Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
102.857: GARTHOFF, BERT - Dr. Jac. P. en de natuursport. Het Thijsse - jaar. AO-boekje 1071.
58998: GARTHOFF, BERT - Zondagsvogel. Geïll.
26904: GARTHOFF, BERT - Zomaar wat zwerven.
105614: GARVE, ANDREW - Lijk om lijk. Detective.
105615: GARVE, ANDREW - Vergiftigde olijven. Prisma-pocket 229.
105616: GARVE, ANDREW - Chantage. Prisma-pocket 433.
105611: GARVE, ANDREW - Nozems in het nauw. Prisma-detectives 57.
105612: GARVE, ANDREW - Wie eenmaal steelt. Prisma-detectives 92.
105613: GARVE, ANDREW - Het volmaakte alibi. Prisma-detectives 104.
72601: GARVENS, EUGENIE VON / DIERKS, DR. AUGUST - Bremerhaven tatige Stadt im Nordseewind.
9103: GARVICE CH. - Nance.
20621: GASCAR, PIERRE - La petite place.
20233: GASCOIGNE, BAMBER - De Christenen. Geschiedenis van een wereldreligie.
75176: GASCOIGNE, BAMBER / GASCOIGNE, CHRISTINA (PHOTOGRAPHS) - The Christians.
23182: GASKIN, CATHERINE - Fiona. Een liefde in woelige dagen.
35628: GASKIN C - De boeien van de liefde, zwarte beertjes no 2137
54909: GASMAN, M.J. - Kerkvervolging in Duitsland gedurende de 19e eeuw. Volksbibliotheek No. 66. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55337: GASPARRI, PRAEFATIONE EMI PETRI CARD. ET ANALYTICO-ALPHABETICAO, INDICE. - Codex iuris canonici PII X pontificis maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
B4741: GASPERSZ, J. / KIP, R. / STEENBORG, R. (REDACTIE) - Tijd van leven. Kansen en keuzes rond dagindeling.
88783: GASSEN, RICHARD W. / HOFMANN, KARL-LUDWIG - Liberalnichtoftsky und der deutsche Michel. Die Karikatur in der Revolution von 1848/49.
35461: GASSON ROY, EDITED - The illustated Oscar Wilde
9439: GAST ARBO - Batikken is niet zo moeilijk.
96957: GAST, ALEIDA / TENHAEFF, DR. N.B. - Repertorium van boeken en tijdschriften op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940.
28035: GASTAUT / E.A. - Auberges et Hotels de charme d'Italie. 230 adresses.
60096: GASTELAARS, MARJA - Een geregeld leven. Sociologie en sociale politiek in Nederland 1925 - 1968. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
99671: GASTON DIEHL - Modigliani.
102.128: GASTON DIEHL - Modigliani.
98941: GATES, BILL - De weg die voor ons ligt.
81326: GATTERER, MICHAEL - Katechetik. Oder Anleitung der Kinderseelsorge.
36112: GATTERMANN, L - Die praxis des organischen chemikers, bearbeitet von Heinrich Wieland
56536: GAUCHERON, ABBÉ M. - Dans la lumière de la croix. La Congrégation des Soeurs de Jésus crucifié. 1930. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
74237: GAUGER, DR. K. - In Tijdnood? Tijdnood, ziekte en genezing.
47097: GAUGLER, DR. THEOL. ERNST - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Der Brief an die Römer. I. Teil.
47098: GAUGLER, DR. THEOL. ERNST - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Der Brief an die Römer. I. Teil.
47099: GAUGLER, DR. THEOL. ERNST - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Der Brief an die Römer. 2. Teil.
106737: GAUGUIN, PAUL - Noa Noa.
106738: GAUGUIN, PAUL - Noa Noa.
48638: GAULÈNE, GUILLAUME. - De galeislaaf. Vert. Ill.
80081: GAULLE, CHARLES DE - Mémoires de Guerre. 3. Le Salut. 1944-1946.
52517: GAULLE, DE CHARLES - Memoires. 1940 - 1946. Foto's. Vert.
102.955: GAUS, DR. HELMUT - Geschiedschrijving, oude en nieuwe wegen. AO-boekje 1547.
11148: GAUS, DR. HELMUT - 200 jaar USA. AO-boekje 1621.
102.974: GAUS, DR. HELMUT - 200 jaar USA. AO-boekje 1621.
60986: GAUS, MARTIN - Nog beter omgaan met je hond. Opvoeding zonder pijn of gemopper van pup tot volwassen hond. Tirion Natuur. Geïll.
25790: GAUS, DR. HELMUT - Geschiedschrijving, oude en nieuwe wegen. AO-boekje 1547.
53343: GAUTHEY, MONSEIGNEUR - Vie et Oeuvres de Sainte Marguerite-Marie Alacoque. Tome Premier: Vie; Tome deuxième: Oeuvres; Tome Troisième: Documents. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
16550: GAUVIN, ALEX - Dit eet ik niet.
16914: GAUVIN, ALEX - Dit eet ik niet.
73261: GAVIN, CATHERINE - The Cactus and the Crown.
73284: GAVIN, CATHERINE - The moon into blood.
17314: GAVIN - Olga, dochter van de tsaar.
51119: GAXOTTE, PIERRE - Geschiedenis van Frankrijk. Elsevierpocket A146. Afb. Vert.
1916-4234: GAY / GOEDEGBUURE / WISPELAERE - InDruk83. Wat schrijvers schrijven.
79962: GAY, PETER - Freud voor historici.
55293: GAY, MGR. CHARLES - De la vie et des Vertus Chrétiennes considérée dans l' état religieux. Tome I et II. Dix-septième édition. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
91480: GAY, PETER - Freud voor historici.
46111: GAYLORD SIMPSON, GEORGE - Het wereldbeeld van een evolutionist. Oorspr. titel: This View of Life. Aula-boeken.
48104: GAZENBEEK, JAC. EN GROOT, JAN H. DE - Leer ze mij kennen … de Geldersen. Foto's.
51026: GAZENBEEK, JAC. - Het wilt en bijster landt van Veluwen …
59530: GAZENBEEK, JAC. / SNIJDERS, RIEN - De Veluwe. Luisterrijk land tussen Randmer en Rijn. Geïll.
86598: GAZENBEEK, JAC. - Uit in Gelderland.
28324: GEBARD, ANNIE C. - Kinderboeken als vitamines. Een ABC over kinderen en lezen.
3352-514: GEBELIN FRANCOIS - Les Chateaux de la Loire
41786: GEBHARD, RABOCH, GIESE - De seksualiteit van de vrouw
77159: GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN - Verslag van den Toestand der Provincie Groningen over het Jaar 1924.
55659: GEEL, PIETER VAN & NOORDANUS, PETER; WOUD, AUKE VAN DER E.A. - "Inspiring Space. Een uitgave van AM. Jaargang 1; nummer 1; maart 2008. NL 2020. Investeren in de ruimte. Geïll.
84312: GEEL, CHR.J. VAN / SMET, PROSPER DE / E.A. - Tirade 234. Jaargang 22. Met o.a.: Tien Slakken. - Richard Minne, De Zwijgende Dichter.
60656: GEELHOED, J. - Dr. Herman Bavinck. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
87267: GEELHOED, J. - Kuyper blies verzamelen. (Zijn strijd tegen de geest van de 19e eeuw)
59315: GEELHOED, J. - Augustinus. Met inleidend woord en studie. Geïll.
98664: GEELHOED, J. - Augustinus.
25086: GEELHOED, J. - Kuyper blies verzamelen. Zijn strijd tegen de geest van de 19e eeuw.
45430: J. GEELHOED - Dr. Herman Bavinck. Foto
46788: GEENE, HENK - Het gezin: de appel en de boom. Relatie tussen opvoedingspatronen en gedragsstoormissen.
14073: GEENHUIZEN, H. VAN - Botulisme. AO-boekje 1673.
14072: GEENHUIZEN, H. VAN - Botulisme. AO-boekje 1673.
B5219: GEENSE, DR. A. - Het Woord dat u ten leven riep. Overwegingen voor de preek.
40125: GEERDS, KNOPPERS, BOUMA, VLIET, VEERMAN, WOUDE - De Leeuwarder bondsdag 1927, redevoeringen referaten
53420: GEEREBAERT, C. SS. R., V - Parabelen. De God-Mensch. Christus' Woorden. I.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
55657: GEEREBAERT, CSS.R., V. - De God-Mensch. Christus' werken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53433: GEEREBAERT, C. SS. R., V - De God-Mensch. Zijn Lijden en Zegepraal. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53419: GEEREBAERT, C. SS. R., V - De God-Mensch. Christus' woorden II. Zijn zedenleer. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54066: GEERLIGS, TITUS; VEEN, TJIPKE VAN DER - Lesgeven. Interne differentiatie in de praktijk. Ill.
48706: GEERLINGS, ING. S.J. - Theorie der elektriciteit. Deel I. Handleiding t.b.v. de opleiding voor V.E.V.-examens. Ill.
79675: GEERS, DR. G.J. - Spanje. Land, volk, cultuur.
105016: GEERS, DR. G.J. (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR) / GUSTAVO ADOLFO BECQUER / SALVADOR RUEDA / E.A. - Meesters der Spaanse vertelkunst.
20930: GEERS, BRIGITTE - Waarom kwaliteitszorg. AO-boekje 2229.
47421: GEERTJE MARIANNE NAARDEN - Onze jeugdbehoort de morgen, de gechiedenis de AJC in oorlogstijd, met foto's
56644: GEERTMAN, WILLEM E.A. - Kiezen én delen. Foto's. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
40910: GEERTS, G.J - Groeten uit Goor
88014: GEERTS, SOFIE / HEEDE, SYLVIA VA DEN - Opgestaan is plaats vergaan.
87088: GEERTS, DR. J.M. - Leerboek der Plantkunde. Eerste deel. - met register. Geillustreerd met 220 figuren.
51140: GEERTS, CHARLES - Het wonder en het gewone. Geïll. (Senior Vakantie Plan 25 jaar: 1968 - 1993.)
49380: GEERTS, DR. J.M. - Leerboek der plantkunde. Geïll. Met 220 figuren. Eerste deel - met register.
84708: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1910.
84711: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1913.
84752: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1914. No. 1 t/m No. 77. Complete jaargang.
84714: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1916.
84753: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1915. No. 1 t/m No. 61. Complete jaargang.
84751: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1913. No. 1 t/m No. 87. Complete jaargang.
84709: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1911.
84710: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1912.
84703: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1903.
84749: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1911. No. 1 t/m No. 98. Complete jaargang.
84746: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1904. No. 1 t/m No. 59. Complete jaargang.
84744: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1902. No. 1 t/m No. 55. Complete jaargang.
84743: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1901. No. 1 t/m No. 57. Complete jaargang.
84742: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1900. No. 1 t/m No. 64. Complete jaargang.
84702: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1902.
84707: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1909.
84706: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1906.
84713: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1915.
84741: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1899. No. 1 t/m No. 47. Complete jaargang.
84740: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1898. No. 1 t/m No. 83. Complete jaargang.
84750: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1912. No. 1 t/m No. 89. Complete jaargang.
84748: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1910. No. 1 t/m No. 103. Complete jaargang.
75836: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Provinciaal Blad van Groningen van 1909. No. 1 t/m No. 81. Complete jaargang.
84735: GEERTSEMA (DE GEDEPUTEERDE STATEN) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1893. No. 1 t/m No. 81. Complete jaargang.
84701: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1900.
84704: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1904.
84745: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1903. No. 1 t/m No. 78. Complete jaargang.
49165: GEERTSEMA, G. - Hein krijgt berouw. Ill. (Serie: Ons Genoegen. Serie A- Jongensboeken)
84738: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1896. No. 1 t/m No. 88. Complete jaargang.
84737: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1895. No. 1 t/m No. 75. Complete jaargang.
90754: GEERTSEMA BECKERINGH, DS. S.G. - Het voorbijgaande en blijvende in den godsdienst.
84739: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1887. No. 1 t/m No. 81. Complete jaargang.
84736: GEERTSEMA (DE GEDEPUTEERDE STATEN) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1894. No. 1 t/m No. 83. Complete jaargang.
84712: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 14.
84747: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1905. No. 1 t/m No. 74. Complete jaargang.
84705: GEERTSEMA (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1905.
84754: GEERTSEMA (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1917. No. 1 t/m No. 80. Complete jaargang.
84700: GEERTSEMA (VOORZITTER) / SYBENGA (GRIFFIER) - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1899.
60979: GEERTSEMA, DR. H.G. - Van boven naar voren. Wijsgerige achtergronden en problemen van het theologische denken over geschiedenis bij Jürgen Moltmann. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
46169: GEERTSOM, HELGA VAN - Medusa onthoofd
60923: GEESINK, DR. W. - Beknopt Overzicht van de geschiedenis der Nederduitsche Gereformeerde Kerken in de negentiende eeuw. Kopie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55519: GEESINK, ANTON - Mijn Judo. Met 184 afb. in zwart-wit foto's.
46694: GEESINK, DR. W. - Van 's Heeren Ordinantiën. Vier delen
29054: GEESSINK / HAARTSEN / E.A. - De toekomstige mogelijkheden voor het houden van Legkippen in bedrijfsverband. Verslag van de Studiegroep Pluimveehouderij.
29053: GEESSINK / GERRITSEN / E.A. - De produktie van slachtgevogelte. Verslag van de Studiegroep Pluimveehouderij.
10953: GEEST KLAAS VAN DER - SP.2 meldt zich.
11903: GEEST, K. VAN DER / WIEDHAUP / PRAHL - Rijke Lading.
15258: GEEST, KLAAS VAN DER - Tanker Arcturus.
22190: GEEST, K. VAN DER - Op weg naar de toekomst.
28750: GEEST, VAN - Blauwbaards bunker.
57872: GEEST, K. VAN DER - Janneke. Ill.
22445: GEEST, K. VAN DER - Attentiesein neer!
79812: GEEST, DRS. K. VAN DEN / E.A. - Hollen en stilstaan. GSEV Reeks 25.
72862: GEEST, KLAAS VAN DER / HARST, P.A.H. VAN DER (ILLUSTRATIES). - Storm over de wildernis.
6330: GEEST K. VAN DER - Hans Christiaan Andersen. AO-boekje 471.
20406: GEEST, K. VAN DER - Onrust op het eiland.
45315: DRS. K. VAN DEN GEEST E.A. - Hollen en stilstaan. (Verantwoorde tijdsbesteding). GSEV-reeks, nr. 25.
20736: GEEST, KLAAS VAN DER - Opdracht uitgevoerd.
28751: GEEST, VAN - De Madonna van de dood.
5779-5253: GEHRCKE / LEHNDORFF / GAUTIER / E.A. - Marxistische Blätter. 4. Jugend und Gesellschaft.
15489: GEHRELS, S. - Wijn- en Drankenkennis.
81378: GEHRKE, DIETER A. - Die Münzen des Königreichs, Preussen 1797-1871. Deutsche Münzen Band 2.
59984: GEIBEL, EMANUEL - Juniuslieder.
82568: GEIFFENHAGEN, MARTIN - Emanzipation.
54657: GEIJN M.S.C., DRS. J. VAN DE (VERTALING) - De leer der kerk. Nederlandse vertaling van de officiële katechismus der Duitse bisdommen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
34974: GEIJSEL J.S.M, E.A - Gezond sporten, over fysiologie, blessures en trainingsopbouw
17942: GEILLEIR, MARC - De oorlog tussen Irak en Iran. AO-boekje 1842.
17943: GEILLEIR, MARC - De oorlog tussen Irak en Iran. AO-boekje 1842.
103.094: GEILLEIT, MARC - Iran, van volksrevolutie tot religieus despotisme. AO-boekje 1896.
17903: GEILLEIT, MARC - De Russische nederlaag in Afghanistan. AO-boekje 1806.
103.083: GEILLEIT, MARC - Anwar al Sadat 26-12-1918 tot 6-10-1981. AO-boekje 1885.
17888: GEILLEIT, MARC - De val van de Sjah en de Iraanse revolutie. AO-boekje 1798.
17889: GEILLEIT, MARC - De val van de Sjah en de Iraanse revolutie. AO-boekje 1798.
17902: GEILLEIT, MARC - De Russische nederlaag in Afghanistan. AO-boekje 1806.
25936: GEILLEIT, MARC - Anwar al Sadat 26-12-1918 tot 6-10-1981. AO-boekje 1885.
61088: GEISE, N.J.C. - Badujs en moslims in Lebak Parahiang. Zuid-Banten. Proefschrift R.U te Leiden. Geïll. / kaarten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60094: GEJDOR, T. EN CHARITONOVA, I. - Moskou. 160 kleurenillustraties, plattegrond van het Kremlin, kaart van Moskou, metro-schema.
35718: GELD VAN DER A.M.C - Psychische ontwikkelingsproblemen, een onderzoek naar invloeden op psychische ontwikkeling bij M.O.B. kinderen
35719: GELD VAN DER A.M.C - Psychische ontwikkelingsproblemen, een onderzoek naar invloeden op psychische ontwikkeling bij M.O.B. kinderen
8071: GELDER PROF. DR. L. VAN - De Middenschool. AO-boekje 1326.
8070: GELDER PROF. DR. L. VAN - De Middenschool. AO-boekje 1326.
20316: GELDER DE NEUFVILLE, EMILE VAN - De laatste column.
28536: GELDER, DR. H. VAN - Leerboek der Oude-Geschiedenis. Voor de hogere klassen der gymnasia en lycea.
38976: GELDER, VAN ENNO - Leerboek der geschiedenis, eerste deel oude geschiedenis en middeleeuwen
B4920: GELDER, SOFIE VAN - Moeders liegen niet (of wel?).
23643: GELDER, HENK VAN - Mei '45. Reconstructie van 31 unieke dagen.
B4170: GELDER, LEON VAN / OUDKERK POOL, THEO / PETERS, JOHN / SIXMA, JELLE (RED.) - Didactische Analyse. Reader bij studieboek.
81669: GELDER, C. VAN / LIEVENSE, DRS. J. / E.A. - Gezin in de waagschaal.
88895: GELDER, DR. H. ENNO VAN / BRUIN, M.P. DE - Munten kwamen tot leven. De schat van Serooskerke. AO-boekje 1096.
5451-3805: GELDER DR. H.A. ENNO VAN - Michelangelo. Verbeelder van Christelijk Humanisme. Ooievaar pocket 66.
34901: GELDER VAN H.E - Rembrandt
52651: GELDER, DR. H.E. VAN - De historische schoonheid van 's-Gravenhage. Foto's, plattegrond. Heemschut-serie.
78774: DAS, IR, H.A. / GELDER, DR. H. ENNO VAN / E.A. - Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 49.
2322-2498: GELDER DR. H.E. VAN / HAMMACHER PROF. DR. A.M. / MEISCHKE IR. R. - Gids voor de Nederlandse Kunst. Prisma-pocket 500.
90015: GELDER, DR. H. E. VAN (TOELICHTING) - In Oud s'-Gravenhage. 24 stadsgezichten.
70808: GELDER / WIJSENBEEK / GERLACH / E.A. - Vrede van Munster. 1648-1948. Catalogus van de herdenkingstentoonstelling in het Stedelijk Museum ""Het Prinsenhof"" te Delft.
59897: GELDER, PROF. DR. J.G. VAN / REGTEREN ALTENA, PROF. DR. J.Q. / LUNSINGH SCHEURLEER, PROF. TH. H. E.A. (RED.) - Oud Holland. Driemaandelijks Tijdschrift voor Nederlandse Kunstgeschiedenis. Jaargang LXXVII. 1962. Geïll.
57584: GELDER, DR. H. VAN - Leerboek der Oude Geschiedenis. Voor de hoogere klassen der gymnasia. Bewerkt door Dr. D. Cohen
49858: GELDER, DR. H. VAN - Algemeene Geschiedenis. Derde deel. (Tot het overwicht van het westen op het oosten)
5811-5333: GELDER VAN / DEURSEN VAN / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 85ste jaargang. Aflevering 4.
58570: GELDER, DR. H.E. VAN / LEURS, PROF. DR. IR. S. / VERMEULEN, DR. F.A.J. E.A. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. 12 delen. Compleet. Phoenix Geïllustreerde standaardwerken.
94721: GELDER, DR. H. ENNO VAN / TERPSTRA, PROF.DR. P. / E.A. - De Vrije Fries. Deel 41. Met o.a.: Fries en Nederlands geld; Muntslag en geldomloop in vroeger eeuwen. - Een merkwaardig zeventiende eeuws zonnewijzertje.
57966: GELDER, DR. L. VAN / PRAAG, J.E. VAN - Grondslagen van de handenarbeid. Beknopte theorie van de culturele, psychologische didactische en praktische grondslagen van de handenarbeid. Ill.
36186: GELDER VAN B, HOEKSTRA - Spoor zoeken in de bonte wereld van geloven en denken
58048: GELDER, PROF. DR. I. VAN/ PRAAG, J.E. VAN - Grondslagen van de handenarbeid. Beknopte theorie van de culturele, psychologische, didactische en praktische grondslagen van de handenarbeid. Ill.
30285: GELDER VAN M. N - De onverschrokken oceaanvlieger
33166: GELDER VAN, VERTALING - Verklaring over de christelijke opvoeding
24806: GELDER, DR. H.A. ENNO - Vijf eeuwgetijden
5811-5332: GELDER VAN / DEURSEN VAN / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 84ste jaargang. Aflevering 3
21216: GELDER B. VAN - Neem en Lees. Leer- en Leesboek Bijbelkennis.
7035: GELDER DR. H. ENNO VAN - Geld uit grond. AO-boekje 863.
50653: GELDER, HENK VAN - Mei '45. Reconstructie van 31 unieke dagen. Afb.
88890: GELDER, DR. H. ENNO VAN - Geld uit de grond. AO-boekje 863.
102.821: GELDER, DR. L. VAN - Onderwijs-machines. AO-boekje 944.
5811-5334: GELDER VAN / DEURSEN VAN / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 86ste jaargang. Aflevering 3
58047: GELDER, PROF. DR. I. VAN/ PRAAG, J.E. VAN - Grondslagen van de handenarbeid. Beknopte theorie van de culturele, psychologische, didactische en praktische grondslagen van de handenarbeid. Ill.
5243-3481: GELDER B. VAN - Spoor zoeken. In de bonte wereld van geloven en denken.
16021: GELDER, HELEEN VAN - Dingena, je vader!
1858-2901: GELDER DR. H.E. VAN - Rembrandt de etser. Palet serie.
2513-2751: GELDER DR. H.E. - Rembrandt.
36459: GELDER, VAN B, HOEKSTRA, E.G - Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken
25984: GELDER, DR. H.E. VAN - Gids voor de Nederlandse kunst. Prisma pocket 500.
84059: GELDER, B. VAN - Zoekers naar de waarheid. Een inleiding tot de zogenaamde sekten, godsdienstige bewegingen en stromingen in Nederland.
81765: GELDER, H. ENNO VAN / HENGEL, J.W.A. VAN / E.A. - Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 58/59. 1971 / 1972. Met o.a.: De muntvondst Feerwerd 1971. - De Utrechtse munten ten tijde van bisschop David van Bourgondie. - Geschiedkundige aantekeningen betreffende het Nederlandse muntwezen 1937-1967.
85723: GELDEREN, DRS. J. VAN / PLOMP, DR. J. / VEENENDAAL, W.C. - Honderd Plus Tien. De Gereformeerde Kerken in Nederland en haar Hogeschool te Kampen.
91931: GELDEREN, I. VAN - Duitsch Schoolwoordenboek. Deel 1: Duitsch-Nederlandsch. Deel 2: Nederlandsch-Duitsch.
61156: GELDEREN, DRS. J. VAN EN VELDMAN, DRS. R.H. (SAMENGESTELD DOOR) - Schisma 1944 in geschriften. Bibliografie over de geschillen in de Gereformeerde Kerken in Nedrland (1936-1952). (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60370: GELDEREN, J. (O.A. VERBINDENDE TEKST) - Filippus. Gereformeerd Traktaatgenootschap. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW )
55378: GELDEREN, D.M. EN HOEY SMITH, J.R.P. (RESP. TEXT EN PHOTOGRAPHS) - Conifers. Foto's.
80655: GELDEREN, PROF. J. VAN / GEYL, PROF.DR. P. / E.A. - Nederland erfdeel en taak.
52366: GELDEREN, DR. C. VAN - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Koningen. Eerste deel. 1 Koningen 1-11.
57914: GELDEREN, JAN VAN - VogelTaal. (Ned. Ver. Tot Bescherming van Vogels). Ill.
48746: GELDEREN, DRS. J. VAN (SAMENSTELLER) - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834. Ill.
881-1529: GELDEREN DR. C. VAN - Korte Verklaring. Koningen 2.
60675: GELDEREN, JAAP VAN (ED.) - ""Ik ben dom geweest..."". Een vijftiental brieven van mevrouw Wielenga. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
14424: GELDEREN, JAN G. VAN - 50 sierheesters voor de tuin. Fleuriade 12.
880-1528: GELDEREN DR. C. VAN - Korte Verklaring. Koningen 1.
101.646: DR. C. VAN GELDEREN. - Koningen. Dl. 1. (Korte Verklaring der Heilige Schrift).
104145: GELDEREN, JAN VAN - Vogels Kijken een Sport.
49541: GELDEREN, JAN G. VAN; KAM, JAN VAN DE EN LABAN CEES. (RED.) - Fleur. De natuur van Europa. Flora en fauna op het land. Afb.
25958: GELDEREN, JAAP VAN - Een historisch beeldverslag. Theologische Universiteit Kampen.
83127: GELDROP, FRANS VAN / HOUTZAGER, DR. H.L. / E.A. - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 21e jaargang no. 3- 1987. Met o.a.: Zuiderzee-Ovaal (2). - Toneel en muziek ten tijde van Herman Boerhaave.
5708-5134: GELDROP / WEVERS / GRAAF DE / LAANSMA / MEIMA-HEIDA / WEBER / DEMOED - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 24e jaargang no.4-september 1990
31385: GELEIJNSE LEO - Trapsgewijs naar het hoogste
31386: GELEIJNSE LEO - Trapsgewijs naar het hoogste
49278: GELEIN, C. - Bloementeelt. Ill.
49984: GELEIN, C. - Bloementeelt. Foto's.
49975: GELEIN, C. - Bloementeelt. Foto's.
35753: GELL P.G.H, COOMBS R.R.A, LACHMANN P.J - Clinical aspects of immunology, third edition
59725: GELLERMAN, ROBERT F. - The American Reed Organ. ... Its History; How It Works; How to Rebuild It. Geïll.
94764: GELLERT, C.F. - Fabelen en vertelsels.
28470: GELLHORN, MARTHA - Reizen met mijzelf en anderen.
94513: GELLHORN, MARTHA - Reizen met mijzelf en anderen.
52654: GELMERS, DR. H.J. - Leerboek Neurologie voor verpleegkundigen. Afb.
30271: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30272: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30274: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30278: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30275: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30276: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30279: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
30280: GELRE - Gelre, vereeniging tot beoefening van geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
49137: GELUK, DS. C.G. (RED.) - Jongeren in de gemeente. Reformatie reeks.
49105: GELUK, DS. C.G. - Hoe houden we de jongeren bij de kerk?'
88188: GELUK, DS. C.G. - De stem van je hart.
48654: GELUK, DS. C.G. - De jongeren een jongere zijn
48653: GELUK, DS. C.G. - Jij bent uniek!
60204: GELUK, L.J.; GOLVERDINGEN, M; MAASLAND, J; SPIJKER, W. VAN 'T; VELEMA, J.H. - Denken over ... de Afscheiding. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
46619: GELUK, DS. C.G. (RED.) - Jongeren in de gemeente. Reformatie reeks ; 15)
33451: GELUK HELEEN E.A - Verbeelding in Flevoland
27143: GELUK / NOORDEGRAAF / VAARTJES / E.A. - De gereformeerde gezindte. Maandblad: Wapenveld. 20e Jaargang, no. 4.
51689: GEMEENTELIJK VERVOERBEDRIJF UTRECHT - Openbaar stadsvervoer in verleden en heden. Kaartjes / foto's. (Utrecht)
23685: GEMERDEN / IMHOLZ / PAUL / E.A. - 7. Budgetfinanciering een beleidsverkenning.
42521: GEMERT VAN LIA - Norse negers, oudere letterkunde in 1996, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar letteren
15727: GEMERT, DRS. J.A.H. VAN - Duits-Nederlands Woordenboek. Prisma pocket 135.
80878: GEMSER, PROF.DR. B. / POEL, DS. A.C.J. VAN DER / E.A. - Omiletica en Biblica. Jaargang 20. Met o.a.: The Spiritual Structure of Biblical Aphoristic Wisdom. - Simone Weil.
19897: GEN. SYN. HERV. KERK - Welkom ambtsdragers.
49150: GENDEREN, PROF. DR. J. VAN. - Actuele thema's uit de geloofsleer.
49435: GENDERS, ROY - Aromatische kruiden. (Vert.) Ill.
99637: GENEESMIDDELEN INFORMATIE CENTRUM - Informatorum Medicamentorum. 1997. Compleet met Supplement.
48902: GENERET, ALEX EN LINÉ YETTY - Gebak en nagerechten. Ill. (Elsevier Pocket).
45763: P.A. DE GÉNESTET. - De dichtwerken. (verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele)
71618: GENESTET, P.A. DE - Dichtwerken.
52072: GÉNESTET, P.A. DE - Volledige dichtwerken van P.A. de Génestet.
59496: GÉNESTET, P.A. DE - Eerste gedichten.
61665: GÉNESTET, P.A. DE - Complete gedichten. Met twee portretten. (Inl. en aant. door Dr. H.L. Oort)
79987: GENET, JEAN - Het Balkon. Toneelspel in negen taferelen.
55912: GENGLER, DR. NIKOLAUS. - Heilige Saat. Predigtskizzen für das ganze Kirchenjahr. Vier banden. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
57438: GENNARO, ROCCO J. - Mind and Brain. A Dialogue on the Mind-Body Problem.
57845: GENNEP, A.T.G. VAN (REDACTIE) - Inleiding tot de orthopedagogiek. Facetten van hulpverlening bij opvoedingsproblemen.
54017: GENNEP, F.O. VAN - De terugkeer van de verloren Vader. Een theologisch essay over vaderschap en macht in cultuur en christendom.
80429: GENNEP, DR. F.O. VAN - Mensen hebben mensen nodig. Een studie over seksualiteit en nieuwe moraal.
61898: GENNEP, DR. F.O. VAN - Mensen hebben mensen nodig. Een studie over seksualiteit en nieuwe moraal. Serie Oekumene. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
29465: GENNIP, JOOP VAN / E.A. - Toptips uit VT vrije tijd.
92241: GENNIP, PIETER ANTON VAN - Het kwetsbare midden. Persoon en werk van Han Fortmann.
2063-2096: GENNIP JOOP VAN - Toptips. Hobby boek.
35742: GENO J, MERLI, E.A - Managed care and office practice, the medical clinics of North America
14123: GENT, MARCEL VAN - De laatste geus.
82025: GENT, B. VAN - Andragologie en voorlichting. Algemene andragologie en voorlichtingswerk als vorm van andragogische arbeid.
60484: GENT, B. VAN EN HAVE, T.T. TEN (RED.) - Andragologie. Een bundel artikelen. Sociale en culturele reeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
22945: GENT, MARCEL VAN - De laatste geus.
98972: GENT, LODE VAN / GEZELLE - Guido Gezelle.
97510: GENT, JAN VAN - Triptiek voor moord.
54655: GENT PR., J.F. VAN DE - Geloofskennis en geloofsbeleving. Eerste deel. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54762: GENT PR., J.F. VAN DE - Vragenboekje bij het Godsdiensthandboek voor volwassenen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
82337: GENT, B. VAN / HAVE, T.T. TEN - Andragologie.
15640: GENTHON, ISTVAN - From Romanticism to Post-Impressionism.
5562-4017: GEO - Niet beschaamd
95810: GEODETSKI PUKOVNIK / PETAR MADZAREVIC - Karta Automobiliskih Puteva Kraljevine Jugoslavije. I: Zagreb - II: Beograd - III: Split - IV: Skopje.
101.298: GEOFFREY MAITLAND SMITH (CHAIRMAN) - Comic artwork and storyboards - The polystyle publications archive. Auction on Thursday 5th September 1996.
91635: GEORG GUSSMANN (HERAUSGEGEBEN UND EINGLEITET) - Glaube und Naturwissenschaft.
89523: PROF.DR. GEORG FREIHERR VON EPPSTEIN / HOFRAT MAX STAERCKE - Prins Bernhard. Het Vorstelijke Huis zur Lippe-Biesterfeld.
48335: DR GEORG STEHLI - Tierische schadlinge der land und fostwirtschaft ihre biologie und bekampfungmit platen
31572: GEORGANO G.N - Auto's uit de jaren 1886-1930
48357: GEORGE HERMANN - Jetje Gerbert Henriette Jacoby, tweedelige roman in een band
42145: GEORGE LINDA K, BEARON LUCILLE B - Quality of life in older person
23471: GEORGE, ELIZABETH - Mij is de wrake. Zwarte beertjes 2649.
73950: GEORGE, WALDEMAR - L'Expressionisme.
89149: GEORGE M. COPE / P. ALAN RAYNER - The standard catalogue of English Milled Coinage in silver, copper and bronze 1662-1972. Price list.
54914: GEORGES, KARL ERNST. - Kleines Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch. Siebente verbesserte und vermehrte Auflage von Heinrich Georges. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54906: GEORGES, DR. K.E. (NAAR DE LAATSTE UITGAAF VAN DAT VAN) - Latijnsch woordenboek. Op nieuw bewerkt door Prof. Dr. Engelbregt. Vierde, veel vermeerderde druk. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
73862: GEORGES, JEAN - Writing The Story of Alphabets and Scripts.
96721: GEORGES BRAQUE / LUM, KURT (PHOTOS) - Braque. Kunsthalle, Bern. 25. April-31. Mai 1953.
48307: GEORGETTE HEYER - Die oude schaduwen
50151: GERALD SEYMOUR - Moed der wanhoop
90112: GERARD, JO - Foire des Antiquaires de Belgique XXVIe Antiekbeurs van Belgie.
30132: GERARD J.M. VAN HET REVE - Tijdsbeelden typen en topfiguren, historische levensverhalen
26755: GÉRARD, JO - Belgique 1900.
26664: GERARD, JO - Europa 1900.
80543: GÉRARD, JO - Le siecle des géants d'Érasme a Rubens.
35117: GERARD JO - Europa 1900
94787: GERARDS, E. / PENDERS, JEAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 50, nr. 10. Met o.a.: De commanderij der Johanniters te Montfoort (2). - Leidsche Veer, toch nog een kans. - Klantenwerving per advertentie omstreeks 1800.
45827: GERBEN EN FROUKJE OSWALD - De West Highland White Terriër. Geïll.
85925: GERBENZON, P. / GRONINGER STUDENTEN - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten
85926: GERBENZON, P. / GRONINGER STUDENTEN - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten
85924: GERBENZON, P. / GRONINGER STUDENTEN - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten
48748: GERBER, SAMUEL - Sterven …toch niet onvoorbereid? (Vert.)
101.272: GERBER, F. / STEIN, JURGEN / U.A. - Munzen Revue, 3. und 4. Februar 1973. 5. Jahrgang Nr. 2. Mit u.a.: Syrakus das San Franzisco der Antike. - Information des Bundesverbandes deutscher Banken.
92612: GERBER, F. / RADOW, DIETER / U.A. - Munzen Revue, Juni 1973. 5. Jahrgang Nr. 6. Mit u.a.: War Polykrates in Samos der erste grosse Munzfalscher? - Die Munze in der Deutsche Rechtsordnung.
5915: GERBER BÄRBEL - Handboek Katten. Rassen, gedrag, verzorging.
53307: GERBET, MGR. PH. - Considérations sur le dogme générateur de la piété catholique suivies de vues sur le dogme de la pénitence. (Verwijderd uit o.a. de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
10822: GERBRANDY /ALBARDA / SPEYRT VAN WOERDEN / E.A. - Neutraliteitspolitiek. Vertrek van de regering. De eerste maanden in Londen. Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 2A en B. Bijlagen.
53635: GERBRANDY, PROF. MR. SJ; GOUDSWAARD, PROF, G.; HOITINK, PROF. DR. A.W.J.H. E.A. - Aspecten van de dood in de wetenschappen. Voordrachten. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47796: E. GERDES - De zoon van den geneesheer, geillustreerd door Geerling
48123: GERDES, E. - Jonker Willem van Arkel. Geïll.
59064: GERDES, DR. DRS. O. - Bezinning op de lichamelijke opvoeding. Een pedagogisch-psychologisch-didactische oriëntatie.
55742: GERDES, E. - De Gespleten Balk. Een verhaal.
52548: GERDES, E. - 'In Enghelenburgh''. Een dag onder de beeldstormers te Amsterdam. Een verhaal voor jongelieden. Prenten.
51635: GERDES, E. - Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen. Compleet met alle platen. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
47275: GERDES E - In Utrecht een verhaal voor jonge lieden met nieuwe platen in kleur
50739: GERDES, E. - De Speelman op den Wildenborch. Geïll. Een verhaal uit het jaar 1530.
47370: E. GERDES - In Utrecht , met tekeningen van Isings
86533: GERDESSEN, L. / E.A. - Kasteel Amerongen, Bulletin. Herfst 2001. Met o.a.: Restauratie Oranjerie Kasteel Amerongen. - Een Tuinbericht.
27094: GERDING, DRS. M.A.W. (RED.) - Op zoek naar het eigen verleden. Gids voor het regionaal historisch onderzoek in Drenthe.
99071: GERGELY, JEAN - Einfuhrung in die Volksmusik.
45743: GERHARD WERKMAN - Amsterdam, stad te water. (De Amsterdamsche reeks). Geïll.
45747: GERHARD KEPPNER - Aardolie. (Het avontuur van een brandstof). Afbn. Vertaling.
105473: GERHARD LEDIC - Bose schone Welt. Gnjevni Lijepi Svijet. Naive Kunst aus Jugoslawien aus der Sammlung Gerhard Ledic.
57700: GERHARD, A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P. Spigt. Met een voorwoord van M.A. Reinalda. Foto.
57498: GERHARDT, IDA - De hovenier.
60198: GERHARDT, MARTIN - Friedrich von Bodelschwingh. Ein Lebensbild aus der deutschen Kirchengeschichte. 2. Band. Das Werk / Erste Hälfte. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
22939: GERHART, HAN - Eb en vloed. Het leven van Lien van Doorn.
22933: GERHART, HAN - Woeste Warto, of Vader ik heb gezondigd.
79163: GERL, HANNA BARBARA - Nach dem jahrhundert der Wölfe. Werte im Aufbruch.
78823: GERLACH, RICHARD - Dieren in de dierentuin. Deel 1 en 2. Prisma pocket 719 en 720.
59019: GERLACH, MARTIN (AUFNAHMEN UND ZUSAMMENSTELLUNG). - Wien. Eine Auswahl von Stadtbildern. (Tekst in drie talen: D, F, GB)
52064: GERLACH, R. - Hoe dieren spelen. Met 32 foto's.
39174: GERLINGS, KLEYN E.A REDACTIE - b en m, bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1980 no 2
39175: GERLINGS, KLEYN E.A REDACTIE - b en m, bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 1981 no 1 en 2 compleet jaargang
84587: GERLO, ADA - De Oude Schuld.
59973: GERMAINE, MADAME - Keukengeheimen. De Hollandse Keuken met een Frans Sausje. Geïll.
74065: GERMER, HEINRICH - Schule des Sonatinenspiels. Sonatina School. Band I. For Piano / Klavier.
74066: GERMER, HEINRICH - Schule des Sonatinenspiels. Sonatina School. Band III. For Piano / Klavier.
74090: GERMER, HEINRICH - Schule des Sonatinenspiels. Sonatina School. Band III. For Piano / Klavier.
58184: GERNET, JACQUES - Zo leefen de Chinezen. Aan de vooravond van de inval der Mongolen. (1250-1276). Vert. Kaarten.
85531: GERRETSON, DR. C. - Coens eerherstel.
60086: GERRETSON, PROF. DR. C; DERKSEN, DR. J.B.D.; CRONE, GOTTFR. H. E.A. - De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indië op Nederland.
85295: GERRETSON, DR. F.C. / COOLHAAS, DR. W.PH. / BOSCH / EEERENS - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840.
52467: GERRETSON, DR. C. - Coens eerherstel.
105464: GERRETSON, C. / GEYL, P. - Briefwisselingen en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. 2 delen in 3 boeken.
35149: GERRETSON C - Geschiedenis der Koninklijke deel 1
79456: GERRITS, G. / DEELEN, D. VAN / E.A. - Westerheem, Jaargang XV, no. 6, 1966. Met o.a.: Verkenningen op Texel. - Sporen van bewoning uit de eerste en tweede eeuw te Castricum.
55520: GERRITS, H.A. - Papegaaien in kooi en volière. Geïll. (Vivona - reeks).
88473: GERRITS, H.A. / VINK, DR. A.A. (ILLUSTRATIES) - Papegaaien in kooi en voliere.
15080: GERRITSEN, DICK - Vier jongens op de ""Vagebond"".
101.620: GERRITSEN, MARINEL / JANSEN, FRANK - The interplay between diachronic linguistics and dialectology: some refinements of trudgills formula.
50939: GERRITSEN JR., DS. JOH. - GOEDE, MR. BAREND DE - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
43152: GERRITSEN W.G DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 2 Koningen 3:17, greppels graven in de woestijn, jrg 81 no 11
101.572: GERRITSEN, MARINEL / JANSEN, FRANK - Veranderingen in de Noordhollandse ui: ontwikkeling of aanpassing?
B5250: GERRITSEN, J.H. / WESTERMAN, W.E. (RED.) - Ontmoetingen in het onderwijs. Onderwijs en vormingswerk in een multiculturele en multireligieuze samenleving.
37259: GERRITSEN, DS. JOH. / GOEDE, MR. BAREND DE - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
99822: GERRITSEN, P. / HUVERS, G. / VELDE, W.H. VAN DER - Hulp- en bijwerktuigen.
61986: GERRITSEN, J.H. - In samenklank en tegenspraak. Over de inhoud en de praktijk van de levensbeschouwelijke vorming in scholen en vormingsinstituten die voor ontmoeting met andersgelovigen kiezen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
44303: GERRITSEN TESS - De chirurg
55756: GERRITSEN, TOM - Komplot in Melbourne. Jeugdserie. Geïll.
17055: GERRITSEN, T.J.C. - Panorama de la Littérature Francaise.
47296: GERRITSEN JANELLE - Utrecht verleden tijd, met foto's
404-4110: GERRITSEN DICK - Vier jongens en de Vagebond. Kluitman jeugd pocket J 111.
3148-697: GERRITSEN - Joegoslavisch op reis
26803: GERRITSEN, J.D. / E.A. - Bekijk Noord-Holland en Utrecht eens anders.
92785: GERRITSMA, COR (SAMENSTELLER) / LOUIS COUPERUS / FREDERIK VAN EEDEN / HARRY MULLISCH / MARGA MINCO / E.A. - Prachtboeken! Vijftig Nederlandstalige romans uit de twintigste eeuw samengevat.
31355: GERSCHLER H E.A - Fachkunde kraftfahrzeugtechnik, Europa Lehrmittel
93055: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 3.
93056: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 4.
93054: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 2.
93053: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 1.
94456: GERSOM, P. / VOORN, BEN VAN (ILLUSTRATIES) - Wij en de natuur 4.
11440: GERSON, H - Het Tijdperk van Rembrandt en Vermeer. De Nederlandse Schilderkunst deel 2. De Schoonheid van ons Land. Schilderkunst. Deel 11.
11439: GERSON, H - Voor en na Van Gogh. De Nederlandse Schilderkunst deel 3. De Schoonheid van ons Land. Schilderkunst. Deel 16.
816-1645: GERSON H. - De schoonheid van ons land. Nederlandse Schilderkunst. Het Tijdperk van Rembrandt en Vermeer.
51679: GERSON, NOEL B. - Vrouwen rond Napoleon. De Historische Reeks. Vert.
5453-3807: GERSSEN / UBBENS / BEENS - Bijbelse Dagkalender 1981.
90502: GERSTENBERG, KURT (GELEITWORT) - Riemenschneider im Taubertal. Mit 48 Bildtafeln.
1953-2243: GERSTENBERG - Ulfred Rethel. Der kunstler und mensch. Kleine Delphin kunstbucher 7 bandchen.
4104-2713: GERSTENFELD S.L. DIERENARTS - De Hond. Nieuw medisch handboek.
98695: GERSTER, DR. H.J. - Aantal kinderen zelf te bepalen. Een voor iedereen begrijpelijke beschrijving van de leer van Knaus.
36956: GERSTER GEORGE - De mens op zijn aarde, een beeld vanuit de lucht
150051: GERTJAN CREBOLDER E.A - Stroe een kleine oasis, de geschiedenis van een Veluws dorp
57781: GERTRUDE, SAINTE - Les exercices de Sainte Gertrude. Vierge de l' ordre de Saint-Benoit. Traduits et publiés par le R.P. Dom Prosper Guéranger. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
49122: GERVAIS, A. - Aesculaap in China. Ill. (Vert.)
53304: GERVASIUS, O.M. CAP., P. - E.K. in opvoeding en onderwijs. Opvoedkundige brochurenreeks. No. 36. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53884: GERVASIUS O.M. CAP. P. - Bovennatuurlijke paedagogie. No. 6. (Opvoedkundige Brochurenreeks.) (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
26198: GERVEN, HANS VAN / MICHON, MARY - Vrijheid van dwang. Een portret van H.M. Kuitert.
22193: GERVER, PROF. MR. P.H.M. - Erfenis. Ken uw recht.
101.683: GERWEN, JACQUES VAN - De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990.
56504: GERWEN, CH. VAN (TEKST EN SAMENSTELLING). - Merkwaardige vrouwen. Museum van Gerwen - Lemmens. Valkenswaard. 16 okt. 1993 - 2 jan. 1994. Tentoonstelling. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
75357: GERWEN, GEERT VAN / KORVER, J.W.G. / KNIPPENBERG, TJEU VAN / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1992 nr. 5 : Met o.a.: Geestelijke verzorging in instellingen van gezondheidszorg - De herder op de markt van terminaal welzijn en geluk: er zijn grenzen - Pastorale dienst: functie en existentie.
81123: GERWIN, J. / BAREN, PROF. J. VAN / E.A. - Geillustreerde gids van Ootmarsum en omstreken.
92312: GERZ, ALFONS / E.A. - Mockba Lake Placid 80.
97149: GESCHER, B.H. EN F.M. - Land en volk van Spanje.
99599: GESSEL, DS. F.G. VAN - De Tabernakel. Een uiteenzetting van de geestelijke betekenis van objecten van de Tabernakel, tot opbouw van de gemeente.
B4995: GESTEL, BARBRA VAN - Nieuws, beleid en criminaliteit. Over de wisselwerking tussen lokale media en criminaliteitsbestrijders.
42053: GESTEL S.J - Charles peguy, inleiding tot zijn persoon en zijn werk
53955: GESTEL, S.J., G. VAN - Mijn Spaanse reis. 1947: 27/11 - 18/12. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56195: GESTEL, S.J., G. VAN - Francisco Tarin. Een Spaansche volksmissionaris. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
25401: GESTEL, JAN VAN (RED) - De Stijlvolle Keuken. Compleet koken. De juiste technieken & de mooiste recepten.
26862: GESTEL, JAN VAN (RED) - De Stijlvolle Keuken. Compleet koken. De juiste technieken & de mooiste recepten.
55409: GETHERS, PETER; KUYPER, ERIC DE; BARNES, JULIAN E.A. - Frankrijk. Reisverhalen. Pandora.
80594: GETTLEMAN, MARVIN E. - Vietnam. History, documents, and opinions on a Major World Crisis.
89948: GEUDEKER, KICK - Helsinki 1952. (plaatjes album)
82382: GEUNS, H.A. VAN / VENNEMAN, W. / E.A. - Gezondheidszorg en Turkse en Marokkaanse migranten. Boerhaave commissie voor postacademisch onderwijs in de geneeskunde.
18955: GEURTS, P.A.M. / JANSSEN, A.E.M. - Geschiedschrijving in Nederland. Deel II: Geschiedbeoefening.
56618: GEURTS, MATH - Sporen van bevrijding. Mensen met een missie. Kaartjes. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
50550: GEURTS, A. - Keuken- warenkennis. Deel II. Theorie en praktijk van het huishouden. Afb.
19973: GEUS, DR. C.H.J. DE - De Israelitische stad.
41330: GEUS DE VAN DE HEUVEL B - Collectie B. van de Geus van den Heuvel, kunstveiling, 2 delen deel 1 tekst, deel 2 schilderijen aquarellen en etsen
92484: GEUS DE VAN DE HEUVEL B - The B. De Geus van den heuvel collection. Catalogue 258.
88631: GEUS, WILLEM DE - t Verloren Schip.
88622: GEUS, P. DE / SCHOO, H.J. - Mots et Expressions Usuelles. Vocabulaire.
41331: GEUS DE VAN DE HEUVEL B - The B. De Geus van den heuvel collection
30612: GEUS CH.H.J - The tribes of Israel
54436: GEUSEBROEK, JOOST - Over ontwerpen. Afb.
60607: GEUZE, M.D. - Hoop voor opwekking. Dagboekje over opwekking in de Bijbel. - Gesigneerd. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60415: GEUZE, DRS. M.D. - Samen op weg in het licht van de Heilige Schrift. Acht bijbelstudies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60416: GEUZE, DRS. M.D. - Samen op weg in het licht van de Heilige Geest?!. Zeven bijbelstudies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60380: GEUZE, DRS. M.D. - Samen op weg in het koor van Gods grote daden?! Acht bijbelstudies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
105182: GEY, ZANE - De vallei van de stilte.
105179: GEY, ZANE - Op zoek naar geluk.
105180: GEY, ZANE - De schrik der mormonen.
105184: GEY, ZANE - De verscholen canyon.
105201: GEY, ZANE - Gouddorts.
105197: GEY, ZANE - Een kind van het Westen.
105198: GEY, ZANE - Trappen van zand. Zwarte beertjes 9.
105199: GEY, ZANE - Geen broedermoord in Lost Lake.
105200: GEY, ZANE - Ridders der prairie.
105196: GEY, ZANE - Karavanen naar het Westen.
105191: GEY, ZANE - De vallei van de haat.
105193: GEY, ZANE - De zondebok.
105194: GEY, ZANE - De hertenjager.
105188: GEY, ZANE - Mensenjagers.
105189: GEY, ZANE - Vuur in het bloed.
105190: GEY, ZANE - Het goud van de bergen.
105185: GEY, ZANE - Buffeljagers
105187: GEY, ZANE - De voortvluchtige man.
105181: GEY, ZANE - El Capitan.
85704: GEYL, DR. P. - De oorsprongen van het conflict tussen Willem I en de Belgische Katholieken.
1100-669: GEYL PROF. DR. P. - Wilhelmus Van Nassouwe
105171: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 3. Aula pocket 628.
105172: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 4. Aula pocket 629.
105069: GEYL, PROF.DR. P. - Van Bilderdijk tot Huizinga. Historische toetsing.
85702: GEYL, DR. P. - 1830 en de Belgische geschiedschrijving.
85332: GEYL, P. - Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden.
23184: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 2. Aula pocket 627.
105170: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 2. Aula pocket 627.
23183: GEYL, PIETER - Verzamelde opstellen. Deel 1. Aula pocket 626.
46857: GEYL, PROF. DR. P. - Geschiedenis als medespeler. Aula-boeken.
1458-781: GEYL PROF. DR. P. - Verzamelde opstellen.
95339: GEYSEL, GEORGE - Paternoster. Ups en downs van een jonge man.
95338: GEYSEL, GEORGE - Paternoster. Ups en downs van een jonge man.
30302: GEYSEL - Paternoster
57771: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Kerkhofblommen.
57772: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Rijmsnoer. Eerste en tweede deel in een band. Foto.
46655: GEZELLE, GUIDO - Gedichten. Foto. (Met een voorwoord van Dr. J. Aleida Nijland)
57779: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Gelegenheidsgedichten. Dertiende en volgend deel in een band.
57778: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Laatste verzen.
57773: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Liederen, Eerdichten et Reliqua.
57774: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Gedichten, Gezangen, Gebeden en Kleengedichtjes.
46656: GEZELLE, GUIDO - Verzen. Drie delen + aanhang. Foto. (Met een woorwoord van Prof. Dr. G. Verriest.)
74067: GEZELLE, GUIDO / RENNES, CATHERINA VAN (MUZIEK). - Kleengedichtjes van Guido Gezelle.
52590: GEZELLE MEERBURG, DR. G.F. - Algemene ziekenverpleging. Afb.
57777: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Tijdkrans. Eerste en tweede deel in een band.
57776: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Dichtoefeningen. Foto.
57775: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Hiawadha's Lied. (Overdruk der uitgave van het Davidsfonds. 1886)
51246: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's Dichtwerken. Tijdkrans, rijmsnoer, laatste verzen, verklarend glossarium en alphabetisch register.
46114: GEZELLE, G. - Bloemlezing uit Guido Gezelle's gedichten. Samengesteld door Dr. Aleida Nijland en uitgeefster. 'n Amstel boek.
16961: GHANDI, M.K. - Ethische Religie.
55587: GHELLINCK, S.J., J. DE - Les exercices pratiques du en Théologie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55177: GHELLINCK, S.J., J. DE - Le Mouvement Théologique du XIIe siècle. Etudes, recherches et documents. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56109: GHÉON, HENRI - Bernadette devant Marie. Histoire véridique du fait Lourdes. Les cahiers du théatre chrétien. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
56834: GHÉON, HENRI - Sainte Anne d' Auray. Collection ""Les Pèlerinages"" (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
11199: GHEORGHIU, VIRGIL - Bedel niet om wonderen.
52092: GHEORGHIU, VIRGIL - De Tweede Kans. Foto.
54911: GHERMAN, ABBÉ PIERRE - L' Ame roumaine écartelée. Faits et documents. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
82142: GIBB, ALISTAIR / E.A. - Coin 1977 Year Book. Coins, banknotes, medals.
61917: GIBBARD, MARK - Bidden in de twintigste eeuw. In het voetspoor van: Anthony Bloom, Dietrich Bonhoeffer etc. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
97595: GIBBON, EDWARD - The history of the decline and fall of the Roman Empire. Volume IV.
9367: GIBBON DAVID - Spanje.
72731: GIBBON, DAVID / SMART, TED - Canada.
72626: GIBBON, DAVID - Return to Jerusalem.
37732: GIBBON, EDWARD - The decline and fall of the Roman Empire
89664: GIBBON, DAVID / SMART, TED - Canada. A picture book to remember Her.
25420: GIBBON, DAVID - Spanje.
59832: GIBBONS, GAVIN - Dorset and the New Forest including Bournemouth. Geïll. Kaart. (A Geographia Guide).
53233: GIBBONS, JAMES CARDINAL - The Ambassador of Christ. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
57576: GIBBONS, EUELL - Stalking the Healthful Herbs. Field guide edition. Geïll.
82086: GIBBONS, STANLEY - Simplified Whole World Stamp Catalogue 1964. Lists over 114.700 stamps over 19.075 illustrations.
44329: GIBBONS S.R - A handbook of modern history, word history since 1870
55379: GIBBONS, Z. EM. JAMES - Het geloof onzer vaderen. Met machtiging des schrijvers vertaald en met het oog op Nederlandsche toestanden bewerkt door W.A.J. Blaisse. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
19328: GIBBS, PHILIP - Dans der Daemonen.
50714: GIBBS, PHILIP - Polen waar wacht ge op … (Vert.)
51187: GIBBS, PHILIP - Polen waar wacht ge op … Vert. (Hollandia dubbelpocket NO. 10/11)
72420: GIBBS, PHILIP - The interpreter.
58525: GIBBS-SMITH, CHARLES H. - Het Tapis de Bayeux. Beeldverhaal aan de wand. Geïll. Vert.
52734: GIBSON, CECIL - Model cars. The golden age of motoring. Orbis Books. Geïll.
57578: GIDAY, BELAI - Ethiopian Civilization. Geïll.
41407: GIDDENS ANTHONY - Central problems in social theory, action, structure and contradiction in social analysis
80959: GIDE, ANDRÉ - La symphonie pastorale.
44473: GIDE ANDRE - Vrouwenschool, zwarte beertjes nr 933
83030: GIEBELHAUSEN, J. - Fotograferen met trucs en effecten. Focus fotowijzer.
58423: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 19e jaargang- nummer 3 - februari 1987. Geïll. O.a.: Ontginningspatroon en verhoogde woonplaatsen te Vlist en Kattenbroek; Om de plaats van het graf; De niet-waar-gemaakte pretentie van de ""Vroed
58424: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 19e jaargang- nummer 2 - april 1987. Geïll. O.a.: De bittere nasmaak van de groei; ""'t Huys Dever"" te Lisse; Rond resignatie en ontslagneming; Inventaris stadsarchief van Leiden 1574-1816; Leiden
58425: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 19e jaargang- nummer 3 - september 1987. Geïll. O.a.:De Hoge Jurisdictie van het 18e eeuwse Holland; Elites in de luwte; vijf studies over adel en patriciaat in Holland; Floris Paedze van Sonneve
58426: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 19e jaargang- nummer 4/5 - oktober 1987. Geïll. O.a.: Themanummer 1787. De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door de Commissie van Defensie te Woerden in 1787; Het Hof van Holland en de Haags
58422: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 18 jaargang- nummer 6 - december 1986. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van Holland over 1985 - I (N.H) en II (Z-H.) Inhoud van de 18e jaargang.
58420: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 18 jaargang- nummer 3 - juni-augustus 1986. Geïll. O.a.: Themanummer: Veeteelt en akkerbouw. Geen heer, geen boer: de bemoeienissen van Johannes le Francq van berkhey met de Hollandse landbouw;
58421: GIEBELS, MW. DR. L.A.M. (RED.SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 18 jaargang- nummer 5 - oktober 1986. Geïll. O.a.: Aspecten van de verzorging van ouden van dagen in Delft in de 16de en 17de eeuw; De Staten van Holland en de adel in de periode voor de opstand;
60944: GIEBELS, LAMBERT J. - Ontwikkeling van het democratisch denken. Democratie: participatie en delegatie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
10717: GIEBELS LAMBERT - Een partijtje schaak. Laatste ontmoeting tussen Karl Marx en Michail Bakoenin.
72744: GIEHL / NIEUWENHOVEN (RED.) / E.A. - Water Bron van al het Leven.
85284: GIELEN, DR. JOS EN J.G.W. - Synthese. Nieuwe handleiding bij de studie der Nederlandse letterkunde.
49723: GIELES S.J.; P. - Kerk en Reformatie. Een historische bezinning op het beleven van Gods aanwezigheid. Ill.
B4119: GIELES, DRS. FRANS - Groepsleider een vak apart.
1795-1609: GIELGUD - The Entertainers. A biographical history of the stage: its players, writers, directors, showmen and clowns.
104111: GIELZYNSKI, WOJCIECH - Poland. From the Baltic to the Carpathians.
37340: GIESBERT F.J - Spielbuch fur sopranblockfloten, oder 2 instrumente gleicher stimmung, 52 volkslieder und tanze, heft 1 no 2441
99216: GIESECKE, HANS-JURGEN - Groot Knutselboek met kleur en verf.
74720: GIESEN, H. - Vandaag!
36301: GIESEN H - Altijd bereid tot verantwoording
98518: GIETELINK, A.J.H. / ORMELING, F.J. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks, Deel LXVII, No. 4. Met o.a.: Enter, historisch geografische schets van een merkwaardig dorp. – Het visvijverlandschap langs Java's Noordkust. – Enkele geomorfologische aantekeningen over de Wissel Meren, Centraal Nederlands Nieuw Guinea.
103696: GIETEMA, YPKE / LAVERMAN, BARTLE / E.A. - Veenkolonien: Traditie in vernieuwing. Noorderbreedte 1-2002. Met o.a.: Garnwerd-Zuid. - Atelier Siks: Jacobus Q. Smink. - Fluitend fietsen van Fransum naar Farmsum.
39959: GIETEMA, REDACTIE - Groningen en een keuze uit zijn monumenten, met uitslaande kaart
75958: GIETEMA, DRS. Y.H. / BOASSON, DRS. D. / E.A. - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen, 1985-1990.
75859: GIETEMA, YPKE (VOORWOORD) - Wie heeft de schoonheid in commissie? Commissie voor Welstandszorg van de Gemeente Groningen, 1992 / 1995
106206: GIETEMA, DRS. Y.H. / BOASSON, DRS. D. / E.A. - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen, 1985-1990.
3448-400: GIEYSZTOR ALEKSANDER - A Thousand Years of Polish History
76038: GIFFEN, A.E. VAN - De Groninger Sint Walburg.
76039: GIFFEN, A.E. VAN - De Groninger Sint Walburg.
54613: GIHR, DR. NIKOLAUS - Het rijk Gods. Gedachten over het katholieke gebedsleven. Foto. Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
56321: GIJSBERTS, ANDRÉ E.A. - Terug van weggeweest. Verhalen van teruggekeerde missionarissen. Mensen met een missie. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
15381: GIJSEN, MARNIX - Het boek van Kalina.
33610: GIJSEN MARNIX - De vleespotten van Egypte, een sotternij
2409-4408: GIJSEN MARNIX - De vleespotten van Egypte. Een stotternij.
94669: GIJSEN, MARNIX / HERREMAN, R. (SAMENSTELLERS) - Vlaamsche verzen van dezen tijd.
8489: GIJSEN MARNIX - Overkomst dringend gewenst.
85185: GIJSEN, MARNIX - De diaspora.
37060: GIJSEN, MARNIX - Het dier en wij
57321: GIJSEN, MARNIX - Klaaglied om Agnes.
98000: GIJSEN, MARNIX / SEGERS, MARIA (ILLUSTRATIES) - Mijn vriend, de moordenaar.
14144: GIJSEN, MARNIX - De kat in den boom.
55211: GIJSEN, MARNIX - Joachim van Babylon. Meulenhoff Pocket Serie.
95679: GIJSEN, MARNIX - Floroskoop. Oktober.
16403: GIJSEN MARNIX - Overkomst dringend gewenst.
16329: GIJSEN, MARNIX - De man van overmorgen.
105478: GIJSEN, MARNIX - De parel der diplomatie. Een divertimento.
37052: GIJSEN, MARNIX - Lucinda en de lotoseter
37053: GIJSEN, MARNIX - Van een kat die te veel pretentie had
37054: GIJSEN, MARNIX - Er gebeurt nooit iets
37055: GIJSEN, MARNIX - De diaspora
37057: GIJSEN, MARNIX - Wat de dag meebrengt
7317: GIJSSELING DR. MAURITS - Edele unde scona. Het oudste Nederlands. AO-boekje 1056.
7316: GIJSSELING DR. MAURITS - Edele unde scona. Het oudste Nederlands. AO-boekje 1056.
82385: GIJZELS, ING. H.H. - Wenken voor het construeren.
11473: GILBERT, MARTIN - Sjtsjarnski. Strijder voor de vrijheid.
39192: GILBERT, CREIGHTON - Renaissance art
52720: GILBERT, JOHN (INTRODUCTION) - England - l'Angleterre - England. A book of Photographs. (Commentaar in drie talen)
70624: GILBERT, W.S. - The Savoy Operas. The complete text of all the Gilbert & Sullivan operas 1875-1896.
61025: GILBERT, DANIËL - De magiërs. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
104138: GILBERT, ELIZABETH - Eten, bidden, beminnen. De zoektocht van een vrouw in Italie, India en Indonesie.
95952: GILBERT, WILL, G. - Inleiding tot de Buiten-Europese Muziek.
26984: GILBERT, JOHN - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Tropische eilanden der Stille Zuidzee.
27184: GILDEMACHER, K.F. / JONG, J. DE / KNOL, J. / VRIES, G. DE (SAMENSTELLERS) - Kar ut fjouwer ieuwen Fryske poezij. In blomlezing foar it fuortset underwiis.
58119: GILDER, JEAN - Tom Kwast op de schaats. A.V.I. 4 / Niveau: 30-40. Ill. Vert.
14476: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Thirty-seventh Series.
14477: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Twenty-ninth Series.
73707: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Twenty-eight Series.
73708: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Thirty-eight Series.
73709: GILES - Giles. Sunday express & Dailey express, cartoons. Thirty-ninth Series.
47397: GILES CHAPMAN JOHN MCGOVREN - The world's Fastest cars completely revised
36495: GILHUIS, T.M - Lees maar mee, De bijbel erbij
45610: DR. J.C. GILHUIS - Over wonderen gesproken. Memorandum voor missionair meeleven.
74561: GILHUIS, T.M. - Lees maar mee. De Bijbel erbij.
31482: GILHUIS-SMITSKAMP G - Wij lezen zelf deel 1
45858: DRS. T.M. GILHUIS - Kort en goed. (Repetitieboekje Vaderlandse Geschiedenis voor de Christelijke School voor het vierde en vijfde leerjaar. 1.
45859: DRS. T.M. GILHUIS - Kort en goed. (Repetitieboekje Vaderlandse Geschiedenis voor de Christelijke School voor het vierde en vijfde leerjaar. 1.
75273: GILHUIS, DS. C. - Dagfinale, een avondboek voor jonge mensen.
39471: GILHUIS, C - Dit was nieuws, bijbels dagstempel
61556: GILHUIS, DRS. T.M. - ABC- '79/'80 van de Protestans-Christelijke Onderwijsorganisaties. Cahiers voor het Christelijk Onderwijs. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
73304: GILHUIS / WATERINK / E.A. - Gedenkboek Het Gereformeerd Schoolverband. 1906-1956.
75159: GILHUIS, DR. J.C. / GILHUIS-SMITSKAMP, GR. - Dit was het nieuws. Bijbels dagstempel.
61273: GILHUIS, DRS, T, M.; ROTHUIZEN, PROF. DR. G. TH; VELEMA, PROF. DR. W.H. E.A. - Eén gids - twéé wegen? Werkboek voor politieke en maatschappelijke vorming bij het chr. V.O. Cahiers voor het christelijk onderwijs. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
11921: GILKYSON, TERRY / KIPLING, R. - Jungleboek. Walt Disney.
B4960: GILLE, R. (ROEL) - Zonneschijn en pijpestelen, weer en sterrenkunde. Natuurvaardig. Natuurkunde voor de basisschool. Deel 9.
B4961: GILLE, R. (ROEL) - Kleurrijke experimenten, licht. Natuurvaardig. Natuurkunde voor de basisschool. Deel 7.
B4964: GILLE, R. (ROEL) - Van horen en zien, licht en geluid. Natuurvaardig. Natuurkunde voor de basisschool. Deel 6.
B4965: GILLE, R. (ROEL) - Geheimzinnige krachten 3, elektriciteit B. Natuurvaardig. Natuurkunde voor de basisschool. Deel 4.
B4966: GILLE, R. (ROEL) - Van koud tot heet, warmteleer. Natuurvaardig. Natuurkunde voor de basisschool. Deel 5.
B4962: GILLE, R. (ROEL) - Proeven uit de kraan; vaste stoffen, vloeistoffen, gassen. Natuurvaardig. Natuurkunde voor de basisschool. Deel 1.
B4963: GILLE, R. (ROEL) - De motor van alles, energie en energiebesparing. Natuurvaardig. Natuurkunde voor de basisschool. Deel 8.
54277: GILLET, P. - L' éducation du Caractère. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
B5016: GILLEY, GARY - Marktdenken in de kerk. Gaat het evangelie in de uitverkoop?
590-4931: GILLIAMS / RUTTEN - Prosper van Langendonck. Gedichten en Starkadd. Drama van Alfr. Hegenscheidt. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
592-4933: GILLIAMS / RUTTEN - Prosper van Langendonck. Gedichten en Starkadd. Drama van Alfr. Hegenscheidt. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
101.364: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXI, No. 3, June-July 1980.
101.366: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXI, No. 6, December 1980 –Januari 1981.
101.373: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXIV , No. 6, December 1983-Januari 1984.
101.362: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXVII, No. 1, Februari-March 1976.
101.363: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXI, No. 2, April-May 1980.
101.371: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXIII, No. 5, October-November 1982.
101.372: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXIV, No. 5, October-November 1983.
101.370: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXIII, No. 4, August-September 1982.
101.367: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXII, No. 1, February-March 1981.
101.369: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXII, No. 3, June-July 1981.
101.365: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXI, No. 4, August-September 1980.
101.361: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXVI, No. 6, December 1975 – January 1976.
101.368: GILLIAN BRYCE-SMITH / ALAN E. SLATER (EDITORS) - Sailplane & Gliding. Volume XXXII No. 2, April-May 1981.
72603: GILLON, PAUL - Jeremie les dieux barbares.
94438: GILLWELL ADA'S HOEVE REEKS NO. 1 - 200 ideeen voor patrouilleleiders. Deel 1.
94437: GILLWELL ADA'S HOEVE REEKS NO. 8 - Verkenner eerste klas.
94439: GILLWELL ADA'S HOEVE REEKS NR. 2 - 200 ideeen voor patrouilleleiders. Deel II.
106601: GILMAN, DOROTHY - De Ongrijpbare Mrs. Pollifax.
35601: GILMAN DOROTHY - De helderziende gravin. Misdaad roman. Zwarte beertjes 1730.
106599: GILMAN, DOROTHY - De spionne met het hoedje.
106602: GILMAN, DOROTHY - Koorddanseres.
96769: GILMAN, L.A. / SHERMAN, J. - Buffy the vampire slayer. Bezoekers.
41225: GILMAN RICHARD - Faith sex mystery, a memoir
106600: GILMAN, DOROTHY - Een erepalm voor mrs. Pollifax.
106598: GILMAN, DOROTHY - De onstuitbare Mrs. Pollifax.
27771: GILMAN / COPPEL / BROMFIELD GELD / VRIES-KRUYT - 4 beroemde boeken. - Mevrouw Pollifax op safari - Het teken van de draak - Een tijdeloos oord - Jan Maarten. - Het Beste Boek .
16383: GILS, AD VAN - Trammelant in Zevenhuisen.
72271: GILS, AD VAN - Wachten op de lente.
105789: GILS, AD VAN / POL, DICK VAN (ILLUSTRATIES) - Snelle Jelle naar de finale.
61558: GILS, LISETTE VAN (EINDRED.) - Zulke dingen --- ik kan het niet uitleggen. Handreiking voor gesprekken met jongeren over zingeving en geloof. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
49119: GILSE, A.G. VAN - Keerzijde. Omgaan met ernstig zieken en stervenden. Geloofs- en levensbeschouwingen; Handreiking voor personeel van zieken- en verpleeghuizen.
17151: GILSE, A.G. VAN - Mij een zorg. Hulp aan ouderen thuis.
53644: GILSON, P.JONGEN, P EN WAMBEKE, A. VAN (NOTICE EXPLICATIVE DE LA CARTE DES SOLS ET DE LA VEGETATION. (32 BLZ.) - Carte des sols et de la vegetation du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. 6. Yangambi. Planchette 3: Lilanda. A. - Sols; B. Vegetation. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). Map + kaarten.
8341: GILSTRAP / RAY / BOSSCHEE / DICKINSON - 4 beroemde boeken. - Dag van afrekening. - Julie en Romeo. - Schuldbrief. - Hoog risico. - Het Beste Boek 207.
56606: GILTAY, DRS. J. (RED.) - Catalogus. Meesterwerken uit de Hermitage - Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst uit de 17 eeuw. Museum Boymans - van Beuningen. 19 mei - 14 juli 1985. Rotterdam. Afb. Ook vert.
150094: GIMENEZ, CARLOS / MORA, VICTOR - Dani Futuro. De planeet der verschrikking.
50666: GIMPEL, ERICH - De man die de oorlog zou winnen. Zoals hij het vertelde aan Will Berthold. (Vert.)
46846: GIN, MARGARET - Eenpansmaaltijden. Gerechten uit de internationale keuken. Geïll.
15342: GINGRICH, NEWT - De weg naar een betere toekomst.
31421: GINGRICH NEWT - De weg naar een betere toekomst
59119: GINK - VAN ES, G.F. VAN - Bouvier. Belge das Flandres. Geïll.
454-2671: GINK-VAN ES G.F. VAN - Bouvier. Belge des Flandres.
49441: GINK-VAN ES, G.F. VAN - Bouvier. Belge des Flandres. Foto's.
83121: GINKEL, DRS. B. VAN / BERG, J. VAN DEN / E.A. - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 17e jaargang no. 1- 1983. Met o.a.: Hoe het Diaconessenwerk in Nederland begon. - De oprichting van de militaire luchtvaart (II).
58137: GINKEL, DS. H. VAN - Gemeentegetrouw. In gesprek over de opbouw van de gemeente. Deel 2. Gereformeerd belijden.
9235: GINNEKEN VAN - Mensen en methoden in het moderne bedrijf. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
94559: GINNEKEN, KEES VAN - Dorp in onrust.
11532: GINNEKEN, LILY VAN - Kuntschrift Openbaar Kunstbezit. 1985, deel 1. Met o.a. Edelsmeedkunst, goud en zilver.
41527: GINNEKEN VAN JAC - Het mysterie der menselijke taal, haarlemsche voordrachten II
54186: GINNEKEN, IR. K.H. VAN EN GINNEKEN, PAUL J. VAN - Mensen en methoden in het moderne bedrijf. Aspecten der sociale werkelijkheid. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
52988: GINNEKEN, JAC. VAN - De studie der Nederlandsche streektalen. (Hoekstenen onzer volkskultuur. Derde reeks: Streektalen. Deel I.) Afb.
74555: GINO, CAROL - Gebroken wit. Het ontnuchterende verslag van een verpleegster.
16603: GINO, CAROL - Gebroken wit. Het ontnuchterende verslag van een verpleegster.
39546: GINO, CAROL - In wankel evenwicht, een epileptisch meisje vecht voor een normaal leven
18129: GINO, CAROL - Gebroken wit. Het ontnuchterende verslag van een verpleegster.
36917: GINOTTI MIA - Rouault, gallery of art series
87420: GINZ, PETR - Praags dagboek 1941-1942.
105479: GINZBURG, NATALIA - Valentino.
91424: GINZBURG, NATALIA - Informatie.
91395: GINZBURG, NATALIA - Zo is het gebeurd.
72210: GIOVANNETTI, MGR. ALBERTO - Paus Joannes XXIII.
104212: GIPHART, RONALD - Gala.
81305: GIPHART, J. / E.A. - Nederlandse postzegels 1976. Achtergronden, emissiegegevens, vormgeving, eerstedag stempels.
74402: GIPHART, RONALD - Gala.
21404: GIPMAN, S.P.A. - Geboeid door verdwenen landen. AO-boekje 2472.
21661: GIPMAN, S.P.A. - Vrouwen en opvoeding. Vrouwelijke denkers over opvoeding en onderwijs. AO-boekje 2499.
59176: GIPMAN, S.P.A. - 100 Jaar Nobelprijs voor literatuur in namen, feiten & cijfers.
21172: GIPMAN, S.P.A. - Van oog om oog tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. AO-boekje 2428.
74719: GIPSON, FRED / LOOIJ, REIN VAN (ILLUSTRATIES). - Old Yeller.
23691: GIPSON / MONSARRAT / POWELL / MARQUAND - Old Yeller - The tribe that lost its head - The Philadelphian - Stopover: Tokyo.
36083: GIRANDOLA, ANTHONY - Een priester trouwt
70602: GIRARD, JAQUES (FOTO'S) / OERS, P.J.C. (VERTALING) - Versailles, gids voor de rondleiding door het Koninklijk Paleis en de Tuinen, volledige routebeschrijving.
53538: GIRARDEAU, EMILE - Het avontuur der natuurwetenschap. Aula - boek. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
99642: GIRARDI, M. (FOTOGRAFICO) - San Clemente. Roma.
73872: GIRARDI, ANTON - Aan het noodlot is niet te ontkoomen. De levensroman van Alexander Girarardi.
106325: GIRAUD, JEAN - L'École romantique francaise.
73014: GIRAUDOUX, JEAN - De amoureuze vergissing.
36446: GIROCK, H.J, RED. - Partners van morgen, het gesprek tussen christendom en marxistisch atheisme
16502: GIROUX, LEO - De Risji.
71081: GIRSHMAN, R. - Iran. From the Earliest Times to the Islamic Conquest.
77230: GISOLF, A.C. (VOORWOORD) - Nederland Oké. Het doe-boek van de Notionale Gezondheidsactie.
97917: GISPEN, DR. H.W. - Korte Verklaring. Exodus I: Hoofdstuk 1:1-15:21.
97918: GISPEN, DR. H.W. - Korte Verklaring. Exodus II: Hoofdstuk 15:22-40:38.
20027: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten.
45291: DR. W.H. GISPEN - Exodus; dl. 1. (Korte Verklaring der Heilige Schrift).
52356: GISPEN, DR. W.H. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Exodus. Eerste deel. H. 1:1-15:21.
52357: GISPEN, DR. W.H. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Exodus. Tweede deel. H. 15:22-40:38.
59938: GISPEN, PROF. DR. W.H.; OOSTERHOFF, PROF. DR. B.J.; RIDDERBOS, PROF. DR. H.N.; UNNIK, PROF. DR. W.C. VAN EN VISSER, DS. P. - Bijbelse Encyclopedie. Geïll. Twee delen.
871-1520: GISPEN DR. W.H. - Korte Verklaring. Exodus 2.
22501: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten. Deel 3.
22502: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten. Deel 2.
45506: W.H. GISPEN (TOELICHTING). - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
80038: GISPEN, W.H. - Wet en genade. Twaalf leerredenen.
103564: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten. Deel I.
870-1519: GISPEN DR. W.H. - Korte Verklaring. Exodus 1.
15588: GISPEN, DR. W.H. - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
15587: GISPEN, DR. W.H. - Uit het leven der profeten. Deel 3.
96775: GITTE SPEE (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Wie wil er mee?
87198: GIUTTARI, MICHELE / LAWSON, MICHAEL - Scarabeo. - De zwakste schakel. Dubbel 2 Roman.
71854: GJESDAHL, KATHARINA - Het familiediner.
87349: GLABE, FRIEDERICH - Bremen Einst und Jetzt. Eine Chronik.
82933: GLADE-HASSENMÜLLER, HEIDI - Gute Nacht, Zuckerpuppchen.
16583: GLANFIELD, JENNY - Het huis achter de heuvel.
16595: GLANFIELD, JENNY - Het huis achter de heuvel.
104058: GLAS, JAN / CONSTAPEL, GERD / DUURSMA, KLAAS / E.A. - Plat & Platt. Zes dichters uit Groningen en Oost-Friesland.
15842: GLASCO, GORDON - De dagen van de eeuwigheid.
61572: GLASER, IDA EN JOHN, NAPOLEON - Geliefde of gevangene? Christenen denken na over vrouwen en de islam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
60408: GLASER, DR. IDA; YÜRÜMEZ-KROON, DRS. TINEKE - Nabijheid & distantie. Hoe moslims en christenen omgaan met macht, relaties en de positie van de vrouw. Onderweg met moslims. Jaargang 1 - nummer 1. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
41699: GLASER B.G, STRAUSSS A.L - Time for dying
31875: GLASER, LEHMANN, LUBOS - Wege der deutsche literatur
104283: GLASHOUWER, WILLEM J.J. (REDACTIE) - Het ontstaan van de wereld.
48818: GLASHOUWER, J.J.; GUNNING, DR. K.F. E.A. - Kies voor leven. Oproep tot inkeer. (Bewerkte toespraken 17 nov. 1984). Foto's.
89099: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en Godsdienst in Nederland, na het vestigen der Hervorming tot den troonsafstand van Koning Willem I. Deel 1, 2 en 3.
51045: GLASKIN, G.M. - Achtervolging in Amsterdam. Vert.
99825: GLASKIN, MAX / TORR, JEREMY - Handboek ATB Fietsen.
10449: GLASKIN G.M. - Het strand van de hartstochtelijke liefde.
94766: GLASS, F.J. - Sketching from nature. A practical treatise on the principles of pictorial composition.
50765: GLASS, LOUISE - De familie Gesterding. Geïll. (Vert.)
78813: GLASSER, WILLIAM - De mens en de psychiatrie. Prisma pocket 920.
18144: GLASSER, RONALD J. - 365 dagen. Een bittere bede voor vrede vanuit een veldlazeret.
105178: GLASTRA VAN LOON, OTTO - Sesam Mozaiek der Muziekgeschiedenis. In 6 delen.
40068: GLAUDE ROGER MARX - Meesters der prentkunst in de 19e eeuw.
79411: GLAVIMANS, A. - Jo Spier.
6259: GLAZEMA DR. P. - Oorlog en oudheidkunde. AO-boekje 310.
6460: GLAZEMA DR. P. - Beschermd onze oudheden! AO-boekje 576.
56633: GLEBBEEK, JOKE (SAMENGESTELD DOOR) - Tien interviews met Ned. Missionarissen. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
61738: GLEBBEEK, JOKE (SAMENSTELLING ETC.) - Waar ik woon … Kinderen uit de derde wereld schrijven over zichzelf. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
50678: GLEICH, CLEMENS VON - Bekende pianisten uit het verleden. Famous pianists from the past. Geïll.
58279: GLEICK, JAMES - Chaos. Making a new schience. (Penguin)
44100: GLENN MILLER - Hit songs the Glenn Miller story, starring James Stewart, June Allyson, With famous guest stars Langford, Aemstrong, Kruba, Pollack, Modernaires, 9 full size photos from the film
40323: GLERUM - Zilver en juwelen, Chinees en Japans porselein, Auctioneers Glerum veiling 105/105-A, 1995
40322: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 95, 1995
40320: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 102-A, 1995
40315: GLERUM - Zilver en juwelen, Auctioneers Glerum veiling 98, 1995
40314: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 101-A, 1995
40312: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 109-A, 1995
40311: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 94, 1994
40310: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 81, 1994
40297: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 54, 1992
40296: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 46, 1992
40295: GLERUM - Chinees en Japans porselein en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 50, 1992
40342: GLERUM - Chinees en Japans porselein, kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 167, 1998
40291: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 35, 1991
40290: GLERUM - Hedendaagse kunst, Auctioneers Glerum veiling 37, 1991
40286: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 6 1989
40302: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 57, 1992
40303: GLERUM - Zilver, juwelen objects de vertu, Auctioneers Glerum veiling 49, 1992
90005: GLERUM, J.P. (DIRECTOR) - Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay B.V. , Catalogus 256. Openbare verkoping van Hollands en Europees zilver, afkomstig uit divers particulier bezit. 20 t/m 24 februari 1976.
40334: GLERUM - Zilver en juwelen, Chinees en Japans porcelein, Auctioneers Glerum veiling 132/132-A, 1997
40341: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 183, 1999
40321: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 98-A, 1995
40330: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 116-A, 1996
40329: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 110, 1996
40309: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 73, 1993
40308: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 70, 1993
40307: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 67, 1993
40328: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 110, 1996
40313: GLERUM - Moderne en hedendaagse kunst grafiek, Design 1890-1990 , Auctioneers Glerum veiling 103/103-a, 1995
40332: GLERUM - Chinees en Japans porselein, zilver en juwelen , Auctioneers Glerum veiling 123/123-A, 1996
40335: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 146, 1997
57551: GLERUM, J.P. - Veilen. Het hoe en waarom van de hoogste prijs.
92481: GLERUM, J.P. (MANAGING DIRECTOR) - De L. & L. Honsdrecht-Collectie. Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay B.V. Catalogus 283.
40294: GLERUM - Zilver, juwelen objects de vertu, Auctioneers Glerum veiling 49, 1992
40293: GLERUM - Zilver, juwelen en objects de vertu, Auctioneers Glerum veiling 64, 1992
40319: GLERUM - Fotografie, Auctioneers Glerum veiling 99, 1995
40318: GLERUM - Poppen en speelgoed, Auctioneers Glerum veiling 109, 1995
40289: GLERUM - Zilver, juwelen objects de vertu, Auctioneers Glerum veiling 41, 1991
40288: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 10, 1990
40317: GLERUM - musical instruments & musical Boxes, Prenten en tekeningen, Auctioneers Glerum veiling 96/96-A, 1995
40306: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 79, 1993
40304: GLERUM - Zilver en juwelen, Auctioneers Glerum veiling 71-A, 1992
40340: GLERUM - kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 177, 1999
40299: GLERUM - kunst en kunstnijverheid poppen speelgoed, Auctioneers Glerum veiling 66, 1992
40337: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 134, 1997
40327: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 116-A, 1996
40325: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 125, 1996
40287: GLERUM - kunst en kunstnijverheid, Auctioneers Glerum veiling 17 1989
40336: GLERUM - kunst en kunstnijverheid , Auctioneers Glerum veiling 126, 1997
42602: GLICK I.O, WEISS R.S, PARKES C.M - The first year of bereavement
7354: GLIMMERVEEN DRS. H. - Fusies. AO-boekje 1103.
23735: GLIMMERVEEN, DRS. H. - Fusies... AO-boekje 1103.
77195: GLIMMERVEEN, ULCO (TEKST EN ILLUSTRATIES). - Een Zomer Op Antarctica.
59381: GLIND, AALT VAN DE - Om geluk te vinden moet je op weg gaan. Veertig momenten van inspiratie voor onderweg.
B4536: GLOAGUEN, PH. / E.A. - Westkust USA. Trotter, gidsen voor de wereldreizigers.
77371: GLOCKER, MICHAELA - Vom Wirken der Engel im menschlichen Leben. Gesundheidspflege Band 7.
91795: GLOEGE, GERHARD - Mythologie und Luthertum. Das Problem der Entmythologisierung im lichte lutherischer Theologie.
54668: GLORIEUX, CHANOINE - Le Christ et sa religion … simple exposé. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54669: GLORIEUX, CHANOINE - Le Christ et sa religion … simple exposé. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
5636-4601: GLOSSNER GUSTAV A. / GERLACH PHILIPP / STEFFEK / LUKA TH. - Philipp Gerlach. Kammermusik-Album. Fur Schule und Haus. Klassische Klavier-Duos und Trios. Progressiv geordnet, mit vingersatz und vortragszeichen versehen von Gustav Adolf Glossner. Die Violinstimme bezeichnet von AD. Steffek. Die Violoncellostimme von TH. Luka.
91762: GLOTZBACH, ANDREAS - Het Boek Job, Het Hooglied.
85848: GLOVER, T.R. - De Antieke Wereld. Prisma pocket 468.
74086: GLOVER, STEPHEN (MUZIEK) / JEUNE, MR. M.B. LE (TEKST). - Hoort gij de Wilde Golven? Voor Zang met Pianobegeleiding.
14503: GLOVER, T.R. - De Antieke Wereld. Prisma pocket 468.
34610: GLOVER JUDITH - Voor jou wil ik sterven
90427: GLOVER, T.R. - De Antieke Wereld. Prisma pocket 468.
57462: GLUBB, JOHN BAGOT - A Short History of the Arab Peoples.
99650: GLUCK, CHR.W. - Orpheus. Oper in 3 Akten. Klavierauszug nach der Franzosischen Patitur, bearbeitet von Alfr. Dorffel.
79238: GLÜCK, HEINRICH - Die Christliche Kunst des Ostens.
18505: GLUYAS, CONSTANCE - Het wilde land.
104206: GM JANSA IM PRIBYL - How to Play the Pirc - A New System for Black.
79186: GMEHLING, WILL / RONNEFELDT, CAROLINE (BILDER) - Tiertaxi Wolf & Co.
79187: GMEHLING, WILL / RONNEFELDT, CAROLINE (BILDER) - Tiertaxi Wolf & Co.
79310: GMEHLING, WILL / RONNEFELDT, CAROLINE (BILDER) - Tiertaxi Wolf & Co.
41727: GNILKA SCHRISTIAN - Aetas spiritalis, die uberwindung der naturlichen altersstufen als ideal fruhchristlichen lebens, theophaneia, beitrage zur religions und kirchengeschichte des altertums
93110: GNOLI, GHERARDO / VERMAAT, JEAN-PIERRE - La mort, les morts dans les societes anciennes.
37352: GOBELS, HUBERT - Bildergalerie fur gross und klein, alte deutsche kinderbuch illustrationen
58868: GOBRY, IVAN - Franciscus. Geïll. Vert.
77322: GOCKINGA, S. (SECRETARIS) - Tegenbericht ofte verclaringe der Borgemeesteren ende Raedt in Groningen op en tegens de Naedere Resolutie en praetense Voorslag der Heeren van de Ommelanden in dato den 30 Julij 1662. en - Appendix van het gepasseerde op den jongst gehouden Landt dach in Junio 1662.
77319: GOCKINGA, S. (SECRETARIS) - Tegenbericht ofte verclaringe der Borgemeesteren ende Raedt in Groningen op en tegens de Naedere Resolutie en praetense Voorslag der Heeren van de Ommelanden in dato den 30 Julij 1662. en - Appendix van het gepasseerde op den jongst gehouden Landt dach in Junio 1662.
77320: GOCKINGA, S. (SECRETARIS) - Tegenbericht ofte verclaringe der Borgemeesteren ende Raedt in Groningen op en tegens de Naedere Resolutie en praetense Voorslag der Heeren van de Ommelanden in dato den 30 Julij 1662. en - Appendix van het gepasseerde op den jongst gehouden Landt dach in Junio 1662.
91804: GODAN, HANS - Christus en Hippocrates. Kernproblemen voor arts en theoloog.
9544: GODDARD ROBERT - Set in Stone.
25309: GODDEN, RUMER - De betoverende macht. Prisma pocket 944.
9247: GODDIJN - Godsdienstsociologie. Het groepsleven van de Christenen. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
60237: GODDIJN, WALTER (RED.) - Godsdienst: R.K. Herleeft het antipalisme of zijn de katholieken niet te vertrouwen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60336: GODDIJN, DR. H / GODDIJN, DR. W. - Sociologie van kerk en godsdienst. Aula-boeken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
4766-2046: GODDIJN / THOENES / VALK DE / VERHOOGT. - Geschiedenis van de sociologie.
27472: GODDIJN, WALTER - De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog.
59646: GODEFROY, J. - Beknopte inleiding tot de kennis van Perzisch tapijten. Geïll.
9055: GODEFROY J. - Geschiedenis van de Bouwkunst in Nederland.
79394: GODEFROY, J. - Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer. Publicaties van de stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, No. 8: Socioigrafische sectie.
88055: GODFREY, JAN - De kameel en de naald. Pop-up boek met een verhaal van Jezus.
93111: GODIN, A. - Mort et presence. Etudes de psychologie. Les cahiers de psychologie religieuse: 5.
46869: GODIN, ANDRÉ - Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen. Brochure 2-15.
21407: GODSCHALK, DR. HUGO T.C. - Mysterie van de graancircels. AO-boekje 2475.
21408: GODSCHALK, DR. HUGO T.C. - Mysterie van de graancircels. AO-boekje 2475.
53857: GODTS, C. SS. R., F.-X. - La Corédemptrice. Essai de justification de ce beau titre donné a la mère de Dieu et des hommes. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41515: GODZIK, MUSCHAWECK - Last mich doch zu hause sterben
59241: GOEBBELS, JOSEPH - Dagboek van Joseph Goebbels. Ingeleid en van aant. voorzien. Vert. en bew. Foto's.
52125: GOEDBLOED-RIJKEBUSCH, TITI - Titi's vertellingen. Een familie-uitgave. Foto's.
52124: GOEDBLOED-RIJKEBUSCH, TITI - Titi's vertellingen. Handgebonden uitgave. Foto's.
551-4585: GOEDE BAREND DE - Kort Dag. Keur uit de poezie van jonggestorven dichters sinds 1880.
39468: GOEDE, DE J.H - Als de burgemeester luistert, burgemeester van Gramsbergen
105737: GOEDE, J. DE / HOEK, J. VAN DER / HOEKSTRA, B. (REDACTIE) / E.A. - Hempens en Teerns.
33289: GOEDE DE BAREND - t is altemaal Adams kroost
48901: GOEDE, J.J. C. EN ROOKHUIZEN-ROBBERS, J.G. - Onze levensmiddelen. Foto's.
86354: GOEDE, H. DE (PRAESES) - Huishoudelijke regeling van de classis Gorinchem der Gereformeerde Kerken in Nederland.
79781: GOEDHART, DRS, G.L. - Het gesprek besproken. Praktische handreiking voor ouderlingen.
49704: GOEDHART, H. (V.D.M.) - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiën.
57375: GOEDHART, DR. H. - Een vrouw op de kansel?
91823: GOEDHART, DRS, G.L. - Het gesprek besproken. Praktische handreiking voor ouderlingen.
52300: GOEDHART, H. (V.D.M.) - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiën.
41739: GOEDMAKERS H.J.P.J, E.A - Ouderdom en samenleving, sociale en culturele reeks
81323: GOEDMAKERS, MR. H.J.P.J. / MEER, L. VAN DER / E.A. - Ouderdom en samenleving. Een overzicht van de gehele problematiek van de ouderdom in de gegeven maatschappelijke verhoudingen.
78984: GOEDVOLK, J. - Keesings landenvademecum. Feiten en cijfers van honderdvijftig landen.
105063: GOEHRKE / HELLMANN / LORENZ / SCHEIBERT (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 31. Russland.
94653: GOEJE, C.H. - Primitieve volkjes. Gespiegeld aan den modernen mens (en omgekeerd)
22258: GOEMAN, A. / LINTHORST, P. - Liplezen voor slechthorenden en doven.
44320: GOERDAYAL, VAN HEININGEN, HOEK, KOOLMEES, VERPLOEGH - Leven en laten leven deel 2HV
10127: GOEREE MARINUS VAN - De wilde waan.
71822: GOERING, REINHARD - Seeschlacht.
93684: GOERION, DAVID BEN - Israel. Land van vervulde belofte.
99505: GOES, BEATRIZ VAN DER - Weerzien met Indie. 21: Bouwen en wonen.
15061: GOETGHEBUER, JEAN-PIERRE - Handicap: onverklaarbare bondgenoot. Profiel van een mens met hindernissen.
11961: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON - Faust. Der Tragödie. Erster Teil.
98450: GOETHE - Faust. Zeighnung Vorspiel auf dem Theater Prolog im Himmel Der Tragody erster Teil von Goethe.
99730: GOETHE, J.W. VERT, STEENBERGEN, ALBERT - Faust en Mefisto in Drenthe
89233: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1973.
88440: GOETHE - Goethe. Goethes Werke in Zwei Banden. Erste und Zweiter Band.
71835: GOETHE, J.W. - Hermann und Dorothea, In neun Gesangen.
48730: GOETHE - Novelle. Houtgravures. Premieboek.
94607: GOETHE / VOSS, H.D. (HOUTGRAVURES) - Novelle.
80960: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Reden. Eingeleitet von Herbert Nette.
80956: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Campagne in Frankreich 1792.
101.462: GOETHE / ROP, ANT.L. DE (VERTALER) - Goethe's Herman en Dorothea. (Met platen met gravures)
71642: GOETHE, J.W. - Die Wahlverwandtschaften.
57472: GOETHE - Trost bei Goethe. Foto's.
57474: GOETHE - Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil. Mit den Zeichnungenvon Delacroix. 3. Neu bearbeitete Auflage mit Kommentar.
89231: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1971.
89232: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1972.
41551: GOETHE J.W - Goethe erzahlt sein leben
97785: GOETHE, J.W. VON / KAPPERS, DRS. G.H. (BEWERKING, MET WOORD VERKLARING) - Das Fahlein der Sieben Aufrechten.
41545: GOETHE J.W - Die wahlverwandtschaften
54005: GOETHE - Goethe's wereldbeschouwing en levenswijsheid. Een bloemlezing uit zijn proza, brieven en gesprekken verzameld en ingeleid door Dr. Herman Wolf.
89229: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1969.
41566: GOETHE J.W - Goethe erzaht sein leben, zusammengestellt von Hans Egon Gerlach und Otto Herrmann
31785: GOETHE - Gedichte vollstandige ausgabe
31786: GOETHE - Goethes briefe in drei banden
61663: GOETHE - Faust. Eine Tragödie.
89228: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1967.
89230: GOETHE - Mit Goethe durch das Jahr. Ein Kalender fur das Jahr 1974.
98673: GOETHE - Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel.
31807: GOETHE - Das schonste aus seinem werk
31808: GOETHE - Goethes briefwechsel mit seiner frau, 2 banden
11716: GOEVERNEUR, J.J.A. - Het Koralen Kruis. - Leidsche Herdrukken. No. 9.
11717: GOEVERNEUR, J.J.A. - Caston van Frankrijk. - Leidsche Herdrukken. No. 39.
103857: GOEVERNEUR, J.J.A. / TOPFFER, RUDOLF (ILLUSTRATIES) - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie. Geïll.
52074: GOEVERNEUR, J.J.A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie. Geïll.
79018: GOEVERNEUR, J.J.A. - Andersen's Sprookjes. Met illustraties en 10 kleuren platen.
37659: LE GOF, JACQUES - Het oude Europa en het onze
37658: LE GOF, JACQUES - De geschiedenis van Europa
105044: GOFF, JACQUES LE (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 11. Das Hochmittelalter.
60816: GOFF, J. LE E.A. - Franciscus van Assisi: een voorbeeld? Concilium. Internationaal tijdschrift voor theologie. 1981 - 9. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
101.345: GOFFEN, RONA - Museums Discovered: O Museu Calouste Gulbenkian.
93696: GOGARTEN, FRIEDRICH - Verhangnis und Hoffnung der Neuzeit.
93695: GOGARTEN, FRIEDRICH - Entmythologisierung und Kirche.
14591: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN - Op den rand.
2944-2373: GOGH VAN - Vincent van Gogh. Schilderijen en tekeningen. Een keuze uit de verzameling van de Vincent van Gogh Stichting.
B4551: GOGH, RUBEN VAN / SCHEEPSTRA, ANTON (REDACTIE) / EMMENS, MARCHIEN (FOTOGRAFIE) - De smaak van Groningen. Kunst en cultuur in de stad.
2353-3122: GOGH VINCENT VAN - Vincent van Gogh. Catalogus van 278 werken.
56912: GOGH-BONGER, J. VAN (BRIEVEN UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - Verzamelde brieven van Vincent van Gogh. Afb. Derde deel. Derde druk
56913: GOGH, IR. V.W. VAN (VERZORGD DOOR) - Verzamelde brieven van Vincent van Gogh. Afb. Vierde deel
105567: GOGOLJ, NICOLAJ - Petersburgse Vertellingen. Prisma pocket 302.
46504: GOGOLJ, N.W. - De jaarmarkt in Sorotsjintsy / Kerstnacht. (Paaspremie voor de leden van de W.B.-Ver.) Vert.: Wils Huisman
53458: GOGUEL, MAURICE - Jésus de Nazareth. Mythe ou histoire? (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"") Tevens in/bijgebonden: Haagsch Maandblad: artikel december 1929: De historische Jezus.
1247-1206: GOLAN MATTI - Kissingers geheime diplomatie.
16177: GOLAN, MATTI - Kissingers geheime diplomatie.
47747: GOLDA MEIR GEMMA LEVINE - Het Israel van Golda Meir met foto's
59023: GOLDBERG, STELLA R. / DEUTSCH, FRANCINE - Life-span individual and family development. Geïll.
58289: GOLDEN, FREDERIC - Mysteries van het heelal. Foto's. Vert.
60386: GOLDEN, ARTHUR - Dagboek van een geisha. Vert.
57569: GOLDENSOHN MD, ELI S. & KOEHLE REEGT, RUTH - EEG Interpretation. Problems of Overreading and Underreading. Grafieken.
44601: GOLDHOORN, DE BEAUFORT. DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXlll No.2, Maart 1946
33565: GOLDING WILLIAM - Fire down below
72553: GOLDMAN, DOUGLAS / KLINE, N.S. / E.A. - Historische figuren gezien door vooraanstaande hedendaagse psychiaters en kunstenaars.
17304: GOLDMAN, L.L. - Advocaat Judd in de verdeiging. Prisma pocket 1418.
95296: GOLDMAN, PIERRE - Dim memoires of a Polish Jew born in France.
2031-2899: GOLDMAN JUDITH - American Prints: Process & Proofs. Whitney Museum of American Art.
99154: GOLDSCHEIDER, LUDWIG - Leonardo da Vinci. Life and work, paintings and drawings. With the Leonardo biography by Vasari 1568, newly annotated. (114 illustrations, including 41 in colour).
79038: GOLDSCHMIDT - E.P. Goldschmidt. Catalogue 169.
97220: GOLDSMITH-CARTER, G. - Van basaltboot tot bark.
18092: GOLDSMITH, OLIVIA - Illusies.
17035: GOLDSMITH, OLIVER - She stoop to conquer. The mistakes of a night.
26858: GOLDSTEIN, ELLA / MEIJER / JESSE - Voetsporen van Rembrandt. Een beeldbiografie.
52762: GOLDSTON, ROBERT. - Opkomst en ondergang van Nazi-Duitsland. Geïll. (Gouden appels van Paris.) Vert.
70862: GOLDSTON, ROBERT - De Russische Revolutie.
56113: GOLDZIHER, DR. IGNAZ - Vorlesungen über den Islam. Bild. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
93700: GOLLWITZER, HELMUT - Die marxistische Religionskritik und der christliche Glaube.
81482: GOLLWITZER, H. / ZAHRNT, H. - De vrede van God en de vrede van de wereld. Studies over Efeze1:3-7, 15-23, 2:11-22, 4:1-16.
90967: GOLLWITZER, HELMUT - De konsekwenties van het kerstfeest.
86202: GOLLWITZER, HELMUT - Een teken van leven. Hoe de kerk zou kunnen zijn.
80863: GOLLWITZER, HELMUT / ZAHRNT, HEINZ / DIEKERHOF, H.J. (INLEIDING). - De vrede van God en de vrede van de wereld. Studies over Efeze1:3-7, 15-23, 2:11-22, 4:1-16.
92122: GOLLWITZER, HELMUT - Een teken van leven. Hoe de kerk zou kunnen zijn.
92136: GOLLWITZER, HELMUT - Over de zin van het leven.
94458: GOLON, ANNE EN SERGE / HULST, CORRY VAN (BEWERKING) - Angelique in opstand. Deel 1 en Deel 2.
59514: GOLON, ANNE EN SERGE - Angélique. Angélique en haar koning. Nederlandse bewerking van Puck Doyer. Cultuurserie.
28215: GOLON, ANNE EN SERGE - Angélique en haar grote liefde.
53515: GOLSS, LIC. ED. FREIHERRN VON DER - Der Dienst der Frau in der christlichen Kirche. Geschichtlicher Ueberblick mit einer Sammlung von Urkunden. Afb. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
90881: GOLTERMAN EN HOEKENDIJK (REDACTIE) / VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Oecumene in 't vizier. Feestbundel voor Dr. W.A. Visser 't Hooft.
93688: GOLTERMAN, DR. W.F. - Geloof en geschiedenis.
27235: GOLTERMAN, DR. W.F. - Eenheid in de chaos der kerken.
59275: GOLTZIUS, DOMINICUS - Adventspredikatie: De na lijden zeer verheven knecht. Jesaja 52:13. Het Heil verkondigd. 51e predikatie.
59276: GOLTZIUS, DOMINICUS - Lijdenspredikatie: De verhoging van de nederige Messias. Psalm 40:3, 4. Het Heil verkondigd. 18e predikatie.
26013: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leen en werk.
98042: GOMBERT, THEKLA - Borduurwerk.
3280-1903: GOMEZ-MORENO M. - Alhambra. El arte en Espana.
30297: GOMPERS SAMUEL - Seventy years of life and Labor
34764: GONDORF BERNHARD - Vom Rhein zur Nurburg entlang an Mosel und ahr
55683: GONELLA, GUIDO - Grondslagen voor een nieuwe internationale orde. Aant. bij de radioboodschappen van Paus Pius XII gehouden op Kerstmis 1939/40/41. Vert.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80540: GONGRIJP, DR. G. - Schets ener economische geschiedenis van Indonesie.
35776: GONNISSEN LOUIS - 10000 jaar huisdieren
38132: GONTARD, FRIEDRICH - The Popes, translated from the German by A.J. and E.F. Peeler
89403: GONZALES, PANCHO / HYAMS, JOE - Winning tactics for weekend singles.
36463: GONZALEZ RUIZ, M - Het schristendom is geen humanisme
73635: GONZALEZ LEON, ADRIANO - De leren vogel.
27332: GONZALEZ, LUIS J. / SANCHEZ SALAZAR, GUSTAVO A. - De grote rebel, Che Guevare in Bolivia.
26701: GÖÖCK, ROLAND - De Wonderen der Wereld. De grote bezienswaardigheden van de oudheid tot heden.
1656-862: GOOCK ROLAND - De Wonderen der Wereld. De grote bezienswaardigheden van de oudheid tot heden.
35031: GOOCK R - Onze facinerende wereld, van de wonderen der natuur tot de sprong in het heelal
1150-2824: GOODALL DAPHE - De Wereld van het paard.
36889: GOODENOUGH, SIMON - Leven in het oude Rome, een facinerende terugblik op het dagelijkse leven van 2000 jaar geleden
98646: GOODENOUGH, URSULA - Genetics.
53389: GOODIER S.J., MGR. ALBAN - Jesus' openbaar leven. ''Het Koninkrijk Gods is gekomen''. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Kaartje
53384: GOODIER S.J., MGR. ALBAN - Jesus' openbaar leven. ''Ik ben de Goede Herder''. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53388: GOODIER S.J., MGR. ALBAN - Jesus' openbaar leven. ''Hosanna, den zZoon van David ''. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53387: GOODIER S.J., MGR. ALBAN - Jesus' openbaar leven. ''Zijt Gij het die moet heerschen?'' Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
43545: GOODMAN CAROL - De verdronken tuin
93764: GOODMAN, CAROL - De verdronken tuin.
46463: GOOGH, DR. MICHAEL - De eerste Christenen. Geïll. Phoenix Pocket no. 80.
96391: VAN GOOL (ILLUSTRATIES) - Assepoester.
11906: GOOL, VAN - Pocahontas.
51537: GOOL, DRS. A.B. VAN EN WIGMAN, DRS. H.G.M. - De geschiedenis van de mensheid. Deel V. Hellas en Rome. Geïll. Leerboek v/d Oude Geschiedenis voor de hogere klassen v/h Gymnasium. Afb.
55504: GOOL, DRS. A.B. VAN - Hellas en Rome met hun voorgeschiedenis. Geïll.
74002: GOOR, DUUT VAN / SASSEN, DR. A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 10 nr. 10. De reis van de Fennechiena. - Groninger dan Gronings.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

5/30