Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
81100: LENNEP, D.F.W. - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
95687: LENNEP, MR. J. VAN - De gedichten van den schoolmeester. (Verbeterde uitgave)
48975: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Onze voorouders. I. Ill.
51424: LENNEP. MR. J. VAN - De Roos van Dekama. Met photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen.
48976: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Onze voorouders. I. Ill.
48977: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Onze voorouders II. Ill.
59465: LENNEP, MR. J. VAN - Elizabeth Musch. Met illustratiën van W. de Famars Testas. I.
59466: LENNEP, MR. J. VAN - Elizabeth Musch. Met illustratiën van W. de Famars Testas. II.
37379: LENNEP, VAN HENRIETTE - De muziek der volkeren
29955: LENNEP, MR. J. VAN - Treur- en blijspelen. Deel 1 en 2 in één band.
58027: LENNEP, JHR. DRS. H.S. VAN. (VZ. BESTUUR) E.A. - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau. Deel 49. 1995. Ill.
59464: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. V.
48974: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Novellen. II. Ill.
52073: LENNEP, MR. J. VAN - De gedichten van den schoolmeester. Verbeterde uitgave.
59460: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. I.
59461: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. II.
74778: LENNEP, MR. J. VAN - De Pleegzoon.
23079: LENNEP, MR. J. VAN - Novellen.
71235: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders III: De Koorknaap - De Hunenborg. Romantische werken deel XI.
71233: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders I: Alwart - Brinio. Romantische werken deel IX.
59462: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. III.
89074: LENNEP, MR. J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Tweede Afdeling: Van de Vereeniging der Nederlanden onder Karel V tot aan den Munsterschen Vrede.
94940: LENNEP, JHR. O. VAN - Gedenkboek - Trou moet blycken. Beknopte geschiedenis van - Trou Moet Blycken. 1503-1922.
51697: LENNEP, JACOB VAN - De avonturen van Ferdinand Huyck. Met de oorspronkelijke tekeningen van David Bles.
59463: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Pamars Testas. IV.
89026: LENNEP, MR. J. VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Vierde afdeling. Van de dood van Prins Willem IV tot aan de troonsbeklimming van Koning Willem III.
71234: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders II: Charietto - De Saxische wezens - De Friezen te Rome. Romantische werken deel X.
70809: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders V. Romantische werken deel 13.
14902: LENNEP, MR. J. VAN - De gedichten van den schoolmeester.
48973: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische werken. Novellen. I. Ill.
22093: LENNEP, MR. J. VAN - De Roos van Dekama.
27115: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders. Deel III. De Bedevaartgangers, De Reisgenooten.
27117: LENNEP, MR. J. VAN - Novellen.
27971: LENNEP, GIED (SAMENSTELLER) - Gooise verhalen. Een bonte verzameling over ""het lieve leven"" in Het Gooi.
53346: LENNERZ S.I., HENRICUS - De Obligatione catholicorum perseverandi in fide. Documenta concilii Vaticani. (Textus et Documenta.) (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
5168-3320: LENOTRE G. - La File de Louis de 16. Mémoires et souvenirs sur la Revolution et L'Empire.
98099: LENOTRE, G. - En suivant L'Empereur. Autres croquis de l'Europee.
31039: LENS J. - Barto, De Drapeniersleering. Een verhaal uit den bloeitijd der Leidsche Lakenindustrie.
59767: LENSELINK, J. - Moderne bewapening in kort bestek. Tekeningen.
33091: LENSELINK J - Vuurwapens van 1840 tot heden
56333: LENSVELD, JIM - Harley-Davidson. De Amerikaanse legende. Foto's.
99097: LENT, P. VAN - Recueil de fabels de la Fontaine, de Florian et d'autres auteurs.
55036: LENTDECKER, LOUIS DE - Prins Karel.
B4805: LENTING, J.J. / GANGELEN, H. VAN / WESTING, H. VAN - Schans op de Grens. Bourtanger bodemvondsten 1580-1850.
79809: LENTING, J. / E.A. - De taken verdeeld... GSEV Reeks 21.
9175: LENTJES W.A.J. - De Trans-Amazoneweg. AO-boekje 1505.
25762: LENTJES, W.A.J. - De trans-amazoneweg. AO-boekje 1505.
78957: LENTZ, FREYA E. - Macramé knoopsels. Met speelse en praktische voorbeelden.
85103: LENTZ, MISCHA - De korte liefde en de lange vriendschap.
71810: LENZ, J.M.R. - Der Hofmeister.
71809: LENZ, J.M.R. - Der Hofmeister.
71767: LENZ, SIEGFRIED - Brot und Spiele.
71768: LENZ, SIEGFRIED - Brot und Spiele.
85438: LENZ, MAX - Geschichte Bismarcks.
31895: LENZ J.M.R - Die Soldaten
41478: LEO DE DIEGO, DIEKSTRA R.F.W - Depression and suicide in late life
57048: LEON, JULES - Handboek voor de parfumerie en kosmetiek. Afb.
48338: LEON POLIAKOW, JOZEF WULF - Het derde rijk en de Joden, documenten en getuigenissen, met foto's
18443: LEONARD, ELMORE - Motel.
10826: LEONARD LEO / JÄGERSBERG - Rüssel in Komikland.
106464: LEONARD, EF - Het Koninkrijk der Kikkeren is nabij.
57527: LEONARD, JONATHAN NORTON EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Het oude Amerika. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
84374: LEONARD, PETER - Sociologie en maatschappelijk werk. Mens en medemens, aspecten der sociale werkelijkheid 88.
77211: LEONARD, ELMORE - Mitchell.
47817: LEONARD HUIZINGA - De dichter vaart tuschen twee stormen
57524: LEONARD, JONATHAN NORTON EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Het oude Japan. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
54736: LEONE, DIANA - Das große Buch vom Quilten. Deutsche Ausgabe des ''New Sampler Quilt'' aus dem Amerikanischen von Susanne Mollien. Afb.
96002: LEONHARDI, DR. ARNOLD / WELSH, BRIAN W.W. - Grammaticaal Woordenboek Engels.
11955: LEOPOLD, JOH. M. - Hochdeutsche Sprachschule für Niederländer.
103930: LEOPOLD / GRIMM - Van het Toovervischje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd door Leopold.
56447: LEOPOLD, L. / BRANDSMA, DR. W.L. - Nederlandse schrijvers en schrijfsters. Proeven uit hun werken met beknopte biografieën en portretten. Eerste deel.
71177: LEOPOLD, H.M. / HAAR, DRS. J.G.A. VAN DER - Beknopt overzicht van de spraakkunst bij het Hoogduitsch.
89752: LEOPOLD, ROB - Ruimte. De illustraties zijn van Ans Leopold, de kiemkrachtige van Rieteke Verel. Er zijn drie zakjes levend zaad van Cruydt-Hoeck Groningen.
47413: LEOPOLD VERMEIREN - Kabouter Kriek en kabouter Peer kermis in kabouterland, met tekeningen van Carol Vogus
25584: LEOPOLD, L. - Nederlandse schrijvers en schrijfsters. Deel 1.
150133: LEOTOING D'ANJONY, HENRY DE - Le chateau d'Anjony au pays des montagnes d'Auvergne.
56729: LÉPICIER, KARDINAAL A. - De onzichtbare wereld. Opnieuw bewerkt. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56728: LÉPICIER, O.S.M., FR. ALEXIUS - De ongeziene wereld. Eene uiteenzetting van de leer der katholieke Theologie in betrekking tot het moderne spiritisme. Voor Nederland bewerkt. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
19944: LEPPICH, JOHANNES. - Tussen asfalt en beton. Straatpreken en realistische meditaties.
82110: LEPPIEN, JÖRN-PETER - Das waren keine Menschen mehr. Aus der Chronik der Kirchengemeinde - Pastor Johannes Meyer über das Konzentrationslager Ladelund 1944. Eine quellenkritische Studie.
72560: LEPROHON, PIERRE (TEXT) - Farbiges Paris.
72791: LEPROHON, PIERRE (TEXT) - Venetie en omgeving.
34829: LEPROHON PIERRE - Bretagne
55119: LERCHER S.J., LUDOVICO; SCHLAGENHAUFEN S.J., F. - "Institutiones theologiae dogmaticae. In usum scholarum. Vol. I: De vera religione; de ecclesia Christi; de traditione et Scriptura. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55120: LERCHER S.J., LUDOVICO - Institutiones theologiae dogmaticae. In usum scholarum. Vol. II: De Deo Uno et Trino; De Deo creante et elevante. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54251: LERK, DR. IR. C.F. - Quo vadis. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de farmaceutische technologie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
41380: LERNER M, BUSCH ROSSNAGEL N.A - Individuals as producer of their development, a life span perspective
27503: LERNER, LEONARD - Het wonder van Springhill.
102.463: LEROY, MICHEL - Moderne und Rustikale Kamine.
79324: LEROY, J.T. - Sarah.
57144: LERSCH, PHILIPP - Algemene psychologie. Aula - Boeken 256. Vert.
55343: LÉRY, S.J., LOUIS CHAUSSEGROS DE - Le Privilège de la Foi. Fasciculus III. Studia colegii maximi immaculatae condeptionis.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53438: LESÊTRE, H. - Wegwijzer door het Evangelie. Vertaald door een R.K. priester. Historische en Kritische Inleiding ten dienste der Lezers van het Heilig Evangelie. Afb. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
42300: LESHAN EDA - The wonderful crisis of middle age
150014: LESLIE FREWIN - the legends of Rob Roy
50172: LESLIE WYNDHAM - Jezebel de verdorvene
47892: LESOURD PAUL - Kardinaal Mindszenty
54931: LESSII, S.J., LEON. - Opuscula. I. De Perfectionibus. Moribusque Divinis. Libri XIV. Editio nova, novis curis emendata. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
71805: LESSING, G.E. - Miss Sara Sampson.
4225-4539: LESSING G.E. - Minna von Barnhelm. oder. Das soldatenglück. Ein lustspiel in fünf aufzügen.
4391-488: LESSING - Minna von Barnhelm
4403-496: LESSING - Minna von Barnhelm
55198: LESSING, G.E. - Minna von Barnhelm. Oder Das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen.
71743: LESSING, G.E. - Minna von Barnhelm und andere Lustspiele: Der junge Gelehrte - Die Juden - Uber das Lustspiel Die Juden - Der Misogyn - Minna von Barnhelm, oder das Soldatengluck - Zu Leben und Werk, Zeittafel.
3241-42: LESSING - Lessings Werke in sechhs banden.
83190: LESSOF, M.H. - Clinical Reactions to Food.
17067: LESTER, JULIUS - Op zoek naar een nieuw land. Geschiedenis als subjectieve ervaring.
91335: LESTERHUIS-REININGA, GRE / LESTERHUIS, MENNO (ILLUSTRATIES) - Madeliefjes Plukken.
8206: LESTRIEUX ELISABETH - Plant Gezondheid. De natuur als apotheek.
7234: LESTRIEUX / E.A. - Groenboek. Een ideeenboek boordevol plantplezier.
52638: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Maak het met droogbloemen. Originele schikkingen met gedroogde materialen. Geïll. (Groen Boekerij)
73735: LESTRIEUX, EISABETH - Tuin Dagboek.
10793: LESTRIEUX ELISABETH - Kruidenplanten in pot en tuin.
41109: LET VAN DER TAMME REDACTIE - Nederlandse club van correspondentiedammers, mededelingsblad, dammen
41110: LET VAN DER TAMME REDACTIE - Nederlandse club van correspondentiedammers, mededelingsblad, dammen
41108: LET VAN DER TAMME REDACTIE - Nederlandse club van correspondentiedammers, mededelingsblad, dammen
41111: LET VAN DER TAMME REDACTIE - Nederlandse club van correspondentiedammers, mededelingsblad, dammen
53400: LETOUSEY, ANDRÉ - l' Evangile. Règle de vie. Le sens chrétien formé par l'étude des Textes. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
99339: LETTENGA, M.S. - Case carosvan.
54999: LETTERIE, DR. J.W. - Over machtsonderzoek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de politicologie, met nadruk op methoden en technieken, en met inbegrip van mathematische politicologie, a/d/ K.U. van Nijmegen op vrijdag 5 okt. 1979. (Afkomstig
50735: LETZER, J.H. EN BOUMAN, LEON.C. - Praktische Muziek-opgaven met voorbereidende schrijfoefeningen, t.d.v. Normaal-, Kweek- en Muziekscholen.
59958: LEUNEN, P. VAN (BESCHRIJVENDE TEKST) - Hoe werkt ... Scheepvaart. Geïll.
98525: LEUPEN, IR. F.F. / HANEVELD, G.T. / ROETHOF, MR.DR. H.J. / E.A. - Schakels. Jaargang 1966, S62/NA 45. Suriname en de Nederlandse Antillen. Landbouw en veeteelt. Met oa.: Landbouwmogelijkheden op de Benedenwindse eilanden. – De aloecultuur in de Nederlandse Antillen. – Landbouw en veeteelt in Suriname.
95168: LEUR, CORN. M. DE - Het Lucasbolwerk. (Lucas-Bolwerk). Overdruk uit: Jaarboekje van Oud-Utrecht 1939.
48121: LEURS, STAN - Geschiedenis der Bouwkunst in Vlaanderen van de 10e tot het einde der 18e eeuw. Foto's.
B4828: LEUSINK, JANE - Mos en gladde paadjes. Gedichten.
46252: LEUTSCHER, I.J. E.A. - Schapen scheren. Feest in Laren. 2 juli 1955. Geïll.
86076: LEUTSCHER, I.J. / SILLEVIS, W. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 22. Nr. 6. Met o.a.: Luurt Kregel. - Het scholingstoernee voor het Provinciaal Drents Rederijkers Verbond. - Commissie Es onderzoek.
86426: LEUTSCHER, I.J. / BORGESIUS, J.W. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 11. Met o.a.: Van stro tot bijenkorf. - Namen van Drentse percelen. - Een Drentse scheper.
86093: LEUTSCHER, I.J. / BORGESIUS, J.W. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 11. Met o.a.: Van stro tot bijenkorf. - Namen van Drentse percelen. - Een Drentse scheper.
40905: LEUWEN, VAN J - Provinciale Bibliotheek van Friesland nieuwe calalogus tweede gedeelte, rechtsgeleerdheid, kunsten en wetenschappen, fraaije letteren en geschiedenis
16679: LEV, YIGAL - s'Nachts wordt elke steen een wolf.
99254: LEVELS, MARLIES (AUTEUR) / GUDMUNDSSON, SIGURDUR - Sigurdur Gudmundsson.
48731: LEVER, DR. J. - Creatie en evolutie. Ill.
36169: LEVER, J - Waar blijven we? Een bioloog over de wording van de aardse werelijkheid
52602: LEVER, DR. A.J. (DIRECTEUR) - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 50. 1996. Afb.
97387: LEVER, PROF.DR. J. - Waar blijven we? Een bioloog over de wording van deze aardse werkelijkheid.
102.787: LEVER, PROF.DR. J. - Levensresten uit vervlogen tijden (Latimeria en Malania). AO-boekje 450.
52489: LEVERENZ-VAVRA, HILDE - Beyer's Leerboek der Naaikunst. Een uitgebreide leergang voor beginners, een practisch handboek voor geoefenden met 280 foto's en 200 teekeningen. Vert. (Losse bijlage).
82268: LEVERINK, RENÉ / BORN, LEO / E.A. - Democratie - Koningschap - Burgerschap. Een inspiratiebron voor creatief onderwijs aan 10- tot 15-jarigen.
28648: LÉVI, JEAN - Tj'in, de eerste keizer van China.
41240: LEVI PRIMO - Stories en essays, the mirror maker
5809-5286: LEVI-SRAUSS / VAISSE / FOUCART / E.A. - Le Dedat. Histoire. Politique. Societe. Numero 10. mars 1981.
55110: LEVIE S.J., JEAN - Sous les yeux de l' incroyant. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
44056: LEVIE VICTOR SAMENGESTELD - De verborgen camera, Zuid Afrikaanse fotografie aan de censuur ontkomen
85881: LEVIE, DR. S.H. (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 24. Met o.a.: Op de bodem van de Lijnbaansgracht. - Van logement tot hotel.
47057: LEVIEN, JACK EN LORD, JOHN - De Tweede Wereldoorlog.1. Het boek waarop de televisiefilm 'V for Victory' is gebaseerd. Prisma. Geïll.
96419: LEVIGNE, HUB. (ILLUSTRATIES) / GRIENDT, THIJS VAN DE (TEKST) - Het Prentenboek van Jezus' Leven.
78977: LEVIN, IRA / HOOG, ELSE (VERTALING). - Rosemary's Baby.
46685: LEVIN, MEYER - Kinderen van Sion. Kaartje
105529: LEVIN, IRA - Rosemary's baby. Zwarte beertjes 1483.
105530: LEVIN, IRA - De jongens uit Brazilie. Zwarte beertjes 1796.
105531: LEVIN, IRA - Kus me en sterf.
14576: LEVIN, BERNARD - In these times.
41653: LEVIN SIDNEY, KAHANA J.R - Psychodynamic studies on aging, creativity, reminisching, and dying
57274: LEVIN, RICHARD I. EN RUBIN, DAVID S. - Statistics for Management.
71347: LEVIN, IRA - Silver.
93748: LEVINE, PAUL - Vuil Spel.
61043: LEVINE, LEE I. (EDITED BY) - Ancient synagogues revealed. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
93776: LEVINE, PAUL - Zonder genade.
85855: LEVINE, ISAAC DON - De moord op Trotski. Prisma pocket 751.
6364: LEVINSON DR. H.C. - Hoe staat de kans? Waarschijnlijkheidsrekening. AO-boekje 502.
70960: LEVRON, JAQUES - Les courtisans.
33507: LEVY BERNARD-HENRI - De duivel in het hoofd, het gelaat van een eeuw
42189: LEVY RENE - Der lebenslauf als statusbiographie
72316: LEVY-WILLARD, ANNETTE - Jane zoekt Tarzan.
102.114: LEVY, DR. J. / MUNROE, DR. R. / GROEN-VAN BEVERWIJK, ZENUWARTS M. (BEWERKING) - Het volwassen huwelijk.
4352-423: LEVY ARTHUR - Napoleon intime
36887: LEVY, ALAN - Treasures of the Vatican collections
3489-1289: LEWIN HUGH - Bandiet. Zeven jaar in een Zuidafrikaanse gevangenis.
14820: LEWIS, G.H. - Goethes Leben und Werke.
22146: LEWIS, HILDA - Wolven in Hermelijn.
38979: LEWIS, B, R - De geschiedenis en de cultuur van de Azteken
21750: LEWIS, SINCLAIR / PAULS, J.H. (VERTALING). - Ann Vickers.
5990: LEWIS MAYNAH - De weg naar morgen.
54696: LEWIS, FELICITY - Zelf merklappen maken. Afb. Vert.
101.627: LEWIS, ANDY / WILDE, FRANK / A.O. - Newsletter of the British Association of RC Soarers. Number 38 November 1982. With: Montana P.80 . – All wing antics.
97764: LEWIS, G.J. - Rural Communities.
74374: LEWIS, SINCLAIR - World So Wide.
42379: LEWIS R.W.B - The Jameses, a family narrative
97211: LEWIS, EDWARD V. / O'BRIEN, ROBERT - Scheepvaart.
29858: LEWIS, BRENDA RALPH - De geschiedenis en de cultuur van de Azteken.
18267: LEWIS, SINCLAIR - De hoofdstraat. De geschiedenis van Carol Kennicott.
54398: LEWIS, PH. D. HARRY F. (EDITED BY) - Laboratory Planning for Chemistry and Chemical Engineering. Afb.
16787: LEWIS, HILDA - Ik, Jacoba.
47438: LEWIS WALLACE - Ben Hur met platen
27923: LEWIS, EDWARD V. / O'BRIEN, ROBERT - Scheepvaart. Kleine Wetenschapserie.
61152: LEWY, GUENTER - De Rooms-Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland. Geïll. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
79045: LEY, GERD DE - Geld moet rollen. Meer dan 500 onbetaalbare moppen en uitspraken over het slijk der aarde.
34711: LEY W - De polen, Parool/Life natuurserie
46039: LEY, GERD DE (VERZAMELD DOOR) - Eeuwig duurt het langst. Varianten op spreekwoorden en zegswijzen. Tekeningen.
57724: LEY, VAN DER - Dagboek voor mijn zoon Tjalling Siebrandus van der Ley. Geboren 19 maart 1926. Aanvang 9 augustus 1929. Handgeschreven en gebonden.
1593-2411: LEY WILLY - De Polen. Parool/Life natuurserie
44579: LEYDEN, EIBERGEN, BUTTER, OBDEIJN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVlll No.3, Mei 1941
44582: LEYDEN, REGELINK, VINK, RAPTSCHINSKY - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVlll, No. 5
59343: LEYDESDORFF, LOET E.A. - Philips en de wetenschap. SUA.
55692: LEYENDEKKERS, MR. O. - Wereldeconomie. Gisteren en morgen. Verkenningen No. 7. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
74733: LEYMARIE, JEAN - Les dessins de Degas. Premiere Volume de la Bibliotheque Aldine des Arts.
51684: LEYS, DRS. J.A.M. EN BERG, J. VAN DEN (RED.) - Het AZU gezien. Een foto-impressie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht a/d Catharijnesingel.
82016: LEYS, HERMAN - Iets van warmte.
55246: LEYTS, BAREND; BALFOORT, BRIGITTE; WIJNGAERT, MARK VAN DEN - Kroonprins Filip. Foto's.
55334: LHANDE, S.J., PIERRE - Les Pauvres dans l' Evangile. Radio-Sermons 1929. l'Evangile pas-dessus les toits. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54714: LHOTE, GILLES - Startrucks. 's Werelds mooiste trucks en opvallendste truckers. Foto's. Vert.
31927: LI-TAI-PO - Chinesicshe gedichtetei 1 und 2
79056: LI WU, DR. TCM - Massage mit dem ChiMax. Entspannung und Stressabbau.
31938: LI MIROK - Japanische dichtung
74943: LIAGRE BOHL, HERMAN DE - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
81030: LIAT, KWEE SWAN - Bibliography of Humanism.
19656: LIBELLE (RED.) - Geschiedenis van een huwelijk. 40 jaar geleden zei een prinses ""ja"" tegen haar prins. Juliana en Bernhard.
55024: LIBERT-VANDENHOVE, LOUISE-MARIE - Filip & Mathilde van België. Foto's.
102.095: LIBOSAN (VERTALING) / PROF. IRENAUS EILB-EIBESFELDT (INTERVIEW) - Het dierengedrag.
93656: LIC. GOTTLOB SPORRI - das Evangelium nach Johannes. I. Teil: Kapitel 1-11.
5608-4480: LICHNER HEINRICH - Heinrich Lichner's. Transcriptionen beliebter Lieder und Gesänge für pianoforte. Op. 269.
79125: LICHNOWSKY, R. V. / MAYER, E. V. - Des Fürstlichen Hochstiftes Olmütz Münzen und Medaillen, 1873. Photomechanischer Nachdruck.
35281: LICHTE VAN DER J.H - Toen het kerstmis werd
8063: LICHTENVELDT HENK - Sport als business. AO-boekje 1324.
8062: LICHTENVELDT HENK - Sport als business. AO-boekje 1324.
95924: LICHTVELD, LOU / POLLMANN, DR. JOP / E.A. - Primitieve muziek, volkslied en -dans, kerkmuziek; Deel I. Leven en Werken maandblad der R.V.U. Radio=Volksuniversiteit Holland 4e jaargang No. 1.
80684: LIDOVE, MARCEL - Les Vendéens De 93.
28495: LIEB, FRITZ - Rusland onderweg.
37258: LIEB, FRITZ - Rusland onderweg, de russische mens tussen christendom en communisme
55242: LIEBAERS, HERMAN. - Koning Boudewijn in spiegelbeeld. Getuigenis van een grootmaarschalk. Afb.
72347: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Gebroken spiegels.
72348: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Sanne Jorna, de keuze.
92385: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Dat gevoel van thuis.
16029: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Verbroken belofte.
499-4727: LIEBEEK-HOVING IETJE - Het andere kind.
9762: LIEBERMAN HERBERT - Night call from a distant zone.
42304: LIEBERMAN MORTON A, TOBIN SHELDON S - The experience of old age, stress, coping and survival
54652: LIEBERMANN, FR. LEOP. BRUN. - Institutiones Theologicae. Tomus I. Complectens prolegomena nec non theologiam dogmaticam generalem. Editio decima EN Tomus II. (in één band) Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
86571: LIEBIG, DR. PAUL / U.A. - Westfälischer Heimatkalender 1981, Jahrgang 35. Mit u.a.: Das kurkölnische Sauerland im Wandel der Geschichte. - Die Witwe Niermann und der Kurfürst Heinrich Dörries.
90095: LIEBURG, M.J. - Het Sophia Kinderziekenhuis 1863-1975.
31378: LIEBURG VAN M.J - Collegialiteit moet hier ons wachtwoord zijn
57630: LIEBURG, PROF. DR. M.J. - In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst. 1849-1999. Foto's.
47268: DR. M.J. VAN LIEBURG - Een nuttig en ten sterkste verlangd wordend hospitaal, de geschiedenis van het Academisch ziekenhuis Utrecht 1817-1992, met foto's
92362: LIECKFELD, CLAUS-PETER (CHEFREDAKTION) - Naturerbe Europa. Alte Welt - Neue Chancen.
99634: LIECKFELD, CLAUS PETER / NIEUWENHOVEN, DR. P. VAN / DIJK, JAAP VAN - Elementen van ons bestaan. Aarde - Water - Vuur - Lucht.
72756: LIECKFELD, CLAUS-PETER (RED.) / SIELHAGEN, WOLFGANG / E.A. - Grote Rivieren. Levensaderen van ons bestaan.
57168: LIEDMEIER, JEANNE (VERZAMELD, VERTAALD EN INGELEID DOOR) - Moderne Russische Verhalen
78578: LIEDMEIER, JEANNE (SAMENSTELLER) - Moderne Russische Verhalen. Prisma pocket 319.
96483: LIEDTKE, DR. HANS JURGEN / VOLPERS, WOLFGANG / U.A. - Gioacchino Rossini 1792-1868. Der Barbier von Sevilla, Urauffuhrung: rom 1816.
103796: LIEDTKE, MAX - Pestalozzi.
32021: LIEFDE DE J.L.F. - De oudste, oorspronkelijk verhaal
87944: LIEFDE, L.DE / GERBRANDY, S. / E.A. - Beroep: predikant. Een uitgave ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig jubileum van de Bond van Nederlandse Predikanten.
8787: LIEFFERING J. - Alle water nog geen drinkwater. AO-boekje 1420.
102.928: LIEFFERING, J. - Alle water nog geen drinkwater. AO-boekje 1420.
35129: LIEFRINK J - Landen van europa
90753: LIEFTINCK, DR. J.W. - Een Pinksterbede.
98129: LIEFTONG, PROF. - Berekening van Vruchtbare en Onvruchtbare dagen in het Huwelijk.
61513: LIEMAN, BAUKJE - Exit. Het vluchtverhaal van Ibro Mensuri. ""Ik vluchtte uit Bosnië"". Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
72059: LIEMT OSB, CLARA VAN / STULEMEIJER OSB, MARGRIET - Gastrvrijheid in het Oude en het Nieuwe Testament.
44434: LIEPMAN HEINZ - Mysterieuze misdaden
15278: LIER, BAS VAN - Voor een ander zingt-ie.
43322: LIER VAN BAS - Voor een ander zingt ie, geluk en ongeluk
73256: LIER, DR. A.H.H. VAN - Spanje, land van tegenstellingen.
61268: LIER, PIETER VAN / PUTTEN, HENK VAN/ SCHOLTE, JAN E.A. - De weg opnieuw. Van horen zeggen. Lesmethode voor het godsdienstonderwijs in de klassen 1 t/m 4 van mavo, havo en vwo. Docentenhandleiding deel 4. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61449: LIER, J. VAN; THEWESSEN, DRS. J.W.M. (EINDRED.) - Labyrint. Levensbeschouwing in de basisvorming. Handleiding, deel 3. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61448: LIER, J. VAN; BRUIJN, DR. H DE; REUVER, DR. G.J DE ; VERVAECKE, DRS. S. (EINDRED.) - Labyrint. Levensbeschouwing in de basisvorming. Handleiding, deel 2. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61445: LIER, J. VAN; BRUIJN, DRS. H. DE; REUVER, DR. B.; VERVAECKE, DRS. S. (EINDRED.) - Labyrint. Levensbeschouwing in de basisvorming. Deel 2. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61446: LIER, J. VAN; THEWESSEN, DRS. J.W.M. (EINDRED.) - Labyrint. Levensbeschouwing in de basisvorming. Deel 3. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61447: LIER, J. VAN; BRUIJN, DR. H DE; REUVER, DR. G.J DE ; VERVAECKE, DRS. S. (EINDRED.) - Labyrint. Levensbeschouwing in de basisvorming. Handleiding, deel 1. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61444: LIER, J. VAN; BRUIJN, DRS. H. DE; REUVER, DR. B.; VERVAECKE, DRS. S. (EINDRED.) - Labyrint. Levensbeschouwing in de basisvorming. Deel 1. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
86808: LIERE, FRANS VAN / BOER, W.H. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Vierde jaargang nr. 3. September 1987. Met o.a.: Het hoogaltaar in de St. Jozefkerk te Groningen. - De avondmaalsbeker van Nuis. - Een nieuwe wijzer voor de ""Olle Witte"".
82273: LIERE, MARTI J. VAN - Coping with household food insecurity: A longitudinal and seasonal study among the otammari in North-Western Benin. Proefschrift.
74373: LIEROP, DRS. C.R.M. - Uw huis verstandig bewoond. Vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO.
45708: LIES LAND - Meester-schaker. (gedichten); gesigneerd.
B4263: LIESBETH CAVE / ANNEKE VAN DER LAAN / ERIK RAVEN / E.A. - Suikerpoezie (Suiker poezie).
45829: LIESBETH LEMS - Twee jongens vechten het uit. Geïll.
24087: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - De stamboom van een museum. Deel 2: Van slagveld naar vredesteken.
6367: LIESHOUT G.VAN - De provincie telt mee! AO-boekje 505.
6368: LIESHOUT G.VAN - De provincie telt mee! AO-boekje 505.
452-2115: LIET / KOK / VERMEULEN - Onderweg in Nederland en Belgie. Het meest complete reisboek voor de Benelux. Kaarten, plattegronden, pretparken, monumenten, folklore, evenementen, routes en natuurgebieden.
27927: LIETAERT PEERBOLTE, MR. E. - De zwarte kant van Nederland. Hoe Nederlanders frauderen en belasting ontduiken.
84379: LIETEN, KRISTOFFEL / PLUIJMS, JAN (RED.) - India, wie betaald de rekening? Industrialisering sinds de Onafhankelijkheid.
91110: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche. Band 1: Die Anfange. - Band 2: Ecclesia Catholica. - Band 3: Die Reichskirche bis tode Julians.
60814: LIEUWES, LEONA / METZ, HANNEKE - Tussen geloof en aarzeling. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36488: LIEVAART, I. - Gekozen.
14350: LIEVAART, I. - Gekozen.
36151: LIEVAART, INGE - Nieuwe kindergebeden
14530: LIEVART / BEENTJES / E.A. - Playhouse in Amsterdam. Catalogue. Results international idea competition for architects and others 1987.
41022: LIEVE W.H, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
96219: LIEVE, H. (FOTO'S) / E.A. - Utrecht. (Fotoboek)
50762: LIEVE, H.L. EN STEEGE, K.R. TER (HERV. PREDIKANTEN). - Predikant achter Prikkeldraad.
51466: LIEVENSE, MEJ. W. E.A. - Van onwillige kanaries, fluitende klokken en een pierement. Foto's. Beknopt historisch overzicht van de mechanische muziekinstrumenten. Uitg. Philips Ontspanningscentrum t.g.v. de tentoonstelling 'Van Speeldoos tot Cassettofoon'' in Galerie De Zonnewijzer
16977: LIEWES, DINA - De Calorieengids. Meer zicht op uw gewicht.
61188: RED. ""LIFE' - De grote godsdiensten der wereld. 100 ill. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
42366: LIFTON ROBERT JAY, OLSON ERIC - Explorations in psychohistory
58994: LIGGETT, JOHN - Het gezicht. Afb. Vert.
5027-2844: LIGT B. DE - De Wedergeboorte van Maria.
72265: LIGTERINK, HENK - Helmer Bloemkamp.
31481: LIGTHART / SCHEEPSTRA / JETSES C. - Pim en Mien. eerste stukje.
36813: LIGTHART / SCHEEPSTRA / JETSES C. - Pim en Mien. eerste stukje.
51032: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien. Voorloper van ''Nog bij Moeder''. Derde deeltje. Nieuwe uitgave. Geïll. (nieuw)
104259: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / EISING, M. (BEWERKING) / JETSES, C. (ILLUSTRATIES). - Ot en Sien. Deeltje 2.
53330: LIGTHART S.J.; C.J. - "Sint Agnes. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
103337: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / JETSES, C. (ILLUSTRATIES) - Het Boek van Pim en Mien. In vier deeltjes.
103339: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / JETSES, C. (ILLUSTRATIES) - Dicht bij huis.
104261: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / EISING, M. (BEWERKING) / JETSES, C. (ILLUSTRATIES). - Ot en Sien. Deeltje 4.
54895: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen. Foto. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54877: LIGTHART, JAN - Verspreide opstellen. Twee bundels. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
50916: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien. (Voorloper van ''Nog bij Moeder''.) Nieuw geïll. Eerste deeltje. Nieuwe uitgave. Verzorgd door Gilles van Hees.
31480: LIGTHART / SCHEEPSTRA / JETSES C. - Pim en Mien. 3de stukje.
50917: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien. (Voorloper van ''Nog bij Moeder''.) Nieuw geïll. Tweede deeltje. Nieuwe uitgave. Verzorgd door Gilles van Hees.
59642: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - Blond en Bruin. Eerste stukje. Geïll.
95713: LIGTHART / SCHEEPSTRA / C. JETSES EN W.K. DE BRUIN (ILLUSTRATIES). - De Wereld in! Eerste stukje.
150121: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. / C. JETSES (ILLUSTRATIES) - Pim en Mien. Tweede deelttje. Verzorgd door E.A. Alderts.
104260: LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / EISING, M. (BEWERKING) / JETSES, C. (ILLUSTRATIES). - Ot en Sien. Deeltje 3.
51132: LIGTHART, JAN - In Zweden
53234: LIGUORI, ALPHONS MARIA VON - Handbuch für Priester, nach einer getreuen Uebersetzung besonderer Abhandlungen;
53925: LIGUORI, S. ALPHONSE DE - Les gloires de Marie. Vert. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
73075: LIJFERING, DR. J.H.W. - Het platteland als sociale ruimte. Inleiding tot de sociologie van het Nederlandse platteland.
60227: LIJNDEN - VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Dominee D.A. van den Bosch. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
48341: H.J. LIJSEN - Het ruiterboek deel 1 en 2 in 1 band met foto's
28574: LILJA, GERTRUD - Het onweer trekt voorbij.
10463: LILJA GERTRUD - Het onweer trekt voorbij.
27517: LILJA, GERTRUD - De vrouwen van het kerspel.
90780: LILJE, HANNS - Terwijl Hij onderweg tot ons sprak.
53455: LILJE, DR. HANS (BERLIN) - Das leßte Buch der Bibel. Eine Einführung in die Offenbarung Johannes. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
87515: LILLY, JOHN C. - Mens en dolfijn. Kunnen dolfijnen leren spreken? Geillustreerd met 22 foto's.
106297: LIMBURG-GROOTENHUIS - Collectie LA (Limburg Antiek) Limburg. Stand Nr. 37.
99870: LIMBURG, JILLES / SCHUTZ, EVA (ILLUSTRATIES) - Schaduwen trekken weg.
51322: LIMBURG, JILLES - Die hun pad henengaan. Verhalen van menschenlevens.
1724-4975: LIMBURG BROUWER. P.S. - Akbar. Een Oostersche Roman
85082: LIMBURG, ROB - Cultuurdragers in bewogen tijden.
106296: LIMBURG-GROOTENHUIS - Collectie LA (Limburg Antiek) Limburg. Stand Nr. 35.
27250: LIMBURG, ROB - Cultuurdragers in bewogen tijden.
89553: LIMBURGH-BOOT, ELS VAN / MONCHY-JISKOOT, KATHINKA - Fondue- en Barbecuerecepten.
102.093: LIMONA, XAVIER (TEKST) / MOLINIER, ROGER (INTERVIEW) - De plantenwereld.
54396: LIMPERG, KOEN - Naar warmer woningen. Ill.
22135: LINARES, FRANCOISE - Sophie, mijn liefste.
49728: LIND VAN WIJNGAARDEN, DR. J.D. DE EN VISSCHER, DR. H. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 6den Jaargang 1901.
88813: LINDAU, PAUL - Arme Madchen. Erster Band.
99515: LINDBLAD, DR. J. THOMAS - Weerzien met Indie. 31: Bodemschatten.
99526: LINDBLAD, DR. J. THOMAS - Weerzien met Indie. 42: Indie verloren rampspoed geboren.
39498: LINDBLOM, ALGOT - Varldshistorikt Panorama, bilderna utvalda under medverkan af framstaende fachman och artister Reymond, deel 1 en 3, deel 2 ontbreekt
11099: LINDE / REUS / WOLK - Fiscaal beleid in groeiende bedrijven. Fiscale paperback 3.
24794: LINDE, DR. H. VAN DER - De eerste steen gelegd. De eerste Assemblée van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam 1948.
39569: LINDE, VAN DER SJAAK - De Abdij Middelburg, een wandeling
57378: LINDE, PROF. DR. S. VAN DER; JORISSEN, DS. A.J.; KOOLHAAS, DR. A.A. E.A. - Roeping en Belofte. Ons zijn en werken in de Hervormde Kerk.
91099: LINDE, PROF.DR. S. VAN DER / JONKER / GERSSEN (RED.) - Roeping en belofte. Ons zijn en werken in de Hervormde Kerk.
93413: LINDE, DR. H. VAN DER - De kleine oekumene en de grote. De noodzaak van een nieuwe levensstijl.
93414: LINDE, DR. H. VAN DER - De kleine oekumene en de grote. De noodzaak van een nieuwe levensstijl.
60922: LINDE, MAARTEN VAN DER (RED.) - De actualiteit van inclusief denken. Horstcahier 27. Centrum voor social work / De Horst Amerstfoort. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36376: LINDE, VAN DER, H - Europa en de oecumene, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen
60750: LINDE, MAARTEN VAN DER - Werkelijk, ik kan alles. Werkers in de kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945 - 1966. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60728: LINDE, PROF. DR. S. VAN DER - Opgang en voortgang der reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van Prof. Dr. S. Van der Linde. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
80456: LINDE, DR. H. VAN DER - De eerste steen gelegd. De eerste Assemblée van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam 1948.
27293: LINDE, SJAAK VAN DER - De abdij Middelburg. Die Abdei Middelburg. Een wandeling door de mooiste Abdij van Nederland.
48983: LINDEBOOM, F.R.C.P., PROF. DR. G.A. - Adriaan van den Spiegel. (1578-1625). Hoogleraar in de ontleed- en heelkunde te Padua. Ill. (Nw. Ned. Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde. No. 2).
80515: LINDEBOOM, A.M. - Een recht van eeuwen her. De zusters der gemeente bij de verkiezing van ambtsdragers, en de opbouw van het tempelhuis.
48955: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Euthanasie en Euthanasiasme. Telos.
23310: LINDEBOOM, DS. A.M. - Hervormd en Gereformeerd.
61099: LINDEBOOM, A.M. (VDM) - Hervormd en Gereformeerd. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60586: LINDEBOOM, DS. A.M. - Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding. Telos-boek. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
49669: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Euthanasie en Euthanasiasme.
60919: LINDEBOOM, G.A. / LIEBURG, M.J. VAN (EINDRED.) - Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken. 1884 - 1984. Geïll. Bennekom. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
48956: LINDEBOOM, DR. G.A. - Vrijere vruchtafdrijving?
48750: LINDEBOOM, DR. G.A. - Karel Frederik Wenckebach (1864-1940). Een korte schets van zijn leven en werken. Foto's.
27263: LINDEBOOM, DS. A.M. - Moet dat zo doorgaan? Enkele kritische notities over het kerkelijk leven in de Gereformeerde Kerken.
105869: LINDEBOOM-HESSELINK, RIET / TALSMA, JAN GEERT - Westerwijtwerd vroeger.
96249: LINDEMAN, J. - Voor Koningin en Vaderland. (Salon Polka)
96263: LINDEMAN, J. - Lentelied der Jeugd. Voor een of twee zangstemmen. Zang en piano.
96261: LINDEMAN, J. - Bolero. - Joseph in Egypte.
96256: LINDEMAN, J. - Salut au drapeau (feestmarsch). - Du, du liefst mir im Herzen.
2279-3088: LINDEMANN GOTTFRIED - De Gouden Eeuw van onze schilderkunst. Met uitvoerige biografisch register van 75 kunstenaars.
9392: LINDEN-NIJDAM E.J. VAN DER - Bloemen schikken. planten verzorgen-kruiden kweken.
9218: LINDEN-NIJDAM MEVR. V.D. - Solliciteren en selecteren. AO-boekje 1536.
9194: LINDEN-NIJDAM MEVR. V.D. - De vrouw in het economische leven. AO-boekje 1517.
9182: LINDEN-NIJDAM MEVR. V.D. - Het arbeidsbureau wordt anders... AO-boekje 1510.
14830: LINDEN, MARC VAN DER - Prins Willem-Alexander. Zijn ware verhaal.
15506: LINDEN, DRS G.A.M.M. VAN DER - Nederlands-Duits Woordenboek. Prisma pocket 136.
98843: LINDEN, LAURA VAN DER - Communicatie voor ICT. Engelse taal. 3/4. (Compleet met CD)
91103: LINDEN, VAN DER JS - In de oefenschool des gebeds
94050: LINDEN, DRS. H.A.L. VAN DER / MANTEN / VELDKAMP / SCHULTE NORDHOLT - Vragen rondom Genesis en de natuurwetenschap.
97101: LINDEN-NIJDAM, E.J. - Ruilverkaveling. AO-boekje 1500.
97201: LINDEN-VOOREN, R.J.W. VAN DER - De recreatie gids voor Nederland. Zwarte beertjes 1605.
41229: LINDEN VAN DER J.P DR. - Driemaal Maldraux, analen van het Thijmgenootschap
50771: LINDEN, IR. J.A. VAN DER - Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden.
52421: LINDEN, CARL A. - Khrushchev and the Soviet Leadership. 1957-1964. Johns Hopkins Paperbacks.
41302: LINDEN VANDER A, BRUNARD ANDREE, BREMT VAN DEN F - Brussel Grote Markt, in 4 talen, Nederlands, engels, frans en duits
47073: LINDEN, DRS. TH. VAN DER - Kern-serie: nr. 19: De wereldgodsdiensten. Geïll.
70117: LINDEN, J. VAN DER - Moeder.
17136: LINDEN, DRS G.A.M.M. VAN DER - Nederlands-Duits Woordenboek. Prisma pocket 136.
5078-3099: LINDEN NICO TER - Het verhaal gaat. 1. De Thora.
79749: LINDEN, WIM VAN DER / SCHIPPERS, WIM T. / E.A. - De Fred Haché Show.
98239: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. 2: Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
98238: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat. 1 De Thora.
92948: LINDEN, KEES VAN DER - Het Hengelsportboek. Deel 1 en Deel 2.
43113: LINDEN VAN DER A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Jeramia 23:23, God nabij en ver, jrg 79 no 11
102.954: LINDEN-NIJDAM, E.J. - Ruilverkaveling. AO-boekje 1500.
B4394: LINDEN, DRS. G.A.M.M. VAN DER - Prisma Nederlands-Duits.
91108: LINDEN, VAN DER JS - In de oefenschool des gebeds
77271: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanaan.
16213: LINDEN, DRS G.A.M.M. VAN DER - Nederlands-Duits Woordenboek. Prisma pocket 136.
84471: LINDEN, P.D. VAN DER - Fuoroquinolones and tendon disorders. Fluorochinolonen en peesaandoeningen. Proefschrift.
49661: LINDEN, NICO TER - Een vlinder in de archipel. Foto's.
58055: LINDEN, PROF. DR. A.J. VAN DER / CLAESSENS, PROF. DR. H. (RED.) - Leerboek orthopedie. Ill.
37305: LINDEN, VAN DER JS - In de oefenschool des gebeds
88004: LINDEN, ANNEKE V.D. (BEWERKING) - Bijbelse verhalen voor kleuters. Voor: zondagsschool, bijbelclub, school.
49333: LINDEN-NIJDAM, E.J VAN DER - Bloemen schikken. Planten verzorgen - kruiden kweken. Ill.
2284-2841: LINDEN-NIJDAM E.J. VAN DER - Bloemen schikken. planten verzorgen-kruiden kweken.
25764: LINDEN-NIJDAM, MEVR. E.J. V.D. - Het arbeidsbureau wordt anders. AO-boekje 1510.
25769: LINDEN-NIJDAM, MEVR. E.J. V.D. - De vrouw in het economische leven. AO-boekje 1517.
25782: LINDEN-NIJDAM, MEVR. E.J. V.D. - Soliciteren en selecteren. AO-boekje 1536.
26039: LINDEN, MARC VAN DER - Willem-Alexander. Zijn ware verhaal.
98994: LINDENBORN, M. - Het Reform-Katholicisme. Kerk en Secte, Serie II, No. 9, No. XIV.
49218: T LINDENHOUT, J. VAN - Mijntje van ''Den Esscheboom''. Tekening.
27141: T'LINDENHOUT, J. VAN (RED.) - De Buurman. Geillustreerd Weekblad voor Stad en Land. 3de Jaargang.
84679: LINDER, CHRISTIAN - Schreiben & Leben. Gespräche mit: Jürgen Becker, Peter Händke, Walter Kempowski, Wolfgang Koeppen, Günther Wallraff, Dieter Wellershoff.
41730: LINDERS NOUWENS JOKE - Oude mensen in kinderboeken, een onderzoek naar het beeld van oude mensen in de jeugdliteratuur
104375: LINDGREN, ASTRID / BERG, BJORN (ILLUSTRATIES) - Michiel zet z'n beste beentje voor.
34519: LINDGREN ASTRID - Meisterdetektiv Blomquist, Kalle Blomquist
B4396: LINDGREN, ASTRID / BERG, BJORN (ILLUSTRATIES) - Michiel zet alles op z'n kop.
59112: LINDHOLM, LENA EN FOLKE. BEWERKT DOOR: RIJKS-RUYS, W.S. - Bloemen en planten in huis. Geïll.
91098: LINDIJER, DR. C.H. - Kerk en Koninkrijk.
91786: LINDIJER, DR. C.H. - Het lijden in het Nieuwe testament.
19320: LINDKNUD, PETER - Danmarkhistorien. - ""Den eneste rigtige!"".
1471-1496: LINDLAU DAGOBERT - Dieser Mann Brandt… Gedanken uber einen Politiker. Von 35 Wissenschaftler, Kunstlehrn und Schriftstellern.
10182: LINDOP AUDREY ERSKINE - De weg naar de lantaarn.
10484: LINDOP AUDREY ERSKINE - De weg naar de lantaarn.
10360: LINDOP AUDREY ERSKINE - De weg naar de lantaarn.
1545-1981: LINDORFER KLAUS - Grosses Schach Lexicon. Geschichte, theorie und spielpraxis von A dis Z.
59951: LINDSAY, ZAIDEE - Handenarbeid met gehandicapte kinderen. Geïll. Vert.
84829: LINDSAY, ZAIDEE - Handenarbeid met gehandicapte kinderen.
87203: LINDSAY, ZAIDEE - Handenarbeid met gehandicapte kinderen.
93704: LINDSEY, DAVID - Requiem voor een glazen hart.
81336: LINDSEY, BEN B. / EVANS, WAINWRIGHT - Huwelijk in kameraadschap.
90557: LINDSEY, BEN B. / WAINWRIGHT, EVANS - Opstandige Jeugd.
54609: LINDWORSKY S.J., JOHANNES - Psychologie der ascese. Wenken voor een psychologisch-juiste ascese. Vert. (Opvoedkundige brochurenreeks. Nr. 136.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54610: LINDWORSKY S.J., JOHANNES - Psychologie der ascese. Wenken voor een psychologisch-juiste ascese. Vert. (Opvoedkundige brochurenreeks. Nr. 136.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
101.698: LINECAR, HOWARD - Coins and coin collecting.
30837: LINECAR HOWARD - Early Aeroplanes
79418: LINECAR, HOWARD W.A. - The Commemorative Medal. Its Appreciation and Collection.
79071: LINGARD, JOAN - Kunterbunte Klamotten.
45540: C.A. LINGBEEK - Een leerzaam gesprek (tusen Olivier Cromwell en Guido de Brès).
94755: LINGE, F.H.L. / T'HULL, H.A.V. VAN / E.A. - Bijdragen en Mededelingen 1985 - 1. Nederlands Openluchtmuseum. Met o.a.: De Hortulus van Walahfridus Strabo. - De voormalige Apeldoornse Metaaldraaierij en Machinewerkplaats, T. van Amerongen.
51416: LINGEN, DS. A. VAN; VERWIJS, DS. A.; BOS, DS. C. E.A. - Een handvol koren. Dagboek. 2013.
23617: LINGEN, SIEP VAN (FOTOGRAFIE) E.A. / JANSMA, KLAAS (TEKSTEN). - Mooi Friesland in foto's in drie talen.
B4842: LINGER, ELLY - Kleuren van verwondering. Ervaringsverhalen en gedichten bij de kerkelijke kleurenkalender.
81242: LINHARDT, A. / KANDEL, L. / HÖFLER, H. - Kosten- und flächensparendes Bauen. Texte zur Architektur.
53782: LINHARDT, ROBERT - Menschen en dingen van onzen tijd. Vert. Foto.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
79537: LINK, LARA - Jackys Traumboy.
79538: LINK, LARA - Number One.
55780: LINK, ANDRÉ - Auf Winters Schneide. Roman.
88964: LINKELS, AD - West-Samoa. AO-boekje 2228.
20926: LINKELS, AD - West-Samoa. AO-boekje 2228.
94584: LINKLATER, ERIK - Simson en Delila.
57003: LINKLATER, ERIC - A year of space. A Chapter in Autobiography.
48930: LINKLATER, ERIC - Een zeeman aan de wal. (Vert.) 'n Corona boek.
34418: LINKLATER ERIC - Angelo gewoon soldaat
29092: LINKLATER, ERIC - De bewogen moordenaar. Prisma pocket 912.
88201: LINN, DENNIS / E.A. - Vergeef niet te snel. De twee helende handen uitstrekken.
53220: LINNEBANK O.P., D.A. - Het huwelijk in voorbereiding, wezen en beleving. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53886: LINSCHOTEN, DR. J. - Psychische moeilijkheden. Een vraagbaak bij het hulp zoeken voor kinderen met psychische stoornissen en voor geestelijk gezonde kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
42966: LINSCHOTEN W.B.H.V DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Galaten 3:2, dit alleen wilik van u leeren, jrg 15 no 5
96062: LINSCHOTEN, J.H. VAN - Marcella of de roos van Nicomedie. Een feit uit de Christenvervolging onder Diocletianus.
42897: LINSCHOTEN W.B.H.V DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Mattheus 1:21b, De naam van Jezus, jrg 9 no 9
21678: LINSKENS, DRS. MICHIEL - Biotechnologie bij dieren. AO-boekje 2516.
21679: LINSKENS, DRS. MICHIEL - Biotechnologie bij dieren. AO-boekje 2516.
59735: LINT, PETER VAN - Vormen van taalverkeer. Een elementaire inleiding in de leer van de verstandhoudingsmiddelen. De mondelinge vormen.
77442: LINTHORST HOMAN, MR. J. / HERWERDEN, DR. P.J. VAN / POST, PROF. DR. R. / E.A. - Stad en Lande. Cultureel en sociaal economisch maandblad Groningen. 1e Jaargang no. 3. Met o.a.: De Gewestelijke Samenleving - Het Stedelijke Gymnasium te Groningen - De Groninger Wessel Gansfort.
84759: LINTHORST HOMAN (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1938. No. 1 t/m No. 74. Complete jaargang.
77467: LINTHORST HOMAN, MR. J. / HERWERDEN, DR. P.J. VAN / POST, PROF. DR. R. / E.A. - De Vrije Pers. Onafhankelijk Weekblad van het Noordererf. 2e jaargang nr 47, 1946. Met o.a.: De verhouding tussen boer en den arbeider in Groningen - Frouwe Fialda fan Starum - De geschiedenis van Drenthe.
75991: LINTHORST HOMAN, J. (VOORZITTER) / E.A. - Groninger Dag 1940. Tekst der inleidingen welke gehouden op de bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheid op 17 april 1940 in de aula van de Rijksuniversiteit te Groningen.
93582: LINTHORST HOMAN, MR. J. - Tentoonstelling Groningen 1948. Begroetingsrede van de Voorzitter, Mr. J. Linthorst Homan.
84761: LINTHORST HOMAN (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1940. No. 1 t/m No. 73. Complete jaargang.
84760: LINTHORST HOMAN (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1939. No. 1 t/m No. 96. Complete jaargang.
86052: LINTHORST HOMAN, MR. J. / MULDER, DR. R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 19. Nr. 7. Met o.a.: Drenthe en de vrede van Munster. - Comité Drentse klederdrachten.
77182: LINTHORST HOMAN, J. / MOLENDIJK, H. / E.A. - Jaarverslag van de Groninger Gemeenschap over het jaar 1941. Met o.a.: Evacuatiewerkzaamheden - Ontspanning manschappen opbouwdienst - Hulpverlening oorlogsslachtoffers.
77181: LINTHORST HOMAN, J. / MOLENDIJK, H. / E.A. - Jaarverslag van de Groninger Gemeenschap over het jaar 1939. met o.a.: Algemeen mobilisatiewerk - Ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerden - Verhouding tot bestaande Groninger organisaties.
88727: LINTHORST HOMAN, MR. J. / E.A. - Drenthe Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 21, 1950.
94408: LINTIJN, BEA / ASSELT, TINY (ILLUSTRATIES) - Janneke en de witte pauw.
38780: LINTON, RALPH - De boom der beschaving, de geschiedenis van de mensheid
87031: LINTON, RALPH - De boom der beschaving. De geschiedenis van de mensheid.
40052: LINTSEN, H.W REDACTIE - geschiedenis van de techniek in Nederland, de wording van een moderne samenleving, 6 delen compleet, deel 1 techniek en modernisering landbouw en voeding, deel 2 Gezonheid en openbare hygiëne waterstaat en infrastructuur, papier, druk en communicatie, deel 3 Textiel gas en electriciteit, bouw, deel4 delfstoffen, machine en scheepsbouw stoom chemie telegrafie en telefonie, deel 5 Techniek, beroep en praktijk, deel 6 techniek en samenleving
84226: LINTUM, DR. C. - Een Eeuw van Vooruitgang 1813-1913.
81471: LINTUM, DR. C.E. TE - Jordanie, halfbroeder van Israel.
23625: LINTUM, DR. C. - Ons vaderland onder Koningin Wilhelmina. Nederland en de Indien gedurende laatste kwart-eeuw.
8651: LINTVELT / SPEEK - Waarnemen en doen. Deel 1. Biologie - methode voor de lagere school. Compleet met bijlage.
104826: LINTVELT / SPEEK / STUURMAN, REIN (ILLUSTRATIES) - Waarnemen en doen. Deel 3. Biologie - methode voor de lagere school.
51510: LINTVELT, G.A. EN SPEEK, B.J. - Waarnemen en doen. Biologiemethode voor de lagere school. Deel I. (4e leerjaar). Geïll.
104824: LINTVELT / SPEEK / VEENENDAAL, JAAP (ILLUSTRATIES) - Waarnemen en doen. Deel 1. Biologie - methode voor de lagere school.
104825: LINTVELT / SPEEK / STUURMAN, REIN (ILLUSTRATIES) - Waarnemen en doen. Deel 2. Biologie - methode voor de lagere school.
287-4095: LINTVELT / SPEEK - Waarnemen en doen. Deel 3. Biologie - methode voor de lagere school.
4683-3217: LINTVELT G.A. / SPEEK B.J. / STUURMAN REIN - Waarnemen en doen. Deel 2. Biologie - methode voor de lagere school.
48549: LIONEL CASSON - Ancient Egypt
1864-2236: LIONNAIS FRANCOIS LE - Die Zeit.
35692: LIP, LEE - The year in hypertension 2003
94582: LIPINSKY-GOTTERSDORF, HANS - Alle stemmen der aarde. Kerstvertellingen.
84461: LIPINSKY-GOTTERSDORF, HANS - Weihnachtsgeschichten.
36908: LIPMAN JEAN, AMSTRONG TOM, EDITORS - American folk painters of three centuries
99251: LIPOVAC, VASCO - Lipovac. Galerija Sebastian 10-8 / 20-9-1979. Katalog broj 54.
39442: LIPPARD, R LUCY, ALLOWAY, MARMER, CALAS, BIJDRAGEN - Pop art, fleng wham, een boos kunstkindje slaat terug
14402: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN - Van Daar. Portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland.
74659: LIPPERT, PETER - De mensch Job spreekt met God.
96267: LIPPHARDT, H.U. / JAKEL, DR. H. / KRAMER, G. - Alsfeld. D 1. Deutschen Nationalkomitee fur das Europaische Denkmalschutzjahr 1975.
9733: LIPPINCOTT DAVID - Savage Ransom.
80090: LIPPMANN, WALTER - Amerika en internationale samenwerking.
55653: LIPPMANN, WALTER - Amerika en internationale samenwerking. Vert.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
94471: LIPS, H.J.J. (VOORWOORD) / VERMASEREN / HULSBOSCH / E.A. - Jezus van Nazaret.
31549: LIPS M.M.H - Spijker auto
87029: LIPSHITZ - Jaques Lipchitz. Amsterdam Stedelijk Museum 14-3 tot 5-5-1985, cat. 184. Otterlo Rijksmuseum Kröller Müller 17-5 tot 21-7-1985. daarna: Basel, Dortmund, Brussel, London, Parijs.
85441: LIPSON, E. - Europe 1914-1939. With four portraits and two maps.
85442: LIPSON, E. - Europe 1815-1914. With eight portraits and four maps.
46774: LISITZKY, GENE - Four ways of being human. An introduction to Anthropology. Illustrated.
54538: LISMAN-MIJNHARDT, HENRIËTTE (NED. BEWERKING) - Patchwork. Gevarieerd lapjeswerk.Inspirerende voorbeelden met duidelijke werkbeschrijving. Ondori. Doe-boeken.
23680: LISMAN, DR. J.H.C. - Wiskundige propadeuse voor economisten.
55500: LISSENBERG, JUDITH - Fretten. Basisgids. Dierenverzorging. Foto's.
92211: LISSENBURG, DR. D. - Veranderen in de kerk. Hoe doe je dat?
92216: LISSENBURG, DR. D. - Blijf mij nabij. Gesprekken met ouderen.
75039: LISSENBURG, DR. D. - De bloemen uit de kerk.
14983: LISSNER, IVAR - Raadselachtige culturen.
52740: LISTON, ROBERT A. - Kijk op mensen. Van Freud / Erikson / Adler / Horney / Rogers / Skinner / Maslow / Frankl. Menselijke mogelijkheden. Vert.
57129: LISTON, ROBERT A. - Kijk op mensen. Van Freud / Erikson / Adler / Horney / Rogers / Skinner / Maslow / Frankl. Menselijke mogelijkheden. Vert.
46998: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 12; nr. 3; 1989. O.a.: Mededeling van de redactie; Norbert Corver, Over de verplaatsbaarheid van linkertak-constituenten; Aafke Hulk, Linkertak-extracties; Eric Hoekstra, Licensing conditions on phrase structure.
46997: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 12; nr. 2; 1989. O.a.: Hans den Besten en Hans Broekhuis, Woordvolgorde in de werkwoordelijke eindreeks; Jan Nijen Twilhaar, Domeinen van assimilatie en het clitisch gedrag van het lidwoord een.
46992: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 11; nr. 1; 1988. Lezingen en forumdiscussie over het onderwerp Vorm : Betekenis =1 : 1? Van de gelijknamige lezingendag op 16 december 1986 Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam. Gastredactie: H. den Besten, E. Elffers-van Ketel en J. Stroop. O.a.: W.G. Klooster, Humboldt, Homonymie en Synonymie.; E.C. Schermer-Vermeer, De grammatische status van het zogenaamde ''voorzetsel-voorwerp'' .
46993: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 11; nr. 1; 1988. Lezingen en forumdiscussie over het onderwerp Vorm : Betekenis =1 : 1? Van de gelijknamige lezingendag op 16 december 1986 Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam. Gastredactie: H. den Besten, E. Elffers-van Ketel en J. Stroop. O.a.: W.G. Klooster, Humboldt, Homonymie en Synonymie.; E.C. Schermer-Vermeer, De grammatische status van het zogenaamde ''voorzetsel-voorwerp'' .
46995: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 11; nr. 3; 1988. O.a.: Sjef Barbiers, Martin Honcoop en Jan Voskuil, De Acquisitie van Pronomina; Hans Broekhuis, Small Clause PPs en Binding.
46994: LIT, JOHN VAN; MULDER RENÉ; WEHRMAN, PIM EN WOUDEN, TON VAN DER (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 11; nr. 2; 1988. O.a.: Eric Hoekstra, Psychologische werkwoorden, onaccusativiteit en bindingstheorie; Frans van der Putten, Boekbespreking On the definition of Word door A.M. Di Sciullo en E. Williams.
103.085: LITH, PETER VAN - Computers. AO-boekje 1887.
79188: LITHGOW, JOHN / PAYNE, C.F. (BILDER) - Oliver der Megastar.
79054: LITHGOW, JOHN / PAYNE, C.F. (BILDER) - Oliver der Megastar.
3568-3276: LITTEL ROBERT - De Overloper.
11800: LITTEL, ROBERT - De oktoberkring.
93756: LITTELL, ROBERT - De Amateur.
59954: LITTLE, STEPHEN - Kunst begrijpen. Inzicht krijgen in de belangrijkste kunststromingen. Geïll. Vert.
4012-1232: LIU MARY/HUNTER EDWARD. - Duisternis daalt over China. Het verhaal van Mary Liu.
71834: LIVESEY, HERBERT B. - American Express Reiswijzer - New York.
79069: LIVESEY, MARGOT - Der Ruf der Elstern.
58197: LIVINGSTON, M.D., SAMUEL - The Diagnosis and Treatment of Convulsive disorders in Children. Ill.
38567: LIVIUS, DOOR, GEERHEBAERT, A - Livius, 2 delen 1e deel tekst, 2e deel inleiding aantekeningen, Grieksche en Latijnsche schooluitgave, uit de eerste en derde decade
24908: LIVIUS, T. / THEUNISSEN, DR. W.P. (VERTALING). - Hannibals tocht over de Alpen.
105563: LJESKOW, N.S. - De onsterfelijke.
71153: LJESKOW, NIKOLAJ S. - Het Kapittel of De Priester van Stargorod.
71154: LJESKOW, NIKOLAJ S. - Het Kapittel of De Priester van Stargorod.
35555: LJESKOW S - De priesters van Stargorod, prisma no 208
18894: LLEWELLYN, RICHARD - De laatste knoop. Spionageroman.
17775: LLEWELLYN, RICHARD - De laatste knoop.
85113: LLOBERA, JOSEP R. / BURGLER, ROEL / E.A. - Critique of anthropology. Volume VI. Nr. 2. Summer 1986. Met o.a.: Fieldwork in Southwertern Europe. - Irian Jaya. - Child labour in Brazilian agriculture.
70900: LLOYD, TREVOR - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
106442: LLOYD BIGGLE, JR. - Opstand van de Eenhandigen.
59446: LLOYD-JONES, D.M. - Predikers en prediking. Vert.
106648: LLOYD BIGGLE, JR. - De Tijdcapsule.
97739: LLOYD, PETER E. / DICKEN, PETER - Location in space. A theoretical approach to economic geography.
106443: LLOYD BIGGLE, JR. - De Tijdcapsule.
27095: LLOYD, TREVOR - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
87589: LLOYD, BRENDA - Moderne Ava.
90485: LOBE, JOH. CHR. / KEUSKAMP, D.A. - Catechismus der Muziek. Inhoud en grondbeginselen der Algemeene Muziekleer.
55966: LOBKOWICZ, PRINS VAN (I.S.M. DENEUBOURG, VINCENT EN CRAYENCOUR, ALEXANDRA DE, TRIZNA, VITAL.) - Boudewijn. Biografie. Foto's. Vert.
77120: LOBLEY, DOUGLAS - Ships through the ages.
72751: LOBSENZ, NORMAN - Afrika. Een geillustreerde atlas, met 200 kleurenfoto's en kaarten.
61335: LOCHER, J.L. (HOOFDRED.) - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledig geïll. catalogus van zijn werk.
43169: LOCHER G.P.H DR - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Corinthiërs 2:9, het onvergelijkelijke heil, jrg 67 no 6
42896: LOCHER G.W DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Openbaring van Johannes 3:11, houdt, dat gij hebt, jrg 14 no 4
37248: LOCHER, J.G - Peter de Grote
42892: LOCHER G.W DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Romeinen 11:36, uit Hem, door Hem, tot Hem zijn alle dingen, ter gedachtenis aaan de geboortedag van Johan Calvijn, jrg 9 no 4
58578: LOCHER, J.L. (RED.) - De werelden van M.C. Escher. Geïll.
42925: LOCHER G.W DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Ev. Van Johannes 1:12 ben ik een kind Gods, jaargang 9 no 10
42895: LOCHER J.C, S DR - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Hosea 2:22, Lo Ammi, jrg 10 no 10
42945: LOCHER G.W DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Numerie 16 : 1-19 en 35, jrg 12 no 4
42898: LOCHER J.C, S DR - Stemmen uit Jeruzalem, leerede over Daniël 9:24, de tijd des Heeren, jrg 12 no 8
42982: LOCHER J.C, S DR - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Daniël 9:8 en 9, bij ons de beschaamdheid der aangezichten bij den Heere onzen God de barmhartigheden, jrg 14 no 6
42979: LOCHER J.C, S DR - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Romeinen 3:31, de wet bevestigd door geloof, jrg 10 no 4
3693-5311: LOCHER / BAELDE / SCHULTE NORDHOLT / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 76ste jaargang. Aflevering 1, 3 en 4.
51552: LOCHMAN, JAN MILIC - Verzoening en bevrijding. Een nieuwe bezinning op het heil. Oekumene - boek. Vert.
92161: LOCHMAN, JAN MILIC - Ontmoeting met Marx. Wat christenen en marxisten verenigt en scheidt.
23946: LOCKEFEER, DRS. L. - Van Hunebed tot Maanraket. Vaderlandse geschiedenis voor de hogere klassen der lagere school.
33680: LOCKHART BRUCE ROBIN - Reilly meesterspion
47980: LOCKHORN, JANSSEN, MAARTENS, RENSING - Grondbeginselen der electrotechniek deel 1
57021: LOCKLEY, M.R. - Het waarnemen van vogels. Afb. Vert.
76943: LOCKWOOD, G. - Maak lappen-poppen.
57331: LOCKYER, ROGER / THORN, JOHN / SMITH DAVID - Engeland. De geschiedenis van een wereldrijk. Kaartjes. Aula. Vert.
91106: LODDER, DR. W. - Maria de moeder des Heren.
80108: LODDER, DR. W. - Met Paulus op reis.
91107: LODDER, DR. W. - Maria de moeder des Heren.
91069: LODDER, DR. W. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw.
47765: LODE CANTENS - Jeroen de vliegenvanger
89171: LODEWEGEN, TITIA / KOUTHOOFD, PETER - Een list voor het referendum.
85280: LODEWICK, H.J.M.F. - Literatuur 1940-19Nu. Geschiedenis en bloemlezing.
22038: LODEWICK, H.J.M.F. - Literatuur 1940-19Nu. Geschiedenis en bloemlezing.
36894: LODEWICK, DE MOOR, NIEUWENHUIJZEN - Ik probeer mijn pen, atlas van de Nederlandse letterkunde
76732: LODEWIJK, TOM - Van wildernisse tot bollenstreek.
47924: LODEWIJK MULDER - Handleiding tot de kennis der Algemeene Geschiedenis eerste deel
150005: LODEWIJK ABELLY - Leven van den H. Vincentius A Paulo, stichter en eertse overste van de congregatie der missie en de dochters van liefdadigheid, 3 delen compleet
51217: LODEWIJKS, H. - Het voorsnijden van wild en gevogelte. Afb.
103.128: LODEWIJKS, E. - Fascisme een taaie rakker. AO-boekje 1935.
51336: LODEWYCKX, PROF. DR. A. - Australië Waarheen? 33 Foto's. Terra-Bibliotheek
55501: LODEWYCKX, PROF. DR. A. - Australië waarheen? Kaart; foto's.
99889: LOEBER, ROLF (SAMENSTELLER EN INLEIDING) - Moderne Ierse verhalen.
57808: LOEBER, J. - Het Gooi. Toen en nu. Geïll. (ansichtkaarten)
72539: LOEFF, AN RUTGERS VAN DER / DALENOORD, JENNY (ILLUSTRATIES) - Vlucht Wassalis, Vlucht!
73882: LOEFF-BASENAU, AN RUTGERS VAN DER - Alleen tegen alles. Sluitstuk van een puberteit.
76097: LOEFFEN, JAQUELINE (TEKST) - Groningen @ home. 100 jaar wonen in Groningen.
369-1635: LOEFFLER/LOCHNER - Van huis tot huis. Een boek vol praktische tips om sfeervol te wonen.
90215: LOEN, DR. A.E. - De Geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
98448: LOENEN, PROF.DR. D. - Mens en cultuur van Hellas.
11998: LOERAKKER, A.J. - Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse R.K. Landarbeidersbond Sint Deusdedit. Veertig jaar geschiedenis en een worsteling van een halve eeuw. 1904-1944.
19474: LOERTS / LUCAS / VOGT (FOTO'S) - Nederland - The Netherlands - Die Niederlande - Les Pays-Bas - Holande. Nederland in foto's.
106215: LOESBERG, ALEX / STERK, JAN (FOTO'S) - Golf. Leerplan voor de complete golfer.
52726: LOESER, NORBERT - Beethoven. Geïll.
2977-4842: LOESER NORBERT - Vivaldi.
29020: LOESJE - Loesje Scheurkalender 2001.
83032: LOESJE - Dagboek.
82034: LOESJE - Mooi he alles. Loesje.
82945: LOESJE - Soms moet je sneller zijn dan de klos.
17548: LOETERS, ALICE - Vrouwen van Nicaragua.
41880: LOETHER J H - Problems of aging, sociological and social psychological perspectives
52909: LOEWENFELD, CLAIRE - Kruiden uit eigen tuin. Prisma-boeken 1475. Ill. Vert.
79296: LOEWY, PETER - Jüdisches.
79523: LOEWY, PETER - Jüdisches.
79192: LOEWY, PETER - Leche-vitrines. Souvenirs de Paris.
4832-5068: LOEY DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. 1. Vormleer.
52914: LOEY, DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. I. Vormleer.
52915: LOEY, DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. II. Klankleer.
59346: LOEY, DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. II. Klankleer.
59345: LOEY, DR. A. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. I. Vormleer.
92646: LOF, ED (RED.) / E.A. - Spectrum Jaarboek 1983.
74308: LOFTING, HUGH (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Het postkantoor van Dokter Dolittle.
31092: LOFTING HUGH - Het postkantoor van doctor Dolittle
28479: LOFTS, NORAH - De adem van het leven.
72215: LOFTS, NORAH - De Zilveren Notemuskaat.
70554: LOFTUS, HARRY - Letts Tour. Southern England; Kent, Surrey and Sussex.
70555: LOFTUS, HARRY - Devon and Cornwall.
9714: LOGAN CHUCK - The price of blood.
37077: LOGAN, IAN - Last glory, great days of the American Railways
20176: LOGGEM, MANUEL VAN - Mozes, de wording van een volk. Roman.
77709: LOGGEM, MANUEL VAN - Insecten in plastic.
37801: LOGGEM, VAN MANUEL, VEN, VAN DE WIM - Gids voor Egypte
73398: LOGGEM, MANUEL VAN - Het tijdperk der zerken.
102.430: LOGGEM, MANUEL VAN / REBLING, E. / HODIN, J.P. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 12de jaargang no. 2, 1952. Met o.a.: Engelse toneeldichters. - Agrippina Waganowa en het ballet. - Munch in het Haagse Museum.
2333-2594: LOGGEM MANUEL VAN - Mozes in Egypte. Elsevier pocket E 44.
84458: LOGGEM, MANUEL VAN - Insecten in plastic.
20573: LOGGER, H.J. - Herwaardering van het oud-zijn. AO-boekje 2172.
20572: LOGGER, H.J. - Herwaardering van het oud-zijn. AO-boekje 2172.
54385: LOGHEM B.I., IR. J.B. VAN - Acoustisch en thermisch bouwen voor de praktijk. Afb.
2635-3840: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Maart 1915.
2632-3839: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Juli 1913.
2633-3843: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. januari 1913. Eerste deel.
2636-3842: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Juni 1915.
2634-3838: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Maart 1913.
2637-3841: LOGHEM MR. M.G.L. VAN - Nederland, verzameling van Oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. Mei 1915. Tweede deel.
55018: LOH, NORBERT - Silvia von Schweden. Eine deutsche Königin. Foto's.
9081: LOHMAN DR. A.H.M. - Vorm en Beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Tekst.
56759: LOHMAN OFM, HAN - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariéns in woord en beeld.
54355: LOHMAN O.F.M., HAN - Nu weten we wat bidden is. Everard Witte, het heilig bruurke van Megen. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
46059: LOHMAN, DR. A.H.M. - Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Geïll.
57973: LOHMAN, DR. A.H.M. - Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Tekst. Ill.
39700: LOHMANN, MICHAEL - Wilde bloemen, de complete gids, kenmerken, verspreiding, bloeitijd van bloemen in de natuur
38755: LOHMANN, MICHAEL - Wilde bloemen, de complete gids, kenmerken, verspreiding, bloeitijd van bloemen in de natuur
54117: LOHMEYER, WOLFGANG - Die Hexe. Roman.
91452: LOHNER, MARLENE - Plotseling alleen. Vrouwen na de dood van hun partner.
6016: LOHR LAURA - Door liefde gelouterd.
91100: LOHSE, EDUARD - Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Predigten und Andachten.
60150: LOHUIZEN, G.S. VAN ; TERWEL, W. ; ZANDSTRA, F. - "Epe en Oene 800 jaar. Geïll. Dit boekje is tot stand gekomen m.m.v. de Hist. Ver. ""Ampt Epe"" en wordt uitgegeven t.g.v. het 800 j. bestaan van Epe en Oene.
53412: LOISY, ALFRED - Autour d'un petit livre. (deuxième édition) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
92668: LOKHOFF, JAN - Sportvissen. (cursusboek behorende bij de teleaccursus)
97190: LOKHORST, E. VAN / AAFJES, BERTUS / ACHTERBERG, G. / VASALIS, M. / DENDERMONDE, MAX / E.A. - Novellen en Gedichten.
61484: LOKHORST, DS. W.J. VAN - In de handpalmen gegraveerd. Negen predikatieën.
28248: LOKHORST, EMMY VAN / KELK, C.J. (RED.) - Duizend en één avond. Tweede Reeks. Groot verhalenboek voor den Nederlandsche lezer.
28249: LOKHORST, EMMY VAN / KELK, C.J. (RED.) - Duizend en één avond. Derde Reeks. Groot verhalenboek voor den Nederlandsche lezer.
76700: LOKIN, PROF.MR. J.H.A. / KINGMA, DRS. J. - Groninger civilisten uit de 19e eeuw. - Catalogus van de tentoonstelling ""Honderdvijftig jaar Burgerlijk Recht in Groninjgen"".
60030: LOKIN, J.H.A. & ZWALVE, W.J. - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis. Kaartjes.
22268: LÖKKEN THOMAS OLESEN - Klaus Bjerg en Bodil.
302-4750: LÖKKEN THOMAS OLESEN - Kristine.
54980: LOKMAN, GEA - 'Een handvol foto's"".
15570: LOLKEMA, DRS. JOH. - Triomf en tragiek van de Olympische Spelen 1896 tot heden.
82092: LOLKEMA, DRS. JOH. - Triomf en tragiek van de Olympische Spelen 1896 tot heden. Anecdotes, incidenten, wetenswaardigheden, achtergronden.
79490: LOMASK, MILTON - Het spookhotel. Prisma-juniores J 210.
41875: LOMASK MILTON - The biographer's craft
7370: LOMAX S.P. - Ku Kux Klan. AO-boekje 1132.
50854: LOMAX, ALAN (COMPILED AND EDITED WITH NOTES BY). - The Penguin Book of American Folk Songs.
56328: LOMBAERDE, LE P.J.M. DE - Un Apôtre de nos jours ou La Vie et l' esprit du Tr. R.P. Jean Berthier. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
49769: LOMBERG, ELWIN; NORDHOLT, GERHARD UND RAUHAUS, ALFRED. - Die Evangelische-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland. Beitrage zu ihrer Geschichte und Gegenwart. Ill.
46823: LOMBROSO, C. - Handbuch der Graphologie. Autorisierte Ubersetzung nach dem Italienischen der ersten Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles
89766: LOMMEL, DR. ANDREAS - Vorgeschichte und Naturvolker. Hohlenmalereien, Totems, Schmuck, Masken, Keramik, Waffen.
57251: LOMMEN, E.J.C.M.P. - ""Artificial skin"" . Proefschrift ter verkrijging v/h docotraat in de Geneeskunde a/d R.U. te Groningen. Geïll.
25170: LONDEN, DRS. H. VAN - Leiden en leren leiden. Opstellen over concernorganisatie, decentralisatie en management development.
59687: LONDON, JACK - De vallei van de maan. I. De strijd met het kapitaal.
18134: LONDON, JACK - De Zeewolf.
99733: LONG, ELLEN, G. / STUURMAN-AALBERS, J. / STUURMAN, R. - Kunst- en Antiekveiling 1979. Deel 2. Overzicht met opbrengstprijzen eerste helft 1979 , Survey first half 1979.
92667: LONG, TONY - Sportvissen. Alles over het beste viswater in Europa.
5850: LONG DAVID G. DE - Historic American Buildings.
37614: LONG, J - Het vrolijke boschtooneel
37043: LONG. J WILLIAM - Dierenleven in de wildernis
37615: LONG, J - Leven en sterven der dieren in de wildernis
98112: LONG, WILIAM J. / STOFFEL, CILIA (VERTALING) / COPELAND, CHARLES (ILLUSTRATIES) - Thuis in de wildernis.
37044: LONG. J WILLIAM - Het vroolijke boschtoneel
49446: LONG, WILLIAM J. - Op herten uit. Teekeningen. (vert.)
28000: LONG, A.M. DE - De dolle vaandrig. Boek 1. Roman uit Breero's leven.
30296: LONGFELLOW WADSWORTH HENRY - The Poetical works
73600: LONGFELLOW WADSWORTH HENRY - The Poetical works
97437: LONGFELLOW - The Chandos Classics. The Poetical Works of Longfellow. Including recent poems. (with exlanatory notes, etc.)
53270: LONGFORD, ELIZABETH (COMPILES AND EDITED BY) - Louisa. Lady in waiting. The personal diaries and albums of Louisa, lady in waiting to Queen Victoria and Queen Alexandra. Foto's.
22918: LONGFORD, ELISABETH (TEXT). - The Royal Wedding Album. A Majesty Special. Pictorial record of July 29th 1981.
56455: LONGLEY, DENNIS AND SHAIN, MICHAEL - Dictionary of Information Technology. Second edition.
74055: LONGO, ALESSANDRO - Petit Pieces pour Piano, Op. 8.
51626: LONGSTRETH, T. MORRIS EN VERNON, HENRY - Gerechtigheid in de wildernis. Royal Canadian Mounted Police. Vert.
28616: LÖNNROT, ELIAS / KIRBY, W.F. (TRANSLATED) / GRUNDY, J.B.C. (INTRODUCTION). - Kavela. The land of the heroes. Volume One and Two. Everyman's Library No. 259 and 260.
19439: LÖNS, HERMANN - Grün ist die Heide. Eine Auswahl von 25 der besten Novellen, Jagd-, Tier-, und Naturschilderungen.
86694: LONSAIN, B. / BOSGRA, W.H.. / E.A. - Maandblad Groningen, Eerste Jaargang no. 7, 1918. Met o.a.: Nienoord in zijn strijd over de venen. - Iets van Hendrik Wester geboren in 1752 te Garmerwolde en overleden in 1821 te Oude Pekela.
86704: LONSAIN, B. / TILBUSSCHER, J. / E.A. - Maandblad Groningen, Tweede Jaargang no. 8, 1919. Met o.a.: De Warffumer straatjeugd in de 18e eeuw. - Onrust: Boerdeij van den heer S.E. Woldringh, Kloosterburen.
86709: LONSAIN, B. / DIJKSTRA, J. / E.A. - Maandblad Groningen, Vierde Jaargang no. 4, 1921. Met o.a.: Het turfmenners- en het turfstouwers- golde te Groningen. - De Sin Jansstraat. - De aole dokter.
106722: LOO, TESSA DE - De tweeling.
98765: LOO, TESSA DE - De meisjes van de suikerfabriek. Verhalen.
16083: LOO, N. VAN - Het wonder van het gewone. Deel 1: dicht bij huis.
35251: LOO TE H, BEWERKING - De mooiste mythen en sagen uit China
41944: LOO VAN DE, STAAY VAN DER - Toetslijst voor signering van Rorschach antwoorden
17008: LOOF, B.H. - Engels onderweg. Prisma pocket 828.
80479: LOOFS, FRIEDRICH - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. Vierte, völlig umgearbeitete Auflage.
22232: LOOI, MINUS VAN - Koolputtersvolk.
42686: LOOI VAN MINUS - De bastiaensen
53221: LOOIJAARDS, S.J., H. - De brand te Rome onder Nero. Vert. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.) [Geloof en Wetenschap - Serie III. No. 4]
19008: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
49765: LOOIJEN, ARNOUD; HAAR, GERDA VAN DE E.A. - Waarover wil je dat ik schrijf? Voor Andries Zoutendijk. Felicitatiebundel.
24904: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel… Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
91338: LOOIJENGA, K.J - Jeugdherinners van ''n Muntendammer Kouvreter
91317: LOOIJENGA, KLAAS J. - Snorrepieperij.
14701: LOOMAN, HERMAN - Krijndert Sirks lange leven.
6485: LOOMAN J.H. - Olympische Winterspelen. AO-boekje 596.
59773: LOOMAN, H.J. - Wij en het water. De strijd der lage landen tegen de erfvijand het water in het verleden, het heden en de toekomst. Geïll. (Elseviers Educatieve Jeugdboeken).
24034: LOOMAN, H.J. / BAUER, C. - Elisabeth II in Nederland, 24-27 maart 1958.
104338: LOOMAN, H.J. (TEKST) / HENSTRA, FRISO (ILLUSTRATIES) - Wij en het water. De strijd der Lage Landen tegen de erfvijand het water in het verleden, het heden en de toekomst.
B4602: LOOMEIJER, DR. FRITS - Bedrijvig Groningen. Ontwikkeling van een ondernemend gewest.
76171: LOOMEIJER, DR. FRITS - Bedrijvig Groningen. Ontwikkeling van een ondernemend gewest.
99674: LOOMEIJER, DRS. F.R. / DRAGT, DRS. G.I.W. / E.A. - Musea rondom de Zuiderzee. Het Peperhuis 1985.
7770: LOON / ROOIJERS / BERTIN / MEDE / TENG - Het Griezelgenootschap. Een middernachtelijke gegravenisstoet.
13003: LOON, FOKA VAN - Zo begon het!
20002: LOON, FOKA VAN - Omnibus. - Ieder is anders. - Het tweede huwelijk. - Maps Degenaar.
19980: LOON, FOKA VAN - En toch is er toekomst.
59859: LOON, A.J. VAN - Magnetic Resonance Pelvimetry in Breech Presentation at Term. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Medische Wetenschappen a/d R.U. te Groningen. Geïll.
29608: LOON, PETER VAN - Het monster van Eemnes. Nederlandse thriller.
93272: LOON, KAREL GLASTRA - Ongeneeslijk optimistisch.
5309-3584: LOON DR. HENDRIK WILLEM VAN - De mens en zijn kunst.
2230-3381: LOON ALB. / BAAN CORRIE VAN DER - Een machtig Tovenaar.
16393: LOON, FOKKA VAN - Ieder is anders. Omnibus. - Ieder is anders. - Het tweede huwelijk. - Maps Degenaar.
55758: LOON, FOKA VAN - Is dat mijn dochter?
17753: LOON, PARMA VAN (VERTALER) - Frankrijks mooiste rondritten.
27866: LOON, FOKKA VAN - En toch is er toekomst.
27984: LOON, FOKA VAN - Ieder is anders.
103541: LOONEN, TOM - Rente, rendement en risico. Tien methoden voor risicobeheerst beleggen.
59873: LOONSTRA, DR. BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
84844: LOOO, TESSA DE / BROUWERS, JEROEN / E.A. - 26 Nieuwe verhalen.
99134: LOOPER, B. / IRELAND, AIDEEN M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 96, Nr. 2. Met o.a.: Verloren paradijs of nieuw taboe, De archivaris als historicus. - Archieven in de Europese gemeenschap: Ierland.
80522: LOOR, H.D. DE - Hoekendijk en verder…
90239: LOOR, DR. H.D. DE / E.A. - Tolerantie in het gezin.
91912: LOOR, H.D. DE - Hoekendijk en verder. Carillon-reeks 51.
91696: LOOR, H.D. DE - De kerk en het moderne platteland.
36667: LOOR, DE H.D - Hoekendijk en verder
18862: LOOS, MARY - Giganten van het witte doek.
54650: LOOS C.SS.R., L - Het gezin. Heiligdom van God. De geestelijke opbouw van het gezin. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
19194: LOOSBROEK, TINEKE VAN / JANSZ / E.A. - Geleerde vrouwen. Negende Jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
38910: LOOSJES, VINCENT - Prikkels en pluimen
76189: LOOSJES, MR. A. - Groningen in Beeld. Landelijk Nederland in Beeld.
1340-990: LOOSJES A. - Kerken en Godshuizen in Nederland. Met 573 afbeeldingen.
1951-4257: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIERA S.J. - Moeders kleine held.
35276: LOOSJES V - De geboren koning der Joden
35288: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIERA S.J - Op vredebest
8416: LOOVEREN DRA. L. VAN - Albrecht Durer. AO-boekje 1373.
8415: LOOVEREN DRA. L. VAN - Albrecht Durer. AO-boekje 1373.
97090: LOOVEREN DRA. L. VAN - Albrecht Durer. AO-boekje 1373.
91695: LOOY, THEO J. DE / E.A. - Ik kon gisteravond niet slapen en nu nog niet. Verslag AKV '70.
101.827: LOOY, FLOOR / HOUTERMAN, KLAAS - Gezond gedrag in de basisschool.
57972: LOOY, JAC. VAN - De Wonderljke Avonturen van Zebedeus. Houtsneden.
7167: LOOYEN JAC. B. - Wereldraad van Kerken. AO-boekje 933.
58467: LOPES CARDOZO, ROBERT EN ZWAN, PIETER VAN DER (TEKST); WEERHEIJM, TOM (FOTOGRAFIE EN RED.) - Hofjes in Amsterdam.
59186: LOPES CARDOZO, ROBERT; SPRUIT, RUUD E.A. - Hofjes in Nederland. Foto's.
71455: LOPES, REMY / LAGUNA, LEAO - Geologische tijdschalen.
17821: LOPES, HENRI - Een nieuwe Wali N'Kama.
37532: LOPEZ, ESTEBAN - Als broer en zuster
53859: LOPEZ, PBRO. MARGARITO VIRGILIO - Dios y la criatura Cristo. Foto. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
18383: LOPEZ-MEDINA, SYLVIA - Het lied van de Mexicana's.
17556: LOPEZ SERRANO, M. - El Escorial. Das Kloster und die Villen des Prinzen und des Infanten.
82279: LOPIK, R.A.M. (VERTALING) - Hoe werkt dat? De auto. Prisma-Technica.
98811: LOPION, J. (B.J. VAN TROTSENBURG) - Hoe leer ik schaken? Met 38 diagrammen. Weten en Kunnen No. 44.
44543: LORAINE PHILIP - Het Beck schandaal
44504: LORAINE PHILIP - Foto's voor mevrouw
86291: LORAN, DS. TH.M. / KUYK, DS. H. / E.A. - Trouwen en de Kerk. 1 Trouwen - 2 De huwelijksdienst - 3 Suggesties voor de dienst. Handreiking voor het Pastoraat nr. 27.
87096: LORCK, CARL VON - Kastelle, Paläste und Villen in Italien. Nach alten Vorlagen.
9859: LORD SHIRLEY - One of my very best friends.
26110: LORD, WALTER - Een nacht om nooit te vergeten. De ondergang van de Titanic. Prisma pocket 394.
81038: LORD BOYD ORR F.R.S. (PRESIDENT) / E.A. - International Humanist and Ethical Union. Proceedings. Second Congress - July 26-31, 1957.
81037: LORD BOYD ORR F.R.S. (PRESIDENT) / E.A. - International Humanist and Ethical Union. Proceedings. Second Congress - July 26-31, 1957.
86953: LORD, WALTER - De nacht van de Titanic.
90605: LORD, DANIEL A. - Onze lieve vrouw in de moderne wereld.
15985: LORD, SHIRLEY - Charmes.
24113: LORD, WALTER - De dag van Pearl Harbor. Prisma pocket 537.
8679: LOREIS HECTOR JAN - Van hongerslijder tot verzetsleider
1937-351: LOREIS HECTOR JAN - Van hongerslijder tot verzetsleider
22765: LORENTZ DE HAAS, DR. A.M. - Epilepsie. AO-boekje 906.
102.795: LORENTZ DE HAAS, DR. A.M. - Epilepsie. AO-boekje 906.
54417: LORENTZ, INY - Die Goldhändlerin. Roman.
59314: LORENZ, EVA - Grabräuber Raubgräber Archäologen. Geïll.
53103: LORENZ, ROF. DR. K. - Mens en hond. Ill.
58073: LORENZ, PROF. DR. K. - Over agressie bij dier en mens. Vert.
3188-2347: LORGGUES-LAPOUCHE - Die Alten Meister. Byzantz Gotik Rennaissance Barock
97181: LORIE, DR. J.L. / BAKHUIS, L.A. / WEGENER, DR. K. / RAMALDO, A.E. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. 1908 pagina 1 t/m 922. Met o.a.: De terrassen langs den rechter Rijnoever, beneden het Zevengebergte. - De 5de wetenschappelijke expeditie naar het binnenland van Suriname. - De mogelijkheid van een ballontocht dwars over Niew-Guinea.
3948-6157: LORING EMILIE - De zee heelt vele wonden.
23158: LORING, EMILIE - Valse aanklacht.
95813: LORM, A.J. / BISSELING, G.A.L. (ILLUSTRATIES) - Het nut van volkenkundige verzamelingen in Nederland. Natuurserie No. 1. VII.
13062: LORMANS, HANS - Miljonairs in Nederland. 6 nullen en meer.
57324: LORMANS, HANS - Zes nullen en meer. Miljonairs in Nederland.
34546: LORRAINE ANNE, SEALE SARA - Zuster Karen, Zilveren balschoentjes
49999: LORSHEIJD, FRED - Het Druivenboek. Succesvol druiven kweken in eigen tuin. Afb. Groen Boekerij.
55453: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation als religiösen Anliegen heute. Vier Vorträge im Dienste der Una Sancta. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
49139: LOS, DS. D. - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiënten. (Pastoraal perspectief).
19035: LOS, D. - Pastorale pastiles. Enkele grepen uit een boeiend en veelzijdig pastoraat.
73355: LOS, DRS. P. / KOOIJ, A. - Hoe depressief is de blijmoedige Christen?
46600: LOS, PIET - Maar wie is mijn naaste?
103.017: LOS, IR. C.B. - Octrooien voor uitvindingen. AO-boekje 1711.
48607: LOS, DS. D. - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiënten. Pastoraal perspectief.
87334: LOS, FRANS J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle.
89309: LOS, FRANS J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle.
57368: LOS, P.L. - Onder anderen. Zes pastorale lezingen, Pastoraal perspectief.
25860: LOS, IR. C.B. - Octrooien voor uitvindingen. AO-boekje 1711.
105176: LOSEKOOT, PASCAL - Schaavermaak 1.
48629: LOSHAK, DAVID - Guide to Retirement. How to plan it, how to adjust it, how to enjoy it. Daily Telegraph.
86501: LOSKE, LOTHAR M. (INGENIEUR FÜR CHRONOMETRIE UND UHRENTECHNIK MEXIKO. - Die Sonnenuhren. Kunstwerke der Zeitmessung und ihre Geheimnisse. Mit 58 Abbildungen.
49531: LOTGERING-HILLEBRAND, R - Kook voordeelig! Meer dan 300 recepten voor een eenvoudige voeding die past in een zuinige huishouding.
82286: LOTGERING-HILLEBRAND, R. / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES). - De vrouw en haar huis. Recepten.
45888: LOTHAR SEEGERS. (M.M.V. ANDREAS MARON EN RAINA YAMAMOTO; VERTALING C. VOS; BEWERKING DRS. W.J. VAN DEN BRINK. FOTO'S. - Vijvers en moerasjes in de tuin.
26477: LOTHAR, ERNST - De vrouw die verdacht werd.
8539: LOTI PIERRE - Le Roman d'un Saphi.
20588: LOTI, PIERRE - Pecheur d'Islande.
47837: LOTTE BETKE - De vluchtelinen van het moeras
17882: LOTTMAN, EILEEN - De volgende morgen.
8110: LOUDON JOHN / E.A. - The Petroleum Handbook. Compiled by members of the staff of companies of the Royal Dutch / Shell Group.
59213: LOUËT FEISSER, DR. J.J. - De wijsbegeerte en het wetenschappelijk beroep op de feiten.
101.857: LOUIS-POL DELESTREE - Les monnaies gauloises. Illustree par des exemplaires de Musee des Antiquites de Rouen. Tire a part de la Revue l'Estampille numero 38, 1972.
106345: LOUIS-FERDINAND CÉLINE / COMMENTE HENRI GODARD. - Voyage au bout de la nuit.
44961: LOUIS MEYLOF - Rebo, Tankschepen
44962: LOUIS MEYLOF - Rebo, Tankschepen
7787: LOUISE L. - Floortjes droom.
96053: LOUISE, B.B. (ILLUSTRATIES) - De Jeugd Onzer Koningin. (Met platen in kleur door Louise B.B.)
45366: LOUISE ANDREWS KENT. - Avontuurlijke reizen met Marco Polo. Geïllustreerd.
47513: LOUISE ANDREWS KENT - Avontuurlijke reizen van Christoffel Columbus, geillustreerd door Quinn
61120: LOURDUSWAMY, JAMES MASSEY S. - Dalit Issue in Today's Theological Debate. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
104917: LOURENS, JACKIE - De zaak Beukestein. Zwarte beertjes 1912.
35603: LOURENS KOOP A - Ze vragen erom, politieroman, zwarte beertjes no 1688
104915: LOURENS, JACKIE - Ze vragen erom. Zwarte beertjes 1688.
70192: LOURENS, JACKIE - Ze vragen erom. Zwarte beertjes 1688.
70198: LOURENS, JACKIE - Ze kunnen het niet laten. Zwarte beertjes 1661.
70201: LOURENS, JACKIE - De zaak Beukestein. Zwarte beertjes 1912.
104916: LOURENS, JACKIE - Was de kat getuige? Zwarte beertjes 1855.
104919: LOURENS-KOOP, A. - Achter het net gevist. Zwarte beertjes 1797.
104920: LOURENS-KOOP, A. - Ze kunnen het niet laten. Zwarte beertjes 1661.
15504: LOUWEN, JAN - Zwolle, ruimschoots ruimte.
92365: LOUWEN, JAN / PRINS, HAN - Ach Lieve Tijd. 750 jaar Zwolsen, Zwolenaren en hun straatleven. 20 tijdschriften.
74153: LOUWERSE, CEES - Studeer actief. Wegwijzer voor de beginnende student.
47543: P. LOUWERSE REDACTIE - Voor 't Jonge Volkje, een geillustreerd tijdschrift voor de jeugd met 67 groote en kleine platen
94454: LOUWERSE, P. / SLUIJTERS, JAN (ILLUSTRATIES) - Roodmanteltje.
46391: LOUWERSE, P. (VERZAMELD). - Een gelukkig Huisgezin (en andere verhalen in Proza en Berijmd.) Geïll.
50913: LOUWERSE, P. (VERZAMELD DOOR) - De Geschiedenis van twee Beren en andere verhalen in proza en berijmd. Met 3 titelplaten en 41 gravuren.
39846: LOUWES, H.D, ADDENS, N.G REDACTIE - Redevoeringen H.D. Louwes 1930-1941
11112: LOUWMAN, JAN - De Foetsiefoon.
56355: LOUWMAN, JAN - De geheime club van Brammetje Bond. Geïll.
150069: LOUWMAN, JAN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - De club van Brammetje Bond gaat vlotje varen.
105791: LOUWMAN, JAN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - De club van Brammetje Bond gaat nooit verloren.
16062: LOUWMAN, JAN - De club van Brammetje Bond gaat erop uit.
49508: LOVEDAY, GWYNETH; WINKEL, NORA E.A. - Een wereld van sausen. Complete gids voor de bereiding van 180 sausen. Afb.
25347: LOVELL, PROF. SIR BERNARD / GASKELL / E.A. - De explosive ontwikkeling van de natuurwetenschap. Deel 1: De wereldruimte.
92256: LOVELY, DS. GEORGE - Beknopt onderricht in de Onvervulde Profetieen.
42395: LOVEREN HUYBEN VAN C.M.S - Ontwikkeling in verzorgingshuizen, gegevens van longitudinaal onderzoek, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
14726: LOVESEY, PETER - Dodelijke seance.
18804: LOVESEY, PETER - Het wassen-beeldenkabinet.
75879: LOVESEY, PETER - De pseudo-inspecteur Dew.
41423: LOWE H - Lern psychologie, einfuhrung in die lernpsychologie die erwachsenalters
91694: LOWE, GORDON R. - De groei van de persoonlijkheid.
43555: LOWELL ELIZABETH - Spel met de draak
41269: LOWENTHAL, THURNHER, CHIRIBOGA - Four stages of life, a comparative study of women and men facing transitions
57412: LOWRIE, WALTER - Het leven van Kierkegaard. Prisma-boeken. Vert.
36936: LOXTON HOWARD - Kattenboek in kleur
54752: LOYOLA, MOTHER MARY - Omhoog. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
90778: LUBAHN, ERICH - Fromme Verfuhrungen. Information und Wegweisung..
58191: LUBBERS, JO - Gedrag en gehoorzaamheid van honden. Instruktie handboek. Foto's.
40090: LUBBING, KUNST, H - Das Oldenburgerland, in hundert Bildern
51174: LUBELEY, IGNATIA - Novellen.
78604: LUBKE, DR. HEINRICH - Karl der Grosse. Werk und Wirkung.
72697: LÜBKE, WILHELM / PERNICE, DR. ERICH (VOLLSTÄNDIG NEU BEARBEITET). - Die Kunst des Altertums. Mit 14 Kunstbeilagen und 664 Abbildungen im Text.
48236: LUBKE PERNICE - Die kunst des altertums mit 700 abbildungen und 17 kunstbeilagen
48237: LUBKE FRIEDRICH HAACK - Die kunst des XIX jahrhundertsmit 338 abbildungen und 32 kunstbeilagen
48601: LÜBKE-SEMRAU - Die Kunst der Renaissance in Italien und im Norden. Mit 20 Kunstbeilagen und 549 Abbildungen im Text.
48240: LUBOR HAJEK, WERNER FORMAN - Der fruhe Japanische holzschnitt
17276: LUCA DEL TENA, CONSUELO / MENA, MANUELA - La llave del Prado.
8205: LUCAS ROB - Uitgesproken menselijk. Cameranotities van Rob Lucas. 1970-1995.
20167: LUCAS, RUTH - Nacht zonder sterren.
49502: LUCAS, FREDERIC A. - Animals of the past. An Account of Some of the Creatures of the Ancient World. Afb. (Handbook series no. 4)
84283: LUCAS, PROF. DR. MED. H. - Das Neue Gesundheitsbuch.
84394: LUCAS, J. / MCKENNELL, V. - The Penguin Book of Playgroups.
60034: LUCAS, ROB / HIDDING, GERARD - Drenthe in detail. Geïll.
11781: LUCAS, ANNIE - Binnen ijzeren muren.
32012: LUCAS ANNIE - Leonie of licht uit duisternis
28222: LUCAS, RUTH - Nacht zonder sterren.
58833: LUCASSEN, DERK - Dremptse präötjes. Geïll. (Hessenreeks deel 1).
54593: LUCCHESI, D. GIOVANNI - Nuove note agiografiche ravennati. Santi e riti del sacramentario Leoniano a Ravenna. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54592: LUCCHESI, D. GIOVANNI - Mysterium Fidei. Il testo della consacrazione eucaristica nel canone Romano. Biblioteca cardinale gaetano cicognani. 4. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
34981: LUCE-ANDRE LAGARDE - Marijke en Klaas, de avonturen op de boot
2677-393: LUCE HENRY R. - Life's Picture History of Western Man
97715: LUCHTENBERG, KUNNY - Stichting 't Grunneger Bouk
35705: LUCHTMEIJER J - De atopische en aspecifieke rhinnopathie
24792: LUCIE-SMITH, E. - Jeanne d'Arc.
53259: LÜCK, ALFRED - Oranien. Zur Geschichte des Fürstentums Orange und seiner Beziehungen zu Nassau. Foto's.
18928: LUCKE, KARIN - Richtig wandern.
85663: LUCKENBACH, H. - Kunst und Geschichte. 1. Teil: Altertum. Mit 260 Abbildungen darunter 3 in Vierfarbendruck.
1012-2172: LUCKENBACH H. - Kunst und Geschichte. Zweiter teil. Mittelalter und neuzeit.
54876: LUDDY, O.CIST.; REV. AILBE - Holy Abandonment. Vertt. Uit het Frans in het Engels. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
39459: LUDEMANN, OZEN - De opstanding van Jezus, een benadering
60181: LUDIKHUIZE, INEKE; RIENKSMA, TEA; VELD, LIDEKE IN 'T - Vrouwen verhalen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
9781: LUDLUM ROBERT - The Osterman Weekend.
9604: LUDLUM ROBERT - The Aquitaine Progression.
92864: LUDLUM, ROBERT - Het Omaha Conflict.
132-438: LUDLUM ROBERT - The Bourne Supremacy
10070: LUDLUM ROBERT - The Matrarese Circle.
105468: LUDLUM, ROBERT - De Scarlatti Erfenis.
71366: LUDLUM, ROBERT - The Cassandra Compact.
71367: LUDLUM, ROBERT - The cry of the Halidon.
92999: LUDLUM, ROBERT - Het Matarese mysterie.
92845: LUDLUM, ROBERT - Het Shepherd Commando.
92844: LUDLUM, ROBERT - Het Osterman weekend.
18162: LUDLUM, ROBERT - The road to Gandolfo.
105533: LUDLUM, ROBERT - Het Holcroft Pact.
72070: LUDLUM, ROBERT - De Scorpio Obsessie.
70749: LUDLUM, ROBERT - The Holcroft Covenant.
93758: LUDLUM, ROBERT - Het Parsifal mozaiek.
105549: LUDLUM, ROBERT - Het Omaha Conflict.
105550: LUDLUM, ROBERT - Het Janson Dilemma.
10060: LUDLUM ROBERT - The Holcroft Covenant.
44291: LUDLUM - Het bourne bedrog
93014: LUDLUM, ROBERT / LYNDS, GAYLE - De Altman Code.
93741: LUDLUM, ROBERT - Het Holocraft Pact.
71369: LUDLUM, ROBERT - The Scarlatti Inheritance.
71370: LUDLUM, ROBERT - The Hades Factor.
18059: LUDLUM, ROBERT - The Chancellor manuscript.
70433: LUDLUM, ROBERT - Het Holcroft Pact.
71129: LUDLUM, ROBERT - Het Hoover Archief.
81380: LUDOLPH, IR. G.L. (RED.) - Nieuw Technisch Vademecum. Deel I: Werktuigbouwkunde.
88616: LUDOLPH-VAN EVERDINGEN, H.M.A. - Menschen in 't Hotel.
54440: LUDOLPH, IR. G.L. EN POTMA, IR. A.P. - Grafostatica voor het T.O. en voor zelfstudie Deel III. Leerboek der mechanica. (met vraagstukken).
54392: LUDOLPH, IR. G.L. EN POTMA, IR. A.P. - Sterkteleer voor het T.O. en voor zelfstudie. Deel II. Leerboek der Mechanica. Afb.
97452: LUDOVICUS DINDORFIUS - Xenophontis Scripta Minora. Cum brevi annotatione critica, edited Ludovicus Dindorfius.
96713: LUDWIG, EMIL - Der Menschensohn.
96712: LUDWIG, EMIL - Wilhelm der Zweite.
94660: LUDWIG, EMIL - Geschenke des Lebens.
20258: LUDWIG, EMIL - Europeesche leiders, naar het leven getekend.
96710: LUDWIG, EMIL - Goethe. De geschiedenis van een mensch.
96711: LUDWIG, EMIL - Bismarck. Geschichte eines Kampfers.
72515: LUDWIG, EMIL - Goudzoeker in Griekenland. Het leven van Heinrich Shliemann de ontdekker van Troje. Prisma pocket.
80586: LUDWIG, EMIL - Napoleon.
96719: LUDWIG, EMIL - Kunst und Schicksal. Vier Bildnisse.
30651: LUDWIG EMIL - Kunst und schicksal vier bildnisse
96714: LUDWIG, EMIL - Mussolinis. Gesprache mit Emil Ludwig.
41434: LUDWIG, PONGRATZ, WERNER, WEHNER - Psychologie in selbstdarstellungen
96716: LUDWIG, EMIL - Wagner oder die Entzauberten.
96717: LUDWIG, EMIL - Juli 14.
96718: LUDWIG, EMIL - Genie und Charakter. Wanzig manliche Bildnisse.
96715: LUDWIG, EMIL - Lincoln.
15318: LUDWIG, EMIL - Europeesche leiders; naar het leven getekend.
79680: LUDWIG, EMIL - Napoleon.
1936-836: LUDWIG EMIL - Bismarck. Geschichte eines Kampfers.
26157: LUDWIG, EMIL - Cleopatra. Succes No. 33.
46571: LUGARD JR., G.J (HOOFDRED.), DINGELDEIN, W.H.; KORTELING, HERMAN; TIMMERMAN, HENRI TH. - Overijssel - Jaarboek voor cultuur en historie. 1950. (Vierde jaargang). Geïll.
46572: LUGARD JR., G.J (HOOFDRED.), VEEN, M. VAN; KORTELING, HERMAN; TIMMERMAN, HENRI TH. - Overijssel - Jaarboek voor cultuur en historie. 1958. (Twaalfde jaargang). Geïll.
99675: LUGARD JR., G.J. / DIJKSTRA, JOHAN / HESLINGA, MAX - Erica. Nummer 12, September 1946. Maandblad voor jongeren in Noord- en Oostelijk Nederland. Met o.a.: Deventer's oude bouwstijlen. - Drentsche schilderkunst. - Openluchtmuseum te Arnhem.
46570: LUGARD JR., G.J (HOOFDRED.), DINGELDEIN, W.H. EN KORTELING, HERMAN. - Overijssel - Jaarboek voor cultuur en historie. 1948. (Tweede jaargang). Geïll.
19201: LUGT, ARIE VAN DER - De vrouwen van Kristoffelmolen
17769: LUGT, ARIE VAN DER - De vrouwen van Arnefjord.
20561: LUGT, JEROEN VAN DER - Aids. AO-boekje 2150.
77580: LUGT, M. VAN DER / GELDER, PAMELA DE / E.A. - Orgaantransplantatie en zielsaspecten. Wat gebeurt er wezenlijk? Symposium ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het forum gezondheidszorg, vrijdag 31 mei 2002, lonagebouw, Driebergen.
96446: LUGT MELSERT, COR VAN DER - Raad voor Rederijkers. Het A.B.C. van het toneelspelen.
82115: LUGT, ARIE VAN DER - God schudde de wateren. I: De gekke dokter. - God schudde de wateren. - III: Herwonnen land.
45487: P. VAN DER LUGT - JOM KIPPOER en de Hebreeënbrief. (Brochure-reeks. Codenr. 422).
25635: LUGT, ARIE VAN DER - Schip zonder roer.
25995: LUGT, ARIE VAN DER - Het lied van de zee
27696: LUGT, ARIE VAN DER - De Rode Lantaren.
77369: LUGT, BART VAN DER (VOORZITTER) - Verslag van de conferentie: Ziekte, zingeving en ziel. Gehouden op vrijdag 19 oktober 2001 Iona Gebouw te Driebergen.
19228: LUGTIGHEID, DS. P. - De duif uit Noachs ark.
73623: LUGTIGHEID, DS. P. - Om u de waarheid te zeggen.
23849: LUGTIGHEID, D.G. - De gemeente in. Pastorale brieven.
49690: LUGTIGHEID. DS. G. - Innerlijke houding vinden tegenover de dood.
75269: LUGTIGHEID, DS. G. - Ons ja tot God. Een boek voor de Jonge kerk.
5207-3358: LUGTIGHEID DS. G. - Iedere dag nieuw. Hulp bij het dagelijks bijbellezen, zowel in het gezin als in de persoonlijke stille tijd. Deel 4. Juli. Augustus. September. Oktober. November. December
5208-3359: LUGTIGHEID DS. G. - Iedere dag nieuw. Hulp bij het dagelijks bijbellezen, zowel in het gezin als in de persoonlijke stille tijd. Deel 5. Januari. Februari. Maart. April. Mei. Juni.
5209-3360: LUGTIGHEID DS. G. - Iedere dag nieuw. Hulp bij het dagelijks bijbellezen, zowel in het gezin als in de persoonlijke stille tijd. Deel 6. Juli. Augustus. September. Oktober. November. December
21083: LUGTIGHEID DS. G. - Iedere dag nieuw. Hulp bij het dagelijks bijbellezen, zowel in het gezin als in de persoonlijke stille tijd. Deel 5. Januari. Februari. Maart. April. Mei. Juni.
21218: LUGTIGHEID, DS. G. (RED.) - Wij, in Gods grote leger. Brieven aan jonge belijdende leden.
82912: LÜHE, NIKO VON DER - Landwirtschaftliche Beratung oder Tauschhandel? Zur Funktionsweise des T&V-Beratungssystems in den CARDER Atlantique und Borgou, Republik Bénin.
80665: LÜHTS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
75802: LUIDENS, J. - De Universitaire Tuinen, 1918-1969.
16087: LUIGJES, LENA / VOORN, M.R.C. VAN - Wat goed is woont hier. Sprookjes. 1: De kristalschelp. - 2: De reus en het Lilliputvrouwtje. - 3: Het sprookje van de arreslee. - 4: Boer Kwansel. 5: De anemonentuin. - 6: Het vergeten bos.
21673: LUIJCKX-WESTEROP, JAMILLA L. - Kunstgeschiedenis. Tussen hoop en vervulling, herbezinning op de ""Dageraad der Gouden Eeuw"". AO-boekje 2508.
8395: LUIJDJENS H. - Italie. AO-boekje 1367.
8394: LUIJDJENS H. - Italie. AO-boekje 1367.
60812: LUIJENDIJK, EMMA - Omdat de dood niet het laatste woord heeft. Rituelen bij begraven en cremeren. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
84979: LUIJK, MR. H. / BRUYN PRINCE, K.R.J. DE - Lees vaardig. Handleiding voor methodisch lezen.
103962: LUIJTERS, GUUS (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Marilyn Monroe. Een nooit eindigende droom.
57330: LUIJTERS, GUUS (SAMENSTELLING) - Het Grote Dieren Gedichten Boek. Geïll.
11796: LUIJTERS, GUUS - Circus Melancholia.
57964: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES - Het menselyk bedryf Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
45250: DR. A.G. LUIKS. - Is de Bijbel Gods Woord? Een vraag, gesteld en beantwoord.
51941: LUIKS, DR. A.G. - Is de Bijbel Gods Woord? Een vraag, gesteld en beantwoord door Dr. A.G. Luiks.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9