Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1735: VOSTERS, DR. S. A. - Spanje in de Nederlandse litteratuur
8561: VREDENBERG, J - 1200 jaar Wilp 765-1965 Grepen uit de geschiedenis van een Oostveluws Kerspel
14561: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850.
1070: VREDENBURG-ALINK, J.J - De kaarten van Groningerland
4200: VREDENDUIN PZ, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen
9319: VREE, F.J. VAN. - Drie-dagen in Amersfoort. Opdragt aan den doorluchtigsten en Hoogwaardigsten Heer Cornelis Ludovicus, Bisschop van Curium, Baron van Wijckersloot, Heer van Schalkwijk.
6118: VREEKEN, A. - Avonturen van Piet van Gent. Geillustreerd.
11696: VRENSSEN, AD - De Rakt, 'n Stukske Uje.
7734: VRIELINK, R. - 98 jaar ULO/MAVO Brummen
13924: VRIEND, JJ EN G. ARENDZEN - Perspectieftekenen voor bouwkundigen. Schaduwbepaling in rechthoekige projectie. Schetsen en opmeten.
9331: VRIES, MINK DE - Navolging nu. Postmoderne devotie.
2672: VRIES. DIRK J. DE - Bouwen in de late middeleeuwen Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht
12663: VRIES, JESSICA DE - Developments in electrical neurostimulation fot angina.
6535: VRIES, P.H.H. - Verhaal
12733: VRIES, JEAN-PAUL P.M. DE - Latest Insights into Abdominal Aortic Aneurysms and Endovascular Repair.
9286: VRIES, U. DE EN MUIS, A.J. - De administratie van een gasbedrijf.
12968: VRIES, YVONNE DE (E.A.) - Van boeg tot bumper. Zestig jaar techniek aan de Loolaan
7043: VRIES, HUGO DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
10696: VRIES, PROF.DR. JOH. DE - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.XV
12680: VRIES, LEONARD DE - Het grote knutselboek voor jong en oud. 75 knutselwerkjes samengesteld door Leonard de Vries
7132: VRIES, HUGO DE. - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Zweiter Band.
12819: VRIES, MARTHA - En toen was ik weer blij. Illustraties Gerard Sas
13325: VRIES, WIM DE - Darius Milhaud en de Jazz De toepassing van jazz-elementen in la Creation du Monde
12638: VRIES, PIETER DE - Moruroa and Us. Polynesians'experiences during Thirty Years of Nuclear Testing in the French Pacific.
3592: VRIES, LIEN DE - Over Hollands Verleden. Literatuurgidsje voor folklore, sagen en legenden in Nederland
3614: VRIES, HUGO DE - Naar Californie. Reisherinneringen. Tweede, herziene druk. Met talrijke illustratien.
4595: VRIES, J. DE - Wat zijn boeken?
4260: VRIES, ANNE DE - Het Drentse Volkskarakter
4133: VRIES, JOS DE - Now and next in Retail. Over trends en ontwikkelingen in winkelformules. On trends and developments in retailing formulae. Ueber Trends und Entwicklungen in Ladenformeln.
7467: VRIES, THEUN DE - Friesche Sagen.
9380: VRIES DE, WOBBE - Drentse plaatsnamen.
8678: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - HALALI Cultuurhistorische notities van Wild en Weidwerk 31 tekeningen van de middeleeuwen tot heden
7195: VRIJLANDT, M.A. - De Hervormde Werenfried-Kerk te Westervoort
5905: VRIND, W. DE (E.A.) - Kennis van bouwstoffen. Deel IV Natuursteen. Leerboek voor het middelbaar technisch onderwijs en de practijk.
14130: VRING, GEORG VON DER - Soldat Suhren. Roman
12384: VRING, A.M. VAN DER - De lager-onderwijswetten en de leerplicht van 1806-1949
12008: VROOME, HARRY DE - Drentse boerenerven en tuinen.
12828: VROOMKONING, VICTOR - De einders tegemoet. Gedichten (gesigneerd)
7943: VROOMKONING, VICTOR - De laatste dingen.
12452: VUGS, REINOLD - De fluit van de puddingfabriek
9238: VUGT, JOOST VAN. - De actualiteit van het geweten
1281: VUUREN, L. VAN - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie (los deel).
7594: VYSE, CHARLES - The New London Spelling Book, or the young gentlemen and ladies' guide to the english language To which is appended A brief view of english history, comprised in the Lives of the Reigning Monarchs, and a chronology of remarkable events
10304: WAAIJMAN, KEES (VERTALING) - Leg mij als een zegel op je hart. Twaalf minnezangen uit het hooglied.
13077: WAAL, ANNE DE - Cutaneous Melanoma. Population-based studies on epidemiological and clinical aspects.
11323: WAALS, J.D. VAN DER - Die Continuitat des Gasformigen und Flussigen Zustandes
6585: WAALS, J.D. VAN DER - De amfoor van de Hankenberg en de andere amforen van de standvoetbekercultuur in Nederland Mit deutscher Zusammenfassung
6566: WAARDEN, FRANS VAN - Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Nederland /- 1800-1940
14313: WAASDORP, J.A. - Van Romeinse soldaten en Cananefaten. Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg.
12419: WAASDORP, EVERT JAN - Results of Clinical Research to improve EVAR.
12509: WADELL, PAUL. J. - Friendship and Moral Life
3801: WAGENAAR HUMMELINCK, DR. P. - Studies on the fauna of Curacao, Aruba, Bonaire and the Venezuelan Islands Volume II With 23 text-illustrations and 12 plates
4465: WAGENAAR, AAD - Rotterdam mei '40. De slag- de bommen- de brand.
7432: WAGENAAR, AAD, (E,A,) - Rotterdam van dag tot dag. 1940-1995. 20 delen in groene linnen band.
12777: WAGNER, KARLHEINZ - Atlas zur physischen Geographie (Orographie)
4944: WAGNER, WOLF-DIETRICH. - Die Fragatten Peter und Paulund Heiliger Paul. Mit funf Planen zu den Fregatten
14716: WAGNER, ANNA - Jan Voerman. IJsselschilder
6644: WAISMANN, FRIEDRICH - Einführung in das mathematische Denken Die Begriffsbildung der modernen Mathematik (HRSG. Heinz Jörg Claus) 4.Auflage
7838: WAL, J.W.F.J. DE (E.A.) - Marineblad. Orgaan van de Marine-vereeniging. Negenentwintigste jaargang 1914-1915.
11552: WAL, HENRY, J.C.M. - Quantitative diagnosis and treatmant of vasospasm in upper extremities.
7079: WALDEN, WILLY EN MUYSELAAR, PIET - Het Slaapmiddel. 2 Heeren en 1 Dame. Personen: Mannetje, Reiziger, Dame.
8555: WALDON, SYNODE - Cantiques pour le culte public recueillis et imprimes
9910: WALKER, JOHN - Elements of Geography and of Natural and Civil History
13382: WALKER,EDWARD S. - Don't Jazz or Some notes on popular syncopated music in England during the 20th Century.
13814: WALKER, ANTHONY, R - Farmers in the Hills Ethnographic Notes on the Upland Peoples of North Thailand
12668: WALL, ERNST E. VAN DER - What's new in cardiac imaging? SPECT, PET, and MRI
5058: WALLACE, LEWIS - Guatamozin. Een verhaal uit de verovering van Mexico. 2 delen in 1 band.
2996: WALLAGH, BOB - De echte van Meegeren
11022: WALLE,DALILA - Leiden Medical Professors. 1575-1940.
10868: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Deel 1, 2, en 3.
14753: WALLWORK, ADRIAN - English for Academic Research: Writing Exercises
14754: WALLWORK, ADRIAN - English for Academic Correspondence and Socializing.
1663: WALTER, DR. HEINRICH - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands
9302: WALTERS, J.A.L.I. - The dissociation and association behaviour of yeast ribosomes
9972: WALTON, SIR JAMES - Tabellen zur Edelstein-Bestimmung
14298: WALTON, H.G. - Almora; A Gazetteer being Volume XXXV of the district Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh,
13664: WALZER, MICHAEL - Tolerantie
7392: WANSINK, JOHAN HENDRIK - Eenige Randproblemen der Conforme Afbeelding
12829: WAP, DR. JAN J.F. - Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk.
11934: WAPENAAR, DRS. P.L.J. - H.W.S. Een Tiels voorbeeld van dienende liefde.
9576: WARD, MRS. HUMPHRY - Marcella. Vertaald door mevrouw Willeumier.
9583: WARD, MRS. HUMPHRY - Lady Rosa's Dochter. Uit het Engelsch door Mevrouw Willeumier.
9580: WARD, MRS. HUMPHRY - Robert Elsmere. Uit het Engelsch.
9589: WARD, MRS. HUMPHRY - Helbeck van Bannisville. Uit het Engelsch vertaald door Mevr. Willeumier.
11515: WARFFEMIUS, AB - Vijf eeuwen 'A gen Beuke'. De (bouw)geschiedenis van een Limburgse boerderij. (In nieuwstaat!)
14964: WARHOL, A.; BÖRJESON, P.O. - Portraits of Ingmar Bergman by Andy Warhol
10584: WARSON, ALBERTE - Het Lierse Persjaarboek 1985
5756: WARTENA, R. - Tongeren. De geschiedenis van een Veluwse buurschap.
14944: WARTENA, R. - Sint Anthony Groote Broederschap Zutphen 1451-1976.
7729: WASCH, KAREL - De Loutere Bloem. (Met een persoonlijke boodschap van Karel Wasch)
7554: WASSENAAR, W.A. - Het kind met (ernstige) spellingsproblemen. Uitgangspunten voor diagnostiek, preventie en remediëring.
8147: WASSINK, DRS. GEKE (E.A.) - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadenmtie. (1907-2007)
1195: WATELET, J.-G. (DIR.) - Art Nouveau België. Tentoonstelling geplaatst onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen.
13476: WATERBOLK, H.T.(EDIDIT - Paleohistoria. Acta et Commvnicationes Institvti Bio-Archaeologici Vniversitatis Groninganae Vol. VIII
13128: WATERBOLK, H.T. - Scherpe stenen op mijn pad. Deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland. Als nieuw
13168: WATERS, KEITH - The Studio Recordings of the Miles Davis Quintet, 1965-68
9264: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, JOS M.N.TH. VAN - Onder het Teeken van den Islam. Reisherinneringen
10570: WATLING, ROY - Children and Toxic Fungi. The essential medical guide to fungal poisoning in children.
10589: WATLING, ROY (E.O) - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 1 / Boletes and their allies. Revisted and enlarged edition.
9874: WATSON, JAMES D. - Molecular Biology of the Gene.
10926: WATSON, ELIZABETH. L. - Houses voor Science. A pictorial history of Cold Spring Harbor Laboratory
13648: WATTS. ALAN - Het Niets. De Meningen van Alan Watts. Boek III
13009: WATTS, LEWIS AND ELIZABETH PEPIN - Harlem of the West. The San Francisco Fillmore Jazz Era.
13838: WAUGH, EVELYN - Robbery Under Law. The Mexican Object-Lesson.
4666: WEATHERHEAD, LESLIE D. - 't Gebeurde in Palestina.
6021: WEBB, PETER - The Erotic Arts. New edition with additional material and photographs.
6833: WEBSTER, JEAN. - Vadertje Langbeen. (vertaald door J.J.F. Kliphuis en in kleur geillustreerd door Alison Korthals Altes).
8508: WEEBERS, DICK (SAM.) - 29 x NUMAGA
14615: WEEDA, DRS. E.J - Nederlandse oecologische Flora, wilde planten en hun relaties. Deel 2
2124: WEEDA, DRS. E.J. - Nederlandse oecologische Flora, wilde planten en hun relaties 1.
2125: WEEDA, DRS. E.J. - Nederlandse oecologische Flora, wilde planten en hun relaties. Deel 3.
11514: WEEDA, DRS. E.J / WESTRA, R. / WESTRA, CH. / WESTRA, T. - Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties deel 1 t/m 5, met los register. Er is ook een set zonder register aanwezig (kosten 165 euro).
4812: WEEL-BAUMGARTEN, E.M. VAN - Depression: the long-term perspective. A follow-up study in General Practice.
4153: WEENEN, DRS. J.C. VAN - Zelf gemaakte toekomst. Milieu-aspecten van nieuwe materialen.
11433: WEENIG, W.H. - Information diffusion and persuasion in communication networks: The strenght of weak and strong ties.
4112: WEERAKOON, R. - Sri Lanka's Mythology
14918: WEERD, EVERT VAN DEN EN CREBOLDER, GERJAN. - Ede in Wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede.
12749: WEERD, IR. W.A.J. DE - Toerisme in de sneeuw. Vele wintersportmogelijkheden en -genoegens.
6754: WEERDESTEYN, VIVIAN - From the mechanisms of obstacle avoidande towards the prevention of falls. Een wetenschappelijke proeve op het gebied der Medische Wetenschappen
6780: WEGENER, GEORG - Deutsche Ostseeküste. Mit 150 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen und einer farbigen Karte.
10979: WEGENER, HANS (NACHWORT) - Das Nibelungenlied. Mit Bildern aus der Hundeshagenschen Handschrift erzahlt und begleitet von Hans Friedrich Blund.
9875: WEIER, T. ELLIOT - Botany. A brief introduction to plant biology.
9592: WEIJDE, F.(SAMENSTELLER) - Van klei tot baksteen. Uitgegeven onder auspiciën en met medewerking van de Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie
7661: WEIJER VAN DE, RENATE - Dieren als werknemers. Cultuurhistorische aspecten van mens-dier relaties.
14869: WEIJNEN DR. A. - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal De Ghulden Roos. Jaarboek No. 2 (1942)
14868: WEIJNEN DR. A. - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal De Ghulden Roos. Jaarboek No. 3 (1943)
2176: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet, biezen en griendhout. Tweede druk
1762: WEIJTENS, M. J. P. M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw
2235: WEIJTS, ANDRE M.M.V. BRAAD, ROELOF - Heerlen verleden tijd
6516: WEIL, SIMONE - Cahiers. Aufzeichnungen Dritter Band Herausgegeben und ùbersetzt von Elisabeth Edl und Wolgang Matz
12297: WEIL, GUSTAV DR. - Tausen und eine Nacht. Eine Auswahl der schönsten Liebesgeschichten des Morgenlandes. Zwei Teilen mir Bildern von M. Wulff.
11401: WEILAND, P EN LANDRÉ, G.N. - Woordenboek der Nederduitsche synonimen
3320: WEILAND, H. - Levensleed Uit de boekenserie Opgang
6142: WEINBERG, S. KIRSON - Het probleem van de Bloedschande
10784: WEINSCHENK, ERNST - Die gesteinsbildenden Mineralien
10785: WEINSCHENK, ERNST - Grundzuge der Gesteinskunde
9233: WEINSTEIN, MARTIN E. - The Human Face of Japan's Leadership: Twelve Portraits
14084: WEIR, BOB AND POSTGATE, JOHN - Looking for Frankie a bio-Discography of Jazz Trumpeter Frankie Newton.
11082: WEISE, C.H. - Publii Virgilii Maronis Opera. Ad Praestantium Librorum Lectiones. Nova Editio Stereotypa
7704: WEISMANN, AUGUST. - Studien zur Descendenz-Theorie. I. Ueber den saison-dimorphismus der Schmetterlinge. Mit zwei Farbendrucktafeln.
10822: WEISS, A.M. - Die Kunst zu Leben. Ein Handbuchlein für Erzieher und zur Selbterziehung.
2849: WEISS, KARL - Vergrößern und Kopieren auf Bromsilberpapier. Vierte Auflage (= Photographische Bibliothek, Band 15).
13541: WEISS, JASON - Always in Trouble. An Oral History of ESP-Disk's, the Most Outrageous Record Label in America.
6447: WEISS, EMIL - Tun : Machen Bezeichnungen für die Kausative und die Periphrastische Funktion im Deutschen bis um 1400
9569: WELCH, STUART CARY - Le Livre des Rois. Le Chah-Nameh de Chah Tahmasp
5924: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634 bijgenaamd De stomme van Campen en Barent Avercamp 1612-1679 Schilders tot Campen.
5178: WELCKER, J.W. - De Noorder-Lekdijk Bovendams en de doorsteking van de Zuider-Lekdijk bij Culemborg 1803-1813. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Waterstaat geschetst en met onuitgegeven stukken toegelicht.
10776: WELIE VAN, JAN/ KOOLWIJK VAN, JOS. - Uit een: Heemkunde-Projektover Dreumel 1925/1985. Deel 2: De tweede wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw en vergelijking Heden/Verleden.
6079: WELLEN, J.J. - Invloed van kalium en ouabaine op de produktie van corticosteroiden door bijnierweefsel in vitro
7047: WELLENSIEK, DR. IR. S.J. - Grondslagen der Algemeene Plantenveredeling.
13913: WELLER, JOHN - History of the Farmstead. The development of energy sources.
8275: WELLMANN, DR. - IV. Deutscher Zahnarztetag 1.-7. September Koln 1929. Fuhrer durch die Tagung.
9845: WELLS, H.G. - Oorlog met Mars.
6315: WELSEM, J.W.A. VAN - Leerboek der Plantkunde voor Nederlandsch-Indie Derde deel met register Zesde druk
13317: WELTAK, MARCEL / LICHTVELD DR. LOU ( ALBERT HELMAN) - Surinaamse Muziek in Nederland Met geluidscassette Nieuw nog in plastic folie
12418: WELTEN, R.J.TH.J. - Desobstrcutie van de arteria carotis. Een retrospectieve analyse.
12613: WELTER, EDUARD - Het nieuwe handboek der electriciteit. Theorie en technische toepassingen.
13990: WELTERS, F. - Voeldesche Legenden.
2991: WELTERS, AD - Kluizenaars in Limburg
4985: WENDELEN, FR. L. (DER ABDIJ VAN TONGERLOO) - De H. Norbertus en zijne orde.
13048: WENDT, REINHOLD - John Coltrane (23. Sept. 1926-17. Juli 1967) Ein Leben fur die Musik
2690: WENNEKES - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven. (zevende druk, speciale editie)
9663: WENTHOLT, DR. L.R. - Stranden en Strandverdediging
14931: WENTHOLT, FRANS - Suske en Wiske, de roestige rolpatronen.
6843: WENTZEL, GÉ - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe. Deel 1 en deel 2.
10841: WERD, GUIDO DE (ZUSAMMENSTELLUNG) - Das Gesicht einer Stadt. Erhaltenswerte Gebaude in Kleve.
2158: WERDERMANN, PROF. DR. E. - Kakteenkunde Jahrgang 1933 Heft 1 bis 12
9102: WERF VAN DER, DIRK - Honderd jaar avondland. Een selectie van visies .
2526: WERGER, M.J.A. - The study of vegetation.
6059: WERKGROEP LIEVER LEVEN - De Paradijs Ervaring of Leren Leven tussen Kramp en Schending.
6333: WERNER, DAVID - Phuc hoi. Tre Tan Tat Tai Cong Dong
5913: WERNER, DAVID - Nothing about Us, Without Us. Developing Innovative Technologies For, By and With Disabled Persons.
5023: WERNER, H. - Geldersche Kasteelen beschreven en afgebeeld. Historie- Oudheidkunde- Genealogie. Deel 1 en Deel II
10805: WERSCH VAN, PHILIPPE - Folklore van wilde planten in België en Nederland.
9132: WERSTERMANNO ANT., BOISSONADIO J.F. - Diogenis Laertii de Clarorum Philosphorum Vitis, Dogmatibus et Apophthegmaticus Libri Decem. Ex Italicis Codicibus Nunc Primum Excussis Receensuit C. Gabr. Cobet. Accedunt Olympiodori, Ammonii, Iamblichi, Porphyrii et Aliorum Vitae Platonis, Aristotelis, Pythagorae, Plotini
7859: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans eet het bord van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
7572: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans het het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
13957: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans eet het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
14919: WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H. - Twee woelige jaren in Zutphen. De plooierijen van februari 1703 tot februari 1705.
10876: WESSELING, DR. J. - De geschiedenis van Axel.
3538: WESSELINGH, A. J. & WILLIGENBURG, A. R. VAN - Whiskey Compagnie 1972 - 1990
10610: WESSELINK, JOHAN - Schilders van de Veluwezoom
7295: WESSELS, HENDRIK, FREDERIK - Gouda. Proeve van ener stadsmonographie. Incl.twee losse bijbehorende stadskaarten schaal 1:5000.
5849: WESTENDORP, J. - Verhalen uit de Dierenwereld Tweede druk
5968: WESTENDORP, J. - Inleiding tot de werktuigbouwkunde
13140: WESTENEND, SARA TEN / YOCARNI, NIKI - 12 - 18x5x500
12309: WESTER, HENDRIK - Schoolboek der Geschiedenissen van ons Vaderland
8950: WESTERBEEK, HANS EN RUBINGH, BEREND EN SHILBURY, DAVID EN QUICK, SHAYNE - Strategische sportmarketing
3317: WESTERBRINK-WIRTZ, J. M. - Jong vrouwtje Uit de boekenserie Opgang
12091: WESTERHOVII, ARN. HENR. / PITISCO, SAMUELE - Lexicon Latino-Belgicum Novum post Multiplices variorum labores auctius & exactius proditum
4117: WESTERHUIS, J.R (EINDRED.) - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
9881: WESTERLOO, GERARD VAB - Frimangron. Suriname, reportage uit een Zuidamerikaanse republiek.
8425: WESTERMAN, PAULINE - Rechtsfilosofie Ineiding
10302: WESTGEEST, HELEN (E.O.) - Making research visible to the world.
12037: WESTHOFF, PROF. DR. V. - De verantwoordelijkheid van de mens jegens de natuur. Caput-college 1977-1978
14961: WESTHOFF, VICTOR EN HUIB DE MIRANDA - Kotten zoals de N.J.N. het zag. Met een voorrede van Dr. Jac. P. Thijsse.
5454: WESTRHEENE, T. VAN (VERTALER) - Wat zal hij er meê doen? Naar het Engelsch van Sir. E.Bulwer Lytton. Eerste en tweede deel.
5647: WESTRHEENE, T. VAN (VERTALER) - Wat zal hij er meê doen? Naar het Engelsch van Sir. E.Bulwer Lytton.
11930: WESTRUP, DICK - Wageningen. Veranderd gezicht 1900-1982
14981: WESTSTRATE, JOB - In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel ca. 1360-1560.
12742: WETERING, REIN VAN DE - Wanssum 1965
11583: WETHERELL, ELISABETH - De wijde, wijde wereld.
10687: WEUSTEN, BRIGITTE (E.A.) - Vaarwel vaarwel, lief ziekenhuis. 66 jaar Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis aan de Nijmeegse Sint-Annastraat.
9157: WEVE, JAN JACOB - De Valkhofburcht te Nijmegen. Een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925 Samenstelling en redactie: drs. J.M.T. Nooy
12472: WEVER, JAN, JACOB - CT Angiographic follow-up after endovascular aortic aneurysm repair.
4321: WEVER, W.W.F - 26379 Vrouwen en Kinderen. Actueele Vraagstukken
11092: WEYERS, FRANK - Salvador Dali. Leven en werk
4668: WGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Verkort. Met kaarten, plaaten en portraiten.
12770: WHARRAM, JAMES - Two Girls. Two Catamarans
4559: WHEATCROFT, ANDREW - The Tennyson Album. A biography in original photographs.
8358: WHEATLY, DENNIS - A new era in crime fiction a murder mystery planned by J.G. Links Murder of Miami
12122: WHEATLY, DENNIS / LINKS, J.G. - De Malinsay Tragedie.
8359: WHEATLY, DENNIS - A second murder mystery planned by J.G. Links Who killed Robert Prentice?
7787: WHEELER, TOM - Het gitaarboek. Met een voorwoord van Jan Akkerman. Vertaling en bewerking Roberto Palombit.
13537: WHEELER, GEOFFREY - Jazz by mail: Record clubs and record labels, 1936 to 1958 : including complete discographies for Jazztone
13542: WHEELER, GEOFFREY - Columbia Records, Pioneer in Recorded Sound. America's Oldest Record Company - 1886 to the Present. Volume 1: The History. Volume 2: The Documents.(Copy number 20, signed by the autor)
2708: WHEEN, FRANCIS - The Chatto book of Cats
11212: WHITE, JIMMY - Jimmy White: Second wind. My autobiography
10833: WHITEHOUSE, P.B. - Narrow Gauge Album
2588: WHITING, GERTRUDE - Old-time tools and toys of needlework
10288: WHITING, ROBERT - You Gotta Have Wa*. When Two Cultures Collide on the Baseball Diamond.
5956: WICHERS, D. EN RAALTE, VAN D. - Fysiologie, trek en afzet van bolgewassen Deel I. De Tulp.
13631: WICHMANN, SIEGFRIED - Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858.
5911: WIDGERY, CATHERINE - Lost Sense. Catalogue of an exhibition held at the Royal Ontario Museum.
10492: WIEBE, A. - Beek. Een wonderlijk dorp
12190: WIECHERT, ERNST - Der Richter. Die Mutter. Zwei Erzählungen
13365: WIEDEMANN, ERIK - Jazz Og Jazzfolk
2705: WIEFERING, F. - Glorieuze Orgeldagen
13724: WIEG, PETER - Chinesische See-Dschunken. Mit Rissen von Jochen v. Fircks.
13721: WIEG, PETER UND JOHANNES FREYER - Chinesische Fluss-Dschunken. Mit Rissen und Zeichnungen von Peter Wieg.
4272: WIEGMANS, WILLEM - Una en Ina
7660: WIEL VAN DER, LAMBERT - Hedendaags rationalisme in de architectuur. Over theorie en praktijk van Giorgio Grassi en Aldo Rossi.
5174: WIEL, REIN VAN DER - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
10799: WIELAERT, JEROEN - On tour. Berichten, lofzangen en verhalen uit de Ronde van Frankrijk. (Met boodschap voor de ontvanger)
6761: WIELAND, C.M. - Musarion oder die Philosophie der Grazien. Ein gedicht in dren Buchern.
2324: WIERING O.J. - De Vierdaagsche. Ons wandeljaar 1939
6190: WIERINGEN, NIEK VAN - Interstitial Hyperthermia with PdNi Thermoseeds.
1461: WIERSMA, J. P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden
10761: WIERSMA, AITA - Tussen de katers (gesigneerd)
3649: WIERSMA, TJEERD GUIDO - Dynamic Rectal Examination. Clinico-Radiological Correlation. Dynamisch Rectaal Onderzoek. Klinisch-Radiologische Correlatie (met een samenvatting in het Nederlands).
2440: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, J. VAN - De kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3-7 jaar, volgens de methode van Frobel.
12083: WIESER, DR. RODA - Die verbercherhandschrift 2 Teile I Die Handschrift der Betrüger, Diebe und Einbrecher mit 93 Abbildungen und 19 Tabellen II.Die Handschrift der Sexualverbrecher mit 93 Abbildungen und 21 Tabellen.
3949: WIGGER, ANGELA - Competition for Competitiveness: The Politics of the Transformation of the EU Competition Regime
3769: WIGGERMAN, F.A.M. - Babylonian prophylactic figures: the ritual texts.
4574: WIGGERMANN, F.A.M - Babylonian Prophylactic Figures: The ritual texts
13457: WIGGERS, J.A. - Pamoeka elmoe itoengan. Pikeun Moerid-moerid Normaal-School Djeung Goeroe-goeroe di Sakola Handap
14727: WIGMAM, A.B. - Het landgoed Oranje Nassau's Oord. Compleet met kaart.
4103: WIJBORN, AGNES - De San Salvador. Een brokje kultuurgeschiedenis uit onze Gouden Eeuw.
11726: WIJERS, J.A.E. - Handleiding bij de opleiding van vroedvrouwen.
4131: WIJESEKERA, NANDADEVA - The Sinhalese (first printing)
8865: WIJK, WIM VAN - Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch.
1654: WIJK, WIM VAN - Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch
2709: WIJK, DR. JAN VAN - Het sierteeltcentrum Boskoop
7475: WIJK-ERMSTRANG, HANNIE VAN - Uit het leven van baker Hannemeu en Kneel. Bakeren in de Bommelerwaard.
7811: WIJKERSLOOTH, ROELOF DE - Dies Redes 2000-2012. Bundel uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid als voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.
7760: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van 1530-1934 (niet in de handel verschenen)
8313: WIJNANDS, H.E.J. - Kenmerken, verspreiding en voortbestaan van Rana Lessonae Camerano, Rana Ridibunda Pallas en hun hybride Rana EsculentaLinnaeus ( Amphibia, Anura) in Nederland
4038: WIJNANDS, JOCHEM (FOTOGRAAF) - Wadden
6995: WIJNANDS, JAC EN SPEE, PIET. - Horne, Horn, Häör.
8317: WIJNBERG, LEA - Majoor A. M. Bosshardt
9214: WIJNEN, JANNIE PETRA - Multi-nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy of human brain tumours
10045: WIJNEN, J.H. - De Schoonste Dag des Levens. Voorbereiding tot de Eerste H. Communie.
9356: WIJNGAARDEN, C.H. VAN - Haastrechtse 'Kercke Rekenbouck' 1584-1811.
2315: WIJNGAERDEN, C.J. DE LANGE VAN - Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude meest uit oorspronkelijke stukken bijeenverzameld. Bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema, en verrijkt met 4 lithographische kunstplaten, naar teekening van den heer Schipperus
9304: WIJNINGA, HANS - Grijs
6618: WIJS-MULKENS, ELLEKE DE - Wonen op stand. Lifestyles en landschappen van de culturele en economische elite
10654: WIJST, MARTIEN VAN DER, - Beknopte Geschiedenis Gemert.
13327: WILBER, BOB / WEBSTER, DEREK - Music was not enough
5907: WILDE, HENDRIK, PIETER, DE - Beschouwingen over het begrip en de uitoefening van souvereiniteit.Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Staatswetenschap aan de R.U. Groningen
1581: DE WILDE, M. DOEKES- - Olleke, Bolleke en Knipperdolleke Hoe zij hun land van een ondergang redden en het geheim van een goede gezondheid vonden Illustraties van Rie Kooyman Tweede druk
8251: WILDE, SEBASTIAAN DE - Rail Estate. Multiple Use of Space and Railway Infrastructure
10804: WILDSCHUT HENK EN WOUDA RAIMOND. - A'DAM DOC.k
9454: WILDT, JAN DE - Een mol in Arcadie. 50 jaar Velser Tunnels,
14679: WILDT, ANTON DE (SAMENSTELLER) - Kensingtonstraat Nijmegen-Oost. Herinneringen aan het verblijf van een Brits regiment aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
10459: WILDT, A.C.M. DE - Inventaris van de archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen 1591-1948. Inventarisatiereeks nr. 4
8428: WILKENS, MARY E. - Pembroke en zijne bewoners Een Amerikaansch verhaal. Bewerkt door Mevrouw B. De Graaff-van Cappelle
14761: WILKINSON, ALAN, (ED) - Henry Moore. Writings and Conversations.
11715: WILLE, MANFRED - Der Himmel brennt über Magdeburg die Zerstörung der Stadt im zweiten Weltkrieg
1931: WILLEMS, P.M.H. - De financiele en monetaire ontwikkeling van Oostenrijk na 1945
5369: WILLEMS, J.H.J. - Atlasje bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis. Kaarten en Tabellen voor de Middelbare School en Hoofdacte-Studie.
2921: WILLEMS, J. TH. J. M. - Rapport over de verspreiding van de Boommarter, Martes martes (L) in Nederland
4417: WILLEMS, PEDRO (SAMENSTELLER) - Vonken en sterren. Een zaal met een verhaal.
7655: WILLEMSE - Fauna Sumatrensis. (Bijdrage Nr. 62.) Preliminary Revision of the Acrididae (Orthoptera). With 101 figures.
11782: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks VIII.
11763: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks X. Met platen.
11765: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XI 1958-1959.
5885: WILLEMSEN, A.D.C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier ultieme exercities in voyeurisme.
12561: WILLEMSEN, W.J.M. - Vensters op Venrays verleden
11335: WILLEMSEN, J. - Missieverhalen. Interviews met missionarissen Deel 4 Azie en Oceanie
2244: WILLEMSEN, CEES - De psychiater en de witte vlek 30 jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000
6049: WILLIAM, SIR - Over den oorsprong der wapens
9976: WILLIAMS, GARDNER F. - The Diamond Mines of South Africa Illustrated
13827: WILLIAMS, DAVID LEWIS - The Mind in the Cave. Consciousness and the Origins of Art.
12305: WILLIAMS, EDWIN B. - From Latin to Portuguese. Historical Phonology and Morphology of the Portuguese Language.
10583: WILLMAN, ANNA - Polska Najpiekniejsze Miejsca. Skarby Natury i Sztuki.
7962: WILLMANN, CARL. - Moderne Wonderen. Natuurlijke verklaring van de geheimen der spiritisten, gedachtenlezers, geestenbezweerders, snelrekenaars, enz. enz.
3318: WILMA - Zomer Uit de boekenserie Opgang
12125: WILMARS, DIRK - Arm Vlaanderen zingt of Het geluk der onbewusten.
6137: WILSON, A.M. AND MOSER, M.E. - Conservation of Black Sea Wetlands A review and Preliminary Action Plan
13321: WILSON, JOHN S. / BAUMER, JOSEPH / CALDWELL, BILL / MCREA, DEE - John S. Wilson Jazz Where It Came From Where It's At
13123: WILSON, PETER, NIKLAS - Miles Davis. Sein Leben, seine Musik, seine Schallplatten
12999: WILSON, PETER, NIKLAS - Sonny Rollins. Sein Leben, seine Musik, seine Schallplatten
11409: WILT, C.G.D. DE (E.A.) - Delflands kaarten belicht.
13791: WIMSATT, JAMES I. - Chaucer and His French Contemporaries. Natural Music in the Fourteenth Century.
11502: WINDELBAND, WILHELM - Die Philosophie im Deutschen Geistesleben des XIX Jahrhunderts. Funf Vorlesungen.
3547: WINHOFF, MR. MELCHIOR - Lantrecht der Thwenthe declareert
8258: WINKELEN, C. VAN - Serooskerke (W) zoals het was...... Een geschiedenis in beelden
7913: WINKELMOLEN, S.H. - Budel en Cranendonk. Thans en voorheen. Bijdrage tot de kennis van onze plaatselijke en streekgeschiedenis, geplaatst in het raam van de Vaderlandse en gewestelijke historie.
7285: WINKELMOLEN, S.H. - Budel en Cranendonk voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van onze plaatselijke en streekgeschiedenis, geplaatst in het raam van de Vaderlandse en gewestelijke historie.
8846: WINKLER PRINS, DR. G. - De zee en hare woneren: natuurkundige beschrijving van hetgeen zij is en van hetgeen zij bevat. Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch van Dr. G. Hartwig.
13886: WINKLER, DOLF - Japanse krijgsgevangenenkampen. Boek vertaling in het Nederlands.
8812: WINKLER, DR. T.C. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek . Bladen ter algemeene ontwikkeling.
10204: WINNUBST, MADELINDE - Turbulent Waters Cross-Scale Conflict and Collaboration in River Landscape Planning. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
11777: WINTER, PAUL. - Die historischen Fahrzeuge der SBB und des Verkehrshauses der Schweiz.
5079: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN - De Jaargetyden in Vier Zangen
10338: WINTER, ROEL - Bruggen over Nijmegen. Nijmegenaren over bruggen. 2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken. (incl. losse bijlage)
8105: WINTZEN, ECKART - Het hoofd sprak. Een boeketje columns zoals Eckart ze schreef in BeSOgnes tussen 1979 en 1995.
1816: WIRTH, L. - Nederlandsch-Hoogduitsche synoniemen, homoniemen enz.
12033: WIRTH, ZDENEK, BENDA JAROSLAV - Castles and Mansions (Bohemia and Morovia)
14264: WIRTZ, BOEB. - Blomme oes de bende.
13584: WIRZ, PAUL - Nova Guinea. Resultats des expéditions scientifiques a la Nouselle Guinée. Vol. 16.3
12056: WISEMAN, KARDINAAL - Leerredenen over zedekundige onderwerpen
12463: WISSELINK, WILLEM - Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair. Postoperatieve Paraplegia and Prospect of Endoluminal Techniques.
12506: WIT, A. DE / STEENVOORDE, R. (RED.) - Onderstroom. Wij zijn de tijden
9771: WIT, PROF.DR. H.C.D DE - Aquariumplanten.
3958: WITJES, BEN (E.A) - Indonesië, het boek van de teleaccursus
13336: WITMARK, ISIDORE / GOLDBERG, ISAAC - The Story of the House of Witmark From Ragtime to Swingtime
2986: WITSEN, NICOLAAS - Moscovische Reyse. 1664-1665.Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging LXVI.
13657: WITT TALMAGE, T. DE - Trouwring
12250: WITT, MME DE - Scenes Historiques Odette la Suivante L'Enfance des Pascal Vaux et Pignerol Derriere les Haies, Guerre de la Vende Ouvrage illustre de 18 gravures par E. Havard
6746: WITTE, BEN - 't is niet wat er staat. Betrekkelijkheid van de dingen is onderdeel van het leven; mysterie zo mogelijk nog meer.(genummerd 87/100 en gesigneerd).
11490: WITTE, B.S.J. - Het glas op fluweel. Beschouwing over alcoholconsumptie in vergelijkend perspectief.
2715: WITTE, E. TH. - Kamerplanten. Handboek tot het kweeken van planten in de kamer.
1318: WITTE, E. TH. - Handboek tot het Kweeken van Planten in de Kamer. Vrij bewerkt naar het duitsch Tweede druk.
7766: WITTE H. - Brieven en oorlogsdagboek van pater Herman Witte. Missionaris. Bevat: 1. De heenreis, oktober tot december 1935: pagina 2-20. 2. Het oorlogsdagboek, 1942 tot 1946: pagina 20-51.
2307: WITTELOOSTUIJN, JACO VAN EN MAAS, RUUD - Muziek uit stekels en gaten Over mechanische muziekinstrumentem, harfenuhren en andere speelklokken, maar in het bijzonder over de speeldoos
10393: WITTICH, CHRISTOPH. - Het Gelderse Gibea. Apologie voor de Nijmeegse universiteit anno 1656.
12599: WITTSTEIN, THEODOR - Funfstellige Logaritmisch-Trigonometrische Tafeln.
10588: WNATLING ROY, TURNBULL EVELYN - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 8 / cantharellaceae and amyloid-spored and xeruloid members of tricholomataceae (excl. mycena).
14678: WOEBCKEN, CARL - Das Land der Friesen und seine Geschichte. Mit 9 Bildern und 6 Karten. Genehmigter Neudruck des Ausgabe von 1932
3475: WOHLTMANN, HANS - Worpswede. Die ersten Worpsweder Maler ud ihre Bedeutung fur die deutschen Kunst.
14496: WOIDECK, CARL. (ED.) - The John Coltrane Companion. Five Decades of Commentary
13620: WOIWOD, MICK - The last cry.
9964: WOLBERT, KLAUS - Die Nackten und die Toten des Dritten Reiches. Folgen einer politischen Geschichte des Korpers in der Plastik des deutschen Faschismus
12933: WOLDRING, JOSEPHINE - Park van Haeften. Parade van 1000 jaar bewoning.
12978: WOLDRING, JOSEPHINE - Park van Haeften. Parade van 1000 jaar bewoning.
12695: WOLF, ROB (E.A.) - Een mooi uitzicht. Kalorama 1958-2008.
10764: WOLF, MEIJER DE (SAMENSTELLER). - Dichter bij Rottedam. Een verzameling gedichten over Rotterdam.
10694: WOLF, ROB - Bewogen historie. De Sint Maartenskliniek 1936-1999
2237: WOLF, ROB - Rozen van Elisabeth Honderdvijfenzeventig jaar St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
10726: WOLF, CARL - Die fahne der Gemeinschaft. Die Pflichtslieder des NSLB. Dritte Folge. Herausgegeben im Auftrage des Reichswalters des Nationalsozialistichen Lehrerbundes.
13941: WOLF, ROB - Reis door een grillig landschap. GIB 1947-1992
10336: WOLF, ROB - Bewogen historie. De Sint Maartenskliniek 1936-1999.
12108: WOLF, ROB / VLEERLAAG, HARRIE - Ik zie nog voor me hoe het was 50 jaar Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud 1955-2005
14166: WOLFE, TOM - De Trip. The electric kool-aid acid test.
7422: WOLFE, EDWIN - Episodes with Gurdjieff
9508: WOLFF, W.J. - The Estuary as a Habitat. An analysis of data on the soft-bottom macrofauna of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt.
1362: WOLFF, P. - Meine Erfahrungen mit der Leica
6659: WOLFS, DR. S.P - ACTA CAPITULORUM PROVINCIAE GERMANIAE INFERIORIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM AB ANNO MDXV USQUE AD ANNUM MDLIX Sec. codicem parisiensem arch. nat.LL, 1530
13226: WOLLMANN, THORSTEN (TRANSCRIBED BY) - Chet Baker Solos.
11922: WOLTER, MAURUS - Psallite Sapienter. Psalliret Weise! Erklarung Der Psalmen im Geiste Des betrachtenden Gebets und der Liturgie / Dem Klerus und Volk Gewidmet. Funfter Band.
8134: WOLTERING, P.J. (E.A.) - Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg.
6421: WOLTERINK - Alle de werken van Jacob Cats. Versierd met minstens 200 gravures. Eerste en Tweede deel.
9276: WOLTERS, DR. X.F.M.G EN SLEUTJES, A.W. - Vakkundige reparaties aan antieke stoel- en staartklokken.
2352: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
2482: WONINK, HARRY - Wandelen met Harry Wonink. Deel 1:Routebeschrijvingen. Deel 2: Honderd nieuwe wandelroutes
14744: WOOD, BERNARD - The human fossil record: challenges and opportunities. (Eenendertigste Kroon-voordracht).
4586: WOODHOUSE, C.M. - The Struggle For Greece. 1941-1949
3046: WOODWARD, BOB - Dekmantel. De geheime oorlogen van de CIA.
5217: WOOSTER, NORA - Semi-Precious Stones. With 16 coloured plates by Arthur Smith
8937: WORKMAN, W.P. ASSISTED BY CHOPE, R.H. - The Tutorial Arithmetic
5021: WORMGOOR, G.H. - Dat kan ik ook..... Hulpgereedschappen maken. Een serie praktische handleidingen voor 'de man- of de vrouw- die het zelf wil doen. Deel 27
9059: WORONOFF, JON - Japan- as anything but- Number One.
12889: WORTHINGTON, B.D.R. AND ROBERT GANT - Techniques in Map Analysis.
12453: WOUDE, JOHANNA VAN - Het Bosch van Groot-Vredestein en andere verhalen.
2592: WOUDT, K EN ZONJEE, J. - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
11804: WOUTERS, DR. H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.(Maaslandse Monografieën)
9831: WOUTERS, D. - Over opvoeding en onderwijs in verband met kleine en groote scholen.
1741: WOUTERS, H. H. E. - Grensland en bruggehoofd Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht
3181: WOUTERS/MOORMANN - Het Straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
6686: WRANGEL, GRAF.C. - Der Training des Pferdes zu verschiedenen Gebrauchszwecken. Nach den besten Quellen und auf Grund personlicher Erfahrung.
1526: WRAY, CHRISTOPHER - Art nouveau lamps and fixtures of James Hinks & Son
9318: WRAY HARRY - Japan Examined: Perspectives on Modern Japanese History
1310: WRIGHT, WALTER P. - Cassell's Dictionary of practical Gardening.An illustrated encyclopaedia of practical horticulture for all classes
9809: WRIGHT, WILLIAM ALDIS (ED.) - Bacon the advancement of learning
14164: WRIGHT, BARTON - Pueblo cultures. Iconography of religions X,4. North America. With 35 plates
13768: WU, QINGYUN - Female Rule in Chinese and English Literary Utopias.
6663: WULLSCHLÄGEL, H.R. - Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch. Nebst einem Anhang, Negerenglische SprüchWörter enthaltend
8587: WUNDER, WILHELM - Fortschrittliche Karpfenteichwirtschaft Ergebnisse 20jahriger Untersuchungen auf dem Gebiete der Teichforschung Mit 219 Abbildungen im Text und auf 11 Tafeln
9953: WUNDSCH, PROF. DR. H.H. - Fischereikunde Eine Einfuhrung fur die Praxis
3219: WURFFBAIN, JOHANN SIGMUND - Reise nach den Molukken und Vorder-Indien 1632-1646
4017: WUYTIERS, MARIE - Sproken
4681: WUYTIERS, MARIE - Sproken
1160: WYCK, H.W.M. VAN DER & ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Overijsselse buitenplaatsen
3116: WYCK, JHR. DR. H.W.M. VAN DER & ENKLAAR-LAGENDIJK, DRS. J. - Herinnering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen De Alerdinck en Het Warmelo vermeerderd met De Kinderen van Warmelo en Een Familieoverlevering door L.E. voor het eerst veschenen in Eigen Haard in 1903 en 1906
6177: WYTEMA, JACOB - Opperbestuur en algemeen bestuur over Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao.
12776: YAHYA, HARUN - Atlas of Creation Volume I. Incl. V-CD
3264: YDEMA, ONNO - Carpets and their Datings in Netherlandish Paintings. 1540-1700.
12455: YILMAZ NEVAL, E. - The Pathophysilogy of colon ischemia after surgery for abdominal aortic aneurysms.
10258: YU-TANG, LIN - Pe-king onder bliksemlicht. (Vertaling: Jef Last)
13342: YVES-BONNET, MICHEL (TEXTES) / STOLTZ, ALLAIN (DESSINS) - Jazz 'N' Jazz Une Histoire du Jazz
13191: YVES-BONNET, MICHEL (TEXTES) / STOLTZ, ALLAIN (DESSINS) - Jazz'N'Jazz Un histoire du Jazz
12475: ZAAL, LAURA H. - Giant cognital melanocytic naevi. Definition, malignant transformation and treatment modalities.
8030: ZAHLHAAS, GISELA - De oudheid versierd. Sieraden uit de oudheid.
2571: ZAHN, G.P. - De geschiedenis der verlichting van Amsterdam.
6891: ZAHN, ERNST - Menschen. Een verhaal uit de Alpen.Vertaald door Annie de Graaff
12280: ZAINNU'DDIN, S. - Pohon Bahasa III.
11818: ZANDE, ANDRÉ VAN DER EN ROEL DURING - Erfgoed en ruimtelijke planning. Sterft, gij oude vormen en gedachten!.
8065: ZANDE, JOANNES VANDEN - Pharmacopoeia Brugensis. ( Bruges- 1697) Facsimile reprint. Volume VIII
10814: ZANDEN, THEUN VAN. - Bommels prentenboek. 13 prenten van de oude stad Zaltbommel en haar in het jaar 2000 voltooide waterkering, geschilderd, getekend en van teksten voorzien door Theun van Zanden.
12429: ZANDVOORT, HERMAN J.A. - Abdominal aortic aneurysms. Clinical insights and outcome after endovascular repair.
7887: ZANGWILL, J. - De Turksche Messias. Historische roman uit het Ghetto.
8934: ZANTEN, MR. DR. J. H. VAN - Leerboek der statistische methode.
2447: ZAPF, GEORG WILHELM - Augsburgs Buchdruckergeschichte
4320: ZBORAY-FENNEMA, I.M. - Kris Kras Jan Plezier, de tweede. Verhalen, sprookjes, gedichten, muziek, toneel, feestvieren, spelen in de vacantie, puzzels en raadsels, handwerk en handenarbeid, kookrecepten, kleurplaten en vele andere werkjes. (compleet!) 1e druk
6285: ZEE, C.A. VAN DER - Matenesse en Het Huis te Riviere
7629: ZEEMAN, PETER - The Later Poetry of Osip Mandelstam. Text en Context.
2987: ZEEMAN, C.F. - Een en ander over de Duitsche koloniale politiek en over de bezittingen van het Duitsche Rijk buiten Europa, bizonderlijk die in Melanesie en Micronesie.
7289: ZEEUW, P.W. DE - De keuvels van het Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
14802: ZEEVAT, CAROLINE (RED.) - Tot Nut
5994: ZEGERI BERNARDI, D. - Van- Espen, Celebberimi Jurisconsulti Lovaniensis Jus Ecclesiasticum in Epitomen Redactum A.D.P.Benedicto Oberhauser, J.U.D. Reverendissimi ac Celsissimi S.R.I. Principis ad Archiepiscopi Salisburgensis Ecclesiastico Additis Brevibus SS. Patrum Sententiis, Aliisque ad novissimos mores, ac spectantibus. Tomus Primus.
9632: ZEGGELEN, W.J. - De dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave. Eerste deel en tweede deel.
1897: ZEILER, F.D. - Sporen van De Hanze.Glorie van een Gouden Eeuw.
8646: ZELLE, MICHAEL - Colonia Ulpia Traiana. Gotter
10132: ZENTRALVERBAND DER GESELLSCHAFT FÜR SPORT UND TECHNIK (HRSG.) - Lehrbuch für Seemannschaft / Navigation
7388: ZETTEN, HANS VAN - Neerslag, 21 gedichten van Hans van Zetten.
4564: ZEVENBOOM, K.M.C.EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten: stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken
9458: ZEVENHUIZEN, ERIK - De Indischebuurt-Zuid. Historische kijk op een Haarlemse wijk.
12140: ZEVORT, E. - Histoire de la Troisieme Republique La Presidence du Marechal Tombe II
7625: ZIEGLERI, JCTI, CASPAR. - Dicastice sive de Judicum Officio et delectis Tractatus Moralis, In Qvo tota judicis conscientia excutitur. Editio Tertia, priori correctior cum nova praefatione De Praestantia et Utilitate Hujus Operis, curante Henr. Ernesto Seebach, D.
9437: ZIJL, ERIC VAN (RED.) - Deventer Ziekenhuis. Nieuwbouwboek
12238: ZIJLMANS, INEKE / LITSENBURG, PIETER VAN / NIEHOF, FONS - Blikvangers. Aspecten van wijkaanpak en leefbaarheid.
8825: ZIJLSTRA, MARTIN - NS-locomotievendepot Heerlen. Stoom in de Mijnstreek.
9417: ZIJLSTRA, S. - Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis. Achtste verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis
7262: ZIJLSTRA SYBRAND, TRIEST, JAAP VAN - Galeislaven en rekening. Drukkers, ontwerpers en de vooruitgang.
14401: ZIJP, W.J.J.M. - Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom 25 jaar. 1971-1996.
4385: ZILLESEN, GULIELMUS JOANNES - Oratio de munere rectoris gymnasii literarii
8799: ZILLESEN, CORNELIS - Beschrijving van den Watersnood van ons vaderland door ysverstoppingen veroorzaakt in MDCCXCIX (1799)
8868: ZIMMERMAN, DAVID - The Encyclopedia of Advertising Tins Smalls
9943: ZIMMERMAN, MARTIN H. - Xylem Structure and the Ascent of Sap.
7722: ZIMMERMAN, PROF. DR. A. - Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XXVII. De nematoden der koffiewortels. Met 2 platen en 17 figuren in den text en Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XXXVII. De nematoden der koffiewortels II. De kanker(rostrellazie van coffea arabica).
9056: ZIMMERMAN, MARK - Dealing with the Japanese.
6921: ZIMMERMANN, DR. W.F.A. - De Wonderen der Voorwereld. Eene Populaire Beschrijving van de Geschiedenis der Schepping en van den oorspronkelijken toestand der Aarde alsmede de veranderingen, die hare oppervlakte, hare plantengroei en hare bewoners hebben ondergaan.
10129: ZIOCK, KLAUS - Basic Quantum Mechanics
10206: ZOETEMAN, BASTIAAN C.J. - BERENDSEN, MIRANDA - KUYPER, PEPIJN - Biotechnologie en de dialoog der doven. Dertig jaar modificatie in Nederland
8631: ZOETHOUT, A.C. - Handboek voor den Electricien Met 694 afbeeldingen tusschen den tekst en 8 platen
5957: ZOHARY, MICHAEL - Plant life of Palestine, Israel and Jordan.
1564: ZOLA, ÉMILE - La Débacle
4906: ZOLA ,EMILE - L'argent
14061: VAN ZOMEREN, KOOS - De bewoonde wereld Een bloemlezing uit ons landschap
8189: ZONNEVELD, I.S. - De Brabantse Biesbosch. Een studie van bodem en vegetatie van een zoetwatergetijdendelta/ A study of soil and vegetations of a fresh water tidal Delta. Nederlandse Tekst.
4148: ZOYSA, NEELA DE - Sinharaja. A Rain Forest in Sri Lanka
6366: ZSCHOKKE, HENRI - Histoire de la Nation Suisse Quatrieme edition
3128: ZSCHOKKE, HENRI & MONNARD, C. - Histoire de la nation Suisse par M. Henri Zschokke traduite de l'allemand par C. Monnard derniere edition, augmentee des evenements de 1815 a 1833
8516: ZSIGMONDY, RICHARD. - Kolloidchemie. Ein Lehrbuch. I. Algemeiner Teil mit 7 Tafeln und 34 Figuren im Text. II. Spezieller Teil mit einer Tafel und 16 Figuren im Text.
9949: ZUBER, CHRISTIAN - Ark van Noach. Met 126 fascinerende kleurenfoto's.In samenwerking met het Wereldnatuur Fonds.
8104: ZUIDAM, R.A. - ITC-textbook of photo-interpretation Volume VII. Use of aerial detection in geomorphology and geographical landscape analysis. Chapter 6. Terrain analysis and classification using aerial Photographs. A geomorphological approach.
4125: ZUIDBERG, A.C.L. (EINDREDACTIE) - Huishoudkunde in Nederland. Ter nagedachtenis van Professor drs. C.W. Visser.
12543: ZUIDEMA, SYTSE - Neuropsychiatric symptoms in Dutch nursing home patients with dementia.
7765: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLER) - Dichter bij Anne. Dichters geinspireerd door Anne Frank.
5757: ZUIDERVAART, H.J. - Het Duitse huis te Schelluinen. De de opkomst en ondergang van een commanderij van de ridderlijke Duitse orde
10423: ZUIJLEN VAN, MARJET - 207
14007: ZULLIGER, HANS - Behn-Rorschach-Versuch. Mit 10 Tafeln kartonniert.
10587: ZUMKEHR, PIET - Dagvlinders van Terschelling
13925: ZUSTER TIMOTHEÉ VAN BEMMEL. C.B. - 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra.1930-1980. De geschiedenis van de kongregatie op Zuid-Sumatra.
2619: ZUVIC, DR. NIKOLA - Citanja i evandelja na nedjelje i blagdane u crkvenoj godini
14507: ZUYDGEEST, M.P. EN A.C. MATHIJSEN - Vlaardingen verzameld verzamelt... (IN NIEUWSTAAT!)
9475: ZWAAG,DRS.J.VAN DE (VOORWOORD) - Sprokkelen in Goors verleden.
4043: ZWAAL. BEN (INLEIDING) - De Cycloop van Bewth.
1672: ZWAAN, JACOB - Amstelland een hoogheemraadschap in kaart en beeld Tweede druk
2480: ZWACH, IWAN - Nasi Obojzivelnici a Plazi
14735: ZWART, PIET - Het boek van PTT
3411: ZWEERES, KO EN STUURMAN, REIN - Vogelleven Tweede Vogelalbum
3049: ZWEERS, LOUIS. - Sumatra, Kolonialen, Koelies en Krijgers.
7004: ZWEIG, STEFAB - Georg Friedrich Händel's Opstanding. Met originele houtgravure als paaschgroet.
8721: ZWENG, CHARLES A. - Helicopter Rating A practical guide to the CAA helicopter pilot ratings, with typical examination questions and answers With map.Second edition
13550: ZWERIN, MIKE - Close Enough for Jazz
3125: ZWETSLOOT S.J., HUGO - Friedrich Spee und die Hexenprozesse Die Stellung und Bedeutung der Cautio Criminalis in der Geschichte der Hexenverfolgungen

6/1