Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46732: BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; IMMINK, DR. F.G. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXIV - No. 2 - Juni 1991. O.a.: Drs. J.A. van der Velden: Med.; Dr. W. Verboom: Prediking in een tijd van godsverduistering; Drs. W. Dekker: Prediking in een tijd van godsverduistering; Prof. Dr. J.P. Versteeg (overl.): Kerk en Israël volgens Romeinen 9-11; Prof. Dr. C. Graafland: Reflexen.
46739: BRUMMELEN, DR. A. VAN; C.; IMMINK, PROF. DR. F.G; MEIJERS, DR. S. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXVIII - No. 3 - Sept. 1995. O.a.: Ds. K. van Meijeren: Med.; Dr. G. van den Brink: De almacht van God; Drs. W.J. Dekker: Verberging van God - schuld of lot; Drs. H.J. de Bie: Nieuwe literatuur over de intertestamentaire periode; Dr. W. Verboom: Reflexen.
46728: BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; IMMINK, DR. F.G. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXII - No. 2 - Juni 1989. O.a.: Drs. C. Blenk: Med.; Prof. Dr. W.H. Velema: De leer van de heiliging bij Calvijn en Barth; Dr. F.G. Immink: Spreken over God in een tijd van secularisatie; Dr. A. van Brummelen: Reflexen.
46727: BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; IMMINK, DR. F.G. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXII - No. 1 - Maart 1989. O.a.: Ds. P. den Butter: Med.; Drs. P.J. Verhagen: Het psychohygiënische aspect van de gereformeerde traditie; Drs. N.C. van der Voet: Liefde volgt na; Dr. J.H. van de Bank: De overdenking van de heer Lodensteyn; Dr. A. Noordegraaf: Reflexen. Bijlage: Inhoudsopgave 19988
46738: BRUMMELEN, DR. A. VAN; C.; IMMINK, PROF. DR. F.G; MEIJERS, DR. S. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXVIII - No. 2 - Juni 1995. O.a.: Drs. T.M. Hofman: Med.; Prof. Dr. W. van 't Spijker: Reformatoren over de deugd; Dr. S. Meijers: Iets over rekenschap en betrokkenheid van gereformeerde theologie; Prof. dr. W.H. Velema: Reflexen.
46737: BRUMMELEN, DR. A. VAN; C.; IMMINK, PROF. DR. F.G; MEIJERS, DR. S. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXVIII - No. 1 - Jan. 1995. O.a.: Dr. A. van Brummelen: Redactionele mededeling; Dr. A. Noordegraaf: Med.; Dr. W. Verboom: Catechese: ontwikkelingen en publicaties; Drs. J.D.Th. Wassenaar: 'Het Friese Reveil in portretten'; Dr. A. Noordegraaf: Reflexen. Bijlage: Inhoudsopgave 1994.
46735: BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; IMMINK, DR. F.G. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXVII - No. 3 - sept. 1994. O.a.: Ds. K. Boersma: Med.; Prof. Dr. W. Balke: Calvijn en de zondagsheiliging; Dr. H.J. Selderhuis: Pastoraat bij Martin Bucer; Prof. Dr. F.G. Immink: Reflexen.
46734: BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; IMMINK, DR. F.G. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXVI - No. 2 - juni 1993.O.a.: Ds. D.M. van de Linde: Med.; Dr. F.G. Immink: Communicatie in de eredienst; Prof. Dr. J. van Genderen: Een reactie op een dogmatische meditatie; Dr. A. Noordegraaf: Karl Heim als missionair apologeet; Prof. Dr. W.H. Velema: Reflexen.
46731: BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; IMMINK, DR. F.G. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXIV - No. 1 - Maart 1991. O.a.: Dr. A. Noordegraaf: Med.; Dr. G.C. den Hertog: Gescheiden werelden? Dr. W. Verboom: De openbare geloofsbelijdenis; Dr. J. de Gier: Marnix' levenswerk: De Psalmen Davids; Dr. S. Meijers: Reflexen.
46730: BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C.; IMMINK, DR. F.G. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXII - No. 4 - Dec. 1989. O.a.: Prof. Dr. W.H. Velema: Med.; Dr. J.J. Visser: San Antonio en Manilla:een evaluatie van twee wereldzendingsconferenties; Drs. A.J. Plaisier: Geloof in een religieuze contekst; Dr. F.G.M. Broeyer: Anno Domini 1659: Van Lodensteyns 'overdenkingen'; Hans Werkman: 'Wij danken u, want deze man was zondig'; Dr. F.G. Immink: Reflexen.
19726: BRUMMELKAMP / FAHRENFORT / LEEUWEN, P.M. VAN - Land- en volkenkunde, voor de kweekschool. Deel 2. Nederland, Suriname, De Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea.
19725: BRUMMELKAMP / FAHRENFORT / LEEUWEN, P.M. VAN - Land- en volkenkunde, voor de kweekschool. Deel 1. Algemene aardrijkskunde, overzicht van Europa, afzonderlijke landen.
70569: BRUMMELKAMP, J. / FAHRENFORT / SCHRADER - Werkboekje bij beknopte Land- en volkenkunde, I Europa.
48133: BRUMMELKAMP, DR. J.; FAHRENFORT, DR. J.J. EN SCHRADER, R. - Land - en Volkenkunde voor de Middelbare School. III. Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands Nieuw-Guinea. Geïll.
38962: BRUMMELKAMP, A - Levensbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp, hoogleraar aan de Theologische school te Kampen
25051: BRUMMELKAMP, DR. J. / FAHRENFORT / SCHRADER - Land- en volkenkunde. 1 Europa. Met Werkboek.
99187: BRUMMELKAMP, A. / E.A. - De Heidelbergsche Catechismus. In drie en vijftig leerredenen. Deel 1 en Deel 2.
27456: BRUMMMELEN, DS. A. VAN / EXALTO, DS. K. / E.A. - Gewoon Hervormd. Het streven van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk.
94242: BRUNA, ELPIDIUS / BUIJTENEN, DRS. M.P. VAN / E.A. - Bijdrage tot de Kerkgeschiedenis van Friesland.
87570: BRUNA, ELPIDIUS / BUIJTENEN, DRS. M.P. VAN / E.A. - Bijdrage tot de Kerkgeschiedenis van Friesland.
15372: BRUNE, MR. JOHAN DE - Bancket-Werck, van goede gedachten. Bloemlezing.
79441: BRUNET, BEATA - Het Amulet.
55816: BRUNETIÈRE, FERDINAND - La Science et la Religion. - Réponse à quelques objections - . (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55817: BRUNETIÈRE, FERDINAND - Les raisons actuelles de croire. Discours prononcé à Lille le 18 Novembre 1900. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
20452: BRUNETIERE, FERDINAND - Manuel de l'Histoire de la Littérature francaise.
55818: BRUNETIÈRE, FERDINAND - De hedendaagsche bewijsgronden van het geloof. Redevoering gehouden te Rijssel. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
1047-2302: BRUNHAMMER YVONNE - The Nineteen Twenties Style.
45229: R. BRUNIA / C. VAN WIJGERDEN - Lekker schaken. De nieuwe manier om goed te leren schaken. Officiële leermethode van de K.N.S.B. Stap 2. Geïllustreerd.
74415: BRUNING, F.J. / HARMS, WINSTON D. (ILLUSTRATIES). - Hoge Omes vagen veel Wind. Of: Hoe het lezen van kranten toch nog leuk kan zijn.
41660: BRUNKLAUS FRANS, DAENEN - Maastricht in geuren en kleuren
94246: BRUNNER, EMIL - Die politische Verantwortung des Christen. Kirchliche Zeitfragen Heft 11.
94248: BRUNNER, EMIL - Vom Werk des Heiligen Geistes.
94247: BRUNNER, EMIL - Der Kapitalismus als Problem der Kirche. Kirchliche Zeitfragen Heft 14.
80472: BRUNNER, EMIL - Dogmatik Band I: Die Christliche Lehre von Gott. - Dogmatik Band II: Die Christliche Lehre von Schöpfung und Erlösung. - Band III: Die Christliche Lehre von der Kirche und von der Vollendung.
73694: BRUNNER, F. / KAMPMAN, JAN (ILLUSTRATIES). - Verschoppeling.
94245: BRUNNER, EMIL - Die Lehre vom Heiligen Geiste. Kirchliche Zeitfragen Heft 15.
94257: BRUNNER, EMIL - Unser Glaube. Eine christliche Unterweisung.
94258: BRUNNER, EMIL - Unser Christus. Oder das Wesen des Genies.
61114: BRUNNER, ROBERT - Der Gottesknecht. Eine Auslegung des Buches Hiob. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
94238: BRUNNER, EMIL - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
94239: BRUNNER, EMIL - Religionsphilosophie Evangelischer Theologie.
106130: BRUNNER, JOHN - Reiziger in de chaos.
106132: BRUNNER, JOHN - Het rijk van de tijd.
90553: BRUNNER, EMIL - Erlebnis , Erkenntnis und Glaube.
91853: BRUNNER, EMIL - Saat und Frucht. Zehn Predigten uber Gleichnisse Jesu.
105390: BRUNNER, JOHN - Een open doekje voor Delgado.
106133: BRUNNER, JOHN - De Plaag.
54638: BRUNNER, EMIL - Ons geloof. Vert. De hoofdwaarheden van het Christelijk geloof. Carillon-reeks Nr. 8. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
47094: BRUNNER, PFARRER LIC. ROBERT - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Ezechiel. I. Teil, Kap. 1 - 24.
47095: BRUNNER, PFARRER LIC. ROBERT - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Ezechiel. II. Teil, Kap. 25 - 48.
94275: BRUNNER, HANS HEINRICH - Kan men vandaag nog christen zijn?
42622: BRUNNER CORNELIA - Die anima als schicksalproblem des mannes
91848: BRUNNER, EMIL - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
54791: BRUNNER, G - Einige Stunden bei Görres. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
106129: BRUNNER, JOHN - Paria's van het paradijs.
106131: BRUNNER, JOHN - Een open doekje voor Delgado.
99819: BRUNNGRABER, R. - Radium. (roman van een element).
53843: BRUNO DE J.M., P. FR. (CARME DÉCHAUX) - Saint Jean de la Croix. Préface de Jacques Maritain. Avec 21 gravures hors-texte et un fac-similé. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
104146: BRUNO D'AGOSTINO - Monumente Grosser Kulturen. Hellas.
86030: BRUNS, URSULA / MENZDORF, WERNER (KLEUR- EN ZWART-WIT FOTO'S) - Koning Volbloed.
90524: BRUNS, PASTOR HANS - Barnabas. Ein Junger Jesu.
84941: BRUNS, URSULA - Picasso malt Frauen.
85553: BRUNSTING, PROF.DR. H. / WOLFS, DR. S.P. / E.A. - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Jaargang XXV, no. 1. Met o.a.: Daniel Gysius. - De zegels van het Nijmeegse Boerenklooster.
60136: BRUNT, LODEWIJK (RED.) - Anders bekeken. Wet en werkelijkheid in sociaal onderzoek. Boom Intermediair. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
84301: BRUNT, LODEWIJK (RED.) - Anders bekeken. Wet en werkelijkheid in sociaal onderzoek.
87336: BRUNZEMA, DR.-ING. DANIEL - Abhandlung und Vortrage zur Geschichte Ostfriesland, Heft XXXV. Die Gestaltung des Orgelprospektes im friesischen und angrenzenden Nordseekustengebied bis 1670 und ihre Bedeutung fur Gegenwart.
49583: BRUPBACHER-BIRCHER, B. - Kookboek voor moderne voeding zonder vleesch. Wendepunkt-kookboek. (vert.)
59068: BRUS, DRS. B.TH. - Onderwijsresearch. Informatie over opvoeding en onderwijs onder redactie van Prof. Dr. L. van Gelder. Deel 2.
44269: BRUSEE H.G, BONK P - Met de jaargetijden mee, werkboekje voor plant en dierkunde op de lagere school deel 1
44270: BRUSEE H.G, BONK P - Met de jaargetijden mee, werkboekje voor plant en dierkunde op de lagere school deel 2
44271: BRUSEE H.G, BONK P - Met de jaargetijden mee, werkboekje voor plant en dierkunde op de lagere school deel 3
19914: BRUSSE, M.J. - Onder de menschen. - Probe. - Trijntje en Jan. - Paaschbloemen.…
19720: BRUSSE-VAN HUIZEN, JOS - Zotteke.
8845: BRUSSE JAN - Een ontdekkingsreis door het land van de wijn. Zes door Jan Brusse gevonden en beschreven wijnen.
42724: BRUSSE JAN - Vrijheid gelijkheid en wat broederschap
80898: BRUSSE, M.J. - Onder de menschen, B. Met o.a.: Probe. - Trijntje en Jan. - Paaschbloemen.
80899: BRUSSE, M.J. - Onder de menschen, C. Met o.a.: Contract-koelies. - Albert Hahn. - Zwerftocht.
80900: BRUSSE, M.J. - Onder de menschen, C. Met o.a.: Contract-koelies. - Albert Hahn. - Zwerftocht.
55045: BRUSSE, PETER EN HOLTROP, AUKJE - Wij, Oranje. De geschiedenis van een lastig vorstenhuis en een lastig volk. Foto's.
3114-3754: BRUSSE PETER - Neem nou Londen.
58929: BRUSSE, JAN - Gids voor Parijs en omgeving. Met plattegrond, métro-kaart, lijst van hotels etc.
1617-1662: BRUSSE JAN / HAVE F. TEN - Belgie Luxemburg
90031: BRUSSE, WIM / FRID, GRE / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 12de jaargang no. 3, 1952. Met o.a.: Interieurvernieuwing Raadhuis te Meppel. - Het muziekleven in Hongarije.
80897: BRUSSE, M.J. - Onder de menschen, B. Met o.a.: Probe. - Trijntje en Jan. - Paaschbloemen.
80895: BRUSSE, M.J. - Onder de menschen, A. Met o.a.: De Boompjes. - Sleepen. - Bij den Schependokter. - Korrepikken.
80902: BRUSSE, M.J. - Onder de menschen, E. met o.a.: - Savoir Vivre. - Jan en Marie. - Bij Julia Culp. - De Helden van de Zee.
96031: BRUSSE, M.J. - Onder de menschen, C. Met o.a.: Contract-koelies. - Albert Hahn. - Zwerftocht.
17180: BRUSSE, JAN - Als Brusse in Frankrijk.
4779-3868: BRUSSE-MANTEL K. / BRUSSE H.G. / OPHOFF MARY - Han en Lies. Leesboekje. 4 delen.
17178: BRUSSE, JAN - Tussen Brusse en Parijs.
17179: BRUSSE, JAN - Tussen tien miljoen Parijzenaars.
47520: M.J. BRUSSE - Boefje
228-1660: BRUSSE JAN / HAVE F. TEN - Belgie Luxemburg
17182: BRUSSE, JAN - Met de Franse lach.
17181: BRUSSE, JAN - Zwervend door het Franse leven.
15998: BRUSSE, JO - Alleen vandaag.
5246-3484: BRUSSE PETER - Engeland bestaat niet
27133: BRUSSE, M.J. / COOLEN, ANTON / E.A. - Hou je roer recht. Een bundel novellen, impressies, intervieuws, schetsen, verzen en muziek.
27878: BRUSSE, JOS A. - Alleen vandaag.
44262: BRUSSEE H.H, NIJNANTEN - De Regenboog, leesboek lagere school, geilustreerd door Mary Ophoff, deel 1
57093: BRUSSEE-MANTEL, K EN BRUSSEE, H.G. - Han en Lies. (Voorloper van kinderstemmen). Eerste deeltje. Drie leesboekjes voor de 2e helft Van het eerste leerjaar der L.S.) Geïll.
44267: BRUSSEE H.H, NIJNANTEN - De Regenboog, leesboek lagere school, geilustreerd door Mary Ophoff, deel 4
44268: BRUSSEE H.H, NIJNANTEN - De Regenboog, leesboek lagere school, geilustreerd door Mary Ophoff, deel 4
58535: BRUSSEE-MANTEL, K. EN BRUSSEE, H.G. - Han en Lies. (Voorloper van Kinderstemmen). Drie leesboekjes voor de 2e helft van het eerste leerjaar der lagere school. Eerste deeltje. Geïll.
4735-3195: BRUSSEE - Ons vrolijk troepje. Deel 3.
4792-3184: BRUSSEE H.G. / NIJNANTTEN A.L.C.A. VAN / OPHOFF MARY - De regenboog. Deel 6.
58536: BRUSSEE-MANTEL, K. EN BRUSSEE, H.G. - Han en Lies. (Voorloper van Kinderstemmen). Drie leesboekjes voor de 2e helft van het eerste leerjaar der lagere school. Tweede deeltje. Geïll.
104839: BRUSSEE-MANTEL, K. / BRUSSEE, H.G. / A. BLOM-POLDERMAN EN M. FRANKEN-OPHOFF (ILLUSTRATIES) - Ons Vrolijk Troepje. Nieuwe serie. Deel 3.
26412: BRUSSEE, H.G. / DON, H. - Natuurkunde voor MAVO. Deel I, algemeen gedeelte en warmte.
59714: BRUSSEE-MANTEL, K. EN BRUSSEE, H.G. - Ons vrolijk troepje. Een viertal leesboekjes bestemd voor de 3de klas van de l.s. Eerste deeltje. Geïll.
57094: BRUSSEE-MANTEL, K EN BRUSSEE, H.G. - Han en Lies. (Voorloper van kinderstemmen). Tweede deeltje. Drie leesboekjes voor de 2e helft van het eerste leerjaar der L.S.) Geïll.
58534: BRUSSEE-MANTEL, K. EN BRUSSEE, H.G. - Han en Lies. (Voorloper van Kinderstemmen). Drie leesboekjes voor de 2e helft van het eerste leerjaar der lagere school. Eerste deeltje. Geïll.
51912: BRUSSEE, H.G. EN NES, J.G.TH. VAN - Onze duinen. Een biologieboek voor het V.O. Afb.
21356: BRUSSEE, H.G. / NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN / OPHOFF, MARY (ILLUSTRATIES). - De regenboog. Deel 1.
30554: BRUSSEE H.G., VOGEL J.F - Met hart en hand voor dier en plant
104840: BRUSSEE-MANTEL, K. / BRUSSEE, H.G. / KLAASSE, PIET (ILLUSTRATIES) - Ons Vrolijk Troepje. Deel 1.
44263: BRUSSEE H.H, NIJNANTEN - De Regenboog, leesboek lagere school, geilustreerd door Mary Ophoff, deel 2
44265: BRUSSEE H.H, NIJNANTEN - De Regenboog, leesboek lagere school, geilustreerd door Mary Ophoff, deel 3
44266: BRUSSEE H.H, NIJNANTEN - De Regenboog, leesboek lagere school, geilustreerd door Mary Ophoff, deel 3
44176: BRUSSEE MANTEL - Ons vrolijk troepje, eerste deel, illustraties Klaasse
26402: BRUSSEE, H.G. / BONK, P. (ILLUSTRATIES) - Met de Jaargetijden mee. Werkboekje voor plant- en dierkunde op de lagere school. Deel 1.
104838: BRUSSEE-MANTEL, K. / BRUSSEE, H.G. / A. BLOM-POLDERMAN EN M. FRANKEN-OPHOFF (ILLUSTRATIES) - Ons Vrolijk Troepje. Nieuwe serie. Deel 2.
104837: BRUSSEE-MANTEL, K. / BRUSSEE, H.G. / A. BLOM-POLDERMAN EN M. FRANKEN-OPHOFF (ILLUSTRATIES) - Ons Vrolijk Troepje. Nieuwe serie. Deel 1.
36820: BRUSSEL VAN TOM - Rolf de witte wentelwiek
23123: BRUSSEL, TRIX VAN / VEENHOVEN, LIES - Welkom op oldehof.
36757: BRUSSEL VAN TRIX - Dolle weken voor Trix
56353: BRUSSEL, TOM VAN - Rolf en de witte wentelwiek. Geïll.
39478: BRUSSEL, A - Chamber's dictionary of psychiatry
36742: BRUSSEL VAN TRIX - Trix vraagt om hulp
35006: BRUSSEL HENK, WIT A - Jaarsymfonie van de Zaanstreek
36250: BRUTSCH, CHARLES - De goede tijding van het wereldeinde
47107: BRÜTSCH, PFARRER DR. CHARLES - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Die Offenbarung JESU CHRISTI (Johannes Apokalyse).
55387: BRUYÈRE, DOMNA CECILIA - Het gebed en het Geestelijk Leven volgens de H. Schrift en de Klooster-traditie. Naar het Fransch. Nieuwe uitgave. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
93101: BRUYERE, LA - Les Caracteres. Ou les moers de ce siecle. I, II.
9150: BRUYN-OUWEHAND MIA - Marieke en de orgelman.
8007: BRUYN-OUWEHAND MIA - Het stenen hart.
35647: BRUYN DE F - De blikken dood, zwarte beertjes no 955
10494: BRUYN-OUWEHAND MIA - Liefde en Lot. Levensgeschiedenis van Leuntje Trouw.
85615: BRUYN, JOH. DE - Hoofdlijnen na 1815.
23103: BRUYN-OUWEHAND, MIA / STIPHOUT, STEF VAN - Marieke verdwaalt op de hei.
3967-4960: BRUYN-OUWEHAND MIA / DOEVE J.F. - Springvloed.
106684: BRUYN, COR - De overgang van Dieuwertje Stam.
74827: BRUYN-OUWEHAND, MIA / KOOYMAN, RIE (ILUSTRATIES) - Marieke en haar vriendje.
52464: BRUYN, JOH. DE - Hoofdlijnen nà 1815. Repetitie-werkboekje voor Alg. en Vad. Geschiedenis voor gymn., H.B.S. enz.
31607: BRUYN-OUWEHAND MIA - Het stenen hart.
71482: BRUYN-OUWEHAND, MIA / LUTZ, JAN (ILLUSTRATIES). - Dreigende branding.
26092: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Dokter Heldring's grote conflict. Succes No. 13.
36069: BRUYNE DE AARNOUT - Ward Ruyslinck, grote ontmoetingen
54571: BRUYNE O.S.B., DOM BEDA DE - Révérend Père Paul. Foto's. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
80330: BRUYNING, L.F. / WEME, H.-M. DE / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 14, No. 4. Met o.a.: Het idee van Europa in de hedendaagse Italiaanse historiografie. - Karl Mannheim.
97539: BRYERTON, GENE - Kernenergie op de korrel.
71424: BRYUN-OUWEHAND, MIA - Het machtig visioen.
8175: BUBENIK JAAP / E.A. - POP jaarboek 1988.
392-1842: BUBENIK / NELISSEN / CONIJN. - Europees Kampioenschap Voetbal 1988. Het complete verhaal.
41536: BUBER NEUMANN MARGARETE - Die erloschene flamme, schicksale meiner zeit
54942: BUCCERONI, IANUARII. E. SOCIETATE JESU. - Commentarii de S. Corde iesu de Beata Virgine Maria et de S. Iosepho. Sponso B. Mariae V. Editio quarta. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
104157: BUCH, BOUDEWIJN - Het geheim van Eberwein.
59843: BÜCH, BOUDEWIJN & DROST, PAULINE - Plinius Pinguïn. Een kinderroman. Geïll.
11550: BUCHEM, DR. H.J.H. VAN - Beknopte Gids, van Het Rijksmuseum G.M. Kan te Nijmegen.
7173: BUCHENBERGER ADOLF - Argrarwesen und Argrarpolitik. Lehr- und Handbuch der politischen Oekonomie. In Zwei banden: II. 1. und II 2.
85902: BÜCHER, DR. KARL - Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Aufsätze. Erste Sammlung.
94596: BUCHHOLZ, WILHELMINE - Buchholzens in Italien.
49503: BUCHMAN EWALD, ELLEN - Recepten van Moeder Aarde. Nieuwe eiwitrijke vegetarische recepten. Afb.
14234: BUCHMANN, OTTO VON - Ich trage meine Minne…
81154: BUCHNA, JÖRG - Dich rufen wir an, Gebete für den Gottesdienst.
91831: BUCHNA, JORG - Kasualgebete. Taufe - Konfirmation - Trauung - Beerdigung - Gebete fur Kasualabkundigungen.
56574: BUCHNER, GREET - Het huishoudboek van Ot en Sien.
92657: BUCHNER, ALEX / BUCHNER, VOLKER (BILDGESTALTUNG) - Der Bergkrieg im Kaukasus. Die deutsche Gebirgstruppe 1942.
59857: BUCHNER, GREET - De alternatieve keuken. Geïll.
5611-4483: BÜCHNER EMIL / CORNELIUS PETER / ERLEMANN GUSTAV / E.A. - Tenor-Album für Gesang und Klavier. Band 1.
50602: BUCHNER, GREET - Milieuvriendelijk van A tot Z. Milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen in en rond het huis. Afb.
50898: BUCHNER, G. - Welk dieet zal ik kiezen? (Geheel herziene en uitgebreide uitgave van: Wegen naar gezondheid.)
99995: BUCHNER, DR. L. - Leven en Gezondheid.
72990: BUCHNER, GREET / HOOGVELT, FIEKE - Milieuvriendelijke adviezen.
51513: BUCHNER, GREET - Het huishoudboek van Ot en Sien. Geïll.
36074: BUCHNER, MATHILDE - Als Heinrich noch klein war
49432: BUCHNER, G. - Welk dieet zal ik kiezen? (Geheel herziene en uitgbreide uitgave van: Wegen naar gezondheid.)
84542: BÜCHNER, DR. LUDWIG / HAAN, R.E. (VERTALING) - Het Leven der Liefde in de Dierenwereld.
94264: BUCHSEL, FRIEDRICH - Das Neue Testament Deutsch 4: Das Evangelium nach Johannes.
61487: BÜCHSENSCHÜTZ, HELMUT UND STÖTZEL, ULRICH (HERAUSGEGEBEN VON) - … und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hermann Friedrich Kohlbrügge und die Niederländisch-reformierte Gemeinde. Geïll.
27911: BUCK, PEARL S. - Ballingschap.
51582: BUCK, PEARL S. - De moeder. Vert.
72301: BUCK, PEARL S. - The good earth.
76233: BUCK, DR. H. DE - Groninger jongensleven omstreeks het midden van de negentiende eeuw.
24528: BUCK, DS. P. DE - De Pofeten van Israel.
24406: BUCK, PEARL S. - Ons dagelijks brood.
78667: BUCK, PEARL S. - Ons dagelijks brood. Zwarte beertjes 448.
56921: BUCK, STEPHANIE; SANDER, JOCHEN (AUTEURS ESSAYS). - Hans Holbein de Jonge 1497/98 - 1543. Portretschilder van de Renaissance. Catalogus bij de tentoonstelling 16 aug. - 16 nov. 2003. Afb.
45308: P.J. DE BUCK, A. DEKKER, P. VAN DIJK E.A. - Tegendraads. Opstellen aangeboden aan Okke Jager.
44466: BUCK PEARLS - Ik ontbied de morgenstond, zwarte beertjes nr 332
75137: BUCK, PEARL S. - Peony
78666: BUCK, PEARL S. - De goede daad. Zwarte beertjes 1467.
3571-3275: BUCK PEARL S. - Oostenwind Westenwind.
28051: BUCK, PEARL S. - Oostenwind Westenwind.
80803: BUCK, P. DE / HOOFF, ANTON J.L. VAN / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 90ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: Rusland en Polen als markten voor het Westen omstreeks 1600. - De Zonneburgers van Aristonikos, revolutietheorieen in de oudheid.
53894: BUCKLEY, S.M., JOSEPH - Christian design for sex. Principles and attitudes for parents and teachers. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
28036: BUCKLEY JR., WILLIAM F. - Duikvlucht in de dood.
98501: BUCKMAN, L. - Uit Eigen Land. Nederlandsch leesboek voor Christelijke scholen. Deel 1.
24209: BÜCKMANN, L. (SAMENSTELLER). - Uit eigen land. Nederlandsch leesboek voor christelijke scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, hoogere burgerscholen, gymnasia kweek- en normaalscholen.
57656: BUCZACKI, STEFAN - Handboek voor de Tuinier. Gids voor de verzorging van meer dan 300 tuinplanten. Geïll. Vert.
106198: BUDDEMEIJER, MARLEEN / ENG, HENNY VAN DER / SUK, SONJA - Tekenen en Schilderen. En Overzicht materialen en technieken.
49443: BUDDENBROCK, WOLFGANG VON. - Het liefdesleven der dieren.; ill. (vert.)
43256: BÜDDERMANN WERNER DR - Welcher stil ist das, baukunst kunsthandbuch
14324: BUDDIGH, B. - Cultuur en communicatie.
86120: BUDDING, H.K. / POUWER, A. / E.A. - Tabula Batavorum. Mededelingenblad van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Jaargang 11, Nr. 1. Met o.a.: Ruim vijftig jaar geleden langs de Oude Rijn en Lee. - Ontstaan en bewoonbaarheid van het landschap rondom Kesteren.
51153: BUDDINGH', C. - Een prachtig cadeau van niemand.
104272: BUDDINGH, C. - De avonturen van Bazip Zeehok.
95677: BUDDINGH, C. - Floroskoop. Augustus.
B4358: BUDDINGH, KEES / HERZIEN DOOR RUURD EDENS EN REINDER STORM. - Spectrum Citatenboek. Duizenden citaten naar onderwerp gerangschikt.
44551: BUDDINGH C - De avonturen van Bazip Zeehok, salamander nr 361
105245: BUDDINGH, C. - Prisma-Citatenboek.
28282: BUDDINGH / BERTHOLEE / KEMMING / MINCO / BAKKENHOVEN. - Avenue-Reeks 8. Vijf verhalen.
2602-2922: BUEKERS DR. P.G. - Leerboek der Menschkunde.
81173: BUESS, EDUARD - Zur Prädestinationslehre Karl Barths. Theologische Studien Heft 43.
91772: BUESS, EDUARD / GOTTHELF, J. - Jeremias Gotthelf. Sein Gottes- und Menschenverstandnis.
73836: BUFFA, D.W. - De strafpleiter.
75235: BUFFINGA, DS. N. - Blijf bij mij, Heer! Bijbels Dagboek.
36580: BUFFINGA, N, SAMENGESTELD - Beproeft de geesten, hedendaagsche stroomingen op religieus gebied
38926: BUFFINGA, N, SAMENGESTELD - Beproeft de geesten, hedendaagsche stroomingen op religieus gebied
83031: BUGDOLL, EDMUND - Mensen voor de camera. Focus fotowijzer.
48845: BÜGEL-KLEINENBERG, MW. D.G. E.A. - Abortus Provocatus in de Gezondheidszorg.
9990: BUGLIOSI / HURWITZ - Shadow of Cain.
39936: BUGMANS / BREE / KUIPER - J.B. Wolters. Honderd vijfentwintig jaren op het onderwijsterrein. 1836-1961.
5198-3349: BUGMANS / BREE / KUIPER - J.B. Wolters. Honderd vijfentwintig jaren op het onderwijsterrein. 1836-1961.
23975: BUGMANS / BREE / KUIPER - J.B. Wolters. Honderd vijfentwintig jaren op het onderwijsterrein. 1836-1961.
42010: BUHL WOLFGANG - Eros met grijzende slapen, een wijze leidraad bij seksuele problemen van de man en de vrouw boven de veertig
42006: BUHL WOLFGANG - Eros mit grauen schlafen, eine studie uber die psychologischen grundlagen und die probleme des sexuellen empfindens und verhaltens in lebensherbst
59152: BÜHLER, CHARLOTTE M.M.V. HARVEY, DR. HERMAN & KUBE, DR. ELLA - De menselijke levensloop als psychologisch probleem. Geïll. Vert.
42155: BUHLER CHARLOTTE - Das seelenleben des jugendlichen
91992: BUHLER, PROF.DR. CHARLOTTE - Psychologie der puberteitsjaren.
41629: BUHLER CHARLOTTE, MASSARIK FRED - the course of human life, a study of goals in the humanistic perspective
59362: BÜHLER, DR. CHARLOTTE B. - Psychologie in de moderne wereld. Geïll. Vert.
41266: BUHLER CHARLOTTE DR - Der menschliche lebenslauf als psychologisches problem, mit 28 abbildungen im text und auf einer tafel
41981: BUHLER CHARLOTTE, MASSARIK FRED - Lebenslauf lebensziele, studien in humanistisch psychologischer sicht
41982: BUHLER CHARLOTTE - Values Psychotherapy
41983: BUHLER CHARLOTTE - Psychologische probleme unserer zeit, drei vortrage
41626: BUHLER CHARLOTTE - Der menschliche lebenslauf als psychologisches problem, unter mitarbeit von Harvey, Kube
41625: BUHLER CHARLOTTE, HERAUSGEGEBEN DURCH SCHENK DANZINGER, THOMAE HANS - Gegenwartprobleme der entwiclungspsychologie
88492: BUHLMANN, H. / LOEFFEL, H. / NIEVERGELT, E. - Einfuhrung in die Theorie und Praxis der Entscheidung bei Unsicherheit. Lecture Notes in Operations and Mathematical Economics 1.
85727: BUIJNSTERS, P.J. / VISSER, R.P.W. (RED.) / E.A. - Werkgroep 18e eeuw. Documentatieblad Nr. 27, 28, 29. Textes des exposes presentes au colloque, Actualité d'Isabelle de Charriere (Chateau de Zuylen 12-14 septembre 1974).
48687: BUIJS, D - De moreele waarde van de krijgsmacht in oorlogstijd.
40739: BUIJS P - Rome en Utrecht, of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen
101.541: BUIJSMAN, CARLA / KLINKENBERG, JAN / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 24, juni 1979. Met o.a.: Doc & Merle Watson. – Hier is onze fiere pinksterblom.
101.542: BUIJSMAN, CARLA / GRUNVELD, JAN ERIK / E.A. - Folkkrant Janviool. Nr. 27, december 1979. Met o.a.: Volksmuziek van nu. – Schmetterlinge en de proletenpassion. Levende folk op de lagere school.
93425: BUIJSSEN, DRS. H.P.J. / DERKSEN, DR. J.J.L. - Psychologische hulpverlening aan ouderen. Diagnostiek - therapie - preventie.
41665: BUIJSSEN HUUB - Die beratung von pflegenden angehorigen
105725: BUIJTENEN, M.P. VAN - St. Vitus van Oldenhove. Episode uit de strijd om Leeuwardens Kerk, 1146-1580.
87309: BUIJTENEN, DR. M.P. VAN - Degrondslag van de Friese vrijheid.
87563: BUIJTENEN, DR. M.P. VAN / OBREEN, MR. H.T. - Westergo's IJsselmeerdijken. I. Dijkage in ontwikkeling. - II. Inventarissen van de archieven.
53302: BUIL, J.A. EN BERGMANS, J. M.M.V. BULT, F.X.W. - Kleine kerkelijke geschiedenis voor school en huisgezin. Afb. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
56515: BUIL, J.A. EN BERGMANS, J. - Geschiedenis des Vaderlands. Voor VGLO, normaal - en kweekscholen en M.O. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
25165: BUIS / STOFFER / OUWENEEL / E.A. - Elsevier Belasting Almanak 2003. Editie 48.
25166: BUIS / STOFFER / OUWENEEL / E.A. - Elsevier Belasting Almanak 2005. Editie 50.
102.934: BUIS, MR. L.S.J. - Woonwagenbewoners. AO-boekje 1448.
96011: BUISKOOL, H.C. - Ecclesia Emmensis. (De Nederlands Hervormde Kerk te Emmen)
86014: BUISKOOL, H.T. / KOOPS, HARM / EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Drentse schrievers, Almanak 1956. met o.a.: De Embder Schoel. - Drenthen. - Over Anne de Vries.
11316: BUISMAN J. - Noord en Zuid Amerika
72684: BUISMAN, J. - West- en Oost- Europa.
58093: BUISMAN-DE SAVORNIN LOHMAN, DR. F. LOUISE W.M. - Wie was Shakespeare. Feiten en hypothesen rond de identiteit van ""De Bard van Stratford"".
72750: BUISMAN, J. - Oost-Azie en Oceanie. Met Poolgebieden en algemeen gedeelte.
1636-1715: BUISMAN J. - Noord en Zuid Amerika
59000: BUISMAN, DRS. J. - Nederland. Zoals het was, zoals het is. Sesam Aardrijkskunde van Nederland. II. Geïll.
71635: BUISONJE, DR. J.C. / JONG, R.M. - Texte zur ubersetzung ins Niederlandische. Teil II.
39983: BUIST, M.G - Drieluik, de openbare leeszaal en bibliotheek te Groningen onder een bibliothecaris een directrice en een directeur 1903-1986
46501: BUIST, GIRBE - Balloo. Het mag mij nog heugen. Geïll. (Met bijlage: veldnamen).
16457: BUITELAAR, JOHANNA - De weg die voor ons ligt.
88189: BUITELAAR, DR. P. - Prediking en geestelijk leven. Vanuit de praktijk toegelicht.
71063: BUITEN, HANS VAN (VERTALING) - Verhalen uit India.
31737: BUITEN, VEEN VAN DER, VINKE - Zes maal mei, de groninger veenkolonien in de tweede wereldoorlog
22430: BUITENKAMP, DR. J. - Godsdienst en godsdiensten.
85196: BUITENLANDSE ZAKEN - Een kwestie van verdeling een wereld of geen wereld.
47805: DR BUITENRUST HETTEMA, CRAMER, VAN DEN BOSCH - Zwolsche herdrukken tweede herziene druk, no II Hooft's Grannida
85610: BUITENWEG, HEIN - Land waar de gamelan klinkt.
99560: BUITER, D. / LANTING, TJ.L. / E.A. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 8, No. 4. Met o.a.: De Valkenije. – Vereniging tot bestrijding van de bedelarij 1893-1951.
60940: BUITINK, MARTINE - Als een weg door werelden. Kiezen voor een leven van delen. Memo reeks. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
43602: BUITKAMP J DR - Geschiedenis van het Midden Oosten
84442: BUITKAMP, DR. J. / ROIJEN, DR. P.D. VAN - Op de Bres. Waarheidsdienst is Godsdienst.
14281: BUJLO, WIOLETTA / KAPALCZYNSKI / KOMOROWSKI - Monuments and Museums of Jelenia Gora District. Poland.
61264: BULCKENS, JEF; HEYSSE, PAUL; LEFEVRE, FRANS (ALG. LEIDING) - Roeach 5. Godsdienst voor het vijfde jaar S.O. Deel voor de leerling. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61067: BULCKENS, JEF - Godsdienstonderricht op de Secundaire School. Een handzame godsdienstdidactiek. Geïll. Nikè-reeks: didachè. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61136: BULCKENS, JEF - Godsdienstonderricht op de secundaire school. Handboek voor de godsdienstdidactiek . Deel 2. Voorbereiding, uitvoering, evaluatie. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61263: BULCKENS, JEF; HEYSSE, PAUL; LEFEVRE, FRANS (ALG. LEIDING) - Roeach 3. Godsdienst voor het derde jaar S.O. Deel voor de leerling. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
87454: BULCKENS, B. - De kunst van Egypte.
61415: BULCKENS, J & GEYSELS, L. (EDS) - ""Eén stap is mij genoeg"". Over geloof en geloofsopvoeding in een pluralistische wereld. Verslagboek. Nikè-reeks. Nr. 11. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
80816: BULHOF, I.N. / MUSTERD, C. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 93ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: Kuhns visie op de ontwikkeling van de wetenschap. - Sovjet interpretaties van de Februarie-revolutie in Petrograd.
7232: BULLA / FRIEDRICH / SAGER / E.A. - Die schone Graftschaft Bentheim. Das Bentheimer Land. Band 59.
17707: BULLIT, ORVILLE H. - Die Suche nach Sybaris. Bericht über eine archäologische entdeckung
41679: BULLOCK ALAN, WOODINGS R.B - Twentieth century culture, a biographical companion
74471: BULOW, GERDA VON / SCHROTER, WOLFGANG G. (AUFNAHMEN/ABBILDUNGEN). - Schatze aus Thrakien.
94244: BULST S.J., WERNER - Das Grabtuch von Turin. Forschungsberichte und Untersuchungen.
82996: BULT, DRS. J. EN P. / E.A. - Biologie. V: Organisme en milieu.
99903: BULT, PIETER / HOOGENDIJK, RON - Marathon- en toerschaatsen.
76335: BULTHUIS, F. EN UBBENS, M.U. (VOORWOORD) - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren, 1912-1947.
1438-2063: BULTHUIS RICO - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie.
25805: BULTMAN, J. - Het arbeidsloos inkomen. AO-boekje 1578.
98459: BULTMANN, RUDOLF - Glauben und Verstehen. Zweiter Band.
94243: BULTMANN, RUDOLF - Beitrage zum verstandnis der jenseitigkeit Gottes im Neuen Testament.
41216: BULTMANN RUDOLF - Das urchristendom, in rahmen der antiken religionen
53365: BULTMANN, D. RUD. - Jesus (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"") Die Unsterblichen. Afb.
78514: BULTSMA, PIET (ONTWERP) / HOGE RAAD VAN ADEL, DEN HAAG (TEKSTUELE ADVIEZEN) - Wapens en Vlaggen van Nederland en zijn Provincies. (Poster)
10266: BULWER-LYTTON EDWARD G.E. - De laatste dagen van Pompeii.
1472-827: BUMA DR. J.T. - Hippokrates de Grote
38166: BUNING, WERUMEUS - Zondaars en zondaressen, nieuwe schetsen
87615: BUNING, LAMMERT - Het Herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
52054: BUNNIK, T; ROOIJEN, C. VAN EN WILLERS, H. (SAMENSTELLING) - 75 Jaar Graaf Willem II - V.A.C. De geschiedenis v.e. Haagse R-K sportvereniging. Jubileumboek. 1912-1987. Foto's.
20374: BUNNIK, BERT - Hockey. AO-boekje 2132.
8365: BUNNING / DEKKER / DRENTHEN / E.A. - Nieuwe Drentse Volksalmanak. 1977. Cultureel jaarboek voor Drenthe. 94ste jaargang.
8364: BUNNING / DEKKER / DRENTHEN / E.A. - Nieuwe Drentse Volksalmanak. 1977. Cultureel jaarboek voor Drenthe. 94ste jaargang.
8363: BUNNING / DEKKER / DRENTHEN / E.A. - Nieuwe Drentse Volksalmanak. 1977. Cultureel jaarboek voor Drenthe. 94ste jaargang.
45205: DR. L. BUNNING, S.B. DEKKER; JOH. DRENTHEN E.O. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1977
95148: BUNT, ALEID W. VAN DE - Het slot van Zeist. (heden en historie)
95149: BUNT, ALEID W. VAN DE - Het slot van Zeist. (heden en historie)
53767: BUNT, DR. L.N.H. - Statistiek voor het voorb. hoger en middelbaar onderwijs. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89530: BUNT, ALEID W. VAN DE / ECK, H.C. VAN (ILLUSTRATIES) - Geen tweede vaderland.
11331: BUNTE EIBERT H. - De uitdaging van het atoom. Onze keuze: Voorspoed of vernietiging.
15718: BUNTE EIBERT H. - De uitdaging van het atoom. Onze keuze: Voorspoed of vernietiging.
102.895: BUNTE, EIBERT H. - Chemie. Manipuleren met materie. AO-boekje 1265.
15748: BUNTE, EIBERT H. - Leven met chemie.
4583-1488: BUNTING BRIAN - The rise of the South African Reich.
81494: BUNYAN, JONH - The Pilgrim's Progress.
150059: BUNYAN, JOHN / BREMER, JAC. R. (VERTALING) / ISINGS JR., J.H. (ILLUSTRATIES) - Christen- en Christinnereis.
99157: BUNYAN, JOHN / HARROLD COPPING (PLATEN) - De Pelgrimsreis. Van deze wereld naar de toekomende. Voorgesteld in den vorm van een droom.
95099: BUNYAN, JOHN - The Pilgrim's Progress. From this world to that which is to come, delivered under the similitude of a dream: Wherein is discovered the manner of his setting out his dangerous j0urney, and safe arrival at the disered country.
61481: BUNYAN, J - Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Met de 9 oude platen.
27347: BUNYAN, JOHN - Genade overvloeiende voor den voornaamste der zondaren in een getrouw verhaal van het leven en den dood van John Bunyan en een beknopt verhaal van de uitnemende genade van God in Christus voor hem, …
82504: BUONAIUTI, ERNESTO - Le modernisme catholique.
79142: BURAUEN, THEO / SURES, P.P. / MARZINEK, DR.OTTO (VORWORT). - Katalog XIV. Inter Medaiile Köln 71.
42673: BURCHELL MARY - Liefde kent geen grenzen
79939: BURCHELL, MARY - Meisje in't blauw.
57531: BURCHELL, S.C. EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Tijdperk van vooruitgang. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
87986: BURCHELL, MARY - De liefde van een secretaresse.
87987: BURCHELL, MARY - Zuster Madeleine.
43266: BURCHELL MARY - Romance in Rome
29186: BURCHELL, MARY - Pension op stelten.
17860: BURCHELL, MARY - Zuster Alma.
25205: BURCHEM, CEES VAN / VISSER, CORS (RED.) - Boeren voor morgen. Landbouwbeleid en christelijke politiek.
61278: BÜRCK, KLAUS VAN UND LÜCHTENBORG, HEINRICH - 150 Jahre Niederländisch-reformierte Gemeinde zu Elberfeld. (Kohlbrugge!). Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
106520: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar.
79690: BURCKHARDT, JACOB - Weltgeschichtliche Betrachtungen.
72934: BURCKHARDT, GEORG - Gilgamesch. Eine Erzahlung aus dem alten Orient.
57917: BURCKHARDT, JAKOB - Griechische Kulturgeschichte. Herausgegeben von Jakob Oeri. Dritte Auflage. Vierter Band.
51688: BUREAU VOORLICHTING VAN DE GEMEENTE UTRECHT - Utrecht. Hart van Nederland. Foto's. (tekst in 4 talen)
94255: BUREN, PAUL M. VAN - The Secular Meaning of the Gospel. Based on an analysis of its language.
81377: BUREN, JOHANNA F. VAN / BUTER, ADRIAAN / E.A. - Neerlands Volksleven nr. 2 van jrg. XII. Twente nummer. Met o.a.: Poaschvuur. - Honderd jaar Enscheder volksleven.
2504-5: BUREN J.F. VAN - Verzamelde gedichten
55788: BUREN, TOON VAN - Laat de boomstam maar liggen. Verslag van een magisch-realistische reis door het land van de Bawòng.
27589: BUREN, PAUL M. VAN - The Secular Meaning of the Gospel. Based on an analysis of its language.
35637: BURFORD L - De zoete wraak, zwarte beertjes no 1507
38743: BURG, VAN DER GER - Varen weer of geen weer, scheepsbergingen langs de kust en in internationale wateren
38455: BURG SCHAUMBURG, PAUL - Minerva Lexikon, berühmter persönlichkeiten aller zeitalter
53240: BURG, PR. G.P.J. V.D. - n Gelukkig gezin met z'n lief en leed. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
99389: BURG, S. VAN DEN / HALBERTSMA, T.E. / NIEUWENHUIS, JM. (FOARWIRD) - Frysk Lieteboekje; for eltsenien. Utjown fen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftkennisse.
22941: BURG, J. V.D. (ILLUSTRATIE). - De dochter van den ideaal socialist.
103812: BURG, HELGA / EINIG, CHRISTIAN / SCHAFER, NORBERT / E.A. - Burda. Handarbeiten leicht gemacht. Band 2. Lehrbuch fur Knupfen, Weben, Patchwork, Weissstickerei.
61262: BURG, LEEN VAN DER - Basis 2. Levensbeschouwelijke vorming voor de onderbouw. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
57963: BURG, MARGREET VAN DER EN BOS-BOERS, MARIAN - Vrouwen, Wageningen en de Wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918-2003. Ill.
59959: BURG, GER VAN DER - Varen. Weer of geen weer. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust en in internationale wateren, alsmede enkele grote sleepreizen. Pirola Maritiem. Geïll.
60349: BURG, L. VAN DER - Uittocht uit de illusie. Over het stimuleren van morele en religieuze ontwikkeling bij twaalf tot zeventienjarigen in het godsdienstonderwijs. Academisch proefschrift ter verkrijging van de grad van doctor in de godgeleerdheid a/d V.U te Amsterdam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
53840: BURG, PR., G.P.J. - Met het kind van God naar God. Deel IV. + Register op de Nieuwe Katechismus en met het Kind van God naar God. Deel 2, 3 en 4. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47768: J.W. VAN DER BURG HORA ADEMA - De familie van Heijningen met platen
61261: BURG, LEEN VAN DER - Basis 1. Levensbeschouwelijke vorming voor de onderbouw. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60844: BURG, CHRISTINE VAN DER - Harts-tocht. De levensweg die wij afleggen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
96829: BURG. JHR.IR. R.R.L. DE MURALT (VOORWOORD EN PORTRET) - Verwoest Borculo in Beeld.
4752-3165: BURGDIJK M.A. / PIETERS. - Sprokkelingen. Bloemlezing. Deel 1.
5306-3581: BURGEL B.H. - Gij en de Sterrenwereld. Moderne sterrenkunde voor iedereen.
30652: BURGEL B.H - Gij en de sterrenwereld
15094: BURGER, WILL C. - Het dal van de Dode Hand.
73821: BURGER, WILL C. / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Het Dal van de Dode Hand. Junior jongensboekenserie no. 110.
1114-143: BURGER MANFRED - Lexicon der Hundehaltung
71726: BURGER, PETER / JOMG, JAAP DE - Taalboek van de Eeuw.
84399: BÜRGER-PRINZ, HANS - Ein Psychiater berichtet.
102.818: BURGER, DR. D. - De strijd om de leegte. AO-boekje 940.
94086: P.A. BURGER / P. DE ZEEUW J.GZN. BEWERKING / W.J. ROZENDAAL (ILLUSTRATIES) - De reis van Marco Polo.
80241: BURGER, DS. C.B. - Christendom en humanisme.
102.845: BURGER, DR. D. - Van masers en lasers. AO-boekje 975.
18572: BURGER, PETER - De wraak van de kangoeroe. Sagen uit het moderne leven.
10187: BURGER-DROST JULIA - Behouden thuiskomst.
6291: BURGER DR. D. - Leonardo da Vince. AO-boekje 403.
71444: BURGER, GOTTFRIED AUGUST / DORE, GUSTAV (ILLUSTRATIONEN). - Munchhausen.
10139: BURGER-DROST JULIA - Trouw aan het hart.
6390: BURGER DR. D. - Technische voorspellingen uit vroegere tijd. AO-boekje 521.
60246: BURGER, GERARD - Ongeschreven wet. Een zoektocht naar moraal. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
17403: BURGER, PETER - De wraak van de kangoeroe. Sagen uit het moderne leven.
16722: BURGER, AAD / HINTZEN, P. - De zin van Europa. AO-boekje 1768.
16723: BURGER, AAD / HINTZEN, P. - De zin van Europa. AO-boekje 1768.
6391: BURGER DR. D. - Technische voorspellingen uit vroegere tijd. AO-boekje 521.
16705: BURGER, AAD - Britse vakbeweging in het nieuws. AO-boekje 1757.
16706: BURGER, AAD - Britse vakbeweging in het nieuws. AO-boekje 1757.
39422: BURGER, C.B - Roessingh, reeks getuigen van Christus
17946: BURGER / HINTZEN - 1981, hoe staan we er financieel . AO-boekje 1845.
48027: BURGER, G. (VZ) - Van vijftig jaren. 1881 - 30 november - 1931. ''Waakt en bidt''. Afd. Kralingen van Patrimonium. Foto's.
101.804: BURGER, DR. D. - De vierde dimensie. AO-1283.
99818: BURGER, W.L.P. / HAGENBEEK, G. - Onderhoud van huis en huisraad.
49357: BURGER, BERNARD E.A. - Toembah
38270: BURGER, J MATTHIJS - Kerken in Nederland en Belgie, Atrium Cultuurgidsen
6643: BURGER DR. D. - Max Planck. quantentheoie. AO-boekje 708.
6644: BURGER DR. D. - Max Planck. quantentheoie. AO-boekje 708.
25910: BURGER, AAD / HINTZEN, PETER - 1981, hoe staan we er financieel voor. AO-boekje 1845.
88095: BURGER, PETER / JONG, JAAP DE (SAMENSTELLERS) - Taalalmanak. Met o.a.: Zeventien goede taalvoornemens. - Tien tips voor een onvergetelijke voordracht.
31191: BURGERS DROST JULIA - Het thuisgebleven kind
19998: BURGERS-DROST, JULIA - Als het geluk aanklopt.
19996: BURGERS-DROST, JULIA - Wachten op de oogst.
54179: BURGERS-DROST, JULIA - Liefde is het begin.
54180: BURGERS-DROST, JULIA - De Heymering State. Roman.
55148: BURGERS-DROST, JULIA - In de verte klinkt muziek.
54016: BURGERS-DROST, JULIA - En de bruid huilde.
72278: BURGERS-DROST, JULIA - Liefde is het begin.
55060: BURGERS-DROST, JULIA - Wachten op de oogst.
55151: BURGERS-DROST, JULIA - Wachten op de oogst.
55147: BURGERS-DROST, JULIA - In de verte klinkt muziek.
55145: BURGERS-DROST, JULIA - Voor altijd verbonden.
61279: BURGERS-DROST, JULIA - De toekomst begint morgen. (En de bruid huilde; liefde levenslang; het thuisgebleven kind).
54037: BURGERS-DROST, JULIA - Liefhebben is thuiskomen
55150: BURGERS-DROST, JULIA - Dat ene verschil
55141: BURGERS-DROST, JULIA - Sleutel naar het geluk.
55149: BURGERS-DROST, JULIA - Trouw aan het hart
55142: BURGERS-DROST, JULIA - Nader dan een droom. Spiegelserie.
55146: BURGERS-DROST, JULIA - Voor jou wil ik nieuw zijn.
55144: BURGERS-DROST, JULIA - Letta's bestemming.
55138: BURGERS-DROST, JULIA - Mijkes Wereld
55140: BURGERS-DROST, JULIA - Het Merelnest.
72291: BURGERS-DROST, JULIA - De horizon blijft boeien.
54744: BURGERS-DROST, JULIA - Waarom die onrust in mij?
54745: BURGERS-DROST, JULIA - Zon in de wolken. Omnibus: Het huis in de zon; Marieken; Wolken van goud. Voorkeurboek.
72280: BURGERS-DROST, JULIA - Waarom die onrust in mij?
25181: BURGERS-DROST, JULIA - Als het geluk aanklopt.
16442: BURGERS-DROST, JULIA - Behouden Thuiskomst.
27875: BURGERS-DROST, JULIA - Wachten op de oogst.
57651: BURGESS, JR., GILES H. - Industrial Organization. Prentice-Hall International Editions. Geïll.
36020: BURGGRAAF G.P.P - Het geloof bij vrouwen, het geloofsleven van Martha en Maria bij de opwekking van Lazarus
B4820: BURGGRAAFF/EPPINK/E.A. - Jaarboek Nederlandse Antiekzaken 2000.
84836: BURGGRAF, M. - Werken met metaalfolie.
24537: BURGH, W.G. DE - Nalatenschap der Oudheid. Deel 2. Prisma pocket 438.
24504: BURGH, W.G. DE - Nalatenschap der Oudheid. Deel I. Prisma pocket 437.
23205: BURGMANS / TIMMER - Weg van de snelweg. Nederland. Reisboek 3. Kromme Rijn - Oldambt, Westerwolde - West Achterhoek - Delfland - Midden Brabant.
52221: BURGMÜLLER, FRIEDRICH - Melodische Etüden.Op. 100. Revidiert von Ber Joosen. Piano Solo.
71976: BURGT, NIC VAN DE - Balsporten. Prisma pocket 1166.
53526: BURINGH BOEKHOUDT, DR. H. - Het Alkoholvraagstuk. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
90864: BURINGH / GEER / E.A. - Op vaste grond. Leidraad bij de bezinning op de inhoud van het Christelijk geloof.
38301: BURK, MICHAEL - Het tribunaal, roman rond het Neurenbergs proces
35738: BURKE A, CUNHA - Antimicrobial therapy 1, the medical clinics of North America
34707: BURKE JAMES - Connectios
1431-626: BURKE JAMES - Connectios
35739: BURKE A, CUNHA - Antimicrobial therapy II, the medical clinics of North America
30838: BURKETT M - Luchtvaart pioniers
94637: BURKIJ-BARTELINK, A. - India. Gekwelde grond.
37006: BURLAND, C.A, FORMAN, W - So sahen sie uns, das bild der weisen in der kunst der farbigen volker
75053: BURLAND, C.A. / POULTON, YVONNE (ILLUSTRATIES). - De Grieken.
28460: BURLAND, BRIAN - Surprise.
28245: BURLAND, BERND / FECHER, CONSTANCE - Dubbelroman. Duetserie 8. - Carolina Otero - Anne Oldfield.
98389: BURLEY, WILLIAM - Moord in Hotel Marina.
28505: BURMAN, ROLF - Een boete.
51243: BURMAN, ROLF - Als de heide bloeit.
97428: BURMEISTER, EVA - De groepsleider in de inrichting.
73373: BURNAND, EUGENE (ILLUSTRES) / EGEUNE MELCHIOR DE VOGUE (AVANT-PROPOS). - Les Paraboles.
61003: BURNE, SIMON (RED.) - Het heft in handen. Een eigen kijk op ontwikkeling. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
22570: BURNETT, F.M. - De kleine lord.
28420: BURNFORD, SHEILA - Bel Ria.
53104: BURNFORD, SHEILA - The incredible journey. Ill.
4377-455: BURNFORD SHEILA - The Incredible Journey
15827: BURNFORD, SHEILA - Bel Ria.
30331: BURNIE DAVID, E.A. - Onze bewogen 20e eeuw.
41706: BURNIER ANDRE - De verschrikkingen van het noorden
97263: BURNS, ROBERT - The Poetical Works.
55134: BURNS MORTON, F.J. - Samenwerken in de bedrijven. (Teamwork in industry). Vert.
35028: BURNUM - Burnum's Aboriginal Australia
58010: BURROUGH, P.A. - Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Monographs on soil and resources survey No 12. Oxford Science Publications. Ill.
70374: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan in het oerwoud. Witte raven pocket S 82.
98781: BURROUGHS, EDGAR RICE - Bill de machtige vechter.
17740: BURROUGHS, E.R. - De terugkeer van Tarzan.
21954: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan Omnibus. - Tarzan van de apen - De terugkeer van Tarzan.
70373: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan en de Juweelen Ophar.
70376: BURROUGHS, EDGAR RICE - Tarzan en zijn dieren. Witte raven pocket S 61.
35155: BURT J - Incredible, Australia
9848: BURTON PHILIP - You , My Brother. A novel based on the lives of Edmund & William Shakespeare.
9716: BURTON TONY - Department of correction.
10807: BURTON MAURICE EN JANE - De kleurrijke wereld van de Dieren.
20013: BURTON, J. - Meer dan moed.
58818: BURTON, DR. MAURICE - De wonderen van het dierenrijk. Deel 1. Oorsprong en mechanisme van het leven. Afb.
58822: BURTON, DR. MAURICE - De wonderen van het dierenrijk. Deel 7. Apen en huisdieren. Afb.
102.104: BURTON, DR. MAURICE - De wonderen van het dierenrijk. Deel 5: Vogels.
58821: BURTON, DR. MAURICE - De wonderen van het dierenrijk. Deel 6. Zoogdieren. Afb.
58820: BURTON, DR. MAURICE - De wonderen van het dierenrijk. Deel 5. Vogels. Afb.
16147: BURTON, DR. MAURICE / FRIEDHOFF, HERMAN - Kleine Winkler Prins Dieren Encyclopedie. 10 delen.
58819: BURTON, DR. MAURICE - De wonderen van het dierenrijk. Deel 3. Insekten. Afb.
75009: BURTON, J. - Meer dan moed.
20896: BURTON, DR. LINDY / STRUBBE, DRS W. (REDACTIE) - Afscheid van een kind. Handreiking bij stervensbegeleiding.
10804: BURTON / BREURE / E.A. - De Wonderlijke Natuur. Slangen, Krokodillen en Hagedissen.
77279: BUS, J. / DEELMAN, A.M.J. / BOER, JAN / E.A. - Grunneger Aalmanak 1949. Met o.a.: Ol toren op Groot Maark - Jelte Dijkstra - P. Groen - Het Koolzaad bloeit.
17880: BUSCH, WILHELM - De Heer en Mevrouw Knopp.
94135: BUSCH, WILHELM - Avonturen van een vrijgezel.
99537: BUSCHAN, DR. GEORG - Die Sitten der Volker. Zweiter Band.
99538: BUSCHAN, DR. GEORG - Die Sitten der Volker. Vierter Band.
49982: BÜSCHER, GUSTAV - In de diepte der aarde. Afb. (Vert.)
98758: BUSCHER, GUSTAV - Philips. Lehrbriefe. Band II.
5777-5251: BUSCHMANN / MATTHIESSEN / BAUSCH / E.A. - Marxistische Blätter. 2. NATO-Politik oder sicherheit.
39342: BUSH, BARRY - Alles over katten, het grote vraag en antwoordboek
23204: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrandt. Studien over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw.
46118: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Geïll. Twee delen in één band.
48621: BUSKES, DR. J.J. - Gedichten die mij vergezellen.
92240: BUSKES, DR. J.J. / GILHUIS, DRS. T.M. / E.A. - De christelijke school gewikt en gewogen. Een tiental visies op het christelijk onderwijs.
90794: BUSKES, DR. J.J. - Opstanding.
82250: BUSKES, DS. J.J. - Soldaten van Christus.
51270: BUSKES JR., J.J. (PRED.) - Het eiland, de stad en het koninkrijk. (Geïll.)
24044: BUSKES, DR. J.J. - In het land van Gandhi en Nehru.
36679: BUSKES, J.J - Gedichten die mij vergezellen
51213: BUSKES, J, J. EN ROST, NICO (RED.) E.A. - Daar gaat een dominee voorbij'. Een bindel beschouwingen en herinneringen.
5429-3735: BUSKES DS. J.J. - In de Branding. Brieven aan een jongen vriend. Libellen-serie Nr. 244 en Nr. 225.
25510: BUSKES, DR. J.J. - Droom en protest. Getuigenissen uit een halve eeuw strijd.
25549: BUSKES, DR. J.J. - Wegen in de wildernis.
27090: BUSKES, DS. J.J. - Kort & Goed. 75 vijf-minuten-toespraken.
27551: BUSKES, DR. J.J. - God en mens als concurrenten.
84047: BUSKES JR., J.J. - Job.
95433: BUSQUETS, CARLOS - Klein Duimpje.
95431: BUSQUETS, CARLOS - Roodkapje.
95471: BUSQUETS, CARLOS (ILLUSTRATIES) - Gevaar op de rotsen. Leuke Ontmoetingen serie.
95469: BUSQUETS, CARLOS (ILLUSTRATIES) - De boze droom van Maarten. Leuke Ontmoetingen serie.
95432: BUSQUETS, CARLOS - Klein Duimpje.
89324: BUSQUETS, CARLOS - Roodkapje.
95470: BUSQUETS, CARLOS (ILLUSTRATIES) - Dandy, het hertje. Leuke Ontmoetingen serie.
1055-2294: BUSSAGLI MARIO - Indian Miniatures.
49872: BUSSE, PROF. DR. HERMANN ERIS - 'De vreemde vriend''. Deel I: Spel der seizoenen. Ill. (Vert.)
41264: BUSSE E.W, MADDOX L.G - The duke longitudinal studies of normal aging 1955-1980
54445: BUSSEL ING., P.W.E.A. - Handboek voor de centrale verwaring met aardgas. Theorie, ontwerp, uitvoering. EN (auteur idem): Tabellenboek voor het berekenen van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water en warme lucht. (Afb.)
54214: BUSSEL, W. VAN - Prisma bandrecorderboek. Ill. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
17143: BUSSELLE, MICHAEL - Pocketgids voor Amateur Fotografen.
79241: DR. BUSSO PEUS NACHF. - Dr. Busso Peus Nachf. Katalog 270. Münzen und Medaillen. Griechen, Römer, Goldgulden, Taler, Ecus, Crowns. Auktion 10./12. Juni 1969.
79242: DR. BUSSO PEUS NACHF. - Dr. Busso Peus Nachf. Katalog 271. Römer Byzantiner. Dienstag, den 25. November 1969.
79397: DR. BUSSO PEUS NACHF. - Dr. Busso Peus Nachf. Katalog 272. Europäische Münzen und Medaillen in Gold und Silber. Auktion 25. November 1969.
81451: BUSSON, DR. ARNOLD - Der Münzfund von Ratiszell.
94236: BUSSY, I.J. DE - De wetenschap der moraal.
98537: BUSTRAAN, P. - Staalconstructies. Leerboek voor Hogere Technische Scholen, voor N.O.-aktenopleiding en voor zelfstudie.
98637: BUSTRAAN, P. - Tabellen voor Staalconstructeurs. Traagheidsmomenten, weerstandsmomenten, doorsnedeoppervlakken enz. van verzwakte en samengestelde walsprofielen voor staalconstructies, alsmede een kwadratentafel voor n = 1000 … 10000 .
97368: BUSZ EN BLOMMENSTEIJN (TEKST) - Wat je van ver haalt is lekker. Bijzondere groenten en vruchten uit binnen- en buitenland. (met 105 kleurenfoto's)
30357: BUTER ADRIAAN, LUCAS ROB, E.A - Twente dag in dag uit
47619: A.BUTER REDACTIE - Neerlands volksleven jrg 21 no 4, met o.a mensen in de stad, Holbergs tinnegieter in Haarlem, wat droegen de molkwerumers etc
181-1637: BUTERS-HEEMSKERK - Creatief bezig zijn voor de vrouw. Modieus Naaien en Knippen.
182-1636: BUTERS-HEEMSKERK - Creatief bezig zijn voor de vrouw. Sfeervolle Woon-ideeen.
25443: BUTERS-HEEMSKERK, J.W. (RED.) - Creatief met kinderen. Creatief bezig zijn voor de vrouw.
58102: BUTLER, DR. J.A.V. - Het wonder van de levende cel. Opbouw en functie van de cel bij mens, dier en plant. Ill. Vert.
37146: BUTLER, ANNE - Steek na steek, handleiding vrij boduren stap voor stap
38355: BUTLER, ALAN - Heiligen levens, een geillustreerde verkorte editie met een inleiding door Dr. James Bentley
21701: BUTLER, DAVID - Edward VII. Deel 2. De vredestichter.
60119: BUTSELAAR, JAN VAN EN CAPELLEVEEN, JAN J. VAN (RED.) - Evangelie en cultuur in de oecumenische discussie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
57989: BUTTERFASS, THEODOR - Groei en ontwikkeling van de plant. Aula - Paperback 19. Ill. Vert.
44079: BUTTERS DIETER - Solothurn. Historische einleitung Flatt, met gramafoonplaat beilage
73300: BUTTLAR, JOHANNES VON - Reizen in de eeuwigheid. De mens als overwinnaar van tijd en ruimte.
43274: BÜTTNER SAM JOH DR - Zoekt in de schrift, dagelijksche overdenking voor het geheele kerkelijk jaar, naar het hoogduitsch door J.P.G. Westhoff Luthersch predikant te Amsterdam, 2 delen in 1 band
54401: BÜTTNER, OSKAR - Hubverfahren im Hochbau. Mit 383 Bildern und 11 Tafeln.
297-4424: BÜTTNER RAINIER - Alf. Ik wil alles!
52631: BUUL, T. VAN - Zonneschijn. Leesboek voor het lo. en v.o. Tweede reeks. Negende stukje (vroeger zevende stukje) voor het zesde leerjaar. Geïll.
47555: T. VAN BUUL - Zonneschijn leesboek voor jongens en meisjes van 12-15 jaar
B4819: BUUNK, FRANK / SCHAAF, NICOLE VAN DER - Romantiek rond de Familie Koekkoek.
61302: BUUNK, GERRIT - Een duurzame boterham. Een pastoraal-politieke visie op landbouw en milieu. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
56382: BUUNK, ELISABETH - Bruine jongen. Geïll.
74677: BUUREN, HANNEKE VAN - Chrysalis 1. Halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur ren kunst.
16511: BUUREN, W. VAN - Mensen met maskers.
15202: BUURMA-RETHANS / WAARD H. DE - Moet Melk? De waarde van zuivelprodukten in onze voeding. AO-boekje 1732.
103983: BUURMA, HENK - Het juiste medicijn. meer dan honderd kwalen, bijwerkingen, toelating, de beste geneesmiddelen, niet aangeraden medicijnen.
76796: BUURMA, HENK - Het juiste medicijn 2001. meer dan honderd kwalen, bijwerkingen, toelating, de beste geneesmiddelen, niet aangeraden medicijnen.
15200: BUURMA-RETHANS / WAARD H. DE - Moet Melk? De waarde van zuivelprodukten in onze voeding. AO-boekje 1732.
15201: BUURMA-RETHANS / WAARD H. DE - Moet Melk? De waarde van zuivelprodukten in onze voeding. AO-boekje 1732.
82340: BUURMA, HENK - Het juiste medicijn. meer dan honderd kwalen, bijwerkingen, toelating, de beste geneesmiddelen, niet aangeraden medicijnen.
98948: BUURMAN, C.J. / ASSMANN, W. / E.A. - Tweede leerjaar. Algebra.
72578: BUURSINK, DR. J. / HEINS, DRS. A. / WOUTERS, J. - De hierarchie van winkelcentra. Onderzoek naar het gebruik van het hierarchische opgezette winkelapparaat in enkele stadsdelen. Deelrapport 4: De hierarchie van winkelcentra in Amersfoort-Oost.
10650: BUURT / KNETCH - Handboek Wordperfect 5.0. Deel 1: tekstverwerking, toepassingen, macros, DTP en lirary. Deel 2: toepassingen, macros, DTP en library.
133-1485: BUYLE/DONCKT - Incognito. Reportage uit Zuid-Afrika en Namibie.
44340: BUYS JAAP - Wijde blik 60 jaarverhalende proza van zestig jaar wereld bibliotheek
56058: BUYS, C.SS.R., DR. L. EN BOELAARS, C.SS.R., DR. H. - De Katholieke actie. In opdracht van de Katholieke actie in het bisdom Haarlem. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
53916: BUYS, I.C.M. - Franciskaansche Legenden. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56190: BUYS, P. - Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
74238: BUYS, JAAP (SAMENSTELLER) / VOSS, H.D. (ILLUSTRATIES). - Wijde Blik. Verhalend Proza van zestig jaar Wereldbibliotheek.
89765: BUYS, UDO J. - In de voetsporen van Oranje. Historische en toeristische notities rond de 44 titels van Koningin Beatrix.
18470: BUYSSE, CYRIEL - Het leven van Rozeke van Dalen.
24478: BUYSSE, EMILE - Vlamingen.
21868: BUYSSE, EMILE - Spokenhof.
54891: BUYTENDIJK, PROF. DR. F.J.J. - De wijsheid der mieren. Afb. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57146: BUYTENDIJK, F.J.J. - Doorleefde pijn. Portret.
42134: BUYTENDIJK F.J.J, HUITS, KOOY, SCHREUDER, WELLEN - De derde levensfase
57501: BUYTENDIJK, F.J.J. - Over de pijn. Aula-Boeken.
42191: BUYTENDIJK F.J.J, HUITS, KOOY, SCHREUDER, WELLEN - De derde levensfase
54218: BUYTENDIJK, PROF. DR. F.J.J.; TRIMBOS, DR. C.J.B.J.; ROOIJ, PROF. MR. DR. M. - Massa-communicatie. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
87362: BUZAS, HERBERT (TEXTE) / GAPPMAYR, HEINZ (ILLUSTRATIONEN) - Brevier fur motorisierte Lebenskunstler. Band Osterreich.
41869: BYERTS, HOWELL, PASTALAN - Environmental context of aging, life styles, environmental quality and living arrangements
57692: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. (1894). Met een nieuw register en een biografische schets. 1. Herdruk van de editie van1894.
59267: BYMHOLT, THEODORUS - Predikatie: Tot dronken wordens toe. Bij gelegenheid dat de zonde van dronkenschap meer en meer doorbrak. Efeze 5:18. - Het Heil verkondigd. 30e predikatie (I)
76649: BYNAEI, ANTONII - De Morte Jesu Liber Tertius. Commentarius Amplissimus in MATTH. XXVI. A com. II. Ad comma 57. MARC. XV. A com. 2. ad comma 42. LUC. XXIII. A com. 2. ad comma 50. JOH. XVIII. A com. 28. & XIX. A com. I. ad comma 38.
18962: BYRD, ELISABETH - Rivale van de koningin. Historische roman.
10156: BYRD ELISABETH - Rivale van de koningin. Historische roman.
49556: BYRDAL, LIS - Viert vrolijk feest! Ill. Vert.
94571: BYRNE, DONN - Dochter van Ierland.
73079: BYRON, LORD - The Prisoner of Chillon.
41694: BYRON FREDERIC RAPHAEL - Byron
28041: BYUSSE, CYRIEL - Zoals het was…
82093: BYVANCK, L. / UFFORD, QUARLES VAN - Zilveren en Gouden Vaatwerk uit de Griekse en Romeinse Oudheid. Lustrumuitgave van het ederlands Klassiek Verbond 1973.
38074: BYVANCK, W.C.C - Vaderlandsche figuren op den overgang der achtiende eeuw
52313: CABALLERO CALDERÔN, EDUARDO - Priester in de bergen. Roman. Vert.
98756: CABANNE, PIERRE - Van Gogh
77519: CABAUT, C. / HARTSEMA, DAVID / DIJKSTRA, JOHAN / SASSEN, DR. A. VAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 6 nr. 1. Met o.a.: Vijf jaar bij deze baas - Ber (gedicht) - Avonturen in glas en op de muur III - Persoonlijke voornaamwoorden in het Gronings I.
77520: CABAUT, C. / HARTSEMA, DAVID / DIJKSTRA, JOHAN / SASSEN, DR. A. VAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 6 nr. 1. Met o.a.: Vijf jaar bij deze baas - Ber (gedicht) - Avonturen in glas en op de muur III - Persoonlijke voornaamwoorden in het Gronings I.
77528: CABOUT, C. / VOS, R.C. / GOOR, DUUT VAN / MEYBOOM, P. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 6 nr. 7. Veendam nummer. Met o.a.: De Veenkoloniale Muziekschool - Veendam - Cultuur en bedrijfsleven - De invloed van de zeilvaart op de samenleving van Veendam, bekeken door een nautische bril.
79534: CACUCCI, PINO - Ein Wunder am Ende der Welt.
79535: CACUCCI, PINO - Ein Wunder am Ende der Welt.
79075: CACUCCI, PINO - Ein Wunder am Ende der Welt.
88463: CADELL, ELIZABETH - De gevaarlijke weduwe.
88423: CADELL, ELIZABETH - De gastvrije barones.
98629: CADELL, ELIZABETH - De ongewenste gast.
36981: CADFRYN ROBERTS, JOHN, EINLEITUNG - Kutschen und eisenbahnen, verkehrsmittel des 19. Jahrhunderts
29536: CADY, MICHAEL / BRITTAIN, JULIA / DAVIES, PETER - Where to go in the British Countryside.
38025: CAENEGEM, VAN R - Geschiedenis van de Middeleeuwen, tekst bij de kandidatuurcursus
4738-3190: CAESAR F.B. / KOEDAM TOOS - Veilig leren lezen. 7. Doornroosje.
4739-3192: CAESAR F.B. / KOEDAM TOOS - Veilig leren lezen. 8. Loeks en de dieven.
4740-3191: CAESAR F.B. / KOEDAM TOOS - Veilig leren lezen. 8. Loeks en de dieven.
52552: CAESAR CONTE CORTI, EGON - Pompeii en Herculaneum. Hun ondergang en herrijzenis. Foto's. Vert.
51198: CAESAR GRAAF CORTI, DR. EGON - Elisabeth, de tragedie van een keizerin. Met talrijke foto's. Vert.
86508: CAESARIS / PRAMMER / KAPPELMACHER / KALINKA - C. Iulii Caesaris. Commentarii de Bello Gallico. Mit einem anhang Das Römische Kriegswesen in Cäsars Gallischen Kämpfen von Ernst Kalinka.
105047: CAHEN, CLAUDE (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 14. Der Islam I. Vom Ursprung bis zu den Anfangen des Osmanenreiches.
77112: CAHILL, MARIE - A history of Ford Motor Company.
58309: CAHILL (M.C.), MARY E.A. (CATALOGUSTEKSTEN) - Ierse kunst.3000 v. Chr. - 1500 na Chr. Rijksmuseum - Amsterdam. 19 nov. 1983 - 26 febr. 1984. Geïll. Vert.
9469: CAHN DR. W. / ROMEIN PROF. DR. J..M. / E.A. - Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopeadie. Deel 10. Lexicon en register.
56543: CAILLAU, D.A.B. - Tatiani Assyrii et Sancti Hippolyti; episcopi et martyris. Opera. Editio nova. Tomus primus et secundus. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
58600: CAILLIET, M.D., RENE - Shoulder Pain. Geïll.
58605: CAILLIET, M.D., RENE - Neck and arm pain.Geïll.
104952: CAIN, JAMES M. - Moeder en dochter. Zwarte beertjes 2089.
104953: CAIN, JAMES M. - De baby in de ijskast. Zwarte beertjes 2107.
104619: CAIN, JAMES M. - De Oplichter. Zwarte beertjes 2127.
104950: CAIN, JAMES M. - Serenade. Zwarte beertjes 2017.
24733: CAINE, HALL - De verloren zoon.
59681: CAIRNS, HELEN S. AND CAIRNS, CHARLES E. - Psycholinguistics. A cognitive view of language.
71710: CAISER, C. / MILNE, A.A. / E.A. - Kleine Bettlekture fur liebenswerte Geburtstagskinder.
84518: CALABRESE, EDWARD J. - Nutrition and environmental health. Volume 1 - The Vitamins. The influence of nutritional status on pollutant toxicity and carcinogenicity.
106618: CALAMITY JANE - Brieven van Calamity Jane aan haar dochter.
51435: CALAND, TINEKE - Een nieuw handschrift in tien weken. Stapsgewijs op weg naar een sprekender handschrift. Afb.
46684: CALCAR, DS. J.D. VAN - De groote lijnen. Leerboek voor de kennis van den godsdienst voor het gymnasiaal en middelbaar en kweekschool-onderwijs.
9391: CALDER NIGEL - Spel op leven en dood. Evolutie in het het licht van de nieuwe biologie.
56579: CALDER, NIGEL - De weermachine en de bedreiging van het ijs. Foto's. Vert.
40932: CALDER, N - Einstein en het heelal
103992: CALDER, RITCHIE - Het speurend oog van Leonardo.
15038: CALDER, NIGEL - Ruimteschip Aarde. Satellietverkenningen van onze planeet.
89921: CALDER, NIGEL - Steutel tot het heelal. Nieuwe wegen in de moderne fysica.
44346: CALDER, ROLING - Tenzij vrede komt, prognose over de gevolgen van de wetenschappelijke oorlogsvoering
4765-2047: CALDER NIGEL - Technopolis. Maatschappelijke controle op de toepassingen van de wetenschap.
59741: CALDER, NIGEL - Kernwapens. Wat er gebeurt alsze worden gebruikt. Vert. Geïll. (Sesam-special)
3552-1219: CALDER - Tenzij er vrede komt. Prognose over de gevolgen van de wetenschappelijke oorlogvoering.
468-2822: CALDER NIGEL - De Weermachinerie. En de dreiging van het ijs.
43304: CALDWELL TAYLOR - The Eagles Gather
4189-6115: CALDWELL ERSKINE - Het vege Lijf. Salamander pocket 343.
93112: CALEVOI, DR. N. / RAZAVI, DR. D. - Le vieillard et la mort. Acte de la journee d'etude 26 novembre 1983.
36406: CALFF, J.P - Medische ethiek vandaag, Calff in gesprek met van de Berg, van Emde Boas, en vele anderen
27992: CALIN, HAROLD - Winteroorlog.
74939: CALIS, PIET - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
58935: CALIS, PIET - Onze literatuur vanaf 1916. Geïll.
59087: CALIS, PIET / HUYGENS, F.P. EN VEURMAN, B.W.E. - Het spel en de knikkers. Kernboek 2. Literatuurgeschiedenis van 1880 tot heden. Geïll.
96949: CALIS, PIET / VRIES, THEUN DE / E.A. - De Gids. Jaargang 124, No. 9. Met o.a.: Het avontuur als hindernis, bij de herdenking van Slauerhoffsdood 1936-1961. - Meester en vrienden, bloei en ondergang van een vriendschap.
84325: CALIS / HUYGENS / VEURMAN - Het spel en de knikkers. Kernboek I. Literatuurgeschiedenis van ca. 800 tot 1880.
98111: CALISCH, J.M. / MULLER, H.W. - Nieuw Duitsch-Hollandsch en Hollandsch-Duitsch Woordenboek. (2 delen in 1 band)
54386: CALJOUW, J.C.; HERK, E.J. VAN; PANJER, D. E.A. - De identiteit van het verpleeghuis. Een bundel opstellen samengesteld onder auspiciën van de Ver. Het Zonnehuis t.g.v. het 50-jarig bestaan van Het Zonnehuis - Beekbergen.
49436: CALLAGHER, THOMAS - De vernietiging van de Tirpitz. (Eerder verschenen onder de titel: De raid op de Tirpitz). Afb.
52691: CALLEC, CHRISTIAN - De grote Wijn encyclopedie. Afb.
48536: CALLENBACH, JONKER, VAN MELLE, NOORDTZIJ, PONT, SCOKKING, WAGENAAR, WIELENGA, PLATEN HAROLD COPPING - Uit een heilig verleden met platen van Harold Copping
48537: CALLENBACH, , VAN MELLE, NOORDTZIJ, PONT, SCOKKING, WAGENAAR, WIELENGA, PLATEN HAROLD COPPING - Naar het land der vaderen, met platen van Harold Copping
99156: CALLENBACH, DR. J.R. / WIELENGA, DR. B. / NOORDTZIJ, PROF.DR. A. / E.A. / HAROLD COPPING (KLEUREN PLATEN) - Recht en Gericht.
9522: CALLENBACH M.E. - Administratie en terminologie voor de doktersassistente.
48538: CALLENBACH, , VAN MELLE, NOORDTZIJ, PONT, SCOKKING, WAGENAAR, WIELENGA, PLATEN HAROLD COPPING - Recht en gericht, met platen van Harold Copping
91234: CALLENBACH, DR. J.R. - De Profeten.
57186: CALLENBACH, W.G.J. - De keursteen. Levensschets van Ds. C.C. Callenbach. Geïll.
54721: CALLERY, EMMA (EDITED BY) - Quilts, Patchworks and Samplers. Geïll. A Quintet Book. An Encyclopedia of Techniques and Designs.
56021: CALLEWAERT O.P., L.J. - Levensgezondheid. Brieven aan jonge mensen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
30764: CALLISEN, GRY - Mineralen en gesteenten in kleur
59727: CALLISEN, KAREN & GRY, HELGE - Mineralen en gesteenten in kleur. Geïll. Vert.
9696: CALLISON BRIAN - A ship is dying.
85776: CALMETTE, JOSEPH - Le regne de Louis XI.
98870: CALMTHOUT, MARTHIJN VAN - Het broeikaseffect.
49034: CALNAN, JAMES AND BARABAS, ANDRAS. - Speaking at medical meetings. A practical guide.
26131: CALNAN, V.T. - Het wonder van Napels.
93874: CALON, P.J.A. - Persoonlijkheid en ontwikkeling. Bijdragen aan de algemene, de klinische en de ontwikkelingspsychologie.
41710: CALON P.J.A DR, PRICK J.J.G DR - Psychologische grondbegrippen
103661: CALPRENEDE - De Historie Van de Princesse Cleopatre. Compleet in 6 banden, 3286blz., met 36 gravures.
39548: CALVANI, V - The world of the Maya
15635: CALVESI / RIZZI / E.A. - Premio Burano di Pittura. 4 agosto- 9 settembre 1984.
45973: CALVIJN, JOHANNES. (VERT.: S.O. LOS (VDM) UIT HET LATIJN NAAR DE UITGAVE VAN BAUM, CUNITZ EN REUSS.). - Genesis - uitlegging. Met inleiding van Prof. Dr. H. Bavinck. Tweede deel.
59390: CALVIJN, JOHANNES - Kracht en Troost. Brieven van Calvijn aan vrouwen. Geïll. Vert.
98215: CALVIN, JOHN (JOHANNES CALVIJN) / PRINGLE, REV. JOHN (TRANSLATION) - Calvin's Commentaries. Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Philippians, Colossians, and Thessalonians.
57833: CALVIN, JOHN - Calvin's commentaries Volume XXI. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, !I & II Timothy, Titus, Philemon. Translated from the original Latin by the Rev. William Pringle.
42732: CALVIN WILLIAM H - De cerebrale symfonie
98216: CALVIN, JOHN (JOHANNES CALVIJN) / PRINGLE, REV. JOHN (TRANSLATION) - Calvin's Commentaries. Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon.
57828: CALVIN, JOHN - Calvin's commentaries Volume XVI. Volume first and second. Commentary on a Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke. Translated from the original Latin, and collated with the author's French version by the Rev. William Pringle.
79922: CALVIN, JOHN / BEVERIDGE, HENRY (TRANSLATION) - Institutes of The Christian Religion. In 2 volumes.
98217: CALVIN, JOHN (JOHANNES CALVIJN) / PRINGLE, REV. JOHN (TRANSLATION) - Calvin's Commentaries. Commentaries on the Catholic Epistles .
98212: CALVIN, JOHN (JOHANNES CALVIJN) / PRINGLE, REV. JOHN (TRANSLATION) - Calvin's Commentaries. Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to The Corinthians. Volume I.
98214: CALVIN, JOHN (JOHANNES CALVIJN) / PRINGLE, REV. JOHN (TRANSLATION) - Calvin's Commentaries. Commentary on the Epistles of Paul Galatians and Ephesians.
57834: CALVIN, JOHN - Calvin's commentaries Volume XXII. Hebrews, I Peter, I John, James, II Peter, Jude. Translated from the original Latin, and edited by the Rev. William Pringle.
57831: CALVIN, JOHN - Calvin's commentaries Volume XIX. Acts 14-28 and Romans 1-16. Commentary upon the Acts of the Apostles and The epistle of Paul the Apostle to the Romans. Resp. edited by Henry Beveridge, Esq. and the Rev. John Owen.
57830: CALVIN, JOHN - Calvin's commentaries Volume XVIII. Volume second. Commentary on the Gospel according to John: 12-21 and Vol. I: Acts: 1-13. A new translation, from the original Latin by the Rev. William Pringle.
38621: CAMACHO, GEORGE - Latin America a short history
53308: CAMELOT, PIERRE-THOMAS - Ephesus und Chalcedon. Vert. (Verwijderd uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.) Band II - Geschichte der ökumenischen Konzilien.
29500: CAMENISCH, DR. C. (BEGLEITTEXT) - Engadin Bergell.
53466: CAMERLYNCK, A. EN HEEREN, A. VANDER - Commentarius in Actus Apostolorum. Editio septima. Emandata et adaucta. (Commentarii Brugenses in S. Scripturam. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Kaartjes
53460: CAMERLYNCK, A. EN HEEREN, A. VANDER - Commentarius in Actus Apostolorum. Editio septima. Emandata et adaucta. (Commentarii Brugenses in S. Scripturam. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
95648: CAMERON, JAMES - Die afrikanische Revolution.
85092: CAMERON, AD / EWIJK, TOM VAN - De wereld van het Wad.
95504: CAMINO, ISABELLA (ILLUSTRATIES) / VROEGE, MIREILLE (BEWERKING) - Nieuwe vriendjes.
95502: CAMINO, ISABELLA (ILLUSTRATIES) / VROEGE, MIREILLE (BEWERKING) - Zes ondeugende varkentjes.
95503: CAMINO, ISABELLA (ILLUSTRATIES) / VROEGE, MIREILLE (BEWERKING) - Iedereen de piste in.
95465: CAMINO, ISABELLA (ILLUSTRATIES) - De reeen vieren Kerst.
95507: CAMINO, ISABELLA (ILLUSTRATIES) / VROEGE, MIREILLE (BEWERKING) - Het avontuur van Jojo.
95506: CAMINO, ISABELLA (ILLUSTRATIES) / VROEGE, MIREILLE (BEWERKING) - Het uitstapje van Gert.
70680: CAMMARANO, SALVADORE (TEKST) / VERDI - Trovatore, de minnezanger.
20583: CAMMEN, H. VAN DER - Nieuw Nederland. AO-boekje 2193.
28615: CAMP, GASTON VAN - Kruismoordraadsel. Thriller.
46040: CAMP, GASTON VAN - 8848 meter hoog! April 1953. Een ploeg van dertien alpinisten o.l.v. kol. Hunt staat klaar om de Mt. Everest te beklimmen. Zebraboeken 6. Tekeningen
71493: CAMP, GASTON VAN - De zaak Flavia.
11091: CAMPBELL BARNES, MARGARET - Onstuimig geslacht. Het verhaal van Richard Leeuwenhart.
19351: CAMPBELL BARNES, MARGARET - Anna van Cleef. Historische roman.
14863: CAMPBELL MCLEAN, ALLAN - De slang van vuur.
60632: CAMPBELL JOHNSON, BEN - Rethinking Evangelism. A Theological Approach. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
94330: CAMPBELL, LESLEY - De oplichter.
73817: CAMPBELL, BRUCE / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Het geheim van de oude ruine. Junior jongensboekenserie no. 105.
1860-356: CAMPBELL A.E. - America Comes of Age
73829: CAMPBELL, STUART / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - De geheimzinnige mijn. Junior jongensboekenserie no. 126.
73825: CAMPBELL, BRUCE / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - Het geheim van het ijzeren kistje. Junior jongensboekenserie no. 118.
29531: CAMPBELL MCLEAN, ALLAN - The Highlands & Islands of Scotland.
74978: CAMPBELL, JAMES - Invisible Countrey. A journey through Scotland.
10755: CAMPBELL JUDITH - Die Königin reitet.
92616: CAMPEN, JAN VAN / GREEN, WILLIAM / E.A. - Andon 74, Society for Japanese Arts. Met o.a.: Japanese treasures from Sumatra's West coast. - Shibaraku.
44700: MR. VAN CAMPEN - Jaarboek Oud-Utrecht overdruk, Jan de Beijers tekening van de Ganzenmarkt te Utrecht 1767
82575: CAMPEN, M.H. VAN - Over Literatuur. Critisch en didactisch.
44668: MR. VAN CAMPEN - Jaarboek Oud-Utrecht overdruk, De intocht van Philips van Bourgondie, bisschop van Utrecht
95167: CAMPEN, MR. J.W.C. VAN - Willibrord en Utrecht. Overdruk uit: Jaarboekje van Oud-Utrecht 1939.
44701: MR. VAN CAMPEN - Jaarboek Oud-Utrecht overdruk, de Stadskelder
44671: MR. VAN CAMPEN - Jaarboek Oud-Utrecht overdruk, Vondels relaties met Utrechtse Kunstenaars, met foto's
76324: CAMPERT, CAMPERT. - Campert Compleet: Alle dagen feest - De jongen met het mes - Een ellendige nietsnut - Nacht op de kale dwerg - Hoe ik mijn verjaardag vierde - Twee verhalen.
8733: CAMPERT REMCO - Somberman's Actie.
7988: CAMPERT REMCO - Somberman's Actie.
94279: CAMPERT, JAN - Wier. Een zeeuwse roman.
31183: CAMPERT JAN - Verzamelde gedichten
21797: CAMPERT, JAN - Wier. Een Zeeuwse roman.
81115: CAMPERT, JAN R.TH. / WILHELMINA / E.A. - Verdrukt Bevrid Herrezen, 1940-1945-1960. Een historisch tijdvak in beeld. Krant uitgegeven bij de 15-jarige herdenking van de bevrijding op 5 mei 1960.
B4249: CAMPERT, REMCO - Een oud geluid. Gedichten.
74552: CAMPERT, REMCO - Het gangstermeisje.
26097: CAMPERT, JAN - Die in het donker…
106704: CAMPERT, REMCO - De Harm en Miepje Kurk Story.
35715: CAMPIERE M, E.A - Inflammatory bowel disease, a clinical case approach to pathophysiology, diagnosis, and treatment, Falk symposium 122
106336: CAMPROUX, CHARLES - Les langues romanes.
93393: CAMPS, PROF.DR. A. - De weg, de paden en de wegen. De christelijke theologie en de concrete godsdiensten.
93422: CAMPS, PROF.DR. A. - Geen doodlopende weg. Lokale kerken in dialoog met hun omgeving.
93421: CAMPS, PROF.DR. A. - Geen doodlopende weg. Lokale kerken in dialoog met hun omgeving.
92173: CAMPS, PROF.DR. A. - Christendom en godsdiensten der wereld. Nieuwe inzichten en nieuwe activiteiten.
92172: CAMPS, PROF.DR. A. - Christendom en godsdiensten der wereld. Nieuwe inzichten en nieuwe activiteiten.
96220: CAMPS, K. / DENYS, L. / DETIEGE, L. / ROEY, DR. J. VAN / E.A. - Antwerpen 1830-1980. Tentoonstelling, catalogus.
92174: CAMPS, PROF.DR. A. - De weg, de paden en de wegen. De christelijke theologie en de concrete godsdiensten.
20636: CAMUS, ALBERT - La Peste.
56766: CAMUS, ALBERT - The plague. Penguin Books. Vert.
71668: CAMUS, ALBERT - Der Fremde.
106361: CAMUS, ALBERT - Les Justes. Piece en cinq actes.
58011: CAN, TURHAN - Turkije. Wieg van de beschaving. Ill.
54434: CANADIAN ARCHITECTS - Small house Designs. Afb.
28228: CANAWAY, W.H. - De muilezels van de gravin.
59853: CANBY, COURTLANDT - Geschiedenis van de raket en de ruimtevaart. Geïll. Vert.
56762: CANBY, C.; COURTNEY, J.; FINCH, P.R. E.A. (REDACTIE) - Landen & volken. Afb.
59254: CANBY, COURTLAND. - Geschiedenis der scheepvaart. Geïll. Vert.
7397: CANCY TOM / PIECZENIK - Staat van orde. Zwarte beertjes 2734.
7396: CANCY TOM / PIECZENIK - Tijdzone. Zwarte beertjes 2948.
2972-4873: CANDÉ ROLAND DE - Dictionnaire de Musique.
71702: CANETTI, ELIAS - Die Fackel im Ohr.
58700: CANETTI, VEZA - Geduld baart rozen. Verhalen. Vert.
41564: CANETTI - Elias Canetti, das gewissen der worte, essays
70365: CANETTI, ELIAS - Hochzeit - Komodie der Eitelkeit - Die Befristeten.
93768: CANIN, ETHAN - Blue River.
94961: CANNEGIETER, H.G. - De Friesche Beweging.
91705: CANNEGIETER, H.G. / MEISCHKE, IR. M.C.A. (ILLUSTRATIES) - Oud-Israel's Schrift. Het Oude Testament.
58844: CANNEGIETER, HEIN / HELLER, KLAUS - Parachutespringen voor geïnteresseerden, beginners en gevorderden. Geïll.
82231: CANNEGIETER, DR. J.P. / EECKE, R. VAN (ILLUSTRATIES) - De Mensch en zijn God. Beschouwingen over den gang en voortgang van het ""Uurwek der Religie"".
91224: CANNEGIETER, PROF.DR. T. - Godsdienst en Zieleleven.
55532: CANNEGIETER, DOROTHEE / DORSTEN-TIMMERMAN, DIEDERIKE VAN - Sit Philip Sidney. 1554-1586. Geïll.
3888-1447: CANNEGIETER H.C. - Feestdagen
27707: CANNEGIETER, H.G. - Feestgangers.
9741: CANNELL STEPHEN J. - King Con.
94020: CANNELL, STEPHEN - Onder de vleugels van de draak.
77347: CANNEMAN, M.C. - Het Archief van het Provinciaal College van Toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde gemeenten in de Provincie Groningen 1820-1950 (1954).
105254: CANNING, VICTOR - Het gezicht achter het masker. Zwarte beertjes 863.
105255: CANNING, VICTOR - Chantage Engros. Zwarte beertjes 864.
105250: CANNING, VICTOR - Op weg naar de jongste dag.
105251: CANNING, VICTOR - De Drakenbloedboom. Zwarte beertjes 724.
18365: CANNING, VICTOR - Duivels doolhof. Zwarte beertjes 2078.
44446: CANNING VICTOR - Het gezicht achter het masker, zwarte beertjes nr 863
105252: CANNING, VICTOR - Etappe Limbo. Zwarte beertjes 772.
105253: CANNING, VICTOR - De laatste overtocht. Zwarte beertjes 725.
105256: CANNING, VICTOR - Het teken van de Kingfords. Zwarte beertjes 1772.
30416: CANNON GEOFFREY - De nieuwe ziekte verwekkers
85419: CANNON-BROOKES, P. AND C. - Great Buildings of the World. Boroque Churches.
102.001: CANON HERBERET WADDAMS. - The City of Canterbury.
90655: CANTEPIE DE LA SAUSSAYE - Lehrbuch der Religionsgeschichte. Band 1 und Band 2.
35774: CANTER CREMERS VAN DER DOES ELINE - Het bad, geschiedenis
43598: CANTER MARK - De verborgen vallei
24711: CANTER, JOLA DE - De Ulekop. Een oud zigeunerverhaal.
104506: CANTERS, DRS. K.J. / MUNTINGH, H.J. (REDACTIE) - Oost Ameland. Biologische waarden, bedreigingen en aanbevelingen voor behoud en beheer.
53323: CANTIMPRÉ, THOMAS VAN - Het leven van de heilige Lutgart. Verdietscht. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53366: CANTINAT, C.M.; J - "Au coeur de notre rédemption. La Cène, la passion et la Résurrection. (Traduction et commentaire) Collection '' Présence du Catholicisme'' . (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
97205: CAPEC, KAREL (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Over Holland.
53680: CAPEFIQUE, B - Le Héros de la Charité ou vie de S. Vincent de Paul. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
6782: CAPEK CAREL - Tovarna na Absolutno Krakatit.
33825: CAPEL THEO - Bijtend spul, thriller
79476: CAPEL, RU - De zesde klas op stelten.
53164: CAPELLARI, MAURO (PAUS GREGORIUS XVI) - Zegepraal des Heiligen Stoels en der Kerk over de aanvallen der met hunne eigene wapenen bestreden en geslagen neologen. Afb. (Afk. uit Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.) Vert. Eerste deel.
8818: CAPELLE M.C. - Rwanda. AO-boekje 1439.
8816: CAPELLE M.C. - Rwanda. AO-boekje 1439.
8437: CAPELLE M.C. - Iran. AO-boekje 1383.
5939: CAPELLE / QUENELLE / GRAND-CLEMENT - La Fance en Direct. 3.
36734: CAPELLE, M.C - Gevecht op de heuvel
31033: CAPELLE M.C - Toen de stormvloed kwam
87263: CAPELLE, M.C. - Kruisgang van het Woord.
61400: CAPELLE, M. C. - Heb je 't al gehoord? Zendingsverhalen voor jonge kinderen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
55737: CAPELLE, M.C. EN GOUDSWAARD, A. - Onder alle heidenen Uw heil. Zendingsleesboek voor de chr. Scholen voor l. en v.g.l.o. Geïll.
55738: CAPELLE, M.C. EN GOUDSWAARD, A. - Onder alle heidenen Uw heil. Zendingsleesboek voor de chr. Scholen voor l. en v.g.l.o. Geïll.
46349: CAPELLE, M.C. - Een eiland wordt veroverd. Geïll.
101.640: CAPELLE, M.C. - Kruisgang van het Woord.
25719: CAPELLE, M.C. - Iran. AO-boekje 1383.
36824: CAPELLE, M.C - Toen de stormvloed kwam
40094: CAPELLEN, VAN DE VELDE, HARTHOORN, ULFERS, GANSWIJK ZELDAM, DONSELAAR, REDACTIE - Mededelingen van wege het Nederlandsche Zendinggenootschap eerste jaargang, uitgegeven door bestuurders van de genootschap, o.a nederlands Indie, Sangi eilanden, Java, Menahasse, Saleijre, Amboina, etc
90971: CAPELLEVEEN, JAN J. - Jezus-revolutie! Jonge mensen ontdekken een nieuw leven.
77269: CAPELLEVEEN, JAN J. VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van Bijbelvertalen en van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving.
74882: CAPELLEVEEN, JAN J. VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalen en van bijbelvertalingen op de samenleving.
20822: CAPKA , MCDONALD / HARRISON / MCCORMAC - Oorlogsomnibus. - De Bloedrode nacht. - Gevaarlijke kerels. - Singapore zal je graf zijn.
55231: CAPON, MICHEL - Prins Karel. Seigneur van Raversijde. Petites histoires.
55117: CAPOUE, BIENHEUREUX RAYMOND DE - Vie de Sainte Catherine de Sienne. Traduction du texte latin original par le R.P. Hugueny. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55650: CAPPELLO S.I., FELIX M. - Tratatus canonico-moralis de Sacramentis iuxta codicem iuris canonici. Vol. I. De Sacramentis in genere, de Baptismo, Confirmatione et Eucharistia. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
14187: CAPPER, BARBARA - De Eskimo-pop. IJsvogel-boekjes; serie A.
79520: CAPRA, FRITJOF - Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt.
79302: CAPRA, FRITJOF - Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt.
79303: CAPRA, FRITJOF - Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt.
21716: CAPUTO, PHILP - Beelden van de hel.
22500: CAPUTO, PHILIP - Mannen in oorlog.
103888: R.A. CARAS / FREDERICK FORSYTH / C. GASKIN / HARRY GRATTIDGE. - Het Beste boek. Met: Sarang. - De dag van de Jakhals. - Een valk voor 'n Koningin. - Kapitein van de Queens.
95975: CARBIN, LOUIS - Van Berkel. Wegend waterdragen. Een parapsychologisch verslag.
95978: CARBIN, LOUIS - De verliefde passagier.
22110: CARCATERRA, LORENZO - Hell's Kitchen. Het waargebeurde verhaal van vier vrienden die het recht in eigen hand nemen.
B4717: CARDEN, JOHN - A Procession of Prayers. Prayers and meditations from around the world.
18012: CARDENAL, ERNESTO - ""…om Nicaragua te bevrijden...""
96293: CAREL ADRIAAN BLAZER - Carel Blazer. Stedelijk Museum Amsterdam, Catalogus nr. 437. 28 maart t/m 5 mei 1968.
24446: CARELSEN, FIE - Ik heb ze gekend… Mijn gouden uren bij het Nederlandse toneel. Met een 60-tal authentieke foto's.
76762: CAREY, PETER - Oscar en Lucinda.
97234: CARL FRIES (REDAKTOR) - Svenska Turistforeningens Arsskrift 1938.
97233: CARL FRIES (REDAKTOR) - Svenska Turistforeningens Arsskrift 1937.
97232: CARL FRIES (REDAKTOR) - Svenska Turistforeningens Arsskrift 1936.
97230: CARL FRIES (REDAKTOR) - Svenska Turistforeningens Arsskrift 1931.
97231: CARL FRIES (REDAKTOR) - Svenska Turistforeningens Arsskrift 1932.
47936: DR. CARL BRUMMEL - Athletik, ein handbuch der lebenwichtigen liebesubungen. Mit 508 abbildungen
50535: CARLA - De Tweelingen. Geïll.
28061: CARLBERG, BO CASTEN - De leiding van het groeiende bedrijf. Projectarbeid, een middel tot besturing van de ontwikkeling.
55413: CARLEDGE, JOE AND LIZ. (EDITED BY) - The Complete Illustrated Collie.
71038: CARLETON, MARJORIE - Sandra's vreemde huwelijk.
75122: CARLETTI, FRANCESCO - Reise um die Welt 1594. Erlebnisse Florentiner Kaufmanns.
30769: CARLI DE FRANCO - Praktisch handboek vissen
58240: CARLIER, HENK - Versieren van voorwerpen. Afb.Vrije Tijd Reeks. Nr. 2.
58233: CARLIER, H. - Raffiawerk. Afb.
41148: CARLOS WILLIAM - Die Autobiographie
70839: CARLSON SKIODT, J.C.A. - Als de wegen kruisen. I: Toen Skjelby vakant werd.
82059: CARLYLE, THOMAS - The French Revolution. A history. Volume I.
1710-2865: CARM - Verborgen Kunst. In een oude heerlijkheid.
52474: CARMICHAEL, LEONARD. (EDITED BY) - Manual of Child Psychology. Second edition. Foto's.
105270: CARMICHAEL, HARRY - Valstrik voor een vrouw.
105271: CARMICHAEL, HARRY - De moord met de stofdoek.
8480: CARMIGGELT S. - Allemaal onzin. ABC pocket 232.
8481: CARMIGGELT S. - Een toontje lager. ABC-pocket 227
8479: CARMIGGELT S. - Kroeglopen 2. ABC pocket 221.
8477: CARMIGGELT S. - Een toontje lager. ABC-pocket 227
8478: CARMIGGELT S. - Residentie van mij jeugd.
106064: CARMIGGELT , S. - Twijfelen is toegestaan.
8740: CARMIGGELT S. - Mooi kado.
8739: CARMIGGELT S. - Mooi kado.
8738: CARMIGGELT S. - Mooi kado.
15405: CARMIGGELT, S. - Vroeger kon je lachen.
20069: CARMIGGELT S. - Vliegen vangen.
20065: CARMIGGELT S. - Welverdiende onrust.
20010: CARMIGGELT S. - Maatschappelijk verkeer.
19749: CARMIGGELT , S. - Mijn moeder had gelijk.
94466: CARMIGGELT, S. - Kleine avonturen aan de tap.
72172: CARMIGGELT, SIMON / FENS, (INLEIDING) - Maatschappelijk verkeer.
103.211: CARMIGGELT, S. - Weet ik veel. Een bloemlezing uit een kwart eeuw stukjesschrijven.
97150: CARMIGGELT - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld. Singel 262.
40911: CARMIGGELT, S - Schemeren
71087: CARMIGGELT, S. / BOOST, CHARLES (ILLUSTRATIES) - Torren aan de lijm.
78979: CARMIGGELT, S. - Drie van vroeger: Vergeet het maar - Ping Pong - Spijbelen.
78980: CARMIGGELT, S. - Haasje over.
B4815: CARMIGGELT, A. / GANGELEN, H. VAN / E.A. - Uitgeput Huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perspectief.
106057: CARMIGGELT, S. / BOOST, CHARLES (ILLUSTRATIES) - Torren aan de lijm.
106062: CARMIGGELT , S. - Mijn moeder had gelijk.
106063: CARMIGGELT , S. - Je blijft lachen.
106071: CARMIGGELT , S. - Klein beginnen. Avonturen met kinderen.
106069: CARMIGGELT , S. - Vergeet het maar.
106058: CARMIGGELT, S. - Dag Opa.
515-4229: CARMIGGELT S. - Een toontje lager.
79757: CARMIGGELT, S. / RAES, HUGO / E.A. - Vive la France. De mooiste verhalen over Frankrijk.
46764: CARMIGGELT, S. - Morgen zien we wel weer. Grote ABC nr. 87
17209: CARMIGGELT S. - Een toontje lager. ABC-pocket 227
106065: CARMIGGELT , S. - Poespas.
78795: CARMIGGELT, S. - Later is te laat.
106059: CARMIGGELT, S. - Een Hollander in Parijs.
17514: CARMIGGELT S. - Kleine avonturen aan de tap.
94186: CARMIGGELT, S. - Mooi weer vandaag.
106721: CARMIGGELT, SIMON - Elke ochtend opstaan.
76960: CARMIGGELT, S - Tussen twee stoelen.
76962: CARMIGGELT, S - Bemoei je d'r niet mee.
76965: CARMIGGELT, S - Mooi weer vandaag.
106061: CARMIGGELT, S. - Kroeglopen.
106067: CARMIGGELT , S. - Honderd dwaasheden.
106068: CARMIGGELT , S. - Vliegen vangen.
106056: CARMIGGELT, S. - Weet ik veel. Een bloemlezing uit een kwart eeuw stukjesschrijven.
106066: CARMIGGELT , S. - Kraaltjes rijgen.
106070: CARMIGGELT , S. - Haasje over.
47771: S CARMIGGELT - 100 dwaasheden
106060: CARMIGGELT, S. - Kroeglopen 2.
70579: CARMIGGELT, S. - Morgen zien we wel weer.
76966: CARMIGGELT, S - Ze doen maar.
92243: CARMIGGELT, S. - Een stoet van dwergen.
98611: CARMIGGELT, S. - Trio voor een hand. 127 verhalen.
516-4230: CARMIGGELT S. - Een stoet van dwergen.
18707: CARMIGGELT, S. - Welverdiende onrust.
56788: CARNEGIE, DALE - Vlot spreken en menschen beïnvloeden. Eerste deel.
75126: CARNEGIE, DALE - Sorge nicht - Lebe!
71327: CARNEY, DANIEL - Gevangene nummer zeven.
99849: CARO, JAC. PH. / HULTEN, M.J. VAN - Noten Lezen en Zingen. Eerste deeltje.
50076: CAROL EASTON - Jacqueline du Pre alife, biography
3757-1062: CAROL PROF. DR. W.L.L. - Leerboek der Huidziekten
47832: CAROLIEN VAN HOOG - Drie meisjes op de dolfijn geillustreerd door de Jong
45163: CAROLINE STEENVOORDEN-WINTER - Heerlijke Kaasgerechten
B4131: CAROLYN CULLINAN MCCORMICK - No-Stress Paper Piecing.
46886: CARON, W.J.H.; DAAN, JO; MIEDEMA, H.T.J. E.A. (RED.) - "Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse Volks- en Streektalen. 25ste jaargang; 3e en 4 e afl.; 1 sept. 1973. O.a.: P.J. Meertens: Dr. Louise Kaiser (overl.) - met foto; Willem Pée: Clara Hannerich-Flensborg; Har Brok: De varende vrouw en de barende vrouw.
46884: CARON, W.J.H.; DAAN, JO; HEEROMA, K E.A. (RED.) - "Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse Volks- en Streektalen. 24ste jaargang; 3e en 4e afl.; 1 dec. 1972. O.a.: K. Heeroma: Fries en Saksisch in de Nederlanden; Willem Pée: Omnibussen en Woordverklaring; T. de Vries:: Over Werk en Woord in een Vissersoord.
46883: CARON, W.J.H.; DAAN, JO; HEEROMA, K E.A. (RED.) - "Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse Volks- en Streektalen. 24ste jaargang; 1ste en 2e afl.; 1 juli 1972. O.a.: W.N.C.G. van Liere: Beter laat dan nooit; J. Taeldeman: (Middel)westvlaamse Alternatieven.
46880: CARON, W.J.H.; DAAN, JO; HEEROMA, K E.A. (RED.) - "Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse Volks- en Streektalen. 23ste jaargang; eerste afl.; 1 april 1971. O.a.: E.G.A. Galama: Een Russisch frisist; G.R.W. Dibbits: Rond Le Mayres The Dutch Schoolemaster (London 1606)
46882: CARON, W.J.H.; DAAN, JO; HEEROMA, K E.A. (RED.) - "Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse Volks- en Streektalen. 23ste jaargang; 4e afl.; 1 dec. 1971. O.a.: A. Weijnen: Darp - derp - dorp; Cor Hoppenbrouwers: Valkenswaard, een stadje met een bekker?; Boekbesprekingen.
46887: CARON, W.J.H.; DAAN, JO; MIEDEMA, H.T.J. E.A. (RED.) - "Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse Volks- en Streektalen. 32ste jaargang; 3e en 4e afl.; 15 dec. 1980. O.a.: J. de Rooij: Ons bruin(e) paard;; H.T.J. Miedema: De term Westfries en de etymologie van skreppe '' zich inspannen''; A. de Vin: De (dialect) grenzen van Zeeland (2).
46881: CARON, W.J.H.; DAAN, JO; HEEROMA, K E.A. (RED.) - "Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse Volks- en Streektalen. 23ste jaargang; 2e en 3e afl. 15 mei 1971. Voor Dr. Jozef Leenen bij zijn tachtigste verjaardag. Foto.
46885: CARON, W.J.H.; DAAN, JO; MIEDEMA, H.T.J. E.A. (RED.) - "Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse Volks- en Streektalen. 25ste jaargang; 1ste en 2e afl.; 15 mei 1973. O.a.: A. Weijnen: In memoriam Klaas Heeroma; Willem Pée: Een Vlaamse Vriendengroet voor Klaas Heeroma; Michael Clyne: Iets over het Nederlands in Australië. Foto.
9298: CARP PROF. DR. E.A.D.E. - Agressie en agressiviteit. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 78.
80964: CARP, PROF.DR. E.A.D.E. - Suggestie.
42161: CARP M FRANCES - Retirement
48304: PROF DR. E.A. D.E, CARP - Ondanks alles mens
57633: CARP, DR. E.A.D.E. / M.M.V. FORTANIER, A.H. EN KANDOU, T.A. (GEDEELT.) - Medische psychologie en pathopsychologie; De neurosen; De psychopathieën en Psychosen op exogenen grondslag en geestelijke defect-toestanden. Vier delen.
7202: CARPENTIER JAN DE - Pietro Locatelli. Musicien te Amsterdam. AO-boekje-1005
23042: CARPENTIER, JAN DE - Pietro Locatelli. Musicien te Amsterdam. AO-boekje 1005.
31982: CARPENTIER R.S.J - Getuigen van de Stad Gods, inwijding in het kloosterleven
38396: CARPICECI, ALBERTO C - Pompeii nu en 2000 jaar geleden
34713: CARR A - De dierenwereld van Afrika, Parool/life natuurserie
44472: CARR DICKSON JOHN - Het laatste schaakspel
35541: CARR DICKSON J - De man die niet bang was, prisma detectives no 136
35172: CARR D - Tuinieren stap voor stap
1048-2304: CARRA MASSIMO - Ivories of the West.
9893: CARRE JOHN LE - The Tailor of Panama.
57986: CARRÉ, JOHN LE - Call for the Dead. Ill. (ER - C)
97911: CARRE, JOHN LE - Het Rusland Huis.
95857: CARRE, JOHN LE - Tinker, tailor, soldier, spy. - And: The world of John le Carre.
18112: CARRÉ, JOHN LE - De lokvogel.
74502: CARRE, JOHB LE - Spion verspeeld.
28996: CARRÉ, JOHN LE - The Russia House.
28766: CARRÉ, JOHN LE - 5 Omnibus. - Sion aan de muur - Nachtmerrie - Marie Louise - Scenario.
95856: CARRE, JOHN LE - The tailor of Panama.
29134: CARRÉ, JOHN LE - The deadly affair.
92822: CARRÉ, JOHN LE - Het Rusland huis.
28997: CARRÉ, JOHN LE - Single & Single.
73591: CARRE, JOHN LE - Our Game.
92929: CARRE, JOHN LE - Telefoon voor de dode.
102.094: CARRERA, J.M. / FERNANDEZ-CID, A. (TEKST) / DEXEUS, SANTIAGO (INTERVIEW) - De geboorte.
25690: CARRIERE, R.C. / VERBURG, W.W.V. - UNCTAD. Impasse in New Delhi. AO-boekje 1205.
3416-2827: CARRIGHAR SALLY - In de schemering van de zee. Het leven van de Blauwe Vinvis.
91565: CARRILO DE ALBORNOZ, DR. A.F. - Roman Catholicism and Religious Liberty.
9833: CARROL JAMES - Family Trade.
58709: CARROLL, LEWIS - De Avonturen van Alice. Vert. Geïll.
82063: CARROLL, DONALD - Why didn't I say that?
73972: CARROLL, LEWIS - Alice in Wonderland.
27487: CARROLL, GLADYS HASTY / PIECK, ANTON (ILLUSTRATIES). - En de aarde draait.
84134: CARROLL, DAVID W. - Psychology of Language.
83182: CARROLL, DAVID W. - Psychology of Language.
45874: CARRY SLEE - See you in Timboektoe
33731: CARS DES GUY - De verleidster, roman
42677: CARSON R, SHIELD BENJAMIN - De ontdekking van god
41316: CARSON PATRICIA - In eindeloze verscheidenheid, een historisch fresco van Vlaanderen
49836: CARSON, RACHEL L. - De wereldzee. Foto's.
90379: CARSON BLAKE, EUGENE - De kerk in de komende tien jaar.
37843: CARSON, J - Donkere stemmen, de plaats van de negervrouw nu in het zuiden van de V.S
40829: CARSWELL, JOHN - Kütahya tiles and pottery from the Armenian Cathedral of St. James, Jerusalem, volume II
99803: CARTENS, DAAN / WAARSENBURG, HANS VAN DE / E.A. - BZZLLETIN nr. 62, Januari 1979. Rutger Kopland.
89434: CARTENS, JAN - De thuiskomst.
20724: CARTENS, JAN - De bekentenis.
8721: CARTER ANGELA - Helden & Schurken.
13067: CARTER, NICK - Chinees komplot.
28378: CARTER, NICK - Spion in de val.
105670: CARTER, NICK - Schaakmat in Rio.
105667: CARTER, NICK - Spion in de val.
23159: CARTER, ROSEMARY - Een broos ontluiken.
59760: CARTER-LANDWEHR CLÉJAN, MEVR. A. / LUNS-BARONES VAN HEEMSTRA, MEVR. E.C. (SAMENSTELLING) - Internationale gerechten II. Geïll.
15950: CARTER, NICK - Wapensmokkel syndicaat. NC 101.
104897: CARTER, DICKSON - Het Judasoog. Prisma pocket 709.
73525: CARTER, ROWLINSON / BELL, BRIAN - Insight Guides. Eastern Europe.
15952: CARTER, NICK - Agent vermist in Rome. NC 83.
105668: CARTER, NICK - Spion in Saigon.
105669: CARTER, NICK - Vlucht spion!
15951: CARTER, NICK - Wapensmokkel syndicaat. NC 101.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9