Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9153: DEKKER / STROMAN / HORST / LISHOUT - Klaverblad van vier. Vier novellen.
24553: DEKKER, JAAP - Waar pannenkoek eten? 129 geselecteerde pannenkoekenrestaurants in Nederland.
45218: S.B. DEKKER, DR. G. GROENHUIS, DRS. O.H. HARSEMA E.O. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1981.
46132: DEKKER, DR. G. - Godsdienst in de samenleving. Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie.
28590: DEKKER, T.W. / ROGGEN, C. - Terschelling buitengaats.
24798: DEKKER, DR. A. / PUCHINGER, DRS. G. - De oude Barth. Zoals we hem hoorden in colleges en gesprekken.
46192: DEKKER, A. DEN; DUNK, T.H. VON DER; AËGERTER, L E.A. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 87 - 2; maart / april 2000. Glaswerk op schutterstukken; De 'zotte trotsheid' van een vreemdeling; G.H. Breitner en de Nieuwe Kerk e.o. Geïll.
54049: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië. Foto's.
24628: DEKKER, DR. G. - Wat is er met de kerk aan de hand? Over positie en functie van de kerk in de huidige samenleving.
48875: DEKKER, HENK EN BROEKSMA, FRISO - Kijk … de TH. Foto's Paul C. Pet
94688: DEKKER, HANS (FOTO'S) - Nationaal Park Drent-Friese Woud.
60373: DEKKER, RIENKE - Dokter Geertruida Johanna Dreckmeier. (1895-1992). Een kerk-historisch onderzoek naar haar bijdrage aan de zending, in het bijzonder aan de emancipatie van de vrouw. Doct. Scriptie kerkgesch. T.U. Kampen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
105772: DEKKER, S.B. / E.A. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1983. 100 jaar.
23028: DEKKER JOH. - Onvolwaardig. Roman uit de Bollenstreek.
753-4206: DEKKER MAURITS - Jozef Duikt.
785-306: DEKKER MAURITS - Oranje
80306: DEKKER, J. / VRIES, PH. DE / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 8, No. 2. Met o.a.: Historische antropologie: een nieuwe wetenschap? - De Franse bijdrage aan de vernieuwing van de wijsbeheerte in de 17e eeuw.
20670: DEKKER, MAURITS - De laars op de nek. Roman 1940-1944.
60140: DEKKER, DR. A.; MULDER, PROF. MR. G.E.; POST, DR. D. - Euthanasie. Medische, ethische en juridische aspecten. Serie: Actuele Ethiek. 1.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
99737: DEKKER, G, WERKEN, REDACTIE - Noordkunst 1990. actuele kunst uit Noord Nederland en Noord Duitsland, catalogus 1987 Prins Bernardhoeve Zuidlaren
15896: DEKKER, D. - Cavia's en goudhamsters.
24042: DEKKER MAURITS - Amsterdam bij gaslicht. Prisma pocket 241.
60337: DEKKER, DR. G. - Sociologie en Kerk. Het recht & het nut van de sociologie met betrekking tot de kerk. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60886: DEKKER, GERARD EN NOORDEGRAAF, HERMAN (RED.) - Van meerderheid naar minderheid. Kerk-zijn in een post-christelijk tijdperk. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
50832: DEKKER, WESSEL - Met Vrij en Blij op Stap. Liedekens bewerkt door Wessel Dekker. Deel 1.
60768: DEKKER, DR. G. - De stille revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950 en 1990. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
80302: DEKKER, J.J.H. / BLAAS, P.B.M. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 6, No. 3. Met o.a.: De methodologie van het wijd open Judasoog. - Over het continuiteitsbegrip in de geschiedwetenschap.
47258: M. DEKKER - in de scheepsbouw del B1, met afbeeldingen
53071: DEKKER, ROB, HAMER, DICK EN DOOLAARD, ROB. (FOTO'S). - Het Dwergkonijn. Aanschaf, voeding, verzorging, huisvesting, voortplanting, gezondheid en nog veel meer. Over Dieren. Ill.
36386: DEKKER, JONKER, PRUIM, E.A - Wat vindt u van de kerkdienst
84872: DEKKER, GERARD - Gekerkerd geloof. Vertrossing van godsdienst en kerk.
104151: DEKKERS, MIDDAS - De larf. Over kinderen en metamorfose.
19576: DEKKERS, TIM - Zuid-Afrika, sport en apartheid. AO-boekje 1974.
73748: DEKKERS, MIDAS / SLANGEN, MAUS (ILLUSTRATIES). - De pinguin en andere beesten.
103866: DEKKERS, MIDAS / SLANGEN, MAUS (ILLUSTRATIES) - De dinosaurus. 144 beesten gebundeld.
48053: DEKKERS, JAN - Schiermonnikoog, oase van rust. Getekende vakantieherinneringen aan deze parel der Waddeneilanden.
103.160: DEKKERS, TIM - Zuid-Afrika, sport en apartheid. AO-boekje 1974.
54643: DEKKERS, M.F. - Roomsch-Katholieke Godsdienstleer. Eerste deel. De katholieke geloofsleer. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54644: DEKKERS, M.F. - Roomsch-Katholieke Godsdienstleer. Tweede deel. De katholieke zedenleer. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
98761: DEKKERS, MIDAS / SLANGEN, MAUS (ILLUSTRATIES) - De Koe en andere beesten.
17557: DEKKERS / WIERSMA - Overijssel.
26821: DEKKERS G. / E.A - Het Overijssels landschap
28317: DEKKERS, PETER - Heilige strijd. Israel-Palestina.
34983: DEKKERS G, E.A - Het Overijssels landschap
6356: DEKKING DR F. - Pokken. AO-boekje 494 .
47929: A. DELACHAUX, RICHARD STARR - Een jongen van karakter samen gebonden met Pam's avonturen. de prins bibliotheek voor jongens
49106: DELACOUR, J.B. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van een voortbestaan. Foto's.
54869: DELACROIX, H. - Essai sur le mysticisme spéculatif en Allemagne au quatorzième siècle. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
95815: DELAGO, HERMANN - Dolomiten-Wanderbuch. (Mit drei Wanderkarten)
96101: DELANEY, FRANK - Slagveld. Zwarte beertjes 2940.
53314: DELATTE, DOM PAUL - Commentaire de la Règle de Saint Benoît. (Afk. uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.).
12067: DELAUTRE, H. / GRÉAL, J. - La Madeleine de Vezelay.
96275: DELAY, NELLY / DAULTE, FRANCOIS / E.A. - L'Oeil. L'art sous toutes ses formes. Revue d'art, No. 438, Janvier-fevrier 1992. Les arts au Japon. Met o.a.: Léthique du geste ou la voix du silence. - Mussee de Gumma.
93131: DELAY, JEAN - Les dissolutions de la memoire.
28489: DELCOUR / DONGEN / FREEMAN / E.A. - Sturen in de chip-race.
9485: DELDEN HENK VAN - Vakantie met de Moby Dick.
48651: DELDEN, DRS. J.A. VAN - Schepping of evolutie. Argumenten voor en tegen de evolutieleer. Telos. Ill.
23773: DELDEN, J. VAN - Openbaar vervoer herontdekt. AO-boekje 1131.
20841: DELDEN, HENK VAN - Sabotage bij de brandweer.
79770: DELDEN, DRS. J.A. VAN - Schepping of evolutie. Argumenten voor en tegen de evolutieleer.
47725: J. VAN DELDEN - Het derde land
23772: DELDEN, J. VAN - Openbaar vervoer herontdekt. AO-boekje 1131.
73585: DELDEN, J. VAN / RIEMENS-FETERIS / VEGT - Opbouw deel 3 vwo, havo. Stijl, gramatica, spelling.
103839: DELDEN, DRS. J.A. VAN - Schepping en wetenschap.
27659: DELDEN, HENK VAN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - De Eendracht onder vol zeil. Een boek van de zee voor de jeugd.
11431: DELEN, A.J.J. - De Vlaamsche Kunst. De Schoonheid van ons Land. Beeldende kunsten. Deel 2.
94037: DELFGAAUW, DR. BERNARD - De wijsbegeerte van de 20e eeuw.
39228: DELFGAAUW, BERNARD - De wijsbegeerte van de 20e eeuw
55679: DELFGAAUW, G.J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijke-historische staatsopvatting. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de V.U. te Amsterdam. Foto. (Afgeschreven uit de Biblioth
55668: DELFGAAUW, J.G.M. - Ordening en handelspolitiek. (Een sociaal-economische, - psychologische en wijsgerige studie.) Proefschrift tot het verkrijgen van de graad van doctor in de ecomische wetenschappen a/d K.E.H. te Tilburg. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
92092: DELFGAAUW, DR. BERNARD - Teilhard de Chardin.
59503: DELFGAAUW, DR. BERNARD - De wijsbegeerte van de 20e eeuw.
38247: DELFGAAUW, BERNARD - Teilhard de Chardin
60937: DELFGAUW, BERNARD - Filosofie als drijfzand. Open brief aan Frits Staal. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
47044: DELFGAUW, PROF. DR. B. - Vietnam; zijn verdragen vodjes papier?
56581: DELFT, PIETER VAN & BOTERMANS, JACK - Spelen met puzzels. Afb.
22694: DELFT PIETER VAN / BOTERMANS JACK - Spelen met Puzzels.
51355: DELFT, PIETER VAN EN BOTERMANS, JACK - Spelen met puzzels. Meer dan 1000 puzzels met alle oplossingen, waarvan 100 puzzels om zelf te maken. Afb.
35668: DELFT VAN A.J.A.C - Tilburg, als woonstad en nijverheidscentrum
55958: DELFT, TEUNTJE VAN EN EGMOND, JOOP VAN - Een mensenleven. Afb. / gedichten
59781: DELFT, MARIEKE VAN; LEERINTVELD, AD; STORM, REINDER E.A. (RED.) - "Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek . 1798 - 1998. (Uitgegeven bij de jubileumtentoonstelling ""Het wonderbaarlijk alfabet""). Geïll.
27978: DELFT, MARIEKE VAN / E.A. - Boekenwereld. Jaargang 16. nr. 2/3. Tijdschrift voor boek en prent. Nieuwe Media.
86350: DELHAAS, SIETH - Uit de ban van de macht. Over macht en onmacht in relaties.
49129: DELLEMAN, TH. - Avondmaal vieren.
19102: DELLEMAN, TH. - Alles nieuw. Over sterven, begraven en opstandingsleven.
94056: DELLEMAN, DS. TH. - Hij laat niet varen het werk zijner handen.
48994: DELLEMAN, TH. (VDM) - Het Evangelie naar Marcus. Aant. en vragen voor bijbelstudie.
86162: DELLEMAN, DS. TH. - Hij laat niet varen het werk zijner handen.
92090: DELLEMAN, DS. TH. / MEYENFELDT, MR. G.W. VON - Op weg naar een nieuw echtscheidingsrecht.
60592: DELLEMAN, TH. (SAAMGESTELD DOOR) - Opdat wij niet vergeten. De bijdrage van de Gereformeerde Kerken, van haar voorgangers en leden, in het verzet tegen het nationaal-socialisme en de Duitse tyrannie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
92093: DELLEMAN, DS. TH. - Tussen kerk en tegenkerk. Enkele godsdienstige bewegingen en religieuze gemeenschappen binnen en buiten de ruimte der kerk.
80395: DELLEMAN, TH. / BERG, PROF.DR. J. VAN DEN / E.A. - De Thora in de Thora. Een boek over de Tien Geboden. Deel I en Deel II.
92096: DELLEMAN, DS. TH. - Het Heilig Avondmaal.
21081: DELLEMAN, TH. - Jehovah's Getuigen.
60422: DELLEMAN, TH. EN GERRITSMA, W.E. - De gereformeerde kerken. Geschiedenis, kerkenordening, eeredienst, zending en evangelisatie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60420: DELLEMAN, TH. EN GERRITSMA, W.E. - De gereformeerde kerken. Geschiedenis, kerkenordening, eredienst, zending en evangelisatie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
86305: DELLEMAN, TH. / BERG, PROF.DR. J. VAN DEN / E.A. - De Thora in de Thora. Een boek over de Tien Geboden. Deel I en Deel II.
86302: DELLEMAN, DS. TH. - Hij huwt de mensen aan elkander. Over liturgische viering van de huwelijkssluiting.
27417: DELLEMAN, DS. TH. - Opniew beginnen. Gemeentetoerusting.
85648: DELLEMAN, TH. A. / VOORDEN, E.A. VAN (FOTO'S) - Een rondleiding door de Grote of St.-Bavo Kerk te Haarlem.
84095: DELLEMAN, TH. - Vier Brieven één Evangelie. Paulus' Brieven aan de Galaten, Filippenzen, Colossenzen en Filemon. Deel I: Kernwoorden, inleiding. Deel II: Verklaring.
80499: DELLEMEN, TH. - Kerken in Nederland.
B4590: DELLEN / LAAN - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum.
96372: DELLMELLE, JOSEPH (INTRODUCTION) / CAYET, J. ET DESSART, CH. ET PENNART, R. (PHOTOGRAPHIES) - Ardennes et Meuse.
B4465: DELMAN, PAUL (FOTOGRAFIE) / HOEKE, PAUL (SAMENSTELLER) - Nijmegen vanuit de lucht.
22843: DELMARCELLE, ROBERT - Boudewijn. Koning der Belgen.
80059: DELMAS, CLAUDE - Arments nucléaires et guerre froide.
3370-1790: DELMAS - Le Gard. Richesses de France.
58524: DELMOTTE, PAUL (COÖRDINATIE) - Kunstschatten uit China. 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe arch. vondsten uit de Volksrepubliek Chine. Tentoonstelling in Brussel, Paleis voor Schone Kunsten. 22/1 - 18/4 1982.
32184: DELMOTTE J - Ik wijd U
93824: DELONG, CANDICE / PETRINI, ELISA - Special agent.
15480: DELOS, GILBERT / PRIER, M. - Bier, uit de hele wereld.
58527: DELPAL, JACQUES-LOUIS - Frankrijk. Agon Cultuur Reisgidsen in kleur. Vert.
92621: DELPY, FABIENNE / GREEN, WILLIAM / E.A. - Andon 68, Society for Japanese Arts. Met o.a.: Human figures in Hokusai's. Thirty-six views of Mount Fuji. - Darkness and sounds of music: Blind musicians of Tokugawa Japan seen in ukiyo-e.
20599: DELSOL, CHANTAL - Quatre.
103683: DELVIGNE, J.J. / KOOPMAN, G.J. - De Geschiedenis van Westerwolde. 1: Het Landschap.
8022: DELWAIDE L. - Drie havens, een achterland. AO-boekje 1305.
8021: DELWAIDE L. - Drie havens, een achterland. AO-boekje 1305.
46556: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 15de jaargang; nr. 7/8; juli/aug. '80. O.a.: H.H. Bouma: De Hanze en Zwolle; L.J.W. Boeva: de factorij Banquibazar; Yvette Marcus-de Groot: De nationale kleding.
46554: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 15de jaargang; nr. 5; mei '80. O.a.: A. Lammers: Jane Addams; L.C. Palm: De paalwormepidemie van 1730.
46550: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 14e jaargang; nr. 12; dec. '79. O.a.: W. Böcking: De Romeinse opgravingen bij Xanten; N.F. Noordam: De geschiedenis van het Nederlandse kind; C.A. Rutgers: De Middeleeuwse bisschop van Utrecht.
46544: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 14e jaargang; nr. 5; mei '79. O.a. D.J. Roorda: De Joodse entourage van de koning-stadhouder; H.C. Teitler: De circumcelliones ten tijde van Augustinus. H.W. Saaltink: De schutterij van Hoorn.
46536: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 13e jaargang; nr. 9; sept. '78. O.a.: S.K. Andriesen: Johan Luzac, zijn gazette De Leyde en Amerika; P.J. Sijpesteijn: Magie in Grieks-Romeins Egypte.
46531: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 13e jaargang; nr. 3; maart '78. O.a.: W. Jappe Alberts: Marten van Rossem; J. de Vries: Duttweilers Migros.
46559: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 15de jaargang; nr. 12; dec. '80. O.a.: A.P. van Goudoever: De sovjetscheurkalender 1980 en de politiek; J.G.C.A. Briels: Zuidnederlandse immigratie en onderwijs in de Republiek omstreeks 1572 - 1630. (Bijlage: Register S.H. jaargang XVI. 1981)
46547: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 14e jaargang; nr. 9; sept. '79. O.a.: Heleen W.A.M. Sancisi-Weerdenburg: Xerxes - een stiefkind der geschiedschrijving? J.A.L. Lancée: Lucas d'Heere, propagandist in dienst van Oranje.
46549: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 14e jaargang; nr. 11; nov.'79. O.a. Verqantwoording; Rudolf de Jong: De ontwikkeling van het anarchisme; Paul Avrich: Bakoenin en Kropotkin; Hans Ramaer: Spiegel van libertair Nederland.
46558: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 15de jaargang; nr. 10; okt. '80. O.a.: S.B.J. Zilverberg: Drie en een halve eeuw Remonstrantse Gemeente te Amsterdam; B. van de Walle: De Fajoem: Bedreigd archeologisch erfgoed.
46545: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 14e jaargang; nr. 6; juni '79. O.a.: Carolina de Maegd-Soëp: De 19de-eeuwse Russische vrouw in het licht der literatuur; A.L. van Schelven: Een Overijssels bombazijn-octrooi van 1728
22849: DEMARÉE, DRS. R.J. (RED.). - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Jaargang 13.
46530: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 13e jaargang; nr. 2; febr. '78. O.a.: A. Korthals Altes: Koning Willem II schrijft de keizer van Japan; H.K. Roessingh: Amsterdam en de tabaksteelt in Nederland. (bevat ook als bijlage: Register S.H. Jaargang XII.)
46538: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 13e jaargang; nr. 11; nov. '78. O.a.: Ph. van Praag: Het nieuw-malthusianisme in Vlaanderen en Holland; A. Stam: Hitler en het Verre Oosten. De Duits-Japanse betrekkingen 1933-1945.
46537: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 13e jaargang; nr. 10; okt. '78. O.a.: J. Verseput: Adolf Stoecker; H. Brunsting: De Acropolis bedreigd; W.E. Krul: Troubadours en feodalisme.
46540: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 14e jaargang; nr. 1; jan. '79. O.a.: S. Groenveld: De Unie van Utrecht en haar betekenis; C.H.J. de Geus: Nomaden en Sedentairen in het Oude Midden-Oosten.
46551: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 15de jaargang; nr. 1.jan. '80. O.a.: P.E.J. Buiks: Alexis de Tocqueville's analyse van de democratische revolutie; Chr. Lebbe: Hongersnoden en epidemieën.
22846: DEMARÉE, DRS. R.J. (RED.). - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Jaargang 14.
22847: DEMARÉE, DRS. R.J. (RED.). - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Jaargang 15.
46535: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 13e jaargang; nr. 7/8; juli/aug. 78. O.a.: A.F. Manning: De Engelse ambassade in Rome over de opkomst van het fascisme; R.C. van Caenegem: De Gentse Februari-opstand van het jaar 1128.
46533: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 13e jaargang; nr. 5; mei '78. O.a.: Alice M. Lauret: De zwarte dood in maatschappelijk perspectief; M.H.M. Marijs: De boskant, een Haagse waterstaatskerk
46539: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 13e jaargang; nr. 12; dec. '78. O.a.: J.A. Bornewasser, J.H. Roes: Ten geleide; Th. H.J. Clemens: De omwenteling van 1795; J. de Valk: De Katholieken en het onderwijs.
46557: DEMARÉE, DRS. R.J. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Geïll. 15de jaargang; nr. 9; sept. '80. O.a.: Thérèse de Hemptinne: De gravinnen van Vlaanderen in de 12de eeuw; Heleen W.A.M. Sancisi-Weerdenburg: Xenophons ""Cyropaedie'.
54772: DÉMARET, DOM GASTON - Indulgences. A l'usage de tous les fidèles. Suivies d'un Manuel de piété. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
57166: DEMEDTS, ANDRÉ (VERZAMELD EN INGELEID DOOR). - Moderne Vlaamse verhalen. Prisma.
21456: DEMEN, KAREL VAN - Ken uw taal 3.
9793: DEMILE NELSON - Spenserville
84845: DEMILLE, NELSON - Het spel van de leeuw.
53355: DEMIMUID, MGR. - Sainte Marguerite-Marie (1647 - 1690). ''Les Saints'' .(Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
55054: DEMIMUID, MGR. - St. Jean de la Croix. ""Les Saints"". (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
5705-5131: DEMOED / NIEMEIJER / WEBER / AGTERBERG / BRUIJN - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 23e jaargang no.4-augustus 1989
5706-5132: DEMOED / VLIET VAN / WEBER / GELDROP / BOSLAND / METSELAAR - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 23e jaargang no.5-oktober 1989
5710-5136: DEMOED / DUIJVENBODE / OTSEN / BOER DE / VLIET A.P. VAN / MINNEN - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 24e jaargang no.6-december 1990
75410: DEMOED, E.J. / MUNIER, W.A.J. / SCHEPS, DRS. NIEK / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 21e jaargang no. 6. Met o.a.: Waar vrome vrouwen dienstbaar waren - Een grafsteen in de Sint Janskerk te Maastricht doet zijn verhaal - Mijn achterneef, vele jaren predikant in Deventer.
101.452: DEMOOR, MARYSA (RED.) - De Kracht van het Woord. 100 jaar Germaanse Filologie aan de RUG (1890-1990)
20596: DÉMOSTHENE - Discours de la Couronne. Texte Grec, avec une noyice et un commentaire explication par L'Abbé A. Boxler.
87558: DEMPSEY - Wereld der Wetenschap. Het Heelal waarin wij leven. Grondslagen der astronomie.
87557: DEMPSEY - Wereld der Wetenschap. Het Heelal waarin wij leven. Het aanzien van onze Aarde. Grondslagen van de geologie en de geomorfologie.
87555: DEMPSEY - Wereld der Wetenschap. Het Heelal waarin wij leven. De ontwikkeling der aarde. Grondslagen der paleogeografie en paleontologie.
16367: DENCKLER, HANS-JÜRGEN - Koken met tomaten.
56602: DENDERMONDE (TEKSTVERZORGING); SIERMAN, HARRY N. (BEELDVERZORGING) - Hoe wij het rooiden. De veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie.
33379: DENDERMONDE MAX, ZEYLSTRA BERT - Het schone groene dierenrijk 3 delen
80967: DENDERMONDE, MAX - De dagen zijn geteld.
10578: DENDERMONDE MAX - Een blauwe maandag op aarde.
8496: DENDERMONDE MAX - Kom eens om een keizer.
74337: DENDERMONDE, MAX - De weglopers.
29036: DENDERMONDE / ZEYLSTRA - Het schone groene dierenrijk 3. Een hert en zijn avontuurlijk zwervershart.
10514: DENDERMONDE MAX - Ik weet niet wie. Sonnetten.
71956: DENDERMONDE, MAX - Bruin, Rood en Groen.
6407: DENDERMONDE MAX - Nieuwe welvaart in de Betuwe. AO-boekje 535.
14940: DENDERMONDE / WOESTIJNE - De geur van de tijd. Vijfenzeventig jaar drogistenleven. 1900-1975.
16489: DENDERMONDE, MAX - De dagen zijn geteld.
252-2816: DENDERMONDE / ZEYLSTRA - Het schone groene dierenrijk 2. Een gans en zijn grazige weiden.
28296: DENDERMONDE, MAX - De dagen zijn geteld.
84671: DENDERMONDE, MAX - De deur op een kier.
89020: DENDERMONDE - Hoe wij het rooiden. Summary.
30153: DENIG. E - Drenthe groeit met en zonder grond
30152: DENIG. E - Drenthe groeit met en zonder grond
115-181: DENIG IR. E. - Drenthe groeit met en zonder grond.
30154: DENIG. E - Drenthe groeit met en zonder grond
42694: DENIS MICHAELA - Rijdend op een rhinosrug
48678: DENIS, MICHAELA - Met een luipaard op schoot. Vreedzame ontmoetingen met wilde dieren en mensen. Forum Boekerij. Foto's. (Vert.)
56083: DENIS, DR. VALENTIN - Katholieke Universiteit te Leuven. 1425-1958. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
3516-2814: DENIS ARMAND - Op Safari. Het verhaal van mijn leven.
3926-2813: DENIS MICHAELA - Bij Michaela Thuis!
3972-2823: DENIS MICHAELA - Bij Michaela Thuis!
53495: DENISLE O.P., HEINRICH - Die abendländischen Schriftausleger bis Luther über Justitia Dei (Rom. 1, 17) und Justificartio. Quellenbelege.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
56053: DENISLE O.P., P. HEINRICH - Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung. Erster Band. (Schluß- Abteilung.) (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
52892: DENKER, HENRY - Geef me je Hand. (Zij redde zijn leven. Nu moet hij vechten voor zijn toekomst). Vert.
54719: DENNE, LYNETTE DE - Kreatief Handwerken. Hobby boek. Geïll.
74046: DENNEE, CH.F. / BRULL, I. / BURG, A. / WINDSPERGER / E.A. - Noten-Mappe des Klavier-Schulers. Porte musique du jeune pianiste. Hohere Elementarstufe Heft 2. edition Schott No. 719 b.
88456: DENNIS PAPEGAAIENSPECIAALZAAK - Het Papegaaienboekje.
103958: DENNIS DE JONG - Minder Brussel SP.
5416-3689: DENNIS-JONES HAROLD / WIJS J. DE - Costa del Sol & Zuid-Spanje. Compleet met taalgids. Prisma pocket 1672.
96885: DENNISTON, DENISE / MC WILLIAMS, PETER / GELLER, BARRY (ILLUSTRATIES) - Het Tim Boek.
57236: DENS, D.P. - Theologia ad usum Seminarii Mechliniensis. Tractatus de Sacramento Poenitentiae. Editio Secunda. Olim editus a Rev. AC Erud. D.P. Dens. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57286: DENS, D.P. - Tractatus de sacramento poenitentiae. Editio secunda. [Theologia ad usum seminarii Mechliniensis]. / Tractatus de casibus reservatis in dioecesi Mechliniensi tum summo pontifici tum srchiepiscopo. Editio secunda. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenbu
56249: DENS, PETRO - Theologia ad usum Seminariorum et sacrae theologiae alumnorum. Tomus Quintus. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56821: DENS, PETRO - Theologia ad usum Seminariorum. Tomus Secundus. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56820: DENS, PETRO - Theologia ad usum Seminariorum. Tomus Primus. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56822: DENS, PETRO - Theologia ad usum Seminariorum. Tomus Quartus. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
92512: DENSLAGEN, W.F. / KOLDEWEY, A.M. / E.A. - Bulletin KNOB. Jaargang 86, nummer3 , juni 1987. Met o.a.: De flexibele restauratie van de Nicolaaskerk te Utrecht. - Een op de Agnietenberg geschreven en gebonden getijdenboekje.
37310: DENT, ALAN, EDITED - Hamlet, the film and the play
84691: DENTENEER, M.J.H. - Register op ""De Gemeente-Stem"" Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd over de jaren 1936-1940. M.H.J. Denteneer Deel IX.
84690: DENTENEER, M.J.H. - Register op ""De Gemeente-Stem"" Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd over de jaren 1931-1935. M.H.J. Denteneer Deel VIII.
84689: DENTENEER, M.J.H. - Register op ""De Gemeente-Stem"" Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd over de jaren 1926-1930. M.H.J. Denteneer Deel VII.
84688: DENTENEER, M.J.H. - Register op ""De Gemeente-Stem"" Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd over de jaren 1921-1925. M.H.J. Denteneer Deel VI.
84687: DENTENEER, M.J.H. - Register op ""De Gemeente-Stem"" Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd over de jaren 1917-1920. M.H.J. Denteneer Deel V.
84686: DENTENEER, M.J.H. - Register op ""De Gemeente-Stem"" Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd over de jaren 1912-1916. M.H.J. Denteneer Deel IV.
84685: DENTENEER, M.J.H. - Register op ""De Gemeente-Stem"" Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd over de jaren 1888-1911. M.H.J. Denteneer Deel I, II en III. Compleet in 3 delen.
10993: DENTERS / JONGMA - Het aanzien. De 32 jaren van Juliana. Een oranje getint tijdsbeeld van 1948-1980.
89781: DENTERS / JONGMA - Het aanzien. De 32 jaren van Juliana. Een oranje getint tijdsbeeld van 1948-1980.
45357: M. DENTZ - MONATH - Kook vooruit. Recepten voor de vrouw, die zich aan haar eigen tafel als gast wil voelen. Geïll.
60081: DENYS, L. (ALG. COÖRD.) / VERBRAEKEN, P. (TEKST) - ""Omtrent het monument"". Geïll.
53316: DENZINGER, HENRICUS - Enchiridion symbolorum et definitionum quae de rebus fidei et morum a conciliis oecumenicus et summis pontificibus emanarunt in auditorum usum. (Verwijderd uit de Biblitheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
54807: DENZINGER, H. - Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Editio duodecima. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
53751: DERAEMAEKER, DR. R. - Menselijke erfelijkheid. Problemen en aspecten. Reeks Randgebieden 9. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
73207: DERAMOUD, J. / VILLE, R. - Franse Wijn.
54172: DERCKX, DR. H. - De ""vrouwe"" der menschheid vloek en zegen. Eene wereld- en levensbeschouwing. (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54161: DERCKX, DR. H. - Psychologie der vrouwe. Ill. (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
79289: DEREY, JEAN-CLAUDE - Haie fressen kein Neger.
79527: DEREY, JEAN-CLAUDE - Haie fressen keine Neger.
56635: DERICKX, JAN - Juruá, de wenende rivier. Het relaas van een missionaris in het Amazonegebied. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59851: DERICUM, CHRISTA - Maximiliaan I. Keizer tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Geïll. Vert.
52144: DERIX, JAN - Zolang ik leef, zal ik huilen. Foto's. (Chr. hulpverleing aan de vluchtelingen van Indo-China, een verslag van menselijk lijden en evangelische moed.)
3045-3724: DERJEU PAUL - Vierwoudstedenmeer en het meer van Zurich.
28047: DERKINDEREN, DR. F. - Hoofdlijnen van de bedrijfsstrategie.
56696: DERKS, MR. JAN; MERTENS, MR. JAN EN RAMMELT, TOON (SAMENSTELLING|) - "Eeuwige jeugd. Een feestelijke uitgave over jongens, mannen en mannenbroeders bij het eerste eeuwfeest der ""Congregatie van de Broeders van O.L.V. van Zeven Smarten"" 1851 - 1951. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
4837-2263: DERKS JAN / DUBENIK L.J. / HAVE F. TEN - Spanje
57668: DERKS, K.H.M. - Autobussen: Overzicht streek- en stadsvervoerbedrijven. Foto's. Nr. 800.
41861: DERKS F - Religieuze attitudentheorieen, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor
8035: DERKSEN DRS. S.C. - Vrede en opvoeding. AO-boekje 1311.
8034: DERKSEN DRS. S.C. - Vrede en opvoeding. AO-boekje 1311.
15133: DERKSEN, DRS. S.C. - De strijd tegen het analfabetisme. AO-boekje 1699.
15134: DERKSEN, DRS. S.C. - De strijd tegen het analfabetisme. AO-boekje 1699.
19838: DERKSEN, DR. S.C. - Vrede en gezin. AO-boekje 2035.
19837: DERKSEN, DR. S.C. - Vrede en gezin. AO-boekje 2035.
19596: DERKSEN, DR. S.C. - De rechten van de mens, 35 jaar universele verklaring. AO-boekje 1992.
19595: DERKSEN, DR. S.C. - De rechten van de mens, 35 jaar universele verklaring. AO-boekje 1992.
93420: DERKSEN, KARL - Basisbeweging van christenen. Een manier van bevrijdend geloven.
17884: DERKSEN, DR. S.C. - Naar een nieuwe economische orde. AO-boekje 1796.
36155: DERKSEN, HOORN, KRANENBORG, E.A - Geloofsbeleving, publikatie van het nederlands gesprek centrum
93419: DERKSEN, KARL - Basisbeweging van christenen. Een manier van bevrijdend geloven.
17142: DERKSEN, JAN - Met banddikte. Ooievaar pocket 149.
58266: DERKSEN, DR. S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. (250 Jaar joods leven in Meppel). Foto's.
16896: DERKSEN, LEO - De Kater van tante Agaath.
17885: DERKSEN, DR. S.C. - Naar een nieuwe economische orde. AO-boekje 1796.
15145: DERKSEN, DRS. S.C. - Agressie, geweld, terrorisme. AO-boekje 1710.
15146: DERKSEN, DRS. S.C. - Agressie, geweld, terrorisme. AO-boekje 1710.
58566: DERKSEN, J. - De ware geschiedenis van Rob, den foxhond. De Stichtse Bibliotheek voor jongens & meisjes. 3. Geïll.
16764: DERKSEN, DR. S.C. - Leren om te overleven. AO-boekje 1792.
16765: DERKSEN, DR. S.C. - Leren om te overleven. AO-boekje 1792.
26279: DERKSEN, LEO - Even de hond uit laten.
74252: DEROOSE, JAN / HERREBOUT, JEMPIE - Brugge Binnenstebuiten.
60309: DERRIDA, JACQUES - l' Ecriture et la Différence. Collection ""Tel Quel"". (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
41308: DESAUTELS E.P - The mineral kingdom, with photographs by Lee Boltin
58732: DESCARTES, RENÉ - Over de methode. Vert.
37977: DESCHAMPS, PAUL - Eglises Romanes de France
59676: DESMET, JAN - Vogels in de kop. Over de menselijke kijk op vogels. Deel 2.
47972: DESMOND TUTU - Desmond Tutu nobelprijs voor de vrede gevangene van hoop
71873: DESMOND, COSMAN - Het afgedankte volk. Een verslag over de hervestiging van de zwarte bevolking van Zuid-Afrika.
86926: DESPRETZ, A. / VERMEULEN, U. / E.A. - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks-deel XX, 1966. Met o.a.: Stadsverterkingen en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek 1577-1579. - Katholieken en Liberalen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten 1876.
36270: DESSAUER, FRIEDRICH - Natuurwetenschap en theologie
37941: DESSAUR, C.I - Wetenschap tussen cultuur en tegencultuur
8126: DESSEL-POOT MARIE VAN - Het eiland in de verte.
5828: DESSEL-POOT MARIE VAN - Toen de herten riepen.
5146-3298: DESSEL-POOT MARIE - Het eiland in de verte.
11806: DESSEL-POOT, MARIE VAN - Het eiland in de verte.
72716: DESSING, DR. R.P. (RED.) - Elseviers Geneesmiddelen Almanak '87.
3387-614: DET E. J. VAN - Zestig jaren Bondsleven van de bond van Nederlandse Onderwijzers.
3637-613: DET E. J. VAN - Zestig jaren Bondsleven van de bond van Nederlandse Onderwijzers.
55995: DETREZ, RAYMOND; MERKS, SERGI; PARYS, MICHEL VAN EN WEVERBERGH, JULIEN. (TEKST) - Abdijen en kloosters in Oost-Europa. Foto's.
92682: DETTMEIJER, R. / JACOBSEN, R. / JONG G. DE / E.A. - Medisch Comite Nederland-Vietnam (MCNV). Agenda 2004.
25412: DEUL, EVELINE (RED.) / E.A. - Koken voor jezelf. Lekkere gerechten voor één persoon.
84149: DEUN, J.J. VAN / ERMEN, G. VAN - Handleiding tot de Electro-Techniek. Ten gebruike van de technische scholen.
53974: DEUNK, G.H. EN ENTJES, H. - Het dialect van Winterswijk.
58972: DEURENBERG-YAP, MABEL - Body composition and diet of Chinese, Malays and Indians in Singapore and their influence on cardiovascular risk factors. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor - Wageningen Universiteit.
46849: DEURLOO, PROF. DR. K.A. EN GRAAFLAND, PROF. DR. C. - Eén Bijbel, twee gedachten.
54164: DEURNE, MR. DAAN VAN - De vrees voor het kind. Een ethies-juridiese studie over nieuw Malthusianisme en vruchtafdrijving. (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
19971: DEURSEN, DR. A. VAN - Glansen uit het Morgenland. Licht uit het Oosten op Bijbelbladen.
19921: DEURSEN, DR. A. VAN / HOMMEL, PAUL - Door t'Beloofde Land.
2802-1597: DEURSEN A. VAN - Aardrijkskundige Platen Atlas.
101.717: DEURSEN, DR. A. VAN - Zoo is de Wereld. Alle landen der aarde in woord en beeld.
54060: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbels Beeldwoordenboek. Tekeningen.
5811-5338: DEURSEN VAN / DUNK / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 91ste jaargang. Aflevering 3
26410: DEURSEN, A. VAN / OVERWEEL, J. / VRIES, W. DE - De wereld en die daarin wonen. III: Nederland en Nederland in de tropen. Beknopte leerboek der aardrijkskunde voor christelijke gymnasia, hoogere burgerscholen, lycea en kweekscholen.
26651: DEURSEN, DR. A. VAN - Zoo is de Wereld. Alle landen der aarde in woord en beeld.
16106: DEURSEN, DR. A. VAN - Schoolatlas voor Bijbelse Geschiedenis.
51939: DEURSEN, DR. A. VAN - Palestina. Het land van den Bijbel. Geïll.
92097: DEURSEN, DR. A. VAN - Palestina. Het Land van de Bijbel.
23075: DEURSEN, DR. A. VAN - Palestina. Het land van den Bijbel.
80812: DEURSEN, A.TH. VAN / BELDER, J. DE / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 92ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: De raadspensionaris Jacob Cats. - De Gentse textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw.
5811-5336: DEURSEN VAN / DUNK / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 90ste jaargang. Aflevering 2
5811-5337: DEURSEN VAN / DUNK / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 91ste jaargang. Aflevering 4
48801: DEURSEN, F. VAN - Ruth
B4652: DEURSEN, A.TH. VAN / SCHUTTE, G.J. - Geleefd geloven. Geschiedenis van de protestantse vroomheid in Nederland.
39378: DEUSCH, R WERNER - Hans Holbein d.j, das werk des mahlers
90530: DEUSSEN, DR. PAUL - Jakob Bohme. Uber sein Leben und seine Philosophie.
101.438: DEUTSCH, YVONNE / SIMMONS, SUE (SAMENSTELLERS) - Bezig zijn met. Stoffeer zelf uw huis. Beddenspreien - gordijnen - tafelkleden - kussens.
57437: DEUTSCH, M.D., HELENE - The Psychology of Women. A. psychoanalytic interpretation. Two volumes: Volume one: Girlhood; volume two: Motherhood.
57444: DEUTSCH, DR. HELENE - Psychologie van de vrouw. Een diepte-psychologische studie. Vert. Deel II. Vrouw - moeder.
49523: DEUTSCH, JULIUS - De Burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. Afb.
74206: DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT / STUCKENSCMIDT, H.H. (VORWORT). - Aus Oper und Konzert.
38013: DEUTSCHER, ISAAC - Ironie van de geschiedenis
16963: DEUTSCHER, ISAAC - Stalin. Een politieke biografie. Deel 1.
79967: DEUTSCHER, ISAAC - Ironie van de geschiedenis
3537-1201: DEUTSCHER ISAAC - De onvoltooide revolutie 1917-1967.
3540-1202: DEUTSCHER ISAAC - De onvoltooide revolutie 1917-1967.
86519: DEUTSCHER, I. - Oorlog en vrede. Rusland na Stalin's dood.
7329: DEVENTER A.G. VAN - Dalcrose. Ritmiek en groei. AO-boekje 1070.
88608: DEVENTER, DR. CH. VAN / PLATO - Plato's Verdediging van Socrates Crito.
102.855: DEVENTER, A.G. VAN - Dalcroze. Ritmiek en groei. AO-boekje 1070.
37855: DEVEZE, LILY - A Brief guide to French History
26069: DEVISSCHER, HANS - Peter Paul Rubens. Aanbidding der koningen.
56294: DEVON, STANLEY E.A. - The Royal Canadian Tour. Foto's. (Published By Pitkin Pictorials Ltd., i.a.w. The Daily Graphic).
53956: DEVREESSE, ROBERT - Pelagii diaconi ecclesiae romanae. In defensione trium capitulorum. Texte Latin du manuscrit Aurelianensis 73 (70). [Studi e testi. 57]. - Defensione trium capitulorum. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
36572: DEWART, LESLIE - De toekomst van ons geloof
105101: DEWEY, THOMAS B. - Het meisje in de punchbowl. Pete Schofield 2.
105102: DEWEY, THOMAS B. - Verdwijn honeylou! Pete Schofield 3.
105100: DEWEY, THOMAS B. - Goudblonde Lava. Pete Schofield 1.
56955: DEWING, MICHAEL (EDITOR) - Maritime England. English Tourist Board. Geïll.
59906: DEWULF, BERNARD - Kleine dagen. Novelle.
9538: DEXEUS / CARRERA / E.A. - De geboorte.
70165: DEXTER, COLLIN - The Remorseful Day.
93921: DEXTER, PETE - Paris Trout.
46841: DEXTER, COLIN - The remorseful day.
10142: DHAN DOROTHEE - Liefde te paard.
92091: DHEILLY, J. - De profeten.
80802: DHONDT, LUC / BRAAM, A. VAN / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 90ste jaargang. Aflevering 3/4. Met o.a.: Staatsveiligheidsmodel en bureaucratisering onder Maria-Theresia en Jozef II 1740-1790. - De hervorming van het vorstelijk bestuursapparaat in 1787.
105043: DHONDT, JAN (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 10. Das fruhe Mittelalter.
45698: DHR. J.D. HEIKAMP (RED) - Dagelijks wakende an Zijn poorten. Bijbels dagboek. (Medewerkers: Ds. J. Catsburg (overl.); Ds. W.J. op 't Hof; Ds. Tj. De Jong; Ds. W. Roos; Ds. K. Veldman).
73378: DIABATE, M.M. - De slager van Kouta. Roman uit Mali.
54920: DIACRE, MARC LE - Vie de Porphyre, évèque de Gaza. Texte établi, traduit et commenté. Collection Byzantine. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
102.072: DIAGRAM GROUP / SLIGTER, MARY VAN (VERTALING) - Mannenlijfboek. Een gebruiksaanwijzing.
54501: DIAMOND, WILFRID J. - Verhalen voor de zondagmorgen. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
18738: DIAMOND, JOHN - K. omdat ook lafaards kanker kunnen krijgen.
47947: DIANA THORNE - Drawing Dogs
15989: DIAS, DEXTER - Valse Getuigenis. Zijn client is schuldig, maar is hij ook de moordenaar?
70001: DIBDIN, MICHAEL - Ratkin.
92095: DIBELIUS, MARTIN - Jesus. Sammlung Gotchen Band 1130.
106120: DICK, PHILIP K. - Het oog aan de hemel.
106121: DICK, PHILIP K. - Laarzen in de nacht.
89832: DICK BRUNA (TEKENINGEN) - Nijntje Spelletjes. Deel 19.
106123: DICK, PHILIP K. - Omnibus. Veertien verhalen.
106122: DICK, PHILIP K. - De aarde als hoofdprijs.
98561: DICK, R.A. - Mevrouw Muir ziet een Spook.
106124: DICK, PHILIP K. - De hamer van Donar.
47355: DICK VAN DER HORST, MARTIN PRUIJS - Van gouden eeuw naar fin de siècle, een tocht van Rembrandtplein naar Vondelpark met foto's
9645: DICKASON CHRISTIE - The tears of the Tiger.
9550: DICKASON CHRISTIE - The Dragon Riders. An epic saga of Saigon.
30730: DICKE OTTO - Woudrichem en Loevestein
99726: DICKE - Drenthe door Dicke
59159: DICKEN, PETER & LLOYD, PETER E. - Location in Space. Theoretical Perspectives in Economic Geography. Geïll.
52179: DICKEN'S DOCHTER. - Charles Dickens beschreven door zijn oudste dochter. Vert.
7298: DICKENS CHARLES - Nicolas Nickeleby. Deel 2. Prisma-pocket.
14119: DICKENS CHARLES - Barnaby Rudge. Deel 1 en 2. Prisma pocket.
15408: DICKENS, CHARLES - Schetsen van Boz. 2 delen.
15416: DICKENS, CHARLES - Schetsen van Boz. Deel 2.
15417: DICKENS, CHARLES - Het leven van Charles Dickens. Deel 1.
20244: DICKENS, CHARLES - Onze wederzijdse vrienden. 2 delen.
18815: DICKENS, MONICA - Oma's tweede jeugd.
38175: DICKENS, CHARLES - A Christmas carol, in prose, being a ghost story of christmas, met verklarende aantekeningen door K. ten Bruggencate
20246: DICKENS, CHARLES - Lotgevallen en ontmoetingen van Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. 2 delen.
4674-4422: DICKENS CHARLES - Kerstvertellingen. Deel 2.
48163: DICKENS, CHARLES - Kerstvertellingen
89406: DICKENS, CHARLES - Kerstverhalen. Prisma pocket 15.
39721: DICKENS, CHARLES - Levensgeschiedenis en ondervindingen van David Copperfield, tweede deel
B4213: DICKENS, CHARLES - Oliver! De bewerking van Olivier Twist naar het legendarische verhaal van Charles Dickens.
48162: DICKENS, CHARLES - Levensgeschiedenis en ondervindingen van David Copperfield. Tweede deel.
48155: DICKENS, CHARLES - Nelly. Tweede Deel. Geïll.
48167: DICKENS, CHARLES - Dombey en Zoon. Deel I, II en III. Tekening.
21024: DICKENS, CH. / HOORN, HENRI VAN (BEWERKING) - Kerstverhaal.
48161: DICKENS, CHARLES - Levensgeschiedenis en ondervindingen van David Copperfield. Eerste deel.
73604: DICKENS, CHARLES - Kerstverhalen. Prisma pocket.
73608: DICKENS, CHARLES - David Copperfield. Deel II. Prisma pocket.
46520: DICKENS, CHARLES - De lotgevallen van Nicolaas Nickleby. Foto's. (Ned. bewerking: M.A. Knape)
96814: DICKENS, CHARLES / KRUISINGA, E. (EDITED) - A Christmas Carol in Prose. Being a Ghost Story of Christmas.
48154: DICKENS, CHARLES - Nelly. Eerste deel. Geïll.
48160: DICKENS, CHARLES - Olivier Twist of het leven van een weesjongen.
48159: DICKENS, CHARLES - Lotgevallen en Ontmoetingen van Samuel Pickwick en zijne reisgenoten. Tweede deel.
91075: DICKENS, CHARLES - The Personal History of David Copperfield.
53704: DICKENS, CHARLES; BEWERKT DOOR ANDRIESSEN, S.J. - Maarten Chuzzlewit. Met twaalf platen.
56365: DICKENS, CHARLES - De lotgevallen van Olivier Twist. Naverteld door Casper de Jong. Geïll. (Gulden Sporen Serie 8.)
77250: DICKENS, CHARLES - Kerstsprookjes. Het vergaan van de Gouden Mary - Tijding uit zee - Zeker iemands bagage - Het spookhuis - De recepten van dokter Marigold - Het station Mugby. Met 21 houtgravuren.
59728: DICKENS, CHARLES - A Tale of Two Cities. Wordsworth Classics. Geïll.
14149: DICKENS, CHARLES - De oude rariteitenwinkel. Deel 1.
48152: DICKENS, CHARLES - Schetsen.
48153: DICKENS, CHARLES - Schetsen.
48164: DICKENS, CHARLES - Dombey en Zoon. (Opnieuw bewerkt door Dr. E. Baarslag). Deel I en II.
48165: DICKENS, CHARLES - Little Dorrit. Geïll.
48166: DICKENS, CHARLES - Samuel Pickwick en zijne reisgenoten. Deel I en II.
24412: DICKENS, CHARLES - Olivier Twist.
103976: DICKENS, CHARLES - The Pickwick Papers.
48156: DICKENS, CHARLES - Kleine Dora. Eerste deel.
48157: DICKENS, CHARLES - Kleine Dora. Tweede deel.
48158: DICKENS, CHARLES - Lotgevallen en Ontmoetingen van Samuel Pickwick en zijne reisgenoten. Eerste deel. Foto.
98486: DICKENS, CHARLES / HOOG, ELS (VERTALING) / LEECH, JOHN (ORIGINELE ILLUSTRATIES) - Een kerstvertelling. (Een kerstzang in proza)
57071: DICKENS, CHARLES - A Christmas carol in prose. Being a ghost story of Christmas. (Bruggencate, K. ten - verklarende aantekeningen). Geïll.
78649: DICKENS, CHARLES / AMERONGEN, J.B. VAN (VERTALING EN INLEIDING). - David Copperfield. Deel I en II.
6213: DICKENS CHARLES - Nicholas Nickelby. Deel 1 en 2. Prisma pocket.
1149-4706: DICKENS CHARLES - Nelly.
27724: DICKENS, CHARLES / BARNARD, F. (HOUTGRAVUREN EN TEKENINGEN). - Barnaby Rudge.
35376: DICKENS CHARLES - De lotgevallen van Olivier Twist
82152: DICKENS, CHARLES - Kleine Dora. Tweede deel.
43487: DICKIE JOHN - Costa Nostra de geschiedenis van de Siciliaanse maffia
97752: DICKINSON, ROBERT E. - The Makers of Modern Geography.
93774: DICKON, JOHN - Carr Omnibus: Moord op de tennisbaan. - De Franse spionne. - Zij stierven als dame.
19528: DICKSON, E. / COLVIN, M. - Woonideeen van Laura Ashley.
104868: DICKSON CARR, J. - Zij stierf als dame. Prisma Detectives 45.
104870: DICKSON CARR, J. - Het geheim van de acht zwaarden. Prisma Detectives 113.
104867: DICKSON CARR, J. - De Franse spionne. Prisma Detectives 38.
104865: DICKSON CARR, J. - De man die niet bang was. Prisma Detectives 136.
104866: DICKSON CARR, J. - De moordenaar was een Schot. Prisma Detectives 26.
104872: DICKSON CARR, J. - De snuifdoos van de keizer. Prisma Detectives 284.
104876: DICKSON CARR, J. - De moord met het scheermes. Prisma pocket.
104873: DICKSON CARR, J. - Blinde ooggetuigen. Prisma Detectives 365.
104871: DICKSON CARR, J. - Moordenaar voor de bijl. Prisma Detectives 159.
104878: DICKSON CARR, J. - Het laatste schaakspel. Prisma pocket 570.
104879: DICKSON CARR, J. - Moord op de tennisbaan. Prisma pocket.
104880: DICKSON CARR, J. - De twee ringen. Prisma pocket 1313.
104869: DICKSON CARR, J. - Detectiveverhalen. Prisma Detectives 67.
11831: DIDELDOT - De dood als reisgenoot. Zwarte beertjes 1005. Thriller.
57502: DIDEROT, DENIS - De droom van d' Alembert. Boom Klassiek 19. Vert.
54171: DIDIOT, M. LE CHANOINE JULES - Logique surnaturelle subjective. [Cours de théologie catholique]. (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53437: DIDON, LE PÈRE - Jèsus Christ. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
55292: DIDON, P - Lettres du P. Didon a un ami. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
9978: DIEHL WILLIAM - Sharky's Machine.
9934: DIEHL WILLIAM - Show of evil.
9884: DIEHL WILLIAM - Thai Horse.
9563: DIEHL WILLIAM - 27
94022: DIEHL, WILLIAM - De Schaduwvechter.
35679: DIEHL W - Kameleon
2381-2576: DIEHL - Matisse. Hyperion Miniatures.
75701: DIEHL, WILLIAM - Kameleon.
77016: DIEK, HAARM - Van Hier tot Gunder. Twinteg nait eerder verschenen körde verhoalen van Haarm Diek.
25237: DIEK / WOLTMAN / BUISMAN (RED.) - Hei-j 't wel 'elezen? In de streektoal van Steenwiekerlaand. Nummer 2 van Jaargang 2.
104016: DIEK, HAARM / PUISTER, HENK / UFKES, TONKO / GRIMME, KAREL / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 14, Nr. 55 september 1995. Met o.a.: Twij vogels. - Nait verder as zover. - Hieltied. - Brief uut t Westerkwartier.
104015: DIEK, HAARM / PUISTER, HENK / UFKES, TONKO / GRIMME, KAREL / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 14, Nr. 56 december 1995. Met o.a.: Bosschop an t hoasten. - Elf november is de dag. - Scheuvellopen. - Brief uut t Westerkwartier.
84083: DIEKERHOF, H.J. - Een vuile verrader. Krijgsmacht en kerk onderweg bekeken.
7609: DIEKMAN MIEP / HEUS PIET / BAR R.N. / REEK J.. VAN - Mozaiek. Deel 11. Bloemlezing voor de lagere school.
7608: DIEKMAN MIEP / HEUS PIET / BAR R.N. / REEK J.. VAN - Mozaiek. Deel 10. Bloemlezing voor de lagere school.
7607: DIEKMAN MIEP / HEUS PIET / BAR R.N. / REEK J.. VAN - Mozaiek. Deel 9. Bloemlezing voor de lagere school.
7605: DIEKMAN MIEP / HEUS PIET / BAR R.N. / REEK J.. VAN - Mozaiek. Deel 7. Bloemlezing voor de lagere school.
7604: DIEKMAN MIEP / HEUS PIET / BAR R.N. / REEK J.. VAN - Mozaiek. Deel 6. Bloemlezing voor de lagere school.
7603: DIEKMAN MIEP / HEUS PIET / BAR R.N. / REEK J.. VAN - Mozaiek. Deel 5. Bloemlezing voor de lagere school.
7602: DIEKMAN MIEP / HEUS PIET / BAR R.N. / REEK J.. VAN - Mozaiek. Deel 4. Bloemlezing voor de lagere school.
7601: DIEKMAN MIEP / HEUS PIET / BAR R.N. / REEK J.. VAN - Mozaiek. Deel 3. Bloemlezing voor de lagere school.
4650-3856: DIEKMAN MIEP / HUES PIET / BÄR / VAN REEK - Mozaiek. Bloemlezing voor het lager onderwijs. Deeltje 8.
4651-3857: DIEKMAN MIEP / HUES PIET / BÄR / VAN REEK - Mozaiek. Bloemlezing voor het lager onderwijs. Deeltje 9.
104858: DIEKMANN, MIEP / CORTE, JULES DE - De trapeze. Deel 9.
104224: DIEKMANN, MIEP - Verliefd? Hoezo?
54099: DIEKMANN, KAI & REUTH, RALF GEORG - Helmut Kohl: 'Het einde van de Muur'. Persoonlijke herinneringen. Ill. Vert.
47229: DIEKMANN MIEP - Andere mensen zijn ook gewoon met foto's
16635: DIEKSTRA, RENE - Overleven, hoe doe je dat?
27471: DIEKSTRA, RENÉ - De opgroeiende dood. Zelfdoding door jongeren.
11850: DIEL, LOUISE - Moeder worden.
28154: DIEL, BEATRIX - Venezuela. Reisgids, voordelig reizen.
7926: DIELS IR. J.C. - Japan. Economische hoogbloeier. AO-boekje 1295.
7925: DIELS IR. J.C. - Japan. Economische hoogbloeier. AO-boekje 1295.
42294: DIEM HERMANN - Kierkegaard, ausgewahlt und eingeleitet von Hermann Diem
19315: DIEMEN DE JEL, N.W. - Olden Harmen van 't Garvelink. Een verhaal uit den Gelderschen Achterhoek.
45432: N.W. VAN DIEMEN DE JEL. - De heks van het Colenbargerbroek. Tekening.
59566: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 24; zesde joargang; dec. 1987. O.a. Marga Kool: Luuster
59573: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 31; aachtste joargang; september 1989. O.a.: Geert Diemer: Zummerzundag.
59576: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 35; negende joargang; september 1990. O.a.: Fokko Veldman; Henry Hes: Snakker.
59577: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 36; negende joargang; december 1990. O.a.: Jan Iden: Kommesoares Huusman.
541-4581: DIEMER WILLEM - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
59567: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 25; zeuvende joargang; meert 1988. O.a. Gerrie Ploeger: Oetse en Gerrie.
B4599: DIEMER, WILLEM - Kennen ie joen aigen schrievers?
76264: DIEMER, WILLEM - Dagwerk 1948-1958. proeve van een Noordoostnederlandse litteraire kritiek.
82417: DIEMER, WILLEM - Dagwerk 1948-1958. proeve van een Noordoostnederlandse litteraire kritiek.
77187: DIEMER, GEERT / DIEMER, HANNY / SPIEKERMANN, GERD / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 3, Nr. 10 december 1984. Met o.a.: Tusken tien en elven - t Volle leven van Ebbert Venemoa - De Stoffegerschen.
77183: DIEMER, HANNY / GRIMME, KAREL / HARMS, J.K. / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 16, Nr. 64 december 1997. Met o.a.: n Decembervertelster - Brieven uut t Westerketier - Hou Berend Blik oet tied kwam.
91962: DIEMER, ALWIN / FRENZEL, IVO - Philosophie. Das Fischer Lexikon.
59574: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 32; aachtste joargang; december 1989. O.a.: Aafke Steenhuis: Es.
59575: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 33; negende joargang; meert 1990. O.a. Vrouger komt nait weer; Hiemstra, Reinder: Forsythia.
59571: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 29; aachtste joargang; meert 1989. O.a.: Hanny Diemer: Jan Siebo Uffen - componist mit woorden.
59570: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 28; zeuvende joargang; december 1988. O.a.: Hanny Diemer: Literaire pries 1987 toukind aan Gré van der Veen.
76109: DIEMER, DRS. WILLEM - Shakespeares. The Merchant of Venice. (ca. 1596). In 'Knoalster Grunnegers' overgezet.
59568: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 26; zeuvende joargang; juni 1988. O.a. Wietske Knorrengoa: Brieven uut t Westerketier.
59569: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 27; zeuvende joargang; september 1988. O.a.: Henk Puister: n Taiken aan zee.
59572: DIEMER, HANNY; JONGE, EDDIE DE; SCHOLTE, HENK; VELDMAN, FOKKO. (REDAKSIE) - "Krödde. Grunneger tiedschrift. Nr. 31; aachtste joargang; september 1989. O.a.: Geert Diemer: Zummerzundag.
82190: DIEMER, WILLEM - Dagwerk 1948-1958. proeve van een Noordoostnederlandse litteraire kritiek.
28084: DIEN, E. VAN / FRESE, G.W. / E.A. - Ht Internationaal Accountantscongres, Amsterdam 1926.
85409: DIENDER, H.C. / HOVEN, H.W. VAN DEN / GELDEREN, J. VAN / E.A. - Kamper Almanak 1982 / 83. Met o.a.: Pastoor Bartholomeus Doorenweerd. - Geschiedenis van de stoomvaart op Kampen. - Kroniek van de Jodenvervolging Kampen 1940-1945.
54632: DIEPEN, MGR. A.F. - Kleine katechismus ten gebruike der Nederlandsche bisdommen voorgeschreven voor het bisdom 's Hertogenbosch. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
50707: DIEPENBROCK, MR. A.; HALLEN, ERNEST VAN DER; KUITENBROUWER, HENK; (SECR.) E.A. (RED.) - Zonnewijzer. 1940. Almanak voor het Katholieke gezin. Geïll.
48679: DIEPENBROCK, MR. A E.A. (RED.) - Zonnewijzer 1939. Almanak voor het katholieke gezin. Ill.
60037: DIEPENBROEK, E. EN ZIJLSTRA, L. - Eeuw in, eeuw uit. Vaderlandse geschiedenis voor het Chr. BaO. Deel 2. Geïll.
19705: DIEPENHORST, PROF. MR. I.A. - Ja heb je.
81496: DIEPENHORST, PROF.MR. I.A. - In de schaduw der vernietiging. Het probleem van de moderne oorlog.
85281: DIEPENHORST, PROF.MR. I.A. - Christelijke Politiek.
80717: DIEPENHORST, PROF.MR. I.A. - De Oecumenische Beweging.
98195: DIEPENHORST, MR. I.A. - Christelijke Staatkunde.
50816: DIEPENHORST, PROF. DR. P.A. - De loonarbeid.
35498: DIEPENHORST L.A - Historisch critische bijdrage tot de leer den Christelijken staat
48993: DIEPERINK, MARTIE - De opmars van het Hindoeïsme.
52114: DIEPERINK, MARTIE - New Age en christelijk geloof. Over de invloed van New Age op de Kerk.
77494: DIEPERINK, IR. J. / DIJKSTRA, JOHAN / ROBERTUS, HANS / NIEHOFF, J.S. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 3 nr. 3. Met o.a.: Planologie in Groningen - De muurschildering in de Martinikerk te Groningen - Westkant van een Gronings wierdedorp, Adorp (ets) - Peerd aan stadsraand - Twee gedichten uit Greshoff's bundel Pro Domo in het Gronings.
77493: DIEPERINK, IR. J. / DIJKSTRA, JOHAN / ROBERTUS, HANS / NIEHOFF, J.S. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 3 nr. 3. Met o.a.: Planologie in Groningen - De muurschildering in de Martinikerk te Groningen - Westkant van een Gronings wierdedorp, Adorp (ets) - Peerd aan stadsraand - Twee gedichten uit Greshoff's bundel Pro Domo in het Gronings.
60239: DIEPERINK, DRS. MARTIE - In gesprek met Rome. Wat leert de Katholieke Kerk? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57226: DIEPHUIS, DR. H.H. - Mythologie der Grieken. Afb. / Kaartje
96980: DIEPOLDER, JOH.NEP. - Der Tempelbau. Der vorchristlichen und christlichen Zeit oder Die bildenden Kunste im Dienste der Religion bei den Heiden, Juden, Mohammedanern und Schriften. (mit 200 Text-Illustrationen und einem bunten Titelbilde).
89892: DIEPSTRA, JOHAN / KUYPER, SJOERD - BulkBoek 76. Jaargang 6. De nieuwe proza.
59747: DIEPSTRATEN, JOHAN; MUYSSON, PHIL; VERROEN, DOLF (RED.) - PRICK, HARRY G.M. (GASTRED.) - Lodewijk van Deyssel. Bxxlletin nr. 69. Oktober 1979. Geïll.
8623: DIEREN WOUTER VAN - Vervuid Nederland. AO-boekje 1398.
8622: DIEREN WOUTER VAN - Vervuid Nederland. AO-boekje 1398.
8621: DIEREN WOUTER VAN - Vervuid Nederland. AO-boekje 1398.
79483: DIEREN, GONNY / GIESEN, H. (ILLUSTRATIES). - Waar de zeewind waait.
101.427: DIEREN, WOUTER VAN / WIERINGA, TINEKE / E.A. - Mensenwereld / Dierenwereld.
26597: DIERENDONCK, F.J.E. - The Manuring of Coffee, Cocoa, Tea and Tobacco.
81365: DIERICKX, PROF.DR. M. / STORK-PENNING, J.G. / BRUGMANS, PROF.DR. I.J. - Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Deel XVIII, 1963, No. 3-4. Met o.a.: Nieuwe gegevens over het bestuur van de Hertog van Alva in de Nederlanden. - Het gedrag van de staten 1711. - 1813 en nu.
73340: DIERMEN, R. VAN / VALK, E. VAN - Weten de gereformeerden het wel? Duidelijkheid over het verschil tussen de evangelische bekering en de gereformeerden in Nederland.
35502: DIERS MARIE - De brieven van den ouden Josias
84565: DIERS, MARIE - De brieven van den ouden Josias
41476: DIESFELDT H.F.A - De draad kwijt, over organisatie van het geheugen bij dementie, proefschrift ter verkrijging van de graad vsn doctor in de sociale wetenschappen
B4706: DIESSEN, HETTIE VAN - Ik, Hanneke. Geen puzzelstukje. De teloorgang van de congregaties.
16653: DIESSEN, ROB VAN - Reis-handboek voor Maleisie en Singapore.
39771: DIEST LORGION DR.E.J - Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen, fascimile-druk
92846: DIESVELDT, EDITH VAN - Waar de zon ons brengt.
10185: DIESVELDT EDITH VAN - Een krans van liefde.
51977: DIESVELDT, EDITH VAN - Een krans vam liefde.
47814: DIET KRAMER ETC - Nederlandsche volkskunst Friesland, leerboek voor de lagere scholen met houtsneden van Caspers
93559: DIETERLE, SAMUEL - De doorbraak van het koninkrijk. Het Evangelie van Marcus.
51717: DIETRICH, MARLENE - Mijn Memoires. Foto's
31873: DIETRICH MARGRET - Das moderne drame, stromungen, gestalten, motive
26214: DIETRICH, S. DE - Terug tot de Bijbel.
26260: DIÉTRICH, S. DE - Gods plan met de wereld. Een wegwijzer in den Bijbel.
51307: DIETSCH HENR. RUDOLP. (EDIDET); KALLENBERG, H. (EDITIO ALTERA). - Herodotvs. Historiarum Libri IX. Vol. I. Editio Stereotypa.
99716: DIETSCH, LUDWIG - Knaus. (Mit 70 Abbildungen nach Gemalden und Zeichnungen).
60033: DIETSCH, KLAUS A. (TEXT) - Hongkong und Macao. Geïll. Kaart.
7273: DIETZ EN LEOPOLD / E.A. - Tom en Mekkie. Vertelling voor jongens en meisjes.
48717: DIETZ, HARRY - Het Dorp van binnen en buiten. Ontstaan en ontwikkeling van een woonvorm voor mensen met een lich. handicap in maatsch. perspectief. 1962 - 1997. Foto's.
55516: DIETZ, HARRY - Het Dorp van binnen en van buiten. Ontstaan en ontwikkeling v/e woonvorm voor mensen met een lich. handicap in maatschappelijk perspectief. 1962-1997. Geïll.
14085: DIETZ, D.N. - De berging van radio-actief afval. AO-boekje 1680.
25844: DIETZ, D.N. - De berging ondergronds van radio-actief afval. AO-boekje 1680.
42374: DIETZE GABRIELE - Todeszeichen freitod in selbstzeugnissen
79156: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzkatalog Europa ab 1945. Jahrgang 1969. Nettokatalog.
81556: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Schwedens ab 1895. Anhang: Die Banknoten Schwedens. Nettokatalog nach Jahrgängen und Münzzeichen.
81555: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen der Vereinigten Staten van Amerika ab 1793. Nettokatalog.
86915: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Belgiens ab 1831. Anhang: Die Banknoten Belgiens. Nettokatalog.
102.262: DIETZEL - Die Munzen Europas ab 1945. Nettokatalog.
82436: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzenkatalog Skandinavien. Jahrgang 1980. Dänemark ab 1848, Finnland ab 1855, Norwegen ab 1859, Schweden ab 1859.
82437: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Norwegens ab 1859. Anhang: Die Banknoten Norwegens. Nettokatalog nach Jahrgängen und Münzzeichen.
82438: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Ungarns ab 1848. Anhang: Die Banknoten Ungarns. Nettokatalog nach Jahrgängen und u. Münzstätten.
82439: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen des Südlichen Afrika. Südafrika, Südrhodesian, Rhodesien-Nyassaland, Rhodesien, Zambia, Malawi. Nettokatalog.
79152: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen von Palästina und Israel ab 1927. Anhang: Die Banknoten von Palästina und Israel und Die Staatsmedaillen Israels. Nettokatalog.
79155: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzkatalog Deutschland ab 1871. Mit Münzzeichen und Prägejahren. Jahrgang 1980/81.
78614: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Rumäniens ab 1859. Anhang: Die Banknoten Rumäniens. Nettokatalog.
79260: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Europas 1900-1945.
88806: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzkatalog Deutschland ab 1871. Mit Münzzeichen und Prägejahren. Jahrgang 1983/84.
86605: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Frankreichs ab 1848. Mit den Münzen Monacos. Anhäng: Die Banknoten Frankreichs. Nettokatalog.
84220: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Kanadas ab 1837. Mit Neu-Braunschweig, Neufundland, Neuschottland und Prinz-Edward-Insel. Nettokatalog.
84219: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen der Schweiz ab 1848, Anhäng: die Banknoten der Schweiz. - Die Münzen Liechtensteins ab 1858. Nettokatalog.
84217: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen des Deutschen Reiches ab 1871. Netto-Katalog der deutschen Münzen ab Reichsgründung mit Münz-Buchstaben und Prägejahren.
81790: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzenkatalog Afrika. Jahrgang 1980/81.
81791: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Schwedens ab 1895. Anhang: Die Banknoten Schwedens. Nettokatalog nach Jahrgängen und Münzzeichen.
81792: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Schwedens ab 1895. Anhang: Die Banknoten Schwedens. Nettokatalog nach Jahrgängen und Münzzeichen.
81794: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Belgiens ab 1831, Anhang: Die Banknoten Belgiens. - Die Münzen Luxemburgs. Nettokatalog.
81795: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Italiens ab 1861, mit den Münzen von San Marino. Anhang: Die Banknoten Italiens. Nettokatalog.
81797: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen der Vereinigten Staaten von Amerika ab 1793. Nettokatalog.
81798: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Frankreichs ab 1848. Mit den Münzen Monacos. Anhäng: Die Banknoten Frankreichs. Nettokatalog.
81799: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Japans ab 1868. Nettokatalog.
81800: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Albaniens ab 1926. Anhang: Die Banknoten Albaniens.
82156: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen des Königreichs, Preussen ab 1701. Anhang: Die Münzen Preussens nach Reichsgründung. Nettokatalog.
82158: DIETZEL, HEINZ - Die Münzen Dänemarks. Mit Grönland, Thule, Island, Faröer-Inseln und Dänisch-Westindien. Anhang: Die Banknoten Dänemarks. Nettokatalog.
82159: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzenkatalog Afrika. Jahrgang 1980/81.
82160: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzenkatalog Japan ab 1886. Jahrgang 1980.
82161: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzenkatalog Europa 19. und 20. Jahrhundert. Jahrgang 1979.
82162: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzenkatalog Osteuropa. Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Tsjechoslowakei, UdSSR und Ungarn. Jahrgang 1980.
82163: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzkatalog Europa ab 1945. Jahrgang 1978/79.
82164: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzkatalog Europa ab 1945. Jahrgang 1981/82.
82165: DIETZEL, HEINZ - Dietzel Münzkatalog Deutschland ab 1871. Jahrgang 1981/82.
44937: DIEUKE BOOGAARD - De verborgenschatten van Blokzijl, een historische vertelling, geschreven vanuit archeologisch oogpunt
47414: DIEUKE WINSEMIUS - Dat valt niet mee Carien met illustraties van Tiny van Asselt
38323: DIEULAFOY, G - Manuel de Pathologie interne. (Complet 4 tome).
45793: DIEUWKE WINSEMIUS - Tussen toen en later
45777: DIEUWKE WINSEMIUS - Van de nood een deugd
79009: DIEZ, ERNST - Iranische Kunst. Mit 130 Abbildungen und 16 farbigen Tafeln.
8575: DIF G. / VALLIER Y. - Zeevogels.
99162: DIFEREE, DR. HENDR.C. (TOELICHTING, SAMENSTELLER) / VONDEL - De volledige werken van Joost van den Vondel. (Compleet in 7 delen)
30478: DIGEST READER'S - U en de wet
7643: DIGGELEN DR. J. VAN - Nieuws van de maan. AO-boekje 1248.
7640: DIGGELEN DR. J. VAN - Nieuws van de maan. AO-boekje 1248.
7219: DIGGELEN DR. J. VAN - Stukjes van de maan. AO-boekje 1024.
6682: DIGGELEN DRS. J. VAN - Zie de maan. AO-boekje 738.
23355: DIGGELEN, DR. J. VAN - Geologie van de maan. AO-boekje 1087.
101.802: DIGGELEN, DR. J. VAN - Nieuws van de maan. AO-1248.
23046: DIGGELEN, DR. J. VAN - stukjes van de maan? AO-boekje 1024.
102.863: DIGGELEN, DR. J. VAN - Geologie van de maan. AO-boekje 1087.
6683: DIGGELEN DRS. J. VAN - Zie de maan. AO-boekje 738.
48569: VAN DIJK, N. VOS - stereometrie ten dienste MTS
97065: DIJK, D. VAN - Hoe het vroeger was.
15102: DIJK, RIK VAN - Het rovershol aan de Franse kust
93318: DIJK, DS. D. VAN - Onze kinderen en wij.
93319: DIJK, DS. D. VAN - Verbond en belijdenis.
19048: DIJK, J.C. VAN - Woord en schoonheid. Een keuze uit het nagelaten werk.
53908: DIJK, DS. M.P. VAN - Edward Schillebeeckx - Hoofdlijnen in de christologie van zijn Jezus-boeken
93317: DIJK, DS. D. / VRIES, DS. W.G. DE - De jongste aanval op de vrijmaking als acte van trouw.
80103: DIJK, J.C. VAN - Wat wijkt noch wankelt. Een bundel overdenkingen.
84417: DIJK, DR. E.W. - Zelfverdediging van de gelovige.
95569: DIJK, GERH. VAN (SAMENSTELLER) - Honderd Jaar. Eeuwboek 1828-1928, bij het eeuw-feest der Firma C.J. van Houten en Zoon.
90204: DIJK, M.P. VAN - Existentie en genade. Grondgedachten en samenhangen in de Kirchlichen Dogmatik van Karl Barth.
87271: DIJK, DS. J. VAN / JANSSEN, DS. G. - De lijn der Afscheiding verlaten. Een beoordeling van de brochure ""In de lijn der Afscheiding"" van Dr. G. M. den Hartogh, Hoogleeraar aan de Theologische Hoogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen.
87142: DIJK, ROBERT A. VAN - Het geheim van de groene bplide. Witte Raven jeugdpocket J 529.
104025: DIJK, MARGRIET / E.A. - Huis van de Groninger Cultuur. Jaarverslag 2008.
48992: DIJK, DR. K - Lijden en loven. Het boek Job in Schriftoverdenkingen.
52703: DIJK, MW. MR. E.P.; HAASDIJK, DRS. TH; HEIDE, DRS. J.S. VAN DER E.A. - Zorg verzekerd? Over keuzen in de gezondheidszorg. Groen van Prinsterer-reeks 72.
81397: DIJK, W.C. VAN - De opname, het hoe en waarom. Weten en kunnen nr. 206. met 69 foto's.
97305: DIJK, DS. D. VAN - Hoe het geworden is.
53226: DIJK, W. VAN - Het ideaal van Paus Pius X. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
73406: DIJK, MR. ERICA VAN / ANSTADT, MILO - De zaak Wilma Helgers.
75390: DIJK-GROENEBOER, MONIQUE / HART, JOEP DE / BISSCHOP, WIM / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 19 nr.3 : Neergang van de kerken, opgang van de religie? met o.a.: Kerkelijke en niet kerkelijke religie - Kerken sluiten, open kerk.
39248: DIJK, K - De dienst aan de kerkjeugd, kort werkplan voor de catechese
23083: DIJK-HAS, NELLY VAN - Gelijk ook wij vergeven…
26382: DIJK / GROEN / BUISMAN (RED.) - Hei-j 't wel 'elezen? In de streektoal van Steenwiekerlaand. Nummer 1 van Jaargang 1.
95251: DIJK, DR. K. VAN - Drenthe verandert.
34571: DIJK VAN HERMAN - De tweede man
99981: DIJK, ALFRED VAN - De andere landbouw. Alternatieve landbouwethoden en hun achtergronden.
82447: DIJK, GERH. VAN (SAMENSTELLER) - Honderd Jaar. Eeuwboek 1828-1928, bij het eeuw-feest der Firma C.J. van Houten en Zoon.
86410: DIJK, KL.VAN / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 19. Nr. 12. Met o.a.: Iets over de Meppeler Kunstkring ""De Oase"". - Klachten over ambtenaren.
43240: DIJK VAN PAUL - Geneeswijzen in Nederland en Vlaaderen
87146: DIJK, DS. J. - Uw volk is mijn volk. Kerk en Israel samen onderweg.
58922: DIJK, DS. D. VAN - Gij zijt Gods medearbeiders.
46405: DIJK, C.P. VAN (VZ.); DAM, M.P.A. VAN (EERSTE ONDERVZ.); JOEKES, TH. H. (TWEEDE ONDERVZ.) E.A. VAN DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECIE. RSV. - RSV. Opkomst en ondergang van Rijn - Schelde - Verolme. Verslag van de Parlementaire Enquêtecommissie RSV (1983-1984) (with a summary in English). Twee delen. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 17817, nr. 16.
59056: DIJK, DR. K. VAN - Wij en de anderen. De mens in zijn kleine wereld. Inleiding tot de sociologie. Geïll.
74420: DIJK, W.J. (TEKST EN TEKENINGEN) - De schoonheid onzer binnenschepen.
92151: DIJK, DS. M.P. VAN - Theologie tussen gisteren en morgen.
52684: DIJK, DRS. P.J.S. VAN - Planteziekten in de tuinbouw. Algemeen gedeelte. Afb.
58038: DIJK, J. VAN (HERVORMD PREDIKANT TE GARDEREN) - Met eeuwige liefde.
49207: DIJK, A. VAN - Tjitangkal. Schetsen uit de Pasoendan. Ill.
10377: DIJK-HAS NELLY VAN - Gesnoeide Rank.
77328: DIJK, JAN VAN / FOORTHUIS, WILLEM - Turf. Een didactische bewerking
97466: DIJK, DS. J. VAN - Geef Rekenschap! Afscheidsrede na 47-jarige ambtsbediening uitgesproken in de Noorderkerk te Groningen op woensdag 14 september 1960.
104147: DIJK, JANET VAN / DIJKSTRA-ALGRA, NYNKE (REDACTIE) - Liefde
93538: DIJK, J.C. VAN - Wat wijkt noch wankelt. Een bundel overdenkingen.
104221: DIJK, SANDRA VAN / HIEMSTRA, EDMEE / E.A. - 1954 Uw Gebooortejaar.
50982: DIJK, BERTUS; SIMHOFFER, KEES EN WELLINGA, KLAAS. (EINDRED.) - Stem va alarm stem van vuur. Geëngageerde poëzie uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië.
49943: DIJK, GERH. VAN (HOOFDRED.) - Ons eigen tijdschrift. Jaargang 1929. Afb.
60833: DIJK, JANET VAN (EINDRED.) - Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerk. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59536: DIJK, A. VAN ; HEERTJES, N.; HULZEN, JOH. VAN E.A. - "Langs verre kust. Twaalf zendingsverhalen voor de jeugd. ""Onze zendingsvelden"". Derde album. Bandversiering en gekleurde platen van Alb. J. de Neef.
31304: DIJK VAN P, BREMMERS J - Niger
98454: DIJK, DR. IS. VAN - Gezamenlijke Geschriften. Deel I, II, III en IV.
20427: DIJK, JELLE (RED.) / E.A. - Randstad en Broedvogels. Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland.
86088: DIJK, MR. K. VAN / MULDER, H. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 6. Met o.a.: Gewestelijk Cultuurleven in Drenthe. - Verkiezingspropaganda in Drenthe een eeuw geleden.
86087: DIJK, MR. K. VAN / MULDER, H. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 5. Met o.a.: Gewestelijk Cultuurleven in Drenthe. - Drenthe naar Soestdijk, 30 April 1952.
72263: DIJK-HAS, NELLY VAN - Alles ging anders.
35535: DIJK K - Kerk en politiek
60126: DIJK, JANET VAN (RED.) - God is niet dood. Religie als thema van de 21e eeuw. Toer. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
60166: DIJK, DS. M.P. VAN - Naar een vrolijk Calvinisme. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
31766: DIJK VAN PAUL - Zachte technieken in de huisartspraktijk
99524: DIJK, DRS. TOOS VAN / KESTER, DRS. MARIJKE VAN - Weerzien met Indie. 40: De bevolking van de oostelijke eilanden.
53639: DIJK, ALFRED VAN - Van eigen bodem. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
2275-226: DIJK/SCHOLTEN - De Dagen Onzer Jaren 1959
26641: DIJK, JANET VAN (RED.) - Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerk.
49028: DIJK, DS. D. VAN E.A. - Toogdag in tenten. Theologische Hogeschooldag 1967 in woord en beeld. Ill.
23086: DIJK-HAS, NELLY VAN - Recht als een rieten fluit.
16286: DIJK-WITTOP KONING, DR. A.M. - Basis Woordenlijst Nieuw Grieks.
45400: J. VAN DIJK - Paraphrase van het boek Openbaring. Eerste deel.
45401: J. VAN DIJK - Paraphrase van het boek Openbaring. Eerste deel.
45402: J. VAN DIJK - Paraphrase van het boek Openbaring. Tweede deel.
71322: DIJK-HAS, NELLY VAN - Vertrap het koren niet.
75393: DIJK-GROENEBOER, MONIQUE VAN / JONKER, EVERT / HENDRIKS, JAN / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 2000 nr. 2 : met o.a.: De lerende enkeling en de lerende gemeente - Leren en onderwijzen, een onderwijskundig perspectief - Interview met dominee Teunard van der Linden.
48830: DIJK, DR. K. - Om 't eeuwig welbehagen. (De leer der praedestinatie)
3515-1221: DIJK BERTUS - Angolese verhalen.
15586: DIJK, DS. P. VAN - Kerkelijke tucht als remedie.
16638: DIJK, J. VAN - Paraphrase Heilige Schrift. Openbaringen. Deel 1.
16640: DIJK, J. VAN - Paraphrase Heilige Schrift, De brieven van Timotheus, Titus en Philemon.
26196: DIJK, DS. J. - Uw volk is mijn volk. Kerk en Israel samen onderweg.
27820: DIJK, PETER VAN / KAMP, JURRIAAN / RENSEN, RIK - De stijl van een leider. Op zoek naar de ondernemer van de jaren tachtig.
40123: DIJK, K, NES, AALDERS, KRAAN, SIKKEL, VLIET, MUNNIK, BOS, WOUTERS, IMPETA - De Zwolsche bondsdag 1934, redevoeringen en referaten
54297: DIJKE, A.L. VAN; DIKS, P.J.J. E.A. - Materialenkennis voor elektriciëns en instrumentmakers. Leerboek voor het technische onderwijs. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54301: DIJKE, A.L. VAN; DIKS, P.J.J. E.A. - Gereedschapsleer voor elektriciëns en instrumentmakers. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
73058: DIJKE, A.L. / VERBOON, W.S. - Electrotechnische vraagstukken.
98366: DIJKEMA, DS. K.J. - Prekenserie Tot Opbouw No. 37. Maranatha. 6 preken van K.J. Dijkema in leven dienaar des Woords van de Gereformeerde Kerk van Treebeek. Over Genesis 7:16b, Handelingen 16:16-25, 1 Thessalonicenzen 4:13-18, Openbaringen 20:1-3, Openb: 20:4-6, Openb: 20:7-10.
90540: DIJKEMA, DS. F. - De Openbaring van Johannes. In haar doel en beteekenis voor dezen tijd beoordelend.
76177: DIJKEMA, H. - Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in de Provincie Groningen. 1ste stuk.
91291: DIJKEN, ANNIE VAN / AMELING, ELDERT (PENTEKENINGEN) - Vergees.
75015: DIJKEN, JANNIE VAN (RED.) - Gebed aan huis. Cahier voor Christelijke geloofsopvoeding.
106235: DIJKEN, ANNIE VAN / AMELING, ELDERT (PENTEKENINGEN) - Vergees.
27600: DIJKEN, JOS VAN - Onderweg. Tien stappen in discipelschap bij Marcus.
23342: DIJKGRAAF, PROF. DR. S. - De vlieg en de magneet. Hoe reageren dieren op magnetisme? AO-boekje 1073.
23343: DIJKGRAAF, PROF. DR. S. - De vlieg en de magneet. Hoe reageren dieren op magnetisme? AO-boekje 1073.
76647: DIJKHUIS, ROEL / SCHAAF, SJ. VAN DER / E.A. - Over de grens - Oer de grins. (tweetalig in het Gronings en in het Fries).
87348: DIJKHUIS, ROEL / SCHAAF, SJ. VAN DER / E.A. - Over de grens - Oer de grins. (tweetalig in het Gronings en in het Fries).
53588: DIJKHUIS, L.J.; BRANDELER, JHR. J. VAN DEN (SECR.) - Demeter-almanak voor het jaar 1921. Uitg. door ''Demeter'' , ver. van l.l. der Ned. Middelb. Landbouwschool te Groningen.
60461: DIJKHUIS, J.H. EN MOOREN, J.H.M. - Psychotherapie en levensbeschouwing. Brochure 2-32. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55878: DIJKHUIS, P. - Polariteitsbesef als een der fundamenten van het Humanisme.
9192: DIJKHUIZEN S. - Staatsbosbeheer: al 75 jaar op de bres voor milieubescherming. AO-boekje 1515.
9180: DIJKHUIZEN SIETZO - Vogelbescherming in Nederland. AO-boekje 1508.
7650: DIJKHUIZEN SIETZO - Het Noorden. Een nationale zaak. AO-boekje 1254.
11028: DIJKHUIZEN, SIETZO - Het oerwoud verdwijnt… of niet? AO-boekje 1556.
11027: DIJKHUIZEN, SIETZO - Het oerwoud verdwijnt… of niet? AO-boekje 1556.
9179: DIJKHUIZEN SIETZO - Vogelbescherming in Nederland. AO-boekje 1508.
57009: DIJKHUIZEN, SIETZO / SCHERER, KEES - Kijk op het groene Groningen. Foto's.
97104: DIJKHUIZEN SIETZO - Vogelbescherming in Nederland. AO-boekje 1508.
97110: DIJKHUIZEN, SIETZO - Het oerwoud verdwijnt… of niet? AO-boekje 1556.
20951: DIJKHUIZEN, SIETZO - Vlinders. AO-boekje 2277.
17344: DIJKHUIZEN, GUUS - Wacht even met snurken.
21007: DIJKHUIZEN / HOEJENBOS / E.A. - Cursus voor Jonge Moeder Kringen.
25704: DIJKHUIZEN, SIETZO - Het Noorden, een nationale zaak. AO-boekje 1254.
25767: DIJKHUIZEN, S. - Staatsbosbeheer: al 75 jaar op de bres voor milieubescherming. AO-boekje 1515.
26832: DIJKHUIZEN, SIETZO - Op stap in eigen land.
3050-3722: DIJKMAN A.C. - Wenen
17185: DIJKMAN, A.C. - De Ardennen en Luxemburg. Kosmos reisgidsen.
20931: DIJKMAN, HANS - Koninklijke Luchtmacht 75 jaar. AO-boekje 2232.
60443: DIJKMAN, DR. J.H. - De dynamiek van christelijke zedelijkheid. Actuele ethiek. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24052: DIJKMAN, A.C. - Wenen.
14054: DIJKMANS, A.P.G. - Zonne-energie. AO-boekje 1661.
102.996: DIJKMANS, A.P.G. - Zonne-energie. AO-boekje 1661.
B4206: DIJKMEIJER, JOLANDA - De leukste spreekbeurt. Met CD.
76846: DIJKSTERHUIS, M.J. (VOORZITTER) / E.A. - Groningen. Congresboek International Police Association, district Groningen. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan.
52698: DIJKSTERHUIS, MR. W.H.K.; KISJES, DRS. A. JOH.; MEULEN, DRS. H.A . VAN DER E.A. - Onderwijs gelokaliseerd. Provinciaal en gemeentelijk onderwijsbeleid. Groen van Prinsterer-reeks 62
9510: DIJKSTRA-SIEBESMA KLAS - Moeder noemde het een avontuur.
11249: DIJKSTRA / LAND / RUTGERS - Beginselen der Natuurkunde. Voor het onderwijs aan de Kweekscholen A en B. deel 2. Geluid, Licht, Magnetisme en Electriciteit.
59856: DIJKSTRA, HARM; LAAN, VICTOR VAN DER; MEIJERS, EGBERT E.A. - De Oogst. Een verzaomeling Drèentse verzen. (met muzieknotatie)
19680: DIJKSTRA, ATZE - De getekende mens.
22889: DIJKSTRA, HENK / VERSCHOOR, MARIKE (RED.). / E.A. - De kracht van het geloof. De wording van Europa.
54079: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Maart 1969; 4e jaargang nr. 3. O.a.: S.J. de Laet: Nieuw licht op de oorsprong van Gent; J.A.F. Doove: Ik en mijn speelman; A. Stam: De activering van de bovenbouw.
54078: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. December 1966; 1ste jaargang nr. 3. O.a.: De slag van Hastings; Opgravingen onder de Sint-Pieter; De Duitse geschiedwetenschap in de ban van het verleden e.o. Proefnummer.
54092: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. September 1971; 6e jaargang; nr. 9. O.a.: M. Desittere: De urnenveldenbeschaving; C.J.A. Genders: Revolutie architectuur; A.H. Huussen: Het Oera Linda boek.
52701: DIJKSTRA, DRS. P.; HAEFTEN, DRS. M.P.H. VAN (VZ); POELMAN, DRS. A.H. (SECR.). - Een zelfstandige overheid in een sterke samenleving. Groen van Prinsterer-reeks 68
54085: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. September 1970; 5e jaargang; nr. 9. O.a.: Marie P. Hendrickx-Baudot: De Harappa-cultuur; L.L.S. Bartalits: Confrontatie Duitsland-Rusland; J.K.F. van Berkel: Twist om de universiteit van Parijs.
54086: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Jaargang 5; oktober 1970; nr. 10. O.a.: R.C. van Caenegem: Balans van België; H. van der Wee: België's economische groei en structureel perspectief; M. de Vroede: Van liberaal-burgerlijke hegemonie naar sociaal getij.
54093: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Oktober 1971; 6e jaargang; nr. 10. O.a.: G. Tournoy: Girolamo Savonarola en Tanay de' Nerli; L.L.S. Bartalits: Zuidoost-Europa en het verdrag van München 1938; G. Lemmens: Beelden uit Brabant.
48719: DIJKSTRA, ATZE - De getekende mens. Ill. (ANIB-uitgave). Uit het vergeetboek.
54083: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Mei 1970; 5e jaargang, nr. 5. O.a.: H. Th. Bussemaker: Techniek en de Tweede Wereldoorlog; C.M. Schulten: Lodewijk XIV prenataal; F.L. Baster: Herontdekking van de schatten van Stabiae.
54082: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Juli/Augustus 1969; 4e jaargang, nr. 7/8. O.a.: K.R. van Kooij: Ontmoetingen van levenden en doden; L. Aletrino: De Fransen hebben geen koning nodig; A. Derolez: De Liber Floridus. Een Middeleeuwse encyclopedie.
77416: DIJKSTRA, JOHAN / SASSEN, DR. A. / TAMMELING, B.P. / E.A. - Groningen Cultureel Maandblad Jaargang 6, 1964. Met o.a.: Avonturen in glas en op de muur - Persoonlijke voornaamwoorden in het Gronings - Vismarkt - Landweg te Paddepoel - Het gerestaureerde kerkje te Huizinge - De Hortus De Wolf te Haren.
22887: DIJKSTRA, HENK / VERSCHOOR, MARIKE (RED.). / E.A. - De Europese Volkscultuur. De wording van Europa.
22888: DIJKSTRA, HENK / VERSCHOOR, MARIKE (RED.). / E.A. - Oorlog door de eeuwen heen. De wording van Europa.
95848: DIJKSTRA, THEO / BERG, WIL (ILLUSTRATIES) - Friese wijsheden.
77674: DIJKSTRA, JOHAN / STREURMAN, G.H. / VISSER, MINKE A. DE / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 5. Met o.a.: Egbert van Drielst 1746-1818. - De andere kant van Geert Teis - Een zilveren bierpul van 1697.
75261: DIJKSTRA, M. EN T. - De weg die ik gaan mag. Praat- en werkboek met onderwerpen uit de christelijke ethiek.
54088: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. December 1970; 5e jaargang nr. 12; O.a.: Spiegel Historiael studiereis naar Spanje; R. Bogaert: Tempels en bankzaken van de Babyloniërs tot de Tempeliers; K.F.O. James: Nieuwe beelden voor een oud stadhuis.
22891: DIJKSTRA, HENK / VERSCHOOR, MARIKE (RED.). / E.A. - Zorg voor geest en lichaam. De wording van Europa.
104135: DIJKSTRA, MW. H.H. / DESSING-DE LANG, DRS. M.L.J. (REDACTIE) - Repertorium 98/99. Overzicht van door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde informatieteksten van Farmaceutische Specialites.
54087: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. November 1979; 5e jaargang nr. 11; O.a.: G.J.D. Aalders: Protest tegen politiek en maatschappij; E. Zürcher: Christenvervolging in China; H.L. Wesseling: Geschiedenis en polemologie.
22892: DIJKSTRA, HENK / VERSCHOOR, MARIKE (RED.). / E.A. - Op zoek naar vernieuwing. De wording van Europa.
15993: DIJKSTRA-SIEBESMA, K. - Het andere land.
54090: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Juni 1971; 6e jaarang; nr. 6. O.a.: A.J. Bernet Kempers: Borobudur; R. de Keyser: De kanunnik Van der Paele; Elisabeth Visser: De Grieken en de Perzen.
73000: DIJKSTRA, J. - Overzien en Repeteren. Vaderlandsche geschiedenis in kort bestek. Ten dienste van Kweekscholen en Inrichtingen voor M.O.
55427: DIJKSTRA, WALING. (BEWERKT DOOR TERPSTRA, SIGRID) - Uit Friesland's volksleven. Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra. Foto's.
14821: DIJKSTRA, ATE C.J. / OUDEGA-SCHOKER, JANNY J.H. / SMITTENBERG, JOOP C. - Milieukartering Drenthe 1974-1978. 4, Vegetatiekaart. Inclusief zes uitvouwbare vegetatiekaarten van de Provincie Drenthe in map.
22885: DIJKSTRA, HENK / VERSCHOOR, MARIKE (RED.). / E.A. - Wetenschap in opmars. De wording van Europa.
20373: DIJKSTRA, WIM - De massamedia en de Derde Wereld. AO-boekje 2131.
94920: DIJKSTRA, D. / ALTA, HAN (ILLUSTRATIES) / VRIES, HAN DE (FOTO'S) - Friesland. Nederland ons aller Tuin.
54084: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Juli/augustus 1970; 5e jaargang; nr. 7/8. O.a.: H.F. Mussche: Thorikos, een oud-Griekse industriestad; J.M.H.J. Hemels: Geen belasting op informatie; J. Verseput: Op zoek naar de goud- en zilvereilanden.
60883: DIJKSTRA, KLAAS - Christelijke symbooltaal. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60134: DIJKSTRA, HETTY - Ansjou, kind van gloeiend steen. Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
22800: DIJKSTRA, H. (RED.). - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Jaargang 10.
84985: DIJKSTRA, B.A. / SCHUT, A.J. - Boeken uit onze eeuw.
54094: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. November 1971; 6e jaargang; nr. 11. O.a.: H.F. Cohen: Nicole Oresme: Natuurwetenschap in de 14e eeuw; F. van den Berge: Regout aardewerk uit de 19e eeuw; J.D.H. Harten: Anderhalve eeuw landschapsdynamiek in Nederland.
22895: DIJKSTRA, HENK / VERSCHOOR, MARIKE (RED.). / E.A. - Zetels van macht. De wording van Europa.
33813: DIJKSTRA B.A, SCHUT A.J - Gedachtengang en samenvatting
54081: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Juni 1969; 4e jaargang, nr. 6. O.a.: C.H. Gordon: Ontdekten de Foeniciërs Amerika; G.C. Asaert: Brabantse retabels; J.M.F. IJsseling: De Grote Kerk van Breda.
54080: DIJKSTRA, H. (HOOFDRED.) - Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Speciaal. Schisma en Oecumene. Jaargang 4; mei 1969. Nummer 5. O.a.: K. Blockx: Ten geleide; A.J. Visser: De vroeg-christelijke sekten; C. Laga: De oosters-orthodoxe kerken.
45489: W. DIJKSTRA JR. E.O. - Nederlandse Historiën. 6e jaargang. Nr. 2. Geïllustreerd. Ond.: Staveren en de visserij; Een vlaggestok, een vlag en een ""vrijwillige"" gift.
5840: DIJKSTRA M. - Coevorder Brievenpost.
21234: DIJKSTRA, J.C.J. - Schermutselingen van elke dag. Bijbel Dagboek.
29925: DIJKSTRA, FOKKELIEN - Oven Kookboek.
B4755: DIJN, HERMAN DE - De herontdekking van de ziel. Voor een volwaardige kwaliteitszorg.
59860: DIK, H. - Cursus medische techniek. Preklinische periode, tevens naslagwerk voor verpleegkundigen. Geïll.
105761: DIK, J. - Uit de geschiedenis van Appingedam. De oude geschiedenis van Fivelingo.
92772: DIKOBE, MODIKWE - De Marabidans. Roman uit de derde wereld.
85333: DILLEN, DR. J.G. - Mensen en Achtergronden. I: Algemene onderwerpen - II: De Russische Revolutie - III: Economische en sociale geschiedenis van Amsterdam. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de schrijver.
54213: DILLERSBERGER, JOSEF; ZANGERLE, IGNAZ; MÜLLER, OTTO E.A. - Werke und Jahre. 1937 - 1962. Almanach. Foto. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
40887: DILLMONT, THERESE DE - Encyklopedie der weiblichen handarbeiten
81581: DILLON, DOUGLAS / MONTEBELLO, PHILIPPE DE / E.A. - Greek Art of the Aegean Islands. An exhibition by the Government of the Republic of Greece completed by a loan from the Musée du Louvre at The Metropolitan Museum of Art. November 1, 1979-February 10, 1980.
88462: DILLON, EILIS - Dodende druppels.
3747-1070: DILLON LAWRENCE S. - The Science of Life.
48940: DILLOO, F.W.J. (VDM) - De lofzang van den koning Hiskia. Drie leerredenen over Jesaja 38, vs. 10-20.
81286: DILZ, J.E. / BOER, K. DE / E.A. - Fibula. 19e Jaargang N.B.G.J., no. 2. Met o.a: Vroege stoommachines 1700-1850. - Trams in Oostelijk Brabant. - Het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis.
101.408: DIMAND, MAURICE / ZICK, JOHANNA - Persische Miniaturen.
104132: DIMBLEBY, RICHARD - The frontiers are green.
96982: DIMITRI SHELEV (TEXT) / ING. IVAN PETROV (KARTEN) - Bulgarien . Reisefuhrer fur Autotouristen.
86683: DIMMENDAAL, GEERTJE - Als de Dag van Gisteren. Groningen. Honderd jaar lutje Stadjers. Met o.a.: De jongste bewoners van de Oliemulderstraat. - Sint Maarten. - Bewoners van het Groene Weeshuis.
51159: DINAUX, C.J.E. (SAMENSTELLER) - Vluchtig omzien. Keuze uit de Nederlandstalige letterkunde tussen 1925 en 1975, t.g.v. het 50-jarig bestaan v.d. WBV.
21943: DINAUX, C.J.E. - Weerklank. Noordnederlandse honneurs voor Zuidnederlandse auteurs.
81372: DINGELDEIN, W.H. - Singraven. Beelden uit verleden en heden van een Twentse Havezate. Met 44 illustraties.
87069: DINGELDEIN, W.H - Het land van de Dinkel, de schoonheid van Noordoost-Twente.
39461: DINGELMANS, GIJS - Als getuigen gaan praten, op zoek naar de betekenis van Jezus
86258: DINGEMANS, G.D.J. (INLEIDING) - Geloven, hoe bedoel je?
99434: DINGEMANSE, A. (RED.) - Om het Woord. Jaargang 1, Nr. 3, januari t/m maart 1996. Leidraad bij het dagelijks gesprek rondom Bijbel in het gezin.
45660: DRS. M.P.H.M. DINGS - Nederlands Openluchtmuseum B&M 1987:2. Geïll.
106208: DINKEL, JOHN - The Royal Pavilion at Brighton. Published by the command of didicated by permission to the King.
55892: DINNISSEN O.C.S.O., ELISABETH - Kleine Brücken zur Tiefe. (im voraus nachgelassen). Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
102.132: DINO BUZZATI - L'opera completa di Bosch.
60451: DINTEN, PROF. IR. W.L. VAN; TROMPENAARS, DR. F.; LEIJTEN, PROF. MR. J.C.M. E.A. - Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Over de invloed op sociale cohesie en levensgeluk. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
101.699: DINTEREN, JAN L.M. VAN / WAARD, ROMKE DE / RUIJTER, JAN KEES DE / E.A. - Het Pierement. Jaargang 39, No. 3, Juli 1992. Met o.a.: Orgeldag Ulvenhout. - Frederic Keller orgelbouwer. - Verstorven klanken, de grote Marenghi.
91723: DIOCESANE GREGORIUSVERENIGING EN DE WERKGROEP LITURGIE BISDOM UTRECHT (SAMENSTELLERS) - Psalmen en Gezangen. Ten dienste van de liturgieviering
89617: DIOGENES / IBSEN / E.A. - Bronnen van Hoop.
30485: DIOLE PHILIPPE - Vergeten volken op paradijselijke eilanden van de stille Zuidzee
94567: DIOLE, PHILIPPE - De jacht op de okapi.
53445: DIONYSII, V.P.D. - Elucidatio cartusiani in Psalmos, cantica et hymnos. Tomus primus et Tomus secundus. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
47712: DIPL ING PAUL E. KLEIN - die praktische verwendung des elektronenstrahloszillographen mit 170 abbildungen
80226: DIPPEL, DR. C.J. / DUMAS, PROF. ANDRÉ / E.A. - Het verworpen beeld. Opstellen over religieuze projrctie.
92082: DIPPEL. DR. C.J. - Kerk en wereld in de crisis. Een appel tot christelijke solidariteit in een democratisch-socialistische, politieke en maatschappelijke omwenteling.
27594: DIPPEL, DR. C.J. - In Godes Naam. Wat kan de kerk voor de vrede doen?
96281: DIR. H.S. NIENHUIS - Kunstveiling Mak van Waay B.V. Catalogus 224. Omvattende een belangrijke particuliere afgesloten collectie.schilderijen en antiquiteiten. 18 en 19 februari.
96282: DIR. H.S. NIENHUIS - Kunstveiling Mak van Waay B.V. Catalogus 225. Van schilderijen uit de z.g. romantische school. 4 en 5 maart.
48110: DIR. ZUGSPITZBAHN - Die Zugspitze und ihre Umgebung. Foto's.
45836: DIRECTIE VAN DE WIERINGERMEER. (NOORDOOSTPOLDERWERKEN) - Excursiegids 1949 van de Noordoostpolder. Foto's, tekeningen.
48109: DIREKTION DES SCHWEIZERISCHEN LANDESMUSEUMS. GEÏLL. - Führer durch das Schweizerische Landesmuseum in Zürich.
47988: DIRK STICHTENAER - Een paar sokken voor de schrik
11078: DIRKS, T. - Microfilm. AO-boekje 1591.
11076: DIRKS, T. - Microfilm. AO-boekje 1591.
11077: DIRKS, T. - Microfilm. AO-boekje 1591.
58945: DIRKS, DR. HEINZ - Handboek der Psychologie. Sesam. Deel 2. Geïll.
78802: DIRKS, DR. HEINZ - Sesam Handboek der Psychologie, 1. Met talrijke foto's en tekeningen.
37238: DIRKS, HEINZ - Sesam handboek der psychologie, deel 1 en 2 compleet
22139: DIRKSEN, RUUD / FELLER, AD - Langs Heerenwegen in Jutland.
48264: A.J. DIRKSEN - Thyristor techniek
21834: DIRKSZ. SANTPOORT / KEENAN / GOOL / E.A. - Winteravondboek.
18221: DIRX, RUTH - Das neue Spiel- und Bastelbuch.
104160: DIS, ADRIAAN VAN - Het beloofde land.
105632: DIS, ADRIAAN VAN - Indische duinen.
88380: DIS, ADRIAAN VAN - Palmwijn.
76987: DIS, ADRIAAN VAN - Palmwijn. Boekenweekgeschenk 1996.
24744: DIS, IR. C.N. VAN / REDELIJKHEID, A. DE / ENT BRAAT, DS. D. VAN DER - Zalig de doden, die in de Heere sterven. Verslag van de begrafenis van Ds. P. Zandt. 9 maart 1961.
95624: DIS, DR. L.M. VAN / SMIT, DR. JAC. (INLEIDING EN NOTITIES) - Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught. (Naar de drukken van 1608 en 1610)
70495: DISCH, M. / SLADEK, JOHN T. - Zwarte Alice. Zwarte beertjes 1731.
87416: DISNEY / RUITENBEEK, SIMONE (VERTALING) - Bambi.
58432: DISNEY, WALT - Donald Duck. Pocket 133. Het mysterieuze perkament. Geïll.
58437: DISNEY, WALT - Donald Duck. Pocket 169. Kerstmannen bij de vleet. Geïll.
58427: DISNEY, WALT - Donald Duck. Pocket 44; Het onbewoonde eiland. Geïll.
58429: DISNEY, WALT - Donald Duck. Pocket 99; De Kerst-Miljardair. Geïll.
58436: DISNEY, WALT - Donald Duck. Pocket 168. Kerst in de ruimte. Geïll.
58439: DISNEY, WALT - Donald Duck. Pocket 35. De kleuter-miljardair. Geïll.
46390: DISNEY, WALT - Donald Duck. Een vrolijk weekblad. (Verzameling). Nr. 1 t/m 25; t.w. 7 jan. t/m 24 juni 1961.
58430: DISNEY, WALT - Donald Duck. Pocket 108. Een stem uit duizenden. Geïll.
52592: DISNEY, WALT; RENSENBRINK, HAN (RED.) - Kleine wonderwereld van mieren en bijen. Foto's uit de film: ''Secrets of life''.
58428: DISNEY, WALT - Donald Duck. Pocket 83. De vreselijke vloedgolf. Geïll.
2949-1287: DISPOT LAURENT - De Terreurmachine.
89992: DISSEL, ANITA VAN (TEKST) - De historie van Flevoland, de Flevolanders en hun Zuiderzeeproject. Ach Lieve Tijd 9.
1972-2224: DISSELHOFF / LINNE - Het Oude Amerika. De hoge culturen der nieuwe wereld.
51157: DITMARS, RAYMOND L. - Zij vechten voor hun leven. De strijd om het bestaan bij de dieren. Geïll. Vert.
41289: DITTMANN KOHLI, F - Psychogerontology and the meaning of life, oratie in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de psychologie aan de faculteit der sociale wetenschappen
41265: DITTMANN KOHLI, F - Das personliche sinnsystem, ein vergleich zwischen fruhem und spatem erwachsenenalter
97446: DITTMER, KUNZ - Algemene Volkenkunde.
33814: DITTMER H - De dorpsdokter
72538: DITTRICH, PROF.DR. Z.R. - De wereld na 1945.
85695: DITTRICH, DR. Z.R. - Wittfogel en Rusland. Over de oorsprong van de Russische autocratie.
80259: DITTRICH, PROF.DR. Z.R. / WERVEKE, PROF.DR. H. (RED.) - Wereld Geschiedenis. De geschiedenis der mensheid van de oudste tijden tot heden. Deel X.
94604: DITTRICH, BERND - Geurende Planten. Voor tuin, balkon en terras.
57045: DITZHUYZEN, DRS. R.E. VAN - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek. Afb.
55100: DITZHUYZEN, DRS. R.E. VAN - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek. Geïll.
56288: DITZHUYZEN, REINILDIS VAN - De Oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis. Afb.
21680: DIUVELAAR-KRANENDONK / GELUK-BLEUMINK - Ouderschap op latere leeftijd. AO-boekje 2517.
21677: DIUVELAAR-KRANENDONK / GELUK-BLEUMINK - Puberteit. AO-boekje 2513.
21675: DIUVELAAR-KRANENDONK / GELUK-BLEUMINK - Meerlingen. AO-boekje 2511.
21676: DIUVELAAR-KRANENDONK / GELUK-BLEUMINK - Meerlingen. AO-boekje 2511.
45691: DIV. - Mijn Grote Hobbyboek. Speelplezier voor kinderen vanaf 7 jaar. 365 leuke dingen om te doen - iedere dag van het jaar weer iets anders. Geïll.
45336: DIV. - Utrecht. Rijk geïllustreerd.
36335: DIV. - Lichtstralen uit het Woord, Bijbels dagkalender
36501: DIV. AUTEURS - Filippus dagboek 2006, bijbels dagboek
45267: DIV. - Het Nieuwe Testament. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen. In opdracht van de vereniging 'Petrus Canisius'.
50699: DIV. - De revolutie van 1968. Dagboek van Parijs. Foto's.
36331: DIV. - Bijbels dagboek, kracht voor elke dag
36332: DIV. - Bijbels dagboek, kracht voor elke dag
36510: DIV. AUTEURS - Bijbels dagboek 1990, de kracht van hunne kracht
36329: DIV. - Filippus dagboek
36330: DIV. - Filippus dagboek
8645: DIVENDAL H. - Roerige kerk. AO-boekje 1414.
56673: DIVENDAL, HERMAN - Met hart en ziel. Verleden, heden en toekomst van de Augustinessen van Heemstede. Foto's. Uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de congregatie. 27 juni 1963. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80846: DIVENDAL, HERMAN - De Kerk van Christus. Uitgegeven in samenwerking met de ""Voor God"" Heemstede.
25731: DIVENDAL, H. - Roerige Kerk. AO-boekje 1414.
91986: DIVENDAL, HERMAN - De Kerk van Christus.
31371: DIVERS - De kroon op het kwetsen
38842: DIVERS - Winteravondboek
B42562: DIVERS - Plattformen 91, streektaalliteratuur uut Groningen, Drenthe het Eemsland en Oostfreesland
39369: DIVERS - Bevrijding, bundeltje preeken predikanten Ned. Herv. Gemeente
150001: DIVERS - Licht en schaduw gedurende vijftig jaar onder de kranken, 1882-1932, gedenkboek van de vereeniging voor verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede
39918: DIVERS - Dust en Zwoavel, Capucijners met samoswijn en andere bevrijdingsherinneringen
40024: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, eerste jaargang 2 delen in 1 band, no 1-2, met titelgravure,
40025: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, tweede jaargang 2 delen in 1 band no 3-4, met titelgravure,
40026: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, derde jaargang 2 delen in 1 band no 5-6, met titelgravure,
40027: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, vierde jaargang 2 delen in 1 band no 7-8, met titelgravure,
40028: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, vijfde jaargang 2 delen in 1 band no 9-10, met titelgravure,
40029: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, zesde jaargang 2 delen in 1 band no 11-12, met titelgravure,
40030: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, zevende jaargang 2 delen in 1 band no 13-14, met titelgravure,
40031: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, achste jaargang 2 delen in 1 band no 15-16, met titelgravure,
40032: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, negende jaargang 2 delen in 1 band no 17-18, met titelgravure,
40033: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, tiende jaargang 2 delen in 1 band no 19-20, met titelgravure,
40034: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, elfde jaargang 2 delen in 1 band no 21-22, met titelgravure,
40035: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, twaalfde jaargang 2 delen in 1 band no 23-24, met titelgravure,
40036: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, dertiende jaargang 2 delen in 1 band no 25-26, met titelgravure,
40037: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, viertiende jaargang 2 delen in 1 band no 27-28, met titelgravure,
40038: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, vijftiende jaargang 2 delen in 1 band no 29-30, met titelgravure,
40039: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, zestiende jaargang 2 delen in 1 band no 31-32, met titelgravure,
40040: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, zeventiende jaargang 2 delen in 1 band no 33-34, met titelgravure,
40041: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, achtiende jaargang 2 delen in 1 band no 35-36, met titelgravure,
40042: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, negentiende jaargang 2 delen in 1 band no 37-38, met titelgravure,
40043: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, twintigste jaargang 2 delen in 1 band no 39-40, met titelgravure,
40044: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, eenentwintigste jaargang 2 delen in 1 band no 41-42, met titelgravure,
40045: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, tweeentwintigste jaargang 2 delen in 1 band no 43-44, met titelgravure,
40046: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, drieentwintigste jaargang 2 delen in 1 band no 45-46, met titelgravure,
40047: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, vierentwintigste jaargang 2 delen in 1 band no 47-48, met titelgravure,
40048: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, vijfentwintigste jaargang 2 delen in 1 band no 49-50, met titelgravure,
40049: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, zesentwintigste jaargang 2 delen in 1 band no 51-52, met titelgravure,
40050: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, zevenentwintigste jaargang 2 delen in 1 band no 53-54, met titelgravure,
40051: DIVERS - De Katholiek. Godsdienstig, geschied en letterkundig maandschrift, achtentwintigste jaargang 2 delen in 1 band no 55-56, met titelgravure,
39382: DIVERS - Plattformen 91, streektaalliteratuur uut Groningen, Drenthe het Eemsland en Oostfreesland
B4256: DIVERS - Plattformen 91, streektaalliteratuur uut Groningen, Drenthe het Eemsland en Oostfreesland
47960: DIVERS - Derde kerstboek
47961: DIVERS - Vijfde kerstboek
47962: DIVERS - Achtste kerstboek
B42561: DIVERS - Plattformen 91, streektaalliteratuur uut Groningen, Drenthe het Eemsland en Oostfreesland
44542: DIVERS - Literair akkoord no 7, zwarte beertjes no 727
39781: DIVERS - Groninger dag 1940, tekst der inleiding welke zijn gehouden op de bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheid op 17 april 1940 in de aula van de Rijksuniversiteit te Groningen
44315: DIVERS - Plezier met Sjors deel 3
39787: DIVERS - Handelingen van het Genootschap van Nijverheid in de provincie Groningen 1896-1897
39788: DIVERS - Handelingen van het Genootschap van Nijverheid in de provincie Groningen 1897-1898
47870: DIVERS - Sint Joop en de draak politieke prenten uit de volkskrant van de laatste vijf jaar
48353: DIVERS - De kat in de boekenkast nederlandse schrijvers over katten
39366: DIVERS - Laatste getuigenis, een Amerikaans document, Indonesië
39780: DIVERS - Vereeniging tot exploitatie van proefboerderijen in de klei en zavelstreken van de provincie Groningen, overzicht van de wordingsgeschiedenis der vereeniging en verslag over de jaren 1918 t/m 1929
47188: DIVERS - S.G.V. kerstnummer 1946, 3e jrg no 1-3 met platen, vereeniging school voor de grafische vakken
47372: DIVERS - Den Haag dichterlijke stede, bloemlezing, met foto's
47500: DIVERS - Kerstklokken voor het kerstfeest 1933 bevattende een stel overdrukken der nieuw verschenen kestboekjes, eerste deel
47843: DIVERS - Winteravondboek met veel illustraties
39779: DIVERS - Vereeniging tot exploitatie van proefboerderijen in de klei en zavelstreken van de provincie Groningen, verslag over de jaren 1930 t/m 1934
39437: DIVERS - Terugblik met vergezicht, een bundel 19e eeuwse prozastukken
39786: DIVERS - Handelingen van het Genootschap van Nijverheid in de provincie Groningen 1893/1894
80041: DIVERSE BRONNEN / OOSTERWIJK, CEES (TEKENINGEN) - Kindergebeden.
77227: DIVERSE AUTEURS - Ach Lieve Tijd. Zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdamers. 24 afleveringen in linnen verzamelband. Compleet met historische krant.
77228: DIVERSE AUTEURS - Documentaire 20e Eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd. 52 afleveringen in linnen verzamelbanden.
52211: DIVERSE AUTEURS. - Het boek van de Prinses voor het Roode Kruis. Met een inleiding van H.K.H. Prinses Juliana voorzitster van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis. Uitgegeven t.b.v. Het Ned. Roode Kruis. Foto's.
4324-395: DIVINE DAVID - Ontdekkers van een Nieuwe Wereld
33994: DIVINE DAVID - Het lokkende goud
60002: DIVIS, JAN - Silver marks of the world. Geïll.
98360: DIX, J.F.CH. / GALJAARD, B.J. - Uw Tuin een Lusthof. Tuinaanleg, keuze en verzorging van bomen en struiken, vaste planten en een of twee-jarigen, fruit- en groentetuin.
41951: DIX P.G - De verhouding van de psychologie tot de wijsbegeerte in de leer van Brentand, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren
49327: DIX, J.F.CH. - Van dag tot dag in den tuin. Ill.
73700: DIXELIUS, HILDUR - De vergevende zonde.
7773: DIXON FRANKLIN W. - De nieuwe Hardy's. Het Wildcatmoeras.
92707: DIXON, DOUGLAS - Leven na de Mens. Gids voor de dierenwereld van de toekomst.
23671: DIXON, WILFRID J. / MASSEY, FRANK J. JR. - Introduction to statistical analysis.
73523: DIXON, CH. - Eerstelingen van de oogst. Schetsen uit het begin der reformatie te Utrecht 1521-1526.
3902-1255: DIXON CH. - Eerstelingen van de oogst. Schetsen uit het begin der reformatie te Utrecht 1521-1526.
99520: DJAJADININGRAT-NIEUWENHUIS, DRS. MADELON - Weerzien met Indie. 36: Vrouwen en hun emancipatie.
103984: DLOCZOK, MANFRED / SCHUTTLER / STERNAGEL - Der Fisher Informationsatlas Bundesrepublik Deutschland. Karten, Graphiken, Texte und Tabellen.
25476: DOBAI, PÉTER / CORVINA - Budapest. Bildband mit 93 Farbefotos.
91373: DOBBELAER, DRS. A.J.M. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Hora Est. Bibliografie van de proefschriften van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
8190: DOBBELSTEEN / OVERDIJKING / DRENTH - Op ontdekking in eigen land.
2407-2234: DOBBENBURGH AART VAN - Grafische kunst. Over houtsnijden en lithograferen.
34506: DOBOIS H, SAMENGESTELD - Poetisch akkoord
56356: DOBRICK, BARBARA - Als onze oude ouders sterven. Het definitieve einde van ons kind-zijn. Vert.
11954: DOBROVSKY, JOSEPH - Geschichte der böhmische Sprache und Literatur.
54559: DOBSON, JENNI - Art Deco. Prachtige Quilts. Klassieke quilts en moderne variaties. Afb.
24570: DOBYNS / OSORIO / SCHWARTZ / E.A. - Hebbes 1. 13 nieuwe smaakmakers voor het najaar.
55135: DOBZHANSKY, THEODOSIUS - Evolution, Genetics, and Man. Geïll. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
87665: DOCKUM, H.C. VAN - Van Nieuwjaarsmorgen tot Oudjaarsavond in Drenthe.
90418: DODD, C.H. - De Bijbel in deze tijd. Prisma pocket 676.
90419: DODD, C.H. - De Bijbel in deze tijd. Prisma pocket 676.
35045: DODD P, DONALD B - De wereld rond in 250 steden
88435: DODSON, KENNETH - Gevechtsklaar.
79035: DOEDE, WERNER - Berlin. Kunst und Künstler seit 1870. Anfänge und entwicklungen.
1869-2875: DOEDE WERNER - Lotte B. Prechner.
88781: DOEDE WERNER - Lotte B. Prechner.
17194: DOEDENS, J.P. - De Franse Riviera. Kosmos reisgidsen.
3146-3720: DOEDENS PROF. DR. J.P. - Parijs.
17193: DOEDENS, J.P. - De Franse Riviera. Kosmos reisgidsen.
17191: DOEDENS, J.P. - Parijs. Kosmos reisgidsen.
40856: DOEDENS, H. - De zoon van Lammert Kuiper. Een dorpsverhaal uit het oude Drenthe.
3051-3717: DOEDENS PROF. DR. J.P. - Rome.
29827: DOEKES, DS. G. - Keurgarve II. Tweede bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereformeerde Kerken in Nederland.
19457: DOEKSEN, DR. IR. J. - Prisma kattenboek. Prisma pocket 471.
74574: DOEKSEN, DR.IR. J. - Prisma Kattenboek. Geillustreerd met 16 foto's en 7 tekeningen.
99516: DOEL, DR. WIM VAN DEN - Weerzien met Indie. 32: Koloniaal bestuur na 1870 .
104509: DOEL, DR. H. VAN DEN / DRIEHUIS, DR. W. / E.A. - Economie en werkelijkheid. Deel 1: De theorie.
45368: C. DOELMAN - Kleine Geschiedenis van de Europese Kunst. Van Lascaux tot Picasso. Geïllustreerd.
2382-2584: DOELMAN CORNELIS - Kandinsky. HKR 318.
73762: DOERFLINGER, MARGUERITE - Elsässisches Kochbüchlein. Einfache Küchenrezepte. Band 1.
7246: DOES J.C. VAN DER - Aan de voet van de Westertoren.
54367: DOES, JHR. MR. J.A.E. VAN DER; HOLLANDER, MR. J; HOOFTMAN, MR. J.C. E.A. (RED. ADVOCATENBLAD). - 50 Jaar Advocatenblad. 1918 - 15 januari - 1968. Foto's. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
24947: DOES, DR. J.C. VAN DER - Vertellingen uit de Kerkgeschiedenis. Deel 1 en 2.
86327: DOES, DR. J.C. VAN DER - Kruisgezinden en Seperatisten.
81228: DOES, DR. J.C. VAN DER / JAGER, J. DE / E.A. - Ons Amsterdam. De historische ontwikkeling van Amsterdam.
25011: DOES, DR. J.C. VAN DER - Vertellingen uit de Vaderlandse Geschiedenis. 4 delen.
74577: DOES, DR. J.C. VAN DER - Vertellingen uit de Kerkgeschiedenis. Deel II.
55735: DOES, DR. J.C. VAN DER - Vertellingen uit de Vaderlandse Geschiedenis. Deel IV. Afb.
60567: DOES, DR. J.C. VAN DER - Kruisgezinden en Separatisten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
25942: DOES, DR. J.C. VAN DER / JAGER, J. DE / NOLTE, A.H. - Ons Amsterdam. De historische ontwikkeling van Amsterdam.
60321: DOESER, M.C. / MUSSCHENGA, A.W. (RED.) - Maatschappelijke relevantie van wetenschap: nonsense of no-nonsense. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
91442: DOFF, NEEL - De avond dat Mina mij meenam
31704: DOFF NEEL - De avond dat Mina mij meenam
4440-555: DOFLEIN ERICH - Leichte Duette. Easy Duets
88182: DOGGEN, ANNETTE / E.A. - Op weg naar Pasen. 40 dagen. Met het hele gezin.
88183: DOGGEN, ANNETTE / E.A. - Op weg naar Pasen. 40 dagen. Met het hele gezin.
2200-1097: DOHERTY PAUL / MOORE - Planeten Atlas.
B4607: DOHLE, THEO - Het Gezicht van Nederland. Groningen.
19951: DOHMEN, FRITS - Boosheid en gerechtigheid.
39303: DOHMEN, FRANS - Het gezicht van een tijdperk, memoires
101.432: DOIJER, INTERNIST DR. J. - Voedseltabellen en enkele gegevens over de voeding.
24875: DOKKUM, D.J.C. VAN - D.J. van der Ven, Ons mooie Nederland.
96841: DOKKUM, J.D.C. VAN - Ons mooie Nederland. Utrecht.
51675: DOKKUM, J.D.C. VAN - Ons mooie Nederland. Utrecht. Vaderlandsche boeken der Meulenhoff-Editie. Afb.
86343: DOKTER, DR. T. - Het mythologische, het theoretische en het Bijbelse wereldbeeld.
53266: DOKTER, E. - Het gekroonde Europa. De regerende vorstenhuizen. Foto's.
93540: DOKTER, DR. T. - Het Mythologische, het Theoretische en het Bijbels Wereldbeeld.
28444: DOKTER X - Dagboek van een dokter. Mijn eerste jaar in een ziekenhuis.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

9/13