Van Westing & Payne
Anderenseweg 3, 9463 TL Eext, The Netherlands. Tel.: +31(0) 592 262 576            Email: hansvanwesting@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12137: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity, volume CVI (106), 1979.
12138: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity, volume CVII (107), 1982.
12136: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity, volume CV (105), 1975.
12135: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity, volume XCII (92), 1947.
12060: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXXII, 1992.
12059: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXX, part I, 1990.
12057: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXVIII, part I, 1988.
12058: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXIX, part II, 1989.
12056: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXVII, part III, 1987.
12055: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXVII, part II, 1987.
12054: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXVII, part I, 1987.
12053: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXIII, part II, 1983.
12052: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXII, part II, 1982.
12051: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXVI, numbers 3-4, 1956.
16946: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 78, 1998.
16912: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LVII, part I, 1977.
16948: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 80, 2000.
16921: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXI, part II, 1981.
16958: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, general index, volumes XLI - L.
16913: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LVII, part II, 1977.
16914: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LVIII, part I, 1978.
16942: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXXI, 1991.
16911: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LVI, part II, 1976.
16947: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 79, 1999.
16901: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LI, part II, 1971.
16902: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LII, part I, 1972.
16950: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 83, 2003.
17652: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXIV, numbers 1-2, 1954.
17650: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXIII, numbers 1-2, 1953.
17656: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXVI, numbers 1-2, 1956.
16929: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXV, part II, 1985.
17648: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXII, numbers 1-2, 1952.
16922: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXII, part I, 1982.
16930: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXVI, part I, 1986.
17657: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXVI, numbers 3-4, 1956.
5383: LONG, R.P. - Castle hotels of Europe; Official guide to Europe's most unusual accomodations.
15269: LONG, A. (ED.). - Proceedings of the 16th International Radiocarbon Conference, June 16-20, 1997, Groningen. (Radiocarbon, an international journal of cosmogenic isotope research, volume 40, number 1-2).
19626: LONG, W. - Stonehenge and its barrows.
14311: LONGHURST, A.H. - Pallava architecture, Part II : Intermediate or Mamalla Period.
12762: LONGWORTH, I.H. - Yorkshire. (Regional Archaeologies).
16063: LONGWORTH, I. & J. CHERRY (EDS.). - Archaeology in Britain since 1945; New directions.
7563: LONSAIN, B. - De Groningsche straatverlichting. Offprint from: Groninger Volksalmanak 1914.
9359: HET LOO. - Paleis Het Loo; Uitvoerige beschrijving van de interieurs van het paleis volgens de bezoekersroute.
5465: HET LOO. - Rijksmuseum paleis Het Loo; De tuinen - The gardens.
5464: HET LOO. - Rijksmuseum paleis Het Loo.
19927: LOOIJENGA, T., P. SCHUDDEBEURS & D. STAPERT. - Een vuistbijl van helleflint, gevonden bij Assen. Offprint from: Grondboor en hamer 6.
5709: LOON, M.N. VAN. - Preliminary results of the 1974 and 1975 excavations at Selenkahiye near Meskene, Syria. (I.P.P. publicatie 221). Offprint from: Annual of the American Schools of Oriental Research, Vol. 44, 1977.
4086: VAN LOON, M.N. (ED.). - Korucutepe; Final report on the excavations of the universities of Chicago, California (Los Angeles) and Amsterdam in the Keban Reservoir, Eastern Anatolia 1968-1970, Volume 1.
9447: LOONSTRA, M. - Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien. [The Royal Palace Huis ten Bosch in a historical view].
14788: LOOS-DIETZ, E.P. DE. - Vroeg-Christelijke ivoren; Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw.
332: LÓPEZ, A., J. ROVIRA & E. SANMARTÍ. - Excavaciones en el poblado layetano del Turó del Vent, Llinars del Vallès; Campañas 1980 y 1981. (Monografies Arqueològiques 3, Institut de Prehistòria i Arqueologia).
18287: LORENTE, M.A. - Palynology and palynofacies of the Upper Tertiary in Venezuela. (Dissertationes botanicae, Band 99).
333: LORENZ, J. (ED.). - Les roches au service de l'homme; Géologie et préhistoire du Bassin Parisien. (Bulletin d'information des Géologues du Bassin de Paris, Mémoire hors-série no. 7).
7322: LORENZ, H. (ED.). - Studien zur Bronzezeit; Festschrift für Wilhelm Albert v. Brunn.
19070: LORENZ, T. - Leben und Regierung Trajans auf dem Bogen von Benevent.
19042: LORENZEN-SCHMIDT, K.-J. - Sozialverhalten früher Menschengruppen nach den Befunden und in ethologischer und philosophischer Sicht. (Arbeiten zur Urgeschichte des Menschen, Band 1).
18118: LORIÉ, J. - De hoogvenen en de gedaantewisselingen der Maas in Noord-Brabant en Limburg. (Mededeelingen omtrent de geologie van Nederland, verzameld door de Commissie voor het Geologisch Onderzoek No. 14 - Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Tweede sectie, Deel III, No. 7).
7516: LORIÉ, J. - De voorgestelde eenheid van het ijstijdvak. Offprint from: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1903.
7513: LORIÉ, J. - Rijn en landijs. Offprint from: Handelingen van het 8e Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres.
7515: LORIÉ, J. - Het verzonken bosch van De Haar. Offprint from: De Natuur, 15 November 1901.
17077: LORING BRACE, C., H. NELSON & N. KORN. - Atlas of fossil man.
7392: LOTHROP, S.K. ET AL. - Essays in Pre-Columbian art and archaeology.
18325: LOTSY, J.P. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee in 1922; Dagboek van een botanicus, die niet alleen naar planten keek.
19566: LOTZE, F. - Geologie. (Sammlung Göschen Band 5113).
7202: LOUIS, M. & G. ISETTI. - Les gravures préhistoriques du Mont-Bego. (Itinéraires Ligures 9).
8363: MUSÉE DU LOUVRE. - L'Europe gothique, XIIe-XIVe siècles, douzième exposition européenne d'art organisée à l'initiative et sous les auspices du Conseil de l'Europe; Musée du Louvre, Pavillon de Flore.
13758: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Archeologie in Nederland; Het hoe en waarom van opgraven.
18224: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Opgraving Geleen 1991; Bandkeramische nederzetting Janskamperveld.
15197: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - The Rhine/Meuse delta; Four studies on its prehistoric occupation and holocene geology.
14381: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - The Neolithic at the Lower Rhine; Its structure in chronological and geographical respect. Offprint from: Dissertationes Archaeologicae Gandenses, Vol. XVI.
14357: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Bronzezeitliche Bauern in und um die niederländische Delta-Niederung. Offprint from: Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas.
5273: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Rijckholt-type flint and the Michelsberg Culture in the Dutch River District. Offprint from: Staringia no. 6, 1981.
4348: LOUWE KOOIJMANS, L.P. & P. STUART. - Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land; Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
1051: LOUWE KOOIJMANS, L.P. & P. STUART. - Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land; Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
1050: LOUWE KOOIJMANS, L.P. & P. STUART. - Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land; Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
1049: LOUWE KOOIJMANS, L.P. ET AL. - Verleden land in beeld; Reconstructietekeningen van het leven in Nederland in vroeger eeuwen.
1046: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Opgraven in Nederland; Het werk van de archeoloog.
5515: LOUWE KOOIJMANS, L.P. ET AL. - Archeologen werken in Zuid-Holland; Opgravingen en vondsten uit de laatste 15 jaar.
20199: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - The Hardinxveld sites in the Rhine/Meuse Delta, the Netherlands, 5500-4500 cal BC. Offprint from: Mesolithic on the move.
20200: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Archaeological approaches to the long-term history of the landscape. Offprint from: Exploitation and overexploitation in societies past and present.
20201: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Understanding the Mesolithic/Neolithic frontier in the Lower Rhine Basin, 5300-4300 cal. BC. Offprint from: Understanding the Neolithic of North-Western Europe.
18394: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - De autheuren der antiquiteten. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de prehistorie aan de Rijksuniversiteit te Leiden).
18395: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - De laudibus praehistoriae. (Rede ter gelegenheid van de 412e dies natalis van de Rijksuniversiteit te Leiden).
18438: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Sporen in het land; De Nederlandse delta in de prehistorie.
18528: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Between Geleen and Banpo; The agricultural transformation of prehistoric society, 9000 - 4000 BC. (Twintigste Kroon-voordracht).
18790: LOUWE KOOIJMANS, L.P. & P. VAN DE VELDE. - De opgraving Hekelingen III, gemeente Spijkenisse, voorjaar en zomer 1980; Interim-rapport.
18716: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Prähistorische Besiedlung im Rhein-Maas-Deltagebiet und die Bestimmung ehemaliger Wasserhöhen. Offprint from: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 11.
10590: LOVETT, E. - French bakers' tallies. Extracted from: The reliquary and illustrated archaeologist, vol. III. no. 3.
5834: LOWTHER, A.W.G. - The roman theatre at Verulamium (St. Albans); A reconstruction.
16085: LOYN, H.R. - The Vikings in Britain.
12720: LOYN, H.R. - The Vikings in Britain.
15977: LOYN, H. - The Vikings in Wales; The Dorothea Coke Memorial Lecture in Northern Studies.
15904: LOYN, H.R. - The governance of Anglo-Saxon England 500-1087.
7435: LÜBKE, W. & E. PERNICE. - Die Kunst des Altertums. (Grundriss der Kunstgeschichte I).
6397: LÜBKE, A. - Geheimen van het onderaardse.
14731: LUBSEN-ADMIRAAL, S.M. & J. CROUWEL. - Cyprus & Aphrodite.
15354: LUCAS, A.T. - Toghers or causeways: some evidence from archaeological, literary, historical and place-name sources. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 85, section C, number 2.
2881: LUCAS, A.T. - National Museum of Ireland: Archaeological acquisitions in 1964. Offprint from: Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Volume 97, Part 1, 1967.
17304: LUCAS, H. - Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teil II: Saalemündungsgebiet. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Heft 20).
18709: LUCAS, A.T. - The horizontal mill in Ireland. Offprint from: The Journal of Royal Society of Antiquaries of Ireland LXXXIII, Part I.
18710: LUCAS, A.T. - A horizontal mill at Ballykilleen, Co. Offaly. Offprint from: The Journal of Royal Society of Antiquaries of Ireland LXXXV, Part I.
18588: LUCE, J.V. - The end of Atlantis; New light on an old legend.
18479: LUDOLPH, G.L. (ED.). - Technisch vademecum, Afdeling A, Algemene gegevens.
9773: LUDWIG, H. - Sizilien. (Grieben-Reiseführer, Band 119).
9464: LUGER, J. - Amsterdam zwart op wit.
8400: LÜHNING, A. - Schleswig-Holsteinische Museen und Sammlungen.
15157: LUIK, M. & F. REUTTI. - Der Römerpark in Köngen. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg, Band 12).
9253: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borgen in De Marne.
4403: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borgen in De Marne.
2560: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners.
14813: HOSIOS LUKAS. - The Monastery of Hosios Lukas.
20092: LUKEZIC, C. (ED.). - Life on the frontier, Captain John and Sarah Avery; A 17th-century family on Delaware's frontier.
17590: LUMLEY, H. DE & L. BARRAL. - Sites paléolithiques de la région de Nice et grottes de Grimaldi. Livret-guide de l'excursion B 1, IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
17591: LUMLEY, H. DE. - Provence et Languedoc méditerranéen, sites paléolithiques et néolithiques. Livret-guide de l'excursion C 2, IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
6826: LUNARDI, F. - El macizo colombiano en la prehistoria de sur America. (Arqueologia y Prehistoria Colombiana). Offprint from: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro.
16709: LUND. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1985-1986. (Papers of the Archaeological Institute, University of Lund 1985-1986, New Series Vol. 6).
16707: LUND. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1981-1982. (Papers of the Archaeological Institute, University of Lund 1981-1982, New Series Vol. 4).
16705: LUND. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1977-1978. (Papers of the Archaeological Institute, University of Lund 1977-1978, New Series Vol. 2).
16704: LUND. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1975-1976. (Papers of the Archaeological Institute, University of Lund 1975-1976, New Series Vol. 1).
16688: LUND. - University of Lund, Institute of Archaeology; Annual report 1.7.1982-30.6.1983. (Report series no. 18).
16686: LUND. - University of Lund, Institute of Archaeology; Annual report 1.7.1980-30.6.1981. (Report series no. 12).
12078: LUND. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1991-1992. (Papers of the Archaeological Institute, University of Lund 1991-1992, New Series Vol. 9).
9956: LUND. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1987-1988. (Papers of the Archaeological Institute, University of Lund 1987-1988, New Series Vol. 7).
2902: LUND. - University of Lund, Institute of Archaeology, Annual report 1.7.1981-30.6.1982. (Report series no. 15).
20070: LUND, J. - Enkeltgård og - eller landsby? Offprint from: Limfjordsprojektet, Rapport nt. 7.
16280: LUNDSTRÖM, P. - De kommo vida ...; Vikingars hamn vid Paviken på Gotland.
16379: LUNDSTRÖM, I. & E. ALLARD. - Problem kring det arkeologiska föremålsbeståndet i svenska museer. (Rapport RAÄ 1985:4).
3709: LÜNING, J. & W. MEIER-ARENDT (EDS.). - Kleine Mitteilungen zum Neolithikum. Offprint from: Germania 49, 1.-2. Halbband, 1971.
20012: LÜNING, J. - Das experiment im Michelsberger Erdwerk in Mayen. Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt Heft 2.
15405: LUNN, A.E. - Sarsen; The old grey stones of Hampshire.
9322: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. - Het Huis Doorn; Beknopte geïllustreerde gids.
9296: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. - Het Huis Doorn; Beknopte geïllustreerde gids.
3122: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande.
4733: LUNSINGH SCHEURLEER, R.A. - Influence perse sur la décoration de bols égyptiens en faïence de l'époque hellénistique. Offprint from: Bulletin Antieke Beschaving (BABesch) XLVII.
3077: LUNSINGH SCHEURLEER, R.A. - Antieke sier; Goud en zilver van Grieken en Romeinen.
7735: LUTTERVELT, R. VAN. - Schoonheid aan de Vecht. (Heemschutserie, deel 40).
15095: LUTTERVELT, R. VAN. - Pieter Cornelisz Hooft, drossaert van Goeylant en castelein op thuys te Muyen.
18173: LUX, G.V. & H. ROOSENS. - Een ronde hut uit de IJzertijd en andere vondsten te Grote-Spouwen (Gem. Spouwen). (Archaeologia Belgica 141).
12030: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux.
11919: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, No. 15, 1957-1958.
11918: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, No. 14, 1955-1956.
11917: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, No. 13, 1953-1954.
11911: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, No. 11, 1949-1950.
11907: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, No. 10, 1945-1948.
11904: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux, No. 9, 1944.
11902: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux, No. 8, 1942.
11899: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux, No. 7, 1940.
11897: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux, No. 6, 1939.
11895: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux, No. 5, 1937-1938.
4480: EX ORIENTE LUX. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux.
4463: EX ORIENTE LUX. - Phoenix, Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, jaargang I-XX.
967: EX ORIENTE LUX. - Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne beleving. (Mededeelingen en Verhandelingen No. 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap 'Ex Oriente Lux').
6864: LUXARDO, H. - Rase campagne; La fin des communautés paysannes 1830-1914.
11964: LUXEMBURG. - Bulletin de la Société Préhistorique Luxembourgeoise, Revue interrégionale de Pré- et Protohistoire 17, 1995.
11316: LUXEMBURG. - Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg, Tomes CVIII-CIX, 1977-1978.
11315: LUXEMBURG. - Bulletin trimestriel de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 56e année, numéros 1-2, 1980.
11314: LUXEMBURG. - Bulletin trimestriel de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 55e année, numéros 1-2-3-4, 1979.
11313: LUXEMBURG. - Bulletin trimestriel de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 54e année, numéros 1-2-3-4, 1978.
11312: LUXEMBURG. - Bulletin trimestriel de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 53e année, numéros 1-2-3-4, 1977.
11311: LUXEMBURG. - Bulletin trimestriel de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 52e année, numéros 3-4, 1976.
11309: LUXEMBURG. - Bulletin trimestriel de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 50e année, numéros 3-4, 1974.
17100: LYKKE-ANDERSEN, H. - Viborgegnens geologi. (Viborg Leksikon 6).
336: LYNCH, F. & C. BURGESS (EDS.). - Prehistoric man in Wales and the West; essays in honour of Liley F. Chitty.
20119: LYNCH, A. - Man and environment in South-West Ireland, 4000 B.C. - A.D. 800; A study of man's impact on the development of soil and vegetation. (BAR British Series 85).
20155: LYNCH, F. - Megalithic tombs and long barrows in Britain. (Shire Archaeology 73).
18400: LYNCH, F. & C. MUSSON. - A prehistoric and early medieval complex at Llandegai, near Bangor, North Wales. Offprint from: Archaeologia cambrensis 150.
1476: LYON, M.W. - Mammal remains from two prehistoric village sites in New Mexico and Arizona. Offprint from: Proceedings of the United States National Museum, Vol. XXXI,
5351: MAANEN, R.C.J. VAN. - Slot Zuylen. (Nederlandse Kastelen, Nieuwe reeks deel 10).
15725: MAARLEVELD, TH.J. - Archeologie in troebel water; Een nieuwe werkwijze voor scheepsonderzoek: Twee schepen onderzocht. (Archeologie onder water, 1e onderzoeksrapport).
4763: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement excavations at Borgo le Ferriere (Satricum).
4547: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement excavations at Borgo le Ferriere (Satricum), Volume 1: The campaigns 1979, 1980, 1981.
1055: MAASKANT-KLEIBRINK, M. & F.T. VAN STRATEN. - Syllabus klassieke archeologie.
13066: MAAT, G.J.R. & TH. HAGG. - Suspect of trephination. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 35.
11733: MACALA, P. ET AL (EDS.). - Studijné zvesti, Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied 32.
11732: MACALA, P. ET AL (EDS.). - Archeometalurgia zeleza v oblasti Karpát (Herlany 14.-15. septembra 1994). [Archäometallurgie des Eisens im Karpatenbecken]. (Studijné zvesti, Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied 31).
14128: MACALISTER, R.A.S. - The archaeology of Ireland.
337: MACALISTER, R.A.S. - A text-book of European archaeology. Vol. I: The Palaeolithic Period.
19590: MACAULAY, D. - De stad; Het verhaal van de Romeinse stedebouw.
16055: MACCORMAIC, J. (ED.). - Irish life Viking adventure; Souvenir brochure.
10603: MACCURDY, G.G. - Ancient man, his environment and his art. Offprint from: The Popular Science Monthly, July, 1913.
10602: MACCURDY, G.G. - More paleolithic art. Offprint from: Science, N.S. Vol. XXXVIII, No. 990.
1649: MACCURDY, G.G. - International congress of prehistoric anthropology and archeology, Geneva (International anthropometric agreement). Offprint from: American Anthropologist, Vol. 14, No. 4,
14868: MACE, H. - The Complete Handbook of Bee-Keeping.
20150: MACKIE, E.W. - Scotland: an archaeological guide from earliest times to the 12th century A.D.
12042: MACKNIGHT, C.C. - Journal of a voyage around Arnhem Land. Offprint from: Aboriginal History, volume 5, 1-2, 1981.
19574: MACKNIGHT, C.C. - The study of praus in the Indonesian archipelago. Offprint from: The Great Circle, vol. 2, no. 2.
13511: MACLELLAN MANN, L. - Craftsmen's measures in prehistoric times.
1477: MACNEISH, R.S. - An introduction to the archaeology of southeast Manitoba. (National Museum of Canada, Bulletin No. 157 - Anthropological Series No. 44).
7976: MACREADY, S. & F.H. THOMPSON (EDS.). - Cross-Channel trade between Gaul and Britain in the Pre-Roman Iron Age. (The Society of Antiquaries of London, Occasional Paper (New Series) IV).
9949: MACSWEEN, A. & C. BURGESS (EDS.). - Au temps de Stonehenge; La Grande Bretagne et l'Europe du nord-ouest au néolithique récent et à l'âge du bronze Ancien.
14768: MADER, F. - Der Dom zu Würzburg (Deutsche Kunstführer herausgegeben von Adolf Feulner, Band 13).
18713: MADSEN, T. - Causewayed enclosures in South Scandinavia. Offprint from: Enclosures and defences in the Neolithic of Western Europe.
19617: MADSEN, O. - The Vikings.
14830: MAERE, R. - Notice sur M.le Chanoine E.-H.-J. Reusens; professeur émérite de la Faculté de Théologie. Extrait de l'annuaire de l'Université 1904.
14372: MAES, K. & L. VAN IMPE. - Een prehistorische begraafplaats te Wijshagen (Gem. Meeuwen-Gruitrode). Offprint from: Archaeologia Belgica I, 1985, 2.
6691: MAGENDANS, J.R. - Romeinse sporen in het Statenkwartier.
6690: MAGENDANS, J.R. - Een 7e eeuwse nederzetting in het Statenkwartier.
1058: MAGENDANS, J.R. & J.A. WAASDORP. - Landarbeiders en leerbewerkers in de late middeleeuwen; Opgravingen in 's-Gravenhage. (VOM-reeks 1985 nummer 1).
2709: MAGENDANS, J.R. & J.A. WAASDORP. - Putten uit het verleden; Opgravingen in Loosduinen, Kazernestraat en Mauritshuis. (VOM-reeks 1986, nummer 1).
1057: MAGENDANS, J.R. - Tussen Plein en Kalvermarkt; Opgravingen in 's-Gravenhage. (VOM-reeks 1985 nummer 3).
7981: MAGENDANS, J.R. & J.A. WAASDORP. - Franken aan de Frankenslag; Een vroeg-middeleeuwse nederzetting in 's-Gravenhage. (VOM-reeks 1989, nummer 2).
12633: MAGNUSSON, M. - Hammer of the North; Myths and heroes of the Viking Age.
4038: MAGNUSSON, M. - Viking; Hammer of the North.
3939: MAGNUSSON, M. - Viking expansion westwards.
6017: MAHANY, C. - Stamford, castle and town. (South Lincolnshire Archaeology 2).
7474: O'MAHONEY, C. - The medieval pottery from Tintagel castle. (I.C.S. Special report no. 8).
19654: MAHR, G. (ED.). - Troja; Heinrich Schliemanns Ausgrabungen und Funde.
5694: MAIER, R. & H. SCHWARZ. - Ostfriesische Fundchronik. Offprint from: Friesischen Jahrbuch 1970.
5664: MAIER, R. & H.G. PETERS. - Urgeschichtliche Siedlungsreste in Rosdorf, Kreis Göttingen. Offprint from: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 2.
6954: MAIER, R. - Ein schiffsförmiges Tongefäß aus einem eisenzeitlichen Urnengrab von Leese, Ldkr. Nienburg (Weser). Offprint from: Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 50.
5678: MAIER, R. - Vorgeschichte. In: Mitteilungen der Arbeitsgruppen Naturschutz und Landschaftspflege, Volkskunde und Brauchtum, Baupflege und Gedenkstätten sowie Vorgeschichte der Ostfriesischen Landschaft, Nr. 1, 1970.
5676: MAIER, R. - Bericht über die Voruntersuchungen einer bronzezeitlichen Siedlung an der Walkemühle zu Göttingen in den Jahren 1963 und 1964. Offprint from: Göttinger Jahrbuch 1964.
5641: MAIER, R. - Zur archäologischen Landesaufnahme in Ostfriesland. Offprint from: Emder Jahrbuch 49, 1969.
19976: MAIER, F. - Vorbericht über die Ausgrabung 1985 in dem spätkeltischen Oppidum von Manching. Offprint from: Germanian 64, 1. Halbband.
340: MAIER, F., W. SAGE & H. DANNHEIMER (EDS.). - Neue Ausgrabungen in Deutschland. (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts).
20001: MAIER, R. - Archäologische Landesaufnahme in Ostfriesland. Offprint from: Harlinger Heimatkalender 23.
6776: RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM ZU MAINZ. - Technische Beiträge zur Archäologie II.
10348: MAKAROWICZ, P. - Osada kultury Iwienskiej w Rybinach, woj. Wloclawskie, stanowisko 14. [The settlement of the Iwno culture population at Rybiny, Wloclawek voivodeship, site 14].
8938: MAKRIS, M.-L. (ED.). - The human story.
2003: MALAN, B.D. & H.B.S. COOKE (EDS.). - The contribution of C. van Riet Lowe to prehistory in Southern Africa. (South African Archaeological Society Bulletin, supplement to Vol. XVII, No. 65).
1382: MALAN, B.D. - Report of the archaeological survey of the Republic of South Africa for the year ended 31st March, 1961. (Annual Report No. 26).
15729: MALINA, J. - Nové metody popisu tvaru sbírkových predmetu; Morfometrika artefaktu [New methods of shape description of collection objects; Morphometrics of artifact].
1383: MALLOWS, W. - The mystery of the Great Zimbabwe; The key to a major archaeological enigma.
9975: MALMER, M.P. - Jungneolithische Studien. (Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, No. 2).
17362: MALMER, M.P. - Metodproblem inom järnålderns konsthistoria. (Acta Archaeologica Lundensia, series in 8o, No. 3).
20062: MALMER, M.P. - Alvastra pålbyggnads konstruktion och användning, Offprint from: Hus, gård och bebyggelse.
20082: MALMER, M.P. - The explanation of a pile dwelling. Offprint from: Striae 14.
20026: MALMER, M.P. - Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnad. Offprint from: Fornvännen 73.
20047: MALMROS, C. - Jernaldergrave under mikroskop; Bestemmelse of organiske materialer fra Praestestien og Sejlflod. Offprint from: Nationalmuseets Arbejdsmark 1989.
20064: MALMROS, C. - Wood technology in the Viking age chamber grave at Grimstrup, Jutland, Denmark. Offprint from: PACT 22.
16356: MALONEY, J. - Archaeology and history at the Royal Opera House.
2386: MALOREY, H. - Du vieux tours aux chateaux de la Loire.
20115: MALRAIN, F. & F. PRODEO (EDS.). - Programme de surveillance et d'étude archéologique des sablières de la moyenne vallée de l'Oise; Rapport d'activités 1990.
15996: MALSTER, R. - A history of Ipswich.
8996: MALUQUER DE MOTES, J. - La cueva de les Llenes de Eriñá (Lérida). (Investigaciones Arqueológicas en el Pallars III).
8992: MALUQUER DE MOTES, J., F.G. ALONSO & G.M. CABRILLANA. - Alto de la Cruz (Cortes, Navarra); Campañas, 1986-1988. (Trabajos de Arqueologia Navarra 9).
7408: MALUQUER DE MOTES, J. - Yacimientos postpaleoliticos. (Materiales Prehistoricos de Seriñá VI).
6026: MAN, J.C. DE. - Derde mededeeling over in de Schelde gevonden beenderen. Offprint from: Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Ve deel, 1e stuk, 1880.
6022: MAN, J.C. DE. - De vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen. Offprint from: Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 8e deel, 2e stuk, 1897.
6019: MAN, J.C. DE. - Craniologica et ethnographica Zelandica; Drie studies van Dr. J.C. de Man herdrukt uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1885 - 1889 -1895.
19340: MANCINELLI, F. - The catacombs of Rome and the origins of Christianity.
13911: MANDER, P. - Administrative texts of the archive L.2769. (Materiali per il Vocabolario Sumerico 1 - Materiali Epigrafici di Ebla 10).
15503: MANDERS, M. ET AL. - Wetenschappelijk kader voor de archeologische monumentenzorg bij aanleg tweede Maasvlakte, Europoort-Rotterdam. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 169).
6162: MANDOS, H. & A.D. KAKEBEEKE. - De acht Zaligheden; De oude kern van de Kempen. (Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem, deel XII).
5940: MANGIN, M. & M. LE GALL. - Alésia; Principales recherches en cours. Offprint from: Revue Archéologique, Bulletin de la Société Française d'Archéologie Classique.
11740: MANIA, D. - Auf den Spuren des Urmenschen; Die Funde aus der Steinrinne von Bilzingsleben.
8370: MANLEY, G. ET AL (EDS.). - De wereld en haar bewoners; Landen en volken en hun middelen van bestaan.
4967: MANN, M.D. - The Roman villa at Woodchester, Gloucestershire.
19296: MANNEBY, H. - The prehistory of the Gothenburg region; Exhibition guide.
15357: MANNING, C. - Archaeological excavation of a succession of enclosures at Millockstown, Co. Louth. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 86, section C, number 4.
15355: MANNING, C. - A neolithic burial mound at Ashleypark, Co. Tipperary. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 85, section C, number 3.
15352: MANNING, C. - The excavation of the early christian enclosure of Killederdadrum in Lackenavorna, Co. Tipperary. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 84, section C, number 7.
10094: MANNING, C. - Irish field monuments.
6682: MANNING, A.F. & M. DE VROEDE (EDS.). - Onze lage landen; De bewoners vanaf de ijstijd tot heden.
3742: MANNING, A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland.
13147: MANNING, A.F. - Groesbeekse Tehuizen 1929-1989.
18965: MANOJLOVIC-MARIJANSKI, M. - Les casques romains tardifs de Berkasovo. (Monographie III).
8630: MANSSEN, W.J. - A flat grave cemetery of the Funnel Beaker Culture near Harderwijk. Offprint from: Helinium XX, 1980. (I.P.P. Publicatie 279).
11188: MANTEN, A.A. - Op het spoor van de aapmens; De grens tussen dier en mens. (Elsevier pocket E 64).
10378: MARCKEVICH, V.I. - Late Tripolian tribes of northern Moldavia.
5151: MAREN, M.J. VAN & L.H. VAN WIJNGAARDEN-BAKKER. - Vondsten van de moerasschildpad (Emys orbicularis L.) uit Voorschoten. (I.P.P. publicatie 147). Offprint from: Helinium XII,
10665: MARGARY, I.D. - Roman Sussex.
14336: MARIËN, M.E. - Oud-België; Van de eerste landbouwers tot de komst van Caesar.
11877: MARIËN, M.E. - Ages des metaux. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Belgique, fascicule I: B 1 - B 10).
5944: MARIËN, M.E. - Les vestiges archéologiques de la région de Lesse-et-Lomme des origines aux Mérovingiens. (Monographie no. 4).
1066: MARIËN, M.E. - Le trou de l'Ambre au Bois de Wérimont Eprave. (Monographies d'Archéologie Nationale 4).
1063: MARIËN, M.E. - La nécropole à tombelles de Saint-Vincent. (Monographies d'Archéologie Nationale 3).
1062: MARIËN, M.E. - La période de La Tène en Belgique; Le Groupe de la Haine. (Monographies d'Archéologie Nationale 2).
19019: MARIËN, M.E. - Monuments funéraires de Buzenol; Luxembourg romain. Offprint from: Bulletin des Musées d'Art et d'Histoire 1943 (I-III) et 1944 (I-II). (Les Cahiers du Musée Gaumais, série Archéologie 1943).
14481: MARINATOS, S. - Some words about the legend of Atlantis.
1068: MARINGER, J. - De godsdienst der praehistorie.
8573: MARIS, A.J. - De leen-, keurmedige en tynsgoederen van de Sint Salvator-abdij te Prüm in Gelderland (Leenkamer van Klarenbeek).
19270: MARKALE, J. - Die Druiden; Gesellschaft und Götter der Kelten.
10985: MARKS, P. - Preliminary note on the discovery of a new jaw of Meganthropus von Koenigswald in the Lower Middle Pleistocene of Sangiran, Central Java. In: Indonesian Journal for Natural Science 109.
12024: MAROCCO. - Hespéris Tamuda, Problèmes de la Recherche Historique au Maroc, Volume VII, 1966.
13584: MAROIS, R.J.M. - Le gisement Beaumier: essai sur l'évolution des decors de la ceramique. (Archaeological Survey of Canada, Paper No. 75).
19761: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 45, 2008.
15763: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 39, 2002.
9585: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 21, 1984.
9584: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 20, 1983.
9583: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 19, 1982.
9582: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 18, 1981.
9581: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 17, 1980.
9580: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 16, 1979.
9579: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 15, 1978.
9578: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 13, 1976.
9577: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 12, 1975.
9574: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 9, 1972.
9576: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 11, 1974.
6854: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 38, 2001.
6853: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 37, 2000.
5685: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 36, 1999.
5683: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 10, 1973.
3956: MARSCHENRAT. - 20 Jahre Marschenrat 1950-1970.
3954: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 29, 1992.
3955: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 30, 1993.
3953: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 28, 1991.
3952: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 27, 1990.
3951: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 26, 1989.
3950: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 25, 1988.
3949: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 24, 1987.
3948: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 23, 1986.
3947: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 22, 1985.
18841: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 40, 2003.
18842: MARSCHENRAT. - Nachrichten des Marschenrates zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, Heft 41, 2004.
19517: MARSDEN, B.M. - Discovering regional archaeology; North Western England. (Discovering Series).
13845: MARSDEN, P. - The wreck of the Amsterdam.
3310: MARSDEN, J. - The fury of the Northmen; Saints, shrines and sea-raiders in the Viking age.
18039: MARSDEN, P. - The excavation of a Roman palace site in London, 1961-1972. Offprint from: Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society 26. (Archaeology in the city of London No. 4).
18467: MARSDEN, B.M. - Pioneers of prehistory; Leaders and landmarks in English archaeology (1500-1900).
19515: MARSDEN, B.M. - Discovering regional archaeology; Central England. (Discovering Series).
19516: MARSDEN, B.M. - Discovering regional archaeology; North Eastern England. (Discovering Series).
344: MARSEEN, O. - Lindholm Høje; Beskrivelse af udgravninger og fund. [Lindholm Høje; The excavations of a Viking Period site].
18602: MARSEEN, O. - Lindholm Høje; Beskrivelse af udgravninger og fund. [Lindholm Høje; The excavations of a Viking Period site].
18806: MARSEEN, O. - Lindholm Høje; Beskrivelse af udgravninger og fund.
18807: MARSEEN, O. - Lindholm Høje; Beskrivelse af udgravninger og fund.
11206: MARSH, F.L. - De schepping van de soorten.
5857: MARSHALL, K. - Excavations in the City of Bristol 1948-51. Offprint from: Transactions of the Bristol and Gloucestershire Archaeological Society, Volume 70, 1951.
20018: MARSTRANDER, S. - Nye helleristningsfunn fra Gauldal I-II. Offprint from: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab forhandlinger bd XXIV, Nr. 28-29.
20019: MARSTRANDER, S. - Radiologisk datering av arkeologisk materiale. Offprint from: Årbok 1956-57 for Det Kgl. Norske Vidsk. Museet.
20017: MARSTRANDER, S. - Det første helleristningsfunn fra Gauldal. Offprint from: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab forhandlinger bd XXIII, Nr. 18.
17572: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - Jonkheer Mr. A.H. Martens van Sevenhoven; Een keuze uit zijn geschriften. (Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 35).
20078: MARTENS, J. - Refuge - fortified settlement - central place? Three years of archaeological investigations at the Borremose stronghold (1988-1991), an enclosed settlement from the Pre-Roman Iron Age of Himmerland. Offprint from: EAZ Ethnogr.-Archäol. Z. 35.
16281: MÅRTENSSON, A.W. - S:t Stefan i Lund; Ett monunent ur tiden. (Gamla Lund Förening för Bevarande av Stadens Minnen Årsskrift 62).
14822: MARTHA, J. - Manuel d'archéologie étrusque et romaine. (Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts).
15950: MARTIN, S. & C. SANGER. - Matthew; The replica of John Cabot's square-rigged caravel in which he discovered his 'New Founde Landes'.
7045: MARTIN, R. - Ex-voto de bois, de pierre et de bronze du sanctuaire des sources de la Seine; Art celte et gallo-romain.
1650: MARTIN, R. - Der neue Schädelfund von Rhodesia. Offprint from: Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Band 14, H. 1/2,
7110: MARTIN, M. - Römermuseum und Römerhaus Augst. (Augster Museumshefte 4).
2457: MARTIN, K. - Das Alter der Schichten von Sondé und Trinil auf Java. Offprint from: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 30 Mei 1908.
15193: MARTIN, C.P. - Prehistoric man in Ireland.
1070: MARTIN, C. - Het fortuin van de armada.
7536: MARTIN, K. - Wann löste sich das Gebiet des Indischen archipels von der Tethys? Offprint from: Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden, Serie I, Band IX.
18816: MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. - Guía Museo Arqueológico Municipal de Lorca.
19075: MARTINI, W. - Die etruskische Ringsteinglyptik. (Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts 18).
7018: MARXER, F. (ED.). - Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz.
18765: MARZATICO, F. - Two rib ingots - Spangenbarren - of the Early Bronze Age from the Non Valley in Trentino. Offprint from: Mensch und Bergbau.
1385: MASON, R.J. - Prehistory as a science of change; New research in the South African interior. (Recent studies in stone and iron age, prehistory and early history, occasional papers 1).
9938: MASON, J. ET AL (EDS.). - Grote mysteries; Is er leven na de dood?
18110: MASSÉ, H.J.L.J. / R.F. MICHAELIS. - The pewter collector; A guide to British pewter, with some reference to foreign work.
19661: MASSON, E. - Vallee des Merveilles; Un berceau de la pensée religieuse Européenne. (Les dossiers d'archeologie no. 181).
13097: MAST, M. VAN DER ET AL. - Vijf eeuwen St. Sebastiaansdoelen.
12502: MASTROROBERTO, M. (ED.). - Archeologia e botanica; Atti del convegno di studi sul contributo della botanica alla conoscenza e alla conservazione delle aree archeologiche vesuviane, Pompei 7-9 aprile 1989. (Ministero per i beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Archeologica di Pompei, Monografie 2).
7529: MATERN, H. - Die Ostracoden des Oberdevons. I. Teil: Aparchitidae, Primitiidae, Zygobolbidae, Beyrichiidae, Kloedenellidae, Entomidae. (Abhandlungen der Preußischen Geologischen Landesanstalt, Neue Folge, Heft 118).
345: MATHIASSEN, T. - Nordvestsjaellands oldtidsbebyggelse. [The prehistoric settlement of northwestern Zealand]. (Nationalmuseets Skrifter, Arkaeologisk-Historisk Raekke, VII).
18827: MATHIASSEN, T. - Stenalderbopladser i Aamosen. (Nordiske Fortidsminder III. Bind, 3. Hefte).
18419: MATHIEU, C. - Guide to the Musée d'Orsay.
13569: MATINO, L. - Pompei, the erotic secrets.
18634: MATTER, G. - Die Römersiedlung Kempraten und ihre Umgebung. (Archäologische Führer der Schweiz 35).
15320: MATTERN, M. - Römische Steindenkmäler vom Taunus- und Wetteraulimes mit Hinterland zwischen Heftrich und Grosskrotzenburg. (Corpus Signorum Imperii Romani, Deutschland, Band II, 12, Germania superior).
10232: MATTHIAS, W. - Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teil VI: Restgebiete und Nachträge. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Band 40).
10231: MATTHIAS, W. - Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teil V: Mittleres Saalegebiet. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Band 35).
10230: MATTHIAS, W. - Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teil IV: Südharz-Unstrut-Gebiet. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Band 28).
17305: MATTHIAS, W. - Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teil III: Nordharzgebiet. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Band 23).
9262: MATTHIJSSEN, M.A.J.M. - Lot-gevallen te 's Heerendijk; Herrnhutters in IJsselstein, 1738-1752. (Hollandsche IJssel Reeks 2).
5304: MATTINGLY, G. - De Armada; Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten. (Elsevierpocket A 39).
18631: MATZ, F. - Kreta und frühes Griechenland; Prolegomena zur griechischen Kunstgeschichte.
19413: MAUCH MESSENGER, P. (ED.). - The ethics of collecting, whose culture?; Cultural property: whose property?
346: MAURER, H. (ED.). - Festschrift für Dieter Korell.
18025: MAURITSHUIS. - Mauritshuis, The Hague; English guide.
7121: MAURY, J. - Laugerie Basse; Les fouilles de M.J.-A. Le Bel.
7526: MAUZ, J. - Zur Fauna der Unterkoblenz-Stufe. Offprint from: Senckenbergiana, Band 15, Nr. 3/4.
19806: MAXWELL, G. - Volk in riet en modder; De moerassen van de Tigris-delta.
18429: MAXWELL, N.C. (ED.). - Digging up Dublin; A future for our past?
1484: MAYER-OAKES, W.J. - An archeological survey of the proposed Shenango River reservoir area in Ohio and Pennsylvania. (Anthropological Series, No. 1). Offprint from: Annals of the Carnegie Museum, Vol. 33, Art. 3,
13498: MAYES, P. & M.J. DEAN. - An Anglo-Saxon cemetery at Baston, Lincolnshire. (Occasional Papers in Lincolnshire History and Archaeology 3).
10534: MAYET, L. - André Constantin 1868-1934. Offprint from: Bulletin de l'Association Régionale de Paléontologie et de Préhistoire, Fasc. no. 5.
9896: MAYRHOFER, M. - Die Indo-Arier im alten Vorderasien; Mit einer analytischen Bibliographie.
6015: MAZDA, A.A. - Historical value of the Mannai golden bowl discovered at Urumiyah Lake area. Lecture at Section II, of the First International Congress of Iranian Studies, Monday 5th September 1966.
15030: MAZZUCATO, O. - La ceramica laziale dei secoli XI-XIII. (Quaderni de La Ricerca Scientifica 95).
13050: MCBURNEY, C.B.M. - Archaeology and the Homo sapiens sapiens problem in northern Africa. (Derde Kroon-voordracht).
16295: MCCARTHY, M.R., H.R.T. SUMMERSON & R.G. ANNIS. - Carlisle Castle; A survey and documentary history. (English Heritage Archaeological Report No. 18).
15958: MCDOWALL, R.W. - Recording old houses: a guide.
15931: MCEVEDY, C. - The Penguin atlas of medieval history.
8315: MCGILL, P. - Tokyo; The American Express Pocket Guide.
19530: MCGRAIL, S. (ED.). - Woodworking techniques before A.D. 1500. (National Maritime Museum, Greenwich, Archaeological Series No. 7 - BAR International Series 129).
1485: MCGREGOR, J.C. - The Pool and Irving villages; A study of Hopewell occupation in the Illinois River Valley.
14639: MCMAHON, A. (ED.). - The celtic way of life.
15063: MCWHIRR, A. - Houses in Roman Cirencester. (Cirencester Excavations III).
17914: MEAD, M. - An anthropologist at work; Writings of Ruth Benedict.
8960: MEAD, M. - Growing up in New Guinea; A study of adolescence and sex in primitive societies.
14969: MEADE, G. - De sfinx van Sakkara.
7957: MEATES, G.W. - The Roman villa at Lullingstone, Kent; Volume I: The site. (Monograph Series of the Kent Archaeological Society No. I).
19769: MEDITERRANEAN. - TMA, Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie, jaargang 25, 2013, No. 50.
10018: MEDITERRANEAN. - TMA, Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie, 1e - 5e jaargang, 1988-1992, No. 1-10.
18653: MEDITERRANEAN. - TMA, Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie, jaargang 9, 1996, No. 17.
4751: MEDLEY, M. (ED.). - Decorative techniques and styles in Asian ceramics; A colloquy held 26-28 June 1978. (Colloquies on Art & Archaeology in Asia No. 8).
10370: MEDOVIC, P. - Kalakaca; Naselje ranog gvozdenog doba. [Die früheisenzeitliche Siedlung Kalakaca]. (Vojvodanski Muzej Monographien X).
10286: MEDUNOVÁ-BENESOVÁ, A. - Jevisovická kultura na jihozápadni Morave. [Jevisovice-Kultur in Südwestmähren; Höhensiedlungen Greslové Myto, Vysocany und Jevisovice]. (Studie Archeologického ústavu Ceskoslovenské Akademie ved v Brne, Rocnik V, sv.3).
10266: MEDUNOVÁ-BENESOVÁ, A. - Krepice, Bez. Znojmo, Äneolithische Höhensiedlung Hradisko; Katalog der Funde. (Fontes Archaeologiae Moravicae, Tomus XIX).
10264: MEDUNOVÁ-BENESOVÁ, A. - Palliardiho Hradisko, eine äneolithische Höhensiedlung bei Visocany, Bez. Znojmo; Katalog der Funde. (Fontes Archaeologiae Moravicae, Tomus IX).
10263: MEDUNOVÁ-BENESOVÁ, A. - Greslové Myto, äneolithische Höhensiedlung Nad Mirovcem; Katalog der Funde. (Fontes Archaeologiae Moravicae, Tomus VII).
8589: MEER, F. VAN DER. - Atlas van de westerse beschaving.
4143: MEER, L.B. VAN DER. - De Etrusken; Inleiding tot de verzameling Etruskische oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
1071: MEER, L.B. VAN DER. - De Etrusken; Inleiding tot de verzameling Etruskische oudheden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
8588: MEER, F. VAN DER. - Atlas of western civilization.
12678: MEGAW, J.V.S. (ED.). - Hunters, gatherers and first farmers beyond Europe; An archaeological survey.
14425: MEGAW, J.V.S. - The orientalizing theme in early celtic art: east or west? Offprint from: Alba Regia, Annales Musei Stephani Regis XIV.
5753: MEGAW, J.V.S. - Two axes of the fake 'Glencar' class in the County Museum, Armagh. Offprint from: Ulster Journal of Archaeology, Vol. 34, 1971.
19438: MEGAW, J.V.S. - Art of the european Iron Age; A study of the elusive image.
10247: MEIER-ARENDT, W. (ED.). - Alltag und Religion; Jungsteinzeit in Ost-Ungarn.
6880: MEIER-ARENDT, W. - Die Steinzeit in Köln.
16681: MEIER, D. (ED.). - Beretning fra niende tvaerfaglige vikingesymposium, Kiels Universitet 1990.
18020: MEIER-ARENDT, W. - Inventar der ur- und frühgeschichtlichen Geländedenkmäler und Funde des Kreises Bergstraße. (Inventar der Bodendenkmäler, Heft 4).
14679: MEIJER, J. - Runic terminology. Offprint from: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 56.
19305: MEIJER, F. - Bejubeld en verguisd; Helden en heldinnen in de oudheid.
6035: MEIJER, F. - Wrakken, ankers en amforen; Archeologisch onderzoek in de Middellandse Zee.
19294: MEIJER, H.A.J. - Isotopen schrijven geschiedenis; De kunst van het lezen. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar.
14612: MEIJER, J.W. - Gaius Sallustius Crispus; De oorlog met Catilina, de oorlog met Iugurtha, historische fragmenten, brieven aan caesar, smaadschrift tegen Cicero.
1652: MEIN, P. - Mise au point sur l'état actuel de nos connaissances des ancêtres de l'homme. Supplément au Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 43, No. 7,
13950: MEINANDER, C.F. - Early Finnish art from prehistory to the Middle Ages.
18864: MEIRELES, J. - As indústrias líticas pré-históricas do litoral Minhoto; Contexto cronoestratigráfico e paleoambiental. (Cadernos de Arqueologia 7).
16498: MELIN, J. & B. SIGVALLIUS. - Cemetery 118 and building group 7, and cemetery 115. (Excavations at Helgö XIV).
19522: MELLAART, J. - Anatolia c. 4000 - 2300 B.C. (The Cambridge Ancient History, revised edition of volumes I & II).
492: MELLAART, J. - De vroegste beschavingen; het Nabije Oosten.
18603: MELLAART, J. - Anatolia before c. 4000 B.C. and c. 2300-1750 B.C. (The Cambridge Ancient History, revised edition of volumes I & II).
19182: MELLAART, J. - The Neolithic of the Near East.
17886: MELLARS, P. (ED.). - The early postglacial settlement of northern Europe; An ecological perspective.
16313: MELLOR, M. - Medieval ceramic studies in England; A review for English Heritage.
12031: MEMORIA. - Memoria antiquitatis, Acta Musei Petrodavensis XX.
14333: MENGHIN, W. - Frühgeschichte Bayerns; Römer und Germanen, Baiern und Schwaben, Franken und Slawen.
4036: MENGHIN, W. - Die Langobarden: Archäologie und Geschichte.
17357: MENGHIN, O. - Weltgeschichte der Steinzeit.
14618: MENIEL, P. - Chasse et elevage chez les Gaulois (450-52 av. J.-C.). (Collection des Hespérides).
19794: MENNENS, A. & L. WILMINK. - Handreiking buitendijks erfgoed.
18424: MENORCA. - L'arqueologia a Menorca; Eina per al coneixement del passat. (Llibres del Patrimoni Històric i Cultural 3).
5180: MENSCH, P.J.A. VAN. - Dierresten uit de polder Achthoven (Gem. Leiderdorp). (I.P.P. publicatie 177). Offprint from: Westerheem XXIV,
8295: MENSING, J.P. - Het moderne arabisch en de Koninklijke Academie der Arabische Taal. Openbare les gehouden 13 December 1938.
2295: MENZEL, H. - Römische Bronzen; Eine Auswahl. (Kunst und Altertum am Rhein, Führer des Rheinischen Landesmuseums in Bonn, Nr. 20).
10989: MEPPEL. - Oud Meppel, Mededelingenblad van de Stichting Oud Meppel, Jaargang 10, nr. 2.
10990: MEPPEL. - Oud Meppel, Mededelingenblad van de Stichting Oud Meppel, Jaargang 10, nr. 3.
17391: MERCER, R. - Hambledon Hill; A Neolithic landscape.
19160: MERCER, R. (ED.). - Farming practice in British prehistory.
20121: MERCER, R. (ED.). - Beakers in Britain and Europe: Four studies; Contributions to a symposium organised by the Munro Lectureship Committee, Edinburgh University. (BAR Supplementary Series 26).
10519: MÉRI, I. - Kiaggatott lókoponyák Árpád-kori falvainkban. [Ausgesteckte Pferdeschädel in Árpádenzeitlichen Ungarischen Dörfern]. Offprint from: Különlenyomat az Archaeologiai Értesitö 91. Évfolyam 1964, Évi 1. számából.
10518: MÉRI, I. - Az árkok szerepe Árpád-kori falvainkban. [Angaben zur Siedlungsform der Arpadenzeitlichen Ungarischen Dörfer]. Offprint from: Különnyomat az Archaeologiai Értesitö 1962, 2. számából.
10514: MÉRI, I. - Figurenverzierte Ofenkacheln volkstümlichen Charakters aus dem mittelalterlichen Ungarns. Offprint from: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 12.
4796: MERITT, B.D. - Inscriptions from the Athenian Agora. (Excavations of the Athenian Agora, Picture Book No. 10).
15619: MERLET, R. - La cathédrale de Chartres. (Petites Monographies des Grands Édifices de la France).
11933: MERLIN, A. & L. POINSSOT. - Cratères et candélabres de marbre trouvés en mer près de Mahdia. (Protectorat Français, Gouvernement Tunisien, Notes & documents publiés par la Direction des Antiquités et Arts IX).
19421: MERTEN, J. (ED.). - Trier, Augustusstadt der Treverer; Stadt und Land in vor- und frührömischer Zeit.
19072: MERTEN, J. - Die Trierer archäologisch-kunsthistorischen Zeitschriften 1852-2002; Gesamtregister. (Trierer Zeitschrift 66).
14725: MERTENS, J. - Belgische opgravingen in Apulië (Italië); Het onderzoek in het antieke Herdonia. (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, Jaargang XXX, Nr. 2).
18166: MERTENS, J. - Le relais romain de Chameleux. (Archaeologicum Belgii Speculum, I).
19824: MES, K.D., H. SMITS & J. WEIJLAND (EDS.). - Dronten; Nieuwe gemeente in nieuw land.
9594: METTJES, G. - Schwedenspeicher-Museum Stade; Vor- und Frühgeschichte, Mittelalter und Neuzeit.
19584: METZ, W.H., B.L. VAN BEEK & H. STEEGSTRA (EDS.). - Patina; Essays presented to Jay Jordan Butler on the occasion of his 80th birthday.
10052: METZ, W.H. - Pre- en protohistorie in Veluws museum Nairac te Barneveld. (Schaffelaarreeks No. 2 - I.P.P.-publicatie 175).
19359: METZLER, J. ET AL (EDS.). - Integration in the Early Roman West; The role of culture and ideology. (Dossiers d'Archéologie du Musée National d'Histoire et d'Art IV).
4867: MEULEMEESTER, J.L. (ED.). - Vlaamse archeologie; Opgravingen in binnen- en buitenland.
14199: MEULEN, J. VAN DER & H. TUPAN. - De Leidse tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw.
7701: MEULEN, S. VAN DER. - The distribution of Pyrenean erosion material, deposited by Eocene sheetflood systems and associated fan-deltas. (Geologica Ultraiectina nr. 59).
4141: DE MEULENAERE, H. (ED.). - Onder de zon van Amarna; Echnaton en Nefertiti.
18125: MEURKENS, P. - Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland.
3982: MEURKENS, P. - Bergeijkse notabelen 1800-1920; Een antropologische studie van de lokale elite van een dorpsgemeenschap in de Noordbrabantse Kempen. (Eicha publicatie 1).
3033: DE MEY, J. - European crown size coins and their multiples, Vol. I Germany, 1486 - 1599.
2313: MEYER, K.E. - The plundered past.
10572: MEYER, E. - Zur zeitlichen und kulturellen Stellung des Dolchortbandes von Gundorf, Kreis Leipzig. Offprint from: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Band 8.
5655: MEYER, D. & M. NEUGEBAUER / A. LYNCH & N. PAAP. - Archäologisch-baugeschichtliche Beobachtungen und Teiluntersuchungen im Hause Engelsgrube 56 und seinen Nachbarhäusern in Lübeck. / Untersuchungen an botanischen Funden aus der Lübecker Innenstadt. Ein Vorbericht. (I.P.P. publicatie 307). Offprint from: Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte, Band 6, 1982.
12890: MEYER, W. - Geologischer Wanderführer: Eifel; Ein Reiseführer für Naturfreunde.
14550: MEYER, H. - Schönes Bremen.
15235: MEYNEN, G. - Neurobiological characteristics of depression; Major depressive disorder versus depression in Alzheimer's disease.
7446: MEYSELS, T.F. - Auf Römerstrassen durch Österreich; Von Aguntum nach Carnuntum.
7620: MICHAUD, H. - Op steen en klei; De Hebreeuwse inscripties en het Oude Testament. (Serie bijbel en archeologie, deel 9).
3114: MICHAUD, H. - Sur la pierre et l'argile; Inscriptions hébraïques et Ancien Testament. (Cahiers d'Archéologie Biblique No. 10).
7619: MICHAUD, H. - Op steen en klei; De Hebreeuwse inscripties en het Oude Testament. (Serie bijbel en archeologie, deel 9).
12090: MICHEL, R. - Saint-Blaise/Bains des Dames 3; Typologie et chronologie de la céramique néolithique - Céramostratigraphie d'un habitat lacustre, Annexes et planches. (Archéologie neuchâteloise 27).
14307: MICHELL, G. & S. SHAH (EDS.). - Ahmadabad.
8420: MICHELS, F.W. - Daar is het mooi; Tips voor trips in eigen land.
17845: MICHELS, J.W. - Dating methods in archaeology.
4943: MICHELUCCI, M. - Roselle la Domus dei Mosaici.
13570: MICOFF, V. - Le tombeau antique pres de Kazanlak. (Monuments de l'Art en Bulgarie, volume I).
17778: MIDDELEEUWEN. - Thuis in de late middeleeuwen; Het Nederlands burgerinterieur 1400-1535.
6986: MIEDEMA, M. - Textile finds from Dorestad, Hoogstraat I and II. Offprint from: W.A. van Es / W.J.H. Verwers, Excavations at Dorestad I, The harbour: Hoogstraat I, 's-Gravenhage 1980.
11985: MIELCZAREK, M. (ED.). - Lódzki numizmatyk, Rok XXI, 1992.
9536: GEOLOGIE EN MIJNBOUW. - Geologie en Mijnbouw, maandblad van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap, Nieuwe Serie, 20e jaargang, No. 3, 1958.
9398: MIJSBERG, H. & J. JISKOOT. - Kastelen geschikt voor evenementen.
5340: MIJSBERG, H. & W.G. BOVEN. - Kastelen geschikt voor evenementen.
20031: MIKKELSEN, V.M. - Borrelyngen on Bornholm, Denmark; A heath on rocky grond. Exploitation and vegetation from antiquity to the present day. (Biologiske Skrifter 38).
20032: MIKKELSEN, V.M. - Borrelyngen on Bornholm, Denmark 2; Development of vegetation in an overgrown common before and after nature conservation. (Biologiske Skrifter 44).
7360: MIKOLAJCZYK, A. - Zbiory Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi.
11730: MILDENBERGER, G. - Die germanischen Funde der Völkerwanderungszeit in Sachsen. (Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 2).
10851: MILIKOWSKI, E. - Archeologische luchtkartering van het gebied Eersel-Riethoven-Bergeijk in de Kempen. Offprint from: Het Kempenprojekt 2: Een regionaal-archeologisch onderzoek in uitvoering, Waalre 1985. (R.O.B.-overdrukken nr. 242).
17889: MILISAUSKAS, S. - European prehistory.
16835: MILLER, M. - Archaeology in the U.S.S.R. (Research Monographs nr. 3).
16495: MILLER, U & K. HEDIN. - The Holocene development of landscape and environment in the South-East Mälaren Valley, with special reference to Helgö. (Excavations at Helgö XI).
8269: MILLER, M. - La cathedrale de Chartres.
14507: MILLIN, A.-L. - Introductions a l'étude de l'archéologie, des pierres gravées et des médailles.
15810: MILNE, G. - The port of Roman London.
19447: MILOJKOVIC, J. & E. SMITS (EDS.). - Archeologie in de Betuweroute; Lage Blok, een nederzettingsterrein uit de Midden-IJzertijd bij Meteren (gemeente Geldermalsen). (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 90).
16458: MILTON, B. ET AL. - Four church excavations in Essex. (Occasional Paper No. 4).
1489: MINDELEFF, C. - Aboriginal remains in Verde Valley, Arizona. Offprint from: Bureau of Ethnology, Thirteenth Annual Report,
14863: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la Littérature Hollandaise. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van den Rector Magnificus Dr.A. Noordtzij, Hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op Vrijdag 6 Mei, des namiddags 4 uur. (Bibliothéque de la Revue de Littérature Comparée, tome XXXIV).
14957: MINDSZENTY, J. - Moeder; Een loflied op het moederschap.
2895: MINNIS, P.E. - Social adaptation to food stress; A prehistoric southwestern example.
19165: MINNITT, S. & J. COLES. - The lake villages of Somerset.
8239: MIOULET, J. & C. BARTEN. - De Romeinse brug tussen Cuijk en Middelaar; Van ontdekking tot reconstructie.
19368: MIRON, A. & A. SCHÄFER. - Verborgen / entdeckt; Ein Streifzug durch die Vor- und Frühgeschichte des Saarlandes.
14302: MISHRA, A.K. - The Indian black wares (First millennium B.C.).
8160: MISRA, V.N. - Pre- and proto-history of the Berach Basin, South Rajasthan. (Building Centenary and Silver Jubilee Series 41).
2038: MITCHELL, T.C. - Sumerian art; Illustrated by objects from Ur and Al-'Ubaid.
16299: MITCHELL, G.F. - Archaeology and environment in early Dublin. (Medieval Dublin Excavations 1962-81, Ser. C, vol. 1).
15284: MITCHELL, G.F. - The relative ages of archaeological objects recently found in bogs in Ireland. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume L, Section C, No. 1.
18632: MITCHELL, F. - The Shell guide to reading the Irish landscape.
7986: MITRA, D. - Sanchi. (Archaeological Survey of India).
13572: MITROPOULOU, E. - Three unusual banquet reliefs.
8230: MITROPOULOU, E. - Corpus I; Attic votive reliefs of the 6th and 5th centuries B.C.
5844: MITROPOULOU, E. - Two more reliefs with the god Men.
15100: MITTENDORFF, E. - Kelders vol scherven; Onderzoek naar keramiekcomplexen uit de 9de tot de 12de eeuw afkomstig uit de Polstraat te Deventer. (Rapportages Archeologie Deventer 13).
18284: MIYAWAKI, A. ET AL. - Vegetationskundliche Untersuchungen in der Stadt Zushi bei Yokohama.
18989: MOBERG, C.-A. - Studier i bottnisk stenålder I-V. (Handlingar, Antikvariska serien 3).
13481: MOBERG, C.-A. - Between Horn and Ornavasso; Studies of chronology and style in the La Tène period. Offprint from: Acta Archaeologica, Vol. XXV, 1954.
7087: MOBERG, C.-A. - Introduction à l'archéologie.
19102: MÖBIUS, H. - Zweck und Typen der römischen Kaiserkameen. Offprint from: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt.
19040: MÖBIUS, H. - Die Reliefs der Portlandvase und das antike Dreifigurenbild. (Philosophisch-Historische Klasse Abhandlungen, Neue Folge, Heft 61).
5002: MÓCSY, A. & T. SZENTLÉLEKY (EDS.). - Die römischen Steindenkmäler von Savaria.
1081: MODDERKOLK, F. - De oude smeedijzerindustrie; Ook overblijfselen in de provincie Drenthe. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 88,
18413: MODDERMAN, P.J.R. - Thoughts on archaeology, geography and scales. Offprint from: J.L. Bintliff (ed.), Conceptual issues in environmental archaeology.
14041: MODDERMAN, P.J.R. - Een neolithische woonplaats in de polder Vriesland onder Hekelingen (Eiland Putten) (Zuid-Holland). Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland IV.
14040: MODDERMAN, P.J.R. - Woonsporen uit de Bronstijd en de IJzertijd op de Margijnen Enk onder Deventer (Overijssel). Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland VI.
6973: MODDERMAN, P.J.R. & P.H. DECKERS. - Verblijfssporen uit mesolithicum, neolithicum en bronstijd op de Keuperheide, gem. Helden (L.). Offprint from: Analecta Praehistorica Leidensia 17.
5668: MODDERMAN, P.J.R. - Abschwemmung und neolithische Siedlungsplätze in Niederbayern. Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt 6, Heft 2, 1976.
5667: MODDERMAN, P.J.R. - Theorie und Praxis bei der Erforschung des Frühneolithikums im Gebiet des Niederrheins und der Maas. Offprint from: Jschr. mitteldt. Vorgesch. 60.
5649: MODDERMAN, P.J.R. - Linearbandkeramische Bauten aus Hienheim im Landkreis Kelheim. Offprint from: Jahresbericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 6/7, 1965/66.
5524: MODDERMAN, P.J.R. - De belangstelling voor de vaderlandse archeologie. (Openbare les gehouden aan de Rijksuniversiteit te Utrecht).
5163: MODDERMAN, P.J.R. - Besprechung: Walter Meier-Arendt, Die bandkeramische Kultur im Untermaingebiet. Offprint from: Helinium VIII,
5131: MODDERMAN, P.J.R. - Éléments non-rubanés du néolithique ancien entre les vallées du Rhin inférieur et de la Seine. Offprint from: Helinium XXII, 1982.
4803: MODDERMAN, P.J.R. - Prehistorisch cultuurtransport. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de culturele prehistorie van West- en Midden-Europa aan de Rijksuniversiteit te Leiden).
4481: MODDERMAN, P.J.R. - Iets over de techniek van praehistorisch en middeleeuws aardewerk. [Something about the technics of prehistoric and mediaeval earthenware].
1084: MODDERMAN, P.J.R. - Stenen bijl met ijzeren schachthuls uit de Waal bij Nijmegen. Offprint from: Berichten R.O.B. 14,
18696: MODDERMAN, P.J.R. - De Lankerd bij Kesseleik; Een landweer tussen het Overkwartier van Gelre en het land van Hoorne. Offprint from: Liber castellorum, 40 variaties op het thema kasteel.
18672: MODDERMAN, P.J.R. - De verspreiding van de Bekerculturen op de Veluwe. Offprint from: Berichten R.O.B. 12-13,
8617: MODDERMAN, P.J.R. - Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein. (Nederlandse Oudheden 3).
18540: MODDERMAN, P.J.R. - Ermelo, grafheuvels op de heide. (Archeologische Monumenten in Nederland 10).
13851: MODDERMAN, P.J.R. ET AL. - Middle Bronze Age graves and settlement traces at Zwaagdijk, Gemeente Wervershoof, Prov. North Holland. Offprint from: Berichten R.O.B. 14,
18680: MODDERMAN, P.J.R. / C.C. BAKELS. - Een drieperiodenheuvel uit de Midden Bronstijd op het Bullenland te Hoogkarspel / Enkele milieu-aspecten van grafheuvel Ia te Hoogkarspel. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw 41.
18675: MODDERMAN, P.J.R. - The Linear Pottery Culture: Diversity in uniformity. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 38.
16434: MODIG, A. (ED.). - Arkeologi på väg; Undersökningar för E18, Enköping - Bålsta.
14683: MODRIJAN, W. & H. SAMMER. - Aus der Abteilung für Vor- und Frühgeschichte und Münzensammlung. (Schriften für junge Museumsbesucher, Heft 7).
4684: MOERMAN, J.J. - Op en om het historisch Binnenhof.
16204: MOGREN, M. & K. SVENSSON (EDS.). - Bondeplågarens borg; Om och kring undersökningen av fogdefästet Borganäs i Dalarna.
8161: MOHAPATRA, G.C. - The Stone Age cultures of Orissa.
13944: MOHEN, J.-P. ET AL. - Archéologie de la France.
3882: MOHR, A.H. - Vestingbouwkundige termen.
8362: MOJZER, M. - Ungarische Nationalgalerie Budapest; Alte Sammlung.
19913: MOLEMA, J. - Een bijlendepot uit Erm. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmaanak 1988.
18415: MOLEN, S.J. VAN DER. - Aandacht voor het Friese boerenhuis; De geschiedenis van het onderzoek.Offprint from: De Vrije Fries 62.
1095: MOLEN, S.J. VAN DER. - De terpen fan 'De Terpen'.
7438: MOLEN, J.R. TER & D.U. KUYKEN-SCHNEIDER (EDS.). - Het goud der Thraciërs; Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije.
6114: MOLEN, J.R. TER & D.U. KUYKEN-SCHNEIDER (EDS.). - Het goud der Thraciërs; Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije.
19557: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Drentsche Boerenhuis en zijn ontwikkeling.
3993: MOLEN, J.R. TER, A.P.E. RUEMPOL & A.G.A. VAN DONGEN (EDS.). - Huisraad van een molenaarsweduwe; Gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris.
5632: MOLEN, S.J. VAN DER. - Striid tsjin it wetter. (Bûnte liuwen, lân en folk yn wurd en byld 4).
12465: MOLENGRAAFF-GERLINGS, C. - Johan Maurits van Nassau en de korte bloeitijd van Hollandsch-Brazilië 1636-1644.
20095: MOLIJN, J.C.M. DE. - Versteend leven; Inleiding tot de kennis der gidsfossielen.
20094: MOLIJN, J. DE. - Wat vind ik in de bodem?; Kleine inleiding tot de algemene geologie.
13791: MOLIST, M. ET AL (EDS.). - International seminar on museology, display and preservation of archaeeological sites in the Mediterranean countries.
2334: MOLITOR, V. - Über den Titelberg. Bei Franz Erpelding, dem Erforscher des Titelbergs. In: Les Cahiers Luxembourgeois, XXIXe annee, No. 3.
19797: MÖLLER, J. - Gods, gård och landskap; Domänstruktur och kulturlandskap i Ljunits och Herrestads härader, Malmöhus län, under 1800- och 1900-talen. (Rapporter och notiser 73).
19798: MÖLLER, P. & J. MIKAELSSON. - Undersökning av Alvastra källtorvmark med avseende på hydrogeologi och sättningsproblematik. (University of Lund Department of Quaternary Geology, Uppdrag 5).
20141: MOLONEY, A. - Survey of the raised bogs of County Longford. (Irish Archaeological Wetland Unit, Transactions volume 1).
7299: MOMMSEN, T. - Das römische Imperium der Cäsaren.
12782: MONGAIT, A.L. - Archaeology in the U.S.S.R. (Pelican books A 495).
6466: MONGAIT, A. - La arqueologia en la U.R.S.S.
4151: MONGAIT, A. - L'archéologie en U.R.S.S.
2626: MONGAJT, A.L. (ED.). - Historische schatten uit de Sowjet-Unie.
1096: MONGAJT, A.L. (ED.). - Historische schatten uit de Sowjet-Unie.
2060: MONGAJT, A.L. (ED.). - Historische Schätze aus der Sowjetunion.
19736: MONGEZ, A. - Mémoires sur les instrumens d'agriculture employés par les anciens. (Antiqua 21).
1926: MONTAGU, A. (ED.). - The origin and evolution of man; Readings in physical anthropology.
19719: MONTFORTS, M.J.G.TH. - Romeins Utrecht. (Historische Reeks Utrecht, deel 20).
2707: RIJKSINSPECTEUR VOOR ROERENDE MONUMENTEN. - Wat potters bakten.
4308: RIJKSINSPECTEUR VOOR ROERENDE MONUMENTEN. - Wat potters bakten.
1307: RIJKSINSPECTEUR VOOR ROERENDE MONUMENTEN. - Wat potters bakten.
1098: MONUMENTENWET. - Monumentenwet 1988.
5451: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Aardenburg te Doorn. (Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen 9).
5450: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Broekhuizen te Leersum. (Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen 7).
5449: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Groeneveld te Baarn. (Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen 6).
5445: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Het Huys ten Donck te Ridderkerk. (Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen 2).
5440: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Kastelen en buitenplaatsen.
17486: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Jaarverslag 1979.
17485: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Jaarverslag 1978.
17487: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Jaarverslag 1980.
17488: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Jaarverslag 1981.
12834: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Jaarverslag 1982.
12835: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. - Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Jaarverslag 1983.
16361: INSPECTORATE OF ANCIENT MONUMENTS. - England's archaeological resource; A rapid quantification of the national archaeological resource and a comparison with the schedule of ancient monuments.
15275: MOOK, W.G. & H.T. WATERBOLK (EDS.). - Proceedings of the Second International Symposium 14C and archaeology, Groningen, 1987. (PACT 29, Journal of the European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques applied to Archaeology).
15274: MOOK, W.G. & H.T. WATERBOLK (EDS.). - Proceedings of the First International Symposium 14C and archaeology, Groningen, August 1981. (PACT 8, Journal of the European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques applied to Archaeology).
18396: MOOK, W.G. - Global change; Een wereld van verandering. (College gegeven ter gelegenheid van het afscheid als hoogleraar in de Isotopenfysica).
19464: MOOK, W.G. - Isotopologie; Superspecialistisch of multidisciplinair. Oratie uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de isotopenfysica.
1099: MOORE, R. - In het spoor van de mens; De geschiedenis van de evolutie.
5996: MOORE, C.B. - Certain antiquities of the Florida West-Coast. (Journal of the Academy of Natural Sciences, Second Series, Volume XI, Part 3).
5407: MOORE, C.B. / W.H. HOLMES. - Certain sand mounds of the St. John's River, Florida. / With: Earthenware of Florida: Collections of Clarence B. Moore, by W.H. Holmes. (Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Second Series, Volume X, part 1).
5995: MOORE, C.B. - Certain aboriginal remains of the Alabama River. (Journal of the Academy of Natural Sciences, Second Series, Volume XI, Part 3).
5409: MOORE, C.B. - Certain aboriginal remains of the Alabama River. / Certain antiquities of the Florida West-Coast. (Journal of the Academy of Natural Sciences, Second Series, Volume XI, Part 3).
5408: MOORE, C.B. - Certain aboriginal remains of the northwest Florida coast, Part I. / Certain aboriginal remains of the Tombigbee River. (Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Second Series, Volume XI, Part 4).
4098: MOORE, C.B. - Certain aboriginal remains of the northwest Florida coast, Part I. / Certain aboriginal remains of the Tombigbee River. (Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Second Series, Volume XI, Part 4); Part II. (Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Second Series, Volume XII, Part 2).
4097: MOORE, C.B. - Certain aboriginal remains of the Black Warrior River / Certain aboriginal remains of the Lower Tombigbee River / Certain aboriginal remains of Mobile Bay and Mississippi Sound / Miscellaneous investigation in Florida. (Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Second Series, Volume XIII).
4095: MOORE, C.B. - Antiquities of the St. Francis, White, and Black Rivers, Arkansas. (Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Second Series, Volume XIV, part 2).
4094: MOORE, C.B. - Moundville revisited / Crystal River revisited / Mounds of the Lower Chattahoochee and Lower Flint Rivers / Notes on the Ten Thousand Islands, Florida. (Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Second Series, Volume XIII).
4093: MOORE, C.B. - Some aboriginal sites on Green River, Kentucky / Certain aboriginal sites on Lower Ohio River / Additional investigation on Mississippi River. (Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Second Series, Volume XVI, part 3).
20142: MOORE, M.J. - Archaeological inventory of County Meath.
6637: MOORE, B.P. - The art of love; Ovid's ars amatoria.
12672: MOOREY, P.R.S. (ED.). - The origins of civilisation; Wolfson college lectures 1978.
8288: MOOREY, P.R.S. - Die biblischen Länder.
19408: MOORHEAD, S., A. BOOTH & R. BLAND. - The Frome hoard.
14483: MOORTGAT, A. - Archäologische Forschungen der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung im nördlichen Mesopotamien 1956. (Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Band 7).
6438: MOORTGAT, A. - Einführung in die vorderasiatische Archäologie.
15011: MOOSLEITNER, F. - Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Uttendorf im Pinzgau; Archäologische Forschungen in der Nationalparkregion Hohe Tauern.
8109: DE MORAIS, J.L. - A utilização dos afloramentos litológicos pelo homem pré-histórico brasileiro: Análise do tratamento da matéria-prima. (Coleção Museu Paulista, Série de Arqueologia, volume 7).
4945: MORAVIA. - Grossmähren; Ein versunkenes Slavenreich im Lichte neuer Ausgrabungen.
7016: MOREAU-MARECHAL, J. - Arts et métiers gallo-romains au Musée d'Arlon. Offprint from: Bulletin de l'Institut Archeologique du Luxembourg, 1976, 1-2.
10539: MOREL, G. - Étude de la préhension des silex taillés de l'époque Néolithique. Extracted from un unstated source.
13728: MORET, A. - Histoire ancienne, Première partie: Histoire de l'Orient; Tome I, Préhistoire, IVe et IIIe millénaires: Égypte, Élam, Sumer et Akkad-Babylone.
19345: MORETTI, M. - Tarquinia.
19194: MORGAN, W.N. - Prehistoric architecture in Micronesia.
18978: MØRKHOLM, O. (ED.). - A survey of numismatic research 1960-1965; I. Ancient numismatics.
8980: MORLAN, R.E. - A technological approach to lithic artifacts from Yukon territory. (Archaeological survey of Canada paper no. 7).
6406: MORLET, A. - Vichy Gallo-Romain.
15515: MORRIS, J. (ED.). - The age of Arthur; A history of the British Isles from 350 to 650.
16298: MORRIS, M. - Medieval Manchester; A regional study. (The Archaeology of Greater Manchester, volume 1).
15322: MORSELLI, C. & E. TORTORICI (EDS.). - Curia, Forum Iulium, Forum Transitorium. (Lavori e Studi di Archeologia, Pubblicati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma 14).
16153: MORTENSEN, P. - Fra Oldkammer til Forhistorisk Museum 1861-1986.
8939: MORTON, F. - Hallstatt; Ein Gang durch die Sammlungen des Hallstätter Museums mit einem Rückblick auf die viereinhalbtausendjährige Kultur des berühmten Bergmannsortes.
18108: MORY, L. - Oud tin; Geschiedenis, vormen, stijlen van de oudste tijden tot heden. (Bibliotheek voor Kunst en Antiek, deel 3).
17840: MOSCATI, S. ET AL (EDS.). - The Celts.
11748: MOUCHA, V. - Funde der Úneticer Kultur in der Gegend von Lovosice. (Fontes Archaeologici Pragenses, Volume 4).
7047: MOUCHOT, D. - Arts du métal en Gaule méridionale.
10564: DES MOULINS, C. - Les deux écoles archéologiques. Offprint from: Actes de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 3e trimester 1860.
3066: MOUNTFORD, C.P. - Aboriginal paintings from Australia.
8587: MOURIK, C. VAN (ED.). - Grote Lekturama wereldatlas: Afrika.
19534: MOUTINHO ALARCÃO, A. (ED.). - Ruínas de Conimbriga. (Roteiros da Arqueologia Portuguesa 2).
19572: MOUTINHO, M. - A arquitectura popular portuguesa. (Teoria da Arte 14).
352: MOUTON, P. & R. JOFFROY. - Le gisement aurignacien des Rois à Mouthiers (Charente). (IXe Supplément à Gallia).
9025: MOVIUS, H.L. & D.F. JORDAN. - A bibliography of early man, pleistocene studies and palaeolithic archaeology in Southern, Equatorial and Eastern Africa.
353: MOVIUS, H.L. & S. JUDSON. - The rock-shelter of La Colombière; archaeological and geological investigations of an Upper Périgordian site near Poncin (Ain). (American School of Prehistoric Research, Peabody Museum, Harvard University, Bulletin no. 19).
2421: MOVIUS, H.L. - The chronology of the Irish stone age. (University of London, Institute of Archaeology Occasional Paper No. 4).
19023: MOVIUS, H.L. (ED.). - Excavation of the Abri Pataud, Les Eyzies (Dordogne). (American School of Prehistoric Research, Peabody Museum, Harvard University, Bulletin No. 30).
10149: MUCH, M. - Die Trugspiegelung orientalischer Kultur in den vorgeschichtlichen Zeitaltern Nord- und Mittel-Europas.
19992: MUELLER, K. & D. MEIER. - Zur Altersbestimmung rezenter und fossiler Marschböden an der deutschen Nordseeküste. Offprint from: Archäologisches Korrespondenzblatt 25, Heft 1.
9407: MUIDERSLOT. - In en om het Muiderslot.
5413: MUIDERSLOT. - In en om het Muiderslot.
19489: MUIR, R. - The English village.
16716: MUIR, R. (ED.). - Landscapes, volume 1 - 6, 2000 - 2005.
16096: MUIR, R. - The lost villages of Britain.
18633: MUIR, R. - Shell guide to reading the landscape.
14310: MUKHERJI, P.C. - Report on the antiquities in the district of Lalitpur, N.-W. provinces, India.
13768: MULDER, G. DE & K. VERLAECKT. - De Kelten in Vlaanderen (ca. 750-50 v.Chr.).
1101: MULDER, G.J.A. - Wat er in onzen bodem aan menschelijke sporen uit den voorhistorischen tijd gevonden is. In: Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 47, 12,
18880: MULDER, S.A. - Een archeologische begeleiding tijdens restauratiewerkzaamheden in de Nederlands Hervormde Kerk te Kubaard, gemeente Littenseradiel (Fr.). (ARC-Publicaties 162).
14774: MULDER, W. - Vanwaar en Waarheen met onze kerkgeschiedenis der Middeleeuwen. Rede, uitgesproken ter viering van den derden dies natalis der Roomsch-Katholieke Universiteit te Nijmegen op dinsdag 31 mei 1927.
20109: MÜLLER, J. & T. SEREGÉLY (EDS.). - Endneolithische Siedlungsstrukturen in Oberfranken II; Wattendorf-Motzenstein: eine schnurkeramische Siedlung auf der Nördlichen Frankenalb. Naturwissenschaftliche Ergebnisse und Rekonstruktion des schnurkeramischen Siedlungswesens in Mitteleuropa. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 155).
18505: MÜLLER-BECK, H. - Seeberg, Burgäschisee-Süd; Teil 5: Holzgeräte und Holzbearbeitung. (Acta Bernensia II).
17949: MÜLLER, A. & J. VAN DOESBURG. - Fruit van rijke bodem; Veldonderzoek (februari 2007) in het kader van handhaving op het monument Cothen - De Zemelen. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 168).
19076: MÜLLER, H.W. - Der Isiskult im antiken Benevent und Katalog der Skulpturen aus den ägyptischen Heiligtümern im Museo del Sannio zu Benevent. (Münchner Ägyptologische Studien 16).
18532: MÜLLER, J. - Megaliths and funnel beakers: societies in change 4100-2700 BC. (Drieëndertigste Kroon-voordracht).
19081: MÜLLER, R. - Latènezeitliche Siedlungen im Saale-Elbe-Gebiet; 1. Schönburg, Kreis Naumburg. Eine mehrperiodige Siedlung an der Mittelsaale. (Wissenschaftliche Beiträge 1987/68 (L 20)).
16126: MÜLLER-WILLE, M. (ED.). - Rom und Byzanz im Norden; Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des. 8.-14. Jahrhunderts.
6948: MÜLLER-WILLE, M. - Mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlungsentwicklung in Moor- und Marschengebieten. Offprint from: Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 2.
10192: MÜLLER-KARPE, H. - Die spätneolithische Siedlung von Polling. (Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, Heft 17).
2779: MÜLLER-KARPE, H. - Geschichte der Steinzeit.
15133: MÜLLER-BECK, H. (ED.). - Urgeschichte in Baden-Württemberg.
2367: MÜLLER-ALFELD, TH. - Burgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
7163: MÜLLER, S. - Urgeschichte Europas; Grundzüge einer prähistorischen Archäologie.
14236: MÜLLER, R. - Gleichberge. Offprint from: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 12.
13469: MÜLLER, M. - Faimingen-Phoebiana II; Die römischen Grabfunde. (Limesforschungen, Studien zur Organisation der römischen Reichsgrenze an Rhein und Donau, Band 26).
10201: MÜLLER, G. - Die keramischen Stilarten des späten Neolithikums in der Rheinprovinz.
10147: MÜLLER, D.W. - Brückenschlag über Jahrtausende; Wegweiser durch die Schausammlung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale).
20042: MÜLLER-WILLE, M. - Settlement and non-agrarian production from the high mountain region to the shoreline; An introduction. Offprint from: Settlement and Landscape.
20009: MÜLLER-WILLE, M. - Archäologischer Import im Umkreis von Haithabu. Offprint from: Ur- und Frühgeschichte: Haithabu - Kosel - Ribe.
7328: VON MÜLLER, A., K. VON MÜLLER-MUCI & V. NEKUDA. - Die Keramik vom Burgwall in Berlin-Spandau; Archäologisch-historische Forschungen in Spandau, Band 4. (Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, N.F., Band 8).
7327: VON MÜLLER, A. & K. VON MÜLLER-MUCI. - Ausgrabungen, Funde und naturwissenschaftliche Untersuchungen auf dem Burgwall in Berlin-Spandau; Archäologisch-historische Forschungen in Spandau, Band 3. (Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, N.F., Band 6).
7326: VON MÜLLER, A. & K. VON MÜLLER-MUCI. - Ausgrabungen und Funde auf dem Burgwall in Berlin-Spandau; Archäologisch-historische Forschungen in Spandau, Band 2. (Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, N.F., Band 5).
97: VON MÜLLER, A. & W. NAGEL. - Kunst im Handwerk früher Völker. Katalog zur Ausstellung des Museums für Vor- und Frühgeschichte Berlin im Schloss Charlottenburg.
19313: MÜLLER-KARPE, H. - Einführung in die Vorgeschichte.
20008: MÜLLER-WILLE, M. - Monumentale Grabhügel der Völkerwanderungszeit in Mittel- und Nordeuropa. Bestand und Deutung. Offprint from: Mare Balticum.
17582: MÜLLER-KARPE, H. (ED.). - Les débuts de la métallurgie. Prétirage colloque XXIII du IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
20059: MÜLLER-WILLE, M. - Landschaft und Besiedlung; Siedlungsarchäologische Forschungsprojekte an der Nordseeküste von Schleswig-Holstein. Offprint from: Fynske minder.
20063: MÜLLER-WILLE, M. ET AL. - The transformation of rural society, economy and landscape during the first millennium AD: Archaeological and palaeobotanical contributions from northern Germany and southern Scandinavia. Offprint from: Geografiska Annaler 70 B.
20077: MÜLLER-WILLE, M. - Ribe - Reric - Hedeby. Zur frühen Urbanisierung im südskandinavischen und westslawischen Gebiet. Offprint from: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1999.
7554: MULLER, S. - De universiteitsgebouwen te Utrecht.
14964: MULLER-IDZERDA, A.C. - De beste kamerplanten uit Libelle.
14996: MÜLLER, P.E. - Vita lagonis urne, episcopi Roskildensis, pars posterior; Programma qvo inaugurationem viri reverendissimi Tachonis Christiani Müller, episcopi Ripensis, in aede diviae virginis dominica XXII post festum s.s. trinitatis solemni ritu peragendam.
14995: MÜLLER, P.E. - Vita lagonis urne, episcopi Roskildensis; Programma qvo inaugurationem virorum reverendissimorum Erasmi Möller, episcopi Lolllandiae, et Nicolai Fogtmann, episcopi Ripensis, in aede diviae virginis dominica XXI post festum s.s. trinitatis solemni ritu peragendam.
8205: MULLINS, E.L.C. - A guide to the historical and archaeological publications of Societies in England and Wales 1901-1933.
2401: MUSÉE MUNICIPAL. - Première Céramique, Premier Métal du néolithique á l'âge du bronze dans le domaine circum-alpin.
9711: MUNIER, W.A.J. - Een parochiële volkstelling in het bisdom Luik omstreeks 1837. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome CIII-CIV, 1967-1968.
9706: MUNIER, W.A.J. - Een tweetal documenten over het bestuur van Mgr. den Dubbelden in Maastricht en Luiksgestel (1834-1840) en de eerste relatio status van Mgr. Paredis over het apostolisch vicariaat Limburg (1842). Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome CII, 1966.
9708: MUNIER, W.A.J. - De dekenale indeling der parochies in de omgeving van Maastricht van omstreeks 1803 tot 1853. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome CIII-CIV, 1967-1968.
20037: MUNKSGAARD, E. - To skattefund fra aeldre vikingetid Duesminde og Kaerbyholm. Offprint from: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1969.
18426: MUNKSGAARD, E. - Denmark: an archaeological guide.
20036: MUNKSGAARD, E. - Det andet skattefund fra Duesminde. Offprint from: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1963.
9404: MUNNIG SCHMIDT, E. - Beek en Hoff; Van buitenplaats tot gemeentehuis.
19630: MUNRO, R. - The lake-dwellings of Europe: being the Rhind lectures in archaeology for 1888.
9695: MUNSTERS, A. - De verkiezing der landdekenen in het aartsdiakenaat Kempenland in de 17e en 18e eeuw. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome LXXXV, 1949.
4364: MURAWSKI, H. - Geologisches Wörterbuch.
16296: MURRAY, J.C. (ED.). - Excavations in the medieval burgh of Aberdeen 1973-81. (Society of Antiquaries of Scotland, Monograph Series number 2).
18707: MURRAY, H.K. & J.C., A.N. & I.A.G. SHEPHERD. - Evidence of agricultural activity of the later second millennium BC at Rattray, Aberdeenshire. Offprint from: Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 122.
1103: MUSCH, J.E. - Reconstructie van een jong-paleolithische wooneenheid in het Hoornseveld te Buinen, gem. Borger. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 91,
2832: INSTITUT D'ARCHEOLOGIE ET MUSÉE. - Fouilles et Recherches, XI, 1984.
17988: GRONINGER MUSEUM. - Verslag van de toestand van het Groninger Museum voor Stad en Lande over het jaar 1968.
17929: FRIES MUSEUM. - Rapport van de Commissie naar een nieuw Fries Museum beleid.
12120: RÖMISCH-GERMANISCHES CENTRAL-MUSEUM. - Mainzer Zeitschrift, Zeitschrift des Römisch-Germanischen Central-Museums und des Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertümer, Jahrgang VII, 1912.
6268: RÖMISCH-GERMANISCHES MUSEUM. - Römer am Rhein.
6411: RÖMISCH-GERMANISCHES MUSEUM. - Römer am Rhein.
2617: RÖMISCH-GERMANISCHES MUSEUM. - Römer am Rhein.
1238: PROVINCIAAL OVERIJSSELS MUSEUM. - Tentoonstelling Goed gevonden; Recente archeologische vondsten in Overijssel.
2217: PALESTINE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM. - Gallery book - Stone and Bronze Ages.
6382: HETJENS-MUSEUM. - Der Keramikfreund; Mitteilungsblatt Freundeskreis des Hetjens-Museums, Heft 18.
6381: HETJENS-MUSEUM. - Der Keramikfreund; Mitteilungsblatt Freundeskreis des Hetjens-Museums, Heft 17.
15759: GRONINGER MUSEUM. - Groninger Museum; Jaarverslag 1985 t/m 1989.
12534: GRONINGER MUSEUM. - Groninger Museum; Jaarverslag 1969.
12533: GRONINGER MUSEUM. - Verslag van den toestand van het Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen, later: Jaarverslag Groninger Museum voor Stad en Lande, 1932 - 1980.
5272: GRONINGER MUSEUM. - Verslag van de toestand van het Groninger Museum voor Stad en Lande over het jaar 1966.
5270: GRONINGER MUSEUM. - Verslag van de toestand van het Groninger Museum voor Stad en Lande over het jaar 1964.
5271: GRONINGER MUSEUM. - Verslag van de toestand van het Groninger Museum voor Stad en Lande over het jaar 1965.
3468: GRONINGER MUSEUM. - Verslag Museum van Oudheden te Groningen 1927.
3449: GRONINGER MUSEUM. - Verslag Museum van Oudheden te Groningen 1944, 1945, 1946, 1947 en 1948.
3448: GRONINGER MUSEUM. - Verslag Museum van Oudheden te Groningen 1939.
3446: GRONINGER MUSEUM. - Verslag Museum van Oudheden te Groningen 1922.
2053: GRONINGER MUSEUM. - Verslag Museum van Oudheden te Groningen 1935.
2052: GRONINGER MUSEUM. - Verslag Museum van Oudheden te Groningen 1926.
5220: DRENTS MUSEUM. - Nieuwspapier Drents Museum Assen, Jaargang 1, Nr. 1.
4574: DRENTS MUSEUM. - Nieuwspapier Drents Museum Assen, Jaargang 1, Nr. 4.
7825: CENTRAAL MUSEUM. - 5000 Jaar kunst in Pakistan.
5543: CENTRAAL MUSEUM. - Het Utrechtse schip.
4325: CENTRAAL MUSEUM. - De schatten van Peru.
4043: CENTRAAL MUSEUM. - Het goud van Peru; Schatten van het Incarijk.
4517: BRITISH MUSEUM. - Man's place in evolution.
2621: BRITISH MUSEUM. - A guide to the antiquities of the Stone Age in the department of British and Mediaeval antiquities.
11: BRITISH MUSEUM. - British Museum Guide.
9634: ALLARD PIERSON MUSEUM. - Mededelingenblad Vereniging van Vrienden Allard Pierson Museum Amsterdam, nr. 71.
6723: ALLARD PIERSON MUSEUM. - Griekse, Etruskische en Romeinse kunst. (Hermeneus, tijdschrift voor antieke cultuur, 48e jaargang, nr. 3).
6313: ALLARD PIERSON MUSEUM. - Goden en mensen in het Allard Pierson Museum (Archeologische collectie van de Universiteit van Amsterdam).
6299: ALLARD PIERSON MUSEUM. - Mededelingenblad Vereniging van Vrienden Allard Pierson Museum Amsterdam, nr. 34.
4277: ALLARD PIERSON MUSEUM. - Gifts to mark the re-opening.
4276: ALLARD PIERSON MUSEUM. - Gods and men in the Allard Pierson Museum (Archaeological Collection of the University of Amsterdam).
19471: BRITISH MUSEUM. - A guide to the antiquities of the Stone Age in the department of British and Mediaeval antiquities.
13316: FRIES MUSEUM. - Van Friezen, Franken en Saksen; 350-750.
19632: BRITISH MUSEUM. - Treasures from Romania; A special exhibition held at The British Museum.
13774: AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. - Amsterdam in de put. Opgravingen rond het Damrak; Een archeologische bijdrage aan de vroegste geschiedenis van Amsterdam.
6365: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM. - Porcelain figures.
19286: BRITISH MUSEUM. - Treasures of Tutankhamun.
12992: FRIESCH MUSEUM. - Catalogus der tentoonstelling van Friesche heraldiek in het Friesch Museum te Leeuwarden, juli-sept. 1942.
9505: NEDERLANDSE MUSEUMVERENIGING. - Museumvisie, 1e jaargang - 16e jaargang, 1977-1992 + registers 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985.
14836: MUSSCHE, H.F. - Thorikos; Het leven in een oudgriekse mijnstad.
6910: MUSSON, C.R. - Clwyd-Powys Archaeological Trust; Review of projects.
4542: ISTANBUL ARKEOLOJI MÜZELERI. - Resimli rehber; Yunan, Roma, Bizans.
12785: MYERS, A.R. - England in the Late Middle Ages. (The Pelican History of England 4).
18974: MYHRE, B. - Funn, fornminner og ødegårder; Jernalderens bosetning i Høyland Fjellbygd. (Stavanger Museums Skrifter, Bind 7).
16066: MYRES, J.N.L. - Anglo-Saxon pottery and the settlement of England.
13214: MYRES, J.N.L. - Anglo-Saxon pottery and the settlement of England.
17531: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 28, 1952.
17530: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 27, 1951.
17529: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 26, 1950.
17536: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 33, 1957.
17534: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 31, 1955.
17535: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 32, 1956.
17532: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 29, 1953.
17533: NAAMKUNDE. - Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 30, 1954.
12815: MUSEU ARQUEOLOGICO NACIONAL. - Las salas de antiguedades ibericas y romanas.
10415: NAGEL, W. - Djamdat Nasr-Kulturen und frühdynastische Buntkeramiker. (Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Band 8),
10210: NAGEL, E. - Die Erscheinungen der Kugelamphorenkultur im Norden der DDR. (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 18).
16573: NAGMÉR, R.B. - En bronsåldershög i Öremölla. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1985:13).
16570: NAGMÉR, R.B. - Boplatslämningar från stenåldern i Asmundtorp. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1985:10).
14779: NAPOLÉON. - Décret Impérial concernant Les Fabriques. Au palais des Tuileries, le 30 décembre 1809. / Keyzerlyk Decreét aengaende de Fabrieken of Kerke-inkomsten. In het paleys der Tuileries, den 30 december 1809.
14316: NARASIMHAIAH, B. - Metropolis Vijayanagara; Significance of remains of citadel.
19069: NARR, K.J. - Kultur, Umwelt und Leiblichkeit des Eiszeitmenschen; Studien zu ihrem gegenseitigen Verhältnis.
14261: NARR, K.J. ET AL. - Besprechungen. Offprint from: Bonner Jahrbücher, Heft 186.
2926: NARR, K.J. - Studien zur älteren und mittleren Steinzeit der niederen Lande. (Antiquitas, Abhandlungen aus dem Gebiete der Vor- und Frühgeschichte, Reihe 2, Band 7).
20004: NARR, K.J. - Grobe Steinartefakte: Steinzeitfragen Südostasiens. Offprint from: Allgemeine und vergleichende Archäologie Beiträge, Band 2.
14656: NARR, K.J. - Prehistorie der beschaving. (Aula 169).
16428: NÄSMAN, U. - Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid; En studie kring glas från Eketorp-II, Öland, Sverige. [Glass and trade in the Late Roman and Migration periods; A study on glasses found in Eketorp-II, Öland, Sweden]. (Archaeological Studies Uppsala University Institute of North European Archaeology AUN 5).
20030: NÄSMAN, U. - Öland, Eketorp, and the transition between Montelii periods VI and VII. Offprint from an unstated source.
20053: NÄSMAN, U. - Der syvende århundrede - et mørkt tidsrum i ny belysning. Offprint from: Fra Stamme til Stat i Danmark 2.
20044: NÄSMAN, U. - The Germanic Iron Age and Viking Age in Danish Archaeology; A survey of the literature 1976-1986. Offprint from: Journal of Danish Archaeology 8.
20073: NÄSMAN, U. - Liv och död; Sydskandinaviska grav- och offerriter från 200 till 1000 e.Kr. Offprint from: Myte og ritual i det førkristne norden.
19184: NÄSMAN, U. & B.M. RASMUSSEN (EDS.). - Settlement and cultural landscape; A report.
14115: NASTER, P. - Chrestomathie accadienne. (Bibliothèque du Muséon, volume 12).
2193: NAT, D. - Elements de préhistoire et d'archéologie Nord-Siberiennes, fascicule 1. (Contributions du Centre d'Études Arctiques et Finno-Scandinaves, no. 9).
15260: MUSÉES NATIONAUX. - Trésors des princes Celtes.
2444: MUSÉES NATIONAUX. - Or des Scythes (Arts antiques d'Asie centrale et de Sibérie). Trésors des musées soviétiques.
14687: DE NATUUR. - De Natuur, populair geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen, 22e jaargang, 1902.
14685: DE NATUUR. - De Natuur, populair geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen, 21e jaargang, 1901.
14688: DE NATUUR. - De Natuur, populair geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen, 24e jaargang, 1904.
8048: NAUERTH, C. - Agnellus von Ravenna; Untersuchungen zur archäologischen Methode des ravennatischen Chronisten. (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 15).
7274: NAUMANN, H. - Frühgermanentum; Heldenlieder und Sprüche.
20133: NAUTA, F. - Fietsen langs hunebedden; Een cultuur-historische fietsroute langs alle hunebedden in Drenthe.
14298: NAUTIYAL, K.P. - The archaeology of Kumaon (Including Dehradun). (The Chowkhamba Sanskrit Studies, vol. LXXI).
3164: NAUWELAERTS, M.A. - De oude latijnse school van Breda.
4947: NAVA, M.L. & S. FERRI. - Stele Daunie 2.
4946: NAVA, M.L. - Stele Daunie 1; Vita culti e miti nella puglia protostorica.
6522: VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND. - Bijenteelt, maandschrift voor de bijenteelt, jaargang 79, 1977.
6523: VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND. - Bijenteelt, maandschrift voor de bijenteelt, jaargang 80, 1978.
6524: VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND. - Bijenteelt, maandschrift voor de bijenteelt, jaargang 81, 1979.
6530: VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND. - Bijenteelt, maandschrift voor de bijenteelt, jaargang 87, 1985.
6531: VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND. - Bijenteelt, maandschrift voor de bijenteelt, jaargang 88, 1986.
6521: VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND. - Bijenteelt, maandschrift voor de bijenteelt, jaargang 78, 1976.
8303: STICHTING LANDVERHUIZING NEDERLAND. - Nieuw-Zeeland; Een beschrijving van land en volk ten dienste van emigranten. (Nr. 2 van de Brochure-reeks).
12457: NEDERVEEN MEERKERK, H. VAN. - Recife, the rise of a 17th-century trade city from a cultural-historical perspective
5737: NEEDHAM, J. - Implications of Chinese textile and cast-iron technology for certain basic inventions in mechanical engineering. Offprint from: Actes du XIe Congrès International d'Histoire des Sciences.
20198: NEEDHAM, S.P. - Selective deposition in the British Early Bronze Age. Offprint from: World Archaeology, volume 20, No. 2, 1988.
8948: NEEDS-HOWARTH, S.J. - Native fishing in the Great Lakes; A multidisciplinary approach to zooarchaeological remains from precontact Iroquoian villages near Lake Simcoe, Ontario.
6018: NEGAHBAN, E.O. - A preliminary report on Marlik excavation; Gohar Rud expedition, Rudbar 1961-1962.
19592: NEHALENNIA. - Deae Nehalenniae. Gids bij de tentoonstelling Nehalennia, de Zeeuwse Godin, Zeeland in de Romeinse tijd, Romeinse monumenten uit de Oosterschelde.
2281: O'NEIL, H. - The Roman villa at Park Street near St. Albans, Herts. (Hasprint No. 2). Reprint from: Archaeological Journal, Volume CII, 1945.
3017: O'NEILL, J.P. (ED.). - Treasures from the Bronze Age of China; An exhibition from the People's Republic of China.
2237: NEKUDA, V. & K. REICHERTOVÁ. - Stredoveka keramika v cechach a na Morave. [Medieval ceramics in Bohemia and Moravia].
7096: NEKUDA, V. - Pfaffenschlag; Zaniklá stredoveká ves u Slavonic. [ Mittelalterliche Ortswüstung bei Slavonice].
4942: NELSON, N.C. - The Ellis Landing shellmound. (University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, Volume 7, No. 5).
8929: NEMECEK, S. - Who were the first Americans? In: Scientific American, Volume 283, Nr. 3, 2000.
10537: NÉMETH, P. - Bemerkungen zur Auswertung des sog. Schatzfundes von Tokaj. Offprint from: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1969/2.
18940: NENCI, G. & G. VALLET (EDS.). - Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche (BTCGI); I. Opere di carattere generale (1537-1975).
18941: NENCI, G. & G. VALLET (EDS.). - Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche (BTCGI); XII. Siti, Monte Sant'Angelo (1) - Orsomarso.
18942: NENCI, G. & G. VALLET (EDS.). - Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche (BTCGI); II. Opere di carattere generale (1976-1980), addenda 1537-1975.
4680: NENQUIN, J. - Une collection de céramique kisalienne au Musée royal du Congo belge. Offprint from: Bulletin de la Société Royale Belge d'Antropologie et de Préhistoire, Tome LXIX.
18987: NERMAN, B. - Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, del 40:1).
4217: NERMAN, B. - Die Völkerwanderungszeit Gotlands.
10197: NEUGEBAUER, J.-W. - Herzogenburg-Kalkofen, ein ur- und frühgeschichtlicher Fundplatz im unteren Traisental. (Fundberichte aus Österreich, Materialheft A 1).
14806: NEUMANN, A. - Vindobona; Die römische Vergangenheit Wiens - Geschichte, Erforschung, Funde.
19114: NEUMANN, A. - Lampen und andere Beleuchtungsgeräte aus Vindobona. (Der römische limes in Österreich, Heft XXII).
14988: NEUMARK, D. - Die Freiheitslehre bei Kant und Schopenhauer.
4433: NEURDENBURG, E. - Oud aardewerk; Toegelicht aan de verzamelingen in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
20100: NEURDENBURG, E. - Oude Nederlandsche majolica en tegels Delftsch aardewerk. (Heemschutserie, deel 35).
7032: NEUSTUPNÝ, E. & J. - Czechoslovakia before the Slavs. (Ancient peoples and places 22).
356: NEWALL, R.S. - Stonehenge.
16021: NEWARK, T. - Medieval warfare.
16826: NEWELL, R.R. ET AL. - An inquiry into the ethnic resolution of mesolithic regional groups; The study of their decorative ornaments in time and space.
5595: NEWELL, R.R. - Een geïntegreerd antropologisch onderzoek naar steentijd nederzettingen: het voorbeeld van mound 44, Utqiagvik village, Barrow, Alaska. Offprint from an unstated source.
4357: NEWHAM, C.A. - The astronomical significance of Stonehenge.
2847: NEWHAM, C.A. - The astronomical significance of Stonehenge.
19627: NEWHOUSE, E.L. (ED.). - Unlocking secrets of the unknown with National Geographic.
15014: NICHOLSON, S.M. - Catalogue of the prehistoric metalwork in Merseyside County Museums. (Work notes 2).
18525: NICLASEN, B. (ED.). - The Fifth Viking Congress, Tórshavn, July 1965.
10562: NICOLAISSEN, O. - Arkaeologiske undersøkelser i Nordlands og Tromsø amter 1911. Extracted from: Bergen Museum Aarbok 1912.
11971: NICOLAOU, I. - Cypriot inscribed stones. (Picture Book No. 6).
19362: NICOLAY, J.A.W. (ED.). - Terpbewoning in oostelijk Friesland; Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo. (Groningen Archaeological Studies, volume 10).
14903: NICOLAY, C. - Mijn geloof -het enig ware?; Christenen en de waarheid van andere godsdiensten, Een handleiding.
3142: NIEDERLENDER, A., R. LACAM & J. ARNAL. - Le gisement néolithique de Roucadour (Thémines - Lot). (IIIe supplément á Gallia Préhistoire).
11735: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Band 63, 1994.
17555: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Band 41, 1972.
17551: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Heft 37, 1968.
17552: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Band 38, 1969.
17553: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Band 39, 1970.
17549: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Heft 34, 1965.
17550: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Heft 36, 1967.
19655: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Band 42, 1973.
17554: NIEDERSACHSEN. - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Band 40, 1971.
18697: NIEKUS, M.J.L.T. - Een 14C-database voor het Mesolithicum en de vroege fase van de Swifterbant-cultuur in Noord-Nederland; Enkele algemene opmerkingen. Offprint from: Notae Praehistoricae 25.
12755: NIEL, F. - Dolmens et menhirs. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles No. 764).
18215: NIELSEN, A.V. ET AL (EDS). - Museum Europa; An exhibition about the European museum from the Renaissance to our time.
3916: NIELSEN, I. - Middelalderbyen Ribe. (Projekt Middelalderbyen, Bind 1).
16186: NIELSEN, E.L. - Det aeldste Viborg; Nye synspunkter og tolkninger.
19538: NIELSEN, P.-O. - Danmarkshistorien, Oldtiden; Stenalderen, Bondestenalderen.
20041: NIELSEN, P.O. - Limensgård and Grødbygård; Settlements with house remains from the Early, Middle and Late Neolithic on Bornholm. Offprint from: Settlement and Landscape.
4241: NIENHUIS, P., R. WILLEMS & R. KLEINGELD. - Het Zeeuwse landschap; Zwerftochten door een opmerkelijk natuurgebied.
9747: NIERMEYER, J.F. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501.
524: HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN. - Archeologische kroniek 1979.
18496: NIEUWHOF, A. - De wierde Wierum (provincie Groningen); Een archeologisch steilkantonderzoek. (Groningen Archaeological Studies, volume 3).
19785: NIEUWHOF, A. (ED.). - De Leege Wier van Englum; Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91).
10032: NIEUWHOF, A. & A.G. LANGE. - Op weg naar een Nationale Referentiecollectie Archeologie; Eindrapport Haalbaarheidsonderzoek NRc.
19085: NIEVERGELT, B. - Der Alpensteinbock (Capra ibex L.) in seinem Lebensraum; Ein oekologischer Vergleich. (Mammalia depicta).
9953: NIHLÉN, J. - Gotlands stenåldersboplatser.
7648: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald.
13384: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXVII, 1980.
13383: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXVI, 1979.
13376: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XIX, 1972.
13375: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XVIII, 1971.
13373: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XVI, 1969.
11800: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXIII, No. 1, 1986.
11797: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXX, 1983.
11796: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXIX, 1982.
11791: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXIV, 1977.
11790: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXIII, 1976.
11789: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXII, 1975.
11788: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXI, 1974.
11787: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XX, 1973.
11785: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XV, 1968.
11784: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XIV, 1967.
11782: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XII, 1965.
11781: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XI, 1964.
11780: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang X, 1963.
11779: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang IX, 1962.
11778: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang VIII, 1961.
11777: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang VII, 1960.
11775: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang V, 1958.
11763: NIJMEGEN. - Nijmeegs Katern; Nieuwsbrief voor de geschiedenis van stad en streek, jaargang 1 t/m 12, 1987 - 1998 + Index 1 (1987) - 5 (1991) + Index 6 (1992) - 10 (1996) + Jubileumboekje Numaga 40 jaar.
11762: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift (later Jaarboek) gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving I - XLV, 1954 - 1998 + Nijmegen 1850 jaar stad, gedenknummer juli 1955 + Repertorium jaargang 1 t/m 30 (1954 - 1983).
11308: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang VI, 1959.
9095: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXX, No. 2, 1983.
11307: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang IV, 1957.
8689: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXII, No. 1, 1975.
5308: NIJMEGEN. - Numaga, Tijdschrift (later Jaarboek) gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving I - XLVII, 1954 - 2000 + Nijmegen 1850 jaar stad, gedenknummer juli 1955 + Repertorium jaargang 1 t/m 30 (1954 - 1983).
17594: NIJMEGEN. - Nijmeegs Katern; Het hertogdom herleeft. Gelredag 2007, jaargang 21, 2007.
17759: NIJMEGEN. - Ulpia Noviomagus 8; Gemeentelijk archeologisch onderzoek in Nijmegen.
15378: NIJS, G. & H. MANSCHOT-TIJDINK. - Harreveld doorgrond; Historisch-archeologisch onderzoek naar 'eene olde haevesaete'.
12609: NIKLEWICZ-HOKSE, A.T.L. & C.A.G. LAGERWERF (EDS.). - Bundel van de steentijddag 1 april 1989.
19898: NIKLEWSKI, J. & W. VAN ZEIST. - A late quaternary pollen diagram from northwestern Syria. Offprint from: Acta Bot. Neerl. 19 (5).
14119: NILSSON, S. - Die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens; Ein versuch in der comparativen Ethnographie und ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts.
19219: NILSSON, S. - Die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens; Ein versuch in der comparativen Ethnographie und ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts.
3022: NINOU, K. (ED.). - Treasures of ancient Macedonia.
17812: NIOCAILL, G.M. & P.F. WALLACE (EDS.). - Keimelia; Studies in medieval archaeology and history in memory of Tom Delaney.
4553: NIR, D. - The semi-arid world; Man on the fringe of the desert. (Geographies for Advanced Study).
16171: NISBETH, A. - Risinge gamla kyrka S:ta Maria. (Svenska Kulturminnen 39).
5393: NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M. VAN. - Nederlandsche kasteelen. (Heemschutserie, deel 20).
2886: NITRA. - Archeologicky Ústav Nitra [Institute of Archaeology].
19807: NOAH, R. - Die mittelalterlichen Kirchen im Harlingerland. (Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands, Band LI).
6435: NOCHÉ, A. - Gergovie; Vieux problèmes et solutions nouvelles. (Roma aeterna VI).
4058: NOHLEN, K. & W. RADT. - Kapikaya; Ein Felsheiligtum bei Pergamon. (Altertümer von Pergamon, Band XII).
10809: NOORDAM, J.W. - Kort verslag van de consolidatie der grafheuvels op de Zuylesteinse Kop bij Leersum (U). Offprint from: Westerheem 32. (R.O.B.-overdrukken nr. 186).
9782: NOORDEGRAAF, L. - Hollands welvaren?; Levensstandaard in Holland 1450-1650.
18459: NOORDEN, E. VAN & H.M. RAVESTIJN. - Inleiding tot de bouwkunde.
18571: NOORT, J. VAN DEN (ED.). - Onvoltooid verleden tijd; Geschiedenis en milieu.
16431: NORDAHL, E. - Reykjavík from the archaeological point of view. (AUN 12).
16578: NORDEMAN, K. - Kvarteret polstjärnan och stortorget i Södertälje; Arkeologiska undersökningar 1982-83. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1985:22).
9954: NORDÉN, A. - Stenåldersboplatser i Östergötland I. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 37: 2-5).
8071: NORDMAN, C.A. - Karelska järnåldersstudier. (Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XXXIV:3).
19398: NORDWESTDEUTSCHLAND. - Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 21.
19527: NÖRLUND, P., F. JÓNSSON & F.C.C. HANSEN. - Meddelelser om Grønland, Bind LXVII, 1924. containing: Buried Norsemen at Herjolfsnes / Interpretation of the Runic inscriptions from Herjolfsnes / Anthropologia medico-historica Groenlandiae antiquae I. Herjolfsnes.
16220: NÖRLUND, P., F. JÓNSSON & F.C.C. HANSEN. - Meddelelser om Grønland, Bind LXVII, 1924. containing: Buried Norsemen at Herjolfsnes / Interpretation of the Runic inscriptions from Herjolfsnes / Anthropologia medico-historica Groenlandiae antiquae I. Herjolfsnes.
18804: NØRLUND, P. - Trelleborg. (Nationalmuseets Blå Bøger)
3292: NORMAN, A.F. - The Romans in East Yorkshire. (East Yorkshire Local History Series No. 12).
18730: NORTMANN, H. - Die Stellung Westniedersachsens in der vorrömischen Eisenzeit Norddeutschlands. Offprint from: Offa 37.
16685: NORWAY. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 25, nr. 8, 1980.
16050: NORWICH. - The Norwich survey 1971-1980.
11891: NOSEK, S. - Civilisation des amphores sphériques. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Pologne, fascicule XII: PL 64 - PL 69).
11885: NOSEK, S. - Periode romaine. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Pologne, fascicule VI: PL 35 - PL 36).
8332: GENS NOSTRA. - Gens Nostra - Ons Geslacht - Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, jaargang 18, No. 12.
5525: NOTEN, F.L. VAN, D. CAHEN & L.H. KEELEY. - Prehistorische vindplaatsen; Een nieuwe onderzoekmethode. In: Natuur en techniek 47, no. 4, 1979.
18544: NOTEN, F. VAN. - Vlaamse Vereniging voor Archeologisch Onderzoek.
7216: NOVOTNÝ, B., M. NOVOTNÁ & R.M. KOVALCÍK. - Popradská kotlina v dávnej minulosti. [The Poprad basin in ancient past - Der Poprader Talkessel in der ältesten Vergangenheit].
15718: NOVOTNÝ, B. - Hromadný nález ze 16. stol v Brne [Ein Hortfund aus dem 16. Jahrhundert in Brno]. (Fontes Archeologicae Moraviae - Prameny Moravské Archeologie, Tom I).
10374: NOVOTNÝ, B. - Slovensko v mladsej dobe kamennej.
15783: NOVY, R. & J. SLAMA (EDS.). - Studia Mediaevalia Pragensia II.
16354: NOWAKOWSKI, J.A. & C. THOMAS. - Excavations at Tintagel parish churchyard, Cornwall, Spring 1990; Interim report.
16353: NOWAKOWSKI, J.A. & C. THOMAS. - Grave news from Tintagel; An account of a second season of archaeological excavation at Tintagel churchyard, Cornwall, 1991.
15359: Ó NUALLÁIN, S. - Stone rows in the south of Ireland. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 88, section C, number 7.
15343: Ó NUALLÁIN, S. - Boulder-burials. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, volume 78, section C, number 4.
9778: NUIS, A. - Wat is er gebeurd in Amsterdam? (Vlugschrift van de gids, nr. 1).
17467: NUMISMATICS. - Jaarboek voor munt- en penningkunde 52/53, 1965/1966, 1e / 2e gedeelte.
2041: NUMMEDAL, A. - Stone age finds in Finnmark.(Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Serie B: Skrifter XIII).
16049: NURSER, E. - Lincoln; 21 centuries of living history.
12863: BATAAFSCHE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Eelhart, de menschenvriend; of gemeenzaame onderrichtingen, ter leering en waarschouwing, inzonderheid van den landman. Eerste stuk.
11647: NUYENS, E.M.TH.W. - De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839. (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Nr. 2).
8549: NYE, R.B. & J.E. MORPURGO. - A history of the United States; Volume 2: The growth of the United States.
4809: NYÈSSEN, D.J.H. - The passing of the Frisians; Anthropography of Terpia.
13633: NYLÉN, E. - A turret for vertical photography. (Antikvariskt Arkiv 24).
2938: NYLÉN, E. - Kring järnålderns andra period. (Antikvariskt Arkiv 6).
11842: NYROP, K. - Études de grammaire française 17 - 19. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser VIII, 2).
11818: NYROP, K. - Études de grammaire française 1 - 5. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser II, 6).
11830: NYROP, K. - Études de grammaire française 11 - 16. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser IV, 5).
11813: NYROP, K. - Histoire étymologique de deux mots français (haricot, parvis). (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser II, 1).
11829: NYROP, K. - Gueules; Et ords historie. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser IV, 4).
11821: NYROP, K. - Études de grammaire française 6 - 10. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser III, 1).
19498: OAKLEY, K.P. - Man the tool-maker.
496: OATES, J. - Babylon; Stadt und Reich im Brennpunkt des Alten Orient.
358: ÖBERG, H. - Guldbrakteaterna från nordens folkvandringstid. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 53).
13609: OBERLEITNER, W. - Das Heroon von Trysa; Ein lykisches Fürstengrab des 4. Jahrhunderts v. Chr. (Zaberns Bildbände zur Archäologie, Band 18).
2307: OBERMAIER, H. - Der Mensch der Vorzeit.
67: OBERMAIER, H. - Urgeschichte der Menschheit. (Geschichte der führenden Völker 1. Band). Bound with: J. Bernhart, Sinn der Geschichte.
7276: OBERMÜLLER, C. - Die deutschen Stämme; Stammesgeschichte als Namensgeschichte und Reichsgeschichte.
7356: OBORNY, A. (ED.). - Rocznik Muzeum Swietokrzyskiego.
6892: ODDY, W.A. (ED.). - Problems in the conservation of waterlogged wood. (Maritime Monographs and Reports No. 16).
8198: ODELBERG, W. & H. THYLANDER (EDS.). - Swedish archaeological bibliography 1954-1959.
16159: ODELBERG, M. ET AL. - Viking ways; On the Viking Age in Sweden.
18601: ODELBERG, M. - Birka.
15649: ODELL, P.R. & D.A. PRESTON. - Economies and societies in Latin America: A geographical interpretation.
18977: ODENSE. - Fynske minder 2007.
18976: ODENSE. - Fynske minder 2005.
18975: ODENSE. - Fynske minder 2003.
16637: ÖDMAN, A. - Lyckå. (Rapport Medeltidsstaden 47).
18972: ODNER, K. - Komsakulturen i Nesseby og Sør-Varanger. (Tromsø Museums Skrifter, vol. XII).
10968: OECONOMIDES, M. - Das Numismatische Museum.
13953: OELMANN, F. - Das Rheinische Landesmuseum in Bonn, seine Entwicklung und seine Aufgaben.
6033: OERTWIG, S. - Gang durch versunkene Städte; Ein Ausflug ins Reich der Archäologie.
19302: OFFENBERG, G.A.M. - Broekpolder; Een archeologisch monument op een VINEX-locatie.
9755: OGTROP-VAN VOORST TOT VOORST, E. VAN. - Het Gooi 2.
15980: OHLER, N. - The medieval traveller.
11838: OHRT, F. - De danske besvaergelser mod vrid og blod; Tolkning og forhistorie. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser VI, 3).
9415: OIRSCHOT, A. VAN. - Het kasteel van Heeze. (Serie Nederlandse Kastelen, deel 1).
5347: OIRSCHOT, A. VAN. - Het kasteel van Heeze. (Nederlandse Kastelen, Nieuwe reeks deel 6).
5342: OIRSCHOT, A. VAN. - Kasteel De Blauwe Camer; Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal. (Nederlandse Kastelen, Nieuwe reeks deel 1).
18115: OIRSCHOT, A. VAN. - Antiek kopen; Tin.
18114: OIRSCHOT, A. VAN. - Antiek kopen; IJzeren voorwerpen.
16023: OKASHA, E. - Hand-list of Anglo-Saxon non-runic inscriptions.
13209: OKLADNIKOV, A.P. - The Soviet Far East in antiquity: An archaeological and historical study of the maritime region of the U.S.S.R. (Arctic Institute of North America, Anthropology of the North: Translations from Russian Sources, nr. 6).
18266: OLAUSSON, E. (ED.). - The Pleistocene/Holocene boundary in south-western Sweden. (Sveriges Geologiska Undersökning, Serie C, Nr. 794).
359: OLDEBERG, A. - Det nordiska bronsåldersspännets historia; Med särskild hänsyn till dess gjuttekniska utformning i Sverige. [Fibel der Bronzezeit]. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 38:3).
8540: OLDENHOF, H. - 350 Jaar parochie Heerenveen. (Taconis-reeks nr. 5).
19259: OLDENHUIS GRATAMA, L. - De hunnebedden in Drenthe en aanverwante onderwerpen.
12634: OLIVER, P. (ED.). - Shelter and society.
16184: OLRIK, J. - Øm klosters kronike.
16429: OLSEN, O. & H. SCHMIDT. - Fyrkat; En jysk vikingeborg: I. Borgen og bebyggelsen. (Nordiske Fortidsminder, serie B, in quarto, Bind 3).
18801: OLSEN, O. - Fyrkat; The Viking camp near Hobro.
20068: OLSEN, O. - Malmø - a medieval harbour-town without a harbour. Offprint from: Shipshape.
18973: OLSEN, H. - Varanger-funnene IV; Osteologisk materiale: innledning - fisk - fugl. (Tromsø Museums Skrifter, vol. VII, Hefte IV).
16547: OLSSON, E. - Ett gårdsgravfält från vendel-vikingstid. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:25).
16538: OLSSON, E. - En röseliknande stensättning; Fornlämning 55, Väpppeby-Sjöända, Kalmar socken, Uppland. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:10).
16532: OLSSON, E. - Lundby - Ålläng; En nyfunnen gropkeramisk boplats. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:4).

Next 1000 books from Van Westing & Payne

5/30