Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
91585: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - Dogmatische brieven.
102.447: DE LEEUW / RAMACHANDRA RAO, P.R. / SHAHANI, R.F. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 18de jaargang no. 9, 1958. Met o.a.: Boeddhistische kunst van Voor-Indie. - De historische achterfrond van de schilderkunst in India. - Vrouwelijke figuren in de architectuur.
56740: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER - Onsterfelijkheid of Opstanding? (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
91555: LEEUW / LINDEBOOM - Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie Deel I. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat, Hoogleraar 1918-1943.
74705: LEEUW-MEESTERS, A.TH. DE (TEN GELEIDE). - Dit is Baarn. 1976 / 1977.
77459: LEEUW, G. VAN DER / LIEVE, H.L. / HAITJEMA, TH.L. / E.A. - De Stem der Kerk. Urgentie Commissie der Ned. Herv. Kerk te Groningen, Nummer 1. Met o.a.: Ook wij oorlogsschuldigen - Om de ziel der N.S.B.'ers. - Oranje en Vaderland.
79953: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - De Godsdiensten der Wereld. Deel I.
97577: LEEUW, DR. G. VAN DER - Bach's Matthaeuspassion.
84090: LEEUW, AART VAN DER - Sint-Veit en andere vertellingen.
84651: LEEUW, AART VAN DER - Die van hun leven vertelden.
90543: LEEUW-AALBERS, DR. A.J. DE - Sexuele opvoeding in de verschillende levensfasen van het kind.
37341: LEEUW DE TON - Experimentele muziek, een lezingenreeks voor de A.V.R.O microfoon gehouden in het seizoen 1957-1958
99475: LEEUW, G. VAN DER (VOORWOORD) - Psalmen en Gezangen voor de eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk. Koraalboek Gezangen. Deel II: Gezangen 1 - 152.
33385: LEEUW VAN DER AART - St Veit en andere vertellingen
91071: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - Novalis.
21586: LEEUW, DR. C.A. DE - Weg en waarheid.
28344: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland.
60339: LEEUW, DR. G. VAN DER - De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
21682: LEEUW, L. DE / SEBILLE, W. - Afstandsmoeders, op zoek naar eigen kind. AO-boekje 2520.
45532: DR. C.A. DE LEEUW - Weg en waarheid. (Boeket-reeks)
50661: LEEUW, TON DE (EINDRED.) - Musici over muziek. Honderd jaar muziekvakonderwijs in Amsterdam.
3802-1296: LEEUW CHARLES VAN DER - De Golfoorlog.
36582: LEEUW, DE JOHAN - Ons wacht de hemel
59456: LEEUWARDEN, N.S. VAN - De Godvreezende zeeman of de nieuwe Christelijke zeevaart bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen ... Naar den Zevenden Druk onverminkt en onvervalscht uitgegeven.
89280: LEEUWARDER GESCHIEDENISCOMMISSIE - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland.
B4426: LEEUWE, JULES DE - De seksen sinds de steentijd.
47070: LEEUWE, P. VAN (O.A.) - Kern-serie: nr. 15: Lach of ik schiet. Cartoons.
88090: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
88089: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
88088: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
97927: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Korte Verklaring. Colossensen.
7037: LEEUWEN FERDINAND VAN - De Steen van Salamis ontdekt. AO-boekje 865.
11007: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Korte Verklaring. Markus.
91556: LEEUWEN, DR. C. VAN - Ik zal mijn Geest uitstorten. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
103909: LEEUWEN, W. VAN - t Zand tijdens de laatste oorlogsmaanden. Persoonlijke belevenissen van een evacuee in de maanden januari tot en mei 1945.
7315: LEEUWEN FERDINAND VAN - Niet Columbus maar de Vikingen. AO-boekje 1052.
91586: LEEUWEN, DR. AREND VAN - Het Christendom in de Wereldgeschiedenis.
88091: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
150035: J.D. VAN LEEUWEN REDACTIE - In Uw spoor, Bijbels dagboek voor kinderen
60173: LEEUWEN, DR. AREND TH. VAN - Kritiek van hemel en aarde. 1. Kritiek van de hemel. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
38608: LEEUWEN, VAN, MENDES DA COSTA - Homeri Carmina, Odyssea, editio minor pars prior carm 1-XII, 2 delen in 1 band,
99457: LEEUWEN, J. VAN / BERNS, MR. J.L. / FOCKEMA ANDREA, MR. S.J. - Rijksarchief in Friesland. Bestuursarchieven. De Archieven van de Lands- en Gewestelijke Besturen in Friesland van de jaren 1795-1813.
76224: LEEUWEN, P.J. VAN - Drij Kerstverhoalen.
24186: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN / GORIS, DR. J.A. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst.
77548: LEEUWEN, DR. P.J. VAN / VERTOALKEMIZZIE / HUIZINGA, DRS. P.J. / STREURMAN, G.H. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 18 nr. 1. Met o.a.: In memoriam ds. I. Hamming - Luhas 5 en Laid 145 - De conservering en het behoud der Groninger borgen - De Veenkolonien (met 3 illustraties).
89918: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Dichterschap en Werkelijkheid. Geillustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
79391: LEEUWEN, AAD VAN / BERG, ANDRIES VAN DEN - Draverfokkerij.
79673: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Schematisch synchronistisch overzicht. Vermeldende de voornaamste figuren en gebeurtenissen op het gebied van wereldletterkunde, wijsbegeerte, religie, staatsleer, muziek, beeldende kunst, staatkundige geschiedenis en natuurwetenschappen.
57191: LEEUWEN, FERDINAND VAN - Diepzeeduiken en onder water zwemmen. Foto's. Arti Beeldencyclopedie. 39.
103.087: LEEUWEN, TOM VAN - De microcomputer naast bord en krijt. AO-boekje 1889.
80367: LEEUWEN, DS. P.J. VAN - Tien Gelijkenissen van Jezus.
80402: LEEUWEN, VAN A - Ontwikkeling door revolutie, een theologische bezinning
21881: LEEUWEN, PROF. DR. G. VAN - Ouders en opgroeiende kinderen.
81661: LEEUWEN, G. VAN - Beschouwen of beslissen.
88092: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
82233: LEEUWEN, G. VAN - Het Blijde Waagstuk.
102.831: LEEUWEN, FERDINAND VAN / KNUVELDER, L. - Verkeerschaos in Het Kanaal. AO-boekje 955.
84057: LEEUWEN, G. VAN - Het Blijde Waagstuk.
84141: LEEUWEN, L.TH. VAN - Het gezin als sociologisch studie-object. Een historisch overzicht van de ontwikkeling van een sub-discipline, speciaal met het oog op de situatie in Nederland.
99273: LEEUWEN/SEMMELINK/SMILDE - Bijbel met Kanttekeningen. Het Evangelie naar Mattheus - Marcus - Lucas - Johannes.
103537: LEEUWEN, BRAM VAN / LIGNAC, PRINS VAN - Hoe u ook miljonair wordt! Tips van een Top-Zakenman.
55954: LEEUWEN, CHARLES VAN - Een fatale fietstocht. Een terugblik op het huwelijk van Niek van Leeuwen en Janny Voogt. 1994. Foto's.
104262: LEEUWEN, DR. P.J. VAN - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
36466: LEEUWEN, VAN, A - Ontwikkeling door revolutie, een theologische bezinning
85618: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Beknopt overzicht van de Nederlandse Letterkunde.
85791: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen.
918-1570: LEEUWEN DR. J.A.C. VAN - Korte Verklaring. Colossensen. Thessalonicensen.
86288: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus. Kommentaar op het Nieuwe Testament Deel II.
30678: LEEUWEN VAN - Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen
86633: LEEUWEN, A.J.C. VAN / AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK, S. VAN / E.A. - Bulletin KNOB. Jaargang 82, nummer 5, juni 1983. Met o.a.: Een visioen van glorievolle monumenten. - Inventarisatie van het cultuurbezit in Belgie.
55000: LEEUWEN, AREND TH. VAN - Over de doodsgrens. Het schisma van de koude oorlog. Afscheidscollege t.g.v. het aftreden als hoogleraar in de theologie v/h maatschappelijk handelen in de faculteit der Godgeleerdheid a/d/ K.U. te Nijmegen op vrijdag 15 november 1985. (Afkomstig uit de B
91656: LEEUWEN, G. VAN - Beschouwen of beslissen.
98201: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN / JACOBS, DR. D. - Korte Verklaring. De Brief aan de Romeinen.
87005: LEEUWEN, DS. P.J. VAN - Tien Gelijkenissen van Jezus.
33623: LEEUWEN VAN A.M - Intraepithelial neoplasia of the cervix: Qualitative and quantitative aspect of proliferation and carcinogenesis
22762: LEEUWEN, FERD. VAN - De ""Steen van Salamis"" ontdekt. AO-boekje 865.
35709: LEEUWEN VAN J.T.M - Hypertension: more than blood pressure alone, proefschrift
15621: LEEUWEN, FERD. VAN - Naar de diepste diepten. Nieuwste ontdekkingen bij diepzee onderzoek.
45301: DR. J.A.C. VAN LEEUWEN - Markus. Korte Verklaring der Heilige Schrift.
87369: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Dichterland. Inleiding tot het genieten van Poezie.
60254: LEEUWEN, MARIUS VAN (EINDRED.) - De Bijbel in context. Oecumenische toenadering rond de Schriften. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
50987: LEEUWEN, MARTIEN; IJZERMAN, JAN E.A. (COMITÉ) - Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina - Heerde - 90 jaar. 1898 - 1988. Foto's.
101.772: LEEUWEN, FERD. VAN - Ontmoeting aan de Pool. AO-691.
91321: LEEUWEN, P.J. VAN - Drij Kerstverhoalen.
60165: LEEUWEN, DR. AREND TH. VAN - Kritiek van hemel en aarde. 2. Kritiek van de aarde. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
58564: LEEUWEN, PAUL VAN - Amsterdamse gevelstenen. / Amsterdamse Uithangborden en Gevelstenen. Met 182 afbeeldingen.
906-1558: LEEUWEN DR. J.A.C. VAN - Korte Verklaring. Marcus.
96477: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
101.738: LEEUWEN, MARCEL VAN / E.A. - EX. 2e jaargang, nummer 1. Tijdschrift voor en door oud-leerlingen van het Almere College Kampen -Dronten.
101.737: LEEUWEN, MARCEL VAN / E.A. - EX. 1e jaargang, nummer 1. Tijdschrift voor en door oud-leerlingen van het Almere College Kampen -Dronten.
913-1565: LEEUWEN DR. J.A.C. VAN / JACOBS DR. J. - Korte Verklaring. Romeinen.
26549: LEEUWEN, W.L.E.M.E. VAN - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren, Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
2647-4286: LEEUWEN W.L.M.E. VAN / STEMVERS F.G.A. - Verhalen en liederen. 1.
95540: LEEUWEN, GEMMA VAN (TEKST) / CARLINE (ILLUSTRATIES) - De plaagbeertjes zijn sportief.
97414: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en volk van Nederland in kunst en letteren.
22000: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Nederlandse auteurs van 5 generaties. - Van Deyssel - Van Eeden - e.a.
6621: LEEUWEN FERDINAND VAN - Ontmoetingen aan de Pool. Poolreizen. AO-boekje 691.
6365: LEEUWEN FERDINAND VAN - Dicht die Delta. Afsluiting der zeegaten. AO-boekje 504.
6366: LEEUWEN FERDINAND VAN - Dicht die Delta. Afsluiting der zeegaten. AO-boekje 504.
24058: LEEUWEN, FERDINAND VAN - Verkeerschaos in Het Kanaal. AO-boekje 955.
99255: LEEUWEN, NANS VAN (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Wipper de Wegloper.
6475: LEEUWEN FERDINAND VAN - Nieuwe stuw in de Nijl. AO-boekje 585.
92335: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
95436: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
95437: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
98022: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
6601: LEEUWEN FERDINAND VAN - Oudheidkunde onder zee. AO-boekje 668.
36396: LEEUWEN, VAN TH - Profetie in een technocratische tijd
25692: LEEUWEN, J.W. STORM VAN - Start van een maanraket. AO-boekje 1209.
25878: LEEUWEN, TOM VAN - DC-10. AO-boekje 1774.
25940: LEEUWEN, TOM VAN - De microcomputer naast bord en krijt. AO-boekje1889 .
27665: LEEUWEN, J.A. VAN / E.A. - Licht en Schaduw. Gedenkboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke vereeniging voor de verpeging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede. 1882-1932.
35308: LEEUWEN VAN REDACTIE - Dichterschap en werkelijkheid, geillustreerd literatuurgeschiedenis van Noord en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
35689: LEEUWEN VAN M - Triphasic spiral ct of the liver and three-dimensional liver imaging, proefschrift
57901: LEEUWENHOECK, ANTONJ - De Van Leeuwenhoekbrief van 9 oktober 1676, de geboorte van de microbiologie. Uitg. t.g.v. de jaarwisseling. Ill.
88390: LEEUWENHOEK, A.A. - Trainingsbouwstenen. Serie trainingsbrochures 1, Nederlandse Sport Federatie.
16654: LEEUWENHOEK, A.A. / DERICHS, L.J.W. - Atletiek 2. Lopen en werpen.
50964: LEEUWENHOEK, A.A. EN DERICHS, L.J.W. - Atletiek 2. Techniek en methodiek: lopen en werpen. Afb.
14447: LEEUWENHOEK, A.A. - Atletiek 1. Techniek en methodiek, Springen.
96244: LEEUWERIK, J. (TEKST) - Houdt goeden moed. - Victoria Marsch. Piano.
96250: LEEUWERIK, J. (TEKST) - Lentezang. Piano.
96264: LEEUWERIK, J. (TEKST) - Het Leven. Zang en piano.
96257: LEEUWERIK, J. (TEKST) - Hulde aan de Koningin. Zang en piano.
96255: LEEUWERIK, J. (TEKST) - t Vergeet-mij-nietje. Piano.
29070: LEEUWIS, LEO J. - Vrouw en Verten.
70123: LEEUWIS, LEO J. - Vrouw en Verten.
34749: LEEWIS R. ENGELSMA F - De andere wereld, ontdekkingsris onder water in foto's
11066: LEFEVER, F.A. - vernieuwing oude stadskernen. AO-boekje 1583.
102.963: LEFEVER, F.A. - Vernieuwing oude stadskernen. AO-boekje 1583.
57320: LEFFELAAR, MR. H.L. - Israel. De langste week. 5 - 10 juni 1967. Foto's. Oorlogsreportage. Kaartje.
59483: LEFFELAAR, MR. H.L. - Israël. De langste week. 5-10 juni 1967. Geïll. Een oorlogsreportage.
24102: LEFFERTSEN, G. - Leesboek, voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet lager onderwijs.
27957: LEFFERTSTRA, G. - Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet onderwijs. Deel 1.
42058: LEFRANC ABEL - Het dagelijks leven in de renaissance
76287: LEGEMAAT, WIL - Het nut van het Kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam, 1951-2001.
94666: LEGENE, P.M. - Kinderen van het Oerwoud.
48925: LEGÊNE, P.M. - De gebroken Tomahawk. Ill.
94658: LEGENE, P.M. - Suriname. Land mijner dromen.
60122: LEGET, CARLO (RED.) - Geloven in wat je doet. Zorginstelling en katholieke traditie. Prudentiareeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
35465: LEGGER R.J - Luchtvaart techniek deel 2 a, aerodynamica en mechanica van het vliegtuig
18072: LEGIMAN KARJAWIDJAJA - Indonesisch op reis.
57205: LEGRAND, JACQUES. (ALG. LEIDING) - Diamant. Mythe, magie en werkelijkheid. Afb.
38737: LEGRO, MURRITS - Het aquarium, maandblad, 31e jaargang compleet
35561: LEGUIN U - De tomben van Atuan, prisma no 1649
34703: LEHANE B - De Zeevaart. De Noordwestelijke doorvaart
96755: LEHMANN, DR. EDGAR / DAMM, DR. HANS - Meyers Kleiner Weltatlas. 93 Haupt- und Nebenkarten, mit alphabetischem Namenverzeichnis und einer geographischen und einer volkerkundlichen Einleitung.
90351: LEHMANN, JOHANNES (HERAUSGEBER) - Motive des Glaubens. Eine Ideengeschichte des Christentums in achtzehn Gestalten.
49612: LEHMANN, L. TH. - Tussen Medemblik en Hippolytushoef.
51154: LEHMANN, L. TH - Tussen Medemblik en Hippolytushoef. Roman.
22553: LEHNHOFF, JOACHIM - Lichting '40.
80661: LEHNING, ARTHUR - Ithaka. Essays en commentaren 2.
44552: LEHNING ARTHUR - H Marsman de vriend van mijn jeugd, salamander nr 62
102.159: LEHNING, ARTHUR - H. Marsman de vriend van mijn jeugd. salamander nr 62
41267: LEHR URSULA - Altern tatsachen und perspektiven, studium universale
42286: LEHR URSULA - Psychologie des alterns
42072: LEHR URSULA - Psychologie des alterns, UTB nr 55
94896: LEHR URSULA, THOMAE HANS - Formen seelischen alterns
42565: LEHR URSULA - Die frau im beruf
41953: LEHR URSULA - Gerontologie een psychologisch overzicht
33580: LEIBOLD GERHARD - Psychologische test, tips voor een succesvolle sollicitatie
42642: LEIBOVICI SOLANGE, DIERIKX MARC, WENNEKES WIM, PRICK HARRY, CARANSA MAUP E.A - Biografie Bulletin, met o.a de zakenbiografie, biografieën Virginia Woolf, Kartini, Admiraal Fisher etc
15667: LEICHTENTRITT, HUGO - Chopin.
45776: LEIDI VERHAGEN - Onwankelbaar naast jou
95038: LEIGH, DANNY - De monsters van Gramercy Park.
92971: LEIGH, DANNY - De monsters van Gramercy Park.
73812: LEIGHTON, ROBERT / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Woellie van de Hudsonbaai. Junior jongensboekenserie no. 99.
73831: LEIGHTON, ROBERT / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Prariejongen. Junior jongensboekenserie no. 128.
99625: LEIGHTON, MARTIN / MOORE, GILLIAN / GESTEL, JAN VAN / E.A. - Brazilie. Bibliotheek der Lage Landen.
102.068: LEIH, DRS. H.G. - Marx.
85467: LEIH, DRS H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
26055: LEIH, DRS. H.G. - Kaart van politiek Nederland.
1889-1967: LEIHSE MANFRED - Artisten am himmel. Die geschichte der Kunstflugstaffeln 1921 bis heute
99676: LEIJ-FENENGA, CO VAN DER / BON-DE VRIES, LAURA H. VAN / DELDEN, PIET M. VAN / DELDEN, MARIUS VAN - Us Eilaun Besangen. In fersammeling aude en neje lieten yn de taal fan us lytje pole Schiermonnikoog.
31138: LEIJSSENAAR JAN - Voetbal zoals iedereen het wil zien
11239: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen. Zilverschoonreeks 11.
11832: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats.
78859: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats.
14730: LEIKER, SJOERD / LAWRENCE, D.H. / MARJA, A. - Drie in een. - Buitengaats. - De man die gestorven was. - De bajesballade van Wilde Oscar.
37575: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen.
17908: LEIKER, DR. D.L. - Lepra. Van mythe tot infectieziekte. AO-boekje 1808.
17907: LEIKER, DR. D.L. - Lepra. Van mythe tot infectieziekte. AO-boekje 1808.
6724: LEIKER SJOERD - Spionnen in het rijk van Attila.
37576: LEIKER, SJOERD - Herinnering aan een mensch, en andere verhalen
105322: LEINSTER, MURRAY - Hels Kwartet.
54544: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst zien en begrijpen. Afb.
73403: LEIP, HANS - Piratenparade. Stoere verhalen over zeerovers op alle zeeen ter wereld.
75130: LEIP, HANS - Das Muschelhorn.
43344: LEIP HANS - De kinkhoren, de geschiedenis van het geslacht Abdena
41167: LEIPMAN FLORA - The long journey home, the memmoirs of Flora Leipman
53312: LEIPOLDT, W. VRIJ VERTAALD DOOR SANNES, G.W. (VDM) - Geschiedenis der Christelijke Kerk voor katechizatién en huisgezinnen.
91626: LEISEGANG, DR. HANS - Religionsphilosophie der Gegenwart.
96509: LEISY, JAMES F. - Songs for Pickin'and Singin.
26089: LEITHÄUSER, J.G. - Diplomatie op het hellende vlak. Succes No. 25.
56732: LEITNER, PRÄLAT DR. MARTIN - Handbuch des katholischen Kirchenrechts auf Grund des neuen Koder vom 28. Juni 1917. In Einzellieferungen. Dritte Lieferung. Das Ordensrechts. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
14466: LEK THEO / KOEL WIM (RED.) - Het Reclameboek. Horeca-ondernemers over reclame maken.
45519: G.J. VAN DER LEK - Bibliografie
14467: LEK THEO (RED.) - Het Personeelsboek. Klanten en ondernemers over het bedienend personeel in het cafebedrijf.
82019: LEKER, OSCAR (AFBEELDINGEN) / LEKER, ERIK (TEKST) - Legs Up.
80034: LEKKERKERKER, PROF.DR. A.F.N. - Het evangelie van de verzoening.
36664: LEKKERKERKER, A.F.N - Gesprek over de verzoening
101.596: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - De Brief van Paulus aan de Romeinen I.
90383: LEKKERKERKER, PROF.DR. A.F.N. - Het Evangelie van de Verzoening.
91111: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - Gij zijt gedoopt.
91112: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - Gij zijt gedoopt.
101.597: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - De Brief van Paulus aan de Romeinen II.
5822: LEKTURAMA - de provincie friesland
18245: LELCHUK, ALAN - Amerikaans onheil.
50592: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN PLOEG-DEGGELDER, C.J.W. VAN DER - Onderhoud van Huis en Huisraad.
53225: LELOIR, LÉON - La physionomie des saints ordres. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
19630: LELOUP, ROGER - Yoko Tsuno. De 3 zonnen van Vinea.
37488: LELY, G.J, WIEGMAN - Pet-Poems of fact and Fancy, my first collection no 7
56528: LELYVELD, ZUSTER KARIN; DÖRSTEL, ZUSTER BIRGIT; MATHIJSEN, ABT GERARD E.A. (RED.) - Benedictijns leven in Egmond. Het Sint-Liobaklooster en de Sin tAdelbertabdij. Foto's.
35953: LEMAIRE W.C - Onze koninklijke marine deel 2, varende vloot, alkenreeks nr 115
96180: LEMAIRE / DIECKERHOFF / KROON, L.D. (TEKENINGEN) - Vlootpraet. Plaatjesalbum.
3546-2281: LEMAIRE/GEPTS - Gids voor de kunst in Belgie. Prisma-pocket 850.
58908: LEMAIRE, R.; GEPTS, G; ARSCHOT, PH. D'; E.A. - Gids voor de kunst in België. Met 152 platen en 19 kaarten. Prisma-boeken.
1028-2230: LEMAIRE PROF. - Beknopte geschiedenis van de meubelkunst.
28045: LEMAIRE, ANDRÉ - Geheimen van de dierenarts.
55339: LEMAN, A - l' Eglise dans les temps modernes. Bibliothèque catholique des sciences religieuses. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
27833: LEMBKE, ROBERT E. - Die Olympische Spiele 1964 Tokyo - Innsbruck.
56162: LEMIRE, M. L' ABBÉ J. - Le cardinal Manning et son action sociale. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
342-1403: LEMMEN/WANT/SCHAAF/BOEKHOFF - Uit het leven van… Ervaringsverhalen van nierpatienten.
73702: LEMMENS, MARCEL - Tot Straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging.
101.256: LEMMENS, G.TH.M. (VOORWOORD) - De Stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 2.
42571: LEMMENS REDACTIE - Dodendans, grafiek uit de verzameling van de universiteit van Düsseldorf
35987: LEMMONS THOM - Eindbestemming, getuigen van leven en dood
53367: LEMONNYER, O.P., A - Epîtres de saint Paul. Traduction et Commentaire. Première Partie: Lettres aux Thess.; aux Galates, aux Cor., aux Romains. ''La Pensée Chrètienne.'' Textes et études. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53371: LEMONNYER, O.P., A - Epîtres de saint Paul. Traduction et Commentaire. Deuxième Partie: Lettres aux Phil., à Phil., aux Col., Ephé., à Tim., Tite. - Epître aux Hébreux. ''La Pensée Chrètienne.'' Textes et études. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
72370: LEMS, LIESBETH - Ik spreek je vrij!
72533: LEMS, LIESBETH / HORSTHUIS, BEN (ILLUSTRATIES) - In spin de bocht gaat in.
15977: LEMS, LIESBETH - Een nieuwe weg.
105787: LEMS, LIESBETH / HORSTHUIS, BEN (ILLUSTRATIES) - Sportyak in nood.
50912: LEMS, LIESBETH - Dom Fikje. Geïll.
10348: LEMS GREETJE - Leven is liefhebben. Trilogie. - Ik spreek je vrij. - De opdracht is liefde. - Een kind van de zon.
84837: LEMSTRA, PIEN - Beeldig deeg. Deegfiguren om zelf te maken.
84838: LEMSTRA, PIEN - Beeldig deeg. Deegfiguren om zelf te maken.
88327: LEMSTRA, PIEN - Het strikkenboek.
55439: LEMSTRA, PIEN - Nieuwe sieraden van koorden en kralen. Geïll.
98153: LEMSTRA, PIEN - Beeldig deeg. Deegfiguren om zelf te maken.
53116: LEMSTRA, PIEN EN LEMSTRA, ANNE KARINE - Ornamenten van deeg. Ill.
10773: LEMSTRA PIEN / SICCAMA F.H. - Natuutlijk versierd. 100 bloemrijke ideeen voor jong en oud.
45365: LEN DEIGHTON. - Het miljarden-monstrum.
101.415: LENDERS, TOM / BOS, SASKIA / E.A. - Het verscheurde innerlijk. Expressionisten in de schilderkunst. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 24, nr. 1.
104039: LENGEN, HAJO VAN / KOOIJ, PIM / E.A. - Historisch Jaarboek Groningen 2004. Met o.a.: De Friese landen tussen Eems en Lauwers in de Middeleeuwen. - Joodse stadjers.
70306: LENGUA CASTELLANA, DE LA - Los mejores romances.
60426: LENGYEL, PROF. EMIL - Siberië. Geïll. ( uitvouwbare kaart); Vert.
45548: LENI VAN HUIZEN - Dat booze hartje
48169: LENIN, V.I. - One Step Forward, Two Steps Back, (The Crisis in Our Party). Workers of All Countries, Unite!
1071-1205: LENIN W.I. - Marx-Engels Marxisme
80263: LENIN, V.I. - On Proletarian Internationalism.
80278: LENIN, V.I. - On the Great October Socialist Revolution.
60023: LENIN, V.I. - Materialism and empirio-criticism. Foto.
60025: LENIN, V.I. - Economics and politics in the era of dictatorship of the proletariat. Foto.
60024: LENIN, V.I. - The proletarian revolution and the renegade Kautsky. Foto.
57815: LENIN, W.I. - Kleine Lenin-Bücherei. 1870-1970. Drei Einzelwerke und sieben Sammelbände mit Stellungnahmen. U.a.: Der , die Kinderkrankheit im Kommunismus; Marxismus und Revisionismus. In cassette.
1753-1204: LENIN W.I. - Over de Commune van Parijs
8772: LENNART CLARE - Op schrijvers voeten door Nederland.
36049: LENNART CLARE - Pluk een roos
78574: LENNART, CLARE - Huisjes van kaarten. Zwarte beertjes 433.
78665: LENNART, CLARE - Avontuur. Zwarte beertjes 333.
10586: LENNART CLARE - Op schrijvers voeten door Nederland.
37157: LENNART CLARE - Tooverlantaarn
30376: LENNART CLARE - Utrecht stad en Provincie
37158: LENNART CLARE - Mallemolen
70489: LENNEP, MR. J. VAN / BLES, DAVID (ILLUSTRATIES). - Ferdinand Huyck.
89074: LENNEP, MR. J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Tweede Afdeling: Van de Vereeniging der Nederlanden onder Karel V tot aan den Munsterschen Vrede.
74778: LENNEP, MR. J. VAN - De Pleegzoon.
53592: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische Werken. De lotgevallen van Klaasje Zevenster. II.
95687: LENNEP, MR. J. VAN - De gedichten van den schoolmeester. (Verbeterde uitgave)
48975: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Onze voorouders. I. Ill.
51424: LENNEP. MR. J. VAN - De Roos van Dekama. Met photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen.
48976: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Onze voorouders. I. Ill.
48977: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Onze voorouders II. Ill.
59465: LENNEP, MR. J. VAN - Elizabeth Musch. Met illustratiën van W. de Famars Testas. I.
59466: LENNEP, MR. J. VAN - Elizabeth Musch. Met illustratiën van W. de Famars Testas. II.
37379: LENNEP, VAN HENRIETTE - De muziek der volkeren
29955: LENNEP, MR. J. VAN - Treur- en blijspelen. Deel 1 en 2 in één band.
58027: LENNEP, JHR. DRS. H.S. VAN. (VZ. BESTUUR) E.A. - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau. Deel 49. 1995. Ill.
59464: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. V.
48974: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Novellen. II. Ill.
52073: LENNEP, MR. J. VAN - De gedichten van den schoolmeester. Verbeterde uitgave.
59460: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. I.
59461: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. II.
23079: LENNEP, MR. J. VAN - Novellen.
89026: LENNEP, MR. J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Vierde afdeling. Van de dood van Prins Willem IV tot aan de troonsbeklimming van Koning Willem III.
71235: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders III: De Koorknaap - De Hunenborg. Romantische werken deel XI.
71233: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders I: Alwart - Brinio. Romantische werken deel IX.
59462: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. III.
81100: LENNEP, D.F.W. - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
94940: LENNEP, JHR. O. VAN - Gedenkboek - Trou moet blycken. Beknopte geschiedenis van - Trou Moet Blycken. 1503-1922.
51697: LENNEP, JACOB VAN - De avonturen van Ferdinand Huyck. Met de oorspronkelijke tekeningen van David Bles.
59463: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. IV.
70490: LENNEP, MR. J. VAN - Klaasje Zevenster II.
71234: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders II: Charietto - De Saxische wezens - De Friezen te Rome. Romantische werken deel X.
70809: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders V. Romantische werken deel 13.
14902: LENNEP, MR. J. VAN - De gedichten van den schoolmeester.
48973: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Novellen. I. Ill.
22093: LENNEP, MR. J. VAN - De Roos van Dekama.
27115: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Deel III. De Bedevaartgangers, De Reisgenooten.
27117: LENNEP, MR. J. VAN - Novellen.
27971: LENNEP, GIED (SAMENSTELLER) - Gooise verhalen. Een bonte verzameling over ""het lieve leven"" in Het Gooi.
53346: LENNERZ S.I., HENRICUS - De Obligatione catholicorum perseverandi in fide. Documenta concilii Vaticani. (Textus et Documenta.) (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
5168-3320: LENOTRE G. - La File de Louis de 16. Mémoires et souvenirs sur la Revolution et L'Empire.
98099: LENOTRE, G. - En suivant L'Empereur. Autres croquis de l'Europee.
31039: LENS J. - Barto, De Drapeniersleering. Een verhaal uit den bloeitijd der Leidsche Lakenindustrie.
59767: LENSELINK, J. - Moderne bewapening in kort bestek. Tekeningen.
33091: LENSELINK J - Vuurwapens van 1840 tot heden
56333: LENSVELD, JIM - Harley-Davidson. De Amerikaanse legende. Foto's.
99097: LENT, P. VAN - Recueil de fabels de la Fontaine, de Florian et d'autres auteurs.
55036: LENTDECKER, LOUIS DE - Prins Karel.
79809: LENTING, J. / E.A. - De taken verdeeld... GSEV Reeks 21.
9175: LENTJES W.A.J. - De Trans-Amazoneweg. AO-boekje 1505.
25762: LENTJES, W.A.J. - De trans-amazoneweg. AO-boekje 1505.
78957: LENTZ, FREYA E. - Macramé knoopsels. Met speelse en praktische voorbeelden.
85103: LENTZ, MISCHA - De korte liefde en de lange vriendschap.
71809: LENZ, J.M.R. - Der Hofmeister.
71810: LENZ, J.M.R. - Der Hofmeister.
71744: LENZ, SIEGFRIED - Ein Kriegsende.
85438: LENZ, MAX - Geschichte Bismarcks.
71767: LENZ, SIEGFRIED - Brot und Spiele.
71768: LENZ, SIEGFRIED - Brot und Spiele.
31895: LENZ J.M.R - Die Soldaten
41478: LEO DE DIEGO, DIEKSTRA R.F.W - Depression and suicide in late life
57048: LEON, JULES - Handboek voor de parfumerie en kosmetiek. Afb.
48338: LEON POLIAKOW, JOZEF WULF - Het derde rijk en de Joden, documenten en getuigenissen, met foto's
18443: LEONARD, ELMORE - Motel.
10826: LEONARD LEO / JÄGERSBERG - Rüssel in Komikland.
77211: LEONARD, ELMORE - Mitchell.
84374: LEONARD, PETER - Sociologie en maatschappelijk werk. Mens en medemens, aspecten der sociale werkelijkheid 88.
57527: LEONARD, JONATHAN NORTON EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Het oude Amerika. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
47817: LEONARD HUIZINGA - De dichter vaart tuschen twee stormen
57524: LEONARD, JONATHAN NORTON EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Het oude Japan. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
54736: LEONE, DIANA - Das große Buch vom Quilten. Deutsche Ausgabe des ''New Sampler Quilt'' aus dem Amerikanischen von Susanne Mollien. Afb.
96002: LEONHARDI, DR. ARNOLD / WELSH, BRIAN W.W. - Grammaticaal Woordenboek Engels.
11955: LEOPOLD, JOH. M. - Hochdeutsche Sprachschule für Niederländer.
103930: LEOPOLD / GRIMM - Van het Toovervischje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd door Leopold.
89752: LEOPOLD, ROB - Ruimte. De illustraties zijn van Ans Leopold, de kiemkrachtige van Rieteke Verel. Er zijn drie zakjes levend zaad van Cruydt-Hoeck Groningen.
57484: LEOPOLD, J.H. - O rijkdom van het onvoltooide. Een bloemlezing uit zijn verzen samengesteld door Johan Polak. - Bert Bakker Bloemlezing.
56447: LEOPOLD, L. / BRANDSMA, DR. W.L. - Nederlandse schrijvers en schrijfsters. Proeven uit hun werken met beknopte biografieën en portretten. Eerste deel.
71177: LEOPOLD, H.M. / HAAR, DRS. J.G.A. VAN DER - Beknopt overzicht van de spraakkunst bij het Hoogduitsch.
47413: LEOPOLD VERMEIREN - Kabouter Kriek en kabouter Peer kermis in kabouterland, met tekeningen van Carol Vogus
25584: LEOPOLD, L. - Nederlandse schrijvers en schrijfsters. Deel 1.
150133: LEOTOING D'ANJONY, HENRY DE - Le chateau d'Anjony au pays des montagnes d'Auvergne.
56729: LÉPICIER, KARDINAAL A. - De onzichtbare wereld. Opnieuw bewerkt. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56728: LÉPICIER, O.S.M., FR. ALEXIUS - De ongeziene wereld. Eene uiteenzetting van de leer der katholieke Theologie in betrekking tot het moderne spiritisme. Voor Nederland bewerkt. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
19944: LEPPICH, JOHANNES. - Tussen asfalt en beton. Straatpreken en realistische meditaties.
82110: LEPPIEN, JÖRN-PETER - Das waren keine Menschen mehr. Aus der Chronik der Kirchengemeinde - Pastor Johannes Meyer über das Konzentrationslager Ladelund 1944. Eine quellenkritische Studie.
72560: LEPROHON, PIERRE (TEXT) - Farbiges Paris.
72791: LEPROHON, PIERRE (TEXT) - Venetie en omgeving.
34829: LEPROHON PIERRE - Bretagne
55119: LERCHER S.J., LUDOVICO; SCHLAGENHAUFEN S.J., F. - "Institutiones theologiae dogmaticae. In usum scholarum. Vol. I: De vera religione; de ecclesia Christi; de traditione et Scriptura. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55120: LERCHER S.J., LUDOVICO - Institutiones theologiae dogmaticae. In usum scholarum. Vol. II: De Deo Uno et Trino; De Deo creante et elevante. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54251: LERK, DR. IR. C.F. - Quo vadis. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de farmaceutische technologie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
41380: LERNER M, BUSCH ROSSNAGEL N.A - Individuals as producer of their development, a life span perspective
27503: LERNER, LEONARD - Het wonder van Springhill.
102.463: LEROY, MICHEL - Moderne und Rustikale Kamine.
79324: LEROY, J.T. - Sarah.
57144: LERSCH, PHILIPP - Algemene psychologie. Aula - Boeken 256. Vert.
55343: LÉRY, S.J., LOUIS CHAUSSEGROS DE - Le Privilège de la Foi. Fasciculus III. Studia colegii maximi immaculatae condeptionis.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53438: LESÊTRE, H. - Wegwijzer door het Evangelie. Vertaald door een R.K. priester. Historische en Kritische Inleiding ten dienste der Lezers van het Heilig Evangelie. Afb. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
42300: LESHAN EDA - The wonderful crisis of middle age
150014: LESLIE FREWIN - the legends of Rob Roy
50172: LESLIE WYNDHAM - Jezebel de verdorvene
47892: LESOURD PAUL - Kardinaal Mindszenty
54931: LESSII, S.J., LEON. - Opuscula. I. De Perfectionibus. Moribusque Divinis. Libri XIV. Editio nova, novis curis emendata. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
71805: LESSING, G.E. - Miss Sara Sampson.
4225-4539: LESSING G.E. - Minna von Barnhelm. oder. Das soldatenglück. Ein lustspiel in fünf aufzügen.
4391-488: LESSING - Minna von Barnhelm
4403-496: LESSING - Minna von Barnhelm
55198: LESSING, G.E. - Minna von Barnhelm. Oder Das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen.
71743: LESSING, G.E. - Minna von Barnhelm und andere Lustspiele: Der junge Gelehrte - Die Juden - Uber das Lustspiel Die Juden - Der Misogyn - Minna von Barnhelm, oder das Soldatengluck - Zu Leben und Werk, Zeittafel.
3241-42: LESSING - Lessings Werke in sechhs banden.
83190: LESSOF, M.H. - Clinical Reactions to Food.
17067: LESTER, JULIUS - Op zoek naar een nieuw land. Geschiedenis als subjectieve ervaring.
91335: LESTERHUIS-REININGA, GRE / LESTERHUIS, MENNO (ILLUSTRATIES) - Madeliefjes Plukken.
8206: LESTRIEUX ELISABETH - Plant Gezondheid. De natuur als apotheek.
7234: LESTRIEUX / E.A. - Groenboek. Een ideeenboek boordevol plantplezier.
73735: LESTRIEUX, EISABETH - Tuin Dagboek.
52638: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Maak het met droogbloemen. Originele schikkingen met gedroogde materialen. Geïll. (Groen Boekerij)
10793: LESTRIEUX ELISABETH - Kruidenplanten in pot en tuin.
41108: LET VAN DER TAMME REDACTIE - Nederlandse club van correspondentiedammers, mededelingsblad, dammen
41109: LET VAN DER TAMME REDACTIE - Nederlandse club van correspondentiedammers, mededelingsblad, dammen
41110: LET VAN DER TAMME REDACTIE - Nederlandse club van correspondentiedammers, mededelingsblad, dammen
41111: LET VAN DER TAMME REDACTIE - Nederlandse club van correspondentiedammers, mededelingsblad, dammen
53400: LETOUSEY, ANDRÉ - l' Evangile. Règle de vie. Le sens chrétien formé par l'étude des Textes. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
99339: LETTENGA, M.S. - Case carosvan.
54999: LETTERIE, DR. J.W. - Over machtsonderzoek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de politicologie, met nadruk op methoden en technieken, en met inbegrip van mathematische politicologie, a/d/ K.U. van Nijmegen op vrijdag 5 okt. 1979. (Afkomstig
11309: LETTINGA-VEGTER, S.G. - Beurs en effecten in kort bestek.
B4117: LETTINGA-VEGTER, S.G. - Beurs en effecten. De beurshandel en de vormen van beleggen.
58075: LETTINGA-VEGTER, S.G. - Beurs en effecten in kort bestek. Ill.
50735: LETZER, J.H. EN BOUMAN, LEON.C. - Praktische Muziek-opgaven met voorbereidende schrijfoefeningen, t.d.v. Normaal-, Kweek- en Muziekscholen.
59958: LEUNEN, P. VAN (BESCHRIJVENDE TEKST) - Hoe werkt ... Scheepvaart. Geïll.
98525: LEUPEN, IR. F.F. / HANEVELD, G.T. / ROETHOF, MR.DR. H.J. / E.A. - Schakels. Jaargang 1966, S62/NA 45. Suriname en de Nederlandse Antillen. Landbouw en veeteelt. Met oa.: Landbouwmogelijkheden op de Benedenwindse eilanden. – De aloecultuur in de Nederlandse Antillen. – Landbouw en veeteelt in Suriname.
95168: LEUR, CORN. M. DE - Het Lucasbolwerk. (Lucas-Bolwerk). Overdruk uit: Jaarboekje van Oud-Utrecht 1939.
48121: LEURS, STAN - Geschiedenis der Bouwkunst in Vlaanderen van de 10e tot het einde der 18e eeuw. Foto's.
46252: LEUTSCHER, I.J. E.A. - Schapen scheren. Feest in Laren. 2 juli 1955. Geïll.
86076: LEUTSCHER, I.J. / SILLEVIS, W. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 22. Nr. 6. Met o.a.: Luurt Kregel. - Het scholingstoernee voor het Provinciaal Drents Rederijkers Verbond. - Commissie Es onderzoek.
86093: LEUTSCHER, I.J. / BORGESIUS, J.W. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 11. Met o.a.: Van stro tot bijenkorf. - Namen van Drentse percelen. - Een Drentse scheper.
86426: LEUTSCHER, I.J. / BORGESIUS, J.W. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 11. Met o.a.: Van stro tot bijenkorf. - Namen van Drentse percelen. - Een Drentse scheper.
40905: LEUWEN, VAN J - Provinciale Bibliotheek van Friesland nieuwe calalogus tweede gedeelte, rechtsgeleerdheid, kunsten en wetenschappen, fraaije letteren en geschiedenis
16679: LEV, YIGAL - s'Nachts wordt elke steen een wolf.
99254: LEVELS, MARLIES (AUTEUR) / GUDMUNDSSON, SIGURDUR - Sigurdur Gudmundsson.
48731: LEVER, DR. J. - Creatie en evolutie. Ill.
36169: LEVER, J - Waar blijven we? Een bioloog over de wording van de aardse werelijkheid
52602: LEVER, DR. A.J. (DIRECTEUR) - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 50. 1996. Afb.
97387: LEVER, PROF.DR. J. - Waar blijven we? Een bioloog over de wording van deze aardse werkelijkheid.
102.787: LEVER, PROF.DR. J. - Levensresten uit vervlogen tijden (Latimeria en Malania). AO-boekje 450.
52489: LEVERENZ-VAVRA, HILDE - Beyer's Leerboek der Naaikunst. Een uitgebreide leergang voor beginners, een practisch handboek voor geoefenden met 280 foto's en 200 teekeningen. Vert. (Losse bijlage).
82268: LEVERINK, RENÉ / BORN, LEO / E.A. - Democratie - Koningschap - Burgerschap. Een inspiratiebron voor creatief onderwijs aan 10- tot 15-jarigen.
28648: LÉVI, JEAN - Tj'in, de eerste keizer van China.
41240: LEVI PRIMO - Stories en essays, the mirror maker
5809-5286: LEVI-SRAUSS / VAISSE / FOUCART / E.A. - Le Dedat. Histoire. Politique. Societe. Numero 10. mars 1981.
85881: LEVIE, DR. S.H. (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 24. Met o.a.: Op de bodem van de Lijnbaansgracht. - Van logement tot hotel.
55110: LEVIE S.J., JEAN - Sous les yeux de l' incroyant. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
44056: LEVIE VICTOR SAMENGESTELD - De verborgen camera, Zuid Afrikaanse fotografie aan de censuur ontkomen
47057: LEVIEN, JACK EN LORD, JOHN - De Tweede Wereldoorlog.1. Het boek waarop de televisiefilm 'V for Victory' is gebaseerd. Prisma. Geïll.
96419: LEVIGNE, HUB. (ILLUSTRATIES) / GRIENDT, THIJS VAN DE (TEKST) - Het Prentenboek van Jezus' Leven.
78977: LEVIN, IRA / HOOG, ELSE (VERTALING). - Rosemary's Baby.
46685: LEVIN, MEYER - Kinderen van Sion. Kaartje
105529: LEVIN, IRA - Rosemary's baby. Zwarte beertjes 1483.
105530: LEVIN, IRA - De jongens uit Brazilie. Zwarte beertjes 1796.
105531: LEVIN, IRA - Kus me en sterf.
14576: LEVIN, BERNARD - In these times.
41653: LEVIN SIDNEY, KAHANA J.R - Psychodynamic studies on aging, creativity, reminisching, and dying
57274: LEVIN, RICHARD I. EN RUBIN, DAVID S. - Statistics for Management.
71347: LEVIN, IRA - Silver.
93748: LEVINE, PAUL - Vuil Spel.
85855: LEVINE, ISAAC DON - De moord op Trotski. Prisma pocket 751.
93776: LEVINE, PAUL - Zonder genade.
6364: LEVINSON DR. H.C. - Hoe staat de kans? Waarschijnlijkheidsrekening. AO-boekje 502.
70960: LEVRON, JAQUES - Les courtisans.
33507: LEVY BERNARD-HENRI - De duivel in het hoofd, het gelaat van een eeuw
72316: LEVY-WILLARD, ANNETTE - Jane zoekt Tarzan.
42189: LEVY RENE - Der lebenslauf als statusbiographie
102.114: LEVY, DR. J. / MUNROE, DR. R. / GROEN-VAN BEVERWIJK, ZENUWARTS M. (BEWERKING) - Het volwassen huwelijk.
4352-423: LEVY ARTHUR - Napoleon intime
36887: LEVY, ALAN - Treasures of the Vatican collections
34588: LEWIN LISETTE - Vorig jaar in Jeruzalem
3489-1289: LEWIN HUGH - Bandiet. Zeven jaar in een Zuidafrikaanse gevangenis.
14820: LEWIS, G.H. - Goethes Leben und Werke.
22146: LEWIS, HILDA - Wolven in Hermelijn.
38979: LEWIS, B, R - De geschiedenis en de cultuur van de Azteken
21750: LEWIS, SINCLAIR / PAULS, J.H. (VERTALING). - Ann Vickers.
74374: LEWIS, SINCLAIR - World So Wide.
5990: LEWIS MAYNAH - De weg naar morgen.
54696: LEWIS, FELICITY - Zelf merklappen maken. Afb. Vert.
101.627: LEWIS, ANDY / WILDE, FRANK / A.O. - Newsletter of the British Association of RC Soarers. Number 38 November 1982. With: Montana P.80 . – All wing antics.
97764: LEWIS, G.J. - Rural Communities.
42379: LEWIS R.W.B - The Jameses, a family narrative
97211: LEWIS, EDWARD V. / O'BRIEN, ROBERT - Scheepvaart.
29858: LEWIS, BRENDA RALPH - De geschiedenis en de cultuur van de Azteken.
18267: LEWIS, SINCLAIR - De hoofdstraat. De geschiedenis van Carol Kennicott.
54398: LEWIS, PH. D. HARRY F. (EDITED BY) - Laboratory Planning for Chemistry and Chemical Engineering. Afb.
16787: LEWIS, HILDA - Ik, Jacoba.
47438: LEWIS WALLACE - Ben Hur met platen
27923: LEWIS, EDWARD V. / O'BRIEN, ROBERT - Scheepvaart. Kleine Wetenschapserie.
79045: LEY, GERD DE - Geld moet rollen. Meer dan 500 onbetaalbare moppen en uitspraken over het slijk der aarde.
34711: LEY W - De polen, Parool/Life natuurserie
46039: LEY, GERD DE (VERZAMELD DOOR) - Eeuwig duurt het langst. Varianten op spreekwoorden en zegswijzen. Tekeningen.
57724: LEY, VAN DER - Dagboek voor mijn zoon Tjalling Siebrandus van der Ley. Geboren 19 maart 1926. Aanvang 9 augustus 1929. Handgeschreven en gebonden.
1593-2411: LEY WILLY - De Polen. Parool/Life natuurserie
44579: LEYDEN, EIBERGEN, BUTTER, OBDEIJN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVlll No.3, Mei 1941
44582: LEYDEN, REGELINK, VINK, RAPTSCHINSKY - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVlll, No. 5
59343: LEYDESDORFF, LOET E.A. - Philips en de wetenschap. SUA.
55692: LEYENDEKKERS, MR. O. - Wereldeconomie. Gisteren en morgen. Verkenningen No. 7. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
74733: LEYMARIE, JEAN - Les dessins de Degas. Premiere Volume de la Bibliotheque Aldine des Arts.
51684: LEYS, DRS. J.A.M. EN BERG, J. VAN DEN (RED.) - Het AZU gezien. Een foto-impressie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht a/d Catharijnesingel.
82016: LEYS, HERMAN - Iets van warmte.
55246: LEYTS, BAREND; BALFOORT, BRIGITTE; WIJNGAERT, MARK VAN DEN - Kroonprins Filip. Foto's.
55334: LHANDE, S.J., PIERRE - Les Pauvres dans l' Evangile. Radio-Sermons 1929. l'Evangile pas-dessus les toits. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54714: LHOTE, GILLES - Startrucks. 's Werelds mooiste trucks en opvallendste truckers. Foto's. Vert.
31927: LI-TAI-PO - Chinesicshe gedichtetei 1 und 2
79056: LI WU, DR. TCM - Massage mit dem ChiMax. Entspannung und Stressabbau.
31938: LI MIROK - Japanische dichtung
74943: LIAGRE BOHL, HERMAN DE - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
81030: LIAT, KWEE SWAN - Bibliography of Humanism.
60431: LIBBRECHT, ULRICH - Worden alle mensen broeders? Over globalisering en verscheidenheid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
19656: LIBELLE (RED.) - Geschiedenis van een huwelijk. 40 jaar geleden zei een prinses ""ja"" tegen haar prins. Juliana en Bernhard.
55024: LIBERT-VANDENHOVE, LOUISE-MARIE - Filip & Mathilde van België. Foto's.
102.095: LIBOSAN (VERTALING) / PROF. IRENAUS EILB-EIBESFELDT (INTERVIEW) - Het dierengedrag.
93656: LIC. GOTTLOB SPORRI - das Evangelium nach Johannes. I. Teil: Kapitel 1-11.
5608-4480: LICHNER HEINRICH - Heinrich Lichner's. Transcriptionen beliebter Lieder und Gesänge für pianoforte. Op. 269.
79125: LICHNOWSKY, R. V. / MAYER, E. V. - Des Fürstlichen Hochstiftes Olmütz Münzen und Medaillen, 1873. Photomechanischer Nachdruck.
35281: LICHTE VAN DER J.H - Toen het kerstmis werd
82414: LICHTENAUER, MR. W.F. / BREVET, F.J. / SCHOLTE, M.C.P. / E.A. - Rotterdams Jaarboekje 1978. Met o.a.: Over een Rotterdamse schoolatlas uit de 19de eeuw. - De effectenbeurs te Rotterdam en haar einde. - Polderenburg.
8063: LICHTENVELDT HENK - Sport als business. AO-boekje 1324.
8062: LICHTENVELDT HENK - Sport als business. AO-boekje 1324.
95924: LICHTVELD, LOU / POLLMANN, DR. JOP / E.A. - Primitieve muziek, volkslied en -dans, kerkmuziek; Deel I. Leven en Werken maandblad der R.V.U. Radio=Volksuniversiteit Holland 4e jaargang No. 1.
80684: LIDOVE, MARCEL - Les Vendéens De 93.
28495: LIEB, FRITZ - Rusland onderweg.
37258: LIEB, FRITZ - Rusland onderweg, de russische mens tussen christendom en communisme
55242: LIEBAERS, HERMAN. - Koning Boudewijn in spiegelbeeld. Getuigenis van een grootmaarschalk. Afb.
72347: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Gebroken spiegels.
72348: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Sanne Jorna, de keuze.
92385: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Dat gevoel van thuis.
16029: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Verbroken belofte.
499-4727: LIEBEEK-HOVING IETJE - Het andere kind.
9762: LIEBERMAN HERBERT - Night call from a distant zone.
42304: LIEBERMAN MORTON A, TOBIN SHELDON S - The experience of old age, stress, coping and survival
54652: LIEBERMANN, FR. LEOP. BRUN. - Institutiones Theologicae. Tomus I. Complectens prolegomena nec non theologiam dogmaticam generalem. Editio decima EN Tomus II. (in één band) Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
86571: LIEBIG, DR. PAUL / U.A. - Westfälischer Heimatkalender 1981, Jahrgang 35. Mit u.a.: Das kurkölnische Sauerland im Wandel der Geschichte. - Die Witwe Niermann und der Kurfürst Heinrich Dörries.
31378: LIEBURG VAN M.J - Collegialiteit moet hier ons wachtwoord zijn
90095: LIEBURG, M.J. - Het Sophia Kinderziekenhuis 1863-1975.
57630: LIEBURG, PROF. DR. M.J. - In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst. 1849-1999. Foto's.
47268: DR. M.J. VAN LIEBURG - Een nuttig en ten sterkste verlangd wordend hospitaal, de geschiedenis van het Academisch ziekenhuis Utrecht 1817-1992, met foto's
92362: LIECKFELD, CLAUS-PETER (CHEFREDAKTION) - Naturerbe Europa. Alte Welt - Neue Chancen.
99634: LIECKFELD, CLAUS PETER / NIEUWENHOVEN, DR. P. VAN / DIJK, JAAP VAN - Elementen van ons bestaan. Aarde - Water - Vuur - Lucht.
72756: LIECKFELD, CLAUS-PETER (RED.) / SIELHAGEN, WOLFGANG / E.A. - Grote Rivieren. Levensaderen van ons bestaan.
57168: LIEDMEIER, JEANNE (VERZAMELD, VERTAALD EN INGELEID DOOR) - Moderne Russische Verhalen
78578: LIEDMEIER, JEANNE (SAMENSTELLER) - Moderne Russische Verhalen. Prisma pocket 319.
96483: LIEDTKE, DR. HANS JURGEN / VOLPERS, WOLFGANG / U.A. - Gioacchino Rossini 1792-1868. Der Barbier von Sevilla, Urauffuhrung: rom 1816.
103796: LIEDTKE, MAX - Pestalozzi.
87944: LIEFDE, L.DE / GERBRANDY, S. / E.A. - Beroep: predikant. Een uitgave ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig jubileum van de Bond van Nederlandse Predikanten.
58005: LIEFDE, DR. C.L. DE / MOOIJ, DR. A.L.A. - Gallia. Leerboek voor de Franse taal. Voor H.B.S., Gymnasium en Kweekscholen. Deel 1B. Oefenboek. Ill.
32021: LIEFDE DE J.L.F. - De oudste, oorspronkelijk verhaal
8787: LIEFFERING J. - Alle water nog geen drinkwater. AO-boekje 1420.
102.928: LIEFFERING, J. - Alle water nog geen drinkwater. AO-boekje 1420.
35129: LIEFRINK J - Landen van europa
90753: LIEFTINCK, DR. J.W. - Een Pinksterbede.
98129: LIEFTONG, PROF. - Berekening van Vruchtbare en Onvruchtbare dagen in het Huwelijk.
72059: LIEMT OSB, CLARA VAN / STULEMEIJER OSB, MARGRIET - Gastrvrijheid in het Oude en het Nieuwe Testament.
44434: LIEPMAN HEINZ - Mysterieuze misdaden
15278: LIER, BAS VAN - Voor een ander zingt-ie.
73256: LIER, DR. A.H.H. VAN - Spanje, land van tegenstellingen.
43322: LIER VAN BAS - Voor een ander zingt ie, geluk en ongeluk
82273: LIERE, MARTI J. VAN - Coping with household food insecurity: A longitudinal and seasonal study among the otammari in North-Western Benin. Proefschrift.
86808: LIERE, FRANS VAN / BOER, W.H. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Vierde jaargang nr. 3. September 1987. Met o.a.: Het hoogaltaar in de St. Jozefkerk te Groningen. - De avondmaalsbeker van Nuis. - Een nieuwe wijzer voor de ""Olle Witte"".
74373: LIEROP, DRS. C.R.M. - Uw huis verstandig bewoond. Vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO.
45708: LIES LAND - Meester-schaker. (gedichten); gesigneerd.
B4263: LIESBETH CAVE / ANNEKE VAN DER LAAN / ERIK RAVEN / E.A. - Suikerpoezie (Suiker poezie).
45829: LIESBETH LEMS - Twee jongens vechten het uit. Geïll.
86560: LIESHOUT, H.H.M. VAN / E.A. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 46. 1992. Met o.a.: Hugenotenfamilies Toussaint in Hanau en elders. - Hugenoten in Grave. - Italiaanse schoorsteenvegers in Den Haag, de familie Andreoli.
24087: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - De stamboom van een museum. Deel 2: Van slagveld naar vredesteken.
6367: LIESHOUT G.VAN - De provincie telt mee! AO-boekje 505.
6368: LIESHOUT G.VAN - De provincie telt mee! AO-boekje 505.
452-2115: LIET / KOK / VERMEULEN - Onderweg in Nederland en Belgie. Het meest complete reisboek voor de Benelux. Kaarten, plattegronden, pretparken, monumenten, folklore, evenementen, routes en natuurgebieden.
27927: LIETAERT PEERBOLTE, MR. E. - De zwarte kant van Nederland. Hoe Nederlanders frauderen en belasting ontduiken.
84379: LIETEN, KRISTOFFEL / PLUIJMS, JAN (RED.) - India, wie betaald de rekening? Industrialisering sinds de Onafhankelijkheid.
91110: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche. Band 1: Die Anfange. - Band 2: Ecclesia Catholica. - Band 3: Die Reichskirche bis tode Julians.
36488: LIEVAART, I. - Gekozen.
14350: LIEVAART, I. - Gekozen.
36151: LIEVAART, INGE - Nieuwe kindergebeden
14530: LIEVART / BEENTJES / E.A. - Playhouse in Amsterdam. Catalogue. Results international idea competition for architects and others 1987.
96219: LIEVE, H. (FOTO'S) / E.A. - Utrecht. (Fotoboek)
41022: LIEVE W.H, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
50762: LIEVE, H.L. EN STEEGE, K.R. TER (HERV. PREDIKANTEN). - Predikant achter Prikkeldraad.
51466: LIEVENSE, MEJ. W. E.A. - Van onwillige kanaries, fluitende klokken en een pierement. Foto's. Beknopt historisch overzicht van de mechanische muziekinstrumenten. Uitg. Philips Ontspanningscentrum t.g.v. de tentoonstelling 'Van Speeldoos tot Cassettofoon'' in Galerie De Zonnewijzer
16977: LIEWES, DINA - De Calorieengids. Meer zicht op uw gewicht.
42366: LIFTON ROBERT JAY, OLSON ERIC - Explorations in psychohistory
58994: LIGGETT, JOHN - Het gezicht. Afb. Vert.
5027-2844: LIGT B. DE - De Wedergeboorte van Maria.
72265: LIGTERINK, HENK - Helmer Bloemkamp.
31481: LIGTHART / SCHEEPSTRA / JETSES C. - Pim en Mien. eerste stukje.
36813: LIGTHART / SCHEEPSTRA / JETSES C. - Pim en Mien. eerste stukje.
51032: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien. Voorloper van ''Nog bij Moeder''. Derde deeltje. Nieuwe uitgave. Geïll. (nieuw)
104259: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / EISING, M. (BEWERKING) / JETSES, C. (ILLUSTRATIES). - Ot en Sien. Deeltje 2.
53330: LIGTHART S.J.; C.J. - "Sint Agnes. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
103337: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / JETSES, C. (ILLUSTRATIES) - Het Boek van Pim en Mien. In vier deeltjes.
103339: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / JETSES, C. (ILLUSTRATIES) - Dicht bij huis.
104261: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / EISING, M. (BEWERKING) / JETSES, C. (ILLUSTRATIES). - Ot en Sien. Deeltje 4.
54895: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen. Foto. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54877: LIGTHART, JAN - Verspreide opstellen. Twee bundels. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
50916: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien. (Voorloper van ''Nog bij Moeder''.) Nieuw geïll. Eerste deeltje. Nieuwe uitgave. Verzorgd door Gilles van Hees.
31480: LIGTHART / SCHEEPSTRA / JETSES C. - Pim en Mien. 3de stukje.
50917: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien. (Voorloper van ''Nog bij Moeder''.) Nieuw geïll. Tweede deeltje. Nieuwe uitgave. Verzorgd door Gilles van Hees.
59642: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Blond en Bruin. Eerste stukje. Geïll.
95713: LIGTHART / SCHEEPSTRA / C. JETSES EN W.K. DE BRUIN (ILLUSTRATIES). - De Wereld in! Eerste stukje.
150121: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. / C. JETSES (ILLUSTRATIES) - Pim en Mien. Tweede deelttje. Verzorgd door E.A. Alderts.
104260: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / EISING, M. (BEWERKING) / JETSES, C. (ILLUSTRATIES). - Ot en Sien. Deeltje 3.
51132: LIGTHART, JAN - In Zweden
53234: LIGUORI, ALPHONS MARIA VON - Handbuch für Priester, nach einer getreuen Uebersetzung besonderer Abhandlungen;
53925: LIGUORI, S. ALPHONSE DE - Les gloires de Marie. Vert. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
73075: LIJFERING, DR. J.H.W. - Het platteland als sociale ruimte. Inleiding tot de sociologie van het Nederlandse platteland.
60227: LIJNDEN - VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Dominee D.A. van den Bosch. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
48341: H.J. LIJSEN - Het ruiterboek deel 1 en 2 in 1 band met foto's
47733: H.J LIJSEN - Circus het rijk van zand en zaagsel
28574: LILJA, GERTRUD - Het onweer trekt voorbij.
10463: LILJA GERTRUD - Het onweer trekt voorbij.
27517: LILJA, GERTRUD - De vrouwen van het kerspel.
90780: LILJE, HANNS - Terwijl Hij onderweg tot ons sprak.
53455: LILJE, DR. HANS (BERLIN) - Das leßte Buch der Bibel. Eine Einführung in die Offenbarung Johannes. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
87515: LILLY, JOHN C. - Mens en dolfijn. Kunnen dolfijnen leren spreken? Geillustreerd met 22 foto's.
B4175: LILY MALFLIET - Zijdeschilderen. Het lukt altijd.
99870: LIMBURG, JILLES / SCHUTZ, EVA (ILLUSTRATIES) - Schaduwen trekken weg.
51322: LIMBURG, JILLES - Die hun pad henengaan. Verhalen van menschenlevens.
85082: LIMBURG, ROB - Cultuurdragers in bewogen tijden.
1724-4975: LIMBURG BROUWER. P.S. - Akbar. Een Oostersche Roman
27250: LIMBURG, ROB - Cultuurdragers in bewogen tijden.
89553: LIMBURGH-BOOT, ELS VAN / MONCHY-JISKOOT, KATHINKA - Fondue- en Barbecuerecepten.
102.093: LIMONA, XAVIER (TEKST) / MOLINIER, ROGER (INTERVIEW) - De plantenwereld.
54396: LIMPERG, KOEN - Naar warmer woningen. Ill.
22135: LINARES, FRANCOISE - Sophie, mijn liefste.
49728: LIND VAN WIJNGAARDEN, DR. J.D. DE EN VISSCHER, DR. H. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 6den Jaargang 1901.
88813: LINDAU, PAUL - Arme Madchen. Erster Band.
99515: LINDBLAD, DR. J. THOMAS - Weerzien met Indie. 31: Bodemschatten.
99526: LINDBLAD, DR. J. THOMAS - Weerzien met Indie. 42: Indie verloren rampspoed geboren.
39498: LINDBLOM, ALGOT - Varldshistorikt Panorama, bilderna utvalda under medverkan af framstaende fachman och artister Reymond, deel 1 en 3, deel 2 ontbreekt
11099: LINDE / REUS / WOLK - Fiscaal beleid in groeiende bedrijven. Fiscale paperback 3.
39569: LINDE, VAN DER SJAAK - De Abdij Middelburg, een wandeling
80456: LINDE, DR. H. VAN DER - De eerste steen gelegd. De eerste Assemblée van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam 1948.
24794: LINDE, DR. H. VAN DER - De eerste steen gelegd. De eerste Assemblée van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam 1948.
57378: LINDE, PROF. DR. S. VAN DER; JORISSEN, DS. A.J.; KOOLHAAS, DR. A.A. E.A. - Roeping en Belofte. Ons zijn en werken in de Hervormde Kerk.
93413: LINDE, DR. H. VAN DER - De kleine oekumene en de grote. De noodzaak van een nieuwe levensstijl.
93414: LINDE, DR. H. VAN DER - De kleine oekumene en de grote. De noodzaak van een nieuwe levensstijl.
91099: LINDE, PROF.DR. S. VAN DER / JONKER / GERSSEN (RED.) - Roeping en belofte. Ons zijn en werken in de Hervormde Kerk.
36376: LINDE, VAN DER, H - Europa en de oecumene, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen
23209: LINDE / FREDERIKSE / MEIJERS / E.A. - Geef de Bijbel een eerlijke kans. Een serie radio-uitzendingen naar aanleiding van ""Klare Wijn"".
27293: LINDE, SJAAK VAN DER - De abdij Middelburg. Die Abdei Middelburg. Een wandeling door de mooiste Abdij van Nederland.
48983: LINDEBOOM, F.R.C.P., PROF. DR. G.A. - Adriaan van den Spiegel. (1578-1625). Hoogleraar in de ontleed- en heelkunde te Padua. Ill. (Nw. Ned. Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde. No. 2).
79399: LINDEBOOM, C.H. / E.A. (RED.) - Kerstnummer, De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud- leerlingen der school voor de grafische vakken, Utrecht. 21e Jaargang No. 1, 2 en 3.
48955: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Euthanasie en Euthanasiasme. Telos.
80515: LINDEBOOM, A.M. - Een recht van eeuwen her. De zusters der gemeente bij de verkiezing van ambtsdragers, en de opbouw van het tempelhuis.
46754: LINDEBOOM, G.A. - Dokter Lukas. De eerste christen-geneesheer. Geïll. Carillon-reeks nr. 48.
23310: LINDEBOOM, DS. A.M. - Hervormd en Gereformeerd.
49669: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Euthanasie en Euthanasiasme.
48956: LINDEBOOM, DR. G.A. - Vrijere vruchtafdrijving?
48750: LINDEBOOM, DR. G.A. - Karel Frederik Wenckebach (1864-1940). Een korte schets van zijn leven en werken. Foto's.
27263: LINDEBOOM, DS. A.M. - Moet dat zo doorgaan? Enkele kritische notities over het kerkelijk leven in de Gereformeerde Kerken.
96249: LINDEMAN, J. - Voor Koningin en Vaderland. (Salon Polka)
96263: LINDEMAN, J. - Lentelied der Jeugd. Voor een of twee zangstemmen. Zang en piano.
96261: LINDEMAN, J. - Bolero. - Joseph in Egypte.
96256: LINDEMAN, J. - Salut au drapeau (feestmarsch). - Du, du liefst mir im Herzen.
2279-3088: LINDEMANN GOTTFRIED - De Gouden Eeuw van onze schilderkunst. Met uitvoerige biografisch register van 75 kunstenaars.
9392: LINDEN-NIJDAM E.J. VAN DER - Bloemen schikken. planten verzorgen-kruiden kweken.
9218: LINDEN-NIJDAM MEVR. V.D. - Solliciteren en selecteren. AO-boekje 1536.
9194: LINDEN-NIJDAM MEVR. V.D. - De vrouw in het economische leven. AO-boekje 1517.
9182: LINDEN-NIJDAM MEVR. V.D. - Het arbeidsbureau wordt anders... AO-boekje 1510.
14830: LINDEN, MARC VAN DER - Prins Willem-Alexander. Zijn ware verhaal.
15506: LINDEN, DRS G.A.M.M. VAN DER - Nederlands-Duits Woordenboek. Prisma pocket 136.
98843: LINDEN, LAURA VAN DER - Communicatie voor ICT. Engelse taal. 3/4. (Compleet met CD)
94050: LINDEN, DRS. H.A.L. VAN DER / MANTEN / VELDKAMP / SCHULTE NORDHOLT - Vragen rondom Genesis en de natuurwetenschap.
97101: LINDEN-NIJDAM, E.J. - Ruilverkaveling. AO-boekje 1500.
97201: LINDEN-VOOREN, R.J.W. VAN DER - De recreatie gids voor Nederland. Zwarte beertjes 1605.
77271: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanaan.
50771: LINDEN, IR. J.A. VAN DER - Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden.
79749: LINDEN, WIM VAN DER / SCHIPPERS, WIM T. / E.A. - De Fred Haché Show.
52421: LINDEN, CARL A. - Khrushchev and the Soviet Leadership. 1957-1964. Johns Hopkins Paperbacks.
84471: LINDEN, P.D. VAN DER - Fuoroquinolones and tendon disorders. Fluorochinolonen en peesaandoeningen. Proefschrift.
88004: LINDEN, ANNEKE V.D. (BEWERKING) - Bijbelse verhalen voor kleuters. Voor: zondagsschool, bijbelclub, school.
41302: LINDEN VANDER A, BRUNARD ANDREE, BREMT VAN DEN F - Brussel Grote Markt, in 4 talen, Nederlands, engels, frans en duits
47073: LINDEN, DRS. TH. VAN DER - Kern-serie: nr. 19: De wereldgodsdiensten. Geïll.
70117: LINDEN, J. VAN DER - Moeder.
17136: LINDEN, DRS G.A.M.M. VAN DER - Nederlands-Duits Woordenboek. Prisma pocket 136.
5078-3099: LINDEN NICO TER - Het verhaal gaat. 1. De Thora.
98239: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. 2: Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
98238: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. 1 De Thora.
92948: LINDEN, KEES VAN DER - Het Hengelsportboek. Deel 1 en Deel 2.
43113: LINDEN VAN DER A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Jeramia 23:23, God nabij en ver, jrg 79 no 11
102.954: LINDEN-NIJDAM, E.J. - Ruilverkaveling. AO-boekje 1500.
B4394: LINDEN, DRS. G.A.M.M. VAN DER - Prisma Nederlands-Duits.
91108: LINDEN, VAN DER JS - In de oefenschool des gebeds
91103: LINDEN, VAN DER JS - In de oefenschool des gebeds
41229: LINDEN VAN DER J.P DR. - Driemaal Maldraux, analen van het Thijmgenootschap
16213: LINDEN, DRS G.A.M.M. VAN DER - Nederlands-Duits Woordenboek. Prisma pocket 136.
49661: LINDEN, NICO TER - Een vlinder in de archipel. Foto's.
58055: LINDEN, PROF. DR. A.J. VAN DER / CLAESSENS, PROF. DR. H. (RED.) - Leerboek orthopedie. Ill.
37305: LINDEN, VAN DER JS - In de oefenschool des gebeds
49333: LINDEN-NIJDAM, E.J VAN DER - Bloemen schikken. Planten verzorgen - kruiden kweken. Ill.
2284-2841: LINDEN-NIJDAM E.J. VAN DER - Bloemen schikken. planten verzorgen-kruiden kweken.
25764: LINDEN-NIJDAM, MEVR. E.J. V.D. - Het arbeidsbureau wordt anders. AO-boekje 1510.
25769: LINDEN-NIJDAM, MEVR. E.J. V.D. - De vrouw in het economische leven. AO-boekje 1517.
25782: LINDEN-NIJDAM, MEVR. E.J. V.D. - Soliciteren en selecteren. AO-boekje 1536.
26039: LINDEN, MARC VAN DER - Willem-Alexander. Zijn ware verhaal.
98994: LINDENBORN, M. - Het Reform-Katholicisme. Kerk en Secte, Serie II, No. 9, No. XIV.
49218: T LINDENHOUT, J. VAN - Mijntje van ''Den Esscheboom''. Tekening.
27141: T'LINDENHOUT, J. VAN (RED.) - De Buurman. Geillustreerd Weekblad voor Stad en Land. 3de Jaargang.
84679: LINDER, CHRISTIAN - Schreiben & Leben. Gespräche mit: Jürgen Becker, Peter Händke, Walter Kempowski, Wolfgang Koeppen, Günther Wallraff, Dieter Wellershoff.
41730: LINDERS NOUWENS JOKE - Oude mensen in kinderboeken, een onderzoek naar het beeld van oude mensen in de jeugdliteratuur
59835: LINDGREN, ASTRID - Pippi Langkous in Taka-Tuka land. Geïll.
104375: LINDGREN, ASTRID / BERG, BJORN (ILLUSTRATIES) - Michiel zet z'n beste beentje voor.
58739: LINDGREN, ASTRID - Wij uit Bolderburen. Vert. Geïll.
58740: LINDGREN, ASTRID - Voor 't laatst: Bolderburen. Vert. Geïll.
58738: LINDGREN, ASTRID - Meer over Bolderburen. Vert. Geïll.
34519: LINDGREN ASTRID - Meisterdetektiv Blomquist, Kalle Blomquist
B4395: LINDGREN, ASTRID / BERG, BJORN (ILLUSTRATIES) - Michiel laat de poppetjes dansen.
B4396: LINDGREN, ASTRID / BERG, BJORN (ILLUSTRATIES) - Michiel zet alles op z'n kop.
59112: LINDHOLM, LENA EN FOLKE. BEWERKT DOOR: RIJKS-RUYS, W.S. - Bloemen en planten in huis. Geïll.
91786: LINDIJER, DR. C.H. - Het lijden in het Nieuwe testament.
91098: LINDIJER, DR. C.H. - Kerk en Koninkrijk.
19320: LINDKNUD, PETER - Danmarkhistorien. - ""Den eneste rigtige!"".
1471-1496: LINDLAU DAGOBERT - Dieser Mann Brandt… Gedanken uber einen Politiker. Von 35 Wissenschaftler, Kunstlehrn und Schriftstellern.
89720: J. TH. M. / LINDONK, MR. W.P. VAN / LENNEP, M.C.TH. VAN / E.A. - Hoe het groeide en bloeide. 65 jaar kinderwerk van de Martha-Stichting.
10182: LINDOP AUDREY ERSKINE - De weg naar de lantaarn.
10484: LINDOP AUDREY ERSKINE - De weg naar de lantaarn.
10360: LINDOP AUDREY ERSKINE - De weg naar de lantaarn.
1545-1981: LINDORFER KLAUS - Grosses Schach Lexicon. Geschichte, theorie und spielpraxis von A dis Z.
84829: LINDSAY, ZAIDEE - Handenarbeid met gehandicapte kinderen.
87203: LINDSAY, ZAIDEE - Handenarbeid met gehandicapte kinderen.
59951: LINDSAY, ZAIDEE - Handenarbeid met gehandicapte kinderen. Geïll. Vert.
93704: LINDSEY, DAVID - Requiem voor een glazen hart.
11381: LINDSEY, HALL - De Belofte.
81336: LINDSEY, BEN B. / EVANS, WAINWRIGHT - Huwelijk in kameraadschap.
90557: LINDSEY, BEN B. / WAINWRIGHT, EVANS - Opstandige Jeugd.
54609: LINDWORSKY S.J., JOHANNES - Psychologie der ascese. Wenken voor een psychologisch-juiste ascese. Vert. (Opvoedkundige brochurenreeks. Nr. 136.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54610: LINDWORSKY S.J., JOHANNES - Psychologie der ascese. Wenken voor een psychologisch-juiste ascese. Vert. (Opvoedkundige brochurenreeks. Nr. 136.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
101.698: LINECAR, HOWARD - Coins and coin collecting.
79418: LINECAR, HOWARD W.A. - The Commemorative Medal. Its Appreciation and Collection.
30837: LINECAR HOWARD - Early Aeroplanes
79071: LINGARD, JOAN - Kunterbunte Klamotten.
45540: C.A. LINGBEEK - Een leerzaam gesprek (tusen Olivier Cromwell en Guido de Brès).
94755: LINGE, F.H.L. / T'HULL, H.A.V. VAN / E.A. - Bijdragen en Mededelingen 1985 - 1. Nederlands Openluchtmuseum. Met o.a.: De Hortulus van Walahfridus Strabo. - De voormalige Apeldoornse Metaaldraaierij en Machinewerkplaats, T. van Amerongen.
51416: LINGEN, DS. A. VAN; VERWIJS, DS. A.; BOS, DS. C. E.A. - Een handvol koren. Dagboek. 2013.
23617: LINGEN, SIEP VAN (FOTOGRAFIE) E.A. / JANSMA, KLAAS (TEKSTEN). - Mooi Friesland in foto's in drie talen.
4491-1039: LINGEN F.P.L.C. VAN - Bijbel of Het Woord Gods. Met inleidingen en verklaringen. Exodus.
4492-1038: LINGEN F.P.L.C. VAN - Bijbel of Het Woord Gods. Met inleidingen en verklaringen. Genesis.
81242: LINHARDT, A. / KANDEL, L. / HÖFLER, H. - Kosten- und flächensparendes Bauen. Texte zur Architektur.
53782: LINHARDT, ROBERT - Menschen en dingen van onzen tijd. Vert. Foto.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
79537: LINK, LARA - Jackys Traumboy.
79538: LINK, LARA - Number One.
55780: LINK, ANDRÉ - Auf Winters Schneide. Roman.
88964: LINKELS, AD - West-Samoa. AO-boekje 2228.
20926: LINKELS, AD - West-Samoa. AO-boekje 2228.
94584: LINKLATER, ERIK - Simson en Delila.
57003: LINKLATER, ERIC - A year of space. A Chapter in Autobiography.
48930: LINKLATER, ERIC - Een zeeman aan de wal. (Vert.) 'n Corona boek.
34418: LINKLATER ERIC - Angelo gewoon soldaat
29092: LINKLATER, ERIC - De bewogen moordenaar. Prisma pocket 912.
39333: LINKOW G - Het onzichtbare front
88200: LINN, DENNIS / E.A. - Vergeef niet te snel. De twee helende handen uitstrekken.
88201: LINN, DENNIS / E.A. - Vergeef niet te snel. De twee helende handen uitstrekken.
53220: LINNEBANK O.P., D.A. - Het huwelijk in voorbereiding, wezen en beleving. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53886: LINSCHOTEN, DR. J. - Psychische moeilijkheden. Een vraagbaak bij het hulp zoeken voor kinderen met psychische stoornissen en voor geestelijk gezonde kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
42966: LINSCHOTEN W.B.H.V DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Galaten 3:2, dit alleen wilik van u leeren, jrg 15 no 5
96062: LINSCHOTEN, J.H. VAN - Marcella of de roos van Nicomedie. Een feit uit de Christenvervolging onder Diocletianus.
42897: LINSCHOTEN W.B.H.V DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Mattheus 1:21b, De naam van Jezus, jrg 9 no 9
21678: LINSKENS, DRS. MICHIEL - Biotechnologie bij dieren. AO-boekje 2516.
21679: LINSKENS, DRS. MICHIEL - Biotechnologie bij dieren. AO-boekje 2516.
59735: LINT, PETER VAN - Vormen van taalverkeer. Een elementaire inleiding in de leer van de verstandhoudingsmiddelen. De mondelinge vormen.
75991: LINTHORST HOMAN, J. (VOORZITTER) / E.A. - Groninger Dag 1940. Tekst der inleidingen welke gehouden op de bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheid op 17 april 1940 in de aula van de Rijksuniversiteit te Groningen.
77181: LINTHORST HOMAN, J. / MOLENDIJK, H. / E.A. - Jaarverslag van de Groninger Gemeenschap over het jaar 1939. met o.a.: Algemeen mobilisatiewerk - Ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerden - Verhouding tot bestaande Groninger organisaties.
77182: LINTHORST HOMAN, J. / MOLENDIJK, H. / E.A. - Jaarverslag van de Groninger Gemeenschap over het jaar 1940. met o.a.: Ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerden - Bijzondere werkzaamheden sinds Mei 1940 - Verhouding tot bestaande Groninger organisaties.
77182: LINTHORST HOMAN, J. / MOLENDIJK, H. / E.A. - Jaarverslag van de Groninger Gemeenschap over het jaar 1941. Met o.a.: Evacuatiewerkzaamheden - Ontspanning manschappen opbouwdienst - Hulpverlening oorlogsslachtoffers.
77442: LINTHORST HOMAN, MR. J. / HERWERDEN, DR. P.J. VAN / POST, PROF. DR. R. / E.A. - Stad en Lande. Cultureel en sociaal economisch maandblad Groningen. 1e Jaargang no. 3. Met o.a.: De Gewestelijke Samenleving - Het Stedelijke Gymnasium te Groningen - De Groninger Wessel Gansfort.
77467: LINTHORST HOMAN, MR. J. / HERWERDEN, DR. P.J. VAN / POST, PROF. DR. R. / E.A. - De Vrije Pers. Onafhankelijk Weekblad van het Noordererf. 2e jaargang nr 47, 1946. Met o.a.: De verhouding tussen boer en den arbeider in Groningen - Frouwe Fialda fan Starum - De geschiedenis van Drenthe.
84759: LINTHORST HOMAN (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1938. No. 1 t/m No. 74. Complete jaargang.
84760: LINTHORST HOMAN (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1939. No. 1 t/m No. 96. Complete jaargang.
84761: LINTHORST HOMAN (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1940. No. 1 t/m No. 73. Complete jaargang.
86052: LINTHORST HOMAN, MR. J. / MULDER, DR. R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 19. Nr. 7. Met o.a.: Drenthe en de vrede van Munster. - Comité Drentse klederdrachten.
93582: LINTHORST HOMAN, MR. J. - Tentoonstelling Groningen 1948. Begroetingsrede van de Voorzitter, Mr. J. Linthorst Homan.
87531: LINTHORST HOMAN, MR. J. - Drenthe. Historisch en cultureel. Beschouwingen over Drenthe.
88727: LINTHORST HOMAN, MR. J. / E.A. - Drenthe Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 21, 1950.
94408: LINTIJN, BEA / ASSELT, TINY (ILLUSTRATIES) - Janneke en de witte pauw.
38780: LINTON, RALPH - De boom der beschaving, de geschiedenis van de mensheid
87031: LINTON, RALPH - De boom der beschaving. De geschiedenis van de mensheid.
40052: LINTSEN, H.W REDACTIE - geschiedenis van de techniek in Nederland, de wording van een moderne samenleving, 6 delen compleet, deel 1 techniek en modernisering landbouw en voeding, deel 2 Gezonheid en openbare hygiëne waterstaat en infrastructuur, papier, druk en communicat
94735: LINTUM, DR. C. - Een Eeuw van Vooruitgang 1813-1913.
81471: LINTUM, DR. C.E. TE - Jordanie, halfbroeder van Israel.
84226: LINTUM, DR. C. - Een Eeuw van Vooruitgang 1813-1913.
23625: LINTUM, DR. C. - Ons vaderland onder Koningin Wilhelmina. Nederland en de Indien gedurende laatste kwart-eeuw.
8651: LINTVELT / SPEEK - Waarnemen en doen. Deel 1. Biologie - methode voor de lagere school. Compleet met bijlage.
104826: LINTVELT / SPEEK / STUURMAN, REIN (ILLUSTRATIES) - Waarnemen en doen. Deel 3. Biologie - methode voor de lagere school.
51510: LINTVELT, G.A. EN SPEEK, B.J. - Waarnemen en doen. Biologiemethode voor de lagere school. Deel I. (4e leerjaar). Geïll.
104824: LINTVELT / SPEEK / VEENENDAAL, JAAP (ILLUSTRATIES) - Waarnemen en doen. Deel 1. Biologie - methode voor de lagere school.
104825: LINTVELT / SPEEK / STUURMAN, REIN (ILLUSTRATIES) - Waarnemen en doen. Deel 2. Biologie - methode voor de lagere school.
287-4095: LINTVELT / SPEEK - Waarnemen en doen. Deel 3. Biologie - methode voor de lagere school.
4683-3217: LINTVELT G.A. / SPEEK B.J. / STUURMAN REIN - Waarnemen en doen. Deel 2. Biologie - methode voor de lagere school.
48549: LIONEL CASSON - Ancient Egypt
1864-2236: LIONNAIS FRANCOIS LE - Die Zeit.
35692: LIP, LEE - The year in hypertension 2003
94582: LIPINSKY-GOTTERSDORF, HANS - Alle stemmen der aarde. Kerstvertellingen.
84461: LIPINSKY-GOTTERSDORF, HANS - Weihnachtsgeschichten.
36908: LIPMAN JEAN, AMSTRONG TOM, EDITORS - American folk painters of three centuries
99251: LIPOVAC, VASCO - Lipovac. Galerija Sebastian 10-8 / 20-9-1979. Katalog broj 54.
39442: LIPPARD, R LUCY, ALLOWAY, MARMER, CALAS, BIJDRAGEN - Pop art, fleng wham, een boos kunstkindje slaat terug
14402: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN - Van Daar. Portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland.
74659: LIPPERT, PETER - De mensch Job spreekt met God.
96267: LIPPHARDT, H.U. / JAKEL, DR. H. / KRAMER, G. - Alsfeld. D 1. Deutschen Nationalkomitee fur das Europaische Denkmalschutzjahr 1975.
9733: LIPPINCOTT DAVID - Savage Ransom.
80090: LIPPMANN, WALTER - Amerika en internationale samenwerking.
55653: LIPPMANN, WALTER - Amerika en internationale samenwerking. Vert.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
94471: LIPS, H.J.J. (VOORWOORD) / VERMASEREN / HULSBOSCH / E.A. - Jezus van Nazaret.
31549: LIPS M.M.H - Spijker auto
2101-1178: LIPSCHITS DR. I. - Honderd jaar Nieuw Israelitisch Weekblad. 1865-1965.
87029: LIPSHITZ - Jaques Lipchitz. Amsterdam Stedelijk Museum 14-3 tot 5-5-1985, cat. 184. Otterlo Rijksmuseum Kröller Müller 17-5 tot 21-7-1985. daarna: Basel, Dortmund, Brussel, London, Parijs.
85441: LIPSON, E. - Europe 1914-1939. With four portraits and two maps.
85442: LIPSON, E. - Europe 1815-1914. With eight portraits and four maps.
46774: LISITZKY, GENE - Four ways of being human. An introduction to Anthropology. Illustrated.
54538: LISMAN-MIJNHARDT, HENRIËTTE (NED. BEWERKING) - Patchwork. Gevarieerd lapjeswerk.Inspirerende voorbeelden met duidelijke werkbeschrijving. Ondori. Doe-boeken.
23680: LISMAN, DR. J.H.C. - Wiskundige propadeuse voor economisten.
55500: LISSENBERG, JUDITH - Fretten. Basisgids. Dierenverzorging. Foto's.
75039: LISSENBURG, DR. D. - De bloemen uit de kerk.
92216: LISSENBURG, DR. D. - Blijf mij nabij. Gesprekken met ouderen.
92211: LISSENBURG, DR. D. - Veranderen in de kerk. Hoe doe je dat?
14983: LISSNER, IVAR - Raadselachtige culturen.
52740: LISTON, ROBERT A. - Kijk op mensen. Van Freud / Erikson / Adler / Horney / Rogers / Skinner / Maslow / Frankl. Menselijke mogelijkheden. Vert.
57129: LISTON, ROBERT A. - Kijk op mensen. Van Freud / Erikson / Adler / Horney / Rogers / Skinner / Maslow / Frankl. Menselijke mogelijkheden. Vert.
46998: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 12; nr. 3; 1989. O.a.: Mededeling van de redactie; Norbert Corver, Over de verplaatsbaarheid van linkertak-constituenten; Aafke Hulk, Linkertak-extracties; Eric Hoekstra, Licensing conditions on phrase structure.
46997: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 12; nr. 2; 1989. O.a.: Hans den Besten en Hans Broekhuis, Woordvolgorde in de werkwoordelijke eindreeks; Jan Nijen Twilhaar, Domeinen van assimilatie en het clitisch gedrag van het lidwoord een.
46992: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 11; nr. 1; 1988. Lezingen en forumdiscussie over het onderwerp Vorm : Betekenis =1 : 1? Van de gelijknamige lezingendag op 16 december 1986 Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam. Gastredactie: H. den Besten, E. Elffers-van Ketel en J. Stroop. O.a.: W.G. Klooster, Humboldt, Homonymie en Synonymie.; E.C. Schermer-Vermeer, De grammatische status van het zogenaamde ''voorzetsel-voorwerp'' .
46993: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 11; nr. 1; 1988. Lezingen en forumdiscussie over het onderwerp Vorm : Betekenis =1 : 1? Van de gelijknamige lezingendag op 16 december 1986 Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam. Gastredactie: H. den Besten, E. Elffers-van Ketel en J. Stroop. O.a.: W.G. Klooster, Humboldt, Homonymie en Synonymie.; E.C. Schermer-Vermeer, De grammatische status van het zogenaamde ''voorzetsel-voorwerp'' .
46996: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 12; nr. 1; 1989. O.a.: Frank van Gestel, Je mag niet mopperen; Helen de Hoop en Henriëtte de Swart:, Over indefiniete objecten en de relatie tussen syntaxis en semantiek.
46995: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 11; nr. 3; 1988. O.a.: Sjef Barbiers, Martin Honcoop en Jan Voskuil, De Acquisitie van Pronomina; Hans Broekhuis, Small Clause PPs en Binding.
46994: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 11; nr. 2; 1988. O.a.: Eric Hoekstra, Psychologische werkwoorden, onaccusativiteit en bindingstheorie; Frans van der Putten, Boekbespreking On the definition of Word door A.M. Di Sciullo en E. Williams.
2362-2108: LIT ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden.
103.085: LITH, PETER VAN - Computers. AO-boekje 1887.
79054: LITHGOW, JOHN / PAYNE, C.F. (BILDER) - Oliver der Megastar.
79188: LITHGOW, JOHN / PAYNE, C.F. (BILDER) - Oliver der Megastar.
3568-3276: LITTEL ROBERT - De Overloper.
11800: LITTEL, ROBERT - De oktoberkring.
93756: LITTELL, ROBERT - De Amateur.
59954: LITTLE, STEPHEN - Kunst begrijpen. Inzicht krijgen in de belangrijkste kunststromingen. Geïll. Vert.
4012-1232: LIU MARY/HUNTER EDWARD. - Duisternis daalt over China. Het verhaal van Mary Liu.
71834: LIVESEY, HERBERT B. - American Express Reiswijzer - New York.
79069: LIVESEY, MARGOT - Der Ruf der Elstern.
92634: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Nationale Kleederdrachten.
58197: LIVINGSTON, M.D., SAMUEL - The Diagnosis and Treatment of Convulsive disorders in Children. Ill.
38567: LIVIUS, DOOR, GEERHEBAERT, A - Livius, 2 delen 1e deel tekst, 2e deel inleiding aantekeningen, Grieksche en Latijnsche schooluitgave, uit de eerste en derde decade
24908: LIVIUS, T. / THEUNISSEN, DR. W.P. (VERTALING). - Hannibals tocht over de Alpen.
105563: LJESKOW, N.S. - De onsterfelijke.
71153: LJESKOW, NIKOLAJ S. - Het Kapittel of De Priester van Stargorod.
71154: LJESKOW, NIKOLAJ S. - Het Kapittel of De Priester van Stargorod.
35555: LJESKOW S - De priesters van Stargorod, prisma no 208
18894: LLEWELLYN, RICHARD - De laatste knoop. Spionageroman.
77050: LLEWELLYN, RICHARD - Hoe groen was mijn dal.
17775: LLEWELLYN, RICHARD - De laatste knoop.
85113: LLOBERA, JOSEP R. / BURGLER, ROEL / E.A. - Critique of anthropology. Volume VI. Nr. 2. Summer 1986. Met o.a.: Fieldwork in Southwertern Europe. - Irian Jaya. - Child labour in Brazilian agriculture.
87589: LLOYD, BRENDA - Moderne Ava.
70900: LLOYD, TREVOR - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
59446: LLOYD-JONES, D.M. - Predikers en prediking. Vert.
97739: LLOYD, PETER E. / DICKEN, PETER - Location in space. A theoretical approach to economic geography.
27095: LLOYD, TREVOR - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
105825: LOAN, WINES VAN DER - Aigen-oaerdegheden, nije Grunneger moppenm van de stamtoavel.
90485: LOBE, JOH. CHR. / KEUSKAMP, D.A. - Catechismus der Muziek. Inhoud en grondbeginselen der Algemeene Muziekleer.
55966: LOBKOWICZ, PRINS VAN (I.S.M. DENEUBOURG, VINCENT EN CRAYENCOUR, ALEXANDRA DE, TRIZNA, VITAL.) - Boudewijn. Biografie. Foto's. Vert.
77120: LOBLEY, DOUGLAS - Ships through the ages.
72751: LOBSENZ, NORMAN - Afrika. Een geillustreerde atlas, met 200 kleurenfoto's en kaarten.
43169: LOCHER G.P.H DR - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Corinthiërs 2:9, het onvergelijkelijke heil, jrg 67 no 6
42896: LOCHER G.W DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Openbaring van Johannes 3:11, houdt, dat gij hebt, jrg 14 no 4
37248: LOCHER, J.G - Peter de Grote
42892: LOCHER G.W DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Romeinen 11:36, uit Hem, door Hem, tot Hem zijn alle dingen, ter gedachtenis aaan de geboortedag van Johan Calvijn, jrg 9 no 4
58578: LOCHER, J.L. (RED.) - De werelden van M.C. Escher. Geïll.
42925: LOCHER G.W DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Ev. Van Johannes 1:12 ben ik een kind Gods, jaargang 9 no 10
57202: LOCHER, J.L. (RED.) - De werelden van M.C. Escher. Afb.
42895: LOCHER J.C, S DR - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Hosea 2:22, Lo Ammi, jrg 10 no 10
42945: LOCHER G.W DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Numerie 16 : 1-19 en 35, jrg 12 no 4
42898: LOCHER J.C, S DR - Stemmen uit Jeruzalem, leerede over Daniël 9:24, de tijd des Heeren, jrg 12 no 8
42982: LOCHER J.C, S DR - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Daniël 9:8 en 9, bij ons de beschaamdheid der aangezichten bij den Heere onzen God de barmhartigheden, jrg 14 no 6
42979: LOCHER J.C, S DR - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Romeinen 3:31, de wet bevestigd door geloof, jrg 10 no 4
3693-5311: LOCHER / BAELDE / SCHULTE NORDHOLT / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 76ste jaargang. Aflevering 1, 3 en 4.
92161: LOCHMAN, JAN MILIC - Ontmoeting met Marx. Wat christenen en marxisten verenigt en scheidt.
51552: LOCHMAN, JAN MILIC - Verzoening en bevrijding. Een nieuwe bezinning op het heil. Oekumene - boek. Vert.
23946: LOCKEFEER, DRS. L. - Van Hunebed tot Maanraket. Vaderlandse geschiedenis voor de hogere klassen der lagere school.
33680: LOCKHART BRUCE ROBIN - Reilly meesterspion
47980: LOCKHORN, JANSSEN, MAARTENS, RENSING - Grondbeginselen der electrotechniek deel 1
57021: LOCKLEY, M.R. - Het waarnemen van vogels. Afb. Vert.
76943: LOCKWOOD, G. - Maak lappen-poppen.
57331: LOCKYER, ROGER / THORN, JOHN / SMITH DAVID - Engeland. De geschiedenis van een wereldrijk. Kaartjes. Aula. Vert.
80108: LODDER, DR. W. - Met Paulus op reis.
91069: LODDER, DR. W. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw.
91106: LODDER, DR. W. - Maria de moeder des Heren.
91107: LODDER, DR. W. - Maria de moeder des Heren.
47765: LODE CANTENS - Jeroen de vliegenvanger
89171: LODEWEGEN, TITIA / KOUTHOOFD, PETER - Een list voor het referendum.
85280: LODEWICK, H.J.M.F. - Literatuur 1940-19Nu. Geschiedenis en bloemlezing.
22038: LODEWICK, H.J.M.F. - Literatuur 1940-19Nu. Geschiedenis en bloemlezing.
36894: LODEWICK, DE MOOR, NIEUWENHUIJZEN - Ik probeer mijn pen, atlas van de Nederlandse letterkunde
76732: LODEWIJK, TOM - Van wildernisse tot bollenstreek.
47924: LODEWIJK MULDER - Handleiding tot de kennis der Algemeene Geschiedenis eerste deel
150005: LODEWIJK ABELLY - Leven van den H. Vincentius A Paulo, stichter en eertse overste van de congregatie der missie en de dochters van liefdadigheid, 3 delen compleet
51217: LODEWIJKS, H. - Het voorsnijden van wild en gevogelte. Afb.
103.128: LODEWIJKS, E. - Fascisme een taaie rakker. AO-boekje 1935.
51336: LODEWYCKX, PROF. DR. A. - Australië Waarheen? 33 Foto's. Terra-Bibliotheek
55501: LODEWYCKX, PROF. DR. A. - Australië waarheen? Kaart; foto's.
99889: LOEBER, ROLF (SAMENSTELLER EN INLEIDING) - Moderne Ierse verhalen.
57808: LOEBER, J. - Het Gooi. Toen en nu. Geïll. (ansichtkaarten)
72539: LOEFF, AN RUTGERS VAN DER / DALENOORD, JENNY (ILLUSTRATIES) - Vlucht Wassalis, Vlucht!
73882: LOEFF-BASENAU, AN RUTGERS VAN DER - Alleen tegen alles. Sluitstuk van een puberteit.
76097: LOEFFEN, JAQUELINE (TEKST) - Groningen @ home. 100 jaar wonen in Groningen.
369-1635: LOEFFLER/LOCHNER - Van huis tot huis. Een boek vol praktische tips om sfeervol te wonen.
90215: LOEN, DR. A.E. - De Geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
98448: LOENEN, PROF.DR. D. - Mens en cultuur van Hellas.
11998: LOERAKKER, A.J. - Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse R.K. Landarbeidersbond Sint Deusdedit. Veertig jaar geschiedenis en een worsteling van een halve eeuw. 1904-1944.
19474: LOERTS / LUCAS / VOGT (FOTO'S) - Nederland - The Netherlands - Die Niederlande - Les Pays-Bas - Holande. Nederland in foto's.
52726: LOESER, NORBERT - Beethoven. Geïll.
2977-4842: LOESER NORBERT - Vivaldi.
82034: LOESJE - Mooi he alles. Loesje.
82945: LOESJE - Soms moet je sneller zijn dan de klos.
83032: LOESJE - Dagboek.
29020: LOESJE - Loesje Scheurkalender 2001.
17548: LOETERS, ALICE - Vrouwen van Nicaragua.
41880: LOETHER J H - Problems of aging, sociological and social psychological perspectives
52909: LOEWENFELD, CLAIRE - Kruiden uit eigen tuin. Prisma-boeken 1475. Ill. Vert.
79192: LOEWY, PETER - Leche-vitrines. Souvenirs de Paris.
79296: LOEWY, PETER - Jüdisches.
79523: LOEWY, PETER - Jüdisches.
4832-5068: LOEY DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. 1. Vormleer.
52914: LOEY, DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. I. Vormleer.
52915: LOEY, DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. II. Klankleer.
59346: LOEY, DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. II. Klankleer.
59345: LOEY, DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. I. Vormleer.
92646: LOF, ED (RED.) / E.A. - Spectrum Jaarboek 1983.
74308: LOFTING, HUGH (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Het postkantoor van Dokter Dolittle.
31092: LOFTING HUGH - Het postkantoor van doctor Dolittle
28479: LOFTS, NORAH - De adem van het leven.
70554: LOFTUS, HARRY - Letts Tour. Southern England; Kent, Surrey and Sussex.
70555: LOFTUS, HARRY - Devon and Cornwall.
9714: LOGAN CHUCK - The price of blood.
37077: LOGAN, IAN - Last glory, great days of the American Railways
20176: LOGGEM, MANUEL VAN - Mozes, de wording van een volk. Roman.
73398: LOGGEM, MANUEL VAN - Het tijdperk der zerken.
77709: LOGGEM, MANUEL VAN - Insecten in plastic.
84458: LOGGEM, MANUEL VAN - Insecten in plastic.
37801: LOGGEM, VAN MANUEL, VEN, VAN DE WIM - Gids voor Egypte
102.430: LOGGEM, MANUEL VAN / REBLING, E. / HODIN, J.P. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 12de jaargang no. 2, 1952. Met o.a.: Engelse toneeldichters. - Agrippina Waganowa en het ballet. - Munch in het Haagse Museum.
2333-2594: LOGGEM MANUEL VAN - Mozes in Egypte. Elsevier pocket E 44.
20573: LOGGER, H.J. - Herwaardering van het oud-zijn. AO-boekje 2172.
20572: LOGGER, H.J. - Herwaardering van het oud-zijn. AO-boekje 2172.
54385: LOGHEM B.I., IR. J.B. VAN - Acoustisch en thermisch bouwen voor de praktijk. Afb.
2635-3840: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Maart 1915.
2632-3839: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Juli 1913.
2633-3843: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. januari 1913. Eerste deel.
2636-3842: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Juni 1915.
2634-3838: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Maart 1913.
2637-3841: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Mei 1915. Tweede deel.
81118: LOGHUM SLATERUS, DR. A.J. VAN / BISSCHOP, MR. W. / E.A. - Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 56/57. 1969 / 1970. Met o.a.: Muntvondst Hapert. - De penningen betreffende het Koninklijk Huis 1949-1970.
55018: LOH, NORBERT - Silvia von Schweden. Eine deutsche Königin. Foto's.
9081: LOHMAN DR. A.H.M. - Vorm en Beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Tekst.
56759: LOHMAN OFM, HAN - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariéns in woord en beeld.
54355: LOHMAN O.F.M., HAN - Nu weten we wat bidden is. Everard Witte, het heilig bruurke van Megen. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
46059: LOHMAN, DR. A.H.M. - Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Geïll.
57973: LOHMAN, DR. A.H.M. - Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Tekst. Ill.
103830: LOHMAN, RUUD - Het huis van het lichaam. Yoga-oefeningen voor het bewustzijn.
38755: LOHMANN, MICHAEL - Wilde bloemen, de complete gids, kenmerken, verspreiding, bloeitijd van bloemen in de natuur
39700: LOHMANN, MICHAEL - Wilde bloemen, de complete gids, kenmerken, verspreiding, bloeitijd van bloemen in de natuur
54117: LOHMEYER, WOLFGANG - Die Hexe. Roman.
91452: LOHNER, MARLENE - Plotseling alleen. Vrouwen na de dood van hun partner.
6016: LOHR LAURA - Door liefde gelouterd.
91100: LOHSE, EDUARD - Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Predigten und Andachten.
60150: LOHUIZEN, G.S. VAN ; TERWEL, W. ; ZANDSTRA, F. - "Epe en Oene 800 jaar. Geïll. Dit boekje is tot stand gekomen m.m.v. de Hist. Ver. ""Ampt Epe"" en wordt uitgegeven t.g.v. het 800 j. bestaan van Epe en Oene.
53412: LOISY, ALFRED - Autour d'un petit livre. (deuxième édition) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
92668: LOKHOFF, JAN - Sportvissen. (cursusboek behorende bij de teleaccursus)
97190: LOKHORST, E. VAN / AAFJES, BERTUS / ACHTERBERG, G. / VASALIS, M. / DENDERMONDE, MAX / E.A. - Novellen en Gedichten.
28248: LOKHORST, EMMY VAN / KELK, C.J. (RED.) - Duizend en één avond. Tweede Reeks. Groot verhalenboek voor den Nederlandsche lezer.
28249: LOKHORST, EMMY VAN / KELK, C.J. (RED.) - Duizend en één avond. Derde Reeks. Groot verhalenboek voor den Nederlandsche lezer.
76700: LOKIN, PROF.MR. J.H.A. / KINGMA, DRS. J. - Groninger civilisten uit de 19e eeuw. - Catalogus van de tentoonstelling ""Honderdvijftig jaar Burgerlijk Recht in Groninjgen"".
60030: LOKIN, J.H.A. & ZWALVE, W.J. - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis. Kaartjes.
22268: LÖKKEN THOMAS OLESEN - Klaus Bjerg en Bodil.
302-4750: LÖKKEN THOMAS OLESEN - Kristine.
54980: LOKMAN, GEA - 'Een handvol foto's"".
15570: LOLKEMA, DRS. JOH. - Triomf en tragiek van de Olympische Spelen 1896 tot heden.
82092: LOLKEMA, DRS. JOH. - Triomf en tragiek van de Olympische Spelen 1896 tot heden. Anecdotes, incidenten, wetenswaardigheden, achtergronden.
79490: LOMASK, MILTON - Het spookhotel. Prisma-juniores J 210.
41875: LOMASK MILTON - The biographer's craft
7370: LOMAX S.P. - Ku Kux Klan. AO-boekje 1132.
50854: LOMAX, ALAN (COMPILED AND EDITED WITH NOTES BY). - The Penguin Book of American Folk Songs.
56328: LOMBAERDE, LE P.J.M. DE - Un Apôtre de nos jours ou La Vie et l' esprit du Tr. R.P. Jean Berthier. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
49769: LOMBERG, ELWIN; NORDHOLT, GERHARD UND RAUHAUS, ALFRED. - Die Evangelische-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland. Beitrage zu ihrer Geschichte und Gegenwart. Ill.
46823: LOMBROSO, C. - Handbuch der Graphologie. Autorisierte Ubersetzung nach dem Italienischen der ersten Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles
89766: LOMMEL, DR. ANDREAS - Vorgeschichte und Naturvolker. Hohlenmalereien, Totems, Schmuck, Masken, Keramik, Waffen.
57251: LOMMEN, E.J.C.M.P. - ""Artificial skin"" . Proefschrift ter verkrijging v/h docotraat in de Geneeskunde a/d R.U. te Groningen. Geïll.
25170: LONDEN, DRS. H. VAN - Leiden en leren leiden. Opstellen over concernorganisatie, decentralisatie en management development.
59687: LONDON, JACK - De vallei van de maan. I. De strijd met het kapitaal.
18248: LONDON, JACK - De Zeewolf.
18134: LONDON, JACK - De Zeewolf.
99733: LONG, ELLEN, G. / STUURMAN-AALBERS, J. / STUURMAN, R. - Kunst- en Antiekveiling 1979. Deel 2. Overzicht met opbrengstprijzen eerste helft 1979 , Survey first half 1979.
92667: LONG, TONY - Sportvissen. Alles over het beste viswater in Europa.
5850: LONG DAVID G. DE - Historic American Buildings.
37614: LONG, J - Het vrolijke boschtooneel
37043: LONG. J WILLIAM - Dierenleven in de wildernis
37615: LONG, J - Leven en sterven der dieren in de wildernis
98112: LONG, WILIAM J. / STOFFEL, CILIA (VERTALING) / COPELAND, CHARLES (ILLUSTRATIES) - Thuis in de wildernis.
37044: LONG. J WILLIAM - Het vroolijke boschtoneel
49446: LONG, WILLIAM J. - Op herten uit. Teekeningen. (vert.)
28000: LONG, A.M. DE - De dolle vaandrig. Boek 1. Roman uit Breero's leven.
73600: LONGFELLOW WADSWORTH HENRY - The Poetical works
30296: LONGFELLOW WADSWORTH HENRY - The Poetical works
97437: LONGFELLOW - The Chandos Classics. The Poetical Works of Longfellow. Including recent poems. (with exlanatory notes, etc.)
53270: LONGFORD, ELIZABETH (COMPILES AND EDITED BY) - Louisa. Lady in waiting. The personal diaries and albums of Louisa, lady in waiting to Queen Victoria and Queen Alexandra. Foto's.
22918: LONGFORD, ELISABETH (TEXT). - The Royal Wedding Album. A Majesty Special. Pictorial record of July 29th 1981.
56455: LONGLEY, DENNIS AND SHAIN, MICHAEL - Dictionary of Information Technology. Second edition.
74055: LONGO, ALESSANDRO - Petit Pieces pour Piano, Op. 8.
51626: LONGSTRETH, T. MORRIS EN VERNON, HENRY - Gerechtigheid in de wildernis. Royal Canadian Mounted Police. Vert.
28616: LÖNNROT, ELIAS / KIRBY, W.F. (TRANSLATED) / GRUNDY, J.B.C. (INTRODUCTION). - Kavela. The land of the heroes. Volume One and Two. Everyman's Library No. 259 and 260.
19439: LÖNS, HERMANN - Grün ist die Heide. Eine Auswahl von 25 der besten Novellen, Jagd-, Tier-, und Naturschilderungen.
86694: LONSAIN, B. / BOSGRA, W.H.. / E.A. - Maandblad Groningen, Eerste Jaargang no. 7, 1918. Met o.a.: Nienoord in zijn strijd over de venen. - Iets van Hendrik Wester geboren in 1752 te Garmerwolde en overleden in 1821 te Oude Pekela.
86704: LONSAIN, B. / TILBUSSCHER, J. / E.A. - Maandblad Groningen, Tweede Jaargang no. 8, 1919. Met o.a.: De Warffumer straatjeugd in de 18e eeuw. - Onrust: Boerdeij van den heer S.E. Woldringh, Kloosterburen.
86709: LONSAIN, B. / DIJKSTRA, J. / E.A. - Maandblad Groningen, Vierde Jaargang no. 4, 1921. Met o.a.: Het turfmenners- en het turfstouwers- golde te Groningen. - De Sin Jansstraat. - De aole dokter.
41944: LOO VAN DE, STAAY VAN DER - Toetslijst voor signering van Rorschach antwoorden
98765: LOO, TESSA DE - De meisjes van de suikerfabriek. Verhalen.
16083: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone. Deel 1: dicht bij huis.
35251: LOO TE H, BEWERKING - De mooiste mythen en sagen uit China
17008: LOOF, B.H. - Engels onderweg. Prisma pocket 828.
80479: LOOFS, FRIEDRICH - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. Vierte, völlig umgearbeitete Auflage.
22232: LOOI, MINUS VAN - Koolputtersvolk.
42686: LOOI VAN MINUS - De bastiaensen
53221: LOOIJAARDS, S.J., H. - De brand te Rome onder Nero. Vert. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.) [Geloof en Wetenschap - Serie III. No. 4]
19008: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
49765: LOOIJEN, ARNOUD; HAAR, GERDA VAN DE E.A. - Waarover wil je dat ik schrijf? Voor Andries Zoutendijk. Felicitatiebundel.
24904: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel… Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
91338: LOOIJENGA, K.J - Jeugdherinners van ''n Muntendammer Kouvreter
91317: LOOIJENGA, KLAAS J. - Snorrepieperij.
14701: LOOMAN, HERMAN - Krijndert Sirks lange leven.
6485: LOOMAN J.H. - Olympische Winterspelen. AO-boekje 596.
59773: LOOMAN, H.J. - Wij en het water. De strijd der lage landen tegen de erfvijand het water in het verleden, het heden en de toekomst. Geïll. (Elseviers Educatieve Jeugdboeken).
24034: LOOMAN, H.J. / BAUER, C. - Elisabeth II in Nederland, 24-27 maart 1958.
104338: LOOMAN, H.J. (TEKST) / HENSTRA, FRISO (ILLUSTRATIES) - Wij en het water. De strijd der Lage Landen tegen de erfvijand het water in het verleden, het heden en de toekomst.
B4602: LOOMEIJER, DR. FRITS - Bedrijvig Groningen. Ontwikkeling van een ondernemend gewest.
76171: LOOMEIJER, DR. FRITS - Bedrijvig Groningen. Ontwikkeling van een ondernemend gewest.
99674: LOOMEIJER, DRS. F.R. / DRAGT, DRS. G.I.W. / E.A. - Musea rondom de Zuiderzee. Het Peperhuis 1985.
7770: LOON / ROOIJERS / BERTIN / MEDE / TENG - Het Griezelgenootschap. Een middernachtelijke gegravenisstoet.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/29