Van Westing & Payne
Anderenseweg 3, 9463 TL Eext, The Netherlands. Tel.: +31(0) 592 262 576            Email: hansvanwesting@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1254: VANHAEKE, L. - Bodemvondsten in het Waasland.
9943: VARAGNAC, A. (ED.). - Antiquités nationales et internationales, IIIe Année, fascicules I et II.
9942: VARAGNAC, A. (ED.). - Antiquités nationales et internationales, IIe Année, fascicules I et II.
13188: VARCL, L. (ED.). - Studie z antiky; Antonínu Salacovi k sedmdesátinám. [Studia antiqua; Antonio Salac septuagenario oblata].
16654: VARENIUS, L. - Eksjö. (Rapport Medeltidsstaden 65).
17385: VAN VARK, G.N. - Some statistical procedures for the investigation of prehistoric human skeletal material.
8351: VARWIJK, G.H. - Stap voor stap langs de Dedemsvaart.
1394: VAUFREY, R. - Le néolithique Para-Toumbien; Une civilisation agricole primitive du Soudan. Offprint from: La Revue Scientifique 85, No. 3267, fascicule 4,
19607: VAYSON DE PRADENNE, A. - Prehistory.
9463: VAZ DIAS, A.M. & J. HARTOG. - Amsterdam van toen tot nu, deel I en II.
15289: VECCHI, M. - Sculture tardo-antiche e alto-medievali di Murano.
15098: VEECKMAN, J. (ED.). - Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg (BRABOM) 2.
5072: VEEN, C. VAN DER. - Berend Neander en de geschiedenis van het Drents Museum.
19150: VEEN, M. VAN DER & J.N. LANTING. - A group of tumuli on the 'Hooghalen' estate near Hijken (Municipality of Beilen, Province of Drenthe, The Netherlands). Offprint from: Palaeohistoria 31.
17201: VEER, A.A. DE. - Geografie van de opvallende boom in het agrarische landschap van Nederland.
18950: VEGAS, M. - Clasificación tipológica preliminar de algunas formas de la cerámica común romana. (Publicaciones eventuales, no. 8).
19246: VEIGA DE OLIVEIRA, E., F. GALHANO & B. PEREIRA. - Alfaia agrícola portuguesa. (Etnologia 3).
19250: VEIGA DE OLIVEIRA, E., F. GALHANO & B. PEREIRA. - Constuções primitivas em Portugal. (Portugal de Perto 17).
18890: VEKEN, B. VAN DER (ED.). - Meerssen, Markt 25-27; Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. (ADC-rapport 1697).
18439: VELDE, H.M. VAN DER ET AL. - Archeologisch onderzoek langs de snelweg; Opgravingen in het kader van de aanleg van de Rijksweg 37: de essen van Wachtum en Zwinderen (Drenthe). (ADC-Rapport 11).
17945: VELDE, H.M. VAN DER. - Archeologisch onderzoek in de Maasbroeksche Blokken te Boxmeer. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 64).
10050: VELDE, P. VAN DE. - On Bandkeramik social structure: An analysis of pot decoration and hut distributions from the Central European neolithic communities of Elsloo and Hienheim.
9353: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
5345: VELDMAN, F.J. & L. VELDMAN-PLANTEN. - De Menkemaborg. (Nederlandse Kastelen, Nieuwe reeks deel 4).
14568: VELS HEIJN, A. - Etsen van Rembrandt.
9330: VEMER, J. - Zuid-Limburg land vol kastelen.
13129: VEN, D.J. VAN DER. - Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau.
2436: VEN, D.J. VAN DER. - In de ban van burchten, kastelen en paleizen.
9438: VENETIEN, J. VAN, L.H. KLOEK & C. SIEGER. - Beeckestijn. (Nederlandse Kastelen, Nieuwe reeks, deel 24).
19618: VÉQUAUD, Y. - The art of Mithila; Ceremonial paintings from an ancient kingdom.
9690: VERBERNE, L.G.J. - Curatoren der Hooge School te Leyden uit de papieren van Gijsbert Karel van Hogendorp. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome LXXXV, 1949.
14966: VERBOOM, C. - Sierheesters in kleur.
4315: VERDENIUS, W.J., A.N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, G. VAN HOORN, M.F. JONGKEES-VOS, J.M. HEMELRIJK & M.J. VERMASEREN. - Antieke jeugd.
19110: VERHAEGHE, F. - Archaeology, natural science and technology: the European situation.
9739: VERHAGE, A.J. ET AL. - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Akademiedagen gehouden te Haarlem op 22 en 23 april 1960. (Verslag en voordrachten, Deel XII).
19285: VERHAGEN, J. - Helse hartstochten; 150 Jaar archeologie in Noord-Brabant.
8240: VERHAGEN, A. & A. CHAMBON. - Speuren naar het onverklaarbare; Archeologie in het Maasdal.
18204: VERHAGEN, J.H. - Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-Brabant. (Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem, deel 24).
17802: VERHART, L.B.M. - Times fade away; The neolithization of the southern Netherlands in an anthropological and geographical perspective. (Archaeological Studies Leiden University 6).
14490: VERHART, L. - Dubbelfocus; Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940.
17841: VERHART, L. - Op zoek naar de Kelten; Nieuwe archeologische ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn.
14896: VERHEUL, A. ET AL. - De Goede-weekviering. (Vita-documentatie, achtste jaargang, nummers 36/37).
5550: VERHOEVEN, A. - Nederlandse opgravingen in Egypte.
2631: VERHOEVEN, A. - Nederlandse opgravingen in Egypte. (Tentoonstellingscatalogus nr. 4).
18833: VERLAECKT, K. (ED.). - Tussen heuvel en rivier; De Bronstijd in Oost-Vlaanderen (ca. 2000-750 v.Chr.).
18408: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1999. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 115.
18406: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1982. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 98. (R.O.B.-overdrukken nr. 207).
18407: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1998. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 114.
10830: VERLINDE, A.D. & H.T. WATERBOLK. - Een herinterpretatie van de Karolingische grondsporen te Baalder (Ov.). Offprint from: Westerheem 32. (R.O.B.-overdrukken nr. 217).
11030: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1989. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 105. (R.O.B.-overdrukken nr. 372).
11017: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1988. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 104. (R.O.B.-overdrukken nr. 357).
10810: VERLINDE, A.D. - Karolingische bewoning te Baalder, gem. Hardenberg (Ov.). Offprint from: Westerheem 32. (R.O.B.-overdrukken nr. 188).
10741: VERLINDE, A.D. - Prehistorische depots uit het Enterveen en Elsenerbroek in West Twente. Offprint from: 't Inschrien 12. (R.O.B.-overdrukken nr. 135).
14452: VERLINDE, A.D. - Archeologie-beoefening in Twente van 1660 tot 1985. Offprint from: Jaarboek Twente 25. (R.O.B.-overdrukken nr. 257).
14066: VERLINDE, A.D. - Overijssel ondergronds.
10933: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1987. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 103. (R.O.B.-overdrukken nr. 338).
10901: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1986. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 102. (R.O.B.-overdrukken nr. 296).
10887: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1985. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 101. (R.O.B.-overdrukken nr. 284).
10873: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1982-1984. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 100. (R.O.B.-overdrukken nr. 269).
10825: VERLINDE, A.D. - Bronstijd- en andere sporen in de opgraving van 1982 te Vasse, gem. Tubbergen. Offprint from: 't Inschrien 16. (R.O.B.-overdrukken nr. 210).
10800: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1979/1980. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 96. (R.O.B.-overdrukken nr. 168).
10796: VERLINDE, A.D. - De opgraving van de Veldpoort en Veldbrug te Enschede. Offprint from: 't Inschrien 13. (R.O.B.-overdrukken nr. 158).
10753: VERLINDE, A.D. - De 'Klokkenplas' in Enschede, een middeleeuwse poel. Offprint from: 't Inschrien 13. (R.O.B.-overdrukken nr. 148).
10742: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1977/1978. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 94. (R.O.B.-overdrukken nr. 136).
10701: VERLINDE, A.D. - Een reconstructie van de middeleeuwse verdedigingsgordel rond Enschede. Offprint from: 't Inschrien 8. (R.O.B.-overdrukken nr. 85).
10693: VERLINDE, A.D. - Datering en identificatie van twee Twentse vluchtburchten. Offprint from: 't Inschrien 7. (R.O.B.-overdrukken nr. 75).
9086: VERLINDE, A.D. - Enige aspecten van het dodenbestel in de Nederlandse prehistorie. Offprint from: Westerheem 24, 1975. (R.O.B.-overdrukken nr. 69).
9066: VERLINDE, A.D. - Spätneolithische und frühbronzezeitliche Siedlungsspuren auf der Meerlo-er Heide, Gem. Meerlo, Prov. Limburg, und ihre Stellung. Offprint from: Analecta praehistorica Leidensia 4, 1971. (R.O.B.-overdrukken nr. 30).
1264: VERLINDE, A.D. - Zesduizend jaar landschapsaantasting, een archeologische benadering. In: De Mars, Overijssels maandblad, januari
1263: VERLINDE, A.D. - Een merkwaardige ijzertijdvondst uit Mander. In: 't inschrien 9, nr. 3,
1259: VERLINDE, A.D. - Two barrows from the Middle Bronze Age at Gammelke, municipality of Weerselo, Province of Overijssel. Offprint from: Berichten R.O.B. 23,
1262: VERLINDE, A.D. - Paleolithische gegevens uit Overijssel. Offprint from: Grondboor en hamer, Tijdschrift Nederlandse Geologische Vereniging 29, no. 4. (R.O.B.-overdrukken nr. 72).
18679: VERLINDE, A.D. - Archeologische kroniek van Overijssel over 1997. Offprint from: Overijsselse Historische Bijdragen 113.
15536: VERLINDE, A.D. - Die Gräber und Grabfunde der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit in Overijssel.
5569: VERMASEREN, M.J. - Nederlandse opgravingen te Rome. (AO-reeks boekje 470).
4831: VERMEEREN, C. - Cultuurgewassen en onkruiden uit Ittersumerbroek. Offprint from: H. Clevis en A. Verlinde (red.), Bronstijdboeren in Ittersumerbroek, Kampen 1991. (R.O.B.-overdrukken nr. 396).
1266: VERMEERSCH, V. - Gruuthusemuseum; Catalogus afdeling Archeologie.
5943: VERMEULEN, F. - A roman cemetery at Sint-Martens-Leerne (Deinze, East-Flanders). (Scholae Archaeologicae 1).
12263: VERMEULEN, F. - Sint-Martens-Latem. (Archaeologisch Inventaris Vlaanderen, Band I).
19579: VERMEULEN, J. - Wandelingen in archeologisch Nederland.
5460: VERRIPS-ROUKENS, K. - Over heren en boeren; Een Sallands landgoed 1800-1977.
9258: VERROEN, TH.L.J. - Kasteel / Château Huis Doorn.
17589: VERRON, G. - Nord-ouest de la France (bassin de la Seine, bassin de la Somme et nord). Livret-guide de l'excursion A 10, IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
18463: VERRUIJT, A. - Toegepaste mechanica I.
9307: VERSCHUEREN, J.M.TH. - Kasteel raadhuis van Helmond.
12872: VERSCHUUREN, H.G. - Toxicologisch onderzoek van tetrasul en verwante acariciden. [Toxicity investigation of tetrasul and related acaricides].
17902: VERSTEEG, A.H. & K. SCHINKEL (EDS.). - The archaeology of St. Eustatius; The Golden Rock site. (Publication of the St. Eustatius Historical Foundation no. 2 / Publication of the Foundation for Scientific Research in the Caribbean Region no. 131).
5918: VERSTEEG, A.H. & S. ROSTAIN (EDS.). - The archaeology of Aruba: the Tanki Flip site. (Publications of the Archaeological Museum Aruba 8 / Publications of the Foundation for Scientific Research in the Caribbean Region 141).
18501: VERVER, M.W. - Bouwmaterialen; Herkenning, eigenschappen, toepassingen.
18549: VERVLOET, J.A.J. - Marken, een terpen-zwerm uit de Late Middeleeuwen. (Archeologische Monumenten in Nederland 4).
18130: VERWERS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1988-1989. Offprint from: Brabants Heem 42. (R.O.B.-overdrukken nr. 375).
17977: VERWERS, W.J.H. & G.A.C. BEEX. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1974-1976. (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, deel XVII).
17978: VERWERS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1977-1978. (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, deel XIX).
17979: VERWERS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1979-1980. (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, deel 23).
17980: VERWERS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1983-1984. (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, deel 32).
17981: VERWERS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1985-1987. (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, deel 34).
17982: VERWERS, W.J.H. & P. KLEIJ. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1994-1996.
18161: VERWERS, W.J.H. - Goirle, grafheuvels op de Rechte Heide. (Archeologische Monumenten in Nederland 8).
10919: VERWERS, W.J.H. - Jubileum in nieuwe huisvesting. Offprint from: Brabantia 37. (R.O.B.-overdrukken nr. 324).
14449: VERWERS, W.J.H. - Sporen van bewoning aan de Eikenboomgaard te Oss. Offprint from: G.H.J. van Alphen (red.), Ontdekt verleden, archeologische aspecten van het Maasland, Oss 1984. (R.O.B.-overdrukken nr. 235).
10890: VERWERS, W.J.H. & P.W. VAN DEN BROEKE. - Het Bossche Broek opgerold; een archeologisch onderzoek in Den Dungen. Offprint from: Tijdschrift van de Heemkundevereniging 'Den Dungen' 10, afl. 3/4. (R.O.B.-overdrukken nr. 287).
1273: VERWERS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1981-1982. (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, deel 28).
5927: VERWERS, G.J. - Baldo; Het dagelijks leven van een jongen in een dorp van de eerste boeren, 7000 jaar geleden.
1268: VERWERS, G.J. - Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit.
18785: VERWERS, G.J. - Urnenveld en nederzetting te Laag Spul, Gem. Hilvarenbeek. Offprint from: Analecta Praehistorica Leidensia 8.
14931: VIALE, M. - Tapestries.
14120: VICTOR, P. - Coup d'oeil sur les antiquités skandinaves, ou aperçu général des diverses sortes de monuments archéologiques de la Suède, du Danemark et de la Norvége. / Sur d'anciennes constructions en bois sculpte de l'intérieur de la Norvége.
8310: VIENNA. - Gans Wenen.
8974: VIÉRIN, J. & C. LÉVA / M. RENARD / E. FRISON. - Un puits à tonneau romain avec sigles et graffiti à Harelbeke. / Note épigraphique sur les sigles et graffiti du tonneau romain de Harelbeke. / Examen anatomique des bois du puits romain no. I de Harelbeke. Offprint from: Latomus, tome XX, 1961.
444: VIETEN, S. & G.C. (EDS.). - Historische Schätze aus der Sowjetunion.
16737: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXIII, part 5.
16736: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXIII, part 4.
16735: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXIII, part 3.
16733: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXIII, part 1.
16734: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXIII, part 2.
16732: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXII, part 7.
16729: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXII, parts 3-4.
16730: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXII, part 5.
16728: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXII, part 2.
16727: VIKINGS. - Saga-book, vol. XXI, parts 3-4.
6788: VILHENA VIALOU, A. - Tecno-tipologia das indústrias líticas do sítio Almeida em seu quadro natural, arqueo-etnológico e regional.
12128: VILLACH. - Neues aus Alt-Villach, 6. Jahrbuch, 1969.
19390: VILSTEREN, V.T. VAN. - Het benen tijdperk; Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor, 10.000 jaar geleden tot heden.
19326: VILSTEREN, V.T. VAN (ED.). - Vikingen! (Archeologie in het Drents Museum 4).
14599: VILSTEREN, V.T. VAN & D.J. DE VRIES (EDS.). - Van beek en land en mensenhand; Feestbundel voor R. van Beek bij zijn zeventigste verjaardag.
10853: VILSTEREN, V.T. VAN & A.G. KLEINJAN. - Ondergedoken en opgegraven in Baalder; Middeleeuwse vondsten uit een Overijsselse buurtschap. Offprint from: Van beek en land en mensenhand: Feestbundel voor R. van Beek, Utrecht 1985. (R.O.B.-overdrukken nr. 244).
8606: VILSTEREN, V.T. VAN. - De fossiele mens; verslag van een excursie naar het National Museum of Natural History (London).
16465: VINCE, A.G. - Bartholomew Street, Newbury; A preliminary report on the archaeological excavations of 1979.
19503: VINCE, J. - Old British livestock. (Shire Album 5).
19504: VINCE, J. - Mills and millwrighting. (Shire Album 33).
19502: VINCE, J. - Old farm tools. (Shire Album 4).
18279: VINCENT, J.-S. & L.A. DREDGE (EDS.). - XIe Congrès de l'INQUA in Moscow. (Géographie physique et quaternaire, vol. XXXVI, nos 1-2).
17998: VINDONISSA. - Jahresbericht 1985 Gesellschaft Pro Vindonissa.
17996: VINDONISSA. - Jahresbericht 1973 Gesellschaft Pro Vindonissa.
17997: VINDONISSA. - Jahresbericht 1978 Gesellschaft Pro Vindonissa.
18569: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik.
8505: VISSER, B. - Roelf Grootjans.
9405: VISSER, J.S. - Ruïne van Brederode, Santpoort.
19559: VISSER, H. & G.H. KOCKS. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
4478: VISSERING, G. - Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
527: VLAANDEREN. - Aspecten van de archeologie in Vlaanderen. Tijdelijke tentoonstelling in het Wetenschappelijk en Cultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek.
17291: VLADÁR, J. - Osteuropäische und mediterrane Einflüsse im Gebiet der Slowakei während der Bronzezeit. Offprint from: Slovenská Archeológia XXI-2.
7717: VLERK, I.M. VAN DER & P.H. KUENEN. - Geheimschrift der aarde; Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
6374: VLERK, I.M. VAN DER & P.H. KUENEN. - Geheimschrift der aarde; Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
15987: VLIET, H. VAN DER. - De strijdbijl van Wijnjeterp; Over de vuistbijlvondst van Hein van der Vliet en de beschuldigingen van vindplaats- en vinderschapsvervalsing.
4394: VLIS, J.J. VAN DER & E.P. VAN DIJK. - Pre-Columbiaans aardewerk.
1277: VOGEL, R.C. - Nubische wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. (AO-reeks boekje 1282).
1278: VOGEL, R.C. - Masada. (AO-reeks boekje 1380).
6447: VOGEL, J.PH., N.J. KROM & J.H. KRAMERS ET AL (EDS.), LATER: F.D.K. BOSCH. - Annual bibliography of Indian Archaeology, volumes 1-23, 1926-1972.
11288: VOGEL, J.PH. ET AL (EDS.). - Annual bibliography of Indian archaeology for the year 1936, volume XI.
5752: VOGEL, J.C. & H.T. WATERBOLK. - Groningen radiocarbon dates VII. Offprint from: Radiocarbon, Vol. 9, 1967.
11287: VOGEL, J.PH. ET AL (EDS.). - Annual bibliography of Indian archaeology for the year 1928.
18767: VOGEL, J.C. & H.T. WATERBOLK. - Groningen radiocarbon dates IV. Offprint from: Radiocarbon, Vol. 5, 1963.
18768: VOGEL, J.C. & H.T. WATERBOLK. - Groningen radiocarbon dates V. Offprint from: Radiocarbon, Vol. 6, 1964.
3013: VOGT, H.-J. - Die Wiprechtsburg Groitzsch; Eine mittelalterliche Befestigung in Westsachsen. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden, Band 18).
3254: VOGT, E. & W.U. GUYAN. - Pfahlbaustudien. / Das jungsteinzeitliche Moordorf von Thayngen-Weier. Offprint from: Das Pfahlbauproblem, herausgegeben zum Jubiläum des 100jährigen Bestehens der schweizerischen Pfahlbauforschung 1854 - 1954.
6352: VOIT, P. & I. HOLL. - Alte ungarische Ofenkacheln.
4758: MUSEUM VOOR LAND- EN VOLKENKUNDE. - Kunst van de Maya uit Guatemala. [Arts Mayas du Guatemala].
14653: VOLKMANN, H. - Cleopatra; Politiek en propaganda in de oudheid.
11192: VOLKMANN, H. - Cleopatra; Politiek en propaganda in de oudheid. (Phoenix Pocket no. 13).
14998: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Professor Thorbecke (1831-1849).
3405: VOLLGRAFF, C.W. - Il limes romano nei Paesi Bassi. (Quaderni dell'Impero, Il Limes Romano V).
1281: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op De Hooge Woerd bij De Meern. (Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe reeks, Deel 4, No. 6).
8039: VOLLMER, C. - Funde, Forscher und Frühmenschen.
18960: VOLNÝ, J. - Tschechisch Deutsches Wörterbuch. [Cesko Nemecky slovnik].
10552: VONBANK, E. ET AL. - Eine burgundische Gürtelschnalle in Arbon. Offprint from: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, 77. Heft.
1286: VONS, P. - Metamorphosed Roman denarii from Velsen (N.H.). (I.P.P. publicatie 326). Offprint from: Helinium XXIII,
1284: VONS, P. - The identification of heavily corroded Roman coins found at Velsen: An attempt at a closer dating of the early Roman settlement 'Velsen I'. (I.P.P. publicatie 255). Offprint from: Berichten R.O.B. 27,
5266: VOORRIPS, A. & M.J. JANSMA. - Pollen and diatom analysis of a shore section of the former lake Wervershoof. (I.P.P. publicatie 168). Offprint from: Geologie en Mijnbouw 53, 6,
5701: VOORRIPS, A., S.H. LOVING & H. KAMERMANS. - An archaeological survey of the Agro Pontino (prov. of Latina, Italy). (I.P.P. publicatie 312). Offprint from: BAR International Series 155, Archaeological survey in the Mediterranean area.
5702: VOORRIPS, A., D.P. GIFFORD & A.J. AMMERMAN. - Toward an evaluation of sampling strategies: simulated excavations using stratified sampling designs. (I.P.P. publicatie 236). Offprint from: BAR British Series 50, Sampling in contemporary British archaeology.
5293: VOORRIPS, A. - An Algol-60 program for pollen analytical data: the CDC version. (I.P.P. publicatie 164). Offprint from: Acta Bot. Neerl. 23, 1974.
4439: VORBECK, E. & H. STIGLITZ. - Die Ruinen von Carnuntum; Kurzführer Freilichtmuseum.
13969: VORBECK, E. - Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg.
11768: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 9e jaargang, 1965.
11769: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 10e jaargang, 1966.
11764: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 5e jaargang, 1961.
11767: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 8e jaargang, 1964.
11766: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 7e jaargang, 1963.
12892: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 16e jaargang, 1972.
19734: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T. - Van rendierjager tot roofridder. (Historische Lijsters).
19448: VOS, A.D. - Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 100).
7743: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, T. (ED.). - Van steurvisser tot stedeling; Het avontuur van de archeologische speurtochten naar vijfendertig eeuwen Vlaardingen.
19443: VOS, W.K. - Bataafs platteland; Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied. (Nederlandse Archeologische Rapporten 35).
14714: VOSKUILEN, A. - Vrome vondsten.
13174: VOUGA, O. - Le Néolitique lacustre ancien. (Recueil de Travaux publiés par la Faculté des Lettres, Fascicule 17).
9728: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De kortste weg; De tocht van Barents en Heemskerck.
17570: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en de kwartieren; Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het missen der zestiende eeuw tot circa 1850. (Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 34).
19546: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld; Over de belangrijkste Nederlandse kaart- en atlasmakers en hun werk.
14870: VRIENDS, T. - Bijen Houden: levenswijze, verzorging, honingwinning.
19724: VRIES, L.S. DE. - Luilekkerland aan de kust; De faunaresten van de neolithische nederzetting bij Rijswijk-Ypenburg. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 106).
17758: VRIES, C. DE ET AL. - Muntvondsten. Offprint from: Jaarboek voor munt- en penningkunde 47.
4359: VRIES-GUIKING, J.M. DE. - Spel en leven in de klassieke oudheid.
11199: VRIES, TH. DE. - Op bezoek bij het verleden.
15418: VRIES, J. DE. - Keltisch cultureel erfgoed in nieuw perspectief; Door toepassing van de archeologie.
1295: VRIES, TH. DE. - Archeologie van uit de lucht. (AO-reeks boekje 766).
1293: VRIES, H. DE. - Libby telt de eeuwen; Koolstof als kalender. (AO-reeks boekje 842).
9089: VRIES, H.J. DE. - Iberische kunst. Offprint from: Elseviers Maandschrift, 25e jaargang, no. 3-4-5, 1915.
1292: VRIES, H. DE. - 14C, de klok der eeuwen. (AO-reeks boekje 509).
8501: VRIES, L. DE. - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd.
9762: VRIES, D. DE. - India in een rugzak.
17566: VRIES, W. DE. - De opkomst van Zutphen. (Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 31).
8353: VRIES, L. DE. - Het Leven; Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
12993: VRIES, K. DE. - De Fryske Akademy; Untstean, untjowing, utsjoch 1938-1963. (Fryske Akademy Nr. 222).
451: VRIEZE, J. (ED.). - De Thracische koningsschat; De zilverschat van Rogozen, Bulgarije.
14604: VRIEZEN, K.J.H. - De opgravingen onder de evangelisch-lutherse Erlöserkirche in de Oude Stad van Jeruzalem (1970-1974).
9758: VRONTIS, A. - Rhodes.
11213: VRYONIS, S. - Le rôle de Byzance.
6593: VULLIAMY, C.E. - Prehistoric remains in West Penwith.
10244: VULPE, R. - Izvoare; Sapaturile din 1936-1948. [Izvoare; Les fouilles de 1936-1948]. (Biblioteca de Arheologie I).
16068: VYNER, B. (ED.). - Building on the past: papers celebrating 150 years of the Royal Archaeological Institute.
15711: DE WAAL, M.S. - Pre-Columbian social organisation and interaction interpreted through the study of settlement patterns; An archaeological case-study of the Pointe des Châteaux, La Désirade and les Îles de la Petite Terre Micro-region, Guadeloupe, F.W.I.
20158: WAALS. J.D. VAN DER. - Early ceramics in the Netherlands: two problems. Offprint from: Ceramics and man.
14380: WAALS, J.D. VAN DER. - Continuity and discontinuity in prehistory; Some comments on definitions, demonstrability and interpretations. Offprint from: Dissertationes Archaeologicae Gandenses, Vol. XVI.
13978: WAALS, J.D. VAN DER. - Een klokbekergraf met crematieresten bij Hoog Buurlo (Gemeente Apeldoorn). Offprint from: Bijdragen en Mededelingen der Vereniging Gelre LXI, nr. 4, 1962. (Varia Bio-Archaeologica 25).
5624: WAALS, J.D. VAN DER. - Museum Nairac, Barneveld; Gids voor de praehistorische afdeling.
5232: WAALS, J.D. VAN DER. - 'In opdracht van Hare Majesteit'. Offprint from: Archeologie en historie (Festschrift H. Brunsting), Bussum 1973.
10069: WAALS, J.D. VAN DER. - Prehistoric disc wheels in the Netherlands.
13889: WAALS, J.D. VAN DER & W. GLASBERGEN. - De standvoetbekers van Zandwerven. Offprint from: Westerheem V, 11-12.
5192: WAALS, J.D. VAN DER. - Vondsten van de Uitwedsmee bij Onstwedde. Offprint from: Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen 1972-1973.
5121: WAALS, J.D. VAN DER & H.T. WATERBOLK. - The middle palaeolithic finds from Hogersmilde. Offprint from: Palaeohistoria XV,
19139: WAALS. J.D. VAN DER. - Een tand met een beestje uit Swifterbant. Offprint from: Festoen.
19141: WAALS, J.D. VAN DER. - Albert Egges van Giffen; Zijn werk in Drenthe, 14 maart 1884 - 31 mei 1973. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 1974.
18706: WAALS, J.D. VAN DER. - Discontinuity, cultural evolution and the historic event. Offprint from: Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 114.
6144: WAALS, J.D. VAN DER. - Praehistorie en mythevorming. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de culturele praehistorie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht).
10981: WAARD, D. DE (ED.). - Sporen der IJstijd; Nieuwe bijdragen over de glaciale geologie van Nederland.
4242: WAARD, H. VAN. - Walcheren onder de zeegolven; Eerste golf: De Noord-Westkust.
1695: WAARDENBURG, P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd; Een biologische toelichting.
19738: WAARSENBURG, D.J. - Satricum; Kroniek van een opgraving. (Satricana, deel 4).
11955: WACE, A.J.B. & M.S. THOMPSON. - Prehistoric Thessaly; Being some account of recent excavations and explorations in north-eastern Greece from Lake Kopais to the borders of Macedonia. (Cambridge Archaeological and Ethnological Series).
5826: WACHER, J.S. (ED.). - The civitas capitals of roman Britain; Papers given at a conference held at the University of Leicester, 13-15 December 1963.
5806: WACHER, J.S. - Excavations at Brough-on-Humber 1958-1961. (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London, No. XXV).
4664: WACHER, J. - The towns of Roman Britain.
15173: WACHTER, B. - Hannoversches Wendland. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Band 13).
17056: WADDELL, J. (ED.). - Project results 1993. (Discovery Programme Reports 2).
4524: WAECHTER, J. - Man before history. (The making of the past).
99: WAECHTER, J. - Die Entstehung der Menschheit. (Menschen, Mächte und Kulturen).
5422: WAELE, J. DE. - 's-Gravensteen te Gent; Gids voor den bezoeker.
20186: WAGNER, G.A. - Thermoluminescence dating. (Handbooks for archaeologists No. 1).
15152: WAGNER, E. - Eiszeitjäger im Blaubeurener Tal. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg, Band 6).
17183: WAGNER, J.C. - Een kwart eeuw uit de geschiedenis van het Regiment Grenadiers en Jagers 1879-1904.
7685: WAGNER, R.H. - Upper Westphalian and Stephanian species of Alethopteris from Europe, Asia Minor and North America, Volume I; text.
15971: WAGSTAFF, J.M. (ED.). - Landscape and culture; Geographical and archaeological perspectives.
4533: WAHL, R. - Karel de Groote.
19057: WAHLE, E. - Zur ethnischen Deutung frühgeschichtlicher Kulturprovinzen. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 1940/41, 2. Abhandlung).
19111: WAHLE, E. - Deutsche Vorzeit.
8180: WAHLE, E. - Deutsche Vorgeschichtsforschung und klassische Altertumswissenschaft. Offprint from: Deutsches Bildungswesen, Heft 10.
2836: WAHLE, E. - Ostdeutschland in jungneolithischer Zeit; Ein prähistorisch-geographischer Versuch. (Mannus Bibliothek Nr. 15).
15935: WAHLGREN, E. - The Vikings and America.
19343: WAHLGREN, E. - The Vikings and America.
15308: WAINWRIGHT, G.J. - Coygan Camp; A prehistoric, romano-british and Dark Age settlement in Carmarthenshire.
4265: WAINWRIGHT, G.J. - Archaeology review 1990-91.
1425: WAINWRIGHT, G.A. - Balabish. (The Egypt Exploration Society, Thirty-seventh memoir).
2154: WAINWRIGHT, F.T. - A souterrain identified in Angus. Offprint from: The Antiquaries Journal.
6079: WAL, TH.J. VAN DER. - De mens en zijn handschrift.
3049: WALES. - Archaeologia Cambrensis; Journal of the Cambrian Archaeological Association, Volume CXLIII, 1994.
18952: WALKER, M.J. - Ensayo de caracterizacion de poblaciones del sureste español 3000 a 1500 a.J.C. (Cuadernos 4).
15583: WALKER, I.C. - The Bristol clay tobacco-pipe industry.
20168: WALL, T. - Hill's guide to Blackrock with a description of the neighbourhood and excursions to the numerous objects of interest and attraction. (Carraig chapbooks 2).
16473: WALLACE, P.F. (ED.). - Miscellanea 1. (Medieval Dublin Excavations 1962-81, Ser. B, vol. 2, fascicules 1-5).
16029: WALLACE, P.F. & R. Ó FLOINN. - Dublin 1000; Discovery and excavation in Dublin, 1842-1981.
16386: WALLENBERG, B. - Lovö kyrka som buggnadsverk.
9091: WALLER, K., W. WINKELMANN, P. SCHMID, A. FALK, K. BRANDT ET AL. - Sachsensymposion - Sachsenforschung. 13 offprints from: Die Kunde, n.F. 7-22, 1956-1971.
6578: WALLERSTRÖM, T. - Norrbotten, Sverige och medeltiden; Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, Del 2 - Bilagor. (Lund Studies in Medieval Archaeology 15:2).
16572: WALLIN, L. - Lerbottnar lämningar efter sillfisket i Simrishamn på 1200-talet. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1985:12).
16571: WALLIN, L. - Boplatslämningar vid Gyllhögarna, Gylle socken, Skåne. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1985:11).
16569: WALLIN, L. - Två fornlämningar inom Hulta villaområde i Ronneby. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1985:9).
16543: WALLIN, L. - Kvarteret Knut i Ystad; Vikingatida boplatsrester och medeltida stadslämningar. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:21).
16542: WALLIN, L. - Medeltida stadslämningar i Kvarteret Kloster och Algatan Trelleborg. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:20).
18324: WALLIS BUDGE, E.A. - A guide to the Egyptian collections in the British Museum. Bound with: A guide to the first, second and third Egyptian rooms, 3rd edition (1924).
19622: WALLIS BUDGE, E.A. - A general introductory guide to the Egyptian collections in the British Museum.
13576: WALLIS BUDGE, E.A. - A guide to the Egyptian collections in the British Museum.
3621: MINISTÈRE DE LA RÉGION WALONNE. - Chronique de l'Archéologie wallonne 3, 1994.
1305: WALSMIT, E.H. & M.H. BOETES (EDS.). - Strijd tegen het water; Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied.
4291: WALTER, H. - Das Griechische Heiligtum dargestelt am Heraion von Samos.
7424: WALTER, H.V. - The pre-history of the Lagôa Santa region, Minas Gerais. [A pré-história da região de Lagôa Santa, Minas Gerais].
4442: WALTER, H. - Vegetationszonen und Klima; Kurze Darstellung in kausaler und kontinentaler Sicht.
15144: WAMSER, L. - Biriciana-Weißenburg zur Römerzeit; Kastell - Thermen - Römermuseum. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Bayern, Franken Band 1).
454: WAMSER, L. - Biriciana - Weißenburg zur Römerzeit; Kastell, Thermen, Römermuseum. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Bayern, Franken Band 1).
19124: WANDER, B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
13130: WANDER, P. - Haagse Huizen van Oranje; Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de Residentie.
19573: WANDER, B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
2270: WANSCHER, V. - Kronborgs historie.
17180: WAP, J.J.F. - Toespraak van Dr. Wap bij het veertigjarig herinneringsfeest der inwijding van de Koninklijke Militaire Akademie te Breda op Dingsdag, den 24. November, 1868 - 's middags ten 12 ure in de Groote kerk.
455: WARD, G. - The Belgic Britons; Men of Kent in B.C. 55.
15079: WARE, M.E. - History in camera; Canals and waterways.
20160: WARMENBOL, E. - L'Âge du Bronze Final en Haute Belgique: Bilan et perspectives. Offprint from: Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Monographien RGZM 35.
7543: WARSHOFSKY, F. - Het rampschip aarde.
17381: WARTENA, D. - Styles of making a living and ecological change on the Fon and Adja plateaux in South Bénin, ca. 1600-1900.
15627: WARTON, T. - Verses on Sir Joshua Reynolds's painted window at New-College Oxford 1782.
17861: WASLANDER, C. - Dekselse graven; Noordnederlandse grafsculptuur in de elfde en twaalfde eeuw.
1574: WATANABE, N. ET AL (EDS.). - Recent progress of quaternary research in Japan. Offprint from: Recent progress of natural sciences in Japan, Vol. 6,
18490: WATERBOLK, H.T. - Uit het leven van een landschap; Geschiedenis van de zorg voor natuur en landschap in Drenthe.
18690: WATERBOLK, H.T. - De oudheidkundige verschijnselen in verband met de ontwikkeling van plantengroei en klimaat. Offprint from: Gedenkboek A.E. van Giffen.
15708: WATERBOLK, H.T. & W. VAN ZEIST (EDS.). - Niederwil, eine Siedlung der Pfyner Kultur. (Academica helvetica 1).
15457: WATERBOLK, H.T. - Nieuwe gegevens over de herkomst van de oudste bewoners der kleistreken. Offprint from: Akademiedagen XI, 1959. (Varia Bio-Archaeologica 10).
14428: WATERBOLK, H.T. - Thirty years of radiocarbon dating; The retrospective view of a Groningen archaeologist. Offprint from: Journal of the European Study Group on Physical, Chemical and Mathematical Techniques Applied to Archaeology, PACT 8.
14229: WATERBOLK, H.T. - Ezinge. Offprint from: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 8, Lieferung 1/2.
14228: WATERBOLK, H.T. - Elp. Offprint from: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 7, Lieferung 1/2.
13053: WATERBOLK, H.T. - Archeologie en landschap. (Zevende Kroon-voordracht).
9657: WATERBOLK, H.T. - Archaeology in the Netherlands: delta archaeology. Offprint from: World archaeology, Volume 13, No. 2.
5485: WATERBOLK, H.T. - Microscoop en spade. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen).
5281: WATERBOLK, H.T. - Archaeologie en palynologie. Offprint from: Vakblad voor Biologen 30, No. 3, 1950.
5262: WATERBOLK, H.T. - C14 en de archeologie. Offprint from: Spiegel Historiael 5, 1970. (Varia Bio-Archaeologica 35).
5263: WATERBOLK, H.T. - C14 en de archeologie. Offprint from: Spiegel Historiael 5, 1970.
5209: WATERBOLK, H.T. - Neolitische vlakgraven in Drenthe / Een kringgrepurnenveld bij Rolde. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 76,
5124: WATERBOLK, H.T. & W. VAN ZEIST. - Preliminary report on the neolithic bog settlement of Niederwil. Offprint from: Palaeohistoria 12,
5208: WATERBOLK, H.T. - Overzicht van het praehistorisch onderzoek in Drenthe in 1958. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 77, 1959.
2674: WATERBOLK, H.T. - Tussen Hunze en Eufraat. (Afscheidsrede uitgesproken op 20 oktober 1987)
1310: WATERBOLK, H.T. - Pollen spectra from neolithic grave monuments in the Northern Netherlands. Offprint from: Palaeohistoria V,
18715: WATERBOLK, H.T. - Die Deutung der Wurten in historischer Sicht. Offprint from: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 9.
18654: WATERBOLK, H.T. - Opgravingen in het vuursteenmijnbouwgebied van Rijckholt-St. Geertruid, Zuid-Limburg. (Speciaal nummer Archeologie in Limburg 61)
18658: WATERBOLK, H.T. - Bronzezeitliche dreischiffige Hallenhäuser von Elp (Dr.). - Aardewerk uit de Hallstatt D-periode van Zeijen (Dr.). - Beschilderd vroeg La Tène-aardewerk uit Westergo (Fr.). Offprint from: Helinium I, 1961, 2.
18663: WATERBOLK, H.T. - Preliminary report on the excavations at Anlo in 1957 and 1958. Offprint from: Palaeohistoria VIII.
18692: WATERBOLK, H.T. - De historische en natuurwetenschappelijke betekenis van het Stroomgebied van de Drentse A. Offprint from: Landbouwkundig tijdschrift 84, nr. 2.
19948: WATERBOLK, H.T. & O.H. HARSEMA. - Medieval farmsteads in Gasselte (Province of Drenthe). Offprint from: Palaeohistoria XXI,
18915: WATERBOLK, H.T. - Nieuwe lijnen in de archeologie sinds 1945. In: Onder de 'ZWO-Bannier'; Opstellen, aangeboden aan Dr. J.H. Bannier ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
18717: WATERBOLK, H.T. - Siedlungskontinuität im Küstengebiet der Nordsee zwischen Rhein und Elbe. Offprint from: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 13.
18720: WATERBOLK, H.T. - Hauptzüge der eisenzeitlichen Besiedlung der nördlichen Niederlande. Offprint from: Offa 19.
18708: WATERBOLK, H.T. - Radiocarbon dating levantine prehistory. Offprint from: Late quaternary chronology and paleoclimates of the Eastern Mediterranean.
18779: WATERBOLK, H.T. - Ein eisenzeitliches Gräberfeld bei Ruinen, Provinz Drenthe, Niederlande. Offprint from: Studien aus Alteuropa.
18780: WATERBOLK, H.T. - The 1959 Carbon-14 Symposium at Groningen. Offprint from: Antiquity XXXIV.
19940: WATERBOLK, H.T., J.N. LANTING & M. BIERMA. - A.E. van Giffen, 1884-1973. Offprint from: Palaeohistoria XV.
15480: WATERBOLK, H.T. & J.W. BOERSMA. - Bewoning in vóór- en vroeghistorische tijd. Offprint from: Historie van Groningen; Stad en Land. (Varia Bio-Archaeologica 51).
19499: WATSON, W. - Flint implements; an account of stone age techniques and cultures.
13523: WATSON, W. - Cultural frontiers in Ancient East Asia. (The Rhind Lectures 1965-6).
3106: WATSON, W. - The genius of China; An exhibition of archaeological finds of the People's Republic of China.
100: WATSON, W. - Flint implements; an account of stone age techniques and cultures.
1946: WATSON, W. - Archaeology in China; A survey of some recent discoveries from the palaeolithic to the end of the Han dynasty.
4968: WATSON, D. - Indians of the Mesa Verde.
13503: WATSON, P.J. - Catalogue of British and European prehistoric metalwork in Birmingham City Museums. (BAR British Series 233).
17824: WAURICK, G. (ED.). - Gallien in der Spätantike; Von Kaiser Constantin zu Frankenkönig Childerich.
18606: WEBB, J. - A short guide to the excavations at Kition.
19640: WEBB, W.S. - An archaeological survey of Wheeler Basin on the Tennessee River in Northern Alabama. (Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 122).
16253: WEBER, K. (ED.). - Festskrift tillägnad Matts Dreijer på hans 80-årsdag 31.01.1981. (Ålands Folkminnesförbund, Bygdeserie nr. 5).
10315: WEBER, A. - Studia nad obrzadkiem pogrzebowym grupy Lupawskiej kultury pucharów lejkowatych. [Studies in the burial ritual of the Lupawa group of Funnel Beaker culture]. (Seria Archeologia nr. 21).
8226: WEBER, H. & R. WEINREICH (EDS.). - Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient.
17750: WEBLEY, D. & R.W. DENNELL. - Paleonematology: some recent evidence from neolithic Bulgaria. Offprint from: Antiquity.
19055: WEBSTER, T.B.L. - Monuments illustrating tragedy and satyr play. (Bulletin Supplement No. 20).
6709: WEBSTER, G. - Practical archaeology; An introduction to archaeological field-work and excavation.
11923: WEBSTER, G. - A short guide to the roman inscriptions and sculptured stones in the Grosvenor Museum, Chester.
3778: WEBSTER, G. - Practical archaeology; An introduction to archaeological field-work and excavation.
2153: WEBSTER, G. - A note on the use of coal in Roman Britain. Offprint from: The Antiquaries Journal.
1529: WEDEL, W.R. - Archeological remains in central Kansas and their possible bearing on the location of Quivira. (Smithsonian Miscellaneous Collections, Volume 101, No. 7).
2250: WEDLAKE, W.J. - The excavation of the shrine of Apollo at Nettleton, Wiltshire, 1956-1971. (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London, No. XL).
18243: WEERD, H. VAN DE & J. BREUER (EDS.). - Archeologie. Offprint from: L'Antiquité Classique, 1947, 2.
18244: WEERD, H. VAN DE & J. BREUER (EDS.). - Archeologie. Offprint from: L'Antiquité Classique XVIII, fasc. 2, 1949.
18245: WEERD, H. VAN DE & J. BREUER (EDS.). - Archeologie. Offprint from: L'Antiquité Classique,1952, 1.
13682: WEERD, H. VAN DE & J. BREUER (EDS.). - Archeologie. Offprints from: L'Antiquité Classique, 1939-1948.
16994: WEERD, H. VAN DE. - Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archeologie der Nederlanden.
19795: WEERTS, H.J.T. ET AL. - De lithostratigrafische indeling van Nederland - Formaties uit het Tertiair en Kwartair, Versie 2000. (TNO-rapport 00-95-A).
15749: WEGEWITZ, W. (ED.). - Harburger Jahrbuch IV, 1950/51. (Veröffentlichungen des Helms-Museums Nr. 6).
6958: WEGEWITZ, W. - Ein Bronzeeimer der Spätlatènezeit vom Greifensee. Offprint from: Helvetia archaeologica 13.
15186: WEGNER, H.-H. - Der Westerwald, Kreis Altenkirchen und Westerwaldkreis. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Band 26).
14224: WEGNER, G., R. MAIER & H.-G. STEPHAN. - Bibliographie zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens und Bremens sowie zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit für das Jahr 1993. Offprint from: Die Kunde, Neue Folge 45.
15172: WEGNER, H.-H. - Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Band 12).
14223: WEGNER, G. - Fundort Fredelake; Zur Fundortberichtigung eines bronzezeitlichen Komplexes aus Niedersachsen. Offprint from: Die Kunde, Neue Folge 41/42.
9606: WEGNER, G. - Ein Goldfingerring der Jüngeren Römischen Kaiserzeit von Thölstedt, Ldkr. Oldenburg, Niedersachsen. Offprint from: Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 13).
18764: WEGRAEUS, E. / NÄSMAN, U. - The Öland ring-forts; A literary study. / Introduction to the descriptions of Eketorp-I, -II & -III. Offprint from: Eketorp, fortification and settlement on Öland/Sweden; The monument.
2876: WEIGERT, H. (ED.). - Kleine Kunstgeschichte der Vorzeit und der Naturvölker.
14545: WEIGERT, H. - Dutch painting; 17th century.
104: WEILL GOUDCHAUX, G. - Archéologie et scandales.
3121: WEIN, E.J. & R. OPIFICIUS. - 7000 Jahre Byblos.
456: WEINBERG, S.S. - The Stone Age in the Aegean. (The Cambridge Ancient History Vol. I, chapter X).
17410: WEINER, J.S. - The Piltdown forgery.
13567: WEINER, J.S. - The Piltdown forgery.
105: WEINERT, H. - Stammesgeschichte der Menschheit.
6332: WEINHOLD, R. - The many faces of clay.
19063: WEISS, C. - Griechische Flussgottheiten in vorhellenistischer Zeit; Ikonographie und Bedeutung. (Beiträge zur Archäologie 17).
19668: WELAND, G. - A collector's guide to swords, daggers and cutlasses.
1397: WELBOURNE, R.G. - Bibliography of quaternary African palaeontology. Offprint from: Palaeontologia Africana, Volume XII,
15955: WELCH, M. - English Heritage book of Anglo-Saxon England.
19199: WELINDER, S., E.A. PEDERSEN & M. WIDGREN. - Jordbrukets första femtusen år; 4000 f.Kr. - 1000 e.Kr. (Det svenska jordbrukets historia, Band I).
7113: WELKER, E. - Antike Gläser im Frankfurter Museum für Vor- und Frühgeschichte; Auswahlkatalog. (Archäologische Reihe 10).
19564: WELLER, J. - History of the farmstead; The development of energy sources.
8187: WELLERSHOFF, M. (ED.). - Kölner Römer Illustrierte 1-1974.
6361: WELLNER, I. - Az Aquincumi mozaikok.
5890: WELLS, P.S. - Farms, villages, and cities; Commerce and urban origins in late prehistoric Europe.
3151: WELLS, B. - Asine II: Results of the excavations east of the Acropolis 1970 - 1974; Fasc. 4, The protogeometric period, Part 2: An analysis of the settlement. (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, 4o, XXIV:4:2).
19177: WELLS, P.S. - Culture contact and culture change; Early Iron Age central Europe and the Mediterranean world.
1398: WELSBY, D.A. & C.M. DANIELS. - Soba; Archaeological research at a medieval capital on the Blue Nile. (Memoirs of the British Institute in Eastern Africa, number 12).
8087: ANTIKE WELT. - Antike Welt; Register der Jahrgänge 1-20 (1970-1989).
18356: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam; 100 stadsgezichten.
1399: WENDORF, F. (ED.). - Contributions to the prehistory of Nubia. (Publication number 4 of the Fort Burgwin Research Center).
6590: WENDT, H. - From ape to Adam; The first million years of man.
1318: WENDT, H. - Op zoek naar de eerste mens.
1319: WENDT, H. - Van aap tot Adam; Op zoek naar de eerste mens.
7473: WENGER, O.P. - Römische Kaisermünzen.
5894: WENHAM, L.P. - Eboracum. (Ginn History Patch Series: The Romans).
3789: WENIGER, L. - Der Schild des Achilles; Versuch einer Herstellung: I. Text.
11194: WENTINCK, CH. - Torens, tempels en taveernen; Verkenningen rondom de oude wereldzee. (Phoenix Pocket no. 85).
9644: WENTINK, S. & A.A.M. VAN MARREWIJK. - Globale archeologische verwachting van de VINEX-locaties.
9631: WERFF, J.H. VAN DER. - Secundaire merken op Romeinse amforen. Offprint from: Westerheem 37, nr. 4, 1988. (R.O.B.-overdrukken nr. 326).
11012: WERFF, J. VAN DER. - Sekundäre Graffiti auf römischen Amphoren. Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt 19. (R.O.B.-overdrukken nr. 351).
10551: WERNER, J. - Bronzener Gürtelbesatz des späten 7. Jahrhunderts von Pfahlheim (Kr. Aalen) (Fund von 1883). Offprint from: Fundberichte aus Schwaben, Neue Folge 14.
13604: WERNER, J. - Waage und Geld in der Merowingerzeit. (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1954, Heft 1).
19434: WERNER, TH. - Hallstattkultur. (Göttinger Typentafeln zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas).
16140: WESSE, A. (ED.). - Studien zur Archäologie des Ostseeraumes; Von der Eisenzeit zum Mittelalter.
4115: WESSEL, K. - Kunst der Kopten; Sammlung des Ikonenmuseums Recklinghausen.
14910: WESSELSON, J.W. - Het Geitenboek. Deel I: Nutrassen; Deel II: Sportrassen.
19487: WEST, T. - The timber-frame house in England.
18069: WESTENDORP, N. - Verhandeling ter beantwoording der vrage: welke volkeren hebben de zoogenoemde hunebedden gesticht? In welke tijden kan men onderstellen, dat zij deze oorden hebben bewoond?
14466: WESTENDORP, N. - Verhandeling ter beantwoording der vrage: welke volkeren hebben de zoogenoemde hunebedden gesticht? In welke tijden kan men onderstellen, dat zij deze oorden hebben bewoond?
1321: WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - The Copa illustrated by archaeology. Offprint from: J.S. Boersma et al (ed.), Festoen.
3335: WESTERHOFF, R. - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit, naar 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben; Eene bijdrage tot de geschiedenis van het pijpenmaken en rooken.
19819: WESTERS, A. - 500 Jaar klooster ter Apel; Van metten tot vespers. (Catalogus nr. 72).
2393: NORDRHEIN-WESTFALEN. - Archäologie in Nordrhein-Westfalen; Geschichte im Herzen Europas. (Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 1).
19746: WESTFALEN. - Archäologie in Westfalen-Lippe 2009.
15245: WESTFALEN. - Archäologische Denkmäler in Gefahr; Rettungsgrabungen der Bodendenkmalpflege in Westfalen 1973-78.
8705: WESTFALEN. - Westfalen, Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde, 20. Jahrgang, Heft 5, Bodenaltertümer Westfalens.
19226: WESTFALEN. - Westfalen, Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde, 19. Jahrgang, Heft 2, Bodenaltertümer Westfalens.
19223: WESTFALEN. - Westfalen, Mitteilungen des Landesmuseums der Provinz Westfalen, 16. Jahrgang, Heft 6, Bodenaltertümer Westfalens.
8928: WESTFEHLING, U. - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400; Europäische Kunst unter den Luxemburgern.
13530: WESTING, H. VAN. - Artefactos del periodo de ocupación holandesa del Fuerte Orange (Brasil). Offprint from: El desafío holandés al dominio ibérico en Brasil en el siglo XVII, Salamanca.
18538: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Akademiedagen gehouden te Groningen op 3 en 4 april 1959; Verslag en voordrachten deel XI.
17095: WETZEL, O. - Feuerstein, der Stein der Steine. (Wanderndes Museum Schleswig-Holstein, Heft 2).
15690: WETZEL, R. & G. BOSINSKI (EDS.). - Die Bocksteinschmiede im Lonetal (Markung Rammingen, Kreis Ulm). Teil I: Text. (Veröffentlichungen des staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A, Vor- und Frühgeschichte, Heft 15).
7004: WEVERS, J.M.A.R., H. KARS & R.D. SCHUILING. - A struvite occurrence in Amsterdam. Offprint from: Bulletin de Minéralogie 104. (R.O.B.-overdrukken nr. 162).
18443: WEYER, E. - Primitive peoples today.
17394: WHALLON, R. - An archaeological survey of the Keban reservoir area of east-central Turkey. (Memoirs of the Museum of Anthropology, University of Michigan, number 11).
17891: WHEELER, M. - Archaeology from the earth.
9775: WHEELER, T. - Sri Lanka; A travel survival kit.
6579: WHEELER, R.E.M. - The preliminary excavations of Verulamium, 1930. Offprint from: The St. Albans and Hertfordshire Architectural and Archaeological Society Transactions 1930.
6580: WHEELER, R.E.M. - Summary of the Verulamium excavations, 1931. Offprint from: The St. Albans and Hertfordshire Architectural and Archaeological Society Transactions 1931.
4610: WHEELER, R.E.M. (ED.). - London in Roman times. (London Museum Catalogues, No. 3).
2128: WHEELER, R.E.M. - A Roman pipe-burial from Caerleon, Monmouthshire. Offprint from: The Antiquaries Journal, Vol. IX, No. 1.
2094: WHEELER, M. (ED.). - A second book of archaeology.
12778: WHEELER, M. - Archaeology from the earth. (Pelican A 356).
5805: WHEELER, M. - The Stanwick fortifications, North Riding of Yorkshire. (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London, No. XVII).
2266: WHEELER, M. - Still digging; Interleaves from an antiquary's notebook.
14102: WHEELER, H.A. - Cahir Castle, Co. Tipperary.
17122: WHEELER, R.E.M. - My archaeological mission to India and Pakistan.
17367: WHEELER, M. - Muren van Jericho; Opgravingen in de oudst bekende stad.
19280: WHEELER, M. - Maiden Castle, Dorset.
19276: WHEELER, M. - Rome beyond the imperial frontiers. (Pelican Books A 335).
18420: WHITE, L.A. - The evolution of culture; The development of civilization to the fall of Rome.
18421: WHITE, L.A. - The science of culture; A study of man and civilization.
16097: WHITE, W.J. - Skeletal remains from the cemetery of St. Nicholas Shambles, City of London.
13054: WHITE, T.D. - Acheulian man in Ethiopia's Middle Awash Valley: the implications of cutmarks on the Bodo cranium. (Achtste Kroon-voordracht).
8150: WHITE, P. ET AL. - Wroxeter Roman City; Work in progress 1975.
11165: WHITE, A.T. - Het avontuur van de archeologie. (Prisma 473).
19536: WHITE, K.D. - Country life in classical times.
15603: WHITEHEAD, S.B. - The Observer's Book of house plants.
7971: WHITEHOUSE, D. & R. - Archaeological atlas of the world.
2860: WHITEHOUSE, D. & R. - Archaeological atlas of the world.
17409: WHITEHOUSE, R. - The first cities.
11205: WHITELOCK, D. - The beginnings of English society. (The Pelican History of England 2).
458: WIDGREN, M. - Settlement and farming systems in the early Iron Age. A study of fossil agrarian landscapes in Östergötland, Sweden. (Stockholm Studies in Human Geography 3).
18480: WIEDIJK, K. & L. PLOOS VAN AMSTEL. - Bouwmaterialen.
15295: WIEGAND, A. - Das Theater von Solunt; Ein besonderer Skenentyp des Späthellenismus auf Sizilien. (Deutsches Archäologisches Institut Rom, Sonderschriften, Band 12).
4107: LANDESMUSEUM WIEN. - Kostbarkeiten aus Carnuntum.
16230: WIENBERG, J. - Den gotiske labyrint; Middelalderen og kirkerne i Danmark. (Lund Studies in Medieval Archaeology 11).
18671: WIERINGA, J. - Bodemkundige en toponymische verkenning in de marke van Wachtum (Dr.). Overdruk uit: Driemaandelijkse Bladen no. 2/3, 1963.
19754: WIESBADEN. - Kunst und Altertum; Ausstellung Städtisches Museum Wiesbaden.
14858: WIETEN, J.H. - Die tribus laminis aureis quae in sepulcris Thurinis sunt inventae.
15581: WIGCHERINK, N. - Romeinen in Kesteren; Beschrijving van de archeologische vondsten op de Prinsenhof in Kesteren in april 1974.
12887: WIGGERS, A.J. - De wording van het Noordoostpoldergebied; Een onderzoek naar de physisch-geografische ontwikkeling van een sedimentair gebied.
19342: WIGHTMAN, E.M. - Gallia Belgica.
16552: WIGREN, S. & K. ÖSTSTRÖM. - Femton kilometer forntid under motorvägen; Fornlämningar från bronsålder till medeltid i Trosa-Vagnhärads, Västerljungs och Lästringe socknar i Södermanland. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:30).
16493: WIGREN, S. & K. LAMM. - Finds, features and functions. (Excavations at Helgö IX).
16535: WIGREN, S. - Några fornlämningar vid Hjälmaresund, Öja socken, Södermanland. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:7).
6286: WIJBENGA, D. - De Romeinen aan de Rijnmond. (Rond de Sleutelstad; Streekkennis van Leiden en omgeving, 1).
8569: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. & J.S. VAN VEEN. - Register op de leenen der bannerheerlijkheid Baer en der heerlijkheid Lathum.
9411: WIJNEN, P. - Een rondje Zierikzee.
14358: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN. - Trace elements in prehistoric environment and food chains. Offprint from: Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Band 7. (I.P.P. publicatie 429).
12269: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN. - An archaeozoological study of the beaker settlement at Newgrange, Ireland.
10095: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN. - The animal remains from the beaker settlement at Newgrange, Co. Meath: Final report. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 86, section C, number 2. (I.P.P. publicatie 410).
5244: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN & C.H. MALIEPAARD. - Leeftijdsbepaling aan het skelet van het wilde zwijn (Sus scrofa Linnaeus, 1758). (I.P.P. publicatie 305). Offprint from: Lutra 25,
5137: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN & M. KRAUWER. - Animal palaeopathology; Some examples from the Netherlands. (I.P.P. publicatie 249). Offprint from: Helinium XIX,
3179: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN. - The animal remains from the beaker settlement at Newgrange, Co. Meath: First report. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 74, section C, number 11. (I.P.P. publicatie 158).
1336: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN. - Electronische meetapparatuur voor (archeo-)zoölogisch gebruik. (I.P.P. publicatie 241). Offprint from: Lutra 20,
13664: WIJNGAARDEN, W.D. VAN. - Goden en farao's verdrinken. (AO-reeks boekje 870).
11093: WIJNGAARDEN, W.D. VAN. - De Loeristanbronzen in het Rijksmuseum van Oudheden. (Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Supplement op Nieuwe Reeks XXXV).
5245: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN. - A subfossil Great Auk - Pinguinus impennis (L.) from The Netherlands. (I.P.P. publicatie 223). Offprint from: Ardea 1-2,
8609: WIJNGAARDEN-BAKKER, L.H. VAN. - Syllabus archeozoölogisch practicum.
10817: WIJNMAN, H.F. - Een Nijmeegse afvalkuil. Offprint from: Westerheem 32. (R.O.B.-overdrukken nr. 195).
14205: WIKLANDER, G. - Archeologie in bijbelse landen.
14219: WILBERTZ, O.M. - Neufund einer Bügelplattenfibel vom Bandgräberfeld FStNr. 1 in der Gemarkung Messingen, Ldkr. Emsland. Offprint from: Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 20.
14872: WILCOX., M. - Groentinten mengen.
14540: WILDE, E. DE. - Couzijn, beelden 1948-1968.
18742: WILHELMI, K. - Erste Eisengewinnung, Höhenbefestigungen und Münzen vom Sieger- bis zum Weserbergland. Offprint from: Quellenschriften zur Westdeutschen Vor- und Frühgeschichte 10.
17286: WILHELMI, K. - Zwei bronzezeitliche Kreisgrabenfriedhöfe bei Telgte, Kreis Warendorf. (Bodenaltertümer Westfalens 17).
18756: WILHELMI, K. - Ein mehrperiodiger Siedlungsplatz bei Sprakel, Gemeinde St. Mauritz, Kr. Münster. Offprint from: Westfälische Forschungen 24.
20197: WILHELMI, K. - Ein reich verzierter Riesenbecher aus Osterwick-Höven, Kr. Coesfeld. Offprint from: Germania 52, 2. Halbband, 1974.
15264: WILHELMI, K. - Latènezeitliche Trachtteile aus Brandgräbern in Rechteck- und Quadratgräben bei Lengerich, Kr. Tecklenburg. Offprint from: Kurt Tackenberg zum 75. Geburtstag.
14214: WILHELMI, K. - Drei singuläre Gräber der Trichterbecher-, Einzelgrab- und Ruinen-Wommels-Kultur bei Aurich in Ostfriesland. Offprint from: Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 13.
14213: WILHELMI, K. - Anthropologisches zur Bronze- und Eisenzeit in Nordwestdeutschland. Offprint from: Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 11.
5670: WILHELMI, K. - Ein römisches Tumulus-Grab mit Tuffstein-Sockel aus der mittleren Kaiserzeit in Ochtendung, Kreis Mayen-Koblenz. Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt 9, Heft 3, 1979.
18754: WILHELMI, K. - Siedlungsarchäologische Bezüge zwischen den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutschland von 1500 vor bis Chr. Geb. Offprint from: Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 50.
18830: WILHELMI, K. - Beiträge zur einheimischen Kultur der jüngeren vorrömischen Eisen- und der älteren römischen Kaiserzeit zwischen Niederrhein und Mittelweser. (Bodenaltertümer Westfalens XI).
18731: WILHELMI, K. - Die vorrömische Eisenzeit zwischen Sieg und Mittelweser. (Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg, Heft 8).
19990: WILHELMI, K. - Ein vorgeschichtliches Körper- und Brandgräberfeld in Lengerich-Wechte, Kreis Tecklenburg. Offprint from: Westfälische Forschungen 23.
19991: WILHELMI, K. - Ein mehrperiodiger Siedlungsplatz bei Sprakel, Gemeinde St. Mauritz, Kr. Münster. Offprint from: Westfälische Forschungen 24.
8484: WILKES, J.J. - Boundary stones in Roman Dalmatia; I. The inscriptions. Offprint from: Arheoloski vestnik, Acta Archaeologica, XXV.
5558: WILKESHUIS, C. - Kunst in het donker; Wat Holentekeningen ons vertellen. (AO-reeks boekje 333).
14805: WILKINS A.S. (ED.). - The Epistles of Horace; Q. Horati flacci epistvlae, edited with notes. (Macmillan's Classical Series for Colleges and Schools).
12713: WILKINSON, L.P. - The Roman experience.
18191: WILLEMS, W.J.H. - Romeins Nijmegen; Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal. (Historische Reeks Nijmegen 2).
10888: WILLEMS, W.J.H. - Romeinse wegen in Limburg. Offprint from: Historisch-geografisch tijdschrift 1987, nr. 1/2. (R.O.B.-overdrukken nr. 285).
9175: WILLEMS, W.J.H. & J. YPEY. - Ein angelsächsisches Schwert aus der Maas bei Wessem, Provinz Limburg (Niederlande). Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt 15, 1985, Heft 1. (R.O.B.-overdrukken nr. 246).
10871: WILLEMS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Limburg over 1984. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 121. (R.O.B.-overdrukken nr. 267).
11019: WILLEMS, W.J.H. - Das Rhein-Maas-Delta als Grenzgebiet vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. Offprint from: Siedlungsforschung 7. (R.O.B.-overdrukken nr. 362).
14450: WILLEMS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Limburg over 1983. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 120. (R.O.B.-overdrukken nr. 233).
10999: WILLEMS, W.J.H. - An officer or a gentleman? A Late-Roman weapon-grave from a villa at Voerendaal (NL). Offprint from: C. van Driel-Murray (ed.), Roman military equipment: the sources of evidence, Oxford 1989. (R.O.B.-overdrukken nr. 344).
10908: WILLEMS, W.J.H. & W. GROENMAN-VAN WAATERINGE. - Een rijk graf uit de Vroege IJzertijd te Horst-Hegelsom. Offprint from: P.A.M. Geurts e.a. (red.), Horster historiën, 2: Van heren en gemeentenaren, Horst 1988. (R.O.B.-overdrukken nr. 315).
10905: WILLEMS, W.J.H. - The Dutch River Area: imperial policy and rural developments in a late roman frontier zone. Offprint from: R.F.J. Jones et al (eds.), First millennium papers: western Europe in the first millennium AD, Oxford 1988. (R.O.B.-overdrukken nr. 309).
10886: WILLEMS, W.J.H. - New discoveries along the Limes in the Dutch Eastern River Area. Offprint from: Studien zu den Militärgrenzen Roms, III: Vorträge des 13. internationalen Limeskongresses (Aalen 1983), Stuttgart 1986. (R.O.B.-overdrukken nr. 282).
10882: WILLEMS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Limburg over 1985. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 122. (R.O.B.-overdrukken nr. 278).
10889: WILLEMS, W.J.H. & L.I. KOOISTRA. - De Romeinse villa te Voerendaal; opgraving 1986. Offprint from: Archeologie in Limburg 32. (R.O.B.-overdrukken nr. 286).
10750: WILLEMS, W.J.H. - Castra Herculis, een Romeins castellum bij Arnhem. Offprint from: Spiegel Historiael 15. (R.O.B.-overdrukken nr. 145).
9630: WILLEMS, W.J.H. & L.I. KOOISTRA. - De Romeinse villa te Voerendaal; opgraving 1987. Offprint from: Archeologie in Limburg 37. (R.O.B.-overdrukken nr. 327).
2453: WILLEMS, W.J.H. - Oorzaak en gevolg van een opgraving. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de provinciaal-Romeinse archeologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden).
12604: WILLEMS, W. - De Vóór-Romeinsche urnenvelden in Nederland.
10822: WILLEMS, W.J.H. - Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1980-1982. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 119. (R.O.B.-overdrukken nr. 205).
9174: WILLEMS, W.J.H. & J. YPEY. - Ein angelsächsisches Schwert aus der Maas bei Wessem, Provinz Limburg (Niederlande). Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt 15, 1985, Heft 1.
10719: WILLEMS, W.J.H. - A Roman kiln at Halder, gemeente St. Michielsgestel N.B. Offprint from: Ex Horreo, Amsterdam 1977. (R.O.B.-overdrukken nr. 107).
14760: WILLEMSEN, A. (ED.). - Archeologische kroniek Holland 2001.
19036: WILLERS, H. - Neue Untersuchungen über die römische Bronzeindustrie von Capua und von Niedergermanien, besonders auf die Funde aus Deutschland und dem Norden hin.
19079: WILLERS, H. - Geschichte der römischen Kupferprägung vom Bundesgenossenkrieg bis auf Kaiser Claudius; Nebst einleitendem Überblick über die Entwicklung des antiken Münzwesens.
6461: WILLEY, G.R., E.Z. VOGT & A. PALERM (EDS.). - Antropologia de Mesoamerica; Symposium de la American Anthropological Association, primera parte. (Estudios Monograficos V).
20174: WILLIAMS, B.B. - Excavations at Altanagh, County Tyrone. Offprint from: Ulster Journal of Archaeology, vol. 49, 1986.
13613: WILLIAMS, S. - The Waring Papers; The collected works of Antonio J. Waring, Jr. (Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Vol. LVIII).
16474: WILLIAMS, J.H., M. SHAW & V. DENHAM. - Middle Saxon palaces at Northampton. (Archaeological Monograph no. 4).
13501: WILLIAMS, J.H. - Saxon and medieval Northampton.
16363: WILLIAMS, J.H. - St Peter's Street Northampton; Excavations 1973-1976. (Archaeological Monograph No. 2).
16024: WILLIAMS, J. & H. BAMFORD. - Northampton - the first 6000 years.
2812: WILLIAMS, D.H. - Welsh history through seals.
15954: WILLIAMS, B. - Excavations in the medieval suburb of Redcliffe, Bristol, 1980.
14943: WILLIAMS, A. - The Backyard Cow.
14945: WILLIAMS, A. - The Backyard Pig and Sheep Book.
5843: WILLOUGHBY, C.C. - The art of the great earthwork builders of Ohio. Offprint from: Annual Report Smithsonian Institution 1916.
19666: WILLS, C. - De geschiedenis van het wapen; Van vuursteenbijlen tot automatische wapens.
1328: WILLVONSEDER, K. - Keltische kunst; Bodemschatten uit Salzburg.
9426: WILMER, C.C.S. & H. NIEUWENHUIS. - Schaep en Burgh, zetel van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. (Nederlandse Kastelen, Nieuwe reeks deel 8).
108: WILSER, L. - Menschwerdung; Ein Blatt aus der Schöpfungsgeschichte.
10995: WILSHERE, J. - Old Braunstone.
15808: WILSON, R.J.A. (ED.). - From river Trent to Raqqa; Nottingham University archaeological fieldwork in Britain, Europe and the Middle East, 1991-1995 (Nottingham Studies in Archaeology, Volume 1).
7485: WILSON, I.R. - Archaeological investigations at the Atigun site, Central Brooks Range, Alaska. (Archaeological Survey of Canada, Paper No. 78).
16310: WILSON, D.M. & M.L. CAYGILL (EDS.). - Economic aspects of the Viking Age. (Occasional Paper No. 30).
15999: WILSON, D.M. - The Anglo-Saxons.
4516: WILSON, D.M. - The Vikings and their origins; Scandinavia in the first millennium.
3963: WILSON, D.M. - The Vikings and their origins; Scandinavia in the first millennium.
461: WILSON, D.M. - The Vikings and their origins; Scandinavia in the first millennium.
1532: WILSON, D. - Pre-Aryan American man. Offprint from: Transactions of the Royal Society of Canada, Section II,
3117: WILSON PARRY, T. - Diagnosis of holes in prehistoric skulls; A differential diagnosis of the various kinds of holes discovered in the skulls of prehistoric man. Offprint from: The Post-Graduate Medical Journal, May 1927.
2113: WILSON PARRY, T. - The practice of craniotrypesis as a mystic rite in the Carnac epoch of the Neolithic period. Offprint from: Cambridge University Medical Society Magazine
15668: WILSON, J. - Kreatief weven; Mogelijkheden zonder getouw.
15815: WILSON, R.J.A. - A guide to the roman remains in Britain.
10762: WILTSCHKE-SCHROTTA, K. & M. TESCHLER-NICOLA. - Das spätantike Gräberfeld von Lentia/Linz, Tiefer Graben / Flügelhofgasse; Anthropologische Auswertung. (Linzer archäologische Forschungen, Band 19).
12085: WILTSHIRE. - The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Volume 61, 1966.
12084: WILTSHIRE. - The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, Volume 60, 1965.
2139: WINBOLT, S.E. & G. HERBERT. - The Roman villa at Bignor Sussex.
5861: WINBOLT, S.E. - Excavations at Saxonbury Camp. Offprint from: Sussex Archaeological Collections, Vol. LXXI, 1930.
15911: WINCHESTER. - Winchester cathedral saxon festival.
462: WINGERT-UHDE, H. - Schätze und Scherben; Neue Entdeckungen der Archäologie in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
2410: WINKLER, K.C. - De membraan van de erythrocyt als tricomplex systeem.
4109: WINTER, F. - Schale des Duris. Offprint from: Festschrift zum 60. Geburtstag von Paul Clemen, 31 Oktober 1926.
19068: WINTERTHUR. - Antike Kleinkunst in Winterthur; Vasen, Bronzen, Terrakotten und Münzen aus öffentlichem und privatem Besitz.
14802: WINTON THOMAS, D. (ED.). - Archaeology and old testament study; Jubilee volume of the Society for Old Testament Study 1917-1967.
20178: WIRTH, S. - Vogel-Sonnen-Barke. Offprint from: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 32.
8073: WISEMAN, D.J. - Götter und Menschen im Rollsiegel Westasiens.
10347: WISLANSKI, T. - Kultura amfor kulistych w Polsce Pólnocno-Zachodniej. [Globular amphorae culture in north-western Poland]. (Polskie Badania Archeologiczne, Tom 13).
17318: WISLANSKI, T. (ED.). - Kultura pucharów lejkowatych w polsce. [The funnel beaker culture in Poland].
10294: WISLANSKIEGO, T. (ED.). - Neolit i poczatki epoki brazu na ziemi chelminskiej; Materialy z Miedzynarodowego Sympozjum, Torun, 11-13 XI 1986. [The Neolithic and Early Bronze age in the Chelmno land; The materials from the International Symposium, 11-13 XI 1986, Torun].
18541: WISSING, B. (ED.). - Mythen, maskers, magie bij het volk van de Dogon.
8270: WISWE, M. - Das Bauernhaus-Museum Bortfeld. (Veröffentlichungen des Braunschweigischen Landesmuseums 10).
18546: WIT, M.J.M. DE. - Een archeologische opgraving op de bouwlocatie van de nieuwe brandweerkazerne te Borger, gemeente Borger-Odoorn (Dr.). (ARC-Publicaties 117).
15502: WIT, G. DE & A. SLOOS. - De interpretatie van archeologische waarnemingen in Archis; Een concept voor een nieuwe set complextypen. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 165).
18881: WIT, M.J.M. DE. - Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven op het voormalig kasteelterrein 'De Burght' te Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo (N.-Br.). (ARC-Publicaties 164).
18876: WIT, M.J.M. DE. - Archeologie rond de middenstip; Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven op plangebied Achter 't Holthuis te Twello, gemeente Voorst (Gld.). (ARC-Publicaties 156).
8520: WITSEN ELIAS, J.S. - Geschiedenis van de Europese beeldhouwkunst. (Prisma Compendia 27).
19149: WOLDRING, H. - On the origin of plums: A study of sloe, damson, cherry plum, domestic plums and their intermediate forms. Offprint from: Palaeohistoria 39/40, 1997/1998.
8586: WOLDRING, J. (ED.). - Grote Lekturama wereldatlas: Amerika.
5374: WOLF-CATZ, H. - Kastelen, hun personages, hun schatten.
2200: WOLF-CATZ, H. - Kastelen, hun personages, hun schatten.
9272: WOLF, H.J. - De geschiedenis van het kasteel van Breda en van de Koninklijke Militaire Academie.
8502: WOLF, H.J. - Het kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie; Geschiedkundig overzicht.
14989: WOLFF, H. - Handbuch der Ethik.
7213: WOLFF, G. - Das Römisch-Germanische Köln; Führer zu Museum und Stadt.
15187: WOLFRAM, S., P. JÜNGLING & H.-O. SCHMITT. - Hanau und der Main-Kinzig-Kreis. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Band 27).
10434: WOLKENHAUER, W. / F. BUCHENAU. - Adolf Bastian. / Adolf Bastians Beziehungen zu Bremen. Offprint from: Abh. Nat. Ver. Bremen, Band XVIII, Heft 2.
10900: WOLTERING, P.J. / D.P. HALLEWAS. - Archeologische kroniek van Holland over 1986, I: Noord-Holland, II. Zuid-Holland. Offprint from: Holland 19. (R.O.B.-overdrukken nr. 297).
10806: WOLTERING, P.J. - Archeologische kroniek van Holland over 1981, I: Noord-Holland. Offprint from: Holland 14. (R.O.B.-overdrukken nr. 179).
10869: WOLTERING, P.J. - On occupation continuity on the island of Texel, the Netherlands. Offprint from: Archéologie du terroir, Actes du Colloque de Châteauroux, 24-26 juin 1982, Châteauroux 1984. (R.O.B.-overdrukken nr. 265).
10868: WOLTERING, P.J. - Systematic fieldwalking in North Holland, the Netherlands. Offprint from: Archéologie du terroir, Actes du Colloque de Châteauroux, 24-26 juin 1982, Châteauroux 1984. (R.O.B.-overdrukken nr. 264).
10797: WOLTERING, P.J. - Archeologische kroniek van Holland over 1980, I: Noord-Holland. Offprint from: Holland 13. (R.O.B.-overdrukken nr. 160).
10791: WOLTERING, P.J. - Prehistorische bewoning aan de Grote Markt te Haarlem. Offprint from: Haarlems Bodemonderzoek 12. (R.O.B.-overdrukken nr. 153).
10731: WOLTERING, P.J. - Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1978. Offprint from: Holland 11. (R.O.B.-overdrukken nr. 123).
10712: WOLTERING, P.J. - Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1976. Offprint from: Holland 9. (R.O.B.-overdrukken nr. 98).
9080: WOLTERING, P.J. - 2000 Jaar wonen; Opgravingen op Texel. Offprint from: Spiegel Historiael 9, nr. 6, 1974. (R.O.B.-overdrukken nr. 63).
6995: WOLTERING, P.J. - Een opgraving in Hartendorp. Offprint from: M.Kuiper en V.J. Nobel (red.), Een kijkje in de geschiedenis van Warmenhuizen, Warmenhuizen, z.j. (R.O.B.-overdrukken nr. 182).
14456: WOLTERING, P.J. - Prehistorie en Romeinse tijd in West-Friesland. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw 52. (R.O.B.-overdrukken nr. 250).
8931: WONG, K. - Who were the Neandertals? In: Scientific American, Volume 282, Nr. 4, 2000.
7493: WOOD, W.R. - Biesterfeldt: A Post-contact coalescent site on the Northeastern Plains. (Smithsonian Contributions to Anthropology, No. 15).
15991: WOOD, M. - Norman domestic architecture.
4853: WOOD, F. (ED.). - Transactions of the Oriental Ceramic Society 1990-1991. Volume 55.
12705: WOOD, E.S. - Collins field guide to archaeology.
17042: WOOD, B. - The human fossil record: challenges and opportunities. (Eenendertigste Kroon-voordracht).
18024: WOODBRIDGE, K. - Stourhead, Wiltshire.
17558: WOODFORDE, D.H. (ED.). - The archaeological news letter, vol. 6, 1955/1960.
17557: WOODFORDE, D.H. (ED.). - The archaeological news letter, vol. 5, 1954/1955.
17559: WOODFORDE, D.H. (ED.). - The archaeological news letter, vol. 7, 1961/1965.
1403: WOODHOUSE, H.C. - Archaeology in Southern Africa.
20176: WOODMAN, P.C. & G. JOHNSON. - Excavations at Bay Farm 1, Carnlough, Co. Antrim, and the study of the 'Larnian' technology. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume 96, C, Number 6.
20126: WOODMAN, P., N. FINLAY & E. ANDERSON. - The archaeology of a collection; The Keiller-Knowles collection of the National Museum of Ireland. (National Museum of Ireland Monograph Series 2).
15340: WOODMAN, P.C. - The chronological position of the latest phases of the Larnian. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume 74, Section C, No. 7.
7603: WOOLLEY, L. - Ausgrabungen - Lebendige Geschichte.
12788: WOOLLEY, L. - A forgotten kingdom. (Pelican Book A 261).
15104: WOOLLEY, L. - Excavations at Ur; A record of twelve years' work.
6869: WOOLLEY, L. - Ur: the first phases.
6729: WOOLLEY, L. - Il mestiere dell'archeologo.
2467: WOOLLEY, L. - History unearthed; A survey of eighteen archaeological sites throughout the world.
3139: WOOLLEY, L. - On a steatopygous stone figure from north Syria. Offprint from: Mélanges Syriens offerts à M.R. Dussaud.
10622: WOOLLEY, C.L. - The excavations at Ur, 1933-4. Offprint from: The Antiquaries Journal, Vol. XIV, No. 4.
10621: WOOLLEY, C.L. - Excavations at Ur, 1930-1. Offprint from: The Antiquaries Journal, Vol. XI, No. 4.
10620: WOOLLEY, C.L. - Excavations at Ur, 1929-30. Offprint from: The Antiquaries Journal, Vol. X, No. 4.
13600: WORKMAN, W.B. - Prehistory of the Aishihik-Kluane area, southwest Yukon territory. (Archaeological Survey of Canada, Paper No. 74).
4164: WORMINGTON, H.M. - Prehistoric Indians of the Southwest. (The Denver Museum of Natural History, Popular Series No. 7).
11773: WORTEL, TH.P.H. & G. KÖHNE (EDS.). - De speelwagen, geïllustreerd maandblad in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ, 10e jaargang, 1955.
17070: WORTELBOER, R. - Plantenvinder voor de Lage Landen 2000/2001.
3190: WORTMANN, D. - Ein Mithrasstein aus Bonn. Offprint from: Bonner Jahrbücher 169.
8184: WOSINSZKY, M. - A czikoi népvándorláskori sírmezö. Offprint from: Archaeologiai Közlemények XVII.
13975: WOUTERS, H.H.E. - Maas en munt; Historische kijk op de nering in het Limburgse Maasdal.
19597: WRANGEL, E. (ED.). - Svenska folket genom tiderna; Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder, 1. Sveriges förhistoriska bebyggelse.
4147: WRIGHT, J.V. - Ontario prehistory; An eleven-thousand-year archaeological outline.
7631: WRIGHT, G.E. - De bijbel ontdekt in aarde en steen.
7720: WUNDERLICH, H.G. - Het nieuwe beeld van de aarde: Fascinerende ontdekkingen van de moderne geologie.
7090: WURM, K. ET AL. - Vorgeschichte und römische Zeit zwischen Main und Lahn.
2296: WURM, K. & H. SCHOPPA. - Aus Wiesbadens Vorzeit.
10573: WYMER, J.J. - The discovery of a gold torc at Moulsford. Offprint from: The Berkshire Archaeological Journal, Volume 59.
2561: WYNIA, L. - De Slachte; Monument van een dijk.
20105: WYSS, R. / W. SCHEFFRAHN. - Das neolithische Hockergräberfeld von Lenzburg, Kt. Aargau. / Die anthropologischen Befunde der neolithischen Population von Lenzburg, Kt. Aargau. (Archaeologische Forschungen).
18627: WYSS, R. - Bronzezeitliches Metallhandwerk. (Aus dem Schweizerischen Landesmuseum 21).
9973: WYSZOMIRSKA, B. - Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordösteuropas neolitiska fångstkulturer. [Figure sculpture and burial customs of North and North-East Europe's neolithic hunter-gatherer cultures]. (Acta Archaeologica Lundensia, Series in 4o, No. 18).
4979: REGIONALMUSEUM XANTEN. - Führer durch das Regionalmuseum Xanten. (Führer des Regionalmuseums Xanten Nr. 10).
15113: YADIN, Y. - Hazor; The rediscovery of a great citadel of the bible.
6574: YADIN, Y. - The excavation of Masada 1963-1964; Preliminary report. (Israel Exploration Journal, volume 15, numbers 1-2).
8070: YADIN, Y. - The Ben Sira scroll from Masada.
2439: YARDIMCI, N. - Treasures from Turkey / Schatten uit Turkije.
8465: YASSINE, K. - Tell el Mazar I, cemetery A.
17815: YEATS, R.S., K. SIEH & C.R. ALLEN. - The geology of earthquakes.
2643: YEIVIN, S. - A decade of archaeology in Israel 1948-1958. (Publications de l'Institut historique et archéologique néerlandais de Stamboul VIII).
19625: YEOMAN, P. (ED.). - Tayside and Fife archaeological journal, volume 2.
5952: YONNE. - Guide des visiteurs aux fouilles archéologiques des Fontaines Salées (Yonne).
16027: YORK. - Barley Hall: Medieval life in the heart of medieval York.
14797: YORK. - An inventory of the historical monuments in the city of York; Volume I, Eburacum, Roman York.
2672: YORK. - Jorvik Viking centre.
2099: YORK. - Jorvik Viking centre.
15660: YOUNG, M.W. (ED.). - The ethnography of Malinowski; The Trobriand Islands 1915-18.
9166: YPEY, J. - Enkele 5de-eeuwse vondsten uit Zuid- en Noord-Nederland. Offprint from: Westerheem 34, nr. 1, 1985. (R.O.B.-overdrukken nr. 239).
10805: YPEY, J. - Europäische Waffen mit Damaszierung. Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt 12, 1982. (R.O.B.-overdrukken nr. 176).
9151: YPEY, J. - Twee aardewerkstempels bevorderd tot Ibero-Keltische fibulae. Offprint from: Numaga, jaargang XIV, 1967. (R.O.B.-overdrukken nr. 5).
9155: YPEY, J. - Vroeg-middeleeuwse met zilver en/of messing geïncrusteerde ijzeren voorwerpen in Noord-Brabant. Offprint from: Brabantse oudheden, opgedragen aan Gerrit Beex, Eindhoven 1977. (R.O.B.-overdrukken nr. 96).
10820: YPEY, J. - Ein Männergrab mit D-Brakteatenbeschlägen des fränkischen Gräberfeldes bei Rhenen, Provinz Utrecht, Niederlande. Offprint from: Frühmittelalterliche Studien, Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster, 17. Band. (R.O.B.-overdrukken nr. 203).
10736: YPEY, J. - Een Romeinse emailfibula uit Heteren (Gld). Offprint from: Westerheem 28. (R.O.B.-overdrukken nr. 128).
10676: YPEY, J. - Een Gicelin-zwaard in Nederland. Offprint from: Antiek, 6e jaargang, nr. 8. (R.O.B.-overdrukken nr. 34).
10679: YPEY, J. - Een nieuw Gicelin-zwaard. Offprint from: Antiek, 7e jaargang. (R.O.B.-overdrukken nr. 43).
9163: YPEY, J. - Paardetuig? Offprint from: Westerheem 32, nr. 1, 1983. (R.O.B.-overdrukken nr. 187).
9158: YPEY, J. - Vroeg-middeleeuwse vondsten uit Geldermalsen (Gld.). Offprint from: Westerheem 29, nr. 1, 1980. (R.O.B.-overdrukken nr. 129).
9157: YPEY, J. - Een Romeinse radvormige emailfibula uit Heteren (Gld.). Offprint from: Westerheem 28, nr. 6, 1979. (R.O.B.-overdrukken nr. 128).
9156: YPEY, J. - Quelques aspects de l'archéologie mérovingienne aux Pay-Bas. Offprint from: Centenaire de l'Abbé Cochet, 1975, Actes du Colloque International d'Archéologie, Rouen 1978. (R.O.B.-overdrukken nr. 112).
9154: YPEY, J. - Frankisch goud in Beuningen (Gld.). Offprint from: Archeologie en historie, opgedragen aan H. Brunsting, Bussum 1973. (R.O.B.-overdrukken nr. 48).
9153: YPEY, J. - Een vroeg-Frankische gesp in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Offprint from: Westerheem 20, nr. 4, 1971. (R.O.B.-overdrukken nr. 29).
9144: YPEY, J. - Ein merowingerzeitliches Kastenschloss in einem Frauengrab aus Rhenen, Prov. Utrecht. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 14, 1964.
9136: YPEY, J. - Das Bergen von stark angegriffenem Glas während einer Ausgrabung mit Hilfe einer Kunstharzlösung. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 10-11, 1960-1961.
9138: YPEY, J. - Nieuws van het laboratorium (Korte berichten). Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 10-11, 1960-1961.
9126: YPEY, J. - Nederlands Hervormde kerk te Lith, Noord-Brabant. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland V, 1954.
9123: YPEY, J. - Die Herstellung einer komponierten Schalenfibel. / Damaszierte Waffen. Offprint from: Sachsen und Angelsachsen; Zur Schmuck- und Waffentechnik. (Veröffentlichungen des Helms-Museums Nr. 33).
9122: YPEY, J. - Ein Männergrab mit D-Brakteatenbeschlägen des fränkischen Gräberfeldes bei Rhenen, Provinz Utrecht, Niederlande. Offprint from: Frühmittelalterliche Studien, Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster, 17. Band.
9119: YPEY, J. - Eine Schleifkammer mit Staubabzug. (Arbeitsblätter, Heft 2, 1976 - Gruppe 17, Werkzeuge und Geräte).
9118: YPEY, J. - Europäische Waffen mit Damaszierung. Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt 12, 1982.
9112: YPEY, J. - Une garniture de ceinturon de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Offprint (photocopy) from: Septentrion 11, 1981.
9113: YPEY, J. - La chronologie du cimetière franc de Rhenen (Pays-Bas, Province d'Utrecht). Offprint from: Problèmes de chronologie relative et absolue concernant les cimetières mérovingiens d'entre Loire et Rhin; Actes du IIe colloque archéologique de la IVe Section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris, 1973).
9111: YPEY, J. - The conservation of disintegrated glass during the excavation. Offprint (photocopy) from: VIIe Congres International du Verre, Bruxelles 28 juin-3 juillet 1965.
9109: YPEY, J. - Recensie: Spätkaiserzeitliche Funde in Westfalen, Münster 1970. Offprint from: Helinium XI, 1971, 2.
9104: YPEY, J. - Met het röntgen-apparaat in de archeologie. Offprint from: Verslag technisch-wetenschappelijke Röntgenbijeenkomst 1962 (12-13 okt.).
9103: YPEY, J. - Enkele 5de-eeuwse vondsten uit Zuid- en Noord-Holland. Offprint from: Westerheem XXXIV, 1985, nr. 1.
9102: YPEY, J. - Wapen of werktuig? Offprint from: Liber Castellorum, 40 variaties op het thema kasteel.
9100: YPEY, J. - Een uitzonderlijke vroeg-middeleeuwse gordelgarnituur uit Stein (L.). Offprint from: Antiek, 8e jaargang.
7000: YPEY, J. - Wapen of werktuig? Offprint from: Liber Castellorum, 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen 1981. (R.O.B.-overdrukken nr. 166).
9164: YPEY, J. - Europese wapens met damast. Offprint from: De Wapenverzamelaar, 19e jaargang, 1981. (R.O.B.-overdrukken nr. 213).
9121: YPEY, J. - Eine geschlossene Röntgenanlage zur Durchleuchtung von Bodenfunden. Offprint from: Der Präparator, Zeitschrift für Museumstechnik, Jahrgang 12, 1966, Heft 3.
9098: YPEY, J. - Vroeg-middeleeuws glas; De verzameling Van Bogaert-Wauters te Hamme aan de Durme, België. Offprint from: Antiek, 2e jaargang, nr. 8.
9133: YPEY, J. - De verspreiding van vroeg-middeleeuwse vondsten in Nederland. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 9, 1959.
9152: YPEY, J. - Archeologica uit de collectie Mr. J.W. Frederiks in bruikleen aan het Museum Boymans-van Beuningen. Offprint from: Bulletin Museum Boymans-van Beuningen, deel XVIII, no. 3, 1967. (R.O.B.-overdrukken nr. 7).
9160: YPEY, J. - Een HILTIPREHT-zwaard uit Elst (U.)? Offprint from: Westerheem 31, nr. 2, 1982. (R.O.B.-overdrukken nr. 173).
9159: YPEY, J. - Twee saxscheden uit Noord-Nederland. Offprint from: Groningse volksalmanak 1978-1979. (R.O.B.-overdrukken nr. 141).
10700: YPEY, J. - Enkele Romeinse bronzen armbeurzen in Nederland. Offprint from: Westerheem 25. (R.O.B.-overdrukken nr. 84).
9115: YPEY, J. - Quelques aspects de l'archéologie mérovingienne aux Pay-Bas. Offprint from: Centenaire de l'Abbé Cochet, 1975, Actes du Colloque International d'Archéologie.
9162: YPEY, J. - Een Romeinse ijzeren helm uit het begin van onze jaartelling, gevonden bij Hedel (Gld.). Offprint from: Westerheem 31, nr. 3, 1982. (R.O.B.-overdrukken nr. 175).
9120: YPEY, J. - Zusammenhänge zwischen der Konservierung während der Grabung und der Behandlung der Funde im Labor. Offprint from: Der Präparator, Zeitschrift für Museumstechnik, Jahrgang 10, 1964, Heft 2.
9114: YPEY, J. - Au sujet des armes avec damas soudé en Europe. Offprint from: Archéologie Médiévale XI, 1981.
9161: YPEY, J. - Flügellanzen in niederländischen Sammlungen. Offprint from: Vor- und Frühgeschichte des unteren Niederrheins, Rudolf Stampfuss zum Gedächtnis, Bonn 1982. Quellenschriften zur westdeutschen Vor- und Frühgeschichte, Band 10. (R.O.B.-overdrukken nr. 174).
10728: YPEY, J. - La chronologie du cimetière franc de Rhenen (Pays-Bas, Province d'Utrecht). Offprint from: Problèmes de chronologie relative et absolue concernant les cimetières mérovingiens d'entre Loire et Rhin; Actes du IIe colloque archéologique de la IVe Section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris, 1973). (R.O.B.-overdrukken nr. 120).
9132: YPEY, J. - De glazen slurfbeker uit Obbicht, Limburg. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 8, 1957-1958.
9397: ZAAT, H.J.A. - Een zeeker lusthuijs; Een brochure voor geïnteresseerden in het verleden van het kasteeltje Bouvigne.
11889: ZABKIEWICZ-KOSZANSKA, H.A., E. KASZEWSKA & Z. KASZEWSKI. - Âges des métaux. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Pologne, fascicule X: PL 55 - PL 57).
18264: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. & W.A. VAN ES. - Muntwijzer voor de Romeinse tijd.
17311: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Het Nabije Oosten; Antieke kunst.
13747: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. ET AL. - The figural bronzes. (Description of the Collections in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen, VII).
1345: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. & J.S. BOERSMA. - Antieke cultuur in beeld.
1344: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. ET AL. - The figural bronzes. (Description of the Collections in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen, VII).
1342: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Antieke cultuur in beeld.
1341: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Antieke cultuur in beeld.
17795: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., W.J.T. PETERS & W.A. VAN ES. - Roman bronze statuettes from the Netherlands I-II. (Scripta Archaeologica Groningana 1-2).
18086: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., W.J.T. PETERS & W.A. VAN ES. - Roman bronze statuettes from the Netherlands II; Statuettes found south of the limes. (Scripta Archaeologica Groningana 2).
3766: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. & A.M. WITTEVEEN. - Archeologische verzamelingen in Nederland; Een museumrondgang.
18127: ZAGWIJN, W.H. ET AL. - Atlas van Nederland (Geologie, deel 13).
12881: ZAGWIJN, W.H. - De palaeogeografische ontwikkeling van Nederland in de laatste drie miljoen jaar. Offprint from: K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift IX, Nr. 3, 1975.
19646: ZAHLER, R. - Führer durch den Hallstätter Salzberg.
1351: ZANDSTRA, E. - Tenten bij de beek. (Het snoer en de kralen II; Trilogie uit de voorgeschiedenis van de Lage Landen).
1895: ZANDSTRA, E. - Barnsteen en brons. (Het snoer en de kralen III; Trilogie uit de voorgeschiedenis van de Lage Landen).
2361: ZANDSTRA, E. - Shell toergids langs burchten en buitens.
8338: ZANDSTRA, E. - Onbekend Nederland; Drieëntwintig speurtochten naar het leven der mensen.
2955: ZANT, J.M. - The Brooks, Winchester, 1987-88; The Roman structural remains. (Winchester Museums Service Archaeology Report 2).
1524: VAN ZANTWIJK, R. - Handel en wandel van de Azteken; De sociale geschiedenis van voor-Spaans Mexico.
15974: ZARNECKI, G. - Romanesque sculpture at Lincoln Cathedral. (Lincoln Minster Pamphlets, second series no. 2).
18441: ZEGWAARD, A. ET AL (ED.). - Variatie in vee; Biodiversiteit op de boerderij bedreigd. (Bio-Wetenschappen en Maatschappij, kwartaal 3).
15371: ZEIER, C.D. & R.G. ELSTON (EDS.). - Changes in Washoe land use patterns; A study of three archaeological sites in Diamond Valley, Alpine County, California. (Monographs in World Archaeology No. 5).
17766: ZEILER, J.T. - Hunting and animal husbandry at Neolithic sites in the western and central Netherlands; interaction between man and the environment. Offprint from: Helinium XXXI (1).
17481: ZEILER, J.T. - ArchaeoBone; Jaarverslag 2001.
1352: ZEILER, F.D. (ED.). - Archeologie in Overijssel; Studiedag, vrijdag 11 februari 1983 Provinciehuis, Zwolle.
19708: ZEILER, J.T. - Hunting, fowling and stock-breeding at neolithic sites in the western and central Netherlands.
17267: ZEILER, F.D. - Handzame handel; Gelderse bodemvondsten en hun verhaal.
19107: ZEISS, H. - Studien zu den Grabfunden aus dem Burgundenreich an der Rhone. (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung, Jahrgang 1938, Heft 7).
17930: ZEIST, W. VAN, R. NEEF, D.C. BRINKHUIZEN & S. JAGER. - Planten-, vis- en vogelresten uit vroeghistorisch Leeuwarden.
18248: ZEIST, W. VAN. - Archaeology and palynology in the Netherlands. Offprint from: Review of Palaeobotany and Palynology 4, 1967. (Varia Bio-Archaeologica 29).
18249: ZEIST, W. VAN & S. BOTTEMA. - Plant husbandry in early neolithic Nea Nikomedeia, Greece. Offprint from: Acta Botanica Neerlandica 20, 1971. (Varia Bio-Archaeologica 38).
18689: ZEIST, W. VAN. - De eerste landbouw; Archaeologisch onderzoek in het Nabije Oosten. Offprint from: Natuur en Techniek 45, nr. 10.
19758: ZEIST, W. VAN & S. BOTTEMA. - Late Quaternary vegetation of the Near East. (Beihefte zum Tübinger Atlas des vorderen Orients, Reihe A (Naturwissenschaften) Nr. 18).
19867: ZEIST, W. VAN. - Palaeobotanical results of the 1970 season at Çayönü, Turkey. Offprint from: Helinium XII, 1.
19878: ZEIST, W. VAN. - On macroscopic traces of food plants in southwestern Asia (with some reference to pollen data). Offprint from: Phil. Trans. R. Soc. London B 275.
19880: ZEIST, W. VAN & W.A. CASPARIE. - Wild einkorn wheat and barley from Tell Mureybit in northern Syria. Offprint from: Acta Bot. Neerl. 17 (1).
19885: ZEIST, W. VAN & W.A. CASPARIE. - Niederwil, a palaeobotanical study of a Swiss neolithic lake shore settlement. Offprint from: Geologie en Mijnbouw 53 (6).
19887: ZEIST, W. VAN. - Palaeobotanical investigations of Tell ed-Dér. Offprint from: Tell ed-Dér IV, progress reports (second series).
19888: ZEIST, W. VAN & W. WATERBOLK-VAN ROOIJEN. - The palaeobotany of Tell Bouqras, eastern Syria. Offprint from: Paléorient, vol. 11/2.
19889: ZEIST, W. VAN. - Past and present environments of the Jordan Valley. Offprint from: Studies in the history and archaeology of Jordan II.
19890: ZEIST, W. VAN & H. BUITENHUIS. - A palaeobotanical study of neolithic Erbaba, Turkey. Offprint from: Anatolica, Annuaire International pour les Civilisations de l'Asie Antérieure X, 1983.
19891: ZEIST, W. VAN & S. BOTTEMA. - Vegetational history of the eastern mediterranean and the Near East during the last 20,000 years. Offprint from: Palaeoclimates, palaeoenvironments and human communities in the eastern mediterranean region in later prehistory.
19895: ZEIST, W. VAN. - Some reflections on prehistoric field weeds. Offprint from: Palaeoecology of Africa and the surrounding islands 18.
19899: ZEIST, W. VAN & J.A.H. BAKKER-HEERES. - Evidence for Linseed cultivation before 6000 bc. Offprint from: Journal of Archaeological Science 1975, 2.
19900: ZEIST, W. VAN. - Reflections on prehistoric environments in the Near East. Offprint from: The domestication and exploitation of plants and animals.
19901: ZEIST, W. VAN. - De mesolithische boot van Pesse. / Twee neolithische veenvondsten te Nieuw-Dordrecht. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 75.
19902: ZEIST, W. VAN. - De Valtherbrug. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 76.
19903: ZEIST, W. VAN & H.T. WATERBOLK. - Een houten gebouwtje uit de bronstijd in het veen bij Bargeroosterveld. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 78.
19945: ZEIST, W. VAN & S. BOTTEMA / H. FREITAG. - Palynological investigations in Western Iran / The pleniglacial, late glacial and early postglacial vegetations of Zeribar and their present-day counterparts. Offprint from: Palaeohistoria XIX.
19949: ZEIST, W. VAN & H. WOLDRING. - Holocene vegetation and climate of northwestern Syria. Offprint from: Palaeohistoria XXII.
19950: ZEIST, W. VAN & M.R. VAN DER SPOEL-WALVIUS. - A palynological study of the late-glacial and the postglacial in the Paris basin. Offprint from: Palaeohistoria XXII, 1980.
19951: ZEIST, W. VAN. - Plant remains from Iron Age Noordbarge, Province of Drenthe, The Netherlands. Offprint from: Palaeohistoria 23.
19953: ZEIST, W. VAN & J.A.H. BAKKER-HEERES. - Archaeobotanical studies in the Levant; I. Neolithic sites in the Damascus Basin: Aswad, Ghoraifé, Ramad. Offprint from: Palaeohistoria 24.
19956: ZEIST, W. VAN & J.A.H. BAKKER-HEERES. - Archaeobotanical studies in the Levant; 2. Neolithic and Halaf levels at Ras Shamra. Offprint from: Palaeohistoria 26.
19957: ZEIST, W. VAN ET AL. - An archaeobotanical study of Ganj Dareh Tepe, Iran. Offprint from: Palaeohistoria 26.
19958: ZEIST, W. VAN & J.A.H. BAKKER-HEERES. - Archaeobotanical studies in the Levant; 3. Late-palaeolithic Mureybit. Offprint from: Palaeohistoria 26.
19857: ZEIST, W. VAN. - Studies on the post-boreal vegetational history of south-eastern Drenthe (Netherlands). Offprint from: Acta Botanica Neerlandica, vol. 8.
19860: ZEIST, W. VAN ET AL. - A palaeobotanical investigation of medieval occupation deposits in Leeuwarden, the Netherlands. Offprint from: Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series B, volume 90, no. 4.
15456: ZEIST, W. VAN. - Studies on the post-boreal vegetational history of south-eastern Drenthe (Netherlands). Offprint from: Acta Botanica Neerlandica, vol. 8. (Varia Bio-Archaeologica 7).
13977: ZEIST, W. VAN. - Archaeology and palynology in the Netherlands. (Varia Bio-Archaeologica 29). Offprint from: Review of Palaeobotany and Palynology 4, 1967.
5745: ZEIST, W. VAN. - Aperçu sur la diffusion des végétaux cultivés dans la région Méditerranéenne. Colloque de la Fondation L. Emberger sur la mise en place, l'évolution et la caractérisation de la flore et de la végétation circumméditerranéenne, Montpellier 9-10 avril 1980. Offprint from: Naturalia Monspeliensia, No. Hors Série, 1980.
5772: ZEIST, W. VAN. - The environment of 'Het Torp' in its early phases. Offprint from: Berichten R.O.B. 23, 1973.
5719: ZEIST, W. VAN. - Fruits in foundation deposits of two temples. Offprint from: Journal of Archaeological Science 1983, 10.
5715: ZEIST, W. VAN. - Preliminary report on the botany of Gomolava. Offprint from: Journal of Archaeological Science 1975, 2.
5572: ZEIST, W. VAN. - Getuigen uit het veen. (AO-reeks boekje 1012).
5170: ZEIST, W. VAN. - Plant remains from Girikihaciyan, Turkey. Offprint from: Anatolica, Annuaire International pour les Civilisations de l'Asie Antérieure VII, 1979-1980.
5169: ZEIST, W. VAN. - Examen des graines de Tell es Sinn. Offprint from: Anatolica, Annuaire International pour les Civilisations de l'Asie Antérieure VII, 1979-1980.
6967: ZEIST, W. VAN, N.A. POLHAUPESSY & I.M. STUIJTS. - Two pollen diagrams from West Java; A preliminary report. Offprint from: Modern quaternary research in Southeast Asia 5.
5103: ZEIST, W. VAN, G.J. DE ROLLER, R.M. PALFENIER-VEGTER, O.H. HARSEMA & H. DURING. - Plant remains from medieval sites in Drenthe, The Netherlands. Offprint from: Helinium XXVI, 1986.
15743: ZEIST, W. VAN & G.J. DE ROLLER. - The plant husbandry of aceramic Çayönü, SE Turkey. Offprint from: Palaeohistoria 33/34.
6955: ZEIST, W. VAN & J.A.H. BAKKER-HEERES. - Some economic and ecological aspects of the plant husbandry of Tell Aswad. Offprint from: Paléorient, volume 5.
5723: ZEIST, W. VAN & J.A.H. BAKKER-HEERES. - Prehistoric and early historic plant husbandry in the Altinova Plain, southeastern Turkey, Part II. Offprint from: M.N. van Loon (Ed.), Korucutepe.
5738: ZEIST, W. VAN & J.A.H. HEERES. - Paleobotanical studies of Deir 'Alla, Jordan. Offprint from: Paléorient, Interdisciplinary review of prehistory and protohistory of Southwestern Asia, volume 1.
19918: ZEIST, W. VAN. - Palynologisch onderzoek van een ringwalheuvel bij Eersel. Offprint from: Berichten R.O.B. 17,
19919: ZEIST, W. VAN. - Agriculture in Early-Medieval Dorestad; A Preliminary Report. Offprint from: Berichten R.O.B. 19,
18043: ZEIST, W. VAN. - The palaeobotany of early-medieval Dorestad: evidence of grain trade. Offprint from: Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. 93 (3).
18030: ZEIST, W. VAN. - Plant remains from a middle iron age coastal-marsh site near Middelstum; An intriguing cereal grain find. Offprint from: Helinium XXVIII, 1989.
18032: ZEIST, W. VAN. - Prehistoric and early historic food plants in The Netherlands. Offprint from: Palaeohistoria XIV,
18033: ZEIST, W. VAN. - Palaeobotanical studies of settlement sites in the coastal area of the Netherlands. Offprint from: Palaeohistoria XVI,
18034: ZEIST, W. VAN & R.M. PALFENIER-VEGTER. - Agriculture in medieval Gasselte. Offprint from: Palaeohistoria XXI,
18035: ZEIST, W. VAN. - Plant remains from iron age Noordbarge, Province of Drenthe, The Netherlands. Offprint from: Palaeohistoria 23,
18036: ZEIST, W. VAN & R.M. PALFENIER-VEGTER. - Roman iron age plant husbandry at Peelo, the Netherlands. Offprint from: Palaeohistoria 33/34,
18037: ZEIST, W. VAN & R.M. PALFENIER-VEGTER. - The archaeobotany of Peelo.3. Iron age and Roman Period. Offprint from: Palaeohistoria 37/38,
18670: ZEIST, W. VAN & H. WOLDRING. - Plum (Prunus domestica L.) varieties in Late- and Post-Medieval Groningen: The archaeobotanical evidence. Offprint from: Palaeohistoria 39/40.
18666: ZEIST, W. VAN, H. WOLDRING & D. STAPERT. - Late quaternary vegetation and climate of southwestern Turkey. Offprint from: Palaeohistoria XVII.
8439: ZEIST, W. VAN. - Oecologische aspecten van de neolithische revolutie. (Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de palaeobotanie van het Quartair aan de Rijksuniversiteit te Groningen).
19952: ZEIST, W. VAN & R.M. PALFENIER-VEGTER. - Seeds and fruits from the Swifterbant S3 site; Final reports on Swifterbant IV. Offprint from: Palaeohistoria 23.
18678: ZEIST, W. VAN & R.M. PALFENIER-VEGTER. - Zaden en vruchten uit prehistorisch en vroeg-historisch Dalen: een archeobotanisch onderzoek. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 111.
18044: ZEIST, W. VAN. - Two early rye finds from the Netherlands. Offprint from: Acta Bot. Neerl. 25 (1).
18784: ZEIST, W. VAN. - Oecologische aspecten van de prehistorische mens. Offprint from: Vakblad voor Biologen no. 3.
18778: ZEIST, W. VAN. - Botanical evidence of relations between the sand and clay districts of the north of the Netherlands in medieval times. Offprint from: Der prähistorische Mensch und seine Umwelt.
19924: ZEIST, W. VAN. - Botanisch onderzoek en prehistorie. Offprint from: Honderd eeuwen Nederland.
19925: ZEIST, W. VAN. - Betrekkingen tussen palynologie en vegetatiekunde. Offprint from: Miscellaneous Papers 5.
19935: ZEIST, W. VAN. - Die palynologische Bearbeitung des Münzfundes von Bargercompascuum. Offprint from: Palaeohistoria V.
19938: ZEIST, W. VAN. - A Paleobotanical study of some bogs in western Brittany (Finistère), France. Offprint from: Palaeohistoria X.
19939: ZEIST, W. VAN, R.W. TIMMERS & S. BOTTEMA. - Studies of modern and holocene pollen precipitation in southeastern Turkey. Offprint from: Palaeohistoria XIV,
19944: ZEIST, W. VAN, T.C. VAN HOORN, S. BOTTEMA & H. WOLDRING. - An agricultural experiment in the unprotected salt marsh. Offprint from: Palaeohistoria XVIII, 1976.
19881: ZEIST, W. VAN & H.E. WRIGHT. - Über Probleme der Vegetation und Pollenanalyse in Minnesota und angrenzenden Gebieten (USA). Offprint from: Pflanzensoziologie und Palynologie.
19882: ZEIST, W. VAN. - Late quaternary vegetation history of western Iran. Offprint from: Review of Palaeobotany and Palynology 2.
19883: ZEIST, W. VAN. - The Oriental Institute excavations at Mureybit, Syria: Preliminary report on the 1965 campaign, Part III, The paleobotany. Offprint from: Journal of Near Eastern Studies 29, no. 3.
19884: ZEIST, W. VAN & H. WOLDRING. - A postglacial pollen diagram from Lake Van in East Anatolia. Offprint from: Review of Palaeobotany and Palynology 26.
19379: ZELLE, M. - Götter und Kulte. (Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten Nr. 21).
8519: ZELLER, A.P. (ED.). - Lexikon der modernen Plastik.
12798: RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM. - Ausgrabungen in Deutschland; Gefördert von der deutschen Forschungsgemeinschaft 1950-1975. (Monographien Band 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4).
11694: RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM - Archäologisches Korrespondenzblatt; Urgeschichte - Römerzeit - Frühmittelalter, Jahrgang 1-9.
19650: RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM. - Krieger und Salzherren; Hallstattkultur im Ostalpenraum. (Ausstellungskataloge, Band 4).
7150: ZERVOS, C. - L'art de l'époque du renne en France; Avec une étude sur la formation de la science préhistorique.
10528: ZEUNER, F.E. - Prehistoric idols from Gran Canaria. Offprint from: Man, No. 50.
19748: ZIELING, N. - Die grossen Thermen der Colonia Ulpia Traiana; Die öffentliche Badeanlage der römischen Stadt bei Xanten. (Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten Nr. 19).
8561: ZIJP, A. - De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het Hof, 1543-1566. (Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 10).
18530: ZILHÃO, J. - Anatomically archaic, behaviorally modern: the last Neanderthals and their destiny. (Drieëntwintigste Kroon-voordracht).
6439: DE ZILVA WICKREMASINGHE, D.M. - Archaeological survey of Ceylon; Epigraphia Zeylanica, being lithic and other inscriptions of Ceylon, Volume I, 1904-1912.
18747: ZIMMERMANN, W.H. - Webhäuser im ersten und frühen zweiten Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Offprint from: Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 4.
18759: ZIMMERMANN, W.H. - Sievern. Offprint from: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 28.
19155: ZIMMERMANN, W.H. / H. GEBHARDT. - Die eisenzeitlichen Ackerfluren - Typ Celtic field- von Flögeln-Haselhörn, Kr. Wesermünde. / Bodenkundliche Untersuchung der eisenzeitlichen Ackerfluren von Flögeln-Haselhörn, Kr. Wesermünde. Offprint from: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 11.
18728: ZIMMERMANN, W.H. - Ein trichterbecherzeitlicher Hausgrundriß von Flögeln - Im Örtjen, Kr. Cuxhaven. Offprint from: Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens, Heft 16.
14237: ZIMMERMANN, W.H. - Hütte. Offprint from: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 15.
14446: ZIMMERMANN, W.H. - Why was cattle-stalling introduced in prehistory?; The significance of byre and stable and of outwintering. Offprint from: Settlement and Landscape.
9589: ZIMMERMANN, W.H. - Mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlungsspuren und Funde in Dorum, Samtgde. Land Wursten, Ldkr. Cuxhaven, Niedersachsen - Überlegungen zu mittelalterlichen friesischen Handelssiedlungen im Land Wursten. Offprint from: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 23.
14221: ZIMMERMANN, W.H. - Zur funktionalen Gliederung völkerwanderungszeitlicher Langhäuser in Flögeln-Eekhöltjen, Kr. Cuxhaven; Ergebnisse von Phosphatkartierungen und vergleichenden Untersuchungen. Offprint from: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 16.
9588: ZIMMERMANN, W.H. - Die Besiedlung im Stadtgebiet von Wilhelmshaven in ur- und frühgeschichtlicher Zeit und ihre Erforschung. Offprint from: F.-W. Wulf, Archäologische Denkmale in der kreisfreien Stadt Wilhelmshaven.
5663: ZIMMERMANN, W.H. - Urgeschichtliche Siedlungsreste in Rosdorf, Kreis Göttingen. Offprint from: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 3.
6959: ZIMMERMANN, W.H. - Ein Hortfund mit goldblechbelegter Plattenfibel und Goldarmreif vom Eekhöltjen bei Flögeln (Niedersachsen). Offprint from: Germania 54, 1. Halbband.
5662: ZIMMERMANN, W.H. - Ein keltisches Bronzegerät aus dem Weserkies bei Dörverden, Kreis Verden (Aller). Offprint from: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 4.
5660: ZIMMERMANN, W.H. - Eine Ringfibel mit auswärts gewendeten Tierköpfen aus Midlum-Northum, Kreis Wesermünde; Ein Beitrag zu den geschlossenen Ringfibeln mit Nadeldurchführung und Nadelhemmen. Offprint from: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen, Band 7.
2273: ZIMMERMANN, W.H. & L. SPATH (EDS.). - Ländliche und städtische Küstensiedlungen im 1. und 2. Jahrtausend. (Wilhelmshavener Tage Nr. 2).
5651: ZIMMERMANN, H. - Die Funktion des romano-keltischen Bronzegerätes von Dörverden, Kr. Verden, Niedersachsen - eine drehbare Aufhängevorrichtung für Salbfläschchen u.a. Offprint from: Studien zur Sachsenforschung.
14230: ZIMMERMANN, A. - Flint und Flintgeräte. Offprint from: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 9, Lieferung 1/2.
18402: ZIMMERMANN, W.H. - Regelhafte Innengliederung prähistorischer Langhäuser in den Nordseeanrainerstaaten; Ein Zeugnis enger, langandauernder kultureller Kontakte. Offprint from: Germania 66, 2. Halbband.
18751: ZIMMERMANN, W.H. - Untersuchungen zur Landwirtschaft während der Römischen Kaiserzeit in der Siedlungskammer Flögeln, Kr. Cuxhaven. Offprint from: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Nr. 115.
18738: ZIMMERMANN, W.H. - Archäologische Befunde frühmittelalterlicher Webhäuser; Ein Beitrag zum Gewichtswebstuhl. Offprint from: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern 61.
18737: ZIMMERMANN, W.H. - Eisenzeitliche Ackerfluren im Elbe-Weser-Dreieck / Archäologische Untersuchungen zur früh- bis hochmittelalterlichen Besiedlung im Elbe-Weser-Dreieck. Offprint from: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Band 30.
18734: ZIMMERMANN, W.H. - Urgeschichtliche Opferfunde aus Flüssen, Mooren, Quellen und Brunnen Südwestdeutschlands; Ein Beitrag zu den in Opferfunden vorherrschenden Fundkategorien. Offprint from: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 6.
18729: ZIMMERMANN, W.H. - Phosphatkartierung mit großem und kleinem Probenraster in der Siedlungsarchäologie. Ein Erfahrungsbericht. Offprint from: Trans albim fluvium.
19994: ZIMMERMANN, W.H. - Die früh- bis hochmittelalterliche Wüstung Dalem, Gem. Langen-Neuenwalde, Kr. Cuxhaven; Archäologische Untersuchungen in einem Dorf des 7.-14. Jahrhunderts. Offprint from: Siedlungen und Landesausbau zur Salierzeit.
18947: ZINGERLE, V. (ED.). - Gredleriana, Veröffentlichungen des Naturmuseums Südtirol, Acta Biologica 1, 2001.
18814: ZINK, A. - From Tutankhamun to Ötzi: the use of modern scientific methods in mummy research. (Vierendertigste Kroon-voordracht).
18741: ZIPPELIUS, A. - Frühformen mitteleuropäischer Hofanlagen; Ein Beitrag zur Frage der Kontonuität im Bereich von Haus und Hof. Offprint from: Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 6.
19229: ZIPPELIUS, A. - Vormittelalterliche Zimmerungstechnik in Mitteleuropa. Offprint from: Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 5.
19756: ZOEST, C. VAN & O. KAPER. - Treasures of the Dakhleh Oasis.
13094: ZOEST, R. VAN & X. VAN ECK. - Huis Schuylenburch.
19722: ZOETBROOD, P.A.M. ET AL. - Uit balans. Wordingsgeschiedenis en analyse van het bestand van wettelijk beschermde archeologische monumenten.
19190: ZOHARY, D. & M. HOPF. - Domestication of plants in the Old World; The origin and spread of cultivated plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley.
19087: ZÖLLNER, E. - Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts.
12870: ZON, H. VAN. - Tachtig jaar RIVM.
10131: ZOTZ, L.F. (ED.). - Aus der Vorgeschichte der Mark Brandenburg. (Brandenburgische Jahrbücher 12).
15897: DE ZOUCHE HALL, R. - A bibliography on vernacular architecture.
6300: ZUIDERZEE. - Boeiend verleden; Geschiedenis van het Zuiderzeegebied.
19389: ZUIDERZEE. - Boeiend verleden; Geschiedenis van het Zuiderzeegebied.
18121: ZUIJLEN, J. VAN. - De Maas de baas; Een boekje open over de Maas in Oost Brabant.
13663: ZURCHER, J. & TH. DE VRIES. - Het mysterie van de Hethieten. (AO-reeks boekje 897).
13659: ZURCHER, J. - Zwitsers paaldorp ontdekt. (AO-reeks boekje 1038).
11944: ZÜRN, H. & S. SCHIEK. - Die Sammlung Edelmann im Britischen Museum zu London. (Urkunden zur Vor- und Frühgeschichte aus Südwürttemberg-Hohenzollern, Heft 3).
10296: ZUROWSKI, J. - Dwa groby kultury zlockiej. [Deux tombeaux de la civilisation de Zlota].
10339: ZUROWSKI, J. - Pierwsze slady kultury puharów dzwonowatych w Polsce. [Les premières traces de la culture des vases caliciformes en Pologne].
5619: ZWAMMERDAM. - Verantwoording Aktie tot Behoud Romeins Schip Zwammerdam.
18282: VAN DER ZWAN, C. - Aspects of late Devonian and early Carboniferous palynology of southern Ireland.
19706: GEMEENTE ZWOLLE. - Dynamiek van oud en nieuw; Zwols monumenten- en archeologiebeleid na de eeuwwisseling.

3/9