Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
85834: KÜHN, HERBERT - Het ontwaken der mensheid. Prisma pocket.
104629: KUHN, HERBERT - De opgang der mensheid. Prisma pocket 401.
104630: KUHN, HERBERT - et ontwaken der mensheid. Prisma pocket.
104628: KUHN, HERBERT - De ontplooiing der mensheid. Prisma pocket 487.
37521: KUHN, HERBERT - Kunst van het oude Europa
76904: KÜHNEMANN, URSULA - Speelbeesten, maak ze zelf!
74096: KUHNER, CONRAD - Vortrags-Album III, fur Klavier zu 2 Handen. Ausgewahlte Stucke moderner Komponisten
47096: KÜHNER, PFARRER HEINRICH O. - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Zephanja.
35883: KUHR ANNEMARIE - Hondentaal, wat wil mijn hond zeggen
2261-1374: KUHRT HANNS - Recepten van van beroemde artsen. 5000 jaar geneeskunde
7766: KUIJER / SCHMIDT / TELLEGEN / E.A. - In een adem uit. 13 fantastische verhalen.
54249: KUIJJER, DR. P.J. - De mensen in de heelkunde. (Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de algemene heelkunde aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
14832: KUIJK, OTTO - dagen, maanden, jaren uit het leven van Koningin Juliana.
51709: KUIJK, OTTO EN VEEN, BART VAN - Martin Luther King: moord in Memphis. Teleboek. Geïll.
17986: KUIJK, OTTO - dagen, maanden, jaren uit het leven van Koningin Juliana.
24525: KUIJK, OTTO / VEEN, BART VAN - Kennedy. President voor ons allen.
24487: KUIJK, OTTO / DEELEN, MARTIN - Bepaaldelijk… Luns.
20901: KUIJK, OTTO / VEEN, BART VAN - De Heer en Mevrouw van Vollenhoven. Een documentaire.
26695: KUIJPER, EGBERT / SZIKRA, JANOS - Oog in oog met het groene hart van Holland. Zuid-Hollands Landschap.
20680: KUIJPER, DR. A. - Vrouwen uit de Heilige Schrift.
87325: KUIJPER, H.J. / NOORT, H. V.D. - Handboek voor Aquarium- en Terrariumkunde. Rijk geillustreerd met meerkleurige- en talrijke natuurgetrouwe afbeeldingen.
50961: KUIJPER, H.J. EN NOORT, H. V.D. - Handboek voor Aquarium- en Terrariumkunde. Rijk geïll.
38168: KUIJPER, G - Letterkundige leercursus ten gebruike der koninklijke militaire akademie, handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen
45591: DR. A. KUIJPER - ""Vier uwe vierdagen"" (Nahum 1:15); Meditatiën.
88029: KUIJPERS, ROB - Een paddo voor het slapen gaan. Verhalen.
11165: KUIJSTEN, ANTON - Bevolkingsvraagstukken derde wereld. AO-boekje 1634.
11164: KUIJSTEN, ANTON - Bevolkingsvraagstukken derde wereld. AO-boekje 1634.
59265: KUIJT, P. - Beknopt overzicht der Gereformeerde Dogmatiek.
55757: KUIJT, EVERT - Geen Kerstfeest …, tòch Kerstfeest! Geïll.
55744: KUIJT, DS. M.A. EN WASSINKMAAT, DS. G. - Lezingen: ""Ik geloof in de Heilige Geest"". ""Geest en Woord"" en ""Geest en Leven"". Gehouden op de Bondsdag vd Herv. Mannenver. op Ger. Grondslag te Putten op 26 okt. 2013.
B4176: KUIK, DIRKJE - Het Kindercircus. Een studie in zwart en mauwe.
95906: KUIK, JAN - Oldewarries volk. Leven en warken van een Drentse boerenfamilie in de dartiger jaoren.
B4569: KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis. Lensink/Van Buren Lensink, 1692-1821. een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukker van Drenthe.
95144: KUIK, WILLIAM D. (TEKST EN TEKENINGEN) - Utrechtse notities. (Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de N.V. Boekhandel v/h J.G. Broese)
97590: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel.
B45691: KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis. Lensink/Van Buren Lensink, 1692-1821. een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukker van Drenthe.
86769: KUIKEN, KEES / E.A. - Groninger Kerken Actueel. Januari 2004, 1/21. Met o.a.: Middeleeuwse zandstenen grafkist in Groningen. - Overdracht van Beerta en Nieuw Beerta.
104069: KUIKEN, KEES / VELDMAN, FR.J. / E.A. - Historisch Jaarboek Groningen 2010. Met o.a.: De oudheid van Haren. - De toren van Winsum en de bouwmeester Matthias Kruijff.
95572: KUILE, DR. E.H. TER / BRUNSTING, DR. H. / / E.A. - Leven en Werken. 5e jaargang, No. 9, september 1941. Met o.a.: De kerken van de stad Utrecht. - De opgravingen op het Domplein te Utrecht.
58269: KUILE, O. TER - 500 Jaar Nederlandse Schilderkunst. Afb.
45643: DR. E.H. TER KUILE - De dom van Utrecht. (Erasmus Librye).Geïll.
30359: KUILE G.J. TER SEN - De opkomst van Almelo en omgeving
26143: KUILE, MR. G.J. TER - Ons Twenthe. Proza en poezie uit en over Twenthe.
42386: KUIN YOLANDE - Ondersteuningsgroepen voor ouderen, hun betekenis voor de beleving van belangrijke levensgebeurtenissen, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
92076: KUIPER, DR. A.K. / OBBINK, PROF.DR. H.TH. (RED.) - Overdenkingen. Negen-en-twintigste Jaargang.
92075: KUIPER, DR. A.K. / OBBINK, PROF.DR. H.TH. / KORFF, PROF.DR. F.W.A. (RED.) - Overdenkingen. Vier-en-veertigste Jaargang.
92074: KUIPER, DR. A.K. / OBBINK, PROF.DR. H.TH. (RED.) - Overdenkingen. Zesendertigste Jaargang.
9403: KUIPER J. - Van de Worsteling aller Eeuwen. De Geschiedenis van Gods Kerk op aarde. Van de Schepping der wereld tot op onze tijd.
8840: KUIPER KARIN - Alles wat je moet weten over vlees en vis.
102.337: KUIPER, FRITS / ZIJPP, N. VAN DER - Bij 't Lam 1608-1958. De Doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam.
22149: KUIPER-DE BOER, E. (VERTALING). - Van baby tot kleuter. Wenken voor de opvoeding en verzorging van het jonge kind. Prisma pocket 1241.
73073: KUIPER, K.E. - A new Sailors reader. For Nautical Schools.
60435: KUIPER, J. - Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandse volk. (100 voor Chr. - 1903). Aan ons volk verhaald. Geïll.
40756: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk 100 v.c-1903
75144: KUIPER, J.E. / HULST, W.G. VAN DER (ILLUSTRATIES) - Bijbel voor de Jeugd.
52712: KUIPER, ROEL - Dienstbare politiek. Voor een verantwoordelijke samenleving en een rechtvaardige overheid.
78794: KUIPER, YME / FRIJHOFF, W.TH.M. / E.A. - Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. Deel 49. 1995. Met o.a.: Genealogie, familiebesef en afstamming. Verkenning van een cultureel antropoloog. - Herdenking Battafse omwenteling 1795.
104100: KUIPER, JAN A. / JONKER, FRENS / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 21. met o.a.: Een beeltenis dat boekdelen spreekt, de geschiedenis van de gedenksteen Ds. Anthony Winkler Prins. - Naar de samenvoeging van de gemeenten Hoogezand en Sappemeer, een lange hobbelige weg.
79736: KUIPER, JENNY / ALMEKINDERS, MATTHIJS (VOORWOORD) - t'Blijft mooi…
82467: KUIPER, B.K. - The Church in History.
84780: KUIPER, WIM - Stad zonder grendels. Kroniek van de Wederdopers van Münster 1534-1535.
23797: KUIPER J. - Van de Worsteling aller Eeuwen. De Geschiedenis van Gods Kerk op aarde. Van de Schepping der wereld tot op onze tijd.
93467: KUIPER, PATRICIA / BREKELMANS, DORUS (ILLUSTRATIES) - De vondst in het zand.
57381: KUIPER, DR. A. - Gebondenen des Heeren. Uit Handelingen der Apostelen.
59012: KUIPER, ROEL EN VISSER, CORS (RED.) - Over de schutting. Op weg naar een nieuwe solidariteit. (Buijten & Schipperheijn Motief)
99775: KUIPER, WIM / WAAS, JAN / E.A. - De Draailier. Nummer 52. Met o.a.: Occitaanse volksmuziek. – Volksdansen in Engeland. – Israel's volksmuziek.
87648: KUIPER, J.E. / HULST, W.G. VAN DER (ILLUSTRATIES) - Bijbel voor de Jeugd.
87649: KUIPER GERALD - Ik navigeer, door KNWV aanbevolen leerboek voor het certificaat theorethische kustnavigatie
18153: KUIPER, TH. - Sluimerende liefde, de moeder.
60421: KUIPER, P.C. - Ver heen. Verslag van een depressie. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
35567: KUIPER A - Watergate, prisma
60232: KUIPER, PROF. DR. R. TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 2. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
25207: KUIPER, DR. R. - Dienstbare overheid. Christelijk-staatkundige visie op politiek en overheid.
59353: KUIPER, DR. P.C. - Inleiding tot moderne psychiatrische denkwijzen. Prelude tot de psychiatrie. + Voorwoord.
26433: KUIPER, PROF. DR. D.TH. / E.A. - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 2.
47778: A.C. KUIPER - Ver van huis, geillustreerd door Wiegman
35863: KUIPER TH - De wei dy't ik net gean wol
25610: KUIPER, K.E. - Technisch Engels Leerboek voor Scheepsmachinisten. Deel 1. Met woordenlijst betreffende stoommachine, scheepsturbine, dynamo, electromotor en dieselmotor.
25611: KUIPER, K.E. - Supplement op het Technisch Engels Leerboek voor Scheepsmachinisten. Met eindexamenopgaven Engels voor de getuigschriften A.M. en B.M. en examenopgaven Engels voor de diploma's van alle rangen van scheepswerktuigkundigen ter koopvaardij.
27097: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk 626-1900.
28728: KUIPERS, JELTE - De zaak met de drie hemelbedden.
38806: KUIPERS, ROOS, QUELERY - Een ster om op te sturen, de laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen
73010: KUIPERS, REINOLD (VOORWOORD). - De goudvink. Zijnde de vijftigste Boekvink.
73200: KUIPERS, E. - Brugge die schoone.
59867: KUIPERS, G. - Hondsrug. Heuvels en hunebedden. Geïll.
58284: KUIPERS, HANS - Geschiedenis van de vrachtwagen. (Alkenreeks 179). Afb.
88696: KUIPERS, G. - Hondsrug. Heuvels en hunnebedden.
58283: KUIPERS, HANS - Geschiedenis van de autobus. (Alkenreeks 146). Afb.
58282: KUIPERS, HANS - Geschiedenis van de autobus. (Alkenreeks 146). Afb.
103827: KUIPERS, WILLEM (REDACTIE) / BECKERS, GER / E.A. - Menswaardig sterven.
30476: KUIPERS G - Zuid-West Drenthe
1190-1761: KUIPERS BERT - Utrecht Hersticht.
104017: KUIPERS, BE - Ofzain en ienlevern. Grunneger verhoalen.
26848: KUIPERS, WIM / E.A. - Watersnoodramp in Limburg. Kerstmis 1993.
26971: KUIPERS, JAN J.B. / ZONNEVYLLE-HEYNING, M KATIE - Zeeland 1900-2000.
15678: KUIPHOF, HERMAN - Top Sport. Olympische Spelen 1972. Met: alle wedstrijdschema's, achtergrond-informatie en plattegronden tijden en wedstrijdresultaten vroegere Spelen.
89598: KUIPHOF, HERMAN / SLOT, JAN - Het Zuivelprestatieboek. Meer dan 100 sportieve zuyivelrecepten.
80820: KUITENBOUWER, M. / BOER, P. DEN / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 94ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: N.G. Pierson en de koloniale politiek 1860-1909. - Enkele Franse studies over dood en angst.
73135: KUITENBROUWER, JAN - Precies! 31 eigentijdse conversaties.
104000: KUITENBROUWER, JAN - Turbo-totaal. Bevat de bestsellers Turbo-taal en Neo-turbo.
54884: KUITENBROUWER, H - Voor galg en rad. Schijnwerpers. Nr. 40. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
17231: KUITENBROUWER, JAN - Turbo-taal. Van socio-babbel tot yuppie-speak.
17321: KUITENBROUWER, JAN - Turbo-taal. Van socio-babbel tot yuppie-speak.
28032: KUITENBROUWER, JAN - Turbo-taal. Van socio-babbel tot yuppie-speak.
33189: KUITERS R - De zin van het kloosterleven
92046: KUITERT, DR. H.M. - Sociale ethiek en geloof in Jezus Christus.
92283: KUITERT, H.M. / SCHILLEBEECKX, E. - Gesprek tussen twee vuren, over theologie, geloof, politiek en kerk.
103908: KUITERT, H.M. - Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt.
90990: KUITERT, DR. H.M. - Anders gezegd. Een verzameling theologische opstellen voor de welwillende lezer.
86201: KUITERT, H.M. - Een gewenste dood. Euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem.
90983: KUITERT, DR. H.M. - Anders gezegd. Een verzameling theologische opstellen voor de welwillende lezer.
21127: KUITERT, R. (RED.) - Onze eigen keus. Leesboek voor de eerste klas van gymnasium, Lyceum en H.B.S.
15438: KUITERT, H.M. - De spelers en het spel.
98176: KUITERT, H.M. / SOLLE, DOROTHEE - De politiek en de reserves van de kerk. Een vraaggesprek over politiek en messiaans heil.
98177: KUITERT, H.M. - Aan god doen. Een vingerwijzing.
6820: KUKEMHEIM PROF. DR. L. - De zanger van de Provence. AO-boekje 761.
81449: KULL, J.V. - Der Inngauer Guldenfund (1658-1692). Seperatabdruck aus dem XVIII. Bande der ""Numismatischen Zeitschrift"" 1886.
59743: KULLMANN, ERNST / STERN, HORST - Leven aan een zijden draad. De fascinerende wereld van de spinnen. Geïll. Vert.
102.439: KULTERMANN, DR. UDO / HODIN, DR. J.P. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 16de jaargang no. 5, 1956. Met o.a.: Reg Butler. - Pablo Picasso en Sarbartes. - Rembrandtherdenking te Warschau.
102.440: KULTERMANN, DR. UDO / DALSUM, ALBERT VAN / HODIN, DR. J.P. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 16de jaargang no. 9-10, 1956. Met o.a.: De bouwmeester Waler Gropius. - Eduard Verkade. - Freud en de letterkundige kritiek.
58809: KUMAR, PARVEEN & CLARK, MICHAEL (EDITED BY) - Clinical Medicine. Fifth Edition. Geïll. (Now includes free online acces).
95421: KUMMER, SUZANNE (ILLUSTRATIES) - Mijn eerste woordjes. (kaft kleur blauw met afbeelding van meisje met telefoon)
84775: KUMMER, DR. A. - Chirurgie voor de huisarts. Met 133 afbeeldingen.
95422: KUMMER, SUZANNE (ILLUSTRATIES) - Mijn eerste woordjes. (kaft kleur rood met afbeelding van hobbelpaard met beer)
5834: KUMMERLY WALTER - Le grand livre de la foret
86520: KUMNER, JOHN / HAZEU - Toetsing van een uitspraak van Wim Hazeu: Zonder Kampen zou de literatuur heel wat armetieriger zijn.
84027: KUNDERA, MILAN / E.A. - Hebbes 5. Tien smaakmakers voor het voorjaar.
5804-5281: KUNDERA / DANCHIN / CEMENT / E.A. - Le Dedat. Histoire. Politique. Societe. Numero 2. juin 1980.
92130: KUNG, HANS - Wat blijven moet in de kerk.
81493: KÜNG, HANS - Theoloog en Kerk.
41806: KUNG HANS - Kerk in concilie, tussentijdse balans
92110: KUNG, HANS - Gott und das Leid. Theologische Meditationen Band 18.
93617: KUNG, HANS - Die Kirche.
93629: KUNG, HANS - Freiheit des Christen.
93627: KUNG, HANS - Weg und Werk.
93618: KUNG, HANS - Die Kirche.
36019: KUNG HANS - Wegwijzers naar de toekomst
19760: KÜNKEL, DR. FRITS - Karakterkunde van de jeugd. Theorie en practijk van het volwassen worden.
73243: KUNKEL, DR. FRITZ - Genezing van angst.
42093: KUNKEL HANS - Die lebensalter
86369: KÜNKEL, DR. F. - Opvoeding tot persoonlijkheid. Opvoeding tot de individualpsychologie.
24196: KUNKEL, FRTZ EN RUTH - Opvoeding tot persoonlijkheid.
90777: KUNNETH, WALTER - Fundamente des Glaubens. Biblische Lehre im Horizont des Zeitgeistes.
48284: KUNO KNOBL - Vietcong de onzichtbare vijand
95613: KUNST, JAAP / BAUKEMA, HENRIETTE (SILHOUETTEN) - Noord-Nederlandsche volksliederen en -dansen. Derde reeks. (voor zang en piano, met aantekeningen voorzien)
95612: KUNST, JAAP / BAUKEMA, HENRIETTE (SILHOUETTEN) - Noord-Nederlandsche volksliederen en -dansen. Nieuwe/tweede reeks. (voor zang en piano, met aantekeningen voorzien)
80731: KUNST, P.G. / MARIS, J.C. / E.A. - Gemeenschap der Heiligen. Publicatie van de Synode van Groningen 1963/64, der Gereformeerde Kerk.
84822: KUNST, NELLY / HENS, GUUST (ILLUSTRATIES) - Moeder vertelt…
57051: KUNST, NELLY - Wissewasjes. Korte verhaaltjes. Geïll.
57052: KUNST, NELLY - Tum-Tum. Korte verhaaltjes. Geïll.
49353: KUNST, MR. JAAP; PAAP, WOUTER EN TRIEBELS, HANS. (RED.) - Mensch en melodie. Algemeen maandblad voor muziek. Eerste jaargang. 1946. Ill.
49352: KUNST, MR. JAAP; PAAP, WOUTER EN TRIEBELS, HANS. (RED.) - Mensch en melodie. Algemeen maandblad voor muziek. Eerste jaargang. 1946. Ill.
658-4794: KUNST JAAP MR. / PAAP WOUTER / TRIEBELS HANS - Mensch en Melodie. 1946.
659-4795: KUNST JAAP MR. / PAAP WOUTER / BROEKKX DR. L.J. - Mensch en Melodie. 1947.
660-4796: KUNST JAAP MR. / PAAP WOUTER / BROEKKX DR. L.J. - Mens en Melodie. 1948.
661-4797: KUNST JAAP MR. / PAAP WOUTER / BROEKKX DR. L.J. - Mens en Melodie. 1949.
664-4799: KUNST JAAP MR. / PAAP WOUTER / BROEKKX DR. L.J. - Mens en Melodie. 1952.
665-4800: KUNST JAAP MR. / PAAP WOUTER - Mens en Melodie. 1953.
87475: KUNSTHANDEL KLEFISCH GMBH - Kunsthandel Klefisch GMBH 25 Jahre. 68. Auktion ""Asiatische Kunst"". Samstag den 5. December 1998.
54073: KUNTH, WOLFGANG (IDEE) - De Wereldatlas voor iedereen. * Uiterst gedetailleerde kaarten; * Uitstekende leesbaarheid; * Doordachte kleurstelling; * Eenheid in schaal; * Veelheid aan toeristische informatie; * Beroemde reisroutes.
74081: KUNZ, KONRAD MAX / BULLOWHERNN DR. HANS VON / INMAN, FR. - Fur den Anfang auf dem Pianoforte. Ein Supplement zu jeder Pianoforteschule. 200 kleine zweistimmige Kanons im Umfang einer Quinte von Konrad Max Kunz Op. 14.
17754: KUNZE, HANSJOCHEM - Mallorca.
14479: KUNZE, MICHAEL / LEVAY, SYLVESTER - Elisabeth. Het ware verhaal van SISSI keizerin van Oostenrijk. Programmaboek.
80828: KÜNZEL, R.E. / SAPIR ABULAFIA, A.B. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 16, No. 4. Met o.a.: Over de historische methode van Aron Gurevich. - Christian imagery of Jews in the 12th century: a look at Odo of Cambrai and Guibert of Nogent.
72977: KUO, BENJAMIN C. - Digital Control Systems
16534: KUPERUS, DRS. J. - Honderd gebundelde opstellen. Deel II. Beschouwingen over financieel-economische onderwerpen.
4245-4531: KUPERUS DRS. J.P. - Honderd gebundelde opstellen. Deel 2. Beschouwingen over financieel-economische onderwerpen.
33769: KUPFER FERN - Voor en na David
26034: KUPPENVELD, RIAN VAN - Claus. Prins der Nederlanden. De man, zijn leven, werk en idealen.
54044: KÜPPER, HEINZ - Simplicius 45. [Grote ABC] Vert.
16925: KURINGER, PAUL - Johann Strauss.
2195-4832: KURINGER PAUL - Joh. Srauss
93801: KUROWSKI, FANZ - Seekrieg aus der Luft.
47606: KURT BLUCHEL - De ondergang der dieren een alarmerend rapport, met foto's
41393: KURTEN CLAUDIO - A patient s reality, manuscript
92428: KURTEN, DIETER / WANGE, WILLY B. (HERAUSGEBER) - Fussball-Weltmeisterschaft 1982.
19312: KURTH, WILLY - Sanssouci. Seine Schlösser und Gärten.
54913: KURTH, GODEFROID - Les origines de la civilisation moderne. Tome Premier et Second. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54836: KURTH, GODEFROID - l' Eglise aux tournants de l' histoire. Cinquième édition. (Akomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55183: KURTH, G. - Sainte Clotilde. ""Les Saints"". (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41930: KURTH JULIUS - Der japanische holzschnitt, mit achtundachtitzig abbildungen
94909: KURTZ, DR. GERDA H. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het hofje van Staats.
52640: KURTZ, MEJ. DR. G.H. - Beknopte geschiedenis van Haarlem. Afb.
34429: KURTZ FRIEDRICH KARL - De gouden golf
40217: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln, nr 8 1988, o.a zeppeline, antikes glas, mutter gottheiten, kindermseen in den USA, etc
40218: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln, nr 9 september 1988, o.a Eisenbahmen, Zigarrenverpackungen, schaustellersachen, Scherenschnitte, etc
40219: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln, nr 10 oktober 1988
40220: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln, nr 12 december 1988, o.a Adventskalender, Edelstein des monats januar, Automatenspass von schokoschacht zum groschengrab, etc
40221: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln, nr 2 februar 1989, o.a Tante Fasnacht, Freimauer, Cotillon, Blechspielzeug, Laterna Magica etc
40222: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 4 april 1989, o.a Kirchen im Albulatal, Tischglocken, Schaukeln, Schlosser, Tabak, etc
40223: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 5 mai 1989. Oa Krawatten, Kitsch, Glas, Karussellpferde, Ballspenden, etc
40224: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 6 juni 1989, o.a Schuhe, Kutschen, Buddelschiffe, Elektro archeologie, etc
40225: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 7 juli 1989, o.a, Elfenbein, Schmuck, Edelsteine, Tarot, Marklin, Grubenlampen, Tischklingeln, Blechclowns, Kremi gold, etc
40226: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 8 August 1989, o.a, Laternenuhren, Taschenuhren, Pendeluhren, Swatch uhren, etc
40227: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 10 oktober 1989, o.a Steiger hackchen, Sammler motive, Stuhle design, Schwarzenwald uhren, bakelit sammler, jugendstil fliesen, etc
40228: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 11 November 1989, o.a, Terrkotten, Gebrauchs nostalgie, Schnitzkunst, Biedermeier mobel, Volkskunst, Herrscher kronen, etc
40229: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 12 december 1989, o.a, Zahnartze in der kunst, Schrisbaum schmuck, Blick ins fotoalbum, Kinderbucher nostalgie, rach verzehrer, Agyptische kunst, etc
40231: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 2 februar 1990, o.a Porzellankunst rorstrand, Barocke zeiten Barocke mobel, Kunst aus Kriegs schrott, Basler seidenbander, etc
40232: KURZ, S, REDACTIE - Magazin Sammeln nr 3 marz 1990, o.a, Herender porzellan, Schwarzwalder postkartenmotive, Hohlenskulpturen, Ganzporzellan pupchen, etc
1222-2761: KURZ CARL HEINZ - Baum-Symbiosen. Zeichnungen von Wilhelm Bobring. Und Texte nahmhafter Lyriker.
102.456: KUSNEZOW, JURI - Hollandische und flamische Meisterzeichnungen.
102.134: KUSNEZOW, JURI - Hollandische und flamische Meisterzeichnungen.
20567: KUSSE, F. CHR. - Homeopathie. AO-boekje 2162.
95806: KUSUM NAIR - Blossoms in the Dust. The human element in Indian development.
41128: KUTNER, FANSHEL, TOGO, LANGNER - Five hundred over sixty, a community survey an aging
53698: KUTSCHER, VOLKER - Schaduw over Berlijn. Literaire thriller. Vert.
89059: KUYER, MEJ. CHR.A.M. - Brabantia illustrata III. Inventaris van historieprenten aanwezig in de Topographisch-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
42396: KUYER H.J.M - Twee jaar na de vlucht, een onderzoek naar aanpassing en persoonlijkheid van Hongaarse vluchtelingen, academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren
33364: KUYK N.W.C - Billy komt logeeren
102.302: KUYL, O.S. / WESTERVELD, PROF.DR. J. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 3. Met o.a.: The application of palynology to oil geology with special reference to western Venezuela. - The Lucipara islands ridge and a third arc in the banda Sea.
51317: KUYLE, ALBERT - Het land van de dorst. Geïll.
59546: KUYLMAN, H.E. - Hans de torenkraai. Geïll. met Verkade's plaatjes.
59547: KUYLMAN, H.E. - Hans de torenkraai. Geïll. met Verkade's plaatjes.
11625: KUYPER DR. A. JR. - De Band des Verbonds.
36636A: KUYPER, DR. A. - Dagen van goede boodschap III. Op den Pinksterdag (Met Hemelvaart).
38919: KUYPER, DR. A. - Gomer voor den Sabbath, meditatien over en voor den Sabbath
38967: KUYPER, DR. A. - De wortel in de dorre aarde, openingsrede ter deputaten vergadering van 2 november 1916
38968: KUYPER, DR. A. - eer is teer, tegen mr. W.H. de Beafort's gidsartikel de deputatenvergaderin
38969: KUYPER, DR. A. - Twaalf Oud-Patriarchen.
72957: KUYPER, SJOERD / HAERINGEN, ANNEMARIE (ILLUSTRATIES). - Eiber!
39223: KUYPER, A - Kerkvisitatie te Utrecht in 1868, met het oog op den kritieken toestand onzer kerk
35840: KUYPER DE ERIC - Mowli's tranen
74226: KUYPER, DR. A. JR. - De Band des Verbonds.
36302: KUYPER, A - Dagen van goede boodschap, oud en nieuwjaar
80444: KUYPER JR, DR. A. - Van het Koninkrijk der Hemelen.
80837: KUYPER DR. A. - E Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus.
73922: KUYPER, ERIC DE - Te vroeg… te laat… Een liefdesgeschiedenis.
102.477: J.H. KUYPER / E.A. - De Standaard. Antirevolutionair Dagblad voor Nederland. No. 20101, Jaargang 66, Vrijdag 29 October 1937. Dr. Abraham Kuyper nummer. Met o.a.: Abraham Kuyper 1837-1937. - Korte Levensschets Abraham Kuyper. - Op de Kuyper Tentoonstelling.
49774: KUYPER, DR. A. - De Vleeschwording des Woords.
94590: KUYPER, DR. A. - Het Calvinisme. Zes stone-lezingen.
86494: KUYPER, J. - Historische kaart van 's-Gravenhage.
36637: KUYPER, DR. A. - Dagen van goede boodschap II. De Paaschmorgen (Met Goedevrijdag).
36636: KUYPER, DR. A. - Gomer voor den Sabbath, meditatien over en voor den Sabbath
98356: KUYPER DR. A. - De Gemeene Gratie
93616: KUYPER DR. A. - De Gemeene Gratie. Deel 3: Het practische gedeelte.
36233: KUYPER, A - In den kerstnacht, dagen van goede boodschap
87247: KUYPER, H.S.S. EN J.H. - De levensavond van Dr. A. Kuyper.
57390: KUYPER, DR. A. - Dagen van goede boodschap. II. De Paaschmorgen. (met Goede Vrijdag).
24327: KUYPER, DR. A. - Twaalf Oud-Patriarchen.
24333: KUYPER, DR. A. - In Jezus ontslapen. Meditatien.
89502: KUYPER, BEN J. - 50 grill-recepten.
97429: KUYPER, SJOERD / HAERINGEN, ANNEMARIE VAN (ILLUSTRATIES) - Eiber!
58081: KUYPER, MEJ. H.S.S. (HOOFDRED.) - Wasdom. 1924. Jaarboekje Bond van Meisjes-Ver. op Ger. Grondslag in Nederland. Ill.
55564: KUYPER, DR. A. - De eerepositie der vrouw. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
36449: KUYPER, A - Zijn uitgang te Jerusalem, Meditatien over het lijden en sterven onzes Heeren
52293: KUYPER, DR. A - Van de voleinding. Met een inleidend woord van Dr. H.H. Kuyper. Vier delen.
46852: KUYPER, DR. A. - Dagen van Goede Boodschap. I. In den Kerstnacht.
46853: KUYPER, DR. A. - Dagen van Goede Boodschap. II. De Paaschmorgen. (Met Goede Vrijdag)
46847: KUYPER, DR. A. - Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal.
49251: KUYPER, H.S.S. (BEWERKING NAAR HET ENGELSCH). - Antons kruis. Met twee platen.
3849-1113: KUYPER DR. A. - De Gemeene Gratie
5010-2789: KUYPER H.S.S. / KUYPER J.H. - De levensavond van dr. A. Kuyper.
94893: KUYPERS, PROF.DR.MR. K. / E.A. - Elseviers filosofische encyclopedie.
54967: KUYPERS, PROF. DR. MR. K. (M.M.V.) - Elseviers filosofische en psychologische encyclopedie. Elsevierpocket U 32.
24882: KUYPERS, DR. G. - Iets goeds uit Voorthuyzen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad.
52291: KUYPERS, DR. A. - Inleiding in de Zielkunde. Derde herziene en vermeerderde druk naar de oorspronkelijke uitgave van Dr. J.H. Bavinck. Geïll.
35803: KUYPERS G, KLATTER J, GERBRANDY P.S, GOLDSCHMEDING C - Wat groeit er uit deze wereld, Lenin, Slalin, Tito, Churchill, Adenauer
6753: KUYPERS JEHAN - Zot cafe die waerelt. ""Bij Peperijn & Salia""
103912: KUYPERS, DR. A. - Inleiding in de Zielkunde. Derde herziene en vermeerderde druk naar de oorspronkelijke uitgave van Dr. J.H. Bavinck. Geïll.
17511: KUZWAYO, ELLEN - Noem mij vrouw.
76743: KWAAK, DR. H. VAN DER - Het Proces van Jezus. Een vergelijkend onderzoek van de beschrijving der evangelisten.
45272: DRS. G. KWAKKEL EN DRS. B. VUIJK - Gods liedboek voor zijn volk. Over het lezen en zingen van de Psalmen.
57104: KWAKKEL, DRS. G. EN VUIJK, DRS. B. - Gods liedboek voor ziin volk. Over het lezen en zingen van de Psalmen.
9262: KWANT PROF. DR. R.C. - Mens en kritiek. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 41.
9251: KWANT PROF. DR. R.C. - De wijsbegeerte van Karl Marx. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
9234: KWANT R.C. - Ontmoeting van wetenschap en arbeid. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
60174: KWANT, DR. R.C. - Structuralisten en structuralisme. Samsom reeks moderne filosofie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
59699: KWANT, R.C. - De visie van Marx. (Sociologie van de Uithof)
57112: KWANT, R.C. DR. (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving. Sociale en culturele reeks.
49548: KWANT, PROF. DR. R.C. E.A. - Elseviers Maandblad. De Kern. 34ste jaargang; 1964. Kennis achter het nieuws. Afb.
81969: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen.
75921: KWAST, G. / GRAAFF, B.H. DE - Oet Meulenhorn en Klaiwerd.
75922: KWAST, G. / GRAAFF, B.H. DE - Oet Meulenhorn en Klaiwerd.
19249: KWEE, ANKO - Fietsgids voor Nederland. Tochten, beschrijvingen, tips.
104150: KWEE SIOK LAN - De Echte Chinees-Indonesische Keuken.
88810: DR. KWEE SWAN LIAT / SENDEN, DR. G.H. VAN / E.A. - Grote filosofieen en de huidige mens.
59996: KWEE, FERRY - Recreatieve sportvormen. Handleiding voor de recreatiesportleider. Geïll. (Sportgericht).
36056: KYBALOVA L - Das grose bilderlexikon der mode, vom altertum bis zur gegenwart
17362: KYLE, DUNCAN - IJskoud.
51442: KYNE, PETER B. - Lloyds of London. Geïll.
92623: KYROVA, MAGDA / CHAIKLIN, MARTHA / E.A. - Andon 66, Society for Japanese Arts. Met o.a.: The no-orchestra in print. - Off the block. A new look at the origins of Nagasaki prints.
97022: LAAN, K. TER - Encyclopedisch Woordenboek voor Groot-Nederland.
7755: LAAN DICK - Wolkewietje is ondeugend geweest.
96731: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en zijn vriendjes.
96735: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de gouden pen.
31000: LAAN DICK - Pinkeltje omnibus 1, Pinkeltje op reis/Pinkeltje in Artis
95001: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje in Artis.
95004: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de Bibelebonse pap.
96730: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - De avonturen van Pinkeltje.
104524: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Het grote avontuur van Pinkelotje.
95000: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de tovenaar.
96749: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje op zoek naar de maandiamant.
3161-186: LAAN K. TER - Olipodrigo
75338: LAAN, JAAP H. VAN DER / BOENDERMAKER, J.P. / BROEKHUIJSEN, G. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1983 nr. 4. met o.a.: Kind en eredienst - Toen zij dit gezien hadden - Eén viering die oud en jong samenbrengt.
75912: LAAN, K. TER - Beknopte Nederlandse Encyclopedie.
75914: LAAN, K. TER - Beknopte Nederlandse Encyclopedie.
75936: LAAN, K. TER - Over de Groninger Volkstaal.
76241: LAAN, K. TER - Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
105540: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje gaat naar Pinkeltjesland.
96732: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje gaat naar Pinkeltjesland.
77417: LAAN, K. TER (RED.) / NANNINGA, T.J. / SENNEMA, H. / DEELMAN, A.M.J. / E.A. - Dörp en Stad. Moanblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 9, 1957. Met o.a.: Grunneger kroniek over 1956 - n Ommelander reciteercollezie - Wat er bie ons omgaait - Vann olle grunneger zoak - De kroniek van Halsema - H.J. van Belkum, 1810-1870.
77446: LAAN, K. TER / EBELS, E.H. / OS, PROF DR. D. VAN / E.A. - Stad en Lande. Cultureel en sociaal economisch maandblad Groningen. 1e Jaargang no. 10. Met o.a.: Bij de voltooide reparatie van de Martinitoren - Het Rijksarchief te Groningen - Almanakken Leugenzakken? - Groningens industrie in verleden en heden.
77449: LAAN, K. TER / KUIPER, J. / HAAS-OKKEN, MEVR. DE / E.A. - Groningen Geillustreerd Maandblad. 20e Jaargang, No 12, 1937. Met o.a.: Groningen voor honderd jaar - Groninger dorpsleven in vroeger tijd - Liekmoaken.
77505: LAAN, K. TER / MELLINK, DR. A.F. / WEERDEN, J.S. VAN / FORMSMA, DR. W.J. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 4 nr. 6. Met o.a.: De kloosterdobbe - De positie van de Doopsgezinden in de provincie Groningen - De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen - Een gouden bul in het Rijksarchief te Groningen.
77650: LAAN, K. TER / GRAAF, J. DE / WATTUM, S.F. VAN / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 4 nr. 9, 1952. Met o.a.: De Kloosterdobbe - Grunnen in oorlog in t joar 1672 - Kanttekeningen van een Veenkoloniaal.
77660: LAAN, K. TER / DEELMAN, A.M.J. / KNORREN, T.J. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 5, 1955. Jubileumnummer. Met o.a.: Vieventwintig Joar Veurman - Nijenrode en de Grunnegers - Nedersaksich symposium 1955.
77664: LAAN, K. TER / SENNEMA, H. / SENNEMA, H. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 9, 1955. Met o.a.: Ons Grunneger toal - Grunneger aarbaidskoorze - Siem - Paitereulie.
77665: LAAN, K. TER / OABEL OABELS / WOLDE-DOORNBOSCH, I. TEN / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 10, 1955. Met o.a.: Notulennalg. Vergadern op n tienden september in de zoalen ""Schaaf"" in Laiworn - Paitereulie - Kovvie.
77667: LAAN, K. TER / DEELMAN / KNORREN, T.J. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 12, 1955. Met o.a.: Vader Jozef - Draaiorgel de Arabier noar Zweden - n Kerstboomke.
76252: LAAN, K. TER - Proeve van een Groninger Spraakkunst.
96743: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Lach jij maar Pinkeltje.
95002: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Lach jij maar Pinkeltje.
95003: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje gaat naar Pinkeltjesland.
96737: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de Raket.
59032: LAAN, DICK - De avonturen van Pinkeltje. Geïll.
105537: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de gouden pen.
105538: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje. 10 spannende verhalen. Met o.a.: Het grote avontuur van mierepietje. - Pinkeltje en de indianen. - Pinkeltje en de vuurpijl.
96746: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - O! o, die Wolkewietje toch!
96747: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak.
96744: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de aardmannetjes.
104352: LAAN, L. VAN DER - Klinische en sociale psychiatrische verpleegkunde.
104525: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de aardmannetjes.
96740: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de auto-raket.
96741: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Het grote avontuur van Pinkelotje.
56765: LAAN, BERT VAN DER - Relaties. Verpleegkundige begeleiding van de psychiatrische cliënt.
96739: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de parels.
52219: LAAN, J.J. VAN DER - Australië. Land van vele mogelijkheden. Foto's; kaartjes.
91333: LAAN, WINES VAN DER - De stamtoavel. Neie Grunneger moppen
96733: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje in Madurodam.
96738: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje op reis.
86542: LAAN, H.H. VAN DER / E.A. - De Panne 2, 1999. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: De muurbloem. - De laatsten worden de eersten.
95006: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de raket.
95007: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje. 10 spannende verhalen. Met o.a.: Het grote avontuur van mierepietje. - Pinkeltje en de indianen. - Pinkeltje en de vuurpijl.
88389: LAAN, MARCO VAN DER / KEMPER, ROB - We gaan naar Rome.
86712: LAAN, K. TER / SMITH, A.H.. / E.A. - Maandblad Groningen, Dertiende Jaargang no. 1, 1930. Met o.a.: Volksgeloof van voor eeuwen en nu. - Volksverhalen. - Een ouderwetse schoolmonarch.
86728: LAAN, K. TER / BIJLEVELD. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 3, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud, De Olle IJ bij Termunten, Zegel van t'Oldambt, Oldamster Boerderij. - De Zwavelnevel van 1783 in Groningen.
86731: LAAN, K. TER / FEITH, JHR. RH. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 6, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (IV), Onlusten in Groningen in 1748, Het volk plundert het huis van burgemeester Mr. Johannes Geertsema in de Oosterstraat, Het Stokkenregiment.
86732: LAAN, K. TER / FOURNIER, DS. W.J. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 7, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (V), Onderlinge oefening te Kommerzijl. - Grepen uit de geschiedenis van kerkdorpen, Scharmer.
86734: LAAN, K. TER / FOURNIER, DS. W.J. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 9, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (VII), De Kerstvloedt van den jare 1747. - Grepen uit de geschiedenis van de kerkdorpen, Scharmer.
86736: LAAN, K. TER / SMITH, A.H. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 11, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (VII), De Kerstvloedt van den jare 1747. - Prof. Mr.A.S. de Blécourt overleden.
86737: LAAN, K. TER / FOURNIER, DS. W.J. / E.A. - Maandblad Groningen, 23ste Jaargang no. 12, 1940. Met o.a.: Goud en Tjoud (VIII), Peie Eelkema. - Grepen uit de geschiedenis van de kerkdorpen, Harkstede.
58288: LAAN, K. TER - Letterkundig woordenboek voor noord en zuid.
104517: LAAN, WINES VAN DER - De stamtoavel. Neie Grunneger moppen
99631: LAAN, KLAAS (FOTO'S) - Hoorn. Je kijkt je ogen uit.
96742: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de boze tovenaar.
31001: LAAN DICK - Pinkeltje en de flonkersteen
105539: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Een grote verrassing voor Pinkeltje.
52479: LAAN, K. TER; SCHEEPERS, MEVR. W.D; CATS, HEIN E.A. (RED.) - Neerlands Volksleven. Voorjaar 1961. 11de Jaargang. Nr. 2. Geïll.
96734: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Een grote verrassing voor Pinkeltje.
95012: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - O! o, die Wolkewietje toch!
50927: LAAN, DICK - Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak. Geïll.
50928: LAAN, DICK - Pinkeltje en zijn vriendjes. Geïll.
30852: LAAN DICK - Pinkeltjeen 10 spannende verhalen
95008: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje.
50926: LAAN, DICK - Pinkeltje en het grote huis. Geïll.
104042: LAAN, K. TER / SPITZEN, G.W. / STEL, G. - Laandjebloumen. Bloemlezing uit de letterkundige voortbrengselen in de Groninger Volkstaal.
96748: LAAN, DICK / LOOY, REIN (ILLUSTRATIES) - Pinkeltje en de flonkersteen.
31438: LAAN ADRI - Arnhem
34408: LAAN VAN DER J.J - Australie land van vele mogelijkheden
49411: LAAN, V.M.L. VAN DER - Conbrio. Methode voor het aanv. muziekonderricht bij het v.o. Leerlingenboekje. Afb.
2393-842: LAAN K. TER - Nederlandse Spreekwoorden Spreuken en Zeswijzen.
589-4928: LAAN DR. N. VAN DER - Noordnederlandse Rederijkersspelen. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
74-4919: LAAN DR. N. VAN DER - Noordnederlandse Rederijkersspelen. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
85164: LAANE, WIL - Psychiatrische patient vogelvrij?
5709-5135: LAANSMA / KRUIZINGA / DEMOED / SCHIPPER / GRAAF DE / ZWEERS / HUISMAN / EDE VAN - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 24e jaargang no.5-oktober 1990
9384: LAAR JAN D. VAN - Moet de koekoek zich schamen als hij over liefde praat? Muziek voor samenspel op allerlei instrumenten.
7192: LAAR VINCENT VAN - Een Walis op het Waddenstrand. AO-boekje 986.
7088: LAAR VINCENT VAN - Het ""Paard"" van de Kerstman. AO-boekje 891.
7087: LAAR VINCENT VAN - Het ""Paard"" van de Kerstman. AO-boekje 891.
6958: LAAR VINCENT VAN - Lemmingen. AO-boekje 819.
6957: LAAR VINCENT VAN - Lemmingen. AO-boekje 819.
6956: LAAR VINCENT VAN - Lemmingen. AO-boekje 819.
88120: LAAR, KAREL VAN / E.A. - Wat en Hoe Deens. Kosmos taalgids.
74533: LAAR, KAREL VAN (VORMGEVING) - Wat en Hoe Hongaars. Kosmos Taal Gids.
102.852: LAAR, VINCENT VAN - Weidevogels in een eivol land. AO-boekje 1057.
102.814: LAAR, VINCENT VAN - Ratten en rattenbestrijding. AO-boekje 936.
24063: LAAR, VINCENT VAN - Een walvis op het waddenstrand. AO-boekje 986.
87934: LAAR, KAREL VAN / E.A. - Wat en Hoe Portugees. Kosmos taalgids.
22769: LAAR, VINCENT VAN - Dieren in de bergen. AO-boekje 916.
45411: A.M. VAN DE LAAR KRAFFT. - Het leven van Jezus, (naar de Evangeliën harmonisch gerangschikt en van een inleiding voorzien). Geïll.
1287-2657: LAAR HARRY VAN DE - Het Heidetuinboek. Aanleg. Onderhoud. Sortiment. Vermeerdering.
16303: LAAR / STRATUM - Praktische Taalgids Engels.
87655: LAARAKKER, WIEN / MEEUWISSEN, JAC.M.M. / E.A. - Breda. Tijdschrift van Bredanaars voor Bredanaars, No. 7. Met o.a.: De mislukte bestorming van de Kleine Schans op 15 mei 1625. - Moeilijkheden rond het karnaval in 1849. - Ginneken en het vreemdelingenverkeer.
89116: LAARHOVEN, DRS. J.C.T.M. VAN / AARTS, BAS / ELIENS, F.M. - Het Brabants Kasteel. Jaargang 3, Nr. 4, december 1980. Met o.a.: Het kasteel van Helmond een nieuwe functie. - De ontwikkeling van het Middeleeuws kasteel in Noord-Brabant. - Het gulden huis (3).
52916: LAARHOVEN, JAN VAN; JANSEN, A; LURINKS, JAN. - Zingende kathedraal. Manifestaties t.g.v. 700 jaar koorzang in de St. Jans Kathedraal te 's-Hertogenbosch. 1 juni - 1 sept. 1974. Liturhievieringen, tentoonstellingen, concerten. Programma-catalogus. Ill.
28163: LAARHUIS, W.D. - Normandie, Bregtagne. Kosmos reisgidsen, met Kümmerly & Frey wegenatlas.
28164: LAARHUIS, W.D. - Normandie, Bregtagne. Kosmos reisgidsen, met Kümmerly & Frey wegenatlas.
104829: LAARMAN, J.W. / SWANENBURG, B. - Van Verre en Nabij. Deel I: De Werelddelen.
104830: LAARMAN, J.W. / SWANENBURG, B. - Van Verre en Nabij. Deel II: De Landen van Europa.
99778: LAARMAN, CHRIS / E.A. - De Draailier. Nummer 59. Met o.a.: Het lied van de arbeider, het volkslied?. – De Creools Surinaamse muziek. – Volksmuziek in Italie. – Griekse volksmuziek.
47177: REDACTIE LAARMAN - Muzen Almanak, vergeet mij niet, met gravures
47266: REDACTIE LAARMAN - Restauratie vijf Hervormde kerken in de binnenstad van Utrecht, met foto's tekeningen architectenbureau van Hoogevest, jaarveslag 1982/83/84
47332: REDACTIE LAARMAN - Restauratie vijf Hervormde kerken in de binnenstad van Utrecht, met foto's tekeningen architectenbureau van Hoogevest, jaarveslag 1977 1978
86573: LAARS, S.G. VAN DE - Het volledige Wapen van de voormalige Gemeente Kralingen.
49965: LAARS, T. VAN DER. (VERZAMELD DOOR) - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschieddkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het Koninklijk Huis, enz. Met 15 gekl. platen en > 350 afb.
98044: LAAT, BETTY DE (ONTWERPEN) - Haakwerk uit Nederland en Vlaanderen. Met 45 nieuwe motieven.
79902: LABARCA, GUILLERMO / GELDER, BEN VAN / E.A. - Comenius Jaargang 1, december 1981. met o.a.: Onderwijs onder autoritaire regimes. - Leren van schilderijen.
71028: LABAT, MARIE-THERESE - Wolken over Sunnyhill.
38834: LABBERTON, MIEN - De zoeker
81212: LABBERTON, MIEN - Wat niet vergaat.
82232: LABBERTON, MIEN - Als de windselen breken.
96801: LABBERTON, MIEN / BLOCH, MIES (ILLUSTRATIES) - Een jongen uit de bergen.
90533: LABBERTON, MIEN / SMIT, WILLY (ILLUSTRATIES) - Waardoor Reintje geholpen werd.
14331: LABBERTON, MIEN - Inkeer. Een boekje voor het innerlijk leven.
90521: LABBERTON, MIEN - In U heb ik Gevonden.
91562: LABBERTON, MIEN / MEULDIJK, M. (ILLUSTRATIES) - Kerstmis. Zes verhalen van het stille leven.
3787-3131: LABBERTON MIEN / SCHRODER SIERK - Het geschenk van de oude matroos.
82267: LABBEY, KAREL / RIJKENS, LEO / E.A. - BZZLLETIN 172. Aldous Huxley.
79033: LABISSE / LANGUI, E. / E.A. - Félix Labisse. 27 Januari - 11 Maart 1973, Museum Boymans van Beuningen Rotterdam.
32193: LABO SEBASTIAN - De aanslag op de Paus, in het licht van Fatima, Rome 13 mei 1981
57996: LABOTS, H.G. - Woordenboek Auto-Technisch Duits. Duits-Nederlands. Nederlands-Duits. Ill.
48695: LABOTS, H.G. - Autotechniek zonder formules. ''Zwaailichtserie''. Ill.
48861: LABOTS, H.G. - Hoe zit het nu met die uitlaatgassen? Ill.
47506: H.G. LABOTS - De moderne automotor
54771: LABOURDETTE O.P., T.R.P. MICHEL - Cours de Theologie Morale. La Prudence. (Iia - Iiae, 47 - 56). Toulouse, année scolaire. 1959 - 1960. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80825: LABRIE, A. / DEKKER, R.M. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 16, No. 1. Met o.a.: Geschiedenis en vervreemding: de geschiedfilosofie van Wilhelm von Humboldt. - Een historische antropologie van de Gouden Eeuw.
56718: LAC, S.J., R.P. DU - Jésuites.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
33630: LACALLE MICHAELS TRULA - Stemmen in mijn hoofd
54773: LACAU S.C.J., LE P.J. - Précieux trésors des indulgences. Petit manuel à l'usage du clergé et des fidèles. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
88410: LACAZE, ANDRE - De Tunnel. Spectaculaire ontsnapping van 300 gevangenen uit een Duits kamp in 1943.
58657: LACEY, A.R. - Een woordenboek van de filosofie. ""Begrippen, stromingen, denkers."" Vert.
4337-1601: LACHLER/WIRZ - Die Schiffe der Volker. Traum. Geschichte. Techniek.
53395: LACORDAIRE, R.P.H.-D. - Oeuvres. Tome IX. Mélanges. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54412: LACORDAIRE, LE R.P.H.-D. - Considérations sur le système philosophique de M. de la Mennais et d'un mémoire pur le rétablissement en France de l' Ordre des Frères Prêcheurs. Quatrième année, 1847. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
53394: LACORDAIRE, R.P.H.-D. - Oeuvres. Tome IX. Mélanges. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54605: LACORDAIRE, LE R.P. HENRI-DOMINIQUE - Vie Saint Dominique. Précédée du mémoire pour le rétablissement en France de l' ordre des frères précheurs. Tome I. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54187: LACROIX, JEAN - Kracht en zwakheid van het gezin. Aspecten der sociale werkelijkheid. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54190: LACROIX, JEAN - Force et faiblesses de la Famille. Collections - Esprit - . [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
29999: LACROIX, DANIEL ET WALTER, PHILIPPE (TEXTES ORIGINAUX ET INTEGRAUX PRESENTES, TRADUITS ET COMMENTES) - Tristan et Iseut. Les poems francais. La Saga norroise.
53448: LADEUSE, LE CHANOINE P. - La Résurrection du Christ devant la critique contemporaine. (Science et foi) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
93766: LADURIE, EMMANUEL LE ROY - Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeen (1294-1324). Vertaald door Claire den Boer en Roland Fagel.
96103: LADY RICHMOND BROWN / GRUYTER, M.P.C. DE (VERTALING) - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende Indianen-Stammen van Centraal-Amerika.
79086: LAENENS, C. - Het Romeins Imperium van keizers uit gezien.
39664: LAERE VAN ROGER, HUISARTS IN LIEMPDE - Kulhannes
93445: LAERE, MARC VAN / HILST, FRED VAN DER / RUYER, FRANCOIS (ILLUSTRATIES) - Kim de kleine vleermuis.
58256: LAERE, CAREL VAN - Spelend vormen. Afb.
11055: LAET, DANNY DE - Science Fiction. AO-boekje 1576.
97116: LAET, DANNY DE - Science Fiction. AO-boekje 1576.
21189: LAET, PETER DE - De Antwerpse schilderschool 1550-1650. AO-boekje 2445.
25804: LAET, DANNY DE - Science fiction. AO-boekje 1576.
75403: LAEYENDECKER, BERT / VEN, JOHANNES A. VAN DER / ANGENENT, CLARA / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 2002 nr. 4 : met o.a.: Godsdienstvrijheid en kerkelijk engagement - Tussen binding en ontbinding. Kerkleden op zoek naar gemeenschap en individualiteit - Kiemen van religiositeit.
60318: LAEYENDECKER, DR. L. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
91463: LAEYENDECKER, L. / E.A. - Sociale overbodigheid.
36561: LAEYENDECKER, L - Religie en conflict, de zogenaamde sekten in sociologisch perspectief
91387: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
84003: LAFEBER, DR. CHRISTIEN - Anorexia Nervosa.
54809: LAFONTAINE, M. L'ABBÉ - Jehan Gerson (1363-1429). [Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis.]
16544: LAFORESTER, SERGE - Heet vuur. Spionage.
42449: LAGACHE DANIEL - Wat is psychoanalyse
20444: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XVIIe siecle. Collection Litéraire. Les grands auteurs francais du programme III.
20467: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XIXe siecle. Collection Litéraire. V.
59823: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - Moyen Age. Les grands auteurs Français du programme. I. Geïll. (Collection Littéraire).
59824: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XVIe siècle. Les grands auteurs Français du programme. II. Geïll. (Collection Littéraire).
59825: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XVIIe siècle. Les grands auteurs Français du programme. III. Geïll. (Collection Littéraire).
59826: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XVIIIe siècle. Les grands auteurs Français du programme. IV. Geïll. (Collection Littéraire).
59827: LAGARDE, ANDRÉ / MICHARD, LAURENT - XIXe siècle. Les grands auteurs Français du programme. V. Geïll. (Collection Littéraire).
33558: LAGERHOF SELMA - En herrgardssagen
91591: LAGERLOF, SELMA - Christuslegenden.
75326: LAGERLOF, SELMA - Christuslegenden.
82058: LAGERLÖF, SELMA - Eine Gutsgeschichte. Erzählung.
84559: LAGERLÖF, SELMA - Die Wunder des Antichrist.
52581: LAGERLÖF, SELMA - Niels Holgersson's wonderbare reis. Geïllustreerd door Anton Pieck. Vert.
37504: LAGERLOF, SELMA - Christuslegenden, Atlas reeks
98203: LAGERLOF, SELMA - Kristuslegender.
49731: LAGERWEIJ, DS. L; GRAAFLAND, PROF. DR.C.; EXALTO, DRS. K. E.A. - Reformatie: Blijvende opdracht!
57387: LAGERWEIJ, DS. L; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; EXALTO, DRS. K. E.A. - Reformatie: blijvende opdracht.
53357: LAGERWEY, E. (NAVERTELD DOOR) - De Legende van Sint Willebrord. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
56525: LAGERWEY, KANUNNIK E. (VERKLARENDE TEKST) - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het passionael Wintyerstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478. Aanhangesel over de legenda Aurea Het Passionel en Gerard Leeu door Pater Dr. B. Kruitwagen, O.F.M.(Afgeschreven uit de Bib
54340: LAGRANGE, Z.E.P.M.J & LAVERGNE O.P., C (OPGEMAAKT VOLGENS DE ORDE VAN DE GRIEKSE EN FRANSE WERKEN VAN) - Synopsis van de vier H. Evangeliën. - met gebruik van de Nederlandse vertaling v/h N.T. van Kan. Dr. Th. Van Tichelen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
7763: LAGROU PATRICK - Het monster uit de diepte.
36613: LAHAYE, TIM - Het begin van het einde, de eindtijd bezien in het licht van de bijbelse profetieen
24119: LAHAYE, F. (FOTO'S). / CROLLA (TEKSTEN) / E.A. - Valkenburg. Zwarte beertjes 336.
53223: LAHITTON, JOSEPH - Deux conceptions divergentes de la vocation sacerdotale. Exposé - Controverse - Conséquences pratiques. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
55420: LAING, J. - Grafisch ontwerpen voor iedereen. Briefpapier, T-shirts, folders, etc. Afb. Vert.
41277: LAIRD CAROBETH - Limbo, a memoir about life in a nursing home by a survivor
27443: LAIRD, PROF. DONALD A. / CASSON, HERBERT N. - Persoonlijke efficieny. Universiteit voor Zelfstudie.
57642: LAJTA, DR. HANS - Reiseführer Syrien, Jordanien, Irak. Kaartjes / afb.
103996: LAKATOS, P.A.M. / KRALINGEN, R.M. - Naar 1990, een kwestie van tijd en geld.
11310: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
13088: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
59104: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
15924: LAKEMAN, PIETER - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
92914: LAKHO, H. / RIJST, M. V.D. / AMAN / OUFKIR, M. / FITOUSSI, M. - Bewogen vrouwenlevens: Verborgen tralies. - Het verhaal van een Somalisch meisje. - De gevangene.
34561: LAKIN R - Tasmanian Year book no 14: 1980
56018: LALLEMANT S.J., PÈRE LOUIS - De leer over het geestelijk leven. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
56019: LALLEMANT S.J., PÈRE LOUIS - De leer over het geestelijk leven. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54191: LALOUP, JEAN ET NÉLIS, JEAN - Communauté des Hommes. Initiation à l' Humanisme social.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
11207: LAM, HANNA / BURG, WIM TER - Alles wordt nieuw. Bijbelliederen. Met gitaarbegeleiding. Geref. Kerk / Hervormde Gem. In de Weide, Hoogeveen.
75283: LAM, DRS. A.B. - Het gegeven Woord. Bijbelse geschiedenis op de basisschool.
90570: LAM, DRS. A.B. - Het gegeven Woord. Bijbelse geschiedenis op de lagere school.
27527: LAM, HANNA / STRIKWERDA, SIENE (RED.). - Leer mij de vrouwen kennen. Werkboek over feminisme en Christendom.
34554: LAMAN G.J - Groen van Prinsterer als volksvertegenwoordiger, 1862-1865
92934: LAMANNA, ROSS - Krachtproef.
85153: LAMARTINE, ALPH. DE - Jeanne D'Arc. De maagd van Orleans. Haar roeping, haar strijd, haar dood op den brandstapel.
57020: LAMB, CHARLES AND MARY (ANNOTATED AND SLIGHTLY ADAPTED BY WEER, P.A. TER) - Seven Tales from Shakespeare. (Stories and Sketches. No. 34)
95595: LAMB, CADBURY - Inn Signs. Shire album 12.
59838: LAMBALGEN, L. VAN - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten.
72443: LAMBERIGTS, S. / DEVLEESCHOUWER, R. / E.A. - Dichtbij is Uw woord. Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus A. Mattheus-evangelie.
21229: LAMBERIGTS, SYLVESTER - Wie is Hij toch? De Bijbel leren lezen om Jezus te kennen.
46632: LAMBERT, LANCE - Israël is uniek
72394: LAMBERT, KATHE - Vrouwen kliniek.
37827: LAMBERT, ROSEMARY - Kennsmaking met 20e eeuwse kunst
92258: LAMBERT, LANCE - Israel is uniek.
47431: LAMBERT FOKKEMA - Plukhaar
19851: LAMBERTS, HAN - Desmond Tutu. AO-boekje 2043.
19850: LAMBERTS, HAN - Desmond Tutu. AO-boekje 2043.
54248: LAMBERTS, DR. H.B. - Tussen bestraling en effect. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de radiopathologie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
B42852: LAMBERTUS DOORNBOS - Pelzyrstukken. Lambertus Doornbos 1824-1896.
B4285: LAMBERTUS DOORNBOS - Pelzyrstukken. Lambertus Doornbos 1824-1896.
B42851: LAMBERTUS DOORNBOS - Pelzyrstukken. Lambertus Doornbos 1824-1896.
53856: LAMBOT, O.S.B., D.C. - Oeuvres théologiques et grammaticales de Godescalc d' Orbas. Textes en majeure partie inédits(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
102.905: LAMBRECHTS-DOUILLEZ, MEVR. DR. J. - Antwerpse klavecimbels, oude muziek herleeft. AO-boekje 1310.
102.904: LAMBRECHTS-DOUILLEZ, MEVR. DR. J. - Antwerpse klavecimbels, oude muziek herleeft. AO-boekje 1310.
49907: LAMBRECHTS, FLORAN - Krekelken. Ill.
55871: LAMBRECHTS, LUT - De twee levens van koningin Elisabeth.
95281: LAMBREGTS, L. - Vledder.
82603: LAMBREGTS, L. - Vledder.
84474: LAMERS, DR. H.A.J.M. - Hoe schrijf ik een wetenschappelijke test.
56860: LAMERS, H.A.J.M. - Handleiding voor pr- en reclameteksten.
27021: LAMERS, DR. A.J.M. - Zes en twintig lessen in kraamverpleging.
39334: LAMGE, DE HERMAN - De bewapeningswedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie 1945-1983, een onderzoek naar de relatie tussen politiek en militaire macht
20092: LAMMENS, DS. G.N. (SAMENSTELLER) - Ontmoetingen. Bijbels dagboek.
80220: LAMMENS, DS. G.N. (SAMENSTELLER) - Ontmoetingen. Bijbels dagboek.
54551: LAMMENS, L.J.M. (HOOFDRED.) - Creatief bezig zijn voor de vrouw. Creatief borduren. Afb. (Lekturama)
15490: LAMMER, JUTTA - Hobby Boek. Ideeen voor kreatieve vrijetijdsbesteding.
37498: LAMMER, JUTTA - Bedruk zelf uw stoffen
104344: LAMMER, JUTTA (SAMENSTELLER) - Hobby Boek (Hobbyboek). Ideeen voor kreatieve vrijetijdsbesteding.
511-1753: LAMMER J. - Geschenken en versieringen van papier.
7007: LAMMERS FRED. J. - Prins Claus der Nederlanden.
7006: LAMMERS FRED. J. - De Prins met de Anjer. Z.K.H. Prins Bernhard zestig jaar.
7005: LAMMERS FRED. J. - Van Prinses tot Grootmoeder. H.M. Koningin Juliana zestig jaar.
14831: LAMMERS, FRED. J. - Vijf generaties Oranje.
15029: LAMMERS, FRED. J. - In goede en kwade dagen. Portretten van Oranje-echtparen.
19667: LAMMERS, FRED. J. - Beatrix. 50 boeiende momenten uit haar leven.
19659: LAMMERS, FRED. J. - Willem Alexander. 18. Van baby tot kroonprins.
19645: LAMMERS FRED. J. - In gesprek met Prins Bernhard. Prins Bernhard 75 jaar.
19476: LAMMERS, FRED. J. - Het gouden huwelijksboek. Juliana en Bernhard 1937-1987
29494: LAMMERS, FRED. J. - 25 Jaar Margriet & Pieter.
72732: LAMMERS, FRED. J. - Prins Claus der Nederlanden.
39486: LAMMERS, H.J - De mens als vorm probleem
73749: LAMMERS, FRANS - Zaai & Plantgids voor Zomerbloemen. Prisma pocket 2065.
73750: LAMMERS, FRANS - Bol & Knolgewassen. Prisma pocket 2067.
73751: LAMMERS, FRANS - Het Groene Woordenboek. Voor natuur- en tuinliefhebbers. Prisma pocket 2087.
40151: LAMMERS, JONG DE - Kantekeningen bij de katern, toelichting op de orden voor de eredienst van de Gereformeerde kerken in Nederland
20808: LAMMERS, FRED. J. - In goede en kwade dagen. Portretten van Oranje-echtparen.
56222: LAMMERS, FRED. J. - Juliana Regina. 1948-1980. Met ruim 200 nieuwe foto's.
19227: LAMMERS, FRED. J. - Juliana , gefeliciteerd! Gelukwensen aan onze negentigjarige prinses.
49797: LAMMERS, BERT - Voleindigen (Grieks) in Romeinen 7. Een onderzoek naar de betekenis van dat woord in de contekst van Romeinen 7. Doctoraalscriptie Onderwijsinstituut Theologie en Religiestudies Universiteit van Amsterdam.
99233: LAMMERS, FRED. J. - Juliana. Een leven in dienst van Nederland. (Met unieke foto's uit prive-collecties)
56418: LAMMERS, FRED. J. - 25 Jaar Beatrix & Claus. Foto's.
22807: LAMMERS, FRED. J. - Van Prinses tot Grootmoeder. H.M. Koningin Juliana zestig jaar.
5733-5164: LAMMERS J.F. - Juliana Regina. 1972.
5734-5165: LAMMERS J.F. - Juliana Regina. 1962. Het Zilveren Bruidspaar.
5735-5166: LAMMERS J.F. - Juliana Regina. 1961.
55153: LAMMERS, FRED J. - Prinses Juliana. Foto's.
22729: LAMMERS, FRED. J. - Willem Alexander. 18. Van baby tot kroonprins.
36241: LAMMERS, G.N, SAMENDESTELD - Ontmoetingen, bijbels dagboek
3595-612: LAMMERS FRED. J. - Tot u spreekt Hare Majesteit de Koningin.
3601-611: LAMMERS FRED. J. - Juliana Regina 1968-1973
3338-628: LAMMERS FRED. J. - Tot u spreekt Hare Majesteit de Koningin.
58861: LAMMERS SDS, P. JOS - Preken en voorbeden voor feesten en gelegenheden. Jaarcyclus F.
58860: LAMMERS SDS, P. JOS - Preken en voorbeden voor elke zondag. Jaarcyclus C.
20815: LAMMERS, FRED. J. - Drie prinsen naast de Troon.
58859: LAMMERS SDS, P. JOS - Preken en voorbeden voor elke zondag. Jaarcyclus B.
42709: LAMMERS JOS - De weg van de barmhartigheid
3595-5117: LAMMERS F.J. / JULIANA - Tot u spreekt. Hare Majesteit de Koningin. Een selectie toespraken door Juliana van 1927-1974.
53276: LAMMERS, FRED J. - Het Huis van Oranje in oude ansichten - deel II. 1910 - 1926.
53275: LAMMERS, FRED J. - Het Huis van Oranje in oude ansichten - deel I. 1880 - 1910.
15887: LAMMERS, J. - Het Gouden Huwelijksboek. Juliana en Bernhard. 1937-1987.
55771: LAMMERS, FRED. J. - De oude dame van Het Loo. Foto's.
55772: LAMMERS, FRED. J. - De Oranjes in de negentiende eeuw. Foto's.
55773: LAMMERS, FRED. J. - Het koninklijke boekje. Foto's.
55774: LAMMERS, FRED. J. - Koningin Beatrix. Foto's.
55770: LAMMERS, FRED. J. - Prinses Juliana. Foto's.
57757: LAMMERS, G.J. - Narcolepsy. Proefschrift ter verkrijging v/d graad van Doctor a/d Universiteit Leiden.
3730-389: LAMMERS FRED. J. - Een gouden huwelijk 50 jaar lief en leed.
1344-5130: LAMMERS FRED. J. - In gesprek met Prins Bernhard. Prins Bernhard 75 jaar.
1343-649: LAMMERS FRED. J. - Juliana 75 jaar. Een leven tussen twee werelden.
20899: LAMMERS, FRED. J. - Vijf generaties Oranje.
16474: LAMMERS, FRANS - Praktische Doe-Het-Zelf Gids.
3598-5174: LAMMERS J.F. - Juliana Regina. 1979
3730-5119: LAMMERS F.J. - Een gouden huwelijk. 50 jaar lief en leed.
32155: LAMMERS JOS - Woord en leven, preken A cyclus
32156: LAMMERS JOS - Woord en leven, preken C cyclus
26910: LAMMERS, FRED. J. - 12 1/2 jaar Majesteit.
26916: LAMMERS, FRED. J. - 25 jaar Beatrix & Claus.
26917: LAMMERS FRED. J. - Juliana 75 jaar. Een leven tussen twee werelden.
27301: LAMMERS, FRED. J. - Wij Beatrix. Vijfentwintig jaar Koningin der Nederlanden.
29281: LAMMERS, FRED. J. - Oranje op de voorpaina.
56417: LAMMERS, FRED. J. - De kinderen van Oranje in beeld. Het leven van de prinsen en prinsessen. Foto's.
55473: LAMMERTSE, LZ., J - Het Protestantisme. II. Historische ontwikkeling. Waarheid en leven. Psychosophische verhandelingen. Niet-katholieke levenswijsheid. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
17288: LAMMERTSE, J. - Wat de Hervorming bracht.
B4609: LAMOEN, MARIA VAN - Oude Kraamgebruiken.
59948: LAMOEN, JO VAN - Van kletskoppen en duivekater. Noordhollandse streekgerechten en wetenswaardigheden. Geïll.
96228: LAMOTHE, GEORGES - De Indische Post. (La malle des Indes.). Galop.
91996: LAMPARTER, HELMUT - Das Buch der Sehnsucht. Das Buch Ruth, Das Hohe Lied, Die Klagelieder.
91997: LAMPARTER, HELMUT - Das Buch der Weisheit. Prediger und Spruche.
35392: LAMPARTER H - Das buch der psalmen 2 delen, deel 14 en 15 die botschaft des Alten Testaments, erlauterungen alttestamentlicher schriften
85638: LAMPE, AUGUSTA - Bloemen voor Nippon, belevenissen tijdens de japanse bezetting
56314: LAMPE, ARMANDO; VERNOOIJ, JOOP; VOCKING, BEN - De kracht van ons erfgoed. Mensen met een missie. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
91985: LAMPEN, DR. W. - Winfried-Bonifatius. Patria deel XLV.
52427: LAMPEN, O.F.M., DR. W. - Willibrord en zijn tijd. Patria. Vaderlandse cultuurgeschiedenis in monografieën.
98740: LAMPO, HUBERT - Terugkeer naar Atlantis.
85275: LAMPO, HUBERT - Arthur. Gevolgd door: Kroniek van Madoc.
105583: LAMPO, HUBERT - Helene Defraye.
10645: LAMPO HUBERT - De zwanen van Stonehenge.
9265: LAMPRECHT DR. HELMUT - Exploitatie van de teenager. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 44.
57328: LAMSTER, J.C. - J.B. van Heutsz. Foto's. Kaartje. (Patria)
29303: LAMSWEERDE, A. VAN / VROOM, TINE / E.A. - Alle Oranjes 24 generaties, 785 jaar geschiedenis.
101.707: LAMSWEERDE, A. VAN / VROOM, TINE / E.A. - Alle Oranjes 24 generaties, 785 jaar geschiedenis.
52418: LANCASTER, BRUCE AND PLUMB, J.H. - Book of the Revolution. The American Heritage. Laurel Leaf Library.
76271: U.D.K. / LANCÉE, TH. - Gedenkboek ter gelegenheid van het afscheid van TH. Lancée.
46500: LANCELYN GREEN, ROGER - Mascotte van Troje. Geïll. Oorspr. Titel: The Luck of Troy. (uit het Engels vertaald door Hetty Wooldrik-Boom)
89391: LANCING, GEORGE (LAN TSO CHI) - De liefde van een phoenix. Deel II van de - De chineesche decamarone.
89390: LANCING, GEORGE (LAN TSO CHI) - De Eunuch. Deel 1 van de - De chineesche decamarone.
89492: LANCING, GEORGE (LAN TSO CHI) - Het paren van den draak. Deel 3 van de - De chineesche decamarone.
10967: LAND P. VAN T' / MERWEDE TON VAN - Een spaarpot is spoorloos.
20050: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu.
36430: LAND, VAN DER SIPKE - De bijbel in vogelvlucht
71995: LAND, SIPKE VAN DER - Wat bezielt ze… Het handboek van sekten, stille krachten, bewegingen.
98381: LAND, JON - The Omega Command.
90556: LAND, SIPKE VAN DER / E.A. - Van Land tot Land. Een bundel zendingsverhalen. Eerste bundel.
81965: LAND, SIPKE VAN DER - Dag in dag uit. Bijbels leesboek voor elke dag met medewerking van kopstukken van de kerk van vroeger en nu.
84476: LAND, SIPKE VAN DER - Wat bezielt ze… Het handboek van sekten, stille krachten, bewegingen.
86158: LAND, SIPKE VAN DER - God zoekt mensen. Met Paulus en Johannes op reis door de wereld van toen en nu.
86176: LAND, SIPKE VAN DER - Eerlijk is eerlijk. Bijbels leesboekje voor elke dag,
90851: LAND, TOM VAN DER - Oecumenigheden. De groei van de oecumene in Purmerend, 1950-1993.
54651: LAND, SIPKE VAN DER - Houvast. Godsdienstlessen voor het v.o. Deel 4. Afb.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
36513: LAND, VAN DER SIPKE - De kans van je leven, een dokumentaire over wereldwijd christelijk onderwijs
90441: LAND, SIPKE VAN DER - Gods bestseller voor tiebers.
90442: LAND, SIPKE VAN DER - Gods bestseller voor tiebers.
91023: LAND, SIPKE VAN DER - Moet je doen! Bijbels leesboekje voor elke dag.
87957: LAND, SIPKE VAN DER - Tot uw dienst. 20 toespraken uit kerken in stad en land.
36274: LAND, VAN DER SIPKE - Zalig zijn de vervolgden, een documentaire over christenen in de tweede wereld
36528: LAND, VAN DER SIPKE - Recht door zee, bijbels leesboekje om koers te houden
27972: LAND, SIPKE VAN DER - Houvast. Godsdienstlessen voor het voortgezet onderwijs. Deel 2.
36235: LAND, VAN DER SIPKE - Met Paulus en Johannes op reis
5403-3676: LANDAU JACOB M. - Kulturgeschichte der Nationen. Israel.
55298: LANDAUER, GUSTAAF - Meester Eckharts mystieke geschriften. Vert. door J.N. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
38327: LANDAY, M JERRY - Archeologie in het land van de Bijbel
7705: LANDBERGEN A. - Hippe Mystiek. AO-boekje 1285.
97089: LANDBERGEN A. - Hippe Mystiek. AO-boekje 1285.
84120: LANDE, JAN VAN DE / NIE, RENÉ DE - Kind van de zon.
89452: LANDELL, OLAF J. DE / DOEVE, J.P. (ILLUSTRATIES) - De Porselein Tafel.
10339: LANDELL OLAF J. DE - Een snoer bloedkoralen. verhalen.
60359: LANDES, DAVID S. - Arm en rijk. Waarom sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm. Vert. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
44480: LANDGREBBE ERICH - Misdaad in Frankrijk het gerechtsarchief onthult
57414: LANDGREBE, DR. LUDWIG - Moderne filosofie. Aula-boeken
49968: LANDIN, BENGT-OLOF EN HOED, A.P. DEN - Insekten. Mini(n)atuurgidsen. Kleurenill. (Vert.)
89937: LANDISCH, BOHUMIL - Praha - Prag - Praque. matka mest.
56631: LANDMAN, JAN E.A. - Werken in de Derde Wereld: een leerschool. Brieven en gesprekken. Foto's. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
84398: LANDMANN, MICHAEL - Filosofische antropologie.
58504: LANDMANN, SALCIA - Joodse humor. Vert.
45090: DE LANDMETER, OVERBEEK, KERSBERGEN, VAN DER GOOT E.A. - Haerlem, jaarboek1943 met o.a. dr. C. Jonges, Mr. Dr. W.P. Vis, J. van den Ban, de geschiedenis van de Beeldhouwerij, later het huis Dubbel Genoegen aan het Plein te Haarlem en zijne bewoners, middenduin buiten Haarlem, een duinontginning tijdens de Bataafse Republiek
44564: LANDMETER, KEUNING, SCHLINGEMANN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL.LV No.3, Mei 1938
47931: F. LANDMETER - Stad land onder de zeespiegel, met foto's compleet met kaarten
40939: LANDRE, CORNEILLE L - Mathematisch-technische kapitel zur lebensversicherung
93125: LANDSBERG, PAUL-LOUIS - Essai sur l'experience de la mort.
74878: LANDSBERGER, FRANZ - Die Kunst der Goethezeit. Kunst und Kunstschauung von 1750 bis 1830. mit 213 Abbildumgen.
49437: LANDSDOWN, KAREN & SMITH, SUSY - Servetten vouwen. Ill.
87894: LANDSMAN, DRS. P.P. / PLOEG, DRS. CH.E. VAN DER - Informatie cahiers over massacommunicatie no. 5: Economie en dagbladpers. - Economische aspecten van de omroep.
86595: LANDSTALLMEISTER DR. FRHR. V. STENGLIN, CELLE (TEXT) - Das Landgestüt Celle und die hannoversche Zucht. Ein Wegweiser durch das Landgestüt Celle und die Zucht des honnorschen Warmblutpferdes
48089: LANDSTRÖM, BJÖRN - Zeilschepen in woord en beeld. Van papyrusboot tot klipper. Met 340 tekeningen, waarvan vele in kleur. (Vert. uit het Zweeds)
49224: LANDWEHR, J.H. (VDM) - Handboek der Kerkgeschiedenis. Vier delen. Eerste gedeelte: Oude kerkgeschiedenis. (2e druk); tweede gedeelte: Middeleeuwen (2e druk); derde gedeelte: Nieuwe Kerkgeschiedenis (2e druk); vierde gedeelte - de negentiende eeuw en tot heden. (2e druk)
97358: LANDWEHR, J.H. - Beknopt Leerboek der Kerkgeschiedenis.
94830: LANDZAAT, F.H. / 'T HART, P.D. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 55, nr. 10. Met o.a.: De steen-, pan- en tegelbakkerijen de Zonnebloem I en II. - Patriotten, prinsgezinden en persvrijheid in Utrecht omstreeks 1800.
94527: LANE, MARVYN - Katrina.
60200: LANE, CHRISTOPHER - Tonopah. Thriller. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
58272: LANE, MICHAEL R. - Pride of the Road. The Pictorial Story of Traction Engines. Afb.
105166: LANE, MARK - Pleidooi voor de waarheid.
45344: LANERTA. - Het licht tegemoet. Geïll.
92321: LANG, AUGUST - Zwingli und Calvin.
40072: LANG VAN VUGHT - Groot magnetron kookboek, werking gebruik tips
B4546: LANG, GERTI - Motieven in de volksschilderkunst. Ideeen-ontwerpen-motieven. Met 37 kleurenfoto's.
96523: LANG, GERTI - Motieven in de volksschilderkunst. Ideeen-ontwerpen-motieven. Met 37 kleurenfoto's.
50562: LANG, G. CH. EN OVERDIJKINK, M.E. - Nuttige Handwerken. Afb.
57925: LANG, GERRIT; MOLEN, HENK VAN DER - Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening.
59366: LANG, KURT & ENGEL LANG, GLADYS - Collective dynamics.
10072: LANGAN RUTH - Angel.
52188: LANGDON-DAVIES, JOHN - Columbus and the discovery of America. Jackdaw No. 4. A collection of contemporary documents compiles and edited by John Langdon-Davies. (losbladig in map)
56968: LANGDON-DAVIES, JOHN. (COMPILED ANS EDITED BY) - The '15 and the '45. ( Jacobite rebellions against William III and the House of Hanover.) Jackdaw No. 15.
92080: LANGE, DANIEL DE - Het woord in de tijd. Een luisterproef.
7851: LANGE-PRAAMSMA MAX DE - Marlieske.
7772: LANGE-PRAAMSMA MAX DE / LUTZ JAN - Van twee ondeugende meiskes.
13002: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Als jij het zegt mag het.
72266: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Zomaar uit het zuiden.
73374: LANGE, DR. H.M. DE - Rijke en arme landen.
39725: LANGE KALFF, LOOSJES - Nederlandsch volksliederenboek
73888: LANGE, HERBERT / FROHLICH, FRITZ (ILLUSTRATIES) - Een geheel bijkomstige figuur.
33755: LANGE KURT - Egypte, wonderen en geheimen van en grote cultuur
79107: LANGE, KURT - Herrscherköpfe des Altertums. Im Münzbild Ihrer zeit.
97271: LANGE, JAAP DE - Inleiding tot de theorie en de geschiedenis van de muziek.
59356: LANGE, KURT - Egypte. Wonderen en geheimen van een grote oude cultuur. Geïll. Vert.
46513: LANGE - PRAAMSMA, MAX DE - Van twee ondeugende meiskes. Geïll.
80407: LANGE, DANIEL DE - Het woord in de tijd. Een luisterproef.
80409: LANGE, DR. H.M. DE - Werkelijkheid en hoop. Nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij.
80426: LANGE, ERNST - De Oekumenische Utopie. Wat beweegt de oekumenische beweging?
80868: LANGE, H.M. DE / LEEUWEN, DR. A.TH. VAN / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 11. Met o.a.: De dreigende welvaart. - Islam en Jodendom.
80871: LANGE, H.M. DE / PATON, ALLAN / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 15. Met o.a.: Bezitsvorming, een christelijk ideaal? - Apartheid and Its Effects on the Life and Future of South Afrika.
94568: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - In weer en in wind.
23009: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Van jou hield ik te veel.
85202: LANGE, ALFRED / HART, ONNO VAN DER - Gedragsverandering in gezinnen.
86183: LANGE, ERNST - De oekumenische utopie. Wat beweegt de oekumenische beweging?
45803: H. DE LANGE - l'Examen. Frans leerboek voor de hoogste U.L.O. klasse. Thema, eenvoudige vertaling en mondeling examen. Geïll.
50682: LANGE, DANIËL DE; KALFF, DR. G. EN LOOSJES, MR. A. (SAMENSTELLERS) - "Nederlandsch Volksliederenboek. Tweede bundel; 144 liederen voor zang en piano. Uitg. v/d Mij. tot Nut van 't Algemeen.
88497: LANGE, ARNO DE - XUV Multi-resonance spectroscopy of hydrogen and nitrogenen. Academisch proefschrift.
57145: LANGE, ALFRED EN HART, ONNO VAN DER - Gedragsverandering in gezinnen. Agologische bibliotheek 4.
46438: LANGE, KURT - Egypte. Wonderen en Geheimen van een grote oude Cultuur. Phoenix Pocket no 1. Geïll.
91059: LANGE, DS. J. DE / E.A. - Alle volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya.
97495: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Als jij zegt dat het mag.
70601: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Goud-Elsje draagt een dubbele naam.
101.488: LANGE, BER DE (HISTORISCHE FOTO'S EN TEKST) - Purmerend. 500 jaar Marktstad.
70849: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Van jou hield ik ter veel.
59484: LANGE, WIESJE DE - Wanneer gij ten strijde trekt. Kie teetsee le-milchama.
59485: LANGE, WIESJE DE - Om je tranen te lachen. Brieven uit Israël.
46437: LANGE, KURT - Egypte. Wonderen en Geheimen van een grote oude Cultuur. Phoenix Pocket no 1. Geïll.
2332-2579: LANGE KURT - Egypte. Wonderen en geheimen van een grote oude cultuur. Phoenix pocket no 1.
49407: LANGE, JAAP DE - Inleiding tot de theorie en de geschiedenis van de muziek. Afb.
19960: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Toen de meidoorn bloeide.
28009: LANGE-PRAAMSMA, MAX DE - Van jou hield ik te veel.
11999: LANGEDIJK, DR. G. - Gedenkboek van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel. 1890-1940.
23839: LANGEDIJK, DR. D. - Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.
104589: LANGELAAN, GEORGE - De spion met de twee gezichten. Zwarte beertjes 922.
104590: LANGELAAN, GEORGE - De Zombie-Expres. Zwarte beertjes 1049.
104591: LANGELAAN, GEORGE - Operatie Torpedo. Zwarte beertjes 923.
86554: LANGELER, G. / ODINK, H. / E.A. - Archief 1965. O.Ver. De Graafschap. Met o.a.: Sprokkels uit de folklore van Achterhoeken Liemers. - Het wapen van Eibergen.
37765: LANGELER, ARNO - Leningrad en Moskau, een gids
32110: LANGEN F, E.A - Landre en Glinderman honderd jaar, 1863-1963
54104: LANGENDIJK, PIETER - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel. Met inl. en aant. van Esther Hagers. [Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek].
4723-4943: LANGENDYK PIETER - De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden. Klassiek Letterkundig Pantheon.
89961: LANGENHOFF, VIC / E.A. - Bedreigde landschappen. (Compleet met: Landschappenkaart).
17760: LANGENHUYZEN, DRS. T. - Van concurrentie naar eenheid. Aspecten van de geschiedenis van Hartog's en Zwanenberg's Fabrieken en de Unilever Vleesgroep Nederland te Oss.
10870: LANGENSCHEIDT - Langenscheidts Sprachführer Portugiesisch.
42253: LANGER JONAS - Theories of development
49447: LANGER, ALFRED - Kunstliteratur und Reproduktion. 125 Jahre Seeman Verlag im Dienste der Erforschung und Verbreitung der Kunst. Ill.
8257: LANGEVELD DRS. W. - De burger en de politiek. AO-boekje 1357.
8258: LANGEVELD DRS. W. - De burger en de politiek. AO-boekje 1357.
8256: LANGEVELD DRS. W. - De burger en de politiek. AO-boekje 1357.
82049: LANGEVELD, W. - Hoe leven wij? Inleiding tot de leer van de samenleving.
59354: LANGEVELD, PROF. DR. M.J. - De opvoeding van zuigeling en kleuter. Geïll.
393-1827: LANGFORD MICHAEL - Betere foto's met uw kleinbeeld camera.
21607: LANGFUS, ANNA - De gesel van Warschau. Veroordeeld om verder te leven. De eerste druk van dit boek verscheen onder de titel: Zwavel, zout en vuur.
59448: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart. Afb.
81510: LANGMAN, DR. H.J. - Kuyper en de volkskerk.
29190: LANGMUIR, ERIKA / LYNTON, NORBERT - The Yale Dictionary of Art & Artists.
31308: LANGTON F - Van al wat leeft derde klas
57785: LANGUET, M - Traité de la Confiance en la Miséricorde de Dieu. Nouvelle édition. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
90030: LANGUI, EMILE / DRESDEN, PROF.DR. S. / JONCKHEERE, KAREL / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 12, 1950. Met o.a.: Edgard Tytgat. - Waarom crisis? - Het retoucheren van gedichten.
102.423: LANGUI, EMILE / MENASSE, JOSEPH / SABLONIERE, MARGRIT DE / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 3, 1950. Met o.a.: Veertig jaar Italiaanse kunst. - De schrijfzucht van Stendhal. - De nalatenschap van Gauguin.
B4595: LANINGA, T. - Gemeente Baflo.
101.592: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. II B: Geschiedenis des Vaderlands. Bijzonder gedeelte, 3e en 4e leerkring.
24182: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. I B: Geschiedenis van Kerk en Zending.
24184: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. II B: Geschiedenis des Vaderlands. Bijzonder gedeelte, 3e en 4e leerkring.
24181: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. I A: Bijbelsche Geschiedenis.
101.590: LANKAMP, H. - Leerplan voor de Scholen met den Bijbel. I B: Geschiedenis van Kerk en Zending.
16774: LANKESTER, ERIK - Zuidamerikaanse misdaadverhalen.
39054: LANKHOUT, A, BACKER, BAS J.E - Italiaansch-Nederlandsch, Nederlandsch-Italiaansch woordenboek, 2 delen in 1 band
45983: LANNERS, EDI (INGELEID, UITGEZOCHT EN SAMENGESTELD DOOR) - Het ei van Columbus. (vertaling uit het Duits: ''Kolumbus-Eier'' ….. physikalischer Spielereien). Geïll.
12046: LANNOY, MARIA DE - Katharina. Koningin in ballingschap.
14849: LANNOY, MARIA DE - Katharina. Koningin in ballingschap.
27426: LANNOY, KATHINKA - Stemmen over de Horizon.
28221: LANNOY, KATHINKA - Stemmen over de Horizon.
21621: LANOUX, ARMAND - De drie nachten. Prisma pocket 286
19429: LANOYE, TOM - Doen!
75342: LANS, JAN VAN DER / STOFFELS, HIJME / TUIN, LEO VAN DER / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1986 nr. 2: Met o.a.: Onderzoek rond de godsdienstige opvoeding - Het onderzoek: Studenten en Godsdienst - Een rondgang door onderzoeksliteratuur: Jeugd en religie.
36134: LANSCHOT VAN F.J - De historische schoonheid van 's-Hertogenbosch, Heemschut serie deel 21
52775: LANSDAAL, HERMAN EN RIJSWIJK, HANS - Hoorn oh ja. Van mensen en dingen die voorbijgingen. 1998. Ill.
20958: LANSDORP, ELS / ROMEIJN, DOKE - De secretaresse, het particulier onderwijs en Adriaan Schoevers. AO-boekje 2290.
36415: LANSER, J - Mondige mensen, samen verantwoordelijk
22171: LANSINK, HENDRIK - De duizendschoon. Verhaal uit de Gelderse Achterhoek.
22156: LANSINK, HENDRIK - Waar mens en koren rijpen.
22416: LANSINK, HENDRIK - Waar liefde wint.
33704: LANSINK HENDRIK - Niet alles Marion
16030: LANSINK, HENDRIK - Alles is goed, Janneke.
34604: LANSINK HENDRIK - Het geheim van de Boshoek
34605: LANSINK HENDRIK - De duizendschoon
17303: LANSINK, HENDRIK - Het geheim van de boshoek.
80064: LANSON, G. - Choix de Lettres du XVIIIe siecle.
42187: LANTERMANN HERRMANN - Personlichkeitspsychologie, ein handbuch in schlusselbegriffen
58252: LANTINGA, P. - Riet en rotan. Handleiding voor het vervaardigen van rotan- en pitriet-voorwerpen. Afb.
58235: LANTINGA, P. - Riervlechten. Afb.
60406: LANTMAN, REN - Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorg. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
10091: LANZMANN JAQUES - Huwelijksreis Transsiberie.
55302: LAOT, FRANÇOISE - Juan Carlos et Sophie d' Espagne. Un règne, une famille. Foto's.
11365: LAP, WOUTER - Kijk op het gezicht. Karikaturenboek.
72284: LAPPE, JOSEPH GEORG / BAUER, PROF. KARL (FEDERZEICHNUNGEN). - Die Meister. Ein Lesebuch fur Hohere Lehranstalten.
11005: LAPSCHINA / AKSJONOWA / E.A. - Wladimir. Susdal. Bildreiseführer.
80975: LAQUER, WALTER / MOSSE, GEORGE L. - Literature and politics in the twentieth century.
46787: LAQUEUR, WALTER - Terrorisme (vertaald uit het Engels); Een Anthos-boek
5334-3605: LAQUEUR WALTER - De toestanden in het Midden-Oosten. Confrontatie.
52244: LAREN, A.J. VAN - Cactussen. Met Verkade's plaatjes.
52245: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten geïllustreerd met Verkade's plaatjes.
58891: LAREN, A.J. V. - Vetplanten. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
58890: LAREN, A.J. V. - Vetplanten. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
58888: LAREN, A.J. V. - Cactussen. Geïll. Met Verkade's plaatjes. Compleet.
52189: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten geïllustreerd met Verkade's plaatjes.
96173: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten. Verkade plaatjes album.
4327-2396: LAREN A.J. VAN - Kamerplanten. Verkade plaatjes album.
57906: LAREN, A.J. VAN - Vetplanten. Te illustreeren met Verkade's plaatjes. etc. Ill. Met plaatjes.
57907: LAREN, A.J. VAN - Cactussen. Te illustreeren met Verkade's plaatjes. etc. Ill. Met plaatjes.
57903: LAREN, A.J. VAN - Kamerplanten. Te illustreeren met Verkade's plaatjes. etc. Ill. Met plaatjes.
4219-2395: LAREN A.J. VAN - Kamerplanten. Verkade plaatjes album.
52246: LAREN, A.J. VAN - Vetplanten geïllustreerd met Verkade's plaatjes.
7896: LARESSE JOHANNA - Stijfkopje. Omnibus. Stijfkopje wil naar Madrid. Stijfkopje onder de palmen. Stijfkopje is weer thuis.
84333: LARGE-OREMUS, W.J.C. LE - Om zo te leren spreken. Verbale communicatiestoornissen bij motorisch gestoorde kinderen.
77037: LARKIN, ROCHELLE - Een Engel slaapt nooit.
87550: LARKIN - Wereld der Wetenschap. De Wereld der Biologie. Biologisch evenwicht. Grondslagen der ecologie.
59751: LAROCHE, LUCIENNE - Mesopotamië. Monumenten van grote culturen. Geïll. Vert.
56085: LARREGLA, J. - Viva Navarra. Jota. Piano seul.
95999: LARSEN VAN NEERLAND, G.A. - Aardrijkskundig Vademecum voor de Benelux.
60394: LARSEN, L.P. - A theology for mission. Edited by James M. Gibbs. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
71006: LARSEN, JENS - Doktersvrouw in de jungle.
94634: LARSSON, CARL (ILLUSTRATIES EN OORSRONKELIJKE TEKST) - Op de boerderij.
97373: LARSSON, LORA - Tot U, Heer. In gesprek met de Meester.
85775: LAS CASES - Napoléon a Ste. Hélene.
98304: LASAREFF, VICTOR - Vroege Russische ikonen.
60175: LASCARIS O.P., ANDRÉ - Geloven na de moderne tijd. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
60352: LASCARIS, ANDRÉ; OOSTERVEEN, LEO; WILLEMS, AD (RED.) - Scherven brengen geluk. Identiteit en geloven in een wereld van verschillen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
88023: LASHBROOK, MARILYN / MCFETRIDGE BRITT, STEPHANIE (ILLUSTRATIES) - God houdt van mensen. Het verhaal van de schepping.
88022: LASHBROOK, MARILYN / MCFETRIDGE BRITT, STEPHANIE (ILLUSTRATIES) - Goed, beter, best. Het verhaal van Marta en Maria.
92907: LASHNER, WILLIAM - Meineed.
31846: LASKER-SCHULER, E - Verse und prosa aus dem nachlass
84294: LASSAIGNE, JACQUES - Amedeo Modigliani. Werkverzeichnis.
95647: LASSALLE, FERDINAND - Arbeiter-Programm.
56827: LASSERRE, HENRI - Bernadette. Soeur Marie-Bernard. Cinquante-deuxième mille. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
98149: LASSEUR, BEREND - Wie wat bewaart heeft wat.
34816: LASSUS JEAN - The early christian & Byzantine word, architecture, mosaics, painting
6952: LAST DR. JEF - Japan tussen oost en west. AO-boekje 816.
7299: LAST JEF - China als staat. AO-boekje 1044.
57547: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR). - Meesters der Japanse vertelkunst.
58926: LAST, JEF - Marianne
102.900: LAST, DR. JEF - De persoonlijkheid van Andre Gide. AO-boekje 1287.
105014: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR) / SHIGA NAOYA / SERIZAWA KOJIRO / E.A. - Meesters der Japanse vertelkunst.
102.842: LAST, DR. JEF - Conflict Moskou - Peking. AO-boekje 970.
37550: LAST, LOT - Een lotje uit de loterij
6667: LAST DR. JEF - Nieuw schrift in China. AO-boekje 725.
20793: LAST-POST, DR. - Het grote Puzzle-Boek.
82072: LASZLO, CSEKE - Visegrad.
97338: LATIL, PIERRE DE / KOST, RINUS (TEKENINGEN) - De verovering van de diepzee. Van Nautilus tot Bathysfeer.
77564: LATOUR, JORIS / WEEDA, ITEKE / E.A. - De binnenkant van het milieuvraagstuk. Ecologie van mens, mileu en samenleving. Met o.a.: De waarde en besprekingen van ecologische kennissystemen - Kansen voor wetenschap en spiritualiteit.
56167: LATOUR O.P., M.D. - Mgr. B.J. Gijlswijk O.P. Missionaris op Curaçou. Apostolisch delegaat van Z. Afrika. Foto. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
8852: LAU DR. BENJAMIN - Knoflook & Gezondheid.
56871: LAUDENSLAGER, C.P.M. (HOOFDRED.) - Weekblad De Katholieke Illustratie. Jaargang 1950.
41924: LAUER HANS ERHARD - Der menschliche lebenslauf
101.245: LAUFER, JOHANNES - Deutsche Spiegelglas AG 1871-1975. Die Geschichte eines Unternehmens zwischen Industrialisierung und sozialer Marktwirtschaft.
92439: LAUGS, JAN / E.A. - Bekijk het Zuiden eens anders.
26802: LAUGS, JAN / E.A. - Bekijk het Zuiden eens anders.
74517: LAUMIER, KEITH - Duizend jaar schemering.
97858: LAUNSPACH, JAN - Een vogel in de boom. Kommentaren over stedebouw en ruimtelijke ordening 1969-1975.
56270: LAUR C.S.SP., JOHANN JOSEPH - Der heilige Bonifatius. Apostel der Deutschen. Mit 11 Bildern. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
23581: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
23261: LAURENSE-V.D. MEULEN, LIDY - Belevenissen van een predikantsvrouw.
15643: LAURENT, MONIQUE - Führer des Rodin-Museums. Hotel Biron.
53325: LAURENT, L'ABBÉ - Vie de Saint François de Sales. Évêque de Genève. Ouvrage publié par les religieuses du premier monastère de la visitation. Afb. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
90644: LAURENTIN, R. - Maria en het Heilig Misoffer. In dienst van de vrede van Christus.
56327: LAURENTIN, RENÉ - Het leven van Bernadette. Afb. Vert.
92006: LAURENTIN, R. - Maria en het Heilig Misoffer. In dienst van de vrede van Christus.
45815: A.D.E. LAURET EN A.N. KLAAYSEN - Stijloefeningen bij de Nederlandse handelscorrespondentie voor Handelsavondscholen, U.L.O.-scholen en Middenstandscursussen.
53910: LAURET, A.M. - Per imperatief Mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
91559: LAURIE, PETER - Drugs. Medische psychologische en sociologische feiten.
35660: LAURILLARD E - Voor meer dan een leven, een twaalftal leerredenen, predikant te amsterdam
47717: LAURILLARD E - De marsch der menschheid met 45 illustratien van Bos
5867: LAURILLARD DR. E. - Herfstsyringen. Opstellen en gedichten.
35659: LAURILLARD E - Neerlands kansel , Tiental leerredenen, predikant te amsterdam
5437-3743: LAURILLARD DR. E. - Uit het Morgenland. Bloemlezing, voor huiselijk gebruik, uit de schriften van Het Oude en Het Nieuwe Verbond.
84055: LAURING, PALLE - Vitellius.
102.173: LAUSCH, ERWIN - Manipulatie. De beheersing van het brein.
56422: LAUTENSLAGER, C.P.M. (HOOFDREDACTEUR) - Katholieke Illustratie. Weekblad voor het Nederlandsche Katholieke Volk. 82ste Jaargang; Januari 1948 - December 1948. (no. 37)
98918: LAUWEN, P. - Algebra. Deel 3.
58760: LAUX, HELGA EN HANS E. - Kookboek voor paddestoelenliefhebbers. Geïll. Vert.
53227: LAVAUD O.P., BENOIT - De moderne wereld en het huwelijk. Vert. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53934: LAVEILLE, MGR. - Le Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort et ses familles religieuses. Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55563: LAVEILLE, MGR. - Sainte Thérèse de l' Enfant-Jésus. (1873-1897). D' après les documents officiels du Carmel de Lisieux. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
103551: LAVER, F.J.M. - Elektriciteit en elektronica. Prisma pocket.
56149: LAVIGERIE, S.E. LE CARDINAL - Instructions aux missionnaires. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
9963: LAWHEAD STEPHEN - Arthur.
72308: LAWICK-GOODALL, HUGO EN JANE VAN - De jagers van Serengeti. Hyena's, hyenahonden en jakhalzen van de Afrikaanse vlakten.
52441: LAWICK-GOODALL, JANE VAN - Mijn leven met chimpansees. In de schaduw van de mens. Geïll. Vert.
35714: LAWLOR J GLENN, FISCHER J THOMAS - Manual of allergy and immunology diagnosis and therapy, second edition
74523: LAWRENCE, D.H. - Love Among the Haystacks.
75024: LAWRENCE, D.H. - The Rainbow.
104623: LAWRENCE, D.H. - Liefde tussen de Hooibergen. Prisma Klassieken 63.
33611: LAWRENCE - Meesterwerken, verhalen en korte romans
82050: LAWRENCE, D.H. - Son of woman.
99099: LAWRENCE, D.H. - Women in love.
89375: LAWRENCE, D.H. - Phoenix II. Uncollected, unpublished and other prose works. Collected and edited with an introduction and notes by Warren Roberts and Harry T. Moore.
94211: LAWRENCE, D.H. - De oude Adam en zijn nieuwe Eva.
55678: LAWRENCE, R.D. - De behandeling van suikerziekte door regeling van het dieet en toediening van insuline. Een beknopte practische handleiding voor geneesheer en patiënt. Geïll. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
88445: LAWRENCE, D.H. - The Trespasser.
16596: LAWRENCE, D.H. - De vrouw die wegreed.
18700: LAWRENCE, RAE - Champagne!!
25341: LAWSON / HOPMAN / CAZEMIER / E.A. - Praktische tuingids. Populaire Tuinplanten.
29542: LAWTHER, GAIL - Geschenken in Kruissteek. Kussens, tafeldecoraties, doosjes en andere originele ideeen.
42607: LAWTON M.P - Environment and aging
4367-465: LAWYER YANKEE - The Autobiography of Ephraim Tutt
56877: LAY, E.J.S. - The modern class-book of English history. Senior Book I. Early times to the Tudors. Geïll.
75100: LAZARUS, RICHARD S. - Persoonlijkheidsvorming. Prisma-compendia.
50574: LAZISTAN, EUGEN - Bratislava. Foto's.
82397: LEACH, GERALD - De biocraten. Nieuwe heersers over leven en dood.
92426: LEAKEY, RICHARD E. / LEWIN, ROGER - Origin.
74057: LEANDER, SARAH - Sarah Leander zingt.
37991: LEAPMAN, MICHAEL - Agon stergids, New York, met 14 gevarieerde wandelingen
104910: LEASOR, JAMES - Een speldeprik dokter Love. Zwarte beertjes 1065.
104911: LEASOR, JAMES - Hartkloppingen voor dokter Love. Zwarte beertjes 1211.
104912: LEASOR, JAMES - Van alle gemakken voorzien dokter Love. Zwarte beertjes 1894.
18548: LEASOR, JAMES - Nooit een Engelse sleutel aan te pas gekomen. Zwarte beertjes 1419.
50980: LEASOR, JAMES - Operatie Green Beach. Vert.
104909: LEASOR, JAMES - Sterf een andere keer dokter Love. Zwarte beertjes 930.
44500: LEASOR JAMES - Geheim agent dokter love, zwarte bertjes nr 828
104913: LEASOR, JAMES - Opdracht in Portugal voor dokter Love. Zwarte beertjes 1921.
94293: LEASOR, JAMES - De Zeewolven.
104914: LEASOR, JAMES - Groeten uit Libanon van dokter Love. Zwarte beertjes 1972.
93734: LEATHER, STEVEN - De Chinees.
56699: LEBBE, VINCENT (LAZARIST) - Jong China. Ned. Bewerking. China-reeks nr. 1(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55949: LECHNER OSB, GREGOR MARTIN (TEXT) - Das Benediktinerstift Göttweig in der Wachau und seine Sammlungen. Foto's.
43411: LECK VAN DER JAAP - Voetbal serie ken uw sport
98142: LECK, J. V.D. - Modern Voetbal.
56742: LECLERCQ, JACQUES - Penser chrétiennement notre temps. Collection ""Notre monde""(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56399: LECLERCQ, DOM HENRI - La vie chrétienne primitive. Avec 60 planches en héliogravure. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
44493: LECLERCQ W.L - Wind in de zeilen
59813: LECLERCQ, W.L. - Wind in de zeilen. Het verhaal van een reis per zeilschip van Australië om Kaap Hoorn naar Engeland, in het jaar 1932. Geïll. + Aanhangsels (O.a. Uittreksel scheepsjournaal, dekplans, zeilplan).
3281-1902: LECONTE A.(ED) - Paris. Vu en quatre jours. Versailles.
96269: LEDERTHEIL, ALFRED / E.A. - Rothenburg. D 3. Deutschen Nationalkomitee fur das Europaische Denkmalschutzjahr 1975.
78656: LEDWARD, PATRICIA - Het was op een zomerdag.
99879: LEDWARD, PATRICIA / DAALMEYER-BOER, G.A. (ILLUSTRATIES) - Tweeling-zegen.
73634: LEE, ANDREA - Sarah Phillips.
73775: LEE, JOANITA - Borrelhapjes en snacks.
78976: LEE, IRVING J. - De psychologie van het gesprek. Prisma pocket 1125.
98166: LEE, JOANITA EN CARLA - Oven schotels.
58755: LEE, JOANITA - Borrelhapjes & Snacks. Van Dishoeck-kookboekjes. Geïll.
43184: LEE VAN DER A DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Koningen 21:13, Gods genade is groter dan onze boosheid, jrg 67 no 20
54966: LEE, IRVING J. - De psychologie van het gesprek. Prisma-boeken. 1125. Kennis / ontwikkeling. Vert.
92913: LEE, JOHN - De negende man.
59874: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij. Hoe je groeit in radicaal discipelschap. Geïll.
87464: LEE, TANITH - Het Witte Serpent. Stormgebieder trilogie deel 3.
87465: LEE, TANITH - Stormgebieder. Stormgebieder trilogie deel 1.
87466: LEE, TANITH - Anackire.
90814: LEE, IRVING J. - De psychologie van het gesprek. Prisma pocket 1125.
89513: LEE, JOANITA - Borrelhapjes en snacks.
42243: LEE JOHN D - Life and story, autobiographies for narrative psychology
B4418: LEE, DAVID - Wok- en roerbakgerechten.
20835: LEE, JOHN - Het dertiende uur.
28114: LEE, ANDREA - Russisch journaal.
22260: LEEDE, LUCAS TER - pro memorie. Stukjes van Lucas ter Leede uit het Centraal Weekblad.
43180: LEEDEN VAN DER CHR DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Petrus 1:15, heilig leven, jrg 67 no 16
50978: LEEDEN, P. V.D. - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika. Geïll.
9457: LEEFLANG THOMAS - Verzamelen is ook een kunst. Twintig verzamelaars over hun hobby.
8178: LEEFLANG THOMAS - De wereld van de glamour.
7185: LEEFLANG S.A. - Ionenveldmicroscoop. AO-boekje 973.
6837: LEEFLANG S.A. - Nieuwe Stroombron. AO-boekje 778.
38656: LEEFLANG, THOMAS - Wat de gek er voor geeft, curiosa, kitsch en kwartjeskunst
74711: LEEFLANG, G. (RED.) - Wie? Wat? Waar? 1969.
80045: LEEFLANG, S.A. - Politieke wereldatlas.
102.843: LEEFLANG, S.A. - Ionenveldmicroscoop. AO-boekje 973.
57265: LEEFLANG, PROF. DR. P.S.H. M.M.V. BEUKENKAMP, DRS. P.A. EN ZWART, DR. P.S. - Probleemgebied Marketing. Een managementbenadering.
31746: LEEFLANG, ROMIJN, BIJEENGEBRACHT - Naar Bethlehem wilt allen gaan
16204: LEEFLANG, THOMAS - Een echt been is beter dan een kunstbeen.
104109: LEEFLANG, THOMAS - Verzamelen is ook een kunst. Twintig verzamelaars over hun hobby.
6755: LEEFLANG THOMAS - De Wereld van de comedy.
1441-1846: LEEFLANG IR. K.W.H. - Dominospelen en dominopuzzels.
15845: LEEKLEY, JOHN - Gejaagd door de storm.
103985: LEEMAN, F.W. - Exercices de Grammaire et de Lexicologie Francaise.
72787: LEEMANS, TOON - Droogbloemen. Plezier en kunst.
104097: LEEMHUIS, R.H. / HOLTHUIS, THEO / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 18. met o.a.: Boom- en rozenonderstamteelt in de Veenkolonien van 1880-2000. - Machinefabriek v/h Th. Holthuis NV in Veendam.
97057: LEEMHUIS, HEIN - Koopman Frank vertelt.
97058: LEEMHUIS, HEIN / HOFMAN, HENNY (ILLUSTRATIES) - Meroakels II: Vieftig gedichten in 't Oldambster dialect.
76005: LEEMHUIS, HEIN - Koopman Frank vertelt.
B4527: LEENA LANDER - Het huis met de zwarte vlinders.
98831: LEENAERS, ROBERT - Wijnvertelsels. 'n Goed glas wijn en nog een verhaaltje voor het slapengaan.
386-1972: LEENAERS ROBERT - Koopgids Franse Wijnen. Bijna 750 wijnen in alle prijsklassen kritisch geproefd en duidelijk beschreven.
387-1971: LEENAERS ROBERT - Koopgids Spaanse Wijnen. Bijna 500 wijnen in alle prijsklassen geproefd en beschreven.
30338: LEENAERS ROBERT - Wereld van wijn
93853: LEENDERS, DRS. Y. / MEYER, P. / SANDERS, DRS. M. / VEERMAN - Effectieve Instructie. Leren onderwijzen met behulp van het Directe-Instructiemodel.
19658: LEENDERTSE, M.J. (RED.) / BEELAERTS VAN BLOKLAND (INLEIDER) - Trouw aan Oranje! Nederland en oranje één in verleden, heden en toekomst. Verschenen ter gelegenheid van den vijfentwintigsten jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana. 1909-1934.
55106: LEENDERTSE, M.J. (RED.) EN BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. MR. F. (INLEIDING) - Trouw aan Oranje! Nederland en Oranje één in verleden, heden en toekomst. Geïll. Verschenen t.g.v. de 25ste jaardag van H.K.H. Prinses Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina 1909 - 30 april - 1934.
97482: LEENDERTSZ JR., DR. P. - Hooft landeigenaar in Friesland.
26521: LEENES, JELLE / E.A. - Noorderbreedte. Jaargang 29. nummer 6.
91778: LEENHARDT, PROF.DR. FRANZ / BLANKE, PROF.DR. FRITZ - Die Stellung der Frau im Neuen Testament und der alten Kirche. Kirchliche Zeitfragen Heft 24.
49781: LEENHOUTS, A.A. - … Mijn Wraak is Barmhartig. Het komende Karmelgericht - voorspel en onderpand der voleinding.
76207: LEENINGA, J. / E.A. - Het Groninger Kustland.
98718: LEENINGA J.J. / WESTRA JAC, E. - En toch staat de Martini
105826: LEENINGA J.J. / WESTRA JAC, E. - En toch staat de Martini
B4120: LEENMANS, PH. J. - Wij zijn niet wat wij zien ….. Het Totaal Andere Gezicht.
49784: LEENMANS, PH. J. - Wij zijn niet wat wij zien ….. Het Totaal Andere Gezicht.
39170: LEENT, VAN ADRIAAN - Het onverklaarbare water
53996: LEENT, ADRIAAN VAN - Het onverklaarbare Water. Een verbafonie.
70301: LEERDAM, JOHN / RIDDER, MARIEKE DE / E.A. - Hollandse Nieuwe III. Interculturele theaterteksten. Vijftien eenakters.
41401: LEERING C - Gestoord menselijk functioneren, bij patienten in verpleeghuizen, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde
30784: LEERINK H.J.G.W - Maritiem profiel, voorsprong door specialisatie
35226: LEERINK J.A, REDACTIE - Phoenix, maandblad voor beeldende kunsten 1e jaargang
94884: LEERTOUWER, W. - Over droomen en hun uitlegging.
94205: LEERTOUWER, HERWIN / VLAK, KAREL - Zeven keer tien is zeventig. Historie van het voortgezet onderwijs in Woldendorp. 1921-1991.
91583: LEESE, KURT - Die Religion des protestantischen Menschen.
91558: LEESE, KURT - Recht und Grenze der Naturlichen Religion.
58902: LEEST, C. VAN DER - De Bijbel: een open boek? (Kleinbeeldcahiers).
36378: LEEST, VAN DER C - Wat is Gereformeerd
60054: LEEST, C. VAN DER - Wat is gereformeerd? Brochure.
45197: C. VAN DER LEEST - Het spreekt niet vanzelf
98140: LEEST, C. VAN DER - Groei. Cursus voor belijdeniscatechisanten in vragen en antwoorden.
45195: C. VAN DER LEEST - Wat is gereformeerd?

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/29