Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49356: NEDERLANDSCHE KOORVEREENIGING. - Nederlandsche Liederen in den Volkstoon voor Gemengd Koor. Tweede Bundel.
46576: NEDERLANDSE SKI VER. EN HENDRIKSE, LIESBETH, GROOTENDORST, PIET E.A. - Gids voor skiërs. Geïll.
80349: NEDERLOF, DS. B. - Genot en gebod.
93094: NEDONCELLE, MAURICE - De La Fidelite.
59395: NEE, WATCHMAN - Het normale christelijke leven. Vert.
56451: NEEF-TOP, ANNIE DE - Uit de kindermond. Gedichten. Geïll.
103986: NEEL DOFF - Keetje Tippel.
7764: NEELEMAN INGE - Peggy's paardenpension in het nieuws.
16524: NEELEMAN, INGE - Peggy's Paardenpension.
103.048: NEELEMAN, BENNO - Het plateau van Margraten. AO-boekje 1817.
79442: NEELS, BETTY - Sterren aan de hemel.
82688: NEERVEN, PROF.DR. J.P.S. / E.A. - Symposium Dagbladjournalistiek en Marketing, 21november 1990. Krant wat maak je ervan?
88208: NEETESON, KEES - Geestvervoering en zinsverrukking. Extase, trance en andere bijbelse abnormaliteiten.
38638: NEGENMAN, JOHAN - Geografische gids bij de Bijbel
51927: NEGENMAN, JOHAN - Geografische gids bij de Bijbel. Kaarten
16257: NEIDHARDT, HANS JOACHIM - Schlos Pillnitz.
102.113: NEIJENHUIS, MW. M.S. / E.A. - Wat eet mijn kind. Praktische informatie over de voeding voor uw kind van 0-2 jaar.
84794: NEIJSSEL, ANTOINETTE - De ontluisterende kampioen.
101.565: NEIJT, DR. A.H. - Fijndradige Weefsels.
43604: NEIJT ANNEKE, REINSMA RIEMER REDACTIE - De nieuwe spellinggids van de Nederlandse taal
29027: O'NEILL, EUGENE - The long voyage home. Seven plays of the sea.
52409: NEILL, STEPHEN - Het anglicanisme. Aula Boeken nr. 442. Vert.
36496: NEILL, STEPHEN - Was ist ein Christ?
90831: NEILL, STEPHEN - Het Christendom in de 20ste eeuw. Aula pocket 151.
90835: NEILL, STEPHEN - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het Christendom te midden van de voornaamste levensbeschouwingen. Aula pocket 180.
90836: NEILL, STEPHEN - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het Christendom te midden van de voornaamste levensbeschouwingen. Aula pocket 180.
90841: NEILL, STEPHEN - De interpretatie van het Nieuwe Testament. Aula pocket 353.
90414: NEILL, STEPHEN - De groei der oecumenische beweging. Prisma pocket 804.
42490: O.NEILL EUGENE - Mourning becomes elektra
20646: O'NEILL, EUGENE - Theatre complet. 1.
17742: NEILL, N EN G. - Zekerheid. Omschakelen in de veranderende wereld.
70309: O'NEILL, EUGENE - Penguin Plays: - Ah, wilderness! - The hairy ape - All God's chillun got wings - The Emperor Jones - Desire under the Elms.
88502: NEIRYNCK, JACQUES - Le huitieme jour de la creation. Introduction a l'entropologie.
45279: NEL BENSCHOP. - Geloven is geluk. (afb.)
45324: NEL BENSCHOP. - Verborgen Bloemen. (Bevat ill.)
45323: NEL BENSCHOP. - Gouddraad uit vlas.
45788: NEL VAN DER ZEE - Zomaar geluk
45325: NEL BENSCHOP. - Een boom in de wind.
60402: NELISSE, INA; NEDERLAND, TRUDI; SCHRAUWEN, JAN E.A. (RED.) - Om sociale rechtvaardigheid. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
43404: NELISSEN JEAN - Sterren van een voetbalnatie
55969: NELL-BREUNING S.J., OSWALD V. - Die soziale Enzyklika. Erläuterungen zum Weltrundschreiben Papst Pius XI über die gesellschaftliche Ordnung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
46682: NELS EN LDR (PHOTO'S) - Nieuwe Geïllustreerde Gids van Brugge; met historische nota's en 60 illustraties.
30538: NELSON BRYAN - Zeevogels
105394: NEMES, JANOS - Boedapest. Marco Polo: Reisgidsen geschreven door kenners.
49566: NENNI, PIETRO - Zes jaren burgeroorlog in Italië. Vert.
76914: NEPVEU, MR. J.I.D. / BERGH, S.J. VAN DEN (SAMENSTELLERS) - Aurora. Jaarboekje voor 1849.
20474: NERVAL / RICHER, JEAN - Gérard de Nerval. Poetes d'aujourd'hui 21.
48781: NERVAUD DUN, MARIE DE - Harvest of short shorts. Selected stories published over three decades.
14733: NES-UILKENS, G. VAN - Eerwaarde.
22201: NES-UILKENS, G. VAN - Dubbele Bart.
99009: NES, DR. H.M. VAN - De Protestantsche Zending. Kerk en Secte, Serie IV, No. 4, No. XLIII.
59655: NES, J.G. TH. V. - De eieren en nesten van onze vogels. Geïll.
19321: NES-UILKENS, G. VAN - Duikelaartje
54955: NES, J.G.TH. VAN - De eieren en nesten van onze vogels. Afb. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
46522: NES, AERDT VAN - De rode pullover. Geïll.
40140: NES, VAN JAC - Het Poeriemfeest, brochure
42853: NES VAN DE GERARD - Maak uw eigen stamboom, handboek voor genealogie en heraldiek, compleet met werkschrift
22473: NES, PROF. DR. H.M. VAN - Tekst en uitleg. Praktische Bijbelverklaring. - De brief aan de Hebreen - De brief van Jacobus - De eerste brief van Petrus.
55513: NESCIO; KEMP, PIERRE; WAGENER, W.A. EN VELE ANDEREN - Kristal. Letterkundige productie. 1935. Geïll.
49534: NESNA, HANS - Toen het vaderland riep ….. Een verhaal uit dagen van mobilisatie en strijd.
20699: NESNA, HANS - Toen het vaderland riep….. Een verhaal uit dagen van mobilaie en strijd.
54133: NESSER, HAKAN - De terugkeer. Commissaris van Veeteren. Misdaadroman. Vert.
37290: NESSLE LENA - Werken met houtspaan
90201: NESTLE, EBERHARD - Einfuhrung in das Griechische Neue Testament.
30639: NESTLER GERHARD - Geschichte der musik
55133: NETEKENBOS, DS. J.B.; ROESSINGH, PROF. DR. K.H.; WAGENAAR, DS. G.H. E.A. - Godsdienstige vraagstukken. Lezingen over: 1.: De levens- en wereldbeschouwing der Gereformeerden. 2.: Rechts modernisme e.o. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99141: NETIV, DRS. A. / VERHELST, PROF.DR. J.J. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 98, Nr. 1. Themanummer: Archiefselectie en -vernietiging of De integriteit van archieven en archivarissen.
33335: NETTE HERBERT - Adieu lesbelles choses, eine sammlung letzter worter
85770: NETTL, PAUL - W.A. Mozart, 1756-1956.
48371: NETTY STREEF - De onzichtbare band
55865: NEUCKERMANS, LUC / DRIESSCHE, POL VAN DEN - Albert. Koning na Boudewijn.
150117: NEUE FIMO. - Modellierideen.
90189: NEUENSCHWANDER, ULRICH - Protestantische Dogmatik der Gegenwart und das Problem der Biblischen Mythologie.
33832: NEUERBURG E.N, VERFAILLE P - Schets van het Nederlands milieurecht
45812: E. NEUFFER. 2. AUFLAGE HERAUSGEGEBEN VON W. NEUFFER. - Lieder für das christliche Haus. (Melodie en tekst)
17714: NEUHOFF, SONIA DI - Ancient Corinth and its Museum.
9224: NEUMAN H.J. / GAAY FORTMAN DR. MR. BAS DE - Vredeskansen in 1975. AO-boekje 1544.
54855: NEUMAN, H.J. - Het voorbehoud. Rede uitgesproken bij de aanvaarding v/h ambt van bijzonder hoogleraar in de L.J. Rogier-leerstoel, vanwege de Stichting Nuyensfonds, a/d. K.U. te Nijmegen op vrijdag 2 nov. 1984. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
25787: NEUMAN, H.J. / GAAY FORTMAN, DR.MR. BAS DE - Vredeskansen in 1975. AO-boekje 1544.
79148: NEUMANN, J.B. - Het Stroomgebied van Bila en Pane. Schaal 1:200.000. opgenomen en in kaart gebracht door J.B. Neumann in de jaren 1877, 1878, 1882, 1883, 1884.
55240: NEUMANN, HANS-JOACHIM - Friedrich III. Der 99-Tage-Kaiser. Foto's.
78746: NEUMANN, I.B. / VOIGT, PETER / BRACHNER, A. / E.A. - Kunstpreis-Jahrbuch 1985. Band XL, Teil 2.
80909: NEUMANN, ALFRED - Neuer Caesar. Napoleon III und das 19. Jahrhundert mit seinen Fürsten und Staatsmannern und dem bunten schwarm von Abenteuerern und Liebhaberinnen leben.
78703: NEUMANN, LUDWIG - Der Schwarzwald. Land und Leute Monographien zur Erdkunde 13. Mit Karte der Schwarzwald.
74088: NEUMANN, ALEXANDER - Potpourri, uber Motive der Operette ""Der Pumpmajor"".
74095: NEUMANN, R. - Mit Lust und Liebe. Sechs Kompositionen fur Pianoforte.
57762: NEUNDÖRFER, BERNHARD - EEG-Fibel. 100 Abbildungen und 3 Tabellen.
57603: NEURAY, H. (SAMENSTELLING EN RED.) - Zak-encyclopedie van de medicinale planten. Geïll.
53120: NEURAY, H. (SAMENSTELLING EN RED.) - Zak-encyclopedie van de medicinale planten. Ill. (200 planten - 1500 recepten).
59302: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en tegels Delftsch aardewerk. Heemschut serie. Geïll.
85059: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels, Delftsch Aardewerk. Heemschut serie deel 35.
85060: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels, Delftsch Aardewerk. Heemschut serie deel 35.
87884: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels, Delftsch Aardewerk. Heemschut serie deel 35.
95213: NEURINK / TIMMER - Weg van de snelweg. Nederland. Reisboek 1. West Brabant - Rijk van Nijmegen - West Friesland - Oost Twente.
23206: NEURINK / TIMMER - Weg van de snelweg. Nederland. Reisboek 1. West Brabant - Rijk van Nijmegen - West Friesland - Oost Twente.
76308: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
76307: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
71213: NEUTELINGS, PHIL.DRS. TH.R. - Dieper denken. Een wandeling door de filosofie der eeuwen.
47828: TH R. NEUTELINGS - Nieuwe avonturen van Jantje Nieuwelings
30365: NEUWMANN HUIB - Frankrijk als toeristenland
54531: NÈVE, MR. P.L. - Recht en continuïteit. Enkele opmerkingen over de overname van het geleerde recht door de rechtspraktijk te Maastricht rond het jaar 1500. Rede uitgesproeken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Romeins recht aan de KU te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
43255: NEVE DE J.P - Handleiding tot het zeilen
52424: NEVE, J.P. DE - Handleiding tot het zeilen. Geïll.
60271: NEVEN, DR. G.W. - Bonhoeffer. Theoloog van het kruis. Kamper cahiers. 75. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
83125: NEVEN, C. / ADMIRANT, DRS. M. DEN / E.A. - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 21e jaargang no. 1- 1987. Met o.a.: Begraven in Wadinxveen. - Anno 1910, toen de komeet Halley werd gezien.
93263: NEVILLE, KATHERINE - Het Vuur.
79474: NEVIN, E.C. - Danny's Negerslaaf.
95846: NEW SWAN SHAKESPEARE / BERNARD LOTT (EDITED) / MCBEATH, H.C. (ILLUSTRATIONS) - Macbeth.
97239: NEWALL, R.S - Stonehenge. Wiltshire.
52067: NEWBIGIN, MARION I. (D.SC.) - Animal Geography. The faunas of the natural regions of the globe. (The Oxford Geographies) Foto's.
57139: NEWBIGIN, LESSLIE - Godsdienst in een geseculariseerde wereld. Aula-boeken. 357.
56916: NEWBY, P.H. (TEKST) - Egypte. Historische aspecten en hedendaags aanzien. Geïll. Vert.
36973: NEWBY, P.H, MAROON, J - Egypte, historische aspecten en hedendaags anzien
59685: NEWCOMBE, JOHN EN ANGIE MET MABRY, CLARENCE - Tennis. Vereenvoudigde instructie voor ouderen en jongeren. Geïll. Vert.
200-2079: NEWCOMBE - Tennis. Vereenvoudigde instructie voor ouderen en jongeren.
1911-1477: NEWFIELD JACK - Een profetische minderheid. Nieuw links in Amerika.
60004: NEWMAN, RABBI LOUIS - Uit de wereld der joodse mystiek. Vert.
82363: NEWMAN, MILDRED / BERKOWITZ, BERNARD - Hoe blijf je goede vrienden met jezelf. Het antwoord van twee psychoterapeuten.
49235: NEWSUM, GILLIAN - Milton. Foto's.
40742: NEWTON, JOHAN - Cardiphona of gemeenzame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs, uit het engelsch vertaald door M. van Werkhoven, en een voorrede door Cornelis Brem, 2e deel 3e druk
2196-2214: NEWTON ERIC - Beschouwingen over Europese kunst. Aula-pocket 98.
25569: NEXÖ, MARTIN ANDERSEN - Eine Mutter.
33976: NEZELOF PIERRE - Napoleon en zijn adelaarsjong
17306: NEZNANSKY, FRIDRIKH - Corruptie.
39575: NGCOBO, LAURETTA - Kruis van goud, roman uit Zuid-Afrika
59201: NICHOLS, BEVERLEY - Katten ABC. Geïll. Vert.
38208: NICHOLS, PETER - Die Politik des Vatikan
33337: NICHOLS JOHN - Bloed en scherven
72103: NICHOLS, WALLACE - Het raadselachtige kasteel.
74449: NICHOLS, ROBERT - Garch City. Book II of Daily Lives in Nghsi-Altai.
105110: NICHOLS, BEVERLEY - Straat naar het niets.
105112: NICHOLS, BEVERLEY - De Maanbloem.
105109: NICHOLS, BEVERLEY - Moord op verzoek. Prisma pocket 993.
28155: NICHOLSON - London Guide.
37625: NICHOLSON, T.R - The second motor book, the age of adventure 1919-1939
20154: NICKLISCH, HANS - Vader, het beste paard van stal.
98555: NICKLISCH, HANS - Vader, het beste paard van stal.
55023: NICKOLIS, L.A. - Royal Cavalcade. A diary of the Royal Year.
47503: NICO DE JONG - Autorijden levensgevaarlijk
45727: NICO WILTERDINK & BART VAN HEERIKHUIZEN (REDACTIE). - Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologie. Geïll.
45252: NICO VAN DER VOET - Waarom moet îk altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening
48363: NICO TER LINDEN - Uit het land van de Jordaan
48518: NICO SCHEEPMAKER, B.F. EILERS, CON MONICH - Nederland toen en numet foto's
59014: NICOLAI, JÜRGEN - Het houden en verzorgen van volièrevogels. Geïll. Vert. (Hobby serie)
48186: NICOLAI, JÜRGEN - Het houden en verzorgen van volièrevogels. Handleiding voor het doelmatig houden van vogels. Geïll. (Vert.). Hobby serie.
93060: NICOLAI, B. / RAAT, DR. J.H. - Een nieuwe natuurkunde. Vragenboekje en werkboekje 3. (Een handleiding voor de didactiek en de methodiek van het vak natuurkunde voor onderwijzers en aanstaande onderwijzers)
49334: NICOLAISEN, AAGE - Kamerplanten in kleur. Ill. (Vert.)
59123: NICOLAS, EDM. - Over zuivel. Geïll.
105106: NICOLAS, EDMOND - De heer van Jericho. Prisma pocket 36.
55944: NICOLAS, AUGUSTE - Du Protestantisme et de toutes les Hérésies dans leur rapport avec le socialisme. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
105108: NICOLAS, EDMOND - Brocaat en Boerenbont. Prisma pocket.
52088: NICOLAS, IR. EDM. (INLEIDING); M.M.V. MEISCHKE, IR. M.C.A. - Bakkersprentenboek. Afb.
55259: NICOLAS, IR. EDM. - Hormonen. Schijnwerpers 29. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
10099: NICOLAYSEN BRUCE - De dood kent geen grenzen.
52572: NICOLSON, HAROLD - Het congres van Wenen. De samenwerking der Geallieerden in de jaren 1812-1822. Reuzensalamander. Vert.
55037: NIDDA, ROLAND KRUG VON (E.E.A. VERZAMELD DOOR) - Ik, Anastasia, vertel … De levensstrijd der laatste tsarendochter. Foto's. Vert.
86171: NIE, DS. H. DE - In gesprek met Lucas.
39831: NIEBAUM, H, VELDMAN, F - Tot tijdverdrijf in ballingschap, dagboek van Gerard Udinck 1663-1665, een Groninger gildeleider
5279-3517: NIEBERGALL D. FRIEDRICH - Praktische auslegung des Neuen Testaments. Für prediger und religionslehrer.
33321: NIEBOER ATTIE - Boerentypen en humor uit de Betuwe
53053: NIEBUHR, REINHOLD - De teekenen der tijden. Toespraken voor heden en morgen. Vert.
9181: NIEDERER M. - Er komen te veel mensen. AO-boekje 1509.
41480: NIEDERFRANKE, LEHR, OSWALD, MAIER - Altern in unserer zeit
194-2109: NIEDERLAG / MENZHAUZEN / GLASER - Das Dresdener Schloss. Monument sachsicher geschichte und kultur.
35733: NIEDERMAN S - Pneumonia, the medical clinics of North America
98054: NIEDNER, MARIA / WEBER, HELENE - Hakel-Arbeiten 1. Beyers Handarbeitsbucher der Deutsche Moden Zeitung Band 17. (Mit Abbildungen)
37263: NIEHAUS, KASPER - Gauguin en Rousseau
103344: NIEHOFF, JAN S. - Leer mij ze kennen de Groningers.
51704: NIEHOFF, JAN S. - Right or wrong - mien schip. Geïll.
57027: NIEHOFF, J.S. - Leer mij ze kennen … de Groningers. Foto's.
55648: NIEKEL, PROF. J.H. EN VERMAAS, DRS. E.A.V. - De Bellamy-Beweging. Niet-katholieke levenswijsheid. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
46569: NIELSEN*, PROF.DR. J.T.; HOEVE*, S. TEN (E.O) - "Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken. Band 6. Ringband. Geïll. O.a.: Friese Vermaningen achteraf; Windvanen op Friese torens en kerken.
90148: NIELSEN, DR. J.T. - Het Evangelie naar Mattheus. Deel I.
8039: NIELSON A.C. - Taal. Communicatie en barriere. AO-boekje 1314.
8040: NIELSON A.C. - Taal. Communicatie en barriere. AO-boekje 1314.
7924: NIELSON A.C. - Heinrich Schliemann. De geschiedenis van een goudvinder. AO-boekje 1294.
7923: NIELSON A.C. - Heinrich Schliemann. De geschiedenis van een goudvinder. AO-boekje 1294.
7922: NIELSON A.C. - Heinrich Schliemann. De geschiedenis van een goudvinder. AO-boekje 1294.
17951: NIELSON, A. C. - De achtste plaag. sprinkhanen. AO-boekje 1851.
25695: NIELSON, A.C. - De mythe van Rome. AO-boekje 1219.
25915: NIELSON, A.C. - De achtste plaag. AO-boekje 1851.
17032: NIEMAN, RICHARD - Centraal- en Oost- Spanje. Met Costa Brava, Mallorca, Madrid, Barcelona en Andorra.
49382: NIEMAN, R.M - Mexico. Ill.
39992: NIEMEIJER, A JAN - Boeren Bont, vijftig jaren Groninger CBTB
87018: NIEMEIJER, JAN A. - Drente. D'Olde Lantschap.
30144: NIEMEIJER A. JAN - Drente d'olde lantschap
72208: NIEMEIJER, J.E. - De drie vingers. Lentehof-serie.
99837: NIEMEIJER, JAN A. / SIEBELINK, DICK W. (ILLUSTRATIES). - Donkere stad.
81012: NIEMEIJER, JAN A. / SIEBELINK, DICK W. (ILLUSTRATIES). - Donkere stad.
79835: NIEMEIJER, P. - Volwassenheid in leer en leven. Woord en Wereld 14.
81638: NIEMEIJER, DR. A.C. / SCHMIT DRS. F.J. - Onze eeuw. Geschiedenisleerboek voor de hoogste klassen van scholen voor VWO / HAVO.
54397: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv. (t.g.v. het 25-jarig bestaan in 1980). Afb.
105820: NIEMEIJER, JAN A. - Kent U Groningen ook zo?
37113: NIEMEIJER, JAN A - Groningen stad en land
54389: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv. (t.g.v. het 25-jarig bestaan in 1980). Afb.
22361: NIEMEIJER, MR. DR. B. / HUISMAN, W. - Hoe betrouwbaar is de overheid. AO-boekje 2668.
77420: NIEMEIJER, JAN A. / MEINEMA, J. / PLOEG H.W. VAN DER / E.A. - Jaarboek Groningen 1973. Met o.a.; Cornelis Jetses, wat is z'n geheim? - Moet het Stadskanaal verdwijnen? - Albert Egges van Giffen 1884-1973 pionier in de prehistorie - Viskerdiek in Winschoten.
58981: NIEMEIJER, P. - Tempeldienst. Over sexualiteit en verkering. Woord en Wereld 18.
58980: NIEMEIJER, P. - Volwassenheid in leer en leven. I. Mondigheid. II. De leer is één. Woord en Wereld 14.
58942: NIEMEIJER, P. - Schriftonderzoek en levenstaak. Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking. Woord en wereld 26.
73603: NIEMEIJER, JAN A. / SIEBELINK, DICK W. (ILLUSTRATIES). - Donkere stad.
79839: NIEMEIJER, P. - Tempeldienst. Over sexualiteit en verkering. Woord en Wereld 18.
79837: NIEMEIJER, P. - Die twee… één vlees. Over het christelijk huwelijk. Woord en Wereld 16.
79847: NIEMEIJER, P. - Schriftonderzoek en levenstaak. Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking. Woord en Wereld 26.
70835: NIEMEIJER, J.E. - Tussen gisteren en morgen.
77419: NIEMEIJER, JAN A. / MEINEMA, J. / PLOEG H.W. VAN DER / E.A. - Jaarboek Groningen 1973. Met o.a.; Cornelis Jetses, wat is z'n geheim? - Moet het Stadskanaal verdwijnen? - Albert Egges van Giffen 1884-1973 pionier in de prehistorie - Viskerdiek in Winschoten.
47536: NIEMEIJER - Naar het land der middernachtszon, plaatjesalbum compleet
47535: NIEMEIJER - Japan & China plaatjesalbum compleet
47538: NIEMEIJER - De schatten der aarde eerste afdeeling, plaatjesalbum compleet
48839: NIEMEIJER, PIETER - De kerk: de moeite waard. Wat Paulus schreef en Zacharia zag. St. Woord en Wereld. 94. Ill.
88780: NIEMEIJER, J.W. - Egbert van Drielst. - De Drentse Hobbema, 1745-1818.
87501: NIEMEIJER, JAN A. - Drenthe. D'Olde Lantschap.
57005: NIEMEYER, PROF. DR. HANS UND PÖRTNER, RUDOLF. (BEARBEITET U.S.W.) - Meilensteine der Archäologie. Auf den Spuren der Menschheit. Afb.
90901: NIEMOLLER, MARTIN - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn-Dahlem.
77676: NIENHUIS, JANT / DIJKSTRA, MR. C.E. / WEERDEN, J.S. VAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 6. Met o.a.: Ontmoetingen in mijn Groningerland - Raadsverkiezingen en Zwoorne Meente - Naast het Friese Ezum een Groninger Maddens?
77675: NIENHUIS, JANT / DIJKSTRA, MR. C.E. / WEERDEN, J.S. VAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 6. Met o.a.: Ontmoetingen in mijn Groningerland - Raadsverkiezingen en Zwoorne Meente - Naast het Friese Ezum een Groninger Maddens?
99603: NIENHUIS, H.S. - Kunstveilingen Mak van Waay B.V.. Catalogus van de Kunstveiling 227. Openbare verkoping 29 april 1974: Munten en gebruiksvoorwerpen etc. afkomstig uit de wrakken van vier schepen der V.O.C. t.w. de Prinses Maria, de Curacao, de Lastdrager en de Hollandia.
7894: NIEROP PIETER - Hoera voor het meisje Sandelhout!
96781: NIEROP, PIETER / VEENHOVEN, LIES - Pak aan, Miesje Sandelhout.
72112: NIEROP, PIETER / VEENHOVEN, LIES (ILLUSTRATIES). - Echt weer Miesje Sandelhout!
79506: NIEROP, PIETER / (ILLUSTRATIES). - Pak aan, Miesje Sandelhout!
73043: NIERSTRASZ, MR. C.J. - Stoomwet. Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens No. 31.
42270: NIES HENK, MUNNICHS JOEP - Sinngebung und altern
42271: NIES HENK, MUNNICHS JOEP - Sinngebung und altern
42621: NIES, MUNNICHS - Sinngebung und altern
80841: NIESEL, WELHELM - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.
99767: NIESKENS-ISPHORDING, MR. B.W.M. / VELTEN, MR. A.A. VAN / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 4, Nr. 3. Met o.a.: Sociale afspraken en de causa eis. - Verkrijgende verjaring van onroerende zaken.
42292: NIETSCHE FRIEDRICH - Gedichte mitt einem nachwort von prof. Kurt Hildebrandt
42293: NIETSCHE FRIEDRICH - Briefe, ausgewahlt von Max Dehler
5200-3351: NIETZSCHE FRIEDRICH - Also sprach Zarathustra. Ein buch für alle und keinen. Vorwort von prof. H.Gauss.
85147: NIETZSCHE / LÖWITH, KARL (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET) - Zeitgemässes und Unzeitgemässes.
85148: NIETZSCHE / LÖWITH, KARL (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET) - Zeitgemässes und Unzeitgemässes.
82372: NIEUKERKE, IR. J.P.H. / E.A. - De evolutie van het geneesmiddel.
98995: NIEUWBURG-WOOD, MEVR. E.G. - De Kwakers. Kerk en Secte, Serie II, No. 10, No. XXXVII.
70617: NIEUWENDIJK, PETER (INITIATOR) - Huilen van het lachen. Cartoonboek.
1526-1866: NIEUWENDIJK J.G. - Zo was Artis zo is Artis.
53838: NIEUWENHOFFS S.J., W. VAN - Leven van den H. Ignatius van Loyola. Tweede deel. Losse Afleveringen 7 t/m 15 + 1 afl. ''gratis''; waarbij afl. 11 ontbreekt. Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
246-3042: NIEUWENHOVEN/BRAAKHEKKE. - Bos en woud ons behoud.
94988: NIEUWENHUIJSEN, W.L. VAN / VEN, A.J. VAN DE / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 43, nr. 1. Met o.a.: Demping Oudegracht. - Het wapen van David en Philips van Bourgondie, Bisschoppen van Utrecht.
94992: NIEUWENHUIJSEN, W.L. / POLAK-DE BOOY, E.P. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 43, nr. 5. Met o.a.: Recente vondsten in herstelde Pieterskerk. - Nieuw-Clarenburg of Nieuw-Croontgenspoort?
48373: G. NIEUWENHUIJSEN - Bijbel rn dierenwereld documentatie materiaal
35549: NIEUWENHUIJSEN P.M - Beter Nederlands, prisma no 2652
7620: NIEUWENHUIS PROF. DR. H. - Jan Ligthart. AO-boekje 741.
45335: G.M. NIEUWENHUIS. - Van timmerman tot vliegtuigbouwer. Een halve eeuw technisch vakonderwijs in Haarlem. Bevat foto's.
95211: NIEUWENHUIS, ING. / BARTELINK, G.J.M. - S. Plechmusbasiliek Oldenzaal.
96266: NIEUWENHUIS, PROF.DR. A.W. / SPOON, IR. W. / E.A. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indie. 21 September 1928. Met o.a.: De onrust in Indie en hare oorzaken, de Westkust van Sumatra X. - Invoer van doerian vruchten in Nederland.
23124: NIEUWENHUIS, HELEEN / VERNEDE, LENNIE - Elseviers grillboek.
1291-2770: NIEUWENHUIS - Duitse tekeningen uit de negentiende eeuw. De verzameling Domela Nieuwenhuis.
15321: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Uit den tijd der voortrekkers.
59069: NIEUWENHUIS, DR. H. - Algemene inleiding. Grondslagen en grondbegrippen van vernieuwing in het onderwijs. (Moderne onderwijssystemen).
2390-824: NIEUWENHUIS JOAN A. - Uit den tijd der voortrekkers
101.775: NIEUWENHUIS, PROF.DR. H. - Jan Ligthart. AO-743.
36363: NIEUWENHUIS, G.M - Stad van zeven eeuwen, herinnering aan Haarlems jubelfeesten, in opdracht van het uitvoerend comite voor de viering van Haarlems 700 jarig bestaan als stad
79592: NIEUWENHUIS, DR. A.W. (RED.) / E.A. - Het Honderdjarig bestaan der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924. Indie Geillustreerd Weekblad voor Nederland en Kolonien 7e Jaargang No. 52.
21671: NIEUWENHUIS, HENK - Astronomie. Eise Eisenga 250 jaar. AO-boekje 2507.
95872: NIEUWENHUIS, G.M - Stad van zeven eeuwen. Herinnering aan Haarlems jubelfeesten, in opdracht van het uitvoerend comite voor de viering van Haarlems 700 jarig bestaan als stad
87643: NIEUWENHUIS, B. / FRUYT V. HERTOG, J.H. / SCHORER, JHR.MR. J.W. / KETTING, W. / E.A. - Lichaamsoefening Maandblad. Jaargang 3, 1910-1911. Met o.a.: Longengymnastiek. - Lichaamsoefening en landsverdediging. - De Scoutbeweging in Nederland.. - De Padvindersbeweging.
77625: NIEUWENHUIZE, FRANS - Huizen en verhuizen.
59697: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zo leer je vissen kennen. Zoetwatervissen. Deel III. Plaatjes 101 - 150.
104331: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zo leer je vissen kennen. Zoetwatervissen. Plaatjes. 2e deel.
18192: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zoetwatervissen.
57684: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zo leer je vissen kennen. Zoetwatervissen. Drie delen - plaatjes van Rizla.
104330: NIEUWENHUIZEN, A. VAN DEN - Zo leer je vissen kennen. Zoetwatervissen. Plaatjes. 1e deel.
20322: NIEUWENHUYS, ROB - De wereld heeft twee aangezichten. Proza en Poezie van 1700 tot 1880.
29548: NIEUWENHUYS, WILLEM - Concern in beweging. Vijfenzeventig jaar Hoogovens.
51490: NIEUWENHUYS, ROB - De Engelbewaarder. Leven tussen twee vaderlanden. Zevende jaargang - januari 1982. Geïll.
5327-4770: NIEUWENHUYS R. - De wereld heeft twee aangezichten. Proza en Poezie van 1700 tot 1880. Salamander pocket 303.
54481: NIEUWENHUYZE, C.A.O. - Samsu 'l-din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek. Proefschrift. RU te Leiden. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
50877: NIEUWERF-FEENSTRA, JOHANNA - In het brandende braambosch.
104339: NIEUWHOFF / CONSTANCE / E.A. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland
59214: NIEUWHOFF, CONSTANCE - Anders breien en haken. Nieuwe mogeljkheden met bekende technieken. Geïll. Ariadne Handwerk Bibliotheek.
61550: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
3976-991: NIEVEEN J. - Enkele aspecten van de moderne cardiologie.
54238: NIEWEG, DR. H.O. - De magie der moleculen en het menselijk milieu. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
30480: NIEZEN JOOP - Kroniek van 100 jaar olympische spelen
60288: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - De boodschap van Sartre. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
23788: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - Een beroerder Israels. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth.
39109: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - Een beroerder Israels. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth.
90554: NIFTRIK DR. G.C. - Kleine Dogmatiek.
90896: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - Een beroerder Israels. Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth.
89823: NIFTRIK, PROF.DR. G.C. VAN / E.A. - Hervormd Nederland. 25e jaargang no. 31, 2 augustus 1969. Met o.a.: Ruimtevaart en God. - Een lied voor de zondag, Psalm 103 naar een Duitse versie.
75294: NIGEL, KENNEDY - Nigel. Zelfportret van een eigenzinnige violist.
58866: NIGG, DR. WALTER - Grote heiligen. Vert. Afb.
74638: NIGGLI, ARTHUR (LAYOUT) - Die Katze. Galerie Ida Niggli AG.
87517: NIHIL OBSTAT. REMIGIUS LAFORT S.T.L. / IMPRIMATUR JOHN CARD FARLEY, D.D., ARCHBISHOP OF NEW YORK. - The Key of Heaven. - The Epistles and Gospels for Sundays and Holidays throughout the year.
99964: NIJDAM, BERT / BUUREN, HANS VAN - Statistiek voor de sociale wetenschappen. Deel 1: Beschrijvende statistiek.
82005: NIJDAM, S. (VOORWOORD) - Pastoraat. - Waarvoor? Waartoe?
42121: NIJDAM S.J DR, VOORZITTER - Depressie bij de ouder wordende mens, symposiumverslag 11 maart 1983 in het jaarbeurs te Utrecht
60106: NIJEN, AUKE VAN - Met alle respect. Hoezo christelijk-levensbeschouwelijke zingeving in de maatschappij? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
14064: NIJENHOF, JAN - Turkije toen Turkije nu. AO-boekje 1668.
14065: NIJENHOF, JAN - Turkije toen Turkije nu. AO-boekje 1668.
6841: NIJENHUIS L.E. - Bloedgroepgeografie. AO-boekje 782.
76823: NIJENHUIS, HANS - Man van beroep.
80719: NIJENHUIS / LOCHER / LEEUWEN / MULDER / E.A. - Rondom het Woord. Jaargang 13. Met o.a.: Paulus en Calvijn. - Paulus en Kohlbrugge. - De lofprijzing in Amos. - Jahwe en El, identiteit of assimilatie?.
60705: NIJENHUIS, DR. W. - Geloof en revolutie. Godsdienstige motieven in de Nederlandse opstand. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
58317: NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger Historie. Foto's. (Uitgave t.g.v. 75-jarig bestaan Rabobank Koekange op 19 december 1979).
786-4602: NIJHOF MARTINUS - Martinus Nijhoff. Verzameld werk. 2. Kritisch, verhalend en nagelaten Proza; Deel 1 en 2.
98836: NIJHOFF, JOOST - Kanaaltunnel.
5978: NIJHOFF A.H. - Het veilige hotel. Salamander pocket 22.
39494: NIJHOFF, AN - Honderd jaar bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde opgericht in 1836, met een terugblik door N. Japikse
82323: NIJHOFF, DRS. P. - Molenbibliografie.
102.455: NIJHUIS, H. (VOORWOORD) / BORST, MR. P. / NOORDIJK, M.J. / E.A. / DIEMER - Herinneringsalbum ter gelegenheid van het afscheid van de heer H. Diemer, als voorzitter van de Centrale Commissie in het Boekdrukkers- en Rasterdiepdrukbedrijf, 31 januari 1957.
84168: NIJINSKI, ROMOLA - Nijinsky. The intimate career of the world-famous dancer.
60482: NIJK, A.J. - De mythe van de zelfontplooiing en andere wijsgerig-andragologische opstellen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
19523: NIJKAMP / ROOK / SLIJPER / ZWEERES - De 12 maanden van het jaar.
98132: NIJKAMP, PROF.DR. P. - Toekomst voor de stad.
23686: NIJKAMP, J.A. - Sloot en plas.
23540: NIJKAMP, DS. A.H. - Pastorale impromptu's.
79762: NIJKAMP, PROF.DR. P. - Herfsttij der vooruitgang.
21394: NIJKANP, H. / SLEGTENHORST, C. - Noordzeevis die je niet eet. AO-boekje 2467.
21395: NIJKANP, H. / SLEGTENHORST, C. - Noordzeevis die je niet eet. AO-boekje 2467.
85179: NIJKERK, K.J. (RED.) - Training in tussenmenselijke verhoudingen.
27734: NIJKERK-PIETERS, INGRID (SAMENSTELSTER) - 300 moppen in zakformaat. Reuzenmoppen om aan vrienden en kennissen te vertellen.
101.293: NIJLAND, G.J. - Mijn Land VII. Noord-Holland.
101.294: NIJLAND, G.J. - Mijn Land VIII. Drenthe.
70282: NIJLAND, DR. J. ALEIDA - Verzen. Deel 1, 2 en 3.
96382: NIJMAN, HANS (FOTOGRAFIE / HOEBEN, W.J.M.H. (TEKST) - Kasteel de Haar.
20375: NIJMEIJER, COR - Keep'm flying, het Vliegend Museum in Lelystad. AO-boekje 2133.
58853: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN - Tessino. Afb. / kaarten. (Allert de Lange's Reisgidsen).
58854: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN - Noord-oost Zwitserland. Afb. / kaarten. (Allert de Lange's Reisgidsen).
58855: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN - Zwitserse Jura. Afb. / kaarten. (Allert de Lange's Reisgidsen).
20349: NIJNATTEN-DOFFGENIES, H.J. VAN - Huis ter Dinkel.
23229: NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. VAN - t Hemeltje.
15522: NIJNATTEN, A.L.C.A. - Gids voor Zwitserland.
10432: NIJNATTEN-DOFFEGNIES H.J. VAN - Omnibus. - t'Hemeltje. - Ontaarde Zoon.
10323: NIJNATTEN-DOFFEGNIES H.J. VAN - De Nijmershof.
431-212: NIJNATTEN - Bij nader toezien
16268: NIJS, JAN DE - Uit het land van Oc. Het jaar rond op een wijnboerderij.
59703: NIJSEN, C.G. - Geluid op band. Een volledig handboek over de magnetische recording en zijn vele mogelijkheden. Geïll. (Kader reeks).
B4641: NIJSSEN, FREEK N.M. - ik god, jij godt, wij godden.
11783: NIJSTAD, SAAM - De Kunthandel, van Lady Borgony tot Leonardo da Vinci.
72432: NIKULSJA, NADA (TEXT) - Svet Spas Skopje. With 31 coloured photographs. The Church of Holy Saviour Skopje.
51192: NILIN, PAVEL - Kameraad Venka
1547-3022: NILO/MENSING/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Zoogdieren 1.
102.076: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Vogels 1.
77124: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Vogels 1.
77123: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Zoogdieren 2.
77122: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Zoogdieren 3.
4090-3016: NILO/VISSER/GIORDANO - De geheimen van het dierenrijk. Zoogdieren 3.
3904-4426: NILSSON FRITIOF - Bombi Bitt en ik.
29936: NIMWEGEN, ARJAAN VAN - Het Chanson de Roland.
106434: NIMWEGEN, ARJAAN VAN / DWINGER, SONJA (ILLUSTRATIES) - Een beter dier. Poes in de spiegel der poezie.
102.348: NIN, ANAIS / STUHLMANN, GUNTHER (HERAUSGEGEBEN) - Die Tagebucher der Anais Nin. (1931-1934).
52014: NIN, ANAÏS - Djuna's droomzegel. Geïll. Vert.
18355: NIN, ANAIS - Een spion in het huis van liefde.
56196: NINANE, LUCIE - l' Abbaye de Saint-Bavon à Gand. Etude archéologique. V. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
79374: NIPPEL, ANNE / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 3, 2001. met o.a.: De stanya collectie, Haagse art nouveau in Friesland. - Bartle van der Heyde en Hamzah Daeng Nangka.
79375: NIPPEL, ANNE / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 4, 2001. met o.a.: Een bezoek aan het atelier van Harmen Brethouwer. - Earthling Candyman, geglazuurde aardbewoners.
14087: NIPUIS-NELL / BANDT - Kinderen, ja of nee? AO-boekje 1681.
14088: NIPUIS-NELL / BANDT - Kinderen, ja of nee? AO-boekje 1681.
38821: NIR, DOV - Reisgids voor Israel
38463: NISARD, M DE - Collection des auteurs Latins, avec la traduction en Francais, tome second, oevres de, tite-live, histoire Romaine
87573: NISPEN TOT SEVENAER, JHR.DR. E.O.M. VAN - Nederlandsche Kasteelen. Heemschut serie deel 20.
B4783: NISSEN, PETER / RAEDTS, PETER - Bondgenoten of vijanden? De verhouding tussen geloof en wetenschap in de christelijke traditie.
52107: NISSER, PETER - De rode marter. Vert.
36075: NITHACK, JOHANNES, VORWORT - Japanische stoff-muster
79393: NITSCHE, ROLAND - Wereldmotor Geld.
57714: NITSCHE, DR. ROLAND - Oeroude wegen eeuwige reis. De handel ontdekt de wereld. Ill. Vert.
80037: NITSCHKE, HORST - Und alle wunderten sich. Ein Weihnachtsbuch der Gegenwart.
51212: NIVARD, RIETJE (SAMENSTELLING) - De kinderen van de Rozengracht. Geïll.
106454: NIVEN, LARRY - De lange arm van Gil Hamilton.
75300: NIX, WILFRED A. - Vermoeidheid overwinnen. De nieuwste gegevens over slaapstoornissen en vormen van vermoeidheid.
45948: NNGREN, ANDERS - De Gültigkeit der religiösen Erfahrung. (Studien des apologetischen Seminars in Wernigerode). 8. Heft.
18940: NOACK, BARBARA - Das kommt davon, wenn man verreist.
45079: NOBACK, KERSBERGEN, TIDEMAN E.A. - Haerlem, jaarboek 1929 met o.a. financieel overzicht, jaarverslag, ds. P.B. Platenga, dr. J.R.J. Goedkoop. Kroniek 1929
43183: NOBEL H DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Romeinen 8:17b, deelgenoot in het lijden van Christus, jrg 67 no 19
56744: NOBLE, R.P. HENRI-DOMINIQUE - La Concsience morale. -La vie morale d' après Thomas d' Aquin. Première série. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
30753: NOBLECOURT - Toetanchamon
56926: NOCK, O.S. - De Stampende Stomende Locomotieven. Foto's. Vert.
92294: NOE, CHARLOTTE (RED.) - 65 jaar ANWB. Jubileum-nummer van de Kampioen, 1 Juli 1948.
48559: NOEL AYLIFFE JONES - World tanks and reconnaissance verhicles since 1945
86893: NOEL, H.S. / E.A. - World Fishing. Volume 13, Number 2. Met o.a.: Ships and Skippers. - Soviet Research by Submarine 2. - Thawing Cod by Water. - Divers Study Spawning Herring.
76651: NOEST, FREYA . VELS-LOK, HENNY (ILLUSTRATIES). - Wadd'n Eb, man.
79407: NOHEJLOVA-PRATOVA, EMANUELA - Zaklady Numismatiky.
106455: NOLAN, WILLIAM F. - Impact 18. De schok van het ongewone.
54816: NOLDIN, S.J., H. - De sexto praecepto et de usu matrimonii. Scholarum Usui.
54815: NOLDIN, S.J., H. - De sexto praecepto et de usu matrimonii. Scholarum Usui. [Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis],
57294: NOLDIN, S.J., H. - De sexto praecepto et de usu Matrimonii. Scholarum Usui accommodavit. Editio octava. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
81642: NOLET, W. / PREIN, J. - Beknopt Handboek der Kerkgeschiedenis.
B4872: NOLET, MARIA / ANDRIESSEN, HERMAN - Mijn leven staat steeds op het spel. De geestelijke weg in het leven van alledag toegelicht aan het boek Tobit.
18384: NOLL, INGRID - De hoofden van mijn geliefden.
49027: NOLLE, DR. F.A. - Gebedsgenezing en masse. De mening van een theoloog-medicus.
98945: NOLTEN, MARLEEN - Maleisie
95938: NOLTHENIUS, HELENE (SAMENSTELLING) / WILLEMSEN, MANUS (CURSUSLEIDER) - Zwerftochten door het Rijk der Muziek.
11290: NOOIJ, TINEKE DE - Het dagelijkse leven.
11289: NOOIJ, TINEKE DE - Dag allemaal!
30339: NOOIJ LIDY. E.A - Gezond leven natuurlijk genezen
95816: NOOMEN, PIETER - God is er al. De volle werkelijkheid. Informatie en ervaringen.
38690: NOOMEN, W, TANS, A.G - Franse letterkunde, van de middeleeuwen tot heden
5931: NOORD A. VAN - Rudiments de la syntaxe francaise.
88150: NOORD, AD VAN / VISSINGA, RICHARD (SAMENSTELLERS) / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Honderd teksten over Recht en onrecht.
7068: NOORDAM DR. A.L. - Stop de Salmonella. AO-boekje 882.
58343: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vierde jaargang - nummer 3 - juni 1972. Geïll. O.a.: Vijfentwintig jaar ""Vigilate""; Capelle a/d IJssel in de middeleeuwen; Marten Cop te Uitdam, van schoolmeester tot tapper.
58362: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zevende jaargang- nummer 5 - oktober 1975. Geïll. O.a.: Hist. geografie van Waterland; ""Haagse Historie"" weer open; Hist. Museum Rotterdam uitgebreid.
58363: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zevende jaargang- nummer 6 - december 1975. Geïll. O.a.: De restauratie, renovatie en sanering van een Hollandse stad; De commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, te Maas
58364: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 1 - februari 1976. Geïll. O.a.: Het grachthuisje van Lisse; De sterfdatum van graaf Jan II van Holland; Mr. Jan baron van Styrum, landdrost van Amstelland, 1807-1810.
58365: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 2 - april 1976. Geïll. O.a.: Piershil en zijn ambachtsheren; Reg.-hist. bibliografie van Holland over 1975. (met aanvullingen).
B4844: NOORDAM, KATJA / OORDT, ROEMER VAN / COSKUN CORUZ - Mensen, rechten en islam. Beschouwingen over grondrechten.
58380: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 6 - december 1978. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van Zuid-Holland over 1977; De bouwgeschiedenis van het grafelijk paleis op het Binnenhof; de brug van Schoorldam onder vijandel
58381: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks; 11e jaargang- nummer 1 - februari 1979. Geïll. O.a.: Een stadsbestuur in wording; Binnenscheepvaart door Gouda in de 17e en 18e eeuw; ""Men is van mening dat Noord-Holland de mooiste vrouwen voor
58382: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks; 11e jaargang- nummer 2 - april 1979. Geïll. O.a.: Het Sint Maartensrecht bij Delft; Rockanje een vernoemingsnaam?; De jaarstijl van de stad Dordrecht in de 13 eeuw; De creatie van baanderheren d
58378: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 4 - augustus 1978. Geïll. O.a.: Zegel, wapen en vlaggen van het hoogheemraadschap van Delfland; Reg.-hist. Bibliografie van Holland over 1977; Boekennieuws; Actualiteiten.
58379: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 5 - oktober 1978. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van (Noord-) Holland over 1977; Hist. Geografie van Noord- en Zuid-Holland 1960-1977; Het graafschap Egmond een leen van de abdi
58347: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 1 - februari 1973. Geïll. O.a.: De Warmondse kunstschilder Quirinus van Briemen (Leiden 1693 - Warmond 1774); Glasvondsten afkomstig van het kasteel ""Valckensteyn"" te Po
58368: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 6 - december 1976. Geïll. O.a.:Arch. Kroniek van Holland over 1975. (Noord- en Zuid- Holland); Een werk over agrarische ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.
58356: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 4 - augustus 1974 . Geïll. O.a.: Aan Zijn Exc. Van C, R en M; De in 1973 gehouden enquête; Oude huizen te Gouda.
58344: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vierde jaargang - nummer 4 - augustus 1972. Geïll. O.a.: De herdenking van de eerste vrije statenvergadering 1572-1972; Het beeld vergruisd?; Alternatieven.
58383: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks; 11e jaargang- nummer 3 - juni 1979. Geïll. O.a.: Het Huis van Foreest te Koudekerk aan de Rijn; Hertenjacht in Noord-Kennemerland; Reg.-hist. Bibliografie van Holland over 1978.
51569: NOORDAM, PROF. DR. N.F. - Inleiding in de historische pedagogiek.
58377: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 10e jaargang- nummer 3 - juni 1978. Geïll. O.a.: Vorming en verandering van het Hollandse landschap; Iets over wording, ontwikkeling en landschappelijk spoor van de Hollandse waterschappen; Stede
58349: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 3 - juni 1973. Geïll. O.a.: Het gebruik van de familienaam in Holland in de zeventiende eeuw; Kasteel de Wittenburg in Wassenaar; Arch. ontdekkingen in het Rijnmondgebie
58371: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Negende jaargang- nummer 3 - juni 1977. Geïll. O.a.: De remonstrantse en contra-remonstrantse twisten in Woerden; Meer schilderijen van Leeuwenhorst; Reg.-hist. bibliografie van Holland over 1976
58353: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 1 - februari 1974. Geïll. O.a.: De brieven van Pieter Corneliszoon Hooft, drost van Muiden, baljuw van Gooiland; Noord-Holland met vlag en wapen; Glasvondsten afkomstig va
58354: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 2 - april 1974 . Geïll. O.a.: De Zeeuws-Hollandse buisnering en konvooieering omstreeks 1439-1440; Het einde van het kasteel te Spijk.
58367: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 5 - oktober 1976. Geïll. O.a.: Nieuwe gegevens over de koperen grafplaten te Gouda; De plaats van het Chronicon Egmundanum in de Hollandse geschiedschrijving; Jan van For
58351: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 5 - oktober 1973. Geïll. O.a.: Opmerkingen betreffende de kuilvisserij op de voormalige Zuiderzee, vnl. in de zestiende euw; De Rietveldlaan in de Zijpe; Een schilderij
58372: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Negende jaargang- nummer 4 - augustus 1977. Geïll. O.a.: Het kohier van de Tiende Penning (1591) van Zouteveen; De dijken van Wieringen in de eerste helft van de zestiende eeuw; Ongehuwde moeders
58333: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 4/5 - oktober 1970. Geïll. O.a. De Grote Raad van Mdechelen als hoogste rechtscollege in de Nederlanden; Een Gorkumse erfeniskwestie; Rechten van Nieuwpoort in het geding
58332: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 3 - juni 1970. Geïll. O.a. : Het Hof van de Heer van Voorne te Brielle in de jaren 1373-1564 (II); Reg.-hist. Bibliografie van Holland over 1969.
58373: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Negende jaargang- nummer 5 - oktober 1977. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van Holland 1976; idem Noord-Holland; De oprichting van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard; De Alblasserwaard 700 ja
58352: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 6 - december 1973. Geïll. O.a.: Het kasteleinschap van de burcht van Oostvoorne; Een Hollands Portret. Wouter Sluis; Triest avontuur van een schoolmeester.
58341: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vierde jaargang - nummer 1 - februari 1972. Geïll. O.a.: Philips Persoenressone, rentmeester van Noord-Holland in 1351; De juiste ligging en betekenis van Ketelban bij Warmenhuizen; Een admiraal
58366: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Achtste jaargang- nummer 3 - juni 1976. Geïll. Strafrecht en criminaliteit in de 18e eeuw. (In de Republiek; in Amsterdam); De rechtspraak in strafzaken voor het Hof van Holland in eerste kwart v
58331: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 2 - april 1970. O.a.: Messen uit Gouda; Het Hof van de Heren van Voorne te Brielle in de jaren 1373-1564; Korte berichten.
58355: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 3 - juni 1974 . Geïll. O.a.: De burcht te Oostvoorne; Reg.-hist. bibliografie van Holland over 1973; Gemeentemuseum Weesp heropend.
58360: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zevende jaargang- nummer 2 - april 1975. Geïll. O.a.: Schiedam. Een hist.-arch. Stadsonderzoek; Leidse Universiteit 400; De bouw van een dorpskerk in de 18e eeuw.
58350: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Vijfde jaargang - nummer 4 - augustus 1973. Geïll. O.a.: Zeventiende-eeuwse haarkloverijen; Pernis zonder olie; Reg.-hist. Bibliografie van Holland over 1972.
58357: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Zesde jaargang - nummer 5 - oktober 1974 . Geïll. O.a.: De beroepsstructuur in 1811 van de volwassen mannelijke bevolking van Hilversum en enkele naburige gemeenten; Het graf van Johan Dirck Hoen
58334: NOORDAM-CROES, MEVR. DRS. M.L.J.C. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 6 - december 1970. Geïll. O.a.: Adriaan Pieter Twent en zijn bezittingen De Pauw en Raaphorst; De Politieke ordonnantie op Voorne.
49739: NOORDEGRAAF, A. - Gods bouwwerk. Aspecten van het gemeente-zijn in bijbels-theologisch licht.
106203: NOORDEGRAAF, LEO - Spectrum / Sijthoff Atlas van de Nederlandse Marktsteden.
26617: NOORDEGRAAF (RED.) / HOPPENBROUWERS, P.C.M. / E.A. - Agrarische geschiedenis van Nederland van prehistorie tot heden.
61069: NOORDEGRAAF, HERMAN - Armen zullen nooit in het land ontbreken. Aansporingen tot verzet tegen armoede. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
24498: NOORDEGRAAF, DRS. H. (RED.) - Geloof en politieke keuze.
49636: NOORDEGRAAF, DR. A. - Eredienst en Gemeenteopbouw.
61293: NOORDEGRAAF, HERMAN EN WOLTERS, HIELKE (RED.) - Arbeid op de drempel van een nieuwe tijd? Discussies en verhalen over de toekomst van arbeid en participatie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60771: NOORDEGRAAF, HERMAN / VERWOERD, ROKUS - Anke van der Vlies. Een bliksems wijf. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
58166: NOORDEGRAAF, MADELON. - Functional characterization of Langerhans cells by their inducible ablation in mice. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor a/d Universiteit van Amsterdam. Ill.
60678: NOORDEGRAAF, HERMAN - Henri van den Bergh van Eysinga. 1868-1920. Revolutionair predikant en volksopvoeder. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
4799-2177: NOORDELOOS P. - Pastoor Maarten Donk. Deel 2. 1567-1590.
74885: NOORDENBOS, MIRJAM / BEEK, ELLY (ILLUSTRATIES). - Alle vogels vliegen en andere verhalen.
98207: NOORDEWIER, WOUTER - Loop niet over deze sneeuw! Keur van Japanse klassieke poezie.
78772: NOORDHOEK, JAN / E.A. - Nederlandse postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, poststempels.
77345: NOORDHOFF, L.J. - Archieven van de ambtenaren van de waterstaat die binnen het gebied der tegenwoordige provincie Groningen en soms mede daarbuiten gefungeerd hebben in de eerste helft der 19e eeuw.
90549: NOORDHOFF / WIARDI BECKMAN / KLEIJN - Dat, wat blijft.
82249: NOORDHOFF, DR. W.R.M. - Gelovige Mensen.
33492: NOORDHOUT W.S - Het bloeiend steen, schildpad reeks no 34
77436: NOORDHUIS - VAN T LAND, DS. F.A.W / HAZELHOFF, ING. B. / HOORN, T.C. - Bulletin van de Historische Kring - De Marne, 1974. II, 4. Met o.a.: De Kalende van Baflo - Een memorie van Anna Maria Graafland (slot) - Het doopprotocool van Ulrum (VIII).
56850: NOORDHUIS, KLAAS T. - Tuinplanten Encyclopedie. Afb.
86738: NOORDHUIS-VAN 'T LAND, DS. F.A.W. / E.A. - Bulletin van de Historische Kring ""De Marne"". I 3, 1974. Met o.a.: Plattelandspastorien. - Predikant boer of boer predikant. - Predikanten te Niekerk hebben moeijlijkheden met hun nevenberoep.
96140: NOORDHUIS, KLAAS T. - Tuinieren het hele jaar. Alles over aanleg en onderhoud van uw tuin in alle seizoenen.
35370: NOORDHUIS T - Tuinplanten encyclopedie
99032: NOORDIJK, G.D. - Een onbekende denker. Gedachten van Dr. Ph. J. Hoedemaker, uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt.
99060: NOORDIJK, G.D. - Oog in oog. Kwatrijnen.
2697-3451: NOORDMAN DR. W. E. / VERMOOTEN DR. W.H. - Leerboek der Aardrijkskunde. Natuurkundige aardrijkskunde.
80506: NOORDMANS, DR. O. - Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde. Onze Tijd nr. 6.
884-1534: NOORDTZIJ PROF. DR. A. - Korte Verklaring. Kronieken 1.
885-1535: NOORDTZIJ PROF. DR. A. - Korte Verklaring. Kronieken 2.
886-1536: NOORDTZIJ PROF. DR. A. - Korte Verklaring. Ezra. Nehemia.
5275-3513: NOORDTZIJ / GROOT DE - Des Heeren Heirscharen. Platenboek.
2806-1003: NOORDTZIJ PROF. DR. A. - Om de Heilige Erve
84684: NOORDUYN, L.A.W. / SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1921. Met o.a. Koninklijke Besluiten - Circulaires - Bekendmakingen.
84683: NOORDUYN, L.A.W. / SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1922. Met o.a. Koninklijke Besluiten - Circulaires - Bekendmakingen.
84682: NOORDUYN, L.A.W. / SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1920. Met o.a. Koninklijke Besluiten - Circulaires - Bekendmakingen.
96964: NOORDVEEN, MR. J. / THONET, F.H. / E.A. - Fundament. Onafhankelijk tijdschrift. Circulaire-Regering. Jaargang 5, No. 9. Met o.a. Maar wij vergeten niet. - Bart de Ligt.
46333: NOORDWAL, CORNÉLIE - Freule Edith
20379: NOORDWIJK-VAN VEEN, MEVR. DR. J.C. VAN - 25 jaar Wereld Natuur Fonds. Kies voor de natuur. AO-boekje 2137.
20378: NOORDWIJK-VAN VEEN, MEVR. DR. J.C. VAN - 25 jaar Wereld Natuur Fonds. Kies voor de natuur. AO-boekje 2137.
89031: NOORDZIEK, J.J.F. - Verslag der Feestviering van 19 Mei 1856. Honderd-jarig bestaan van het Groot-Oosten der Nederlanden (Orde van Vrijmetselaren) en veertig-jarig bestuur van den Groot-meester Nationaal, Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden.
75715: NOORDZIJ, PETER - Bedrogen door de wereld. Een ex-goochelaar over beinvloeding en misleiding.
72478: NOORDZIJ, NEL - Een etmaal leven.
96364: NOOREN, DRS. MONIEK J. (TEKST) - Complete gids. Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
7738: NOORT SELMA - Eilandheimwee. Juniorlijsters 1997 / 4.
60494: NOORT, GERRIT (RED.) - Protestantse zendingsopleiding in Nederland. (1797 - 2010). Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
73484: NOORT, NIEK VAN / KRAMER, JAAP (ILLUSTRATIES). - Kroa, de zwarte rover.
60509: NOORT, GERRIT - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië. Proefschrift ter verkrijging v/d graad van doctor aan de Universiteit Utrecht. Mission 39. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57897: NOORT, PETER F.A. VAN DE - Vliegend onder vuur. De 30 meestgebouwde vliegtuigtypen uit de tweede wereldoorlog. Ill.
18006: NOORT, ED - Israel en de Westelijke Jordaanoever.
74725: NOORT, NIEK VAN / KOLK, HANCO (ILLUSTRATIES). - Zeg maar wat je weet! Nieuwste kwispocket voor de jeugd.
9123: NOOTEBOOM CEES - Het volgende verhaal.
7258: NOOTEBOOM CEES - Het volgende verhaal.
106388: NOOTEBOOM, S.G. / COHEN, A. - Spreken en verstaan. Een inleiding tot de experimentele fonetiek.
21154: NOOTEBOOM, URI / COPPENS, MARTIEN (FOTO'S). - Uri Nooteboom. Journalistieke opstellen.
92769: NOOTEBOOM, CEES - De Boeddha achter de schutting.
106705: NOOTEBOOM, CEES - Philip en de anderen.
40097: NOOY, BOUMA, HARTHOORN, SCHWARZ, MATTHES, DONSELAAR, GOUDSWAARD, E.A REDACTIE - Mededelingen van wege het Nederlandsche Zendinggenootschap vierde jaargang, uitgegeven door bestuurders van de genootschap, o.a nederlands Indie, Tondano, Java, Zuidwester eilanden, Amboina met uitslaande kaart, Malang, Langowang, Celebes etc
73501: NOOY-BLOKZIJL, LIDY - Vegetarisch koken voor jezelf. 52 complete menu's.
26443: NOPPEN, KOOS VAN (RED.). / BENSCHOP, NEL / BODAR, ANTOINE / E.A. - Mijn jaren met de Bijbel.
47915: NORA SCULLY TACK - Stalapotheek praktische wenken voor paardenliefhebbers, met foto's
56706: NORBERTUS, O.M.C., FR. - Pater Herman. Kapucien. Een minnezanger Christi in Engelsch-Indië. Missiehelden: Nr. 15. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
44539: NORD PIERRE - Bezet gebied, zwarte beertjes nr 878
90025: NORD, MAX / ESCHER, RUDOLF / SMEDING, H.J. / HELMAN, ALBERT / E.A. - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1, Nr. 9. Met o.a.: Het Masker van Oscar Wilde. - Belijdervan de Stilte. - Ontsporing.
97155: NORDEN, WIM VAN / BIERUMA OOSTING, JEANNE (HOUTGRAVURES) - De dood van Simon van Nagel.
21618: NORDEN, PETER - In het rode hemd van de verdoemde.
31057: NORDEN H, BEWERKT DOOR VAN LENNEP H - nsia de neef van den toovenaar
21728: NORDH, BERNHARD / PIECK, ANTON (ILLUSTRATIES). - Het geslacht Palsson. Rendiervolk in leven en dood.
10505: NORDHOFF / HALL - Trilogie. - De muiterij op de Bounty. - Het eiland Pitcairn. - Mannen tegen wind en water.
33993: NORDHOFF CHARLES, HALL NORMAN - Donkere stromen
27563: NORDHORN, CARLES / HALL, JAMES NORMAN - Trilogie. - De Muiterij op De Bounty - Het eiland Pitcairn - Mannen tegen wind en water.
2349-1400: NORDMANN CHARLES - Einstein en het heelal
94138: NOREL, K. - Klazien.
14113: NOREL, K. - Prinsessen vinden Partners.
19434: NOREL, K. - De carriere van Nanne Vijn.
36160: NOREL, O - Protestansch of Roomsch
2013-4100: NOREL K. - Anneke en Rooie Kees.
1245-4264: NOREL K. - Jan en Janneke in Canada.
46495: NOREL, K - Ruurd Westra. Geïll.
51034: NOREL, K - Hertevoet en Zilveroog. Geïll.
57871: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden. Ill.
50747: NOREL, K. - Van diredomdeine. Geïll.
97986: NOREL, K. - Prinsessen vinden Partners.
21062: NOREL, DR. O. - De ster in t'stag.
24717: NOREL, K. - Vier Zonnekinderen.
16050: NOREL, K. - Waterrotten.
58913: NOREL-STRAATSMA, A. (SAMENSTELLING) - ... Een Kindeke geboren. Bundel kerstverhalen.
58904: NOREL, K. - De carrière van Nanne Vijn.
46688: NOREL, K - Het getij verloopt. Geïll.
58619: NOREL, K. - Stuurman Aart. Geïll. Kaarten.
21140: NOREL, K. - Prinsessen krijgen kinderen. Nieuw leven in ons koningshuis.
74479: NOREL, K. - Vrouwvolk aan boord.
106696: NOREL, K. / LUTZ, JAN (ILLUSTRATIES). - 016 .
4791-3179: NOREL-SRAATSMA A. / HOOGENDOORN G.D. / ECKERT G. - Gertje. Vrij en Blij. Leesboekje. 4de leerjaar.
72105: NOREL, K. / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES). - Trillende evenaar. Viegers in het vuur deel 2.
51049: NOREL, K - Die kwajongens! Geïll.
52086: NOREL, K - Janneke en Juno. Geïll.
48766: NOREL, DR. O - Het gebed in den Bijbel. Bibliotheek van Boeken bij den Bijbel.
52233: NOREL, K - Die kwajongens! Geïll.
56216: NOREL, K. - Vier zonnekinderen. Foto's.
56236: NOREL, K. - Prinsessen vinden Partners. Met 71 foto's.
90905: NOREL, DR. O. - Het gebed in den Bijbel.
90898: NOREL, DR. O. - Getuigen en Redden.
42835: NOREL K - Kees moddergeus
50768: NOREL, K. - Houen, jongens! Tekeningen
31504: NOREL O - Spreek Heer uw knecht hoort
24551: NOREL, K. - Ons koninklijk gezin uit en thuis.
55755: NOREL, K - Waterrotten. Geïll.
24774: NOREL, K. - Prinsessen krijgen kinderen. Nieuw leven in ons koningshuis.
24561: NOREL, K. - Prinsen en prinsessen.
18157: NORFOLK, LAWRENCE - The Pope's Rhinoceros.
21503: NORFOLK, DONALD - Farewell to Fatique. A practical, easy, step-by-step vitality program to pack your life with energy.
8853: NORMAN JILL - Confiture.
71483: NORMAN, G. - De heilige schakel.
45638: NORMAN S. PRESCOTT - Duel Heritage. The Bible and the British Museum. Geïll.
10795: NORMAN JILL - Geurige Kruiden, hun gebruik in gerechten uit alle windstreken. Kleine bibliotheek van Culinaire Kunsten.
25415: NORMAN, CELIA - Caloriearm Koken.
25416: NORMAN, CELIA - Gerechten van de barbecue.
59990: NORRIS, P.E. - Een boekje open over GIST. Vert.
70807: NORRIS, KATHLEEN - Het verdwenen document.
31677: NORRIS KATHLEEN - Het verdwenen document
38626: NORTH, C ROBERT - Het Chinese communisme
85666: NORTH, M. / BRENAN, J.P.M. / HUXLEY, A. / MOON, B.E. / E.A. - A Vision of Eden. The life and work of Marianne North.
94554: NORTH, FREYA - Sally.
57135: NORTH, RENE - Military uniforms. 1686 - 1918. Bantam knowledge through color. Geïll.
25446: NORTHCOTE PARKINSON, C. - Big Business.
28263: NORTHCOTE PARKINSON, C. / ROWE, NIGEL - Communicatie. Parkinsons formule voor het voortbestaan van de onderneming.
16180: NORTIER, PIET / HESTERMAN, R. / E.A. - Internationale h.a.v. lustrum rally 1974. Boekelo, 30 Augustus- 1September.
58659: NORTON LEONARD, JONATHAN EN DE REDACTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN. - Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll. Het oude Japan.
79914: NORTON LEONARD, JONATHAN - Ancient America.
58660: NORTON LEONARD, JONATHAN EN DE REDACTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN. - Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll. Het oude Amerika.
9355: NORWICH / PAULUS / COLUMBA / E.A. - Alt Godt for Deg.
71641: NOSSACK, HANS ERICH - Begegnung im Vorraum.
71627: NOSSACK, HANS ERICH - Dem unbekannten Sieger.
33079: NOSSENT A.J - Benzinemotoren deel 1
4039-2949: NOSSERT/LEMOINE - Bomen. Weten. Maken. Spelen.
98822: NOSTLINGER, CHRISTINE / HERBERSHOFF, ANITA (ILLUSTRATIES) - De wraak van de kelderclub.
53541: NOTEBOOM, DR. J.W.; KORTHALS ALTES, MR. A.P. E.A. - "Vragen en geven. Uitg. t.g.v. het 40-jarig jubileum v/d St. Centr. Archief en Inl. bureau inz. Het Inzamelingswezen. Afb. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
81395: NOTEBOOM, DR. J.W. (VOORWOORD) - Voorburg van Romeinse Nederzetting tot Moderne Woonstad.
7077: NOTERMANS DRS. JEF - Antoon Coolen. AO-boekje 886.
54125: NOTERMANS, JEF (INGELEID EN VAN AANT. VOORZIEN DOOR) - Een abel spel van Esmoreit. Reproductie.
18973: NOTH, WERNER - Die Wartburg.
91248: NOTH, MARTIN - Das Alte Testament Deutsch 5: Das zweite Buch Mofe. Exodus.
91250: NOTH, MARTIN - Das Alte Testament Deutsch 7: Das vierte Buch Mose. Numeri.
32117: NOTH MARTIN - Die welt des alten testaments
56922: NOTINI, ANJA - Made in Sweden. Art Handicrafts Design. Afb.
57283: NOTTARP, HERMANN - Gottesurteil Studien. [Bamberger Abhandlungen und Forschungen. II. Band.] (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
92671: NOTTEN, JAN / HABETS, THIJS - Kijk op Valkenburg.
45469: J.W.A. NOTTEN. - De staf des pelgrims.
27922: NOURSE, ALAN N. - Het menselijk lichaam. Kleine Wetenschapserie.
B4795: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
59946: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners. Geïll.
60027: NOUTA, R. - Dijken en zeedijksters. Geïll.
42581: NOUWEN L.J.M - Mijn laatste biecht
57595: NOUWEN, PROF. MR. L.J.M. - Van weduwenverbranding tot weduwenpensioen. Flitsen uit antropologie en recht. Foto's.
56481: NOUWEN, J.J.A EN BONT, H.G. DE - Reis door eeuwen kunst. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
47888: NOVALIS - De genius van de zang
51736: NOVARESIO, PAOLO - De Grote Ontdekkingsreizen. De mens op zoek naar het onbekende. De geschiedenis van de grote ontdekkingen. Afb. Vert.
60470: NOWAK, KURT; HÜBNER, FRIEDRICH; HAUSCHILD, WOLF-DIETER UND PETERS, ALBRECHT (BEITRÄGE) - Barmen und das Luthertum. Bekenntnis. Fuldaer Hefte 27. Herausgegeben von Reinhard Rittner. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
33353: NOWEE J - Arendsoog deel1
98325: NOWEE, J. / SWART, LOUIS DE (ILLUSTRATIES) - De bende van de Blauwe Bergen.
103654: NOWEE, P. / KRESSE, HANS G. (ILLUSTRATIES) - Arendsoog en het blaffende zand.
93167: NOWEE, J. - Arendsoog en de goudkoorts. Arendsoog-serie deel 20.
93168: NOWEE, J. - De stad van de verdwenen cowboys. Arendsoog-serie deel 23.
58624: NOWEE, J. - Het gestolen fabrieksgeheim. Geïll.
93170: NOWEE, J. - Tweemaal Arendsoog. Arendsoog-serie deel 27.
93172: NOWEE, J. - Good luck, Arendsoog. Arendsoog-serie deel 29.
93169: NOWEE, J. - De spookranch. Arendsoog-serie deel 26.
71508: NOWEE, P. / KRESSE, HANS G. (ILLUSTRATIES). - Good luck, Arendsoog. Arendsoog-serie 29.
31040: NOWEE - Arendsoog en de verdwenen rivier
50929: NOWEE, J. - Arendsoog
53736: NOYELLE, G; PRINCIPAL, M; GRUNDLER, J.-L. E.A. - Rencontres l' économie sans abondance. 6/7. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
16243: NOYON, MR. T.J. - Het Wetboek van Strafrecht. Deel 1: Inleidig en Boek 1, artikel 1 tot 91.
79544: NOZIERE, JEAN-PAUL - Ich und die Mörderin.
25084: NUIJTENS, E.T.G. - De tweetalige mens. Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren .
15262: NUIS-ZUIDEMA, M. VAN - Kate.
96810: NULANDT, HELEEN VAN / BOGAARD, M. U.D. - Een zusje voor Franka.
96630: NULLE, MEJ. L.W. - Handleiding tot het vervaardigen van duchessekant. Leerboek der Nederlandsche kantwerkschool.
49335: NULTSCH, WILHELM - Algemene botanie. 2. Ill. Aula-boeken. Exacte wetenschappen.
101.796: NUMANS, MR. P.O. - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. AO-1210.
25693: NUMANS, MR. P.O. - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. AO-boekje 1210.
52478: NUNNALLY, JUM C. - Psychometric theory. Geïll.
34837: NURIDSANY C, PERENNOU M - Elseviers grote boek der natuurfotografie
104821: NUTSSEMINARIUM VOOR PEDAGOGIEK AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM - Stil lezen en zelf doen. Stilleesboekje.
15922: NUTTING, ANTHONY - Lawrence van Arabie.
40838: REDACTIE, NUYEN WIJNAND - Wijnand Nuyen romantische werken
54184: NUYENS, DR. F.J.C.J. - Leidinggeven in deze tijd. Aspecten der sociale werkelijkheid. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
61396: NUYENS, ANDRÉ EN WESTERINK, GERDA - Vlinder en vlieg. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
42084: NYE, MORPURGO - The growt of the U.S.A, deel 2
51632: NYGAARD, FREDRIK - De nar van Athene. Vert.
94221: NYGREN, ANDERS - Der Romerbrief.
81312: NYGREN, DR. ANDERS - Religieusiteit en Christendom.
90906: NYGREN, DR. ANDERS - Religieusiteit en Christendom.
150084: NYS, JEF - De avonturen van Jommeke 11: De hoed van Napoleon.
75861: OABELS, OABEL - Vezide van Jonje Molemoa. Groningse Herdrukken nr. IX.
14097: OAG, SHAY - Flamenco. AO-boekje 1686.
106694: OAKLEY, ANN - Leven als een vrouw.
18055: OAKLEY, ANN - Housewife.
17130: OBBEMA, JINKE - Neem nou Madrid.
40858: OBBENS, CARLA - Bibliotheken en leeszalen in beeld
21731: OBBINK DR. H. TH. - Oostersch Leven
36238: OBBINK, H.W - Theologische bezinning op het oude testament
93546: OBBINK, DR. H. TH. - Oostersch Leven. Tweede deel.
93547: OBBINK, DR. H. TH. - Oostersch Leven. Eerste deel.
93543: OBBINK, DR. H.TH - Godsdienstwetenschap. Bijbelsch-Kerkelijk Woordenboek IV.
93544: OBBINK, DR. H.W. - Verbum. Essays on some aspects of the religious function of words.
49964: OBBINK, DR. H. TH. - Oostersch leven. Afb.
98959: OBBINK, DR. H.TH. - Over het boek Job.
90566: OBBINK, DR. H.W. - Godsdienst en alfabet.
52295: OBBINK, DR. H. TH. - Over het boek Job.
4496-1035: OBBINK DR. H. TH. - Oostersch Leven
28483: OBENHUIJSEN, IET (REGIE EN VERTALING). - Spiegeltje. Een moraliserende revue, van heinde en ver bijeengebracht tot heil, troost en vermaak van flierefluiters en zwartkijkers in hemelse, aardse en andere zaken. In 5 bedrijven.
35735: OBER P - Endocrine emergencien, the medical clinics of North America
57126: OBERBEIL, KLAUS - Welk dieet? Een wegwijzer door de jungle van slankmakers. Vert.
84854: OBERMAIR, GILBERT - Lucifer Spelletjes.
93554: OBERMAN-OBERMAN, H. - Albert Schweitzer. Een blik in zijn leven en werken.
22520: OBERMAN, DR. H.T. - Keur uit de letterkundige nalatenschap van Dr. H.T. Oberman.
3829-1099: OBERMAN - Albert Schweitzer. Een blik in zijn leven en werken.
88280: OBERMEYER, MIRJAM - Gesprekken in Het Paradijs.
41287: OBRECHT FRANZ DR. - Hundertjahrige, aus der psychologie und psychopathologie des hohen lebensalters
31277: ODDO G - Skien geschiedenis entechniek
92150: ODEN, THOMAS - Ludieke vroomheid. Groepstraining en gebed.
54881: ODENBREIT, PROF. LUISE; HEINRICHS, DR. HERIBERT - Beiträge zu Grundfragen gegenwärtiger Pädagogik. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97410: ODHE, THORSTEN - Cooperartief Zwitserland.
17081: OECL, ALBERT - Handbuch der Public Relations. Theorie und Praxis der Offentlichkeitsarbeit in Deutschland und der Welt.
16955: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Herman Teirlinck.
17755: OEKONOMIDES, AL. N. - Acropolis of Athens.
49310: OEKONOMIDES, AL. N. - The Acropolis of Athens. A supplementary explanation. Drawings. Kaart: plattegrond
8869: OELSCHNER WALTER - Met slee en kano door het land der Indianen.
15530: OELSCHNER WALTER - Met slee en kano door het land der Indianen.
26375: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld. Deel 1.
54353: OER, O.S.B., P. SEB. V. - Langs den levensweg. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54346: OER O.S.B. - Ik. Terugblik op mijn leven van soldaat tot monnik S.V. Vert. door W.V. Cranenburgh-Westerwoudt. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
55057: OER, P. SEBASTIAN VON - Unsere Tugenden. Plaudereien. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54352: OER, O.S.B., P. SEB. V. - Unsere Schwächen. Plaudereien. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
53049: OERLEMANS, DR. J.W. - Capita selecta uit de geschiedenis. 3. Nationalisme en liberalisme; Socialisme en communisme; Imperialisme en racisme; Fascisme en nationaal-socialisme. Foto's.
25437: OERTEL, MARIE-LUISE / WÜNSCHE, ERICA - Kanarische Inseln.
79032: OERTZEN, DR. O. - Die Mecklenburgischen Münzen. I. Teil: Die Bracteaten und Denare. - II. Teil: Die Wittenpfennige. Photomechanischer Nachdruck die originalausgaben erschienen in Schwerin, und zwar der I. Teil 1900, der II. Teil 1904.
96239: OESTEN, TH. / OP; 34 NO. 11. - Martha. Opera de Flotow. Fantasia elegence. Pour piano.
96232: OESTEN, TH. - Vergeet mij niet. Het woord der liefde. (Das Bild der Rose).
42070: OESTERREICH KLAUS - psychiatrie des alterns, UTB nr 496
42071: OESTERREICH KLAUS - psychiatrie des alterns, UTB nr 496
60869: OESTERREICHER-MOLLWO, MARIANNE (BEARBEITET VON) - Herder Lexikon. Symbole. Mit über 1000 Stichwörtern sowie 450 Abbildungen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
94469: DR. OETKER - Bild-Rezeptkarten. Vorspeisen. 12 recepten van Dr. Oetker-Nederlandse uitgave.
42776: OETKER - Oetker's recepten voor de huisvrouw herdruk
75151: OEVER, FENAND VAN DEN - Brood uit water.
75717: OEVER, ANNIE VAN DEN - Dame in broekpak.
10401: OEVER FENAND VAN DEN - Lest Best.
31650: OEVER VAN DEN F - Casper van adel
27134: OEVER, FENAND VAN DEN - Caspar van Adel.
84536: OEVER, FENAND VAN DEN - Brood uit water.
21013: OEVEREN, B. VAN / E.A. - Credo. Gereformeerd Maandblad, oktober 1976.
89753: OFFERHAUS, ROB / E.A. - Van Probleem tot psychiatrie. 3e rapport visiecommissie. Een studie van de psycho-sociale hulpbehoefte in Nederland en een model voor hulpverlening.
58506: OFFERHAUS, L. & HEIDE, J. VAN DER (RED.) - Farmacotherapie. Een bundel artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
72060: OFFERMANS, CYRILLE / E.A. (RED.) - Raster 61. vertellen.
B4837: OFFICER, GREG - De verschijning. Bijbelse overdenkingen rondom het kerkelijk jaar.
23897: OFFREDO, JEAN - Lech Walesa of de Poolse zomer.
94834: OFFRINGA, GERIANNE / DAMSTE, P.H. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 56, nr. 2. Met o.a.: De fundatie van Vrouwe Maria van Pallaes, door Hendrick Bloemaert, 1657. - De Bilt Juni 1842, tekst en uitleg van een brief.
27363: OFFRINGA, B. / E.A. - Een groot Vaderlander. Dr. H. Colijn. Herdacht door tijdgenooten.
54201: OGBURN, WILLIAM F. AND NIMKOFF, MEYER F. - A Handbook of Sociology. (International Library of Sociology and Social reconstruction.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
11271: OGRIZEK / RUFENACHT / BURNAND - Le monde en couleurs. La Suisse.
96001: OGRIZEK, DORE - Le Benelux. Belgique, Nederland, Luxembourg.
77621: OHEIM, GERTRUD - Borduren. Met 143 illustraties.
56661: OHM, THOMAS - Asiens Kritik am Abendländischen Christentum. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
58932: OHMANN, PROF. DRS. H.M. - Godsdiensten van India. Geschiedenis en kritische beschouwing. Geïll.
59848: OIRSCHOT, A. VAN - Het land van de Brabanders. Geïll. (Regio - reeks Deel VIII).
53802: OIRSCHOT, FLORIDUS VAN - Beknopte geschiedenis der sociale kwestie. Ontstaan en oplossingen. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53808: OIRSCHOT, FLORIDUS VAN - Beknopte geschiedenis der sociale kwestie. Ontstaan en oplossingen. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97266: OIRSCHOT, ANTON VAN - Het grote openhaarden boek.
39159: OIRSCHOT, VAN ANTON - Antiek in woord en beeld
52087: OIRSCHOT, ANTON VAN (EINDRED.) - Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen. Deel 2. Afb.
104188: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek kopen. Beelden.
95576: OIRSCHOT, ANTON VAN - 2e antiek kopen. Omnibus.
55827: OKAKURA, KAKUZO - Das Buch vom Tee. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
45286: OKKE JAGER. - Beeldenstorm. (aforismen)
47811: OKKE HAVERKAMP - en Nederland lacht zesde deeltje, provicie Gelderland met tekeningen
45463: DR. OKKE JAGER. - Het klagen wordt gezang. Kanttekeningen bij ons kerkelijk leven.
76727: OKKEMA, J.C. - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland.
39691: OKKER, TOM - Tennis met Tom. Instructieboek voor beginers/gevorderden.
14434: OKKER, TOM - Tennis met Tom. Instructieboek voor beginers/gevorderden.
19903: OLAFSON, PER - Mozes.
79320: OLDAG, ANDREAS / TILLACK, HANS-MARTIN - Raumschiff Brüssel. Wie die Demokratie in Europa scheitert.
79321: OLDAG, ANDREAS / TILLACK, HANS-MARTIN - Raumschiff Brüssel. Wie die Demokratie in Europa scheitert.
14414: OLDALE, PETER EN ADRIENNE - Tuinieren met hamer en troffel.
86793: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1985. Met o.a.: De toren van Midwolde ingrijpend hersteld. - Het metselen van gewelven in Godlinze.
86802: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1986. Met o.a.: Minister Brinkman en voorzitter De Olde bij het grafmonument voor Carel Hieronymus in de kerk van MidwoldeDe kerk van Wehe na de restauratie.
86803: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1986. Met o.a.: Minister Brinkman en voorzitter De Olde bij het grafmonument voor Carel Hieronymus in de kerk van MidwoldeDe kerk van Wehe na de restauratie.
86820: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1988. Met o.a.: Contrasten in de kerk van Niehove. - Restauraties in Usquert en Stitswerd.
86821: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1988. Met o.a.: Contrasten in de kerk van Niehove. - Restauraties in Usquert en Stitswerd.
86829: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1989. Met o.a.: Hornhuizen: Het reinigen van de gfels. - De toren van Marsum.
86830: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1989. Met o.a.: Hornhuizen: Het reinigen van de gfels. - De toren van Marsum.
86792: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1985. Met o.a.: De toren van Midwolde ingrijpend hersteld. - Het metselen van gewelven in Godlinze.
86865: OLDE, HARRY DE / TIMMER, VICTOR / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 14de jaargang nr. 2. Juni 1997. Met o.a.: De oosting van middeleeuwse Groninger kerken, deel 1. - Een portret van Gronings kleinste orgelmaker.
86813: OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1987. Met o.a.: Restauratie kerk in Adorp. - Muraalbogen in kerk van Zuurdijk.
88716: OLDE / KAMERLING / ROVERS - Stichting Groninger Kerken. Jaargang 2. En jaarverslag 1985.
88714: OLDE / KAMERLING / ROVERS - Stichting Groninger Kerken. Jaargang 1. En jaarverslag 1984.
41707: OLDENBURG ERMKE VAN FRANS, DAENEN PAUL - Zo is Limburg
79118: OLDENBURG - Beskrifning ófver J.F.H. Oldenburgs Samling af Svenska, Svenska Besittningarnes och Landtgrefven Fredriks (Konung Frederik I) Hessika Mynt, Stockholm 1883, Faksimilupplaga.
23260: OLDENBURG-ERMKE, FRANS VAN - Zo is Limburg.
48079: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN - Leer ze mij kennen … de Limburgers. Foto's.
17570: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN (BEWERKING) - De mooiste verhalen uit 1001 nacht.
9228: OLDENDORFF PROF. DR. A. - Mensen onder elkaar. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
54992: OLDENDORFF, PROF. DR. A. EA. - Mens en Arbeid. Mens en Medemens. Aspecten der sociale werkelijkheid. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54188: OLDENDORFF, PROF. DR. A. - Mensen onder elkaar. Aspecten der sociale werkelijkheid. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis]. Vert.
79652: OLDENDORFF, PROF.DR. A. - De psychologie van het sociale leven. Bespiegelingen over de problematiek der sociale werkelijkheid.
36474: OLDENDORFF, A - De psychologie van het sociale leven, bespiegeling
41883: OLDENHAVE ANNA, BAART GREGORY MIEM - Overgang, wacht tot het rode licht gedoofd is, een onderzoek naar de overgang van de vrouw
41461: OLDENHAVE ANNA - Well being and sexuality in the climacteric, a survey based on 6622 women, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
46689: OLDENHUIS, MR. F.T. (DEPUTAAT) - ACTA van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ommen 1993.
87507: OLDERSMA, LOURENS - Inventaris van het archief van voogden van het Dr. H. Poptagasthuis 1628-1983.
54856: OLDEWELT, PROF. DR. H. - Wijsgeerige overdenkingen betreffende zielkunde en opvoeding. Uit Leven en Wetenschap. 9. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
52931: OLDEWELT, DR. H. - Over ouders en kinderen schijnt dezelfde zon.
41456: OLDFIELD R.C - The psychology of the interview
55004: OLDHAM, M.A., J.H. - Christianity and the race problem.
99245: OLE BERSERIK. - Ole Berserik - De gedichten - Brantnetels - Enkele reis LA.
42478: OLECHOWSKI RICHARD - Das alternde gedächtnis
24517: OLECK, JACK - Messalina. Keizerin van Rome.
99902A: OLGAS - Panelleniog Sullogou Kunaikon. 1912-1914. ( Boek over Griekse vrouwen, Griekse plaatsen, Griekenland ).
55739: OLIE, J.H.C. V.D.M. - HEERE! Gij behoudt mensen en beesten. 11 Preken over dieren in de Bijbel.
26845: OLINK / WAGENAAR / HAPPELS / E.A. - Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken.
49187: OLIPHANT-SCHOCH, CÉLESTINE - t Hart naar Boven
42002: D'OLIVEIRA ELSA PEREIRA DR - Kenteringsjaren van de vrouw
43367: OLIVER JANE - Licht over het groene land
70877: OLIVER, A.P.H. / NICHOLLS, JAMES (ILLUSTRATED). - Shells of the World.
54718: OLIVER, STEFAN - Sierlijke letters. Teken en schilder het verluchte alfabet. Geïll. Vert.
38054: OLIVER, R, FAGE, J.D - Geschiedenis van Afrika
41722: OLIVIER FERNANDO - Neun jahre mit Picasso, erinnerungen aus den jahren 1905 bis 1913
97246: OLLEFEN, L. VAN / BAKKER, RS. - De Nederlandchse stad- en dorpbeschrijver.
61287: OLLEFEN, L. EN BAKKER, RS. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver in 204 gravures en 7 kaarten.
25122: OLLIVIER, JEAN-PAUL - Wanneer wordt het dag, kameraad?
9429: OLOF KLAUS DETLEF - Philologische und Literarische aspecte Slavischer Alphabetakrostichis nebst einem Exkurs über die Slavischen Buchstabennahmen. Bibliotheca Slavonica. Band 10.
31594: OLOF THEO - Het Symfonie Orkest
50664: OLOF, THEO - Divertimento van en over Theo Olof. Foto's.
49360: OLOF, THEO - Daar ga je dan. Muzikale reisimpressies.
51561: OLSON, VIGGO EN LOCKERBIE, JEANETTE - Daktar, arts en diplomaat in Azië. TELOS-boek. Vert.
84284: OLTHETEN, TH. H. - Kringloop om papier.
99722: OLTHUIS, LOETHE / TOORN, JAN VAN DER (TEKST) - ANWB Atlas van nederland. De Nederlandse wegen in woord en beeld, alle kaarten in schaal 1:100.000, de meest complete atlas van ons land, boeiende verhalen, honderden kleurenfoto's.
23325: OLTMANNS, DR. H.J. - Kleuren blindheid. AO-boekje 1055.
23326: OLTMANNS, DR. H.J. - Kleuren blindheid. AO-boekje 1055.
101.474: OLTMANS, J.F. - De Schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen Oorlog, 1481-1483. Deel 1, Deel 2, Deel 3.
3121-3712: OLTMANS J.J. - Noowegen.
3048-3715: OLTMANS J.J. - Denemarken.
3046-3714: OLTMANS J.J. - Denemarken.
15797: OLTMANS, J.J. - Kosmos-Reisgids, Zweden.
87322: OLTMANS, ALB. / JOOSTING, MR. J.G.C. (BEWERKING) - De Gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling.
83033: OLTMANS J.J. - Noorwegen. Met Kümmerly & Frey wegenatlas.
17146: OLTMANS, J.J. - Noorwegen. Met Kümmerly & Frei Wegenatlas.
96112: OLTMANS, J.J. - Denemarken. Gids voor de weggebruiker.
3053-3716: OLTMANS J.J. - Denemarken.
15798: OLTMANS, J.J. - Kosmos-Reisgids, Zweden. incl. Scandinavia Autoatlas met 39 kaarten.
17188: OLTMANS, J.J. - Denemarken. Kosmos reisgidsen.
58134: OLTMANS, J.F. - Het Slot Loevestein in 1570. Het Huis van het Zeewijf en andere Verhalen. Geïll. Uitgave. (Fotomech. Herdruk van 1908)
31331: OLVING P.H - Vraagbaak, Chrysler (Fr) 1970-1978
59182: OLVING, P.H. (RED.) - Opel Corsa. Vraagbaak. Benzine- en dieselmodellen. 1986-1989. Met alle afstelgegevens. Geïll.
1416-2024: OLVING P.H. - Vraagbaak Ford Sierra benzine modellen 1984-1986
31315: OLVING P.H - Ford Escort 1980-1986, Carrosserie handboek
42654: OLVING P.H - Vraagbaak Honda civic 1979-1983
44076: OLVING P.H - Autohandboek Ford Taunus 1593 1993cm3 motoren alle viercilindermodellen 1976-1982, sleutelboek voor onderhoud en reperatie
57980: OLVING, P.H. (RED.) - Vraagbaak. Nissan Primera. Een handleiding voor het groot en klein onderhoud van alle typen. 1990 - 1993. Met alle afstelgegevens. Ill.
57981: OLVING, P.H. (RED.) - Vraagbaak. Cherry / Sunny. Benzine- en dieselmodellen 1982 - 1986. Met alle afstelgegevens. Een handleiding voor het groot en klein onderhoud. Ill.
45877: P.H. OLVING (RED.). - Vraagbaak Opel Rekord E. Een handleiding voor het groot en klein onderhoud van de typen: 1.8 N, 1.8 S, 2.0 S, 2.0 E, 2.2 E, 2.3 D en 2.3 TD. 1982 -1987. Met alle afstelgegevens. Benzine- een dieselmodellen Geïll.
31333: OLVING P.H - Vraagbaak, Opel kadett D
31334: OLVING P.H - vraagbaak, Opel Omega 19861990
1413-2029: OLVING P.H. - Vraagbaak Mazda 323. 1980-1984.
1415-2025: OLVING P.H. - Vraagbaak Mitsubische Galant. 1984-1988.
47453: P.H. OLVING - Vraagbaak Fiat uno benzine en dieselmodellen 1983-1988
47454: P.H. OLVING - Vraagbaak Toyota Corolla 1, 3 en 1, 6 modellen 1979-1983
47455: P.H. OLVING - Vraagbaak peugeot 505 benzinemodellen 1979-1984
47456: P.H. OLVING - Vraagbaak ford siera benzinemodellen 1986-1990
103.232: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Autobianchi, Primula 65C 2-, 3-, 4-, en 5 deurs en coupe, 1968-1969.
103.290: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Datsun 1300 en 1600, 1968-1970.
103497: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Morris Oxford, 1949-1950-1951.
103498: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Morris Six, 1949-1950-1951.
103448: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 4. De Luxe, Export (Grand Luxe), Parisienne, Plein Air en Bestelwagen; 1966-1969.
10898: OLYSLAGER P. - Auto-ABC. Constructie, werking en behandeling.
103457: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volkswagen 1300 Coach en Cabriolet, Karmann Ghia Coupe en Cabriolet; 1966.
103.244: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Citroen AMI-6. Sedans, breaks en bestelwagens; 1964-1967.
103.238: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BLMC-ADO 16. Austin / Morris 1100 Mk.II, 1300 Mk.I en 1300 GT; MG / Riley Kestrel / Wolseley Wasp / Vanden Plas Princess 1100 Mk.I, 1300 Mk.I en MkII, 1967-1970.
103494: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Minor II, 1945 t/m 1951.
103384: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Mazda 1200, 1969-1970 en Mazda 1300, 1970-1971.
103385: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Toyota Corolla en Corona. Toyota Corolla 1200, 1200 SL; 1970-1972. Toyota Corona 1970-1971.
103447: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat. Type 124 Special, sedan; 1969.
103470: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Chevrolet Styleline en Fleetline, 1950; Powerglide uitvoering.
103316: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat 850 en 850 S, 1964-1965.
103464: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Austin A40 Devon, Aug. 1951-Febr. 1952.
103514: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Wyvern; 1952 (tot april 1952).
103512: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Velox; 1952-1953 (vanaf april 1952).
103513: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Velox, 1954.
103511: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Velox; 1951-1952 (tot april 1952).
103451: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford (D) Capri 1300L, 1500-L-XL, 1700-GT-GTR-GTXL-GTXLR; 1969-1970.
103.273: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Rover, 2000SC (1963-1969), 2000 TC en Automatic (1966-1969).
103315: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat 600 D, Coach, Multipla; 1963-1967.
103508: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Standard Vanguard, 1948 t/m 1951.
103423: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Mercedec-Benz 1960-1965, Typen: 220b-220b-220Eb sedan, 220SEb coupe en cabriolet.
103444: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 16, R 1150; 1965-1966.
103401: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Rambler Hornet en Rambler Hornet SST, 1970.
103377: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Opel Rekord D, 1700 en 1900; 1972.
103442: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Peugeot 204. Sedan, coupe, cabriolet, stationcar en bestelwagen (450 kg), 1965-1968.
79698: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Peugeot 504, 1974-1979. Een comlete handleiding voor de typen: Sedan L, GL en TI 1974-1979; Familiale 1974-1979; Commerciale en Break SL 1974-1975; Break L en GL 1974-1979.
103.243: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Citroen 2 CV. Sedans en bestelwagens, 1964-1967.
103.236: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMC 1800. Austin en Morris sedan, deluxe, 1965-1966.
103378: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Rover, 3500 en 3500S; 1969-1972.
103495: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Morris Minor, 1949-1950-1951.
103496: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Morris Minor, 1952-1954.
103368: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Citroen GS, 1971-1972.
103369: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 5L en 5TL, 1972-1973.
103410: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volkswagen 411, 411 L, 411 E, 411 E Variant; 1969-1971.
103.274: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Peugeot. 504, berline, 1968-1970; coupe en cabriolet, 1969-1970.
103522: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Automatische transmissies, Powerglide 1953.
103523: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Servo-Stuurinrichtingen. Saginaw Power Steering 1953-1954.
103.300: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Saab. Typen: 95, 96, en GT 750. 1960-1964..
103406: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Citroen GS, 1971.
103407: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 12L, 12 TL, 12 stationcar; 1970-1971.
103412: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMW 1600-2, 1600 ti, 2002, 2002A, 2002 ti; 1966-1971.
103449: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 6, 1969.
103.260: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ranger. 1700, 1900, 2500, 2500 GTS, 1971-1972.
103.261: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall. Viva HC, 1971.
103430: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. NSU 1000L, 1000TT en 110; 1966.
103518: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volkswagen 1953.
103317: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat. Typen: 1800 en 2100 sedans en stationcars 1959-1961. Typen: 1800B en 2300 sedans, stationcars en coupes 1961-1966.
17259: OLYSLAGER ORG. - Prisma auto gids 1975. Prisma pocket 1660.
103.258: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Datsun. Cherry (100 A), 1971-1972.
103405: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Autobianchi A 112.
103.241: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMW 1800: Complete Series 1963 t/m 1966 en BMW 2000: Complete Series 1966 t/m 1968.
103.271: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Saab 99, 1969-1970.
103463: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Austin A 30 (Seven), 1952-1954.
103461: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Austin A 40. 1948-1951.
103462: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. A 90, 1949-1951.
103520: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Wolseley. Type: 4-50, 1949 t/m 1952.
103521: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Automatische transmissies, Hydro-Matic.
1411-2023: OLYSLAGER P. - Vraagbaak voor uw Ford Taunus
103389: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat 125 en 125 Special, 1969-1972.
103390: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Austin Maxi 1500, 1750; 1969-1971.
103391: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Datsun 1600 en Datsun 1800, 1969-1971.
103.292: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Chevrolet. Camaro-Coupe en RS-Coupe 1967-1968.
103417: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford Capri, alle modellen 1969-1970. Typen: 1300, 1500, 1700 GT, 2000, 2000 GT, 2300 GT.
103433: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Opel Rekord-B. Coach, Sedan, Coupe, en Car-A-Van-Modellen; 1966.
103453: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault R 8, R 8S; 1968-1970 en R 10; 1968-1969.
103459: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volkswagen 1500, 1500S en 1600; 1965-1966. Typen: 1500, 1500S en 1600 TL Coach; 1500, 1500S en 1600 Variant; 1500 en 1600 Karmann Ghia Coupe; 1965-1966.
103469: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Chevrolet Styleline en Fleetline, 1950; Normale uitvoering.
103.307: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Triumph. 2000, Sedan en Stationcar. 1964-1966.
103.246: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Citroen Dyane en Dyane 6; Luxe, Confort, Mehari en Commercial; 1967-1968.
103.275: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Pontiac. Tempest Custom 4-deurs sedan hardtop (1966-69), Tempest Le Mans 2-deurs hardtop (1966-68), Firebird 2-deurs sport coupe hardtop (1967-68).
103380: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 6L, 6TL en 6TL-1100; 1970-1972.
103383: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Lada 1200, 1972.
103468: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Chevrolet Styleline en Fleetline, 1949.
103370: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Victor FE, 1972.
103371: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volvo 142, 144, 145; 1972.
103436: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Opel Kapitan en Admiral, 1966-1968.
103443: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault. Typen: R-8 Major, R-8 Gordini, Caravelle 1100 en 1100S Major. R-8 Major, 1964-1965; R-8 Gordini, 1965-1966; Caravelle 1100, cabriolet en coupe, 1964-1965; Caravelle 1100 S, cabriolte en coupe, 1966; Renault 10 Major, 1966.
103.239: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMC ADO 15: Austin / Morris Mini Mk II, Riley Mk-III en Wolseley Mk III. ADO 50: Austin / Morris Cooper en Cooper S, 1967-1969.
103319: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat. Type 1100R, sedan en stationcar; 1966-1967.
103446: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault. Typen: R3, R4, R4L, R4 Super Parisienne stationcar, Combi. Econoom en bestelwagen. 1961-1965.
103.297: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Simca 1100. LS, GL, GLS, Coach, Sedan, Stationcar en Bestelwagen 1967-1968.
103.277: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Plymouth. Valiant en Signet 6-cil., 1966-1969; Barracuda 6-cil. en 8-cil., 1967-1969.
103.256: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Chrysler (Fr.) 160, 160 GT, 180, 1970-1972.
103.257: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Chrysler (UK) Sunbeam 1250, 1500, 1500 GT, 1970-1972.
103.293: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Chevrolet. Bel-Air, Impala en Caprice, 1966-1968.
103492: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. M.G. Type: T.C., 1946-1947-1948-1949.
103415: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Alfa Romeo 1750 Berlina, 1750 GT Veloce, 1750 Spider Veloce; 1968-1970.
103431: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Opel Rekord. A, A, L. sedan, coach coupe, car-a-van, bestelwagen; 1963-1965.
103432: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Opel Kadett B, typen L, Coupe, Caravan, Caravan L; 1965-1966.
103.234: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMC. ADO 15: Austin/Morris 850 (Mini), Riley Elf, Wolseley Hornet Mk I en Mk II. ADO 50: Austin/Morris, Cooper en Cooper S typen, 1959-1965.
103.233: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Audi 60, 72, 75, 80 en Super 90- modellen; 1967-1970.
103.247: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. DKW. F12, coach en cabriolet, 1963-1965.
103373: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 16 alle modellen 1970-1972. Renault 16 GL, GLS - 16 L, TL - 16 A, TA, TLA - 16 TS, TSA.
103445: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Dauphine, modellen 1963-1966. Dauphine, R 1090, R 1091, R 1093, R 1094, R 1095.
1414-2030: OLYSLAGER P. - Vraagbaak voor uw Toyota Corolla 1200. 1971-1976.
103372: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volvo 164; 1972.
103363: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford. Falcon en Comet 6-cil. 1960-1963.
103364: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford. Falcon en Comet 1964 (6- en 8cil. Modellen).
103366: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford (D). Escort 1100, 1300 en 1300GT, stationcar en bestelwagen; 1986-1969.
103.311: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volvo 142-144-145-142S-144S-145S coach, sedan, stationcar. 1967-1968.
103519: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Wolseley. Type: 6-80, 1949 t/m 1952.
103392: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat 125 Polski (125P/1500), 1968-1972.
103358: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford. Cortina 1300, 1500 en GT, 1967. Cortina 1300, 1600 en GT, 1968. MKII coach, sedan en stationcar.
103.252: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. DAF 55 coach, coupe, stationcar, 1968.
103440: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Peugeot. Typen: 403, 403 Sept, 403 Confort, Sedans, Cabriolet, Stationscars en Bestelwagens; 1960-1966.
103.242: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMW 1600, 1600 TI; 1966-1968.
103466: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Austin A40 Sports, 1951-1953.
103323: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat 128 coach, sedan en stationcar 1969-1970.
103324: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford. Zephyr V4 en V6 MK IV, Zodiac V6 MK IV; 1966-1967.
103.265: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volvo 131 en 133 CT, 1969 (tot einde EEG-produktie).
103.266: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Triumph. 1300 (1966-1969), 1300TC (1967-1969).
103.267: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Toyota Crown 2300, 1967-1970.
103.268: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Sunbeam. Minx, Hunter, Gazelle, Vogue en Scepter, 1967-1969.
103.269: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Simca 1200 S, 1968-1970.
103.249: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Auto-Union, Audi coach en sedan, 1966.
103439: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Peugeot 204, sedan en stationcar, 1965-1966.
103.235: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMC 1100. ADO 16. Austin 1100 Glider, Morris 1100, MG 1100, Riley Kestrel, Van den Plas Princess 1100, Wolseley 1100, 1962-1966.
103.240: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMW. Typen 1500, 1600, 1800 en 1800 TI; 1962-1964.
103.310: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Viva HB. Standaard de Luxe SL, SL 90, coach en stationcar. 1967-1968.
103398: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Opel Ascona en Manta, alle modellen 1971-1972. Opel Ascona 16, 16S, 16SR, 19SR; Manta 16, 16S, 19S, 19SR.
103399: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. NSU Prinz 4, 1962-1971.
103375: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat 127, 1971-1972.
103402: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Austin/Morris/Wolseley 1800-series, 1966-1970. Austin/Morris 1800, 1800MkII, 1800 MkII S. Wolseley 18.85, 18/85 MkII, 18/85 MkII S.
103362: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Aanvullende gegevens. Ford Taunus 17M P3-serie tot 1964.
103396: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Toyota 1000, 1970-1972.
103419: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Hillman IMP. Singer Chamois, Sunbeam Chamois.
103428: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. NSU Prinz 4 en Sport Prinz, 1962-1964.
103.255: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Audi-NSU. Audi 100, 100 S, 100 LS, 1969-1971.
103.287: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford Capri. 2000 XL, GTR, GTXLR, 2300 GTXLR, 1969-1970.
103.245: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Citroen 3 CV. AZAM-6, 1965-1967.
103.272: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Scaldia, 1400 (408) en 426 (1966-1969).
103429: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. NSU Prinz 1000, 1964; Prinz 1000L, 1965.
103382: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Datsun 1200, 1970-1971.
103452: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Toyota Corolla 1100 Special de Luxe, 1967-1970. 1100 Stationcar en Sprinter, 1968-1970.
103517: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volkswagen 1952.
103.291: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Datsun 1000. Sunny en Sunny de Luxe 1967-1969, Sunny stationcar en bestelwagen 1968-1969.
103.309: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall. Victor 101 en VX 4 / 90. 1965-1966.
103516: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volkswagen 1945 t/m 1951.
103434: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Opel. Kapitan P 2, 6 en Kapitan P 2, 6 L. 1960-1963.
103321: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat 125, 1967-1968.
103322: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat. Type: 1300, 1500 en 1500L; 1961-1968.
103.308: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall. Victor en ventora FD-series; Victor sedan, Victor 2000 sedan de luxe 1967-1969; Victor stationcar, Ventora sedan super de luxe 1968-1969.
103360: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford. 12M en 15M, 15M TS, 15M XL; 1967-1969.
103400: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 12, 1970-1971.
103.280: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. MG en Austin Healey. MG Midget MK I, II, III; Austin Healey Sprite MK I, II, III en IV; Vanaf 1958.
103393: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Mazda 616 (Nederland), 1600 (Belgie), RX-2.
103504: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Riley. Type 1, 5 Liter; 1945-1953.
103507: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Skoda. Typen 1101-1102; 1946 t/m 1951.
103.253: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. 1300, 1600 GT, 2000: standaard, L, XL, GT, GXL, coach, sedan, coupe, stationcar, 1971.
103.301: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Saab. Type: 96 Sport. 1963-1964.
103365: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Ford Corsair V-4. Corsair Deluxe, Corsair GT, coach en sedan; 1965-1966.
103435: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Opel Kapitan A en Admiral A, 1964.
103460: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Volkswagen 1200 Export en 1200A, 1965-1968.
103510: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Wyvern, 1949-1950-1951.
103471: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Chevrolet Styleline en Fleetline, 1951; Normale en Powerglide uitvoering.
103376: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Morris Marina, 1972.
85098: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak voor uw Toyota Corolla 1200. 1971-1976.
103.303: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Skoda 1000 MB, 1965.
103515: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Wyvern; 1952-1954 (vanaf april 1952).
103509: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Vauxhall Velox, 1949-1950-1951.
103.294: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. BMW 2500, 2800 en 2800 CS, 1969.
103318: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Fiat. Type 124, sedan en stationcar; 1966-1967.
103.284: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Jaguar 3.4 en 3.8 S (1964-1968).
103.282: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Mazda. 1500 , 1967-1969; 1500 Automatic, 1500 SS, 1968-1969.
103394: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Mazda 1800, 1970-1971.
33128: OLYSLAGER P - Vraagbaak, citroen GS en GSA modellenserie 1978-1982
103424: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. 200, 200D, 220 en 220 D; 1968-1969.
103422: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Mercedes-Benz 190 Dc sedan en stationcar, 1962-1965.
103421: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Mercedes-Benz. Type 190c, 1963-1965.
103397: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Peugeot 204 en 304 alle modellen 1970-1972. Peugeot 204 en 304 sedan, coupe, cabriolet, stationcar, bestelwagen.
103.299: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Simca. Typen: 1301 en 1501 (1967-1970), 1301 Special (1970), 1501 Special (1969-1970).
103.230: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Austin A40, Mk I en Mk II, 1958-1965.
103.305: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Triumph. Herald 1200, coach, coupe, cabriolet, bestelwagen en stationcar 1961-1966. Herald 12 / 50 coach 1963-1966.
103467: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Austin A70 Herefort 1951-1954.
103503: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Riley. Type 2, 5 Liter; 1946-1953.
103502: OLYSLAGER, P. - Autotechnisch Handboek. Renault 4, 1947 t/m 1951. Type R 1060-1062.
58503: OMER, DEBORAH - Tranen van vuur. Vert.
34717: OMMANNEY F.D - Het heelal, Parool/life natuurserie
34716: OMMANNEY F.D - De vissen, Parool/life natuurserie
92472: OMMANNEY, F.D. / TIME-LIFE - Vissen.
52886: OMMEN, HENK VAN & KUPPENVELD, ELLEN VAN - Professionele bedrijfscommunicatie. Het handboek voor tekstschrijvers. Ill. (OSK-serie Bedrijfscommunicatie)
27592: OMMISSIE VOOR DE CATECHESE DER NED. HERV. KERK - Catechisatieboek. Nieuwe Testament.
96072: ONASCH, KONRAD - Dostojewski als Verfuhrer. Christentum und Kunst in der Dichtung Dostojewskis.
47869: ONBEKEND - Kiri de clown, opschudding in de woonwagen
40083: ONBEKEND - Het gebed een middel van hulp en troost, opgehelderd en gestaaft door voorbeelden uit den Bijbeldoor den schrijver de middag des levens
94215: ONCK, A. VAN / STEEGERS, P.J. - Noord-Holland II, Wad en polder. Hengelwater in de kop van Noord-Holland.
48689: ONCK, HANS VAN EN HECKE, ERIC VAN - Het groot snoekboek.Ill.
98167: ONCK, ARNE - Sauzen.
94335: ONCK, A. VAN / BEURDEN, C.J. VAN - Rovers, dienders en kannibalen. Het vissen op snoek, baars en snoekbaars.
99712: ONCK, A. VAN / STEEGERS, P.J. - Groningen. Mals land vol kanalen en vaarten. Hengelwater in Nederland, Van Dollard tot Lauwerszee.
30760: ONCK, STEEGERS - Drenthe en Oost-Overijsel, tussen weiden en hunebedden
51117: ONCK, A. VAN EN STEEGERS, P.J. - Drente en Oost-Overijssel. Tussen wieden en hunebedden. Hengelwater in Nederland. In Drente, Salland en Twente. Afb.
59134: ONCK, A. VAN EN BEURDEN, C.J. VAN - Sluimerend dynamiet. Het vissen op karper. Geïll.
59135: ONCK, A. VAN EN BEURDEN, C.J. VAN - Rovers, dienders en kannibalen. Het vissen op snoek, baars en snoekbaars. Geïll.
82202: ONCK, ARNE - Sauzen.
49269: ONDEI, M - De grootvorstin. Oorspronkelijke Nederlandse roman.
104239: ONDERDELINDEN, PIET - Grasparkiet. Aanschaf, voeding, huisvesting, gedrag, kweken, mutaties en gezondheid.
52923: ONDERDELINDEN, PIET EN NIJS, JAN DE - De Praktische Vinkenwijzer. Handige tips en praktische adviezen voor het omgaan met vinken. Ill. (Over Dieren)
19665: ONDERWATER, JAQUES - Prinses Irene. Een prinses als geen andere.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9