Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
54900: HEYLEN, V. - De Jure et Justitia. I. Editio Quarta. Theologia ad usum Seminarii archiepiscopalis Mechliniensis. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
36753: HEYLEN MARIA - De schat van de dode zee
54628: HEYLEN, V. - De Jure et Justitia. II. Editio Quarta. Theologia ad usum seminarii Mechliniensis. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
46652: HEYLIGERS, A.R. - De Oud-Katholieke kerk. Bijlagen. (O.a. herderlijke brieven). Geïll.
17086: HEYLIGERS/KRANS/VERMEULEN-VAN DIJKE - 55+ Uw tweede leven.
276-1408: HEYLIGERS/KRANS/VERMEULEN-VAN DIJKE - 55+ Uw tweede leven.
35318: HEYLIGERS C.J - Technische metingen en meetinstrumenten, handleiding ten dienste van de meettechniek
19854: HEYM, STEFAN - De kruisvaarders. Het is gisteren gebeurd.
88414: HEYM, STEFAN - Licht en schaduw. Vijf verhalen: De bacil - De verandering in de mensen - De mand - Een waar verhaal - Mijn krankzinnige broer.
91545: HEYMANN, C. DAVID - Jackie.
80337: HEYMANS, DR. G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. 1. Teil: Erkenntnistheorie und Metaphysik. - 2. Teil: Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. - 3. Teil: Spezielle Psychologie.
89482: HEYNEN, F. - La Santa Casa. Het Heilig Huis van Nazareth. Thans vereerd te Loreto.
36598: HEYNEN, RALPH - De kunst om als christen te leven
36433: HEYNEN, RALPH - De kunst om als christen te leven
88732: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. met platen.
88731: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. met platen.
25191: HEYNS, W. / BOUWMAN, DR. H. - Gereformeede geloofsleer.
56708: HEYRMAN, S.J., J. - De Canadeesche Martelaren. Missiehelden: No. 16. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
99392: HEYST, M.G.M.A. VAN - Album Promotorum Limburgensium. 1600-1980.
43167: HEYST VAN D DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Handelingen 12:5, de Jeruzalemse gemeente in nood verrast, jrg 67 no 3
50567: HEYST, K. VAN - De nuttige handwerken. Leidraad. Afb.
B4793: HEYSTER, HENK L. - 12 beknopte Golf Lessen. Uw persoonlijke werkboek met meer dan 100 tekeningen.
53885: HEYSTER, DR. SIS - Opvoedingsmoeilijkheden van iedere dag. Een boek voor ouders en andere opvoed(st)ers. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47085: HEYT, DRS. D.K.F. - Nieuwe school-algebra van Wijdenes en Beth. Eerste deel.
47083: HEYT, DRS. D.K.F. - Nieuwe school-algebra van Wijdenes en Beth. Eerste deel.
82384: HEYT, DRS. D.K.F. - Goniometrie. Voor het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. B bovenbouw.
117-182: HEYTING HANS - Op de Gribbelgrab
103.080: HEZIK, M.J.M. VAN - Dag Hammarskjold, herinneringen aan een groot staatsman. AO-boekje 1881.
26980: HIBBERT, CHRISTOPHER - The illustrated news. Social history of victorian Britain.
38991: HICHTUM, BRUIJN - Uit het sagenland, Nederland Indoneschië en Suriname Europa en andere werelddelen
51074: HICHTUM, N. VAN (BIJEENGEBRACHT EN NAVERTELD DOOR) - Oude bekenden. Sprookjes. Geïll.
51068: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll.
104027: HICHTUM, NIENKE VAN / (BIJWERKING ONDER REDACTIE VAN: JAN DIJKSMA, NETTY GABEL, KLAAS JANSMA). - Afke's tiental.
55412: HICHTUM, N. VAN (NAVERTELD DOOR) - Gouden sprookjes van gebr. Grimm. Voor 't kleine volkje. Met platen.
74739: HICHTUM, N. VAN / STRAATEN G. VAN (ILLUSTRATIES). - Kek de jonge koper-eskimo.
58085: HICHTUM, NYNKE FAN - De tsien fan Martens Afke. In skets ut it Fryske arbeiderslibben mei yllustraasjes fan Tseards Bottema.
57819: HICKMAN, HAROLD - H.M. Wilhelmina. Koningin der Nederlanden. Van af Hare geboorte tot op heden. Ill.
85449: HICKS, JOHN D. - The American Nation. A history of the United States, from 1865 to the present **.
99608: HICKS, ROGER - Van Porsche tot Rolls Royce.
99607: HICKS, ROGER - Van Porsche tot Rolls Royce.
85450: HICKS, JOHN D. - The Federal Union. A history of the United States, from 1865 to the present *.
105658: HIDDE, C.J.M. VAN DER - S.O.S. Sleepboten op stations.
53596: HIDDE, C.J.M. VAN DER - S.O.S. Sleepboten op stations. Foto's.
73847: HIDDEMA, BERT - Zwart geld.
29833: HIDDIN, JOHAN - De witte bungalow.
9525: HIDDING JOH. - Heuvings Haardstee. Roman uit het oude Drente.
91770: HIDDING, DR. K.A.H. - Verscheidenheid der godsdiensten.
23085: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
91570: HIDDING, DR. K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
51175: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
51176: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
58969: HIDDING, JOH. - Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente. Geïll.
58872: HIDDING, JOHAN - Raadsels om de Drakensbergen. Geïll. (Edward Smit-serie, Deel 3.)
91644: HIDDING, DR. K.A.H. - Mystiek en ethiek in Schweitzer's geest.
60056: HIDDING, JOHAN - De koningsdag. (Gedichten.)
24779: HIDDING, JOHAN - Als de bramen rijpen.
91568: HIDDING, DR. K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
50977: HIDDING, JOHAN - Lidewij.
90854: HIDDING, PROF.DR. K.A. - Tussen Orthodoxie en Humanisme.
86020: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86019: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86018: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86017: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
26508: HIDDING, JOH. / VRIES, J. DE (ILLUSTRATIES). - De wolvenjacht. Roman uit het oude Drente.
72256: HIDDING, JOHAN - Lidewij.
2239-4226: HIDDING JOHAN - Het versterkte huis.
3222-2074: HIDDING / LUCAS / NIJMEIJER - Van fladderen tot vliegen. 70 jaar Luchtvaart.
70120: HIDDING, JOH. / VRIES, J. DE (ILLUSTRATIES). - Liefde in het oude landschap.
51231: HIDDING, JOHAN - Mensen met toekomst. Geïll.
27997: HIDDING, JOHAN - Het versterkte huis.
95272: HIDDINGH, HENK / KOO, D. DE / LANDMAN, W. / RENSEN, A. (SAMENSTELLERS). - 60 jaar Noorder Dierenpark Emmen 1935-1995. 'n Metamorfose.
102.109: HIDDINGH, DRS. H. (TEKST) - Noorder Dierenpark Emmen. Gids.
56953: HIDES, MARGARET (TEXT) - Scotland in cameracolour. Geïll.
20426: HIDING, JOH. - Liefde in het oude landschap.
54474: HIDMA, T.R. - Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk. Academisch proefschrift. KU te Nijmegen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
9414: HIELE ADRIAAN - Beleggen voor Jan en Alleman.
14866: HIELE ADRIAAN - Beleggen voor Jan en Alleman.
103544: HIELE, ADRIAAN / LANGBROEK, MARJAN - 100 Gouden geld tips. Editie 2004 / 2005.
91309: HIEMSTRA, REINDER WILLEM / BRUIJN, REINA (ILLUSTRATIES) - Votspoelde sluzen. Gedichten.
97701: HIEMSTRA, REINDER WILLEM - n Geluud van stilte.
96299: HIESELAAR, L. - Stadsvernieuwing. De voorbereiding. (Amsterdam)
97928: HIGGINS, JACK - Stormwaarschuwing.
9816: HIGGINS CLARK MARY - Moonlight becomes you.
9598: HIGGINS CLARK MARY - Moonlight becomes you.
9571: HIGGINS JACK - Touch the Devil.
9555: HIGGINS JACK - Drink with the Devil.
6899: HIGGINS CLARK / DENKER / CORNWELL / GEEST - 4 beroemde boeken. - Moord op afspraak. - Ingelostte schulden. - Spoor van verderf. - Margreet. - Het Beste Boek 155.
6877: HIGGINS CLARK / EDEN / BLICKENSDÖRFER / CAILLOU - 4 beroemde boeken. - Nancy, waar zijn je kinderen. - De wijngaarden van Yarrabee. - De man met de Baskenmuts. - Bichu de jaguar. - Het Beste Boek .
95031: HIGGINS, JACK - In hoge kringen.
6907: HIGGINS / PLAIN / COPPENS / CURWOOD - 4 beroemde boeken. - Dans des doods. - Zegeningen. - De vrouwen van Willem van Oranje. - Thor de Beer. - Het Beste Boek 152.
98383: HIGGINS, JACK - A season in hell.
92945: HIGGINS, JACK - Het oog van de storm.
74799: HIGGINS CLARK, MARY - Heeft een meisje weggehaald.
75293: HIGGINS, JACK - Dodenschaak.
94300: HIGGINS, JACK - Spel voor helden.
93721: HIGGINS, JACK - De laatste troef.
93723: HIGGINS, JACK - De roeping van de jager.
93724: HIGGINS, JACK - Het Windsor protocol.
93725: HIGGINS, JACK - De adelaar gevlogen.
93726: HIGGINS, JACK - Spel voor helden.
93733: HIGGINS, JACK - Slotakkoord.
18710: HIGGINS, JACK - De adelaar is gevlogen.
56006: HIGHFIELD, ROGER EN CARTER, PAUL - Het verborgen leven van Albert Einstein. Vert. Foto's. Rainbow Pocketboeken.
22087: HIGINS, JACK - Slotakkoord.
12003: HIJMA, JAC. / OLTHOF, M.M. - Compedium van het Nederlands vermogens recht. Leidraad voor het NBW met verwijzingen naar het BW.
75975: HIJMANS, F.K - Zo leeft Groningen
39878: HIJMANS, F.K - Zo leeft Groningen
26754: HIJMANS / KUIPER / VELS HEIJN - Rembrandts Nachtwacht. Het vendel van Frans Banning Cocq, de geschiedenis van een schilderij.
61693: HIJMANS, DS. A. - Geloofsgenezing. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
56736: HIKSPOORS, PATER PETRUS THOMAS (VERTAALD DOOR) - Eene Bloem uit Carmels Lusthof. De Heilige Teresia van het Kindje Jezus. Ongeschoeide Carmelites 1873 - 1897. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
14235: HILBER, PAUL - Wilhelm Tell. - Arnold von Winkelfried. - Niklaus von Flüe. -- Drei Heroen der Urschweiz.
61760: HILBERATH, B.J. - Gemeenschapelijk Avondmaal/Eucharistie. Stellingen vanuit katholiek gezichtspunt. Theologische Studies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
37948: HILBERDINK, CEES - Gelder's hof, van paardestal tot huis der provincie
54705: HILBERG, BIRTE - Patchwork planen und entwerfen. 350 Muster für Patchwork-Arbeiten. Vert. uit het Engels.
87955: HILBERS, DS. A. / E.A. - Levenswoorden 1993. korte meditaties.
104059: HILCKMAN, ANTON - Sollen die Niederdeutschen Dialekte sterben?
9110: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das en Bolkes zoon in de bergen.
8897: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das op de Veluwe. Het zevende Bolke Boek.
7900: HILDEBRAND A.D. - Joessoef. Het knechtje van de Sultan.
54003: HILDEBRAND - Camera Obscura. Afb.
103933: HILDEBRAND, A.D. / LUTZ, JAN (ILLUSTRATIES) - De Grote Reis van Kabouter Karperton.
16057: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das en Bolkes zoon in de bergen. Achtste Bolke boek.
46043: HILDEBRAND - Verhalen uit de Camera Obscura. Gravures. Opnieuw uitgegeven naar de tiende uitgave van 1878.
106395: HILDEBRAND, A.D. - Jacht op een uitvinder.
106396: HILDEBRAND, A.D. - De schrik der Stille Zuidzee.
106397: HILDEBRAND, A.D. - De Koning der Kanaka's.
48243: A.D. HILDEBRAND - De uittocht der dieren
61655: HILDEBRAND - Camera Obscura. Goedkoope uitgaaf. Geïll.
31026: HILDEBRAND A.D - Brik Bruuns Avonturier
39564: HILDEBRAND, A.D - De zoon van Bolke de Beer
50743: HILDEBRAND - Camera Obscura. (Volksuitgaaf)
103871: HILDEBRAND - Camera Obscura. Illustratie.
39604: HILDEBRAND, A.D - Stapal de vriend van Daan de eend
60072: HILDEBRAND, A.D. - Postduiven voor de prins. Beleg en ontzet van Leiden. Geïll.
94422: HILDEBRAND / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES) - Camera Obscura. Prisma pocket 63.
106394: HILDEBRAND, A.D. - Baken op Koraaleiland.
47777: A.D. HILDEBRAND - Harry en Kwartje in de ruimte
53620: HILDEBRAND - Camera Obscura. Geïllustreerd door F. Carl Sierig. Nieuwe, goedkope uitgaaf.
55074: HILDEBRAND - Camera Obscura. Volksuitgaaf. Met portret van den Schrijver (1837)
84982: HILDEBRANDT, A.D. / G. VAN STRAATEN EN H.J. SPRENGER (ILLUSTRATIES) - A.D. Hildebrandt Vertelt…
61656: HILDENBRANDT, FRED - Fritz Freemann wird Reporter. Herausgegeben und erläutert von M. van Driel. Erläuterungen separaat. (Meulenhoff's Sammlung Deutscher Schriftsteller)
98821: HILDER, R. - Schilderen met waterverf in uw vrije tijd.
97962: HILDESHEIMER MARBOT, WOLFGANG - Wolfgang Hildesheimer Marbot. Eine Biographie.
5376-3647: HILDESHEIMER ERNEST - La Cote D'Azur.
102.003: HILDRETH, WES - Death Valley Geology. Rocks and Faults, Fans and Salts.
95710: HILGERS, TH.J.A. / STOMP, H.J. / WIEGMAN, JAN (ILLUSTRATIES) - Jeugd en vreugd. Deeltje 5. Leesboekje voortgezet onderwijs.
92740: HILHORST, HENRI W.A. / VERHOEF, MARJA J. - De ""Zachte Dood"" in de praktijk. Stervensbegeleiding en euthanasie in het verpleeghuis. Euthanasieproject, Utrecht, okt. 1979.
81075: HILKA, ALFONS - Das Altfranzösische Rolandslied nach der Oxforder Handschrift.
18025: HILL, SHARON / REISFELD, RANDI - Achter de schermen bij de sterren van The Bold & The Beautiful.
29989: HILL, RALPH - The Concerto.
31090: HILL TOM - Davy Crockett en Wata
96283: HILLAERT, J.R.A.B. / E.A. - Flevoland. Map met brochures. Met o.a.: Staatsmonumenten. IJmeer, Gooimeer en Eemmeer. - Natuurpark Lelystad. - Ketelhaven museum voor scheepsarcheologie. - Polders maken. - Batavia een zeilend monument. - Observatorium Robert Morris. - Aardzee.
B4407: HILLCOURT, WILLIAM / MARS, W.T. (ILLUSTRATIES) - Het natuurboek voor de jeugd. Aktief waarnemen en onderzoeken van de natuur het jaar rond.
78992: HILLE - Ons Nationaal Park de Hoge Veluwe III. Plaatjesalbum met 30 plaatjes.
52582: HILLE-GAERTHÉ, C.M. V. (SAMENGESTELD DOOR) - Als de school uit is. Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen enz. Geïllustreerd door Henri Pieck.
75426: HILLE, H. / KOK, G.J. / HUIZING, LAMMERT / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 24e jaargang no. 5. Met o.a.: Na 1892, Het voortbestaan van en de eerste ontwikkelingen in plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken - De Doleantie te Gaastmeer, 1887. - Hoogeveen bood dubbeltjes voor Slener Klok.
47184: HILLE GAERTHE, RIE CRAMER - Zomerland, compleet met alle platen
47489: HILLE - Ons nationale park De hoge Veluwe I, plaatjesalbum compleet, Koek en Beschuitfabriek Hille
74144: HILLENIUS, D. - Plaatselijke godjes.
739-4440: HILLENIUS D. - Het romantisch mechaniek. Floret nr. 26.
47575: D. HILLENIUS - Plaatselijke godjes
92678: HILLENIUS, JESAIAS - De Mensch beschouwt in de staat der Elende, der Genade, en der Heerlikheit. Twede Stuk. Een uitvoerige Verhandeling van eenige voorname Leerstukken. Welke die driederley staat des Menschen vertonen.
3142-3529: HILLER - Wien. Een wandeling aan de hand van 70 Kleurenfoto's.
50650: HILLESUM, ETTY - Letters from Westerbork. Foto's. (vert.)
94626: HILLIER, MALCOLM / BAYNE, PAULINE (ILLUSTRATIES) - De geur van bloemen. Boeketten.
40934: HILLIER, F.S, LIEBERMAN, G.J - Introduction to operations research
25644: HILLIER'S, MALCOLM - Kerstfeest. Kransen, kaarsen, slingers, kerststukjes, kerstbomen, kerstkoekjes, etc.
55107: HILLION, DANIEL - La mer s' Affiche. Afb.
26992: HILLMAN, MARTIN - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Dwars door de nieuwe wereld.
24200: HILLO, JAN VAN / KIELICH, WOLF - We stinken er in…! Deel 1. Een televisie documentaire.
1360-340: HILLO J. VAN - Juliana Koningin der Nederlanden 1948-1973
1919-304: HILLO J. VAN - Juliana Koningin der Nederlanden 1948-1973
24071: HILLO, JAN VAN / KIELICH, WOLF - We stinken er in…! Deel 2: Het uur van de waarheid. Een televisie documentaire.
2891-257: HILLO J. VAN - Juliana Koningin der Nederlanden 1948-1973
98039: HILLS, IRIS / WHAYMAN, JOAN - Embroidery Stiches. Needlework Development series No. 3.
50869: HILLYER, V.M. - De Wereldgeschiedenis in een notedop voor de Jeugd voor Nederland bewerkt onder toezicht van Dr. J.A. Vor der Hake. Met vele illustraties. Eerste deel.
59185: HILLYER, V.M. - De wereldgeschiedenis in een notedop. Voor de jeugd. Geïll. Vert.
98777: HILST, ROB VAN DER / NELISSEN, NIEK / E.A. - Bernhard Haitink: Toppunt van honderd jaar roem. Mens en Melodie, Nr. 4, 1988.
46338: HILST, M. VAN DER - Het Sultanskind. Geïll.
24991: HILST, M. VAN DER / ZEEUW, P. DE - Van twee vorstenkinderen. Gedenboek ter gelegenheid der verloving van H.K.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard.
4798-2178: HILTBRUNNER OTTO - Kleines Lexikon der Antike. Umfassend die griechisch-romische Welt von ihren anfangen bis zum Beginn des Mittelalters (6 Jh. N. Chr.).
60177: HILTEN, WIL VAN (RED.) - Een vreemde vrouw. Bevreemding of herkenning. Teksten uit Spreuken en andere wijsheidsliteratuur. (Serie op reis ...) (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
49221: HILTERMAN, G.B.J. EN BRANDTS BUYS, SYLVIA - Chinees Reisboek. Verzamelde notities van op reis en thuis. Ill.
26592: HILTERMANN, MR. G.B.J. (INLEIDING) - Wereld sensatie in beeld. Schokkende hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis van 1900 tot nu.
50555: HILTERMANN, G.B.J. - Arabieren, Joden …. En Wij. Verzamelde notities van op reis en thuis.
50556: HILTERMANN, G.B.J. EN BRANDTS BUYS, SYLVIA - Chinees Reisboek. Verzamelde notities van op reis en thuis. Afb.
55694: HILTERMANN, MR. G.B.J. - Dit is uw wereld. Spanningen en conflicten van deze tijd. Geïll. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
48332: MR. G.B.J. HILTERMANN - Dit is uw wereld met foto's
50553: HILTERMANN, G.B.J. - Een Toekomst voor Rest Europa. Verzamelde notities van op reis en thuis.
50554: HILTERMANN, G.B.J. - Slagschaduwen over Rest Europa. Verzamelde notities van op reis en thuis.
257-1312: HILTERMANN MR. G.B.J. - Dit is uw wereld. Spanningen en conflicten van deze tijd.
25954: HILTERMANN, MR. G.B.J. - Dit is uw wereld. Spanningen en conflicten van deze tijd.
27834: HILTERMANN / BRUYNE - Boek van het jaar 1951. Winkler Prins. Al wat zich heeft voorgedaan in 1950.
23174: HILTON, ALEC - Zolang het hart klopt.
6007: HILTON JAMES - Good-bye, Mr.Chips
95061: HILTON, JAMES - Good-bye Mr. Chips.
55836: HILTON, WALTER - Scala perfectionis par Walter Hilton. Traduite. Mystiques Anglais. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
10528: HILTON ALEC - Zolang het hart klopt.
105078: HIMES, CHESTER - Katoen komt naar Harlem.
105081: HIMES, CHESTER - Razernij in Harlem.
105082: HIMES, CHESTER - Kille dood in Harlem.
105076: HIMES, CHESTER - Blind geweld.
105077: HIMES, CHESTER - Dollardroom in Harlem.
105080: HIMES, CHESTER - Vuur en vlam in Harlem.
105079: HIMES, CHESTER - Misdaad loont niet in Harlem.
105083: HIMES, CHESTER - Zinloze moord in Harlem.
50646: HINCHLEY, COLONEL VERNON. - De overlopers. (Vert.)
104004: HINDE, THOMAS - Geheim bevel. Thriller.
22864: HINDLEY, GEOFFREY - Vorstenhuizen van Europa.
657-4889: HINDLEY GEOFFREY - In de dodelijke greep van het hooggebergte.
26991: HINDLEY, GEOFFREY - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. In de dodelijke greep van het hooggebergte.
87890: HINDRIKS, A.J. / BAAN, GEERT VAN (TEKENINGEN) - Waarom Handbal? Met tekeningen en spelschetsen.
101.730: HINDRY, A. (ED.) - Artstudio No. 15. L'Art et les Mots. Hiver 1989.
99626: HINKELBEIN, ALBERT - kracht en energie.
61199: HINNELLS, JOHN R. - A handbook of Living Religions. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
70415: HINNELLS, JOHN R. - Who's who of religions.
44566: HINTE, TESCH, OESTREICH - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LV No.4 Congresnummer, juli 1938
44563: VAN HINTE, EDELMAN, MULDER, DOORNINK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL LV No. 1, januari 1938
90694: HINTE, DR. E. - Stad en Land.
103802: HINTE, TESCH, OESTREICH - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LV No.4 Congresnummer, juli 1938
44636: VAN HINTE, BROEK, EDELMAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, LXlV, no 2, maart 1947, met o.a. het holoceen in de Noordoostpolder, de stichting voor bodemkartering, de grenscorrecties, miniatuurvormen in de geomorfologie, aardgaspijpleiding, productie van synthetisch rubber in Canada.
44637: VAN HINTE, BROEK, EDELMAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, LXlV, no 3, mei 1947 met o.a. de invloed van het klimaat op het ontstaan van de bodem o.a. in Nederland, winters in Nederland, de invloed van de bodem op het klimaat, het stuwwallandschap, het heidegebied ten zuiden van Hilversum, het landschap tussen Blaricum en Huizen.
44638: VAN HINTE, BROEK, EDELMAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, LXlV, no 4, juli 1947 met o.a. Nederlandse nederzettingen in de VS, de morfologie van de Java- en de Soenda Zee, de betekenis van Zuid-Afrika voor Nederland, de ontwikkeling der Palestijnse industrie, de kosten van levensonderhoud in Zuid-Afrika, katoencultuur in Indonesie, het arbeidsprobleem in Drente, het Scharreveld in Drente.
44633: VAN HINTE, BROEK, EDELMAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, LXV, no 2, maart 1948 met o.a. de oudste bedijkingen in het Westen van het eiland IJselmonde, palynologisch en stratigrafisch onderzoek van Veluwse Venen, enigekarstterreinen in Indonesie, de oliepalm in Afrika, raffinage van klapperolie in de Filippijnen, tarweopbrengst in Australie.
61804: HINTON, JEANNE - Walking in the Same Direction. A New Way of Being Church. Risk Book Series. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
42497: HINTON JOHN - Dying
14089: HINTZEN, PETER - Latijns-Amerika. AO-boekje 1682.
15205: HINTZEN, PETER - De rol van de paus. AO-boekje 1734.
15206: HINTZEN, PETER - De rol van de paus. AO-boekje 1734.
14043: HINTZEN, PETER - Macht en mogelijkheden van de multi's. AO-boekje 1651.
14044: HINTZEN, PETER - Staking. AO-boekje 1652 .
20142: HINTZEN, PETER - Kruisvluchtwapens. AO-boekje 2083.
20139: HINTZEN, PETER - De ""haat-liefde"" tussen de Amerika's. AO-boekje 2079.
19823: HINTZEN, PETER - Democratie in Argentinie, levensvatbaar of gedoemd? AO-boekje 2028.
19822: HINTZEN, PETER - Democratie in Argentinie, levensvatbaar of gedoemd? AO-boekje 2028.
19786: HINTZEN, PETER - Nederland en Duitsland, verwant en toch verschillend. AO-boekje 2004.
19574: HINTZEN, PETER - Latijns-Amerika, continent in conflict. AO-boekje 1972.
19297: HINTZEN, PETER - De toekomst lokt Brazilie. AO-boekje 1930.
21372: HINTZEN, PETER - Vijf Bondskanseliers. AO-boekje 2455.
21978: HINTZEN, PETER - Vijf jaar na de muur. AO-boekje 2573.
16739: HINTZEN, PIETER - Het slijk dat ieder wil. Geld. AO-boekje 1778.
102.991: HINTZEN, PETER - Macht en mogelijkheden van de multi's. AO-boekje 1651.
103.143: HINTZEN, PETER - Karl Marx, de man en zijn geloof. AO-boekje 1953.
21179: HINTZEN, PETER - Midden- en Oosteuropese Vostenhuizen. AO-boekje 2435.
21181: HINTZEN, PETER - Vijf eeuwen Latijns Amerika. AO-boekje 2437.
103.002: HINTZEN, PETER - Nederland en de Zuidmolukkers. AO-boekje 1674.
17923: HINTZEN, PETER - Peruaanse droom. AO-boekje 1822.
103.086: HINTZEN, PETER - De neutrale neiging van Nederland. AO-boekje 1888.
21417: HINTZEN, PETER - China telt mee. AO-boekje 2484.
21160: HINTZEN, PETER - Één Europese beschaving? AO-boekje 2303.
21371: HINTZEN, PETER - Vijf Bondskanseliers. AO-boekje 2455.
103.033: HINTZEN, PIETER - Het slijk dat ieder wil. Geld. AO-boekje 1778.
20564: HINTZEN, PETER - Nicaragua. AO-boekje 2158.
17948: HINTZEN, PETER - Het Ierse drama. AO-boekje 1847.
20914: HINTZEN, PETER - De beurs, de dollar en de arme landen. AO-boekje 2203.
103.130: HINTZEN, PETER - ILO. AO-boekje 1937.
17886: HINTZEN, PETER - Defensie en kernwapens. AO-boekje 1797.
21985: HINTZEN, PETER - Tjetsjenie. AO-boekje 2584.
103.181: HINTZEN, PETER - De stirlingmotor, droom of werkelijkheid. AO-boekje 2002.
103.182: HINTZEN, PETER - Nederland en Duitsland, verwant en toch verschillend. AO-boekje 2004.
15161: HINTZEN, PETER - Zuidmolukkers op weg - waarheen? AO-boekje 1717.
14090: HINTZEN, PETER - Latijns-Amerika. AO-boekje 1682.
17887: HINTZEN, PETER - Defensie en kernwapens. AO-boekje 1797.
21418: HINTZEN, PETER - China telt mee. AO-boekje 2484.
21421: HINTZEN, PETER - Nederlandse democratie. AO-boekje 2486.
103.158: HINTZEN, PETER - Latijns-Amerika, continent in conflict. AO-boekje 1972.
103.123: HINTZEN, PETER - De toekomst lokt Brazilie. AO-boekje 1930.
16755: HINTZEN, PETER - Toen de kapitalen kelderden. Zwarte Donderdag 1929. AO-boekje 1786.
21368: HINTZEN, PETER - Komen de nazi's terug? AO-boekje 2453.
15195: HINTZEN, PETER - Het volk regeert. AO-boekje 1730.
15196: HINTZEN, PETER - Het volk regeert. AO-boekje 1730.
15197: HINTZEN, PETER - Het volk regeert. AO-boekje 1730.
20937: HINTZEN, PETER - Het Amerika voor President George Bush, sr.. AO-boekje 2248.
25836: HINTZEN, PETER - Staking. AO-boekje 1652.
25865: HINTZEN, PETER - Zuidmolukkers op weg waarheen? AO-boekje 1717.
25893: HINTZEN, PETER - Peruaanse droom. AO-boekje 1822.
25912: HINTZEN, PETER - Het Ierse drama. AO-boekje 1847.
25920: HINTZEN, PETER - Amsterdam kraken of klaren. AO-boekje 1861.
25939: HINTZEN, PETER - De neutrale neiging van Nederland. AO-boekje 1888.
103.068: HINTZEN, PETER - Amsterdam kraken of klaren. AO-boekje 1861.
58581: HINWOOD, TONY - Industrial Graphics Ad Lib. Geïll.
79127: HIRMER, MAX - Die schönsten Griechenmünzen Siziliens.
35189: HIRMER A.I - Das gold aus dem Kreml, Geschichte der russischen Goldschmiedekunst
76757: HIRS, MERGREET (RED.) - Crime Jaarboek 1986. een verzameling niet eerder gepubliceerde misdaad- en horrorverhalen.
37225: HIRSCCHFELD - Overerving van physiologische verschillen, rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de erfelijkheidsleer
90393: HIRSCH, LEO - De wereld van het Joodse geloof.
74442: HIRSCHEL, MARY - Dokter mag ik…? Gerechten voor Gal- en leverpatienten.
42678: HIRSCHLER IVO - Tranen voor de overwinnaar
27033: HIRSCHLER, IVO - Tranen voor de overwinnaar.
54659: HIRSCHMANN, PROF. P. DR. HANS; KIPPERT, DR. KLAUS (FÜR DIE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN) U.A. - Ihr sollt Mir Zeugen sein. 76. Deutscher KatholikenTag. 1954. Fulda. Geïll. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
B4592: HISKES, JAN W. - De Veenkolonien.
11822: HITCHCOCK, ALFRED - Een spelletje met de dood.
14806: HITCHCOCK, ALFRED - Onalledaagse ongelukken.
10623: HITCHCOCK ALFRED - Verhalen die ik niet durfde te verfilmen.
14809: HITCHCOCK, ALFRED - Een pijnlijk partijtje.
14810: HITCHCOCK, ALFRED - Grimmig gezelschap.
14802: HITCHCOCK, ALFRED - Gezellig griezelen.
42618: HITCHCOCK - Moord verhalen 20 verhalen
14808: HITCHCOCK, ALFRED - Een onaangename dodenrit.
14805: HITCHCOCK, ALFRED - Mijn eigenaardige vriendenkring.
31619: HITCHCOCK - Alfred Hitchcock presenteerd
14803: HITCHCOCK, ALFRED - Gezellig griezelen.
14804: HITCHCOCK, ALFRED - Ontspannen ontzetting.
14807: HITCHCOCK, ALFRED - Verhalen die ik niet durfde te verfilmen.
15920: HITCHCOCK, ALFRED - Grimmig gezelschap.
106828: HITCHENS, DOLORES - De maniak.
106827: HITCHENS, DOLORES - Schandaal in de schaduw.
106829: HITCHENS, DOLORES - Voetstappen in de nacht.
106830: HITCHENS, DOLORES - Jacht op Schimmen.
95476: HIVER, JEANNE (TEKST) / COURONNE, PIERRE (ILLUSTRATIES) - Knabbel de eekhoorn. (Ontdek het bos met Robin, de slimme haas serie)
95477: HIVER, JEANNE (TEKST) / COURONNE, PIERRE (ILLUSTRATIES) - Een geniaal idee. (Ontdek het bos met Robin, de slimme haas serie)
91652: HIZAK, SHOLOMO - Opbouwen of afbreken. Wat denkt een Jood wanneer een Christen zegt: Ik heb Israel lief.
59898: HJORTH / ROSENFELDT - Wat verborgen is. Literaire thriller cargo. Vert.
43579: HOAG TAMI - Tot stof vergaan
92939: HOAG, TAMI - Nacht en ontij.
54096: HOBAEK HAFF, BERGLJOT - De prijs der reinheid. Vert.
70133: HOBART, ALICE TISDALE - Olie voor China's lampen.
98723: HOBBY, HOLLY (ILLUSTRATIES) - Jij bent de liefste moeder.
41166: HOBHOUSE JANET - Everbody who was anybody, abiography of Gertrude Stein
97657: HOBSON, BURTON - Antiek kopen - Munten.
98137: HOBSON, BURTON - Getting started in coin collecting.
101.282: HOBSON, BURTON - Historic Gold Coins of the World.
102.139: HOBSON, BURTON - Historic Gold Coins of the World.
79415: HOBSON, BURTON - Picture Guide to Coin Conditions.
79104: HOBSON, BURTON - Historic Gold Coins of the World.
56746: HOCEDEZ S.I., EDGARDUS - Quaestion de unico esse in Christo. Series Theologica. 14. A doctoribus saeculi XIII disputata. Textus et Documenta. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53685: HOCEDEZ, S.J., EDGAR - Richard de Middleton. Sa vie, ses oeuvres, sa doctrine. Université Catholique. Spicilegium sacrum Lovaniense. Etudes et documents. Fascicule 7. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
42237: HOCHE A - Die wechseljahre des mannes
36989: HOCHE, CHRISTIAN, MICHAUD - The Afghan Cavaliers, Double page
41839: HOCHE A DR - die wechseljahre des mannes
26775: HOCHEPIED, G. / DHONDT, R.C.F. - Belgie 1830-1980.
59092: HOCHHEIMER, ALBERT - Acht grote rivieren. In heden en verleden. Met 53 foto's, tekeningen en kaarten. Vert.
43283: HOCHHUTH ROLF - Berusting of de geschiedenis van een huwelijk
81094: HOCHHUTH, ROLF - Soldiers. An obituary for Geneva.
97966: HOCHHUTH, ROLF - Guerillas.
80925: HOCHHUTH, ROLF / DR. ALBERT SCHWEIZER (PREFACE). - The Deputy.
97970: HOCHHUTH, ROLF - Eine Liebe in Deutschland.
97971: HOCHHUTH, ROLF - Soldaten. Nekrolog auf Genf.
97973: HOCHHUTH, ROLF - Eine Liebe in Deutschland.
42219: HOCKE GUSTAV RENE - Europaische tagebucher aus vier jahrhunderten
95911: HOCKER, ERICA - Het leven van Wolfgang Amade Mozart.
50875: HÖCKER, PAUL OSKAR EN ERLEVOORT, FRANS VAN - 'De Stormvogel'' Een hedendaagsche roman uit de Amsterdamsche sport-, journalisten- en vrouwenwereld. Met een tusschenspel: Een maand in het huis-van-bewaring.
54786: HOCKS, ELSE - Paus Adriaan VI. Een Utrechtse timmermanszoon op den heiligen stoel van St. Petrus. Vert. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
3781-4658: HOCQUARD JEAN-VICTOR - Mozart.
97775: HODDER, B.W. - Africa today. A short introduction to African affairs.
105853: HODEL, RUDY (TENTOONSTELLING EN CATALOGUS) / BUREN, MACHTELD VAN / DUMAS, MARLENE / FRIELING, GIJS / E.A. - Enlighten my eyes - Verlicht mijn ogen.
80927: HODGE, JAMES H. - Famous trials 6: Thurtell and hunt. - Frederick Nodder. - Peter Barnes and other. - John George Haigh.
72447: HODGES, DAVID A. / JACKSON, HORACE G. - Analysis and design of digital integrated circuits.
98372: HODGKIN, E.C. - Arabische Landen.
102.424: HODIN, J.P. / WIELEK, H. / DAVID, CONSTANTIN / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 4, 1950. Met o.a.: Barbara Hepworths laatste werstukken. - Vijf jaar verzetsfilm. - De schilder Max Band.
90039: HODIN, DR. J.P. / KUNZ, LUDWIG / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 15de jaargang no. 3, 1955. Met o.a.: Kunstenaar tegen kunsthandelaar in de zeventiende eeuw. - Koreaanse literatuur.
74544: HODT, OLE / BERGGREEN, HARRY (ILLUSTRATIES) / BOLMAN, JOH. (VERTALING). - Tropische en subtropische vruchten en groenten.
95896: HOEBEN, JAN - Zeven eeuwen Haarlem. Deel I. Op en om 't Sant op en om Bakenes.
28721: HOEBEN, MAX - Inspecteur Brave en het boemerang mysterie.
78689: HOEBEN, JAN - Zeven eeuwen Haarlem. Deel III. Het Zuidoosten van de Oude Stad - Het Noorden van de Oude Stad.
48122: HOEBEN, JAN - Zeven eeuwen Haarlem. I. Op en om 't Sant; op en om Bakenes. Foto's.
92162: HOEDEMAKER, BERT - Met Christrus bij anderen. Opmerkingen over dialoog en apostolaat.
24552: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De Christelijke Feesten en de Lijdensgeschiedenis.
36656: HOEDEMAKER, L.A - Eerst horen dan zien, J.C. Hoekendijk, 1912-1975
91468: HOEDEMAN, J.J. - Aquariumliefhebber.
B5060: HOEDT, DENISE / VELGHE, KATIE - En toch ben je. Verdergaan na de zelfdoding van een geliefde.
76711: HOEF, KEES VAN DER / BANGA, FRANS - Dichter bij de stad.
99694: HOEF, KEES V.D. - En van je hela hola. Foto- en verhalenbundel.
76991: HOEF, KEES VAN DER - Groningen in Verleden en Heden. Fotoboek met 120 opnamen van de stad.
76027: HOEF, KEES VAN DER / KAPMA, GERRIT (SAMENSTELLERS) - Terugblik op Groningen. Deel 1.
59516: HOEF, DS. R.J. VAN DE - ... Hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd. Reformatie reeks.
99695: HOEF, KEES VAN DER / KAPMA, GERRIT (SAMENSTELLERS) - Terugblik op Groningen. Deel 1.
105800: HOEF, KEES VAN DER / E.A. / BULTJER, FRED (ILLUSTRATIES) - Groningen Pretstad Almanak.
59770: HOEFAKKER, HENNY EN ROESTENBURG, HANS - Logboek van een karpervisser. De belevenissen van de legendarische karperviser Henny Mattemaker. Geïll.
42233: HOEFLER JAMES M - Managing death
9264: HOEFNAGELS DR. G.P. - Recht en maatschappelijk werk. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 43.
8434: HOEFNAGELS LOU - Theater Klank en Beeld. AO-boekje 1381.
8433: HOEFNAGELS LOU - Theater Klank en Beeld. AO-boekje 1381.
8069: HOEFNAGELS PROF. DR. G.P. - Kinderbescherming. AO-boekje 1325.
8068: HOEFNAGELS PROF. DR. G.P. - Kinderbescherming. AO-boekje 1325.
8067: HOEFNAGELS PROF. DR. G.P. - Kinderbescherming. AO-boekje 1325.
21177: HOEFNAGELS, PROF. DR. G.P. - Sociale veiligheid. AO-boekje 2433.
6422: HOEFNAGELS LOU - Magie van het masker. AO-boekje 547.
81719: HOEFNAGELS, LOU - Honderd jaren. Druk in druk.
58308: HOEGEE - DE NOBEL, E. E.A. (RED.) - De Aschpotter. Jubileumuitgave. Stichting Oud Sassenheim. 1990 - 2010. Geïll.
49146: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Gezond en wel. Medisch allerlei.
101.670: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Het Ardennen Offensief.
101.666: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Oorlog aan de Conferentietafel.
101.667: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Soldaat in de Oorlogsmachine.
51298: HOEK, J. - Bernard Robbelius. Tweede deel.
6799: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Verraad en Verzet.
6798: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Hel van Birma.
6797: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Bevrijding.
6796: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De landing in Normandie.
6795: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De trieste balans van een Wereldoorlog.
6794: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Slag om Arnhem.
6793: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De laffe Aanval op Pearl Harbor.
12043: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Verraad en Verzet.
101.649: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De opkomst van Het Derde Rijk.
19684: HOEK/KAAN/GOOTE. - Oranje ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Buitenlandse vorstenhuizen.
19683: HOEK/KAAN/GOOTE. - Oranje ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Oranje en de krijgsmacht.
19682: HOEK/KAAN/GOOTE. - Oranje ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Irene en Christina.
101.611: HOEK, TH. VAN DEN - Boekbespreking van Koefdoek/Evers: Lijnen van taalhistorisch onderzoek. Overdruk van artikel uit Forum der Letteren. Jaargang 18, No. 3.
101.648: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Bevrijding.
101.668: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Japan bedwongen.
49130: HOEK, DR. J. - Leven en dood in Hoger hand.
35723: HOEK A.J - Deep vein thrombosis following total hip replacement, academisch proefschrift
40-2153: HOEK VAN DEN / BOULAND / HOREMANS - De provincie Zuid-Holland. Reizen door de Benelux.
101.660: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Verraad en Verzet.
101.661: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De landing in Normandie.
101.664: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Slag om Arnhem.
101.662: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De grimmige Slag om Stalingrad.
103891: HOEK, KEES VAN DEN - De Provincie Namen. Reizen door de Benelux.
94193: HOEK, GERARD H. - Zuid-Afrika. Land van mogelikheden en contrasten.
42744: HOEK M - Houtverduurzaming
36593: HOEK, H.J - Feestdagen van de kerk
22876: HOEK/ KAAN / HERENIUS. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. De titels van de Koningin.
101.669: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Hel van Birma.
86653: HOEK OSTENDE, MR. J.H. VAN DEN - Amsterdam vroeger en nu.
1605-2139: HOEK VAN DEN / BREURE-SCHEFFER / MEERKOET - Dwalen door Amsterdam. Reizen door de Benelux.
23944: HOEK, C.J. VAN DEN - De praatpaal deel 3. nederlandse taal voor het l.b.o.
101.656: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Duitse Nederlaag in Afrika.
1626-2149: HOEK VAN DEN / BOULAND / MEERKOET - De provincie Friesland. Reizen door de Benelux.
39714: HOEK, H.G - Hier Hilversum, de N.C.R.V, wel en wee ener omroepvereniging in het kort samengevat
60560: HOEK, JAN & SCHEPEN, DIRK VAN - Werken met zin. Het goede nieuws voor ons dagelijks werk. CHE Reeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
25316: HOEK, K. VAN DEN / BREURE-SCHEFFER / MEERKOET - Dwalen door Amsterdam. Reizen door de Benelux.
101.663: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Slag om Arnhem.
34-2162: HOEK VAN DEN / BOULAND / BEERTEN VAN OLTHOVEN - Dwalen door Antwerpen. Reizen door de Benelux.
41-2138: HOEK VAN DEN / BOULAND / GELDER VAN - Dwalen door Rotterdam. Reizen door de Benelux.
2833-2145: HOEK VAN DEN / GROESBEEK / BRIDTS - De provincie Gelderland. Reizen door de Benelux.
43187: HOEK W.A DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Psalm 98:1, zingt, jrg 67 no 23
1347-652: HOEK/KAAN/GOOTE. - Oranje ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Irene en Christina.
79756: HOEK, JAC. S. - Politieke geschiedenis van Nederland. Oorlog en herstel.
101.659: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De laffe aanval op Pearl Harbor.
29-2147: HOEK VAN DEN / GROESBEEK / BRIDTS - De provincie Gelderland. Reizen door de Benelux.
1625-2151: HOEK VAN DEN / BOULAND / BENTHEIM - De provincie Drenthe. Reizen door de Benelux.
1627-2144: HOEK VAN DEN / GROESBEEK / BRIDTS - De provincie Gelderland. Reizen door de Benelux.
1630-2152: HOEK VAN DEN / BOULAND / HOREMANS - De provincie Zuid-Holland. Reizen door de Benelux.
1346-653: HOEK/KAAN/LAMMERS. - Oranje ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Oranje en de Krijgsmacht.
36-2141: HOEK VAN DEN / BOULAND / HOUTEN VAN - Dwalen door Den Haag. Reizen door de Benelux.
71188: HOEK, G.H. (TEKST) / LAMME, HENK (FOTOGRAFIE) - De Oranje-Prinsesjes Thuis.
4019-2391: HOEK GERARD VAN DER - Frans Hals, Jan Steen, Rembrandt, Vermeer
22879: HOEK/ KAAN / GOOTE. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Beatrix, Vorstin van vandaag.
81257: HOEK OSTENDE, J.H. / E.A. (RED.) - De Archieven in Amsterdam. With English summary.
92253: HOEK, H.J. - Feestdagen van de kerk.
61082: HOEK-BURGERHART, ELISE VAN; JAGER-VREUGDENHIL, MARJA; KUIPER, ROEL (RED.) - Nabije naasten. Kerken actief in lokaal diaconaat. Sensor voor christelijke bezinning. NPV Zorg voor kerken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
49842: HOEK, G.H. - Doodenwacht bij onze gevallenen. Ill.
48971: HOEK - VAN KOOTEN, DRS. A.B.F. - Tiener op weg. Seksuele opvoeding voor jongens en meisjes. Ill.
31-2148: HOEK VAN DEN / GROESBEEK / BRIDTS - De provincie Gelderland. Reizen door de Benelux.
102.013: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Verschrikkingen van het Nazi-systeem.
26720: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De laffe aanval op Pearl Harbor.
26717: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De landing in Normandie.
26719: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De opkomst van Het Derde Rijk.
38-2156: HOEK VAN DEN / NIEBERG-VAN VELZEN / CAPELLE VAN - De provincie Noord-Brabant. Reizen door de Benelux.
22883: HOEK/ KAAN / HERENIUS. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. De Koningen en hun familie.
1554-3030: HOEK/BRINK/WEISSCHER - De Wonderlijke Natuur. Het leven onder de Zeespiegel.
84358: HOEK, IR. A.G. VAN DEN / MATHLENER LODERUS, IR. H.J. - Metalen en Legeringen. Handleiding ten behoeve van het Middelbaar Technisch Onderwijs.
101.654: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Verschrikkingen van het Nazi-systeem.
59968: HOEK, K.A. VAN DEN, BREURE-SCHEFFER, J.M. (EINDRED.) - Dwalen door Amsterdam. Geïll. (Reizen door de Benelux).
59963: HOEK, SIETSE VAN DER / KAMPA, THEO - Leven op het wad. De Boer Maritiem. Geïll. Kaarten.
101.650: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De trieste balans van een Wereldoorlog.
56233: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. Beatrix, vorstin van vandaag. Foto's.
56232: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. Willem-Alexander. Foto's.
56231: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. Emma en Wilhelmina. Foto's.
56230: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. Buitenlandse vorstenhuizen. Foto's.
56229: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. Margriet en Pieter. Foto's.
56227: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. Oranje en de krijgsmacht. Foto's.
56228: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. De stadhouders en hun familie. Foto's.
56226: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. De koningen en hun familie. Foto's.
56225: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. Irene en Christina. Foto's.
56224: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.) - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen. De eeuw van Juliana. Foto's.
101.655: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Japan valt aan.
42-2150: HOEK VAN DEN / BOULAND / MEERKOET - De provincie Friesland. Reizen door de Benelux.
22884: HOEK/ KAAN / SCHREUDER. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Willem-Alexander.
101.652: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Oorlog in de lucht.
1345-654: HOEK/KAAN/SCHREUDER. - Oranje ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Willem-Alexander.
1624-2142: HOEK VAN DEN / BARENDRECHT / SONDERVAN - De provincie Zeeland. Reizen door de Benelux.
1622-2146: HOEK VAN DEN / GROESBEEK / BRIDTS - De provincie Gelderland. Reizen door de Benelux.
22880: HOEK/ KAAN / LAMMERS. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. De eeuw van Juliana.
22882: HOEK/ KAAN / GOOTE. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Margriet en Pieter.
22878: HOEK/ KAAN / HERENIUS. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Collega's zonder kroon.
34813: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Slag om Arnhem.
98607: HOEK, H.G - Hier Hilversum, de N.C.R.V, wel en wee ener omroepvereniging in het kort samengevat
57370: HOEK, DR. J. - Incest. Wat gaat ons dat aan?
22850: HOEK, K.A. VAN DEN (RED.). / E.A. - Reizen door de Benelux. De Provincie Noord-Brabant.
89684: HOEK, K.A. VAN DEN (RED.) / E.A. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Beatrix, vorstin van vandaag.
10695: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Verraad en Verzet.
4094-3032: HOEK/HAKKAART/WEISSCHER - De Wonderlijke Natuur. Het Vogelrijk.
26263: HOEK, JAC. S. - Politieke geschiedenis van Nederland. Oorlog en herstel.
26837: HOEK, K.A. / BOULAND, B. / E.A. - Reizen door de Benelux. De Provincie Drenthe.
26861: HOEK, K.A. VAN DEN (RED.) / E.A. - Vooruitgang in de Techniek.
26907: HOEK, K.A. VAN DEN (RED.) / E.A. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. De eeuw van Juliana.
26908: HOEK, K.A. VAN DEN (RED.) / E.A. - Oranje, ons Vorstenhuis door de eeuwen heen. Beatrix, vorstin van vandaag.
26915: HOEK VAN DEN / BOULAND / HOREMANS - De provincie Zuid-Holland. Reizen door de Benelux.
6677: HOEKE DR. F. - Kleurstoffen in voedingsmiddelen. AO-boekje 733.
99465: HOEKEMA, C.P. / KARSKAREL, PETER / BREUKER, PH.H. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
83062: HOEKEMA, C.P. - Ds. Paulus Johannes Hoekema en Johanna Johannes Hylkema en hun tien kinderen. Deel B.
60701: HOEKEMA, ALLE EN HOF, SONNY (RED.) - Illustere Dissenters. Aspecten van de positie der Nedrlandse Lutheranen en Doopsgezinden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4702: HOEKEMA, ALLE (REDACTIE) / E.A. - Onaangeroerd tegoed. Vijf essays over het doopsgezinde erfgoed.
87652: HOEKEMA, C.P. - Ds. Paulus Johannes Hoekema en Johanna Johannes Hylkema en hun tien kinderen. Deel A.
22266: HOEKENDIJK, A.M. / VISSER, J.E. DE (ILLUSTRATIES). - Zout in Gods hand. Mensen tussen Damascus en Jeruzalem.
104288: HOEKENDIJK, DS. C.J. - De Hemel en het Hemelleven.
40154: HOEKENDIJK, J.C - Wereld als horizon, afscheidscollege 26 mei 1965 Rijksuniversiteit te Utrecht
56803: HOEKENDIJK, DS. C.J. - Voor donkere dagen.
44276: HOEKSEMA J, VAN DER WERF SIEP - Sociologie voor de praktijk
46976: HOEKSEMA, JACK; STREEKSTRA, NANNE; SÁNCHEZ VALENCIA, VICTOR EN WOUDEN, TON VAN DER (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 27; nr. 1; 1997. O.a.: Hans Broekhuis: Nogmaals Verb Projection Raising; Dirk-Bart den Ouden: De fonologische frase in een model voor spraakproductie.
46977: HOEKSEMA, JACK; STREEKSTRA, NANNE; SÁNCHEZ VALENCIA, VICTOR EN WOUDEN, TON VAN DER (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 27; nr. 2; 1997. O.a.: Jan Koster: Kennis, representatie en reductie; Arie Molendijk: Kwantificatie, aspect en temporaliteit: een vergelijking van het Nederlands en het Frans.
46978: HOEKSEMA, JACK; STREEKSTRA, NANNE; SÁNCHEZ VALENCIA, VICTOR EN WOUDEN, TON VAN DER (RED). - "TABU. Bulletin voor Taalwetenschap. RU Groningen. Jaargang 27; nr. 3; 1997. O.a.: Jack Hoeksema: Negatief-polair moeten; Ron van Zonneveld en Roelien Bastiaanse: Nevenschikking zonder nevenschikker ''Heden ik, morgen gij''.
75823: HOEKSEMA, ERIK (RED.) / E.A. - Koop Tjuchem Toernooi. 34e Internationaal Schaaktoernooi Groningen. 18-30 december 1995.
75824: HOEKSEMA, ERIK (RED.) / E.A. - Internationaal Schaaktoernooi Groningen. december 1992.
55362: HOEKSEMA, ERIK; STOLK, KOOS; ZWANEPOL, JOHAN. (RED.) - 37e Internationaal Schaaktoernooi Groningen 1998. Afb.
74218: HOEKSTRA, T.E. - Weerspiegeling. Bloemlezing uit de Nederlandse pozie van 1880 tot heden voor het voortgezet onderwijs.
19836: HOEKSTRA, JELLE - Microfilm, hanteren en beheersen van de informatie. AO-boekje 2034.
19835: HOEKSTRA, JELLE - Microfilm, hanteren en beheersen van de informatie. AO-boekje 2034.
91296: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Dat klaaine prugeltje. (Dat kleine kereltje)
99153: HOEKSTRA, HIDDE (SAMENSTELLING EN TOELICHTING) / REMBRANDT - Rembrandt en de Bijbel. Het Nieuwe Testament. Deel I: Het Kerstevangelie. Deel II: Jezus van Nazareth. Statenvertaling.
46983: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 6; nr. 2; Mei 1983; O.a.: Emmon Bach, Semi-Compositionaliteit; Carlos Gussenhoven, Van fokus naar zinsaksent: een regel voor de plaats van het zinsaksent in het Nederlands.
46984: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 6; nr. 3; sept. 1983. O.a.: D.M. Bakker, Coördinatie en Major Constituents; Francisca de Jong, Sommige niet, andere wel: de verklaring van een raadselachtig verschil.
46985: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 7; nr. 2; 1984. O.a.: E.H.C. Elffers-van Ketel, E.C. Schermer-Vermeer, Primitieve en gedefinieerde termen in de grammatica; Rik Smits, Over Engelse vrije bepalingen en comp als kurk op de zin.
46986: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 7; nr. 3; 1984. O.a.: Peter Arno Coppen, Lucie Huiskens, Patrick Wever, Non-Argumenten en Control; J.G. Kooij, Mies van der Niet, Klemtoonregels en Morfologische Struktuur in het Nederlands. Nogmaals -baar.
46988: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 8; nr. 2; mei 1985. O.a.: Wim de Haas, Ritmische Accentverschuiving in Samenstellende Afleidingen in het Nederlands; Johan Kerstens, Over de Relatie tussen Taalkundige en Logische Grammatica.
46989: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 8; nr. 3; sept. 1985. O.a.: Gosse Bouma, Kategoriale Grammatika in het Warlpiri; Teun Hoekstra en Pim Wehrman, De Nominale Infinitief.
46990: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 9; nr. 1/2. sept. 1986. Lexicon en syntaxis. Twaalf artikelen bij het afscheid van Albert Sassen. Gastredactie: Cor Hoppenbrouwers, Ineke Schuurman, Ron van Zonneveld en Frans Zwarts. O.a.: G.E. Booij: ER als vormer van subjectsnamen: de verhouding tussen morfologie en syntaxis; S.C. Dik: Lexicon en Syntaxis in Functionele Grammatica.
46991: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 9; nr. 3; 1986. O.a.: Willem Adelaar, Over nasaliteit in het Guarani; Gerrit J. Dimmendaal, Syllabische consonanten in het Lendu en het standaard Chinees: twee gevallen van compensatoire verlenging.
46979: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 5; nr. 1; jan. 1982. O.a.: Hans Bennis, Robert S. Kirsner, The Problem of Presentative Sentences in Modern Dutch (Boekbespreking); Arnold Evers, Twee functionele principes voor de regel ''verschuif het werkwoord'' .
46981: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 5; nr. 3; sept. 1982. O.a.: Lenart de Regt, Een metrische benadering van accentverschijnselen in het Tiberiensisch Hebreeuws; I.H. Slis, Assimilatie van stem in het Nederlands.
46982: HOEKSTRA, TEUN; HULST, HARRY VAN DER EN MOORTGAT, MICHAEL. (RED.) - "GLOT. Tijdschrift voor Taalwetenschap. Jaargang 6: nr. 1; Jan. 1983. O.a.: Renate Bartsch, Over de semantiek van nominalisaties; Hans Bennis, Bespreking van: Het clitisch pronomen en een dwarsdoorsnede van de franse syntaxis, Amsterdam, 1982, dissertatie door: Aafke Hulk.
46090: HOEKSTRA, FROUKJE - Rembrandt. Geïll.
91295: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Dat klaaine prugeltje. (Dat kleine kereltje)
51257: HOEKSTRA, TITIA - Wietske en de paardenman.
46367: HOEKSTRA, HANS; BULLENS, MARJA EN HUMMELMAN, FRANS. (RED.) - "JIPPO. Verzameling. Jeugdblad voor Nederland en Vlaanderen. Inhoud: div. O.a.: : 3e jaargang * 30 okt. 1976; 1e jaargang * 15 maart 1975; 2e jaargang * 26 juni 1976. Geïll.
46368: HOEKSTRA, HANS; BULLENS, MARJA (RED.) - BIJGESTAAN DOOR ANDEREN - JIPPO. Verzameling. Weekblad voor de jeugd. 3e jaargang * 11 sept. 1976 * 3e jaargang * 25 juni 1977. Geïll.
94789: HOEKSTRA, T.J. / KATER, T. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 50, nr. 12. Met o.a.: De Utrechtse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging bestaat 75 jaar. - Archeologische kroniek van de Provincie Utrecht.
61996: HOEKSTRA, DRS. E.G. - Het einde der tijden. Over christelijke eindtijdverwachtingen. Serie Wegwijs - stromingen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
24883: HOEKSTRA, DRS. E.G. / IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederladse kerken en religieuze groeperingen.
85306: HOEKSTRA, T.E. - Weerspiegeling. Bloemlezing uit de Nederlandse poezie van 1880 tot heden.
61576: HOEKSTRA, E.G. - Jehovah's. Getuigen. Serie Wegwijs. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61555: HOEKSTRA, DRS. E.G. - Wat geloven zij? Occulte bewegingen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
B5193: HOEKSTRA, TRINUS - Economie en Geloven.
46678: HOEKSTRA, DRS. E.G. - Wat geloven zij? Occulte bewegingen. Geïll.
3786-3982: HOEKSTRA-KAPTEIJN NELLY - De Spion. Blijspel in éen bedrijf.
70891: HOEKSTRA, I.R. / HEYLIGERS, N. (ILLUSTRATIES). - Gouden Vacantiedagen.
61722: HOEKSTRA, DRS. E.G. - Wat geloven zij? Jeugdreligies. Afb. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
40127: HOEKSTRA, IMPETA, RUTGERS, DIJK, SCHOUTEN, BUFFINGA - De Rotterdamsche bondsdag 1924, redevoeringen referaten
44170: HOEKSTRA I.R - Gouden regen deel VII, illustraties Meuldijk
94814: HOEKSTRA, DRS, T.J. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 54, nr. 3. Met o.a.: Archeologische kroniek van de gemeente Utrecht over 1978-1979-1980.
94835: HOEKSTRA, T.J. / PENDERS, K. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 56, nr. 3. Met o.a.: Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht over 1982.
38517: HOEKSTRA, DRS. E.G. / IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederladse kerken en religieuze groeperingen.
5484-3873: HOEKSTRA HAN / GEESINK JOOP - Roodkapje. Douwe Egberts Plaatjes-album. Met pop-up gedeelte.
36434: HOEKVELD, JOBSE, WEESEP, DIELEMAN - Geografie van stad en platteland in de westerse landen
23669: HOEL, PAUL G. - Introductie to Mathematical Statistics.
7695: HOENDERDAAL PROF. DR. G.J. - Erasmus. AO-boekje 1281.
104268: HOENDERDAAL, SUZANNE - Purper & Azijn. Verhalen.
60517: HOENDERDAAL, G.J. - Maatschappelijke bewustwording en uitspraken van de Remonstrantse Broederschap. Kort bestek 20. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
102.898: HOENDERDAAL, PROF. DR. G.J. - Erasmus. AO-boekje 1281.
106693: HOENERS, NEL - Kind onder hoeren. Herinneringen uit de rosse buurt van Amsterdam van 1913-1937.
75372: HOENKAMP-BISSCHOPS, ANKE / JONKERS, JANHEMELS, JO / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1995 nr. 5 : met o.a.: Seksueel misbruik in pastorale relaties - Normatieve en empirie in de praktische theologie en de sociale wetenschappen - Geloofscommunicatie via massamedia.
54149: HOEPERMANS, H - Nathanaël of de eenvoudigheid. Een overzigt van de religie-geschillen der Hervormde Kerk van Nederland voornamelijk in de jaren 1833 en 1834. Opgedragen aan mijne Portestantsche landgenooten, die de waarheid liefhebben. (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97832: HOERNER, HERBERT - Die Kutscherin des Zaren.
81428: HOEVE, J.A. VAN DER / DUNK, T.H. VON DER / E.A. - Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 86, no. 3. Met o.a.: t'Ouwe Blauwe Hiys aan de Nes. - De Witte en de Waag.
87305: HOEVE, S. TEN / FABER, J.J. / E.A. - Jaarboek 1994, Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Met o.a.: Scheepswindvanen in Friesland. - De rekeningboeken van het Leeuwarder Grootschippersgilde 1597-1823.
61966: HOEVE, RITA / LEIJNSE, BARBARA - Vierenderwijs. Verhalen, rituelen en meditaties. Eigentijdse liturgie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
56816: HOËVELL, MR. J.D. VAN (BEWERKT DOOR) - Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
51285: HOEVEN, DR. J. VAN; LEIH, DRS. H.G.; POPTA, DRS. S. VAN E.A. - Marxisme en Revolutie. (Christelijk Perspectief - Deel XII).
8428: HOEVEN PH. C. VAN DER - Arbeidstijden. AO-boekje 1378.
8427: HOEVEN PH. C. VAN DER - Arbeidstijden. AO-boekje 1378.
7937: HOEVEN DR. J.A. VAN DER - Dieet en zwakzinnigheid. AO-boekje 1298.
7938: HOEVEN DR. J.A. VAN DER - Dieet en zwakzinnigheid. AO-boekje 1298.
7936: HOEVEN DR. J.A. VAN DER - Dieet en zwakzinnigheid. AO-boekje 1298.
6914: HOEVEN DR. J. VAN DER - Briefgeheim en postcensuur. AO-boekje 794.
6913: HOEVEN DR. J. VAN DER - Briefgeheim en postcensuur. AO-boekje 794.
6810: HOEVEN DR. J. VAN DER - De meeste stemmen gelden. kiesrecht. AO-boekje 751.
56702: HOEVEN, S.J., J. VAN DEN - Een Jezuïet-Sannyasi. Missiehelden.: Nr. 6.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56714: HOEVEN, S.J., JOS. VAN DEN - Baanbrekers in China. De missioneering van China in de XVIe eeuw. Missiehelden: Nr. 3. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
6685: HOEVEN DR. J. VAN DER - Kabinets crisis. AO-boekje 740.
91797: HOEVEN, MR. J. VAN DER - Juich Aarde, Juich.
91802: HOEVEN, DR. A. VAN DER - De karakterestiek van de vier Evangelien.
24069: HOEVEN, JAN VAN DER - Brengt de dorstigen water. Een reportage van de hulpverlening van het Christelijk Medisch Team in Cambodjaanse vluchtelingenkampen.
88412: HOEVEN , J. VAN DER - De Groote Verdrukking.
91803: HOEVEN, DR. A. VAN DER - De karakterestiek van de vier Evangelien.
45966: HOEVEN, C. VAN DER (VDM) - 'Laat de kinderkens tot Mij komen''. Handboek voor het onderwijs in de Bijbelse Geschiedenis op de Zondagsschool en de Christelijke school. Eerstedeel - Oude Testament
6445: HOEVEN MR. J. VAN DER - Een nieuw kabinet. AO-boekje 562.
22577: HOEVEN, J. VAN DER - Een gouden ontmoeting.
3826-1141: HOEVEN/STELLINGWERF. - Marxisme en Revolutie. Christelijk perspectief deel 12
5005-2796: HOEVEN DS. C. VAN DER - Laat de kinderkens tot Mij komen. Handboek voor het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis op de zondagsschool en de christelijke school. Deel 1. Oude-Testament.
84119: HOEVENAARS, JAC. - Moeder, daar zit ze!
11565: HOEVERS, A. - Aanschouw het land Kanaan. Een reis door Palestina, het land van de Bijbel.
B4277: HOF-DE BOER, LAMKJE - Van mien kaant bekeken. Riempies.
24945: HOF-DE BOER, LAMKJE - Van mien kaant bekeken. Riempies.
42281: T HOF VAN MARTIN A - Wortel cariës en andere statistische behandelingen in de tandheelkunde, rede uitgesproken bij aanvaarding van hoogleraar in de methoden en technieken van tandheelkunde
90551: HOF, J.J. - Fjirtich jier taelstriid. 5 delen.
55479: HOFACKER, M. LUDWIG. (PFARRER) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage. Neue berichtigte und vermehrte Auflage; Dritter Abdruck. Portret. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
1785-76: HOFDIJK W.J. - Aurora-1869
1783-74: HOFDIJK W.J. - Aurora-1867
96057: HOFDIJK, W.J. - Uit Velerlei Gaarden. (Met 10 Staalplaten)
3290-3836: HOFDYK W.J. - Rosamunde. Romantisch Dichtstuk.
80293: HOFER, WALTHER - Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. Eine studie die internationalen Beziehungen im Sommer 1939. Mit Dokumenten.
77363: HOFER, THOMAS / GEISS, PROF.DR. IMMANUEL / SOMMER, PROF.DR. KARL / E.A. - Anthroposophie und Rassismus. Flensburger Hefte. Sonderheft 41.
57450: HÖFER, HANS (SUPERVISIE). - Californië. Insight Guides. Kaartjes / foto's. Vert.
14534: HÖFER, E.A. - Italy series. Sicily. Insight guides.
17090: HÖFER / EAMES / REUTHER / LIPPS - APA Guides. Tenerifa. La Gomera, La Palma, El Hierro.
16512: HÖFER, HANS / BARRET / STANNARD / BELL - Italy, Insight Guides.
104833: HOFER, DR. J. / BROEKSMA, J.W.F.H. / DALTON, TILLY (ILLUSTRATIES) - Panorama. Deel I.
83160: HÖFER, PETER - Beitrag zur spätarchaischen Silberprägung von Syrakus.
144-2093: T'HOFF / VELDE VAN DER - Allemaal wijn. Wat wijn is, waar hij vandaan komt en wat u ermee kunt doen, zonder hoogdravendheid, maar gewoon, omdat het lekker is.
61905: HOFF, FRANS VAN DER & ROOZEN, NICO - Fair trade. Het verhaal achter Max Havelaar-koffie, Oké-bananen en Kuyichi-jeans. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
37989: HOFF, I.U - Geschichte der Schweitz
378-2092: T'HOFF / VELDE VAN DER - Allemaal wijn. Wat wijn is, waar hij vandaan komt en wat u ermee kunt doen, zonder hoogdravendheid, maar gewoon, omdat het lekker is.
103.155: HOFF, RUUD - Turkije, het Kemalisme en de generaals. AO-boekje 1969.
86493: HOFF, MR. B. VAN 'T - Oud Delft. De oude plattegronden van de stad Delft.
91801: HOFFDING, DR. HARALD - Religionphilosophie.
18754: HOFFENBERG, JACK - De carrierejagers. Prisma pocket 2693.
92876: HOFFENBERG, JACK - Donderslag bij dageraad.
74536: HOFFMAN, DANIEL G. - American Poetry and Poetics.
53344: HOFFMAN, WILLEM - Willibrord, een Held Gods. Spel in vijf bedrijven. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
36719: HOFFMAN, F.J - Op vijverhoek
39394: HOFFMAN, P WERNER - Katzen, originalausgabe mit 265 abbildungen, herausgegeben von Ulrich Klever
25600: HOFFMAN, F.J. - Één dag straatmuziekant.
20014: HOFFMANN-DE VISME, S. - God weet waarom. Brieven van Suzanne Hoffmann-De Visme aan haar man gedurende haar ziekte.
71819: HOFFMANN, E.T.A. - Das Majorat.
51529: HOFFMANN, FRANS - Pachter Halford en zijn gezin. De Zandgroeve. Geïll. Vert.
2027-3119: HOFFMANN RICHARD - Das Marienmunster zu Ettal im Wandel der Jahrhunderte.
81076: HOFFMANN, A. - Tatsachen über Deutschland.
85660: HOFFMANN, FRIEDHELM / PEDA, GREGOR - Wiederstandene Romanische Kirchen in Köln und ihr theologisch-liturgischer Sinn.
85668: HOFFMANN, ERNST - Goden- en heldensagen.
90259: HOFFMANN, FRITZ (ZUSAMMENGESTELLT) - Ruhmt des Herren Namen. Die Kanons 1-300.
51574: HOFFMANN, ERNST - Goden- en Heldensagen. Geïll. Vert.
53614: HOFFMANN, HANS-C. (TEKST) - Koblenz. Foto's. (Tekst in Duits, Engels en Frans)
96704: HOFFMANN, ERNST - Goden- en heldensagen.
71747: HOFFMANN, E.T.A. / STEINER-PRAG, HUGO (ILLUSTRATIONEN). - Der Sandmann.
51378: HOFFMANN, RUDOLF - Wandel Handboek. Praktische informatie voor iedereen die lange tochten wil maken. Geïll. (Vert.)
56522: HOFFMANN (GRUSSWORT) - Alte Kunst im kurkölnischen Sauerland von der Romanik bis zum Barock. Afb. Kreisheimatmuseum Attendorn. Vom 26. Mai bis 7. Juli 1972. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56208: HOFFMANN, DR. R. - Kloster Schäftlarn im Isartal. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
71645: HOFFMANN, E.T.A. - Die Elixiere des Teufels. - Klein Zaches.
106698: HOFFMANN, E.TH. - Mademoiselle de Scuderi. Vertellingen uit de tijdperk van Lodewijk XIV.
57081: HOFFMANN, KURT - ABC van de rijkunst. Afb. Vert.
31929: HOFFMANN E.T.A - Das fraulein von schuderi
36224: HOFLAND, P.D - Hedendaagse cultuuruitingen en zedelijke opvoeding
92249: HOFLAND, DRS. P.D. - Kind, jongere en geloof. Een handreiking voor ouders en opvoeders in gezin, school en kerk.
70631: HOFMAMAN, ROBERT (SAMENSTELLER). - Beste films aller tijden, de speelfilms die iedereen gezien moet hebben.
45545: J. HOFMAN - Wederwoord aan Ds. Buskes. Naar aanleiding van de brochure KERK EN VAKBEWEGING door Ds. J.J. Buskes Jr.
48979: HOFMAN HOEK, BEATRICE & JONGSMA, MELANIE. - Omgaan met kanker thuis. (Vert.)
B4593: HOFMAN, BENO - Daar gebeurde het in Groningen.
45546: J. HOFMAN - Wederwoord aan Ds. Buskes. Naar aanleiding van de brochure KERK EN VAKBEWEGING door Ds. J.J. Buskes Jr.
53965: HOFMAN, BENO - Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon. In the picture. Groningen van alle tijden >>1. Ill.
B4264: HOFMAN, BENO - Oranje Nassau en Groningen. Van Heiligerlee tot Grote Markt.
B4883: HOFMAN, BENO - Sportstad Groningen. Van Gruno tot Giro.
71785: HOFMANN, GERT - Die Denunziation.
72193: HOFMANN, WERNER - De schilderkunst van de twintigste eeuw. Prisma pocket 451.
44302: HOFMANN CORINNE - De blanke Masai
47708: C. HOFMANN, J. LIGIER - Typografen deel 3 illustraties Ligier
74052: HOFMANN, HEINRICH - Stimmungsbilder Op. 88. Kleine Vortragsstucke in leichter Spielart fur pianoforte. Edition Steingraber Nr. 548.
74089: HOFMANN, HEINRICH / THIELE, F.E. - Skizzen 20 kleine melodiose Stucke. Op. 77. Piano solo. Mit fingersatz von F.E. Thiele.
74070: HOFMANN, HEINRICH / KLUMPER, ANTON - Stimmungsbilder. Impressions, Piano.
85026: HOFMANN, PROF.DR. J.E. - Geschichte der Mathematik. Erster Teil: Von den Anfängen bis zum Auftreten von Fermat und Descartes.
31801: HOFMANNSTHAL VON HUGO, KASCHNITZ LUISE MARIE, EINGELEITET - Deutsche erzahler 2 delen
73078: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Alkestis. Ein Trauerspiek nach Euripides.
71760: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Der Schwierige - Der Unbestehliche.
94797: HOFMANS, P.G.M. / BINSBERGEN, J. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 51, nr. 8. Met o.a.: De Utrechtse Courant en de volksgezondheid omstreeks 1800 (2). - Herinneringen aan het 1e regiment veldartillerie.
26598: HOFMEKLER, ORI - De kleine Groten der aarde. Politieke karikaturen.
87598: HOFRAT, WIRKL. / GRUNDELER, PROF.MAG.DR. JOHANNES - Fischerei Einst Und Jetzt. Schloss Orth an der Donau 15. April bis 13. November 1983. Ausstellung des Landes Niederosterreich.
38491: HOFSTÄTTER, H - De late middeleeuwen, kunst in beeld
60010: HOFSTÄTTER, PROF. DR. PETER R. (RED.) - Psychologie. Standaard Lexicon voor Wetenschap en Cultuur. Geïll. Vert.
89023: HOFSTEDE DE GROOT, P - Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God tot de komst van Jezus Christus. Tweede deel, eerste stuk.
40740: HOFSTEDE DE GROOT, P - Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God tot de komst van Jezus Christus, 2 delen compleet
75793: HOFSTEDE, POUL TER (SAMENSTELLER) / E.A. - Groninger kunstenaars dokumentatie. Groninger Museum 1972.
78672: HOFSTEDE, POUL TER (SAMENSTELLER) / E.A. - Groninger kunstenaars dokumentatie. Groninger Museum 1972.
60127: HOFSTEDE, GEERT - Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
54000: HOFSTEDE, PETER (STUURMAN AAN WAL) - Lief Nederland. Een verschuivend tijdsbeeld. Columns.
89022: HOFSTEDE DE GROOT, P - Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God tot de komst van Jezus Christus. Eerste stuk.
39812: HOFSTEE, E.W - Sociaal economische problemen der Groninger veenkolonien, practische onderzoekingen op sociaal econmisch en planologisch gebied
34534: HOFSTEEDE J.G.C, KRAMER P.J, LOOMAN H - Theoretische mechanica deel 2
89134: HOFSTEEDE, IR. J.G.C. / KRAMER, IR. P.J. / LOOMAN, DR. H. - Beknopt leerboek der theoretische mechanica.
59321: HOFSTEEDE, IR. J.G.C.; KRAMER, IR. P.J.; LOOMAN, DR. H. - Beginselen van de theoretische mechanica. Deel III. Leerboek ten dienste van het M.T.O. Geïll.
96647: HOFSTRA, S. (VOORWOORD) - Maritiem Museum ""Prins Hendrik"". Catalogus tentoonstelling. 50 jaar Rotterdamse Zeescheepvaart. Van 26 october 1948 tot 10 januari 1949.
101.856: HOFSTRA VERKEERSADVISEURS BV GRONINGEN / DIRECTORAAT GENERAAL RIJKSWATERSTAAT / TIMMER, H.J. / BERGE HENEGOUWEN, P.J.L. VAN / DALFSEN, J. VAN / E.A. - Handboek Verkeersborden.
61191: HOFSTRA, DR. J EN HOFSTRA - DE JAGER, L (RED.) - Scherven of bouwstenen? Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
51534: HOFWIJK, J.W. - Rome roept. Foto's.
98341: HOFWIJK, J.W. - Het schroefje en ik. Wonderlijke tochten te land, te water en in de lucht.
28971: HOGAN, CRAIG J. - Het kleine boek van de oerknal. Over het ontstaan van het heelal.
56192: HOGENBOOM OFM, SIGIBALD (VOORWOORD) - Het reguliere leven en het apostolaat. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
22338: HOGENDOORN, FRANS - Hongkong. AO-boekje 2621.
46894: AL, B.P.F.; HOGENDOORN, W; IDEMA, W.L; SANTEN, ARIANE VAN; SCHMITZ, P.F. EN VROOMEN, W. DE (RED.) - "Forum der Letteren. Tijdschrift voor Taal en Letterkunde. Jaargang 19; december 1978. O.a.: W. Bronzwaer: De Humanisering van de vertelinstantie; Louk Wijsen: De synthetische tekst; Dieter Eikemeier: Volksgodsdienstige verschijnselen in de oudste Koreaanse letterkunde.
46895: AL, B.P.F.; HOGENDOORN, W; IDEMA, W.L; SANTEN, ARIANE VAN; SCHMITZ, P.F. EN VROOMEN, W. DE (RED.) - "Forum der Letteren. Tijdschrift voor Taal en Letterkunde. Jaargang 20; maart 1979. O.a.: D.W. Fokkema: Het Modernisme: Overwegingen bij de beschrijving van een periodecode; A. Feitsma: Keerpunten in de beoefening van het fries, vroeger en nu: tusen tijdgeest en eigen traditie; Rien T. Segers: Recente ontwikkelingen in de receptie-esthetika.
46889: AL, B.P.F.; HOGENDOORN, W; IDEMA, W.L; SANTEN, ARIANE VAN; SCHMITZ, P.F. EN VROOMEN, W. DE (RED.) - "Forum der Letteren. Tijdschrift voor Taal en Letterkunde. Jaargang 18; no. 2; juni 1977. O.a.: A. Dees: Over stambomen en handschriften; A. Meintema: Iets over Lukács ''Moskouse periode''; T. Hoekstra: Verplaatsingstransformaties: Negative Raising.
46891: AL, B.P.F.; HOGENDOORN, W; IDEMA, W.L; SANTEN, ARIANE VAN; SCHMITZ, P.F. EN VROOMEN, W. DE (RED.) - Forum der Letteren. Tijdschrift voor Taal en Letterkunde. Wetenschap en Woordenschat. Themanummer tot stand gekomen onder redactie van B.P.F. Al en P.G.J. van Sterkenburg. Maart 1978.
46892: AL, B.P.F.; HOGENDOORN, W; IDEMA, W.L; SANTEN, ARIANE VAN; SCHMITZ, P.F. EN VROOMEN, W. DE (RED.) - "Forum der Letteren. Tijdschrift voor Taal en Letterkunde. Jaargang 19; juni 1978. O.a.: Erik Maten: Helden, hetaeren en halfgoden; Cor van Bree: Onderzoek naar dialectsyntaxis; D. Otten: Archiefmateriaal als bron voor taal- en dialecthistorisch onderzoek.
46890: AL, B.P.F.; HOGENDOORN, W; IDEMA, W.L; SANTEN, ARIANE VAN; SCHMITZ, P.F. EN VROOMEN, W. DE (RED.) - "Forum der Letteren. Tijdschrift voor Taal en Letterkunde. Jaargang 18; no. 4; december 1977; O.a.: F.G.A.M. Aarts: An interview with Professor James D. McCawley; Han Verhoeff: Psychoanalyse en literatuurbeschouwing; Ariane van Santen: Monistische en dualistische metafoortheorieën.
46888: AL, B.P.F.; HOGENDOORN, W; IDEMA, W.L; SANTEN, ARIANE VAN; SCHMITZ, P.F. EN VROOMEN, W. DE (RED.) - "Forum der Letteren. Tijdschrift voor Taal en Letterkunde. Jaargang 18; no. 1; maart 1977. O.a.: R.F. Beerling: Taal en ideologie; Alain Bossuyt: Langue / parole en competence / performance; G.E. Booij: Vragen bij een Leids onderzoek; Boekbesprekingen.
B5192: HOGENHUIS, CHRISTIAAN - De ceder en de saxofoon. Improviseren op een volwassen economie.
41295: HOGENKAMP BERT, STORCK HENRI - De Borinage, de mijnwerkersstaking van 1932 en de film van Joris Ivens en Henri storck
58267: HOGENSTIJN, C.M. - Acht eeuwen Hoger Onderwijs in IJselland. Geschiedenis van Rijkshogeschool IJselland te Deventer in het licht van haar voorgangers. Afb.
81364: HOGERSTEEGER, DR. G. / KRAMER, DRS. A.R. - Het Postkantoor. De geschiedenis van een begrip.
57050: HOGESTEEGER, DR. G. - 200 jaar Post in Nederland. 1799 - 1999. Afb.
57909: HOGESTEGER, DR. G. - 200 jaar Post in Nederland. Ill.
2258-2086: HOGG / BATCHELOR / MAYER - Armies of the American Revolution.
42649: HOGREFE C.J DR, THOMAE H.T - Handbuch der psychologie band 2, Allgemeine psychologie
42651: HOGREFE C.J DR, THOMAE H.T - Handbuch der psychologie band 4, persönlichkeitsforschung und persönlichkeitstheorie
42650: HOGREFE C.J DR, THOMAE H.T - Handbuch der psychologie band 3, entwicklungspsychologie
105132: HÖGSTRAND, OLLE - De man die op het juiste paard wedde. Zwarte beertjes 1953.
105131: HÖGSTRAND, OLLE - Uit doorgaans betrouwbare bron. Zwarte beertjes 1924.
18482: HÖGSTRAND, OLLE - Uit doorgaans betrouwbare bron. Zwarte beertjes 1924.
18322: HÖGSTRAND, OLLE - De rechter en de moordenaar. Zwarte beertjes 1960.
16339: HÖGSTRAND, OLLE - Satansogen. Zwarte beertjes 1994.
18360: HÖGSTRAND, OLLE - De man die op het juiste paard wedde. Zwarte beertjes 1953.
105135: HÖGSTRAND, OLLE - De man die zijn huis wilde afbetalen. Zwarte beertjes 1878.
105133: HÖGSTRAND, OLLE - Satansogen. Zwarte beertjes 1994.
105134: HÖGSTRAND, OLLE - Voor rekening van de minister-president. Zwarte beertjes 1877.
84813: HOHOFF, CURT - Heinrich von Kleist in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
84812: HOHOFF, CURT - Heinrich von Kleist in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
49876: HÖIJER, BJÖRN - De lawine. Ill. (Vert.)
46061: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen. Foto's, tekeningen.
49987: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen. Met 56 foto's en tekeningen.
60747: HOITINK, MARIA; VERDONK, TOOS; WAEGEMAKERS, HANS (RED.) - Totdat ik vliegen kon op eigen kracht. Flitsen van bemoediging. / Vanwaar zijn wij gekomen? Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
77005: HOITSMA, DR. C. - De Drukkersgeslachten Sipkes - Hoitsema en de Groninger Courant.
76085: HOITSMA, DR. C. - De Drukkersgeslachten Sipkes - Hoitsema en de Groninger Courant.
17177: HOJER, GERHARD - Schloss Herrenchiemsee.
49305: HOKE, R.J UND SCHMITH, DR. O - Grundlagen und Methodik der Leichtathletik. Mit 47 Abbildungen im Text.
14989: HOKKE, HENK - Marloes.
6603: HOKKE C. - Duwvaart. Duwboten. AO-boekje 670.
53137: HOKSBERGEN, DRS. L.G. E.A. - Vrede en veiligheid in een veranderend Europa. Groen van Prinsterer reeks 81.
57119: HOL, ANJA EN RUSCH, ALIE (RED.) - NAMENS PROJECTBUREAU MUTANT - Kinderopvang als beroep. Handboek voor opleiding en praktijk.
52432: HOLBORN, LOUISE W.; HERZ, JOHN H. AND CARTER, GWENDOLEN M. - Documents of major foreign powers. A sourcebook on Great Britain, France, Germany, and the Soviet Union.
59683: HOLDEN, EDITH - Die schöne Stimme der Natur. Das frühe Tagebuch der Edith Holden. Naturerlebnisse aus dem Jahre 1905. Geïll. Vert.
18728: HOLDEN, URSULA - Speelgoed.
31573: HOLDER BILL - Motorsport,
81674: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Een portret van den dichter uit zijn werken en brieven.
52508: HOLDERT, MEVR. D. EN JAARTSVELD-PENN, CAROLINE - Van vingerhoed tot strijkplank. Baedeker voor de huisvrouw. Deel 3. Geïll.
105300: HOLDSTOCK, ROBERT - Aardwind.
B4237: HOLDT, JACOB - American pictures. Amerikaanse indrukken. Een persoonlijke reis door het zwarte Amerika.
36929: HOLECEK, JAROSLAW - Jungle tiere sehen dich an
1849-2894: HOLFORD/WHITE - architecture today.
72636: HOLIDAY (THE EDITORS OF) - The USA in color. 182 photos in full color and 12 paintings in color.
51003: HOLIERHOEK, KEES - Mark en de soldaten. Geïll.
50537: HOLIERHOEK, KEES - Mark en de soldaten. Geïll.
49075: HOLIERHOEK, KEES - Mark en de soldaten. Ill.
93557: HOLK, PROF.DR. L.J. VAN - Bijbel en cultuur. Het Boek der Boeken, deel I.
91769: HOLK. DR. L.J.VAN - De autonomie des geloofs.
81347: HOLK, PROF.DR. L.J. VAN / MACKENZIE, DS. W. / E.A. - Geloofsbezit en Levensrichting. Inleiding tot het godsdienstig leven in de Remonstrantsche Broederschap.
81344: HOLK, DR. L.J. VAN - Bijbelsche Figuren.
91805: HOLK, PROF.DR. L.J. VAN - Maatschappelijke moraal in het Christendom. Inleiding.
55456: HOLK, PROF. DR. L.J. VAN; MACKENZIE, DS. W.; RAPPOLD, DS. FRED.A. W. E.A. - Geloofsbezit en levensrichting. Inleiding tot het godsdienstig leven in de Remonstrantsche Broederschap. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
90183: HOLK, PROF.DR. L.J. VAN / MACKENZIE, DS. W. / E.A. - Geloofsbezit en Levensrichting. Inleiding tot het godsdienstig leven in de Remonstrantsche Broederschap.
60780: HOLK, L.J. VAN; HOENDERDAAL, G.J. E.A. - Voorbeschikking of verkiezing. Oriëntatiereeks van de Remonstrantse Broederschap 1962. II. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
41489: HOLL ADOLF - Tot und teufel
49500: HOLL, M.E. DE (VERZAMELD DOOR) - Recepten voor alcoholvrije dranken.
87135: HOLL, A. - Jezus in slecht gezelschap.
4482-1022: HOLL A. - Religionen.
26704: HOLLAND, KAREL (FOTO'S) - Nederland terzijde van de autoweg. Bezienswaardigheden langs onze snelwegen.
26637: HOLLAND, KAREL (FOTO'S) - Nederland terzijde van de autoweg. Bezienswaardigheden langs onze snelwegen.
26995: HOLLAND, JULIAN - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Door de hel onder het zuiderkruis.
41928: HOLLAND VYVYAN - The complete works of Oscar wilde, storries, plays, poems, assays
9082: HOLLANDER CORRIE DEN - Kleutergymnastiek.
8785: HOLLANDER PROF. DR. - Revolutie in Amerika. AO-boekje 1417.
8634: HOLLANDER PROF. DR. - Onrustig Amerika. AO-boekje 1405.
15057: HOLLANDER, VIVIAN - Veilig groter groeien.
B4492: HOLLANDER, SILVAN / DIJKSTRA, FROUKJE - Moestuin agenda. Met nuttige tips voor de teelt van groenten en fruit in de moestuin.
88326: HOLLANDER-KRAGTEN, MAAIKE (ILLUSTRATIES) / VRIES, ROBERT DE / E.A. - Schrievers oet de dop. 4e Gunneger Schriefwedstried 2000.
B4838: HOLLANDER, RUUD - Iemand zoals jij.
99999: HOLLANDER-BRONDER, W. DEN - Mijn Vallei in Frankrijk.
99982: HOLLANDER-BRONDER, W. DEN - Land van zon en wijn.
99983: HOLLANDER-BRONDER, W. DEN - Volwassen mensen huilen niet.
79993: HOLLANDER, DS. G.P. / E.A. - De jeugdkapel. Vrije toegang tot de kerk. Kerkewerk vandaag.
88325: HOLLANDER-KRAGTEN, MAAIKE (ILLUSTRATIES) / TAP, MIRANDA / E.A. - Schrievers oet de dop. 3e Gunneger Schriefwedstried 1999.
36001: HOLLANDER H.W, RED - Spectrum van bijbelvertalingen
56425: HOLLANDER, HAN - Defilé der sporten. Foto's (ingeplakt)
96296: HOLLANDER, HAN - Voetbalglorie. Plaatjesalbum.
25725: HOLLANDER, PROF.DR. A.N.J. DEN - Onrustig Amerika. AO-boekje 1405.
88761: HOLLEMA-TAS, M. / COUVEE, D.H. / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. december 1978, 2e jaargang nr. 10. Met o.a.: De Romeinse Keizer Caracalla. - Een Amsterdamse opdracht aan Auke Hettema.
B4967: HOLLEMAN, THEO - De Neanderthaler. Een verguisde pionier.
54897: HOLLENBACH S.J., JOHANNES MICHAEL - Der Mensch als Entwurf. Seinsgemässe Erziehung in technisierter Welt. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99021: HOLLENBERG - Hebraisches Schulbuch.
92153: HOLLENWEGER, WALTER - De Geest spreekt alle talen. Een analyse van de Pinksterbeweging.
55022: HOLLER, GERD - Mayerling: Die Lösung des Rätsels. Der Tod des Kronprinzen Rudolf und der Baronesse Vetsera aus medizinischer Sicht. Mit 45 Schwarzweißabbildungen.
41271: HOLLIDAY S.G, CHANDLER M.J - Wisdom Explorations in adult competence
85178: HOLLIS, FLORENCE - Casework. Een psychologische therapie.
85193: HOLLIS, FLORENCE - Vrouwen met huwelijksmoeilijkheden. Een casework studie.
84323: HOLLIS, FLORENCE - Casework. Een psychologische therapie.
85096: HOLLIS, FLORENCE - Social Case Work in Practice. Six case studies.
82090: HOLLOWAY, MERLYN - Steel Engravings in Ninteenth Century British Topographical Books.
90258: HOLLSTEIN, WALTER - Kein Frieden um Israel. Zur Sozialgeschichte des Palastina-Konflikts.
84007: HOLLWICH, FRITZ - Augenheilkunde. Ein kurzgefasstes Lehrbuch mit 487 Prüfungsfragen und Schlüssel zum Gegenstandskatalog. 312 Abbildungen in 410 Einzeldarstellungen sowie 71 Farbbilder auf 23 Tafeln, 9 Tabellen.
105296: HOLM, SVEN - Laatste uitweg: Termush. Zwarte beertjes 1296.
30645: HOLME BRYAN - Wondere wereld, de toverkracht van het beeld
58871: HOLMER, DR. A.J.M; BERGE, DR. B.S. TEN; BOUWDIJK BASTIAANSE, DR. M.A. VAN E.A. - Leerboek der verloskunde. Geïll.
53609: HOLMER, PER - Duizeling. Roman. Vert.
3744-1082: HOLMER/BERGE TEN/BOUWDIJKE BASTIAANSE/PLATE. - Leerboek der vrouwenziekten.
91499: HOLMES, RICHARD - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis.
59130: HOLMES, C.S. EDITOR - Psychoneuro-endocrinology. Brain, Behavior, and Hormonal Interactions. With 25 illustrations.
102.107: HOLMES, SANDRA - Bomen in kleur.
B4379: HOLMES, GEORGE - The Oxford History of Italy.
71175: HOLMSTEN, GEORG - Endstation Berlin.
3326-5129: HOLSBOER / E.A. - Juliana Koningin. Een verzameling foto's.
50915: HÖLSCHER, TO - Door de Jaargetijden. Serie leesboekjes voor de Rooms-Katholieke scholen. Tekeningen. 3. Voor het 2e leerjaar. Lente - Zomer.
42414: HOLST ROLAND H - Uit de diepte, tijdsgedichten
73076: HOLST, ALEX - Poetry in love. Gedichten.
25365: HOLST, NIELS VON - Florenz und Umgebung. Mit 142 Abbildungen.
37262: HOLST, ROLAND, R.N - Chasseriau en Puvis de Chavannes
11519: HOLSTEIN / MENSING / VELDE, T. VAN DE - Grote Lekturama Wereldatlas. Amerika. Deel 2.
61814: HOLSTEIN, GERARD VAN - Als in een zee van licht. Leren, spelen en vieren met klein en groot in de veertigdagentijd, de Goede Week en met Pasen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
B5263: HOLSTEIN, GERARD VAN - Vandaag moet Ik in jouw huis verblijven (Lucas 19, 5b). Een huiskatechese voor twaalf-, dertienjarigen rondom actuele onderwerpen.
B52632: HOLSTEIN, GERARD VAN - Vandaag moet Ik in jouw huis verblijven (Lucas 19, 5b). Een huiskatechese voor twaalf-, dertienjarigen rondom actuele onderwerpen.
88422: HOLSTER, BART / FARRE, R. / FOLLETT, KEN / LAKER, R. - 4 beroemde boeken. - Blokje om, hoekje om - Goeiemorgen Lora - Sporen naar de dood - Boom van goud. - Het Beste Boek 128.
34547: HOLSTIUS EDWARD - De eeuwige doolhof
53081: HOLT, LL.B., M.P., HON. H.E.; CALWELL, M.P., HON. A.A.; BORRIE, M.A., W.D. E.A. - Australia and the migrant. Ill.
23176: HOLT VICTORIA - Burcht der verschrikking.
10381: HOLT VICTORIA - Geluk in gevaar.
37782: HOLT, SOL - Dictionary of American Government
71615: HOLT, VICTORIA - In de schaduw van de troon.
3880-6145: HOLT VICTORIA - Bekentenissen van een koningin.
16507: HOLT, VIVTORIA - Bekentenissen van een koningin.
28235: HOLT, VICTORIA - De zevende maagd.
97940: HOLTEI, KARL VON - Die Vagebunden. Roman in Zwei Banden.
60623: HOLTEN, JOHAN VAN - Rol en roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten, gerelateerd aan hun roepingsbegrip.
50899: HOLTHAUSEN, HENRIËTTE - Nederlands hoorn van overvloed. Geïll.
46587: HOLTHAUSEN, HENRIETTE - Spreekuur in de keuken. Meer dan vierhonderd fantasierijke recepten. Geïll.
B4771: HOLTHOON, F.L. - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur.
95137: HOLTHUIZEN-SEEGERS, DRS. G.H.J. - Amalia. Beelden van een spiegelpand. (gelegen aan de Meerweg 7 te Bussum.)
77456: HOLTKAMP, LT. KON. H. / SCHUITEMA, A. / BIJLEVELD, W.J. / E.A. - De Groninger Oranjebode. Mededeelingenblad der gezamenlijke illegale Groninger Pers. No. 4, 21 April 1945. Met o.a.: Nu Groningen is bevrijd - Een rongang door de stad -Kerkdiensten - Openbare bekendmaking ter voorkoming van Plundering.
B4860: HOLTMAAT, RIKKI (REDACTIE) - Eeuwige kwesties. Honderd jaar vrouwen en recht in Nederland. Jubileumuitgave van Nemesis, tijdschrift over vrouwen en recht.
81102: HOLTROP, M.W. / SPIGT, P. / E.A. - De Bank 1814-1964. Jubileumuitgave voor het personeel van de Nederlandsche Bank ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
61980: HOLTROP, DR. P.N. EN MINNEMA, DRS. L. (RED.) - Voor Hem een ander? Ontwerpen voor een pluralistische theologie der religies. (gedeelt. vert.) (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
26280: HOLTWIJK, INEKE - Kannibalen in Rio. Impressies uit Brazilie.
60559: HOLTZAPFFEL, KOEN EN LEEUWEN, MARIUS VAN (RED.) - De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan / historie / actualiteit. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
105828: HOLTZAPFFEL, KOEN / MAGLIANO-TROMP, J. / TOLSMA, M. - Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen.
60558: HOLTZAPFFEL, KOEN - Alleen de hond leeft in het hier en nu. Essay over de toekomst. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4625: HOLTZAPFFEL, KOEN / MAGLIANO-TROMP, J. / TOLSMA, M. - Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen.
72689: HOLWEG (OBERBURGEMEISTER) / WIECHERT / E.A. - Hannover.
98363: HOLWERDA, PROF. B. - De reformatie van onzen - omgang. Rede gehouden op den bondsdag Pinkstermaandag 26 Mei 1947, te s'Gravenhage.
93320: HOLWERDA, PROF. B. - In trouw volharden. Verslag eerste gereformeerd jeugdcongres. De taak der kerk tegenover haar jeugd in deze tijd.
80351: HOLWERDA, PROF. W. - Tot de dag aanlicht.
45372: PROF. B. HOLWERDA. - Tot de dag aanlicht.
97375: HOLWERDA, PROF. B. - De wijsheid die behoudt.
B4180: HOLWERDA, BENNE (REDACTIE) / BRONGERS, DRS. J.G. / E.A. - Man en macht. Een avontuurlijke tocht naar het innerlijk van de man.
97376: HOLWERDA, PROF. B. - De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk, gezin en jeugd.
98969: HOLWERDA, PROF. B. - Tot de dag aanlicht.
97346: HOLWERDA, PROF. B. - De Hoer in Openbaringen 17-19. Woord en Wereld No. 3.
87266: HOLWERDA, PROF. B. - De wijsheis behoudt.
81247: HOLWERDA, DR. J. H. - Nederland's Vroegste Geschiedenis. Met 33 afbeeldingen.
73460: HOLWERDA, PROF. B. - Tot de dag aanlicht.
104202: HOLWERDA, ANJA - Work outcome in Young Adults with Disabilities.
45446: PROF. B. HOLWERDA. - De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk, gezin en jeugd.
2462-940: HOLWERDA/POST/PATER DE/BRUGMANS/VERBERNE. - Geschiedenis van Nederland.
2861-941: HOLWERDA/POST/PATER DE/BRUGMANS/VERBERNE. - Geschiedenis van Nederland.
9011: HOLZHAUER / WESTENDORP - Spelregels in de reclame. AO-boekje 1486.
9010: HOLZHAUER / WESTENDORP - Spelregels in de reclame. AO-boekje 1486.
55518: HOLZHAUER, DRS. F.F.O. EN MINDEN, DRS. J.J.R. - Psychologie theorie & praktijk. 1. Geïll.
39660: HOLZHAUER, MINDEN VAN - Psychologie theorie & praktijk 1
124-2205: HOLZHAUSEN WALTER / KESTING EDMUND - Prachtgefase Geschmeide kabinettstucke. Goldschmiedekunst in Dresden.
91246A: HOLZHEIJ, GOTTHOLD - Das Neue Testament Deutsch 12: Namen- und Sachweiser, zur 4.-6. Auflage.
94272: HOLZHEIJ, GOTTHOLD - Das Neue Testament Deutsch 12: Namen- und Sachweiser, zur 4.-6. Auflage.
53372: HOLZNER, MSGR. PROF. DR. JOSEF - Paulus. Sein Leben und seine Briefe. Abb. und Ubersichtskarte. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
19950: HOLZSCHUH, KARL - Ervaringen van een kinderrechter. Prisma pocket 421.
14233: HOLZSCHUH, KARL - Ervaringen van een kinderrechter. Prisma pocket 421.
103.147: HOMAN, MR.DRS. C. - Multinational force and observers, internationale vredesmacht. AO-boekje 1958.
54246: HOMAN VAN DER HEIDE, DR. J.N. - Achter het nieuws. (Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de thoraxchirurgie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
88660: HOMAN, S.J.TH. / GERDING, M.A.W. / GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. / E.A. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1984. Met o.a.: Cocksianen in Drenthe. - Drentse turf in de zeventiende eeuw. - Een schoen in de late Bronstijd.
80074: HOMANN-WEDEKING, E. - Das Archaische Griechenland.
79510: HOMBERG, HANS / BORREBACH, HANS (ILLUSTRATIES). - Een huis vol lawaai.
9582: HOMER - The Iliad.
81008: HOMER - The Odyssey. The Story of Odysseus.
44336: HOMEROS - Ilias, odyssea
104496: HOMEROS / DAMSTE, DR. ONNO (NAVERTELD DOOR) - Ilias.
105244: HOMEROS / DAMSTE, DR. ONNO (NAVERTELD DOOR) - Ilias.
43260: HOMEROS - Ilias, Odysea, vertaald door Frans van Oldenburg Ermke
57150: HOMEROS - Ilias en Odyssea. Tekstgetrouwe weergave door Frans van Oldenburg Ermke.
28229: HOMEROS - De avonturen van Odysseus. Het beroemde verhaal waarnaar de Laurentiis zijn TV-film maakte.
57487: HOMERUS. - Ilias; Odyssee. * J.C. Bruijn; C. Spoelder.
51395: HOMERUS - Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz. Salamander Klassiek.
15585: HOMMES, DR. N. - God en keizer in het Nieuwe Testament.
99045: HOMMES, DR. N.J. - God en Keizer in het Nieuwe Testament.
60180: HOMMES, DR. N.J. - De vrouw in de kerk. Nieuw-testamentische perspectieven. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
33415: HOMOET J.C, EN ANDEREN - Kijkje in de wijde wereld
41409: HONAN PARK - Jane Austen her life
9131: HOND MAURICE DE - Dankzij de snelheid van het licht. De digitale toekomst uitgelegd aan digikenners en digibeten.
14540: HOND MAURICE DE - Dankzij de snelheid van het licht. De digitale toekomst uitgelegd aan digikenners en digibeten.
25233: HOND, MAURICE DE - Hoe wij kiezen. Maurice de Hond over de 2de Kamerverkiezingen vanaf 1918 tot 1985.
28315: HOND, BAS DE / JANSEN, WIM / E.A. - Internetgids voor nitwitz en whizzkids.
15549: HONDERS / CONSTANT / E.A. - Ontdek Nederland. De schoonheid van 20 nationale Landschappen.
102.363: HONDERS, J. / E.A. - Australie. Landen en Volkeren. Australie, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Caledonie, Vanuatu, Micronesie, Polynesie, Hawaii, Galapagoseilanden, Paaseilanden, Antarctica.
102.364: HONDERS, J. / E.A. - Noord-Amerika. Landen en volkeren. Verenigde Staten, Canada.
102.362: HONDERS, J. / E.A. - West-Azie. Landen en volkeren. Turkije, Syrie, Libanon, Irael, Jordanie, Saudie-Arabie, Noord-Jemen, Zuid-Jemen, Irak, Emiraten van de Perzische Golf, Iran.
57454: HONDERS, J. (RED.) - Noord-Afrika. Landen en Volkeren. Egypte, Tunesië, Libië, Algerije, Marokko, Mauritanië, Mali, Senegal en Gambia. Geïll.
29294: HONDERS / SMIT - Dorpen in Nederland. Met ca. 40 wandelroutes.
86318: HONDERS / LOCHER / VISSER - Geschiedenis van de kerk, deel 8: Degereformeerde kerken na de Aufklärung - DeLutherse kerken in de negentiende eeuw - Van Pius VII tot Paulus VI.
102.361: HONDERS, J. / E.A. - Oost-Azie. Landen en volkeren. China, Hongkong, Macau, Taiwan, Korea, Japan.
106217: HONDERS / CONSTANT / E.A. - Ontdek Nederland. De schoonheid van 20 nationale Landschappen.
450-1640: HONDERS/SMIT - Dorpen in Nederland
25449: HONDERS, J. / E.A. - Zuidoost-Azie. Landen en volkeren
25450: HONDERS, J. / E.A. - Zuid-Amerika. Landen en volkeren
25451: HONDERS, J. / E.A. - Afrikaanse Savanne. Dieren in het wild.
25452: HONDERS, J. / E.A. - Zuidoost-Europa. Landen en volkeren
25453: HONDERS, J. / E.A. - Noord-Afrika. Landen en volkeren
99752: HONDIUS, PROF.MR. E.H. / FESEUR, MR. J.E. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 1, Nr. 0. Met o.a.: Operatie stofkam. - Het probleem van het huurbeding.
99768: HONDIUS, PROF.MR. E.H. / STORME, PROF.DR. M. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 4, Nr. 4. Themanummer, Het nieuw BW in perspectief. Hercodificatie, Groepsaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor gevaarlijke voorwerpen. Met o.a.: Het Nieuw Burgerlijk Wetboek in rechtsvergelijkend perspectief. - Beschouwingen over codificatie vanuit Belgische uitkijkpost. - Gemeenschap van goederen. - Liaisons dangereuses.
10048: HONG KINGSTON MAXIME - China Men.
81425: HONIG JZ., S. / STIKVOORT, J.M. / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 45, 1982, no. 1. Met o.a.: Een recente aanwinst: een Zaanse klok. - Vergulde pil en bitterwater.
86209: HONIG JR., DR. A.G. - Jezus Christus, de Bevrijder, de inhoud van de missionaire verkondiging.
84414: HONIG JR., DR. A.G. - De kosmische betekenis van Christus.
86340: HONIG JR., DR. A.G. - Meru en Golgotha. De veelheid der verlossingswegen en de belijdenis aangaande Jezus Christus als de enige verlosser.
92250: HONIG, DR. A.G. - Wat is Mission? The meaning of the rootedness of the Church in Israel for a correct concept of Mission.
60625: HONIG JR., A.G. - Hoe ver reikt het heil in Christus? Een theologische bezinning op missie vanuit persoonlijke ervaring. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
50732: HONIGH, C. EN VOS AZ., G.J. - Van eigen bodem. (Slotbundel). Leesboek voor hoogere burgerscholen, gymnasiën, kweek- en normaalscholen.
89408: HONNEFELDER, GOTTFRIED - Lekture zwischen den Jahren. Uber die Zeit.
33563: HONOLKA KURT, E.A - Weltgeschichte der musik
22096: HONSELAAR, BERT - Vlucht naar voren. Cellulair journaal 1943.
57090: HONTHORST, JOHANNA NAAR SPYRI, JOHANNA - Heidi op kostschool. Afb.
23916: HOOF / EMMEN / E.A. - De Reformatorische houding jegens De Rooms-Katholieke Kerk en haar leden. Gen. Synode der Ned. Hervormde Kerk.
88395: HOOF, ARTHUR VAN - Menschenbehandeling en techniek. Pedagogische richtlijnen ten dienste van technische leeraars, bedrijfsleiders, ingenieurs, patroons.
81158: H.A. - HOOFD DER SCHOOL (BEWERKING) - Gewichtige Dagen uit de geschiedenis der Katholieke Kerk.
11306: HOOFF, MARIJKE VAN - Moedernacht.
23561: HOOFF, P.G. V.D. / EMMEN, E. / E.A. - Het vraagstuk van de kernwapenen.
7744: HOOFT MIEKE VAN - Kinderen ontvoerd.
16830: HOOFT, P.C. - Granada. Klassiek Letterkundig Pantheon.
58097: HOOFT B.I., IR. P.J. 'T - Nederlandsche boerderijen. Ill. Heemschut-serie.
79282: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - Monnaie d'un seigneur de cunre. Frapée a Emeloord, dans l'ile de Schokland.
31032: HOOFT VAN MIEKE - Nachtlopers
106322: HOOFT, P, C. / DR. F.A. STOETT EN DR. A.J.J. DE WITTE (AANTEKENINGEN EN INLEIDING). - Geeraerdt van Velsen. Treurspel.
14991: HOOFT, MIEKE VAN - Treiterkoppen.
79278: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - Les gros au type du cavalier.
79279: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - Jacques Baart de la Faille.
79277: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - Études Numismatiques.
79280: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - La plus ancienne monnaie. Des seigneurs de Coevorde.
79281: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - W.H. Cost Jordens. - W.J. de Voogt
79275: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - Necrologie van W.J. de Voogt
79276: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - W.H. Cost Jordens. - W.J. de Voogt
79283: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - Notice sur une monnaie de l'éveque Burchard. Frappée a Groningue.
79285: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - Van der Noorda.
28783: HOOFT, P.C. - Uit de Nederlandse historien van P.C. Hooft.
79286: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H. - Un Jeton en Or de Philippe de Bourgogne. Éveque d'Utrecht, 1517-1524. Extrait de la Revue Belge de Numismatique, année 1880.
58462: HOOFT, GERARD 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste. Geïll.
52675: HOOFTMAN, HUGO - Alles over supersonische verkeersvliegtuigen. Met foto's en tekeningen. Hobby serie.
43361: HOOFTMAN HUGO - Met een sportkist tussen de wolken, alles over motor en zweefvliegtuigen, geillustreerd en foto's
55375: HOOFTMAN, HUGO - Nederland vliegt! Een boek over onze luchtvaart. Met 175 foto's.
52666: HOOFTMAN, HUGO - De grootste luchtmacht ter wereld: De USAF (United States Air Force). Met foto's en tekeningen. (Hobby Serie)
6381: HOOFTMAN HUGO - Titanium. Machtig metaal. AO-boekje 514.
52674: HOOFTMAN, HUGO - Jachtvliegtuigen. Foto's.
52986: HOOFTMAN, HUGO (HOOFDREDACTEUR) - Cockpit. Het blad met al het luchtvaartnieuws. Jaargang 11 - november 1970 - No. 11. Geïll.
59225: HOOFTMAN, HUGO - Alles over Straalverkeersvliegtuigen. De vliegtuigen die alles anders maken en wat er aan voorafging. Geïll.
53050: HOOFTMAN, HUGO - De Nederlandse Burgerluchtvaart in beeld.
36492: HOOG, MUSSCHENGA, SAAL, VEENHOVEN - Gezin, ideaal of alternatief?, waardering van het gezin
48665: HOOG, P. DE EN MELCHIOR, L. - Typografie voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld. Ill.
46380: HOOG, ALETTA - Bijbelsche Verhalen voor Kinderen. De geschiedenis van Saul - naverteld. Tekeningen
55013: HOOG, PETER DE (EINDRED.) - Koning Boudewijn en zijn clan. Kroniek van drie vorstenhuizen. Geïll.
19762: HOOGDUIN - Levend land. De Waddeneilanden. Bronnenboekje voor het onderwijs.
75361: HOOGEN, A.J.M. / JONKER, EVERT / STRIJARDS, C.P.G. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1993 nr. 4 : Met o.a.: De pastorale uitdaging van New Age - Gedachten bepalen voor de ontmoeting met het Nieuwe-Tijdsdenken - Terug naar de tovertuin: De hedendaagse hang naar hernieuwde spiritualiteit.
47823: A.J. HOOGENBIRK - Uit verlies winst
18264: HOOGENDIJK, FERRY - In het holst van Hilversum.
18580: HOOGENDIJK, FERRY - In het holst van Hilversum.
52665: HOOGENDIJK - VIERDAG, M.B.; WORIES, A. EN SPRUKKELHORST, G.H. (RED.) - De Dalmatische Hond. (Uitg. t.g.v. het 25-j. bestaan v/d Ned. Club voor Dalmatische Honden). Geïll.
19234: HOOGENDOORN, HANS (SAMENSTELLER) - Denemarken en de Faeroer. ANWB-reisgidsen.
28473: HOOGENDOORN, P. / SCHILDER, PROF.DR. A. / E.A. - De Accountant. Standbeeld of Mens?
59301: HOOGENDOORN, HANS (ANWB). (EINDRED.) - Spaans onderweg. Geïll. (ANWB Taalgids)
28167: HOOGENDOORN, HANS / VUUREN-MATEJICKOVA, IRENA VAN - Tsjechisch onderweg.
61862: HOOGERBRUGGE, JAC. (EDITOR) - Ukiran - Ukiran Kayu. Irian Jaya. The art of wood carving in irian Jaya. Afb.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
79596: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
87168: HOOGERLAND, M.D. (VOORWOORD) - De wet op de accijns van tabaksfabrikaten. Leidraad voor de handel in tabaksartikelen.
60366: HOOGERS, KINIE; HOOGEVEEN, JAAP; VISSER, ROEL. (EINDRED.) - 100 Jaar Nederlandse Kerk in Duitsland. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4638: HOOGERWERF, DR. E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) 1932-1987.
B4979: HOOGERWERF, ANDRIES - De politiek en de dood. Oorlog en vrede opnieuw bezien.
14258: HOOGERWERF, A. - Ik ben verdwaald; of dementie wat is dat?
21840: HOOGERWERF, LEO (RED.) - Het hek is van de dam.
60123: HOOGERWERF, AART - Denken over sterven en dood in de geneeskunde. Overwegingen van artsen bij medische beslissingen rond het levenseinde. Academisch proefschrift trer verkrijging van de graad van doctor aan de V.U. te Amsterdam(Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
104863: HOOGEVEEN, M.B. / LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / JETSES, C. (ILLUSTRATIES) - Tweede Leesboekje bij Hoogeveens leesmethode.
104864: HOOGEVEEN, M.B. / LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / JETSES, C. (ILLUSTRATIES) - Vierde Leesboekje bij Hoogeveens leesmethode.
150122: HOOGEVEEN, M.B. / LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / JETSES, C. (ILLUSTRATIES) - Tweede Leesboekje bij Hoogeveens leesmethode.
24008: HOOGEVEEN, H. - Mei de kop yn 'e wyn.
34760: HOOGEVEEN J - Magnetron kookboek, met Hollandse kost en specialiteiten
26452: HOOGEVEEN, H. - De neiklap.
150123: HOOGEVEEN, M.B. / LIGTHART, JAN / SCHEEPSTRA, H. / JETSES, C. (ILLUSTRATIES) - Zesde Leesboekje bij Hoogeveens leesmethode.
89603: HOOGEVEEN, JAN - Magnetronoven.
26205: HOOGH, . DE - Boerenerfzonde.
16190: HOOGHEID, J.C. / FUCHS, DRS. H. - Bedrijfseconomie voor HAVO. Deel 2. Opgaven.
105664: HOOGLAND, JOHN - Vergissen is menselijk. Zwarte beertjes 187.
73307: HOOGLAND, J. - Schetsenbundel Kerkgeschiedenis.
105666: HOOGLAND, JOHN - Wat je welkom noemt. Zwarte beertjes 43.
86617: HOOGLAND, P. - Heemkennis Amsterdam, Deel VII: Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden.
101.278: HOOGLAND, IR. J.R. (TEN GELEIDE) / NIJE, IR. K. (VOORWOORD) - Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen.
73308: HOOGLAND, J. - Schetsenbundel Kerkgeschiedenis.
101.864: HOOGLAND, IR. J.R. / NIJE, IR. K. / E.A. - Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen. Publicatie 96a.
29818: HOOGLAND, J. - Kerkgeschiedenis.
105665: HOOGLAND, JOHN - Het eind is zoek. Zwarte beertjes 24.
47269: HOOGLAND R.A - Kroniek van Utrecht, beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen, met platen foto's
71952: HOOGSTRA, JAAP - Uitreis.
105452: HOOGSTRATE, DRS. P.M.J. (VOORZITTER) - Groot Letter Liedboek voor de Kerken. Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangenoden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
81176: HOOGSTRATE, DRS. PETER - Kleur en kleed. Werkboekje voor de eredienst, nr. 1. Achtergrond en gebruik van tafel- en kanselkleden en de kledij van voorgangers.
28572: HOOGSTRATEN-SCHOCH A. VAN - De lange weg.
93416: HOOGSTRATEN, HANS-DIRK VAN - Niet zonder risico. Over geloof en marxisme.
2219-5033: HOOGSTRATEN-SCHOCH A. VAN - De lange weg.
37667: HOOGSTRATEN, SCHULTE, SETTEN VAN - Zuidenwind, Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur
25103: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A. VAN - Doktoorke zegt neen!
98118: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A. VAN - De lange weg.
93415: HOOGSTRATEN, HANS-DIRK VAN - Niet zonder risico. Over geloof en marxisme.
70545: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A. VAN - De liefde van een moderne vrouw.
36628: HOOGSTRATEN-SCHOCH, VAN A - Lichtlijnen
27674: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A. VAN - Van blijde werkelijkheid. Woorden voor elken dag.
B4834: HOOGSTRATEN, HANS DIRK - Versteende religie. Essay over enkele essentiele elementen in de islamdiscussie.
46161: HOOGT, ALB. VAN DER EN WALDKÖTTER, G.A. - 36 internationale verkeersborden (op karton; in bewaarmap)
83132: HOOGTERP, S.H. / BOXMA, WILLEM / E.A. - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 22e jaargang no. 5- 1988. Met o.a.: Het Noordelijk Busmuseum. - Hoenderlo 175 jaar. - Betje Wolff en Aagje Deken.
92702: HOOGVELT, FEIKE - De Tuin. Volledige wijzer voor de tuin: van ontwerp voor nieuwe of renovatie van bestaande tuinen tot inrichting en onderhoud, met uitgebreide plantenlijsten.
9327: HOOGVELT FEIKE - De Tuin. Volledige wijzer voor de tuin: van ontwerp voor nieuwe of renovatie van bestaande tuinen tot inrichting en onderhoud, met uitgebreide plantenlijsten.
102.804: HOOGVELT, DRA. M.H.E. - Dansen in Spanje. AO-boekje 920.
31771: HOOGWERF J - Vertelboek voor de bijbelsche geschiedenis deel2 N.T
89136: HOOIDONK / WILLE / ZEEDIJK / ZOETHOUT - Materialenleer voor de werktuigbouw, Deel I. Leerboek voor het Uitgebreid Technisch Onderwijs.
36045: HOONAKKER W ERNST - Geschiedenis van de contraceptie

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

5/30