Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B4704: MTATA, KENNETH - Du hast Worte des ewigen Lebens. Transformative Auslegungen des Johannesevangeliums aus lutherischer Sicht.
B4705: MTATA, KENNETH - Religion: Hilfe oder Hemmnis für Entwicklung?
53740: MUCKERMANN, HERMANN - Vom Sein und Sollen des Menschen. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). Afb.
53875: MUCKERMANN S.J., FRIEDRICH - De mens in de eeuw van de techniek. Vert.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
60132: MUDDE, JAN - Je weg vinden. Werkboek christelijke levensstijl anno 2000. Wie volgt ...Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
52626: MUDDE, H.A. - Puzzelwijzer. Handleiding bij het oplossen van elk type kruiswoordraadsel. Denksport. Afb.
102.237: MUEDRA, V. / INFUSINI, G. / PANTALEO, M.O. (TEKST) / SPEK, P. (VERTALING) - Anatomie. Wetenschap in overzichten.
27920: MUELLER, CONRAD G. / RUDOLPH, MAE - Het Zien. Kleine Wetenschapserie.
11561: MUGABE, PETER - Black Child. Zwarte kinderen in Zuid-Afrika.
1430-2774: MUGGERIDGE - Vicky's World.
28883: MÜHE / KAHLERT - Die Geschichte der Uhr. Aus den Beständen des Deutschen Uhrenmuseums Furtwangen.
95345: MUHR, URSULA (TEKST) / CRESSWELL, RAY (ILLUSTRATIES) - De leukste dierenverhalen.
36729: MUIDERMAN, ANS - Trudi op de kleine wielen
52177: MUIDERMAN, ANS - De man in het wit. Het leven van Henri Dunant. Geïll.
104043: DR. F.L. VAN MUISWINKEL - De handelsonderneming. (Organisatie en techniek van de handel in theorie en praktijk). Grafieken.
58133: MUISWINKEL, PROF. DR. F.L. VAN EN BERK, DRS. J.C. (RED.) - Het kruideniersbedrijf. Een studie over het kruideniersbedrijf in Nederland. Ill.
98265: MUL, EDDY - Het Magnificat. Een kleine spiritualiteitsstudie.
60540: MUL, ELIZE DE - Dansen met een plastic zak. Kleine filosofie van een onooglijk ding. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60168: MULACK, CHRISTA - Die Weiblichkeit Gottes. Matriarchale Voraussetzungen des Gottesbildes. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
9214: MULDER IR. H. - Wetenschap contra misdaad. AO-boekje 1533.
9213: MULDER IR. H. - Wetenschap contra misdaad. AO-boekje 1533.
22152: MULDER, G. / DIJKSTRA, HERMAN (ILLUSTRATIES). - Wacht u voor de hond.
99682: MULDER, DS.MR. D.C. - India's kerk in stormwind.
11396: MULDER, DR. D.C. - Ontmoeting van gelovigen. Oekumene. Over de dialoog tussen aanhangers van verschillende religies.
92001: MULDER, DR. D.C. - Heilig Woord en Heilige Schrift in de religies.
B4604: MULDER, MARTEN - Grafpoezie van het Friese land.
51467: MULDER, G - Gaasterlanders. Geïll. Dundrukuitgave.
60671: MULDER, ANDRÉ - De engel van mijn grootvader. Over engelverhalen van nu. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
99582: MULDER, W. DE / FRANCOIS, W. / BOOM, R. VAN DEN - Leuven. Traditie en toekomst van een universiteit.
24635: MULDER, DR. D.C. - Heilig Woord en Heilige Schrift in de religies.
42716: MULDER ANNE H - Zeven eeuwen Nederlandsche levenskunst, in holand staat een huis
95835: MULDER, ARIE-JAN - De ontdekking van het avondmaal.
28403: MULDER, DR. H. - Gids voor het Nieuwe Testament.
105817: MULDER, K.P. / BAKKER, J. / E.A. / BISSCHOP F.J. (FOTO'S). - Een halve eeuw cooperatieve kredietverstrekking in de gemeente Adorp. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Cooperatieve Raiffeissenbank Adorp te Sauwerd.
79772: MULDER, IR. K. - Bijbel en seksualiteit.
81522: MULDER, DR. H. - Dienaren van de koning.
10587: MULDER JAN / CAMPERT REMCO - Familie-Album.
57716: MULDER, AD. A.J. EN REINDERS, HARM (RED.) - De nadagen van het verzet. Ill.
34569: MULDER A, DUK, R.A.A - Schets van het sociaal-economisch recht in Nederland
25087: MULDER, J. / VEENDORP, G.R. - Het leven in. Een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorlopen.
59099: MULDER, CINDY, ROMPAS, CHRISTA EN VERHOEF, ARIE (RED. EN COÖR.) - Banden onder de loep. Deel 1: Personenwagenbanden. Geïll.
97208: MULDER, ANNE H. / HOEKENDIJK, KAREL (ILLUSTRATIES) - Zes en twintig fantasieen op de zes en twintig letters van het alfabet.
86042: MULDER, DR. R.D. / WESTRA VAN HOLTHE, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 5. Met o.a.: Bij het eeuwfeest van Drents Landbouw Genootschap. - Opstandige bakkers te Hoogeveen in 1772.
86043: MULDER, DR. R.D. / NAARDING, DR. J. / BROUWER-PRAKKE, A. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 6. Met o.a.: Dr. Johan Picardt, Drente's pionier ontginner, agrarisch en cultureel 1600-1670. - Oes Lied, woorden van Dr. J. Naarding op meziek van A. Brouwer-Prakke.
86067: MULDER, R.D. / KLEDING, H.J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 21. Nr. 9. Met o.a.: 750 jaar Zuidlaarder Markt. - De Vierige Linetrecker, Uit de: Documenten van Laarwoud.
86072: MULDER, R.D. / VLAMINGH KIEBERT, H.M.. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 22. Nr. 2. Met o.a.: Medisch Opvoedig Bureau Drenthe. - Assen op Nieuwjaarsdag. - Een eenvoudig drents kookboekje?
86077: MULDER, R.D. / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 22. Nr. 7. Met o.a.: De excursie met de Graafschappers 2 juni 1951. - Sunt-Jobksbroen.
86086: MULDER, R.D. / UILENBERG, J.J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 4. Met o.a.: Lente in Drenthe.- Van de Belt….. Vanderbilt. - Onderwijs voor 100 jaar.
86089: MULDER, R.D. / BRAAKSMA, L. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 7. Met o.a.: Jeronimus Verrutius op het Lotting te Anloo. - De Drentse Boerin.
86090: MULDER, R.D. / TIERELIER, MANS. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 8. Met o.a.: Punten voor een gewestelijk cultureel programma. - Mans Tierelier lop met zien dweellocht deur Drente.
45831: G. MULDER - Jelma
86404: MULDER, DR. R.D. / NAARDING, DR. J. / BROUWER-PRAKKE, A. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 6. Met o.a.: Dr. Johan Picardt, Drente's pionier ontginner, agrarisch en cultureel 1600-1670. - Oes Lied, woorden van Dr. J. Naarding op meziek van A. Brouwer-Prakke.
86411: MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 1. Met o.a.: Goede Drentsche toneelstukken. - De Borker Vesperije. - De Jubileumtentoonstelling Louis A. Roessingh.
86415: MULDER, R.D. / WERKMAN, E.J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 5. Met o.a.: In Memoriam Albert Dening. - Ook Drenthe heeft een Rijksarchief. - Palmpasen in Drenthe.
86418: MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 8. Met o.a.: Een Drentse Vlaggentegel. - Het Drentse Volkslied.
86423: MULDER, R.D. / VLAMINGH KIEBERT, H.M.. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 22. Nr. 2. Met o.a.: Medisch Opvoedig Bureau Drenthe. - Assen op Nieuwjaarsdag. - Een eenvoudig drents kookboekje?
37041: MULDER, R.D - De praehistorie van Drenthe
45452: DR. D.C. MULDER. - Heilig Woord en Heilige Schrift in de religies. (Cahiers voor de gemeente 8.)
90558: MULDER, DR. H. - Het Graf van Petrus.
53973: MULDER, DIRK EN PRINSEN, BEN (RED.) - Uitgeweken. De voorgeschiedenis van kamp Westerbork. Historische reeks 1. Ill.
87298: MULDER, ANNE H. / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - De ezel van de heilige stal.
52000: MULDER, DRS. J. - Met House naar een andere wereld. Geïll.
97476: MULDER, A. - Het Drentse boerenleven uit vroeger tijd.
21767: MULDER, DS. H. - Lukas. Zijn taak en plaats in de Heilsgeschiedenis.
43609: MULDER JAN - Opmars der strafschopgebieden
90776: MULDER, ANNE H. - Tussen Keulen en Parijs….
58615: MULDER, GERHARDT (VERZAMELD DOOR) - Rotterdamse wijsheden. Geïll.
21582: MULDER, DR. H. - Gids voor het Nieuwe Testament.
23712: MULDER, M.J.A. EISSES, J. - De rechtspositie van wethouders.
48774: MULDER, ANNE H. - Zeven eeuwen Nederlandsche levenskunst. Dansons La Carmagnole. Fransche caprices en Fransche soldaten. Een geschiedenis van het dagelijksch leven. IV. Ill.
71275: MULDER, G. - Jelma.
60552: MULDER, EILDERT - Anders Breivik is niet alleen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
21611: MULDER, H. - Wegwijzer. Maatschappijleer voor het LBO.
53970: MULDER, LIEK (EINDRED.) - Lexicon. Geschiedenis van Nederland & België.
55169: MULDER, DRS. ANNE H. - Geschiedenis van Oranje. Doorluchtig verteld. Met vele afbeeldingen naar oude prenten en moderne foto's.
49282: MULDER, J.P.F EN SIMMERS, L.J.C. - Hockey. Ill.
16111: MULDER, DS. H. - Lukas, zijn taak en plaats in de Heilsgeschiedenis.
23218: MULDER, G. - Jelma.
48771: MULDER, ANNE H. - Zeven eeuwen Nederlandsche levenskunst. In Holland staat een huis. Een geschiedenis van het dagelijksch leven. I. Ill.
48820: MULDER, D.C. (WOORD VOORAF) - Die al wat leeft bemint. Notities bij het vraagstuk van de bescherming van het leven. (Vert.)
15304: MULDER, JAN - Zij gingende lucht in als engelen met heimwee. Over de kunst van het vliegen.
50804: MULDER, G.J.A. EN HEERE, DR. W.R. - De Groote Oceaan en Japan. Vreemde landen en landstreken voor examen- en zelfstudie. Geïll.
15938: MULDER JAN / CAMPERT REMCO - Familie-Album.
27149: MULDER, DR. H. - Dienaren van de koning.
35361: MULDER J, BOES H - Materialenkennis voor loodgieters en fiters
27307: MULDERIJE, MR. H. - Rond het Binnenhof.
55464: MULDERS, DR. ALPH. - Naar kerkelijke eenheid. Een inleidende studie op het hereenigingsvraagstuk. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55594: MULDERS, DR. ALPH. J.M. - Missiologie en Oostersche theologie. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleeraar in de missiologie en de Oostersche Theologie a/d R.K. Universiteit te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
60648: MULDERS, DR. ALPH. - Inleiding tot de missiewetenschap. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
3017-1137: MULDERS PROF. DR. ALPH. - De Missie in tropisch Nederland
52754: MULER ALFELD, TH. - Tochten in Midden en Zuid Frankrijk. Met wandelingen in Parijs, Straatsburg, Avignon, Lyon, Lourdes, Fontainebleau en vele andere plaatsen. Kaartjes, foto's. Vert. (Ruys Reisgidsen)
75713: MULIER, WIEKE - Licht en donker.
7990: MULISCH HARRY - Het theater. De brief. En de waarheid. Een tegenspraak.
97898: MULISCH, HARRY / HOOFDAKKER, R.H. VAN DEN / WILTERDINK, NICO / E.A. - De Gids nr. 6. 1973, Met o.a.: Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van het aan Ed. Hoornik gewijde: Schrijvers Prentenboek. - Over psychiatrie: Wie is van rede. - Ideologie en het mileu.
89891: MULISCH, HARRY - BulkBoek 66. Jaargang 6. Het zwarte licht.
37518: MULISCH - Lezerskrant Augustus 1978, met Harry Mulisch, ik ben niet de som van de meningen van mijn lezers
70251: MULISCH - Het theater de brief en de waarheid.
75883: MULISCH, HARRY - De pupil.
102.438: MULISH, HARRY / EYL, H.R. / BRAAT, L.P.J. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 15de jaargang no. 8, 1955. Met o.a.: Stan Laurel en Oliver Hardy. - Het verzetsmonument. - Klaband.
101.395: MULK RAJ ANAND - Album of Indian Paintings
50144: MULK RAJ ANAND - Bakha het leven van een paria
11851: MÜLLER, DR. CLOTAR - De homoeopathische huisdokter.
7285: MULLER-IDZERDA A.C. - 100 kamerplanten in kleur.
19207: MULLER, DR. P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar Bloeitijd. Deel 3 en 4 in één band.
94801: MULLER, E. / T'HART, P.D. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 51, nr. 12. Met o.a.: De Ridderhofstad den Engh te Vleuten. - De Utrechtse Courant en de volksgezondheid omstreeks 1800 (3).
22157: MULLER-IDZERDA A.C. - 100 kamerplanten.
37601: MULLER, 'T HART, MEIJER - Het literair eetboek
29561: MULLER-IDZERDA, A.C. - Het Groene Leven. Bloemen en planten in huis en tuin.
24868: MULLER, P.H. - Kerkbouwers. Een kerkgeschiedenis in biografieen.
53392: MÜLLER, ROLF (ZUSAMMENGESTELLT UND HERAUSGEGEBEN VON); MIT REISENOTIZEN VON EGON SCHRAMM.) - Romantische Reise durch das alte Deutschland. Städte und Landschaften in zeitgenössischen Stichen und Lithographien.
42692: MULLER - Het literair anekdoten boek
79911: MÜLLER, K.A. / ROHDEN, B.R. - Knaurs Weltgeschichte. Von der Urzeit bis zur Gegenwart. Mit 520 Abbildungen, 7 Farbtafeln und 52 Kartentafeln.
81021: MÜLLER / HERMANS / DAM - Het literair drinkboek
88187: MULLER, SIEGFRIED - Strome des Segens. 50 ausgewahlte Radiopredigten.
82047: MÜLLER, HANS - Dome - Kirchen - Klöster. Kunstwerke aus zehn Jahrhunderten.
82390: MÜLLER-ECKHARD, HANS - Das Unzerstörbare. Religiöse Existenz im Klima des Absurden.
41794: MULLER HARTMUT - Stefan Zweig mit selbstzeugnissen und bilddokumenten
42428: MÜLLER ZADOW EMILIE - Das glück der späten jahre, erlebnisse und vorschläge
23427: MULLER-IDZERDA, A.C. - Planten en bloemen in huis en tuin. Prisma pocket 391.
91662: MULLER, JAC. J. - Die dood en daarna.
58943: MULLER, SALO - Sport en ongevallen. Geïll.
55239: MÜLLER, LANGEN - Michael. Prinz von Preußen. Ein Preußenprinz zu sein. Foto's.
22871: MÜLLER-ALFELD, THEODOR - Benelux. Niederlande-Belgien-Luxemburg.
5628-4593: MÜLLER / VERDI / MOZART / KREUTZER / E.A. - Opern Melodien. Band 1. Für Klavier. 16 Opernmelodien. Bearbeitet von Reinhard Müller. Aida; Triumpmarsch / Carmen; Auf in den Kampf / e.a.
52670: MULLER-IDZERDA, A.C. - Meer kennis van bloemen en planten. Prisma boeken 619. Geïll.
104477: MULLER C.I., IR. J.A. EN SCHEFFER, A - Landmeten en waterpassen. Voor het MTO en voor zelfstudie. Afb.
73280: MULLER-IDZERDA, A.C. - De bloeiende wintertuin. Geur, kleur en fleur tussen herfst en lente.
90426: MULLER-ECKHARD, HANS - Kinderen vragen begrip. Prisma pocket 474.
75221: MULLER, CH. ANNA-HERMINE - Het schaapje dat gevonden werd.
60646: MÜLLER, KARL UND SUNDERMEIDER, THEO (HERAUSGEGEBEN VON) - Lexikon Missions-Theologischer Grundbegriffe. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54573: MÜLLER, WUNIBALD - Dein Herz lebe auf. Hilfen aus der Depression. Münsterschwarzacher Kleinschriftren. Band 127. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
35754: MULLER T - Medikamentose therapie des morbus parkinson
23425: MULLER-IDZERDA, A.C. - Meer kennis van bloemen en planten. Prisma pocket 619.
92996: MULLER, JOHN - Tropenkoorts.
34836: MULLER-IDZERDA, DE LESTRIEUX E - Groener wonen, een complete gids voor de thuistuinier
70664: MÜLLER, HANS-PETER - Von Adam bis Zar und Zimmermann. Musiker in Anekdoten und Begebenheiten.
56401: MÜLLER, DR. JOH. - Atlas zum Lehrbuch der kosmischen Physik. Enthaltend 46 zum Theil in Farbendruck ausgeführte Tafeln. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55838: MÜLLER, DR. MICHAEL - Frohe Gottesliebe. Das religiös-sittliche Ideal des heiligen Franz von Sales. Zweite Auflage. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
98104: MULLER, FRANS - Gedichten.
52706: MULLER, IDZERDA, A.C. - Meer kennis van bloemen en planten. Een logisch vervolg op Planten & Bloemen in huis en tuin. Prisma boeken 619. Geïll.
36384: MULLER, STROH - Seelsorge in der modernen gesellschaft, erfahrungen und perspektiven
54388: MULLER C.I., IR. J.A. EN SCHEFFER, A - Landmeten en waterpassen. Voor het MTO en voor zelfstudie. Afb.
71297: MULLER-IDZERDA, A.C. - De plant in huis. Met foto's en tekeningen.
15670: MULLER, H.J.M. - Tjaikofski.
93373: MULLIGEN, DS. J. VAN - Er is hoop. Gedachten over een leven in overvloed.
53504: MULLINK, J.A.M. - Thuisloze mannen. Een socoaal-geneeskundig onderzoek van de gasten die in de loop van een jaar in een tehuis voor thuisloze mannen werden opgenomen. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
1123-4489: MULOCK DINAH MARIA - John Halifax
54928: MULS, JOZEF - Het rijk der stilte. (De kunst en de oorlog). Vlaamsche Bibliotheek. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
73137: MULS, JOZEF / PERRON, E. DU / E.A. - Paul van Ostaijen.
35167: MULS J - Bruegel
15403: MULTATULI - Multatuli: Bloemlezing. De kleine Boekerij No. 4.
52883: MULTATULI - De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Opnieuw verzameld uit de ''Ideen'' door Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Elias. Twee delen in één band.
89187: MULTATULI - Vorstenschool.
15393: MULTATULI - Schrijven in tussenzinnen.
84150: MULTATULI / DR. J. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA-ELIAS (INLEIDING). - Multatuli als denker en dichter.
84521: MULTATULI / HUYGENS, DR. G.W. (TOELICHTING) - Max Havelaar. Of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
57322: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verzorgd en toegelicht door Dr. W. Huygens.
51232: MULTATULI - De Elsevier-editie. Verzamelde Werken van Multatuli. Naar tydsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe. In tien deelen. Deel IX en X.
78568: MULTATULI - Ik wil gelezen worden. Werk van Multatuli.
3410-3479: MULTATULI / DEKKER EDUARD DOUWES - Uit de ideen van Multatuli.
57319: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verzorgd en toegelicht door Dr. W. Huygens.
53994: MULTHAUPT, HERMANN - Hildegard von Bingen. In seinem Licht. Romanbiografie.
29631: MULTON, EDWARD - Sydney Short, detective.
29632: MULTON, EDWARD - Gangsters in het wit.
29630: MULTON, EDWARD - De dood op rubber.
58443: MUMENTHALER, MARCO - Neurologie für Aerzte und Studenten. Mit 69 Abbildungen und 30 Tabellen.
42147: MUMFORD, STOKERS, OWENS - Patterns of life history, the ecology of human individuality
54742: MUMM, DEBBIE - Quick Country Quilting. Over 80 Projects Featuring Easy, Timesaving Techniques. Geïll.
39121: MUNADSCHID, SALAH AL - Waar gaat de Arabische wereld naar toe?
9338: MUNCH - Edvard Munch. Posterbook. Mit 6 brillante Kunstdrucke im Großformat.
9336: MUNCH - Edvard Munch. Posterbook. Mit 6 brillante Kunstdrucke im Großformat.
9337: MUNCH - Edvard Munch. Posterbook. Mit 6 brillante Kunstdrucke im Großformat.
81596: MÜNCHING, L.L. VON - Nederlandse Koopvaarders.
90186: MUNCHOW, CHRISTOPH - Ethik und Eschatologie. Ein Beitrag zum Verstandnis der fruhjudischen Apokalyptik.
94560: MUNCK, MONDA DE - Maar zij hadden voeten.
10154: MUNCK MENNO DE - Olie in het Veen.
27045: MUNCK, MENNO DE - Olie in het veen.
50883: MUNDY, SIMON - Bernard Haitink. Foto's. (vert.)
95295: MUNELES, OTTO - Bibliographical survey of Jewish Prague.
73563: MUNGOSHI, CHARLES - Coming of the dry season.
5472-3826: MUNK KAJ / WINKLER J. - Kaj Munk. Het woord bij de daad. Een keuze uit zijn werk bijeengebracht en ingeleid door Johan Winkler. Ooievaar pocket 25.
90178: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal.
4202-3412: MUNK BRITTA - Hanneke in gevaar. Classics 4.
56440: MUNK, KAJ - Troost en tucht. Eerste en laatste preken. Vert.
81982: MUNNEKE, H.R. - In elke taal… Psalmen en gezangen in verschillende talen.
101.639: MUNNEKE, ING. J.F. - Het historisch fundament der kerk.
9287: MUNNICHS / KWANT / THUNG - Leven en eindigheid. Een psychogerontologische studie. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 66.
42361: MUNNICHS J.A.M, - Oudere werknemers, een verkennende studie
42028: MUNNICHS J.M.A - Old age and Finitude, a contribution to psychogerontology
42029: MUNNICHS J.M.A - Old age and Finitude, a contribution to psychogerontology
42272: MUNNICHS J.A.M, STEVENS N.L - Evaluation and intervention research on aging
42538: MUNNICHS J.M.A - Ouderdom en eindigheid, academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren
42487: MUNNICHS J.M.A DR, LEERING C - Brits bejaardenwerk
42554: MUNNICHS J.M.A - Notities over het einde van de mens of het bestaan van een taboe, overdruk gedrag
42553: MUNNICHS J.M.A - Notities over het einde van de mens of het bestaan van een taboe, overdruk gedrag
42552: MUNNICHS J.M.A DR, LEERING C - Brits bejaardenwerk
41634: MUNNICHS J.M.A DR - ouder worden en bejaard zijn, gerontologie en geriatrie
41635: MUNNICHS J.M.A DR - Voorzieningen voor ouderen, visie op ouderdom
41628: MUNNICHS J.M.A, DIRKEN, DOHMEN, THIERRY - leeftijd en bedrijfsbeleid, verslag
41598: MUNNICHS J.M.A - Oudere werknemers, een verkennende studie
41494: MUNNICHS J.M.A DR, STEVENS, BUIJSSEN HUUB - Sinngebung und altern
41493: MUNNICHS J.M.A DR, HEUVEL VAN DEN J.A - Dependency or interdependency in old age
41485: MUNNICHS J.M.A DR - Oudere werknemers, een verkennende studie
41483: MUNNICHS J.M.A DR - Gerontologie, levensloop en biografie, afscheidscollege ter gelegenheid van het aftreden als gewoon hoogleraar in de psychogeronthologie in de faculteit der sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
42221: MUNNICHS J.AM.A DR, JANMAAT F.F.J DRS - Menselijke verhoudingen, psychologie van bejaarden in verzorgingtehuizen
42222: MUNNICHS J.AM.A DR, JANMAAT F.F.J DRS - Vom umgang mit alteren menschen im heim
42223: MUNNICHS J.AM.A DR, JANMAAT F.F.J DRS - Vom umgang mit alteren menschen im heim
42623: MUNNICHS J.M.A - Bouwstenen voor een sociale gerontologie
53530: MUNNICHS, DR. J.M.A. - Ouder worden en bejaard zijn. Gerontologie en geriatrie. Sociaalgerontologische opstellen. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
94645: MUNNICK, IR. O.M. DE - Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen. Het ontstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij in woord en beeld. De gang van het erts tot metaal.
97990: MUNNIK, LEN - Paradiso.
90765: MUNNIK / GRAAF / E.A. - De Proeve Beproefd. 110 Psalmen, proeve van een nieuwe berijming, getoetst op haar overeenstemming met de bijbeltekst op haar taalkundige en dichterlijke waarde op haar zingbaarheid. Vergeleken met het psalter-1949, door de Gereformeerde Kerken aanvaar
27835: MUNNIKSMA / MASMAN / E.A. - Signalen uit een purperland. Drentse burgemeesters verhalen.
17376: MUNS / WILSON / NICHOL / ROBARDS - Het Beste Boek 210. - Bevroren tegoed. - Gestrand op Hawke's cove. - Korte metten. - Het spook van het meer.
54788: MÜNSCHER, WILHELM - Leerboek der Christelijke Kerkgeschiedenis ten gebruike bij voorlezingen. Naar de tweede, vermeerderde Uitgave, bezorgd door Lodewijk Wachler. Uit het Hoogduitsch vertaald. Met een voorrede van Joannes Clarisse. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
57411: MUNSTER, DR. H.A. VAN (GEKOZEN, VERTAALD EN INGELEID DOOR) - Kierkegaards redevoeringen. Prisma-boeken.
102.226: MUNSTER, H.A. VAN - Kernwapens. KASKI-rapport over de kernwapenraadpleging in het RK Kerkgenootschap.
39305: MUNTENDAM, P - Maatschappelijke gezondheidszorg, deel 2
99338: MUNTENDAM, P - Kijk, gezondheid over mensen , hun gezondheid en hun welzijn
35153: MUNTENDAM P - Kijk, gezondheid over mensen , hun gezondheid en hun welzijn
87042: MUNTHE, AXEL - The story of San Michele.
95780: MUNTING, K. - Enkele aspecten van het moderne Zuid-Afrika.
79509: MUNTINGA, CORRIE / BORREBACH, HANS (ILLUSTRATIES). - Annegees houdt vol!
49919: MUNTINGA, CORRIE - Els en Mia uit de vijfde klas. Ill.
34512: MUNTINGH A - Voor podium en lessenaar deel 3
86575: MÜNZ ZENTRUM ALBRECHT + HOFFMANN - Münz Zentrum Albrecht + Hoffmann. Auktion XXXVIII: Römische Bronzen der Kaiserzeit. Mittwoch, den 16. April 1980.
60046: MUNZ, HANS - Das Phänomen Migros. Die Geschichte der Migros-Gemeinschaft. Geïll.
70127: MURARI, T.N. - Taj.
73703: MURDOCH, IRIS - Het Italiaanse meisje.
94285: MURDOCH, IRIS - Onder het net.
94509: MURDOCH, IRIS - The Bell.
34518: MURDOCK IRIS - A word child
16266: MURE, PIERRE LA - Moulin Rouge.
85432: MURET, PIERRE - La Prépondérance Anglaise, 1715-1763.
29475: MURILLO - Meisterwerke der Malerei. Antonio Munoz Murillo. 10 Farbtafeln.
79017: MURIS, PROF.DR. / WAND, OTTO - Hansa Welt-Atlas. 63 vollstädig neu gezeichnete Haupt- und Nebenkarten, 50 Diagramme, Spezialkarten,
96772: MURNER, THOMAS - Tijl Uilenspiegel.
9710: MURPHY WALTER F. - The Vicar of Christ.
9580: MURPHY TOM - Auction!
18817: MURPHY, GLORIA - Een schaduw op de trap.
18571: MURPHY, GLORIA - Een schaduw op de trap.
18554: MURPHY, GLORIA - Dreiging in de nacht.
28377: MURRAY, JAMES GRAHAM - De samenzweerders.
90180: MURRAY, JOHN - The covenant grace.
90260: MURRAY, DR. ANDREW - Die Volle Pinksterseen.
56876: MURRAY, CHARLES - In the country places.
38736: MURRIS, RAMSHORST, SIBBES, REDACTIE - Het aquarium, maandblad, 30e jaargang compleet
82553: MUSAPH, DR. H. - Doden met verlof. Depressie en doodsdrift.
91392: MUSAPH, DR. H. - Doden met verlof. Depressie en doodsdrift.
34511: MUSCATINE C, GRIFFITH M - The Borzoi college reader
71787: MUSCHG, ADOLF - Der Turmhahn.
71680: MUSCHG, ADOLF - Mitgespielt.
71681: MUSCHG, ADOLF - Noch ein Wunsch.
57232: MUSCHLER, REINHOLD CONRAD - De onbekende. Afb. Vert.
99072: MUSELER, WILHELM - Deutsche Kunst. Im Wandel der Zeiten.
89759: MUSELER, WILHELM - Europeesche Kunst. Een vergelijkende kunstgeschiedenis in beeld.
51202: MUSGRAVE, MR. E.I. (REVISED BY COMPTON, MAJOR E.R.F.) - Newby Hall - an illustrated survey of the Yorkshire home of the Compton family.
46820: MUSIL, ROBERT - Brieven aan Anna. Vertaald uit het Duits door Ton Naaijkens.
41196: MUSIL ROBERT - Aus den tagebuchern, band 90
71973: MUSIL, ROBERT - Drei Frauen.
38837: MUSKENS, G.L - Latijns oefenboek, opnieuw bewerkt door Ysebaert
52235: MUSKENS, DR. M.P.M. - Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis . Een uitnodiging. Friezen . Franken . Nederlanders. Geïll.
103840: MUSKENS, DR. M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus.
43278: MUSSAFIA ADOLF DR - Italiaansche spraakkunst in regels en voorbeelden bewerkt door Clementi dr
102.166: MUSSEN, PAUL H. - De psychologische ontwikkeling van het kind. Prisma-Compendia 30.
1200-1419: MUSSEN - De psychologische ontwikkeling van het kind.
80993: MUSSET, ALFRED - Il ne faut jurer de rien. Comédie.
20476: MUSSET, ALFRED DE - Poésies.
51357: MUSTON, JOHN - Survival. Training en techniek(en). Afb. (Vert.)
36982: MUTAL - Lika Mutal, recent sculpture, november 5-29, 1986
B4597: MUTHERT, F. (VOORWOORD) / BENJAMINS-KLOMPMAKERS, G. / E.A. - 75 jaar onderwijs aan een school met De Bijbel te Musselkanaal.
88060: MUTSAARS, ANJO (KLEUREN ILLUSTRATIES) - Het verhaal van Kerst.
36872: MUYSSON, PHIL, SAMENGESTELD - Willem Elsschot
18093: MWAURA, MIKE - De afvallige. Roman uit Kenya.
55330: MYCONIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Reformation. Herausgegeben von D. Dr. Otto Clemen. Voigtländers Quellenbücher. Band 68. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56940: MYERS, A.R. - England in the Late Middle Ages. Volume four of the Pelican History of England. Maps. A Pelican Book.
31243: MYERS, INTRODUCTION & NOTES - Masterpieces in colour, Ravenna mosaics
93380: MYKEL, A.W. - Het Sentinel Komplot.
79172: MYLIUS, DIETER - Fliesen.
15460: MYLIUS, DIETER - Tegels zetten.
6622: MYNCKE IR. HENRY - Lawaai. AO-boekje 692.
84029: MYRDAL, GUNNAR - Asian Drama. An inquiry into the Poverty of Nations. An abridgement by Seth S. King of the twentieth century fund study.
84935: MYRDAL, DR. ALVA - Vrede.
41627: MYRDAL ALVA, KLEIN VIOLA - De werkende vrouw
15948: MYRER, ANTON / COXE, GEORGE HARMON - dubbele detective. - De onkwetsbare aanrander. - Chantage in Infra-Rood.
15172: NAAFS, DRS. J. - Diefstal met braak. AO-boekje 1722.
15173: NAAFS, DRS. J. - Diefstal met braak. AO-boekje 1722.
19563: NAAFS, DRS. J. - Politie in Nederland. AO-boekje 1961.
102.964: NAAFS, JOOST - Onvrijheid tussen gevangenismuren. AO-boekje 1588.
103.150: NAAFS, DRS. J. - Politie in Nederland. AO-boekje 1961.
15174: NAAFS, DRS. J. - Diefstal met braak. AO-boekje 1722.
25811: NAAFS, JOOST - Onvrijheid tussen gevangenismuren. AO-boekje 1588.
48073: NAAIJKENS, JAN - Leer ze mij kennen … de Brabanders. Foto's
18354: NAAR, RONALD - Op zoek naar evenwicht.
86045: NAARDING, DR. J. / NYSINGH, L. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 8. Met o.a.: Oude Drentse vrouwennamen. - Krasse maatregelen tegen ongewenste ""vreemdelingen"" in Drente, in het begin van de 18de eeuw.
86065: NAARDING, DR. JAN / SASSEN, A. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 21. Nr. 7. Met o.a.: An de Dieverder speulers. - Bij het eerste lustrum van Diever. - Kloeze.
86071: NAARDING, DR. JAN / MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 22. Nr. 1. Met o.a.: Het sint Antonius Gilde te Dwingelo. - Drentse straatnamen.
86098: NAARDING, J. / HAAN, DR. TJ. W.R. DE / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 4. Met o.a.: Bad- en washuizen in Drenthe? - Kerkstrijd in Hoogeveen.
86102: NAARDING, J. / WERKMAN, E.J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 8. Met o.a.: De omroep en ons dialect. - De weerslag van het herstel der bisschoppelijke hierarchie in de provinciale archieven van Drenthe.
86103: NAARDING, J. / MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 9. Met o.a.: Wordt in het Drentse boerengezin veel gelezen? - De Kerk in Drenthe. - Nazomer bramentijd.
86400: NAARDING, DR. J. / KLUMPER, DS. W.TJ. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 1. Met o.a.: De Drentse vlag. - De kerk te Vries in rewstauratie (IV).
86406: NAARDING, DR. J. / NYSINGH, L. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 8. Met o.a.: Oude Drentse vrouwennamen. - Krasse maatregelen tegen ongewenste ""vreemdelingen"" in Drente, in het begin van de 18de eeuw.
86422: NAARDING, DR. JAN / MULDER, R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 22. Nr. 1. Met o.a.: Het sint Antonius Gilde te Dwingelo. - Drentse straatnamen.
47445: NAARDING, DE HAAN REDACTIE - De Bijl in de baanderboom, volkskundige opstellen over de landschap Drente
4280-237: NABER JOHANNA W.A. - Kracht in Zwakheid
4177-6106: NABOKOV VLADIMIR - Lente in Fialta. Bezige bij pocket 30.
91688: NACH DER UBESETZUNG: MARTIN LUTHERS - Die Bibel. Oder die Ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments und Die Apokryphen.
51470: NACHENIUS-ROEGHOLT, A.M. - Julie wil niet achterblijven. Geïll.
54685: NADELSTERN, PAULA EN HANCOCK, LYNNELL - Quilting Together. How to Organize, Design, and Make Group Quilts. Geïll.
72027: NADER, RALPH - De dwarsligger.
45744: L. VAN DE NADORT, NAMENS HOOFDBESTUUR VERON - TEN GELEIDE); GEÏLL. - Kursus Zendexamen
86521: NADORT, J.D. VAN DE / E.A. - Kasteel Amerongen, Bulletin. Voorjaar 1996. Met o.a.: Tuinbericht! - De Ophaalbrug.
11218: NAEFF, TOP - Offers.
11830: NAEFF, TOP - Offers...
5223-3426: NAEFF / FRIJHOFF / DIJK / HAGENVELT - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken.
97436: NAEFF, TOP - Offers …
46250: NAEFF, TOP - Juffrouw Stolk en andere verhalen.
14517: NAEFF / FRIJHOFF / DIJK / HAGENVELT - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken.
59839: NAEREBOUT, F.G. & SINGOR, H.W. - De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis. Kaarten, afbeeldingen, schema's en tabellen.
59840: NAEREBOUT, F.G. & SINGOR, H.W. - De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis. Kaarten, afbeeldingen, schema's en tabellen.
96182: NAEREBOUT, G.J. FRANS (TEKST EN PLAATJES) - Oceaanreuzen. Plaatjesalbum.
19567: NAFTANIEL, R.M. - Het Arabisch-Israelisch conflict. AO-boekje 1966.
103.153: NAFTANIEL, R.M. - Het Arabisch-Israelisch conflict. AO-boekje 1966.
102.089: NAGATAKE ASANO (ITRODUCTION) / J. CHATELAIN (PREFACE) / A.O. - Tresors de la peinture japonaise du XIIe au XVIIe siecle.
56694: NAGEL, DR. FRANZ - Geschichte der Reichsabtei Cornelimünster und des Münsterländchens. Karte. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
82928: NAGEL - Food Supplements - Voedingssupplementen - Supplement Alimentaire.
78695: NAGEL, GERT - IV. Münzen-Auktion 27. und 28. Oktober 1982. Baden-Württembergische Bank D-7000 Stuttgart 1. Kleiner Schossplatz.
18228: NAGEL, JAN - Ha, die PVDA!
79997: NAGELKERKE, DS. A. / RAVEN, DS. L. - Het volmaakte gebed. Toelichting op het ""Onze Vader"".
37415: NAGH, OESER, SEITELBERGER, HAKEN, MOHR, GRAMMER, KINZELBACH, WUKETITS - Dimensionen der modernen biologie, 7 delen
88719: NAGTEGAAL, H.K. / E.A. - Kwartierstatenboek IV. Met o.a.: Heemskerk - Heerings - Van der Krogt - Tasseron - Varekamp - Naamregister.
51663: NAGTGLAS, F. - Voor Honderd jaren. Uit de Papieren van een Tijdgenoot.
11267: NAHON, ALICE - Op zachte vooizekens. Gedichten.
50755: NAHON, ALICE - Op zachte Vooizekens. Gedichten.
50756: NAHON, ALICE - Vondelingskens. Gedichten.
35686: NAIDICH, ZERHOUNI, SIEGELMAN - Computed tomography of the thorax
31053: NAIDOO BEVERLEY - Reis naar Johannesburg
31054: NAIDOO BEVERLEY - Reis naar Johannesburg
104185: NAIPAUL, V.S. - Among the believers. An Islamic Journey.
28490: NAISBITT, JOHN - Mega Trends. Tien stromingen die ons leven en werk veranderen.
90200: NAJAFI / HINCKLEY - Mijn hart is in Perzie.
99841: NAJAFI / HINCKLEY - Mijn hart is in Perzie.
48244: J.B. NAKKEN - De electriciteit in den landbouwmet foto's platen, Rijkslandbouwwinterschool Zutphen
30523: NALLY MC - Spectrum grote wereldatlas
72839: NAMEN, MR. A.H. VAN (WOORD TEN GELEIDE). - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren, 1940-1945.
104164: NAMENS SINT - De nieuwe Rijmen Bundel.
8335: NANCE / KOWALSKI / RIJN / RICE - 4 beroemde boeken. - Blackhout. - Eddie's bastaard. - Het Mekka manuscript. - Terug naar huis. - Het Beste Boek 205.
8334: NANCE / KOWALSKI / RIJN / RICE - 4 beroemde boeken. - Blackhout. - Eddie's bastaard. - Het Mekka manuscript. - Terug naar huis. - Het Beste Boek 205.
B4632: NANCY, JEAN-LUC / TYRADELLIS, DANIEL - Wat doet ons denken?
55993: NANNING, KLAAS B. - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats. Foto's.
78690: NANNING, KLAAS B. - Portretten buiten. De Rolfilmserie 8.
84826: NANNINGS-ROOZENBURG, ELLY / E.A. - De oorlog is nog niet voorbij. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog.
78889: NAP, ALBERT - Miskende fracturen.
35698: NAP ALBERT - Miskende fracturen, proefschrift
55769: NAP, DS. J.P. / KOEMAN, DRS. P. - ""Leven met God"" ""Een Bijbels perspectief"" / ""Op de drempel van de 21e eeuw"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 29 okt. 1994.
35354: NAP ALBERT - Miskende fracturen, proefschrift
70581: NAPIER, GERALDINE - Een stoet bruiden.
55624: NAPOLI, GIOVANNI DI - La Concezione dell'essere nella filosofia Greca. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
79055: NAPP, DANIEL (BILDER) / SPANG, MARKUS (TEXT) - Herr Jambus und der Elefant.
79185: NAPP, DANIEL (BILDER) / SPANG, MARKUS (TEXT) - Herr Jambus und der Elefant.
18784: NARAJAN, R.K. - De geldschieter.
59327: NARAYANAN, V.K. / NATH, RAGHU - Organization Theory. A Strategic Approach.
101.287: NARBETH, COLIN / LYON, DAVID / A.O. - Successful investing in stamps and banknotes.
44396: NARCEJAC BOILEAU - Het boze oog, zwarte beertjes nr 574
11319: NARCISS, DR. - Dokter Thuis. Medische encyclopedie voor iedereen.
44409: NARITZA MICHAEL - Het onvoltooide lied, zwarte beertjes nr 621
92456: NARKISS, DR. BEZALEL - Geschichte der Judischen Kultur in Bildern.
9307: NARSCHOLD FRIEDER - Organisatie en democratie. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 90.
29485: NAS, DIK - Het Twentse Model. Honderdvijfentwintig jaar vakbeweging in Enschede. Honderd jaar Eendracht, honderdtien jaar Vooruit.
60345: NAS, PETER J.M. - De stad in de derde wereld. Een inleiding tot de urbane antropologie en sociologie. Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54420: NASAW, JONATHAN - Angstspiel. Roman. Vert.
93804: NASH, N. RICHARD - Afrodites eiland.
10207: NASH N. RICHARD - Een wereld van illusies.
14555: NASH, OGDEN / VEENINGA - Lach niet, je hebt er zelf de last van.
82408: NASSAUER, HELMUT - Das neue grosse Briefmarkenbuch.
41405: NASSEHI ARMIN, WEBER GEORG - Tod, modernitat und gesellschaft, entwurf einer theorie der todesverdrangung
42486: NASU SOICHI - Ageing in Japan
56218: RED. CHR. -NAT. DAGBLADEN - ""… Toch zal ze Koninginne zijn."" Foto's.
21872: NATHASON, E.M. - De twaalf verdoemden. Een uitstel van executie.
70896: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE / POST, MANCE (ILLUSTRATIES). - Onder de zeespiegel.
73012: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - Een gat in de tijd.
54893: NATTERMANN, JOHANNES - Adolf Kolping als Sozialpädagoge und seine Bedeutung für die gegenwart. Inaugural-dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Köln. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
98531: NATZMER, GERT VON - Geheimen der Natuur. De verborgheden van het Planten- en Dierenleven.
15890: NATZMER, GERT VON - Geheimen der Natuur. De verborgheden van het Planten- en Dierenleven.
105405: NAU, PETRA - Gomera. Mit Ausflugen nach Teneriffa und Hierro.
71783: NAUMANN, FELICITAS - Die schnelle Mark. Mit Konyo, Karte und Kredit eine Geschichte.
95669: NAUMANN, HANS (GELEITWORT) - Die Minnesinger in Bildern der Manessischen Handschrift.
1167-4837: NAUMANN EMIL / BOERS. - Geillustreerde Geschiedenis der Muziek. De ontwikkeling der Toonkunst van den aanvang tot op den tegenwoordigen tijd. 2 delen.
88491: NAUR, PETER (EDITOR) / BACKUS, J.W. / BAUER, F.L. / A.O. - Report on the algorithmic language ALGOL 60. Dedicated to the memory of William Turanski.
99176: NAUTA, D. (RAPPORTEUR) - Rapport in zake de verlangde opheffing van de over Prof. Schilder uitgesproken schorsing. Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken te Utrecht.
36398: NAUTA, I.W - Argumenten voor een kritische ethiek
59863: NAUTA, JAN M. - Photodynamic Therapy and Photo-detection of Dysplastic Lesions and Squamous Cell Carcinomas of the Oral Mucos. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Medische Wetenschappen aan de R.U. Groningen. Geïll.
75396: NAUTA, REIN / IERSEL, FRED VAN / ROUWHORST, GERARD / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 2001 nr. 1 : met o.a.: Mensen maken de kerk. Over de identiteit van de plaatselijke gemeente - Zinloos geweld als praktisch-theologisch vraagstuk - Rituelen in overvloed.
79122: NAUTA, PROF.DR, D. / BRUIJN, DR.C.C. DE / E.A. - De Statenvertaling 1637-1937.
88957: NAUTA, J.F. - 200 jaar Amerika - Nederland. AO-boekje 1911.
103.081: NAUTA, JANINE - Jacob vab Ruisdael. AO-boekje 1882.
95709: NAUTA J. / ZANDVOORT R.H. / JETSES - Fundamenteel rekenen. (voorloper). Van hoeveelheid tot getal. (Volledig geillustreerd door C. Jetses.)
104154: NAUTA, L.W. - Theorie en praxis bij Marcuse.
103.108: NAUTA, J.F. - 200 jaar Amerika - Nederland. AO-boekje 1911.
5075-3096: NAUTA DR. D. - Verklaring van De Kerkorde van de Gereformeerde kerken in Nederland.
49989: NAUTA, I. - Bloemen. Nieuw plantkundeboekje voor het M.U.L.O en andere inrichtingen van V.O. Uitgave A. Foto's.
90982: NAUTA, PROF.DR. L.W. / FROE, PROF.DR. A. DE / E.A. - De veranderbaarheid van de mens.
60448: NAUTA, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
39325: NAUTA. I.W REDACTIE - Het neopositivisme in de sociale wetenschappen, analyse, kritiek, alternatieven
49341: NAUTA, I. - Bloemen. Uitg. A. Nieuw plantkundeboekje voor het M.U.L.O en andere inrichtingen van v.o. Ill.
25880: NAUTA, JANINE - Johan Maurits ""De Braziliaan"". AO-boekje 1793.
103.041: NAUTA, JANINE - Johan Maurits ""De Braziliaan"". AO-boekje 1793.
53327: NAVAL, R.P. FRANCISCO - Theologiae asceticae et mysticae - cursus ad usum seminariorium, institutorium religiosorum clericorum necnon animarum. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
43415: NAVARRO JULIA - De verborgen kleitabletten
38791: NAVEEN, MONTEATH, DE ROY, JONES, BIJTEL VAN DE, VERTAALD - Wereld van ijs, het betoverende landschap van Antarctica
104172: NAVERTELD DOOR DR. ONNO DAMSTE - Homeros' Odyssee.
34579: NAVRATILOVA MARTINA - Tennis voor vrouwen
70629: NAVRATILOVA, MARTINA / NICKLES, LIZ - Dubbele Fout.
25405: NAYLOR, BRENDA - The Techniques of Dress Design.
2156-3010: NAYMAN JAQUELINE - Whales, Dolphins and man.
96362: NAYTTELYN SUOJELIJA ON ROUVA TELLERVO KOIVISTO - Tarinoita. Australian alkuperaiskansan taidetta, 13.1-19.2.1993.
56619: NAZARETH, VROUWE VAN - Mia van der Kallen. Levensschets door een Vrouwe van Nazareth. Varia: Levensbeschrijving; No. 609. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54167: NAZARETH G.G.G. 247, EEN CATHECISTE DER VROUWEN VAN (VERZAMELD DOOR) - Met God alleen. Brieven van retraitanten der retraites voor niet-katholieken en bekeerlingen. (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
23167: NBG / KLOEG, MIRJAM (ILLUSTRATIES). - Saul en David. Bijbeluitgave uit de grondtekst in eenvoudig Nederlands. 1 Samuel 16-31.
101.809: NBG - De Bijbel en zijn vertalingen, uit de geschiedenis van een bijzonder boek. AO-1995.
103.177: NBG - De Bijbel en zijn vertalingen. AO-boekje 1995.
79659: NEAGOE, PETER - Americans Abroad. An Anthology. With autogaphed photographs and biographic sketches of the authors.
51711: O'NEAL, COTHBURN - Master of the World. Kaartjes.
16555: NEAL HURSTON, ZORA - Sporen op een pad. Een autobiografie.
31008: NEBELTHAU OTTO - Het nachtkindje
60344: NECKEBROUCK, VALEER - De Derde Kerk. Cultuur en geloof. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
92123: NED. GESPREKS CENTRUM / TINBERGEN / MEYLING-HYLKEMA / E.A. - Uitingsvrijheid.
84093: NED. HERV. KERK / RU, G. DE / E.A. - Revolutie en gerechtigheid.
77213: NED. BIJBEL GENOOTSCHAP / KLOEG, MIRJAM (ILLUSTRATIES) - David wordt Koning. Bijbeluitgave in eenvoudig Nederlands, 2 Samuel 1-12.
49807: NEDERBRAGT, DR. J.A. - Wereld zonder toekomst.
57987: NEDERHOED, PETER - Helder rapporteren. Een handleiding voor het schrijven van rapporten, scripties, nota's en artikelen in wetenschap en techniek.
79571: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN - Speciaal-Catologus van de Postzegels van Nederland en Kolonien. Eerste editie.
49356: NEDERLANDSCHE KOORVEREENIGING. - Nederlandsche Liederen in den Volkstoon voor Gemengd Koor. Tweede Bundel.
46576: NEDERLANDSE SKI VER. EN HENDRIKSE, LIESBETH, GROOTENDORST, PIET E.A. - Gids voor skiërs. Geïll.
80349: NEDERLOF, DS. B. - Genot en gebod.
53770: NEDERSTIGT, W.F. - Economische beoordeling van omzetbelastingen. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
93094: NEDONCELLE, MAURICE - De La Fidelite.
59395: NEE, WATCHMAN - Het normale christelijke leven. Vert.
49128: NEEDLEMAN, JACOB - De nieuwe godsdiensten.Een reeks publikaties onder redactie van Drs. H. Cohen. (Vert.)
56451: NEEF-TOP, ANNIE DE - Uit de kindermond. Gedichten. Geïll.
103986: NEEL DOFF - Keetje Tippel.
7764: NEELEMAN INGE - Peggy's paardenpension in het nieuws.
16524: NEELEMAN, INGE - Peggy's Paardenpension.
103.048: NEELEMAN, BENNO - Het plateau van Margraten. AO-boekje 1817.
79442: NEELS, BETTY - Sterren aan de hemel.
82688: NEERVEN, PROF.DR. J.P.S. / E.A. - Symposium Dagbladjournalistiek en Marketing, 21november 1990. Krant wat maak je ervan?
88208: NEETESON, KEES - Geestvervoering en zinsverrukking. Extase, trance en andere bijbelse abnormaliteiten.
70121: NEFKENS, GERDA / KUIPER, ANNELIES (ILLUSTRATIESW). - De korte straat is een nette straat.
38638: NEGENMAN, JOHAN - Geografische gids bij de Bijbel
51927: NEGENMAN, JOHAN - Geografische gids bij de Bijbel. Kaarten
16257: NEIDHARDT, HANS JOACHIM - Schlos Pillnitz.
102.113: NEIJENHUIS, MW. M.S. / E.A. - Wat eet mijn kind. Praktische informatie over de voeding voor uw kind van 0-2 jaar.
84794: NEIJSSEL, ANTOINETTE - De ontluisterende kampioen.
101.565: NEIJT, DR. A.H. - Fijndradige Weefsels.
43604: NEIJT ANNEKE, REINSMA RIEMER REDACTIE - De nieuwe spellinggids van de Nederlandse taal
29027: O'NEILL, EUGENE - The long voyage home. Seven plays of the sea.
90414: NEILL, STEPHEN - De groei der oecumenische beweging. Prisma pocket 804.
52409: NEILL, STEPHEN - Het anglicanisme. Aula Boeken nr. 442. Vert.
90831: NEILL, STEPHEN - Het Christendom in de 20ste eeuw. Aula pocket 151.
90835: NEILL, STEPHEN - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het Christendom te midden van de voornaamste levensbeschouwingen. Aula pocket 180.
90836: NEILL, STEPHEN - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het Christendom te midden van de voornaamste levensbeschouwingen. Aula pocket 180.
90841: NEILL, STEPHEN - De interpretatie van het Nieuwe Testament. Aula pocket 353.
36496: NEILL, STEPHEN - Was ist ein Christ?
42490: O.NEILL EUGENE - Mourning becomes elektra
20646: O'NEILL, EUGENE - Theatre complet. 1.
17742: NEILL, N EN G. - Zekerheid. Omschakelen in de veranderende wereld.
70309: O'NEILL, EUGENE - Penguin Plays: - Ah, wilderness! - The hairy ape - All God's chillun got wings - The Emperor Jones - Desire under the Elms.
88502: NEIRYNCK, JACQUES - Le huitieme jour de la creation. Introduction a l'entropologie.
45279: NEL BENSCHOP. - Geloven is geluk. (afb.)
45324: NEL BENSCHOP. - Verborgen Bloemen. (Bevat ill.)
45323: NEL BENSCHOP. - Gouddraad uit vlas.
45788: NEL VAN DER ZEE - Zomaar geluk
45325: NEL BENSCHOP. - Een boom in de wind.
60402: NELISSE, INA; NEDERLAND, TRUDI; SCHRAUWEN, JAN E.A. (RED.) - Om sociale rechtvaardigheid. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
43404: NELISSEN JEAN - Sterren van een voetbalnatie
55969: NELL-BREUNING S.J., OSWALD V. - Die soziale Enzyklika. Erläuterungen zum Weltrundschreiben Papst Pius XI über die gesellschaftliche Ordnung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
46682: NELS EN LDR (PHOTO'S) - Nieuwe Geïllustreerde Gids van Brugge; met historische nota's en 60 illustraties.
30538: NELSON BRYAN - Zeevogels
105394: NEMES, JANOS - Boedapest. Marco Polo: Reisgidsen geschreven door kenners.
49566: NENNI, PIETRO - Zes jaren burgeroorlog in Italië. Vert.
76914: NEPVEU, MR. J.I.D. / BERGH, S.J. VAN DEN (SAMENSTELLERS) - Aurora. Jaarboekje voor 1849.
20474: NERVAL / RICHER, JEAN - Gérard de Nerval. Poetes d'aujourd'hui 21.
48781: NERVAUD DUN, MARIE DE - Harvest of short shorts. Selected stories published over three decades.
14733: NES-UILKENS, G. VAN - Eerwaarde.
22201: NES-UILKENS, G. VAN - Dubbele Bart.
99009: NES, DR. H.M. VAN - De Protestantsche Zending. Kerk en Secte, Serie IV, No. 4, No. XLIII.
59655: NES, J.G. TH. V. - De eieren en nesten van onze vogels. Geïll.
19321: NES-UILKENS, G. VAN - Duikelaartje
54955: NES, J.G.TH. VAN - De eieren en nesten van onze vogels. Afb. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
46522: NES, AERDT VAN - De rode pullover. Geïll.
40140: NES, VAN JAC - Het Poeriemfeest, brochure
42853: NES VAN DE GERARD - Maak uw eigen stamboom, handboek voor genealogie en heraldiek, compleet met werkschrift
22473: NES, PROF. DR. H.M. VAN - Tekst en uitleg. Praktische Bijbelverklaring. - De brief aan de Hebreen - De brief van Jacobus - De eerste brief van Petrus.
55513: NESCIO; KEMP, PIERRE; WAGENER, W.A. EN VELE ANDEREN - Kristal. Letterkundige productie. 1935. Geïll.
49534: NESNA, HANS - Toen het vaderland riep ….. Een verhaal uit dagen van mobilisatie en strijd.
20699: NESNA, HANS - Toen het vaderland riep….. Een verhaal uit dagen van mobilaie en strijd.
54133: NESSER, HAKAN - De terugkeer. Commissaris van Veeteren. Misdaadroman. Vert.
37290: NESSLE LENA - Werken met houtspaan
60665: NESTE S.J., FERNAND VAN - Geloven in Jezus Christus. Hoe kom je ertoe? Wat heb je eraan?. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
90201: NESTLE, EBERHARD - Einfuhrung in das Griechische Neue Testament.
93670: NESTLE, D.DR. EBERHARD - Novum Testamentum Graece et Latine.
30639: NESTLER GERHARD - Geschichte der musik
55133: NETEKENBOS, DS. J.B.; ROESSINGH, PROF. DR. K.H.; WAGENAAR, DS. G.H. E.A. - Godsdienstige vraagstukken. Lezingen over: 1.: De levens- en wereldbeschouwing der Gereformeerden. 2.: Rechts modernisme e.o. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99141: NETIV, DRS. A. / VERHELST, PROF.DR. J.J. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 98, Nr. 1. Themanummer: Archiefselectie en -vernietiging of De integriteit van archieven en archivarissen.
33335: NETTE HERBERT - Adieu lesbelles choses, eine sammlung letzter worter
85770: NETTL, PAUL - W.A. Mozart, 1756-1956.
48371: NETTY STREEF - De onzichtbare band
55865: NEUCKERMANS, LUC / DRIESSCHE, POL VAN DEN - Albert. Koning na Boudewijn.
150117: NEUE FIMO. - Modellierideen.
90189: NEUENSCHWANDER, ULRICH - Protestantische Dogmatik der Gegenwart und das Problem der Biblischen Mythologie.
33832: NEUERBURG E.N, VERFAILLE P - Schets van het Nederlands milieurecht
45812: E. NEUFFER. 2. AUFLAGE HERAUSGEGEBEN VON W. NEUFFER. - Lieder für das christliche Haus. (Melodie en tekst)
17714: NEUHOFF, SONIA DI - Ancient Corinth and its Museum.
9224: NEUMAN H.J. / GAAY FORTMAN DR. MR. BAS DE - Vredeskansen in 1975. AO-boekje 1544.
54855: NEUMAN, H.J. - Het voorbehoud. Rede uitgesproken bij de aanvaarding v/h ambt van bijzonder hoogleraar in de L.J. Rogier-leerstoel, vanwege de Stichting Nuyensfonds, a/d. K.U. te Nijmegen op vrijdag 2 nov. 1984. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
25787: NEUMAN, H.J. / GAAY FORTMAN, DR.MR. BAS DE - Vredeskansen in 1975. AO-boekje 1544.
79148: NEUMANN, J.B. - Het Stroomgebied van Bila en Pane. Schaal 1:200.000. opgenomen en in kaart gebracht door J.B. Neumann in de jaren 1877, 1878, 1882, 1883, 1884.
80909: NEUMANN, ALFRED - Neuer Caesar. Napoleon III und das 19. Jahrhundert mit seinen Fürsten und Staatsmannern und dem bunten schwarm von Abenteuerern und Liebhaberinnen leben.
55240: NEUMANN, HANS-JOACHIM - Friedrich III. Der 99-Tage-Kaiser. Foto's.
78746: NEUMANN, I.B. / VOIGT, PETER / BRACHNER, A. / E.A. - Kunstpreis-Jahrbuch 1985. Band XL, Teil 2.
78703: NEUMANN, LUDWIG - Der Schwarzwald. Land und Leute Monographien zur Erdkunde 13. Mit Karte der Schwarzwald.
74088: NEUMANN, ALEXANDER - Potpourri, uber Motive der Operette ""Der Pumpmajor"".
74095: NEUMANN, R. - Mit Lust und Liebe. Sechs Kompositionen fur Pianoforte.
57762: NEUNDÖRFER, BERNHARD - EEG-Fibel. 100 Abbildungen und 3 Tabellen.
57603: NEURAY, H. (SAMENSTELLING EN RED.) - Zak-encyclopedie van de medicinale planten. Geïll.
53120: NEURAY, H. (SAMENSTELLING EN RED.) - Zak-encyclopedie van de medicinale planten. Ill. (200 planten - 1500 recepten).
99713: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - De historische schoonheid van Groningen. Heemschut serie deel 16.
85059: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels, Delftsch Aardewerk. Heemschut serie deel 35.
85060: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels, Delftsch Aardewerk. Heemschut serie deel 35.
85061: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels, Delftsch Aardewerk. Heemschut serie deel 35.
59302: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en tegels Delftsch aardewerk. Heemschut serie. Geïll.
87884: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels, Delftsch Aardewerk. Heemschut serie deel 35.
77331: NEURDENBURG, ELISABETH - De twee Majolica-Tegels uit het refugium van de abdij van Aduard in de stad Groningen.
95213: NEURINK / TIMMER - Weg van de snelweg. Nederland. Reisboek 1. West Brabant - Rijk van Nijmegen - West Friesland - Oost Twente.
23206: NEURINK / TIMMER - Weg van de snelweg. Nederland. Reisboek 1. West Brabant - Rijk van Nijmegen - West Friesland - Oost Twente.
76308: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
76307: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
71213: NEUTELINGS, PHIL.DRS. TH.R. - Dieper denken. Een wandeling door de filosofie der eeuwen.
47828: TH R. NEUTELINGS - Nieuwe avonturen van Jantje Nieuwelings
30365: NEUWMANN HUIB - Frankrijk als toeristenland
54531: NÈVE, MR. P.L. - Recht en continuïteit. Enkele opmerkingen over de overname van het geleerde recht door de rechtspraktijk te Maastricht rond het jaar 1500. Rede uitgesproeken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Romeins recht aan de KU te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
43255: NEVE DE J.P - Handleiding tot het zeilen
52424: NEVE, J.P. DE - Handleiding tot het zeilen. Geïll.
83125: NEVEN, C. / ADMIRANT, DRS. M. DEN / E.A. - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 21e jaargang no. 1- 1987. Met o.a.: Begraven in Wadinxveen. - Anno 1910, toen de komeet Halley werd gezien.
60271: NEVEN, DR. G.W. - Bonhoeffer. Theoloog van het kruis. Kamper cahiers. 75. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
93263: NEVILLE, KATHERINE - Het Vuur.
79474: NEVIN, E.C. - Danny's Negerslaaf.
95846: NEW SWAN SHAKESPEARE / BERNARD LOTT (EDITED) / MCBEATH, H.C. (ILLUSTRATIONS) - Macbeth.
97239: NEWALL, R.S - Stonehenge. Wiltshire.
52067: NEWBIGIN, MARION I. (D.SC.) - Animal Geography. The faunas of the natural regions of the globe. (The Oxford Geographies) Foto's.
57139: NEWBIGIN, LESSLIE - Godsdienst in een geseculariseerde wereld. Aula-boeken. 357.
56916: NEWBY, P.H. (TEKST) - Egypte. Historische aspecten en hedendaags aanzien. Geïll. Vert.
36973: NEWBY, P.H, MAROON, J - Egypte, historische aspecten en hedendaags anzien
59685: NEWCOMBE, JOHN EN ANGIE MET MABRY, CLARENCE - Tennis. Vereenvoudigde instructie voor ouderen en jongeren. Geïll. Vert.
200-2079: NEWCOMBE - Tennis. Vereenvoudigde instructie voor ouderen en jongeren.
1911-1477: NEWFIELD JACK - Een profetische minderheid. Nieuw links in Amerika.
82363: NEWMAN, MILDRED / BERKOWITZ, BERNARD - Hoe blijf je goede vrienden met jezelf. Het antwoord van twee psychoterapeuten.
60004: NEWMAN, RABBI LOUIS - Uit de wereld der joodse mystiek. Vert.
49235: NEWSUM, GILLIAN - Milton. Foto's.
40742: NEWTON, JOHAN - Cardiphona of gemeenzame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs, uit het engelsch vertaald door M. van Werkhoven, en een voorrede door Cornelis Brem, 2e deel 3e druk
2196-2214: NEWTON ERIC - Beschouwingen over Europese kunst. Aula-pocket 98.
25569: NEXÖ, MARTIN ANDERSEN - Eine Mutter.
33976: NEZELOF PIERRE - Napoleon en zijn adelaarsjong
17306: NEZNANSKY, FRIDRIKH - Corruptie.
39575: NGCOBO, LAURETTA - Kruis van goud, roman uit Zuid-Afrika
59201: NICHOLS, BEVERLEY - Katten ABC. Geïll. Vert.
38208: NICHOLS, PETER - Die Politik des Vatikan
33337: NICHOLS JOHN - Bloed en scherven
72103: NICHOLS, WALLACE - Het raadselachtige kasteel.
74449: NICHOLS, ROBERT - Garch City. Book II of Daily Lives in Nghsi-Altai.
105110: NICHOLS, BEVERLEY - Straat naar het niets.
105112: NICHOLS, BEVERLEY - De Maanbloem.
105109: NICHOLS, BEVERLEY - Moord op verzoek. Prisma pocket 993.
28155: NICHOLSON - London Guide.
37625: NICHOLSON, T.R - The second motor book, the age of adventure 1919-1939
20154: NICKLISCH, HANS - Vader, het beste paard van stal.
98555: NICKLISCH, HANS - Vader, het beste paard van stal.
55023: NICKOLIS, L.A. - Royal Cavalcade. A diary of the Royal Year.
47503: NICO DE JONG - Autorijden levensgevaarlijk
45727: NICO WILTERDINK & BART VAN HEERIKHUIZEN (REDACTIE). - Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologie. Geïll.
45252: NICO VAN DER VOET - Waarom moet îk altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening
48363: NICO TER LINDEN - Uit het land van de Jordaan
48518: NICO SCHEEPMAKER, B.F. EILERS, CON MONICH - Nederland toen en numet foto's
59014: NICOLAI, JÜRGEN - Het houden en verzorgen van volièrevogels. Geïll. Vert. (Hobby serie)
48186: NICOLAI, JÜRGEN - Het houden en verzorgen van volièrevogels. Handleiding voor het doelmatig houden van vogels. Geïll. (Vert.). Hobby serie.
93060: NICOLAI, B. / RAAT, DR. J.H. - Een nieuwe natuurkunde. Vragenboekje en werkboekje 3. (Een handleiding voor de didactiek en de methodiek van het vak natuurkunde voor onderwijzers en aanstaande onderwijzers)
77004: NICOLAI - Effigies & vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae. Facsimile met vertaling.
49334: NICOLAISEN, AAGE - Kamerplanten in kleur. Ill. (Vert.)
59123: NICOLAS, EDM. - Over zuivel. Geïll.
105106: NICOLAS, EDMOND - De heer van Jericho. Prisma pocket 36.
55944: NICOLAS, AUGUSTE - Du Protestantisme et de toutes les Hérésies dans leur rapport avec le socialisme. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
105108: NICOLAS, EDMOND - Brocaat en Boerenbont. Prisma pocket.
52088: NICOLAS, IR. EDM. (INLEIDING); M.M.V. MEISCHKE, IR. M.C.A. - Bakkersprentenboek. Afb.
55259: NICOLAS, IR. EDM. - Hormonen. Schijnwerpers 29. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
10099: NICOLAYSEN BRUCE - De dood kent geen grenzen.
52572: NICOLSON, HAROLD - Het congres van Wenen. De samenwerking der Geallieerden in de jaren 1812-1822. Reuzensalamander. Vert.
55037: NIDDA, ROLAND KRUG VON (E.E.A. VERZAMELD DOOR) - Ik, Anastasia, vertel … De levensstrijd der laatste tsarendochter. Foto's. Vert.
86171: NIE, DS. H. DE - In gesprek met Lucas.
39831: NIEBAUM, H, VELDMAN, F - Tot tijdverdrijf in ballingschap, dagboek van Gerard Udinck 1663-1665, een Groninger gildeleider
5279-3517: NIEBERGALL D. FRIEDRICH - Praktische auslegung des Neuen Testaments. Für prediger und religionslehrer.
33321: NIEBOER ATTIE - Boerentypen en humor uit de Betuwe
53053: NIEBUHR, REINHOLD - De teekenen der tijden. Toespraken voor heden en morgen. Vert.
9181: NIEDERER M. - Er komen te veel mensen. AO-boekje 1509.
194-2109: NIEDERLAG / MENZHAUZEN / GLASER - Das Dresdener Schloss. Monument sachsicher geschichte und kultur.
35733: NIEDERMAN S - Pneumonia, the medical clinics of North America
98054: NIEDNER, MARIA / WEBER, HELENE - Hakel-Arbeiten 1. Beyers Handarbeitsbucher der Deutsche Moden Zeitung Band 17. (Mit Abbildungen)
37263: NIEHAUS, KASPER - Gauguin en Rousseau
103344: NIEHOFF, JAN S. - Leer mij ze kennen de Groningers.
51704: NIEHOFF, JAN S. - Right or wrong - mien schip. Geïll.
57027: NIEHOFF, J.S. - Leer mij ze kennen … de Groningers. Foto's.
55648: NIEKEL, PROF. J.H. EN VERMAAS, DRS. E.A.V. - De Bellamy-Beweging. Niet-katholieke levenswijsheid. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
90148: NIELSEN, DR. J.T. - Het Evangelie naar Mattheus. Deel I.
46569: NIELSEN*, PROF.DR. J.T.; HOEVE*, S. TEN (E.O) - "Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken. Band 6. Ringband. Geïll. O.a.: Friese Vermaningen achteraf; Windvanen op Friese torens en kerken.
8039: NIELSON A.C. - Taal. Communicatie en barriere. AO-boekje 1314.
8040: NIELSON A.C. - Taal. Communicatie en barriere. AO-boekje 1314.
7924: NIELSON A.C. - Heinrich Schliemann. De geschiedenis van een goudvinder. AO-boekje 1294.
7923: NIELSON A.C. - Heinrich Schliemann. De geschiedenis van een goudvinder. AO-boekje 1294.
7922: NIELSON A.C. - Heinrich Schliemann. De geschiedenis van een goudvinder. AO-boekje 1294.
17951: NIELSON, A. C. - De achtste plaag. sprinkhanen. AO-boekje 1851.
25695: NIELSON, A.C. - De mythe van Rome. AO-boekje 1219.
25915: NIELSON, A.C. - De achtste plaag. AO-boekje 1851.
17032: NIEMAN, RICHARD - Centraal- en Oost- Spanje. Met Costa Brava, Mallorca, Madrid, Barcelona en Andorra.
49382: NIEMAN, R.M - Mexico. Ill.
39992: NIEMEIJER, A JAN - Boeren Bont, vijftig jaren Groninger CBTB
30144: NIEMEIJER A. JAN - Drente d'olde lantschap
72208: NIEMEIJER, J.E. - De drie vingers. Lentehof-serie.
99837: NIEMEIJER, JAN A. / SIEBELINK, DICK W. (ILLUSTRATIES). - Donkere stad.
79835: NIEMEIJER, P. - Volwassenheid in leer en leven. Woord en Wereld 14.
79837: NIEMEIJER, P. - Die twee… één vlees. Over het christelijk huwelijk. Woord en Wereld 16.
79839: NIEMEIJER, P. - Tempeldienst. Over sexualiteit en verkering. Woord en Wereld 18.
79847: NIEMEIJER, P. - Schriftonderzoek en levenstaak. Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking. Woord en Wereld 26.
81012: NIEMEIJER, JAN A. / SIEBELINK, DICK W. (ILLUSTRATIES). - Donkere stad.
81638: NIEMEIJER, DR. A.C. / SCHMIT DRS. F.J. - Onze eeuw. Geschiedenisleerboek voor de hoogste klassen van scholen voor VWO / HAVO.
54397: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv. (t.g.v. het 25-jarig bestaan in 1980). Afb.
105820: NIEMEIJER, JAN A. - Kent U Groningen ook zo?
37113: NIEMEIJER, JAN A - Groningen stad en land
54389: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv. (t.g.v. het 25-jarig bestaan in 1980). Afb.
22361: NIEMEIJER, MR. DR. B. / HUISMAN, W. - Hoe betrouwbaar is de overheid. AO-boekje 2668.
77420: NIEMEIJER, JAN A. / MEINEMA, J. / PLOEG H.W. VAN DER / E.A. - Jaarboek Groningen 1973. Met o.a.; Cornelis Jetses, wat is z'n geheim? - Moet het Stadskanaal verdwijnen? - Albert Egges van Giffen 1884-1973 pionier in de prehistorie - Viskerdiek in Winschoten.
105768: NIEMEIJER, JAN A - Groningen stad en land.
87018: NIEMEIJER, JAN A. - Drente. D'Olde Lantschap.
58981: NIEMEIJER, P. - Tempeldienst. Over sexualiteit en verkering. Woord en Wereld 18.
58980: NIEMEIJER, P. - Volwassenheid in leer en leven. I. Mondigheid. II. De leer is één. Woord en Wereld 14.
58942: NIEMEIJER, P. - Schriftonderzoek en levenstaak. Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking. Woord en wereld 26.
73603: NIEMEIJER, JAN A. / SIEBELINK, DICK W. (ILLUSTRATIES). - Donkere stad.
87501: NIEMEIJER, JAN A. - Drenthe. D'Olde Lantschap.
88780: NIEMEIJER, J.W. - Egbert van Drielst. - De Drentse Hobbema, 1745-1818.
70835: NIEMEIJER, J.E. - Tussen gisteren en morgen.
77419: NIEMEIJER, JAN A. / MEINEMA, J. / PLOEG H.W. VAN DER / E.A. - Jaarboek Groningen 1973. Met o.a.; Cornelis Jetses, wat is z'n geheim? - Moet het Stadskanaal verdwijnen? - Albert Egges van Giffen 1884-1973 pionier in de prehistorie - Viskerdiek in Winschoten.
47536: NIEMEIJER - Naar het land der middernachtszon, plaatjesalbum compleet
47535: NIEMEIJER - Japan & China plaatjesalbum compleet
47538: NIEMEIJER - De schatten der aarde eerste afdeeling, plaatjesalbum compleet
47537: NIEMEIJER - De schatten der aarde eerste afdeeling, plaatjesalbum compleet
48839: NIEMEIJER, PIETER - De kerk: de moeite waard. Wat Paulus schreef en Zacharia zag. St. Woord en Wereld. 94. Ill.
57005: NIEMEYER, PROF. DR. HANS UND PÖRTNER, RUDOLF. (BEARBEITET U.S.W.) - Meilensteine der Archäologie. Auf den Spuren der Menschheit. Afb.
95129: NIEMEYER, J.W. - Het Huis van de Tiel Utrecht Brandverzekering 1811. Een korte geschiedenis van de gebouwen en de bewoners van Kromme Nieuwe Gracht 72-82, van de middeleeuwen tot heden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Utrechtsche Brandwaarborg Maatschappij.
90901: NIEMOLLER, MARTIN - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn-Dahlem.
77676: NIENHUIS, JANT / DIJKSTRA, MR. C.E. / WEERDEN, J.S. VAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 6. Met o.a.: Ontmoetingen in mijn Groningerland - Raadsverkiezingen en Zwoorne Meente - Naast het Friese Ezum een Groninger Maddens?
77675: NIENHUIS, JANT / DIJKSTRA, MR. C.E. / WEERDEN, J.S. VAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 6. Met o.a.: Ontmoetingen in mijn Groningerland - Raadsverkiezingen en Zwoorne Meente - Naast het Friese Ezum een Groninger Maddens?
99603: NIENHUIS, H.S. - Kunstveilingen Mak van Waay B.V.. Catalogus van de Kunstveiling 227. Openbare verkoping 29 april 1974: Munten en gebruiksvoorwerpen etc. afkomstig uit de wrakken van vier schepen der V.O.C. t.w. de Prinses Maria, de Curacao, de Lastdrager en de Hollandia.
7894: NIEROP PIETER - Hoera voor het meisje Sandelhout!
96781: NIEROP, PIETER / VEENHOVEN, LIES - Pak aan, Miesje Sandelhout.
79506: NIEROP, PIETER / (ILLUSTRATIES). - Pak aan, Miesje Sandelhout!
72112: NIEROP, PIETER / VEENHOVEN, LIES (ILLUSTRATIES). - Echt weer Miesje Sandelhout!
44164: NIEROP PIETER - Als de kieviet roept op weltevree
73043: NIERSTRASZ, MR. C.J. - Stoomwet. Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens No. 31.
42270: NIES HENK, MUNNICHS JOEP - Sinngebung und altern
42271: NIES HENK, MUNNICHS JOEP - Sinngebung und altern
42621: NIES, MUNNICHS - Sinngebung und altern
80841: NIESEL, WELHELM - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.
99767: NIESKENS-ISPHORDING, MR. B.W.M. / VELTEN, MR. A.A. VAN / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 4, Nr. 3. Met o.a.: Sociale afspraken en de causa eis. - Verkrijgende verjaring van onroerende zaken.
42292: NIETSCHE FRIEDRICH - Gedichte mitt einem nachwort von prof. Kurt Hildebrandt
42293: NIETSCHE FRIEDRICH - Briefe, ausgewahlt von Max Dehler
5200-3351: NIETZSCHE FRIEDRICH - Also sprach Zarathustra. Ein buch für alle und keinen. Vorwort von prof. H.Gauss.
85147: NIETZSCHE / LÖWITH, KARL (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET) - Zeitgemässes und Unzeitgemässes.
85148: NIETZSCHE / LÖWITH, KARL (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET) - Zeitgemässes und Unzeitgemässes.
82372: NIEUKERKE, IR. J.P.H. / E.A. - De evolutie van het geneesmiddel.
98995: NIEUWBURG-WOOD, MEVR. E.G. - De Kwakers. Kerk en Secte, Serie II, No. 10, No. XXXVII.
70617: NIEUWENDIJK, PETER (INITIATOR) - Huilen van het lachen. Cartoonboek.
1526-1866: NIEUWENDIJK J.G. - Zo was Artis zo is Artis.
53838: NIEUWENHOFFS S.J., W. VAN - Leven van den H. Ignatius van Loyola. Tweede deel. Losse Afleveringen 7 t/m 15 + 1 afl. ''gratis''; waarbij afl. 11 ontbreekt. Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
246-3042: NIEUWENHOVEN/BRAAKHEKKE. - Bos en woud ons behoud.
94988: NIEUWENHUIJSEN, W.L. VAN / VEN, A.J. VAN DE / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 43, nr. 1. Met o.a.: Demping Oudegracht. - Het wapen van David en Philips van Bourgondie, Bisschoppen van Utrecht.
94992: NIEUWENHUIJSEN, W.L. / POLAK-DE BOOY, E.P. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 43, nr. 5. Met o.a.: Recente vondsten in herstelde Pieterskerk. - Nieuw-Clarenburg of Nieuw-Croontgenspoort?
48373: G. NIEUWENHUIJSEN - Bijbel rn dierenwereld documentatie materiaal
35549: NIEUWENHUIJSEN P.M - Beter Nederlands, prisma no 2652
7620: NIEUWENHUIS PROF. DR. H. - Jan Ligthart. AO-boekje 741.
45335: G.M. NIEUWENHUIS. - Van timmerman tot vliegtuigbouwer. Een halve eeuw technisch vakonderwijs in Haarlem. Bevat foto's.
95211: NIEUWENHUIS, ING. / BARTELINK, G.J.M. - S. Plechmusbasiliek Oldenzaal.
96266: NIEUWENHUIS, PROF.DR. A.W. / SPOON, IR. W. / E.A. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indie. 21 September 1928. Met o.a.: De onrust in Indie en hare oorzaken, de Westkust van Sumatra X. - Invoer van doerian vruchten in Nederland.
79592: NIEUWENHUIS, DR. A.W. (RED.) / E.A. - Het Honderdjarig bestaan der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924. Indie Geillustreerd Weekblad voor Nederland en Kolonien 7e Jaargang No. 52.
23124: NIEUWENHUIS, HELEEN / VERNEDE, LENNIE - Elseviers grillboek.
1291-2770: NIEUWENHUIS - Duitse tekeningen uit de negentiende eeuw. De verzameling Domela Nieuwenhuis.
15321: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Uit den tijd der voortrekkers.
59069: NIEUWENHUIS, DR. H. - Algemene inleiding. Grondslagen en grondbegrippen van vernieuwing in het onderwijs. (Moderne onderwijssystemen).
2390-824: NIEUWENHUIS JOAN A. - Uit den tijd der voortrekkers
101.775: NIEUWENHUIS, PROF.DR. H. - Jan Ligthart. AO-743.
36363: NIEUWENHUIS, G.M - Stad van zeven eeuwen, herinnering aan Haarlems jubelfeesten, in opdracht van het uitvoerend comite voor de viering van Haarlems 700 jarig bestaan als stad
87643: NIEUWENHUIS, B. / FRUYT V. HERTOG, J.H. / SCHORER, JHR.MR. J.W. / KETTING, W. / E.A. - Lichaamsoefening Maandblad. Jaargang 3, 1910-1911. Met o.a.: Longengymnastiek. - Lichaamsoefening en landsverdediging. - De Scoutbeweging in Nederland.. - De Padvindersbeweging.
21671: NIEUWENHUIS, HENK - Astronomie. Eise Eisenga 250 jaar. AO-boekje 2507.
95872: NIEUWENHUIS, G.M - Stad van zeven eeuwen. Herinnering aan Haarlems jubelfeesten, in opdracht van het uitvoerend comite voor de viering van Haarlems 700 jarig bestaan als stad
77625: NIEUWENHUIZE, FRANS - Huizen en verhuizen.
59697: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zo leer je vissen kennen. Zoetwatervissen. Deel III. Plaatjes 101 - 150.
104331: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zo leer je vissen kennen. Zoetwatervissen. Plaatjes. 2e deel.
18192: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zoetwatervissen.
57684: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zo leer je vissen kennen. Zoetwatervissen. Drie delen - plaatjes van Rizla.
104330: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zo leer je vissen kennen. Zoetwatervissen. Plaatjes. 1e deel.
20322: NIEUWENHUYS, ROB - De wereld heeft twee aangezichten. Proza en Poezie van 1700 tot 1880.
29548: NIEUWENHUYS, WILLEM - Concern in beweging. Vijfenzeventig jaar Hoogovens.
51490: NIEUWENHUYS, ROB - De Engelbewaarder. Leven tussen twee vaderlanden. Zevende jaargang - januari 1982. Geïll.
5327-4770: NIEUWENHUYS R. - De wereld heeft twee aangezichten. Proza en Poezie van 1700 tot 1880. Salamander pocket 303.
54481: NIEUWENHUYZE, C.A.O. - Samsu 'l-din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek. Proefschrift. RU te Leiden. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
50877: NIEUWERF-FEENSTRA, JOHANNA - In het brandende braambosch.
104339: NIEUWHOFF / CONSTANCE / E.A. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland
59214: NIEUWHOFF, CONSTANCE - Anders breien en haken. Nieuwe mogeljkheden met bekende technieken. Geïll. Ariadne Handwerk Bibliotheek.
57820: NIEUWKERK, MARIUS VAN & KROEZE, CHERELT (HOOFDRED.) - Bubbels. Spraakmakende financiële crises uit de geschiedenis. Ill.
3976-991: NIEVEEN J. - Enkele aspecten van de moderne cardiologie.
54238: NIEWEG, DR. H.O. - De magie der moleculen en het menselijk milieu. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
30480: NIEZEN JOOP - Kroniek van 100 jaar olympische spelen
60288: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - De boodschap van Sartre. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
90554: NIFTRIK DR. G.C. - Kleine Dogmatiek.
90896: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - Een beroerder Israels. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth.
23788: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - Een beroerder Israels. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth.
39109: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - Een beroerder Israels. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth.
89823: NIFTRIK, PROF.DR. G.C. VAN / E.A. - Hervormd Nederland. 25e jaargang no. 31, 2 augustus 1969. Met o.a.: Ruimtevaart en God. - Een lied voor de zondag, Psalm 103 naar een Duitse versie.
90897: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - Kleine Dogmatiek.
75294: NIGEL, KENNEDY - Nigel. Zelfportret van een eigenzinnige violist.
58866: NIGG, DR. WALTER - Grote heiligen. Vert. Afb.
74638: NIGGLI, ARTHUR (LAYOUT) - Die Katze. Galerie Ida Niggli AG.
87517: NIHIL OBSTAT. REMIGIUS LAFORT S.T.L. / IMPRIMATUR JOHN CARD FARLEY, D.D., ARCHBISHOP OF NEW YORK. - The Key of Heaven. - The Epistles and Gospels for Sundays and Holidays throughout the year.
99964: NIJDAM, BERT / BUUREN, HANS VAN - Statistiek voor de sociale wetenschappen. Deel 1: Beschrijvende statistiek.
82005: NIJDAM, S. (VOORWOORD) - Pastoraat. - Waarvoor? Waartoe?
42121: NIJDAM S.J DR, VOORZITTER - Depressie bij de ouder wordende mens, symposiumverslag 11 maart 1983 in het jaarbeurs te Utrecht
60106: NIJEN, AUKE VAN - Met alle respect. Hoezo christelijk-levensbeschouwelijke zingeving in de maatschappij? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
14064: NIJENHOF, JAN - Turkije toen Turkije nu. AO-boekje 1668.
14065: NIJENHOF, JAN - Turkije toen Turkije nu. AO-boekje 1668.
6841: NIJENHUIS L.E. - Bloedgroepgeografie. AO-boekje 782.
52711: NIJENHUIS, DS. H.J. - Messiaans Moederschap.
80719: NIJENHUIS / LOCHER / LEEUWEN / MULDER / E.A. - Rondom het Woord. Jaargang 13. Met o.a.: Paulus en Calvijn. - Paulus en Kohlbrugge. - De lofprijzing in Amos. - Jahwe en El, identiteit of assimilatie?.
76823: NIJENHUIS, HANS - Man van beroep.
73335: NIJENHUIS, DS. H.J. - Messiaans Moederschap. 7 schetsen.
60705: NIJENHUIS, DR. W. - Geloof en revolutie. Godsdienstige motieven in de Nederlandse opstand. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
58317: NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger Historie. Foto's. (Uitgave t.g.v. 75-jarig bestaan Rabobank Koekange op 19 december 1979).
786-4602: NIJHOF MARTINUS - Martinus Nijhoff. Verzameld werk. 2. Kritisch, verhalend en nagelaten Proza; Deel 1 en 2.
82323: NIJHOFF, DRS. P. - Molenbibliografie.
98836: NIJHOFF, JOOST - Kanaaltunnel.
5978: NIJHOFF A.H. - Het veilige hotel. Salamander pocket 22.
39494: NIJHOFF, AN - Honderd jaar bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde opgericht in 1836, met een terugblik door N. Japikse
102.455: NIJHUIS, H. (VOORWOORD) / BORST, MR. P. / NOORDIJK, M.J. / E.A. / DIEMER - Herinneringsalbum ter gelegenheid van het afscheid van de heer H. Diemer, als voorzitter van de Centrale Commissie in het Boekdrukkers- en Rasterdiepdrukbedrijf, 31 januari 1957.
84168: NIJINSKI, ROMOLA - Nijinsky. The intimate career of the world-famous dancer.
60482: NIJK, A.J. - De mythe van de zelfontplooiing en andere wijsgerig-andragologische opstellen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
19523: NIJKAMP / ROOK / SLIJPER / ZWEERES - De 12 maanden van het jaar.
98132: NIJKAMP, PROF.DR. P. - Toekomst voor de stad.
56448: NIJKAMP, W.M. - 100 Jaar kleuters. 1867 - 1967. Uitgave t.g.v. het honderdjarig jubileum v/d Leidse Kweekschool voor Kleuterleidsters. De wereld van de kleuter. Nr. 17. Afb.
79762: NIJKAMP, PROF.DR. P. - Herfsttij der vooruitgang.
23686: NIJKAMP, J.A. - Sloot en plas.
23540: NIJKAMP, DS. A.H. - Pastorale impromptu's.
21394: NIJKANP, H. / SLEGTENHORST, C. - Noordzeevis die je niet eet. AO-boekje 2467.
21395: NIJKANP, H. / SLEGTENHORST, C. - Noordzeevis die je niet eet. AO-boekje 2467.
85179: NIJKERK, K.J. (RED.) - Training in tussenmenselijke verhoudingen.
27734: NIJKERK-PIETERS, INGRID (SAMENSTELSTER) - 300 moppen in zakformaat. Reuzenmoppen om aan vrienden en kennissen te vertellen.
101.293: NIJLAND, G.J. - Mijn Land VII. Noord-Holland.
101.294: NIJLAND, G.J. - Mijn Land VIII. Drenthe.
70282: NIJLAND, DR. J. ALEIDA - Verzen. Deel 1, 2 en 3.
21052: NIJLAND, DR. J. ALEIDA - Verzen II.
76980: NIJLEN, JAN VAN / E.A. - Bericht aan de reizigers. Boekenweekgeschenk 1975.
96382: NIJMAN, HANS (FOTOGRAFIE / HOEBEN, W.J.M.H. (TEKST) - Kasteel de Haar.
20375: NIJMEIJER, COR - Keep'm flying, het Vliegend Museum in Lelystad. AO-boekje 2133.
58853: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN - Tessino. Afb. / kaarten. (Allert de Lange's Reisgidsen).
58854: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN - Noord-oost Zwitserland. Afb. / kaarten. (Allert de Lange's Reisgidsen).
58855: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN - Zwitserse Jura. Afb. / kaarten. (Allert de Lange's Reisgidsen).
20349: NIJNATTEN-DOFFGENIES, H.J. VAN - Huis ter Dinkel.
23229: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - t Hemeltje.
15522: NIJNATTEN, A.L.C.A. - Gids voor Zwitserland.
10432: NIJNATTEN-DOFFEGNIES H.J. VAN - Omnibus. - t'Hemeltje. - Ontaarde Zoon.
10323: NIJNATTEN-DOFFEGNIES H.J. VAN - De Nijmershof.
431-212: NIJNATTEN - Bij nader toezien
16268: NIJS, JAN DE - Uit het land van Oc. Het jaar rond op een wijnboerderij.
59703: NIJSEN, C.G. - Geluid op band. Een volledig handboek over de magnetische recording en zijn vele mogelijkheden. Geïll. (Kader reeks).
B4641: NIJSSEN, FREEK N.M. - ik god, jij godt, wij godden.
11783: NIJSTAD, SAAM - De Kunthandel, van Lady Borgony tot Leonardo da Vinci.
72432: NIKULSJA, NADA (TEXT) - Svet Spas Skopje. With 31 coloured photographs. The Church of Holy Saviour Skopje.
51192: NILIN, PAVEL - Kameraad Venka
1547-3022: NILO/MENSING/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Zoogdieren 1.
102.076: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Vogels 1.
77124: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Vogels 1.
77123: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Zoogdieren 2.
77122: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Zoogdieren 3.
4090-3016: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Zoogdieren 3.
3904-4426: NILSSON FRITIOF - Bombi Bitt en ik.
29936: NIMWEGEN, ARJAAN VAN - Het Chanson de Roland.
102.348: NIN, ANAIS / STUHLMANN, GUNTHER (HERAUSGEGEBEN) - Die Tagebucher der Anais Nin. (1931-1934).
52014: NIN, ANAÏS - Djuna's droomzegel. Geïll. Vert.
18355: NIN, ANAIS - Een spion in het huis van liefde.
56196: NINANE, LUCIE - l' Abbaye de Saint-Bavon à Gand. Etude archéologique. V. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
79374: NIPPEL, ANNE / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 3, 2001. met o.a.: De stanya collectie, Haagse art nouveau in Friesland. - Bartle van der Heyde en Hamzah Daeng Nangka.
79375: NIPPEL, ANNE / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 4, 2001. met o.a.: Een bezoek aan het atelier van Harmen Brethouwer. - Earthling Candyman, geglazuurde aardbewoners.
14087: NIPUIS-NELL / BANDT - Kinderen, ja of nee? AO-boekje 1681.
14088: NIPUIS-NELL / BANDT - Kinderen, ja of nee? AO-boekje 1681.
38821: NIR, DOV - Reisgids voor Israel
38463: NISARD, M DE - Collection des auteurs Latins, avec la traduction en Francais, tome second, oevres de, tite-live, histoire Romaine
87573: NISPEN TOT SEVENAER, JHR.DR. E.O.M. VAN - Nederlandsche Kasteelen. Heemschut serie deel 20.
52107: NISSER, PETER - De rode marter. Vert.
60145: NISTELROOY, INGE VAN - Basisboek Zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
36075: NITHACK, JOHANNES, VORWORT - Japanische stoff-muster
79393: NITSCHE, ROLAND - Wereldmotor Geld.
57714: NITSCHE, DR. ROLAND - Oeroude wegen eeuwige reis. De handel ontdekt de wereld. Ill. Vert.
80037: NITSCHKE, HORST - Und alle wunderten sich. Ein Weihnachtsbuch der Gegenwart.
51212: NIVARD, RIETJE (SAMENSTELLING) - De kinderen van de Rozengracht. Geïll.
75300: NIX, WILFRED A. - Vermoeidheid overwinnen. De nieuwste gegevens over slaapstoornissen en vormen van vermoeidheid.
58653: NIXON, GILBERT - Het leven der bijen. Prisma-Boeken. Geïll. Vert.
45948: NNGREN, ANDERS - De Gültigkeit der religiösen Erfahrung. (Studien des apologetischen Seminars in Wernigerode). 8. Heft.
18940: NOACK, BARBARA - Das kommt davon, wenn man verreist.
45079: NOBACK, KERSBERGEN, TIDEMAN E.A. - Haerlem, jaarboek 1929 met o.a. financieel overzicht, jaarverslag, ds. P.B. Platenga, dr. J.R.J. Goedkoop. Kroniek 1929
43183: NOBEL H DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Romeinen 8:17b, deelgenoot in het lijden van Christus, jrg 67 no 19
56744: NOBLE, R.P. HENRI-DOMINIQUE - La Concsience morale. -La vie morale d' après Thomas d' Aquin. Première série. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
30753: NOBLECOURT - Toetanchamon
56926: NOCK, O.S. - De Stampende Stomende Locomotieven. Foto's. Vert.
92294: NOE, CHARLOTTE (RED.) - 65 jaar ANWB. Jubileum-nummer van de Kampioen, 1 Juli 1948.
48559: NOEL AYLIFFE JONES - World tanks and reconnaissance verhicles since 1945
86893: NOEL, H.S. / E.A. - World Fishing. Volume 13, Number 2. Met o.a.: Ships and Skippers. - Soviet Research by Submarine 2. - Thawing Cod by Water. - Divers Study Spawning Herring.
76651: NOEST, FREYA . VELS-LOK, HENNY (ILLUSTRATIES). - Wadd'n Eb, man.
79407: NOHEJLOVA-PRATOVA, EMANUELA - Zaklady Numismatiky.
54816: NOLDIN, S.J., H. - De sexto praecepto et de usu matrimonii. Scholarum Usui.
54815: NOLDIN, S.J., H. - De sexto praecepto et de usu matrimonii. Scholarum Usui. [Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis],
57294: NOLDIN, S.J., H. - De sexto praecepto et de usu Matrimonii. Scholarum Usui accommodavit. Editio octava. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
81642: NOLET, W. / PREIN, J. - Beknopt Handboek der Kerkgeschiedenis.
18384: NOLL, INGRID - De hoofden van mijn geliefden.
49027: NOLLE, DR. F.A. - Gebedsgenezing en masse. De mening van een theoloog-medicus.
98945: NOLTEN, MARLEEN - Maleisie
95938: NOLTHENIUS, HELENE (SAMENSTELLING) / WILLEMSEN, MANUS (CURSUSLEIDER) - Zwerftochten door het Rijk der Muziek.
11290: NOOIJ, TINEKE DE - Het dagelijkse leven.
11289: NOOIJ, TINEKE DE - Dag allemaal!
30339: NOOIJ LIDY. E.A - Gezond leven natuurlijk genezen
95816: NOOMEN, PIETER - God is er al. De volle werkelijkheid. Informatie en ervaringen.
38690: NOOMEN, W, TANS, A.G - Franse letterkunde, van de middeleeuwen tot heden
88150: NOORD, AD VAN / VISSINGA, RICHARD (SAMENSTELLERS) / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Honderd teksten over Recht en onrecht.
5931: NOORD A. VAN - Rudiments de la syntaxe francaise.
7068: NOORDAM DR. A.L. - Stop de Salmonella. AO-boekje 882.
58343: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vierde jaargang - nummer 3 - juni 1972. Geïll. O.a.: Vijfentwintig jaar ""Vigilate""; Capelle a/d IJssel in de middeleeuwen; Marten Cop te Uitdam, van schoolmeester tot tapper.
58362: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zevende jaargang- nummer 5 - oktober 1975. Geïll. O.a.: Hist. geografie van Waterland; ""Haagse Historie"" weer open; Hist. Museum Rotterdam uitgebreid.
58363: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zevende jaargang- nummer 6 - december 1975. Geïll. O.a.: De restauratie, renovatie en sanering van een Hollandse stad; De commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, te Maas
58364: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 1 - februari 1976. Geïll. O.a.: Het grachthuisje van Lisse; De sterfdatum van graaf Jan II van Holland; Mr. Jan baron van Styrum, landdrost van Amstelland, 1807-1810.
58365: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 2 - april 1976. Geïll. O.a.: Piershil en zijn ambachtsheren; Reg.-hist. bibliografie van Holland over 1975. (met aanvullingen).
58338: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Derde jaargang - nummer 4 - augustus 1971. Geïll. O.a.: Friezen - Romeinen - Canenefaten (II); Reg. -hist. Bibliografie van Holland over 1970 e.m.
58380: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 6 - december 1978. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van Zuid-Holland over 1977; De bouwgeschiedenis van het grafelijk paleis op het Binnenhof; de brug van Schoorldam onder vijandel
58381: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks; 11e jaargang- nummer 1 - februari 1979. Geïll. O.a.: Een stadsbestuur in wording; Binnenscheepvaart door Gouda in de 17e en 18e eeuw; ""Men is van mening dat Noord-Holland de mooiste vrouwen voor
58382: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks; 11e jaargang- nummer 2 - april 1979. Geïll. O.a.: Het Sint Maartensrecht bij Delft; Rockanje een vernoemingsnaam?; De jaarstijl van de stad Dordrecht in de 13 eeuw; De creatie van baanderheren d
58378: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 4 - augustus 1978. Geïll. O.a.: Zegel, wapen en vlaggen van het hoogheemraadschap van Delfland; Reg.-hist. Bibliografie van Holland over 1977; Boekennieuws; Actualiteiten.
58379: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 5 - oktober 1978. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van (Noord-) Holland over 1977; Hist. Geografie van Noord- en Zuid-Holland 1960-1977; Het graafschap Egmond een leen van de abdi
58347: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 1 - februari 1973. Geïll. O.a.: De Warmondse kunstschilder Quirinus van Briemen (Leiden 1693 - Warmond 1774); Glasvondsten afkomstig van het kasteel ""Valckensteyn"" te Po
58368: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 6 - december 1976. Geïll. O.a.:Arch. Kroniek van Holland over 1975. (Noord- en Zuid- Holland); Een werk over agrarische ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.
58356: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 4 - augustus 1974 . Geïll. O.a.: Aan Zijn Exc. Van C, R en M; De in 1973 gehouden enquête; Oude huizen te Gouda.
58344: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vierde jaargang - nummer 4 - augustus 1972. Geïll. O.a.: De herdenking van de eerste vrije statenvergadering 1572-1972; Het beeld vergruisd?; Alternatieven.
58383: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks; 11e jaargang- nummer 3 - juni 1979. Geïll. O.a.: Het Huis van Foreest te Koudekerk aan de Rijn; Hertenjacht in Noord-Kennemerland; Reg.-hist. Bibliografie van Holland over 1978.
51569: NOORDAM, PROF. DR. N.F. - Inleiding in de historische pedagogiek.
58342: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vierde jaargang - nummer 2 - april 1972. Geïll. O.a.: De Zwammerdam na 800 jaar definitief verwijderd; De Hof te Schie; Aant. voor de opening v/d tentoonstelling in Brielle op 14 mart 1972.
58377: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 3 - juni 1978. Geïll. O.a.: Vorming en verandering van het Hollandse landschap; Iets over wording, ontwikkeling en landschappelijk spoor van de Hollandse waterschappen; Stede
58349: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 3 - juni 1973. Geïll. O.a.: Het gebruik van de familienaam in Holland in de zeventiende eeuw; Kasteel de Wittenburg in Wassenaar; Arch. ontdekkingen in het Rijnmondgebie
58346: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vierde jaargang - nummer 6 - december 1972. Geïll. O.a.: De regeling van het dijkonderhoud in Schieland; Waar woonden de ""lieden""van Benthem? In of bij Gorinchem? H. Van Hoogdalem, 1898-1970.
58371: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Negende jaargang- nummer 3 - juni 1977. Geïll. O.a.: De remonstrantse en contra-remonstrantse twisten in Woerden; Meer schilderijen van Leeuwenhorst; Reg.-hist. bibliografie van Holland over 1976
58353: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 1 - februari 1974. Geïll. O.a.: De brieven van Pieter Corneliszoon Hooft, drost van Muiden, baljuw van Gooiland; Noord-Holland met vlag en wapen; Glasvondsten afkomstig va
58354: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 2 - april 1974 . Geïll. O.a.: De Zeeuws-Hollandse buisnering en konvooieering omstreeks 1439-1440; Het einde van het kasteel te Spijk.
58367: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 5 - oktober 1976. Geïll. O.a.: Nieuwe gegevens over de koperen grafplaten te Gouda; De plaats van het Chronicon Egmundanum in de Hollandse geschiedschrijving; Jan van For
58351: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 5 - oktober 1973. Geïll. O.a.: Opmerkingen betreffende de kuilvisserij op de voormalige Zuiderzee, vnl. in de zestiende euw; De Rietveldlaan in de Zijpe; Een schilderij
58372: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Negende jaargang- nummer 4 - augustus 1977. Geïll. O.a.: Het kohier van de Tiende Penning (1591) van Zouteveen; De dijken van Wieringen in de eerste helft van de zestiende eeuw; Ongehuwde moeders
58333: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 4/5 - oktober 1970. Geïll. O.a. De Grote Raad van Mdechelen als hoogste rechtscollege in de Nederlanden; Een Gorkumse erfeniskwestie; Rechten van Nieuwpoort in het geding
58332: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 3 - juni 1970. Geïll. O.a. : Het Hof van de Heer van Voorne te Brielle in de jaren 1373-1564 (II); Reg.-hist. Bibliografie van Holland over 1969.
58336: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Derde jaargang - nummer 2 - april 1971. Geïll. O.a.: Rumoer over Jan van Dam; Friezen - Romeinen - Cananefaten.
58373: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Negende jaargang- nummer 5 - oktober 1977. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van Holland 1976; idem Noord-Holland; De oprichting van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard; De Alblasserwaard 700 ja
58376: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 2 - april 1978. Geïll. O.a.: De Nationale Jeugdstorm in Holland; Samenwerking tussen zes Noordhollandse steden op het gebied van het verkeer, 1660-1927; Overzicht van invent
58352: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 6 - december 1973. Geïll. O.a.: Het kasteleinschap van de burcht van Oostvoorne; Een Hollands Portret. Wouter Sluis; Triest avontuur van een schoolmeester.
58341: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vierde jaargang - nummer 1 - februari 1972. Geïll. O.a.: Philips Persoenressone, rentmeester van Noord-Holland in 1351; De juiste ligging en betekenis van Ketelban bij Warmenhuizen; Een admiraal
58370: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Negende jaargang- nummer 2 - april 1977. Geïll. O.a.: Het afpalen van de meren in de heerlijkheden Warmenhuizen, Oudkarspel en Harenkarspel; De eerste remonstranten in Amsterdam; Streekmuseum Ho
58366: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 3 - juni 1976. Geïll. Strafrecht en criminaliteit in de 18e eeuw. (In de Republiek; in Amsterdam); De rechtspraak in strafzaken voor het Hof van Holland in eerste kwart v
58331: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 2 - april 1970. O.a.: Messen uit Gouda; Het Hof van de Heren van Voorne te Brielle in de jaren 1373-1564; Korte berichten.
58355: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 3 - juni 1974 . Geïll. O.a.: De burcht te Oostvoorne; Reg.-hist. bibliografie van Holland over 1973; Gemeentemuseum Weesp heropend.
58360: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zevende jaargang- nummer 2 - april 1975. Geïll. O.a.: Schiedam. Een hist.-arch. Stadsonderzoek; Leidse Universiteit 400; De bouw van een dorpskerk in de 18e eeuw.
58350: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 4 - augustus 1973. Geïll. O.a.: Zeventiende-eeuwse haarkloverijen; Pernis zonder olie; Reg.-hist. Bibliografie van Holland over 1972.
58357: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 5 - oktober 1974 . Geïll. O.a.: De beroepsstructuur in 1811 van de volwassen mannelijke bevolking van Hilversum en enkele naburige gemeenten; Het graf van Johan Dirck Hoen
58358: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 6 - december 1974. Geïll. O.a.: Descartes ""de goeye Franschman""; Het visserijmuseum te Vlaardingen; Gewoonten en gebruiken met betrekking tot de namgeving aan kinderen vòò
58335: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Derde jaargang - nummer 1 - februari 1971. Geïll. O.a.: De (tweede) pokkenepidemie te Oud-Beijerland (1883/1884); Het graven van de Poldervaart;
58334: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 6 - december 1970. Geïll. O.a.: Adriaan Pieter Twent en zijn bezittingen De Pauw en Raaphorst; De Politieke ordonnantie op Voorne.
49155: NOORDEGRAAF, DR. A. - Ethiek en Reageerbuisbevruchting. Wordend leven in discussie. Vijverbergserie 4.
49739: NOORDEGRAAF, A. - Gods bouwwerk. Aspecten van het gemeente-zijn in bijbels-theologisch licht.
26617: NOORDEGRAAF (RED.) / HOPPENBROUWERS, P.C.M. / E.A. - Agrarische geschiedenis van Nederland van prehistorie tot heden.
24498: NOORDEGRAAF, DRS. H. (RED.) - Geloof en politieke keuze.
49636: NOORDEGRAAF, DR. A. - Eredienst en Gemeenteopbouw.
58166: NOORDEGRAAF, MADELON. - Functional characterization of Langerhans cells by their inducible ablation in mice. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor a/d Universiteit van Amsterdam. Ill.
60678: NOORDEGRAAF, HERMAN - Henri van den Bergh van Eysinga. 1868-1920. Revolutionair predikant en volksopvoeder. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
53319: NOORDELOOS, P - Enige gegevens over broederschappen van S. Antonius. Afb. (Verwijderd uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
4799-2177: NOORDELOOS P. - Pastoor Maarten Donk. Deel 2. 1567-1590.
74885: NOORDENBOS, MIRJAM / BEEK, ELLY (ILLUSTRATIES). - Alle vogels vliegen en andere verhalen.
57416: NOORDERVLIET, NELLEKE - Altijd roomboter.
98207: NOORDEWIER, WOUTER - Loop niet over deze sneeuw! Keur van Japanse klassieke poezie.
78772: NOORDHOEK, JAN / E.A. - Nederlandse postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, poststempels.
90549: NOORDHOFF / WIARDI BECKMAN / KLEIJN - Dat, wat blijft.
82249: NOORDHOFF, DR. W.R.M. - Gelovige Mensen.
77345: NOORDHOFF, L.J. - Archieven van de ambtenaren van de waterstaat die binnen het gebied der tegenwoordige provincie Groningen en soms mede daarbuiten gefungeerd hebben in de eerste helft der 19e eeuw.
33492: NOORDHOUT W.S - Het bloeiend steen, schildpad reeks no 34
77436: NOORDHUIS - VAN T LAND, DS. F.A.W / HAZELHOFF, ING. B. / HOORN, T.C. - Bulletin van de Historische Kring - De Marne, 1974. II, 4. Met o.a.: De Kalende van Baflo - Een memorie van Anna Maria Graafland (slot) - Het doopprotocool van Ulrum (VIII).
86738: NOORDHUIS-VAN 'T LAND, DS. F.A.W. / E.A. - Bulletin van de Historische Kring ""De Marne"". I 3, 1974. Met o.a.: Plattelandspastorien. - Predikant boer of boer predikant. - Predikanten te Niekerk hebben moeijlijkheden met hun nevenberoep.
56850: NOORDHUIS, KLAAS T. - Tuinplanten Encyclopedie. Afb.
96140: NOORDHUIS, KLAAS T. - Tuinieren het hele jaar. Alles over aanleg en onderhoud van uw tuin in alle seizoenen.
35370: NOORDHUIS T - Tuinplanten encyclopedie
99032: NOORDIJK, G.D. - Een onbekende denker. Gedachten van Dr. Ph. J. Hoedemaker, uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt.
99060: NOORDIJK, G.D. - Oog in oog. Kwatrijnen.
2697-3451: NOORDMAN DR. W. E. / VERMOOTEN DR. W.H. - Leerboek der Aardrijkskunde. Natuurkundige aardrijkskunde.
80506: NOORDMANS, DR. O. - Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde. Onze Tijd nr. 6.
884-1534: NOORDTZIJ PROF. DR. A. - Korte Verklaring. Kronieken 1.
885-1535: NOORDTZIJ PROF. DR. A. - Korte Verklaring. Kronieken 2.
886-1536: NOORDTZIJ PROF. DR. A. - Korte Verklaring. Ezra. Nehemia.
5275-3513: NOORDTZIJ / GROOT DE - Des Heeren Heirscharen. Platenboek.
2806-1003: NOORDTZIJ PROF. DR. A. - Om de Heilige Erve
84682: NOORDUYN, L.A.W. / SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1920. Met o.a. Koninklijke Besluiten - Circulaires - Bekendmakingen.
84683: NOORDUYN, L.A.W. / SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1922. Met o.a. Koninklijke Besluiten - Circulaires - Bekendmakingen.
84684: NOORDUYN, L.A.W. / SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1921. Met o.a. Koninklijke Besluiten - Circulaires - Bekendmakingen.
96964: NOORDVEEN, MR. J. / THONET, F.H. / E.A. - Fundament. Onafhankelijk tijdschrift. Circulaire-Regering. Jaargang 5, No. 9. Met o.a. Maar wij vergeten niet. - Bart de Ligt.
46333: NOORDWAL, CORNÉLIE - Freule Edith
20379: NOORDWIJK-VAN VEEN, MEVR. DR. J.C. VAN - 25 jaar Wereld Natuur Fonds. Kies voor de natuur. AO-boekje 2137.
20378: NOORDWIJK-VAN VEEN, MEVR. DR. J.C. VAN - 25 jaar Wereld Natuur Fonds. Kies voor de natuur. AO-boekje 2137.
89031: NOORDZIEK, J.J.F. - Verslag der Feestviering van 19 Mei 1856. Honderd-jarig bestaan van het Groot-Oosten der Nederlanden (Orde van Vrijmetselaren) en veertig-jarig bestuur van den Groot-meester Nationaal, Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden.
75715: NOORDZIJ, PETER - Bedrogen door de wereld. Een ex-goochelaar over beinvloeding en misleiding.
72478: NOORDZIJ, NEL - Een etmaal leven.
96364: NOOREN, DRS. MONIEK J. (TEKST) - Complete gids. Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
7738: NOORT SELMA - Eilandheimwee. Juniorlijsters 1997 / 4.
60494: NOORT, GERRIT (RED.) - Protestantse zendingsopleiding in Nederland. (1797 - 2010). Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
73484: NOORT, NIEK VAN / KRAMER, JAAP (ILLUSTRATIES). - Kroa, de zwarte rover.
60509: NOORT, GERRIT - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië. Proefschrift ter verkrijging v/d graad van doctor aan de Universiteit Utrecht. Mission 39. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57897: NOORT, PETER F.A. VAN DE - Vliegend onder vuur. De 30 meestgebouwde vliegtuigtypen uit de tweede wereldoorlog. Ill.
18006: NOORT, ED - Israel en de Westelijke Jordaanoever.
74725: NOORT, NIEK VAN / KOLK, HANCO (ILLUSTRATIES). - Zeg maar wat je weet! Nieuwste kwispocket voor de jeugd.
9123: NOOTEBOOM CEES - Het volgende verhaal.
7258: NOOTEBOOM CEES - Het volgende verhaal.
21154: NOOTEBOOM, URI / COPPENS, MARTIEN (FOTO'S). - Uri Nooteboom. Journalistieke opstellen.
92769: NOOTEBOOM, CEES - De Boeddha achter de schutting.
40097: NOOY, BOUMA, HARTHOORN, SCHWARZ, MATTHES, DONSELAAR, GOUDSWAARD, E.A REDACTIE - Mededelingen van wege het Nederlandsche Zendinggenootschap vierde jaargang, uitgegeven door bestuurders van de genootschap, o.a nederlands Indie, Tondano, Java, Zuidwester eilanden, Amboina met uitslaande kaart, Malang, Langowang, Celebes etc
73501: NOOY-BLOKZIJL, LIDY - Vegetarisch koken voor jezelf. 52 complete menu's.
26443: NOPPEN, KOOS VAN (RED.). / BENSCHOP, NEL / BODAR, ANTOINE / E.A. - Mijn jaren met de Bijbel.
47915: NORA SCULLY TACK - Stalapotheek praktische wenken voor paardenliefhebbers, met foto's
56706: NORBERTUS, O.M.C., FR. - Pater Herman. Kapucien. Een minnezanger Christi in Engelsch-Indië. Missiehelden: Nr. 15. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
90025: NORD, MAX / ESCHER, RUDOLF / SMEDING, H.J. / HELMAN, ALBERT / E.A. - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1, Nr. 9. Met o.a.: Het Masker van Oscar Wilde. - Belijdervan de Stilte. - Ontsporing.
44539: NORD PIERRE - Bezet gebied, zwarte beertjes nr 878
97155: NORDEN, WIM VAN / BIERUMA OOSTING, JEANNE (HOUTGRAVURES) - De dood van Simon van Nagel.
21618: NORDEN, PETER - In het rode hemd van de verdoemde.
31057: NORDEN H, BEWERKT DOOR VAN LENNEP H - nsia de neef van den toovenaar
33346: NORDH BERNARD - De strijd van het geslacht Palsson
21727: NORDH, BERNHARD / PIECK, ANTON (ILLUSTRATIES). - Het geslacht Palsson. In de schaduw van het Mars-Gebergte.
21728: NORDH, BERNHARD / PIECK, ANTON (ILLUSTRATIES). - Het geslacht Palsson. Rendiervolk in leven en dood.
10505: NORDHOFF / HALL - Trilogie. - De muiterij op de Bounty. - Het eiland Pitcairn. - Mannen tegen wind en water.
33993: NORDHOFF CHARLES, HALL NORMAN - Donkere stromen
27563: NORDHORN, CARLES / HALL, JAMES NORMAN - Trilogie. - De Muiterij op De Bounty - Het eiland Pitcairn - Mannen tegen wind en water.
2349-1400: NORDMANN CHARLES - Einstein en het heelal
94138: NOREL, K. - Klazien.
14113: NOREL, K. - Prinsessen vinden Partners.
19434: NOREL, K. - De carriere van Nanne Vijn.
36160: NOREL, O - Protestansch of Roomsch
2013-4100: NOREL K. - Anneke en Rooie Kees.
1245-4264: NOREL K. - Jan en Janneke in Canada.
99061: NOREL, DR. O. - Getuigen en redden. Handleiding bij de studie der inwendige zending.
46495: NOREL, K - Ruurd Westra. Geïll.
51034: NOREL, K - Hertevoet en Zilveroog. Geïll.
57871: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden. Ill.
50747: NOREL, K. - Van diredomdeine. Geïll.
97986: NOREL, K. - Prinsessen vinden Partners.
21062: NOREL, DR. O. - De ster in t'stag.
24717: NOREL, K. - Vier Zonnekinderen.
16050: NOREL, K. - Waterrotten.
58913: NOREL-STRAATSMA, A. (SAMENSTELLING) - ... Een Kindeke geboren. Bundel kerstverhalen.
58904: NOREL, K. - De carrière van Nanne Vijn.
46688: NOREL, K - Het getij verloopt. Geïll.
58619: NOREL, K. - Stuurman Aart. Geïll. Kaarten.
21140: NOREL, K. - Prinsessen krijgen kinderen. Nieuw leven in ons koningshuis.
90905: NOREL, DR. O. - Het gebed in den Bijbel.
74479: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord.
4791-3179: NOREL-SRAATSMA A. / HOOGENDOORN G.D. / ECKERT G. - Gertje. Vrij en Blij. Leesboekje. 4de leerjaar.
72105: NOREL, K. / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES). - Trillende evenaar. Viegers in het vuur deel 2.
51049: NOREL, K - Die kwajongens! Geïll.
52086: NOREL, K - Janneke en Juno. Geïll.
48766: NOREL, DR. O - Het gebed in den Bijbel. Bibliotheek van Boeken bij den Bijbel.
59167: NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. (Maarten Luther). Geïll.
52233: NOREL, K - Die kwajongens! Geïll.
90898: NOREL, DR. O. - Getuigen en Redden.
56216: NOREL, K. - Vier zonnekinderen. Foto's.
56236: NOREL, K. - Prinsessen vinden Partners. Met 71 foto's.
42835: NOREL K - Kees moddergeus
50768: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen
31504: NOREL O - Spreek Heer uw knecht hoort
24551: NOREL, K. - Ons koninklijk gezin uit en thuis.
105790: NOREL, K. / BAAN, CORRIE VAN DER (ILLUSTRATIES) - Linekes tocht naar de zingende klokken.
55755: NOREL, K - Waterrotten. Geïll.
24774: NOREL, K. - Prinsessen krijgen kinderen. Nieuw leven in ons koningshuis.
24561: NOREL, K. - Prinsen en prinsessen.
57060: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden. Geïll.
32100: NOREL K.N - Verzet en victorie
18157: NORFOLK, LAWRENCE - The Pope's Rhinoceros.
21503: NORFOLK, DONALD - Farewell to Fatique. A practical, easy, step-by-step vitality program to pack your life with energy.
8853: NORMAN JILL - Confiture.
71483: NORMAN, G. - De heilige schakel.
45638: NORMAN S. PRESCOTT - Duel Heritage. The Bible and the British Museum. Geïll.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

6/1