Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10210: VANDEBERG, RENS - Innovation through Collaboration. Interactive learning in nutrigenomics consortia
12911: VANDENBERGHE JEF - Geomorfologie van de Zuiderkempen. Deel I: De Geomorfologische Studie. Deel II: De Geofysische Resultaten, Bijlage
12894: VANDENBERGHE J. (E.A.) - Late pleistocene and holocene in the neighbourhood of Brugge.(Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België)
13718: VANDERLANS, RUDY - Emigre No. 70. The Look Back Issue. Selections from Emigre Magazine #1- #69 1984-2009. Celebrating 25 years In Graphic Design.
3919: VANDORMAEL, HERMAN - Kasteel van Gaasbeek
12275: VANHOOF, JEAN / SLOOTMAEKERS, MARC - Natuurlijke zwemvijvers. Etangs de baignade
12910: VANMAERCKE-GOTTINGNY, M.C. - De geomorfologische kaart van het Zwalmbekken.. Incl. losse kaarten
7532: VANSINA, J. - Les Tribus Ba-Kuba et les Peuplades Apparentes
6479: VANTUYKOM, RAF - Cantate Urbis Een dagboekreis
13563: VASILEVICH MOCHULSKY, FYODOR - Gulag Boss: A Soviet Memoir
13675: VASKOVSKY, I /R. HALOUZKA - Geologická mapa Slovenska 1 : 50 000/ Geologicka Mapa Podunajskej Niziny/Geological Map of the Danube Lowland, Southeastern Part
5099: VAUDOYER, JEAN-LOUIS - L'Amour masqué
1289: VÁVRA, J.R. - Das Glas und die Jahrtausende.
12143: VAVRENA, ING. C. - Mehlphysik. Ein buch fur alle, die mit Getreide und Mehl arbeiten. Flour Physics. A book who works with grain and flour
7743: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entomologische mededeelingen van Nederlandsch-Indië. Deel 1-2, 1935-1936.
7671: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entomologische Mededeelingen van Nederlands-Indië. Deel 3-4, 1937-1938
7072: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entmologische mededeelingen van Nederlandsch-Indië. Deel 5-6, 1939-1940
3509: VECHT, N.J. VAN DE - Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst 1923 - 1924. (Jaarboek)
12971: VEDDER, JAN - Het Apeldoorns Kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850)
7198: VEEN, H.E. VAN DE - Voedselselectie en terreingebruik door het edelhert (Cervus elaphus L.). Samenvatting/ Food selection and habitat use in de red deer.
14163: VEEN, MARIO - Gluten, Pills and Talk. Assessing emergent technologies from a patient's perspective.
13509: VEEN, ROBBERT ADRIANUS - Zoektocht naar de verloren God
10471: VEEN, P.J. (SAMENSTELLER) - Het Beekbergerwoud. Natuurontwikkeling in een voormalig oerbos.
5827: VEEN, H.E. VAN DE - Food selection and habitat use in the red deer. Cervus elaphus L.)
7909: VEEN, IR. H. VAN DER - De electrochemische theorie der corrosie. Stichting voor materiaalonderzoek . Medededeeling No. 7.
6846: VEEN, DR. J.S. VAN - De laatste regeeringsjaren van Hertog Arnold. (1456-1465).
1192: VEENENDAAL, A.J. (ED.) - Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de zuidelijke Nederlanden in 1706.
6965: VEENSTRA, A.J.C. EN ENDERT, IR. F.W. - De Tripartite Mijnenjagers van de Alkmaar-klasse
10133: VEER, AART ANTON DE - Geografie van de opvallende boom in het agrarische landschap van Nederland
10516: VEERMAN, A. - De geschiedenis van Zevenhuizen. Opnieuw geschreven en bijgewerkt.
2384: VEGA, DR. JAVIER LASSO DE LA - Antologia de cuentos policiales 2e Edicion
6923: VEGHEL, H.A. VAN - Op goddelijke grond. Heidegger over de theologische fundering van de filosofie.
12902: VEL, JACQUELINE - The Uma-economy. Indigenous economics and development work in Lawonda, Sumba (Eastern-Indonesia).
6099: VELD, ALBERT IN 'T - Vrienden van Diana Vandenberg Gesigneerd door Diana Vandenberg
15099: VELD, DR. N.K.C.A. IN 'T - De SS en Nederland.
15377: VELD, ALBERT IN 'T - Littekens. Met grammofoonplaat ingesproken door Henk van Ulsen.
3843: VELDE, VAN DER - Valeria, zangspel in drie bedrijven. naar Van Der Velde, muziek van Aloijs Schmitt, vrij gevolgd naar het hoogduitsch door C. J. Roobol
13716: VELDEN, DANIEL VAN DER,METAHAVEN - Uncorporate Identity
7104: VELDEN, PIETER, LAMBERTUS - De Nederlandse baksteenindustrie. Beschouwingen over haar interne en externe organisatie.
3254: VELDEN, KO VAN DER - Some aspects of the management of squamous cell carcinoma of the vulva.
1264: VELDENAER, J. - Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, over omtrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden Graeflijcke Brieven, raeckende de Outheden ende Saecken van de gedachte Landen, verrijckt door Marcus Zverius van Boxhorn.
8737: VELDHORST, A.D.M - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Wageningen Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Wageningen Kadastrale gegevens plus 23 kaarten in luxe zwarte opbergmap
15050: VELDHORST, A.D.M. (E.A.. EINDRED.) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Band 3 Lunteren.
15053: VELDHORST, A.D.M (EINDREDACTIE) - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Vaassen, Tekst, Kadastrale gegevens en losse kaarten.
15051: VELDHORST, A.D.M. (RED.) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Wageningen. Tekst, Kadastrale gegevens en losse kaarten.
12555: VELDHORST, A.D.M (EINDREDACTIE) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Lunteren, Bennekom. Tekst en kadastrale gegevens. Incl. losse kaarten compleet.
11770: VELDKAMP, J. - Naar buiten! 12 Wandelliederen.
8773: VELDKAMP, D.F. - De Cursus Kindertandheelkunde. Georganiseerd door de stichting voor wetenschappelijk tandheelkundige arbeid
12403: VELDMAN, P.H.J.M. - Clinical aspects of reflex sympathetic dystrophy
8403: VELDMAN, FRANS - Haptonomie wetenschap van de affectiviteit
4224: VELDMAN, AART - Loop maar om, de achterdeur is open.
8387: VELLINGA, TJ. H. - Scheepswerktuigkunde voor adspirant-derde stuurlieden Tweede druk
10519: VELLLEII PATERCULI, C./ MAXIMI VALERII - Historiae Romanae. Libri Duo. Brevivus Notis Adiectis Et Indici Rerum./ Dictorum Factorumque. Memorabilium Libri IX Ad Optimorum Librorum Fidem Editi.
11276: VELTHOVEN, DR. H. VAN - Stad en Meierij van s Hertogenbosch Proefschrift
13487: VELTHOVEN, J.C. VAN - Tafels in vier decimalen voor H.B.S. en Gymnasium.
14916: VELTHOVEN, DR. H. VAN - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. Deel I en deel II.
7202: VELTHUIS, CO - Spel in beweging.
14940: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhoeksche schetsen deel 2. (oorlogsuitgave!)
14941: VELZEN, HERMAN VAN - Van Achterhooksche menschen. Roman
2236: VELZEN. HERMAN VAN - Aornt Peppelenkamp Achterhoekse schetsen
2154: VEN, D. J. VAN DER - Het schoone en schilderachtige Brabantsche dorp Vught
6608: VEN, DRS.F.J.M. VAN DE - Historisch kijkboek Oss 1700-1918 Deel 1
1255: VEN, D.J. VAN DER - De Gilde Viert...
2345: VEN, DR.G.P. VAN DE - Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal.
15733: VEN, DR. G.P. VAN DE - Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal.
5410: VEN, LIDWIEN VAN DE - Seule la main qui efface peut écrire.
8302: VEN, DRS.F.J.M. VAN DE - Historisch kijkboek Oss . Deel 1 (1700-1918) en Deel 2 (1870-1940).
14217: VEN, D.J. VAN DER. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende Folklore 1916-1966.
7154: VENEDIEN, HENRICO - Fruchtbahrer Himmels-Thau Zu Erquickung der Hertzen. In den guldenen Morgen-Stunden Zum Drittenmahl hinunter gefallen. Das ist: Geist- und Lehr-reiche Predigen für alle Sonn- und Feyr-Täg es Jahrs. Erstlich Mit grossem Nutzen und vielfältiger Frucht des zuhörenden Volcks Von der Cantzel vorgetragen, Nunmehro aber Allen Predigern und Seel-Sorgern zum Dienst und Liebe/ dem Druck übergeben.
2549: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
6577: VENHUIZEN, HANS (HOOFDREDACTIE) - Amfibisch Wonen Amphibious Living
1055: VENING MEINESZ,F.A. - Kort overzicht der Kartografie
14215: VENKEN, JAAP - Het zwarte gild van de Bokkerijders. Met illustraties van Luk Duflou.
3139: VENNE,J.M. VAN DE,EN WIN, J. TH. H. DE, EN PEETERS, P.A.H.M. - Geschiedenis van Hoensbroek
3035: VENNER, DOMINIQUE. - Westerling 'De eenling'. Guerilla story. 1e druk.
11815: VENNER, G.H.A. - De Meinweg. Onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied. Ca. 1400-1822.
14347: VENTER, F.A. - Werfjoernaal.
8376: VENZMER, DR. G. - Hoofd en Karakter. Wat schedel en gelaat ons over het karakter van den mensch kunnen vertellen. Geautoriseerde vertaling door H.C.W. Gokkel
12273: VER HUELL, ALEXANDER - Zie daar ! . Vier Boeken in het Leven. De Visch en De Mensch. Het Geweten Scherts en Ernst Luim en Waarheid. Op het ijs. Is 't waar of niet? In den rook des tijds.
5642: VERAGHTERT, KAREL - De havenbeweging te Antwerpen tijdens de negentiende eeuw. Een kwantitatieve benadering. Deel I: Bronnenbespreking en gegevensverwerking. Deel II: De goederenstroom. Deel III: De scheepvaartbeweging. Deel IV: Bijlagen
3270: VERBEEK WOLTHUYS, J.J. - Het raadsel van het ontstaan van monstruositeiten en cristaties bij de succulenten. The enigma of the origin of monstrosity and cristation in succulent plants . 1e druk
5937: VERBEEK, G (EINDREDACTEUR) - Gelders Archievenoverzicht
13333: VERBEI, WIM - Pop & De Paperassen 1982
7387: VERBOGT, THOMAS - De Tucht
12578: VERBOOM, BEN - The use of edge habitats by commuting and foraging bats.
11592: VERBRAKEN, PATRICK - De eerste eeuwen van het Christendom van de apostelen tot Karel de Grote.
2504: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
1996: VERCAUTEREN, DR. FRANS, ROSENDAAL, DRS. JAN EN BIEMANS, DRS. JAC. - Waalwijk 700 jaar kloppende hart van de Langstraat
12992: VERDAM, J.(BEWERKING) - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
7399: VERDIROSI, UMBERTO - Diece numeri per conoscere Dio Ten numbers to attain God Consciousness
11719: VERDONSCHOT, P.F.M - Biologische waterbeoordeling: instrument voor waterbeheer?
11935: VERDOORN, FR. (ED.) - Manual of Pteridology. With 121 Illustrations
13300: VEREIST, STAN / JANSSENS, BERN - De Zimmertoren en zijn Wonderbare Jubelklok Geschreven voor het volk! Wat ieder Lierenaar an kan verstaan en moet weten
7216: VERGEER, CHARLES - Gezegd en gezwegen
6552: VERGEER, CHARLES - De blauwe weg. Over de verhouding van mens en natuur in de filosofie
10283: VERGEER, PHILIPPINE - Introduction of treatened species in a fragmented and deteriorated landscape.
2098: VERGEER, J.W. - Broedvogels van Zeeland
4242: VERGNAUD, A.D. - MANUEL DE PERSPECTIVE DU DESSINATEUR ET DU PEINTRE CONTENANT LES ELEMENTS DE GEOMETRIE INDISPENSABLES AU TRACE DE LA PERSPECTIVE, LA PERSPECTIVE LINEAIRE ET AERIENNE, ET L'ETUDE DU DESSIN ET DE LA PEINTURE SPECIALEMENT APPLIQUEE AU PAYSAGE. Troisieme edition
12195: VERHAGEN, P. - Rivieren, boten en vissers. Omzien naar vervagende spiegelbeelden. NIEUW EXEMPLAAR!!
3794: VERHAGEN, H. JR. - In het rijk van Vulkaan .Een en ander over metalen en metaalindustrie
1953: VERHAVE, J.P. - Immunization with Sporozoites, an experimantal study of plasmodium berghei malaria
15681: VERHEIJEN, BART - Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en Natievorming 1801-1813.
5237: VERHEIJEN, JOS - Wijn in Arnhem in historisch perspectief.
3457: VERHEUL, J. - Historische gebouwen van Rotterdam. Eerste serie
14144: VERHEUL DZN, J. - Oostelijk Rotterdam, Kralingscheveer en Capelle aan den IJsel met verdwenen en bestaande merkwaardigheden aan Schieland's Hoogen Zeedijk.
5135: VERHEUL, J.. ARCHITECT B.N.A. - Oude Boerenhofsteden in Zuid-Holland. 36 reproducties naar aquarellen, waarvan 4 in kleuren.
9369: VERHEUL DZN, J. - Kralingen en 's Gravenweg alsmede de oude merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg.
15523: VERHEUS, IR. J. - Destillatie handleiding. Beknopte inleiding tot theorie en practijk van het rectificirend destilleren in het laboratorium.
6296: VERHEY, GERARD EN BRUNSWIJK, G. SCHLIMME VAN - Jan Brandts Buys Een Zutphens laat-romanticus in het internationale muziekleven
7901: VERHEYEN, P. - Ziele-Spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgesteld, en uytgeleyd volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Catechismus, Zeer dienstig voor alle Christenen. Tweeden Tome
7902: VERHEYEN, P. - Ziele-Spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgesteld, en uytgeleyd volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Catechismus, Zeer dienstig voor alle Christenen. Derden Tome.
9365: VERHEYEN, HENDRIK - Bokkerijders in Beegden.
8796: VERHEYENS, P. - Ziele- Spys., Ofte Christelyke leerlinge, voorgestelt, en uytgeleyt volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Cathechismus, zeer dienstig voor alle Christenen. Tweede druk. Eersten Tome.
5158: VERHOEFF. DR. K. - Fytopathologie. Wetenschap in discrediet? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fytopathologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 26 april 1971.
4108: VERHOEFF, H.G. - Netherlands New Guinea. A Bird's Eye View
15339: VERHOEVEN, KOEN - A genetic analysis of selection and adaptation in wild barley
7425: VERHOEVEN, BERNARD - Maskers Gedichten
12456: VERHOEVEN, E.L.G. - Endovascular aneurysm repair. Results and explorations of new frontiers.
12213: VERHOEVEN, DOLLY EN MARC WINGENS - Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden in vijftig vensters
15162: VERHOEVEN, NICO EN WIM ZAAL - Elpénor
5761: VERHOOG, G. - Nijkerk in vertellingen.
1959: VERHUELL, ALEXANDER - Zie daar! Scherts en Ernst.
10390: VERHULST, G.J. (VOORWOORD) - Oud Burgeren Gasthuis. Dienstbetoon aan ouderen sedert 1681. Het O.B.G. Sluiten? Kom nou! De Gasthuis-Acties in 1986.
8159: VERJUYS, JOANNES BAPTISTA. - Pastorale Missionariorum., Cum resolutione cafuum in Missionibus apud haereticos
3945: VERKAAIK, OSCAR - Inside the Citadel. Fun, Violence and Religious Nationalism in Hyderabad, Pakistan
11032: VERKIEL, JAN WILLEM - Gieren en lakeien. Politieke roman
12017: VERKIJK, DICK - De Sinterklaasrazzia van 1944
15655: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710) en zijn cronyk van Zeeland
13292: VERLEYEN, C. - Dootje in het domme dorp Tweede uitgave
14378: VERLINDE, A.S. - Die Gräber und Grabfunde der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit in Overijssel.
10208: VERLOOP, RENATA EN WOERKOM, MÁRGITKA VAN - Van Horen Zeggen 1994. Sagen en Legenden uit het Rijk van Nijmegen
14295: VERMA, VINOD. - Kamasutra voor de vrouw. Een nieuwe visie op seksualiteit en gezondheid.
9597: VERMAES, I.P.R. - Parents' Psychosocial Adjustment in Families of Children with Spina Bifida.
15017: VERMEER, ANNEMARIE - NSB-Films propaganda of vermaak?
11271: VERMEULEN, DRS. TON -VAN HELVOORT-SEGERINK, MARIEKE - 75 Jaar Spar. Van Zegwaart tot Bejing
14578: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Drie delen in zes banden. (3 banden tekst, 3 banden platen.)
9702: VERMEULEN, MATTHIJS. - Het avontuur van den geest. De plaats van den mens in dat avontuur.
2390: VERMEULEN, F.A.J. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de Bommelerwaard
5145: VERMOOTEN, MARINUS - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.- Stations. Brabant-Limburg-Zeeland.
5462: VERMORKEN, JAN BAPTIST - Cis-Diamminedichloroplatinum (II) (Cisplatin) clinical pharmacologic studies. Influence of dose, treatment regimen and infusion schedule.
8033: VERNE, JULES - Cesta kolem sveta za osmdesat dni
12726: VERNE, JULES - Vingt Mille Lieurs sous les Mers. Première Partie /Seconde Partie
15247: VERNE, JULES - Mathias Sandorf. De Middellandsche Zee.
12746: VERNE, JULES - Un Capitaine de Quinze Ans.Les Voyages Extraordinaires. 2 tomes
15252: VERNE, JULES - Hektor Servadac. Reizen en avonturen in de planetenwereld. De vulkaan-bewoners
14850: VERNE, JULES - Een schot in de lucht
14853: VERNE, JULES - Keraban, de Stijfhoofdige. Een Hollander in de klem.
2046: VERNE, JULES - Les Enfants du Capitaine Grant voyage autour du monde Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker
12346: VERNE, JULES - Twenty Thousand leagues under the sea.
15251: VERNE, JULES - Het stoomhuis. De waanzinnige der Nerbudda gevolgd door Dokter Ox.
15250: VERNE, JULES - De wonderstraal gevolgd door Tien uren op jacht.
15248: VERNE, JULES - Hector Servadac. Reizen en avonturen in de planetenwereld. De terugtocht naar de aarde.
9974: VERNOOIJ, JOHN - De regenboog is in ons huis. De kleurrijke geschiedenis van de r.k. kerk in Suriname
7037: VERNOOY, C.G.TH. - Boerengezinnen in beweging.Een sociaal-pedagogisch onderzoek naar het functioneren van katholieke boerengezinnen uit het Kromme Rijngebied in de periode 1930-1985.
8863: VERONESE, MARCEL (FOTO'S) HAZEU, WIM (AUTEUR) - Erotocolor fotboek van Marcel Véronêse
11372: VERREET, AD. - Mijn klein, klein Dorpke...
11658: VERROEN, DOLF (BEWERKING) - Franse sprookjes. Illustraties Ota Janecek
11648: VERROEN, DOLF (BEWERKING) - Slavische Sprookjes. Met illustraties van Maria Zelibska
5409: VERRON, J.H. - Le Roman de Renart
12124: VERSCHOOR, ARNOLD - Zij hadden er tabak van. Gesigneerd. Het verzet tegen de Duitsers in Culemborg en de gevolgen daarvan voor en door de medewerkers van de Culemborgsche Courant en drukkerij
8806: VAN VERSCHUER, W.F.K BARON - Ary de Milde. Mr. Theepotbacker
9061: VERSCHUER VON, CHARLOTTE. - Le commerce extérieur du Japon des origine au XVIe siècle.
4144: VERSCHUEREN S.J, DR. J - Algemeene Aardrijkskundige Atlas. 140 Natuurkundige, Economische en Staatkundige Kaarten. 9e druk.
3562: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
14427: VERSLUYS, J. - De onbepaalde vergelijking der permanente beweging van het grondwater.
5999: VERSLYPE JOANNES - Historie ende over-een-kominge der vier evangelien. Het eerste deel tot aen de Geborte van Jesus Christus. Bestaende in dry-en-vijftigh Sermoenen, ghepredickt. Het eerste deel, den eerste tome.
1017: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek
12544: VERSTAPPEN, BIRGIT - Ekklesia van leven. Een aanzet tot een discussie tussen theologische kosmologie en bevrijdingstheologie.
10369: VERSTAPPEN, LEON - Heerenheibel in de Heerlijkheid Beek. Rondom de Berg en Dalse watertorenarresten.
12677: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Eerste H.Communie.
2506: VERSTEEG, W.K. - Scheepsmodellen, 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz.
12392: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen. Tweede, geheel herziene druk.
1159: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
3767: VERSTIJNEN, JAN EN HOOGBERGEN, THEO - Huis vol Symboliek. Nicolaaskerk Helvoirt
13900: VERSTRAETEN, JOHAN - Leiderschap met hart en ziel. Spiritualiteit als weg naar oorspronkelijkheid.
14335: VERSVELD, MARTHINUS EN W.A. DE KLERK - Die berge van die Boland.
6148: VERTOT - Histoire des Revolutions de la Republique Romaine Nouvelle Edition
15670: VERVAECK, BART - Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman (NIEUW EXEMPLAAR)
15672: VERVAECK, BART - Literaire hellevaarten
6914: VERVARCKE, LEONCE - Verzameling van brieven, smeekschriften, aanvragen enz. In Vlaamsch en Fransch voor de bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike der huisgezinnen.
8625: VERVIERS, DR. EMIELE - De kentering in het materialistisch denken. Eene studie over de maatschappelijke waarde der metaphysica
13599: VERVOORN, A.J. - Het Nederlands Steendrukmuseum
10451: VERWEIJ, H.E. - Inventaris van de archieven van de Vereniging Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg (1843-1979), later de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg(1979-1981) te Nijmegen. (1843-1981). Intventarisatiereeks nr. 13.
5039: VERWEY, ALBERT - De Oude Strijd. 1e druk
12831: VESALII, ANDREAE - Andreae Vesalii Bruxellensis, Scholae, medicorum Patauinae professoris, de Humani corporis fabrica Libri septem. Facsimile.
1775: VET, J. J. V. M. DE - Pieter Rabus (1660-1702) Een wegbereider van de Noordnederlandse verlichting
15544: VETH, CORNELIS - De advocaat in de caricatuur. Met een inleiding van W. Loeb.
3162: VETURIAN, MIGUEL - Veturian. Foto-Erotica 3
10971: VEUILLOT, LOUIS - Les libres penseurs.
14632: VEURMAN, B. EN D.BAX. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien. Neerlands Volksleven. 1982. Jaargang 32. Nr.1-4.(herdruk uit 1944)
1540: VEYRIER, HENRI - Le Faubourg Saint-Germain
10247: VEZE, RAOUL - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Tome VII
14787: VICARION, COUNT PALMIRO - Count Palmiro Vicarion's Book of Limericks
3419: M. LE VICOMTE DE CHATEAUBRIAND. - LES AVENTURES DU DERNIER ABENCERAGE. Chateaubriand.- oeuvres inedites.
1971: VIDAL Y VALENCIANO, CAYETANO - Elocuencia y poesia castellanas.
13231: VIERA, JOE - Jazz. Musik unserer Zeit.
6434: VIEREGGE, WILHELM H. - Transcriptie van Spraak Theoretische en praktische aspecten van de symboolfonetiek
12306: VIERORDT, DR. HERMANN - Medizinisches aus der Geschichte. Mit Namen- und Sachregister.
4102: VIERSSENTRIP, G.W. VAN - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
14493: VIGNA, GIUSEPPE - Musique a regarder l' histoire du Jazz
12568: VIJN, ELKE (EINDRED.) - Staatsalmanak voor het Koninkrijk de Nederlanden 2006.
4614: VIJVER, C. VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam.
14284: VIJVERBERG, J. - Vogel-Idyllen Trouwe Wachters. Met 53 afbeeldingen naar fotografieën.
12365: VIJVERBERG, J. - Lief en Leed in de Vogelwereld. Met tekeningen van Sjoerd Kuperus en F. Wynia
9370: VILDER, F.P. DE - 100 jaar Kortman Nederland B.V.
10683: VILLANUEVA, FELIX - Sculptuur in Nijmegen. Beelden, monumenten, geveldecoraties, omgevingskunst. gedenkstenen, reliefs.
13694: DE VILLE, NICK - Album - Style and Image in Sleeve Design.
13770: DE VILLIERS, MARQ - Into Africa: A Journey Through the Ancient Empires
6901: VILLIERS, O.T. DE - Met de Wet en Steyn in het Veld. Avonturen, ervaringen en indrukken.
11455: VILSTEREN, J, E, A, VAN - Wij paarden... onder ons! Met 79 fijnzinnige kunstfoto's naar opnamen van de schrijfster.
6497: VINAVER, MICHEL - Écrits sur le théâtre Réunis et présentés par Michelle Henry 2 Tomes
4949: VINCX, JAN - Vlaanderen in Uniform 1940-1945. Deel 1 Waffen-SS
4950: VINCX, JAN - Vlaanderen in Uniform 1940-1945. Deel 3. Waffen-SS 2.
15573: VINET, A. - Discours sur quelques sujets religieux.
15570: VINET, A. - Homiletiek of Theorie der Prediking. Eerste en tweede deel.
4474: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel. deel 1.
14465: VINK, E.F.T EN A. VOS (RED.) - Landschap met lading. Geschiedenis van natuur en mens in de Bommelerwaard.
7093: VINKELES, H. - Nederlandsche Muzen-almanak. Vijf-en-twintigste Jaargang.1843
5571: VINKERS, HENRICO ALBERTO - Dissertatio juridica inauguralis, De Jure cum Romano tum Hodierno, ratione Virginum habita
15120: VIRULY, A EN HOLLANDER, H. - Het Uiver Album. Geïllustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race.
5196: VIRULY, A EN HOLLANDER, HAN - Het Uiver Album. Geïllustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race.
1102: VIS, DR. PIETER - 450 jaar Oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede
8453: VISSCHER, WILLEM - Moord en doodslag in West-Overijssel 1946-2006: zestig na-oorlogse jaren in kaart Tweede druk
7934: VISSCHER, KLAAS - Geen woord frans.
11876: VISSCHER, H.J.J. - Babberich. Een levendig dorp in de Liemers. Een verzameling van kiekskes uut den olden tied en plaotjes van vrogger!
1199: VISSCHERO, A. NICOLAO IOANNIS - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantia nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae accuratè adumbratum et in lucem editum
10472: VISSER, AB. - Woonschepen
12592: VISSER, K.H.W. - Leerboek er beschrijvende meetkunde ten dienste van het Middelbaar Technisch Onderwijs in de bouwkunde en van hen die studeeren voor de nijverheidsonderwijs-akten. Tekst en Atlas
4563: VISSER, C.J. - Cyprus, mislukte republiek
2511: VISSER, FRANK - De pensionhoudster en de onderduiker
10908: VISSER, J. - Vijf dagen oorlog in Nederland. 10-14 mei 1940.(incl. 6 losse schetsen)
1510: VISSER, H. F. E. - Asiatic Art. In private collections of Holland and Belgium
3661: VISSER SMITS. DR. D. DE - Vrijmetselaarij. Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel.
13073: VISSER, ANNEMIEK - Professionak and peer support in breast cancer care and BRCA surveillance
12706: VISSER, OANE - Crucial Connections. The Persistence of Large Farm Enterprises in Russia.
12711: VISSERS, ANTON - Aauw Driel. Verhaoltjes over kleurrijke minse.
5896: VISTA, TULA DI - In het land der boschnegers en magiërs. Mijn reis door Portugeesch Congo.
10183: VITET, L. - La Mort de Henri III Aout 1589, scènes historiques, faisant suite aux barricades et aux états de blois.
5160: VIVERE, MEMENTO - Tussen Muur en Geweerloop. Opgedragen aan hen, met wie ik tezamen in Maastricht was.
1605: VLAM, A. W. - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden Proefschrift
15012: VLIEGEN, RENE - Fort Eben-Emael. Nederlandse uitgave.
10843: VLIET, CHR. J. VAN - Een Koe kan wel eens een Haas vangen.Gedachtenprestatie van patiënten-werkemers, opgenomen in de Nederlandsche Zaak Herstellingsoord Unicum.
3086: VLIET, DR. MARTINA - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornalmelijk in de periode 1537 - 1795
4481: VLIST, LEO VAN DER (ED) - Voices of the Earth. Indigenous peoples, new partners & the right to self-determination in practice. Proceedings of the conference.
12974: VLOEDBELD, G EN KRUISDIJK, J. - ALMELO een veranderende stad.
8639: VLOEMANS, DR. A. - De mens als waagstuk. Filosofische Anthropologie
12682: VLUGT, MAUREEN VAN DER - Discharge Policy and Reperfusion Therapy in Acute Myocardial Infarction.
1484: VOCHT, DRS. C. L. F. M. DE - Beleving van monumenten. Een verslag van bevindingen
14162: VOERMANS, NICOL - Neuromuscular features of Ehlers-Danlos syndrome and Marfan syndrome, expanding the phenotype of inherited connective tissue disorders and investigating the role of the extracellular matrix in muscle
15211: VOET, DR. LEON - The Golden Compasses. A history and evaluation of the printing and publishing activities of the Officina Plantiniana at Antwerp in two volumes. Volume 2. The management of a printing and publishing house in Renaissance and Baroque.
8432: VOET, MONIEK ( HOOFDRED.) - GaZet Personeelsblad van de politie Gelderland-Zuid 1993-2011
7589: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Nagelaten Stichtelijke Gezangen en Mengeldichten.
3368: VOET, JOHANNIS - Commentarius ad Pandectas Duobus Tomis Diftributus In quo praeter Romani Juris principia ac controverfias illustriores, Jus etiam hodiernum, & praecipuae Fori Quaeftiones excutiuntur Tomus Primus Index Generalis
1266: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschryvinge van Culemborg (...) Alles by een gebragt Uit Bekende en Beroemde Historie-Schryvers, Oude Handschriften, Brieven en Egte Stukken.
2513: VOETEN, BERT - Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940-1945.
10120: VOGELAAR, J.F. - Terugschrijven. Essays
2171: VOGELWERKGROEP ZUIDOOST-ACHTERHOEK - Broedvogels van Winterswijk
2173: VOGELWERKGROEP RIJK VAN NIJMEGEN EN OMSTREKEN. - Vogels van de Ooypolder.
7945: VOGT, G. - Hoe verkrijg ik gezonde hersenen en Frisheid van Geest? Eene volledige Handleiding ter overwinning van traagheid van het verstand, gebrek aan energie, zwaktegevoel in het hoofd, verwardheid, verstrooidheid, vergeetachtigheid, neerslachtigheid, moedeloosheid, angst, boosheid, spoedige vermoeidheid, vrees voor krankzinnigheid en in 't algemeen voor elke depressie van geest en ziel. Volgens de ontdekkingen en beproefde methoden van Dr. A. Haig, Dr. A. Cantani en Dr. P.E. Lévy.
14312: VOIGT, THOMAS - Jonas Kaufmann, Tenor
4029: VOLKER, INGE - Doetinchem in oorlogstijd. Vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen 1940/45.
12979: VOLKERS, C. (SAMENSTELLER) - Kroniek van Apeldoorn. 1890t/m 1894.
4755: VOLLMER, DR.WILHELM - Vollstandiges Worterbuch der Mythologie aller Nationen: Eine gedrangte Zusammenstellung des Wissenswurdigsten aus der Fabel- und Gotterlehre aller Volker der alten und neuen Welt
1962: VOLPE, GIROLAMO - Gedenkschriften van een voormalig kapucijner monnik of schetsen van het tegenwoordig kloosterleven.
12001: VOLTAIRE (FRANÇOIS MARIE AROUET) - Oeuvres complètes De Voltaire avec des Remarques et des Notes Historiques, Scientifiques et Littéraires. Facéties. Deuxième édition.
10190: VOLTAIRE, M. DE - Histoire de Charles XII, Roi de Suède. Nouvelle éditions, revue, corrigée, augmentée de beaucoup de particularités très-intéressantes, et imprimée sur le manuscrit de l'auteur. Avec des remarques historiques et critiques.
2793: VOLTAIRE - The Henriade, an Epic Poem in Ten Cantos. Translated from the French of Voltaire, into English Rhyme, with large Historical and Critical Notes
4858: VOLTAIRE - Voltaire. Oeuvres choisies. Édition du centenaire 30 mai 1878
1185: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel
4146: VOOGT, GOS DE - Langs Neerland's Tramlijnen en Bootverbindingen. Deel 1 Gelderland.
2130: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in de stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling va de ruimtelijke kwaliteiten van de 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
2357: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
15711: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en Interieur in Nederland. 1835-1895. (2 Delen compleet)
13998: VOORT, TH. V.D. - Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum. Woordenboek met inleiding
15623: VOOUS, K.H. - Moerasvogels van Europa
5356: VORSTEMAN VAN OYEN, A.A. - Oude Kerkregisters in ons land bijeengebracht door A.A. Vorsterman van Oyen Ridder der Orde van Waldeck en Pyrmont, versierd met de Gouden Medaille van Kunsten en Wetenschappen van Adolph Hertog van Nassau en Oscar || Koning van Zweden, Lid en Eerelid van vershcillende Binnen- en Buitenlandsche geleerde genootschappen
7359: VORSTENBOSCH, J.M.G. - Toestemming voor onderzoek. Ethische beschouwingen over het toestemmingsbeginsel; met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschappelijk onderzoek.
11591: VORSTENBOSCH, JAN - Toestemming voor onderzoek. Etische beschouwingen over het toestemmingsbeginsel; met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschappelijk onderzoek.
6752: VOS, J.G. - `De Lebbenbrugge` het karakteristiek 16e eeuws boerenhuis met zijn opmerkelijk interieur en eigen sfeer.
11301: VOS, P.D. DE - Zierikzee voor honderd jaar.
9382: VOS, I.H.J. (RED.) - Zóó is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenins, haar uiterlijk, haar geschiedenis.
9301: VOS A. (RED) - 's-Hertogenbosch De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990
1101: VOS, TOM - Punterend door Giethoorn.Oude Gieterse verhalen met een Gieterse woordenlijst.
14235: VOS, P.D. DE - De grafschriften der voormalige St. Lievens-Monsterkerk te Zierikzee.
2785: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het naziregiem
2912: VOS, MARGOT - Vlammende verten
3579: VOS, BERT - Voor wat hoort wat
5865: VOS, DE, STEPHAN - Sjaarloos Woordenboek
7405: VOS, RIK / OS, HENK VAN (ED) - Aan de oorsprong van de schilderkunst/ The birth of Panel Painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit/ Early Italian Paintings in Dutch Collections.
8438: VOSLAMBER, BEREND/WINDEN VAN, ERIK/ KOFFIJBERG, KEES - Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland.
14279: VOSMAER, C. - Een zaaier. Studiën over Multatuli's Werken.
6624: VOSSEN, H.J.M. - Vrijwilligerseducatie en pastoraat aan rouwenden. Een pastoraaltheologisch onderzoek naar een curriculum voor vrijwilligers in het pastoraat over het bijstaan van rouwenden
12565: VOSSEN, MIRJAM (RED.) - De dood moet een Wener zijn. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
1735: VOSTERS, DR. S. A. - Spanje in de Nederlandse litteratuur
15175: VOUS, K.H. EN H.J. SLIJPER - Roofvogels en Uilen van Europa.
8561: VREDENBERG, J - 1200 jaar Wilp 765-1965 Grepen uit de geschiedenis van een Oostveluws Kerspel
14561: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850.
1070: VREDENBURG-ALINK, J.J - De kaarten van Groningerland
4200: VREDENDUIN PZ, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen
9319: VREE, F.J. VAN. - Drie-dagen in Amersfoort. Opdragt aan den doorluchtigsten en Hoogwaardigsten Heer Cornelis Ludovicus, Bisschop van Curium, Baron van Wijckersloot, Heer van Schalkwijk.
6118: VREEKEN, A. - Avonturen van Piet van Gent. Geillustreerd.
11696: VRENSSEN, AD - De Rakt, 'n Stukske Uje.
7734: VRIELINK, R. - 98 jaar ULO/MAVO Brummen
13924: VRIEND, JJ EN G. ARENDZEN - Perspectieftekenen voor bouwkundigen. Schaduwbepaling in rechthoekige projectie. Schetsen en opmeten.
9331: VRIES, MINK DE - Navolging nu. Postmoderne devotie.
2672: VRIES. DIRK J. DE - Bouwen in de late middeleeuwen Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht
12663: VRIES, JESSICA DE - Developments in electrical neurostimulation fot angina.
6535: VRIES, P.H.H. - Verhaal
12733: VRIES, JEAN-PAUL P.M. DE - Latest Insights into Abdominal Aortic Aneurysms and Endovascular Repair.
9286: VRIES, U. DE EN MUIS, A.J. - De administratie van een gasbedrijf.
12968: VRIES, YVONNE DE (E.A.) - Van boeg tot bumper. Zestig jaar techniek aan de Loolaan
7043: VRIES, HUGO DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
10696: VRIES, PROF.DR. JOH. DE - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.XV
12680: VRIES, LEONARD DE - Het grote knutselboek voor jong en oud. 75 knutselwerkjes samengesteld door Leonard de Vries
7132: VRIES, HUGO DE. - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Zweiter Band.
12638: VRIES, PIETER DE - Moruroa and Us. Polynesians'experiences during Thirty Years of Nuclear Testing in the French Pacific.
3592: VRIES, LIEN DE - Over Hollands Verleden. Literatuurgidsje voor folklore, sagen en legenden in Nederland
3614: VRIES, HUGO DE - Naar Californie. Reisherinneringen. Tweede, herziene druk. Met talrijke illustratien.
4595: VRIES, J. DE - Wat zijn boeken?
4260: VRIES, ANNE DE - Het Drentse Volkskarakter
4133: VRIES, JOS DE - Now and next in Retail. Over trends en ontwikkelingen in winkelformules. On trends and developments in retailing formulae. Ueber Trends und Entwicklungen in Ladenformeln.
7467: VRIES, THEUN DE - Friesche Sagen.
9380: VRIES DE, WOBBE - Drentse plaatsnamen.
8678: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - HALALI Cultuurhistorische notities van Wild en Weidwerk 31 tekeningen van de middeleeuwen tot heden
7195: VRIJLANDT, M.A. - De Hervormde Werenfried-Kerk te Westervoort
5905: VRIND, W. DE (E.A.) - Kennis van bouwstoffen. Deel IV Natuursteen. Leerboek voor het middelbaar technisch onderwijs en de practijk.
14130: VRING, GEORG VON DER - Soldat Suhren. Roman
12384: VRING, A.M. VAN DER - De lager-onderwijswetten en de leerplicht van 1806-1949
12008: VROOME, HARRY DE - Drentse boerenerven en tuinen.
12828: VROOMKONING, VICTOR - De einders tegemoet. Gedichten (gesigneerd)
7943: VROOMKONING, VICTOR - De laatste dingen.
12452: VUGS, REINOLD - De fluit van de puddingfabriek
9238: VUGT, JOOST VAN. - De actualiteit van het geweten
1281: VUUREN, L. VAN - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie (los deel).
7594: VYSE, CHARLES - The New London Spelling Book, or the young gentlemen and ladies' guide to the english language To which is appended A brief view of english history, comprised in the Lives of the Reigning Monarchs, and a chronology of remarkable events
10304: WAAIJMAN, KEES (VERTALING) - Leg mij als een zegel op je hart. Twaalf minnezangen uit het hooglied.
13077: WAAL, ANNE DE - Cutaneous Melanoma. Population-based studies on epidemiological and clinical aspects.
11323: WAALS, J.D. VAN DER - Die Continuitat des Gasformigen und Flussigen Zustandes
6585: WAALS, J.D. VAN DER - De amfoor van de Hankenberg en de andere amforen van de standvoetbekercultuur in Nederland Mit deutscher Zusammenfassung
6566: WAARDEN, FRANS VAN - Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Nederland /- 1800-1940
14313: WAASDORP, J.A. - Van Romeinse soldaten en Cananefaten. Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg.
12419: WAASDORP, EVERT JAN - Results of Clinical Research to improve EVAR.
12509: WADELL, PAUL. J. - Friendship and Moral Life
3801: WAGENAAR HUMMELINCK, DR. P. - Studies on the fauna of Curacao, Aruba, Bonaire and the Venezuelan Islands Volume II With 23 text-illustrations and 12 plates
4465: WAGENAAR, AAD - Rotterdam mei '40. De slag- de bommen- de brand.
7432: WAGENAAR, AAD, (E,A,) - Rotterdam van dag tot dag. 1940-1995. 20 delen in groene linnen band.
12777: WAGNER, KARLHEINZ - Atlas zur physischen Geographie (Orographie)
4944: WAGNER, WOLF-DIETRICH. - Die Fregatten Peter und Paulund Heiliger Paul. Mit funf Planen zu den Fregatten
14716: WAGNER, ANNA - Jan Voerman. IJsselschilder
6644: WAISMANN, FRIEDRICH - Einführung in das mathematische Denken Die Begriffsbildung der modernen Mathematik (HRSG. Heinz Jörg Claus) 4.Auflage
7838: WAL, J.W.F.J. DE (E.A.) - Marineblad. Orgaan van de Marine-vereeniging. Negenentwintigste jaargang 1914-1915.
15278: WAL, R. VAN DER - Handboek voor smeden. Mede ten dienste van nijverheidsscholen en voor hen die zich bekwamen voor de nijverheidsonderwijs-akten.
15276: WAL, R. VAN DER - Handboek voor smeden. Mede ten dienste van nijverheidsscholen en voor hen die zich bekwamen voor de nijverheidsonderwijs-akten
11552: WAL, HENRY, J.C.M. - Quantitative diagnosis and treatmant of vasospasm in upper extremities.
7079: WALDEN, WILLY EN MUYSELAAR, PIET - Het Slaapmiddel. 2 Heeren en 1 Dame. Personen: Mannetje, Reiziger, Dame.
8555: WALDON, SYNODE - Cantiques pour le culte public recueillis et imprimes
9910: WALKER, JOHN - Elements of Geography and of Natural and Civil History
13382: WALKER,EDWARD S. - Don't Jazz or Some notes on popular syncopated music in England during the 20th Century.
13814: WALKER, ANTHONY, R - Farmers in the Hills Ethnographic Notes on the Upland Peoples of North Thailand
12668: WALL, ERNST E. VAN DER - What's new in cardiac imaging? SPECT, PET, and MRI
5058: WALLACE, LEWIS - Guatamozin. Een verhaal uit de verovering van Mexico. 2 delen in 1 band.
2996: WALLAGH, BOB - De echte van Meegeren
11022: WALLE,DALILA - Leiden Medical Professors. 1575-1940.
10868: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Deel 1, 2, en 3.
14753: WALLWORK, ADRIAN - English for Academic Research: Writing Exercises
14754: WALLWORK, ADRIAN - English for Academic Correspondence and Socializing.
1663: WALTER, DR. HEINRICH - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands
9302: WALTERS, J.A.L.I. - The dissociation and association behaviour of yeast ribosomes
9972: WALTON, SIR JAMES - Tabellen zur Edelstein-Bestimmung
14298: WALTON, H.G. - Almora; A Gazetteer being Volume XXXV of the district Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh,
13664: WALZER, MICHAEL - Tolerantie
7392: WANSINK, JOHAN HENDRIK - Eenige Randproblemen der Conforme Afbeelding
12829: WAP, DR. JAN J.F. - Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk.
11934: WAPENAAR, DRS. P.L.J. - H.W.S. Een Tiels voorbeeld van dienende liefde.
9576: WARD, MRS. HUMPHRY - Marcella. Vertaald door mevrouw Willeumier.
9583: WARD, MRS. HUMPHRY - Lady Rosa's Dochter. Uit het Engelsch door Mevrouw Willeumier.
9580: WARD, MRS. HUMPHRY - Robert Elsmere. Uit het Engelsch.
9589: WARD, MRS. HUMPHRY - Helbeck van Bannisville. Uit het Engelsch vertaald door Mevr. Willeumier.
11515: WARFFEMIUS, AB - Vijf eeuwen 'A gen Beuke'. De (bouw)geschiedenis van een Limburgse boerderij. (In nieuwstaat!)
14964: WARHOL, A.; BÖRJESON, P.O. - Portraits of Ingmar Bergman by Andy Warhol
15329: WARNCKE, CARSTEN-PETER - Pablo Picasso 1881-1973. Deel I: Oeuvre 1890-1936. Deel II: Oeuvre 1937-1973
10584: WARSON, ALBERTE - Het Lierse Persjaarboek 1985
5756: WARTENA, R. - Tongeren. De geschiedenis van een Veluwse buurschap.
15676: WARTENA, R. - Sint Anthony Groote Broederschap Zutphen 1451-1976 .
14944: WARTENA, R. - Sint Anthony Groote Broederschap Zutphen 1451-1976.
7729: WASCH, KAREL - De Loutere Bloem. (Met een persoonlijke boodschap van Karel Wasch)
7554: WASSENAAR, W.A. - Het kind met (ernstige) spellingsproblemen. Uitgangspunten voor diagnostiek, preventie en remediëring.
8147: WASSINK, DRS. GEKE (E.A.) - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadenmtie. (1907-2007)
1195: WATELET, J.-G. (DIR.) - Art Nouveau België. Tentoonstelling geplaatst onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen.
13476: WATERBOLK, H.T.(EDIDIT - Paleohistoria. Acta et Commvnicationes Institvti Bio-Archaeologici Vniversitatis Groninganae Vol. VIII
13128: WATERBOLK, H.T. - Scherpe stenen op mijn pad. Deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland. Als nieuw
13168: WATERS, KEITH - The Studio Recordings of the Miles Davis Quintet, 1965-68
9264: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, JOS M.N.TH. VAN - Onder het Teeken van den Islam. Reisherinneringen
10570: WATLING, ROY - Children and Toxic Fungi. The essential medical guide to fungal poisoning in children.
10589: WATLING, ROY (E.O) - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 1 / Boletes and their allies. Revisted and enlarged edition.
9874: WATSON, JAMES D. - Molecular Biology of the Gene.
15492: WATSON, ALBERT. - Mad Dog
10926: WATSON, ELIZABETH. L. - Houses voor Science. A pictorial history of Cold Spring Harbor Laboratory
13648: WATTS. ALAN - Het Niets. De Meningen van Alan Watts. Boek III
13009: WATTS, LEWIS AND ELIZABETH PEPIN - Harlem of the West. The San Francisco Fillmore Jazz Era.
13838: WAUGH, EVELYN - Robbery Under Law. The Mexican Object-Lesson.
4666: WEATHERHEAD, LESLIE D. - 't Gebeurde in Palestina.
6021: WEBB, PETER - The Erotic Arts. New edition with additional material and photographs.
15035: WEBER, JURGEN - Kleine Geschichte Deutschlands seit 1945
15215: WEBSTER, MERRIAM - Webster's New Geographical Dictionary
6833: WEBSTER, JEAN. - Vadertje Langbeen. (vertaald door J.J.F. Kliphuis en in kleur geillustreerd door Alison Korthals Altes).
8508: WEEBERS, DICK (SAM.) - 29 x NUMAGA
14615: WEEDA, DRS. E.J - Nederlandse oecologische Flora, wilde planten en hun relaties. Deel 2
2124: WEEDA, DRS. E.J. - Nederlandse oecologische Flora, wilde planten en hun relaties 1.
11514: WEEDA, DRS. E.J / WESTRA, R. / WESTRA, CH. / WESTRA, T. - Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties deel 1 t/m 5, met los register.
2125: WEEDA, DRS. E.J. - Nederlandse oecologische Flora, wilde planten en hun relaties. Deel 3.
4812: WEEL-BAUMGARTEN, E.M. VAN - Depression: the long-term perspective. A follow-up study in General Practice.
4153: WEENEN, DRS. J.C. VAN - Zelf gemaakte toekomst. Milieu-aspecten van nieuwe materialen.
11433: WEENIG, W.H. - Information diffusion and persuasion in communication networks: The strenght of weak and strong ties.
4112: WEERAKOON, R. - Sri Lanka's Mythology
15582: WEERD, DR. W.G. VAN DER (BEWERKING) - Horatius' Satiren en Brieven
14918: WEERD, EVERT VAN DEN EN CREBOLDER, GERJAN. - Ede in Wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede.
12749: WEERD, IR. W.A.J. DE - Toerisme in de sneeuw. Vele wintersportmogelijkheden en -genoegens.
6754: WEERDESTEYN, VIVIAN - From the mechanisms of obstacle avoidande towards the prevention of falls. Een wetenschappelijke proeve op het gebied der Medische Wetenschappen
15548: WEEVERINGH, J.J. - Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden ten dienste van allen, die belang hebben bij effecten en effectenhandel. Eerste deel: Nederlandsche staatsschuld.
6780: WEGENER, GEORG - Deutsche Ostseeküste. Mit 150 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen und einer farbigen Karte.
10979: WEGENER, HANS (NACHWORT) - Das Nibelungenlied. Mit Bildern aus der Hundeshagenschen Handschrift erzahlt und begleitet von Hans Friedrich Blund.
15616: WEIDE, AD VAN DER (E.A.) - Project Planning en Management.
15748: WEIDEMANN, H.J. - Tagfalter.(alle heimischen Arten, Alpenarten als Auswahl) Biologie-Ökologie-Biotopschutz mit einer Einfuhrung in die Vegetationskunde
15747: WEIDEMANN, H.J. UND J. KOHLER - Nachtfalter. Spinner und Schwarmer.
9875: WEIER, T. ELLIOT - Botany. A brief introduction to plant biology.
9592: WEIJDE, F.(SAMENSTELLER) - Van klei tot baksteen. Uitgegeven onder auspiciën en met medewerking van de Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie
7661: WEIJER VAN DE, RENATE - Dieren als werknemers. Cultuurhistorische aspecten van mens-dier relaties.
14869: WEIJNEN DR. A. - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal De Ghulden Roos. Jaarboek No. 2 (1942)
14868: WEIJNEN DR. A. - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal De Ghulden Roos. Jaarboek No. 3 (1943)
2176: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet, biezen en griendhout. Tweede druk
1762: WEIJTENS, M. J. P. M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw
2235: WEIJTS, ANDRE M.M.V. BRAAD, ROELOF - Heerlen verleden tijd
6516: WEIL, SIMONE - Cahiers. Aufzeichnungen Dritter Band Herausgegeben und ùbersetzt von Elisabeth Edl und Wolgang Matz
12297: WEIL, GUSTAV DR. - Tausen und eine Nacht. Eine Auswahl der schönsten Liebesgeschichten des Morgenlandes. Zwei Teilen mir Bildern von M. Wulff.
11401: WEILAND, P EN LANDRÉ, G.N. - Woordenboek der Nederduitsche synonimen
3320: WEILAND, H. - Levensleed Uit de boekenserie Opgang
6142: WEINBERG, S. KIRSON - Het probleem van de Bloedschande
10784: WEINSCHENK, ERNST - Die gesteinsbildenden Mineralien
10785: WEINSCHENK, ERNST - Grundzuge der Gesteinskunde
9233: WEINSTEIN, MARTIN E. - The Human Face of Japan's Leadership: Twelve Portraits
14084: WEIR, BOB AND POSTGATE, JOHN - Looking for Frankie a bio-Discography of Jazz Trumpeter Frankie Newton.
11082: WEISE, C.H. - Publii Virgilii Maronis Opera. Ad Praestantium Librorum Lectiones. Nova Editio Stereotypa
7704: WEISMANN, AUGUST. - Studien zur Descendenz-Theorie. I. Ueber den saison-dimorphismus der Schmetterlinge. Mit zwei Farbendrucktafeln.
10822: WEISS, A.M. - Die Kunst zu Leben. Ein Handbuchlein für Erzieher und zur Selbterziehung.
2849: WEISS, KARL - Vergrößern und Kopieren auf Bromsilberpapier. Vierte Auflage (= Photographische Bibliothek, Band 15).
13541: WEISS, JASON - Always in Trouble. An Oral History of ESP-Disk's, the Most Outrageous Record Label in America.
6447: WEISS, EMIL - Tun : Machen Bezeichnungen für die Kausative und die Periphrastische Funktion im Deutschen bis um 1400
9569: WELCH, STUART CARY - Le Livre des Rois. Le Chah-Nameh de Chah Tahmasp
5924: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634 bijgenaamd De stomme van Campen en Barent Avercamp 1612-1679 Schilders tot Campen.
5178: WELCKER, J.W. - De Noorder-Lekdijk Bovendams en de doorsteking van de Zuider-Lekdijk bij Culemborg 1803-1813. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Waterstaat geschetst en met onuitgegeven stukken toegelicht.
10776: WELIE VAN, JAN/ KOOLWIJK VAN, JOS. - Uit een: Heemkunde-Projektover Dreumel 1925/1985. Deel 2: De tweede wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw en vergelijking Heden/Verleden.
6079: WELLEN, J.J. - Invloed van kalium en ouabaine op de produktie van corticosteroiden door bijnierweefsel in vitro
7047: WELLENSIEK, DR. IR. S.J. - Grondslagen der Algemeene Plantenveredeling.
13913: WELLER, JOHN - History of the Farmstead. The development of energy sources.
8275: WELLMANN, DR. - IV. Deutscher Zahnarztetag 1.-7. September Koln 1929. Fuhrer durch die Tagung.
9845: WELLS, H.G. - Oorlog met Mars.
6315: WELSEM, J.W.A. VAN - Leerboek der Plantkunde voor Nederlandsch-Indie Derde deel met register Zesde druk
13317: WELTAK, MARCEL / LICHTVELD DR. LOU ( ALBERT HELMAN) - Surinaamse Muziek in Nederland Met geluidscassette Nieuw nog in plastic folie
12418: WELTEN, R.J.TH.J. - Desobstrcutie van de arteria carotis. Een retrospectieve analyse.
13990: WELTERS, F. - Voeldesche Legenden.
2991: WELTERS, AD - Kluizenaars in Limburg
4985: WENDELEN, FR. L. (DER ABDIJ VAN TONGERLOO) - De H. Norbertus en zijne orde.
13048: WENDT, REINHOLD - John Coltrane (23. Sept. 1926-17. Juli 1967) Ein Leben fur die Musik
2690: WENNEKES - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven. (zevende druk, speciale editie)
9663: WENTHOLT, DR. L.R. - Stranden en Strandverdediging
14931: WENTHOLT, FRANS - Suske en Wiske, de roestige rolpatronen.
6843: WENTZEL, GÉ - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe. Deel 1 en deel 2.
10841: WERD, GUIDO DE (ZUSAMMENSTELLUNG) - Das Gesicht einer Stadt. Erhaltenswerte Gebaude in Kleve.
2158: WERDERMANN, PROF. DR. E. - Kakteenkunde Jahrgang 1933 Heft 1 bis 12
9102: WERF VAN DER, DIRK - Honderd jaar avondland. Een selectie van visies .
2526: WERGER, M.J.A. - The study of vegetation.
6059: WERKGROEP LIEVER LEVEN - De Paradijs Ervaring of Leren Leven tussen Kramp en Schending.
6333: WERNER, DAVID - Phuc hoi. Tre Tan Tat Tai Cong Dong
5913: WERNER, DAVID - Nothing about Us, Without Us. Developing Innovative Technologies For, By and With Disabled Persons.
5023: WERNER, H. - Geldersche Kasteelen beschreven en afgebeeld. Historie- Oudheidkunde- Genealogie. Deel 1 en Deel II
15533: WERNER, H.M. - Geldersche Kasteelen beschreven en afgebeeld. Historie- Oudheidkunde- Genealogie. Deel 1 en Deel II
10805: WERSCH VAN, PHILIPPE - Folklore van wilde planten in België en Nederland.
9132: WERSTERMANNO ANT., BOISSONADIO J.F. - Diogenis Laertii de Clarorum Philosphorum Vitis, Dogmatibus et Apophthegmaticus Libri Decem. Ex Italicis Codicibus Nunc Primum Excussis Receensuit C. Gabr. Cobet. Accedunt Olympiodori, Ammonii, Iamblichi, Porphyrii et Aliorum Vitae Platonis, Aristotelis, Pythagorae, Plotini
7859: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans eet het bord van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
7572: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans het het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
13957: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans eet het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
14919: WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H. - Twee woelige jaren in Zutphen. De plooierijen van februari 1703 tot februari 1705.
15124: WERUMEUS BUNING, A. - Tien Verzen voor een Doode.
10876: WESSELING, DR. J. - De geschiedenis van Axel.
3538: WESSELINGH, A. J. & WILLIGENBURG, A. R. VAN - Whiskey Compagnie 1972 - 1990
10610: WESSELINK, JOHAN - Schilders van de Veluwezoom
15188: WESSELINK, JOHAN - Schilders van den Veluwezoom.
7295: WESSELS, HENDRIK, FREDERIK - Gouda. Proeve van ener stadsmonographie. Incl.twee losse bijbehorende stadskaarten schaal 1:5000.
5849: WESTENDORP, J. - Verhalen uit de Dierenwereld Tweede druk
5968: WESTENDORP, J. - Inleiding tot de werktuigbouwkunde
13140: WESTENEND, SARA TEN / YOCARNI, NIKI - 12 - 18x5x500
8950: WESTERBEEK, HANS EN RUBINGH, BEREND EN SHILBURY, DAVID EN QUICK, SHAYNE - Strategische sportmarketing
3317: WESTERBRINK-WIRTZ, J. M. - Jong vrouwtje Uit de boekenserie Opgang
12091: WESTERHOVII, ARN. HENR. / PITISCO, SAMUELE - Lexicon Latino-Belgicum Novum post Multiplices variorum labores auctius & exactius proditum
4117: WESTERHUIS, J.R (EINDRED.) - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
9881: WESTERLOO, GERARD VAB - Frimangron. Suriname, reportage uit een Zuidamerikaanse republiek.
8425: WESTERMAN, PAULINE - Rechtsfilosofie Ineiding
10302: WESTGEEST, HELEN (E.O.) - Making research visible to the world.
12037: WESTHOFF, PROF. DR. V. - De verantwoordelijkheid van de mens jegens de natuur. Caput-college 1977-1978
14961: WESTHOFF, VICTOR EN HUIB DE MIRANDA - Kotten zoals de N.J.N. het zag. Met een voorrede van Dr. Jac. P. Thijsse.
5454: WESTRHEENE, T. VAN (VERTALER) - Wat zal hij er meê doen? Naar het Engelsch van Sir. E.Bulwer Lytton. Eerste en tweede deel.
5647: WESTRHEENE, T. VAN (VERTALER) - Wat zal hij er meê doen? Naar het Engelsch van Sir. E.Bulwer Lytton.
11930: WESTRUP, DICK - Wageningen. Veranderd gezicht 1900-1982
14981: WESTSTRATE, JOB - In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel ca. 1360-1560.
12742: WETERING, REIN VAN DE - Wanssum 1965
11583: WETHERELL, ELISABETH - De wijde, wijde wereld.
10687: WEUSTEN, BRIGITTE (E.A.) - Vaarwel vaarwel, lief ziekenhuis. 66 jaar Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis aan de Nijmeegse Sint-Annastraat.
9157: WEVE, JAN JACOB - De Valkhofburcht te Nijmegen. Een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925 Samenstelling en redactie: drs. J.M.T. Nooy
12472: WEVER, JAN, JACOB - CT Angiographic follow-up after endovascular aortic aneurysm repair.
4321: WEVER, W.W.F - 26379 Vrouwen en Kinderen. Actueele Vraagstukken
11092: WEYERS, FRANK - Salvador Dali. Leven en werk
4668: WGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Verkort. Met kaarten, plaaten en portraiten.
12770: WHARRAM, JAMES - Two Girls. Two Catamarans
4559: WHEATCROFT, ANDREW - The Tennyson Album. A biography in original photographs.
7787: WHEELER, TOM - Het gitaarboek. Met een voorwoord van Jan Akkerman. Vertaling en bewerking Roberto Palombit.
13537: WHEELER, GEOFFREY - Jazz by mail: Record clubs and record labels, 1936 to 1958 : including complete discographies for Jazztone
13542: WHEELER, GEOFFREY - Columbia Records, Pioneer in Recorded Sound. America's Oldest Record Company - 1886 to the Present. Volume 1: The History. Volume 2: The Documents.(Copy number 20, signed by the autor)
2708: WHEEN, FRANCIS - The Chatto book of Cats
11212: WHITE, JIMMY - Jimmy White: Second wind. My autobiography
10833: WHITEHOUSE, P.B. - Narrow Gauge Album
2588: WHITING, GERTRUDE - Old-time tools and toys of needlework
10288: WHITING, ROBERT - You Gotta Have Wa*. When Two Cultures Collide on the Baseball Diamond.
5956: WICHERS, D. EN RAALTE, VAN D. - Fysiologie, trek en afzet van bolgewassen Deel I. De Tulp.
13631: WICHMANN, SIEGFRIED - Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858.
5911: WIDGERY, CATHERINE - Lost Sense. Catalogue of an exhibition held at the Royal Ontario Museum.
10492: WIEBE, A. - Beek. Een wonderlijk dorp
12190: WIECHERT, ERNST - Der Richter. Die Mutter. Zwei Erzählungen
13365: WIEDEMANN, ERIK - Jazz Og Jazzfolk
2705: WIEFERING, F. - Glorieuze Orgeldagen
13724: WIEG, PETER - Chinesische See-Dschunken. Mit Rissen von Jochen v. Fircks.
13721: WIEG, PETER UND JOHANNES FREYER - Chinesische Fluss-Dschunken. Mit Rissen und Zeichnungen von Peter Wieg.
4272: WIEGMANS, WILLEM - Una en Ina
7660: WIEL VAN DER, LAMBERT - Hedendaags rationalisme in de architectuur. Over theorie en praktijk van Giorgio Grassi en Aldo Rossi.
5174: WIEL, REIN VAN DER - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
10799: WIELAERT, JEROEN - On tour. Berichten, lofzangen en verhalen uit de Ronde van Frankrijk. (Met boodschap voor de ontvanger)
6761: WIELAND, C.M. - Musarion oder die Philosophie der Grazien. Ein gedicht in drei Buchern.
2324: WIERING O.J. - De Vierdaagsche. Ons wandeljaar 1939
6190: WIERINGEN, NIEK VAN - Interstitial Hyperthermia with PdNi Thermoseeds.
1461: WIERSMA, J. P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden
10761: WIERSMA, AITA - Tussen de katers (gesigneerd)
3649: WIERSMA, TJEERD GUIDO - Dynamic Rectal Examination. Clinico-Radiological Correlation. Dynamisch Rectaal Onderzoek. Klinisch-Radiologische Correlatie (met een samenvatting in het Nederlands).
2440: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, J. VAN - De kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3-7 jaar, volgens de methode van Frobel.
12083: WIESER, DR. RODA - Die verbercherhandschrift 2 Teile I Die Handschrift der Betrüger, Diebe und Einbrecher mit 93 Abbildungen und 19 Tabellen II.Die Handschrift der Sexualverbrecher mit 93 Abbildungen und 21 Tabellen.
15520: WIGGER, J.H. - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisatiereeks nr. 11. Inventarissen van de archieven en archiefbestanddelen betreffende de inning van successierechten in Overijssel 1806-1926 (1927)
3949: WIGGER, ANGELA - Competition for Competitiveness: The Politics of the Transformation of the EU Competition Regime
3769: WIGGERMAN, F.A.M. - Babylonian prophylactic figures: the ritual texts.
4574: WIGGERMANN, F.A.M - Babylonian Prophylactic Figures: The ritual texts
13457: WIGGERS, J.A. - Pamoeka elmoe itoengan. Pikeun Moerid-moerid Normaal-School Djeung Goeroe-goeroe di Sakola Handap
14727: WIGMAM, A.B. - Het landgoed Oranje Nassau's Oord. Compleet met kaart.
4103: WIJBORN, AGNES - De San Salvador. Een brokje kultuurgeschiedenis uit onze Gouden Eeuw.
11726: WIJERS, J.A.E. - Handleiding bij de opleiding van vroedvrouwen.
4131: WIJESEKERA, NANDADEVA - The Sinhalese (first printing)
8865: WIJK, WIM VAN - Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch.
1654: WIJK, WIM VAN - Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch
2709: WIJK, DR. JAN VAN - Het sierteeltcentrum Boskoop
7475: WIJK-ERMSTRANG, HANNIE VAN - Uit het leven van baker Hannemeu en Kneel. Bakeren in de Bommelerwaard.
7811: WIJKERSLOOTH, ROELOF DE - Dies Redes 2000-2012. Bundel uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid als voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.
7760: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van 1530-1934 (niet in de handel verschenen)
8313: WIJNANDS, H.E.J. - Kenmerken, verspreiding en voortbestaan van Rana Lessonae Camerano, Rana Ridibunda Pallas en hun hybride Rana EsculentaLinnaeus ( Amphibia, Anura) in Nederland
4038: WIJNANDS, JOCHEM (FOTOGRAAF) - Wadden
6995: WIJNANDS, JAC EN SPEE, PIET. - Horne, Horn, Häör.
8317: WIJNBERG, LEA - Majoor A. M. Bosshardt
9214: WIJNEN, JANNIE PETRA - Multi-nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy of human brain tumours
10045: WIJNEN, J.H. - De Schoonste Dag des Levens. Voorbereiding tot de Eerste H. Communie.
9356: WIJNGAARDEN, C.H. VAN - Haastrechtse 'Kercke Rekenbouck' 1584-1811.
2315: WIJNGAERDEN, C.J. DE LANGE VAN - Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude meest uit oorspronkelijke stukken bijeenverzameld. Bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema, en verrijkt met 4 lithographische kunstplaten, naar teekening van den heer Schipperus
9304: WIJNINGA, HANS - Grijs
6618: WIJS-MULKENS, ELLEKE DE - Wonen op stand. Lifestyles en landschappen van de culturele en economische elite
10654: WIJST, MARTIEN VAN DER, - Beknopte Geschiedenis Gemert.
13327: WILBER, BOB / WEBSTER, DEREK - Music was not enough
5907: WILDE, HENDRIK, PIETER, DE - Beschouwingen over het begrip en de uitoefening van souvereiniteit.Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Staatswetenschap aan de R.U. Groningen
1581: DE WILDE, M. DOEKES- - Olleke, Bolleke en Knipperdolleke Hoe zij hun land van een ondergang redden en het geheim van een goede gezondheid vonden Illustraties van Rie Kooyman Tweede druk
8251: WILDE, SEBASTIAAN DE - Rail Estate. Multiple Use of Space and Railway Infrastructure
15232: WILDING, JOHN - How to make Galileo's Escapement
10804: WILDSCHUT HENK EN WOUDA RAIMOND. - A'DAM DOC.k
9454: WILDT, JAN DE - Een mol in Arcadie. 50 jaar Velser Tunnels,
10459: WILDT, A.C.M. DE - Inventaris van de archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen 1591-1948. Inventarisatiereeks nr. 4
15357: WILDT DR. R.A. WIDT - Landbouwmechanisatie.(Farm-Mechanization). Economische en sociale aspecten van de mechanisatie van de landbouw in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Nederland.
15718: WILJES, H.G. - Het Pad der Genen
8428: WILKENS, MARY E. - Pembroke en zijne bewoners Een Amerikaansch verhaal. Bewerkt door Mevrouw B. De Graaff-van Cappelle
14761: WILKINSON, ALAN, (ED) - Henry Moore. Writings and Conversations.
11715: WILLE, MANFRED - Der Himmel brennt über Magdeburg die Zerstörung der Stadt im zweiten Weltkrieg
1931: WILLEMS, P.M.H. - De financiele en monetaire ontwikkeling van Oostenrijk na 1945
5369: WILLEMS, J.H.J. - Atlasje bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis. Kaarten en Tabellen voor de Middelbare School en Hoofdacte-Studie.
2921: WILLEMS, J. TH. J. M. - Rapport over de verspreiding van de Boommarter, Martes martes (L) in Nederland
7655: WILLEMSE - Fauna Sumatrensis. (Bijdrage Nr. 62.) Preliminary Revision of the Acrididae (Orthoptera). With 101 figures.
11782: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks VIII.
11763: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks X. Met platen.
11765: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XI 1958-1959.
5885: WILLEMSEN, A.D.C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier ultieme exercities in voyeurisme.
12561: WILLEMSEN, W.J.M. - Vensters op Venrays verleden
11335: WILLEMSEN, J. - Missieverhalen. Interviews met missionarissen Deel 4 Azie en Oceanie
2244: WILLEMSEN, CEES - De psychiater en de witte vlek 30 jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000
6049: WILLIAM, SIR - Over den oorsprong der wapens
9976: WILLIAMS, GARDNER F. - The Diamond Mines of South Africa Illustrated
13827: WILLIAMS, DAVID LEWIS - The Mind in the Cave. Consciousness and the Origins of Art.
12305: WILLIAMS, EDWIN B. - From Latin to Portuguese. Historical Phonology and Morphology of the Portuguese Language.
15001: WILLIAMSON, GORDON - Die SS. Hilters Instrument der Macht. Die Geschichte der SS von der Schutzstaffel bis zur Waffen-SS
10583: WILLMAN, ANNA - Polska Najpiekniejsze Miejsca. Skarby Natury i Sztuki.
7962: WILLMANN, CARL. - Moderne Wonderen. Natuurlijke verklaring van de geheimen der spiritisten, gedachtenlezers, geestenbezweerders, snelrekenaars, enz. enz.
3318: WILMA - Zomer Uit de boekenserie Opgang
12125: WILMARS, DIRK - Arm Vlaanderen zingt of Het geluk der onbewusten.
15370: WILS, HARRY EN WIM V.D. GRINTEN (SAMENSTELLERS). - Vijfde Nijmeegsche Studenten Almanak 1933
6137: WILSON, A.M. AND MOSER, M.E. - Conservation of Black Sea Wetlands A review and Preliminary Action Plan
13321: WILSON, JOHN S. / BAUMER, JOSEPH / CALDWELL, BILL / MCREA, DEE - John S. Wilson Jazz Where It Came From Where It's At
13123: WILSON, PETER, NIKLAS - Miles Davis. Sein Leben, seine Musik, seine Schallplatten
12999: WILSON, PETER, NIKLAS - Sonny Rollins. Sein Leben, seine Musik, seine Schallplatten
13791: WIMSATT, JAMES I. - Chaucer and His French Contemporaries. Natural Music in the Fourteenth Century.
11502: WINDELBAND, WILHELM - Die Philosophie im Deutschen Geistesleben des XIX Jahrhunderts. Funf Vorlesungen.
3547: WINHOFF, MR. MELCHIOR - Lantrecht der Thwenthe declareert
8258: WINKELEN, C. VAN - Serooskerke (W) zoals het was...... Een geschiedenis in beelden
7913: WINKELMOLEN, S.H. - Budel en Cranendonk. Thans en voorheen. Bijdrage tot de kennis van onze plaatselijke en streekgeschiedenis, geplaatst in het raam van de Vaderlandse en gewestelijke historie.
7285: WINKELMOLEN, S.H. - Budel en Cranendonk voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van onze plaatselijke en streekgeschiedenis, geplaatst in het raam van de Vaderlandse en gewestelijke historie.
8846: WINKLER PRINS, DR. G. - De zee en hare woneren: natuurkundige beschrijving van hetgeen zij is en van hetgeen zij bevat. Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch van Dr. G. Hartwig.
13886: WINKLER, DOLF - Japanse krijgsgevangenenkampen. Boek vertaling in het Nederlands.
8812: WINKLER, DR. T.C. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek . Bladen ter algemeene ontwikkeling.
15225: WINKLER, ROLAND - Gelehrte Worte über leere Wörter: Das Xuzi shuo von Yuan Renlin und die Partikeln in der traditionellen chinesischen Philologie, Stilistik und Sprachwissenschaft
10204: WINNUBST, MADELINDE - Turbulent Waters Cross-Scale Conflict and Collaboration in River Landscape Planning. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
11777: WINTER, PAUL. - Die historischen Fahrzeuge der SBB und des Verkehrshauses der Schweiz.
5079: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN - De Jaargetyden in Vier Zangen
10338: WINTER, ROEL - Bruggen over Nijmegen. Nijmegenaren over bruggen. 2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken. (incl. losse bijlage)
15421: WINTGENS, MR. W - Conservatieve koloniale politiek. Redevoeringen over koloniale onderwerpen in the Tweede Kamer der Staten-Generaal (met aanteekeningen en bijlagen)
8105: WINTZEN, ECKART - Het hoofd sprak. Een boeketje columns zoals Eckart ze schreef in BeSOgnes tussen 1979 en 1995.
1816: WIRTH, L. - Nederlandsch-Hoogduitsche synoniemen, homoniemen enz.
12033: WIRTH, ZDENEK, BENDA JAROSLAV - Castles and Mansions (Bohemia and Morovia)
15092: WIRTHS, EDUARD - Damals in Kleve nach dem Krieg.
14264: WIRTZ, BOEB. - Blomme oes de bende.
13584: WIRZ, PAUL - Nova Guinea. Resultats des expéditions scientifiques a la Nouselle Guinée. Vol. 16.3
12056: WISEMAN, KARDINAAL - Leerredenen over zedekundige onderwerpen
12463: WISSELINK, WILLEM - Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair. Postoperatieve Paraplegia and Prospect of Endoluminal Techniques.
12506: WIT, A. DE / STEENVOORDE, R. (RED.) - Onderstroom. Wij zijn de tijden
9771: WIT, PROF.DR. H.C.D DE - Aquariumplanten.
3958: WITJES, BEN (E.A) - Indonesië, het boek van de teleaccursus
13336: WITMARK, ISIDORE / GOLDBERG, ISAAC - The Story of the House of Witmark From Ragtime to Swingtime
2986: WITSEN, NICOLAAS - Moscovische Reyse. 1664-1665.Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging LXVI.
13657: WITT TALMAGE, T. DE - Trouwring
15365: WITT, A. DE (RED.) - B.V.C. 1912-2012 Honderd Jaar.
12250: WITT, MME DE - Scenes Historiques Odette la Suivante L'Enfance des Pascal Vaux et Pignerol Derriere les Haies, Guerre de la Vende Ouvrage illustre de 18 gravures par E. Havard
6746: WITTE, BEN - 't is niet wat er staat. Betrekkelijkheid van de dingen is onderdeel van het leven; mysterie zo mogelijk nog meer.(genummerd 87/100 en gesigneerd).
11490: WITTE, B.S.J. - Het glas op fluweel. Beschouwing over alcoholconsumptie in vergelijkend perspectief.
2715: WITTE, E. TH. - Kamerplanten. Handboek tot het kweeken van planten in de kamer.
1318: WITTE, E. TH. - Handboek tot het Kweeken van Planten in de Kamer. Vrij bewerkt naar het duitsch Tweede druk.
7766: WITTE H. - Brieven en oorlogsdagboek van pater Herman Witte. Missionaris. Bevat: 1. De heenreis, oktober tot december 1935: pagina 2-20. 2. Het oorlogsdagboek, 1942 tot 1946: pagina 20-51.
2307: WITTELOOSTUIJN, JACO VAN EN MAAS, RUUD - Muziek uit stekels en gaten Over mechanische muziekinstrumentem, harfenuhren en andere speelklokken, maar in het bijzonder over de speeldoos
10393: WITTICH, CHRISTOPH. - Het Gelderse Gibea. Apologie voor de Nijmeegse universiteit anno 1656.
12599: WITTSTEIN, THEODOR - Funfstellige Logaritmisch-Trigonometrische Tafeln.
10588: WNATLING ROY, TURNBULL EVELYN - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 8 / cantharellaceae and amyloid-spored and xeruloid members of tricholomataceae (excl. mycena).
14678: WOEBCKEN, CARL - Das Land der Friesen und seine Geschichte. Mit 9 Bildern und 6 Karten. Genehmigter Neudruck des Ausgabe von 1932
15091: WOERDEMAN, H.; OVERMANS, W. - Tuinkruidenstrip
15493: WOHLBOLD, HANS (EINGELEITET VON) - Goethes Farbenlehre
3475: WOHLTMANN, HANS - Worpswede. Die ersten Worpsweder Maler ud ihre Bedeutung fur die deutschen Kunst.
14496: WOIDECK, CARL. (ED.) - The John Coltrane Companion. Five Decades of Commentary
13620: WOIWOD, MICK - The last cry.
9964: WOLBERT, KLAUS - Die Nackten und die Toten des Dritten Reiches. Folgen einer politischen Geschichte des Korpers in der Plastik des deutschen Faschismus
12933: WOLDRING, JOSEPHINE - Park van Haeften. Parade van 1000 jaar bewoning.
12978: WOLDRING, JOSEPHINE - Park van Haeften. Parade van 1000 jaar bewoning.
12695: WOLF, ROB (E.A.) - Een mooi uitzicht. Kalorama 1958-2008.
10764: WOLF, MEIJER DE (SAMENSTELLER). - Dichter bij Rottedam. Een verzameling gedichten over Rotterdam.
15292: WOLF, ROB - Mijnbouw, techniek en onderwijs.
10694: WOLF, ROB - Bewogen historie. De Sint Maartenskliniek 1936-1999
2237: WOLF, ROB - Rozen van Elisabeth Honderdvijfenzeventig jaar St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
10726: WOLF, CARL - Die fahne der Gemeinschaft. Die Pflichtslieder des NSLB. Dritte Folge. Herausgegeben im Auftrage des Reichswalters des Nationalsozialistichen Lehrerbundes.
13941: WOLF, ROB - Reis door een grillig landschap. GIB 1947-1992
10336: WOLF, ROB - Bewogen historie. De Sint Maartenskliniek 1936-1999.
12108: WOLF, ROB / VLEERLAAG, HARRIE - Ik zie nog voor me hoe het was 50 jaar Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud 1955-2005
14166: WOLFE, TOM - De Trip. The electric kool-aid acid test.
7422: WOLFE, EDWIN - Episodes with Gurdjieff
9508: WOLFF, W.J. - The Estuary as a Habitat. An analysis of data on the soft-bottom macrofauna of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt.
1362: WOLFF, P. - Meine Erfahrungen mit der Leica
6659: WOLFS, DR. S.P - ACTA CAPITULORUM PROVINCIAE GERMANIAE INFERIORIS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM AB ANNO MDXV USQUE AD ANNUM MDLIX Sec. codicem parisiensem arch. nat.LL, 1530
15005: WOLKERS, URSULA - Zwischen Kriegsende und Neubeginn: Erlebnisberichte aus dem Waldecker und Frankenberger Land
13226: WOLLMANN, THORSTEN (TRANSCRIBED BY) - Chet Baker Solos.
11922: WOLTER, MAURUS - Psallite Sapienter. Psalliret Weise! Erklarung Der Psalmen im Geiste Des betrachtenden Gebets und der Liturgie / Dem Klerus und Volk Gewidmet. Funfter Band.
8134: WOLTERING, P.J. (E.A.) - Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg.
6421: WOLTERINK - Alle de werken van Jacob Cats. Versierd met minstens 200 gravures. Eerste en Tweede deel.
9276: WOLTERS, DR. X.F.M.G EN SLEUTJES, A.W. - Vakkundige reparaties aan antieke stoel- en staartklokken.
2352: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
2482: WONINK, HARRY - Wandelen met Harry Wonink. Deel 1:Routebeschrijvingen. Deel 2: Honderd nieuwe wandelroutes
14744: WOOD, BERNARD - The human fossil record: challenges and opportunities. (Eenendertigste Kroon-voordracht).
4586: WOODHOUSE, C.M. - The Struggle For Greece. 1941-1949
3046: WOODWARD, BOB - Dekmantel. De geheime oorlogen van de CIA.
5217: WOOSTER, NORA - Semi-Precious Stones. With 16 coloured plates by Arthur Smith
8937: WORKMAN, W.P. ASSISTED BY CHOPE, R.H. - The Tutorial Arithmetic
5021: WORMGOOR, G.H. - Dat kan ik ook..... Hulpgereedschappen maken. Een serie praktische handleidingen voor 'de man- of de vrouw- die het zelf wil doen. Deel 27
9059: WORONOFF, JON - Japan- as anything but- Number One.
12889: WORTHINGTON, B.D.R. AND ROBERT GANT - Techniques in Map Analysis.
15434: WÖRTMANN, R. - Günter Blum. Akt.
12453: WOUDE, JOHANNA VAN - Het Bosch van Groot-Vredestein en andere verhalen.
2592: WOUDT, K EN ZONJEE, J. - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
11804: WOUTERS, DR. H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.(Maaslandse Monografieën)
9831: WOUTERS, D. - Over opvoeding en onderwijs in verband met kleine en groote scholen.
1741: WOUTERS, H. H. E. - Grensland en bruggehoofd Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht
3181: WOUTERS/MOORMANN - Het Straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
6686: WRANGEL, GRAF.C. - Der Training des Pferdes zu verschiedenen Gebrauchszwecken. Nach den besten Quellen und auf Grund personlicher Erfahrung.
1526: WRAY, CHRISTOPHER - Art nouveau lamps and fixtures of James Hinks & Son
9318: WRAY HARRY - Japan Examined: Perspectives on Modern Japanese History
1310: WRIGHT, WALTER P. - Cassell's Dictionary of practical Gardening.An illustrated encyclopaedia of practical horticulture for all classes
9809: WRIGHT, WILLIAM ALDIS (ED.) - Bacon the advancement of learning
14164: WRIGHT, BARTON - Pueblo cultures. Iconography of religions X,4. North America. With 35 plates
13768: WU, QINGYUN - Female Rule in Chinese and English Literary Utopias.
15255: WULFF, INGO, (ED.) - Chet Baker in Europe 1975 - 1988
6663: WULLSCHLÄGEL, H.R. - Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch. Nebst einem Anhang, Negerenglische SprüchWörter enthaltend
8587: WUNDER, WILHELM - Fortschrittliche Karpfenteichwirtschaft Ergebnisse 20jahriger Untersuchungen auf dem Gebiete der Teichforschung Mit 219 Abbildungen im Text und auf 11 Tafeln
9953: WUNDSCH, PROF. DR. H.H. - Fischereikunde Eine Einfuhrung fur die Praxis
3219: WURFFBAIN, JOHANN SIGMUND - Reise nach den Molukken und Vorder-Indien 1632-1646
4017: WUYTIERS, MARIE - Sproken
4681: WUYTIERS, MARIE - Sproken
1160: WYCK, H.W.M. VAN DER & ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Overijsselse buitenplaatsen
3116: WYCK, JHR. DR. H.W.M. VAN DER & ENKLAAR-LAGENDIJK, DRS. J. - Herinnering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen De Alerdinck en Het Warmelo vermeerderd met De Kinderen van Warmelo en Een Familieoverlevering door L.E. voor het eerst veschenen in Eigen Haard in 1903 en 1906
6177: WYTEMA, JACOB - Opperbestuur en algemeen bestuur over Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao.
12776: YAHYA, HARUN - Atlas of Creation Volume I. Incl. V-CD
3264: YDEMA, ONNO - Carpets and their Datings in Netherlandish Paintings. 1540-1700.
12455: YILMAZ NEVAL, E. - The Pathophysilogy of colon ischemia after surgery for abdominal aortic aneurysms.
10258: YU-TANG, LIN - Pe-king onder bliksemlicht. (Vertaling: Jef Last)
13342: YVES-BONNET, MICHEL (TEXTES) / STOLTZ, ALLAIN (DESSINS) - Jazz 'N' Jazz Une Histoire du Jazz
13191: YVES-BONNET, MICHEL (TEXTES) / STOLTZ, ALLAIN (DESSINS) - Jazz'n'jazz - Une histoire du Jazz
12475: ZAAL, LAURA H. - Giant cognital melanocytic naevi. Definition, malignant transformation and treatment modalities.
8030: ZAHLHAAS, GISELA - De oudheid versierd. Sieraden uit de oudheid.
6891: ZAHN, ERNST - Menschen. Een verhaal uit de Alpen.Vertaald door Annie de Graaff
12280: ZAINNU'DDIN, S. - Pohon Bahasa III.
11818: ZANDE, ANDRÉ VAN DER EN ROEL DURING - Erfgoed en ruimtelijke planning. Sterft, gij oude vormen en gedachten!.
8065: ZANDE, JOANNES VANDEN - Pharmacopoeia Brugensis. ( Bruges- 1697) Facsimile reprint. Volume VIII
10814: ZANDEN, THEUN VAN. - Bommels prentenboek. 13 prenten van de oude stad Zaltbommel en haar in het jaar 2000 voltooide waterkering, geschilderd, getekend en van teksten voorzien door Theun van Zanden.
12429: ZANDVOORT, HERMAN J.A. - Abdominal aortic aneurysms. Clinical insights and outcome after endovascular repair.
7887: ZANGWILL, J. - De Turksche Messias. Historische roman uit het Ghetto.
8934: ZANTEN, MR. DR. J. H. VAN - Leerboek der statistische methode.
2447: ZAPF, GEORG WILHELM - Augsburgs Buchdruckergeschichte
4320: ZBORAY-FENNEMA, I.M. - Kris Kras Jan Plezier, de tweede. Verhalen, sprookjes, gedichten, muziek, toneel, feestvieren, spelen in de vacantie, puzzels en raadsels, handwerk en handenarbeid, kookrecepten, kleurplaten en vele andere werkjes. (compleet!) 1e druk
6285: ZEE, C.A. VAN DER - Matenesse en Het Huis te Riviere
15068: ZEE, DAAN VAN DER - Oud-Schiedam. Met Holland als achtergrond in een historische ontwikkeling van zeven eeuwen.
7629: ZEEMAN, PETER - The Later Poetry of Osip Mandelstam. Text en Context.
2987: ZEEMAN, C.F. - Een en ander over de Duitsche koloniale politiek en over de bezittingen van het Duitsche Rijk buiten Europa, bizonderlijk die in Melanesie en Micronesie.
7289: ZEEUW, P.W. DE - De keuvels van het Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
14802: ZEEVAT, CAROLINE (RED.) - Tot Nut
5994: ZEGERI BERNARDI, D. - Van- Espen, Celebberimi Jurisconsulti Lovaniensis Jus Ecclesiasticum in Epitomen Redactum A.D.P.Benedicto Oberhauser, J.U.D. Reverendissimi ac Celsissimi S.R.I. Principis ad Archiepiscopi Salisburgensis Ecclesiastico Additis Brevibus SS. Patrum Sententiis, Aliisque ad novissimos mores, ac spectantibus. Tomus Primus.
9632: ZEGGELEN, W.J. - De dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave. Eerste deel en tweede deel.
1897: ZEILER, F.D. - Sporen van De Hanze.Glorie van een Gouden Eeuw.
8646: ZELLE, MICHAEL - Colonia Ulpia Traiana. Gotter
10132: ZENTRALVERBAND DER GESELLSCHAFT FÜR SPORT UND TECHNIK (HRSG.) - Lehrbuch für Seemannschaft / Navigation
15692: ZETSEMA, JAN - De Friese Palingaken. Fryske Akademy nr. 500.
7388: ZETTEN, HANS VAN - Neerslag, 21 gedichten van Hans van Zetten.
4564: ZEVENBOOM, K.M.C.EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten: stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken
9458: ZEVENHUIZEN, ERIK - De Indischebuurt-Zuid. Historische kijk op een Haarlemse wijk.
12140: ZEVORT, E. - Histoire de la Troisieme Republique La Presidence du Marechal Tombe II
7625: ZIEGLERI, JCTI, CASPAR. - Dicastice sive de Judicum Officio et delectis Tractatus Moralis, In Qvo tota judicis conscientia excutitur. Editio Tertia, priori correctior cum nova praefatione De Praestantia et Utilitate Hujus Operis, curante Henr. Ernesto Seebach, D.
9437: ZIJL, ERIC VAN (RED.) - Deventer Ziekenhuis. Nieuwbouwboek
12238: ZIJLMANS, INEKE / LITSENBURG, PIETER VAN / NIEHOF, FONS - Blikvangers. Aspecten van wijkaanpak en leefbaarheid.
8825: ZIJLSTRA, MARTIN - NS-locomotievendepot Heerlen. Stoom in de Mijnstreek.
9417: ZIJLSTRA, S. - Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis. Achtste verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis
7262: ZIJLSTRA SYBRAND, TRIEST, JAAP VAN - Galeislaven en rekening. Drukkers, ontwerpers en de vooruitgang.
14401: ZIJP, W.J.J.M. - Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom 25 jaar. 1971-1996.
4385: ZILLESEN, GULIELMUS JOANNES - Oratio de munere rectoris gymnasii literarii
8799: ZILLESEN, CORNELIS - Beschrijving van den Watersnood van ons vaderland door ysverstoppingen veroorzaakt in MDCCXCIX (1799)
15496: ZIMBARDO, XAVIER - India Holy Song
8868: ZIMMERMAN, DAVID - The Encyclopedia of Advertising Tins Smalls
9943: ZIMMERMAN, MARTIN H. - Xylem Structure and the Ascent of Sap.
7722: ZIMMERMAN, PROF. DR. A. - Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XXVII. De nematoden der koffiewortels. Met 2 platen en 17 figuren in den text en Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XXXVII. De nematoden der koffiewortels II. De kanker(rostrellazie van coffea arabica).
9056: ZIMMERMAN, MARK - Dealing with the Japanese.
6921: ZIMMERMANN, DR. W.F.A. - De Wonderen der Voorwereld. Eene Populaire Beschrijving van de Geschiedenis der Schepping en van den oorspronkelijken toestand der Aarde alsmede de veranderingen, die hare oppervlakte, hare plantengroei en hare bewoners hebben ondergaan.
10129: ZIOCK, KLAUS - Basic Quantum Mechanics
10206: ZOETEMAN, BASTIAAN C.J. - BERENDSEN, MIRANDA - KUYPER, PEPIJN - Biotechnologie en de dialoog der doven. Dertig jaar modificatie in Nederland
8631: ZOETHOUT, A.C. - Handboek voor den Electricien Met 694 afbeeldingen tusschen den tekst en 8 platen
5957: ZOHARY, MICHAEL - Plant life of Palestine, Israel and Jordan.
1564: ZOLA, ÉMILE - La Débacle
4906: ZOLA ,EMILE - L'argent
14061: VAN ZOMEREN, KOOS - De bewoonde wereld Een bloemlezing uit ons landschap
15137: ZONNEVELD, PETER VAN (RED.) - HET BATAAFSCH ATHENE - Cultuurhistorische opstellen over LEIDEN 1800-1850.
4148: ZOYSA, NEELA DE - Sinharaja. A Rain Forest in Sri Lanka
6366: ZSCHOKKE, HENRI - Histoire de la Nation Suisse Quatrieme edition
3128: ZSCHOKKE, HENRI & MONNARD, C. - Histoire de la nation Suisse par M. Henri Zschokke traduite de l'allemand par C. Monnard derniere edition, augmentee des evenements de 1815 a 1833
8516: ZSIGMONDY, RICHARD. - Kolloidchemie. Ein Lehrbuch. I. Algemeiner Teil mit 7 Tafeln und 34 Figuren im Text. II. Spezieller Teil mit einer Tafel und 16 Figuren im Text.
9949: ZUBER, CHRISTIAN - Ark van Noach. Met 126 fascinerende kleurenfoto's.In samenwerking met het Wereldnatuur Fonds.
8104: ZUIDAM, R.A. - ITC-textbook of photo-interpretation Volume VII. Use of aerial detection in geomorphology and geographical landscape analysis. Chapter 6. Terrain analysis and classification using aerial Photographs. A geomorphological approach.
4125: ZUIDBERG, A.C.L. (EINDREDACTIE) - Huishoudkunde in Nederland. Ter nagedachtenis van Professor drs. C.W. Visser.
12543: ZUIDEMA, SYTSE - Neuropsychiatric symptoms in Dutch nursing home patients with dementia.
7765: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLER) - Dichter bij Anne. Dichters geinspireerd door Anne Frank.
5757: ZUIDERVAART, H.J. - Het Duitse huis te Schelluinen. De de opkomst en ondergang van een commanderij van de ridderlijke Duitse orde
10423: ZUIJLEN VAN, MARJET - 207
10587: ZUMKEHR, PIET - Dagvlinders van Terschelling
13925: ZUSTER TIMOTHEÉ VAN BEMMEL. C.B. - 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra.1930-1980. De geschiedenis van de kongregatie op Zuid-Sumatra.
2619: ZUVIC, DR. NIKOLA - Citanja i evandelja na nedjelje i blagdane u crkvenoj godini
14507: ZUYDGEEST, M.P. EN A.C. MATHIJSEN - Vlaardingen verzameld verzamelt... (IN NIEUWSTAAT!)
9475: ZWAAG,DRS.J.VAN DE (VOORWOORD) - Sprokkelen in Goors verleden.
4043: ZWAAL. BEN (INLEIDING) - De Cycloop van Bewth.
1672: ZWAAN, JACOB - Amstelland een hoogheemraadschap in kaart en beeld Tweede druk
2480: ZWACH, IWAN - Nasi Obojzivelnici a Plazi
14735: ZWART, PIET - Het boek van PTT
3411: ZWEERES, KO EN STUURMAN, REIN - Vogelleven Tweede Vogelalbum
3049: ZWEERS, LOUIS. - Sumatra, Kolonialen, Koelies en Krijgers.
7004: ZWEIG, STEFAB - Georg Friedrich Händel's Opstanding. Met originele houtgravure als paaschgroet.
8721: ZWENG, CHARLES A. - Helicopter Rating A practical guide to the CAA helicopter pilot ratings, with typical examination questions and answers With map.Second edition
13550: ZWERIN, MIKE - Close Enough for Jazz
3125: ZWETSLOOT S.J., HUGO - Friedrich Spee und die Hexenprozesse Die Stellung und Bedeutung der Cautio Criminalis in der Geschichte der Hexenverfolgungen

3/9