Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25831: SCHENK, DRA. M.G. - Bejaarden worden oudere medeburgers. AO-boekje 1647.
25960: SCHENK, DRA. M.G. / SPAAN, J.B.TH. - Prins Bernhard. Zwarte beertjes 450 / 451.
27705: SCHENK, DRA. M.G. / SPAAN, J.B.TH. - Avontuur met het Woord. Indrukken van honderdvijftig jaar Bijbelgenootschapswerk 1814-1964,
102.985: SCHENK, DRA. M.G. - Edward VII: nadagen van Brittanie's grootheid. AO-boekje 1643.
88872: SCHENK, DRA. M.G. - Van noodkacheltje tot vreugdevuur 1945-1955. AO-boekje 558.
46457: SCHENKEL, G. - Gandhi. Leven en werk. Geïll. Phoenix Pocket nr. 61
30677: SCHENKEL G - Gandhi leven en werk
96066: SCHENKMAN, J. / BRAAKENSIEK, A. (AFBEELDINGEN VAN LITHO'S) - Weer wat moois voor lieve kleinen.
75191: SCHEP, DS. J.A. - Het Tafelgebed.
29035: SCHEPERS, JOOP / LAP, WOUTER (ILLUSTRATIES). - Lieve help, ik film toch zeker voor m'n plezier…
97823: SCHEPERS / ZOLLER - PC Basic. 3 basic dialecten in een gids. Referentie gids, Data Becker Nederlands.
45405: P.J. SCHEPERS. (BEWERKING). - Robin Hood. De Engelse vrijbuiter. Geïll.
34931: SCHEPP, STEVEN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Jam maken, marqueterie. maskers, mineralogie, eskimowanten en -laarzen, mobielen, modellen en maquettes, gietmethoden, monoprint, mozaieken.
17443: SCHEPP, STEVEN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Rosemailing, afwrijfsels, rya en flossa, zeilen maken en repareren, merklappen, sandalen maken, gieten in zand, zandfiguren en -kastelen, zandschilderingen, sashimi en sushi, beensnijwerk.
34938: SCHEPP, STEVEN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Edelsmeedkunst, huidbeschildering, smokken, zeepkistwagens, zeep en badprodukten, zachte vormgevingen, soep, spinnen, speelgoed van klosjes, egyptisch vlechtwerk.
57733: SCHEPP, STEVEN - Kreatief zijn thuis. Rosemaling, Afwrijfsels, Rya en flossa, Zeilen maken en repareren, Merklappen Sandalen maken, Gieten in zand, Zandfiguren en - kastelen, Zandschilderingen, Sashimi en Sushi, Beensnijwerk. Ill. Vert.
17433: SCHEPP, STEVEN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Jam maken, marqueterie. maskers, mineralogie, eskimowanten en -laarzen, mobielen, modellen en maquettes, gietmethoden, monoprint, mozaieken.
184-2078: SCHEPP - Kreatief zijn thuis. Parades, patchwork, parfum, dierenverblijven, tin bewerken, ……
17442: SCHEPP, STEVEN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Edelsmeedkunst, huidbeschildering, smokken, zeepkistwagens, zeep en badprodukten, zachte vormgevingen, soep, spinnen, speelgoed van klosjes, egyptisch vlechtwerk.
58823: SCHEPS, DRS. N. - Interviews over 25 jaar vrijmaking.
52585: SCHEPS, J.H. - Het progressieve als waardeloze pronk. (Wacht niet tot het rode licht geheel gedoofd is.)
93308: SCHEPS, DRS. N. - Interviews over 25 jaar vrijmaking.
26035: SCHEPS, J.H. - Twaalf over drie. J.H. Scheps in gesprek met: H. Algra ARP, P. Jongeling GPV, Hans Kombrink PVDA, e.a.
27234: SCHEPS, DRS. N. - Kontakt en kortsluiting tussen vorst, regering en volk.
97176: SCHERER, H. - Algemeene Geschiedenis van den Wereldhandel. Deel 1 en Deel 2.
26616: SCHERER, KEES / WERKMAN, EVERT - Holland in close-up.
92535: SCHERER, KEES EN MARISKA (FOTOGRAFIE) / RENSENBRINK, HAN (TEKST) - Galapogos. Eilanden van betovering .
8938: SCHERJON R. - Glas uit glas. AO-boekje 1449.
97099: SCHERJON, R. - Glas uit glas. AO-boekje 1449.
71467: SCHERJON, ROB - Geld maakt gelukkig.
25746: SCHERJON, R. - Glas uit glas. AO-boekje 1449.
33735: SCHERMAN RICHARD - De blijde belofte
97744: SCHERMER, KLAAS / WIJN, MARCEL - Vergaderen en onderhandelen.
26017: SCHERMERHORN / DREES / PUCHINGER / WEELE - Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn Minister-President van Herrijzend Nederland.
73723: SCHERMERHORN, DS. N.J.C. - Wat dunkt U van den Christus? Preeken van een revolutionair.
102.830: SCHERMERS / E.A. - Diplomatieke betrekkingen. AO-boekje 954.
104002: SCHERPHUIS, A. / LEENES, A. (FOTO'S) - Tweede Amsterdams Winkeltjesboek.
15575: SCHERSTRA, MARTIN / BODE, A. DE - Kinderen uit heel de wereld. Een atlas voor kinderen. Van Indianen in het Amazonewoud tot de Pygmeeen aan de evenaar.
1256-540: SCHESSEL - Sttehard eine geschichte aus dem zehnten jahrhundert.
36145: SCHETTE. HEINZ ROBERT - Romano Guardini, betekenis en invloed van zijn werk
53517: SCHETTLER, PAUL (NAAR DOOR DS. G. HOFSTEDE.) - Alexander von Humboldt. (De groote denkers der eeuwen ….. Algemeene bibliotheek van wijsbegeerte.) Vertaald en bewerkt. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
15535: SCHETTLER, ROLF - 100000 km Orient. Ein Reise-Handbuch für Nordafrika, Vorderen Orient, Mittleren Orient.
53243: SCHEUBER, PROFESSOR DR. JOSEPH - Kirche und Reformation. Aufblühendes katholisches Leben im 16. und 17. Jahrhundert. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.).
6468: SCHEURER DR. JOH. H. - Groepsdiscussie. AO-boekje 580.
6467: SCHEURER DR. JOH. H. - Groepsdiscussie. AO-boekje 580.
6466: SCHEURER DR. JOH. H. - Groepsdiscussie. AO-boekje 580.
95971: SCHEURLEER, DR. D.F. - Een Vrouwen-Spiegel. 1001 spreuken en spreekwijzen.
45971: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend. Geïll.
59481: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend. Geïll. Vert.
38454: SCHEVICHAVEN, VAN H.D, J, NICOLE HAGEMANS, SAMENGESTELD - De stad om, Nijmeegse Studien deel XIV
87656: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Ordinantie van der polleci, gemaict bynnen Arnhem na oerer stat gelegenheit ende guetduncken. Actum 'Vrydages na den Sonnendach Exaudi, anno Domini etc. XCI (1491)
97097: SCHEYGROND DR. A. - Onze flora bedreigd. AO-boekje 1442.
8822: SCHEYGROND DR. A. - Onze flora bedreigd. AO-boekje 1442.
8821: SCHEYGROND DR. A. - Onze flora bedreigd. AO-boekje 1442.
11657: SCHEYGROUND, DR. A. (RED) - Handboek van de World Wildlife Rangers.
55481: SCHIAN, D. DR. MARTIN - Grundriß der Praktischen Theologie. Dritte Auflage. Neu bearbeitet. Sammlung Töpelmann. Die Theologie im Abriß: Band 6. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
72501: SCHIDLER, GEORG - Klokken en horloges. Prisma pocket 1790.
79066: SCHIEB, JÖRG - Die besten Tipps fürs Internet.
53209: SCHIEDAM, P. CONSTANTINUS VAN - Kruis en Altaar. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
50969: SCHIEDER, ANNA - Alle goede geesten. Vert.
2241-4444: SCHIEKER-EBE SOFIE - Wat nu, Sibylle?
2012-4097: SCHIEKER-EBE SOFIE - Een seconde…Sibylle!
9145: SCHIERBEEK L.R.S. - Terreur tegen Terreur.
95997: SCHIERBEEK, DR. A. - Bloemlezing uit het Cruydt-boeck van Rembert Dodoens. (Met 64 reproducties der oude houtsneden en 3 portretten)
48263: DR. A. SCHIERBEEK - Schouburg der dieren, bloemlezing uit de dierenboeken met 5 portretten en 73 reproducties der oude prenten
14584: SCHIERBEEK, BERT - Gebroken Horizon.
79662: SCHIERBEEK, BERT / BAKKER, SIEM / STASSEN, JAN - Bert Schierbeek en het onberensde. Een inleidende studie over de experimentele romans van Bert Schierbeek.
7221: SCHIERBEEK PROF. MR. P. - Wie mag boren. AO-boekje 1029.
1905-1423: SCHIERBEEK DR. A. - Darwin's werk en persoonlijkheid
52338: SCHIFERLI, D.J. (HOOFDRED.) - Ons Vrije Nederland. (Sedert 1940 ondergronds verschenen). Groot geïllustreerd weekblad. Zaterdag 4 augustus 1945. 5e Jaargang No. 15. Afb.
52337: SCHIFERLI, D.J. (HOOFDRED.) - Ons Vrije Nederland. (Sedert 1940 ondergronds verschenen). Groot geïllustreerd weekblad. Zaterdag 21 juli 1945. 5e Jaargang No. 14. Afb.
52336: SCHIFERLI, D.J. (HOOFDRED.) - Ons Vrije Nederland. (Sedert 1940 ondergronds verschenen). Groot geïllustreerd weekblad. Zaterdag 14 juli 1945. 5e Jaargang No. 13. Afb.
52335: SCHIFERLI, D.J. (HOOFDRED.) - Ons Vrije Nederland. (Sedert 1940 ondergronds verschenen). Groot geïllustreerd weekblad. Zaterdag 7 juli 1945. 5e Jaargang No. 12. Afb.
52333: SCHIFERLI, D.J. (HOOFDRED.) - Ons Vrije Nederland. (Sedert 1940 ondergronds verschenen). Zaterdag 30 juni 1945. 5e Jaargang No. 11. Afb.
52334: SCHIFERLI, D.J. (HOOFDRED.) - Ons Vrije Nederland. (Sedert 1940 ondergronds verschenen). Groot geïllustreerd weekblad. Zaterdag 7 juli 1945. 5e Jaargang No. 12. Afb.
52331: SCHIFERLI, D.J. (SAMENSTELLER) - Ons Vrije Nederland. (Sedert 1940 ondergronds verschenen). Zaterdag 2 juni 1945. 5e Jaargang No. 7. Afb.
76208: SCHIJVE, MAYKE / E.A. - Passen + meten, Het nieuwe gerechtsgebouw, grond om op te bouwen.
76096: SCHIJVE, MAYKE / E.A. - Passen + meten, Het nieuwe gerechtsgebouw, grond om op te bouwen.
52307: SCHIJVLIET, H.C.G., PREDIKANT BIJ DE NED. HERVORMDE GEMEENTE TE UTRECHT. - Neêrland's verlossing, Gods werk. Toespraak ter Gedachtenis van 1 April 1572 gehouden den 1 April 1872 in eene vroegbeurt te Utrecht.
60459: SCHILDER, ALEID EN SCHIPPER, ALDERS - Religie in therapie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
98437: SCHILDER, K. / VEENHOF, PROF. C. (SAMENSTELLER) - Om woord en kerk. Deel III.
98308: SCHILDER, PROF.DR. K. - Schriftoverdenkingen. Deel 2. Uit de jaren 1934-1940. Verzamelde Werken afdeling II.
93992: SCHILDER, DR. K. - Uw oecumenische taak.
98312: SCHILDER, PROF.DR. K. - Schriftoverdenkingen. Deel 3. Uit de jaren 1945-1952. Verzamelde Werken afdeling II.
98311: SCHILDER, PROF.DR. K. - De Kerk; deel II. Verzamelde Werken afdeling III.
99025: SCHILDER, PROF.DR. K. - Uw oecumenische taak. Woord en Wereld No. 13.
98193: SCHILDER, ARNOLD / POLMAN, ANDRIES / E.A. (SAMENSTELLERS) - Omgang met het onvolmaakte. Simon Willem Rietema Polman; Geestelijk verzorger 13-1-1933 , 19-9-1998.
89040: SCHILDER, DR. K. - Heidelbergsche Catechismus. Eerste deel: Zondag 1-3.
97310: SCHILDER / DIJK - De Samenspreking. Rapport betreffende punt 8 van het agendum van de generale synode der geref. Kerken te Amersfoort gehouden, inzake het vraagstuk eener samenspreking met deputaten der synode-Duursema.
85323: SCHILDER, K. / GELDEREN, J. VAN / E.A. - Kamper Almanak 1995. Met o.a.: Het Frans Walkate Archief. - Het geslacht Slewert. - Tussen traditie en assimilatie. - Bezetting en bevrijding nabij de IJsselmond, 1940-1945.
93991: SCHILDER, DR. K. - Aforismen.
98439: SCHILDER, K. / VEENHOF, PROF. C. (SAMENSTELLER) - Om woord en kerk. Deel IV.
98438: SCHILDER, K. / VEENHOF, PROF. C. (SAMENSTELLER) - Om woord en kerk. Deel III.
16107: SCHILDER, K. - Om woord en kerk. Deel 2.
98307: SCHILDER, PROF.DR. K. - Schriftoverdenkingen. Deel 1. Uit de jaren 1915 - 1933. Verzamelde Werken afdeling II.
98310: SCHILDER, PROF.DR. K. - De Kerk; deel I. Verzamelde Werken afdeling III.
52288: SCHILDER, DR. K. - Wat is de hemel?
87244: SCHILDER, PROF.DR. K. / E.A. / MELSE, JOHAN (HOUTSNEDEN) - t Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des woords.
87291: SCHILDER, PROF.DR. K. - De Kerk deel I, De Kerk deel II, De Kerk deel III. Verzamelde Werken afdeling III.
60551: SCHILDER, PROF. DR. K - Eerste Rede, Eerste Optreden. Gereconstrueerd en ingelijst door Drs. E.A. De Boer. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
91115: SCHILDER, PROF.DR. K. - Schriftoverdenkingen. Deel 1, 2 en 3. Uit de jaren 1915 - 1952. Verzamelde Werken afdeling II.
99024: SCHILDER, PROF.DR. K. - Bovenschriftuurlijke binding een nieuw gevaar. Woord en Wereld No. 10-12.
26353: SCHILDER, DRS. A. - We doen maar wat, op hoop van zegen. Oecumenische impressies uit Almere-Haven bij het vertrek van pionier Ds. Euft Verbaas.
59908: SCHILDER, PROF. DR. K. (TOEGELICHT DOOR) - Heidelbergsche Catechismus. Zondagen 1 t/ 10. Vier delen - compleet.
25139: SCHILDER, DRS. A. - Onderzoekt alles…. Over theorie en onderzoek van accountantscontrole.
52314: SCHILDER, DR. K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven.
97359: SCHILDER, PROF.DR. K. - Tolle Lege (Neem en lees). Aphorismen, bijeengebracht uit de gezamenlijke werken van Prof. Dr. K. Schilder.
59876: SCHILDER, ALEID / VEENHOF, JAN - Van vrijmaking tot bevrijding.
3710-1114: SCHILDER K. - Christus in zijn Lijden. Christus in de doorgang van zijn Lijden en Christus in den uitgang van zijn lijden.
57428: SCHILDKAMP, THEO - Tussen hemel en aarde. Een ander vogelboek over nachtegalen en wielewalen; over zwaluwstenen en adelaarsgal; over mensen, vogels en andere hoogvliegers. Afb.
15559: SCHILDT, GÖRAN - I Odysseus Kölvatten.
57652: SCHILDT, GÖRAN - Met de Daphne in zestien landen. Foto's, kaarten. Vert.
55887: SCHILGEN, S.J., HARDY - In der Schule Loyolas. Der Gedankengang der Ignatianischen Grerzitien. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
7722: SCHILHAM MR. P.W. - Het orkestbedrijf. AO-boekje 1291.
7721: SCHILHAM MR. P.W. - Het orkestbedrijf. AO-boekje 1291.
53906: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Evangelieverhalen
53950: SCHILLEBEECKX, O.P., PROF. MAG. DR. E.C.F.A. - De Christelijke benadering van de menselijke lichamelijkheid. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
72441: SCHILLEBEECKX, E. (HOOFDREDACTEUR) - Tijdschrift voor Theologie 26.
32011: SCHILLEBEEKX H - De zending van de kerk
8526: SCHILLEMAN / UIJTDEWILLIGEN - Uit de kunst. Grasduinen in verhalen, gedichten, toneel en strips.
48899: SCHILLEMAN, JOS EN UIJTDEWILLIGEN, LOEK - Uit de kunst. Grasduinen in verhalen, gedichten, toneel en strips. Ill.
26547: SCHILLEMANS, S. / KRUK, A. VAN DER - Delft verleden tijd
55068: SCHILLER, FRIEDRICH - Maria Stuart. Trauerspiel in fünf Aufzügen.
71812: SCHILLER, FRIEDRICH - Wallenstein II: Wallensteins Tod.
71811: SCHILLER, FRIEDRICH - Wallenstein I: Wallensteins Lager - Die Piccolomini.
74636: SCHILLER, FRIERICH / KIEFT DR. P. (HERAUSGEBER) - Wilhelm Tell. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen. Für den Schulgebrauch neu bearbeitet und herausgegeben.
97946: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Wilhelm Tell.
71652: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Don Karlos.
91847: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragodie.
59033: SCHILLER, FRIEDRICH - Wilhelm Tell. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen. (Dr. P. Kieft - Deutsche Bücherei)
31782: SCHILLER - Samtliche werke
89178: SCHILLER, FRIEDRICH / BROUWER, C. (HERAUSGEGEBEN) - Wallenstein. 1: Wallensteins Lager. 2: Die Piccolomini.
93575: SCHILLER - Schillers Gedichten. (in het Hoogduitsch.) Uitgegeven ten behoeve van de scholen in Nederland bij Schillers Eeuwfeest, 10 Nov. 1859.
90677: SCHILLER, HEINRICH - Het Woord Gods. Een onderzoek op basis van Het Nieuwe Testament.
89179: SCHILLER, FRIEDRICH / BROUWER, C. (HERAUSGEGEBEN) - Wallenstein. 3: Wallensteins Tod.
57760: SCHILLER - Schillers sämtliche Werke. Vollständige neu durchgesehene Ausgabe. In Einem Bande.
36733: SCHILLING, JOHANNA - Niet bang zijn Jolien
36727: SCHILLING, JOHANNA - Werner wint het
B4440: SCHILLING, GOVERT - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
58454: SCHILLING, GOVERT - De kosmos in een notendop. Wat iedereen van sterrenkunde moet weten.
48081: SCHILLINGS, HARRIE - PBC vijftien jaar aktiviteit. (Prov. Bibl. Centr. Limburg) 1952 - 1967. Foto's.
59820: SCHILLINGS, PROF. C.G. - Met flitslicht en buks. Nieuwe waarnemingen en avonturen in de wildernis te midden van de dierenwereld van Aequatoriaal-Oost-Afrika. Geïll. Vert.
94822: SCHILP, C. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 55, nr. 1. Met o.a.: Over Wouter Paap 1908-1981.
94849: SCHILP, C.A. / TEMMINCK GROLL, C.L. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 59, nr 3. Met o.a.: Janus de Winter. - Kees groeneveld, 1897-1986. - De Utrechters en hun goede recht.
94852: SCHILP, COR / BOSCH VAN DRAKENSTEIN, JHR. R.G. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 59, nr. 5. Met o.a.: Langs Utrechtse geveltekens (3). - Societeit P.H.R.M. - De restauratie van Slot Zuylen.
47307: C.A. SCHILP, A. GRAAFHUIS - Ook dit is Utrecht met tekeningen van Jan Dekkers
47308: C.A. SCHILP, A. GRAAFHUIS - Ook dit is Utrecht met tekeningen van Jan Dekkers
81978: SCHILPEROORT, DR. J. (RED.) - Seksualiteit: Bijbelse lijnen en facetten.
20120: SCHILPZAND, RUTGER - Eten in het ziekenhuis. AO-boekje 2049.
20119: SCHILPZAND, RUTGER - Eten in het ziekenhuis. AO-boekje 2049.
49600: SCHILSTRA, J.J. - Koekplanken. Ill.
40809: SCHILSTRA, J - Dit land boven het IJ, Noord-Holland
89777: SCHILSTRA, J.J. - Koekplanken.
24319: SCHILTMEIJER, J.R. - Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures.
7847: SCHIMMEL HEIN / STEFFEN WIM - De Zuidelijke Veluwezoom. Van Gelderse Vallei tot IJssel.
98144: SCHIMMEL, ING. H.J.W. (BESCHRIJVING) / R. WESTRA EN TACO WESTRA (ILLUSTRATIES) - Beschermde planten en dieren.
4801-3946: SCHIMMEL H.J. - Romantische werken. Derde deel. Mylady Carlisle.
4802-3947: SCHIMMEL H.J. - Romantische werken. Eerste deel. Generaal Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens.
72328: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A. (WOORD VOORAF). - De Brug. The Erasmus Bridge, history and construction. De erasmus brug.
6770: SCHINDLER PETER - Epistelpredikaties.
54921: SCHINDLER, PETER - Ein Sämann ging aus. Ein Jahrgang Predigten. Vert. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99274: SCHINKEL, FEMMY / E.A. - Calgary-Seoul. Olympia statistieken.
57712: SCHIOTZ, A. - Elseviers Aquariumvissengids. Ill. Vert.
8552: SCHIPPER DR. IR. C.J. / E.A. - Melkwinning.
24586: SCHIPPER, W. - Vaders jongen.
99997: SCHIPPER, MR. P.J.C. / FLIER, MR. A. V.D. / E.A. - Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 Jaar.
17171: SCHIPPER, JOOST - Bourgogne.
5119-3235: SCHIPPER-PEET / TILLO / VRIJHOF. - Tussen hemel en aarde. Beschouwingen over hedendaagse religieuze bewegingen.
49936: SCHIPPER, J. - Plantkunde. BTB. Serie A. 2. Afb.
84233: SCHIPPER, J. / WIELENGA / LIGTERINGEN / E.A. - Tussen nu en straks. Een pedagogisch-didactische verkenning ten dienste van het Chritelijk Technisch Onderwijs.
104488: SCHIPPER-DE LEEUW, MINEKE - Toneel en Maatschappij in Afrika.
102.982: SCHIPPER, ALDERT - Zuid-Afrika, het beloofde land. AO-boekje 1639.
82581: SCHIPPERGES, HEINRICH / BOCHNIK, H.-J. / E.A. - Ausbildung zum Arzt von Morgen. 2. Konferenz zu ärztlichen Grundsatzfragen Schloss Hugenpoet September 1970.
126-1969: SCHIPPERS / MARGADANT - Het grote kinderboerderijenboek. Relatie mens en dier.
35793: SCHIPPERS W - De vrijwilligers van 1830, van een schoolmeesterszoon
23927: SCHIPPERS, W. - Het hofje van Gerbrandus.
50941: SCHIPPERS, W. - Op de keien.
60248: SCHIPPERS, K.A. - Er zijn voor anderen. Bundel aangeboden aan prof. drs. K.A. Schippers bij diens afscheid als hoogleraar Praktische Theologie a/d T.U te Kampen. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59372: SCHIPPERS, W. - Jacopo heeft de tijd. Geïll.
104301: SCHIPPERS, W. - Het hofje van Gerbrandus.
42749: SCHIPPERS W - Vreewalds molen
81181: SCHIPPERS, K.A. / BERGER, W. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen. 1982 deel 4. Met o.a.: Werken aan de gewone gemeente III. - Kroniek van de godsdienstpsychologie II.
23940: SCHIPPERS, W. - Hermien.
45350: W. SCHIPPERS. - De pleegzoon van de ketellapper.
23808: SCHIPPERS, W. - De pleegzoon van de ketellapper.
24633: SCHIPPERS, DR. R. - Jezus Christus in het historisch onderzoek. 1. Van het verhaal naar de feiten.
89537: SCHIPPERS, W. - In storm en vloed.
89538: SCHIPPERS, W. - De jongens van de Roerdomp.
89539: SCHIPPERS, W. - Het veerhuis en de rozendonk.
89540: SCHIPPERS, W. - Een zeemansvrouw.
59373: SCHIPPERS, W. - Jacopo heeft de tijd. Geïll.
60455: SCHIPPERS, DR. R. - De gereformeerde zede. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
58988: SCHIPPERS, W. - Trouw moet blijken.
58896: SCHIPPERS, W. - De insluiper.
40161: SCHIPPERS, R - Vriendschap, gids no 10
40158: SCHIPPERS, R - De Christelijke vrijheid, gids no 1
23948: SCHIPPERS, W. - De straatmuzikant.
104820: SCHIPPERS, B.W. / SIXMA, DRS. J. (REDACTIE) / AART, C.A. / E.A. / W.G. VAN DE HULST JR. (ILLUSTRATIES) - Taal voor het leven, 6b. Taalmethode voor de lagere school.
45456: DR. R. SCHIPPERS. - Jezus Christus in het historisch onderzoek. (Cahiers voor de gemeente 5).
97800: SCHIPPERS, W. - Op de keien.
45364: W. SCHIPPERS. - De vrijwilliger van 1830. (van een schoolmeesterszoon, die het geluk zocht waar het niet te vinden was.) Ill.
45362: W. SCHIPPERS. - Het uilenest. (Leliereeks)
86289: SCHIPPERS, DR. R. - De Gereformeerde Zede.
80359: SCHIPPERS, DR. R. / E.A. - Van den dienst des Woords. Een boek over de prediking naar gereformeerde belijdenis.
97802: SCHIPPERS, W. - Wapenbroeders.
97801: SCHIPPERS, W. - De insluiper.
89535: SCHIPPERS, W. - Agge de vogelaar.
89536: SCHIPPERS, W. - Vaders jongen.
101.421: SCHIPPERS, K. / HENKELS, HERBERT / E.A. - Het alledaagse ding. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 1.
81942: SCHIPPERS, K.A. - Werkplaats catechese. Doelbepaling en organisatie jongerencatechese.
43568: SCHIRRMACHER FRANCK - Het Methusalemcomplot
53480: SCHLATTER, D. AD. - Die Apostelgeschichte, ausgelegt für Bibelleser. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). (Ad. Schlatters Erläuterungen zum Neuen Testament 4. Teil.)
95383: SCHLEICHER, WOLFGANG - Bij mij thuis.
95410: SCHLEICHER, WOLFGANG / ART-TEAM - Mijn wereldje!
95411: SCHLEICHER, WOLFGANG / ART-TEAM - Mijn wereldje.
95414: SCHLEICHER, WOLFGANG / ART-TEAM - Mijn leukste speelgoed!
5774-5248: SCHLEIFSTEIN / GRUNDMANN / LOTSCH / E.A. - Marxistische Blätter. 3. Die arbeitsklasse im Weltrevolutionären Prozeß.
74971: SCHLEINITZ, OTTO VON - Walter Crane. Mit 145 Abbildungen nach Gemälde und Zeichnungen.
B4355: SCHLEMMER-LEXICON. - Reis- en verblijfsgids Nederland.
80961: SCHLENTHER, PAUL - Gerhart Hauptmann, Leben und Werke. Neue, gänzlich umgearbeitete Ausgabe mit acht Abbildungen.
97852: SCHLESINGER, KLAUS - Matulla und Busch.
90662: SCHLICHTING, WOLFHART - Biblische Denkform in der Dogmatik. Die Vorbildlichkeit des biblischen Denkens fur die Methode der Kirchlichen Dogmatik Karl Barths.
55722: SCHLICHTING, DR. TH. H. - Sint Thomas More. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
81385: SCHLICKKEYSEN, F.W.A. / PALLMANN, R. - Erklärung der Abkürzungen auf Münzen. Der neueren Zeit, des Mittelalters und des Altertums sowie auf Debkmünzen undmünzartigen Zeichen.
53446: SCHLIER, PAULA - Legende zur Apokalypse. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54905: SCHLIMMER, DR. J.G. EN BOER, DR. Z. C. - Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid. Derde druk herzien door Dr. C.G.Th. W. Koch. Geïll. - Houtgravures tusschen den tekst. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
44598: SCHLINGEMANN, KLOPPENBURG, EGGINK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL LXl (1944) No.6, (Verschenen in Augustus 1945)
44577: SCHLINGEMANN, VAN DER MOLEN, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVll No. 6, November 1940
44599: SCHLINGEMANN, KLOPPENBURG, EGGINK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL LXl (1944) No.6, (Verschenen in Augustus 1945)
36451: SCHLINK, BASILEA - Waar Gods Geest werkt, de kracht van de Heilige Geest, vroeger en in de tegenwoordige wereld
B4366: SCHLINK, M. BASILEA - De verborgen schat in het lijden.
36370: SCHLINK, BASILEA - Waar Gods Geest werkt, de kracht van de Heilige Geest, vroeger en in de tegenwoordige wereld
89163: SCHLOEZER, BORIS DE - Introduction a J.-S. Bach
82310: SCHLÖNDORFF, VOLKER - ""Die Blechtrommel"" Tagebuch einer Verfilmung.
71116: SCHLOSSBERG, EDWIN / BROCKMAN, JOHN - Spelletjes voor de pocket calculator.
79935: SCHLÖTERMANN, HEINZ / TAESLER, SIGURD / E.A. - Religion-heute? Ist Religion in säkularisierten Welt möglich? - Die Humanitätsgesinnung als sittliche Grundlage.
90257: SCHLOTERMANN, HEINZ - Sakulare Religion. Rundfunkreden und Aufsatze von Heinz Schlottermann.
54678: SCHLOTZHAUER, JOYCE M. - The Curved Two-Patch System. A Quilter's Exciting Discovery for Creating Pieced Flowers, Foliage and Other Patterns.
82405: SCHLUMBERGER, HANS - European Gold Coins Guide Book.
75117: SCHLUPFINGER, HEINRICH - Schwabach. Beitrage zur Stadtgeschichte und Heimatpflege, 1977. Festbuch zum 75jahrigen Jubilaum des Geschichts- und Heimatveriens Schwabach.
29496: SCHLÜSSEL, BERND (FOTOS) / WENGIEREK, MARTINA (TEXT). - Braunschweig.
101.681: SCHLUTER, HENNING - Ladies, Lords und Liederjane. Mit einem essay von Philippe Jullian: Der exzentrische Englander.
60695: SCHMAL, DR. J.J.R / SCHOLTEN, PROF. DR. L.W.G. / NIFTRIK, PROF. DR. G.C. - Herdenking van Mr. J.J.L. van der Brugghen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
26009: SCHMAL, HENK / E.A. - Nederland in de twintigste eeuw.
37082: SCHMALENBACH, WERNER, VORWORT - Knaurs lexikon der modernen plastik
80840: SCHMAUS, DR. MICHAEL - S. Aurelii Augustini Episcopi Hipponensis liber De videndo Deo seu Epistula 147. Fasciculus XXIII.
55799: SCHMAUS, MICHAEL - Katholische Dogmatik. Dritter Band. Erster Halbband. Die Lehre van der Kirche. Dritte bis fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.
55801: SCHMAUS, MICHAEL - Katholische Dogmatik. Fünfter Band. Mariologie.
72431: SCHMELLER-KITT, ADELHEID - Kloster in Osterreich. Nach alten Vorlagen.
73958: SCHMELLER, ALFRED / WENTINCK, CH. (NEDERL.BEWERKING) - Kubisme. Tijd en kleur IV. Met 24 kleurenreproducties.
96931: SCHMID, C. - Het Bloemenmandje.
49952: SCHMID, KANUNNIK C. VON. - Titus of Het Christelijk Huisgezin gevolgd door De Ruïnen van het oude Kasteel.
3899-3975: SCHMID C. - Het beste erfdeel en andere verhalen.
2497-2419: SCHMID PROF. DR. BASTIAN / WETTE W.H. DE - Natuurleven der gehele aarde.
32008: SCHMID H.C - Eustachius of de Zegepraal van het Christendom
91051: SCHMIDKONZ, THEO - Maria. Zalig zij die geloofd heeft. Meditaties - vragen - gebeden.
91052: SCHMIDKONZ, THEO - Maria. Zalig zij die geloofd heeft. Meditaties - vragen - gebeden.
56140: SCHMIDLIN, D. DR. J. - Katholische Missionslehre im Grundriss. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
7759: SCHMIDT ANNIE M.G. - De A van Abeltje.
36811: SCHMIDT, ANNIE M.G - Jorie en Snorrie
97881: SCHMIDT, ARNO - Die Gelehrtenpublik.
56616: SCHMIDT-GLASSNER (AUFNAHMEN); BEER, JOHANNES (EINFÜHRFENDER TEXT) - Ottobeuren. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
38618: SCHMIDT, M.G ANNIE - De toren van Bemmelekom
53667: SCHMIDT, D.K.L.; GAUGLER, D.L.; BULTMANN, D.D., D.K. E.A. - Jesus Christus im Zeugnis der heiligen Schrift und der Kirche. Beiheft 2 zur ''Evangelischen Theologie''. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
103869: SCHMIDT, ANNIE M.G. / BIJMOER, WIM (ILLUSTRATIES). - Dit is de spin Sebastiaan.
42772: SCHMIDT PETER - De zon gaat in het westen onder
56350: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Troost voor dames. Een keuze uit de impressies van een simpele ziel. Salamander
70596: SCHMIDT / THEDE - Lern- und Übungsbuch der Englischen Sprache für Mittelschule, 3 Teil: My third reader.
104444: SCHMIDT, ANNIE M.G. / WESTENDORP, FIEP (ILLUSTRATIES) - Otje.
97984: SCHMIDT, PETER W. (HERAUSGEBER) - Manege frei! Zirkusgeschichten.
40152: SCHMIDT LUDWIG KARL - Aus der Johannes Apocalypse
96663: SCHMIDT, DR. G. - Thuringen. Praktische Reisehandbuch.
39502: SCHMIDT, A EN C, DEKKERS MIDAS VERTAALD - Het berenboek
22092: SCHMIDT, H. - In de greep van Soekarno. Achtergronden van een proces tegen een Nederlander.
94078: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Jip en Janneke. Tweede boek.
87109: SCHMIDT, MR. G.E. - Internationaal Privaatrecht. Rechtspraak.
26468: SCHMIDT, D. - Martin Niemöller.
87661: SCHMIDT, FERDINAND - Wilhelm von Mallinkrodt, ein Kriegsmann des Herzogs Karl von Gelderen.
83011: SCHMIDT, AUREL - Der Fremde bin ich selber. Auf der Suche nach der verhütteten Utopie.
82306: SCHMIELE, WALTER - Henry Miller in selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
80549: SCHMIERER, JOSCHA / LUKACS, GEORG - Analyse van de studentenbeweging. - De organisatie van intellektuelen.
90664: SCHMITHALS, WALTER - Wunder und Glaube. Ein Auslegung von Markus 4, 35-6, 6a.
74362: SCHMITHUSEN, FRIEDRICH - Venezuela. Land am Orinoco: Landschaften, Stadte, Streckenbeschreibungen.
22287: SCHMITT, GLADYS - Leven tussen licht en donker. De levensroman van Rembrandt.
74075: SCHMITT / GARBAN, L. (REVISION) - Schmitt. Exercices preparatoires pour le piano. Op. 16.
80070: SCHMITT, HANS A. - European Union: Hitler to de Gaulle.
74508: SCHMITZ, MARIE - Verlos ons van den boze.
41695: SCHMITZ SCHERZER REINHARD - Altern und sterben, Sterbegeleitung,
75218: SCHMITZ, MARIE - Verlos ons van den boze.
90291: SCHMOLLER, D. DR. ALFRED - Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament (Text nach Nestle)
88394: SCHMULL, D.H. - Trainingsvormen met medicinballen. Serie trainingsbrochures 5, Nederlandse Sport Federatie.
49427: SCHMULLER, ALEXANDER - Over muziek en musici. Met een inleiding van Dr. Rudolf Mengelberg.
79398: SCHMUTZLER, HELGA - Goslar.
97033: SCHNEID, HAYYIM (EDITITOR) - Marriage.
9028: SCHNEIDER-LEYER DR. ERICH - Welke kat is dat? Beschrijving van 42 rassen en soorten.
56667: SCHNEIDER, EDOUARD - Les heures Bénédictines. Collection ""Les grands ordres monastiques"" (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
28608: SCHNEIDER, WOLF - De Wereld der Steden. Eeuwig Babylon.
44335: SCHNEIDER WOLF - Eeuwig Babylon, de wereld der steden
41274: SCHNEIDER HANS DIETER - Sexualverhalten in der zweiten lebenshalfte
36640: SCHNEIDER, REINOLD - De vrede van de wereld
290-2242: SCHNEIDER REINHOLD - De Jongeling
98229: SCHNEIDER, JOHANNES - Das Neue Testament Deutsch 10. Die Kirchenbriefe. Die Briefe des Jacobus, Petrus, Judas und Johannes.
71001: SCHNEIDER, PETER - Het uiterste midden. Een reis door het Duitse nationalisme.
53064: SCHNEIDER, DR. MAARTEN - De Nederlandse Krant. (Patria). Ill. Van ''Nieuwstydinghe'' tot Dagblad.
57997: SCHNEIDER, L.G.C.A.M. - Collectieve veiligheid. Een studie over het Handvest der Verenigde Naties, de resolutie ""Uniting for peace"" en het Noord Atlantisch Verdrag. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Rechtsgeleerdheid a/d R.K.U. te Nijmegen.
60018: SCHNEIDER, DR. E. - Gezondheid is Levensgeluk. Geïll.
90663: SCHNEIDER, GRETE / SCHULTE, W. / VEIT, M. / WITSCHE, E. - Gott Kommt. Einfuhrung in das Neuen Testament.
80623: SCHNEIDER, DR. MAARTEN - De Nederlandse Krant. Van Nieuwstydinghe tot Dagblad.
82054: SCHNEIDER, WALTER - Knaurs Katzenbuch. Rassen - Aufzucht - Pflege. Mit 90 zum Teil farbigen Fotos und Zeichnungen.
75466: SCHNEIDER, JOYCE ANNE - Het Water zwijgt.
57998: SCHNEIDER, L.G.C.A.M. - Collectieve veiligheid. Een studie over het Handvest der Verenigde Naties, de resolutie ""Uniting for peace"" en het Noord Atlantisch Verdrag. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Rechtsgeleerdheid a/d R.K.U. te Nijmegen.
55874: SCHNEIDER, REINHOLD - Die Hohenzollern.
21198: SCHNEIDER, J. MARTINA - Camdodja Laos. Nelles Guide.
87897: SCHNEIDER, MARIANNE (HERAUSGEGEBEN UND KOMMENTIERT) / LEONARDO DA VINCI - Leonardo da Vinci. Eine Biographie in Zeugnisse, Selbstzeugnissen, Dokumenten und Bildern. 320 Seiten, 23 Farbtafeln, 92 Abbildungen.
87895: SCHNEIDER, DR. M. / GIELE, DRS J.J. / OLTHETEN, TH.H. - Informatie cahiers over massacommunicatie no. 2: Verleden en heden van de krant. - Druktechniek.
47591: A.L. SCHNEIDERS - De trek van de struisvogel
33147: SCHNELLER LUDWIG - Opdat allen Hem kennen, de Apostel Paulus nagereisd van Antiochie tot Rome
90329: SCHNEPEL, ERICH - Jesus im Romerrreich. Der Weg der Gemeinde Jesu in den ersten vier Jahrhunderten.
94262: SCHNIEWIND, JULIUS - Das Neue Testament Deutsch 2: Das Evangelium nach Matthaus.
94261: SCHNIEWIND, JULIUS - Das Neue Testament Deutsch 1: Das Evangelium nach Markus. Die entstehung und der Wortlaut des Neuen Testaments.
91237: SCHNIEWIND, JULIUS - Das Neue Testament Deutsch 1: Das Evangelium nach Markus.
91238: SCHNIEWIND, JULIUS - Das Neue Testament Deutsch 2: Das Evangelium nach Matthaus.
91775: SCHNIEWIND, JULIUS / BULTMANN, RUDOLF / BARTH, KARL - Entmythologisierung. Eine Auseinandersetzung.
90675: SCHNIEWIND, JULIUS - Das Evangelium nach Markus.
55982: SCHNITH (HG.), KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Mittelalterliche Herrscher in Lebensbildern. Von den Karolingern zu den Staufern. Geïll. - kaartjes en losbladige stamboom.
73435: SCHNITZER, ARTHUR - Spelen in de morgenschemer.
97134: SCHNITZLER, ARTHUR / ASCHER, MAARTEN / PRIMO LEVI / TRAKL, GEORG / E.A. - Bzzlletin 150. Athur Schnitzler. Hermine de Graaf. Hannes Meinkema.
89047: SCHNITZLER, THEODOR - Meditaties over De Heilige Mis. Deel 1.
73440: SCHNITZLER, ARTHUR - Demasque.
71696: SCHNITZLER, ARTHUR - Casanovas Heimfahrt.
94605: SCHNURRE, W. - Vriendschap met Adam. En vijf andere vertellingen.
90724: SCHOCH, DS. M.L.W. - Voorsorteren. Toespraken, gehouden voor jonge mensen in de Flevo-zaal te Rotterdam.
85149: SCHOCH, AGNES - Vorarbeiten zu einer pädagogischen Kommunikationstheorie.
85150: SCHOCH, AGNES - Vorarbeiten zu einer pädagogischen Kommunikationstheorie.
91885: SCHOCH, DS. M.L.W. - Voorsorteren. Toespraken, gehouden voor jonge mensen in de Flevo-zaal te Rotterdam. Carilon-reeks 1.
92655: SCHOCK, HORST / NAPIERALA, FRAUKE - Kinzugtal im Schwarzwald Qualitat erleben. Menschen - Landschaften - Specialitaten.
96368: SCHOEMAKER, MADELON / RUITER, PETER DE (FOTO'S) - Reis om de wereld in 80 recepten.
58576: SCHOEMAKER, TONNY (EINDRED.) - NRC handelsblad - Kookboek. Geïll.
42573: SCHOENBERG, GERBER, WIENER, KUTSCHER, E.A - Bereavement, its psychosocial aspects
7497: SCHOENDOERFFER PIERRE - Nacht over Borneo. Farewell to the king.
27933: SCHOENDOERFFER, PIERRE - Nacht over Borneo. Farewell to the king.
48708: SCHOENICHEN, PROF. DR. WALTHER - Praktikum der Insektenkunde nach biologisch-ökologischen Gesichtspunkten. Mit 301 Abbildungen im Text.
57896: SCHOENMAKER, WIM - Tussen vleugels van linnen. De bekendste vliegtuigen uit de eerste wereldoorlog. Ill.
31450: SCHOENMAKERS W, POSTMA T - Aviateurs van het eerste uur
30573: SCHOENMAKERS TON, JAS J - Slang Eculaap en Gaper
57127: SCHOENMAKERS, C.L.J. - Samenleving en techniek.
84011: SCHOEP, C.J. / MENKVELD, H. - Inleiding tot de Theorie van het Bakkersvak. Deel III: Warenkennis.
49440: SCHOEP, C.J. - Van leerling tot bakkersgezel. Eenvoudige theorie van het bakkersvak. Eerste deel Ill.
102.467: SCHOEPF, DANIEL / E.A. - l'art de la plume bresil.
70160: SCHOETERS, STAF - Rust in onvrede.
70264: SCHOETERS, STAF - Labiele basis.
70265: SCHOETERS, STAF - De draak achterna.
59355: SCHOEVAARS, ANNE MARIE - Chiroptical Molecular Switches. Afb. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Wiskunde en Natuurwetenschappen a/d R.U. Groningen.
8203: SCHOFIELD / REVIER / HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - Fotografie en de Natuur. De wereld van de fotografie.
25350: SCHOFIELD / REVIER / E.A. - De wereld van de fotografie. Succesvolle vakantiefoto's.
25351: SCHOFIELD / E.A. - De wereld van de fotografie. Praktische Compositie.
25353: SCHOFIELD / E.A. - De wereld van de fotografie. Het werk van beroemde fotografen.
25354: SCHOFIELD / E.A. - De wereld van de fotografie. Alles over Camera's.
25356: SCHOFIELD / E.A. - De wereld van de fotografie. Alles over flitsen.
25357: SCHOFIELD / E.A. - De wereld van de fotografie. Met beroemde fotografen op pad.
25360: SCHOFIELD / E.A. - De wereld van de fotografie. Tips en wenken voor professioneel fotograferen.
104335: SCHOFIELD / E.A. - Stillevens en Close-ups. De wereld van de fotografie.
25440: SCHOFIELD / REVIER / HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - Fotografie en de Natuur. De wereld van de fotografie.
51265: SCHOKKER, DICK - Eb en vloed
24818: SCHOKKER, DICK - Der vaad'ren zonen.
88431: SCHOKKER, DICK - Der vaad'ren zonen.
42795: SCHOLEFIELD ALAN - Als wilde honden jagen
10345: SCHOLEFIELD ALAN - De nacht van de Hyena.
25562: SCHOLEFIELD ALAN - De nacht van de Hyena.
56565: SCHOLES, PERCY A. - The concise Oxford Dictionary of Music. Afb.
97515: SCHOLES, PERCY A. / HUTSCHENRUYTER, WOUTER (BEWERKING) - De geschiedenis der toonkunst. Deel 1. (Met talrijke portretten en muziekvoorbeelden)
97516: SCHOLES, PERCY A. / HUTSCHENRUYTER, WOUTER (BEWERKING) - De geschiedenis der toonkunst. Deel III. (Met talrijke portretten en muziekvoorbeelden)
49404: SCHOLES, PERCY A. - The concise Oxford Dictionary of Music. With 125 pictorial and musical illustrations and diagrams.
106239: SCHOLKE, HORST / SCHUMBERA, ADOLF (TEKST UND FOTOS). - Halberstadt.
81295: SCHOLLIERS, JULES / GARAY, IWAN / E.A. - De Visser. 8e Jaargang, Nr. 1 t/m 12. Met o.a.: Vissen met hennep. - Casters legden Stabilo werpdobber op de testbank.
85112: SCHOLTE, BOB / KIELSTRA, NICO. / E.A. - Critique of anthropology. Volume VI. Nr. 1. Spring 1986. Met o.a.: The charmed circle of Geertz's hermeneutics. - Vietnam.
60085: SCHOLTE-HOEK, C.H.A. - Vis op Uw dis. Afb. In Nederland aangevoerde vis-soorten (uitklapbaar)
58897: SCHOLTE, DRS. WUBBO - Leven met het onvolkomene. Over depressie en depressiviteit.
86059: SCHOLTE, MEJ. A.J. / MULDER, DR. R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 21. Nr. 3. Met o.a.: Volksklederdrachten actie (met afbeeldingen). - De Groafschup Bentheim, Drenthe en Nederland.
86420: SCHOLTE, MEJ. A.J. / MULDER, DR. R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 10. Met o.a.: Drentse Klederdrachten en wat daarover geschreven is. - Drentse deelnemers aan de Nijmeegse vierdaagse. - Drenthe in Amerika.
75208: SCHOLTEN, FRITS / VOIGTMANN, CAROLIEN - Ben ik in Beeld? Penningen uit de Italiaanse Renaissance.
21634: SCHOLTEN, HARRY - Voor wie de Lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940 gekozen en ingeleid door Harry Scholten.
94942: SCHOLTEN, JOH. (FOTO'S) / E.A. - Haarlem in 1966.
91716: SCHOLTEN, ANDRE - Om groter droom. Verzen.
39517: SCHOLTEN, DESIREE - Lijnen van een onvoltooid portret
60392: SCHOLTEN, JAN NICO / DIGGELEN, MICHIEL VAN - Vrijheid. Het verhaal van een weerbarstig protestant. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
39791: SCHOLTEN, F.T - Rombout Verhulst in Groningen, zeventiende eeuwse praalgraven in Midwolde en Stedum, Stad en Lande historische reeks 1/2
6572: SCHOLTEN J.J. - Leerredenen.
104443A: SCHOLTENS, H. - Batje. Belevenissen van een olle vrijgezel oet de Pekel.
98125: SCHOLTENS, MARLIES - Gay Paree in Affiches.
103689: SCHOLTMEIJER, H. / FEENSTRA, HIDDE / E.A. - Driemaandelijkse bladen. Voor taal en volksleven in het oosten van Nederland. Met o.a.: Ons meulen hebben nargens wieke W.J. van Zeggelen en het Apeldoorns. - Eestrum het eesterrecht en de spijkumerweg.
76338: SCHOLTMEYER-KNAPPER, SIET - Kinderteut. Mengelmous 4.
54438: SCHOLZ, MANFRED (ERBEN, CHRISTEL, RED.) - Bauten für behinderte Kinder, Schulen, Heime, Rehabilitationszentren. Afb. E + P. Entwurf und Planung. 23.
90174: SCHOLZ, HEINRICH - Christentum und Wissenschaft in Schleiermachers Glaubenslehre. Ein Beitrag zum Verstandnis der Schleiermacherschen Theologie.
B4780: SCHOMAKERS, BEN - De taal van de hemel. Over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet.
17084: SCHÖMIG, KARL HEINZ - Münster Zweifalten. Kirche der ehemaligen Reichsabtei.
78687: SCHÖN, GÜNTHER - Kleiner deutscher Münzkatalog. Mit Liechtenstein, Österreich und Schweiz.
79472: SCHÖN, GÜNTHER - Weltmünzkatalog 1975, XX. Jahrhundert. 8561 Münzen mit den neuesten Preisen 2567 Fotos.
79128: SCHÖN, GÜNTHER - Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert. Über 10000 Münzen mit ausführlichen Beschreibungen und den neuesten Preisen in zwei Erhaltungsgraden, ca 3000 Fotos, 1440 Seiten.
97886: SCHONBERGER, OTTO / BALET, JAN (VIGNETTEN) - Die Leihkatze oder wie man Katzen lieben lernt.
89579: SCHONDORFF, DR. R. / PLEUS / KAM - Onderneming en omgeving. Algemene economie voor het hoger onderwijs.
90676: SCHONE, JOACHIM (HERAUSGEBER) - Ehe der Tag vergeht. Neue Gebete.
99144: SCHONE, ALBRECHT - Die Deutsche Literatur, Band III. Das Zeitalter des Barock. Texte und Zeugisse.
73740: SCHONEFELDER, BRUNO - Wat bloeit op tafel en voor het raam? Handleiding voor de verzorging en het kweken van meer dan 200 kamerplanten.
38866: SCHONEVELD, J - De oorsprong van het Bijbelsche zondvloedverhaal, proefschrift
44576: SCHONFELD, DE JONG, WITKAMP, CHAPPIN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVll NO.4, Juli 1940
83087: SCHÖNFELD, M. / CARNOY, A. / E.A. - Mededelingen van de Vereniging van Naamkunde te Leuven en de Commissie te Amsterdam. Jaargang 34. 1958, 1. Met o.a.: Een nieuw boek over waternamen. - De olm in naam- en taalkunde.
83088: SCHÖNFELD, M. / CARNOY, A. / E.A. - Mededelingen van de Vereniging van Naamkunde te Leuven en de Commissie te Amsterdam. Jaargang 34. 1958, 1. Met o.a.: Een nieuw boek over waternamen. - De olm in naam- en taalkunde.
21829: SCHONFIELD, H.J. - Opgravingen getuigen voor de Bijbel. Het Nieuwe Testament in het licht van de archeologie.
7921: SCHÖNHERR KARLHEINZ - In zes dagen naar de maan! Wernher von Braun en de Ruimtevaart.
84185: SCHÖNINGH, W. - Überblick über die Geschichte der Stadt Emden.
96850: DR. H.A. SCHONLAGE EN C.J. VERHEY. / (TEKST) / ALTA, HAN (ILLUSTRATIES) / DR. SCHONLAGE (FOTO'S) - Tussen Merwede en Amer. Een beschrijving van de Biesbosch. Nederland ons aller tuin.
21596: SCHÖNTHAN, GABY VON - Het geslacht Pernwald.
80667: SCHÖNTHAN, GABY VON - Die Rosen von Malmaison. Das bewegte Leben der schönen Josephine.
27868: SCHÖNTHAN, GABY VON - Het geslacht Pernwald.
8891: SCHOOLLAND J.L. / HULST W. G. VAN DER JR. - Petertje in de winter.
31042: SCHOOLLAND J.L - Niet langer alleen
51037: SCHOOLMEESTER, DEN - Gedichten. Met inleiding van Mr. J. van Lennep en de oorspronkelijke illustraties. (Nederlandsche Bibliotheek o.l.v. L. Simons)
40119: SCHOON, SIMON - De weg van Jezus, een christologische herorientatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting
57798: SCHOONENBERG, PIET; SEEMANN, MICHAEL; ZÄHRINGER, DAMASUS E.A. (MEDEWERKERS) - "Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief. Onder redactie van Dr. Johannes Feiner; Dr. Magnus Löhrer. Vert. Deel VIII. De zondige mens tot heil geroepen.
55837: SCHOONENS, JAC. G. - Hormonen. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
79240: SCHOONHEYT, JACQUES (TEN GELEIDE) - De Geschiedenis doorheen Munten en Medailles. Vijftien jaar werkzaamheden van de Cercle D'Études Numismatiques. Penningkabinet van 14 maart tot 26 april 1980.
24357: SCHOONOVER, LAWRENCE - Lodewijk XI, strijder en minnaar. Historische roman.
32195: SCHOOR VAN DE JOS - Na U
77335: SCHOORL, F.F.J. - Nederlandse Archeologische Rapporten 5. NAR. Archeologische en ruimtelijke ordening in Noordoost-Groningen: Een moeizame relatie.
57556: SCHOORLEMMER, ANS & RUISSEN, GERARD - Biologie voor de propedeuse. Practicumhandleiding voor LBPBI DG. 01031. Stencils- geniet. Afb.
57555: SCHOORLEMMER, ANS & RUISSEN, GERARD - Biologie voor de propedeuse. Module DVP01. Landbouw. 08021. Stencils - geniet
103.228: SCHOOT, DRS. E.J. VAN DER / LEEGWATER, DRS. A.N. - HAVO Biologie Examenbundel 2003 / 2004.
77460: SCHOOT, E. VAN DER / OYEN, H. VAN / UITMAN, J.E. / E.A. - De Stem der Kerk. Urgentie Commissie der Ned. Herv. Kerk te Groningen, Nummer 2. Met o.a.: De verbondenheid van Kerk en Volk - Rome en de Reformatie, eenheid en scheiding - De politieke ontwikkelingen in ons land.
41145: SCHOPS MARTINA - Enke copythek
97662: SCHORREN, DERWIN / BOER, JAN - Het Grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
49202: SCHORTEMEIJER, H; WILZEN-BRUINS, E.J. E.A. - Onze Voeding. Voedingsleer en warenkennis. Ill.
53969: SCHORTINGHUIS, DERK - Van het volk is niets bekend geworden …. Dagboeknotities van Guitje Klaassen van Dijk. Voogd van Rottum. 1865-1908. Ill.
105017: SCHOT, ALEIDA G. (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR) / POESJKIN, ALEXANDER / TOLSTOJ, LJEW / TSJECHOW, ANTON / E.A. - Meesters der Russische vertelkunst.
22235: SCHOTHORST, DR. W. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Tweede deel 1975-heden.
27016: SCHOTHORST, DR. W. VAN - Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde I. 1200-1795. leer- en leesboek voor gymnasia en hogere burgerscholen.
11367: SCHOTT, WILHELM - In einem kühlen Grunde. Bilder verschwundener Mühlen, mit Gedichten von Bürger bis Rühmkorf.
45645: C.F. SCHÖTTELNDREIËR. - De Heer verlaat de Zijnen niet.
81125: SCHÖTTLE, HUGO / BÜHNER, MANFRED - Meisterfotos und wie man sie macht.
90665: SCHOU, H.J. - Religieusiteit en abnormaal zieleleven.
76847: SCHOUB, ROB / HAMEL, DRS. J. / E.A. - Nieuwbouw AZG. Een universitair medisch centrum in de binnenstad van Groningen.
35330: SCHOULTZ VON G - Een windvlaag vaart door het gras
92320: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van asklepios symbool der geneeskunde
51076: SCHOUTEN, DR. J. - Gouda, vroeger en nu. Foto's. (Fibula Heemschutreeks 3.)
48704: SCHOUTEN, DR. C - Kunstvezels. Geschiedenis - fabricage - gebruik. Ill. Diligentia reeks.
36708: SCHOUTEN, J - Uit den schat van Neerlands verleden
21381: SCHOUTEN-VAN PARREREN, DR. CAROLIEN - Talenkennis moet! AO-boekje 2460.
36214: SCHOUTEN, J, E.A RED. - Anti-Revolutionaire staatkunde, 28 e jaargang, maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen
36531: SCHOUTEN, J.H - Van twaalf tot twintig, gesprekken met en over jonge menschen
103995: SCHOUTEN, C.W. / BEEK, W.J. / BOTTCHER, C.J.F. / E.A. - De groei begrensd. De resultaten van de Club van Rome-discussie in Nederland.
40126: SCHOUTEN, WOLF, WATERINK, BOUMA - De Amsterdamsche Bondsdag 1926, redevoeringen referaten
104223: SCHOUTEN, ALET - Het teken van Wichart.
36209: SCHOUTEN, J, E.A RED. - Anti-Revolutionaire staatkunde, 23 e jaargang, maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen
21380: SCHOUTEN-VAN PARREREN, DR. CAROLIEN - Talenkennis moet! AO-boekje 2460.
57351: SCHOUTEN, WYNETTE - Dichterbij. Gedichten en gedachten uit de praktijk van het pastoraat aan verstandelijk gehandicapten. Geïll.
50527: SCHOUTEN, H. - Langs den afgrond. Tekeningen.
49896: SCHOUTEN, HENNIE - Eenvoudige muziekleer t.d.v. alle muziekbeoefenaars.
36216: SCHOUTEN, J, E.A RED. - Anti-Revolutionaire staatkunde, 30 e jaargang, maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen
86016: SCHOUTEN, DR. J. - Gouda. Vroeger en nu. Fibula Heemschutserie 3.
36217: SCHOUTEN, J, E.A RED. - Anti-Revolutionaire staatkunde, 31 e jaargang, maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen
71050: SCHOUTEN, N.M. - Van drie Westfriese Jongens.
104227: SCHOUTEN, DR. A.E. / VEGT, DR.IR. VAN DER - Plastics. Hoofdlijnen van de huidige kennis en toepassing van de synthetische macromoleculaire materialen.
97803: SCHOUTEN, ROB - Het krantengevoel van Rob Schouten.
86178: SCHOUTEN, HENK E. - Handvat ter bespreking van Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
38375: SCHOUTEN, J - De slangestaf van asklepios symbool der geneeskunde
36215: SCHOUTEN, J, E.A RED. - Anti-Revolutionaire staatkunde, 29 e jaargang, maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen
58051: SCHOUTEN, JO D. - Patronenboekje voor het eenvoudig weefstoeltje. Ill.
6533: SCHOUTEN DR. W.J.A. - Het epos der Antibiotica. AO-boekje 628.
36212: SCHOUTEN, J, E.A RED. - Anti-Revolutionaire staatkunde, 26 e jaargang, maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen
36213: SCHOUTEN, J, E.A RED. - Anti-Revolutionaire staatkunde, 27e jaargang, maandelijks orgaan van de dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen
48807: SCHOUTEN, DR. W.J.A. - Evolutie. (Christendom en Natuurwetenschap)
81966: SCHOUTEN, MARTIN - Marihuana en hasjiesj. Een handboek.
4200-3421: SCHOUWEN FREDDIE VAN - Kat in vreemde huizen. Witte Raven M 208.
39709: SCHOUWENBURG, N.G.J. VAN - Op vast kompas.
43199: SCHOUWENBURG VAB N DS - De arm Zijner Heerlijkheid, gedachtenis rede 24 jarig evangeliebediening
98412: SCHOUWENBURG, N.G.J. VAN - Van verre gezien.
4310-364: SCHOUWENBURG DR. H. J. MENALDA VAN - Roscoe's beknopte leerboek der Scheikunde
16309: SCHOUWS / E.A. - Spinazie.
31539: SCHRADER H, VIERERBL P - Datsun automobiles from Japan
96233: SCHRADER, E. - De Speeldoos. Imitatie voor piano.
B4588: SCHRAGE, A.J. - Openbare Lagere School Engelbert.
26319: SCHRAM, DR. P.L. - Hendrik Pierson. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
60316: SCHRAM, DR. P.L. - Willem van den Bergh. 1850 - 1890. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54282: SCHRAMM, WERNER - Physikalische und technologische Laboratorien. Planung - Bau - Einrichtung. Afb.
95941: SCHRAUWEN, F.J. - Lenteklanken. Een bundeltje liederen voor school en huisgezin.
48090: SCHRAVENDEEL, D.H. (RED.: JANSEN, J.H.) - Hobbyboek modelbaan. Praktische schakelingen voor het modelspoorwegbedrijf. Geïll.
81666: SCHRAVESANDE, DR. C. / HORREÜS DE HAAS, DR.G. - dr. G. Horreüs de Haas. Zijn denken en prediking.
23050: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE - ""Jantje zag eens..."". AO-boekje 1028.
23051: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE - ""Jantje zag eens..."". AO-boekje 1028.
24320: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
36737: SCHREGEL ONSTEIN, FRANCINE - Wolf mijn vriend
B4449: SCHREIBER, FREDERIKUS - Wat moakt t oet! Cursus Grunnegers veur haalfwiezen.
99976: SCHREIBER, FRE - Oetjeboe. Groningse scheldwoorden van a-z.
91320: SCHREIBER, FRE / VEENSTRA, TINEKE (TAIKENS) - Baistachteg. Grunneger daaierntaimkes.
92367: SCHREIBER, H. - Kooplui veroveren de wereld. Verlucht met 91 afbeeldingen en 18 kaarten.
88640: SCHREIBER, W. - Praktische Grammatik der Altgriechischen Sprache. Mit besonderer Berucksichtigung des Attischen Dialectes.
102.555: SCHREIBER, DR. W. (GEZEICHNET) / MORITZ, DR. A. - Wanderkarte von Serfaus, Fiss, Ladis-Obladis, Fliess, Prutz, Ried. 1:32.000 .
35434: SCHREIBER G, KLEBE A - Geluk in't zadel, ruiterbrevier, illustraties verzorgt door Edlinger
94155: SCHREINER, JAN - Groot Sportvissersboek. Techniek, tactiek en romantiek van het vissen. Met ca, 200 foto's en tekeningen waarvan vele in kleuren.
81293: SCHREINER, JAN / VINKEN, A.A. / E.A. - De Visser. 6e Jaargang, Nr. 1 t/m 12. Met o.a.: Vlieg contra voorn. - Vissen op stromen water.
81598: SCHREINER, J.P. - Flitsende Nylon. Het eerste Nederlandse boek over vissen met de werphengel met kunst- en natuurlijk aas, in zoet en zout water.
95042: SCHREINER, JAN - Groot Sportvissersboek. Techniek, tactiek en romantiek van het vissen. Met ca, 200 foto's en tekeningen waarvan vele in kleuren.
18110: SCHREINER, OLIVE - The Story of an African Farm.
42484: SCHREINER MANFRED - Zur zukunftsbezogenen zeitperspektive älterer menschen
90168: SCHREINER, PROF.DR. HELMUTH - Paedagogiek uit het geloof.
58050: SCHREINER, JAN - De pen duikt weg ...! Vissen met succes. Ill.
75120: SCHRENZEL, ERNST HEINRICH - Abessinien. Land ohne Hunger Land ohne Zeit.
28101: SCHREPPERS, J.J.M. / NIJDAM, PROF.DR. S.J. / E.A. - Ontwikkelingskansen voor geretardeerde kinderen. Symposium gehouden in het Observatiecentrum De Hondsrug, Oisterwijk 5 oktober 1979.
40162: SCHREUDER, H JOH - Nederland industrieland, gids no 14
104201: SCHREUDER, ANDREA BERTILDE - Diagnosis and Treatment of Unconjugated Hyperbilirubinemia: Experimental and Clinical Aspects.
16134: SCHREUDER, DRS. HANS - De biologica van Drs. Hans Schreuder. Gezondheids en verzorgingstips.
42091: SCHREUDER J.TH.R PROF. CAHN, MUNNICHS, SCHOUTEN REDACTIE - 20 jaar geriatrie, een keuze uit het werk van prof. Dr. J.Th.R. Schreuder
41639: SCHREUDER J TH R PROF - Oorzaken en gevolgen van veroudering
90672: SCHREUDER, DR. J.C. - Als daar muziek voor is… Overwegingen over de ouderdom.
90673: SCHREUDER, DR. J.C. - Als daar muziek voor is… Overwegingen over de ouderdom.
41921: SCHREUDER J.C DR - Overwegingen bij een theologie van het pastoraat, openbare les gegeven bij aanvaarding van het ambt van lector in de speciale poimeniek godsgeleerdheid
40144: SCHREUDER, H JOH - De Fabriek, gids no 7, Bond van meisjesverenigingen op Gereformeerde grondslag
56255: SCHREUR O.S.CAM., G.M.W. - De heilige Camillus. Patroon van de zieken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
14365: SCHREURS, JAC. - De ballade van het huis, en de zeven kleine matrozen.
31968: SCHREURS J - Nis en Nimbus
54347: SCHREVEL, A, C, DE; LEGRAND, A. - Florilegium seu fasciculus precum et indulgentiarum. Editio tertia. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80982: SCHREYER, WOLFGANG / MUZENIEK, PETER (ILLUSTRATIONEN) - Tod des Chefs oder Die Liebe zur Opposition.
79521: SCHREYL, KARL HEINZ - Der grafische Neujahrsguss aus Nürnberg.
79189: SCHREYL, KARL HEINZ - Der grafische Neujahrsguss aus Nürnberg.
99014: SCHRIEKE, OTTO - De Les-van-Rome-Beweging. Kerk en Secte, Serie IV, No. 9, No. XVII.
49901: SCHRIER C.I.; IR. W VAN DER - Beton. Practisch leerboekje voor de te stellen eisen aan betonmateriaal etc. Met 77 afb. (Betonvereeniging).
54627: SCHRIJNEN, DR. JOS - De H. Nikolaas in het folklore. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54780: SCHRIJNEN, LAURENTIO - Acta et Statuta synodi ruraemindensis secundae. Praeside illustrissimo ac reverendissimo domino episcopo Laurentio Schrijnen. Diebus 17 et 18 septembris a. 1928 celebratae. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
3909-2276: SCHRIJVER ELKA - Glas en Kristal.
2144-5237: SCHRIJVER J. / E.A. - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. 29ste jaargang.
89776: SCHRIJVER, ELKA - Modern glas en kristal.
46029: SCHRIJVER, K. (HOOFDRED.; PRED.-DIRECTEUR DER WEESINRICHTING TE NEERBOSCH). - "De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. Zeven-en-Twintigste Jaargang. 1909. Met o.a. A. van der Flier: Der vogelen godspraak; A.L. Gerritsen: Een en ander over kant en kantwerksters. + Gordeau Jr., H.J. Lectuur voor de jeugd. Foto's, tekeningen e.d.
46518: SCHRIJVER, J. (HOOFDRED.) - PRED.DIR. DER WEESINRICHTING TE NEERBOSCH. - De vriend des huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. Geb. afleveringen. O.a.: H. Tollens: Winter; H. Alkema: 't Begin van een nieuwen tijd. Reimerswaal 1575.; Mr. H. Verkouteren: Gevallen Grootheid
57862: SCHRIJVER, ELKA - Antiek en modern. Het eclectische interieur in de twintigste eeuw. Ill.
57946: SCHRIJVER, DR. J. - Leerboek der Graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage.
89951: SCHRIJVER, ELKA - Antiek, glas en kristal.
86001: SCHRIJVER, DR. J. - Gerechtelijke Schriftexpertise. Met 33 afbeeldingen.
70802: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
89775: SCHRIJVER, ELKA - Hollands Porselein.
4777-2065: SCHRIJVER SIMON - Hoe schrijf ik naar het buitenland. Vier talen.
22508: SCHRIJVER, J. (RED.) - De vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. Jaargang 42. - 1924.
24180: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. Jaargang 29.
25554: SCHRIJVER, J. (RED.) - De vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. Jaargang 25. - 1907.
81729: SCHRIJVER, DR. J. - Leerboek der Graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage.
54215: SCHRIJVERS, C. SS. R., Z.E.P. - De goddelijke vriend. Gedachten van een geestelijke afzondering. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
47933: SCHRIJVERS, BURGERS - Luister eens vertellingen sprookjes versjes derde deeltje met illustraties
35449: SCHRIJVERS VOOR DEN UYL - Ministerraad 1989, het derde kabinet Den Uyl vergadert
89060: SCHROCK, J.G. - Kort Begrip der Algemeene Geschiedenis. Voor jonge lieden. Eerste Deel.
76723: SCHRODER, RON EN WIM - Prisma Kant-en-klare Sinterklaasgedichten.
8036: SCHRÖDER-VAN DER HORST MEVR. J.A. - Verpleging van morgen. AO-boekje 1312.
8037: SCHRÖDER-VAN DER HORST MEVR. J.A. - Verpleging van morgen. AO-boekje 1312.
7802: SCHRÖDER J.E. - Het lijden des Heeren, in acht tafereelen aan de gemeente voorgesteld.
7664: SCHRÖDER-VAN DER HORST MEVR. J.A. - Gezonde vakantie. AO-boekje 1264.
7803: SCHRÖDER J.E. - Wandelen in het licht.
41239: SCHRODER LOUIS - Hoog zomer
75897: SCHRODER-VAN DER HORST, MEVR. J.A. - Hartchirurgie. AO-boekje 1235.
51577: SCHRÖDER-VAN GOGH, MARIA - Uyt minne bevolen. Van wezen, kindermoeders en regenten.
87078: SCHRÖDER, DR. AUGUST / U.A. - Westfälischer Heimatkalender 1980, Jahrgang 34. Mit u.a.: König Karl hielt eine öffentliche Synode. - Anlage einer Bahn von Münster nach Embden.
102.358: SCHRODER, DR. HEINZ - Lurche und Kriegtiere.
17568: SCHRÖDER, DR. P.H. - De huwelijksmakelaar van Europa. Een reeks van historische portretten.
82064: SCHRÖDER, CLAUS B. - Mehr als ein Haufen Steine. Sieben Kapitel einer Reise zu Wolfgang Borchert.
51025: SCHRÖDER, FRITZ - Das Linotype-Brevier. Foto's.
41676: SCHRODER M.L.F MR - De klok van de vereniging, gedrukt in opdracht van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, psychiatrie en neurologie
2418-2501: SCHRODER ANNELIESE - Das Meisterwerk. Kunstbetrachtung in einzelinterpretationen. Dritter band.
2417-2500: SCHRODER ANNELIESE - Das Meisterwerk. Kunstbetrachtung in einzelinterpretationen. Zweiter band.
25699: SCHRÖDER-VAN DER HORST, MEVR. J.A. - Hartchirurgie. AO-boekje 1235.
25709: SCHRÖDER-VAN DER HORST, MEVR. J.A. - Gezonde vakantie. AO-boekje 1264.
31563: SCHROEDER J, JOSEPH - the wonderful word of automobiles 1895-1930
17537: SCHROEDER / KRUPP / TIERNEY / MCPHEE - Current Medical Diagnosis & Treatment 1991.
77366: SCHROEDER, HANS-WERNER / KRUGER, DR. EKKEHARD / E.A. - Engel. Flensburger Hefte. Heft 23.
55196: SCHROEFF, PROF. DR. H.J. VAN DER - Leiding en organisatie van het bedrijf.
8279: SCHROEVERS WIM / HENGST JAN DEN - Plantenrijk. Wilde planten in hun landschap.
15016: SCHROEVERS WIM / HENGST JAN DEN - Plantenrijk. Wilde planten in hun landschap.
6412: SCHROEVERS MARINUS - Algen men ziet er brood in! Voedsel uit Algen. AO-boekje 538.
94383: SCHROEVERS, MARINUS - Prisma toeristengids Noord- en Zuid-Holland. Prisma pocket 1380.
31536: SCHROEVERS - Museumstukken, de automobielgeschiedenis en zijn coryfeeen
6413A: SCHROEVERS MARINUS - Algen men ziet er brood in! Voedsel uit Algen. AO-boekje 538.
28500: SCHROOTS, J.J.F. - Leidsche diagnostische test, deel 5; Cognitieve ontwikkeling leervermogen en schoolprestaties.
41358: SCHROOTS, BIRREN, SVANBORG - Health and aging, perspectives and prospects
57360: SCHROTEN, DR. H EN GOEDHART, DS. H. - De vrouw en het ambt. Toelichting op de voorstellen inzake de openstelling der ambten voor de vrouw.
50060: H. SCHROTER - Het keerpunt, stalingrad tot de laatste patroon, met foto's
55850: SCHRYVERS, C. SS. R., JOS. - Geef u zelf! Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
81346: SCHUBART, WALTER - Geistliche Wandlung.
85466: SCHUBART, PROF. WALTER - De Komende Europeeschen Mensch.
90169: SCHUBART, PROF. WALTER - Dostojewski en Nietsche. De symboliek van hun leven.
50952: SCHUBART, PROF. WALTER - De komende Europeesche mens. Vert.
57422: SCHUBART, PROF. WALTER - De komende Europeesche mensch. Vert. Universum-editie.
57425: SCHUBART, WALTER - Geistige Wandlung von der Mechanik zur Metaphysik.
17116: SCHUBART, WALTER - Geistige Wandlung.
59168: SCHÜBÉL-HECKMAN, ERIKA - Berichte und Geschichten über das Leben der Hunde um 1900. Geïll.
56086: SCHUBERT, FRANZ - Impromptus et Moments musicaux. Op. 90 - 4 Impr.; 94 - Moments musicaux; 142 - 4 Impr. Bischoff.
56092: SCHUBERT, FR. - Orchesterwerke. Uit symph. 4, 5, 7, 8 en Messe es-dur. Corona-collection.
80017: SCHUBERT, HANS VON - Grundzüge der Kirchengeschichte.
36641: SCHUBERT, VON HANS - Geschiedenis van het christendom
55046: SCHUBERT, LUDWIG / SEELMANN-EGGEBERT, ROLF - Europese Koningshuizen. Geïll. Vert.
28627: SCHUBERT, MARGOT / BLAICHER, WOLFGANG - Planten zonder aarde. Verzorging - stekken - keuze van planten in hydrocultuur.
3564-5155: SCHUCHHARDT / SCHUMACHER / SEGER - Praehistorische Zeitschrift. 41.Band 1963.
87651: SCHUCKING, ANTON / KRUSE, DR. HANS / E.A. - Westfalischer Heimatkalender 1962. Vierzehnter Jahrgang. Mit u.a.: Turkentauben, Asiatische Wildtauben in Westfalen. - Der Schafer von Tecklenburg.
33970: SCHUEREN VAN DER G - Het verre oosten
15021: SCHUETTE, MARIE - Perser-Teppiche.
51339: SCHUIJT, DR. W.J. - Frankrijk. Land - volk - cultuur. Foto's.
54981: SCHUIJT, W.J. (INL.) E.A. - Massamedia en politiek. 24 Essays ter nagedachtenis aan Prof. Mr. L.G.A. Schlichting. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
60253: SCHUIJT, LENETTE - De kracht van bezieling. Drijfveren van individuen en organisaties. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
44253: SCHUIL B, DAALDER, VAN DER GEEST - De kinkhoorn, leesboek voor de rijpere jeugd, illustraties door Hugo Prahl, deel 1
978-1721: SCHUILING R. - Geografische Bijzonderheden. Verzameld ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van R. Schuiling. Gedenkboek.
76238: SCHUITEMA-MEIJER, DR. A.T. - Inventaris van het archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen.
77485: SCHUITEMA-MEIJER, A.T. / HAMMING, DS I. / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - Groningen Kultureel maandblad, Jrg. 2 nr. 4. Met o.a.: t Sarckenhuys te Groningen - Bibelvertalen in het Gronings. Aansluitend: vertaling van gezang 184 en psalm 27 - De Muurschilderingen in de Groninger kerken II: Ten Boer ten voorbeeld.
76216: SCHUITEMA-MEIJER, DR.MR. A.T. / E.A. - Historie van het archief der stad Groningen.
76124: SCHUITEMA-MEIJER, DR. A.T. / VEEN, W.K. VAN DER - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
77305: SCHUITEMA-MEIJER, A.T. - Inventaris van het archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen
60642: SCHUITEMAKER, J.F. - De prediking doordacht. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
7128: SCHUITMAN MR. W.C. - Mijngas. AO-boekje 899.
B4541: SCHUKKEN, JAN WIEPKE / E.A. (FOTOGRAFIE) - Leeuwarden in contrast.
85041: SCHUKKING, W.H. - De oude vestingwerken van Nederland. Heemschut serie deel 3.
85040: SCHUKKING, W.H. - De oude vestingwerken van Nederland. Heemschut serie deel 3.
57525: SCHULBERG, LUCILLE EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Het oude Voor-Indië. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
93938: SCHULER, ROBERT A. - Zelfs al ga ik door een dal.
55972: SCHULLER, ROBERT H. - Gooi de dag van morgen niet weg! Ontdek Gods droom voor uw leven. Vert.
91013: SCHULLER, ROBERT H. - Your church has a fantastic future!
90213: SCHULLER, ROBERT H. - Your church has a fantastic future!
101.292: SCHULMAN, M. - De Brunswijksche Daalder te Gorinchem geslagen.
1559-2248: SCHULMAN/POULS/CALS - 15e oude kunst- en antiekbeurs. Der vereniging van handelaren in oude kunst in Nederland.
81135: SCHULMAN, JAQUES - Nederlandsche munten van 1795-1945. Een tijdperk van 150 jaren uit de Nederlandsche Numismatiek.
79608: SCHULMAN, JACQUES - Numismatic Books. Lijst 209. Januari 1977. Schulmann.
79603: SCHULMAN, JACQUES - Eine Spezialsammlung Münzen von Nürnberg aus altem besitz. Katalog 259, Auktion 11. Juni 1974. Amsterdam, Carlton Hotel. Schulmann.
79003: SCHULMAN - Public Auction Sale. Schulman, October 25, 26, 27 - 1972. The Colletions Nate S. S. Shapero and the Nate S. and Ruth B. Shapero, World Gold Coins.
86581: SCHULMAN COIN & MINT - The Victor H. Weill Collection United States Coins. The Vatican Duplicates of Ancient Coins, Public Coin Auction April 26, 27, 28. 1972. Schulman Coin & Mint.
80873: SCHULTE NORDHOLT, J.W. / ROETHOF, MR.DR. H.J. / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 17. Met o.a.: Gerrit Achterberg. - De tekenen des tijds verstaan.
52660: SCHULTE NORDHOLT, HENK - Een Balische Dynastie. Hiërarchie en Conflict in de Negara Mengwi. 1700 - 1940. Geïll. Academisch Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de V.U. te Amsterdam.
31159: SCHULTE NICO - Een bonk macht
76958: SCHULTE NORDHOLT, PROF.DR. J.W. / BUDDINGH, C. / E.A. - Dit is Amerika. Portret van de Verenigde Staten.
31160: SCHULTE NICO - Een bonk macht
37874: SCHULTE, P.M - Het anzien van de menselijke hersenen
91898: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Een duif daalt neer. Gedichten over de Heilige Geest. Carillon-reeks 29.
55480: SCHULTE, O.M. CAP., P. DR. JOH. CHRYSOSTOMUS - Pastorales und Aszetisches für Seelsorger unserer Tage. Zur Neuorienterung in der heutigen Seelsorge. Gesammelte Vorträge und Aufsäße. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55344: SCHULTE, DR. J.E. - Huwelijk en geneeskundig onderzoek voor het huwelijk. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
38031: SCHULTE NORDHOLT, J.W - Amerika spiegel en vergrootglas van het westen
57759: SCHULTE, BENTO P.M. - Het bezien van de menselijke hersenen. Een beschouwing over cinemorfologie en over de computer samengestelde afbeeldingen daarvan tegen de achtergrond van andere zienswijzen. Ill.
57754: SCHULTE, DR. B.P.M. - Een kwestie van gezond verstand. Rede uitgesproken bij de aanvaarding v/h ambt van gewoon hoogleraar in de neurologie a/d K.U. te Nijmegen op vrijdag 17 october 1980.
59749: SCHULTE, ALFRED. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte. Geïll.
37494: SCHULTE NORDHOLT, H - De evocatie van het geschonden verleden, inaugurele rede
6700: SCHULTEN DR. C.M. - De vloot van De Ruyter. Fibula juniorreeks. 10.
17964: SCHULTSZ, MR. B. - Medisch tuchtrecht. AO-boekje 1863.
25922: SCHULTSZ, MR. B. - Medisch tuchtrecht. AO-boekje 1863.
41375: SCHULTZ HANS JURGEN - Einsamkeit
36494: SCHULTZ, JURGEN HANS - Na het amen, poging tot een theologie voor het dagelijkse leven
90381: SCHULTZ, HANS JURGEN (SAMENSTELLER) - Een kind is ons geboren. Kerstpreken uit de 4e tot de 20e eeuw.
90382: SCHULTZ, HANS JURGEN (SAMENSTELLER) - Een kind is ons geboren. Kerstpreken uit de 4e tot de 20e eeuw.
90378: SCHULTZ, HANS JURGEN - Na het amen.
84680: SCHULTZ, UWE - Fünfzehn Autoren suchen sich sel;bst. Modell und Provokation. u.a.: Reinhard Baumgart, Hans Bender, Heinrich Böll, …
35257: SCHULTZ A, LAVENDA - Cultural anthropology, a perspective on the human condition
82351: SCHULTZ, WILLIAM C. - Allemaal! Lichaamsgeest en encounter-cultuur.
27629: SCHULTZE NORDHOLT, DR. J.W. / WIERSMA, DS. J.T. - Het Onze Vader.
75094: SCHULZ, CHARLES M. - Hey, Peanuts.
57516: SCHULZ, BRUNO - Die Zimtläden und alle anderen Erzählungen. Aus dem Polnischen übersetzt.
97639: SCHULZ, CHARLES M. / LEONARD, EF - Een maaltje Charlie met Snoopy toe. Peanuts 1. Zwarte beertjes 1410.
90674: SCHULZ, HANS JURGEN - Theologie voor niettheologen. Een abc van het Protestrantse denken. Deel 1 en Deel 2.
42467: SCHULZ RICHARD - The psychology of death, dying and bereavement
54658: SCHULZ, DR. BRUNO; BAUER, DR. HEINZ (SCHRIFTLEITUNG) - Gott lebt. Der 75. Deutscher Katholikentag vom 19. bis zum 24. August 1952 in Berlin. Geïll. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
17075: SCHULZ, CHARLES M. - Hup, Charlie Brown! Peanuts 7. Zwarte beertjes 1450.
17076: SCHULZ, CHARLES M. - Hup, Charlie Brown! Peanuts 3. Zwarte beertjes 1411.
28285: SCHULZ, FRITZ - Schmalfilm-Tips. Der Foto Dienst 13.
81381: SCHULZE, INGRID UND WOLFGANG-GEORG / E.A. - Holger Dombrowski Münzenhandlung. Lagerkatalog 50, Dez. 1972. met o.a.: Die fürstbischöflich-münsterschen Münzen der Neuzeit, Christoph Bernhard von Galen (1650-1678). - Das Steingeld von Jap.
89182: SCHULZE, HERBERT - Antonin Dvorak. Musikbucherei fur jedermann nr. 11.
87076: SCHULZE, W.A. / U.A. - Westfälischer Heimatkalender 1972, Jahrgang 26. Mit u.a.: Die Wandlung der Dreikönigsbildes in Westfalen. - Wasseramsel und Rauhfusskauz im südwestfälischen Berglande.
80995: SCHUMACHER, ERNST - Theater der Zeit - Zeit des Theaters.
56183: SCHUMACHER O.S.B., P. ADALGOTT - Album Desertinense oder Verzeichnis der Aebte und Religiosen des Benediktiner- Stiftes DISENTIS. Eine Festgabe auf die Jubelfeier seines dreizehnhundertjährigen Bestehens 614-1914. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
60972: SCHUMACHER, E.F. - Gids voor de verdoolden. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
88345: SCHUMACHER, TONI - Aftrap. Onthullingen over voetbalschandalen.
60315: SCHUMAN, N.A. - De kogel geketst door vijftien gereformeerden. Foto's. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
42784: SCHUMANN KARL - Das kleine Gustav Mahler buch
91273: SCHUMANN, KARL - Der Gottesgedanke und der Zerfall der Moderne.
29049: SCHUMANN, KARL / LIJF, FRITS (VERTALER) - Opera Compact.
5645-4640: SCHUMANN ROBERT / WOLTERS OTTO - Schumann-Album. Lieder und Gesange fur eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Revidiert von Otto Wolters. Ausgabe fur hohe Stimme. Band 1.
57082: SCHUMMELKETEL, K.J. - De verlichte zit. Een studie over het springen. Foto's.
90792: SCHUPP, DIETER - Im gesprach: Glauben und Leben. 27 Antworten.
56825: SCHUPP, FRANZ - Auf dem Weg zu einer kritischen Theologie. Quaestiones disputatae. 64. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
43530: SCHUR LESLIE - Uitgelaten
41584: SCHUR MAX, FREUD - Sigmund Freud leben und sterben
57432: SCHURE, L.M.; WACHTERS-KAUFMANN, C.S.M.; MEYBOOM-DE JONG, B & HOEKSTRA, G.R. (REDACTIE). - Een huis-arts wel-beschouwd. Huisartsgeneeskundige opstellen t.g.v. het afscheid van prof. dr. Geert Jacob Bremer.
59978: SCHURER, A. (SECR.) - Jaarboek 2002. Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Geïll.
59980: SCHURER, A. (SECR.) - Jaarboek 2006. Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Geïll.
2772-4588: SCHURER / TAMMINGA / WADMAN - Kleine keur uit Friese dichters sinds 1950.
39385: SCHURER, FEDDE - Fersen
92290: SCHURING / MASSOP / VERSCHOOR - Het Grote ANWB Wegenboek. Nederland, Europa.
459-2039: SCHURING H. - Motorvoertuigentechniek. Het chassis.
11517: SCHURINGA / MENSING / VELDE, T. VAN DE - Grote Lekturama Wereldatlas. Afrika. Deel 2.
37780: SCHURINGA, H.A - De mens centraal, vraaggespreken met Lubbers, 't Hart, Simonis en vele anderen
23190: SCHURINGA, IR. H.A. - De mens centraal. Vraaggesprekken met: drs R.F.M. Lubbers, Maarten 't Hart, kardinaal Simonis, etc.
102.315: SCHURMANN, DR. H. / DUFOUR, PROF.DR. J. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 19, No. 5. Met o.a.: The Precambrian of egypt, east of the river Nile. - On regional migration and alteration of petrolem in South Sumatra.
84567: SCHURMANN, J.G. - Au fil des mes pensées. Poems.
53350: SCHURMANS, S.J., M.F. - Bloedgetuigen van Christus. Martelaarsdocumenten uit de eerste eeuwen der kerk. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54217: SCHURR C. SS. R., DR. VIKTOR - Wie heute predigen? Zum Problem der Verkündigung des Christlichen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
31531: SCHUSTER G, MAHONEY T - Das langste autorennen aller zeiten
1260-2933: SCHUT BERT - Praktisch bomenboek.
41364: SCHUT H.A.W - Omgaan met de ddo van de partner, effecten op gezondheid en effecten van rouwbegeleiding, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de rijksuniversiteit te Utrecht
56978: SCHUT, BERT - Praktisch bomenboek. De beste boom voor iedere plek. Afb.
80817: SCHUTTE, G.J. / GABRIELS, A.J.C.M. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 94ste jaargang. Aflevering 4. Met o.a.: Nederland en de eerste Transvaalse Vrijheidsoorlog 1880-1881. - De Edel Mogende Heeren Gecommiteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westfriesland 1747-1795.
102.292: SCHUTTE, IR. H.R. / DAM, DR. A. TEN / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 9, No. 2. Met o.a.: Kolenstof en kolenstofexplosies. - Sur quelques especes nouvelles ou peu connues dans le cretace inferieur (Albien) des Pays-Bas.
89268: SCHUTTE, MR. O. - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk.
25203: SCHUTTE, G.J. - Evangeliebelijders gevraagd - toen en nu.
16182: SCHUTTE, G.J. / SIETSMA / HAASDIJK - Nationaal Gereformeerde Politiek, toelichting op de leidraad voor een nationaal gereformeerd gemeenteprogram. Compleet met supplement van Nationaal Gereformeerde Gemeente Poltiek.
102.294: SCHUTTE, IR. H.R. / BOOMGAART, DRS. L. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 9, No. 5. Met o.a.: Kolenstof en kolenstofexplosies. - Oude mijnwerken op Sumatra's Westkust.
20364: SCHUTTELAAR, MARCEL - Het gif, u en ik. AO-boekje 2107.
96519: SCHUTTEN, TONNY - Spinnen met plezier. De techniek van een oud ambacht.
88379: SCHUTTEN, JAN PAUL / WATER, TAUFIQ DE (ILLUSTRATIES) - De wraak van het spruitje.
33035: SCHUTTEN TONNY - Weef met plezier. Vrij werken op eenvoudige weframen
26902: SCHUTTEN, TONNY - Weef met plezier. Vrij werken op eenvoudige weeframen.
9512: SCHUTTEVAER-VELTHUYS / BURGERS-DROST / BROEKE-BRUINS / GRAAF ANKE DE - Seizoenen van geluk. Super romanomnibus. - Door liefde gelouterd. - Wolken van goud. - Het blondeweb. - Als de tranen zijn gedroogd.
7488: SCHUTTEVAER-VELTHUYS N. - Het leven gaat verder.
13019: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Verbroken boeien.
72534: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. / BERG, WILL (ILLUSTRATIES). - Dappere Kitty.
4569-6067: SCHUTTEVAER-VELTHUIJS N. - De stem van het hart.
72283: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Omnibus: Liefde aan de duinrand - Het kan verkeren.
10262: SCHUTTEVAER-VELTHUIJS N. - De gouden vogel.
10284: SCHUTTEVAER-VELTHUIJS N. - Moeder Maartje.
10220: SCHUTTEVAER-VELTHUYS N. - De stem van het hart.
10265: SCHUTTEVAER-VELTHUIJS N. - De Duinhoeve.
10165: SCHUTTEVAER-VELTHUYS N. - Eens komt de dag.
94174: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Dieuwertje.
10145: SCHUTTEVAER-VELTHUYS N. - Mensen op de tweesprong.
10335: SCHUTTEVAER-VELTHUYS N. - De Duinhoeve.
10362: SCHUTTEVAER-VELTHUYS N. - Verbroken boeien.
10356: SCHUTTEVAER-VELTHUIJS N. - De gouden vogel.
16394: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Verbroken boeien.
15916: SCHUTTEVAER-VELTHUYS N. - De stem van het hart.
27874: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - De Duinhoeve.
88357: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, NEL - Huize de Trompetter.
91154: SCHUTZ, ROBERT - Psychoanalyse und christlicher Glaube. Eine Begegnung mit der Tiefenpsychologie.
90699: SCHUTZ, PAUL - Warum ich noch ein Christ bin. Eine Existenzerfahrung.
60819: SCHÜTZ, PAUL - Waarom ik nog christen ben. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
15739: SCHÜTZ, EBERHARD - Der Große Polyglott. Türkei. Reiseführer.
91675: SCHUTZ, ROGER - Warten auf das Ereignis Gottes. Aktualiserung der Regel von Taize.
82545: SCHUTZ, WILLIAM C. - Grondbeginselen van encounter. Een ""bodymind"" approach.
47223: SCHUTZ H.L.C - De geschiedenis van de vesting der Hernhutters in Zeist A.D. 1746, met illustraties door Eva Schutz.
82624: SCHUUR, J.R.G. / HOEKSTRA, ERIK / E.A. - It Beaken. Jiergong 65, 2003, numer 1/2. met o.a.: Ljouwert as netwurksted. - Ta de nominaliseardende efterheaksels -ENS en -HEID. - De grafelijkheid in Wsterlauwers Friesland in de na-Saskische tijd 1101-1130 (De greeflikheid yn Westerlauwersk Fryslan yn é nei-Saksyske tiid).
54448: SCHUUR, A. - Keuzeproblemen in de ontwerpfase van een kantoorgebouw. Schema's. TH - Delft: Verslag van de eindstudie van A. Schuur. Verricht op de afd. Civiele Techniek bij de afstudeerrichtingen Bouwfysica en Ontwerpen van gebouwen.
23055: SCHUURING, C. - Mist! 't is mis! AO-boekje 1032.
49762: SCHUURMAN, H. E.A. - Ned. Herv. Kerk Beerzerveld. Honderd haar kerk aan het kanaal. 1901-2001. Foto's. Jubileumboekje.
79691: SCHUURMAN, J. - Handig thuis. Het zelf doen voor handige en onhandige mensen.
11035: SCHUURMANS, DR. C.J.E - Klimaatverandering. AO-boekje 1560.
56454: SCHUURMANS STEKHOVEN JR., DR. J.H. - Als het weer lente wordt …. Biologische waarnemingen in het laboratorium en in het veld. Zes lente-causerieën voor den Ned. Omroep. Afb.
11034: SCHUURMANS, DR. C.J.E - Klimaatverandering. AO-boekje 1560.
B4499: SCHUURMANS, OTTO / DAMEN, RENE - Atoomproeven. De pacific, nucleair paradijs.
78617: SCHUYT, H. - Calligrafie - Calligraphie - Calligraphy - Kalligraphie.
31977: SCHUYT H - Calligrafie
58780: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen. Geïll. Prisma Pocket 1984. Vert.
53040: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen. Vert.
97572: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen. Prisma pocket 189.
87277: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen.
58441: SCHWAB, GUSTAV - Griekse mythen en sagen. Prisma-boeken. Vert.
33392: SCHWAB GUSTAV - Sagen des klassischen altertums
46762: SCHWABE, HANS - Der lange Weg der Chirurgie. Vom Wundarzt und Bader zur Chirurgie. Mit 43 Abbildungen.
54945: SCHWABENTHAN, SABINE EN WEIGERT, VIVIAN - Natuurlijk gezond. Beproefde en verantwoorde huismiddeltjes voor uw kind. Bewerkt door Hans van Waning, arts. Geïll.
50571: SCHWABIK, DR. A. - Dit is Zwitserland. Land en Volk. Foto's.
99469: SCHWALLER DE LUBICZ, R.A. - Le Temple de L'Homme apet du Sud a Louqsor. Tome I.
86588: SCHWALLER, MORITZ / KÄSER, PIUS - Bösingen in Vergangenheit und Gegenwart. Mit das Gemeindewappen, Gebäude, Pfarrkirche, Friedhof, Totenkapelle, Geschichtlicher Überblick…
73891: SCHWAMMBERGER, K. - Zoogdieren. 76 zoogdieren in kleuren.
54779: SCHWANN U 1. (AUSGABE) - Römisches Gradualbuch. Auszug aus der vatikanischen Ausgabe der Graduale Romanum mit deutscher Uebersetzung der Rubriken und Texte. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
93809: SCHWARTZ, GARRY - Dutch Kills.
14284: SCHWARTZ / MOLODOVSKY - Volkskunst, zwischen Inn und Salzach.
54555: SCHWARTZ, LIZ AND SEIFERT, STEPHEN. - Stained Glass Quilts. (Foundation Pieced) Afb.
92818: SCHWARTZ, M.A - Verhalen uit de oudheid. Homerus-Cicero-Plinius-Ovidius-Pertronius-Herodotus-Thucydides-Livius-Tacitus-Plutarchus.
17853: SCHWARTZ, EVAN I. - Webonomie. Negen basisprincipes voor bedrijfsgroei op world wide web.
27791: SCHWARTZENBERG, LÉON - Requiem voor het leven. Omgaan met kankerpatienten.
91660: SCHWARZ, DR. M.A. - Vertellingen uit Hellas en Rome. Deel I: Epos, Brieven, De lichtere muze, Fabels.
91149: SCHWARZ, CHRISTIAN A. - Praxis des Gemeindeaufbaus. Gemeindetraining fur wache Christen.
106209: SCHWARZ, ERIKA (BEGLEITWORTE) - Auf Stillen Schwarzwaldpfaden.
88817: SCHWARZ, BARBARA (TEXT) / SCHREIBER, KLAUS (FOTOS) - Wilhelmshaven. Junge Stadt mit allen Chancen.
84212: SCHWARZ, K. - Passau, Kallmünz, Srtaubing, Cham. Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern Band 6.
54989: SCHWARZSCHILD, LEOPOLD - Das Ende der Illusionen. Das Buch über die aktuellen Fragen der Politik und der Wirtschaft. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
98077: SCHWEINITZ, KARL DE / SCHOT, MEVR. A.H.G. (VERTALING) / KOOYMAN, RIE (ILLUSTRATIES) - Waar komen de kindertjes vandaan?
5103-3163: SCHWEISSER ULBERT - Geschichte der Leben - Jesu - Forschung
91846: SCHWEITZER, DR. ALBERT - Dr. Albert Schweitzer in Holland. Radiorede van dr. Albert Schweitzer op 16 November 1952, uitgesproken voor de V.P.R.O.-microfoon en op 15 November gepubliceerd in Vrije geluiden.
89368: SCHWEITZER, W.F. / SCHLUTER, DICK / JONKER, P.A. / E.A. - Jaarboek Twente 1990, Jaarboek 29. Met o.a.: Woelige dagen in Glanerbrug anno 1910. - Duivelbanner: een vergeten beroep. - De tuinen van Warmelo, een openbaring en leerzaam.
81490: SCHWEITZER, ALBERT - Afrikanische Geschichten.
81196: SCHWEITZER, ALBERT / GRABS, RUDOF - Du aber folge mir nach. Aussprüche und bekenntnisse Albert Schweitzers.
54241: SCHWEITZER, DR. N.M.J. - De gele vlek in het brandpunt. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de oogheelkunde aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
82244: SCHWEITZER, ALBERT - Strassburger Predigten.
91157: SCHWEITZER, ALBERT - Verval en weder-opbouw der cultuur. Cultuur-philosophie deel 1.
91153: SCHWEITZER, ALBERT - Aus meiner Kindheit und Jugendzeit.
91150: SCHWEITZER, ALBERT - Die Weltanschauung der Indischen Denker. Mystik und Ethik.
2117-1101: SCHWEITZER ALBERT - Uit mijn jeugd.
91841: SCHWEIZER, EDUARD - Gott will zu Worte kommen. Predigten.
45944: SCHWEIZER, EDUARD (ÜBERSETZT UND ERKLÄRT VON) - Das Evangelium nach Matthäus. (Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk) NTD 2.
60231: SCHWEIZER, ROBERT F.E. - Mijn vriend Emmanuel. Roman. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60931: SCHWEIZER, FRIEDRICH - Het leven is niet meer als vroeger. De postmoderne levensloop als uitdaging voor kerk en theologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
47104: SCHWEIZER, PRIV.-DOZ. DR. ED. - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. 1. Petrus Brief.
47105: SCHWEIZER, PRIV.-DOZ. DR. ED. - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. 1. Petrus Brief.
45964: SCHWEIZER, EDUARD (ÜBERSETZT UND ERKLÄRT VON) - Das Evangelium nach Markus. (Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk) Teilband 1.
14994: SCHWEMM, DIANA - Wij horen bij elkaar.
96024: SCHWENCKE, JOHAN - s'Gravenhage in oude ansichten.
48714: SCHWENCKE, JOHAN - De wereld van Aart van Dobbenburgh. Reproducties.
40770: SCHWIEFERT, P - De vogel heeft geen vleugels meer, brieven van een joodse moeder, voorwoord van Simone de Beauvoir
18094: SCHWIETERT, CHARL - Moord op de informateur.
485-566: SCHWIND - Anno 1990
27850: SCHWITTERS, M.E. - Kuren, baden, bronnen. Feiten en achtergronden.
58431: SCIAMA, D.W. - De eenheid van het heelal. Aula-boeken. Geïll. Vert.
84264: SCIASCIA, LEONARDO - De wijnrode zee. Verhalen.
21098: SCMIDT, ANNIE M.G. (RED.) / DICKE, OTTO (ILLUSTRATIES). - De Vrolyke Keuken.
20754: SCNUR, STEVEN - De schaduwkinderen.
91158: SCOFIELD, C.I. - Rightly diving the word of truth. 2 Tim. ii. 15.
9829: SCORTIA / ROBINSON - The Glass Inferno.
9826: SCORTIA / ROBINSON - Gold Crew
17099: SCORZA, MANUEL - De slapeloze ruiter.
9912: SCOTT JUSTIN - The man who loved the Normandie.
9867: SCOTT JUSTIN - A Pride of King.
9747: SCOTT JUSTIN - The Nine Dragons. A novel of Hong Kong.
9682: SCOTT JUSTIN - The Cossack's Bride.
9665: SCOTT JUSTIN - Rampage.
7889: SCOTT KIERAN - Wie is het leukst?
59262: SCOTT, WALTER - Robbert Roodhaar. Walter Scotts' Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
94413: SCOTT, WALTER / SCHEPERS, P.J. (BEWERKING) / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Ivanhoe.
56986: SCOTT, SIR WALTER, BART. - A Legend of Montrose And The Black Dwarf. Afb. (The Melrose Edition).
71547: SCOTT, WALTER - Ivanhoe.
17711: SCOTT FITZGERALD, F. - Tender is the night.
101.629: SCOTT, ROY G. / TOMPKINS, CHRIS / A.O. - British Association of RC Soarers. Handbook 1983 edition.
97173: SCOTT, SIR WALTER - Old Mortality.
46363: SCOTT, WALTER. (OPNIEUW VERTAALD EN BEWERKT DOOR GERARD KELLER.) - Robbert Roodhaar. (Walter Scott's Werken). Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
15722: SCOTT, DR. J.T. - De feiten over Reuma.
71841: SCOTT, PAUL - Tragedie in Maypore.
76922: SCOTT, PAUL - De parel in de kroon. De verdeling van de buit.
97500: SCOTT, SIR WALTER - The Poetical Works of Sir Walter Scott. (including introduction and notes)
4384-449: SCOTT SIR WALTER - Ivanhoe
59261: SCOTT, WALTER - De verloofde. Walter Scotts' Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
92292: SCOTT, PETER / BEINTEMA, A.J. /E.A. - De Reader's Digest grote geillustreerde Dierenatlas.
59260: SCOTT, WALTER - De oudheidkenner. Walter Scotts' Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
29778: SCOTT, SIR WALTER - Kenilworth.
18289: SCOTT, JUSTIN - De Hong Kong connectie.
18148: SCOTT CARD, ORSON - De Afgrond.
59258: SCOTT, WALTER - De bruid van Lammermoor. Walter Scotts' Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
76920: SCOTT, PAUL - De parel in de kroon. De verboden oever.
92806: SCOTT, WALTER / LALAUZE (ILLUSTRATIES) - Ivanhoe.
49625: SCOTT, WALTER - Anna van Geyerstein. Eerste en tweede deel.
42570: SCOTT F.G, BREWER R.M - Confrontations of death, a book of readings and suggested method of instruction
76921: SCOTT, PAUL - De parel in de kroon. De dag van de schorpioen.
53919: SCOTT, SIR WALTER - Meesterwerken van Sir Walter Scott. De Bruid van Lammermoor. Nieuwe Geïllustreerde Uitgave. Met gebruikmaking van de voortreffelijke vertaling van Dr. M.P. Lindo. Herzien en ingeleid door Dr. Jan ten Brink.
59264: SCOTT, WALTER - De oude pelgrim. Walter Scotts' Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
59259: SCOTT, WALTER - De talisman of Richard Leeuwenhart in Palestina. Walter Scotts' Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
59263: SCOTT, WALTER - Waverley of zestig jaar geleden. Walter Scotts' Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
59257: SCOTT, WALTER - Guy Mannering of de sterrewichelaar. Walter Scotts' Werken. Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met de gravures der oorspronkelijke Engelsche uitgave van Marcus Ward & Co.
76918: SCOTT, PAUL - Na de overdracht. Auteur van de parel in de kroon.
55793: SCOTT, ELIZABETH - Royal sisters. Volume four. 1951-1952. Foto's.
22108: SCOTT, DOUGLAS - Operatie Artemis.
B4467: S. SCOTT LITTLETON (RED.) - Oosterse wijsheid. Hindoeisme - Boedhisme - Confucianisme - Tauisme - Shintoisme. Atlas van de godsdiensten en levensbeschouwingen van het Verre Oosten.
33995: SCOTT WALTER - Ivanhoe
71302: SCOTT, HARDIMAN - Ongeketende macht. Prisma pocket 2035.
11773: SCOTT, WALTER - Robbert Roodhaar.
28031: SCOTT, DOUGLAS - Schaduwen. De jacht van de Nazi Schatten Gruppe op generaal Eisenhower.
93718: SCOTTOLINE, LISA - Niets dan de waarheid.
29487: SCRIVENOR, PATRICK (EDITOR). / RODRIGUES, DAVID (EDUTORAL DIRECTOR) - The year in Pictures 1973 / 1974.
B4743: SCRUTON, R. / MEELBERG, V. / HOONDERT. M.J.M. - Meer dan ontspanning alleen. Over het belang van muziek.
58450: SCULLARD, H.H. (M.M.V. ANDEREN) - Kleine atlas van de antieke wereld. Editie voorhet onderwijs.
85897: SCULLARD, H.H. - Kleine atlas van de Antieke Wereld.
90666: SCULLARD, H.H. - Kleine Atlas van de Antieke Wereld.
96648: SEABROOK, WILLIAM C. - In the war at sea. A record of Rotterdam's largest merchant fleet and its gallants crews from 1940 to 1945.
79426: SEABY - Coins of England and the United Kingdom.
94563: SEALE, SARA - Het onstuimige hart.
10258: SEALE SARA - Het ontstuimige hart.
18256: SEAMAN, DONALD - De overloper.
42342: SEAN O CASEY - Sean O Casey Autobiographies deel 1 en 2
58254: SEARLE, V. EN CLAYSON, R. - Zeefdrukken op stof in uw vrije tijd. Afb.; vert.
36975: SEARLE, RONALD, HUBER, HEINS - Haven't we met before somewhere?
6789: SEARS /HOEK / MOURIK / E.A. - De wonderlijke natuur. Geheimen van Weer en Klimaat.
30773: SEARS W - Eyewitness to world war 2
30774: SEARS W - Word war 2
36281: SEAVER, GEORGE - Albert Schweitzer, zijn leven en denken
10045: SEBASTIAN TIM - Saviour's Gate.
81320: SEBESTYÉN, GYÖRGY - De deuren gaan op slot. Tragedie van de Hongaarse Opstand.
104180: SECKLER, MARCELO MARTINS - Calcium phosphate precipitation in a fluidized bed.
57434: SECUNDUS, JANUS - De kunst van het zoenen. De an andere liefdesgedichten vertaald door J.P. Guépin.
5129-3245: SEDA G. - De Klok. Een klap uit verhaal.
42738: SEDGES JOHN - Totdat de dood ons scheidt
18363: SEDOFF, ANTON - Toen het einde begon. Oorlogsroman.
85464: SÉE, PROF. HENRI - Ontstaan en ontwikkeling van het moderne kapitalisme.
45952: SEEBERG, REINHOLD - Die Lehre Luthers. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Vierter Band, erste Abteilung: De Entstehung des protestantischen Lehrbegriffs. (Sammlung Theologischer Lehrbücher)
101.994: SEEBOHM ROWNTREE, B. / LAVERS, G.R. - English Life and Leisure. A social study.
50549: SEELEN, ELZA VAN DER; GEVAERT, ANNETTE EN BAERTSOEN, BEA - Kookboek voor natuurvoeding & makrobiotiek. 400 recepten.
54283: SEELEY, IVOR H.; BSC, MA; PHD, FRICS, CENG; FIMUNE, FIQS; MIOB. - Building Economics. Appraisal and control of building design cost and afficiency. Afb.
56017: SEEMANS, DR. O. - Mythologie en kunst der Grieken en Romeinen. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
45582: SEERP ANEMA - Het Hooglied. Metrische bewerking met nieuwe verklaring.
9925: SEGAL ERICH - Acts of Faith
33805: SEGAL, ERICH - Dokters.
46093: SEGAL, SAM (EDITOR: WILLIAM B. JORDAN) - A Prosperous Past. The Sumptuous Still Life In The Netherlands. 1600-1700. Rijk geïll.
10440: SEGAL / BAKKER / UHNAK / CULKIN BANNING - Het Beste Boek. - Love Story. - Ciske de Rat. - De zwarte hand. - Reddingsboot nummer twee.
89769: SEGAL, SAM - A Prosperous Past. The sumptuous still life in the Netherlands 1600-1700.
84930: SEGAL, ERICH - Verhaal van een Liefde. (Love Story)
81959: SEGAL, RONALD - De Amerikaan.
58824: SEGBROECK, F. VAN - Literatuur bij de schriftlezingen op zondag. Van exegese tot verkondiging. (14).
97761: SEGERS, J.H.G. - Sociologische onderzoeksmethoden. Inleiding tot de structuur van het onderzoeksproces en tot de methoden van dataverzameling.
57299: SEGERS, J.H.G. - Sociologische onderzoeksmethoden. Inleiding tot de structuur van et onderzoeksproces en tot de methoden van dataverzameling.
88387: SEGERS, J.H.G. - Methoden voor de sociale wetenschappen. 1: Inleiding tot de structuur van het onderzoeksproces en tot de methoden van dataverzameling.
29091: SEGHERS, PIERRE - Le livre d'or de la poésie francaise contemporaine de 1940 a 1960. 1.
20462: SEGHERS, PIERRE - Le livre d'Or de la Poésie francaise.
93647: SEGOND, LOUIS - La Sainte Bible.
93648: SEGOND, LOUIS - La Sainte Bible.
49596: SÉGUIER, JAIME DE - Dictionário Prático ilustrado. Novo dicionário enciclopédico luso-brasileiro.
104362: SEGUIN-FONTES, MARTHE - Poppenweelde.
53895: SÉGUIN, S.J. PATER E. - Leven van den geluzaligen Petrus Canisius, van de societeit van Jesus. In 't hollandsch overgezet, vermeerderd en verbeterd. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55238: SÉGUY, PHILIPPE / MICHELLAND, ANTOINE - Fabiola. Koningin in het wit. Foto's. Vert.
104334: SEIBERT, DIETER - Bergsport - ABC.
53513: SEIDEL, PROF. DR. J.J. (RED.) - Computerwiskunde. Aula-boeken 407. Afb. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
41376: SEIDEL HEINRICH ULRICH - Aufbruch und erinnerung, der freideutsche kreis als generationseinheit im 20, jahrhundert
71253: SEIDEL, INA / TIELEMAN, A. (VERTALING). - Twaalf nachten. De roman van een terugkeer.
102.261: SEIDLER, NED (WRITTEN AND ILLUSTRATED). - The story of money.
33742: SEIFERT ELISABETH - De jonge dokter Galahad
34406: SEIFERT ELIZABETH - Dokter in tweestrijd
84050: SEIFERT, PAUL / OTTO, R. - Die Religionsphilosophie bei Rudolf Otto. Eine Untersuchung über ihre Entwicklung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde von der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität.
1202-4827: SEIFFERT KARL - Aufgabe für den Unterricht in der Harmonielehre.
45773: SEIJA BERENDS - Vogel uit een ander nest
58045: SEIJBEL, MAARTEN (SAMENSTELLING) - Orgels in Overijssel. Ill.
96046: SEIJBEL, MAARTEN (TEKST) / VELDMAN, AART (FOTO'S) - Orgels rond het IJsselmeer.
49821: SEINE, SEINE JAN; V.D.M. - Mijn levensweg werd Dorpsdominee…. Belevenissen en anekdotes van een dorpsdominee. Ill.
49822: SEINE, SEINE JAN; V.D.M. - Over dorpsherinneringen gesproken … Ill.
71525: SEINEN BEREND (TEKST). / BEEK, DIET VAN / REST, BERNA VAN / VALENTEIJN, DICK (ILLUSTRATIES). - Margriet Natuur-Agenda 1988.
7796: SEIPGENS EMILE - Langs Maas en geul.
41814: SEIPGENS EMILE - Jean t stumpke hawioe ho
41703: SEIPGENS EMILE - In en om het kleine stadje, Limburgsche schetsen en novellen
34753: SEISE HARRY - Abstrakte malei
53483: SEITERS, J. CH. A. - Bonifacius, der Apostel der Deutschen. Nach seinem Leben und Wirken geschildert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
56648: SEITERS, J. CH. A. - Bonifacius, der Apostel der Deutschen. Nach seinem Leben und Wirken geschildert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
9256: SEITZ FRITS - Leiding en delegatie in het bedrijf. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 35.
11665: SEITZ, MARIANNE - Batikken met de tjanting.
17358: SELA, OWEN - Het Kremlin Komplot.
95095: SELDERHUIS, PROF.DR. HERMAN J. - Morgen doe ik het beter. Gids voor gewone christenen.
10037: SELLERS CON - Men at Arms. Book 2. The Flames of war.
103558: SELLES, DS. L. - De Brief aan de Hebreeen.
18871: SELLY, GIOVA - Spionne voor Napoleon.
19859: SELMS, DR. A. VAN - God en de mensen.
46767: SELMS, DR. A.VAN - De Zondag tusschen Farizeïsme en Libertinisme. (Nummer 3 uit serie: Onze tijd.)
91147: SELMS, PROF. DR. A. VAN - God en de mensen.
91146: SELMS, VAN A - God en de menschen
36222: SELMS, VAN A - God en de menschen
22037: SELMS, PROF. DR. A. VAN - God en de mensen.
16632: SELZER, RICHARD - De dood meester… notities uit de heelkunde.
56175: SEMBACH, KLAUS JÜRGEN - Jugendstil. De utopie van verzoening. Afb.
9049: SEMENZATO DR. CAMILLO - Giotto. Zwarte beertjes 790.
1492-749: SEMJONOV JURI - Glorie en voorspoed van het Fransche Imperium.
55257: SEMMOLA, DR. MARIANO - Vorlesungen über Experimentelle Pharmakologie und Klinische Therapie. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56124: SEMPÉ ET DUBOÉ, PP - Notre Dame de Lourdes. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
93747: SEMYONOV - aldus Persbureau Tass
11826: SEN, LIN TSIN - De liefdespijl.
89388: SEN, LIN TSIN - De liefdespijl.
96268: DER SENATOR FUR BAU- UND WOHNUNGSWESEN BERLIN / CONRADS, DR. U. / E.A. - Berlin. D 2. Deutschen Nationalkomitee fur das Europaische Denkmalschutzjahr 1975.
90726: SENDEN, DR. G.H. VAN - Inleiding in het Religieus Monisme.
91152: SENDEN, DR. G.H. VAN - Het Werelddrama. Een beschouwing van cultuur en religie.
55311: SENDEN, PR., LEO - Mooie vlinders. Geïll. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41528: SENECA - Moralische briefe, ins Deutsche ubertragen und ausgewahlt van H.M. Endres
60169: SENGE, PETER M. - Het nieuwe werk van de leider: Lerende organisaties bouwen. Vert.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
82355: SENGERS, W.J. - Gewoon hetzelfde? Een visie op vragen rond de homofilie.
16588: SENIOR, OLIVE - Zomerweerlicht.
30362: SENNER ADOLF - Fachkunde Elektrotechnik
54623: SEPET, MARIUS - Saint Louis. ""Les Saints"". [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54334: SEPP, DR. JOH. NEP. - Das Leben Christi. Mit einer Vorrede. Erster Theil; Zweiter Theil I. Band: Evangelien-Harmonie; Dritter Band: Evangelien-Harmonie. - Nebst einer Karte von Palästina und dem biblischen Index. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54328: SEPP, DR. JOH. NEP. - Das Leben Christi. Mit einer Vorrede. Vierter Band.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
4976-2656: SEPP CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke kerk geschreven hebben.
54326: SEPP, LE DR. J.N. - Jésus-Christ. Etudes sur Sa Vie et Sa Doctrine dans leurs rappors avec l' histoire de l' humanité. Tome premier. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
82910: SERAFIN, LUS - Immer mit der Ruhe…
104456: SERENA NANDA - Cultural anthropology.
73044: SERET, MR. G. / PEN, F.A. - Scheepvaartwetten. Leerboek voor Scheepswerktuigkundigen.
104502: SERGANT, DR. M.C. - Taal & Logica.
104178: SERGIO CARMESINI - Il Minotauro.
84509: SERING, PROFESSOR F.D. - Chorbuch (233 vierstimmige Chöre.) Gemischte Chöre in inhaltlicher und chronologischer folge für Gymnasien, Realgymnasien und Oberrealschulen. Op. 117.
16357: SERLING, ROD - Verhalen uit de Twilight Zone.
35572: SERLING R - Verhalen uit het schemerdonker, prisma no 1194
150054: SERNO, WOLF - Der Chirurg von Campodios.
73458: SERRAILLIER, IAN / HODGES, C. WALTER (ILLUSTRATIES) - Het zilveren zwaard.
89494: SERREAU, JEAN-MARIE / CAMPAN, LOUIS / MICHAUT, PIERRE / SILVANT, JEAN / DORCY, JEAN / PICASSO (COUVERTURE) / E.A. - Danse.
41664: SERRURIER C DR - De Penses van Pascal
79669: SERRY, N.H. / VOORHOEVE / TROMP - Democratieen onder druk. Met: Vrede, vrijheid en veiligheid. - De nieuwe vredesbeweging. - Socialisme en defensie.
91709: A.D. SERTILLANGES O.P. - Het Oneindige kwelt me.
74732: SERULLAZ, MAURICE - Corot. Dix-Neuvieme Volume de la Bibliotheque Aldine des Arts.
42696: SERVAES ANKE - Kinderen die over zijn
20407: SERVAES, ANKE / VALKHOFF, R.J. - Koos.
94524: SERVAES, ANKE / GOTH, SARI (ILLUSTRATIES) - Moeder Liesbeth.
52255: SERVAES, ANKE - Oorlogskinderen.
98628: SERVAES, ANKE / GOTH, SARI (ILLUSTRATIES) - Kinderzaal.
28441: SERVAES, ANKE / VALKHOFF, R.J. / SNAPPER, R.W. (ILLUSTRATIES) - Koos.
14022: SERVAN-SCHREIBER J.J. - De Amerikaanse uitdaging.
6029: SERVAN-SCHREIBER J.J. - De Amerikaanse uitdaging.
85072: SERVATIUS, T.J. - Vrouwen uit onze historie.
50572: SERVIÈRES, GEORGES - Dresde. Freiberg & Meissen. Les Villes d'Art célèbres. 119 gravures.
53597: SERVIN, MICHEL - Een vreemde kerkganger. De roman van een offerblokkenlichter.
21674: SETERS / KAAY - Kap van regenwoud medisch bezien. AO-boekje 2511.
41171: SETH VIKRAM - The golden gate, the great Californian novel
52568: SETHE, DR. PAUL - Korte geschiedenis van Rusland. Foto's. (Phoenix Pocket no 17).
38636: SETHE, PAUL - Keerpunten in de wereldgeschiedenis
56807: SETHI, ALI - De wensmaker. Roman. Vert.
94592: SETLOWE, RICHARD - Jacht op de Black Sea.
8653: SETON E. TH. / ARNTZENIUS C. - Bloemlezing uit de werken van Ernest Thomas Seton.
38441: SETON WILLIAMS, M.V - Het goud van Toetanchamon
102.422: SETON, MARIE / FLEMMING, H.TH. / LEEUWEN, W.L.M.E. VAN / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 2, 1950. Met o.a.: Ben-Zions land van Israel. - Nieuwe Duitse schilderkunst. - P.N. van Eyck, dichter en mysticus.
96278: SETON, MARIE / KRABBE, M. - Kroniek van kunst en kultuur. Jaargang 15, No. 1. Met o.a. Indiaanse dansen. - Kind en kunst.
102.435: SETON, MARIE / COGNIAT, RAYMOND / KUNZ, LUDWIG / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 15de jaargang no. 5, 1955. Met o.a.: Schilderingen van Hiroshima. - Bonnard en de nabis. - Thomas Mann.
72022: SETON, ANYA - De Haard & De Arend.
28239: SETON, ANYA - Draeckenwijck.
98481: SETTEN, J.W. VAN - Nieuwe Oogst. Nieuw zangboek voor de jeugd. Bevattende 100 een-, twee- en drie- stemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten, met piano- of harmoniumbegeleiding.
85529: SETTGAST, JÜRGEN - Tutanchamum in Köln. Kölnische Stadtmuseum 21. Juni - 19. Oktober 1980.
44077: SETTIS SALVATORE - The land of the Etruscans, from prehistory to the middle ages
58086: SETTON, DR. KENNETH M. (BELANGRIJKSTE AUTEUR EN ADVISEUR) - Riddertijd. Dagelijks leven in de middeleeuwen. (Derde deel uit een kwartet). Ill.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

9/13