Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36115: ROLLAND, ROMAIN - Le theatre du peuple, essai d'esthetique d'un theatre nouveau
35432: ROLLIN C, FOKKE S - Mercwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis
24035: RÖLVAAG, OLE EDVART - De groote stilte.
90230: ROMAEUS A S. TER LEUVEN O.C.D. - In zwakte sterk. Levensschets van Yvette le Falher.
96501: ROMAN PINA CHAN - Maya Cities. Official Guide - I.N.A.H.
80644: ROMANO, RUGGIERO - Les mécanismes de la conquete coloniale: les conquistadores.
80257: ROMANT, BERNARD - La vie en Égypte aux temps antiques.
55510: ROMASZKAN, GREGOR VON. - Leren paardrijden. Een studie van het paard en de rijkunst voor beginnelingen en gevorderden. Geïll. Vert.
48553: F.K.A. ROMBACH WILLI ULE - Landen en volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld, deel 1
48552: F.K.A. ROMBACH - Landen en volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld, 3 delen compleet
7272: ROMBOUT MACHIEL WILLEM - La conception stocienne du bonheur chez montesquieu et chez Quelques-uns de ses contemporains.
14437: ROMBOUTS, MARIETTE - AVRO's Slankmenu Boek.
53897: ROMBOUTS, FR. S. - De gewenning als opvoedingsmiddel. Psychologies en pedagogies beschouwd. Nr. 69. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
49800: ROMBOUTS, HANS - Mooipraat. Taal als camouflagemiddel. Ill.
98753: ROMEIN, AART / STRONKHORST, L.H. (SAMENSTELLERS) - Ontmoetingen. Deel 2. Een bundel proza en poezie ten dienste van het V.H.M.O.
18842: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Ja vader, nee vader.
38645: ROMEIN VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering
72427: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De lage landen bij de zee, geïllustreerde geschiedenis van het Nse volk. Deel 1: Van de oudste tijden tot 1560.
72855: ROMEIN, AART - We beginnen toch pas.
72960: ROMEIN VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Deel 1 en deel 2.
39692: ROMEIN VERSCHOOR, ANNIE - De vruchtbare muze
74962: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in Verwondering. Deel I en Deel II. Herinneringen van Annie Romein-Versschoor.
79655: ROMEIN-VERSCHOOR, DR. A. / PRESSER, J. / E.A. - Weerklank op het werk van Jan Romein. Met o.a.: Het ""Klassieke"" in het dichterschap van Henriette Roland Holst. - Van Douglas tot Apotheker: De geboorte ener geschiedschrijving.
79661: ROMEIN, JAN / ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Anherren der Holländischen Kultur. (Erflaters van onze beschaving)
80073: ROMEIN, JAN - Machten van deze tijd.
80616: ROMEIN, JAN - Carrillon der tijden. Studies en toespraken op cultuurhistorisch terrein. Met o.a.: De ideologische achtergrond van de oorlog. - Multatuli's tekort.
80658: ROMEIN, DR. JAN - Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden.
49685: ROMEIN-VROEGINDEWEY, M.C.; DOELAND, A EN BARTELS, R. (SAMENST.) - Overal op aarde. Verhalen voor kinderen. Afb.
85439: ROMEIN, PROF.DR. J.M. - Apparaat voor de studie der Geschiedenis. Titels -Toelichtingen - Taken.
85790: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De lage landen bij de zee, geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk, 4 delen compleet
31584: ROMEIN JAN - Gegist bestek
46429: ROMEIN, JAN EN ANNIE (MET EEN BIJDRAGE VAN DR. P.J. BOUMAN) - De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk. II. Van 1560 tot 1747. Phoenix Geïllustreerde Standaardwerken. Tweede serie.
46430: ROMEIN, JAN EN ANNIE (MET BIJDRAGEN VAN DR. P.J. BOUMAN EN DR. O. NOORDENBOS) - De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk. III. Van 1747 tot 1898. Phoenix Geïllustreerde Standaardwerken. Tweede serie.
46431: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk. IV. Van 1898 tot onze dagen. Phoenix Geïllustreerde Standaardwerken. Tweede serie.
91378: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Spelen met de tijd.
48077: ROMEIN. B.J. - Ons Krijtland Zuid-Limburg II. Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg. Geïll. (Wetenschapp. Mededeling no. 61. januari 1966).
102.238: ROMEIN-VERSCHOOR, MEVR.DR. ANNIE / LOCHER, PROF.DR. G.W. / E.A. - Invloeden op de literatuur.
50767: ROMEIN, DR. JAN - Machten van deze tijd. Geïll.
37552: ROMEIN-VERSCHOOR, A - De vruchtbare muze
13096: RÖMER J.H. (RED.) - Grondboor en Hamer. Nederlandse Geologische Vereniging. No. 1 februari 1956.
24584: ROMER, HERMAN - Zwarte confetti. Verhalen
78884: RÖMER, PETER - De Brekers.
102.078: ROMER, HERMAN - De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geillustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
33497: ROMER PETER - Dossier Baantjer, alles wat u wilt weten over de tv-serie
10321: ROMER PETER - De Brekers.
37826: ROMER, JOHN - Geschiedenis en archeologie van de Bijbel
41506: ROMERO Z.S - Simone de Beauvoir
24823: ROMERO, MGR. OSCAR ARNULFO / HARST, PAUL VAN DER (SAMENSTELLER). - De bekering van een bisschop. Brieven en toespraken van de vermoorde aartsbisschop van San Salvador Mgr. Oscar Arnulfo Romero.
91827: ROMIJN, AART (SAMENSTELLER) / BOUMAN, BERT (ILLUSTRATIES) - Uit Hoge hemel. Nieuw Kerstvertelboek.
56530: ROMIJN, AART - Bedreigde buurt. Roman.
98884: ROMIJN, AART - We beginnen toch pas.
76811: ROMIJN, CLEMENS - Joseph Haydn. Leven en werken.
80571: ROMIJN, JAAP - Curiosa in Nederlandse Musea.
25065: ROMIJN, AART - Vijf en veertig.
14313: ROMIJN, JAAP - Hier is Utrecht. Zwarte beertjes 153 / 154.
98708: ROMIJN, AART - Wie zonder zonde is.
49163: ROMIJN, A - Ido Heegstra strijdt voor de vrijheid. Ill.
37551: ROMIJN, JAAP - Punt van uitgang, vier vertellingen
95577: ROMIJN, JAAP - Hier is Utrecht. Zwarte beertjes 153 / 154.
104286: ROMIJN, AART - Vijf en Veertig.
104359: ROMIJN, AART - Geert Dammers. De achtergrond. - Het wonder der jaren. - Het leven is goed.
104298: ROMIJN, AART - Het wonder der jaren.
57614: ROMIJN, HERMS - Het slapend en dromend bewustzijn. Hersenonderzoek; Psychoanalyse; Parapsychologie. Geïll.
11811: ROMIJN, AART - Schone leien zijn er niet. Trilogie. - Mensen onderweg. - Avondrust. - Engel met één vleugel.
25950: ROMIJN, AART - Omnibus. - Het smalste fundament - We beginnen toch pas - Niet met goed fatsoen.
37513: ROMMEL, WILLI - Met schaar en lijmkwast, knutselwerken uit karton
28310: ROMPAEY, PIERRE VAN - Een dagje terreur. Een bundel cursieven en crazies.
19287: ROMPAY, L. VAN - Christenen in Libanon. AO-boekje 1922.
19288: ROMPAY, L. VAN - Christenen in Libanon. AO-boekje 1922.
50150: L. RON HUBBARD - Self Analysis, a simple self help volume of tests and techniques based on the disco0veries contained in dianetics
26580: RONAY, EGON (RED.) - De grote chef-koks van Europa. Hun recepten en menu's
57379: RONDE, DRS. M.A. EN DEKKER, DRS. W.H. - Woorden hebben. Over levensbeschouwelijke conflicten.
97581: RONEN, AVRAHAM - Introduction Prehistory.
43197: RONGE J DS - Leidraad Oude Testament Richteren
42238: RONGE P.H - Over de psychologie der levenstijdperken
45695: G. VAN RONGEN (VDM). - Zijn ene Woord. (Studies over de eenheid der Schriften Gods en de daaruit voortvloeiende eenheid van ons belijden en de schoonheid van het Gereformeerde Kerkboek).
54579: RONGEN O. CIST., FR. HIERONYMUS - Als 'n sprookje … [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
77611: RONNEN, MW. C.J. / E.A. (RED.) / KALEE, DR. C.A. / PLOOS VAN AMSTEL, JHR.DR.IR. J.J.A. / SNELDERS, PROF.DR. H.A.M. / E.A. - Jaarboek Oud Utrecht 1980. Met o.a.: Beknopt verslag van een opgraving in De Meern - Adriaen Ploos van Amstel 1585-1639 - De Utrechtse chemicus Petrus Nahuys 1737-1794.
86798: RONNER, D.J. / OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 3. September 1986. Met o.a.: Overblijfselen van middeleeuws kloosterleven in Groningen. - De overdracht van de Nederlandse Hervormde kerk te Kiel-Windeweer.
47054: ROO VAN ALDERWERELT, BRIG.-GENERAAL B.D. J.K.H. DE (VZ. BESTUUR) E.O. - Ver. ''Oranje Nassau Museum'' gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1967. Geïll.
47053: ROO VAN ALDERWERELT, BRIG.-GENERAAL B.D. J.K.H. DE (VZ. BESTUUR) E.O. - Ver. ''Oranje Nassau Museum'' gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1966. Geïll.
9120: ROOD LYDIA - Een dag uit het rampzalige leven van Nippertje Bov. Vroege Lijsters 2000 nr. 3.
29024: ROOD & ROOD - Buddy.
28722: ROOD & ROOD - Koningswater.
74836: ROOD, LYDIA - Een dag uit het rampzalige leven van Nippertje Bov. Vroege Lijsters 2000 nr. 3.
24218: ROOD, NIELS (SAMENSTELLER) - Het succes van Lubbers. Hoe word ik Minister-President?
18329: ROOD - Banden. Zwarte beertjes 2667.
20946: ROODENBURG, K. - Ap Sok. AO-boekje 2271.
212-1963: ROODERKERK JEANNE - Batik met plezier. Eenvoudige techniek voor iedereen. Ariadne handwerkbibliotheek.
56787: ROODHART, G. - Basis psychiatrische verpleegkunde. (Zr. Meyboom Serie)
53715: ROODNAT, JOYCE - 110 X aan de wandel. Joyce Roodnat wandelt door Nederland en de rest van de wereld. Kaartjes.
104343: ROODNAT, JOYCE (TEKST) / PARIS, PIET (ILLUSTRATIES) - Een kwestie van lef. Stijlgids voor vrouwen tussen de 40 en de 60+.
96276: ROOI, LEX DE / DALMEIJER, HANS / DUKKER, DOLF / E.A. - 150 Jaar Spoorwegen, 1839-1989. Jubileum magazine. Met o.a.: Achter de schermen van het spoorwegbedrijf. - Vliegen over de rails. - Het nationale treinletterspel.
22362: ROOIJ, DET VAN - Werken en leren bij de Koninklijke Landmacht; een uitdaging! AO-boekje 2669.
90104: ROOIJ, PROF.MR.DR. M. (RED.) - Voetballen toen en nu. Bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de K.N.V.B.
41002: ROOIJ DE L - Damboek voor beginners
21384: ROOIJ, MR. INEZ N. DE - Van Nieuw Burgerlijk Wetboek naar Burgerlijk Wetboek. AO-boekje 2462.
21385: ROOIJ, MR. INEZ N. DE - Van Nieuw Burgerlijk Wetboek naar Burgerlijk Wetboek. AO-boekje 2462.
98800: ROOIJ, L. DE - Damboek voor beginners. Prisma pocket 1470.
52610: ROOIJ, L. DE - Damboek voor beginners, voor hen die willen leren dammen; voor hen die systematischer willen dammen. Prisma-boeken. 1470. Diagrammen
75374: ROOIJAKKERS, WIM / SIEMERINK, HANS / TONGEREN, JAN VAN / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1996 nr. 2 : met o.a.: Pastoraat en levensbeeindiging - Levensbeeindigend handelen in de geneeskundige praktijk.
28540: ROOIJEN, PROF.DR.J.P. VAN - Het Nederlandse Bevolkingsvraagstuk.
38813: ROOIJEN, VAN M, REDACTIE - Steden des tijds, historische stadstypen in de Nederlanden
95162: ROOIJEN, ALB. VAN / E.A. - Utrechtsch Jaarboekje voor 1913, Jaargang 72. Met o.a.: Mengelwerk, Dr. J.J.P. Valeton. - Iets over een paar Gildenlanden. (Jaarboek Utrecht)
57856: ROOIJEN, MAURITS VAN - Op gevels geschreven. Shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven. Ill.
24464: ROOIJEN, LEO VAN - Privé. Beleef het mee! Een blik achter de deur die voor anderen gesloten blijft.
23630: ROOIJEN, MAURITS VAN - In groene schatkamers. Shell journaal 1991.
3732-1897: ROOIJEN MAURITS - Op gevels geschreven.
26277: ROOIJEN, MAURITS VAN - Op gevels geschreven.
27418: ROOIJEN, LEO VAN - Privé. Beleef het mee. Een blik achter de deur die voor anderen gesloten blijft.
102.801: ROOIMANS, A.H. - Moderne stedebouw. AO-boekje 917.
87523: ROOKMAAKER, FRANS V. (TEKST) / BAAN, DAMMIS (ILLUSTRATIES) - Geboren niet gemaakt.
7084: ROOLVINK / IDENBURG - Onderwijs buiten schoolverband. AO-boekje 889.
7083: ROOLVINK / IDENBURG - Onderwijs buiten schoolverband. AO-boekje 889.
7082: ROOLVINK / IDENBURG - Onderwijs buiten schoolverband. AO-boekje 889.
73328: ROOM, DS.H.J. - Jona, profeet van God. Bijbelstudie over het boek Jona.
79851: ROOM, DS. H.J. / VOORBERG, DRS. P.L. - De zondag. Woord en Wereld 30.
98512: ROON, J. VAN / CRAANDIJK, C. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks, Deel XLVII, No. 1. Met o.a.: De driehoeksnetten van Sumatra, Lineaire afmetingen, orienteering en altimetrie. – De Snellius Expeditie 1929. – De derde Nederlandsche centraal Azie Expeditie.
81064: ROON, JOOST VAN (SAMENSTELLER) - Symbiose. Een bloemlezing uit drie jaargangen.
93296: ROON, R.G. VAN - Schepping en evolutie. Blauwdruk nr. 13, 3e jrg., 1962.
44560: ROON, WITKAMP, VAN DE KOLK, DIEPERINK, JENSEN - Tijdschrift van het, tweede reeks DL. XLV No.3 Mei 1928 Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap
46864: ROON, GER VAN - Europa en de Derde Wereld. Een historische benadering. Aula-boeken nr. 541.
71557: ROORDA, ING. J. - Radiotechniek. Handboek voor de studie van radiozend- en ontvangsttechniek. Met ruim 200 tekeningen.
7024: ROORDA C. - Toerisme en Economie. AO-boekje 855.
98421: ROORDA, P. - Engelse Spraakkunst voor schoolgebruik. Deel I, Supplement.
97339: ROORDA, P. - Engelse spraakkunst voor schoolgebruik. Deel I.
103954: ROORDA / HOEKSTRA / MIGCHELBRINK - The Top of Holland.
96138: ROORDA / HOEKSTRA / MIGCHELBRINK - The Top of Holland.
96317: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Kameleon ahoy!
96312: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Redders met de Kameleon.
11264: ROOS, PROF. DR. F. DE / WIERINGA, DR. W.J. - Een halve eeuw rente in Nederland
19047: ROOS, MATHILDE - De Heilig-Avondklok.
96313: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Redders met de Kameleon.
92175: ROOS, JAC. - Vrijwilligerskerk, kerk van de toekomst?
92176: ROOS, JAC. - Kommunes en kommuniteiten. Enkele voorbeelden van gemeenschapsbeleving vanuit evangelische inspiratie.
95793: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Vakantie met de Kameleon.
96310: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Goede vaart, Kameleon.
70764: ROOS, AUDREY EN WILLIAM - De fatale ring.
96311: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Redders met de Kameleon.
76684: ROOS, PROF.DR A.G. / TERPSTRA, PROF.DR. P. - Bij de heropening van het Gronings Universiteitsmuseum. Toespraken gehouden op 25 juni 1949 door Prof. Dr. A.G. Roos en Prof. Dr. P. Terpstra.
99102: ROOS, MARJOKE DE (RED.) - Almanak van het Nederlands Achiefwezen 1994.
48716: ROOS, JAN DE (RED.) - 100 jaar Haarlems Dagblad. Ill.
80415: ROOS, JAC. - Kommunesen kommuniteiten. Enkele voorbeelden van gemeenschapsbeleving vanuit evangelische inspiratie.
91958: ROOS, S.P. DE - De ethiek van de ongehuwde staat.
95790: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Redders met de Kameleon.
95791: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Goede vaart, Kameleon.
96320: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - De Kameleon vaart voorop!
96337: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Trouwe vrienden van de Kameleon.
103656: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - De Kameleon opnieuw in actie.
95792: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - De Kameleon steekt van wal.
88468: ROOS, KELLEY - De gestolen liefdesbrieven.
87673: ROOS, NETTIE (VOORWOORD) - Ziet Uw Spel. Hockey!
20368: ROOS, JEANNE - Yvonne Keuls. AO-boekje 2114.
104376: ROOS, H. DE / STEEN, PAX (ILLUSTRATIES) - De vrijbuiters van Akkerwoude.
103655: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Trouwe vrienden van de Kameleon.
36260: ROOS, JAC - Vrijwilligerskerk, kerk van de toekomst?
B4397: ROOS, H. DE / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Hiep, hiep, hoera voor Akkerwoude.
46509: ROOSBROECK, PROF. DR. R. VAN - Willem van Oranje. Geïll.
37858: ROOSBROECK, DR. R. VAN - Willem van Oranje, droom en gestalte.
82492: ROOSE, DR. J.C. - Ons gezin in de crisis. Over huwelijk en gezinsleven.
81432: ROOSEBOOM, HANS / E.A. - Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 88, no. 5. Met o.a.: De stad uit. Vroege reisfotografie uit de collectie van Abraham Willet (1825-1888). - Amsterdamse notities.
89151: ROOSEBOOM, M. (INLEIDING) - Catalogus van vergrootglas tot oog der wetenschap 2, 5 eeuw microscopie. 25 Juni-19 September 1954. Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen.
88322: ROOSENBRAND, DS. J.W. - Hij is God.
56956: ROOSENS, INGE & RIGUTTO, ELVIO - Toeren door België. Te voet, met de fiets, per auto. Foto's.
6845: ROOSENSCHOON C.F. - Het mysterie van de melkprijs. AO-boekje 786.
85078: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vader op zoon. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond.
6589: ROOSENSCHOON C.F. - Voedsel in overvloed. Wereldgezondheidsdag. AO-boekje 655.
102.820: ROOSENSCHOON, C.F. - Integratie in de Europese Landbuow. AO-boekje 943.
50717: ROOSES, MAX - Flandre. Histoire Générale de l' art. Geïll.
85343: ROOSEVELT, ELEANOR - This is I Remember.
95634: ROOSEVELT, ELEANOR - Tomorrow is now.
97654: ROOTHAERT, MR. A. - Vlimmen Trilogie: Doctor Vlimmen. - Vlimmen contra Vlimmen. - Vlimmens tweede jeugd.
94195: ROOTHAERT, MR. A. - Vlimmens tweede jeugd.
44456: ROOTHAERT A MR - Onbekende dader
24414: ROOTHAERT, MR. A. - Vlimmen contra Vlimmen.
18330: ROOTHAERT, MR. A. - De wenteltrap. Zwarte beertjes 14.
75318: ROOTMENSEN, BERNARD - 40 woorden in de woestijn. Wekboek voor de gemeente bij crisis van kerk, geloof en cultuur.
20145: ROOY, H. VAN - Een stad als Den Bosch. Acht eeuwen rijke historie. AO-boekje 2089.
19834: ROOY, H.C.M. VAN - Momo delens, de verwoestende mens. AO-boekje 2033.
19833: ROOY, H.C.M. VAN - Momo delens, de verwoestende mens. AO-boekje 2033.
19805: ROOY, H. VAN - De woestijnoorlog. AO-boekje 2014.
103.072: ROOY, HANS VAN - Operatie Barbarossa. AO-boekje 1870.
19299: ROOY, H. VAN - Roosevelt, president van nature. AO-boekje 1934.
19270: ROOY, HANS VAN - Mozart. AO-boekje 1898.
19579: ROOY, H. VAN - Wagner, een muzikal genie. AO-boekje 1977.
78752: DE ROOY / HALI - Speciale Nederland Katalogus Automaatboekjes. 1977 / 78.
17927: ROOY, HANS VAN - De Salzburger festspiele. AO-boekje 1827.
81362: ROOY, MAX / ZWART, BALTUS / HELMERS, H. - 1883 de uitbarsting van de Krakatau. NRC Handelsblad 30-12-1982. Met: De Krakatau in weerkunde, de geologie en de biologie. - Vulkanische stof. - De toedracht in 1883, de geologische verklaring. - De biologie van de herbevolking.
17972: ROOY, HANS VAN - Operatie Barbarossa. AO-boekje 1870.
19568: ROOY, H. VAN - De Yanks komen, het achtste luchtleger. AO-boekje 1967.
20582: ROOY, HANS DE - De Russische revolutie. AO-boekje 2191.
103.173: ROOY, H. VAN - De grammofoonplaat, van tinfolie tot compact disc. AO-boekje 1989.
103.105: ROOY, HANS VAN - Franz Joseph Haydn. AO-boekje 1908.
103.163: ROOY, H. VAN - Wagner, een muzikal genie. AO-boekje 1977.
103.154: ROOY, H. VAN - De Yanks komen, het achtste luchtleger. AO-boekje 1967.
103.127: ROOY, H. VAN - Roosevelt, president van nature. AO-boekje 1934.
20381: ROOY, H.C.M. VAN - Richard Strauss. AO-boekje 2143.
17933: ROOY, HANS VAN - Jacques Offenbach, een tijdperk te kijk. AO-boekje 1833.
48862: ROOY, AAD VAN - Sabotage op Balaya. Ill. (Sneeuwbal Serie)
101.426: ROOY, MAX VAN / GRIBLING, FRANCK / E.A. - Feestnummer. 25 jaar Openbaar kunstbezit. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 6.
17932: ROOY, HANS VAN - Jacques Offenbach, een tijdperk te kijk. AO-boekje 1833.
25897: ROOY, HANS VAN - De Salzburger festspiele. AO-boekje 1827.
11426: ROOZEMEIJER, J.H.L. - Het Evangelie van Johannes. Voor de gemeente verklaard in Bijbellezingen. Deel 1. Hoofdsuk 1-10.
36207: ROOZEMEIJER, J.H.L. - Het Evangelie van Johannes. Voor de gemeente verklaard in Bijbellezingen. Deel 1.
98106: ROOZEMEIJER, DS. J.H.L. - Het Evangelie van Johannes. Voor de gemeente verklaard in Bijbellezingen. Deel 3: Hoofdstuk 13-21.
96864: ROOZEN, L.C.J. - Dit is Leiden.
11171: ROOZENDAAL, S. - Bilharzia een gevreesde volksziekte. AO-boekje 1640.
2661-4323: ROP JANINE DE - De Wachttijd.
103907: ROP, JANINE DE - De Traditie.
14758: ROP, JANINE DE - De Traditie.
51155: ROP, JANINE DE - De traditie.
36271: ROPER, ANITA - De ananieme christen
91952: ROPKE, PROF.DR. W. - De Dwaalweg van het Collectivisme.
82570: ROPS, DANIEL - Willen. De wil is de gehele mens.
36797: RORN, DORIS - Willie Wip de wilde piraat, no 2
103677: ROS, MARTIN - Bloednacht Mayerling 1889-1954.
56022: ROS, P. FIDÈLE DE - Le Frère Bernardin de Laredo. Un inspirateur de Sainte Thérèse. Etudes de Théologie et d' histoire de la spiritualité. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
24859: ROS, MARTIN / KOMTIJ, GERRIT (RED.) / E.A. - Maatstaf. 17 de Jaargang.
42633: ROS MARTIN, JANSSEN MARIAN, MEINDERTS AAD, KALFFS GERRIT, MEYERS JAN - Biografie Bulletin, met o.a Ros, Isabella Gardner, Anna Blaman, Domela Nieuwenhuis
47793: ROSA NOUCHETTE CAREY - Esther Cameron lente bibliotheek voor meisjes, met illustraties
150034: ROSAMUNDE PILCHER - Spiegelbeeld
85526: ROSANNE CIRIGLIANO AND RICHARD FREMANTLE (TEXT) / ANDREA PISTOLESI (PHOTOS) - San Francisco.
102.125: F.P. ROSATI (CATALOGUS) / J. ZEEMAN (VERTALING) - Italiaanse Medailles en Plaquettes van de Vroege Renaissance tot het einde van de Barok.
8754: ROSCA NINOTCHKA - Dubbel gezegend.
17424: ROSCA, NINOTCHKA - Staat van oorlog.
92284: ROSCAM ABBING, PROF.DR. P.J. / HENDRIKS, J. / SCHAAF, Y. - Gemeentediakonaat.
87977: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - De mondige gemeente.
24601: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Pastoraat aan zieken.
79934: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - Wat mogen wij geloven? Korte geloofsleer aan de hand van ontdekkingen der kerk de eeuwen door.
91959: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - Maatschappij-kritiek. Een inleiding.
81962: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - Uitwegen en ingangen. Over christen-zijn heden, in het licht van keuzen en ontdekkingen, die in de loop van de kerkgeschiedenis gedaan werden.
36194: ROSCAM, ABING, P.J - Toegenomen verantwoordelijkheid, euthanasie, eugenetiek, moderne biologie
22444: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - De mondige gemeente.
45942: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - Het gesprek met buitenkerkelijken. II. Indirecte Apologie. Nr. 6 Practisch Theologische Handboekjes.
90246: ROSCAM-ABBING, DRS. A.D.H. - Wat is liefhebben? Geloven vandaag 5.
91840: ROSCAM ABBING, PROF.DR. P.J. - 60 Preekvoorbeelden.
91844: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Pastoraat aan zieken.
72000: ROSCAM-ABBING, PROF.DR. P.J. - Actuele uitdagingen aan de Christenheid.
90927: ROSCAM ABBING, P.J. - Een goed gesprek. Over zielszorg aan mensen met innerlijke moeilijkheden.
8246: ROSCHAR DRS. FRANS - Verkiezingsonderzoek. AO-boekje 1354.
8245: ROSCHAR DRS. FRANS - Verkiezingsonderzoek. AO-boekje 1354.
8247: ROSCHAR DRS. FRANS - Verkiezingsonderzoek. AO-boekje 1354.
46818: ROSE, HENRY - Bladplanten, cactussen en vetplanten. Geïll. Vertaald door Dr. B. Hubert
83001: ROSE, FRANK - De leerlingen van Frankenstein. Speuren naar kunstmatige intelligentie.
85142: ROSEGGER, PETER / ZAALBERG, W. (BEWERKING) - Peter Mayr. Meesterwerken van Peter Rosegger.
85143: ROSEGGER, PETER / ZAALBERG, W. (BEWERKING) - Land-Zegen. Meesterwerken van Peter Rosegger.
18183: ROSEGGER, PETER - Waldheimat. Erzählung aus der Jugendzeit.
97969: ROSEI, PETER - Wer war Edgar Allan?
27043: ROSELAAR, JAN - Het geldschip.
84562: ROSEN, FRANZ - De Alpenkoningin.
84681: ROSENBAUM, HEIDI - Seminar: Familie und Gesellschaftsstruktur. Materialien zu den sozioökonomischen Bedingungen von Familienformen.
43535: ROSENBERG NANCY TAYLOR - Niets dan de waarheid
82094: ROSENBERG, HARRY - Die Banknoten des Deutschen Reiches ab 1871. Jahrgang 1979/80.
93763: ROSENBERG, PHILIP - Stad in angst.
25078: ROSENBERG, DR. STUART - Antwoord van een rabijn.
88638: ROSENBERG, J. - Hebraische Conservations-Grammatik.
27465: ROSENBLATT, ROGER - Oorlogskinderen. Gesprekken met kinderen uit Noord-Ierland, Israel, Libanon, Cambodja en Vietnam.
19393: ROSENBOOM, THOMAS - Spitzen.
76776: ROSENBOOM, THOMAS - Publieke werken.
95357: ROSENBOOM, JOSEPH - Gekke raadsels en schoolmoppen.
16807: ROSENBOOM, THOMAS - Spitzen
8177: ROSENFELD / SRANGE / WINTER / E.A. - Boy George & CultureClub.
73555: ROSENFELD, CHRISTEL - Boeketten van liefde. Een bloemlezing.
56650: ROSENKRANZ, GERHARD - Evangelische Religionskunde. Einführung in eine theologische Schau der Religionen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
41273: ROSENMAYR LEOPOLD - Die menschlichen lebensalter, kontinuitat und krisen
7424: ROSENTHAL IR. G.A. - Eenheid en veelheid. 50 jaar normalisatie. AO-boekje 1159.
41439: ROSENTHAL G - Von der armut der psychologie und wie ihr abzuhelfen ware
42319: ROSENTHAL, MARSHALL, MACPHERSON, FRENCH - Nurses, patients and families
57238: ROSENTHAL, SYLVIA - Kosmetische chirurgie. Een gids voor het corrigeren van lichamelijke onvolkomenheden. Afb.
36002: ROSIER O. CARM - Het volk gelooft niet meer in beloften, een situatieschets van Latijns Amerika
51571: ROSIN-REUSSER, B.F. - Indonesische vrouwen dienen haar Kerk.
71583: ROSKAM, KAREL - Honger, een zwartboek.
57590: ROSKAM, KAREL - Honger. Een zwartboek. Foto's.
3474-1475: ROSKAM K. - Grenzeloze Oorlog. Zuid-Afrika's agressie tegen de Buurlanden.
51636: ROSKAM, K.L. - Dekolonisatie van Afrika. Foto's. (Fibula International).
52650: ROSKAM, P - Luchtvaarttechnisch woordenboek. Engels - Nederlands.
3471-1461: ROSKAM/KROEF/WAESBERGE/FONTE/BOSGRA - Mozambique. Van kolonie tot onafhankelijkheid.
3472-1460: ROSKAM/KROEF/WAESBERGE/FONTE/BOSGRA - Mozambique. Van kolonie tot onafhankelijkheid.
3474-1462: ROSKAM/KROEF/WAESBERGE/FONTE/BOSGRA - Mozambique. Van kolonie tot onafhankelijkheid.
37303: ROSLER, FRANZ - Der schnellzeichner, ein neues malbuch fur schule und elternhaus
11543: ROSMALEN / BIES / E.A. - achtste Brabantse Antiekbeurs. In Oud Kasteel te Heeze. 5 t/m 13 september 1970.
10192: ROSMALEN-TERBORGH CATHARINA - Het leven gaat door. 3. Het kwaad.
79167: ROSNER, ELIZABETH - Die Geschwindigkeit des Lichts. Deutsch von Eva L. Wahser.
42172: ROSS JENNIE KEITH - Old people new lives, community creation in a retirement residence
16325: ROSS, THOMAS - De Klokkenluider.
55506: ROSS-MACDONALD, MALCOLM - Houten schepen, ijzeren kerels. Kaarten; Geïll. Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Lekturama-encyclopedie. Vert.
16517: ROSS, THOMAS - Help, ze ontvoeren de koning! Vroege Lijsters 1994-2.
93730: ROSS, THOMAS - Noodkreet uit Berlijn.
17310: ROSS, THOMAS - De klokkenluider.
26987: ROSS-MACDONALD, MALCOLM - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Houten schepen, ijzeren kerels.
22543: ROSSEM, DS. G. VAN - Schetsen en Verhalen. Voor Zondagsschool en Huiskamer.
56468: ROSSEM, G. VAN (RED.); M.M.V. BEIJERMAN, DR. J.A.; BÖHRINGER, J.A. E.A. - In 's levens opgang. Een Boek voor Jongelieden.
5883: ROSSEM G. VAN / BEIJERMAN / BOHRINGER / E.A. - In s'levens opgang.
13010: ROSSER - Generaals sterven in bed.
20745: ROSSER - Generaals sterven in bed.
2343-2599: ROSSI - Il museo nazionale di Firenze. Das Nationalmuseum in Florenz.
4630-1751: ROSSIER ANNEMARIE - Everyday Microwave Cookery
17761: ROSSITER, STUART - The Bleu Guides. Greece.
53699: RÖSSLER, PROF. DR. DR. H. - Deutsche Geschichte. Das Schicksal des Volkes in der Mitte Europas von den Germanen bis zur Gegenwart. Afb. 704 Seiten; 213 Bilder und Karten Register.
42423A: ROSSNER LUTZ - Bejaardensociëteiten
8123: ROSSUM RIE VAN - De gestolen roos.
7904: ROSSUM RIE VAN - Wind in de zeilen. Deel 7.
15385: ROSSUM, RIE VAN - Keer terug, mijn dochter.
92170: ROSSUM, ROGIER VAN / ENGELEN, JAN VAN - Kerk op zoek naar haar volk. Braziliaanse reisnotities.
92171: ROSSUM, ROGIER VAN / ENGELEN, JAN VAN - Kerk op zoek naar haar volk. Braziliaanse reisnotities.
102.232: ROSSUM RIE VAN / HENS GUUST - Wind in de zeilen. Deel 7.
73483: ROSSUM, RIE VAN / BERG, W.E. (ILLUSTRATIES). - De spelbreker.
23149: ROSSUM RIE VAN - Kleine Poppenkast.
94799: ROSSUM, K.W.J. VAN / CAMPEN, J.W.C. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 51, nr. 10. Met o.a.: De erfenis van een wijkse herbergier. - Naar wie was de Mengelberglaan genoemd?
31642: ROSSUM VAN PAUL - Satelliet televisie
42766: ROSSUM VAN NICO, BOSBOOM WIM - Dat willen we even kwijt
104348: ROSSUM, DR. A. VAN / JANSEN, DR. J.J. - Neurologie.
4781-3186: ROSSUM RIE VAN / HENS GUUST - Wind in de zeilen. Deel 7.
98903: ROSSUM RIE VAN / MATTHIJSSE S.J. / VEENENDAAL JAAP - Open Vensters. 3.
50861: ROSSUM, RIE VAN - De kloof zonder brug.
5169-3321: ROSSUM RIE VAN - Kleine Poppenkast.
49516: ROSSUM, RIE VAN - De tinnen soldaat
96800: ROSSUM, RIE VAN / VEENHOVEN, LIES (ILLUSTRATIES) - Koen wil een rode pet.
52097: ROSSUM, RIE VAN - Een lied in een vreemd land. Roman.
44231: ROSSUM VAN RIE - Wind in de zeilen, leesserie voor de lagere school deel 8, illustraties Guus Hens
44229: ROSSUM VAN RIE - Wind in de zeilen, leesserie voor de lagere school deel 5, illustraties Guus Hens
44230: ROSSUM VAN RIE - Wind in de zeilen, leesserie voor de lagere school deel 6, illustraties Guus Hens
44228: ROSSUM VAN RIE - Wind in de zeilen, leesserie voor de lagere school deel 4, illustraties Guus Hens
44227: ROSSUM VAN RIE - Wind in de zeilen, leesserie voor de lagere school deel 3, illustraties Guus Hens
44226: ROSSUM VAN RIE - Wind in de zeilen, leesserie voor de lagere school deel 3, illustraties Guus Hens
94841: ROSSUM, K.W.J. / KOLDEWEIJ, A.M. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 56, nr. 12. Met o.a.: De Dom sloeg zeven maal. - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. - De Vicus Tastcunt: Het gebied ten noorden van de Geertekerk.
46499: ROSSUM, RIE VAN - Jetje uit het huis. Geïll.
50748: ROSSUM, SANDERS VAN - Bob Dekker's avonturen. Het geheim van de vliegende wagen.
98904: ROSSUM RIE VAN / MATTHIJSSE S.J. / VEENENDAAL JAAP - Open Vensters. 4.
98092: ROSSUM, RIE VAN - Keer terug, mijn dochter.
15997: ROSSUM, RIE VAN - De tinnen soldaat.
49517: ROSSUM, RIE VAN - De tinnen soldaat
20589: ROSTAND, EDMOND - L'Aiglon. Drame en six actes, en vers.
82186: ROSTAND, EDMOND - Cyrano de Bergerac.
20497: ROSTAND, EDMOND - Cyrano de Bergerac.
35873: ROSUM VAN A, JANSEN J.J - Neurologie
86524: ROTGANS-VAN BLERKOM, H.F. / E.A. - Kasteel Amerongen, Bulletin. Voorjaar 1998. Met o.a.: Engelen van Kasteel Amerongen 1978-1998. - In de schijnwerper, Het servet.
9952: ROTH PHILIP - Letting Go.
28972: ROTH, CECIL - De Rothschilds. Prisma pocket 1083.
98220: ROTH, MARTIN - Das Alte Testament Deutsch 6. Das dritte Buch Mose. Leviticus.
23653: ROTH, WALTER - Jongens zien de auto. Een reis door het wonderland der auotechniek, gevolgd door een practische handleiding voor het rijden.
43250: ROTH CECIL, SZYK ARTHUR - The Haggadah, executed by Arthur Szyk
54978: ROTH, M - Riemels
53864: ROTH O.F.M., DR. THEOL. P. BARTHOLOMÄUS - Franz von Mayronis O.F.M. Sein Leben, seine Werke, seine Lehre vom Formalunterschied in Gott. (Franziskanische Forschungen. 3. Heft.) (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
4409-491: ROTH JURGEN - Armut in der Bundesrepublik
51901: ROTH, LILLIAN - Was ik het waard? Vert.
18202: ROTH, EUGEN - Tod und Sieg am Matterhorn. Die bunten Hefte - Nr. 8.
88647: ROTH, DR. K. - Geschichte des Byzantinischen Reiches.
24814: ROTH A. - Gravenmantel, Monnikspij, Koningskleed. Olijftak-serie 7.
97895: ROTH, GERHARD - Ein neuer Morgen.
98221: ROTH, MARTIN - Das Alte Testament Deutsch 7. Das vierte Buch Mose. Numeri.
97893: ROTH, GERHARD - Der grosse Horizont.
57039: RÖTH / VAHSHOLZ - Orchideeën en andere exotische planten. Afb. Vert.
5548-4003: ROTH A. - Gravenmantel, Monnikspij, Koningskleed. Olijftak-serie 7.
79921: ROTHE, DR. RICHARD - Theologische Ethik. In 5 Banden.
53741: ROTHE, TANCRÈDE - Traité de droit naturel. Théorique et appliqué. Tome premier. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
79059: ROTHEMUND, HEIDI - Bilder Rahmen selbst gestalten.
79060: ROTHEMUND, HEIDI - Bilder Rahmen selbst gestalten.
79061: ROTHEMUND, HEIDI - T-Shirts selbst gestalten.
79191: ROTHEMUND, HEIDI - Glücksbringer aus Tontöpfen.
93934: ROTHFUSZ, DS. A. TH. (RED.) - Dagboek bij het Liedboek.
31689: ROTHLETZ, GERLINGS - De politiehond
33777: ROTHMANN E. MARIE - Goedgeluk
102.480: ROTHSTEIN, ANDREW / RAALTE, J.J. VAN / E.A. - De Stem van Nederland. Jaargang 7, No. 5. Met o.a.: Is de Sowjet Unie expansionistisch?. - De Rijnvaart het zorgenkind van Nederlands wederopbouw.
102.486: ROTHSTEIN, ANDREW / STOKVIS, J.E. / EUWE, DR. M. / E.A. - De Stem van Nederland. Jaargang 7, No. 7. Met o.a.: Oostersche en Westersche Democratie. - Nederland en Indonesie; Er kan iets groots verricht worden. - Schaken.
79787: ROTHUIZEN, HENK - Vader wie ben ik?
80859: ROTHUIZEN, DS. G.TH. - Allemaal zondagen. Beschouwingen over De Heidelbergse Catechismus.
81611: ROTHUIZEN, DS. G.TH. - Obedieren inder Gherechticheyt. Waarom christenen nog wapenen dragen.
84082: ROTHUIZEN, G.TH. - De hand aan de ploeg. Klein commentaar op De Bergrede.
84410: ROTHUIZEN, G.TH. - Eleanor Rigby of de dood van God.
86211: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - Preken.
86348: ROTHUIZEN, DR. G.TH. / KRIJGER, HENK (ILLUSTRATIES) - Landschap. Een bundel gedachten over de Psalmen. Deel 1: eerste vijftigtal, Deel 2: tweede vijftigtal, Deel 3: derde vijftigtal.
88194: ROTHUIZEN, HENK - Een droom van een stad. Kunnen steden veranderen door het evangelie?
2100-4250: ROTHUIZEN DS. G.TH. - Gesprek in de zon.
95922: ROTMAN, JOHAN (VOORWOORD) - Hoy, een lied!
54671: ROTOURS, LE BARON J. ANGOT DES - La Bienheureuse Thérèse de l' Enfant Jésus. ""Les Saints"" [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
10910: K. ROTSTEIN-VAN DEN BRINK , ZALK KLEUSIEN UUT - Duizend dierendingen.
102.177: ROTTER, JULIAN B. - Klinische psychologie. Prisma-Compendia 50.
86981: ROTTEVEEL, J. / BERNET KEMPERS, A.J. / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 32, 1969, no. 1. Met o.a.: De openluchtmuseum in de provincie Ontario, Canada. - Het Openluchtmuseum op Musement.
22333: RÖTTGERING, MR. A.E.M. - Onrechtmatig verkregen bewijs. Bewijsvoering in het strafrecht. AO-boekje 2612.
89529: ROTTIER, H. (SAMENSTELLER) - Philips magnetronische ovens voor grote en kleine keukens.
57373: RÖTZER, DR. JOSEF - Partnerschap. Een handleiding voor natuurlijke geboorteregeling. Geïll. Vert.
85774: ROUBAUD, JACQUES - Cent vint-nuit (128) poemes composés en language francaise de Guillaume Apollinaire a 1968.
2325-2589: ROUCHES GABRIEL - Peinture Allemande. Collection des Maitres.
18753: ROUECHÉ, BERTON - Wilde katten.
56556: ROUËT DE JOURNEL S.J., M.J. - Enchiridion Partristicum Loci SS. Patrum, doctorum, scriptorum ecclesiasticorum. Editio quarta et quinta. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
74635: ROUKEMA, R.J. - De kern van Europa.
73617: ROURKE, P.J.O - Geef oorlog een kans. Oogetuigenverslagen van de strijd der mensheid tegen tirannie, onrecht en alcoholvrij bier.
71852: ROUSHAM, SALLY - Canterbury. The story of a cathedral.
89592: ROUSHAM, SALLY - Canterbury. The story of a cathedral.
88984: ROUSSEAU, J.J. - Oeuvres et correspondance inedites.
93100: ROUSSEL, JEAN - Mesure de Peguy.
25214: ROUW, RIEN / E.A. - De nieuwe overheid. Kort Commentaar 4.
88295: ROUW, J. - Onverhoorde gebeden.
54128: ROUWELER, HANNIE - Reiziger naar het woord. Gedichten.
88667: ROVER, P.A. DE - De Strijdende Kerk. Deel 3.
88666: ROVER, P.A. DE - De Strijdende Kerk. Deel 1.
19216: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart.
18859: ROVER, P.A. DE - Onder verscheurende wolven. Johannes Calvijn, 1509-1564.
88668: ROVER, P.A. DE - De Strijdende Kerk. Deel 5.
72358: ROVER, P.A. DE - Het gebeurde bij Riccione.
85411: ROVER, P.A. DE - Naar t'Heilig Blad. Bijbelvertelling en verklaring voor de rijpere jeugd. Deel 1: Het Oude Testament. Deel 2: Het Nieuwe Testament.
55741: ROVER, P.A. DE - Ick sal gedencken. Nationale bevrijdingsuitgave voor de jeugd. Foto's.
101.403: ROVER, P.A. DE - In nacht en stormgetij. (Gedenkalbum voor de jeugd, Stormramp 1953). Met veel foto's.
51245: ROVER, P.A. DE - Een vreselijke avond, en toch ….. Geïll.
49026: ROVER, P.A. DE - De Kerk op mars. Zendingsgeschiedenis.Vertel- en voorleesboek.
16652: ROVERS, PETER - Help mij me zelf te worden. Meer begrip tussen ouders en jongeren.
34443: ROVIK DAVID - De duplicaat mens
37188: ROW DOROTHY - Ting ping en het gitzwarte katje
52012: ROWAAN, HANS - Het wilgenslootje. Geïll.
85473: ROWEN, HERBERT H. - Pomponne's ""Relation de mon ambassade"" 1669-1671.
38106: ROWLAND MAINSTONE, MADELEINE - Kennismaking met de 17e eeuwse kunst
31223: ROWLAND ENTWISTE T - Wonderen der natuur
15059: ROWLAND, DAVID - Bloetvaten reiniging. Hart en vaatziekten.
29077: ROWLAND, LAURA JOHN - Shinju. Een dubbele liefdesmoord in het Tokio van de zeventiende eeuw.
462-2858: ROWLAND BENJAMIN - Zentralasien. Kunst der Welt.
41854: ROWLES D GRAHAM, OHTA J RUSSELL - Aging and molieu, environmental perspectives on growing old
57563: ROWLEY, GILL & FISHER, CHESTER (RED.) - Het muziekboek. Rondreis door de wereld van de muziek in woord en beeld. Vert.
5531-3956: ROWSE A.L. - The Story of Britain.
7271: ROY VANZUYDEWIJN NOORTJE DE - Provinciehuis Noord-Holland.
72758: ROY, TUI DE / JONES, MARK - Portraits of Galapagos.
85242: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - De eeuw van de Familie Platter 1499-1628. I: De schooier en de geleerde.
22811: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE / HEUFF, JAN (FOTOGRAFIE). - Kijkatlas van Noord-Holland.
22812: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE / HEUFF, JAN (FOTOGRAFIE). - Kijkatlas van Zuid-Holland.
22813: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE / HEUFF, JAN (FOTOGRAFIE). - Kijkatlas van Gelderland.
22814: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE / HEUFF, JAN (FOTOGRAFIE). - Kijkatlas van Friesland.
29764: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Histoire du climat depuis l'an mil. Diexieme volume.
55545: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Antiek van het Nederlandse platteland. Afb.
95873: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Provinciehuis Noord-Holland.
34671: ROY VAN ZUYDEWIJN DE NOORTJE - Kijkatlas van Noord-Holland
37896: LE ROY LADURIE EMMANUEL - Het carnaval van romans 1579-1580
27728: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Provinciehuis Noord-Holland.
88818: ROYAARDS, C.W. / JONGENS, P. / PHAFF, MR. H.E. - Het Stadhuis van Haarlem.
16803: ROYCE, KENNETH - Spelen met vuur. Prisma-thriller 14.
7908: ROYEN RENNY VAN - Hans en zijn poesje.
54452: ROYEN, DR. J.F. - De gestalten en functie van onze gemeente in de moderne samenleving. (Oriëntatie-reeks III. Referaten-reeks uit Remonstrantse kring.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
91777: ROYEN, DR. J.F. VAN / MONOD, W. - Het vraagstuk der theodicee.
73743: ROYLE, JO - De Boxer. Woef Handboek.
93897: ROZA, R. - Omgaan met bejaarden.
72273: ROZEMA-V.D. VEEN, FRIEDA - Nieuwe wegen.
76112: ROZEMA, MEERTEN - Het mooie kerkje van Zandeweer.
10085: ROZEMA-V.D. VEEN FRIEDA - Als een bloem in het veld.
79881: ROZEMOND, MR. S. - Vrede en Sociale gerechtigheid.
14081: ROZENDAAL, SIMON - Lucht als mest. AO-boekje 1678.
14082: ROZENDAAL, SIMON - Lucht als mest. AO-boekje 1678.
50558: ROZENDAAL, SIMON EN SIJMONS, ROB - Vermageren in Nederland. Een afweging van methoden, illusies en risico's.
16471: ROZENDAAL. IR. RUUD - Het beste duikboek voor beginners.
101.412: ROZENDAAL, W.J. / WENTINCK, CH. - W.J. Rozendaal.
49299: ROZENDAAL, IR. RUUD - Het beste duikboek voor beginners. Ill.
80008: RU, DR. G. DE - De verleiding der revolutie.
81209: RU, DR. G. DE / EMMEN, DR. E. / E.A. - Klare Wijn. Rekenschap over geschiedenis, geheim en gezag van de Bijbel.
21880: RU-SCHOUTEN, W. DE / E.A. - Man en Vrouw in de moderne maatschappij.
23560: RU, G. DE / LANDSMAN, F.H. - Hoe dienen wij de vrede?
91142: RU, DR. G. DE (PRAESES) / LANDSMAN, DS. F.H. (SCRIBA) - De tussenmuur weggebroken. Over de prediking van de verzoening.
27553: RU, DR. G. DE - Oog in oog. Acht bijbelbesprekingen over gedeelten uit het Lucasevangelie.
57395: RUARD GANZEVOORT, DR. R. EN VEERMAN, DRS. ALEXANDER L. - Geschonden lichaam. Pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd wordenmet seksueel geweld. (Gen. Sunode N.H.K en G.K in Ned. En Synode Ev.-Luth. Kerk)
9546: RUARK ROBERT - The Honey Badger.
34527: RUBENS BENICE - Madame Sousatzka
39679: RUBENS - P.P. Rubens, schilderijen olievefschetsen tekeningen, tentoonstelling 29 juni-30 september 1977
103828: RUBENSTEIN, DR. CARIN / SHAVER, DR. PHILLIP - Eenzaamheid. Hoe het ontstaat en wat doe je eraan.
98272: RUBENSTEIN, DR. CARIN / SHAVER, DR. PHILLIP - Eenzaamheid. Hoe het ontstaat en wat doe je eraan.
19256: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
19239: RUBIN, LILLIAN - Vrouwen, mannen en intimiteit.
84017: RUBIN, HARRIET - De Vorstin. Machiavelli voor vrouwen.
84660: RUBIN, LILLIAN B. - Vrouwen van zekere leeftijd.
43390: RUBIN B LILLIAN - Vriendschap
10502: RUBIN LILLIAN B. - Intieme vreemden.
42199: RUBIN DAVID C - Autobiographical memory
34456: RUBIN B - Stille woede
27630: RUBIN, LILLIAN - Vrouwen, mannen en intimiteit.
92980: RUBINSTEIN, RENATE - Mijn beter ik. Herinneringen aan Siman Carmiggelt.
85139: RUBINSTEIN, RENATE - Nee heb je. Notities over ziek zijn.
92771: RUBINSTEIN, RENATE - Twee eendjes en wat brood.
53119: RUBINSTEIN, RENATE - Was getekend Tamar.
92981: RUBINSTEIN, RENATE - Tijd van leven.
1981-323: RUBINSTEIN RENATE - Alexander
12099: RUCK, BERTA - Sylvia's liefde.
10162: RUCK BERTA - Sylvia's derde liefde.
87434: RUDD, ELIZABETH - Dragons.
9308: RUDDOCK RALPH - Rolgedrag en relationele patronen. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. .
84797: RUDDOCK, RALPH - Rolgedrag en relationele patronen. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
53903: RUDLOFF O.S.B., LEO VON - Kleine lekendogmatik. Vert. naar de 3e uitgave van H.J.J. Wachters. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55567: RUDNIKI, HEINZ VON - Die berühmtesten Wallfahrtsorte der Erde. Mit 38 eingedruckten Holzschnitten. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
45756: RUDOF VAN REEST - Een bloedgetuige der kerk. (Het leven en sterven van Johannes Kapteyn, Gereformeerd predikant, beschreven door Rudolf van Reest onder medewerking van Prof. Dr. K. Schilder. Foto's.
45750: RUDOLF VAN REEST - 'Opdat zij allen één zijn''. (Prof. Dr. K. Schilder in zijn strijd om WOORD en KERK). Deel 1. Foto.
47866: RUDOLF J. HEINEMANN - The Thyssen Bornemisza collectionmet 318platen in zwartwit en in kleur
48228: RUDOLF WOLLMANN - Ik kan knutselen handboek voor jonge knutselaars, met platen
30796: RUDOLPH W - Die havenstadt, eine maritime kulturgecshichte
104194: RUDOLPH, JOACHIM - Moderne Scheikunde.
36946: RUDOLPH, WOLFGANG - Harbor and town, a maritime cultural history
70552: RUDT, U. - Geneeskrachtige en giftige planten, 120 geneeskruiden in kleuren.
83189: RUEGER, PROF. DR. CHRISTOPH - De Muzikale Huisapotheek. Voor elke kwaal als therapie een medicinale melodie. Speciale gelemiteerde uitgave, met de hoofdstukken: afscheid - Een nieuw begin - Startproblemen.
48118: RUESCH, HANS (EDITED BY) - See Naples and … A guide of Naples and its environs. With 5 maps and 28 illustrations.
52021: RUESCH, HANS - Zon in de ogen. Een schelmenroman. Geïll. Vert.
50881: RUETER, GEORG (GEREED GEMAAKT DOOR) - Gedenkboek Wereldbibliotheek. 1905 - 1930.
50981: RUFF, LAJOS - Hersenspoeling. Ik onderging de geestelijke martelingen van het communistische regime. Vert.
82264: RUGE, SOPHUS - Norwegen. Land und Leute. Monographien zur Erdkunde. Mit 115 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen und einer farbigen Karte.
31864: RUHMKORF - Expressionistische gedichte
104001: RUIGROK, HENK / STORMS, PIETER - Zaken zijn zaken. Undercover in ondernemend Nederland.
35695: RUIJS J.H.J, HULST TH - Diagnosis of cholecytoses, aradiological survey with clinical aspects
102.811: RUIJTER, DRS. A. DE - Engeland en de E.E.G. AO-boekje 931.
54273: RUISBROECK, JAN VAN - Jan van Ruisbroeck. Die Sierde der geistlichen Hochzeit und die kleineren Schriften. Schriften. Herausgegeben und übertragen von Friedrich Markus Huebner. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
25361: RUISDAEL - Jacob van Ruisdael 1628/29-1682. Tentoonstelling Mauritshuis 1-10-1981 tot 4-1-1982.
40233: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 4 april 1990, o.a, Blechspielzeug, Schmuckkamme, reliquien, parfumflakons, etc
40234: RUISINGER, K - Magazin Sammeln, nr 5 mat 1990, o.a Volkskunst Glocken, Jan Holschuh, Mobel um 1900, Blechspielzeug, Schiffsmodelle, etc
40235: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 6 juni 1990, o.a Steifftiere, Schweizer keramik biedermeier, Pflegen und erhalten, etc
40236: RUISINGER, K - Magazin Sammelnnr 7 juli 1990, o.a Elefanten Nashorner, Loetz vasen, Kochbucher, Textilkunst aus Peru, etc
40237: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 8 august 1990, o.a special puppen, Puppen immitationen, zelloidpuppen, Japan puppen, Kunstlerpuppen, etc
40238: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 9 september 1990, o.a special puppen, zelluloid Minerva Schidkrot Igodi Patente, St Petersburg um 1800, Herbert Finster moderne kunst, etc
40239: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 10 oktober 1990, o.a Guckkasten, Lockenten, Llardo porzellan, Orientteppiche, etc
40240: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 11 november 1990, o.a Parker fuller, Stahlfedern, Wernigerode museum, Ludwigsburg porzellan, etc
40241: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 12 december 1990, o.a, special Spielzeug, Puppenkuchen, Historismus mobel, Marchen bucher, etc
40245: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 81 april 1991, o.a Wedgwood, Curvo 1000 von Schuco, Danisches prunkservice, Puppenstadt Mon Plaisir, etc
40247: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 83 juni 1991, o.a Modeschmuck, Meissner porzellan, Kathe Krusse puppen, etc
40248: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 84 juni 1991, o.a, Netsuke, Farbholzschnitte, Empire mobel, Gebrachtassen, etc
40249: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 85 august 1991, o.a 50er jahre, Kunststofmobel, Zelluloidfiguren, art deco-tassen, etc
40250: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 86 september 1991, o.a Schmuck, Facher, Flakons, etc
40251: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 87 oktober 1991, o.a, Teddybaren, Aluminium, Delfter fayence, etc
40252: RUISINGER, K - Magazin Sammeln nr 89/90 jan 1992, o.a Lenci puppen, Kunstlerbaren, Meteoriten, Delfter flessen, gebrachstassen, etc
94084: RUITENBEEK, SIMONE - Het stinkdier dat niet stonk.
84676: RUITENBEEK, DR. HENDRIK - The new group therapies.
42069: RUITENBEEK M HENDRIK - De mythe van de mannelijkheid
56923: RUITENBEEK, KLAAS (EINDRED.) - Gao Qipei (1660-1734). Discarding the brush - Schilderen zonder penseel / Chinese vingerschilderkunst. Catalogus bij de tentoonstelling 12 dec. 1992 t/m 28 febr. 1993, Rijksmuseum Amsterdam. Afb.
80559: RUITENBERG, DS. L.H. / BOMHOFF, DR. J.G. / SCHERMERHORN, PROF. DR.IR. / E.A. - De Maatschappij van Nu en Morgen. Dit boek hebben vrienden van Willem Banning geschreven ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
5046-2998: RUITENBERG/HOFMAN/HUGENSE - Is dat discrimineren? Een Bijbels-theologische, een historische en een juridische verkenning.
49126: RUITENBURG, DS. P. VAN - Tijdgeest. Overdenkingen over de tijd waarin we leven.
48816: RUITENBURG, DS. P VAN; SELDENRIJK, DR. R. E.A. - Over de schepping gesproken. JBGG nr. 15.
77568: RUITER, F.G. DE - In het milieu.
48691: RUITER, H.; BINSBERGEN, NOL E.A. - Verslagen en bijdragen. 1929-1936 Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van vogels. Ill.
84261: RUITER, DR. T. DE - Het geheim van het Kloosterleven. Een studie over kloostergeloften.
101.755: RUITER, MARC EN PETRA DE / WELLE, HERMAN EN ELS TER / NEDERPELT, JANNY VAN (SAMENSTELLING). - Omgaan met seksualiteit. Leerplan voor godsdienstonderwijs.
11958: RULAND, WILHELM - Die Schönsten Tagen des Rheins.
91774: RULER, PROF. DR. A.A. VAN - Na 100 jaar Kromstaf. Onze houding tegenover Rome.
45639: DR. A.A. VAN RULER - Blij zijn als kinderen. Een boek voor volwassenen.
40116: RULLMANN, J.A.C - Christus gang door China, zendingsreeks
57514: RULLMANN, J.C. - De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der negentiende eeuw. Historisch geschetst. Afb.
1829-745: RULLMANN - Dr. H. Colijn. Een levensschets.
48998: RULLMANN, J.C. - De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw.
101.554: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Jaargang 5, Nr. 39, september 1981. Met o.a.: Woody Guthrie. – Pierre Bensusan. – Spaanstalig radioprogramma.
101.553: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Jaargang 5, Nr. 38, juni 1981. Met o.a.: Zelf platen maken. – Walter Mossmann. – Koseko. – Gitaar tabulatuur. – Draailieren.
101.552: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Jaargang 5, Nr. 37, mei 1981. Met o.a.: Ar Log. – Muziek van zigeuners. – Uillean Pipes. – Folk op school. – Heel veel platen.
101.551: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 36, maart 1981. Met o.a.: Andere muziekculturen, buitenlanders in Nederland. – Wat betekend Antilliaanse muziek voor de Antilliaan.
101.550: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 35, januari 1981. Met o.a.: Draailieren en draaiklieren. – Anti oorlogsliederen uit 4 eeuwen. – De gitaar in flamenco.
101.549: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 34, december 1980. Met o.a.: Insrumentenbouwers. – Nooit meer oorlog. – Ramshackle Stringband. – Bloedig drama te Doezem.
101.547: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 32, september 1980. Met o.a.: Het vestzaktheater in Vlissingen. – Rotterdam Folk '80. – De Beiaard”Volksmuziek bij uitstek.
101.545: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 30, juni 1980. Met o.a.: Belgie het land waar de krekelfolk bloeit. – Folk op vakantie in Hongarije. – Het tweede drentse folkfestival.
101.544: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 29, april 1980. Met o.a.: Farewell Fairport, no more conventions: een lijkschouwing. – De herder aan de Donau. – Angelo Branduardi.
101.543: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 28, maart 1980. Met o.a.: Uniek verjaarsfeest van Jan Smed. – Nick Drake.
101.556: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Jaargang 5, Nr. 41, december 1981. Met o.a.: Schotse fiddle muziek. – Draailieren. – Shirley Collins. – Juice Newton.
1079-1277: RULLMANN DR. J.C. - Doleantie-Stemmen.
37302: RULLMANN, J.C - De Vrije Universiteit, haar ontstaan en haar bestaan, 1880-1930
101.546: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 31, juli 1980. Met o.a.: 4e internationale folkdag Moergestel. – Wie is bang voor de boze belasting inspecteur. – Folk in vroeger jaren.
101.555: RULLMANN, PAUL / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Jaargang 5, Nr. 40, november 1981. Met o.a.: Nederlandse groepen: Crackerhash, Dommelvolk, Irolt, Palace Flophouse.
54640: RULLMANN, J.C. - Een nagel in de heilige plaats. De Reformatie der kerk in de XIXe eeuw. Historisch geschetst. Reveil en Afscheiding. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54641: RULLMANN, J.C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
48765: RULLMANN, J.C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Foto.
54642: RULLMANN, J.C. - De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
48997: RULLMANN, J.C. - De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw.
3545-744: RULLMANN - Dr. H. Colijn. Een levensschets.
4498-1033: RULLMANN/NEDERBRAGT. - Kerk en Maatschappij in verleden en heden. Christelijk Encyclopedisch handboek.
82051: RUNGE, ANNELIE - Die Liebesforscherin.
19161: RUNIA, DR. K. - Eigentijdse vragen.
19005: RUNIA, DR. K. - Vragen van onze tijd.
79769: RUNIA, PROF. DR. K. - Waar blijft de kerk?
44481: RUNIA K DR PROF - Religie zonder God?
92183: RUNIA, DR. K. - Nairobi in perspectief.
49662: RUNIA, DR. K. - Evangelisch-reformatorisch-gereformeerd.
26257: RUNIA, DR. K. - Notities. Christelijk geloof en andere ""geloven"".
27223: RUNIA, PROF. DR. K. - Waar blijft de kerk?
70303: RUNYON, DAMON - Runyon a la carte.
21567: RUPERT, RAPHAEL - Gevangene van Stalin. Prisma pocket.
93999: RUPKE-VAN DEN HEUVEL, P.H. - Vraagstukken rond de Bijbelse chronologie.
16104: RUPKE, CH. - Het Jubeljaar is aangebroken. Aantekeningen bij Lukas 4: 1 tot Lukas 5:32.
79900: RUPP, JAN / FLESSEMAN, TIM / E.A. - Comenius Jaargang 1, juni 1981. met o.a.: De school als ervaringsplaats. - Kiezels of Tegels.
84116: RUPP, DR. J.C.C. - De sociaal-economische boodschap der protestantse kerken.
53775: RUPPEL, TOM (RED.) - ROBAS wereldatlas.
56642: RUQUOY, PATER PEDRO E.A. - Oost west, thuis best? Op zoek naar een menswaardig bestaan. Foto's. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56011: RUSBROCK - Rusbroeck. l' Admirable (Oevres choisies). Traduit. Préface de Georges Goyau. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54275: RUSBROCK - Rusbrock, l' adnirable. (oeuvres choisies) traduit par Ernest Hello. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
88776: RUSHDIE, SALMAN - Woede.
10504: RUSHDIE SALMAN - Woede.
37079: RUSHDIE, SALMAN - Oost, west, verhalen
11726: RUSHDIE, SALMAN - Woede.
8493: RUSHDIE SALMAN - Woede.
83009: RUSKIN, JOHN - Menschen Untereinander.
84023: RUSKIN, JOHN - Sesame and Lilies.
49614: RUSKIN, JOHN - Tijd en getij. (Brieven aan een werkman). Foto. Vert. (wereldbibliotheek)
79315: RUSS, TORSTEN / RUSS, ISOLDE - Window Color. Kuscheltiere. In Kontouren- und Aquarelltechnik. Mit Vorlagen in Originalgrösse.
103.225: RUSSCHEN, DRS. R.G. / KRIJGSMAN, DRS, A. / ZONNENBERG, DRS. J. - HAVO Duits Examenbundel 2001 / 2002.
52343: RUSSEL SQUARE HOUSE (RED.) - Big Ben. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittannië door His Majesty's Stationery Office. Grotendeels Nederlands talig. No. 8.
52344: RUSSEL SQUARE HOUSE (RED.) - Big Ben. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittannië door His Majesty's Stationery Office. Grotendeels Nederlands talig. No. 8.
52340: RUSSEL SQUARE HOUSE (RED.) - Big Ben. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittanje door His Majesty's Stationery Office. Grotendeels Nederlands talig. No. 3.
52341: RUSSEL SQUARE HOUSE (RED.) - Big Ben. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittannië door His Majesty's Stationery Office. Grotendeels Nederlands talig. No. 4.
37951: RUSSEL, FRANCIS - A concise history of Germany
91141: RUSSEL, H.W. - Antike Welt und Christentum.
52345: RUSSEL SQUARE HOUSE (RED.) - Big Ben. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittannië door His Majesty's Stationery Office. Grotendeels Nederlands talig. No. 8.
52346: RUSSEL SQUARE HOUSE (RED.) - Big Ben. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittanje door His Majesty's Stationery Office. Nederlands talig. No. 9.
1217-4728: RUSSEL HAROLD / RASSEN VICTOR - Overwinning in mijn hand.
52342: RUSSEL SQUARE HOUSE (RED.) - Big Ben. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittannië door His Majesty's Stationery Office. Grotendeels Nederlands talig. No. 5.
8358: RUSSELL / GATES / MCCULLOUGH / GINN - Roads to Everywhere.
29975: RUSSELL, BERTRAND - Speaks His Mind.
51295: RUSSELL, CLAIRE & WILLIAM - Apen en mensen. Over de escalatie van het geweld. (Floret nr. 29).
54878: RUSSELL, EDWARD W. - Plan van bestemming. Magnetische velden bepalen leven en denken. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
44042: RUSSELL FRANCIS - De wereld van Dürer 1471-1528
10435: RUSSELL / HAILEY / TREVOR / DOKTER H. - Het Beste Boek. - Strijd tegen de duisternis. - Hotel in New Orleans. - De vlucht van de Phoenix. - Dagboek van een dokter.
89789: RUSSELL, PROF.MR. G. - Elseviers Weekblad. De Wilde Wereld. No. 50, 10 December 1948. Met o.a.: De fiscus en de burger, Onzedelijke belastingheffing. - Amerikaans Gastenboek, Ontmoetingen in New York. - Haiti. - Over de toekomst der regenjassen.
92195: RUSSELL, LETTY M. - Bevrijding van de mens in feministisch perspectief. Een theologie.
30464: RUSSELL B, ADAMS - The ufo phenomenon, mysteries of the unknown
29976: RUSSELL, BERTRAND / EGNER, PROF. ROBERT E. (SELECTED AND INTRODUCE). - Bertrand Russell's Best.
17342: RUSSELL / HAILEY / TREVOR / DOKTER H. - Het Beste Boek. - Strijd tegen de duisternis. - Hotel in New Orleans. - De vlucht van de Phoenix. - Dagboek van een dokter.
29987: RUSSELL, THOMAS - Philharmonica. The inside story of an orchestra: its personnel, organization, and administration.
2876-725: RUSSELL BERTRAND - Oorlogsmisdaden in Vietnam.
27151: RUSSELL / HAILEY / TREVOR / DOKTER H. - 4 beroemde boeken. - Strijd tegen de duisternis - Hotel in New Orleans - De vlucht van de Phoenix - Dagboek van een dokter. - Het Beste Boek .
16612: RUSSO, ENZO - Het schild van hermelijn. Detective.
84617: RUSSOLI, FRANCO - The Poldi-Pezzoli Museum in Milan.
4878-2447: RUSSOLI - De schilderkunst van de renaissance. Meulenhoff kunstgeschiedenis deel 8.
45331: W.J. RUST - De Gooische dorpen. Bevat tekeningen. Heemschut serie.
34883: RUST W.J - De Gooische dorpen, facimile-herdruk van heemschutserie no 26
23994: RUST, W.J. - De Gooische dorpen. Heemschutserie deel 26.
94085: RUSTICHELLO / P. DE ZEEUW J.GZN. BEWERKING / REINALD VAN LAMSEERDE (ILLUSTRATIES) - De reis van Marco Polo.
85893: RÜTER, DR. A.J.C. - Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien 1840-1849. Eerste deel: Periodieke rapporten 1840-1842.
101.457: RÜTER, DR. A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
26048: RÜTER, DR. A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
56593: RUTGERS, A. - Tropische volièrevogels. Deel 1 en 2. Geïll.
94573: RUTGERS VAN DER LOEFF-BASENAU, A. - Voor een kans op geluk. De vaart van de - Miss Jane.
71965: RUTGERS, A. - Tropische vinken voor vitrine en kooi.
38753: RUTGERS, A - Vogelwelt Asien, 2e deel band 6 ein vogelparadies in farben
51536: RUTGERS VAN DER LOEFF - BASENAU, A - Amerika. Pioniers en hun kleinzoons. Geïll.
40745: RUTGERS VAN DER LOEFF, A - Handboek voor de vrienden der zendingszaak, ten gebruike bij het houden en bijwonen der maandelijksche bedestonden voor de uitbreiding des christendoms, van der Loeff theol. Dr en prd. Te Leyden
8468: RUTGERS A. - Grasparkieten als huisgenoten.
83051: RUTGERS, A. - Vogels in huis en hun verzorging. Prisma pocket 524. met 74 illustraties.
51007: RUTGERS, A. - Kanaries. (Vivona-Reeks). Geïll.
48356: A. RUTGERS - Tropische volierevogels deel 2, met foto's
48006: RUTGERS VAN DER LOEFF-BASENAU, A - Voor een kans op geluk. De vaart van de ""Miss Jane"". (""Margriet""- bibliotheek)
28345: RUTGERS VAN DER LOEFF, AN - Mens of wolf?
28325: RUTGERS VAN DER LOEFF, AN - Donald.
55553: RUTGERS, A. - Tropische Voliëre Vogels. Deel 1 en deel 2. Met gekleurde platen en een aantal pentekeningen en fotopagina's.
98572: RUTGERS VAN DER LOEFF-BASENAU, A. - Voor een kans op geluk. De vaart van de - Miss Jane.
49416: RUTGERS, A - Wildzang in huis. Vivona-reeks. Ill.
1525-2661: RUTGERS A. - Zang- en Kleurkanaries.
3753-1087: RUTGERS DR. J. - Het Mysterie der Voortplanting
56623: RUTGES, JAN - Araponga. Verhalen uit Brazilië. Tekeningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
29026: RUTHERFORD, MARK - Clara Hopgood.
54109: RUTHERFORD, WARD - Genocide. De joden in Europa 1939 - 1945. Foto's. [Standaard Tweede Wereldoorlog in woord en beeld].
30810: RUTHERFORD WARD - Het drama van de Filippijnen
41741: RUTTEN TH F.J DR - Mensbeelden in de theoretische psychologie, afscheidscollege hoogleraar in de empirische psychologie
14562: RUTTEN-KAMPHUIS, JEANNE - Al wat mij lief is en is geweest….. nieuwe en verzamelde gedichten.
53313: RUTTEN, MGR. M.H. - Les promesses divines de l'église a travers les siècles. (Verwijderd uit o.a. de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
94336: RUTTEN, REIN VAN - Alles over wedstrijdvissen.
85081: RUTTEN, TH. (VOORBERICHT) - Het Onderwijs in Nederland. Verslag over de jaren 1944, 1945 en 1946. Deel I: Algemeen gedeelte. - Deel II: Bijzonder gedeelte.
54916: RUTTEN, MGR. M.H. - De Goddelijke beloften der kerk in de loop der eeuwen. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
44630: RUTTEN, VAN HINTE, DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel LlV no 6, november 1937 met o.a. de grenzen van het Indonesische dorp, de sociale structuur van het Engelsche volk, Java's overbevolking, de strijd tegen de overstromingen in het Mississipigeboed en Ohiogebied, bevolking en oppervlakte van China.
44631: RUTTEN, OESTREICH, VAN RIEL - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel LX, no 1, januari 1943 met o.a. de geografische kennis omtrent Sumatra in de middeleeuwen, het ontstaan van continenten en oceanen, de betekenis van de naam Sumatra e.a., d egoudwinning te Boliden, de regionale verdeling van het volksinkomen.
44629: RUTTEN, VAN HINTE, DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel LlV no 3, mei 1937, met o.a. aardbevingen met zeer diepe haard, het IJsselmeer is zoet, de afwatering van Twente, oude wegen in het Heideland, Lawai Lawe, bevolkingssterkte van Denemarken.
42196: RUTTEN FELIX - Brugge, met 16 platen
50984: RUTTEN, TH. - Felix Timmermans. Geïll.
88073: RUTTEN, OLAF - Toppen of tobben… Verhalen uit het leven gegrepen van malen naar mailen.
42124: RUTTEN F.J.TH PROF - Menselijke verhoudingen
37621: RUTTEN, FELIX - De tocht naar morgenland
44628: RUTTEN, VAN HINTE, DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel LlV no 2, maart 1937 met o.a. Megalithische oudheden op het Yang-hoogland, het Boven-Engadin, Kanaal van Moskou naar de Wolga, nieuw land in het Zuidpoolgebied ontdekt, goudexploratie op Nederlandsch Nieuw-Guinea.
102.271: RUTTEN, PROF.DR. M.G. / BRUEREN, J.W.R. / DIKKERS, A.J. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 5, 6, 7 en 8. Januari 1943 t/m December 1946. Met o.a.: Lood en zinkerts in kolenmijnen in het Ruhrgebied. - Het terrassenlandschap van Zuid-Limburg. - De geologie van het veld van Staatsmijn Maurits.
56287: RUTTEN, GERARD - Ontmoetingen met Koningin Wilhelmina. Foto's. Zwarte Beertjes No. 630.
102.316: RUTTEN, PROF.DR. M.G. / STRAATEN, DR. L.M.J.U. VAN / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 19, No. 6. Met o.a.: Palaeomagnetisme in the Permian of the Oslo Graben (Norway) and the Esterel (France). - Recent sandstones on the coast of the Netherlands and of the Rhone delta.
53933: RUTTEN, MGR. M.H. - d' Apologétique Chrétienne. Cours élémentaire. Onzième édition. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
21646: RUTTEN, ARNUS - Wereldschool. Huisonderwijs in het buitenland. AO-boekje 2539.
21647: RUTTEN, ARNUS - Wereldschool. Huisonderwijs in het buitenland. AO-boekje 2539.
103890: RUUD HAAK - Portret van de Golden Retriever.
42794: RUVERS REIN - Hans wonderlijke verblijf in het land van de ho's en de pallieten
93136: RUYER, R. / GUILLAUME, P. / DEBESSE / E.A. - Valeur philosophique de la psychologie.
95512: RUYER, FRANCOIS (ILLUSTRATIES) / BUTHOD, INGRID (BEWERKING) - De wolf en de zeven geitjes.
91140: RUYGERS, PROF.DR. H. (RED.) / BAAS, MR. L.C. / E.A. - De Horstinger-lessen over het Huwelijk.
B4234: RUYMBEKE, B.P.E.M. VAN / LOERMANS, W.J.M. - Omgangskunde in theorie en praktijk. Basisboek.
84540: RUYS JR., DR. TH. - Naamregister op den Bijbel.
91861: RUYS, BE - Nieuwe orientatie. De kerk in Oost-Duitsland. Carillon-reeks Speciaal nummer 10.
5477-3831: RUYS BÉ - Nieuwe Orientatie. De kerk in Oost-Duitsland. Stemmen uit de kerk in de DDR. Carrilon-speciaalreeks S 10.
98932: RUYS, MARIA C.H. - Vaste planten in de tuin. Handleiding voor het gebruik van sterke vaste planten in de tuin.
56000: RUYSBROECK - Ruysbroeck. Oevres choisies. Traduites du moyen-néerlandais et présentées par J.-A. Bizet. - Les maitres de la spiritualité chrétienne. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54268: RUYSBROECK, JAN VAN - Jan van Ruysbroeck. Van den .vij. Trappen. D. Ph. Müller, C.R.L.; met Geert Groote's Latijnsche vertaling. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
19422: RUYSLINCK, WARD - De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen.
73389: RUYSLINCK, WARD - De stille zomer
7654: RUYTER DRS. A. DE - Dwight David Eisenhower. AO-boekje 1257.
7655: RUYTER DRS. A. DE - Dwight David Eisenhower. AO-boekje 1257.
6970: RUYTER DRS. A. DE - De strijd om het Witte Huis. AO-boekje 834.
6969: RUYTER DRS. A. DE - De strijd om het Witte Huis. AO-boekje 834.
11209: RUYTER, D.J. - Schipper, naast God op zijn schip.
47731: J.H. DE RUYTER - Gevleugelde woorden
51072: RUYTER, D.J. - Schipper, naast God, op zijn schip.
15472: RUYTER, BART DE - Triathlon. Training, techniek, taktiek.
23040: RUYTER, DRS. A. DE - Cyprus, conferentie over Cyprus. AO-boekje 995.
101.286: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA VAN / SCHOLTEN, FRITS / A.O. - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 25, Number 4. Met o.a.: Hendrick de Keyser draftsman and designer of stained glass. - Constantijn Huygens and the classical ideal in funerary sculpture.
96495: RUZ, ALBERTO - Chichen-Itza. Official Guide.
96499: RUZ, ALBERTO - Uxmal. Official Guide.
15355: RYAN, CORNELIUS - De langste dag. Normandie 6 juni 1944.
46584: RYAN, CORNELIUS - De langste dag. 6 juni 1944; De invasie in Normandië. Foto's.
93331: RYAN, CORNELIS / RYAN, KATHARYN MORGAN - Mijn eigen oorlog.
74483: RYAN, CORNELIUS - A Bridge Too Far.
57874: RYAN, CORNELIUS - De langste dag. 6 Juni 1944. Ill.
41325: RYAN MICHAEL - Treasures of Ireland Irish art 3000 b.c - 1500 A.D, with 65 colour and 103 black and white illustrations
52608: RYAN, CORNELIUS - A Bridge Too Far. Kaarten, foto's.
44060: RYAN MICHAEL EDITOR - Treasures of Ireland, art 3000 B.C-1500 A.D, wih 65 colour and 103 black and white illustrations
48147: RYAN-LUDEK PESEK, PETER - Oceanen. Geïll. (Astra Reeks).
46586: RYAN, CORNELIUS - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944. Foto's.
52919: RYAN, CORNELIUS - De laatste slag. Berlijn 1945. Ill. Vert.
43-719: RYAN PETER - The National Trust 3. England-- Midland Counties-- East Anglia.
44-718: RYAN PETER - The National Trust 4. England-- Northern Ireland-- Isle of Man.
27855: RYAN, CORNELIUS - De langste dag. Normandie 1944.
83171: RYCKE, FRANS DE - Hoe men voetbal speelt. Techniek, spelregels, tactiek, training en oefening.
9965: RYDER JONATHAN - The cry of the Haldon.
9846: RYDER JONATHAN - Trevayne.
92857: RYDER, JONATHAN - Het Halidon Komplot.
16791: RYDER, JONATHAN - Het Halidon Komplot.
56511: RYKERS, J. - Saint-Justin. Philosophe, apologiste et martyr. Vengé des mensonges du docteur David-Frédéric Strauss. Etude patrologique, dogmatique et historique. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53500: RYKERS, J. CH. - Le Christ et les auteurs des quatre evangelis devant la critique moderne. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
88035: RYLE, JOHN CHARLES - Wie hem vroeg zoekt. Enkele gedachten voor jonge mensen.
43269: RYLEE ROBERT - Diepe donkere rivier
33827: RYMAN REBECCA - Olivia & Jai
95481: RYPENS, AN (ILLUSTRATIES) - Kleurpret met woorden. (Een kleurboek voor uren plezier!)
10582: SAADAWI NAWAL EL - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld. Rainbw Pocket 78.
77470: SAAL, DRS. E.D. / WATTE, J. / KEUNING, DR. H.J. / E.A. - De Vrije Pers. Onafhankelijk Weekblad van het Noordererf. 3e jaargang nr 1, 1947. Met o.a.: De verhouding Holland-t Noorden - Hoogeveen als Veenkolonie - De betekenis der voorgestelde grenscorrectie met Duitsland.
7193: SAALBORN DR. ARNOLD - Einde van het Empire. AO-boekje 987.
86149: SAALTINK, H.W. / HIJMERSMA, HERBERT J. / E.A. - Oud-Nieuws. Vrienden van Antiek. 10e jaargang nr. 4. Met o.a.: De ivoorverzameling van wijlen Prof. Dr. G.A. Poelje. - Albert Cuyp en zijn familie. - Iconencollectie uit Museum van Geneve naar Nederland.
53997: SAATKAMP, MARIELIES - Der Hexenwahn und seine Gegner: Dr. Weyer (Wier) und die Grafen von Tecklenburg. Afb.
51578: SABATIER, ROBERT - De kinderen van de zomer. Roman.
91850: SABATIER, PAUL - Leben des Heiligen Franz von Assisi.
21562: SABATINI, RAFAEL - Historische nacht van verschrikking.
70132: SABATINI, RAFAEL - De verdwenen koning.
99844: SABBE, MAURITS - t Pastorken van Schaerdycke.
38669: SABBE, MAURITS - De filosoof van 't sashuis
49950: SABBE, MAURITS - Een Mei van vroomheid. Geïll.
98107: SABBE, MAURITS / GEUDENS, ALBERT (ILLUSTRATIES) - De filosoof van 't Sashuis.
5870: SABBE MAURITS - T'Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien door Maurits Sabbe.
1816-4747: SABBE MAURITS - T'Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien.
27400: SABBE, MAURITS - T'Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien.
87209: SABBINGE, WULFAART - Dochters van het Nieuwe Jeruzalem.
7369: SABLONIERE MARGRIT DE - Zuid-Afrika. Economisch profiel. apartheidspolitiek. AO-boekje 1128.
7368: SABLONIERE MARGRIT DE - Zuid-Afrika. Economisch profiel. apartheidspolitiek. AO-boekje 1128.
75096: SABLONIERE, MARGRIT DE - Vincent van Gogh. Een korte beschrijving van zijn leven en werken.
101.793: SABLONIERE, MARGRIT DE - Zuid-Afrika, economisch profiel. AO-1128.
35550: SABLONIERE DE M - Negerverhalen, prisma no 615
2315-2605: SABLONIERE MARGRIT DE - Paul Gaugin. WB. 142
28153: SABLONIERE, MARGRIT DE (SAMENSTELLER). / TUTUOLA, AMOS / E.A. - Negerverhalen. Prisma pocket 1092.
37809: SABOURIN, PAUL - Nationalitische stromingen in Europa
10640: SACCO JOSEPH - Mijn patienten zijn geen nummers.
36403: SACHA, TANJA, IDEE - Uit de kunst van de bank, de kunstcollectie van de NMB Bank
76816: SACHAROV, ANDREJ - Mijn land en de wereld.
48913: SACHAROV, ANDREJ - Mijn land en de wereld. (Elsevier Actueel)
20254: SACHNOWITZ, HERMAN / JOCOBY, ARNOLD - Muzikant onder de Galg. Hoe een Joodse musicus aan de vernietiging ontkwam.
56148: SACHOT, O.M.I., J - Eindeloze jachtvelden. Afb./ Kaartje. Vert.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
52550: SACHS, ALBIE / NAIDOO, INDRES - Tien jaar Robbeneiland. Gevangene van de apartheid. De ervaringen van Indres Nadoo, verteld aan Albie Sachs. Vert.
53245: SACHS-COLLIGNON, JETTA - Sophie von Oesterreich. Ein Leben für Habsburg. Historischer Roman. Foto's.
3500-1303: SACHS ALBIE - Tien jaar Robbeneiland.Gevangene van de apartheid. De ervaringen van Indres Naidoo.
88982: SACK, DR. / / KREENEN, DR. J.J. (BEWERKING) - Beschrijving van alle Landen, Staten en Rijken der Aarde. Aardrijkskundig Handboek volgens de jongste toestanden. Deel I.
57470: SACKS, OLIVER - Een antropoloog op Mars. Zeven paradoxale verhalen. Geïll. Vert.
35729: SACRISTAN, ALVAREZ-VICENT, BARTUAL, CANDELA, RUBIO - Otorhino laryngology head and neck surgery, 2 volume
19085: SADAT, ANWAR AL - Op zoek naar een eigen identiteit. Autobiografie.
42340: SADE MARQUIS DE - Keurze schriften briefe und dokumente
70872: SADOUL, GEORGES - Histoire du Cinema.
14201: SAERDAM, W. VAN - Jan Jansen Struys. De omzwervingen van een Zaasch zeilmaker. Eerste reis 1648-1651.
70162: SAFIRE, WILLIAM - Blinde Macht. Corruptie en geweld in het Witte Huis.
72074: SAGAN, FRANCOISE - Houdt u van Brahms..
42757: SAGAN FRANCOISE - Een piano in het gras
94353: SAGAN, FRANCOISE - Een verre glimlach.
10584: SAGAN FRANCOISE - Een slaafse hond.
85255: SAGAN, FRANCOISE - Replieken.
20628: SAGAN, FRANCOISE - Bonjour tristesse.
18499: SAGAN, FRANCOISE - Het sein tot overgave. Zwarte beertjes 1909.
20630: SAGAN, FRANCOISE - Le cheval évanoui.
94145: SAGAN, FRANCOISE / CHABROL, CLAUDE - Landru.
104168: SAGAN, FRANCOISE - De oorlog beu.
94873: SAGAN, CARL - Exobiologie en het bestaan van buitenaardse beschavingen.
28279: SAGAN, FRANCOISE - Een verre glimlach.
28297: SAGAN, FRANCOISE - Over een maand, over een jaar.
2648-4293: SAGE ALAIN RENE LE - Gil Blas de Santillano.
85428: SAGNAC, PILIPPE / SAINT-LÉGER, A. DE - Louis XIV, 1661-1715.
85430: SAGNAC, PILIPPE - La fin de L'ancien Régime et la Révolution Américaine 1763-1789.
54699: SAGNER-DÜCHTING, KARIN - Claude Monet. 1840-1926. Een feest voor het oog. Afb. Vert.
71344: SAHAKIAN, WILLIAM S. / LEWIS SAHAKIAN, MABEL - Ideas of the great philosophers.
57086: SAHLI, PROF. DR. H. - Lehrbuch der Klinischen Untersuchungsmethoden für Studierende und praktische Aerzte. I. Band. Textabbildungen.
97032: SAHLIN, HARALD / BERGMANN, HELLMUT / JASPER, GERHARD - Judaica. Beitrage zum Verstandnis des judischen Schicksals in Vergagenheit und Gegenwart. 12. Jahrgang, heft 2, 1. Juni 1956. Mit: Chassidische Parallelen zum Neuen Testament. - Eigenart und Eigenwert der Geschichte und der Religion des Volkes Israel und des Judentums. -Ist Toleranz zwischen Kirche und Judentums moglich bei beiderseitigem Absolutheitsanspruch?
79287: SAID, EDWARD W. - Götter, die keine sind. Der Orte des Intellektuellen.
95062: SAIN, M. DE (VERTALER) - Moderne Aziatische verhalen. Prisma pocket 1115.
28298: SAIN, M. DE (VERTALER) - Moderne Aziatische verhalen. Prisma pocket.
56723: SAINT-JURE, LE R.P. I.-B. - l' Homme religieux. Nouvelle édition, revue et corrigée. In twee banden. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
82938: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Nachtflug.
85503: SAINT-SIMON / STOUTEN, HANNA (VERTALING EN NAWOORD) - Herinneringen aan een vete. Het Loo versmaadt Versailles.
55883: SAINT-JURE, .P. J.-B. - De la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu N.S. Jésus-Christ. Nouvelle édition, revue et corrigée. Drie delen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
16784: SAINT-ALBAN, DOMINIQUE - Wie is Noele?
10477: SAINT-ALBAN DOMINIQUE - Wie is Noele?
16498: SAINT-LAURENT, CECIL - Caroline Chérie.
93109: SAINTE-MARIE, J. FRANCOIS DE (INTRODUCTION ET NOTES) - Visage de Therese de Lisieux. Tome I: Introduction et notes, Tome II: Portraits.
3178-2343: SAINTOS ROGER - Art Nouveau. Posters & Graphics.
56552: SAINTRAIN, C. SS. R., P.H. - Vie admirable de Jeanne de Cambry. Religieuse Augustine. Foto. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53870: SAINTRAIN, H. - Le coeur de Jésus. Etudié dans les livres' saints ou Considérations pour le mois du Sacré-coeur. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
50004: M.B. SAKELLARIOU - Macedonia 4000 years of Greek history and civilization
28961: SAKI / LAMBERT, J.W. (SELECTED AND INTRODUCED). - Beast and super Beasts, and other stories.
79708: SAKS, J. - Kritische herinneringen.
1005-90: SALAMAN M.C. - The Studio 1914
2335-2583: SALAS DR. XAVIER DE - Goya. HKR 305.
34636: DE SALAS XAVIER - Velazquez, serie kunst in kleur
34666: SALAS DE XAVIER - Velazquez, volume twelve great artist collection
38311: SALDIVAR, DASSO - Gabriel Garcia Marquez, biografie, terug naar de oorsprong
74489: SALE, RICHARD - The Heart of England Way. Recreational Path Guide.
95518: SALEMBIER, CATHERINE / SALEMBIER, PHILIPPE - Daniel de das.
95515: SALEMBIER, CATHERINE / SALEMBIER, PHILIPPE - Eduard de eend.
95516: SALEMBIER, CATHERINE / SALEMBIER, PHILIPPE - Boudewijn de bever.
95514: SALEMBIER, CATHERINE / SALEMBIER, PHILIPPE - Eduard de eend.
5467-3821: SALEMINK / ATTEVELD / BONSEN - Teksten Godsdienstkritiek 1. Marxisten over godsdienst 1844-1914. Eltheto 60.
54345: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - La vraie et solide piété. Recueillie de ses lettres et de ses entretiens par Collot. Nouvelle édition. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54358: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - Traité de l' Amour de Dieu. (Les Chefs-d' Oeuvres de la Pensée Catholique). Tome I. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
55400: SALES, CHARLES AUGUSTE DE - Histoire du bien-heureux Francois de Sales. Evesque et Prince de Geneve. Septième édition. Tome I et II. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
41553: SALIS VON J.R - Rilke in zwitserland, biografie van Rilkes laatste levensjaren
43313: SALISBURY JOHN - Moscow gold
82683: SALISBURY, HARRISON E. - Oorlog tussen Rusland en China.
78533: SALLIS, ZOE - Leren van het leven. Inspirerende woorden op tien grote levensvragen.
78533: SALLIS, ZOE - Leren van het leven. Inspirerende woorden op tien grote levensvragen.
19436: SALMINEN, SALLY - Op zand gebouwd.
94172: SALMINEN, SALLY - Lars Laurilla.
90660: SALMINEN, SALLY - Op zand gebouwd.
97995: SALMINEN, SALLY - Katrina.
24793: SALMINEN, SALLY - Katrina.
84557: SALOMÉ, LOU ANDREAS - Das Haus. Familiengeschichte vom Ende vorigen Jahrhunderts.
41841: SALOME ANDREAS LOU - Rodinka russische erinnerung
41825: SALOME ANDREAS LOU - Fenitschka eine ausschweifung
41614: SALOME LOU ANDREAS - The Freud journal, with an introduction by Mary Kay Wilmers
41544: SALOME LOU ANDREAS - Das haus, roman, die frau in der literatur
85237: SALOMON, ERNST / BUSCH, WILHELM M. - Glück in Frankreich. Geschichte eines verliebten Sommers.
1904-4236: SALOMONS ANNIE - Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
82379: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen van een onafhankelijke vrouw.
84591: SALOMONS, ANNIE - Langs het geluk. Levensdwang - impasse - afscheid - avondwandeling - het einde - tweespalt.
84592: SALOMONS, ANNIE - Over Mooie Boeken. Letterkundige opstellen.
21510: SALOMONS, ANNIE - Nog meer herinneringen uit de oude tijd.
85804: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
85805: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen uit den ouden tijd 2. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
85807: SALOMONS, ANNIE - Nog meer Herinneringen uit den ouden tijd.
34882: SALOMONS E.A - Rotterdammers over Rotterdam, herinneringen aan een verdwenen stad
99916: SALOMONS, A. - De zoon van den houtakker.
26363: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen van een onafhankelijke vrouw.
48093: SALOMONS, K. (VERZAMELD DOOR) - Reglementen voor de binnenvaart. Deel II. Bijzondere rijksreglementen en voorschriften voor de rivieren. Kaartje.
15450: SALOMONSON KEEZER, TOUSSIE - Soepen, Sausen en Salades.
98110: SALOMONSON, HERMAN - De collage van Ferdinand Volnay. Eerste deel.
53493: SALSMANS, S.I., J - Geneeskundige plichtenleer. (Deontologia medica). Ve uitgaaf. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54595: SALSMANS, S.J.; J. - Biecht-hooren. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
42522: SALTER ELIZABETH - the last years of a rebel, amemoir of Edith Sitwell
41495: SALTHOUSE T.A - Adult cognition, an experimental psychology of human aging
8079: SALVERDA IR. Z. - Stikken in de welvaart. AO-boekje 1329.
8078: SALVERDA IR. Z. - Stikken in de welvaart. AO-boekje 1329.
22428: SALVERDA, MURK (SAMENSTELLER). - De kust. De mooiste verhalen over zee en strand uit Nederland en Belgie.
94769: SALWEY, JASPER - The art and practice of sketching. Its history and technique in all media.
31802: SALZER, TUNK - Illustrierte geschichte der deutschen literatur, 6 banden
90176: SALZMAN, LEON - Van Freud tot nu. recente ontwikkelingen in de psychoanalyse
37230: SALZMAN LEON - Van Freud tot nu, recente ontwikkelingen in de psychoanalyse
77176: SAMENGESTELD DOOR DE DRIE ECONOMISCH-TECHNOLOGISCHE INSTITUTEN VAN DE POVINCIALE BESTUREN VAN GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE - Statisch Zakboek voor het Noorden des Lands. 1e Jaargang 1962.
77177: SAMENGESTELD DOOR DE DRIE ECONOMISCH-TECHNOLOGISCHE INSTITUTEN VAN DE POVINCIALE BESTUREN VAN GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE - Statisch Zakboek voor het Noorden des Lands. 3e Jaargang 1964.
77178: SAMENGESTELD DOOR DE DRIE ECONOMISCH-TECHNOLOGISCHE INSTITUTEN VAN DE POVINCIALE BESTUREN VAN GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE - Statisch Zakboek voor het Noorden des Lands. 7e Jaargang 1968.
99593: SAMENGESTELD DOOR DE TENTOONSTELLINGS-COMMISSIE DER NATIONALE TENTOONSTELLING VAN HET BOEK, JUNI-AUGUSTUS 1910. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. VI: Geschiedenis en aardrijkskunde.
81386: SAMENGESTELD DOOR DE DRIE ECONOMISCH-TECHNOLOGISCHE INSTITUTEN VAN DE POVINCIALE BESTUREN VAN GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE - Statisch Zakboek voor het Noorden des Lands. 2e Jaargang 1963.
74771: DE SAMENSTELLER - Practische Raadgever voor iedereen. Algemeene Wenken - Bloemen en Planten - Huisdieren - Spijzen - Kleeding - Levensmiddelen - Lichaamsverzorging - Vlekken - Wasschen - Lichte Ziekten - E.H.B.O.
104060: DE SAMENSTELLERS - Streekleesboek ten dienste van de lagere scholen in Rijn-Delf- en Schieland. Deel 1.
80292: SAMHABER, ERNST - Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. Mit 172 Abbildungen.
84229: SAMKALDEN, DR. I. / E.A. - De Geest overwint. 8 december 1941- 15 augustus 1945. Met o.a.: Iets over het Indisch Monument. - De burgerkampen onder Japanse bezetting.
99186: SAMMTER, DR. A. (DEUTSCHER UBERSETZUNG UND ERKLARUNG) - Mischnaioth. Die sechs Ordnungen der Mischna. (Hebraischer Text mit Puktation, deutscher Uebersetzung und Erklarung, Einleitung zu jedem Traktat und Namens-Verzeichniss der Tannaim nach der Zeit in welcher sie lebten)
16038: SAMPIEMON-VAN VLIET, NEL - Tijs en Gijs.
17471: SAMPSON, ANTHONY - ITT, macht zonder grenzen.
31219: SAMUEL JOHN - Wintersport een avontuur in de sneeuw
47388: SAMUEL MULLER - Tentoonstelling Samuel Muller gemeentearchivaris van Utrecht 1874-1918
57910: SANCHA, SHEILA - Van mens en dier, van werk en oogst. Leven in een middeleeuws dorp. Ill. Vert.
78892: SANCHEZ CANTON, F.J. - Der Prado. Mit 322 Abbildungen, davon 106 Farbtafeln.
93474: SAND, GEORGE / HRMSEN-JANSSEN, JOSEE (BEWERKING) / LAVERDET, MARCEL (ILLUSTRATIES) - De kleine Fadette.
15380: SANDE / KUIK / SLAUERHOFF / E.A. - Een mandje appelen. Verhalen.
19518: SANDE, H.B. VAN DER - Katholieke Illustratie. Geillustreerd weekblad. 64e Jaargang.
57924: SANDE, J.P. VAN DE - Gedragsobservatie. Een inleiding tot systematisch observeren. Praktische gedragswetenschap. 1. Ill.
4435-527: SANDEAU JULES - La Roche aux Mouettes
20552: SANDEAU, JULES / ZELLER, A. (ANOTATIONS) - Mademoiselle de La Seigliere. Comédie en quatre actes en prose.
20478: SANDEAU, JULES / ZELLER, A. (ANOTATIONS) - Mademoiselle de La Seigliere. Comédie en quatre actes en prose.
20592: SANDEAU, J. - Mademoiselle de La Seigliere. Comédie en quatre actes en prose.
57670: SANDEN, PETER VAN DER - Motocross. 84/85 Ill.
57675: SANDEN, PETER VAN DER - Motocross. 85/86. Ill. (Grote alken; no. 821).
7300: SANDER C.A.L. - De bodem als archief. AO-boekje 1045.
84866: SANDER, F. - Kaas. Soorten - herkomst - recepten.
25281: SANDER, J.C. - Grepen Uit Land- en Volkenkunde van Zuidelijk Europa.
41392: SANDERMAN ROBBERT - Live , mediating variables and psychological distress: a longitudinal study, proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen
9995: SANDERS LAWRENCE - Stolen Blessings.
9967: SANDERS LAWRENCE - The Tangent Objective.
9773: SANDERS LAWRENCE - The fourth deadly sin.
9772: SANDERS LAWRENCE - The Anderson Tapes.
9649: SANDERS LAWRENCE - The Seduction of Peter S.
9574: SANDERS LAWRENCE - Capital Crimes.
19061: SANDERS, M. SR. - Speciaal Handboek voor de Puzzelaar. Woordenlijst van 2 tot en met 15 letters, voorzien van een rubrieksnummer.
40711: SANDERS, E JULIA - Tatting patterns
79414: SANDERS, MR. D. (INLEIDING). - Boom en struik in het Overijsselsch Landschap. (Overijssel)
93820: SANDERS, THOMAS - Schaduwspel.
81284: SANDERS, DR. J.C.J. / MEYER, ROB S. / E.A. - Fibula. 9e Jaargang N.B.G.J., no. 1, 2, 3, 4, 5. Met o.a: Masada. - Joden, Romeinen en Christenen. - Bodemkundige onderzoeken in de Haagse Beemden.
18199: SANDERS, M. - Een miljoen puzzelwoorden.
82017: SANDERS-TEN HOLTE, MARIEKE / LINDERS, JOKE / E.A. - Blijven voorlezen. Bundel over voorlezen aan leerlingen in groep 3 tot en met 6 van de basisschool in het kader van de nationale voorleesdag 1998.
92839: SANDERS, LAWRENCE - Toekomst zonder genade.
86866: SANDERS, ROEL / PLOEG, KEES VAN DER. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 14de jaargang nr. 3. September 1997. Met o.a.: De oosting van middeleeuwse Groninger kerken, deel 2. - Grafzerken in Den Ham ontdekt.
89580: SANDERS, P.TH. / BRUYNE, J.C.B. DE - Opgaven wiskunde onderbouw I.
89581: SANDERS, P.TH. / BRUYNE, J.C.B. DE - Opgaven wiskunde onderbouw II.
17263: SANDERS, LAWRENCE - De tweede doodzonde.
55582: SANDERS O.F.M., DR. NICOMEDES - Katholieke Godsdienstleer. Verdieping en waardering. Twee delen. Eerste deel: God met ons. Tweede deel: Wij met God incl. 2 vragenboekjes. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
17517: SANDERS, LEONARD - De Hamlet dreiging.
10011: SANDERS LAWRENCE - The sixth commandment.
17854: SANDERS, LEONARD - De Hamlet dreiging.
71049: SANDERS, LEONHARD - Sonoma.
16566: SANDERS, LAWRENCE - Zwarte Droom. Machtsstrijd in donker Afrika.
27020: SANDERS, ANNIE - Gezinshulp.
134-3005: SANDERSEN/BROTHERTON/KARRER - Ideals Country.
25389: SANDERSON, IVAN T. - Het Elsevierboek over de Werelddelen. Noord-Amerika.
9692: SANDFORD JOHN - Rules of Prey.
56992: SANDFORD, ERNEST - Discover Northern Ireland. Afb. / krt.
18335: SANDFORD, JOHN - Op glad ijs. Zwarte beertjes 2603.
53708: SANDFORD, JOHN - Dodenwake. Thriller. Voormalig senator Lincoln is sinds enkele dagen spoorloos verdwenen. Niemand weet of hij is ontvoerd of vermoord. Vert.
17413: SANDFORD, JOHN - Moordritueel.
41500: SANDS BOBBY - One day in my life
10178: SANDSTROM FLORA - De vroedvrouw van Pont Clery.
57429: SANDVED, KJELL B. & EMSLEY, MICHAEL G. - De magie der insekten. Afb. Vert.
39614: SANITAS, CHERET - Rob Mallard no 1 het eskader des doods
40755: SANNES, H.W.J - Onze Joden en Duitslands greep naar de wereldmacht
34999: SANSEA, SANSONI - Michelangelo le tombe Medicee
9480: T'SANT MIEN VAN - Eens keert het Tij. Omnibus. De blijde thuiskomst. Slapen zonder morgen? Uit zonde geboren.
7495: T'SANT MIEN VAN - Op weg naar de ander. Omnibus. Roepend in de wind. Tocht zonder thuisreis.
7477: T'SANT MIEN VAN - Verlangen naar morgen. Omnibus. Elsbeth. Als het geluk een omweg maakt. Ik mag niet weigeren.
7478: T'SANT MIEN VAN - Mien van T'Sant Omnibus. Barbara waagt de sprong. Als het leven op je afstormt. Geen zon zonder schaduw.
13011: T'SANT, MIEN VAN - Eens keert het Tij. Omnibus. - De blijde thuiskomst. - Slapen zonder morgen. - Uit zonde geboren.
28504: SANT, MIEN VAN 'T - Omnibus. - Barbara waagt de sprong - Als het leven op je afstormt - Geen zon zonder schaduw.
104364: T SANT, MIEN VAN - Dubbelroman Geluk komt niet vanzelf: Zuster Helga. - De dokter is thuis.
72250: SANT, MIEN VAN 'T - Een droom gaat in vervulling.
72350: SANT, MIEN VAN 'T - Dat plekje aan de Linge.
10454: SANT MIEN VAN T' - Geen kortstondig avontuur.
16446: SANT, MIEN VAN T' - Het geluk kwam terug.
16521: SANT, MIEN VAN T' - Schaakmat! Witte Raven pocket M 29.
10392: SANT MIEN VAN T' - Ontmoeting in Tirol. De zonnereeks.
33700: T SANT VAN MIEN, GRAAF DE ANKE - Het geluk keert weer, dubbelroman
16455: SANT, MIEN VAN T' - Verlangen naar morgen. Omnibus. - Elsbeth. - Als het geluk een omweg maakt. - Ik mag niet weigeren.
17299: SANT, MIEN VAN T' - Er is altijd een nieuw begin. - Morgen zal ik alles weten. - Een kind te veel.
16439: SANT, MIEN VAN T' - Liefde is een offer waard, roman van een doktersgezin.
10122: SANT MIEN VAN T' - Geluk vraagt moed.
34622: T SANT MIEN VAN - Dokter je durft wat aan, Lotte of Lolo, Netty's tweelingbroer
101.643: SANT, MIEN VAN 'T - De vrouwe van de Oldehoeve.
27867: SANT, MIEN VAN 'T - In stil verlangen.
27883: SANT, MIEN VAN 'T - Slapen zonder zorgen? Roman van een doktersgezin.
27541: SANTA ANA, JULIO DE (RED.) - Naar een kerk van de armen. Uitdaging voor de kerk van de 21e eeuw.
27542: SANTA ANA, JULIO DE - Goed nieuws voor de armen. De houding van de kerken tegenover de armen in de kerkgeschiedenis.
75016: SANTEGOEDS, EVERT - Juliana, Moeder, Majesteit.
23904: SANTEGOEDS, EVERT - Juliana, Moeder, Majesteit. Vorstin van warmte en eenvoud.
46561: SANTEMA, O; BERG, DRS. HERMA M. VAN DEN (O.A.) - Stichting Alde Fryske Tsjerken. Nr. 2. Ringband. Geïll.
46562: SANTEMA, O; BERG, DRS. HERMA M. VAN DEN (O.A.) - Stichting Alde Fryske Tsjerken. Nr. 2. Ringband. Geïll.
82285: SANTEN, LOUISE VAN - Eerst was er niets. Gedichten.
24284: SANTEN, CITA VAN - Knutselen met bloemen. Prisma pocket 848.
95288: SANTEN, SAL - Schimmenspel. Filmdagboek.
22051: SANTEN, SAL - Heden Kijkdag.
57034: SANTEN, ELLEN - Aan twee minuten heb ik niet genoeg. Op zoek naar mijn joodse oorsprong. Foto's.
21760: SANTEN, SAL - Saartje gebakken botje.
55237: SANTER, JACQUES; MANDY, GIL E.A. - Monument Grande-Duchesse Charlotte. Inauguration, le 29 avril 1990. Luxembourg. Place de Clairefontaine. Foto's.
3002-3069: SANTI BRUNO - Leonardo da Vinci.
34668: SANTI BRUNO - Leonardo da Vinci
98521: SANTING, IR. G. / HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M. / E.A. - Schakels. Jaargang 1956, NA 18. Nederlandse Antillen. Mens en Natuur. Met o.a.: Weer, wind en water op de Benedenwindse eilanden. – Duiken in zee. – Het klimaat. – Natuur en landschap. – Gezondheidszorg.
35064: SANTING C, RED. - De geschiedenis van de middeleeuwen aan de Groninger Universiteit 1614-1939
72667: SANTINI, LORETTA - Die Vatikan Stadt.
101.880: SANTINI, LORETTA - Silezien.
101.881: SANTINI, LORETTA - Rom und Vatikan.
76696: SAP-AKKERMAN, NIES / BIJ, HARM VAN DER (ILLUSTRATIES) - Opa's jonge joaren.
97664: SAP-AKKERMAN, NIES - Tussen swien en big.
91323: SAP AKKERMAN, NIES - Miekemauchie, vertelsters veur lutjekes
91300: SAP-AKKERMAN, NIES - n'Stukje parredies.
91303: SAP-AKKERMAN, NIES - Tussen swien en big.
82507: SAPPER - Ronald Standish.
44410: SAPPER - Wraak, zwarte beertjes nr 544
7483: SARIS LENI - Uit de wereld aangewaaid.
19989: SARIS, LENI - Eens op mijn weg.
10087: SARIS LENI - Mijn dierbare oude dag.
18550: SARIS, LENI - Echo in de wind. Witte Raven M 224.
10134: SARIS LENI - Het licht in de toren.
44287: SARIS, MANEN PIETERS, THIJSSING BOER - Belofte voor morgen, Omnibus
34607: SARIS LENI - Mijn zusje Nuncia
35717: SARTOR K, NEWTON T.H - Einfuhrung in die neuroradiologie, mit 400 abbildungen und 8 tabellen
80912: SARTRE, JEAN-PAUL - Les chemins de la liberté. I: L'age de raison. - II: Le sursis. III: La mort dans l'ame.
80940: SARTRE, JEAN-PAUL - De Lichtekooi. Toneelstuk in een bedrijf en twee taferelen.
70962: SARTRE, JEAN-PAUL - Les sequestres d'Altona. Piece en cinq actes.
99898: SARTRE, JEAN-PAUL / MOK, M. (VERTALING) - De dood in het hart. De wegen der vrijheid II.
88441: SARTRE, JEAN-PAUL - Nekrassov. Piece en huit tableaux.
88442: SARTRE, JEAN-PAUL - Le Diable et Le Bon Dieu. Trois actes et onze tableaux.
98010: SARTRE, JEAN-PAUL - De wegen der vrijheid I: De jaren des onderscheids.
57116: SARTRE, JEAN- PAUL - De woorden. Vert.
14760: SARTRE, JEAN-PAUL - Het oponthoud.
86188: SAS, P. / CLERCQ, C. DE - Als je veel moet praten. Informatie over optimaal spreekgedrag.
98510: SASSE, J. / SACHSE, F.J.P. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie, Deel XXIX, No. 1. Met o.a.: Onzekerheden en vraagpunten betreffende de antropologie van Nederland. – Noord Nieuw-Guinea. (met kaart)
73990: SASSEN, DR. A. / WINTERWERP, H.K. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 4 nr. 8. Met onder andere: De Groninger dialecten. - Garmerwolde.
77508: SASSEN, DR. A. / WINTERWERP, H.K. / ELEMA, HANS / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 4 nr. 8. Met o.a.: De Groninger dialecten - Garmerwolde (lino) - Preek en Op n Wurm (gedichten) - ""Kolk"" (vroegere dijkdoorbraak) met boerderij bij Saaksum. Aquarel.
77509: SASSEN, DR. A. / WINTERWERP, H.K. / ELEMA, HANS / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 4 nr. 8. Met o.a.: De Groninger dialecten - Garmerwolde (lino) - Preek en Op n Wurm (gedichten) - ""Kolk"" (vroegere dijkdoorbraak) met boerderij bij Saaksum. Aquarel.
101.473: SASSEN, A. - Drie Chroningismen: wachten, verlet, (maar …) meer.
54529: SASSEN, DR. FERD. - Het recht tot ""opstand"". Brochure. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
46922: SASSEN, A; ZONNEVELD, R. VAN; ZWARTS, F. (RED). - "TABU. Bulletin voor nederlandse taalkunde. Jaargang 15; nr. 2; juni 1985. Theo A.J.M. Janssen: Composiete temporele modificatie-suprematie van semantische categorieën. (deel II) Ton van der Wouden: Een computerlinguistische vingeroefening: VUN (Voorspelling Uitspreekbaarheid Nonsenswoorden).
46926: SASSEN, A; ZONNEVELD, R. VAN; ZWARTS, F. (RED). - "TABU. Bulletin voor nederlandse taalkunde. Jaargang 16; nr. 1; maart 1986. O.a.: Kees-Jan Backhuys: De right hand rule; E. Schermer - Vermeer: Over de distributie van vrijwel als bepaling van hoeveelheid.
46921: SASSEN, A; ZONNEVELD, R. VAN; ZWARTS, F. (RED). - "TABU. Bulletin voor nederlandse taalkunde. Jaargang 15; nr. 1; maart 1985. Arthur Dirksen: Subcategorisatie en thematische relaties; Theo A.J.M. Janssen: Composiete temporele modificatie: suprematie van sematische categorieën. (deel 1).
101.624: SASSEN, A. - De lexicograaf als taalkundige.
46923: SASSEN, A; ZONNEVELD, R. VAN; ZWARTS, F. (RED). - "TABU. Bulletin voor nederlandse taalkunde. Jaargang 15; nr. 3; sept. 1985. Gosse Bouma & Hugo Kelder: Tekstinterpretatie en Kontekstmodellen; Peter Jordens: Laten we onze krantenkoppen nu eens gebruiken.
54256: SASSEN, DR. M.M.A. - In het grensgebied van leven en niet-leven. (Afscheidscollege uitgesproken bij het aftreden als gewoon hoogleraar in de Plantkunde aan de Faculteit der Natuurwetenschappen). [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
46925: SASSEN, A; ZONNEVELD, R. VAN; ZWARTS, F. (RED). - "TABU. Bulletin voor nederlandse taalkunde. Jaargang 16; nr. 1; maart 1986. O.a.: Kees-Jan Backhuys: De right hand rule; E. Schermer - Vermeer: Over de distributie van vrijwel als bepaling van hoeveelheid.
101.575: SASSEN, DR. A. - Paradigmatische morfologie.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”[an error occurred while processing this directive]

4/6