Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
39852: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10b. Het laatste jaar II. eerste helft.
16261: JONG DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4. Mei'40-maart'41 eerste helft.
58532: JONG, CASPER DE EN ROGGEVEEN, LEONARD - Vogelvlucht. Deeltje 6. (Tweede helft - 4e leerjar). Bloemlezing voor de Lagere School. Geïll.
17461: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2 Neutraal.
58545: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 8. Gevangenen en gedeporteeerden. Eerste helft.
58546: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 8. Gevangenen en gedeporteeerden. Tweede helft.
89567: JONG, A.M. DE - Een knaap wordt man.
30522: JONG EELKE DE, HANS SLEUTELAAR, BIJEENGEBRACHT - Sprookjes van de lage landen
59651: JONG, A.B. DE / STEENBERGEN, A.G. / TERSTEEG, J.J. (SAMENSTELLING) - Katholiek Renkum - Heelsum door de eeuwen heen. Uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van de parochie Maria ten hemelopneming te Renkum. 1875 - 1975. Geïll.
70534: JONG, A.M. DE - De Dolle Vaandrig. Roman over Breero's leven. 1ste boek: Gerbrandt - 2de boek: Breero.
44367: JONG DE DR L - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 5 tweede helft maart 41- juli 42
44368: JONG DE DR L - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 6 eerste helft juli 42- mei 43
44369: JONG DE DR L - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 6 tweede helft juli 42- mei 43
20360: JONG, JEANNE A. DE - Transcendente meditatie, Hara Krishna en Bhagwan. AO-boekje 2100.
20361: JONG, JEANNE A. DE - Transcendente meditatie, Hara Krishna en Bhagwan. AO-boekje 2100.
18240: JONG, P.J. DE - De bloem uit de rietvelden.
58547: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 9. Londen. Eerste helft.
60109: JONG, G.P. DE / JONKERS, J.B.G. - Na afloop kreeg ik tranen in mijn ogen van ontroering. Onderzoeksverslag van een godsdienstsociologische peiling naar levenbeschouwelijke elementen in het blad Yes. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
91170: JONG, DAVID DE - Een Burgerkoning.
91166: JONG, DE J.M - Voorrang aan de toekomst
36333: JONG DE, KWAST, WESDORP, MINK - Maranatha, Bijbels dagboek 2004
48105: JONG, J.A.B.M. DE (VOORWOORD) - Utrecht in prent. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in de jaren 1745 - 1774,
72833: JONG, J. A. DE - Hendrik Prins der Nederlanden. Hertog van Mecklenburg-Schwerin.
72849: JONG, DR. L. DE - De bezetting na 50 jaar.
B4226: JONG-GIERVELD, J. DE - Eenzaamheid. Een meersporig onderzoek.
75807: JONG, E.S. DE / WILSTRA, WILLEM (FOTO'S). - Deur 't Lauwersoog - Troch it Lauwerseach.
95076: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzen's Jeugd IV. - In de draaikolk.
17459: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6. Juli '42-mei'43. Eerste en tweede helft.
B4675: JONG, BERT DE / JONG, K. DE (REDACTIE) - Katern IV. Bijdragen op het grensvlak van kunst, cultuur en geloof.
B4676: JONG, BERT DE / JONG, K. DE (REDACTIE) - Katern IX. Cultureel jaarboek.
95074: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzen's Jeugd I. - Het verraad.
55273: JONG, D.J. DE - De gespreksmethode in de huisartsenpraktijk ten dienste van de diagnostiek en therapie bij psychosomatische aandoeningen. Tevens een bijdrage tot de leer der psychosomatische interrelaties.. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de genee
41636: JONG GIERVELD DE JENNY DR - Het begrip eenzaamheid in theorie en praktijk, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar sociaal wetenschappelijk
30789: JONG DE MENSO EINDREDACTIE - Maritiem journaal 1992
33389: JONG DE A.M - Merijntje Gijzens jonge jaren
44370: JONG DE DR L - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 7 eerste helft, mei 43- juni 44
14376: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 9. Eerste helft en tweede helft.
105849: JONG-JANSSEN, DRS. C.E. DE - Knap Bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunsthistorisch perspectief.
92622: JONG, JON / LINHARDT, SEPP / E.A. - Andon 67, Society for Japanese Arts. Met o.a.: Kishi Ganku: One date and two plums. - Pictorial representations of the ken-game during the Edo and Meiji periods.
58548: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 9. Londen. Tweede helft.
45659: C.A. DE JONG E.A. - Nederlands Openluchtmuseum. B&M 1987:1. Geïll.
36678: JONG, DE BERT - De lege kerk een grote zorg
14973: JONG, DR. L. DE - de jodenvervolging, een selektie deel 3.
54634: JONG, JOHANNES KARDINAAL DE - Katechismus of Christelijke leer ten gebruike van de Nederlandse bisdommen voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
58550: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 10a. Het laatste jaar. I. Tweede helft.
46138: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 9. Londen. Tweede helft. Geïll.
54637: JONG, JOHANNES KARDINAAL DE - Katechismus of Christelijke leer ten gebruike van de Nederlandse bisdommen voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
22830: JONG, WIL DE / WEEMHOFF, JOHAN (FOTO'S). - Kijk op en om Arnhem.
105755: JONG, HANS DE / REYNEN, JOHN / WORTELBOER, H.A. (TEKST) - Winterboek Groningen.
31101: JONG DE TRUDE - Moord aan de riviera
58542: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 5; Maart '41 - juli '42. Tweede helft.
58541: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 5; Maart '41 - juli '42. Eerste helft.
76102: JONG, M.R. DE - Gedenkboek. 1917-1967.
16150: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6. Eerste en tweede helft. Juli '42 - Mei '43.
17872: JONG, ERICA - Serenissima. Venetiaanse roman.
36697: JONG DE - Repertorium van de sociale Wetenschappen. Moderne Geschiedenis.
58236: JONG, LÜTZ DE - Handenarbeid buiten. Afb.Vrije Tijd Reeks. Nr. 23.
58239: JONG, LÜTZ DE - Figuurzagen. Afb.Vrije Tijd Reeks. Nr. 16.
37769: JONG, DE HARRY - Laat ze maar lachen
59705: JONG, M. DE - Vogelnesten en eieren. Geïll.
98384: JONG, DR. L. DE - De Bezetting. Deel 1.
422-4118: JONG DEBORA DE - Wervelingen. 3.
97821: JONG, DR. L. / ZACHTEN, ELI VAN (FOTO'S) - De overval.
58551: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 10b. Het laatste jaar. II. Eerste helft.
21190: JONG, DRS. K. DE - 75 jaar onderwijspacificatie. AO-boekje 2446.
21191: JONG, DRS. K. DE - 75 jaar onderwijspacificatie. AO-boekje 2446.
73659: JONG, ERICA - Fanny. Of de opgetekende historie van de avonturen van Fanny Hackabout-Jones.
14381: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4. Eerste en tweede helft. Mei '40 - Juli '41.
60361: JONG, EELKE DE (RED.) - Wat zegt de crisis over onze moraal? Economie en verantwoordelijkheid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
49940: JONG, CLARA DE - In Nacht verloren. De deportatie van de Amsterdamse Joden 1940-1945 in tekeningen en schilderijen.
14975: JONG, DR. L. DE - auteur en werk, een selektie deel 5.
58537: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 1. Voorspel.
101.419: JONG, OEK DE / VELS HEYN, ANNEMARIE / E.A. - De aarde is rond, de zee is plat. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 24, nr. 5.
101.422: JONG, ERIK DE / BRENNINKMEYER, BEATRIJS / E.A. - Goden in de gouden eeuw. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 2.
70421: JONG, JAN DE / E.A / TIER, BERT (ILLUSTRATIES) - Hert handige internet Doe-Boek. Hilarische sites in tekst en tekeningen.
58538: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 3. Mei '40.
58543: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Geïll. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Deel 7. Mei '43 - juni '44. Eerste helft.
14972: JONG, DR. L. DE - het illegale werk, een selektie deel 2.
104189: JONG, ERICA - Serenissima. Venetiaanse roman.
14374: JONG, DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 9. Eerste helft.
36926: JONG, DE WIL, WEENHOFF - Kijk op en om Arnhem
1513-930: JONG DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1. Voorspel.
719-4039: JONG MARTIEN J.G. DE - Twintig Poeziekritieken.
48114: JONG EDZ, FRITS DE - Herinneringen van een rode jongen. Geïll.
30474: JONG EELKE DE, HANS SLEUTELAAR, BIJEENGEBRACHT - Sprookjes van de lage landen
36574: JONG DE, KWAST, WESDORP, MINK - Maranatha, Bijbels dagboek 2004
15687: JONG, L.C.H. DE - Handboek voor den Lino- en Intertypezetter.
395-4698: JONG DEBBIE DE - Debbie wordt burgemeester.
15156: JONG, SICCO DE - ANWB Alarmcentrale. AO-boekje 1715.
15157: JONG, SICCO DE - ANWB Alarmcentrale. AO-boekje 1715.
36326: JONG, HAPPEE, E.A, RED. - Bijbelse dagkalender, 54e jaargang
36327: JONG, HAPPEE, E.A, RED. - Bijbelse dagkalender, 55e jaargang
16260: JONG DR. L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2. Neutraal.
14974: JONG, DR. L. DE - nederlands-indie, een selektie deel 4.
25980: JONG, CASPER DE - Schilderijen zien. Prisma pocket 381.
27522: JONG, DR J.M. DE JONG - Revolutie in marxisme en Christendom. Overdruk uit: Kerk en Theologie Jaargang 19 nummer 2.
104607: JONG, OEK DE - Opwaaiende Zomerjurken.
77488: JONG, DR. O. J. DE / BOER, JAN DE / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 2 nr. 7. Met o.a.: De religieuze gevarieerdheid van zuidoost-Groningen - Boeskoollaand - Een Cistercienser kerkdecoratie?
91077: JONGBLOED, PROF.DR. J. - Overzicht van de physiologie van de mens.
23348: JONGBLOED, PROF.DR. J. - Verdraagt de mens ruimtevaart? AO-boekje 1078.
101.790: JONGBLOED, PROF.DR. J. - Verdraagt de mens de ruimtevaart. Ruimtevaart en geneeskunde. AO-1078.
54431: JONGBLOED, PROF. DR. J.; BORDES, IR. H.J.; E.A. - Klimaat - gevel - toekomst. Over de ontwikkeling van de buitenwand en het binnenklimaat. Uitgegeven in mei 1969 bij gelegenheid v/h 125-jarig bestaan v/d Kon. Fabriek F.W. Braat NV te Delft. Afb.
102.861: JONGBLOED, PROF.DR. J. - Verdraagt de mens ruimtevaart? AO-boekje 1078.
28060: JONGBLOED, PROF.DR. J. / JONGH, DR. J. (RED.) - Sportgeneeskunde.
88147: JONGBOOM, FRITS - Dagelijkse humor en boodschappen.
101.822: JONGE, JKVR.DR. C.H. DE - Jan Steen.
101.338: JONGE, J. DE - Vogelalbum. Deel 2. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens een beschrijving van honderd van de meest voorkomende soorten.
92750: JONGE, DE J. - Neerland's bosschen en groene weiden. Deel 1, plaatjesalbum, Tiktak
95575: JONGE, JKVR. DR. C.H. DE - Kunst in Holland. De Dom te Utrecht. (Map met platen met foto's en tekstboek)
81187: JONGE, L. DE - De orde der Jezuieten. Schets van haar wezen en werken. I: Strijd en zege 1539-1661.
22852: JONGE, J.A. DE - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
77656: A.P.J. DE JONGE / LEEMSTRA, L. / NIEBORG, K.B. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. , 1955. Met o.a.: Notulen Alg. Vergoadern op 27 nov. 1954 in t Hotel N.A.B. Dordrecht - Mr. A.T. Vos , 1875-1954 in memoriam - Burgemeester Haarm, Grunneger novelle - Grunneger kroniek over t joar 1954.
77655: A.P.J. DE JONGE / LEEMSTRA, L. / NIEBORG, K.B. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. , 1955. Met o.a.: Notulen Alg. Vergoadern op 27 nov. 1954 in t Hotel N.A.B. Dordrecht - Mr. A.T. Vos , 1875-1954 in memoriam - Burgemeester Haarm, Grunneger novelle - Grunneger kroniek over t joar 1954.
84908: JONGE, FREEK DE - Neerlands Bloed.
104182: JONGE, J. DE / KOOPMAN, J. - Leerboek der biologie
74412: JONGE, FREEK DE - Het damestasje.
59094: JONGE, J.A. DE // BREUKERS, DRS. J.M. / ROBAT, DRS. J.M. (TEKSTBIJDRAGEN) - Korps Rijkspolitie. 1945 - 1994. Geïll.
102.031: JONGE, J. DE - Vogelalbum. Deel 2. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens een beschrijving van honderd van de meest voorkomende soorten.
24326: JONGE, ALEX DE - Tsaar Peter de Grote.
51662: JONGE, C.H. DE - 20 Eeuwen Utrecht. Centraal Museum. 12 Juni - 4 October 1943
18372: JONGE, FREEK DE - Het damestasje.
46177: JONGE, VICTOR DE - Alarm op de 'Ship Argo'- ranch. Ill.
97718: JONGE, HARM DE / SMIT, NOELLE (ILLUSTRATIES) - Laifste vroag.
53000: JONGE, BEN DE - Van Tuindorp tot Oosterhaar. T.g.v. het 50-jarig bestaan van Buurtver. ''Ons Belang'' . Foto's.
60274: JONGE, HAIJO DE - Walter Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk. Een onderzoek naar betekenis en doorwerking van zijn 'social gospel"". Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor a/d V.U. van Amsterdam. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
32152: JONGE DE, E.A - Zielzorger in Nederland, een onderzoek naar positie, taak en ambt van de pastor
26067: JONGE, JKVR. DR. C.H. DE - Jan Steen en zijn Tijdgenoten. Rubens, Frans Hals, Van de Velde, Piterr de Hoogh en Vermeer.
37626: JONGE, JKVR. DR. C.H. DE - Jan Steen en zijn Tijdgenoten. Rubens, Frans Hals, Van de Velde, Piterr de Hoogh en Vermeer.
14213: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - Ike's geheim.
15388: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH. - De Groene Kamer.
20123: JONGEJAN, ERIK - NVON, 10 jaar onderwijs in de natuurwetenschappen 1950-1960. AO-boekje 2051.
20122: JONGEJAN, ERIK - NVON, 10 jaar onderwijs in de natuurwetenschappen 1950-1960. AO-boekje 2051.
43365: JONGEJAN DE GROOT TH C - Overschot
72238: JONGEJAN- DE GROOT, C.TH. - Het wonder.
55753: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Op 't nippertje. Geïll.
46512: JONGEJAN - DE GROOT, C. TH. - Een veelbewogen zomer. Geïll.
8120: JONGEJAN-DE GROOT C.TH. - De groene kamer.
72395: JONGEJAN DE GROOT, C.TH. - Overschot.
36720: JONGEJAN DE GROOT, C.TH - Hans in de knel
71550: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. STUURMAN, REIN (ILLUSTRATIES). - O, foei lies-je.
49168: JONGEJAN-DE GROOT, C. TH. - Van Suiker-Sientje en haar klanten. Ill.
47393: TH JONGEJAN DE GROOT - Met Tom Welders op avontuur, met illustraties
48835: JONGEJAN - DE GROOT, C. TH. - Met Tom Welders op avontuur.Ill.
2003-4717: JONGEJAN-DE GROOT C.TH. - De schooldeuren dicht.
94047: JONGELING, P. - Schetsenbundel bij: Woord en Wandel.
94046: JONGELING, P. - Schetsenbundel bij: Terwille van het Koninkrijk.
52710: JONGELING, P. - Schetsenbundel bij Ter wille van het koninkrijk.
82105: JONGELING, P. - Woord en Wandel.
93028: JONGELING, P. - Woord en Wandel.
87256: JONGELING, DS. B. - Tusschen Twee Reformaties. De worsteling van Professor Mr. D.P.D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand.
97494: JONGELING, B. - Tusschen twee reformaties. De worsteling van Professor Mr. D.P.D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand.
77235: JONGELING, P. / VRIES, J.P. DE / GROEP-KARSSENBERG, AFKE VAN DE / BREMMER-LINDEBOOM, MR. L.G.A. - Van Koningin Juliana naar Koningin Beatrix. Met o.a.: Wie is Koningin Beatrix - De paleizen van Koningin Beatrix - Juliana van Stolberg ons aller Vrouwe-Moeder. Variant 28 april 1980.
27037: JONGELING, P. - Toets uw tijd. Een selectie Kanttekeningen.
45059: JONGENS, SCHIMMER, OVERMEER E.A. - Haerlem, jaarboek 1972 met o.a. Haarlems monumentenzorg 1972, kroniek van Haarlem 1972
B4428: JONGERIUS / KOSTER / KWAAD (RED.) / E.A. - Fysische geografie. Aspecten van het landschapsonderzoek.
80336: JONGES, DRS. A. - Raster over wijsbegeerte.
20238: JONGH IR. H. DE - Van Kaninefaat tot Duizendkunstenaar.
103.205: JONGH, EDWARD DE - De boog.
79091: JONGH, J.W. DE / WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis. De Prins trekt over de Maas 1568, tekstboekje met afbeelding.
59659: JONGH, J.W. DE (TEKST) - Handleiding bij: Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis. Door J.W. De Jongh, H. Wagenvoort en J.J. Moerman. Een stad in de Middeleeuwen.
59661: JONGH, J.W. DE (TEKST) - Handleiding bij: Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis. Door J.W. De Jongh, H. Wagenvoort en J.J. Moerman. Karel V doet afstand van de regering.
59667: JONGH, J.W. DE (TEKST); HERZIEN DOOR MOERMAN, J.J. - Handleiding bij: Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis. Door J.W. De Jongh, H. Wagenvoort en J.J. Moerman. Aan de Hollandse Waterlinie, 1672.
10466: JONGH MARIJKE DE - S'Avonds schijnt de zon weer.
59664: JONGH, J.W. DE (TEKST); HERZIEN DOOR MOERMAN, J.J. - Handleiding bij: Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis. Door J.W. De Jongh, H. Wagenvoort en J.J. Moerman. De Prins trekt over de Maas. 1568.
46249: JONGH, J.W. DE EN POELJE, A.G. VAN - Kleine Vaderlandsche Geschiedenis voor de lagere school. B. Van de oudste tijden tot heden. Geïll.
59666: JONGH, J.W. DE (TEKST); HERZIEN DOOR MOERMAN, J.J. - Handleiding bij: Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis. Door J.W. De Jongh, H. Wagenvoort en J.J. Moerman. Een zomermiddag met de Muiderkring.
60217: JONGH, JAN DE - Verantwoordelijk ... wat bedoel je? Ter sprake. Gebruiksboekjes bij ontwikkelingen in samenleving, kerk, pastoraat en theologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97491: JONGH, J.W. DE - Hoe ons land bestuurd wordt. Geillustreerd leesboek over de staatsinrichting van Nederland en zijn Overzeesche Gewesten, voor de lagere school.
41122: JONGH DE HERMAN, REDACTIE - Damrevue, dammen
37817: JONGH, DE BRIAN - Het Griekse vasteland
1827-1394: JONGH IR. H. DE - Van Kaninefaat tot Duizendkunstenaar.
27463: JONGH, DRS. J. DE - Verhalen over radicalen. Hoe Christenen leefden met macht, oorlog, kerk, bezit, opstand.
81454: JONGHE, BAUDOUIN DE - Un Gros a l'effigie en pied de Jean D'Arckel. Prince-Éveque de Liege (1364-1378).
84336: JONGKEES, DR. L.B.W. - Keel-, neus en oorheelkunde; voor de algemene praktijk.
58723: JONGMA, JOHAN; NAEFF, FRANS (SAMENSTELLING EN TEKST). - Het aanzien van 1980. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
58722: JONGMA, JOHAN (SAMENSTELLING) - Het aanzien van 1979. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
58721: JONGMA, JOHAN (SAMENSTELLING) - Het aanzien van 1978. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
58720: JONGMA, JOHAN (SAMENSTELLING) - Het aanzien van 1977. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
58716: JONGMA, JOHAN (TEKST) - Het aanzien van 1971. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
58715: JONGMA, JOHAN (TEKST) - Het aanzien van 1970. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
18042: JONGSMA, M. - Visual Basic in 20 stappen.
9449: JONKER INEKE - Huisvrouwenvakwerk. 75 jaar Nederlandsche Vereniging van Huisvrouwen.
9448: JONKER INEKE - Huisvrouwenvakwerk. 75 jaar Nederlandsche Vereniging van Huisvrouwen.
80311: JONKER, E. / MEIJER, J. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 10, No. 1. Met o.a.: Kolakowski's geschiedenis van het Marxisme. - Flirt met Ahusverus II. Emancipatie.
84415: JONKER, DR. W.D. - Theologie en praktijk. Een peiling van het theologisch karakter van de diakonologische vakken.
84419: JONKER, DR. W.D. - Als een riet in de wind… Gedachten naar aanleiding van de huidige discussie rondom het ambt.
74018: JONKER, GERALDINE / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 13 nr. 7/8. Met onder andere: Kromhout's ontwerp voor een kantoorgebouw voor de Raad van Arbeid te Groningen. - Bedreigd gebied, 3 reproducties met bijschriften.
49520: JONKER, DR. H. - De mens in grenssituaties.
87222: JONKER, DR. G.D. - Hij is mijn Rotssteen. Inhoud: Een overwonnen vijand - De maagdelijke moeder - De staf van Mozes - De troon van Jahwe - De betekenis van de loofhut - De Rotssteen Israels.
92026: JONKER, B - Handmerken in Drenthe
92027: JONKER, B - Handmerken in Drenthe
91090: JONKER, DR. W.D. - Die Brief aan die Romeine.
48125: JONKER, G.J.A. (VDM) - Studies en voordrachten
60214: JONKER JR., W - Jhr. Mr. P.J. Elout van Soeterwoude herdacht. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
102.331: JONKER, NETTY - Recepten uit Japan.
44095: JONKER, KLEIN - De zegetocht van Winston Churchill
56869: JONKER, ARJEN - Niet opsluiten, maar opvoeden. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Psych., Ped. en Soc. Wetenschappen a/d R.U. Groningen
75362: JONKER, EVERT / VEN, J.A. VAN DER / HOENKAMP-BISSCHOPS, ANKE / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1993 nr. 5 : Met o.a.: Lezen als zelfonderzoek - Pastorale protocolanalyse I - Eigenwaarde en de beschikbaarheid van de pastor.
45509: DR. H. JONKER - En tòch preken!
75376: JONKER, EVERT / ANDREE, TREES / GRAAFF, MATHILDE DE / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1996 nr. 4. Thuis raken in geloof : met o.a.: Religieuze socialisatie in een geseculariseerde samenleving - Bant: Een bruisende stip in de polder.
36689: JONKER, H - Leve de kerk, over hedendaags kerkewerk
97317: JONKER, DR. H. - Liturgische orientatie. Gesprekken over de eredienst.
75397: JONKER, EVERT / ROEST, HENK DE / LANSER, ALMA / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 2001 nr. 2 : met o.a.: Theologische theorie en praktische vorming - Theorie en praktijk in de praktische ecclesiologie - Denken en doen. De verhouding theorie en praktijk in de praktische vorming van de pastor.
60634: JONKERS, JAN - Evangelisatie in tweevoud. Opvattingen van evangelisatiemedewerkers in de Gereformeerde kerken. Ambtshalve-boekenreeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
949-772: JONKERS PROF. MR. J.E. - Vrouwe Justitia in de Tropen
27157: JONKERS-HORDIJK, KOKKIE - Een andere weg. Esther, in memoriam.
49862: JONKHEID, K. - De Noteboom.
42796: JONKHEID K - Een onderduiker in Nopoleons tijd, met tekeningen van Berserik
935-757: JONKMAN J. A. - Nederland en Indonesie beide vrij.
57054: JONSSON, RUNER - Wickie en de Blauwzwaarden. Geïll. Vert.
57053: JONSSON, RUNER - Vickie en de sterke mannen. Geïll. Vert.
75963: JONXIS, PROF.DR. J.P.H. (VOORZITTER) - Groninger Museum, Jaarverslag 1973.
7233: JOODE TON DE - Feesten in Nederland. Ter gelegenheid van het 50 jarig Nederlandsche Middenstandsbank. 1927-1977.
101.334: JOODE, TON DE - Feesten in Nederland. Ter gelegenheid van het 50 jarig Nederlandsche Middenstandsbank. 1927-1977.
24001: JOODE, TON DE - Natuurgeweld in de Nederlanden.
26610: JOODE TON DE - Feesten in Nederland. Ter gelegenheid van het 50 jarig Nederlandsche Middenstandsbank. 1927-1977.
75570: JOOSTING, MR. J.C.C. / COSTER, DR. H.P. - Groningsche Volksalmanak voor 1923. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
102.551: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1919. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: Nog eens Rabenhaupt en zijn huis aan de Ossemarkt - In memoriam Opperrabijn Eliazar Hamburg - Menno Simons in Groningen.
75568: JOOSTING, MR. J.C.C. - Groningsche Volksalmanak voor 1922. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75680: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1920. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: De Fraters en het Fraterhuis te Groningen - Johan Schulenborg - Wessel Gansforts invloed.
75681: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1920. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: De Fraters en het Fraterhuis te Groningen - Johan Schulenborg - Wessel Gansforts invloed.
75569: JOOSTING, MR. J.C.C. - Groningsche Volksalmanak voor 1922. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75563: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1920. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75560: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1919. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
57702: JOOSTING, MR. J.G.C. - De Archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap, berustende in het depôt van 's-rijks archieven in Drente.
75664: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1916. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: Groningen en de spoorwegen - Oranje vreugd bij den heer van Bellingeweer - Een bisschop te Appingedam.
75567: JOOSTING, MR. J.C.C. - Groningsche Volksalmanak voor 1922. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
88744: JOOSTING, MR. J.G.C. - Rijksarchief in Drenthe. De Archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap, berustende in het depot van 's rijks archieven in Drente.
52596: JOOSTING, MR. J.G.C. - Catalogus van de Boekerij - Mr. L. Oldenhuis Gratama, berustende in het Rijksarchief in Drente, te Assen.
75661: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1915. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: De Groote Markt te Groningen II - De torenwacht op den Martinitoren - Doopsbediening door Leenaert Bouwens.
75688: JOOSTING, MR. J.G.C. - Groningsche Volksalmanak voor 1922. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: Dijkumborg en hare bewoners - De kerk te Zuidwolde - Willekeuren en gildeboeken van Westerwolde - De groote klok in de toren te Uithuizen.
75565: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1921. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75660: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1915. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: De Groote Markt te Groningen II - De torenwacht op den Martinitoren - Doopsbediening door Leenaert Bouwens.
75566: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1921. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75573: JOOSTING, MR. J.C.C. / COSTER, DR. H.P. - Groningsche Volksalmanak voor 1924. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75571: JOOSTING, MR. J.C.C. / COSTER, DR. H.P. - Groningsche Volksalmanak voor 1923. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75662: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1915. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: De Groote Markt te Groningen II - De torenwacht op den Martinitoren - Doopsbediening door Leenaert Bouwens.
75663: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1915. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: De Groote Markt te Groningen II - De torenwacht op den Martinitoren - Doopsbediening door Leenaert Bouwens.
75572: JOOSTING, MR. J.C.C. / COSTER, DR. H.P. - Groningsche Volksalmanak voor 1923. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75559: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1919. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75546: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1915. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75552: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1917. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75547: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1915. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75548: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1915. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75549: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1916. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75550: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1916. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75551: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1917. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75679: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1919. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: Nog eens Rabenhaupt en zijn huis aan de Ossemarkt - In memoriam Opperrabijn Eliazar Hamburg - Menno Simons in Groningen.
75665: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1916. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: Groningen en de spoorwegen - Oranje vreugd bij den heer van Bellingeweer - Een bisschop te Appingedam.
75669: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1917. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: Het Sterrebosch - Witte wijven - Rottumeroog - Wigbolt Ripperda en de vroolijke drinker.
3168-192: JOOSTING - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1922.
75555: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1918. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75556: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1918. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75557: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1919. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75558: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1919. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75553: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1917. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75554: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1918. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75562: JOOSTING, MR. J.C.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1920. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
75692: JOOSTING, MR. J.G.C. / COSTER, DR. H.P. - Groningsche Volksalmanak voor 1923. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: Kerkelijk en geestelijk grondbezit in Hunsingo - Groning's ontzet - Paterswolde of Potterswolde - De borg Fraam te Huizinge.
75678: JOOSTING, MR. J.G.C. / POELMAN, DR. H.A. - Groningsche Volksalmanak voor 1919. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen. Met o.a.: Nog eens Rabenhaupt en zijn huis aan de Ossemarkt - In memoriam Opperrabijn Eliazar Hamburg - Menno Simons in Groningen.
75574: JOOSTING, MR. J.C.C. / COSTER, DR. H.P. - Groningsche Volksalmanak voor 1924. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der Provincie Groningen.
101.773: JORDAAN, L.J. - 100 jaar Spotprent. AO-700.
76799: JORDAN, DR. W. - Jordans Handbuch der Vermessungskunde. Zweiter Band.
6293: JORDAN DRS. H.J. - De grazige weiden van de Oceaan. De zee een belangrijke energiebron. AO-boekje 407.
87366: JORDAN, ANGELIKA - Madame Dubarry. Grote minaressen
6633: JORDAN L.J. - 100 jaar spotprent. AO-boekje 700.
14497: JORDAN, MANGELIKA - Madame Dubarry. Grote minaressen
6455: JORDAN H. - Wat vinden wij langs de vloedlijn. Een strandwandeling. AO-boekje 571.
52483: JORDAN, ANGELIKA - Lucretia Borgia. Foto's. Vert.
33594: JORDAN NEIL - Zonsopgang met zeemonsters
39481: JORDAN, H - Handleiding voor zelfstandige natuurstudie, toelichtingboek deel 1, plus platenvoek bij de handleiding voor zelfstandige natuurstudie II
5259-3497: JORDAN FRANZIS - In den Tagen des Tammuz. Altbabylonische Mythen.
47932: PROF. DR. H.J. JORDAN - De bewegingsmachine van het dier met platen
6295: JORDAN DRS. H.J. - De grazige weiden van de Oceaan. De zee een belangrijke energiebron. AO-boekje 407.
6294: JORDAN DRS. H.J. - De grazige weiden van de Oceaan. De zee een belangrijke energiebron. AO-boekje 407.
27240: JORDAN, ANGELIKA - Lucrezia Borgia. Historische roman.
59762: JORDANOFF, ASSEN - Your wings. Geïll.
94939: JORDENS, A.L. / STRUICK, J.E.A.L. - Oudegracht in de bocht. Tentoonstelling in het kader van het Monumentenjaar 1975.
82000: JÖRG, J.C.H. (PRAESES) / LANDSMAN, F.H. (SCRIBA) - Liefde en sexualiteit. Pastorale handreiking Ned. Hervormde Kerk.
96496: JORGE GURRIA LACROIX - Monte Alban Mitla. Official Guide - I.N.A.H.
56669: JÖRGENSEN, JOHANNES - Beuron. Uebersetzung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56133: JÖRGENSEN, JOHANNES - Lourdes. Foto. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
53837: JÖRGENSEN, J - De H. Franciscus van Assisië. Vertaald uit het Deensch door P. Stanislas van de Velde, minderbroeder. Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53686: JÖRGENSEN, JOHANNES - Mijn Levensbeschouwing. Geaut. vertaling. Foto. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54484: JÖRGENSEN, JOHANNES - Gelijkenisen. Vert. Tweede uitgave. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
70141: JORGENSEN, BENT - Dieren als uitvinders. De magie der insecten.
74960: JORIS, LIEVE - De Golf.
85346: JORISSEN, DR. THEOD. - Historische Bladen. Eerste bundel.
85347: JORISSEN, DR. THEOD. - Historische Bladen. Tweede bundel.
89092: JORISSEN, DR. THEOD. - Historische Bladen. Deel III: De overgang van Hendrik IV. Cromwell . De Prinses van Ahlden.
94392: JORISSEN, DR. THEOD. - Historische Bladen. Deel III: De overgang van Hendrik IV. Cromwell . De Prinses van Ahlden.
1063-752: JORISSEN DR. THEOD. - Overzicht der Algemene Geschiedenis.
42660: JORNA R.J, SIMONS J.L - Kennis in organisaties, toepassingen en theorie van kennissystemen
21125: JORRISEN, DR. THEOD. / CONSTANTIJN / WALLIS, A.S.C. / E.A. - met onder andere: Over Aagje Deken en Betje Wolff. - Frederic Marrens. - Zweedsche Poezie.
52685: JORRITSMA, IR. J. - De teelt van suikerbieten. Geïll. (Groene reeks)
24602: JORRSSEN, THEOD. - Historische werken. Historische studien. 6 delen.
45770: JOS VAN MANEN - PIETERS - Liefde incognito
45262: JOS VAN DIJKEN - Verbeeldingskracht. Tien gelijkenissen over het Koninkrijk bij Matteüs.
45790: JOS VAN MANEN PIETERS - Vluchtstrook
45779: JOS VAN MANEN PIETERS - Een pad door de wildernis
90033: JOSE DE BENITO, PROF.DR. / FREUDENTHAL, PROF.DR. HANS / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 12de jaargang no. 5, 1952. Met o.a.: Leonardo: Uomo universale. - Leonardo en de wetenschap.
87950: JOSE MIGUEZ BONINO - Theologie van verdrukten. Een boodschap uit Latijns-Amerika.
9721: JOSEPH MARK - Alpha 7.
11474: JOSEPH, HELEN - Zij aan Zij. Autobiografie van Helen Joseph.
50125: JOSEPH WAYNE - Dreiging in Los Pinos
81450: JOSEPH, PAUL - Die Müzstempel und Punzen in dem historischen Museum der Stadt Köln.
89872: JOSEPH LEE HOLLANDER - The Arthritis Handbook. A problem-solving approach to arthritis management.
91322: REDACTIE / JOSEPH, GUIDA (ILLUSTRATIES) - Prisma Wegwijzer Groningen. Prisma pocket 2092.
54769: JOSEPH A SPIRITU SANCTO, P. FR. / ANASTASIO A S. PAULO, P. FR. - Mystica isagoge hoc est Brevis totius Mysticae Theologiae Synopsis seu Prima Pars. Tomi Primi. Cursus Theologiae Mystico-Scholasticae. / Editio Sexta. Accuratissime exacta. Afb. (Bibliotheca Carmelitana). [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
45437: JOSEPH CHAMBON. (VERTAALD DOOR DS. P. V.D. KRAAN). - Geschiedenis ener martelaarskerk. Het Protestantisme in Frankrijk tot aan de Revolutie.
93591: JOSEPHUS JITTA, PROF.MR. A.C. - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 207. 4 september 1948. Met o.a.: Juliana Koningin der Nederlanden, Proclamatie van de nieuwe Koningin. - Een halve eeuw sociale wetgeving, door prof.mr. A.C. Josephus Jitta.
36978: JOSEPHY, M ALVIN, HATTUM, VAN J - Het grootse avontuur van de luchtvart, van luchtballon tot straalvliegtuig
94586: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE - De vader en de zoon.
32158: JOSSELIN DE JONG - Artis, plaatjesalbum
79575: JOSSET, C.R. / BARNES, GAYNOR A. (ILLUSTRATIONS). - Money in Great Britain and Ireland.
95525: JOST, ALAIN (ILLUSTRATIES) / BUSQUETS, CARLOS (TEKST) - Het Bloemenfeest.
95524: JOST, ALAIN (ILLUSTRATIES) / BUSQUETS, CARLOS (TEKST) - De vliegende muis.
95523: JOST, ALAIN (ILLUSTRATIES) / BUSQUETS, CARLOS (TEKST) - Tom is een held.
95522: JOST, ALAIN (ILLUSTRATIES) / BUSQUETS, CARLOS (TEKST) - De val van Lucie.
48870: JOSTE, CLAUDE - De beul van Praag. Kameel-pocket boek. Vert.
42513: JOUHANDEAU MARCEL - De fout van Louise Brazilaire
93150: JOUHANDEAU, MARCEL - Reflexions sur la vieillesse et la mort.
41649: JOURARD M SIDNEY - The transparent self
74731: JOURDIN, FRANCIS - L'impressionnisme. Origines - consequences
B4493: JOUSMA / CANTERS / HENNY - Mens, medemens, maatschappij. Maatschappijleer voor havo en vwo.
54435: JOVANOVIC-DE VRIES, SNEZENA A. - Water als element in het ontwerpproces. Becket, Centrum voor macrobiotiek. Masterplan en architectonisch ontwerp. Afb.
91084: JOY, CHARLES R. / ARNOLD, MELVIN / SCHWEITZER, ALBERT - Het Afrika van Albert Schweitzer. Met een opstel van Dr. Schweitzer zelf.
53489: JOYAU, O.P., R.P. CHARLES-ANATOLE - Saint Thomas d' Aquin. Patron des Ecoles Catholiques. Nouvelle édition. Ouvrage dédié aux étudiants chrétiens. Afb. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
70867: JOYCE, JAMES - A portrait of the artist as a young man.
58204: JOYCE, DAVID - Tuinieren in hang- en bloembakken. Afb. Vert.
51993: JOYCE, KATHERINE - De magie van optische illusies. Afb. Vert.
103899: JOZEF DELEU - Nederlander en Europeer. Journaal van een cultuurimperialist.
86160: JUCH, H.R. - Samen kom je verder. Over samenwerking in de geloofsopvoeding tussen gezin, kerk en school.
87060: JÜCHEN, AUREL VON - De werkelijkheid in Sowjet-Rusland. Prisma pocket 521.
90424: JUCHEN, AUREL VON - De werkelijkheid in Sowjet-Rusland. Prisma pocket 521.
72784: JUDD, DENIS - Gevallen Tronen. Verdwenen vorstenhuizen.
47250: JUDITH O NEILL - Het leven van Marten Luther, met platen
44731: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 4e jrg no 5, met o.a. kinderplezier in Spiegelkwarties, datering van oudheden, keramiek rond 1900
40187: JUFFERMANS, RUIJGROK REDACTIE - Tableau, tijdschrift voor de beeldende kunst, jaargang 6 nummer 5, o.aDe bronnen van Rembrandt, Leonardo da Vinci, De Oostindische kers, Jaap van den Ende, etc
40189: JUFFERMANS, RUIJGROK REDACTIE - Tableau, tijdschrift voor de beeldende kunst, jaargang 7 nummer 1, o.a Jan Schoonhoven 70 jaar, Roelandt Savery, etc
44732: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 4e jrg no 4, met o.a. antiekbeurs Breda, jugendstil-meubelen, Victoriaanse sieraden
44730: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 4e jrg no 3, met o.a.goden en pharao, museum van het boek, antique-Maastricht
44747: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 1e jrg no 5, met o.a antiek in Londen, verliefd op munten, klokken en diefstal, kasteel vol ikonen
44745: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 3, met o.a Spaanse meubelen, antiekbeurs Breda, schroot in het Rijksmuseum, antieke schaakspellen
44739: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 11, met o.a. ""haar"" in de oudheid, indianen antiek, Pate-de -verre kunstglas
44735: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 4e jrg no 6/7, met o.a. perzische zijden tapijten, klokken rond 1900, tegeltableaus uit Portugal
44733: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 4e jrg no 4, met o.a. antiekbeurs Breda, jugendstil-meubelen, Victoriaanse sieraden
44728: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 4e jrg no 8, met o.a. Romeins glas, Maria op ikonen, meseumnieuws, Spaans antiek geveild
44727: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 3e jrg no 9, met o.a. rijke keus in etnografica, antieke kiek-kastjes, stoom-machines
44725: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 3e jrg no 11, met o.a. chinoiserieen, eeuwen oude tabakspijpen, thonet-meubelen
44723: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 3e jrg no 10, met o.a. Delft lokt weer, art-deco tapijten, antiek uit Amerika, ex-libris veiling
44719: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 3e jrg no 12, met o.a. kerst-exposities, oude kalenders, snuffelen bij ""de Looier""
44717: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 2e jrg no 11, met o.a.Edison wordt antiek, kraakporselein, oud kantwerk, sinterklaaspoppen
44718: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 3e jrg no 8, met o.a.oude almanakken, antiebeurs de Doelen, victoriaans glas, kasteel Amerongen
44713: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 1e jrg no 6, met o.a.lekker rommelen in Parijs, ruim twee eeuwen wedgewood, romantiek in bladmuziek, koopjes
44714: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 2e jrg no 12, met o.a.antiek op de kersttafel, feestelijk zilver, boeren antiek, speelgoed te kijk
44711: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 1e jrg no 1, met o.a. anamorfosen in de handel, betaalbare 17e eeuwers, Franse pendules, antiquairs de boer op, wits Delfts, verborgen schatkamer
44709: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 1e jrg no 11, met o.a. goudeerlijke glaasjes, sinterklaas geeft antiek, maritieme prenten, Hollands Glorie in Londen
44706: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 1e jrg no 8, met o.a. toen overgrootmoeder trouwde, antiekbeurzen, jugendstil en art deco klokken
44705: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 1e jrg no 9, met o.a. antieke auto's, penningen, nautica
44707: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 1e jrg no 4, met o.a. farao's als hobby, ontberingen en oude tapijten, de jukebox van oma, oude koeien als kunst
44712: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 1e jrg no 7, met o.a. phonografen op zolder, verhoeven ontdekt, chinoiserie, meubelen in bad, groeten uit Bergen
44720: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 3e jrg no 12, met o.a. kerst-exposities, oude kalenders, snuffelen bij ""de Looier""
44722: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 3e jrg no 7, met o.a. medisch marteltuig, art deco pochoirs, oud blik
44746: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 12, met o.a vroeg porselein, antieke reklameplaatjes, art deco juwelen
44748: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 6, met o.a de valkenjacht, veilingen en exposities, mijmeringen van een antiquair
44744: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 5, met o.a.netsuke, benin sculptuur, poppenspel in museum, nautica: de Nachtwijzer
44741: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 6, met o.a. de valkenjacht, veilingen en exposities, mijmeringen van een antiquair
44721: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 3e jrg no 6, met o.a. Hollandse landschappen, oud blik, trofeeen van Belgie, de volgelen van Sepp
44743: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 7, met o.a. antieke haardbokken, pot-pourris's, boegbeelden en roerkoppen, vier paddestoelen keramiek
44740: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 2, met o.a. email uit Limoges, antique Maestricht, jugendstil in Darmstadt
44738: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 5e jrg no 4, met o.a. oude paaskaarten, ikonenveiling van de eeuw, kasteel Sypestesteyn, miniatuurportretjes
44716: J. JUFFERMANS - Antiekwereld, 2e jrg no 4, met o.a.mechanisch speelgoed, wie was Fauré? grenen meubelen
40186: JUFFERMANS, RUIJGROK REDACTIE - Tableau, tijdschrift voor de beeldende kunst, jaargang 6 nr 3, o.aHarrie Kuyten, Bakhuyzen, De Nassau Cavalcade in het Mauritshuis, De Astronoom van Vermeer, Haagse school, etc
40188: JUFFERMANS, RUIJGROK REDACTIE - Tableau, tijdschrift voor de beeldende kunst, jaargang 6 nummer 6, o.a Karel Appel, Serge Lifar, Art fair Basel, 18e century Dutchmen in Italy, Cornelis Springer, etc
57280: JUGIE, MARTINO - Theologia Dogmatica. Christianorum orientalium. Ab Ecclesia Catholica Dissientium. Vijf delen: Tomus I: Theologiae dogmaticae Graeco-Russorum: Origo, Historia, Fontes. Tomus II: idem - Expositio: De theologiae simplici - de oeconomia - de hagiologia. Tom
79536: JUHNKE, SUSANNE / WEDEKIND, BEATE - Susanne Juhnke mit Beate Wedekind. In gute und in schlechten Tagen. Mein Leben.
86795: JUK, TEUN / STOKROOS, MEINDERT / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 1. Maart 1986. Met o.a.: Oosternieland en Oldenzijl. De kerkstichting in historisch geografisch perspectief. - Gietijzeren graftekens in de provincie Groningen.
86816: JUK, TEUN / EKEMA, J.E. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Vijfde jaargang nr. 2. Juni 1988. Met o.a.: Uit de geschiedenis van toren en klok van de Nicolaaskerk te Oosternieland. - Sint-Gories en de Uithuizer klok.
B4732: JUK, TEUN - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp.
150050: JULIA BURGERS DROST - Vertouw op de liefde, het huis in de zon dubbelroman
45795: JULIA BURGERS-DROST - De horizon blijft boeien
96884: JULIA - Julia Extra: Nur bei dir fuhl ich mich geborgen. - Die Hochzeit des Prinzen. - Und immer wieder du!. - Verzaubert vom Fest der Liebe.
96883: JULIA - Weihnachten 1999.: Es weihnachtet Sehr. - Hier kommt Santa. - Eine gluckliche Familie. - Ihr schonster Tanz.
96882: JULIA - Weihnachten 1997.: Ein Prinz zum Fest. - Frohliche Weihnachten Kinder. - Der Weihnachtsengel. - Silberglocken.
56707: JULIANA, ZUSTER M. (WITTE ZUSTER VAN KARDINAAL LAVIGERIE). - De Mohammedaansche Vrouw in Noord-Afrika. Islam-reeks No. 1.
103.047: JULIANA / BEATRIX - Als een goet Instrument. Toespraak Koningin Juliana 29 april 1980. Toespraak Koningin Beatrix tot de Staten-Generaal . AO-boekje 1816.
42824: JULIANA H.M. KONINGIN - De welvaart der wereld als gemeenschappelijke veratwoordelijkheid, toespraak uitgesproken in de Pieterkerk te Leiden, voor de jeugdgemeenschap, studenten raad
42831: JULIANA H.M. KONINGIN - Oranje en Zeeland, fotoreportage van bezoek aan Zeeland 1950
42825: JULIANA H.M. KONINGIN - De welvaart der wereld als gemeenschappelijke veratwoordelijkheid, toespraak uitgesproken in de Pieterkerk te Leiden, leidraad ter bespreking, jeugd gemeenschap
42826: JULIANA H.M. KONINGIN - Toespraak voor de Nederlandse jeugd, uitgesproken in de koopmansbeurs te amsterdam
24151: JULIANA, H.M. KONINGIN - Alle Kerstboodschappen van Koningin Juliana. 1948-1979.
17915: JULIANA / BEATRIX - Als een goet Instrument. Toespraak Koningin Juliana 29 april 1980. Toespraak Koningin Beatrix tot de Staten-Generaal . AO-boekje 1816.
1225-2131: JULIEN DR. PAUL - De Eeuwige Wildernis. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in Equatoriaal Afrika.
59158: JULIEN, DR. PAUL - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in West- en Centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijveren 15 vignetten.
58082: JULIEN, DR. PAUL - Pygmeeën. Met 35 opnamen van de schrijver. Kaartjes.
60093: JULIEN, DR. PAUL - Pygmeeën. Met 35 opnamen van de schrijver. Kaart; tekeningen.
55804: JULIEN, MONSEIGNEUR - Saint François de Sales. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80258: JULING, PETER - Programmatische Entwicklung der FDP 1946 bis 1969. Einführung und Dokumente
99683: C. JULIUS CAESAR / R. DE PAUW EN A. CLERCKX (VERTALING) - De Gallische Oorlog. Boek I en II.
48590: JULIUS STINDE DE BUCHHOLZEN - De familie Buchholz
5810-5287: JULLIARD / WILSON / WAGENBACH / E.A. - Le Dedat. Histoire. Politique. Societe. Numero 11. avril 1981.
41932: JUNG C.G - Die psychologie der unbewussten prozesse, ein ueberblick uber die noderne theorie und methode der analytischen psychologie
41935: JUNG C.G - Erinnerungen traume gedanken von C.G. Jung, herausgegeben von Jaffe
28933: JUNG-EN, LIU (TRANSLATOR) - Six Yüan Plays.
B4707: JUNGE, MARTIN / NOKO, ISHMAEL / E.A. - Healing Memories. Implications of the Reconciliation between Lutherans and Mennonites.
24799: JÜNGER, NATHANAEL - Ik……Hij. Roman van verlossing.
22606: JUNGGEBURT, PROF. DR. HANS - Arbeid als evenement. AO-boekje 2712.
45502: DR. C.L. JUNGIUS. - Beknopt handboekje der classieke mythologie. De voornaamste sagen der Grieken en Romeinen. Geïllustreerd.
41283: JUNGK ROBERT - De toekomst is reeds begonnen, macht en onmacht van Amerika
59031: JUNGMANN, BART; SMEETS, MART; WAGENDORP, BERT. (RED.) - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Nummer 13. Juni 2006
59037: JUNGMANN, BART; SMEETS, MART; WAGENDORP, BERT. (RED.) - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Nummer 8. oktober 2004.
60146: JUNGMANN S.J., JOSEF ANDREAS - De eredienst van de katholieke kerk tegen de achtergrond van haar geschiedenis verklaard. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
19156: JUNIOR D. - Ernst Luim. De gedichtenschat. Nieuwe bloemlezing van Ernstige Luimige Gedichten.
748-4051: JUNIOR D. - Ernst Luim. De gedichtenschat. Nieuwe bloemlezing van Ernstige Luimige Gedichten.
9435: JUNKER / BARTETZKO / GLOSSMANN - Frankfurt um 1600. Altagsleben in der Stadt.
41724: JUNKERS GABRIELE - Theorie und praxis klinisch psychologischer rehabilitation in gerontopsychiatrie
19140: JUNOR, PENNY - Diana. Meisje, Prinses, Moeder.
94490: JUNOR, PENNY - Diana. Meisje, Prinses, Moeder.
55779: JUNOR, PENNY - The Firm. Achter de schermen van het Britse koningshuis. Foto's. Vert.
58014: JUNQUEIRA, L.C. / CARNEIRO, J. / KELLEY, R.O. (BEWERKT DOOR JAMES, PROF. DR. J. E.A.) - Functionele histologie.
74269: JURA, REINHOLD - The Royal Spanish Riding School of Vienna, a brief composition, describing with ceremony Rider and Mount… Illustrated letter concerning the Royal Spanish Riding School of Vienna, with 56 charming tinted copper engravings of formal poses.
41099: JURG, VAN WESTERLOO, REDACTIE - De Brouwerij, Dammagazine, dammen
41100: JURG, VAN WESTERLOO, REDACTIE - De Brouwerij, Dammagazine, dammen
41101: JURG, VAN WESTERLOO, REDACTIE - De Brouwerij, Dammagazine, dammen
41102: JURG, VAN WESTERLOO, REDACTIE - De Brouwerij, Dammagazine, dammen
41103: JURG, VAN WESTERLOO, REDACTIE - De Brouwerij, Dammagazine, dammen
41104: JURG, VAN WESTERLOO, REDACTIE - De Brouwerij, Dammagazine, dammen
41105: JURG WILLEM - De Brouwerij, Dammagazine, dammen
41106: JURG WILLEM - De Brouwerij, Dammagazine, dammen
48281: JURGEN HISEKORN - Reparaturen ABC bis Z im Superhet, Blaupunkt schriftenreihe band 3, erstes bis achtes tausend
98750: JURGENS, MARIANNE - Loekie Hoogwaard.
51921: JÜRGENS, URDA - Het leven van Raisa Gorbatsjov. Foto's. Vert.
29808: JURGENS / E.A. - Kernbiologie deel 1: Plant - en dierkunde voor de bruklas.
55066: JÜRGENSMEIER, DR. FRIEDRICH - Der mystische Leib Christi als Grundprinzip der Aszetik. Aufbau des religiösen Lebens und Strebens aus dem Corpus Christi mysticum. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54588: JÜRGENSMEIER, DR. FRIEDRICH - Der mystische Leib Christi als Grundprinzip des Aszetik. Aufbau des religiösen Lebens aus dem Corpus Christi mysticum. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
72811: JURRIAANSE-HELLE / BRIJDER, E.A - Marmer in beeld, Griekse sculptuur 600-100v. Chr
81470: JUST, JOHANNES - Medale I Plakiety Misnienskie. Wystawa Przygotowana Przez Panstwowa Manufakture Porcylany W Misni.
48224: JUST HAVELAAR - Het portret door de eeuwen, met veel afbeeldingen
79206: JUSTIN, ANDRÉ - Monnaies Modernes de France, Monaco, Sarre, Andorre, Algérie, Corse.
43393: JUSTISS JULIA - Een ontembare erfgenaam
105396: JUTKA, RONA - Boedapest. Kosmos reisgids.
41882: JUTTEMANN G, THOMAE - Biographie und psychologie
38029: JUVENAL - The sixteen satires
39506: JUYNBOLL, YSSELSTEYN - Lezen in prenten, illustraties van het Nieuwe Testament in de grafiek
57649: JUYNBOLL, TH. W. - Handbuch des Islamischen Gesetzes nach der Lehre der schäfiptischen Schule.
96238: JVANOVICI, J. - Waves of the Danube. Donauwellen. Valurile Dunari. Walzer.
18919: AL-KA'IED, JOESEF - Oorlog in het land Egypte.
93584: KAADEN, A. VAN DER / LINTHORST HOMAN, MR. J. / E.A. - Groningen 1948. herinnering aan de tentoonstelling van landbouw, industrie, verkeer en handel. 25 augustus tot en met 2 september op de terreinen van het Stadpark, Groningen.
75414: KAAJAN, H.J.PH.G. / VOGELAAR, L.E. / DOORNEMALEN, DRS. S.E.M. / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 22e jaargang no. 4. Met o.a.: Een Kamper student over Kuijper - Ds. H.H. Dieperink Langereis: een onbekende Ledeboeriaanse voorganger - Van schuurkerk tot waterstaatskerk, Drielse bedehuizen in de achtiende en negentiende eeuw`1.
94794: KAAJAN, H.J.PH.G. / HOOGEVEST, T. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 51, nr. 5. Met o.a.: Historische schets van de Leeuwenberghgemeente, 1890-1960. - TH. Haakma Wagenaar als Oud-Utrechtenaar.
94812: KAAJAN, H.J.PH.G. / DOOL, EMMA VAN DEN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 54, nr. 1. Met o.a.: Redenen tot de herziening der stedelijke reglementen in 1824 (1). - Wat er in 1980 gebeurde in de Groenestraat.
94798: KAAJAN, H.J.PH.G. / KNOLLE, PAUL / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 51, nr. 9. Met o.a.: Een streep door de jaarrekening, ofwel de brand van het pestgasthuis Leeuwenbergh - De drie Lienders: Utrechtse tekenaars uit de 18de eeuw.
790-4331: KAAKEBEEN / LIGTHART / TINBERGEN - Beatrijs. Naar het Haagse handschrift uitgegeven.
101.492: KAAL, J. - In en om de Zoeker. Olieslaan met windkracht.
42656: KAAM VAN BEN - Het taaie leven van de dode letter
97380: KAAM, BEN VAN - Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945.
94334: KAAM, BEN VAN - Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945.
25957: KAAM, BEN VAN / MEIDEN, ANNE VAN DER - De dominee gaat voorbij. Familiealbum van driekwarteeuw protestants leven in Nederland.
19677: KAAN, RICHARD - Oranje Knipselboek. Foto's en knipsels van toen en nu 1909-1979.
56411: KAAN, RICHARD F. - Beatrix & Claus. Het aanzien van een zilveren huwelijk. Foto's.
26625: KAAN, R.F. / MICHELS, T.D. - Juliana 25 jaar moeder van een volk.
34812: KAAN, RICHARD - Oranje Knipselboek. Foto's en knipsels van toen en nu 1909-1979.
43166: KAASTRA G DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Job 42:5, niet immer sprak mijn ziel stil tot U, jrg 67 no 2
91385: KABBANI, RANA - Brief van een islamitische vrouw.
98326: KABBELAAR, JAN - De Nebukadnezar van het dorp.
49868: KACZÉR, ILLÉS - Ikongo
26525: KADIJK / SCHANS / VEENSTRA - Gedenkboek. 25 jaar Christelijk Middelbaar Landbouwschool Groningen.
37913: KAEGI WERNER / WEINTRAUB / E.A. - Werner Kaegi als universeel historicus.
71628: KAFKA, FRANZ - Die Romane: Amerika - Der Prozess - Das Schloss.
73718: KAFKA, FRANZ - America.
51316: KAFKA, JOHN - De terugkeer van Rogero. Vert.
80056: KAFKA, FRANZ - Amerika.
42211: KAFKA FRANZ - Das schloss, in der fassung der handschrift
42214: KAFKA FRANZ - Das urteil
58185: KAFKA, FRANZ - Tagebücher. 1910-1923. Ungekürzte Ausgabe.
41554: KAFKA FRANZ - Der verschollene, roman
41552: KAFKA FRANZ - Text + kritik, herausgeber Heinz Ludwig Arnold
41540: KAFKA FRANZ - De gier vertellingen, vertaald door Wil Boesten
71754: KAFKA, FRANZ - Das Uteil, und andere Erzahlungen.
71752: KAFKA, FRANZ - Amerika.
31892: KAFKA FRANZ - Das urteil
87502: KAGAN, COLONEL B. - Israels Geheimer Krieg. Mit 16 Bildtafeln.
9183: KAGIE RUDIE - Onwikkelingshulp: een hopeloze zaak? AO-boekje 1511.
103.118: KAGIE, RUDIE - Privacy. AO-boekje 1924.
39233: KAGIE, R, SAMENGESTELD - Ooitgebeurd, schrijvers vertellen, vertellers schrijven over wat ze echt beleefden
15140: KAGIE, RUDIE - Bertrand Russell, stichter van een nieuw soort tribunaal. AO-boekje 1706.
81543: KAGIE, RUDIE (ESSAY) - Nederlandse Postzegels 1986. Franco! Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, stempels en een essay van Rudie Kagie.
97118: KAGIE, R. - Niet traditionele geneeswijzen Nederland-China. AO-boekje 1684.
17968: KAGIE, RUDIE - Ontwikkelingssamenwering en mensenrechten. AO-boekje 1867.
17969: KAGIE, RUDIE - Ontwikkelingssamenwering en mensenrechten. AO-boekje 1867.
14093: KAGIE, R. - Niet traditionele geneeswijzen Nederland-China. AO-boekje 1684.
14094: KAGIE, R. - Niet traditionele geneeswijzen Nederland-China. AO-boekje 1684.
25765: KAGIE, RUDIE - Ontwikkelingshulp: een hopeloze zaak? AO-boekje 1511.
25858: KAGIE, RUDIE - Bertrand Russell. Stichter van een nieuw soort tribunaal. AO-boekje 1706.
102.983: KAGIE, RUDIE - Asbest, ose. AO-boekje 1641.
46201: KAHLER, FRIGYES; KOVATS, ALBERT - Hongrie, le prix de la liberté - Hongarije, de prijs van de vrijheid. Foto's.
6780: KAHN DR. FRITZ - Het wonder der natuur. Deel 3. Dier en mens.
41416: KAHN EUGEN PROF. - The past is not past, psychiatrie
73285: KAHN, E.Z. - De Amazone.
43565: KAHN JAMES - Poltergeist
31593: KAHN ROGER - Joe and Marilyn
16431: KAHN, DR. FRITZ - Het wonder der natuur. Deel 1, Hemel en Aarde.
35160: KAI CURRY-LINDAHL - Het Elsevierboek over de werelddelen, Europa
95918: KAISER, ROLF-ULRICH - De nieuwe popmuziek (pop-muziek).
80107: KAISER, PROF. OTTO / E.A. - Einführung in die exegetischen Methode.
91263: KAISER, OTTO - Das Alte Testament Deutsch 17: Der Prophet Jesaja, Kapitel 1-12.
49230: KAISER, ULRICH EN BARTELS, JOEP - Schockemöhle, Alwin. De lange weg naar Olympisch goud, de achtergronden van zijn successen. Foto's. Hippoboek.
91264: KAISER, OTTO - Das Alte Testament Deutsch 18: Der Prophet Jesaja, Kapitel 13-39.
41481: KAISER HEINZ JURGEN - Handlungs und lebensorientierungen alter menschen, entwurf einer interpretativen
54475: KAKEBEEKE-VAN DER PUT, MR. M.A. EN NELEMAN, MR. P. - Compendium van het personen- en familierecht. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
38177: KAKES, H - Waar zijn de Engelen nu
9715: KAKONIS TOM - Shadow Counter.
95681: KAL, JAN - Floroskoop. December.
2828-1294: KALCKWIJCK WINDEWEER J.L. VAN DE - Oosttrotters. Een tweeluik.
B4427: KALDENBACH, HANS - Act Normal! 99 Tips for dealing with the Dutch.
95115: KALDENBERG, W.F. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 46, nr. 10. Met o.a.: Guicciardini en de Utrechtse stadsplattegrond van 1612.
35139: KALEE H - Kijk Den Helder in foto's
74996: KALFF, DR. G. - Middelnederlandsche Epische Fragmenten, met aantekeningen.
42422: KALISH R.A - Late adulthoo: perspectives on human development
42224: KALISH A.R, REYNOLDS - Death and ethnicity, a psychocultural study
22734: KALKHOVEN, RIGO - De wereld van Wim Sonneveld.
84989: KALKWIEK, W.F. - Het sociale vraagstuk in de negentiende eeuw.
53616: KALLENBACH, REINHARD - Koblenzer Geschichte neu erzählt. Rhein-Zeitung. Foto's.
43369: KALMA J.J - Repertorium Frieslands verleden
87320: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands Verleden. Overzicht van Tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
74908: KALMA, MR.DR. JAC. - Privaatrecht. Handleiding bij de studie van het Nederlandsch Privaatrecht. Deel I. A. Algemeene inleiding. B. Burgerlijk recht.
84051: KALMA, DR. D. - Wy roppe de libbenen. In karlezing for de jongerein. Twadde dieltsje.
94704: KALMA J.J - Repertorium Frieslands verleden
B4538: KALMA / BEUKER / ZEEMAN / FEITSMA / E.A. - Freonen om ds. J.J. Kalma hinne. Studzjes, meast oer Fryslan, foar syn fiifensantichste jierdei.
75323: KALMA, J.J - Om Gysbert Jaspiks hinne, Fryslan in de 17e eeuw
37715: KALMA, J.J - Friesland toen en nu
19863: KALMIJN-SPIERING, JO - Een huis vol zon.
21916: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Aartje.
43172: KALMIJN D DR - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 2 Corinthiërs 3:2 en 3, brieven van Christus, jrg 67 no 9
43170: KALMIJN D DR - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Mattheüs 25:31a, het oordeel van de Zoon des mensen, jrg 67 no 7
31245: KALMIJN SPIERENBURG JO - Een kroon van goud papier
30585: KALSBEEK L - Schepping en wording
48819: KALSBEEK, L. - Van christen tot antichrist. Uit het leven en denken van Friedrich Nietzsche en over zijn invloed op de moraal.
38732: KALSHOVEN, L.G.E - De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië, deel 2
99036: KALSKY / LASCARIS / OOSTERVEEN (RED.) - Bouwen met los zand. Theologische reflecties op verschil en verbondenheid.
99035: KALSKY / BORGMAN / MERKX (RED.) - Herfsttij van de moderne tijd. Theologische visies op het postmoderne.
17532: KALTENBACH, MARIANNE - Modern kreatief koken. Nieuwe kookideeen met meer dan 300 originele recepten.
85698: KALVEEN, DRS. C.A. EN BUIJTENEN, DR. M.P. VAN (SAMENSTELLERS) / ALBERTS - Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof.dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen: Lijst van zijn geschriften.
52933: KALVERBOER, A.F. - A neurobehavioural study in preschool children. (Proefschrift)
37120: KAM JAN VAN DE / HILLENIUS - Op de grens van land en zee. Portret van de Wadden.
19408: KAM, JAN VAN DE - Shell Journaal, van waterlandschappen.
B4662: KAM, ROB DE / WESTRA, FRANS - Eene interessante vertooning. 80 jaar bioscopie in Groningen.
80260: KAM, P. DE / BARENTS, PROF.MR.DR. J. / E.A. - Oorlog en vrede. Met o.a.: Kernwapens en hun uitwerking. - De zedelijke problematiek van de atoomoorlog.
103961: KAM, JAN VAN DER - Natuur op z'n mooist; in lente, zomer, herfst en winter.
14887: KAM JAN VAN DE - Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en IJssel.
34839: KAM VAN DE JAN - Beschermende natuurgebieden, spectrum atlas Nederland & Belgie
185-3024: KAM JAN VAN DE - Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en IJssel.
223-3023: KAM JAN VAN DE - Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en IJssel.
26779: KAM, JAN VAN DE - Spectrum atlas van beschermde natuurgebieden. Nederland & Belgie.
15697: KAMBAN - Das Schlafende Haus.
51093: KAMER, RIENK H. - Alles over geld. Tips voor iedereen. (Sparen, Krediet, Effecten, Edelstenen enz. enz.)
19769: KAMERBEEK, J. - Leerboek Algemeene Geschiedenis. De 19de eeuw, 2de helft..
19768: KAMERBEEK, J. - Leerboek Algemeene Geschiedenis. De 18de eeuw.
44987: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 64e jaargang, juli/augustus met o.a. jongere bouwkunst op drie symposia, allure langs het IJ, waag van Hoorn bedreigd.
44988: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 64e jaargang, september met o.a. kerkplein Rijssenburg, oudste huis Den Bosch, Haagse stadsvernieuwing, volkswoningbouw.
44986: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 64e jaargang, mei met o.a. special over statenzaal abdij van Middelburg, restauratie-vakbeurs Zutphen, St. Joris doelen Gouda, Drente Symposium.
44984: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 64e jaargang, februari met o.a. Nederlanders rommelgravenvolk, begraafplaatsen wat doen we ermee?, stadhuisplannen Den Haag, dijkverzwaring bedreigt woningen, actie voor station Enschede.
44985: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 64e jaargang, maart/april met o.a. Drente: een modelboerderij van Berlage, drentse boerenerven: veel verloren, sanatorium Zuidlaren bedreigd, Westerbork in relief, acht kerkepaden, een 17e eeuws huis in Eelde, de uitbreiding van Emmen.
44938: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 72e jaargang, oktober, met o.a. geen herbouw maar restauratie in Oene, dierentuin Artis, het mausoleum van Jan Hessing in india, behoud van Wageningese steenfabriek in beslissend stadium, Nederland is bruggenland
44975: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 65e jaargang, januari met o.a. overzeese architectuur, waaggebouw verpest?, valkhofburcht herbouwen? Bouwkunst in Mecklenburg, het west-indisch huis.
44976: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 65e jaargang, februari met o.a. Europa nostra prijzen, Friesland, park Mien Ruys bedreigd, handelsbladgebouw gered, nieuw hart Hofstad? Kroonberoep Waag.
44952: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 71e jaargang, juni, met o.a. groen in de stad, landschapstuin in Raalte, diergaarde Blijdorp, rivierdijken en cultuurhistorie, keurtuinen
44954: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 71e jaargang, december, met o.a. restauratie-actie voor uniek molencomplex, stads- en dorpspompen, Amsterdam Noord, een tuin voor de stedeling
44953: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 71e jaargang, augustus, met o.a. de geschiedenis van Breda, Valkenburg weer voor iedereen, Eusebiustoren gerestaureerd, getijdemolen in Middelburg, speurtocht naar Nederlandse sluizen
44948: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 73e jaargang, april, met o.a. oude hoogovens, stadsgezichten van Vermeer, stadhuis Gouda in de steigers, vuurtorens, industriemuseum in Gent
44940: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 74e jaargang, februari, met o.a.Nijmegen, landview Hoorn, meekrapstoof in Zeeland, Leidse Stadsgehoorzaal
44943: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 72e jaargang, juni, met o.a. Haarlem, het Enschede terrein, winkelpuien in Haarlem, themadag stations, het industriele erfgoed
44950: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 73e jaargang, augustus, met o.a. Groene Hart en cultuurhistorie, de Santpoortse binnenduinrand, reconstructies in Kampen, Hollandse monumenten in Maleisie
44955: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 69e jaargang, oktober, met o.a. oude postkantoren, Leidse pakhuisjes, momumenten in Vlaanderen, monumenten in Assen, militair invalidenhuis
44949: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 73e jaargang, juni, met o.a. terug naar Woudrichem en omgeving, Gorinchem, Slot Loevestein, herbouw molen de Ster, de Amsterdamse St Nicolaas
44942: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 72e jaargang, april, met o.a. NS Monumentenbeleid, perronoverkapping Zwolle, hoge spoorbrug Zwolle, station Groningen, cultuurhistorisch toerisme, stations Wolvega en Lisse
44958: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 66e jaargang, juli/augustus, met o.a. bedreigde neo-gotiek, varende monumenten, ruine Batenburg, Den Hleder ontdekt, Leningraad bekeken
44939: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 72e jaargang, april, met o.a.NS monumenten beleid: NS met monumenten weer op goede spoor, perronoverkapping Zwolle, hoge spoorbrug Zwolle, stations Wolvega en Lisse, station Groningen
44959: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 66e jaargang, september/oktober, met o.a. Breda, klooster Nazareth, Hof van Zevenbergen, spoorbruggen, Tilburg
44981: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 65e jaargang, september/oktober met o.a. valkhof, Basel, kasteel Croy, Nepal, MIP Drente, de Haagse Jan van Nassaustraat
44980: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 65e jaargang, juli/augustus met o.a. atlantikwall, buitenplaatsen, watertorens, gemaal bedreigd, een markt voor monumenten, jugendstil.
25363: KAMERLING, DRS. J. (RED.) - Beschermde cultuurmonumenten. Heemschut februari 1999. met onder andere: De omroepgebouwen in Hilversum - Het oude fort St. Andries - e.a.
44982: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 65e jaargang, november/december met o.a. jonge bouwkunst, landschap, hergebruik, stations, buitenplaatsen, vierde nota r.o.
44983: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 64e jaargang, januari met o.a. is er nog toekomst voor de hortus, villaparken, nieuwe bestemming Amstelkerk, Spinozahuis in gevaar, graffiti in Etten-Leur stadswapens Westerkerk.
44990: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 64e jaargang, november/december met o.a. provincie Gelderland: interviews met Gelderse commissies, monumentenbeleid grote steden en kleinere gemeenten, gelderse monumentenorganisaties, restauratieprijzen.
44989: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 64e jaargang, oktober met o.a. heemschut in Belgie, varende monumenten, restauratie-cursussen, levende stenen.
44979: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 65e jaargang, juni met o.a. curtevenne stichting, zure regen, de Hollandse molen, zilverfabriek van MEXX, trappen, kraagstenen, Haags gemeentemuseum, bruggen.
45038: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 69e jaargang, februari met o.a. monumentenzorg in Dordrecht, Alblasserwaard bleef gaaf, restauratie de Berckepoort, concertzaal onder de grond, woonhuisrestauraties op de tocht.
45039: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 69e jaargang, april met o.a. monumenten voor 1850 de dupe, winkelen in postkantoor, kerkepad 1992, het spoorwegmuseum, herbestemming fabrieksgebouwen, discussie Berckepoort.
45042: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 69e jaargang, oktober met o.a. dijkverzwaring, bouwhistorische revolutie, oude postkantoren, Leidse pakhuisjes, Wierden en zijn boerderijen, militair invalidenhuis, monumenten in Assen, mag tram er zijn?
45043: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 69e jaargang, december met o.a. perspectief voor Duitse Huis, passerel door perronkap, jugenstil in Utrecht, landbouw moet veer laten, OLV-toren in de steigers, Herenstraat 1 in Raalte, onderhoud, Knutteldorp in Deventer.
45044: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 68e jaargang, februari met o.a. bedreigde dijkbebouwing, geluidswallen, historische landschappen, de Von Sieboldgedenktuin, gevelreinigingssystemen, houtzaagmolen de Ster, architectuur op postzegels, Romaans Zwitserland.
45046: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 68e jaargang, juni met o.a. kerkepaden in Friesland, nieuwbouw stadhuis Franeker, Friese grietenijen, Oude Friese houthellingen, logeren in een moument, Oude Greidboerderij te Wartena, Friese boekenkroniek, het oude Salviuskerkje.
45048: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 68e jaargang, oktober met o.a. jubileum special: jonge bouwkunstm historische kroniek, meningen over Heemschut.
45050: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 67e jaargang, februari met o.a. de unieke staionskap van Zwolle, Maarn vecht om boerderijtje, ABC in Haarlem.
45051: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 67e jaargang, april met o.a. Haagse stadsvernieuwing, nieuwbouw in Maastrichts centrum, violet in beschermd stadsgezicht, rondgang door Westvoorne, de muur van Rotterdam, Olst dorp aan de IJssel, zwerftocht door de Achterhoek, Gouda krijgt havenmuseum.
45052: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 67e jaargang, juni met o.a. restauratie vesting Naarden, Damrak achterbuurt geworden, winkelpuien van Rietveld, buitenplaats Heemstede, huis Over-Holland, het kasteel vabn Breda.
45053: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 67e jaargang, augustus met o.a. burgerhuizen vanaf IJssel, het St Barbara kloosterm vestingwerken Nijmegen, St Jans Gasthuis in Hoorn.
45054: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 67e jaargang, oktober met o.a. August Sevenhuysen, mes in stadsvernieuwing, harmonie en contrast, Gelderse kastelen in nood.
45055: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 67e jaargang, december met o.a. afscheid van de ST. Eusebiuskerk, prinselijk logement in Dordt, de sluisjes Halfweg, Deventer een verrassing, Rotterdam, centrum Amsterdam beschermd.
45056: DRS. J. KAMERLING E.A. - Heemschut, 66e jaargang, januari/februari met o.a. gebrandschilderd glas, Wemeldinge, welstandszorg, zure regen, tegels, stads- en dorpsvernieuwing.
79195: KAMINSKI, CZELAW / KOPICKI, EDMUND - Katalog Monet Polskich 1764-1864.
104617: KAMINSKY, STUART - Gevaarlijk Gokje. Zwarte beertjes 2235.
104618: KAMINSKY, STUART - Moord op de weg naar Oz. Zwarte beertjes 2235.
89516: KAMINSKY, STUART - Gevaarlijk Gokje. Zwarte beertjes 2235.
80722: KAMMA / AKKEREN / MULDER / HORST / E.A. - Rondom het Woord. Jaargang 7. Nummer 4. Met o.a.: De stamreligie. - De Hindoe Javaanse erfenis. - De Islam. - De medische dienst.
98909: KAMMINGA, J. - Meetkunde 2. bestemd voor het theoretisch technisch onderwijs.
B4639: KAMMINGA, MENNO R. - Onderweg naar overvloed. Naar een oecumenische visie op ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking.
89510: KAMMINGA, JOHN (VERTALING) - Burda Culinair 200 recepten voor goed en snel koken.
8949: KAMP DRS. B.M. - Het KNMI doet nog meer. AO-boekje 1456.
81178: KAMP, DR. G.C. VAN DE - De drie dagen van Pasen. Werkboekje voor de eredienst, nr. 3.
81426: KAMP, D. / RENAUD, W.F. / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 45, 1982, no. 2. Met o.a.: Draaiorgelfestijn in het Openluchtmuseum. - De fa. Rients Westra, sorteerinrichting en handelsbedrijf in de Friese bouwhoek.
56084: KAMP, MR. A.F. - s Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van de Nederlandsche Bank. Foto's.
87021: KAMP, J.E. VAN DE - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940.
481-601: KAMP/WESTERWEEL - Markten in Nederland
89879: KAMP, MR. A.F. - s Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
79106: KAMP, MR. A.F. - s Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
51984: KAMP, J.E. VAN DE - Mens, durf te leven! Grote figuren uit het cabaret in en om Amsterdam tot 1940. Geïll.
25406: KAMP, MR. A.F. - s Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
25750: KAMP, DRS. B.M. - Het KNMI doet nog meer... AO-boekje 1456.
84472: KAMPELMACHER, E.H. / LEEMHORST, J.G. / MOSSEL, D.A.A. / E.A. - Food Irradiation Now. Proceedings of a Symposium, held in Ede, the Netherlands, 21 October 1981.
9488: KAMPEN ANTHONY VAN - Ketelbinkie's Stuurmanstijd.
93029: KAMPEN, ANTHONY VAN - De laatste grens. Door de groene hel naar de uitstervende indianen van Amazonas.
14839: KAMPEN, JOKE VAN - Van de straat. Het wonderbaarlijke avontuur van daklozenkrant Z.
56568: KAMPEN, ANTHONY VAN - Bouwen op mensen. Geïll. (Uitgegeven t.g.v. het 75-j. bestaan van de Hollandsche Beton Groep bv).
16771: KAMPEN, ANTHONY VAN - De ontmoeting.
98417: KAMPEN, ANTHONY VAN - Jungle. Omnibus: Jungle Pimpernel. - Het laatste bivak. - De verloren vallei
22857: KAMPEN, H.C.A. VAN - Nederland als waterland.
57017: KAMPEN, H.C.A. VAN (HERZIEN DOOR LOEFF, IR. J.) - Zeilen voor de beginner. Afb.
96181: KAMPEN, H.C.A. VAN (TEKST) - Het Water Op! Een watersport-album.
45981: KAMPEN, ANTHONY VAN EN SILLEVIS SMITT, J, H. - Gods bruggehoofd. (Brandende kaarsen; nr. 94)
52047: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Groenland. Continent der eenzamen. Omzwervingen langs en op de ijskap. Foto's.
48752: KAMPEN, DRS. P.J. VAN - De cirkel en het kruis. New Age-denken en christelijk geloof
89996: KAMPEN, J. VAN (TEKST) / E.A. - De historie van Flevoland, de Flevolanders en hun landbouw. Ach Lieve Tijd 13.
96068: KAMPEN, ANTHONY VAN - De laatste grens. Door de groene hel naar de uitstervende indianen van Amazonas.
17102: KAMPEN, ANTHONY VAN - Zonder engelenhaar. Winterverhalen.
33760: KAMPEN VAN ANTHONY - De verloren vallei
95166: KAMPEN, MR. J.W.C. VAN - Jaarboekje van Oud-Utrecht 1936. Met o.a.: Het eerste eeuwfeest der Utrechtsche hoogeschool 1736. - Hoe de Utrechtsche hoogeschool een universiteitsgebouw kreeg.
98148: KAMPEN, ANTHONY VAN - Het land dat God vergat.
23146: KAMPEN, ANTHONY VAN / SCHUURMANS, BEN - Kapitein Jan van Leeuwen.
B4627: KAMPEN, DICK VAN / MEIJLINK, T. / WOERTMAN, E. (REDACTIE) - De kunst van het pastoraat, in een seculiere en pluralistische context.
48795: KAMPEN, DRS. PIETER VAN - Door Zijn hand. Gods leiding in ons leven.
5406-3679: KAMPERMAN E.B. - Palestina. Voor de Hoofdakte, Diploma Schoolraad en C.V.O. en voor Zelfstudie.
94043: KAMPHUIS, J. - Om woord en kerk. Rond Assen 1961.
98887: KAMPHUIS, J. / VRIES, J.P. DE / VERBURGH, A.J. / KERPEL, T.J. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
94003: KAMPHUIS, J. - Verantwoording van een keus. Anno Domini 1967.
79831: KAMPHUIS, J. - Met Calvijn in de impasse? Betekent de gereformeerde leer van de uitverkiezing en evangelieprediking een blokkade voor de prediking van het evangelie? Woord en Wereld 10.
94044: KAMPHUIS, J. - Om woord en kerk. Rond Assen 1961.
94045: KAMPHUIS, J. - Om woord en kerk. Rond Assen 1961.
93285: KAMPHUIS, J. - Evangelisch isolement. Over de zinspreuk - In ons isolement ligt onze kracht - ter nagedachtenis aan Mr. G. Groen van Prinsterer.
93289: KAMPHUIS, J. - Signalen uit de kerkgeschiedenis. Over de toekomst en de canon.
87200: KAMPHUIS, J - Uitzicht uit het dode dal
103846: KAMPHUIS, J. - Nietzsche in Nederland.
60354: KAMPHUIS, J. - Isaäc da Costa en de Afscheiding van 1834. Rede. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36594: KAMPHUIS, J - Uitzicht uit het dode dal
27534: KAMPHUIS, G. / E.A. RED.). - Het heerlijk ambacht.
50892: KAMPING, AB - Smullen in sfeer. Foto's.
35067: KAMPMAN J.G - Te recht in Winschoten, honderdvijftig jaar rechtspraak in Oost-Groningen
19693: KAMSTEEG, DS. J.H.C. - Stille Vertroosting.
89964: KAMSTEEG, A. - Israel, verleden, heden toekomst.
24983: KAMSTEEG, AAD / DIJK, EVERT VAN - F.W. de Klerk. Biografie.
2124-1512: KAMSTEEG/DIJK VAN - F. W. de Klerk. Biographie.
60207: KAMSTEEG, A - Een breuk te ver. De Open Brief tussen Vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
51617: KAMSTEEG, AAD - Dit is mijn passie. Hartstocht voor God.
91678: KAMSTEEG, DS. J.H.C. - Stille vertroostingen.
25058: KAMSTEEG, AAD / DIJK, EVERT VAN - F.W. de Klerk. Biografie.
51615: KAMSTEEG, AAD EN WESTERBEEK, RONALD. - 40 Dagen: Feest van genade. Dagboek & werkboek voor groeigroepen bij Dit is mijn passie.
104047: KAMSTEEG, AAD EN WESTERBEEK, RONALD. - 40 Dagen: Feest van genade. Werkboek voor een verdiepend gemeenteproject.
29331: KAMSTRA, ANS - Beatrix, portret van onze nieuwe Vorstin. Speciale uitgave Ons koningshuis. Met vele unieke foto's.
B4585: KAMSTRA, JOKE / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Berend botje is jarig.
8770: KAN WIM / RÜHL - De dagboeken van Wim Kan. 1957-1968. De radiojaren.
11277: KAN, PROF. MR. J. VAN - Inleiding tot de rechtswetenschap.
73578: KAN, WIM - Soms denk ik wel eens bij mij zelf…
79801: KAN, WIM - Soms denk ik wel eens bij mezelf… Honderd gedachten van Wim Kan en anderen. Boekenweekgeschenk 1983.
103692: KAN, WIM / RÜHL, FRANS (REDACTIE) - Burmadagboek 1942 / 1945.
103691: KAN, WIM / RÜHL, FRANS (SAMENSTELLER) - De dagboeken van Wim Kan 1958-1983. De televisietijd.
4163-6127: KAN PETER VAN - Altijd gelijk. Korte verhalen over leven met een handicap.
73656: KAN, WIM - Corry en ik.
103690: KAN, WIM / RÜHL, FRANS (SAMENSTELLER) - De dagboeken van Wim Kan 1957-1968. De radiojaren.
27334: KAN, WIM / RÜHL, FRANS (SAMENSTELLER) - De dagboeken van Wim Kan 1957-1968.
70721: KANDEL, ROBERT - Our Changing Climate.
18339: KANE, MORGAN - Pistoléro!
41463: KANE, ROSALIE, ROBERT - Assessing the elderly, a practical guide to measurement
4584-1502: KANE-BERMAN - South Africa's Silent Revolution.
56985: KANNEGIETER, J.Z. - De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam. Afb.
9818: KANON - Los Alamos.
91093: KANT, IMMANUEL - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
91195: KANT, IMMANUEL / OHMANN, F. (HERAUSGEGEBEN) - Kants Briefe.
6448: KANTER-VAN HETTINGA TROMP MR. B.J.A. DE - De Verenigde Naties en Hugo de Groot. AO-boekje 565.
24809: KANTER, RINKE - Het andere geslacht.
49930: KANTOR, ALFRED - Het boek van Alfred Kantor. Tekeningen.
27518: KANTOR, MACKINLAY - De beste jaren van ons leven.
28005: KANTOR, MACKINLAY - De beste jaren van ons leven.
75462: KANTZENBACH, FRIEDRICH WILHELM - Christentum in der Gesellschaft. Grundlinien der Kirchengeschichte, Reformation und Neuzeit.
75332: KANTZENBACH, FRIEDRICH WILHELM - Christentum in der Gesellschaft. Grundlinien der Kirchengeschichte, Alte Kirche und Mittelalter.
60006: KAPER, B. - Wiskundige methoden & technieken in de economie. Analyse.
55589: KAPER, HANS GERARD - Etude du ralentissement des neutrons dans la matière. Proefschrift ter verkrijging v/d graad van doctor in de wiskunde en natuurwetenswchappen a/d de RU te Groningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
46697: KAPER, A.H. (ALG. DIR. NEFIT FASTO) - Fietsen naar de zon. Gedenkboek 100-jarig bestaan Nefit Fasto. Geïll. (Met losbladige samenvatting in het Engels en Duits).
36796: KAPITEIN, M - De boshut
47754: KAPITEIN MARRYAT - De lotgevallen van Pieter Simpel, herzien door Andriessen met platen
47969: KAPITEIN MARRYAT - De kinderen van het nieuwe woud
92978: KAPLAN, HOWARD - Zending voor Moskou.
74535: KAPLAN, ANDREW / GOWEN, ANNE - Let's Go: The Budget Guide to Britain and Ireland, 1991.
58080: KAPLAN, FREDRIC / SOBIN JULIAN / KEIJZER, ARNE - The China Guidebook. World's 1 Best Seller. Ill. Kaart.
17176: KAPLAN, FREDERIC / SOBIN, J.L. / KEIJZER, ARNE J. DE - The China Guidebook.
96481: KAPP, DR. JULIUS - Paganini.
81289: KAPPELHOF, A.C.M. / MEVIS, A.A.M. / E.A. - Jaarboek Varia Historica Brabantica X. met o.a.: Het Bossche Geefhuis, het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810. - Armenzorg in de Peel 1918-1940.
99140: KAPPELHOF, DR. A.C.M. / RIBBERINK, A.E.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 97, Nr. 4. Met o.a.: De gemeentelijke organisatie in de 19e en 20e eeuw. - Departementen van openbare eredienst 1808-1870.
38925: KAPPERS-VON REDEN, S.A - Het raadsel der Etruriërs
75924: KAPSENBERG, G. - Rapport betreffende Rivier-Waterleiding aan De Punt. Met o.a.: De Drentsche A als waterwinplaats. Met veel uitvouwbare kaarten en foto's.
80368: KAPTEIJN, DS. P.H. - Tien Psalmen. Met een inleiding tot het Psalmboek.
80328: KAPTEIJNS, L. / BERKEL, K. VAN / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 14, No. 2. Met o.a.: Destudie van de staat in Afrika, Het sultanaat van Där Masälit 1870-1930. - Vickers versus Yates: om de plaats van de magie in de wetenschappelijke revolutie.
90242: KAPTEIN, R. / WIJNGAARDEN, PROF.DR. H.R. / E.A. - De voorbereiding tot het huwelijk.
81957: KAPTEIN, R. - Voor en na de trouwdag. Religieuze en sociale aspecten.
84080: KAPTEIN, R. - Het huisbezoek. Achtergronden en organisatie.
90251: KAPTEIN, R. / RINZEMA, DR. J. / E.A. - Opvoeden waartoe hoe.
90247: KAPTEIN, DS. R. - De inzegening van het tweede huwelijk.
91909: KAPTEIN, R. - Voor en na de trouwdag. Een boek over verkering, verloving, huwelijk en gezin. Carillon-reeks 44.
45936: KAPTEIN, DS. R. - Het huisbezoek. Problematiek en methoden in een veranderende gemeente.
87948: KAPTEIN, R. (VOORWOORD) - Pastoraat en druggebruik.
21883: KAPTEIN, R. / E.A. - Onze woning. Richtlijnen V.
21884: KAPTEIN, R. / E.A. - Het nieuwe tegemoet. Richtlijnen IV.
21882: KAPTEIN, R. / E.A. - s Zondags en door de week. Richtlijnen VII.
21877: KAPTEIN, R. / E.A. - Het jonge gezin.
21888: KAPTEIN, R. / E.A. - De vrouw in en buitenshuis.
31636: KARAMANOLIS STRATIS - Alles uber CB, ein handbuch fur den CB-Funker
31638: KARAMANOLIS STRATIS - CB service, das innenleben des CB funkgerats, band 2
34660: KARDOL P.C - Schetsen op het land en in de stad
47404: KAREL MULLER - De jonge boers lotgevallen en ontmoetingen in de binnenlanden van Kaap de goede hoop, compleet met 4 platen
104367: KARELS-MEEUSE, M.H. / KRAMER, JAAP (ILLUSTRATIES) - Jos in weer en wind.
88048: KARELS-MEEUSE, M.H. - Een muziekgeheim voor Mark en Marieke.
82423: KARFF, FRITZ - Segelfahrt durch die Welt der Halligen.
74054: KARGANOFF, GENARI - Arabesques. 12 pieces pour piano. Op 6., Cahier II (Nr 7-12).
74053: KARGANOFF, GENARI - Arabesques. 12 pieces pour piano. Op 6., Cahier I (Nr 1-6).
27732: KARHOF, N.J. / KUIJT, P.H. - Gids voor Zeeland.
98072: KARL MAY / RUITER, ALEX DE (BEWERKING) - De schat in het Zilvermeer.
98074: KARL MAY / GILS, E.W.M. VAN (BEWERKING) - De vloek van het goud.
103668: KARL VON HABSBURG / LEOPOLD AUER / SONJA DUNNEBEIL / E.A. / HERAUSGEGEBEN VON DER ORDENSKANZLEI. - Das Haus Osterreich und der Orden vom Goldenen Vlies.
102.465: DR. KARL GEORG KASTER (VORWORT) / HARRO M. PETERSEN (AUKTIONATOR) - Auktion Avril Drouven. Email-Reklameschilder von 1900-1960, Hamburg 25. November 1989.
31079: KARL MAY - kara Ben Nemsi deel 2
31081: KARL MAY - De schat in het zilvermeer
31083: KARL MAY - De duivelskop in het rotsgebergte
47918: KARL GOTTLOB HAUSIUS - Der kleine Pferdeliebhaber, neudruck der 1800 erschienenen ausgabe, mit 12 platen
98071: KARL MAY / RUITER, ALEX DE (BEWERKING) - De bevrijding van Old Surehand.
91849: KARL BARTH - EDUARD THURNEYSEN - Ein Briefwechsel. Aus der Fruhzeit der dialektischen Theologie.
98073: KARL MAY / GILS, E.W.M. VAN (BEWERKING) - De gieren van het Rotsgebergte. De zoon van de berejager - De geest van de Llano Estacado.
101.685: KARLA PLICKY / ZDENKA WIRTHA - Praha.
98353: KARLINGER, FELIX - Volkssprookjes en legenden uit Zuid-Amerika.
57701: KARNEBEEK, JHR. MR. DR. H.A. VAN; RUTGERS, PROF. MR. V.H.; LANSCHOT, MR. W. VAN E.A. - Internationale vraagstukken van dezen tijd.
52049: KAROL, K.S. - Eeuwig China … in beweging! Het ware gezicht van 'het andere communisme'. Met talrijke authentieke foto's. Vert.
48589: KAROLINE LORENZ - De bonte weg
54407: KARRER, S.J., OTTO - Der heilige Franz von Borja. General der Gesellschaft Jesu. (1510-1572). Mit einem Titelbild. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80879: KARRES, DS. D.J. / ENGELKES, DS. H.W. / E.A. - Omiletica en Biblica. Jaargang 21. Met o.a.: Meer dan Salomo. - Het wantrouwen in het schuldbelijden van Jozefs broeders een voorbeeld hoe het niet moet, als wij God om zijn genade aanroepen, Gen. 50:15-18.
38402: KARS, C.J.P, KOPPENHAGEN, VAN G.J - Visuele historie
18106: KARS, CO - Do's Horizon.
96184: KARS, C.J.P / KOPPENHAGEN, G.J. VAN - Visuele Historie. Aanschouwelijk overzicht van de algemene vaderlandse geschiedenis.
75895: KARSEMEIJER, DR. J. - Beknopte geschiedenis der Hoogere Burgerschool. AO-boekje 968.
58874: KARSEMEIJER, DR. J. / KAZEMIER, DR. G. - Nederlands na 1600. Proza en Poëzie.
58973: KARSSEN, GIEN - Manninne. Vrouwen in de Bijbel. Telos.
59009: KARSSEN, GIEN - Een Vrouw naar Mijn Hart. Telos-boek.
73156: KARSSEN, GIEN - Zomaar een vrouw?
48811: KARSSEN, GIEN - Manninne. Vrouwen in de Bijbel. Telos-reeks
53113: KARSSENBERG, P; NOORT, DRS. D. EN VRIES, DRS. M. DE - Politiek en nieuwe media. (Groen van Prinsterer reeks 84)
78902: KARSSTEN, J. / E.A. - De Nederlandse Musea.
45991: KARSTEN, DRS. J. - Deutschland. Ubersetzungs- und übungsbuchmit grammatischen Fragen und Aufgaben nebst Examenaufgaben für die höheren Klassen der Lehrerseminare, H.B.S., Lyzeen, Gymnasien und für studierende L.O. Zweiter Teil. Foto's.
105751: KARSTKAREL, PETER / BULLHORST, RAINER - Van Beurs tot Bibliotheek 1880-1980.
B4540: KARSTKAREL, PIETER - Franekeradeel. Het Gezicht van Nederland.
97443: KARTOGRAFISCH INSTITUUT VAN KLINK - Spelen en varen. Gids voor allen die zich willen verpozen aan, op of in het water van de belangrijke watersportgebieden in Nederland.
103.227: KASBERGEN, DRS. H.J.C. / LEEMKOLK, DRS. S.W.T. VAN DE - HAVO Aardrijkskunde Examenbundel 2003 / 2004.
103.224: KASBERGEN, DRS. H.J.C. / LEEMKOLK, DRS. S.W.T. VAN DE - VWO Aardrijkskunde Examenbundel 2005 / 2006.
91081: KASCH, WILHELM - Die Sozialphilosophie von Ernst Troeltsch. Beitrage zur historischen Theologie 34.
90767: KASDORF, HANS - Gemeindewachstum als missionarisches Ziel. Ein Konzept fur Gemeinde- und Missionsarbeit.
84069: KASGAWA, TOJOHIKO - De doorn in het vleesch.
89322: KASPAROV, GARY - Fighting Chess. My Games and Career.
104521: KASSENAAR, PETER - Dreamweaver 8.
29558: KASSER, HANS - Swiss Panorama.
35142: KASSER H - Panorama Schweiz
24889: KASSIES, J. - Spanje en Oranje. Neerlands worsteling en bevrijding.
60313: KASTEEL, C. VAN / MAAN, P.J. / PARMENTIER, M.F.G. (SAMENSTELLERS). - Kracht in zwakheid van een kleine wereldkerk. De Oud-Katholieke Unie van Utrecht. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
48645: KASTELEIN, DR. J.J.P. EN DEFESCHE, IR. J.C. - Cholesterol en hart- en vaatziekten. Spreekuur thuis. Ill.
48644: KASTELEIN, DR. J.J.P. EN DEFESCHE, IR. J.C. - Cholesterol en hart- en vaatziekten. Spreekuur thuis. Ill.
35706: KASTELEIN J.J.P, RED. - Preventie coronaire hartziekte, zakboekje
42409: KASTENBAUM ROBERT J - Old age on the new scene, volume nine in the springer series aging
42352: KASTENBAUM ROBERT J - To the psycho biology of aging
41859: KASTENBAUM ROBERT, AISENBERG RUTH - The psychology of death
41863: KASTENBAUM ROBERT - New thoughts on old age
41681: KASTENBAUM ROBERT, AISENBERG RUTH - The psychology od death, Concise edition
57866: KASTER, JOSEPH - Mythologisch namenboek. Vert.
53429: KASTEREN S.J., J.P. VAN - Wat Jesus predikte. Eene verklaring van het Onze Vader. (Geloof en Wetenschap - VIIe serie / No. 2 en 3.; Studiën voor onzen tijd). (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53409: KASTEREN, S.J. J.P. - Het Matthaeusevangelie en de overlevering. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
79976: KÄSTNER, ERICH - Die Zeit fährt Auto. Gedichte.
74193: KASTNER, ERICH / LEMKE, HORST (ILLUSTRATIONS) - The Little Man.
71775: KASTNER, ERICH - Die verschwundene Miniatur.
90815: KATCHA, VAHE - De Jood en de Arabier. Prisma pocket 1443.
7372: KATE DR. H. TEN - Het weer op bestelling. AO-boekje 1138.
45164: KATE GREENAWAY - Schipper mag ik overvaren?
38973: KATE, TEN J.J.L - Dichtwerken uit den vreemde, tweede deel
88659: TEN KATE, J.J.L - Godsdienstige Poezy. Volledige uitgave, Bijbel-poezy en Gewijde-poezie.
31690: KATE TEN J.J.L - De jaargetijden
30737: KATE J.L.L. TEN - Palmbladen en dichtbloemen
52262: KATE, J.J.L. TEN (EEN GEDICHT VAN) - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht van J.J.L. tren Kate. Met een ets van P.J. Arendzen
76194: KATELEIN, TACO / BIJSTERVELD, KARIN / MEULEN, HENK VAN DER - Een eigenzinnige koers. 40 jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen, 1948-1988.
90520: KATER, J.H.C. / LENTE, DR. W.J. / E.A. - Toespraken gehouden op de vijfde openlucht-samenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland te Duindigt op den 1sten Juni 1916.
38841: KATER, LEX, COÖRDINATOR - Vier eeuwen waterlooplein, four centuries
19262: KATIER, SUZANNE - Zit je goed? Feminisme als therapie.
82555: KATIER, SUZANNE - Zit je goed? Feminisme als therapie.
92214: KATOPPO, MARIANNE - Compassionate and free. An Asian woman's theology.
94468: KATS, DS. W. - Homologia. Informatie over geloof en kerk.
60298: KATS - VAN BUUREN, MEVR. ASTRID / KEVELAM - DE VRIES, DRS. TAMARA - Heilige God - toegewijd volk. Gespreksstof. 16 thema's voor het geloofsgesprek. Jongeren. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
91091: KATS, DS. W. - Homologia. Informatie over geloof en kerk.
55503: KATS, DS. W. - Kerst: een tijd van komen.
90937: KATS, DS. W. - Kerst: Een tijd van komen.
74382: KATTAN-IBARRA, JUAN / CONNELL, TIM - Working with Spanish. Level 1 - coursbook.
102.426: KATTAN, NAIM / BAYENS, HANS / MAJAKOWSKIJ, WLADIMIR / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 7, 1950. Met o.a.: Moderne Egyptische dichtkunst. - Aubusson, Parijs en wij. - Aan Sergej Jessenin.
51453: KATTENBERG, ROELANDE - Ontmoetingen. Een kennismaking met dak- en thuislozen. Foto's.
91088: KATTENBUSCH, FERDINAND - Die Deutsche Evangelische Theologie seit Schleiermacher. Ihre Leistungen und ihre Schaden.
53666: KATTENBUSCH, FERDINAND - Die deutsche evangelische Theologie seit Schleiermacher. Ihre Leistungen und ihre Schäden. Fünfte weiter neugestaltete Auflage der Schrift. ''Von Schleiermacher zu Ritschl''. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57818: KATTSOFF, LOUIS O. - The design of human behavior. First edition. Met handtekening van de auteur. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
90596: KATTUM, DR. FRANZ XAVER - Marienpreis. Predigten zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria.
39888: KATUIN, VISSER - 10 jaar Galerie Anderwereld Groningen 1984-1994
58192: KATWIJK, DR. D.J. VAN EN MEIMA, G. - Beknopte Bijbelse archeologie voor het V.O. (Opnieuw herzien door Dr. J.H. Meesters).
48783: KATWIJK, DR. D.J. VAN EN MEIMA, G. - Beknopte Bijbelse Archeologie voor het V.O. Na de bewerking door Dr. A. van Deursen opnieuw herzien door Dr. J.H. Meesters. Ill.
35731: KATZ J - Inflammatory bowel disease, the medical clinics of North America
27876: KATZ, HARRIET - Hartstocht en applaus.
92865: KATZENBACH, JOHN - Heilstaat.
93960: KATZENBACH, JOHN - De schaduwman.
57249: KATZENELLENBOGEN, ADOLF - The sculptural programs of Chartres Cathedral. Geïll. (Christ - Mary - Ecclesia)
4147-118: KAUFF W. - Die Bettlerin vom Pont des Arts
87458: KAUFMAN, PAMELA - Het schild met de drie leeuwen.
56855: KAUFMAN, BARRY NEIL - Een wonder om te geloven. De genezing van een autistisch kind. Foto's. Vert.
38453: KAUFMANN, EDUARD, STAEMMLER MARTIN HERAUSGEGEBEN - Lehrbuch der speziellen pathologischen anatomie, 5 delen
38452: KAUFMANN, EDUARD, STAEMMLER MARTIN HERAUSGEGEBEN - Lehrbuch der speziellen pathologischen anatomie, 2 delen in 4 vols
38451: KAUFMANN, EDUARD - Lehrbuch der speziellen pathologischen anatomie für studierenden und ärzte, 2 banden
40940: KAUFMANN, W.J - The cosmic frontiers of general relativity, a Layman's guide to the new universe
31794: KAUFMANN H, SCHILLER D - Geschichte der deutschen literatur 1917-1945
98636: KAUFMANN, KARL (GELEITWORT) / CLAUDIUS, HERMANN / LUETJENS, WILHELM / A.O. - Stadt am Strom. Geschichten und Bilder aus Hamburg.
92084: KAULFUSS-DIESCH, KARL - Das Buch der Reformation. Geschrieben von Mitlebenden. Mit Bildern und Handschriftproben.
49467: KÄUTNER, HELMUT - De grens. Roman in de serie ''De dagen onzer jaren''. Tevens een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1956 - 30 sept. 1957.
20526: KAUTNER, HELMUT - De grens.
81600: KAUTZSCH - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. Erster Band: Die Apokryphen und Zweiter Band: Die Pseudepigraphen.
73633: KAVAN, ANNA - Het ijs.
49319: KAVANAGH, JENNIFER (SAMENGESTELD DOOR) - Een boek vol Dierenverhalen. Vert. Ill.
58122: KAVASCH, JULIUS - Mondkrater RIES. Ein geologischer Führer. Bijlage. Ill.
18896: KAY SIMMONS, MARY - Elke liefde heeft zijn prijs.
48289: KAY SUMMERSBY - Eisenhouwer was mijn baas, met foto's
98698: KAY, SARAH - Kay, Sarah (illustraties) / Morgenroth, Friedrich (versjes)
B4223: KAYE, M.M. - Mysterie in Kenia.
105319: KAYE, MARVIN / GODWIN, PARKE - Meesters der Eenzaamheid. Prisma pocket 1957.
92958: KAYE, M.M. - Het verre paradijs.
80534: KAZEMIER, DR. G. - Literatuurbeschouwingen in Meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nedelandse Taal- en Letterkunde.
89317: KAZIC, BOZIDAR M. - The Chess Competitor's Handbook.
14422: KEARTON, CHERRY - Mijn vrienden uit het dierenrijk.
76801: KEATON, H.R.F. / HIGHSMITH, PATRICIA / E.A. - Het vonnis van de 13. Misdaadverhalen.
27495: KEDWARD, RODERICK - De anarchisten. Onmacht va het geweld.
59670: KEE, H.C. - YOUNG, F.W. - De wereld van het Nieuwe Testament. 1. De Gemeente ontstaat. BBB. Geïll. Vert.
36589: KEE, YOUNG - De wereld van het Nieuwe Testament, 1 de gemeente ontstaat
34623: KEEL A, JOHN - Ufo's, operatie paard van Troje
36481: KEELING, MICHAEL - Moraal en maatschappij
103.221: KEEMINK, N.C. / THIEL, P. - VWO Wiskunde Examenbundel 2002 / 2003.
54095: KEENAN, JOE - Daar komt de bruid! Vert.
21467: KEEP, DR. P.A. / JASZMANN, DR. L. - Vrouwen tussen 40 en 60. Meer weten betekend minder problemen voor de vrouw, voor tijdens en na de overgangsjaren.
57942: KEERS, DRS. C. - Argumentatie. Redeneren - argumenteren - debatteren. Sociale en culturele reeks. Ill.
273-1410: KEERS/WILKE - Orientatie in de psychologie.
73219: KEES, A.J.F. - Balans 2. Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde van 1920 tot heden.
47569: KEES HANA - Dieren in onze landschappenmet foto's tekeningen
97192: KEESING, FELIX M. - Cultural Anthropology. The science of custom.
33527: KEESING E - Maart is nog ver, roman
41092: KEESSEN N.R DE ROOIJ, REDAKTIE - Dam Eldorado, tweemaandelijkse uitgave ter bevordering van het, dammen
41089: KEESSEN N.R KRUIJSWIJK, REDAKTIE - Dam Eldorado, tweemaandelijkse uitgave ter bevordering van het, dammen
41088: KEESSEN N.R KRUIJSWIJK, REDAKTIE - Dam Eldorado, tweemaandelijkse uitgave ter bevordering van het, dammen
41087: KEESSEN N.R KRUIJSWIJK, REDAKTIE - Dam Eldorado, tweemaandelijkse uitgave ter bevordering van het, dammen
44314: KEESSEN N.R - Damproblematiek de parel van het damspel, dammen, ruim 400 1e publiekatie problemen met 568 diagrammen
5862: KEET / KLOETZLI / FAYE - Op weg naar Jeruzalem.
52528: KEETMAN, GUNILD - Elementaria. Erster Umgang met dem Orff-Schulwerk.
88049: KEHLE, MARY - Je bent er bijna. Christelijke seksuele voorlichting voor tieners.
71195: KEHRBERG, ARNO - Das NS-Fliegerkorps. (Nationalsozialistische Fliegerkorps). Die Vorschule der deutschen Flieger. Mit 110 Abbildungen auf 67 Tafeln und 6 Vierfarbendrucktafeln.
91362: KEIJZER-GELJON, C. DE / VERHAGEN, N. / E.A. - O Drenthe, wat ben ik van je gaan houden… Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Drentse Rijwielvierdaagse.
30629: KEIJZER W.P - Alexander Rodolphe Vinet 1797-1847
56443: KEIJZER, DR. W.P. - Praktische inleiding tot het vertalen Frans-Nederlands.
88996: KEIJZER, T.P. - Grote kaart van het Ijsselmeer. Schaal 1:125.000
47320: C. KEIJZER, MR H. JONKER - De Anna Paulownapolder 1846 1946, met foto's
26212: KEIJZER, H.J.J. - Marcus, boodschapper van een goede tijding.
31218: KEIKES H.W - Ik teken voor Friesland
59884: KEIKES, W.H. (SAMENSTELLING EN TEKST) - Schiermonnikoog. ""Kroon"" domein voor vrije tijd. Geïll.
84189: KEIKES, W.H. - Stadhuis Dokkum.
88763: KEIKES, W.H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 6: De Hollandse Kusten / Rijnland.
88738: KEIKES, W.H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 2: Het Noorden des Lands/Friesland en de Waddeneilanden.
86924: KEIKES, W.H. / HALBERTSMA, DRS. H. / DOLK, W. / E.A. - De Vrije Fries. Tijdschrift Fries Genootschap. 46ste deel, 1964. Met o.a.: Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum. - De zogenaamde afgodsbeeldjes van St. Marie te Utrecht. - Zestiende eeuwse zerkhouwers in Friesland.
24099: KEIKES, WIEBE - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje, 1871-1881. reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen.
B4469: KEIKES, ANDRE EN INEKE - Och heden ja. Zo was Leeuwarden.
57075: KEIKES, H.W. - We gaan naar de Harmonie. Foto's.
30322: KEIKES - Eiland in de frieze zee
27852: KEIKES, H.W. - Eiland in de Friese Zee. Alarm, de Friezen komen!
57850: KEIM, FRIEDRICH - De laatste reis van de >Mary Ann< ; Ill. Vert.
96155: KEIM, ESTELA P. - Cinco siglos de obras maestras de la pintura en colecciones norteamericanas cedidas en prestamo a Costa Rica.
101.688: KEITH ROBERTS - Renoir. The Masters 21.
74227: KEITLEEN, TOMI - De duisternis overwonnen. Levensdurf van een binde vrouw.
22284: KEIZER, JOKE - Keizerin op koningspad. Joke Keizer vertelt van har reizen.
91079: KEIZER, DS. J. - Het Woord aan het woord.
51342: KEIZER, FRED. (SAMENSTELLING) - Onopgelost en andere korte verhalen van Nederlandse schrijvers van omstreeks de eeuwwisseling. (Emants, Van Looy, Aletrino, De Meester, Couperus e.a.)
81636: KEIZER, DS. J. - Het Woord aan het woord.
84385: KEIZER, DRS. R. - Het jonge gezin. Bevindingen en beschouwingen van een psycholoog.
46679: KEIZER, A - De komende reformatie van de eindtijd. Wat de kerken niet zien.
57709: KEIZER, DRS. HANS P. (BEWERKING). - De mooiste Surinaamse mythen en sagen. Ill.
58961: KEIZER, DR. D.P.R. - Het kinderleven in Bijbelse tijd. Geïll.
97342: KEIZER, DS. P.K. - Wederkeer No. 1. Preek: Gods barmhartigheid en Israels ellende, Richteren 10 : 16b.
4314-1656: KEIZER W.G.N. DE / BERSSENBRUGGE WIM / HAVE F. TEN / HUSTINX MR. A. - Naar de Tropen
53151: KEIZER, W.G.N. - Naar de Tropen. Ill.
59550: KEIZER, W.G.N. (TEKST) - Naar de Tropen. Plaatjes.
47216: C. KEIZER, T.A. MEIJER - Geschiedenis van het stadhuis van Vlaardingen, met foto's
57877: KEJCZ, YVONNE - Zo leert mijn hond gehoorzamen. Maak van uw hond een trouwe en veilige huisgenoot. Ill. Vert.
37792: KELETT, C - Verbeter uw geheugen in dertig dagen
57271: KELFKENS, A.; SCHNETZ, P.C.; VUIJK, R.A.J. E.A. - Getal en ruimte. Wiskunde A voor de vijfde en zesde klas vwo. 5/6 V - A1. Afb.
11556: KELK, J.C. - Jan Steen. Salamander pocket 99.
39209: KELK, C.J - Wie schreef dat?, een literair spel
81088: KELK, C.J. / VOETEN, BERT - Nederlandse poezie van de 20ste eeuw. Prisma pocket 368.
72962: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
72890: KELK, C.J. - Wie schreef dat? Een litterair spel dat ge met u zelf en anderen kunt beoefenen.
78580: KELK, C.J. (SAMENSTELLER) - Moderne Nederlandse Verhalen. Prisma pocket 397.
27125: KELK, C.J. - Jan Steen.
26945: KELLE, HERBERT / SCHULZE, PROF.DR. GERHARD / E.A. - Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik.
95859: KELLENDONK, FRANS - Namen en gezichten. Verhalen.
7780: KELLER IDA - De Paradijsbloem.
50820: KELLER, MR. G. - Joseph Haydn. Beroemde musici. Deel XXI. Geïll.
89970: KELLER, HORST (HERAUSG.) / BIEGEL, GERD (RED.) - Kunst Kultur Koln 2. Neuerwerbungen der Kolner Museen aus dreissig Jahren.
97782: KELLER, GODFRIED - Das Fahlein der Sieben Aufrechten.
97008: KELLER (RED.) - Karlsruhe. Merian, 2. XVIII.
97015: KELLER (RED.) - Moskau. Merian, 8. XX.
96988: KELLER (RED.) - Luxemburg. Merian, 7. XVII.
96989: KELLER (RED.) - Luzern und der Vierwaldstatter. Merian, 2. XVII.
74285: KELLER, WERNER / SAMENSTELLING EN FOTO'S). - De wereld van de Bijbel in beeld. Met 329 afbeeldingen en 8 kleurplaten.
36665: KELLER, ADOLF - Op den drempel der diepere werkelijkheid, inzichten en uitzichten
96997: KELLER (RED.) - Der Rhein von Mainz bis Koln. Merian, 6. XX.
97002: KELLER (RED.) - Graubunden. Die Rheintaler, Chur, Davos. Merian, 10. XVIII.
97003: KELLER (RED.) - Tunesien. Merian, 1. XX.
104473: KELLER, THEO / SCHROTH, INGEBORG - Reichenau.
58849: KELLER, GERARD - Europa in al zijn heerlijkheid geschetst. Met houtgravuren naar oorspronkelijke tekeningen. Tweede deel.
58850: KELLER, GERARD - Europa in al zijn heerlijkheid geschetst. Met houtgravuren naar oorspronkelijke tekeningen. Vierde deel.
58851: KELLER, GERARD - Europa in al zijn heerlijkheid geschetst. Met houtgravuren naar oorspronkelijke tekeningen. Vijfde deel.
98801: KELLER, R.C. - Prisma-damboek. Prisma pocket 844.
96984: KELLER (RED.) - Der Swabische Wald. Merian, 6. XVIII.
97017: KELLER (RED.) - Der Bodensee. Merian, 4. XX.
97006: KELLER (RED.) - Die Lunenburger Heide. Merian, 5. XIX.
95244: KELLER, TINA - De Middelburgse Abdijkerken. Hymne in steen.
48491: MR. G. KELLER - De wonderen der wereld met ca 1000 illustraties
78730: KELLER, SEPP (RED.) - Michel Briefmarkenkatalog Übersee Ergänzungen 1971.
101.439: KELLER (RED.) - Karlsruhe. Merian, 2. XVIII.
96983: KELLER (RED.) - Der Hochrein vom Bodensee bis Basel. Merian, 8. XVIII.
5185-3337: KELLER TINA - In Gods Smidse. Korte inleiding tot de oecumenische beweging.
96985: KELLER (RED.) - Der Pinzgau im Salzburger Land. Merian, 4. XVIII.
96986: KELLER (RED.) - Finnland. Merian, 3. XVIII.
96987: KELLER (RED.) - Seeland mit Kopenhagen. Merian, 8. XVII.
97005: KELLER (RED.) - Costa del Sol. Merian, 2. XIX.
97007: KELLER (RED.) - Elba. Merian, 4. XIX.
96993: KELLER (RED.) - Bordeaux. Merian, 7. XIX.
96992: KELLER (RED.) - Der Wienerwald. Merian, . XIX.
97009: KELLER (RED.) - Toledo. Merian, 1. XVIII.
97010: KELLER (RED.) - Die Dolomiten. Merian, 11. XIX.
97012: KELLER (RED.) - Rhodos. Dodekanes. Merian, 11. XX.
97013: KELLER (RED.) - Dresden. Merian, 10. XX.
97014: KELLER (RED.) - Franzosische Alpen. Merian, 9. XX.
96996: KELLER (RED.) - Regensburg. Merian, 1. XXI.
96995: KELLER (RED.) - Bukarest und Rumaniens Schwarzmeerkuste. Merian, 6. XIX.
97011: KELLER (RED.) - Athiopien. Merian, 10. XIX.
91092: KELLER, ADOLF - De onbekende God. De levende hoop in tijden van nood.
97001: KELLER (RED.) - Korfu und die Ionische Inseln. Merian, 11. XVIII.
23543: KELLER, TINA - In Gods Smidse. Korte inleiding tot de oecumenische beweging.
45629: R.C. KELLER - Prisma-damboek. Voor beginners en voor meer gevorderden. Geïll.
16973: KELLER, DR. WILL (RED.) - Merian. Bremen. Heft 7/XVIII.
97016: KELLER (RED.) - Perugia, Assisi, Spoleto. Merian, 7. XX.
4345-413: KELLER GODFRIED - Das Fahlein der sieben Aufrechten.
51542: KELLER, N. - China. Geïll.
33258: KELLER WERNER - Want zij ontstaken het licht, de geschiedenis van de Etrusken
49387: KELLER, HORST - Der Thomas-Altar. Ein Bild aus lauter Bildern. Betrachtungen zu einem Altar der Kölner Spätgotik. Kleurenreproducties.
11718: KELLER, GERARD - Over de heinig. - De Oudejaarsnacht van de beul. - De wraak van de majoor. - Leidsche Herdrukken. No. 26.
36525: KELLER, ADOLF - Levende beelden uit een wereld van Geest en Liefde, Ploegserie
9785: KELLERMAN JONATHAN - Self-Defence.
9736: KELLERMAN JONATHAN - Time Bomb.
9735: KELLERMAN JONATHAN - Devil's Waltz.
9669: KELLERMAN JONATHAN - Silent Partner.
9614: KELLERMAN JONATHAN - Blood Test.
105633: KELLERMAN, JONATHAN - Engel des doods.
105634: KELLERMAN, JONATHAN - Bloedband.
93846: KELLERMAN, JONATHAN - Domein van de beul.
92962: KELLERMAN, JONATHAN - Breekpunt.
42575: KELLERMANN J.J - Psychological problems before and after myocardial infarction
22102: KELLEY, WELBOURN - Dokter en avonturier.
24920: KELLEY, KITTY - Het Britse Koningshuis. Opkomst en ondergang van de Windsors.
98078: KELLEY, KITTY - Het Britse Koningshuis. Opkomst en ondergang van de Windsors.
97863: KELLEY, DR. DOUGLAS M. - 22 Manner um Hitler.
52562: KELLEY, FRANK EN RYAN, CORNELIUS. - Macarthur, man van de daad. Foto's. Vert.
28013: KELLEY, WELBOURN - Dokter en avonturier.
91080: KELLNER, ESTHER - Background of The Old Testament.
75465: KELLOGG, MARNE DAVIS - Fatale Charme.
95030: KELLY, CATHY - Echt verliefd!
98863: KELLY, CATHY - En jij dan?
43468: KELLY CATHY - Iemand als jij
92942: KELLY, CATHY - Iemand als jij.
23661: KELLY, HAN / ALLPIN, WILLARD / E.A. - How To Build It.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

6/1