Van Westing & Payne
Anderenseweg 3, 9463 TL Eext, The Netherlands. Tel.: +31(0) 592 262 576            Email: hansvanwesting@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10677: ES, W.A. VAN. - Ontstaan en groei van de ROB. Offprint from: Spiegel Historiael 7. (R.O.B.-overdrukken nr. 37).
9624: ES, W.A. VAN. - Drenthe's plaats in de Romeinse tijd (en de vroege middeleeuwen). Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 107. (R.O.B.-overdrukken nr. 370).
9085: ES, W.A. VAN. - Archaeology in the Netherlands. Offprint from: Rescue News No. 8, Winter 1974. (R.O.B.-overdrukken nr. 68).
9062: ES, W.A. VAN. - Een Angelsaksische urn uit Helpman. Offprint from: Groningse volksalmanak 1968-1969. (R.O.B.-overdrukken nr. 23).
9061: ES, W.A. VAN. - Aureus van Diocletianus uit Espel, Noordoostpolder. Offprint from: Helinium 10, 1970. (R.O.B.-overdrukken nr. 22).
7009: ES, W.A. VAN. - Die neuen Dorestad-Grabungen 1967-1972. Offprint from: H. Jankuhn, W. Schlesinger und H. Steuer (Hrsg.), Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter, Göttingen 1973. (R.O.B.-overdrukken nr. 56).
5769: ES, W.A. VAN. - Twenty-five years ROB: twenty-five years of excavations. Offprint from: Berichten R.O.B. 22,
5762: ES, W.A. VAN. - Another Late-Roman gold and silver pin. Offprint from: Berichten R.O.B. 19,
5603: ES, W.A. VAN. - Mercurius at Dalfsen. Offprint from: Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving XXXIX, 1964.
5602: ES, W.A. VAN. - Mercurius at Dalfsen. Offprint from: Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving XXXIX, 1964. (Varia Bio-Archaeologica 22).
5486: ES, W.A. VAN. - Terpen. (Dichterbij).
4828: ES, W.A. VAN. - Het Nederland van Willibrord; enkele archeologische kanttekeningen. Offprint from: P. Bange en A.G. Weiler (red.). Willibrord, zijn wereld en zijn werk, Nijmegen 1990. (R.O.B.-overdrukken nr. 384).
3906: ES, W.A. VAN. - Excavations at Dorestad; a pre-preliminary report: 1967-1968. Offprint from: Berichten R.O.B. 19, 1969.
745: ES, W.A. VAN. - The origins and development of the State Service for Archaeological Investigations in the Netherlands. Offprint from: Berichten R.O.B. 22,
741: ES, W.A. VAN. - Waterput bij Roden. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 83,
10789: ES, W.A. VAN, M.C. DORST & R.H.J. KLOK. - Het werk van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Offprint from: Monumenten 2, nr. 4. (R.O.B.-overdrukken nr. 151).
3923: ES, W.A. VAN, J.M. POLDERMANS, H. SARFATIJ & J. SPARREBOOM (EDS.). - Het bodemarchief bedreigd; Archeologie en planologie in de binnensteden van Nederland.
16791: ES, W.A. VAN, H. SARFATIJ & P.J. WOLTERING (EDS.). - Archeologie in Nederland; De rijkdom van het bodemarchief.
2463: ES, W.A. VAN ET AL (EDS.). - Archeologie en Historie; Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
11021: ES, W.A. VAN & W.A.M. HESSING. - Herculi Magusano: een wijaltaar uit Houten. Offprint from: Feestbundel aangeboden aan prof.dr. D.P. Blok, Hilversum 1990. (R.O.B.-overdrukken nr. 364).
10885: ES, W.A. VAN & W.J.H. VERWERS. - Dorestad: l'archéologie d'un port médiéval. Offprint from: La Recherche 18. (R.O.B.-overdrukken nr. 281).
10747: ES, W.A. VAN & S.L. WYNIA. - Quelques observations archéologiques dans la sablière 'Les Ursulines', commune de Marck (Pas-de-Calais). Offprint from: Revue du Nord 61. (R.O.B.-overdrukken nr. 142).
19121: ES, W.A. VAN. - Van Wijster naar Ede en over de Rijn. (C.J.C. Reuvenslezing 24).
9081: ES, W.A. VAN. - In memoriam A.E. van Giffen. Offprint from: Die Kunde, n.F., 24, 1973. (R.O.B.-overdrukken nr. 64).
14392: ES, W.A. VAN. - De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies; Een periodisering der relaties. (Scripta Academica Groningana).
19370: ES, W.A. VAN. - Paddepoel, excavations of frustrated terps 200 B.C.-250 A.D. Offprint from: Palaeohistoria 14, 1968. (R.O.B.-overdrukken nr. 31).
19589: ES, W.A. VAN. - De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies; Een periodisering der relaties. Offprint from: Scripta Academica Groningana. (Varia Bio-Archaeologica 13).
9045: ES, W.A. VAN. - Een Alsengemme uit de Noordoostpolder? Offprint from: Helinium VII, 1967, 1. (R.O.B.-overdrukken nr. 2).
9173: ES, W.A. VAN & J. YPEY. - Das Grab der Prinzessin von Zweeloo und seine Bedeutung im Rahmen des Gräberfeldes. Offprint from: Studien zur Sachsenforschung, Hildesheim 1977. (R.O.B.-overdrukken nr. 93).
18724: ES, W.A. VAN. - De opgravingen in het uitbreidingsplan Paddepoel. In: Academisch perspectief, Mededelingenblad van de Rijksuniversiteit te Groningen 2.
10688: ES, W.A. VAN. - Vis uit Dorestad voor mijnheer Calkoen. Offprint from: Westerheem 23. (R.O.B.-overdrukken nr. 59).
17223: ES, W.A. VAN. - Grafritueel en kerstening. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de pre- en protohistorie van Noord-West Europa aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
18527: ES, W.A. VAN. - Van Maastricht naar Rhenen; Een wandeling in de Laat-Romeinse tijd. (Dertiende Kroon-voordracht).
5108: ES, W.A. VAN & W.J.H. VERWERS. - Dorestad, een beeld van een opgraving.
19937: ES, W.A. VAN. - Het rijengrafveld van Wageningen. Offprint from: Palaeohistoria X.
7656: ESCHER, B.G. - Grondslagen der algemene geologie.
12883: ESCHER, B.G. - Grondslagen der algemene geologie.
7205: ESPERANDIEU, E. - L'amphithéâtre de Nimes. (Petites Monographies des Grands Édifices de la France).
16541: ESPING BODÉN, A. - Gravar och boplatslämningar från stenålder och bronsålder; Fornlämning 3, Gualövs socken, Skåne. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:19).
16553: ESPING BODÉN, A. - Förhistoriska boplatslämningar i västra Karaby. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:31).
19638: ESRI. - Understanding GIS, the ARC/INFO method; Self study workbook, PC version.
4419: ESSEN, C.C. VAN. - Chronologie van de Romeinsche sculptuur tijdens de republiek. Offprint from: Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, VIII.
9924: ESSINK, K. - The effects of pollution by organic waste on macrofauna in the eastern Dutch Wadden Sea. (Netherlands Institute for Sea Research Publication Series no. 1).
6846: ESTALL, R.C. & R.O. BUCHANAN. - Industrial activity and economic geography; A study of the forces behind the geographical location of productive activity in manufacturing industry.
18583: ESTHER, J.-P. - Architectuurgids romaans in België.
20067: ETHELBERG, P. - Reges/principes - Könige/Adel. Offprint from: Kingdoms and Regionality.
4187: ETHNOLOGY. - Zeitschrift für Ethnologie: Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 35, 1903, Heft V.
17306: ETTLINGER, E. & C. SIMONETT. - Römische Keramik aus dem Schutthügel von Vindonissa. (Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa, Band III).
17307: ETTLINGER, E. - Die Keramik der Augster Thermen (Insula XVII); Ausgrabung 1937-38. (Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, Band VI).
2416: EUZENNAT, M.M. - Circonscription de Provence - Côte-d'Azur - Corse (région sud). Offprint from: Gallia, fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine, Tome XXVII, Fascicule 2, 1969.
12744: EVANS, J.G. - An introduction to environmental archaeology.
2998: EVANS, J.G. - The environment of early man in the British Isles.
16016: EVANS, J. - A history of the Society of Antiquaries.
13615: EVANS, F.W. - Beaudesert and the De Mountfords; A paper read to the Birmingham Archaeological Society, January 17th, 1906. Offprint from: Transactions, Vol. XXXII.
7968: EVANS, D.H. & D.G. TOMLINSON. - Excavations at 33-35 Eastgate, Beverley, 1983-86. (Sheffield Excavation Reports 3).
2158: EVANS, A. - Late-Celtic dagger, fibula, and jet cameo. Offprint from: Archaeologia,
19644: EVANS, E. - Prehistoric and early christian Ireland; A guide.
19122: EVELEIN, M.A. - De resultaten der Prov. Rom. archaeologie voor de geschiedenis der Gallo-Germaansche provincies van het Romeinsche keizerrijk. Openbare les gehouden bij den aanvang zijner lessen als privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam.
17260: EVELEIN, M.A. - De Romeinsche lampen. (Beschrijving van de verzameling van het Museum G.M. Kam te Nijmegen, I).
33: EXSTEENS, M. - La préhistoire a la portée de tous.
19986: EY, J. - Hochmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Landesausbau zwischen Jadebusen und Weser. Offprint from: Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 18.
19969: EY, J. - Bodenfunde aus der Wesermarsch; Ergebnisse siedlungsarchäologischer Grabungen in der nördlichen Wesermarsch. Offprint from: Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 5.
7318: EYDOUX, H.-P. - Les terrassiers de l'histoire; Fouilles et découvertes archéologiques.
756: EYDOUX, H.-P. - Geschiedenis van de archeologische ontdekkingen.
6116: EYO, E. & F. WILLETT. - Kunstschätze aus Alt-Nigeria.
16435: FABECH, C. & J. RINGTVED (EDS.). - Samfundsorganisation og regional variation; Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. Beretning fra 1. nordiske jernaldersymposium på Sandbjerg Slot 11-15 april 1989. (Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter XXVII).
7667: FABER, F.J. - Geologie van Nederland; I. Agemeene geologie, II. Historische geologie.
12880: FABER, F.J. - Geologie van Nederland; IV. Aanvullende hoofdstukken.
12878: FABER, F.J. - Nederlandsche landschappen; Bodem, grond en geologische bouw.
10658: FABIANI, E. - Nuova iscrizione bilingue latino-palmirena del campidoglio. Offprint from: Bullett. della Comm. Archeol. Comunale di Roma.
13073: FABIEN FERRER-JOLY, M. ET AL. - Guide du Musée des Tumulus de Bougon.
15628: FABIUS, D.P.D. - Mozaïsch en romeinsch recht; Eene vergelijkende rechtsstudie. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1890.
19308: FAGAN, B. - From black land to fifth sun; The science of sacred sites.
12271: FAGAN, B.M., D.W. PHILLIPSON & S.G.H. DANIELS. - Iron age cultures in Zambia (Dambwa, Ingombe Ilede and the Tonga), volume 2.
12650: FAGAN, B.M. (ED.). - Avenues to antiquity. (Readings from Scientific American).
6745: FAGAN, B.M. - In the beginning; An introduction to archaeology.
14828: FAGAN, B. - Time detectives; How archeologists use technology to recapture the past.
213: FAIDER-FEYTMANS, G. - Fouilles du Musée royal de Mariemont; Le lieu-dit Vieux-Cimetière à Trivières (Hainaut). (Monographies du Musée Royal de Mariemont 2).
18924: FAIDER-FEYTMANS, G. - La Belgique a l'époque Mérovingienne. (Collection 'Notre Passé').
7472: FALCONER, J. & T. MANNACK. - Corpus Vasorum Antiquorum. Great Britain, Winchester College. (Great Britain, Fascicule 19).
20106: FANSA, M. ET AL (EDS.). - Weder See noch Land; Moor - eine verlorene Landschaft. (Schriftenreihe des Staatlichen Museums für Naturkunde und Vorgeschichtre, Beiheft 10, Band 1).
19400: FANSA, M. & S. BURMEISTER (EDS.). - Rad und Wagen; Der Ursprung einer Innovation, Wagen im Vorderen Orient und Europa. (Beiheft der Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland Nr. 40).
15255: FANSA, M. & J. ECKERT (EDS.). - Moorarchäologie in Nordwest-Europa. (Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 15).
19422: FANSA, M. (ED.). - Wohin die Toten gehen; Kult und Religion in der Steinzeit. (Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 32).
17332: FANSA, M. - Vor 7000 Jahren; Die ersten Ackerbauern im Leinetal. (Wegweiser zur Vor- und Frühgeschichte Niedersachsens, Heft 15).
2776: FASANI, L. (ED.). - Die illustrierte Weltgeschichte der Archäologie,
8861: FASEL, W.A. - Alkmaar en zijne geschiedenissen; Kroniek van 1600-1813.
10764: FASHAM, P.J., G. KEEVILL & D. COE. - Brighton Hill South (Hatch Warren); An Iron Age Farmstead and deserted medieval village in Hampshire. (Wessex Archaeology Report No. 7).
9571: FATON, A. (ED.). - Les potiers Gaulois a la conquête du monde romain. (Les dossiers de l'archéologie, no. 6).
4849: FAULKNER, R.J.F. & O.R. IMPEY. - Shino and Oribe kiln sites; A loan exhibition of Mino shards from Toki City.
759: FEEN, P.J. VAN DER. - Aanteekeningen bij Nehalennia-literatuur. Offprint from: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
10510: FEHÉR, G. - Remarques sur l'appréciation archéologique du cimetière de Kérpuszta. Offprint from: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 6.
6695: FEHR, H. - Römische Rheinbrücke Koblenz. (Archäologie an Mittelrhein und Mosel, Band 2). Offprint from: Bonner Jahrbücher, Band 181.
7939: FEITH, J.H. - De wraak van den Ur-Drenth; Een wandeling van Assen naar De Punt in 1892.
15387: FEJFER, J. & E. SOUTHWORTH. - The Ince Blundell collection of classical sculpture, Volume I, The portraits; Part 1: Introduction, the female portraits, concordances.
20130: FELDER, P.J., P.C.M. RADEMAKERS & M.E.TH. DE GROOTH (EDS.). - Excavations of prehistoric flint mines at Rijckholt-St. Geertruid (Limburg, The Netherlands). (Archäologische Berichte 12).
3245: FELL, C.I. & E.J.W. HILDYARD. - More flints from Weardale - a postscript. Offprint from: Archaeologia Aeliana, 4th series, vol. XXXIV.
15995: FELL, C. - Women in Anglo-Saxon England and the impact of 1066.
15994: FELL, C. ET AL (EDS.). - The Viking age in the Isle of Man; Select papers from the Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981.
8215: FELL, C. - Early settlement in the Lake Counties.
16682: FELLOWS-JENSEN, G. & N. LUND (EDS.). - Beretning fra ellevte tvaerfaglige vikingesymposium, Københavns Universitet 1992.
2712: FERGUSON, S. - Growing up in Viking Times.
7169: FERNÁNDEZ, R.R. - Arqueologia; Metodos y tecnicas.
14747: FERNÁNDEZ-CHICARRO Y DE DIOS, C. & F. FERNÁNDEZ GÓMEZ (EDS.). - Catalogo del Museo Arqueologico de Sevilla II: Salas de arqueologia romana y medieval.
7082: FERNÁNDEZ, R.R. - Arqueologia prehistórica de la peninsula Ibérica.
16559: FERNHOLM, R. - Ett järnåldersgravfält vid Tornby i Styrstad. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:37).
9745: FERRÉE, H. - Nooitgedacht maar welgelegen; Geïllustreerde geschiedenis van de huisnamen in Nederland.
15661: FERREIRA, J.P. - Enciclopédia dos municípios brasileiros; Separata da introdução. [Encyclopaedia of the brazilian municipalities; Offprint of introduction].
19743: FETT, P. - Borgund prestegjeld. (Førhistoriske minne på Sunnmøre).
20021: FETT, P. - Sunnylven prestegjeld. (Førhistoriske minne på Sunnmøre).
4003: FETTICH, N. - Die altungarische Kunst. (Schriften zur Kunstgeschichte Südosteuropas, Band 1).
17344: FEUSTEL, R. - Jungpaläolithische Wildbeuter in Thüringen. (Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar, Heft 2).
17490: FEUSTEL, R. (ED.). - Urgeschichte und Heimatforschung; Mitteilungsblatt, 4, 1966.
17491: FEUSTEL, R. (ED.). - Urgeschichte und Heimatforschung; Mitteilungsblatt, 5, 1967.
19478: FEUSTEL, R. - Technik der Steinzeit; Archäolithikum - Mesolithikum. (Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens 4).
10493: FEWKES, J.W. - The Katcina altars in Hopi worship. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1926.
10494: FEWKES, J.W. - The Tusayan ritual: a study of the influence of environment on aboriginal cults. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1895.
10492: FEWKES, J.W. - The use of idols in Hopi worship. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1922.
1454: FEWKES, J.W. - The Hovenweep national monument. Offprint from: Annual Report
1452: FEWKES, J.W. - A prehistoric Mesa Verde Pueblo and its people. Offprint from: Annual Report
10490: FEWKES, J.W. - Ancestor worship of the Hopi indians. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1921.
10488: FEWKES, J.W. - Fire worship of the Hopi indians. (From the Smithsonian Report for 1920, Publication 2646).
10489: FEWKES, J.W. - Fire worship of the Hopi indians. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1920.
10491: FEWKES, J.W. - The use of idols in Hopi worship. (From the Smithsonian Report for 1922, Publication 2739).
8887: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 16e jaargang, nr. 1-2-3-4-5, 1975.
8886: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 15e jaargang, nr. 1-2-3-4/5, 1974.
8879: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 8e jaargang, nr. 1-2-3-4-5, 1967.
8880: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 9e jaargang, nr. 1-2-3-4-5, 1968.
8877: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 4e jaargang, nr. 1-2-3-4-5, 1963.
8686: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 14e jaargang, nr. 1-2-3/4, 1973.
8685: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 13e jaargang, nr. 1-2-3-4/5, 1972.
8683: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 11e jaargang, nr. 1-2-3-4-5, 1970.
8684: FIBULA. - Fibula, Orgaan van de NJBG, 12e jaargang, nr. 1-2-3-4-5, 1971.
17335: FIEDLER, L. - Altsteinzeitliche Fundplätze in Hessen. (Führer zur hessischen Vor- und Frühgeschichte, Band 2).
3238: FIELD, H. - Bibliography of Soviet archaeology and physical anthropology, 1936-1964; Nos. 1 - 137).
17319: FILIP, J. - Praveké Ceskoslovensko; Úvod do studia dejin praveku. [La Tchécoslovaquie préhistorique; Introduction aux études préhistoriques].
15728: FILIP, J. (ED.). - Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie; État actuel des recherches et leur organisation. (VIIème Congrès international des Sciences préhistoriques et protohistoriques à Prague, 1966).
11756: FILIP, J. (ED.). - Nástin evropského praveku. [Abriß der europäischen Urgeschichte]. (Praehistorica IX Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis).
11755: FILIP, J. (ED.). - Varia archaeologica 2. (Praehistorica VIII Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis).
10272: FILIP, J. (ED.). - Varia archaeologica 1. (Praehistorica VII Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis).
2931: FILIP, J. - Keltové ve stredni Evrope. [Die Kelten in Mitteleuropa]. (Monumenta Archaeologica, Tomus V).
217: FILIP, J. - Praha praveká; Praha, stavební a umelecky vyvoj mesta.
18966: FILIP, J. (ED.). - Varia archaeologica 2. (Praehistorica VIII Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis).
4366: FILIP, J. - Die keltische Zivilisation und ihr Erbe.
19658: FILIP, J. - Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, 1 (a - k).
17321: FILIP, J. - Dejinné pocátky ceského ráje. [The historic beginnings of the Bohemian paradise]. (Survey of prehistoric monuments I).
16110: FILIPOWIAK, W. - Vineta; Ausgrabungen in einer versunkene Stadt. [Wykopaliska zatopionego miasta].
17963: FILTZINGER, P. - Limes-Museum Aalen.
15973: FINBERG, H.P.R. (ED.). - The agrarian history of England and Wales, volume I.II: A.D. 43-1042.
9951: FINLAND. - Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 59. [Finska fornminnesföreningens tidskrift 59].
5825: FISCHER-HANSEN, T. (ED.). - Acta Hyperborea, Danish Studies in Classical Archaeology 1.
15272: FISCHER, U. - Frankfurter Museumsbericht 1945-1960. Offprint from: Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte I/1962.
5960: FISCHER, U. - Römische Steine aus Heddernheim im Museum für Vor- und Frühgeschichte der Stadt Frankfurt am Main. (2. Bildheftchen des Frankfurter Museums).
5959: FISCHER, U. - Einführung in die Ausstellung des Museums für Vor- und Frühgeschichte zu Frankfurt am Main. (3. Bildheftchen des Frankfurter Museums).
15143: FISCHER, T. & K. SPINDLER. - Das römische Grenzkastell Abusina-Eining. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Bayern, Niederbayern Band 1).
16231: FISCHER, G. - Oslo under Eikaberg 1050 - 1624 - 1950.
19415: FISCHER, C. - Tollundmanden, gaven til guderne; Mosefund fra Danmarks forhistorie.
8079: FISCHINGER, A. - Wawel crown treasury; Guide-book.
18510: FISHER, E.A. - An introduction to anglo-saxon architecture and sculpture.
2458: FITTING, J.E. (ED.). - The development of North American archaeology; Essays in the history of regional traditions.
760: FITZ, J. & G. DONNAY (EDS.). - L'art des invasions en Hongrie et en Wallonie.
15336: FITZG. RYAN, M. - The excavation of a neolithic burial mound at Jerpoint west, Co. Kilkenny. Offprint from: Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume 73, Section C, No. 4.
11711: FIXOT, M. ET AL. - Les fouilles de la cour de l'Archevêché; septembre 1984 - janvier 1985.
3177: FLADMARK, K.R. - Glass and ice; The archaeology of Mt. Edziza. (Department of Archaeology, Simon Fraser University, Publication Number 14).
9680: FLAMENT, A.J. - De archieven der gemeenschappen, collegiën en ambtenaren te Roermond die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het algemeen bestuur, van de 13de eeuw tot in 1894 (Bijlage van het jaarverslag over 's Rijks archieven in 1894).
17145: FLANAGAN, L. - Trésors de l'armada.
9255: FLEHITE. - Van versterkte burcht naar buitenhuis.
1317: FLEHITE. - Weer-klank; Opstellen over de geschiedenis van Amersfoort e.o. aangeboden aan D.H. Huygen hoofdconservator van Flehite bij zijn 80e verjaardag. (Publicaties van de Oudheidkundige Vereniging Flehite te Amersfoort, 1).
8289: FLEKSTAD, S. - Norwegen.
18703: FLEMING, A. - The Dartmoor Reaves: Boundary patterns and behaviour patterns in the second Millennium bc. Offprint from: Devon Archaeological Society Proceedings 37.
19162: FLEMING, A. - The Dartmoor Reaves; Investigating prehistoric land divisions.
17738: FLEMING, A. - The prehistoric landscape of Dartmoor, Part 1: South Dartmoor. Offprint from: Proceedings of the Prehistoric Society 44.
10496: LA FLESCHE, F. - Omaha bow and arrow makers. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1926.
15574: FLIERT, J.R. VAN DE. - Étude géologique de la région d'Oued Athménia (Algérie). (Gouvernement Général de l'Algérie; Publications du Service de la Carte Géologique de l'Algérie; nouvelle série, bulletin no. 3).
11405: FLINDERS PETRIE, W.M. - Ehnasya (1904). (The Egypt Exploration Fund, Twenty-sixth memoir).
7498: FLINDERS PETRIE, W.M. - Tell el Hesy (Lachish).
9439: FLOKSTRA, M. & J.G.N. RENAUD. - De Borggraaf te Lottum. (Nederlandse Kastelen, Nieuwe reeks, deel 25).
15993: FOCILLON, H. - The art of the West in the Middle Ages.
13133: FOCILLON, H. - Art d'Occident; Le moyen age roman et gothique.
10538: FODOR, I. - Einige kulturgeschichtliche Beziehungen der ungarischen Urgeschichte. Offprint from: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1971/2.
11713: FOGHAMMAR, A. - Die Funde der Nordischen Bronzezeit im Germanischen Nationalmuseum; Die Sammlung Estorff und andere Erwerbungen des 19. Jahrhunderts. (Die vor- und frühgeschichtlichen Altertümer im Germanischen Nationalmuseum, Heft 5).
18450: FOJUT, N. - A guide to prehistoric Shetland.
14978: FOKKEMA, K. & J.J. SPAHR VAN DER HOEK. - Taelatlas fan de wâlden [Linguistic atlas of the eastern part of Friesland]. (Fryske Akademy Nr. 288 - Wâldrige nr. 14).
19551: FOKKENS, H.G. - Het wagenmakersbedrijf in Friesland.
18183: FOKKENS, H. - Oss, verleden aan het licht; De voorgeschiedenis van Oss, 2500 vóór tot 250 na Christus.
15555: FOKKENS, H. - Voorbeeldige voorouders; Graven naar de ideeënwereld van prehistorische boerengemeenschappen.
15203: FOKKENS, H. - Op zoek naar Hans Joppen; Een speurtocht naar het vorstengraf van Oss.
14447: FOKKENS, H. - Cattle and martiality: changing relations between man and landscape in th Late Neolithic and the Bronze Age. Offprint from: Settlement and Landscape.
13989: FOKKENS, H. - Late Neolithic occupation near Bornwird (Province of Friesland). Offprint from: Palaeohistoria 24, 1982.
6252: FOKKENS, H. & J.D. VAN DER WAALS. - De geschiedenis van de archeologie. In: Natuur en Techniek 53, nr. 7.
15532: FOKKENS, H., P. BANGA & M. BIERMA (EDS.). - Op zoek naar mens en materiële cultuur; Feestbundel aangeboden aan J.D. van der Waals ter gelegenheid van zijn emeritaat.
19652: FOL, A. & J. LICHARDUS (EDS.). - Macht, Herrschaft und Gold; Das Gräberfeld von Varna (Bulgarien) und die Anfänge einer neuen europäischen Zivilisation.
7336: FOLIA. - Folia Archaeologica XLIII.
6431: FOLIA. - Folia Archaeologica XXXVII.
16598: FOLIN, C. - Köping. (Rapport Medeltidsstaden 11).
16595: FOLIN, C. - Hedemora. (Rapport Medeltidsstaden 8).
20039: FONNESBECH-SANDBERG, E. - Vaegtsystemer i aeldre germansk jernalder. Offprint from: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1987.
20005: FONNESBECH-SANDBERG, E. - Münzfunktionen in der Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit Dänemarks. Offprint from: Frühmittelalterliche Studien 23.
20055: FONNESBECH-SANDBERG, E. - Hoard finds from the Early Germanic Iron Age. Offprint from: Archaeological formation processes.
20072: FONNESBECH-SANDBERG, E. - En oldtidsboplads ved Rygård - en boplads fra yngre bronzealder og aeldre romersk jernalder mellem Øverød og Gl. Holte. Offprint from: Søllerødbogen 1992.
20080: FONNESBECH-SANDBERG, E. - Guldets funktion i aeldre germansk jernalder. Offprint from: Samfundsorganisation og Regional Variation. Norden i romersk jernalder og folkevandingstid.
20083: FONNESBECH-SANDBERG, E. - Contacts between Denmark and the continent during the Migration Period. Offprint from: Contact across the Baltic Sea during the Late Iron Age.
20132: FONTIJN, D. (ED.). - Living near the dead; The barrow excavations of Rhenen-Elst: two millennia of burial and habitation on the Utrechtse heuvelrug.
12691: FOOTE, P. & D.M. WILSON. - The Viking achievement; The society and culture of early medieval Scandinavia.
2272: FORDE, C.D. - Early cultures of Atlantic Europe. Offprint from: American Anthropologist, N.S. 32,
8327: FORDE, C.D. - Habitat, economy and society; A geographical introduction to ethnology.
8328: FORDE, C.D. - Habitat, economy and society; A geographical introduction to ethnology.
14755: FORMIGÉ, J. & F. DESHOULIÈRES. - Vienne, Sur-le-Rhône. Offprint from: Compte rendu du LXXXVIe Congrès archéologique de France tenu à Valence et Montélimar en 1923.
18509: FORMOSA, G.J. - The megalithic monuments of Malta.
5420: FORMSMA, W.J. & W.J. DE GRUYTER. - Oude luister van het Groninger Land.
8715: FORNVÄNNEN. - Fornvännen, Tidskrift för Svensk Antikvarisk Forskning, 1982/1.
8714: FORNVÄNNEN. - Fornvännen, Tidskrift för Svensk Antikvarisk Forskning, 1981/2-3.
8713: FORNVÄNNEN. - Fornvännen, Tidskrift för Svensk Antikvarisk Forskning, 1974/2.
8712: FORNVÄNNEN. - Fornvännen, Tidskrift för Svensk Antikvarisk Forskning, 1973/2.
15639: FORREST, W.G. - De opkomst van de griekse demokratie, 800-400 v. Chr. (Wereldakademie 6).
16667: FORSSTRÖM, M. (ED.). - Den medeltida staden. (Bebyggelsehistorisk tidskrift nr. 3).
2180: FORSTER, E.S. - A bronze head of Athena at Burleigh Court, Gloucestershire. Offprint from: Archaeologia, volume LXXIII,
1457: FORTIER, A.C. - Selected sites in the Hill Lake locality. (American Bottom Archaeology, FAI-270 Site Reports, No. 13).
14921: FORTMANN, H.J.H.M. - Actuele geloofsproblemen; Radiocauserieën.
8473: FORTRESS. - Fortress; The castles and fortifications quarterly, No. 7.
7566: FOSTER, M.L. & G.M. - Sierra Popoluca speech. (Institute of Social Anthopology, publication No. 8).
15803: WENNER-GREN FOUNDATION. - Current Anthropology, vol. 10, no. 5, 1997.
15804: WENNER-GREN FOUNDATION. - Current Anthropology, vol. 21, no. 1, 1980.
15802: WENNER-GREN FOUNDATION. - Current Anthropology, vol. 2, no. 5, 1961.
15801: WENNER-GREN FOUNDATION. - Current Anthropology, vol. 2, no. 4, 1961.
15800: WENNER-GREN FOUNDATION. - Current Anthropology, vol. 2, no. 2, 1961.
15799: WENNER-GREN FOUNDATION. - Current Anthropology, vol. 2, no. 1, 1961.
19611: WENNER-GREN FOUNDATION. - Report on the foundation's activities for the year ended January 31, 1953.
19596: FOUSTKA, R. (ED.). - Sborník prací k pocte 60. narozenin akademika Jana Filipa. (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3).
2284: FOWLER, P.J. (ED.). - Conservation and the countryside. Offprint from: The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, volume 63.
2252: FOWLER, P.J. (ED.). - Archaeology and the landscape. Essays for L.V. Grinsell.
12761: FOWLER, P.J. - Wessex. (Regional Archaeologies).
2283: FOWLER, P.J. - Two finds of Saxon domestic pottery in Wiltshire. Offprint from: The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, volume 61.
2282: FOWLER, P.J. - The cross-dyke on Buxbury Hill, Sutton Mandeville. Offprint from: The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine, volume 60.
7319: FOWLER, H.N. & J.R. WHEELER. - A handbook of greek archaeology.
19164: FOWLER, P.J. - The farming of prehistoric Britain.
16483: FOX, C. - Offa's Dyke; A field survey of the western frontier-works of Mercia in the seventh and eighth centuries A.D.
12764: FOX, C. - South Wales and Monmouthshire. (Illustrated Regional Guide to Ancient Monuments No. 4).
2163: FOX, C. - Two Bronze Age cairns in South Wales: Simondston and Pond Cairns, Coity Higher Parish, Bridgend. Offprint from: Archaeologia, volume LXXXVII,
5229: FRAENKEL-SCHOORL, N. - Een karolingisch sieraad uit Hallum. In: It Beaken, Tydskrift fan de Fryske Akademy 39, nr. 1, 1977.
1634: FRAIPONT, J. - Le tibia dans la race de Néanderthal; Étude comparative de l'incurvation de la tête du tibia, dans ses rapports avec la station verticale chez l'homme et les anthropoïdes. Offprint from: Revue d'Anthropologie, mars
8374: FRANCASTEL, P. - Histoire générale de la peinture; 2. Moyen âge.
15767: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome LXVII, No. 1, 1950.
15766: FRANCE. - Revue anthropologique, 51e Année, 1941.
15765: FRANCE. - Revue anthropologique, 50e Année, No. 10, 1940.
15764: FRANCE. - Revue anthropologique, 50e Année, No. 4-6, 7-9, 1940.
13246: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 66, No. 5-6, 1962.
12062: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française; Études et travaux, Tome LXV, fasc. I, 1968.
12061: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française; Études et travaux, Tome LXII, fasc. I, 1965.
11635: FRANCE. - Revue anthropologique, 42e Année, No. 1-12, 1932.
11634: FRANCE. - Revue anthropologique, 1e Année, (Nouvelle Série) No. 1, 1955.
11632: FRANCE. - Revue anthropologique, 47e Année, No. 10-12, 1937.
11631: FRANCE. - Revue anthropologique, 47e Année, No. 7-9, 1937.
11629: FRANCE. - Revue anthropologique, 46e Année, No. 1-12, 1936.
11628: FRANCE. - Revue anthropologique, 45e Année, No. 7-9, 1935.
11627: FRANCE. - Revue anthropologique, 45e Année, No. 4-6, 1935.
11626: FRANCE. - Revue anthropologique, 45e Année, No. 1-3, 1935.
11625: FRANCE. - Revue anthropologique, 44e Année, No. 10-12, 1934.
11624: FRANCE. - Revue anthropologique, 44e Année, No. 7-9, 1934.
11623: FRANCE. - Revue anthropologique, 44e Année, No. 4-6, 1934.
11622: FRANCE. - Revue anthropologique, 43e Année, No. 1-12, 1933.
11621: FRANCE. - Revue anthropologique, 42e Année, No. 10-12, 1932.
11619: FRANCE. - Revue anthropologique, 42e Année, No. 1-3, 1932.
11620: FRANCE. - Revue anthropologique, 42e Année, No. 4-6, 1932.
11617: FRANCE. - Revue anthropologique, 40e Année, No. 1-12, 1930.
11607: FRANCE. - Revue anthropologique, 32e Année, No. 7-8, 1922.
11606: FRANCE. - Revue anthropologique, 32e Année, No. 5-6, 1922.
11605: FRANCE. - Revue anthropologique, 32e Année, No. 3-4, 1922.
11603: FRANCE. - Revue anthropologique, 31e Année, No. 7-8, 1921.
11604: FRANCE. - Revue anthropologique, 32e Année, No. 1-2, 1922.
11577: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 66, No. 1-2, 1962.
11576: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 65, No. 5-6, 1961.
11575: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 65, No. 1-2, 1961.
11573: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 63, No. 1-2, 1959.
11574: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 64, No. 3-4, 1960.
11572: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 62, No. 5-6, 1959.
11570: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 61, No. 5-6, 1958.
11571: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 62, No. 3-4, 1959.
11569: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 60, No. 5-6, 1957.
11568: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 59, No. 1-2, 1955.
11567: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 58, No. 5-6, 1955.
11566: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 57, No. 3-4, 1953.
11565: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 55, No. 1-2, 1951.
11564: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 52, No. 5-6, 1949.
11563: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 51, No. 3-4, 1947.
11562: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 51, No. 1-2, 1947.
11561: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 50, No. 3-4, 1946.
11558: FRANCE. - L'anthropologie, Tome XXXV, No. 5-6, 1925.
11555: FRANCE. - L'anthropologie, Tome XXXI, No. 5-6, 1922.
11554: FRANCE. - L'anthropologie, Tome XXXI, No. 1-2, 1921.
11551: FRANCE. - L'anthropologie, Tome XXII, No. 1, 1911.
11550: FRANCE. - L'anthropologie, Tome XXI, No. 6, 1910.
11547: FRANCE. - L'anthropologie, Tome XVI, No. 3, 1905.
11546: FRANCE. - L'anthropologie, Tome XVI, No. 2, 1905.
11278: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 45, 1935.
11276: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 41, 1931.
11277: FRANCE. - L'anthropologie, Tome 42, 1932.
11274: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 73, No. 8, 1976.
11273: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 73, No. 7, 1976.
11271: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 73, No. 4, 1976.
11272: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 73, No. 5, 1976.
11269: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 73, No. 2, 1976.
11270: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 73, No. 3, 1976.
11268: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 73, No. 1, 1976.
11267: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 72, No. 8, 1975.
11266: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 72, No. 6, 1975.
11265: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 72, No. 4, 1975.
11263: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 72, No. 2, 1975.
11264: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 72, No. 3, 1975.
11262: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 71, No. 8-9, 1974.
11261: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 71, No. 7, 1974.
11260: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 71, No. 4, 1974.
11259: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 71, No. 3, 1974.
11258: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 71, No. 2, 1974.
11257: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 71, No. 1, 1974.
11256: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 70, No. 9, 1973.
11255: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 70, No. 8, 1973.
11254: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 70, No. 7, 1973.
11253: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 70, No. 5, 1973.
11252: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 70, No. 4, 1973.
11251: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 70, No. 1, 1973.
11250: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 69, No. 9, 1972.
11249: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 69, No. 8, 1972.
11248: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 69, No. 7, 1972.
11246: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 69, No. 4, 1972.
11247: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 69, No. 6, 1972.
11245: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 69, No. 3, 1972.
11244: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 69, No. 2, 1972.
11242: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 68, No. 8, 1971.
11243: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 69, No. 1, 1972.
11241: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 68, No. 7, 1971.
11240: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 68, No. 6, 1971.
11239: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 68, No. 5, 1971.
11237: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 68, No. 2, 1971.
11238: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 68, No. 4, 1971.
11236: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 67, No. 9, 1970.
11234: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 66, No. 7, 1969.
11233: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome LXV, No. 9, 1968.
11231: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome LII, No. 11, 1955.
11232: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome LXV, No. 8, 1968.
11230: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome XLV, No. 6-7-8, 1948.
11229: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome XXXI, No. 11, 1934.
11227: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome XXXI, No. 9, 1934.
11224: FRANCE. - Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome XXXI, No. 1, 1934.
17076: FRANCE. - Etudes prehistoriques; Revue trimestrielle d'Archéologie préhistorique no. 4, 1973.
10495: FRANCHET, L. - Ceramic decoration - its evolution and its applications. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1909
13462: FRANCOVICH, R, (ED.). - Il materiale archeologico nel Palazzo Pretorio.
3043: FRANKEN, H.J. & M.L. STEINER. - Excavations in Jerusalem 1961-1967, Volume II: The Iron Age extramural quarter on the South-east Hill. (British Academy Monographs in Archaeology No. 2).
3196: FRANKEN, H.J. - Opgravingen in bijbelse grond; past het of past het niet ... (Tentoonstellingscatalogus nr. 8).
18723: FRANKEN, H.J. - Onderzoek van volksaardewerk; Een nieuwe methode van aardewerkclassificatie in de archeologie. In: Natuur en Techniek 38, nr. 9.
5975: FRANKFORT, H. - Het ontstaan van de beschaving in het Nabije Oosten. (Aula 69).
12503: FRANKLIN, J.L. - Pompeii: the Casa del Marinaio and its history. (Ministero per i beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Archeologica di Pompei, Monografie 3).
8480: FRANTZ, A. - The date of the Phaidros Bema in the theater of Dionysos. Offprint from: Studies in Athenian architecture, sculpture and topography. (Hesperia: supplement XX).
224: FRANZ, L. - Die frühdeutschen Altertümer im Tiroler Landesmuseum zu Innsbruck. (Alpenschriften, Band IV).
16176: FRANZÉN, A. - Vasa, the brief story of a swedish warship from 1628.
7317: FRANZÉN, A. - The warship Vasa; Deep diving and marine archaeology in Stockholm.
4065: FRANZÉN, A. - Das Kriegsschiff Vasa; Tieftauchen und Marinearchäologie in Stockholm.
6073: FRASER, D. - Primitieve kunst.
14770: FRECKMANN, K. - Dom zu Fulda (Deutsche Kunstführer herausgegeben von Adolf Feulner, Band 20).
16550: FREDERIKSSON, M. & A. HEDMAN. - En dubbelgrav från järnålder; Övergrans socken, Uppland. (Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:28).
20024: FREDSJÖ, Å - Forngravarna i Härlanda Göteborg, I. Gravfält A. Offprint from: Götegborgs Musei Årstryck 1951-1952.
15250: VON FREEDEN, J. (ED.). - Von Anfang an; Archäologie in Nordrhein-Westfalen. (Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 8).
19206: VON FREEDEN, J. - Malta und die Baukunst seiner Megalith-Tempel.
17576: FREEMAN, L.F. (ED.). - Les structures d'habitat au paléolithique moyen. Prétirage colloque XI du IXe Congrès Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Nice, 13-18 Septembre 1976.
15146: FREI, H. & G. KRAHE. - Archäologische Wanderungen im Ries. (Führer zu archäologischen Denkmälern in Bayern, Schwaben Band 2).
15238: FREIGANG, Y. ET AL (EDS.). - Klima und Mensch, leben in Extremen; Begleitbuch zur Ausstellung.
15237: FREIGANG, Y. (ED.). - Westfälisches Museum für Archäologie; Das Museum.
10647: FREIHERR VON BISSING, W. - Materiali archeologici, orientali ed egiziani; Scoperti nelle necropoli dell'antico territorio etrusco. Offprint from: Studi Etruschi, vol. VI, Anno 1932-XI.
15629: FREIHERRN SCHENK ZU SCHWEINSBERG, E. - Georg Melchior Kraus. (Schriften der Goethe-Gesellschaft, 43. Band).
7104: FREL, J. ET AL (EDS.). - Epitymbion Roman Haken.
13517: FREL, J. - The Getty bronze.
19755: FREMERSDORF, F. - Dionysos-Mosaik in dem römischen Palast am Dom in Köln.
15010: FREMERSDORF, F. - Sieraden uit de Volksverhuizingstijd; De collectie Diergardt uit het Römisch-Germanische Museum te Keulen.
5956: FREMERSDORF, F. - Die Ausgrabungen unter der Severinskirche in Köln.
225: FRENZEL, W. - Bilderhandbuch zur Vorgeschichte der Oberlausitz. (Oberlausitzer Heimatstudien, Heft 15).
16352: FRERE, S.S. & J.K.S. ST JOSEPH. - Roman Britain from the air.
2135: FRERE, S.S. - Verulamium Excavation Committee, second interim report, 1956. Offprint from: The Antiquaries Journal, Volume XXXVII, numbers 1,2,
2134: FRERE, S.S. - Verulamium Excavation Committee, third interim report, 1957. Offprint from: The Antiquaries Journal, Volume XXXVIII, numbers 1,2,
12067: FREY, O.-H. ET AL (EDS.). - Hamburger Beiträge zur Archäologie, Band I, Heft 2, 1971.
19091: FREYER-SCHAUENBURG, B. - Elfenbeine aus dem samischen Heraion; Figürliches, Gefäße und Siegel. (Universität Hamburg, Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Band 70).
14564: FRICKE, J. - Grafische Drucktechniken als Hobby; Vom Holzschnitt zum Siebdruck.
18995: FRIDH-HANESON, B.M. - Le manteau symbolique; Étude sur les couples votifs en terre cuite assis sous un même manteau. (Skrifter uitgivna av Svenska Institutet i Rom, 4o, XL).
11752: FRIDRICH, J. & K. SKLENÁR. - Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des böhmischen Karstes. (Fontes Archaeologici Pragenses, Volume 16).
18619: FRIEDL, J. & J.E. PFEIFFER. - Anthropology; The study of people.
15021: FRIEDRICHS, O. - La maladie, de décès et les 0bsèques de Louis XVII a Delft (1845).
18405: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden I-XII, 1958-1969. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw.
18364: FRIESLAND. - Friesland op de photo; Selectie van 19e-eeuwse foto's uit het prentenkabinet van het Fries Museum.
12999: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, deel 1 - 75, 1839 - 1995.
12998: FRIESLAND. - 130ste - 139ste verslag (later jaarverslag) van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en Fries Museum te Leeuwarden, 130 - 139, over 1958 - 1967.
12997: FRIESLAND. - Twee en zeventigste verslag der handelingen en den toestand van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden over het jaar 1899-1900.
12995: FRIESLAND. - Zesenzestigste verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden over het jaar 1893-1894.
12994: FRIESLAND. - Vijfenzestigste verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden over het jaar 1892-1893.
12953: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 36e deel.
12949: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 70e deel.
12948: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 69e deel.
12947: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 68e deel.
12945: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 66e deel.
12944: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 65e deel.
12943: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 64e deel.
12942: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 63e deel.
12939: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 60e deel.
12938: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 59e deel.
12937: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 58e deel.
12936: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 57e deel.
12935: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 56e deel.
12934: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 55e deel.
12933: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 54e deel.
12932: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 53e deel.
12923: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 45e deel.
12920: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 42e deel.
12919: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 41e deel.
12918: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 40e deel.
12917: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 39e deel.
12916: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 38e deel.
12913: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 35e deel.
12910: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 32e deel.
12908: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 30e deel.
12902: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 24e deel.
6931: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 52e deel.
6930: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 51e deel.
6929: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 50e deel.
6927: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 48e deel.
6926: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 47e deel.
6925: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 46e deel.
6923: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 43e deel.
17031: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Koninklijk Fries Genootschap voot Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy, 87e deel.
3515: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden IX, 1966. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXXIII.
3591: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden X, 1967. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXXIV.
3513: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden IX, 1966. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXXIII.
3512: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden VIII, 1965. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXXII.
3508: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden V, 1962. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXIX.
3509: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden VII, 1964. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXXI.
3505: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden IV, 1961. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXVIII.
3503: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden III, 1960. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXVII.
3497: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden I, 1958. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXV.
3504: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden IV, 1961. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXVIII.
12928: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 49e deel.
12989: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 67e deel.
3589: WEST-FRIESLAND. - Westfriese Oudheden VIII, 1965. Offprint from: West-Frieslands Oud en Nieuw XXXII.
18914: FRIESLAND. - Rapport betreffende eene Centrale Drinkwatervoorziening voor de provincie Friesland. (Rapport No. 7).
12984: FRIESLAND. - De Vrije Fries, jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 61e deel.
14530: FRIESLAND. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Friesland: tweede deel, Oostergo en Westergo.
12922: FRIESLAND. - De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy, 44e deel.
7598: FRIIS JOHANSEN, K. - Exochi; Ein frührhodisches Gräberfeld.
18087: FRIIS JOHANSEN, K. - Om fortolkningen af de attiske Gravrelieffer fra den klassiske Tid. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af universitetets årsfest, november 1949.
17363: FRIIS, P. & S. THOMSEN. - Ting på Vendsyssels Historiske Museum i Hjørring; En vandring gennem samlingerne. [A walk through the collections of the Vensyssel Historical Museum].
19290: FRIJHOFF, W. - Ordelijk vergeten; Het museum als geheugen van de gemeenschap. (Goltziuslezing 1).
19828: FRIJTAG DRABBE, C.A.J. VON. - Luchtfotografie; Wat slechts weinig ogen zagen ...
764: FRIKKEN, P.J. - Van voorde tot kasteelbrug: waarnemingen in een bouwput in Coevorden. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 113,
2405: FROBENIUS, L. & E. MANNSFELD. - Die Expedition von 1928-1930 (Neunte D. (I.A.) F.E. zur Mehrung des Afrika-Archivs); Katalog der Süd-Afrikanischen Felsbilderkopien. (Mitteilungen des Forschungsinstituts für Kulturmorphologie, Heft 5-9).
2209: DE FROE, A. - Meetbare variabelen van den menschelijken schedel en hun onderlinge correlaties in verband met leeftijd en geslacht.
12005: FRÖHLICH, S. (ED.). - Archäologische Berichte aus Sachsen-Anhalt 1993.
13960: FROHNHAUS, G., B. GROTKAMP-SCHEPERS & R. PHILIPP (EDS.). - Schwert in Frauenhand; Weibliche Bewaffnung.
2330: FROLEC, V. (ED.). - Rodná zeme; Sborník k 100. vyrocí muzejní a vlastivedné spolecnosti v Brne a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, Csc.
4312: FRONING, H. - Katalog der griechischen und italischen Vasen.
4952: FROST, M. - The early history of Worthing; Being an account of the chief events from Pre-historic times to a century ago.
5372: FUCHS, J.M. & W.J. SIMONS. - Shell-journaal van vorsten en paleizen.
2362: FUCHS, J.M. & W.J. SIMONS. - Shell-journaal van monumenten van bedrijf en techniek.
19217: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 20): Paderborner Hochfläche, Paderborn, Büren, Salzkotten.
17972: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 23): Schwäbisch Hall, Comburg, Vellberg.
17973: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 24): Hohenloher Land, Öhringen, Jagsthausen, Künzelsau, Langenburg.
19273: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 36): Westlicher Harz, Clausthal-Zellerfeld, Osterode, Seesen
14793: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 32): Trier.
7447: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 9): Schleswig, Haithabu, Sylt.
7175: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 25): Nordöstliches Eifelvorland, Euskirchen, Zülpich, Bad Münstereifel, Blankenheim - Teil I: Einführende Aufsätze.
6832: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 16): Göttingen und das Göttinger Becken.
6831: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 17): Northeim, Südwestliches Harzvorland, Duderstadt.
17971: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 22): Aalen, Lauchheim, Ellwangen.
18612: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 29): Das Elb-Weser-Dreieck, I. Einführende Aufsätze.
18609: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 2): Bremen, Verden, Hoya.
18610: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 10): Hansestadt Lübeck, Ostholstein, Kiel.
18611: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 26): Nordöstliches Eifelvorland, Euskirchen, Zülpich, Bad Münstereifel, Blankenheim - Teil II: Exkursionen.
18613: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 30): Das Elb-Weser-Dreieck, II. Forschungsprobleme - Exkursionen: Stade, Zeven, Bremervörde, Buxtehude.
18614: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 31): Das Elb-Weser-Dreieck, III. Exkursionen: Bremerhaven, Cuxhaven, Worpswede.
18616: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 34): Westlicher Hunsrück, Bernkastel-Kues, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Saarburg.
17326: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 21): Hochtaunus, Bad Homburg, Usingen, Königstein, Hofheim.
17323: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 14): Linker Niederrhein: Krefeld, Xanten, Kleve.
17969: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 15): Essen, Düsseldorf, Duisburg.
19274: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 35): Goslar, Bad Harzburg.
19272: FÜHRER. - Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern (Band 7): Hamburg-Harburg, Sachsenwald, Nördliche Lüneburger Heide.
479: FUJII, H., T. KAWANA, K. MATSUMOTO, K. OHNUMA, K. WADA & H. INAOKA. - Preliminary report on the 4th season of excavation at Al-Tar Caves. Reprinted from: Al-Rafidan, Vol V-VI 1984-1985.
18027: FUKUI, K. & S. NAKAYAMA (EDS.). - Plant chromosomes: laboratory methods.
8274: FÜLEP, F. ET AL. - Budapester Museen.
8481: FULFORD, M. & A. WALLACE-HADRILL. - Urban development at Pompeii; Regio I, Insula 9 - Excavation of houses 11-12 in 1996. Interim report.
7677: FUNG PINEDA, R. - Notas sobre la arqueologia de Ancash (1); Inca segunda epoca. Offprint from: Revista del Centro de Estudiantes de Arqueologia, Vol. III, No. 6, 1979.
10662: FURGER, A.R. ET AL. - Hauptabteilung Augusta Raurica, Jahresbericht 1990. Offprint from: Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 12.
10661: FURGER, A.R. ET AL. - Hauptabteilung Augusta Raurica, Jahresbericht 1989. Offprint from: Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 11.
18286: FURNESS, F.N. (ED.). - Solar variations, climatic change, and related geophysical problems. (Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 95, Art. 1).
35: FURON, R. - Manuel de préhistoire générale; Europe, Asie, Afrique, Amérique.
11862: FUSSING, H.H. - Stiernholm len 1603-1661; Studier i krongodsets forvaltning. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Skrifter, Bind III, Nr. 1).
10540: FÜZES, M. - Pflanzenreste in der zweiten altchristlichen Basilika bei Fenékpuszta. Offprint from: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Tom. IX, Fasc. 3-4.
11892: GABALOWNA, L. & T. WISLANSKI. - Néolithique. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Pologne, fascicule XIII: PL 70 - PL 76).
10765: GABLER, D., E, PATEK & I. VÖRÖS. - Studies in the Iron Age of Hungary. (BAR International Series 144).
234: GÁBORI, M. - A késöi paleolitikum magyarországon. (Régészeti tanulmányok III).
10605: GABRIEL, I. - Die Limburger Gruppe; Andeutungen über Kulturimpulse am mitteleuropäischen Nordrand kontinental-neolithischer Gruppen. Offprint from: Offa, Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie, Band 33.
2642: GADD, C.J. - The Assyrian sculptures.
10568: GÁDOR, J. & G. NOVÁK. - Ausgrabung in der Erdburg von Abaújvár. Offprint from: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 28.
7539: GAGEL, C. - Die letzte, große Phase der diluvialen Vergletscherung Norddeutschlands. Offprint from: Geologische Rundschau, Band VI, Heft 1/2.
10254: GAJEWSKI, L. ET AL. - Le Néolithique et le Bronze Ancien dans le sud-est de la Pologne. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Pologne, fascicule XXV: Pl. 151-159).
15573: GALBIATI, G. - Itinerario per il visitatore della Biblioteca Ambrosiana della Pinacoteca e dei Monumenti annessi.
434: NÁRODNÍ GALERIE. - Umení Thráku; Z pokladu Bulharskych Muzeí.
5598: GALESTIN, M.C. - Etruscan and Italic bronze statuettes.
8998: GALIAY SARAÑANA, J. - Segunda campaña de excavaciones del Plan Nacional en Los Bañales (Zaragoza). (Comisaria General de Excavaciones Arqueologicas, Informes y Memorias, No. 19).
18955: GALICIA. - Arqueoloxía Informes 3; Campaña 1989.
7119: LE GALL, J. - Alésia; Le siège de la forteresse gauloise par César, la ville gallo-romaine, le culte de sainte Reine. (Guides Archeologiques de la France 4).
7112: GALLAY, G. - Vorgeschichtlicher Schmuck aus Mitteleuropa im Frankfurter Museum für Vor- und Frühgeschichte. (Archäologische Reihe 9).
10160: GALLAY, A. & G. - Le Jura et la séquence Néolithique récent Bronze ancien. (Archives suisses d'Anthropologie générale, Tome XXXIII, 1968).
19237: GALLÉE, J.H. - Das niederländische Bauernhaus und seine Bewohner; Text.
236: GALLI, F. - Archeologia del territorio: il comune di Ittireddu (Sassari). (Quaderni 14).
20211: GALWAY. - Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, vol. VIII, Nos. 3 & 4, 1939.
20212: GALWAY. - Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, vol. XIX, Nos. 1 & 2, 1940.
14693: GAMBLE, C. - Timewalkers; The prehistory of global colonization.
9752: GANCZ, F. - Polyglott Reisefuhrer Moskau - Leningrad.
7024: GANGELEN, H. VAN, P. KERSLOOT & S. VENHUIS. - Hoorn des overvloeds; De bloeiperiode van het Noord-Hollands slibaardewerk (ca. 1580 - ca. 1650).
19767: GANGELEN, H. VAN, G. KORTEKAAS & A. CARMIGGELT. - Ceramiek uit een laat-18e eeuwse afvalkuil op het voormalig Zuiderkerkhof te Groningen. (Corpus Middeleeuws Aardewerk, Reeks B, afl. 1).
15376: GANGELEN, H. VAN & G.A. BRONGERS. - Een schottelbanck met eenich olt steenwerck; Pot'pourri van vijf eeuwen in Groningen gebruikt steengoed en aardewerk (ca. 1400 - 1900).
19642: GANN, T. & M. ET AL. - Anthropological papers. (Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 123).
18414: GANS, W. DE & P. CLEVERINGA. - Het Ballooërveld. Offprint from: Grondboor en Hamer 40, no. 5.
11644: GARASANIN, M. & D. - Sepultures de l'age des metaux en Serbie. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, Jugoslavija, fascicule 2: Y 11 - Y 20).
19441: GARBSCH, J. - Man und Roß und Wagen; Transport und Verkehr im antiken Bayern. (Ausstellungskataloge der Prähistorischen Staatssammlung, Band 13).
17915: GARBSCH, J. (ED.). - Studien zur römischen Keramik; Vorträge des 13. Internationalen Kongresses der Rei Cretariae Romanae Favtores in München. (Kataloge der Prähistorischen Staatssammlung, Beiheft 1, Acta XXIII / XXIV).
14028: GARCIA GUINEA, M.A. & R. RINCON. - El asentamiento Cantabro de Celada Marlantes (Santander).
18951: GARCIA Y BELLIDO, A. - Hercules Gaditanus. Offprint from: Archivo Español de Arqueologia, volumen XXXVI.
14864: GARCIA DOMINGUES, J.D. - Os objectivos do Dar Al-Islam e os seus reflexos na África e no Oriente. Offprint of: Estudos Ultramarinos, Revista do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, volume VI (1965).
18618: GARDI, R. - Alantika; Vergessenes Bergland in Nordkamerun.
19175: GARDIN, J.-C. & C.S. PEEBLES (EDS.). - Representations in archaeology.
7606: GARDNER, P. - Recent discovery in classical archaeology; A paper communicated to the Leeds branch at its fifth annual meeting 25 January 1919.
1410: GARDNER, E.A. - Naukratis. Part II, 1885-6. (The Egypt Exploration Fund, Sixth memoir).
16167: GARNER, H.N. - Øm kloster museum.
19334: GARNSEY, P., K. HOPKINS & C.R. WHITTAKER (EDS.). - Trade in the ancient economy.
13662: GARRISON, D. - Maya schrift ontcijferd? (AO-reeks boekje 923).
3005: GARROD, A.P. & C. HEIGHWAY. - Garrod's Gloucester; Archaeological observations 1974-81.
10517: GÁSPÁR, D. - On the research of the roman casket-mounts chronica. Offprint from: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 25.
19649: GATERMANN, H. - Die Becherkulturen in der Rheinprovinz.
8202: GAUDEL, P. - Bibliographie der archäologischen Konservierungstechnik. (BJV Ergänzungsband 2).
7077: GAUME, J.-P. - Alter Schmuck. (Kunst der Menschheit).
14290: GAUR, R.C. - Excavations at Atranjikhera; Early civilization of the Upper Ganga Basin.
10571: GAY, F. (ED.). - Cahiers d'Archéologie et d'Histoire du Berry, 1.
9538: GEA. - Gea, driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor belangstellenden in de geologie en mineralogie, vol. 13, 1980.
9537: GEA. - Gea, driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor belangstellenden in de geologie en mineralogie, vol. 12, 1979.
19387: GEBÜHR, M. - Moorleichen in Schleswig-Holstein.
10813: GEEL, B. VAN, D.P. HALLEWAS & J.P. PALS. - A late Holocene deposit under the Westfriese Zeedijk near Enkhuizen (Prov. of Noord-Holland, The Netherlands); Palaeoecological and archaeological aspects. Offprint from: Review of Palaeobotany and Palynology 38. (R.O.B.-overdrukken nr. 191 - I.P.P.-publicatie 332).
15662: GEELHOED, S. ET AL (EDS.). - Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.
19715: GEERTMAN, H.A.A.P. - Op het spoor van een ontwerp. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de klassieke archeologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
12647: GEERTZ, C. - Agricultural involution; The process of ecological change in Indonesia.
9905: GEIGER, B. - Die Amesa Spentas; Ihr Wesen und ihre ursprüngliche Bedeutung. (Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 176. Band, 7. Abhandlung).
16169: GEIJER, A. - Medeltida textilier av svensk tillverkning. (Ur Statens Historiska Museums Samlingar 1).
19382: GEISLER, H. & W. SCHAMPE (EDS.). - Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. (Bodendenkmalpflege im Land Brandenburg 2).
5116: GELDER-OTTWAY, S. VAN. - Faunal remains from Dokkum. Offprint from: Palaeohistoria XXI, 1979.
6720: GELDER, K. VAN & K. DE MULDER (EDS.). - Hellas' goden en mensen.
12548: GELDER, H.E. VAN & B. JANSEN. - Aardewerk en porselein in de nederlandse musea. (Palladium 19).
2629: GELDER, H.E. VAN ET AL (EDS.). - Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland; Gedenkboek A.E. van Giffen.
17757: GELDER, H.E. VAN. - Uit twee Italiaanse muntvondsten. Offprint from: Jaarboek voor munt- en penningkunde 47.
14878: GELDERBLOM, A.J. (ED.). - Binnen zonder kloppen; Verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat.
9499: GELDERLAND. - Gelders Oudheidkundig Contactbericht Nr. 45-131, 1970-1991.
5414: GELDERLAND. - Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1948 - 1958.
2337: GELDERLAND. - Om het behoud van kastelen en landschap in Gelderland; Bundel schetsen rondom leven en werk van D.J.G. Buurman.
4862: GELDROP. - Het kasteel van Geldrop; Handleiding kasteel en kasteelpark.
7854: GELINCK, W.S. - Drents Praehistorische Vereniging; Naar Bornholm, 5 - 12 juni 1971.
15869: GELLING, M. - Signposts to the past; Place-names and the history of England.
15992: GELLING, M. - The early charters of the Thames Valley. (Studies in Early English History 7).
17688: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXVII, 1986.
17687: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXVI, 1985.
17685: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXIV, 1983.
11692: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LI, 1951.
11691: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXXVII, 1934.
11690: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXIX, 1926.
11689: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXVII, 1974.
11688: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXVI, 1972.
11687: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXV, 1971.
11683: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXI, 1962/4.
11684: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXII, 1965/67.
11682: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LX, 1961.
11681: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LIX, 1960.
11679: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LVII, 1958.
11677: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LV, 1955/6.
11673: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LI, 1951.
11672: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel L, 1950.
11665: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XLIII, 1940.
11662: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXXVII, 1934.
11661: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXXVI, 1933.
11660: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXXV, 1932.
11659: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXXIII, 1930.
11658: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXXII, 1929.
11657: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXXI, 1928.
11654: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXX, 1927.
11653: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXVIII, 1925.
11652: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XXIV, 1921.
17682: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXI, 1980.
17683: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXII, 1981.
17684: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXIII, 1982.
17681: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXX, 1978/1979.
17664: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LIII, 1953.
17660: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XLIX, 1949.
17680: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXIX, 1976/1977.
17695: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel C, 2009.
17658: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XLVII, 1944.
17671: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LX, 1961.
17686: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXV, 1984.
17693: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel XCVIII, 2007.
17690: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel XCIII, 2002.
17659: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel XLVIII, 1946.
13773: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Stappen in de tijd; Archeologie van Den Haag en omstreken.
7822: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Het wonder uit Faras.
6344: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Ceramiek uit de landen van de Islam. [Islamic pottery].
4044: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - 7000 Jaar Perzische kunst.
3170: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Pompeii; 26/9 - 13/1 1974.
2627: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Huis en huisraad in de Griekse en Romeinse oudheid.
19287: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Het geheim der Etrusken.
19129: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Glas uit de oudheid. [Glas from the ancient world].
8391: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Stedenspiegel.
19660: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Nubië aan de Nijl; Voorportaal van Afrika.
14560: HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - Japanse kunst.
11645: NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 92 - 105, 1977-1990.
15244: GENRICH, A., H.-G. PETERS & H. SCHIRNIG. - Vor- und Frühgeschichte. Offprint from: Geschichte Niedersachsens, Band 1.
2975: GENRICH, A. - Die Altsachsen. (Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover, Band 25).
5936: GENSEN, R. - Die chattische Großsiedlung von Fritzlar-Geismar, Schwalm-Eder-Kreis; Ausgrabungsnotizen aus Nordhessen. (Archäologische Denkmäler in Hessen 2).
17334: GENSEN, R. - Althessens Frühzeit; Frühgeschichtliche Fundstätten und Funde in Nordhessen. (Führer zur hessischen Vor- und Frühgeschichte, Band 1).
7246: GENT. - Stadsarcheologie; Bodem en monument in Gent, jaargang 14, nr. 3.
5945: GENT. - Stadsarcheologie; Bodem en monument in Gent, jaargang 9, nr. 2.
18165: GENT. - Museum voor oudheidkunde en etnografische verzamelingen; Beknopte gids.
7711: GEOLOGY. - Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën; Verslagen der geologische sectie, derde deel, achtste stuk.
7709: GEOLOGY. - Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nieuwe Serie, No. 23.
9662: GEORGIA. - Bedi Karthlisa (Le destin de la Géorgie); Revue de karthvélologie, volume XI-XII, No. 36-37.
18968: GEORGIEVA, S. & V. VELKOV. - Bibliographie de l'archéologie bulgare (1879-1966).
16481: GERAGHTY, S. - Viking Dublin; Botanical evidence from Fishamble Street. (Medieval Dublin Excavations 1962-81, Ser. C, vol. 2).
4536: GEREMEK, B. - Het Kaïnsteken: Het beeld van de armen en vagebonden in de Europese literatuur van de 15e tot de 17e eeuw.
15850: GERHARTL-WITTEVEEN, A. - Duur en duurzaam; Romeins bronzen vaatwerk uit het Gelderse rivierengebied. [Römische Bronzegefäße aus der geldrischen Flußlandschaft].
15862: GERHARTL, A.M., A. KOSTER & L.J.F. SWINKELS. - Romeinen in het Rivierengebied.
20209: GERLOFF, S. - Hallstatt fascination: 'Hallstatt' buckets, swords and chapes from Britain and Ireland. Offprint from: From Megaliths to Metal.
18735: GERLOFF, S. - Zu Fragen mittelmeerländischer Kontakte und absoluter Chronologie der Frühbronzezeit in Mittel- und Westeuropa. Offprint from: Praehistorische Zeitschrift 68, Heft 1.
18004: GERMANY. - Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung, 80. Jahrgang, 1977/1978.
13478: GERMANY. - Deutsche Königspflalzen; Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, Zweiter Band. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11/2).
13477: GERMANY. - Deutsche Königspflalzen; Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, Erster Band. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11/1).
13233: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 23, Heft 4, 1939.
13231: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 23, Heft 2, 1939.
13230: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 22, Heft 1, 1938.
13228: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 21, Heft 3, 1937.
13227: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 21, Heft 1, 1937.
13225: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 19, Heft 4, 1935.
13226: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 20, Heft 4, 1936.
13224: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 19, Heft 2, 1935.
13223: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 19, Heft 1, 1935.
12547: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 51, 2. Halbband, 1973.
12546: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 51, 1. Halbband, 1973.
12541: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 46, 2. Halbband, 1968.
12540: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 46, 1. Halbband, 1968.
12124: GERMANY. - Bremer Archäologische Blätter 2.
12104: GERMANY. - Offa, Berichte und Mitteilungen aus dem schleswig-holsteinischen Museum vorgeschichtlicher Altertümer in Schleswig und dem Seminar für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Kiel, Band 8.
12070: GERMANY. - Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Jahrgang 59, 2. Halbband, 1981.
12066: GERMANY. - Bremer Archäologische Blätter 5.
12011: GERMANY. - Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung, 96. Jahrgang, 1994.
12010: GERMANY. - Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung, 95. Jahrgang, 1993.
11876: GERMANY. - Alt-Thüringen, Jahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, Fünfter Band, 1961.
11875: GERMANY. - Alt-Thüringen, Jahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, Dritter Band, 1957/58.
11545: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 17. Jahrgang, 1941.
11544: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 16. Jahrgang, 1940.
11543: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 15. Jahrgang, 1939.
11541: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 13. Jahrgang, 1937.
11540: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 12. Jahrgang, 1936.
11538: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 10. Jahrgang, 1934.
11537: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 9. Jahrgang, 1933.
11536: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 8. Jahrgang, 1932.
11535: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 7. Jahrgang, 1931.
11533: GERMANY. - Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 5. Jahrgang, 1929.
11530: GERMANY. - Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde, 20. Jahrgang, erste Hälfte, 1887.
11529: GERMANY. - Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde, 19. Jahrgang, Schlußheft, 1886.
11528: GERMANY. - Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde, 18. Jahrgang, zweite Hälfte, 1885.
11526: GERMANY. - Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde, 14. Jahrgang, 1881.
11525: GERMANY. - Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde, 11. Jahrgang, 1878.
11522: GERMANY. - Niederlausitzer Mittheilungen, Zeitschrift der niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde, Band X, Heft 3-4, 1907.
11518: GERMANY. - Ur- und Frühzeit, Zeitschrift für populäre Archäologie.
11328: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, XVI. Band, Heft 1/2, 1925.
11327: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, VII. Band, Heft 1/2, 1915.
11326: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, VII. Band, Heft 1/2, 1915.
11325: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, V. Band, Heft 1/2, 1913.
11323: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, IV. Band, Heft 1/2, 1912.
11321: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, I. Band, Heft 3/4, 1910.
11320: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, I. Band, Heft 1, 1909.
10631: GERMANY. - Field guide to prehistoric sites in Württemberg and Bavaria. Offprint from: The Prehistoric Society conference in southern Germany 1969.
10136: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, 75. Band, Heft 2, 2000.
10135: GERMANY. - Archäologie in Deutschland, Heft 3, 2003.
10133: GERMANY. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Jahrgang V, Heft 1, 1955/56.
10125: GERMANY. - Arbeiten aus dem Institut für Vor- und Frühgeschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Heft 12.
8100: GERMANY. - Archäologie in Deutschland, Heft 1, 1991.
18011: GERMANY. - Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 57.
18009: GERMANY. - Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 38.
18010: GERMANY. - Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 53.
17492: GERMANY. - Praehistorische Zeitschrift, XXXIV/V. Band, Heft 1, 1949/50.
17038: GERMANY. - Bremer Archäologische Blätter 4.
17037: GERMANY. - Bremer Archäologische Blätter 3. Nordische Bronzezeit und frühes Griechentum. Offprint from: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 1. Jahrgang 1953.
17958: GERSBACH, E. - Ausgrabung heute; Methoden und Techniken der Feldgrabung.
14245: GERSBACH, E. - Das Osttor (Donautor) der Heuneburg bei Hundersingen (Donau). Offprint from: Germania 54, 1. Halbband.
4202: GERTH, H. - Die Korallenfauna des Perm von Timor und die permische Vereisung. Offprint from: Leidsche Geologische Mededeelingen, Deel 2, Aflevering 1, 1926.
2646: GESCHE-KONING, N. - Inca-Perú.
13965: MUSEUM HAMBURGISCHE GESCHICHTE. - Hammaburg; Vor- und frühgeschichtliche Forschungen aus dem niederelbischen Raum 7, Heft 13, 1961.
5962: MUSEUM HAMBURGISCHE GESCHICHTE. - Hammaburg; Vor- und frühgeschichtliche Forschungen aus dem niederelbischen Raum 6, Heft 12, 1958.
2594: MUSEUM HAMBURGISCHE GESCHICHTE. - Hammaburg; Vor- und frühgeschichtliche Forschungen aus dem niederelbischen Raum 4, Heft 9, 1953.
2592: MUSEUM HAMBURGISCHE GESCHICHTE. - Hammaburg; Vor- und frühgeschichtliche Forschungen aus dem niederelbischen Raum 3, Heft 7, 1951.
2593: MUSEUM HAMBURGISCHE GESCHICHTE. - Hammaburg; Vor- und frühgeschichtliche Forschungen aus dem niederelbischen Raum 3, Heft 8, 1952.
2591: MUSEUM HAMBURGISCHE GESCHICHTE. - Hammaburg; Vor- und frühgeschichtliche Forschungen aus dem niederelbischen Raum 2, Heft 5-6, 1951.
2590: MUSEUM HAMBURGISCHE GESCHICHTE. - Hammaburg; Vor- und frühgeschichtliche Forschungen aus dem niederelbischen Raum 1, Heft 2, 1949.
14117: KOLDEWEY-GESELLSCHAFT. - Bericht über die 37. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung.
8595: GESSNER, B.O., H. MATTIESEN & K. PABST(EDS.). - Strassenbahn Magazin, Berichte und Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart.
10626: GETTENS, R.J. - The corrosion products of metal antiquities. Offprint from: The Smithsonian Report for 1963. (Publication 4588).
10559: GEUPEL, V. & H. KAUFMANN. - Der bronzezeitliche Hügel mit latènezeitlichen Nachbestattungen aus der Harth bei Zwenkau. Offprint from: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Band 16/17.
11698: GEUPEL, V. - Spätpaläolithikum und Mesolithikum im Süden der DDR; Katalog Teil 1 und 2. (Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden, Band 17 und 19).
19731: GEUVERINK, J., D.C.M. RAEMAEKERS & I. DEVRIENDT. - Op zoek naar archeologie bij Doug's duin Kamperhoekweg, Swifterbant, gemeente Dronten; Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. (Grondsporen 4).
15514: GEVERS, A.J. & A.J. MENSEMA. - Over de hobbelde bobbelde heyde; Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen op reis door Overijssel, Drente en Friesland in 1732.
19090: GEYH, M.A. - Einführung in die Methoden der physikalischen und chemischen Altersbestimmung.
10452: GEYLER, E. - Die römische Pferdeschwemme bei Grönhart. Offprint from: Nr. 236 und 238 der Nordbayerischen Zeitung vom 7. und 10. Oktober 1911.
19016: GHIRON-BISTAGNE, P. - Recherches sur les acteurs dans la Grèce antique.
12794: GHIRSHMAN, R. - Iran; From the earliest times to the islamic conquest. (Pelican Book A 239).
19041: GHONEIM-GRAF, I. - Möglichkeiten und Grenzen archäologischer Interpretation; Eine aktual-archäologische Untersuchung an afrikanischen Gruppen. (Arbeiten zur Urgeschichte des Menschen, Band 3).
1914: GHOSH, A. (ED.). - Indian archaeology 1959-60; A review.
6347: GIACOMOTTI, J. - La céramique.
7076: GIBBS-SMITH, C.H. - Beeldverhaal aan de wand; Het tapis de Bayeux.
15097: GIBSON, M. - Excavations at Nippur, eleventh season. (Oriental Institute Communications No. 22).
12733: GIBSON, A. - Neolithic and Early Bronze Age pottery.
18762: GIBSON, A. - Experimental bonfire firings on Black Law. Offprint from: Northern Archaeology 2, part 2.
20117: GIBSON, A.M. - Bronze age pottery in the north-east of England. (BAR British Series 56).
20184: GIBSON, A. - The excavation of two cairns and associated features at Carneddau, Carno, Powys, 1989-90. Offprint from: The Archaeological Journal, volume 150, 1993.
19439: GIEDION, S. - L'éternel présent; La naissance de l'art.
14751: GIELEN, J. & J.E. BOGAERS. - Het pottenbakkersbedrijf van Lucius aan de Putgraaf te Heerlen en zijn Latijn. Offprint from: Het Land van Herle, 21e jrg., afl. 3, 1971.
15575: GIELLY, L. - Jacopo della Quercia. (Les maitres du moyen age et de la renaissance, Collection publiée sous la Direction de M. Édouard Schneider).
18770: GIFFEN, A.E. VAN. - Herdenking van Vere Gordon Childe. Offprint from: Jaarboek K.N.A.W. 1959-1960.
17612: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (VIII), 1941. / Verslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe over 1939. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 59.
17611: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (VII), 1940. / Verslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe over 1938. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 58.
18265: GIFFEN, A.E. VAN. - Onderzoek van drie bronstijdgrafheuvels bij Grootebroek, Gem. Grootebroek, Noord-Holland. Offprint from: West-Friesland's oud en nieuw XX, 1953.
18237: GIFFEN, A.E. VAN & W. GLASBERGEN. - De opgravingen in Nederland in 1949. Offprint from: L'Antiquité Classique, t. XIX, fasc. 2.
18238: GIFFEN, A.E. VAN, W. GLASBERGEN & H.T. WATERBOLK. - Een vierperioden-tumulus met primaire klokbekerheuvel bij Schaaik, Gem. Oss, N. Br. / Opgravingen in Noord-Brabant (Alphen, Totefout, Halve Mijl, Veldhoven). Offprint from Brabants Heem 1, nr. 3.
18239: GIFFEN, A.E. VAN. - Dodenbestel bij de Noormannen of Vikingen aan de Wolga in de 10de eeuw. Offprint from: Palaeohistoria, vol. X, 1964.
13697: GIFFEN, A.E. VAN. - Een archaeologisch verkenmerk. Offprint from: Groningse Volksalmanak.
6240: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aantekeningen over Drentse vondsten (XIX), 1952. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 70.
6238: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aantekeningen over Drentse vondsten (XVII), 1950. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 68.
5489: GIFFEN, A.E. VAN. - De vóórhistorische vuursteenexploitatie bij Rijckholt in Nederlands Limburg. Offprint from: Brochure publiée par la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire, en l'honneur du Professeur Hamal-Nandrin, à l'occasion du 25me anniversaire de la fondation de son cours d'Archéologie préhistorique à l'Université de Liège,
4644: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (IX), 1942. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 60.
3987: GIFFEN, A.E. VAN. - Bouwsteenen voor de Brabantsche oergeschiedenis; Opgravingen in de provincie Noord-Brabant 1935.
3542: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aantekeningen over Drentse vondsten (XVII), 1950. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 68.
3538: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (XI), 1944. / Verslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe over 1942. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 62.
3535: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (X), 1943. / Verslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe over 1941. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 61.
2512: GIFFEN, A.E. VAN. - De Groninger Sint Walburg.
804: GIFFEN, A.E. VAN & H. MIEDEMA. - Voorlopige mededeling over de opgravingen bij en in de Oude Kerk. In: Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam 43, mei
802: GIFFEN, A.E. VAN & W. GLASBERGEN. - Van rendierjager tot ontginner; Toegelicht met sprekende voorwerpen uit de voorhistorische verzameling van het Provinciaal Museum van Drenthe.
794: GIFFEN, A.E. VAN. - Zwei merkwürdige Funde. Offprint from: Palaeohistoria III,
790: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige perspectieven; In het bijzonder ten aanzien van de vaderlandsche prae- en protohistorie. (Rede uitgesproken naar aanleiding van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam).
785: GIFFEN, A.E. VAN. - Archaeologische verkenmerken. (Openbare voordracht gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector aan de Rijks-Universiteit te Groningen).
774: GIFFEN, A.E. VAN. - Het dalingsvraagstuk der Alluviale Noordzeekusten, in verband met bestudeering der terpen. Offprint from: Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde 25,
17762: GIFFEN, A.E. VAN. - Nogmaals Ezinge. Offprint from: Archeologie en Historie.
17787: GIFFEN, A.E. VAN. - Die Bauart der Einzelgräber; Beitrag zur Kenntnis der älteren individuellen Grabhügelstrukturen in den Niederlanden. (Mannus-Bibliothek 44 & 45).
15465: GIFFEN, A.E. VAN & H. PRAAMSTRA. - Bijdrage tot de geschiedenis van de stad Groningen binnen de diepen II. Groninger oudheden VIII. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1966. (Varia Bio-Archaeologica 27).
19844: GIFFEN, A.E. VAN & H. PRAAMSTRA. - Bijdrage tot de geschiedenis van de stad Groningen binnen de diepen II. (Groninger oudheden VIII). Offprint from: Groningse Volksalmanak 1966.
19147: GIFFEN, A.E. VAN. - Grafheuvels uit den vroegen Bronstijd bij Zeijen. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak,
7241: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aantekeningen over Drentse vondsten (XX), 1954. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 72.
18316: GIFFEN, A.E. VAN. - De Papeloze Kerk; Het gereconstrueerde rijkshunebed D 49 bij Schoonoord, gemeente Sleen.
13324: GIFFEN, A.E. VAN & W. GLASBERGEN. - Thermen en castella te Heerlen-Coriovallum. Offprint from: Miscellanea philologica historica et archaeologica in honorem Huberti van de Weerd, L'Antiquite Classique XVII,
18769: GIFFEN, A.E. VAN. - Grafheuvels te Zwaagdijk, Gem. Wervershoof (N.H.). Offprint from: West-Friesland's oud en nieuw XVII,
19931: GIFFEN, A.E. VAN. - Mededeling omtrent een oudheidkundig bodemonderzoek in de kerk te Termunten, provincie Groningen. Offprint from: Opus Musivum.
15737: GIFFEN, A.E. VAN & W. GLASBERGEN. - De opgravingen te Vechten-Fectio. Offprint from: Bulletin van den Ned. Oudh. Bond, 5e serie, jaargang 1, afl. 3-4, 1948.
17610: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (VI), 1939. / Verslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe over 1937. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 57.
13322: GIFFEN, A.E. VAN. - De Groninger Sint Walburg.
14467: GIFFEN, A.E. VAN. - De hunebedden in Nederland.
17636: GIFFEN, A.E. VAN. - Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (V), 1938. / Verslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe over 1936. Offprint from: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 56.
17181: GIJSBERTI HODENPIJL, G.H.J. & J.J.G. BARON VAN VOORST TOT VOORST. - Geschiedenis der Regimenten Grenadiers en Jagers.
14370: GIJSELINGS, G., R. VAN DE KONIJNENBURG & L. VAN IMPE. - Sporen van een ijzertijdnederzetting te Stevoort (Hasselt). (Archaeologia Belgica 258).
3291: GILMAN, A. - A later prehistory of Tangier, Morocco. (Peabody Museum, Harvard University, Bulletin No. 29),
16480: GILMOUR, L.A. - Early medieval pottery from Flaxengate, Lincoln. (The Archaeology of Lincoln, Vol. XVII-2).
16482: GILMOUR, B.J.J. & D.A. STOCKER. - St Mark's church and cemetery. (The Archaeology of Lincoln, Vol. XIII-1).
14767: GILS, P.J.M. VAN. - Moeder en Dochters; Rolduc en de Friesche Kloosters: Anghum, Achlum, Bergum, Haske en Ludingakerke; Rede gehouden op Donderdag 18 November 1937 te Leeuwarden voor het Friesch Genootschaap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde door Dr. P.J.M. van Gils, te Roermond. Offprint from: Rolduc's Jaarboek 1939.
18358: GIMPEL, C.J. - Amsterdam, oud en nieuw; Stemmingen en studies.
9450: GIMPEL, C.J. - Amsterdam, oud en nieuw; Stemmingen en studies.
19809: GIMSON, M. - As pallozas.
8304: GINESTET, B. - De wijnen van Frankrijk; Saint-Julien.
15724: GINKEL, E.J. VAN. - Opgraven of bewaren; 25 Jaar archeologische monumentenzorg in Nederland 1961-1986.
6689: GINKEL, E.J. VAN. - Voor historisch Scheveningen.
6679: GINKEL, E.J. VAN & J.R. MAGENDANS. - De archeologie van Den Haag; Deel 1: de prehistorie. (VOM-reeks 1991, nummer 2).
4527: GINKEL, E.J. VAN. - Archeologische monumenten; Sporen uit een ver verleden.
810: GINKEL, E.J. VAN. - Nederland Onderste Boven; De archeologische rijkdom van het bodemarchief.
808: GINKEL, E. VAN. - De onderkant van Nederland; Het avontuur van de archeologie.
14158: GINKEL, E. VAN. - Grenzeloze monumenten, Hondsrug / Hümmling; Op zoek naar de geschiedenis in het landschap. (Archeologische routes in Nederland 8).
14159: GINKEL, E. VAN & A. CARMIGGELT. - Borger; Op zoek naar de geschiedenis in het landschap. (Archeologische routes in Nederland 3).
6202: GINKEL, E. VAN & L. THEUNISSEN (EDS.). - Dertig jaar Instituut voor Prehistorie Leiden 1962 - 1992.
17120: GINKEL, E. VAN. - De hunebedden; Gids en geschiedenis van Nederlands oudste monumenten.
19303: GINKEL, E.J. VAN & B.J. GROENEWOUDT. - Archeologische landschapselementen; Bescherming, beheer, restauratie.
19440: GINKEL, E. VAN. - Prins onder plaggen; Vorstengrafheuvels op de Maashorst bij Oss. (Quadrant no. 1).
7058: GIOT, P.R., J. L'HELGOUACH & J. BRIARD. - La Bretagne; Préhistoire et protohistoire. (Mondes Anciens 7).
7046: GIOT, P.R., G. BERNIER & L. FLEURIOT. - Les premiers Bretons; La Bretagne du Ve siècle à l'an mil.
2965: GIOT, P.R. & L. LANGOUET. - La datation du passe; La mesure du temps en archéologie.
9558: GIOT, P.R. - La Bretagne avant l'histoire. (Collection Breiz hor bro).
10988: GIOT, P.R. - Menhirs and dolmens; Megalithic monuments of Brittany.
7129: GIOT, P.R. - Menhirs et dolmens; Monuments mégalithiques de Bretagne.
3278: GIOT, P.R. - Menhirs et dolmens; Monuments mégalithiques de Bretagne.
12707: GIOT, P.-R., J. L'HELGOUACH & J.-L. MONNIER. - Préhistoire de la Bretagne.
8448: GIRÃO, V.C. - Cerâmica indígena do Ceará. Offprint from: Revista do Instituto do Ceará, tomo LXXXIV, Ano LXXXIV, 1970.
811: GIROU, A.J. - 's Menschen oorsprong?
9779: GIZYCKI, J. & A. GÓRNY. - Glück im Spiel zu allen Zeiten.
8250: GJESSING, G. - The Viking ship finds.
8038: GJESSING, G. - The Viking ship finds.
18385: GLASBERGEN, W. - De urn van Toterfout en de reformatie van de Britse Bronstijd. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de prehistorie van West- en Middeneuropa en de archeologie van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam).
18179: GLASBERGEN, W. - Het rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.). Offprint from: Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, deel VI.
817: GLASBERGEN, W., W. GROENMAN-VAN WAATERINGE & P.J.R. MODDERMAN. - Panorama der prehistorie; De jongste opgravingen in Nederland.
15454: GLASBERGEN, W. - Het rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.). Offprint from: Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, deel VI. (Varia Bio-Archaeologica 2).
11878: GLASBERGEN, W. - Graves containing beakers with protruding foot. (Inventaria Archaeologica, Corpus des ensembles archéologiques, The Netherlands, 1. set: NL 1 - NL 10). (I.P.P. publicatie 143).
8206: GLASBERGEN, W. / M.D. DE WEERD. - Mr. P.C.J.A. Boeles; Driekwart eeuw antiquarius van Friesland. / Bibliografie van het op oudheidkunde en geschiedenis betrekking hebbend wetenschappelijk oeuvre van Mr. P.C.J.A. Boeles. Offprint from: De Vrije Fries 45, 1962. (I.P.P. publicaties 64 & 65).
5049: GLASBERGEN, W. & O.H. HARSEMA. - Een bekergrafvondst uit Anloo, Gem. Anloo. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 88, 1970.
5048: GLASBERGEN, W. & O.H. HARSEMA. - Een bekergrafvondst uit Anloo, Gem. Anloo. Offprint from: Nieuwe Drentse Volksalmanak 88, 1970. (I.P.P. publicatie135).
820: GLASBERGEN, W. & W. GROENMAN-VAN WAATERINGE. - The Pre-Flavian garrisons of Valkenburg Z.H.; Fabriculae and bipartite barracks. (Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Prae- en Protohistorie, Cingula II).
815: GLASBERGEN, W. - 42 n.C. - Het eerste jaartal in de geschiedenis van West-Nederland. Offprint from: Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1965-1966.
13342: GLASBERGEN, W. & W. GROENMAN-VAN WAATERINGE (EDS.). - In het voetspoor van A.E. van Giffen.
17767: GLASBERGEN, W., W. GROENMAN-VAN WAATERINGE & G.M. HARDENBERG-MULDER. - Settlements of the Vlaardingen culture at Voorschoten and Leidschendam (I) & (II). Offprint from: Helinium VII. (I.P.P. publicatie 102).
18384: GLASBERGEN, W. - De urn van Toterfout en de reformatie van de Britse Bronstijd. (Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem, Deel VIII).
18390: GLASBERGEN, W. - Nogmaals HVS/DKS. (Haarlemse voordrachten XXVIII).
7978: GLASBERGEN, W. - De Romeinse castella te Valkenburg Z.H.; De opgravingen in de dorpsheuvel in 1962. (Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Prae- en Protohistorie, Cingula I).
14528: VON GLASENAPP, E. - Grieksche lente; Van goden, menschen, oude scherven en steenen.
15893: GLASSCOE, M. & M. SWANTON. - Medieval woodwork in Exeter cathedral.
5560: GLAZEMA, P. - Beschermt onze oudheden! (AO-reeks boekje 576).
17296: GLOB, P.V. - Ard og plov i Nordens Oldtid. [Ard and plough in prehistoric Scandinavia]. (Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter, Bind 1).
12630: GLOB, P.V. (ED.). - Danefae; Til Hendes Majestaet Dronning Margrethe II, 16. april 1980.
16260: GLOB, P.V. - Mosefolket; Jernalderens mennesker bevaret i 2000 år.
6380: GLOB, P.V. - The bog people; Iron Age man preserved.
18803: GLOB, P.V. - Jernaldermanden fra Grauballe.
18566: GLOPPER, R.J. DE. - Over de bodemgesteldheid van het waddengebied. (Van zee tot land 43).
12105: GLOVER, I. (ED.). - World archaeology, volume 10, no. 1, 1978.
19648: CARLSBERG GLYPTOTHEK. - Bildertafeln des Etruskischen Museums (Helbig Museum) der Ny Carlsberg Glytothek.
10544: GOBY, P. - Sur quelques meules a grains et un moulin ancien ressemblant au trapetum découverts dans l'arrondissement de Grasse (A.-M.). Offprint from: Annales Soc. des L., Sc. et A. des A.-M., T. XIX.
4806: GODARD, Y. & A. - Bronzen uit Loeristan; Collectie Graeffe.
12497: GODDIO, F. - Das Geheimnis der San Diego; Geschichte und Entdeckung eines im Südchinesischen Meer versunkene Schatzes.
20093: GOEREE, W. - Voor-bereidselen tot de Bybelsche wysheid, en gebruik der heilige en kerklijke historien: uit de alder-oudste gedenkkenissen der Hebreen, Chaldeen, Babyloniers, Egiptenaars, Syriers, Grieken en Romeinen; tot een merkelijke verligting der Goddelijke boeken, en veel andere voortreffelijke geschriften, by-een vergaderd, en door meer dan honderd naauwkeurige print-verbeeldingen opgehelderd.
15928: GOES, B. (ED.). - In kort bestek; De Wet op de archeologische monumentenzorg.
15607: LE GOFF, J. & P. NORA (EDS.). - Faire de l'histoire; Nouveaux objets.
15605: LE GOFF, J. & P. NORA (EDS.). - Faire de l'histoire; Nouvelles approches.
15606: LE GOFF, J. & P. NORA (EDS.). - Faire de l'histoire; Nouveaux problèmes.
7063: GOLDKUHLE, F. (ED.). - Rheinisches Landesmuseum Bonn, Auswahlkatalog: 1 Urgeschichte. (Kunst und Altertum am Rhein Nr. 73).
7022: GOLDMANN, K. ET AL. - Belser Kunstbibliothek; Die Meisterwerke aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin.
13926: GOLDMANN, K. & W. SCHNEIDER. - Das Gold des Priamos; Geschichte einer Odyssee.
15006: GOLDSCHMIDT, E. - Le peintre Pierre Subleyras; Sa vie, son art 1699-1749.
8408: GOLDSMITH, DR. - Dr. Goldsmith's history of Greece abridged for the use of schools.
6167: GOLLUB, S. - Endbronzezeitliche Gräber in Mittel- und Oberschlesien; Ein Beitrag zur Gliederung der Lausitzer Kultur.
5858: GOLOMSHTOK, E.A. - The Old Stone Age in European Russia. Article III in: Transactions of the American Philosophical Society, New Series, Volume XXIX, Part II, 1938.
16112: GÖMÖRI, J. (ED.). - Research in industrial archaeology in Hungary; Archaeological and interdisciplinary researches on kilns and furnaces.
13786: GÖMÖRI, J. - Castrum Supron; Sopron vára és környéke az Árpád-korban. [Die Burg von Sopron (Ödenburg) in der Árpádenzeit].
37: GONEN, R. - Ancient pottery. (Cassell's Introducing Archaeology Series, Book 2).
4124: GONZÁLEZ DÁVILA, F. - Ancient cultures of Mexico; The Aztec calendar, reconstruction of colors and text.
18956: GONZALEZ ECHEGARAY, J. (ED.). - El yacimiento de la cueva de 'El Pendo'; (Excavaciones 1953-57). (Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol. XVII).
3253: VON GONZENBACH, V. - Die Cortaillodkultur in der Schweiz. (Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, Band VII).
2904: VON GONZENBACH, V. - Die Cortaillodkultur in der Schweiz. (Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, Band VII).
10992: GOODACRE, J.D. & R.A.J. POTTS (EDS.). - The Leicestershire Historian, Vol. 2, No. 5.
19053: GOODBURN, R. & P. BARTHOLOMEW (EDS.). - Aspects of the Notitia Dignitatum; Papers presented to the conference in Oxford, December 13 to 15, 1974. (BAR Supplementary Series 15).
1909: GOODWIN, A.J.H. - The loom of prehistory; A commentary and a select bibliography of the prehistory of southern Africa. (The South African Archaeological Society, handbook series No. 2).
9093: MUSEUM VOOR HET GOOI. - Mededelingen van het Museum voor Het Gooi en Omstreken Nr. VIII, 1963/1964.
17314: GOOL, A.B. VAN. - Hellas en Rome met hun voorgeschiedenis.
19821: GOOR, J. VAN. - Jan Kompenie as schoolmaster; Dutch education in Ceylon 1690-1795. (Historische Studies, deel XXXIV)
7632: GORDON, C.H. - Opgravingen in bijbelse grond. (Prisma-boek 553).
3068: GORTON, A.F. - Egyptian and Egyptianizing scarabs; A typology of steatite, faience and paste scarabs from Punic and other Mediterranean sites. (Oxford University Committee for Archaeology, Monograph No. 44).
19587: GORYS, E. - Sesam reisboek archeologie; Atlas van archeologische opgravingen en vondsten.
12749: GÖTTINGEN. - Göttinger Jahrbuch 1964.
10876: GOUBITZ, O. - De schoen als bodemvondst voor het voetlicht. Offprint from: Kostuum 1986. (R.O.B.-overdrukken nr. 272).
9088: GOUBITZ, O. - Een snipper is ook een schoen. Offprint from: Westerheem 28, 1979. (R.O.B.-overdrukken nr. 118).
6992: GOUBITZ, O. - Calceology: a new hobby: the drawing and recording of archaeological footwear. Offprint from: D.E. Friendship Taylor, J.M. Swann and S. Thomas (eds.), Recent research in archaeological footwear (London 1985), Northampton 1987. (R.O.B.-overdrukken nr. 283).
1226: GOUDA. - Stedelijke musea te Gouda: Het Catharina-Gasthuis en De Moriaan.
18516: GOUDIE, A. - The human impact on the natural environment.
18514: GOULD, R.A. (ED.). - Man's many ways.
18617: GOUROU, P. - The tropical world; Its social and economic conditions and its future status.
11003: GOUTBEEK, A. & A.D. VERLINDE. - Dalfsen in de prehistorie. Offprint from: J. ten Hove e.a. (red.), Uit de geschiedenis van Dalfsen, Kampen 1989. (R.O.B.-overdrukken nr. 350).
15236: GOWEN, M. - Three Irish gas pipelines: new archaeological evidence in Munster.
7948: GOWLETT, J.A.J. & R.E.M. HEDGES (EDS.). - Archaeological results from accelerator dating. (Oxford University Committee for Archaeology Monograph 11).
4337: GOWLETT, J.A.J. - Het spoor der beschaving; De archeologie van de prehistorie.
4890: GRAAF OXENSTIERNA, E. - De Noordgermanen. Offprint from: Streven, maandblad voor geestesleven en cultuur, jaargang XII, Deel I, Nr. 3, 1958.
14531: GRAAF, A. DE. - De Volkenbond en de strijd tegen de onzedelijkheid.
20099: GRAAFHUIS, A. - Utrecht, stad, mensen en momenten; Uit het verleden van een oude stad.
7549: GRAAFHUIS, A. - Utrecht in de achttiende eeuw.
5851: GRAEFE, E. - Untersuchungen des Monthuhotep-Aufweges im Bereich der belgischen Konzession vor dem Pylon des Grabes Nr. 196 (Theben-West). Offprint from: Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts Abteilung Kairo, Band 36.
2737: GRAESER, G. - Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kantons Wallis.
2425: GRAF OXENSTIERNA, E. - Die Wikinger.
10388: GRAF ORSSICH DE SLAVETICH, A. - Bubanj, eine vorgeschichtliche Ansiedlung bei Nis. (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Akademie der Wissenschaften IV. Band, Nr. 1-2).
14386: GRAFF, Y. - Découverte d'un fortin romain aux Bons-Villers (Liberchies). In: Archaeologia Romana 3, nr. 1.
18144: GRAFF, Y. - Liberchies; Les Bons Villers - Brunehaut, Fascicule 5. (Romana contact 12, no. I - II).
18145: GRAFF, Y. - Liberchies; Les Bons Villers - Brunehaut, Fascicule 7. (Romana contact 14, no. I - II - III - IV).
18146: GRAFF, Y. (ED.). - Liberchies; Les Bons Villers - Brunehaut, Fascicule 11. (Romana contact 19, 1981-1982).
18147: GRAFF, Y. - Liberchies; Les Bons Villers - Brunehaut, Bibliographie des publications. (Romana contact 20, no. I - II).
18148: GRAFF, Y. (ED.). - Liberchies; Les Bons Villers - Brunehaut, Fascicule 12. (Romana contact 20, no. I - II - III - IV).
18150: GRAFF, Y. (ED.). - Liberchies; Les Bons Villers - Brunehaut, Fascicule 14. (Romana contact 23).
18151: GRAFF, Y. (ED.). - Liberchies; Les Bons Villers - Brunehaut, Fascicule 15. (Romana contact 24).
2103: GRAHAM-CAMPBELL, J. & D. KIDD. - The Vikings.
15909: GRAHAM, B.J. - Anglo-Norman settlement in Ireland. (Irish Settlement Studies No. 1).
16824: GRAHMANN, R. & H. MÜLLER-BECK. - Urgeschichte der Menschheit.
11174: GRAHMANN, R. - De vroegste geschiedenis van de mens. (Aula 61).
19338: GRAICHEN, G. - Das Kultplatzbuch; Ein Führer zu den alten Opferplätzen, Heiligtümern und Kultstätten in Deutschland.
14474: GRAINDOR, P. - Marbres et textes antiques d'époque impériale. (Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres, 50e fascicule).
8273: GRANDJEAN, S. ET AL. - Tapisseries. (Antiquités et objets d'art 2).
14883: GRANT, F.J. (ED.). - A Manual of Heraldry. A concise description of the several terms used, and containing a dictionary of every designation in the science.
19116: GRASSINGER, D. - Antike Marmorskulpturen auf Schloß Broadlands (Hampshire). (Monumenta Artis Romanae XXI).
18859: GRASSINGER, D. - Römische Marmorkratere. (Monumenta Artis Romanae XVIII).
14525: GRAUBARD, S.R. - Kissenger, de onmisbare.
7837: GRAVES, R. - Claudius the God and his wife Messalina.
15119: GRÉBÉNART, D. - Les premiers métallurgistes en Afrique occidentale.
1461: GREBER, N. - Recent excavations at the Edwin Harness Mound, Liberty Works, Ross County, Ohio. (MCJA Special Paper No. 5).
18821: GREECE. - Lemnos, City of Poliochni.
17999: GREECE. - Pharos, Journal of the Netherlands Institute at Athens, volume II, 1994.
18014: GREECE. - Network of archaeological sites of Macedonia.
18820: GREECE. - Syros Museum.
9723: GREECE. - Epidavria 1975; National Theatre, Théâtre National, National Theater.
18823: GREECE. - Lemnos - the island of Hephestos, history and sightseeing.
6066: GREEN, G. (ED.). - The great Fraser Midden.
10980: GREEN, E.L. (ED.). - In search of man; Readings in archaeology.
3285: GREEN, B. - Young people's guide to Grime's Graves, Norfolk.
8434: GREEVENBROEK, J.TH.R. VAN. - De Bank van Lening te Haarlem; Een instelling van weldadigheid.
19537: GREEVES, T. - The archaeology of Dartmoor from the air.
10978: GREGORY WARDEN, P. - The metal finds from Poggio Civitate (Murlo) 1966-1978. (Archaeologica 47).
20188: GREIG, J. - Archaeobotany. (Handbooks for archaeologists No. 4).
7573: GREILSAMMER, R. - Les problemes financiers du paysanat. (Cahiers de la Modernisation Rurale 9).
19005: GREMMEN, W.H.E. - Palynological investigations of late Pleistocene deposits in Southeastern France.
5613: GREMMEN, W.H.E. - Palynological investigations of late Pleistocene deposits in Southeastern France.
17054: GREMMEN, W.H.E. - Palynological investigations of late Pleistocene deposits in Southeastern France.
14506: GRENIER, A. - Habitations Gauloises et villas latines dans la cité des médiomatrices; Étude sur le développement de la civilisation gallo-romaine dans une province Gauloise. (Bibliothèque de l'école des Hautes Études, fascicule 157).
8492: GREUTERT, Y. (ED.). - AC Tiefbau - Canalisation - Underground 08.
15398: GREW, F. & B. HOBLEY (EDS.). - Roman urban topography in Britain and the western Empire. (CBA Research Report No. 59).
15812: GREWE, K. - Großbritannien: England - Schottland - Wales; Ein Führer zu bau- und technikgeschichtlichen Denkmälern aus Antike und Mittelalter.
19015: GRICOURT, J. ET AL. - Trésors monétaires et plaques-coucles de la Gaul romeine: Bavai, Montbouy, Chécy. (XIIe supplément a 'Gallia').
10966: GRIEBL, M. - Siedlungsobjekte der Hallstattkultur aus Horn (Niederösterreich); Notbergungen auf dem Gelände der Ziegelei Thalhammer und den benachbarten Flächen in de Jahren 1888/89 bis 1976. (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 31).
7320: GRIEDE, J.W. - Het ontstaan van Frieslands noordhoek; Een fysisch-geografisch onderzoek naar de holocene ontwikkeling van een zeekleigebied. (Fryske Akademy nr. 531).
19012: GRIFFE, E. - La Gaule chrétienne a l'époque romaine; I. Des origines chrétiennes a la fin du IVe siècle.
8098: GRIFFIN, K. - Utgrävningen på Helgeandsholmen; Analyser av jordprover från 7 båtar. (Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, Rapport RAÄ 1982:2).
13605: GRIFFIN, J.B., R.E. FLANDERS & P.F. TITTERINGTON. - The burial complexes of the Knight and Norton Mounds in Illinois and Michigan. (Memoirs of the Museum of Anthropology, University of Michigan, Number 2).
1414: GRIFFITH, F.L. (ED.). - Archaeological report 1902-1903; Comprising the work of the Egypt Exploration Fund and the progress of egyptology during the year 1902-1903.
1413: GRIFFITH, F.L. (ED.). - Archaeological report 1900-1901; Comprising the work of the Egypt Exploration Fund and the progress of egyptology during the year 1900-1901.
3093: GRIMAL, P. - In search of ancient Italy.
17399: GRIMES, W.F. (ED.). - Aspects of archaeology in Britain and beyond; Essays presented to O.G.S. Crawford.
11737: GRIMM, P. (ED.). - Varia archaeologica; Wilhelm Unverzagt zum 70. Geburtstag dargebracht. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schiften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, Band 16).
20051: GRINDER-HANSEN, K. - Hvor der handles, der spildes; Hvad 3300 mønter fortaeller om Tårnborg ved Korsør. Offprint from: Nationalmuseets Arbejdsmark 1994.
20065: GRINDER-HANSEN, K. - De rejsendes penge. Offprint from: Rejsen.
13547: DE GRIÑÓ, B. & R. OLMOS / J. ARCE. - La pátera iberica de Santisteban del Puerto (Jaén). / La sítula tardorromana de Bueña (Teruel). (Catálogos y monografías Museo Arqueologico Nacional 6).
19519: GRINSELL, L. & J. DYER. - Discovering regional archaeology; Wessex. (Discovering Series).
4976: GRINSELL, L.V. - Guide catalogue to the South Western British prehistoric collections.
3251: GRINSELL, L., PH. RAHTZ & D.P. WILLIAMS. - The preparation of archaeological reports.
18595: GRINSELL, L.V. - Early man; Archaeological sites on Exmoor to 1066.
18596: GRINSELL, L. - Discovering regional archaeology, South-Western England; A guide to the archaeological sites of Cornwall, Devon and Somerset.
19032: GRIPP, K., R. SCHÜTRUMPF & H. SCHWABEDISSEN (EDS.). - Frühe Menschheit und Umwelt; Teil II, Naturwissenschaftliche Beiträge. (Fundamenta, Monographien zur Urgeschichte, Reihe B, Band 2).
38: GRISON, M. - Geheimnis der Schöpfung; Was sagen Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie vom Ursprung der Welt, der Lebewesen und des Menschen?
18750: GROENENDIJK, H. - Ein historisch-geographisches Kulturlandschaftsbild der Niederlande; Kommentar aus archäologischer Sicht. Offprint from: Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 3.
19365: GROENENDIJK, H.A. - Landschapsontwikkeling en bewoning in het Herinrichtingsgebied Oost-Groningen 8000 BC - 1000 AD.
19675: GROENENDIJK, H.A. - Op zoek naar de horizon; Het landschap van Oost-Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr. (Regio- en landschapsstudies nr. 4).
19327: GROENENDIJK, M.J. (ED.). - Archeologievriendelijk bouwen op de Koningshof te Gouda; Een evaluatie van de archeologievriendelijke aanpak.
17942: GROENEWOUDT, B.J., R.M. VAN HEERINGEN & G.H. SCHEEPSTRA (EDS.). - Het zandeilandenrijk van Overijssel. (Nederlandse Archeologische Rapporten 22).
18676: GROENEWOUDT, B. & A.D. VERLINDE. - Ein Haustypus der NGK und eine Vorratsgrube aus der frühen Eisenzeit in Colmschate, Gem. Deventer. Offprint from: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39.
19985: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Where did the man from the Hauslabjoch live? Offprint from: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 38.
14051: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Mens en milieu in historisch perspectief. (I.P.P. Publicatie 547).
10635: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Are we too loud? The Third Beatrice de Cardi Lecture 1978. (IPP Publicatie 246).
9653: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Summary, discussion and personal comment on The impact of the Roman frontiers on the native people. Offprint from: Akten des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum. (I.P.P. publicatie 565).
9652: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - The reconstruction of a wooden granary. Offprint from: Akten des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum. (I.P.P. publicatie 563).
8149: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Die verhängnisvolle Auswirkung der römischen Herrschaft auf die Wirtschaft an den Grenzen des Reiches. Offprint from: Hinz-Festschrift. (I.P.P. publicatie 282).
8148: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - The early agricultural utilization of the Irish landscape: the last word on the elm decline? Offprint from: T. Reeves-Smyth and F. Hamond (ed.). Landschape archaeology in Ireland. (BAR British Series 116). (I.P.P. publicatie 337).
8139: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Compte rendu: D. Baatz, Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Oderwaldlimes. Berlin 1973. Offprint from: Helinium XV. (I.P.P. publicatie 185).
8138: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Compte rendu: Torsten Edgren, Studier över den snörkeramiska kulturens keramik i Finland. Helsingfors 1970. Offprint from: Helinium XIV. (I.P.P. publicatie 157).
8137: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. & J.J. BUTLER. / B.K.S. DIJKSTRA. - The Ballynoe stone circle: excavations by A.E. van Giffen 1937-1938. / Skeletal remains from the Ballynoe stone circle, Co. Down, Ireland. Offprint from: Palaeohistoria 18, 1976. (I.P.P. publicatie 216).
6952: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Zwei Kappzäume oder Hebelarm-Hackamoren aus Augst. (I.P.P. publicatie 254). Offprint from: Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 1972-1975.
5711: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Palynological investigations of five German burial mounds. (I.P.P. publicatie 250). Offprint from: Archaeo-Physika 8, 1979.
5298: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - The origin of crop weed communities composed of summer annuals. (I.P.P. publicatie 265). Offprint from: Vegetatio 41, no. 2, 1979.
5153: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W., W.H. METZ, H.H. VAN REGTEREN ALTENA & M.D. DE WEERD. - Chronique district B (Hollande septentrionale, Hollande méridionale et province d'Utrecht) 1966-1968. (I.P.P. publicatie 145). Offprint from: Helinium XII,
5146: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W., J.A. BAKKER, B.L. VAN BEEK, R.W. BRANDT, H.A. HEIDINGA, W.H. METZ & M.D. DE WEERD. - Chronique district B (Hollande septentrionale, Hollande méridionale et province d'Utrecht) 1969-1971. (I.P.P. publicatie 180). Offprint from: Helinium XV,
5141: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W., B.L. VAN BEEK, R.W. BRANDT, D.P. HALLEWAS, W.H. DE VRIES-METZ & M.D. DE WEERD. - Chronique district B (Hollande septentrionale, Hollande méridionale et province d'Utrecht) 1972-1974. (I.P.P. publicatie 217). Offprint from: Helinium XVII,
840: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Mercure à Ultima Thule. (I.P.P. publicatie 284). Offprint from: Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, deel XLIII, Nova Series 8,
839: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Nogle aspekter af Jernalderens agerbrug i Holland og NV Tyskland. (I.P.P. publicatie 269). Offprint from: Fra Jernalder til Middelalder; Beretning fra et Symposium 17.-19. maj
838: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Weeds. (I.P.P. publicatie 234). Offprint from: Proceedings of the fifth atlantic colloquium,
836: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Palynologische Untersuchungen dreier Grabenprofile aus der Römerzeitlichen Siedlung in Rijswijk (Z.H.). (I.P.P. publicatie 228). Offprint from: J.H.F. Bloemers, Rijswijk (Z.H.), 'De Bult'. Eine Siedlung der Cananefaten, (Nederlandse Oudheden 8),
830: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Ossa absentia. (Openbare les gehouden bij het aanvaarden van het ambt van lector in de oecologische prehistorie aan de Universiteit van Amsterdam). (I.P.P. publicatie 130).
10633: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Shoe sizes and paleodemography? (I.P.P. publicatie 237). Offprint from: Helinium XVIII,
13396: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Romeins lederwerk uit Valkenburg Z.H. (Nederlandse Oudheden II).
19711: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Romeins lederwerk uit Valkenburg Z.H. (I.P.P. publicatie 108).
5779: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Schuhe aus Wijk bij Duurstede. (I.P.P. publicatie 230). Offprint from: Berichten R.O.B. 26,
18398: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Archeologische schatten uit ijs en zout. (Rede uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar Oecologische Prehistorie).
18040: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. & H. HERSCHEL. - How healthy were the feet of our predecessors? Offprint from: Proceedings Paleopathology Association, 4th European meeting. (I.P.P.-publicatie 362).
18539: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W., B. VAN BEEK & W. METZ (EDS.). - Het Instituut; Vijftig jaar IPP/AAC.
5257: GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. - Wederom middeleeuws schoeisel uit Alkmaar. (I.P.P. publicatie 225). Offprint from: Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen, Alkmaarse Historische Reeks II,
19028: GROHNE, E. - Das Bauernhaus im Bremer Gebiet; Ein Beitrag zur Geschichte der niedersächsischen Bauweise. (Jahresschrift des Focke-Museums Bremen 1941).
3023: GROHNE, E. - Wurtenforschungen im Bremer Gebiet; Erster Bericht. (Jahresschrift des Focke-Museums Bremen 1938).
246: GROHNE, E. - Wurtenforschungen im Bremer Gebiet; Erster Bericht. (Jahresschrift des Focke-Museums Bremen 1938).
8590: GROLLENBERG, L.H. - Atlas van de bijbel.
9390: GRONEMAN, W. - Kastelen in Zuid-Limburg.
18262: GRONINGEN. - Groninger oudheden VIII. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1966. (Varia Bio-Archaeologica 27).
18683: GRONINGEN. - Groninger oudheden III. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1959. (Varia Bio-Archaeologica 9).
19781: GRONINGEN. - Hervonden stad; Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 2002.
19782: GRONINGEN. - Hervonden stad 10; Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 2005.
19783: GRONINGEN. - Hervonden stad 11; Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 2006.
19784: GRONINGEN. - Hervonden stad 18; Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 2013.
15470: GRONINGEN. - Groninger oudheden IX. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1967. (Varia Bio-Archaeologica 31).
5086: GRONINGEN. - Groninger oudheden IX. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1967.
12531: GRONINGEN. - Groninger oudheden 20-21. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1988 - 1989. (Varia Bio-Archaeologica 73).
12530: GRONINGEN. - Groninger oudheden 19. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1987. (Varia Bio-Archaeologica 72).
12529: GRONINGEN. - Groninger oudheden 18. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1986. (Varia Bio-Archaeologica 69).
12528: GRONINGEN. - Groninger oudheden 17. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1984-85. (Varia Bio-Archaeologica 67).
9363: GRONINGEN. - Fraeylemaborg; Vijf eeuwen Fraeylemaborg.
6943: GRONINGEN. - Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen 1984-1985.
6939: GRONINGEN. - Groningse volksalmanak, historisch jaarboek voor Groningen 1976-1977.
6934: GRONINGEN. - Groningse volksalmanak, jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen 1967.
4656: GRONINGEN. - Groninger Volks-Almanak 1, 1837.
5584: GRONINGEN. - Nieuwsblad Archeologie en Monumentenzorg in de gemeente Groningen, maart 1990.
15462: GRONINGEN. - Groninger oudheden VII. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1964. (Varia Bio-Archaeologica 24).
15471: GRONINGEN. - Groninger oudheden 10. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1968-1969. (Varia Bio-Archaeologica 36).
12532: GRONINGEN. - Groninger oudheden 22. Offprint from: Groningse Volksalmanak 1990. (Varia Bio-Archaeologica 78).

Next 1000 books from Van Westing & Payne

5/30