Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46590: POORT, DS. J.J. - Om 't donker op te klaren. Dagboekje met 366 Ochtendoverdenkingen.
59387: POORT, J.J. - Een leuning aan mijn ziekbed. Geïll. (Gouden Gedachten)
93887: POORT, DS. J.J. - Kinderen krijgen … en dan?
59427: POORT, DS. J.J. - Een toevlucht t' allen tijde.
59428: POORT, DS. J.J. - Ik Ben Het Licht Der Wereld. Ad Majorem Gloriam Jesu Christi.
59429: POORT, DS. J.J. - Een oase in de woestijn. Vijf preken.
59430: POORT, DS. J.J. - Kinderen krijgen ... en dan?
59432: POORT, DS. J.J. - De wonderbare spijziging.
58150: POORT, DS. J.J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond.
2030-3120: POORTENAAR JAN - Rembrandt Teekeningen.
42346: POORTENAAR JAN - Lau Tze en Confucius
74500: POORTENAAR, JAN - Rembrandt als etser.
51263: POORTENAAR, JAN - Jeanne d'Arc. Afb.
47087: POORTENAAR, JAN - Rembrandt als etser. Geïll.
2511-2747: POORTENAAR JAN - Rembrandt zijn kunst en zijn leven.
24334: POORTHUIS, FRANK (SAMENSTELLER). - Balkenende.
86962: POORTINGA, Y. - Preokkupaesje of frije kreativiteit. De untwikkeling fan de moderne Fryske Literatuer (1915-1965). De Fryske Akademy. Nr. 268.
58622: POORTINGA, DR. Y; SIKKEMA, K; SPAHR VAN DER HOEK, DR. J.J. E.A. (RED.) - Amsterdam en Friesland. Zeven eeuwen relaties. It Beaken. Tydskrift fan de fryske akademy.
30043: POORTMAN J - Leven rond Schoneveld
10847: POORTMAN J. - Leven rond Schoneveld.
30042: POORTMAN J - Leven rond Schoneveld
54427: POORTMAN, IR. E.R. - Budgetbewaking in de bouw. Afb.
31492: POORTMAN J - Siebo Siebels zwoare gaank
96952: POORTMAN, J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte.
96953: POORTMAN, J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Supplement I.
105811: POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen.
87640: POORTMAN, J. - Drents Geestesleven. Een bloemlezing uit de Drentse literatuur. Zwerfstenen no. 2.
35063: POORTMAN J - Siebo Siebels zwoare gaank, het huus zonder locht
98065: POORTVLIET RIEN - …de vossen hebben holen.
34843: POORTVLIET RIEN - …de vossen hebben holen.
36870: POORTVLIET RIEN - Te hooi en te gras.
95180: POORTVLIET, RIEN - Te hooi en te gras.
103.216: POORTVLIET, RIEN - Hij was een van ons.
76771: POORTVLIET, RIEN - Te hooi en te gras.
103675: POORTVLIET, RIEN / HUYGEN, WIL - Leven en werken van de Kabouter.
94203: POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) / HUYGEN, WIL (TEKST) - De oproep der Kabouters.
708-4172: POOT, STARING, GEZELLE, HEIJDEN. - Dichteren. Het woord gelaten. Poot, Staring en Gezelle. Spectrum van de Nederlandse Letterkunde 17.
56839: POOT SR., DRS. J - Doodzonde tegen de rechtsstaat. Foto's.
26003: POOT, DR. L.D. TERLAAK POOT / ECK, H.C. VAN (ILLUSTRATIES). - Pastoraal Boeketje.
101.598: POP, DS. F.J. - De eerste Brief van Paulus aan de Corinthiers.
45208: F.J. POP - Zo is God bij de mensen. Profiel van het apostolaat.
91946: POP, DS. F.J. - Zo is God bij de mensen. Profiel van het apostolaat.
72647: POPE, DUDLEY / MILLAR, MAX (DRAWINGS) - Guns.
49587: POPERT, HERMANN - Helmut Harringa. Een verhaal uit onzen tijd. Ill.
23356: POPKEMA, B. - Welvarend niet schoon. AO-boekje 1090.
19689: POPMA, DR. KLAAS J. - Harde feiten. Kanttekeningen bij het Genesisverhaal.
97795: POPMA, PROF.DR. K.J. - Drinzel zoekt verder.
80726: POPMA / BRACHIN / HEEROMA / E.A. - Rondom het Woord. Jaargang 6. Nummer 4. Met o.a.: Het Godsbeeld in de moderne literatuur. - schets van een taal theologie.
87230: POPMA, PROF.DR. K.J. - De Boodschap van het Boek Job.
91937: POPMA, DS. S.J. - Het Gezegende Leven. Een confrontatie met de Brief aan Efeze.
9524: POPMA KLAAS J. - De zonde van Jan der Kindere.
36189: POPMA, K.J - Venster op de wereld
10479: POPMA KLAAS J. - De zonde van Jan der Kindere.
40143: POPMA, S.J - Het spel, gids no 8 Bond van meisjesverenigingen op Gereformeerde grondslag
97361: POPMA, PROF.DR. K.J. - Vrijmaking. Een getuigenis.
99184: POPMA., PROF.DR. K.J. - Vrijmaking een getuigenis.
74406: POPPE, K.H. - De Bananenoorlog.
26386: PORLOCK, MARTIN - Het mysterie van de telefooncel.
104604: PORLOCK, MARTIN - Het mysterie van de telefooncel.
43606: PORT VAN DE MATTIJS - Criminele afrekeningen in Nederland, geliquideerd
84043: PORTE-WIT, FR.D.A. - Zeven W's. Inleiding voor de geestelijke vorming der ""oudere jeugd"".
49401: PORTE, G. ANDRÉ DE LA - Miniatuur Muziekgeschiedenis. Ill.
48903: PORTE-JANSS, HORTENSE ANDRÉ DE LA. - Salade versierd. Ill. (Van Dishoeck - kookboekjes).
16210: PORTEGIES-ZWART, F. / TAS, C.N. - Blij zijn met Koude. - Vrij zijn met Vorst.
60095: PORTEGIJS, WIL (SCP); BOELENS, ANNEMARIE (CBS); OLSTHOORN, LINDA (CBS). - Emancipatiemonitor 2004. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
53801: PORTEOUS, JOHN - Aangemunt en nagemunt. Een episode ui de vaderlandse muntgeschiedenis. Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
81691: PORTEOUS, JOHN - Münzen. Geschichte und Bedeutung in Wirtschaft, Politik und Kultur.
82446: PORTEOUS, JOHN - Münzen. Geschichte und Bedeutung in Wirtschaft, Politik und Kultur.
89878: PORTEOUS, JOHN - Coins in history. A survey of coinage from the Reform of Diocletian to the Latin Monetary Union.
91270: PORTEOUS, NORMAN W. - Das Alte Testament Deutsch 23: Das Danielbuch.
98227: PORTEOUS, NORMAN W. - Das Alte Testament Deutsch 23. Das Danielbuch.
90955: PORTER, DAVID - Moeder Teresa. Haar vroege (jonge) jaren.
96159: PORTIELJE, A.F.J. - Apen en Hoefdieren in Artis. Verkade plaatjes album.
103768: PORTIELJE, A.F.J. - Mijn Aquarium. Verkade plaatjes album, met plaatjes.
96170: PORTIELJE, A.F.J. - Apen en Hoefdieren in Artis. Verkade plaatjes album.
52186: PORTIELJE, A.F.J. M.M.V. MEVR. J.P.H. PORTIELJE-SCHOLTEN. - Zeewater-aquarium en terrarium. Geïllustreerd met Verkade's Plaatjes.
56427: PORTIELJE, A.F.J. M.M.V. PORTIELJE-SCHOLTEN, MEVR. J.P.H. - Dierenleven in Artis. Geïll. met Verkade's plaatjes.
58895: PORTIELJE, A.F.J. - Zeewater-aquarium en terrarium. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
58894: PORTIELJE, A.F.J. - Zeewater-aquarium en terrarium. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
58892: PORTIELJE, A.F.J. - Apen en hoefdieren in Artis. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
58893: PORTIELJE, A.F.J. - Dierenleven in Artis. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
58883: PORTIELJE, A.F.J. - Mijn Aquarium. Geïll. met Verkade plaatjes. Compleet.
58882: PORTIELJE, A.F.J. - Mijn Aquarium. Geïll. met Verkade plaatjes. Compleet.
103769: PORTIELJE, A.F.J. - Dierenleven in Artis. Verkade plaatjes album, met plaatjes.
52223: PORTIELJE, A.F.J. M.M.V. MEVR. J.P.H. PORTIELJE-SCHOLTEN. - Apen en hoefdieren in Artis. Geïll. met Verkade's plaatjes.
48038: PORTIELJE, A.F.J; ABRAMSZ, S. EN VER, A.J.W. DE - Het Artisboek. Eerste deel. Geïll.
56426: PORTIELJE, A.F.J. M.M.V. PORTIELJE-SCHOLTEN, MEVR. J.P.H. - Apen en hoefdieren in Artis. Geïll. met Verkade's plaatjes.
58471: PORTIELJE, A.F.J. - Apen en hoefdieren in Artis. Met Verkade's plaatjes.
58472: PORTIELJE, A.F.J. - Dierenleven in Artis. Met Verkade's plaatjes.
47590: PORTIELJE - Met meneer Portielje mee naar Artis, met foto's
55263: PORTMANN, ADOLF - Het sociale leven der dieren. Geïll. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55264: PORTMANN, PROF. DR. A. - Het dier en zijn verschijning. Studies over de betekenis van de verschijningsvorm der dieren. Phoenix Pocket no 67. Geïll. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54795: PORTMANN, HEINRICH - Kardinal von Galen. Ein Gottesmann seiner Zeit. Mit einem Anhang. Die drei weltberümten Predigten. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
18083: PORTNOY, ETHEL - Gemengde gevoelens.
50557: PORTNOY, ETHEL - Rook over Rusland. Reisverhaal.
97872: PORTOCARERO, HERMAN - De eeuw die Beiroet heet.
39257: POS, MARY - Te mogen leven
22199: POS, MARY - Californie. Dwars door Amerika op zoek naar Nederlanders.
51525: POS, MARY - Californië. Dwars door Amerika op zoek naar Nederlanders. Foto's.
50954: POS, MARY - Dieren hebben geen tranen. Ontmoetingen met dieren en mensen, dichtbij en op wereldreizen. Foto's.
40114: POS, A - Het licht van Tambaram, over de zending van heden, zendingsreeks
40109: POS, A - Onze zending nu, zendingsreeks
40111: POS, A - Het licht van Tambaram, over de zending van heden, zendingsreeks
35655: POS M - Sprong naar het land der Pharao's
35199: POS H.J, ROMEIN J.M, KRAMERS H.A, SAMENGESTELD - Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopedie, compleet 10 delen
2369-2726: POSENER/SAUNERON/YOYOTTE - Knaurs Lexicon der Ägyptischen kultur.
31830: POSER C.E - Moderne deutsche gedichte
54203: POSIOEN, DR. J. EN VELDKAMP, DR. G.M.J. - Vraagstukken der hedendaagse samenleving. (De menselijke samenleving) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
88697: POST, KEES - De kop van Overijssel.
56640: POST, MARC VAN DER - Kruipolie. Buurtpastor in Buenos Aires. Foto's. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
41740: POST FELIX, E.A - The clinical psychiatry of late life, text and reference book for psychiatrists and physicians
99432: POST, PROF.DR. D. / E.A. - De toekomst van de gehandicaptenzorg. Schetsen van Cees Bovenkamp.
22402: POST, JAQUES - De meimoordenaar.
58754: POST, ELVIN - Vals beeld. Literaire thriller.
60537: POST, DR. J.E. - Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht?! Een historisch-sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de Ger. Kerken in Ned., de G.B. In de Ned. Herv. Kerk en de Chr. Ger. Kerken in de twintigste eeuw. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24674: POST, LAURENS VAN DER - Vrolijk kerstfeest Mr. Lawrence.
104282: POST/SPOOK/BAKKER/KONING/RUIMSCHOTEL/HOEK/WOLDERING (REDACTIE) - Alles over de Huid- en de Infectieziekten.
52106: POST-DANKERS, GERDIEN; GILS, GERDIEN VAN E.A. - "Laat mijn kinderen leven. Geïll.; kaartjes. (Impressies uit vijf ontwikkelingslanden.)
22612: POST, PROF. DOEKE - Keuzen in de zorg. Financiele grenzen in de gezondheidszorg. AO-boekje 2718.
26371: POST, P. (RED.) - Ik kan kinderen grootbrengen. Geillustreerd handboek voor ouders en hun kinderen.
17672: POST, DR. J.G. - Beleggingsvisie 1994.
55136: POST, DR. J.H. - De wieg der mensheid. Geïll. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
58054: POST-DANKERS, GERDIEN - Een beker koud water. Ill.
85145: POSTCHEQUE- EN GIRODIENST EN RIJKSPOSTSPAARBANK / DONKERSLOOT, PIET (ILLUSTRATIES) - Reisboek. Ongewone informatie voor jonge mensen.
24573: POSTDAMMER, RONNIE - De langste nacht …van… Henry Knap, André van den Heuvel e.a. Prisma pocket 1738.
56558: POSTEL, ALCIDE - Het huis zonder tralies. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
23268: POSTEMA, KOOS - Terug in de tijd. Vaderlandse geschiedenis in schetsen en portretten.
47201: POSTEMA E.A - Weg en Waterbouwkunde deel 2, sluizen, kanalen en havens, met 353 tekeningen foto's
17389: POSTGATE, RAYMOND - De zaak Rosalie Drummond.
15006: POSTHAST-GIMBERG, C.E. - Corso als geleidehond.
80350: POSTHUMA, R.R. - Tijdwoord naar aanleiding van Psalm 46:11.
49939: POSTHUMA, MEERWIJK VAN EN BAYER, H.J. (DIR.) E.A. - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan op 12 juli 1934 van de Ver. De Centrale Landbouw-Onderlinge.1909 - 1934. Foto's.
21419: POSTHUMA, DRS, INGE / FACKELDEY, JOP - Iedereen de techniek in. AO-boekje 2485.
89867: POSTHUMUS, MR. N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545.
72590: POSTHUMUS, D. / E.A. - Transvaalwijk Hulpfonds Woningverbetering. Transvaalwijk-toekomstwijk, aktie voor behoud en verbetering van een oude wijk.
78883: POSTHUMUS, JAN / REKER, SIEMON / RU, ARIE DE - Honderd jaar Koenen.
96971: R. POSTHUMUS MEYJES - De Reis van Joris van Spilbergen. Door straat Magelhaes naar Oost-Indie en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617. (met kaarten en platen)
101.622: POSTHUMUS, J. - Short forms of Englisch loans in Dutch.
60268: POSTHUMUS, KEES - Kringen in de branding. 40 Jaar homo/lesbische emancipatie-beweging. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
14441: POSTMA, FRED - Handbal sport lijn.
52204: POSTMA, DR. W.P. - Paddestoelen in kleur. (Meulenhoffs natuurgidsen). Geïll.
84434: POSTMA, DR. O. - It sil bistean.
54233: POSTMA, DR. H. - Zeeonderzoek: oceanografie én oceanologie. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fysische en chemische oceanografie a/d R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
56346: POSTMA, JAN - De vliegende brigade. In de macht van de misdaad. Politieserie.,
56347: POSTMA, JAN - De vliegende brigade. Het uur van de waarheid. Politieserie. Geïll.
56348: POSTMA, JAN - De vliegende brigade. De terriër contra narcotica. Politieserie. Geïll.
56349: POSTMA, JAN - De vliegende brigade. De lord speelt hoog spel. Geïll.
51948: POSTMA, THIJS / BUYSEN, PIETO VAN - Straaljagers. Een compleet overzicht van alle operationele straaljagers van de wereld van 1941 tot nu. Afb.
60008: POSTMA, W.P. DR. EN TUIN, G. VAN DER - Bomen en heesters in kleuren. Geïll.
51911: POSTMA, DR. W.P. EN SCHEEPMAKER JR. E.A.J. - Levend landschap. Een biologiemethde voor uloscholen en andere inrichtingen voor V.O. Deel III. Afb.
52024: POSTMA, DR. J.U (VALERIUSKLINIEK) - SAMENSTELLER - Tussen Overbosch & Oosterhoorn. Foto's. Uitgave t.g.v. het 100-j. bestaan v/d Ver. tot Chr. Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken. Foto's.
88835: POSTMA, C. (BEWERKING) - Nederland in Vroeger Tijd. Deel III, Geillustreerde beschrijving van 's-Gravenhage en de steden en dorpen in Rijnland en Delfland.
105841: POSTMA, DR. J.U (VALERIUSKLINIEK) - SAMENSTELLER - Tussen Overbosch & Oosterhoorn. Foto's. Uitgave t.g.v. het 100-j. bestaan v/d Ver. tot Chr. Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken. Foto's.
22304: POSTMA-GOKER, MARGRIET / HALLEWAS, EDDY / E.A. - Kerken bij één. Over het hart van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
21755: POSTMA, H. - Met één voet in het paradijs.
97411: POSTMA SLOTEN, J. (OMSLAG EN TEKENINGEN) - Wegen-Monumenten-Atlas Friesland.
98641: POSTMA, A, / REIJMER, G. (RED.) - Eurokookboek. Gerechten uit de Eurolanden.
35485: POSTMA VORMGEVING - Spiegel van bekende Friezen
58734: POSTMAN, NEIL - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen.
74121: POSTMUS, J. / GEBHARD, JOHAN - De Frontieren over. Holland in het jaar 1672.
40754: POSTMUS, J - Calvinistische vertoogen, studien en schetsen, met portret van Cats, Huygens en Bilderdijk
1923-324: POSTMUS S. - Den Vaderlant Getrouwe
23217: POSTMUS, S. - Den vaderlant getrouwe.
11940: POSTMUS, J. - Bij tegenwind.
4005-1442: POSTUMA/KAMSTEEG/SILVANO - . Impressie van het radiozendingswerk in Angola.
8025: POT IR. J.J. - De industrie de zee in. Droogmaking van het continentaal plat. AO-boekje 1306.
8023: POT IR. J.J. - De industrie de zee in. Droogmaking van het continentaal plat. AO-boekje 1306.
8024: POT IR. J.J. - De industrie de zee in. Droogmaking van het continentaal plat. AO-boekje 1306.
7812: POTGIETER E.J. - Marten Harpetsz. 1607-1609.
39221: POTGIETER, E.J - Een bundel liederen en gedichten
85570: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845. Stereotiep-uitgaaf.
579-4560: POTGIETER E.J. - Poezie 1827-1874. Proza 1837-1845. 4 delen.
96851: POTGIETER, E.J. - Schetsen en Verhalen Deel 2. De Werken van E.J. Potgieter Deel VII.
96852: POTGIETER, E.J. - Het Noorden Deel 1 en 2. De Werken van E.J. Potgieter Deel III en IV.
705-4171: POTGIETER / SCHEPERS - Potgieter. Bloemlezing uit zijn gedichten en prozawerk. Historie en romantiek deel 1.
1330-4730: POTGIETER E.J. - Marten Harpetsz. 1607-1609.
96799: POTHAST-GIMBERG, C.E. / BEEK, ELLY VAN (ILLUSTRATIES) - Corso als geleidehond.
44260: POTHAST GIMBERG C.E - Zonnige vaart, met illustraties van Jaap Veenendaal, deel 1
46502: POTHAST-GIMBERG, C.E. - Het kabinet van Moeder Geertrui. Geïll. (Van Goor's Zilverserie No. 1.)
98716: POTHAST-GIMBERG, C.E. - Jantientje en Ko aan de wal.
85764: POTHORN, HERBERT - Bild-Handbuch Baustille.
76971: POTHORN, H. (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Thieme's Dierenboek voor de Jeugd.
81721: POTIN, , DR. V.M. / WIEL, DR. H.J. VAN DER / E.A. - Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 52/53. 1965 / 1966 1e gedeelte. Met o.a.: De Hollandse muntslag in de 11e eeuw. - Rijksdaalders van Utrecht 1606-1700.
50012: IR A.P. POTMA, IR J.E. DE VRIES - Staalconstructies
51952: POTOCKI, JAN - Veertien dagen uit het leven van Alfons van Worden. Roman. Meulenhoff Editie. Vert.
16826: POTOCKI, JAN - Veertien dagen uit het leven van Alfons van Worden.
B4415: POTOK, CHAIM - Uitverkoren.
73114: POTOK, CHAIM - De troop-leraar. Een eigentijds spookverhaal.
59554: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk. Vert. Geïll.
94503: POTOSCHNIG, HEINZ - Is hier de overkant?
97439: POTOTSCHNIG, HEINZ - Is hier de overkant?
103959: R. POTSDAMMER - De langste nacht van
70563: POTT, DR. ECKHART - Het bos en zijn bewoners.
54224: POTTASCH, DR. S.R. - Over de scheikundige samenstelling van het heelal. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de astrophysica a/d R.U. te Groningen) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80422: POTTER, DENNIS - Zoon des mensen, een spel.
92159: POTTER, DENNIS - Zoon des mensen, een spel.
52449: POTTER, ROBERT B.; BINNS, TONY; ELLIOTT, JENNIFER A.; SMITH, DAVID. - Geographies of Development. Geïll.
42586: POTTER DENNIS - Ticket to ride
38555: POTTERTON, HOMAN - Ein rundgang durch die National Gallery, mit einem vorwort von Michael Levey
104108: POTTS, VANESSA - Essential Monet.
105070: POTTS, JEAN - De man met de wandelstok.
105075: POTTS, JEAN - De dood van een zwerfkat.
105073: POTTS, JEAN - De val van een huishoudster.
105074: POTTS, JEAN - De gevangene is thuis.
105072: POTTS, JEAN - De man die niet sterven wilde.
105071: POTTS, JEAN - De duivelse wens.
55274: POUBLON, R.M.L. - The cartilginous nasal dorsum and the postnatal growth of the nose. (Het kraakbenige neusdak in de groeiende neus). Proefschrift terverkrijging van de graad van doctor a/d Erasmus Universiteit Rotterdam. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54776: POUJOULAT, M. - Het regt van den paus. Antwoord op het vlugschrift: De paus en het congres. Naar het Fransch. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54618: POULAIN S.J., AUG. (UITGEGEVEN DOOR) - Geestelijk dagboek van Lucie Christine. 1870 - 1908. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
93074: POULET, GEORGES - La distance interieure. Etudes sur le temps II.
55447: POULPIQUET, O.P., A. DE - L' Objet intégral de l' Apologétique. Etudes de Philosophie et de Critique Religieuse. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88391: POULUS, A.J. (ARTS) - Uithoudingsvermogen. Serie trainingsbrochures 2, Nederlandse Sport Federatie.
84496: POURTALES, GUY DE - Richard Wagner. Mensch und Meister.
2981-4851: POURTALES GUY DE - Het leven van Chopin.
60188: POUS-DE JONGE, HENNIE DE - Reiken naar een nieuwe wereld. Van Oxfordgroep via Morele Herbewapening naar Initiatives of Change. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
56125: POUSSIN, L. DE LA VALLÉE - Bouddhisme. Opinions sur l'Histoire de la Dogmatique. Leçons faites à l' Institut Catholique de Paris en 1908. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
25202: POUWELSE, W. - Zorg & Zegen. Enkele aspecten van het ouder worden.
98003: POWEL OF GILWELL, LORD BADEN - Welpenhandboek.
22700: POWELL, NEIL - The book of change. How to understand and use the I Ching.
91765: POWELL, FRANK J. - Het Proces Jesus Christus.
27808: POWELL, JONATHAN - Sam een mijnwerkersjongen in de jaren dertig.
92391: POWELLL, MILTON - Breng uw zenuwen tot rust. Ziek zijn, zelf beter worden.
85601: POWER, EILEEN - Medieval People. History as shown through the daily lives of ordinary people, chosen to illustrate various aspects of the social scene in the Middle Ages.
48625: POWER, P.B. - Een troost voor zieken. Vert.
57304: POWER, BRIAN - De Marionet. Het leven van Pu Yi. Laatste keizer van China. Kaartje. Vert. (De Haan Biografie)
42082: POWER EILEEN - Medieval people
46835: POWER, EILEEN - Het dagelijks leven in de Middeleeuwen. Vertaling uit het Engels. Aula-Boeken.
18491: POYER, JOE - De Chinese agenda. Zwarte beertjes 1768.
10539: POYER JOE - Schot uit de hel. Zwarte beertjes 1846.
15636: POZZA / FONTANELLA / E.A. - Premio Burano di Pittura. 16 edizione, 12-27 settembre 1981.
9332: POZZOLI MILENA ERCOLE - Kastelen an de Loire.
6962: PRAAG MR. DR. J.A. VAN - Valasquez. AO-boekje 824.
14526: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Saul.
97077: PRAAG MR. DR. J.A. VAN - Valasquez. AO-boekje 824.
93379: PRAAG, PROF. H. VAN - Parapsychologie en religie. Hogere machten, primitieve religie, mystiek, kosmische religie, openbaringsreligie.
80020: PRAAG, E. VAN - levenservaringen van een Israeliet van voor en tijdens den oorlog. (W.O. 2.)
81040: PRAAG, J.P. VAN (CHAIRMAN) / BLACKHAM, H.J. (SECRETARY). - International Humanist and Ethical Union and its Member-Organizations.
81110: PRAAG, S. VAN - De Volkeren van de Sowjet-Unie.
83045: PRAAG, H. VAN - De kunst van het opvoeden.
84783: PRAAG, PROF. H. VAN - Een nieuwe hemel en een bieuwe aarde. Alles wordt anders. Perspectieven en toepassingen van de parapsychologie.
5392-3665: PRAAG PROF. H. VAN - De vier gezichten van Jerusalem. De plaats Zion in het joodse geloofsleven.
6334: PRAAG MR. DR. J.A. VAN - Nieuw licht op Alva. AO-boekje 475.
34532: PRAAG VAN M.M - Wandelingen door oud en nieuw Parijs
97131: PRAAG, PH. VAN - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
46461: PRAAG, H. VAN - Wijsheid en Schoonheid van India. Geïll. Phoenix Pocket no. 75
51280: PRAAG, SIEGFRIED VAN - Met steltloperspasjes. Verhalen en schetsjes.
59303: PRAAG, DRS. H. VAN EN PENKALA, E. F.R.G.S. (RED.) - Alles wat U weten wil. Een encyclopedisch compendium. Geïll.
52567: PRAAG, H. VAN - Wijsheid en schoonheid van India. Phoenix - pockets. Foto's.
58452: PRAAG, DR. H.M. VAN - Psyche aan banden. Beschouwingen over biologische psychiatrie en psychofarmacologie. - Meducation Service. Scripta Clinica.
51990: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Korte karavaanweg.
97448: PRAAG, SIEGFRIED VAN - De West-Joden en hun letterkunde sinds 1860.
56962: PRAAG, DRS. H. VAN - Drukwerk en communicatie. Oorsprong en perspectief. Afb. (Kerstuitgave).
22753: PRAAG, PROF. DR. MR. J.A. VAN - Velasquez. 300 jaar geleden overleed de grote Spaanse schilder. AO-boekje 824.
41591: PRAAG VAN H - Psychologische encyclopedie
24589: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Saul.
16594: PRAAG, H. VAN - Dialoog der generaties.
19046: PRAAMSMA, DR. L. - Calvijn.
49030: PRAAMSMA, DR. L. - De belijdenis in de crisis.
94223: PRAAMSMA, DR. L. - Het dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19de eeuw.
88096: PRADE, E. - Beter surfen met de zeilplank.
49287: PRADE, K - Plankzeilen. Sport in beeld. Onder red. van Peter van Wagensveld. Ill.
5831: PRADE E. - Beter surfen met de zeilplank.
11503: PRADWIN, MICHAEL - Het erfgoed van een Mongool. 2 De Nazaten.
88774: PRAKKE, PROF.DR. H.J. - Garven. Van de oogst der laatste jaren (De jaren van de - Prakkehof).
82224: PRAKKE, DR. H.J. - Uit de Asser annalen. Hoofdstedelijke hoofdstukken uit: Deining in Drenthe.
95275: PRAKKE, H.J. - Uit de Asser annalen. Hoofdstedelijke hoofdstukken uit - Deining in Drenthe.
80973: PRAKKE, DR. H. - Van perswetenschap tot publicistiek. Openbare les gehouden ter opening van zijn colleges als privaat-docent in de publicistiek en wel in het bijzonder de perswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 18 oktober 1956.
80974: PRAKKE, DR. H. - Van perswetenschap tot publicistiek. Openbare les gehouden ter opening van zijn colleges als privaat-docent in de publicistiek en wel in het bijzonder de perswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 18 oktober 1956.
83168: PRAKKE, PROF.DR. H.J. - Rooner Epiloog. Bij de Mepper ""Garven"".
86041: PRAKKE, H.J. / WESTRA VAN HOLTE, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 3/4. Met o.a.: Verrassende vondst over de stichting van Holland (Michigan), Devoorhoede bestond voor het merendeel uit Drentenaren! - De Drentse Havezathen en hun bewoners. Het Huis te Echten.
86046: PRAKKE, H.J. / MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 19. Nr. 1. Met o.a.: de hokvaste Drent, Drentse treklust in de loop der tijden. - Het drents Genootschap. - De Zwarver.
86048: PRAKKE, H.J. / MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 19. Nr. 3. Met o.a.: De ridderschap in Drenthe. - Drenthe in Michican III: De over populatie en de landverhuizingskoorts rond 1847. In het bijzonder ten aanzien van Drenthe.
86049: PRAKKE, H.J. / MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 19. Nr. 4. Met o.a.: Drenthe in Michigan IV: De Huiss Luden tho Sleen. Een emigratie brandpunt onder de loupe. - De Drentse Vlag.
86051: PRAKKE, H.J. / MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 19. Nr. 6. Met o.a.: Drenthe in Michigan VI: Het schisma in de Drentse dorpsgemeenschap. - In memoriam Mevrouw R.P. van Wageningen-Drewes.
86062: PRAKKE, H.J. / MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 21. Nr. 4. Met o.a.: Het ""Jan Rigterink Fonds"" te Veenoord. - Het Provinciaal Museum van Drenthe, Assen.
86402: PRAKKE, H.J. / WESTRA VAN HOLTE, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 3/4. Met o.a.: Verrassende vondst over de stichting van Holland (Michigan), Devoorhoede bestond voor het merendeel uit Drentenaren! - De Drentse Havezathen en hun bewoners. Het Huis te Echten.
86421: PRAKKE, H.J. / RIDDERING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 11. Met o.a.: De nieuwe Drentse schaapskooi geopend, te Kraloo. - Drentse Treklust.
95254: PRAKKE, H.J. - Drenthe in Michigan. 'n studie over het Drentse in de Raalte-trek van 1847. Bijdrage tot de sociologie van het schisma in de Drentse dorpsgemeenschap.
82225: PRAKKE, DR. H.J. - Uit de Asser annalen. Hoofdstedelijke hoofdstukken uit: Deining in Drenthe.
87500: PRAKKE, DR. H.J. - Uit de Asser annalen.
87524: PRAKKE, DR. H.J. / MULDERS, JOHANNES (ILLUSTRATIES) - Drenthe hoog opstoten. Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drents boekdrukker.
58004: PRAKKE, PROF. DR. H.J. (SAMENSTELLING) - Volksverhalen uit Drenthe. Of: De bruid waarom niemand danste. Ill. Onze Volksverhalen.
85253: PRAMOEDYA ANANTA TOER / BOUWMAN, CARA ELLA (VERTALING) - Guerrillafamilie.
48760: PRANGER, DR. D. (RED.) - De zin van het rekken van het leven. Een publikatie van het Nederlands Gesprek Centrum.
43207: PRAS P DS - Preek Zondag 18 juni, 25 februari, 27augustus 3 september, 3 december 1944
53381: PRAT, S.J., F. - Saint Paul. ''Les Saints'' (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
56256: PRAT, S.J., F. - Origène. Le théologien et l'exégète. - La pensée Chrétienne. - (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54329: PRAT S.J., F. - La théologie de Saint Paul. Première partie. (Bibliothèque de théologie historique.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
18345: PRATHER, R.S. - Shell Scott. De vrouw in het wit. Detective.
54844: PRATI, CARLO - Papes et cardinaux dans la Rome moderne. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
25591: PRATOLINI, VASCO - Kroniek van arme gelieven.
52228: PRATT, REX K. - Vertel het mijn zoon. Roman. Vert.
23247: PRAUSE, G. - Kopstukken, zoals niemand ze kent. Wie was het? Vijftig voorvallen uit het leven van bekende figuren uit de literatuur, muziek, wetenschap en geschiedenis.
74979: PRAZ, MARIO - Het verdrag met de slang.
29529: PRAZ, MARIO / QUILICI, FOLCO - Toscana.
57746: PRECHTL, HEINZ & BEINTEMA, DAVID - The Neurological examination of the Full Term Newborn Infant. Little Club Clinics in Development Medicine No 12. Ill.
96899: PREDRAG MILOSAVLJEVIC - Volkskunst uit Joegoslavie. 9-27 Februari 1952. Paleis voor Schone Kunsten, Brussel.
79357: PREE, INK DE / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 2, 1997. met o.a.: Aanwinst: Eduard Hermans. - Multipels Jan van der Vaart.
79360: PREE, INK DE / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 1, 1998. met o.a.: Sasla scherjon. - Chinees porselein met Nederlandse familiewapens.
49897: PREETORIUS, JOHANNA (ZUSAMMENGESTELLT UND MIT BILDERN VERSEHEN DURCH) - Knaurs Spielbuch
14860: PREGLJ, DIJNA / TIJSSEN, HARM - Solo voor Sarajevo.
55942: PREMSELA, DR. B. - De Ongehuwde Man. Sexuële problemen.
20486: PREMSELA, MARTIN J. (REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE) - Perles de la Poésie Francaise.
30822: PRENDERGAST CURTIS - De eerste vliegeniers
11544: PRENEN, H.L. - Rembrandt en Christus.
81647: PRENEN, H.L. - Rembrandt en Christus.
39489: PRENEN, H - Echt waar, inwendige geneeskunde
11320: PRENSKY / VOLPE / DODSON / E.A. - The Pediatric Clinics of North America. Volume 23, number 3, august 1976.
9323: PRESCHER HANS - Kurt Tucholsky. Köpfe des Zehnte Jahrhunderts. Band 13.
52671: PRESSAT, ROLAND - Inleiding tot de demografie. Geografie. Aula 550. Grafieken. Vert.
43238: PRESSENSE DE E - Een levenslustig troepje
56187: PRESSENSÉ, FRANCIS DE - Cardinal Manning. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
50718: PRESSENSÉ, MEVR. DE - De Buren van Mevrouw Bertrand. (Vert.)
48776: PRESSENSÉ, E. DE - Huishoudstertje. Tip-Top-Serie. Geïll. Bibliotheek voor jongens en meisjes.
77713: PRESSER, PROF.DR. J. - Europa in een boek.
58970: PRESSER, PROF. DR. - Dingen die niet voorbijgaan. Persoonlijk geschiedeverhaal van 1900 tot vandaag. Geïll. Een Vara-productie.
57326: PRESSER, DR. J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom. 1940-1945. Twee delen. Geïll.
49933: PRESSER, J. / ROOD, COEN - De nacht der Girondijnen / Westerbork. Meulenhoff Pockets 156.
57720: PRESSER, DR. J. - Amerika. Van kolonie tot wereldmacht. De geschiedenis van de Verenigde Staten. Ill. Kaarten
10004: PREUSS PAUL - Core.
9545: PRICE RICHARD - The Breaks.
43312: PRICE NANCY - night woman
85200: PRICE, RICHARD H. - Abnormal behavior. Perspectives in conflict.
92849: PRICE, ANTHONY - Spionnen.
92937: PRICE, RICHARD - Clockers.
43578: PRICE NANCY - In de stilte van de nacht
10076: PRICE RICHARD - Clockers.
10297: PRICE NANCY - Fatale ontmoeting.
93903: PRICK, LEO G.M. - Demonen van de middag. De midlevencrisis: Een episode in het leven van de mens.
93749: PRICK VAN WELY, M.A. - Japanse sagen en verhalen.
103.193: PRICK VAN WELY, M.A. - Japanse sagen en verhalen.
103.194: PRICK VAN WELY, M.A. - Mythen en sagen van India.
53509: PRICK-BRABERS, A EN LONIS, L. - Gedenkschrift. Veertig Jaar R.K. Vereniging Moederschapszorg. De Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen. Foto's. 1913 - 1953. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
85780: PRICK VAN WELY, M.A. - Stroop om te zweten. Beroepen in het Oud-Nederlandse lied. Kramers pocket Gkp 55.
97517: PRICK VAN WELY, MAX / HULS, HERMAN - Over het orgel en de orgelmuziek.
91932: PRICK VAN WELY, DR. F.P.H. VAN - Kramers' Engelsch Woordenboek. Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch. Negende onveranderde druk.
24300: PRICK VAN WELY, M.A. - O Hollands schoon. Bloemlezing van liederen en gedichten op Hollandse steden- en natuurschoon.
74936: PRICK VAN WELY, M.A. - O Hollands schoon. Bloemlezing van liederen en gedichten op Hollands steden- en natuurschoon.
3425-4656: PRIEBERG FRED. K. - Mozaiek der moderne muziek.
7172: PRIEM DR.H.N.A. - Isotopen-geologie. AO-boekje 942.
102.819: PRIEM, DR. H.N.A. - Wij meten miljoenen jaren. Isotopen-geologie. AO-boekje 942.
11947: PRIESTLEY, J.B. - When we are married. A Yorkshire Farical Comedy.
42761: PRIESTLEY J.B - Droomgestalten
80934: PRIESTLEY, J.B. - Festival at Farbridge
87044: PRIESTLEY, J.B. - London End. Volume two of: The Image Men.
18102: PRIESTLEY, J.B. - Droomgestalten.
49849: PRIESTLEY, J.B. - De toverkring. (Vert.)
4373-459: PRIESTLEY J.B. - The Good Companion
51600: PRIGGE, DR. GÜNTER; GERHARD, DR. MICHAEL E.A. - Het BASF graanziektenboek. Schimmelziekten en schadebeelden in de graanteelt. Geïll. Vert.
90094: PRIGNLE, K. / EZELINGEN, VAN - Rapport van de Hoofdingeniers van den Provincialen Waterstaat in Gelderland en Zuid-Holland betreffende De Linge-Uitwatering.
45080: P., PRIMO, SCHUIL, MOERKERKEN E.A. - Haerlem, jaarboek 1930 met o.a. Mr. H. Ph. Visser, Jhr. A.W.G. van Riemsdijk, dr. Anton Hendrik Garrer, kroniek
88094: PRINCE, DEREK - Het geheim van een goed huwelijk.
88233: PRINCE, DEREK - De Doop.
88232: PRINCE, DEREK - De Doop.
88234: PRINCE, DEREK - De Doop.
75160: PRINCE, PROF. DEREK - Israel. Een groot raadsel.
8873: PRINS HARRY - De geheimzinnige raketbasis.
15280: PRINS, JOHANNA - Erik, Tato en Jacinta.
1249-2712: PRINS DR. J.J. - Aantekeningenschrift voor dierkunde. Ongewervelde dieren.
96356: PRINS, JAN / SPRUIT, RUUD / E.A. - Rotterdam een nieuw gezicht.
101.865: PRINS, IR. H. / E.A. - Kleinschalige activiteiten op en langs de vluchtstrook. Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen.
80436: PRINS, DR. P. - Het geweten in de praktijk. Libellenserie Nr. 362.
23549: PRINS, J.C. - Uit mijn pastoraal leven.
46188: PRINS, P; GRAAF, T. DE - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 86 - 4; juli - augustus 1999. Vijf voor twaalf: het Olympisch Stadion; De Amsterdamse geldmarkt in de eerste helft der negentiende eeuw / Verspreide bijdragen over Amsterdam in 1998 e.o. Geïl
84155: PRINS, PROF.DR. J.A. - Korte leergang der Meteorlogie.
24270: PRINS, K.D. / STEEGE, J. TER / E.A. - Historische mededelingen. Officieel orgoon van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. 22 Jaargang no. 4. Met o.a. Tjeerd Oeds Ma Hylke Hylkema - Torenblazen met oudjaar.
B4447: PRINS BERNHARDT CULTUURFONDS DRENTHE / FLIP DRUKKER / MONIQUE KALFSBEEK / E.A. - Oranjekanaal. 12 boekjes en informatiefolders in cassette over het Oranjekanaal.
10314: PRINS JAQUELINE - Ab moet brommen.
52614: PRINS, LOD. - Beter Schaken. Met 47 diagrammen.
20877: PRINS, HARRY - Diefstal
105006: PRINS, AART C. (SAMENSTELLER) - Het monster in de lift, en andere griezelverhalen. Zwarte beertjes 1009.
105005: PRINS, AART C. (SAMENSTELLER) - De bewoner van het meer, en andere griezelverhalen. Zwarte beertjes 1225.
99567: PRINS, HENNY - Dichter bij de hemel.
89344: PRINS, LOD. - Grunfeld verdediging en schaakpractijk. Beschouwingen, aan meesterpartijen ontleend, over een veelgespeelde opening. Met tal van diagrammen.
B42832: PRINS-SCHIMMEL, META - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
30618: PRINS J.A - Grondbeginselen van de hedendaagse natuurkunde
B42831: PRINS-SCHIMMEL, META - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
47031: PRINS, DR. A EN WALSTRA, DR. IR. P. - Naar onze smaak ….. Inaugurele redes uitgesproken op 16 nov. 1978 te Wageningen.
60067: PRINS, PIET - Het gouden sieraad. Geïll.
2596-2711: PRINS DR. J.J. - Aantekeningenschrift voor het menselijk lichaam.
74585: PRINSEN, J. - Overdruk uit De Gids, 1915 No. 3. Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.
25624: PRINSEN, M. - Het blinkende kruis.
39580: PRISCO, JOHNSON - De kleine katten encyclopedie
18745: PRITAM, AMRITA - Die man.
14462: PRITCHARD, DAVID - Spel, spelen, spelletjes.
39137: PRITCHARD, J.B - Gibeon waar de zon stil stond, de ontdekking van de bijbelse stad
84102: PRITCHARD, J.B - Gibeon waar de zon stil stond, de ontdekking van de bijbelse stad
87539: PRITCHETT, V.S. - The living novel and later appreciations.
54587: PROBST, DR. FERDINAND - Brevier und Breviergebet. Mit Approrobation. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
79464: PROBSZT, GÜNTHER - Goldmünzen. Ein Brevier.
87889: PROBSZT, GÜNTHER - Goldmunzen. Ein Brevier.
56466: PROD'HOM, S - Geest en Woord. De Handelingen. Vert.
97632: PROFFITT, NICOLAS - De bittere wraak.
102.144: PRONK, P. / RANDWIJK, H.M. VAN / WILLEMS, G.F. (RED.) - Nederlandse Wereldatlas. De wereld in kaart, woord en beeld.
43324: PRONK KEES - Huis van alle winden
71257: PRONK, KEES - Huis van alle winden.
105819: PRONKER, T.F.J. / ECK, H.M. VAN - Vlieland van Hors tot Horn.
81427: PROOIJE, L.A. / LINGE, J.H. VAN / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 46, 1983, no. 1. Met o.a.: De paltrokmolen. - Aanwinsten: Landbouwmachines.
45662: L.A. VAN PROOIJE E.A. - Nederlands Openluchtmuseum B&M 1989:1. Geïll.
7692: PROOIJEN DRS. A. VAN - Voor en tegen van de economische groei. Economie. AO-boekje 1279.
7691: PROOIJEN DRS. A. VAN - Voor en tegen van de economische groei. Economie. AO-boekje 1279.
7690: PROOIJEN DRS. A. VAN - Voor en tegen van de economische groei. Economie. AO-boekje 1279.
7377: PROOIJEN DRS. A. VAN - werkloos toezien. Kabinet en conjunctuur. AO-boekje 1140.
7376: PROOIJEN DRS. A. VAN - werkloos toezien. Kabinet en conjunctuur. AO-boekje 1140.
88905: PROOIJEN, DRS. A. VAN - De val van het pond. Britse Gemenebest en Europese Gemeenschap. AO-boekje 1189.
25682: PROOIJEN, DRS. A. - De val van het Pond. Britse Gemenebest en Europese Gemeenschap. AO-boekje 1189.
25705: PROOIJEN, DRS A. / HAJER, DRS. J. - De optimale belastingbetalers. AO-boekje 1256.
49121: PROOSDIJ, C. VAN EN ZEEGERS, M. - Lachen mag van Aesculapius
53407: PROOSDIJ, C. VAN (VDM) - De profeet Daniël. Twee delen. Deel 1: H. 1 - 6: De Gezant van Israëls God aan het hof te Babel. Deel 2: H. 7 -12. De profeet der vertroosting voor het uitverkoren volk. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
24666: PROOST, DR. K.F. - Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap.
38914: PROOST, ROMEIN - Geestelijk Nederland 1920-1940, 2 delen compleet
92071: PROOST, DR. K.F. / HORREUS DE HAAS, G. - Het vrijzinnig protestantisme III. In zijn vrhouding tot cultuur, wetenschap, kunst, moraal en opvoeding.
38939: PROOST. K.F - Bijbelse figuren
91936: PROOST, DR. K.F. - Bijbelse figuren.
21928: PROOST, DR. K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur. Deel 1: De Middekeeuwen.
21929: PROOST, DR. K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur. Deel II: De Zestiende en Zeventiende Eeuw.
51151: PROOYEN, L. VAN - Het Aquariumboek. Geïll.
99595: PROP, G. - Atlas van Nederland en de Indien. Met kaarten in kleur.
57931: PROP, G. - Atlas van Nederland en de Indiën voor de Lagere School.
57932: PROP, G. EN BEEK, B.J. TER - Atlas van Nederland, De West , Nieuw-Guinea en Indonesië. Geëllustreerde uitgave.
89785: PROSEK, JOSEF (PHOTOGRAPHIES) / KLEIN, OTA (TEXTE) - Tchecoslovaquie. Couleurs du Monde, collection dirigee par J.-E. Imbert.
21525: PROTO, LOUIS - Meer energie!! Verhoog je levenslust op natuurlijke wijze.
38654: PROUDLEY, RAALTE - Heidetuinen in kleur
646-4897: PROUJAN CARL - Geheimen van de diepzee.
26999: PROUJAN, CARL - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Geheimen van de diepzee.
54101: PROULX, E. ANNIE - Scheepsberichten. Vert.
41965: PROUST MARCEL - Briefe zum leben
20459: PROUST, MARCEL - Lettres Choisies.
51083: PROV. ZEEUWSE VER. VOOR VREEMDELINGEN VERKEER. - Reisboek van Zeeland. Afb.; kaartje.
15396: PROVAND WEBSTER, J. - Het orakel van Baal. Een verhaal van eenige zonderlinge voorvallen in het leven van Professor Horatius Carmichael.
101.331: PROVINCIALE BESTUREN - De toekomst van het Noorden des Lands. Een ontwikkelingsplan voor de periode 1960-1980. Groningen, Friesland en Drenthe.
104033: PROVINCIALE PLANOLOGISCHE COMMISSIE - Groningen 2000. Hoofdlijnen van de Ruimtelijke Ontwikkeling.
82638: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. / BINNEBEKE, E.J.B.D. VAN / E.A. - Bulletin van het Rijksmuseum. Jaargang 41, nummer 1. Met o.a.: De zeventiende eeuwse zeeheldenportrettenreeks van Abraham Westervelt. - Een godheid zonder harnas. Over Tetrode, Goltzius en een bronzen Olympier.
52601: PRUD'HOMME VAN REINE, DR.W.J. (SAMENSTELLING DOOR) - Wat vind ik in de duinen? Excursie boekje. Afb.
57572: PRUD' HOMME VAN REINE, DR. W.J. - Wat vind ik in de duinen? Excursieboekje. Geïll.
2442-2364: PRUSSMANN - Kunstlerbegegnungen mit dem Emsland. Teil 2. Der maler Hermann Prussmann.
57006: PRUYS, SIMON MARI - Terug naar het natuurlijke. Afb.
34765: PRYCE-JONES D, HOPKER T - Wenen, Time Life serie steden
11523: PRYCE-JONES, DAVID / HÖPKER - Wenen. Steden. Time-Life Boeken.
60052: PRYOR, KAREN - Een hond en een dolfijn. De inleiding tot de click-training. Vert.
55806: PRZYWARA S.J., ERICH - Majestas Divina. Ignatianische frömmigkeit. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
16198: PSILKAKIS, NIKOS / DROSSOS - De kloof van Samaria.
53781: PUBBEN, C.S.S.R., J (NAAR HET LATIJN BEWERKT DOOR) - Het leven van Jezus Christus. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
8718: PUCCI EUGENIO - Ganz Venedig. In 140 Farbphotos.
89758: PUCCI EUGENIO - Ganz Venedig. In 205 Farbphotos.
95029: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met de jaren dertig. Deel II.
19169: PUCHINGER, DR. G. (SAMENSTELLER) - Dr. Jelle Dijkstra. Gesprekken en Geschriften.
19065: PUCHINGER, DR. G. - Zending en ontwikkeling. Gesprekken met Smeets, Goudzwaard, e.a.
92277: PUCHINGER, DR. G. - Polarisatie?
24846: PUCHINGER, DR. G. (SAMENSTELLER). - Toekomst van het Christendom.
24505: PUCHINGER, DRS. G. - Reis naar Rome. Anno domini 1962. in afwachting van het Concilie.
90122: PUCHINGER, G. - In Memoriam Prof. Dr. K. Schilder (1890-1952) Gereformeerd confessor. Herdenkingsrede.
35904: PUCHINGER, DR. G. - Zending en ontwikkeling. Gesprekken met Smeets, Goudzwaard, e.a.
52433: PUCHINGER, G. - Colijn. Momenten uit zijn leven. Boeket Reeks. Foto's.
57248: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met de jaren dertig. II. Foto's.
92279: PUCHINGER, DR. G. - Theologische persoonlijkheden.
97355: PUCHINGER, G. - Persoonlijkheden I.
34908: PUCHINGER G - Ontmoetingen met buitenlandse politici
34905: PUCHINGER G - Ontmoetingen met theologen
34906: PUCHINGER G - Ontmoetingen met Nederlandse politici
37846: PUCHINGER G - Ontmoetingen met historici, Bolkestein, Huizinga, Smit, Gerretson, e.a
99283: PUGNETTI, GINO / COZZAGLIO, PIERO (ILLUSTRATIES) - Het nieuwe honden boek. Meer dan 180 honden, voorzien van prachtige kleuren-illustraties.
89959: PUGNETTI, GINO - De groten van alle tijden. Beethoven.
43394: PUGNETTI GINO - Prakticsh handboek honden met meer dan 300 honderassen geheel in kleur
39176: PUIJENDIJK, DE JONG E.A, REDACTIE - b en m, bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1982 no 1 en 2 compleet jaargang
39178: PUIJENDIJK, DE JONG E.A, REDACTIE - b en m, bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1985 no 2
92614: PUISTER, A.T. / KONING, A.J. / E.A. - Munt- en penningkundig nieuws. Januari 1977, 1e jaargang nr. 1. Met o.a.: De muntslag in Noord-Brabant. - Penningen van Geer Steyn.
88749: PUISTER, A.T. / ELZINGA, G. / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. april 1977, 1e jaargang nr. 4. Met o.a.: De muntslag in Noord-Brabant door de eeuwen heen. - Een hondenhalsband met scheepjesschellingen.
76265: PUISTER, HENK / SCHREUDER, GEERT (ILLUSTRATIES) - Mit maddeln en spaddeln.
105766: PUISTER, HENK / SMIT, HENK - Woddels van t bestoan.
97682: PUISTER, HENK - Mit maddeln en spaddeln.
77185: PUISTER, HENK / GRIMME, GERHARDUS / DIEMER, HANNY / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 7, Nr. 27 december 1988. Met o.a.: n Taiken aan zee - Brieven uut t Westerketier - t Volle leven van Ebbert Venemoa.
10950: PULLES TINY / TOONDER - Als een bont Mozaiek.
79473: PULLES, T. - Start.
53944: PULLY, HENRY DE - La Divinité de Jésus-Christ. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
51568: PÜLZ, KLAUS MOSHE - Brandpunt Israël. Telos-boek nr. 126. Vert.
90743: PULZ, KLAUS M. - Brandpunt Israel. Alarmsignalen van de eindtijd gezien vanuit het standpunt van een christen-jood. Israels profetie maakt zichtbaar geschiedenis.
37246: PUNCHINGER G - Doctor Algra de friese senator
4490-1040: PUNIET J. DE - Liturgie van het Heilig Misoffer.
103.074: PUNT, W.A.M. - Toeristen in de derde wereld. Ontwikkelingen in het in het internationale toerisme. AO-boekje 1872.
25928: PUNT, W.A.M. - Toeristen in de derde wereld. Ontwikkelingen in het in het internationale toerisme. AO-boekje 1872.
43528: PURCELL DEIRDRE - Afscheid van insher
15973: PURCELL, DEIDRE - Die nacht aan het meer.
74132: PURDY, JAMES - De gewaden der levenden.
49144: PURVES, LIBBY - De kunst, (g)een perfecte moeder te zijn. (Vert.)
81199: PURY, ROLAND DE - Das Abenteuer der Freiheit. Sieben Meditationen über die Versuchung Jesu.
54535: PUSTER, PETRA (HRSG.) - Nähen. Neue Ideen für ein chönes Zuhause. Tipps und Tricks aus dem PFAFF-Nähstudio. Kreathek. Afb.
53719: PUT, EDDY; HARLINE, CRAIG - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius. 1542-1620.
101.524: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 57, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Vagant/Kladderadtsch. – Dirk van Esbroeck. – Jean Pierre Yvert. – Volksmuziek in ballingschap. – Mondharmonica. – Draailier.
101.517: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 50, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Pete Seegers. – Bert Lloyd. – De Peruaanse harp. – Muziek voor viool en gitaar.
101.523: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 56, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: The Dubliners. – Battlefield Band. – Stapel. – Fuat Suaka. – Cabrette.
101.531: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 64, Jaargang 8, april 1985. Met o.a.: De Nieuwe Snaar. – Micho Russell. – Johnny Silvo. – Portugese Muziek. – Fisher and Trezise. – Rene Zosso.
101.540: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 73, Jaargang 9, november 1986. Met o.a.: Accentnummer: kinderlied, The Triffids.
101.522: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 55, Jaargang 6, 1983. Met o.a.: Scharluin. – Brass Monkey. – Norris. – Inhoud 1982/1983. – Veel recencies.
101.528: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 61, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Parelmoer. – Doedelzak: de bock. – Ian Mackintosh. – Amsterdamse straatmuzikanten. – Tekstschrijven. – Samoa.
101.521: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 54, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Gabriel Yacoub. – Pyewackettt. – Circus Caprioli. – Dobro.
101.526: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 59, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Fungus. – Filet Americain. – Alan Stivel. – Cafe charbons. – Salsa. – Kantele.
101.520: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 53, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Silly Wizart. – Marion Arts en Robbie Laven. – De Cavaquinho. – Kiekesum. – Klezmorim.
101.519: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 52, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Straatmuziek. – Kormoran. – Lieve van Mileghem. – Columbiaanse muziek. – Dageraad.
101.534: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 67, Jaargang 8, december 1985. Met o.a.: Billy Bragg. – Lo Jai. – Squish. – Cor Snelders. – Anwal.
101.516: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 49, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Proper Little Madams. – Hans Troost. – Pedro Caldeiro Cabral. – Instrumenten. – Deutsches Volksliedarchiv.
101.536: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 69, Jaargang 9, 1986. Met o.a.: Rens van der Zalm. – De Doedelzak. – De Maori. – Zweden. – The Men They. – Couldn't Hang.
101.535: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 68, Jaargang 9, februari 1986. Met o.a.: Drumbone. – Oisin. – Noord-Limburg. – Kortjakje.
101.532: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 65, Jaargang 8, juni 1985. Met o.a.: Lilienthal. – Nass el Ghiwane. – J.H. Speenhoff. – Danspraktijk.
101.530: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 63, Jaargang 8, maart 1985. Met o.a.: Wannes Raps. – Dario Domingues. – Sonerien Du. – Swing from Paris.
101.539: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 72, Jaargang 9, september 1986. Met o.a.: Ierland special: De Dubliners, De Danann, Ierse vrijheidsliederen, Van Morrison.
101.538: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 71, Jaargang 9, juli 1986. Met o.a.: West Brabant. – Perlinpinpin Folc. – Antilliaanse muziek.
101.537: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 70, Jaargang 9, mei 1986. Met o.a.: Fairport Convention. – Finland. – Enquete.
101.533: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 66, Jaargang 8, september 1985. Met o.a.: Rob Baily and Leon Rosselson. – Joost Belinfante. – Jon Strong. – Moussem. – Traditie in Wijdenes.
101.518: PUTS, LIESBETH (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 51, Jaargang 7, 1983. Met o.a.: Volluk. – Cuarteto Cedron. – Orakel van Gandalf. – Gulden carriereregels.
101.527: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 60, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Volksdans in Nederland. – Boys of the Lough. – Kapelye. – Komponisten en volksmuziek.
101.525: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 58, Jaargang 7, 1984. Met o.a.: Rosina de Peira e Martina. – Jakkes. – Werktuig. – Frankie Armstrong.
101.529: PUTS, LIESBETH / KOENE, PETER (RED.) / E.A. - Folkgids Janviool. Nr. 62, Jaargang 8, januari 1985. Met o.a.: Het Brabants Volksorkest. – Folk en pop. – Folk in de DDR.
58264: PUTSCHER, MARIELENE - Geschichte der medizinischen Abbildung. II. 1600 bis Gegenwart.
60350: PUTTEN, DR. J. VAN - Zoveel kerken, zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden. Landkaart. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
14979: PUTTEN, JAN VAN DER - Latijns-Amerika. Politiek. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 25 landen.
24554: PUTTO-BOL, TRUDY - Bijbels museum.
19300: PUYENBROEK, DR. J.I. - Op de grens van levensvatbaarheid. AO-boekje 1942.
103.134: PUYENBROEK, DR. J.I. - Op de grens van levensvatbaarheid. AO-boekje 1942.
10394: PUZO MARIO - Dwazen sterven.
92868: PUZO, MARIO - De Vierde K.
51274: PYKE, MAGNUS - Lang en gezond leven. Wat brengt ons de oude dag. Vert.
17056: PYLE, ERNIE - Last Chapter.
36368: PYLE, WILLIAMSON - Het christelijk geloof vandaag, prisma no 994
6028: PYM BARBARA - Geweldige vrouwen.
91933: PYM, T.W. - Moderne psychologie en het leven van den Christen.
79012: QUADEKKER (KAPITEIN-PAARDENARTS B.D.) - Het Paard. Lichaamsbouw en Inwendige Organen. Met 5 (beweegbare) gekleurde platen en 98 afbeeldingen.
39347: QUADERNS, O, WEST, P - De architectuur van de droom, essay over het ontwaken van de rede
3844-1074: QUANT DR. C.A.J. - Over Symbiose als een der leidende beginselen der evolutie. En over haar betekenis voor gezondheid en ziekte van de mens.
51044: QUARLES VAN UFFORD, JHR. DRS. C.C.G. - Amsterdam voor 't eerst gefotografeerd. 80 Stadsgezichten uit de jaren 1855-1870. De Bussy Paperbacks.
53638: QUARLES VAN UFFORD, C.G.C.; ESHUIS, J.A.; HELLINGA, G. E.A. - Driekwart eeuw plattelandsgroei. 1888 - 1963. Jubileum-nummer v/h tijdschrift der Ned. Heidemij. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
52428: QUARONI, PIETRO - Russen und Chinesen. Die Krise der kommunistischen Welt. Vert.
74425: QUARRIE, STUART - Race Navigation.
99015: QUAST HZ., J. - De Grieksche Kerk (De Griekse Kerk). Kerk en Secte, Serie IV, No. 10, No. XVIII.
85197: QUAY, PROF. DR. J.E. DE / STRAATEN, DRS. A. VAN / E.A. - De verhouding tussen maatschappelijk werk en cultureel werk. Nota's, prae-adviezen en discussies van het overleg gevoerd in februari 1955 en mei 1957.
105990: QUEEN, ELLERY - Dood in de schoenen.
105991: QUEEN, ELLERY - Mr. Misdaad.
105970: QUEEN, ELLERY - De tegenspeler.
105971: QUEEN, ELLERY - Met rode letters.
105961: QUEEN, ELLERY - De dertiende gast.
105962: QUEEN, ELLERY - Het mysterie van de hoge hoeden.
105963: QUEEN, ELLERY - Moord in Hollywood.
105964: QUEEN, ELLERY - Hartenvier.
105965: QUEEN, ELLERY - De halve schaar.
105966: QUEEN, ELLERY - Paniek op Manhattan.
89221: QUEEN, ELLERY - mr. Misdaad.
105969: QUEEN, ELLERY - De tiendagsvlieg. (tiendags vlieg)
105973: QUEEN, ELLERY - En op de achste dag.
105974: QUEEN, ELLERY - Een man een man, een woord een moord.
105957: QUEEN, ELLERY - A study in terror.
105958: QUEEN, ELLERY - Het lippenstift mysterie.
72659: QUEEN, ELLERY - Ellery Queen Detective Nr. 5: De heksenprooi - De vermiste man. Stripverhaal.
105977: QUEEN, ELLERY - De Griekse doodkist.
105978: QUEEN, ELLERY - Moord achterstevoren.
105979: QUEEN, ELLERY - Het Huis Halverwege.
105980: QUEEN, ELLERY - 3X3=10.
105981: QUEEN, ELLERY - Moord op rijm.
105982: QUEEN, ELLERY - Zingend de pijp uit.
105983: QUEEN, ELLERY - Een moordenaar pleegt plagiaat.
105984: QUEEN, ELLERY - Een spelletje patience.
105985: QUEEN, ELLERY - De naakte waarheid.
105986: QUEEN, ELLERY - De dood schoot met scherp.
105987: QUEEN, ELLERY - Patient overleden, operatie geslaagd.
105988: QUEEN, ELLERY - De tanden van de draak.
105989: QUEEN, ELLERY - Horen, zien en zwijgen.
105967: QUEEN, ELLERY - De moordenaar heet Fox.
105968: QUEEN, ELLERY - De verliefde detective.
105975: QUEEN, ELLERY - Het geheim van de laatste letter.
105976: QUEEN, ELLERY - Het Egyptische teken.
105972: QUEEN, ELLERY - De Maniak.
44518: QUEEN ELLERY - Een man een man een woord een moord
18492: QUEEN, ELLERY - Een moordenaar pleegt plagiaat. Prisma detective 119.
104634: QUEEN, ELLERY - Met Ellery Queen de Wereld Rond. Prisma detective 128.
104631: QUEEN, ELLERY - De Avonturen van Ellery Queen. Prisma detective 500.
104632: QUEEN, ELLERY - Nieuwe Avonturen van E.Q. (Ellery Queen). Prisma detective 100.
35585: QUEEN E - Nieuwe avonturen van E.Q, prisma no 100
104633: QUEEN, ELLERY - Q.E.D. Queens Experimenten in Deductie. Prisma detective 412.
105956: QUEEN, ELLERY - De vierde zijde van de driehoek.
44421: QUENTIN PATRICK - Dood in het dwangbuis
3941-6156: QUENTIN DOROTHY - De kleine gevangene.
44523: QUENTIN PATRICK - Paniek inkluis
44450: QUENTIN PATRICK - Moord in troebel water
44438: QUENTIN PATRICK - Pose restante
8490: QUERIDO IS. - Studien. Tweede bundel.
23309: QUERIDO, ISRAEL - Simson de godgewijde.
54042: QUERIDO, IS. - Misleide majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de Oudheid.
50766: QUERIDO, ISRAËL - Simson. Ontreddering.
82222: QUERVAIN, ALFRED DE - Die Heiligung. Teil 1: Ethik. - Teil 2: Das Leben des Schriften im Zeichen von Kreuz und Auferstehung. - Teil 3: Die Lehre vom Gesetz Gottes.
91640: QUERVAIN, ALFRED DE - Das Gebet. Ein Kapitel der Christlichen Lehre.
88814: QUILICI, FOLCO - Het Blauwe Continent. Zeeduivels op de bodem van de Rode Zee.
9445: QUIN SUE - Beren Goed. Maak zelf teddyberen, mobiles en truien.
35746: QUINN L - The nursing clinics of North America, diabetes: apractical approach
14039: QUINT, ROB - Kamers van Koophandel. AO-boekje 1646.
88936: QUINT, ROB - Kamers van koophandel. AO-boekje 1646.
48067: QUINT, WIM - Langs draadloze wegen. Boortorenreeks 22. Foto's
16744: QUINT, ROB - Energiebesparing. AO-boekje 1781.
25830: QUINT, ROB - Kamers van Koophandel. AO-boekje 1646.
25879: QUINT, ROB - Eneriebesparing. AO-boekje 1781.
105099: QUINTANA, ANTON - Rufus: De rattenjacht.
105111: QUINTANA, ANTON - Een Grote Taak op Onyx.
105096: QUINTANA, ANTON - Rufus: De overlevende. Zwarte beertjes 1655.
105097: QUINTANA, ANTON - Rufus: Het kille ontwaken. Zwarte beertjes 1656.
21960: QUISPEL, A. / WITTEMAN, M.-CHR. - Pensioenen. AO-boekje 2552.
60391: QUISPEL, PROF. DR. G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden.
3022-814: QUISPEL H.V. - Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog.
88036: QUIST, M. - Verborgen schatten… in gelijkenissen.
75246: QUOIST, MICHEL - Gezocht wordt een zekere Jezus. Een boek van ontmoeting.
37512: QUONIAM, PIERRE - Het Louvre
19927: RAABE, J.A. - Sonnetten.
41579: RAABE WILHELM - Die akten des vogelsangs
103.027: RAADSEN, P.H. - De Nederlandse PTT. AO-boekje 1766.
16720: RAADSEN, P.H. - De Nederlandse PTT. AO-boekje 1766.
2720-4318: RAAF DR. K.H. DE / J.J.GRISS - Een Nieuwe Bundel. Deel 3. Letterkundig Leesboek voor scholen.
79460: RAAF, MR. K. DE / CONIJN, W. / E.A. - Westerheem, Jaargang XVIII, no. 5, 1969. Met o.a.: Vuurstenen ""sikkel"" of werkend deel (haak) van een eergetouw? (IV) - Vondsten te Hoorn uit het begin van de zeventiende eeuw.
2720-4673: RAAFF DR. K. DE / GRISS J.J. / HEERIKHUIZEN - Een nieuwe bundel. Derde deel. Bloemlezing van Nederlandse poezie en proza. 13de tot 18de eeuw.
2722-4674: RAAFF DR. K. DE / GRISS J.J. / DONKERSLOOT - Een nieuwe bundel. Vijfde deel. Bloemlezing van Nederlandse poezie en proza. 1880-1931.
90614: RAALTE, DS. J. VAN - De schrijfkunst in de Bijbellanden.
52270: RAALTE, DR. E. VAN - Nederlandse vorstelijke huwelijken en hun problematiek. Historisch-staatsrechtelijk beschouwd. (Nr. 28 in de serie geschriften Recht / Bestuur / Economie.)
22283: RAALTE, D. VAN - Handboek over bijzondere bloemen en planten.
58917: RAALTE, DS. J. VAN - Een losser gegeven. De betekenis van het boek Rut voor onze tijd
4217-3368: RAALTE HERMAN VAN / JONGE REINT DE - Drie vrienden met een boot.
73323: RAALTE, DS. J. VAN - Schetsenbundel. Het Boek Genesis, II.
97374: RAALTE, DS. J. VAN - Wat was De Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de Kruisgezinden.
18017: RAALTE-WICHERS, DIENEKE VAN - 100 bol- en knolgewassen. Fleuriade 11.
24831: RAALTE, DIENEKE VAN - Plezier met Azalea's.
46860: RAALTE, DR. E. VAN - Het Nederlandse Parlement.
27451: RAALTE, DS. J. VAN - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de ""Kruigezinden"".
57095: RAALTEN, P. VAN - Waar de zeewind waait. Geïll.
105771: RAANGS, BEREND - De Hervormde Kerk van Winsum (Gr.)
90100: RAAT, R.M. DE - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks N. 9. Inventaris van de Strafinrichtingen in de Provincie Overijssel.
30314: RAATGEVER J.G. MAJOOR - Van Heiligerle tot Korea
51114: RABAUD, WANDA - La Sainte-Chapelle
43523: RABB JONATHAN - De uitverkorene zwarte beertjes no 3094
10565: RABB JONATHAN - De Topman. Thriller. Zwarte beertjes 2875.
31688: RABE ERICH - Hobbyboek radiobestuurde modelvliegtuigen
48016: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel. Met illustraties van Gustave Doré. Vertaald door J.A. Sandfort
42610: RABINDRANATH TAGORA - Fruchtlese
18585: RABINYAN, DORIT - Perzische bruiden.
36113: RABL KURT - Die volkerrechtsgrundlagen der modernen friedensordnung, teil 1 Geschichte entwicklung, teil 2 gegenwartiger stand-zukunftsfragen, in 1 band
6791: RACHET / ANDEL / E.A. - Meesterwerken van het menselijk genie. Fascinerende bouwerken door de eeuwen heen.
58749: RACINE - Andromaque. Tragédie en cinq et en vers. 1667. Annotée par E.J. Bomli. 2e édition. (Lectures classiques. No. 36.) Kaartje.
4857-2428: RACINE J. - Theatre Complet de J. Racine.
4358-427: RACINE - Brittanicus
59242: RACKL, HANNS-WOLF - Duik in het verleden. Archeologie onder water - en reportage. Geïll. Vert.
53783: RACKL, DR. MICHAEL - Lebenskräfte im Dogma. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
91251: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 8: Das funfte Buch Mose. Deuteronomium.
98218: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 2. Das erste Buch Mose. Genesis Kapitel 1-12, 9.
98219: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 3. Das erste Buch Mose. Genesis Kapitel 12, 10-25, 18.
91247: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 4: das erste Buch Mose. Genesis Kapitel 25, 19-50, 26.
98222: RAD, GERHARD VON - Das Alte Testament Deutsch 8. Das funfte Buch Mose. Deuteronomium.
150021: RADCLYFFE HALL - De bron van Eenzaamheid
33798: RADDALL K THOMAS - t Gebeurde op Marina, roman
84655: RADDATZ, FRITZ J. - Lukacs.
54750: RADEMACHER, DR. ARNOLD - Das Seelenleben der Heiligen. Vierte und fünfte Auflage. (Katholische Lebenwerte). [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80313: RADEMAKER, C.S.M. / BRANDS, M.C. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 10, No. 3. Met o.a.: Het Athenaeum Illustre en de geschiedbeoefening. - Romein en Presser: eender, maar vooral anders.
83151: RADEMAKER, ALBERT (OMSLAG) / E.A. - Provinciehuis, open huis 1. Drenthe, de provincie, het bestuur en wat er allemaal aan vast zit.
48630: RADEMAKER, ANNEMARIE EN VOERMAN, JAAP (SAMENSTELLERS) - Voor geen goud wil ik ze missen. Vijfentwintig kostelijke familieportretten van o.a. Simon Carmiggelt.
5319-3595: RADEMAKER J.C. - De luister van het Heelal
39540: RADENBERG, W - Moderne plastik, einige Deutsche und auslandische bildhauer und medailleure unserer zeit
41878: RADHAKRISHNAN S - Die Bhagavadgita, einleitung, sanskrittext, ubersetzung, kommentar
84126: AL-RADI, NUHA - Dagboek uit Bagdad.
74359: AL-RADI, NUHA - Dagboek uit Bagdad.
9328: RADICE / ISOZAKI / WINES / E.A. - Terrazzo. 7. Spring 1992. Architecture & Design.
58186: RADIO-HOLLAND - Tips voor jachteigenaren die eens wat meer willen weten over de electronische boordinstrumenten. Ill.
27053: RADOMERSKA, MARYNA - Blinde ogen.
101.469: RAEBEL, CONSTANCE (VERTALING) - Elke Dag Een Verhaaltje. Het jaar rond met Disney. Herfst.
94083: RAEBEL, CONSTANCE (VERTALER) - Winnie de Poeh een verrassing voor Iejoor.
79786: RAES, HUGO - De vadsige koningen.
84936: RAES, HUGO - Bankroet van een charmeur. LRP 242.
33618: RAES HUGO - Een faun met kille horentjes
207-4992: RAFF FRIEDRICH - Peter TingelTangel.
55590: RAFFA, VINCENZO - La liturgia delle ore. Biblioteca di scienze religiose. Sezione III. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
94475: RAFTERY, GERALD - John en de grijze wolf. Prisma junior pocket J 63.
90353: RAGAZ, LEONHARD - Die Gleichnisse Jesu.
90352: RAGAZ, LEONHARD - Die Bergpredigt Jesu.
29572: RAGNAR HETTEMA, FELIX - Praktisch reform handboek.
56757: RAGON, E - Saint Jean Chrysostome. Eloge des saints martyrs. Homélie après le Tremblement de terre. Texte revu et annoté. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56609: RAGUIN, YVES - Spititualiteit. Wegen der beschouwing in oost en west. Vert.
B4622: RAHEB, MITRI - Geloven onder bezetting. Een Palestijnse theologie van verzet en hoop.
90601: RAHNER, KARL - Maria. Moeder van de Heer. Theologische beschouwingen.
91957: RAHNER, KARL - Geloof en aarde. Meditaties over geloof dat van de aarde houdt.
5452-3806: RAHNER KARL - Vom glauben in mitten der welt. Herder pocket 88.
90613: RAHNER, KARL - Experiment Mensch. Vom Umgang zwischen Gott und Mensch.
57810: RAHNER, KARL; GROSS, HEINRICH; KERN, WALTER E.A. (MEDEWERKERS). - "Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief. Onder redactie van Dr. Johannes Feiner; Dr. Magnus Löhrer. Vert. Deel VI. De drieëne God. Schepper tot heil.
15445: RAHUSEN, J.D. - Wijn.
15446: RAHUSEN, J.D. - Wijn.
81444: RAIMANN, DR. VON - Der Münzfund zu Sallingberg (13e eeuw). Seperatabdruck aus dem XVII. Bande der ""Numismatischen Zeitschrift"" 1885.
60167: RAISER, KONRAD - To be the Church. Challenges and Hopes for a New Millennium. Risk Book Series. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
59637: RAJ, A PRAKASH - Kathmandu & the Kingdom of Nepal. Geïll.
59955: RAJA, GIOVANNI - DAS Pronto ontdek een nieuwe wereld. Geïll. Vert.
49300: RAJKI, BÉLA - The technique of competitive swimming. Ill. (Vert.)
60259: RAJU, P.T. - Oosterse en westerse wijsbegeerte. Aula-boeken. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
45200: RALPH HEYNEN - De kunst om als Christen te leven. Christelijk geloof en geestelijke gezondheid.
56201: RAM, JOHAN EN NOLET, PASTOOR W. - Neerlands kerk in vogelvlucht. Eerste deel. Van heidendom tot hervorming. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
90957: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes.
90248: RAMAKER, WIM / E.A. - As je mekaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan! Over het funktioneren van de trouw in gezin en maatschappij.
23883: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes.
60272: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes.
23586: RAMAKER, WIM - Een vrije dag… 5 mei.
27572: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes.
150134: RAMAN, ROGER - Slot van Laarne. Beknopte nota over zijn verleden en zijn kunstvoorwerpen.
60108: RAMDAS, ANIL - In mijn vaders huis. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
56752: RAMIREZ, O.P., J.M. - De Hominis Beatitudine. Tractatus theologicus. Tomus Tertius. Instituto Francisco Suárez. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53484: RAMIREZ, O.P., FR. SANTIAGO (INTRODUCTION GENERAL); SUAREZ, O.P., FR. RAIMUNDO ; MUNIZ, O.P., FR. FRANCISCO (TRATADO DE DIOS UNO EN ESENCIA) - "Santo Tomas de Aquino. Suma teologica. Tomo I. De Dios Uno. 1, g. 1 - 26)(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
52896: RAMOS, SENTA - Bauernmalerei leicht gemacht. Ill. (Falken farbig). Band 5039.
55644: RAMOS S.J., MANUEL - Oratio Admonitionis. Contribucion al estudio de la antigua misa espanola. Biblioteca teologica Granadina. 8. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59154: RAMSAY, WILLIAM & ANDERSON, CLAUDE. - Economie en milieu. Aula. Economie. Vert.
B4446: RAMSBOTTOM, B.A. - Christmas Evans. De Bunyan van Wales.
78881: RAMSDEN, CHARLES - London Book Binders.1780-1840.
28147: RAMSEY, GUY - Leert Groot-Brittannie kennen. Internationale gilde serie nr. D1.
2206-3382: RAMSHORST HELEEN VAN / LENT KEES VAN - Reina's eerste H.B.S.-jaar
18300: RAMUS, DAVIS - Dief van het licht. Moord, hebzucht en vervalsingen in de kunstwereld.
3492-1301: RAMUSI/TURNER - Geliefd Soweto.
42408: RAMUZ C.F - Tagebuch 1896-1942
55394: RANDAG C.SS.R., W. - Gezondene van Christus. Lekenascese en apostolaat. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
33099: RANDERS HELLEN - Hoe Tineke Tine werd
60582: RANDWIJCK, MR. S.C. GRAAF VAN - Handelen en denken in dienst der zending. Deel 1 en 2. Oegstgeest 1897 - 1942. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
6788: RANDWIJK H.M. VAN - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet. 1940-1945.
19128: RANDWIJK, H.M. VAN - Heet van de naald.
46103: RANDWIJK, H.M. VAN - Een zoon begraaft zijn vader.
20517: RANDWIJK, H.M. VAN - Een zoon begraaft zijn vader.
77680: RANITZ, MR. S.M.S. DE / FORMSMA, DR. W.J. / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 8. Met o.a.: Rondom de herbouw van Groningen - De ontfriesing der Ommelanden - Marius Holleman 1878-1926.
77679: RANITZ, MR. S.M.S. DE / FORMSMA, DR. W.J. / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 8. Met o.a.: Rondom de herbouw van Groningen - De ontfriesing der Ommelanden - Marius Holleman 1878-1926.
91634: RANITZ, JHR. H. DE - De moed om gelukkig te zijn.
77504: RANITZ, MR. S.M.S. DE / NIEHOFF, J.S. / JONGE, J. DE / BOUMA, S.J. / VRIES, JANNES DE / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 4 nr. 5. Landschapsnummer. Met o.a.: Vanwaar en waarheen - Mens en Wad - Natuurmonumenten Groningen - Verdwenen landschapsschoon: bomen langs het Damsterdiep (foto) - De Smeerling in Westerwolde (tekening).
103.044: RANSELAAR, J. - Korps Rijkspolitie. AO-boekje 1809.
93979: RANSOM, JACKIE - Yorkshire terrier.
41129: RANST VAN NANCY - Zingeving in de ouderdom, structuur en correlaten van persoonlijke zingeving en individuele beleving van zinvol ouder worden,
28265: RAP, THOMAS - Zuid-Frankrijk, verhalen van een streek.
42557: RAPAPORT DAVID - Die struktur der psychoanalytischen theorie
16658: RAPOPERT, RHONA & ROBERT - Doorgroeien in het leven.
47883: W. RAPPOLD - Vertellingen uit den Bijbel, geillustreerd door Willem Hardenberg
42138: RAPPOPORT LEON - Personality Development, the chronology of experience, Kansas State university
72652: RAPPORT - MARKETING TECHNIQUES - TEAM. - Verkopen Volgens Plan.
46845: RAPPORT D'UN COMITÉ D'EXPERTS DE LA FAO. COLLECTION FAO: ENERGIE ATOMIQUE. CAHIER NO. 2. - Les substances radioactives dans l'alimentation et l'agriculture.
101.889: RAPPORT VAN DE WERKGROEP VERDOVENDE MIDDELEN. - Achtergronden en risico's van Druggebruik.
102.870: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - De Russische Revolutie. I: maart 1917. AO-boekje 1154.
88904: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - De Russische Revolutie. 2: November 1917. AO-boekje 1185.
23750: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - Michail Lomonosow, het ruige genie. AO-boekje 1114.
23751: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - Michail Lomonosow, het ruige genie. AO-boekje 1114.
46819: RARAY, JEAN - Bloemen van West-Europa. 150 foto's van Marc Buzzini. Nederlandse bewerking door Dr. H. Hubert.
52636: RAS, AB - De Praktische aquariumwijzer. Voeding, verzorging, aanschaf, huisvesting, voortplanting, gezondheid en nog veel meer. Foto's. (Over dieren)
71632: RAS, DR. G. - Deutsche Gedichte.
71631: RAS, DR. G. - Deutsche Gedichte.
57085: RAS, DR. G. - Goldne Worte Deutscher Dichter. Eine Auswahl deutscher Gedichte aus Vergangenheit und Gegenwart. (Große Ausgabe). Foto.
90612: RASEY, MARIE I. - Psychologie van de opgroeiende jeugd. Prisma pocket 836.
90411: RASEY, MARIE I. - Psychologie van de opgroeiende jeugd. Prisma pocket 836.
14561: RASKER, THIEMEN W. - Vijfendertig Verzen.
80462: RASKER, DR. A.J. - De vrouw, haar plaats en roeping. Onder de verkondiging van het Evangelie. Onze Tijd nr. 8.
80670: RASKER, DR. A.J. / MELLINK, DR. A.F. / E.A. - Revolutie en contrarevolutie. Nauta-reeks 15.
49514: RASKER, DR. A, J. - Politiek ethos. (Ethische Verkenningen)
56446: RASKY, FRANK - De Poolreizigers. Geïll.
19428: RASMUSSEN-CONRAD / KOOIJENGA - Gewichtige vragen. Gezondheid en gewicht.
15978: RASMUSSEN, GERHARD - De hemel beware ons.
97409: RASSERS, W.H. / SIEBOLD, MR. DE - Overzicht van de geschiedenis van het Rijksmuseum voor Volkenkunde 1837-1937. Gedenkschrift uitgegeven bij de heropening van het museum op den 30sten November 1937.
74056: RASTELLI / OLIVIERA / HORNEZ / HALLIFAX / E.A. - Album 1939-1940. Francis-Day. 15 Succes.
14171: RATHBONE, JULIAN - Het mes erin. Zwarte beertjes 1683.
70522: RATHBONE, ANDY - Multimedia & CD-ROM's voor Dummies. Compleet met CD-Rom.
43384: RATHFELDER, STEIN, VOGEL - Wij staken, de socialistische strijd van decomisiones obreras in Spanje
28913: RATIÉ, SUZANNE - La Reine-Pharaon.
79768: RAU, ALFRED A. - Groot Oranje Fotoboek.
98847: RAUF PEHLIVAN - Buyuk Kadin Ilmihali.
28674: RAUH, WERNER - Wondere wereld van cactussen en vetplanten.
57235: RAUSCHEN, GERARDUS - Florilegium Patristicum. Digessit vertit adnotavit. Fasciculus VI. Tertulliani apologetici recensio nova. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
95881: RAUWERDA, A. (SAMENSTELLER) - Een wandeling dwars door Haarlem.
9193: RAVEN MARTIN - De macht van de multi's. AO-boekje 1516.
9187: RAVEN M. - Spanje: schaduwzijde van het massa-toerisme. AO-boekje 1513.
9174: RAVEN MARTIN - geluidshinder. AO-boekje 1504.
9170: RAVEN MARTIN - Prijzen. AO-boekje 1501.
9169: RAVEN MARTIN - Prijzen. AO-boekje 1501.
9166: RAVEN MARTIN - Om de macht van de olie. AO-boekje 1498.
9164: RAVEN MARTIN - Om de macht van de olie. AO-boekje 1498.
9165: RAVEN MARTIN - Om de macht van de olie. AO-boekje 1498.
11173: RAVEN, MARTIN - De ondergang van de Inca's. AO-boekje 1642.
25761: RAVEN, MARTIN - Geluidshinder. AO-boekje 1504.
25766: RAVEN, M. - Spanje: schaduwzijde van het massa-toerisme. AO-boekje 1513.
25768: RAVEN, MARTIN - De macht van de multi's. AO-boekje 1516.
102.984: RAVEN, MARTIN - De ondergang van de Inca's. AO-boekje 1642.
52208: RAVENSWAAY, CHARLES VAN (INTRODUCTION) - The Compleat Farmer. A Compendium of Do-It-Yourself, Tried and True Practices for the Farm, Garden & Household. Geïll.
99258: RAVENZWAAIJ, G. VAN - Com Nu me Sang. (Liederen)
8632: RAVESTEIJN - Willen we een grote economische crisis. AO-boekje 1403.
1480-350: RAVESTEYN - Verloren Horizon
25723: RAVESTIJN, DR. H.P.W. EN DRS. H.P.M. - Willen we een grote economische crisis? AO-boekje 1403.
30307: RAVIEZ STEYE - China na Mao
82041: RAVINDRA - The White Lotus, at the feet of the mother.
13022: RAVIUS, ERNST LUDWIG - Ik zweer en beloof.
48995: RAY, MAURICE - Yoga? Nooit! Telos-boek.
52990: RAY LAURY, JEAN - Appliqueren. Geïll. Vert. en bewerkt.
24193: RAY, OASCAR - Door de donkere poort.
15487: RAY LAURY, JEAN - Appliqueren.
90040: RAYMOND, MARIE / BINNENDIJK, D.A.M. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 16de jaargang no. 6, 1956. Met o.a.: Jacques Villon. - Rembrandt: zelfportret 1669.
56738: RAYNAUD, M. J-M. (TRADUCTION EXTRAITE) - S. Jean-Chrysostome. Les six livres du sacerdoce. Texte Grec. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
98542: RAYNER, PETER ALAN - Your Book of Coin Collecting.
43222: RAYNER CLAIRE - First blood
17843: RAYNER, CLAIRE - Gower Street. De komedianten.
72564: RBINSON, ANTHONY / E.A. - Bekende Vliegtuigen van Amerika. De geschiedenis van de luchtvaart.
47376: REACTIE - De tentoonstelling op gemeentelijk financieel gebied te Amsterdam september 1916 1e deel
46817: READ, PIERS PAUL - Zolang er leven is. Het verhaal van de overlevenden van de Andes-vliegramp. Vertaald door Dolf Koning. Geïll.
80001: READE, CHARLES - Het geloof , de hoop en de liefde.
3405-813: READE WINWOOD - Martelaarschap der Mensheid.
26163: READE, BILL - Wat hebben ze met je gedaan?
34797: READER'S DIGEST - Onze wonderbaarlijke dierenrijk
34738: READER'S DIGEST - Afrikaanse Savannen, landen en volkeren
34737: READER'S DIGEST - Afrikaanse Savannen, landen en volkeren
26647: READER'S DIGEST - De wondere wereld der natuur
34733: READER'S DIGEST - Australie, landen en volkeren
34736: READER'S DIGEST - Bergen en Hoogvlakten, landen en volkeren
34781: READER'S DIGEST - Twee miljoen jaren beschaving
34731: READER'S DIGEST - Zuidoost-Azie, landen en volkeren
34732: READER'S DIGEST - Zuid-Amerika, landen en volkeren
95995: READER, DR. W.J. - Vijftig jaar Unilever. 1930-1980.
12005: READER, DR. W.J. - Vijftig jaar Unilever. 1930-1980.
34835: READER'S DIGEST - Geniet van de natuur, op verkenning in een bloeiede wereld
73154: READER, W.J. - Victorian England.
30528: READER'S DIGEST - Twee miljoen jaren beschaving
34811: READER'S DIGEST - Succesvol tuinieren, de mooiste vaste planten van A-Z
30520: READER'S DIGEST - De wondere wereld der natuur
34988: READER'S DIGEST - Adembenemende natuurwonderen, facinerende landschappen
35037: READER'S DIGEST - Repareren van a tot z, snelle methoden in en om het huis
35049: READER'S DIGEST - Alle landen van de wereld
35055: READER'S DIGEST - Speurtocht door het verleden, verbazingwekkende othullingen van mysteries door de eeuwen heen
35056: READER'S DIGEST - Meesterwerken van de natuur, de aarde, wonderlijk en geheimzinnig
35132: READER'S DIGEST - Thailand, de wereld dichterbij
35151: READER'S DIGEST - Uit eigen land, met 50 toeristische tochten door Nederland
35159: READER'S DIGEST - De natuurwonderen der aarde
35168: READER'S DIGEST - Zuidoost-Azie, oog op de wereld
35191: READER'S DIGEST - Gezond eten gezond leven, de betrouwbare raadgever voor de juiste voeding
26645: READERS DIGEST - Met Het Beste op reis. Rond de wereld - Thuis.
26630: READERS DIGEST - Onze monumentale en mysterieuze natuur.
26891: READERS DIGEST - Met Het Beste op reis. Rond de wereld - Thuis.
29527: REATO, DANILO - Venetie.
88238: REAVES, BRIAN - Verwoeste Levens.
17510: REAVES, SAM - Val dood!
96222: REBBELING, LOUIS - Volkslieder-Album. 110 beliebte Volkslieder fur das Pianoforte.
79044: RÉBILLON, ARMAND - Atlas Historique. III, Les Temps Modernes.
B4462: RECHECHEUR BAANTJER. - Rechercheur Baantjer vertelt. Alle 10 delen compleet.
96798: RECHEIS, K. / RETTICH, M. (ILLUSTRATIES) - De Indianenjongen en zijn paardje.
90608: RECKMAN, W. - Het verhaal van God en van de mensen.
94671: RECKMAN, PIET - Riet. Het verhaal van de suiker.
53825: RECKMAN, PIET - Riet. Het verhaal van de suiker. Afb. Een Anthos-boek. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47954: REDACIE - Katholieke Illustratie nr 27 8 juli 1961 t/m nr 39 30 september 95e jaargang
39809: REDAKTIE - Groningen in de steigers, een losbladige verzameling van gedateerde momentopnames uit de geschiedenis van bouwen en breken, van graven en metselen
77560: REDAKTIE / LEEUWEN, DR. P.J. VAN / WIGBOLDUS, ANCO / TIMMER, DRS. V.H.M. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 19 nr. 5/6. Met o.a.: Duut van Goor 1906-1979 - Titia K.E. de Haas-Okken 1853-1928 (met 3 illusraties) - Torens in Stad - Het van Gruizen orgel in de Gereformeerde Kerk te Boerakker.
44092: REDAKTIE - 13 beeldhouwers uit Parijs, o.a Villon, Arp, Zadkine, richier
44086: REDAKTIE - Het groot voetbalboek 1979 1980
44083: REDAKTIE - Het jaar 2003 emotie in nieuws en sport
44080: REDAKTIE - flitsen uit het K.N.M.I, 125 jaar koninklijk nederlands meteorlogisch instituut 1854-1979
44081: REDAKTIE - Dit was 2004
44082: REDAKTIE - Het jaar 2002 emotie in nieuws en sport
44084: REDAKTIE - Het jaar 2004 emotie in nieuws en sport
44089: REDAKTIE - Illustrated guide to Britain
47285: REDATIE - Utrecht in 2005 uitgegeven in opdracht van het bestuur van de vereniging Utrechtse societeit de Constructieve bij haar 25 jarig bestan 10 oktober 1980, met platen
47350: REDATIE - Utrecht in 2005 uitgegeven in opdracht van het bestuur van de vereniging Utrechtse societeit de Constructieve bij haar 25 jarig bestan 10 oktober 1980, met platen
8381: REDEKER J.A. - Eerst leren schrijven. AO-boekje 1362.
8380: REDEKER J.A. - Eerst leren schrijven. AO-boekje 1362.
97050: REDEKER, HANS - Ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd.
30832: REDEKER HANS - De moed van een bange relolutionair
23290: REDEKER, HANS - ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd.
87907: REDFIELD, JAMES - De Celestijnse belofte.
36616: REDFIELD, JAMES - De celestijnse belofte
28515: REDL, FRITZ / WINEMAN, DAVID - De behandeling van het agressieve kind.
103.203: REDMOND O'HANLON - Naar het hart van Borneo.
11934: REDWAY, RALPH - Het verraad van de rancher.
82920: REE, FRANK VAN - Vervreemde Horizon. Psychiater in een kille wereld.
99127: REE-SCHOLTENS, GINEKE VAN DER / OTTEN, F.J.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 94, Nr. 3. Met o.a.: Archieven van de plaatselijke overheid na 1813. - Archieven in de Europese gemeenschap, Spanje.
84653: REE, DR. F. VAN - Botsende generaties. Een studie over sociopatie en ambivalentie.
85211: REE, DR. FRANK VAN / PETERS, DRS. ADRI / BRAS, DR. JAQUES - Het psychiatrisch ziekenhuis in nieuw perspectief.
87093: REE, R.C. VAN - Materialen voor metaalbewerkers.
49307: REE, R.C. VAN (RED.) - Technische gegevens. Electrotechniek. Ill.
29679: REED, BRIAN - Locomotives. A picture history.
95649: REED, JOHN - Zehn Tage die die Welt erschutterten.
58594: REED THOMSEN, INGRID - Skredsvig, Chr. Geïll.
83197: REEDIJK, LAURA EN BAS - Troost. Pastoraal-psychologische essays.
20768: REEDIJK-BOERSMA, LAURA - Rekenschap. Dagboek van een pastor.
82666: REEDIJK, HEIN / JOOSTEN, J.M. / E.A. - Museumjournaal serie 18, no. 4, 1973. Met o.a.: Bruce Nauman: Kunst voor navelstaarders? - Documentaire over Mondriaan, 1e deel.
53773: REEDIJK, IS. J. - De Zwijndrechtse nieuwlichters. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
6831: REEHORST W.M. - Interpol. AO-boekje 772.
99765: REEHUIS, MR. W.H.M. / BRAHN, PROF.MR. O.K. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 4, Nr. 1. Met o.a.: Voorrecht van fiscus en bedrijfsvereniging en het fiscale bodemrecht tegenover stil pandrecht. - Handel in verduisterde auto's.
103546: REEKERS, ARNO / TUIN, PETER VAN DER - Rijk worden voor beginners.
103545: REEKERS, ARNO / TUIN, PETER VAN DER - Beleggen voor beginners.
101.450: REEKIE, JENNIE - Het koffieboekje.
9984: REEMAN DOUGLAS - Go in and Sink!
9937: REEMAN DOUGLAS - Surface with daring.
9928: REEMAN DOUGLAS - The Last Raider.
18498: REEMAN, DOUGLAS - Eskader des doods.
10558: REEMAN DOUGLAS - Blazoen van eer.
33604: REEMAN DOUGLES - Vriend en vijand, oorlogsroman
51276: REEMAN, DOUGLAS - The Last Raider
18173: REEMAN, DOUGLAS - To Risks Unknown.
18172: REEMAN, DOUGLAS - The greatest enemy.
18160: REEMAN, DOUGLAS - The Destroyers.
18596: REEMAN, DOUGLAS - High Water.
49071: REEMAN, DOUGLAS - Winged Escort
10050: REEMAN DOUGLAS - To risks Unknown.
92855: REEMAN, DOUGLAS - De allergevaarlijkste opdracht.
70553: REEMAN, DOUGLAS - Blazoen van eer.
49240: REEMERS, JACK - 75 Jaar Rode Kruis Eindhoven in beeld. 1909 - 1984
101.851: REEMS, BERT VAN - De ontwikkeling van de spoorwegen in Luxemburg.
11909: REEN, TON VAN - De Bokkerijders.
99947: REEN, TON VAN / FIALKOWSKI, CAMILA (ILLUSTRATIES) - Eindelijk veilig.
13056: REEN, TON VAN - Thuiskomst.
24279: REEN, TON VAN / KOUSBROEK, RUDY / E.A. - La douce France. De mooiste verhalen over Frankrijk.
43219: REENEN VAN G - Eerste drietal leerredenen
60434: REENEN, DS. G. VAN - De Heidelbergsche Catechismus. Toegelicht voor eenvoudigen in 52 predicatiën. Twee delen.
9802: REES NIGEL - A family matter.
95034: REES, MICHELE VAN - NR. 19.
92421: REES, YVONNE - Het complete boek over Katten.
88203: REES LARCOMBE, JENNIFER - Vreugde in plaats van verdriet. Gedachten bij de verwerking van verlies.
71549: REESKAMP, D. / VLOEDGRAVEN, J. - Deutsche Texte und Satze. Deel 1. leerboek voor de hogere klassen voor v.w.o, en h.a.v.o.
43268: REESKAMP JAN - De Utrechtse heuvelrug met foto's
51021: REESKAMP, JAN - De Utrechtse heuvelrug. Triangelreeks. Geïll.
58555: REESKAMP, DR. J.H.E. - Locomotieven. Voorheen en thans. Alkenreeks - Beeld-Encyclopedie. 42.
101.632: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren.
97379: REEST, RUDOLF VAN - Glascultuur.
98315: REEST, RUDOLF VAN - Dichterschap en Profetie Deel I. Literatuur in de Middeleeuwen.
58921: REEST, RUDOLF VAN - ""Opdat zij allen één zijn"". Prof. Dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en kerk. Foto. Deel II.
58918: REEST, RUDOLF VAN - ""Opdat zij allen één zijn"". Prof. Dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en kerk. Foto. Deel I.
22967: REEST, RUDOLF VAN - De levensroman van Dr. H. Colijn.
42802: REEST VAN BERT - Sake Ploegsma, geillustreerd door Reinderhoff
103886: REEST, RUDOLF VAN - Dichterschap en Profetie Deel I. Literatuur in de Middeleeuwen.
52329: REETZ, WILHELM (HOOFDREDACTEUR) - Signaal. 1ste December - aflevering 1943. Nr. 23. Afb.
52330: REETZ, WILHELM (HOOFDREDACTEUR) - Signaal. Extra Oostnummer 1943. Nr. 24. Afb.
52328: REETZ, WILHELM (HOOFDREDACTEUR) - Signaal. 2e November - aflevering 1943. Nr. 22. Afb.
52327: REETZ, WILHELM (HOOFDREDACTEUR) - Signaal. 1ste October - aflevering 1943. Nr. 19. Afb.
91940: REGARD, PROF.DR. PAUL - De zeven kruiswoorden.
51029: REGEERING, FINSCHE - Suomi-Finland. Het land van den vrijheidsstrijd. Foto's. Met aanhangsel.
97424: REGELINK, J.W. / MUG, I. - Here we are uncle Sam. Holland calling you.
50847: REGENHARDT, J.W. - Het gemaskerde leven van Eduard Veterman.
11103: REGINA - De van Dekema's.
99927: REGINA - De van Dekema's. Een familieroman.
97759: REGIONES SELECTAE - De aarde, onze woonplaats. 4v-5. Een Chinese volkscommune.
53296: REGNAULT, DOM LUCIEN (INTRODUCTION) - Les sentences des pères du désert. Recuel de Pélage & Jean.
92883: REGT, A.C. DE (VOORZITTER) / BUISMAN, H.A. (SECRETARIS) - Reglement der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Groningen.
57199: REGT, FRANS DE (TEKST) - Floris de vijand te slim af. Foto's. (Een verhaal gebaseerd op de gelijknamige televisieserie.)
96273: REGTEREN ALTENA, DR. J.Q. VAN / E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Jaarverslagen 1947-1948 en 1948-1949. In de negentigste en de een en negentigste jaarvergadering.
96272: REGTEREN ALTENA, DR. J.Q. VAN / E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Jaarverslagen 1945-1946 en 1946-1947. In de acht en tachtigsten en negen en tachtigsten jaarvergadering.
47058: REGTIEN, TON - Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandse situatie. Kritiese Biblioteek.
104166: REGTIEN, TON - Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandse situatie. Kritiese Biblioteek.
25366: REHDER, H. / E.A. - Sprechen und schreiben. Übungsbuch.
54707: REHER, GABRIELE - Patchwork. Schritt für Schritt - von Anfang an. Geïll.
20215: REHMANN, RUTH - Predikant in Nazi-Duitsland.
14343: REHMANN, RUTH - Predikant in Nazi-Duitsland.
28255: REHMANN, RUTH - Predikant in Nazi-Duitsland. Vragen van een predikantsdochter.
78927: REHWINKEL, L. - Kleuter vertel mij eens. Serie 2: Konijnen.
75135: REICH-RANICKI, MARCEL - In Sachsen Boll. Ansichten und Einsichten.
55619: REICH, LIC. DR. PHIL. G. UND STEINBORN, LIC. E. (BEARBEITET VON) - Die theologische Literatur des Jahres 1940. 20ste Jahrgang des Bibliographischen Beiblattes der Theologischen Literaturzeitung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
89448: REICH, CHARLES - The Greening of America.
57727: REICHARDT, HANS - Het hoe en waarom boek van de De Treinen. Alles over de geschiedenis, de techniek en de werking van de spoorwegen. Ill. Vert. en bewerkt.
99876: REICHEL, SABINE - Wat deed jij eigenlijk in de oorlog, pappa?
54907: REICHENSPERGER, DR. AUGUST - Phrasen und Schlagwörter. Ein Noth- und Hülfsbüchlein für Zeitungsleser. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
102.909: REICHENVELD, DRS. K. - Brancusi. De weg naar het begin van de wereld. AO-boekje 1334.
46574: REICHWEIN, GUSTA; BERGVELT, ELLINOOR; WIERINGA, FROUKE. - Levende Meesters - de schilderijenverzameling van C.J. Fodor (1801 - 1860). Rijk geïll.
54864: REID, LESLIE - Ecologie. Geïll. Vert. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
58131: REID, D. KIM - Teaching the Learning Disabled. A Cognitive Developmental Approach. Ill.
20464: REID, JOYCE M.H. - The Oxford Dictionary of French Literature.
88580: REID, MAYNE - De blokhut in de woestijn.
50641: REID, P.R. - Colditz '42-'45. Het vlijmscherp spel van kat en muis zet zich voort. Foto's. (Vert.)
59831: REID, PH. D.; GEORGE K. - Pond Life. A Guide to common plants and animals of North American ponds and lakes. Geïll. (A golden nature guide).
10696: REIF JOSEPH / LEVINSON HANNA - Spoken Hebrew.
56545: REIFFERSCHEIDII, A. - Corpvs Scriptorvm Ecclesiasticorvm Latinorvm. Edotvm consilio et impensis. Academiae Litterarvm Caesareae Vindobonensis. Vol. IV. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
51013: REIGER, ALBERT - Leidsche Herdrukken. No. 43. Schetsen uit het Volksleven.
24569: REIJKEN, TIEMEN VAN DER (FOTO'S). - Met prinses Beatrix op wereldreis. Een koninklijk reisverhaal in kleurenfoto's.
54848: REIJNERS, M - Toen het oude kerkje van pastoor Wubbe nog bestond. Geïll. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
11575: REIJNTJES / HEYTING / KOOL / E.A. - Luustern. Veertien Dreentse gedichten.
104037: REIJNTJES / HEYTING / KOOL / E.A. - Luustern. Veertien Dreentse gedichten.
19189: REIJS, W.W. - Amerika, de nieuwe wereld.
97165: REIJS, W.W. - Sesam Aardrijkskunde van Nederland. 2 delen.
53041: REIJS, DRS. NELLEKE (SAMENSTELLING) - Kunstreisboek - Drenthe.Geïll.
24782: REIJS, W.W / KROCKÉ, C.J - Het land waar ik woon. Deel 2.
78545: REIJS W.W, KROCKE C.J - Europa ons werelddeel deel 2
33800: REIJS W.W, KROCKE C.J - Amerika de nieuwe wereld
33801: REIJS W.W, KROCKE C.J - Azie het oudste werelddeel
78544: REIJS W.W, KROCKE C.J - Europa ons werelddeel deel 1
33802: REIJS W.W, KROCKE C.J - Europa ons werelddeel deel 1
6402: REIJS W.W. - Nieuw-Guinea. Omstreden gebied. AO-boekje 530.
2945-729: REIJS W.W. - Nederland zoals het was zoals het is.
3792-4916: REIJS W.W. - Sesam geilustreerde Aardrijkskunde van Nederland. 2 delen.
27065: REIJS, W.W. - Vragenboekje voor: Ons eigen erf. Leerboek voor de aardrijkskunde van Nederland voor kweek- en middelbare Scholen..
48606: REILING, WALTER - Paul Ehrlich, zijn leven en werk. Foto's. (Vert.)
60419: REILING, DR. J. - Heden en toekomst. De weg van de baptisten gemeenten in Nederland in de jaren tachtig. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
98633: REILLY, CLAUDIA - Handboeien en hartsgeheimen.
57252: REIMER, DR. P.J. - Prisma Woordenboek der Klassieke Oudheid.
45359: REIN VALKHOFF. - De balling van Florence.
45082: REINALDA, DE CLERCQ, WINNING, VETH E.A. - Haerlem, jaarboek 1936 met o.a. Mr. J. Gerritsz, l.J. Vreugde, het Haarlemse Sint Jacobsgilde na de Hervorming, uit brieven van lijnwaad- en garenbleekers
76023: REINDERS, JAN - De klok sloeg niet allemaal love-love. Vrijbrieven van Jan Reinders.
76024: REINDERS, JAN - De klok sloeg niet allemaal love-love. Vrijbrieven van Jan Reinders.
48754: REINDERS, HANS - s Zondags ga ik naar de kerk. Verslag van een rondgang langs twintig hedendaagse kerkdiensten.
52455: REINDERS, JAN - De klok sloeg niet allemaal love-love. Geïll.
105868: REINDERS, C.G. (SAMENSTELLER) - Rust'loos voorwaarts was hun streven. Aspecten van de agrarische revolutie in Groningen, in de periode vanaf het Réglement réformatoir uit 1749, tot de landbouwkrisis van 1880.
B4629: REINDERS, HANS - Geen leven zonder vriendschap. Over mensen met een ernstige beperking.
55316: REINDERS, PROF. DR. E.; SCHOUTE, PROF. DR. J.C.; STOMPS, PROF. DR. TH. J. - Leerboek der Algemene Plantkunde. Deel. 1. Morphologie, cytologie, histologie, anatomie en voortplanting. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
35693: REINDERS J.F.M - De grendelpen, een methode ter behandeling van meerfragment en etagefracturen van de femurschacht, proefschrift
73388: REINECKER, HERBERT - Achter de laatste deur. Karwenna. Detective.
4171-6104: REINECKER HERBERT - Onze Dokter.
17812: REINECKER, HERBERT - Karwenna en de musici. Zwarte beertjes 2284.
79097: REINFELD, FRED - Der Münzkenner.
79098: REINFELD, FRED - Münzkatalog. Der bekanntesten Münzen von der Antike bis Gegenwart.
82087: REINFELD, FRED - Der Münzkenner.
95992: REINHARD PIPER, KLAUS UND ERNST - Piper Almanach zum 80. Jahr.
94639: REINHARDT, DR. LUDWIG - Kulturgeschichte des Menschen. Die Erde und die Kultur. II.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

6/1