Van Westing & Payne
Anderenseweg 3, 9463 TL Eext, The Netherlands. Tel.: +31(0) 592 262 576            Email: hansvanwesting@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15254: JACOB-FRIESEN, G. - Neolithische Hügelgräber auf der Wüllenheide. Bestattungen der Einzelgrabkultur in der Gemarkung Bülstedt, Landkreis Rotenburg (Wümme). Offprint from: Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg (Wümme) 7.
282: JACOB-FRIESEN, K.H. - Einführung in Niedersachsens Urgeschichte.
4408: JACOB, K.H. - Zur Prähistorie Nordwest-Sachsens; Übersicht über die vorgeschichtlichen Perioden und deren wichtigsten Vertreter in der Leipzig-Hallischen Gegend. (Nova Acta, Abh. der Kaiserl. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher, Band XCIV, Nr. 2).
18594: JACOB-FRIESEN, K.H. - Einführung in Niedersachsens Urgeschichte, II. Teil, Bronzezeit. (Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover, Band 15-II).
17346: JACOB-FRIESEN, K.H. - Einführung in Niedersachsens Urgeschichte, I. Teil, Steinzeit. (Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover, Band 15-I).
19989: JACOB-FRIESEN, G. - Ein Bronzeschwert von Bornholm als Geschenk Friedrich Münters an die Georgia Augusta. Offprint from: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 19.
14867: JACOBS, B. & H.W.M. PLETTENBERG - De oude imkerij.
14900: JACOBS, J.G. - Geloven na de dood van God. (Witte Beertjes 1089).
16539: JACOBSON, T. - Ervalla bruk; En hammarsmedja från 1500-talet. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:11).
16638: JACOBSSON, B. - Landskrona. (Rapport Medeltidsstaden 48).
16628: JACOBSSON, B. - Trelleborg. (Rapport Medeltidsstaden 38).
16627: JACOBSSON, B. - Simrishamn. (Rapport Medeltidsstaden 37).
16554: JACOBSSON, B. - Albäcksbacken i Maglarp; Gravar från stenålder, bronsålder och järnålder. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:32).
283: JACQ, M. - Catalogue du Musée Archéologique James Miln-Zacharie le Rouzic (Carnac - Morbihan).
19869: JAGER, S. - Een grote vuurstenen bijl en een Plättbolzen uit Fochteloo, Gem. Ooststellingwerf, Prov. Friesland. Offprint from: Helinium XXI.
11666: JAGER, S.W. - Odoorn, het landinrichtingsgebied 'Odoorn': een archeologische kartering, inventarisatie en waardering. (Nederlandse Archeologische Rapporten 16).
10020: JAGER, S.W. - Anloo-De Strubben, Kniphorstbos: een archeologische kartering, inventarisatie en waardering. (Nederlandse Archeologische Rapporten 7).
4040: JAGER, S.W. - Havelte - rondom de Havelterberg - een archeologische kartering, inventarisatie en waardering. (Nederlandse Archeologische Rapporten 14).
19960: JAGER, S.W. - A prehistoric route and ancient cart-tracks in the gemeente of Anloo (Province of Drenthe). Offprint from: Palaeohistoria 27.
19360: JAGER, S. & R. SMIT. - Archeologische parels van de Veluwe; Op zoek naar de geschiedenis in het landschap.
4881: JAGER, A. - 4000 Jaar metaal in Nederland.
19909: JAGER, S.W. - Duntoppige vuurstenen bijlen uit Oudemolen, gem. Vries en Gees, gem. Oosterhesselen. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 1982.
20069: JAKHELLN, G. - Lofotr - Vikingmuseet på Borg. Offprint from: Byggekunst 7.
5848: JAKOBIELSKI, S. - Polish excavations at Old Dongola, 1978/79 - 1982. Offprint from: Nubische Studien, Tagungsakten der 5. internationalen Konferenz der International Society for Nubian Studies, Heidelberg, 22.-25. September 1982.
20086: JALINK, R. - Langs de Winschoter vestingwal.
7100: JAMAR, J. (ED.). - Aquincum, Romeins Boedapest; Nieuwe opgravingen en vondsten in Aquincum.
6308: JAMAR, J.T.J. - De thermen te Heerlen. Offprint from: Spiegel Historiael
13602: JAMES, F.W. - The Iron Age at Beth Shan; A study of levels VI-IV.
19424: JAMES, S. & V. RIGBY. - Britain and the Celtic Iron Age.
12721: JANKUHN, H. ET AL (EDS.). - Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Teil I. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, dritte Folge, nr. 122).
16134: JANKUHN, H. - Haithabu; Ein Handelsplatz der Wikingerzeit.
16124: JANKUHN, H. - Nydam und Thorsberg; Moorfunde der Eisenzeit. (Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig, Heft 3).
19095: JANKUHN, H. & R. WENSKUS (EDS.). - Geschichtswissenschaft und Archäologie; Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte. (Vorträge und Forschungen, Band XXII).
18593: JANKUHN, H. - Vor- und Frühgeschichte vom Neolithikum bis zur Völkerwanderungszeit. (Deutsche Agrargeschichte, Band I).
18743: JANKUHN, H. - Archaeologische Beobachtungen zu Tier- und Menschenopfern bei den Germanen in der Römischen Kaiserzeit. Offprint from Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Nr. 6.
18474: JANKUHN, H., K. SCHIETZEL & H. REICHSTEIN (EDS.). - Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 11. Jahrhundert n. Chr., Band 2: Handelsplätze des frühen und hohen Mittelalters.
17356: JANKUHN, H. - Die Ausgrabungen in Haithabu (1937-1939); Vorläufiger Grabungsbericht. (Forschungs- und Lehrgemeinschaft 'Das Ahnenerbe' , Reihe B, Band 3).
18831: JANKUHN, H., R. SCHÜTZEICHEL & F. SCHWIND (EDS.). - Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters: Siedlungsform - wirtschaftliche Funktion - soziale Struktur. Bericht über die Kolloquien der Kommission für die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1973 und 1974. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Nr. 101).
6475: JANMART, J. - The Kalahari Sands of the Lunda (N.-E. Angola), their earlier redistributions and the Sangoan culture. (Susídios para a história, arqueologia e etnografia dos povos da Lunda No. 20).
13202: JANNEAU, C.-G. - Une dynastie Chaldéenne; Les rois d'Ur.
18193: JANSEN, R. & H. FOKKENS. - Bouwen aan het verleden; 25 Jaar archeologisch onderzoek in de gemeente Oss.
15867: JANSEN, J. (ED.). - Een maaltijd van kruimels; Amateur-archeologie in Nijmegen.
949: JANSEN, B. - Gids van de afdeling oude kunstnijverheid.
18152: JANSEN, R. & H. FOKKENS. - Archeologisch onderzoek in de gemeente Oss in 1998.
7582: JANSMA, T.S. (ED.). - Tekst en uitleg; Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
953: JANSMA, M.J. - Diatom analysis from coastal sites in the Netherlands. (I.P.P. publicatie 283). Offprint from: D. Brothwell and G. Dimbleby (ed.), Environmental aspects of coasts and islands; Symposia of the Association for Environmental Archaeology no. 1,
951: JANSMA, M.J. - Diatomeenanalysen einiger Grabenprofile in der römischen Siedlung von Rijswijk (Z.H.). (I.P.P. publicatie 229). Offprint from: J.H.F. Bloemers, Rijswijk (Z.H.), 'De Bult'. Eine Siedlung der Cananefaten, (Nederlandse Oudheden 8),
15494: JANSMA, E. & J.-M.A.W. MOREL (EDS.). - Een Romeinse rijnaak, gevonden in Utrecht-De Meern; Resultaten van het onderzoek naar de platbodem 'De Meern 1'. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 144).
16427: JANSON, S. & H. HVARFNER. - Ancient hunters and settlements in the mountains of Sweden; Archaeological and ethnological investigations carried out in connection with power-station projects and lake regulation schemes.
8200: JANSON, S. & H. THYLANDER (EDS.). - Swedish archaeological bibliography 1971-1975.
13123: JANSON, E.M.CH.M. - Kastelen in en om den Haag.
9684: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - De reformatie in de landen van Overmaze na het verdeelingsverdrag van 1661. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome LXVI, 1930.
18487: JANSSEN, L.J.F. - Drenthsche oudheden.
18073: JANSSEN, H.L. (ED.). - Van bos tot stad; Opgravingen in 's-Hertogenbosch.
15495: JANSSEN, L.J.T. & A. VAN DEN HAZELKAMP. - De IJssel in het midden; Een evaluatie van een ontwerpgerichte inventarisatiemethode van cultuurhistorische elementen in het Midden IJsselgebied. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 145).
13710: JANSSEN, L.J.F. - Gedenkteekenen der Germanen en Romeinen, aan den linker oever van den Neder-Rijn.
12259: JANSSEN, L.J.F. - Over de oudste vaderlandsche schansen, bepaaldelijk de Huneschans aan het Udeler-meer. Offprint from: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, deel IV.
11874: JANSSEN, L.J.F. - Over eenige zeldzame vaderlandsche oudheden. (Oudheidkundige Verhandelingen en Mededeelingen III).
2207: JANSSEN, L.J.F. - Oudheidkundige verhandelingen en mededeelingen.
2454: JANSSEN, C.F. - Het kasteel van Coevorden.
6628: JANSSEN, A.J. - Het antieke tropaion.
18143: JANSSEN, H.L. & W.A.B. VAN DER SANDEN. - Middeleeuws aardewerk uit Geldrop (11e-12e eeuw). In: Brabants Heem 37, nr. 4, 1985.
17783: JANSSEN, L.J.F. - Oudheidkundige verhandelingen en mededeelingen.
15056: JANSSEN, H.L. & A.D. VERLINDE. - Holten, het bisschoppelijk kasteel de Waardenborg. (Archeologische Monumenten in Nederland 6).
18124: JANSSEN, B. - Het dansmeisje en de lindepater; Sagen en legenden uit Kempen, Meierij en Peel.
2082: JANSSEN, L.J.F. - Hilversumsche oudheden; Eene bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis der vroegste Europesche volken.
12555: JANSSEN, L.J.F. - Oudheidkundige verhandelingen en mededeelingen.
17152: JANSSEN, L.J.F. - Oudheidkundige verhandelingen en mededeelingen, Eerste stuk.
9432: JANSSEN, H.L. & H. NIEUWENHUIS. - Kasteel De Haar. (Nederlandse Kastelen, Nieuwe reeks, deel 15).
9410: JANSSEN, K. & C. IPPEL. - Gelderland monumenteel; Gelre's verleden in foto's van nu.
957: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. ET AL. - Schatten voor Brugge; Stedelijke musea Brugge, aanwinsten 1966-1972.
289: JANSSON, S.B.F. - Stenfynden i Hovs kyrka. [The stone finds in Hov church]. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Filologiskt Arkiv 9).
6169: JANTZEN, U. (ED.). - Neue Forschungen in Griechischen Heiligtümern. Symposion in Olympia 10. - 12. Oktober 1974.
6648: JAPPE ALBERTS, W. & H.P.H. JANSEN. - Welvaart in wording; Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
17240: JAPPE ALBERTS, W. - Stad en platteland in de Middeleeuwen. (Dichterbij).
16603: JÄRPE, A. - Eskilstuna / Torshälla. (Rapport Medeltidsstaden 16).
16597: JÄRPE, A. - Strängnäs. (Rapport Medeltidsstaden 10).
11882: JASNOSZ, S. ET AL. - Âge du Bronze et période de Hallstatt. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Pologne, fascicule III: PL 17 - PL 24).
15234: JASPERS, R.T. - Muscle force and length; From experimental surgical intervention to molecular regulation of adaption.
9715: JASTROW, R. - Machine en intellect.
10303: JASTRZEBSKI, S. - Kultura Cucuteni-Trypole i jej osadnictwo na Wyzynie Wolynskiej.
3002: JÁSZAI, G. - Grabungsfunde aus dem Bremer Dom.
7698: JÁSZAI, G. - De Sint-Paulusdom te Münster.
10295: JAZDZEWSKI, K. - Kultura Puharów Lejkowatych w Polsce Zachodniej i Srodkowej. [Die Trichterbecherkultur in West- und Mittelpolen]. (Bibljoteka Prehistoryczna, Tom 2).
7352: JAZDZEWSKI, K. - Przewodnik po Muzeum Archeologicznym w Lodzi. (Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Lodzi Nr. 1).
18219: JEDDING, H. - Alte deutsche Bauernschüsseln; Ausstellung der Sammlung Dr. Konrad Strauß.
14735: JEDDING, H. - Volkstümliche Keramik aus deutschsprachigen Ländern. (Bilderhefte des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg 13).
8313: JEDDING, H. - Die Stiftung Erich und Ilse Müller-Stinnes Porzellan-Sammlungen in Hamburg. Offprint from: Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, Band 17.
13101: JEENINGA, W. - Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam. [The East Indies House and St Jorishof].
17593: JEHASSE, J. & R. GROSJEAN. - Sites préhistoriques et protohistoriques de l'ile de Corse. Livret-guide de l'excursion C 4, IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
9055: JELGERSMA, S. & J.F. VAN REGTEREN ALTENA. - An outline of the geological history of the coastal dunes in the western Netherlands. Offprint from: Geologie en Mijnbouw 48, 3, 1969. (R.O.B.-overdrukken nr. 15).
4699: JELGERSMA, S., J. DE JONG, W.H. ZAGWIJN & J.F. VAN REGTEREN ALTENA. - The coastal dunes of the western Netherlands; geology, vegetational history and archeology. Offprint from: Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nieuwe Serie No. 21, 1970. (ROB-overdrukken nr. 24).
4691: JELINEK, J. (ED.). - Die Erforschung der Höhle Sveduv Stul 1953-1955. (Anthropos, studie z oboru antropologie, paleoetnologie, paleontologie a kvarterní geologie nr. 13, N.S. 5).
1639: JELINEK, J. - Anthropologie der jüngeren Steinzeit in Mähren. (Anthropos, studie z oboru antropologie, paleoetnologie, paleontologie a kvarterní geologie nr. 16, N.S. 8).
15740: JELSMA, J. - Room with a view. An excavation in Toé cave, Ayamaru district, Bird's Head, Irian Jaya. Offprint from: Bird's Head approaches, Irian Jaya Studies; A programme for interdisciplinary research.
18458: JENKINS, G. (ED.). - Studies in folk life; Essays in honour of Iorwerth C. Peate.
16561: JENNBERT, K. & E. IREGREN. - Stenåldersboplatser vid Lafssjön, Ramsele socken, Ångermanland. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:39).
4532: JENNINGS, J.D. & E.A. HOEBEL (EDS.). - Readings in anthropology.
20033: JENSEN, J. - Christian Jürgensen Thomsen: An appreciation in the bicentennial of his birth. Offprint from: Acta Archaeologica 58.
16218: JENSEN, S. & P.K. MADSEN (EDS.). - By, marsk og geest 1; Årsberetning 1988.
16155: JENSEN, J., E. MUNKSGAARD & T. RAMSKOU. - Prehistoric Denmark; Guides to the National Museum.
20038: JENSEN, I. & J.S. - Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskabs breve 1825-1864. Dansk kulturformidling på verdensplan. Offprint from: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1987.
19539: JENSEN, J. - Danmarkshistorien, Oldtiden; Bronzealderen, Skovlandets folk.
18980: JEPPESEN, K. - Neues zum Rätsel des Grand Camée de France. (Acta Jutlandica XLIV:1).
19004: JÉQUIER, J.-P. - Le Moustérien alpin; Révision critique. (Eburodunum II, Cahiers d'Archéologie Romande No. 2).
25: DE JERPHANION, G. - La voix des monuments; Notes et études d'archéologie chrétienne.
11828: JESPERSEN, O. - De to hovedarter av grammattiske forbindelser. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser IV, 3).
15918: JESSUP, R. - Anglo-Saxon jewellery. (Shire Archaeology).
15964: JESSUP, R. - Curiosities of British archaeology.
6850: JESSUP, R. - Curiosities of British archaeology.
15875: JEWELL, H.M. - Women in medieval England.
18896: JEZEER, W. - Apeldoorn AH Hart van Zuid Talingweg 169; Een archeologische begeleiding. (ADC-rapport 1943).
18887: JEZEER, W. - Meppel - Woldstraat 68 (Gemeente Meppel); Een archeologische begeleiding. (ADC-rapport 1033).
18888: JEZEER, W. - Voorst - Enkweg; Een archeologische begeleiding. (ADC-rapport 1283).
7640: JIRKU, A. - Die Ausgrabungen in Palästina und Syrien.
19372: JLLERT, G. - Edles Metall in geprägter Form; Gestalt und Wandel antiker Münzen. (Bildhefte des Museums der Stadt Worms, Heft 2).
3246: JOBEY, G., J.P. GILLAM, C. THOMAS & G.C. DUNNING. - Excavations at the native settlement at Huckhoe, Northumberland, 1955-7. Offprint from: Archaeologia Aeliana, 4th series, vol. XXXVII.
9595: JOCKENHÖVEL, A. & C. WILLMS. - Auf den Spuren alter Eisenhüttenleute an der oberen Dill; Forschung, Montanarchäologie, Archäometallurgie. (Archäologische Denkmäler in Hessen 112).
8168: JOFFROY, R. - Le trésor de Vix (Côte-d'Or). (Monuments et Mémoires XLVIII-1).
3186: JOFFROY, R. - Art et civilisation celtiques en Gaule.
7282: JOFFROY, R. - La tombe princière de Vix (Cote-d'or).
17585: JOFFROY, R. (ED.). - Le passage du 1er au 2e age du fer en Europe. Prétirage colloque XXIX du IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
18819: JOFFROY, R. - La tombe princière de Vix (Cote-d'or).
16348: JOHNS, C. & T. POTTER. - The Thetford treasure; Roman jewellery and silver.
13521: JOHNSON, P. - Romano-British mosaics. (Shire Archaeology 25).
8455: JOHNSTON, D.E. - The Channel Islands; An archaeological guide.
15337: JOHNSTON, A.W. - A catalogue of Greek vases in public collections in Ireland. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume 73, Section C, No. 9.
18455: JOHNSTON, D.E. - Roman villas. (Shire Archaeology 11).
3040: JOHNSTONE, P. - Buried treasure.
12635: JOHNSTONE, P. - The archaeology of ships.
17294: JOLEAUD, L. - Les ruminants cervicornes d'Afrique. (Mémoires présentés a l'institut d'Égypte 27).
13580: JOLLY, C.J. & F. PLOG - Physical anthropology and archeology.
16349: JONES, R.H. - Medieval houses at Flaxengate, Lincoln. (The Archaeology of Lincoln, volume XI-1).
16505: JONES, R.F.J., J.H.F. BLOEMERS, S.L. DYSON & M. BIDDLE (EDS.). - First millennium papers; Western Europe in the first millennium AD. (BAR International Series 401).
1375: JONES, N. - The prehistory of southern Rhodesia; An account of the progress of research from 1900 to 1946. (National Museum of Southern Rhodesia, memoir No. 2).
16075: JONES, M.U. - Neolithic pottery found at Lechlade, Glos. Offprint from: Oxoniensia, volume XLI.
4954: JONES, M.J. - The defences of the Upper Roman enclosure. (The Archaeology of Lincoln, Volume VII-1).
15957: JONES, J. - How to record graveyards.
12662: JONES, M. & G. DIMBLEBY (EDS.). - The environment of man: the Iron Age to the Anglo-Saxon Period. (BAR British Series 87).
11938: JONES, G.D.B. - Capena and the Ager Capenas. Offprint from: Papers of the British School at Rome, Volume XXX (New Series volume XVII).
15895: JONES, G. - A history of the Vikings.
3283: JONES, D.H. (ED.). - History and archaeology in Africa; Second Conference held in July 1957 at the School of Oriental and African Studies.
14953: JONES, E.S. - Christus langs de Amerikaanse heirweg.
2585: JONES, G. & TH. - The Mabinogion. (Everyman's Library no. 97).
9731: JONG, T. DE. - Pro patria 1949-1966.
9075: JONG, J. DE & J.F. VAN REGTEREN ALTENA. - Enkele geologische en archeologische waarnemingen in Alkmaars oude stad. Offprint from: E.H.P. Cordfunke, Alkmaar: van boerderij tot middeleeuwse stad, Alkmaar 1972. (R.O.B.-overdrukken nr. 42).
8535: JONG, J.A.B.M. DE. - Nijmegen; Monumenten uit een rijk verleden.
6841: JONG, W.W. DE & G.E. DE WINTER (EDS.). - Te keur voor Keuning; Geografische bijdragen van medewerkers en oudleerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. H.J. Keuning bij zijn afscheid als hoogleraar.
17384: JONG, A.F.M. DE. - Natural 14C variations.
3360: JONGE, C.H. DE. - Vroeg-middeleeuwsche Iersche en Angelsaksische kunst. (Albums Beeldende Kunst).
9284: JONGE, C.H. DE. - Gids van het Museum der Stichting Bisdom van Vliet.
18840: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE & J.G.C. JOOSTING. - Geschiedkundige atlas van Nederland; De marken van Drente, Groningen, Overijsel en Gelderland.
960: JONGKEES, J.H. - Beschouwingen over de archaeologie. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de archaeologie aan de Rijks-universiteit te Utrecht).
17117: JONGKEES, J.H. & C. ISINGS. - Opgravingen op de Hoge Woerd bij De Meern (1957, 1960). (Archaeologica Traiectina V).
2091: JONGMANS, W.J. - Stratigraphische Untersuchungen im Karbon von Limburg (Niederlande). Congrès de Stratigraphie Carbonifère Heerlen, 1927.
2090: JONGMANS, W.J. - Congrès pour l'étude de la stratigraphie du carbonifère dans les différents centres houillers de l'Europe. Congrès de Stratigraphie Carbonifère Heerlen, 1927.
2089: JONGMANS, W.J. - Geschichte, Einrichtung und Arbeitsmethoden des Geologisch Bureau voor het Nederlandsche mijngebied in Heerlen. (Niederl. Limburg). Congrès de Stratigraphie Carbonifère Heerlen, 1927.
5411: JONGSMA, H. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, deel I.
7519: JONKER, W.P.A. - Verslag van de geologische excursies. In: Natura, Orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging, No. 239, 8, 1918.
3940: JONKERGOUW, A.E.L. & J.E. SCHOENMAEKERS. - Sittard Vestingstad.
19979: JÖNS, H., F. LÜTH & M. MÜLLER-WILLE. - Ausgrabungen auf dem frühgeschichtlichen Seehandelsplatz von Groß Strömkendorf, Kr. Nordwestmecklenburg; Erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes. Offprint from: Germania 75,1.
16585: JONSÄTER, M. - En fastlandsboplats från senmesolitisk tid i Mölndal. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1986:15).
16584: JONSÄTER, M. - En stenåldersboplats i Fiskebäck på Skaftö. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1986:14).
16566: JONSÄTER, M. - En skärvstenshög i Värö. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1985:7).
11814: JÓNSSON, F. - Jón Arasons religiøse digte. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser II, 2).
11822: JÓNSSON, F. - Norsk-Islandske kultur- og sprogforhold i 9. og 10. årh. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser III, 2).
8447: JOODE, T. DE. - Folklore in het dagelijks leven.
18330: JOOSTING, J.G.C. - Catalogus van de boekerij-Mr. L. Oldenhuis Gratama berustende in het Rijksarchief in Drente, te Assen.
12860: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
12861: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden vereenigingen en commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
12859: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van kerspelen en marken, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
12858: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
12842: JOOSTING, J.G.C. - Catalogus van de boekerij-Mr. L. Oldenhuis Gratama berustende in het Rijksarchief in Drente, te Assen.
15313: JORDAN, D., D. HADDON-REECE & A. BAYLISS. - Radiocarbon dates from samples funded by English Heritage and dated before 1981.
16147: JØRGENSEN, M.S. ET AL (EDS.). - Vikingernes spor i det danske landskab.
9979: JØRGENSEN, E. - Hagebrogård - Vroue - Koldkur; Neolithische Gräberfelder aus Nordwest-Jütland. (Arkaeologiske Studier published by the Institute of Prehistoric Archaeology, University of Copenhagen, Volume IV).
16219: JORVIK. - Víkingar í Jórvík og vesturvegi.
1642: JOUSSET DE BELLESME, DR. - Des causes de l'évolution du cerveau pendant les temps préhistoriques.
290: JOVANOVIC, B. & M. - Gomolava; Naselje mladeg gvozdenog doba. [Gomolava; Late La Tène settlement]. (Vojvodanski Muzej, Novi Sad, Gomolava, knjiga 2).
18019: JOVANOVIC, B. - Metalurgija eneolitskog perioda Jugoslavije. [Metallurgy of the eneolithic period in Yugoslavia]. (Archaeological Institute, Beograd, special editions, volume 9).
19624: JOYCE, T.A. - Guide to the Maudslay collection of Maya sculptures (casts and originals) from Central America.
15270: JULL, A.J.T. (ED.). - Proceedings of the 17th International Radiocarbon Conference, June 18-23, 2000, Jerusalem. (Radiocarbon, an international journal of cosmogenic isotope research, volume 43, number 1-2-3).
17441: JULLIAN, C. - Gallia; Tableau sommaire de la Gaule sous la domination romaine.
9925: JULSINGHA, E.B. VAN. - Two new procedures for use in teratology studies designed to evaluate the safety of agents.
7546: JURRIAANSE, M.W. - De stichting van de Leidse Universiteit.
7547: JURRIAANSE, M.W. - The founding of Leyden University.
291: KACZANOWSKA, M. & J.K. KOZLOWSKI. - Spaltindustrie der Lengyel-Kultur aus Svodin, Slowakei. (Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque MXIV, Schedae archaeologicae - Fasciculus L).
10341: KADROW, S. & A. & J. MACHNIKOWIE. - Iwanowice, stanowisko Babia Góra, czesc II; Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brazu. [Iwanowice, Babia Góra site, Part II; Early Bronze age cemetery].
16684: KAELAS, L. (ED.). - Göteborgs arkeologiska museum; Årstryck 1971.
8373: KAHANE, P.P. - Histoire générale de la peinture; I. Préhistoire - antiquité.
6448: KAISER-MINN, H. - Die Erschaffung des Menschen auf den spätantiken Monumenten des 3. und 4. Jahrhunderts. (Jahrbuch für Antike und Christentum, Ergänzungsband 6).
8359: KAISER, H. & H. OTTENJANN. - Museumsführer mit Anhang zur Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuches.
14649: KALICZ, N. - Clay gods; The Neolithic Period and the Copper Age in Hungary.
8552: KALKWIJK, P.W. - De strijd tegen het water. (Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, No. 5).
19378: KALTOFEN, A. & S. FRÖHLICH (EDS.). - Ausgegrabene Vergangenheit; 9000 Jahre Besiedlung im Emsbürener Raum. (Hefte zur Archäologie des Emslandes 1).
15262: KALTOFEN, A. - Die ur- und frühgeschichtliche Sammlung des Kreisheimatmuseums Lingen/Ems; Eine Quellenedition. (Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens, Heft 20).
18187: RIJKSMUSEUM G.M. KAM. - Museum van Romeins Nijmegen.
4540: RIJKSMUSEUM G.M. KAM. - Gelduba; Opgravingen uit Krefeld-Gellep.
1187: RIJKSMUSEUM G.M. KAM. - Museum van Romeins Nijmegen.
1185: RIJKSMUSEUM G.M. KAM. - Museum van Romeins Nijmegen.
1186: RIJKSMUSEUM G.M. KAM. - Museum van Romeins Nijmegen.
1109: RIJKSMUSEUM G.M. KAM. - Noviomagus; Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
4238: KAM, J. VAN DE & W. WOLFF. - Op de grens van zout en zoet; Portret van een veranderend delta-landschap.
4301: RIJKSMUSEUM G.M. KAM. - Noviomagus; Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
13794: KAM, W.H. - De versterking op het Kopseplateau te Nijmegen; Bewoning en Romeinse vondsten.
8850: KÄMINK, H. & M. SLOMP. - 75 Jaar De Ploeg: Vrijheid en verscheidenheid.
294: KAMINSKIEJ, J. (ED.). - Gdansk wczesnosredniowieczny, Tom I. (Prace Komisji Archeologicznej, Nr. 1).
3663: KAMPEN. - Kamper Almanak 1978/1979.
3664: KAMPEN. - Kamper Almanak 1980/1981.
3662: KAMPEN. - Kamper Almanak 1977/1978.
3661: KAMPEN. - Kamper Almanak 1976/1977.
3655: KAMPEN. - Kamper Almanak 1963/1964.
3656: KAMPEN. - Kamper Almanak 1968/1969.
3653: KAMPEN. - Kamper Almanak 1959/1960.
3651: KAMPEN. - Kamper Almanak 1957/1958.
8851: KAMPEN, A. VAN. - Zee.
10732: KAMPMAN, R. & A.D. VERLINDE. - Vuurstenen gereedschap uit het einde van de Oude Steentijd te Agelo. Offprint from: Jaarboek Twente 19. (R.O.B.-overdrukken nr. 124).
10979: KAMPMANN, U. - Die Homonoia-Verbindungen der Stadt Pergamon. (Saarbrücker Studien zur Archäologie und alten Geschichte, Band 9).
19651: KANN, P. - El Dorado; Der Mythos vom Gold Altindianische Kunstschätze aus Kolumbien.
4503: KAPLAN, D. & R.A. MANNERS. - Culture theory. (Foundations of Modern Anthropology Series).
13168: KAPPEL, I. - Die Graphittonkeramik von Manching. (Die Ausgrabungen in Manching, Band 2).
12614: KAPPELHOF, T. (ED.). - Industriële archeologie; Een terreinverkenning.
4250: KARAGEORGHIS, V. - Treasures in the Cyprus Museum. (Picture book No. 1).
8275: KARÁSEK, O. - Ceskoslovensko, Tschechoslowakei, Czechoslovakia, Tchécoslovaquie, Checoslovaquia.
5579: KÁROLYI, M. - Az újkökori falu. [Das neolithische Dorf]. (Kataloge der Museen des Komitats Vas 94).
295: KÁROLYI, M. - A korai rézkor emlékei Vas megyében. [The early copper age in county Vas]. (Öskorunk 1).
2716: KAROUZOU, S. - National Archaeological Museum, Collection of sculpture; A catalogue. (Guides No. 15).
19292: KARS, H. - Archeologie tussen alfa en bèta. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar.
6989: KARS, H., J.G. MOLTZER & R.R. KNOOP. - Petrography of archaic antefixes from Satricum. Offprint from: Bulletin Antieke Beschaving 62. (R.O.B.-overdrukken nr. 305).
4350: KARS, H. (ED.). - Archeometrie in Nederland; Een overzicht - De mogelijkheden.
14092: KARS, H. - Early-Medieval Dorestad, an archaeo-petrological study.
11016: KARS, H. - Restauratie en conservering van hunebedstenen: nieuwe gedachten over een oud probleem. Offprint from: Bundel van de Steentijddag 1 april 1989. (R.O.B.-overdrukken nr. 358).
6998: KARS, H. - Een vijzel van Drachenfels-trachiet uit Dorestad. Offprint from: Grondboor en Hamer 1982. (R.O.B.-overdrukken nr. 177).
18674: KARS, H. - Early-Medieval Dorestad, an archaeo-petrological study; Part 1: General introduction. The tephrite querns. Offprint from: Berichten R.O.B. 30,
1376: KARTHAGO. - Seine Entstehung, seine Grösse; Die Punischen Kollektionen der Museen von Bardo, Karthago und Utica. In: Archaeologia viva; Internationale Zeitschrift über die schönsten archäologischen Museen und Privatsammlungen der Welt, Jahrgang 1, Nr. 2, 1968.
14892: KASCHEWSKY, R. (ED.). - Una Voce-Korrespondenz, 23. Jahrgang, Heft 4, 1993.
14893: KASCHEWSKY, R. (ED.). - Una Voce-Korrespondenz, 23. Jahrgang, Heft 5, 1993.
16005: KASCHNITZ VON WEINBERG, G. - Das schöpferische in der römischen Kunst. (Römische Kunst I).
9414: STICHTING UTRECHTSE KASTELEN. - Jaarbericht 1984-1997.
5338: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Kastelen in Nederland opengesteld voor bezichtiging.
5336: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1980.
5334: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1978.
5329: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1973.
5327: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1971.
5328: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1972.
5326: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1970.
5325: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1969.
5323: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1967.
5324: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1968.
5320: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarverslag 1964.
5319: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarverslag 1963.
5318: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarverslag 1961.
5314: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarverslag 1953.
5315: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarverslag 1954.
5311: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - 2de Jaarverslag 1947.
5310: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - 1ste Jaarverslag 1946.
4374: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarverslag 1960.
4375: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarverslag 1965.
5330: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1974.
5331: NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING. - Jaarboekje 1975.
296: KASTELIC, J. - Situlenkunst; Meisterschöpfungen Prähistorischer Bronzearbeit.
8361: KASTENS, A. (ED.). - Museum für Kunsthandwerk Frankfurt am Main.
9770: KATZ, D.M. - Witness to an era; The life and photographs of Alexander Gardner, the Civil War, Lincoln and the West.
17329: KAUFMANN, D. - Landesmuseum für Vorgeschichrte Halle (Saale), Wegweiser durch die Schausammlung; Ein Gang durch Jahrtausende.
8736: KAUFMANN-HEINIMANN, A. & A.R. FURGER. - Der Silberschatz von Kaiseraugst. (Augster Museumshefte 7).
14356: KAUFMANN, S. ET AL. - Bronzezeitliche Bügelplattenfibeln aus Nordwestdeutschland. Offprint from: Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas.
11738: KAUFMANN, H. - Die vorgeschichtliche Besiedlung des Orlagaues. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden, Band 8 - 10).
10576: KAUFMANN, H. - Weitere Aunjetitzer Keramik von Kreina, Kr. Oschatz. Offprint from: Ausgrabungen und Funde, Band 10, Heft 2/65.
10967: KAUS, M. - Forschungen in Stillfried; Band 6, Das Gräberfeld der jüngeren Urnenfelderzeit von Stillfried an der March: Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1977. (Veröffentlichungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte, Band XVI).
4822: KAUSCH, A. - Krieger des Jenseits; Die Grabarmee des Ersten Kaisers von China.
3753: KEATING, R. - Nubian twilight.
5581: KEELEY, L.H. - The functions of paleolithic flint tools. In: Scientific American, volume 237, number 5, 1977.
16026: KEENE, D. - Cheapside before the great fire.
15611: KEESING, R.M. - Cultural anthropology; A contemporary perspective.
3694: KEILING, H. - Kolbow: Ein Urnenfriedhof der vorrömischen Eisenzeit im Kreis Ludwigslust. (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 8).
297: KEILING, H. - Archäologische Funde von der frührömischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter aus den mecklenburgischen Bezirken. (Museumskatalog 3).
19221: KEILING, H. - Archäologisches Freilichtmuseum Gross Raden. (Archäologische Funde und Denkmale aus dem Norden der DDR, Museumskatalog 7).
8419: KELK, C.J. - Dit is ons land Nederland.
12801: KELLER-TARNUZZER, K. & H. REINERTH. - Urgeschichte des Thurgaus; Ein Beitrag zur Schweizerischen Heimatkunde.
7637: KELLER, W. - De bijbel heeft toch gelijk; De wetenschap bewijst de historische juistheid.
2319: KELLER, E. ET AL. - Schätze aus Bayerns Erde; 75 Jahre archäologische Denkmalpflege in Bayern. ( Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsheft 17).
13726: KELLER, C.M. - Montagu Cave in prehistory: a descriptive analysis. (Anthropological Records, Volume 28).
18433: O'KELLY, C. - Illustrated guide to Newgrange and the other Boyne monuments.
15329: O'KELLY, M.J. - Two ring-forts at Garryduff, Co. Cork. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume 63, Section C, No. 2.
15287: O'KELLY, M.J. - Excavation of a cairn at Moneen, Co. Cork. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume LIV, Section C, No. 5.
20148: O'KELLY, M.J. - Early Ireland; An introduction to Irish prehistory.
20191: O'KELLY, C. - Guide to Newgrange.
20205: KELLY, E.P. - A reassessment of the dating evidence for Knockadoon class II pottery. Offprint from: Irish Aerchaeological Research Forum, Volume V, 1978.
16074: KEMP, R.L. - Anglian settlement at 46-54 Fishergate. (The Archaeology of York, Volume 7/1).
18186: KEMPEN. - Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen II.
13796: KEMPERINK, J.H.P. - De prehistorie van Nederland. (Cahiers voor geschiedenis).
11949: KENDALL, H.G.O. - The oldest human industry.
6346: KENNY, J.B. - The complete book of pottery making.
3046: KENT. - Archaeologia Cantiana; Being contributions to the history and archaeology of Kent, Volume CXVI, 1996.
5938: KENT, J.P.C. & K.S. PAINTER (EDS.). - Wealth of the roman world; Gold and silver AD 300-700.
19254: KENT, S. (ED.). - Domestic architecture and the use of space; An interdisciplinary cross-cultural study.
18843: KENWORTHY, J. (ED.). - Early technology in North Britain. (Scottish Archaeological Forum 11).
1957: KENYON, K.M. - Excavations in Jerusalem, 1967. Offprint from: Palestine Exploration Quarterly 1968.
1956: KENYON, K.M. - Excavations in Jerusalem, 1966. Offprint from: Palestine Exploration Quarterly 1967.
299: KENYON, K.M. - Excavations at the Jewry Wall Site, Leicester. (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London No. XV).
1955: KENYON, K.M. - Excavations in Jerusalem, 1963. Offprint from: Palestine Exploration Quarterly 1964.
10084: KENYON, K. - Archaeology in the Holy Land. (University Paperbacks 118).
5907: KENYON, K. & S.S. FRERE. - The Roman theatre of Verulamium (St. Albans); Official guide.
7641: KENYON, K.M. - Archeologie in het Heilige Land. (Aula-boek 173).
13529: KERMODE, P.M.C. & W.A. HERDMAN. - Manks antiquities.
966: KERN, H. - Nertomarius - Dacinus. Offprint from: Archief III, 1e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
15183: KERND'L, A. - Berlin und Umgebung. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Band 23).
18466: KERR, N. & M. - A guide to Anglo-Saxon sites.
9756: KESSELS, J.A.W. - Kent u Gelderland ook zó?
9838: KESSEN, A. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Registers op de deelen 1-75 (1864-1939)
9687: KESSEN, A. - Naamlijst der leden en ledenvergaderingen 1937. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome LXXIII, 1937.
7731: KESSEN, A. - De historische schoonheid van Maastricht. (Heemschutserie, deel 5).
14856: KETNER, C.H. - Josef Dietzgen een socialistisch wijsgeer.
19550: KEUNING, H.J. & J. NAARDING. - Het esdorp. (Bijdragen en Mededelingen der Naamkunde-commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam XX).
18404: KEUNING, H.J. - Siedlungsform und Siedlungsvorgang; Einige Gedanken über die Entwicklung der ländlichen Siedlungen in den niederländischen Sandgebieten. Offprint from: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 9, Heft 2.
18377: KEUNING, H.J. - Geest und Marsch. (Schriftenreihe der Nordwestdeutschen Universitätsgesellschaft, Heft 23).
9445: KEUNING, H.J. - Groningen; Stad en Ommeland.
6847: KEUNING, H.J. - Inleiding tot de sociale aardrijkskunde. (Noorduijn's wetenschappelijke Reeks, No. 39).
6866: KEUNING, H.J. - De denkwijze van de sociaal-geograaf. (Aula-boek 398).
18345: KEVERLING BUISMAN, F. - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandse Recht, No. 14).
18346: KEVERLING BUISMAN, F. - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandse Recht, No. 14).
18347: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe, 1399-1447. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandse Recht, No. 15).
8524: KEYZER, J. DE AND F.J. DEWAELE. - Kunstgeschiedenis.
1913: KHAN, F.A. - Fresh sidelights on the Indus Valley and the Bronze age Orient. Offprint from an unstated source.
19810: KIDRON, M. & R. SEGAL. - De toestand van de wereld; Een politieke atlas.
300: KIEKEBUSCH, A. - Die Ausgrabung des bronzezeitlichen Dorfes Buch bei Berlin. (Deutsche Urzeit, Band I).
2794: KIERCHNER, G.-J. (ED.). - Moore; Bedeutung, Schutz, Regenaration.
8225: KIESLINGER, A. - Die Steine von St. Stephan.
11639: KIETLINSKA, A. & T. PIETKA-DABROWSKA. - Periode romaine. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Pologne, fascicule V: PL 32 - PL 34).
13153: KIKKERT, J.G. - Vorstelijke verblijven; Alle paleizen in Nederland en hun bewoners.
11220: KIKKERT, J.G. - Op stap in Nederland; Toerisme vroeger en nu.
15691: KIMMIG, W. (ED.). - Festschrift für Peter Goessler. (Tübinger Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte).
14243: KIMMIG, W. & E. GERSBACH. - Die neuen Ausgrabungen auf der Heuneburg. Offprint from: Germania 44, 1. Halbband.
15147: KIMMIG, W. - Die Heuneburg an der oberen Donau. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg, Band 1).
14242: KIMMIG, W. - Besprechung: Alena Rybová und Bohumil Soudský, Libenice. Keltská Svatyne Ve Stredních Cechách, Prag 1962. Offprint from: Germania 43.
303: KIMMIG, W. - Vorzeit an Rhein und Donau; Südwestdeutschland, Nordschweiz, Ostfrankreich.
3091: KING, G.R.D. - Abu Dhabi Islands archaeological survey; Season 1.
15522: KINTRUP, C. ET AL (EDS.). - (ur-)KULT(-ur); Bodenschätze aus den Sandgruben der Warendorfer Hartsteinwerke.
19791: KIP, G. (ED.). - Jahrbuch des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim 1955. (Das Bentheimer Land, Band Nr. 44).
19757: KIRCH, P.V. - The evolution of the Polynesian chiefdoms. (New Studies in Archaeology).
47: KIRCHNER, H. (ED.). - Ur- und Frühgeschichte als historische Wissenschaft; Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Wahle.
8984: KIRCHNER, G. (ED.). - Reportagen aus der alten Welt; Neue Methoden und Erkenntnisse der Archäologie 1.
19031: KIRCHNER, H. - Die Menhire in Mitteleuropa und der Menhirgedanke. (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1955, Nr. 9).
304: KIRKBY, M.H. - The Vikings.
16679: KISBYE, T. & E. ROESDAHL (EDS.). - Beretning fra andet tvaerfaglige vikingesymposium, Moesgård, maj 1983.
16263: KISBYE, T. - Vikingerne i England; Sproglige spor.
7607: KISS, Z. - Les publications du Centre d'Archéologie Méditerranéenne.
15421: KIST, J.B. (ED.). - Prijs der zee; Vondsten uit wrakken van OostIndiëvaarders.
6658: KISTEMAKER, J.G.M. & J.R. MAGENDANS. - Het Nobelhuis; Een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. (VOM-reeks 1984, nummer 2).
6320: KISTEMAKER, J.G.M., G.P.M. BUZING & H. DE KAT (EDS.). - Het Gasthuis grondig bekeken, deel I: archeologie en actie; Archeologisch onderzoek naar het Oude Gasthuis te Delft.
15001: KITCHEN, F. - Life on the land.
16793: KITS NIEUWENKAMP, J.F.K. (ED.). - Romeinse archeologie in Vleuten-De Meern.
9744: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Het raadsel der huismerken.
8967: KITTO, H.D.F. - De Griekse beschaving; Karakter en geschiedenis van een grote beschaving en van de mensen die haar maakten. (Phoenix Pocket no. 8).
20075: KJAERUM, P. - En langhøjs tilblivelse. Offprint from: Antikvariske studier.
20076: KJAERUM, P. - Skavangedyssen. Offprint from: Brudstykker.
6353: KJERSNER, J. - Porcelaen fra det gamle Kina.
9727: KLAAUW, B. VAN DER. - Fotografische luchtinspectie. (AO-reeks nr. 673).
16650: KLACKENBERG, H. - Hästholmen. (Rapport Medeltidsstaden 59).
16632: KLACKENBERG, H. - Bogesund. (Rapport Medeltidsstaden 42).
16625: KLACKENBERG, H. - Hjo. (Rapport Medeltidsstaden 35).
16615: KLACKENBERG, H. - Skövde. (Rapport Medeltidsstaden 28).
16623: KLACKENBERG, H. - Lidköping. (Rapport Medeltidsstaden 33).
16614: KLACKENBERG, H. - Falköping. (Rapport Medeltidsstaden 27).
16242: KLACKENBERG, H. - Moneta nostra; Monetarisering i medeltidens Sverige. (Lund Studies in Medieval Archaeology 10).
1923: KLASENS, A. - Egyptologie avant la lettre. (Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de egyptologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 19 mei 1961).
17190: KLASTER, J.B. (ED.). - Eenmaal..., andermaal ..., verkocht!; Een praktische veilinggids.
19064: KLEE, M., M. KOKABI & E. NUBER. - Arae Flaviae IV. (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band 28).
2837: KLEEMANN, O. - Die dreiflügeligen Pfeilspitzen in Frankreich; Studie zur Verbreitung und historischen Aussage der bronzenen Pfeilspitzen. (Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1954, Nr. 4).
3756: KLEEMANN, G. - Schwert und Urne; Ausgraben in Deutschland, Methoden und Funde.
10380: KLEIBRINK, M. - Van wol tot water; Cultus en identiteit in het Athenaion van Lagaria, Francavilla Marittima (bij Sibari, Calabrië, Italië).
18568: KLEIJN, K. - Boerderijen in Nederland.
8153: KLEIN, R.G. (ED.). - Southern African prehistory and paleoenvironments.
10654: KLEIN, J. - Inschriften aus Bonn und Köln. (Kleinere Mittheilungen aus dem Provinzial-Museum zu Bonn, 2)
7535: KLEIN, W.C. - Spoorweg-geologie in Zuid-Limburg. Offprint from: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e Serie, Deel XXXI, Afl. 4.
14504: KLEINER, F.S. - Greek and Roman coins in the Athenian Agora. (Excavations of the Athenian Agora, Picture Book no. 15).
16149: KLEINGARDT, B. (ED.). - The Wasa: lost and salvaged.
8548: KLEINPENNING, J.M.G. - Geografie van de landbouw. (Aula 373).
17786: KLEIS, G. - De vestingwerken van Coevorden; Beknopte geschiedenis van een modelvesting 1600-1875.
13797: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De IJstijd-mens in Europa; Anthropologisch beschouwd.
974: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De oudste mensheid van de Indische archipel.
975: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De oudste mensheid in Europa en Indonesië.
972: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Palaeolithische kunst in Europa II. (De weg der menschheid, monografieën gewijd aan kunst, geschiedenis en religie, No. 8).
971: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Palaeolithische kunst in Europa I. (De weg der menschheid, monografieën gewijd aan kunst, geschiedenis en religie, No. 7).
10140: KLEJN, L.S. & S. TABACZYNSKI. - Neolithische Studien I. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1972/1 (L 7)).
3760: KLEMENC, J., V. KOLSEK & P. PETRU. - Anticne grobnice v Sempetru. [Antike Grabmonumente in Sempeter]. (Catalogi et monographiae 9).
17580: KLIMA, B. (ED.). - Périgordien et Gravettien en Europe. Prétirage colloque XV du IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
16371: KLINDT-JENSEN, O. - Gundestrupkedelen.
15907: KLINDT-JENSEN, O. - Denmark before the Vikings. (Ancient Peoples and Places 4).
19599: KLINDT-JENSEN, O. - Bornholm i folkevandringstiden og forudsaetningerne i tidlig jernalder. (Nationalmuseets Skrifter, Større beretninger, II).
20074: KLINDT-JENSEN, O. - A scandinavian community in peace and war. Offprint from: Archaeology 11, no. 2.
7198: KLOCKENHOFF, K. - Rund um das Neandertal; Heimatkundliche Wanderung durch eine Düssellandschaft. (Beiträge zur Geschichte und Volkskunde des Kreises Dinslaken am Niederrhein, Beiheft III).
15392: KLOK, R.H.J. - Archeologie en monument. (Fibulareeks 49).
10812: KLOK, R.H.J. & J.A.J. VERVLOET. - Pleidooi voor de bescherming van cultuurhistorische of historisch-landschappelijke structuren. Offprint from: Bulletin K.N.O.B. 82. (R.O.B.-overdrukken nr. 190).
14038: KLOK, R.H.J. - Prehistoric barrows on the Veluwe. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 38.
13807: KLOK, R.H.J. - Archeologisch reisboek voor Nederland.
15017: KLOK, R.H.J. - Biessum, een monumentale wierde bij Delfzijl. (Archeologische Monumenten in Nederland 1).
10921: KLOK, R.H.J. - De Boshoverheide, een archeologisch monument. Offprint from: J.M. van Mourik (red.), Landschap in beweging: ontwikkeling en bewoning van een stuifzandgebied in de Kempen, Amsterdam 1988. (R.O.B.-overdrukken nr. 322).
10828: KLOK, R.H.J. - De wierde Marsum - gemeente Appingedam; Een beroep ingevolge de Monumentenwet. Offprint from: Tijdschrift van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij 95. (R.O.B.-overdrukken nr. 214).
10818: KLOK, R.H.J. - Voorlopige evaluatie 20 jaar archeologische monumentenzorg. Offprint from: Heemschut 60. (R.O.B.-overdrukken nr. 196).
10808: KLOK, R.H.J. - Aantekeningen bij de consolidatie van de grafheuvels op de Zuylesteinse Kop bij Leersum. Offprint from: Westerheem 32. (R.O.B.-overdrukken nr. 185).
10803: KLOK, R.H.J. - De terpenreeks te Wijnaldum. Offprint from: Tijdschrift van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij 93. (R.O.B.-overdrukken nr. 171).
10802: KLOK, R.H.J. - Archeologische monumenten op militaire terreinen. Offprint from: Tijdschrift van de Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij 93. (R.O.B.-overdrukken nr. 170).
10752: KLOK, R.H.J. - Archeologische monumentenzorg in de Nederlandse stadskernen. Offprint from: De Europese Gemeente 15. (R.O.B.-overdrukken nr. 147).
10713: KLOK, R.H.J. - Ontmoetingen met onze vroegste cultuurhistorie; Hunebedden: zorgen voor morgen. Offprint from: Tijdschrift Kon. Ned. Heide Maatschappij 88. (R.O.B.-overdrukken nr. 99).
10711: KLOK, R.H.J. - Enkele kanttekeningen bij de bescherming van archeologische monumenten in Noord-Brabant. Offprint from: Brabantse oudheden, opgedragen aan Gerrit Beex, Eindhoven 1977. (R.O.B.-overdrukken nr. 97).
9083: KLOK, R.H.J. - De betekenis van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening. Offprint from: Te keur voor Keuning, Groningen 1974. (R.O.B.-overdrukken nr. 66).
9065: KLOK, R.H.J. - Pflege archäologischer Denkmäler in den Niederlanden. Offprint from: Die Kunde, n.F., 21, 1970. (R.O.B.-overdrukken nr. 28).
9082: KLOK, R.H.J. - Taak en methode van de zgn. archeologische streekbeschrijving (=Landesaufnahme). Offprint from: Westerheem 23, 1974. (R.O.B.-overdrukken nr. 65).
6988: KLOK, R.H.J. - Archeologie en grote ontwikkelingsprojecten. Offprint from: Cultuurtechnisch Tijdschrift 27, nr. 3. (R.O.B.-overdrukken nr. 308).
5627: KLOK, R.H.J. - Monumentenwet en archeologie.
5540: KLOK, R.H.J. - Planologische aspecten van de archeologie. Offprint from: Zeeuws tijdschrift 18, 1968. (R.O.B.-overdrukken nr. 9).
4829: KLOK, R.H.J. - Voet- en fietstochten door ons rijke verleden: Toeristisch Recreatieve Archeologische Projecten (TRAP's). Offprint from: De Zwerfsteen, Historisch tijdschrift voor de gemeente Borger 5, 1991. (R.O.B.-overdrukken nr. 387).
3387: KLOK, R.H.J. - La protection des monuments et des sites archéologiques aux Pays-Bas. Offprint from: Helinium XIII, 1973.
979: KLOK, R.H.J. - Archeologie en monument. (Fibulareeks 49).
977: KLOK, R.H.J. - Monumentenwet en archeologie.
7003: KLOK, R.H.J. - De bescherming van voormalige kasteelplaatsen in Nederland. Offprint from: Liber Castellorum, 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen 1981. (R.O.B.-overdrukken nr. 163).
10740: KLOK, R.H.J. - Op het spoor van de Romeinen in Nederland. Offprint from: Hermeneus 52. (R.O.B.-overdrukken nr. 134).
17106: KLOK, R.H.J. & F. BRENDERS. - Reisboek voor Romeins Nederland en België.
18581: KLOOS, P. - Culturele antropologie; Een inleiding.
7154: KLOOS, W. (ED.). - Focke-Museum Bremen; Führer durch die Sammlungen im Neubau.
15652: KLOOS, P. - Antropologie als wetenschap.
14815: KLUMBACH, H. - Der römische Skulpturenfund von Hausen an der Zaber (Kreis Heilbronn). (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band 5).
19271: KLUMBACH, H. - Römische Helme aus Niedergermanien. (Kunst und Altertum am Rhein Nr. 51).
3768: KNAP, G.H. - Shell Journaal van de archeologie.
8204: KNAPEN-LESCRENIER, A.-M. - Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques en Brabant - Les âges de la pierre. (Répertoires Archéologiques [Oudheidkundige Repertoria I].
15327: KNAPOWSKI, R. - Der Staatshaushalt der römischen Republik. (Untersuchungen zur römischen geschichte, Band II).
19600: KNAUTH, P. - The metalsmiths. (The emergence of man).
7423: KNEIP, L.M., L. PALLESTRINI & F.L. DE SOUZA CUNHA (EDS.). - Pesquisas arqueológicas no litoral de Itaipu, Niteroi, RJ.
6818: KNEIP, L.M. (ED.). - Coletores e pescadores pré-históricos de Guaratiba Rio de Janeiro. (Série Livros V Museu Nacional).
8000: KNEIP, L.M. - Pesquisas de salvamento de sítios arqueológicos em Itaipú, Niterói, Rio de Janeiro.
19871: KNOL, E. - Knucklebones in urns: playful grave-goods in early medieval Friesland. Offprint from: Helinium XXVII.
7375: KNOL, E., E. KRAMER, G.J. DE LANGEN, W. PRUMMEL & H.T. UYTTERSCHAUT. - Nieuw licht op het vroeg-middeleeuwse grafritueel. In: Noorderbreedte, 14e jaargang, nr. 1.
17910: KNOL, E., A.C. BARDET & W. PRUMMEL (EDS.). - Professor van Giffen en het geheim van de wierden.
20061: KNÖLL, H. - Reichverzierte Becher des Frühneolithikums aus Jütland. Offprint from: Germania 56, 1978, 2. Halbband.
15007: KNOOP, R.R. - Antefixa Satricana; Sixth-century architectural terracottas from the sanctuary of Mater Matuta at Satricum (Le Ferriere).
6197: KNOOP, R. (ED.). - Archeologische almanak; Wie, wat en waar in de Nederlandse archeologie.
19481: KNOWLES, F.H.S. - The manufacture of a flint arrow-head by quartzite hammer-stone. (Pitt Rivers Museum Occasional Papers on Technology I).
19482: KNOWLES, F.H.S. - Stone-worker's progress; A study of stone implements in the Pitt Rivers Museum. (Pitt Rivers Museum Occasional Papers on Technology 6).
20056: KNUDSEN, S.A. - Runestenen fra Malt sogn nu på museum. Offprint from: Årbog for Kunst- og Kulturhistorie.
7061: KNUPP-UHLENHAUT, C. - Grafschafter Museum im Moerser Schloß; Kulturgeschichte und Volkskunst der Grafschaft Moers und des Niederrheins.
5537: KOBY, F.E. & H. SCHAEFER. - Der Höhlenbär. (Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum Basel, Nr. 2).
10973: KOCH, R. - Katalog Esslingen; Die vor- und frühgeschichtlichen Funde im Heimatmuseum, Teil I: Die vorrömischen und römischen Funde. (Veröffentlichungen des staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A, Vor- und Frühgeschichte, Heft 14/I).
20040: KOCH, E. - Kulturforskelle mellem Lolland-Falster og Nordsjaelland i aeldre bronzealder. Offprint from: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1991.
15045: KOCH-GRÜNBERG, T. - Anfänge der Kunst im Urwald; Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien gesammelt.
18621: KOELSCH, A. - Von Pflanzen zwischen Dorf und Trift; Ein Buch für Schönheitssucher.
17768: KOEMAN-POEL, G.S. - Langs de Bourtanger vestingwal.
5889: KOENEN, K. - Gefässkunde der vorrömischen, römischen und fränkischen Zeit in den Rheinlanden.
4488: KOENEN, K. - Gefässkunde der vorrömischen, römischen und fränkischen Zeit in den Rheinlanden.
4538: VON KOENIGSWALD, G.H.R. - Speurtocht in de prehistorie; Ontmoetingen met onze voorouders. (Prisma 722).
12680: KOENTJARANINGRAT (ED.). - Villages in Indonesia.
4982: KOEPP, F. - Die Römer in Deutschland. (Monographien zur Weltgeschichte 22).
18725: KOFFLER, S. (ED.). - De oorsprong van de mens. UNESCO-Koerier 1, nr. 2.
8296: KÖHNE, G. - Bij ons in de Beemster; Causerie gehouden op de Westfriezendag 1958. Offprint from: Tijdschrift Noordholland.
15727: KOIKE, H. - Seasonal dating by growth-line counting of the clam, Meretrix lusoria; Toward a reconstruction of prehistoric shell-collecting activities in Japan. (The University Museum, Bulletin no. 18).
8442: KOK, J.H. - De Kamper-uien... import; Benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen.
7373: KOK, L.A. DE & J.A.B. VERDUIJN (EDS.). - De evolutie van de mens; De speurtocht naar ontbrekende schakels.
993: KOK, L.A. DE & J.A.B. VERDUIJN (EDS.). - De evolutie van de mens; De speurtocht naar ontbrekende schakels.
2546: KOK, D.H., J.P. TER BRUGGE, S.G. VAN DOCKUM & F. VOGELZANG (EDS.). - Archeologische kroniek provincie Utrecht 1992-1993.
14536: KOK, D., R. KOK & F. VOGELZANG (EDS.). - Archeologische kroniek provincie Utrecht 2002-2003.
13816: KOK, D.H., S.G. VAN DOCKUM & F. VOGELZANG (EDS.). - Archeologische kroniek provincie Utrecht 1988-1989.
14772: KOK, A.A. - Amsterdamsche woonhuizen. (Heemschutserie, deel 12).
19298: KOKEN, E. - Thoracosaurus macrorhynchus Bl. aus der Tuffkreide von Maastricht. Offprint from: Zeitschr. d. Deutsch. geolog. Gesellschaft, Jahrg. 1888.
7359: KOLASINSKI, K. (ED.). - Archeologia i region; Sesja naukowa.
8272: KOLDEWEIJ, E. - Ledertapeten.
4827: KOLKS, Z. & A.D. VERLINDE. - Goor en Delden, van buurtschap tot stad. Offprint from: 't Inschrien 23, 1991. (R.O.B.-overdrukken nr. 378).
8314: KOLKS, Z.G.M. & M.J. NIERMEYER. - Oost-Nederland model; Landschappen, stads- en dorpsgezichten 17de - 19de eeuw.
13173: KOLLAUTZ, A. - Denkmäler byzantinischen Christentums aus der Awarenzeit der Donauländer. (Zetemata Byzantina, Studien und Vorträge zur byzantinischen Geschichte, Heft 2).
2245: KÖLN. - Frühchristliches Köln. (Schriftenreihe der Archäologischen Gesellschaft Köln Nr. 12).
5721: KOLSTRUP, E. - Late Atlantic and Early Subboreal vegetational development at Trundholm, Denmark. Offprint from: Journal of Archaeological Science 1988, 15.
8261: NORSK ARKEOLOGISK KOMMISJON. - Norwegian Archaeological Review, Vol. 7, No. 1.
5017: KOMPIER, F.F. - Doorrokers. (Monografieën over pijpen, nr. 5).
11203: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE. - Jaarverslag 1991 van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
14091: KOOI, P.B. - Het Hunnenkerkhof bij Oosterhesselen, gem. Oosterhesselen. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak.
15741: KOOI, P.B., G. DELGER & K. KLAASSENS. - A chieftain's residence at Peelo? A preliminary report on the 1987 excavations. Offprint from: Palaeohistoria 29.
997: KOOI, P.B. - Een proefonderzoek van de havezathe Entinge, gemeente Dwingeloo. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 107,
994: KOOI, P.B. - Een urnenveld en bekergraven op de Koningskamp te Havelte, Gem. Havelte. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 89,
14717: KOOI, P. & K. VAN DER PLOEG. - Groningen op glas; Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
19905: KOOI, P.B. - Urnenveld en urnenvondsten te Dwingeloo, gem. Dwingeloo, 1914, 1930, 1969, 1971 en 1972. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 1973.
19847: KOOI, P.B. - Een urnenveldenvondst uit Haren (gem. Haren). Offprint from: Groningse volksalmanak 1972-1973.
18669: KOOI, P.B. - Het project Peelo: Het onderzoek in de jaren 1981, 1982, 1986, 1987 en 1988. Offprint from: Palaeohistoria 35/36.
18783: KOOI, P.B. - Een nederzetting uit de midden-bronstijd op het Huidbergsveld bij Dalen. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 108.
19851: KOOI, P.B. - Gedonder in de glazen. Offprint from: Groningse volksalmanak 1978-1979.
19911: KOOI, P.B. & G.J. DE LANGEN. - Bewoning in de vroege ijzertijd op het Kleuvenveld te Peelo (gem. Assen). Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 1986.
19912: KOOI, P.B. - Kroniek van opgravingen en vondsten in Drenthe in 1984. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 1986.
14182: KOOI, P.B. - Pre-Roman urnfields in the North of the Netherlands.
19862: KOOI, P.B. - A remarkable Iron Age grave in Darp (Municipality of Havelte, The Netherlands). Offprint from: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 64.
19127: KOOIJ, C. VAN DER. - Museumboek voor Groningen.
19732: KOOISTRA, L.I. & J.T. ZEILER. - Archeobotanische en -zoölogische waardering van een neolithische vindplaats in de Harnaschpolder. (BIAX rapport 58).
11001: KOOISTRA, L.I. & W.A.M. HESSING. - A tropical surprise in a Dutch early medieval well. Offprint from: U. Körber-Grohne u. H. Küster (Hrsg.), Archäobotanik, Berlin 1989. (R.O.B.-overdrukken nr. 342).
19801: KÖÖP, K.-P. (ED.). - Quellen und Materialien zur nordfriesischen Geschichte.
18912: KOOPMANS, J.J. - Groot geworden door betrouwbaarheid; Ontstaan en ontwikkeling van Rabobank Noord-Drenthe (1904-2008).
18061: KOOT, H. & B. VAN DER HAVE. - Graven in Rijswijk; De Steentijdmensen van Ypenburg.
5471: KOOT, T. - Dat was te Muden; Geschiedenis van het Muiderslot.
5467: KOOT, T. - Het mysterie van Muiden; Het Muiderslot.
5454: KOOT, T. - Het Muiderslot.
2350: KOOT, T. - Het Muiderslot.
16758: KOOT, H. - Opgegraven!; Archeologisch onderzoek in Rijswijk. (Rijswijkse Serie 13).
1905: KOP JANSEN, TH.P.M. & TH.J.J. LEYENAAR. - Chimú, pre-Spaans aardewerk uit Peru; Catalogus van de Chimú-collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde (1882-1986). (Collecties van het RMV nr. 1).
9777: KOPPESCHAAR, C. - De maan.
12681: KÖRBER-GROHNE, U. (ED.). - Festschrift Maria Hopf zum 65. Geburtstag am 14. September 1979. (Archaeo-Physika, Band 8).
3321: KOREK, J. & I. KOVRIG. - The archaeological collections of the Hungarian museums.
2370: KOREMAN, J.G.J. - Kasteel Vaeshartelt bij Meerssen; Eertijds koninklijk buitenverblijf. (Gulden Reeks van Limburgse Monumenten No. 7).
7699: KOREVAAR-HESSELING, E.H. - De wereld van het Romaans; De beeldende kunsten in de 11de en 12de eeuw.
15031: KORF, D. - Haarlemse majolica- en tegelbakkers.
10367: KOROSEC, P. & J. - Najdbe s koliscarskih naselbin pri Igu na Ljubljanskem barju. [Fundgut der Pfahlbausiedlungen bei Ig am Laibacher Moor]. (Catalogi Archaeologici Sloveniae, Volumen III).
10569: KOROSEC, P. - Rasprostranjenost slavonske kulturne grupe. [Expansion du groupe culturel slavon]. Offprint from: Glasnika Zemaljskog Muzeja u Sarajevu, Arheologija 1960-1961.
10557: KOROSEC, J. - Slavenske nausnice sa spiralno uvijenim konusom na jednom kraju. [Boucles d'oreilles slaves à conê entroulé en spirale à une extrêmité]. Offprint from: Bulletin d'Archéologie et d'Histoire Dalmate LVI-LIX/2, 1954-1957.
10354: KOROSEC, J. - Drulovka. (III/4).
10353: KOROSEC, J. - Prazgodovinsko kolisce pri Blatni Brezovici. [Der Pfahlbau bei Blatna Brezovica]. (Razred za zgodovinske in druzbene vede classis I: Historia et Sociologia, Dela 14, Sekcija za arheologijo 10).
19854: KORTEKAAS, G.L.G.A. - Een laat-neolithisch akkercomplex in de Oosterpoortwijk te Groningen. Offprint from: Groningse volksalmanal 1987.
18199: KORTLANG, F. - Landschapsonderzoek (Archeologie); De Dommelvallei; Een archeologische inventarisatie.
10964: KORZUS, B. - Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland; Abteilung VI Nordrhein-Westfalen, Band 6: Detmold.
10963: KORZUS, B. - Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland; Abteilung VI Nordrhein-Westfalen, Band 4: Münster.
8014: KOSAY, H.Z. - Alaca-Höyük. Das Dorf Alaca-Höyük; Materialien zur Ethnographie und Volkskunde von Anatolien. (Türk Tarîh Kurumu Yayinlarindan, VII. Seri, No. 21).
10313: KOSKO, A. - Rozwój kulturowy spoleczenstw Kujaw w okresach schylkowego neolitu i wczesnej epoki brazu. [Cultural development of Kuiavian communities at the decline of the neolithic and early bronze age]. (Seria Archeologia nr. 12).
16130: KOSSACK, G., K.-E. BEHRE & P. SCHMID (EDS.). - Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 11. Jahrhundert n. Chr., Band 1: Ländliche Siedlungen.
3162: KOSSMANN-PUTTO, J.A. - Kamper schepenacten 1316 - 1354.
7730: KOSTER, F. - Ons schoone land. (Heemschutserie, deel 5).
18206: KOSTER, A., K. PETERSE & L. SWINKELS. - Romeins Nijmegen boven het maaiveld; Reconstructies van verdwenen architectuur.
11890: KOSTRZEWSKI, J. & M. KOWIANSKA-PIASZYKOWA. - Ire période de l'âge du bronze. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Pologne, fascicule XI: PL 58 - PL 63).
10328: KOSTRZEWSKI, J. - Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der Urgeschichte Polens von der Mitte des II. Jahrtausends V.U.Z. bis zum frühen Mittelalter.
10285: KOSTURIK, P. - Neolitické sidliste s malovanou keramikou u Jaromeric n. R. [Neolithische Siedlung mit bemalter Keramik bei Jaromerice/R]. (Studie Archeologického ústavu Ceskoslovenské Akademie ved v Brne, Rocnik VII, sv.1).
11038: KOTTMAN, J. - Glas. Offprint from: H. Clevis en M. Smit, Verscholen in vuil: archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925, Kampen 1990. (R.O.B.-overdrukken nr. 382).
12799: KÖTZSCHE, D. & G. MÖRSCH (EDS.). - Karl der Grosse; Werk und Wirkung.
7308: KOVRIG, I. (ED.). - Die Geschichte der Völker Ungarns von der Altsteinzeit bis zur ungarischen Landnahme.
1473: KOWTA, M. - The Sayles complex; A late milling stone assemblage from Cajon Pass and the ecological implications of its scraper planes. (University of California Publications in Anthropology, Volume 6).
6214: KOZLOFF, A.P. / U. GEHRIG. - Tierbilder aus vier Jahrtausenden; Antiken der Sammlung Mildenberg.
6113: KOZLOFF, A.P. / U. GEHRIG. - Tierbilder aus vier Jahrtausenden; Antiken der Sammlung Mildenberg.
7349: KOZLOWSKI, J.K. & J. SLIWA (EDS.). - Recherches archéologiques de 1976.
18967: KOZLOWSKI, J.K. & S.K. (EDS.). - Préhistoire de la grande plaine de l'Europe. Actes du colloque international organise dans le cadre de Xe congres U.I.S.P.P. a Mexico. (Archaeologia Interregionalis I).
17581: KOZLOWSKI, J. (ED.). - L'Aurignacien en Europe. Prétirage colloque XVI du IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
19071: KRAFT, K. - Der goldene Kranz Caesars und der Kampf um die Entlarvung des Tyrannen. Offprint from: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 3. und 4. Jahrgang 1952/53.
10525: KRALOVÁNSZKY, A. - A Bakonycsernye-Ubald pusztai középkori leletekröl. [Mittelalterliche Funde in Bakonycsernye-Ubald puszta]. Offprint from: Bulletin du Musée Roi Saint-Étienne, Alba Regia 4/5 (1963-64).
19872: KRAMER, E. - Eye brooches from terpen in Friesland. Offprint from: Helinium XXVII.
8164: KRÄMER, W. - Das keltische Gräberfeld von Nebringen (Kreis Böblingen). (Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A, Vor- und Frühgeschichte, Heft 8).
2801: KRÄMER, R. & C. REINDERS. - Handwerk, Heimgewerbe und industriöse Anlagen in Oldenburg 1744 bis 1875 - ein Überblick. Offprint from: Gewerbliche Entwicklung in Schleswig-Holstein, anderen norddeutschen Ländern und Dänemark von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Übergang ins Kaiserreich.
5129: KRAMER, E. / J. MILOJKOVIC & D.C. BRINKHUIZEN. - Finds from the pre-roman Iron age near Kimswerd (Municipality Wonseradeel). / Bones from a terp remnant near Kimswerd. Offprint from: Helinium XXIV, 1984
19803: KRAMER, K.-H. - Op het Europese wildspoor; Speurtocht naar de laatste wilde dieren van Europa.
18031: KRAMER-CLOBUS, G.M.C. - L.J.F. Janssen (1806-1869): an inventory of his notes on archaeological findspots in the Netherlands. Offprint from: Berichten R.O.B. 28,
11940: KRASKOVSKÁ, L. - The roman cemetery at Gerulata Rusovce, Czechoslovakia. (BAR Supplementary Series 10).
19049: KRAUS, T. - Megarische Becher im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz. (Katalog 14).
15161: KRAUSE, R. - Vom Ipf zum Goldberg; Archäologische Wanderungen am Westrand des Rieses. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg, Band 16).
15128: KRAUSE, G. (ED.). - Vor- und Frühgeschichte des unteren Niederrheins. (Quellenschriften zur westdeutschen Vor- und Frühgeschichte, Band 10).
2243: KRAUSE, G. (ED.). - Vom Jäger zum Städter; Bodendenkmalpflege und archäologische Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik. (11. Duisburger Akzente).
10972: KRAUSE, G. - Vergangenheit ohne Zukunft?; Archäologische Zeugnisse aus Duisburg-Huckingen und dem Duisburger Süden von den Anfängen bis ins Industriezeitalter.
7020: KRAUSE, G. - Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung von Duisburg-Ehingen. Offprint from: Quellenschrift z. westdt. Vor- und Frühgeschichte, Band 10.
18072: KRAUWER, M. & F. SNIEDER (EDS.). - Nering en vermaak; De opgraving van een veertiende-eeuwse markt in Amersfoort.
17253: KREEK, J.C.G. - Geschiedkartering.
17218: KREUSCH, F. - Über Pfalzkapelle und Atrium zur Zeit Karls des Grossen. (Dom zu Aachen, Beiträge zur Baugeschichte IV).
19067: KRIER, J. - Die Treverer außerhalb ihrer Civitas; Mobilität und Aufstieg. (Trierer Zeitschrift, Beiheft 5).
14142: KRIST, J.S. - Oudheidkundig bodemonderzoek bij de aanleg van het zuurgasleidingennet Ommen-Emmen en Coevorden-Dalen.
16504: KRISTIANSEN, K. (ED.). - Settlement and economy in later Scandinavian prehistory. (BAR International Series 211).
14415: KRISTIANSEN, K. - From Villanova to Seddin. The reconstruction of an elite exchange network during the eighth century BC. Offprint from: Trade and exchange in prehistoric Europe.
14409: KRISTIANSEN, K. - Center and periphery in Bronze Age Scandinavia. Offprint from: Centre and periphery in the ancient world.
14407: KRISTIANSEN, K. - Chiefdoms, states, and systems of social evolution. Offprint from: Chiefdoms: power, economy, and ideology.
18519: KROEBER, A.L. - Anthropology; Race, language, culture, psychology, prehistory.
6567: KROEBER, A.L. - Yokuts dialect survey. (Anthropological Records 11:3).
19030: KROITZSCH, K. & J. PREUSS. - Neolithische Studien II. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1972/12 (L 8)).
6712: KROKER, W. (ED.). - Eisen und Archäologie; Eisenerzbergbau und -verhüttung vor 2000 Jahren in der VR Polen. (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Nr. 14).
13685: KROM, N.J. - De populis Germanis antiquo tempore patriam nostram incolentibus Anglosaxonumque migrationibus.
18236: KROM, N.J. & F.C. BURSCH. - Verslag van de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek over 1940. Offprint from: Mededeelingen van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (No. 2 van 1941).
9741: KROMAN, K. & H. HØFFDING. - Filosofiske meddelelser, 1. Bind.
314: KROMER, K. - Hallstatt; Die Salzhandelsmetropole des ersten Jahrtausends vor Christus in den Alpen.
14894: KRONENBERG, K. - Roswitha von Gandersheim und ihre Zeit. (Schriften-Reihe Heimatliche Kirchenkunst und Kirchengeschichte, Heft 1).
9444: KROON, B. - Kijk op Amsterdam.
14570: KROPHOLLER, A.J. - Kunst en leven; Lijn en vorm, licht en kleur in de bouw- en aanverwante kunsten.
16129: KRÜGER, B. (ED.). - Die Germanen; Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. Band II: Die Stämme und Stammesverbände in der Zeit vom 3. Jahrhundert bis zur Herausbildung der politischen Vorherrschaft der Franken. (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Band 4/II).
12804: KRÜGER, B. - Waltersdorf; Eine germanische Siedlung der Kaiser- und Völkerwanderungszeit im Dahme-Spree-Gebiet. (Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 43).
1000: KRUIZINGA, J.H. - Verrassende vondsten. (AO-reeks boekje 2052).
19977: KRUK, J. & S. MILISAUSKAS. - Chronology of Funnel Beaker, Baden-like, and Lublin-Volynian Settlements at Bronocice, Poland. Offprint from: Germania 59/1.
20098: KRUL, H. - Stenen zoeken.
20097: KRUL, H. - Geologische zwerftochten.
7264: KRUTA, V. - Les Celtes. (Que sais-je? 1649).
14277: KRUYFF, L. & P.J.R. MODDERMAN. - Urnenfelderzeitliche Siedlungsspuren am Weinberg, Gde. Hienheim, Ldkr. Kelheim. Offprint from: Bayerische Vorgeschichtsblätter, Jahrgang 44.
10336: KRZAK, Z. - Cmentarzysko kultury Zlockiej na stanowisku Grodzisko II we wsi Zlota, Pow. Sandomierz. [A cemetery of the Zlota culture on the site Grodzislo II in the village of Zlota, distr. of Sandomierz]. Offprint from: Archeologia Polski II (1958).
10297: KRZAK, Z. - Materialy do znajomosci kultury zlockiej. [A contribution to our knowledge of the Zlota culture].
17317: KRZAK, Z - Geneza i chronologia kultury ceramiki sznurowej w Europie. [The genesis and the chronology of the corded ware culture in Europe].
11701: KÜAS, H. & M. KOBUCH. - Rundkapellen des Wiprecht von Groitzsch; Bauwerk und Geschichte. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden, Band 15).
14331: KUCKENBURG, M. - Vom Steinzeitlager zur Keltenstadt; Siedlungen der Vorgeschichte in Deutschland.
20129: KÜÇÜKKARACA, E. & J. MÜLLER (EDS.). - Exploring landscapes; The reconstruction of social space. Investigations on prehistorical and historical societies and the environment. [Landschaft erforschen; Sozialen Raum rekonstruiren. Prähistorische und historische Laboratorien von Gesellschaft und Umwelt].
8076: KUCZMAN, K. - Wawel Hill; Guide-book.
12008: KÜGLER, M. (ED.). - Knasterkopf, Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, Heft 9, 1997.
12838: KUGLER, F. - Handbuch der Kunstgeschichte.
2721: KÜHN, H.J. & A. PANTEN. - Der frühe Deichbau in Nordfriesland; Archäologisch-historische Untersuchungen.
13207: KÜHN, H. - Die Kunst Alt-Europas.
13190: KÜHN, H. - Gegenwart und Vorzeit.
11191: KÜHN, H. - Leven en kunst in de ijstijd; Zwerftochten door de grotten van Zuid-Frankrijk en Spanje. (Phoenix Pocket no. 2).
11179: KÜHN, H. - De kunst van het oude Europa. (Pictura 11).
8987: KÜHN, H. - De opgang der mensheid. (Prisma 401).
4371: KÜHN, H. - Abstrakte Kunst der Vorzeit.
8041: KÜHN, H. - Auf den Spuren des Eiszeitmenschen.
3771: KÜHN, H. - Het ontwaken der mensheid. (Prisma-boek 308).
3769: KÜHN, H. - Prehistorische kunst in Europa; Ontwikkeling en betekenis. (Pictura 21).
3276: KÜHN, H. - Eiszeitmalerei: 50.000 - 10.000 v.Chr.
316: KÜHN, H. - Germanische Kunst der Völkerwanderung.
11167: KÜHN, H. - De ontplooiing der mensheid. (Prisma 487).
17093: KÜHN, H. - Mensen in de oertijd.
13819: KÜHN, H. - Kunst van het oude Europa.
9457: KUILE, E.H. TER. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst: Noord- en Oost-Salland. (Deel IV , De provincie Overijsel, derde stuk).
18359: KUILE, E.H. TER. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst: Leiden en westelijk Rijnland. (Deel VII , De provincie Zuidholland, eerste stuk).
6613: KUILE, E.H. TER. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst: Zuid-Salland. (Deel IV , De provincie Overijsel, tweede stuk).
6186: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
18367: KUIPERS, T.A.F. - Onderzoeksprogramma's gebaseerd op een idee; Impressies van een wetenschapsfilosofische praktijk.
19705: KUIPERS, J.J.B. (ED.). - Valkenisse; Geschiedenis, archeologie en topografie van een verdronken dorp op Zuid-Beveland. (AWN-reeks no. 5).
19712: KUIPERS, J.J.B. (ED.). - De onderkant van de Markt; De Westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie.
1646: KULLANDER, T. - Étude anthropologique de cranes de l'age du fer suédois. (Skrifter utgivna av Vetenskapliga Biblioteket i Umeå 3).
14322: KUMAR, B. - Archaeology of Pataliputra and Nalanda. (The heritage of ancient India No. X).
8704: DIE KUNDE. - Die Kunde, Gemeinsames Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichte Nordwestdeutschlands und der Arbeitsgemeinschaft für die Volkskunde Niedersachsens.
17034: DIE KUNDE. - Die Kunde, Zeitschrift für Ur- und Frühgeschichte, Neue Folge 52, 2001.
7462: KUNISCH, N. - Erläuterungen zur griechischen Vasenmalerei; 50 Hauptwerke der Sammlung antiker Vasen in der Ruhr-Universität Bochum.
10954: KUNSKY, J. - Homes of primeval man; Wandering in the caves of Czechoslovakia.
3754: PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN. - 5 Miljoen jaar menselijk avontuur.
19371: KUPER, R. ET AL. - Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte V. Offprint from: Bonner Jahrbücher 175.
6785: KUPER, R., J. LÜNING & P. STEHLI. - Bagger und Bandkeramiker; Steinzeitforschungen im rheinischen Braunkohlengebiet. (Schriften des Rheinischen Museumsamtes 2).
15645: KUPER, A. - Anthropology and anthropologists; The modern British school.
2216: KURTÉN, B. - How to deep-freeze a mammoth.
7538: KURTZ, E. - Die Verbreitung der diluvialen Hauptterrassenschotter von Rhein und Maas in der Niederrheinischen Bucht. Offprint from: Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande und Westfalens, 70. Jahrgang, 1913.
2046: KUSCH, E. - Ancient art in Scandinavia.
16141: KÜSTENFORSCHUNG. - Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 6.
317: KUTZIÁN, I. - A Körös-kultúra; plates. (Dissertationes Pannonicae, Ser. II, No. 23).
1552: KUWAYAMA, G. (ED.). - The great bronze age of China; A symposium.
4851: KUWAYAMA, G. - Chinese ceramics: the Heeramaneck Collection; A gift from Nasli M. Heeramaneck.
1551: KUWAYAMA, G. - Ancient ritual bronzes of China.
18120: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Noordbrabant, naar officieele bronnen bewerkt.
14916: KUYPER, A. - Het calvinisme; Zes Stone-lezingen.
18220: KUZSINSZKY, V. - Aquincum; Ausgrabungen und Funde. Führer mit einer topografischen und geschichtlichen Einleitung.
7354: KWIECINSKA, Z. (ED.). - Slask w pradziejach Polski.
16369: KYHLBERG, K. - Kvinnor och män i Uppländska runinskrifter - en metodstudie.
8383: KYLSTRA, A.D. (ED.). - Netherlands - Swedish Symposium on Developments in Scandinavian Arctic Cu;ture, February 1974.
8382: KYLSTRA, A.D. & H.G. HONNEF (EDS.). - Sámi aellin; Proceedings of the seminar on North Norway 9 - 11 November 1971.
4835: LAARMAN, F. - Kampen tot op het bot. Offprint from: H. Clevis en M. Smit, Verscholen in vuil: archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925, Kampen 1990. (R.O.B.-overdrukken nr. 383).
10907: LABAN, C., H. KARS & A. HEIDINGA. - IJzer uit eigen bodem. Offprint from: Grondboor en Hamer 42. (R.O.B.-overdrukken nr. 306).
2152: LACAILLE, A.D. - Palaeoliths from the lower reaches of the Bristol Avon. Offprint from: The Antiquaries Journal, volume XXXIV, numbers 1,2,
20125: LACY, B. - Archaeological survey of County Donegal; A description of the field antiquities of the County from the Mesolithic Period to the 17th century A.D.
1475: LADD, J. - Archeological investigations in the Parita and Santa Maria zones of Panama. (Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 193).
3138: LAESSØE, J. - Det første Assyriske imperium; Et aspekt.
18047: LAET, S.J. DE. - Leçons d'un symposium; L'Europe à la fin de l'âge de la pierre. Offprint from: Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen, Prague, Liblice, Brno, 5-12 octobre 1959.
14379: LAET, S.J. DE. - Survivances préhistoriques à l'époque Gallo-Romaine dans les cités des Nerviens et des Ménapiens. Offprint from: Analecta Archaeologica, Festschrift Fritz Fremersdorf.
13823: LAET, S.J. DE. - Archeologie en haar problemen.
14365: LAET, S.J. DE. - Un seau du type de Hemmoor dragué dans la Durme à Hamme. Offprint from: Archaeologia Belgica 61.
7194: LAET, S.J. DE. - Archaeology and its problems.
1002: LAET, S.J. DE. - Archeologie en haar problemen.
13824: LAET, S.J. DE & W. GLASBERGEN. - De voorgeschiedenis der Lage Landen.
17234: LAET, S.J. DE ET AL. - Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen V.
17232: LAET, S.J. DE ET AL. - Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oostvlaanderen I. Offprint from: Cultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen II.
17235: LAET, S.J. DE ET AL. - Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen VIII.
18988: LAGER, L. - Den Synliga Tron; Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige. (Occasional Papers in Archaeology 31).
16224: LAGERLÖF, E. & B. STOLT. - Lojsta kyrka, Fardhems ting, Gotland, Band VII:1. (Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, volym 172).
16258: LAGERLÖF, E. & G. SVAHNSTRÖM. - Gotlands kyrkor; En vägledning.
16259: LAGERLÖF, E. - Gotländsk stenskulptur från gotiken; En stenhuggarverkstad på 1300-talet.
16228: LAGERLÖF, E. - Medeltida träkyrkor II: Västergötland, Värmland, Närke. (Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, volym 199).
14745: LAGONA, S. - La collezione Santapaola nel Museo Archeologico di Lentini. (Serie III/8o Monografie archeologiche della Sicilia 1).
15622: LAGOOY, K. - Goochelen met geld.
19570: DE LAGUNA, F. - Voyage to Greenland; A personal initiation into anthropology.
12774: LAING, L. - Orkney and Shetland; An archaeological guide.
2870: LAING, J. - Art and society in Roman Britain.
18095: LAJOUX, J.-D. - The rock paintings of Tassili.
2229: LALOY, J. - Recherche d'une methode pour l'exploitation des témoins de combustion préhistorique. (Cahiers du Centre de Recherches Préhistoriques 7).
18812: LAMB, R.G. - Papa Westray and Westray, Orkney Islands Area. (The Archaeological Sites and Monuments of Scotland 19).
12651: LAMBERG-KARLOVSKY, C.C. (ED.). - Old World archaeology: foundations of civilization. (Readings from Scientific American).
7201: LAMBOGLIA, N. - Le trophée d'Auguste à la Turbie. (Itinéraires Ligures 4).
18057: LAMBOT, B. - L'Age du Bronze. Offprint from: L'Ardenne avant l'Histoire.
14627: LAMBOT, B. & S. VERGER. - Une tombe a char de La Tène ancienne à Semide (Ardennes). (Mémoire no. 10, supplément au bulletin 1995, no. 1).
17827: LAMBOT, B., M. FRIBOULET & P. MÉNIEL. - Le site protohistorique d'Acy-Romance (Ardennes) II; Les necropoles dans leur contexte régional (Thugny-Trugny et tombes aristocratiques) 1986-1988-1989. (Mémoire no. 8, supplément au bulletin 1994, no. 2).
18898: LAMBRECHTS, P. - L'exaltation de la tête dans la pensée et dans l'art des Celtes. (Dissertationes Archaeologicae Gandenses, Volume II).
3088: LAMBRICK, G. (ED.). - Archaeology and nature conservation.
6602: LAMER, H. - Van Goor's encyclopedisch woordenboek der klassieke oudheid.
4992: LAMER, H. - Römische Kultur im Bilde.(Wissenschaft und Bildung 81).
6445: LAMING, A. (ED.). - La découverte du passé; Progrès récents et techniques nouvelles en préhistoire et en archéologie.
16492: LAMM, K. ET AL. - The ancient monument. (Excavations at Helgö VIII).
16489: LAMM, K. & A. LUNDSTRÖM (EDS.). - Workshop, Part II. (Excavations at Helgö V:1).
16367: LAMM, J.P. - Fornfynd och fornlämningar på Lovö. (Theses and Papers in North-European Archaeology 3).
17189: LAMMERS, F. - Voor jezelf beginnen; Wegwijzer naar de oprichting van een eigen bedrijf.
16403: LAMPE, F. (ED.). - Buer på Vidda; Handbok i vøling av buer på Hardangervidda.
19035: LAMPE, W. - Die archäologischen Grundlagen der Entstehung Merseburgs. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1966/25 (L1)).
8584: LAMPEN, W. - Alcmaria Eucharistica; Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van het eucharistisch wonder van Alkmaar.
19037: LANCKORONSKI, L.M. - Das römische Bildnis in Meisterwerken der Münzkunst.
17358: LANCKORONSKI, L.M. - Das römische Bildnis in Meisterwerken der Münzkunst.
14877: STICHTING NEW FOUND LAND. - New Found Land-NFL, 2e jaargang, nr. 1, 1982.
18094: OMMELANDER MUSEUM VOOR LANDBOUW. - Scherven brengen geluk. Een tentoonstelling over oud gebruiksaardewerk van 2 april - 7 juli 1969 op de borg Verhildersum bij Leens (Gr.).
12731: RHEINISCHES LANDESMUSEUM. - Ausgrabungen im Rheinland 1981/82. (Führer des Rheinischen Landesmuseums Bonn Nr. 112).
12730: RHEINISCHES LANDESMUSEUM. - Ausgrabungen im Rheinland 1979/80. (Führer des Rheinischen Landesmuseums Bonn Nr. 104).
12729: RHEINISCHES LANDESMUSEUM. - Ausgrabungen im Rheinland '79. (Sonderheft).
12727: RHEINISCHES LANDESMUSEUM. - Ausgrabungen im Rheinland '77. (Sonderheft August 1978).
5893: RHEINISCHES LANDESMUSEUM. - Der neue Bau und seine Sammlungen; 3/1967.
2293: RHEINISCHES LANDESMUSEUM. - Museum; 3/1977 Mai.
2331: RHEINISCHES LANDESMUSEUM. - Rheinische Ausgrabungen '76. (Sonderheft Januar 1977).
15525: RHEINISCHES LANDESMUSEUM. - Ausgrabungen im Rheinland '78. (Sonderheft Januar 1979).
7517: LANDWEHR, F. - Zur Tektonik des Teutoburger Waldes in der Gegend von Bielefeld. Offprint from: Ravensberger Blättern, 6, Nr. 12, 1906.
7518: LANG, R. - Zur Sumpfmoornatur der Braunkohle II. Offprint from: Braunkohle XXIII, Nr. 46, 1925.
10107: LANGE, W.R. - Vor- und Frühgeschichte im Weserbergland bei Höxter. (Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Westfalens, Heft 3).
8968: LANGE, K. - Egypte; Wonderen en geheimen van een grote oude cultuur. (Phoenix Pocket no. 1).
11700: LANGE, E. - Botanische Beiträge zur mitteleuropäischen Siedlungsgeschichte; Ergebnisse zur Wirtschaft und Kulturlandschaft in frühgeschichtlicher Zeit. (Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 27).
8623: LANGE, A.G. - Plant remains from a native settlement at the Roman frontier: De Horden near Wijk bij Duurstede; A numerical approach. (Nederlandse Oudheden 13).
17261: LANGE, A.G. - Plant remains from a native settlement at the Roman frontier: De Horden near Wijk bij Duurstede; A numerical approach.
18354: LANGEN, G.J. DE. - Middeleeuws Friesland; De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen.
15746: LANGEN, G.J. DE. - Archeologisch stadskernonderzoek in Leeuwarden. In: Noorderbreedte, 13e jaargang, nr. 6.
15745: LANGEN, G.J. DE. - Terpenonderzoek in Noord Nederland. In: Noorderbreedte, 14e jaargang, nr. 4.
7364: LANGEN, G.J. DE, J.A. MOL, P.N. NOOMEN & L. OLDERSMA (EDS.). - Verborgen verleden belicht; Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland.
516: LANGEN, G. DE (ED.). - Archeologie en geschiedenis. Themanummer Groniek, Gronings Historisch Tijdschrift 17, nr. 79,
19961: LANGEN, G.J. DE. - Leeuwarden and trade between C. 800 and 1200 AD. Offprint from: Palaeohistoria 29.
11031: LANGEREIS, C.G. & H. KARS. - Archaeomagnetic dating of a limestone kiln at Nijmegen (The Netherlands). Offprint from: Geologie en Mijnbouw 69. (R.O.B.-overdrukken nr. 371).
8060: LANGLOTZ, E. & W.H. SCHUCHHARDT. - Archaische Plastik auf der Akropolis.
12646: LANGMAID, N.G. - Prehistoric pottery.
13492: LANGMAID, N. / B. GREEN. - Bronze Age metalwork in Norwich Castle Museum.
1008: LANJOUW, H. & H. VAN WESTING. - Voorden in Drenthe. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 112,
17439: LANKESTER HARDING, G. - Archeologie in Jordanië. (Aula-boek 201).
1964: JIA LANPO - Early man in China.
11729: LANTIER, R. - Hommage à l'abbé Henri Breuil pour son quatre-vingtième anniversaire; Sa vie, son oeuvre, bibliographie des ses travaux.
2851: LANTIER, R. - L'art préhistorique. (Collection Carrefour des Arts).
19868: LANTING, J.N. - Zwei C14-datierte Funde von spätbronzezeitlicher Keramik mit Kerbschnittverzierung. Offprint from: Helinium XVI,
14249: LANTING, J.N. - Der Urnenfriedhof von Neuwarendorf, Stadt Warendorf. Offprint from: Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe (Münster) 4.
19394: LANTING, J.N. & J.D. VAN DER WAALS. - Beaker culture relations in the Lower Rhine Basin. Offprint from: Glockenbechersymposion Oberried 1974.
19848: LANTING, J.N. - De hunebedden op de Glimmer es (gem. Haren). Offprint from: Groningse volksalmanak 1974-1975.
14875: LANTINGA, J.H. - Schapen houden als liefhebberij.
11927: LAPP, P.W. - The Dhahr Mirzbâneh tombs; Three intermediate Bronze age cemeteries in Jordan. (Publications of the Jerusalem School, Archaeology: volume IV).
8050: LAQUEUR, R., H. KOCH & W. WEBER. - Probleme der Spätantike; Vorträge auf dem 17. deutschen Historikertag.
8107: LAROCHE, A.F.G. - Contribuições para a pré-história pernambucana.
3128: LARSEN, C.E. - Life and land use on the Bahrain Islands; The geoarcheology of an ancient society.
16370: LARSSON, M.G. - Hamnor, husbyar och ledung. (Report series No. 29).
20027: LARSSON, L., C. MEIKLEJOHN & R.R. NEWELL. - Human skeletal material from the Mesolithic site of Ageröd I:HC, Scania, Southern Sweden. Offprint from: Fornvännen 76.
2306: LARTILLEUX, H. - La Provence Romaine. (Collection 'Plaisir du Voyage')
13589: LASANSKY, J. - To cut, piece, and solder; The work of the rural Pennsylvania tinsmith 1778-1908.
18498: LASFARGUES, J. (ED.). - Architectures de terre et de bois; L'habitat privé des provinces occidentales du monde romain. Antécédents et prolongements: Protohistoire, Moyen Age et quelques expériences contemporaines. Actes du 2e congrès archéologique de Gaule méridionale, Lyon, 2-6 novembre 1983. (Documents d'Archéologie Française, no. 2).
16087: LASKO, P. - The kingdom of the Franks; North-west Europe before Charlemagne.
3902: LAST, M. & K. BRANDT. - Zur Frühgeschichte Göttingens. Offprint from: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen, Band 6.
7351: LASZCZEWSKA, T. - Z najdawniejszych dziejów Lodzi. (Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi Nr. 8).
8069: LÁSZLÓ, G. - Budapest Régiségei. (A Budapesti történeti Múzeum Évkönyve XVI).
6766: LÄUPPI, W. - Stein an Stein; Technik des Mosaiks für Laien und Künstler. (Hochwächter-Bücherei, Band 47).
4172: LAUR, W. - Runendenkmäler in Schleswig-Holstein. (Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig, Wegweiser durch die Sammlung, Heft 9).
3168: LAURING, P. - Land of the Tollund man; The prehistory and archaeology of Denmark.
16397: LAURSEN, J. - On the track of the Vikings in Denmark; Museums and monuments.
9626: LAUWERIER, R.C.G.M. - Walviskaken op het droge. Offprint from: Westerheem XXXII, nr. 4, 1983
8622: LAUWERIER, R.C.G.M. - Animals in Roman times in the Dutch Eastern River Area. (Nederlandse Oudheden 12).
19452: LAUWERIER, R.C.G.M., A. MÜLLER & D.E. SMAL (EDS.). - Merovingers in een villa; Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen - Pasestraat, Onderzoek 2008-2009. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 189).
16117: LAUX, F. (ED.). - Sachsen und Angelsachsen. (Veröffentlichungen des Helms-Museums Nr. 32).
6903: LAUX, F. (ED.). - Sachsen und Angelsachsen; Zur Schmuck- und Waffentechnik. (Veröffentlichungen des Helms-Museums Nr. 33).
16678: LAVELL, C. (ED.). - British Archaeological Abstracts volume 1 - 6, 1968-1973.
2101: LAVILLE, H. & J. RENAULT-MISKOVSKY (EDS.). - Approche écologique de l'homme fossile; Travaux du groupe: Ouest de l'Europe de la Commission Internationale de l'INQUA: Palecology of Early Man (1973-1977). (Supplément au Bulletin AFEQ No. 47).
11719: LAVILLE, H. - Climatologie et chronologie du Paleolithique en Périgord; Étude sédimentologique de depots en grottes et sous abris.
12725: VAN LAWICK-GOODALL, J. - In the shadow of man.
18813: LAWRANCE, R. - Sigri - Where the road ends; A guide to the village and surrounding countryside.
19606: LAWRENCE, G.F. - On a flint knife-dagger found in the Thames. In: London and Middlesex Archaeological Society, March 1891.
16312: LAWSON, A.J. - The archaeology of Witton, near North Walsham, Norfolk. (East Anglian Archaeology Report no. 18).
15908: LEACH, P.E. - Surveying of archaeological sites.
17894: LEAKEY, L.S.B. (ED.) - Proceedings of the Pan-African Congress on Prehistory, 1947.
7178: LEAKEY, R.E. & R. LEWIN. - People of the lake; Mankind and its beginnings.
1987: LEAKEY, R.E. & R. LEWIN. - Origins; What new discoveries reveal about the emergence of our species and its possible future.
6895: LEAKEY, R.E. - The making of mankind.
13516: LEAKEY, R. & R. LEWIN. - Origins reconsidered; In search of what makes us human.
13725: LEAKEY, M.D. & L.S.B. - Excavations at the Njoro River Cave; Stone age cremated burials in Kenya colony.
2914: LEAKEY, L.S.B. - Preliminary excavations of a mesolithic site at Abinger Common, Surrey. (Research Papers of the Surrey Archaeological Society, No. 3).
1378: LEAKEY, L.S.B. - Tentative study of the pleistocene climatic changes and stone-age culture sequence in North-Eastern Angola. (Susídios para a história, arqueologia e etnografia dos povos da lunda No. 4).
19010: LEBEL, P. - Catalogue des bronzes figurés antiques du Musée de Langres. (Mémoires de la Société Historique et Archéologique de Langres, Tome V).
19131: LEBEL, P. - Catalogue des collections archéologiques de Lons-le-Saunier; III. Les bronzes figurés. (Annales Littéraires de l'Université de Besançon, Vol. 62, Archéologie 17).
15620: LEBLOND, V. - La cathédrale de Beauvais. (Petites Monographies des Grands Édifices de la France).
321: LECIEJEWICZ, L. - Ujscie we wczesnym sredniowieczu. [Ujscie im frühen Mittelalter]. (Polskie Badania Archeologiczne, Tom 8).
17280: LECLUSE, L.A.M. - Ovens voor gebruiksceramiek en bouwmaterialen; Een aanzet tot inventarisatie van deze ovens in de Romeinse periode in Noord-West-Gallië.
15324: LEE, J.E. - Delineations of roman antiquities found at Caerleon (the ancient Isca Silurum) and the neighbourhood.
16084: LEEDS, E.T. - Early Anglo-Saxon art and archaeology; Being the Rhind Lectures delivered in Edinburgh 1935.
12507: LEEMANS, C. - Beredeneerde beschrijving der Asiatische en Amerikaansche monumenten van het Museum van Oudheden te Leyden.
1014: LEEMANS, C. - De zangles; Eene Grieksche beschilderde drinkschaal van het Nederlandsche Museum van Oudheden, bij gelegenheid van het tienjarig bestaan der Maatschappij voor Toonkunst te Leyden.
14063: LEEMANS, C. - Het Romeinsch grafteeken van Dodewaard.
17040: LEENEN, S. - Die Burg Isenberg in Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis. (Frühe Burgen in Westfalen, Heft 25).
4342: LEEUW, G. VAN DER. - Goden en mensen in Hellas. (Volksuniversiteits Bibliotheek, tweede reeks, No. 54).
6976: LEEUW, S.E. VAN DER. - De technologische aspecten van het aardewerk uit de Haarlemse oven. (I.P.P. publicatie 261). Offprint from: Haarlems Bodemonderzoek 10,
19906: LEEUW, G. DE. - Sporen uit de Late Middeleeuwen aan de Westerborker stroom, gem. Westerbork. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 92,
19629: LEEUW, S.E. VAN DER (ED.). - Archaeological approaches to the study of complexity. (Cingvla VI).
19908: LEEUW, G. DE. - Vroeg steengoed gecombineerd met laat blauwgrijs aardewerk; Laat-middeleeuwse vondstcomplexen uit Westerbork, Oosterhesselen, Linde en Zeijen. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 96,
13661: LEEUWEN, F. VAN. - De Steen van Salamis ontdekt. (AO-reeks boekje 865).
1026: LEEUWEN, F. VAN. - Niet Columbus... maar de Vikingen; New Foundland-vondsten bewijzen: Vikingen ontdekten Amerika. (AO-reeks boekje 1052).
19816: LEEUWEN-SEELT, N. VAN (ED.). - Wijs met de Waddenzee.
11310: LEFEBVRE, L. - Les sculptures gallo-romaines du Musée d'Arlon. (Bulletin trimestriel de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 51e année, numéros 1-2, 1975).
7138: LEFEBVRE, L. - Het Luxemburgs Museum van Aarlen.
7017: LEFEBVRE, L. - La vie quotidienne dans le vicus d'Arlon durant les trois premiers siecles de notre ere.
15689: LEFEBVRE, G. & L. - Corpus des gravures et des peintures rupestres de la région de Constantine. (Mémoires du Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques VII).
4948: LEGGE, A.J. - Excavations at Grimes Graves, Norfolk 1972-1976; Fascicule 4: Animals, environment and the Bronze Age economy.
8529: LEGRAND, A.C. - Het schilderen op porselein.
14584: LEGUEBE, A. & D. CAHEN. - Ten tijde van de Spy-mens; Onze voorouders, de neandertalers.
6094: LEHMANN-NITSCHE, R. - Nouvelles recherches sur la formation pampéenne et l'homme fossile de la république Argentine. Offprint from: Revista del Museo de la Plata, Tomo XIV (segunda serie, tomo I).
13827: LEHMANN, L.TH. & B. SCHIERBEEK. - Mens en grondspoor; Silhouetten der Nederlandse prehistorie.
2242: LEHMANN, J.M. & U. SCHMIDT (EDS.). - Staatliche Kunstsammlungen Kassel; Museumsführer durch alle Abteilungen.
6097: LEHMANN-NITSCHE, R. - Nouvelles recherches sur la formation pampéenne et l'homme fossile de la république Argentine. Offprint from: Revista del Museo de la Plata, Tomo XIV (seconde série, tome I).
17092: LEHMANN, L.TH. & B. SCHIERBEEK. - Mens en grondspoor; Silhouetten der Nederlandse prehistorie.
19033: LEHNER, H. - Vetera; Die Ergebnisse der Ausgrabungen des Bonner Provinzialmuseums bis 1929. (Römisch-Germanische Forschungen, Band IV).
19092: LEHNER, H. - Die antiken Steindenkmäler des Provinzialmuseums in Bonn.
11731: LEIBER, C. (ED.). - Schätze der Ostgoten.
19054: LEIBUNDGUT, A. - Die römischen Bronzen der Schweiz; III Westschweiz, Bern und Wallis.
7478: LEICESTERSHIRE. - The Leicestershire Archaeological and Historical Society Transactions, Volume LXX, 1996.
3466: LEIDEN. - Bodemonderzoek in Leiden 10; Jaarverslag 1987.
3465: LEIDEN. - Bodemonderzoek in Leiden 9; Jaarverslag 1986.
3461: LEIDEN. - Bodemonderzoek in Leiden 5; Jaarverslag 1982.
3460: LEIDEN. - Bodemonderzoek in Leiden 4; Jaarverslag 1981.
3343: LEIDEN. - Bodemonderzoek in Leiden 2; Jaarverslag 1979.
2728: LEIDEN. - Bodemonderzoek in Leiden 8; Jaarverslag 1985.
2725: LEIDEN. - Bodemonderzoek in Leiden 3; Jaarverslag 1980.
13444: HISTORISCHE KRING LEIDEN. - Varia historica; Aangeboden aan professor doctor A.W. Byvanck ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
1257: HISTORISCHE KRING LEIDEN. - Varia historica; Aangeboden aan professor doctor A.W. Byvanck ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
7542: RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN. - Leidse universiteit 400; Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650.
14562: LEIDEN. - Hedendaagse beeldhouwkunst op de burcht.
13162: LEIPZIG. - Stadtkernforschung in Leipzig; Die Ausgrabungen auf dem Matthäikirchhof, Teil I. (Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte Nr. 4).
13161: LEIPZIG. - Varia Praehistorica. (Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte Nr. 2).
8036: LEIPZIG. - Leipziger Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte; Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Dr. Friedrich Behn, Leipzig. (Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte Nr. 1).
15136: LEISE, W. - Wo Arminius die Römer schlug; Wege auf Wasserscheiden führen zum Ort der Varusschlacht.
18570: LEMAIRE, T. (ED.). - Het Leudal; Beeld van een Midden-Limburgs beekdal.
15647: LEMAIRE, T. (ED.). - Antropologie en ideologie.
18050: LEMAN-DELERIVE, G. - Une sépulture de la Tène finale découverte à Maroeuil (Pas-de-Calais). Offprint from: Revue du Nord, tome LIII, No. 211.
18051: LEMAN, P. & G. - Une fosse du néolithique moyen à Estrun (Nord). Offprint from: Revue du Nord, tome LV, No. 216.
14743: LEMAN, P. - Le passe de la metropole; Fouilles recentes.
19385: LEMAN-DELERIVE, G. (ED.). - Les Celtes en France du Nord et en Belgique, VIe - Ier siecle avant J.-C.
5815: LEMOS, A.A. - Archaic pottery of Chios; The decorated styles. (Oxford University Committee for Archaeology, Monograph No. 30).
19332: LENDERING, J. - De klad in de klassieken.
19358: VAN LENGEN, H. (ED.). - Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende.
4409: VON LENHOSSEK, J.E. - Die Ausgrabungen zu Szeged-Öthalom in Ungarn, namentlich die in den dortigen Ur-Magyarischen, Alt-Römischen und Keltischen Gräbern aufgefundenen Skelete, darunter ein sphenocephaler und katarrhiner hyperchamaecephaler Schädel, ferner ein dritter und vierter künstlich verbildeter makrocephaler Schädel aus Ó-Szöny und Pancsova in Ungarn.
7872: LENNEP, J. VAN & W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kasteelen in Nederland.
5397: LENNEP, J. VAN & W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kasteelen in Nederland.
3828: LENNEP, J. VAN & W.J. HOFDIJK. - Het kasteel Ewssum. Uit: Merkwaardige kasteelen in Nederland.
3827: LENNEP, J. VAN & W.J. HOFDIJK. - Het kasteel Lyauckama. Uit: Merkwaardige kasteelen in Nederland.
1030: LENTING, J.J. - Werra-keramiek uit Groninger bodem. Offprint from: Ere-Saluut; Opstellen voor mr. G. Overdiep,
1029: LENTING, J.J. - Het voorkomen en de verspreiding van Werra-keramiek in Drenthe. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 111,
20087: LENTING, K. - De Oude of Bellingwolderschans; Een wandeling over de historische vestingwallen van Oudeschans.
6907: LENZ-BERNHARD, G. (ED.). - Archäologie in der Pfalz; Jahresbericht 2000.
14682: LEÓN, C. & B. DOMINGO. - Rutas arqueológicas en Andalucía.
54: LEONARD, J.N. - Die ersten Ackerbauern.
1997: LEONE, M.P. (ED.). - Contemporary archaeology; A guide to theory and contributions.
4679: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade, deel I.
1035: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade.
1034: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade.
3370: LÉOTARD, J.-M. & G. COURA (EDS.). - Place Saint-Lambert à Liège: Cinq années de sauvetage archéologique; Journée de réflection - 1er décembre 1995.
1036: LÉOTARD, J.-M. & G. COURA (EDS.). - Actes de la journée d'archéologie en Province de Liège, Amay - 7 décembre 1996. (Liège 2).
18748: LERCHE, G. - Seitenbandkonstruktionen. Offprint from: Nordelbingen, Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte 40.
55: LERICI, C.M. - Archaeological prospecting.
17361: LEROI-GOURHAN, A. - Les racines du monde; Entretiens avec Claude-Henri Rocquet.
17586: LEROI-GOURHAN, A., J. ALLAIN & M. BRÉZILLON. - Sud du bassin Parisien. Livret-guide de l'excursion A 1, IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
8821: LEROUGE, W. (ED.). - Wandelen door Vlaams Amsterdam.
16378: LETTERMARK, C. (ED.). - Fynden i centrum; Metodkonferens oktober 1983. (Rapport RAÄ 1985:3).
15360: LEURS, S. - De Groote Markt van Brussel. (Maerlantbibliotheek VI).
15608: LÉVI-STRAUSS, C. - The way of the masks.
17188: LEVINE, J.R., C. BAROUDI & M. YOUNG. - Internet voor dummies.
16101: LEWIS, J.M. & D.H. WILLIAMS. - The white monks in Wales.
4689: LEWIS-WILLIAMS, J.D. - Vision, power and dance: the genesis of a southern african rock art panel. (Veertiende Kroon-voordracht).
16102: LEWIS, J.M. - Medieval pottery and metal-ware in Wales.
14784: INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGY. - Herziene Woordenlijst van de Nederlandse taal.
4314: LEYENAAR-PLAISIER, P.G. - Griekse terracotta's uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum.
7824: LHOTE, H. - Peintures préhistoriques du Sahara; Mission H. Lhote au Tassili.
3105: LHOTE, H. - The search for the Tassili frescoes; The story of the prehistoric rock-paintings of the Sahara.
15184: LICHARDUS, J. & A. MIRON. - Der Kreis Merzig-Wadern und die Mosel zwischen Nennig und Metz. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Band 24).
14855: LICHTENBERGER, M. LE DOYEN. - Leçon d'ouverture de M. le Professeur Jundt. Rapport sur les travaux de la faculté; séance de rentrée des cours de la faculté de Theologie Protestante de Paris. (Rapport sur les concours).
18524: LICHTENFELT, H. - Die Geschichte der Ernährung.
16145: LIEBGOTT, N.-K. - Keramik fra vikingetid og middelalder.
20081: LIEDGREN, L. - Iron age settlements in Hälsingland, Northern Sweden. Offprint from: Archaeology and Environment 2.
17209: LIEFTINCK, F. - Stichting Oud-Drenthe; Verslag over de jaren 1935, 1936 en 1937.
169: MUSÉE PROVINCIAL DE LIÉGE. - Catalogue descriptif du Musée Provincial de Liége fondée par l'Institut Archéologique Liégeois. (Première suite): Deuxième section - poteries, verres, bronzes, objets divers.
16229: LIEPE, A. - Medeltida lantkyrkobygge i Värend; Ett försök till relationsanalys kyrka-bygd. (Kronobergsboken 1984-85).
18860: LILIUS, H. - Der Pekkatori in Raahe; Studien über einen eckverschlossenen Platz und seine Gebäudetypen. (Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 65).
10145: LILLIU, G. ET AL. - Frühe Randkulturen des Mittelmeerraumes; Korsika, Sardinien, Balearen, Iberische Halbinsel.
13198: LIM, K.W. & P. LUNSINGH SCHEURLEER. - Borobudur; Kunst en religie in het oude Java,
9872: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CXXIII, 1987.
9868: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CXVI-CXVII, 1980-1981.
9867: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CXV, 1979.
9866: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CXIV, 1978.
9865: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CXIII, 1977.
9864: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CXII, 1976.
9863: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CXI, 1975.
9861: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CIX, 1973.
9860: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CVII-CVIII, 1971-1972.
9859: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CV-CVI, 1969-1970.
9858: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CIII-CIV, 1967-1968.
9857: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CII, 1966.
9855: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CI, 1965.
9854: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel C, 1964.
9853: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCVIII-XCIX, 1962-1963.
9851: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCIV-XCV, 1958-1959.
9850: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCII-XCIII, 1956-1957.
9848: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel LXXXVIII-LXXXIX, 1952-1953.
9847: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel LXXXVI-LXXXVII, 1950-1951.
9844: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel LXXXIV, 1948.
9842: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXXVIII-LXXXII, 1942-1946.
9841: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXXVIII-LXXXII, 1942-1946.
9839: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXXVI, 1940.
9837: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXXV, 1939.
9836: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXXV, 1939.
9835: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXXIV, 1938.
9833: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXIX, 1933.
9832: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXVIII, 1932.
9830: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXVII, 1931.
9829: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXVII, 1931.
9828: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LXVI, 1930.
9823: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LX, 1924.
9822: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LX, 1924.
9820: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LVII, 1921.
9819: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LVII, 1921.
9817: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LIV, 1918.
9816: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LIII, 1917.
9815: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LII, 1916.
9812: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome LI, 1915.
9805: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome XLV, 1909.
9804: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Tome XLV, 1909.
9795: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg, Tome XIX, 1882.
9794: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg, Tome XVIII, 1881.
9845: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel LXXXV, 1949, Eerste stuk, (Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van Gils).
9670: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XIX, 1974.
9846: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel LXXXV, 1949, Tweede stuk, (Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van Gils).
9668: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XVII, 1972.
9669: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XVIII, 1973.
9667: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XVI, 1971.
9672: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XXII, 1977.
9677: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XL, 1995.
9674: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XXV, 1980.
9673: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XXIV, 1979.
9665: LIMBURG. - Veldeke, orgaan van de Vereniging tot instandhouding en bevordering der Limburgse dialecten, later: tijdschrift voor Limburgse volkscultuur, 1946-1987.
9862: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel CX, 1974.
9843: LIMBURG. - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel LXXXIII, 1947.
9675: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XXXIII, 1988.
9676: LIMBURG. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg; Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XXXVIII, 1993.
18327: LINDEBOOM, M. & N. VAN MALSSEN. - De vlammen van Kalteren; Verhalen achter een archeologische opgraving. (Boek van Toen 1).
16157: LINDH, J. & J. BRENDALSMO. - Funn fra en utgravning.
16323: LINDLEY, K. & D. SCOTT (EDS.). - The journal of Thomas Juxon, 1644-1647. (Camden fifth series, volume 13).
11743: LINDNER, H. - Die altsteinzeitlichen Kulturen der Räuberhöhle am Schelmengraben bei Sinzing. (Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte, Heft 16).
3708: LINDQUIST, I. - Religiösa runtexter II, Sparlösa-stenen; Ett svenskt runmonument från Karl den stores tid, upptäckt 1937. [Religious runic texts II, The Sparlösa slab; A swedish runic monument from the time of Charlemagne, discovered in 1937]. (Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund 24).
16163: LINDQVIST, S. & K.A. GUSTAWSSON. - Björkö. (Svenska Fornminnesplatser nr. 2).
329: LINKE, W. - Aus Jägern und Sammlern werden Bauern. (Unterricht in Westfälischen Museen, Heft 1).
18574: LINSKENS, H.F. ET AL. - Plantenveredeling en genenmanipulatie.
9712: LINSSEN, J. - Lombarden in Roermond. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome CIII-CIV, 1967-1968.
9710: LINSSEN, J. - Uit het cartularium van de huisarmen van Roermond. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome CIII-CIV, 1967-1968.
11186: LINTON, R. - De boom der beschaving; De geschiedenis van de mensheid. (Elsevier pocket A 31).
13121: LIT, R. VAN. - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland.
8701: LITH, S.M.E. VAN / J.H.F. BLOEMERS. - Les romains aux Pays-Bas et l'épigraphie. / La strategie romaine sur le Rhin. In: Histoire et Archéologie No. 86. (I.P.P. publicaties 356 - 357).
19445: LITH, S.M.E. VAN. - Römisches Glas aus Nijmegen. (Nederlandse Archeologische Rapporten 38).
19863: LITH, S.M.E. VAN. - Römisches Glas aus Velsen. (I.P.P. publicatie 235). Offprint from: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden LVIII,
6054: LITHBERG, N. & E. WESSÉN. - Den gotländska runkalendern 1328. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 45:2).
16181: LITTMARCK, T. - Gamla Uppsala.
18055: LIVERSAGE, D. - La femme de Huldremose. Offprint from: Elements de pre et protohistoire europeenne.
15331: LIVERSAGE, G.D. - Excavations at Dalkey Island, Co. Dublin, 1956-1959. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume 66, Section C, No. 2.
20035: LIVERSAGE, D. - Interpreting composition patterns in ancient bronze: the Carpathian basis. Offprint from: Acta Archaeologica 65.
7269: LIVERSIDGE, J. - Britain in the roman empire.
18953: LLANA RODRÍGUEZ, C. & M.J. SOTO BARREIRO (EDS.). - Cova da Valiña (Castroverde, Lugo); Un xacemento do paleolítico superior inicial en Galicia (Campañas de 1987 e 1988). (Arqueoloxía / Investigación 5).
12789: LLOYD, S. - Foundations in the dust; A story of Mesopotamian exploration. (Pelican Book A 336).
5699: LÖBERT, H. & A. NIPPA. - Sackkeramik, eine vergessene Methode der Tongefäßherstellung in Formkern-Schlagtreibtechnik aus Südwest-Iran. Offprint from: Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden, Band 35.
18718: LÖBERT, H.W. - Die Keramik der Vorrömischen Eisenzeit und der Römischen Kaiserzeit von Hatzum/Boomborg (Kr. Leer); Zugleich ein Beitrag zur Theorie und Methode der Bearbeitung von Siedlungskeramik. Offprint from: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 14.
18719: LÖBERT, H.W. - Die ältesten Bauernhäuser der Lüneburger Heide. (Materialien zum Museumsbesuch nr. 14).
1040: LOCKEFEER, M. (ED.). - 2000 Jaar oud Nieuwegein.
18026: LODEWIJK, T. - Van wildernisse tot bollenstreek.
17830: BARON DE LOË. - Belgique ancienne; Catalogue descriptif et raisonné, Musées Royaux du Cinquantenaire á Bruxelles.
14527: LOENEN, D. - De Atheense democratie; Drogbeeld of historie?
13099: LOENEN, I.B. VAN. - Het gemeenelandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden. Offprint from an unstated source.
17303: LOEWE, G. - Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik, Teil I: Thüringen. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Heft 17).
9311: LOFFELD, E. - Gemert: De heerlyckheyd ende het Casteel tot Ghemert.
16164: LOFTERUD, C. - Björkö-Birka.
18550: LOHOF, E. - Grafritueel en sociale verandering in de bronstijd van Noordoost-Nederland.
14258: LÖHR, H. - Untersuchungen an der eisenzeitlichen Abschnittsbefestigung Altburg bei Niederhersdorf, Kreis Bitburg-Prüm. Offprint from: Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete, 45. Jahrgang.
7172: LÖHR, A. (ED.). - Der Bremer Dom; Baugeschichte, Ausgrabungen, Kunstschätze. (Hefte des Focke-Museums Nr. 49).
1042: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN. - De protohistorische culturen van Voor-Indië en hun datering. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de archeologie en prehistorie, oude geschiedenis en kunstgeschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië aan de Universiteit van Amsterdam).
17513: LOIRET. - Revue archéologique du Loiret, no. 7, 1981.
17512: LOIRET. - Revue archéologique du Loiret, no. 3, 1977.
17516: LOIRET. - Revue archéologique du Loiret, no. 12, 1986.
17515: LOIRET. - Revue archéologique du Loiret, no. 10, 1984.
17514: LOIRET. - Revue archéologique du Loiret, no. 8, 1982.
2772: LOMMEL, A. - Prehistoric and primitive man. (Landmarks of the world's art).
16956: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 88, 2008.
16945: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 77, 1997.
17654: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXV, numbers 1-2, 1955.
16951: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 84, 2004.
16928: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXV, part I, 1985.
17651: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXIII, numbers 3-4, 1953.
17655: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXV, numbers 3-4, 1955.
16924: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXIII, part I, 1983.
16941: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXX, part II, 1990.
12665: MUSEUM OF LONDON. - The Museum of London.
12134: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 25, 1974.
12132: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 23, Part I and II, 1971 - 1972.
11871: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 34, 1983.
11870: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 33, 1982.
11869: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 32, 1981.
11867: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 30, 1979.
11868: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 31, 1980.
11866: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 29, 1978.
11865: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 28, 1977.
11864: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 27, 1976.
11863: LONDON. - Transactions of the London and Middlesex Archaeological Society, Volume 26, 1975.
11770: LONDON. - The London Archaeologist, volume I - V, 1968 - 1988.
16927: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXIV, part II, 1984.
16937: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXVIII, part III, 1988.
16926: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXIV, part I, 1984.
16949: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 81, 2001.
17653: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume XXXIV, numbers 3-4, 1954.
16957: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, general index, volumes XI - XX.
16938: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXIX, part I, 1989.
16920: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXI, part I, 1981.
16936: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LXVIII, part II, 1988.
16944: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume 75, 1995 (Book review supplement).
16959: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, general index, volumes 61 - 70.
16908: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LV, part I, 1975.
16909: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LV, part II, 1975.
16910: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LVI, part I, 1976.
16903: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LII, part II, 1972.
16904: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LIII, part I, 1973.
16905: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LIII, part II, 1973.
16906: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. - The Antiquaries Journal, volume LIV, part I, 1974.

Next 1000 books from Van Westing & Payne

3/9