Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30327: HEALEY TIM, E.A. - Onze bewogen 20e eeuw.
103814: HEALY, FRANCES / HOLT, DOREEN / PYMAN, KIT / E.A. - Groot Handboek voor Kreatief Naaldwerk.
51987: HEAPS, LEO - De gans is gevlogen'. Het relaas over de massale ontsnapping van de in bezet gebied achtergebleven Airbornes na de slag om Arnhem, september 1944. Foto's. Kaart. Vert.
15891: HEARNE, TINA - Zorg zelf voor je Gerbil.
5682-4863: HEARNE TINA - Zorg zelf voor je Hamster.
97734: HEARST, STEPHEN - 2000 Miljoen Hongeren. In een wereld van overvloed.
71692: HEBBEL, FRIEDRICH - Agnes Bernhauer.
71705: HEBBEL, FRIEDRICH - Herodus und Mariamne. Ein tragodie in Funf Akten.
71806: HEBBEL, FRIEDRICH - Maria Magdalena.
71807: HEBBEL, FRIEDRICH - Maria Magdalena.
71808: HEBBEL, FRIEDRICH - Herodus und Mariamne. Ein tragodie in Funf Akten.
29588: HEBBEL, CH.F. / POPPE, THEODOR (HERAUSGEBEN) - Hebbels Werke, Zehnter Teil. Tagebücher II.
29587: HEBBEL, CH.F. / POPPE, THEODOR (HERAUSGEBEN) - Hebbels Werke, Fünfter Teil: Die Nibelungen - Demetrius. Sechter Teil: Moloch - Kleinere dramatische fragmente. Siebenter Teil: Erzählende Werke - Erzählungen und Novellen - Autobiographische Reifeeindrücke.
54058: HEBBEL, FRIEDRICH - Agnes Bernauer. Ein deutsches Trauerspiel in fünf Akten. [Meulenhoffs Sammlung deutscher Schriftsteller]
41431: HEBBEL FRIEDRICH - Friedrich Hebbel, eine autobiographie nach tagebuchern und briefen, einleitung Willibald Klinke
56909: HEBBERT, ANTONIA (EDITOR) - Cornwall. Ordnance Survey. Leisure Guide. AA. Geïll.
56908: HEBBERT, ANTONIA (EDITOR) - Cornwall. Ordnance Survey. Leisure Guide. AA. Geïll.
24174: HEBBLETHWAITE, PETER - Kerk op hol. De recente geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk.
35222: HEBBLETHWAITE P, KAUFMANN L - Paus Johannes Paulus II, uniek beeldverslag
31843: HEBEL - Hebels werke in einem band
15719: HECHLER, AUGUST - Radio- en Televisietechniek. Prisma-technica 12.
43406: HECHT DANIEL - Tot op het bot
95022: HECHT, DANIEL - Geestdrift.
48756: HECHT, MARIE B. - Odd destiny. The life of Alexander Hamilton.
20127: HECK, ANTOINETTE A. VAN - De nationale boomfeestdag, kleine boompjes worden groter. AO-boekje 2056.
81225: HECKEL, KARL - Nietzsche. Sein Leben und seine Lehre.
89839: HECKEL, VILEM - Krasy Ceskoslovenska.
51953: HECKELMAN, MARTIN - Skiën. De nieuwe leermethode. Foto's. Vert.
104129: HECKSTALL-SMITH, ANTH. / BAILLIE-GROHMAN, H.C. - Greek Tradgedy '41.
3523-1183: HEDBERG HAKAN - De Japanse Uitdaging.
12080: HEDDENDORP, DR. HERMANN - Jahrbuch, des Heimatvereins der Graftschaft Bentheim. 1968. Das Bentheimerland. Band 62.
16465: HEDGES, BURKE - Dream-Biz.com. Ontwerp je toekomst en beleef jouw dromen in de e-economie.
29503: HEDIN, SVEN - Van pool tot pool, mijn 75000 kilometer lange reis
54720: HEDIN, SOLWEIG & SPRINGER, JO - Creatieve Needlework. Illustrated step-by-step directions for a dozen needlework techniques and more than 30 beautiful designs.
36646: HEDIN, SVEN - Van pool tot pool. Mijn 75000 kilometer lange reis
81174: HEDINGER, ULRICH - Unsere Zukunft. Aspekte der Zukunftsvorstellungen in der heutigen Theologie. Theologische Studien Heft 70.
55467: HEDLEY, O.S.B., MGR. J.C. - Lex Levitarum. La formation sacerdotale d'après S. Grégoire le Grand. Collection ""Pax"" Vol. VII. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
2181-4823: HEDLEY ARTHUR - Chopin. Muziek pocket 1.
41792: HEEG J.H DORLY - Experiences from longitudinal studies of aging, conceptualization, organization, and output
93888: HEEK, F. VAN - Actieve euthanasie als sociologisch probleem.
85256: HEEKEREM, C. VAN - Trekkers en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie.
54061: HEEMERT, DR. A. VAN / WESTERMANN, DR. L.R.J. - Inleiding in de analytische meetkunde en de lineaire algebra. Eerste deel.
89941: HEEMSKERK, JAN (RED.) - Een Jaar in Beeld 1979.
89939: HEEMSKERK, JAN (RED.) - Een Jaar in Beeld 1977.
40131: HEEMSKERK, TH, IDENBURG A.W.F, ANDEL VAN H.A, KUYPER, A, BAVINCK, H, BRUMMELKAMP, KUYPER H - de Haagsche Bondsdag, redevoeringen en referaat
89942: HEEMSKERK, JAN (RED.) - Een Jaar in Beeld 1980.
36751: HEEMSKERK, VAN W - Bart vindt een brief
10138: HEEMSKERK-BURGGRAAF WILLY - Niemand leeft voor zichzelf.
498-4725: HEEMSKERK-BURGGRAAF - Niemand leeft voor zich zelf.
89945: DE HEER J. MULLENS ALS VERTEGENWOORDIGER IN NEDERLAND GEKOZEN VAN CIRCUS BOUGLIONE, GEKOZEN DOOR DE VIER BROERS BOUGLIONE. - De heer J. Mullens als vertegenwoordiger in Nederland gekozen van Circus Bouglione, gekozen door de vier broers Bouglione.
88501: HEER, DR. W.J.C. DE - Benaderingsformules voor actuariele grootheden bij overgang op andere interestvoet.
58158: HEER, JOHANNES DE - Het duizendjarig vrederijk.
58144: HEER, JOHANNES DE - De tabernakel. Hun geest. betekenis uit de Bijbel zelf verklaard met ill.
16060: HEERDE, G. VAN - Matjan, de tijger.
9149: HEERDE G. VAN - Bernulf de zoon van Baarling.
49738: HEERDE, JAN VAN - Het Geloof verandert zo!
54880: HEERDE, J. VAN - Het A B C van de kleurkanariekweker. Geïll. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47585: J. VAN HEERDE - Het abc van de kleurkanariekweker met platen
5108-3224: HEERDE JAN VAN - Zonde dat er zonde is. Over herkomst van het kwaad.
36750: HEERDE, VAN G - In dagen van gevaar
35996: HEERDE JAN VAN - Zonde dat er zonde is. Over herkomst van het kwaad.
47211: A, HEERDING - Geschiedenis van de N.V. Philips gloeilampenfabrieken, met foto's
4823-2206: HEERE / KEUZENKAMP / RINGELSTEIN - Museum bezoek Haarlem. Teylers Museum. Frans Halsmuseum.
28203: HEEREMA - Heerema's Francis Pax. De thriller Omnibus.
11142: HEEREN, H.J. - Bevolkingsontwikkeling in West-Europa. AO-boekje 1615.
102.969: HEEREN, DR. H.J. - Bevolkingsontwikkeling in West-Europa. AO-boekje 1615.
85888: HEEREN REGENTEN VAN HET O.-B. GASTHUIS - Naamlijst van personen die het Nijmeeg's Oud-Burgerrecht bezitten. Opgemaakt en vastgesteld bij besluit van Heeren Regenten van het O.-B. Gasthuis van den 18. Nei 1881.
54152: HEEREN, A. VAN DER - Het leven van onzen Heer Jesus Christus. I. Naar de Evangeliën voornamelijk van de heilige Mattheus, Markus en Lukas. (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
39734: HEERESMA, HEERE - Bevind van zaken, debuut verhalen
39735: HEERESMA, HEERE - Waar het fruit valt, valt het nergens, verhalen
4076-6095: HEERESMA HEERE - Een dagje naar het strand. Jonge Lijsters 4.
48184: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - Stille Opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland.
3436-4161: HEERIKHUIZEN F.W. VAN - Ziel en gedachte. Bloemlezing uit de wereldletterkunde. Deel 1. tot 1825. Deel 2. 1825 tot heden.
9402: HEERING G.J. - Prof. Roesingh herdacht.
39683: HEERING, G.J - De menselijke ziel, haar wezen en bestemming
78940: HEERING, DR. WALTHER - Philatelie. Spiel und Ernst.
80721: HEERING / NIJK / HARTVELT / SCHIPPERS /E.A. - Rondom het Woord. Jaargang 12. Met o.a.: Is de mens wel humaan? - Vragen aan de schriftgeleerden. - De Nederdaling ter Helle. - Bijbelvertaling en exegese.
81185: HEERING, G.J. - Karl Barth over het oorlogsprobleem.
81608: HEERING, GERRIT JAN - Onderzoek naar het Wezen van het Zedelijk Oordeel. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
92882: HEERING, PROF. DR. G.J. - De Remonstrantsche broederschap. Wat zijn is en wat zij wil.
58834: HEERING, DR. G.J. - De zondeval van het Christendom. Een studie over Christendom, staat en oorlog.
90627: HEERING, DR. H.J. / KATE, DS. W.P. TEN / SPERNA WEILAND, DR. J. - Dogmatische verkenningen.
90629: HEERING, G.J. / SIRKS, G.J. - Het Seminarium der Remonstranten Driehonderd Jaar 1634-1934. Zijn beteekenis - Zijn geschiedenis.
87612: HEERING, DR. H.J. - Ethiek aan de Universiteit. Rede.
531-4301: HEERING P. - Overijselsche Vertellingen.
26954: HEERING G.J. - Prof. Roessingh herdacht.
96373: HEERINGA, , DR. K. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van Het Nedersticht. (overdruk uit bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde)
94951: HEERINGA, DR. K. - Oorkondenverzamelingen te Utrecht.
46185: HEERINGA, G. - Amboina * Ambon. Een volk in de diaspora. Kaartjes.
87214: HEERINGA, WILBERT - Measuring Dialect Pronunciation Differences using Levenshtein Distance. Proefschrift, promotor Prof.dr.ir. J. Nerbonne. Rijksuniversiteit Groningen.
97340: HEERINGA, WILBERT - Measuring Dialect Pronunciation Differences using Levenshtein Distance. Proefschrift, promotor Prof.dr.ir. J. Nerbonne. Rijksuniversiteit Groningen.
72657: HEERKENS, NOR - Het Prinsesseboek. Jeugdbibliotheek - No. 63 A.
96484: HEERKENS, AD. - Zelf maken, zelf bespelen. (van muziekinstrumenten)
49413: HEERKENS, AD - Wij willen muziek. Zing- en speelmuziek voor het v.o.
49371: HEERKENS, S.V.D., PIET - Den örgel. Ill.
74899: HEEROMA, K. - De fragmenten van De Tweede Rose.
77165: HEEROMA / ENTJES (RED.) - Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland. 21 jaargang 1969 no. 2. Met o.a.: Groningse ""Dreve"", Zeeuwse import? - Het saksische Ros in de heraldiek - Uit een oud doopboek.
77166: HEEROMA / ENTJES (RED.) - Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland. 21 jaargang 1969 no. 3. Met o.a.: Prof.Dr. K. Heeroma zestig jaar - Voshol Foxhol Versol - Zes betekenissen van het woord ""eed"" in de Groninger Ommelanden - Wanneer is Vriezenv
88589: HEEROMA, K. - Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. Tweede Aflevering. Toelichting bij kaart 11-20.
88588: HEEROMA, K. - Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. Eerste Aflevering. Toelichting bij kaart 1-10.
81754: HEERTJE, A. / WHITLAU, W.A.C. - Geldontwaarding. De oorzaak van de prijsstijgingen en wat we er aan kunnen doen.
73175: HEERTJES, PROF.DR. A. / WOLK, E. VAN DER (RED.) - Werkloosheid, Verwording en Verwachting. De economische crisis en haar slachtoffers.
94831: HEES, DRS. P. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 55, nr. 11. Met o.a.: De Historische Kring te Utrecht, 1947-1957.
49948: HEES, N. VAN - Bisschop Bekkers. Vriend van ons allen. Foto's.
42851: HEES E.A - Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven?, jubileumuitgave Nederlandse Genealogische vereniging
58464: HEES, GILLES V. EN GRITTER, K. - Over alle grenzen. II. Leesboek voor leerlingen van 12 jaar en ouder. Geïll.
49215: HEESE, JAN (SAMENSTELLER) - Kies uw motor. KNMV motorjaarboek 1980. Ill.
101.455: HEETJANS, W. / GAERTHE, J.C. / OOSTING, H.J. / LANDWEER JZ., G.K. / E.A. - Nieuwe Drentsche Volksalmanak. Jaargang 30. Jaar 1912. Met o.a.: Roelof van Munster. - Op school te Coevorden in 1862. - Een en ander uit de geschiedenis van de kerkelijke gemeente te Zweeloo. - Nieuw ontdekte houten veenwegen, veenbruggen in Drenthe.
55646: HEFELE, DR. CARL JOSEPH - Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet. Erster (4ter Jahrg.; 1ste Lieferung), zweiter (4/3); dritter (5/1) und vierter (5/2) Band. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55645: HEFELE, DR. CARL JOSEPH - Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet. Erster (3ter Jahrg.; 5te Lieferung), zweiter (4/2), dritter (4/5) und vierter (5/3) Band. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55596: HEFELE, DR. C.J. - Conciliengeschichte. V. Nach den Quellen bearbeitet. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
9575: HEFFERNAN WILLIAM - Blood Rose.
17818: HEFFERNAN, WILLIAM - De wraak van de Corsicaan.
39945: HEFTING, WINKEL, REDACTIE - Stads markering Groningen 950 jaar, compleet met stadsplattegrond en overzichtskaart Groningen
37534: HEFTING, P.H - G.H. Breitner, beeldende kunst en bouwkunst in Nederland
103.028: HEGELSOM, J.A. VAN - Narcose. AO-boekje 1767.
25876: HEGELSOM, J.A. - Narcose. AO-boekje 1767.
80320: HEGEMAN, J.G. / WEGER, A. DE / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 12, No. 2. Met o.a.: Het sociaal darwinisme. - Franse intellectuelen en hun engagement. - Natur und Geschichte.
57489: HEGENER, MICHIEL - Het Duck-denken. De invloed vam Kwik, Kwek en Kwak op onze samenleving. Geïll.
48744: HEGGER, H.J. - Hoe leef ik met een genadig God?
75188: HEGGER, H.J. - Mijn weg naar het licht.
48327: H.S. HEGNER - in de ban van de waanzin, opkomst en ondergang van hitlers derde rijk
41427: HEHLMANN WILHELM - Geschichte der psychologie
4417-505: HEIBERG HERMANN - Irrungen
85005: HEIDA, F. - Natuurkunde en Scheikunde. Leergang bakkersvakopleiding.
54469: HEIDA, MR. G. - Rechtspraak in agrarische zaken. In het bijzonder in pacht- en ruilverkavelingszaken. Rede uitgesproken bij de aanvaarding v/h ambt van bijzonder hoogleraar in het agrarisch recht a/d KU te Nijmegen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis]
103884: HEIDA, IR. W.Y. / NIJENHUIS, IR. K. - Veevoeding.
9101: HEIDE A. VAN DE / HOOGENDOORN. - Voor allen wat. Avonturen van drie jongens en een zusje.
9097: HEIDE A. VAN DE / HOOGENDOORN. - Voor allen wat. Het huisje aan de plas.
7633: HEIDE G.D. VAN DER - Nederlandse scheepswrakken op de Australische Westkust. AO-boekje 1245.
11026: HEIDE, GERRIT VAN DER - Leven in de prehistorie. AO-boekje 1555.
15288: HEIDE, WILY VAN DER - Ali Roos als Ali Baba.
19995: HEIDE, ERICA VAN DER - Alleen red je het niet.
101.762: HEIDE, G.D. VAN DER - Het oude Flevomeer. AO-294.
15287: HEIDE, WILY VAN DER - Sensatie op een Engelse vrachtboot.
73493: HEIDE, WILLY VAN DER - Nummer negen seint New York.
33770: HEIDE VAN DER WILLY - Pyjama-rel in Panama
82629: HEIDE, G.D. V.D. - De laatste dagen van een eiland. (Schokland)
99978: HEIDE, DIRK VA DER (TEKST) / WOLDRINK-HAZENDONK, CORRIE (ILLUSTRATIES) - Lutje Derk. Proatjeboksem.
85402: HEIDE, G.D. V.D. / GASMAN, M.J.G. / E.A. - Kamper Almanak 1956-1957. Met o.a.: Een meer Flevo en een eiland Flevum in de Romeinse tijd. - Schokland van 1796-1808.
86146: HEIDE, G.D. VAN DER / LAARHOVEN, JAN VAN / E.A. - Oud-Nieuws. Vrienden van Antiek. 10e jaargang nr. 1. Met o.a.: Scheepswrakken en hun inhoud. - Rubens en het Rubensjaar. - Amstel Porselein.
52135: HEIDE, DHR. M.J.A. VAN DER (EINDRED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 18; nummer 2; augustus 2002.
52136: HEIDE, MARCUS VAN DER (EINDRED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 20; nummer 2; augustus 2003.
52134: HEIDE, DHR. M.J.A. VAN DER (EINDRED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 18; nummer 1; maart 2002. Boekhandel Los.
22528: HEIDE, WILLY VAN DER - De jacht op het koperen kanon
6530: HEIDE G.D. VAN DER - Wrakken in Flevoland. AO-boekje 624.
96383: HEIDE, G.D. VAN DER - Archaeologie van het Zuiderzeegebied. (Een herdruk uit: Antiquity and Survival)
88846: HEIDE, G.D. VAN DER - Elseviers atlas van de Archeologie der Lage Landen. Met vele kaarten, foto's en tekeningen.
31095: HEIDE VAN DER WILLY - Avonturen in de stille zuidzee
97708: HEIDE, DIRK VAN DER - De taal van de Akkerbouw.
6529: HEIDE G.D. VAN DER - Wrakken in Flevoland. AO-boekje 624.
25184: HEIDE, WILLY VAN DER / METTES, FRANS (ILLUSTRATIES). - Kabaal om een varkensleren koffer.
52256: HEIDE, G. VAN DER - Land van nameloozen. Griendwerkers levensgang in den Biesbosch. Foto's.
102.890: HEIDE, G.D. VAN DER - Nederlandse scheepswrakken op de Australische Westkust. AO-boekje 1245.
49379: HEIDE, G. VAN DER - Land van nameloozen. Griendwerkers levenslang in den Biesbosch. Foto's.
25696: HEIDE, G.D. VAN DER - Zuidelijk Flevoland. Vindplaats van scherven en wrakken. AO-boekje 1220.
34969: HEIDE VAN DER G, DEKKERS G - Langs het Noordhollands en Noordzeekanaal
20576: HEIDEMA, MARJOLEIN - De positie van de vrouw. AO-boekje 2176.
27049: HEIDEMA, ANNIE - Die ou plaashuis.
75887: HEIDEN, MARIAN VAN DER / VLIET, HELEEN VAN (ILLUSTRATIES) - Het land achter de vele deuren. Vroege Lijsters 1998 nr. 4.
84716: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1869. No. 1 t/m No. 113. Complete jaargang.
84717: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1871, deel 1: No. 1 t/m No. 70.
84718: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1871. deel 2: No. 71 t/m No. 122.
84719: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1876. No. 1 t/m No. 88. Complete jaargang.
84720: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1877. No. 1 t/m No. 90. Complete jaargang.
84721: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1878. No. 1 t/m No. 115. Complete jaargang.
84722: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1879. No. 1 t/m No. 68. Complete jaargang.
84723: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1880. No. 1 t/m No. 76. Complete jaargang.
84724: VAN HEIDEN (COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1881. No. 1 t/m No. 78. Complete jaargang.
77278: VAN HEIDEN (VOORZITTER) / VAN LOON (GRIFFIER) - Provinciaal Blad van Groningen van 1880. No. 1 t/m No. 76. Complete jaargang.
85554: HEIDEN, H.G.M. DE / BUYLINCKX, J.J.A. / E.A. - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Jaargang XXV, no. 2/3. Archief-Nummer. Met o.a.: De Blok, Nijmegens oudste archiefbewaarplaats. - Priester Daens en de katholiek democratische stromingen in Nijmegen rond de eeuw
86858: HEIDEN, PAULA C. VAN DER / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 13de jaargang nr. 1. Maart 1996. Met o.a.: De middeleeuwse tegelvloer van Aduard. - Burgemeester Klaassen stelt de Vermaning in Grijpskerk in gebruik.
15907: HEIDEN, MARIA / OOSTERHUYS, CAS / E.A. - Hotel New York.
79006: HEIDENDAL, L. / J. A. HOUTE / PORLHEKKE, J.J. / E.A. - Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Deel XVIII, 1963, No. 1. Met o.a.: De houding van de regering der Nederlanden ten overstaan van de Griekse Vrijheidsoorlog, 1821-1830 en de Filhelleense beweging. - In Memoriam Prof. Emer.Jhr. L. van der
94578: HEIDENTHAL, ERNST - De Zondaar.
56566: HEIDINGA, H. EN NAUTA, I. - Plantkunde. Leer- en repetitieboekje voor het M.U.L.O. en ander V.O. Afb.
92891: HEIDISH, MARY - Heksenjacht.
103.001: HEIDT, A.M. - Ethiopie. AO-boekje 1667.
86324: HEIERMAN, MIEKE / SOEPBOER, WILLIE / BAAS, AD / E.A. - Een brief van Johannes. Dichter bij de Bijbel.
73028: HEIJ, J. LA / BRUIJN, L.A. DE - Machinetekenen voor Machinistenonderwijs.
75267: HEIJ, DRS. W. / PARIDON, L. VAN (FOTO'S) - Van pupil tot senior. K.N.V.B. Jeugdsportserie, deel 2.
79789: HEIJ-KRAAYEVELD, GONNIE (SAMENSTELLER) - Elke dag met God.
51366: HEIJ, D. VAN DER - Kracht, arbeid, energie. Natuurkunde voor het Middelbaar Agrarisch Onderwijs. Geïll.
58985: HEIJ, DRS. P.A. - Psychisch, dat is òòk wat! Omgaan met psychiatrie.
103567: HEIJ, DS. J.F. - Berouw van God en mensen.
31485: HEIJ LA J, BRUIJN DE L.A - Werktuigbouwkundig tekenen
29262: HEIJ LA J, BRUIJN DE L.A - Werktuigbouwkundig tekenen
9070: HEIJBOER PIERRE - Kampioenen en krukken in kniebroeken. Beelden en berichten uit de kinderjaren van de sport.
92698: HEIJBOER, PIERRE - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. Indie gewonnen en verloren.
98894: HEIJBOER-BARBAS, DRA. M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.
30481: HEIJBOER PIERRE - Kampioenen en krukken in kniebroeken. Beelden en berichten uit de kinderjaren van de sport.
2992-2083: HEIJBOER PIERRE - Kampioenen en krukken in kniebroeken. Beelden en berichten uit de kinderjaren van de sport.
53044: HEIJBOER, A.S. - Het terrarium. Foto's. Kleindieren handboek.
1325-2920: HEIJDE DRS. W.D. VAN DER - Beknopt overzicht der Plantkunde.
11837: HEIJDEN, DR. M.C.A. VAN DER (SAMENSTELLING, INLEIDING EN TOELICHTING) - T'Hoge Huis te Muiden. Teksten uit de Muiderkring.
40780: HEIJDEN VAN DER M - Joodse omzwervingen
102.503: HEIJDEN, COR VAN DER / VOORST, ANDRE VAN - De Studiegids. Met de loep op Lancashire 1750-1850. Havo/Vwo 2004-2005. Examenkatern geschiedenis.
74628: HEIJDEN, GEBRS. VAN DER - Oldimer Magazine. April/Mei 1979, 1e Jaargang No. 2. maandbad op het gebied van oldtimers. Met o.a. Alles over de D.K.W. Clud - De Race van Parijs naar Wenen.
93789: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Een gondel in de Herengracht.
88370: HEIJDEN, CHRIS VAN DER - Hemel, hel of heden. Een kleine geschiedenis van 2000 jaar.
55947: HEIJDEN, DOM. J.B. VAN DER - l' Eglise byzantine de Chevetogne. Architecture - Decoration - Symbolisme. Foto's.
37326: HEIJDEN VAN DER, SAMENSTELLING - Toneeldicht lokt somtijds, blijspelen na 1700
37328: HEIJDEN VAN DER, SAMENSTELLING - Gevoelige harten, in de ban der romantiek
41475: HEIJDEN VAN DER I.J.M - The measurement and development of professional expertise throughout the career, a retrospective study among higher level dutch professionals, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de universiteit Twente
4174-6107: HEIJDEN VAN DER - Weerborstels. Boekenweek 1992.
37322: HEIJDEN VAN DER, SAMENSTELLING - De ziel van den poet vertoont zich in zijn dichten, lyriek van vier amsterdamse dichters uit de 17e eeuw
37320: HEIJDEN VAN DER, SAMENSTELLING - Die tyrannie verdrijven, godsdienst en onafhankelijkheidsstrijd in de 16e en 17e eeuw
17202: HEIJDEN VAN DER - Weerborstels. Boekenweek 1992.
29873: HEIJDEN, DR. M.C.A. VAN DER - Fraaie en de al waar. Ridderverhalen uit de Middeleeuwen. Prisma boeken.
37317: HEIJDEN VAN DER, SAMENSTELLING - Fraaie historie ende alwaar, ridderverhalen uit de middeleeuswen
37318: HEIJDEN VAN DER, SAMENSTELLING - Hoort wat men u spelen zal, toneelstukken uit de middeleeuwen
37319: HEIJDEN VAN DER, SAMENSTELLING - O muze kom nu voort, de ontluiking van de renaissance
37324: HEIJDEN VAN DER, SAMENSTELLING - Al ziet men de lui, blijspel uit de 16e en 17e eeuw
50531: HEIJE, DR. J.P.; GÉNESTET, P.A., KATE, J.J.L. TEN E.A. - In het Middaguur. Zangen en Schetsen. Verzameld door H.R. Geïll.
11912: HEIJERMANS, HERMAN - Vuurvlindertje.
14595: HEIJERMANS, HERMAN - Droomkoninkje. Een verhaal voor grote kinderen.
14768: HEIJERMANS, HERMAN - Duczika. Een Berlijnse roman.
20188: HEIJERMANS, HERMAN - Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen.
72320: HEIJERMANS, HERMINE - Jaren vol gagehumor. 1940-1945. documentaire roman.
39466: HEIJERMANS, HERMINE - Mijn vader Herman Heijermans
74929: HEIJERMANS, HERMAN / RAEMDONCK, GEORGE VAN (ILLUSTRATIES) - Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen.
75799: HEIJERMANS, HANS / HUIZING, DOUWE - De kunst van het vertellen. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864-1928), rentenier en collectioneur te Godlinze.
76209: HEIJERMANS, HANS / HUIZING, DOUWE - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864-1928), rentenier en collectioneur te Godlinze.
78660: HEIJERMANS, HERMAN - Tooneelwerken. Deel I, deel II en deel III.
21850: HEIJERMANS-JURGENS, A. - Herman Heijermns laatste levensjaren.
22411: HEIJERMANS, HERMAN - Duczika. Een Berlijnse roman.
105404: HEIJERMANS, HERMAN - Droompaard en andere Falklandjes.
49895: HEIJERMANS, HERMAN - Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen. Ill.
51235: HEIJERMANS, HERMAN.M (S. FALKLAND) - Biecht eener Schuldige. Aanteekeningen van een getrouwde vrouw. Verzameld, geordend, overigens niet veranderd.
42498: HEIJERMANS JURGENS ANNIE - Herman Heijermans laatste levensjaren
70381: HEIJERMANS, HERMAN - De meid.
17675: HEIJERMANS, HERMINE - Jaren vol galgehumor 1940-1945. Documentaire roman.
15362: HEIJERMANS, HERMAN - Vuurvlindertje.
91648: HEIJKOOP, H.L. - De eerste brief van Petrus.
80230: HEIJKOOP, H.L. - Het boek Ruth.
87262: HEIJKOOP, H.L. - De eerste brief van Petrus.
56432: HEIJKOOP, H.L. - De brief van Judas.
58864: HEIJLEN, DR. V; LEEUWEN OFM, DR. B. VAN; RIJEN MSC, DRS. AL. VAN; SMULDERS SJ, DR. P. (RED.) - Het Concilie in kort bestek.
11546: HEIJMANS, B. - De Renaissance in Italie, gedurende de 15e eeuw, benevens levensschets van Da Vince.
102.148: HEIJMANS, JAN - De vier moeders van Soestdijk
99281: HEIJMANS, JAN - De zes kleinkinderen van Soestdijk
99280: HEIJMANS, JAN - De vier moeders van Soestdijk
102.149: HEIJMANS, JAN - De vier vaders van Soestdijk
3981-636: HEIJMANS - Juliana 25 jaar Koningin
56409: HEIJMANS, JAN (SAMENSTELLING) - De vier moeders van Soestdijk. Foto's.
95614: HEIJNEN, RENEE / E.A. - De Volkskrant, vrijdag 20 april 1990. Kunst en cultuur. Met o.a.: zde erfenissen van Jaap Kunst verkommeren in kelders en zolders. - Jaap Kunst een lange man met een Gronings accent.
24987: HEIJNEN, FRANS / SIMONS, HARRIE - Festeynder. Festeynder sinds 1975 Nederweert-Eind. ""Oaj Ambachten Weer Tot Laeve.""
57260: HEIJNEN, KAREL / TOLSMA, PETER - Zeilen. Van beginner tot gevorderde. Afb.
26661: HEIJNINGEN, LEO A. VAN - Nederland honderd jaar geleden.
47341: HEIJNINGEN, STENCHLAK - Dit is Utrecht, met foto's
52053: HEIJNIS, RENÉ (SAMENSTELLING EN RED.) - Het Westzijderveld. ''Een verslag over de flora en fauna van de Polder Westzaan en omgeving''. 1973. Afb.
93927: HEIJST, SARA L. VAN - Fluisteringen uit de stilte.
99285: HEIJTING, M.B. - Onderhouds-bankwerken. Appendages.
104443: HEIKENS / JAGER / KARS / VEEN / VOORN - 100 jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen. In woord en beeld, 18886-1986.
73046: HEIL, J.W - Leerboek der werktuigkunde, deel 1: theorie.
57047: HEIL, CARSTEN (TEKST) - Motoren. Vrijheid en avontuur. Van begin tot heden. Foto's.
98624: HEIL, IR. J.W. - Leerboek der Werktuigkunde. Deel II: Eenvoudige toepassingen.
18902: HEIM, PETER - Kliniek in het Zwarte Woud.
54209: HEIMANN, EDUARD - Vernunftglaube und Religion in der modernen Gesellschaft. Liberalismus, Marxismus und Demokratie. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
55008: HEIMANN, EDUARD - Wirtschaftssysteme und Gesellschaftssysteme. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
50779: E. HEIMANS EN THIJSSE, JAC. P. - Wandelboekje voor Natuurvrienden. Met een kleine flora in atlasvorm en andere afb.
54872: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC. P. - Wandelboekje voor Natuurvrienden. Met een kleine flora in atlasvorm en vele andere afbeeldingen. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54873: HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC. P. - In het bos. Geïll. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
5767-5209: HEIMANS / TINBERGEN / WILCKE / E.A. - De Levende Natuur. 73e jaargang. 1970.
27573: HEIMBUCHNER, KURT - Omdat Gij bij mij zijt. Voor tijden van ziekte.
97953: HEIN, CHRISTOPH - Horns Ende.
97949: HEIN, CHRISTOPH - Drachenblut.
16647: HEIN, RUTH D. - Ghosty Tales of Minnesota
10651: HEIN CHRISTOPH - Horns ondergang. Roman.
71707: HEINE, HEINRICH - Die Harzreise.
54199: HEINE, E.J.H. TER - Analyse van rolgedrag. Een toepassing op het terrein van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Proefschrift. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
42612: HEINE HEINRICH - Heinrich Heine Sämtliche werke in sieben bänden compleet
31783: HEINE - Samtliche werke
31806: HEINE - Sammtliche gedichte erster band
57846: HEINEMANN, FRITZ - Filosofie op nieuwe wegen. Ill. Aula-boeken. Vert.
49805: HEINER, DS. A.P. - Teksten en Termen. Misbruikte Bijbelwoorden verklaard. Libellen-serie Nr. 219
45674: N. HEINER - Strijd in de IJselmark. Geïll.
98878: HEINES, HEINRICH - Heinrich Heines Samtliche Werke. Band 7 und 8. Inhalt: Der Salon I und Der Salon II
88271: HEINING, N.J. - Denkend aan God.
88272: HEINING, N.J. - Denkend aan God.
88270: HEINING, N.J. - Denkend aan God.
28516: HEINLEIN / BESTER / SLESAR / BROWN / SHECKLEY - Science Fiction Omnibus 2. - Is Jerry een mens? - De Grote Onttakeling - Wonder - Marsbewoners, hoepel op - De volmaakte vrouw.
105278: HEINLEIN, ROBERT A. - Het pad van roem.
105279: HEINLEIN, ROBERT A. - Verdwaald tussen sterren.
105280: HEINLEIN, ROBERT A. - Science-fictionverhalen 2. Prisma pocket 982.
105281: HEINLEIN, ROBERT A. - Democraten 2100. prisma pocket 1524.
105273: HEINLEIN, ROBERT A. - Dan maar de kou in.
105274: HEINLEIN, ROBERT A. - Dubbelster. Zwarte beertjes 1388.
105275: HEINLEIN, ROBERT A. - Het onaangename beroep van Jonathan Hoag.
105276: HEINLEIN, ROBERT A. - Requiem en andere verhalen.
105277: HEINLEIN, ROBERT A. - De man die de maan verkocht.
18495: HEINLEIN, ROBERT A. - Het onaangename beroep van Jonathan Hoag.
105272: HEINLEIN, ROBERT A. - De marionetten zijn onder ons.
20512: HEINRICH, W. - Het vlees is geduldig.
105606: HEINRICH, W. - De holle berg.
105607: HEINRICH, W. - Vliegen in de zalf.
105608: HEINRICH, W. - De gouden tafel.
105605: HEINRICH, W. - Het vlees is geduldig.
49844: HEINRICH, W. - Lelietjes-van-dalen of zoiets. (Vert.))
17786: HEINRICH, WILLI - Waar liefde beslist.
16797: HEINRICH, W. - Lelietje-van-daen 0f zo iets.
16032: HEINRICH, WILLI - So Long, Archie.
28187: HEINRICH, WILLI - Een handvol hemel.
24567: HEINSBERG, P. - Natuurgeneeswijze in de praktijk. Het medisch gezinsboek.
85379: HEINSIUS, N - De vermakelijke avonturier.
54879: HEINSIUS, DR. H.W. (BEWERKT DOOR) - Plantkunde. Handleiding bij het Onderwijs in de Plantkunde. Naar het Duitsch van Vogel, Müllenhoff en Röseler. Tweede deel. Geïll. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
103989: HEINZ DIETER BULKA / SUSANNE LUCKING (REDAKTION). - Tatsachen uber Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland.
88993: HEINZ-GUNTHER DEITERS - Die Welt auf der Zundholzschachtel.
45561: HEINZ POLLAY (VERTAALD EN BEWERKT DOOR M.I. VERMEULEN-HEINSIUS) - ABC voor de paardesport. Handboek voor beginners en gevorderden. Geïllustreerd.
48509: HEINZ HIMANN - Champions, die reitergrooen des jahrzehnts, the great Equestrian stars of decade, les grandes vedettes Equestres de la decennie, drie talig met foto, s
53643: HEINZELIN, JEAN DE - Sols, paléosols et désertifications anciennes dans le secteur nord-oriental du bassin du Congo. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). Foto's, kaarten.
79062: HEINZMANN, SIGRID - Dekoratives Basteln mit Heu.
79063: HEINZMANN, SIGRID - Dekoratives Basteln mit Heu.
58743: HEIRMAN, MARK - Het verloren millennium. De vergeten wortels van het Moderne Europa.
89884: HEIRMAN, R.J.J. (TEKST) / TRUE, LEONARD (TEKENING DER VLAGGEN) - Vlaggenalbum. Van de gehele wereld, Deel I.
54553: HEISEY, CRAIG N. AND PELLMAN, RACHEL T. - The Country Bride Quilt. Afb. (also ""The Country Tulip Path Quilt"" and ""The Country Basket Quilt"".)
104238: HEISS, L. - Askania-Nova. Animal Paradise in Russia. Adventure of the Falz-Fein Family.
18051: HEITHUIS, HARRY - Is de klant wel koning?
93905: HEITINK, G. / E.A. - Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg.
81665: HEITINK, DRS. G. / HOGENHUIS, DS. H. - Kerk en jongeren. Werkboek ten dienste van het jeugd- en jongerenpastoraat.
27571: HEITINK, J.G. - Zuid-Afrika.
89104: HEITLING, WILLY - Oost-Gelderland. Land in beweging.
49191: HEITMÜLLER, FRIEDR. - Bijbelsche heiliging. (Vert.)
74497: HEIZENBERG, NIEK (RED.) - Een huis in Jeruzalem. Joodse dissidenten zien na tien jaar terug op hun acties en hun exodus uit Jeruzalem.
57262: HEIZER, JAY / RENDER, BARRY - Production and Operations Management. Strategies and Tactics. Geïll.
8829: T'HEK YOUP VAN - Majesteit.
10590: T'HEK YOUP VAN - Eerst de man, dan de bal.
10591: T'HEK YOUP VAN - Niks, spel, knikkers!
93788: T'HEK, YOUP VAN - Het Hemd van de Leeuw. Dagboek van het wereldkampioenschap voetbal 1990.
72164: HEK, YOUP VAN 'T - Makkelijk praten. Tien jaar theater.
105387: T'HEK, YOUP VAN - Sportgek.
104210: HEK, YOUP VAN 'T - Liegangst.
23451: T'HEK, YOUP VAN - Alles of nooit.
93782: T'HEK, YOUP VAN - FAX.
93783: T'HEK, YOUP VAN - Amah Hoela.
93784: T'HEK, YOUP VAN - Het zal me jeuken.
93785: T'HEK, YOUP VAN - Ik schreeuwlelijk.
93786: T'HEK, YOUP VAN - Zaterdag.
93787: T'HEK, YOUP VAN - Eerst de man dan de bal.
15972: HEK, YOUP VAN T' - Ergens in de verte.
92870: T'HEK, YOUP VAN - 166 x Youp.
93781: T'HEK, YOUP VAN - Alles of nooit.
94659: HEKKE, WILLEM VAN HET - Koffie, kultuur van de armoede.
76671: HEKKEMA, HERMA / KINDT, HENRIETTE / WIJLE, JAN / BERG, ELS VAN DEN / E.A. - In beeld gebracht. Compleet met uitvouwbare kaart.
76672: HEKKEMA, HERMA / KINDT, HENRIETTE / WIJLE, JAN / BERG, ELS VAN DEN / E.A. - In beeld gebracht. Compleet met uitvouwbare kaart.
30666: HEKKEN, SLOT, STOLK, VEERMAN - Pedologie tussen wetenschap en praktijk
74010: HEKKER, R.C. / STREURMAN, G.H. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 12 nr. 9. Met onder andere: Boerderijtypen in Groningerland. - Interessante aanwinst voor het Veenkoloniaal Museum.
101.679: HEKKER, R.C. / VESTDIJK, S. / E.A. - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1, Nr. 4. Met o.a.: De volksprent in Nederland. - Het principe van het kwaad.
80326: HEKKERT, H.J. / SCHULTEN, P.G.G.M. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 13, No. 4. Met o.a.: Voltaire, Gibbon en Constantijn, twee keizerportretten. - Bolkestein en de beoefening van de Oude Geschiedenis.
51059: HEKKING JR., W (LITHO'S) - Amsterdam honderd jaar geleden. Dertig afbeeldingen naar de originele litho's van W. Hekking Jr.
43213: HELBIG GEORGE DS - Voortekenen der toekomst een inleiding in de tweede brief aan de Thessalonicenzen
70937: HELBIG, GERHARD - Das Wiener Volkstheater. In seinen schonsten stucken.
19325: HELD, KURT - Giuseppe en Maria. Boek 3: De Kinderstad.
19324: HELD, KURT - Giuseppe en Maria. Boek 2: Van smokkelaars, douanen en soldaten.
22195: HELD, KURT - Giuseppe en Maria. Boek 4: Het proces.
14230: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig en het vermiste zilverschip. Kluitman pocket J 1253.
15093: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig en het verdwenen geldtransport. Kluitman pocket J 1084.
20300: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig. De schilderijenzwendel.
105377: HELDEN, WIM VAN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Inspecteur Arglistig en het gestolen fabrieksgeheim. Kluitman pocket J 1267.
105379: HELDEN, WIM VAN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Inspecteur Arglistig en de kluizenkrakers. Kluitman pocket J 1291.
105376: HELDEN, WIM VAN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Inspecteur Arglistig en de luchtpiraten. Kluitman pocket J 231.
49917: HELDEN, WIM VAN - Commissaris Achterberg grijpt in. Ill.
14993: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig en het verdwenen geldtransport. Kluitman pocket J 1084.
20861: HELDEN, WIM VAN - Inspecteur Arglistig en de bankrovers.
105375: HELDEN, WIM VAN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Inspecteur Arglistig en de overval op nachtposttrein 3037. Kluitman pocket J 218.
105374: HELDEN, WIM VAN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Inspecteur Arglistig en het vermiste zilverschip. Kluitman pocket J 1253.
105378: HELDEN, WIM VAN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Inspecteur Arglistig en de smokkelkoning. Kluitman pocket J 1273.
54247: HELDER, DR. R.J. - In 't groene dal. (Openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lektor in de plantenfysiologie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
21853: HELDERS, J.C. - Het leven van den Koning. Bewerkt naar: ""A live of Jesus"" van Basil Mathews.
44571: HELDRING, LE ROUX, PANNEKOEK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVl No.3, mei 1939
44568: HELDRING, KUENEN, JACOBY, KOSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LV No. 6, November 1938
44572: HELDRING, LE ROUX, PANNEKOEK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVl No.3, mei 1939
59166: HELDRING, HENRIETTE - Indonesië. Kosmos Reisgids. Foto's; kaarten etc.
43285: HELDT B.H - De geschiedenis van FIAT, serie speurtocht in de autogeschiedenis deel 2
88402: HELDT, B.H. - Zo onderhoud ik mijn auto. Een eenvoudige handleiding voor hen, die zelf hun auto onderhouden.
31516: HELDT B.H - speurtocht in de autogeschiedenis 3, Opel
31520: HELDT B.H - speurtocht in de autogeschiedenis automusea
48796: HELEEN - Reina's eerstge H.B.S.-jaar. Ill.
50141: HELEN KNOPPER - In de kamer van Fien kristal
50137: HELENE SWILDENS - De zwakke broeder
2794-1631: HELFFERICH - Nederlandsch Jaarboek voor fotokunst 1947.
28284: HELFFERICH, D. - Filters hoe en wanneer deze te gebruiken. Foto-serie No. 4.
28318: HELFFERICH, D. - Gezellige kinderfoto's maken in eigen huis. Foto-serie No. 7.
93573: HELGE, J. - Natuurkunde voor de Nederlandsche Scholen. Tweede stukje.
20702: HELKE, FRITZ - De katastrofe. De laatste dagen van het Derde Rijk.
35325: HELL J.E - Leerboek der werktuigkunde 2e deel eenvoudige toepassingen
8647: HELLE DR. W. - De steriele mannetjes een succes? plaag insecten. AO-boekje 1415.
8646: HELLE DR. W. - De steriele mannetjes een succes? plaag insecten. AO-boekje 1415.
31013: HELLEMANS R - Edel metaal
99116: HELLENBERG HUBAR, BERNADETTE / LEEUWEN, WIES VAN / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 91, Nr. 4. Met o.a.: In omni re vincit imitationem veritas. Het voormalig Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage als toetssteen van architectuurkritiek en kunsthistorie.
48963: HELLENBROEK, DS. A. - De Geloofsleer voor onze christelijke jeugd.
78520: HELLER-WALTJEN, HELGA - Ganzheitliche Kosmetik.
94320: HELLER, JOSEPH - Eerlijk als gold.
94632: HELLER, KARIN - Werken met droogbloemen.
97892: HELLER, EVA - Beim nachsten Mann wird alles anders.
9016: HELLINGA-QUERIDO LOTTE - 500 jaar boekdrukkunst. AO-boekje 1489.
94552: HELLINGA, GERBEN / E.A. - Fatale verhalen.
19275: HELLINGA, G. - Henry Morton Stanley. AO-boekje 1905.
103.102: HELLINGA, G. - Henry Morton Stanley. AO-boekje 1905.
102.948: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE - 500 jaar boekdrukkunst. AO-boekje 1489.
72881: HELLMAN, LILLIAN - Misschien. Een geschiedenis.
91410: HELLMAN, LILLIAN - Misschien. Een geschiedenis.
18139: HELLMAN, AVIVA - In plaats van de liefde.
52031: HELLMAN, LILLIAN - Pentimento. Verhalen. Vert.
17412: HELLMANN, DIANA BEATE - Twee vrouwen.
82596: HELLWIG, WILHELM - Wörterbuch der Fachausdrücke des Buch- und Papiergewerbes. Mit besonderer berücksichtigung der wichtigsten Druckverfahren. In Sieben Sprachen. In Deutscher, Englischer, Italienischer, Spanischer, Niederländischer und Schwedischer Sprache.
35177: HELLYER A - Het nieuwe tuinboek
74812: HELM, RIEN VAN DER - Reishandboek Aruba.
82427: HELM, A. DE - Jansen wordt papa! Dolle schetsen voor 2 heren.
73978: HELMAN, ALBERT - Orkaan bij nacht.
48642: HELMAN, CECIL - De tijd van het hart. Ons lichaam en de magie van de mythe. Vert.
44488: HELMAN ALBERT - Orkaan bij nacht, salamander nr 6
57912: HELMAN, ALBERT - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden. Ill.
17839: HELMAN, ALBERT - De rancho der X mysteries.
36366: HELMANN, EDUARD - Theologie van de geschiedenis
99717: HELMING, DENNIS M. - Voetsporen in de sneeuw. Het leven in beeld van Josemaria Escriva. Stichter van het Opus Dei.
74539: HELMOND, VAN - Dammen. Een handleiding voor beginners.
84103: HELMOND, FRANK VAN / VELTHOVEN, THEO VAN / BOERACKER, HARRY - Veranderen van leven.
99207: HELMOND VAN - Dammen een Handleiding voor beginners. Helmond sport en spel.
45749: HELMUTH M. BÖTTCHER - God heeft vele namen. Vert.
17466: HELSDIINGEN, MR. W.H. / HOOGENBERK, MR. DR. H. - Hecht verbonden in lief en leed.
91420: HELSDINGEN, HANS-W. VAN - Politiek van de dood. Begravenissen tijdens de Franse revolutie, 1789-1800.
52593: HELSDINGEN, H.W. VAN (INL.) - Gids voor de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen. Met 100 afbeeldingen van de voornaamste kastelen en 12 plattegronden.
45221: W. HELVERSTEYN, F.W.J KOORN, K.C. SCHUYT E.O. (RED.) - Haerlem Jaarboek 1985. (met foto's en tekeningen)
53510: HELWIG, GISELA - Am Rande der Gesellschaft. Alte und Behinderte in beiden deutschen Staaten.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
78803: HELWIG, PAUL - Karakterologie. Aula pocket 92.
84045: HELWIG, HIST.DRS. W.L. - Het verhaal van Christus' kerk. Hoofdlijnen van de kerkgeschiedenis.
19358: HEMELDONCK, E. VAN - Berk en brem.
43336: HEMELDONCK VAN EMIEL - Moeder Greta
33734: HEMELDONCK VAN EMIEL - Voghelensanck
51152: HEMELDONCK, E. VAN - Kroniek. '' …. Uit vele kleine steentjes …'' (Mozaïek)
31626: HEMELDONCK, E. VAN - Kroniek
48320: E. VAN HEMELDONCK - Voghelensanck
19015: HEMELS, JOAN - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
75355: HEMELS, JOAN / EIJKEN, JAN / BESEMER, J.W. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1992 nr. 3 : Met o.a.: Van kerkberichten tot forum van en voor de geloofsgemeenschap - Progressiviteit in Nederland en Brazilie - Bespreking van: G.D.J. Dingemans, Als hoorder on
79798: HEMELS, DR. JOAN - Massacommunicatie als factor in de geschiedenis.
24376: HEMELS, JOAN - De krant in bedrijf. 75 jaar samenwerking en samenleving.
18938: HEMERT, WIM VAN - Marathon klassiekers.
33780: HEMERT VAN GUUS - Je went er nooit aan
31150: HEMERT VAN WIM - Marathon klassiekers
57585: HEMERT, M. VAN - Ajourwerk. Handleiding VII. Handleidingen behorende bij de patronen-uitgave ""Voortborduren aan grootmoeders handwerk"" . Afb.
52637: HEMING-VRIENDS, TANYA M. - de Goudvis. Alles over het houden, verzorgen en kweken van goudvissen. Geïll. (Over dieren)
49860: HEMINGWAY, ERNEST - Voor wien de klok luidt. (Vert.)
58079: HEMLEBEN, JOHANNES (DARGESTELLT VON) - Pierre Teilhard de Chardin in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
18086: HEMMERECHTS / LEWIS / BROKKEN / E.A. - Naar huis. Verhalen.
78715: HEMMES, W. - Tennis op en om de baan. Practische handleiding van den tennisleraar.
87636: HEMMES, W. - Tennis op en om de baan. Practische handleiding van den tennisleraar.
87637: HEMMES, W. - Tennis op en om de baan. Practische handleiding van den tennisleraar.
20593: HÉMON, LOUIS - Maria Chapdelaine. Récit du Canada Francais.
57573: HEMPEL, CARL G. - Filosofie van de natuurwetenschappen. Aula-boeken. 453. Vert.
50862: HEMSTEGE, DR.J.H.TH. - Attische Redenaars. I. Antiphon, Lysias en Isaeus.
82592: HEMZO, KAROLY / E.A. - Magyarorszag.
18773: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en de dodelijke valk. Zwarte beertjes 1845.
17810: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en de roos van Da Vinci. Thriller. Zwarte beertjes 1893.
18469: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en het duplicaat. Zwarte beertjes 1927.
18497: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en de roos van Da Vince. Zwarte beertjes 1893.
17803: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en de dodelijke valk. Thriller. Zwarte beertjes 1845.
17811: HENAGHAN, JIM - Jeff Pride en het boek van goud. Thriller. Zwarte beertjes 1958.
75384: HENAU, ERNEST / DULK, MAARTEN DEN / VISSER, JAN / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1998 nr. 2 : met o.a.: Kerk-zijn in een gedifferentieerde samenleving - Over A. Houtpen, God een open vraag. Theologische perspectieven in een tijd van agnosme. - Angst en bevri
39504: HENBEST, N - Kometen sterren en planeten
14461: HENDERICKX, P.H. - Het nieuwe electriciteitsboek voor jongens.
58329: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Eerste jaargang - nummer 6 - december 1969. Geïll.
58327: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Eerste jaargang - nummer 3 - juni 1969. Geïll. O.a.: Het inrijhek van de Ridderhofstad Holy; Het aantal inwoners van Warmond in de loop der eeuwen; Een landmatenprobleem: De verhouding tussen gaa
58330: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Tweede jaargang - nummer 1 - februari 1970. Geïll. O.a.: Het einde van een middeleeuwse toestand te Woerden; Een transactie van de regering der Bataafse Republiek met een firma in het vijandige E
58325: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Eerste jaargang - nummer 1 - februari 1969. Geïll. Compleet + register. O.a.: Boerhaaveherdenking; Gouda's glashuis; Kasteelbouw en - bouwers in Holland.
58328: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Eerste jaargang - nummer 4/5 - oktober 1969. Geïll. Stedennummer: Dordrecht; Haarlem; Leiden; Amsterdam; Gorinchem.
58326: HENDERIKX, DRS. P.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. Eerste jaargang - nummer 2 - april 1969. Geïll. O.a.: Wie was Willem Procurator?; In memoriam Mr. S.J. Fockema Andreae; Archaeologie.
5305-3580: HENDERSON EDWARD - This strange eventful history. Memoires of earlier days in the UAE and Oman.
43577: HENDERSON SARA - Met blote handen
10188: HENDERSON LOIS T. - Ruth.
56795: HENDERSON, VIRGINIA - Grondbeginselen van de verpleegkundige. Afb. Vert.
89663: HENDRICHS, KATINKA / KUYVENHOVEN, JET - Bloemen schikken van week tot week. Met 60 bloemschikkingen van Jet Kuyvenhoven.
52937: HENDRICHS, KATINKA - Kruiden voor de keuken. Kweekwijze, toepassing, recepten. Ill.
55179: HENDRICHS, S.J., F. - Katholieke geloofsleer. In vragen en antwoorden voor volwassen Katholieken en Niet-Katholieken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
39189: HENDRICUS, F - Het christelijk getuigenis der catacomben
22297: HENDRIKA - De deur sloeg dicht voor Lieuwe en Otto.
86220: HENDRIKKS, JAN / E.A. - Leve de kerk. 123 ideeen voor de kerk.
8444: HENDRIKS B. - Het land rond Mao. AO-boekje 1385.
8442: HENDRIKS B. - Het land rond Mao. AO-boekje 1385.
43356: HENDRIKS P - Nederlandse synoniemen
8443: HENDRIKS B. - Het land rond Mao. AO-boekje 1385.
36693: HENDRIKS, J.A - Van oertijd tot eindtijd
95656: HENDRIKS, BEN (TEKST EN TEKENINGEN) - Nuttige (on)kruiden.
73359: HENDRIKS, K. - 40 jaar evangelisatie.
90600: HENDRIKS, PATER MATERUS - Magnificat. Kleine beschouwingen over Maria bij de verzen van haar eigen lied.
92798: HENDRIKS, PIET - Man, ga vissen! zegt de dokter.
95045: HENDRIKS, PIET / BLOK, ERIC - Sportvissen. Van hoorn tot haai!
50501: HENDRIKS, J.W. - Fruitteelt in de volle grond. Deel I. (E.L.T.O.-serie). Afb. XXVII.
37689: HENDRIKS, STEENKAMER, MUSTERT - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer en souvereine vorst
54200: HENDRIKS, PAUL - De relationele definitie van begrippen. Proefschrift. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
59010: HENDRIKS, A.F. / VERSTEGEN, R. - Gedragsproblemen in de klas.
17953: HENDRIKS, PIERRE - Zoekers naar waarheid. AO-boekje 1853.
25916: HENDRIKS, PIERRE - Zoekers naar waarheid. AO-boekje 1853.
85495: HENDRIKSE, HUIB - Rusland in beweging.
54135: HENDRIKSE, DICK - De dag waarop mijn vader huilde. Foto's.
57959: HENDRIKSE, DICK - De dag waarop mijn vader huilde. Ill.
46695: HENDRIKSEN, TH. G. A. (BISSCHOP) - Zaken die God raken. Drie delen in cassette: resp.: Van zijn en ZIJN; Van wijs en WIJS; Van tijd en Tijd.
1557-1433: HENDRIKSEN BISSCHOP TH.G.A. - Zaken die God raken.
10733: HENDRIKSEN MGR.TH.G.A. - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek.
105451: HENDRIKSEN, BARTHO / PLATVOET, LEO - Korfoe en de Ionische eilanden. Korfoe, Paxos, Lefkada, Kefalonia, Ithaka en Zakinthos.
11750: HENDRIKSMA (RED) / E.A. - Proeven van bekwaamheid. Een uitgave ter gelegenheid van vijf jaar Schrijversvakschool.
50142: J.S. HENDRIKSSON - De werkelijkheid van delta D
48622: HENDRIKX, PROF. DR. A EN MOOR, PROF. DR. P DE - Voeding en dieetleer.
80270: HENDRIKX, DR. E. / DOENSEN, J.C. / BOCXE, DR. W. (RED.) - Encyclopaedie van het Katholicisme. 3 delen.
52619: HENDRIX, HARRY - Werkboek Sociologie. Een door de praktijk geïnspireerd werkboek vor mensen die met mensen werken. (PM-reeks)
55011: HENDRIX, A.J.M. - Bouw-borgtocht; tevens onderzoek naar het wezen van den borgtocht in het algemeen. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap a/d Universiteit van Amsterdam.
53755: HENDRIX, MR. A.J.M. - Het recht en de architect. IV. (Het recht en de beroepen) (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
77215: HENDRY, FRANCES / PARLEVLIET, HANS - De magische steen.
89279: HENDY, ANNE-MARIE - American Railroad Stock Certificates.
18000: HENDY, PHILIP - Trésors de la peinture a la National Gallery Londres.
19306: HENGEL, RIA VAN (RED.) - Van binnen uit. Vrouwen over welzijnswerk en zelforganisatie. Femsoc, schrijverscollectief vlijtige Liesjes.
88873: HENGEL, DR. J.W.A. VAN - Nieuwe Guldens. AO-boekje 594.
102.788: HENGEL, DR. J.W.A. VAN - Nieuwe Guldens. AO-boekje 594.
59086: HENGEL, J. VAN DEN / KEMPEN, G. TH. VAN / KONING, C.F. - Leven en laten leven. Biologie voor het v.o. / deel 2. Geïll.
55180: HENGEL, RECTOR W. VAN DEN - Van hart tot hart. Wijsheid van God. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
44321: HENGEL VAN DEN, KEMPEN VAN, KONING - Leven en laten leven deel 1MHV
40000: HENGELBROEK / STEENSMA / ROVERS / ONNES-DE GROOT (DAGELIJKS BESTUUR) - Stichting Oude Groninger Kerken. Deel 1 in originele kunststof ringband.
40001: HENGELBROEK / STEENSMA / ROVERS / ONNES-DE GROOT (DAGELIJKS BESTUUR) - Stichting Oude Groninger Kerken. Deel 2 in originele kunststof ringband.
40002: HENGELBROEK / STEENSMA / ROVERS / ONNES-DE GROOT (DAGELIJKS BESTUUR) - Stichting Oude Groninger Kerken. Deel 3 in originele kunststof ringband.
24046: HENKELS - Hilversumsch Haneboek
2868-1142: HENKELS - Hilversumsch Haneboek
91572: HENKYS, REINHARD - Die Evangelischen Kirchen in der DDR. Beitrage zu einer Bestandsaufnahme.
85117: HENMAN, ANTHONY RICHARD / PELS, PETER. / E.A. - Critique of anthropology. Volume X. Nr. 1. 1990. Met o.a.: Coca, an alternative to cocaine. - How did Bishop Arkfeld get his feathered mitre?
54399: HENN, WALTER (DR.-ING.) - Bauten der Industrie. (Handbücher zur Gestaltung von Industrie- und Verkehrsbauten. Band 1: Planung - Entwurf - Konstruktion und Band 2: Ein internationaler Querschnitt. Afb.
89071: HENNE-AM RHYN, OTTO - Geschiedenis van den Vooruitgang der Menschheid. Studien op het gebied van ontwikkeling en beschaving. Deel 5.
52026: HENNESSEY, DAVID - Vogelvrij. Bruna's Bibliotheek. Vert.
97941: HENNING, MAX (AUS DEM ARABISCHEN UBERTRAGEN) - Tausend und eine Nacht. 5.
88569: HENNING, MAX (AUS DEM ARABISCHEN UBERTRAGEN) - Tausend und eine Nacht. 1001 Nacht. Siebenter Band.
88570: HENNING, MAX (AUS DEM ARABISCHEN UBERTRAGEN) - Tausend und eine Nacht. 1001 Nacht. Achter Band.
6015: HENNING / E.A. - E.H.B.O. in het bedrijf. Wat te doen? Een snel antwoord op vragen in geval van nood.
88568: HENNING, MAX (AUS DEM ARABISCHEN UBERTRAGEN) - Tausend und eine Nacht. 1001 Nacht. Sechster Band.
90925: HENNING, B.G. - Met schrift en spade door het Heilige Land.
44074: REDACTIE HENNINGSEN - Votivschiffe im konigreich danemark und ehemaligen herzogtumern Schleswig und Holstein
45794: HENNY THIJSSING-BOER - Zoektocht naar de waarheid
89783: HENRICHS, FRANS - Olympische Winterspelen 1988 Calgary.
B4139: HENRIETTE LISMAN-MIJNHARDT (VERTALING) - Nieuw Fijn Haakwerk. De mooiste patronen met teltekeningen.
35886: HENRIETTE ROLAND HOLST - Thomas More, een treurspel in verzen
74417: HENRIKSSON, J.S. - De lakense bril van Miriam H.
29661: HENRY, O. - The complete works of O. Henry.
B4443: HENRY, MATTHEW - Edelgesteenten, uit de geschriften van Matthew Henry.
56470: HENRY, MATTHEUS - De Christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel Of Zielroerende Uitnodigingen, Onderwyzingen en Hulpmiddelen ter voorbereiding om het H. Avondmaal Op een Christelyke wyze te ontfangen, en Godtvruchtig te beleeven. Naar den Tienden Druk vertaalt door Gotho
B4431: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema's uit de Bijbel.
104124: HENRY SYDNOR HARRISON / FR. QUANJER (VERTALING IN HET NEDERLANDS) - Queed.
14570: HENRY, GEORGE W. - Essentials of Psychopathology.
70314: O'HENRY - The four million.
70726: HENRY, O. / SAPPER (SAMENSTELLER). - O Henry, 100 Selected Stories.
73235: HENSCHEL, DR. G. / LINDEN, DR. V. ZUR - Eindelijk weer lekker slapen.
91569: HENSEN/BEEK/BOOY/BRUGMANS/ E.A. - Leven op aarde. Levensweg en levensdoel in de spiegel van wetenschap en Bijbel.
93892: HENSEN, WILFRIED - Christendom en chassidisme. Een verkenningstocht.
5059-3061: HENSEN/BEEK/BOOY/BRUGMANS - Leven op aarde. Levensweg en levensdoel in de spiegel van wetenschap en Bijbel.
B4268: HENSENS-TULP, G. / SCHREUDER, GEERT (ILLUSTRATIES) - Miemern over vrouger.
15095: HENTY, GEORGE A. - De gestolen mustang
3297-3797: HENTY - Van strijd en overwinning. Henty's Geillustreerde Werken. Een Jeugdige Held. Een verhaal uit de Eerste Eeuw onzer jaartelling
99920: HENTY, G. - Twee jongens op avontuur.
56052: HENTZEN O.F.M., DR. CASSIANUS - De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland. De financieele gelijkstelling. 1926 - 1929. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
79013: HENZE, ANTON - Westfälische Kunstgeschichte. Mit Abbildungen.
79201: HENZE, ANTON - Westfälische Kunstgeschichte. Mit Abbildungen.
80272: HENZE, A. - Het grote concilieboek. Een hoofdstuk uit de wereldgeschiedenis in woord en beeld.
36831: HENZEN VEENLAND, H - Braziliaanse expeditie
74526: HEPBURN, AUDREY / FERRER, MEL - Oorlog en Vrede.
94926: HEPKEMA, JACOB - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder, de geschiedenis der Labadisten, en het leven van Anna Maria Schuurman.
26019: HEPP, JOH (VERTALER) - Dagboek van een grootestadsdominee.
101.247: HERAUSGEGEBEN VOM BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR UN VERSTAATLICHTE BETRIEBE, GENERALDIREKTION FUR DIE POST- UND TELEGRAPHENVERWALTING. - 100 Jahre Osterreichische Briefmarke.
87667: HERBER, OTTO - Razene Medaile Marie Uchytilove.
41721: HERBERGHS LEO - Een snuifje Roermond
29722: HERBERT, DAVID (SELECTED BY) - Comic verse.
10031: HERBERT FRANK - The White Plague.
47729: HERBERT BRUNNER BEARBEITET - Baden Wurttemberg Pfalz Saarland, reclams kunstfuhrer mit 54 abbildungen 64 bildtafeln etc
88469: HERBERT, JAMES - Het rattenleger.
45236: HERBERT RITTMANN - Auf Heller und Pfennig. Die faszinierende Geschichte des Geldes und der wirtschaflichen Entwicklung in Deutschland. Geïllustreerd.
86625: HERDER, T. DEN - Heemkennis Amsterdam, Deel XII: Oude gebouwen van Amsterdam.
19669: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Juliana. Mens een Majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven.
99316: HERENIUS-KAMSTRA / KAAN / KOOT / E.A. - Het jaar van Beatrix. 1981-1982.
89763: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - De Prins der Nederlanden. Bernhard 75 Jaar. Het actieve leven van een bijzonder man.
1551-657: HERENIUS-KAMSTRA A. - Troonopvolgers van Europa.
22863: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Troonopvolgers van Europa.
1188-648: HERENIUS-KAMSTRA A. - Juliana 75 jaar.
22816: HERENIUS-KAMSTRA, ANS / KOOT, MAX (FOTOGRAFIE). - Familiealbum van de Oranjes.
3610-610: HERENIUS-KAMSTRA A. - Juliana 75 jaar.
56234: HERENIUS, ANS (TEKSTBEWERKING) - Koninklijke Liefdes. Foto's.
56223: HERENIUS-KAMSTRA, ANS (IN HET NEDERLANDS BEWERKT DOOR) - Vorstenhuizen in Europa. Foto's.
56221: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Margriet & Pieter in het zilver. Foto's.
3729-5121: HERENIUS-KAMSTRA / KAAN / KOOT / E.A. - Het jaar van Beatrix. 1980-1981.
1690-656: HERENIUS-KAMSTRA A. - Koninklijke Liefdes.
10676: HERENIUS-KAMSTRA A. - Koninklijke Liefdes.
26909: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - De Prins der Nederlanden. Bernhard 75 Jaar. Het actieve leven van een bijzonder man.
26913: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Margriet & Pieter in het zilver.
72630: HERENNIUS-KAMSTRA, ANS - Beatrix Koningin der Nederlanden, 50 jaar. Een sterke vrouw met een warme glimlach. Groot fotoalbum met levensbeschrijving.
29341: HEREUR / PRISEN (RED.) - Titus Brandsma. Zaligverklaring Rome 1985.
3911-1247: HERFST J.W. - Dagopeningen. Vrije geluiden-serie zesde reeks
150081: HERGE - De zaak Zonnebloem. De avonturen van Kuifje.
57915: HERGÉ - Leo en Lea bij de Lapino's. Stripboek.
97735: HERGENHAHN, B.R. (HAMLINE UNIVERSITY) - An introduction to theories of personality.
55766: HERIK, DS. A.J. VAN DEN / MOLENAAR, DS. P. - Leven in een wereld vol lijden. ""Wat zegt de Bijbel"" / ""Hoe is de praktijk"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Putten op 29 okt. 2005.
46164: HERING, SIGMUND - Forty Progressive Etudes for Trumpet.
8791: HERINGA A.C. - Milieubeheer in ontwikkelingslanden. AO-boekje 1423.
8790: HERINGA A.C. - Milieubeheer in ontwikkelingslanden. AO-boekje 1423.
86903: HERINGA, DR. J. - Drentse histoische studien II. Stadhouders, Drosten en Facties 1672-1676.
25736: HERINGA, A.C. - Milieubeheer in ontwikkelingslanden. AO-boekje 1423.
43297: HERK VAN RUUD - 25 jaar VU ziekenhuis geschiedenis
82134: HERKSEN, DS. H.D. VAN - De Brief van Jacobus.
97027: HERLITZ, GEORG - Kedem Taschen-Worterbuch. Deutsch-Hebraisch.
34967: HERLOSZSCHEN G - Huss en de hussieten of Bohemen van 1414-1424, historisch romantisch tafereel in 2 delen
45367: HERMAN HANA - Vijf Eeuwen Schilderkunst. Geïllustreerd.
52272: HERMAN, H. - Het roode goud. Naar het Engelsch
50023: HERMAN VAN WESTERLOO - Het beste damboek voor beginners
45479: HERMAN MIDDENDORP - Het Wilhelmus en andere Geuzenliederen. Met inleiding, aantekeningen en toelichtingen.
103659: HERMANN, DR. PAUL - Nieuwe ontdekkingen onder de middernachtzon.
28039: HERMANN, GEORG - De droomen van Ellen Stein.
52068: HERMANNA (NAVERTELD DOOR) - Uit het leven van Wilhelm Tell No. 48 en andere Verhalen. (Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes-Bibliotheek.)
89306: HERMANNUS KONING / DEKKER, MARINUS J. (BEWERKING EN INLEIDING) - De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer.
804-4628: HERMANS TOON - Ik heb het leven lief. Versjes-verhalen-tekeningen.
77240: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Bulkboek Jaargang 18 nr. 180. Een wonderkind of een total loss.
9221: HERMANS JS. - Papier in opspraak. AO-boekje 1541.
92908: HERMANS, TOON - Een mooie dag.
20126: HERMANS, HELEEN C. - Achter de schermen van het scherm. AO-boekje 2055.
88572: HERMANS, TOON - Alles is heimwee.
71939: HERMANS, H.C. - Arbeidsstudie.
75358: HERMANS, C.A.M. / VEN, J.A. VAN DER / VOSSEN, H.J.M. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1993 nr. 1 : Met o.a.: Katechese in het perspectief van de Verlichting - Justitiepastoraat: geestelijke verzorging op het kruispunt van aanbod en vraag.
92705: HERMANS, ELINE - Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen en andere sprookjes.
4845-4339: HERMANS TOON / PAUWELS ROBBY - Toon.
105402: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Wittgenstein in de mode.
16189: HERMANS, TOON / PAUWELS, ROBBY - Toon.
84983: HERMANS, HANS (RED.) - DNA-onderzoek. Pion in het spel van goed en kwaad?
84984: HERMANS, HANS (RED.) - DNA-onderzoek. Verslag van het DNA-forum van de Dienst Wetenschapsvoorlichting.
56134: HERMANS O.P., P. HYACINTH - De mensch en zijn engel. Teekeningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54257: HERMANS, FRANCIS - Histoire Doctrinale de l' Humanisme Chrétien. I. L' aube. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
88573: HERMANS, TOON - Liggen in't gras.
54259: HERMANS, FRANCIS - Histoire Doctrinale de l' Humanisme Chrétien. III. Le plein jour.. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
105399: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Au Pair.
96463: HERMANS, P.H. / KOSSMANN, A. / NIEUWENHUIS, J. - Het doek gaat op. De hervatting van het eigen toneelleven in Rotterdam.
54258: HERMANS, FRANCIS - Histoire Doctrinale de l' Humanisme Chrétien. II. Le matin. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
90106: HERMANS, H. / WOLTJER, DR. J. - Atlas der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis.
1945-2077: HERMANS TOON - Clownerietjes. Woord en beeldgrapjes.
42541: HERMANS H.J.M DR - Gaat de unieke persoon in de psychologie onder
70842: HERMANS, WARD - Het land van Onan. Cyclopie.
55586: HERMANS, FRANCIS - Histoire doctrinale de l' Humanisme Chrétien. IV. Esquisse d'une doctrine. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
70711: HERMANS, TOON - Fluiten naar de overkant.
42431: HERMANS H.J.M, VERSTRAETEN DANIELLE - Zelfonderzoek, waarderingen van mensen in diverse toepassingsvelden
41631: HERMANS H.J.M DR - Op de valreep tussen rol en waarde, persoonlijkheidspsychologische beschouwing rond het thema ervaring van waarden, rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lektor in de persoonlijkheidsleer Nijmegen
44059: HERMANS J - Heiligen rond het altaar, een misverklaring in verhalen
17167: HERMANS TOON - Fluiten naar de overkant.
332-4120: HERMANS LOUIS - Het systeem van Prosper Kips.
24170: HERMANS, DORINE - René Klijn. Een portret.
6182: HERMANS TOON - De Danstent in de Wei. Nieuwe versjes en verhalen.
103.050: HERMANS, MARISKA H. / HAAKMAN, IREEN - Retourtje Sri Lanka? Vraagtekens bij toerisme naar ontwikkelingslanden. AO-boekje 1820.
17329: HERMANS, W.F. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
17330: HERMANS, W.F. - In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
4580-1482: HERMANS FONS - Angola in opstand
10745: HERMANS TOON - Ik heb het leven lief. Versjes, verhalen, tekeningen.
2685-4681: HERMANS TOON - Toon BOEK.
17080: HERMANS TOON - Clownerietjes. Woord en beeldgrapjes.
25786: HERMANS, JS. - Papier in opspraak. AO-boekje 1541.
25892: HERMANS, MARISKA H. / HAAKMAN, IREEN - Retourtje Sri Lanka? Vraagtekens bij toerisme naar ontwikkelingslanden. AO-boekje 1820.
3292-2384: HERMANT/BOOTH/GRAY - the Detroit Institute of Arts. The Architecture.
103897: HERMAS / GARCET - Les Similitudes.
56041: HERMIS, KEES - De gebroken albatros. Kroniek van een ongeval.
56042: HERMIS, KEES - Zonder omzien. Gedichten. Afb. Pont 22. 5e jaargang - '90-91.
56043: HERMIS, KEES - Van aardse zijde. Gedichten.
56044: HERMIS, KEES - Weerbarstig landschap. Fasen van een mensenleven. Geïll. (losbladig: handgeschreven gedichten van de dichter)
56045: HERMIS, KEES - Het schot voorbij. - een queeste rond kanker - Uitg. Omwenteling. Omwentelingsuitg. Nr. 206.
56046: HERMIS, KEES - Een vorm van leven. Sonde-reeks. (incl. handgeschreven ""los"" gedicht)
88416: HERMITE, DENIS / E.A. - Thailand. De wereld dichterbij.
77473: HERMSE, MICHAEL / AST-BOITRN, LIES / KRIPS-VAN DER LAAN , HILDE / E.A. - Stad en Lande. Cultuur historisch tijdschrift voor Groningen. Jaargang 9 nr. 3. 2000. Met o.a.: De collectie Kloosterhuis - Groningen constant - Een zwaardgreep met runen uit Rasquert.
57028: HERMUS, J. - Het Provinciehuis. Van Latijnse school tot bestuurscentrum. Groninger Tijdingen 2. Foto's.
4281-235: HERNAN - Wat moet ik zeggen en hoe zeg ik het in het Italiaans
91262: HERNTRICH, VOLKMAR - Das Alte Testament Deutsch 17: Der Prophet Jesaja, Kapitel 1-12.
38584: HERODOTUS, DOOR, SORMANI, P.V - Herodotus, boek I-IV verkorte uitgave
38595: HERODOTUS, DOOR, SORMANI, P.V - Herodotus, boek I-IV, verkorte uitgave
39648: HEROLD, H - Het verzorgen en kweken van cactussen
79048: HEROLD, GOTTFRIED - Das Automatische Kamel. Kreuz-und Querlesegeschichten. Mit Bildern von Christian Ruff.
79184: HEROLD, GOTTFRIED - Das Automatische Kamel. Kreuz-und Querlesegeschichten. Mit Bildern von Christian Ruff.
99192: HEROMA, DR. K. / KAMPHUIS, G. - Pro Patria. De stem van Holland in Vaderlandse Verzen.
78704: HERP, H. - Am Rhein. Land und Leute Monographien zur Erdkunde 10. Mit eine Karte von Rheinlande.
20273: HERPEN, EUGENE VAN - De duisternis der Naamloozen. Via Dolorosa II.
48931: HERPEN, EUGÈNE VAN - De Duisternis der Naamlozen. Ill. (Deel 2 van trilogie ''Via Dolorosa''.)
24837: HERPEN, JAN VAN - t'Is historisch. 60 radio causerieen over onderwerpen uit de geschiedenis.
46826: HERPEN, JAN VAN - t Is historisch. 60 Radio-causerieën over onderwerpen uit de geschiedenis.
48864: HERPEN, EUGÈNE VAN - De Duisternis der Naamlozen. Ill. (Deel 2 van trilogie ''Via Dolorosa''.)
74817: HERR, E. / MENZEL, P. - Droogbloemen.
95998: HERRE, DR. PAUL - Deutsche Kultur. Des Mittelalters in Bild und Wort. (Mit 245 schwarzen Abbildungen auf 112 Tafeln und 1 farbigen Titelbild)
50633: HERRE, FRANZ. - Kaiser Wilhelm I. Der letzte Preusse. Foto's. KiWi 324.
39224: VON HERRES OG FRELSERS - Jesu Christi Nye Testamente
87356: HERRIOT, JAMES - All Things Bright an Beautiful.
87381: HERRIOT, JAMES - Vet in harness.
58263: HERRLINGER, ROBERT - Geschichte der medizinischen Abbildung. I. Antike bis um 1600.
91651: HERRMANN, SIEGFRIED - Zeit und Geschichte.
35842: HERRMANN W - Het praktische teckelboek, vraagbaak
33640: HERRMANN - Junger und Apostel
58791: HERRMANN, JOACHIM - Astronomie. Een moderne sterrenkunde. 1. Geïll. Sesam. Vert.
58792: HERRMANN, JOACHIM - Astronomie. Een moderne sterrenkunde. 2. Geïll. Sesam. Vert.
90646: HERRMANN, HILDE - Het leven van Maria.
86641: HERRMANN, REINHARD / STENING, KARL / E.A. - Westfälischer Heimatkalender 1966. Zwanzigster Jahrgang. Met o.a.: Der Holzschneider Hans Pape. - Zwei Gröninger Altäre in Altenberge.
90630: HERRMANN, WILHELM - Dogmatik.
91638: HERRMANN, SIEGFRIED - Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit.
17834: HERRON, SHAUN - De hond, de vos en de harpspeler.
1062-4266: HERS ANNA - Grooter worden. Bekroonde boeken.
57055: HERS, ANNA - Hanseltje's Advent. Geïll. ( ""Naar 't zonlicht toe"" Nr. 60).
82336: HERSCHBERG, PROF.DR. I.S. / AMMANN, THOMAS / E.A. - Het chaos computer boek. Over inbreken in computersystemen, wiz-kids, virussen, kunstmatige intelligentie...
88430: HERSEY, JOHN - Verdoemd zijn wij allen.
1461-1252: HERTEL PIETER - Ich Verspreche euch den Himmel. Geistlicher anspruch gesellschaftliche ziele und kirchliche bedeutung des OPUS DEI.
2748-285: HERTOG A. DEN - Willem van Oranje
33316: HERTOG DEN ARY - Intermezzo in Batavia
81140: HERTWIG, DR. RICHARD - Lehrbuch der Zoologie. Mit 568 Abildungen.
3740-1072: HERTWIG OSCAR - Das werden der Organismen.
11615: HERTZ-PEN / HARSEMA / BOERSMA / GELINCK - Drents Praehistorische Vereniging. Voorjaarsexcursie naar Zuid-Duitsland en Zwitserland. 10-21 mei 1969.
91253: HERTZBERG, HANS WILHELM - Das Alte Testament Deutsch 10: Die Samuelbucher.
91252: HERTZBERG, HANS WILHELM - Das Alte Testament Deutsch 9: Die Bucher Josua, Richter, Ruth.
53660: HERVÉ, S. TH. DR., CANONICUS J.M. - De Revelatione Christiana - De Ecclesia Christi - De Fontibus Revelationis. (40 millesimum). Manuale Theologiae Dogmaticae. Vol. I. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
5919: D'HERVILLY / FRAIPONT G. - Les Betes a Paris. 36 Sonnets.
20085: HERVORMDE PREDIKANTEN - Het Hervormde Kerkeboekje, voor het catechetisch onderwijs. Beknopte uitgave.
79730: HERWAARDEN, J. VAN - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij.
85240: HERWAARDEN, DRS. J. VAN - Pelgrimstochten.
94804: HERWAARDEN, DR. J. VAN / GEUNS, SJ. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 52, nr. 4. Met o.a.: De Unie van Utrecht: De herdenking in 1679. - Het groot beijerenwerk van de Utrechtse Domtoren (1). - Utrecht, voorjaar 1747.
88609: HERWERDEN, PROF.DR. H. VAN / PLATONS - Platons Phaidon over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch.
99594: HERWERDEN, DS.DR. C.H. VAN - Leerrede over Hebr. XIII:14 (Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende). Ter nagedachtenis van wijlen de hoog welgeborene Vrouwe Baronesse Catharina Joanna Aebinga van Humalda. Douairiere van Lijnden, overleden te Beetsterzwaag, op den 2 september 1835, in den ouderdom van bijna zeven-en-zeventig jaren, gehouden op 13 september 1835.
42324: HERWERDEN VAN C.A.B - Marianne van Herwerden 1874-1934
14409: HERWIG, ROB - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur.
74682: HERWIG, ROB - Modene tuinen zelf ontwerpen.
92438: HERWIG, A.J. - Ik Kan planten en bloemen in huis verzorgen.
21434: HERWIG - Groot bloemen- en plantenboek. Deel 1: Kamerplanten. Deel 2: Tuin.
82271: HERWIG - Groot bloemen- en plantenboek. Deel 1: Kamerplanten. Deel 2: Tuin.
33686: HERWIG ROB - Kamerplanten van maand tot maand
25111: HERWIG, ROB - 301 kamerplanten in kleur.
25081: HERWIG, A.J. - Ik Kan planten en bloemen in huis verzorgen.
42355: HERWIG A.J - Herwig's practische tuin encyclopedie
89827: HERWIG, ROB - Het volkomen Kamerplantenboek.
49990: HERWIG, A.J. - Ik kan tuinieren. Practisch handboek voor de tuinliefhebber. Afb.
74683: HERWIG, A.J. - Ik kan tuinieren. Practisch handboek voor de tuinliefhebber. Geillustreerd met 10 gekleurde platen, 42 zwart-wit platen en 112 tekeningen tussen de tekst.
34777: HERWIG, ROB - Het grote tuin & kamerplantenboek
59358: HERWIG, A.J. (SAMENSTELLING) - Herwig's practische Tuin-encyclopedie. Geïll.
104141: HERWIG, ROB - De Modeltuinen.
98139: HERWIG, ROB - Bloemen op het balkon. Maak van uw balkon een bloemenparadijs.
16676: HERWIG, ROB - Leuke tuinideeen in kleur. Met vele praktische suggesties voor aanleg en verbetering van uw tuin.
103965: HERWIG, ROB - Kamerplanten voor iedereen en elke plek.
26921: HERWIG, ROB - 350 kamerplanten, en hun toepassing in het interieur.
70414: HERZ, J.C. - Surfen op het internet.
73229: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn grootvader.
84808: HERZBERG, ABEL J. - Om een lepel soep.
96271: HERZBERG, JUDITH / NOLTHENIUS, HELENE / HEUSDEN, ALEX VAN / TJOENG, MYRLE / SUSS, RENE / E.A. - Werkschrift jodendom nu. 10e jaargang, no. 2. Met o.a.: Psalm 8. - Het epos van de zwervende Jood. - Het zionisme van Raw Kook. - De lessen van Yehuda Aschkenasy. - Joden in de kerk.
92252: HERZBERG, J.A. - De memoires van Koning Herodes
4053-6081: HERZBERG JUDITH - Beemdgras. Grote Lijsters 6.
105068: HERZFELD, PROFESSOR DR. HANS - Geschichte in Gestalten. Band I, Band II, Band III, Band IV.
2576-4835: HERZFELD FRIEDRICH - Musica Nova. Spiegel der hedendaagse muziek.
88694: HERZIEN DOOR DE LEERAREN VAN DE CERCLE POLYGLOTTE - Zestalige Woordenlijst, voor toeristen. Nederlandsch, Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaans en Spaansch.
88684: HERZOGENRATH, H.A. - Mens op de Driesprong. Een hypothese.
77186: HES, HENRI / ZWAMA, SAPE / KORRENGOA, WIETSKE / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 23, Nr. 23 december 1987. Met o.a.: Galipot - Haarm - Brien uut t Westerketier.
47792: HESBA STRETTON - Jesica's moeder
56610: HESCHEL, ABRAHAM JOSHUA - Onzekerheid in vrijheid. Vert.
54794: HESELE, CARL JOSEPH - Der Cardinal Ximenes und die kirchlichen Zustände Spaniens am Ende des 15. und Anfange des 16. Jahrhunderts. Zweite, verbesserte Auflage. (Bibliothek für Geschichte, Philosophie und Theologie; 2ter Jahrg.; 4te Lieferung.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
56979: HESHUSIUS, MONDA - De kibboets vandaag. Van pioniers naar professionals. Gids. Foto's.
73199: HESKETH, CHRISTIAN - Tartans. 123 illustrations in colour and black and white.
52020: HESKY, OLGA - De glimlach van de slang. Vert. (Deel uit de M-Reeks)
81610: HESLINGA, DRS. M.W. - De Friese Bouwhoek en de Noordelijke Wouden.
86107: HESLINGA, M.W. / STUURMAN, H.W. / E.A. - Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 12e jaargang nummer 3 juni 1980. Met o.a.: Schoorls oog (met bibliografie van H. Schoorl). - Oud Saenden: Een oude middeleeuwse vindplaats in Zaandam.
44580: HESLINGA, VAN DER MOLEN, OBDEIJN, KLEIWEG DE ZWAAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap
56797: HESMER-QUANJER, H.J.; MOOLEN, J.C.W. VAN DER; STOEK, A. - Verpleegkunde. Algemene verpleging. Leerboek voor de ziekenverpleging. Deel 5. Met 499 tekeningen.
7617: HESPER-SINT MARIAN / JANSEN M. / GERDING LAURA - Van korenrijke velden. Deel 10.
7616: HESPER-SINT MARIAN / JANSEN M. / GERDING LAURA - Van korenrijke velden. Deel 9.
7611: HESPER-SINT MARIAN / JANSEN M. / HOORN BEN VAN - Van korenrijke velden. Deel 2.
25473: HESS, HERMANN - Sportuniversum.
99277: HESSAYON, DR. D.G. - Het complete vijverboek.
97956: HESSE, HERMANN - Unterm Rad.
39678: HESSE, EELCO - Thee, het theedrinken, china, Tibet en Japan
97965: HESSE, HERMANN - Das erste Abenteuer. Fruhe Erzahlungen.
31850: HESSE HERMANN - Siddhartha
101.854: HESSELINK, H.G. - Geschiedenis van de Belgische spoorwegen.
88658: HESSELS, W. / ROSSUM, RIE VAN / E.A. - Met onder andere: Het optimisme des geloofs - Klein meisje - de pop achter 't gordijn.
82377: HESSEN, DRS. J.S. VAN / SAAL, DR. C.D. / THOENES, DR. P. / E.A. - Wegwijzer in de sociologie.
82103: HESSLER, GENE - The Comprehensive Catalog of U.S. Paper Money. 1981 Edition.
85642: HESSLER, HERMANN / JEITER, HADAMAR / E.A. - Kunstreisboek voor Nederland in beeld.
89397: HET BONDSBUREAU - Schetsen voor Schriftonderzoek. Deel I.
99388: HET BONDSBUREAU (SAMENSTELLERS) - Jaarboekje voor 1923. Ten dienste van de Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland. Jaargang 32.
98181: HET BOEK (TEKSTOVERNAME) / LION PUBLISHING (TEXT COPYRIGHT) / PATRICIA EN CHARLES AITHIE E.A. (FOTO'S) - Woorden van Troost.
52183: HET BESTUUR EN JUBILEUMCOMMISSIE VAN HET WINSCHOTER KAMERKOOR. - 1899 - 1999. Winschoter Kamerkoor 100 jaar.Geïll.
86942: HET GEMEENTEBESTUUR VAN COEVORDEN - Coevorden. Schets van een ontwikkeling.
96824: HET COMITE DELFT 700 JAAR STAD / STOFFELS, IR. S.H. / E.A. - Feestgids Zeven Eeuwen Delft 1246-1946.
103819: HETEDIK KIADAS / KOCSISNE SZIRMAI FORIS MARIA - Tiszavideki keresztszemes himzesmintak.
2457-2612: HETL-KUNTZE H. - Extreme-orient. Histoire general de la peinture 6.
29183: HETL-KUNTZE H. - Extreme-orient. Histoire general de la peinture 6.
85003: HETMANN, FREDERIK - Bob Dylan. Bericht über einen Songpoeten.
71474: HETMANN, FREDERIK - Rosal L.
57230: HETMANN, FREDERIK - Volkssprookjes en Legenden uit Ierland. Vert.
99992: HETTEMA JR., H. - H.B.S.-uitgaaf van den Historischen Schoolatlas.
102.458: HETTEMA JR., H. - H.B.S.-uitgaaf van den Historischen Schoolatlas.
99588: HETTEMA JR., H. - Groote Historische Schoolatlas.
44111: HETTEMA H - Historischen schoolatlas
99589: HETTEMA JR., H. - Historische Schoolatlas.
56958: HETTINGA, FRANS (ART DIRECTOR) E.A. - Art Directors Annual '73 / Bekroningen '72. Afb. (Ned. / Eng.).
53789: HETTINGER, FRANZ - Timotheus. Briefe an einen jungen Theologen. Zweite Auflage, besorgt von Dr. Albert Ehrhard. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55640: HEUFELDER O.S.B., P. EMMANUEL - Der Weg zu Gott nach der Regel des heiligen Benediktus. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
58127: HEUGEN, L.L.J. - Spelend onderwijs. Een methodische werkwijze voor het onderwijs in de lichamelijke oefening op de basisschool. Ill.
56682: HEUGTEN S.J., DR. J. VAN - Pater Roothaan in zijn tijd. Foto. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
99688: HEUKELOM, DR.IR. G.W. VAN - Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond. 6de serie, Jrg. 3, Afl. 4 + Nieuwsbul. Afl. 8. Inhoud: De restauratie van de Martini-toren te Groningen.
19307: HEUKELS, H. - Geillustreerde Schoolflora voor Nederland.
73301: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland.
54892: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. Veertiende, verbeterde en vermeerderde druk. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54866: HEUKELS, H. - Plantenatlas. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57957: HEUKELS, H. - Plantenatlas bevattende afbeeldingen van de in Nederland in het wild groeiende planten gerangschikt volgens de Schoolflora voor Nederland.
57958: HEUKELS, H. (BEWERKT DOOR WACHTER, W.H.) - Geïllustreerde Schoolflora voor Nederland.
17282: HEUKELS-VAN OOSTROOM - Beknopte school- en excursieflora voor Nederland.
53533: HEUKELS, DRS. J.M. - De reikwijdte van het maatschappelijk werk. Verslag van een onderzoek in een middelgrote stad, verricht in opdracht van het Ministerie van Maatschappelijk Werk. Deel II, Matraalverzameling en analyse. (Mededelingen van het Sociologisch Instituut van de RU te Utrecht.) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
30748: HEUKELS H - Schoolflora
30749: HEUKELS H - Schoolflora
52598: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland.
34403: HEUKELS H - Schoolflora
31521: HEUL VAN DER FRANF M - Auto advertentie uit de jaren 1890-1940
36562: HEULE, H - Alleen maar niet eenzaam
88404: HEUMANN, PASTOOR - De Nieuwe Geneeswijze.
11660: HEUMEN, WIM VAN - Hockey. Leerplan voor de complete Hockeyer.
101.238: HEUNINCKX, J.L.J. - Olieverftechnieken. Handleiding voor amateurs.
28602: HEUNINCKX, J.L.J. - Plakkaatverftechnieken.
23793: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Deel 1, 1.
74652: HEURLIN, K. / EGGERMONT, J.L. / HOEKSTRA, S. - Plaisir de lire. Textes.
81498: HEUSCHEN, J. - De Bijbel over Hemelvaart.
44596: VAN HEUSDEN, HETTEMA, KUENEN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXll No. 2, November 1945
96853: HEUSDEN, ELSA VAN - Bonte kleren en Blanke Kappen.
89842: HEUSINGER, LUTZ - Michelangelo. Alle Werke.
48117: HEUSKIN, E. - Introduction au Neerlandais Technique. Première Partie. Geïll.
91563: HEUSSI, D.DR. KARL - Kompendium der Kirchengeschichte.
15721: HEUSSNER, DR. ALFRED - Die philosophischen Weltanschauungen und ihr Hauptvertreter.
1997-4495: HEUVEL HETTY VAN DEN - Mickey Mouse lost het op. Walt Disney.
9163: HEUVEL WIM J. VAN - Experimentele woningbouw. AO-boekje 1497.
10997: HEUVEL / SCHOOT / E.A. - Landjuweel '80, Oirschot.
18936: HEUVEL, MICHIEL VAN DEN - Blaten bij de Baander. Verzen met een knipoog.
94001: HEUVEL, ALBERT VAN DEN / SCHAAF, YPE / E.A. - Oecumene gewogen. 50 jaar Wereldraad van Kerken. Wereld Zending 1998 - 3.
97574: HEUVEL, AAD VAN DEN - Pappie, wat is een kolonie? Columns.
103822: HEUVEL, DICK VAN DEN - Wulffers en de zaak van het doodlopende spoor.
42389: HEUVEL VAN DEN W.J.A - Aanpassing in verpleegtehuizen, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
42424: HEUVEL VAN DEN W.J.A - Het verpleegtehuis leven van huis uit
52560: HEUVEL, DRS. M.P. VAN DEN - Rusland door de week. Geïll. (Nauta-reeks)
87460: HEUVEL, DICK VAN DEN (BEWERKING) - Combat.
51012: HEUVEL, MICHIEL VAN DEN - Muze in de Marke. Verzen voor de verandering.
14575: HEUVEL, W.J.A. VAN DEN / GIEL, R. (RED.) - Evaluatie in de geriatrie. Moderne gerontologie. 2.
4154-6099: HEUVEL / ROSS / ROOD - Pickwick. Thee thriller. drie verhalen.
49670: HEUVEL, J. V.D. (PRED.) - In de goede aarde. ''Een verhandeling over de plaats en de functie van de Wet in de prediking des Woords''.
21004: HEUVEL, A.H. VAN DEN - Gesprekken over de Oecumene.
2198-4830: HEVESY ANDRÉ - Beethoven. Een menschenleven.
59049: HEWITT, M.B., B.S.; W - An atlas of human brain and spinal cord sections. Geïll.
11339: HEYDEN A. VAN DER / GAFNI SHLOMO S. - Kijk op Jeruzalem.
70717: HEYDEN, HAYE VAN DER - Het oor van Van Gogh. Een mediathriller.
29263: HEYDEN / KLASTER - Sail Amsterdam 700
53375: HEYDER, P. GEBHARD M. A.S. LAUR. O, C.D. - Paulus-Synopse. Die Briefe des Apostels Paulus in Deutscher Sprache. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
46514: HEYENK, M - Toch ben je Jenneke! Geïll.
45275: DR. C.J. DEN HEYER - Een joodse Jezus - de Christus der kerken. De plaats van Israël in de Christologie. (Verkenning en Bezinning 6)
57240: HEYERDAHL, THOR - The Ra Expeditions. Foto's. Translated from the Norwegian.
33365: HEYERDAHN THOR - Fatu Hiva, terug naar de natuur
103967: HEYINK, JOOST - De afgrond.
80221: HEYKOOP, H.L. - De Heilige Geest.
80222: HEYKOOP, H.L. - De Heilige Geest.
54900: HEYLEN, V. - De Jure et Justitia. I. Editio Quarta. Theologia ad usum Seminarii archiepiscopalis Mechliniensis. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
36753: HEYLEN MARIA - De schat van de dode zee
54628: HEYLEN, V. - De Jure et Justitia. II. Editio Quarta. Theologia ad usum seminarii Mechliniensis. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
46652: HEYLIGERS, A.R. - De Oud-Katholieke kerk. Bijlagen. (O.a. herderlijke brieven). Geïll.
17086: HEYLIGERS/KRANS/VERMEULEN-VAN DIJKE - 55+ Uw tweede leven.
276-1408: HEYLIGERS/KRANS/VERMEULEN-VAN DIJKE - 55+ Uw tweede leven.
35318: HEYLIGERS C.J - Technische metingen en meetinstrumenten, handleiding ten dienste van de meettechniek
19854: HEYM, STEFAN - De kruisvaarders. Het is gisteren gebeurd.
88414: HEYM, STEFAN - Licht en schaduw. Vijf verhalen: De bacil - De verandering in de mensen - De mand - Een waar verhaal - Mijn krankzinnige broer.
91545: HEYMANN, C. DAVID - Jackie.
80337: HEYMANS, DR. G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. 1. Teil: Erkenntnistheorie und Metaphysik. - 2. Teil: Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. - 3. Teil: Spezielle Psychologie.
88731: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. met platen.
89482: HEYNEN, F. - La Santa Casa. Het Heilig Huis van Nazareth. Thans vereerd te Loreto.
36598: HEYNEN, RALPH - De kunst om als christen te leven
88732: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. met platen.
36433: HEYNEN, RALPH - De kunst om als christen te leven
25191: HEYNS, W. / BOUWMAN, DR. H. - Gereformeede geloofsleer.
56708: HEYRMAN, S.J., J. - De Canadeesche Martelaren. Missiehelden: No. 16. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
99392: HEYST, M.G.M.A. VAN - Album Promotorum Limburgensium. 1600-1980.
43167: HEYST VAN D DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Handelingen 12:5, de Jeruzalemse gemeente in nood verrast, jrg 67 no 3
50567: HEYST, K. VAN - De nuttige handwerken. Leidraad. Afb.
39359: HEYSTER, HETTY - Dieren verbeeld III
53885: HEYSTER, DR. SIS - Opvoedingsmoeilijkheden van iedere dag. Een boek voor ouders en andere opvoed(st)ers. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
82384: HEYT, DRS. D.K.F. - Goniometrie. Voor het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. B bovenbouw.
47085: HEYT, DRS. D.K.F. - Nieuwe school-algebra van Wijdenes en Beth. Eerste deel.
47083: HEYT, DRS. D.K.F. - Nieuwe school-algebra van Wijdenes en Beth. Eerste deel.
117-182: HEYTING HANS - Op de Gribbelgrab
103.080: HEZIK, M.J.M. VAN - Dag Hammarskjold, herinneringen aan een groot staatsman. AO-boekje 1881.
26980: HIBBERT, CHRISTOPHER - The illustrated news. Social history of victorian Britain.
41149: HIBBERT CHRITOPHER - Queen Victoria, in her letters and journals
19029: HICHTUM, NIENKE VAN / BRUIJN, COR - Uit het Sagenland. Nederland, Indonesie en Suriname, Europa en andere werelddelen.
38991: HICHTUM, BRUIJN - Uit het sagenland, Nederland Indoneschië en Suriname Europa en andere werelddelen
74739: HICHTUM, N. VAN / STRAATEN G. VAN (ILLUSTRATIES). - Kek de jonge koper-eskimo.
51074: HICHTUM, N. VAN (BIJEENGEBRACHT EN NAVERTELD DOOR) - Oude bekenden. Sprookjes. Geïll.
51068: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll.
104027: HICHTUM, NIENKE VAN / (BIJWERKING ONDER REDACTIE VAN: JAN DIJKSMA, NETTY GABEL, KLAAS JANSMA). - Afke's tiental.
98692: HICHTUM, VAN NYNKE / C. JETSES EN J.H. ISINGS JR. (ILLUSTRATIES) - Afke's tiental.
55412: HICHTUM, N. VAN (NAVERTELD DOOR) - Gouden sprookjes van gebr. Grimm. Voor 't kleine volkje. Met platen.
58085: HICHTUM, NYNKE FAN - De tsien fan Martens Afke. In skets ut it Fryske arbeiderslibben mei yllustraasjes fan Tseards Bottema.
57819: HICKMAN, HAROLD - H.M. Wilhelmina. Koningin der Nederlanden. Van af Hare geboorte tot op heden. Ill.
99608: HICKS, ROGER - Van Porsche tot Rolls Royce.
99607: HICKS, ROGER - Van Porsche tot Rolls Royce.
85449: HICKS, JOHN D. - The American Nation. A history of the United States, from 1865 to the present **.
85450: HICKS, JOHN D. - The Federal Union. A history of the United States, from 1865 to the present *.
105658: HIDDE, C.J.M. VAN DER - S.O.S. Sleepboten op stations.
53596: HIDDE, C.J.M. VAN DER - S.O.S. Sleepboten op stations. Foto's.
73847: HIDDEMA, BERT - Zwart geld.
29833: HIDDIN, JOHAN - De witte bungalow.
9525: HIDDING JOH. - Heuvings Haardstee. Roman uit het oude Drente.
91568: HIDDING, DR. K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
72256: HIDDING, JOHAN - Lidewij.
91570: HIDDING, DR. K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
23085: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
51175: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
90854: HIDDING, PROF.DR. K.A. - Tussen Orthodoxie en Humanisme.
86017: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86018: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86019: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
86020: HIDDING AZN., JO / THALEN, J.L. / BOS, H. - Bekroonde inzendingen Tweede Drentsche Literatuur-Prijsvraag: Het nieuwe vuur. - 'n Strik stund in 'Wag'nspeur. - Vergadering van 't Waterschap ""De Oosterstroom"".
51176: HIDDING, JOHAN - De witte bungalow.
91644: HIDDING, DR. K.A.H. - Mystiek en ethiek in Schweitzer's geest.
58969: HIDDING, JOH. - Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente. Geïll.
58872: HIDDING, JOHAN - Raadsels om de Drakensbergen. Geïll. (Edward Smit-serie, Deel 3.)
24779: HIDDING, JOHAN - Als de bramen rijpen.
49915: HIDDING, JOH. - Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente. Ill. van Anton Pieck.
50977: HIDDING, JOHAN - Lidewij.
91770: HIDDING, DR. K.A.H. - Verscheidenheid der godsdiensten.
26508: HIDDING, JOH. / VRIES, J. DE (ILLUSTRATIES). - De wolvenjacht. Roman uit het oude Drente.
2239-4226: HIDDING JOHAN - Het versterkte huis.
3222-2074: HIDDING / LUCAS / NIJMEIJER - Van fladderen tot vliegen. 70 jaar Luchtvaart.
70120: HIDDING, JOH. / VRIES, J. DE (ILLUSTRATIES). - Liefde in het oude landschap.
51231: HIDDING, JOHAN - Mensen met toekomst. Geïll.
27997: HIDDING, JOHAN - Het versterkte huis.
95272: HIDDINGH, HENK / KOO, D. DE / LANDMAN, W. / RENSEN, A. (SAMENSTELLERS). - 60 jaar Noorder Dierenpark Emmen 1935-1995. 'n Metamorfose.
102.109: HIDDINGH, DRS. H. (TEKST) - Noorder Dierenpark Emmen. Gids.
102.108: HIDDINGH, DRS. H. (TEKST) - Noorder Dierenpark Emmen. Gids.
56953: HIDES, MARGARET (TEXT) - Scotland in cameracolour. Geïll.
20426: HIDING, JOH. - Liefde in het oude landschap.
54474: HIDMA, T.R. - Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk. Academisch proefschrift. KU te Nijmegen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
9414: HIELE ADRIAAN - Beleggen voor Jan en Alleman.
14866: HIELE ADRIAAN - Beleggen voor Jan en Alleman.
103544: HIELE, ADRIAAN / LANGBROEK, MARJAN - 100 Gouden geld tips. Editie 2004 / 2005.
91309: HIEMSTRA, REINDER WILLEM / BRUIJN, REINA (ILLUSTRATIES) - Votspoelde sluzen. Gedichten.
97701: HIEMSTRA, REINDER WILLEM - n Geluud van stilte.
96299: HIESELAAR, L. - Stadsvernieuwing. De voorbereiding. (Amsterdam)
97928: HIGGINS, JACK - Stormwaarschuwing.
9816: HIGGINS CLARK MARY - Moonlight becomes you.
9598: HIGGINS CLARK MARY - Moonlight becomes you.
9571: HIGGINS JACK - Touch the Devil.
9555: HIGGINS JACK - Drink with the Devil.
6899: HIGGINS CLARK / DENKER / CORNWELL / GEEST - 4 beroemde boeken. - Moord op afspraak. - Ingelostte schulden. - Spoor van verderf. - Margreet. - Het Beste Boek 155.
6877: HIGGINS CLARK / EDEN / BLICKENSDÖRFER / CAILLOU - 4 beroemde boeken. - Nancy, waar zijn je kinderen. - De wijngaarden van Yarrabee. - De man met de Baskenmuts. - Bichu de jaguar. - Het Beste Boek .
95031: HIGGINS, JACK - In hoge kringen.
6907: HIGGINS / PLAIN / COPPENS / CURWOOD - 4 beroemde boeken. - Dans des doods. - Zegeningen. - De vrouwen van Willem van Oranje. - Thor de Beer. - Het Beste Boek 152.
74799: HIGGINS CLARK, MARY - Heeft een meisje weggehaald.
75293: HIGGINS, JACK - Dodenschaak.
98383: HIGGINS, JACK - A season in hell.
92945: HIGGINS, JACK - Het oog van de storm.
94297: HIGGINS, JACK - Paspoort voor de dood.
94300: HIGGINS, JACK - Spel voor helden.
93721: HIGGINS, JACK - De laatste troef.
93722: HIGGINS, JACK - Dag des Oordeels.
93723: HIGGINS, JACK - De roeping van de jager.
93724: HIGGINS, JACK - Het Windsor protocol.
93725: HIGGINS, JACK - De adelaar gevlogen.
93726: HIGGINS, JACK - Spel voor helden.
93727: HIGGINS, JACK - Ten Oosten van de Hel.
93733: HIGGINS, JACK - Slotakkoord.
18710: HIGGINS, JACK - De adelaar is gevlogen.
56006: HIGHFIELD, ROGER EN CARTER, PAUL - Het verborgen leven van Albert Einstein. Vert. Foto's. Rainbow Pocketboeken.
22087: HIGINS, JACK - Slotakkoord.
12003: HIJMA, JAC. / OLTHOF, M.M. - Compedium van het Nederlands vermogens recht. Leidraad voor het NBW met verwijzingen naar het BW.
39521: HIJMANS / KUIPER / VELS HEIJN - Rembrandts Nachtwacht. Het vendel van Frans Banning Cocq, de geschiedenis van een schilderij.
39878: HIJMANS, F.K - Zo leeft Groningen
75975: HIJMANS, F.K - Zo leeft Groningen
26754: HIJMANS / KUIPER / VELS HEIJN - Rembrandts Nachtwacht. Het vendel van Frans Banning Cocq, de geschiedenis van een schilderij.
101.743: HIJMANS, IR. E. - Mens, Metaal, Machine. Hun rol in onze behoeftevoorziening.
56736: HIKSPOORS, PATER PETRUS THOMAS (VERTAALD DOOR) - Eene Bloem uit Carmels Lusthof. De Heilige Teresia van het Kindje Jezus. Ongeschoeide Carmelites 1873 - 1897. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
14235: HILBER, PAUL - Wilhelm Tell. - Arnold von Winkelfried. - Niklaus von Flüe. -- Drei Heroen der Urschweiz.
37948: HILBERDINK, CEES - Gelder's hof, van paardestal tot huis der provincie
54705: HILBERG, BIRTE - Patchwork planen und entwerfen. 350 Muster für Patchwork-Arbeiten. Vert. uit het Engels.
87955: HILBERS, DS. A. / E.A. - Levenswoorden 1993. korte meditaties.
104059: HILCKMAN, ANTON - Sollen die Niederdeutschen Dialekte sterben?
9110: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das en Bolkes zoon in de bergen.
8897: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das op de Veluwe. Het zevende Bolke Boek.
7900: HILDEBRAND A.D. - Joessoef. Het knechtje van de Sultan.
39564: HILDEBRAND, A.D - De zoon van Bolke de Beer
39604: HILDEBRAND, A.D - Stapal de vriend van Daan de eend
54003: HILDEBRAND - Camera Obscura. Afb.
103933: HILDEBRAND, A.D. / LUTZ, JAN (ILLUSTRATIES) - De Grote Reis van Kabouter Karperton.
16057: HILDEBRAND A. D. - Dorus Das en Bolkes zoon in de bergen. Achtste Bolke boek.
46398: HILDEBRAND - Camera Obscura. (Prent.)
46043: HILDEBRAND - Verhalen uit de Camera Obscura. Gravures. Opnieuw uitgegeven naar de tiende uitgave van 1878.
48243: A.D. HILDEBRAND - De uittocht der dieren
31026: HILDEBRAND A.D - Brik Bruuns Avonturier
50743: HILDEBRAND - Camera Obscura. (Volksuitgaaf)
103871: HILDEBRAND - Camera Obscura. Illustratie.
94422: HILDEBRAND / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES) - Camera Obscura. Prisma pocket 63.
47777: A.D. HILDEBRAND - Harry en Kwartje in de ruimte
53620: HILDEBRAND - Camera Obscura. Geïllustreerd door F. Carl Sierig. Nieuwe, goedkope uitgaaf.
55074: HILDEBRAND - Camera Obscura. Volksuitgaaf. Met portret van den Schrijver (1837)
84982: HILDEBRANDT, A.D. / G. VAN STRAATEN EN H.J. SPRENGER (ILLUSTRATIES) - A.D. Hildebrandt Vertelt…
98821: HILDER, R. - Schilderen met waterverf in uw vrije tijd.
97962: HILDESHEIMER MARBOT, WOLFGANG - Wolfgang Hildesheimer Marbot. Eine Biographie.
5376-3647: HILDESHEIMER ERNEST - La Cote D'Azur.
102.003: HILDRETH, WES - Death Valley Geology. Rocks and Faults, Fans and Salts.
95710: HILGERS, TH.J.A. / STOMP, H.J. / WIEGMAN, JAN (ILLUSTRATIES) - Jeugd en vreugd. Deeltje 5. Leesboekje voortgezet onderwijs.
92740: HILHORST, HENRI W.A. / VERHOEF, MARJA J. - De ""Zachte Dood"" in de praktijk. Stervensbegeleiding en euthanasie in het verpleeghuis. Euthanasieproject, Utrecht, okt. 1979.
81075: HILKA, ALFONS - Das Altfranzösische Rolandslied nach der Oxforder Handschrift.
18025: HILL, SHARON / REISFELD, RANDI - Achter de schermen bij de sterren van The Bold & The Beautiful.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

12/15