Antiquariaat Victory
Zijdam 14, 1811 ME Alkmaar, The Netherlands. +31(0)72 850 54 54            Email: info@antiquariaatvictory.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43154: ANTIQUE PRINT (PRENT). - [Wailing Place] De klaagmuur der Joden te Jeruzalem.
43155: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Het zigeuner kamp.
24547: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Cromwell dissolving the long parliament. The English ambassador imprisoned at Algiers.
22382: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Amsterdam. De noorderkerk. (Noordermarkt).
18172: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Laatste woorden van Princes Anna.
13491: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Haarlem). Het huis te kleef by Haarlem.
23165: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Afbeelding van Hertoge Philips van Bourgondie, zijne gemalinnen, den graave van Charlois etc.
22387: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De abdij van Egmond.
24534: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Martyrdom of Archbishop Cranmer. Magna Charta confirmed by Henry III.
17810: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gezigt op de Hervormde Kerk te Koog aan de Zaan, bij de overstrooming van 5 den Februarij 1825.
17778: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Bethlehem.
17785: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Stettin. (Harbour view)
17777: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Oud Hollandsche Kerk te Albany. Het huis van de familie van der Heyden.
17776: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Laxenburg bij Wenen. (Wien).
41901: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Du Great Western-Railway, a Swindon.
19092: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de tweede) Willem II sterft.
40729: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Een bezoek bij den vilder te Oosterbeek. Als ik niet vil, dan vilt mevrouw.
37105: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ludovicus XIII Dei Gratia Gallia et Navarra (..). Verso: Louise Francoise de la Baume le Blanc Duchesse de Valliere.
37106: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ludovicus XIII Dei Gratia Gallia et Navarra (..). Verso: Louise Francoise de la Baume le Blanc Duchesse de Valliere.
36954: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Saxen-Weimar). Bernhard duc de Saxe Weymar (..). Verso: Robertus Filius Palatini Rheni (..).
23354: ANTIQUE PRINT (PRENT) - `t Begijnhof. (Amsterdam).
17770: ANTIQUE PRINT (PRENT) - La bourse d`Anvers. (De beurs van Antwerpen).
23839: ANTIQUE PRINT (PRENT) - `t Nieuwe nonnen-klooster genaamd ter-Lelien nu gasthuis hof. (Amsterdam).
24885: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Maurits na zijn overwinning te `s Gravenhage verwelkomd.
24886: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Amsterdam kiest de Staatse zijde.
24888: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De achtjarige Karel van Egmond, door die van Nijmegen tot Hertog gehuldigd (..).
24895: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de tweede) Willem II Roomsch koning gekroond.
24880: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Witte van Haemstede op de Blinkert.
24869: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Unie van Utrecht.
24891: ANTIQUE PRINT (PRENT) - `s Gravenhage geplunderd door Maarten van Rossum.
24892: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Karel V doet afstand van de regering.
24865: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Dood van de Ruyter. (Praalgraf).
24867: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Overgave van Sluis.
24870: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De dood van Tromp.
37101: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Paulus Bernardus Comes de Fontaine (..). Verso: Ioannes Tserclaes comes de Tilly (..).
37102: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Paulus Bernardus Comes de Fontaine (..). Verso: Ioannes Tserclaes comes de Tilly (..).
24434: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Belgique. Monnaies de differens epoques. Munten.
17769: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eglise de Dinant.
17768: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Oostende, na de overgave aan de Aartshertogen Albertus en Isabella in `t jaar 1604.
17765: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Cathedrale de Tournai. (Doornik).
23868: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Sint Joriaans of st. Jorishof, Oudtijds een leproozen en proveniers huis (..). Plattegrond. (Amsterdam).
23790: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Een kommissie, met Ver Huell aan `t hoofd, verzoekt keizer Napoleon, zijn broeder Lodewijk tot koning van ons land te verheffen.
37107: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Marguerite Princesse de Lorraine (..). Verso: Henry de Lorraine (..).
40730: ANTIQUE PRINT (PRENT). - De paasweide te Arnhem.
40735: PRENT. PRINT. - Johannes Uyttenbogaert. Portret.
40882: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Dirk VII) Thierry VII.
40975: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Anselmus Casimir. Verso: Carolus Ludovicus (..).
40976: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Anselmus Casimir. Verso: Carolus Ludovicus (..).
40977: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Sigismund Franciscus (Sigismund Franz von Habsburg). Verso: Maria Austriaca Romanorum. (Maria Theresa)
40978: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Sigismund Franciscus (Sigismund Franz von Habsburg). Verso: Maria Austriaca Romanorum. (Maria Theresa)
41084: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Anthoine duc de Gramont Pair et marechal de France (..).
41085: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Bogdan Chmielnicky exercitus (..).
41198: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (devotieprentje) Ter nagedachtenis mijner eerste H. Communie. Maria.
41523: ANTIQUE PRINT. (PRENT). - Kalenderblad. De Zaanlandsche van 1845. Verzekeringen.
41536: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Don Alvar Bazan. Verso: Ernestus Archidux Austriae (Ernst van Oostenrijk)
41537: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Don Alvar Bazan. Verso: Ernestus Archidux Austriae (Ernst van Oostenrijk)
23429: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De Winter gevangen.
23919: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Zegels van Amsterdam, Lubeck, Stavoren. etc.
17764: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Pont a Tournai. (Doornik).
18291: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alter Niederrheinischen Hafen.
23856: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De nieuwe kerk van binnen, naar `t westen, te zien. (Amsterdam).
23858: ANTIQUE PRINT (PRENT) - `t Maria klooster aan de west zyde van de Nesse. (Amsterdam).
23163: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Graaf Floris V) Moord van Graave Floris den Vyfden.
23164: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Inhuldiging van den Graave van Holland tot Heere van Friesland.
24847: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Kadsura Scandens.
17767: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Le grand canal et maisons Espagnolles a Gand. (Gent).
23223: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Plegtigheid van `t leggen van den eersten steen, door den Paus, by het sluiten van de Heilige deur, aan `t einde van het jubeljaar.
23224: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Ester et Assuerus. Esther and Ahasuerus.
23433: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De prins van Oranje bij Waterloo gewond.
23430: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Prins Frederik sterft te Padua.
23432: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Overtocht der Berezina.
18219: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Stadhuis te Dordrecht. Groote Kerk te Dordrecht.
24843: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Quercus pseudomolucca.
23835: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het grau moniken klooster in platte-form na het leeven. (Amsterdam).
24901: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het heilig bosch wordt omgehouwen.
36925: ANTIQUE PRINT (PRENT), - Helenus sic erat corporis ut animi munditiei observantiss iux ta fontem incolvit (..). Verso: Ioannes (..).
36961: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Johann Graf von Werth) Son Exe Le Conte Jean de Weert General de la Cavalerie Imperiale. Verso: Gillis de Haes.
36724: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Christianus V. (Christian V of Denmark, Norway). Verso: Christian IV.
36725: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ambroise conte de Bassiny et de Hornes, Baron de Boxtel. Verso: Don Franco Sanchez Garrido.
36726: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ambroise conte de Bassiny et de Hornes, Baron de Boxtel. Verso: Don Franco Sanchez Garrido.
36727: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Philibert de Rye. Verso: Cairo Baro de Moorsel.
36728: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Philibert de Rye. Verso: Cairo Baro de Moorsel.
36729: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Satan) demonis insidijs invicta resistis (..). Goltzius excud. I. Snelin inventor Ao 1595.
18234: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het dorp Zwammerdam.
23178: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Afbeelding van de vergaderplaats van de heeren staaten van Holland en west-friesland.
24435: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Francois de Moncade.
24437: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Chasse de St. Ursule. (painte par Hemling).
18211: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Westerkerk. (Westertoren, Amsterdam)
17870: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Apeldoorn. Koninklijk Paleis het Loo.
17874: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gezicht in Edam.
18053: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Bastard pimpernel. Centunculus minimus.
24424: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Een landschap op de maan.
24425: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Een ideaal landschap van mars volgens Prof. Lowell.
17763: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Cheminee de l`hotel de ville de Bruges. (Brugge).
23345: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De westerkerk van binnen, naar `t oosten te zien. (Amsterdam).
24508: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Cathedrale d`Anvers. (Antwerpen). Interior.
40022: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Chiappinius Vitellius Cetonae Marchio (..). Verso: Petrus Ernestus Comes Mansfeldius (..).
24568: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Louwerse, Prenten, 6e serie nr.11.
37042: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Lausanne.
37044: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Een straat van Meiringen.
22353: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Afbeelding van het Noordhollandsch Sinode, zo als gehouden wordt in het Koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam.
22334: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gezicht in Weesp.
22331: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Amsterdamse Poort) Haarlem. Amsterdamsche poort.
22329: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gezicht in Edam.
22332: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Hilversum. Raadhuis.
22333: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gezicht op het eiland Marken.
22323: ANTIQUE PRINT (PRENT) - In de omstreken van Leiden. Alfen a/d Rijn, Leiderdorp, Katwijk aan zee, Oegstgeest.
22320: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Delft. Oosteinde en Nieuwe Kerk.
22297: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Helmond. Kasteel.
40009: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Guillaume de Normandie (..). Verso: Tugenia virgo nobilis (..).
40010: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Guillaume de Normandie (..). Verso: Tugenia virgo nobilis (..).
40011: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Philippe d`Alsace (..). Verso: Macharius Aegyptus (..).
40012: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Philippe d`Alsace (..). Verso: Macharius Aegyptus (..).
40013: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Guillaume de Dampierre (..). Verso: Jeanne de Constantinople (..).
40014: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Guillaume de Dampierre (..). Verso: Jeanne de Constantinople (..).
40017: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Charles Emanuel per la grace de Dieu duc de Savoye. Verso: Francois de Este duc de Modena.
40018: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Charles Emanuel per la grace de Dieu duc de Savoye. Verso: Francois de Este duc de Modena.
40020: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Antonius Pimentel (..). Verso: Don Sigismund d'S'Fondrato.
40021: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Chiappinius Vitellius Cetonae Marchio (..). Verso: Petrus Ernestus Comes Mansfeldius (..).
40023: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Eugene de Berghes comte de Grimbergen. Verso: Caroli Ducis Bourbonniae (Bourbon).
40024: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Eugene de Berghes comte de Grimbergen. Verso: Caroli Ducis Bourbonniae (Bourbon).
40025: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Louis de Bourbon II (..). Verso: Henry de Bourbon (..).
40026: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Louis de Bourbon II (..). Verso: Henry de Bourbon (..).
40033: ANTIQUE PRINT (PRENT). - ZKH Prins Hendrik der Nederlanden. Geboren 19 april 1876. Overleden 3 juli 1934. Portret.
40034: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Violets.
40035: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Le Bailly. Paris. Rue Chevalier de la Barre.
40058: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Prince Thomas Francois de Savoye. Verso: Rupertus Duglassius.
40059: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Prince Thomas Francois de Savoye. Verso: Rupertus Duglassius.
40060: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Christoph. Lib. A. Teuffenbach Mairhoviae.
40073: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Leopold I). Leopoldus d.g. roman imperator German Hungar Bohem (..). Verso: Leopoldus Guilelmus dei grat archid Austriae (..)
39925: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Francisco de Moncada. Reverse: Iacobus Philippus de Guzman.
13497: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Rotterdam. Laurenskerk.
23359: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Amsterdam. Oude Kerk.
32272: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het grasuiltje, Charaeas graminis. De gehakkelde Aurelia, Vanessa C-album.
22963: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Mr. Jacob Hop. Raad en thesaurier-generaal der vereenigde nederlanden.
22322: ANTIQUE PRINT (PRENT) - `s-Gravenhage. Paleis in het Bosch.
22300: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Bergen op zoom. Lieve vrouwenstraat en gevangentoren.
24866: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Komst van Leycester.
22299: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Breda. Vischmarktstraat en postkantoor.
24857: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Torbay) Oranje te Torbaai verwelkomd.
32258: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De waterboa.
22309: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Dom) Utrecht. Domkerk en plein.
17759: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De markt te Nurnberg.
17757: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De raad van state te brussel in hegtenis genomen in `t jaar 1576.
17758: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Palais de Etats Generaux a Bruxelles. (Brussel).
23145: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het platteland van Holland. Den Haag, Rijnland, Delfland. Uit tegenwoordige staat van Holland.
17774: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Hotel de Ville de Gand. (Gent).
17760: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De engel van Augsburg.
17835: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Phyteuma Nigrum. (Pentandria Monogynia) Violetkleurig Raponsje. Dunkelviolett faerbige Rapunzel, Rapwurzel, Waldrapuenzel.
17872: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Helmond. Kasteel.
17862: ANTIQUE PRINT (PRENT) - `s-Gravenhage. Paleis in het Bosch.
22313: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Groningen. De Beurs.
24900: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Aanbieding van het verzoekschrift der edelen.
19104: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Elswout. Heemstede.
19105: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Brederode in welstand.
24480: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (..) afbeelding van `t oudste zegel (Alkmaar, stadswapen).
23220: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De aankondiging van het jubeljaar in de St. Pieterskerk te Rome.
23221: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Aanstelling van drie kardinaalen tot het openen der gewyde deuren van St. Jan Lateraan, St. maria maggiore et St. Paulus te Rome.
22967: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Jacob Cats, Raads-pensionaris van Holland etc.
41538: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Sebastien Spindler. Verso: Wolfgangus Wilhelmus Comes Palatinus Rheni (..). Wolfgang Wilhelm of Neuburg.
32267: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De horzelvlinder, Trochilium apiforme. De kruizemuntvlinder, Mamestra oleracea.
24518: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Belfroi de Gand. (Belfort te Gent).
37077: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Don Francisco de Moura (..). Verso: Don Luis de Benavides (..).
37078: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Carolus de Longueval (..). Verso: Carolus Albertus de Longueval.
22287: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Zutphen. Wijnhuistoren.
22291: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Leeuwarden. Waag en nieuwstad.
36947: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Maria de Medici (Medicis). Verso: Anna of Austria.
33397: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De vischvrouw van Arnemuiden. Antique print.
23175: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Renesse) Mr. Pieter Beoostenzween van Renisse biedt den Hertoge Philips van Bourgondie een register aan van `s lands privilegien.
17756: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Chambre des representants a Bruxelles. (Brussel).
23396: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De roem van Frederik Hendriks eeuw.
23401: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Nacht vergaderingen der Adamieten (Adamites).
36730: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Satan) demonis insidijs invicta resistis (..). Goltzius excud. I. Snelin inventor Ao 1595.
23219: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Le fils de Rubens. The son of Rubens.
13495: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Rotterdam. Laurenskerk.
37085: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Poland). Ioannes Casimirus. Verso: Heduvigis Eleanora (Sweden).
36955: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Saxen-Weimar). Bernhard duc de Saxe Weymar (..). Verso: Robertus Filius Palatini Rheni (..).
37040: ANTIQUE PRINT (PRENT). - St. Maurice (Wallis).
24856: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Jan Willem Frizo verdrinkt.
24854: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Jan Willem Frizo als Generaal aan `t Staatsche leger voorgesteld.
22324: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Amsterdam. Centraal station, Schreijerstoren en St.Nicolaaskerk.
33398: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Tropical Birds. Kakadu. Goldtanagra.
22276: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gezichten in Enschede.
22277: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gezichten in Hengelo.
22279: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Apeldoorn. Het Loo.
24862: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de derde) Antwoord van Willem III aan de Engelsche gezanten.
22229: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Ioanes (Johannes) Wachtelaar. Antique engraving.
39926: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Apollonius of Tyana. Reverse: Mutius virtute clarus (..).
32555: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Die Tochter des Paul Rembrandt van Ryn. (Hanfstangel).
27527: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Gertrud veufe de Florent I. (Geertruida van Saksen). Portrait.
17836: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gagea stenopatala. (Coronariae. Asphodeleae). Smalbladige vogelmelk. Schmallblaettriger Milchstern.
23021: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Maria Reigersbergen, vrouw van Hugo de Groot.
8854: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Leiden`s raadhuis 1574.
25961: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Scheveningen). De scheveningsche vischvrouw.
23921: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Stadt amsterdam. 4 gravures in passepartout. Incl. Erasmus.
23167: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De Friesche koning Radboud weigert zig, door Bisschop Wolfran te laaten doopen.
24522: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Barcelona (& tekst).
24523: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Scene in the Highlands of Scotland.
36951: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het Geertruide klooster genaamt Maagdendaal op de NZ voorburgwal. (Amsterdam).
37108: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Marguerite Princesse de Lorraine (..). Verso: Henri de Lorraine (..).
28789: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Wolfsklauw, veldsalie, orego, wilde thijm, calamintha acinos, borstelkruid.
28791: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Moerasandoorn, betonie, malrove, stinkende ballote, Glidkruid.
28792: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Klein tasjeskruid, scheefbloem, gewone kers, taskers, varkenskers, weede.
22745: ANTIQUE PRINT (PRENT) - L`hotel de ville de Veere.
25666: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Een stad in de negende eeuw.
17524: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Rechthuis en kerk te Westzaanen. (Westzaan).
17406: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Zeeuwsche arbeider. Antique print.
17405: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De doodgraver. Antique print.
17403: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De aanspreker. Antique print.
17402: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De veerschipper. Antique print.
17404: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De hollandsche werkmeid. Antique print.
17399: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De schippersknecht. Antique print.
17398: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De barbier. Antique print.
17400: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het melkmeisje. Antique print.
17396: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De haringkooper. Antique print.
17394: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De Brievenbesteller. Antique print.
17395: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De hofjesjuffrouw. Antique print.
17393: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De omroeper. Antique print.
17392: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De kruidenier. Antique print.
17390: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De kleerenjood. Antique print.
17389: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De noordhollandsche boerin. Antique print.
17385: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De kweekeling voor de zeevaart. Antique print.
17384: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De koffijhuisjongen. Antique print.
17380: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De schoorsteenveger. Antique Print.
17379: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Den Haag). De klapperman van `s-Gravenhage. Antique Print.
17377: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De kruier van Amsterdam. Antique Print.
17376: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Hildebrand. De limburgsche voerman. Antique Print.
17373: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De straatjongen. Antique Print.
17371: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het gebed der Asphaltdelvers. (asphalt diggers). Antique print.
17369: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (zeeland). Zeeuwsche arbeider.
17368: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De doodgraver.
22043: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Two sorts of cotton trees. The Jaka. The Lichi. (Shrubs of India)
22006: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Den Haag). De Spaansche gezanten, buiten den Haage, ontvangen door Prinse Maurits, in `t jaar 1608.
42238: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Paleis voor volksvlijt. Amsterdam.
42084: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eleonora Romanorum Imperatrixuxor Ferdinandi III Imperatoris. Verso: Ferdinandus III Dei Gratia Imperator Semper Augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae, (..).
41541: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Kinderen met aap.
41543: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vogels. Birds.
41546: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Willem de tweede. Prins van Oranje, Stadhouder van Holland enz.
22005: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Den Haag). `s Lands advokaat, Joan van Oldenbarneveldt op `t hofschavot in den Haage (..).
22003: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Den Haag). `s Lands advokaat, Joan van Oldebarneveldt op `t hofschavot in den Haage (..).
22002: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Den Haag). De Spaansche gezanten, buiten den Haage, ontvangen door Prinse Maurits, in `t jaar 1608.
21997: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Delft van binnen na de verwoesting veroorzaakt door `t springen van den kruidtooren in `t jaar 1654 (..).
21996: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Delft van binnen na de verwoesting veroorzaakt door `t springen van den kruidtooren in `t jaar 1654 (..).
19459: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Amsterdam. Nieuwezijds kapel. (Rokin).
19448: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Bolsward. Groote kerk.
19446: ANTIQUE PRINT (PRENT) - La maison de ville de Tervere (stadhuis in Veere).
19445: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Palace of the Loo. Paleis het Loo.
22004: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Den Haag). `s Lands advokaat, Joan van Oldenbarneveldt op `t hofschavot in den Haage (..).
19134: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het noord-brabandsche meisje. (noord-brabant).
19133: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het vorstelijk lustverblijf oranje-nassau`s oord.
28646: ANTIQUE PRINT (PRENT). - piramidale anacamptis, naaktklier, groene holtong, 2 bladige plantanthera, vliegdragende orchis.
19107: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Larenerweg te hilversum. laren.
36721: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Maximilianus archidux Austriae. (Maximiliaan van Oostenrijk) Verso: Engelbert van Nassau.
36707: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Nathan of Gaza). Nathan Levi Iudeorum Propheta Gazae natus. Verso: King of Moghor (Mughal).
36700: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Wassenaar, Hensbroek). Jacobus Baron de Wassenaer Dijnasta in Obdam Hensbroeck etc. Verso: Jan Evertsen (..).
36698: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Florent IV (Floris IV). Verso: Gaspar Nemius.
36697: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Florent IV (Floris IV). Verso: Gaspar Nemius.
36695: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Princes Anna Austriaca (..). Anna van Oostenrijk. Verso: Dominique Ottoman fils d`Hibraim (..) des Turcs.
36608: ANTIQUE PRINT (PRENT). - De stranding (redding).
36706: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Nathan of Gaza). Nathan Levi Iudeorum Propheta Gazae natus. Verso: King of Moghor (Mughal).
36440: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Robinson Crusoe.
36404: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Zurich.
36398: ANTIQUE PRINT. (PRENT). - Eisbar. Ijsbeer.
36397: ANTIQUE PRINT. (PRENT). - Faisan argente. Phasianus nycthemerus. Fazanten.
36395: ANTIQUE PRINT. (PRENT). - Balaeniceps rex. (Schoenbekooievaar).
36390: ANTIQUE PRINT. (PRENT). - Angora-geit. Capra hircus angorensis.
22012: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Grave). Graave belegerd door Prins Maurits in `t jaar 1602.
36375: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Mr. Gerard Meerman, Raad en Pensionaris der stad Rotterdam (..).
36353: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Delft). Kathuyser kerk in ruwine. Kathuyser kerk.
36348: ANTIQUE PRINT (PRENT). - De H. Maagd Maria, Koningin van den H. Rozenkrans. Devotieprentje.
36344: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Heldhaftige liefde-acte voor de zielen in het vagevuur. Devotieprentje.
35624: ANTIQUE PRINT (PRENT). - De schatten, oost en west door Spangien ingehaalt, met moort en dwingland, goud en bloeddorst dronken (..).
18273: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eergraf van Graaf Floris de Vijfde in de Grote Kerck te Alkmaar.
35622: ANTIQUE PRINT (PRENT). - historieprent. Allegorie.
35620: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Miltiades and Rombout Hoogerbeets.
35619: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Q. Caecilius Metellus Numidicus and Thomas Erpenius.
35616: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Les Delices des Pays Bas. Frontispice. Allegorie.
34270: ANTIQUE PRINT (PRENT) - L`eglise collegiale de sainte Gudule a Brusselle. (Brussel).
34226: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Kornelis Evertsen. Luitenant-Admiraal van Zeeland.
23143: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Tegenwoordige staat van Holland. Frontispice. Zuidelijke Nederlanden. Generaliteitslanden.
34218: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Don Quichot, Quichote).
34217: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Don Quichot, Quichote).
34215: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Don Quichot, Quichote).
34203: ANTIQUE PRINT (PRENT), - Vrouw met fruitschaal.
33834: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Profil des hauteurs de la Terre. (Profiel van de bergen der aarde, the mountains of the earth).
33604: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Bocaccio Decamerone.
33601: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Alice Martineau. Dame met paard.
33577: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Utrecht omstreeks de 8e eeuw.
33558: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Schweden und Norwegen. (Sweden and Norway).
23141: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Allegorie op de landbouw. Uit tegenwoordige staat van Holland.
20808: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Oldenbarneveldt gevonnist.
33528: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Middelburg. Nieuwe Kerk Abdij kerk Choor kerk.
33474: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Zierikzee. St. Lievens Munster.
33527: ANTIQUE PRINT (PRENT). - De stad Brouwershaven.
33473: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Amsterdam. Westertoren. (Westerkerk).
33440: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Adriaan van Woelwijk alias Johannes Roos). Portrait.
33470: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Wapenen der steden en oud-adelyke geslachten in de machtige republyke van Holland en West-Vriesland.
33432: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Franzosische Armee Turcos. Bilderbogen. No.151.
33431: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Armee Francaise. Franzosische Armee Infanterie. Bilderbogen.
33430: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Der Sturm. Bilderbogen.
33423: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het Margaretha-klooster en Peters-capel.
33418: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Bilder aus dem Mittelalter. Munchener Bilderbogen.
33380: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Karolingische oudheden. Meubelen.
33245: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Woordenboeken nieuwe talen.
33244: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Schoolplaat. Voor honderd jaar.
33243: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Schoolplaat. Reptilien. (Reptielen).
19108: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Noordzeekanaal bij IJmuiden.
18297: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Waterland). Waterlandsche Boeren.
18290: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Ecole nationale des Beaux arts. Paris.
17367: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De hollandsche werkmeid.
13498: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Rotterdam. Brand van het museum Boymans.
27300: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Schedels. Skulls. Anatomical print.
27353: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Werden.
27367: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alkmaar. Schermer poort.
32325: ANTIQUE PRINT (PRENT). - La Grece. Griechenland.
32323: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Le Liban (Libanon).
32322: ANTIQUE PRINT (PRENT). - L`Algerie.
32276: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Valkenburg. Grotwoningen.
32275: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Konigliches Schauspielhaus. Carmen. (Georges Bizet).
32274: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De schilddrager, Acronycta megacephala. Het bloeddropje, Zygaena trifolii.
32273: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het bruine vuurvlindertje, Polyommatus dorilis. De graswortelvlinder, Hadena monoglypta.
32270: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De Kajatehoutvlinder, Cidaria comitata. De plakker of stamuil, Ocneria dispar.
32265: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De vierbandvlinder, Cidaria ferrugata. Het kroonvogeltje, Lophopteryx camelina.
32262: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De donkere vlinder, Neuronia cespitis. De witlakvlinder, Orgyia antiqua.
32261: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De rouwvlinder. Zeuzera pyrina. Het goudvenstertje, Plusia festucae.
32260: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De wintervlinder, Cheimatobia brumata. De krakeling, Diloba coeruleocephala.
32259: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De Zuringvlinder, acronycta rumicis. Het koevinkje, Epinephele hyperanthus.
32257: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Watermijten.
32256: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De Honingbij.
32253: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De reuzen vlinder van Madagascar.
32252: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Biddende insecten.
32250: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Anemonen in de zuidelijke zeeen.
32248: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Kleine dieren in vijvers en stromen.
32247: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Een reuzen krab van Japan.
32246: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Zeeslakken.
32245: ANTIQUE PRINT (PRENT) - In kolonien levende manteldieren.
32243: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Een groep zeesterren.
32238: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het bezaantje.
32242: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Radiolaria.
32240: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Zeeanemonen uit noordelijke zeeen.
32237: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eenige mooie vormen van kwallen.
32235: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Stekelbaarsjes en hun nesten.
32233: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De koffervisch van de koraal zeeen.
32231: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Een potvisch of cachelot die een reusachtige pijl-inktvisch aanvalt.
32184: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Openbaar gehoor van de heere Cornelis Hop, ambassadeur van hunne hoogmogendheden bij den koning van Frankrijk, Lodewijk den XV in t jaar 1719.
32004: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Herder met kudde schapen en hond.
32003: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Proeve van Houtgravure.
32002: ANTIQUE PRINT (PRENT). - J.A. de Lelie.
32000: ANTIQUE PRINT (PRENT). - P.P. Rubens.
31998: ANTIQUE PRINT (PRENT). - B. van der Helst.
31996: ANTIQUE PRINT (PRENT). - N. Berchem.
31995: ANTIQUE PRINT (PRENT). - A.J. Lamme.
31993: ANTIQUE PRINT (PRENT). - K. du Jardin.
17761: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Vue de Coblenz, prise du haut d`Ehrenbreitstein. (Koblenz)
17752: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het dorp Loenen nevens Croonenburg van Nieuwerhoek te sien.
30941: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (King David) Maendelijke ziele-spijs. October 1844.
30947: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Diego Velasquez.
30921: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Gerard Douw. (Dou).
27778: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Sternkarte des Nordlichen Himmels.
28784: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Akkerkromhals, smeerwortel, slangenkruid, longenkruid, vergeetmijniet.
17845: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Roermond. Munsterkerk.
34216: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Don Quichot, Quichote).
30214: ANTIQUE PRINT (PRENT). - P. Wouwerman. (paarden).
30212: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Jacquand.
30213: ANTIQUE PRINT (PRENT). - J. Geirnaert.
28877: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vogels. Birds.
28876: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vogels. Birds.
28875: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vogels. Birds.
28874: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vogels. Birds.
28873: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vogels. Birds.
27780: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Sonnensystem.
28871: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vogels. Birds.
28849: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alpenblumen. Alpine flowers. Alpenbloemen.
28848: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alpenblumen. Alpine flowers. Alpenbloemen.
28847: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alpenblumen. Alpine flowers. Alpenbloemen.
28846: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alpenblumen. Alpine flowers. Alpenbloemen.
28850: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alpenblumen. Alpine flowers. Alpenbloemen.
28851: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alpenblumen. Alpine flowers. Alpenbloemen.
28559: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Brugge. Begijnhof. Ets door J. van Campen.
28843: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Strandrag, Elymus arenarius (l.).
28799: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Clematis, poelruit, anemone, akkernigella, akelei.
28798: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Hazelaar, eik, wilg, populier.
28797: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Brunelle, kruipend zenegroen, verbera, vetblad, blaasjeskruid.
28795: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Roedevormende sapkelk, zeebiet, porseleinachtig zamelde, melde, moeraszuring, waterpeper.
28787: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Dolik (zwerfkoorn), moeraskartelblad, grote ratelaar, ogentroost, akkermunt.
28785: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Bitterzoet, bilzenkruid, doornappel, verwante toorts, knopig helmkruid.
28782: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Lidsteng, haarsteng, hoornblad, kattestaart, peplis portalia.
28781: ANTIQUE PRINT (PRENT). - J. Bosboom.
28779: ANTIQUE PRINT (PRENT). - P.P. Rubens.
28778: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ary Scheffer.
28775: ANTIQUE PRINT (PRENT). - H.D. Loeff.
28773: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Frans van Mieris.
28770: ANTIQUE PRINT (PRENT). - maagdepalm, waterklaver, watergentiaan, doorgewassen chlora, klokjesgentiaan, cicendia, duizendguldenkruid.
28769: ANTIQUE PRINT (PRENT). - heggewinde, warkruid, liggend scherpkruid, hondstong, bernagie.
28767: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Muurpeper, rode aalbes, 3 vingerige steenbreek, gondveil, waternavel, meerdistel.
28765: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Scheefkelk, Raket (look), steenraket. hondeboom.
28764: ANTIQUE PRINT (PRENT). - stinkende ooievaarsbek, reigersbek, springzaad balsemien, klaverzuring, kardinaalsmuts, hondeboom.
28763: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Wondkruid, hopklaver, honigklaver, rode klaver.
28762: ANTIQUE PRINT (PRENT). - rolklaver, kantvrucht, gatega, zoetbladige kantzaad, kroonkruid.
28753: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Zeepostelein, dunbladige alsine, moehringia, thijmbladig zandkruid, heelbeen, murik.
28752: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Knopig vetmuur, spurrie, schubkruid.
28750: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Pimpernel, meidoorn, mispel, appel, lijsterbes.
28748: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Veldbeemd, gemeen vlotgras, stijf hardgras, bentgras, kropgras.
28746: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Blaasvaren, wijfjesvaren, muurruit.
28744: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Bij het werk. Boerenkar met paard op zandweg.
28743: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Huiswaarts. Boerenkar met paard op zandweg.
28741: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Maankruid, addertong, pluimvaren.
28740: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Akkerpaardestaart, pilkruid, gemene wolfsklauw.
28738: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Zachtharige bastaardwederik, teunisbloem, moeras epilobium, circaea, mythiophyllum.
28737: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Kruisbloem, muur gaffelsteng, anjelier.
28736: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Zonnekruid, driekleurig viooltje, wouw, zonnedauw, parnassia.
28724: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ververs zaagblad, korenbloem, akkekool, kleine arnoseris, chigorij, trincia.
28722: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Veldlatherus, voorjaars latherus, sleedoorn, moeras spirea.
28721: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Zilverschoon, leverkruid, hondsroos, leeuwenklauw, sorbenkruid.
28720: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Witte mosterd, schijnraket, dubbelkruid, raap.
28719: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Schildzaad, Farsetia, voorjaarsvroegeling (draba verna), lepelblad, huttentut (vlasdodde), Boerekers.
28715: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Muurbloem, waterkers, barbarakruid, torenkruid.
28713: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Adonis, muizestaart, boterbloem, waterboterbloem.
28712: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Brandgras, fiorin, windhelm, pluimriet, helm.
28709: ANTIQUE PRINT (PRENT). - IJzerbies, behaarde veldbies, bruin cypergras, zwarte knopbies, Galigaan.
28708: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Gevlekte aronskelk, slangenkruid, kalmoes, orchis militaris.
28707: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Engelwortel, peucedaum chabraei, melk eppe, witte peen, berenklauw, peen.
28706: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Breedbladig watereppe, fijnbladige doorwas, waterfinkel, hondspeterselie, veldsilans, selinum.
28702: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Hertstong, adelaarsvaren, etc.
28701: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Water scheerling, Knoopbloemige watereppe, zevenblad, karwij, bevernel, smalbloemige watereppe.
28700: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Melkkruid, engels gras, oeverkruid, smalle weegbree, witte mayer, zee schoberia.
28699: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Rechtstandige moenchia, watermuur, akkerhoornbloem, 8 helmige elatine, vlas, duizendgraan.
28698: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Penningkruid, rode basterdmuur, dwergbloem, sleutelbloem, waterviolier, waterpunge.
28696: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Duindoorn, pijpbloem, kraaiheide, kroontjeskruid, bingelkruid, brandnetel.
28697: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Loogkruid, zeekraal, vlieszaad, akker veellid, ruige kochia, witte melde.
28671: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Paardebloem, muurlatuw, akker melkdistel, daken streepzaad, muizenoor.
28670: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Hondsbloem, bitterkruid, dubbelkelk, kleine bokspaard, herfstbloemen.
28668: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Witte ganzebloem, duizelkruid, valkruid, wilde andijvie, kruiskruid.
28667: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Bijvoet, wormkruid, duizendblad, akkerkamille, kamille.
28666: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Madeliefje, scherpe fijnstraal, gulden roede, donderkruid, pulicatia dysenterica, 3 delig tandzaad, Roerkruid.
18109: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Spechte. Bird print.
28664: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Veldsla, wilde kaardebol, akker knantia, succisa pratensis, schurftkruid.
28663: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Kamperfoelie, akker sherardia, lieven vrouwen bedstro, meekrap, kleefkruid, valeriaan.
28662: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Klimop, rode kornoelje, vogellijm, muskuskruid, vlier, sneeuwbal.
28645: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Grote najas, zeegras, klein kroos, smalbladige duikelaar, getakte ezelskop.
28639: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Gaspeldoorn, Bezemkruid, Brem, Verfbrem, Stalkruid.
28644: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Moeras scheuzemia, zee zoutgras, grasachtig fonteinkruid, gesnavelde rupppia, moeras zannichelia.
18285: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Palais de Justice a Bruges (Brugge).
28638: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Els, Gagel, Jeneverbes, Den, Ruiterkruid, Duitblad.
28637: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Popdragende Aceras, Knollige Herminium, Rode Cephalantera, Epipactis, Eironde Listera.
18274: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Alkmaar. Gesigt van het weeshuis. (Orphanage).
19440: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Sancti Hippolyti Ecclessia. (Oude kerk te Delft).
19442: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Delft). Tombes des princes d`Orange a Delft. (Graftombe van Willem van Oranje).
19461: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Amsterdam. Nieuwe Kerk en Dam.
22281: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Arnhem. Stadhuis.
17849: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Breda. Vischmarktstraat en postkantoor.
17869: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Arnhem. Stadhuis.
373: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (chess). Je wint het, omdat ik allerstomst heb gespeeld !
17851: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Middelburg. De stationsweg vanaf het station.
17863: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Zutphen. Huize "Het velde" te Warnsveld.
17860: ANTIQUE PRINT (PRENT) - `s-Gravenhage. De binnenhof en loterijzaal.
18009: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de vijfde) Willem V geeft een eeredegen aan Zoutman.
17973: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de vierde) Willem IV door de Bijltjens te Amsterdam ingehaald.
23154: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Oegstgeest) Coenobium S. Maria Lacus.
23155: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Oude kerk, Utrecht.
18268: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De schaatsenrijder.
23152: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Les delices des Pays Bas. Schouwburg der Nederlanden.
19095: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Brederode, kraantje lek, meerenberg, bloemendaalsche duinen, Overveen.
36389: ANTIQUE PRINT. (PRENT). - Egmond Abdij Tuin ?
36342: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ach luister toch eens Lieve Heer. Kinderlijk geloof. Devotieprentje.
34220: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Don Quichot, Quichote).
33438: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Stephanus Crachtius (Steven Cracht). Portrait.
21739: PRINT. (PRENT). - (Watersnoodramp, 1953). Na de stormramp wakende over nanders land en goed, toonde ook de rijkspolitie weer haar trouw en moed.
28788: ANTIQUE PRINT (PRENT). - J.H. Koelman.
28772: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Van Vliet. Kerkinterieur.
22296: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Tilburg. Heuvel.
18269: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Simon Eikelenberg. Geboren te Alkmaar (..).
18286: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Vue de l`hotel de ville de Gand (Gent).
23860: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Amsterdam) Magdalena en Barberas kloosters.
35617: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Grand entrance of the Chamber of Peers. Palace of the Luxembourg.
23916: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Interieure de la vieille Eglise Lutherienne a Amsterdam.
23917: ANTIQUE PRINT (PRENT) - France militaire. Entree a Amsterdam.
36944: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Oliver Cromwell). Oliverus Cromwell exercituum angliae dux. Verso: Charles le Bon (..).
23428: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de eerste) Willem I. als souvereine vorst geproklameerd.
18282: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Haarlem). Het huis te Brederode bij Haarlem 1695.
24999: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Der lowe. Der leopard.
36722: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Maximilianus archidux Austriae. (Maximiliaan van Oostenrijk) Verso: Engelbert van Nassau.
36723: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Christianus V. (Christian V of Denmark, Norway). Verso: Christian IV.
24478: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De reuzen waterlelie.
32254: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Een groep sprinkhanen.
32239: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De gevlochten zwam en oranje elf beker.
32021: RELIGIOUS PRINT. DEVOTIONAL PRINT. - Maria.
24540: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Death of General Wolfe. Queen Anne interceding for Sir Simon Buckley.
23146: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het platteland van Holland. Den Haag, Rijnland, Delfland. Uit tegenwoordige staat van Holland.
23147: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Holland. Den Haag, Leiden, Delft, Haarlem. Allegorie. Uit tegenwoordige staat van Holland.
18060: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Chenopodium album var.viride. Green Goosefoot, var.a. (Witte ganzevoet, ganzenvoet).
23180: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Tombe des Princes d`Orange a Delft. (Oranjehuis)
23865: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het nieuwe Nederlandsch Israelitisch Jongens-weeshuis te Amsterdam.
23867: ANTIQUE PRINT (PRENT) - ` t Huiszitten weduwen hof. Amsterdam.
24515: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eglise St. Michel et St. Gudules a Bruxelles. (Brussel).
36957: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Serenissima Victoria a Robere Ferdinandi 2 di Magni Ducis Etruriae uxor. Verso: Ferdinandus II Medici.
36958: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Illustrissimus princeps Ambrosius Spinola (..). Verso: Godefroy de Papenheim.
36959: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Illustrissimus princeps Ambrosius Spinola (..). Verso: Godefroy de Papenheim.
36960: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Johann Graf von Werth) Son Exe Le Conte Jean de Weert General de la Cavalerie Imperiale. Verso: Gillis de Haes.
24607: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Utrecht omstreeks de 8e eeuw.
42086: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Pope Clement IX) Vera effigies Clementis VIIII Rospigliosy Pontificis maximi creati 20 iuny 1667.
40074: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Leopold I). Leopoldus d.g. roman imperator German Hungar Bohem (..). Verso: (Leopold William of Austria ) Leopoldus Guilelmus dei grat archid Austriae (..)
22723: ANTIQUE BIRD PRINT. - Der Sperling von Isle de France. Das Maenchen und das Weibchen.
24514: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eglise St. Michel et St. Gudules a Bruxelles. (Brussel).
37100: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Sereniss. Georgius Ragotzius Transsilvaniae Princeps. (Georg Racoscz of Transsylvania)
17365: ANTIQUE PRINT (PRENT) - City-Hall (Das Rathaus) in New-York. Original antique print.
36946: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Maria de Medici (Medicis). Verso: Anna of Austria.
18235: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Konings-uythof. Delft.
22389: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het beleg van Haarlem.
24897: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Aernout van Egmond door zijn zoon gevangen genomen.
37041: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Chamonix. (Chamounix).
24902: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Anna Paulowna komt over.
17762: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Kopenhagen. (Copenhagen)
23380: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Uvaria Javana.
39784: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Hieronimus van Beverningk, Thesaurier generaal der vereenigende Nederlanden.
36928: ANTIQUE PRINT (PRENT), - (Satan) Spiridion coelestis doctrinae gnarus tirones in antro docet daemonis laqueos vitare & carnem simul edomare. Verso: Ammon vir natalis nitrae (..).
32324: ANTIQUE PRINT (PRENT). - L`Arabie.
24845: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Castanea Javanica.
37002: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Petrus Ernestus comes a Mansfelt Belgii pro tempore gubernator anno 1592. Verso: Ludovicus Requesens (..).
37036: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Roveredo.
22965: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Viglius van Zuichem van Aytta, president van den geheimen raad der Nederlanden.
39927: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Apollonius of Tyana. Reverse: Mutius virtute clarus (..).
23829: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De Oude Kerk van binnen, naar `t groote choor in `t oosten te zien. (Amsterdam).
36346: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ter nagedachtenis E.H. Communie. Devotieprentje.
24795: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Redacteur te zijn. Het eerste exemplaar van den Nieuwen Almanak op de societeit. 1841.
24511: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Facade de l`eglise des Jesuites a Anvers (Antwerpen).
36444: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ornamente II. Mittelalter.
40357: ANTIQUE PRINT (PRENT), - Maria Ferdinandi III Uxor, Dei Gratia Imperatrix semper Augusta Germaniae Hungariae (..). Verso: Serenissimus Princeps ac dominus dns Leopoldus Archidux Austriae (..).
23133: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het afdanken der waardgelders te Utrecht door Prins Maurits.
23128: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Aan het strand.
23353: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De noorderkerk van binnen, naar `t noorden te zien. (Amsterdam).
24849: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Louis Schrikkel (1902-1995).
22326: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Amsterdam. Rijksmuseum.
18284: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Huy sur la Meuse.
24550: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Tyrrel ordering the two young princes to be burned. Richard Duke of Gloster accusing Jane Shore.
36968: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Frederik Hendrik) Fred. Henry par la grace Dieu Prince d`Orange (..). Verso: Grimoald (..).
36956: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Serenissima Victoria a Robere Ferdinandi 2 di Magni Ducis Etruriae uxor. Verso: Ferdinandus II Medici.
37037: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Davos.
37038: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Lugano.
37039: ANTIQUE PRINT (PRENT). - De Badplaats Leuk. (Wallis).
40061: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Albertus Dux Saconiaea (Albert of Saxony, Sachsen). Verso: Emanuel Philibertus.
40062: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Albertus Dux Saconiaea (Albert of Saxony, Sachsen). Verso: Emanuel Philibertus.
18208: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Delft). Stadhuis. Hotel de Ville de Delft. (Delft, town hall).
18238: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Delft) Proosdij van Koningsvelt. (Koningsveld).
37079: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Don Francisco de Moura (..). Verso: Don Luis de Benavides (..).
23015: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Cornelis van Aarsens, heer van Spijk.
37090: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Andreas Cantelmo (..). Verso: Emanuel Frocas Pinyraet (..).
37096: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Sir Thomas Wentworth (..). Verso: Carnifex Majestatis Regis Angliae.
37097: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Sir Thomas Wentworth (..). Verso: Carnifex Majestatis Regis Angliae.
37087: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Louis le Begue (..). Verso: Louis III.
37088: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Louis le Begue (..). Verso: Louis III.
37089: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Andreas Cantelmo (..). Verso: Emanuel Frocas Pinyraet (..).
37086: ANTIQUE PRINT (PRENT). - (Poland). Ioannes Casimirus. Verso: Heduvigis Eleanora (Sweden).
37080: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Carolus de Longueval (..). Verso: Carolus Albertus de Longueval.
37081: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Jean Baron de Beck (..). Verso: Pope Clemens VIII.
37082: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Jean Baron de Beck (..). Verso: Pope Clemens VIII.
37083: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vladislaus IV (King of Poland, Sweden). Verso: Prince Gustaf Adolf King of Sweden.
37084: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Vladislaus IV (King of Poland, Sweden). Verso: Prince Gustaf Adolf King of Sweden.
24510: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eglise de St. Aubon a Namur. (Namen).
23011: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Carel de Vyffde, Roomsch Keizer. (Karel de vijfde).
23166: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Graaf Dirk I). Koning Karel de eenvoudige bevestigt Dirk den I. in `t graaflijk bewind over Holland.
18209: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Elten, Germany). The village of Beek, with the mount of Elten in the distance.
23106: ANTIQUE BIRD PRINT. - Der Graufink. (fringilla petronia)
23107: ANTIQUE BIRD PRINT. - Der Guianische Troupial. a.
22314: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Zierikzee. De beide havenpoorten.
23105: ANTIQUE BIRD PRINT. - Der Mino. Kahlbacken.
23104: ANTIQUE BIRD PRINT. - Teratbulan Indianisch Amsel. Die Palmen Amsel.
23102: ANTIQUE BIRD PRINT. - Der Grauweisse Kernbeisser. Nonnen.
22994: ANTIQUE PRINT (PRENT) - L`admiral Ruyter (Michiel de Ruyter).
22825: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de vijfde) Prins Willem V en de princes te Amsterdam.
22827: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het verlaten van Utrecht.
35347: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ateliers de construction des locomotives du great western railway a Swindon.
32268: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De zaad-aardrups, Agrotis segetum. De groote Hermelijnvlinder, Harpyia vinula.
24793: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Op `t IJs. (schaatsen).
39900: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Boeddha. Buddha.
36696: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Princes Anna Austriaca (..). Anna van Oostenrijk. Verso: Dominique Ottoman fils d`Hibraim (..) des Turcs.
18237: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Delft). Kathuyser-kerk. Kathuyser binnen hare murasien.
18236: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Delft). Kathuyser-kerk in ruwine.
40019: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Antonius Pimentel (..). Verso: Don Sigismund d'S'Fondrato.
23022: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Laurent Costerus de Haarlem, inventeur de l`imprimerie. (Laurens Jansz. Coster)
24898: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Juliaan schenkt aan den vorst der Chamaven zijn zoon terug.
24846: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Uvaria Littoralis. (Pepisang).
24545: ANTIQUE PRINT (PRENT) - The victory of Poitiers. Resignation of Edward II.
22989: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Gerard Kallenberg. Luitenant generaal van Holland en West-friesland.
28786: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Genadekruid, vingerhoedkruid, rode kalfssnuit, vlasleeuwenbek, gamander ereprijs, slijkgroen, bremraap.
18210: ANTIQUE PRINT (PRENT) - L`eglise de St. Laurent a Rotterdam. (St.Laurenskerk, Rotterdam)
24546: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Louis XIV taking leave of James II. Charles of Spain presenting his sword to Marlborough.
23130: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Overdragt der Nederlanden door Keizer Karel den V, aan zynen zoon Filips in `t jaar 1555.
24794: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het nicotiaansche kruid. (roken). 1843.
23847: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Grande salle de l`hotel de ville d` Amsterdam. (Stadhuis).
22987: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Piet Hein). Pieter Pieterszoon Hein. Luitenant admiraal van Holland.
24438: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Tombeau de Marie de Bourgogne.
25957: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De liefhebberij jager. Antique Print.
22383: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de eerste) Het praalgraf van Willem I.
24850: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Refugies hier te lande ontvangen.
32264: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het koperkapelletje, Plusia Chrysitis. Het hooibeestje, Coenonympha pamphilus.
23156: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Nieuwe kerk, delft.
32266: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De wortelhoutvlinder, Lygris prunata. De schildrups, Thecla ilicis.
24842: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Uvaria Aurita.
36396: ANTIQUE PRINT. (PRENT). - (Baars) La perche commune. Perca fluvialitis.
24509: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eglise st. Paul a Anvers. (Antwerpen). Interior.
22999: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Adrianus Relandus.
34752: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Papiermachine lokaal.
35346: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Allegorie. De seegens vor den Staat, op so veel vlaamse steden, omheynen aan de Scheld, met so veel nieuwe leden (..).
24848: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Kadsura Cauliflora.
24443: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De condor vangst. Panther avontuur.
36345: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ter nagedachtenis E.H. Communie. Devotieprentje.
43152: ANTIQUE PRINT (PRENT). - De Bosporus.
43153: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Boudoir van Carmen Sylva inn het Chateau-Pelesch te Sinaia.
22998: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Ambrosius Spinola. Opperbevelhebber van `t Spaansche leger in de Nederlanden.
22958: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Hieronimus van Beverningk, Thesaurier generaal der vereenigende Nederlanden.
23001: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Kornelis Tromp, Graaf, Ridder, Baronet, Luitenant Admiraal Generaal van Holland en West-friesland.
22460: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Het leproozen-huis van de binnnenplaats te zien. (Amsterdam).
26186: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Knorhaan. & Muggen of Honing byen eter.
40006: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Guy de Dampierre (..). Verso: Maria Aegypta in deserto (..).
24439: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Welgelukte list. Houtvlotters.
24440: ANTIQUE PRINT (PRENT) - De Lama.
22315: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Middelburg. Stadhuis.
22316: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Goes. Stadhuis met kerk. Beestenmarkt.
23081: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Mr. Willem Buys, Pensionaris van Amsterdam (..).
24513: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Eglise St. Jacques a Liege. (Luik).
40015: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Alfonsus Peres de Vivero comte de fuensaldana (..). Verso: D. Christophorus de Moura (..).
40016: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Alfonsus Peres de Vivero comte de fuensaldana (..). Verso: D. Christophorus de Moura (..).
24482: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Boekerij in de abdij van Egmond omstreeks het jaar 1200.
31997: ANTIQUE PRINT (PRENT). - P. van Hanselaere.
39924: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Francisco de Moncada. Reverse: Iacobus Philippus de Guzman.
24552: ANTIQUE PRINT (PRENT) - The Duchess of Marlborough vindicating herself to Queen Anne. Desperate conduct of Stirn.
17858: ANTIQUE PRINT (PRENT) - `s-Gravenhage. Noordeinde en Ruiterstandbeeld van prins Willem I.
24541: ANTIQUE PRINT (PRENT) - Death of the Duke of Buckingham. Duke of Buckingham in disguise.
40064: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Louis de Bourbon.
40069: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Madame la Duchesse de Longueville.
40063: ANTIQUE PRINT (PRENT). - Ferdinandus Austriacus. (Ferdinand of Austria)
24860: ANTIQUE PRINT (PRENT) - (Willem de derde) Willem III, onthaald te Amsterdam.
36275: PROBST, R., - Prifix 1977. Catalogue illustre des monnaies Luxembourgeoises (1700-1976), medailles en or (1953-1975), billets de banque luxembourgeoises.
11642: PROCTER, MAURICE, - Zijn gewicht in goud.
38285: PRODAN, MARIO, - De kunst van China.
30755: PRONK, P. (E.A.), - Atlas van Nederland en de wereld voor het voortgezet onderwijs.
8099: PRONK, KEES, - Het zwaar getij.
9317: PROOST, K.F., - Der eeuwen vroomheid. Inleiding tot de gewijde literatuur.
1928: PROOST, K.F., - Ibsen-Essays.
170: PROOST, DR K.F., - De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur.
8971: PROOST, K.F., - Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap.
26494: PROP, G., - Atlas van Nederland, de West en Nederlands Nieuw Guinea voor de lagere school.
35419: PROUDLEY, BRIAN & VALERIE, - Coniferen in kleur.
1299: PROYART, ABBE, - Vie de M. D`Orleans de la Motte; Eveque d`Amiens (..).
31161: PROYSEN, A., - Vrouwtje theelepel. Het vrolijke schilderwerk.
17678: PRUYS, SIMON MARI, - De paradijsbouwers. Anti-kunstzinnige opmerkingen over de gebouwde omgeving.
17710: PRYCE, J.E., - Hakken in het gelid.
19614: PRYOR, ROBIN J. (ED.), - Migration and development in South-East Asia.
41801: PUCCI, EUGENIO, - All Rome. The Vatican and the Sistine Chapel.
30257: PUCHINGER, G., - Persoonlijkheden.
35839: PUGNETTI, GINO, - Praktisch handboek honden. Meer dan 300 honderassen geheel in kleur.
16891: PUHM, HILDA, - Engeltje wordt tuinarchitecte.
38513: PUIG, MANUEL, - Het verraad van Rita Hayworth. Roman.
41289: PULLES, C.G.J., - Helpend spel. Therapie voor kinderen, theorie en voorbeelden.
3055: PURIN, SERGIO (A.O.), - De Azteken. Kunstschatten uit het oude Mexico.
21670: PURUCKER, G. DE (RED.), - Het Theosophisch Pad (..). Tweemaandelijksch tijdschrift der Nederlandsche afdeeling van het Theosophisch Genootschap.
12242: PUTTEN, HENRI VAN, - En de krant kwam uit ! Roman van een journalist in bezettingstijd.
8428: PUTTER, HARRY, - Van Langstraat tot Nieuwegein. Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Schoenencentrum Nederland in augustus 1984.
27088: PUYENBROEK, RIEN (RED.), - Exportmarkten overzee. Basisgegevens voor het zakendoen in verre landen (Van belang voor elke luchtreiziger).
34664: PUZO, MARIO, - Dwazen sterven.
41473: PUZO, MARIO, - De zwarte arena.
14696: PUZO, MARIO, - Dwazen sterven.
12788: PUZO, MARIO, - Dwazen sterven.
12475: PUZO, MARIO, - The Sicilian.
38187: PYERRE, JACQUES, - Omhelzingen.
38438: PYKE, MAGNUS, - Voedsel voor miljarden.
43599: QUACK, H.P.G., - De socialisten. Personen en stelsels. Derde deel. Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850.
27858: QUACK, L., - Toch met vakantie.
426: QUADRUPANI, C.G., - Instructions pour eclairer le Ames Pieuses dans leurs doutes et pour les rassurer dans leurs craintes.
31312: QUAMMEN, DAVID, - De Zolta formule.
20293: QUANJER, PH. C.A.J., - Beknopte volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Over geboorte, huwelijk, overlijden en godsdiensten der inheemsche bevolking.
39791: QUEEN, ELLERY, - Suikeroompje RIP.
31113: QUEEN, ELLERY, - Ellery Queen. Zeg maar hoe je dood wilt gaan.
15238: QUENTIN, DOROTHY, - De kleine gevangene.
37742: QUERIDO, IS., - Studien.
37743: QUERIDO, IS., - Studien. 2e bundel.
36324: QUERIDO, IS., - De Jordaan. Amsterdams Epos. Deel 4. Mooie Karel.
34990: QUERIDO, IS., - De Jordaan. Amsterdams Epos. Deel 4. Mooie Karel.
19697: QUERIDO, IS., - De oude Waereld. Het land van Zarathustra. Zonsopgang.
21190: QUERIDO, IS., - Misleide Majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de oudheid.
40098: QUEUX, WILLIAM LE, - De vrouw van den misdadiger.
1506: QUEUX, WILLIAM LE, - The red widow.
41920: QUICK, AMANDA, - Een eeuwig bruidsboeket.
35497: QUINN, SUE, - Berengoed. Maak zelf teddyberen, mobiles en truien.
14230: QUINN YARBRO, CHELSEA, - Hazegrauw.
41290: QUINN, P.E., - Stil verdriet. De angstige wereld van een mishandeld kind.
8046: QUINTUS, R.A., - Wat een goede couragie vermag.
11220: QUIRK, LAWRENCE, - The films of Warren Beatty.
21141: DON QUISHOCKING, - Zolang het maar niet dichterbij komt. Don Quishocking.
21930: QUOIST, MICHEL, - Zonder wierook. Gebeden in de maalstroom.
13139: QUOIST, MICHEL, - Herr da bin ich.
37219: RAABE, MONKA, - Breien naar foto`s.
41240: RAAFF, HENK, - Stappen. Twaalf voetpaden in Europa.
41840: RAALTE, E. VAN, - Het Nederlandse Parlement.
26348: RAALTE, HERMAN VAN, - Drie vrienden met een boot.
20080: RAALTE, FRITS VAN, - Het geheugen. Het nieuwe boek 4.
42555: RAALTE, E. VAN, - Staatshoofd en minsters. Nederlandse constitutionele monarchie.
8515: RAALTE, D. VAN, - Handboek der bloemisterij. Deel 2. Zaaibloemen en Bol- en knolgewassen.
8513: RAALTE, D. VAN, - Handboek der bloemisterij. Deel III b. Speciale cultures en exotische planten.
10453: RAALTE, E. VAN, - Het Nederlandse Parlement.
40394: RAALTE, D. VAN, - Dak- en balkontuinen.
38258: RAALTE, C.R. VAN, - Psychologie der sexen.
41582: RAALTE, DR. E. VAN, - Staatshoofd en ministers. Nederlandse constitutionele monarchie historisch maatschappelijk belicht.
14868: RAASSE, WILHELM, - Drei Erzahlungen, mit einer Einleitung und erlauterenden Bemerkungen (..).
33158: RAAT, JAN H., - De inrichting van het voortgezet onderwijs. Een onderwijskundige inleiding.
2761: RABATE, J-L., - 200 Problemes pratiques de peinture.
32823: RABB, JONATHAN, - De Topman.
16660: RABOU, L.P.L.M., - Electronic structure of CO0.92FE0.08. A polarized positron annihilation and angle-resolved photoemission study.
24625: RACE, STEVE & SHAPER, HAL, - If you ever leave me.
7513: RACHEL, HUGO, - Kulturen, Volker, und Staaten von Urbeginn bis Heute.
21858: RACHMANOWA, A., - Mijn tweede vaderland.
39532: RACINE, JEAN, - Procederen.
31696: RACINE, - Britannicus. Editiones Helveticae.
7938: RACINE, JEAN, - Andromaque. (Serie Les meilleurs auteurs Francais.)
4126: RACINE, FLORIAN (A.O), - La religion. Poeme. Ruth. Tobie. etc.
4114: RACINE, JEAN, - Theatre.
5710: RACZ, M., - Universiteit en klassenstrijd. Wetenschap, partijdigheid, en samenleving.
27763: RADBRUCH, DR. GUSTAV & KOHLER, JOSEF & MAIER, GUSTAV, - Einfuhrung in die Rechtswissenschaft. Moderne Rechtsprobleme. Soziale Bewungen und Theorien bis zur modernen Arbeiterbewegung.
20366: RADCLIFFE, C.W., - Middlesex. The jubilee of the county council 1889-1939.
30241: RADEMAKER, P.C., - Practische Reclasseering. (Reclassering)
21750: AL-RADI, NUHA, - Dagboek uit Bagdad.
12560: RAEPHORST, MARIJKE VAN, - Lezen met de jaren.
38014: RAES, HUGO, - Bankroet van een charmeur.
37914: RAES, HUGO, - Een faun met kille horentjes.
38010: RAES, HUGO, - Een tijdelijk monument. Links van de helikopterlijn.
38011: RAES, HUGO, - De vadsige koningen.
38012: RAES, HUGO, - Hemel en dier.
38013: RAES, HUGO, - Bankroet van een charmeur.
37690: RAES, HUGO, - De verwoesting van Hyperion.
32705: RAFFALT, R., - Vatikaan waarheen ?
14150: RAHUSEN, A.E. (ED.), - Lobatto`s lessen over de hoogere algebra.
6138: RAIMOND, G., - L`Espagne.
28457: RAINER, JEROME & JULIA, - Sexuele vreugde in het huwelijk.
26998: RAINER, JEROME & JULIA, - Sexuele vreugde in het huwelijk.
15040: RAINTREE, LEE, - De Ewings van Dallas.
20027: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - Mijn weg de weg van de witte wolk.
18429: RALLI, AUGUSTUS, - A history of Shakespearian criticism.
11568: SRI RAM, - De diepere zin van het leven.
37652: YOGI RAMACHARAKA, - De wetenschap der psychische genezing.
10548: RAMAER, J.C., - Het verdrag met Belgie, een ramp voor het vaderland.
28184: RAMAKER, THEO, - De avonturen van plaatje.
40086: RAMAKER, W., - Sta een ogenblik stil.. Monumentenboek 1940-1945.
14761: RAMAKER, THEO, - De avonturen van Plaatje.
12045: RAMAKER, WIM & BOHEMEN, BEN VAN, - Sta een ogenblik stil.. Monumentenboek 1940-1945.
8019: RANCE, J., - De trein des doods.
18628: RANDA, ALEXANDER, - Das Weltreich. Wagnis und Auftrag Europas im sechzenten und siebzehnten Jahrhundert.
9081: RANDALL, P., - South Africa`s political alternatives. A Spro-cas report.
39461: RANDWIJK, H.M. VAN, - In de schaduw van gisteren.
18582: RANDWIJK, H.M. VAN, - Een zoon begraaft zijn vader.
29274: RANDWIJK, H.M. VAN, - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet ingeleid door Mathieu Smedts.
25221: RANDWIJK, H.M. VAN, - De held en de rovers. Een zwartboek over de Telegraaf.
12113: RANDWIJK, H.M. VAN, - In de schaduw van gisteren.
8982: RANDWIJK, H.M. VAN, - In de schaduw van gisteren.
2676: RANDWIJK, H.M. VAN, - In de schaduw van gisteren.
33965: RANGER, LAURA, - Laura`s gedichten.
36016: RANK, W., - De kristallen trap.
26116: RANK, B.K. (A.O), - Surgery of repair as applied to hand injuries.
25702: RAP, WIL & VIROLI, BEP & LANGESTRAAT, WILLY, - Wind in de zeilen. & Josefien.
32623: RAP, THOMAS (SAMENST.), - Ik ben namelijk een held. Sportverhalen uit de Nederlandse letteren.
24287: RAPEE, ERNO & POLLACK, LEW, - Angela mia. My Angel.
19596: RAPHAEL, CHAIM, - The springs of jewish life.
1310: RAPIN, RENE, - La perfection du Christianisme, tire`e de la morale de Jesus-Christ.
41830: RAPOPORT, ROGER (E.A.), - Was ik in vredesnaam maar thuis bij de warme kachel gebleven. De verschrikkelijkste reisverhalen van overal tot in de Oeral.
3225: RAPPOLD, F., - Vertellingen uit den Bijbel.
19775: RAPPOLD, F., - Vertellingen uit den Bijbel. Het Nieuwe Testament.
10135: RAPPOLD, F.W., - De houding van protestantsche kerken jegens de R.K. kerk als zij haar "conferenties voor niet gelovigen" organiseert.
8565: RAPPOLD, FREDERICA W. (RED.), - Kerstboek voor Jong-Holland.
8570: RAPPOLD, FREDERICA W. (RED.), - Kerstboek voor Jong-Holland.
29798: RAS, G. & BOLDINGH, M.M., - Goldne Worte deutscher Dichter. Eine Auswahl deutscher Gedichte aus Vergangenheit und Gegenwart.
10433: RASCHKE, MARTIN, - De erfgenaam.
27029: RASENBERG, C.A.M., - De particuliere belegger en de fiscus.
12292: RASKER, A.J. (E.A.), - Problemen rondom de schuld.
12283: RASKER, A.J., - Wij kiezen voor het gevaarlijke leven.
16120: RASKIN, BRIGITTE, - Het koekoeksjong.
33870: RASPE, R.E., - Avonturen van Baron van Munchhausen.
2358: RASPUTIN, M., - Grigorij Nowintsj alias Raspoetin.
42490: RATELBAND, EMILE, - Tsjakkaa !
8001: RATH, E.J., - Tiran in huis.
5291: RATH, E.J., - Vlucht in den nacht.
27242: RATH, E.J., - Vlucht in den nacht.
32882: RATHBONE, ANDY, - Windows 95 voor Dummies.
38900: RATTRAY TAYLOR, G., - Alternatieven voor morgen.
42500: RAUCH, ERICH, - Autosuggestie en genezing volgens Emile Coue.
36671: RAUCHWETTER, G., - Traumreisen von Mexiko bis Panama.
18991: RAUE, J.J., - Delft binnen de veste. Struktuurstudie.
40262: RAUPRICH, NINA, - Das Madchen unter der Brucke.
19006: RAVENZWAAIJ, G. VAN (RED.), - Muzikale ommegang.
25322: RAVESTEYN, P.J. VAN, - De regeeringsvoorstellen in zake grondwetsherziening ter vergelijking geplaatst naast de grondwet en de voorstellen
33545: RAVIUS, ERNST LUDWIG, - Ik zweer en beloof.
30988: RAVIUS, ERNST LUDWIG, - Ik zweer en beloof.
19051: RAWNSLEY, JUDITH, - Blauw bloed, rode cijfers. De duizelingwekkende opkomst en ondergang van Baring Beleggingen, de tragische rol van Nick Leeson en de verassende overname door ING.
17295: RAYMOND, ERNEST, - Sterker dan het leven.
18365: RAYMOND, ERNEST, - In het voetspoor van Sint Franciscus.
3346: RAYMOND, ERNEST, - In het voetspoor van Sint Franciscus.
5944: RAYMOND, M., - Anthologie de la nouvelle Francaise.
41800: REA, DOMENICO & GIORDANO, CARLO, - Naples and Pompei.
19259: READ, HERBERT, - Henry Moore. A study of his life and work.
11740: READ, PIER PAUL, - Polonaise.
7467: READE, WINWOOD, - Martelaarschap der mensheid.
4978: READE, CHARLES, - The cloister and the hearth.
7557: REBOUX, PAUL (ED.), - Vikings d`hier et d`aujourd`hui.
21971: RECKMAN, PIET, - Het boek NEE. Over burgerlijke ongehoorzaamheid.
18449: RECKMAN, PIET, - Sociale aktie. Opnieuw bekeken.
30869: RECKORD, BARRY, - Eet Fidel meer dan jouw vader ?
25718: RECTOR, DICK & VROLIJK, JAN, - Blijf vrolijk in je leven.
37882: REDEKER, HANS, - Ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd.
13623: REDEKER, HANS (INL.), - Presentatie. Catalogus.
41230: REDEKER, HANS, - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
43761: REDFIELD, JAMES, - De celestijnse belofte.
35966: REDFIELD, JAMES, - De celestijnse belofte.
34995: REDFIELD, JAMES, - De celestijnse belofte.
11502: REDFIELD, JAMES, - Het celestijnse werkboek.
9068: REE, AGAATH VAN, - De onbekende uren.
36966: REE, ERIK VAN, - Bloedbroeders. Stalin, Hitler en het pact.
24258: REED, DAVE & GRAFF, GEO & BALL, ERNEST R., - To the end of the world with you.
39147: REEN, TON VAN, - Landverbeuren.
39148: REEN, TON VAN, - Geen oorlog. Roman.
37825: REEN, TON VAN, - Lachgas.
37989: REEN, TON VAN, - Negentienhonderdzesenveertig. Negentienzevenenzestig.
37195: REEP, F. VAN DE, - Wegwijzer voor volwaardige voeding.
27977: REERINK, H. (RED.), - Kindergeneeskunde. Aanwinsten op diagnostisch en therapeutisch gebied.
33885: REES, B. VAN & BOCK, G.A. DE, - Denkend doen. Werktuigkunde I.
33700: REES, B. VAN (E.A.), - Denkend doen. Werktuigkunde deel II.
35877: REES, YVONNE, - Het complete boek over katten. Een kleurrijke blik op de wereld van de kat.
40738: REESER, E. (INL.), - Album van Nederlandse Pianomuziek.
16128: REESER, EDUARD, - Alphons Diepenbrock.
41153: REESKAMP, J., - Utrecht in oude ansichten.
41150: REESKAMP, J., - De Nederlandse stoomtram in oude ansichten.
35501: REESKAMP, JAN, - De Nederlandse Paardentram in oude ansichten.
41575: REESKAMP, JAN, - De Nederlandse Paardetram in oude ansichten.
41151: REESKAMP, J., - De Nederlandse elektrische tram in oude ansichten.
36045: REEST, RUDOLF VAN, - De doorbroken cirkel.
12219: REEST, RUDOLF VAN, - Glascultuur.
37904: REEUWIJK, PIETER, - Anna en Adriaan.
39483: REEUWIJK, PETER, - De eeuwige bruid.
34538: REEUWIJK, G.F. VAN, - Majesteit uw trein staat gereed ! De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland.
27927: REEVE, E.A., - Cambridge.
37645: REGARDIE, ISRAEL, - How to make and use talismans.
5739: REGAU, THOMAS, - Mensen op maat. Het materiaal mens in de greep van een zielloze wetenschap.
11397: REGLER, F., - Licht und Farbe. Physikalische Grundlagen und Anwendungen.
18619: REGNERY, HENRY (ED.), - Viva Vivas ! Essays in honor of Eliseo Vivas on the occasion of his seventy-fifth birthday july 13, 1976.
3321: REGT, A.C. DE, - Een laatste groet. Preek ter herdenking van Ds. J.H.W. Bischop Boele. Overleden 7 januari 1923.
39694: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN, - Vereeuwigde stad. Rome door Nederlanders getekend. 1500-1900.
13645: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN, - Vereeuwigde stad. Rome door Nederlanders getekend. 1500-1900.
18476: REGTEREN ALTENA, I.Q. & THIEL, P.J.J. VAN, - De portretgalerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck. 1673-1743.
24248: REHL, THEO & HERDER, TON, - Geef die keeper nog een bier ! (Noch`nen Schnaps und noch ein Bier).
31783: REHMANN, RUTH, - Illusionen.
37988: REHMANN, RUTH, - Illusies.
39962: REICH, HANNS, - Kinderen van verre en nabij.
36134: REICH-RANICKI, MARCEL, - Thomas Mann and his family.
35892: REICHARDT, HANS, - Hoe en waarom. Postzegels.
11905: REICHEL, SABINE, - Wat deed jij eigenlijk in de oorlog papa ?
35551: REID, RICHARD, - Bouwen in Beeld
29322: REIJEN, HUGO J. VAN, - Vliegt u ook te duur ?
30263: REIJERS, H.H., - Een weg naar welvaart. Grondslagen voor een oplossing van onze hedendaagsche sociaal economische problemen.
38572: REIJS, W.W., - Sesam geillustreerde aardrijkskunde van Nederland.
38571: REIJS, W.W., - Sesam geillustreerde aardrijkskunde van Nederland.
31046: REIJS, W.W. & KROCKE, C.J., - Europa ons werelddeel. Deel 1.
31142: REIJS, W., - Nederland zoals het was - zoals het is.
31047: REIJS, W.W. & KROCKE, C.J., - Europa ons werelddeel. Deel 2.
28487: REIJS, W.W. & BUISMAN, J., - Sesam Aardrijkskunde van Nederland. Nederland gisteren en morgen. 2 delen.
20595: REIJS, W.W., - Nederland zoals het was- zoals het is.
32889: REILLEY, MATHEW, - IJsstation.
32731: REILLEY, MATHEW, - Ultimatum.
34892: REILLY, MATHEW, - IJsstation.
31698: REINDERS, E., - Leerboek der dierkunde.
26055: REINE, J. & MAY, J. & SINCLAIR, B. & DRUMMOND, NELL, - Forget me not. & Blues in advance.
5507: REINHARDT, L., - Van nevelvlek tot mensch. Deel II. Het leven op de aarde.
36: REINHARDT, H., - Deutsche Bauten; Das Munster zu Basel.
41244: REINLE, ADOLF (VORW.), - Die Luzerner Holzbrucken. Les ponts de bois de Lucerne. The wooden bridges of Lucerne.
12908: REINSMA, RIEMER, - Aangenaam. Mag ik mij voorstellen? Familienamen in Nederland.
24669: REISER, - Leve de vrouwen !
29190: REITH, B., - Wereldwonderen en nog wat.
40162: REITSMA, ELISABETH, - Droom en vuur. Kroniek van een vrouwenleven.
14340: REITSMA, RU, - Robbie de hond.
2840: REIWALD, P., - Het bedreigde ik. Een psychologische gids in de verwarring van onze tijd.
40237: REK, J. DE, - De lange weg naar eenheid. Sesam geschiedenis der Nederlanden.
40239: REK, J. DE, - Van hunebed tot hanzestad. 2 delen.
34768: RELING, JORG, - Industrielle Endoskopie. Systeme Komponenten Anwendung.
31646: REMARQUE, E.M., - Schimmen in het paradijs.
29488: REMARQUE, E.M., - Arc de Triomphe.
17903: REMARQUE, E.M., - Arc de triomphe. (dutch).
9428: REMARQUE, E.M., - Arc de Triomphe.
25225: REMKER, G.J., - Mannen van zaken en de stembus van 1913.
29753: REMOORTERE, J. VAN, - Dwars door Nederland.
15560: REMOORTERE, JULIEN, - Het grote wandelboek.
39282: RENARD, JULES, - Natuurlijke historietjes.
15905: RENARD, JULES, - Natuurlijke historietjes.
38658: RENAUD, TRISTAN, - De dood van een ander.
39514: RENAUD, TRISTAN, - Twee zomers twee liefdes.
39202: RENCKENS, H., - De godsdienst van Israel.
38466: RENCKENS, H., - Israels visie op het verleden. Over Genesis 1-3.
35180: RENDALL, IVAN, - De race naar roem. Een eeuw autorensport.
34798: RENDELL, RUTH, - Een tweede huid.
37485: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De weg van het licht.
21544: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Adat.
16677: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Adat.
18750: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Adat.
10705: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Alles om Runnie.
14566: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Adat.
5121: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De ongeschreven roman.
4449: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De ongeschreven roman.
4277: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Adat.
16486: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De ongeschreven roman.
22133: RENGELINK, J.W. & MUG, I., - Volk in onderdrukking en verzet. 1940-1945.
42645: RENGELINK, J.W. EN MUG, I., - Koningin Wilhelmina 1898-1948.
9920: RENGELINK, J.W. & MUG, I., - Burgerschap en burgerzin. VNG.
25201: RENGERS HORA SICCAMA, D.G., - Natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid.
15221: RENIER, ELISABETH, - Twee werelden.
16487: RENKUM, MARGA VAN, - Er kon nog meer bij.
16611: RENNER, HANS, - Algemene muziekleer.
12440: RENNER, DIEDER, - Isola-Tips. 6.
21987: RENNES, CATHARINA VAN, - Windekelken. Zes liedekes voor meisjesstemmen met begeleiding van piano-forte.
5339: RENQOVA, M., - De gouden kooi.
35363: RENS EN RENS, - Handboek der radiotechniek. Deel 7. Meetapparaten en metingen.
34982: RENS EN RENS, - Handboek der radiotechniek. Deel 2. Radiotechnische grondslagen.
42420: RENSEMA, J., - Schadevergoeding en afkoopsom.
31827: RENSENBRINK, HAN (RED.), - Bevervallei. Disney-dierenboek.
28526: RENSENBRINK, HAN & POORTVLIET, RIEN, - Op verkenning bij de dieren.
14724: RENSENBRINK, HAN (ED.), - In het land der beren.
40615: RENSENBRINK, HAN EN KEES EN MARISKA SCHERER, - Galapagos. Eilanden van de betovering.
36159: RENSSEN, ROEL, - Tien jaar van Gewest tot Gewest.
20475: REPARAZ, GONZALO DE, - Peru. Perou. Peru.
36041: RESNICK, JANE, - Internationale gids sigaren.
10510: RESNICK, MIKE & GREENBERG, MARTIN H. (SAMENST.), - Fantastische Dino`s.
9832: RESTIF DE LA BRETONNE, NICOLAS, - De liefdesavonturen van monsieur Nicolas.
27668: RETTER, WOLFGANG & HUTTER, CLEMENS, - Osttirol. Ein Hauch von Paradies.
13249: REUBEN, DAVID, - Alles wat u altijd al over sex wou weten, maar nooit durfde vragen.
15202: REULE NZ, ANTIE S., - Loon naar werken. Verhalen voor de jeugd.
37840: REURSLAG, HENK, - De wereld van Heere Heeresma.
41348: REUSCH, WILHELM, - Trier-Kaiserthermen.
1160: REUTER, J., - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum,
27536: REUTER, FRITZ, - Leven op het land.
17502: REUTER, FRITZ, - (gedroogde kruiden). Herinneringen uit mijne leerjaren op het land. Derde deel.
14791: REUTER, ELISABETH, - De natuur in huis met gedroogde bloemen en grassen.
35356: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET, - A prison song in prose.
42036: REVE, GERARD (E.A), - Over Jan de Hartog.
19045: REVEL, JEAN-FRANCOIS, - Waarom de democratieen sterven.
21635: REVENTLOW, FRANZISKA GRAVIN ZU, - Van Paul tot Pedro ofwel over het ongemak slechts een man te beminnen.
39699: REVIER, CHR. J. (ED.), - De vrouw voor de camera. De wereld van de fotografie.
12551: REVIER, CHR. J. (ED.), - De vrouw voor de camera. De wereld van de fotografie.
12048: REVIER, CHR. J. (ED.), - De vrouw voor de camera. De wereld van de fotografie.
20898: REVIS, M., - Mensen die muiten.
38351: REX, DAVID, - De hond in de pot. Oorspronkelijke detectiveroman.
24348: REX, WILLY, - Als een ster..
24309: REXFORD, EBEN E. & DANKS, H.P., - Silver threads among the gold.
32696: REY, PIERRE, - De weduwe. Roman.
32547: REY, PIERRE, - De Griek.
16545: REY-MERMET, TH., - Croire 2. Vivre la foi dans les sacrements.
20073: REYENDAM, D.C. VAN, - Radio-ontstoringstechniek.
17252: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - De hoogste prijs.
28059: REYNOLDS, E.E., - Boy Scouts. (Britain in pictures).
35725: REYOL, JOHN C., - De Schat.
16190: REYS, J.H.O., - Beginselen der anatomie van het bewegingsapparaat.
20049: REYS, W.W., - Ons eigen erf. Leerboek voor de aardrijkskunde van Nederland voor kweek- en middelbare scholen.
10979: REYS, J.H.O., - Lichamelijke opvoeding van de vrouw. Kracht, gezondheid en schoonheid door lichaamsoefeningen.
7421: REYS, J.H.O., - Leerboek van de menschelijke mechanica.
35957: RHEENEN, JAN VAN, - De duitse herder.
36601: RHEENEN, JAN VAN, - Wat is dat voor een hond.
13039: RHEENEN, J. VAN, - De wereld van de apen.
7858: RHEENEN, G. VAN, - De Bouvier.
9660: RHEENEN, JAN VAN, - De poedel.
20834: RHIJN, A.A. VAN, - Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den wederopbouw van ons land.
25724: RHIJN, BAS VAN & MOORE, MARVIN & CAMPBELL, GEORGE & HEIDE WIJMA, CO. V.D. - We lusten ze rauw. & Four Walls (tussen vier muren).
14345: RHIJN, M. VAN, - Het Nieuwe Testament in het licht der nieuwere opgravingen.
18450: RHODE, GOTTHOLD, - Kleine Geschichte Polens.
17123: RHODE, MAX, - Dornroeschens Brautfahrt. Characterstueck. Opus 8.
11575: RHODES, WILLIAM C., - Bedreiging en reaktie. Een maatschappij-psychologische studie over de gevolgen van afwijkend gedrag.
19340: RHYS, JEAN, - The complete novels.
10081: RHYS, ERNEST (ED), - Macaulay`s critical and historical essays. Vol 1. Everyman`s library nr.225.
40425: RIBAS, JUAN, - Large Ibiza Formentera map. (kaart).
28332: RIBNIKAR, JARA, - Jugoslawien. Ein langer Sommer.
4695: RICE, ELMER, - Hudson symphonie.
31206: RICHARD, M.H., - Le chateau de Chambord.
20106: RICHARD, CLIFF, - Als je het mij vraagt.
10907: RICHARD, C.L., - Manuel de l`ame pieuse, ou l`on trouve l`abrege methodique des pratiques les plus
38286: RICHARDS, J.M., - Moderne architectuur.
3015: RICHARDSON, M., - Novels of mystery from the Victorian age.
12044: RICHARDSON, JOANNA, - La vie Parisienne 1852-1870.
42159: RICHEL, BOUDEWIJN (SAMENST.), - Echte vrouwen reizen anders. Martha Gellhorn, Alexandra David-Neel, Djuna Barnes en anderen.
13076: RICHEL, P.J., - Het kerkbegrip van Calvijn.
17557: RICHLER, JOHN, - Irene`s koninkrijk.
24241: RICHMOND EBERHART, NELLE & WAKEFIELD CADMAN, CHARLES, - Hail, Joyous Mourn. A resurrection song.
25982: RICHTER, WALTHER & ALISCH, HEINZ & WEEKS, ANSON & LOWN, BERT, - Deutsches Schlagerfestival Baden-Baden 1962: Eine Rose aus Santa Monica. & That same old dream.
17007: RICHTER, GERHARD, - Stoffwechselphysiologie der Pflanzen. Eine Einfuehrung.
30112: RICHTER, GEORG (ED.), - Karlsruhe. Das neue Antlitz einer alten Residenz und seine Umgebung.
20592: RICHTER, LUTZ, - Im Land der Flusspferde. Mali zwischen Illusion und Wirklichkeit.
19162: RICHTER, LORE, - Islands of the Sahara. Through the oases of Libya.
16697: RICHTER, HORST E., - Alle redeten vom Frieden. Versuch einer Paradoxen Intervention.
14844: RICHTER, WALTER, - Anzucht und Kultur der Bromeliaceen.
13743: RICHTER, HANS WERNER, - De snoek en andere vertellingen.
4888: RICHTER, CONRAD, - De Boomen.
40753: RICHTER, HANS WERNER, - De snoek en andere vertellingen.
40758: RICHTER, HANS WERNER, - Keuromnibus. Sporen in het zand. Zij vielen uit Gods hand. Het gevecht aan de beek.
29929: RIDDER, TONY DE, - De boodschap.
21093: RIDDERIKHOFF, J., - Ernst en luim in het theater.
15710: RIDER HAGGARD, H., - Cleopatra (Dutch).
12429: RIDER HAGGARD, H., - Cleopatra. (Dutch text).
43762: RIDPATH, MICHAEL, - Uit kille berekening.

Next 1000 books from Antiquariaat Victory

12/15