Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53419: GEEREBAERT, C. SS. R., V - De God-Mensch. Christus' woorden II. Zijn zedenleer. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54066: GEERLIGS, TITUS; VEEN, TJIPKE VAN DER - Lesgeven. Interne differentiatie in de praktijk. Ill.
48706: GEERLINGS, ING. S.J. - Theorie der elektriciteit. Deel I. Handleiding t.b.v. de opleiding voor V.E.V.-examens. Ill.
79675: GEERS, DR. G.J. - Spanje. Land, volk, cultuur.
105016: GEERS, DR. G.J. (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR) / GUSTAVO ADOLFO BECQUER / SALVADOR RUEDA / E.A. - Meesters der Spaanse vertelkunst.
20930: GEERS, BRIGITTE - Waarom kwaliteitszorg. AO-boekje 2229.
47421: GEERTJE MARIANNE NAARDEN - Onze jeugdbehoort de morgen, de gechiedenis de AJC in oorlogstijd, met foto's
56644: GEERTMAN, WILLEM E.A. - Kiezen én delen. Foto's. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
40910: GEERTS, G.J - Groeten uit Goor
88014: GEERTS, SOFIE / HEEDE, SYLVIA VA DEN - Opgestaan is plaats vergaan.
87088: GEERTS, DR. J.M. - Leerboek der Plantkunde. Eerste deel. - met register. Geillustreerd met 220 figuren.
51140: GEERTS, CHARLES - Het wonder en het gewone. Geïll. (Senior Vakantie Plan 25 jaar: 1968 - 1993.)
49380: GEERTS, DR. J.M. - Leerboek der plantkunde. Geïll. Met 220 figuren. Eerste deel - met register.
84708: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1910.
84711: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1913.
84752: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1914. No. 1 t/m No. 77. Complete jaargang.
84714: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1916.
84753: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1915. No. 1 t/m No. 61. Complete jaargang.
84751: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1913. No. 1 t/m No. 87. Complete jaargang.
84709: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1911.
84710: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1912.
84703: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1903.
84749: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1911. No. 1 t/m No. 98. Complete jaargang.
84746: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1904. No. 1 t/m No. 59. Complete jaargang.
84744: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1902. No. 1 t/m No. 55. Complete jaargang.
84743: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1901. No. 1 t/m No. 57. Complete jaargang.
84742: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1900. No. 1 t/m No. 64. Complete jaargang.
84702: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1902.
84707: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1909.
84706: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1906.
84713: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1915.
84741: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1899. No. 1 t/m No. 47. Complete jaargang.
84740: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1898. No. 1 t/m No. 83. Complete jaargang.
84750: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1912. No. 1 t/m No. 89. Complete jaargang.
84748: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1910. No. 1 t/m No. 103. Complete jaargang.
75836: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Provinciaal Blad van Groningen van 1909. No. 1 t/m No. 81. Complete jaargang.
84735: GEERTSEMA (DE GEDEPUTEERDE STATEN) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1893. No. 1 t/m No. 81. Complete jaargang.
84701: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1900.
84704: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1904.
84745: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1903. No. 1 t/m No. 78. Complete jaargang.
49165: GEERTSEMA, G. - Hein krijgt berouw. Ill. (Serie: Ons Genoegen. Serie A- Jongensboeken)
84738: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1896. No. 1 t/m No. 88. Complete jaargang.
84737: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1895. No. 1 t/m No. 75. Complete jaargang.
90754: GEERTSEMA BECKERINGH, DS. S.G. - Het voorbijgaande en blijvende in den godsdienst.
84739: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1887. No. 1 t/m No. 81. Complete jaargang.
84736: GEERTSEMA (DE GEDEPUTEERDE STATEN) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1894. No. 1 t/m No. 83. Complete jaargang.
84712: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 14.
84747: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1905. No. 1 t/m No. 74. Complete jaargang.
84705: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1905.
84754: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1917. No. 1 t/m No. 80. Complete jaargang.
84700: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1899.
60979: GEERTSEMA, DR. H.G. - Van boven naar voren. Wijsgerige achtergronden en problemen van het theologische denken over geschiedenis bij Jürgen Moltmann. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
46169: GEERTSOM, HELGA VAN - Medusa onthoofd
60923: GEESINK, DR. W. - Beknopt Overzicht van de geschiedenis der Nederduitsche Gereformeerde Kerken in de negentiende eeuw. Kopie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55519: GEESINK, ANTON - Mijn Judo. Met 184 afb. in zwart-wit foto's.
46694: GEESINK, DR. W. - Van 's Heeren Ordinantiën. Vier delen
29054: GEESSINK / HAARTSEN / E.A. - De toekomstige mogelijkheden voor het houden van Legkippen in bedrijfsverband. Verslag van de Studiegroep Pluimveehouderij.
29053: GEESSINK / GERRITSEN / E.A. - De produktie van slachtgevogelte. Verslag van de Studiegroep Pluimveehouderij.
10953: GEEST KLAAS VAN DER - SP.2 meldt zich.
11903: GEEST, K. VAN DER / WIEDHAUP / PRAHL - Rijke Lading.
15258: GEEST, KLAAS VAN DER - Tanker Arcturus.
22190: GEEST, K. VAN DER - Op weg naar de toekomst.
28750: GEEST, VAN - Blauwbaards bunker.
57872: GEEST, K. VAN DER - Janneke. Ill.
22445: GEEST, K. VAN DER - Attentiesein neer!
79812: GEEST, DRS. K. VAN DEN / E.A. - Hollen en stilstaan. GSEV Reeks 25.
72862: GEEST, KLAAS VAN DER / HARST, P.A.H. VAN DER (ILLUSTRATIES). - Storm over de wildernis.
6330: GEEST K. VAN DER - Hans Christiaan Andersen. AO-boekje 471.
20406: GEEST, K. VAN DER - Onrust op het eiland.
45315: DRS. K. VAN DEN GEEST E.A. - Hollen en stilstaan. (Verantwoorde tijdsbesteding). GSEV-reeks, nr. 25.
20736: GEEST, KLAAS VAN DER - Opdracht uitgevoerd.
28751: GEEST, VAN - De Madonna van de dood.
5779-5253: GEHRCKE / LEHNDORFF / GAUTIER / E.A. - Marxistische Blätter. 4. Jugend und Gesellschaft.
15489: GEHRELS, S. - Wijn- en Drankenkennis.
81378: GEHRKE, DIETER A. - Die Münzen des Königreichs, Preussen 1797-1871. Deutsche Münzen Band 2.
59984: GEIBEL, EMANUEL - Juniuslieder.
82568: GEIFFENHAGEN, MARTIN - Emanzipation.
54657: GEIJN M.S.C., DRS. J. VAN DE (VERTALING) - De leer der kerk. Nederlandse vertaling van de officiële katechismus der Duitse bisdommen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
34974: GEIJSEL J.S.M, E.A - Gezond sporten, over fysiologie, blessures en trainingsopbouw
17942: GEILLEIR, MARC - De oorlog tussen Irak en Iran. AO-boekje 1842.
17943: GEILLEIR, MARC - De oorlog tussen Irak en Iran. AO-boekje 1842.
103.094: GEILLEIT, MARC - Iran, van volksrevolutie tot religieus despotisme. AO-boekje 1896.
17903: GEILLEIT, MARC - De Russische nederlaag in Afghanistan. AO-boekje 1806.
103.083: GEILLEIT, MARC - Anwar al Sadat 26-12-1918 tot 6-10-1981. AO-boekje 1885.
17888: GEILLEIT, MARC - De val van de Sjah en de Iraanse revolutie. AO-boekje 1798.
17889: GEILLEIT, MARC - De val van de Sjah en de Iraanse revolutie. AO-boekje 1798.
17902: GEILLEIT, MARC - De Russische nederlaag in Afghanistan. AO-boekje 1806.
25936: GEILLEIT, MARC - Anwar al Sadat 26-12-1918 tot 6-10-1981. AO-boekje 1885.
61088: GEISE, N.J.C. - Badujs en moslims in Lebak Parahiang. Zuid-Banten. Proefschrift R.U te Leiden. Geïll. / kaarten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60094: GEJDOR, T. EN CHARITONOVA, I. - Moskou. 160 kleurenillustraties, plattegrond van het Kremlin, kaart van Moskou, metro-schema.
35718: GELD VAN DER A.M.C - Psychische ontwikkelingsproblemen, een onderzoek naar invloeden op psychische ontwikkeling bij M.O.B. kinderen
35719: GELD VAN DER A.M.C - Psychische ontwikkelingsproblemen, een onderzoek naar invloeden op psychische ontwikkeling bij M.O.B. kinderen
8071: GELDER PROF. DR. L. VAN - De Middenschool. AO-boekje 1326.
8070: GELDER PROF. DR. L. VAN - De Middenschool. AO-boekje 1326.
20316: GELDER DE NEUFVILLE, EMILE VAN - De laatste column.
28536: GELDER, DR. H. VAN - Leerboek der Oude-Geschiedenis. Voor de hogere klassen der gymnasia en lycea.
38976: GELDER, VAN ENNO - Leerboek der geschiedenis, eerste deel oude geschiedenis en middeleeuwen
23643: GELDER, HENK VAN - Mei '45. Reconstructie van 31 unieke dagen.
B4170: GELDER, LEON VAN / OUDKERK POOL, THEO / PETERS, JOHN / SIXMA, JELLE (RED.) - Didactische Analyse. Reader bij studieboek.
81669: GELDER, C. VAN / LIEVENSE, DRS. J. / E.A. - Gezin in de waagschaal.
88895: GELDER, DR. H. ENNO VAN / BRUIN, M.P. DE - Munten kwamen tot leven. De schat van Serooskerke. AO-boekje 1096.
5451-3805: GELDER DR. H.A. ENNO VAN - Michelangelo. Verbeelder van Christelijk Humanisme. Ooievaar pocket 66.
34901: GELDER VAN H.E - Rembrandt
52651: GELDER, DR. H.E. VAN - De historische schoonheid van 's-Gravenhage. Foto's, plattegrond. Heemschut-serie.
78774: DAS, IR, H.A. / GELDER, DR. H. ENNO VAN / E.A. - Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 49.
2322-2498: GELDER DR. H.E. VAN / HAMMACHER PROF. DR. A.M. / MEISCHKE IR. R. - Gids voor de Nederlandse Kunst. Prisma-pocket 500.
90015: GELDER, DR. H. E. VAN (TOELICHTING) - In Oud s'-Gravenhage. 24 stadsgezichten.
70808: GELDER / WIJSENBEEK / GERLACH / E.A. - Vrede van Munster. 1648-1948. Catalogus van de herdenkingstentoonstelling in het Stedelijk Museum ""Het Prinsenhof"" te Delft.
59897: GELDER, PROF. DR. J.G. VAN / REGTEREN ALTENA, PROF. DR. J.Q. / LUNSINGH SCHEURLEER, PROF. TH. H. E.A. (RED.) - Oud Holland. Driemaandelijks Tijdschrift voor Nederlandse Kunstgeschiedenis. Jaargang LXXVII. 1962. Geïll.
57584: GELDER, DR. H. VAN - Leerboek der Oude Geschiedenis. Voor de hoogere klassen der gymnasia. Bewerkt door Dr. D. Cohen
49858: GELDER, DR. H. VAN - Algemeene Geschiedenis. Derde deel. (Tot het overwicht van het westen op het oosten)
5811-5333: GELDER VAN / DEURSEN VAN / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 85ste jaargang. Aflevering 4.
58570: GELDER, DR. H.E. VAN / LEURS, PROF. DR. IR. S. / VERMEULEN, DR. F.A.J. E.A. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. 12 delen. Compleet. Phoenix Geïllustreerde standaardwerken.
94721: GELDER, DR. H. ENNO VAN / TERPSTRA, PROF.DR. P. / E.A. - De Vrije Fries. Deel 41. Met o.a.: Fries en Nederlands geld; Muntslag en geldomloop in vroeger eeuwen. - Een merkwaardig zeventiende eeuws zonnewijzertje.
57966: GELDER, DR. L. VAN / PRAAG, J.E. VAN - Grondslagen van de handenarbeid. Beknopte theorie van de culturele, psychologische didactische en praktische grondslagen van de handenarbeid. Ill.
36186: GELDER VAN B, HOEKSTRA - Spoor zoeken in de bonte wereld van geloven en denken
58048: GELDER, PROF. DR. I. VAN/ PRAAG, J.E. VAN - Grondslagen van de handenarbeid. Beknopte theorie van de culturele, psychologische, didactische en praktische grondslagen van de handenarbeid. Ill.
30285: GELDER VAN M. N - De onverschrokken oceaanvlieger
33166: GELDER VAN, VERTALING - Verklaring over de christelijke opvoeding
24806: GELDER, DR. H.A. ENNO - Vijf eeuwgetijden
5811-5332: GELDER VAN / DEURSEN VAN / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 84ste jaargang. Aflevering 3
21216: GELDER B. VAN - Neem en Lees. Leer- en Leesboek Bijbelkennis.
7035: GELDER DR. H. ENNO VAN - Geld uit grond. AO-boekje 863.
50653: GELDER, HENK VAN - Mei '45. Reconstructie van 31 unieke dagen. Afb.
88890: GELDER, DR. H. ENNO VAN - Geld uit de grond. AO-boekje 863.
102.821: GELDER, DR. L. VAN - Onderwijs-machines. AO-boekje 944.
5811-5334: GELDER VAN / DEURSEN VAN / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 86ste jaargang. Aflevering 3
58047: GELDER, PROF. DR. I. VAN/ PRAAG, J.E. VAN - Grondslagen van de handenarbeid. Beknopte theorie van de culturele, psychologische, didactische en praktische grondslagen van de handenarbeid. Ill.
5243-3481: GELDER B. VAN - Spoor zoeken. In de bonte wereld van geloven en denken.
16021: GELDER, HELEEN VAN - Dingena, je vader!
1858-2901: GELDER DR. H.E. VAN - Rembrandt de etser. Palet serie.
2513-2751: GELDER DR. H.E. - Rembrandt.
36459: GELDER, VAN B, HOEKSTRA, E.G - Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken
25984: GELDER, DR. H.E. VAN - Gids voor de Nederlandse kunst. Prisma pocket 500.
84059: GELDER, B. VAN - Zoekers naar de waarheid. Een inleiding tot de zogenaamde sekten, godsdienstige bewegingen en stromingen in Nederland.
81765: GELDER, H. ENNO VAN / HENGEL, J.W.A. VAN / E.A. - Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 58/59. 1971 / 1972. Met o.a.: De muntvondst Feerwerd 1971. - De Utrechtse munten ten tijde van bisschop David van Bourgondie. - Geschiedkundige aantekeningen betreffende het Nederlandse muntwezen 1937-1967.
85723: GELDEREN, DRS. J. VAN / PLOMP, DR. J. / VEENENDAAL, W.C. - Honderd Plus Tien. De Gereformeerde Kerken in Nederland en haar Hogeschool te Kampen.
91931: GELDEREN, I. VAN - Duitsch Schoolwoordenboek. Deel 1: Duitsch-Nederlandsch. Deel 2: Nederlandsch-Duitsch.
61156: GELDEREN, DRS. J. VAN EN VELDMAN, DRS. R.H. (SAMENGESTELD DOOR) - Schisma 1944 in geschriften. Bibliografie over de geschillen in de Gereformeerde Kerken in Nedrland (1936-1952). (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60370: GELDEREN, J. (O.A. VERBINDENDE TEKST) - Filippus. Gereformeerd Traktaatgenootschap. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW )
55378: GELDEREN, D.M. EN HOEY SMITH, J.R.P. (RESP. TEXT EN PHOTOGRAPHS) - Conifers. Foto's.
80655: GELDEREN, PROF. J. VAN / GEYL, PROF.DR. P. / E.A. - Nederland erfdeel en taak.
52366: GELDEREN, DR. C. VAN - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Koningen. Eerste deel. 1 Koningen 1-11.
57914: GELDEREN, JAN VAN - VogelTaal. (Ned. Ver. Tot Bescherming van Vogels). Ill.
48746: GELDEREN, DRS. J. VAN (SAMENSTELLER) - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834. Ill.
881-1529: GELDEREN DR. C. VAN - Korte Verklaring. Koningen 2.
60675: GELDEREN, JAAP VAN (ED.) - ""Ik ben dom geweest..."". Een vijftiental brieven van mevrouw Wielenga. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
14424: GELDEREN, JAN G. VAN - 50 sierheesters voor de tuin. Fleuriade 12.
880-1528: GELDEREN DR. C. VAN - Korte Verklaring. Koningen 1.
101.646: DR. C. VAN GELDEREN. - Koningen. Dl. 1. (Korte Verklaring der Heilige Schrift).
104145: GELDEREN, JAN VAN - Vogels Kijken een Sport.
49541: GELDEREN, JAN G. VAN; KAM, JAN VAN DE EN LABAN CEES. (RED.) - Fleur. De natuur van Europa. Flora en fauna op het land. Afb.
25958: GELDEREN, JAAP VAN - Een historisch beeldverslag. Theologische Universiteit Kampen.
83127: GELDROP, FRANS VAN / HOUTZAGER, DR. H.L. / E.A. - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 21e jaargang no. 3- 1987. Met o.a.: Zuiderzee-Ovaal (2). - Toneel en muziek ten tijde van Herman Boerhaave.
5708-5134: GELDROP / WEVERS / GRAAF DE / LAANSMA / MEIMA-HEIDA / WEBER / DEMOED - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 24e jaargang no.4-september 1990
31385: GELEIJNSE LEO - Trapsgewijs naar het hoogste
31386: GELEIJNSE LEO - Trapsgewijs naar het hoogste
49278: GELEIN, C. - Bloementeelt. Ill.
49984: GELEIN, C. - Bloementeelt. Foto's.
49975: GELEIN, C. - Bloementeelt. Foto's.
35753: GELL P.G.H, COOMBS R.R.A, LACHMANN P.J - Clinical aspects of immunology, third edition
59725: GELLERMAN, ROBERT F. - The American Reed Organ. ... Its History; How It Works; How to Rebuild It. Geïll.
94764: GELLERT, C.F. - Fabelen en vertelsels.
28470: GELLHORN, MARTHA - Reizen met mijzelf en anderen.
94513: GELLHORN, MARTHA - Reizen met mijzelf en anderen.
52654: GELMERS, DR. H.J. - Leerboek Neurologie voor verpleegkundigen. Afb.
30271: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30272: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30274: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30278: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30275: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30276: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30279: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30280: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
49137: GELUK, DS. C.G. (RED.) - Jongeren in de gemeente. Reformatie reeks.
49105: GELUK, DS. C.G. - Hoe houden we de jongeren bij de kerk?'
88188: GELUK, DS. C.G. - De stem van je hart.
48654: GELUK, DS. C.G. - De jongeren een jongere zijn
48653: GELUK, DS. C.G. - Jij bent uniek!
60204: GELUK, L.J.; GOLVERDINGEN, M; MAASLAND, J; SPIJKER, W. VAN 'T; VELEMA, J.H. - Denken over ... de Afscheiding. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
46619: GELUK, DS. C.G. (RED.) - Jongeren in de gemeente. Reformatie reeks ; 15)
33451: GELUK HELEEN E.A - Verbeelding in Flevoland
27143: GELUK / NOORDEGRAAF / VAARTJES / E.A. - De gereformeerde gezindte. Maandblad: Wapenveld. 20e Jaargang, no. 4.
51689: GEMEENTELIJK VERVOERBEDRIJF UTRECHT - Openbaar stadsvervoer in verleden en heden. Kaartjes / foto's. (Utrecht)
23685: GEMERDEN / IMHOLZ / PAUL / E.A. - 7. Budgetfinanciering een beleidsverkenning.
42521: GEMERT VAN LIA - Norse negers, oudere letterkunde in 1996, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar letteren
15727: GEMERT, DRS. J.A.H. VAN - Duits-Nederlands Woordenboek. Prisma pocket 135.
80878: GEMSER, PROF.DR. B. / POEL, DS. A.C.J. VAN DER / E.A. - Omiletica en Biblica. Jaargang 20. Met o.a.: The Spiritual Structure of Biblical Aphoristic Wisdom. - Simone Weil.
19897: GEN. SYN. HERV. KERK - Welkom ambtsdragers.
49150: GENDEREN, PROF. DR. J. VAN. - Actuele thema's uit de geloofsleer.
49435: GENDERS, ROY - Aromatische kruiden. (Vert.) Ill.
99637: GENEESMIDDELEN INFORMATIE CENTRUM - Informatorum Medicamentorum. 1997. Compleet met Supplement.
48902: GENERET, ALEX EN LINÉ YETTY - Gebak en nagerechten. Ill. (Elsevier Pocket).
45763: P.A. DE GÉNESTET. - De dichtwerken. (verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele)
71618: GENESTET, P.A. DE - Dichtwerken.
52072: GÉNESTET, P.A. DE - Volledige dichtwerken van P.A. de Génestet.
59496: GÉNESTET, P.A. DE - Eerste gedichten.
79987: GENET, JEAN - Het Balkon. Toneelspel in negen taferelen.
55912: GENGLER, DR. NIKOLAUS. - Heilige Saat. Predigtskizzen für das ganze Kirchenjahr. Vier banden. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
57438: GENNARO, ROCCO J. - Mind and Brain. A Dialogue on the Mind-Body Problem.
57845: GENNEP, A.T.G. VAN (REDACTIE) - Inleiding tot de orthopedagogiek. Facetten van hulpverlening bij opvoedingsproblemen.
54017: GENNEP, F.O. VAN - De terugkeer van de verloren Vader. Een theologisch essay over vaderschap en macht in cultuur en christendom.
80429: GENNEP, DR. F.O. VAN - Mensen hebben mensen nodig. Een studie over seksualiteit en nieuwe moraal.
29465: GENNIP, JOOP VAN / E.A. - Toptips uit VT vrije tijd.
92241: GENNIP, PIETER ANTON VAN - Het kwetsbare midden. Persoon en werk van Han Fortmann.
2063-2096: GENNIP JOOP VAN - Toptips. Hobby boek.
35742: GENO J, MERLI, E.A - Managed care and office practice, the medical clinics of North America
14123: GENT, MARCEL VAN - De laatste geus.
82025: GENT, B. VAN - Andragologie en voorlichting. Algemene andragologie en voorlichtingswerk als vorm van andragogische arbeid.
60484: GENT, B. VAN EN HAVE, T.T. TEN (RED.) - Andragologie. Een bundel artikelen. Sociale en culturele reeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
22945: GENT, MARCEL VAN - De laatste geus.
98972: GENT, LODE VAN / GEZELLE - Guido Gezelle.
97510: GENT, JAN VAN - Triptiek voor moord.
54655: GENT PR., J.F. VAN DE - Geloofskennis en geloofsbeleving. Eerste deel. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54762: GENT PR., J.F. VAN DE - Vragenboekje bij het Godsdiensthandboek voor volwassenen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
82337: GENT, B. VAN / HAVE, T.T. TEN - Andragologie.
15640: GENTHON, ISTVAN - From Romanticism to Post-Impressionism.
5562-4017: GEO - Niet beschaamd
95810: GEODETSKI PUKOVNIK / PETAR MADZAREVIC - Karta Automobiliskih Puteva Kraljevine Jugoslavije. I: Zagreb - II: Beograd - III: Split - IV: Skopje.
101.298: GEOFFREY MAITLAND SMITH (CHAIRMAN) - Comic artwork and storyboards - The polystyle publications archive. Auction on Thursday 5th September 1996.
91635: GEORG GUSSMANN (HERAUSGEGEBEN UND EINGLEITET) - Glaube und Naturwissenschaft.
89523: PROF.DR. GEORG FREIHERR VON EPPSTEIN / HOFRAT MAX STAERCKE - Prins Bernhard. Het Vorstelijke Huis zur Lippe-Biesterfeld.
48335: DR GEORG STEHLI - Tierische schadlinge der land und fostwirtschaft ihre biologie und bekampfungmit platen
31572: GEORGANO G.N - Auto's uit de jaren 1886-1930
48357: GEORGE HERMANN - Jetje Gerbert Henriette Jacoby, tweedelige roman in een band
42145: GEORGE LINDA K, BEARON LUCILLE B - Quality of life in older person
23471: GEORGE, ELIZABETH - Mij is de wrake. Zwarte beertjes 2649.
73950: GEORGE, WALDEMAR - L'Expressionisme.
89149: GEORGE M. COPE / P. ALAN RAYNER - The standard catalogue of English Milled Coinage in silver, copper and bronze 1662-1972. Price list.
54914: GEORGES, KARL ERNST. - Kleines Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch. Siebente verbesserte und vermehrte Auflage von Heinrich Georges. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54906: GEORGES, DR. K.E. (NAAR DE LAATSTE UITGAAF VAN DAT VAN) - Latijnsch woordenboek. Op nieuw bewerkt door Prof. Dr. Engelbregt. Vierde, veel vermeerderde druk. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
73862: GEORGES, JEAN - Writing The Story of Alphabets and Scripts.
96721: GEORGES BRAQUE / LUM, KURT (PHOTOS) - Braque. Kunsthalle, Bern. 25. April-31. Mai 1953.
48307: GEORGETTE HEYER - Die oude schaduwen
50151: GERALD SEYMOUR - Moed der wanhoop
90112: GERARD, JO - Foire des Antiquaires de Belgique XXVIe Antiekbeurs van Belgie.
30132: GERARD J.M. VAN HET REVE - Tijdsbeelden typen en topfiguren, historische levensverhalen
26755: GÉRARD, JO - Belgique 1900.
26664: GERARD, JO - Europa 1900.
80543: GÉRARD, JO - Le siecle des géants d'Érasme a Rubens.
35117: GERARD JO - Europa 1900
94787: GERARDS, E. / PENDERS, JEAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 50, nr. 10. Met o.a.: De commanderij der Johanniters te Montfoort (2). - Leidsche Veer, toch nog een kans. - Klantenwerving per advertentie omstreeks 1800.
45827: GERBEN EN FROUKJE OSWALD - De West Highland White Terriër. Geïll.
85925: GERBENZON, P. / GRONINGER STUDENTEN - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten
85926: GERBENZON, P. / GRONINGER STUDENTEN - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten
85924: GERBENZON, P. / GRONINGER STUDENTEN - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten
48748: GERBER, SAMUEL - Sterven …toch niet onvoorbereid? (Vert.)
101.272: GERBER, F. / STEIN, JURGEN / U.A. - Munzen Revue, 3. und 4. Februar 1973. 5. Jahrgang Nr. 2. Mit u.a.: Syrakus das San Franzisco der Antike. - Information des Bundesverbandes deutscher Banken.
92612: GERBER, F. / RADOW, DIETER / U.A. - Munzen Revue, Juni 1973. 5. Jahrgang Nr. 6. Mit u.a.: War Polykrates in Samos der erste grosse Munzfalscher? - Die Munze in der Deutsche Rechtsordnung.
5915: GERBER BÄRBEL - Handboek Katten. Rassen, gedrag, verzorging.
53307: GERBET, MGR. PH. - Considérations sur le dogme générateur de la piété catholique suivies de vues sur le dogme de la pénitence. (Verwijderd uit o.a. de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
10822: GERBRANDY /ALBARDA / SPEYRT VAN WOERDEN / E.A. - Neutraliteitspolitiek. Vertrek van de regering. De eerste maanden in Londen. Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 2A en B. Bijlagen.
53635: GERBRANDY, PROF. MR. SJ; GOUDSWAARD, PROF, G.; HOITINK, PROF. DR. A.W.J.H. E.A. - Aspecten van de dood in de wetenschappen. Voordrachten. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47796: E. GERDES - De zoon van den geneesheer, geillustreerd door Geerling
99843: GERDES, E. / ISIGS JR., J.H. - Rosa Fluweeltje.
48123: GERDES, E. - Jonker Willem van Arkel. Geïll.
59064: GERDES, DR. DRS. O. - Bezinning op de lichamelijke opvoeding. Een pedagogisch-psychologisch-didactische oriëntatie.
55742: GERDES, E. - De Gespleten Balk. Een verhaal.
52548: GERDES, E. - 'In Enghelenburgh''. Een dag onder de beeldstormers te Amsterdam. Een verhaal voor jongelieden. Prenten.
51635: GERDES, E. - Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen. Compleet met alle platen. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
47275: GERDES E - In Utrecht een verhaal voor jonge lieden met nieuwe platen in kleur
50739: GERDES, E. - De Speelman op den Wildenborch. Geïll. Een verhaal uit het jaar 1530.
47370: E. GERDES - In Utrecht , met tekeningen van Isings
86533: GERDESSEN, L. / E.A. - Kasteel Amerongen, Bulletin. Herfst 2001. Met o.a.: Restauratie Oranjerie Kasteel Amerongen. - Een Tuinbericht.
57919: GERDING, M.A.W. (RED.) - Op zoek naar het eigen verleden. Gids voor het regionaal en lokaal historisch onderzoek in Drenthe. Ill.
27094: GERDING, DRS. M.A.W. (RED.) - Op zoek naar het eigen verleden. Gids voor het regionaal historisch onderzoek in Drenthe.
99071: GERGELY, JEAN - Einfuhrung in die Volksmusik.
45743: GERHARD WERKMAN - Amsterdam, stad te water. (De Amsterdamsche reeks). Geïll.
45747: GERHARD KEPPNER - Aardolie. (Het avontuur van een brandstof). Afbn. Vertaling.
105473: GERHARD LEDIC - Bose schone Welt. Gnjevni Lijepi Svijet. Naive Kunst aus Jugoslawien aus der Sammlung Gerhard Ledic.
57700: GERHARD, A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P. Spigt. Met een voorwoord van M.A. Reinalda. Foto.
57498: GERHARDT, IDA - De hovenier.
60198: GERHARDT, MARTIN - Friedrich von Bodelschwingh. Ein Lebensbild aus der deutschen Kirchengeschichte. 2. Band. Das Werk / Erste Hälfte. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
22939: GERHART, HAN - Eb en vloed. Het leven van Lien van Doorn.
22933: GERHART, HAN - Woeste Warto, of Vader ik heb gezondigd.
79163: GERL, HANNA BARBARA - Nach dem jahrhundert der Wölfe. Werte im Aufbruch.
78823: GERLACH, RICHARD - Dieren in de dierentuin. Deel 1 en 2. Prisma pocket 719 en 720.
59019: GERLACH, MARTIN (AUFNAHMEN UND ZUSAMMENSTELLUNG). - Wien. Eine Auswahl von Stadtbildern. (Tekst in drie talen: D, F, GB)
52064: GERLACH, R. - Hoe dieren spelen. Met 32 foto's.
39174: GERLINGS, KLEYN E.A REDACTIE - b en m, bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1980 no 2
39175: GERLINGS, KLEYN E.A REDACTIE - b en m, bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1981 no 1 en 2 compleet jaargang
84587: GERLO, ADA - De Oude Schuld.
59973: GERMAINE, MADAME - Keukengeheimen. De Hollandse Keuken met een Frans Sausje. Geïll.
74065: GERMER, HEINRICH - Schule des Sonatinenspiels. Sonatina School. Band I. For Piano / Klavier.
74066: GERMER, HEINRICH - Schule des Sonatinenspiels. Sonatina School. Band III. For Piano / Klavier.
74090: GERMER, HEINRICH - Schule des Sonatinenspiels. Sonatina School. Band III. For Piano / Klavier.
58184: GERNET, JACQUES - Zo leefen de Chinezen. Aan de vooravond van de inval der Mongolen. (1250-1276). Vert. Kaarten.
85531: GERRETSON, DR. C. - Coens eerherstel.
60086: GERRETSON, PROF. DR. C; DERKSEN, DR. J.B.D.; CRONE, GOTTFR. H. E.A. - De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indië op Nederland.
85295: GERRETSON, DR. F.C. / COOLHAAS, DR. W.PH. / BOSCH / EEERENS - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840.
52467: GERRETSON, DR. C. - Coens eerherstel.
105464: GERRETSON, C. / GEYL, P. - Briefwisselingen en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. 2 delen in 3 boeken.
35149: GERRETSON C - Geschiedenis der Koninklijke deel 1
79456: GERRITS, G. / DEELEN, D. VAN / E.A. - Westerheem, Jaargang XV, no. 6, 1966. Met o.a.: Verkenningen op Texel. - Sporen van bewoning uit de eerste en tweede eeuw te Castricum.
55520: GERRITS, H.A. - Papegaaien in kooi en volière. Geïll. (Vivona - reeks).
88473: GERRITS, H.A. / VINK, DR. A.A. (ILLUSTRATIES) - Papegaaien in kooi en voliere.
15080: GERRITSEN, DICK - Vier jongens op de ""Vagebond"".
101.620: GERRITSEN, MARINEL / JANSEN, FRANK - The interplay between diachronic linguistics and dialectology: some refinements of trudgills formula.
50939: GERRITSEN JR., DS. JOH. - GOEDE, MR. BAREND DE - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
43152: GERRITSEN W.G DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 2 Koningen 3:17, greppels graven in de woestijn, jrg 81 no 11
101.572: GERRITSEN, MARINEL / JANSEN, FRANK - Veranderingen in de Noordhollandse ui: ontwikkeling of aanpassing?
37259: GERRITSEN, DS. JOH. / GOEDE, MR. BAREND DE - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
99822: GERRITSEN, P. / HUVERS, G. / VELDE, W.H. VAN DER - Hulp- en bijwerktuigen.
44303: GERRITSEN TESS - De chirurg
55756: GERRITSEN, TOM - Komplot in Melbourne. Jeugdserie. Geïll.
17055: GERRITSEN, T.J.C. - Panorama de la Littérature Francaise.
47296: GERRITSEN JANELLE - Utrecht verleden tijd, met foto's
404-4110: GERRITSEN DICK - Vier jongens en de Vagebond. Kluitman jeugd pocket J 111.
3148-697: GERRITSEN - Joegoslavisch op reis
26803: GERRITSEN, J.D. / E.A. - Bekijk Noord-Holland en Utrecht eens anders.
92785: GERRITSMA, COR (SAMENSTELLER) / LOUIS COUPERUS / FREDERIK VAN EEDEN / HARRY MULLISCH / MARGA MINCO / E.A. - Prachtboeken! Vijftig Nederlandstalige romans uit de twintigste eeuw samengevat.
31355: GERSCHLER H E.A - Fachkunde kraftfahrzeugtechnik, Europa Lehrmittel
93055: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 3.
93056: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 4.
93054: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 2.
93053: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 1.
94456: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 4.
11440: GERSON, H - Het Tijdperk van Rembrandt en Vermeer. De Nederlandse Schilderkunst deel 2. De Schoonheid van ons Land. Schilderkunst. Deel 11.
11439: GERSON, H - Voor en na Van Gogh. De Nederlandse Schilderkunst deel 3. De Schoonheid van ons Land. Schilderkunst. Deel 16.
816-1645: GERSON H. - De schoonheid van ons land. Nederlandse Schilderkunst. Het Tijdperk van Rembrandt en Vermeer.
51679: GERSON, NOEL B. - Vrouwen rond Napoleon. De Historische Reeks. Vert.
5453-3807: GERSSEN / UBBENS / BEENS - Bijbelse Dagkalender 1981.
90502: GERSTENBERG, KURT (GELEITWORT) - Riemenschneider im Taubertal. Mit 48 Bildtafeln.
1953-2243: GERSTENBERG - Ulfred Rethel. Der kunstler und mensch. Kleine Delphin kunstbucher 7 bandchen.
4104-2713: GERSTENFELD S.L. DIERENARTS - De Hond. Nieuw medisch handboek.
98695: GERSTER, DR. H.J. - Aantal kinderen zelf te bepalen. Een voor iedereen begrijpelijke beschrijving van de leer van Knaus.
36956: GERSTER GEORGE - De mens op zijn aarde, een beeld vanuit de lucht
150051: GERTJAN CREBOLDER E.A - Stroe een kleine oasis, de geschiedenis van een Veluws dorp
57781: GERTRUDE, SAINTE - Les exercices de Sainte Gertrude. Vierge de l' ordre de Saint-Benoit. Traduits et publiés par le R.P. Dom Prosper Guéranger. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
49122: GERVAIS, A. - Aesculaap in China. Ill. (Vert.)
53304: GERVASIUS, O.M. CAP., P. - E.K. in opvoeding en onderwijs. Opvoedkundige brochurenreeks. No. 36. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53884: GERVASIUS O.M. CAP. P. - Bovennatuurlijke paedagogie. No. 6. (Opvoedkundige Brochurenreeks.) (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
26198: GERVEN, HANS VAN / MICHON, MARY - Vrijheid van dwang. Een portret van H.M. Kuitert.
22193: GERVER, PROF. MR. P.H.M. - Erfenis. Ken uw recht.
101.683: GERWEN, JACQUES VAN - De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990.
56504: GERWEN, CH. VAN (TEKST EN SAMENSTELLING). - Merkwaardige vrouwen. Museum van Gerwen - Lemmens. Valkenswaard. 16 okt. 1993 - 2 jan. 1994. Tentoonstelling. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
75357: GERWEN, GEERT VAN / KORVER, J.W.G. / KNIPPENBERG, TJEU VAN / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1992 nr. 5 : Met o.a.: Geestelijke verzorging in instellingen van gezondheidszorg - De herder op de markt van terminaal welzijn en geluk: er zijn grenzen - Pastorale dienst: functie en existentie.
81123: GERWIN, J. / BAREN, PROF. J. VAN / E.A. - Geillustreerde gids van Ootmarsum en omstreken.
92312: GERZ, ALFONS / E.A. - Mockba Lake Placid 80.
97149: GESCHER, B.H. EN F.M. - Land en volk van Spanje.
99599: GESSEL, DS. F.G. VAN - De Tabernakel. Een uiteenzetting van de geestelijke betekenis van objecten van de Tabernakel, tot opbouw van de gemeente.
42053: GESTEL S.J - Charles peguy, inleiding tot zijn persoon en zijn werk
53955: GESTEL, S.J., G. VAN - Mijn Spaanse reis. 1947: 27/11 - 18/12. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56195: GESTEL, S.J., G. VAN - Francisco Tarin. Een Spaansche volksmissionaris. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
25401: GESTEL, JAN VAN (RED) - De Stijlvolle Keuken. Compleet koken. De juiste technieken & de mooiste recepten.
26862: GESTEL, JAN VAN (RED) - De Stijlvolle Keuken. Compleet koken. De juiste technieken & de mooiste recepten.
55409: GETHERS, PETER; KUYPER, ERIC DE; BARNES, JULIAN E.A. - Frankrijk. Reisverhalen. Pandora.
80594: GETTLEMAN, MARVIN E. - Vietnam. History, documents, and opinions on a Major World Crisis.
89948: GEUDEKER, KICK - Helsinki 1952. (plaatjes album)
82382: GEUNS, H.A. VAN / VENNEMAN, W. / E.A. - Gezondheidszorg en Turkse en Marokkaanse migranten. Boerhaave commissie voor postacademisch onderwijs in de geneeskunde.
18955: GEURTS, P.A.M. / JANSSEN, A.E.M. - Geschiedschrijving in Nederland. Deel II: Geschiedbeoefening.
56618: GEURTS, MATH - Sporen van bevrijding. Mensen met een missie. Kaartjes. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
50550: GEURTS, A. - Keuken- warenkennis. Deel II. Theorie en praktijk van het huishouden. Afb.
19973: GEUS, DR. C.H.J. DE - De Israelitische stad.
41330: GEUS DE VAN DE HEUVEL B - Collectie B. van de Geus van den Heuvel, kunstveiling, 2 delen deel 1 tekst, deel 2 schilderijen aquarellen en etsen
92484: GEUS DE VAN DE HEUVEL B - The B. De Geus van den heuvel collection. Catalogue 258.
88631: GEUS, WILLEM DE - t Verloren Schip.
88622: GEUS, P. DE / SCHOO, H.J. - Mots et Expressions Usuelles. Vocabulaire.
41331: GEUS DE VAN DE HEUVEL B - The B. De Geus van den heuvel collection
30612: GEUS CH.H.J - The tribes of Israel
54436: GEUSEBROEK, JOOST - Over ontwerpen. Afb.
60607: GEUZE, M.D. - Hoop voor opwekking. Dagboekje over opwekking in de Bijbel. - Gesigneerd. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60415: GEUZE, DRS. M.D. - Samen op weg in het licht van de Heilige Schrift. Acht bijbelstudies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60416: GEUZE, DRS. M.D. - Samen op weg in het licht van de Heilige Geest?!. Zeven bijbelstudies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60380: GEUZE, DRS. M.D. - Samen op weg in het koor van Gods grote daden?! Acht bijbelstudies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
105182: GEY, ZANE - De vallei van de stilte.
105179: GEY, ZANE - Op zoek naar geluk.
105180: GEY, ZANE - De schrik der mormonen.
105184: GEY, ZANE - De verscholen canyon.
105183: GEY, ZANE - Diep in het Westen.
105201: GEY, ZANE - Gouddorts.
105197: GEY, ZANE - Een kind van het Westen.
105198: GEY, ZANE - Trappen van zand. Zwarte beertjes 9.
105199: GEY, ZANE - Geen broedermoord in Lost Lake.
105200: GEY, ZANE - Ridders der prairie.
105196: GEY, ZANE - Karavanen naar het Westen.
105191: GEY, ZANE - De vallei van de haat.
105193: GEY, ZANE - De zondebok.
105194: GEY, ZANE - De hertenjager.
105188: GEY, ZANE - Mensenjagers.
105189: GEY, ZANE - Vuur in het bloed.
105190: GEY, ZANE - Het goud van de bergen.
105185: GEY, ZANE - Buffeljagers
105187: GEY, ZANE - De voortvluchtige man.
105181: GEY, ZANE - El Capitan.
85704: GEYL, DR. P. - De oorsprongen van het conflict tussen Willem I en de Belgische Katholieken.
1100-669: GEYL PROF. DR. P. - Wilhelmus Van Nassouwe
105171: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 3. Aula pocket 628.
105172: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 4. Aula pocket 629.
105069: GEYL, PROF.DR. P. - Van Bilderdijk tot Huizinga. Historische toetsing.
85702: GEYL, DR. P. - 1830 en de Belgische geschiedschrijving.
85332: GEYL, P. - Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden.
23184: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 2. Aula pocket 627.
105170: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 2. Aula pocket 627.
23183: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 1. Aula pocket 626.
46857: GEYL, PROF. DR. P. - Geschiedenis als medespeler. Aula-boeken.
1458-781: GEYL PROF. DR. P. - Verzamelde opstellen.
95339: GEYSEL, GEORGE - Paternoster. Ups en downs van een jonge man.
95338: GEYSEL, GEORGE - Paternoster. Ups en downs van een jonge man.
30302: GEYSEL - Paternoster
57771: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Kerkhofblommen.
57772: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Rijmsnoer. Eerste en tweede deel in een band. Foto.
46655: GEZELLE, GUIDO - Gedichten. Foto. (Met een voorwoord van Dr. J. Aleida Nijland)
57779: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Gelegenheidsgedichten. Dertiende en volgend deel in een band.
57778: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Laatste verzen.
57773: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Liederen, Eerdichten et Reliqua.
57774: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Gedichten, Gezangen, Gebeden en Kleengedichtjes.
3831-4063: GEZELLE GUIDO - Gedichten. Prisma pocket 57.
46656: GEZELLE, GUIDO - Verzen. Drie delen + aanhang. Foto. (Met een woorwoord van Prof. Dr. G. Verriest.)
74067: GEZELLE, GUIDO / RENNES, CATHERINA VAN (MUZIEK). - Kleengedichtjes van Guido Gezelle.
52590: GEZELLE MEERBURG, DR. G.F. - Algemene ziekenverpleging. Afb.
57777: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Tijdkrans. Eerste en tweede deel in een band.
57776: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Dichtoefeningen. Foto.
57775: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Hiawadha's Lied. (Overdruk der uitgave van het Davidsfonds. 1886)
51246: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Tijdkrans, rijmsnoer, laatste verzen, verklarend glossarium en alphabetisch register.
46114: GEZELLE, G. - Bloemlezing uit Guido Gezelle's gedichten. Samengesteld door Dr. Aleida Nijland en uitgeefster. 'n Amstel boek.
16961: GHANDI, M.K. - Ethische Religie.
55587: GHELLINCK, S.J., J. DE - Les exercices pratiques du en Théologie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55177: GHELLINCK, S.J., J. DE - Le Mouvement Théologique du XIIe siècle. Etudes, recherches et documents. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56109: GHÉON, HENRI - Bernadette devant Marie. Histoire véridique du fait Lourdes. Les cahiers du théatre chrétien. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
56834: GHÉON, HENRI - Sainte Anne d' Auray. Collection ""Les Pèlerinages"" (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
11199: GHEORGHIU, VIRGIL - Bedel niet om wonderen.
52092: GHEORGHIU, VIRGIL - De Tweede Kans. Foto.
54911: GHERMAN, ABBÉ PIERRE - L' Ame roumaine écartelée. Faits et documents. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
82142: GIBB, ALISTAIR / E.A. - Coin 1977 Year Book. Coins, banknotes, medals.
97595: GIBBON, EDWARD - The history of the decline and fall of the Roman Empire. Volume IV.
9367: GIBBON DAVID - Spanje.
72731: GIBBON, DAVID / SMART, TED - Canada.
72626: GIBBON, DAVID - Return to Jerusalem.
37732: GIBBON, EDWARD - The decline and fall of the Roman Empire
89664: GIBBON, DAVID / SMART, TED - Canada. A picture book to remember Her.
25420: GIBBON, DAVID - Spanje.
59832: GIBBONS, GAVIN - Dorset and the New Forest including Bournemouth. Geïll. Kaart. (A Geographia Guide).
53233: GIBBONS, JAMES CARDINAL - The Ambassador of Christ. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
57576: GIBBONS, EUELL - Stalking the Healthful Herbs. Field guide edition. Geïll.
82086: GIBBONS, STANLEY - Simplified Whole World Stamp Catalogue 1964. Lists over 114.700 stamps over 19.075 illustrations.
44329: GIBBONS S.R - A handbook of modern history, word history since 1870
55379: GIBBONS, Z. EM. JAMES - Het geloof onzer vaderen. Met machtiging des schrijvers vertaald en met het oog op Nederlandsche toestanden bewerkt door W.A.J. Blaisse. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
19328: GIBBS, PHILIP - Dans der Daemonen.
50714: GIBBS, PHILIP - Polen waar wacht ge op … (Vert.)
51187: GIBBS, PHILIP - Polen waar wacht ge op … Vert. (Hollandia dubbelpocket NO. 10/11)
72420: GIBBS, PHILIP - The interpreter.
58525: GIBBS-SMITH, CHARLES H. - Het Tapis de Bayeux. Beeldverhaal aan de wand. Geïll. Vert.
52734: GIBSON, CECIL - Model cars. The golden age of motoring. Orbis Books. Geïll.
57578: GIDAY, BELAI - Ethiopian Civilization. Geïll.
41407: GIDDENS ANTHONY - Central problems in social theory, action, structure and contradiction in social analysis
80959: GIDE, ANDRÉ - La symphonie pastorale.
44473: GIDE ANDRE - Vrouwenschool, zwarte beertjes nr 933
83030: GIEBELHAUSEN, J. - Fotograferen met trucs en effecten. Focus fotowijzer.
58423: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 19e jaargang- nummer 3 - februari 1987. Geïll. O.a.: Ontginningspatroon en verhoogde woonplaatsen te Vlist en Kattenbroek; Om de plaats van het graf; De niet-waar-gemaakte pretentie van de ""Vroed
58424: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 19e jaargang- nummer 2 - april 1987. Geïll. O.a.: De bittere nasmaak van de groei; ""'t Huys Dever"" te Lisse; Rond resignatie en ontslagneming; Inventaris stadsarchief van Leiden 1574-1816; Leiden
58425: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 19e jaargang- nummer 3 - september 1987. Geïll. O.a.:De Hoge Jurisdictie van het 18e eeuwse Holland; Elites in de luwte; vijf studies over adel en patriciaat in Holland; Floris Paedze van Sonneve
58426: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 19e jaargang- nummer 4/5 - oktober 1987. Geïll. O.a.: Themanummer 1787. De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door de Commissie van Defensie te Woerden in 1787; Het Hof van Holland en de Haags
58422: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 18 jaargang- nummer 6 - december 1986. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van Holland over 1985 - I (N.H) en II (Z-H.) Inhoud van de 18e jaargang.
58420: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 18 jaargang- nummer 3 - juni-augustus 1986. Geïll. O.a.: Themanummer: Veeteelt en akkerbouw. Geen heer, geen boer: de bemoeienissen van Johannes le Francq van berkhey met de Hollandse landbouw;
58421: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 18 jaargang- nummer 5 - oktober 1986. Geïll. O.a.: Aspecten van de verzorging van ouden van dagen in Delft in de 16de en 17de eeuw; De Staten van Holland en de adel in de periode voor de opstand;
60944: GIEBELS, LAMBERT J. - Ontwikkeling van het democratisch denken. Democratie: participatie en delegatie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
10717: GIEBELS LAMBERT - Een partijtje schaak. Laatste ontmoeting tussen Karl Marx en Michail Bakoenin.
72744: GIEHL / NIEUWENHOVEN (RED.) / E.A. - Water Bron van al het Leven.
85284: GIELEN, DR. JOS EN J.G.W. - Synthese. Nieuwe handleiding bij de studie der Nederlandse letterkunde.
49723: GIELES S.J.; P. - Kerk en Reformatie. Een historische bezinning op het beleven van Gods aanwezigheid. Ill.
B4119: GIELES, DRS. FRANS - Groepsleider een vak apart.
1795-1609: GIELGUD - The Entertainers. A biographical history of the stage: its players, writers, directors, showmen and clowns.
104111: GIELZYNSKI, WOJCIECH - Poland. From the Baltic to the Carpathians.
37340: GIESBERT F.J - Spielbuch fur sopranblockfloten, oder 2 instrumente gleicher stimmung, 52 volkslieder und tanze, heft 1 no 2441
99216: GIESECKE, HANS-JURGEN - Groot Knutselboek met kleur en verf.
74720: GIESEN, H. - Vandaag!
36301: GIESEN H - Altijd bereid tot verantwoording
98518: GIETELINK, A.J.H. / ORMELING, F.J. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks, Deel LXVII, No. 4. Met o.a.: Enter, historisch geografische schets van een merkwaardig dorp. – Het visvijverlandschap langs Java's Noordkust. – Enkele geomorfologische aantekeningen over de Wissel Meren, Centraal Nederlands Nieuw Guinea.
103696: GIETEMA, YPKE / LAVERMAN, BARTLE / E.A. - Veenkolonien: Traditie in vernieuwing. Noorderbreedte 1-2002. Met o.a.: Garnwerd-Zuid. - Atelier Siks: Jacobus Q. Smink. - Fluitend fietsen van Fransum naar Farmsum.
39959: GIETEMA, REDACTIE - Groningen en een keuze uit zijn monumenten, met uitslaande kaart
75958: GIETEMA, DRS. Y.H. / BOASSON, DRS. D. / E.A. - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen, 1985-1990.
75859: GIETEMA, YPKE (VOORWOORD) - Wie heeft de schoonheid in commissie? Commissie voor Welstandszorg van de Gemeente Groningen, 1992 / 1995
106206: GIETEMA, DRS. Y.H. / BOASSON, DRS. D. / E.A. - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen, 1985-1990.
3448-400: GIEYSZTOR ALEKSANDER - A Thousand Years of Polish History
76038: GIFFEN, A.E. VAN - De Groninger Sint Walburg.
76039: GIFFEN, A.E. VAN - De Groninger Sint Walburg.
54613: GIHR, DR. NIKOLAUS - Het rijk Gods. Gedachten over het katholieke gebedsleven. Foto. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
56321: GIJSBERTS, ANDRÉ E.A. - Terug van weggeweest. Verhalen van teruggekeerde missionarissen. Mensen met een missie. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
15381: GIJSEN, MARNIX - Het boek van Kalina.
33610: GIJSEN MARNIX - De vleespotten van Egypte, een sotternij
2409-4408: GIJSEN MARNIX - De vleespotten van Egypte. Een stotternij.
94669: GIJSEN, MARNIX / HERREMAN, R. (SAMENSTELLERS) - Vlaamsche verzen van dezen tijd.
8489: GIJSEN MARNIX - Overkomst dringend gewenst.
85185: GIJSEN, MARNIX - De diaspora.
37060: GIJSEN, MARNIX - Het dier en wij
57321: GIJSEN, MARNIX - Klaaglied om Agnes.
98000: GIJSEN, MARNIX / SEGERS, MARIA (ILLUSTRATIES) - Mijn vriend, de moordenaar.
14144: GIJSEN, MARNIX - De kat in den boom.
55211: GIJSEN, MARNIX - Joachim van Babylon. Meulenhoff Pocket Serie.
95679: GIJSEN, MARNIX - Floroskoop. Oktober.
16403: GIJSEN MARNIX - Overkomst dringend gewenst.
16329: GIJSEN, MARNIX - De man van overmorgen.
105478: GIJSEN, MARNIX - De parel der diplomatie. Een divertimento.
37052: GIJSEN, MARNIX - Lucinda en de lotoseter
37053: GIJSEN, MARNIX - Van een kat die te veel pretentie had
37054: GIJSEN, MARNIX - Er gebeurt nooit iets
37055: GIJSEN, MARNIX - De diaspora
37057: GIJSEN, MARNIX - Wat de dag meebrengt
7317: GIJSSELING DR. MAURITS - Edele unde scona. Het oudste Nederlands. AO-boekje 1056.
7316: GIJSSELING DR. MAURITS - Edele unde scona. Het oudste Nederlands. AO-boekje 1056.
82385: GIJZELS, ING. H.H. - Wenken voor het construeren.
11473: GILBERT, MARTIN - Sjtsjarnski. Strijder voor de vrijheid.
39192: GILBERT, CREIGHTON - Renaissance art
52720: GILBERT, JOHN (INTRODUCTION) - England - l'Angleterre - England. A book of Photographs. (Commentaar in drie talen)
70624: GILBERT, W.S. - The Savoy Operas. The complete text of all the Gilbert & Sullivan operas 1875-1896.
61025: GILBERT, DANIËL - De magiërs. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
104138: GILBERT, ELIZABETH - Eten, bidden, beminnen. De zoektocht van een vrouw in Italie, India en Indonesie.
95952: GILBERT, WILL, G. - Inleiding tot de Buiten-Europese Muziek.
26984: GILBERT, JOHN - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Tropische eilanden der Stille Zuidzee.
27184: GILDEMACHER, K.F. / JONG, J. DE / KNOL, J. / VRIES, G. DE (SAMENSTELLERS) - Kar ut fjouwer ieuwen Fryske poezij. In blomlezing foar it fuortset underwiis.
58119: GILDER, JEAN - Tom Kwast op de schaats. A.V.I. 4 / Niveau: 30-40. Ill. Vert.
14476: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Thirty-seventh Series.
14477: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Twenty-ninth Series.
73707: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Twenty-eight Series.
73708: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Thirty-eight Series.
73709: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Thirty-ninth Series.
47397: GILES CHAPMAN JOHN MCGOVREN - The world's Fastest cars completely revised
36495: GILHUIS, T.M - Lees maar mee, De bijbel erbij
45610: DR. J.C. GILHUIS - Over wonderen gesproken. Memorandum voor missionair meeleven.
74561: GILHUIS, T.M. - Lees maar mee. De Bijbel erbij.
31482: GILHUIS-SMITSKAMP G - Wij lezen zelf deel 1
45858: DRS. T.M. GILHUIS - Kort en goed. (Repetitieboekje Vaderlandse Geschiedenis voor de Christelijke School voor het vierde en vijfde leerjaar. 1.
45859: DRS. T.M. GILHUIS - Kort en goed. (Repetitieboekje Vaderlandse Geschiedenis voor de Christelijke School voor het vierde en vijfde leerjaar. 1.
75273: GILHUIS, DS. C. - Dagfinale, een avondboek voor jonge mensen.
39471: GILHUIS, C - Dit was nieuws, bijbels dagstempel
61556: GILHUIS, DRS. T.M. - ABC- '79/'80 van de Protestans-Christelijke Onderwijsorganisaties. Cahiers voor het Christelijk Onderwijs. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
73304: GILHUIS / WATERINK / E.A. - Gedenkboek Het Gereformeerd Schoolverband. 1906-1956.
75159: GILHUIS, DR. J.C. / GILHUIS-SMITSKAMP, GR. - Dit was het nieuws. Bijbels dagstempel.
61273: GILHUIS, DRS, T, M.; ROTHUIZEN, PROF. DR. G. TH; VELEMA, PROF. DR. W.H. E.A. - Eén gids - twéé wegen? Werkboek voor politieke en maatschappelijke vorming bij het chr. V.O. Cahiers voor het christelijk onderwijs. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
11921: GILKYSON, TERRY / KIPLING, R. - Jungleboek. Walt Disney.
54277: GILLET, P. - L' éducation du Caractère. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
590-4931: GILLIAMS / RUTTEN - Prosper van Langendonck. Gedichten en Starkadd. Drama van Alfr. Hegenscheidt. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
592-4933: GILLIAMS / RUTTEN - Prosper van Langendonck. Gedichten en Starkadd. Drama van Alfr. Hegenscheidt. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
101.364: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXI, No. 3, June-July 1980.
101.366: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXI, No. 6, December 1980 –Januari 1981.
101.373: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXIV , No. 6, December 1983-Januari 1984.
101.362: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXVII, No. 1, Februari-March 1976.
101.363: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXI, No. 2, April-May 1980.
101.371: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXIII, No. 5, October-November 1982.
101.372: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXIV, No. 5, October-November 1983.
101.370: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXIII, No. 4, August-September 1982.
101.367: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXII, No. 1, February-March 1981.
101.369: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXII, No. 3, June-July 1981.
101.365: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXI, No. 4, August-September 1980.
101.361: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXVI, No. 6, December 1975 – January 1976.
101.368: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXII No. 2, April-May 1981.
72603: GILLON, PAUL - Jeremie les dieux barbares.
94438: GILLWELL ADA'S HOEVE REEKS NO. 1 - 200 ideeen voor patrouilleleiders. Deel 1.
94437: GILLWELL ADA'S HOEVE REEKS NO. 8 - Verkenner eerste klas.
94439: GILLWELL ADA'S HOEVE REEKS NR. 2 - 200 ideeen voor patrouilleleiders. Deel II.
106601: GILMAN, DOROTHY - De Ongrijpbare Mrs. Pollifax.
35601: GILMAN DOROTHY - De helderziende gravin. Misdaad roman. Zwarte beertjes 1730.
106599: GILMAN, DOROTHY - De spionne met het hoedje.
106602: GILMAN, DOROTHY - Koorddanseres.
96769: GILMAN, L.A. / SHERMAN, J. - Buffy the vampire slayer. Bezoekers.
41225: GILMAN RICHARD - Faith sex mystery, a memoir
106600: GILMAN, DOROTHY - Een erepalm voor mrs. Pollifax.
106598: GILMAN, DOROTHY - De onstuitbare Mrs. Pollifax.
27771: GILMAN / COPPEL / BROMFIELD GELD / VRIES-KRUYT - 4 beroemde boeken. - Mevrouw Pollifax op safari - Het teken van de draak - Een tijdeloos oord - Jan Maarten. - Het Beste Boek .
16383: GILS, AD VAN - Trammelant in Zevenhuisen.
72271: GILS, AD VAN - Wachten op de lente.
105789: GILS, AD VAN / POL, DICK VAN (ILLUSTRATIES) - Snelle Jelle naar de finale.
61558: GILS, LISETTE VAN (EINDRED.) - Zulke dingen --- ik kan het niet uitleggen. Handreiking voor gesprekken met jongeren over zingeving en geloof. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
49119: GILSE, A.G. VAN - Keerzijde. Omgaan met ernstig zieken en stervenden. Geloofs- en levensbeschouwingen; Handreiking voor personeel van zieken- en verpleeghuizen.
17151: GILSE, A.G. VAN - Mij een zorg. Hulp aan ouderen thuis.
53644: GILSON, P.JONGEN, P EN WAMBEKE, A. VAN (NOTICE EXPLICATIVE DE LA CARTE DES SOLS ET DE LA VEGETATION. (32 BLZ.) - Carte des sols et de la vegetation du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. 6. Yangambi. Planchette 3: Lilanda. A. - Sols; B. Vegetation. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). Map + kaarten.
8341: GILSTRAP / RAY / BOSSCHEE / DICKINSON - 4 beroemde boeken. - Dag van afrekening. - Julie en Romeo. - Schuldbrief. - Hoog risico. - Het Beste Boek 207.
56606: GILTAY, DRS. J. (RED.) - Catalogus. Meesterwerken uit de Hermitage - Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst uit de 17 eeuw. Museum Boymans - van Beuningen. 19 mei - 14 juli 1985. Rotterdam. Afb. Ook vert.
150094: GIMENEZ, CARLOS / MORA, VICTOR - Dani Futuro. De planeet der verschrikking.
50666: GIMPEL, ERICH - De man die de oorlog zou winnen. Zoals hij het vertelde aan Will Berthold. (Vert.)
46846: GIN, MARGARET - Eenpansmaaltijden. Gerechten uit de internationale keuken. Geïll.
15342: GINGRICH, NEWT - De weg naar een betere toekomst.
31421: GINGRICH NEWT - De weg naar een betere toekomst
31420: GINGRICH NEWT - De weg naar een betere toekomst
59119: GINK - VAN ES, G.F. VAN - Bouvier. Belge das Flandres. Geïll.
454-2671: GINK-VAN ES G.F. VAN - Bouvier. Belge des Flandres.
49441: GINK-VAN ES, G.F. VAN - Bouvier. Belge des Flandres. Foto's.
83121: GINKEL, DRS. B. VAN / BERG, J. VAN DEN / E.A. - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 17e jaargang no. 1- 1983. Met o.a.: Hoe het Diaconessenwerk in Nederland begon. - De oprichting van de militaire luchtvaart (II).
58137: GINKEL, DS. H. VAN - Gemeentegetrouw. In gesprek over de opbouw van de gemeente. Deel 2. Gereformeerd belijden.
9235: GINNEKEN VAN - Mensen en methoden in het moderne bedrijf. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
94559: GINNEKEN, KEES VAN - Dorp in onrust.
11532: GINNEKEN, LILY VAN - Kuntschrift Openbaar Kunstbezit. 1985, deel 1. Met o.a. Edelsmeedkunst, goud en zilver.
41527: GINNEKEN VAN JAC - Het mysterie der menselijke taal, haarlemsche voordrachten II
54186: GINNEKEN, IR. K.H. VAN EN GINNEKEN, PAUL J. VAN - Mensen en methoden in het moderne bedrijf. Aspecten der sociale werkelijkheid. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
52988: GINNEKEN, JAC. VAN - De studie der Nederlandsche streektalen. (Hoekstenen onzer volkskultuur. Derde reeks: Streektalen. Deel I.) Afb.
74555: GINO, CAROL - Gebroken wit. Het ontnuchterende verslag van een verpleegster.
16603: GINO, CAROL - Gebroken wit. Het ontnuchterende verslag van een verpleegster.
39546: GINO, CAROL - In wankel evenwicht, een epileptisch meisje vecht voor een normaal leven
18129: GINO, CAROL - Gebroken wit. Het ontnuchterende verslag van een verpleegster.
36917: GINOTTI MIA - Rouault, gallery of art series
87420: GINZ, PETR - Praags dagboek 1941-1942.
105479: GINZBURG, NATALIA - Valentino.
91424: GINZBURG, NATALIA - Informatie.
91395: GINZBURG, NATALIA - Zo is het gebeurd.
72210: GIOVANNETTI, MGR. ALBERTO - Paus Joannes XXIII.
104212: GIPHART, RONALD - Gala.
81305: GIPHART, J. / E.A. - Nederlandse postzegels 1976. Achtergronden, emissiegegevens, vormgeving, eerstedag stempels.
74402: GIPHART, RONALD - Gala.
21404: GIPMAN, S.P.A. - Geboeid door verdwenen landen. AO-boekje 2472.
21661: GIPMAN, S.P.A. - Vrouwen en opvoeding. Vrouwelijke denkers over opvoeding en onderwijs. AO-boekje 2499.
59176: GIPMAN, S.P.A. - 100 Jaar Nobelprijs voor literatuur in namen, feiten & cijfers.
21172: GIPMAN, S.P.A. - Van oog om oog tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. AO-boekje 2428.
74719: GIPSON, FRED / LOOIJ, REIN VAN (ILLUSTRATIES). - Old Yeller.
23691: GIPSON / MONSARRAT / POWELL / MARQUAND - Old Yeller - The tribe that lost its head - The Philadelphian - Stopover: Tokyo.
36083: GIRANDOLA, ANTHONY - Een priester trouwt
70602: GIRARD, JAQUES (FOTO'S) / OERS, P.J.C. (VERTALING) - Versailles, gids voor de rondleiding door het Koninklijk Paleis en de Tuinen, volledige routebeschrijving.
53538: GIRARDEAU, EMILE - Het avontuur der natuurwetenschap. Aula - boek. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
99642: GIRARDI, M. (FOTOGRAFICO) - San Clemente. Roma.
73872: GIRARDI, ANTON - Aan het noodlot is niet te ontkoomen. De levensroman van Alexander Girarardi.
106325: GIRAUD, JEAN - L'École romantique francaise.
73014: GIRAUDOUX, JEAN - De amoureuze vergissing.
36446: GIROCK, H.J, RED. - Partners van morgen, het gesprek tussen christendom en marxistisch atheisme
16502: GIROUX, LEO - De Risji.
71081: GIRSHMAN, R. - Iran. From the Earliest Times to the Islamic Conquest.
77230: GISOLF, A.C. (VOORWOORD) - Nederland Oké. Het doe-boek van de Notionale Gezondheidsactie.
97917: GISPEN, DR. H.W. - Korte Verklaring. Exodus I: Hoofdstuk 1:1-15:21.
97918: GISPEN, DR. H.W. - Korte Verklaring. Exodus II: Hoofdstuk 15:22-40:38.
20027: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten.
45291: DR. W.H. GISPEN - Exodus; dl. 1. (Korte Verklaring der Heilige Schrift).
52356: GISPEN, DR. W.H. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Exodus. Eerste deel. H. 1:1-15:21.
52357: GISPEN, DR. W.H. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Exodus. Tweede deel. H. 15:22-40:38.
59938: GISPEN, PROF. DR. W.H.; OOSTERHOFF, PROF. DR. B.J.; RIDDERBOS, PROF. DR. H.N.; UNNIK, PROF. DR. W.C. VAN EN VISSER, DS. P. - Bijbelse Encyclopedie. Geïll. Twee delen.
871-1520: GISPEN DR. W.H. - Korte Verklaring. Exodus 2.
22501: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten. Deel 3.
22502: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten. Deel 2.
45506: W.H. GISPEN (TOELICHTING). - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
80038: GISPEN, W.H. - Wet en genade. Twaalf leerredenen.
103564: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten. Deel I.
870-1519: GISPEN DR. W.H. - Korte Verklaring. Exodus 1.
15588: GISPEN, DR. W.H. - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
15587: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten. Deel 3.
96775: GITTE SPEE (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Wie wil er mee?
87198: GIUTTARI, MICHELE / LAWSON, MICHAEL - Scarabeo. - De zwakste schakel. Dubbel 2 Roman.
71854: GJESDAHL, KATHARINA - Het familiediner.
87349: GLABE, FRIEDERICH - Bremen Einst und Jetzt. Eine Chronik.
82933: GLADE-HASSENMÜLLER, HEIDI - Gute Nacht, Zuckerpuppchen.
16583: GLANFIELD, JENNY - Het huis achter de heuvel.
16595: GLANFIELD, JENNY - Het huis achter de heuvel.
104058: GLAS, JAN / CONSTAPEL, GERD / DUURSMA, KLAAS / E.A. - Plat & Platt. Zes dichters uit Groningen en Oost-Friesland.
15842: GLASCO, GORDON - De dagen van de eeuwigheid.
60408: GLASER, DR. IDA; YÜRÜMEZ-KROON, DRS. TINEKE - Nabijheid & distantie. Hoe moslims en christenen omgaan met macht, relaties en de positie van de vrouw. Onderweg met moslims. Jaargang 1 - nummer 1. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
41699: GLASER B.G, STRAUSSS A.L - Time for dying
31875: GLASER, LEHMANN, LUBOS - Wege der deutsche literatur
104283: GLASHOUWER, WILLEM J.J. (REDACTIE) - Het ontstaan van de wereld.
48818: GLASHOUWER, J.J.; GUNNING, DR. K.F. E.A. - Kies voor leven. Oproep tot inkeer. (Bewerkte toespraken 17 nov. 1984). Foto's.
89099: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en Godsdienst in Nederland, na het vestigen der Hervorming tot den troonsafstand van Koning Willem I. Deel 1, 2 en 3.
51045: GLASKIN, G.M. - Achtervolging in Amsterdam. Vert.
99825: GLASKIN, MAX / TORR, JEREMY - Handboek ATB Fietsen.
10449: GLASKIN G.M. - Het strand van de hartstochtelijke liefde.
94766: GLASS, F.J. - Sketching from nature. A practical treatise on the principles of pictorial composition.
50765: GLASS, LOUISE - De familie Gesterding. Geïll. (Vert.)
78813: GLASSER, WILLIAM - De mens en de psychiatrie. Prisma pocket 920.
18144: GLASSER, RONALD J. - 365 dagen. Een bittere bede voor vrede vanuit een veldlazeret.
105178: GLASTRA VAN LOON, OTTO - Sesam Mozaiek der Muziekgeschiedenis. In 6 delen.
40068: GLAUDE ROGER MARX - Meesters der prentkunst in de 19e eeuw.
79411: GLAVIMANS, A. - Jo Spier.
6259: GLAZEMA DR. P. - Oorlog en oudheidkunde. AO-boekje 310.
6460: GLAZEMA DR. P. - Beschermd onze oudheden! AO-boekje 576.
56633: GLEBBEEK, JOKE (SAMENGESTELD DOOR) - Tien interviews met Ned. Missionarissen. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
50678: GLEICH, CLEMENS VON - Bekende pianisten uit het verleden. Famous pianists from the past. Geïll.
58279: GLEICK, JAMES - Chaos. Making a new schience. (Penguin)
44100: GLENN MILLER - Hit songs the Glenn Miller story, starring James Stewart, June Allyson, With famous guest stars Langford, Aemstrong, Kruba, Pollack, Modernaires, 9 full size photos from the film
40323: GLERUM - Zilver en juwelen, Chinees en Japans porselein, Auctioneers Glerum veiling 105/105-A, 1995
40322: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 95, 1995
40320: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 102-A, 1995
40315: GLERUM - Zilver en juwelen, Auctioneers Glerum veiling 98, 1995
40314: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 101-A, 1995
40312: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 109-A, 1995
40311: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 94, 1994
40310: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 81, 1994
40297: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 54, 1992
40296: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 46, 1992
40295: GLERUM - Chinees en Japans porselein en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 50, 1992
40342: GLERUM - Chinees en Japans porselein, kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 167, 1998
40291: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 35, 1991
40290: GLERUM - Hedendaagse kunst, Auctioneers Glerum veiling 37, 1991
40286: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 6 1989
40302: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 57, 1992
40303: GLERUM - Zilver, juwelen objects de vertu, Auctioneers Glerum veiling 49, 1992
90005: GLERUM, J.P. (DIRECTOR) - Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay B.V. , Catalogus 256. Openbare verkoping van Hollands en Europees zilver, afkomstig uit divers particulier bezit. 20 t/m 24 februari 1976.
40334: GLERUM - Zilver en juwelen, Chinees en Japans porcelein, Auctioneers Glerum veiling 132/132-A, 1997
40341: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 183, 1999
40321: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 98-A, 1995
40330: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 116-A, 1996
40329: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 110, 1996
40309: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 73, 1993
40308: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 70, 1993
40307: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 67, 1993
40292: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 43, 1991
40328: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 110, 1996
40313: GLERUM - Moderne en hedendaagse kunst grafiek, Design 1890-1990 , Auctioneers Glerum veiling 103/103-a, 1995
40332: GLERUM - Chinees en Japans porselein, zilver en juwelen , Auctioneers Glerum veiling 123/123-A, 1996
40335: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 146, 1997
57551: GLERUM, J.P. - Veilen. Het hoe en waarom van de hoogste prijs.
92481: GLERUM, J.P. (MANAGING DIRECTOR) - De L. & L. Honsdrecht-Collectie. Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay B.V. Catalogus 283.
40294: GLERUM - Zilver, juwelen objects de vertu, Auctioneers Glerum veiling 49, 1992
40293: GLERUM - Zilver, juwelen en objects de vertu, Auctioneers Glerum veiling 64, 1992
40319: GLERUM - Fotografie, Auctioneers Glerum veiling 99, 1995
40318: GLERUM - Poppen en speelgoed, Auctioneers Glerum veiling 109, 1995
40289: GLERUM - Zilver, juwelen objects de vertu, Auctioneers Glerum veiling 41, 1991
40288: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 10, 1990
40317: GLERUM - musical instruments & musical Boxes, Prenten en tekeningen, Auctioneers Glerum veiling 96/96-A, 1995
40306: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 79, 1993
40304: GLERUM - Zilver en juwelen, Auctioneers Glerum veiling 71-A, 1992
40340: GLERUM - kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 177, 1999
40299: GLERUM - kunst en kunstnijverheid poppen speelgoed, Auctioneers Glerum veiling 66, 1992
40337: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 134, 1997
40327: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 116-A, 1996
40325: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 125, 1996
40287: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 17 1989
40336: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 126, 1997
42602: GLICK I.O, WEISS R.S, PARKES C.M - The first year of bereavement
7354: GLIMMERVEEN DRS. H. - Fusies. AO-boekje 1103.
23735: GLIMMERVEEN, DRS. H. - Fusies... AO-boekje 1103.
77195: GLIMMERVEEN, ULCO (TEKST EN ILLUSTRATIES). - Een Zomer Op Antarctica.
59381: GLIND, AALT VAN DE - Om geluk te vinden moet je op weg gaan. Veertig momenten van inspiratie voor onderweg.
B4536: GLOAGUEN, PH. / E.A. - Westkust USA. Trotter, gidsen voor de wereldreizigers.
77371: GLOCKER, MICHAELA - Vom Wirken der Engel im menschlichen Leben. Gesundheidspflege Band 7.
91795: GLOEGE, GERHARD - Mythologie und Luthertum. Das Problem der Entmythologisierung im lichte lutherischer Theologie.
54668: GLORIEUX, CHANOINE - Le Christ et sa religion … simple exposé. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54669: GLORIEUX, CHANOINE - Le Christ et sa religion … simple exposé. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
5636-4601: GLOSSNER GUSTAV A. / GERLACH PHILIPP / STEFFEK / LUKA TH. - Philipp Gerlach. Kammermusik-Album. Fur Schule und Haus. Klassische Klavier-Duos und Trios. Progressiv geordnet, mit vingersatz und vortragszeichen versehen von Gustav Adolf Glossner. Die Violinstimme bezeichnet von AD. Steffek. Die Violoncellostimme von TH. Luka.
91762: GLOTZBACH, ANDREAS - Het Boek Job, Het Hooglied.
85848: GLOVER, T.R. - De Antieke Wereld. Prisma pocket 468.
74086: GLOVER, STEPHEN (MUZIEK) / JEUNE, MR. M.B. LE (TEKST). - Hoort gij de Wilde Golven? Voor Zang met Pianobegeleiding.
14503: GLOVER, T.R. - De Antieke Wereld. Prisma pocket 468.
34610: GLOVER JUDITH - Voor jou wil ik sterven
90427: GLOVER, T.R. - De Antieke Wereld. Prisma pocket 468.
57462: GLUBB, JOHN BAGOT - A Short History of the Arab Peoples.
99650: GLUCK, CHR.W. - Orpheus. Oper in 3 Akten. Klavierauszug nach der Franzosischen Patitur, bearbeitet von Alfr. Dorffel.
79238: GLÜCK, HEINRICH - Die Christliche Kunst des Ostens.
18505: GLUYAS, CONSTANCE - Het wilde land.
104206: GM JANSA IM PRIBYL - How to Play the Pirc - A New System for Black.
79186: GMEHLING, WILL / RONNEFELDT, CAROLINE (BILDER) - Tiertaxi Wolf & Co.
79187: GMEHLING, WILL / RONNEFELDT, CAROLINE (BILDER) - Tiertaxi Wolf & Co.
79310: GMEHLING, WILL / RONNEFELDT, CAROLINE (BILDER) - Tiertaxi Wolf & Co.
41727: GNILKA SCHRISTIAN - Aetas spiritalis, die uberwindung der naturlichen altersstufen als ideal fruhchristlichen lebens, theophaneia, beitrage zur religions und kirchengeschichte des altertums
93110: GNOLI, GHERARDO / VERMAAT, JEAN-PIERRE - La mort, les morts dans les societes anciennes.
37352: GOBELS, HUBERT - Bildergalerie fur gross und klein, alte deutsche kinderbuch illustrationen
58868: GOBRY, IVAN - Franciscus. Geïll. Vert.
77322: GOCKINGA, S. (SECRETARIS) - Tegenbericht ofte verclaringe der Borgemeesteren ende Raedt in Groningen op en tegens de Naedere Resolutie en praetense Voorslag der Heeren van de Ommelanden in dato den 30 Julij 1662. en - Appendix van het gepasseerde op den jongst gehouden Landt dach in Junio 1662.
77319: GOCKINGA, S. (SECRETARIS) - Tegenbericht ofte verclaringe der Borgemeesteren ende Raedt in Groningen op en tegens de Naedere Resolutie en praetense Voorslag der Heeren van de Ommelanden in dato den 30 Julij 1662. en - Appendix van het gepasseerde op den jongst gehouden Landt dach in Junio 1662.
77320: GOCKINGA, S. (SECRETARIS) - Tegenbericht ofte verclaringe der Borgemeesteren ende Raedt in Groningen op en tegens de Naedere Resolutie en praetense Voorslag der Heeren van de Ommelanden in dato den 30 Julij 1662. en - Appendix van het gepasseerde op den jongst gehouden Landt dach in Junio 1662.
91804: GODAN, HANS - Christus en Hippocrates. Kernproblemen voor arts en theoloog.
9544: GODDARD ROBERT - Set in Stone.
25309: GODDEN, RUMER - De betoverende macht. Prisma pocket 944.
9247: GODDIJN - Godsdienstsociologie. Het groepsleven van de Christenen. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
60237: GODDIJN, WALTER (RED.) - Godsdienst: R.K. Herleeft het antipalisme of zijn de katholieken niet te vertrouwen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60336: GODDIJN, DR. H / GODDIJN, DR. W. - Sociologie van kerk en godsdienst. Aula-boeken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
4766-2046: GODDIJN / THOENES / VALK DE / VERHOOGT. - Geschiedenis van de sociologie.
27472: GODDIJN, WALTER - De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog.
59646: GODEFROY, J. - Beknopte inleiding tot de kennis van Perzisch tapijten. Geïll.
9055: GODEFROY J. - Geschiedenis van de Bouwkunst in Nederland.
79394: GODEFROY, J. - Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer. Publicaties van de stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, No. 8: Socioigrafische sectie.
88055: GODFREY, JAN - De kameel en de naald. Pop-up boek met een verhaal van Jezus.
93111: GODIN, A. - Mort et presence. Etudes de psychologie. Les cahiers de psychologie religieuse: 5.
46869: GODIN, ANDRÉ - Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen. Brochure 2-15.
21407: GODSCHALK, DR. HUGO T.C. - Mysterie van de graancircels. AO-boekje 2475.
21408: GODSCHALK, DR. HUGO T.C. - Mysterie van de graancircels. AO-boekje 2475.
53857: GODTS, C. SS. R., F.-X. - La Corédemptrice. Essai de justification de ce beau titre donné a la mère de Dieu et des hommes. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41515: GODZIK, MUSCHAWECK - Last mich doch zu hause sterben
59241: GOEBBELS, JOSEPH - Dagboek van Joseph Goebbels. Ingeleid en van aant. voorzien. Vert. en bew. Foto's.
52125: GOEDBLOED-RIJKEBUSCH, TITI - Titi's vertellingen. Een familie-uitgave. Foto's.
52124: GOEDBLOED-RIJKEBUSCH, TITI - Titi's vertellingen. Handgebonden uitgave. Foto's.
551-4585: GOEDE BAREND DE - Kort Dag. Keur uit de poezie van jonggestorven dichters sinds 1880.
39468: GOEDE, DE J.H - Als de burgemeester luistert, burgemeester van Gramsbergen
105737: GOEDE, J. DE / HOEK, J. VAN DER / HOEKSTRA, B. (REDACTIE) / E.A. - Hempens en Teerns.
33289: GOEDE DE BAREND - t is altemaal Adams kroost
48901: GOEDE, J.J. C. EN ROOKHUIZEN-ROBBERS, J.G. - Onze levensmiddelen. Foto's.
25800: GOEDE, C.J. DE - Zuinig met ruimte. AO-boekje 1573.
86354: GOEDE, H. DE (PRAESES) - Huishoudelijke regeling van de classis Gorinchem der Gereformeerde Kerken in Nederland.
79781: GOEDHART, DRS, G.L. - Het gesprek besproken. Praktische handreiking voor ouderlingen.
49704: GOEDHART, H. (V.D.M.) - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiën.
57375: GOEDHART, DR. H. - Een vrouw op de kansel?
91823: GOEDHART, DRS, G.L. - Het gesprek besproken. Praktische handreiking voor ouderlingen.
52300: GOEDHART, H. (V.D.M.) - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiën.
41739: GOEDMAKERS H.J.P.J, E.A - Ouderdom en samenleving, sociale en culturele reeks
81323: GOEDMAKERS, MR. H.J.P.J. / MEER, L. VAN DER / E.A. - Ouderdom en samenleving. Een overzicht van de gehele problematiek van de ouderdom in de gegeven maatschappelijke verhoudingen.
78984: GOEDVOLK, J. - Keesings landenvademecum. Feiten en cijfers van honderdvijftig landen.
105063: GOEHRKE / HELLMANN / LORENZ / SCHEIBERT (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 31. Russland.
94653: GOEJE, C.H. - Primitieve volkjes. Gespiegeld aan den modernen mens (en omgekeerd)
22258: GOEMAN, A. / LINTHORST, P. - Liplezen voor slechthorenden en doven.
44320: GOERDAYAL, VAN HEININGEN, HOEK, KOOLMEES, VERPLOEGH - Leven en laten leven deel 2HV
10127: GOEREE MARINUS VAN - De wilde waan.
71822: GOERING, REINHARD - Seeschlacht.
93684: GOERION, DAVID BEN - Israel. Land van vervulde belofte.
99505: GOES, BEATRIZ VAN DER - Weerzien met Indie. 21: Bouwen en wonen.
15061: GOETGHEBUER, JEAN-PIERRE - Handicap: onverklaarbare bondgenoot. Profiel van een mens met hindernissen.
11961: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON - Faust. Der Tragödie. Erster Teil.
98450: GOETHE - Faust. Zeighnung Vorspiel auf dem Theater Prolog im Himmel Der Tragody erster Teil von Goethe.
99730: GOETHE, J.W. VERT, STEENBERGEN, ALBERT - Faust en Mefisto in Drenthe
89233: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1973.
88440: GOETHE - Goethe. Goethes Werke in Zwei Banden. Erste und Zweiter Band.
71835: GOETHE, J.W. - Hermann und Dorothea, In neun Gesangen.
48730: GOETHE - Novelle. Houtgravures. Premieboek.
94607: GOETHE / VOSS, H.D. (HOUTGRAVURES) - Novelle.
80960: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Reden. Eingeleitet von Herbert Nette.
80956: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Campagne in Frankreich 1792.
101.462: GOETHE / ROP, ANT.L. DE (VERTALER) - Goethe's Herman en Dorothea. (Met platen met gravures)
71642: GOETHE, J.W. - Die Wahlverwandtschaften.
57472: GOETHE - Trost bei Goethe. Foto's.
57474: GOETHE - Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil. Mit den Zeichnungenvon Delacroix. 3. Neu bearbeitete Auflage mit Kommentar.
89231: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1971.
89232: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1972.
41551: GOETHE J.W - Goethe erzahlt sein leben
97785: GOETHE, J.W. VON / KAPPERS, DRS. G.H. (BEWERKING, MET WOORD VERKLARING) - Das Fahlein der Sieben Aufrechten.
41545: GOETHE J.W - Die wahlverwandtschaften
54005: GOETHE - Goethe's wereldbeschouwing en levenswijsheid. Een bloemlezing uit zijn proza, brieven en gesprekken verzameld en ingeleid door Dr. Herman Wolf.
89229: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1969.
41566: GOETHE J.W - Goethe erzaht sein leben, zusammengestellt von Hans Egon Gerlach und Otto Herrmann
31785: GOETHE - Gedichte vollstandige ausgabe
31786: GOETHE - Goethes briefe in drei banden
89228: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1967.
89230: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1974.
98673: GOETHE - Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel.
31807: GOETHE - Das schonste aus seinem werk
31808: GOETHE - Goethes briefwechsel mit seiner frau, 2 banden
11716: GOEVERNEUR, J.J.A. - Het Koralen Kruis. - Leidsche Herdrukken. No. 9.
11717: GOEVERNEUR, J.J.A. - Caston van Frankrijk. - Leidsche Herdrukken. No. 39.
103857: GOEVERNEUR, J.J.A. / TOPFFER, RUDOLF (ILLUSTRATIES) - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie. Geïll.
52074: GOEVERNEUR, J.J.A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie. Geïll.
79018: GOEVERNEUR, J.J.A. - Andersen's Sprookjes. Met illustraties en 10 kleuren platen.
37659: LE GOF, JACQUES - Het oude Europa en het onze
37658: LE GOF, JACQUES - De geschiedenis van Europa
105044: GOFF, JACQUES LE (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 11. Das Hochmittelalter.
60816: GOFF, J. LE E.A. - Franciscus van Assisi: een voorbeeld? Concilium. Internationaal tijdschrift voor theologie. 1981 - 9. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
101.345: GOFFEN, RONA - Museums Discovered: O Museu Calouste Gulbenkian.
93696: GOGARTEN, FRIEDRICH - Verhangnis und Hoffnung der Neuzeit.
93695: GOGARTEN, FRIEDRICH - Entmythologisierung und Kirche.
14591: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN - Op den rand.
2944-2373: GOGH VAN - Vincent van Gogh. Schilderijen en tekeningen. Een keuze uit de verzameling van de Vincent van Gogh Stichting.
B4551: GOGH, RUBEN VAN / SCHEEPSTRA, ANTON (REDACTIE) / EMMENS, MARCHIEN (FOTOGRAFIE) - De smaak van Groningen. Kunst en cultuur in de stad.
2353-3122: GOGH VINCENT VAN - Vincent van Gogh. Catalogus van 278 werken.
56912: GOGH-BONGER, J. VAN (BRIEVEN UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - Verzamelde brieven van Vincent van Gogh. Afb. Derde deel. Derde druk
56913: GOGH, IR. V.W. VAN (VERZORGD DOOR) - Verzamelde brieven van Vincent van Gogh. Afb. Vierde deel
105567: GOGOLJ, NICOLAJ - Petersburgse Vertellingen. Prisma pocket 302.
46504: GOGOLJ, N.W. - De jaarmarkt in Sorotsjintsy / Kerstnacht. (Paaspremie voor de leden van de W.B.-Ver.) Vert.: Wils Huisman
53458: GOGUEL, MAURICE - Jésus de Nazareth. Mythe ou histoire? (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"") Tevens in/bijgebonden: Haagsch Maandblad: artikel december 1929: De historische Jezus.
1247-1206: GOLAN MATTI - Kissingers geheime diplomatie.
16177: GOLAN, MATTI - Kissingers geheime diplomatie.
47747: GOLDA MEIR GEMMA LEVINE - Het Israel van Golda Meir met foto's
59023: GOLDBERG, STELLA R. / DEUTSCH, FRANCINE - Life-span individual and family development. Geïll.
58289: GOLDEN, FREDERIC - Mysteries van het heelal. Foto's. Vert.
60386: GOLDEN, ARTHUR - Dagboek van een geisha. Vert.
57569: GOLDENSOHN MD, ELI S. & KOEHLE REEGT, RUTH - EEG Interpretation. Problems of Overreading and Underreading. Grafieken.
44601: GOLDHOORN, DE BEAUFORT. DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXlll No.2, Maart 1946
33565: GOLDING WILLIAM - Fire down below
72553: GOLDMAN, DOUGLAS / KLINE, N.S. / E.A. - Historische figuren gezien door vooraanstaande hedendaagse psychiaters en kunstenaars.
17304: GOLDMAN, L.L. - Advocaat Judd in de verdeiging. Prisma pocket 1418.
95296: GOLDMAN, PIERRE - Dim memoires of a Polish Jew born in France.
2031-2899: GOLDMAN JUDITH - American Prints: Process & Proofs. Whitney Museum of American Art.
99154: GOLDSCHEIDER, LUDWIG - Leonardo da Vinci. Life and work, paintings and drawings. With the Leonardo biography by Vasari 1568, newly annotated. (114 illustrations, including 41 in colour).
79038: GOLDSCHMIDT - E.P. Goldschmidt. Catalogue 169.
97220: GOLDSMITH-CARTER, G. - Van basaltboot tot bark.
18092: GOLDSMITH, OLIVIA - Illusies.
17035: GOLDSMITH, OLIVER - She stoop to conquer. The mistakes of a night.
26858: GOLDSTEIN, ELLA / MEIJER / JESSE - Voetsporen van Rembrandt. Een beeldbiografie.
52762: GOLDSTON, ROBERT. - Opkomst en ondergang van Nazi-Duitsland. Geïll. (Gouden appels van Paris.) Vert.
70862: GOLDSTON, ROBERT - De Russische Revolutie.
56113: GOLDZIHER, DR. IGNAZ - Vorlesungen über den Islam. Bild. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
93700: GOLLWITZER, HELMUT - Die marxistische Religionskritik und der christliche Glaube.
81482: GOLLWITZER, H. / ZAHRNT, H. - De vrede van God en de vrede van de wereld. Studies over Efeze1:3-7, 15-23, 2:11-22, 4:1-16.
90967: GOLLWITZER, HELMUT - De konsekwenties van het kerstfeest.
86202: GOLLWITZER, HELMUT - Een teken van leven. Hoe de kerk zou kunnen zijn.
80863: GOLLWITZER, HELMUT / ZAHRNT, HEINZ / DIEKERHOF, H.J. (INLEIDING). - De vrede van God en de vrede van de wereld. Studies over Efeze1:3-7, 15-23, 2:11-22, 4:1-16.
92122: GOLLWITZER, HELMUT - Een teken van leven. Hoe de kerk zou kunnen zijn.
92136: GOLLWITZER, HELMUT - Over de zin van het leven.
94458: GOLON, ANNE EN SERGE / HULST, CORRY VAN (BEWERKING) - Angelique in opstand. Deel 1 en Deel 2.
59514: GOLON, ANNE EN SERGE - Angélique. Angélique en haar koning. Nederlandse bewerking van Puck Doyer. Cultuurserie.
28215: GOLON, ANNE EN SERGE - Angélique en haar grote liefde.
53515: GOLSS, LIC. ED. FREIHERRN VON DER - Der Dienst der Frau in der christlichen Kirche. Geschichtlicher Ueberblick mit einer Sammlung von Urkunden. Afb. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
90881: GOLTERMAN EN HOEKENDIJK (REDACTIE) / VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Oecumene in 't vizier. Feestbundel voor Dr. W.A. Visser 't Hooft.
93688: GOLTERMAN, DR. W.F. - Geloof en geschiedenis.
27235: GOLTERMAN, DR. W.F. - Eenheid in de chaos der kerken.
59275: GOLTZIUS, DOMINICUS - Adventspredikatie: De na lijden zeer verheven knecht. Jesaja 52:13. Het Heil verkondigd. 51e predikatie.
59276: GOLTZIUS, DOMINICUS - Lijdenspredikatie: De verhoging van de nederige Messias. Psalm 40:3, 4. Het Heil verkondigd. 18e predikatie.
26013: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leen en werk.
98042: GOMBERT, THEKLA - Borduurwerk.
3280-1903: GOMEZ-MORENO M. - Alhambra. El arte en Espana.
30297: GOMPERS SAMUEL - Seventy years of life and Labor
82028: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed in de literatuur.
34764: GONDORF BERNHARD - Vom Rhein zur Nurburg entlang an Mosel und ahr
55683: GONELLA, GUIDO - Grondslagen voor een nieuwe internationale orde. Aant. bij de radioboodschappen van Paus Pius XII gehouden op Kerstmis 1939/40/41. Vert.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80540: GONGRIJP, DR. G. - Schets ener economische geschiedenis van Indonesie.
35776: GONNISSEN LOUIS - 10000 jaar huisdieren
38132: GONTARD, FRIEDRICH - The Popes, translated from the German by A.J. and E.F. Peeler
89403: GONZALES, PANCHO / HYAMS, JOE - Winning tactics for weekend singles.
36463: GONZALEZ RUIZ, M - Het schristendom is geen humanisme
73635: GONZALEZ LEON, ADRIANO - De leren vogel.
27332: GONZALEZ, LUIS J. / SANCHEZ SALAZAR, GUSTAVO A. - De grote rebel, Che Guevare in Bolivia.
26701: GÖÖCK, ROLAND - De Wonderen der Wereld. De grote bezienswaardigheden van de oudheid tot heden.
1656-862: GOOCK ROLAND - De Wonderen der Wereld. De grote bezienswaardigheden van de oudheid tot heden.
35031: GOOCK R - Onze facinerende wereld, van de wonderen der natuur tot de sprong in het heelal
1150-2824: GOODALL DAPHE - De Wereld van het paard.
36889: GOODENOUGH, SIMON - Leven in het oude Rome, een facinerende terugblik op het dagelijkse leven van 2000 jaar geleden
98646: GOODENOUGH, URSULA - Genetics.
53389: GOODIER S.J., MGR. ALBAN - Jesus' openbaar leven. ''Het Koninkrijk Gods is gekomen''. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Kaartje
53384: GOODIER S.J., MGR. ALBAN - Jesus' openbaar leven. ''Ik ben de Goede Herder''. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53388: GOODIER S.J., MGR. ALBAN - Jesus' openbaar leven. ''Hosanna, den zZoon van David ''. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53387: GOODIER S.J., MGR. ALBAN - Jesus' openbaar leven. ''Zijt Gij het die moet heerschen?'' Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
43545: GOODMAN CAROL - De verdronken tuin
93764: GOODMAN, CAROL - De verdronken tuin.
46463: GOOGH, DR. MICHAEL - De eerste Christenen. Geïll. Phoenix Pocket no. 80.
96391: VAN GOOL (ILLUSTRATIES) - Assepoester.
11906: GOOL, VAN - Pocahontas.
51537: GOOL, DRS. A.B. VAN EN WIGMAN, DRS. H.G.M. - De geschiedenis van de mensheid. Deel V. Hellas en Rome. Geïll. Leerboek v/d Oude Geschiedenis voor de hogere klassen v/h Gymnasium. Afb.
55504: GOOL, DRS. A.B. VAN - Hellas en Rome met hun voorgeschiedenis. Geïll.
74002: GOOR, DUUT VAN / SASSEN, DR. A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 10 nr. 10. De reis van de Fennechiena. - Groninger dan Gronings.
77671: GOOR, DUUT VAN / VRIES, HENDRIK DE / FORMSMA, DR. W.J. / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 2. Met o.a.: De wereld van Popko Oosterbörg - Frolyck mit eeren 1580 - Ezonsstad?
B31901: GOOR, DUUT VAN - De eerste Gronneger.
B31902: GOOR, DUUT VAN - De eerste Gronneger.
26529: GOOR, DUUT VAN - De klapbrug. Groningse roman.
77478: GOOR-DUUT, MEVR. DRA. J.H. VAN / RANITZ, MR. S.M.S. DE / GRUYTER, W. JOS. DE / E.A. - Groningen Kultureel maandblad, Jrg. 1 nr. 5. Met o.a.: Het Gronings - Welke toekomst voor Gronings verleden: de laatste borgen? - Pastelportret van Jantje Bartels Leggelo.
87016: GOOR, H. VAN / JONKER, B. / E.A. - Ons Waardeel. Jaargang 6, nr. 1. Met o.a.: Enkele gegevens over de geschiedenis van het gehucht schottershuizen. - Fragment genealogie Koos (2).
98197: GOOR, N.Y. VAN - Het Geloof der Vaderen. De Nederlandsche Geloofsbelijdenis toegelicht.
36278: GOOR, VAN N.Y - Het geloof der vaderen, de nederlandsche geloofsbelijdenis toegelicht
51430: GOOR, A. VAN - Handboek Tekenen. Mechanische Techniek. Afb.
87470: GOOR, DUUT VAN - De klapbrug. Groningse roman.
49147: GOOREN, DR. L.J.G.; BERGKAMP, MR. DRS. L. E.A. - Veranderende ethiek in de geneeskunde?
57325: GOOSEN, LOUIS - Van Abraham tot Zacharia. Thema's uit het Oude Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater. Geïll.
53803: GOOSSEN, T.P.; KOOPS, A.R. EN KOOPS, W. - Geld en gedrag. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
14050: GOOSSENS, DR. L.A.M. - Franciscus van Assisi. AO-boekje 1659.
102.995: GOOSSENS, DR. L.A.M. - Franciscus van Assisi. AO-boekje 1659.
80391: GOOSSENS, DR. L.A.M. / CAMPANGE, G.T. / E.A. - Verenigde Naties - Kerkelijk denken over oorlog en vrede - Officierseed - Theologie van de revolutie.
80390: GOOSSENS, DR. L.A.M. / GEUS, T.J. DE / E.A. - Militaire dienstplicht - Vrijstelling - Gewetensbezwaarden - Alternatieve dienstplicht - Vredesbeweging - Pacifisme.
53380: GOOSSENS, WERNER - l'Eglise corps du Christ d'après saint Paul. Etude de theologie biblique. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
44128: GOOSSENS JESSE - Met de trein door china
88764: GOOSSENS, DR. TH. - Mr. J.F.R. van Hooff een Brabants patriot, 1755-1816.
61206: GOOT, YKO VAN DER - Geloven leren. Ambtshalve-boekenreeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
16158: GOOTE, ANNELIEN / KAAN, R.F. - Het Aanzien. Het Gouden Huwelijk. Juliana en Bernhard 50 jaar getrouwd.
50648: GOOTE, M. - Verdrukking - Verzet - Victorie. Foto's.
59881: GOOTJES, NICOLAAS H. - De geestelijkheid van God. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Theologie. T.H. Van de Ger. Kerken in Nederland te Kampen.
86393: GOOYER, A.C. DE - De Spaanse griep van '18.
24540: GOOYER, A.C. DE - Het beeld der vad'ren. Een documentaire over het leven van het protestants-christelijk volksdeel in de twintiger en dertiger jaren.
103999: GOOYER, RIJK DE - Gereformeerd, en andere verhalen.
59966: GOPALAKRISHNAN, V. / PERERA, ANANDA (GENERAL EDITORS). - Singapore. Changing Landscapes. Geylang * Chnatown * Serangoon. Geïll.
44114: GORAN OCH OLOF BACHSTROM, BACKSTRÖM - Skogsliv
22211: GORBATJOV, MICHAIL - De augustus-coup. Drie dagen die de wereld schokten.
11495: GORBATJOV MICHAIL - Perestrojka. Een nieuwe visie voor mijn land en wereld.
25571: GORBATJOV, MICHAIL - De Oktober en de Perestroika: de Revolutie gaat door.
57327: GORBATSJOV, MICHAIL - De augustus-coup. Drie dagen die de wereld schokten. Geïll. Vert.
23865: GORBATSJOV, RAISA - Raisa, tussen hoop en vrees. Autobiografie.
75880: GORBATSLOV, MICHAIL SERGEJEVITSJ - Rede voor de Verenigde Naties. De visie van Gorbatjov samengevat in een indruwekkend betoog.
15684: GORBATY, NORMAN - Vormen.
53398: GORCE, DENYS - Le Drame du Salut et la Parole de vie. (Soliloques sur le Psaume 118.) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
72993: GORDAN, WOLFGANG - Mexico. Schets van zijn onverwoestbare faktoren.
47779: H. GORDEAU - Twee jongens
7269: GORDIJN BR. EMILIUS - Van Normaalschool tot Pedagogische Academie. 1877-1977. R.K. Pedagogische Academie Mariahoeve.
74197: GORDIMER, NADINE - Niet voor andere publikatie, en andere verhalen.
75307: GORDINER, NADINE - Burger's dochter.
44398: GORDON RICHARD - De dokter en zijn zoon, zwarte beertjes nr 370
56945: GORDON, IAN A. - John Galt. The life of a writer. Afb.
92787: GORDON, ARCHIE - Towers.
16841: GORDON, RICHARD - De dokter en zijn zoon. Zwarte beertjes 370.
59228: GORDON, DONALD - Proefvlucht met de dood. (Prisma-Boeken). Vert.
106413: GORDON, RICHARD - Dokter in nood.
106414: GORDON, RICHARD - Dolle meimaand.
106415: GORDON, RICHARD - De zomer van Sir Lancelot.
106416: GORDON, RICHARD - Sir Lancelot & de liefde.
106417: GORDON, RICHARD - Dokter aan de kook.
58814: GORDON, CYRUS H. - Opgravingen in Bijbelse grond. Geïll. Vert.
79875: GORDON EAST, W. / SPATE, O.H.K. - The Changing Map Of Asia. A political geography. With 34 maps.
72513: GORDON, CYRUS H. - Opgravingen in Bijbelse grond. Prisma pocket 553.
82207: GORDON-SMITH, CLARE - Vis gerechten.
44477: GORDON RICHARD - Aan tafel met de kapitein, zwarte beertjes nr 265
44465: GORDON RICHARD - Dokter op fluweel, zwarte beertjes nr 413
44452: GORDON RICHARD - Dokter in nood, zwarte beertjes nr 454
41496: GORDON LYNDALL - Eliot's new life
106412: GORDON, RICHARD - Dokter ter Zee.
106411: GORDON, RICHARD - Dokter op fluweel.
106409: GORDON, RICHARD - Dokter worden is niet moeilijk.
106410: GORDON, RICHARD - Aan tafel met de kapitein.
105663: DE GORDONS - Ontvoerd door desperado's. Zwarte beertjes 1072.
105662: DE GORDONS - De spinnende spion. Zwarte beertjes 1352.
105660: DE GORDONS - De valstrik. Zwarte beertjes 920.
105661: DE GORDONS - Een kater voor de FBI. Zwarte beertjes 951.
44467: DE GORDONS - Ontvoerd door desperado's, zwarte beertjes nr 1072
84628: GORIS, MANNUS / FISSER, CAROLINE / E.A. - Seneca. Sapiens. Negen Epistulae morales in filosofische en cultuurhistorische context. Uitwerkingen van eindexamensyllabus Latijn 1991.
21635: GORISSEN / ONVLEE - Kinderen van Guatemala. AO-boekje 2528.
21636: GORISSEN / ONVLEE - Kinderen van Guatemala. AO-boekje 2528.
74288: GORKI, MAXIM - De Moeder.
105565: GORKI, MAXIM - De Moeder. Prisma pocket 159.
105566: GORKI, MAXIM - Uit mijn kinderjaren. Prisma pocket 383.
28027: GÖRLING, LARS - 491.
41440: GORMAN S.B, WESSMAN A.E - The personal experience of time
37956: GORP, VAN L.H.M - Door virussen geinduceerde leukaemieen bij knaagdieren, proefschrift met stellingen
42149: GORRES IDA FRIEDERIKE - Das senfkorn von Lisieux, das verborgene anlitz neue deutung
53162: GÖRRES, J - Athanasius. Vierte Ausgabe. (Afk. uit Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.) Varia geschiedenis.
22129: GORRIS, GABRIEL - De Cleyne Klum. Kroniek van een jeugd.
53468: GORRIS, GABRIEL - Petrus. Prins der Apostelen. Ill. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53172: GORRIS S.J., DR. G. - Geschiedenis der katholieke kerk - voor het v.o. en godsdienstcursussen. (afk. uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
46589: GORSEL, W. VAN - Een Heiland vol barmhartigheid. Negen overdenkingen uit het Evangelie naar Lukas.
37015: GORT, GEERTJE EN DAAN - 19 toen en 19 nu
37509: GORT, DAAN EN GEERTJE - Kruidig keukenboekje, zaaien oogsten gebruik
95644: GORTER, H. - Het communisme VIII: De wereldrevolutie.
53069: GORTER, H. HET HISTORISCH MATERIALISME VOOR ARBEIDERS VERKLAARD. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard
84998: GORTER, DRS. J. - Vrije vrouwen.
3745-1084: GORTER DR. E. - De voeding van gezonde en zieke zuigelingen.
3755-1056: GORTER DR. E. - Kindergeneeskunde

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9