Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
95616: - Music of India.
104420: - De Oorlogskranten. Deel 43, D-Day. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
92722: - Jacques Schulman N.V. Catalogue 258. Coins and Medals including Roman and Byzantine Coins. Auction 10-13 June, Carlton Hotel, Amsterdam.
103708: - Le Figaro Artistique. No. 142.
81583: - Public Auction, Unrestricted Public Coin and Medal Auction. The T. Becker and K. Seidl Collections and other consignements. May 6, 7, 8, 9 1979. U.S. and Foreign Coins, Gold, Platinum, Silver, Copper, Medals, Paper Money, Old Monies, Ancients.
81582: - Universal Coin Auction of Various Important Consignments. November 9, 10, 11, 1970. Hans M.F. Schulman Gallery, New York. Unique Mexican Gold Rarities, Ancient and Foreign Gold, Foreign Crowns, Silver and Copper, Antiquities and Papermoney, U.S. Coins and Papermoney.
81576: - Auktion 15 Würtemberg. 5.-7. November 1975 im Parkhotel, Düsseldorf. Galerie des Monnaies GmbH.
81575: - Münzen - Medaillen, Coins - Medals. Auktion 261, 3. und 4. Februar 1992 in Zürich Adolph Hess AG. Schweizer und Ausländische Gold- und Silbermünzen mit grösseren Serien Benelux-Länder, Deutsche Länder eindschl. Sammlung Reichsgold Römish-Deutsches Reich, Salzburg, Frankreich und Italien.
81572: - De VII Vereenigde Nederlandsche Provincien. 67 facsimile gekleurde kaarten uit het originele boek van Jan Christiaan Sepp uit Amsterdam uit 1733.
99738: - Bildatlas 42. Hamburg.
51206: - Savoye en Dauphiné. Geïll. Reisgidsen voor het buitenland. No. 13. (met losse kaart)
25243: - Enkhuizer Almanak 1988. Jaargang 393.
25245: - Enkhuizer Almanak 1990. Jaargang 395.
99552: - Slamat Cruise. Pinksterclubreis per s.s, Slamat naar Madeira, Marokko, Napels, Corsica, Marseille. 21 Mei - 6 Juni 1938.
92530: - Schweizerischer Bankverein, Basel. Europaische Munzen. Gold und Silber. Auktion 14. Februar 1975.
39509: REDACTIE - De FNV gaat niet opzij, hoe de vakbeweging de grote staking van 77 won
47637: REDACTIE - Neerlands volksleven jrg 33 nr 3, met o.a vakboerderijen, Eelko Alta, volksleven in Limburg etzmet foto's
4871-2439: - Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. Deel 45. 1991.
96365: - Reis om de Wereld in 13 Minuten. Oftewel hoe Raadschelders Assurantien dankzij merkwaardig intelligente verzekeringsadviezen u ter zijde staat in de wisselvalligheden des levens.
89671: - Rome-1935, Herinneringen aan de onvergetelijke Rome-reis georganiseerd door de Kath. Jeugdvereenigingen van de bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond, 21 april-1 Mei, Gedenkboek.
29293: - Sushi & Sashimi. De geheimen van de sushichef als handleiding voor creatief koken.
56141: - Problèmes sociaux et Missions . Le rôle des Laïcs dans les missions. Rapports et compte rendu des XXIe et XXIIe semaines de missiologie de Louvain 1951-1952. - Museum Lessianum - section missiologique. No. 30 - (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburg
72738: - Het Natuurboek. De gebieden van Natuurmonumenten.
96387: - Plan de Paris.
102.768: - Rotterdam Holland. Plattegrond van Rotterdam.
75017: - Vrij! Het Evangelie van Lucas. Vertaald in het Nederlands van nu.
39016: REDACTIE - Beelden in Gees
79248: - Laurens Schulman, Veiling-Auction sale 18 . 21-22 april 1997 Hotel Lapershoek, Hilversum. Munten, Penningen, Papiergeld, Num. Boeken.
57786: - Nouveau Formulaire de Prières dédié aux enfants de Marie. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
77909: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 26 maart 1941. Jaargang 54, No. 72. Met o.a.: Mr. M.M. Rost van Tonningen President der Nederlandsche Bank. - Joegoslavie tot het Driemogenhedenpact toegetreden.
80483: - Compleete uitgave van de officieele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren H.P. Scholte - A. Bummelkamp - S. van Velzen - G.F. Gezelle Meerburg en Dr. A.C. van Raalte.
14487: - Rembrandt. Etsen. Tetoonstelling Rijksmuseum Amsterdam. 18 mei tot 5 augustus 1956.
92582: - Map of Eastern Canada.
101.285: - J.C.A. Loon Numismaat. Veiling Auction-sale 16 November 1968. Catalogue 3.
52535: - The American Issues Forum. A National Bicentennial Discussion. Geïll.
49890: - Handboek voor de soldaat der Geneeskundige Troepen. Voorschrift nr 3306. Afb.
101.723: - Contemporary Paintings and Sculptures. Friday, Februari 27, 1981. Sotheby's Madison Avenue Galleries.
58711: - Het aanzien van 1965. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
86665: - Ringenboekje 1976.
86666: - Ringenboekje 1977.
86667: - Ringenboekje 1978.
58710: - Het aanzien van 1964. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
93468: - Pinocchio en de beer.
92355: - Auctioneers Glerum. Veiling 34. 18 t/m Vrijdag 21 Juni 1991.
101.252: - Katalog 280, Textteil sammlung Ministerialrat Dr. H. Schwede, Dresden u.a. Antike - Deutsche Munzen. Auktion 30. Oktober - 2. November 1972.
101.253: - Katalog 293, sammlung Dr. med Friedrich Banhoff, Hamburg. Teil I: Deutsche Munzen des Mittelalters. Auktion 27.-28. Oktober 1977.
101.254: - Katalog 295, sammlung Dr. med Friedrich Banhoff, Hamburg. Teil II: Deutsche Munzen des Mittelalters und der Neuzeit. Auktion 8 und 9 Juni 1978.
101.258: - King Atlas van Nederland. Met uitgebreid wegennet en alfabetisch register.
45564: - Jubileumuitgave om herinnering te bewaren uit de herdenking van het 50-jarig Ambtsjubileum van de Ned.Herv. Hulpprediker A. de Redelijkheid. Een Lichtende Kaars. Foto.
58699: - Bijbel. Met kaartjes. (De nieuwe Bijbelvertaling)
25162: - Arthur Young International. Audit Manual.
74903: - Driekwart eeuw plattelands groei, 1888-1963. Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
74923: - Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Mattheus. Met plaatjes naar tekeningen en schilderijen vervaardigd in het Heilige Land.
74920: - Wegwijzer volkshuisvesting.
74921: - Zelf sterren kijken. Volkssterrenwacht Drenthe.
74957: - Russisch. vakantie? woordwijs op reis.
74974: - Grafologie. Cursusboek voor het bepalen van karakters uit handschriften.
55914: - Sammlungen des Herrn C. Chr. E. Meyer-Bremen und des Grafen R. Oelgemälde - Antiquitäten - Möbel - Porzellane. Versteigerung 7 - 9 Oktbr. 1913. Katalog 1687. Mit 28 Lichtdrucktafeln und 18 Autotypietafeln 3 M. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburg
95372: - Fantastische Kinderpuzzels. / 7-12 jaar. (kaft paars met afbeeldingen van tovenaar met spoken, ISBN 9037456421).
81308: - Die Psalmen. Zum gebrauch für Kirche, Schule und Haus in den reformierten Gemeinden Ostfrieslands mit Genehmigung der kirchlichen Behörde herausgegeben von dem Cötus der reformierten Prediger.
24609: - Nederlands Gezinsboek.
101.284: - J.C.A. Loon Numismaat. Veiling Auction-sale 8-9 April 1968. Catalogue 2.
99276: - City Cruise 1998. Stedenatlas.
101.358: - New FolkSounds. Nr. 12. Met o.a.: Pete Seegers. – Arlo Guthrie. – The waterboys.
102.593: - Holland. Strassenkarte 1:500.000.
77980: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 23 september 1941. Jaargang 54, No. 224. Met o.a.: Verbitterde gevechten aan het Oostelijk front. - Successen van het Duitsche luchtwapen. - Goochelaars bestrijden elkaar in hun kunst.
77981: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 30 september 1941. Jaargang 54, No. 230. Met o.a.: De behandeling van Duitschers in Iran. - werkgelegenheid voor fabrieken- en werkplaatsen.
73092: - Teramycin. A review of clinical literature. 1950-1952.
26587: - Reanimatie BHV. Aanbevolen lesstof voor NCBHV certificaat.
39515: REDACTIE - Economische terreur in Chili
77812: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 2 juli 1940. Jaargang 53, No. 154. Met o.a.: Roemenie ziet af van Engelsche en Fransche garanties, incident aan de Roemeensch-Bulgaarsche grens - Ontslag van den burgemeester van Den Haag, mr. S.J.R. de Monchy op last van de Rijkscommissaris - De Commissaris der Koningin, mr. J. Linthorst Homan opent de Zomerzitting met een rede.
92445: - Holland - Canada. 20th Year, No. 10, October 1965. Monthly publication of the Netherlands-Canada Chamber of Commerce and Canada-Netherlands Council.
80801: - Tijdschrift voor geschiedenis. Register jaargangen 80-89 (1967-1976).
89725: - Het Leven (Geillustreerd). Jaargang 20, No. 32. Zaterdag 8 Augustus 1925. Aan het strand en in het bad in 1925.
92353: - Winkler Prins. Boek van het Jaar, uitgave 1959. al wat zich heeft voorgedaan in 1958.
99635: - Meten 2. Mechanische techniek voor het voortgezet beroepsonderwijs.
59124: - De Stins. Fryske Folkslektuer. Utjown fen it Kristlik Frysk Selskip. Geïll.
102.412: - Kaart van: Het Houwerzijlvest en Schouwerzijlvest.
104438: - De Oorlogskranten, De Nasleep. Deel 61, De politionele acties. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
104439: - De Oorlogskranten, De Nasleep. Deel 62, De Koude oorlog. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
45716: - De 7 Geheimen Van Succesvol Vermageren
54105: - Karel ende Elegast. Met inl. en aant. van Esther Hagers. [Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek].
97078: - T'Kan verkeeren… B.A. Bredero. AO-boekje 904.
6384: - Termieten naderen ons land... AO-boekje 516.
102.202: - Midden-Amerika. Grote volken van het verleden. Kaart met beschrijving.
102.203: - Iran. Ontstaan op een kruispunt. Kaart met beschrijving.
150162: - Lyon-Avignon. Carte 1:200.000.
104318: - Kerkepad 94'. Met o.a.: Gelderland (Tiel, Eck en Wiel, Maurik, Rijswijk). - Noord-Holland (Schoorl, Groet, Scharwoude, Broek op Langedijk). - Groningen stadsroute (Martinikerk, Der Aa-kerk, St. Jozefskerk, Pepergasthuis, Pelstergasthuis).
102.617: - Deutsche Generalkarte, Blatt 12. Masstab 1:200.000 .
85088: - Aanwinsten der Provinciale Bibliotheek van Friesland gedurende het jaar 1942.
72125: - Hier inne staet dat Spel van ""Die Deventer Ghesellen van den Spele"" te lesene.
102.616: - Wanderkarte von Walchsee und Kossen. 1:50.000 .
81307: - Muntalmanak 1996. inclusief catalogus van: Nederland, Suriname, Curacao, Nederlandse Antillen, Aruba, Nederlands Indie, Koninkrijk Holland (vanaf 1806).
45717: - De Geheimen Van Een Super Metabolisme. (Train je metabolisme om lichaamsvet te verbranden en verlies zo al je overgewicht.)
86296: - Gereformeerd theologisch tijdschrift. Jaargang 83, nr. 3. Met o.a.: Schleiermachers ervaring met de ervaring. - De oudtestamentische wijsheidsliteratuur als ervaringstheologie.
75937: - Het kasteel te Wedde. Met litho.
101.355: - New FolkSounds. Nr. 9. Met o.a.: Pete Morton. – Roger Wilson. – Brave Combo. – Klezmer. – Shawn Colvin.
54802: - De feestvierende Katholijke Kerk in Nederland. Huisboek voor Christlijke gezinnen. Kerklijk goedgekeurd. Derde, veel vermeerderde druk. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
15531: - Les Merveilles de Rome, éternellement belle, avec 1045 illustrations
77857: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 24 october 1940. Jaargang 53, No. 252. Met o.a.: Onderhoud tusschen Hitler en Franco. - Verkiezingsrede van Roosevelt. - Het onderzoek naar ontginbaar fosforiet. - De slachtoffers van Monster gisteren ter aarde besteld. - Timmerfabriek Westzaan in de asch gelegd.
77858: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 25 october 1940. Jaargang 53, No. 253. Met o.a.: Onderhoud tusschen Hitler en Petain. - Fabriek te Puttershoek getroffen. - De verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten. - Enschede krijgt nieuw station. - De Nederlandsche Unie in Groningen.
77855: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 17 october 1940. Jaargang 53, No. 246. Met o.a.: Aanvallen op Londen gaan voort. - Paul Kruger vrijheidsheld van Zuid-Afrika. - Herdenkingsplechtigheid van het 900 jarig bestaan van de stad Groningen. - Gemeentebestuur Groningen trof voorzieningen voor wintertijd in den oorlog.
77856: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 23 october 1940. Jaargang 53, No. 251. Met o.a.: hevige aardbeving in Roemenie. - 70.000 Nederlandsche arbeiders in Duitschland. - Plannen voor een nieuw rangeerterrein te Zwolle.
77854: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 16 october 1940. Jaargang 53, No. 245. Met o.a.: Trein tegen autobus met arbeiders gereden, ontzettend ongeluk bij den onbewaakten overweg Winsum-Ranum. - Grote nachtaanval op Londen. - Huldiging prof.dr. C.G.N. Vooys bij zijn 25 jarig hoogleraarschap.
77853: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 14 october 1940. Jaargang 53, No. 243. Met o.a.: Duitsche militaire missie in Roemenie. Jagers als aanvullende bescherming van de olievelden. - De aanvallen op Engeland. London Bridge en Waterloo-station gebombardeerd.
94872: - Muziekwijzer De Wielewaal 1990.
77852: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 8 october 1940. Jaargang 53, Met o.a.: De puinhopen zijn thans uit Rhenen verdwenen. - Voor de Groninger politierechter. - Landbouw en veeteelt. - Beurs van Amsterdam.
98589: - Zeven sloten.
101.724: - Contemporary Art. Wednesday, November 6, 1985. Christie's, New York.
102.772: - Falk Plan. Zuid-Limburg. Schaal 1:50.000 .
23688: - De Prof.Mr. B.M. Teldersstichting in 1993-1994. Verslag van de Werkzaamheden in 1991 en Samenvatting van het Programma voor 1992.
77727: - Het Dagblad van het Noorden. 1e Jrg. No. 6, 7 Augustus 1944. Met o.a.: Onwankelbaar geloof in zegeviered einde. De Führer over zijn historische missie, 20 juli maakte ons sterk - Bij Mayenne en Laval woedt hevige strijd. Ten oosten van Warschau werd afgesneden Sowjet pantsercorps vernietigd.
77718: - The United Kingdom Cotton Industry.
77719: - De dag dat u een diamant koopt.
77723: - Groninger Dagblad No. 276, 56e Jrg. 28 Maart 1946. Met o.a.: Gomyko verlaat zitting Veiligheidsraad, de Russische eischen - Jacht op de zwarte Maquis - Verdonk exposeert bij muurtoernooi - Wetsontwerp Nationaal Welvaartsplan.
77726: - Het Dagblad van het Noorden. 1e Jrg. No. 25, 29 Augustus 1944. Met o.a.: Hevige gevechten aan De Marne ontbrand - Gevechten aan de Hongaarse Grens - Rhumpunex Drama krijgt onverwachte epiloog - De S.A. en de totale mobilisatie.
77690: - Nederland in vroeger tijd, Deel XXII Groningen. Hitorisch overzicht van de provincie Groningen van het jaar 1536 tot het jaar 1594. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland.
77631: - Tips voor weggebruikers.
77632: - Meer dan 1000 maaltijden om slank te worden. Snel-sneller-snelst dieet.
77597: - De nieuwe verkeersregels en verkeerstekens.
77599: - Utrecht. Een korte beschrijving van de historie en de ontwikkeling van de stad. Met foto's.
77602: - Verkeerswijzer. Vernieuwde regels.
77584: - Vee, Vlees en Eieren in Nederland 1996.
77585: - Werelds Wokken. Wokken lekker eigentijds!
99397: - Het Geusje. Jaargang 1, No. 1: Een vriendenpraatje over een bekend historisch drietal.
102.764: - De Friese Vaarwegen. Schaal 1:100.000 .
101.339: - Toiles a broder, canevas peints.
77850: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 27 september 1940. Jaargang 53, No. 229. Met o.a.: Driemogendhedenverdrag tusschen Duitschland, Italie en Japan. - De Duitsche aanvallen op Engeland ook gisteren voortgezet. - De opmarsch der Japanneezen in Indo-China.
77756: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Donderdag 4 maart 1948. Met o.a.: Hoe de ""zwaar water fabriek"" van de Norsk Hydro de lucht in ging - Triplesec en Slapjanussen - Franse radio laat reclame over haar zenders toe.
102.774: - Falk Plan. Stadsplattegrond van Utrecht.
102.195: - Afghanistan. Land in crisis. Kaart met beschrijving.
76019: - Stadsplattegrond / Citymap Groningen. Stadsmarkering Groningen.
102.343: H.B. / L. / N.S.D.G. / E.A. - Bijbelsch Dagboek of Godsdienstige Overdenkingen. Ter bevordering van evangeliekennis en godsvrucht, vooral ingerigt tot leidraad bij de huisselijke godsdienst.
38771: REDACTIE - Het Nederlandsche boek 1935
49198: - Herinneringen of De stem eener ontslapene moeder. (Vert.)
53320: M.K. - Vrouwe Armoede. Uit het leven van Sint Elisabeth van Thuringen. (Ex. afk. uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
92549: - Jacques Schulman N.V. Catalogue 247. Coins and Medals. The property of Jhr. E.R.D. Elias, J. Moger and others. Auction 7-10 May 1968, Carlton Hotel, Amsterdam.
6680: - Rages. AO-boekje 736.
86368: - Orden van dienst en Heidelbergse Catechismus voor gebruik in de erediensten van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
105806: - Stellingwarf. Kaart: in streeknaemen op de kaorte.
92594: - Map of Wisconsin, Michigan and the Great Lakes.
92595: - Map of Teammates in mankind's greatest adventure (The Moon).
92596: - Map of Florida with Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands.
70988: - Zuiderzeemuseum.
102.661: - Falkplan. Der Grosse Autoatlas. Bundesrepublik Deutschland. 1:500.000 und 1:250.000 mit Ortsverzeichnis.
B4823: - The European fine art Fair 1995
50833: - Gids voor adverteerend Nederland. Radiobladen; Periodieken; Dagbladen; Gratis Pers. Afb.
5445-3751: - Buxelles. Brussel.
101.726: - De zwerftochten van Odysseus.
46160: - The Garrett Collection. Part I. Ancient Roman (From Republic to Tetrarchy), Latin American, Far Eastern, Islamic, Indian, Canadian, Australian & African Coins. (By order of The Johns Hopkins University; Numismatic Fine Arts, Inc. & Bank Leu AG present an unreserved mail bid and public aution. Featuring The Garret Collection.) Afb. 1984
75251: - Honingdroppels 2002, Gereformeerde scheurkalender.
99808: - Abrams Art Books 1986-1987.
41036: REDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
94630: - Wat en Hoe Deens. Woorden, zinnen, informatie voor vakantie in Denemarken.
94497: - MTS. Middelbare Technische School - Amsterdam. Boekenlijst 1941-1942.
40076: REDACTIE - Groniek, Gronings historisch tijdschrift, Medische praktijken + supplement De Jong Occidentalisme, Jusek, de Duitse Natie, Kossmann boekbespreking
79251: - Coins an Medals. Veiling-auction sale May 19th-20th 1992 in the Apollo Hotel Amsterdam.Catalogue 293. Munten van Noord- en Zuid Nederland. Coins of the Low Countries. Penningen & Jetons, Medals and Counters. Europe: Austria, England, France, Germany, Portugese India, Spain. Boeken op munten, penningen en decoraties. Books about coins, medals and decorations.
104315: - Kerkepad 91'. Met o.a.: Friesland (Wommels, Edens, Mantgum, Lutkewierum, Itens, Oosterend). - Groningen (Nieuweschans, Oudeschans, Bellingwolde, Bourtange). - 's-Gravenhage (stadsroute""Historisch Museum, Nieuwe Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Kloosterkerk, Grote Kerk).
102.660: - Plattegrond gemeente Landgraaf. Schaal 1:10.000 .
102.645: - Michelin 66. Dijon-Mulhouse, 1:200.000 .
102.646: - Michelin 80. Rodez-Nimes, 1:200.000 .
77849: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 25 september 1940. Jaargang 53, No. 227. Met o.a.: Engelsche landingspoging te Dakar door de Franschen verijdeld. - Een reis door de Oostmark. Hoogstaande kunstuitingen naast indrukwekkend natuurschoon. Het oeroude cultuurgebied Hallstatt. - De Fransch-Japansche overeenkomst inzake Indo-China.
12031: - Bijbel. Het Nieuwe Testament met de Psalmen. NBG-vertaling.
103583: - Verkenningen in de omgeving, met open ogen op tocht.
106305: - Art Fair 's-Hertogenbosch 15-22 april 2017.
92565: - Christie's Scotland. Printed Books. From The Royal Society of Edingburgh. Thursday 5 October 1989.
99471: - Perkins diesel Motore (motor). Ersatzteilliste fur 4.270 Landwirtschaft-motore.
4968-2644: - Toal en Taiken. 2001. Jaargang 19.
102.421: - Kerstnummer van De Prins der Geillustreerde Bladen, 1928.
54295: - Weisheiten zur Genesung. Neff's kleine Hausbibliothek. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
77844: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 14 september 1940. Jaargang 53, No. 218. Met o.a.: Londen in den greep van Duitsche bommenwerpers. - De presidentskeuze in de verenigde Staten. - Prof. dr. W.J. Aalders 70 jaar, 25 jaar lang hoogleraar.
57560: - One hundred Saints. Their lives and likenesses drawn from Butler's ""Lives of the saints"" and great works of western art.
103630: - Shell Wegenkaart van nederland. School 1:400.000.
103531: - Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. Deel 44. 1990.
103532: - Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. Deel 43. 1989.
103538: - Slimme Geldtips. Honderden ideeen, tips en suggesties over snel geld verdienen.
77997: - Verslag aangaande den toestand van Handel en Nijverheid in de gemeente Groningen, gedurende het jaar 1906.
79119: - Israel Munten en Medaillen Catalogus 1973. - Israel Muenzen und Staatsmedaillen Katalog 1973.
40869: REDACTIE - Friesche volks almanak voor het jaar 1894
55952: - Dein Kind und du. Lebensschule der selbstlosen Liebe. Erziehung der Säuglinge und Kleinkinder im Universellen Leben. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
55962: - Union internationale des magistrats. II e congrès international sous le haut patronage de sa majesté la reine des Pays-Bas. Salle des chevaliers. La Haye, 10 - 14 juin 1963. ACTES. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
150137: - Alpenlander - Alpine Countries. 1:1.000.000 .
56065: - Fondation universitaire. Trente-septième rapport annuel. 1956 - 1957. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
38998: REDACTIE - De Heraut voor de Gereformeerde kerken in Nederland, kerkblad
38999: REDACTIE - De Heraut voor de Gereformeerde kerken in Nederland, kerkblad
56072: - Der katholischer Seelsorger. Geschildert von einem emeritirten Pfarrer. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
56082: - Kleinseminaries in een proces van geslotenheid naar openheid. Rapport van de Commissie Kleinseminaria van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.
104321: - Kerkepad 96'. Met o.a.: Hilversum. - Delft. - Friesland (Kimswerd, Arum, Witmarsum, Pingjum). - Noord Limburg (Mook, Middelaar, Gennep, Afferden).
24249: - Adreslijst genealogisch onderzoek. Stand per 1 mei 2004.
24215: - Schriftelijke Verkeerscursus. Met 328 illustraties. Nederlands Instituut voor Verkeersonderwijs.
24163: - Nationaal Ideeenboek. Stichting Nationale Ideeenlijn.
60474: - Theoloog / pastor. Beroepenmonografieën. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
6310: - De Haai… een nuttig dier? AO-boekje 438.
47643: REDACTIE - Neerlans volkslevenjrg 22 nr 2, met o.a de Nederlandse noordzeevisserij een volkskundig bibliografie
102.693: - ANWB routekaart Belgie, Luxemburg, Frankrijk.
40266: REDACTIE - Sammler Journal nr 3 marz 1987, o.a Teepuppen, Automatische Musikinstrumente, bilderrahmen, etc
91600: - Postille 1955-1956. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking
91598: - Postille 1949-1950. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking
91599: - Postille 1954-1955. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking
77848: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 21 september 1940. Jaargang 53, No. 224. Met o.a.: De Duitsche en Engelsche lucht aanvallen. - De onwaardige behandeling van Duitschers in Nederlands-Indie. - De Martini in de steigers. - De as-besprekingen te Rome.
102.639: - Samenweringsverband Heuvelland. Wandelkaart 2.
82641: - Bulletin van het Rijksmuseum. Jaargang 40, 1992: Inhoudsopgave en register van persoonsnamen.
99900: - Kano-vaarroutekaart.
97178: - Eine Woche in London. Oder so sieht man die Riesenstadt mit allen ihren National-Anstalten und Instituten, offentlichen Gebauden, Merkwurdigkeiten etc. in Sieben Tagen. Nebst historicher beschreibender Skizze der Hauptstadt von den fruhesten Zeiten bis auf die Gehenwart.
102.131: - Geillustreerde Atlas van Europa. Met twintig pagina's kaarten.
102.050: - Weekblad van Het Recht. Jaargang 54, 1892.
92550: - Jacques Schulman N.V. Catalogue 258. Coins and Medals including Roman and Byzantine Coins. Auction 10-13 June, Carlton Hotel, Amsterdam.
92541: - Bankhaus Aufhauser. Versteigerung von Munzen und Medaillen Antike-Mittelalter-Neuzeit. 7.-9. Oktober 1992.
92546: - Knaurs Atlas der Welt. Mit farbigen enzyklopedischen Teil: Erde und Weltall.
103645: - De Dwingelose Heide. Heidegebied met ongeschonden horizon.
77788: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 15 mei 1940. Jaargang 53, No. 113. Met o.a.: Het Nederlandsche leger geeft zich over - Na 5 dage weerstand - De Grunneger kouke, een product van internationale samenstelling.
59669: - Handleiding bij de 6 Aardrijkskundige wandplaten van de Nederlandse Antillen. 1. St. Annabaai met de Koningin Emmabrug - Curaçao; 2. Koenoekoelandschap met landhuis - Curaçao; 3. Gezicht op de Caracasbaai - Curaçao; 4. Arubaans Koenoekoehuis met ""De Hooiberg"" ; 5. Aloë-kultuur - Aruba; 6. Zoutwinning bij het Pekelmeer - Bonaire.
86959: - Ut de smidte fan de Fryske Akademy XIII. Nr. 238. april 1964.
86960: - Ut de smidte fan de Fryske Akademy XIV. Nr. 256. april 1965.
77960: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 25 juli 1941. Jaargang 54, No. 173. Met o.a.: Voortdurende achtervolging der Bolsjewisten. - Een sportpark nabij het Helperdiepje, een groots opgezet plan van bijna 4 ton door B. en W. van Groningen.
89454: - Sejours dans les Alpes d'Italie.
89458: - Nieuwe Twentse Almanak 1995. Jaargang 2.
102.543: - Fotomagnetrische kaart, Nederland 1:25.000, Mierlo, No. 51 H. (Helmond-zuid, Asten, Someren, Lierop).
105823: - Fries Museumbulletin. Juni 1992. Met o.a.: Schatten uit de Friese Bodem Mr. J. Dirks (1811-1892). - Sjoerd de Vries. - Een gesteente telling in Gaasterland. - Aanwinst voor de zilvercollectie, een Bolswarder bekertje van 1627.
102.703: - Bulletin Mensuel de l'ancienne maison Theodore Champion. 8e supplement au catalogue Yvert & Tellier 1970, Numero 194. 25 Mars 1970.
56665: - Handboekje voor de wereldlijke derde ordelingen van den H. Franciscus van Assisië, volgens de wijziging van Regel en Voorrechten, door Z.H. Paus Leo XIII, z.g. met de nieuwste gunsten door Z.H. Pius X, op 5 Mei 1909 verleend door een Minderbroeder Kapucij
89569: - Grilleergeheimen.
89687: - Het ijsreceptenboek. - Receptbuch fur Eisspezialitaten. - The icecream recipe book. - Guide de la gere. - Recettario per gelati squisiti.
51057: - De Franse Rivièra. Reisgidsen voor het Buitenland. No. 27. kaartjes + foto's.
16197: - ANWB Handboek Europa. 2004-2005.
58072: - De Duitse Herdershond. Rassengids in kleur over geschiedenis, aanschaf en verzorging.
41113: REDACTIE - De problemist, officieel orgaan van de kring voor damproblematiek, dammen
79435: - Munten. Prijslijst nr. 32, december 1985. Compleet met Fotobijlage maart 1985.
79434: - Antieke-, Provinciale- en Koningkrijksmunten. Prijslijst december 1982. Compleet met Fotobijlage maart 1982.
24900: - Holland seen by the camera.
99711: - De Groene. Gids voor de Gemeente Groningen.
102.182: - Antarctica. Nieuwe ontdekkingen. Kaart met beschrijving.
98180: - Hoe groot zijt Gij. Geliefde liederen over Gods almacht.
15023: - Oranje in het zilver. Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
91008: - Een woord van liefde. Teksten uit de Bijbel (vertaling 1951 NBG), met prachtige kleurenfoto's.
150149: - Europa 1:4.000.000 .
150150: - Europa Wegenkaart 1:2.750.000 .
15788: - Wat & Hoe Noors.
15789: - Wat & Hoe Noors.
18073: - Algarve. Berlitz reisgids.
54430: - Sites. Living in the city re-interpretation of urban sites; Habiter la ville re-qualification de sites urbains. Europan 2. Afb. (Concours Européens pour des architectures nouvelles.)
104383: - De Oorlogskranten. Deel 6, Europa op de knieeen, Frankrijk verslagen - Belgie capituleert - Britten ontvluchten Duinkerken. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
39703: REDACTIE - Alkmaarse volksalmanak 1978
73730: - Cocina de temporada. 3, Mas de cien platos frios, ensaladas, segundos platos y postres.
95375: - Fantastische Kinderpuzzels. / 7-12 jaar. (kaft groen met afbeelding van vissen, ISBN 9037461255).
81252: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXVIII, Overijssel. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Met o.a.: Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz.
98017: - Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in gebruik. Berijming van 1773. Catechismus, Gebeden en Formulieren
101.315: - Coins and Medals. Catalogue 267. Jacques Schulman B.V. Met o.a.: Noord- en Zuid-Nederlandse munten, w.o.: De muntvondst Baarle-Nassau, 's-Heerenberg, Vambrai, Liege.
26581: - Jeugd EHBO B. Handleiding voor de instructeurs. Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ""Het Oranje Kruis"".
102.700: - Liege. Renseignements Generaux.
102.589: - Noord-Holland noord 1, ANWB toeristenkaart, Schaal 1:100.000.
80062: - Ideologie en coexistentie. Morele Herbewapening of communisme.
80063: - Chrestomathie du Moyen Age.
89746: - Cranach. Cehefs-D'Oevre de L'Art. Grands Peintres.
72013: - Denemarken. ANWB reisgidsen voor het buitenland No. 33. compleet met uitvouwbare kaart van Kopenhagen en van Denemarken.
77888: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 29 januari 1941. Jaargang 54, No. 24. Met o.a.: Toespraak van Groot-Admiraal Räder tot werfarbeiders te Bremen. - Een oproep van den Burgemeester van Groningen, Cort van der Linden.
79305: - Das TriTop Mixbuch.
94684: - In en om de Drie-Provincien-Streekvereeniging. Zuidoost-Friesland, Zuidwest-Drente, Noord-Overijssel.
56151: - Relation des Missions du Paraguai. Traduite de 'l Italien de M. Muratori. (Afgeschreven uit de Bibliothèque des Capucins de Millau)
89464: - Paleis Het Loo. Uitvoerige beschrijving van de interieurs van het paleis volgens de bezoekersroute.
31404: - Schepen, kijk om je heen
31406: - Vliegtuigen, kijk om je heen
31409: - Computers en robots, kijk om je heen
101.313: - Munzen und Medaillen. Versteigerung 7.-8. Oktober 1987. Bankhaus H. Aufhauser.
102.413: - Kaart van: Winsumer- en Schaphalsterzijlvest en Wetsingerzijlvest.
102.414: - Kaart van: Winsumer- en Schaphalsterzijlvest en Wetsingerzijlvest.
88001: - De kerstnacht. Een kerstmusical voor kinderen van de basisschool.
77846: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 18 september 1940. Jaargang 53, No. 221. Met o.a.: De luchtoorlog gaat voort. - De Italiaansche opmarsch in Egypte. - In Groningen is veel werkgelegenheid, het werkloosheidscijfer sterk teruggeloopen. - Japan en Nederlandsch-Indie.
92431: - Catalogus 349, 13 mei 1982. Hollandse Tegels, de collectie van wijlen de heer F. Leerink. Deel VIII: Vogels, Deel IX: Bloemen. Kunstveiling Sotheby Mak van Waay B.V.
102.696: - Benelux weg-atlas.
102.640: - Drei-Passe-Panorama. Arlberg, Flexen und Fernpass. Die Landschaftlich Reizvollste Drei-Passe-Fahrt Tirols und Vorarlbergs.
91607: - Postille 1968-1969. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking
39845: REDACTIE - Gedenkboek van het Algemeen Provinciaal Stads en Academisch ziekenhuis te Groningen 1903-1953
39844: REDACTIE - Leugens, proza en poezie uit de Groninger schrijfwerkgroepen
71930: - Kroniek van kunst en kultuur I. negentiende jaargang no. 1.
79262: - Agfapan/Agffaortho Professional Filme. Technische Daten, Technische gegevens.
95951: - Practische Wegwijzer voor Zangverenigingen.
97156: - Cabinet Album vieuws of Deeside.
88700: - Ortskarte Gossau. Massstab 1:7500. Ausgabe 1987. Mit illustrierte Rückseite.
88701: - Monumentenkaart van Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het monumentenjaar 1975.
97158: - Gent. De Kunststeden van Oost-Vlaanderen.
94613: - Het Nieuwe Testament.
103.184: - De inhuldiging in foto's. Ons Vrije Nederland No. 11, 8ste jaargang, 11 september 1948.
60910: - Voor de goede orde. Om een bijbels en confessioneel verantwoorde kerkorde. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
50006: REDACTIE - Het turnblad jaargang 1974 compleet 12 nmmers gebonden
91367: - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Prive-domein en Open Domein.
86663: - Ringenboekje 1973.
86664: - Ringenboekje 1974.
86674: - Ringenboekje 1986.
86675: - Ringenboekje 1987.
86676: - Ringenboekje 1988.
86670: - Ringenboekje 1982.
86671: - Ringenboekje 1983.
86672: - Ringenboekje 1984.
86772: - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaarverslag 1983. Met o.a.: Het unieke interieur van de kerk van Midwolde. - Restauratie van de kerk te Godlinze.
86914: - Enkhuizer Almanak 1980. 385ste Jaargang.
86985: - Holland, regionaal-historisch tijdschrift. Inhoudsopgave van Jaargang 11, 1979.
88971: - Noord-Nederlandsch Warmbloed Paardenstamboek, Groningen - Drenthe - Friesland. Deel 3: 1947-1948.
77845: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 16 september 1940. Jaargang 53, No. 219. Met o.a.: Felle luchtgevechten boven Londen. - Enschede gebombardeerd. - Het nieuwe Universiteitsjaar begonnen. De rede van den rector magnificus der Groninger Universiteit Prof.dr. P.J. van Rhijn.
46668: - Kunstreisboek voor Nederland. Zeeland. Tekeningen.
102.729: - All Ride Nederland.
102.731: - 15e Drentse Rijwielvierdaagse. 40, 60km.
92556: - Sotheby's. Robert Schumann, the Autograph Manuscript of the Piano Concerto in a Minor Op. 54. Day of Sale: 22nd November 1989.
103577: - Provinciale Almanak voor Groningen. 1961.
104385: - De Oorlogskranten. Deel 8, Allen in de Nederlandsche Unie, De Nederlandse Unie - Anjerdag - Het verzet. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
96945: - Britische Bucher 1976.
96946: - Catalogus van de Leeszaal Nieuwe Geschiedenis 1942. Bibliotheek Rijksuniversiteit te Utrecht.
96947: - Het Testamentum Tudderense. Prikuls 246, juni 1960.
103619: - De kaart van Nederland in zones verdeeld. Mte de strippenkaart kom je overal.
23105: - Portret van De Duitse Herdershond.
86766: - Groninger Kerken Actueel. Januari 2003, 1/20. Met o.a.: De kerk van Wittewierum voor het voetlicht op de donateursdag. - Kerk en kerkhof Klein Wetsinge.
52682: - Ons speeluur. Handboek bij de leiding van het zaal- en openluchtspel op de lagere en middelbare school. Geïll.
52164: - Ons Nationale Park. De Hooge Veluwe III. Plaatjes en tekst ingeplakt. Compleet. Hille Zakalbum.
24745: - Bijbelkaarten benevens Kaart van Nederlandsch-Indie.
22646: - Katholieke Illustratie. Geillustreerd weekblad. 54e Jaargang.
24367: - Vereeniging tot beoefening van Overijsslelsch regt en geschiedenis. Verslagen en mededelingen 80e stuk 1965.
24368: - Onbekend Nederland. Plekjes waar u niet zo gauw aan denkt. Consumetenwijzer, Consumentenbond.
77737: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 54e Jrg. No. 79, 3 april 1941. Met o.a.: De spanning in en rond Joegoslavie stijgt - Asmara ontruimd - De buitenlandsche schepen in Amerika. Roosevelt heeft nog geen beslissing genomen.
41030: REDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
26535: - Geillustreerde Gids voor de Stad Groningen. Met vele platen.
23967: - Eén van ons. Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. A.F.C. Casembroot 1906-1965, Comissaris der Koningin in Zeeland 1948-1965.
57029: - Lanhydrock House. Cornwall. Foto's.
86274: - Ester, Prediker, Jona. Eerste deeluitgave - Nieuwe Bijbelvertaling.
99576: - Het Nieuws van den Dag. Jaargang No. 9963, Vrijdag 18 Mei 1928. Met o.a.: Olympische Spelen Amsterdam 1928: De Nederlandse hockey ploeg wint met 5-0 van Frankrijk. – De IXde Olympiade ingeluid. – Onthulling van het Van Tuyll monument door Z.K.H. Prins Hendrik, plechtig moment voor het Olympisch Stadion
99578: - De Avondpost. Jaargang 52 No. 18317, Maandag 10 Augustus 1936. Met o.a.: Olympische Spelen: Daan Kagchelland en Rie Mastenbroek winnen gouden medailles. – Bronzen medaille voor Bob Maas. – Nederlandsche estafette ploeg ten onrechte gediskwalificeerd.
99573: - De Gelderlander. Jaargang 116, No. 249, Vrijdag 23 Oktober 1964. Met o.a.: Olympische Spelen: Anton Geesink Olympisch en Wereldkampioen in judoland Japan. – Rusland volleybal kampioen.
99572: - De Gelderlander. Jaargang 116, No. 249, Vrijdag 23 Oktober 1964. Met o.a.: Olympische Spelen: Anton Geesink Olympisch en Wereldkampioen in judoland Japan. – Rusland volleybal kampioen.
94430: - Spelregels. Voor de Nederlandse Padvinders.
77829: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 1 augustus 1940. Jaargang 53, No. 180. Met o.a.: De strijd tegen Engeland - Japan streeft naar een nieuwe orde in grooter Oost-Azie. - De toestand in den Balkan. - Kapein Jongsma is voor anker, bij het afscheid van den schipper van de Amelander boot.
102.549: - Parijs. Plattegrond.
102.550: - Lubecker Statdplan.
72091: - Rond het IJsselmeer. Behoort bij kalender 1949 van Shell.
79250: - Coins an Medals. Veiling-auction sale October 14th 1993 in the Apollo Hotel Amsterdam.Catalogue 295. Munten van Noord- en Zuid Nederland. Coins of the Low Countries.Europe, Africa, Asia, Americas. Penningen & Jetons, Medals and Counters.
60269: - Judgments of the Israel Supreme Court: Fighting Terrorism within the Law. Volume 3. 2006 - 2009. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
94690: - Gids Fries Museum Leeuwarden. (incl. folder Fries Museum Leeuwarden.)
41055: REDACTIE - Dammagazine, jaargang 7 no 41/42, dammen
103759: - Falun. Scala 1:25000. Hitta latt i Falu kommun.
103760: - Frankrijk Zuid. ANWB Routekaart 3, met kaart toegangsroutes.
99398: - Het Geusje. Jaargang 1, No. 1: Een vriendenpraatje over een bekend historisch drietal.
40204: REDACTIE - Christie's international Magazine, october novemver 1994, o.a Militaria, Leonardo da Vinci, Renoir, etc
40203: REDACTIE - Christie's international Magazine, may june 1994, o.a, the postal history of Hungary, Ceramics European, Chinese caligrafie, etc
40202: REDACTIE - Christie's international Magazine, march april 1994, o.aIsrael art, collection of mary Viscountess Rothermere, Anatola Demidoff, etc
93287: - Toelichting op het synode-besluit tot schorsing van Prof. Dr. K. Schilder.
90712: - Marcus en Korinte. Het Evangelie van Marcus en de Brieven van Paulus aan de Gemeente in Korinte. Met inleiding en toelichtingen, een proeve van revisie.
102.761: - Nivea Fietsroute West. West-Nederland op z'n mooist.
78548: - Bijlage bij Bedrijfsadministratie in het MKB.
105784: - Asterixen de Kerncentrales.
5235-3442: - Mickey in het Circus. Walt Disney. Uitschuif-boek.
77955: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 19 juli 1941. Jaargang 54, No. 168. Met o.a.: Smolensk door Duitsche troepen veroverd. - Bestiging en intrede van ds. J. Kapteyn in de Noorderkerk in de Akkerstraat te Groningen, bevestigd door ds. D. van Dijk..
31555: - Mercedes Benz in aller welt,
57698: - Hong Kong 1979. Kaarten / foto's.
92528: - Sotheby's. Important Nineteenth Century and Modern Prints. The Collection of Sir Rex de C. Nan Kivell. Tuesday, 4th October, 1977.
40201: REDACTIE - Christie's international Magazine, march april 1993, o.a Paul de Lamerie, Allan Ramsay, sir Walter Gilbey, Chinese overglaze, etc
40200: REDACTIE - Christie's international Magazine, june july 1992, o.aseabed ceramics, Chinese art, sketches of Beethoven, etc
17609: - Christie's. Clocks and Watches. London, 30 October 1984.
92548: - Topografische Kaart van: Kollum 6 G. Schaal 1:25000.
150168: - South Carolina. Highway Map.
150169: - Tourist Guide in Stockholm.
40196: REDACTIE - Christie's international Magazine, April 1991o.a Carlton House, Virgil Series, Cartier, Automobile art, etc
6736: - Ach Lieve Tijd. Deel 11. Zeven eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun culturele leven.
6737: - Ach Lieve Tijd. Deel 13. Zeven eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun eten en drinken.
103880: - Antwerpen. Europese haven met totale dienstverlening.
103.115: - Het Zeilend Zeeschip. De Eendracht. AO-boekje 1919.
77811: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 1 juli 1940. Jaargang 53, No. 153. Met o.a.: Over de voorgeschiedenis van den oorlog in Belgie en Nederland, Duitsch Witboek verschenen - Opheffing der Eelder tollen thans aanstaande? - begrafenis W.F. Hildebrand - Maarschalk Balbo de gouverneur van Libye gesneuveld.
60365: - Gottesdienstfeiern von Palmsonntag bis Ostern. Reihe Gottesdienst 21. Entwurf der Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden. Band II, Teilband I. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
77965: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 2 augustus 1941. Jaargang 54. Met o.a.: Ter Apel: het puntje achter de Z. Van plaats desGebets tot Ontspanningsoord. Klooster Ter Apel. - De grafische technieken. Ontstaan en methode: De houtsnede, kopergravure en ets, de steendruk.
52311: - Psalmen. Opnieuw naar het Hebreeuws bewerkt op de oorspronkelijke melodieëen der Reformatie. Herziening van de berijming-1936
73765: - Het zuivel kookboek
93947: - Postille 1973-1974. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking
94488: - Nieuwe Testament.
101.353: - New FolkSounds. Nr. 7. Met o.a.: Zang en gitaar: Cindy Lee Berryhill, Rory Block, Hans Theessink, Peter Koene.
88298: - Negentig Gezangen. In gebruik bij de gereformeerde kerken vrijgemaakt.
103801: - Opwekkingsliederen. Nummers 423-438. Tekst en Muziek.
93348: - Acta Contracta. De Synode van Arnhem 1981 in kort bestek. (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
92598: - A Traveler's Map of the British Isles.
41061: REDACTIE - Dammagazine, jaargang 8 no 48, dammen
92500: - VendueHuis Zwolle, Catalogus Najaarsveiling 1998.
92501: - VendueHuis Zwolle, Catalogus Algemene-, antiek- en inboedelveiling. Augustusveiling 2000, Code: Osiris.
92499: - Proud Oriental Auctions. Japenese Prints and Works of Art, Monday 11th November 1996. - Chinese Works of Arts, Thursday 5th December 1996.
92502: - VendueHuis Zwolle, Catalogus Algemene-, antiek- en inboedelveiling. Februariveiling 2002, Code: Bastet.
103636: - Thuis in eigen land. De bos- en natuurgebieden van het Staatsbosbeheer.
79263: - Agfacolor zelf verwerken. Het Negatief/Positief-Procédé.
79265: - Agfacontour Professional in de fotografiek.
79267: - Document-Reproduktie voor Amateurs.
31652: - Duitse herdershonden, jubileumboek
21036: - Woorden van Hoop. Citaten uit de Bijbel met prachtige kleurenfoto's.
21037: - Woorden van Bemoediging. Citaten uit de Bijbel met prachtige kleurenfoto's.
39456: - Geschiedenissen voor onze jeugd.
82431: - Lief en leed der zoogdieren. Plaatjes album.
82432: - Catalogus van kaarten. Juni 1968. Topografische Dienst.
82450: - Wijnhuisfonds Jaarverslag 1994. Met o.a.: Aankoop pakhuis Heukestraat 53. - Hof van Flodorp. - Complex Huize Van de Kasteele.
18005: - Jeruzalem, Het Tuingraf en de plaats van de opstanding.
77871: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 19 november 1940. Jaargang 53, No. 274. Met o.a.: Rede van Mussolini.op den 5den verjaardag der Volkenbondssancties.- De Winterhulp Nederland. - De Hoogeschool der Acrobatiek. - Hitler ontvangt Suner en Ciano.
5461-3815: - De achttien. Van kerken tot kerk. Hervormd-Gereformeerd gesprek. Carrillon reeks 22.
104381: - De Oorlogskranten. Deel 4, Nederland capituleert 14 mei 1940. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
6545: - Philatelie. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie waarin opgenomen de Philatelist. 54e jaargang. 1977.
30494: - Het groot voetbalboek, jaarboek 1987
30403: - Schaatsseizoen 1993-1994 22e jaargang
72044: - Zapfwellenbinder Modell TV-B, Gebrauchsanweisung. Zusammenbauanleitung und Betriebsanweisung.
4588-1588: - 8 Tagen Genf. Toeristenboekje.
40729: REDACTIE - Libelle damesweekblad 5 mei 1950 t/m 29 december 1950 no 18 t/m no 52, 17e jaargang
40730: REDACTIE - Libelle damesweekblad compleet jaargang 1951, 18e jaargang 52 nummers
96525: - Eva. Vraagbaak voor de vrouw. Van Jaargang 24 veel nummers ingebonden in half linnen band.
96527: - Libelle. Dames-weekblad. No. 1, januari 1937 t/m No. 18, april 1937.
82463: - Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk. Anhang zur Stuttgarter Jubiläumsbibel. Mit erklärenden Anmerkungen und Biblische Landkarten.
82464: - Kerkorde der Remonstrantse Broederschap.
91608: - Postille 1969-1970. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking
92547: - Topografische Kaart van: Oudega 10 G. Schaal 1:25000.
95255: - Gids voor Assen en omstreken.
40086: - Groniek Gronings historisch tijdschrift, regionale geschiedenis
37333: REDACTIE - Israel pocket library, History from 1880
76040: - Groningen
76041: - Gemeente Groningen, Economisch Sociografisch Bureau. Statistisch jaarboek 1972.
77921: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 28 april 1941. Jaargang 54, No. 99. Met o.a.: Aardappelen op de bon. - De hakenkruisvlag op den Akropolis. - De heer H. Welt te Uithuizermeeden treedt af als voorzitter van de Paardefokkerij in Groningen.
103701: - Firenze.
99790: - Acoustic Music. No. 28. Met o.a.: Roy Harper. – One man Rock'n'Roll Band. – Bodhrans, Bashers and Bones. – Talking to drummers: Elvin Jones, Dave Mattacks, Jon Hiseman.
80523: - Tweede vergadering van de Wereldraad van Kerken. Evanston 1954.
104500: - Crosby, Stills, Nash & Young. Songbook.
30451: - Nederlanders en Hongaren ontmoetingen tussen twee volken
48132: - Namen en Omstreken. Geïllustreerde Gids.
17595: - Antike Uhren. Armbanduhren. Auktion 74, 21 März 1992. Galerie und Auktionhaus Peter Klötter Schloss Dätzinger.
48939: - Land uit zee. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee. Kaarten.
102.740: - Friese Terpen route. Toeristische routes ANWB.
99575: - Het Nieuws van den Dag. Jaargang No. 9963, Vrijdag 18 Mei 1928. Met o.a.: Olympische Spelen Amsterdam 1928: De Nederlandse hockey ploeg wint met 5-0 van Frankrijk. – De IXde Olympiade ingeluid. – Onthulling van het Van Tuyll monument door Z.K.H. Prins Hendrik, plechtig moment voor het Olympisch Stadion
39000: REDACTIE - De Heraut voor de Gereformeerde kerken in Nederland, kerkblad
91689: - The Holy Bible. Containing the Old and New Testaments. Illustrated.
89337: - 5000 jaar kunst uit Egypte uit de musea van Kairo, Alexandrie en Leiden. 16 oktober - 31 december 1960.
103617: - Nederland Toeristische Wegenkaart. Schaal 1:550.000
103618: - Wandelkaart Nationaal Park Veluwezoom. Schaal 1:20.000.
91687: - Het Nieuwe Testament. Nieuwe vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
92351: - Filatelie Informatie Deel 1, diverse afleveringen in ringband. Met o.a.: Geschiedenis van de veldpost in de Nederlanden tot 1906. - Golven post tijdens de Golf-oorlog. - De tweede Wereldoorlog. - De Japanse bezetting van Nederlands-Indie.
102.471: - Nieuwe Groninger Provinciale Courant. Jaargang 55, No. 109, Donderdag 9 Mei 1940. met o.a.: Chamberlain krijgt geringe meerderheid. - Chamberlain de zondebok. - Hoe de waterlinie Nederland redde.
86925: - Commission Internationale de Numismatique - International Numismatic Commission. Affilée au comité international des sciences historiques. Compte rendu 26, 1979.
23043: - Grieks-Orthodox. AO-boekje 1007.
104165: - Dieet bij diabetes mellitus.
82636: - Hedendaagse Penningkunst uit drie en dertig landen. Haags Gemeentemuseum 17-6 tot 28-7, 1963. Ter gelegenheid van het Xe congres van de F.I.D.E.M.
54863: - Grepen uit het leven van Koningin-Moeder Emma. Geb. 2 aug. 1858 te Arolsen; overl. 20 mrt. 1934 te 's-Gravenhage. Foto's.
104312: - Kerkepad 87'. Met o.a.: Limburg (Venlo, Tegelen). - Drenthe (Beilen, Westerbork, Orvelte, Grolloo, Rolde). - Friesland (Lions, Oosterlittens, Britswerd, Wieuwerd, Rauwerd, Deersum, Bozum).
104311: - Kerkepad 85'. Met o.a.: Het Land van Leeghwater (Jisp, De Rijp, Schermerhorn, Middenbeemster). - De Friese IJsselmeerkust (Makkum, Workum, Hindeloopen). - Fivelingo en Hunsingo (Appingedam, Holwierde, Krewerd, Uithuizermeeden).
54837: - Het Cisterciënser leven in de kloosters der hervormde cisterciënsers. (Akomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
104314: - Kerkepad 90'. Met o.a.: 't Gooi (Laren, Huizen, Naarden, Bussum). - Ameland (Nes, Ballum, Hollum). - Doodewaard Elst (Andels, Herveld Zuid, Valburg).
104313: - Kerkepad 89'. Met o.a.: Gelderland (Oosterbeek, Heelsum, Renkum, Wageningen, Bennekom, Ede). - Friesland (Westergeest, Oudewoude, Kollumerzwaag, Veenklooster, Buitenpost, Kollum) - Groningen (Winsum, Obergum, Wehe Den Hoorn, Pieterburen, Usquert).
93948: - Postille 1975-1976. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking
92295: - Het Koninkrijk der Zangers. Geheimen der dierenwereld Deel 5, vogels-1.
37579: REDACTIE - Historische orgels
50709: - Plezier met Sjors. 8. Geïll.
28382: - 38e Beschrijvende rassenlijst voor Landbouwgewassen met bijlagen.
60495: - Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. Moeizame moderniteit. Katholieke cultuur in transitie. Opstellen voor Jan Roes. (1939 - 2003). Dertiende jaargang / 2004. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
92584: - Map of Lands of The Bible Today.
92585: - Map of The United States.
102.514: - Rijwielkaart van Utrecht.
39364: - Holz und Kunststoffe, jahrbuch nr 8, herstellung, eigenschaften und verarbeitung von schichtstoffplatten, verbundplatten, preftholz, holzwerkstoffen, Spanholzformteilen und Kunstharzleimen
105715: - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek 1999.
22659: - De Ster der Christelijke Weekbladen. 5e Jaargang. No. 1-52.
39001: REDACTIE - De Heraut voor de Gereformeerde kerken in Nederland, kerkblad
1391-587: - Het aanzien van 1969
30392: - Le Luxembourg, livre du centenaire
96923: - Huisdieren. (Kleurboek uit ca. 1920)
96924: - Dierenkleurboek voor lieve kinderen.
102.524: - Schetskaart van de Veenderijen en Bedijkingen beoosten en bewesten de Vecht in de provincien Utrecht en Noord-Holland, Schaal 1:50.000.
101.356: - New FolkSounds. Nr. 10. Met o.a.: Jules de Corte. – Ivo Papasov. – Captain Gumbo. – Marokkaanse muziek.
47746: REDACTIE - Artis 7e jrg compleet 6 nummers met veel foto's
39018: REDACTIE - Beelden in Gees
39019: REDACTIE - Beelden in Gees
102.643: - JRO Strassenkarte Nr. 133. Sudwest-Deutschland 1:400.000. Mit Stadtdurchfahrtplanen von: Frankfurt a.M., Freiburg iBr., Karlsruhe, Stuttgart, Wiesbaden.
102.644: - Michelin 58. Brest-Quimper, 1:200.000 .
99728: - Disney Festival 5. Inhoud: Sebastiaan, een vrije noot. -Hercules, haastwerk. - Tarzan, opgepast! Nattigheid!. - Spuit elf, de leeuwenkoning. - Mulan, de gelukskrekel. - Pocahontas, het regenoffer. - Doug.
95362: - Fantastische Kinderpuzzels. / 7-12 jaar. (kaft blauw met afbeeldingen van uil en clowns, ISBN 9037442048).
99306: - Stads- en dorpsgezichten.
105860: - Certificaat 775e Zuidlaardermarkt.
86677: - Ringenboekje 1989.
86678: - Ringenboekje 1990.
94154: - A-Z Mini-Worterbuch. Deutsch-Lateinisch. 8000 Stichworter.
103728: - France. 1:5.000.000. Carte des distances. Afstands tabel met bovenliggende kaart.
102.681: - Salzburg. Austria Hotelplan.
80348: - Gids voor Vrijzinnig Protestanten. Tweede deel.
56824: - Handelingen der Gelukzalige Neger-Martelaren van Oeganda. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
103336: - Super Maxi. Spelletjes.
88008: - Seks voor twee alleen. Non stop no. 11.
88009: - Seks voor twee alleen. Non stop no. 11.
59596: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XVI. 1954. O.a.: Algra, H.: Dr. G.A. Wumkes en syn bitsjutting foar Fryslân.
4961-2637: - Toal en Taiken. 1996. Jaargang 14.
102.185: - De Cariben. Een toeristenkaart. Kaart met beschrijving.
77747: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 54e Jrg. No. 238, 9 october 1941. Met o.a.: De beslissing in het Oosten militair definitief gevallen, uiteenzetting van Dr. Dietrich - De strijd bij de zee van Azof - Waarom de uitwisseling van krijgsgevangenen mislukte.
59589: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong IX. 1947. O.a.: Beetstra, W.T.: Noch eat oer de sêgen.
59590: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong X. 1948. O.a.: Bergstra, F.J.: Friezen en Folkshegeskoalle.
76866: - Wie was Nico Bulder?
102.143: - Sammlung L.E. Bruun, Kopenhagen. Schwedische Munzen. I. Teil Text. Vom Mittelalter bis Gustav Adolph.
92553: - Touring Atlas. 1978 / 79.
22518: - Zonnewijzer 1939. Almanak voor het katholieke gezin.
22519: - De Windroos 1940. Jaarboek voor de Katholieke jeugd.
23327: - Vijf zware jaren in brons en steen. AO-boekje 1058.
22756: - Selma Lagerlöf, geb. 20 november 1858 - 1940. AO-boekje 735.
23550: - In de wereld maar niet van de wereld.
23056: - De estafette van de macht. Chroesjtjow, voorgangers en opvolgers. AO-boekje 1033.
23057: - Honger winter 1964, 1944. Honger. AO-boekje 1034.
93597: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 201. augustus 1948. Met o.a.: Nederlandse vrouwen en meisjes lijden in Indie. - Tentoonstelling Groningen 1948. - Tweedaagse paardenfestijn te Groningen begonnen.
39951: REDACTIE - Remonstrants Gereformeerde gemeente Groningen 1878-1953
31145: - Sport foto jaarboek 1970
37137: REDACTIE - Terschelling, zwerven over het eiland
95475: - Bali weet wat hij wil. Leuke Ontmoetingen serie.
102.651: - Road Map of Quebec. Road Map of Ontario.
102.652: - Toegangsroutes Vakantiegebieden Midden- en Zuid Europa.
102.618: - Deutsche Generalkarte, Blatt 16. Masstab 1:200.000 .
60798: - Venite Adoremus. I. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
86956: - Ut de smidte fan de Fryske Akademy VIII. Maeijemoanne 1957.
86957: - Ut de smidte fan de Fryske Akademy X. Maeije 1961.
86958: - Ut de smidte fan de Fryske Akademy XII. april 1963.
86922: - Chartres. Votre Cathédrale.
101.486: - Scheepvaartgeschiedenis. Als itgebeeld in de tentoonstelling van het Nederlandsch Scheepvaart Museum-Amsterdam.
77985: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 15 december 1941. Jaargang 54, No. 295. Met o.a.: Tienjarig bestaan der N.S.B., Rede van Mussert. - Japan eischt overgave van Hongkong.
39963: REDACTIE - Verslag van het landbouwkundig onderzoek Noordelijk Groningen over het jaar 1950
84406: - Evangelisches Kirchengesangbuch. Ausgabe für die Evangelische Landeskirche von Kurhessen-Waldeck.
39964: REDACTIE - Verslag van het landbouwkundig onderzoek Noordelijk Groningen over het jaar 1951
20559: - Gasten uit nood. AO-boekje 2149.
92609: - Willam H. Schab Gallery, New York. Catalogue 33. Master Drawings & Prints. A distinguished collection of old master engravings, drawings and woodcuts, modern master drawings and prints.
92608: - Willam H. Schab Gallery, New York. Catalogue 32. Engravings & Drawings, Woodcuts & Lithographs 1460-1960 by Old an Modern Masters.
102.123: - Schwarzenbach-Auktion vom 23./24. Oktober 1992.
95358: - Fantastische Kinderpuzzels. / 7-12 jaar. (kaft paars met afbeeldingen van kikker en vlinders, ISBN 9037455093).
77327: - Jipsingbodertange. Grote uitvouwbare kaart, Schaal 1:5000. Landinrichtingsdienst Veenkolonien.
47995: REDACTIE - Reisgidsen voor Nederland, per auto door ons land ANWB, compleet met kaart los
77958: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 23 juli 1941. Jaargang 54, No. 171. Met o.a.: Moskou opnieuw gebombardeerd. - Roosevelt beraadslaagt. - Mergerle in Berlin-Rom-Tokio, over de nieuwe situatie op het gebied der internationale politiek.
91222: - Gesangbuch der Evangelische-Reformierte Kirchen der Deutschsprachigen Schweiz.
75946: - Het ontstaan van de Nieuwe- of Bovensmilde - Over den Ouden Adel in Holland - Stichtingsbrief van het Klerkenhuis te Groningen - Bericht van Lodewijk van Nassau op het Kasteel te Wedde 1568 - Brieven en andere stukken betreffende Den Toestand van Groningen m.b.t. Spanje 1580-1594 - etc.
75957: - De geschiedenis van de geldhandel in Groningen.
39980: REDACTIE - Instituut voor bodemvruchtbaarheid 1890-1965, Groningen gedenkboek 75 jarig bestaan
1210-973: - Groniek Gronings historisch tijdschrift. Maart 1984 Nummer 86. UITEENLOPENDE REIZIGERS.
102.492: - Catalogue Sotheby & Co., June 11th, 1959. Catalogue of Important old masters, engravings an etchings, American and Italian vieuws, sporting and costume prints, etc.
99459: - Toelichting betreffende de Historiepenningen, vervaardigd door N.V. v/h Koninklijke Begeer en beschikbaar gesteld als prijzen voor den school-sportdag. Ter gelegeneid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin op 31 Augustus 1930 werd een serie van 24 historische Oranjepenningen uitgeven door de N.V. Koninklijke Begeer, voorschoten.
25080: - Tuinkalender. Wenken voor aanleg en onderhoud van uw tuin.
39998: REDACTIE - Academie Minerva Eindexamen catalogus 1992
101.351: - New FolkSounds. Nr. 5. Met o.a.: Alan Stivell. – Mokumse cafemuziek. – Harrie Franken.
59598: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XVIII. 1956. O.a.: Arfsten, Reinhard: Eine Betrachtung zum Lautstand und zur Rechtschreibung der föhringer Sprache.
99570: - Algemeen Handelsblad, Nieuwe Amsterdamsche Courant. Jaargang 121, No. 39634, Maandag 9 Augustus 1948. Met o.a.: Olympische Spelen: De Argentijn Cabrora wint marathon. – De Nederlandse Damesestafetteploeg won, dankzij Fanny Blankers Koen.
77791: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 3 juni 1940. Jaargang 53, No. 129. Met o.a.: Val van duinkerken aanstaande. Duitsche aanval op de haven van Marseille - Het besluit van Koning Leopold. De laatste ontmoeting met zijn regeering - Nu Groninger Gemeenschap en Opbouwwerk samengaan.
103752: - Carcassonne - Nimes. Carte 1:200.000.
77920: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 24 april 1941. Jaargang 54, No. 96. Met o.a.: De overgave der Grieken in Epirus en Macedonie. - Maarschalk Pétain 86 jaar. - Installatie burgemeester van Oorschot in Hardenberg.
1806-2237: - Dutch Pictures. 1450-1750.
58954: - 100 prachtige plaatsjes. Leuke auto-uitstapjes in Nederland. Serie: ""Shell helpt u op weg"". Deel 5. Geïll.
58953: - 100 markante markten. Leuke auto-uitstapjes in Nederland & België. Serie: ""Shell helpt u op weg"". Deel 2. Geïll.
58952: - 100 bijzondere bezienswaardigheden. Leuke auto-uitstapjes in Nederland. Serie: ""Shell helpt u op weg"". Deel 1. Geïll.
58951: - 100 winterse vermaken. Leuke auto-uitstapjes in Nederland. Serie: ""Shell helpt u op weg"". Deel 6. Geïll.
58949: - 100 Verrassende verzamelingen. Leuke uitstapjes in Nederland en België. Serie: ""Shell helpt u op weg"". Deel 8. Geïll.
58936: - Wat en Hoe Italiaans. Woorden - zinnen - informatie voor vakantie in het Italiaanse taalgebied.
58933: - Bei Stämpfli gedruckt. 1799 - 1974. Geïll.
58906: - Het meisje en de vrouw in de sport. Lezingen tweede nationale studie-weekeind v/d Ned. Atl. Trainers Ver. 12 en 13 nog. 1960.
58889: - Geïllustreerde atlas van Europa met twintig pagina's kaarten.
58881: - Geïllustreerde Gezinsbijbel in de vertaling 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met inleidingen op de bijbelboeken en met culturele en historische informatie.
58867: - Tien jaren Noordoostpolder. (met kaart). Geïll.
101.276: - Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen (Achtergronden).
101.277: - Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen (Achtergronden).
79123: - Katalogus voor munten 1980. officiele katalogus 1980 voor munten en bankbiljetten van Nederland en munten van: Suriname, Curacao, Ned. Antillen, Ned. Indie.
49493: A.N.W.B. - Per auto door ons land. Reisgidsen voor Nederland. (bijlage: kaartje)
47727: REDACTIE - Griebens reisefuhler band 23 die schweiz mit 23 karten
39972: REDACTIE - Jaarboek Groningen 1974/1975
59055: - The Far East and Australasia. 1973. A Survey and Directory of Asia and the Pacific.
40017: REDACTIE - fotoclub Daguerre 111 jaar, Groningen
39924: REDACTIE - Groningsche studenten almanak 1935, 107 de jaargang
103731: - Great Britain. Road Map.
103732: - Long Island. Road Map with Pictorial Guide.
81255: - Museum Amstelkring. Ons' Lieve Heer op Solder. Verslag 1963-1964-1965.
40021: REDACTIE - Kunstopdrachten in de herinrichting Oost Groningen en de Gronings Drentse Veenkolonien
51909: - Een paar minuten is het stil. Beelden van de oorlog.
84769: - Parthenon 1962. Dordrechtse dames- en herenatletiekvereniging.
39884: REDACTIE - Het primitief kohier van den hoofdelijken omslag in de gemeente Groningen over het jaar 1899, een kopie van de oorspronkelijke uitgave
77884: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 3 januari 1941. Jaargang 54, No. 2. Met o.a.: De Engelsche luchtaanvallen. - De Duitsche successen in het tweede halfjaar 1940. - De Beurs van Amsterdam.
89576: - Eten op z'n Frans.
72707: - Breivreugd.
72717: - The University World Atlas.
72719: - Het Leven. Geillustreerd Tijdschrift. Koningin Emma overleden. Een leven van liefde en toewijding voor het Nederlandsche Volk. Woensdag 21 Maart 1934. met veel foto's.
72686: - Mad 50. ter gelegenheid van de 50ste Nederlandse Mad.
72651: - Repertorium farmaceutische specialités. Periodiek voor artsen. Editie 1980 / 1981.
79247: - Laurens Schulman, Veiling-Auction sale 8. 6-7 april 1992 Hotel Jan Tabak, Bussum. Munten, Penningen, Papiergeld, Num. Boeken.
22774: - De Spiegel. Weekillustratie voor het Christelijk Gezin. 5de Jaargang. No.1-52. 1 october 1910-30september 1911. Tijdschriften.
40153: REDACTIE - Diakonaal zakboekje Generaal Diakonale raad
56954: - Hamlyn Leisure Atlas. Wales. Maps / Afb.
103605: - Plattegrond Zeist. Schaal 1:12.500
103606: - Plattegrond De Bilt (Bilthoven). Schaal 1:14.500
89410: - Nieuwsblad van het Noorden van 11-12-1936. Met: Huwelijk Koning Edward van Engeland. Mrs. Simpson.
89412: - Rotterdamsch Dagblad van 23-7-1918. Met: Dood van de Tsaar van Rusland.
89414: - Nieuwe Rotterdamsche Courant 29-6-1914. Met: De dood van Frans Ferdinand van Oostenrijk.
17549: - Magnetron. De Lantaarn kookboeken bibliotheek.
57457: - International Signalbog 1931. Official Dansk Udgave. Udgivet af Ministeriet for Sofart og Fiskeri. Afb.
57458: - Brepols' Fransch Handwoordenboek.
98722: - Het boek der Psalmen benevens de Gezangen. Berijming van 1773. Catechismus, Gebeden en Formulieren
25130: - Verordeningen op kwaliteitstoetsing. t.b.v. artikel 19 van de Wet op de Registeraccountants.
103.171: - Buitenbeentjes, een wereldje overhoop. AO-boekje 1985.
103898: - L'Auvergne. Collection - Suivez le guide.
37245: REDACTIE - Het nieuws opnieuw bekeken, 40 jaar Gereformeerde journalistiek
102.631: - Toeristenkaart Nederland. 1:300.000 . Met plaatsnamenregister.
30408: - Schaatsseizoen 1997-1998 26e jaargang
101.350: - Drentsche Volksalmanak 1838.
B4327: - Michelin Benelux 1982.
5780-5254: - De Kern. Elseviers Maandblad. Jaargang 34 en 35. 9 delen.
103745: - Plan de Paris. 1:10.000.
98862: - Omni.net Series, Technical Reference.
77912: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 7 april 1941. Jaargang 54, No. 81a. Met o.a.: Duitsche troepen rukken Joegoslavie en Griekenland binnen. - Staatsgreep in Irak, Britsche landingstroepen te Basra.
96503: J. V.D. M. - Het muzikale hart van Nieuw-Guinea. Muziekinstrumenten van de Papoea's. Haags Gemeentemuseum 7 juli t/m 16 augustus 1959.
77799: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 13 juni 1940. Jaargang 53, No. 138. Met o.a.: De Duitsche opmarsch naar Parijs - Italie's deelneming aan den oorlog - China en de gebeurtenissen in Europa - Belgie's capitulatie.
225-372: - 1909-1936 Het leven van onze kroonprinses in beeld.
77824: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 23 juli 1940. Jaargang 53, No. 172. Met o.a.: Halifax bestempelt het beroep van Hitler als een dreigement. De Britsche luchtaanvallen in hevigheid toegenomen. Felle critiek in Duitsche Pers. - Documenten uit het zesde Duitsche Witboek. Handel over de Donau, ijzerersts, de Balkanlanden en de Egeische Zee, De Roemeensche petroleumhaven - De Sovjettiseering der Baltische Staten.
77465: - S.D.-er Grosz ontkent, een arrogante Pruis. Krantenartikel (Bijzonder Gerechtshof) 11 april 1949.
71538: - Tekstboek van de Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang.
47647: REDACTIE - Neerlands volksleven jrg 14 nr 3, met o.a oogstlied st jacob, de laatse medicijnman van Soest, de Drentse venen etc met foto's
92591: - Map of The Red Planet Mars.
92592: - Map of Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming.
92593: - Map of Mexico.
97862: - Kluwers zakboekje werktuigbouwkunde. Tabellen, grafieken, grootheden.
51095: - Michelin. Périgord. Berry, Limousin, Quercy. (Tekst: Frans) Geïll.
51100: - Guide du Pneu Michelin. Gorges du Tarn. Cévennes-Bas Languedoc. (Tekst: Frans) Geïll.
51102: - Reisgidsen voor het buitenland. No. 43. Pyreneeën met Côte Basque en Côte Vermeille. Foto's; kaartjes.
49186: - Okki. Jeugdtijdschrift voor de benelux. 1969 - 50/51ste jaargang. 44 ex. (geb.)
104423: - De Oorlogskranten. Deel 46, Dolle Dinsdag. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
3655-5289: - Vorsten. Jaargang 11. Maandblad. 1983.
73313: - Kort, maar krachtig. Een getuigend gesprek over de kernverschillen tussen Rome en Reformatie.
88112: - Woordenlijst van de Nederlandse en de Belgische regering. Ongewijzigde herdruk van 1954.
5739-5181: - De Zilverster. Clubblad van de Mercedes-Benz Veteranen Club Nederland. 26e jaargang nummer 3. Dossier 600 De Dikke.
77822: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 20 juli 1940. Jaargang 53, No. 170. Met o.a.: Een laatste beroep van Hitler op het verstand. Duitsche Rijkskanselier zegt steeds den vrede gewild te hebben. - Roosevelt aanvaardt derde canditatuur - De behandeling van Duitschers in de Nederlandsche overzeesche gebieden.
77821: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Maandag 15 juli 1940. Jaargang 53. Met o.a.: Een hartekreet van een jongen Nederlander, Brochure van mr. J. Linthorst Homan. - De organisatie van de opbouwdienst - Bezoek van den Duitschen Rijksminister van Financien, Graf Schwerin von Krosigk vertoefde vrijdag in ons land.
103627: - Kaart voor veilig wegverkeer Nederland. Schaal 1:300.000.
104205: - Handboek voor parfumerie en schoonheidssalon '91/'92. Kosmetiek.
47632: REDACTIE - Neerlands volksleven jrg 18 nr 4, met o.a Doopzeel van Jan Claeszen kroniek poppenspel in Nederland met platen
44664: REDACTIE - Jaarboek Oud-Utrecht overdruk, met veel foto's van o.a. Jochmann Disco, verdwenen stadsbeelden 1
60082: - Jaargang 1 van ""OLIE"". Nederlands maandblad voor het Personeel van de Koninklijke / Shell Groep.1947/48. Met index.
92523: - Partin Bank. Auktion Katalog. Auktion XIII, 11. bis 13. November 1981. Gold- und Silbermunzen.
103629: - Nivea Fietsroutes. Midden / Oost- Nederland op z'n mooist.
77802: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 17 juni 1940. Jaargang 53, No. 141. Met o.a.: Door de Maginot linie heengebroken. De vesting Verdun bezet - Russische troepen bezetten Lithauen. - Teraardebestelling mr. P. van der Elst.
77910: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 27 maart 1941. Jaargang 54, No. 73. Met o.a.: Mr. M.M. Rost van Tonningen aanvaardt zijn ambt als President van de Nederlandsche Bank. - Nieuwe regeering in Joegoslavie, Koning Peter heeft de macht overgenomen. - Matsoeoka, minister van buitenlandse zaken van Japan te Berlijn.
59599: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XIX. 1957. O.a.: Boeles, Mr. P.C.J.A.: De stand der Oera Linda problemen.
59600: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XX. 1958. O.a.: Brouwer, Prof. Dr. J.H.: Jitteris ""clewendene"".
75038: - Koffie - Thee.
56485: - Il Tesoro della cappella. Sancta Sanctorum. Guida IV. Bibliotéca apostolica Vaticana. Museo Sacro. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56484: - Guide du ""Museo Sacro"". III. Afb. Bibliotéca apostolica Vaticana. Museo Sacro. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56483: - Guida I. L' arte bizantina. Nel Medioevo. Bibliotéca apostolica Vaticana. Museo Sacro. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59603: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XXIII. 1961. O.a.: Bergstra, F.J.: It Frysk as ûnderwiis- en wittenskipstael.
59604: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XXIV. 1962. O.a.: G. Abma: De Frysje bibelfortaling: Eftergroun, bisprek en takomst.
59601: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XXI. 1959. O.a.: Bakker, Dr. Hermann: Uns Meite um de Cultür in Ostfreesland na de Oorlog.
59602: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XXII. 1960. O.a.: Administraesje Fryske Akademy, Meidieling.
103607: - Plattegrond Breukelen. Schaal 1:6.500
78781: - Catalogue Yfert et Tellier, de Timbres-Poste. Soixante-seizieme annee. Tome II. Timbres D'Europe, 1972.
78782: - Catalogue Yfert et Tellier, de Timbres-Poste. Soixante-seizieme annee. Tome III. Timbres D'Outre-Mer, 1972.
78784: - Catalogue Yfert et Tellier. Tome I, Timbres de France. France, 1974.
88677: - Monumentenkaart van Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het monumentenjaar 1975.
57223: - Catalogue raisonné des Tableaux et des Sculptures. Musée Royal de la Haye. (Mauritshuis.) Deuxième édition. Geïll. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
18205: - Verbrennungsmotoren, helfer des Menschen.
89064: - Freija 1866.
4939-2574: - Toal en Taiken. 1993. Jaargang 11.
104402: - De Oorlogskranten. Deel 25, Van jodenster tot Auschwitz. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
102.723: - Griekenland, Turkije. Routekaart ANWB 12.
71866: - Nieuwe Dimensies in beeld en geluid. Handboek over Optische- en Geluidsapparatuur uit de U.S.S.R.
77891: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 12 februari 1941. Jaargang 54. Met o.a.: Foto's van de Engelse industriestad Coventry nabombardement. - Een Hondenleven, zijnde fragmenten uit het dagboek van een teckel, den baas toegeblaft..
97631: A.R. - Kindervreugd. Eenige verhalen voor de Jeugd. Voorbeelden wekkken, Leerlingen trekken.
5493-3882: - Gebeden voor de Huisgemeenten.
4544-2327: - Gold und Silber aus Mexiko. Prakolumbisches Gold und koloniales Silber aus dem Anthropologischen Nationalmuseum und anderen bedeutenden Sammlungen Mexikos.
35913: - Jaarverslag van de Anti-Revolutionaire Partij over het jaar 1959
45656: - delftse Poorthistorie. Doe open de poort. Geïll.
29276: - Elisabeth-Bode. Christelijk Weekblad. 28ste Jaargang.
87307: - Bolletje vacantiealbum (vacantie-album): Monaco.
81270: - Wie? Wat? Waar? Jaarboek 1969.
42822: REDACTIE - Koken leuk en eenvoudig de fijnste salades
23718: - De Prof.Mr. B.M. Teldersstichting in 1998-1999. Verslag van de Werkzaamheden in 1998 en Samenvatting van het Programma voor 1999.
47719: REDACTIE - West en midden Belgie reisgids ANWBmet foto's kaarten
79307: - Urlaub auf dem Bauernhof, mit Landhäusern und Landhotels 2003, inkl. Landkarte.
15783: - Wat & Hoe Japans.
56395: - Leven van den heyligen Franciscus-Xaverius, apostel der Indien en Japonien. Tweede deel. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
47955: REDACTIE - Katholieke Illustratie nr 40 7 oktober 1961 t/m nr 52 30 december 95e jaargang
88193: - Wie dorst heeft…
47957: REDACTIE - De vriend des huizes jaargang 71 compleet
47953: REDACTIE - Katholieke Illustratie nr 14 8 april 1961 t/m nr 26 1 juli l 95e jaargang
47952: REDACTIE - Katholieke Illustratie nr 1 7 januari 1961 t/m nr 13 1 april 95e jaargang
51130: - Noord-Engeland en Schotland. Geïll.
16215: - Elseviers Geneesmiddelen Gids. Samenstelling, werking, toepassing en voorzorgen bij het gebruik van ruim 1800 verpakte geneesmiddelen.
22833: - Weltausstellung der Photographie. Was ist der Mensch?
31244: - Het gouden prentenboek van O. en W.
150139: - Kitzbuhler Alpen und Pinzgau 1:100.000 .
14068: - De Molukken. AO-boekje 1670.
82614: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en zeventig jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken.
103592: - Plattegrond van de gemeente Brummen.
103593: - Taxandriaroute. Touristische grendslandroute IV.
5701-5105: - Middle East Review. American Academie Association for peace in the Middle East. 8 United States-Soviet Detente and the Middle East.
84768: - Parthenon 1961. Dordrechtse dames- en herenatletiekvereniging.
77961: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 26 juli 1941. Jaargang 54, No. 174. Met o.a.: Het conflict rondom Indo-China. - De betooging van Hitlerjugend en Nationale Jeugdstorm op de grote Mart te Groningen.
82637: - Hedendaagse Penningkunst uit drie en dertig landen. Haags Gemeentemuseum 17-6 tot 28-7, 1963. Ter gelegenheid van het Xe congres van de F.I.D.E.M.
5377-3648: - Griekenland. Uw vakantie hotelplan.
5379-3650: - Miniatuur Walcheren. Middelburg Holland.
150092: - Pipo de Clown in Smulgarije.
92727: - Schulman. Public Coin, Medal & Jade Auction. October 15, 16, 17, 1974. Raraties world gold coins. Gold, silver of the Vatican. Coins of Russia, China, Japan and other countries. The Trafalgar, Austrian and Pennsylvanian Collections.
4152-205: - it beaken
42360: - In memoriam Margret M. Baltes
74187: - Christelyke Onderwyzingen en Gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuur, Het Misael, en de Heylige Oud-Vaders. Raekende de voornaamste verbintenissen der geloovigen. Dertiende Druk vermeerderd, en vercierd met nieuwe koperen plaeten.
35523: - Op oude rails, nr 157 t/m nr 160, compleet 26e jaargang
102.722: - Cata Tours Bruges.
1251-2710: - Handleiding biologische tentoonstelling. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.
103615: - Hoge Veluwe. Schaal 1:25.000
103616: - Hoge Veluwe. Schaal 1:25.000
104306: - Kerkepad 79'. Met o.a.: West zeeuws Vlaanderen (Breskens, groede, St. Anna ter Muiden). - Drente (Havelte, Vledder, Diever, Dwingelo, Wapserveen, Ruinen). - Groningen Westerkwartier (Leegkerk, Aduard, Fransum, Oldehove, Ezinge).
104382: - De Oorlogskranten. Deel 5, Seys-Inquart aan de macht 29 mei 1940. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
28393: - Prisma Antwoordenboek. Prisma pocket 2742.
59605: - It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Jiergong XXV. 1963. O.a.: Abma, Gerben: Lânbouhistoaryske ynlieding op Vlietstra's ""De Frieske Neijschoalle"".
94713: - Een nieuwe stadstoren met carillon voor Leeuwarden.
74278: - Politiewijzer, 2004-2005. Editie Hattem.
74296: - Een woord van liefde. Teksten uit de Bijbel (vertaling 1951 NBG), met prachtige kleurenfoto's.
77759: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 31 januari 1949. Met o.a.: Zeventig meter onder water kijken voortaan mogelijk - Fanny Blankers-koen kwam ten val - Veendam lag gewonnen in de course…. Maar Zwartemeer behaalde nog juist ""dead-heat"".
77760: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Vrijdag 4 februari 1949. Met o.a.: Vele huwelijken van soldaten met Duitse meisjes mislukken - Prins Bernhard neemt deel aan een ter ere van hem georganiseerde jachtrit - De fotografie bij de oogheelkunde.
103646: - Het Eerder Achterbroek. Saskisch landschap met eeuwenoude eiken.
59297: - Eendracht ... Wat een schitterend schip! Geïll.
21053: - Kerkewerk Agenda 1989.
51425: - Trim, Stability and Stress. Nova Contract. Opleiding en Training. Afb.
14564: - Dichters Omnibus. Vijfde Bloemlezing.
37062: REDACTIE - Knaurs lexikon moderner kunst
150130: - Troefkaart 1991. Campings langs de vakantieroute, Deel I.
150131: - Troefkaart 1991. Campings langs de vakantieroute, Deel II.
38711: REDACTIE - Toeristen kampioen, toeristenkampioen A.N.W.B, 15e jaargang compleet
102.670: - Agfa Tourenkarte. Nordostschweiz 2.
41040: REDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
99068: - Deutschland in 111 Flugaufnahmen.
72673: - De dieren uit het veld.
72675: - Ontaria Canada Holidays.
72666: - Kroniek '93. Volledig Jaaroverzicht in woord en beeld.
77922: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 1 mei 1941. Jaargang 54. Met o.a.: Prof.dr. J.R. Slotemaker de bruine overleden. - Molen en pakhuizen van de Gebroeders Knootenbelt graan- en meelhandel te Barneveld. - Beurs van Amsterdam, overzicht 1 mei.
86634: - Register van: Bulletin KNOB. Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Jaargang 81, 1982.
87980: - Start. Hoe begin je met geloven in God? Non stop no. 1.
51001: - Per auto en te voet. Deel II: 92 gecombineerde auto- en wandeltochten - Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Geldersche Achterhoek. Geïll.
14305: - Zwolle mijn stad. Deel . Een stadswandeling van A naar Z.
77813: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 3 juli 1940. Jaargang 53, No. 155. Met o.a.: Generaal Winkelman krijgsgevangen in Duitschland - Verduister goed! Niet alleen uit vrees voor straf - Duitsche onthullingen uit documenten.
14304: - Zwolle mijn stad. Deel 5. Een stadswandeling van A naar Z.
14292: - Eifel Jahrbuch 1998.
23344: - Het einde der marsmannetjes. AO-boekje 1074.
73003: - Zojuist Verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld. 50 jaar WB 1905-1955.
51000: - Per auto en te voet. Deel 1: 102 gecombineerde auto- en wandeltochten - Het Gooi, Utrecht en de Veluwe. Geïll.
14269: - Voertuigen deel 1. Motorvoertuigtechniek.
77826: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 26 juli 1940. Jaargang 53, No. 175. Met o.a.: De economische ordening in Europa. Rijksminister dr.Funk gaf een uiteenzetting. - Groningen gebombardeerd, Twee dooden, twee gewonden. - De toestand in Engeland - Tewerkstelling werkloze hoofdarbeiders.
77975: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 30 augustus 1941. Jaargang 54, No. 204. Met o.a.: Ontmoeting tusschen Hitler en Mussolini. - Gemeenteraad van Haren, wethouders Remminga en strating nemen ontslag. - Het Joodse grondbezit.
92402: - Catalogus 276. Kunstveiling Sotheby Mak van Waay B.V.. Openbare verkoping, belangrijke Nederlandse, Vlaamse en Zwitserse tekeningen van de C.R. Rudolf verzameling op maandag 6 juni 1977.
102.619: - Deutsche Generalkarte, Blatt 15. Masstab 1:200.000 .
92589: - Map of South America.
92590: - Map of Indians of North America.
54327: - De Heilige Schrift. De vier Evangeliën en de Handelingen der Apostelen. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen in opdracht van de apologetische vereniging ""Petrus Canisius"". Kaartje. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
77994: - Verzamelrekeningen der bedrijsresultaten van het Electrisch Bedrijf, over het jaar 1906.
60568: - Winessing Together in Geneva. John Knox series. 14. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
21662: - Met AO naar 19 Musea. AO-boekje 2501.
94132: - Der Nord-Ostsee-Kanal.
168-194: - Toal en Taiken.
82970: - Postille 1969-1970. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking
103807: - De Staats-Hoofden der wereld. Deel 2. Een populaire-biografische beschrijving van alle tegenwoordige levende Keizers, Koningen en Koninginnen van de Wereld en hunne Families benevens van alle regeerende Prinsen, Presidenten van Republieken, Sultans, Emirs, Beys en Radja's van alle landen.
102.208: - Veranderend Klimaat. Kaart met beschrijving.
29289: - Oranje Bloeit. Feest-Album. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van H.K.H. Prinses Beatrix, Wilhelmina, Armgard, Prinses van Oranje-Nassau. Prinses van Lippe-Biesterfeld, op 31 Januari 1938.
31146: - Sport foto jaarboek 1971
88054: - Hoe het begon…
34886: - Vrienden van de vesting Naarden 1953-1978
28896: - Benelux. 1 : 500.000. Uitvouwbare kaart. Atlas Copco.
85456: - Nieuwe kaart van de Noordelijke Veluwe, Schaal 1:40.000.
59795: - Sportduiken. Cursusboek. Uitgave van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Geïll.
59771: - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden. 1575 - 1975. Geïll.
85816: - Die Mosel. Grieben-Reiseführer Band 280. Deutschland.
85817: - Hunsrück, Nahetal und Rheinhessen. Grieben-Reiseführer Band 272. Deutschland.
78737: - Venduhuis van den Hende, Katalogus 29. Inboedel boeken en curiosa veiling.
78738: - Venduhuis van den Hende, Katalogus 34. Kunst, antiek, antiquarische boeken en muntenveiling.
78739: - Venduhuis van den Hende, Katalogus 45. Kunst, antiek, antiquarische boeken, zilver goud en sieraden veiling.
78740: - Venduhuis van den Hende, Katalogus 42. Kunst en antiekveiling.
78741: - Venduhuis van den Hende, Katalogus April 1984. Antiek en kunstveiling.
78742: - Venduhuis van den Hende, Katalogus Juni 1985. Antiek en kunstveiling.
78743: - Venduhuis van den Hende, Katalogus September 1985. Antiek en kunstveiling.
78736: - Venduhuis van den Hende, Katalogus 26. Kunst en antiek, inboedel en curiosa veiling.
78735: - Venduhuis van den Hende, Katalogus 26. Publieke inboedel en curiosa veiling., 27 en 28 februari 1980.
78732: - Zaken- en Beroepen-register met telefoonnummers voor Gouda en omstreken.
78734: - Officiele Katalogus 1976 van de munten en bankbiljetten van Nederland, Suriname, Curacao, Nederlandse Antillen.
102.615: - Bondsrepubliek Duitsland Noordelijk Gedeelte en Berlijn.
102.210: - Het Zonnestelsel 8: Planeten, de nieuwe kosmische orde. Kaart met beschrijving.
102.211: - China. Kaart met beschrijving.
41034: REDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
35959: - Handbuch des kanals, II. Teils, die Nordkuste Frankreichs, mit 240 kustenansichten
102.751: - ANWB toeristenkaart Noord-Brabant, oostblad. Schaal 1:100.000.
59045: - Grasparkieten. De beste raadgever voor uw huisdier. Alles over keuze, verzorging, voeding, voortplanting, ziektes. Geïll. Vert.
84770: - Parthenon 1963. Dordrechtse dames- en herenatletiekvereniging.
84767: - Parthenon 1960. Dordrechtse dames- en herenatletiekvereniging.
102.630: - Costa del Sol. Mapa Turistico. Planos de Malaga, Granada, Torremolinos. Escala 1:200.000 .
74622: - Bambino Loco pakket: Concentratiespelletjes 1 (3-5 jaar) en de Bambino Loco Basisdoos, met blokjes. Alle Bambino Loco boekjes passen bij deze basisdoos.
74623: - Bambino Loco pakket: Muis en haar vriendjes 1 (3-5 jaar) en de Bambino Loco Basisdoos, met blokjes. Alle Bambino Loco boekjes passen bij deze basisdoos.
74619: - Mini Loco pakket: Taalspelletjes 1 en 2 (4-5 jaar) en de Mini Loco Basisdoos, met blokjes. Alle Mini Loco boekjes passen bij deze basisdoos.
74620: - Mini Loco pakket: Ontwikkelingsspelletjes 1 en 2 (4-5 jaar) en de Mini Loco Basisdoos, met blokjes. Alle Mini Loco boekjes passen bij deze basisdoos.
74617: - Bambino Loco, Wat hoort bij elkaar 1. (3-5 jaar).
74618: - Mini Loco pakket: Taalspelletjes 1 en 2 (4-5 jaar) en de Mini Loco Basisdoos, met blokjes. Alle Mini Loco boekjes passen bij deze basisdoos.
74616: - Bambino Loco, Wat hoort bij elkaar 1. (3-5 jaar).
74614: - Bambino Loco, Wat hoort bij elkaar 2. (3-5 jaar).
74615: - Bambino Loco, Wat hoort bij elkaar 2. (3-5 jaar).
74613: - Mini Loco, Denkspelletjes 1, Hersen krakers. (groep 3).
74609: - Mini Loco, Rekenspelletjes, Ik kan tellen. (5 jaar).
74610: - Mini Loco, Denkspelletjes 2, Hersen krakers. (groep 4).
74612: - Mini Loco, Denkspelletjes 1, Hersen krakers. (groep 3).
74605: - Mini Loco, Orientatiespelletjes 1. (5-6 jaar).
74606: - Mini Loco, Bert en Ernie en al hun vrienden 2, Spelenderwijs leren met Sesamstraat. (4-6 jaar).
74607: - Mini Loco, Bert en Ernie en al hun vrienden 1, Spelenderwijs leren met Sesamstraat. (4-6 jaar).
74596: - Mini Loco, Taalspelletjes 4, Mijn letters. (6-7 jaar).
74598: - Mini Loco, Taalspelletjes 3, Mijn letters. (5-6 jaar).
74599: - Mini Loco, Taalspelletjes 3, Mijn letters. (5-6 jaar).
74601: - Mini Loco, Taalspelletjes 1, Mijn letters. (4-5 jaar).
74602: - Mini Loco, Orientatiespelletjes 2, Wat ontbreekt? (5-6 jaar).
74604: - Mini Loco, Orientatiespelletjes 1. (5-6 jaar).
74590: - Mini Loco, Basisdoos, met blokjes. Alle Mini Loco boekjes passen bij deze basisdoos.
74591: - Mini Loco, Basisdoos, met blokjes. Alle Mini Loco boekjes passen bij deze basisdoos.
74593: - Mini Loco, Basisdoos, met blokjes. Alle Mini Loco boekjes passen bij deze basisdoos.
74595: - Mini Loco, Taalspelletjes 2, Mijn letters. (5-6 jaar).
74427: - Hafenhandbuch Nordsee. Die Nordsee von Skagen bis Kap Gris Nee.
77797: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 11 juni 1940. Jaargang 53, No. 136. Met o.a.: Italie verklaard Frankrijk den oorlog - Een front van 350km breedte. De strijd in Frankrijk duurt in volle hevigheid voort - Eenheidsbrood en rationeele voeding.
79115: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 14e Jaargang - 2e Aflevering. Met o.a.: Eenige aantekeningen over de Nederlandsche, in het bijzonder over de Friesche Muntgeschiedenis.
77790: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 17 mei 1940. Jaargang 53, No. 115. Met o.a.: Beroep op de bevolking van de Provincie Groningen door Commissaris der Koningin J. Linthorst Homan - Uit de provinciale Groninger Courant voor 100 jaar - Sinope door Mare Stael.
91715: - Dominica ad laudus. - Ant. ad Benedictus. - In circumvisione. - en andere liederen.
3797-5240: - Toen en Nu. 1907-1957. Een halve eeuw Shell.
52352: - 1940-41. Engeland tegen het Duitsche gevaar. (In woord en beeld)
150145: - Region Languedoc Roussillon. En Mediterranee. Carte touristique.
17993: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1968.
40272: REDACTIE - Sammler Journal nr 1 jan 1988, o.a, Jade, Land vermesser, Microskope, Medizingeschichte, etc
79674: - Salarisgids ten behoeve van de leraren bij het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs.
2628-546: - van Dale Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal
102.165: - Aula Boekengids. Najaar 1978.
99659: - Gotthard Furka-Grimsel. (38 vues - 38 Ansichten - 38vieuws.)
57554: - Gezondheid- en ziekteleer. Varkenshouderij. 1. Algemeen gedeelte; 2. Ziektekundig gedeelte. Module DGH06. 12002. Stencils - geniet. Code 1553
71558: - Keuze voor uw tuin.
90711: - Israel in feiten en cijfers.
102.599: - Falk Auto-Atlas van Kopenhagen bis Mailand (Milano). Mit Ortsverzeichnis, mit Angabe der Postleitzahlen.
101.377: - Radio Models and electronics. May 1974.
92577: - Sotheby's Monaco. Livres Anciens, Livres Illustres Modernes. Dimanche 17 Juin 1990.
24297: - De nar van Lubbers, klapt uit het kabinet.
77959: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 24 juli 1941. Jaargang 54, No. 172. Met o.a.: De verklaringen van Stalin's zoon, Jacob Stalin. - Landarbeiderlonen Groninger en Drentsche Veenkolonien.
102.659: - Falk Auto-Atlas van Kopenhagen bis Mailand (Milano). Mit Ortsverzeichnis, mit Angabe der Postleitzahlen.
24568: - Sauerland, met Bergisch Land, Siegerland, Wittgebsteiner Land en Waldecker Land.
88620: - Katalogus voor Munten. Officiele katalogus 1982. Voor munten en bankbiljetten van: Nederland, Munten van Ned. Indie, Curacao, Ned. Antillen en Suriname.
90119: - Stichting Oude Groninger Kerken. Jaargang 4. Complete jaargang 4 delen en jaarverslag.
89032: - De Kleine Print-Bybel.
93590: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 208. 7 september 1948. Met o.a.: Koningin Juliana ingehuldigd, plechtigheid in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. - Tentoonstelling Groningen 1948.
93595: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 203. 30 augustus 1948. Met o.a.: Koningin zal zelf troonswisseling aankondigen. - Dr. Niemoller spreekt tot de jongeren. - Grootse paardendagen in het Stadspark Groningen. - Tentoonstelling Groningen 1948,
104310: - Kerkepad 84'. Met o.a.: Kennemerland (Velsen Zuid, Beverwijk, Uitgeest, Limmen). - De Woldstreek (Zuidbroek, Noordbroek, Siddeburen, Hellum, Schildwolde). - Hondsrugroute (Groningen Helpman, Haren, Noordlaren, Zuidlaren).
93596: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 202. 28 augustus 1948. Met o.a.: Duitse generaals zullen terecht staan. - Somber betoog van Niemoller: Christelijke wereld staat voor een bankroet. - Koningin Wilhelmina en Nederlands West-Indie.
93589: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 209. Woensdag 8 september 1948. Met o.a.: De veetentoonstelling in het Stadspark Groningen. - Toen onze Koningin (Juliana) te Leiden studeerde, herinneringen van een mede studente.
93592: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 206. 3 september 1948. Met o.a.: Luchtbevoorrading van onze troepen in Indie. - Hatta beschuldigd Nederland van het voeren van een verdeel- en heers-politiek.
93593: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 205. 2 september 1948. Met o.a.: Koningin Juliana door de volkswijken van Amsterdam. - Feestconsert G.O.V., dirigent Jan van Epenhuysen. - Tentoonstelling Groningen 1948.
93594: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 204. 1 september 1948. Met o.a.: Enthousiaste viering verjaardag Koningin Wilhelmina. - Groningen op Koninginnedag. - Conferentie in Berlijn, Bespreking over de valuta en opheffing blokkade. - Tentoonstelli
93587: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 211. Vrijdag 10 september 1948. Met o.a.: Hartstochtelijke massa betoging tegen communisme in Berlijn. - Mr. Linthorst Homan gehuldigt bij de sluiting van Tentoonstelling 1948.
93588: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Jaargang 61 No. 210. Donderdag 9 september 1948. Met o.a.: Mr. J. Linthorst Minister Lieftinck over sparen. - Homan over de Tentoonstelling Groningen 1948. - Minister President Drees op de Tentoonstelling Groningen 1948.
93580: - 28 Augustus 1948 Concours-Hippique, concerten, vuurwek, enz. Programma.
89723: - Het Leven (Geillustreerd). Jaargang 17, No. 6. Maandag 6 februari 1922. Met o.a.: De twee laatste portretten van den ex-Duitschen Keizer. - Lodewijck van deyssel. - Moderne en antieke kapsels, en hoe men ze maakt.
3355-473: - Ganz Cordoba
3962-475: - Fragen an die Deutsche Geschichte
4362-439: - Kapla
4363-440: - Nijntje
4364-441: - Verjaardags Kaarten van Hout
4397-483: - Kopf und Schmertz
2967-596: - Geschiedenis van de nationale hulpactie Roode Kruis 1944-1947.
3722-472: - Ganz Sevilla
526-571: - De kleine Bosatlas
3361-471: - Dolomiti/DolomiteslDolomieten
38643: - Rembrandt tentoonstelling
91682: - Bijbel. Het Oude Testament en Het Nieuwe Testament.
54569: - Hooger Instituut Maria Immaculata. Afb.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
30744: - Naar de Middellandsche zee
52604: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 55. 2001. Afb.
52603: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 54. 2000. Afb.
22923: - Koninklijk Album. 2e Jaargang. Nummer 5. Vorstelijke tuinen in Europa.
22925: - Koninklijk Album. 1e Jaargang. Nummer 3. Portretten van onze Koninklijke Familie.
22926: - Koninklijk Album. 2e Jaargang. Nummer 2. Het Loo en zijn bewoners.
31681: - Spectrum compact encyclopedie, 20 delen compleet
93614: - Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam.
38854: - Penningen medals, koninklijk penning kabinet
82451: - Wijnhuisfonds Jaarverboek 1996. Met o.a.: In memoriam E.A. van de Meene. - Restauratie Heukestraat 53. - Ingebruikname waltoren Armenhage.
102.692: - Het Land van Orebbro, Zweden.
102.546: - Stollfuss-Wanderkarte Nr. 22. Das Siebengebirge, 1:25.000 .
17538: - IBM PC Dos 6.1 gebruikshandleiding.
92526: - Een Week Elseviers Weekblad. Deze speciale uit uitgave van Elseviers Weekblad bevat de volledige redactionele inhoud van Elseviers Weekblad van 18 December 1954.
103725: - France Pyrenees. Route des Pyrenees.
103726: - Jura. Franche-Compte.
93529: - Het Nieuwe Testament en Psalmen.
102.698: - Carte des belles Randonnees au Pays de Neuchatel, Suisse. 1:75.000 .
90091: - Editions recentes de la Monnaie de Paris, Juin 1977.
90089: - Laugwitz u. Menzel o.H.G., Auktion 3: Deutsche Munzen, Brandenburg - Preussen. 13. und 14. November 1979.
73223: - Zwangerschapsboek voor aanstaande ouders.
40199: REDACTIE - Christie's international Magazine, May june 1992, o.a Courbet flowers, old master, gold cross from the wreck of the Maravillas, Goya, etc
96913: - Sociaal historische studiekring. Mededelingenblad No. 30 - november 1966, Met: Pseudoniemenlijst.
56826: - Supplex libellus. Consultationis de Paradiso Terrestri, directus eminentissimis, illustrissimis et reverendissis enz. Sanctae Catholicae et Romanae Ecclesiae. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
103613: - Vereenigde Arnhemsche Rondrittendienst VARD 1936.
103614: - Overijsel Afstandstabel, met Kaart Schaal 1:350.000
104469: - Landelijk gezien. Unieke kijk op mensen in land- en tuinbouw. 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comite.
39167: REDACTIE - Jews in eastern Europe, the anti-zionist trials, soviet press falsifies the evidence, how Jews have responded to KGB intimidation, vol. IV no. 7
77789: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 16 mei 1940. Jaargang 53, No. 114. Met o.a.: Teraardebestelling R. Hazewinkel Jzn. - Uit de Provinciale Groninger Courant van vandaag voor 100 jaar - Provinciale Groninger Vereeniging ""Het Groene Kruis"".
102.055: RED. - De aarde en haar volken. Vijfde deel. 1869. Met o.a.: Schetsen uit Babylonie. - Trier en de Duitsche Moezel. - Reis naar de Noordpoolstreken. - Een uitstapje naar de vulkanen van Midden Frankrijk.
77808: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 25 juni 1940. Jaargang 53, No. 148. Met o.a.: Om 1.35 uur hedennacht werd de strijd in Frankrijk geeidigd. - De bescherming van het Engelsche Koningspaar. - De schoolkwestie in Haren, de nieuwe school en de gebeurtenissen van de laatste weken - Verduisteringsmaatregelen moeten nauwkeurig nageleefd worden.
77805: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 20 juni 1940. Jaargang 53, No. 144. Met o.a.: Duitsche vlag op Dom van Straatsburg. Twee tunnels tussen Frankrijk en Zwitserland vernield. - Het nieuwe lot van Europa beslist - De diefstallen in de Rabenhauptkazerne, de vonnissen van de rechtbank.
77784: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 9 mei 1940. Jaargang 53, No. 109. Met o.a.: Nieuwe voorschriften voor de bescherming tegen luchtaanvallen - Het spionnage ontwerp. Minister Gerbrandy over ruimere toepassing van de doodstraf - G.O.V.-Concert: Die Jahreszeiten, onder Kuiler.
104442: - De Oorlogskranten, De Nasleep. Deel 65, Index van Deel 1-64, Plus: Het Parool speciaal jubileumnummer 1945-1955. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945.
81145: - Books on Various Sublects. Antiquariaat Meijer Elte N.V. Catalogue 37.
77801: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 15 juni 1940. Jaargang 53, No. 140. Met o.a.: De bezetting van de Fransche hoofdstad - Hitler's bedoeling en voornemens. De führer geintervieuwd door een Amerikaanschen publicist - De versterking van de Duitsche vetpositie - De Lithausche regeering afgetreden.
79136: - Officiele Katalogus 1980 voor munten en bankbiljetten van: Nederland. Munten van: Suriname, Curacao, Nederlandse Antillen, Ned. Indie.
89688: - Het Prinselijk Huwelijksfeest. Gedenknummer 7 januari 1937. ( Prinses Juliana en Prins Bernhard).
41066: REDACTIE - Dammagazine, jaargang 9 no 58, dammen
56496: - Uit de schatkamers der Middeleeuwen. Kunst uit Noord-West-Duitsland van Karel de Grote tot Karel de Vijfde. 10 juli - 30 october 1949. Rijksmuseum Amsterdam. Catalogus met 80 afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59952: - Niet verouderd, wel veranderd. Berkel en Rodenrijs. Uitgegeven door het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs t.g.v. het 1000-jarig bestaan. 1963. Geïll.
103335: - Schrijven. Om thuis je leerstof in te oefenen. Huiswerkblaadjes. 7-8jaar.
39102: REDACTIE - Podium, literair maandblad nr IV-V, april-mei 1949, Israël nummer
56155: - Missel dominical de l'assemblée. Textes complets et durables avec orientations pour la prière et présentation des sacrements. Saint-André / hautecombe/clervaux,
48489: REDACTIE - Een structuurplan voor de zuidelijke ijsselmeerpolders, dienst der zuiderzeewerken, met kaarten
51121: - Reisgidsen voor het buitenland. No. 34. Wenen en omgeving. Met Niederösterreich en Burgenland. Foto's; kaartjes.
51649: - U.V.S.V. Almanak (Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereeniging). 1941. Present-exemplaar. Geïll.
98868: - Rozijntje uit Californie.
34896: - Beelden van de stad Naarden en haar omgeving, catalogus fototentoonstelling stadshuiszolder Naarden 1987
31411: - Amerika
99632: - Structuurplan Groot-Hoorn. Tentoonstelling, informatie plus wegwijzer. Oktober 1975.
46074: - Tuinkruiden. Brochure no. 128. Afb.
46042: - De Bijbel. Het Oude Testament. Verkorte uitgave vertaald door Prof. Dr. H. Th. Obbink; Het Nieuwe Testament vertaald door Prof. Dr. A.M. Brouwer
46016: RED. - De aarde en haar volken. 1886. Met o.a. Reis naar de Philippijnen; Reis naar Yucatan; Wandelingen door België; Perzië, Chaldea en Susiane; Een jaar aan Kaap Hoorn; Wandelingen door Elzas-Lotharingen. Rijk geïll.
46015: RED. - De aarde en haar volken.1882. Met o.a.: Wandelingen door België; Zes weken op Java; De landengte van Panama; Palestina; Schetsen uit den Kaukasus; Egypte. Rijk geïll.
46009: RED. - De aarde en haar volken. Zesde deel. Met o.a.: De laatste dagen van Theodoros, keizer van Abessinië (opstand april 1867); Plombières en omstreken; De schipbreukelingen der Aucklands-eilanden; Rome. Rijk geïll.
24564: - Gezamenlijke vergadering van de (Generale) Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden op 22 t/m 25 januari 1997 in ""De Blije Werelt"" te Lunteren. Deel 1.
98721: - Het Nieuwe Testament of alle Boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Heere Jezus Christus. Het Boek der Psalmen benevens eenige Gezangen, de Formulieren van Eenigheid, Het Kort Begrip der Christelijke Religie, De Liturgie der Gereformeerde Kerken in Nederland, en de Kerken-Ordening gesteld in de Nationale Synode te Dordrecht 1619.
90079: - De Drentse beken en beekdalen en hun betekenis voor natuurwetenschap en landschapsschoon. Rapport van de Afdeling Natuurbescherming en Landschap Staatsbosbeheer, Utrecht 1955.
21270: - Openbaar Kunstbezit Televisie. Deel 3.
26747: - Juliana Regina 1977.
26748: - Juliana Regina 1980.
26745: - Juliana Regina 1965.
26740: - Juliana Regina 1974.
26739: - Juliana Regina 1975.
23317: - Bodem als archief. AO-boekje 1045.
23318: - Churchill. AO-boekje 1047.
22917: - Vaarwel Diana. Prinses van ons allemaal.
15764: - 1001 ideeenboek voor een dagje uit, met de leukste bestemmingen.
99485: - Coins and Medals. Veiling - Auction Sale April 15 - 16, 1985, Jacques Schulman. Met o.a.: Provinciale munten, Koninkrijk Nederland, France, Great Britain, Portugal, Spain, Scandinavia, munten uit 'Vliegenthert.
17589: - Christie's, Furniture, Clocks, Sculpture and Works of Art. Amsterdam 25 June 1992.
17590: - Horlogerie de Collection, Beax Bijoux. Herve Chayette, Laurence Calmels.
104120: - Michelin Benelux 1987.
102.702: - Wegenatlas van de Benelux 1:300.000. Wegenatlas met plaatsnamenregister en 12 stadsplattegronden.
4964-2640: - Toal en Taiken. 1997. Jaargang 15.
98744: - Die Deutsche Ephemeride. Band V: 1961-1970.
15867: - Debby's Groot Mysterieboek, 7.
99454: - Artis. Tijdschrift over dieren. 9e Jaargang , Nrs. 1-6 , Mei 1963 t/m April 1964.
6554: - Philatelie. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie waarin opgenomen de Philatelist. 59e jaargang. 1982.
48501: REDACTIE - Koken uit de kunst, Zeventien culinaire impressies, met foto's
47611: - Bruxelles, grand place souvenir maisons corporatives du cote
47612: - Hamburg 20 ansichten kompleet
102.633: - France. Riviera-Cote d'Azur.
102.634: - ARAL-Karte, Blatt 4, Deutschland. Masstab 1:400.000 .
30819: - Tresors d'art Chinois
102.674: - ANWB toeristenkaart Zwitserland, Oostenrijk.
102.676: - Die Schweiz. Offizielle Strassenkarte des TCS. - La Suisse. Carte officielle de l'automobille Club de Suisse. 1: 300.000 .
102.671: - Joegoslavie Toeristenkaart.
102.672: - Strassenkarte der Schweiz - Carte Routiere de la Suisse. 1: 400.000 .
102.673: - Schweiz Offizielle Strassenkarte - Switzerland Official Road Map.
59179: - Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr. Herzien door Dr. C.C. de Bruin. (Nederlandse Schrijvers. - No. 31).
5076-3097: - Werk in uitvoering. Eerste Deeluitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ester, Prediker, Jona, Judit, Handelingen.
5086-3107: - Het Nieuwe Testament. Met de Psalmen. NBG vertaling.
5090-3111: - Het Nieuwe Testament. Alle Boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Heere Jezus Christus.
5092-3130: - Walt Disney. Rondjes en vierkantjes.
56907: - Ireland Guide. Geïll.
5093-3135: - Dierenboekje. Paard. Poes. Lassie. Varken. Schaap. Kippen. Haan. Vogel. Zwaan.
5127-3243: - Mijn boekje met getallen.
5128-3244: - Mijn boekje met kleuren en vormen.
5137-3264: - Het geitje en de wolf.
5138-3265: - De twee konijntjes
5139-3266: - De beer, de aap en het varken.
5188-3340: - De groote Olie Octopus. ""Truth"" onderzocht.
41031: REDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
20453: - Perles de la Poésie Francaise.
30379: - De Ingenieur, tijdschrift 27 ste jaargang 1912
89067: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1925. Deel 2. Besluit no. 126 t/m no. 275.
47621: REDACTIE - Neerlands volksleven 19de jrg nr 1, met o.a van sint Joris tot Bonanza, de poesjenellenkelder, de doodaanzegsters rondgingen, een bont beeld van eemland etc
17621: - Sotheby's, Important Clocks, Watches and Wristwatches. Amsterdam 2 October 1996.
6325: - Bermuda. AO-boekje 464.
77803: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 18 juni 1940. Jaargang 53, No. 142. Met o.a.: Nu Frankrijk de wapens wil neerleggen. Welke voorwaarden zullen Hitler en Mussolini stellen? - In den Raad van Groningen worden de oorlogsdagen herdacht. Rede van Burgemeester Cort van der Linden. - De eerste Duitsche terechtzettingen in ons land.
82669: - Register Museumjournaal Serie 17, 1972.
106308: - PAN Amsterdam 28 oktober t/m 6 november 1988.
77954: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 16 juli 1941. Jaargang 54, No. 165. Met o.a.: Uit de folterkamers der Sovjets, een eindeloze rij slachtoffers. - De rede van Chhurchill.
102.596: - Germany, Allemagne, Tyskland, Germania. 1:750.000.
3395-2358: - Les Chefs-D'Oevre du Musee du Prado.
77764: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Vrijdag 22 maart 1940. Met o.a.: Eenzwerftocht door de Maginotlinie I - Gemeenteraad van Eelde - Johannes passion van schütz in de Der A-Kerk.
79110: - Münz Zentrum Auktion XLV. Gewichte aus drei Jahrtausenden, Teil III.
77786: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 11 mei 1940. Jaargang 53, No. 111. Met o.a.: Bekendmaking van den Commissaris der Koningin - Ds. J. Vermeulen jubileert. De groninger predikant over zijn ervaringen en de beteekenis van het ambt - Papegaai schieten op ""Pinkster-Drie"" vroeger in zwang in Groningen.
57282: - Catalogus der schilderijen. Miniaturen, pastels, omlijste teekeningen enz. in het Rijks-Museum te Amsterdam. Geïll. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
92603: - Map of Alaska.
92604: - Prisma Weltatlas. Mit Sonderteil Feriengebiete.
102.598: - Vegnummerkart Sor-Norge, Nord-Norge.
48897: - De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953. Foto's.
30366: - Gezichten van het Oldambt
103705: - Carta Della Provincia Di Como. Scala di 1:100.000.
150163: - Carte touristique Belgique - Toeristische kaart Belgie. 1:400.000 .
102.650: - Bad Ragaz und seine Landschaft.
58508: - Sint Bavo. Godsdienstig Weekblad van het Bisdom Haarlem. Vijfde Jaargang. 1902. Geïll.
97472: - Een wandeling door het Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum.
51511: - Het komplete hapjesboek. Met 170 recepten. Geïll.
99986: - Timotheus Geillustreerd Tijdschrift. Jaargang 40, No. 1 t/m No. 50.
72740: - Wat te doen in een Noodgeval.
77783: - Het Nieuwsblad van het Noorden. 9 mei 1940. Jaargang 53, No. 109. Met o.a.: Chamberlain behaalde een kleine meerderheid - Churchill verdedigt zijn beleid. Het waarom ten aanzien van Noorwegen - Verbeteringen Haven Delfzijl.
101.713: - Gold und Silber Munzen. Auktion 7. Zurich 8. und 9. Juni 1982. Spink & Son Numismatics LTD.
99792: - Acoustic Music. No. 30. Met o.a.: Free the streets for Buskers. – The Jean Ritchie story.
77766: - Het Nieuwsblad van het Noorden. Zaterdag 30 maart 1940. Met o.a.: Een zwerftocht door de Maginotlinie III - Finland en het Atheistisch Bolsjewisme - Concert ten bate van Finland door koren van de heer L. Huizenga.
56239: - Het prinselijk huwelijksfeest. H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Bernhard. Gedenknummer, uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, voor de lezers van hare periodieken. Foto's.
92606: - Spink Coin Auctions. No. 50, 1986.
26370: - Het Loo. Rijksmuseum het Loo.
89729: - Het Leven (Geillustreerd). Jaargang 32, No. 1a. Vrijdag 8 Januari 1937. Huwelijks Nummer (Juliana en Bernhard).
89727: - Het Leven (Geillustreerd). Jaargang 29, No. 13. Zaterdag 31 Maart 1934. Uitvaart Koningin Emma.
89728: - Het Leven (Geillustreerd). Jaargang 29, No. 28. Zaterdag 14 Juli 1934. Uitvaart Prins Hendrik.
93576: - Plan Commode de Paris. Rues & Monuments, Autobus & Tramways. Guide-indicator des rues de Paris, Moyens de transport, renseignements utiles.
102.033: - Weekblad van Het Recht. Jaargang 55, 1893.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9