Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26661: HEIJNINGEN, LEO A. VAN - Nederland honderd jaar geleden.
47341: HEIJNINGEN, STENCHLAK - Dit is Utrecht, met foto's
63177: HEIJNINGEN, MR. L. VAN - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik'lijk pleit. Ill. Kaart (separaat)
63184: HEIJNINGEN, MR. L. VAN - Historische schetsen en kritieken.
52053: HEIJNIS, RENÉ (SAMENSTELLING EN RED.) - Het Westzijderveld. ''Een verslag over de flora en fauna van de Polder Westzaan en omgeving''. 1973. Afb.
93927: HEIJST, SARA L. VAN - Fluisteringen uit de stilte.
B4936: HEIJST, ANNELIES VAN (REDACTIE) - Het verhaal van god. Essays over narratieve theologie
104443: HEIKENS / JAGER / KARS / VEEN / VOORN - 100 jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen. In woord en beeld, 18886-1986.
73046: HEIL, J.W - Leerboek der werktuigkunde, deel 1: theorie.
57047: HEIL, CARSTEN (TEKST) - Motoren. Vrijheid en avontuur. Van begin tot heden. Foto's.
98624: HEIL, IR. J.W. - Leerboek der Werktuigkunde. Deel II: Eenvoudige toepassingen.
18902: HEIM, PETER - Kliniek in het Zwarte Woud.
54209: HEIMANN, EDUARD - Vernunftglaube und Religion in der modernen Gesellschaft. Liberalismus, Marxismus und Demokratie. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
55008: HEIMANN, EDUARD - Wirtschaftssysteme und Gesellschaftssysteme. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
50779: E. HEIMANS EN THIJSSE, JAC. P. - Wandelboekje voor Natuurvrienden. Met een kleine flora in atlasvorm en andere afb.
54873: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC. P. - In het bos. Geïll. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
5767-5209: HEIMANS / TINBERGEN / WILCKE / E.A. - De Levende Natuur. 73e jaargang. 1970.
27573: HEIMBUCHNER, KURT - Omdat Gij bij mij zijt. Voor tijden van ziekte.
97953: HEIN, CHRISTOPH - Horns Ende.
97949: HEIN, CHRISTOPH - Drachenblut.
150630: HEIN SCHAEFFER - Stilte die weerklank zoekt, meditaties over poezie en religie. (Afk. bib. Land. Dienstencentrum SOW)
150852: HEIN KROFT, G. ENGBERSEN, K SCHUYT, F. VAN WAARDEN EÁ - Een tijd zonder werk, een onderzoek naar de levenswereld van langdurig werklozen. (afk. bib. Land. Dienstencentrum SOW)
16647: HEIN, RUTH D. - Ghosty Tales of Minnesota
71707: HEINE, HEINRICH - Die Harzreise.
54199: HEINE, E.J.H. TER - Analyse van rolgedrag. Een toepassing op het terrein van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Proefschrift. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
42612: HEINE HEINRICH - Heinrich Heine Sämtliche werke in sieben bänden compleet
31783: HEINE - Samtliche werke
31806: HEINE - Sammtliche gedichte erster band
57846: HEINEMANN, FRITZ - Filosofie op nieuwe wegen. Ill. Aula-boeken. Vert.
49805: HEINER, DS. A.P. - Teksten en Termen. Misbruikte Bijbelwoorden verklaard. Libellen-serie Nr. 219
45674: N. HEINER - Strijd in de IJselmark. Geïll.
98878: HEINES, HEINRICH - Heinrich Heines Samtliche Werke. Band 7 und 8. Inhalt: Der Salon I und Der Salon II
88272: HEINING, N.J. - Denkend aan God.
88271: HEINING, N.J. - Denkend aan God.
88270: HEINING, N.J. - Denkend aan God.
28516: HEINLEIN / BESTER / SLESAR / BROWN / SHECKLEY - Science Fiction Omnibus 2. - Is Jerry een mens? - De Grote Onttakeling - Wonder - Marsbewoners, hoepel op - De volmaakte vrouw.
105278: HEINLEIN, ROBERT A. - Het pad van roem.
105279: HEINLEIN, ROBERT A. - Verdwaald tussen sterren.
105280: HEINLEIN, ROBERT A. - Science-fictionverhalen 2. Prisma pocket 982.
105281: HEINLEIN, ROBERT A. - Democraten 2100. prisma pocket 1524.
105273: HEINLEIN, ROBERT A. - Dan maar de kou in.
105274: HEINLEIN, ROBERT A. - Dubbelster. Zwarte beertjes 1388.
105275: HEINLEIN, ROBERT A. - Het onaangename beroep van Jonathan Hoag.
105277: HEINLEIN, ROBERT A. - De man die de maan verkocht.
105272: HEINLEIN, ROBERT A. - De marionetten zijn onder ons.
20512: HEINRICH, W. - Het vlees is geduldig.
105606: HEINRICH, W. - De holle berg.
105607: HEINRICH, W. - Vliegen in de zalf.
105608: HEINRICH, W. - De gouden tafel.
105605: HEINRICH, W. - Het vlees is geduldig.
49844: HEINRICH, W. - Lelietjes-van-dalen of zoiets. (Vert.))
17786: HEINRICH, WILLI - Waar liefde beslist.
16797: HEINRICH, W. - Lelietje-van-daen 0f zo iets.
16032: HEINRICH, WILLI - So Long, Archie.
28187: HEINRICH, WILLI - Een handvol hemel.
B5710: HEINS, J.J.F. (RED.) - Botsende culturen, ontwikkeling langs breukvlakken.
63853: HEINS, J.J.F. & KOX, H.L.M. (RED.) - Mensen op drift. Migratie en ontwikkeling. Themabundel ontwikkelingsproblematiek Nr. 9. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
63149: HEINS, J.J.F. & THIJS, G.D. (RED.) - The winner takes it all? Verdelingsvraagstukken in de wereld. Themabundel ontwikkelingsproblematiek nr. 12. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken)
63150: HEINS, J.J.F. & KEUPER, B.G.(RED.) - Rozen in de woestijn. Succesvolle vormen van ontwikkelingssamenwerking. Themabundel ontwikkelingsproblematiek nr. 13. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken)
24567: HEINSBERG, P. - Natuurgeneeswijze in de praktijk. Het medisch gezinsboek.
63172: HEINSIUS, JOOST E.A. - Eerst denken, dan doen. De methode van projectmatig werken voor non-profit organisaties. Ill. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken)
103989: HEINZ DIETER BULKA / SUSANNE LUCKING (REDAKTION). - Tatsachen uber Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland.
88993: HEINZ-GUNTHER DEITERS - Die Welt auf der Zundholzschachtel.
45561: HEINZ POLLAY (VERTAALD EN BEWERKT DOOR M.I. VERMEULEN-HEINSIUS) - ABC voor de paardesport. Handboek voor beginners en gevorderden. Geïllustreerd.
48509: HEINZ HIMANN - Champions, die reitergrooen des jahrzehnts, the great Equestrian stars of decade, les grandes vedettes Equestres de la decennie, drie talig met foto, s
150804: HEINZ KAHLER - Het Romeinse rijk, serie kunst der wereld
53643: HEINZELIN, JEAN DE - Sols, paléosols et désertifications anciennes dans le secteur nord-oriental du bassin du Congo. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). Foto's, kaarten.
79063: HEINZMANN, SIGRID - Dekoratives Basteln mit Heu.
79062: HEINZMANN, SIGRID - Dekoratives Basteln mit Heu.
58743: HEIRMAN, MARK - Het verloren millennium. De vergeten wortels van het Moderne Europa.
89884: HEIRMAN, R.J.J. (TEKST) / TRUE, LEONARD (TEKENING DER VLAGGEN) - Vlaggenalbum. Van de gehele wereld, Deel I.
54553: HEISEY, CRAIG N. AND PELLMAN, RACHEL T. - The Country Bride Quilt. Afb. (also ""The Country Tulip Path Quilt"" and ""The Country Basket Quilt"".)
93905: HEITINK, G. / E.A. - Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg.
81665: HEITINK, DRS. G. / HOGENHUIS, DS. H. - Kerk en jongeren. Werkboek ten dienste van het jeugd- en jongerenpastoraat.
60529: HEITINK, DR. GERBEN - Pastoraat als hulpverlening. Inleiding in de pastorale theologie en psychologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B5900: HEITINK, GERBEN - Een kerk met karakter. Tijd voor herorientatie.
62558: HEITINK, GERBEN EN ROMEIN, ARIE - Mini-handboek voor de ouderling. Wegwijzer voor ouderling en pastoraal medewerker. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
62552: HEITINK, GERBEN EN KRAMER-HASSELAAR, GERRY - Bezoekwerk namens de kerk. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
27571: HEITINK, J.G. - Zuid-Afrika.
89104: HEITLING, WILLY - Oost-Gelderland. Land in beweging.
49191: HEITMÜLLER, FRIEDR. - Bijbelsche heiliging. (Vert.)
74497: HEIZENBERG, NIEK (RED.) - Een huis in Jeruzalem. Joodse dissidenten zien na tien jaar terug op hun acties en hun exodus uit Jeruzalem.
57262: HEIZER, JAY / RENDER, BARRY - Production and Operations Management. Strategies and Tactics. Geïll.
8829: T'HEK YOUP VAN - Majesteit.
10590: T'HEK YOUP VAN - Eerst de man, dan de bal.
10591: T'HEK YOUP VAN - Niks, spel, knikkers!
106732: T'HEK, YOUP VAN - Zaterdag.
72164: HEK, YOUP VAN 'T - Makkelijk praten. Tien jaar theater.
93788: T'HEK, YOUP VAN - Het Hemd van de Leeuw. Dagboek van het wereldkampioenschap voetbal 1990.
105387: T'HEK, YOUP VAN - Sportgek.
104210: HEK, YOUP VAN 'T - Liegangst.
23451: T'HEK, YOUP VAN - Alles of nooit.
93782: T'HEK, YOUP VAN - FAX.
93783: T'HEK, YOUP VAN - Amah Hoela.
93784: T'HEK, YOUP VAN - Het zal me jeuken.
93785: T'HEK, YOUP VAN - Ik schreeuwlelijk.
93786: T'HEK, YOUP VAN - Zaterdag.
93787: T'HEK, YOUP VAN - Eerst de man dan de bal.
15972: HEK, YOUP VAN T' - Ergens in de verte.
92870: T'HEK, YOUP VAN - 166 x Youp.
93781: T'HEK, YOUP VAN - Alles of nooit.
94659: HEKKE, WILLEM VAN HET - Koffie, kultuur van de armoede.
105852: HEKKEMA, HERMA - De Kazerne. Een nieuwe woonwijk in Zuidlaren.
76671: HEKKEMA, HERMA / KINDT, HENRIETTE / WIJLE, JAN / BERG, ELS VAN DEN / E.A. - In beeld gebracht. Compleet met uitvouwbare kaart.
76672: HEKKEMA, HERMA / KINDT, HENRIETTE / WIJLE, JAN / BERG, ELS VAN DEN / E.A. - In beeld gebracht. Compleet met uitvouwbare kaart.
30666: HEKKEN, SLOT, STOLK, VEERMAN - Pedologie tussen wetenschap en praktijk
74010: HEKKER, R.C. / STREURMAN, G.H. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 12 nr. 9. Met onder andere: Boerderijtypen in Groningerland. - Interessante aanwinst voor het Veenkoloniaal Museum.
101.679: HEKKER, R.C. / VESTDIJK, S. / E.A. - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1, Nr. 4. Met o.a.: De volksprent in Nederland. - Het principe van het kwaad.
80326: HEKKERT, H.J. / SCHULTEN, P.G.G.M. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 13, No. 4. Met o.a.: Voltaire, Gibbon en Constantijn, twee keizerportretten. - Bolkestein en de beoefening van de Oude Geschiedenis.
51059: HEKKING JR., W (LITHO'S) - Amsterdam honderd jaar geleden. Dertig afbeeldingen naar de originele litho's van W. Hekking Jr.
62980: HEKKING JR., W - Amsterdam. Honderd jaar geleden. Dertig afbeeldingen naar de originele litho's van W. Hekking Jr.
43213: HELBIG GEORGE DS - Voortekenen der toekomst een inleiding in de tweede brief aan de Thessalonicenzen
70937: HELBIG, GERHARD - Das Wiener Volkstheater. In seinen schonsten stucken.
14230: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig en het vermiste zilverschip. Kluitman pocket J 1253.
15093: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig en het verdwenen geldtransport. Kluitman pocket J 1084.
20300: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig. De schilderijenzwendel.
105379: HELDEN, WIM VAN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Inspecteur Arglistig en de kluizenkrakers. Kluitman pocket J 1291.
49917: HELDEN, WIM VAN - Commissaris Achterberg grijpt in. Ill.
14993: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig en het verdwenen geldtransport. Kluitman pocket J 1084.
20861: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig en de bankrovers.
105378: HELDEN, WIM VAN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Inspecteur Arglistig en de smokkelkoning. Kluitman pocket J 1273.
54247: HELDER, DR. R.J. - In 't groene dal. (Openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lektor in de plantenfysiologie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
62045: HELDER CAMARA, DOM - Hopen tegen alle verwachting in. Vert. (Afkomstig uit de Bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
21853: HELDERS, J.C. - Het leven van den Koning. Bewerkt naar: ""A live of Jesus"" van Basil Mathews.
44571: HELDRING, LE ROUX, PANNEKOEK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVl No.3, mei 1939
44568: HELDRING, KUENEN, JACOBY, KOSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LV No. 6, November 1938
44572: HELDRING, LE ROUX, PANNEKOEK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVl No.3, mei 1939
59166: HELDRING, HENRIETTE - Indonesië. Kosmos Reisgids. Foto's; kaarten etc.
88402: HELDT, B.H. - Zo onderhoud ik mijn auto. Een eenvoudige handleiding voor hen, die zelf hun auto onderhouden.
432851: HELDT B.H - De geschiedenis van FIAT, serie speurtocht in de autogeschiedenis deel 2
48796: HELEEN - Reina's eerstge H.B.S.-jaar. Ill.
150234: HELEEN WEENING, JURGEN VAN DER HEIJDEN ETC - Nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorg en dienstverlening
150431: HELEEN A.M. HALVERHOUT - Gebak uit de oven
150432: HELEEN A.M. HALVERHOUT - Het Koelkastboekje
50141: HELEN KNOPPER - In de kamer van Fien kristal
50137: HELENE SWILDENS - De zwakke broeder
2794-1631: HELFFERICH - Nederlandsch Jaarboek voor fotokunst 1947.
28284: HELFFERICH, D. - Filters hoe en wanneer deze te gebruiken. Foto-serie No. 4.
28318: HELFFERICH, D. - Gezellige kinderfoto's maken in eigen huis. Foto-serie No. 7.
150796: HELGA FRITZSCHE - Konijnen, alles over aanschaf, verzorging, voeding, ziekten hun taal
93573: HELGE, J. - Natuurkunde voor de Nederlandsche Scholen. Tweede stukje.
14292: HELKE, FRITZ - De Katastrofe. De laatste dagen van het Derde Rijk.
20702: HELKE, FRITZ - De katastrofe. De laatste dagen van het Derde Rijk.
61649: HELL, JAN - Spel van den herfst.
35325: HELL J.E - Leerboek der werktuigkunde 2e deel eenvoudige toepassingen
150491: HELLA S. HAASSE - Heren drinken thee
8647: HELLE DR. W. - De steriele mannetjes een succes? plaag insecten. AO-boekje 1415.
8646: HELLE DR. W. - De steriele mannetjes een succes? plaag insecten. AO-boekje 1415.
31013: HELLEMANS R - Edel metaal
99116: HELLENBERG HUBAR, BERNADETTE / LEEUWEN, WIES VAN / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 91, Nr. 4. Met o.a.: In omni re vincit imitationem veritas. Het voormalig Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage als toetssteen van architectuurkritiek en kunsthistorie.
94320: HELLER, JOSEPH - Eerlijk als gold.
94632: HELLER, KARIN - Werken met droogbloemen.
78520: HELLER-WALTJEN, HELGA - Ganzheitliche Kosmetik.
97892: HELLER, EVA - Beim nachsten Mann wird alles anders.
94552: HELLINGA, GERBEN / E.A. - Fatale verhalen.
19275: HELLINGA, G. - Henry Morton Stanley. AO-boekje 1905.
75018: HELLINGA, GERBEN - De terugkeer van Sid Stefan.
103.102: HELLINGA, G. - Henry Morton Stanley. AO-boekje 1905.
60893: HELLINGA, PETRALIJN - Doopleden groeien op tot doopouders. Vragen rondom de doop van kinderen van doopleden. Scriptie hoofdvak kerkrecht. VU - Amsterdam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
102.948: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE - 500 jaar boekdrukkunst. AO-boekje 1489.
91410: HELLMAN, LILLIAN - Misschien. Een geschiedenis.
18139: HELLMAN, AVIVA - In plaats van de liefde.
52031: HELLMAN, LILLIAN - Pentimento. Verhalen. Vert.
72881: HELLMAN, LILLIAN - Misschien. Een geschiedenis.
17412: HELLMANN, DIANA BEATE - Twee vrouwen.
82596: HELLWIG, WILHELM - Wörterbuch der Fachausdrücke des Buch- und Papiergewerbes. Mit besonderer berücksichtigung der wichtigsten Druckverfahren. In Sieben Sprachen. In Deutscher, Englischer, Italienischer, Spanischer, Niederländischer und Schwedischer Sprache.
35177: HELLYER A - Het nieuwe tuinboek
59945: HELM, RIEN VAN DER - Reishandboek Curaçao. Geïll. (Elmar reishandboeken)
74812: HELM, RIEN VAN DER - Reishandboek Aruba.
60704: HELM, F.C.A. VAN DER; LINDEN, A. VAN DER E.A. - Veiligheid in kerken. Beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
82427: HELM, A. DE - Jansen wordt papa! Dolle schetsen voor 2 heren.
48642: HELMAN, CECIL - De tijd van het hart. Ons lichaam en de magie van de mythe. Vert.
44488: HELMAN ALBERT - Orkaan bij nacht, salamander nr 6
60120: HELMAN, ALBERT; SELTEN, PETER E.A. - Sjaloom. Ter nagedachtenis van Mgr. Dr. A.C. Ramselaar. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
73978: HELMAN, ALBERT - Orkaan bij nacht.
17839: HELMAN, ALBERT - De rancho der X mysteries.
36366: HELMANN, EDUARD - Theologie van de geschiedenis
99717: HELMING, DENNIS M. - Voetsporen in de sneeuw. Het leven in beeld van Josemaria Escriva. Stichter van het Opus Dei.
74539: HELMOND, VAN - Dammen. Een handleiding voor beginners.
99207: HELMOND VAN - Dammen een Handleiding voor beginners. Helmond sport en spel.
84103: HELMOND, FRANK VAN / VELTHOVEN, THEO VAN / BOERACKER, HARRY - Veranderen van leven.
45749: HELMUTH M. BÖTTCHER - God heeft vele namen. Vert.
52593: HELSDINGEN, H.W. VAN (INL.) - Gids voor de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen. Met 100 afbeeldingen van de voornaamste kastelen en 12 plattegronden.
45221: W. HELVERSTEYN, F.W.J KOORN, K.C. SCHUYT E.O. (RED.) - Haerlem Jaarboek 1985. (met foto's en tekeningen)
53510: HELWIG, GISELA - Am Rande der Gesellschaft. Alte und Behinderte in beiden deutschen Staaten.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
78803: HELWIG, PAUL - Karakterologie. Aula pocket 92.
84045: HELWIG, HIST.DRS. W.L. - Het verhaal van Christus' kerk. Hoofdlijnen van de kerkgeschiedenis.
19358: HEMELDONCK, E. VAN - Berk en brem.
43336: HEMELDONCK VAN EMIEL - Moeder Greta
33734: HEMELDONCK VAN EMIEL - Voghelensanck
51152: HEMELDONCK, E. VAN - Kroniek. '' …. Uit vele kleine steentjes …'' (Mozaïek)
31626: HEMELDONCK, E. VAN - Kroniek
48320: E. VAN HEMELDONCK - Voghelensanck
19015: HEMELS, JOAN - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
79798: HEMELS, DR. JOAN - Massacommunicatie als factor in de geschiedenis.
24376: HEMELS, JOAN - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
75355: HEMELS, JOAN / EIJKEN, JAN / BESEMER, J.W. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1992 nr. 3 : Met o.a.: Van kerkberichten tot forum van en voor de geloofsgemeenschap - Progressiviteit in Nederland en Brazilie - Bespreking van: G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder hoorders...Een hermeneutische homiletiek.
18938: HEMERT, WIM VAN - Marathon klassiekers.
33780: HEMERT VAN GUUS - Je went er nooit aan
31150: HEMERT VAN WIM - Marathon klassiekers
57585: HEMERT, M. VAN - Ajourwerk. Handleiding VII. Handleidingen behorende bij de patronen-uitgave ""Voortborduren aan grootmoeders handwerk"" . Afb.
58079: HEMLEBEN, JOHANNES (DARGESTELLT VON) - Pierre Teilhard de Chardin in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
108103: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Wit zand.
108104: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Lang geleden.
18086: HEMMERECHTS / LEWIS / BROKKEN / E.A. - Naar huis. Verhalen.
59905: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Kronkelpaden van het geheugen.
78715: HEMMES, W. - Tennis op en om de baan. Practische handleiding van den tennisleraar.
87637: HEMMES, W. - Tennis op en om de baan. Practische handleiding van den tennisleraar.
87636: HEMMES, W. - Tennis op en om de baan. Practische handleiding van den tennisleraar.
20593: HÉMON, LOUIS - Maria Chapdelaine. Récit du Canada Francais.
57573: HEMPEL, CARL G. - Filosofie van de natuurwetenschappen. Aula-boeken. 453. Vert.
106290: HEMPEL, ROSE - Japanse Houtsneekunst. Landschappen, acteurs, courtisanes. Met 110 gekleurde platen.
107609: HEMPENIUS, BERT / SCHROOR, MEINDERT / POST, FREEK / STEINVOORN, MAARTEN VAN / E.A. - Noord-Nederland Waterland. Noorderbreedte. 15e jaargang december 1991. met o.a.: De historie van de zijlvesten tot 1800. - Trekvaarten in Friesland en Groningen. - Beurtvaart in de provincie Groningen. Gemaaltjes in Wymbritseradeel.
61551: HEMPENIUS, IR. EVERT JAN - Gemeente-analyse. Waarom? Wat? Hoe? Scriptie in het kader van het hoofdvak kerkrecht en gemeenteopbouw. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
50862: HEMSTEGE, DR.J.H.TH. - Attische Redenaars. I. Antiphon, Lysias en Isaeus.
82592: HEMZO, KAROLY / E.A. - Magyarorszag.
18773: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en de dodelijke valk. Zwarte beertjes 1845.
17810: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en de roos van Da Vinci. Thriller. Zwarte beertjes 1893.
18469: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en het duplicaat. Zwarte beertjes 1927.
18497: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en de roos van Da Vince. Zwarte beertjes 1893.
17803: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en de dodelijke valk. Thriller. Zwarte beertjes 1845.
17811: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en het boek van goud. Thriller. Zwarte beertjes 1958.
75384: HENAU, ERNEST / DULK, MAARTEN DEN / VISSER, JAN / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1998 nr. 2 : met o.a.: Kerk-zijn in een gedifferentieerde samenleving - Over A. Houtpen, God een open vraag. Theologische perspectieven in een tijd van agnosme. - Angst en bevrijding. Bespreking van Anthonie F. Verheule,
39504: HENBEST, N - Kometen sterren en planeten
14461: HENDERICKX, P.H. - Het nieuwe electriciteitsboek voor jongens.
58329: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Eerste jaargang - nummer 6 - december 1969. Geïll.
58327: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Eerste jaargang - nummer 3 - juni 1969. Geïll. O.a.: Het inrijhek van de Ridderhofstad Holy; Het aantal inwoners van Warmond in de loop der eeuwen; Een landmatenprobleem: De verhouding tussen gaa
58330: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 1 - februari 1970. Geïll. O.a.: Het einde van een middeleeuwse toestand te Woerden; Een transactie van de regering der Bataafse Republiek met een firma in het vijandige E
58325: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Eerste jaargang - nummer 1 - februari 1969. Geïll. Compleet + register. O.a.: Boerhaaveherdenking; Gouda's glashuis; Kasteelbouw en - bouwers in Holland.
43577: HENDERSON SARA - Met blote handen
10188: HENDERSON LOIS T. - Ruth.
56795: HENDERSON, VIRGINIA - Grondbeginselen van de verpleegkundige. Afb. Vert.
52937: HENDRICHS, KATINKA - Kruiden voor de keuken. Kweekwijze, toepassing, recepten. Ill.
55179: HENDRICHS, S.J., F. - Katholieke geloofsleer. In vragen en antwoorden voor volwassen Katholieken en Niet-Katholieken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89663: HENDRICHS, KATINKA / KUYVENHOVEN, JET - Bloemen schikken van week tot week. Met 60 bloemschikkingen van Jet Kuyvenhoven.
150499: HENDRIK IBSEN - Dramatische werken, 4 delen compleet, vertaald door J. clant van der Mijll Piepers, in goede staat. Groen linnen hardcover. Met foto;s, 333/358/280/472blz
22297: HENDRIKA - De deur sloeg dicht voor Lieuwe en Otto.
86220: HENDRIKKS, JAN / E.A. - Leve de kerk. 123 ideeen voor de kerk.
8444: HENDRIKS B. - Het land rond Mao. AO-boekje 1385.
8442: HENDRIKS B. - Het land rond Mao. AO-boekje 1385.
43356: HENDRIKS P - Nederlandse synoniemen
8443: HENDRIKS B. - Het land rond Mao. AO-boekje 1385.
36693: HENDRIKS, J.A - Van oertijd tot eindtijd
95656: HENDRIKS, BEN (TEKST EN TEKENINGEN) - Nuttige (on)kruiden.
B5963: HENDRIKS, PETER / E.A. - Geloof ligt op straat. Een verkenning naar spiritualiteit in parochie en gemeente.
60304: HENDRIKS, PETER - Toppers van Geloven. Een basiscursus geloven voor jongeren. Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60555: HENDRIKS, PETER - 7 + 1 Basiscursus Geloven met Tegels & Screensavers. Handleiding. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B5523: HENDRIKS, B. / HENSEN, H. / RAMERMAN, E. / WARNIER, H. - Natuurkunde 4 VBO/MAVO, Opdrachtenboek.
95045: HENDRIKS, PIET / BLOK, ERIC - Sportvissen. Van hoorn tot haai!
50501: HENDRIKS, J.W. - Fruitteelt in de volle grond. Deel I. (E.L.T.O.-serie). Afb. XXVII.
90600: HENDRIKS, PATER MATERUS - Magnificat. Kleine beschouwingen over Maria bij de verzen van haar eigen lied.
37689: HENDRIKS, STEENKAMER, MUSTERT - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer en souvereine vorst
54200: HENDRIKS, PAUL - De relationele definitie van begrippen. Proefschrift. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
17953: HENDRIKS, PIERRE - Zoekers naar waarheid. AO-boekje 1853.
62336: HENDRIKS, PETER - 7 + 1. Basiscursus Geloven. Handleiding met CD-Rom. Ill. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
25916: HENDRIKS, PIERRE - Zoekers naar waarheid. AO-boekje 1853.
62769: HENDRIKS, J; JANSEN, E.J.P.; RIJKEN-HOEVENS, A.L.; SCHIPPERS, K.A. - De kleine groep en de opbouw van de gemeente. Publikatie No. 10. (Afkomstig uit de bibliotheek van de SoW kerken)
57959: HENDRIKSE, DICK - De dag waarop mijn vader huilde. Ill.
1557-1433: HENDRIKSEN BISSCHOP TH.G.A. - Zaken die God raken.
10733: HENDRIKSEN MGR.TH.G.A. - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek.
11750: HENDRIKSMA (RED) / E.A. - Proeven van bekwaamheid. Een uitgave ter gelegenheid van vijf jaar Schrijversvakschool.
50142: J.S. HENDRIKSSON - De werkelijkheid van delta D
48622: HENDRIKX, PROF. DR. A EN MOOR, PROF. DR. P DE - Voeding en dieetleer.
80270: HENDRIKX, DR. E. / DOENSEN, J.C. / BOCXE, DR. W. (RED.) - Encyclopaedie van het Katholicisme. 3 delen.
61198: HENDRIKX, O.E.S.A., DR. E; DOENSEN, O.E.S.A., J.C.; BOCXE, O.E.S.A., DR. W. (RED.) - Encyclopaedie van het Katholicisme. Drie delen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
52619: HENDRIX, HARRY - Werkboek Sociologie. Een door de praktijk geïnspireerd werkboek vor mensen die met mensen werken. (PM-reeks)
55011: HENDRIX, A.J.M. - Bouw-borgtocht; tevens onderzoek naar het wezen van den borgtocht in het algemeen. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap a/d Universiteit van Amsterdam.
53755: HENDRIX, MR. A.J.M. - Het recht en de architect. IV. (Het recht en de beroepen) (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
77215: HENDRY, FRANCES / PARLEVLIET, HANS - De magische steen.
89279: HENDY, ANNE-MARIE - American Railroad Stock Certificates.
18000: HENDY, PHILIP - Trésors de la peinture a la National Gallery Londres.
19306: HENGEL, RIA VAN (RED.) - Van binnen uit. Vrouwen over welzijnswerk en zelforganisatie. Femsoc, schrijverscollectief vlijtige Liesjes.
102.788: HENGEL, DR. J.W.A. VAN - Nieuwe Guldens. AO-boekje 594.
59086: HENGEL, J. VAN DEN / KEMPEN, G. TH. VAN / KONING, C.F. - Leven en laten leven. Biologie voor het v.o. / deel 2. Geïll.
55180: HENGEL, RECTOR W. VAN DEN - Van hart tot hart. Wijsheid van God. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
44321: HENGEL VAN DEN, KEMPEN VAN, KONING - Leven en laten leven deel 1MHV
88873: HENGEL, DR. J.W.A. VAN - Nieuwe Guldens. AO-boekje 594.
150400: W. VAN DEN HENGEL, JAN ENGELMAN - De st. Jozef Kweekschool met internaat te Zeist, De Muurschilderingen in de kapel, met foto's
150520: HENK DONKERS - De witte olie, water, vrede en duurzame ontwikkeling in het midden-Oosten
150512: HENK KAPMA - Elfstedentocht 1985, veel foto;s
150790: HENK VAN OS - Sienese altarpieces 1215-1460, with a contribution by Kees van der Ploeg, volume 1
150394: HENK FRANSEN - RSI een muis met een staartje
24046: HENKELS - Hilversumsch Haneboek
2868-1142: HENKELS - Hilversumsch Haneboek
91572: HENKYS, REINHARD - Die Evangelischen Kirchen in der DDR. Beitrage zu einer Bestandsaufnahme.
85117: HENMAN, ANTHONY RICHARD / PELS, PETER. / E.A. - Critique of anthropology. Volume X. Nr. 1. 1990. Met o.a.: Coca, an alternative to cocaine. - How did Bishop Arkfeld get his feathered mitre?
54399: HENN, WALTER (DR.-ING.) - Bauten der Industrie. (Handbücher zur Gestaltung von Industrie- und Verkehrsbauten. Band 1: Planung - Entwurf - Konstruktion und Band 2: Ein internationaler Querschnitt. Afb.
89071: HENNE-AM RHYN, OTTO - Geschiedenis van den Vooruitgang der Menschheid. Studien op het gebied van ontwikkeling en beschaving. Deel 5.
63032: HENNE, RAINER EN EMCK, JAN (RED.) - Ons dagelijks leven. Een werkboek bij het conciliair proces. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken)
52026: HENNESSEY, DAVID - Vogelvrij. Bruna's Bibliotheek. Vert.
97941: HENNING, MAX (AUS DEM ARABISCHEN UBERTRAGEN) - Tausend und eine Nacht. 5.
62698: HENNING CSSR, LAMBERT - KRUYSMAN, MR. JAN - Memoires van een jeugdbederver. Memo Reeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van de SoW kerken)
88569: HENNING, MAX (AUS DEM ARABISCHEN UBERTRAGEN) - Tausend und eine Nacht. 1001 Nacht. Siebenter Band.
90925: HENNING, B.G. - Met schrift en spade door het Heilige Land.
6015: HENNING / E.A. - E.H.B.O. in het bedrijf. Wat te doen? Een snel antwoord op vragen in geval van nood.
150825: HENNING MANKELL - Moordenaar zonder gezicht
88570: HENNING, MAX (AUS DEM ARABISCHEN UBERTRAGEN) - Tausend und eine Nacht. 1001 Nacht. Achter Band.
88568: HENNING, MAX (AUS DEM ARABISCHEN UBERTRAGEN) - Tausend und eine Nacht. 1001 Nacht. Sechster Band.
44074: REDACTIE HENNINGSEN - Votivschiffe im konigreich danemark und ehemaligen herzogtumern Schleswig und Holstein
45794: HENNY THIJSSING-BOER - Zoektocht naar de waarheid
150625: HENNY THIJSSING BOER - Omstuimige oogst
150469: HENNY THIJSSING BOER - Een huis met open deuren
150736: HENRI GERAEDTS, SAAR HENDRIKS, DE VRIES REILINGH, SAMENGESTELD - De stem van allard
150374: HENRI MATISSE - Henri Matisse, Kunsthaus Zurich 1983
89783: HENRICHS, FRANS - Olympische Winterspelen 1988 Calgary.
150339: HENRICUS DENZINGER - Enchiridion symbolorum, editio 21-23, (afk, bib, Slangenburgensis)
150342: HENRICUS DENZINGER - Enchiridion symbolorum, editio 18-20, (afk, bib, Slangenburgensis)
150343: HENRICUS DENZINGER - Enchiridion symbolorum, editio 28, (afk, bib, Slangenburgensis)
35886: HENRIETTE ROLAND HOLST - Thomas More, een treurspel in verzen
74417: HENRIKSSON, J.S. - De lakense bril van Miriam H.
150487: HENRY CECIL - Tumult in toga
B4443: HENRY, MATTHEW - Edelgesteenten, uit de geschriften van Matthew Henry.
56470: HENRY, MATTHEUS - De Christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel Of Zielroerende Uitnodigingen, Onderwyzingen en Hulpmiddelen ter voorbereiding om het H. Avondmaal Op een Christelyke wyze te ontfangen, en Godtvruchtig te beleeven. Naar den Tienden Druk vertaalt door Gotho
B4431: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema's uit de Bijbel.
104124: HENRY SYDNOR HARRISON / FR. QUANJER (VERTALING IN HET NEDERLANDS) - Queed.
14570: HENRY, GEORGE W. - Essentials of Psychopathology.
70314: O'HENRY - The four million.
70726: HENRY, O. / SAPPER (SAMENSTELLER). - O Henry, 100 Selected Stories.
59985: HENSELER, KURT - Gewasbescherming in sier-, moes- en fruittuin. Voorkomen en verhelpen van ziekten en plagen. Geïll. Vert. (Groen Boekerij).
93892: HENSEN, WILFRIED - Christendom en chassidisme. Een verkenningstocht.
91569: HENSEN/BEEK/BOOY/BRUGMANS/ E.A. - Leven op aarde. Levensweg en levensdoel in de spiegel van wetenschap en Bijbel.
5059-3061: HENSEN/BEEK/BOOY/BRUGMANS - Leven op aarde. Levensweg en levensdoel in de spiegel van wetenschap en Bijbel.
B4268: HENSENS-TULP, G. / SCHREUDER, GEERT (ILLUSTRATIES) - Miemern over vrouger.
60075: HENSZEN VEENLAND, H. - Ted Marsh en de paardendieven. Geïll.
15095: HENTY, GEORGE A. - De gestolen mustang
3297-3797: HENTY - Van strijd en overwinning. Henty's Geillustreerde Werken. Een Jeugdige Held. Een verhaal uit de Eerste Eeuw onzer jaartelling
99920: HENTY, G. - Twee jongens op avontuur.
56052: HENTZEN O.F.M., DR. CASSIANUS - De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland. De financieele gelijkstelling. 1926 - 1929. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
80272: HENZE, A. - Het grote concilieboek. Een hoofdstuk uit de wereldgeschiedenis in woord en beeld.
79013: HENZE, ANTON - Westfälische Kunstgeschichte. Mit Abbildungen.
79201: HENZE, ANTON - Westfälische Kunstgeschichte. Mit Abbildungen.
36831: HENZEN VEENLAND, H - Braziliaanse expeditie
74526: HEPBURN, AUDREY / FERRER, MEL - Oorlog en Vrede.
94926: HEPKEMA, JACOB - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder, de geschiedenis der Labadisten, en het leven van Anna Maria Schuurman.
60740: HEPP, DR. V. - Dr. Herman Bavinck. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
26019: HEPP, JOH (VERTALER) - Dagboek van een grootestadsdominee.
101.247: HERAUSGEGEBEN VOM BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR UN VERSTAATLICHTE BETRIEBE, GENERALDIREKTION FUR DIE POST- UND TELEGRAPHENVERWALTING. - 100 Jahre Osterreichische Briefmarke.
87667: HERBER, OTTO - Razene Medaile Marie Uchytilove.
41721: HERBERGHS LEO - Een snuifje Roermond
29722: HERBERT, DAVID (SELECTED BY) - Comic verse.
10031: HERBERT FRANK - The White Plague.
47729: HERBERT BRUNNER BEARBEITET - Baden Wurttemberg Pfalz Saarland, reclams kunstfuhrer mit 54 abbildungen 64 bildtafeln etc
45236: HERBERT RITTMANN - Auf Heller und Pfennig. Die faszinierende Geschichte des Geldes und der wirtschaflichen Entwicklung in Deutschland. Geïllustreerd.
88469: HERBERT, JAMES - Het rattenleger.
86625: HERDER, T. DEN - Heemkennis Amsterdam, Deel XII: Oude gebouwen van Amsterdam.
19669: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Juliana. Mens een Majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven.
99316: HERENIUS-KAMSTRA / KAAN / KOOT / E.A. - Het jaar van Beatrix. 1981-1982.
1551-657: HERENIUS-KAMSTRA A. - Troonopvolgers van Europa.
22863: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Troonopvolgers van Europa.
1188-648: HERENIUS-KAMSTRA A. - Juliana 75 jaar.
22816: HERENIUS-KAMSTRA, ANS / KOOT, MAX (FOTOGRAFIE). - Familiealbum van de Oranjes.
3610-610: HERENIUS-KAMSTRA A. - Juliana 75 jaar.
56234: HERENIUS, ANS (TEKSTBEWERKING) - Koninklijke Liefdes. Foto's.
56223: HERENIUS-KAMSTRA, ANS (IN HET NEDERLANDS BEWERKT DOOR) - Vorstenhuizen in Europa. Foto's.
56221: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Margriet & Pieter in het zilver. Foto's.
89763: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - De Prins der Nederlanden. Bernhard 75 Jaar. Het actieve leven van een bijzonder man.
3729-5121: HERENIUS-KAMSTRA / KAAN / KOOT / E.A. - Het jaar van Beatrix. 1980-1981.
1690-656: HERENIUS-KAMSTRA A. - Koninklijke Liefdes.
10676: HERENIUS-KAMSTRA A. - Koninklijke Liefdes.
26909: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - De Prins der Nederlanden. Bernhard 75 Jaar. Het actieve leven van een bijzonder man.
26913: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Margriet & Pieter in het zilver.
72630: HERENNIUS-KAMSTRA, ANS - Beatrix Koningin der Nederlanden, 50 jaar. Een sterke vrouw met een warme glimlach. Groot fotoalbum met levensbeschrijving.
29341: HEREUR / PRISEN (RED.) - Titus Brandsma. Zaligverklaring Rome 1985.
3911-1247: HERFST J.W. - Dagopeningen. Vrije geluiden-serie zesde reeks
57915: HERGÉ - Leo en Lea bij de Lapino's. Stripboek.
97735: HERGENHAHN, B.R. (HAMLINE UNIVERSITY) - An introduction to theories of personality.
63451: HERIK, DS. N.J. VAN DEN - Een ontmoeting met Paulus. Woord op zondag. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken)
61234: HERIK, K.J. VAN DEN - Zienswijze. Basisboek levensbeschouwing MBO. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61002: HERIK, K.J. VAN DEN - Zienswijze. Module levensbeschouwelijke stromingen MBO. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61235: HERIK, K.J. VAN DEN - Zienswijze. Levoboek MBO/HBO. Lessen levensbeschouwelijke vorming en geestelijke stromingen. Deel 2. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61233: HERIK, K.J. VAN DEN - Zienswijze. Levensbeschouwing bovenbouw HAVO/VWO. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
55766: HERIK, DS. A.J. VAN DEN / MOLENAAR, DS. P. - Leven in een wereld vol lijden. ""Wat zegt de Bijbel"" / ""Hoe is de praktijk"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Putten op 29 okt. 2005.
8791: HERINGA A.C. - Milieubeheer in ontwikkelingslanden. AO-boekje 1423.
8790: HERINGA A.C. - Milieubeheer in ontwikkelingslanden. AO-boekje 1423.
25736: HERINGA, A.C. - Milieubeheer in ontwikkelingslanden. AO-boekje 1423.
43297: HERK VAN RUUD - 25 jaar VU ziekenhuis geschiedenis
82134: HERKSEN, DS. H.D. VAN - De Brief van Jacobus.
34967: HERLOSZSCHEN G - Huss en de hussieten of Bohemen van 1414-1424, historisch romantisch tafereel in 2 delen
45367: HERMAN HANA - Vijf Eeuwen Schilderkunst. Geïllustreerd.
63624: HERMAN, JUDITH LEWIS - Trauma en herstel. De gevolgen van geweld - van mishandeling thuis tot politiek geweld. Vert. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
50023: HERMAN VAN WESTERLOO - Het beste damboek voor beginners
45479: HERMAN MIDDENDORP - Het Wilhelmus en andere Geuzenliederen. Met inleiding, aantekeningen en toelichtingen.
150832: HERMAN FRIJLINK - Een God drie religies, een vergelijkend woordenboek (afk. bib. Land. Dienstencentrum SOW)
150556: HERMAN TIEKEN VERTAALD - Sangram over helden en minnaars, klasieke poezie uit Zuid-Indie. Uit het Tamil vertaald. (afk. Bib. Landelijke. Dienstencentrum SOW)
150210: HERMAN BELIEN, RINA KOPER - Noordoost Italie, dolomieten, Venetie, adriatische kust, Dominicus reeks
150225: HERMAN HANNINK - Een huis met een verhaal, 160 jaar Herenstraat te Raalte, met foto's
150256: HERMAN VERBEEK, SAM DRUKKER - De zanger op de heuvel, Franciscus van Assisi 1181-1226. (afk. bib. Land. Dienstecentrum SOW)
63004: HERMAN, SERGIO; HECKE, GEERT VAN E.A. - Topkoks voor Thuiskoks. Deel 5 Jubileumeditie. 1 Boek= 40 Maaltijden. Ill.
103659: HERMANN, DR. PAUL - Nieuwe ontdekkingen onder de middernachtzon.
52068: HERMANNA (NAVERTELD DOOR) - Uit het leven van Wilhelm Tell No. 48 en andere Verhalen. (Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes-Bibliotheek.)
89306: HERMANNUS KONING / DEKKER, MARINUS J. (BEWERKING EN INLEIDING) - De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer.
804-4628: HERMANS TOON - Ik heb het leven lief. Versjes-verhalen-tekeningen.
20126: HERMANS, HELEEN C. - Achter de schermen van het scherm. AO-boekje 2055.
92705: HERMANS, ELINE - Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen en andere sprookjes.
4845-4339: HERMANS TOON / PAUWELS ROBBY - Toon.
105402: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Wittgenstein in de mode.
16189: HERMANS, TOON / PAUWELS, ROBBY - Toon.
56134: HERMANS O.P., P. HYACINTH - De mensch en zijn engel. Teekeningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54257: HERMANS, FRANCIS - Histoire Doctrinale de l' Humanisme Chrétien. I. L' aube. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54259: HERMANS, FRANCIS - Histoire Doctrinale de l' Humanisme Chrétien. III. Le plein jour.. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
105399: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Au Pair.
70842: HERMANS, WARD - Het land van Onan. Cyclopie.
96463: HERMANS, P.H. / KOSSMANN, A. / NIEUWENHUIS, J. - Het doek gaat op. De hervatting van het eigen toneelleven in Rotterdam.
54258: HERMANS, FRANCIS - Histoire Doctrinale de l' Humanisme Chrétien. II. Le matin. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
B4575: HERMANS, JOS M.M. / HUISMAN, GERDA C. - Aan de Ketting. Boek en bibliotheek in Groningen voor 1669.
107052: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De donkere kamer van Damokles.
1945-2077: HERMANS TOON - Clownerietjes. Woord en beeldgrapjes.
41631: HERMANS H.J.M DR - Op de valreep tussen rol en waarde, persoonlijkheidspsychologische beschouwing rond het thema ervaring van waarden, rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lektor in de persoonlijkheidsleer Nijmegen
42541: HERMANS H.J.M DR - Gaat de unieke persoon in de psychologie onder
55586: HERMANS, FRANCIS - Histoire doctrinale de l' Humanisme Chrétien. IV. Esquisse d'une doctrine. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
44059: HERMANS J - Heiligen rond het altaar, een misverklaring in verhalen
84984: HERMANS, HANS (RED.) - DNA-onderzoek. Verslag van het DNA-forum van de Dienst Wetenschapsvoorlichting.
75358: HERMANS, C.A.M. / VEN, J.A. VAN DER / VOSSEN, H.J.M. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1993 nr. 1 : Met o.a.: Katechese in het perspectief van de Verlichting - Justitiepastoraat: geestelijke verzorging op het kruispunt van aanbod en vraag.
332-4120: HERMANS LOUIS - Het systeem van Prosper Kips.
71939: HERMANS, H.C. - Arbeidsstudie.
77240: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Bulkboek Jaargang 18 nr. 180. Een wonderkind of een total loss.
6182: HERMANS TOON - De Danstent in de Wei. Nieuwe versjes en verhalen.
103.050: HERMANS, MARISKA H. / HAAKMAN, IREEN - Retourtje Sri Lanka? Vraagtekens bij toerisme naar ontwikkelingslanden. AO-boekje 1820.
84983: HERMANS, HANS (RED.) - DNA-onderzoek. Pion in het spel van goed en kwaad?
17329: HERMANS, W.F. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
17330: HERMANS, W.F. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
4580-1482: HERMANS FONS - Angola in opstand
10745: HERMANS TOON - Ik heb het leven lief. Versjes, verhalen, tekeningen.
2685-4681: HERMANS TOON - Toon BOEK.
25786: HERMANS, JS. - Papier in opspraak. AO-boekje 1541.
25892: HERMANS, MARISKA H. / HAAKMAN, IREEN - Retourtje Sri Lanka? Vraagtekens bij toerisme naar ontwikkelingslanden. AO-boekje 1820.
3292-2384: HERMANT/BOOTH/GRAY - the Detroit Institute of Arts. The Architecture.
103897: HERMAS / GARCET - Les Similitudes.
B5694: HERMIS, KEES - Weerbarstig landschap. Fasen van een mensenleven. Geïll.
56041: HERMIS, KEES - De gebroken albatros. Kroniek van een ongeval.
56042: HERMIS, KEES - Zonder omzien. Gedichten. Afb. Pont 22. 5e jaargang - '90-91.
56043: HERMIS, KEES - Van aardse zijde. Gedichten.
56044: HERMIS, KEES - Weerbarstig landschap. Fasen van een mensenleven. Geïll. (losbladig: handgeschreven gedichten van de dichter)
56045: HERMIS, KEES - Het schot voorbij. - een queeste rond kanker - Uitg. Omwenteling. Omwentelingsuitg. Nr. 206.
56046: HERMIS, KEES - Een vorm van leven. Sonde-reeks. (incl. handgeschreven ""los"" gedicht)
88416: HERMITE, DENIS / E.A. - Thailand. De wereld dichterbij.
150759: HERMS LUNENBORG REDACTIE - Stoomzuivelfabriek Freia, en de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelindustrie, 1850-1970
77473: HERMSE, MICHAEL / AST-BOITRN, LIES / KRIPS-VAN DER LAAN , HILDE / E.A. - Stad en Lande. Cultuur historisch tijdschrift voor Groningen. Jaargang 9 nr. 3. 2000. Met o.a.: De collectie Kloosterhuis - Groningen constant - Een zwaardgreep met runen uit Rasquert.
106992: HERMUS, J. - Het Stadhuis. Centrum op de Grote Markt.
57028: HERMUS, J. - Het Provinciehuis. Van Latijnse school tot bestuurscentrum. Groninger Tijdingen 2. Foto's.
91262: HERNTRICH, VOLKMAR - Das Alte Testament Deutsch 17: Der Prophet Jesaja, Kapitel 1-12.
38595: HERODOTUS, DOOR, SORMANI, P.V - Herodotus, boek I-IV, verkorte uitgave
38584: HERODOTUS, DOOR, SORMANI, P.V - Herodotus, boek I-IV verkorte uitgave
79184: HEROLD, GOTTFRIED - Das Automatische Kamel. Kreuz-und Querlesegeschichten. Mit Bildern von Christian Ruff.
79048: HEROLD, GOTTFRIED - Das Automatische Kamel. Kreuz-und Querlesegeschichten. Mit Bildern von Christian Ruff.
39648: HEROLD, H - Het verzorgen en kweken van cactussen
108258: HEROLD, H. - Het verzorgen en kweken van cactussen.
99192: HEROMA, DR. K. / KAMPHUIS, G. - Pro Patria. De stem van Holland in Vaderlandse Verzen.
78704: HERP, H. - Am Rhein. Land und Leute Monographien zur Erdkunde 10. Mit eine Karte von Rheinlande.
20273: HERPEN, EUGENE VAN - De duisternis der Naamloozen. Via Dolorosa II.
48931: HERPEN, EUGÈNE VAN - De Duisternis der Naamlozen. Ill. (Deel 2 van trilogie ''Via Dolorosa''.)
48864: HERPEN, EUGÈNE VAN - De Duisternis der Naamlozen. Ill. (Deel 2 van trilogie ''Via Dolorosa''.)
74817: HERR, E. / MENZEL, P. - Droogbloemen.
95998: HERRE, DR. PAUL - Deutsche Kultur. Des Mittelalters in Bild und Wort. (Mit 245 schwarzen Abbildungen auf 112 Tafeln und 1 farbigen Titelbild)
50633: HERRE, FRANZ. - Kaiser Wilhelm I. Der letzte Preusse. Foto's. KiWi 324.
B5602: HERREBOUT, JOAN - BOTS! Multimediale bijbelstudies voor catechese of tienergroepen. Met 4 films op DVD.
39224: VON HERRES OG FRELSERS - Jesu Christi Nye Testamente
58263: HERRLINGER, ROBERT - Geschichte der medizinischen Abbildung. I. Antike bis um 1600.
90630: HERRMANN, WILHELM - Dogmatik.
33640: HERRMANN - Junger und Apostel
58791: HERRMANN, JOACHIM - Astronomie. Een moderne sterrenkunde. 1. Geïll. Sesam. Vert.
58792: HERRMANN, JOACHIM - Astronomie. Een moderne sterrenkunde. 2. Geïll. Sesam. Vert.
86641: HERRMANN, REINHARD / STENING, KARL / E.A. - Westfälischer Heimatkalender 1966. Zwanzigster Jahrgang. Met o.a.: Der Holzschneider Hans Pape. - Zwei Gröninger Altäre in Altenberge.
91638: HERRMANN, SIEGFRIED - Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit.
91651: HERRMANN, SIEGFRIED - Zeit und Geschichte.
90646: HERRMANN, HILDE - Het leven van Maria.
17834: HERRON, SHAUN - De hond, de vos en de harpspeler.
57055: HERS, ANNA - Hanseltje's Advent. Geïll. ( ""Naar 't zonlicht toe"" Nr. 60).
82336: HERSCHBERG, PROF.DR. I.S. / AMMANN, THOMAS / E.A. - Het chaos computer boek. Over inbreken in computersystemen, wiz-kids, virussen, kunstmatige intelligentie...
62095: HERSEY, DR. PAUL - Situationeel leiding geven. Een op de praktijk gericht model om flexibel te kunnen inspelen op wisselende omstandigheden. Vert. (Afkomstig uit de Bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
88430: HERSEY, JOHN - Verdoemd zijn wij allen.
63488: HERTEL, JOHANNES (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Indische Sprookjes. Ill. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken)
1461-1252: HERTEL PIETER - Ich Verspreche euch den Himmel. Geistlicher anspruch gesellschaftliche ziele und kirchliche bedeutung des OPUS DEI.
2748-285: HERTOG A. DEN - Willem van Oranje
61165: HERTOG, LAMBERTA - Uit de grond van mijn hart. Gedichten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
33316: HERTOG DEN ARY - Intermezzo in Batavia
81140: HERTWIG, DR. RICHARD - Lehrbuch der Zoologie. Mit 568 Abildungen.
3740-1072: HERTWIG OSCAR - Das werden der Organismen.
11615: HERTZ-PEN / HARSEMA / BOERSMA / GELINCK - Drents Praehistorische Vereniging. Voorjaarsexcursie naar Zuid-Duitsland en Zwitserland. 10-21 mei 1969.
91252: HERTZBERG, HANS WILHELM - Das Alte Testament Deutsch 9: Die Bucher Josua, Richter, Ruth.
91253: HERTZBERG, HANS WILHELM - Das Alte Testament Deutsch 10: Die Samuelbucher.
150786: HERTZBERGER, ARETS, ANDO, E.A - Bouwen met beton, constuite en beton, tijdschrift
53660: HERVÉ, S. TH. DR., CANONICUS J.M. - De Revelatione Christiana - De Ecclesia Christi - De Fontibus Revelationis. (40 millesimum). Manuale Theologiae Dogmaticae. Vol. I. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
5919: D'HERVILLY / FRAIPONT G. - Les Betes a Paris. 36 Sonnets.
20085: HERVORMDE PREDIKANTEN - Het Hervormde Kerkeboekje, voor het catechetisch onderwijs. Beknopte uitgave.
85240: HERWAARDEN, DRS. J. VAN - Pelgrimstochten.
79730: HERWAARDEN, J. VAN - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij.
94804: HERWAARDEN, DR. J. VAN / GEUNS, SJ. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 52, nr. 4. Met o.a.: De Unie van Utrecht: De herdenking in 1679. - Het groot beijerenwerk van de Utrechtse Domtoren (1). - Utrecht, voorjaar 1747.
99594: HERWERDEN, DS.DR. C.H. VAN - Leerrede over Hebr. XIII:14 (Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende). Ter nagedachtenis van wijlen de hoog welgeborene Vrouwe Baronesse Catharina Joanna Aebinga van Humalda. Douairiere van Lijnden, overleden te Beetsterzwaag, op den 2 september 1835, in den ouderdom van bijna zeven-en-zeventig jaren, gehouden op 13 september 1835.
88609: HERWERDEN, PROF.DR. H. VAN / PLATONS - Platons Phaidon over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch.
42324: HERWERDEN VAN C.A.B - Marianne van Herwerden 1874-1934
14409: HERWIG, ROB - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur.
59850: HERWIG, ROB - Uw tuin van maand tot maand. Geïll. (Groenboekerij).
92438: HERWIG, A.J. - Ik Kan planten en bloemen in huis verzorgen.
21434: HERWIG - Groot bloemen- en plantenboek. Deel 1: Kamerplanten. Deel 2: Tuin.
74683: HERWIG, A.J. - Ik kan tuinieren. Practisch handboek voor de tuinliefhebber. Geillustreerd met 10 gekleurde platen, 42 zwart-wit platen en 112 tekeningen tussen de tekst.
108026: HERWIG, ROB - Zaai bloemen. Alles over zaaibloemen.
33686: HERWIG ROB - Kamerplanten van maand tot maand
25111: HERWIG, ROB - 301 kamerplanten in kleur.
25081: HERWIG, A.J. - Ik Kan planten en bloemen in huis verzorgen.
42355: HERWIG A.J - Herwig's practische tuin encyclopedie
49990: HERWIG, A.J. - Ik kan tuinieren. Practisch handboek voor de tuinliefhebber. Afb.
34777: HERWIG, ROB - Het grote tuin & kamerplantenboek
59358: HERWIG, A.J. (SAMENSTELLING) - Herwig's practische Tuin-encyclopedie. Geïll.
104141: HERWIG, ROB - De Modeltuinen.
98139: HERWIG, ROB - Bloemen op het balkon. Maak van uw balkon een bloemenparadijs.
89827: HERWIG, ROB - Het volkomen Kamerplantenboek.
16676: HERWIG, ROB - Leuke tuinideeen in kleur. Met vele praktische suggesties voor aanleg en verbetering van uw tuin.
74682: HERWIG, ROB - Modene tuinen zelf ontwerpen.
103965: HERWIG, ROB - Kamerplanten voor iedereen en elke plek.
26921: HERWIG, ROB - 350 kamerplanten, en hun toepassing in het interieur.
82271: HERWIG - Groot bloemen- en plantenboek. Deel 1: Kamerplanten. Deel 2: Tuin.
62142: HERWIJNEN, DRS. W. VAN - Op Gods weg blijven. Twintig keer de tien geboden. (Afkomstig uit de Bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
63367: HERWIJNEN, DRS. W. VAN - Als je het moeilijk geloven kunt. Geloof als cadeau. Ill. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken).
70414: HERZ, J.C. - Surfen op het internet.
107060: HERZBERG, JUDITH - Doen en laten. Een keuze uit de gedichten.
96271: HERZBERG, JUDITH / NOLTHENIUS, HELENE / HEUSDEN, ALEX VAN / TJOENG, MYRLE / SUSS, RENE / E.A. - Werkschrift jodendom nu. 10e jaargang, no. 2. Met o.a.: Psalm 8. - Het epos van de zwervende Jood. - Het zionisme van Raw Kook. - De lessen van Yehuda Aschkenasy. - Joden in de kerk.
4053-6081: HERZBERG JUDITH - Beemdgras. Grote Lijsters 6.
92252: HERZBERG, J.A. - De memoires van Koning Herodes
84808: HERZBERG, ABEL J. - Om een lepel soep.
62472: HERZBERG, JUDITH - Zeepost. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
105068: HERZFELD, PROFESSOR DR. HANS - Geschichte in Gestalten. Band I, Band II, Band III, Band IV.
2576-4835: HERZFELD FRIEDRICH - Musica Nova. Spiegel der hedendaagse muziek.
88694: HERZIEN DOOR DE LEERAREN VAN DE CERCLE POLYGLOTTE - Zestalige Woordenlijst, voor toeristen. Nederlandsch, Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaans en Spaansch.
61630: HERZOG, RUDOLF - Die Wiskottens. Roman. Vollständige Ausgabe
88684: HERZOGENRATH, H.A. - Mens op de Driesprong. Een hypothese.
77186: HES, HENRI / ZWAMA, SAPE / KORRENGOA, WIETSKE / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 23, Nr. 23 december 1987. Met o.a.: Galipot - Haarm - Brien uut t Westerketier.
47792: HESBA STRETTON - Jesica's moeder
54794: HESELE, CARL JOSEPH - Der Cardinal Ximenes und die kirchlichen Zustände Spaniens am Ende des 15. und Anfange des 16. Jahrhunderts. Zweite, verbesserte Auflage. (Bibliothek für Geschichte, Philosophie und Theologie; 2ter Jahrg.; 4te Lieferung.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
B6081: HESELTINE, PETER - 110 Groepsspelletjes voor alle kinderen.
56979: HESHUSIUS, MONDA - De kibboets vandaag. Van pioniers naar professionals. Gids. Foto's.
73199: HESKETH, CHRISTIAN - Tartans. 123 illustrations in colour and black and white.
52020: HESKY, OLGA - De glimlach van de slang. Vert. (Deel uit de M-Reeks)
81610: HESLINGA, DRS. M.W. - De Friese Bouwhoek en de Noordelijke Wouden.
44580: HESLINGA, VAN DER MOLEN, OBDEIJN, KLEIWEG DE ZWAAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap
86107: HESLINGA, M.W. / STUURMAN, H.W. / E.A. - Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 12e jaargang nummer 3 juni 1980. Met o.a.: Schoorls oog (met bibliografie van H. Schoorl). - Oud Saenden: Een oude middeleeuwse vindplaats in Zaandam.
56797: HESMER-QUANJER, H.J.; MOOLEN, J.C.W. VAN DER; STOEK, A. - Verpleegkunde. Algemene verpleging. Leerboek voor de ziekenverpleging. Deel 5. Met 499 tekeningen.
7617: HESPER-SINT MARIAN / JANSEN M. / GERDING LAURA - Van korenrijke velden. Deel 10.
7616: HESPER-SINT MARIAN / JANSEN M. / GERDING LAURA - Van korenrijke velden. Deel 9.
7611: HESPER-SINT MARIAN / JANSEN M. / HOORN BEN VAN - Van korenrijke velden. Deel 2.
25473: HESS, HERMANN - Sportuniversum.
99277: HESSAYON, DR. D.G. - Het complete vijverboek.
97956: HESSE, HERMANN - Unterm Rad.
97965: HESSE, HERMANN - Das erste Abenteuer. Fruhe Erzahlungen.
31850: HESSE HERMANN - Siddhartha
B5872: HESSEL, STÉPHANE - De weg van de hoop.
B5145: HESSEL, RUTH / MULDER, ANDRÉ - Gewoon of beperkt? Hoe Jodemdom, Christendom en Islam omgaan met mensen met een handicap.
101.854: HESSELINK, H.G. - Geschiedenis van de Belgische spoorwegen.
88658: HESSELS, W. / ROSSUM, RIE VAN / E.A. - Met onder andere: Het optimisme des geloofs - Klein meisje - de pop achter 't gordijn.
82377: HESSEN, DRS. J.S. VAN / SAAL, DR. C.D. / THOENES, DR. P. / E.A. - Wegwijzer in de sociologie.
82103: HESSLER, GENE - The Comprehensive Catalog of U.S. Paper Money. 1981 Edition.
B5486: HEST, JOS VAN / VALK, SASKIA VAN DER - Goed fout! Verhalen over wat je wel en niet kunt maken.
99388: HET BONDSBUREAU (SAMENSTELLERS) - Jaarboekje voor 1923. Ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland. Jaargang 32.
98181: HET BOEK (TEKSTOVERNAME) / LION PUBLISHING (TEXT COPYRIGHT) / PATRICIA EN CHARLES AITHIE E.A. (FOTO'S) - Woorden van Troost.
86942: HET GEMEENTEBESTUUR VAN COEVORDEN - Coevorden. Schets van een ontwikkeling.
52183: HET BESTUUR EN JUBILEUMCOMMISSIE VAN HET WINSCHOTER KAMERKOOR. - 1899 - 1999. Winschoter Kamerkoor 100 jaar.Geïll.
89397: HET BONDSBUREAU - Schetsen voor Schriftonderzoek. Deel I.
96824: HET COMITE DELFT 700 JAAR STAD / STOFFELS, IR. S.H. / E.A. - Feestgids Zeven Eeuwen Delft 1246-1946.
103819: HETEDIK KIADAS / KOCSISNE SZIRMAI FORIS MARIA - Tiszavideki keresztszemes himzesmintak.
2457-2612: HETL-KUNTZE H. - Extreme-orient. Histoire general de la peinture 6.
29183: HETL-KUNTZE H. - Extreme-orient. Histoire general de la peinture 6.
71474: HETMANN, FREDERIK - Rosal L.
57230: HETMANN, FREDERIK - Volkssprookjes en Legenden uit Ierland. Vert.
85003: HETMANN, FREDERIK - Bob Dylan. Bericht über einen Songpoeten.
99992: HETTEMA JR., H. - H.B.S.-uitgaaf van den Historischen Schoolatlas.
102.458: HETTEMA JR., H. - H.B.S.-uitgaaf van den Historischen Schoolatlas.
44111: HETTEMA H - Historischen schoolatlas
56958: HETTINGA, FRANS (ART DIRECTOR) E.A. - Art Directors Annual '73 / Bekroningen '72. Afb. (Ned. / Eng.).
53789: HETTINGER, FRANZ - Timotheus. Briefe an einen jungen Theologen. Zweite Auflage, besorgt von Dr. Albert Ehrhard. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
150766: HETTY VAN RIJT, FRANS X. PLOOIJ - Oei, ik groei, de acht sprongen in de mentale ontwikkeling van je baby, met tekeningen van Jan Jutte
55640: HEUFELDER O.S.B., P. EMMANUEL - Der Weg zu Gott nach der Regel des heiligen Benediktus. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
107002: HEUFF, JAN (FOTOGRAFIE / TAMMELING, BART (TEKST). - Groningen. 950 jaar op weg naar 2000.
58127: HEUGEN, L.L.J. - Spelend onderwijs. Een methodische werkwijze voor het onderwijs in de lichamelijke oefening op de basisschool. Ill.
99688: HEUKELOM, DR.IR. G.W. VAN - Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond. 6de serie, Jrg. 3, Afl. 4 + Nieuwsbul. Afl. 8. Inhoud: De restauratie van de Martini-toren te Groningen.
19307: HEUKELS, H. - Geillustreerde Schoolflora voor Nederland.
30749: HEUKELS H - Schoolflora
54892: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. Veertiende, verbeterde en vermeerderde druk. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54866: HEUKELS, H. - Plantenatlas. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
73301: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland.
57958: HEUKELS, H. (BEWERKT DOOR WACHTER, W.H.) - Geïllustreerde Schoolflora voor Nederland.
17282: HEUKELS-VAN OOSTROOM - Beknopte school- en excursieflora voor Nederland.
53533: HEUKELS, DRS. J.M. - De reikwijdte van het maatschappelijk werk. Verslag van een onderzoek in een middelgrote stad, verricht in opdracht van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Deel II, Matraalverzameling en analyse. (Mededelingen van het Sociologisch Instituut van de RU te Utrecht.) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
31521: HEUL VAN DER FRANF M - Auto advertentie uit de jaren 1890-1940
36562: HEULE, H - Alleen maar niet eenzaam
23793: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Deel 1, 1.
74652: HEURLIN, K. / EGGERMONT, J.L. / HOEKSTRA, S. - Plaisir de lire. Textes.
81498: HEUSCHEN, J. - De Bijbel over Hemelvaart.
61517: HEUSDEN, VICTOR VAN - Leeftocht. Lees- en werkboek voor pelgrims. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
89842: HEUSINGER, LUTZ - Michelangelo. Alle Werke.
61933: HEUSINKVELD, HENK; JONKER, EVERT; LANGE, JAAP DE EN STAM-TIMMER, MACHTELD (RED.) - Vragen om een antwoord. Over God en mensen, geloven en belijden. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
48117: HEUSKIN, E. - Introduction au Neerlandais Technique. Première Partie. Geïll.
91563: HEUSSI, D.DR. KARL - Kompendium der Kirchengeschichte.
62973: HEUSSI, KARL - Kompendium der Kirchengeschichte. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken)
15721: HEUSSNER, DR. ALFRED - Die philosophischen Weltanschauungen und ihr Hauptvertreter.
60310: HEUTS, LEON EN REGT, HERMAN DE - De filosofie. Twittercanon. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
63677: HEUVEL, GITTA VAN DEN - Alwéér een verslag … Een praktische handleiding voor het schrijven van een verslag. Ill. [ PM-Reeks] (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
9163: HEUVEL WIM J. VAN - Experimentele woningbouw. AO-boekje 1497.
10997: HEUVEL / SCHOOT / E.A. - Landjuweel '80, Oirschot.
60706: HEUVEL, DICK VAN DEN - De zwarte dag van Oswald. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
94001: HEUVEL, ALBERT VAN DEN / SCHAAF, YPE / E.A. - Oecumene gewogen. 50 jaar Wereldraad van Kerken. Wereld Zending 1998 - 3.
97574: HEUVEL, AAD VAN DEN - Pappie, wat is een kolonie? Columns.
42389: HEUVEL VAN DEN W.J.A - Aanpassing in verpleegtehuizen, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
B5962: HEUVEL, PROF.DR. J.H.J. VAN DEN - De moraliserende overheid. Een eeuw filmbeleid.
61321: HEUVEL, JEANNE VAN DEN / ELLING, AGNÈS - Bondgenootschap. Solidariteit tussen vrouwen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
87460: HEUVEL, DICK VAN DEN (BEWERKING) - Combat.
51012: HEUVEL, MICHIEL VAN DEN - Muze in de Marke. Verzen voor de verandering.
14575: HEUVEL, W.J.A. VAN DEN / GIEL, R. (RED.) - Evaluatie in de geriatrie. Moderne gerontologie. 2.
49670: HEUVEL, J. V.D. (PRED.) - In de goede aarde. ''Een verhandeling over de plaats en de functie van de Wet in de prediking des Woords''.
21004: HEUVEL, A.H. VAN DEN - Gesprekken over de Oecumene.
2198-4830: HEVESY ANDRÉ - Beethoven. Een menschenleven.
59049: HEWITT, M.B., B.S.; W - An atlas of human brain and spinal cord sections. Geïll.
61774: HEYDEN, ULRICH VAN DER / LIEBAU, HEIKE (HRSG.) HERAUSGEGEBEN VON - Missionsgeschichte; Kirchengeschichte; Weltgeschichte. Christliche Missionen im Kontext nationaler Entwicklungen in Afrika, Asien und Ozeanien. Band 1. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
82217: HEYDEN, REV. JOS VAN DER - Life and Letters of Father Brabant. A Flemish Missionary Hero.
29263: HEYDEN / KLASTER - Sail Amsterdam 700
53375: HEYDER, P. GEBHARD M. A.S. LAUR. O, C.D. - Paulus-Synopse. Die Briefe des Apostels Paulus in Deutscher Sprache. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
46514: HEYENK, M - Toch ben je Jenneke! Geïll.
63429: HEYER, DR. C.J. DEN - De oude bijbel in een moderne wereld. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken)
62315: HEYER, DR. C.J. DEN - Kruispunten op de messiaanse weg. Beelden van Jezus in het Nieuwe Testament. Kamper cahiers 79. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
57240: HEYERDAHL, THOR - The Ra Expeditions. Foto's. Translated from the Norwegian.
33365: HEYERDAHN THOR - Fatu Hiva, terug naar de natuur
103967: HEYINK, JOOST - De afgrond.
80222: HEYKOOP, H.L. - De Heilige Geest.
80221: HEYKOOP, H.L. - De Heilige Geest.
B5107: HEYL, BINJAMIN / HOENSELAAR, WILLIE - Zijn jodendom en christendom twee (on)gelijkwaardige godsdiensten?
62399: HEYL, B. - Het vergeten hoofdstuk binnen de geschiedenis van de gezondheidszorg. 1939 - 1945. Ill. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
36753: HEYLEN MARIA - De schat van de dode zee
46652: HEYLIGERS, A.R. - De Oud-Katholieke kerk. Bijlagen. (O.a. herderlijke brieven). Geïll.
17086: HEYLIGERS/KRANS/VERMEULEN-VAN DIJKE - 55+ Uw tweede leven.
276-1408: HEYLIGERS/KRANS/VERMEULEN-VAN DIJKE - 55+ Uw tweede leven.
35318: HEYLIGERS C.J - Technische metingen en meetinstrumenten, handleiding ten dienste van de meettechniek
19854: HEYM, STEFAN - De kruisvaarders. Het is gisteren gebeurd.
88414: HEYM, STEFAN - Licht en schaduw. Vijf verhalen: De bacil - De verandering in de mensen - De mand - Een waar verhaal - Mijn krankzinnige broer.
91545: HEYMANN, C. DAVID - Jackie.
80337: HEYMANS, DR. G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. 1. Teil: Erkenntnistheorie und Metaphysik. - 2. Teil: Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. - 3. Teil: Spezielle Psychologie.
63815: HEYN, PROF. DR. IR. F.A. ; MULCKHUYSE, J.J. - Vorderingen en Problemen van de Parapsychologie. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
89482: HEYNEN, F. - La Santa Casa. Het Heilig Huis van Nazareth. Thans vereerd te Loreto.
36598: HEYNEN, RALPH - De kunst om als christen te leven
36433: HEYNEN, RALPH - De kunst om als christen te leven
88732: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. met platen.
88731: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. met platen.
63118: HEYNIS, BETTY (RED.) - De gevonden vader. Hoe jongeren tot het geloof komen. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken)
25191: HEYNS, W. / BOUWMAN, DR. H. - Gereformeede geloofsleer.
56708: HEYRMAN, S.J., J. - De Canadeesche Martelaren. Missiehelden: No. 16. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
63287: HEYST, ANNELIES VAN (TEKST); ARIËNS, CATRIEN EN MANEN, BERTIEN VAN (FOTO'S) - Dienstmaagd des Heren? Vrouwen en de katholieke kerk in Nederland. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken).
99392: HEYST, M.G.M.A. VAN - Album Promotorum Limburgensium. 1600-1980.
43167: HEYST VAN D DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Handelingen 12:5, de Jeruzalemse gemeente in nood verrast, jrg 67 no 3
B4793: HEYSTER, HENK L. - 12 beknopte Golf Lessen. Uw persoonlijke werkboek met meer dan 100 tekeningen.
53885: HEYSTER, DR. SIS - Opvoedingsmoeilijkheden van iedere dag. Een boek voor ouders en andere opvoed(st)ers. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47085: HEYT, DRS. D.K.F. - Nieuwe school-algebra van Wijdenes en Beth. Eerste deel.
47083: HEYT, DRS. D.K.F. - Nieuwe school-algebra van Wijdenes en Beth. Eerste deel.
82384: HEYT, DRS. D.K.F. - Goniometrie. Voor het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. B bovenbouw.
117-182: HEYTING HANS - Op de Gribbelgrab
26980: HIBBERT, CHRISTOPHER - The illustrated news. Social history of victorian Britain.
38991: HICHTUM, BRUIJN - Uit het sagenland, Nederland Indoneschië en Suriname Europa en andere werelddelen
51074: HICHTUM, N. VAN (BIJEENGEBRACHT EN NAVERTELD DOOR) - Oude bekenden. Sprookjes. Geïll.
51068: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll.
104027: HICHTUM, NIENKE VAN / (BIJWERKING ONDER REDACTIE VAN: JAN DIJKSMA, NETTY GABEL, KLAAS JANSMA). - Afke's tiental.
55412: HICHTUM, N. VAN (NAVERTELD DOOR) - Gouden sprookjes van gebr. Grimm. Voor 't kleine volkje. Met platen.
74739: HICHTUM, N. VAN / STRAATEN G. VAN (ILLUSTRATIES). - Kek de jonge koper-eskimo.
57819: HICKMAN, HAROLD - H.M. Wilhelmina. Koningin der Nederlanden. Van af Hare geboorte tot op heden. Ill.
85449: HICKS, JOHN D. - The American Nation. A history of the United States, from 1865 to the present **.
99608: HICKS, ROGER - Van Porsche tot Rolls Royce.
99607: HICKS, ROGER - Van Porsche tot Rolls Royce.
85450: HICKS, JOHN D. - The Federal Union. A history of the United States, from 1865 to the present *.
105658: HIDDE, C.J.M. VAN DER - S.O.S. Sleepboten op stations.
53596: HIDDE, C.J.M. VAN DER - S.O.S. Sleepboten op stations. Foto's.
73847: HIDDEMA, BERT - Zwart geld.
29833: HIDDIN, JOHAN - De witte bungalow.
9525: HIDDING JOH. - Heuvings Haardstee. Roman uit het oude Drente.
91770: HIDDING, DR. K.A.H. - Verscheidenheid der godsdiensten.
23085: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
91570: HIDDING, DR. K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
51175: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
51176: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
58969: HIDDING, JOH. - Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente. Geïll.
91644: HIDDING, DR. K.A.H. - Mystiek en ethiek in Schweitzer's geest.
91568: HIDDING, DR. K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
90854: HIDDING, PROF.DR. K.A. - Tussen Orthodoxie en Humanisme.
86020: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86019: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86018: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86017: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
2239-4226: HIDDING JOHAN - Het versterkte huis.
3222-2074: HIDDING / LUCAS / NIJMEIJER - Van fladderen tot vliegen. 70 jaar Luchtvaart.
70120: HIDDING, JOH. / VRIES, J. DE (ILLUSTRATIES). - Liefde in het oude landschap.
51231: HIDDING, JOHAN - Mensen met toekomst. Geïll.
27997: HIDDING, JOHAN - Het versterkte huis.
95272: HIDDINGH, HENK / KOO, D. DE / LANDMAN, W. / RENSEN, A. (SAMENSTELLERS). - 60 jaar Noorder Dierenpark Emmen 1935-1995. 'n Metamorfose.
56953: HIDES, MARGARET (TEXT) - Scotland in cameracolour. Geïll.
20426: HIDING, JOH. - Liefde in het oude landschap.
54474: HIDMA, T.R. - Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk. Academisch proefschrift. KU te Nijmegen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
14866: HIELE ADRIAAN - Beleggen voor Jan en Alleman.
107553: HIELKEMA, HARO / ABRAHAMSE, JAN / KOOPMAN, GERRIE / E.A. - Noorderbreedte. 2003, 27e jaargang, nr. 3. met o.a.: Terug naar het vroegere Tolbert. - Klooster Ter Apel. - Oude bosgrond in Midlaren.
91309: HIEMSTRA, REINDER WILLEM / BRUIJN, REINA (ILLUSTRATIES) - Votspoelde sluzen. Gedichten.
97701: HIEMSTRA, REINDER WILLEM - n Geluud van stilte.
97928: HIGGINS, JACK - Stormwaarschuwing.
9816: HIGGINS CLARK MARY - Moonlight becomes you.
9598: HIGGINS CLARK MARY - Moonlight becomes you.
9571: HIGGINS JACK - Touch the Devil.
9555: HIGGINS JACK - Drink with the Devil.
6899: HIGGINS CLARK / DENKER / CORNWELL / GEEST - 4 beroemde boeken. - Moord op afspraak. - Ingelostte schulden. - Spoor van verderf. - Margreet. - Het Beste Boek 155.
6877: HIGGINS CLARK / EDEN / BLICKENSDÖRFER / CAILLOU - 4 beroemde boeken. - Nancy, waar zijn je kinderen. - De wijngaarden van Yarrabee. - De man met de Baskenmuts. - Bichu de jaguar. - Het Beste Boek .
95031: HIGGINS, JACK - In hoge kringen.
6907: HIGGINS / PLAIN / COPPENS / CURWOOD - 4 beroemde boeken. - Dans des doods. - Zegeningen. - De vrouwen van Willem van Oranje. - Thor de Beer. - Het Beste Boek 152.
98383: HIGGINS, JACK - A season in hell.
92945: HIGGINS, JACK - Het oog van de storm.
74799: HIGGINS CLARK, MARY - Heeft een meisje weggehaald.
75293: HIGGINS, JACK - Dodenschaak.
94300: HIGGINS, JACK - Spel voor helden.
93724: HIGGINS, JACK - Het Windsor protocol.
93726: HIGGINS, JACK - Spel voor helden.
93733: HIGGINS, JACK - Slotakkoord.
18710: HIGGINS, JACK - De adelaar is gevlogen.
56006: HIGHFIELD, ROGER EN CARTER, PAUL - Het verborgen leven van Albert Einstein. Vert. Foto's. Rainbow Pocketboeken.
22087: HIGINS, JACK - Slotakkoord.
12003: HIJMA, JAC. / OLTHOF, M.M. - Compedium van het Nederlands vermogens recht. Leidraad voor het NBW met verwijzingen naar het BW.
75975: HIJMANS, F.K - Zo leeft Groningen
39878: HIJMANS, F.K - Zo leeft Groningen
26754: HIJMANS / KUIPER / VELS HEIJN - Rembrandts Nachtwacht. Het vendel van Frans Banning Cocq, de geschiedenis van een schilderij.
61693: HIJMANS, DS. A. - Geloofsgenezing. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
56736: HIKSPOORS, PATER PETRUS THOMAS (VERTAALD DOOR) - Eene Bloem uit Carmels Lusthof. De Heilige Teresia van het Kindje Jezus. Ongeschoeide Carmelites 1873 - 1897. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
14235: HILBER, PAUL - Wilhelm Tell. - Arnold von Winkelfried. - Niklaus von Flüe. -- Drei Heroen der Urschweiz.
61760: HILBERATH, B.J. - Gemeenschapelijk Avondmaal/Eucharistie. Stellingen vanuit katholiek gezichtspunt. Theologische Studies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
37948: HILBERDINK, CEES - Gelder's hof, van paardestal tot huis der provincie
87955: HILBERS, DS. A. / E.A. - Levenswoorden 1993. korte meditaties.
104059: HILCKMAN, ANTON - Sollen die Niederdeutschen Dialekte sterben?
150558: HILDE TROMP - Dit wil ik je graag zeggen. Wijze woorden voor jongeren. (afk. bib Land. Dienstencentrum SOW)
9110: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das en Bolkes zoon in de bergen.
8897: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das op de Veluwe. Het zevende Bolke Boek.
7900: HILDEBRAND A.D. - Joessoef. Het knechtje van de Sultan.
54003: HILDEBRAND - Camera Obscura. Afb.
103933: HILDEBRAND, A.D. / LUTZ, JAN (ILLUSTRATIES) - De Grote Reis van Kabouter Karperton.
16057: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das en Bolkes zoon in de bergen. Achtste Bolke boek.
46043: HILDEBRAND - Verhalen uit de Camera Obscura. Gravures. Opnieuw uitgegeven naar de tiende uitgave van 1878.
106395: HILDEBRAND, A.D. - Jacht op een uitvinder.
106396: HILDEBRAND, A.D. - De schrik der Stille Zuidzee.
106397: HILDEBRAND, A.D. - De Koning der Kanaka's.
48243: A.D. HILDEBRAND - De uittocht der dieren
61655: HILDEBRAND - Camera Obscura. Goedkoope uitgaaf. Geïll.
107448: HILDEBRAND, A.D. - Bolkes zoon en Dorus Das in Nederland.
31026: HILDEBRAND A.D - Brik Bruuns Avonturier
39564: HILDEBRAND, A.D - De zoon van Bolke de Beer
50743: HILDEBRAND - Camera Obscura. (Volksuitgaaf)
103871: HILDEBRAND - Camera Obscura. Illustratie.
39604: HILDEBRAND, A.D - Stapal de vriend van Daan de eend
60072: HILDEBRAND, A.D. - Postduiven voor de prins. Beleg en ontzet van Leiden. Geïll.
94422: HILDEBRAND / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES) - Camera Obscura. Prisma pocket 63.
106394: HILDEBRAND, A.D. - Baken op Koraaleiland.
47777: A.D. HILDEBRAND - Harry en Kwartje in de ruimte
55074: HILDEBRAND - Camera Obscura. Volksuitgaaf. Met portret van den Schrijver (1837)
84982: HILDEBRANDT, A.D. / G. VAN STRAATEN EN H.J. SPRENGER (ILLUSTRATIES) - A.D. Hildebrandt Vertelt…
61656: HILDENBRANDT, FRED - Fritz Freemann wird Reporter. Herausgegeben und erläutert von M. van Driel. Erläuterungen separaat. (Meulenhoff's Sammlung Deutscher Schriftsteller)
98821: HILDER, R. - Schilderen met waterverf in uw vrije tijd.
97962: HILDESHEIMER MARBOT, WOLFGANG - Wolfgang Hildesheimer Marbot. Eine Biographie.
5376-3647: HILDESHEIMER ERNEST - La Cote D'Azur.
102.003: HILDRETH, WES - Death Valley Geology. Rocks and Faults, Fans and Salts.
63718: HILGER, HANS PETER - Der Dom zu Xanten. Ill. [Die blauen Bücher].
95710: HILGERS, TH.J.A. / STOMP, H.J. / WIEGMAN, JAN (ILLUSTRATIES) - Jeugd en vreugd. Deeltje 5. Leesboekje voortgezet onderwijs.
92740: HILHORST, HENRI W.A. / VERHOEF, MARJA J. - De ""Zachte Dood"" in de praktijk. Stervensbegeleiding en euthanasie in het verpleeghuis. Euthanasieproject, Utrecht, okt. 1979.
150300: M.T. HILHORST - Verantwoordelijk voor toekomstige generaties?, (afk, bib. Land. Dienstencentrum SOW)
81075: HILKA, ALFONS - Das Altfranzösische Rolandslied nach der Oxforder Handschrift.
18025: HILL, SHARON / REISFELD, RANDI - Achter de schermen bij de sterren van The Bold & The Beautiful.
29989: HILL, RALPH - The Concerto.
31090: HILL TOM - Davy Crockett en Wata
96283: HILLAERT, J.R.A.B. / E.A. - Flevoland. Map met brochures. Met o.a.: Staatsmonumenten. IJmeer, Gooimeer en Eemmeer. - Natuurpark Lelystad. - Ketelhaven museum voor scheepsarcheologie. - Polders maken. - Batavia een zeilend monument. - Observatorium Robert Morris. - Aardzee.
B4407: HILLCOURT, WILLIAM / MARS, W.T. (ILLUSTRATIES) - Het natuurboek voor de jeugd. Aktief waarnemen en onderzoeken van de natuur het jaar rond.
78992: HILLE - Ons Nationaal Park de Hoge Veluwe III. Plaatjesalbum met 30 plaatjes.
52582: HILLE-GAERTHÉ, C.M. V. (SAMENGESTELD DOOR) - Als de school uit is. Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen enz. Geïllustreerd door Henri Pieck.
75426: HILLE, H. / KOK, G.J. / HUIZING, LAMMERT / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 24e jaargang no. 5. Met o.a.: Na 1892, Het voortbestaan van en de eerste ontwikkelingen in plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken - De Doleantie te Gaastmeer, 1887. - Hoogeveen bood dubbeltjes voor Slener Klok.
47184: HILLE GAERTHE, RIE CRAMER - Zomerland, compleet met alle platen
B5875: HILLEN, HANS - God vergeten. Gedachten over de mens in een tijdperk van technologie.
62580: HILLEN, MR. M. PH. - Exclusieve economische zones in zee. Een groene exportmarkt. Ill. [Stichting Maatschappij en Onderneming - SMO] (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
62582: HILLEN, MR. M. PH. - De toekomst van de mobiliteit in Noordwest-Europa. Innovatie door competitie en samenwerking. [Stichting Maatschappij en Onderneming - SMO] (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
739-4440: HILLENIUS D. - Het romantisch mechaniek. Floret nr. 26.
47575: D. HILLENIUS - Plaatselijke godjes
92678: HILLENIUS, JESAIAS - De Mensch beschouwt in de staat der Elende, der Genade, en der Heerlikheit. Twede Stuk. Een uitvoerige Verhandeling van eenige voorname Leerstukken. Welke die driederley staat des Menschen vertonen.
3142-3529: HILLER - Wien. Een wandeling aan de hand van 70 Kleurenfoto's.
50650: HILLESUM, ETTY - Letters from Westerbork. Foto's. (vert.)
63503: HILLIARD, DR. F.H. (TEKST) - Zie het land. Het relaas van de bijbel op de voet gevolgd, toegelicht en geïllustreerd. Vert. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken)
94626: HILLIER, MALCOLM / BAYNE, PAULINE (ILLUSTRATIES) - De geur van bloemen. Boeketten.
40934: HILLIER, F.S, LIEBERMAN, G.J - Introduction to operations research
25644: HILLIER'S, MALCOLM - Kerstfeest. Kransen, kaarsen, slingers, kerststukjes, kerstbomen, kerstkoekjes, etc.
55107: HILLION, DANIEL - La mer s' Affiche. Afb.
26992: HILLMAN, MARTIN - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Dwars door de nieuwe wereld.
24200: HILLO, JAN VAN / KIELICH, WOLF - We stinken er in…! Deel 1. Een televisie documentaire.
1360-340: HILLO J. VAN - Juliana Koningin der Nederlanden 1948-1973
1919-304: HILLO J. VAN - Juliana Koningin der Nederlanden 1948-1973
24071: HILLO, JAN VAN / KIELICH, WOLF - We stinken er in…! Deel 2: Het uur van de waarheid. Een televisie documentaire.
2891-257: HILLO J. VAN - Juliana Koningin der Nederlanden 1948-1973
98039: HILLS, IRIS / WHAYMAN, JOAN - Embroidery Stiches. Needlework Development series No. 3.
50869: HILLYER, V.M. - De Wereldgeschiedenis in een notedop voor de Jeugd voor Nederland bewerkt onder toezicht van Dr. J.A. Vor der Hake. Met vele illustraties. Eerste deel.
98777: HILST, ROB VAN DER / NELISSEN, NIEK / E.A. - Bernhard Haitink: Toppunt van honderd jaar roem. Mens en Melodie, Nr. 4, 1988.
46338: HILST, M. VAN DER - Het Sultanskind. Geïll.
24991: HILST, M. VAN DER / ZEEUW, P. DE - Van twee vorstenkinderen. Gedenboek ter gelegenheid der verloving van H.K.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard.
63539: HILST, KEES VAN DER - Helpende omgang. Een leergang praktische agogie. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken)
4798-2178: HILTBRUNNER OTTO - Kleines Lexikon der Antike. Umfassend die griechisch-romische Welt von ihren anfangen bis zum Beginn des Mittelalters (6 Jh. N. Chr.).
60177: HILTEN, WIL VAN (RED.) - Een vreemde vrouw. Bevreemding of herkenning. Teksten uit Spreuken en andere wijsheidsliteratuur. (Serie op reis ...) (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
62937: HILTEN, WIL VAN; BRUIJNE, MARIJKE KOIJCK - DE; SILCOCKS, EILEEN (RED.) - Eva 's lied. 42 Liederen door vrouwen. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW-kerken)
49221: HILTERMAN, G.B.J. EN BRANDTS BUYS, SYLVIA - Chinees Reisboek. Verzamelde notities van op reis en thuis. Ill.
26592: HILTERMANN, MR. G.B.J. (INLEIDING) - Wereld sensatie in beeld. Schokkende hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis van 1900 tot nu.
50555: HILTERMANN, G.B.J. - Arabieren, Joden …. En Wij. Verzamelde notities van op reis en thuis.
50556: HILTERMANN, G.B.J. EN BRANDTS BUYS, SYLVIA - Chinees Reisboek. Verzamelde notities van op reis en thuis. Afb.
55694: HILTERMANN, MR. G.B.J. - Dit is uw wereld. Spanningen en conflicten van deze tijd. Geïll. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
48332: MR. G.B.J. HILTERMANN - Dit is uw wereld met foto's
50553: HILTERMANN, G.B.J. - Een Toekomst voor Rest Europa. Verzamelde notities van op reis en thuis.
50554: HILTERMANN, G.B.J. - Slagschaduwen over Rest Europa. Verzamelde notities van op reis en thuis.
257-1312: HILTERMANN MR. G.B.J. - Dit is uw wereld. Spanningen en conflicten van deze tijd.
25954: HILTERMANN, MR. G.B.J. - Dit is uw wereld. Spanningen en conflicten van deze tijd.
27834: HILTERMANN / BRUYNE - Boek van het jaar 1951. Winkler Prins. Al wat zich heeft voorgedaan in 1950.
23174: HILTON, ALEC - Zolang het hart klopt.
6007: HILTON JAMES - Good-bye, Mr.Chips
95061: HILTON, JAMES - Good-bye Mr. Chips.
55836: HILTON, WALTER - Scala perfectionis par Walter Hilton. Traduite. Mystiques Anglais. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
10528: HILTON ALEC - Zolang het hart klopt.
105078: HIMES, CHESTER - Katoen komt naar Harlem.
105081: HIMES, CHESTER - Razernij in Harlem.
105082: HIMES, CHESTER - Kille dood in Harlem.
105076: HIMES, CHESTER - Blind geweld.
105077: HIMES, CHESTER - Dollardroom in Harlem.
105080: HIMES, CHESTER - Vuur en vlam in Harlem.
105079: HIMES, CHESTER - Misdaad loont niet in Harlem.
105083: HIMES, CHESTER - Zinloze moord in Harlem.
50646: HINCHLEY, COLONEL VERNON. - De overlopers. (Vert.)
104004: HINDE, THOMAS - Geheim bevel. Thriller.
22864: HINDLEY, GEOFFREY - Vorstenhuizen van Europa.
657-4889: HINDLEY GEOFFREY - In de dodelijke greep van het hooggebergte.
26991: HINDLEY, GEOFFREY - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. In de dodelijke greep van het hooggebergte.
87890: HINDRIKS, A.J. / BAAN, GEERT VAN (TEKENINGEN) - Waarom Handbal? Met tekeningen en spelschetsen.
101.730: HINDRY, A. (ED.) - Artstudio No. 15. L'Art et les Mots. Hiver 1989.
B5811: HINKE BAUK WEVER (VERTELLING) / DEA DE VRIES (ILLUSTRATIES). - Goede morgen! Verhalen voor de veertig dagen en pasen.
62404: HINKELAMMERT, FRANZ J. - Die ideologischen Waffen des Todes. Zur Metaphysik des Kapitalismus. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
99626: HINKELBEIN, ALBERT - kracht en energie.
61199: HINNELLS, JOHN R. - A handbook of Living Religions. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
70415: HINNELLS, JOHN R. - Who's who of religions.
44566: HINTE, TESCH, OESTREICH - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LV No.4 Congresnummer, juli 1938
90694: HINTE, DR. E. - Stad en Land.
103802: HINTE, TESCH, OESTREICH - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LV No.4 Congresnummer, juli 1938
44636: VAN HINTE, BROEK, EDELMAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, LXlV, no 2, maart 1947, met o.a. het holoceen in de Noordoostpolder, de stichting voor bodemkartering, de grenscorrecties, miniatuurvormen in de geomorfologie, aardgaspijpleiding, productie van synthetisch rubber in Canada.
44637: VAN HINTE, BROEK, EDELMAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, LXlV, no 3, mei 1947 met o.a. de invloed van het klimaat op het ontstaan van de bodem o.a. in Nederland, winters in Nederland, de invloed van de bodem op het klimaat, het stuwwallandschap, het heidegebied ten zuiden van Hilversum, het landschap tussen Blaricum en Huizen.
44638: VAN HINTE, BROEK, EDELMAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, LXlV, no 4, juli 1947 met o.a. Nederlandse nederzettingen in de VS, de morfologie van de Java- en de Soenda Zee, de betekenis van Zuid-Afrika voor Nederland, de ontwikkeling der Palestijnse industrie, de kosten van levensonderhoud in Zuid-Afrika, katoencultuur in Indonesie, het arbeidsprobleem in Drente, het Scharreveld in Drente.
62595: HINTON, JEANNE - Changing Churches. Building bridges in local mission. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61804: HINTON, JEANNE - Walking in the Same Direction. A New Way of Being Church. Risk Book Series. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
42497: HINTON JOHN - Dying
14089: HINTZEN, PETER - Latijns-Amerika. AO-boekje 1682.
15205: HINTZEN, PETER - De rol van de paus. AO-boekje 1734.
15206: HINTZEN, PETER - De rol van de paus. AO-boekje 1734.
14043: HINTZEN, PETER - Macht en mogelijkheden van de multi's. AO-boekje 1651.
14044: HINTZEN, PETER - Staking. AO-boekje 1652 .
20142: HINTZEN, PETER - Kruisvluchtwapens. AO-boekje 2083.
20139: HINTZEN, PETER - De ""haat-liefde"" tussen de Amerika's. AO-boekje 2079.
19823: HINTZEN, PETER - Democratie in Argentinie, levensvatbaar of gedoemd? AO-boekje 2028.
19822: HINTZEN, PETER - Democratie in Argentinie, levensvatbaar of gedoemd? AO-boekje 2028.
19786: HINTZEN, PETER - Nederland en Duitsland, verwant en toch verschillend. AO-boekje 2004.
19574: HINTZEN, PETER - Latijns-Amerika, continent in conflict. AO-boekje 1972.
19297: HINTZEN, PETER - De toekomst lokt Brazilie. AO-boekje 1930.
21372: HINTZEN, PETER - Vijf Bondskanseliers. AO-boekje 2455.
21978: HINTZEN, PETER - Vijf jaar na de muur. AO-boekje 2573.
16739: HINTZEN, PIETER - Het slijk dat ieder wil. Geld. AO-boekje 1778.
102.991: HINTZEN, PETER - Macht en mogelijkheden van de multi's. AO-boekje 1651.
103.143: HINTZEN, PETER - Karl Marx, de man en zijn geloof. AO-boekje 1953.
21179: HINTZEN, PETER - Midden- en Oosteuropese Vostenhuizen. AO-boekje 2435.
21181: HINTZEN, PETER - Vijf eeuwen Latijns Amerika. AO-boekje 2437.
103.002: HINTZEN, PETER - Nederland en de Zuidmolukkers. AO-boekje 1674.
17923: HINTZEN, PETER - Peruaanse droom. AO-boekje 1822.
103.086: HINTZEN, PETER - De neutrale neiging van Nederland. AO-boekje 1888.
21417: HINTZEN, PETER - China telt mee. AO-boekje 2484.
21160: HINTZEN, PETER - Één Europese beschaving? AO-boekje 2303.
21371: HINTZEN, PETER - Vijf Bondskanseliers. AO-boekje 2455.
103.033: HINTZEN, PIETER - Het slijk dat ieder wil. Geld. AO-boekje 1778.
20564: HINTZEN, PETER - Nicaragua. AO-boekje 2158.
17948: HINTZEN, PETER - Het Ierse drama. AO-boekje 1847.
20914: HINTZEN, PETER - De beurs, de dollar en de arme landen. AO-boekje 2203.
103.130: HINTZEN, PETER - ILO. AO-boekje 1937.
17886: HINTZEN, PETER - Defensie en kernwapens. AO-boekje 1797.
21985: HINTZEN, PETER - Tjetsjenie. AO-boekje 2584.
103.181: HINTZEN, PETER - De stirlingmotor, droom of werkelijkheid. AO-boekje 2002.
103.182: HINTZEN, PETER - Nederland en Duitsland, verwant en toch verschillend. AO-boekje 2004.
15161: HINTZEN, PETER - Zuidmolukkers op weg - waarheen? AO-boekje 1717.
14090: HINTZEN, PETER - Latijns-Amerika. AO-boekje 1682.
17887: HINTZEN, PETER - Defensie en kernwapens. AO-boekje 1797.
21418: HINTZEN, PETER - China telt mee. AO-boekje 2484.
21421: HINTZEN, PETER - Nederlandse democratie. AO-boekje 2486.
103.158: HINTZEN, PETER - Latijns-Amerika, continent in conflict. AO-boekje 1972.
103.123: HINTZEN, PETER - De toekomst lokt Brazilie. AO-boekje 1930.
16755: HINTZEN, PETER - Toen de kapitalen kelderden. Zwarte Donderdag 1929. AO-boekje 1786.
21368: HINTZEN, PETER - Komen de nazi's terug? AO-boekje 2453.
15195: HINTZEN, PETER - Het volk regeert. AO-boekje 1730.
15196: HINTZEN, PETER - Het volk regeert. AO-boekje 1730.
15197: HINTZEN, PETER - Het volk regeert. AO-boekje 1730.
20937: HINTZEN, PETER - Het Amerika voor President George Bush, sr.. AO-boekje 2248.
25836: HINTZEN, PETER - Staking. AO-boekje 1652.
25865: HINTZEN, PETER - Zuidmolukkers op weg waarheen? AO-boekje 1717.
25893: HINTZEN, PETER - Peruaanse droom. AO-boekje 1822.
25912: HINTZEN, PETER - Het Ierse drama. AO-boekje 1847.
25920: HINTZEN, PETER - Amsterdam kraken of klaren. AO-boekje 1861.
25939: HINTZEN, PETER - De neutrale neiging van Nederland. AO-boekje 1888.
103.068: HINTZEN, PETER - Amsterdam kraken of klaren. AO-boekje 1861.
58581: HINWOOD, TONY - Industrial Graphics Ad Lib. Geïll.
79127: HIRMER, MAX - Die schönsten Griechenmünzen Siziliens.
35189: HIRMER A.I - Das gold aus dem Kreml, Geschichte der russischen Goldschmiedekunst
76757: HIRS, MERGREET (RED.) - Crime Jaarboek 1986. een verzameling niet eerder gepubliceerde misdaad- en horrorverhalen.
37225: HIRSCCHFELD - Overerving van physiologische verschillen, rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de erfelijkheidsleer
15718: HIRSCH, A. EDGAR - Handboek der Grafologie.
90393: HIRSCH, LEO - De wereld van het Joodse geloof.
74442: HIRSCHEL, MARY - Dokter mag ik…? Gerechten voor Gal- en leverpatienten.
42678: HIRSCHLER IVO - Tranen voor de overwinnaar
27033: HIRSCHLER, IVO - Tranen voor de overwinnaar.
54659: HIRSCHMANN, PROF. P. DR. HANS; KIPPERT, DR. KLAUS (FÜR DIE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN) U.A. - Ihr sollt Mir Zeugen sein. 76. Deutscher KatholikenTag. 1954. Fulda. Geïll. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
11822: HITCHCOCK, ALFRED - Een spelletje met de dood.
10623: HITCHCOCK ALFRED - Verhalen die ik niet durfde te verfilmen.
14802: HITCHCOCK, ALFRED - Gezellig griezelen.
42618: HITCHCOCK - Moord verhalen 20 verhalen
14808: HITCHCOCK, ALFRED - Een onaangename dodenrit.
14805: HITCHCOCK, ALFRED - Mijn eigenaardige vriendenkring.
31619: HITCHCOCK - Alfred Hitchcock presenteerd
14803: HITCHCOCK, ALFRED - Gezellig griezelen.
14807: HITCHCOCK, ALFRED - Verhalen die ik niet durfde te verfilmen.
15920: HITCHCOCK, ALFRED - Grimmig gezelschap.
106828: HITCHENS, DOLORES - De maniak.
106827: HITCHENS, DOLORES - Schandaal in de schaduw.
106829: HITCHENS, DOLORES - Voetstappen in de nacht.
106830: HITCHENS, DOLORES - Jacht op Schimmen.
95476: HIVER, JEANNE (TEKST) / COURONNE, PIERRE (ILLUSTRATIES) - Knabbel de eekhoorn. (Ontdek het bos met Robin, de slimme haas serie)
95477: HIVER, JEANNE (TEKST) / COURONNE, PIERRE (ILLUSTRATIES) - Een geniaal idee. (Ontdek het bos met Robin, de slimme haas serie)
91652: HIZAK, SHOLOMO - Opbouwen of afbreken. Wat denkt een Jood wanneer een Christen zegt: Ik heb Israel lief.
59898: HJORTH / ROSENFELDT - Wat verborgen is. Literaire thriller cargo. Vert.
43579: HOAG TAMI - Tot stof vergaan
92939: HOAG, TAMI - Nacht en ontij.
70133: HOBART, ALICE TISDALE - Olie voor China's lampen.
98723: HOBBY, HOLLY (ILLUSTRATIES) - Jij bent de liefste moeder.
97657: HOBSON, BURTON - Antiek kopen - Munten.
98137: HOBSON, BURTON - Getting started in coin collecting.
101.282: HOBSON, BURTON - Historic Gold Coins of the World.
102.139: HOBSON, BURTON - Historic Gold Coins of the World.
79415: HOBSON, BURTON - Picture Guide to Coin Conditions.
79104: HOBSON, BURTON - Historic Gold Coins of the World.
56746: HOCEDEZ S.I., EDGARDUS - Quaestion de unico esse in Christo. Series Theologica. 14. A doctoribus saeculi XIII disputata. Textus et Documenta. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53685: HOCEDEZ, S.J., EDGAR - Richard de Middleton. Sa vie, ses oeuvres, sa doctrine. Université Catholique. Spicilegium sacrum Lovaniense. Etudes et documents. Fascicule 7. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
42237: HOCHE A - Die wechseljahre des mannes
36989: HOCHE, CHRISTIAN, MICHAUD - The Afghan Cavaliers, Double page
41839: HOCHE A DR - die wechseljahre des mannes
26775: HOCHEPIED, G. / DHONDT, R.C.F. - Belgie 1830-1980.
59092: HOCHHEIMER, ALBERT - Acht grote rivieren. In heden en verleden. Met 53 foto's, tekeningen en kaarten. Vert.
432831: HOCHHUTH ROLF - Berusting of de geschiedenis van een huwelijk
81094: HOCHHUTH, ROLF - Soldiers. An obituary for Geneva.
97966: HOCHHUTH, ROLF - Guerillas.
80925: HOCHHUTH, ROLF / DR. ALBERT SCHWEIZER (PREFACE). - The Deputy.
97970: HOCHHUTH, ROLF - Eine Liebe in Deutschland.
97971: HOCHHUTH, ROLF - Soldaten. Nekrolog auf Genf.
97973: HOCHHUTH, ROLF - Eine Liebe in Deutschland.
42219: HOCKE GUSTAV RENE - Europaische tagebucher aus vier jahrhunderten
95911: HOCKER, ERICA - Het leven van Wolfgang Amade Mozart.
50875: HÖCKER, PAUL OSKAR EN ERLEVOORT, FRANS VAN - 'De Stormvogel'' Een hedendaagsche roman uit de Amsterdamsche sport-, journalisten- en vrouwenwereld. Met een tusschenspel: Een maand in het huis-van-bewaring.
54786: HOCKS, ELSE - Paus Adriaan VI. Een Utrechtse timmermanszoon op den heiligen stoel van St. Petrus. Vert. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
3781-4658: HOCQUARD JEAN-VICTOR - Mozart.
97775: HODDER, B.W. - Africa today. A short introduction to African affairs.
105853: HODEL, RUDY (TENTOONSTELLING EN CATALOGUS) / BUREN, MACHTELD VAN / DUMAS, MARLENE / FRIELING, GIJS / E.A. - Enlighten my eyes - Verlicht mijn ogen.
80927: HODGE, JAMES H. - Famous trials 6: Thurtell and hunt. - Frederick Nodder. - Peter Barnes and other. - John George Haigh.
72447: HODGES, DAVID A. / JACKSON, HORACE G. - Analysis and design of digital integrated circuits.
98372: HODGKIN, E.C. - Arabische Landen.
102.424: HODIN, J.P. / WIELEK, H. / DAVID, CONSTANTIN / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 4, 1950. Met o.a.: Barbara Hepworths laatste werstukken. - Vijf jaar verzetsfilm. - De schilder Max Band.
90039: HODIN, DR. J.P. / KUNZ, LUDWIG / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 15de jaargang no. 3, 1955. Met o.a.: Kunstenaar tegen kunsthandelaar in de zeventiende eeuw. - Koreaanse literatuur.
74544: HODT, OLE / BERGGREEN, HARRY (ILLUSTRATIES) / BOLMAN, JOH. (VERTALING). - Tropische en subtropische vruchten en groenten.
95896: HOEBEN, JAN - Zeven eeuwen Haarlem. Deel I. Op en om 't Sant op en om Bakenes.
78689: HOEBEN, JAN - Zeven eeuwen Haarlem. Deel III. Het Zuidoosten van de Oude Stad - Het Noorden van de Oude Stad.
48122: HOEBEN, JAN - Zeven eeuwen Haarlem. I. Op en om 't Sant; op en om Bakenes. Foto's.
92162: HOEDEMAKER, BERT - Met Christrus bij anderen. Opmerkingen over dialoog en apostolaat.
62520: HOEDEMAKER, BERT; SCHIPPERS, KOR (RED.) E.A. - Discussies rond: Kerkelijke presentie in een oude stadswijk. (Serie Kamper cahiers. Deel 77.)(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
24552: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De Christelijke Feesten en de Lijdensgeschiedenis.
36656: HOEDEMAKER, L.A - Eerst horen dan zien, J.C. Hoekendijk, 1912-1975
91468: HOEDEMAN, J.J. - Aquariumliefhebber.
63967: HOEDT, DENISE / ANCKAERT, LISELOTTE (EINDRED.) - Handleiding. Een pastoraal model voor de begeleiding van een rouwverwerkingsgroep van nabestaanden van een zelfdoding. (Afkomstig uit de voorm. bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
B5060: HOEDT, DENISE / VELGHE, KATIE - En toch ben je. Verdergaan na de zelfdoding van een geliefde.
76711: HOEF, KEES VAN DER / BANGA, FRANS - Dichter bij de stad.
99694: HOEF, KEES V.D. - En van je hela hola. Foto- en verhalenbundel.
76991: HOEF, KEES VAN DER - Groningen in Verleden en Heden. Fotoboek met 120 opnamen van de stad.
76027: HOEF, KEES VAN DER / KAPMA, GERRIT (SAMENSTELLERS) - Terugblik op Groningen. Deel 1.
59516: HOEF, DS. R.J. VAN DE - ... Hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd. Reformatie reeks.
99695: HOEF, KEES VAN DER / KAPMA, GERRIT (SAMENSTELLERS) - Terugblik op Groningen. Deel 1.
105800: HOEF, KEES VAN DER / E.A. / BULTJER, FRED (ILLUSTRATIES) - Groningen Pretstad Almanak.
59770: HOEFAKKER, HENNY EN ROESTENBURG, HANS - Logboek van een karpervisser. De belevenissen van de legendarische karperviser Henny Mattemaker. Geïll.
42233: HOEFLER JAMES M - Managing death
62736: HOEFMANS, IR. J.F.J.; KLEYN, PROF. MR. W.M. E.A. (SAMENSTELLING DOOR) - Bedrijfsopvolging in de landbouw. Werkgroep KNBTB. [Serie Recht en Praktijk. 2.] (Afkomstig uit de bibliotheek van de SoW kerken)
9264: HOEFNAGELS DR. G.P. - Recht en maatschappelijk werk. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 43.
8434: HOEFNAGELS LOU - Theater Klank en Beeld. AO-boekje 1381.
8433: HOEFNAGELS LOU - Theater Klank en Beeld. AO-boekje 1381.
8069: HOEFNAGELS PROF. DR. G.P. - Kinderbescherming. AO-boekje 1325.
8068: HOEFNAGELS PROF. DR. G.P. - Kinderbescherming. AO-boekje 1325.
21177: HOEFNAGELS, PROF. DR. G.P. - Sociale veiligheid. AO-boekje 2433.
6422: HOEFNAGELS LOU - Magie van het masker. AO-boekje 547.
58308: HOEGEE - DE NOBEL, E. E.A. (RED.) - De Aschpotter. Jubileumuitgave. Stichting Oud Sassenheim. 1990 - 2010. Geïll.
49146: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Gezond en wel. Medisch allerlei.
51298: HOEK, J. - Bernard Robbelius. Tweede deel.
6799: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. Verraad en Verzet.
6798: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Hel van Birma.
6797: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Bevrijding.
6796: HOEK, K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De landing in Normandie.
6795: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De trieste balans van een Wereldoorlog.
6794: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De Slag om Arnhem.
6793: HOEK K.A. VAN DEN / E.A. - De Tweede Wereldoorlog. De laffe Aanval op Pearl Harbor.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

10/25