Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4710: TICHELEN, H. VAN (VERTALER) - Dick Whittington en zijn kat. Uit het engelsch naverteld.
7429: TICHELMAN, G.L. EN VOORHOEVE, P. - Steenplastek in Simaloengoen Inventaris van steenen beelden, reliefs, steenen kisten en dergelijke
6211: TIDBURY, JANE - ZEN Style Balance and simplicity for your home
1176: TIDEMAN, B.J. - IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand.
13553: TIDRICK, KATHRYN - Heart Beguiling Araby. The English Romance with Arabia
8999: TIECK, HEINRICH - Fest der Augen. Handzeichnungen und Aquarelle aus der Albertina zu Wien
8047: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
12769: TIELEMANS, MARIANNE - De nieuwe buurtjes! Bloedstollend...
12424: TIELLIU, IGNACE - Endovascular Repair of Pheripheral Artery Aneurysms.
15085: TIEMENS, W.H, - Een duizendjarige kerk. De Ned. Hervormde Kerk in het Benedendorp van Oosterbeek.
5777: TIEMENS, W.H. - Enige opstellen over verschillende historische onderwerpen. Gemeentewerken Arnhem van 26-9-1938 tot 1-8-1971
16369: TIERNEY, TOM - Pope John Paul II. Paper Dolls in Full Color
13822: TIGNOR, ROBERT L. - Napoleon in Egypt. Al-Jabarti's Chronicle of the French Occupation, 1798.
11913: TIHAMER, MGR. TOTH - De godsdienstige jongen. Vertaald door E.H.Dr. A. Carduyn
9414: TIJDINK, T (SAMENSTELLER) - Pas op de buren! Jubileumuitgave 50 jaar Rouwmaat.
1376: TIJKEN, C. J. - De Africhting van den Gebruikshond
16320: TIJN, THEO VAN - Twintig jaren Amsterdam : de maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876.
13738: TIL, IR. K. VAN - De Rijntakken van de Bovenrivieren sedert 1600.
4854: TILLEMAN, RONALD (VOORWOORD) - Ridderkerk. Gezien door de ogen van Fotoclub Ridderkerk.
9915: TILMANS, EMILE - Porcelaines de France
7348: TIMMER, R.D. EN VERBEEK, W. - Zo was Geldermalsen. Oude foto's en prentbriefkaarten vertellen van Geldermalsen, Tricht, Buurmalsen en Meteren.
8188: TIMMER, FR. ODORICUS (SAMENSTELLER) - Het Apostolisch Vicariaat van Zuid-Shansi in de eerste vijf-en-twintig jaren van zijn bestaan (1890-1915).
13361: TIMMERMAN, PETER - Thinking About Agreement The Emperical Plausibility of Moral Contract Theory
14461: TIMMERMANS, LUCA - Risk Factors and Prevention of Incisional Hernia. Risicofactoren en de preventie van littekenbreuken
2897: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nymegen
4842: TIMMERMANS, FELIX - DE HEMELSCHE SALOME, spel in zeven tafereelkens
10689: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nijmegen
12811: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van de kerk van Elsloo. 1849-1949.
14782: TIMMERS, DR. IR. F. - Functieleer en Nomografie voor administratie en handel.
7462: TIMON - Livre des Orateurs Seizieme edition
13064: TINGEN, PAUL. - Miles beyond. The Electric Explorations of Miles Davis 1967-1991
14434: TINNEVELD, A. ( MET MEDEWERKING VAN DR. D.P. BLOK) - Toponymie van Didam XXVIII. Bijdragen en mededelingen van de commissie voor naamkunde en nederzettingsgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
11516: TINNEVELT, RONALD (RED.) - Europa. Op zoek naar een nieuw elan. (Nieuw exemplaar)
13834: TIPLER, FRANK J. - The Physics of Immortality. Modern Cosmology. God and the Resurrection of the Dead.
3521: TIRION - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Derde deel Vervatttende de Beschryving der Provincie Gelderland. Zonder landkaarten Maar met prachtige frontspiece (nader uitgelegd in omschrijving)
13545: TIRRO, FRANK - Jazz. A history
14497: TIRRO, FRANK - Jazz: a History
5003: TISA, JOHN - Palette und Flamme Plakate aus dem Spanischen Burgerkrieg
10179: TISSERAND, F. - Traite de Mecanique Celeste Tome IV. Theories des satellites de Jupiter et de Saturne. Perturbations des petites planetes.
6246: TISSOT, (S.A.T.) - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting. Dutch enl. transl. H.J. Schouten
2374: TIT, TOM - La Science Amusante. Cent Nouvelles Experiences. 2eme serie. Douzieme edition.
1230: TITSINGH, V. - Handwerksboek voor jong en oud. Naar het deensch van N.G. Rom bewerkt door V. Titsingh met een inleidend woord van F.W. van Eeden. Nieuwe uitgave.
6789: TITULAER, CHRIET - Achter glas. Verrassende facetten van de wondere wereld van glas. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Veromco 1890-1990.
14884: TITULAER, RUUD - Novel synthesis of para-hydroxy-phenylglycine and related chemistry
3491: TITULAER, CHRIET - De mens en de computer.
16117: TJALLINGII, SYBRAND P. - Ecological conditions; strategied and structures in environmental planning.
14107: TJEERDSMA, PETER - Als de noot het hoogst is..., een beschouwing over de rechtspositie van de jazz- en improviserend musicus in Nederland.
4197: TJERKSTRA, WILLEM - Dokslepers
3480: TOD, I EN WHEELER, M. - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie.
11385: DU TOIT, DON F./ SAAIMAN, ANDRE - Illustrated manual of endovasculair stent-graft treatment of abdominal aortic aneurysms.
1641: TOLBOOM, J. G. & TOLBOOM-VAN DEN BERG, S. W. - Genealogie Tolboom
14829: TOLKIEN, J.R.R. - The Hobbit or there and back again
9626: TOLKIEN, J.R.R. & GORDON, E.V. - Sir Gawain & The Green Knight.
16701: TOLLE. ECKHART - EEN NIEUWE AARDE . De uitdaging van deze tijd.
6102: TOLLENS, H - Tafereel van de overwintering der hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
13087: TOLMAN, RINE EN REIN STUURMAN - Gevleugelde Muzikanten. (Album, compleet)
12348: TOLSTOI, COMTE LEON - Resurrection Premiere et deuxieme parties traduit du Russe par Teodor de Wyzewa
1618: TOLSTOI, COMTE LEON - La Guerre et la Paix
9893: TOLSTOI, L.N. - Oorlog en Vrede. Historische roman
8941: TOLSTOI, COMTE LEON - La Guerre et la Paix Roman historique . 3 Tomes
15274: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken, 8 delen.
1446: TOLSTOJ, L. N. - Verzamelde werken. Toneelwerken Deel VII
16723: TOMAN, ROLF (ED.) - Classicisme en romantiek Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst Tekenkunst 1750-1848
5881: TOONDER, MARTEN - De Schoonschijners
14062: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes, deel 1: Het geheim der blauwe aarde
3689: TOONDER, MARTEN - Metro 10-tal Metro tiental
12716: TOONEN, LOUISE - The Door to Heaven. Female Initiation, Christianity and Identity in West Papua
16384: TOORIANS, JAN - Het Vendel. Het Vendelzwaaien in de Historische Schuttersgilden.
7997: TOORN, WILLEM VAN - Uiterwaarden.
15807: TOORN, M,C. VAN DEN - De eenheid van de neerlandistiek.
6689: TOP, H.J. - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. 'n onpartijdig antwoord- zonder geleerdheid- op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz.
7203: TOP, WIEB - Honderd jaar imkeren. Geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 1897-1997.
7211: TOPFFER R. - Premiers voyages en zigzag. Ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes.
12430: TORDOIR, J.H.M.(RED.) - Toegang tot de bloedbaan voor hemodialyse behandeling. Techniek en indicaties van dialyse shunts en arterioveneuze fistels.
11422: TORRE, E.J. VAN DER - Politiewerk Politiestijlen, community policing, professionalisme
3353: TORROJA, E. - Logik der Form
2205: TOULLIER, M. C. B. M. - Le droit civil francais, suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a tache de reunir la theorie a la pratique Troisieme edition Tome Dixieme
6217: TOUMA, TOUFIC - Un village de Montagne au Liban ( Hadeth El-Jobbe )
11910: TOURBE, F.J. - Meditatien op het lyden en sterven van Jesus, uitgesproken in verscheidene kerken te Antwerpen, ten tyde van den vasten.
10252: TOUSSEUL, JEAN - L'Epine Blanche.
4798: TRAUB, HAMILTON P. - Herbertia, Volume 6, Dedicated to the Union of South Africa
7027: TRAVEN, BEN. - De Katoen-Plukkers.
15194: TRAVERSO, ENZO - De oorsprong van het nazigeweld. Een Europese genealogie.
13175: TRAZEGNIES, JEAN DE - Duke Ellington. Harlem Aristocrat of Jazz
3151: TREASE, GEOFFREY - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condottieri,
5947: TREBITSCH-LINCOLN, J.T. - De grootste Avonturier der Twintigste Eeuw. Mijn leven naar waarheid geschetst.
13734: TREEBUS, K. F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst
11951: TREMIERES, HENRY DE - In de gevangenis geboren. De Feuilletonroman voor de vrouw.
11952: TREMIERES, HENRY DE EN MARCEL PRIOLLET. - Maggy, de onteerde bruid of De kruisweg der onschuld. De Feuilletonroman voor de vrouw.
9920: TRENKLER, ERNST - Livre D'Heures Handschrift 1855 der Osterreichischen Nationalbibliothek
3239: TREUB, DR. HECTOR EN TAK, MR. A. - Leerboek der gerechtelijke verloskunde. 1e druk 1908.
4695: TREVES, LUISA (RED.) - Nederlands Theater Jaarboek. 20e jaargand seizoen 1970-1971. Toneel, Opera, Televisiedrama, Ballet.
13097: TRIGGS, W.W. - The Great Harry Reser.
12833: TRIMMEL, DR. HUBERT - Fachwo?rterbuch fu?r Karst- und Ho?hlenkunde.(Spela?ologische Fachworterbuch) Heft 5.
15945: TROCHE MICHEL - Rebeyrolle. Peintures 1968-1978
11026: TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S EN POLLMANN, DR. JOP. - Het spel van moeder en kind. Oude kinderrijmen voor jonge ouders.
9758: TROLL, DR. WILHELM - Praktische Einfuhrung in die Pflanzenmorphologie. Ein Hilfsbuch fur den botanischen Unterricht und fur das Selbststudium. Erster Teil: Der vegetatieve Aufbau.
9759: TROLL, DR. WILHELM - Praktische Einfuhrung in die Pflanzenmorphologie. Ein Hilfsbuch fur den botanischen Unterricht und fur das Selbststudium. Zweiter Teil: Die bluhende Pflanze.
6960: TROLLOPE, MRS - Vienne et les autrichiens traduit par Achille M...
10343: TROMP, WILL (E.A.) - Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels=Roncalli, De Kronenburg, Michael Mavo en hun voorgangers.

Next 100 books from Antiquariaat van Hoorn

4/22