Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61677: HOOP, JACOB DE & KOOISTRA, YTSEN - Boeren met smaak. Biologische pioniers met hart & ziel. Afb.
58591: HOOP SCHEFFER, DIEUWKE DE (SAMENSTELLING CATALOGUS) - De grafiek van Goya. Geïll. Tentoonstelling Amsterdam 13/11/70 - 17/01/71
60791: HOOP, F. DE - ""Voorzichtig als slangen, argeloos als duiven"". Onderzoek naar de ontwikkeling van de relatie tussen de Nederlandse Hervormde Kerk en de Hongaarse Hervormde kerk in de Koude Oorlog. (1945-1989). Doctoraal scriptie nederlandse kerkgeschedenis. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
45961: HOOP, DR. J.H. VAN DER - Geestelijke vrijheid. Een psychologische studie over de crisis van de westerse cultuur. In drie delen. Deel I: Massa, democratie en staat.
60964: HOOPEN, PETER TEN & JANSSEN GROESBEEK, MARLEEN - Oh, wat zijn we creatief! Het Grote Creativiteitsonderzoek bij ondernemend Nederland. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
43561: HOOPER KAY - Dodelijke duisternis
92407: HOOPES, DONELSON F. - Four Centuries of American Masterpieces. An exhibition arranged by the Skowhegan School of Painting and Sculpture.
82925: HOOR, F. TEN - Homo Edens. Kanttekeningen bij de etende mens. Afscheidscollege van Dr. F. ten Hoor als hoogleraar Humane Biologie aan de Rijksuniversiteit in Maastricht.
40717: HOORICK, SPAHNI, HEIMANN - Schweizer Alpen, Alpes Suisses, Swiss Alps
10308: HOORN MARGREET VAN - Omnibus. - Als het hart spreekt. - Onder de hemel van het dorp. - Moeder Maaike.
7494: HOORN MARGREET VAN - Omnibus. Als het hart spreekt. Moeder Maaike. Onder de hemel van het dorp.
11447: HOORN / PLANKEN / VERBAKEL - Politiek. Mensen, macht en mogelijkheden.
20269: HOORN, HENRI VAN - Willem Tell.
10123: HOORN MARGREET VAN - Als de vlucht van de vogels.
39351: HOORN, BERT - Tussen zeggen en doen
10241: HOORN MARGREET VAN - Dansende halmen.
58805: HOORN, INGRID VAN - Daar was laatst een meisje loos. Vrouwen die als mannen leefden 1600-1900. Geïll. Historisch museum Marialust. Brochure t.b.v. de bovenbouw van het V.O. (tentoonstelling van 28/9 t/m 24/11 1991.)
75328: HOORN, BERT - Tussen zeggen en doen. Gedichten, gedachten, poeven van formulering in prediking en geschrift.
74020: HOORN, M.C. VAN / BOUMA, H.H. / BRONGERS, G.A. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 14 nr. 2. Met onder andere: Wat niet in Ter Laan staat. - De Grunneger Daansers.
51094: HOORN, CHRIS VAN DER - Reishandboek voor India. Elmar Reis-handboeken. Geïll.
23145: HOORN, MARGREET VAN - Alles rijpt op eigen tijd.
97598: HOORN, MARGREETH VAN - Jonge liefde.
10405: HOORN MARGREET VAN - Omnibus. - Liselore. - Verloren vleugels. - Marianne.
94076: HOORN, HENRI VAN (BEWERKING) - Robin Hood. Met 8 gekleurde illustraties.
10347: HOORN MARGREET VAN - Roep me als het regent.
30486: HOORN VAN HENK, VERBAKEL - Politiek, mensen, macht en mogelijkheden
53829: HOORNAERT, CHAN. H. - La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, Première partie (Livres I et II: sixième mille - édition revue et complétée + deuxième partie (Livre III: Sentences et Avis, Opuscules divers )c.q. tome premier et deuxième. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41458: HOORNAERT JOHAN - De tijd in de primitieve gemeenschap, verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in de psychologie, aan de Katholieke universiteit te Leuven
61476: HOORNBEECK, JOHANNES - Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen.
85516: HOORNIK, ED. - De Muze zwerft door Nederland. Een bloemlezing van gedichten bijeengebracht door Ed. Hoornik. Boekenweek 1956.
16639: HOORWEG, L. - Paraphrase Heilige Schrift. De drie brieven van Johannes en Judas.
23999: HOOSTEYNS, LISETTE - Aleksej.
88421: HOOVER, H. / KESSEL, J. / HOLT, V. / CASTLE, A.H.J. - 4 beroemde boeken. - De blokhut - De stepperuiters - Geluk in gevaar - Vlucht 714 antwoordt niet meer... - Het Beste Boek .
61978: HOOYDONK, JAN VAN - Grensgangers. Gesprekken over geloof, spiritualiteit en engagement. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
44591: HOOYKAAS, DE JONG, ITERSON - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXl, No. 2, Maart 1944
4814-2189: HOOYMAN PASTOOR J.H. - De Messias. Lijdensmeditaties.
49160: HOPE, LAURA LEE - Los gemelos y la isla perdida. Ill. (Vert.)
71244: HOPE, ANTHONY - De gevangene van Zenda
50675: HOPKINS, ANTONY - Understanding Music
B4471: HOPKINS, JERRY / FREEMAN, MICHAEL (PHOTOGRAPHY) - Strange foods. Bush meat, bats, and butterflies, an epicurean adventure around the world.
33409: HOPMAN - Kees Kooistra onze Indianen Hoofdman
34939: HOPMAN, MARTIN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Acrylaten, papieren vliegtuigjes, tunisch haken, amerikaans-indiaanse technieken, lappenbeesten, mieren-boerderijen, meubels ""antiek"" maken, appliqueren, astronomie, babyvoeding, manden maken, batikken.
34935: HOPMAN, MARTIN (RED.) - Kreatief zijn thuis. Kisten en dozen, matten vlechten, brood, broodfiguren, bier brouwen, knopen maken, calligraferen, zelfbouwcamera's, kaarsen maken, stoelenmatten, kanovaren, karton en bord, goochelen met kaarten.
35372: HOPMAN O - De Apostelen
47541: L. HOPMANS - Vlaggen van alle landen, plaatjesalbum compleet
58247: HOPPE, HEINRICH - Snijden in hout. Afb. Vert.
101.621: HOPPENBROUWERS, COR - The instability of peripheral /e./o./, and /o./ in Dutch lects.
101.447: HOPPENBROUWERS, COR - Het regiolect. Van dialect tot algemeen Nederlands.
46931: HOPPENBROUWERS, COR; SASSEN, ALBERT; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Nederlandse Taalkunde. Jaargang 17; nr. 1; 1987. Geer Hoppenbrouwers: Taalverwantschap, Taalherkenning en letters tellen; Theo A.J.M. Janssen: Het perfectum: syntactisch en semantisch samengesteld.
46957: HOPPENBROUWERS, COR; LOOYENGA, SIETZE; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 22; nr. 3; 1992. O.a.: Ludo Vangilbergen: Alles heeft zijn tijd; Klarien van der Linde: Taalpathologie en theoretische fonologie; Ron van Zonneveld: Ongelijke nevenschikking en SGF.
46956: HOPPENBROUWERS, COR; LOOYENGA, SIETZE; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 22; nr. 2; 1992. O.a.: Guido vanden Wyngaerd: Een reviewer zal elk abstract nalezen; Sjaak de Mey: Over de semantiek van 'slechts' , 'ook' en 'zelfs'.
46952: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 21; nr. 2; 1991. O.a.: Josef Bayer: Representatie van algemene namen en eigennamen in het mentale lexicon: neurolinguïstische evidentie; Evert van den Berg: Over de syntaxis van Middelnederlandse rijmteksten.
46953: HOPPENBROUWERS, COR; LOOYENGA, SIETZE; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 21; nr. 3; 1991. O.a.: Hans Bennis: Theoretische aspekten van partikelvooropplaatsing; Rick Ruhland: De acquisitie van 'hoeven'.
46954: HOPPENBROUWERS, COR; LOOYENGA, SIETZE; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 21; nr. 4; 1991. O.a.: Ron van Zonneveld: De spin-off van het theoretisch taalkundig onderzoek; Eric Hoekstra: De small claus-kwestie: een weerwoord op Hoeksema.
46955: HOPPENBROUWERS, COR; LOOYENGA, SIETZE; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 22; nr. 1; 1992. O.a.: Sietze Looyenga: Generieke zinnen; Cor Hoppenbrouwers: Drents en Gronings in Eindhoven; Jildou Popma: Suffixparen in het Nederlands.
46969: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 25; nr. 1; 1995. O.a.: Ton van der Wouden: Ter inleiding: morfologie in Nederland in de jaren '90; Johan de Caluwe: Categoriale polysemie en familiegelijkenis deverbaal -er revisited.
46970: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 25; nr. 3; 1995. Tabu Squibnummer. Deel 1. Gastredactie: Jan-Wouter Zwart en Eric Hoekstra. O.a.: Werner Abraham (RU Groningen): de discourse-functionele motivatie voor de plaatsing van voornaamwoordclitics; Peter Ackema en Ad Neeleman (RU Utrecht): Symmetrie en asymmetrie.
46972: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 26; nr. 1; 1996. O.a.: Jack Hoeksema: Aantekeningen bij ooit; deel 1: nog ooit versus ooit nog; Yvette van Eekelen, Ilke van den Ende, Rianne Huygens, Marc van Oostendorp en Anke Strang: Diftongen in enkele variëteiten van het Nederlands.
46973: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 26; nr. 2; 1996. Dicky Gilbers en Wouter Jansen: Klemtoon en ritme in Optimality Theory; Helen de Hoop: Optimality Theory: Achtergronden en toepassingen.
46974: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 26; nr. 3; 1996. Pionier-special. Met bijdragen van medewerkers aan het NWO-pionier project Reflections of logical patterns in language structure and language use. O.a.: Jack Hoeksema: Zeg het met rozen: een vergelijking van drie idiomatische uitdrukkingen; Victor Sánchez-Valencia: Over kwantitatieve schalen, inferenties en epistemische subjecten.
46975: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 26; nr. 4; 1996. Pionier-special. O.a.: Laurence R. Horn: Flaubert-triggers, squatitieve negatie en andere grillen van de grammatica; William A. Ladusaw: Een compositionaliteitspuzzel in dubbele ontkenningen.
46946: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 20; nr. 2; 1990. Thema-nummer: Computer en Lexicon. Gastredactie: Ton van der Wouden en Erik-Jan van der Linden. O.a.: Erik-Jan van der Linden en Ton van der Wouden: Computer en Lexicon; Willy Martin: Dimensies van (computer)lexica.
46941: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 19; nr. 2; 1989. O.a.: Marcel den Dikken: Verb Projection Raising en de analyse van het IPP-effect; Crit Cremers: Over een lineaire kategoriale ontleder.
46942: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 19; nr. 4; 1989. O.a.: Wim de Haas en Jan Nijen Twilhaar: Consonant-nasaalassimilatie in Oostnederlandse dialecten; Herman Wekker: De studie van het Surinaams-Nederlands.
46943: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 19; nr. 4; 1989. O.a.: Wim de Haas en Jan Nijen Twilhaar: Consonant-nasaalassimilatie in Oostnederlandse dialecten; Herman Wekker: De studie van het Surinaams-Nederlands.
46944: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 20; nr. 1; 1990. O.a.: Ton Weijers en Geer Hoppenbrouwers: Netspraak: een neuraal netwerk voor grafeem-foneem-omzetting; Geart van der Meer: De infinitivus pro participio: een nieuwe verklaring.
46945: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 20; nr. 2; 1990. Thema-nummer: Computer en Lexicon. Gastredactie: Ton van der Wouden en Erik-Jan van der Linden. O.a.: Erik-Jan van der Linden en Ton van der Wouden: Computer en Lexicon; Willy Martin: Dimensies van (computer)lexica.
46932: HOPPENBROUWERS, COR; SASSEN, ALBERT; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Nederlandse Taalkunde. Jaargang 17; nr. 2; 1987. O.a.: Ron van Zonneveld: De dubbele bodem van de small clause-syntaxis; Albert Sassen: Meer dan vijf stafleden minder.
46933: HOPPENBROUWERS, COR; SASSEN, ALBERT; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Nederlandse Taalkunde. Jaargang 17; nr. 3; 1987. O.a.: Eric Hoekstra: Korte binding en polariteit bij psych-werkwoorden en ditransitieven; Jarich Hoekstra: 'Verb second' en de ímperativus pro infinitivo' in het Fries.
46934: HOPPENBROUWERS, COR; SASSEN, ALBERT; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Nederlandse Taalkunde. Jaargang 17; nr. 4; 1987. O.a.: Frank van Gestel: Resultatieve predicaties; Jan de Vuyst: Taalkunde en kunstmatige intelligentie: kennisrepresentatie.
46935: HOPPENBROUWERS, COR; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap RU Groningen. Jaargang 18; nr. 1; 1988. Tabu-Special: 'Logische Semantiek' O.a.: Wilma Sonder en Henriëtte de Swart: Kwantoren in transitieve zinnen; Trea Pestman en Magdalien de Planque: Reciprociteit.
46936: HOPPENBROUWERS, COR; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 18; nr. 2; 1988. O.a.: Cor en Geer Hoppenbrouwers: De featurefrequentiemethode en de classificatie van Nederlandse dialecten; Willy Vandeweghe: Omgevingen van vrijwel.
46937: HOPPENBROUWERS, COR; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 18; nr. 3; 1988. O.a.: Helen de Hoop: Polariteit en Superlatieven; Henriëtte de Swart: Kwantificatie op afstand. Betekenisaspecten van een adverbiale bindingsrelatie.
46938: HOPPENBROUWERS, COR; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 18; nr. 4; 1988. O.a.: Joop Houtman: Nevenschikking en constituentenstructuur in een categoriale grammatica met Lambek-produkten; Jan Jullens: Over meervoudigheid en kwantoren.
46939: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 19; nr.1; 1989. O.a.: Arie de Ru: Taalvoorlichting in Nederland: Heeft P. Gerlach Royen een erfenis? Jos van Son en Toine Peters: Quantificerende taalclassificatie
46951: HOPPENBROUWERS, COR; SIETZE LOOYENGA; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 21; nr. 2; 1991. O.a.: Josef Bayer: Representatie van algemene namen en eigennamen in het mentale lexicon: neurolinguïstische evidentie; Evert van den Berg: Over de syntaxis van Middelnederlandse rijmteksten.
46950: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 21; nr. 1; 1991. O.a.: Roelien Bastiaanse, Roel Jonkers & Rick Ruhland: Afasie van Broca en de vorm van het werkwoord; Jack Hoeksema: Theoretische aspekten van partikelvooropplaatsing.
46947: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 20; nr. 3; 1990. O.a.: Hans Broekhuis en Kees Hoekstra; Verb Raising, Extrapositie en Controle; Jack Hoeksema: Partiële extrapositie van infinitief-komplementen in het Middelnederlands.
46948: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 20; nr. 4; 1990. O.a.: Jan Koster: De 'Accusativus cum infinitivo' met 'te' in het Nederlands; Edith Kaan, Mark Kas en Rick Ruhland: Een procedure voor redeneren met kwantoren.
101.612: HOPPENBROUWERS, COR - Nederlanders over het Nederlands van Vlamingen.
101.615: HOPPENBROUWERS, COR EN GEER - Feature Frequencies and the Classification of Dutch Dialects
46960: HOPPENBROUWERS, COR; LOOYENGA, SIETZE; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 23; nr. 1-2; 1993. Morfologie in Leiden 1992. Gastredactie: Matthias Hüning & Ariane van Santen. O.a.: Harald Baayen: Het type ontzadelen: deverbaal of denominaal? Hans Bennis: Morfologie bestaat niet? Over de verhouding tussen zinsbouw en woordvorming.
46962: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 24; nr. 1; 1994. O.a.: Jack Hoeksema: Tegenwoordige-deelwoordgroepen II: V1 patronen; Eric Hoekstra: Wat staat er in Hoekstra (1991)?
46963: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 24; nr. 1; 1994. O.a.: Jack Hoeksema: Tegenwoordige-deelwoordgroepen II: V1 patronen; Eric Hoekstra: Wat staat er in Hoekstra (1991)?
46964: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 24; nr. 2; 1994; Cor Hoppenbrouwers: De indeling van de zuidoostelijke streektalen; Rogier Nieuweboer en Tjeerd de Graaf: Nederlands in Siberië?
46965: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 24; nr. 3; 1994. O.a.: Hotze Rullmann: De ambiguïteit van comparatieven met minder; Brigitte Kampers-Manhe: De structuur van Franse composita.
46966: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 24; nr. 3; 1994. O.a.: Hotze Rullmann: De ambiguïteit van comparatieven met minder; Brigitte Kampers-Manhe: De structuur van Franse composita.
46967: HOPPENBROUWERS, COR; STREEKSTRA, NANNE; WOUDEN, TON VAN DER; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 24; nr. 4; 1994. O.a.: Guido Vanden Wyngaerd: Partikelwerkwoorden in het Nederlands; Peter I. Blok & Jaap Hoepelman: Komparatief, komparatiever, komparatiefst.
46958: HOPPENBROUWERS, COR; LOOYENGA, SIETZE; STREEKSTRA, NANNE; ZONNEVELD, RON VAN. (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 22; nr. 4; 1992. O.a.: Ben Hermans: Extra-nucleaire consonanten en onbeklemde lettergrepen: een natuurlijke klasse in het Limburgs; Jelly Julia de Jong: Het voorzetsel 'a' als een dummy casis-markeerder.
101.453: HOPPENBROUWERS, CORNELIS ANTONIUS JOHANNES - Language change. A study of phonemic and analogical change, with particular reference to S.E. Dutch Dialects.
46928: HOPPENBROUWERS, COR; SASSEN, ALBERT; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Nederlandse Taalkunde. Jaargang 16; nr. 3; 1986. O.a.: Jan de Vuyst:Enkele recente ontwikkelingen in de formele tijdssemantiek; Charles van Os: 'Vrijwel' heeft zijn grenzen.
101.582: HOPPENBROUWERS, GEER - Phonetic Feature Frequencies as a Measure for Linguistic Distance.
46930: HOPPENBROUWERS, COR; SASSEN, ALBERT; ZONNEVELD, RON VAN EN ZWARTS, FRANS. (RED). - "TABU. Bulletin voor Nederlandse Taalkunde. Jaargang 16; nr. 4; 1986. Annet Wierenga: Het verkleinwoord in het Gronings; Emmy Jacobs: Partitieven, enkele syntactische en semantische aspecten.
101.614: HOPPENBROUWERS, COR - Gradual Dialect Loss and Sematic Fields.
101.613: HOPPENBROUWERS, COR - Gradual Dialect Loss and Sematic Fields.
59098: HORA ADEMA, WIM (VERZAMELD DOOR) - De vliegende postbode en andere verhalen. Geïll.
50524: HORA ADEMA, WIM (VERZ. DOOR) - Meisjes blijven meisjes blijven meisjes. Voor 'groot'moeders en 'klein'dochters. Fragmenten uit oude meisjesboeken. Geïll.
92422: HORAN, JAMES D. / SANN, PAUL - Pictorial History of the Wild West.
50632: HORBACH, MICHAEL - Verslagen. (Vert.)
14366: HORCH, ADELHEID C. / LAURILLARD, DR. E. - Erica's. met een brief van E. Laurrilard.
85720: HÖRCHNER, DRS. S. - En nooit wordt hij van weldoen moe! Uit de geschiedenis van het Departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
85721: HÖRCHNER, DRS. S. - De Kamper Gasthuizen anno 1895. Als eene hooge wijding van den nieuwen bouw…
92613: HORKIC, PROF. D. / U.A. - Munzen Revue, August 1974. 6. Jahrgang Nr. 8. Mit u.a.: Pegasus, der keine Angst vor Bienen hat. - Rechenpfennige des Herrn Krauwinckel, 3. Teil.
102.938: HORLINGS, ANDRÉ - IJsland, vis-a-vis. AO-boekje 1469.
25752: HORLINGS, ANDRÉ - IJsland, vis-a-vis. AO-boekje 1469.
99396: HORN, MECHTHILD / THOMAE, HANS / U.A. - Aternforschung. Berichte zu einem Forderungsschwerpunkt.
98763: HORN, DR. J.R. VAN - De interface. Een verkenning langs grens(vlakken) van de orthopaedie.
56100: HORN, AUGUST. (LIEDER FÜR KLAVIER ÜBERTRAGEN VON) - Lieder-Schatz ohne Worte. Eine Auswahl der beliebtesten Volks-, Vaterlands, - Gesellschafts-, Soldaten-, Jäger- und Studenten-Lieder.
B5181: HORN, RUDOLF / SCHUBERT, INGRID EN DIETER (ILLUSTRATIES). - Marcus Mus en het geheim van de stofstappers. Bijbelverhalen door dieren verteld.
39673: HORN, GAST DE - Beginselen der dierkunde
51145: HORN, W.O. VON - De bevervangers. Eene Amerikaansche geschiedenis. Uit het Hoogduitsch. Met platen.
52765: HORN, JO EN SIRA, ELS - Het Italiaans Fascisme. Opkomst, Overwinning, Konsolidering en Ondergang. Geïll.
39867: HORN, KOKKE, BOONSTRA, KAAP, BERGER E.A - Foto's furniture & fernglaser, vijf kunstopdrachten in het provinciehuis Groningen
24289: HORN, JO / SIRA, ELS - Het Italiaans Fascisme. Opkomst, overwinning, konsolidering en ondergang.
B4968: HORN, FRANS TEN / SMEDES, TAEDE (REDACTIE) - Focus op Hoogezand-Sappemeer.
16481: HORNBERG, ULRIKE - Groot Fontein Kookboek.
34417: HORNBORG HARALD - De onbekende Karoliner
39104: HORNBY, J - De scheepsklok van Karotaki, verre landen reeks no 1
55930: HORNIG, ERNST - Der Weg der Weltchristenheit. Eine Einführung in die ökumenische Bewegung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
19003: HORNMAN, WIM - De Hele Hap. - Ik Wil Leven.
43309: HORNMAN WIM - The rebel priest
18067: HORNMAN, WIM - Sabonjo de onstuimige. Romantiek en avontuur onder de Equator.
54028: HORNMAN, WIM - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940. Kaart, foto's.
17095: HORNMAN, WIM - Sabonjo, de ontstuimige.
94283: HORNMANN, WIM - President voor het leven. Prisma pocket 2388.
98825: HORODISCH, ABRAHAM - De legende van Rabbi Elia den eenvoudige
33422: HORODISCH ABRAHAM - De legende van Rabbi Elia den eenvoudige
80057: HOROWITZ, DAVID - Empire and Revolution: A Radical Interpretation of Contemporary History.
80284: HOROWITZ, DAVID - Corporations and Cold War.
4353-432: HORRABIN - An outline of Economic Geography
4389-445: HORRABIN - A Short History of the British Empire
91064: HORREUS DE HAAS, DR. G. - Goed en kwaad. Ethiek.
91065: HORREUS DE HAAS, DR. G. - De boodschap der eeuwen.
90309: HORREUS DE HAAS, DS. G. - Uw Koninkrijk Kome.
90511: HORREUS DE HAAS, DS. G. - Geloof en Leven.
55130: HORREÜS DE HAAS, DR. G. - Moderne theologie. Beginselen en problemen. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
82589: HORRINGA, DR. D. - Ondernemingsbestuur in de moderne samenleving.
52895: HORROBIN, PROFESSOR DAVID F. - De moderne god heet wetenschap. Vert.
8939: HORST P.J. VAN DER - Sneller en beter lezen. AO-boekje 1450.
103.065: HORST, P.J. VAN DER - Een boekje open over boeken. AO-boekje 1850.
14103: HORST, P.J. VAN DER - ""In vouwe dezes brief doen wij u toekomen..."". Handels correspondentie. AO-boekje 1690.
14104: HORST, P.J. VAN DER - ""In vouwe dezes brief doen wij u toekomen..."". Handels correspondentie. AO-boekje 1690.
103.078: HORST, P.J. VAN DER - Nederland oke. AO-boekje 1877.
106272: HORST, PROF. DR. L. VAN DER - Anthropologische psychiatrie. Deel I: Algemeen gedeelte. En Deel II: Bijzonder gedeelte, randpsychosen.
104353: HORST, DRS. J.R. TER - Samen leven, zo of anders.
88959: HORST, P.J. VAN DER - De zeven wereldwonderen. AO-boekje 1948.
79807: HORST, DRS. W.C VAN DER / E.A. - Wat geven wij de jongeren mee? GSEV Reeks 19.
103.090: HORST, P.J. VAN DER - Goed speelgoed. AO-boekje 1892.
61303: HORST, FRANS VAN DER - Effectief Tijdbeheer. PM reeks. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
55425: HORST, AREND JAN VAN DER; FOTOGRAFIE PERDEREAU, PHILIPPE - Tuinvijvers en Waterpartijen. Aanleg en onderhoud van allerlei soorten tuinvijvers, met een uitgebreide plantenkeuze.
103.077: HORST, P.J. VAN DER - Panorama Mesdag. AO-boekje 1876.
48145: HORST, DICK VAN DER EN PRUIJS, MARTIN - Tot cieraet deser stede'. 20 monumenten in de historische kern van Amsterdam. Amsterdam Open Monumentendag 1994. Foto's.
61710: HORST, DRS. W.C. VAN DER E.A. - Wat geven wij de jongeren mee? GSEV Reeks 19. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
103.148: HORST, P.J. VAN DER - 1 April, van leverworst tot Loeres. AO-boekje 1959.
76144: HORST, BERNADETTE M.J. VAN DER - Mick Jagger is my man.
103.124: HORST, P.J. VAN DER - Normalisatie - orde in chaos. AO-boekje 1931.
94928: HORST, AREND JAN VAN DER - Bloei, verval en tweede jeugd van het landgoed Terra Nova.
52932: HORST, HANNIE VAN DEN - De ambitieuze vrouw. Je baan, de weg omhoog, leiding geven, werken met mannen, de weerstand en het leuke van ambitie en succes.
B4348: HORST, V. / JANSA, V. - 230 stellingen uit de grootmeesterpraktijk.
14102: HORST, P.J. VAN DER - ""In vouwe dezes brief doen wij u toekomen..."". Handels correspondentie. AO-boekje 1690.
21398: HORST, P.J. VAN DER - Heldere taal. Begrijpelijk en prettig leesbaar schrijven. AO-boekje 2469.
103.139: HORST, P.J. VAN DER - De zeven wereldwonderen. AO-boekje 1948.
25747: HORST, P.J. VAN DER - Sneller en beter lezen. AO-boekje 1450.
25914: HORST, P.J. VAN DER - Een boekje open over boeken. AO-boekje 1850.
25931: HORST, P.J. VAN DER - Panorama Mesdag. AO-boekje 1876.
28127: HORST, DR. J. / BECKER, J. - Kanarische Inseln. Polyglott Reiseführer.
84527: HORST, F.G.E.M. VAN DER - Gezondheid en niet werken. Proefschrift.
81941: HORST, W. TER - Het Woord en de Kerk 2.
7671: HORSTEN PROF. DR. G.P.M. - Medische informatiestroom. Beheerst door Excerpta Medica. AO-boekje 1268.
7670: HORSTEN PROF. DR. G.P.M. - Medische informatiestroom. Beheerst door Excerpta Medica. AO-boekje 1268.
51323: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. VI. (Lektuur voor het katoliek onderwijs en voor zelfstudie met korte inleidingen en van aantekeningen voorzien. Onze letterkunde van 1880 - heden.
49419: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. III. Zeventiende-eeuwse dichters.
89394: HORSTHUIS, F.A. - Gids voor Winterswijk.
57539: HORSTINK, HANS - Soms stel ik me voor dat het mij overkomt. Ervaringen in een verpleeghuis. (Cahiers Ouderdom en Levensloop. 12.)
71675: HORVATH, ODON VON - Geschichten aus dem Wiener Wald.
87006: HOSKYNS, SIR EDWYN / DAVEY, NOEL - Het raadsel van het Nieuwe Testament.
40810: HOSPERS, J.H - Jehoeda Hallevi, Al Choezari, Scriptorium een reeks van eeuwige geschriften
102.311: HOSPERS, DR. J. / SCHURMANN, DR. H.M.E. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 19, No. 1. Met o.a.: Gravity and crustal shortening in the Alps. - XXth International geological congress, Mexico City (1956) and the organization of the international geological congresses in general.
94340: HOST, MICHEL - Zondebok van de duivel.
79079: HOTAKAINEN, KARI - Lieblingsszenen. Aus dem Finnischen.
7073: HOTKE MR. R. - De Monumentenwet. AO-boekje 884.
7072: HOTKE MR. R. - De Monumentenwet. AO-boekje 884.
83035: HOTSCHNIG, ALOIS - Leonardos Hände.
79073: HÖTZEL, DR. HANS-JOACHIM - Umweltvorschriften für die Landwirtschaft.
58182: HOUBEN-DE JONGH, DRS. A.H.C. - Mexico. Dominicus Reeks. Foto's, kaarten, plattegronden.
99502: HOUBEN, DR. VINCENT J.H. - Weerzien met Indie. 18: Inheems bestuur.
43504: HOUDT VAN BEP, MULLER LEX - Samson voetbaljaarboek 82-83
43505: HOUDT VAN BEP, MULLER LEX - Samson voetbaljaarboek 83-84
43422: HOUDT VAN BEP, MULLER LEX - Samson voetbaljaarboek 81/82
43492: HOUELLEBERCQ MICHEL - Platform midden in de wereld
71712: HOUGHTON, CLAUDE - Ik ben Jonathan Scrivener.
11482: HOUT, W.N. VAN DER - Over de Krant. Haar wording, wezen en werk.
96912: HOUT, W.N. VAN DER - Over de Krant. Haar wording, wezen en werk.
383-4271: HOUT GERDA VAN DER - Wiesje Wildebras.
58303: HOUT, NICO VAN - Vlaamse meesters. Rubens, Van Dyck, Jordaens en tijdgenoten. Rijksmuseum dossiers. Afb.
70729: HOUT, JAN VAN - Spion ad interim.
27882: HOUT, GERDA VAN / BOOM, CORRIE VAN DER (ILLUSTRATIES). - Bianka en de straatjongens.
56670: HOUTE, A. VAN - Krijgstocht van Pater Bernard.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
74142: HOUTE, DRS. P. VAN - Hoofdtrekken der Kosmografie.
59650: HOUTE, I.C. VAN EN VOS, G.J. - Moeilijke Kinderen. Een boek voor ouders en opvoeders.
27050: HOUTE DE LANGE, FICA TEN - Het lied van weleer. Een aantal losse dorpsverhalen in dialect.
59283: HOUTEN, F. VAN - Predikatie: Een betamelijke plicht en heuglijke belofte. Spreuken 16:3. Bibliotheek voor het late nageslacht. Nr. 40.
26576: HOUTEN, LEO VAN - De Elfstedentocht een hele toer. Achtergronden, belevenissen, adviezen en statistieken.
92293: HOUTEN, R.A.B. / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. 7000 jaar Wereld-Geschiedenis.
75143: HOUTEN, U. VAN / PIJLMAN, KLAAS (ILLUSTRATIES) / MIEDEMA, ARJEN (VERTALING UIT HET FRIES). - De Heilige Geschiedenis. Deel I: Het Oude Testament.
59278: HOUTEN, F. VAN - Predikatie: De noodzakelijkheid van Christus' dood tot Zijns volks heil. Johannes 12:24. Bibliotheek voor het late nageslacht. Nr. 29.
36262: HOUTEN, VAN T.B - Billy Graham
89957: HOUTENBOS, S.J. / WILHELM, J.P.A. - Ik kan vogels houden.
60849: HOUTEPEN, DR. A.W.J. EN DRS. STEENDAM, H. (RED.) - Uitzien naar God. Perspectieven aan de secularisatie voorbij. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60597: HOUTEPEN, ANTON, NOORDEGRAAF, HERMAN & BOSMAN-HUIZINGA, MIJNKE (RED.) - Waakvlam van de Geest. 40 Jaar Raad van Kerken in Nederland. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4879: HOUTEPEN, ANTON - Geloven in gerechtigheid. Bijdragen tot een oecumenische sociale ethiek.
56991: HOUTER, F. DEN - Zig zag door Ierland. Ierse reisimpressies en andere informatie die iedereen wegwijs maken in dit toeristenland bij uitstek. Foto's / kaartjes.
48066: HOUTER, F. DEN - Zig Zag door Ierland. Geïll.
1758-2888: HOUTER F. DEN - Ongewone Musea in Duitsland.
97694: HOUTING, EDWARD - Groninger Borgen. Wandelingen door tuin en tijd.
B4497: HOUTING, EDWARD - Stadse bouwstenen. Bouwhistorische verkenningen in de stad Groningen.
39895: HOUTING, EDWARD - Grafbloempjes, kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen
103688: HOUTMAN, CHRIS / HEUVEL, D. V.D. / JONGBLOED, R. (FOTOGRAFIE) - Lekkerweg rond het Hogeland.
45919: HOUTMAN, W; LUNING, H.M.; MENSINGH, B.J EN NIP, MW. DRS. R.I.A. (RED.) - Ons Waardeel. Tweemaandelijkse uitgave van de Drentse Historische Vereniging, vereniging voor geschiedenis en genealogie.Geïll. 6 tijdschriften, waarin opgenomen: 'de baander' en 'spint arwt'n. Jaargang.
97024: HOUTMAN, CHRIS / HEUVEL, D. V.D. / JONGBLOED, R. (FOTOGRAFIE) - Lekkerweg rond het Hogeland.
53826: HOUTMAN, DR. JAC. - De tijd die komt …. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
24760: HOUTMAN, C. / HEUVEL - Lekker weg in Den Haag aan Zee.
46234: HOUTMAN, J - Knutselen met waardeloos materiaal. Geïll.
24758: HOUTMAN, C. / HEUVEL - Lekker weg in de Baronievan Breda.
45188: R.A. HOUTMAN E.A. - Zo nemen wij de kinderen mee
49169: HOUTMAN, ANS - Die Mieke. Ill.
15539: HOUTMAN, C. / HEUVEL - Lekker weg in Rotterdam.
15541: HOUTMAN, C. / HEUVEL / JONGBLOED - Lekker weg in de Den Haag aan Zee.
98401: HOUTMORTELS, J. - Thorn, het witte stadje.
48080: HOUTMORTELS, J. - Thorn, het witte stadje. Zetel van hoogadellijke rijksabdij. Foto's, kaartje
89346: HOUTMORTELS, J. - Thorn. Het witte stadje. Zetel van een hoogadelijke rijksabdij.
48847: HOUTMORTELS, J. - Thorn, het witte stadje. Zetel van een hoogadellijke rijksabdij. Foto's.
56676: HOUTRYVE, O.S.B., DOM IDESBALD VAN - La vie dans la paix. Tome I en II. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
85133: HOUTSMA, DRS. LIDUINE - Aspekten van supervisie. Een orientatie omtrent het verschijnsel supervisie betreffende haar ontstaan en ontwikkeling tot leermethode.
92244: HOUTSMA, R. - De groep als pastorale weg. Een kritische literatuurstudie over pastoraal groepscounselen.
3770-5322: HOUTTE / JANSEN / KOOPS / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 86. Aflevering 2.
3770-5323: HOUTTE / JANSEN / KOOPS / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 86. Aflevering 2.
3696-5300: HOUTTE / JANSEN / KOOPS / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 85. Aflevering 1, 2 en 3.
3698-5306: HOUTTE / JANSEN / KOOPS / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 87. Aflevering 1, 2 en 3.
3697-5301: HOUTTE / JANSEN / KOOPS / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 86. Aflevering 1, 2 en 3
60364: HOUTTE, PROF. DR. J.A. VAN - Economische en sociale geschiedenis van de lage landen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
3770-5319: HOUTTE / JANSEN / KOOPS / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 87. Aflevering 2.
87329: HOUTZAGER, DR. MARIA ELISABETH (TEN GELEIDE) - 125 jaar Centraal Museum Utrecht, 14 maart - 31 mei 1964. Compleet met apart boekje met 26blz. en afbeeldingen.
86007: HOUTZAGER, H.L. / KAN, F.J.W. VAN / E.A. - Regionaal-historisch tijdschrift, 13e jaargang nummer 6 december 1981. Met o.a.: Verbouwingsplannen voor de Delftse Anatomie in de achttiende eeuw. - Boudijn van Zwieten, tresorier van Holland.
88752: HOUTZAGER, DR. H.L. / VERHOEF, H.A. / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. januari 1978, 2e jaargang nr. 1. Met o.a.: De oudst bekende Amsterdamse Chirurgijnspenning. - De zeldzame gulden 1765 Utrecht.
53631: HOUTZAGERS, DR. G. EN KONING, M. DE - De boomsoorten. Korte beschrijving van de in onze bossen, lanen, parken en tuinen meest voorkomende boomsoorten. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
51036: HOUVET, ETIENNE - Chartres Cathedral. Being an Extract of a work honoured by the Académie des Beaux -Arts. Foto's.
99049: HOUWAART, DICK / GERSSEN, SAM - Zionisme en christelijk geloof.
61990: HOUWAART, DICK; BIEMEN, AD VAN; WIJNE, JOHAN E.A. - Socialisme en religie. Aangeboden aan Prof. Dr. A. van Biemen t.g.v. zijn afscheid v.d. Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
26676: HOUWAART, DICK / HANEKROOT, G.W. (FOTO'S) - Nieuws. 150 jaar krantenkijk op de wereld.
B5167: HOUWAART, DICK - Even omkijken. Een leven lang praten en schrijven over oorlog, religie en nog enkele andere zaken.
23530: HOUWAAT, DICK - Weinreb. Een witboek.
79648: HOUWAAT, DICK - Weinreb. Een witboek.
42325: HOUWELING, RIBBE, T HOOFT, DEN BERG, YKELENSTAM - Ouder worden nu, gerontologisch symposium
B4866: HOUWELINGEN, PEPIJN VAN / BOELE, ANITA / DEKKER, PAUL - Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie.
87972: HOUWELINGEN, FRANS VAN / KOESVELD, HENK / WIERSEMA, BERT - Lange Nachten.
46637: HOUWELINGEN, FRANS VAN - Het geheim van de blauwe ster. Geïll.
87971: HOUWELINGEN, FRANS VAN / KOESVELD, HENK / WIERSEMA, BERT - Lange Nachten.
106801: HOUWEN, ANNEMIEK - Stadspoort, de verleden tijd is niets.
105018: HOUWENS POST, PROF.DR.MR. H. (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR) / J.M. MACHADO DE ASSIS / VINCENTE DE CARVALHO / E.A. - Meesters der Braziliaanse vertelkunst.
4243-4530: HOUWENS POST PROF. DR. MR. H. - Meesters der Braziliaanse vertelkunst.
60381: HOUWING, MR. PH.A.N. (RED.) - Onroerend goed. Opstellen geschreven t.g.v. Het 125-jarig bestaan van de broederschap der notarissen in Nederland.
86112: HOUWINK, R. - Drentsche novellen en typen.
18947: HOUWINK / NIFTRIK / WIER, J. VAN / E.A. - Wekers in Gods Koninkrijk. Thomas a Kempis, David Livinstone, Guido Gezelle, e.a.
95257: HOUWINK, R. - Drentsche novellen en typen.
49804: HOUWINK, ROEL - Uit genade zijt gij zalig geworden. Gedachten uit het werk van Dr. H.F. Kohlbrügge. Libellen-serie Nr. 367.
58274: HOUWINK, R. - The Odd Book of Data. Geïll.
52717: HOUWINK HZN, R - Drentsche novellen en typen. Nieuw Drentsch Mozaïk: Nieuwe Reeks No. 1.
53075: HOUWINK, MR. ROEL EN SPIER, JO - 'Onder de 18''. Ill.
84579: HOUWINK / SÉVOOY / NUIVER / HÖDERLIN - Friedrich Hölderlin. Een portret van den dichter uit zijn werken en brieven.
53931: HOVE, A. VAN - De Goddelijke voorzienigheid. Bibliotheca Mechliniensis. 7. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53941: HOVE, ALOYSIO - Tractatus de Deo Creante et Elevante.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53772: HÖVELS, B. EN NAS, P. - Ondernemingsraden en medezeggenschap. Een vergelijkend onderzoek naar struktuur en werkwijze van ondernemingsraden. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
49911: HOVEN, THÉRESE - Hannele. Ill
49617: HOVEN, THÉRÈSE E.A. - Kleine Gerrit. (Neerlandia Bibliotheek)
52302: HOVEN, HERMANUS VAN DEN - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden Hermanus van den Hoven. ''Geschreven brieven.''
103.152: HOVENKAMP, H.A.R. - Hugo de Groot, het Delfts orakel. AO-boekje 1965.
20858: HOVENS, HUUB - Motorclub ""Gold Wing"". De gevaarlijke dubbelganger.
59384: HOVIND, KENT - De leeftijd van de aarde. Geïll.
59385: HOVIND, KENT - De Hof van Eden. Geïll.
59477: HOVIND, KENT - De leeftijd van de aarde. Geïll. Vert.
59478: HOVIND, KENT - Dinosaurusen en de Bijbel. Geïll. Vert.
96436: HOVING, SIETO - Tien jaar Tingel Tangel.
43363: HOVING H - Juf die slak, derde verzameling uitspraken van kinderen
82433: HOVING, H. - Humor in kinderland.
85950: HOVING, H. - Dokter, is politieke onthouding afdoende? Mijn man ligt te hoesten voor de ziektewet. Hij heeft Groningse bronchitis. Humor rondom dokter.
72057: HOVING, H. - Dokter, is politieke onthouding voldoende? Humor rondom dokter.
59814: HOVING, J. (BEWERKT DOOR) - De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap. Bewerking en aanvulling van Draper, Mauthner, White.
26217: HOVING, H. - Dokter, is politieke onthouding voldoende? Humor rondom dokter.
105872: HOVING, H. (SAMENSTELLER) - Pa, wat dut de wind as hai nait waait?
57570: HOVIUS, S.J. EN PLOMP, T. - Canada. Een land met grote mogelijkheden. Geïll. Kaart.
97138: HOVIUS, S.J. - Canada en de Canadeezen.
49819: HOVY, J.A.L. (PRED.) - Het Christelijk geloof.
85299: HOVY, JOHANNES - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in De Republiek (proposition tot een gelimiteerd porto-franco). - The Proposition for a Limited Free-zone in the United Provinces, 1751.
18827: HOWARD, MARY - De weg loopt dood.
52512: HOWARD, TOM - De hond in de kunst. (Dieren in de kunst). Vert.
39094: HOWARD, M, HUNTER, R - Israel and the Arab world: the crisis of 1967
45875: C.J. HOWARD BURY EN C.G. BRUCE - Naar de hoogste top der aarde. De beklimming van den Mount Everest. Voor Nederland bewerkt door Arthur Tervooren. Met talrijke illustraties.
52899: HOWARD BURY, C.K EN BRUCE, C.G. - Naar de hoogste top der aarde. Ill. Vert.
82243: HOWARD, PETER - Frank Buchmans Geheim.
105448: HOWARD, ROBERT ERVIN - De stem van el-lil.
1581-868: HOWARTH DAVID - De Zeevaart. Grote Zeeslagen.
9876: HOWATCH SUSAN - Sins of the Fathers.
18921: HOWATCH, SUSAN - Drijfzand van de haat.
18850: HOWATCH, SUSAN - Golven der tijd. Terugkeer naar Oxmoon.
10605: HOWATCH SUSAN - Snel valt de schemering.
17800: HOWATCH, SUSAN - Drijfzand van de haat.
11803: HOWATCH, SUSAN - Golven der tijd. Ontmoeting op Oxmoon.
41914: HOWE JURGEN, OCHSMANN RANDOLPH - Tot sterben trauer, bericht uber die 1 tagung zur thanato psychologie 1982 Vechta
41490: HOWE J, OCHSMANN R - Tot sterben trauer, bericht uber die tagung zur Thanato psychologie in Vechta
42535: HOWE JÜRGEN, OCHSMANN RANDOLPH - Tod sterben trauer, bericht über die tagung zur Thanato psychologie 1982 in Vechta
16906: HOWE, CHARLES - Vallei van het vuur.
91808: HOWE, GUNTHER / TODT, HEINZ EDAURD - Frieden im wissenschaftlich-technischen Zeitalter. Okumenische Theologie und Zivilisation.
7749: HOWELER MARIJKE - Tragisch wonen. Verhalen. Grote ABC nr. 576.
39348: HÖWELER, CASPER - Tijd en muziek
31189: HOWELER MARIJKE - Mooi was Maria
84228: HÖWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring.
88378: HOWELER, MARIJKE - Had maar een kat gekocht.
6027: HOWELER MARIJKE - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
16902: HOWELER MARIJKE - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
17232: HOWELER MARIJKE - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
50853: HÖWELER, CASPER - Inleiding tot de muziekgeschiedenis
77241: HÖWELER, MARIJKE - Bulkboek Jaargang 18 nr. 181. Van geluk gesproken.
50654: HÖWELER, CASPER - Muziekgeschiedenis in beeld.
28457: HÖWELER, MARIJKE - Van geluk gesproken.
29082: HOWELL, BETTE - Silver Riding.
48814: HOWITT, DR. J.R. - Evolutie, wetenschap of dwaling?
1168-2800: HOWMAN K.C.R. - Fazanten. Kleindierenboek.
105289: HOYLE, FRED / HOYLE, GEOFFREY - Wedloop om Achilles.
105287: HOYLE, FRED - Andermaal Andromeda.
105288: HOYLE, FRED / ELLIOT, JOHN - Andromeda. Zwarte beertjes 1191.
104635: HOYT, RICHARD - Lokvogels. Prisma detective 488.
104636: HOYT, RICHARD - Danse Macabre. Prisma detective 544.
99291A: HOYTEMA. T. VAN - Kalender 1980. (Getekend door Theo van Hoytema, ontwerp op steen).
101.261: HOYTEMA, THEO. VAN - Theo van Hoytema. Kalender 1997. Met 12 lithografien van Theo van Hoytema.
101.265: HOYTEMA, THEO. VAN - Theo van Hoytema. Kalender 2000. Met 12 lithografien van Theo van Hoytema. Met speciale bijlage Haags Gemeentemuseum 23 okt. - 30 jan. 2000.
61035: HRUBY, KURT - Aufsätze zum nachbiblischen Judentum und zum jüdischen Erbe der frühen Kirche. ANTZ Band 5. Institut Kirche und Judentum. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
81318: HSE, DR. KARL - Geschiedenis der Kerk. Een leerboek inzonderheid ten gebruike bij akademische lessen.
28052: HUA, GU - De kuise vrouw. Het verhaal van ganzenplaat.
44404: HUBBARD ANN - Moord in het ziekenhuis
51726: HUBBARD, L. RON - A Profile. Compiled by the friends of Ron. Foto's.
60438: HUBBELING, H.G. / VELDHUIS, R. (RED.) - Ethiek in meervoud. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
41255: HUBER MAX - Laientheologie, gedanken eines alten mannes uber probleme des glaubes
55094: HUBER, DR. JOHANNES - Johannes Scotus Erigena. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Theologie im Mittelalter. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
8172: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1983: De jonge supersterren. Met onder andere: Michael Jackson, Nena's 99 luchtballonnen, Het fenomeen Wham.
8171: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1983: De jonge supersterren. Met onder andere: Michael Jackson, Nena's 99 luchtballonnen, Het fenomeen Wham.
8170: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1983: De jonge supersterren. Met onder andere: Michael Jackson, Nena's 99 luchtballonnen, Het fenomeen Wham.
8169: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1983: De jonge supersterren. Met onder andere: Michael Jackson, Nena's 99 luchtballonnen, Het fenomeen Wham.
8168: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1983: De jonge supersterren. Met onder andere: Michael Jackson, Nena's 99 luchtballonnen, Het fenomeen Wham.
8167: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1983: De jonge supersterren. Met onder andere: Michael Jackson, Nena's 99 luchtballonnen, Het fenomeen Wham.
8166: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1969 / 1970: Het afscheid van de Sixties. Met onder andere: Simon & Garfunkel, The Byrds, Fleetwood Mac's eigen sfeer, Chicago.
8163: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1969 / 1970: Het afscheid van de Sixties. Met onder andere: Simon & Garfunkel, The Byrds, Fleetwood Mac's eigen sfeer, Chicago.
8161: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1980: De Disco verovert de wereld. Met onder andere: Pink Floyd, ABBA, Ellen Foley, Diana Ross.
8160: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1965-1966: De opmars van de grote groepen. Met onder andere: Ciff Richard, De Supremes.
8159: HUBERT / VERBRAEKEN / WEHLINGS / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1984: De jeugd en haar idolen. Met onder andere: Julio Iglesias, Prince, Everly Brothers, Sade.
8158: HUBERT / VERBRAEKEN / WEHLINGS / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1984: De jeugd en haar idolen. Met onder andere: Julio Iglesias, Prince, Everly Brothers, Sade.
8157: HUBERT / VERBRAEKEN / WEHLINGS / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1984: De jeugd en haar idolen. Met onder andere: Julio Iglesias, Prince, Everly Brothers, Sade.
8155: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1965-1966: De opmars van de grote groepen. Met onder andere: Ciff Richard, De Supremes.
8150: HUBERT / VERBRAEKEN / WEHLINGS / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1976: Het begin van het Disco-Tijdperk. Met onder andere: Fats Domino, Bob Dylan.
79295: HUBERT, WOLFGANG - Der Südwest Wein Führer für Diabetiker, 2001-2002.
25348: HUBERT / VERBRAEKEN / CORVEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek) in woord, beeld en geluid. 1985: Het jaar van Live Aid. Met onder andere: Alison Moyet, Madonna.
10758: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1983: De jonge supersterren. Met onder andere: Michael Jackson, Nena's 99 luchtballonnen, Het fenomeen Wham.
10756: HUBERT / VERBRAEKEN / NAARDEN / E.A. - 25 jaar Pop Muziek (popmuziek). 1969 / 1970: Het afscheid van de Sixties. Met onder andere: Simon & Garfunkel, The Byrds, Fleetwood Mac's eigen sfeer, Chicago.
17724: HUBERTS / DOORN / KRUIZE / E.A. - Het boek aller tijden.
90000: HUBERTY, ERNST / WANGE, WILLY B. - Weltmeisterschaft 1974.
59058: HUBERTY, ERNST - WANGE, WILLY B. - Die Olympischen Spiele. Montreal - Innsbruck 1976. Geïll.
99041: HUBRECHT / GERHARTL-WITTEVEEN - Rijksmuseum G.M. Kam, Museum van Romeins Nijmegen.
94785: HUBRECHT, A.V.M. / HENDRIKS, A.P.J. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 50, nr. 8. Met o.a.: Romeinse grensversterkingen in Nederland. - Kromme Nieuwgracht 70. - Doodslag in de 17de eeuw.
99063: HUBRECHT, DRS. A.V.M. (DIRECTEUR) - Rijksmuseum G.M. Kam, Museum van Romeins Nijmegen.
48492: HUBRECHT DUIJKER - De grote wijnen van Bordeaux, geschiedenis met platen foto's
46605: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde Gemeente te Yerseke 1880-1980. Foto's.
42204: HUBSCHER ANGELIKA - Arthur Schopenhauer, ein lebensbild in briefen
60973: HÜBSCHER, ARTHUR - Twaalf filosofen. Van Hegel tot Heidegger. Prisma boeken. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
56001: HUBY, JOSEPH - Christus. Manuel d' histoire des religions. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
55193: HUC C.M., AMÉDÉE - A des religieuses. Pour une Retraite. Présence du catholicisme. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
71761: HUCH, RICARDA - Aus der Triumphgasse.
95287: HUCHHUTH, ROLF - De plaatsbekleder.
82215: HUCK, ALBERT - Synopse der Drei Ersten Evangelien.
91807: HUCK, ALBERT - Synopse der Drei ersten Evangelien.
27682: HUDDLESTON, TREVOR - Zwarte vlekken op Johannesburg. Prisma pocket 260.
71323: HUDSON, CHRISTOPHER - Daad tegen verraad.
80281: HUDSON, WILLIAM HENRY - De Renaissance.
86630: HUEGLI, WALTER (ED.) / JAEGGI, MARTIN / SAHEURS, ARSENE (PHOTOGRAPHS) - Raw Music Material. Electronic music djs today.
16500: HUEL, FRITS - Piramiden slopen. Verhalen.
76106: HUENDER, J.E. / E.A. - De Grönneger Hoane. 6 lollege veurdrachten, met o.a.: Kris oet Muntendam - Boertjes in Grönnegen, etc.
70547: HUET, B. VAN / ALINDO, ADRI (ILLUSTRATIES). - De club uit Rustoord.
42712: HUETING, DE JONG, NEY - Ik moet het is mijn roeping, een politiek biografie van Pieter Troelstra
44070: HUETING, DE JONG, NEIJ - Naar groter eenheid, de geschiedenis van het Nederlands verbond van vakverenigingen 1906-1981
29506: HUETING, DE JONG, NEIJ - Naar groter eenheid, de geschiedenis van het Nederlands verbond van vakverenigingen, 1906-1981
36476: HUETING, DE JONG, NEIJ - Naar groter eenheid, de geschiedenis van het Nederlands verbond van vakverenigingen, 1906-1981
48359: E.G. HUEY - De dierenwereld in een notedop met foto's afbeeldingen
41310: HUF PAUL, WUNDERINK RON - Vincent van Gogh, eye to eye, een foto essay
101.735: HUF, PAUL - De Nederlanders in woord en beeld, feiten en cijfers & 100 portretten door Paul Huf. Speciale Jubileumuitgave ter gelegenheid van 50 jaar Elsevier.
40870: HUFELAND C.W - Kunst om het menschelijk leven te verlengen, 2 delen compleet
102.164: HUFF, DARRELL - Bereken uw kansen. Prisma pocket 1096.
103548: HUFF, DARRELL - Bereken uw kansen. Prisma pocket 1096.
45839: J. VAN HUFFELEN - stap … stap… naar school. (leesboekje voor de eerstre klas der lagere school, een eenvoudig werkje met enkel eenlettergrepige woorden.) Geïll.
54245: HUFFSTADT, DR. A.J.C. - Inleiding tot de plastische en reconstructieve chirurgie. (Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de plastische en reconstructieve chirurgie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
36772: HUG, BARBARA - Honderd dagen met Christiane
81221: HUGENBERG, JOSEF - Auf Sankt Bonifatius Spuren.
54528: HUGENHOLTZ, MR. W. - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht. Tiende druk, bewerkt door Mr. W.H. Heemskerk. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
94793: HUGENHOLTZ, F.W.N. / PENDERS, JEAN. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 51, nr. 4. Met o.a.: Fundatie van Renswoude, problemen met een testament (2). - Waterstraat 13 en 15, de lotgevallen van een hofje.
49463: HUGENHOLTZ, J.B.TH. (VERT.) - De laatste barrière. Wij veroveren de ruimte. Afb. (Zilvermeeuw-serie.)
70559: HUGGINS, P. / E.A. - Troon Golf Club. Official Handbook.
78819: HUGH MISSILDINE, W. - Zelfonderzoek en zelfkennis. Prisma pocket 1314.
38537: HUGH-JONES, STEPHEN - Machten van Azië, India, Pakistan, China, Japan en Indonesië in de 20ste eeuw
74689: HUGHES, DONALD J. - Loth to Depart. Eleven songs for mixed voices. Sing for Pleasure Book 6.
54563: HUGHES, TRUDIE - Scaling down. Patterns and Techniques for Small Scale Quilts. For the Rotary Cutter and Your Sewing Machine. T-1.
43223: HUGHES LYNN - Monkeys
3001-2272: HUGHES THERLE - Introduction to Antiques.
71414: HUGHES, JOHN SCOTT - Harbours ot the Clyde. With 15 photographs and a map.
29983: HUGHES, GERVASE - Fifty famous composers.
29199: HUGO, VICTOR - Notre-Dame de Paris.
70973: HUGO, VICTOR - Les Miserables. Tome Deuxieme.
47476: HUGO HOOFTMAN - 50 jaar luchtvaart, beeldencyclopedie nr9
47477: HUGO HOOFTMAN - Supersonische vliegtuigen beeld encyclopedie nr 21
89180: HUGO, VICTOR / DIJKSHOORN, J.A. (ABREGEE ET ANNOTEE) - Les Travailleurs de la mer.
54413: HUGON, R.P. EDUARDO - De Deo Uno et Trino. Volumen Primum. Tractatis Dogmatici. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
6627: HUGUENOT VAN DER LINDEN A. - De zon in het water. AO-boekje 669.
88594: HUGUENOT VAN DER LINDEN, A. - Eerste maan-dag
3269-2225: HUGUES - Musee du Desert. 1685-1787.
46793: HÜHNERFELD, PAUL - Korte geschiedenis van de geneeskunde. (Vertaald uit het Duits). Prisma Boeken
47257: HUIB LUNS - Tien wandelingen in Venetie Ravenna en Padua met foto's tekeningen
47359: HUIB LUNS - Tien wandelingen in Florence met tekeningen foto's
22164: HUIBREGTSE, DR. P.K. - Angola is anders.
20136: HUIGENS, H.J. - AOW mannen, vrouwen, gelijke rechten? AO-boekje 2069.
19119: HUIGENS, PETRUS - Gesprekken in Israel.
97372: HUIGENS, PETRUS - Israel. Land van de Bijbel land van de toekomst.
56790: HUIGENS, PETRUS - Israël. Land van de Bijbel. Land van de toekomst. BBB. Foto's.
22271: HUIGENS, PETRUS - Israel. Land van de Bijbel. Land van de toekomst.
90404: HUIGENS, PETRUS - Jeruzalem stad der waarheid.
49366: HUIGENS, FR. EDWIN - Compendium van de muziektheorie voor Muziekscholen, Kweekscholen en Middelbare Scholen.
90398: HUIGENS, PETRUS - Gesprekken in Israel.
57985: HUIGENS, PETRUS - Land van de Bijbel, land van de toekomst. Gedachten en gesprekken onderweg. Profetie en werkelijkheid in de nieuwe staat. Ill. Vert.
28302: HUIGENS, PETRUS - Gesprekken in Israel.
61493: HUIJBERS, BERNARD - Met hart voor Gods nalatenschap. Het bestaan vieren. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
99369: HUIJBREGTSE, DR. P.K. / CICERO - Redevoeringen van Marcus Tullius Cicero.
106368: HUIJGENS, CONSTANTIJN / SCHUILING, R. (INLEIDING EN AANTEKENINGEN) - Korenbloemen. De nieuwe Zee-straet van 's Gravenhage op Schevening.
55781: HUIJSEN, COOS - De Oranjemythe. Een postmodern fenomeen. Afb.
55777: HUIJSEN, COOS - De Oranjemythe. Een postmodern fenomeen. Afb.
36933: HUIJSMAN VISSER, TANGEL - Deventer, een Europese hanzestad
5593-4391: HUIJSMANS / LAAN / LOUWEN - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Zwolle, de Zwollenaren en hun stadshart. 20 tijdschriften.
45878: MR. J. HUIJSSEN E.A. - Ten jaar Dit Koningskind. (eindred. T.J. Kerpel; foto's). Jubileumbundel
60968: HUIJSTEE, MARTIN VAN; POEL, GEMMA VAN DE E.A. (RED.) - Italiaans koken. Internationaal koken. Geïl.
30234: HUINCK JACQUES - Wie met schoolmeesters omgaat, wordt ermee besmet
30235: HUINCK JACQUES - Wie met schoolmeesters omgaat, wordt ermee besmet
5326-4156: HUINCKS P.J.G. - Zwarte bladzijden.
25230: HUIS FRITS / STEENHORST RENE - Bij monde van Willem Drees. Levensschets van een groot Nederlander.
16278: HUIS IN'T VELD, GERJAN (RED.) - Zelf Dokteren. Gids voor het verantwoord te lijf gaan van uw kwalen.
15063: HUIS IN 'T VELD, GERTJAN - Zelf dokteren.
97903: HUISINGA, LODEWIJK OTTO - Gedichten.
56056: HUISKEN, JACOBINE E. - s Konings Paleis op den Dam. Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien. (tekst ook in het Engels). Geïll.
102.878: HUISMAN, COR - Het Midden-Oosten. Achtergronden van een oorlog. Zesdaagse Oorlog. AO-boekje 1200.
B4547: HUISMAN, KERST - Het Friese Prentenkabinet. Dorps- en stadsgezichten van toen en nu.
60545: HUISMAN, C. - Gekleurde gebeden. Ons dagelijks gebed naar de orde van het kerkelijk jaar. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
26669: HUISMAN, DS. LAMBERTUS - Pastoraal Palet. Uit het leven van: Ds. Lambertus Huisman. Een autobiografisch palet.
B5246: HUISMAN, DS. P. - En nu verder in het goede spoor.
23323: HUISMAN, COR - Egypte en Israel. AO-boekje 1054.
23324: HUISMAN, COR - Egypte en Israel. AO-boekje 1054.
60709: HUISMAN, DR.C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers. Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
61763: HUISMAN, EVERT A. - Van geweld bevrijd. Overleven door democratisering en ontwapening. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
37277: HUISMAN, P, SIJPKENS B - Plantkunde voor M.U.L.O scholen
36677: HUISMAN, P - Op weg naar Gods toekomst, een bijbelstudie over Openbarin 4-11
61883: HUITEMA, JAN - Was er maar niets tussen hemel en aarde! Over de realiteit van het bovennatuurlijke en de macht van Jezus Christus. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
98846: HUIZEN, PROF.MR. PH.H.J.G. VAN - Inleiding Handelsrecht. Internationale koopovereenkomst - betalingsverkeer - order en toonderpapieren - documentair accreditief en bankgarantie - verzekeringen - goederenverkeer - mededinging.
86713: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. / BOER, JAN. / E.A. - Maandblad Groningen, Dertiende Jaargang no. 2, 1930. Met o.a.: De oude wierde bij Westerwijtwerd. - Volksverhalen. - Kiekjes oet 't Noorden.
B41122: HUIZENGA-ONNEKES, MEVR. E.J. (SAMENSTELLER) / CAROLA ROMBOUTS EN COOS DIETERS (BEWERKING). - Het boek van Trijntje Soldaats en Het boek van Minne Koning. 41 Groninger volksvertellingen.
B4539: HUIZENGA-ONNEKES, MEVR. E.J. (SAMENSTELLER) / CAROLA ROMBOUTS EN COOS DIETERS (BEWERKING). - Het boek van Trijntje Soldaats en Het boek van Minne Koning. 41 Groninger volksvertellingen.
42388: HUIZER AART - De verjaardag, een overgewaardeerd rechtsfeit, over leeftijdsgrenzen in de regelgeving, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor
B5066: HUIZING, WOUT (RED.) - Vrijwilliger in de zorg. Geestelijke verzorging en vrijwilligerswerk.
B4730: HUIZING, E.O. (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Een beeld van een school. Van eerste Chr. H.B.S. naar Wessel Gansfortcollege (Wessel Gansfort College).
56575: HUIZING, DOUWE; MARTIN, JOSÈ ; MULDER, DIRK (RED.) - Zicht op vroeger. De popularisering van het regionale verleden. Foto's. Vriendenboek voor Harm van der Veen.
102.941: HUIZING, H.J. - Moliere. AO-boekje 1476.
60112: HUIZING, W. (RED.) - Als een bewoner om euthanasie vraagt ... Een Handreiking voor gebruik in verzorgingshuizen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
79173: HUIZING, KLAAS - Der letzte Dandy.
104249: HUIZING, D. / TIKTAK, A. (REDACTIE) - Veenkoloniale Volksalmanak 10. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkolonien.
35094: HUIZING L, WIERINGA T - Mensen in Drente
B5152: HUIZING, W. (RED.) - Zorg rondom het levenseinde. Terminale zorg in verzorgingshuizen en verpleeghuizen.
2962-807: HUIZINGA LEONARD - Hieronimus
19267: HUIZINGA, LEONARD - De Gestroomdelijn Wereld.
98726: HUIZINGA, LEONHARD - Het leven van M. 1884-1960. Driekwarteeuw wereldgeschiedenis.
74036: HUIZINGA, DRS. P.J. / POLL, TJ.H. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 18 nr. 2. Met onder andere: De Koning Stadhouder en Henric Piccardt. - Het muziekgezelschap ""De Eendracht"" te Ezinge.
41986: HUIZINGA J - Der mensch und die kultur
26534: HUIZINGA, MEVR. E. / KOOPS, MR. W.R.H. / BEKKER, G. (RED.) - Arminianen in Groningerland.
74024: HUIZINGA, P.J. / MEINEMA, J. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 14 nr. 7. Met onder andere: Jan Altink. - Een crerche te Beerta, 1921-1925.
51292: HUIZINGA, LEONHARD - De gestroomlijnde wereld.
24998: HUIZINGA, RETHA EN LEONARD - Sleutel van Leiden.
93585: HUIZINGA, MR. H. (REDACTEUR) - Groningen 1948. Tentoonstellingsnieuws van dag tot dag, 25 Augustus tot 9 September 1948.
70655: HUIZINGA, LEONHARD - Prins Adriaan en Prins Olivier.
105840: HUIZINGA, J.J. - Groeten van Andreas Tjaarda.
89887: HUIZINGA, D.M. - Oostinjevaarders. De verbinding tussen Nederland en Indonesie in de loop der eeuwen. (plaatjes album)
102.111: HUIZINGA - Huizinga's Klein Woordenboek voor Puzzelaars.
93847: HUIZINGA, J. - Briefwisseling. Deel I: 1894-1924.
51371: HUIZINGA, A - Woorden en Gedachten. Tienduizend Uitdrukkingen, Spreekwoorden en Citaten in het Fransch, Duitsch, Engelsch, Latijn en Grieks en andere talen.
94742: HUIZINGA, JOHAN - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
96828: HUIZINGA, DR. J. - Een vlek op Delft.
21785: HUIZINGA, DRS. R.T. - Maak mij levend naar Uw Woord.
50738: HUIZINGA, PROF. DR. J. - Nederland's Geestesmerk. Herziene uitgave.
35513: HUIZINGA L - Moet morgen klaar zijn, een elf-provincien symphonie van het Nederlandse aannemerij in kort bestek
83165: HUIZINGA, DR. J. - Een vlek op Delft.
104136: HUIZINGH, EELKO - Brugboek Marketing.
94751: HULKENBERG, A.M. / SWIGCHEM, C.A. VAN / E.A. - Heemschut. Jaargang 53. Met o.a.: Lisse een monumentendorp. - Wereldsteden en hun oude wijken. - Sierbestrating in Haarlem.
56870: HULS, BERT - Een droom van een tuin. Foto's.
58205: HULS, BERT EN OUDSHOORN, WIM - Het volkomen Tuinboek. Ontwerpideeën, praktische zaken, de rijkdom aan planten, decoratieve aspecten. Afb. (Groen Boekerij).
102.097: HULSBOS, K. - Het wondere leven in onze duinen.
1162-2664: HULSBOS K. - In de polder. Het veelzijdige leven binnen de dijken.
42797: HULSBOS K - In de polder, het veelzijdige leven binnen de dijken
57894: HULSBOSCH, F.N.M. - Ghana. Ill. (Kon. Instituut voor de Tropen, Amsterdam.) Landendocumentatie 1982 nr. 5. Kaartje.
8862: HULSEBOSCH TOM - Winterboek. Afbeelding op de omslag van kinderen met zeil en boek op het water.
7919: HULSEBOSCH TOM - Winterboek. Afbeelding op de omslag van lezende kinderen en molentje.
7771: HULSEBOSCH TOM - Winterboek. Afbeelding op de omslag van kinderen met zeil en boek op het water.
11933: HULSEBOSCH, TON / BERBERS, ARNOLD - Jeugdboek lezen.
74586: HULSEBOSCH, TON (TEKST) / BERBERS, ARNOLD (ILLUSTRATIES). - Ons jeugdboek. Lezen, puzzelen, knutselen.
5152-3304: HULSEBOSCH TON / BERBERS ARNOLD - Ons Jeugdboek. Lezen. Puzzelen. Knutselen.
88823: HULSEBOSCH, TON (TEKST) / BERBERS, ARNOLD (ILLUSTRATIES). - Ons jeugdboek 1979 / 1980. Lezen, puzzelen, knutselen.
91798: HULSEBOSCH, J. - De opbouw van de gemeente.
88822: HULSEBOSCH, TON (TEKST) / BERBERS, ARNOLD (ILLUSTRATIES). - Ons jeugdboek 1978 / 1979. Lezen, puzzelen, knutselen.
88821: HULSEBOSCH, TON (TEKST) / BERBERS, ARNOLD (ILLUSTRATIES). - Ons jeugdboek 1976 / 1977. Lezen, puzzelen, knutselen.
80763: HULSEWÉ, DR. A.F.P. / DUNK, DR. H.W. VON DER / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 80ste jaargang. Aflevering 3. Met o.a.: De herwaardering van de geschiedenis van het Oude China in de Chinese Volksrepubliek. - Walther Rathenau 1867-1922, leven tussen aanpassing en kritiek.
81282: HULSHOFF, DRS. A.L. / HEIDE, G.D. VAN DER / E.A. - Fibula. 7e Jaargang N.B.G.J., no. 1, 2, 3, 4, 5. Met o.a: Het Weleveld bij Borne. - Opgravingen bij Swifterbant.
58840: HULSKER, JAN - ""Dagboek"" van Van Gogh. Afb.
58478: HULSKER, JAN - ""Dagboek"" van Van Gogh. Geïll.
73982: HULSKER, DR. J. - Wie was, Who was , Oui etait, Quien fue Rembrandt.
27179: HULSKORTE / ARENTSEN / E.A. - Uitgelezen. Uit de Gelderlander-pers 1979.
19273: HULSMAN, KEES - Het door Israel bezet gebied. AO-boekje 1902.
103.107: HULSMAN, KEES - Oz We Shalom. AO-boekje 1910.
91816: HULSMAN, DS. G. - Levensvisie.
17954: HULSMAN, KEES - Egypte op weg naar vrede. AO-boekje 1854.
103.099: HULSMAN, KEES - Het door Israel bezet gebied. AO-boekje 1902.
97412: HULSMAN, J.C. - Disciplina vitae scipio. Over de universiteiten van Nederland.
16714: HULSMAN, KEES - Pastor Elias Chacour. AO-boekje 1762.
25874: HULSMAN, KEES - Pastor Elias Chacour. AO-boekje 1762.
25917: HULSMAN, KEES - Egypte op weg naar vrede. AO-boekje 1854.
50903: HULST, W.G. VAN DE - Voor onze kleinen. 8. ''Zo'n griezelig beest!'' Tekeningen.
56531: D' HULST, M. L' ABBÉ - Vie de la mère Marie-Térèse fondatrice de la congrégation de l' adoration réparatrice. Deuxième édition. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99970: HULST JR., W.G. VAN DE (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Het Geheim
34796: HULST W.G. VAN DER - Anneke en de sik
50909: HULST, W.G. VAN DE - Ouwe Bram. Tekeningen.
50908: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje. Tekeningen.
98662: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen 14.
43291: HULST VAN DE W.G JR - Ko tje en het kerstfeest met ilustraties van de schrijver
47609: J. VAN HULST - Papegaaien amazones en ara's met 68 afbeeldingen in kleur
103341: HULST, W.G. VAN DE - Voor onze kleinen. 5. Het huisje in de sneeuw.
3894-4503: HULST W.G. VAN DE - Om het Kind
78933: D'HULST, ROGER A. - Olieverfschetsen van Rubens uit Nederlands en Belgisch Openbaar Bezit.
58773: HULST, W.G. VAN DE - Het gouden voorleesboek. Tekeningen.
46511: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw. Geïll.
B4576: HULST, W.G. VAN DE - Het Grote Voorleesboek.
56402: HULST, W.G. VAN DE - De Roode Vlek. Geïll.
99972: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - Rozemarijntje en Rooie Pier.
99973: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - Rozemarijntje en de zwarte jongen.
39710: HULST W.G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden.
52193: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje. Geïll.
50910: HULST, W.G. VAN DE - Ouwe Bram. Tekeningen.
73480: HULST, GERARD VAN - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
99969: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - Gerdientje.
50906: HULST, W.G. VAN DE - Voor onze kleinen. 17. Het klompje, dat op 't water dreef. Tekeningen.
53190: HULST, HANS VAN DER - al gaande aandachtig barmhartig lief, en soms stil willen zijn. Gedichten 2004.
53191: HULST, HANS VAN DER - onderweg eindeloos onderweg naar het Geheim. Terugblik op mijn reizen en trekken in sabbattijd voorjaar en zomer 2004.
N116: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - Het klompje dat op het water dreef.
N127: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - Het plekje dat niemand wist.
N128: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - Van Bop en Bep en Brammetje.
57408: HULST, PROF. DR. H.C. VAN DE & PEURSEN, PROF. DR. C.A. VAN - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Bezinning op het wereldbeeld.
56383: HULST JR., WILLEM G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen.
57813: HULST JR., WILLEM G. VAN DE - Tom. Tekeningen. Cirkel Serie. 7.
56384: HULST JR., WILLEM G. VAN DE - Tippeltje. Plaatjes. (Cirkel-serie No. 1)
56385: HULST, W.G. VAN DE - Anneke en de sik. Tekeningen. (Voor onze kleinen 12.)
53192: HULST, HANS VAN DER - nog altijd onderweg naar de Bron van Bestaan. Gedichten 2003.
106271: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES). - Rozemarijntje en de zwarte jongen.
45974: HULST, W.G. VAN DE - Bruun, de beer! Voor onze kleinen 7. Geïll.
57953: HULST, W.G. VAN DE - Kareltje. Ill. Voor onze kleinen.
57954: HULST, W.G. VAN DE - Het klompje dat op 't water dreef. Ill. Voor onze kleinen.
57955: HULST, W.G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Ill. Voor onze kleinen.
57950: HULST, W.G. VAN DE - Het wegje in het koren. Ill. Voor onze kleinen.
57951: HULST, W.G. VAN DE - Bruun de Beer. Ill. Voor onze kleinen.
53186: HULST, HANS VAN DER - beweging blijft, en liefde en stilte. Gedichten 1999-2000.
53187: HULST, HANS VAN DER - Bijbels Licht 3. 12 nieuwe gebeden uit Psalmen.
53204: D'HULST, MGR. - Conférences de Notre-Dame. Carèmes de 1891 t/m 1895. (Ex. Uit Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
106268: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES). - Rozemarijntje.
N104: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - Het kerstfeest van twee domme zusjes.
N105: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES) - Het kerstfeest van twee domme zusjes.
53198: HULST, HANS VAN DER - Bijbels Licht 2. 12 Nieuwe gebeden uit Psalmen.
53194: HULST, HANS VAN DER - Bijbels Licht voor wie door donkere dagen moet en toch op God wil vertrouwen. 12 Gebeden uit Psalmen.
57063: HULST, W.G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1. Plaatjes.
95948: HULST, GERARD VAN / OPDAM, M.L. - Levend land. Muziekinstrumentenopbouw in Nederland. Bronnenboekje voor het onderwijs.
53195: HULST, HANS VAN DER - hopen op mensen, liefde, barmhartigheid. Gedichten voor de Abdijwandeldagen in de St. Benedictusabdij De Achelse Kluis 25 - 28 juli 2006.
71495: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES). - Kareltje. Voor onze kleinen 14.
106269: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES). - Rozemarijntje en de oude juffrouw. Tekeningen.
50911: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw. Tekeningen.
53189: HULST, HANS VAN DER - vergeet niet te leven, lief te hebben en te dromen. Gedichten en teksten 2005.
53197: HULST, HANS VAN DER - gedachten van Meister Eckhart.
76976: HULST, W.G. VAN DER - Van Hollandse jongens in de franse tijd.
31443: HULST VAN DE W.G JUNIOR - Lotte rot
53193: HULST, HANS VAN DER - Dichterbij het geheim. Teksten, verzameld en geschreven in de St. Willibrordsabdij in Slangenburg - Doetinchem. 1 - 7 april 2002.
38395: D'HULST, ROGER A - Olieverfschetsen van Rubens uit Nederlands en Belgisch openbaar bezit
33279: HULST, W.G. VAN DE JR. / ZWEEP, L. VAN DER - Ha…! Lezen! Deel 2B.
33280: HULST, W.G. VAN DE JR. / ZWEEP, L. VAN DER - Ha…! Lezen! Deel 3B.
33278: HULST, W.G. VAN DE JR. / ZWEEP, L. VAN DER - Ha…! Lezen! Deel 3B.
32025: HULST THALE - Handarbeid voor meisjes
106270: HULST, W.G. VAN DE / HULST JR., W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES). - Rozemarijntje en Rooie Pier.
105870: HULST, W.G. VAN DE / HULST, W.G. VAN DE (ILLUSTRATIES). - Het klompje dat op 't water dreef.
21952: HULSTRA, H. - Halbe en Kees. Kerstverhaal.
30433: HULZEBOSCH ERIK - De vijftiende elfstedentocht 1997
20248: HULZEN, JOHAN VAN - Nederlandse wereldreizigers.
21373: HULZEN, TINKA VAN - Rechten van het kind. AO-boekje 2456.
71481: HULZEN, GERARD VAN - De kinderen der rijken.
21455: HULZEN / HULST, W.G. VAN DE / VRIES, ANNE DE / ISINGS, J.H. (ILLUSTRATIES). - Toen…En Nu! Schetsen uit de Algemene Geschiedenis. Deel 1.
24541: HULZEN, DR. A. VAN - De wereld van eergisteren. Nederland tussen de jaren 1900-1920.
94805: HULZEN, DR. A. VAN / VENTE, DR. M.A. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 52, nr. 5. Met o.a.: Utrecht van bisschopsstad naar Uniestad. - Beknopte geschiedenis van de Utrechtse Nicolaaskerk.
98619: HULZEN, JOH. VAN - Onze vaderlandsche geschiedenis 2. van 1584-1795.
47264: DR. A VAN HULZEN - Utrecht op oude foto's van Plompetoren naar Servaas
47363: DR. A VAN HULZEN - Utrecht, met foto's
27051: HULZEN, G. VAN - De ontredderden. Eerste bundel.
95546: HUMBEECK, SABINE VAN (BEWERKING) / RUYER, FRANCOIS (ILLUSTRATIES) - Eerste hulp in het dierenziekenhuis. Verpezzzte pauzzze, Ongeluk op de slijmweg.
95544: HUMBEECK, SABINE VAN (BEWERKING) / RUYER, FRANCOIS (ILLUSTRATIES) - Eerste hulp in het dierenziekenhuis. Een wolf met buikpijn, Paniek in de kantine.
95547: HUMBEECK, SABINE VAN (BEWERKING) / RUYER, FRANCOIS (ILLUSTRATIES) - Eerste hulp in het dierenziekenhuis. De zzziraffe.
95543: HUMBEECK, SABINE VAN (BEWERKING) / RUYER, FRANCOIS (ILLUSTRATIES) - Eerste hulp in het dierenziekenhuis. Balletje kwijt, Zere tanden.
1588-873: HUMBLE RICHARD - De Zeevaart. De ontdekkingsreizen.
20394: HUME, FERGUS - Het mysterie van het huurrijtuig.
29619: HUME, FERGUS - Het mysterie van het huurrijtuig.
79231: HUMLUM, JOHANNES - Atlas of Economic Geography.
60276: HUMMEL, DR. UWE / TELAUMBANUA, DR. TUHONI - Cross and Adu. A Socio-Historical Study on the Encounter between Christianity and the Indigenous Culture on Nias and the Batu Islands, Indonesia. (1865-1965). Mission 43. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
98649: HUMMEL, RIA - Marketing informatiesystemen (informatie systemen) en beslissingsondersteunende systemen, vanuit een marketingperspectief.
53496: HUMMELAUER S.I., FRANCISCO DE - Commentarius in Libros Samuelis seu I et II regum.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
86011: HÜMMELCHEN, DR. W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
44101: HUMPERDINCK E PROF - Sang und klang im XIX XX jahrhundert, ernstes und heiteres aus dem reiche der tone, mit einer anzahl biograhien und portraits
38058: HUNEBELLE, DANIELLE - Dear Henry, Kissinger
3267-3456: HUNGERFORD MRS. / BAARSLAG C. - Chloe's geheim.
83003: HÜNLICH, HANS / HEIMER, HELMUT - Neue Textilwarenkunde. Webwaren - Wirkwaren - Strickwaren.
35732: HUNNINGHAKE B - Lipid disorders, the medical clinics of North America
53983: HUNSCHE, FRIEDRICH E. - De Gerichtsvollzieher un de Düwel. Plattdeutsche Geschichten über den Umgang der Westfalen mit Pastören, Teufeln, Richtern und anderen Amtspersonen.
19541: HUNT, PETER (RED.) - Het nieuwe grote tuin-ABC. Een complete encyclopedie voor iedereen die van tuinieren houdt. Meer dan 500 kleuren illustraties en foto's.
93799: HUNT, DAVID - Gezichtsbedrog.
24815: HUNT, JOHN - De beklimming van de Mount Everest. De hoogste top der aarde bereikt.
98762: HUNT, JOHN - De beklimming van de Mount Everest.
16675: HUNT, PETER - De Bloementuin. Borderplanten.
20199: HUNTER, EVAN - De tuchtelozen.
78747: HUNTER, SAM - 20th Century Painting.
17015: HUNTER, MATTHEW - The Gibraltar factor.
11740: HUNTER, EVAN - De verslaafden.
27391: HUNTER, EVAN - De verslaafden.
27413: HUNTER, EVAN - Wie is Budwing?
47239: W. VAN HUNUSGA - Met vlammend vuur Rotterdamsche novelle
56160: HUONDER S.J., ANTON - Katholische und protestantische Missionsalmosen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
88057: HUOWING, KAPITEIN WARMOLT / E.A. - Wie is deze man Jezus. Hij leefde onder ons.
95450: HUPET / RISTIER, WILLEM - Dabbo. Brokkenpiloot.
52470: HUPKES-BAUKEMA, H. - Oud-Hollandsche Spreuken met Prentjes in Kruissteek. Vryheyt - Blyheyt.
84878: HUPPERT, ELISABETH - Het Terras.
41450: HUPSE G.J - Weg van het boek, geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving
45822: G.J. HUPSE - Weg van het boek. (Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.) Geïll.
56987: HURD, DOUGLAS AND OSMOND, ANDREW - Send him victorious.
18070: HUREAUX, YANNY - Le guide des Ardennes.
85235: HURENKAMP, H.G. - Tien grote plannen voor Groningen. 1608-1995.
39624: HUREY - S.O.S.0.0.1, Ketje en co in no 1, Kapoentjesuitgave
94222: HURK, W.J.C.C. VAN DEN - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857. (proefschrift compleet met stellingen)
26713: HÜRLIMANN, MARTIN / BURCKHARDT, CARL J. - Europa. Zijn landschap en cultuur in afbeeldingen.
42234: HURLOCK ELIZABETH B - Developmental psychology, associate in psychology, the Graduate school, series in psychology
88258: HURST, RANDY (VOORWOORD) - Leven met Kracht. Een bijbelreis van 21 dagen met de eerste christenen.
88260: HURST, RANDY (VOORWOORD) - Leven met Kracht. Een bijbelreis van 21 dagen met de eerste christenen.
88262: HURST, RANDY (VOORWOORD) - Leven met Kracht. Een bijbelreis van 21 dagen met de eerste christenen.
88261: HURST, RANDY (VOORWOORD) - Leven met Kracht. Een bijbelreis van 21 dagen met de eerste christenen.
87992: HURST, FANNIE - De handen van Veronica.
98860: HURT, HARRY - Naar de maan.
53684: HURTER, S.J., H - Compendium Theologiae Dogmaticae. Theologia Generalis, - specialis, - specialis. Drie delen. Editio Quinta recognita. Disputationes Quatuor, - Tres, - Tres. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
72547: HUSEMAN, JONATHAN / E.A. - Noorderbreedte. 2004, nr. 1. met o.a.: De waanzinnige ambitie van de groene coalitie.
53281: HUSEN, R; KLEYN, A.A.; KLOPPERS, P.J.; LUMMEL, H.B. VAN EN SCHUTTE, G. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden, met de Historie des Vaderlands uit hun tijd. Gedenkboek voor de Kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Afb.
97139: HUSSON, A.M. - De zoogdieren van de Nederlandse Antillen. (Mammals of the Netherlands Antilles)
60009: HÜSSTEGE, GEERT - Onze Flora. Praktische Gids. Geïll.
81949: HÜSSTEGE, GEERT (SAMENSTELLER) / SCHALKEN, KEES (PENTEKENINGEN). - Limburg, 25 wandelingen. ANWB Wandelgids.
91448: HUSSTEGGE, GEERT - Op Stap. Lekker uit in eigen land.
73521: HUSTEGGE, GEERT - Zakfauna, vogels en dieren in hun omgeving.
73519: HUSTEGGE, GEERT - Zakflora voor bos en heide.
87882: HUT, J.J.P. / E.A. - Atletiek als spel op school.
76892: HUTCHINGS, JIM - Een goede buur is beter…
33803: HUTCHINS CHRIS, THOMPSON - Fergie, het verhaal van Sarah de hertogin van York
57174: HUTCHINSON, PATRICIA - Cavia's. Geïll. Zuidboek. Kleindieren handboek. Vert.
49336: HUTCHINSON, JOHN - British Wild Flowers.Volume two. A Pelican Book. Ill.
58129: HUTCHISON, C.B.E., F.R.G.S., F.R.S.A., CAPTAIN W.M. (COMPILED BY) - World-wide marine distance tables. Providing distances in nautical miles between a comprehensive world-wide range of ports, including oil loading and discharging terminals.
87582: HUTH, HANS - Europaische Lackarbeiten 1600-1850.
2185-4839: HUTSCHENRUIJTER WOUTER - De Geschiedenis der Toonkunst. 1ste deel.
2980-4852: HUTSCHENRUIJTER WOUTER - De Geschiedenis der Toonkunst. Twaalf voordrachten
927-4829: HUTSCHENRUIJTER WOUTER - De Geschiedenis der Toonkunst.
89133: HUTSCHENRUYTER, WOUTER - W.A. Mozart. Beroemde musici deel VII.
49460: HUTSCHENRUYTER, WOUTER - De geschiedenis van het orkest en van zijn instrumenten. Encyclopedie van de wereldbibliotheek. Afb.
94157: HUTTEN, HENK (FOTO'S) / E.A. - Stadskantoor Lelystad. Lelystad 1973.
49767: HUTTEN, G. - Proficiat Eensgezindheid. Vijfenzeventig jaar Zuivelcoöperatie in Den Ham. Tekeningen, foto's.
58006: HUTTEN, J. / WÜRSTEN, W.F. - Die Sprache der Erwachsenen. 2. Ill.
58007: HUTTEN, J. / WÜRSTEN, W.F. - Die Sprache der Erwachsenen. 1. Ill.
11925: HUTTERER, F. - Trouw wordt beloond. Een verhaal over een jongen, een meisje een kleine en een grote bruine beer, illustraties van Irene Schreiber.
53285: HÜTTL, LUDWIG - LESSING, ERICH - Deutsche Schlösser Deutsche Fürsten. Foto's.
3763-195: HUTYRA/MAREK/MANNINGER - Special Patology and Therapeutics of the Diseases of Domestic Animals.
57647: HUUKSLOOT, DRS. ROELAND CL. VAN & HIJLKEMA RM, DRS. HANS - Commissaris in het familiebedrijf. Een vak apart! Geïll. NCD-Data nr. 59.
31051: HUURDEMAN PIET - Jonker Jan heer Nicolaas doet recht
55053: HUURDEMAN, D EN KNUIF, W.L.S. - Van Utrecht naar Rome. Inlichtingen aan de Oud-Katholieken van Nederland. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
150067: HUURDEMAN, PIET / WILDE, DICK DE (ILLUSTRATIES) - Leiden's Ontzet.
59077: HUURDEMAN, PIET - Jonker Jan heer Nicolaas doet recht. Geïll.
86563: HUUSSEN JR., A.H. / FRIJHOFF, W.TH.M. / E.A. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 49. 1995. Met o.a.: Genealogie en geschiedschrijving. - Herdenking Bataafse omwenteling 1795. Tweehonderd jaar vrijheid.
56980: HUXLEY, ELSPETH - Murder at Government House.
72692: HUXLEY (RED.) - Het geheim van het leven.
4796-2118: HUXLEY - Informana. Landen en volken. 1
2084-1940: HUXLEY - Landen en volken. Inforama nr. 1.
26998: HUXLEY, ELSPETH - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Afrika, een uitdaging.
57423: HUXLEY, JULIAN - Essays van een humanist. Vert. Pantoskoop.
42176: HUYCK MAGRET HELLIE - Growing older, what you need to know about aging
42652: HUYCK M.H, HOYER W.J - Adult development and aging
96508: HUYGEN, C.A. - Gids voor de stad Maastricht
38118: HUYGEN, F - Herinneringen aan Lent
79811: HUYGEN, IR. J. / E.A. - Laat niet als dank. Van natuurmandaat tot milieubeheer. GSEV Reeks 24.
11370: HUYGENS, CH. - Licht en schaduw. De roman van Rembrandt's leven.
105792: HUYGENS, C. - Uit de Korenbloemen van C. Huijgens.
85314: HUYGENS, F.P. / VEURMAN, B.W.E. - Spectrum. Letterkundige geschiedenis en bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Deel II.
11790: HUYGENS / HUYGENS-WIJMA / VEURMAN - Brandpunten. Leidraad bij de studie van de Nederlandse Lettterkunde voor het voortgezet onderwijs.
11551: HUYGHE - Degas. Contact-kunst-pocket 8.
89761: HUYGHE R - Van Gogh
74730: HUYGHE, RENE - Michel-Ange.
16316: HUYSENTRUYT, PIET - Lekker thuis. Koken met Piet Huysentruyt.
90604: HUYSMANS, R.G.W. - Tussen Concilie en Synode. Over het ontwikkelen van de kerkstructuur sinds 1966 door de Nederlandse bisdommen.
61726: HUYSSEUNE, MICHEL - Vrijmetselarij. Mythe en realiteit. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
106433: HUZIKAKE, S. - Japanese Wood-Block Prints.
3779-4654: HYATT KING A. - Handel and his autograhics.
18915: HYDE, ANTHONY - De streken van de Vos.
23413: HYDE, ANTHONY - De streken van de Vos.
81351: HYLKEMA, O.T. - Levende Moraal.
98463: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Tweede stuk. Geschiedkundige studien over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw.
102.179: HYMAN, RAY - Het psychologisch onderzoek. Prisma-Compendia 46.
40726: HYMANS, MEY ABRAM - Mensch en samenleving 3 delen compleet, naoorlogse opbouw van de samenleving
59499: HYMANS, IR. ERNST EN MEY, DR. ABRAM - Mensch en Samenleving. Deel II.
59498: HYMANS, IR. ERNST EN MEY, DR. ABRAM - Mensch en Samenleving.
11404: HYMNE IN STEEN. - De Middelburgse Abdijkerken.
17337: HYSMAN, TOM - Het Grunwald geheim. Thriller.
103333: IBANEZ, F. - Het geval van de sok. Een avontuur van Paling en Ko.
79037: IBARROLA, AGOSTIN - Agostin Ibarrola tekeningen uit de gevangenis van Burgos met gedichten van Marcos Ana en Vidal de Nicolas.
9118: IBIS - Hotel Erokamano.
96774: IBIS / HOPMAN, PHILIP (ILLUSTRATIES) - De IJsspiegel.
10918: IBO WIM / E.A. - 40 jaar Wim Kan met Corry aan zijn zijde.
14946: IBO WIM / E.A. - 40 jaar Wim Kan met Corry aan zijn zijde.
51975: IBO, WIM - Brieven aan jou. Een bundel herinneringen. Foto's.
101.588: IBO WIM / E.A. - 40 jaar Wim Kan met Corry aan zijn zijde.
29205: IBSEN, HENRIK - Dramen. Band I.
202-2107: ICART ANTOINE / POIRIER - De veroveraars van de ruimte.
88839: IDDEKINGE, P.R.A. / WARTENA, R. / E.A. - Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, Deel LXXVI. Met o.a.: Leidersbeginsel in praktijk, Provinciaal bestuur van bezet Gelderland. - Zanden en branden op de Veluwe, Twee rapporten uit de zestiende eeuw.
9521: IDDO-REKLAMIJ / E.A. - Huwelijk en gezin. Een bron van informatie voor verloofden en jonggehuwden.
58729: IDEMA, W.L. (GEKOZEN, VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR) - Spiegel van de klassieke Chinese poëzie. Van het Boek der oden tot de Qing-dynastie.
97723: IDEN, JAN - Kommesoares Huusman. Grunneger detectiveverhoalen.
54195: IDENBURG, PH. A. - Het gezag in de onderneming. Proefschrift. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80869: IDENBURG, MR. P.J. / SHAULL, PROF. R. / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 12. Met o.a.: Tropisch Afrika op een keerpunt. - Honderd jaar Protestantisme in Brazilie.
42777: IDZERDA, BASTIN MAJOLEIN - De beste kamerplanten
52174: IEPENDAAL, WILLEM VAN - De bocht in de vaart.
3415-3455: IEPENDAAL WILLEM VAN - Onder de pannen.
28395: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Kriebeltje hoogtepunt. ABC pocket 53.
98741: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Adam in ongenade.
24734: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Kriebeltjes Hoogtepunt.
2865-4132: IEPENDAAL WILLEM VAN - Op Drift. Liedjes van deze tijd.
51181: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Gegist bestek. Roman.
31675: IEPENDAAL WILLEM VAN - Gantelhoven's ereprijs
2854-4879: IEPENDAAL WILLEM VAN - Alle liederen van de zelfkant.
25604: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Madame Pedasco.
25630: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Gantelohoven's ereprijs.
39220: IEPEREN, VAN VICTOR - Symbolen
B4988: IERSEL, FRED VAN (REDACTIE). - Religie, geweld, verzoening.
55929: IERSEL O.F.M. CAP. P. EUTHYMIUS VAN - Signaal op rood. Dagboeknotities van een arbeidsaalmoezenier. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
42130: IERSEL VAN B.M.F DR, NEUGARTEN B.L DR - Katholieke universiteit Nijmegen 65 jaar bijzonder, teksten uitgesproken ter gelegenheid van 65e Die Natalis en 13e lustrum 28 oktober 1988
10719: IHRING HERBERT - Bertold Brecht und das Theater.
105710: IJSKES-KOOGER, E. - Een fluit van riet.
36445: IJSKES-KOOGER, E - Dit is mijn troost
105711: IJSKES-KOOGER, E. - Als glas in de zon.
5637-4625: IJSKES-KOOGER E. - De gouden horizon.
87364: IJSSELAKADEMIE - Lijst van leemten in de kennis van de geschiedenis van Overijssel.
72219: IJSSELING, DR. M.A. / SCHEYGROND, DR. A. - Hoofdzaken der biologie. Deel IIIA: Gewervelde dieren. Voor Gymnasia, kweekscholen, etc.
45729: DR. M.A. IJSSELING, H.W. VAN DOMMELEN EN DR. J.W. EERKENS - De mens. Leerboek voor Middelbare Meisjesscholen, Meisjesvakscholen en Kweekscholen voor Onderwijzeressen. Geïll.
52460: IJSSELING, DR. M.A. EN SCHEYGROND, DR. A. - De mens. Hoofdzaken der Biologie. Deel II. Geïll.
52462: IJSSELING, DR. M.A. EN SCHEYGROND, DR. A. - Plantkunde voor de lagere klassen. Hoofdzaken der Biologie. Deel IV. Geïll.
52459: IJSSELING, DR. M.A. EN SCHEYGROND, DR. A. - Plant- en dierkunde. Hoofdzaken der Biologie. Deel IB. Geïll.
52458: IJSSELING, DR. M.A. EN SCHEYGROND, DR. A. - Plant- en dierkunde. Hoofdzaken der Biologie. Deel IA. Geïll.
46873: IJSSELING, DR. M.A. EN SCHEYGROND, DR. A. - Hoofdzaken der biologie. Deel IIIa. Gewervelde dieren. Beknopte uitgave met 300 afbeeldingen
98064: IJSSELSTEIN, M. VAN - Nieuwe leergang in het Kantklossen. Handleiding tot zelfonderricht in de klostechniek. (Met 85 verklarende teekeningen, afbeeldingen van werkstukken en patronen)
44561: IJZERMAN, RONHAAR, THIJSSE, KEUNING, EDELMAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede reeks DL XLVlll no.3, mei 1931
85460: IJZERMAN, M.J. - Schets onzer Staatsregeling.
99740: ILES, JANE / LEON, SOOZI DE / SKELTON, VALERIE - Mooi Zelf Gemaakt. Borduren en appliqueren met de naaimachine.
91162: ILLIES, HEILWEG - Auf der Suche nach Antwort. Eine Einfuhrung in exegetische Uberlegungen.
99317: ILSE VAN NERUM (SAMENSTELLER) - Medische en gezinsencyclopedie.
44065: IM WHA KONG - Oriental flower arrangement
44066: IM WHA KONG - Oriental flower arrangement 11
26702: IMBER, WALTER / OUDSTEN, BAS DEN - Nederland. Trefpunt van Europa.
96421: IMDAHL, MAX / WERNER, NORBERT / U.A. - Giessener Beitrage zur Kunstgeschichte. Band I, 1970. Festschrift Gunther Fiensch zim 60. Geburtstag.
57855: IMELMAN, JAN DIRK - Theoretische pedagogiek. Pedagogische inleidingen.
32093: IMELMAN - Koel, vries en ijsinstallatiesdeel 2
81459: IMHOOF-BLUMER, F. - Die Münzen der Kilbianer in Lydien.
9322: IMMERMANN KARL - Der Oberhof.
61653: IMMERMANN, KARL - Der Oberhof. Bildnis.
75371: IMMINK, GERRIT / LAAN, JAAP H. VAN DER / BARNARD, MARCEL / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1995 nr. 4 : met o.a.: Stapsteen of sruikelblok - Leesrooster voor de zondagse viering - Tussen willekeur en systeemdwang, Een theologische reflectie op het gebruik van leesroosters in verband met de preek.
75402: IMMINK, GERRIT / SIEMERINK, HANS / JONKER, EVERT / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 2002 nr. 3 : met o.a.: Gestalten van geleefd geloof - Het geloof van de kerk en persoonlijk geloof - Attitude, levensverhaal en geloof.
82590: IMPETA, DR. C.N. - Kaart van Kerkelijk Nederland.
61190: IMPETA, DR. C.N. - Kaart van kerkelijk Nederland. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
90464: IMPETA, DR. C.N. - Kaart van kerkelijk Nederland.
99869: INA VAN DER BEUGEL - Paperclip.
99867: INA VAN DER BEUGEL - Bij stukjes en beetjes.
48308: INA BOUDIER BAKKER - Het spiegeltje
47830: INA BLOEMHOF - Het avontuur van Fien en Peter
14574: INDEWEY GERLINGS-HUURMAN, TH. - Het Leeuwarder Euthanasie Proces. Feiten en commentaren.
36776: INEZ, MARION - Erika in Amerika
47831: INEZ VAN DULLEMEN - Het wiel
106726: INFELD, PROF.DR. L. - Albert Einstein. Zijn werk en zijn invloed op onze wereld.
47979: DR. ING. M. SCHLEICHER - Die elektrische fernuberwachung und fernbedienung fur starkstromanlagen und kraftbetriebe, mit 155 textabbildungen
86396: ING. BOHUMIL JUZA / DR. TATANA KUCEROVSKA / LUMIR SINDELAR / E.A - Medaile Lumira Sindelare. Moravské Muzeum V Brne, 1986.
92628: ING, ERIC VAN DEN / FORRER, MATTHI / E.A. - Andon 61, Society for Japanese Arts. Met o.a.: One of Seiho's lions. - Mr. R. de Bruijn as I remember him.
47709: ING. ED A. PFEIFFER - durch die technische welt met foto's, tekeningen
47429: ING. J.H. VAN GEIJTENBEEK - Tussen paardentram en sneltram
74249: INGALLS, RACHEL - Dieven.
45664: INGE VAN NOORTWIJK EN MEDIDACT B.V. - Het mooiste boek voor onder je hoofdkussen. Geïll.
61452: INGELSE, LOURENS - Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse.
19362: INGEN, PIET - T Komt in orde kampioen.
57607: INGEN, J. VAN - Gelegenheids-Onderwerpen. Deel 1. - (bordtekenen). Geïll.
55996: INGENHAEFF, WOLFGANG - Die Benediktinerabtei St. Georgenberg - Fiecht. Porträt eines Tiroler Doppelklosters. Foto's.
72629: INGERMAN, K.J. JUNIUS - Sluimerend paradijs. De toekomst van Afrika - Een wereld van hoop en vrees.
72600: INGERMAN, K.J. JUNIUS - Een slavenband als ereteken.
53292: INGRAM, O.B.E., M.C., SIR BRUCE (EDITED BY) WITH 16 COLOURED PLATES AND 594 PORTRAITS AND ILLUSTRATIONS IN PHOTOGRAVURE, TOGETHER WITH ARTICLES DEALING WITH EVERY ASPECT AND SO ON. - The Ilustrated London News. Coronation Number. Queen Elizabeth II.
85328: INGRAM, DR. JOHN KELLS - Geschichte der Volkswirtschaftslehre.
71532: INGRAM, TOLBERT R. - Dochter van Israel.
98911: INGRID SIMMERMANN-VAN PUT (VERTALING) - Handige Handen. 30 kleine reparaties in huis.
93040: INGRID BEVORT / E.A. (ILLUSTRATIES) - Taal Kabaal. Themaboek A1, ontwikkeld door project O.S.M. Rotterdam.
104470: INGRID VAN DELFT (TEKSTEN) / RIEK WESSELING - Riek Wesseling: Een portret in zwart-wit.
16513: INGUS, DR. I, - Baedeker's, Great Britain.
99170: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel VIII en IX: 1 Koningen tot Habakuk 3:17.
99169: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel VI en VII: 1 Samuel 18:1 tot 1 Koningen 19.
99167: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel III en IV: Gen 39:1 tot Ruth 1:14-19.
99168: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel V: Ruth 1:19 tot 1 Samuel 17:58.
99165: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel I: Genesis 1 tot Genesis 15:5.
99166: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel II: Genesis 15:11-19 tot 37:29.
99172: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel XII en XIII: Lukas 8:50 tot Lukas 22:63.
99173: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel XIV, XV en XVI: Lukas 22:54 tot Openbaringen 21.
58879: INGWERSEN, G. - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk.
90560: INGWERSEN, G. - Bijbel. Oude en Nieuwe Testament. In vertellingen en beeld voor de kinderen van ons volk.
99171: INGWERSEN, G. - De Bijbel in vertelling en beeld voor kinderen van ons volk. Deel X en XI: Lukas 1 tot Lukas 8:50.
102.178: INKELES, ALEX - Beginselen van de sociologie. Prisma-Compendia 38.
79270: S.M.V.-G (INLEIDING) - Gekleurd delfts Aardewerk. - Polychrome Delft Ware.
9787: INNES HAMMOND - The Doomed Oasis.
104939: INNES, HAMMOND - De gedoemde oase. Zwarte beertjes 426 / 427.
18866: INNES, HAMMOND - De angst van het verraad.
93814: INNES, HAMMOND - De zwarte vloek.
93816: INNES, HAMMOND - Stille getuigen.
104947: INNES, HAMMOND - Tussen water en vuur.
104948: INNES, HAMMOND - Het vreemde land.
104949: INNES, HAMMOND - De mijn des doods.
54539: INNES, MIRANDA - Schoonheid uit de lappenmand. Een wereldreis langs patchwork en quilttradities. Ontwerpen voor de naaimachine. Foto's. Vert.
93817: INNES, HAMMOND - Het vreemde land.
44401: INNES HAMMOND - Het blauwe ijs, zwarte beertjes nr 770
18284: INNES, HAMMOND - De ondergang van de Mary Deare.
18593: INNES, HAMMOND - De ondergang van de Mary Deare.
104941: INNES, HAMMOND - Een eiland in de oceaan. Zwarte beertjes 626 / 627.
104940: INNES, HAMMOND - Het rijk in de bergen. Zwarte beertjes 624 / 625.
92965: INNES, HAMMOND - Sporen in het zand.
92963: INNES, HAMMOND - Nacht en ontij.
105168: INNES, HAMMOND - Sporen in het zand.
57937: INNES OF LEARNEY, SIR THOMAS (REVISED BY) - The Scottish Tartans with historical sketches of the clans and families of Scotland. Ill.
104944: INNES, HAMMOND - Het Paard van Troje.
23480: INNES, HAMMOND - Het Paard van Troje.
104946: INNES, HAMMOND - Het blauwe ijs.
104942: INNES, HAMMOND - De vlammende berg. Zwarte beertjes 654.
17341: INNES / BEER, L.C. DE /. BALLING / SOMERLOTT - Het Beste Boek 143. - Het rijk in de bergen. - De zonen van vrouw Zeegers. - Weerzien in Berlijn. - Vlam.
104945: INNES, HAMMOND - De eenzame skier.
26091: INNES, HAMMOND - Tussen water en vuur. Succes No. 53.
84157: INTERNATIONAL AGRICULTURAL CENTRE, WAGENINGEN - Agricultural Science in the Netherlands. Including the former Guide Wageningen Centre of Agricultural Science, 1978-1980.
51727: INVERNIZZI TETTONI, LUCA (E.A.): PHOTOGRAPHS EN JAVELLANA, RENE E.A. (MAIN TEXTS) - Filipino style. Foto's.
70963: IONESCCO, EUGENE - Le Rhinoceros.
9408: IONGH IR. J.H. DE - Van Kaninefaat tot Duizendkunstenaar.
2908-619: IONGH/KOHNSTAMM - Wilhelmina een levensgeschiedenis in foto's.
1906-332: IONGH J. - Maria van Hongarije deel 1 De kroon van Stefanus den Heilige
85903: IONGH, DR. J. - Maria van Hongarije, deel I: De kroon van Stefanus den Heilige. Regentessen der Nederlanden II.
55825: IONGH, HANNO DE - Oranjebastaarden. Een vademecum. Foto's.
9102: IPENBURG PAUL VAN / BOTTEMA. - Voor allen wat. Nog te klein. Deeltje 2.
50521: IPENBURG, PAUL VAN - Peetje Druiloor en zijn vriend. Gekl. platen. (Voor allen wat - leesboeken voor de Openbare Scholen) Derde leerjaar.
104844: IPENBURG, PAUL VAN / TJEERD BOTTEMA EN E. V.D. GRIJP-ECKERT (ILLUSTRATIES) - Alleen in huis. Voor allen wat. Tweede leerjaar III.
48874: IRBY GWALTNEY, FRANCIS - Gisteren duurde een eeuwigheid. Vert.
104118: IREDALE, DAVID - Discovering your Family Tree. A pocket guide to tracing your English ancestors.
33720: IRISH LOLA - De roep van de wilde vogels
18200: IRONIMUS, ROLF - 08 / fünfzig in Texas.
55984: IRSAY, STEPHEN D' - Histoire des Universités. Françaises et étrangères. Des origines a nos jours. Tome I: Moyen Age et Renaissance EN idem Tome II: Du XVIe siècle a 1860. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
29829: IRVINE, ALEX / DITRIC (VERTALING) - De Heilige in haar hoekje.
90873: IRVINE, WM. C. - Heresies Exposed. A brief examination in the light of the Holy Scriptures of some of the prevailing heresies and false teachings of today.
19418: IRVING, JOHN - Weduwe voor het jaar.
94306: IRVING, JOHN - De beren los.
56114: IRVING, WASHINGTON - Mahomet and his successors. The works of Washington Irving. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
71921: IRVING, WASHINTON - Rip van Winkel.
92956: IRVING, JOHN - Een zoon van het circus.
4144-115: IRVING WASHINGTON - The Sketch Book
92768: IRWIN, YUKIKO / WAGENVOORD, JAMES - Shiatzu. Japanese finger pressure for energy, sexual vitality and relief from tension and pain.
21520: IRWIN, YUKIKO / WAGENVOORD, JAMES / BURNS, RAYMOND (ILLUSTRATIES). / OOSTERHOF, MIESJE (VERTALING). - Shiatzu. Japanse vingerdrukmassage.
50058: IRWING WALLACE - De zeven minuten
106367: MR. ISAAC DA COSTA / STAPELKAMP, CHR. (INLEIDING EN AANTEKENINGEN) - Vijf en Twintig Jaren. Een lied in 1840.
48926: ISAACMAN, CLARA. (OPGETEKEND DOOR JOAN ADESS GROSSMAN). - Jaren van angst. Het ware verhaal van Clara Heller. Foto's.
18903: ISAACS, SUSAN - Zoete Leugens. Thriller.
16373: ISAACS, SUSAN - De glimlach die zij achterliet.
33811: ISAACS SUSAN - Zoete leugens, thriller
10253: ISAACS SUSAN - De glimlach die zij achterliet.
48496: ISABELLA DE LISLE SELBY - Pols Horloges, gids voor verzamelaars, met foto's
51173: ISACKER, FRANS VAN - Maar er is een uitweg.
9274: ISAMBERT ANDRE - De opvoeding der ouders. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 53.
81560: ISERT, DR. GERHARD - Filmtips. Wenken voor beginners.
72470: ISHERWOOD, CRISTOPHER - Prater Violet.
B4515: ISHIGURO, KAZUO - When We Were Orphans.
97172: ISHIMOTO, TATSUO - The Art of Driftwood and Dried Arrangements.
97174: ISHIMOTO, TATSUO - The Art of Flower Arrangement.
98998: MR. ISIDORE HEN - Het Zionisme. Kerk en Secte, Serie III, No. 3, No. XLVIII.
79455: ISINGS, C. / VONS, P. / E.A. - Westerheem, Jaargang XV, no. 5, 1966. Met o.a.: Glasscherven, Dateerbaar of niet (II). - Oude vloertegels bij de Engelmunduskerk te Velsen. - Opgravingen te Cuyk.
79454: ISINGS, C. / FREMERY, F.DE / E.A. - Westerheem, Jaargang XV, no. 3, 1966. Met o.a.: Glasscherven, dateerbaar of niet? (I). - De Doopvont van Nieuw Loosdrecht.
41601: ISPER KARL - Mit goethe in Italien 1786-1986
73080: ISRAEL, F.P. - informatie in woord en beeld over. Sterrenkunde.
49149: ISTENDAEL, GEERT VAN - Altrapsodie. (Pandora Pocket)
82053: ISWOLSKY, HELEN - De ziel van Rusland.
9514: ITALIAANDER ROLF - Moebange. De jongen uit het Oerwoud.
73951: ITALIAANDER, ROLF - Kongo. Bilder und Verse.
14519: ITALIAANDER, ROLF - In het land van Albert Schweitzer. Een bezoek aan Lambarene.
42700: ITERSON, KOLE, NOORDHOFF, BOOST - Verslik u niet, medicijnen
80343: ITERZON, DS. F.H.G. / SPELBERG, DS. E.D. - Ongeloof en geloof.
28625: ITTEN / HAYES / FABBRI / E.A. - Gouacheren.
86333: ITTERZON, DR. G.P. VAN - Kerkhistorische Lijnen.
38989: ITTERZON, VAN G.P - Johannes Bogerman, klassieken van Gereformeerd protestantisme
75329: ITTERZON, DR. G.P. VAN - Synode spreek! Een appel op de Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk inzake het Christelijk Onderwijs.
43164: ITTERZON VAN H.C DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Psalm 122:6a, vrede voor Jeruzalem
90453: ITTERZON, PROF.DR. G.P. VAN - Kalender van de kerkgeschiedenis.
59744: IVANOFF, PIERRE - De Maya's. Monumenten van grote culturen. Geïll. Vert.
93702: IVANOV, DIMITRI / BUYSSE, CYRIEL / E.A. - Meesters der Europese Vertelkunst.
105333: IVANS (PSEUDONIEM VAN MR. J VAN SCHEVICHAVEN, 1866-1935) - De Dwerg van Stockton Court. Zwarte beertjes 1758.
105335: IVANS (PSEUDONIEM VAN MR. J VAN SCHEVICHAVEN, 1866-1935) - Het zwijgen van signora Giacomini. Uit het leven van Geoffrey Gill. Zwarte beertjes 1863.
105334: IVANS (PSEUDONIEM VAN MR. J VAN SCHEVICHAVEN, 1866-1935) - Het Landhuis van Mevrouw Kortland. Zwarte beertjes 1761.
105325: IVANS (PSEUDONIEM VAN MR. J VAN SCHEVICHAVEN, 1866-1935) - De Medeplichtigen. Zwarte beertjes 1585.
105330: IVANS (PSEUDONIEM VAN MR. J VAN SCHEVICHAVEN, 1866-1935) - Het geheim van de koepel. Uit het leven van Geoffrey Gill. Zwarte beertjes 1677.
105329: IVANS (PSEUDONIEM VAN MR. J VAN SCHEVICHAVEN, 1866-1935) - De Bosgeest. Uit het leven van Geoffrey Gill. Zwarte beertjes 1654.
105331: IVANS (PSEUDONIEM VAN MR. J VAN SCHEVICHAVEN, 1866-1935) - Het Brockenspook. Uit het leven van Geoffrey Gill. Zwarte beertjes 1678.
105328: IVANS (PSEUDONIEM VAN MR. J VAN SCHEVICHAVEN, 1866-1935) - Geheime Dienst. Uit het leven van Geoffrey Gill. Zwarte beertjes 1653.
7162: IVEN WILLEM - Vogels in Nood. Een halve eeuw vogelwet. AO-boekje 925.
7161: IVEN WILLEM - Vogels in Nood. Een halve eeuw vogelwet. AO-boekje 925.
53824: IVEN, WILLEM (TEKST) - Negentig jaar bosbrandverzekering. 1894 - 1984. Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij. Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
23294: IVEN, W. - Uw tuin vol bloemen en planten.
102.836: IVEN, WILLEM - Bospest. AO-boekje 963.
28532: IVERSEN/SCHOLTEN - De Dagen Onzer Jaren 1960
2273-224: IVERSEN/SCHOLTEN - De Dagen Onzer Jaren 1960
57929: IVEY, ALLEN E. / MORELAND, JOHN R. (CONTRIBUTION) - Microcounseling. Innovations in Interviewing Training.
105878: D'IVOI, PAUL / WERNER, HANS (BEWERKING) / BOMBLED, LOUIS - Doctor Mystéro.
105877: D'IVOI, PAUL / WERNER, HANS (BEWERKING) / BOMBLED, LOUIS - Een onoverwinnelijk drietal.
105875: D'IVOI, PAUL / WERNER, HANS (BEWERKING) / BOMBLED, LOUIS - Miljonair tegen wil en dank.
105876: D'IVOI, PAUL / WERNER, HANS (BEWERKING) / MÉTIVET, LUCIEN - De neef van Lavarede.
105874: D'IVOI, PAUL / WERNER, HANS (BEWERKING) / MÉTIVET, LUCIEN - Jean Fanfare.
47497: IWAN ANDERS - Lisa en het leven
79309: IYER, PICO - Sushi in Bombay, Jetlag in L.A.
79077: IYER, PICO - Sushi in Bombay, Jetlag in L.A.
222-2071: IZAAKS - Autokampioen. 29 september tot 5 oktober 1978. Met onder andere energiecrisis en test Simca Horizon en informatie over vele andere auto's..
75204: JAAKKE, A.W.G. (VERTALING) - Het Evangelie volgens Johanes. Grote-letter-uitgave.
47752: JAAP VAN DER ZWAAG - Markerwaard Markermeer witboek Ijsselmeer met foto's
47749: JAAP VAN DER ZWAAG - Nederland is bijna klaar, kritische beschouwing over de zuiderzeewerken met foto's
45713: JAAP ZIJLSTRA - De glazen schelp
47367: JAAP BOUWMAN, MIEK VAN LIMPT - 1900 in kaart, oude prentkaarten
47380: JAAP ROMIJN - Utrecht met foto'szwarte beertjes 153/154 reisgids in nederlands/duits/engels frans
22363: JAARSMA, RIA - Met subsidie op zoek naar werk. AO-boekje 2670.
56437: JAARTSVELD-PENN, CAROLINE; M.M.V. HANA, NORA (SAMENSTELLING) - Het Nieuwe Grote Handwerkboek. Geïll.
47545: JAC. ROELOFS - Onder de geuzenvlag, de slag op de Zuiderzee, met illustraties van Doeve
48298: JAC ROELOFS - Blinde klippen
47434: JAC VAN LOOY - Jaapje
47435: JAC VAN LOOY - Jaap
50136: JACK LONDON - Moord bureau bv
47230: JACK BESS - Komische gezelschapsspelen
98914: JACKSON, ALBERT / DAY, DAVID - 201 klusjes in huis. Alles wat u al in het weekend had willen doen.
99210: JACKSON, ALDERT / E.A. - Woonideeen voor doe-het-zelvers. Ontwerpen, verfraaien, verbeteren en onderhouden van uw huis en interieur.
74151: JACKSON, GEORGE - Soledad Brother. Gevangenisbrieven.
98564: JACKSON, FRANCIS / MOORE, PATRICK - leven in het heelal.
42479: JACKSON CHARLES O - Passing the vision death in America
23458: JACKSON, LISA - Verleidelijke beloften.
4092-1602: JACKSON/A'COURT - Creatief met Papier en Origami.
10689: JACKSON JACK - Praktische duikgids. Maleisie en Singapore. Alle informatie over duiken en snorkelen.
11779: JACKSON, GEORGE - Soledad Brother. Gevangenisbrieven.
99294: JACOB GIELING - Het huis ten Bosch.
57337: JACOB, H.E. - Zes duizend jaren brood. De geschiedenis van ons dagelijks brood van de Egyptenaren tot in de twintigste eeuw. Met 54 tekstillustraties en 70 reproducties. Nederlandse bewerking van Jan Vrijman.
45647: JACOB ISRAËL DE HAAN - Het Joodsche lied. (Tweede boek door Jacob Israël de Haan)
5805-5282: JACOB PIERRE / HOLTON / STONE / E.A. - Le Dedat. Histoire. Politique. Societe. Numero 4. septembre 1980.
2935-4662: JACOB H.E. - Motzart. Mysterie en genade.
44570: JACOBA, EGGINK, SCHLINGEMANN, BAKKER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVl No.2, Maart 1939
8051: JACOBBS LEO - Kleine Kabouters. AO-boekje 1319.
8050: JACOBBS LEO - Kleine Kabouters. AO-boekje 1319.
8244: JACOBI DR. E.F. - Artis als bedrijf. AO-boekje 1353.
8243: JACOBI DR. E.F. - Artis als bedrijf. AO-boekje 1353.
8242: JACOBI DR. E.F. - Artis als bedrijf. AO-boekje 1353.
7726: JACOBI DR. E.F. - Chimpansees. AO-boekje 1292.
7725: JACOBI DR. E.F. - Chimpansees. AO-boekje 1292.
7724: JACOBI DR. E.F. - Chimpansees. AO-boekje 1292.
7723: JACOBI DR. E.F. - Chimpansees. AO-boekje 1292.
49983: JACOBI, DR. E.F. (BEWERKT DOOR DIJK, DRS. P.J.S.) - Plantkunde voor tuinbouwscholen. Afb.
42512: JACOBI JOLAN DR - De psychologie van C.G. Jung
57141: JACOBI, DR. JOLANDE - De psychologie van G.C. Jung. Een inleiding tot zijn werk. Geïll. Phoenix-pockets. Grote Phoenix Pocket no. 81.
14468: JACOBI, HANS / BEEK, BERT VAN / ROMBOUT - Geld van het koninkrijk.
58474: JACOBI, HANS EN BEEK, BERT VAN - Geld van het Koninkrijk. Geïll.
8952: JACOBS PAUL - Misdaad loont een enkele keer. AO-boekje 1458.
256-8613: JACOBS ELS / KILIAN / WOUW - Dutch East Indiaman ""Amsterdam"". VOC.
96808: JACOBS, JAN / MARITS, PIETER (ILLUSTRATIES) - Slimmetje. Het konijn uit de hoed.
94665: JACOBS, HERM. J. - Suriname. Aardrijkskundig leesboek.
3252-3519: JACOBS DAVID M. - Israel. Zwarte beertjes 1208.
96806: JACOBS, JAN / MARITS, PIETER (ILLUSTRATIES) - Slimmetje de hoge hoed is weg.
101.301: JACOBS, DRS. ELS M. - Weerzien met Indie. 10: Koloniaal bestuur tot 1870.
55393: JACOBS S.S.S., TH - Psychopathologie en Zielzorg. Maandblad. Nevenuitgaven van ""Ssma Eucharistia"" Nrs. 7 en 8. Juli/Aug. 1953. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
99739: JACOBS, DAVID (TEXT) - Disney's America on Parade. A history of the U.S.A. in a dazzling, fun-filled pageant.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

5/30