Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
104150: KWEE SIOK LAN - De Echte Chinees-Indonesische Keuken.
59996: KWEE, FERRY - Recreatieve sportvormen. Handleiding voor de recreatiesportleider. Geïll. (Sportgericht).
88810: DR. KWEE SWAN LIAT / SENDEN, DR. G.H. VAN / E.A. - Grote filosofieen en de huidige mens.
36056: KYBALOVA L - Das grose bilderlexikon der mode, vom altertum bis zur gegenwart
17362: KYLE, DUNCAN - IJskoud.
51442: KYNE, PETER B. - Lloyds of London. Geïll.
92623: KYROVA, MAGDA / CHAIKLIN, MARTHA / E.A. - Andon 66, Society for Japanese Arts. Met o.a.: The no-orchestra in print. - Off the block. A new look at the origins of Nagasaki prints.
74222: LAAN, DICK / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de raket
97022: LAAN, K. TER - Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland.
7755: LAAN DICK - Wolkewietje is ondeugend geweest.
96731: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en zijn vriendjes.
96735: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de gouden pen.
31000: LAAN DICK - Pinkeltje omnibus 1, Pinkeltje op reis/Pinkeltje in Artis
95001: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje in Artis.
95004: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de Bibelebonse pap.
96730: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - De avonturen van Pinkeltje.
104524: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Het grote avontuur van Pinkelotje.
95000: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de tovenaar.
96749: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje op zoek naar de maandiamant.
3161-186: LAAN K. TER - Olipodrigo
105540: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje gaat naar Pinkeltjesland.
96732: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje gaat naar Pinkeltjesland.
96743: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Lach jij maar Pinkeltje.
95002: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Lach jij maar Pinkeltje.
75338: LAAN, JAAP H. VAN DER / BOENDERMAKER, J.P. / BROEKHUIJSEN, G. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1983 nr. 4. met o.a.: Kind en eredienst - Toen zij dit gezien hadden - Eén viering die oud en jong samenbrengt.
95003: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje gaat naar Pinkeltjesland.
59032: LAAN, DICK - De avonturen van Pinkeltje. Geïll.
105537: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de gouden pen.
105538: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje. 10 spannende verhalen. Met o.a.: Het grote avontuur van mierepietje. - Pinkeltje en de indianen. - Pinkeltje en de vuurpijl.
96746: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - O! o, die Wolkewietje toch!
96747: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak.
96744: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de aardmannetjes.
77449: LAAN, K. TER / KUIPER, J. / HAAS-OKKEN, MEVR. DE / E.A. - Groningen Geillustreerd Maandblad. 20e Jaargang, No 12, 1937. Met o.a.: Groningen voor honderd jaar - Groninger dorpsleven in vroeger tijd - Liekmoaken.
104352: LAAN, L. VAN DER - Klinische en sociale psychiatrische verpleegkunde.
86728: LAAN, K. TER / BIJLEVELD. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 3, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud, De Olle IJ bij Termunten, Zegel van t'Oldambt, Oldamster Boerderij. - De Zwavelnevel van 1783 in Groningen.
75912: LAAN, K. TER - Beknopte Nederlandse Encyclopedie.
75914: LAAN, K. TER - Beknopte Nederlandse Encyclopedie.
75936: LAAN, K. TER - Over de Groninger Volkstaal.
77667: LAAN, K. TER / DEELMAN / KNORREN, T.J. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 12, 1955. Met o.a.: Vader Jozef - Draaiorgel de Arabier noar Zweden - n Kerstboomke.
77660: LAAN, K. TER / DEELMAN, A.M.J. / KNORREN, T.J. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 5, 1955. Jubileumnummer. Met o.a.: Vieventwintig Joar Veurman - Nijenrode en de Grunnegers - Nedersaksich symposium 1955.
77665: LAAN, K. TER / OABEL OABELS / WOLDE-DOORNBOSCH, I. TEN / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 10, 1955. Met o.a.: Notulennalg. Vergadern op n tienden september in de zoalen ""Schaaf"" in Laiworn - Paitereulie - Kovvie.
77650: LAAN, K. TER / GRAAF, J. DE / WATTUM, S.F. VAN / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 4 nr. 9, 1952. Met o.a.: De Kloosterdobbe - Grunnen in oorlog in t joar 1672 - Kanttekeningen van een Veenkoloniaal.
104525: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de aardmannetjes.
96740: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de auto-raket.
96741: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Het grote avontuur van Pinkelotje.
56765: LAAN, BERT VAN DER - Relaties. Verpleegkundige begeleiding van de psychiatrische cliënt.
60606: LAAN, JAAP H. VAN DER - Geloofspraxis en pastoraal handelen. Kamper oraties. 5. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
96739: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de parels.
91333: LAAN, WINES VAN DER - De stamtoavel. Neie Grunneger moppen
52219: LAAN, J.J. VAN DER - Australië. Land van vele mogelijkheden. Foto's; kaartjes.
96733: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje in Madurodam.
96738: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje op reis.
77505: LAAN, K. TER / MELLINK, DR. A.F. / WEERDEN, J.S. VAN / FORMSMA, DR. W.J. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 4 nr. 6. Met o.a.: De kloosterdobbe - De positie van de Doopsgezinden in de provincie Groningen - De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen - Een gouden bul in het Rijksarchief te Groningen.
86712: LAAN, K. TER / SMITH, A.H.. / E.A. - Maandblad Groningen, Dertiende Jaargang no. 1, 1930. Met o.a.: Volksgeloof van voor eeuwen en nu. - Volksverhalen. - Een ouderwetse schoolmonarch.
95006: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de raket.
95007: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje. 10 spannende verhalen. Met o.a.: Het grote avontuur van mierepietje. - Pinkeltje en de indianen. - Pinkeltje en de vuurpijl.
105843: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - De avonturen van Pinkeltje . - en - Pinkeltje en zijn vriendjes.
106626A: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger Woordenboek.
58288: LAAN, K. TER - Letterkundig woordenboek voor noord en zuid.
104517: LAAN, WINES VAN DER - De stamtoavel. Neie Grunneger moppen
77417: LAAN, K. TER (RED.) / NANNINGA, T.J. / SENNEMA, H. / DEELMAN, A.M.J. / E.A. - Dörp en Stad. Moanblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 9, 1957. Met o.a.: Grunneger kroniek over 1956 - n Ommelander reciteercollezie - Wat er bie ons omgaait - Vann olle grunneger zoak - De kroniek van Halsema - H.J. van Belkum, 1810-1870.
99631: LAAN, KLAAS (FOTO'S) - Hoorn. Je kijkt je ogen uit.
96742: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de boze tovenaar.
31001: LAAN DICK - Pinkeltje en de flonkersteen
105539: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Een grote verrassing voor Pinkeltje.
52479: LAAN, K. TER; SCHEEPERS, MEVR. W.D; CATS, HEIN E.A. (RED.) - Neerlands Volksleven. Voorjaar 1961. 11de Jaargang. Nr. 2. Geïll.
96734: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Een grote verrassing voor Pinkeltje.
95012: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - O! o, die Wolkewietje toch!
50927: LAAN, DICK - Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak. Geïll.
50928: LAAN, DICK - Pinkeltje en zijn vriendjes. Geïll.
30852: LAAN DICK - Pinkeltjeen 10 spannende verhalen
95008: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje.
86737: LAAN, K. TER / FOURNIER, DS. W.J. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 12, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (VIII), Peie Eelkema. - Grepen uit de geschiedenis van de kerkdorpen, Harkstede.
86731: LAAN, K. TER / FEITH, JHR. RH. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 6, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (IV), Onlusten in Groningen in 1748, Het volk plundert het huis van burgemeester Mr. Johannes Geertsema in de Oosterstraat, Het Stokkenregiment.
86732: LAAN, K. TER / FOURNIER, DS. W.J. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 7, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (V), Onderlinge oefening te Kommerzijl. - Grepen uit de geschiedenis van kerkdorpen, Scharmer.
86734: LAAN, K. TER / FOURNIER, DS. W.J. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 9, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (VII), De Kerstvloedt van den jare 1747. - Grepen uit de geschiedenis van de kerkdorpen, Scharmer.
86736: LAAN, K. TER / SMITH, A.H. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 11, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (VII), De Kerstvloedt van den jare 1747. - Prof. Mr.A.S. de Blécourt overleden.
88389: LAAN, MARCO VAN DER / KEMPER, ROB - We gaan naar Rome.
50926: LAAN, DICK - Pinkeltje en het grote huis. Geïll.
104042: LAAN, K. TER / SPITZEN, G.W. / STEL, G. - Laandjebloumen. Bloemlezing uit de letterkundige voortbrengselen in de Groninger Volkstaal.
96748: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de flonkersteen.
76252: LAAN, K. TER - Proeve van een Groninger Spraakkunst.
77446: LAAN, K. TER / EBELS, E.H. / OS, PROF DR. D. VAN / E.A. - Stad en Lande. Cultureel en sociaal economisch maandblad Groningen. 1e Jaargang no. 10. Met o.a.: Bij de voltooide reparatie van de Martinitoren - Het Rijksarchief te Groningen - Almanakken Leugenzakken? - Groningens industrie in verleden en heden.
31438: LAAN ADRI - Arnhem
34408: LAAN VAN DER J.J - Australie land van vele mogelijkheden
49411: LAAN, V.M.L. VAN DER - Conbrio. Methode voor het aanv. muziekonderricht bij het v.o. Leerlingenboekje. Afb.
2393-842: LAAN K. TER - Nederlandse Spreekwoorden Spreuken en Zeswijzen.
589-4928: LAAN DR. N. VAN DER - Noordnederlandse Rederijkersspelen. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
74-4919: LAAN DR. N. VAN DER - Noordnederlandse Rederijkersspelen. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
76241: LAAN, K. TER - Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
86542: LAAN, H.H. VAN DER / E.A. - De Panne 2, 1999. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: De muurbloem. - De laatsten worden de eersten.
85164: LAANE, WIL - Psychiatrische patient vogelvrij?
5709-5135: LAANSMA / KRUIZINGA / DEMOED / SCHIPPER / GRAAF DE / ZWEERS / HUISMAN / EDE VAN - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 24e jaargang no.5-oktober 1990
9384: LAAR JAN D. VAN - Moet de koekoek zich schamen als hij over liefde praat? Muziek voor samenspel op allerlei instrumenten.
7192: LAAR VINCENT VAN - Een Walis op het Waddenstrand. AO-boekje 986.
7088: LAAR VINCENT VAN - Het ""Paard"" van de Kerstman. AO-boekje 891.
7087: LAAR VINCENT VAN - Het ""Paard"" van de Kerstman. AO-boekje 891.
6958: LAAR VINCENT VAN - Lemmingen. AO-boekje 819.
6957: LAAR VINCENT VAN - Lemmingen. AO-boekje 819.
6956: LAAR VINCENT VAN - Lemmingen. AO-boekje 819.
74533: LAAR, KAREL VAN (VORMGEVING) - Wat en Hoe Hongaars. Kosmos Taal Gids.
102.852: LAAR, VINCENT VAN - Weidevogels in een eivol land. AO-boekje 1057.
102.814: LAAR, VINCENT VAN - Ratten en rattenbestrijding. AO-boekje 936.
88120: LAAR, KAREL VAN / E.A. - Wat en Hoe Deens. Kosmos taalgids.
24063: LAAR, VINCENT VAN - Een walvis op het waddenstrand. AO-boekje 986.
61064: LAAR, JOS VAN DE; LEEUW, JAN DE - Dialoog. Levensbeschouwelijke en ethische vorming. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
22769: LAAR, VINCENT VAN - Dieren in de bergen. AO-boekje 916.
61004: LAAR, JOS VAN DE / LEEUW, JAN DE - Delta. Levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Geïl. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
45411: A.M. VAN DE LAAR KRAFFT. - Het leven van Jezus, (naar de Evangeliën harmonisch gerangschikt en van een inleiding voorzien). Geïll.
1287-2657: LAAR HARRY VAN DE - Het Heidetuinboek. Aanleg. Onderhoud. Sortiment. Vermeerdering.
16303: LAAR / STRATUM - Praktische Taalgids Engels.
87934: LAAR, KAREL VAN / E.A. - Wat en Hoe Portugees. Kosmos taalgids.
87655: LAARAKKER, WIEN / MEEUWISSEN, JAC.M.M. / E.A. - Breda. Tijdschrift van Bredanaars voor Bredanaars, No. 7. Met o.a.: De mislukte bestorming van de Kleine Schans op 15 mei 1625. - Moeilijkheden rond het karnaval in 1849. - Ginneken en het vreemdelingenverkeer.
52916: LAARHOVEN, JAN VAN; JANSEN, A; LURINKS, JAN. - Zingende kathedraal. Manifestaties t.g.v. 700 jaar koorzang in de St. Jans Kathedraal te 's-Hertogenbosch. 1 juni - 1 sept. 1974. Liturhievieringen, tentoonstellingen, concerten. Programma-catalogus. Ill.
28163: LAARHUIS, W.D. - Normandie, Bregtagne. Kosmos reisgidsen, met Kümmerly & Frey wegenatlas.
28164: LAARHUIS, W.D. - Normandie, Bregtagne. Kosmos reisgidsen, met Kümmerly & Frey wegenatlas.
104829: LAARMAN, J.W. / SWANENBURG, B. - Van Verre en Nabij. Deel I: De Werelddelen.
104830: LAARMAN, J.W. / SWANENBURG, B. - Van Verre en Nabij. Deel II: De Landen van Europa.
99778: LAARMAN, CHRIS / E.A. - De Draailier. Nummer 59. Met o.a.: Het lied van de arbeider, het volkslied?. – De Creools Surinaamse muziek. – Volksmuziek in Italie. – Griekse volksmuziek.
47177: REDACTIE LAARMAN - Muzen Almanak, vergeet mij niet, met gravures
47266: REDACTIE LAARMAN - Restauratie vijf Hervormde kerken in de binnenstad van Utrecht, met foto's tekeningen architectenbureau van Hoogevest, jaarveslag 1982/83/84
47332: REDACTIE LAARMAN - Restauratie vijf Hervormde kerken in de binnenstad van Utrecht, met foto's tekeningen architectenbureau van Hoogevest, jaarveslag 1977 1978
49965: LAARS, T. VAN DER. (VERZAMELD DOOR) - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschieddkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het Koninklijk Huis, enz. Met 15 gekl. platen en > 350 afb.
86573: LAARS, S.G. VAN DE - Het volledige Wapen van de voormalige Gemeente Kralingen.
98044: LAAT, BETTY DE (ONTWERPEN) - Haakwerk uit Nederland en Vlaanderen. Met 45 nieuwe motieven.
79902: LABARCA, GUILLERMO / GELDER, BEN VAN / E.A. - Comenius Jaargang 1, december 1981. met o.a.: Onderwijs onder autoritaire regimes. - Leren van schilderijen.
71028: LABAT, MARIE-THERESE - Wolken over Sunnyhill.
91562: LABBERTON, MIEN / MEULDIJK, M. (ILLUSTRATIES) - Kerstmis. Zes verhalen van het stille leven.
96801: LABBERTON, MIEN / BLOCH, MIES (ILLUSTRATIES) - Een jongen uit de bergen.
82232: LABBERTON, MIEN - Als de windselen breken.
14331: LABBERTON, MIEN - Inkeer. Een boekje voor het innerlijk leven.
81212: LABBERTON, MIEN - Wat niet vergaat.
90521: LABBERTON, MIEN - In U heb ik Gevonden.
90533: LABBERTON, MIEN / SMIT, WILLY (ILLUSTRATIES) - Waardoor Reintje geholpen werd.
38834: LABBERTON, MIEN - De zoeker
3787-3131: LABBERTON MIEN / SCHRODER SIERK - Het geschenk van de oude matroos.
82267: LABBEY, KAREL / RIJKENS, LEO / E.A. - BZZLLETIN 172. Aldous Huxley.
79033: LABISSE / LANGUI, E. / E.A. - Félix Labisse. 27 Januari - 11 Maart 1973, Museum Boymans van Beuningen Rotterdam.
32193: LABO SEBASTIAN - De aanslag op de Paus, in het licht van Fatima, Rome 13 mei 1981
60498: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities. Een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57996: LABOTS, H.G. - Woordenboek Auto-Technisch Duits. Duits-Nederlands. Nederlands-Duits. Ill.
48695: LABOTS, H.G. - Autotechniek zonder formules. ''Zwaailichtserie''. Ill.
48861: LABOTS, H.G. - Hoe zit het nu met die uitlaatgassen? Ill.
47506: H.G. LABOTS - De moderne automotor
54771: LABOURDETTE O.P., T.R.P. MICHEL - Cours de Theologie Morale. La Prudence. (Iia - Iiae, 47 - 56). Toulouse, année scolaire. 1959 - 1960. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80825: LABRIE, A. / DEKKER, R.M. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 16, No. 1. Met o.a.: Geschiedenis en vervreemding: de geschiedfilosofie van Wilhelm von Humboldt. - Een historische antropologie van de Gouden Eeuw.
56718: LAC, S.J., R.P. DU - Jésuites.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
33630: LACALLE MICHAELS TRULA - Stemmen in mijn hoofd
54773: LACAU S.C.J., LE P.J. - Précieux trésors des indulgences. Petit manuel à l'usage du clergé et des fidèles. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
88410: LACAZE, ANDRE - De Tunnel. Spectaculaire ontsnapping van 300 gevangenen uit een Duits kamp in 1943.
4337-1601: LACHLER/WIRZ - Die Schiffe der Volker. Traum. Geschichte. Techniek.
53395: LACORDAIRE, R.P.H.-D. - Oeuvres. Tome IX. Mélanges. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54412: LACORDAIRE, LE R.P.H.-D. - Considérations sur le système philosophique de M. de la Mennais et d'un mémoire pur le rétablissement en France de l' Ordre des Frères Prêcheurs. Quatrième année, 1847. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
53394: LACORDAIRE, R.P.H.-D. - Oeuvres. Tome IX. Mélanges. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54605: LACORDAIRE, LE R.P. HENRI-DOMINIQUE - Vie Saint Dominique. Précédée du mémoire pour le rétablissement en France de l' ordre des frères précheurs. Tome I. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
60669: LACOUTURE, JEAN - Ho Tsji Min. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54187: LACROIX, JEAN - Kracht en zwakheid van het gezin. Aspecten der sociale werkelijkheid. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54190: LACROIX, JEAN - Force et faiblesses de la Famille. Collections - Esprit - . [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
29999: LACROIX, DANIEL ET WALTER, PHILIPPE (TEXTES ORIGINAUX ET INTEGRAUX PRESENTES, TRADUITS ET COMMENTES) - Tristan et Iseut. Les poems francais. La Saga norroise.
53448: LADEUSE, LE CHANOINE P. - La Résurrection du Christ devant la critique contemporaine. (Science et foi) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
93766: LADURIE, EMMANUEL LE ROY - Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeen (1294-1324). Vertaald door Claire den Boer en Roland Fagel.
96103: LADY RICHMOND BROWN / GRUYTER, M.P.C. DE (VERTALING) - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende Indianen-Stammen van Centraal-Amerika.
79086: LAENENS, C. - Het Romeins Imperium van keizers uit gezien.
93445: LAERE, MARC VAN / HILST, FRED VAN DER / RUYER, FRANCOIS (ILLUSTRATIES) - Kim de kleine vleermuis.
58256: LAERE, CAREL VAN - Spelend vormen. Afb.
B4862: LAES, WILLY - Mensenrechten in de Verenigde Naties. Een verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisie.
97116: LAET, DANNY DE - Science Fiction. AO-boekje 1576.
21189: LAET, PETER DE - De Antwerpse schilderschool 1550-1650. AO-boekje 2445.
25804: LAET, DANNY DE - Science fiction. AO-boekje 1576.
60318: LAEYENDECKER, DR. L. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
91463: LAEYENDECKER, L. / E.A. - Sociale overbodigheid.
60894: LAEYENDECKER, L. - Brengt de vooruitgang ons verder? Kanttekeningen bij een wijd verbreid geloof. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
75403: LAEYENDECKER, BERT / VEN, JOHANNES A. VAN DER / ANGENENT, CLARA / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 2002 nr. 4 : met o.a.: Godsdienstvrijheid en kerkelijk engagement - Tussen binding en ontbinding. Kerkleden op zoek naar gemeenschap en individualiteit - Kiemen van religiositeit.
36561: LAEYENDECKER, L - Religie en conflict, de zogenaamde sekten in sociologisch perspectief
91387: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
84003: LAFEBER, DR. CHRISTIEN - Anorexia Nervosa.
106474: LAFFERTY, R.A. - Negenhonderd Grootmoeders.
54809: LAFONTAINE, M. L'ABBÉ - Jehan Gerson (1363-1429). [Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis.]
16544: LAFORESTER, SERGE - Heet vuur. Spionage.
42449: LAGACHE DANIEL - Wat is psychoanalyse
20444: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XVIIe siecle. Collection Litéraire. Les grands auteurs francais du programme III.
20467: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XIXe siecle. Collection Litéraire. V.
59823: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - Moyen Age. Les grands auteurs Français du programme. I. Geïll. (Collection Littéraire).
59824: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XVIe siècle. Les grands auteurs Français du programme. II. Geïll. (Collection Littéraire).
59825: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XVIIe siècle. Les grands auteurs Français du programme. III. Geïll. (Collection Littéraire).
59826: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XVIIIe siècle. Les grands auteurs Français du programme. IV. Geïll. (Collection Littéraire).
59827: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XIXe siècle. Les grands auteurs Français du programme. V. Geïll. (Collection Littéraire).
33558: LAGERHOF SELMA - En herrgardssagen
82058: LAGERLÖF, SELMA - Eine Gutsgeschichte. Erzählung.
91591: LAGERLOF, SELMA - Christuslegenden.
75326: LAGERLOF, SELMA - Christuslegenden.
52581: LAGERLÖF, SELMA - Niels Holgersson's wonderbare reis. Geïllustreerd door Anton Pieck. Vert.
37504: LAGERLOF, SELMA - Christuslegenden, Atlas reeks
98203: LAGERLOF, SELMA - Kristuslegender.
84559: LAGERLÖF, SELMA - Die Wunder des Antichrist.
49731: LAGERWEIJ, DS. L; GRAAFLAND, PROF. DR.C.; EXALTO, DRS. K. E.A. - Reformatie: Blijvende opdracht!
61129: LAGERWEIJ, ANNEKE / WESTRA, AUKJE - Oecumenisch op weg. Werkboek voor op te richten en bestaande plaatselijke Raden van Kerken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
57387: LAGERWEIJ, DS. L; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; EXALTO, DRS. K. E.A. - Reformatie: blijvende opdracht.
53357: LAGERWEY, E. (NAVERTELD DOOR) - De Legende van Sint Willebrord. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
56525: LAGERWEY, KANUNNIK E. (VERKLARENDE TEKST) - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het passionael Wintyerstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478. Aanhangesel over de legenda Aurea Het Passionel en Gerard Leeu door Pater Dr. B. Kruitwagen, O.F.M.(Afgeschreven uit de Bib
54340: LAGRANGE, Z.E.P.M.J & LAVERGNE O.P., C (OPGEMAAKT VOLGENS DE ORDE VAN DE GRIEKSE EN FRANSE WERKEN VAN) - Synopsis van de vier H. Evangeliën. - met gebruik van de Nederlandse vertaling v/h N.T. van Kan. Dr. Th. Van Tichelen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
7763: LAGROU PATRICK - Het monster uit de diepte.
36613: LAHAYE, TIM - Het begin van het einde, de eindtijd bezien in het licht van de bijbelse profetieen
24119: LAHAYE, F. (FOTO'S). / CROLLA (TEKSTEN) / E.A. - Valkenburg. Zwarte beertjes 336.
53223: LAHITTON, JOSEPH - Deux conceptions divergentes de la vocation sacerdotale. Exposé - Controverse - Conséquences pratiques. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
55420: LAING, J. - Grafisch ontwerpen voor iedereen. Briefpapier, T-shirts, folders, etc. Afb. Vert.
41277: LAIRD CAROBETH - Limbo, a memoir about life in a nursing home by a survivor
27443: LAIRD, PROF. DONALD A. / CASSON, HERBERT N. - Persoonlijke efficieny. Universiteit voor Zelfstudie.
57642: LAJTA, DR. HANS - Reiseführer Syrien, Jordanien, Irak. Kaartjes / afb.
103996: LAKATOS, P.A.M. / KRALINGEN, R.M. - Naar 1990, een kwestie van tijd en geld.
11310: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
13088: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
59104: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
15924: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
92914: LAKHO, H. / RIJST, M. V.D. / AMAN / OUFKIR, M. / FITOUSSI, M. - Bewogen vrouwenlevens: Verborgen tralies. - Het verhaal van een Somalisch meisje. - De gevangene.
34561: LAKIN R - Tasmanian Year book no 14: 1980
56018: LALLEMANT S.J., PÈRE LOUIS - De leer over het geestelijk leven. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
56019: LALLEMANT S.J., PÈRE LOUIS - De leer over het geestelijk leven. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54191: LALOUP, JEAN ET NÉLIS, JEAN - Communauté des Hommes. Initiation à l' Humanisme social.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
11207: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Bijbelliederen. Met gitaarbegeleiding. Geref. Kerk / Hervormde Gem. In de Weide, Hoogeveen.
61405: T LAM, JAN - Ik heb wel eens een bui. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
90570: LAM, DRS. A.B. - Het gegeven Woord. Bijbelse geschiedenis op de lagere school.
75283: LAM, DRS. A.B. - Het gegeven Woord. Bijbelse geschiedenis op de basisschool.
27527: LAM, HANNA / STRIKWERDA, SIENE (RED.). - Leer mij de vrouwen kennen. Werkboek over feminisme en Christendom.
61480: LAMAIN, DS. W.C. - Voor bijzondere tijden. I. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.
34554: LAMAN G.J - Groen van Prinsterer als volksvertegenwoordiger, 1862-1865
92934: LAMANNA, ROSS - Krachtproef.
85153: LAMARTINE, ALPH. DE - Jeanne D'Arc. De maagd van Orleans. Haar roeping, haar strijd, haar dood op den brandstapel.
57020: LAMB, CHARLES AND MARY (ANNOTATED AND SLIGHTLY ADAPTED BY WEER, P.A. TER) - Seven Tales from Shakespeare. (Stories and Sketches. No. 34)
95595: LAMB, CADBURY - Inn Signs. Shire album 12.
59838: LAMBALGEN, L. VAN - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten.
72443: LAMBERIGTS, S. / DEVLEESCHOUWER, R. / E.A. - Dichtbij is Uw woord. Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus A. Mattheus-evangelie.
21229: LAMBERIGTS, SYLVESTER - Wie is Hij toch? De Bijbel leren lezen om Jezus te kennen.
46632: LAMBERT, LANCE - Israël is uniek
37827: LAMBERT, ROSEMARY - Kennsmaking met 20e eeuwse kunst
92258: LAMBERT, LANCE - Israel is uniek.
72394: LAMBERT, KATHE - Vrouwen kliniek.
47431: LAMBERT FOKKEMA - Plukhaar
19851: LAMBERTS, HAN - Desmond Tutu. AO-boekje 2043.
19850: LAMBERTS, HAN - Desmond Tutu. AO-boekje 2043.
54248: LAMBERTS, DR. H.B. - Tussen bestraling en effect. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de radiopathologie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
B42852: LAMBERTUS DOORNBOS - Pelzyrstukken. Lambertus Doornbos 1824-1896.
B4285: LAMBERTUS DOORNBOS - Pelzyrstukken. Lambertus Doornbos 1824-1896.
B42851: LAMBERTUS DOORNBOS - Pelzyrstukken. Lambertus Doornbos 1824-1896.
53856: LAMBOT, O.S.B., D.C. - Oeuvres théologiques et grammaticales de Godescalc d' Orbas. Textes en majeure partie inédits(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
106569: LAMBRECHTS, FLORAN - Krekelken. Ill.
102.905: LAMBRECHTS-DOUILLEZ, MEVR. DR. J. - Antwerpse klavecimbels, oude muziek herleeft. AO-boekje 1310.
102.904: LAMBRECHTS-DOUILLEZ, MEVR. DR. J. - Antwerpse klavecimbels, oude muziek herleeft. AO-boekje 1310.
49907: LAMBRECHTS, FLORAN - Krekelken. Ill.
55871: LAMBRECHTS, LUT - De twee levens van koningin Elisabeth.
95281: LAMBREGTS, L. - Vledder.
82603: LAMBREGTS, L. - Vledder.
B4611: LAMERS, HARRIE - Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de romanisering van de Braziliaanse kerk.
84474: LAMERS, DR. H.A.J.M. - Hoe schrijf ik een wetenschappelijke test.
56860: LAMERS, H.A.J.M. - Handleiding voor pr- en reclameteksten.
27021: LAMERS, DR. A.J.M. - Zes en twintig lessen in kraamverpleging.
60538: LAMFERS, DR. W.J. - Drie dissidente denkers. Bonhoeffer, Havel en Plesu - over vrijheid en verantwoordelijkheid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
39334: LAMGE, DE HERMAN - De bewapeningswedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie 1945-1983, een onderzoek naar de relatie tussen politiek en militaire macht
105867: LAMM, W.G.J. - Historisch Zuidlaren.
20092: LAMMENS, DS. G.N. (SAMENSTELLER) - Ontmoetingen. Bijbels dagboek.
54551: LAMMENS, L.J.M. (HOOFDRED.) - Creatief bezig zijn voor de vrouw. Creatief borduren. Afb. (Lekturama)
80220: LAMMENS, DS. G.N. (SAMENSTELLER) - Ontmoetingen. Bijbels dagboek.
60828: LAMMENS, DR. G.N. - Tot Zijn gedachtenis. Het commemoratieve aspect van de avondmaalsviering. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
15490: LAMMER, JUTTA - Hobby Boek. Ideeen voor kreatieve vrijetijdsbesteding.
104344: LAMMER, JUTTA (SAMENSTELLER) - Hobby Boek (Hobbyboek). Ideeen voor kreatieve vrijetijdsbesteding.
511-1753: LAMMER J. - Geschenken en versieringen van papier.
7007: LAMMERS FRED. J. - Prins Claus der Nederlanden.
7006: LAMMERS FRED. J. - De Prins met de Anjer. Z.K.H. Prins Bernhard zestig jaar.
7005: LAMMERS FRED. J. - Van Prinses tot Grootmoeder. H.M. Koningin Juliana zestig jaar.
14831: LAMMERS, FRED. J. - Vijf generaties Oranje.
15029: LAMMERS, FRED. J. - In goede en kwade dagen. Portretten van Oranje-echtparen.
19667: LAMMERS, FRED. J. - Beatrix. 50 boeiende momenten uit haar leven.
19659: LAMMERS, FRED. J. - Willem Alexander. 18. Van baby tot kroonprins.
19645: LAMMERS FRED. J. - In gesprek met Prins Bernhard. Prins Bernhard 75 jaar.
19476: LAMMERS, FRED. J. - Het gouden huwelijksboek. Juliana en Bernhard 1937-1987
29494: LAMMERS, FRED. J. - 25 Jaar Margriet & Pieter.
20808: LAMMERS, FRED. J. - In goede en kwade dagen. Portretten van Oranje-echtparen.
56222: LAMMERS, FRED. J. - Juliana Regina. 1948-1980. Met ruim 200 nieuwe foto's.
19227: LAMMERS, FRED. J. - Juliana , gefeliciteerd! Gelukwensen aan onze negentigjarige prinses.
49797: LAMMERS, BERT - Voleindigen (Grieks) in Romeinen 7. Een onderzoek naar de betekenis van dat woord in de contekst van Romeinen 7. Doctoraalscriptie Onderwijsinstituut Theologie en Religiestudies Universiteit van Amsterdam.
99233: LAMMERS, FRED. J. - Juliana. Een leven in dienst van Nederland. (Met unieke foto's uit prive-collecties)
56418: LAMMERS, FRED. J. - 25 Jaar Beatrix & Claus. Foto's.
22807: LAMMERS, FRED. J. - Van Prinses tot Grootmoeder. H.M. Koningin Juliana zestig jaar.
40151: LAMMERS, JONG DE - Kantekeningen bij de katern, toelichting op de orden voor de eredienst van de Gereformeerde kerken in Nederland
5733-5164: LAMMERS J.F. - Juliana Regina. 1972.
5734-5165: LAMMERS J.F. - Juliana Regina. 1962. Het Zilveren Bruidspaar.
5735-5166: LAMMERS J.F. - Juliana Regina. 1961.
55153: LAMMERS, FRED J. - Prinses Juliana. Foto's.
22729: LAMMERS, FRED. J. - Willem Alexander. 18. Van baby tot kroonprins.
36241: LAMMERS, G.N, SAMENDESTELD - Ontmoetingen, bijbels dagboek
3595-612: LAMMERS FRED. J. - Tot u spreekt Hare Majesteit de Koningin.
3601-611: LAMMERS FRED. J. - Juliana Regina 1968-1973
58861: LAMMERS SDS, P. JOS - Preken en voorbeden voor feesten en gelegenheden. Jaarcyclus F.
58860: LAMMERS SDS, P. JOS - Preken en voorbeden voor elke zondag. Jaarcyclus C.
20815: LAMMERS, FRED. J. - Drie prinsen naast de Troon.
72732: LAMMERS, FRED. J. - Prins Claus der Nederlanden.
58859: LAMMERS SDS, P. JOS - Preken en voorbeden voor elke zondag. Jaarcyclus B.
73749: LAMMERS, FRANS - Zaai & Plantgids voor Zomerbloemen. Prisma pocket 2065.
73750: LAMMERS, FRANS - Bol & Knolgewassen. Prisma pocket 2067.
73751: LAMMERS, FRANS - Het Groene Woordenboek. Voor natuur- en tuinliefhebbers. Prisma pocket 2087.
42709: LAMMERS JOS - De weg van de barmhartigheid
39486: LAMMERS, H.J - De mens als vorm probleem
53276: LAMMERS, FRED J. - Het Huis van Oranje in oude ansichten - deel II. 1910 - 1926.
53275: LAMMERS, FRED J. - Het Huis van Oranje in oude ansichten - deel I. 1880 - 1910.
15887: LAMMERS, J. - Het Gouden Huwelijksboek. Juliana en Bernhard. 1937-1987.
55771: LAMMERS, FRED. J. - De oude dame van Het Loo. Foto's.
55772: LAMMERS, FRED. J. - De Oranjes in de negentiende eeuw. Foto's.
55773: LAMMERS, FRED. J. - Het koninklijke boekje. Foto's.
55774: LAMMERS, FRED. J. - Koningin Beatrix. Foto's.
55770: LAMMERS, FRED. J. - Prinses Juliana. Foto's.
57757: LAMMERS, G.J. - Narcolepsy. Proefschrift ter verkrijging v/d graad van Doctor a/d Universiteit Leiden.
3730-389: LAMMERS FRED. J. - Een gouden huwelijk 50 jaar lief en leed.
1344-5130: LAMMERS FRED. J. - In gesprek met Prins Bernhard. Prins Bernhard 75 jaar.
1343-649: LAMMERS FRED. J. - Juliana 75 jaar. Een leven tussen twee werelden.
20899: LAMMERS, FRED. J. - Vijf generaties Oranje.
16474: LAMMERS, FRANS - Praktische Doe-Het-Zelf Gids.
3598-5174: LAMMERS J.F. - Juliana Regina. 1979
3730-5119: LAMMERS F.J. - Een gouden huwelijk. 50 jaar lief en leed.
32155: LAMMERS JOS - Woord en leven, preken A cyclus
32156: LAMMERS JOS - Woord en leven, preken C cyclus
26910: LAMMERS, FRED. J. - 12 1/2 jaar Majesteit.
26916: LAMMERS, FRED. J. - 25 jaar Beatrix & Claus.
26917: LAMMERS FRED. J. - Juliana 75 jaar. Een leven tussen twee werelden.
27301: LAMMERS, FRED. J. - Wij Beatrix. Vijfentwintig jaar Koningin der Nederlanden.
29281: LAMMERS, FRED. J. - Oranje op de voorpaina.
56417: LAMMERS, FRED. J. - De kinderen van Oranje in beeld. Het leven van de prinsen en prinsessen. Foto's.
55473: LAMMERTSE, LZ., J - Het Protestantisme. II. Historische ontwikkeling. Waarheid en leven. Psychosophische verhandelingen. Niet-katholieke levenswijsheid. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
17288: LAMMERTSE, J. - Wat de Hervorming bracht.
59948: LAMOEN, JO VAN - Van kletskoppen en duivekater. Noordhollandse streekgerechten en wetenswaardigheden. Geïll.
96228: LAMOTHE, GEORGES - De Indische Post. (La malle des Indes.). Galop.
91996: LAMPARTER, HELMUT - Das Buch der Sehnsucht. Das Buch Ruth, Das Hohe Lied, Die Klagelieder.
91997: LAMPARTER, HELMUT - Das Buch der Weisheit. Prediger und Spruche.
56314: LAMPE, ARMANDO; VERNOOIJ, JOOP; VOCKING, BEN - De kracht van ons erfgoed. Mensen met een missie. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
85638: LAMPE, AUGUSTA - Bloemen voor Nippon, belevenissen tijdens de japanse bezetting
52427: LAMPEN, O.F.M., DR. W. - Willibrord en zijn tijd. Patria. Vaderlandse cultuurgeschiedenis in monografieën.
91985: LAMPEN, DR. W. - Winfried-Bonifatius. Patria deel XLV.
98740: LAMPO, HUBERT - Terugkeer naar Atlantis.
85275: LAMPO, HUBERT - Arthur. Gevolgd door: Kroniek van Madoc.
105583: LAMPO, HUBERT - Helene Defraye.
10645: LAMPO HUBERT - De zwanen van Stonehenge.
9265: LAMPRECHT DR. HELMUT - Exploitatie van de teenager. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 44.
57328: LAMSTER, J.C. - J.B. van Heutsz. Foto's. Kaartje. (Patria)
29303: LAMSWEERDE, A. VAN / VROOM, TINE / E.A. - Alle Oranjes 24 generaties, 785 jaar geschiedenis.
101.707: LAMSWEERDE, A. VAN / VROOM, TINE / E.A. - Alle Oranjes 24 generaties, 785 jaar geschiedenis.
61507: LANARÈS, PIERRE (DIR.-HFDRED.) - Geweten en Vrijheid. 1976. No. 1. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
52418: LANCASTER, BRUCE AND PLUMB, J.H. - Book of the Revolution. The American Heritage. Laurel Leaf Library.
76271: U.D.K. / LANCÉE, TH. - Gedenkboek ter gelegenheid van het afscheid van TH. Lancée.
46500: LANCELYN GREEN, ROGER - Mascotte van Troje. Geïll. Oorspr. Titel: The Luck of Troy. (uit het Engels vertaald door Hetty Wooldrik-Boom)
89390: LANCING, GEORGE (LAN TSO CHI) - De Eunuch. Deel 1 van de - De chineesche decamarone.
10967: LAND P. VAN T' / MERWEDE TON VAN - Een spaarpot is spoorloos.
20050: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu.
36430: LAND, VAN DER SIPKE - De bijbel in vogelvlucht
98381: LAND, JON - The Omega Command.
86176: LAND, SIPKE VAN DER - Eerlijk is eerlijk. Bijbels leesboekje voor elke dag,
91023: LAND, SIPKE VAN DER - Moet je doen! Bijbels leesboekje voor elke dag.
84476: LAND, SIPKE VAN DER - Wat bezielt ze… Het handboek van sekten, stille krachten, bewegingen.
54651: LAND, SIPKE VAN DER - Houvast. Godsdienstlessen voor het v.o. Deel 4. Afb.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
90442: LAND, SIPKE VAN DER - Gods bestseller voor tiebers.
36513: LAND, VAN DER SIPKE - De kans van je leven, een dokumentaire over wereldwijd christelijk onderwijs
86158: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu.
90556: LAND, SIPKE VAN DER / E.A. - Van Land tot Land. Een bundel zendingsverhalen. Eerste bundel.
90851: LAND, TOM VAN DER - Oecumenigheden. De groei van de oecumene in Purmerend, 1950-1993.
71995: LAND, SIPKE VAN DER - Wat bezielt ze… Het handboek van sekten, stille krachten, bewegingen.
90441: LAND, SIPKE VAN DER - Gods bestseller voor tiebers.
36274: LAND, VAN DER SIPKE - Zalig zijn de vervolgden, een documentaire over christenen in de tweede wereld
36528: LAND, VAN DER SIPKE - Recht door zee, bijbels leesboekje om koers te houden
27972: LAND, SIPKE VAN DER - Houvast. Godsdienstlessen voor het voortgezet onderwijs. Deel 2.
36235: LAND, VAN DER SIPKE - Met Paulus en Johannes op reis
87957: LAND, SIPKE VAN DER - Tot uw dienst. 20 toespraken uit kerken in stad en land.
81965: LAND, SIPKE VAN DER - Dag in dag uit. Bijbels leesboek voor elke dag met medewerking van kopstukken van de kerk van vroeger en nu.
5403-3676: LANDAU JACOB M. - Kulturgeschichte der Nationen. Israel.
55298: LANDAUER, GUSTAAF - Meester Eckharts mystieke geschriften. Vert. door J.N. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
38327: LANDAY, M JERRY - Archeologie in het land van de Bijbel
7705: LANDBERGEN A. - Hippe Mystiek. AO-boekje 1285.
97089: LANDBERGEN A. - Hippe Mystiek. AO-boekje 1285.
84120: LANDE, JAN VAN DE / NIE, RENÉ DE - Kind van de zon.
89452: LANDELL, OLAF J. DE / DOEVE, J.P. (ILLUSTRATIES) - De Porselein Tafel.
10339: LANDELL OLAF J. DE - Een snoer bloedkoralen. verhalen.
60359: LANDES, DAVID S. - Arm en rijk. Waarom sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm. Vert. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
44480: LANDGREBBE ERICH - Misdaad in Frankrijk het gerechtsarchief onthult
57414: LANDGREBE, DR. LUDWIG - Moderne filosofie. Aula-boeken
49968: LANDIN, BENGT-OLOF EN HOED, A.P. DEN - Insekten. Mini(n)atuurgidsen. Kleurenill. (Vert.)
89937: LANDISCH, BOHUMIL - Praha - Prag - Praque. matka mest.
56631: LANDMAN, JAN E.A. - Werken in de Derde Wereld: een leerschool. Brieven en gesprekken. Foto's. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
84398: LANDMANN, MICHAEL - Filosofische antropologie.
58504: LANDMANN, SALCIA - Joodse humor. Vert.
45090: DE LANDMETER, OVERBEEK, KERSBERGEN, VAN DER GOOT E.A. - Haerlem, jaarboek1943 met o.a. dr. C. Jonges, Mr. Dr. W.P. Vis, J. van den Ban, de geschiedenis van de Beeldhouwerij, later het huis Dubbel Genoegen aan het Plein te Haarlem en zijne bewoners, middenduin buiten Haarlem, een duinontginning tijdens de Bataafse Republiek
44564: LANDMETER, KEUNING, SCHLINGEMANN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL.LV No.3, Mei 1938
47931: F. LANDMETER - Stad land onder de zeespiegel, met foto's compleet met kaarten
40939: LANDRE, CORNEILLE L - Mathematisch-technische kapitel zur lebensversicherung
93125: LANDSBERG, PAUL-LOUIS - Essai sur l'experience de la mort.
74878: LANDSBERGER, FRANZ - Die Kunst der Goethezeit. Kunst und Kunstschauung von 1750 bis 1830. mit 213 Abbildumgen.
49437: LANDSDOWN, KAREN & SMITH, SUSY - Servetten vouwen. Ill.
87894: LANDSMAN, DRS. P.P. / PLOEG, DRS. CH.E. VAN DER - Informatie cahiers over massacommunicatie no. 5: Economie en dagbladpers. - Economische aspecten van de omroep.
86595: LANDSTALLMEISTER DR. FRHR. V. STENGLIN, CELLE (TEXT) - Das Landgestüt Celle und die hannoversche Zucht. Ein Wegweiser durch das Landgestüt Celle und die Zucht des honnorschen Warmblutpferdes
48089: LANDSTRÖM, BJÖRN - Zeilschepen in woord en beeld. Van papyrusboot tot klipper. Met 340 tekeningen, waarvan vele in kleur. (Vert. uit het Zweeds)
49224: LANDWEHR, J.H. (VDM) - Handboek der Kerkgeschiedenis. Vier delen. Eerste gedeelte: Oude kerkgeschiedenis. (2e druk); tweede gedeelte: Middeleeuwen (2e druk); derde gedeelte: Nieuwe Kerkgeschiedenis (2e druk); vierde gedeelte - de negentiende eeuw en tot heden. (2e druk)
97358: LANDWEHR, J.H. - Beknopt Leerboek der Kerkgeschiedenis.
94527: LANE, MARVYN - Katrina.
60200: LANE, CHRISTOPHER - Tonopah. Thriller. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
58272: LANE, MICHAEL R. - Pride of the Road. The Pictorial Story of Traction Engines. Afb.
105166: LANE, MARK - Pleidooi voor de waarheid.
45344: LANERTA. - Het licht tegemoet. Geïll.
92321: LANG, AUGUST - Zwingli und Calvin.
B4546: LANG, GERTI - Motieven in de volksschilderkunst. Ideeen-ontwerpen-motieven. Met 37 kleurenfoto's.
40072: LANG VAN VUGHT - Groot magnetron kookboek, werking gebruik tips
96523: LANG, GERTI - Motieven in de volksschilderkunst. Ideeen-ontwerpen-motieven. Met 37 kleurenfoto's.
50562: LANG, G. CH. EN OVERDIJKINK, M.E. - Nuttige Handwerken. Afb.
59366: LANG, KURT & ENGEL LANG, GLADYS - Collective dynamics.
10072: LANGAN RUTH - Angel.
52188: LANGDON-DAVIES, JOHN - Columbus and the discovery of America. Jackdaw No. 4. A collection of contemporary documents compiles and edited by John Langdon-Davies. (losbladig in map)
56968: LANGDON-DAVIES, JOHN. (COMPILED ANS EDITED BY) - The '15 and the '45. ( Jacobite rebellions against William III and the House of Hanover.) Jackdaw No. 15.
7851: LANGE-PRAAMSMA MAX DE - Marlieske.
7772: LANGE-PRAAMSMA MAX DE / LUTZ JAN - Van twee ondeugende meiskes.
13002: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Als jij het zegt mag het.
33755: LANGE KURT - Egypte, wonderen en geheimen van en grote cultuur
97271: LANGE, JAAP DE - Inleiding tot de theorie en de geschiedenis van de muziek.
59356: LANGE, KURT - Egypte. Wonderen en geheimen van een grote oude cultuur. Geïll. Vert.
46513: LANGE - PRAAMSMA, MAX DE - Van twee ondeugende meiskes. Geïll.
86183: LANGE, ERNST - De oekumenische utopie. Wat beweegt de oekumenische beweging?
94568: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - In weer en in wind.
23009: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Van jou hield ik te veel.
39725: LANGE KALFF, LOOSJES - Nederlandsch volksliederenboek
85202: LANGE, ALFRED / HART, ONNO VAN DER - Gedragsverandering in gezinnen.
45803: H. DE LANGE - l'Examen. Frans leerboek voor de hoogste U.L.O. klasse. Thema, eenvoudige vertaling en mondeling examen. Geïll.
B4715: LANGE, RAINER (EINDREDACTEUR) - Een boodschap aan mensen. Handboek voor kerkelijke communicatie.
50682: LANGE, DANIËL DE; KALFF, DR. G. EN LOOSJES, MR. A. (SAMENSTELLERS) - "Nederlandsch Volksliederenboek. Tweede bundel; 144 liederen voor zang en piano. Uitg. v/d Mij. tot Nut van 't Algemeen.
57145: LANGE, ALFRED EN HART, ONNO VAN DER - Gedragsverandering in gezinnen. Agologische bibliotheek 4.
46438: LANGE, KURT - Egypte. Wonderen en Geheimen van een grote oude Cultuur. Phoenix Pocket no 1. Geïll.
80871: LANGE, H.M. DE / PATON, ALLAN / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 15. Met o.a.: Bezitsvorming, een christelijk ideaal? - Apartheid and Its Effects on the Life and Future of South Afrika.
80407: LANGE, DANIEL DE - Het woord in de tijd. Een luisterproef.
79107: LANGE, KURT - Herrscherköpfe des Altertums. Im Münzbild Ihrer zeit.
92080: LANGE, DANIEL DE - Het woord in de tijd. Een luisterproef.
80868: LANGE, H.M. DE / LEEUWEN, DR. A.TH. VAN / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 11. Met o.a.: De dreigende welvaart. - Islam en Jodendom.
91059: LANGE, DS. J. DE / E.A. - Alle volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya.
88497: LANGE, ARNO DE - XUV Multi-resonance spectroscopy of hydrogen and nitrogenen. Academisch proefschrift.
80426: LANGE, ERNST - De Oekumenische Utopie. Wat beweegt de oekumenische beweging?
60939: LANGE, FRITS DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97495: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Als jij zegt dat het mag.
72266: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Zomaar uit het zuiden.
70601: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam.
101.488: LANGE, BER DE (HISTORISCHE FOTO'S EN TEKST) - Purmerend. 500 jaar Marktstad.
70849: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Van jou hield ik ter veel.
59484: LANGE, WIESJE DE - Wanneer gij ten strijde trekt. Kie teetsee le-milchama.
59485: LANGE, WIESJE DE - Om je tranen te lachen. Brieven uit Israël.
61281: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Lafleur-trilogie. (lente in de herfst; als jij zegt dat het mag; geluk komt niet alleen)
46437: LANGE, KURT - Egypte. Wonderen en Geheimen van een grote oude Cultuur. Phoenix Pocket no 1. Geïll.
60631: LANGE, DR. F. DE - Onszelf als een ander. Evangelistiek van techniek naar hermeneutiek. Kamper cahiers. 78. Rede. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
2332-2579: LANGE KURT - Egypte. Wonderen en geheimen van een grote oude cultuur. Phoenix pocket no 1.
73888: LANGE, HERBERT / FROHLICH, FRITZ (ILLUSTRATIES) - Een geheel bijkomstige figuur.
49407: LANGE, JAAP DE - Inleiding tot de theorie en de geschiedenis van de muziek. Afb.
19960: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Toen de meidoorn bloeide.
28009: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Van jou hield ik te veel.
11999: LANGEDIJK, DR. G. - Gedenkboek van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel. 1890-1940.
23839: LANGEDIJK, DR. D. - Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.
104589: LANGELAAN, GEORGE - De spion met de twee gezichten. Zwarte beertjes 922.
104590: LANGELAAN, GEORGE - De Zombie-Expres. Zwarte beertjes 1049.
104591: LANGELAAN, GEORGE - Operatie Torpedo. Zwarte beertjes 923.
37765: LANGELER, ARNO - Leningrad en Moskau, een gids
86554: LANGELER, G. / ODINK, H. / E.A. - Archief 1965. O.Ver. De Graafschap. Met o.a.: Sprokkels uit de folklore van Achterhoeken Liemers. - Het wapen van Eibergen.
32110: LANGEN F, E.A - Landre en Glinderman honderd jaar, 1863-1963
54104: LANGENDIJK, PIETER - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel. Met inl. en aant. van Esther Hagers. [Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek].
106370: LANGENDIJK, P. / STOETT, DR. F.A. (TOELICHTING) - Het Huwelijks Bedrog. Blijspel.
4723-4943: LANGENDYK PIETER - De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden. Klassiek Letterkundig Pantheon.
89961: LANGENHOFF, VIC / E.A. - Bedreigde landschappen. (Compleet met: Landschappenkaart).
10870: LANGENSCHEIDT - Langenscheidts Sprachführer Portugiesisch.
42253: LANGER JONAS - Theories of development
49447: LANGER, ALFRED - Kunstliteratur und Reproduktion. 125 Jahre Seeman Verlag im Dienste der Erforschung und Verbreitung der Kunst. Ill.
8257: LANGEVELD DRS. W. - De burger en de politiek. AO-boekje 1357.
8258: LANGEVELD DRS. W. - De burger en de politiek. AO-boekje 1357.
8256: LANGEVELD DRS. W. - De burger en de politiek. AO-boekje 1357.
82049: LANGEVELD, W. - Hoe leven wij? Inleiding tot de leer van de samenleving.
59354: LANGEVELD, PROF. DR. M.J. - De opvoeding van zuigeling en kleuter. Geïll.
106219: LANGEWEG, SERGE / RHEENEN, HELEN VAN / WIJNEN, CARLA (SAMENSTELLING). - Industrion, Museum voor industrie en samenleving. Catalogus vaste presentatie.
393-1827: LANGFORD MICHAEL - Betere foto's met uw kleinbeeld camera.
59448: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart. Afb.
81510: LANGMAN, DR. H.J. - Kuyper en de volkskerk.
29190: LANGMUIR, ERIKA / LYNTON, NORBERT - The Yale Dictionary of Art & Artists.
31308: LANGTON F - Van al wat leeft derde klas
57785: LANGUET, M - Traité de la Confiance en la Miséricorde de Dieu. Nouvelle édition. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
90030: LANGUI, EMILE / DRESDEN, PROF.DR. S. / JONCKHEERE, KAREL / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 12, 1950. Met o.a.: Edgard Tytgat. - Waarom crisis? - Het retoucheren van gedichten.
102.423: LANGUI, EMILE / MENASSE, JOSEPH / SABLONIERE, MARGRIT DE / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 3, 1950. Met o.a.: Veertig jaar Italiaanse kunst. - De schrijfzucht van Stendhal. - De nalatenschap van Gauguin.
B4595: LANINGA, T. - Gemeente Baflo.
101.592: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. II B: Geschiedenis des Vaderlands. Bijzonder gedeelte, 3e en 4e leerkring.
60672: LANKAMP, P. E.A. - Wir gedenken an die Taten des Herrn! 4 Vorträge gehalten bei der Gedächtnisfeier der altreformierten Gemeinde zu Wilsum am 13. Oktober 1948. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24182: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. I B: Geschiedenis van Kerk en Zending.
24184: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. II B: Geschiedenis des Vaderlands. Bijzonder gedeelte, 3e en 4e leerkring.
24181: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. I A: Bijbelsche Geschiedenis.
101.590: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. I B: Geschiedenis van Kerk en Zending.
16774: LANKESTER, ERIK - Zuidamerikaanse misdaadverhalen.
39054: LANKHOUT, A, BACKER, BAS J.E - Italiaansch-Nederlandsch, Nederlandsch-Italiaansch woordenboek, 2 delen in 1 band
45983: LANNERS, EDI (INGELEID, UITGEZOCHT EN SAMENGESTELD DOOR) - Het ei van Columbus. (vertaling uit het Duits: ''Kolumbus-Eier'' ….. physikalischer Spielereien). Geïll.
12046: LANNOY, MARIA DE - Katharina. Koningin in ballingschap.
14849: LANNOY, MARIA DE - Katharina. Koningin in ballingschap.
27426: LANNOY, KATHINKA - Stemmen over de Horizon.
28221: LANNOY, KATHINKA - Stemmen over de Horizon.
21621: LANOUX, ARMAND - De drie nachten. Prisma pocket 286
19429: LANOYE, TOM - Doen!
75342: LANS, JAN VAN DER / STOFFELS, HIJME / TUIN, LEO VAN DER / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1986 nr. 2: Met o.a.: Onderzoek rond de godsdienstige opvoeding - Het onderzoek: Studenten en Godsdienst - Een rondgang door onderzoeksliteratuur: Jeugd en religie.
60877: LANS, JAN VAN DER - Spiritualiteit. Sociaalwetenschappelijke en theologische beschouwingen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36134: LANSCHOT VAN F.J - De historische schoonheid van 's-Hertogenbosch, Heemschut serie deel 21
52775: LANSDAAL, HERMAN EN RIJSWIJK, HANS - Hoorn oh ja. Van mensen en dingen die voorbijgingen. 1998. Ill.
20958: LANSDORP, ELS / ROMEIJN, DOKE - De secretaresse, het particulier onderwijs en Adriaan Schoevers. AO-boekje 2290.
36415: LANSER, J - Mondige mensen, samen verantwoordelijk
22171: LANSINK, HENDRIK - De duizendschoon. Verhaal uit de Gelderse Achterhoek.
22156: LANSINK, HENDRIK - Waar mens en koren rijpen.
22416: LANSINK, HENDRIK - Waar liefde wint.
33704: LANSINK HENDRIK - Niet alles Marion
16030: LANSINK, HENDRIK - Alles is goed, Janneke.
34604: LANSINK HENDRIK - Het geheim van de Boshoek
34605: LANSINK HENDRIK - De duizendschoon
17303: LANSINK, HENDRIK - Het geheim van de boshoek.
80064: LANSON, G. - Choix de Lettres du XVIIIe siecle.
42187: LANTERMANN HERRMANN - Personlichkeitspsychologie, ein handbuch in schlusselbegriffen
58252: LANTINGA, P. - Riet en rotan. Handleiding voor het vervaardigen van rotan- en pitriet-voorwerpen. Afb.
58235: LANTINGA, P. - Riervlechten. Afb.
60406: LANTMAN, REN - Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorg. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
10091: LANZMANN JAQUES - Huwelijksreis Transsiberie.
55302: LAOT, FRANÇOISE - Juan Carlos et Sophie d' Espagne. Un règne, une famille. Foto's.
11365: LAP, WOUTER - Kijk op het gezicht. Karikaturenboek.
72284: LAPPE, JOSEPH GEORG / BAUER, PROF. KARL (FEDERZEICHNUNGEN). - Die Meister. Ein Lesebuch fur Hohere Lehranstalten.
11005: LAPSCHINA / AKSJONOWA / E.A. - Wladimir. Susdal. Bildreiseführer.
80975: LAQUER, WALTER / MOSSE, GEORGE L. - Literature and politics in the twentieth century.
46787: LAQUEUR, WALTER - Terrorisme (vertaald uit het Engels); Een Anthos-boek
5334-3605: LAQUEUR WALTER - De toestanden in het Midden-Oosten. Confrontatie.
52244: LAREN, A.J. VAN - Cactussen. Met Verkade's plaatjes.
52245: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten geïllustreerd met Verkade's plaatjes.
58891: LAREN, A.J. V. - Vetplanten. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
58890: LAREN, A.J. V. - Vetplanten. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
58888: LAREN, A.J. V. - Cactussen. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
52189: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten geïllustreerd met Verkade's plaatjes.
96173: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten. Verkade plaatjes album.
4327-2396: LAREN A.J. VAN - Kamerplanten. Verkade plaatjes album.
57906: LAREN, A.J. VAN - Vetplanten. Te illustreeren met Verkade's plaatjes. etc. Ill. Met plaatjes.
57907: LAREN, A.J. VAN - Cactussen. Te illustreeren met Verkade's plaatjes. etc. Ill. Met plaatjes.
57903: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten. Te illustreeren met Verkade's plaatjes. etc. Ill. Met plaatjes.
4219-2395: LAREN A.J. VAN - Kamerplanten. Verkade plaatjes album.
52246: LAREN, A.J. VAN - Vetplanten geïllustreerd met Verkade's plaatjes.
7896: LARESSE JOHANNA - Stijfkopje. Omnibus. Stijfkopje wil naar Madrid. Stijfkopje onder de palmen. Stijfkopje is weer thuis.
84333: LARGE-OREMUS, W.J.C. LE - Om zo te leren spreken. Verbale communicatiestoornissen bij motorisch gestoorde kinderen.
77037: LARKIN, ROCHELLE - Een Engel slaapt nooit.
87550: LARKIN - Wereld der Wetenschap. De Wereld der Biologie. Biologisch evenwicht. Grondslagen der ecologie.
59751: LAROCHE, LUCIENNE - Mesopotamië. Monumenten van grote culturen. Geïll. Vert.
56085: LARREGLA, J. - Viva Navarra. Jota. Piano seul.
95999: LARSEN VAN NEERLAND, G.A. - Aardrijkskundig Vademecum voor de Benelux.
60394: LARSEN, L.P. - A theology for mission. Edited by James M. Gibbs. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
71006: LARSEN, JENS - Doktersvrouw in de jungle.
94634: LARSSON, CARL (ILLUSTRATIES EN OORSRONKELIJKE TEKST) - Op de boerderij.
97373: LARSSON, LORA - Tot U, Heer. In gesprek met de Meester.
85775: LAS CASES - Napoléon a Ste. Hélene.
98304: LASAREFF, VICTOR - Vroege Russische ikonen.
60175: LASCARIS O.P., ANDRÉ - Geloven na de moderne tijd. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
88023: LASHBROOK, MARILYN / MCFETRIDGE BRITT, STEPHANIE (ILLUSTRATIES) - God houdt van mensen. Het verhaal van de schepping.
88022: LASHBROOK, MARILYN / MCFETRIDGE BRITT, STEPHANIE (ILLUSTRATIES) - Goed, beter, best. Het verhaal van Marta en Maria.
92907: LASHNER, WILLIAM - Meineed.
31846: LASKER-SCHULER, E - Verse und prosa aus dem nachlass
84294: LASSAIGNE, JACQUES - Amedeo Modigliani. Werkverzeichnis.
95647: LASSALLE, FERDINAND - Arbeiter-Programm.
56827: LASSERRE, HENRI - Bernadette. Soeur Marie-Bernard. Cinquante-deuxième mille. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
98149: LASSEUR, BEREND - Wie wat bewaart heeft wat.
34816: LASSUS JEAN - The early christian & Byzantine word, architecture, mosaics, painting
6952: LAST DR. JEF - Japan tussen oost en west. AO-boekje 816.
7299: LAST JEF - China als staat. AO-boekje 1044.
57547: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR). - Meesters der Japanse vertelkunst.
58926: LAST, JEF - Marianne
102.900: LAST, DR. JEF - De persoonlijkheid van Andre Gide. AO-boekje 1287.
105014: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR) / SHIGA NAOYA / SERIZAWA KOJIRO / E.A. - Meesters der Japanse vertelkunst.
102.842: LAST, DR. JEF - Conflict Moskou - Peking. AO-boekje 970.
37550: LAST, LOT - Een lotje uit de loterij
6667: LAST DR. JEF - Nieuw schrift in China. AO-boekje 725.
20793: LAST-POST, DR. - Het grote Puzzle-Boek.
82072: LASZLO, CSEKE - Visegrad.
97338: LATIL, PIERRE DE / KOST, RINUS (TEKENINGEN) - De verovering van de diepzee. Van Nautilus tot Bathysfeer.
77564: LATOUR, JORIS / WEEDA, ITEKE / E.A. - De binnenkant van het milieuvraagstuk. Ecologie van mens, mileu en samenleving. Met o.a.: De waarde en besprekingen van ecologische kennissystemen - Kansen voor wetenschap en spiritualiteit.
56167: LATOUR O.P., M.D. - Mgr. B.J. Gijlswijk O.P. Missionaris op Curaçou. Apostolisch delegaat van Z. Afrika. Foto. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
106278: LATZKO, ANDREAS EN STELLA - Levensreis. Foto's. Vert.
8852: LAU DR. BENJAMIN - Knoflook & Gezondheid.
106695: LAU-TZE / BLOK, IR. J.A. (VERTALING EN INLEIDING). - Tau Teh Tsjing (Tau Teh King).
56871: LAUDENSLAGER, C.P.M. (HOOFDRED.) - Weekblad De Katholieke Illustratie. Jaargang 1950.
41924: LAUER HANS ERHARD - Der menschliche lebenslauf
101.245: LAUFER, JOHANNES - Deutsche Spiegelglas AG 1871-1975. Die Geschichte eines Unternehmens zwischen Industrialisierung und sozialer Marktwirtschaft.
92439: LAUGS, JAN / E.A. - Bekijk het Zuiden eens anders.
26802: LAUGS, JAN / E.A. - Bekijk het Zuiden eens anders.
74517: LAUMIER, KEITH - Duizend jaar schemering.
97858: LAUNSPACH, JAN - Een vogel in de boom. Kommentaren over stedebouw en ruimtelijke ordening 1969-1975.
56270: LAUR C.S.SP., JOHANN JOSEPH - Der heilige Bonifatius. Apostel der Deutschen. Mit 11 Bildern. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
23581: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
23261: LAURENSE-V.D. MEULEN, LIDY - Belevenissen van een predikantsvrouw.
15643: LAURENT, MONIQUE - Führer des Rodin-Museums. Hotel Biron.
53325: LAURENT, L'ABBÉ - Vie de Saint François de Sales. Évêque de Genève. Ouvrage publié par les religieuses du premier monastère de la visitation. Afb. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
92006: LAURENTIN, R. - Maria en het Heilig Misoffer. In dienst van de vrede van Christus.
56327: LAURENTIN, RENÉ - Het leven van Bernadette. Afb. Vert.
90644: LAURENTIN, R. - Maria en het Heilig Misoffer. In dienst van de vrede van Christus.
45815: A.D.E. LAURET EN A.N. KLAAYSEN - Stijloefeningen bij de Nederlandse handelscorrespondentie voor Handelsavondscholen, U.L.O.-scholen en Middenstandscursussen.
53910: LAURET, A.M. - Per imperatief Mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
91559: LAURIE, PETER - Drugs. Medische psychologische en sociologische feiten.
35660: LAURILLARD E - Voor meer dan een leven, een twaalftal leerredenen, predikant te amsterdam
47717: LAURILLARD E - De marsch der menschheid met 45 illustratien van Bos
5867: LAURILLARD DR. E. - Herfstsyringen. Opstellen en gedichten.
35659: LAURILLARD E - Neerlands kansel , Tiental leerredenen, predikant te amsterdam
5437-3743: LAURILLARD DR. E. - Uit het Morgenland. Bloemlezing, voor huiselijk gebruik, uit de schriften van Het Oude en Het Nieuwe Verbond.
84055: LAURING, PALLE - Vitellius.
102.173: LAUSCH, ERWIN - Manipulatie. De beheersing van het brein.
56422: LAUTENSLAGER, C.P.M. (HOOFDREDACTEUR) - Katholieke Illustratie. Weekblad voor het Nederlandsche Katholieke Volk. 82ste Jaargang; Januari 1948 - December 1948. (no. 37)
98918: LAUWEN, P. - Algebra. Deel 3.
53227: LAVAUD O.P., BENOIT - De moderne wereld en het huwelijk. Vert. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53934: LAVEILLE, MGR. - Le Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort et ses familles religieuses. Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55563: LAVEILLE, MGR. - Sainte Thérèse de l' Enfant-Jésus. (1873-1897). D' après les documents officiels du Carmel de Lisieux. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
103551: LAVER, F.J.M. - Elektriciteit en elektronica. Prisma pocket.
56149: LAVIGERIE, S.E. LE CARDINAL - Instructions aux missionnaires. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
9963: LAWHEAD STEPHEN - Arthur.
35714: LAWLOR J GLENN, FISCHER J THOMAS - Manual of allergy and immunology diagnosis and therapy, second edition
89375: LAWRENCE, D.H. - Phoenix II. Uncollected, unpublished and other prose works. Collected and edited with an introduction and notes by Warren Roberts and Harry T. Moore.
82050: LAWRENCE, D.H. - Son of woman.
88445: LAWRENCE, D.H. - The Trespasser.
104623: LAWRENCE, D.H. - Liefde tussen de Hooibergen. Prisma Klassieken 63.
33611: LAWRENCE - Meesterwerken, verhalen en korte romans
75024: LAWRENCE, D.H. - The Rainbow.
99099: LAWRENCE, D.H. - Women in love.
74523: LAWRENCE, D.H. - Love Among the Haystacks.
94211: LAWRENCE, D.H. - De oude Adam en zijn nieuwe Eva.
55678: LAWRENCE, R.D. - De behandeling van suikerziekte door regeling van het dieet en toediening van insuline. Een beknopte practische handleiding voor geneesheer en patiënt. Geïll. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
16596: LAWRENCE, D.H. - De vrouw die wegreed.
18700: LAWRENCE, RAE - Champagne!!
25341: LAWSON / HOPMAN / CAZEMIER / E.A. - Praktische tuingids. Populaire Tuinplanten.
29542: LAWTHER, GAIL - Geschenken in Kruissteek. Kussens, tafeldecoraties, doosjes en andere originele ideeen.
42607: LAWTON M.P - Environment and aging
4367-465: LAWYER YANKEE - The Autobiography of Ephraim Tutt
56877: LAY, E.J.S. - The modern class-book of English history. Senior Book I. Early times to the Tudors. Geïll.
75100: LAZARUS, RICHARD S. - Persoonlijkheidsvorming. Prisma-compendia.
50574: LAZISTAN, EUGEN - Bratislava. Foto's.
82397: LEACH, GERALD - De biocraten. Nieuwe heersers over leven en dood.
B4640: LEADER, DARIAN - De Mona Lisa stelen. Wat kunst ons doet maar niet laat zien.
92426: LEAKEY, RICHARD E. / LEWIN, ROGER - Origin.
B4691: LEAMAN. OLIVER - Key concepts in eastern philosophy.
74057: LEANDER, SARAH - Sarah Leander zingt.
37991: LEAPMAN, MICHAEL - Agon stergids, New York, met 14 gevarieerde wandelingen
104910: LEASOR, JAMES - Een speldeprik dokter Love. Zwarte beertjes 1065.
104911: LEASOR, JAMES - Hartkloppingen voor dokter Love. Zwarte beertjes 1211.
104912: LEASOR, JAMES - Van alle gemakken voorzien dokter Love. Zwarte beertjes 1894.
18548: LEASOR, JAMES - Nooit een Engelse sleutel aan te pas gekomen. Zwarte beertjes 1419.
50980: LEASOR, JAMES - Operatie Green Beach. Vert.
104909: LEASOR, JAMES - Sterf een andere keer dokter Love. Zwarte beertjes 930.
44500: LEASOR JAMES - Geheim agent dokter love, zwarte bertjes nr 828
104913: LEASOR, JAMES - Opdracht in Portugal voor dokter Love. Zwarte beertjes 1921.
94293: LEASOR, JAMES - De Zeewolven.
104914: LEASOR, JAMES - Groeten uit Libanon van dokter Love. Zwarte beertjes 1972.
93734: LEATHER, STEVEN - De Chinees.
56699: LEBBE, VINCENT (LAZARIST) - Jong China. Ned. Bewerking. China-reeks nr. 1(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55949: LECHNER OSB, GREGOR MARTIN (TEXT) - Das Benediktinerstift Göttweig in der Wachau und seine Sammlungen. Foto's.
43411: LECK VAN DER JAAP - Voetbal serie ken uw sport
98142: LECK, J. V.D. - Modern Voetbal.
56742: LECLERCQ, JACQUES - Penser chrétiennement notre temps. Collection ""Notre monde""(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56399: LECLERCQ, DOM HENRI - La vie chrétienne primitive. Avec 60 planches en héliogravure. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
44493: LECLERCQ W.L - Wind in de zeilen
59813: LECLERCQ, W.L. - Wind in de zeilen. Het verhaal van een reis per zeilschip van Australië om Kaap Hoorn naar Engeland, in het jaar 1932. Geïll. + Aanhangsels (O.a. Uittreksel scheepsjournaal, dekplans, zeilplan).
3281-1902: LECONTE A.(ED) - Paris. Vu en quatre jours. Versailles.
96269: LEDERTHEIL, ALFRED / E.A. - Rothenburg. D 3. Deutschen Nationalkomitee fur das Europaische Denkmalschutzjahr 1975.
99879: LEDWARD, PATRICIA / DAALMEYER-BOER, G.A. (ILLUSTRATIES) - Tweeling-zegen.
78656: LEDWARD, PATRICIA - Het was op een zomerdag.
78976: LEE, IRVING J. - De psychologie van het gesprek. Prisma pocket 1125.
98166: LEE, JOANITA EN CARLA - Oven schotels.
58755: LEE, JOANITA - Borrelhapjes & Snacks. Van Dishoeck-kookboekjes. Geïll.
87465: LEE, TANITH - Stormgebieder. Stormgebieder trilogie deel 1.
43184: LEE VAN DER A DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Koningen 21:13, Gods genade is groter dan onze boosheid, jrg 67 no 20
54966: LEE, IRVING J. - De psychologie van het gesprek. Prisma-boeken. 1125. Kennis / ontwikkeling. Vert.
92913: LEE, JOHN - De negende man.
59874: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij. Hoe je groeit in radicaal discipelschap. Geïll.
90814: LEE, IRVING J. - De psychologie van het gesprek. Prisma pocket 1125.
42243: LEE JOHN D - Life and story, autobiographies for narrative psychology
87464: LEE, TANITH - Het Witte Serpent. Stormgebieder trilogie deel 3.
B4418: LEE, DAVID - Wok- en roerbakgerechten.
60811: LEE, HO-PING - The Words of Jesus. - Herbal Tea for the Spirit. 24. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
20835: LEE, JOHN - Het dertiende uur.
73634: LEE, ANDREA - Sarah Phillips.
89513: LEE, JOANITA - Borrelhapjes en snacks.
73775: LEE, JOANITA - Borrelhapjes en snacks.
28114: LEE, ANDREA - Russisch journaal.
87466: LEE, TANITH - Anackire.
22260: LEEDE, LUCAS TER - pro memorie. Stukjes van Lucas ter Leede uit het Centraal Weekblad.
60924: LEEDE, ELS VERSTOEP - DE - Rijk heen gezonden. Scriptie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
43180: LEEDEN VAN DER CHR DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Petrus 1:15, heilig leven, jrg 67 no 16
50978: LEEDEN, P. V.D. - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika. Geïll.
9457: LEEFLANG THOMAS - Verzamelen is ook een kunst. Twintig verzamelaars over hun hobby.
8178: LEEFLANG THOMAS - De wereld van de glamour.
7185: LEEFLANG S.A. - Ionenveldmicroscoop. AO-boekje 973.
6837: LEEFLANG S.A. - Nieuwe Stroombron. AO-boekje 778.
74711: LEEFLANG, G. (RED.) - Wie? Wat? Waar? 1969.
102.843: LEEFLANG, S.A. - Ionenveldmicroscoop. AO-boekje 973.
57265: LEEFLANG, PROF. DR. P.S.H. M.M.V. BEUKENKAMP, DRS. P.A. EN ZWART, DR. P.S. - Probleemgebied Marketing. Een managementbenadering.
80045: LEEFLANG, S.A. - Politieke wereldatlas.
31746: LEEFLANG, ROMIJN, BIJEENGEBRACHT - Naar Bethlehem wilt allen gaan
16204: LEEFLANG, THOMAS - Een echt been is beter dan een kunstbeen.
104109: LEEFLANG, THOMAS - Verzamelen is ook een kunst. Twintig verzamelaars over hun hobby.
38656: LEEFLANG, THOMAS - Wat de gek er voor geeft, curiosa, kitsch en kwartjeskunst
6755: LEEFLANG THOMAS - De Wereld van de comedy.
1441-1846: LEEFLANG IR. K.W.H. - Dominospelen en dominopuzzels.
15845: LEEKLEY, JOHN - Gejaagd door de storm.
103985: LEEMAN, F.W. - Exercices de Grammaire et de Lexicologie Francaise.
72787: LEEMANS, TOON - Droogbloemen. Plezier en kunst.
104097: LEEMHUIS, R.H. / HOLTHUIS, THEO / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 18. met o.a.: Boom- en rozenonderstamteelt in de Veenkolonien van 1880-2000. - Machinefabriek v/h Th. Holthuis NV in Veendam.
97057: LEEMHUIS, HEIN - Koopman Frank vertelt.
97058: LEEMHUIS, HEIN / HOFMAN, HENNY (ILLUSTRATIES) - Meroakels II: Vieftig gedichten in 't Oldambster dialect.
76005: LEEMHUIS, HEIN - Koopman Frank vertelt.
B4527: LEENA LANDER - Het huis met de zwarte vlinders.
98831: LEENAERS, ROBERT - Wijnvertelsels. 'n Goed glas wijn en nog een verhaaltje voor het slapengaan.
386-1972: LEENAERS ROBERT - Koopgids Franse Wijnen. Bijna 750 wijnen in alle prijsklassen kritisch geproefd en duidelijk beschreven.
387-1971: LEENAERS ROBERT - Koopgids Spaanse Wijnen. Bijna 500 wijnen in alle prijsklassen geproefd en beschreven.
30338: LEENAERS ROBERT - Wereld van wijn
93853: LEENDERS, DRS. Y. / MEYER, P. / SANDERS, DRS. M. / VEERMAN - Effectieve Instructie. Leren onderwijzen met behulp van het Directe-Instructiemodel.
19658: LEENDERTSE, M.J. (RED.) / BEELAERTS VAN BLOKLAND (INLEIDER) - Trouw aan Oranje! Nederland en oranje één in verleden, heden en toekomst. Verschenen ter gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana. 1909-1934.
55106: LEENDERTSE, M.J. (RED.) EN BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. MR. F. (INLEIDING) - Trouw aan Oranje! Nederland en Oranje één in verleden, heden en toekomst. Geïll. Verschenen t.g.v. de 25ste jaardag van H.K.H. Prinses Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina 1909 - 30 april - 1934.
97482: LEENDERTSZ JR., DR. P. - Hooft landeigenaar in Friesland.
26521: LEENES, JELLE / E.A. - Noorderbreedte. Jaargang 29. nummer 6.
91778: LEENHARDT, PROF.DR. FRANZ / BLANKE, PROF.DR. FRITZ - Die Stellung der Frau im Neuen Testament und der alten Kirche. Kirchliche Zeitfragen Heft 24.
49781: LEENHOUTS, A.A. - … Mijn Wraak is Barmhartig. Het komende Karmelgericht - voorspel en onderpand der voleinding.
105826: LEENINGA J.J. / WESTRA JAC, E. - En toch staat de Martini
B4120: LEENMANS, PH. J. - Wij zijn niet wat wij zien ….. Het Totaal Andere Gezicht.
49784: LEENMANS, PH. J. - Wij zijn niet wat wij zien ….. Het Totaal Andere Gezicht.
53996: LEENT, ADRIAAN VAN - Het onverklaarbare Water. Een verbafonie.
39170: LEENT, VAN ADRIAAN - Het onverklaarbare water
70301: LEERDAM, JOHN / RIDDER, MARIEKE DE / E.A. - Hollandse Nieuwe III. Interculturele theaterteksten. Vijftien eenakters.
41401: LEERING C - Gestoord menselijk functioneren, bij patienten in verpleeghuizen, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde
30784: LEERINK H.J.G.W - Maritiem profiel, voorsprong door specialisatie
35226: LEERINK J.A, REDACTIE - Phoenix, maandblad voor beeldende kunsten 1e jaargang
60981: LEERSUM, EVERT VAN - De onmogelijke wetenschap. Over de verhouding van geloven en weten in de theologie van Hans Joachim Iwand. Proefschrift ter verkrijging van de titel van doctor in de godgeleerdheid a/d T.U. van de Ger. Kerken in Nederland te Kampen.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
94884: LEERTOUWER, W. - Over droomen en hun uitlegging.
94205: LEERTOUWER, HERWIN / VLAK, KAREL - Zeven keer tien is zeventig. Historie van het voortgezet onderwijs in Woldendorp. 1921-1991.
61254: LEERTOUWER, DRS. H.G.; GERSSEN, DR. S.; LAAR, DRS. W. VAN E.A. - Het Blijvende Woord. Kerken, sekten en wereldgodsdiensten. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
91583: LEESE, KURT - Die Religion des protestantischen Menschen.
91558: LEESE, KURT - Recht und Grenze der Naturlichen Religion.
58902: LEEST, C. VAN DER - De Bijbel: een open boek? (Kleinbeeldcahiers).
60054: LEEST, C. VAN DER - Wat is gereformeerd? Brochure.
45197: C. VAN DER LEEST - Het spreekt niet vanzelf
98140: LEEST, C. VAN DER - Groei. Cursus voor belijdeniscatechisanten in vragen en antwoorden.
45195: C. VAN DER LEEST - Wat is gereformeerd?
84651: LEEUW, AART VAN DER - Die van hun leven vertelden.
102.447: DE LEEUW / RAMACHANDRA RAO, P.R. / SHAHANI, R.F. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 18de jaargang no. 9, 1958. Met o.a.: Boeddhistische kunst van Voor-Indie. - De historische achterfrond van de schilderkunst in India. - Vrouwelijke figuren in de architectuur.
56740: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER - Onsterfelijkheid of Opstanding? (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
91555: LEEUW / LINDEBOOM - Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie Deel I. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat, Hoogleraar 1918-1943.
97577: LEEUW, DR. G. VAN DER - Bach's Matthaeuspassion.
61266: LEEUW, JAN DE - Standpunt. Deel 4. Thema's. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
79953: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - De Godsdiensten der Wereld. Deel I.
99475: LEEUW, G. VAN DER (VOORWOORD) - Psalmen en Gezangen voor de eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk. Koraalboek Gezangen. Deel II: Gezangen 1 - 152.
61375: LEEUW, JAN DE - Mores leren. Ethiek voor HAVO-bovenbouw. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61376: LEEUW, JAN DE - Mores leren. Ethiek voor HAVO-bovenbouw. Docentenboek. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
74705: LEEUW-MEESTERS, A.TH. DE (TEN GELEIDE). - Dit is Baarn. 1976 / 1977.
33385: LEEUW VAN DER AART - St Veit en andere vertellingen
90543: LEEUW-AALBERS, DR. A.J. DE - Sexuele opvoeding in de verschillende levensfasen van het kind.
21586: LEEUW, DR. C.A. DE - Weg en waarheid.
91071: LEEUW, PROF.DR. G. VAN DER - Novalis.
77459: LEEUW, G. VAN DER / LIEVE, H.L. / HAITJEMA, TH.L. / E.A. - De Stem der Kerk. Urgentie Commissie der Ned. Herv. Kerk te Groningen, Nummer 1. Met o.a.: Ook wij oorlogsschuldigen - Om de ziel der N.S.B.'ers. - Oranje en Vaderland.
28344: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland.
60339: LEEUW, DR. G. VAN DER - De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
21682: LEEUW, L. DE / SEBILLE, W. - Afstandsmoeders, op zoek naar eigen kind. AO-boekje 2520.
45532: DR. C.A. DE LEEUW - Weg en waarheid. (Boeket-reeks)
50661: LEEUW, TON DE (EINDRED.) - Musici over muziek. Honderd jaar muziekvakonderwijs in Amsterdam.
3802-1296: LEEUW CHARLES VAN DER - De Golfoorlog.
36582: LEEUW, DE JOHAN - Ons wacht de hemel
84090: LEEUW, AART VAN DER - Sint-Veit en andere vertellingen.
59456: LEEUWARDEN, N.S. VAN - De Godvreezende zeeman of de nieuwe Christelijke zeevaart bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen ... Naar den Zevenden Druk onverminkt en onvervalscht uitgegeven.
B4426: LEEUWE, JULES DE - De seksen sinds de steentijd.
47070: LEEUWE, P. VAN (O.A.) - Kern-serie: nr. 15: Lach of ik schiet. Cartoons.
91556: LEEUWEN, DR. C. VAN - Ik zal mijn Geest uitstorten. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
97927: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Korte Verklaring. Colossensen.
7037: LEEUWEN FERDINAND VAN - De Steen van Salamis ontdekt. AO-boekje 865.
11007: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Korte Verklaring. Markus.
103909: LEEUWEN, W. VAN - t Zand tijdens de laatste oorlogsmaanden. Persoonlijke belevenissen van een evacuee in de maanden januari tot en mei 1945.
7315: LEEUWEN FERDINAND VAN - Niet Columbus maar de Vikingen. AO-boekje 1052.
150035: J.D. VAN LEEUWEN REDACTIE - In Uw spoor, Bijbels dagboek voor kinderen
60173: LEEUWEN, DR. AREND TH. VAN - Kritiek van hemel en aarde. 1. Kritiek van de hemel. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
38608: LEEUWEN, VAN, MENDES DA COSTA - Homeri Carmina, Odyssea, editio minor pars prior carm 1-XII, 2 delen in 1 band,
99457: LEEUWEN, J. VAN / BERNS, MR. J.L. / FOCKEMA ANDREA, MR. S.J. - Rijksarchief in Friesland. Bestuursarchieven. De Archieven van de Lands- en Gewestelijke Besturen in Friesland van de jaren 1795-1813.
24186: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN / GORIS, DR. J.A. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst.
80402: LEEUWEN, VAN A - Ontwikkeling door revolutie, een theologische bezinning
57191: LEEUWEN, FERDINAND VAN - Diepzeeduiken en onder water zwemmen. Foto's. Arti Beeldencyclopedie. 39.
103.087: LEEUWEN, TOM VAN - De microcomputer naast bord en krijt. AO-boekje 1889.
88092: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
21881: LEEUWEN, PROF. DR. G. VAN - Ouders en opgroeiende kinderen.
81661: LEEUWEN, G. VAN - Beschouwen of beslissen.
102.831: LEEUWEN, FERDINAND VAN / KNUVELDER, L. - Verkeerschaos in Het Kanaal. AO-boekje 955.
99273: LEEUWEN/SEMMELINK/SMILDE - Bijbel met Kanttekeningen. Het Evangelie naar Mattheus - Marcus - Lucas - Johannes.
77548: LEEUWEN, DR. P.J. VAN / VERTOALKEMIZZIE / HUIZINGA, DRS. P.J. / STREURMAN, G.H. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 18 nr. 1. Met o.a.: In memoriam ds. I. Hamming - Luhas 5 en Laid 145 - De conservering en het behoud der Groninger borgen - De Veenkolonien (met 3 illustraties).
91586: LEEUWEN, DR. AREND VAN - Het Christendom in de Wereldgeschiedenis.
103537: LEEUWEN, BRAM VAN / LIGNAC, PRINS VAN - Hoe u ook miljonair wordt! Tips van een Top-Zakenman.
55954: LEEUWEN, CHARLES VAN - Een fatale fietstocht. Een terugblik op het huwelijk van Niek van Leeuwen en Janny Voogt. 1994. Foto's.
91321: LEEUWEN, P.J. VAN - Drij Kerstverhoalen.
104262: LEEUWEN, DR. P.J. VAN - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
36466: LEEUWEN, VAN, A - Ontwikkeling door revolutie, een theologische bezinning
82233: LEEUWEN, G. VAN - Het Blijde Waagstuk.
85618: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Beknopt overzicht van de Nederlandse Letterkunde.
918-1570: LEEUWEN DR. J.A.C. VAN - Korte Verklaring. Colossensen. Thessalonicensen.
30678: LEEUWEN VAN - Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen
88088: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
88090: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
55000: LEEUWEN, AREND TH. VAN - Over de doodsgrens. Het schisma van de koude oorlog. Afscheidscollege t.g.v. het aftreden als hoogleraar in de theologie v/h maatschappelijk handelen in de faculteit der Godgeleerdheid a/d/ K.U. te Nijmegen op vrijdag 15 november 1985. (Afkomstig uit de B
91656: LEEUWEN, G. VAN - Beschouwen of beslissen.
86288: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus. Kommentaar op het Nieuwe Testament Deel II.
33623: LEEUWEN VAN A.M - Intraepithelial neoplasia of the cervix: Qualitative and quantitative aspect of proliferation and carcinogenesis
85791: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen.
22762: LEEUWEN, FERD. VAN - De ""Steen van Salamis"" ontdekt. AO-boekje 865.
35709: LEEUWEN VAN J.T.M - Hypertension: more than blood pressure alone, proefschrift
86633: LEEUWEN, A.J.C. VAN / AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK, S. VAN / E.A. - Bulletin KNOB. Jaargang 82, nummer 5, juni 1983. Met o.a.: Een visioen van glorievolle monumenten. - Inventarisatie van het cultuurbezit in Belgie.
80367: LEEUWEN, DS. P.J. VAN - Tien Gelijkenissen van Jezus.
79673: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Schematisch synchronistisch overzicht. Vermeldende de voornaamste figuren en gebeurtenissen op het gebied van wereldletterkunde, wijsbegeerte, religie, staatsleer, muziek, beeldende kunst, staatkundige geschiedenis en natuurwetenschappen.
15621: LEEUWEN, FERD. VAN - Naar de diepste diepten. Nieuwste ontdekkingen bij diepzee onderzoek.
45301: DR. J.A.C. VAN LEEUWEN - Markus. Korte Verklaring der Heilige Schrift.
60254: LEEUWEN, MARIUS VAN (EINDRED.) - De Bijbel in context. Oecumenische toenadering rond de Schriften. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
50987: LEEUWEN, MARTIEN; IJZERMAN, JAN E.A. (COMITÉ) - Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina - Heerde - 90 jaar. 1898 - 1988. Foto's.
79391: LEEUWEN, AAD VAN / BERG, ANDRIES VAN DEN - Draverfokkerij.
101.772: LEEUWEN, FERD. VAN - Ontmoeting aan de Pool. AO-691.
60165: LEEUWEN, DR. AREND TH. VAN - Kritiek van hemel en aarde. 2. Kritiek van de aarde. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
87005: LEEUWEN, DS. P.J. VAN - Tien Gelijkenissen van Jezus.
76224: LEEUWEN, P.J. VAN - Drij Kerstverhoalen.
58564: LEEUWEN, PAUL VAN - Amsterdamse gevelstenen. / Amsterdamse Uithangborden en Gevelstenen. Met 182 afbeeldingen.
87369: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Dichterland. Inleiding tot het genieten van Poezie.
89918: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Dichterschap en Werkelijkheid. Geillustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
906-1558: LEEUWEN DR. J.A.C. VAN - Korte Verklaring. Marcus.
96477: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
101.738: LEEUWEN, MARCEL VAN / E.A. - EX. 2e jaargang, nummer 1. Tijdschrift voor en door oud-leerlingen van het Almere College Kampen -Dronten.
101.737: LEEUWEN, MARCEL VAN / E.A. - EX. 1e jaargang, nummer 1. Tijdschrift voor en door oud-leerlingen van het Almere College Kampen -Dronten.
913-1565: LEEUWEN DR. J.A.C. VAN / JACOBS DR. J. - Korte Verklaring. Romeinen.
26549: LEEUWEN, W.L.E.M.E. VAN - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren, Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
2647-4286: LEEUWEN W.L.M.E. VAN / STEMVERS F.G.A. - Verhalen en liederen. 1.
95540: LEEUWEN, GEMMA VAN (TEKST) / CARLINE (ILLUSTRATIES) - De plaagbeertjes zijn sportief.
97414: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en volk van Nederland in kunst en letteren.
22000: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Nederlandse auteurs van 5 generaties. - Van Deyssel - Van Eeden - e.a.
6621: LEEUWEN FERDINAND VAN - Ontmoetingen aan de Pool. Poolreizen. AO-boekje 691.
6365: LEEUWEN FERDINAND VAN - Dicht die Delta. Afsluiting der zeegaten. AO-boekje 504.
6366: LEEUWEN FERDINAND VAN - Dicht die Delta. Afsluiting der zeegaten. AO-boekje 504.
24058: LEEUWEN, FERDINAND VAN - Verkeerschaos in Het Kanaal. AO-boekje 955.
88089: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
99255: LEEUWEN, NANS VAN (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Wipper de Wegloper.
6475: LEEUWEN FERDINAND VAN - Nieuwe stuw in de Nijl. AO-boekje 585.
92335: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
95436: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
95437: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
98022: LEEUWEN, NANS VAN (ILLUSTRATIES) - Kabouterstad.
6601: LEEUWEN FERDINAND VAN - Oudheidkunde onder zee. AO-boekje 668.
36396: LEEUWEN, VAN TH - Profetie in een technocratische tijd
25692: LEEUWEN, J.W. STORM VAN - Start van een maanraket. AO-boekje 1209.
25878: LEEUWEN, TOM VAN - DC-10. AO-boekje 1774.
25940: LEEUWEN, TOM VAN - De microcomputer naast bord en krijt. AO-boekje1889 .
27665: LEEUWEN, J.A. VAN / E.A. - Licht en Schaduw. Gedenkboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke vereeniging voor de verpeging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede. 1882-1932.
35308: LEEUWEN VAN REDACTIE - Dichterschap en werkelijkheid, geillustreerd literatuurgeschiedenis van Noord en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
35689: LEEUWEN VAN M - Triphasic spiral ct of the liver and three-dimensional liver imaging, proefschrift
84141: LEEUWEN, L.TH. VAN - Het gezin als sociologisch studie-object. Een historisch overzicht van de ontwikkeling van een sub-discipline, speciaal met het oog op de situatie in Nederland.
84057: LEEUWEN, G. VAN - Het Blijde Waagstuk.
88091: LEEUWEN, LUCY VAN / GOOT / DEKKERS / E.A. - Jan Dekkers en zijn werken.
57901: LEEUWENHOECK, ANTONJ - De Van Leeuwenhoekbrief van 9 oktober 1676, de geboorte van de microbiologie. Uitg. t.g.v. de jaarwisseling. Ill.
16654: LEEUWENHOEK, A.A. / DERICHS, L.J.W. - Atletiek 2. Lopen en werpen.
50964: LEEUWENHOEK, A.A. EN DERICHS, L.J.W. - Atletiek 2. Techniek en methodiek: lopen en werpen. Afb.
88390: LEEUWENHOEK, A.A. - Trainingsbouwstenen. Serie trainingsbrochures 1, Nederlandse Sport Federatie.
14447: LEEUWENHOEK, A.A. - Atletiek 1. Techniek en methodiek, Springen.
96244: LEEUWERIK, J. (TEKST) - Houdt goeden moed. - Victoria Marsch. Piano.
96250: LEEUWERIK, J. (TEKST) - Lentezang. Piano.
96264: LEEUWERIK, J. (TEKST) - Het Leven. Zang en piano.
96257: LEEUWERIK, J. (TEKST) - Hulde aan de Koningin. Zang en piano.
96255: LEEUWERIK, J. (TEKST) - t Vergeet-mij-nietje. Piano.
29070: LEEUWIS, LEO J. - Vrouw en Verten.
70123: LEEUWIS, LEO J. - Vrouw en Verten.
34749: LEEWIS R. ENGELSMA F - De andere wereld, ontdekkingsris onder water in foto's
11066: LEFEVER, F.A. - vernieuwing oude stadskernen. AO-boekje 1583.
102.963: LEFEVER, F.A. - Vernieuwing oude stadskernen. AO-boekje 1583.
57320: LEFFELAAR, MR. H.L. - Israel. De langste week. 5 - 10 juni 1967. Foto's. Oorlogsreportage. Kaartje.
59483: LEFFELAAR, MR. H.L. - Israël. De langste week. 5-10 juni 1967. Geïll. Een oorlogsreportage.
24102: LEFFERTSEN, G. - Leesboek, voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet lager onderwijs.
27957: LEFFERTSTRA, G. - Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet onderwijs. Deel 1.
42058: LEFRANC ABEL - Het dagelijks leven in de renaissance
76287: LEGEMAAT, WIL - Het nut van het Kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam, 1951-2001.
94666: LEGENE, P.M. - Kinderen van het Oerwoud.
48925: LEGÊNE, P.M. - De gebroken Tomahawk. Ill.
94658: LEGENE, P.M. - Suriname. Land mijner dromen.
60122: LEGET, CARLO (RED.) - Geloven in wat je doet. Zorginstelling en katholieke traditie. Prudentiareeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
18072: LEGIMAN KARJAWIDJAJA - Indonesisch op reis.
57205: LEGRAND, JACQUES. (ALG. LEIDING) - Diamant. Mythe, magie en werkelijkheid. Afb.
38737: LEGRO, MURRITS - Het aquarium, maandblad, 31e jaargang compleet
106456: LEGUIN, URSULA - Ballings planeet.
106457: LEGUIN, URSULA - Meester Dromer.
35561: LEGUIN U - De tomben van Atuan, prisma no 1649
34703: LEHANE B - De Zeevaart. De Noordwestelijke doorvaart
96755: LEHMANN, DR. EDGAR / DAMM, DR. HANS - Meyers Kleiner Weltatlas. 93 Haupt- und Nebenkarten, mit alphabetischem Namenverzeichnis und einer geographischen und einer volkerkundlichen Einleitung.
90351: LEHMANN, JOHANNES (HERAUSGEBER) - Motive des Glaubens. Eine Ideengeschichte des Christentums in achtzehn Gestalten.
22553: LEHNHOFF, JOACHIM - Lichting '40.
44552: LEHNING ARTHUR - H Marsman de vriend van mijn jeugd, salamander nr 62
102.159: LEHNING, ARTHUR - H. Marsman de vriend van mijn jeugd. salamander nr 62
80661: LEHNING, ARTHUR - Ithaka. Essays en commentaren 2.
42286: LEHR URSULA - Psychologie des alterns
42072: LEHR URSULA - Psychologie des alterns, UTB nr 55
41953: LEHR URSULA - Gerontologie een psychologisch overzicht
94896: LEHR URSULA, THOMAE HANS - Formen seelischen alterns
42565: LEHR URSULA - Die frau im beruf
41267: LEHR URSULA - Altern tatsachen und perspektiven, studium universale
33580: LEIBOLD GERHARD - Psychologische test, tips voor een succesvolle sollicitatie
42642: LEIBOVICI SOLANGE, DIERIKX MARC, WENNEKES WIM, PRICK HARRY, CARANSA MAUP E.A - Biografie Bulletin, met o.a de zakenbiografie, biografieën Virginia Woolf, Kartini, Admiraal Fisher etc
15667: LEICHTENTRITT, HUGO - Chopin.
45776: LEIDI VERHAGEN - Onwankelbaar naast jou
95038: LEIGH, DANNY - De monsters van Gramercy Park.
92971: LEIGH, DANNY - De monsters van Gramercy Park.
73812: LEIGHTON, ROBERT / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Woellie van de Hudsonbaai. Junior jongensboekenserie no. 99.
99625: LEIGHTON, MARTIN / MOORE, GILLIAN / GESTEL, JAN VAN / E.A. - Brazilie. Bibliotheek der Lage Landen.
73831: LEIGHTON, ROBERT / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Prariejongen. Junior jongensboekenserie no. 128.
102.068: LEIH, DRS. H.G. - Marx.
85467: LEIH, DRS H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.
26055: LEIH, DRS. H.G. - Kaart van politiek Nederland.
1889-1967: LEIHSE MANFRED - Artisten am himmel. Die geschichte der Kunstflugstaffeln 1921 bis heute
99676: LEIJ-FENENGA, CO VAN DER / BON-DE VRIES, LAURA H. VAN / DELDEN, PIET M. VAN / DELDEN, MARIUS VAN - Us Eilaun Besangen. In fersammeling aude en neje lieten yn de taal fan us lytje pole Schiermonnikoog.
60875: LEIJSSEN, L. (ED.) - ""De mens leeft niet van brood alleen ..."" Leven van symbolen en sacramenten. Verslagboek. Nikè-reeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
31138: LEIJSSENAAR JAN - Voetbal zoals iedereen het wil zien
11239: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen. Zilverschoonreeks 11.
11832: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats.
14730: LEIKER, SJOERD / LAWRENCE, D.H. / MARJA, A. - Drie in een. - Buitengaats. - De man die gestorven was. - De bajesballade van Wilde Oscar.
78859: LEIKER, SJOERD - Spoken op de schaats.
37575: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen.
17908: LEIKER, DR. D.L. - Lepra. Van mythe tot infectieziekte. AO-boekje 1808.
17907: LEIKER, DR. D.L. - Lepra. Van mythe tot infectieziekte. AO-boekje 1808.
6724: LEIKER SJOERD - Spionnen in het rijk van Attila.
37576: LEIKER, SJOERD - Herinnering aan een mensch, en andere verhalen
105322: LEINSTER, MURRAY - Hels Kwartet.
54544: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst zien en begrijpen. Afb.
43344: LEIP HANS - De kinkhoren, de geschiedenis van het geslacht Abdena
73403: LEIP, HANS - Piratenparade. Stoere verhalen over zeerovers op alle zeeen ter wereld.
75130: LEIP, HANS - Das Muschelhorn.
41167: LEIPMAN FLORA - The long journey home, the memmoirs of Flora Leipman
53312: LEIPOLDT, W. VRIJ VERTAALD DOOR SANNES, G.W. (VDM) - Geschiedenis der Christelijke Kerk voor katechizatién en huisgezinnen.
91626: LEISEGANG, DR. HANS - Religionsphilosophie der Gegenwart.
96509: LEISY, JAMES F. - Songs for Pickin'and Singin.
26089: LEITHÄUSER, J.G. - Diplomatie op het hellende vlak. Succes No. 25.
56732: LEITNER, PRÄLAT DR. MARTIN - Handbuch des katholischen Kirchenrechts auf Grund des neuen Koder vom 28. Juni 1917. In Einzellieferungen. Dritte Lieferung. Das Ordensrechts. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
14466: LEK THEO / KOEL WIM (RED.) - Het Reclameboek. Horeca-ondernemers over reclame maken.
45519: G.J. VAN DER LEK - Bibliografie
14467: LEK THEO (RED.) - Het Personeelsboek. Klanten en ondernemers over het bedienend personeel in het cafebedrijf.
82019: LEKER, OSCAR (AFBEELDINGEN) / LEKER, ERIK (TEKST) - Legs Up.
80034: LEKKERKERKER, PROF.DR. A.F.N. - Het evangelie van de verzoening.
36664: LEKKERKERKER, A.F.N - Gesprek over de verzoening
91111: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - Gij zijt gedoopt.
91112: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - Gij zijt gedoopt.
101.596: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - De Brief van Paulus aan de Romeinen I.
90383: LEKKERKERKER, PROF.DR. A.F.N. - Het Evangelie van de Verzoening.
101.597: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - De Brief van Paulus aan de Romeinen II.
5822: LEKTURAMA - de provincie friesland
18245: LELCHUK, ALAN - Amerikaans onheil.
50592: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN PLOEG-DEGGELDER, C.J.W. VAN DER - Onderhoud van Huis en Huisraad.
53225: LELOIR, LÉON - La physionomie des saints ordres. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
19630: LELOUP, ROGER - Yoko Tsuno. De 3 zonnen van Vinea.
37488: LELY, G.J, WIEGMAN - Pet-Poems of fact and Fancy, my first collection no 7
56528: LELYVELD, ZUSTER KARIN; DÖRSTEL, ZUSTER BIRGIT; MATHIJSEN, ABT GERARD E.A. (RED.) - Benedictijns leven in Egmond. Het Sint-Liobaklooster en de Sin tAdelbertabdij. Foto's.
96180: LEMAIRE / DIECKERHOFF / KROON, L.D. (TEKENINGEN) - Vlootpraet. Plaatjesalbum.
3546-2281: LEMAIRE/GEPTS - Gids voor de kunst in Belgie. Prisma-pocket 850.
58908: LEMAIRE, R.; GEPTS, G; ARSCHOT, PH. D'; E.A. - Gids voor de kunst in België. Met 152 platen en 19 kaarten. Prisma-boeken.
1028-2230: LEMAIRE PROF. - Beknopte geschiedenis van de meubelkunst.
28045: LEMAIRE, ANDRÉ - Geheimen van de dierenarts.
55339: LEMAN, A - l' Eglise dans les temps modernes. Bibliothèque catholique des sciences religieuses. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
27833: LEMBKE, ROBERT E. - Die Olympische Spiele 1964 Tokyo - Innsbruck.
56162: LEMIRE, M. L' ABBÉ J. - Le cardinal Manning et son action sociale. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
342-1403: LEMMEN/WANT/SCHAAF/BOEKHOFF - Uit het leven van… Ervaringsverhalen van nierpatienten.
73702: LEMMENS, MARCEL - Tot Straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging.
101.256: LEMMENS, G.TH.M. (VOORWOORD) - De Stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 2.
42571: LEMMENS REDACTIE - Dodendans, grafiek uit de verzameling van de universiteit van Düsseldorf
35987: LEMMONS THOM - Eindbestemming, getuigen van leven en dood
53367: LEMONNYER, O.P., A - Epîtres de saint Paul. Traduction et Commentaire. Première Partie: Lettres aux Thess.; aux Galates, aux Cor., aux Romains. ''La Pensée Chrètienne.'' Textes et études. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53371: LEMONNYER, O.P., A - Epîtres de saint Paul. Traduction et Commentaire. Deuxième Partie: Lettres aux Phil., à Phil., aux Col., Ephé., à Tim., Tite. - Epître aux Hébreux. ''La Pensée Chrètienne.'' Textes et études. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
72533: LEMS, LIESBETH / HORSTHUIS, BEN (ILLUSTRATIES) - In spin de bocht gaat in.
15977: LEMS, LIESBETH - Een nieuwe weg.
105787: LEMS, LIESBETH / HORSTHUIS, BEN (ILLUSTRATIES) - Sportyak in nood.
50912: LEMS, LIESBETH - Dom Fikje. Geïll.
60763: LEMS, HUUB - Het goede doel. Wegwijs in de sector van de filantropie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
10348: LEMS GREETJE - Leven is liefhebben. Trilogie. - Ik spreek je vrij. - De opdracht is liefde. - Een kind van de zon.
72370: LEMS, LIESBETH - Ik spreek je vrij!
84837: LEMSTRA, PIEN - Beeldig deeg. Deegfiguren om zelf te maken.
88327: LEMSTRA, PIEN - Het strikkenboek.
84838: LEMSTRA, PIEN - Beeldig deeg. Deegfiguren om zelf te maken.
55439: LEMSTRA, PIEN - Nieuwe sieraden van koorden en kralen. Geïll.
98153: LEMSTRA, PIEN - Beeldig deeg. Deegfiguren om zelf te maken.
53116: LEMSTRA, PIEN EN LEMSTRA, ANNE KARINE - Ornamenten van deeg. Ill.
10773: LEMSTRA PIEN / SICCAMA F.H. - Natuutlijk versierd. 100 bloemrijke ideeen voor jong en oud.
45365: LEN DEIGHTON. - Het miljarden-monstrum.
104039: LENGEN, HAJO VAN / KOOIJ, PIM / E.A. - Historisch Jaarboek Groningen 2004. Met o.a.: De Friese landen tussen Eems en Lauwers in de Middeleeuwen. - Joodse stadjers.
70306: LENGUA CASTELLANA, DE LA - Los mejores romances.
60426: LENGYEL, PROF. EMIL - Siberië. Geïll. ( uitvouwbare kaart); Vert.
45548: LENI VAN HUIZEN - Dat booze hartje
48169: LENIN, V.I. - One Step Forward, Two Steps Back, (The Crisis in Our Party). Workers of All Countries, Unite!
1071-1205: LENIN W.I. - Marx-Engels Marxisme
80263: LENIN, V.I. - On Proletarian Internationalism.
60023: LENIN, V.I. - Materialism and empirio-criticism. Foto.
60025: LENIN, V.I. - Economics and politics in the era of dictatorship of the proletariat. Foto.
60024: LENIN, V.I. - The proletarian revolution and the renegade Kautsky. Foto.
57815: LENIN, W.I. - Kleine Lenin-Bücherei. 1870-1970. Drei Einzelwerke und sieben Sammelbände mit Stellungnahmen. U.a.: Der , die Kinderkrankheit im Kommunismus; Marxismus und Revisionismus. In cassette.
80278: LENIN, V.I. - On the Great October Socialist Revolution.
1753-1204: LENIN W.I. - Over de Commune van Parijs
8772: LENNART CLARE - Op schrijvers voeten door Nederland.
36049: LENNART CLARE - Pluk een roos
10586: LENNART CLARE - Op schrijvers voeten door Nederland.
78574: LENNART, CLARE - Huisjes van kaarten. Zwarte beertjes 433.
37157: LENNART CLARE - Tooverlantaarn
78665: LENNART, CLARE - Avontuur. Zwarte beertjes 333.
30376: LENNART CLARE - Utrecht stad en Provincie
37158: LENNART CLARE - Mallemolen
70489: LENNEP, MR. J. VAN / BLES, DAVID (ILLUSTRATIES). - Ferdinand Huyck.
53592: LENNEP, MR. J. VAN - Romantische Werken. De lotgevallen van Klaasje Zevenster. II.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9