Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
80374: DONNER, J.H. - De Bijbelse Geschiedenis. Catechetisch onderwijs.
54514: DONNER EN DIJCK, VAN - Het Wetboek van Strafvordering. (met verwijzingen, invoeringsbepalingen, uitvoeringsvoorschriften en een alphabetisch register. Voorzien van Jurisprudentie verzameld door Mr. J.H.M. van der Grinten. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
18313: DONNER, J.H. - Geen patienten.
81711: DONNER, J. (MINISTER VAN JUSTITIE) / SCHOLTENS, A.L. (SECRETARIS GENERAAL) / E.A. - Koninklijk Besluit van 4 januari 1927 (Staatsblad no. 1), tot vaststelling van de vijfde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee. - Koninklijk Besluit van 19 januari 1927 (Staatsblad no. 13), tot nadere aanwijzing van de geneesmiddelen, bedoeld in het vierde lid van artikel 9 der wet van 1 juni 1865 (Staatsblad no. 60) zooals die wet is gewijzigd. - Beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 26 januari 1927, no. 86 P, afd. V., houdende nadere vaststelling der lijsten van giften en geneesmiddelen, bedoeld in de artikelen 7 en 30 der wet van 1 juni 1865 (Staatsblad no. 61), zooals die wet is gewijzigd.
52159: DONNERT, ERICH - La Russie au siècle des Lumières. Geïll. Vert.
150013: M. DONOSO CORTES - Essai sur Le Catholicisme le liberalisme et le socialisme
18257: DONOSO, JOSÉ - De verloren tijd.
24521: DONOVAN, ROBERT J. - Luitenant Kennedy. De oorlogsbelevenissen van President Kennedy in de Stille Zuidzee.
54784: DONOVAN, J.C.L., JAMES JOSEPH - The pastor's obligation in pre-nuptial investigation. An historical synopsis and commentary. A. dissertation - Doctor in Law. (The Catholic University of America Canon Law Studies. No. 115. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
92147: DONSBACH, HELMUT / BECKER, WILHARD / E.A. - Gemeente in training. Meedenken - meepraten - meedoen.
12006: DONSELAAR, N. - Van Gasthuisbed tot Serviceflat. Zes eeuwen bejaardenzorg in het gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
1607-1845: DONSELAAR-DIJKSTERHUIS - Wild en gevogelte. Koken zonder grenzen De komplete wereld van de kookkunst.
51168: DONSELAAR-DIJKSTERHUIS, C.H. VAN - Samen aan tafel. Gas kookboek. Geïll.
89570: DONSELAAR-DIJKSTERHUIS, CORRI H. VAN - Gegrilleerd.
59221: DONSELAAR - DIJKSTERHUIS, CORRI H. VAN (HOOFDRED.) - De Italiaanse Keuken. Koken zonder Grenzen. De komplete wereld van de kookkunst. Geïll.
79634: DONSELAAR-DIJKSTERHUIS, CORRI H. VAN (RED.) / E.A. - De fijnste Visgerechten. Koken zonder Grenzen.
79636: DONSELAAR-DIJKSTERHUIS, CORRI H. VAN (RED.) / E.A. - Feestelijke Nagerechten. Koken zonder Grenzen.
49434: DONSELAAR-DIJKSTERHUIS, C.H. - Kookboek voor Dordrecht gasfornuizen. Ill.
71623: DONY, MR. FRANS (RED.) - Elseviers Antiek Jaarboek, 1984-1985.
51487: DONY, MR. FR. L.M. (SAMENSTELLING) - Antiek. Gids voor verzamelaars en liefhebbers met 190 foto's en tekeningen. (Elsevierpocket U 24).
1013-2204: DONY MR. FRANS - Elseviers groot Antiek boek.
37468: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 3e jaargang compleet 11 nummers
96279: DONY, FRANS / E.A. - Antiekrevue (Antiek Revue), voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 2e jaargang, nummer 1. Met o.a.: De lantaarnklokken van Bretagne en Normandie. - De betoverende fonkeling van kristal. - De Kouros en de Kore weer modern.
37474: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - Kunst & Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 10e jaargang no 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11.
37473: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - Kunst & Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 9e jaargang compleet 11 nummers
37472: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - Kunst & Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 8e jaargang no 10
46435: DONY, MR. FR. L.M. (SAMENSTELLER) - Antiek. Gids voor antiek uit alle landen. Geïll.
37475: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - Kunst & Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 11 jaargang, no 1, 2, 3,
37467: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 2e jaargang, 10 nummers 9 mist, verder compleet
106298: DONY, MR. FRANS (REDACTIE) - Elseviers Antiek Jaarboek 1982-83.
37469: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 4e jaargang, 9 nummers, mist no 4 en 5
37466: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 1e jaargang, no 3 en 4
37471: DONY, KEMPERS, E.A, REDACTIE - kunst & Antiekrevue, voor liefhebbers van oude kunst, antiek en curiosa, 7e jaargang no 1, 5, 8
41408: DOOB W LEONARD - Patterning of time
14999: DOODEWAARD-GODSCHALK, R. - Beroepsfilm.Tip-Top-serie.
53853: DOODKORTE MAG. S. THEOL., ALB. C. - Over natuurwet en wonder. Kritiek op David Hume.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
83179: DOODKORTE, BEN (RED) - Broeders: God en mensen nabij. Over broeders en fraters in Nederland.
36724: DOOGE VERRA, TINEKE - Een fijne zomer
42192: DOOGHE G, HELANDER J - Family life in old age, publications of the Netherlands N.I.D.I, and the population and family studi Centre vol 8
70139: DOOLAARD, A. DEN - De druivenplukkers.
55087: DOOLAARD, A. DEN - De druivenplukkers. De Salamanderreeks.
27699: DOOLAARD, A. DEN - Wampie.
106106: DOOLAARD, A. DEN - Orient-Express.
53039: DOOLAARD, A. DEN - Oriënt-Express. (Salamander)
106105: DOOLAARD, A. DEN - De Herberg met het Hoefijzer.
104014: DOOLAARD, A. DEN - Wampie.
90109: DOOREN, DR. J.P. VAN (RED.) - Kerkelijke archieven deel 1: Inventarissen van de archieven der Hervormde gemeente Deventer, Heino en Holten. Index op de persoons- en aardrijkskundige namen en op de onderwerpen.
90111: DOOREN, DR. J.P. VAN (RED.) - Kerkelijke archieven deel 2: Kerkelijke archieven van Hervormde gemeenten Ameide en Tienhoven, Giessendam, Meerkerk en Moordrecht.
29317: DOORENBOS, PROF.DR. H. (RED.) - Diabetes mellitus. Een bundel artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
48929: DOORENBOS, CLINGE - Daar wordt gebeld! Ill.
89694: DOORENBOS, CLINGE - Jong geluk in d'oude hoofdstad. De officieele intocht van het Kroonprinselijk echtpaar met H.M. Koningin Wilhelmina op dinsdag 8 Juni 1937 in Amsterdam. Intocht, Aubade op den Dam, Feestelijke versieringen, en illuminaties. Met een voorwoord in dichtvorm door Clinge Doorenbos.
50873: DOORENBOS, CLINGE - Daar worddt gebeld! Teekeningen.
103922: DOORMAN, CHRISTINE / CRAMER, RIE (ILLUSTRATIES) - Srookjes van Hans Andersen.
94984: DOORN, Z. VAN / HELLEMA, A.C. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 39, nr. 1 t/m 12. Complete jaargang. Met o.a.: Amersfoot of Rhenen? - De Servetstraat. - Baldadigheid in vroeger eeuwen te Montfoort.
50938: DOORN, BOUD VAN (HÄFTLING 4236) - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp. Geïll.
77549: DOORN, MR. H.W. VAN / HUIZINGA, DRS. P.J. / BAKKER, K. / POLL, TJ.H. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 18 nr. 2. Met o.a.: Hendrik de Vries geeerd - De Koning Stadhouder en Henric Piccardt - Fraeylemaborg (tekening) - Het muziekgezelschap ""De Eendracht"" te Ezinge.
105822: DOORN, HERMAN H. VAN (FOTOGRAFIE) / SCHAAP, H. / BOIVIN, B. / VRIES, A. DE / E.A. - Drenthe door dichtersogen.
101.817: DOORN, H.W. VAN / SPEE, DR. H. / BEKS, HERMAN / E.A. - Het gezin en andere samenlevingsvormen.
74842: DOORN, BOUD VAN - Vucht. 13 maanden concentratiekamp. Häftling 4236.
46759: DOORN, J.A.A. VAN EN LAMMERS, C.J. - Moderne sociologie. Systematiek en analyse. Bevat grafieken.
48927: DOORN, C. VAN; MARK, I.L. E.A. - 125 jaar diergaarde (in Rotterdam). 1857 - mei - 1982. Foto's.
41477: DOORN VAN COEN, ZELDENRUST MARY - Beleving en verwerking van zwaar ziek zijn, gesprekken met patienten en artsen
57149: DOORN, J.A.A. EN LAMMERS, C.J. - Moderne sociologie. Aula-boeken 29.
97314: DOORNBOS, K. - Kerk-zijn en in-de-kerk-zijn.
97337: DOORNBOS, DS. K. - Over schorsen en afzetten. Een episode uit de Vrijmaking.
B4729: DOORNE, GEERT VAN (AUTEUR) / STYNEN EN DUVOSQUEL (EDITOR) - Omtrent het Gravensteen in Gent. Monumenten 'be, leven.
15270: DOORNE, KOOS VAN - Het leven in.
53902: DOORNIK, DR. N.G.M VAN - Het katholiek geloof in hedendaagse gestalte. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
93548: DOORNIK, DR. N.G.M. VAN - Gij ziet niet langer pelgrims. Ervaringen van bekeerlingen binnen de kerk.
92201: DOORNIK, DR. N.G.M. - De Kleine Triptiek. Handboek van de Katholieke leer en het Katholieke leven.
99037: DOORNIK, DR. N.G.M. VAN - Jeugd tussen God en chaos. Onderzoek naar de godsdienstige problemen bij de studerende jeugd.
33244A: DOORNIK, YSEBAERT, VERT. - Decreet over het Oecumenisme
97183: DOORNINCK, NICOLAAS HENDRICUS VAN - De lufilische plooiing. In den Boven Katangan (Belgischen Congo) naar eigen waarnemingen en naar critisch overzicht van de er over verschenen publicaties.
37048: DOORNINK HOOGENRAAD, M.M - Kleine historie van Zutphen
82194: DOORNINK, NIKI / VOGEL, JEANNE / E.A. - Leidraad voor voedingsdeskundigen bij kanker.
42183: DOORSTIN DANIEL J - The discoverers, a history of man's search to know his world and himself
8117: DOOVE F.M.C. - Groot Dieren Plakboek. Plaatjes album. Meer dan 100 dieren en hun beschrijving met ingeplakte plaatjes.
60977: DOOYEWEERD, DR.H; RUNNER, DR. H.E. E.A. (RED.) - Philosophia reformata. Orgaan van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. 19e jaargang. 1954. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57448: DOPPENBERG, H.J.A.T. - EHBO en verbandleer. Leerboek voor fysiotherapeuten. Experimentele uitgave. Tekeningen.
74082: DOPPLER, J.H. / SCHULTZE, CLEMENS ((NEU REVIDIRT) - Kleine Vortragsstucke. Pianoforte.
97824: DOR, MILO / FEDERMANN, REINHARD - Politeke Humor.
97159: DORE, GUSTAVE - Potpourri. (In 48 Bildern zubereitet von Ernst Penzoldt)
81134: DOREL, MARCEL / SCHIJF, G. / E.A. - Het Zernike Gebouw. Uitgave ter gelegenheid van de officiele opening op vrijdag 3 juni 1983.
52220: DÖRFFEL, ALFRED. - Liederkranz. Sammlung der berühmtesten Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Hohe Stimme.
57040: DORFMANN, HEINRICH (BEARBEITET VON) - Dampfkessel-Betriebs-Taschenbuch. Afb.
96216: DORHOUT, U.G. / ARENDSEN, B.W. (FOTO'S) - Het stedeke Sloten. (Met 32 afbeeldingen naar foto's)
29486: DORHOUT, U.G. - Volk aan den Plas. Een boek van Friesche Meren.
60245: DORHOUT MEES, MR. T.J - Nederlands handels- en faillissementsrecht. IV. Vervoer. (Bewerkt door Mr. A.C. Van Empel.) (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
88127: DORMAAL, GEERT VAN / CRISPIJN, REINA EN MARGREET - Juliana. De jonge jaren van de prinses der Nederlanden.
49210: DORN, KÄTHE - Pelagia, de parel van Antiochië. Een verhaal uit de derde eeuw. (Olijftak-serie, nummer 6)
56521: DÖRNHÖFFER, FR. (VORWORT) - Katalog der älteren Pinakothek zu München. Aemtliche Ausgabe; 17. Auflage. Mit 200 Abbildungen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
45187: DOROTHEE SÖLLE - De moeder van Eva. Gedichten.
42662: DORP VAN J - Vandaag, twaalf preeken, predikant NHK te Londen
53669: DORP, PR., P. VAN - Bijbel of Leergezag? (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
98247: DORP-YPMA, JO VAN - Dominee in Laodicea.
50990: DORP-YPMA, JO VAN - De vrijgezelle ouderling.
15992: DORP-YPMA, JO VAN / PIECK, A - Geliefde zoon.
98343: DORP, AART VAN - Nagelaten gedichten van Aart van Dorp.
42715: VAN DORP YPMA - Kinderen der eenzame
59507: DORP-YPMA, JO VAN, - Geliefde zoon. Illustraties van Anton Pieck.
70122: DORP-PMA, JO VAN - Twee rozen zijn rood…
80835: DORREN, G. / HAITSMA MULIER / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 18, No. 3. Met o.a.: Johan Brouwer als historicus: genrek aan afstand. - The Blackwell dictionary of historians. ( J. Cannon e.a., eds.).
104351: DORRESTEIN, RENATE - Buitenstaanders.
93358: DORRESTEIN, RENATE - Een sterke man.
92976: DORRESTEIN, RENATE - Voor alles een dame. Editie 2000.
10553: DORRESTEIN RENATE - Want dit is mijn lichaam
4194-3390: DORRESTEIN RENATE - Want dit is mijn lichaam
85645: DORRESTEIN, RENATE - Buitenstaanders.
5050-2994: DORRIE DR. H.L. - Genesis. De wording van het universum, onze planeet en zijn bewoners.
80014: DORRIES, BERNHARD - Die Botschaft der Freude. Ein Jahrgang Evangelien Predigten.
93542: DORRIES, BERNHARD - Die Welt Gottes. Ein neuer Jahrgang Predigten.
104021: DORRIT ASSELBERGS REMCO EKKERS / E.A. (REDACTIE) - Boek voor altijd.
41797: DORRLAMM, KIRSCH, KONITZER - Klassiker heute, eine begegnung mit Freytag, Stifter, Hebbel, Keller, Storm, raabe, Fontane, Hauptmann
41592: DORSCH FRIEDRICH - Psychologisches wortbuch, testvezeichnisse und testerklarungen
44191: DORSMAN L, KLEI VAN DER JAC - Dierenvreugd en leed voor loper, met illustraties van Bergman deel 1
4785-3861: DORSMAN L. / KLEI JAC. VAN DER / VERSTIJNEN H. - Dieren vreugd en leed.
59808: DORSMAN, L; KNIP, K.M.; MELLINK, A. - Dieren in hun omgeving. Eerste serie. In het duin. Geïll. (Toelichting schoolplaten).
59809: DORSMAN, L; KNIP, K.M.; MELLINK, A. - Dieren in hun omgeving. Eerste serie. In de weide. Geïll. (Toelichting schoolplaten).
60807: DORSSEN, HANNA VAN (RED.) - Lieve deugd. Zeven deugdelijke bijbelse figuren. Geïll. Toer reeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
42899: DORSSEN VAN G SR - Stemmen uit Jeruzalem, leerede over Openbaring 6 :1 en 2, De ruiter op het witte paard, jrg 15 no 11
42983: DORSSEN VAN G SR - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Psalm 33:18, 19, op wie zijn de oogen des Heeren, jrg 16 no 4
20933: DORSTEN, MARIAN / BOEGHORN, JAN - De Kinderrechtswinkel. AO-boekje 2237.
N167: DORT, EVELIEN VAN / GRIFT, HESTER VAN DE (ILLUSTRATIES) - Roet in het eten.
N168: DORT, EVELIEN VAN / GRIFT, HESTER VAN DE (ILLUSTRATIES) - Roet in het eten.
N169: DORT, EVELIEN VAN / GRIFT, HESTER VAN DE (ILLUSTRATIES) - Roet in het eten.
N170: DORT, EVELIEN VAN / GRIFT, HESTER VAN DE (ILLUSTRATIES) - Roet in het eten.
72961: DORTU, M.G. (PRÉFACE). - Toulouse-Lautrec, 1864-1901.
B4185: DORWICK, STEPHANIE - Single. Intimiteit & Alleen zijn.
54765: DOSDA, P.J. - L'Union avec Dieu. Ses commencements; ses progrès; sa perfection. Tome premier ET Tome second. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
25561: DOSTOJEFSKI, F.M. - De Droom. Uit de kronieken van de stad Mordassow.
41288: DOSTOJEFSKIEJ F.M - Witte nachten
41281: DOSTOJEFSKY F.M - Aus einem totenhaus, vollstandige ausgabe
41980: DOSTOJEFSKY F.M - De idioot, roman in vier deelen, vertaald door Thomson
41903: DOSTOJEFSTKI - Memoires uit het souterrain
20224: DOSTOJEWSKI F.M. - De halfvolwassene. Prisma pocket 227.
42163: DOSTOJEWSKI - De gebroeders Karamazow, deel 1
51548: DOSTOJEWSKI, F.M. - Der Idiot. Roman. Vollständige Ausgabe.
91375: DOSTOJEWSKI, FJODOR - Die Briefe an Anna 1866-1880.
42077: DOSTOJEWSKI - Der doppelganger
42076: DOSTOJEWSKI - Der idiot, compleet 2 banden
41180: DOSTOJEWSKI K.M - De echtgenoot
46503: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis. Geïll. (Uit het Russisch vertaald door H.W. Sandberg). Uitgegeven als premie voor de leden van de W.B.-ver.
43339: DOSTOJEWSKI F.M - Schuld en boete
41995: DOSTOJEWSKI F.M - Erniedrigte un beleidigte, roman, vollstandige ausgabe
41976: DOSTOJEWSKI - Eine dumme geschichte
41977: DOSTOJEWSKI - Netouchka
27718: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdaad en straf. Deel I.
41899: DOSTOJEWSTKI - Schuld und suhne
54986: DOUBEN, N.H.; EYSKENS, M.; GERVEN, W. VAN E.A. - Waarheen gaat onze sociaal-economische orde? (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97117: DOUDE VAN TROOSTWIJK, W.J. - De muskusrat. AO-boekje 1577.
59759: DOUDE VAN TROOSTWIJK, W.J. - De muskusrat. Geïll. (AO '75 - No. 1577)
54265: DOUGHERTY, PROF. JOHN J. - Verbum Sanum !. De Advent. Een Gedachtenisviering of een Belofte? Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
61197: DOUGLAS, J.D. (GENERAL EDITOR) - The International Dictionary of the Christian Church. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
23153: DOUGLAS - Omnibus. - Geef het leven een kans - De grote vraag - Vergeef ons.
4994-2736: DOUGLAS EILEEN / DUFF MILDRED. - Commissioner George S. Railton
50001: DOUGLAS PHILLIPS BIRT - Zeilen een wereldwijd avontuur met 120 kleuren foto's
35540: DOUGLAS HYDE - Wie zullen wij volgen
23392: DOUGLAS, LLOYD C. - Magnificent obsession.
9426: DOUMA DR. J. - Gewapende vrede. 16 stellingen over het thema ""Oorlog en vrede"". Ethisch kommentaar 6.
1474-1413: DOUMA DR. J. - Gewapende vrede. Ethisch commentaar 6.
53548: DOUMA, J. (V.D.M.) - De koningen van Juda.
49813: DOUMA, J. (PRED.) - Het Woord des geloofs. Zeven preeken.
58986: DOUMA, J. - Euthanasie.
60457: DOUMA, DR. J. - Moreel beraad. Lessen ethiek. Samengesteld door A.C. Breen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
82108: DOUMA, DR. J. / SCHILDER, DRS. J.N. - Christelijke Vrijheid. - Sexualiteitsbeleving in Pinksterbedeling.
45988: DOUMA, DR. J. - Herinnering en verwachting. Een woord ter bemoediging in de huidige crisis binnen de Gereformeerde Kerken
44134: DOUMA J - De nachtgezichten van Zacharia
52694: DOUMA, DRS. J.; HAITSMA, MEVR. IR.; KWANT, MR. DR. P.W. E.A. - Ontwikkelings-samenwerking: een burgerzaak. Groen van Prinsterer-reeks 71.
90127: DOUMA, DR. J. - Herinnering en verwachting. Een woord ter bemoediging in de huidige crisis binnen de Gereformeerde Kerken.
35260: DOUMA J - Hoe gaan wij verder, ontwikkelingen in de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt
36595: DOUMERGUE, EMILE - Calvijn als mensch en hervormer.
7776: DOUWES B.J. - Sprookjes-Leesboek.
14019: DOUWES, B.J. - Bewustzijnsverschijnselen en Paedagogiek.
77640: DOUWES, B.J. / LAAN, K. TER / GRAAF, J. DE / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 3 nr. 11, 1951. Met o.a.: Hendrik Wester 1752-1821 - Sunt Meerten - t Lelke en t mooie stoef bie nkander.
39953: DOUWES, B.J - Groninger volksleven in de dialect literatuur
85943: DOUWES, B.J - Groninger volksleven in de dialect-literatuur.
85942: DOUWES, B.J - Groninger volksleven in de dialect-literatuur.
92224: DOUWSTRA, ANNE - Bekijk het maar.
26710: DOWLEY, TIM - De Grote Kruistocht.
98837: DOWLING, COLETTE - Het assepoester-complex.
41892: DOWNING A.B - Euthanasia and right to death, the case for voluntary euthanasia
57565: DOXIADIS, EUPHROSYNE - The Mysterious Fayum Portraits. Faces from Ancient Egypt. 274 ill; 124 in colour.
9541: DOYLE RICHARD - Imperial 109.
56685: DOYLE S.J., WILLIAM - Kloosterroeping. (Vocations). Afb. vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
18542: DOYLE, A. CONAN - Sherlock Holmes: De hond van de Baskervilles.
42803: DOYLE CONAN A - Two adventures of Sherlock Holmes
28936: DOYLE, ARTHUR CONAN - The Complete Brigadier Gerard. - The exploits of Brigadier Gerard - The adventures of Bridgadier Gerard.
6160: DOYLE RODDY - Ein fest für Jimmy.
16452: DOZEMAN, R. - Henderkien.
56129: DOZOUS (DE |LOURDES), DOCTEUR - La Grotte de Lourdes. Sa fontaine, ses guérisons. Nouvelle édition. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
92210: DOZY, DR. J.D. - Naar de diepste werkelijkheid. Tot beter verstaan der Evangelie-verkondiging.
26781: DRAAISMA, HENK / VERWEY, FEMKE EN WALT / E.A. - Van Flevo- tot IJsselmeer.
90087: DRAAK, J. DEN / HOUTKOOP, A. / GERAEDTS, F.F.J.M. - Het archief van de familie Van Dam van Brakel (1307-1379), 1381-1959. Gelderse Inventarissenreeks 27.
16990: DRAAYER- DE HAAS, ALBERTINE - Vrouwen.
31561: DRACKETT P - Auto's van toen en nu
71221: DRAGO, HARRY SINCLAIR - Zon in hun ogen.
106710: DRAGT, TONKE - Het gevaarlijke venster.
104857: DRAGT, TONKE / HOEKSTRAS, HAN G. - De trapeze. Deel 8.
35093: DRAGT I, KARSTKAREL P E.A - Dokkum beeld van een stad, twaalf eeuwen stadsleven in woord & beeld
105842: DRAIJER, RIKUS / LEEUWEN, DR. P.J. VAN / STUTE, E.A. / E.A. - Oet Boukenkist. 4e jaargang, nummer 2. Met o.a.: 25 joar Grunneger Daansers. - Willem Diemer 60 joar. - Wilde ganzen.
7684: DRAKE PROF. DR. MICHAEL - De open universiteit. AO-boekje 1275.
25712: DRAKE, DR. MICHAEL - De open universiteit. AO-boekje 1275.
56990: DRAWBELL, JAMES - Scotland Bitter-Sweet.
18954: DRAYER, DS. M. / T'SPIJKER, PROF. DR. W. VAN - In trouw gescheiden.
52230: DRAYER, M; FLOOR, L; ROOY, J.A. VAN E.A. - "Zending in Vendaland. Foto's; kaartjes.
61137: DRAYER, DS. M / SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T (RED.) - In trouw gescheiden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
48853: DRAYER, DS. M; SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T; VELEMA, DS. J. - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken sinds 1892. Ill.
21099: DRAYTON, L.S. - Bevrijders
21899: DRÉ - Vertellingen uit Brabant.
36770: DREAS, AN - Theo hoort erbij
11497: DREES, DR. W. - Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet.
7195: DREES DR. W. SR. - Lonen en prijzen. AO-boekje 990.
18979: DREES DR. WILLEM (INLEIDING) - Koningin Beatrix onze jonge Koningin. Fotoalbum
89786: DREES, W. / FREEZER, HARRIET / PRESSER, J. / E.A. - De Groene Amsterdammer 75 jaar, Rijp en Groen. Met o.a: Twee gelukwensen. - Tussen Amsterdammer en Het Leven. - 1877 tot 1952. - Negentiende eeuwers, gij allerliefste mensen.
86932: DREES, W.B. / VEEN-DE GRAEFF, W. VAN DER / E.A. - Tijd nood/t. Wijzer/s naar morgen. Werkboekje voor de Beraadsdag op 24 april 1999 georganiseerd door De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, De Remonstrantse Broederschap, De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, De Zwinglibond.
104296: DREES, DR. WILLEM (INLEIDING) - Koningin Beatrix onze jonge Koningin. Fotoalbum
B4174: DREESMANN, CECILE - Borduren met Cecile Dreesmann.
49247: DREESMANN, CECILE - Steekspel. Ill.
102.298: DRENT, S. / BEETS, C. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 9, No. 10. Met o.a.: Over de nauwkeurigheid, waarmede ondergronds de plaats kan worden aangegeven van een schacht, die van de oppervlakte af zal worden gedolven, en van de ondergrondse werken uit zal worden tegemoet gewerkt. - On probably pliocene fossils from Mahakkam Delta region East Borneo and from dessah Garoeng (Lamongan), Java.
102.299: DRENT, S. / BEMMELEN, DR.IR. R.W. VAN / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 9, No. 11. Met o.a.: Over de nauwkeurigheid, waarmede ondergronds de plaats kan worden aangegeven van een schacht, die van de oppervlakte af zal worden gedolven, en van de ondergrondse werken uit zal worden tegemoet gewerkt. - Een snelle methode voor determineren der veldspaten in korrels.
54227: DRENTH, DR. JAN - Die andere wereld. (Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de structuurchemie a/d R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
59066: DRENTH, PROF. DR. PIETER J.D. - Psychologische test. Een inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. (Psychologische monografieën).
57967: DRENTH, PROF. DR. PIETER J.D. - Inleiding in de testtheorie. (Psychologische monografieën). Ill.
57918: DRENTH, A. VAN; ESSEN, M. VAN; LUNENBERG, M. - Sekse als pedagogisch motief. Historische en actuele perspectieven op opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening. Ill.
39954: DRENTHEN, JOH - Het veen in opspraak, historisch geschetst
81230: DRENTJE-GAZENDAM, E.J. - Waar bleven de jaren?
16179: DRESCHNER, GÜNTHER / RICHTER, DR. GERT - Russland unter Hammer und Sichel. Die Sowjetunion 1917-1967.
99377: DRESDEN, PROF.DR. S. / E.A. - Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur.
644-4898: DRESNER SIMON - De verovering van de Wildernis
26994: DRESNER, SIMON - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. De verovering van de wildernis.
59128: DREUX, DICK - De boekaniers. Geïll.
99840: DREUX DICK - De grote leugen.
10467: DREUX DICK - Ik wil geen beul zijn.
84600: DREUX, DICK - Degens in het duister.
43290: DREWES C.B - Beppie en Jantje
46346: DREWES, A.J. - Om des gewetens wil. Met twee platen.
77326: DREWS, J. / ROBERS, S. (SECR.) / DEDEL, JOHAN / FRANCKEN, S.TETTEMA, DOCT. P. (SECR.) - Summair Debat By Borgemeesteren ende Raedt / mitsgaders Taelmans ende Gezwooren-Diente der Stadt Groningen. Gedancken maecken Teegen diverse Old'ampster Laster-schriften ende blauwe boecken, tot nadeel van die Stadt ende derselver Regieringe uytgegeven. In-houdende meede, Een grondich verhael van de Old'ampten onreedelijcke rebellie teegens die Provinciale Regeringen / mitsgaders Borgemeesteren ende Raedt voornoemt.
16948: DREXHAGE, HEMMO (SAMENSTELLER) - Dieren op Versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk.
779-4186: DREXHAGE HEMMO - Dieren op versvoeten.
103831: DREXHAGE, HEMMO (SAMENSTELLER) - Dieren op Versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk.
75057: DREXLER, J.P. - Front der gekleurde rassen.
79658: DREXLER, J.P. - Front der gekleurde rassen.
34945: DREYER URSELA - Kattepraat
50105: DREYFUS - De banneling op het duivelseiland deel 26/28 t/m 50 colportageroman
50104: DREYFUS - De banneling op het duivelseiland deel 79t/m 103 colportageroman
59583: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. Geïll. Jargang 2; nummer 2; juni 1996. O.a.: Nico Plomp: Wapenhandelaar voor de rechter.
59585: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. Geïll. Jaargang 2; nummer 4; december 1996. O.a.: Bert Lever: Heden verloste zeer voorspoedig ...
59587: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. Geïll. Jaargang 3; nummer 3; juni 1997. O.a.: Bert Lever: CBG en Internet.
59588: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. Geïll. Jaargang 5; nummer 1; maart 1999. O.a.: Nico Plomp: De hardleerse heraut.
59580: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. Geïll. Jaargang 1; nummer 3; september 1995. O.a.: Rob van Drie: Nieuw supplement Genealogisch Repertorium.
59586: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. Geïll. Jaargang 3; nummer 1; maart 1997. O.a.: Jochem Kroes: Chinees porselein met Nederlandse familiewapens.
57097: DRIE, ROB VAN; PLOMP, NICO EN TANG, AAD VAN DER - Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis. Geïll.
59581: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. Geïll. Jaargang 1; nummer 4; december 1995. O.a.: Rob van Drie: Eerste deel ""Cahiers oud schrift"" verschijnt.
59582: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. Geïll. Jaargang 2; nummer 1; maart 1996. O.a.: Nico Plomp: Verzamelingen groeien gestaag.
31098: DRIEBERGEN MARGO - Sietske
41725: DRIEFCH HANS - Alltagsratsel des seelenlebens
8348: DRIEL / FABER / HULSHOF / E.A. - U en uw Computer. Honderden ideeen om de PC voor u te laten werken.
19109: DRIEL / GELUK / LEEDE - Open Boek. Nadere uitwerking van de Open Brief.
89374: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. - Het Blijvende Woord. Ethiek.
48652: DRIEL, DRS. L. VAN - De gereformeerde gezindte tussen Verlichting en Godsverduistering.
57352: DRIEL, L. VAN / KOLE, I.A. - Het blijvende woord. Deel III. Ethiek.
99113: DRIEL, W.W. VAN / RIBBERINK, A.E.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 91, Nr. 1. Met o.a.: De inbewaringgeving van de archieven van Leeuwarderadeel. - De homines novi en de bijbel.
99119: DRIEL, WIM VAN / KOENRAAD, L.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 92, Nr. 3. Met o.a.: Het gemeentearchief van Leeuwarden bestaat 150 jaar. - De negentiende eeuwse archieven van Gedeputeerde Staten.
103.056: DRIEL, MARGARETHA M. VAN - Dat merkwaardige Schotland. AO-boekje 1832.
25903: DRIEL, MARGARETHA M. VAN - Dat merkwaardige Schotland. AO-boekje 1832.
87676: DRIEL, J. VAN - Korfballen.
89943: DRIESKENS, JOHN (RED.) - Een Jaar in Beeld 1981.
49118: DRIESSE, MR. M.H.N. E.A. - Op leven en dood. Enkele juridische notities over euthanasie in historisch perspectief.
80325: DRIESSEN, J.J. / RUNIA, E. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 13, No. 3. Met o.a.: Russische joodse socialisten tussen 1862-1917 en de nieuwe Joedofobstvo in de Sovjetunie. - Mannoni's psychologie van het kolonialisme.
79957: DRIESSEN, JOZIEN J. - Solzjenitsyn. Autobiografie, brieven, beschouwingen, intervieuws, kritieken, nobelprijsrede en een essay.
21362: DRIESSEN, JAN-WILLEM - Abel Tasman. AO-boekje 2450.
B4437: DRIESSEN, JAN-WILLEM - Reishandboek Nieuw-Zeeland.
B4849: DRIESSEN, INY (SAMENSTELLING) / JAY, ALISON (ILLUSTRATIES). - God die 't grassprietje bedacht. Gebeden voor kinderen en biddende gezinnen.
21363: DRIESSEN, JAN-WILLEM - Abel Tasman. AO-boekje 2450.
87663: DRIESSEN, H.L. - Een Tielsche (Tielse) pensionaris.
87662: DRIESSEN, H.L. - Papiermolens te Heerde.
51621: DRIEST, DS. A.H. - Toeval of Leiding. Scala Reeks. Geïll.
49292: DRIJVER, F.W. - Folklore. Een speurtocht in de ongeschreven geschiedenis van het Nederlandsche volk. Met talrijke afbeeldingen en een uitslaande plaat.
955-1104: DRIJVER D. - Het Lutherboek.
97259: DRIMMELEN, DR. W. VAN (VOORWOORD) - Het wonderbaarlijk al'fabet. Bijschriftenboekje bij de tentoonstelling - Het wonderbaarlijk al'fabet - ter gelegenheid van 200 jaar Koninklijke Bibliotheek in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, van 19 augustus t/m 18 oktober 1998.
74828: DRINKWATER, CAROL - De Olijventijd.
93813: DRISCOLL, PETER - Kidnap in Hongkong.
60028: DRISCOLL, JOHN - Verbeter je zeil IQ. Oefeningen op het droge om je vaardigheden op het water te verbeteren. Geïll.
17526: DRISCOLL, PETER - Het Wilby-complot.
80669: DROBISHEWA, L.M. - Soziologie und Geschichte.
60532: DRÖES, FREDA; KORTE, ANNE-MARIE; PAPAVOINE, MARIAN; BEKKENKAMP, JONNEKE (RED.) - Proeven van vrouwenstudies theologie. Deel III. IIMO research Publication 36. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55856: DROGAT, NOËL - Hongerlanden.
27854: DRÖGE, GERT-JAN - Glamourland. Society volgens Dröge.
54461: DROGENDIJK, PROF. DR. A.C.; DUPUIS, ARTS, P.J.F. E.A. - Opvoeding op het gebied der sexualiteit. Nederlands gesprek centrum. Publicatie No. 22. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
77697: DROIT, ROGER-POL - Filosofie voor Internetters. Een filosofische verkenning.
33126: DROK WILLEM JAN - Het landschap rond Genemuiden
59961: DRONGELEN, CEES VAN (RED.) - Tussen kunst & kitsch. Een kijkje achter de schermen ... Geïll.
36587: DRONKERS, A - De zwartrok op het witte doek, predikanten, pastoors en andere geestelijken in de film
93541: DRONKERS, DR. A. - De religieuze film - een terreinverkenning.
52677: DROOGENDIJK, J.M. - Van Visschersdorp tot Wereldstad. Het 600-jarig bestaan der stad Rotterdam herdacht. Geïll.
55127: DROOGLEEVER FORTUYN, DR. H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst. Practische gids voor medische en hygiënische vraagstukken. No. 12. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
104207: DROP, DR. W. / GESTEL, DRS. F.CH. VAN / STEENBEEK, DRS. J.W. - Raamwerk. Kleine Nederlandse literatuurgeschiedenis. Variaties op een thema I.
7989: DROS IMME - De huiveringwekkende mythe van Perseus. Kinderboekenweek 1996.
47854: D. DROS, JAN KEES KOSSEN - Leidraad voor zeilers met afbeeldingen, watersport
10812: DRÖSCHER VITUS B. - Leven in de dierentuin. Avonturen en ontdekkingen.
92675: DROSCHER, VITUS B. - Leven in de dierentuin. Avonturen en ontdekkingen.
59702: DRÖSCHER, VITUS B. - Wat dieren doen en waarom. Geïll. Vert.
82014: DRÖSCHER, VITUS B. - Magie der zintuigen. Honderden nieuwe ontdekkingen in het rijk der dieren zijn hier in hun samenhangen bijeengebracht, als resultaat van internationaal teamwork.
57452: DROSOS, TAKIS (EINDRED.) - Kreta. Geschiedenis - Archeologie - Tochten - Kreta vandaag. Kleurenfoto's en routekaarten; Vert.
85537: DROSSAERS, DR. S.W.A. - Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1678-1684.
53634: DROST, P.J. - Houtteelt. Beknopte leidraad bij het onderwijs aan den cursus der Ned. Heidemij. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
46129: DROST, HETTY - Witte sneeuw en hulst met rode besjes. Geïll.
43360: DROST HETTY - De laatste vakantiedag
48650: DROST, DS. H. - Altijd veilig. Gods vasthouden en ons volhouden. Ill.
86684: DROST, D.R. / FRIESWIJK, J. / E.A. - Groniek. Gronings historisch tijdschrift, nummer 76, Regionale geschiedenis. Met o.a.: Thesinge en de afscheiding van 1834. - De Gorredijkse en andere socialisten.
61285: DROST-BROUWER, ALI C. - Saskia van Almèhre.
36722: DROST, HETTY - Witte sneeuw en huls met rode besjes
79159: DROST-BROUWER, ALI C. - Heiltje Maria.
88840: DROST, MR. J. - Index Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre Vervolg, 1938-1987. Beredeneerde index op de - Bijdragen en Mededelingen - van de Vereniging Gelre, Vervolg, XLI (1938) - LXXVII (1987).
85032: DROST, FRÉ J. - Oorlogswinter 1944. Veertien reproducties in offsetdruk naar zwartkrijtteekeningen van Fré J. Drost. Van de 200 vervaardigde exemplaren is dit Nr. 125.
52977: DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE VON - Die Judenbuche. (Ein Sittengemälde aus dem gebirgigen Westfalen). Geïll.
34410: DROSTE-HULSHOFF A.S - Die Judenbuche
31885: DROSTE-HULSHOFF - Werke in einem band
95618: DROYSEN / STAHNKE / ADELMANN - Staatliches Institut fur Musikforschung. Preußischer kulturbesitz. Musikinstrumenten-Museum.
4022-3935: DROYSEN / STAHNKE / ADELMANN - Staatliches Institut fur Musikforschung. Preußischer kulturbesitz. Musikinstrumenten-Museum.
21446: DROZ, GUSTAVE - Tristesses et Sourires.
53479: DRUBBEL M.S.C., PROF. DR. ADR. (VERTAALD EN UITGELEGD DOOR) - Zie, daar stond een rood paard. De Openbaring van Joannes. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
46044: DRUBBEL, A - Nederlandse bedrijfscorrespondentie.
60021: DRUCKER, MALKA EN HALPEWRIN, MICHAEL. - De redding van Jacob. Een waar gebeurd verhaal van een joodse jongen uit Warschau. Vert.
B4242: DRUMMEN, MAT / MEEUS, JEAN - Sterrengids 2001.
B4243: DRUMMEN, MAT / MEEUS, JEAN - Sterrengids 2002.
72682: DRUMMEN/MEEUS. - Sterrengids 1996.
121-1095: DRUMMEN/MEEUS. - Sterrengids 1997.
59783: DRUMMOND, MALDWIN - Salt-water palaces. Geïll.
48272: G.J. VAN DRUMPT, G. AMELINK - Werktuigkunde voor het lager nijverheidsonderwijs deel 1
60414: DRUNEN, A.C. VAN (SECR.) - Gereformeerden op weg in de tijd. ""Vijf gereformeerden over verleden, heden en toekomst"". ""Samen op weg"" nader beschouwd. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
9863: DRURY REBECCA - Freedom's Journey.
9783: DRURY ALLEN - A Shade of Difference.
9688: DRURY ALLEN - Decision.
28171: DRURY, MARTIN (DIRECTOR-GENERAL) - The National Trust. Handbook for members and visitors 1996.
45771: DS. D. SLAGBOOM - Belijden en beleven. (Een praktische toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis).
45235: DS. E.A. DE BOER - Absalom, mijn zoon, mijn zoon! Aan jongeren en ouders tussen vervreemding en bekering, vreugde en verdriet.
45169: DS. W.G. RIETKERK E.A. - De schepping in schone handen; GSEV-reeks nr. 34
45320: DS. J. VAN RAALTE - Het boek Genesis II. (Schetsenbundel).
45596: DS. W. DE GRAAF - Een monument der afscheiding. De theologische hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1854 - 1954
45547: DS. L. SELLES. NO. 14. EEN BROCHUREREEKS. WOORD EN WERELD. - De plaats van onze kinderen naar de H. Schrift
45707: DS. A. ELSHOUT E.A. - Gehandicapten, mensen zoals wij. Geïll.
45706: DS. H. PAUL O.A. - Over liefde gesproken
45285: DS. O.W. BOUWSMA E.A. - Vertel het aan de mensen. Evangeliseren als levensstijl. GSEV-reeks, nr. 28.
45373: DS. W. FABER - Grondbeginselen der wijsbegeerte. Handleiding voor gymnasium, lyceum, H.B.S. en zelfstudie.
45374: DS. J.J. BUSKES JR. - De tyrannie verdrijven! Vier toespraken na de bevrijding.
45723: DS. C. HARINCK E.A. - Over leven gesproken
45345: DS. J. WILSCHUT - Vreugde als medicijn. Geïll.
45211: DS. M.H. SLIGGERS. - Wat is hierop uw antwoord? Over de eredienst, liturgische formulieren en gebeden.
50027: DS. D. VAN HEYST, HOOFDREDACTEUR - Kerkblaadje, 63/64/65/66ste jaargang. Uitgave van de Kring van vrienden van Kohlbrugge. No 1 1972 t/m no 25 1975 compleet ingebonden
48222: DS F. VOGES - De grondvesting van het protestantisme, rijksdag te Augsburg 1530-1930
45586: DS. K. DOORNBOS - De synode van Dordrecht 1618/19 getoetst aan het recht der kerk
45318: DS. W. DEKKER E.A. - Kerk zijn in de grote stad. GSEv-reeks nr 38 / GWG Publicatie 3.
45480: DS. J. OVERDUIN. - De brief aan de Hebreën.
45531: DS. J.L. WIELENGA - Zo gezien zo gezegd. (Boeket-reeks)
45443: DS. J.H. LANDWEHR. - De gewijde geschiedenis - voor meergevorderden.
45449: DS. JOH. FRANCKE - DS. L. DOEKES. - Erfgenamen der Belofte.
49412: DUBAL, DAVID - Conversations with Menuhin. A Celebration On His 75th Birthday
59912: DUBBE, B; HAAK, B.; KLEYN, DRS. J. DE; MOLLE, PROF. DR. F. VAN; VERBEEK, J. (RED.) - Antiek. Tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid. Vierde jaargang 1969/1970. (inhoud + register). Geïll.
89069: DUBBEL, PROF. H. - Taschenbuch fur den Maschinenbau. Band I und Band II. Mit etwa 3000 Textfiguren.
88942: DUBBELD, J. - Baggeren; slepen; sjouwen. AO-boekje 1713.
25864: DUBBELD, J. - Baggeren; Slepen; Slouwen. AO-boekje 1713.
39557: DUBBELDAM, P - Mechanica voor elektrotechniek
105175: DUBBELMAN, HUUB - Alle Auto's 1984.
97857: DUBBELMAN, JAN ERIK / TANJA, JAAP / KAAM, BEN VAN / E.A. - Vreemd gespuis.
31598: DUBE WOLF-DIETER - La Pinacotheque de Munich
8097: DUBELAAR THEA - De spiegeljongen. Junior Lijsters 1997 / 1
75070: DUBELAAR, THEA / SPEE, GITTE (ILLUSTRATIES). - Mijn papa is een prins.
38840: DUBIEZ, F.J - De portugees Israëlietische gemeente te Amsterdam
41170: DUBOIS H PIERRE - Over F. Bordewijk
81085: DUBOIS, PIERRE H. / HERREWEGHEN / E.A. - Poetisch akkoord. Honderd gedichten uit tien jaar Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur.
44578: DUBOIS, VAN VEEN, LEYDEN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVlll No.1, Januari 1941
3285-125: DUBOIS J. - Versailles
613-4558: DUBOIS / JONKHEERE / WAALS L. VAN DER - Facetten der Nederlandse Poezie. Van Martinus Nijhof tot Herwig Hensen. Nimmer dralend reeks 50.
52005: DUBOIS, ELISE - Athina Onassis. Het rijkste meisje ter wereld. Een moderne Griekse tragedie. Dynastie reeks.
73661: DUBOIS, PIERRE H. - De ontmoeting.
75420: DUBOIS, O.W. / HILLE, H. / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 23e jaargang no. 5. Met o.a.: Dankbaarheid als grondstemming. De plaats van de dankbaarheid in het leven en werk van Miskotte - Enige mededelingen uit het leven en werk van oefenaren C.W.H. Eigeman, 1845-1914.
3286-124: DUBOIS J. - Souvenirs Antiques en France
85027: DUBOIS, PIERRE H. - Letterkunde. Hedendaagse Nederlandse kunst. Verlucht met 32 foto's.
1595-2408: DUBOS/PINES - Ziekte en gezondheid. Parool/Life wetenschapserie.
10548: DUBRIDGE - Wie de schoen past wordt vermoord. Detective. Zwarte beertjes 970.
10542: DUBRIDGE - Portret van Alison. Zwarte beertjes 706.
43315: DUCAN KYLE - Whitwout
102.300: DUCAN, A.W. / HOOIJER, DR. D.A. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 9, No. 12. Met o.a.: Development in underground conveying in Great Britain. - Pithecanthropus, Meganthropus en Giganthropus. - Productiecijfers der Limburgse cijfers.
59740: DUCHATEAU, TH. (HOOFDRED.) - De Philipswereld. (Levend land - Bronnenboekjes voor het onderwijs). Geïll.
90021: DUCHE, JEAN - De Grote Handelswegen.
55450: DUCHESNE, L' ABBÉ L. - Eglises Separées. Autonomies ecclésiastiques. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
106339: DUCHET, JEAN-LOUIS - La phonologie.
87995: DUDDINGTON, C.L. - Het leven van plant en dier. Prisma pocket 1294.
103.165: DUDINK, AD - Wat maakt studeren moeilijk? AO-boekje 1979.
5153-3305: DUDLEY NIGEL / BORER PAT - Natuurbescherming. Energie.
99138: DUDOK VAN HEEL, S.A.C. / KETELAAR, F.J.C. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 97, Nr. 2. Met o.a.: Rembrandt, de archieven en de archivaris. - Een baken van goede hoop, Het archiefwezen in Zuid-Afrika.
82662: DUDOK VAN HEEL, S.A.C. / BIJTELAAR, B.M. / E.A. - Amstelodamum 78ste Jaarboek, 1976. Met o.a.: Deschilder Claes Moyaert en zijn familie. - Het middenschiup van de Oude Kerk (IV). - Jacob Olie.
46187: DUDOK VAN HEEL, S.A.C.; SCHOONENBERG, W; PRINS, P. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 86 - 1. Januari / februari 1999. O.a.: Een trompe l' oeuil van Singel 397; de kroonlantaarn terug in Amsterdam. Geïll.
46190: DUDOK VAN HEEL, S.A.C.; ZAAL, R; E.A. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 86 - 6; november - december 1999. Jan Dirckszn Sill en de zesde kapel van de Nieuwe Kerk; De openbare ruimte, van sluitpost tot visitekaartje / Verspreide bijdragen over Amsterdam in 1998 e.o
81278: DUDOK VAN HEEL, S.A.C. / HOEVEN, H.W. VAN DER. / E.A. - Amstelodamum 77ste Jaarboek, 1985. Met o.a.: Waar waren de katholieken in de zomer van 1585? - De Diaconiebrouwerij 1688-1801.
86559: DUDOK VAN HEEL, S.C. / E.A. - Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. Deel 45. 1991. Met o.a.: De familie van de schilder Pieter Lastman 1583-1633. een vermaard leermeester van Rembrandt van Rijn.
53436: DUDZUS, OTTO (SAMENSTELLING) - Bonhoeffer Brevier.
104291: DUFOUR/LUTEYN/WINDIG - Jezus leeft en wij met Hem. Paasboodschap voor de Groninger Ziekenhuizen.
56501: DUFOURCQ, ALBERT - VII. Histoire de l' Eglise du XI au XVIII siècle. Le christianisme et la désorganisation individualisme. 3e édition refimdue. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53238: DUFOYER, PIERRE - Het huwelijk. Het boek voor den jongeman. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.) Vert.
56852: DÜHNFORT, ERIKA - Ierse heiligen, helden en druïden. Vert.
61065: DUHOUX-RUEB, CHRISTIEN (ILL. EN EINDRED.) - Door vertellen. Een werkboekje t.b.v. het zondagschoolwerk in de Gemeenten. Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61395: DUHOUX-RUEB, CHRISTIEN / OUDEWEETERING, LEX VAN DE - Waar ben ik? Kiekeboek (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
21753: DUIF, A. / KEJA, J. - Praat me niet van de school.
47515: DUIF, A REDACTIE - De school aan de Muidergracht, zestig jaar H.T.S. Amsterdam, met foto's
102.021: DUIJK, PAUL VAN - Alternatieve geneeswijzen. Een bijdrage tot een bredere kennis en kritischer consumptie van de alternatieve gezondheidszorg.
29023: DUIJKER, HUBRECHT - Hoe verbluf ik mijn gasten. Met kostelijke kennis over dranken en drinken.
57479: DUIJKER, HUBRECHT - De wijn ontdekt. Niet alledaagse lekkere wijnen. Geïll.
59453: DUIJKER, PROF. DR. H.C.J. / VROON, PROF. DR. P.A. (HOOFDRED.) - Codex Psychologicus.
33665: DUIJKER HUBRECHT - 500 betaalbare wijnen
16320: DUIJKER, JULIE EN HUBRECHT - Heerlijke menu's en lekkere wijnen.
59312: DUIJKER, DR. H.C.J. / PALLAND, B.G. / VUYK, DR. R. - Leerboek der psychologie.
54676: DUIJKER, JULIE - Patchwork Poppen. Originele poppen om zelf te maken. Afb.
101.884: DUIJKER, HUBRECHT - Wijn en Reisboek Frankrijk. Thuis op vakantie genieten van Franse wijnen en wijnstreken. Met restauranttips.
98598: DUIJKER, HUBRECHT - Wijngids Nederland.
71714: DUIJKER, HUBRECHT - Wijn met een glimlach.
71715: DUIJKER, HUBRECHT - Kleintje Wijn. Informatie met een glimlich, over bekende en minder bekende wijnen.
97790: DUIJN, PROF.DR. J.J. VAN - Van Duijn over beleggen uit safe.
88679: DUIJN JR., C. VAN - Een wereld door het mikroskoop onthuld.
30655: DUIJN VAN C - Een wereld door het mikroskoop onthuld
41354: DUIJNSTEE MIA - Ze lacht nog wel als ze me ziet, gesprekken met familieleden van demente bejaarden
93917: DUIJNSTEE, MIA - Als je goed luistert hoor je ze huilen. Geschreven portretten van verpleeghuisbewoners.
41666: DUIJNSTEE MIA - Thuis in familiezorg, oratie
77430: DUIJVENDAK, MAARTEN / KLINKEN, ALCO VAN / KNOTTNERUS, OTTO / E.A. - Gronings Historisch Jaarboek 2000. Met o.a.: De provincie Groningen in de twintigste eeuw - Landschap en landbouw, en toen werd het alternatief natuur - De tragiek van het platteland: herinneringen aan het Oldambt.
77566: DUIJVESTIJN, JEROEN / HOGEWIND, SABINE / E.A. - De toekomst van de grote stad. Stedelijke economie, retail en wonen.
78530: DUIJVESTIJN, JEROEN - Vrouwen en hun keuzes, nu en in de toekomst.
77360: DUIJVESTIJN, H.H. / KATTENBERG, P.A.P.E. - Nederland, ondernemend sportland. De toekomst van de sport komt uit de breedte.
24439: DUIM, HILBERT VAN DER - Hilbert van der Duim.
15582: DUIN, J. / E.A. - Bron van christelijke geest. 38: Een lichte last.
14325: DUIN, IR. J.M. VAN - Van Terp tot Klepcaisson.
49905: DUIN, ANKI; NANNINGS-ROOZENBURG, ELLY E.A. - Zoiets vergeet je nooit. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Ill.
47815: IR. J.M. VAN DUIN - Van terp tot Klepcaissonmet foto's platen
15581: DUIN, J. / E.A. - Bron van christelijke geest. 41: Gods rijk gevonden.
35309: DUIN VAN DER M - Tierck Hiddes de Friesche zeeheld
60627: DUINDAM-DECKERS, MEVR. E.C. (SECR.) - Ziekte en genezing. Op zoek naar een nieuwe heilstheologie op spiritueel, sociaal en ecomisch niveau. Concilium. Intern. Tijdschrift voor theologie. 1998 - 5. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
61529: DUINDAM-DECKERS, MEVR. E.C. - Concilium. Intern. tijdschrift voor theologie. 1994-4. De mystiek en de institutionele crisis. Over de achteruitgang van de officiële kerken en een meer mystieke benadering van God. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
6630: DUINEN A.T. VAN - Gevaren der radioactiviteit. AO-boekje 697.
23341: DUINEN, A.T. VAN - Semmelweis 1818-1865. ""redder der moeders"", kraamvrouwenkoorts. AO-boekje 1072.
6631: DUINEN A.T. VAN - Gevaren der radioactiviteit. AO-boekje 697.
75894: DUINEN A.T. VAN - De ouderdom. AO-boekje 593.
102.851: DUINEN, A.T. VAN - De thermostaat in ons. AO-boekje 1049.
59424: DUINEN, DS. GABE VAN - Mens, durf te leven.
23320: DUINEN, A.T. VAN - De thermostaat in ons. AO-boekje 1049.
6482: DUINEN A.T. VAN - De ouderdom. AO-boekje 593.
52687: DUINEN, MARGREET VAN - Naar kinderen kijken. Het observeren van kinderen tot ong. vier jaar in groepjes. (Kinderen als beroep).
54221: DUINKER, DR. IR. S. - Natuur- en tuigkunde. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de elektrotechniek a/d R.U. te Groningen) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
11824: DUINKERKEN, ANTON VAN - Twee vierkante meter.
20198: DUINKERKEN, ANTON / BEVERSLUIS, M. (SAMENSTELLER) - Anton van Duinkerken. Bloemlezing uit zijn gedichten.
29596: DUINKERKEN, ANTON VAN - Het goud der gouden eeuw. Bloemlezing uit de poezie der zeventiende eeuw. Prisma pocket 156.
29032: DUINKERKEN, NICOLE / JOUSTRA, DIETISTE - Calorieen Tabel. Bepaal zelf uw calorieen.
35587: DUINKERKEN VAN A - Legende van de tijd, prisma no 182
76862: DUINKERKEN, W. / LOON, VAN - De Ommelander Kas, 1594-1875.
79887: DUINKERKEN ANTON VAN - Verzen uit St. Michielsgestel. Legenden van wederkeer.
42530: DUINKERKEN ANTON VAN - Uren met st. Bernard
56475: DUINKERKEN, ANTON VAN - Legende van den tijd.
533-4765: DUINKERKEN ANTON VAN - Verzen uit St. Michielsgestel. Legenden van wederkeer.
79401: DUINKERKEN, ANTON VAN / E.A. - De Gemeenschap. Juni 1933 No. 6. 9e Jaargang.
55695: DUISENBERG, W.F. - Economische gevolgen van ontwapening. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de economische wetenschappen a/d R.U. te Groningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53426: DULEY, LE R.P. FR. JOSEPH-ALVARE - Visions d' Anne-Catharine Emmerich sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte vierge Marie. Vert. Tome deuxième et Tome troisième. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53393: DULEY, LE R.P. FR. JOSEPH-ALVARE - Visions d' Anne-Catharine Emmerich sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte vierge Marie. Vert. Tome premier. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
7737: DULIEU JEAN - Paulus en Wawwa. Junior lijsters 1998 / 2.
96379: DULIEU, JEAN / HEUPERS, E. / UBELS, A.J. / GRIFT, JAN / TOLMAN, RINKE / E.A. - Soest.
23886: DULIEU, JEAN - Paulus de Boskabouter. De Beren.
75381: DULK, MAARTEN DEN / STOKER, WESSEL / VISSER, JAN / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1997 nr. 5 : met o.a.: Ter Linden, een bijbels-theologische tussenstand - Verhaal en waarheid - Psychologiserend verhaal?
88629: DULK, IR. P.R. DEN - De Zuidelijke Veluwezoom. Nederland ons aller tuin.
103.206: DULLEMEN, INEZ VAN / CARMIGGELT, S. / BOMANS, GODFRIED / E.A. - Grootouderen. De mooiste verhalen over grootouders.
49866: DULLES, ALLEN (VERHALEN VERZAMELD DOOR) - De beste spionageverhalen ooit geschreven. (Vert.)
56398: DULMERS, ROBERT - Wachten op witte rook. De opvolging van Johannes Paulus II.
46490: DUMA, ALEXANDRE - Graaf de Monte-Cristo. (Naar de Fransche uitgave van 1923); bewerkt door W.J.A. Roldanus Jr. Vijfde deel.
106341: DUMAS, ALEXANDRE - Les trois Mousquetaires.
85908: DUMAS, ALEXANDRE - Le Vicomte de Bragelonne. Tome deuxieme.
2038-2341: DUMAS CHARLES - in het zadel. Het Nederlands ruiterportret van 1550 tot 1900.
96637: DUMAS, BALZAC / KOCK, PAUL DE / U.A. - Paris zur Biedermeierzeit. Kulturgeschichtliche Bilder. Mit 100 Textillustrationen und 6 Vollbildern.
80606: DUMAS, BALZAC / KOCK, PAUL DE / U.A. - Paris zur Biedermeierzeit. Kulturgeschichtliche Bilder. Mit 100 Textillustrationen und 6 Vollbildern.
49229: DUMAS, ALEXANDER - Twintig jaar later. (Vervolg op De drie musketiers). Derde deel.
49228: DUMAS, ALEXANDER - Twintig jaar later. (Vervolg op De drie musketiers). Eerste deel.
94091: DUMAS, ALEXANDER / HOORN, HENRI VAN (BEWERKING) - De drie Musketiers.
70949: DUMAS, ALEXANDRE - Vint Ans apres, Tome II.
75124: DUMAS, ALEXANDRE / LELOIR, MAURICE (GRAVUREN) - Die drei Musketiere.
49227: DUMAS, ALEXANDER - De drie musketiers. (Onverkorte uitgaaf). Eerste en tweede deel. Ill.
33313: DUMAS ALEXANDER - De drie musketiers
41609: DUMERY HENRY - Die ungeteiltheit des geistes, philosophische stromungen der gegenwart
103894: DUMMOULIN, JEAN / PYCKE, JACQUES - Gids voor Doornik.
5846: DUMONT / MIERMANS / BUNT / E.A. - Winkler Prins Atlas.
78994: DUMONT, PROF.DR. M.E. / SCHOKKENKAMP, J. / SIJMONS, A.H. / DE WINKLER PRINS-REDACTIE - Elsevier Wereldatlas.
24208: DUMONT, GEORGES-HENRI - Hans Memling. Zwarte beertjes 993.
55397: DUMONT, O.P., C.-J. - Les voies de l' unité chrétienne. Doctrine et spiritualité. Unam Santam. 26. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
2401-2575: DUMONT - Manet. Hyperion Miniatures.
49381: DUMONT-WILDEN, LOUIS - Villes d'art de la Belgique. Aquarelles et photos.
25419: DUMONT, GEORGES H. / HACHÉ, LOUIS - Belgie in beeld. Van prehistorie tot heden.
56701: DUMOULIN, S.J., L. - Fakirs en Yogis. Indische boetelingen. Indië-reeks: Nr. 3. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
9625: DUNCAN ROBERT L. - The Serpent's Mark.
14110: DUNCAN, ANDREW - Elisabeth II en haar hof. Sprookje en werkelijkheid.
51149: DUNCAN, MRS. - Memoir of Mary Lundie Duncan: being recollections of a daughter, by her mother. Een prent.
18444: DUNCAN, ROBERT L. - De hemel brandt. Zwarte beertjes 2387.
17360: DUNCAN, ROBERT L. - De hemel brandt.
17793: DUNCAN, ROBERT L. - De Koerier.
18740: DUNCAN, ROBERT L. - Codewoord Brimstone.
23657: DUNCAN, J. - Applied Mechanics for Engineers.
18462: DUNCAN, ROBERT L. - De Koerier. Zwarte beertjes 2359.
55974: DUNGEN, DRS. M. VAN DEN - De jeugdige mens en de machteloosheid der volwassenen. Aspecten der sociale werkelijkheid. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54886: DUNGEN, DRS. M. VAN DEN - De jeugdige mens en de machteloosheid der volwassenen. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
48018: DUNGEN, JAN VAN DEN - Leer mij ze kennen …. de Twentenaren. Foto's.
7409: DUNK DR. H., W. VON DER - Pieter Geyl. AO-boekje 1146.
7407: DUNK DR. H., W. VON DER - Pieter Geyl. AO-boekje 1146.
89274: DUNK, THOMAS H. VON DER / HOOF, P.M.M. VAN / LUIKENS, E. / E.A. - Gelre. Bijdragen en Mededelingen. Deel LXXXIV. Met o.a.: Een duitse architect op doorreis; Leonhard Christoph Sturms; Reiseanmerkungen over Gelderland. - Smokkelhandel rond Nijmegen tijdens de 1e W.O. 1914-1918. - De Apeldoornse Afgescheidenen kortstondig erkend 1836.
86844: DUNK, THOMAS H. VON DER / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 12de jaargang nr. 4. 1995. Met o.a.: Erepenning 1996 voor A. Pathuis. - Twee klassieke eenlingen in het Noorden. - Het werk van de kerkhovencommissie.
86845: DUNK, THOMAS H. VON DER / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 12de jaargang nr. 4. 1995. Met o.a.: Erepenning 1996 voor A. Pathuis. - Twee klassieke eenlingen in het Noorden. - Het werk van de kerkhovencommissie.
80780: DUNK, DR. H.W. VON / POELHEKKE, DR. J.J. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 84ste jaargang. Aflevering 4. Met o.a.: J.H. Plumb en de crisis van de historische wetenschap. - Het Nederrijngebied door een Romeinse bril bekeken.
5999: DUNKEL ELIZABETH - De vis zonder fiets.
10298: DUNNE DOMINICK - Rivalen.
72049: DUNOIS, DOMINIQUE / WIESSING-ADRIAN, H. (VERTALING). - Georgette Garou.
5573-4239: DUNSCOMB CHARLES - Lavinia. Prisma pocket 251.
50612: DUNSTAN, SIMON - Scorpion. The CVR(T) range. Tanks Illustrated No 22.
50611: DUNSTAN, SIMON - Tanks. British Battle. Tanks Illustrated No. 5. 1945 to the present.
17106: DUPLESSIS, YVES - Der Surrealismus.
99759: DUPONT, W.J.H.T. / KORTHALS ALTES, A. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 2, Nr. 3. Met o.a.: Aansprakelijkheid voor uitgeleende werknemers. - Ontbinding en faillisement.
55426: DUPONT, JEAN-CLAUDE - Charcot. De verovering van het brein. Geïll. Vert. (Wetenschappelijke biografie).
1040-2249: DUPRE - Small Renaissance Bronzes.
60888: DUPRÉ, LOUIS - De symboliek van het heilige. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
96124: DUPRE, JUDITH / GEHRY, FRANK O. - Bruggen. 's Werelds beroemdste en belangrijkste bruggen.
53237: DUPUIS, P.J.F. - Uw deel in dit leven. Liefde, Huwelijk en Gezin.
59886: DUPUIS, DR. HELEEN - Goed te leven. Reflecties op de moraal.
24111: DUPUIS, P.J.F. - Uw lichaam een tempel. Jeugd en sexe in deze tijd.
150000: S.C. DURAN - 1000 tips van 100 architecten, eigenzinnige en praktische ideeën van vooraanstaande architecten.
35806: DURANT W. - Van Socrates tot Bergson
90503: DURANT, WILL - Van Socrates tot Bergson. 3: Van Spencer tot Bergson.
60252: DURANT, WILL - In de hof der Wijsbegeerte. Een critische uiteenzetting van de grote vragen van deze tijd. Vert. en ingeleid door Helena C. Pos. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
73944: DURAS, MARGUERITE - Hele dagen in de bomen.
84393: DURAS, MARGUERITE - Les petits chevaux de Tarquinia.
82260: DURAS, MARGUERITE - De vice-consul.
10554: DURBRIDGE - Paul Vlaanderen en de mannen van de voorpagina. Zwarte beertjes 635.
106639: DURBRIDGE, FRANCIS - Melissa.
44514: DURBRIDGE FRANCIS - Er is een kind ontvoetd, zwarte beertjes nr 350
54865: DÜRCKEN, DR. BERNHARD - Die Hauptprobleme der Biologie. Geïll. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
59658: DURDIK, JAN; HEJDOVÁ, DAGMAR; KYBALOVÁ, LUDMILA E.A. - The Pictorial Encyclopedia of Antiques. Vert.
2419-2227: DURDIK / HEJDOVA / HNIKOVA - Das grosse Bilderlexicon der Antiquitaten.
8207: DURELL LEE - Natuur Bescherming in Actie. Een moderne Ark van Noach.
17355: DURHAM, MARILYN - De man die ""cat dancing"" liefhad.
14996: DURKSTRA, E. - Bastiaan de kleine Timorees. Een verhaal uit de zending op het eiland Timor.
94289: DURLACHER, G.L. - Niet verstaan.
104453: DURLACHER, JESSICA (SAMENGESTELD EN INGELEID) - Vaders. Verhalen van hun dochters.
71963: DURNEZ, GASTON - Lente in de woestijn. Het avontuur van Israel.
75166: DURRANT, SHEILA - Je Bijbel of je leven. Over William Tyndale en anderen.
105348: DURRELL, GERALD - Ontmoetingen met dieren. Prisma detective 741.
105349: DURRELL, GERALD - Levend wild en gras. Prisma detective 281.
105351: DURRELL, GERALD - Op reis voor mijn dierentuin. Prisma detective 1198.
49072: DURRELL, GERALD - The Whispering Land. Penguin Books. Ill.
72886: DURRELL, GERALD / THOMPSON, RALPH - Ontmoetingen met dieren. Prisma pocket 741.
30337: DURRELL LEE - Natuur bescherming in actie
105352: DURRELL, GERALD - Beesten en andere mensen. Prisma detective 1053.
49479: DURRELL, GERALD - Een park vol dieren. Afb. (Vert.) Prisma Boeken.
73196: DURRELL, LAWRENCE - Esprit de corps. Diplomaten onder elkaar.
49069: DURRELL, GERALD - The talking parcel.
49070: DURRELL, GERALD - Catch Me a Colobus. Fontana books. Ill.
49445: DURRELL, GERALD - Mijn dierentuin als toevluchtsoord. Ill. (vert.)
97847: DURRENMATT, FRIEDRICH - Romulus der Grosse.
71907: DURRENMATT, FRIEDERICH - Komodien II.
71908: DURRENMATT, FRIEDERICH / LEHMAN, ROLF (ILLUSTRATIONEN). - Abendstunde im Spatherbst. Ein horspiel.
84893: DÜRRENMATT, FRIEDRICH - Der Richter und sein Henker.
71644: DURRENMATT, FRIEDERICH - Grieche sucht Griechin. Eine Prosakomodie.
71906: DURRENMATT, FRIEDERICH - Komodien I.
16409: DÜRRENMATT, FRIEDRICH - Pech. Een verhaal, dat nog steeds mogelijk is.
35691: DURRINGTON, MACKNESS, MILLER, REES - The year in dyslipidaemia 2002
74060: DURRNER / TIEHSEN / KORSCHGEN / E.A. - Bariton-Album. 33 schonsten Baritonlieder mit Klavierbegleitung. Tongers Taschen-Album Band 17.
99810: DURWOOD, THOMAS - Ariel, the book of fantasy, Volume Four.
90640: DUSEN, HENRY P.VAN /E.A. - Man's disorder and God's design. Volume I: The universal church in God's design. Volume II: The church's witness to God's design. Volume III: The church and the disorder of society. Volume IV: The church and the international disorder.
98885: DUSEN, HENRY P. VAN - Het Christendom in de wereld. Gisteren – Heden – Morgen.
90184: DUSEN, HENRY P. VAN - Het christendom in de wereld. Gisteren, heden, morgen.
55822: DUSEN, HENRY P. VAN - Het Christendom in de wereld. Gisteren Heden Morgen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
74808: DUSIK, ROLAND - Bali. ANWB Extra. Met grote uittvouwbare kaart.
98950: DUSSCHOTEN, FRANS VAN - Varen maar … Deel 1.
95268: DUSSEL, LAMMERT - De Gasselter Brandweer. - en diens aankleve -.
16672: DUSSEL, WIM - Ik zal wel weer gek wezen?!
25387: DÜSSELDORF / E.A. - Nieuwe Grote Wereldatlas. Met satelietfoto's en luchtopnamen.
7236: DUSSELDORP MARC VAN - Geloof. Teksten uit de Bijbel.
82905: DUSSELDORP, DR.IR. D.B.W.M. VAN - Meerdimensionale overheidsplanning en eendimensionale mens rede. Rede uitgeproken bij de aanvaarding van het ambt van lector aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 2 maart 1978.
33644: DUSTAN B - Kompositie bij het schilderen
70873: DUTHURON, GASTON - La Revolution, 1789-1799.
34580: DUTLI-RUTESHAUSER - Het leven gaat verder in Sumbri, roman
33956: DUTLI-RUTISHAUSER MARIA - De vrouwen van Sumbri, roman
7264: DUTMER / SMIT / ZEIJL / BORREBACH - Naar Ruimer Horizon. Leesboek. 6de deeltje.
5953: DUTOURD JEAN - Les taxis de la Marne. Le livre de poche 865.
41785: DUTTLER A DR - De overgangsjaren van de vrouw
88400: DUUREN, TH. VAN - Beknopt leerboek der Electrotechniek. Ten dienste van het ambachtsonderwijs, cursussen voor electromonteurs, machinisten, scheepswerktuigkundigen en zelfstudie.
49988: DUURSMA, G.D. EN SPRENGER, PROF. A.M. (RED.) - 'Succulenta''. - Maandblad v.d. Ned. Ver. van vetplantenverzamelaars. 11e jaargang; No. 6. Juni 1929. Jubileumnummer. Foto's.
30420: DUURSMA S.A - Osteoporose, osteomalacie en de ziekte van Paget
6842: DUVEKOT P.A.J. - Roland Holst. AO-boekje 783.
24054: DUVEKOT, P.A.J. - Roland Holst. AO-boekje 783.
80691: DUVERGER, MAURICE - Introduction a la politique.
74072: DUVERNOY, J.B. / RUTHARDT, ADOLF (REVIDIERT) - Elementarunterricht. Ecole primaire. Elementary Studies. Opus 176 . - J.P. 230. - 25 Studien.
58522: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE & VANDEVIVERE, IGNACE (WETENSCH. LEIDING VAN DEZE PUBLIKATIE) - Luister van Spanje en de Belgische steden. Deel I. 1500-1700. Europalia 85 Espana. Tentoonstelling in Brussel, Paleis voor Schone Kunsten. 25/9 - 22/12 1985. Geïll.
58523: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE & VANDEVIVERE, IGNACE (WETENSCH. LEIDING VAN DEZE PUBLIKATIE) - Luister van Spanje en de Belgische steden. Deel II. 1500-1700. Europalia 85 Espana. Tentoonstelling in Brussel, Paleis voor Schone Kunsten. 25/9 - 22/12 1985. Geïll.
38733: DUYFF, OSKAM , REDACTIE - Het aquarium, maandblad, 27e jaargang compleet
38734: DUYFF, OSKAM REDACTIE - Het aquarium, maandblad, 28e jaargang compleet
54943: DUYN, SYL VAN - Mijn zus is een flussemus. Tekeningen.
91053: DUYNSTEE, MR. W.J.A.J. - De roeping van Maria.
54473: DUYNSTEE, CSS.R., MR. W.J.A.J. - Burgerlijk recht en zielzorg. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
58255: DUYSER, A. EN WEISS, AUG. - Ha! Handenarbeid voor jongens. Afb.
96901: DUYVETTER, J. (TEKST) / DERKSEN EN MAASSEN (FOTO'S) - Het platteland rond Oranje. Klederdrachtententoonstelling 1973-1974 in het Nederlands Openluchtmuseum.
53625: DUYVETTER, JAN - Mal en mooi in de mode. De geschiedenis van onze kleding. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
51002: DUYZINGS, M.W. - G.I.Joe kwam voorbij … Geïll.
59230: DWIGGINS, DON - Er zijn geen winnaars. Arend Boeken 54. Vert.
59229: DWIGGINS, DON - Er zijn geen winnaars. Arend Boeken 54. Vert.
48575: DWIGHT D. EISENHOWER - Kruistocht door Europa
50763: DWINGER, EDWIN ERICH - Het Leger achter Prikkeldraad. (Een Siberisch dagboek). (Vert.)
87422: DWORK, DEBORAH - Kinderen met een gele ster. Geschiedenis van de vervolging van joodse kinderen in bezet Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.
17367: DYE, DALE A. - Platoon.
15829: DYE, DALE A. - Platoon.
41257: DYKSTRA A PEARLE - Next of (non)kin, the importance of primary relationships, for older adults well being, proefschrift, de betekenis van primaire relaties voor welbevinden van ouderen
87330: DYKSTRA, WALING - Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later. Volksoverleveringen, volksgebruiken, volksbegrippen. Eerste deel: I. Volksoverleveringen. - II. Volksgebruiken.
22145: EAMES, ANDREW - Voorbij De Schaduwlijn. Reizen door Zuid-Oost Azie.
19244: EARL, LAWRENCE - Noodlanding in de winternacht. Prisma pocket 398.
102.018: EASTMAN, ROGER - The Ways of Religion.
80548: EASTON, DR. C. (HOOFDREDACTEUR VAN - HET NIEUWS VAN DE DAG). - Jaren van strijd. Met eenige kaarten en diagrammen van den schrijver.
57033: EATWELL, JOHN - Whatever happened to Britain?. The economics of decline.
44098: EBBENHORST TENGBERGEN - Studies in wit en zwart, 30 piano etudes voor de jeugd
50831: EBBENHORST TENGBERGEN, M.E. VAN - 'Winkeltje Spelen''. 10 Liedjes en Speelliedjes.
56460: EBBINGE WUBBEN, J.C. E.A. - Rembrandt. 1606-1956. Tentoonstelling ter herdenking v/d geboorte van Rembrandt op 15 juli 1606. Museum Boymans - Rotterdam / Rijksmuseum Amsterdam. Tekeningen.
74202: EBBINGE, M. EN VRIES, R. DE (RED.) / KLIJNSMA, KIRSTEN / LEEUWEN, MARCEL VAN / E.A. - Doe maar dicht maar.
39355: EBBUTT, M.I - The British, Myths and legends
58012: EBEL, FRIEDRICH. BIRNBAUM, OTFRIED - Schoene und seltsame Welt der Orchideen. Ill.
97135: EBELING, HANS - Met alle vier zijn wielen op de grond.
29678: EBELING, H.C. - Pionier-Automobielen. Met ruim 100 foto's.
80518: EBELING, G. - Christelijk geloof.
91745: EBELING, GERHARD - Gott und Wort.
96178: EBELING, HANS - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd. Plaatjesalbum.
40074: EBELING, A - Familiennamen im Landkreis Leer um 1940, teil 1 namenverzeichnis, met kaart die gemeinde des landkreises Leer um 1940
77384: EBELING, H.C. / MAADEN, P. VAN DER - Oude Racers.
58281: EBELING, H.C. - Pionier-automobielen met ruim 100 foto's. (Elsevier Pocket Boeken).
97136: EBELING, HANS - De Pionier - Automobiel.
58459: EBELING, HANS (TEKST O.A.) - PAC. Pionier Automobielen Club. Jaarboek 1964/65. Geïll.
6532: EBELING H.C. - Benzine. AO-boekje 627.
31658: EBELING H.C, MAADEN P. VAN DER - Oude racers
97899: EBELS, ED / FROE, A. DE / SWAAN, A. DE / E.A. - De Gids nr. 4. 1971, Met o.a.: Het eigenaardige van de arbeider. - Arbeiders, intelligentie en erfelijkheid. - Een boterham met tevredenheid.
102.500: EBELS, IWEMA EN RIETVELDT (VOORWOORD) / TILBURG, JELLY VAN / E.A. - Gedenkboek Toonkunstkoor Bekker Groningen, 1877-1977.
93581: EBELS, E.H. - Openingsrede van de Commissaris der Koningin in de Provincie Groningen voor de Tentoonstelling Stad en Lande 1948 , op 25 Augustus 1948.
37594: EBELS, B, GLASHOUWER, C - Uit de geschiedenis van de Amelander kerken
105702: EBERHART, MIGNON G. - Moord op de rechter. Prisma detective 303.
70087: EBERHART, MIGNON G. - House of storm.
105693: EBERHART, MIGNON G. - Mysterie in de Poolse wijk. Prisma pocket 859.
70094: EBERHART, MIGNON G. - Another man's murder.
74058: EBERLE / ROSAS / FETRAS / E.A. - Wer Tanzt Mit? 60 moderne Tanze. Chi danza con me? 60 danze moderne. Fur Piano.
38632: EBERMAYER, ERICH - Bevrijde handen, roman vertaald door Boellaard
38971: EBERS, GEORGE - De Nijlbruid, tweede deel
39720: EBERS, GEORGE - Een Egyptische koningsdochter, bewerkt door Jac de werker, eerste deel
56016: EBERSCHWEILER S.J., P. WILHELM / SIERP S.J., P. WALTER - Gnade und Tugend als Inbegriff des inneren Lebens. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
52540: EBERT, DR. THEODOR - Geweldloze opstand. Alternatief voor burgeroorlog. Werkgroep 2000. Vert.
82922: EBRAHIM, G.J. - Care of the newborn in developing countries.
53497: ECK, JOHANNES - Explanatio psalmi vigesimi. (1538). Herausgegeben von Dr. Bernhard Walde. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Corpus Catholicum 13.
47310: IR H.J. VAN ECK, R VAN DER OORD - Vonk en Vlam, uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe gebouw van het gemeentelijke energiebedrijf te Utrecht, met veel foto's
54871: ECKARDI, MAGISTRI - Opera Latina auspiciis instituti sanctae sabinae ad codicum fidem edita. I. Super oratione Dominica. Edidit Raymundus Klibansky. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55405: ECKART, GABRIELE - Per Anhalter. Geschichten und Erlebnisse aus der DDR.
55299: ECKEHART, MEISTER - Meister Eckehart Schriften. Aus dem Mittelhochdeutschen übertragen und eingeleitet von Herman Büttner. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
98465: ECKEHARTS / BUTTNER, HERMAN (HERAUSGEGEBEN) - Meister Eckeharts Schriften und Predigten. Erster Band. Aus dem Mittelhochdeutschen uberlegt und herausgegeben.
50724: ECKEREN, GERARD VAN - Menschen en machten
52768: ECKERMAN, PELLE / NORDQVIST, SVEN - Magische lenzen. Geïll. Vert.
55300: ECKHART, MAÎTRE - Maître Eckhart. Traités et Sermond. Traduits de l' allemand. - Philosophie de l' Esprit. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
52586: ECKLUND, GEORGE N. - Financing the Chinese Government Budget. Mainland China, 1950-1959.
104588: ECKMAR, F.R. / HARTOG, JAN DE - Een linkerbeen gezocht. Zwarte beertjes 225.
104587: ECKMAR, F.R. / HARTOG, JAN DE - Drie dode dwergen. Zwarte beertjes 135.
9589: ECO UMBERTO - Foucault's Pendulum.
81009: ECO, UMBERTO - The Name of The Rose.
73383: ECO, UMBERTO - Het wonder van San Baudolino.
74890: EDDINGTON, SIR ARTHUR STANLEY - De wetenschap en het onzienlijke.
55626: EDDINGTON, SIR ARTHUR - The expanding universe. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55625: EDDINGTON, SIR ARTHUR STANLEY - De wetenschap en het onzienlijke. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
B4153: EDDY, CELIA - De Patchwork- & Quiltgids. Geillustreerd naslagwerk met 150 traditionele en eigentijdse blokontwerpen.
89744: EDDY ESMAN / WIM VAN GOGH / HANS KOPS (PRODUKTIE) - Jaar in Beeld 1983.
7746: EDE BIES VAN - Izaak de Geweldige. Juniorlijsters 1998 / 3.
7659: EDEBAU FRANK PATRICK - Jugendstil. AO-boekje 1261.
25708: EDEBAU, FRANK PATRICK - Jugendstil. AO-boekje 1261.
24518: EDEL, MAY - Reportage uit de oertijd. De geschiedenis van onze voorouders. Prisma pocket J 196.
20290: EDELHAUSER, J. - Verbeter uw geheugen.
49764: EDELKOORT, PROF. DR. A.H. - Wacht bij uw hart
49823: EDELKOORT, DR. A.H. - De Christus-verwachting in het Oude Testament.
36548: EDELKOORT PROF. DR. A.H. - De handschriften van de Dode Zee.
94587: EDELKOORT/ATTEMA/DE WILDE - Bijbel met Kanttekeningen. Genesis - Exodus - Leviticus - Numeri.
44602: EDELMAN, BOERMAN, WARTENA, MULDER, VAN VEEN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXlll No. 4, Juli 1946
44606: EDELMAN, VISSER, LABRIJN, JEN-CHANG - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, Deel LXlV No. 3, Mei 1947
98446: EDELMANN, ALBERT / SACHSER, FRIEDRICH / EDELMANN, PROF. HEINRICH - Obertoggenburg. Schwagalp - Nesslau - Nue St Johann Wildhaus - Buchs.
106390: EDEN, DOROTHY - Blauwbaard slaat toe.
74318: EDEN, DOROTHY - Afternoon walk.
106391: EDEN, DOROTHY - Het lam voor de slachter.
106393: EDEN, DOROTHY - De slapende bruid.
70767: EDEN, DOROTHY - Bruid bij kaarslicht.
2839-762: EDEN GUY - Churchill. Het portret van een staatsman.
28043: EDEN / WIBBERLEY / SCHOLEFIELD / THOMPSON - 4 beroemde boeken. - Wachten op Willa - De centurio - Tsjaka de Zoeloekoning - Pionier van het leven. - Het Beste Boek .
91324: EDENS, A. / DIJK, YVETTE / E.A. / BREIDER, TRIENIE (TAIKENTJES) - De Zeuvensprong. (schriefwedstried)
106665: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan heerser van het oerwoud
106657: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan de geweldige.
106658: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan in het oerwoud.
106659: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan's waagstuk.
106660: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan de verschrikkelijke.
106661: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan de ontembare.
106662: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan en de juwelen Opar.
106663: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan en het luipaard volk.
106664: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan en het verloren rijk.
106666: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan in de onderwereld.
106667: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan en de gouden leeuw.
104627: EDGAR ALLAN POE - Fantastische Vertellingen. Prisma pocket.
55020: EDGAR, DONALD - Happy and Glorious. The Silver Jubilee. 1977. Illustrations.
105372: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan triomfeert.
105373: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan in de gouden stad.
106550: EDGAR WALLACE, BRYAN - Moord in de boottrein.
106551: EDGAR WALLACE, BRYAN - De man die niet wilde zwemmen.
106552: EDGAR WALLACE, BRYAN - De vijand voert het commando.
106553: EDGAR WALLACE, BRYAN - De dood pakt zijn koffer.
106649: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan de onoverwinlijke.
106650: EDGAR RICE BURROUGHS - De zoon van Tarzan.
106651: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan en zijn dieren.
106652: EDGAR RICE BURROUGHS - De terugkeer van Tarzan.
106655: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan en het vreemdelingenlegioen.
106656: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan en de verboden stad.
50173: EDGAR RICE BURROUGHS - Jungle Tales of Tarzan
106653: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan van de apen.
97399: EDGAR, J, G. / MAC DONALD, GEORGE / E.A. - The Oxford Reading Books V.
106654: EDGAR RICE BURROUGHS - Tarzan en de leeuw-man.
103951: J. EDGCUMBE STALEY - The Charm of Whistler.
2229-4784: EDGECORN JAMES - Hoofdman Jaguar.
53749: EDHOLM, O.G. - Biologie van de arbeid. Afb.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). Wereldakademie. Vert.
89560: EDING, J. / EDING-ASKES, G. - Gien Kruuzien op de baanderdeur. Streekroman uit de jaren rond 1900.
94869: EDITED BY SANDPIPER STUDIOS / DESIGNS ADAPTED FROM THE WORKS OF THE THE ROYCROFTERS - Greeds to Love and Live By
48551: EDITH SIMON - The reformation
14906: EDLUND-HANSSON, ANNA - Wij van Hamre. Een kroniekenboek.
74424: EDMONDS, WALTER D. / PALM, JOHAN M. (VERTALING). - Chad Hanna.
18695: EDMONDS, WALTER D. - Strijd langs de Mohawk, 1: De Boeren.
18694: EDMONDS, WALTER D. - Strijd langs de Mohawk 2: De Worsteling.
99555: M. EDOUARD CHARTON - Le Tour du Monde. Nouveau Journal des Voyages. I. (illustre par nos plus celebres artistes)
101.319: M. EDOUARD CHARTON (PUBLIE SOUS LA DIRECTION) - Le Tour du Monde. Nouveau Journal des Voyages. (illustre par nos plus celebres artistes)
92710: M. EDOUARD CHARTON - Le Magasin Pittoresque. Trentieme Annee, 1862.
89477: M. EDOUARD CHARTON - Le Magasin Pittoresque. Vingt-Huime Annee, 1860.
46062: EDQVIST, DAGMAR - Het hart zoekt een noodhaven. (Roman uit het Zweedsch vertaald door A. Rutgers van der Loeff-Basenau)
27041: EDQVIST, DAGMAR - Het hart zoekt een noodhaven.
86753: EDSKES, COR / REKER, L.G. / E.A. - Kwartaalblad Binnenstadskerken Groningen. 1e jaargang, no. 4 en 5 (3e + 4e kwartaal) 1977. Met: De restauratie van de Nieuwe of Noorder Kerk te Groningen 1952-1977.
47847: EDUARD A. PFEIFFER - Schiffahrt und Seewessen met foto's
48361: EDUARD A. PFEIFFER - Technik der Stadt vom schaffen der technischen betriebe im lebendigen kreislauf der grossen siedlungen mit 238 abbildungen und 36 bildtafeln
35917: EDWARD PAUL - Equiliano's reizen, de autobiografie van een negerslaaf
35916: EDWARD PAUL - Equiliano's reizen, de autobiografie van een negerslaaf
45809: EDWARD A. MABRY EN RICHARD E. BARNES - Communicatieprocessen in de kleine groep. Sociale bibliotheek. Grafieken
45426: EDWARD CHIERA - Zij schreven op klei. Wat de Babylonische spijkersschrifttabletten ons vertellen. Geïll. Bbb-serie.
20580: EDWARDS-MUIJEN, ANJA - Over sport en de grenzen van het lichaam. AO-boekje 2182.
96723: EDWARDS, TUDOR / ARNOLD, JAMES (DRAWINGS) - Warwickshire.
5381-3652: EDZES / CONSENHEIM / THOLENS. - Rotterdam in klein bestek.
84070: EECHOUT, VALERIE WITTE / VOORST VAN BEEST, M. VAN - Bijbelsch Vertelboek voor de Kleintjes. Derde Jaar.
59458: EEDEN, FREDERIK VAN - De kleine Johannes. I * II * Ill. Geïll.
71903: EEDEN, FREDERIK VAN / VOS, H.D. (HOUTGRAVURES). - Het krabbetje en de gerechtigheid. Nieuwjaarsgroet W.B.-vereniging 1958.
57483: EEDEN, FREDERIK VAN - Van de passielooze leelie, verzen door Frederik van Eeden.
24688: EEDEN, ED VAN (SAMENSTELLER) - De politieke dieren van Paars.
60958: EEDEN, ROB VAN - Netwerken werkt. Op weg naar de baan die je wilt. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
106518: EEDEN, PETER VAN - Maria Montessori. Haar leven en werk in kort bestek.
97391: EEDEN, FREDERIK VAN - De Broeders. Tragedie van het recht.
46825: EEDEN, FREDERIK VAN - De kleine Johannes. Met een portret van den auteur door Jan Veth.
84891: EEDEN, MARIA VAN / MAN, KITTY DE - Lieve allemaal… Gelegenheidsversjes, poezieversjes en feestelijke kadootjes.
41942: EEDEN VAN H - De Rorschach proef en de verbeeldingsphenomenologie van Jean Paul Sartre
106261: EEFTING, W. / WESTERFIEP-NIEMEIJER, MIEN / E.A. - Pluustergoud. Halfjaarlijks tijdschrift, nr. 31. Met o.a.: Wij zagen de bevrijding van Foxhol. - Poesiealbums in de oorlog. - Ontstaansgeschiedenis van het Prinses Margrietpark in Sappemeer.
80748: EEGHEN, DR. ISABELLA H. VAN / LYON, BRYCE / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 76ste jaargang. Aflevering 4. Met o.a.: De Poolse successieoorlog en de waaier. - From Hengist and Horsa to Edward of Caernarvon. Recent Writings on English History.
103949: EEKE - Poppenleesboek.
55961: EEKHOF, PROF. DR. A. - De zinspreuk: In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde. Oorsprong, beteekenis en verbreiding. Met portret en twee facsimiles. (Afgeschreven uit de Bib
59118: EEKHOF-STORK, MEVR. N.M. (TEKST) - Etenswaardigheden. Geïll.
16365: EEKHOF-STRORK / BIE-GEURSEN / MAREL - Lekkere kwark en yoghurt recepten.
58095: EEKHOFF, W. - Op reis door Friesland in de vorige eeuw. Reprint.
51278: EEKHOUT, JAN - De boer zonder God.
38624: EEKHOUT, JAN H. - De boer zonder God. Zeeuwsch-Vlaamsche roman.
38874: EEKHOUT, J.B.M.J - De damgids, een eenvoudige handleiding voor beginnende damspelers
54422: EEKHOUT, DR. IR. MICK - Architectuur tussen traditie en technologie. Of Zappi en het uitdagende produktmysterie. Afb. (Inaugurele rede TU Delft.)
16321: EEKMA, JOUKE, D. - Elseviers cocktail- en longdrinkboek.
106764: EEMLANDT, W.H. VAN - Schimmenspel op zee.
106763: EEMLANDT, W.H. VAN - Moord met muziek.
106762: EEMLANDT, W.H. VAN - Weer verdwijnt een atoomgeleerde.
106777: EEMLANDT, W.H. VAN - De schat van Aros Killee.
106776: EEMLANDT, W.H. VAN - Gevaarlijk ijs.
106771: EEMLANDT, W.H. VAN - Kogels bij het dessert.
106770: EEMLANDT, W.H. VAN - Duister duel.
106769: EEMLANDT, W.H. VAN - Dood in schemer.
106772: EEMLANDT, W.H. VAN - Een Rubens op drift.
106768: EEMLANDT, W.H. VAN - Schatgravers aan de Amstel.
106774: EEMLANDT, W.H. VAN - Code duizendpoot.
106773: EEMLANDT, W.H. VAN - Arabeske in purper.
106775: EEMLANDT, W.H. VAN - Zwarte kunst.
106766: EEMLANDT, W.H. VAN - De Odeon-moorden.
106767: EEMLANDT, W.H. VAN - De vijfde trede.
106765: EEMLANDT, W.H. VAN - Afrikaanse Venus.
11768: EEMLANDT, W.H. VAN - Arabeske in purper. Zwarte beertjes 1263.
82456: EENENS, HANS (RED.) / BEEK, AD VAN / BREEDVELD, DIANE / E.A. / HOGERVORST - De plaats van de boekhandelaar. Een vriendenboek voor Paul Hogervorst ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.
77146: EENKEMA VAN DIJK, H.B. / RUSSCHEN, C.J. / DUURSMA, G.J. / E.A. (RED.) - Groningsche Studenten Almanak 1956. Jaargang 124. met o.a.: Staat van de Universiteit - Staat van het Corps - Mengelwerk.
77145: EENKEMA VAN DIJK, H.B. / RUSSCHEN, C.J. / DUURSMA, G.J. / E.A. (RED.) - Groningsche Studenten Almanak 1956. Jaargang 124. met o.a.: Staat van de Universiteit - Staat van het Corps - Mengelwerk.
77144: EENKEMA VAN DIJK, H.B. / RUSSCHEN, C.J. / DUURSMA, G.J. / E.A. (RED.) - Groningsche Studenten Almanak 1956. Jaargang 124. met o.a.: Staat van de Universiteit - Staat van het Corps - Mengelwerk.
51422: EERD, CORRY VAN & KEULEN, MARTIN - Gotisch Schrift. Leren kalligraferen. Afb.
29004: EERDANS, THEO - Telefoon uit Maastricht. Zwarte beertjes 242.
44584: VAN EERDE, BESSE, OBDEIJN, JACOBA, HOL - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LlX, No 1, Januari 1942
59363: EERDE, DOLLY VAN; VUURMANS, ANNE COOS; NELISSEN, J.M.C. (RED.) - Psychologie in het reken/wiskunde-onderwijs. Geïll.
27026: EERDENBEEMT, NOUD VAN DER - De berenkuil. Mijnwerkersroman.
36794: EERDMAN, RIE - Heidi op vacantie
7907: EERDMANS RIE - Heidi gaat hoger op.
85628: EERDMANS, THEO M. - Het bewaasde kijkglas.
39081: EERDMANS, B.D - De godsdienst van Israël, 2 delen
400-4115: EERDMANS RIE - De koeriers van de Czaar.
91732: EERDMANS, DR. B.D. - The Covenant at Mount Sinai. Viewed in the light of antique thought.
2415-2537: EERDMANS/BYVANCK/BOHL/BUCK. - Jaarbericht No 6. Van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap.Ex Orient Lux. 1939.
84863: EERELMAN, DR. J. - Kleuterhygiene. (Kleuter Hygiene).
51136: EERENBEEMT, NOUD VAN DEN - De berenkuil. Geïll.
79499: EERENBEEMT, RONNY VAN DEN / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES). - Het hek van de dam
41947: EERENBEEMT VAN DEN H.F.J.M - Mens en maatschappij in beweging, wortels, patronen en ontwikkelingslijnen in het sociaal economisch leven van West Europa voor 1940
37620: EERENBEEMT, SANDERS - Overbrieven in 52 weken
87367: EERHART, PROF. D.R. - Het lichamelijk gesprek.
54250: EERLAND, DR. L.D. - Chirurgie van vandaag en morgen. (Rede uitgesproken bij zijn afscheid hoogleraar in de heelkunde aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
36407: EERTEN VAN, WESTERBEEK, J.J - Voor kleingeloovigen
60500: EERTEN, MARGREET VAN - Droom of werkelijkheid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
58234: EEUWEN, JACOB VAN - Decoratieve dozen. Stap voor stap zelf gemaakt. LRV Hobby. Afb. (Met werkblad van doos formaten).
103.213: EFDEE, DRS. RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
104336: EFDEE, DRS. RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
59785: EFDÉE, DRS. RIA - Leeuwenborg. Over mensen en bouwen. (Verschenen tgv de opening van het Aegon-kantoor in Leeuwarden)
85195: EGAN, GERARD - Encounter: Group Processes for Interpersonal Growth.
92409: EGBERS, HENK (TEKST) / PEIJNENBURG, RUUD (FOTOGRAFIE) - Wonen tussen kunst in de gemeente Schijndel.
40761: EGBERT, HENK - Chocolade in de kunst
57661: EGE, LENNART - Balloner og Luftskibe. 1783-1973. Afb.
52280: EGEBERG, EDV, - Voor de Poorten des Doods. Vert.
7174: EGELING L. - De weg der Zaligheid, naar het beloop des Bijbels.
102.259: EGERAAT, DR. L. - Het onbekende Nederland. Deel 2. Zeeland, Zuid-Holland, Westelijk Utrecht.
103910: EGERAAT, DR. L. - Gids voor Denemarken.
102.239: EGERAAT, DR. L - Het onbekende Nederland. Deel 1. Noord-Brabant, Limburg.
76731: EGERAAT, DR. L. VAN - Brabant, het andere Nederland.
102.260: EGERAAT, DR. L. - Het onbekende Nederland. Deel 3. Utrecht , Noord-Holland, Friesland.
3070-3767: EGERAAT DR. L. - Gids voor de Franse Riviera en de Provence. Met gedetailleerde beschrijving van de auto- en treinroutes naar het zuiden.
3072-3766: EGERAAT DR. L. - Gids voor Oostenrijk. Deel 1. Oostelijk van de lijn Salzburg-Villach. Met gedetailleerde gids voor Wenen.
3144-3770: EGERAAT DR. L. - Denemarken.
47852: DR. L. VAN EGERAAT - Op reis in Nederland, met foto's, Margriet reisboek II
15766: EGERAAT, DR. L - Het onbekende Nederland. Deel 1. Noord-Brabant, Limburg.
50997: EGERAAT, DR. L. VAN - Het onbekende Nederland. Utrecht / Noord-Holland / Friesland. Deel III. Geïll.
22746: EGERAAT, DR. L. VAN - Herboren Oostenrijk. AO-boekje 566.
48970: EGERAAT, DR. L. VAN - België. Allert de Lange's Reisgidsen. Ill. Kaarten.
6502: EGERAAT DR. L. - Feestelijk Monaco. AO-boekje 606.
3073-3765: EGERAAT DR. L. - Gids voor Oostenrijk. Deel 1. Westelijk Oostenrijk tot en met de lijn Salzburg-Villach.
42438: EGERAAT VAN L DR - Tsechoslowakije
3109-3700: EGERAAT DR. L. - Het onbekende Nederland. Deel 2. Zeeland, Zuid-Holland, Westelijk Utrecht.
22761: EGERAAT, DR. L. VAN - Alpenpassen. AO-boekje 864.
3074-3771: EGERAAT DR. L. - Gids voor Oostenrijk. Deel 1. Westelijk Oostenrijk tot en met de lijn Salzburg-Villach.
15758: EGERAAT, DR. L - Gids voor het Rijnland.
6449: EGERAAT DR. L. - Herboren Oostenrijk. AO-boekje 566.
23898: EGERAAT, DR. L. - Op reis in Nederland.
29471: EGERAAT, DR. L. VAN - Brabant van Boven.
3353-4905: EGERAAT DR. L. VAN - Op reis met dr. L. Egeraat. Het Margriet Reisboek.
28174: EGERAAT, DR. L. VAN - Gids voor Het Rijnland.
88758: EGETER VAN KUYK, ROBERT / KONING, A.J. DE / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. aug./sept. 1978, 2e jaargang nr. 7. Met o.a.: Ceylon 1796-1948: munten uit de Britse periode. - Zonder Titel, penningkunst van Ger Zijlstra.
84257: EGG, DR. MARIA - Ons kind is anders. Wegwijzer voor ouders, verzorgers en vrienden van geestelijk gehandicapte kinderen.
58141: EGGEBEEN, A.G. - Om het heilig woord. Ill.
96099: EGGELS, ELLE - Het huis van de zeven zusters.
93292: EGGEN, WIEL / NOORT, GERT / E.A. - Van nature godsdienstig Jaargang 28. Nr. 2. Met o.a.: Oorsprong religie gezocht. - Van oorspronkelijke religie tot christelijk geloof.
45945: EGGENBERGER, HANS. (HERAUSGEGEVEN VON) - Schweizer Schulbibel. Diaserie. 102 Bilder + Kommentar.
15377: EGGENGOOR, D.J. - Amor richt zijn pijlen zelf. Plattelandskomedie in drie bedrijven.
11600: EGGENS, JAN - Kanovaren. Bootkeuze, vaartechniek kanotoerisme.
11599: EGGENS, JAN - Kanovaren. Bootkeuze, vaartechniek kanotoerisme.
56698: EGGER, GERHART UND HANNA - Schatzkammer in der Prälatur des Stiftes Altenburg. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55603: EGGERMONT, JAN P.M. - Taalverwerving bij een groep dove kinderen. Een experimenteel onderzoek naar de betekenis van een geluidsmethode voor het spraakafzien. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren a/d K.U. te Nijmegen.(Afgeschreven uit de Bibliothe
16424: EGGERMONT, J.J. - De zwarte van de Boshoek.
77212: EGGERMONT, MONIQUE - Elke dag moederdag.
55089: EGGERSDORFER, FRANZ XAVER - Jugendbildung. Allgemeine Theorie des Schulinterrichts. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
95444: EGMOND, UCO / KOLK, HANCO - Falco en Donjon. Het Pipvirus.
73756: EGMOND, CHRIS VAN (VORMGEVING) / WITS, RENSKE (ILLUSTRATIES). - 50 culinaire avonturen uit Frankrijk.
85296: EGMOND, DR. N. VAN - Consequent Christendom. Leven en werk van Mr. J.J.L. van der Brugghen.
51061: EGMOND, FRANS VAN - Amsterdam denk om je hart. Geïll.
48879: EGMOND, JAAP EN POEL, KLAAS DE - Kunst onderweg in Nederland. Ill. Phoenix Boeken.
95402: EGMONT PESTALOZZI - Dierenpret. Poes en de muis.
95403: EGMONT PESTALOZZI - Dierenpret. Teddy en de nieuwe bal.
95397: EGMONT PESTALOZZI - Mijn liefste dieren.
95395: EGMONT PESTALOZZI - Ken je ons?
95394: EGMONT PESTALOZZI - Wie speelt er mee?
95396: EGMONT PESTALOZZI - Mijn beste vriendjes.
2293-2223: EGON CAESAR CONTE CORTI - Pompeii en Heraculaneum. Haar ondergang en herrijzenis
56664: EHL, A - Geestelijke Leiding voor Kloosterzusters. Vert. Tweede Uitgave. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80612: EHLERS, ALICE / WARTENWEILER, DR. FRITZ / SCHNEIDER, CAMILLE / SCHWEITZER / E.A. - Albert Schweitzer, naar zijn waarde geschat. Met o.a.: Albert Schweitzers orgelspel. - Albert Schweitzers wereldbeschouwing van den eerbied voor het leven.
3891-121: EHMANN K. TH. - Christliches Vergismeinnicht
80685: EHRENBURG, ILYA - Ons dagelijksch brood. Kroniek van het heden.
27902: EHRENFELD, RACHEL - Evil Money. Encounters Along the Money Trail.
27231: EHRKE, HANS - De stomme.
56266: EHRLE S.I., FRANCISCO - Historia Bibliothecae Romanorum Pontificum. Tum Bonifatianae tum avenionensis. En Arrata. Tomus I. - Biblioteca dell' accademia Storico - Giuridica. - Volume settimo. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
24000: EHRLICH, MAX - In de greep der verleiding.
18236: EHRLICH, MAX - In de greep der verleiding.
59310: EIBESFELDT, I. EIBL - Galapagos. Een hof van Eden in de Stille Oceaan. Met vele foto's van de schrijver. Vert.
87102: EICHENDORFF, JOSEPH VON / ARNIM, ACHIM VON / SAND, GEORGE / U.A. - Du bist wie eine Blume. Liebe in der Romantik.
71651: EICHENDORFF, JOSEPH VON - Das Schloss Durande. Die Gluckritter.
71709: EICHENDORFF, JOSEPH VON - Das Marmorbild - Das Schloss Durande.
50720: EICHENFELS, HENDRIK VAN - De twee broeders. Geïll.
91744: EICHHOLZ, GEORG - Auslegung der Bergpredigt.
91740: EICHHOLZ, GEORG - Herr, tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe. Band 1, die altchristlichen Evangelien.
80599: EICHHORN, WERNER - Kulturgeschichte Chinas.
53210: EICHMANN, DR. EDUARD - Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Juris Canonici für Studierende. (Wissenschaftliche Handbibliothek. Erste Reihe. Theologische Lehrbücher. XXXIV.)
91269: EICHRODT, WALTHER - Das Alte Testament Deutsch 22, 2: Der Prophet Hesekiel, Kapitel 19-48.
98226: EICHRODT, WALTHER - Das Alte Testament Deutsch 22/2. Der Prophet Hesekiel. Kapitel 19-48.
91268: EICHRODT, WALTHER - Das Alte Testament Deutsch 22, 1: Der Prophet Hesekiel, Kapitel 1-18.
91998: EICHRODT, WALTHER - Der Heilige in Israel. Jesaja 1-12.
71711: EICKE, DORIS - De grote omweg.
98630: EICKE, DORIS - Sluiers rond Karin.
104303: EICKHOFF, KLAUS - Ik moet je spreken.
56038: EICKHOFF / PAGELS / RESCHI - Der unvergessene Krieg. Hitler-Deutschland gegen die Sowjetunion 1941 - 1945. Das offizielle Buch zur Serie. Afb.
53920: EICKHOFF, MARTIJN - In naam der wetenschap? P.J.W. Debye en zijn carrière in nazi-Duitsland. Afb.
23752: EICKHOLT, DRS. FONS - Het Dekor. Van Dionysisch tot Holland Festival. AO-boekje 1115.
7360: EICKHOLT DRS. FONS - Het dekor. Van Dionysisch festijn tot Holland Festival. AO-boekje 1115.
17940: EICKHOLT, FONS - Het recht van de zwakste. AO-boekje 1841.
103.060: EICKHOLT, FONS - Het recht van de zwakste. AO-boekje 1841.
56643: EIGEMAN, BART E.A. - Een eindje meelopen. Verhalen van mensen met een missie. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
45935: EIGEMAN, J.J. (VDM) - s Heilands opwekking tot geloof. Leerrede volgens Matth. 11:28. No. 52 van de wekelijksche volks-leerredenen, van Ned. Hervormde Predikanten die als het eenige fondament ter zaligheid prediken: Jezus Christus en dien gekruisigd.
38924: EIGENHUIS, JAN - Albert Schweitzer,
39677: EIJCK, WIEL VAN DER - Reis handboek, China, een beschrijving van de belangrijkste steden en praktische informatie van A tot Z
86531: EIJFFIUS, TED / E.A. - Kasteel Amerongen, Bulletin. Voorjaar 2001. Met o.a.: Restauratie Atelier Limburg. - Afscheid van Mevrouw A.A. Siegenbeek van Heukelom. - Muziekjaar op Kasteel Amerongen.
71044: EIJGENHUIJSEN, TRUUS / BORREBACH, HANS (ILLUSTRATIES). - De Schoolclub.
75876: EIJGENRAAM, FELIX - In dienst van de verwondering. Intervieuws over natuur- en pseudowetenschappen.
6948: EIJK MR. N.W.A. VAN - Wettelijke Aansprakelijkheid. AO-boekje 813.
6947: EIJK MR. N.W.A. VAN - Wettelijke Aansprakelijkheid. AO-boekje 813.
22245: EIJK, INEZ VAN - Ha, Dictee. Een spelletje spelling.
73599: EIJK, INEZ VAN / WESTER, RUDI - Honderd Helden uit de Nederlandse Literatuur.
51601: EIJK, TRIJNIE VAN - Schatten uit de duisternis. Foto's.
30568: EIJK VAN A - Op de vluchtstrook
91742: EIJK, DS. A. VAN - Op de golfslag der beloften.
75472: EIJK, INEZ VAN - De Taalhulp.
18381: EIJK, INEZ VAN - Zo lust ik er nog wel een. Prisma pocket 1918.
22755: EIJK, MR. N.W.A. VAN - Euromarkt en Vrijhandelszone. 5 December. Toenadering tussen de 6 en de 7. AO-boekje 838.
92872: EIJK, F. / WIEL, JOS VAN DER - Reishandboek China.
6254: EIJK MR. N.W.A. VAN - Er is een fiet gestolen! Hoe politie en justitie hun werk doen na een diefstal. AO-boekje 344, openbaar ministerie.
105475: EIJK, INEZ VAN / WESTER, RUDI (SAMENSTELLERS) / RIDDER, CHRISTIAN (ILLUSTRATIES) - Onder de wol. Een winterboek.
89919: EIJK, NANNE W.A. VAN / BARON VAN DER FELTZ, MR. W.F.E. / E.A. - De Christelijk-Historische Jongeren, Maandblad. Jaargang 8, Nr. 11, October 1934. Met o.a.: Van en over arbeiders. - De plaats der gemeenten in ons staatsbestel.
33458: EIJK VAN INEZ - Etiquette, hoe gedraag ik me en blijf toch mezelf
22040: EIJK, INEZ VAN - Het Totale Taalboek.
84313: EIJKELBOOM, J. / BERGH, H. VAN DEN / PRIES, ANNE / E.A. - Tirade 238. Jaargang 22. Met o.a.: Zwarte sonnetten. - De heilige eenvoud van J.A. Der Wouw. - Lidia Kornejevna Tsjoekovskaja.
24898: EIJKEN E.D, E.A - In alle staten, vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel
32107: EIJKEN E.D, E.A - In alle staten, vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel
70514: EIJKERN, W.H.N. VAN - Culinaire coryfeeen uit het verleden.
42969: EIJKMAN A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Psalm 33:12, welgelukzalig des Heeren volk, jrg 1 no 10
42866: EIJKMAN A.J - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over 1 Petrus 2 : 24, het evangelie des kruises, jrg 10 no 12
42968: EIJKMAN A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Psalm 40:2-4, van nood bevrijd in God verblijd, jrg 7 no 11
106349: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetiek van het Nederlands.
42964: EIJKMAN A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Colossensen 2:6, 7, wandelen in Christus Jezus, jrg 8 no 11
42972: EIJKMAN A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Jesaja 49:8-11, de verlossing door en in Christus Jezus, jrg 14 no 8
42974: EIJKMAN A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Galaten 2:16, gerechvaardigd alleen door het geloof, jrg 11 no 7
42985: EIJKMAN A.J DS - stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Efeze 2:18, onze toegang tot de Vader, jrg 10 no 3
42940: EIJKMAN A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Jesaja 66:13, de ware vertroosting, jrg 6 no 1
42960: EIJKMAN A.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Jesaja 32:1-3, de heerlijkheid van Christus en zijn koninkrijk, jrg 10 no 8
12010: EIJL, CORRIE VAN - Maandag tolereren we niets meer. Vrouwen, arbeid en vakbeweging 1945-1990.
55614: EIJL, J.C. VAN - Ons zonnestelsel. Ten dienste van kweekscholen, opleidingscursussen voor de hoofdakte, gymnasia en hoogere burgerscholen. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54965: EIJNDE, EDMOND VANDEN; BELINFANTE, HERMAN - Atletiek. Geïll. Sport voor iedereen.
19632: EIJNDHOVEN / KEUR (RED.) - Desserts.
57123: EIJNDHOVEN, RIA VAN (RED.) - Brood Bakken. Rebo Culinair. Foto's. Vert.
60991: EIJNDHOVEN, RIA VAN (RED.) - Het beste bakboek voor het gezin. Geïll. Vert. Rebo Culinair
60989: EIJNDHOVEN, RIA VAN (RED.) - Garneren, versieren, decoreren. Meer dan 270 garneertips. Geïll. met kleurenfoto's; Vert. Rebo Culinair.
60990: EIJNDHOVEN, RIA VAN (RED.) - Het beste kookboek voor het gezin. Geïll. Vert. Rebo Culinair
16307: EIJNDHOVEN, RIA VAN - Met Ria in de keuken.
16480: EIJNDHOVEN, RIA VAN - Fondue.
26866: EIJNDHOVEN, RIA VAN (RED.) - Desserts.
26867: EIJNDHOVEN, RIA VAN (RED.) - Verantwoord Koken. Gezond leven.
26868: EIJNDHOVEN, RIA VAN (RED.) - Verantwoord Koken. Gezond leven.
35012: EIJNDHOVEN VAN RIA, RED. - Pasta specialiteiten, internationale pastagerechten
17169: EIJSKES-KOOGER, E. - Als glas in de zon.
106725: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN / SCHAAF, NINE V.D. / COOLEN, ANTOON / E.A. - Novellenkwartet. Vier korte verhalen.
91341: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - De Wolvenjoager, en andere verhoalen.
97665: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - De Wolvenjoager, en andere verhoalen.
76245: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - De Wolvenjoager, en andere verhoalen.
48965: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - Tristan en Isolde
96291: EIKEBOOM, ROGIER / PREMSELAAR, HARRY - CASH. Cash Beurs-wijs cursusboek.
61187: EIKELBOOM, T. - Hé, ga je mee? Zendingsverhalen voor kinderen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
43412: EIKELENBOOM, VAN WIJNEN REDACTIE - Koud bloed true crime magazine, o, a John van den Heuvel, John Mieremet
15545: EILANDER, H / ADEMA, C. - Nijmegen.
41329: EILANDER, TEEFFELEN, E.A - Herstel Kanunniken huisjes Nijmegen 1971
74087: EILENBERG, RICHARD - The Emperor's Review. Die Kaiserparade. Militairishes Tonbild. Op. 101.
72984: EILHARD, RUDOLF / RODENKO, PAUL (VERTALING). - Gesprekken met moeder Henschel.
34723: EIMERL S, DEVORE I - De apen, Parool/life natuurserie
16300: EINHORNOVI, MILADA A ERICH - Praha Zalita Sluncem. Praha - Praque - Prag - Npara - Praag.
55616: EINSTEIN, ALBERT - Mein Weltbild. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59065: EINZIG, PAUL - Monetaire politiek. Doel en middelen. Aula-boeken - 283. Vert.
92230: EISELE, GUNTHER / LINDNER, REINHOLD - Hulp voor helpers. Omgang met mensen in geestelijke nood.
9843: EISENBERG / DAN / LANDAU - The Mossad.
13097: EISENBERGER, A. - Organisatie en techniek van den handel.
70984: EISENBERGER, A. - Organisatie en techniek van den handel.
52575: EISENBERGER, A. - Organisatie en techniek van den handel ten dienste van den handel en het handelsonderwijs. Geïll. en bijlagen.
52442: EISENHOWER, DWIGHT D. - Kruistocht door Europa. Geïll.
15311: EISENHOWER / GRUNWALD / E.A. - Churchill, Man van de eeuw, overzicht van zijn leven.
46117: EISENMAN, ROBERT EN WISE, MICHAEL - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten. Afb. (vertaald uit het Engels).
72739: EISENREICH, WILHELM / BACHER, DOROTHEE - De grote Natuurgids voor iedereen. 470plant-en diersoorten, meer dan 500 kleurenfoto's.
27367: EISING, MARCHIEN - Ga even zitten. 1951 tot en met 1975. Deel 1 en deel 2. Kleine stukjes over grote dingen.
28541: EISLER, DR. RUDOLF - Sociologie.
2492-3089: EISLER MAX - Der Alte Rembrandt.
18119: EISLER / RICE / NANNE / ROSS - 4 beroemde boeken. - Solo. - Wacht op mij. - Het lied van de lijster. - Achter de witte horizon. - Het beste boek 223.
1907-1417: EISLER DR. RUDOLF - Sociologie
79323: EISNER, MICHAEL D. / SCHWARTZ, TONY - Disney is jeden Tag ein Abenteuer. Stationen einer Karriere.
40807: EITJE, CAROLINA - De jeugdgeschiedenis van het oude volk
41469: EITNER, RUHLAND, SIGGELKOW - Praktische gerohygiene, handbuch der komplexen betreuung im alter
49719: EKELMANS-VAN KLAVEREN, A.S. (SAMENSTELLING) - Eerst geloven dan zien. Gedachten over het meegaan met mensen in hun laatste levensfase. Foto's.
20903: EKELMANS- VAN KLAVEREN, A.S. - Eerst geloven dan zien. Gedachten over het meegaan met mensen in hun laatste levensfase.
73779: EKERT-ROTHOLZ, ALICE - De juwelenboom.
77111: EKKART, R.E.O. (TEKST) - Een Boekmuseum Verzamelt. Aanwinsten 1987-1991, verworven tijdens het directoraat van dr. J. Offerhaus.
104233: EKKERS, REMCO / CAMPERT, REMCO / WISSEN, DRIEK VAN / E.A. - Lees je vrij. LEEST JOE VRIJ. Verhoalen en Gedichten.
97674: EKKUM, WOUT JAC. VAN / BAKKER, POPKE S. / E.A. - Folkingestraat Synagoge. Oorsprong en geschiedenis.
74444: EKMAN, KERSTIN - Blackwater.
20251: EKNER, REIDAR - Na zoveel straling.
B4610: EKOUE, BRUNO - Terug naar Ommen.
86123: ELANDS, A.L. / BUDDING, H.K. / E.A. - Tabula Batavorum. Mededelingenblad van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Jaargang 12, Nr. 1. Met o.a.: Oorlogsherinneringen van een Opheusdenaar. - Un verholtje van vroeger.
41919: ELBAZ ROBERT - The changing nature of the self, a critical study of the autobiographic discourse
2494-10: ELBERTS W.A. - Leerboek algemeene Geschiedenis
86180: ELDERENBOSCH, DR. P.A. - Hoor, Israel… De Bijbel in de vekondiging van het oude Israel.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9