Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61218: PRINCEN, WILLY - Verband zien. Levensbeschouwelijke en ethische vorming. Deel 3. Docentenboek. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
106521: PRINS CLAUS DER NEDERLANDEN - NGO's: Schaken tussen Noord en Zuid.
15280: PRINS, JOHANNA - Erik, Tato en Jacinta.
1249-2712: PRINS DR. J.J. - Aantekeningenschrift voor dierkunde. Ongewervelde dieren.
96356: PRINS, JAN / SPRUIT, RUUD / E.A. - Rotterdam een nieuw gezicht.
101.865: PRINS, IR. H. / E.A. - Kleinschalige activiteiten op en langs de vluchtstrook. Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen.
23549: PRINS, J.C. - Uit mijn pastoraal leven.
24270: PRINS, K.D. / STEEGE, J. TER / E.A. - Historische mededelingen. Officieel orgoon van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. 22 Jaargang no. 4. Met o.a. Tjeerd Oeds Ma Hylke Hylkema - Torenblazen met oudjaar.
B4447: PRINS BERNHARDT CULTUURFONDS DRENTHE / FLIP DRUKKER / MONIQUE KALFSBEEK / E.A. - Oranjekanaal. 12 boekjes en informatiefolders in cassette over het Oranjekanaal.
106517: PRINS, SONJA - Herinneringen aan Trude Benedic een vrouw in verzet.
10314: PRINS JAQUELINE - Ab moet brommen.
89344: PRINS, LOD. - Grunfeld verdediging en schaakpractijk. Beschouwingen, aan meesterpartijen ontleend, over een veelgespeelde opening. Met tal van diagrammen.
52614: PRINS, LOD. - Beter Schaken. Met 47 diagrammen.
20877: PRINS, HARRY - Diefstal
106793: PRINS, JELLE / SCHRIJVERS, J. / SORGDRAGER, W. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen.
105006: PRINS, AART C. (SAMENSTELLER) - Het monster in de lift, en andere griezelverhalen. Zwarte beertjes 1009.
99567: PRINS, HENNY - Dichter bij de hemel.
B42832: PRINS-SCHIMMEL, META - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
80436: PRINS, DR. P. - Het geweten in de praktijk. Libellenserie Nr. 362.
30618: PRINS J.A - Grondbeginselen van de hedendaagse natuurkunde
B42831: PRINS-SCHIMMEL, META - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
47031: PRINS, DR. A EN WALSTRA, DR. IR. P. - Naar onze smaak ….. Inaugurele redes uitgesproken op 16 nov. 1978 te Wageningen.
61488: PRINS, HAN (EINDRED.) - Zwolle, Van stuwwal tot stad. Schets van haar oudste stadsgedeelte. Geïll.
60067: PRINS, PIET - Het gouden sieraad. Geïll.
2596-2711: PRINS DR. J.J. - Aantekeningenschrift voor het menselijk lichaam.
84155: PRINS, PROF.DR. J.A. - Korte leergang der Meteorlogie.
74585: PRINSEN, J. - Overdruk uit De Gids, 1915 No. 3. Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.
B5008: PRINSEN, DS. BERT - Je houdt me toch wel vast? Over dementerende mensen en hun naasten.
60787: PRINSEN, N.J. - De Nederlandse Hervormde kerk en de emigratie naar Canada en Australië na de Tweede Wereldoorlog. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
25624: PRINSEN, M. - Het blinkende kruis.
39580: PRISCO, JOHNSON - De kleine katten encyclopedie
18745: PRITAM, AMRITA - Die man.
14462: PRITCHARD, DAVID - Spel, spelen, spelletjes.
39137: PRITCHARD, J.B - Gibeon waar de zon stil stond, de ontdekking van de bijbelse stad
84102: PRITCHARD, J.B - Gibeon waar de zon stil stond, de ontdekking van de bijbelse stad
87539: PRITCHETT, V.S. - The living novel and later appreciations.
54587: PROBST, DR. FERDINAND - Brevier und Breviergebet. Mit Approrobation. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
79464: PROBSZT, GÜNTHER - Goldmünzen. Ein Brevier.
51551A: PROBSZT, GÜNTHER - Goldmünzen. Ein Brevier.
87889: PROBSZT, GÜNTHER - Goldmunzen. Ein Brevier.
106818: PROCTER, MAURICE - De wurger in de steeg.
106819: PROCTER, MAURICE - Scotland Yard wordt ongeduldig.
106821: PROCTER, MAURICE - Tussen elf uur en middernacht.
106820: PROCTER, MAURICE - Een duivel bij maanlicht.
106823: PROCTER, MAURICE - De punt van de speer.
106824: PROCTER, MAURICE - Rijk is de buit.
106825: PROCTER, MAURICE - De Kroegloper.
106822: PROCTER, MAURICE - Kraak zonder risico.
106838: PROCTER, MAURICE - Zijn gewicht in goud.
106826: PROCTER, MAURICE - De hel is een stad.
56466: PROD'HOM, S - Geest en Woord. De Handelingen. Vert.
97632: PROFFITT, NICOLAS - De bittere wraak.
102.144: PRONK, P. / RANDWIJK, H.M. VAN / WILLEMS, G.F. (RED.) - Nederlandse Wereldatlas. De wereld in kaart, woord en beeld.
43324: PRONK KEES - Huis van alle winden
106525: PRONK, JAN - Tweespalt over tweedeling.
B4923: PRONK, PETE / TEULE, ANNEMIEKE (TEKENINGEN). - De kleine prinses.
71257: PRONK, KEES - Huis van alle winden.
105819: PRONKER, T.F.J. / ECK, H.M. VAN - Vlieland van Hors tot Horn.
81427: PROOIJE, L.A. / LINGE, J.H. VAN / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 46, 1983, no. 1. Met o.a.: De paltrokmolen. - Aanwinsten: Landbouwmachines.
45662: L.A. VAN PROOIJE E.A. - Nederlands Openluchtmuseum B&M 1989:1. Geïll.
7692: PROOIJEN DRS. A. VAN - Voor en tegen van de economische groei. Economie. AO-boekje 1279.
7691: PROOIJEN DRS. A. VAN - Voor en tegen van de economische groei. Economie. AO-boekje 1279.
7690: PROOIJEN DRS. A. VAN - Voor en tegen van de economische groei. Economie. AO-boekje 1279.
7377: PROOIJEN DRS. A. VAN - werkloos toezien. Kabinet en conjunctuur. AO-boekje 1140.
7376: PROOIJEN DRS. A. VAN - werkloos toezien. Kabinet en conjunctuur. AO-boekje 1140.
88905: PROOIJEN, DRS. A. VAN - De val van het pond. Britse Gemenebest en Europese Gemeenschap. AO-boekje 1189.
25682: PROOIJEN, DRS. A. - De val van het Pond. Britse Gemenebest en Europese Gemeenschap. AO-boekje 1189.
25705: PROOIJEN, DRS A. / HAJER, DRS. J. - De optimale belastingbetalers. AO-boekje 1256.
49121: PROOSDIJ, C. VAN EN ZEEGERS, M. - Lachen mag van Aesculapius
53407: PROOSDIJ, C. VAN (VDM) - De profeet Daniël. Twee delen. Deel 1: H. 1 - 6: De Gezant van Israëls God aan het hof te Babel. Deel 2: H. 7 -12. De profeet der vertroosting voor het uitverkoren volk. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
24666: PROOST, DR. K.F. - Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap.
38914: PROOST, ROMEIN - Geestelijk Nederland 1920-1940, 2 delen compleet
92071: PROOST, DR. K.F. / HORREUS DE HAAS, G. - Het vrijzinnig protestantisme III. In zijn vrhouding tot cultuur, wetenschap, kunst, moraal en opvoeding.
38939: PROOST. K.F - Bijbelse figuren
91936: PROOST, DR. K.F. - Bijbelse figuren.
21928: PROOST, DR. K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur. Deel 1: De Middekeeuwen.
21929: PROOST, DR. K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur. Deel II: De Zestiende en Zeventiende Eeuw.
51151: PROOYEN, L. VAN - Het Aquariumboek. Geïll.
99595: PROP, G. - Atlas van Nederland en de Indien. Met kaarten in kleur.
57931: PROP, G. - Atlas van Nederland en de Indiën voor de Lagere School.
57932: PROP, G. EN BEEK, B.J. TER - Atlas van Nederland, De West , Nieuw-Guinea en Indonesië. Geëllustreerde uitgave.
89785: PROSEK, JOSEF (PHOTOGRAPHIES) / KLEIN, OTA (TEXTE) - Tchecoslovaquie. Couleurs du Monde, collection dirigee par J.-E. Imbert.
21525: PROTO, LOUIS - Meer energie!! Verhoog je levenslust op natuurlijke wijze.
38654: PROUDLEY, RAALTE - Heidetuinen in kleur
646-4897: PROUJAN CARL - Geheimen van de diepzee.
26999: PROUJAN, CARL - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Geheimen van de diepzee.
54101: PROULX, E. ANNIE - Scheepsberichten. Vert.
20459: PROUST, MARCEL - Lettres Choisies.
41965: PROUST MARCEL - Briefe zum leben
51083: PROV. ZEEUWSE VER. VOOR VREEMDELINGEN VERKEER. - Reisboek van Zeeland. Afb.; kaartje.
15396: PROVAND WEBSTER, J. - Het orakel van Baal. Een verhaal van eenige zonderlinge voorvallen in het leven van Professor Horatius Carmichael.
61540: PROVE, PETER N.; WEIDERUD, PETER; MORTEN HAGEN, HANS E.A. - Glaube und menschenrechte: Stimmen aus der lutherischen Gemeinschaft. LWB Dokumentation. Nr. 51. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
101.331: PROVINCIALE BESTUREN - De toekomst van het Noorden des Lands. Een ontwikkelingsplan voor de periode 1960-1980. Groningen, Friesland en Drenthe.
104033: PROVINCIALE PLANOLOGISCHE COMMISSIE - Groningen 2000. Hoofdlijnen van de Ruimtelijke Ontwikkeling.
82638: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. / BINNEBEKE, E.J.B.D. VAN / E.A. - Bulletin van het Rijksmuseum. Jaargang 41, nummer 1. Met o.a.: De zeventiende eeuwse zeeheldenportrettenreeks van Abraham Westervelt. - Een godheid zonder harnas. Over Tetrode, Goltzius en een bronzen Olympier.
52601: PRUD'HOMME VAN REINE, DR.W.J. (SAMENSTELLING DOOR) - Wat vind ik in de duinen? Excursie boekje. Afb.
57572: PRUD' HOMME VAN REINE, DR. W.J. - Wat vind ik in de duinen? Excursieboekje. Geïll.
2442-2364: PRUSSMANN - Kunstlerbegegnungen mit dem Emsland. Teil 2. Der maler Hermann Prussmann.
57006: PRUYS, SIMON MARI - Terug naar het natuurlijke. Afb.
34765: PRYCE-JONES D, HOPKER T - Wenen, Time Life serie steden
11523: PRYCE-JONES, DAVID / HÖPKER - Wenen. Steden. Time-Life Boeken.
60052: PRYOR, KAREN - Een hond en een dolfijn. De inleiding tot de click-training. Vert.
55806: PRZYWARA S.J., ERICH - Majestas Divina. Ignatianische frömmigkeit. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
16198: PSILKAKIS, NIKOS / DROSSOS - De kloof van Samaria.
53781: PUBBEN, C.S.S.R., J (NAAR HET LATIJN BEWERKT DOOR) - Het leven van Jezus Christus. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89758: PUCCI EUGENIO - Ganz Venedig. In 205 Farbphotos.
95029: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met de jaren dertig. Deel II.
19169: PUCHINGER, DR. G. (SAMENSTELLER) - Dr. Jelle Dijkstra. Gesprekken en Geschriften.
19065: PUCHINGER, DR. G. - Zending en ontwikkeling. Gesprekken met Smeets, Goudzwaard, e.a.
24846: PUCHINGER, DR. G. (SAMENSTELLER). - Toekomst van het Christendom.
24505: PUCHINGER, DRS. G. - Reis naar Rome. Anno domini 1962. in afwachting van het Concilie.
35904: PUCHINGER, DR. G. - Zending en ontwikkeling. Gesprekken met Smeets, Goudzwaard, e.a.
52433: PUCHINGER, G. - Colijn. Momenten uit zijn leven. Boeket Reeks. Foto's.
57248: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met de jaren dertig. II. Foto's.
92277: PUCHINGER, DR. G. - Polarisatie?
92279: PUCHINGER, DR. G. - Theologische persoonlijkheden.
97355: PUCHINGER, G. - Persoonlijkheden I.
34908: PUCHINGER G - Ontmoetingen met buitenlandse politici
34905: PUCHINGER G - Ontmoetingen met theologen
34906: PUCHINGER G - Ontmoetingen met Nederlandse politici
90122: PUCHINGER, G. - In Memoriam Prof. Dr. K. Schilder (1890-1952) Gereformeerd confessor. Herdenkingsrede.
37846: PUCHINGER G - Ontmoetingen met historici, Bolkestein, Huizinga, Smit, Gerretson, e.a
99283: PUGNETTI, GINO / COZZAGLIO, PIERO (ILLUSTRATIES) - Het nieuwe honden boek. Meer dan 180 honden, voorzien van prachtige kleuren-illustraties.
43394: PUGNETTI GINO - Prakticsh handboek honden met meer dan 300 honderassen geheel in kleur
89959: PUGNETTI, GINO - De groten van alle tijden. Beethoven.
39176: PUIJENDIJK, DE JONG E.A, REDACTIE - b en m, bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1982 no 1 en 2 compleet jaargang
39178: PUIJENDIJK, DE JONG E.A, REDACTIE - b en m, bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1985 no 2
92614: PUISTER, A.T. / KONING, A.J. / E.A. - Munt- en penningkundig nieuws. Januari 1977, 1e jaargang nr. 1. Met o.a.: De muntslag in Noord-Brabant. - Penningen van Geer Steyn.
76265: PUISTER, HENK / SCHREUDER, GEERT (ILLUSTRATIES) - Mit maddeln en spaddeln.
105766: PUISTER, HENK / SMIT, HENK - Woddels van t bestoan.
97682: PUISTER, HENK - Mit maddeln en spaddeln.
77185: PUISTER, HENK / GRIMME, GERHARDUS / DIEMER, HANNY / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 7, Nr. 27 december 1988. Met o.a.: n Taiken aan zee - Brieven uut t Westerketier - t Volle leven van Ebbert Venemoa.
88749: PUISTER, A.T. / ELZINGA, G. / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. april 1977, 1e jaargang nr. 4. Met o.a.: De muntslag in Noord-Brabant door de eeuwen heen. - Een hondenhalsband met scheepjesschellingen.
61715: PULLEN, ROBERT A. - Uitzicht door inzicht. Universele Wijsheid, het NU en onze toekomst. Ankertjesserie: 321. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
10950: PULLES TINY / TOONDER - Als een bont Mozaiek.
79473: PULLES, T. - Start.
53944: PULLY, HENRY DE - La Divinité de Jésus-Christ. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
51568: PÜLZ, KLAUS MOSHE - Brandpunt Israël. Telos-boek nr. 126. Vert.
90743: PULZ, KLAUS M. - Brandpunt Israel. Alarmsignalen van de eindtijd gezien vanuit het standpunt van een christen-jood. Israels profetie maakt zichtbaar geschiedenis.
37246: PUNCHINGER G - Doctor Algra de friese senator
4490-1040: PUNIET J. DE - Liturgie van het Heilig Misoffer.
103.074: PUNT, W.A.M. - Toeristen in de derde wereld. Ontwikkelingen in het in het internationale toerisme. AO-boekje 1872.
25928: PUNT, W.A.M. - Toeristen in de derde wereld. Ontwikkelingen in het in het internationale toerisme. AO-boekje 1872.
43528: PURCELL DEIRDRE - Afscheid van insher
15973: PURCELL, DEIDRE - Die nacht aan het meer.
74132: PURDY, JAMES - De gewaden der levenden.
81199: PURY, ROLAND DE - Das Abenteuer der Freiheit. Sieben Meditationen über die Versuchung Jesu.
54535: PUSTER, PETRA (HRSG.) - Nähen. Neue Ideen für ein chönes Zuhause. Tipps und Tricks aus dem PFAFF-Nähstudio. Kreathek. Afb.
53719: PUT, EDDY; HARLINE, CRAIG - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius. 1542-1620.
101.524: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 57, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Vagant/Kladderadtsch. – Dirk van Esbroeck. – Jean Pierre Yvert. – Volksmuziek in ballingschap. – Mondharmonica. – Draailier.
101.517: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 50, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Pete Seegers. – Bert Lloyd. – De Peruaanse harp. – Muziek voor viool en gitaar.
101.523: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 56, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: The Dubliners. – Battlefield Band. – Stapel. – Fuat Suaka. – Cabrette.
101.531: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 64, Jaargang 8, april 1985. Met o.a.: De Nieuwe Snaar. – Micho Russell. – Johnny Silvo. – Portugese Muziek. – Fisher and Trezise. – Rene Zosso.
101.540: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 73, Jaargang 9, november 1986. Met o.a.: Accentnummer: kinderlied, The Triffids.
101.522: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 55, Jaargang 6, 1983. Met o.a.: Scharluin. – Brass Monkey. – Norris. – Inhoud 1982/1983. – Veel recencies.
101.528: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 61, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Parelmoer. – Doedelzak: de bock. – Ian Mackintosh. – Amsterdamse straatmuzikanten. – Tekstschrijven. – Samoa.
101.521: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 54, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Gabriel Yacoub. – Pyewackettt. – Circus Caprioli. – Dobro.
101.526: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 59, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Fungus. – Filet Americain. – Alan Stivel. – Cafe charbons. – Salsa. – Kantele.
101.520: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 53, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Silly Wizart. – Marion Arts en Robbie Laven. – De Cavaquinho. – Kiekesum. – Klezmorim.
101.519: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 52, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Straatmuziek. – Kormoran. – Lieve van Mileghem. – Columbiaanse muziek. – Dageraad.
101.534: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 67, Jaargang 8, december 1985. Met o.a.: Billy Bragg. – Lo Jai. – Squish. – Cor Snelders. – Anwal.
101.516: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 49, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Proper Little Madams. – Hans Troost. – Pedro Caldeiro Cabral. – Instrumenten. – Deutsches Volksliedarchiv.
101.536: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 69, Jaargang 9, 1986. Met o.a.: Rens van der Zalm. – De Doedelzak. – De Maori. – Zweden. – The Men They. – Couldn't Hang.
101.535: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 68, Jaargang 9, februari 1986. Met o.a.: Drumbone. – Oisin. – Noord-Limburg. – Kortjakje.
101.532: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 65, Jaargang 8, juni 1985. Met o.a.: Lilienthal. – Nass el Ghiwane. – J.H. Speenhoff. – Danspraktijk.
101.530: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 63, Jaargang 8, maart 1985. Met o.a.: Wannes Raps. – Dario Domingues. – Sonerien Du. – Swing from Paris.
101.539: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 72, Jaargang 9, september 1986. Met o.a.: Ierland special: De Dubliners, De Danann, Ierse vrijheidsliederen, Van Morrison.
101.538: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 71, Jaargang 9, juli 1986. Met o.a.: West Brabant. – Perlinpinpin Folc. – Antilliaanse muziek.
101.537: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 70, Jaargang 9, mei 1986. Met o.a.: Fairport Convention. – Finland. – Enquete.
101.533: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 66, Jaargang 8, september 1985. Met o.a.: Rob Baily and Leon Rosselson. – Joost Belinfante. – Jon Strong. – Moussem. – Traditie in Wijdenes.
101.518: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 51, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Volluk. – Cuarteto Cedron. – Orakel van Gandalf. – Gulden carriereregels.
101.527: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 60, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Volksdans in Nederland. – Boys of the Lough. – Kapelye. – Komponisten en volksmuziek.
101.525: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 58, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Rosina de Peira e Martina. – Jakkes. – Werktuig. – Frankie Armstrong.
101.529: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 62, Jaargang 8, januari 1985. Met o.a.: Het Brabants Volksorkest. – Folk en pop. – Folk in de DDR.
58264: PUTSCHER, MARIELENE - Geschichte der medizinischen Abbildung. II. 1600 bis Gegenwart.
14979: PUTTEN, JAN VAN DER - Latijns-Amerika. Politiek. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 25 landen.
24554: PUTTO-BOL, TRUDY - Bijbels museum.
19300: PUYENBROEK, DR. J.I. - Op de grens van levensvatbaarheid. AO-boekje 1942.
103.134: PUYENBROEK, DR. J.I. - Op de grens van levensvatbaarheid. AO-boekje 1942.
10394: PUZO MARIO - Dwazen sterven.
92868: PUZO, MARIO - De Vierde K.
51274: PYKE, MAGNUS - Lang en gezond leven. Wat brengt ons de oude dag. Vert.
17056: PYLE, ERNIE - Last Chapter.
36368: PYLE, WILLIAMSON - Het christelijk geloof vandaag, prisma no 994
6028: PYM BARBARA - Geweldige vrouwen.
91933: PYM, T.W. - Moderne psychologie en het leven van den Christen.
79012: QUADEKKER (KAPITEIN-PAARDENARTS B.D.) - Het Paard. Lichaamsbouw en Inwendige Organen. Met 5 (beweegbare) gekleurde platen en 98 afbeeldingen.
61214: QUAIJTAAL, JACQUES - Genieten van het leven .. Vragen ... Verhalen ... Vermoedens. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
3844-1074: QUANT DR. C.A.J. - Over Symbiose als een der leidende beginselen der evolutie. En over haar betekenis voor gezondheid en ziekte van de mens.
51044: QUARLES VAN UFFORD, JHR. DRS. C.C.G. - Amsterdam voor 't eerst gefotografeerd. 80 Stadsgezichten uit de jaren 1855-1870. De Bussy Paperbacks.
53638: QUARLES VAN UFFORD, C.G.C.; ESHUIS, J.A.; HELLINGA, G. E.A. - Driekwart eeuw plattelandsgroei. 1888 - 1963. Jubileum-nummer v/h tijdschrift der Ned. Heidemij. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
52428: QUARONI, PIETRO - Russen und Chinesen. Die Krise der kommunistischen Welt. Vert.
74425: QUARRIE, STUART - Race Navigation.
106402: QUARTERMAIN, JAMES - Onder de drugs.
106401: QUARTERMAIN, JAMES - Aandeel in de Dood.
106403: QUARTERMAIN, JAMES - Uit de voeten.
99015: QUAST HZ., J. - De Grieksche Kerk (De Griekse Kerk). Kerk en Secte, Serie IV, No. 10, No. XVIII.
85197: QUAY, PROF. DR. J.E. DE / STRAATEN, DRS. A. VAN / E.A. - De verhouding tussen maatschappelijk werk en cultureel werk. Nota's, prae-adviezen en discussies van het overleg gevoerd in februari 1955 en mei 1957.
105962: QUEEN, ELLERY - Het mysterie van de hoge hoeden.
105969: QUEEN, ELLERY - De tiendagsvlieg. (tiendags vlieg)
105967: QUEEN, ELLERY - De moordenaar heet Fox.
105957: QUEEN, ELLERY - A study in terror.
72659: QUEEN, ELLERY - Ellery Queen Detective Nr. 5: De heksenprooi - De vermiste man. Stripverhaal.
105978: QUEEN, ELLERY - Moord achterstevoren.
105979: QUEEN, ELLERY - Het Huis Halverwege.
105981: QUEEN, ELLERY - Moord op rijm.
105983: QUEEN, ELLERY - Een moordenaar pleegt plagiaat.
105984: QUEEN, ELLERY - Een spelletje patience.
105988: QUEEN, ELLERY - De tanden van de draak.
105968: QUEEN, ELLERY - De verliefde detective.
105975: QUEEN, ELLERY - Het geheim van de laatste letter.
44518: QUEEN ELLERY - Een man een man een woord een moord
18492: QUEEN, ELLERY - Een moordenaar pleegt plagiaat. Prisma detective 119.
104632: QUEEN, ELLERY - Nieuwe Avonturen van E.Q. (Ellery Queen). Prisma detective 100.
89221: QUEEN, ELLERY - mr. Misdaad.
35585: QUEEN E - Nieuwe avonturen van E.Q, prisma no 100
105956: QUEEN, ELLERY - De vierde zijde van de driehoek.
44421: QUENTIN PATRICK - Dood in het dwangbuis
3941-6156: QUENTIN DOROTHY - De kleine gevangene.
44450: QUENTIN PATRICK - Moord in troebel water
44438: QUENTIN PATRICK - Pose restante
8490: QUERIDO IS. - Studien. Tweede bundel.
23309: QUERIDO, ISRAEL - Simson de godgewijde.
54042: QUERIDO, IS. - Misleide majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de Oudheid.
50766: QUERIDO, ISRAËL - Simson. Ontreddering.
82222: QUERVAIN, ALFRED DE - Die Heiligung. Teil 1: Ethik. - Teil 2: Das Leben des Schriften im Zeichen von Kreuz und Auferstehung. - Teil 3: Die Lehre vom Gesetz Gottes.
88814: QUILICI, FOLCO - Het Blauwe Continent. Zeeduivels op de bodem van de Rode Zee.
35746: QUINN L - The nursing clinics of North America, diabetes: apractical approach
14039: QUINT, ROB - Kamers van Koophandel. AO-boekje 1646.
88936: QUINT, ROB - Kamers van koophandel. AO-boekje 1646.
48067: QUINT, WIM - Langs draadloze wegen. Boortorenreeks 22. Foto's
16744: QUINT, ROB - Energiebesparing. AO-boekje 1781.
25830: QUINT, ROB - Kamers van Koophandel. AO-boekje 1646.
25879: QUINT, ROB - Eneriebesparing. AO-boekje 1781.
105099: QUINTANA, ANTON - Rufus: De rattenjacht.
105111: QUINTANA, ANTON - Een Grote Taak op Onyx.
105097: QUINTANA, ANTON - Rufus: Het kille ontwaken. Zwarte beertjes 1656.
21960: QUISPEL, A. / WITTEMAN, M.-CHR. - Pensioenen. AO-boekje 2552.
60391: QUISPEL, PROF. DR. G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden.
3022-814: QUISPEL H.V. - Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog.
75246: QUOIST, MICHEL - Gezocht wordt een zekere Jezus. Een boek van ontmoeting.
37512: QUONIAM, PIERRE - Het Louvre
19927: RAABE, J.A. - Sonnetten.
41579: RAABE WILHELM - Die akten des vogelsangs
103.027: RAADSEN, P.H. - De Nederlandse PTT. AO-boekje 1766.
16720: RAADSEN, P.H. - De Nederlandse PTT. AO-boekje 1766.
2720-4318: RAAF DR. K.H. DE / J.J.GRISS - Een Nieuwe Bundel. Deel 3. Letterkundig Leesboek voor scholen.
79460: RAAF, MR. K. DE / CONIJN, W. / E.A. - Westerheem, Jaargang XVIII, no. 5, 1969. Met o.a.: Vuurstenen ""sikkel"" of werkend deel (haak) van een eergetouw? (IV) - Vondsten te Hoorn uit het begin van de zeventiende eeuw.
2720-4673: RAAFF DR. K. DE / GRISS J.J. / HEERIKHUIZEN - Een nieuwe bundel. Derde deel. Bloemlezing van Nederlandse poezie en proza. 13de tot 18de eeuw.
2722-4674: RAAFF DR. K. DE / GRISS J.J. / DONKERSLOOT - Een nieuwe bundel. Vijfde deel. Bloemlezing van Nederlandse poezie en proza. 1880-1931.
52270: RAALTE, DR. E. VAN - Nederlandse vorstelijke huwelijken en hun problematiek. Historisch-staatsrechtelijk beschouwd. (Nr. 28 in de serie geschriften Recht / Bestuur / Economie.)
22283: RAALTE, D. VAN - Handboek over bijzondere bloemen en planten.
58917: RAALTE, DS. J. VAN - Een losser gegeven. De betekenis van het boek Rut voor onze tijd
4217-3368: RAALTE HERMAN VAN / JONGE REINT DE - Drie vrienden met een boot.
73323: RAALTE, DS. J. VAN - Schetsenbundel. Het Boek Genesis, II.
97374: RAALTE, DS. J. VAN - Wat was De Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de Kruisgezinden.
18017: RAALTE-WICHERS, DIENEKE VAN - 100 bol- en knolgewassen. Fleuriade 11.
90614: RAALTE, DS. J. VAN - De schrijfkunst in de Bijbellanden.
24831: RAALTE, DIENEKE VAN - Plezier met Azalea's.
46860: RAALTE, DR. E. VAN - Het Nederlandse Parlement.
27451: RAALTE, DS. J. VAN - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de ""Kruigezinden"".
57095: RAALTEN, P. VAN - Waar de zeewind waait. Geïll.
61736: RAALTEN, DR. F. VAN - Eenzaamheid & communicatie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
105771: RAANGS, BEREND - De Hervormde Kerk van Winsum (Gr.)
90100: RAAT, R.M. DE - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks N. 9. Inventaris van de Strafinrichtingen in de Provincie Overijssel.
30314: RAATGEVER J.G. MAJOOR - Van Heiligerle tot Korea
51114: RABAUD, WANDA - La Sainte-Chapelle
43523: RABB JONATHAN - De uitverkorene zwarte beertjes no 3094
10565: RABB JONATHAN - De Topman. Thriller. Zwarte beertjes 2875.
31688: RABE ERICH - Hobbyboek radiobestuurde modelvliegtuigen
48016: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel. Met illustraties van Gustave Doré. Vertaald door J.A. Sandfort
42610: RABINDRANATH TAGORA - Fruchtlese
18585: RABINYAN, DORIT - Perzische bruiden.
36113: RABL KURT - Die volkerrechtsgrundlagen der modernen friedensordnung, teil 1 Geschichte entwicklung, teil 2 gegenwartiger stand-zukunftsfragen, in 1 band
6791: RACHET / ANDEL / E.A. - Meesterwerken van het menselijk genie. Fascinerende bouwerken door de eeuwen heen.
58749: RACINE - Andromaque. Tragédie en cinq et en vers. 1667. Annotée par E.J. Bomli. 2e édition. (Lectures classiques. No. 36.) Kaartje.
4857-2428: RACINE J. - Theatre Complet de J. Racine.
4358-427: RACINE - Brittanicus
59242: RACKL, HANNS-WOLF - Duik in het verleden. Archeologie onder water - en reportage. Geïll. Vert.
53783: RACKL, DR. MICHAEL - Lebenskräfte im Dogma. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
91251: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 8: Das funfte Buch Mose. Deuteronomium.
91247: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 4: das erste Buch Mose. Genesis Kapitel 25, 19-50, 26.
98218: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 2. Das erste Buch Mose. Genesis Kapitel 1-12, 9.
98219: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 3. Das erste Buch Mose. Genesis Kapitel 12, 10-25, 18.
98222: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 8. Das funfte Buch Mose. Deuteronomium.
33798: RADDALL K THOMAS - t Gebeurde op Marina, roman
84655: RADDATZ, FRITZ J. - Lukacs.
54750: RADEMACHER, DR. ARNOLD - Das Seelenleben der Heiligen. Vierte und fünfte Auflage. (Katholische Lebenwerte). [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
48630: RADEMAKER, ANNEMARIE EN VOERMAN, JAAP (SAMENSTELLERS) - Voor geen goud wil ik ze missen. Vijfentwintig kostelijke familieportretten van o.a. Simon Carmiggelt.
5319-3595: RADEMAKER J.C. - De luister van het Heelal
80313: RADEMAKER, C.S.M. / BRANDS, M.C. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 10, No. 3. Met o.a.: Het Athenaeum Illustre en de geschiedbeoefening. - Romein en Presser: eender, maar vooral anders.
83151: RADEMAKER, ALBERT (OMSLAG) / E.A. - Provinciehuis, open huis 1. Drenthe, de provincie, het bestuur en wat er allemaal aan vast zit.
39540: RADENBERG, W - Moderne plastik, einige Deutsche und auslandische bildhauer und medailleure unserer zeit
74359: AL-RADI, NUHA - Dagboek uit Bagdad.
84126: AL-RADI, NUHA - Dagboek uit Bagdad.
58186: RADIO-HOLLAND - Tips voor jachteigenaren die eens wat meer willen weten over de electronische boordinstrumenten. Ill.
27053: RADOMERSKA, MARYNA - Blinde ogen.
101.469: RAEBEL, CONSTANCE (VERTALING) - Elke Dag Een Verhaaltje. Het jaar rond met Disney. Herfst.
94083: RAEBEL, CONSTANCE (VERTALER) - Winnie de Poeh een verrassing voor Iejoor.
79786: RAES, HUGO - De vadsige koningen.
33618: RAES HUGO - Een faun met kille horentjes
84936: RAES, HUGO - Bankroet van een charmeur. LRP 242.
207-4992: RAFF FRIEDRICH - Peter TingelTangel.
55590: RAFFA, VINCENZO - La liturgia delle ore. Biblioteca di scienze religiose. Sezione III. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
94475: RAFTERY, GERALD - John en de grijze wolf. Prisma junior pocket J 63.
29572: RAGNAR HETTEMA, FELIX - Praktisch reform handboek.
56757: RAGON, E - Saint Jean Chrysostome. Eloge des saints martyrs. Homélie après le Tremblement de terre. Texte revu et annoté. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56609: RAGUIN, YVES - Spititualiteit. Wegen der beschouwing in oost en west. Vert.
5452-3806: RAHNER KARL - Vom glauben in mitten der welt. Herder pocket 88.
90601: RAHNER, KARL - Maria. Moeder van de Heer. Theologische beschouwingen.
90613: RAHNER, KARL - Experiment Mensch. Vom Umgang zwischen Gott und Mensch.
91957: RAHNER, KARL - Geloof en aarde. Meditaties over geloof dat van de aarde houdt.
57810: RAHNER, KARL; GROSS, HEINRICH; KERN, WALTER E.A. (MEDEWERKERS). - "Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief. Onder redactie van Dr. Johannes Feiner; Dr. Magnus Löhrer. Vert. Deel VI. De drieëne God. Schepper tot heil.
15446: RAHUSEN, J.D. - Wijn.
81444: RAIMANN, DR. VON - Der Münzfund zu Sallingberg (13e eeuw). Seperatabdruck aus dem XVII. Bande der ""Numismatischen Zeitschrift"" 1885.
60167: RAISER, KONRAD - To be the Church. Challenges and Hopes for a New Millennium. Risk Book Series. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
59637: RAJ, A PRAKASH - Kathmandu & the Kingdom of Nepal. Geïll.
59955: RAJA, GIOVANNI - DAS Pronto ontdek een nieuwe wereld. Geïll. Vert.
49300: RAJKI, BÉLA - The technique of competitive swimming. Ill. (Vert.)
60259: RAJU, P.T. - Oosterse en westerse wijsbegeerte. Aula-boeken. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
45200: RALPH HEYNEN - De kunst om als Christen te leven. Christelijk geloof en geestelijke gezondheid.
61123: RALTE, DR. LALRINAWMI (COORDINATOR) - Waging peace. Building a world in which life matters. Festschrift to honour Gabriele Dietrich. Foto's. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
56201: RAM, JOHAN EN NOLET, PASTOOR W. - Neerlands kerk in vogelvlucht. Eerste deel. Van heidendom tot hervorming. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
61720: RAMADAN, TARIQ - Islam, le face à face des civilisations. Quel projet pur quelle modernité? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
90248: RAMAKER, WIM / E.A. - As je mekaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan! Over het funktioneren van de trouw in gezin en maatschappij.
B4901: RAMAKER, WIM - Dichterbij kan ik niet komen. Een keuze uit zijn gedichten.
90957: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes.
23883: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes.
60272: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes.
23586: RAMAKER, WIM - Een vrije dag… 5 mei.
27572: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes.
150134: RAMAN, ROGER - Slot van Laarne. Beknopte nota over zijn verleden en zijn kunstvoorwerpen.
56752: RAMIREZ, O.P., J.M. - De Hominis Beatitudine. Tractatus theologicus. Tomus Tertius. Instituto Francisco Suárez. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53484: RAMIREZ, O.P., FR. SANTIAGO (INTRODUCTION GENERAL); SUAREZ, O.P., FR. RAIMUNDO ; MUNIZ, O.P., FR. FRANCISCO (TRATADO DE DIOS UNO EN ESENCIA) - "Santo Tomas de Aquino. Suma teologica. Tomo I. De Dios Uno. 1, g. 1 - 26)(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
52896: RAMOS, SENTA - Bauernmalerei leicht gemacht. Ill. (Falken farbig). Band 5039.
55644: RAMOS S.J., MANUEL - Oratio Admonitionis. Contribucion al estudio de la antigua misa espanola. Biblioteca teologica Granadina. 8. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59154: RAMSAY, WILLIAM & ANDERSON, CLAUDE. - Economie en milieu. Aula. Economie. Vert.
B4446: RAMSBOTTOM, B.A. - Christmas Evans. De Bunyan van Wales.
78881: RAMSDEN, CHARLES - London Book Binders.1780-1840.
28147: RAMSEY, GUY - Leert Groot-Brittannie kennen. Internationale gilde serie nr. D1.
2206-3382: RAMSHORST HELEEN VAN / LENT KEES VAN - Reina's eerste H.B.S.-jaar
18300: RAMUS, DAVIS - Dief van het licht. Moord, hebzucht en vervalsingen in de kunstwereld.
3492-1301: RAMUSI/TURNER - Geliefd Soweto.
42408: RAMUZ C.F - Tagebuch 1896-1942
55394: RANDAG C.SS.R., W. - Gezondene van Christus. Lekenascese en apostolaat. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
33099: RANDERS HELLEN - Hoe Tineke Tine werd
6788: RANDWIJK H.M. VAN - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet. 1940-1945.
19128: RANDWIJK, H.M. VAN - Heet van de naald.
46103: RANDWIJK, H.M. VAN - Een zoon begraaft zijn vader.
20517: RANDWIJK, H.M. VAN - Een zoon begraaft zijn vader.
91634: RANITZ, JHR. H. DE - De moed om ongelukkig te zijn.
77680: RANITZ, MR. S.M.S. DE / FORMSMA, DR. W.J. / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 8. Met o.a.: Rondom de herbouw van Groningen - De ontfriesing der Ommelanden - Marius Holleman 1878-1926.
77679: RANITZ, MR. S.M.S. DE / FORMSMA, DR. W.J. / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 8. Met o.a.: Rondom de herbouw van Groningen - De ontfriesing der Ommelanden - Marius Holleman 1878-1926.
77504: RANITZ, MR. S.M.S. DE / NIEHOFF, J.S. / JONGE, J. DE / BOUMA, S.J. / VRIES, JANNES DE / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 4 nr. 5. Landschapsnummer. Met o.a.: Vanwaar en waarheen - Mens en Wad - Natuurmonumenten Groningen - Verdwenen landschapsschoon: bomen langs het Damsterdiep (foto) - De Smeerling in Westerwolde (tekening).
103.044: RANSELAAR, J. - Korps Rijkspolitie. AO-boekje 1809.
93979: RANSOM, JACKIE - Yorkshire terrier.
41129: RANST VAN NANCY - Zingeving in de ouderdom, structuur en correlaten van persoonlijke zingeving en individuele beleving van zinvol ouder worden,
28265: RAP, THOMAS - Zuid-Frankrijk, verhalen van een streek.
42557: RAPAPORT DAVID - Die struktur der psychoanalytischen theorie
16658: RAPOPERT, RHONA & ROBERT - Doorgroeien in het leven.
47883: W. RAPPOLD - Vertellingen uit den Bijbel, geillustreerd door Willem Hardenberg
42138: RAPPOPORT LEON - Personality Development, the chronology of experience, Kansas State university
72652: RAPPORT - MARKETING TECHNIQUES - TEAM. - Verkopen Volgens Plan.
46845: RAPPORT D'UN COMITÉ D'EXPERTS DE LA FAO. COLLECTION FAO: ENERGIE ATOMIQUE. CAHIER NO. 2. - Les substances radioactives dans l'alimentation et l'agriculture.
101.889: RAPPORT VAN DE WERKGROEP VERDOVENDE MIDDELEN. - Achtergronden en risico's van Druggebruik.
102.870: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - De Russische Revolutie. I: maart 1917. AO-boekje 1154.
88904: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - De Russische Revolutie. 2: November 1917. AO-boekje 1185.
23750: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - Michail Lomonosow, het ruige genie. AO-boekje 1114.
23751: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - Michail Lomonosow, het ruige genie. AO-boekje 1114.
46819: RARAY, JEAN - Bloemen van West-Europa. 150 foto's van Marc Buzzini. Nederlandse bewerking door Dr. H. Hubert.
71632: RAS, DR. G. - Deutsche Gedichte.
71631: RAS, DR. G. - Deutsche Gedichte.
57085: RAS, DR. G. - Goldne Worte Deutscher Dichter. Eine Auswahl deutscher Gedichte aus Vergangenheit und Gegenwart. (Große Ausgabe). Foto.
90612: RASEY, MARIE I. - Psychologie van de opgroeiende jeugd. Prisma pocket 836.
90411: RASEY, MARIE I. - Psychologie van de opgroeiende jeugd. Prisma pocket 836.
14561: RASKER, THIEMEN W. - Vijfendertig Verzen.
80670: RASKER, DR. A.J. / MELLINK, DR. A.F. / E.A. - Revolutie en contrarevolutie. Nauta-reeks 15.
80462: RASKER, DR. A.J. - De vrouw, haar plaats en roeping. Onder de verkondiging van het Evangelie. Onze Tijd nr. 8.
60830: RASKER, A.J. EN PLOMP, J. (E.A.) - Werkveld Kerk. Reader voor hbo-studenten. Centrum voor Educatie van de N.H.K. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
49514: RASKER, DR. A, J. - Politiek ethos. (Ethische Verkenningen)
56446: RASKY, FRANK - De Poolreizigers. Geïll.
19428: RASMUSSEN-CONRAD / KOOIJENGA - Gewichtige vragen. Gezondheid en gewicht.
97409: RASSERS, W.H. / SIEBOLD, MR. DE - Overzicht van de geschiedenis van het Rijksmuseum voor Volkenkunde 1837-1937. Gedenkschrift uitgegeven bij de heropening van het museum op den 30sten November 1937.
74056: RASTELLI / OLIVIERA / HORNEZ / HALLIFAX / E.A. - Album 1939-1940. Francis-Day. 15 Succes.
61707: RATH, JAN; PENNINX, RINUS; GROENENDIJK, KEES; MEIJER, ASTRID - Nederland en zijn islam. Een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
14171: RATHBONE, JULIAN - Het mes erin. Zwarte beertjes 1683.
70522: RATHBONE, ANDY - Multimedia & CD-ROM's voor Dummies. Compleet met CD-Rom.
43384: RATHFELDER, STEIN, VOGEL - Wij staken, de socialistische strijd van decomisiones obreras in Spanje
61855: RATHGEBER, DR. THEODOR - Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in West-Papua. Soziale Realität und politische Perspektiven. Geïll. + kaartjes. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61864: RATHGEBER, DR. THEODOR (EDITOR) - Economic, Social and Cultural Rights in West-Papua. A Study on Social Reality and Political Perspectives. Kaartjes. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
28913: RATIÉ, SUZANNE - La Reine-Pharaon.
79768: RAU, ALFRED A. - Groot Oranje Fotoboek.
98847: RAUF PEHLIVAN - Buyuk Kadin Ilmihali.
28674: RAUH, WERNER - Wondere wereld van cactussen en vetplanten.
57235: RAUSCHEN, GERARDUS - Florilegium Patristicum. Digessit vertit adnotavit. Fasciculus VI. Tertulliani apologetici recensio nova. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
95881: RAUWERDA, A. (SAMENSTELLER) - Een wandeling dwars door Haarlem.
61856: RAUWS, JOH. - Nieuw-Guinea. Met platen en kaarten. Onze zendingsvelden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
9193: RAVEN MARTIN - De macht van de multi's. AO-boekje 1516.
9187: RAVEN M. - Spanje: schaduwzijde van het massa-toerisme. AO-boekje 1513.
9174: RAVEN MARTIN - geluidshinder. AO-boekje 1504.
9170: RAVEN MARTIN - Prijzen. AO-boekje 1501.
9169: RAVEN MARTIN - Prijzen. AO-boekje 1501.
9166: RAVEN MARTIN - Om de macht van de olie. AO-boekje 1498.
9164: RAVEN MARTIN - Om de macht van de olie. AO-boekje 1498.
9165: RAVEN MARTIN - Om de macht van de olie. AO-boekje 1498.
B4792: RAVEN, ARLENE / A JOOST ELFFERS BOOK. - Kimono. Japanese Designs. Giftwraps by Artists. 12 full-color patterns, each tear-out sheet 4 times book size.
25761: RAVEN, MARTIN - Geluidshinder. AO-boekje 1504.
25766: RAVEN, M. - Spanje: schaduwzijde van het massa-toerisme. AO-boekje 1513.
25768: RAVEN, MARTIN - De macht van de multi's. AO-boekje 1516.
102.984: RAVEN, MARTIN - De ondergang van de Inca's. AO-boekje 1642.
52208: RAVENSWAAY, CHARLES VAN (INTRODUCTION) - The Compleat Farmer. A Compendium of Do-It-Yourself, Tried and True Practices for the Farm, Garden & Household. Geïll.
99258: RAVENZWAAIJ, G. VAN - Com Nu me Sang. (Liederen)
8632: RAVESTEIJN - Willen we een grote economische crisis. AO-boekje 1403.
92011: RAVESTEIJN, DR. TH.L.W. VAN - Jeremia. Deel I en Deel II. Tekst en Uitleg, Praktische Bijbelverklaring.
1480-350: RAVESTEYN - Verloren Horizon
25723: RAVESTIJN, DR. H.P.W. EN DRS. H.P.M. - Willen we een grote economische crisis? AO-boekje 1403.
30307: RAVIEZ STEYE - China na Mao
82041: RAVINDRA - The White Lotus, at the feet of the mother.
13022: RAVIUS, ERNST LUDWIG - Ik zweer en beloof.
60904: RAWLANDS, MARK - Alles wat ik weet, weet ik van TV. Filosofie voor zappers. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
48995: RAY, MAURICE - Yoga? Nooit! Telos-boek.
52990: RAY LAURY, JEAN - Appliqueren. Geïll. Vert. en bewerkt.
24193: RAY, OASCAR - Door de donkere poort.
15487: RAY LAURY, JEAN - Appliqueren.
90040: RAYMOND, MARIE / BINNENDIJK, D.A.M. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 16de jaargang no. 6, 1956. Met o.a.: Jacques Villon. - Rembrandt: zelfportret 1669.
56738: RAYNAUD, M. J-M. (TRADUCTION EXTRAITE) - S. Jean-Chrysostome. Les six livres du sacerdoce. Texte Grec. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
98542: RAYNER, PETER ALAN - Your Book of Coin Collecting.
43222: RAYNER CLAIRE - First blood
17843: RAYNER, CLAIRE - Gower Street. De komedianten.
72564: RBINSON, ANTHONY / E.A. - Bekende Vliegtuigen van Amerika. De geschiedenis van de luchtvaart.
46817: READ, PIERS PAUL - Zolang er leven is. Het verhaal van de overlevenden van de Andes-vliegramp. Vertaald door Dolf Koning. Geïll.
80001: READE, CHARLES - Het geloof , de hoop en de liefde.
3405-813: READE WINWOOD - Martelaarschap der Mensheid.
26163: READE, BILL - Wat hebben ze met je gedaan?
34797: READER'S DIGEST - Onze wonderbaarlijke dierenrijk
34738: READER'S DIGEST - Afrikaanse Savannen, landen en volkeren
34737: READER'S DIGEST - Afrikaanse Savannen, landen en volkeren
26647: READER'S DIGEST - De wondere wereld der natuur
34733: READER'S DIGEST - Australie, landen en volkeren
34736: READER'S DIGEST - Bergen en Hoogvlakten, landen en volkeren
34781: READER'S DIGEST - Twee miljoen jaren beschaving
34731: READER'S DIGEST - Zuidoost-Azie, landen en volkeren
34732: READER'S DIGEST - Zuid-Amerika, landen en volkeren
95995: READER, DR. W.J. - Vijftig jaar Unilever. 1930-1980.
12005: READER, DR. W.J. - Vijftig jaar Unilever. 1930-1980.
73154: READER, W.J. - Victorian England.
30528: READER'S DIGEST - Twee miljoen jaren beschaving
34811: READER'S DIGEST - Succesvol tuinieren, de mooiste vaste planten van A-Z
30520: READER'S DIGEST - De wondere wereld der natuur
34988: READER'S DIGEST - Adembenemende natuurwonderen, facinerende landschappen
35037: READER'S DIGEST - Repareren van a tot z, snelle methoden in en om het huis
35049: READER'S DIGEST - Alle landen van de wereld
35055: READER'S DIGEST - Speurtocht door het verleden, verbazingwekkende othullingen van mysteries door de eeuwen heen
35056: READER'S DIGEST - Meesterwerken van de natuur, de aarde, wonderlijk en geheimzinnig
35132: READER'S DIGEST - Thailand, de wereld dichterbij
35151: READER'S DIGEST - Uit eigen land, met 50 toeristische tochten door Nederland
35159: READER'S DIGEST - De natuurwonderen der aarde
35168: READER'S DIGEST - Zuidoost-Azie, oog op de wereld
35191: READER'S DIGEST - Gezond eten gezond leven, de betrouwbare raadgever voor de juiste voeding
26645: READERS DIGEST - Met Het Beste op reis. Rond de wereld - Thuis.
26630: READERS DIGEST - Onze monumentale en mysterieuze natuur.
26891: READERS DIGEST - Met Het Beste op reis. Rond de wereld - Thuis.
29527: REATO, DANILO - Venetie.
88238: REAVES, BRIAN - Verwoeste Levens.
17510: REAVES, SAM - Val dood!
96222: REBBELING, LOUIS - Volkslieder-Album. 110 beliebte Volkslieder fur das Pianoforte.
79044: RÉBILLON, ARMAND - Atlas Historique. III, Les Temps Modernes.
96798: RECHEIS, K. / RETTICH, M. (ILLUSTRATIES) - De Indianenjongen en zijn paardje.
94671: RECKMAN, PIET - Riet. Het verhaal van de suiker.
90608: RECKMAN, W. - Het verhaal van God en van de mensen.
53825: RECKMAN, PIET - Riet. Het verhaal van de suiker. Afb. Een Anthos-boek. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47954: REDACIE - Katholieke Illustratie nr 27 8 juli 1961 t/m nr 39 30 september 95e jaargang
61161: REDACTIETEAM GEDENKBOEK ""35 JAAR GIM"" - "Gedenkboek 35 jaar Geredja Indjili Maluku. ""een wonderbaarlijke Spijziging"". Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
39809: REDAKTIE - Groningen in de steigers, een losbladige verzameling van gedateerde momentopnames uit de geschiedenis van bouwen en breken, van graven en metselen
77560: REDAKTIE / LEEUWEN, DR. P.J. VAN / WIGBOLDUS, ANCO / TIMMER, DRS. V.H.M. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 19 nr. 5/6. Met o.a.: Duut van Goor 1906-1979 - Titia K.E. de Haas-Okken 1853-1928 (met 3 illusraties) - Torens in Stad - Het van Gruizen orgel in de Gereformeerde Kerk te Boerakker.
44092: REDAKTIE - 13 beeldhouwers uit Parijs, o.a Villon, Arp, Zadkine, richier
44086: REDAKTIE - Het groot voetbalboek 1979 1980
44083: REDAKTIE - Het jaar 2003 emotie in nieuws en sport
44081: REDAKTIE - Dit was 2004
44082: REDAKTIE - Het jaar 2002 emotie in nieuws en sport
44084: REDAKTIE - Het jaar 2004 emotie in nieuws en sport
44089: REDAKTIE - Illustrated guide to Britain
106201: REDAKTIE - Illustrated guide to Britain
47285: REDATIE - Utrecht in 2005 uitgegeven in opdracht van het bestuur van de vereniging Utrechtse societeit de Constructieve bij haar 25 jarig bestan 10 oktober 1980, met platen
47350: REDATIE - Utrecht in 2005 uitgegeven in opdracht van het bestuur van de vereniging Utrechtse societeit de Constructieve bij haar 25 jarig bestan 10 oktober 1980, met platen
8381: REDEKER J.A. - Eerst leren schrijven. AO-boekje 1362.
8380: REDEKER J.A. - Eerst leren schrijven. AO-boekje 1362.
97050: REDEKER, HANS - Ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd.
30832: REDEKER HANS - De moed van een bange relolutionair
23290: REDEKER, HANS - ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd.
36616: REDFIELD, JAMES - De celestijnse belofte
87907: REDFIELD, JAMES - De Celestijnse belofte.
28515: REDL, FRITZ / WINEMAN, DAVID - De behandeling van het agressieve kind.
103.203: REDMOND O'HANLON - Naar het hart van Borneo.
11934: REDWAY, RALPH - Het verraad van de rancher.
99127: REE-SCHOLTENS, GINEKE VAN DER / OTTEN, F.J.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 94, Nr. 3. Met o.a.: Archieven van de plaatselijke overheid na 1813. - Archieven in de Europese gemeenschap, Spanje.
85211: REE, DR. FRANK VAN / PETERS, DRS. ADRI / BRAS, DR. JAQUES - Het psychiatrisch ziekenhuis in nieuw perspectief.
84653: REE, DR. F. VAN - Botsende generaties. Een studie over sociopatie en ambivalentie.
82920: REE, FRANK VAN - Vervreemde Horizon. Psychiater in een kille wereld.
87093: REE, R.C. VAN - Materialen voor metaalbewerkers.
49307: REE, R.C. VAN (RED.) - Technische gegevens. Electrotechniek. Ill.
29679: REED, BRIAN - Locomotives. A picture history.
95649: REED, JOHN - Zehn Tage die die Welt erschutterten.
58594: REED THOMSEN, INGRID - Skredsvig, Chr. Geïll.
82666: REEDIJK, HEIN / JOOSTEN, J.M. / E.A. - Museumjournaal serie 18, no. 4, 1973. Met o.a.: Bruce Nauman: Kunst voor navelstaarders? - Documentaire over Mondriaan, 1e deel.
61696: REEDIJK - BOERSMA, LAURA - Gezegende Dagen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
20768: REEDIJK-BOERSMA, LAURA - Rekenschap. Dagboek van een pastor.
83197: REEDIJK, LAURA EN BAS - Troost. Pastoraal-psychologische essays.
6831: REEHORST W.M. - Interpol. AO-boekje 772.
99765: REEHUIS, MR. W.H.M. / BRAHN, PROF.MR. O.K. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 4, Nr. 1. Met o.a.: Voorrecht van fiscus en bedrijfsvereniging en het fiscale bodemrecht tegenover stil pandrecht. - Handel in verduisterde auto's.
103546: REEKERS, ARNO / TUIN, PETER VAN DER - Rijk worden voor beginners.
103545: REEKERS, ARNO / TUIN, PETER VAN DER - Beleggen voor beginners.
101.450: REEKIE, JENNIE - Het koffieboekje.
9984: REEMAN DOUGLAS - Go in and Sink!
9937: REEMAN DOUGLAS - Surface with daring.
9928: REEMAN DOUGLAS - The Last Raider.
18498: REEMAN, DOUGLAS - Eskader des doods.
10558: REEMAN DOUGLAS - Blazoen van eer.
33604: REEMAN DOUGLES - Vriend en vijand, oorlogsroman
51276: REEMAN, DOUGLAS - The Last Raider
18173: REEMAN, DOUGLAS - To Risks Unknown.
18172: REEMAN, DOUGLAS - The greatest enemy.
18160: REEMAN, DOUGLAS - The Destroyers.
18596: REEMAN, DOUGLAS - High Water.
49071: REEMAN, DOUGLAS - Winged Escort
10050: REEMAN DOUGLAS - To risks Unknown.
92855: REEMAN, DOUGLAS - De allergevaarlijkste opdracht.
70553: REEMAN, DOUGLAS - Blazoen van eer.
49240: REEMERS, JACK - 75 Jaar Rode Kruis Eindhoven in beeld. 1909 - 1984
101.851: REEMS, BERT VAN - De ontwikkeling van de spoorwegen in Luxemburg.
11909: REEN, TON VAN - De Bokkerijders.
99947: REEN, TON VAN / FIALKOWSKI, CAMILA (ILLUSTRATIES) - Eindelijk veilig.
61337: REEN, THEO VAN - Hij preekte in een paar gehuchten en andere religieuze gedichten, gebeden en liederen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
24279: REEN, TON VAN / KOUSBROEK, RUDY / E.A. - La douce France. De mooiste verhalen over Frankrijk.
106707: REEN, TON VAN / FIALKOWSKI, CAMILA (ILLUSTRATIES) - Eindelijk veilig.
43219: REENEN VAN G - Eerste drietal leerredenen
9802: REES NIGEL - A family matter.
95034: REES, MICHELE VAN - NR. 19.
88203: REES LARCOMBE, JENNIFER - Vreugde in plaats van verdriet. Gedachten bij de verwerking van verlies.
92421: REES, YVONNE - Het complete boek over Katten.
61775: REESINCK, B.N.M. - Handboek bedrijfsjounalistiek. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
71549: REESKAMP, D. / VLOEDGRAVEN, J. - Deutsche Texte und Satze. Deel 1. leerboek voor de hogere klassen voor v.w.o, en h.a.v.o.
51021: REESKAMP, JAN - De Utrechtse heuvelrug. Triangelreeks. Geïll.
58555: REESKAMP, DR. J.H.E. - Locomotieven. Voorheen en thans. Alkenreeks - Beeld-Encyclopedie. 42.
101.632: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren.
97379: REEST, RUDOLF VAN - Glascultuur.
98315: REEST, RUDOLF VAN - Dichterschap en Profetie Deel I. Literatuur in de Middeleeuwen.
58921: REEST, RUDOLF VAN - ""Opdat zij allen één zijn"". Prof. Dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en kerk. Foto. Deel II.
58918: REEST, RUDOLF VAN - ""Opdat zij allen één zijn"". Prof. Dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en kerk. Foto. Deel I.
22967: REEST, RUDOLF VAN - De levensroman van Dr. H. Colijn.
42802: REEST VAN BERT - Sake Ploegsma, geillustreerd door Reinderhoff
103886: REEST, RUDOLF VAN - Dichterschap en Profetie Deel I. Literatuur in de Middeleeuwen.
52329: REETZ, WILHELM (HOOFDREDACTEUR) - Signaal. 1ste December - aflevering 1943. Nr. 23. Afb.
52330: REETZ, WILHELM (HOOFDREDACTEUR) - Signaal. Extra Oostnummer 1943. Nr. 24. Afb.
52328: REETZ, WILHELM (HOOFDREDACTEUR) - Signaal. 2e November - aflevering 1943. Nr. 22. Afb.
52327: REETZ, WILHELM (HOOFDREDACTEUR) - Signaal. 1ste October - aflevering 1943. Nr. 19. Afb.
51029: REGEERING, FINSCHE - Suomi-Finland. Het land van den vrijheidsstrijd. Foto's. Met aanhangsel.
97424: REGELINK, J.W. / MUG, I. - Here we are uncle Sam. Holland calling you.
50847: REGENHARDT, J.W. - Het gemaskerde leven van Eduard Veterman.
11103: REGINA - De van Dekema's.
99927: REGINA - De van Dekema's. Een familieroman.
97759: REGIONES SELECTAE - De aarde, onze woonplaats. 4v-5. Een Chinese volkscommune.
53296: REGNAULT, DOM LUCIEN (INTRODUCTION) - Les sentences des pères du désert. Recuel de Pélage & Jean.
92883: REGT, A.C. DE (VOORZITTER) / BUISMAN, H.A. (SECRETARIS) - Reglement der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Groningen.
96273: REGTEREN ALTENA, DR. J.Q. VAN / E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Jaarverslagen 1947-1948 en 1948-1949. In de negentigste en de een en negentigste jaarvergadering.
96272: REGTEREN ALTENA, DR. J.Q. VAN / E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Jaarverslagen 1945-1946 en 1946-1947. In de acht en tachtigsten en negen en tachtigsten jaarvergadering.
47058: REGTIEN, TON - Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandse situatie. Kritiese Biblioteek.
104166: REGTIEN, TON - Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandse situatie. Kritiese Biblioteek.
25366: REHDER, H. / E.A. - Sprechen und schreiben. Übungsbuch.
54707: REHER, GABRIELE - Patchwork. Schritt für Schritt - von Anfang an. Geïll.
20215: REHMANN, RUTH - Predikant in Nazi-Duitsland.
14343: REHMANN, RUTH - Predikant in Nazi-Duitsland.
28255: REHMANN, RUTH - Predikant in Nazi-Duitsland. Vragen van een predikantsdochter.
78927: REHWINKEL, L. - Kleuter vertel mij eens. Serie 2: Konijnen.
89448: REICH, CHARLES - The Greening of America.
75135: REICH-RANICKI, MARCEL - In Sachsen Boll. Ansichten und Einsichten.
55619: REICH, LIC. DR. PHIL. G. UND STEINBORN, LIC. E. (BEARBEITET VON) - Die theologische Literatur des Jahres 1940. 20ste Jahrgang des Bibliographischen Beiblattes der Theologischen Literaturzeitung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
57727: REICHARDT, HANS - Het hoe en waarom boek van de De Treinen. Alles over de geschiedenis, de techniek en de werking van de spoorwegen. Ill. Vert. en bewerkt.
99876: REICHEL, SABINE - Wat deed jij eigenlijk in de oorlog, pappa?
54907: REICHENSPERGER, DR. AUGUST - Phrasen und Schlagwörter. Ein Noth- und Hülfsbüchlein für Zeitungsleser. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
102.909: REICHENVELD, DRS. K. - Brancusi. De weg naar het begin van de wereld. AO-boekje 1334.
46574: REICHWEIN, GUSTA; BERGVELT, ELLINOOR; WIERINGA, FROUKE. - Levende Meesters - de schilderijenverzameling van C.J. Fodor (1801 - 1860). Rijk geïll.
54864: REID, LESLIE - Ecologie. Geïll. Vert. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88580: REID, MAYNE - De blokhut in de woestijn.
58131: REID, D. KIM - Teaching the Learning Disabled. A Cognitive Developmental Approach. Ill.
20464: REID, JOYCE M.H. - The Oxford Dictionary of French Literature.
50641: REID, P.R. - Colditz '42-'45. Het vlijmscherp spel van kat en muis zet zich voort. Foto's. (Vert.)
59831: REID, PH. D.; GEORGE K. - Pond Life. A Guide to common plants and animals of North American ponds and lakes. Geïll. (A golden nature guide).
10696: REIF JOSEPH / LEVINSON HANNA - Spoken Hebrew.
56545: REIFFERSCHEIDII, A. - Corpvs Scriptorvm Ecclesiasticorvm Latinorvm. Edotvm consilio et impensis. Academiae Litterarvm Caesareae Vindobonensis. Vol. IV. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
51013: REIGER, ALBERT - Leidsche Herdrukken. No. 43. Schetsen uit het Volksleven.
24569: REIJKEN, TIEMEN VAN DER (FOTO'S). - Met prinses Beatrix op wereldreis. Een koninklijk reisverhaal in kleurenfoto's.
11575: REIJNTJES / HEYTING / KOOL / E.A. - Luustern. Veertien Dreentse gedichten.
104037: REIJNTJES / HEYTING / KOOL / E.A. - Luustern. Veertien Dreentse gedichten.
19189: REIJS, W.W. - Amerika, de nieuwe wereld.
97165: REIJS, W.W. - Sesam Aardrijkskunde van Nederland. 2 delen.
53041: REIJS, DRS. NELLEKE (SAMENSTELLING) - Kunstreisboek - Drenthe.Geïll.
24782: REIJS, W.W / KROCKÉ, C.J - Het land waar ik woon. Deel 2.
78545: REIJS W.W, KROCKE C.J - Europa ons werelddeel deel 2
33800: REIJS W.W, KROCKE C.J - Amerika de nieuwe wereld
33801: REIJS W.W, KROCKE C.J - Azie het oudste werelddeel
78544: REIJS W.W, KROCKE C.J - Europa ons werelddeel deel 1
33802: REIJS W.W, KROCKE C.J - Europa ons werelddeel deel 1
6402: REIJS W.W. - Nieuw-Guinea. Omstreden gebied. AO-boekje 530.
2945-729: REIJS W.W. - Nederland zoals het was zoals het is.
3792-4916: REIJS W.W. - Sesam geilustreerde Aardrijkskunde van Nederland. 2 delen.
27065: REIJS, W.W. - Vragenboekje voor: Ons eigen erf. Leerboek voor de aardrijkskunde van Nederland voor kweek- en middelbare Scholen..
48606: REILING, WALTER - Paul Ehrlich, zijn leven en werk. Foto's. (Vert.)
60419: REILING, DR. J. - Heden en toekomst. De weg van de baptisten gemeenten in Nederland in de jaren tachtig. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
98633: REILLY, CLAUDIA - Handboeien en hartsgeheimen.
45359: REIN VALKHOFF. - De balling van Florence.
45082: REINALDA, DE CLERCQ, WINNING, VETH E.A. - Haerlem, jaarboek 1936 met o.a. Mr. J. Gerritsz, l.J. Vreugde, het Haarlemse Sint Jacobsgilde na de Hervorming, uit brieven van lijnwaad- en garenbleekers
76023: REINDERS, JAN - De klok sloeg niet allemaal love-love. Vrijbrieven van Jan Reinders.
76024: REINDERS, JAN - De klok sloeg niet allemaal love-love. Vrijbrieven van Jan Reinders.
48754: REINDERS, HANS - s Zondags ga ik naar de kerk. Verslag van een rondgang langs twintig hedendaagse kerkdiensten.
52455: REINDERS, JAN - De klok sloeg niet allemaal love-love. Geïll.
105868: REINDERS, C.G. (SAMENSTELLER) - Rust'loos voorwaarts was hun streven. Aspecten van de agrarische revolutie in Groningen, in de periode vanaf het Réglement réformatoir uit 1749, tot de landbouwkrisis van 1880.
55316: REINDERS, PROF. DR. E.; SCHOUTE, PROF. DR. J.C.; STOMPS, PROF. DR. TH. J. - Leerboek der Algemene Plantkunde. Deel. 1. Morphologie, cytologie, histologie, anatomie en voortplanting. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
61516: REINDERS, HANS - s Zondags ga ik naar de kerk. Verslag van een rondgang langs twintig hedendaagse kerkdiensten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
35693: REINDERS J.F.M - De grendelpen, een methode ter behandeling van meerfragment en etagefracturen van de femurschacht, proefschrift
73388: REINECKER, HERBERT - Achter de laatste deur. Karwenna. Detective.
4171-6104: REINECKER HERBERT - Onze Dokter.
17812: REINECKER, HERBERT - Karwenna en de musici. Zwarte beertjes 2284.
106295: REINEKING-VON BOCK, GISELA - Steinzeug.
79097: REINFELD, FRED - Der Münzkenner.
79098: REINFELD, FRED - Münzkatalog. Der bekanntesten Münzen von der Antike bis Gegenwart.
82087: REINFELD, FRED - Der Münzkenner.
95992: REINHARD PIPER, KLAUS UND ERNST - Piper Almanach zum 80. Jahr.
94639: REINHARDT, DR. LUDWIG - Kulturgeschichte des Menschen. Die Erde und die Kultur. II.
73165: REINHARDT, GUNTHER - 300 Vorlagen fur Emailarbeiten.
89931: REINHARDT, HANS - Basler Munzsammler. Historische Museum Basel.
60179: REINHOLD-SCHEUERMANN, INEKE / DUHOUX-RUEB, CHRISTIEN - Marcus schrijft. Verhalen - Vertellen - Spellen en Spelen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
47351: REININK A.W - De Uithof historische reeks van Johannapolder tot Uithof met foto's ontstaan en ontwikkeling van een universitaire vesting
85183: REINISCH, R. - Petrographisches Praktikum. Zweiter Teil: Gesteine. Mit 76 Abbildungen im Text. Sammlung naturwissenschaftlicher Praktika, Band III.
103.226: REINTS, M. / MERKX, P - HAVO Nederlands Examenbundel 2001 / 2002.
102.508: REINTS, M. / MERKX, P. - Vwo Nederlands, Examenbundel 2003 / 2004.
89914: REINVELD, FRED - Der Munzkenner.
83043: REISCH, PROF.DR. MAX - Gedanken über das Reisen. Zitaten und Aussprüche bedeutender Dichter und Denker von Konfuzius bis heute.
30680: REISCHAUER E.O - Geschiedenis van Japan
61265: REISEN, A.M. VAN EN RIJKSEN, H.M.G.J. - … als een lamp voor je voeten … Basisdeel op verkenning. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61258: REISEN, A.M. VAN EN RIJKSEN, H.M.G.J. - … als een lamp voor je voeten … Deel 2b. Het nieuwe verbond. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
B5252: REISEN, DRS. A.M. VAN - Een weg om te gaan. Deel 1. In leer bij Mozes en al de profeten.
B5242: REISEN, DRS. A.M. VAN - Een weg om te gaan. Deel 3. In de geest van Jezus.
61256: REISEN, A.M. VAN EN RIJKSEN, H.M.G.J. - … als een lamp voor je voeten … Deel 1. Het al-oude verbond. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61260: REISEN, A.M. VAN EN RIJKSEN, H.M.G.J. - … als een lamp voor je voeten … Deel 3. De wereld waarmee wij verbonden zijn. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61259: REISEN, A.M. VAN EN RIJKSEN, H.M.G.J. - … als een lamp voor je voeten … Deel 1. Het al-oude verbond. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
B5241: REISEN, DRS. A.M. VAN - Een weg om te gaan. Deel 2. In de leer bij Jezus.
61257: REISEN, A.M. VAN EN RIJKSEN, H.M.G.J. - … als een lamp voor je voeten … Werkboek basisdeel op verkenning. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
72821: REISIGL, HERBERT - Blumenwelt der Alpen.
79593: REISS, M. (VORWORT) / E.A. - Gemeinschaftskatalog Deutscher Antiquare 1981. Verband Deutscher Antiquare 20. Gemeinschaftskatalog. Wertvolle Bücher, Zeitschriften, Autographen und Graphik aus fünf Jahrhunderten.
96915: REISSER, FR. / KUNSLER, G. (VORWORT) - Der - 75 Jahre - Almanach des Verlages Anton Schroll 1884-1959.
78702: REISSERT, D. - Das Weserbergland und der Teutoburger Wald. Land und Leute Monographien zur Erdkunde 24. Mit Karte des Weserberglandes.
85111: REITER, RAYNA R. / AABY, PETER / E.A. - Critique of anthropology. 9 and 10, Volume 3. Women's issue. Met o.a.: The search for origins. - Engels and women. - The exploitation of women in evolutionary perspective.
90124: REITH, B. - Romantische Vluchten. Deel I: Grondslag, groei en bloei. - Deel II: Bloei en nabloei.
47321: REITH B, JAN LUTH - Bobo het eskimojongetje strip
61047: REITSEMA, DR. G.W. - Samen op weg .... naar een nieuwe kerk? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60784: REITSEMA, DR. G.W. - Samen op weg .... naar een nieuwe kerk? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54432: REITSMA, D EN LANGENBERG-V.D. KLAUW, M.H. (RAPPORTEURS) - Bouwsector. De bouwsector en Europa 1992: een marktoriëntatie voor Belgiè, Frankrijk; Groot-Brittannië en West-Duitsland. Dl. E: Een marktoriëntatie voor de voormalige DDR - (Stichting Bouwresearch; 224e. Met samenvatting in het Engels.
89294: REITSMA, J. - Franciscus Junius. Een levensbeeld uit den eersten tijd der kerkhervorming. Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Theologiae Doctor aan de Hoogeschool te Groningen.
71883: REITSMA, JAN - Politiek gelach. Driekwart paperback.
99417: REITSMA, OANE / T'HART, SEBASTIAAN / E.A. - Muziek & Liturgie. Jaargang 79, nr. 6. December 2010. Met o.a.: Het Fries in de kerk, Een kort overzicht van historie en liturgisch materiaal. – Grunneger dainsten in Baflo en Amsterdam.
75083: REITSMA, ONNO / LABEUR, CEES - De Gijzeling. Honderd uren machteloze kracht.
29349: REITSMA, JAN - Tips voor zwartwerkers.
98196: REITSMA, DR. J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk.
16478: REITSMA, DRS. G.W. - Vrijer Bewegen. Aangepast reizen in Noord-Holland.
49577: REITZENSTEIN, ALEXANDER VON UND BRUNNER, HERBERT (BEARBEITET VON) - Reclams Kunstführer. Baudenkmäler. Band 1. Bayern. Mit 55 Abb. im Text und 64 Bildtafeln sowie 2 Uebersichtskarten.
6336: REK J. DE - De brons- en ijzertijd. Praehistorie 3. AO-boekje 478.
6337: REK J. DE - De brons- en ijzertijd. Praehistorie 3. AO-boekje 478.
54132: REK, J. DE - Pas gisteren. Europa tussen twee wereldoorlogen. Ill.
6313: REK J. DE - Dertig eeuwen steentijd. Praehistorie 1. AO-boekje 440.
6338: REK J. DE - De brons- en ijzertijd. Praehistorie 3. AO-boekje 478.
26079: REK, J. DE - Pas Gisteren. Europa tussen twee Wereldoorlogen.
97705: REKER, SIEMON / HILLENGA, MARTIN - Taal en Teken. Vijftig korte bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur.
46423: REKER, DIGNA; STEENBERGH, MARIAN (EINDREDACTIE) - Kreatief zijn thuis. Geïll. Lampen en lampekappen, Steenbewerking, Glas in lood, Leerbewerking, Kamerplantverlichting, Lino- en houtsnijden, Machinaal borduren, Macramé, Goochelen, Kaartlezen en spoorzoeken.
17437: REKER / STEENBERGEN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Draagtassen, cartoons, figuren snijden, afgietsels maken, keramiek, kaas en boter maken, kerstkreaties, collages, oude ambachten, kleurpsychologie, bonbons en snoepjes, cosmetica.
86752: REKER, L.G. / E.A. - Kwartaalblad Binnenstadskerken Groningen. 1e jaargang, no. 4 en 5 (3e + 4e kwartaal) 1977. Met: De restauratie van de Nieuwe of Noorder Kerk te Groningen 1952-1977.
57734: REKER, DIGNA; STEENBERGH, MARIAN (EINDRED.) - Kreatief zijn thuis. Draagtassen, Cartoons, Figuren snijden, Afgietsels maken, Keramiek, Kaas en boter maken, Kerstkreaties, Collages, Oude ambachten, Kleurpsychologie, Bonbons en snoepjes, Cosmetica. Ill. Vert.
86789: REKER, L.G. / EDSKES, C.H. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Tweede jaargang nr. 3. September 1985. Met o.a.: De restauratie van de Der Aa-Kerk. - De orgels van de Der Aa-Kerk. - Een schildering van de kerk van Midwolde.
17434: REKER / STEENBERGEN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Muziek maken, servetten vouwen, stropdassen, naaldtapisserie, schilderen met olieverf, ojo de dios, organisch tuinieren, origami, papier maken, papier-mache.
46419: REKER, DIGNA; STEENBERGH, MARIAN (EINDREDACTIE) - Kreatief zijn thuis. Geïll. Muziek maken, Servetten vouwen, Stropdassen, Naaldtapisserie, Schilderen met olieverf, Ojo de dios, Organisch tuinieren, Origami, Papier maken, Papier-mâché.
46421: REKER, DIGNA; STEENBERGH, MARIAN (EINDREDACTIE) - Kreatief zijn thuis. Geïll. Edelsmeedkunst, Huidbeschildering, Smokken, Zeepkistwagens, Zeep en badprodukten, Zachte vormgevingen, Soep, Spinnen, Speelgoed van klosjes, Egyptisch vlechtwerk.
34936: REKER / STEENBERGEN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Emailleren, kunstbloemen, inlijsten, bont verwerken, peperkoek, glasblazen, vergulden, vierkantjes maken, hangmatten en draagzakken, hardanger borduurwerk.
46415: REKER, DIGNA; STEENBERGH, MARIAN (EINDREDACTIE) - Kreatief zijn thuis. Geïll. Draagtassen, Cartoons, Figuren snijden, Afgietsels maken, Keramiek, Kaas en boter maken, Kerstkreaties, Collages, Oude ambachten, Kleurpsychologie, Bonbons en snoepjes, Cosmetica.
46418: REKER, DIGNA; STEENBERGH, MARIAN (EINDREDACTIE) - Kreatief zijn thuis. Geïll. Jam maken, Marqueterie, Maskers, Mineralogie, Eskimowanten en -laarzen, Mobielen, Modellen en maquettes, Gietmethoden, Monoprint, Mozaïeken.
56313: RELIGIEUSE, UNE - Vie de la révérende mère Térèse de St. Augustin. Madame Louise de France. Fille de Louis XV. Tome second. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80965: REMARQUE, ERICH MARIA - Arc de Triomphe.
53612: REMARQUE, ERICH MARIA - Een tijd van leven, een tijd van sterven. Vert.
87587: REMBRANDT / FIERENS, PAUL - Rembrandt. Meister der Kunst
35750: REMETZ S, CABIN S - Cardiology clinics, the rigt ventricle
102.106: REMINGTON, JEANNE E. - Insekten in kleur.
55322: REMLING, FRANZ XAVER - Geschichte der Bischöfe zu Speyer. Erster band; Erster band zweites Heft; zweiter Band erstes Heft; zweiter Band zweites Heft. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53166: REMLING, FRANZ XAVER - Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer. (Jüngere Urkunden). (Afk. uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
55323: REMLING, FRANZ XAVER - Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88967: REMMELTS, J.E. - Kanaaltunnel. AO-boekje 2301.
21159: REMMELTS, J.E. - Kanaaltunnel. AO-boekje 2301.
80694: REMOND, RENÉ - Histoire des États-Unis.
26822: REMOORTERE, J. VAN - Dwars door Belgie.
26823: REMOORTERE, J. VAN - Dwars door Nederland.
42248: REMPLEIN HEINZ - Die seelische entwicklung des menschen im kindes und jugendalter
93807: REMY, PIERRE-JEAN - Liefde in de Orient-Expres.
93668: RENAN, ERNEST - Das Leben Jesu.
14914: RENARD, JULES - Natuurlijke Historietjes.
14139: RENARD, JULES - Natuurlijke Historietjes.
56671: RENARD, A.C. - De religieuze in het apostolaat. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56835: RENARD, EDMOND - La mère Alix le Clerc. Première Religieuse de la Congrégation de Notre-Dame. 1576-1622. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
7630: RENAUD J.G.N. - Wie was Gijsbrecht werkelijk. Gijsbrecht van Amstel. AO-boekje 792.
6851: RENAUD J.G.N. - Wie was Gijsbrecht werkelijk? AO-boekje 792.
94754: RENAUD, W.F. / ZIJLL DE JONG, J.R.C. VAN - Bijdragen en Mededelingen 1985 - 2. Nederlands Openluchtmuseum. Met o.a.: Loon naar wegen: De vereeniging Weegbrug Eendracht, Woltersdijk 1898-1966. - Pottenbakken in het Openluchtmuseum.
86935: RENAUD, J.G.N. / BOONENBURG, K. / E.A. - Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond. 6de serie, Jrg. 11, Afl. 1. Met o.a.: Middeleeuwse glasfragmenten uit Maastricht. - Beschilderde boerenmeubelen in het Zuiderzeegebied.
45658: W.F. RENAUD E.A. - Nederlands Openluchtmuseum. B&M 1986:2. Geïll.
74556: RENAULT, GEORGES - Vandaag sterft mijn vrouw. Document over euthanasie.
6814: RENCKENS RENÉ - Kolen voor Europa. AO-boekje 755.
54770: RENCKENS, TROOSTER, VAN LEEUWEN. (CONFERENTIES) - Zonde, onheil en verlossing. Monastieke studieweken. Seppe, 3 - 8 mei 1971. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis]
95858: RENDELL, RUTH - The Bridsmaid.
9903: RENDELL RUTH - The Fallen Curtain.
29716: RENDELL, RUTH - The Bridsmade.
29718: RENDELL, RUTH - Vanity dies hard.
29719: RENDELL, RUTH - From doon with death.
29720: RENDELL, RUTH - The best man to die.
104883: RENDELL, RUTH - Het Tweede Levenslicht. Prisma Detectives 238.
70745: RENDELL, RUTH - Some life and some die.
104886: RENDELL, RUTH - Huiswerk voor een Speurder. Prisma Detectives 263.
104890: RENDELL, RUTH - Verborgen Leven. Prisma Detectives 428.
104891: RENDELL, RUTH - Heden is van ons heengegaan. Prisma Detectives 448.
29956: RENDELL, RUTH - Shake Hands for Ever.
10615: RENDELL RUTH - Geknipt voor lijk. Politie roman. Prisma detective 230.
104892: RENDELL, RUTH - Geknipt voor Lijk. Prisma Detectives 458.
104893: RENDELL, RUTH - Uit de Sleur. Prisma Detectives 464.
99905: RENDELL, RUTH - De Raven.
104889: RENDELL, RUTH - Een Vreemde Vrouw. Prisma Detectives 348.
105384: RENDELL, RUTH - De Valstrik.
104881: RENDELL, RUTH - Moorddadige oplossing. Prisma Detectives 220.
92158: RENDTORFF, PROF.DR. T. - Christendom buiten de kerk.
90611: RENDTORFF, T. / TODT, H.E. - Theologie der revolutie.
36402: RENDTORFF, T, TODT, H.E - Theologie der revolutie, serie anatomie van de toekomst
80414: RENDTORFF, PROF.DR. - Christendom buiten de kerk.
38257: RENDTORFF, ROLF - Aartsvader, koningen, profetenm leiders van het volk Israel
45792: RENÉ DIEKSTRA - Pleisters voorde ziel. (Geluk en gelazer in relaties).
99670: RENE SCHREUDER / MARC SCHREUDER / ROB POST EN PETER TORK (DESIGN) / PIETER DE VRIES (PHOTOGRAPHY) - Rene Schreuder B.V. The first five years.
93122: RENE L'ECUYER - Le concept de soi.
47368: RENE DE KAM - Een hart van warmte 75 jaar stadsverwarming in Utrecht historische reeks Utrecht no 25, met foto's
47369: RENE DE KAM - Een hart van warmte 75 jaar stadsverwarming in Utrecht historische reeks Utrecht no 25, met foto's
47480: RENE FRANK - Nationale balletten, beeldencyclopedie nr 38
47481: RENE FRANK - Nationale balletten, beeldencyclopedie nr 38
43287: RENES BOLDINGH M.A.M - Kerstfeest midden in de zomer, met tekeningen van Rie Reinderhoff
76740: RENES, T. - Provincierecht in kort bestek.
72158: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Feest in de Mussenstraat
71230: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Machten en Menschen.
98715: RENES-BOLDINGH, M.A.M. / KRISTENSEN, GUNHILD (ILLUSTRATIES) - De weg van het licht.
10464: RENES-BOLDINGH M.A.M. - Het oude posthuis.
36730: RENES BOLDINGH, M.A.M - Het geheim van de gouden sleutel
106523: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De eeuwige fluitspeler.
99827: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Feest in de Mussenstraat
18108: RENES-BOLDING, M.A.M. - Terug naar Milaan.
11490: RENGELINK / MUG - Volk in verdrukking en verzet. 1940-1945. Viering bevrijdingsdag 5 mei 1960.
38893: RENGELINK, MUG - Volk in verdrukking en verzet 1940-1945
23272: RENGELINK / MUG - Volk in verdrukking en verzet. 1940-1945. Viering bevrijdingsdag 5 mei 1960.
56219: RENGELINK, J.W. EN MUG, I. - Koningin Wilhelmina. 1898-1948. Foto's. (Aangeboden door het Gemeentebestuur van Rotterdam t.g.v. het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.)
80628: RENGELINK / MUG - Volk in verdrukking en verzet. 1940-1945. Viering bevrijdingsdag 5 mei 1960.
98532: RENGELINK, J.W. - Burgerschap en burgerzin.
45648: J.W. RENGELINK EN I. MUG - Volk in verdrukking en verzet. 1940-1945. Geïll.
57648: RENGELINK, J.W. & MUG, I. (SAMENSTELLING) - Burgerschap en burgerzin. Foto's.
94263: RENGSTORFF, KARL HEINRICH - Das Neue Testament Deutsch 3: Das Evangelium nach Lukas.
91239: RENGSTORFF, KARL HEINRICH - Das Neue Testament Deutsch 3: Das Evangelium nach Lukas.
85532: RENIER, DR. G.J. - De Noord-Nederlandse Natie. Deel I: Een staat, een volk, en twee partijen. Deel II: Het gemenebest der kooplieden. Deel III: De prinsen en het volk.
39222: RENIERS, ANNIE - Overvaart
11402: RENKEMA DS. W.B. / STOCK E. - Handboek voor de beoefening der Bijbelsche Geschiedenis. Deel 2. Nieuwe Testament.
72438: RENKEMA, JAN (PROJECTLEIDER REDACTIE) / E.A. - Spellingswijzer Onze Taal.
61518: RENKEMA, DAVID - Hongeren naar gerechtigheid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
5441-3747: RENKEMA DS. W.B. / STOCK E. - Handboek voor de beoefening der Bijbelsche Geschiedenis. Deel 2. Nieuwe Testament.
52169: RENKUM, MARGA VAN. - Er kon nog meer bij. Geïll.
74073: RENNES, CATHERINA VAN (MUZIEK). - Zon en zang. Liedekens in koor te zingen.
7753: RENS PETER JAN - Meneer Meijer.
15291: RENSENBRINK, H.P. - Winterslaap. AO-boekje 644.
97070: RENSENBRINK H.P. - Hamsters in huis. goudhamster. AO-boekje 681.
92467: RENSENBRINK, HAN - Wonderen van het jonge leven.
6611: RENSENBRINK H.P. - Hamsters in huis. goudhamster. AO-boekje 681.
6625: RENSENBRINK H.P. - Pinguins krijgen bezoek. AO-boekje 694.
6626: RENSENBRINK H.P. - Pinguins krijgen bezoek. AO-boekje 694.
201-3008: RENSENBRINK HAN - Wonderen der vogels
38232: RENSING, B.J.W.M - Restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty. A Quantitative angiographic approach, proefschrift met stellingen
38233: RENSING, B.J.W.M - Restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty. A Quantitative angiographic approach, proefschrift met stellingen
37535: RENSINK, E.H - Zo leefden ze: Hatsepsut en Cleopatra
51283: RENSWOUDE, HENRI VAN - Van bron naar brede bedding
35726: RENTCHNICK P - Pulmonary disorders and infections, apractical guide for physicians
55208: RENTES DE CARVALHO, J. - Ernestina. Vert.
60206: RENTIER, CEES - Europa, het Mekka van de islam? Een christelijk perspectief op het maatschappelijk samenleven met moslims. Onderweg met moslims. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
88293: RENTIER, CEES (VOORWOORD) - Gast of Last. Vluchtelingen en de christelijke gemeente. Evangelie en Moslims. brochurereeks 9.
B4682: RENTIER, CEES - De mensen van het boek. Hoe je als christen omgaat met moslims en de islam. Voor jongeren vanaf 12 jaar.
B4683: RENTIER, CEES - Navolging. Volg ik Jezus of Mohammed? Voor jongeren vanaf 16 jaar.
78532: RENZENBRINK, UDO - Zeitgemässe Getreide-Ernährung. Die Zubereitung aller Getreidearten mit Rezepten.
14875: REPPEL, WILLIAM - Piek Ervaring. Bergbeklimmen in plattelandsstijl. Op & onderweg 3.
48134: REPPEL, WILLIAM - Piek ervaring. Bergbeklimmen in plattelandsstijl. Op & Onderweg. Foto's.
35024: RERHART M, J - Sudbohmen
99219: RESER, DIRK / ROESELING, SEVERIN - VisionsInTime. (Visions in time). The History of Optische Werke G. Rodenstock.
48354: RESI GERRITSEN - Katten met foto's
51980: RESINK, G.J. - Op de breuklijn.
55517: RESINK, JAN (EINDRED.) E.A. - Decor. Beeldende vakken in samenhang. (mavo) havo vwo. Geïll.
74997: RESOORT, ROB - Robrecht de duyvel.
45396: RESP. J. LOS, JAC. JONKER, W. TOM. - Paraphrase van de brieven aan (resp. van) de Philippenzen, Colossensen, Jacobus.
45397: RESP. L. HOORWEG, W. TOM. - Paraphrase van de brieven van Johannes en van de brief van Judas.
45398: RESP. J VAN DIJK, C. VAN DIJK. - Paraphrase van de brieven aan Timotheüs, Titus en Philémon.
42485: REST FRANCO - Den sterbenden beistehen
102.253: RESTON, JAMES / WHITMAN, ALDEN / A.O. - The end of a Presidency. (with 64 pages of pictures).
40106: RETCLIFFE, (JOHN, GOEDSCHE) - Magenta und solferino III abteilung von Villafrance, historisch politische romane 4 banden
40104: RETCLIFFE, (JOHN, GOEDSCHE) - Villafrance oder Die kabinette und die revolutionen, historisch politische romane serie 1 band 2. 3. Und 4
40105: RETCLIFFE, (JOHN, GOEDSCHE) - Zehne jahre, II abteilung von Villafrance, historisch politische romane serie 4 banden
37520: RETZLAFF, HANS - Bronzebildwerke in Italien und Deutschland
51296: REUBEN, DR. DAVID - Het red uw leven dieet. Recepten en menutips.
52974: REUBEN, DR. DAVID - Het red uw leven dieet. Recepten en menutips.
71917: REUBEN, DR. DAVID - Het red uw leven dieet.
26582: REUDINK, H. / VOLKERS, H.J. / E.A. - Basisopleiding Bedrijfshulpverlener voor de gezondheidszorg.
22711: REULANDT, BETTY / MANDOS, FRANS (ILLUSTRATIES). - Het ontwikkelingsoord. Meisjesbibliotheek No. 36.
27941: REURSLAG, HENK - De wereld van Heere Heeresma.
79165: REUSS, FREDERICK - Es gibt keine Strassenbahn in Oblivion.
79530: REUSS, FREDERICK - Es gibt keine Strassenbahn in Oblivion.
56220: REUTER, RAYMOND - Henri & Maria-Teresa. Das erste Jahr des Prinzenpaars in Bildern.
18187: REUTER, FRITZ - Ut mine Stromid. Dritter Teil.
55320: REUTER, RAYMOND (PHOTO'S); CALMES, CHRISTIAN (REXTE). - Jean, Grand-Duc de Luxembourg. Un Souverain et son Pays. / Jean, Großherzorg von Luxemburg (Seite 82 - 153). Een Fürst und sein Land / Jean, Grand-Duke of Lxembourg. (Page 154-222). A Sovereign and his Country. Foto's.
1559-3847: REUTER FRITS / VELDERMAN / HAAR TER - Alle de Werken van Frits Reuter.
49306: REUTER, FRITS - Gedroogde kruiden. Uit het Platduitsch. Met ruim 150 illustratiën. (Vertaald door G. Velderman.)
60616: REUVER, MARC - Faith and Law. Juridical Perspectives for the Ecumenical Movement. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
52317: REUVER, DRS. A. DE - Belofte, boete, ballingschap. Drie thema's bij Calvijn.
B4981: REUVER, G.J. DE - Schoolkatechese en communicatie.
60836: REUVER, R. DE - Om te behouden. Geschiedenis en theologie van de Inwendige Zendingsbond op Gereformeerde grondslag. (1935 - 1985) Doctoraalscriptie Missiologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55761: REUVER, PROF. DR. A. DE / VELDHUIZEN: DS. H. - Openbaring en ervaring. ""De Schrift: Openbarings- en ervaringsbron"". / ""Op zoek naar ervaring"". Lezingen gehouden op de toogdag van de Ned. Herv. Mannenver. Op gereformeerde grondslag te Utrecht op 28 okt. 1995.
60653: REUVERS, JAN; UBELS, KLAAS HENK E.A. - Beukbergen - jubilea 2010. 100 Jaar landhuis - 60 Jaar vormingscentrum. Foto's. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4840: REUVERS, HENDRIK - De lelie van pater Vinck.
89066: REV. THOMAS HARTWELL HORNE (DESCRIPTION) / W. AND E. FINDEN (ENGRAVED) - Landscape illustrations of The Bible, consisting of the most remarkable places. Volume I.
41672: REVERS WILHELM JOSEF DR - Die psychologie der langeweile
42118: REVEZS G DR - De betekenis der psychologie voor de wetenschappen in de praktijk
98963: REVIUS, JACOBUS / GEZELLE, GUIDO / VERWEY, ALBERT / E.A. - Van Passie tot Paschen. Lijdens- en opstandingsverzen van Nederlandsche dichters.
89131: REY, H.A. - Zebrology.
87059: REY, LESTER DEL - Geheimen van de aarde. Prisma pocket 1129.
5349-3620: REYMOND MARCEL - Michael-Ange. Les grands artistes.
52082: REYNAERT, G EN OVERLOOP, M. VAN (RED.) - Delta's Vogelencyclopedie. Afb.
57106: REYNAERTS, EC. DRS. W.H.J. - Sociale economie. Een inleiding tot economisch denken en doen.
93115: REYNAUD, NICOLE - Jean Fouquet.
B4496: REYNDERS, M.M.J. - Het besnijden van meisjes. Een leven lang leed en pijn.
B4881: REYNERS, M.M.J. - Het besnijden van meisjes. Een leven lang leed en pijn.
60043: REYNOLDS, CLARK G. - The Fast Carriers. The Forging of an Air Navy. Geïll.
97518: REYNOLDS, GRAHAM - Turner. (176 plates 35 in colour)
89850: D. REYNOLTS, R. HEIS, S. SHAVER, G.O. HILL EN PRESLEY VAULTS (FOTOGRAFIE) - Elvis. De Legendarische Rock Koning.
11617: REYNTJES, ROEL - Kleine Drentse Reize. Verzen.
49369: REYNTJES, ROEL - Het wollegres. Drentse balladen. Erica-reeks 2.
56700: REYPENS, S.J., L. - Rabindranath Tagore. De Indische dichter en ijveraar. Indië-reeks: Nr. 2.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53834: REYPENS, S.J., PROF. DR. L. - Ruusbroec. Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56526: REYPENS, S.J., L. (WOORD VOORAF) - Lutgart-boek. Geïll. met ingeplakte plaatjes. Dit exemplaar is nummer 508. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54216: REYPENS, S.J., DR. L. (VERZAMELD DOOR) - Ruusbroec. Licht- en liefdebloemen. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
49453: REYS, W.W. - Ons eigen erf. Leerboek voor de aardrjkskunde van Nederland voor Kweek- en Middelb. Scholen. Ill. (Bijlage: Vragenboekje)
48702: RHEENEN, JAN VAN - Schildpadden. Ill.
31246: RHEENEN VAN JAN - Prima honden boek
48603: RHEENEN, JAN VAN - De boxer. Portret van een honderas. Met 18 foto's en 23 andere afb.
55423: RHEENEN, JAN VAN - De collie. Portret van een honderas met 14 foto's en 37 andere afb.
99858: RHEENEN, JAN VAN - Prisma Honden Boek. Prisma pocket 384.
59775: RHEENEN, G. VAN - Zeevaartkunde voor Kleine Zeeschepen. Geïll. (Uitgave voor het Middelbaar en Lager Zeevaartonderwijs).
46412: RHEENEN, JAN VAN - Dit dier is uw vriend. Alles over huisdieren. Geïll.
55490: RHEENEN, JAN VAN / VRIENDS, DR. THIJS - Prisma Huisdierengids. Prisma-boeken 1871.
6767: RHEENEN GEERTJE VAN - De Bouvier. Portret van een honderas met 35 foto's.
51891: RHEENEN, JAN VAN - De teckel. Portret van een honderas met 27 foto's van Chr. A. Veldhuis e.a. en 13 tekeningen.
50974: RHEENEN, JAN VAN - De airedale terrier. Foto's.
50956: RHEENEN, JAN VAN - De teckel. Geïll.
48185: RHEENEN, GEERTJE VAN - De Dobermann. Portret van een honderas met veel foto's e.d.
4991-2701: RHEENEN JAN - Prisma hondenboek. Prisma pocket 384.
31618: RHEENEN VAN JAN - De duitse herder
6768: RHEENEN JAN VAN - De Teckel. Portret van een hondenras.
3577-2702: RHEENEN JAN - Meer kennis van uw hond. Prisma pocket 732.
31649: RHEENEN VAN JAN - Encyclopedie voor de hondenliefhebber
31249: RHEENEN VAN JAN - Onze papegaai
10781: RHEENEN JAN VAN - De Setter.
420-2797: RHEENEN JAN - De Boxer. Portret van een hondenras.
421-2798: RHEENEN JAN - De Duitse Herder. Portret van een hondenras.
26290: RHEENEN, JAN VAN - Prisma hondenboek. Prisma pocket 384.
26291: RHEENEN, JAN VAN - Meer kennis van uw hond. Prisma pocket 732.
54286: RHEIN, E. - Gij en de electriciteit. Moderne electrotechniek voor iedereen. Afb. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
56257: RHENANUS, CLERICUS - De H. Karel Borromeüs en de Encycliek van Pius X van 26 Mei 1910. Vert. - Sint Willibrordus Ver. - No. 6 1910. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
76674: RHIJN, DR. C.H. VAN - Register van het archief der Kerkvoogdij van de Nederl. Hervormde Gemeente te Groningen.
81628: RHIJN, PROF.DR. M. VAN - Leven uit den Geest. Rom. 8:6 Wat de Geest bedenkt is leven.
92021: RHIJN, DR. M. VAN - Studien over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardering.
B5125: RHIJN, AAT VAN / MEULINK-KORF, HANEKE - De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas mte het oog op pastoraat.
102.626: RHIJN, J. VAN (BEWERKING) - De loop van de Rijn van Mainz tot Keulen.
60715: RHIJN, PROF. DR. M. VAN - Aart Jan Theodorus Jonker. Portret. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
11587: RHODES, W. - Onze monumentale en mysterieuze natuur.
43302: RHODES RUSSELL - The herod conspiracy
73731: RHOER, SONJAN VAN DE - Wereld in Kerstsfeer. Folklore, decoraties, tips en recepten uit de hele wereld.
51619: RHOTON, DALE - Geloven is weten. Vert.
3990-1257: RHOTON ELAINE - De Logos Story.
86206: RHYMER, JOSEPH / BULLEN, ANTONY - De blijde boodschap, toen en nu. Een beknopte inleiding tot het Nieuwe Testament.
46529: RHYN, DR. OTTO HENNE AM - Kulturgeschichte des Deutschen Volkes. Mit 1822 authentischen Abbildungen im Text und auf 135 Tafeln. Erster Band. Erstes Buch: Die Zeit vor Entstehung des Deutschen Reiches; Zweites Buch: Die Glanzzeit des deutschen Kaisertums; Drittes Buch: Das Zeitalter des Machtauffschwungs der Fürsten und Städte - bis 1500.
101.852: RIBEILL, GEORGES - A l'aube des compagnies de chemins de fer.
56818: RICARD, MGR. ANT. - Saint Antoine de Padoue. Le grand thaumaturge de l' heure présente. Les Objets Perdus - Le Pain des Pauvres. 4e édition. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53359: RICCARDI, PLACIDO - Il Beato. Monaco dell'Abbazia di S. Paolo di Roma. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
10813: RICCIUTI EDWARD - Dierenleven in het gebergte.
31226: RICCIUTI R EDWARD - Dierenleven in het gebergte
33639: RICE TALBOT TAMARA - Russische kunst
81632: RICE, DR.THEOL. JOHN R. - Bitten und empfange.
43473: RICE LUANNE - Terug naar huis
43573: RICE LUANNE - Beleef de droom
106733: RICE, LUANNE - Een stenen hart.
70360: RICE TALBOT TAMARA - Russische kunst
99191: RICH, ANTHONY - Illustrirtes Worterbuch der Romischen Alterthumer. Mit steter berucksichtigung der Griechischen. Erhaltend Zwei Tausend Holzschnitte.
96265: RICH. EILENBERG, OP. 51. - J'Y Pense. Gavotte. Piano.
79083: RICHARD, BRUNO - Desaster.
48275: RICHARD LANE - Meesters der Japanse prentkunst met platen
48508: RICHARD LOVETT M.A - Nederland in oude prenten
79084: RICHARD, BRUNO - Desaster.
50003: RICHARD HUMBLE - schepen met platen
10767: RICHARD CLIFF - Als je 't mij vraagt.
43431: RICHARDS JOE - Princessvertaling door Baggerman
93396: RICHARDS, HUBERT J. - De wonderen van Jezus. Wat gebeurde er werkelijk?
16659: RICHARDS, MARTIN - Babies. De wereld van het pasgeboren kind.
90335: RICHARDS, LE GRAND - A Marvelous Work and a Wonder.
73419: RICHARDS, J.M. - Moderne architectuur.
27458: RICHARDS, HUBERT J. - De wonderen van Jezus. Wat gebeurde er werkelijk?
56944: RICHARDSON, J.S.; WOOD, MARGUERITE - Edinburgh Castle. Official Guide. Ancient Monuments & Historic Buildings. Ministry of Works, Foto's / plattegrond.
91767: RICHARDSON, ALAN - A Theological Word Book of the Bible.
51517: RICHARDSON, E. EN HAVENSTEIN, N. - Het anti-cholesterol kookboek. Vert.
54608: RICHARDSON, M.K. - Al was het maar voor één kind. Levensschets van de Heilige Magdalena Sophia. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
96301: RICHARDT, CHRISTIAN - Vort Land.
18220: RICHARZ - Bitte einen…… Weinbrand. W.J.R.
54753: RICHAUDEAU, L' ABBÉ P.F. - Vie de la reverende mère Marie de l'incarnation Ursuline (Née Marie Guyard). Première supérieure du monastère des Ursulines de Quebec. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80933: RICHELIEU / PORQUEROL, ELISABETH (TEXTE ÉTABLI, PRÉSENTÉ ET ANNOTÉ) - Véritable vie privée du maréchal De Richelieu, contenant ses amours et intrigues.
71608: RICHER, CEMENT - De tocht van de Priscilla.
51267: RICHLER, JOHN - Irene's koninkrijk. Vert.
13015: RICHTER, HANS WERNER - Keuromnibus. - Sporen in het zand. - Zij vielen uit Gods hand. - Het gevecht aan de Beek.
987-4279: RICHTER HANS WERNER - De Snoek. En andere vertellingen.
95910: RICHTER, L. / MARSCHNER / POCCI / JURGENS - 157 alte und neue Lieder. Mit Bildern und Singweisen. 62 Studentenlieder, 31 Soldatenlieder und 64 Volkslieder.
76821: RICHTER, HANS WERNER - Schijngestalten.
20780: RICHTER, HANS WERNER - Vergeefse nederlaag.
57602: RICHTER, ING. HEINZ - Service-gids televisietechniek. Inleiding in de televisieservice-techniek waarbij speciale aandacht wordt besteed aan snelle foutenlokalisatie. Vert.
31797: RICHTER ALBERT, GORRES QUIDO - Deutsche heldensagen
60191: RICHTER, DR. EN DOVE, DR. (- TOORENENBERGEN, A. VAN (PRED.) BIJGEWERKT DOOR) - Het Katholieke en Evangelisch kerkrecht door Dr. Richter en Dr. Dove. Naar de zesde uitgave historisch bijgewerkt. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97978: RICHTER, HANS WERNER - Damals war es Friedrich.
97975: RICHTER, HANS WERNER - Ein Julitag.
58008: RICHTER, WALTER - Orchideeën. Verzorgen - vermenigvuldigen - kweken. Ill., Vert.
90348: RICHTER, HORST E. - Der Gotteskomplex. Die Geburt und die Krise des Glaubens an die Allmacht des Menschen.
23678: RICHTER / MAURIER / CHURCHILL / MACDONALD / ROBERTS - The Lady - The scapegoat - My early life - onions in the stew - Boon Island.
98922: RICHTER, PETER - Handig zelf doen. Het doe-het-zelf-boek voor en om het huis.
10414: RICHTER HANS WERNER - Gij zult niet doden.
75127: RICHTER, ALBERT - Erzahlungen und Lebensbilder.
21244: RICKARDS, JOHN - Het loon van de angst.
11641: RIDDEL, JAMES - In het nachtelijk duister van het Oerwoud.
92424: RIDDELL, D.V. - Dynamic Australia.
39588: RIDDER, Q. A. DE - Dr. J. Th. De Visser. Een nationale figuur. Biographie over wijlen Z.E. Dr. J. Th. De Visser, Minister van Staat.
19286: RIDDER / WAL - Noordzeevis(-serij). AO-boekje 1921.
39143: RIDDER, DE TONY - Van de akker, de uilenreeks no 23
98206: RIDDER, TONY DE - Den berg op.
103.117: RIDDER / WAL - Noordzeevis(-serij). AO-boekje 1921.
94599: RIDDER, Q.A. DE - Zegepraal.
51294: RIDDER, TONY DE - Van de bezonkenheid.
38649: RIDDER, DE TONY - Den berg op
71210: RIDDER, G.P. DE - Practisch Spaans, Deel 2. Volledige spraakkunst met oefeningen voor handelsgebruik en ten dienste van candidaten voor het practijk-examen.
4610-4137: RIDDER TONY DE - Het Weiland.
71209: RIDDER, G.P. DE - Practisch Spaans, Deel 1. Volledige spraakkunst met oefeningen voor handelsgebruik en ten dienste van candidaten voor het practijk-examen.
86534: RIDDER-HENDRIKS, C.A. DE / E.A. - Kasteel Amerongen, Bulletin. Voorjaar 2002. Met o.a.: Tijdelijk gebruik Eetkamer en Koetshuis. - Kasteel Amerongen en de V.O.C. - Er hangt nogal wat aan onze kasteelkapstok.
84573: RIDDER, TONY DE - Van hier, van daar, van overal.
84539: RIDDER, TONY DE - Witte wegen.
97920: RIDDERBOS, DR. J. - Korte Verklaring. Deuteronomium II. Hoofdstuk 16:18-34:12.
52360: RIDDERBOS, DR. J. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Deuteronomium. Eerste deel. H. 1 - 16:17.
52361: RIDDERBOS, DR. J. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Deuteronomium. Tweede deel. H. 16:18-34:12.
52378: RIDDERBOS, DR. J. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Jesaja. Eerste deel. H. 1 - 39.
49772: RIDDERBOS, DR. NIC. H. - Beschouwingen over Genesis I.
60374: RIDDERBOS, GEZIEN EN VOORSLUIS, BART - Nietzsche en het postmodernisme. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
75343: RIDDERBOS, J.S. / HENDRIKS, J. / HOOGEN, T. VAN DEN / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1986 nr. 3: met o.a.: De prediking mag nooit een sociaal pamflet worden - Sociaal-wetenschappelijke notities bij een politieke preek - De rijke dwaas: verhaal of moraal?
97345: RIDDERBOS, DR. J. - Kerkscheuring. Een woord over de crisis in de Gereformeerde Kerken, door Dr. J. Ridderbos, Hoogleraar aan de Theol. Hoogeschool.
60708: RIDDERBOS, HERMAN - Jan Ridderbos. Mens. Kamper Miniaturen IV. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
45300: DR. H.N. RIDDERBOS - Mattheüs. Dl. 2. Korte Verklaring der Heilige Schrift
80839: RIDDERBOS, DR. J. / RIDDERBOS, DR. H.N. / BAVINCK, DR. J.H. / E.A. - De Apostolische Kerk. Theologische bijdragen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
90339: RIDDERBOS, DR. J. / RIDDERBOS, DR. H.N. / BAVINCK, DR. J.H. / E.A. - De Apostolische Kerk. Theologische bijdragen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
875-1524: RIDDERBOS DR. J. - Korte Verklaring. Deuteronomium 2.
45296: DR. J. RIDDERBOS - Jesaja. Dl. 1. Korte Verklaring der Heilige Schrift.
97808: RIDDERBOS, DR. J. - Korte Verklaring. Deuteronomium.
901-1553: RIDDERBOS DR. J. - Korte Verklaring. De kleine profeten 1.
903-1555: RIDDERBOS DR. J. - Korte Verklaring. De kleine profeten 3.
874-1523: RIDDERBOS DR. J. - Korte Verklaring. Deuteronomium 1.
889-1541: RIDDERBOS DR. J. - Korte Verklaring. Psalmen 1.
893-1545: RIDDERBOS DR. J. - Korte Verklaring. Jesaja 1.
894-1546: RIDDERBOS DR. J. - Korte Verklaring. Jesaja 2.
52632: RIDDERHOF, A.A.J. (BEWERKT DOOR) - Practisch Schaakboek. Diagrammen.
96427: RIDDERIKHOFF, J.M. - Ernst en luim in het theater.
24447: RIDDERIKHOFF, J.M. - Ernst en luim in het theater.
86064: RIDDERING, J / S.C. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 21. Nr. 6. Met o.a.: De eerste veeartsen in Drenthe. - De Franse huizen te Dwingeloo.
75849: RIDDERING, J.H. - De Wereld deur'n Grunneger bekeken.
97052: RIDDERING, J.H. - De Wereld deur 'n Grunneger bekeken.
53311: RIDDLE, M.A., REV. J.E. - The history of the papacy tot the period of the reformation. In two volumes. (Verwijderd uit o.a. de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
2086-4249: RIDER HAGGARD H. - Cleopatra.
49579: RIDINGER, JOHANN ELIAS - Edle Pferde. Erläutert von Max Piendl.
80924: RIDLEY, ARNOLD - The gost train. A play in three acts.
98653: RIDPATH, MICHAEL - Virtueel bedrog.
43320: RIDPATH MICHAEL - Free to trade
47542: RIE CRAMER ILLUSTRATIES - De Toverfluit een uitgelezen verzameling verhalen die nooit vervelen
10936: RIECK DR. G.D. / VERBEEK IR. L.H. - Kunstlicht en fotografie. Een verhandeling over kunstmatige lichtbronnen en hun gebruiksmogelijkheden in de techniek van de fotografie.
30355: RIECK G.D. VERBEEK L.H. - Kunstlicht en fotografie
10989: RIEDÉ, LEO - Nederland vanuit de lucht.
12055: RIEDÉ, LEO - Nederland vanuit de lucht.
81565: RIEDEL, DR. JOHANNES - Knaurs Welt-Atlas. 40 farbige Haupt- und Nebenkarten und 90 statische und Spezialkarten, Diagramme und Zahlreiche Tabellen mit ausführlichem geo-politischen Text und vollständigem alphabetischen Verzeichnis von über 20.000 geographischen Namen.
53246: RIEDER, HEINZ - Maria Theresia. Herrscherin und Mutter.
55014: RIEDER, HEINZ - Napoleon III. Abenteuer und Imperator.
79516: RIEDL, MARGARET - Goed zo, Renate!
19012: RIEGER, A. (TEKST). - Nederland. Nederland groet u.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

5/30