Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9706: PRENTISS, E. - De Bloem des Huizes. Een verhaal naar het Engelsch
1603: PRENTOUT, HENRI - La Normandie Choix de textes precedes d'une etude deuxieme edition
16063: PRESCOTT, WILIAM H. - History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic. Vol. III
2670: PRESS, DR. ING. HEINRICH - Seewasserstrassen und Seehafen mit 1898 Bildern
15810: PRESTWICH, MENNA - International Calvinism, 1541-1715
13462: PRIJOHOETOMO, DR. M. - Javaansch leesboek. Vier verhalen uit de oudere Javaansche letterkunde.
12248: PRIJOHOETOMO, DR. M. - Javaansch-Nederlandsche Gesprekken.
4432: PRILLWITZ, P.M.H.H. - De invloed van den basentoestand van den grond op de ontwikkeling van de theeplant.
13856: PRINCE, RICHARD AND DIAN HANSON - America Swings. Photography by Naomi Harris
2638: PRINGLE, A.V. - The mechanics of flax spinning. Part I
11559: PRINSSEN, MONIQUE - DREAM. Dutch Randomised Endovasular Aneurysm Management Trial.
11963: PRIOLLET, MARCEL - Dood en Liefde om Natacha. De feuilletonroman voor de vrouw.
11962: PRIOLLET, MARCEL - Clairette, het kind van de straat. Feuilletonroman voor het huisgezin.
16060: PRONZATO, ALESSANDRO - Vita di Gesu. Ilustrata da 103 dipinti di Antonio Peris Carbonell
13513: PROPIAC. M. - BEAUTES DE L'HISTOIRE DES CROISADES et Des Ordres Qui En Sont Nes
15313: PROUST, M. - Jean Santeuil. Precede de Les Plaisirs et les Jours
6573: PROVOOST, MICHELLE/COLENBRANDER, BERNARD/ALKEMADE, FLORIS - Dutchtown O.M.A.'s meesterproef in Almere
9828: PROVOOST, FRANS - Intelligent Distribution Network Design.
1561: PRUDHOMME, SULLY - Oeuvres de Sully Prudhomme poesies 1879-1888
7031: PRYDE, JOHN - Recent Advances In Biochemistry. Third Edition. With 42 illustrations
4565: PUAUS, RENE - The Sorrows of Epirus. Illustrated with maps, index and editor's note
14849: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. - Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw.
10665: PUTTE, ANNEKE VAN DER - Wonen. In een weeshuis, in een kazerne, in een patriciershuis, op een landgoed, in een boerderij, op het water, naast het spoor, in een badhuis, in een benzinestation, in een klooster.
1785: PUTTIGER, H. P. M. - Georgius Macropedius' Asotus Een neolatijns drama over de verloren zoon door Joris van Lanckvelt
10051: QUACK, J.C.W. - Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1880. Met twee plaatjes. Zes en veertigse jaargang.
10163: QUACK, J.C.W. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1879 . Vijf en veertigste Jaargang. Met twee plaatjes
3836: DE QUACK EN FALLE - Lantara, of de schilder in de herberg, blijspel met zang Naar het fransch
6971: QUACK, MR. H.P.G. - Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren.
14732: QUADEKKER, E.A.L. - De Paardenrassen. Deel I: Engelsche paarden. Met 13 platen
2039: QUADEKKER, E.A. - Het Paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Deel I, II en III
14733: QUADEKKER, E.A.L. - De Paardenrassen. Deel II Russische Paarden. Met 23 platen
9044: QUANJER, FREDERIKA - Helpers van gene zijde.
12983: QUARLES VAN UFFORD C.G.C. (INLEIDING) - Herinneringsalbum gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn 17 april 1945
10499: QUAY, PROF.DR. J.E. DE (E.Z.) - Het nieuwe Brabant. Eerste deel: het Brabantse Land.
12796: QUENCEZ, G. - Vocabularium geographicum, Francais, Deutsch, Italiano, Nederlands, English, Espanol.
15545: QUERIDO, I. - De Oude Waereld. Het Land Van Zarathustra. Romantisch Epos uit Oud-Perzie. Eerste boek: Morgenland.
13011: QUERREC, GUY LE (PHOTAGRAPHIES) - Banlieues Bleues. Jazz comme une image.
1392: QUEVEDO, FRANSISCO DE - Dromen
6966: QUISPEL, H.V. - De Koninklijke Marine schrijft Geschiedenis
12703: RAAK, CEES VAN - Janus. Gedichten. (genummerd exemplaar 62/100)
12824: RAAK, CEES VAN - Jazz voor arm Tilburg.Een suite voor jazz en poezie
5577: RAAT, R.M. DE - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks Nr. 9. Inventaris van de archieven van de Strafinrichtingen in de provincie Overijssel.
16424: RADEKE, PAUL - Die Werkstattpraxis des Metallarbeiters - Band 1
14253: RADEMAKER, COR (E.A.) - EEN KLEINE KERKGESCHIEDENIS - SINT WILLIBRORDS KERK IN ZIERIKZEE
12224: RADEMAKER, BRAM - Autocad 2010 en LT 2010
2727: RADFORD, J.B. - Derby Works and Midland Locomotives. The story of the works, its men, and the locomotives they built.
11645: RAEPHORST, MARIJKE VAN (BEWERKING) - Aziatische sprookjes. Illustraties van Hilmar Proft.
12366: RAES, B.C.M / HODIAMONT, P.P.G. - Omtrent G ( g ) Z Een liber amicorum voor G.J. Zwanken.
3142: RAES, DR. B.C.M. - Boter aan de galg
9664: RAGUZ DE ROMANA, MARIA - Masculinity and femininity: an empirical definition. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen.
8701: RAIMOND JR. DR. J.J. - Sterrengids 1941.
8626: RAISIN, MAX - Leaves From a Rabbi's Notebook also autobiographical and other essays
7737: RAJCHMAN, JOHN - Michel Foucault. La liberte de savoir
13950: RAJCHMAN, JOHN - The Deleuze Connections
10106: RAKHORST, HILDA EN BERT - Veessen is Veessen niet meer !
8822: DE RAM, P.F.X. - Venerabilis Nicolai Eschii, in Univ. Lovaniensi Artium Doctoris et S.Theol. Baccalaurei, Begginagii Diesthemiensis Pastoris, Vita et Opuscula Ascetica. Edidit et Commentario Praevio ac Notis Illustravit.
11520: RAM, TH. J.J./DE BEER, I EN COSMAN, H. - Psycho-Astrologische Encyclopedie. Deel 1 ( A-Con)en Deel II (Coo-Hom).
5247: RAMCHAND, KENNETH - The West Indian Novel and its Background.
15319: RAMON GOMEZ DE LA SERNA - Dali
16789: RAMSAY, DAVID - Lusitania; Saga and Myth
13189: RAMSEY JR., FREDERIC / SMITH, CHARLES EDWARD - Jazzmen First edition with dustjacket With 32 pages of illustrations
11943: RANDALL, RICHARD H. JR. - Masterpieces of Ivory from the Walters Art Gallery
17675: RANDHAWA, T.S. - The last wanderers. Nomads and Gypsies of India
1558: RANKE, LEOPOLD VON - Die romischen Papste in de lesten vier Jahrhunderten. Teil 3 Siebente Auflage
4796: RAPP, PH. G - Naamlijst van Gemeenten, bewoonde oorden en huizengroepen in Nederland
8025: RAS, J - Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Locatie Hensen, Winssen.
15352: RASENACK, DR,.MED. VET. OTTO - Bau, Einrichtung und Betrieb von Schlacht- und Viehofen
8712: RASHKE, RICHARD - Ontsnapping uit Sobibor
11542: RAT, MAURICE - Moliere. Oeuvres Completes. Tome I.
11546: RAT, MAURICE - Moliere. Oeuvres Completes. Tome II.
3694: RATTENBURY, ARNOLD - Exhibition Design Theory and practice
16368: RATTRAY, R.S. - Religion and Art in Ashanti.
4243: RATZE, J.D. - Kantische Blumenlese oder solche Stellen aus Kants Schriften, die fur Jedermann sasslich, interessant und lehrreich sind
7723: RATZENBERG, JULIUS, THEODOR, CHRISTIAN - Die Forst Insecten oder Abbilding und Beschreibung der in den Waldern Preussenn und der Nachbarsstaaten als schadlich oder nutzlich bekannt geworden Insecten in systematischer Folge und mit besonderer Rucksicht auf die Vertilgung der Schadlichen Erster Theil Die Kafer Mit 22 theils in Kupfer gestochenen theils lithographirten Tafeln und vielen Holzschnitten
9060: RAUCH, JONATHAN - The Outnation. A search for the soul of Japan.
5238: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord
11684: RAUSCHNING, HERMANN. - Hiltler m'a dit. Confidences du Fuhrer sur son plan de conquete du monde.
10245: RAVA, ALDO - Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme. Tome II
16600: RAVEN, WIM ET JAN JUST WITKAM - Concordance et indices de la tradition musulmane. Les six livres, le Musnad d'Al-Darimi, le Muwatta' de Malik, le Musnad de Ahmad Ibn Hanbal. Tome VIII Indices
9867: RAVESTIJN. DR. H.P.W. VAN - Beleggingspolitiek en risicoverdeeling.Bedrijfseconomische Monographieen. IV
3117: RAVIER, ANDRE - Lourdes land van evangelisch beleven Historisch Relaas geillustreerd met de bijzonderste documenten uit de tijd van de Verschijningen
17455: RAWOENS, ALBERT - Sport en nering. Wetteren in het goud. 1922-1972. (Nr. 67/250) gesigneerd door de schrijver
13354: RAWSON, H - Traite d'orchestration jazz. Nomenclature et description de tous les instruments pour symphonique et jazz; leur tendue respective.
16202: RAYNAL, ABT - Historie van het Stadhouderschap in de Nederlanden, naar het Fransch van den Abt Raynal
8609: READ, HERBERT (INTRODUCTION) - The practice of Design.
17572: READ, CHARLES HERCULES - The Waddesdon bequest : Catalogue of the works of art bequeathed to the British Museum
15959: REAU LOUIS - Fragonard, sa vie et son oeuvre
2005: REBEL, H. - Phytotoxins of ceratocystes ulmi Isolation and structure investigation
8215: RECHE, OTTO - Kasse und Heimat der Indogermanen. Mit 113 Abbildungen und 5 Karten.
15067: REDEKER, HANS - Hedendaagse Portretkunst in Nederland.
17017: REDER, GUSTAV - Mit Uhrwerk Dampf und Strom. Vom Spielzeug zur Modelleisenbahn.
15229: REDFIELD, ROBERT - Tepoztlan: A Mexican Village. A Study of Folk Life.
5801: REE, DR. F. VAN REE - L.S.D.-25. Een experimenteel psychopathologisch onderzoek.
9586: REE, SUSAN VAN DER - Caleidoscoop. Een bibliografisch overzicht van literatuur uit Zuid-Afrika in Nederlandse vertaling.
2267: REES, CATHARINA F. VAN. - Uit het verledene. Novellen
9200: REES, CATHARINA F. VAN - Letje's Eenige Vriend
2268: REES, CATHARINA F. VAN - Zoo zijn er. Novelle
2269: REES, CATHARINA F. VAN - Van dezelfde familie. Novellen
2737: REESSE, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld en samengesteld.
13682: REEVES, HUBERT AND JEAN JOUZEL (INTRODUCTION) - Climate Refugees. Collectif Argos
10246: DE REGNIER, HENRI - Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme. Tome V.
11823: REHM, J.G.L.P.EN A.B. ISING - Een wandeling door Waalwijk na een halve eeuw herhaald.
2696: REHWALD, FELIX - Die Starkefabrikation und die Fabrikation des Dextrins des Starkezuckers, Syrups und der Zuckercouleur.
13355: REICHOLD, MARTIN (HRS) - Bielefelder Katalog 2005 Jazz Comapct Discs, MusiCassetten, Schallplatten, DVDs, SACDs Mit neu uberarbeitete CD-ROM
13844: REID CONSTANCE - Hilbert
11703: REIGERSBERG VERSLUIJS, JHR. DR. F. VAN - Rechter en Grondwet in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
12843: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera. II
12844: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera. I
12536: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera.III
12535: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhoetoeng disekolah rendah boemipoetera. IIIA
12398: REIJNSVELDT - AEMERSLAG, MEVR. - De Bijenkorf's Groot Kookboek. Eerste druk
8149: REILLY, HELEN - File on Rufus Ray. (complete dossier of a crime)
5423: REIMPELL, J. - Fahrwerktechnik. 1: Konstruktion und Kinematik der Radaufhangungen Berechnungs-Werkstoff- und Wirtschaftlichkeitshinweise Fahrwerk und Gesamtfahrzeug Rader und Reifen. II: Federungsaulegung Beabsprechung von Fahrwerkbauteilen, Lustannahmen, Festigkeitsberechnungen, Konstruktionshinweise und Kostenvergleiche. III: Schwingungs- und Stossdampfer, Einzelteile und Auslegung des Lenksystems. Konstruktions- und Wirtschaftlichkeitshinweise.
16358: REINDERS, G - Handboek voor den Nederlandschen Landbouw en de Veeteelt.
10073: REINERTH, PROFESSOR DR. HANS - Vorgeschichte der deutschen Stamme. Germanische Tat und Kultur auf deutschem Boden Teil I, II und III
3036: REINHARD, KURT. - Chinesische Musik.
2528: REINHARDT, DR. LUDWIG - De Mensch in den IJstijd in Europa, en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd.
16431: REINHARDT, LOTHAR (U.V.A.) - Strecken-Diesellokomotiven
9058: REISCHAUER, EDWIN O. - Japan. Tradition
14391: REISEN, PROF. DR. MIRJAM VAN - On Sails of the Southwind. Marga Klompe's Legacy for International Social Responsibility: Social Inclusion as a Measure of Relevance in Science
7430: REKKER, ADRIAAN - Belevenissen van een fotograferende Vertegenwoordiger in Prentbriefkaarten
5353: O'RELL, MAX. - Wandelingen in het Rijk der Vrouwen. (ZEER GAAF)
8454: REMOORTERE, J. VAN - De president is dood
8520: RENAUD, TINE - Joep en Snoep. De twee vriendjes.
9946: RENAULT-MISKOVSKY, JOSETTE - Spores et Pollen.
17707: RENAUT, ALAIN - Le système du droit (Epiméthée) (French Edition) by [Alain Renaut] Follow the Author Alain Renaut Follow Le système du droit. Philosophie et droit dans la pensée de Fichte
6716: RENDL, GEORG - Vrouwen achter het front. (Niet in den handel. Het opvoerrecht voor eenmaal voor dit stuk wordt verkregen door aankoop van minstens 12 exemplaren).
7362: G.J. RENIER - Een Roodborsthistorie. Vertaald door J.S. Talma-Schilthuis. Met een nieuwe voorrede en aanvullingen door den Schrijver.
3329: RENNES, J. VAN - Een hollandsche kermis Met platen van W.F.A.I. Vaarzon Morel ontworpen en op steen gebracht
5802: RENOY, G.ABEELS, G. - Brussel d'un siecle a l'autre. Brussel rond de eeuwwisseling
5832: RENOY, GEORGES - Halle in oude prentkaarten/ Hal en cartes postales anciennes.
14001: RENSEN, JAN - De Musici van het NOS Jazz Festival 1988. Portretten, verhalen, interviews.
14040: RENSEN, JAN(REC.) - Musici van het Internationaal Jazz Festival 1984 Meervaart Amsterdam. Portretten, verhalen, interviews
11846: RENSON, DR. G. - Beknopte geschiedenis van Maaseik.
17694: RENSWOUDE, JAN VAN - Archeologisch onderzoek in de dorpskern van Kapel-Avezaath, gemeente Tiel. Een uitzonderlijk rijk 13de-eeuws erf en een 14de-eeuwse gracht in het plangebied Muggenborch. (compleet met 5 losse bijlagen achterin)
16239: RENTES DE CARVALHO, J - Lissabon .Een nieuwe gids voor vrienden
1068: RENTING, G. - Verdronken land, herwonnen land. Historische geografie van het eiland van Dordrecht.
10957: RESMICK, JANE - Internationaler Zigarrenfuhrer. Die Kunst genussvollen Rauchens.
3686: RETTELBUSCH, ERNST - Stilhandbuch. Ornamentik, Mobel, Innenausbau von den altesten Zeiten bis zum Biedermeier. Neunte Auflage.
7382: REULEN, J.J.M. EN ROSMALEN, P.H.W. - Het voortgezet onderwijs in Nederland. Ontwikkelingen, structuren en regelingen.
12396: REUS, H.H. DE - Huize de Kamp 1636 - 1986
6228: REUSENS, E. - Elements d'Archeologie Chretienne Tome Deuxieme et Dernier Illustre de 450 Gravures sur Bois
13813: REUTH, RALF GEORG - Hitlers Judenhass. Klischee und Wirklichkeit.
16567: REWALD, JOHN - The Paintings of Paul Cezanne: A Catalogue Raisonne. Volume 1: The Texts. Volume 2. The Plates.
2068: REWALD, JOHN - Maillol
5405: REYN, J. VAN - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
17872: REYNDERS, S. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen (herdruk)
12841: REYNOLD, GONZAGUE DE - Qu'est-ce que l'Europe? I, Les origines. La reponse geographique. La reponse mythologique. La reponse des navigateurs grecs. La reponse des conquerants romains. La reponse mediterraneenne.
13849: REYSOO, FENNEKE - De Moussems du Maroc. Une approche anthropologique de fetes patronales.
12104: RHEDE VAN DER KLOOT, OLGA VAN - Mijn moeders moeder nr 325/500 Gesigneerd
15499: RHEIMS, BETTINA, BRAMLY, SERGE - Shanghai.
13715: RHEIMS, BETTINA, BRAMLY, SERGE - Bettina Rheims: Animal
14036: RHODES, ANTHONY - Geillustreerde geschiedenis van de propaganda in de Tweede Wereldoorlog.
16160: RHOEN, R.P.M. - Arnhem Klarenbeek in de wandeling . Arnhems eerste stadspark 1886-1986
16027: RIBAS, JOSEPH (TEXTE) - Canigou. Magie d' une montagne.
3455: RIBBENS, KEES - Historisch Album Overijssel.
14302: RICARD, MATTHIEU - Tibet. An inner journey
17934: RICARD, MATTHIEU (TEXT AND PHOTOS) - Bhutan. Parel van de Himalaya.
17530: RICAU, BERNARD (TEXTE) - L'Aigle royal. Biologie, histoire et conservation. Situation dans le Massif central.
9824: RICHARD-VINDARD - Biogeography and ecology of Madagascar.
11454: RICHARDSON, BILL AND DONA - The Appaloosa
7733: RICHERAND, A. - Des Erreurs Populaires relatives a la Medecine. Second edition, revue, corrigee et augmentee.
12827: RICHIE JEAN - The Dulcimer Book. Contains two long-lasting records with 40 minutes of music and instruction
16635: RICHTER, HANS UND PETER RATH. - Bordstempel
1000: RICKE DR.H. - A.D.Copier, Trilogie in glas
5139: RICKE, HELMUT - Glaskunst. Reflex der Jahrhunderte. Meisterwerke aus dem Glasmuseum Hentrich des Kunstmuseums Dusseldorf im Ehrenhof.
16039: RICKS, DAVID - The Shade of Homer. A study in modern Greek poetry
14317: RIDDER, DE, MALEENE - Ambitie met een grote M. Voluit leven als medicus, moeder en mijzelf
12594: RIDDERHOF, W.C.A. - Leerboek der perspectief ten dienste van hen, die studeeren voor een der nijverheidakten NII, NIII, Nx(met aanteekening op Ne en NIII) Benevens de akte Ma, ten gebruike op teekenscholen en voor zelfstudie. Eerste deel.
11060: RIDER HAGGARD, H. - King Solomon's Mines
17793: RIEDEL, MANFRED - Theorie und Praxis im Denken Hegels. Ungekurzte Ausgabe.
15010: RIEDEL, LOTHAR - Die Geldernsche Kreisbahn. Die Verkehrsgeschichte der schmalspurigen Kleinbahn Kempen-Straelen-Kevelaer. Veroffentlichungen des Historischen Vereins fur Geldern und Umgegend .
10866: RIEDLIN, DR. G. - Grondoorzaken der ziekten en de ware geneesmiddelen. Gebaseerd op de nieuwe atoomleer.
14018: RIEFLER, WOLFGANG - Jazz. Eine improvisierte Musik, dargestellt an vergleichenden Analysen des St. Louis Blues
3518: RIEL, MR. H. VAN - Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1850-1914.
16156: RIELE, A.W. TE (SAMENSTELLER) - 100 jaar Werk in uitvoering 1887 - 1987. Gedenkboek Gemeentewerken Arnhem
13379: RIEMERS-REURSLAG, J. - Nieuw zakelijkheid in opvoeding. Richtlijnen voor de moderne opvoeding
10901: RIEMERS-REURSLAG, J. - Kleingoed nummer 3. Het oude ABC
8985: RIENZI,EN WIBAUT , F.M. - Land en volk van Java en Socialisme Eerste deel: Grondslagen en Tweede deel: Regeling Vooruitzichten
17684: RIESS, R. DE - ATLAS SCRIPTURAE SACRAE, DECEM TABULAE GEOGRAPHICAE
8170: RIETSTAP, J.B./ C.F. APPUN - Uit vreemd landen. Keur van de meest belangrijke reisbeschrijvingen van den nieuweren tijd. . Reis door Venezuela.
4599: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practijk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd: enz.
16586: RIETSTAP, J.B. - De Wereldbol, de jongste zee- en landreizen, aan Neerlands volk verhaald. Eerste deel.
13452: RIEWALD, J.G. - Sir Max Beerbohm. Man and writer. A Critical Analysis with a Brief Life and a Bibliography.
5722: RIEWOLDT, OTTO - Retail Design
12461: RIJBROEK, BRAM - Carotid Surgery. Potential of cerebrovascular PET measurements
15925: RIJCKENBORGH, J.A. VAN - De roep der broederschap van het rozenkruis. Esoterische analyse van de fama fraternitatis. R.C.
9281: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN. - Doelmatige Vacantie-Accomodatie.Rapport, door de Rijksdienst voor het Nationale Plan uitgebracht aan de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
7970: RIJKSEN, DR. R. (INLEIDING) - Meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging
7333: RIJKSWATERSTAAT. - De cyclus der drempelgeulen bij de Zimmermangeul (Westerschelde) Deel 1: tekst, Deel 2: bijlagen.
17634: RIJN, HENNY VAN (EINDRED.) - De enkele voortandvervanging
5085: RIJNBACH, DR. A.A. VAN - De Kluchten van Gerbrand Adiaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst.
8328: RIJNBERK, PROF. DR. G. VAN - Occultisme, Wetenschap en Leven
9490: RIJNDERS, J.H.G.M. - On the Physiological Mechanism of Shoot Elongation of Flooded Plants and its Ecological Implications
16792: RIJNHART, R.P. - Woordenboek voor het praktische leven, behelzende alle noodige inlichtingen in zake van recht, wetgeving, administratie, finantiën, industrie en handel, geneeskunde en gezondheidsleer, land- en tuinbouw, huishoudkunde, onderwijs, lichaamsoefeningen en gezelschapspelen.
14274: RIJSWOUD, ERWIN VAN - Pubic Faces of Science. Experts and identity work in the boundary zone of science, policy and public debate
5616: RIKXOORT, RONALD VAN (MARITIEM KUNSTENAAR) - Maritieme impressies.
5617: RIKXOORT, RONALD VAN (MARITIEM KUNSTENAAR) - Maritieme impressies.
8844: RILKE, RAINER MARIA - Das Florenzer Tagebuch.
7316: RINGLEVER, W. - Album van Rotterdam
5394: RINKES, DR. D.A. - De heiligen van Java IV. Ki Pandan arang te Tembajat.
11200: RINSEMA, T.J. - Honderd jaar Concordia
8659: RIOLS, J. DE - Hypnotisme en Suggestie. Verklaring van de algemeene verschijnselen van het Hypnotisme, van de perversie der zintuigen en de Zinsbegoochelingen, veroorzaat door de mondelinge en innerlijke suggestie met langere en kortere, vooraf bepaalde, tusschenpoozen; benevens talrijke proeven van Hypnotisme en Suggestie, de middelen om het hypnotisme op te wekken, enz. enz.,
12722: RIPHAGEN, MARIANNE - Indigenous Cosmopolitans. Up-and-Coming Artists and their Photomedia Works in Australian and International Visual Art Worlds.
13797: RISEBOROUGH, HAZEL - Days of Darkness. Taranaki 1878-1884
2444: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter
11485: RITMEIJER, REMY - Boer Jansen en de Kippencrisis.
8398: RITTER JR., DR. P. H. - Het sollicitatie-gesprek Het persoonlijk contact bij de opbouw van Uw carriere
14014: RITZ, SANDOR. S.J. - The church: The supreme creation of the past, present, and future : the new Jerusalem of the Book of Revelation : the everlasting temple of Santo Stefano Rotondo in Roma
12784: RITZEL, ANDREAS - Der geologische Aufbau und die Oberflachengestaltung des Kreises Lippstadt., (= Beitrage zur Heimatkunde des Kreises Lippstadt, Heft 4).
15481: RIVAL, ANDRE - Self-Images. 1000 women
13626: RIVERS, CHARLOTTE - CD_art. Innovation in CD Packaging Design
16669: RIZ, MARTYN (INTRODUCTION) - Art in nature. Over 500 plants illustrated from Curtis's botanical magazine.
8991: ROBBE, ALBERT - Het volkomen van de kook boek (Het enige leesbare kookboek)
13962: ROBBINS, DEREK - Bourdieu and Culture
8057: ROBERT VON HALASZ, CLAUS SCHEER - Holzbau Taschenbuch. Achte, volstandig neubearbeitete Auflage. Band 1: Grundlagen , Entwurf und Konstruktionen. Band 2: DIN 1052 und Erlauterungen- Formeln - Tabellen- Nomogramma.
1433: ROBERT, PAUL, BOS, ROLF, TERPSTRA, PIETER - 50 jaar Afsluitdijk. 50 jaar Ijsselmeer
15457: ROBERTS, MONTY - Shy Boy. Mustang uit de wildernis
14883: ROBINSON, PAUL - Dictionary of International Security.
15409: ROCH, OTTO EN ERICH OESE - Zweispannigfahren.
6382: ROCHE, CHARLES E. - Things seen in Holland with fifty illustrations
16354: ROCHETTE, F. - Cat parasites and their control.
7418: RODCENKO, A. TRET'JAKOV - Samozveri Selbst Gemachte Tiere
7196: RODENBURG, J.B. - Repetitie-Atlas Deel I en II. Deel I: Nederland, Ned.-Indie, Suriname en Curacao. Deel II: Europa en de Werelddeelen
7030: RODENGATE MARISSEN, J.Z. TEN - Bijzondere plantenteelt. Tweede deel: Bouwland II (peulvruchten en groenvoedergewassen), Vijfde deel: grasland.
7190: RODENGATE MARISSEN, J.Z. TEN - Grondverbetering. Tweede deel: Ontginning van veen- en heidegronden. Incl. kaart KNMI te De Bilt: vrijdag 21 December 1934
6518: RODER, J.H. DE - Het onbehagen in de literatuur Essays
9296: RODGER, CRUDEN - Gerund the Wizard, Grub for Glory,Slang the Gipsy, Smile Priestess of the Borderlands, Jargon the Terrble.
7621: RODING, JULIETTE - Christiaan IV van Denemarken (1588-1648). Architectuur en stedebouw van een Luthers vorst.
9217: RODRIGUES, JOAO DUARTE - Cascaes Cascais de Sempre
8399: RODRIGUES, ALFRED - Met succes solliciteren
1334: ROE, F. G. - The North American Buffalo. A critical study of the species in its wild state.
14745: ROEBROEKS, WIL - The Neandertal Experiment (tweendertigste Kroon-voordracht)
10260: ROEGIERS, PATRICK - Lewis Carroll. Dessinateur et photographe ou Le visage regarde. Essai
17892: ROEKEL, JOOP VAN - De schildersfamilie Wassenbergh en een palet van tijdgenoten
16263: ROELANT, ELKE - Past and Present. Tsageri. Photos from the Catalogue Project at the V. Markharoclidze Museum of Lore and Ethnography Tsageri, Georgia
8185: ROELL, MR. W.F. - Verhandeling over de Ridder-Orde van Het Gulden Vlies.
7222: ROELOFS, WIM (E.A) - In de buurt van dit kind.
11320: ROELOFS, FR. M. THEOD. - Geschiedenis van Grave. Met toevoegig van volledige gegevens en aanwijzingen over de nog bestaande merkwaardigheden in de stad Grave.
1476: ROELOFS, JAN - Zieners en profeten
10226: ROELOFS, JAN - Vegetation under chemical stress: effects of acicification eutrophication and alkalinisation.
16131: ROELOFS, BOB - Vernieling en vernieuwing. De wederopbouw van Arnhem 1945-1964
16151: ROELOFS, BOB - Parels en Proefballonnen Kroniek van Arnhem , 2001-2010
7923: ROEPKE, PROF. DR. W. - Phopalocera Javanica (derde gedeelte). Geillustreerd overzicht der dagvlinders van Java. Fam. Nymphalidae.
1726: ROEPKE, PROF. DR. W. - Onze koloniale landbouw XI Cacao Tweede druk
17226: ROES, PROF.MR. SEBASTIAAN - Het geslacht Roes.
5854: ROESSEL, NOL VAN (VOORWOORD) - De Oeteldonksche Club 99 jaar. 1882-1981. Historisch overzicht uitgegeven ter gelegenheid van het 99 jarig bestaan van de Oeteldonksche Club van 1882.
8885: ROESSINGH, H.K. EN SCHAARS, A.H.G. - De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825 Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland (1826)
10475: ROESSINGH, DR. H.K. - Inlandse Tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
5022: ROESSINGH, LOUIS A. - 'T Diggelhoes, Gedichtes van Louis A. Roessingh bij 'nkannerk gard deur Jan Naarding
5684: ROESSINGH, IR. H.K. - Schets van het ontstaan va de Landbouwhogeschool te Wageningen. Van gemeentelijke landbouwschool in 1873 tot Landbouwhogeschool in 1918.
1784: ROEST, BERT - Reading the book of history Intellectual contexts and educational functions of Franciscan Historiography 1226 - ca. 1350
4287: ROEVER, MR. N. DE - Amsterdamsch jaarboekje 1891
4315: ROEVER, MR. N. DE - Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren 1889
4282: ROEVER, MR. N. DE - Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren 1890
7717: ROGERS, CHARLES. G. - Textbook of the Comparative Physiology.
3943: ROGGEBAND, CONNY - Over de grenzen van de politiek Een vergelijkende studie naar de opkomst en ontwikkeling van de vrouwenbeweging tegen seksueel geweld in Nederland en Spanje
13034: ROGGEMAN, WILLY - De adem van de jazz.
4525: ROGGEMANS - Koninklijk Trace. Het charter voor de inrichting van de openbare ruimte.
12595: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Derde deel (register en kaarten)
6413: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Derde deel: register en kaarten.
9600: ROHRMAN, HENDRIK - Te way of life. A Thematic exposition of some plays of Marlowe and Shakespeare.
9748: ROHWEDER, OTTO/ ENDRESS, PETER K. - Samenpflanzen. Morphologie und Systematik der Angiospermen und Gymnospermen.
11345: ROITERO, D.L. (REDACTIE) - Fietsen over Monumenten Verleden, heden en toekomst van het spoorwegtrace Lage Zwaluwe - s- Hertogenbosch ('t Halve Zolenlijntje)
2438: ROLAND HOLST-VAN DER SCHAIL, H. - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie.
1556: ROLAND, J. - Atlas General de Geographie physique & politique a l'usage de l'Enseignement moyen et de l'Enseignement normal
5583: ROLAND HOLST, HENRIETTE - Een requiem voor Gandhi
9772: ROLAND, JEAN CLAUDE AND ROLAND, FRANCOIS. - Atlas of flowering plant structure.
17662: ROLLAND DE RENÉVILLE, JACQUES - Aventure de l'absolu.
2677: ROLT, L.T.C. - The Inland Waterways of England.
12615: ROMEIJN, H.A. - Gronden der Gelijkstroomtechniek. Herzien door J. van der Zwaal.
15590: ROMEIJN, MR. DR. H.J. - Meijer Nederlandsche Staatswetten.(2 delen)
2304: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
17389: ROMEIN, DR. JAN - Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk. Met 35 platen en 6 kaarten.
4289: ROMEO, JOSE GARCES, OLIVAN, ENRIQUE SATUE, MOYA, JULIO GAVIN - Santiago Ramon y Cayal Las primeras andanzas de un sabio
2590: ROMER, HERMAN - De mannetjesputters van Rotterdam
17350: ROMERS, DRS. H. - Achttiende-eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel V: Noord- en Zuid-Holland. Naar het leven getekend door J. de Beijer
17351: ROMERS, DRS. H. - Achttiende-eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel VI: Noord-Brabant en Limburg. Naar het leven getekend door J. de Beijer
17348: ROMERS, DRS. H. - Achttiende-eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel II: Provincie Utrecht. Naar het leven getekend door J. de Beijer
15044: ROMERS, DRS. H. - Oosterbeek, Doorwerth, Heelsum en Renkum in de negentiende eeuw
17349: ROMERS, DRS. H. - Achttiende-eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel I: Gelderland en Overijssel. Naar het leven getekend door J. de Beijer
17347: ROMERS, DRS. H. - Achttiende-eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen. Deel III: Stad Utrecht. Naar het leven getekend door J. de Beijer
10047: RONAN, SEAN G. AND KOIZUMI, TOKI - Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo). His life, work and Irish Background.
15209: RONART, STEPHAN AND NANDY - Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization. The Arab East
11396: LA RONCIERE, MONIQUE DE, UND MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL - Portulane. Seekarten vom 13. bis zum 17. Jahrhundert.
10313: RONDE, F.S.W. DE, KTZ.BD.(SAMENSTELLER - Voorlopige handleiding maritieme visie. Deel III. De oorlogvoering ter zee 1948 (herzien 1950).
5949: RONDE, LUC. (SAMENSTELLER) - Paul, een striptekenaar. Oplage 300 exemplaren
17981: RONGYU, SU; JIAQI, LIU (PREFACE) - China from above.
14431: RONSARD, PIERRE DE - Les amours
3867: ROO DE LA FAILLE, P. DE - Iets over Oud-Batavia. Populair wetenschappelijke serie no. 1.
5729: ROOBEEK, ANNEMIEKE, J.M. - Een race zonder finish. De rol van de overheid in de technologiewereld. Een politiek-economische analyse van het technologiebeleid in zeven industrielanden
11554: ROODEN, CORNELIS JAN VAN - Risk Assessment of Thrombosis Assosiated with Central Venous Catheters.
15966: ROODENBURG, K. - Kunstenaars op de Noordwest Veluwe. 1880-1980. Het Vervolg (deel 2)
10533: ROODVOETS, JOHAN, M. - Baas in eigen mond, of..... gaat het stotteren met jou op de loop? Dit boekje is een pleidooi voor de stelling dat spreken en fijne aangelegenheid is en moet zijn, dat spreken met plezier en NIET met onnodig veel spanning of kunstgrepen moet verlopen.
5453: ROOIJEN, C.J. VAN - Een lach en een traan. Schetsen en novellen.
15598: ROOKER, PIET - Volk op klompen Bovenkarspel in vroeger dagen
15991: ROOMEN, MARC VAN (E.V.A.) - Watervogels in Nederland 2001/2002
2818: ROOMER, JOOP - De praktijk van de Marketingcommunicatie. Achtergronden van concepten, teksten en ontwerpen
14790: ROORDA VAN EYSINGA, IR. P.H.J. - De Veluwezoom - ontwikkeling, bewoning, vegetatie en hun onderlinge invloed vooral in het gebied van Renkum. (compleet met plattegrond)
14237: ROOS, A. - Delta-flitsen rond het Haringvliet.
9411: ROOS, DRS. J.L. DE - De atoombom. De bom met de atoomsplitsende werking. Een populair-wetenschappelijke verhandeling.
7862: ROOS, THEA - Dreug on den diek. 150 jaar Schuttersgenootschap Orde, Eendrachts, Vreugde Millingen aan de Rijn.
2338: ROOS, THEA & JAN DE - Gemeentehuizen in Gelderland Van Aalten tot Zutphen
3324: ROOS, H. DE - De Kameleon vaart uit ! 1e druk
3325: ROOS, H. DE - De Kameleon altijd paraat 1e druk
10750: ROOS, JAN DE (E.A.) - Een eeuw fanfarekorps. Ons genoegen Millingen aan de Rijn 1896-1996.
13090: ROOS, CAROLIEN - Maintenance tocolysis with nifedipine in threatened preterm labor.
5710: ROOSBROECK, PROF. DR. ROB VAN - Antwerpen de vermaarde koopmansstad Geschiedenis van de opstand in de Nederlanden
6461: ROOSE, H. - Het probleem van de woordsoorten in het bijzonder het bijwoord in het nederlands (With a summary in English'
9574: ROOSEBOOM, BAREND, (SAMENSTELLER) - Avereest rond 2000.
5491: ROOSENS, H & BEEX, G. - De opgravingen in het urnenveld De Roosen te Neerpelt in 1960. Archaeologica Belgica 58.
6262: ROP, ANT. L. DE - 't is lang geleden. Keur van Tooversprookjes en gedichtjes op nieuw verteld en berijmd.
15969: ROPAC, THADDAEUS - The Muse? Transforming the Image of Woman in Contemporary Art.
17658: ROSALES, ALBERTO - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
15259: ROSE,AL AND EDMOND SOUCHON - New Orleans Jazz. Family Album.
10165: ROSEN, CLIFFORD J. - GLOWACKI, JULIE - BILEZIKAN, JOHN P. (EDITORS) - The Aging Skeleton
17066: ROSENBERG C.B.H. VON - Werken van het koninklijk instituut taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Tweede afdeling, afzonderlijke werken.
4436: ROSENBOOM, J.B. - Leidraad leiders- en voorturncursussen.
6304: ROSENMUELLER E.F.C, FULDNER, G.H.L., MAURER, J,V.D. - Commentationes Theologicae. Tomi Primi pars secunda, Tome secundii pars prima.
17297: ROSENTHAL, ELIZABETH J. - Birdwatcher. The Life of Roger Tory Peterson.
12232: ROSENTHAL, DANIEL - The Guardian International Film Guide 2005. The definitive annual review of world cinema.
1100: ROSHEUVEL, MR. CH.A. - Van West naar Oost
6094: ROSIER, J.G.M.C. - Hepatitis bij nierfunctie-vervangende behandeling. Een onderzoek bij gedialyseerde en getransplanteerde patienten.
15295: ROSS, CHARLY - 'n Slang vertelt. Herinneringen uit een artiestenleven.
15995: ROSS, DORAN H. (ED.). - Visions of Africa. The Jerome L. Joss Collection of African Art at Ucls
16946: ROSSBERG, RALF ROMAN - Geschichte der Eisenbahn
16301: ROSSEL ,SIEBE AND ARNOLD WENTHOLD (ED.) - Tribal Treasures in Dutch Private Collections
10153: ROSSELAND, S. - Astrophysik auf atomtheoretischer Grundlage. Mit 25 Abbildungen
17444: ROSSEM, MAARTEN - Europa volgens Maarten van Rossem.
17699: ROSSEN, STANLEY - The Question of Being. A Reversal of Heidegger
12259: ROSSIGNOL, MARTIAL / ROSSIGNOL, LINE / OLDEMAN, ROELOF A.A. / BENZINE-TIZROUTINE, SORAYA - Struggle of Life or The Natural History of Stress and Adaptation. Signed by Roelof Oldeman. With contributions by A. Ambroise, E.A.P. de Bruijn
7895: ROSTAND, EDMOND. - L'Aiglon. Drame en six actes, en vers. Represente la premiere fois au Theatre Sarah-Bernhardt Le 15 mars 1900
1205: ROTH, EDWIN - Turen und Tore aus Stahl und Aluminium
3643: ROTH, HERMANN JOSEF - Die bauplastischen Pflanzendarstellungen des Mittelalters im Kolner Dom. Eine botanische Bestandsaufnahme unter Berucksichtigung auswartiger Architekturplastik und sonstiger Kunstgattungen.
15914: ROTH, JOSEPH - Radetzkymarsch, Roman
3366: ROTHERT, PROF. DR. EDUARD - Karten und Skizzen aus der allgemeinen Geschichte der letzten 100 Jahre. (Neueste Zeit.) Zur raschen und sicheren Einpragung zusammengestellt und erlautert von Professor Dr. Eduard Rothert.
3367: ROTHERT, PROFESSOR DR. EDUARD - Karten und Skizzen aus der Geschichte des Altertums I. Band des Gesamtwerkes
4669: ROTTERDAMSCHE LLOYD - Het dubbelschroef passagiers- en mail-motorschip Indrapoera.
11143: ROTTERO, DRS. D.L. (RED.) - Fietsen over monumenten. Verleden, heden en toekomst van het spoorwegtrace Lage Zwauwe-'s-Hertogenbosch ('t Halve Zolenlijntje)
17705: ROTTGERS, KURT - Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis Marx.
9244: ROUBAUD, JACQUES - Les Troubadours Anthologie bilingue
11513: ROUCHON MOUILLERON - Cloisters of Europe. Gardens of prayer.
3444: ROUJOUX (BARON DE). - Histoire pittoresque de l'Angleterre et de ses possessions dans les Indes, depuis les temps les plus recules jusqu'a la Reforme de 1830.
3625: ROUKENS, W. - Ons Limburgsch Heem. Richtlijnen bij de beoefening der heemkunde. Deel 1.
17754: ROUKENS, W. - Wort- und Sachgeographie in Niederländisch-Limburg und den benachbarten Gebieten mit besonderer Berücksichtigung des Volkskundlichen.
11540: ROULIN, ALFRED - Benjamin Constant. Oeuvres. Ecrits autobiographiques litterature - discours - discours parlementaires - sur la region.
10919: ROUSSEAU, J.J. - Les Confessions. I, II et III.
4859: ROUSSEAU, J.J. - Emile ou de l'education.
12326: ROUSSEAU, J.J. - Les Confessions. Les Reveries du promeneur solitaire
2745: ROUX, F. - Resume des Lecons sur les Matieres Textiles Vegetales et Animales donnees a l'Ecole Superieure de Commerce de Lausanne.
14045: ROUXEL, LAETITIA - Genevieve Gauckler: Gas Book 15. Short History Representative Image Projec. Twitter Pinterest 11 nuovi e usati da EUR 30,39 Visualizza tutte le opzioni di acquisto Aggiungi alla Lista Desideri Ne hai uno da vendere? Vendi su Amazon Visualizza l'immagine Genevieve Gauckler Gas Book 15. Short History Representative Image Projects.
13315: ROUY, GERARD - Chet Baker
6951: ROVEKAMP, A.J.M. - Amsterdam in bewogen jaren. Herinneringen van een werkbemiddelaar 1925-1956. Gesigneerd door de auteur.
7355: ROVERS, RONALD - Sustainable Housing Projects. Implementing a Conceptual Approch.
14420: ROWBOTTOM, DEREK - Making Tudor Doll's Houses.
8978: LE ROY, CHR. - De Achterhoek.
3441: ROY, CHR. LE. - Gids voor den Gelderschen Achterhoek.
5336: ROYER, L. CH. - Het Sexueele Leven in Sovjet-Rusland.
17863: ROYMANS, FONS - Donkere wolken boven Kempenland. De beschrijving van een roerige periode uit de geschiedenis van de Kempen
11610: ROZA, JAN. G. - Verlies en zin. Doctoraalscriptie Wijsgerige ethiek.
2575: ROZENKRANZ, HANS - Ferdinand Graf von Zeppelin. Die Geschichte eines abenteuerlichen Lebens.
17624: ROZENKRANZ, KARL - G.W.F.Hegels Leben
16009: ROZER, JESPER - Family and personal networks. How a partner and children affect social relationships/ Familie en Persoonlijke Netwerken. Hoe een Partner en Kinderen Sociale Relaties Beinvloeden.
13617: RUBIO, OLIVIA MARIA (A,O) - Dorothea Lange. The crucial years. 1930-1946.
13573: RUCKER, RUDY - The Lifebox, the Seashell, and the Soul: What Gnarly Computation Taught Me About Ultimate Reality, the Meaning of Life, and How to Be Happy
3051: RUDOLPH, WOLFGANG - Seefahrer-Souvenirs: Steingut, Fayence und Porzellan aus 3 Jahrhunderten
2163: RUELLAN, F - La production du riz au Japon, Etude des conditions naturelles et historiques de la culture et des problemes qui sy rapportent.
13663: RUHEN, OLAF - Onder de sterren van Capricornus
10656: RUIJS, RALPH - Nijmegen, mijn stad. Angela Ruijs-De Bruijn.
7719: RUINARD, J. - Onderzoekingen omtrent levenswijze, economische betekenis en bestrijdingsmogelijkheden der stengelboorders van het suikerriet op Java./ Investigations into bionomics, economical importance and possibilities of control of the sugarcane stalkborers in Java.
5176: RUITENBERG, PETER - De bange januarinacht. Stormramp Andijk 1916 en nasleep.
7318: RUITER, FLOK EN KEES DE - Hardinxveld en Giessendam tijdens de hongerwinter. De geschiedenis van onze dorpen in de jaren 1944 en 1945.
3511: RULLMANN, H.J.T. - Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Dienst van Bouw- en Woningtoezicht te Nijmegen. (1888) 1915-1951
13609: RUNTE, ALFRED - National Parks: The American Experience
15647: RUPPELL, GEORGE - Vogelvlucht.
15433: RUSS, KARL - Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen aus dem Leben fremdlandischer und einheimischer Stubenvogel.
14553: RUSSELL CONNOR, D AND WARREN W. HICKS - BG On the Record. A Bio-Discography of Benny Goodman.
14604: RUSSELL, JOHN - Henry Moore
2924: RUTGERS, MR. D. - Het Inlandsch Reglement Leidraad voor studie en praktijk
9392: RUTGERS, W. - Glimmen, dorp tussen Drentse A
8638: RUTGERS, DR. J. - Rasverbetering en bewuste aantalsbeperking. Kritiek van het Malthusianisme en van het Nieuw-Malthusianisme 2de Druk
7896: RUTHERFORD, ADAM - Armageddon. The battle of the great dat of god almighty in 1955-1956 revealed by the great pyramid (the Bible in Stone). How to be prepared for it.
9144: RUTTEN, GERARD (VOORWOORD) - Album van een soldaat. Een blijvende herinnering
10845: RUTTEN, SUSAN - Verzoening. Islamitisch recht in West Europa.Geselecteerde werken uit het oevre van Susan Rutten
6519: RUYS, MIEN (TUINARCHITECTE) - Rozen voor iedereen
9051: RUYS, H.J.A. - Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie tot haren beminden binne iervsalem, haerlieder teghenspoet, belet ende eynde, met sin-spelende beelden wtghegheven door boetivs a Bolswert.....
4175: RUZIUS, J.B. - Heilig Indie 2 delen in 1 band.
13517: RYAN, CORNELIS - Een brug te ver. Nog niet eerder gepubliceerde verhalen uit de archieven van de auteur
13777: RYAN, FRANK - Virolution. The most important evolutionary book since Dawkins' Selfish Gene.
5333: RYBICKI, GEORGE, B AND LIGHTMAN, ALAN P. - Radiative Processes in Astrophysics. Physics Textbook
13158: RYCHLIK, JAN - Povery a problemy jazzu
9271: RYCKENBORGH, J. VAN; PETRI DE CATHAROSE - De universele gnosis
11802: RYDGREN, BERNT - Environmental Impacts of Soil Erosion and Soil Conservation. A. Lesotho Case Study.
9934: SAALFELD, DR. EDMUND - Cosmetica Een leidraad voor praktische artsen Met 14 figuren in den tekst
2053: SAAVEDRA CERVANTES, MIGUEL DE - L'ingenieux hidalgo Don Quichotte de la manche Traduction de Louis Viardot
16810: SABARSKY, SERGE - Oskar Kokoschka. Museum voor Schone Kunsten Gent
13592: SABIN, ROGER - Comics, Comix & Graphic Novels. A history of comic art.
12808: SACHS, CURT - Geist und Werden der Musikinstrumente.
15326: SACHS, CHAIM - Namen in Granit. Augenzeugen berichten uber die Schrecken des Holocaust.
13454: SACHS, CURT - Geist und werden der Musikinstrumente.
7458: SAFDIE, MOSHE - The Language and Medium of Architecture
6215: SAGE, LE MONSIEUR - Les Avantures de Gil Bas de Santillane. Nouvelle edition Avec de belles Figures
4229: SAGNE, JEAN - Delacroix et la photographie (Collection FORMAT/photo) (French Edition)
8481: SAHER, HERBERT VON - Emanuel Rodenburg. Of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten. NIEUW EXEMPLAAR!
7906: SAHLINS, MARSHALL - Der Tod des Kapitan Cook. Geschichte als Metapher und Mythos als Wirklichkeit in der Fruhgeschichte des Konigsreichs Hawaii.
12328: SAINT FRANCOIS DE SALES. - Oeuvres. Preface Et Chronologie Par Andre Ravier. Texte Presente Et Annote Par Andre Ravier Avec La Collaboration De Roger Devos
4723: SAINT-VENANT, DE. M. - De l'amenagement des eaux pluviales pour ameliorer le sol et pour prevenir les inondations. Recueil de memoires d'hydraulique agricole.
12042: SAINTE-FOL, CH. - Onze pligten jegens de armen. Opgedragen aan de leden der vereeniging van den Heiligen Vincentius van Paulo en aan allen, die zich op goede werken toeleggen.
3048: SAITO, EIKO - Die Frau im alten Japan. Das Bild der Frau.
6175: SALEMINK, P.J.M. - An ivestigation into the structure of transfer RNA in solution by 1H and 31p NMR spectroscopy.
11602: SALMI, MARIO - Eglises Romanes de Toscane.Adapation francaise d'Eleonore Bille-de-Mot.
14385: SALOME, A.I. - A geomorphological study of the drainage area of the Moselotte and upper Vologne in the Vosges (France).(Avec resume en Francais)
1756: SALOMON, H. P. - Traktaat betreffende de waarheid van de wet van Mozes. Inleiding, transcriptie en aantekeningen.
8168: SALVERDA DE GRAVE , HERDERSCHEE, M.J. - Tikkende Klokken en hamerende Hartjes.
14848: SALZMAN, JACK - American Studies. An Annotated Bibliography. Volume I, II and III (Volume III: Indexes)
14847: SALZMAN, JACK - American Studies. An Annotated Bibliography, 1984-1988.
17984: SALZMAN, C.G. - Aanleiding tot eene verstandige opvoeding van opvoeders. Uit het Hoogduitsch vertaald.
10244: SAMARAN, CHARLES - Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits Par Lui-Meme. Tome IV
12245: M. SAMOED SASTROWARDOJO, S. ZAINU'DDIN - Mertju: bunga rampai untuk sekolah landjutan. III
12737: M. SAMOED SASTROWARDOJO, S. ZAINU'DDIN - Mertju: bunga rampai untuk sekolah landjutan.II
9315: SAMUELS, RICHARD J. - The Business of the Japanes State. Energy markets in comparative and historical perspective.
10315: SAN GIORGO, MARINA - Een glimlach kwam voorbij.
4857: SAND, GEORGE - Le Piccinino. Tome premier et Tome deuxieme et Tome troiseme
16672: SAND, GEORGE EN SOLANGER CLESINGER. - Een verstoorde relatie. George Sand en haar dochter Solange Clesinger. Brieven 1828-1876
6106: SANDBERG, WILLEM - Onwerpen voor een drukkerij. Design For Industry. Een gedeelte van de tentoonstelling 'Design For Industry' genaamd 'ontwerpen voor een drukkerij' 16 november to 15 december 1962 Stedelijk Museum Amsterdam. Katalogusnummer 321
12055: SANDBERG, ROLAND - European bird names in fifteen languages.
7479: SANDELIN, MR. - Jacob Cats zedelijke en meest bijzondere schoonheden, bijeen verzameld en op eene alphabetische orde gebragt
10215: SANDEN, MAARTEN C.A. VAN DER - Towards effective biomedical science communication. A composite theoretical framework making biomedical science comminication on predictive DNA diagnostics understandable and manageable
8292: SANDERS, D.J. - Handleiding voor de Deli-Tabakscultuur.
9497: SANDERS, HAR - Vooruitzicht. Een reisverslag in woord en beeld.
15685: SANDERS, MATHIJS. - Europese papieren. Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum.
6169: SANDERS, J.M., - Annexatie-Vraagstukken en Groot-Eindhoven.
14392: SANDGATHE, GUNTER - Beitrage zur Warsteiner Geschichte. Heft I. Die Geschichte der Kirche im Warsteiner Raum (700-1400)
15189: SANDHALL, AKE EN HUGO ANDERSSON - Vliegen en muggen. Natuurgids in kleuren over uiterlijk, ontwikkeling, levenswijze en gedrag der Tweevleugeliggen.
9062: SANDOZ, PHILIP - Canon. Global Responsibilities and Local Decisions.
7496: SANGERS, DRS W. EN SIMONIS, A.H. - Er ligt een eiland in de Maas Geschiedenis van Stevensweert en Ohe en Laak
17368: SANNAZARO, JACOPO - Actii Synceri Sannazarii neapolitani viri patricii De partu Virginis libri tres Etrusco carmine redditi a comite Io. Bartholomaeo Casaregio. [...]
3910: SANNES, MR. G.W. - Goed Motorrijden. Vierde druk
15327: SANNIA, ALESSANDRO - VW Kafer
17627: SANS, JEROME - ARAKI.
9054: SANSOM, GEORGE - A history of Japan to 1334. Volume I
4129: SAPARAMADU, S.D. - The Polonnaruva Period. This Volume was first issued in 1955 as a special number of The Ceylon Historical Journal (Volume IV) in Commemoration of the 800 th Anniversary of the acccession of King Parakrama Bahu The Great, King of Sri Lanka 1153-1186.
1080: SARAH GIBBINGS - De stropdas, trends en traditie
17656: SARAIVA, MARIA MANUELA: - L'imagination selon Husserl.
5223: SARASIN, PAUL UND FRITZ - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. Zweiter Band.
14441: SARFATIJ, H - Munzchatsgefasse in den Niederlanden I: Die Periode 1190-1566
11375: SASSE VAN YSSELT, JHR.MR. A.F.O. - De voormalige ambachtsheerlijkheid Ysselt en de familie van dien naam
11883: VAN SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. - Het gebouw der R.K.Lycea in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch.
11885: VAN SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. - Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, opgericht te 's Hertogenbosch 8 Maart 1837, ter gelegenheid van zijn honderd jarig bestaan samengesteld .
6071: SASSEN, AUG. (RED.) - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. 3e Jaargang.1 october 1885-1 october 1886.
17846: SASSEN, VIVIANE (E.A.) - De La Mar Theater Photo Collection. 5 opdrachten voor 1 theater.
6445: SASSEN, A. - Het Drents van Ruinen
13145: SASSI, GIANNI - Da Milano: musica senza vie di mezzo E un catalogo proposte?
15871: SASSU, ALIGI - Anch'io sono L'America
15575: SAUCIE, M.D. - OEUVRES CHOISIES DE J.RACINE AVEC LA VIE DE L'AUTEUR ET DES NOTES EXTRAITES DE TOUS LES COMMENTATEURS - NOUVELLE EDITION
17951: SAUDEK, JAN - Jubilations and Obsessions. (SIGNED COPY!!)
3077: SAUERBRUCH DR. F UND SCHUMACHER, DR. E. - Technik der Thoraxchirurgie
7515: SAURAT, DENIS - Blake and Milton
9679: SAUSSURE, HENRICO DE - Prodromus Cedipodiorum. Insectorum ex Ordine Orthopterorum
9236: SAUTTER, CHRISTIAN - Japon. Le prix de la puissace.
4706: SAY, JEAN-BAPTISTE. - Cours complet d?economie politique pratique. Ouvrage destine a mettre sous les yeux des hommes d?etat, des proprietaires fonciers et des capitalistes, des savants, des agriculteurs, et des manufacturiers, des negociants, et en general de tous les citoyens, l?economie des societes.
11757: SAYEGH, PHILIPPE - My A.B.C. Book. Part one and Part two
16486: SCARISBRICK, DIANA AND MARTIN HENIG - FINGER RINGS From Ancient to Modern
14749: SCEMLA, JEAN - Lecture critique des Immemoriaux de Victor Segalen (vie et mort dune culture)
14584: SCHAAF, LARRY J. - The photographic art of William Henry Fox Talbot.
10060: SCHAAF- KAMPHUIS, M. VAN DER, G.J. DE VRIES, E.J. DE BAR - Apeldoorne woord veur woord.
16122: SCHAAP, K. EN A.S. STEMPHER - Arnhem omstreeks 1865
16076: SCHAAP, K - Van nachtwaak tot dagtaak
16124: SCHAAP, K. (E.A. ) - Oud Arnhem begin deze eeuw. Met kaart
8738: SCHAARS, A.H.G EN VELDHORST, A.D.M. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Arnhem Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Arnhem Kadastrale gegevens plus 24 losse kaarten in luxe zwarte opberpmap
10468: SCHAART, BERT - Inventaris van het archief van de Dienst Plantsoenen en Bosbeheer van de gemeente Nijmegen (1855) 1920-1963.
14492: SCHADEBER, JURGEN UND KLAUS HUMANN (EDITED). - Drum. Die Funfziger Jahre. Bilder Aus Sudafrika.
11366: SCHAEPMAN, DR. H.J.A.M. / DRIE VRIENDEN DER WAARHEID - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis.
7197: SCHAFER, JULIUS - Pilzbestimmungs-Tabellen der Deutschen Gesellschat fur Pilzkunde. II. Bandchen. Die Taublinge (Russula).
17453: SCHAFER, FRANK - AQUALOG All Labyrinths - Bettas, Gouramis, Snakeheads and Nandids
15634: SCHAFFNER, B. - Spreeuwensafari. Avonturen in het vrije veld.
10446: SCHAIK, R. VAN - Nijmeegse Studien Deel IV. Een onderzoek naar goederen en rechten van een Nijmeegs klooster in de XVe en XVI eeuw.
2476: SCHAIK, E. VAN - Open Circle . Nederlandstalige editie. NND Galili Dance
14348: SCHAMINEE, JOOP EN EDDY WEEDA (RED) - Natuur als nooit tevoren. Beschouwingen over natuurbeheer in Nederland. Vegetatie monografieen 2.
14823: SCHANA, SIMON - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
13406: SCHAPER, HEINZ-CHRISTIAN - Jazz compact: Ursprung, Entwicklung, Spielpraxis.
9789: SCHAPER, W.B.F. - In het eerste gelid. Twaalf vooraangaande Nederlanders.
10162: SCHARENBURG, W. VAN - Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was.
13853: SCHARER, HANS - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Sud-Borneo. Myten zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. Zweiter Teil. Handlungen und Texte zum Totenkult.
12479: SCHARN, DICK, M, - Graft engineering and postimplantation behaviour in infrainguinal bypass surgery.
10828: SCHARRINGA, KEES (E.A.) - Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009.
13464: SCHARRINGA, H - Kitab pengadjaran berkirim-kiriman soerat dagang
13922: SCHARROO - Scheikunde der bouwmaterialen. Handleiding voor theorie en practijk betreffende de samenstelling van de bouwmaterialen en hunne bescherming tegen scheikundige inwerkingen.
8032: SCHARTEN, C.A. - Kwartierstaat Honders-Leneman met een stamreeks Scharten
10972: SCHAUMANN, ERNST - Cajus Julius Casar's Werke
11980: SCHEEPHORST F.N. EN G.J. TAK - Zwaarte van Houten en IJzeren Balken voor Woonhuizen, Fabrieken, Werkplaatsen enz., bij diverse belastingen. Samengesteld in verband met de bouwverordening der Gemeente Amsterdam
12210: SCHEEPMAKER, NICO (INLEIDING) - Miesje Bouman, Jantje Wolkers: en nog 179 zeldzame jeugdfoto's van beroemde (en beruchte) Nederlanders
14123: SCHEERDER, G. - Kroniek van een Rotterdamse Parochie. De Wijnhaven 1849-1929.
13306: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1965/66 7. Jahrgang
13314: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1970/71 12 Jahrgang
13313: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1968/69 10. Jahrgang
13312: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1966/67 8. Jahrgang
13311: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1967/68 9. Jahrgang
13307: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1973 14. Jahrgang
13308: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1972 13. Jahrgang
17535: SCHEFOLD, KARL - Propyläen Kunstgeschichte. Die Griechen und ihre Nachbarn
17124: SCHEIBER, ALEXANDER - Geniza Studies
2403: SCHEIERMANN,MSGR. - Altes und Neues vom Niederrhein im besonderen Abtei und Pfarrei Hamborn am Rhein einst und jetzt.
12301: SCHEITLIN, WALTER - Il Pled Puter Grammatica ladina d'Engiadin ota. Illustraziuns da Giuliano Pedretti, da P.R. Berry e Turo Pedretti
17752: SCHELER, MAX - Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik: Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus
7000: SCHELLERI, I.J.G. - Lexicon Latino-Belgicum Auctorum Classicorum, Curante Davide Ruhnkenio. Tomus I, Tomus II
13866: SCHEMMANN, MICHAEL - Lady of Isan. The Story of a Mixed Marriage from Northeast Thailand.
8841: SCHENDEL, ARTHUR VAN (VERTALING) - Minnebrieven van een Portugeesche non ( Mariana Alcoforado).
1682: SCHENK, PETRUS - 100 afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam
3053: SCHENK-BAUMANN, TONIA - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
12462: SCHEPENS, MARC A.A.M. - The surgical treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms/ De heelkundige behandeling van thoraco-abdominale aneurysmata van de aorta.
6139: SCHEPERS, FRANS J. - Coastel waterbirds in Gabon Winter 1992 Oiseaux des zones humides cotieres du Gabon
6309: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch. In dit geschrift willen wij trachten aan te geven op welke wijze de illegale beweging uit het, noodgedwongen, duister kan worden overgeschakeld naar het, naar het wezen democratische, licht der legaliteit
5677: SCHERFT, P. - Het Nieuw-Archief der gemeente Doesburg. Inleiding inventaris.
12252: SCHEUER, WILLEM PHILIP - Het Grondbezit in de Germaansche Mark en de Javaansche Dessa
2424: SCHEURS, JAC. M.S.C. - De hemelsche speler Verlucht door Rene Smeets
15460: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Penschetsen uit Nijmegen's verleden (herdruk)
11567: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN - Nijmegen Kroniek van de 19e Eeuw.
8945: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Slavernij en dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen
4446: SCHEYGROND, DR. A. - De Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen
10878: SCHIENERL, PETER - Schatze aus dem Orient. (nieuw exemplaar in folie)
15639: SCHIERBEEK, DR. A. - De wonderwereld van het mikroskoop
1514: SCHIERE, C. - Het bedrijf van de zelfkazers. In Utrecht en Zuidholland
15584: SCHILDERMAN, S - Handleiding in de chemische oorlogvoering. De chemische oorlog
7995: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN. - Inventaris der archieven van de familie Van der Capellen.
12138: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Albertus de Grote. Overdracht van zijn reliekschrijn. Heruitgave van een voordracht bij het 25-jarig jubileum van het Albertinumgenootschap 29 september 2007
11034: SCHILLER - Wallenstein. Ein dramatischen Gedicht von Schiller
12439: SCHILLER, FRIEDRICH - Het Beleg van Antwerpen nr. 15/500
1172: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Het Lied van de Klok
15291: SCHILLING, D.H. (RED.) - Mavors. Maandschrift voor officieren en reserve-officieren van alle wapens en diensten. Twee en dertigste jaargang 1938.
1937: SCHILLING, DR. EUGEN - Neuerungen auf dem Gebiete der Erzeugung und Verwendung des Steinkohlen/Leuchtgases. Zugleich Nachtrag zu Schillings Handbuch fur Steinkohlengas/Beleuchtung.
16888: SCHILLING, PHIL - The Motorcycle World
11819: SCHILLINGS, HARRY - Toneel en Theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
3753: SCHILP, LIES - Girls wanna have Fun. Inclusief CD! Earth and Fire Medley by the Girls (nieuw exemplaar)
2766: SCHILSTRA, J.J. - Ons landelijk eigendom; meer dan een belegging alleen
12493: SCHILSTRA, J.J. - Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969
2599: SCHILSTRA, J.J. - Schermerland. Mensen en Molens
1063: SCHILSTRA, J.J. - Prenten in hout, Speculaas-, taai- en draganvtvormen in Nederland.
17928: SCHILT, JOHAN LODEWIJK - Het verhaal achter de ramen. Ode aan Femmy Geesink.
10682: SCHIMMEL, DR. J.A. - Nijmegen in prenten.
10449: SCHIMMEL, J.A. - Het schuldigeNijmegen. Nijmeegse studien deel III.Toelichtende studie op de inversteringspolitiek van de stad Nijmegen in de tweede helft van de achttiende eeuw.
10695: SCHIMMEL, DR. J.A.EN SLIEPENBEEK PETER - Oud Nijmegen, begin deze eeuw.
2956: SCHIMMEL, DR. J.A EN EILANDER, JOH. H. - De Nijmeegse Politie.
6430: SCHIMMEL, H.J. - Nieuwe Gedichten.
10020: SCHIMMELPENNINCK, R.J. EN HULTMAN, C.G. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende bepalingen, omtrent een Algemeen Rivier- of Water regt over de Rivieren en Stroomen dezer Republiek. Gearresteerd den 24sten Februarij 1806
6178: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, DRS. C.O.A. BARON - Rijksarchief in Gelderland. Inventaris van het archief van de familie Van Spaen, tak Biljoen.
7742: SCHIMPER, DR. A.F.W. - Pflanzen-Geographie auf Physiologischer Grundlage. Mit 502 als Tafeln oder in den Text Gedruckten Abbildunen in Autotypie, 5 Tafeln in Lichtdruck und 4 Geographischen Karten.
1004: SCHINDLER GEORG - Klokken en horloges
10473: SCHIOTZ, A EN DAHLSTROM, P. - Elseviers Aquariumvissengids. Met circa 450 ilustraties in kleuren.
14505: SCHIPPER J. - OUD-BEIJERLAND IN OUDE ANSICHTEN
7665: SCHIPPER, KRISTOFER - Le Corps Taoiste. Corps physique-corps social.
4968: SCHIPPER, L. - Luim en ernst. Dichtstukjes.
4576: SCHIPPERS, ARIE - Arabic Tadition & Hebrew Innovation/ Arabic themes in Hebrew Andalusian Poetry.
13203: SCHLEIP, DR. KARL / ALDER, DR. ALBERT - Atlas der Blutkrankheiten Dritte, neu bearbeitete und erganzte Auflage Mit 119 farbigen Bildern
13737: SCHLICHER VAN BATH. B.H. - Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland. Deel I: Mensch en gemeenschap.
15947: SCHLIE, TANIA - Frauen am Meer. Mit einem Vorwort von Elke Heidenreich.
1981: SCHLIMMER, DR. J. G. - Handboek der romeinsche antiquiteiten, voornamelijk uit den tijd der romeinsche republiek Tweede, omgewerkte en vermeerderde druk
6651: SCHLUPMANN, HEIDE - Ein Detektiv des Kinos. Studien zu Siegfried Kracauers Filmtheorie
5009: SCHMALZGRUEBER, FRANZ - Jus ecclesiasticum universum brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum seu lucubrationes canonicae in quinque libros Decretalium Gregorii IX. Pontificis maximi, tomus tertius, pars tertia. Tomus primus, pars prima. Ad jus ecclesiasticum universum. Indices universi, primus titulorum alter rerum secundum ordinem decretalium postremus verborum. Jus
13766: SCHMID, GIOIA - Philipp Bauknecht. Expressionist in Davos 1884-1933.
7339: SCHMID, C. - Bijbel voor kinderen. Voor huisgezinnen en scholen. Naar het Hoogduitsch bewerkt. II-de stuk. De Profeten en Apocryphe boeken.
1314: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN SCHMID - Das Naturreich. Die Kafer von Prof. Dr. Krancher und E. Uhmann
1315: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN - Das Naturreich. Die Schmetterlinge von Dr. K. Eckstein 3., unveranderte Auflage
14771: SCHMID, F. / HIERONYMI, E. - Die parasitaren Krankheiten der Haustiere. Diagnose und Bekampfung.
1316: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN - Das Naturrreich. Die Insekten sowie die ubrigen Gliederfusser mit Ausnahme der Kafer und Schmetterlinge. 2. unveranderte Auflage
17523: SCHMID, HANS (U.A.) - Schweizer Brutvogelatlas: Verbreitung Der Brutvogel in Der Schweiz Und Im Furstentum Liechtenstein 1993-1996. Atlas Des Oiseaux Nicheurs De Suisse Distribution Des Oiseaux Nicheurs En Suisse Et Au Liechtenstein En 1993-1996
15778: SCHMID, PROF. JHR. DR. J.J. VON - Coornhert en Spinoza. Mededelingen van wege het Spinozahuis XIV.
2303: SCHMIDT, ANNIE M.G./VOGEL HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Haar leven en werk voor theater, radio en TV.
13580: SCHMIDT, ANDREA ELISABETH - Paul Wirz. Ein Wanderer auf der Suche nach der 'wahren Natur
3190: SCHMIDT, ANNIE M.G. - O ja... Herinneringen aan zes Schmidt/Bannink musicals.
1403: SCHMIDT, ADRIADNE - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden eeuw
5004: SCHMIDT-VOS, A.C. - Bevrijd door eeuwigheid
5098: SCHMIDT, HANS - Op zoek naar ' t geluk in Argentinie en Paraguay
15083: SCHMITZ, DR. H. - Het proveniershuis te Schiedam. Vijf eeuwen instelling van weldadigheid.
11085: SCHMOCKER, KURT - St. Beatenburg und wie es fruher war.
1203: SCHMUTZLER, R. - Art Nouveau
1016: SCHMUTZLER, ROBERT - Art Nouveau-Jugendstil
7584: SCHNABEL, DR. GEORGE NORBERT - Johann Georg August Calletti's Allgemeine Weltkunde oder geographisch statistisch historische Ubersicht aller Lander Siebente Auflage mit Tafeln
11371: SCHNACK, FRIEDRICH (GELEITWORT) - Das kleine Buch der Tropenwunder. In vielen Farben.
6374: SCHNEIDER, ILSE DR - Das Raum-Zeit-Problem bei Kant und Einstein
17746: SCHNEIDER, HELMUT (HRSG.): - Jahrbuch fur Hegelforschung. Band 3.
15643: SCHNEIDER, WALTER - Dieren in hun leefmilieu. Met 150 kleurenafbeeldingen en 300 foto's en tekeningen in zwart-wit.
17631: SCHNEIDER, HELMUT, (HERSG.) - Vorlesung uber Asthetik Berlin 1820/21. Eine Nachschrift 1. Textband.
17630: SCHNEIDER, HELMUT, (HERSG.) - Jahrbuch fur Hegelforschung. Band 3.
13551: SCHNEIDER, HAWE - ...Und Abends swing. Ein Buch voll Jazz, nicht nur fur Fans.
15096: SCHNEIDER, SIGRID (HG.) - Bildberichte. Aus Dem Ruhrgebiet Der Nachkriegszeit, Ruhrlandmuseum, Essen.
8068: SCHNEIDERS, A.L. - Langs het schrikdraad.
8370: SCHNIRER, M. T. - Taschenbuch der Therapie 1936
16408: SCHNITZER, JOACHIM - Profi-Tipps fur die Modellbahn-Werkstatt. Teil 1.
8253: SCHNOOR, HANS - Oratorien und Weltliche Chorwerke. II. Band.
14758: SCHNURBEIN, PROF.DR. S. VON - Augustus in Germanien. Neue archaologische Forschungen. (Vierentwintigste Kroon-Voordracht)
2028: SCHOBER, ULRIKE - Burchten en Kastelen in Europa
6933: SCHOEDLER, DR. FRIEDRICH - Das Buch der Natur, die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie umfassend. Zweiter Teil: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie. Mit 615 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Geognostischen tafel in Farbendruck.
16355: SCHOEMAKER, NICO - Hyperadrenocorticism in Ferrets.
10671: SCHOEN, PIETER - Marine Paints. Illustrations by Jan Sanders
3991: SCHOENER, DR. R. - Hortensius. Geschiedkundig verhaal uit het begin van den Romeinschen Keizertijd.
17811: SCHOENMAKER DRS. B EN DRS.J. VAN HOOF - 200 Jaar rijdende artillerie 1793-1993 en los bijgevoegd brochure Korps rijdende Artillerie
14389: SCHOENMAKER, G.J. - Geografie als maatschappij-wetenschap. Begrippen, vaardigheden, denken, verwoorden.
1116: SCHOEPFLINUS, J.D. - Alsatia Illustrata Germanica Gallica. Volume II
11747: SCHOFFMANN, BRITTA - Groot Handboek Dressuur. Dressuuroefeningen van A tot Z.
13997: SCHOLS, W. EN G. LINSSEN (SAMENSTELLERS) - Venrays woordenboek. Woordenschat, klankkarakter, systeem, structuur en gebruik van de Venrayse taal
15490: SCHOLTEN, G.A. - De Practische Metselaar: Handboek voor Metselaars, Onderbazen, Opzichters en aanstaande Architecten. Met een Atlas van 32 PLATEN
10788: SCHOLTEN, GUUS / KEMPEN, CHRIS / VAN LIESHOUT, WIJNAND. - Kristallen van Samenwerken
14342: SCHOLTEN, A. - Suiker sierwerk.
4302: SCHOLTEN, Y (VOORWOORD) - Catalogus van de nationale en internationale fototentoonstelling ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bond van Nederlandsche Amateurfotografen Vereeniging 1922-1962
16780: SCHOLTENS, LIANNE HELEEN - Brain connectivity from micro to macro scale.
11076: SCHOLTENS, B.A. - Het Land Kanaan. Kaartje met toelichting
12412: SCHOLTES, VINCENT P.W. - Local plaque characteristics and circulating cells in atherosclerosis/ Lokale plaque eigenschappen en circulerende cellen in atherosclerose
5292: SCHONHAGEN. O - Statten der Weihe. Neuzeitiche Protestantische Kirchen.
7815: SCHONWETTER, TON - Handelsman in vee en vlees. De belevenissen van Louis de Wijze.
9931: SCHOONDEMARK, PROF. DR. MED. J. - Urineonderzoek door den Leek Handleiding voor den Leek Met eene gekleurde Plaat en 10 in den tekst gedrukte Afbeeldingen
3900: SCHOORL, DR.IR. P. - Weet wat ge eet! Encyclopaedie voor de voeding van mensch en dier. 1e druk
10482: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Schopenhauers samtliche Werke in acht Banden. Neue Ausgabe mit Einleitung, Personen- und Sachregister.
6184: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Reisetagebucher aus den Jahren 1803 - 1804. Mit einem Faksimile und 21 Bildern nach Stichen der Zeit.
9078: SCHOPFER, GERALD (HG.). - Peter Rosegger 1843-1918.
9079: SCHOPFER, GERALD (HG.). - Peter Rosegger 1843-1918. Objektbeschreibungen
1862: SCHOPFER - Die Kunstdenkmaler des Kantons Freiburg. Band V.Der Seebezirk II. Mit 421 schwarzweissen und 6 farbigen anbildungen.
11536: SCHORTELDOEK, G.W.J. - Gewapend beton. Handleiding in het bijzonder bewerkt voor den bouwvakarbeider. Weten en kunnen No. 66
10114: SCHORTINGHUIS-SPRANGERS, R.A. - Zuinig en toch goed. Gids voor economisch huishouden. Onder auspicien van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
14525: SCHOTEL, NANCY - 't Ballonnetje dat op reis ging.
2799: SCHOTEL, DR. G.D.J. - Een studenten-oproer in 1594, bijdrage tot de geschiedenis van het Staten-college te Leyden.
11946: SCHOUPPE, FRANCISCI XAVERII. S.J. - Evangelia de communi sanctorum explicationibus ad mentem sanctorum patrum aliorumque interpretum dilucidata
7085: SCHOUSTRA, FENNO.L. - Pommeranten. Populaire figuren uit oud Leeuwarden.
13651: SCHOUTE. DR. P.H. - Leerboek der Kosmografie
13615: SCHOUWENBERG, LOUISE - Reproducing Scholten
3660: SCHOUWINK, J.B. - De geestelijke waarde van de vrijmetselaarij. Vrijmetselaarij nog?...... of juist nu?
12027: SCHRAEMLI, HARRY - Das grosse Lehrbuch der Bar. Betriebslehre, Barkontrolle, Waren-, Wein- und Servierkunde, Praktisches Mixen mit uber 1000 Rezepten, Zahlreiche Abbildungen und 8 mehrfarbige Kunstdrucktafeln.
1621: SCHRAM, DR. P. L. - Willem van den Bergh 1850 - 1890
12005: SCHRANT, J.M. - Het leven van Jezus, een geschenk aan de jeugd.
2751: SCHRASSERT, JOHAN - Hardervicum Antiquum Ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyck. Eerste (-Tweede) Deel. Tweede Druck. Harderwyck, Willem Lunterbosch and Willem Brinkink, 1732.
1441: SCHRAVER, J. - Rotterdam. De poort van Europa.Geschiedenis van haven en handel van Rotterdam
3029: SCHREDENBACH, PAUL UND NEUBERT, FRANZ - Martin Luther. Ein bild seines Lebens und Wirtens. Mit 384 Abbildungen, vorwiegend nach alten Quellen.
8772: SCHREGEL, DR. H.W.J. - Stilistische en Syntactische Beschouwingen over de Camera Obscura van Hildebrand
8778: SCHREIBER, HERMANN EN GEORG. - Het groot heldenboek.
3996: SCHREIBER, DR. FRIEDRICH - Die ehelichen Guterrechte der Schweiz. Systematische Zusammenstellung der gegenwartig geltenden Rechte, mit besonderer Berucksichtigung der Art. 46 u. 47 der Bundesverfassung, resp. des Art. 6 des Bundesgesetzentwurfes uber die civilrechtlichen Verhaltnisse der schweizerischen Niedergelassenen und Aufenthalter, in seinen verschiedenen, von den eidgenossischen Behorden vorgeschlagenen Redaktionen. 2 Lieferungen
9064: SCHREINEMAKERS, J.H.J. - Parasternal mediastinoscopy.
7639: SCHRETLEN, IGNACE - Anatomie in andere gedaanten. Een tentoonstelling
3902: SCHREUDER, W.H. COMMISSARIS VAN POLITIE AMSTERDAM - Handleiding voor de reserve-politie.
6929: SCHREURLEER, DR. D.F. - Maximes van La Rochefoucauld.
2614: SCHREURS, PETER, MSC - Caraga Antigua 1521-1910 The Hispanization and Christianization of Agusan, Surigao and East Davao Second Edition
10420: SCHRIJVER, J. (RED) - Almanak voor de jeugd.
6302: SCHRIKS, CHRIS - Zutphen, bij wijze van voorbeeld. Om het behoud van een achthonderd jaar oude stad.
1487: SCHRIKS, DRS. C. F. J. - Zorg om het stadsbeeld
17107: SCHRÖDER, FRITZ H. - Memories of my Personal and Professional life . 1937 - 2017
4640: SCHRODER, WILLY - Handwerkliches Konnen Und Wissen in Der Stereotypie
12222: SCHRODER, WILHELM - Swinegels Reise nach Paris as Friedensstifter. - Eene putzige plattdutsche Historje in tein Kapitteln.
15669: SCHROOR, MEINDERT - Historische atlas van Leeuwarden. Van terpdorp tot culturele hoofdstad. (IN NIEUWSTAAT)
11537: SCHROOT, P.A. - Bouwkunde. De materialen enz. voor het metselvak. Een overzicht der bij eigen studie te behandelen onderwerpen voor aanstaande Leeraren en Bouwtechnici.
16031: SCHROTEN, JAN - Spaans/Nederlands woordenboek
16446: SCHUBERT, CLAUS - Feldbahnen in Suddeutschland. Deze afbeelding bekijken Feldbahnen in Suddeutschland
4361: SCHUBERT - Schubert-Lieder fur Singstimme mit Pianofortebegleitung. Neu zusammengestellt von Franz J. Listl
8637: SCHUHMANN, KARL - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse Zu Fichtes Wissenschaftslehren von 1794 und 1810
9518: SCHUIRINGE, JAKOB. - Lang leven leren! In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school. Millenniumdoel
14365: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T. - De raadshuizen van de stad Groningen
9383: SCHUITEMAN MEIJER, DR. A.T. - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1918.
1480: SCHUKKING, W. H. - Vestingwerken in Nederland
12401: SCHULER, J.E. / SCHNACK, FRIEDRICH - Fliegende Kleinoden. Ein fabiger Falteratlas. Mit 47 Farbtafeln von Schmetterlingen aus allen Landern.
12814: SCHULMAN, HANS F.M. - Primitive Money (Odd and Curious Monies) . Oddities, Art Objects, Museum pieces, Antiquities, Orders and Decorations, Medals - Jade, Coin Jewelry. Illustrated offering at fixed prices.
2887: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen. Westelijk gedeelte.
10394: SCHULTE, A.G. - Kerken in Gelderland
3852: SCHULTE, RICHARD - Geschichte de Pfarrei und des Klosters von St. Wigbert in Erfurt Zum 700 jahrigen Bestehen der Pfarrgemeinde 1225 - 1925 Mit 46 Abbildungen
6369: SCHULZ, WILHELM - Der Uhrmacher am Werktisch. Hand- und Nachschlagebuch fur den Taschen- und Armband-Uhren-Reparateur. Neunte Auflage
10232: SCHULZ, PETER, T. - Anna und Ben zaubern. Eine Bildergeschichte aus Hansens Haus.
14703: SCHULZ-HOFFMANN, CARLA (ES.) - Niki de Saint Phalle. My Art. My Dreams
6795: SCHULZE, FRANZ - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509.
15721: SCHUMACKER, RENE - Faniae Natuurreservaat van de Hoge Venen.
17654: SCHUMANN, KARL - Die Dialektik der Phanomenologie I: Husserl uber Pfander. II: Reine Phänomenologie und phänomenologische Philosophie Historisch-Analytische Monographie über Husserls Ideen I.
6192: SCHUR, ERNST - Kind und Kunst.
8459: SCHURER, FEDDE - De bisleine spegel Autobiografy
8421: SCHURINK, D. (RIJKSVEEARTS TE LAAG-KEPPEL) - Uitwendige Runderkennis
11549: SCHURINK, G.W.H. - Endoleakage after endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm.
15488: SCHUSTER, PETER-KLAUW (HERAUSGEBER) - Die Nationalgalerie. Diese Publikation erscheint anlasslich des 125jahriges Jubilaums der Nationalgalerie Berlin.
1367: SCHUSTER, W. H. AND DJAJADIREDJA, R. RUSTAMI - Local common names of Indonesian Fishes
12630: SCHUTTE, ALFRED H. - Schutte-Taschenbuch 1917
17320: SCHUTTE, MR. O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse Studentenverenigingen
17218: SCHUTTE, MR. O. - De orde van de Unie
5421: SCHUTTE, ALFRED, H. - Fours Industriels a Gaz de l'American Gas Furnace Co. Catalogue No. 69 a- Edition A.
4257: SCHUTTE, RUTGER - Stichtelyke Gezangen, op de beste italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht Eerste deel
3249: SCHUTTER, ELTJO. - Assesment of a pelvic mass. Critical evaluation of discriminatory tests.
10214: SCHUURBIERS, DAAN - Social Responsibility in Research Practice. Engaging applied scientists with the socio-ethical context of their work.
9551: SCHUURMAN, ADDY. - Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. Publicatie van de Redactie Provinciale Historische Publicaties Gelderland in opdracht van de provincie Gelderland.
13958: SCHUURMANS, M.M.J. - De gaswisseling bij hemodialyse en hemodiafiltratie.
1660: SCHUURMANS STEKHOVEN, DR. W. - Van Haeften's schets der ziekten en haar verzorging 2e druk
7373: SCHUYF, JUDITH EN DANKMEIJER, PETER - Homobeleid uitgelicht. Een praktische gids voor lokaal beleid
11282: SCHUYT, H. - Het tekenen van paarden
16611: SCHWAB, GERHARD - Differenzierte Wohnanlagen/ Differentiated Housing Estates/Ensembles d'habitations differenciees
10236: SCHWABE, ANGELIKA - Weidbuchen im Schwarzwald und ihre Entstehung durch Verbiss des Walderviehs: Verbreitung, Geschichte und Moglichkeiten der Verjungung
12007: SCHWABE, DR. WILLMAR - Illustrierte Preisliste Ausgabe B 1939. Original Praparate Schwabe.
16321: SCHWANDL, ROBERT - Berlin S-Bahn Album: Alle 170 S-Bahnhofe in Farbe: All 170 S-Bahn Stations in Colour
11402: SCHWARTZ, HOWARD F AND PASTOR-CORRALES, MARCIAL A. (EDITORS) - Bean Production Problems in the Tropics (Second edition). Including appedix: Color Plates.
13947: SCHWARTZ, JEFFREY H. - Sudden origins. Fossils, Genes, and the Emergence of Species.
3706: SCHWEIDLER, MAX - Die Instandsetzung von Kupferstichen, Zeichnungen, Buchern usw. Alte Fehler und neue Methoden bei der Beseitigung von Altersschaden an graphischem Kulturgut. Zweite, erweiterte Auflage.
4517: SCHWEIGER-LERCHENFELD, AMAND VON. - Die Donau als Volkerweg, Schiffahrtsstrasse und Reiseroute.
3227: SCHWEITZER, CHRISTOPH - Reise nach Java und Ceylon 1675-1682 Mit 6 Tafeln und einer Karte
5248: SCHWEIZER, ALBERT - Schweizer vertelt verhalen uit Afrika.
13010: SCHWORER, WERNER - Jazzszene Frankfurt. Eine musiksosiologische Untersuchung zur Situation anfangs der achtziger Jahre.
13598: SCORSESE, MARTIN - A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies
6830: SCOTT, SIR WALTER - The Waverley Novels
7029: SCOTT, WALTER. - The Poetical Works of Walter Scott. Complete in one volume.
13504: SCOTT,WALTER - De Talisman of Richard Leeuwenhart in Palestina. (Walter Scott's Werken). Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller.
4161: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres (tome1,2,3,4, et 5) Ivanhoe
4333: SCOTT, W. - Oeuvres de Sir. Walter Scott. Quentin Durward. (5 delen in 2 banden)
4334: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir. Walter Scott. Contes de mon hote. ( 4 delen in 2 banden)
4336: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott, La Fiancee de Lammermoor.
4337: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott. L'abe, suite du Monastere
4338: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvrres de Sir Walter Scott. Harold l'indomptable (pome en six chants)
4339: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott. Memoire politiques et litteraires sur la vie les Ouvrages de Jonathan Swift
4340: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott. Rokeby. Poeme en six chants. La Dame du Lac
4342: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sit Walter Scott. Vie de John Dryden
4343: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott. Une legende de Montrose
15568: SCOTT, SIR WALTER - The Talisman : A Tale of the Crusaders
17236: SCOTT,DEREK A.( A.O.) - Atlas of Anatidae populations in Africa and western Eurasia
14406: SCOUEZEC LE, GWENC'HAN - Bretagne Megalithique
16617: SCROPE, WILLIAM - Days and Nights of Salmon Fishing in the Tweed; with a short account of the natural history and habits of the salmon, instructions to sportsmen, anecdotes etc.
15114: THE SECRETARY,( EDITOR) - Year Book Of The Holland Society Of New York, 1888-1889
13993: SEEGERS, JEROEN - Leiders Leren. Een idiografisch-nomothetisch onderzoek naar de invloed van Persoonlijkheid, Leerstijl en Leermogelijkheden op de ontwikkeling van leiderschapscompetenties aan de top.
7649: SEELHEIM, F, - Verslag omtrent het onderzoek der grondsoorten in de Betuwe, in verband met waarnemingen betreffende de doorkwelling der dijken, op last van den Minister van Waterstaat, handel en nijverheid. Met 9 uitslaande platen
15926: SEFERIS, GEORGES - Pages de Journal (1925-1971)
16038: SEFERIS, GEORGES - Essais. Hellenisme et creation.
16043: SEFERIS, GEORGES - Poemes. (1933-1955). Traduits du grec par Jacques Lacarriere. Preface d'Yves Bonnefoy.
17739: SEGAL, ERICH (TRANS.) - Plautus: Three Comedies. The Baggart Soldier, The Brothers Menaechmus, The Haunted House.
17257: SEGGELEN, CARLO VAN - Vogels van de Groote Peel . Een eeuw avifauna in een veranderend hoogveenlandschap
6125: SEGGERN, H. VON - Hamburg 18 Kunstblatter nach Originalaufnahmen von H. v. Seggern
10278: SEGUR, LE COMTE DE - Les desastres de la grande armee de Napoleon pendant 1812. Avec des notes historiques et geographiques . Edition Stereotype
16068: SEGUR, MGR. DE - De revolutie. Naar de vijfde uitgave, uit het fransch door A.M. Dijkveld.
11993: SEGUR, MGR. DE - Het hedendaags Protestantisme. Uit het Fransch vertaald, naar de 13e uitgave door A.M. Dijkveld.
6083: SEHERR-THOSS, G. VON - Das schlesische Hochwasserschutzgesetz vom 3. Juli 1900 nebst den dazu gehorigen amtlichen Materialien
13719: SEIBOLD, OTTO J AND VIVIAN WALSH - Free Lunch by J. Otto Seibold and Vivian Walsh (signed by both writers)
1454: SEINENE, S. J. V.D.M. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld
17851: SEIPP, PAUL (BEARB.). GÖNNER, ROLF VON (HRSG.) SEIPP (AUTOR) - Spaten und Ähre. Das Handbuch der deutschen Jugend im Reichsarbeitsdienst
5270: SEITZ, PROF. DR. ADALBERT - Die Gross-Schmetterlinge der Erde Die Gross-Schmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes 2. Band Die Palaearktischen Spinner & Schwarmer Mit 56 kolorierten Tafeln (2489 Figuren)
12806: SELMAR BAGGE, (REDIGIRT VON) - Allgemeine Misikalische Zeitung. Neue Folge, I. Jahrgang. (REPRINT)
14458: SELME, P. - Microscopie et diffraction electroniques
1876: SEMLER, HEINRICH - Tropische und nordamerikanische Waldwirtschaft und Holzkunde. Handbuch fuer Forstleute, Holz-Techniker und Handler in Deutschland und im Auslande.
16638: SEMLER, HEINRICH - Die Tropische Agrikultur: Ein Handbuch fur Pflanzer und Kaufleute. Erster, Zweiter und Dritter Band.
16284: SENDEM, LEO - Bewoners van krotten en achterbuurten. Met een inleiding van Stijn Streuvels.
11275: SENGERS, ANT - Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen. Een wandeling door de historie.
2443: SENGERS, TH.W.M. - Dichters en God. Het Godsbeeld in de nieuwe Nederlandse Lyriek. 1880-1940.
14841: SENS, MR. DR. J (E.A.) - Veertig jaar scheepsbouw in Heusden/ 40 jaar scheepsbouw in Heusden
9265: SEPHARIAL - Eclipses, Astronomically and Astrologically Considered and Explained.
17944: SERGELENKHUU, JAMBAL (AND OTHERS) - Flowers of Hustai National Park
17029: SÉRIOT, JEAN ET LOIS MARION - Le Héron cendré
13588: SERPENTI, DR. L.M. - Cultivators in the swamps. Social structure and horticulture in a New Guinea society.(Frederik Hendrik Island, West New Guinea).
1545: SERRA, JOSELITA RASPI - La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico 1750-1830
13163: SERTYN, MARC / JOOS, LOUIS - Doctor Jazz
14520: SETERS BZN. J. VAN - Stellendam in de jaren 50
13821: SETH, VIKRAM - De geschikte jongen/ A suitable boy.
4498: SEUNIG, WALDEMAR - Meister der Reitkunst und ihre Wege. 2. Auflage. Neubearbeitet und erweitert.
3073: SEVERIJNEN, R. - Short Small bowel in children. Complications and treatment strategies.
3567: SHACOCHIS, BOB - Schipperen aan de Goudkust. Verhalen
11055: SHAFIQ, QADER (SAMENSTELLER) - Een zwijgend lied op mijn lippen. Het woord aan Afghaanse schrijvers.(gesigneerd exemplaar)
12270: SHAKESPEARE, WILLIAM - Shakespeare. As put forth in 1623. A reprint of Mr. William Shakespeares comedies, histories & tragedies. Published according to the True Originall Copies
3010: SHARABATI, DOREEN AND SHARABATI, I.A. - Red sea shells
17520: SHARROCK, J.T.R (ED.) - Frontiers of Bird Identification: A British Birds Guide to Some Difficult Species
17052: J.T.R AND E.M. SHARROCK - Rare Birds in Britain and Ireland
3052: SHAW, HENRY - Alfabetten, Cijfers en Miniaturen uit de Middeleeuwen.
17027: SHAWYER, COLIN - The Barn Owl
14574: SHEPHARD, BEN. - The Long Road Home. The Aftermath of the Second World War.
13228: SHIPTON, ALAN - Groovin' High: The Life of Dizzy Gillespie
7647: SHIRAKI, TOKUICHI - A Systematic Study of Trypetidae in the Japanese Empire.
9336: SHIRATORI, REI (GENERAL EDITOR) - Japan in de 1980s. Papers from a symposium on contemporary Japan held at Sheffield University, England September 11-13, 1980
8852: SHKLOVSKY, VICTOR - Lev Tolstoy
15306: SHUWA TEI - Intentionallies. Shaping Japan and beyond
15819: SHWAYDER, DAVID - Statement and Referent: An Inquiry Into the Foundations of Our Conceptual Order.
8744: SICILIANO, ENZO - Pasolini une vie Traduit de l'italien par Jacques Joly et Emmanuelle Genvois
12883: SICKESZ, W.C. - Behoed ons voor onze vrienden. Eerste deel: Verstrikt in het goud.
15543: SIEBELINK, JAN. - Op weg naar neef Karel. Gelderse vertellingen
11769: SIEBENHELLER, B.F.J. - De teloorgang van een monument. De geschiedenis van de kapellen van het St. Canisius en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
6061: SIEBERS, WILHELM PROF. DR. UND RUKENTHAL, WILLY PROF. DR. - Australien, Oceanien und Polarlander Zweite Auflage
15646: SIETSMA, HANS (E.A.) - Landschapsbeheer. Aanpak en educatieve mogelijkheden voor vrijwilligers
2756: SIEVERT, H. - Leerboek voor Horlogemakers-Leerlingen voor zelfonderricht en tot aanvulling van het onderwijs van den patroon. Met een aanhangsel: Teekenonderricht voor horlogemakers. Bekroond en aanbevolen door het hoofdbestuur der Vereeniging van Duitsche Horlogemakers.
4346: SIGMOND, J.P. (RED) - Armamentaria. Aflevering 25. 1990
3849: SIGURD (ALFRED HEDENSTJERNA) - De wilde kat uit het zweedsch door PH. Wijsman
5335: SIJNKE, PETER - Middelburg
10027: SIKKERS, LEO - Gedane zaken. Honderd verhalen over bedrijven en winkels, groot en klein, uit Drunen, Vlijmen, Elshout, Nieuwkuijk en Haarsteeg, die in de loop der jaren ophielden te bestaan of van eigenaar veranderde
10754: SIKKERS, LEO - De's Waor ook! Drunen en Elshout van voor 1940 in woord en beeld.
17615: SIKKING, JOHAN - Teerlicht
9855: SILKBOER, DRS. J. - Practische psychologie. Bedrijfseconomische Monographieen III.
9787: SILLEVIS, SYLVIA ( WILLY VAN DE HEYDE) - Drie meisjes en een Lord.
4912: SILLEVUS,JOHN, H.VERBEEK EN H.KRAAN. - Feest van kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit. Tentoonstelling Noordbrabants Museum, Den Bosch, 15 september - 25 november 1990.
4120: SILVA, O.M. DA - Vikrama Bahu of Kandy. The Portuguese and The Franciscans (1542-1551).
12277: SILVA, H.J. DA - Dans, Wajang en drama van West-Java.(Programmaboekje)
6969: SILVEIRA, FRADESSO DA - Relatorio do Servico do Commissariado Portuguez em Vienna de Austria na Exposicao Universal de 1873 dirigido a sua Magestade El/Rei O Senhor D, Luiz I
14681: SILVERBERGER, HENRIETTE. (VERTALING) - Sjolem Aleichem. Motl, de zoon van Pejse, de voorganger.
9245: SILVERMAN, JONATHAN / KURTZ, SUZANNE / DRAPER, JULIET - Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. Een evidence-based benadering
17801: SILVERTANT, JACQUO. - Caestert. De genese van het gangenstelsel. Bijdragen tot de onderaardse geschiedenis van de Sint Pietersberg
9235: SILVIA MICHAEL, SJOGREN BERTIL. - Europe 1992 and The New World Power Game.
1015: SIMMONS DAVID, MCNEISH JAMES, BRAKE BRIAN. - Art of the Pacific
17299: SIMMS, ERIC - The New Naturalist. British Warblers (signed by the author)
13271: SIMON, T. - The Big Bands Songbook. Individually arranged for piano, vocal and guitar
9128: SIMONART, A - De Belgische Pharmacopee. Beknopte Samenvatting ten gebruike van de Studenten in Geneeskunde.
3332: SIMONE, ANDRE - J'accuse De mannen die Frankrijk hebben verraden
12516: SIMONS, ANTON - Carnaval en terreur. De etische betekenis van Bachtins Rable
16426: SIMONS, DAVID UND THOMAS WITHINGTON - Die Geschichte der Fliegerei vom ersten Doppeldecker bis zum modernen Airbus
12421: SIMONS, PETRA - Second Manifestations of ARTerial disease. The smart study.Secundaire uitingen van atherosclerosisch vaatlijden.
17490: SIMONSZ, A. FOKKE - Boertige reis door Europa. Eerste deel Derde druk.
7821: SIMROCK, KARL - Das Nibelungenlied. Ubersetzt von Karl Simrock. Mit Holtzschnitten nach Zeichnungen von Julius Schnorr von Carolsfeld
7408: SINCLAIR, F. DE - De Krachvan Renswoud. Roman.
1343: SINGER, ROLF - The Agaricales in Modern Taxonomy
15437: SINGH KHUSHWANT - The Sikhs. Photographs Raghu Rai.
13779: SINGH, NAGENDA KR. - Indian Legends.
7045: SINNOTT, EDMUND W. - Botany: principles and problems
6069: SIPMAN, M. A. - Arnhem. Met bijschriften
7231: SIRKS, G.J. - Het Onze Vader. (gesigneerd)
17859: SISON, ANTONIO D. - Political Holiness in third cinema. The crystallization of Edward Schillebeeckx's Eschatological Perspective in Kidlat Tahimik's Perfumed Nightmare.
12618: SKIRL, WERNER - Elektrische Messungen.
10168: SKORUPSKI, JOHN - Ethical Explorations.
7858: SKRABANEK, PETR - Dwalingen en dwaasheden in de geneeskunde.
5396: SLAMET, M. - Japanese machinations. II: The Holy War made in Japan.
5399: SLAMET,M. - The afterglow of The Japanese Sunset. II. A Surfeit of Excellencies.
2722: SLECHTE, C.H. (RED.) - Het Waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland
6072: SLICK, SAMUEL - The Clockmaker or the sayings an doings of Samuel Slick, of Slickville. A new series
7754: SLIJKERMAN, K.J. - De oudere generaties van het uit Vlaanderen stammende geslacht IJserman op de Zuidhollandse eilanden ( ca. 1550-1750).
7851: SLIJPER, DR. H.J. EN WILT, F.W. VAN DER - Natuurkunde. Leer en oefenboek voor candidaten voor het analystenexamen. Deel 1 en II.
13460: SLIJPER, CHR. F.W. - Elmoe Alam. (Boekoe pikeun moerid sakola normal djeung pikeun goeroe sakola kelas II)
1506: SLOAN, EUGENE B. - South Carolina: A journalist and his state. Second printing
15469: SLOB, WOUTER EN ANS HERENIUS - Paarden en Oranje-Nassau.
9895: SLOET, BARON MR. L.A.J.W. - Bijdragen tot de kennis van Gelderland
2014: SLOOF, J.H.M. - De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520).
9615: SLOSSE, ROGER - Verbannen naar het Duivelseiland. De verbijterende levensgeschiedenis van de gebroeders Degrave.
2719: SLOTHOUWER, FREDERIK GERRIT - Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren.
3702: SLOTHOUWER, J.G. - Inleiding in de symboliek der vrijmetselarij op godsdienst-historischen grondslag. Met een Nabeschouwing over haar beteekenis voor den tegenwoordigen Vrijmetselaar.
1099: SLUIJTERS, H - Smalspoor in Nederland
11862: SLUIJTERS, J. - Klein historisch prentenboek. De lotgevallen van het Land van Ravenstein en het Graafschap Megen.
6525: SLUIS, JACOB EN VAN SPEYBROECK, DAAN - Evelyn Jansen Wezen Wesen
5594: SLUYTER, WILLEM - De Werken van Willem Sluyter. Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensaeme plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in't gewoel van groote aensienlijke Steden.
1524: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. Tweede veel vermeerderde druk
6796: SMAAL-MEELDIJK, RIE. - Jeroen. ( Met tekeningen van Jan Lutz).
8074: SMAL-STOCKYJ, STEPHAN VON GARTNER, THEODOR. - Grammatik der Ruthenischen (Ukrainischen) Sprache
10818: SMALS, N. (ILL.) EN TOOREN, J. VAN - De Wortelrooier
14183: SMALS, R.G.M. - Collaborative development of complex products. Ten cases of collaborative product development in high-tech industries.
5345: SMARTT, RAYMOND. N. - Geometrical Optics an Experimental Introduction
4012: SMEDT, WENDY DE - Locus Sancti Bernardi De Sint-Bernardusabdij te Hemilsem
17432: SMEETS, H.J.M. - A Molecular Genetic Aproach to Myotonic Dystrophy. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen, in het bijzonder de geneeskunde
11744: SMEETS, LUUK - Remote Endarterectomy. Endovascular Alternative to Bypass Surgery.(met een samenvatting in het Nederlands)
15348: SMEETS, ALBERT DR. - Van Ensor tot Permeke. Zestien vlaamse schrijvers zien zestien vlaamse schilders
14319: SMEETS. IR. JAN A.H. - Effe anders.
5080: SMEETS, DIRK - Nagelaten gedichten van Dirk Smeets
14786: SMEETS, H.F.J.. EN V.F.L.W.CLEERDIN - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1923. Historische en administratieve Bescheiden Deel I t/m Deel V.
5692: SMELT, W.E. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Eerste stuk inleiding inventaris. Tweede stuk: regestenlijst , lijst van kaarten en teekeningen, index.
11497: SMERDOV, IGOR - The Philosophical Narrative of Vladimir Solovyov. An Application of Narrative Analysis to Russian Classical Philosophy: a case-Study of The Crisis of Western Philosophy and Other Works of Vladimir Solovyov.
12084: SMEUR, DR. A.J.E.M. - De Zestiende-eeuwse Nederlandse Rekenboeken With a summary in English
15405: SMID, HARM JAN - Zestig jaar hart voor wiskundeonderwijs. Een geschiedenis van het Nederlandse wiskundeonderwijs in 10 portretten.
8296: SMIJERS, A.G.W.F. - De Maas in bedwang. De geschiedenis van de Maas en haar relatie met de bevolking van Mook en Middelaar.
6808: SMILDA, E.M. - Twee eeuwen tussen Es en Slinge. De geschiedenis van de koperslagers in De Peperstraat te Aalten.
5989: SMILDA, E.M. EN G.J. TIMMER (RED) - Aalten. Zoals het was, zoals het is. 2 delen (Nieuwe exemplaren)
2595: SMILES, SAMUEL - Industrial Biography. Iron Workers and Tool Makers
7335: SMIT, JAN PAUL (E.A.) - De heimelijke wraak van Idyllis. 2001/2014
12596: SMIT, B.J. - Sterkteleer. Leerboek ten dienste van het Uitgebreid Technisch Onderwijs van de voorbereiding op de N.O.-akte examens Nb, Nc, Nh, Nj. Nu, Nw, enz. en het examen Meester Bouwpatroon (V.V.A.), van Aannemerscursussen en voor zelfstudie.
2469: SMIT, DR. MR. J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw Tiende verzameling bijdragen 1957 Oudheidkundige kring Die Goude
4725: SMIT, JOHAN, J SNR. - Harmony of mind and heart. The life and ideals of the author. First edition
14949: SMIT, HERMA - Trekken door de zeven dorpen van Rheden. Langs mooie, karakteristieke plekjes. (gesigneerd)
13229: SMITH, W.O - Sideman: The Long Gig of W.O. Smith : A Memoir
7026: SMITH, KENNETH M., - Recent Advances in the Study of Plant Viruses
15489: SMITH, HENRY - Steps to the Temple of Happiness: Thirty True Moral Stories for the Young; with Hints to Parents on the Education of Children (signed by the Author)
17239: SMITH, STUART - The Yellow Wagtail
1165: SMITH, BRIAN E. - Royal Daimlers
13328: SMITH, JAY D. / GUTTRIDGE, LEN - Jack Teagarden The Story of a Jazz Maverick First edition
17390: SMITH, DAVID W. - Recognizable Patterns of Human Malformation. Genetic, Embryologic, and Clinical Aspects
15109: SMITH, ANNA H.( SELECTED BY ) - Longfellow Day By Day.
16787: SMITH, GRAHAM - King's Cutters. The Revenu Service and the War against Smuggling.
4667: SMITH, NICOL - Naar de voorhof van Tibet. Oorspronkelijke titel: Golden doorway to Tibet.
4680: SMITH, CH. A. - Common Names of South African Plants (Botanical Survey Memoir No. 35)
8514: SMITS VAN BURGST, C.A.L. - Nuttige en schadelijke insecten.
6068: SMITS, DR.C.F.XAV. - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch Hierbij de wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig.
9978: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderkamp. Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a.
5186: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Eerste deel: Gorinchem en Beneden-Gelderland. Gorinchem (en omgeving( Vuren, Herwijnen, Haaften, Tricht, Brakel, Poederoyen, Aalst, Nederhemert-Well, Hoenza-Driel, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren
7354: SMITS, AD. - Tegen het dogmatisme. Een rekonstruktie van de teoretiese ontwikkeling van Jean Guichard.
6174: SMITS, M. - Een aardse geschiedenis. De ABTB in dienst van boeren en tuinders. 1917-1997. In nieuwstaat.
6199: SMITS, M. - Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996
17431: SMITS, A.P.T. - The Fragile X Syndrome. Genetic and diagnostic aspects. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen
15202: SMOLDERS, F.A. - Gedichten uit Pannerden.
4309: SMOORENBERG, TINDA VAN (RED.) - Nederlandse Designprijzen. Catalogus 2004
9962: SMOUT, NICO / TORES, TIM ET RETOUR, PATRICK - Maisons de Charme
13482: SMULLYAN, RAYMOND M. - Satan, Cantor
5262: SNEE, CARINE VAN DER - Niets beweegt voor even in dit land.
13874: SNELLEN, AGATHA - Klaproosje en Korenbloempje. Een sprookje.
1231: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Macrolepidoptera, systematisch beschreven.
1884: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, MR. S.C. - Gedaantewisseling en levenswijze der Insecten.
4767: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
1907: SNELLER, DR. Z.W. - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw. 1795-1940
10625: SNGERS W EN SIMONIS A.H. - Er ligt een eiland in de Maas. Geschiedenis van Stevensweert en Ohe en Laak.
1497: SNIEDER, W. - In Vogelvlucht. Geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart vanaf 1784
12249: SNIJDER, A. - In de spiegel van de Schrift. Gedachten bij de zon- en feestdagen van het C-jaar
17816: SNIJDERS, MARGRIET - Oorlogswinter 1945. Verslag van de voedseltocht van Hilversum naar De Krim Overijssel.
1361: SNIJDERS, A.J.C. - Het koninkrijk der dieren
7646: SNIJTSHEUVEL, K.C. - De Indische Nederlanders staan voor een gigantische taak. Stichting van een bakermat op Nieuw-Guinea. Met illustraties van Rudy van Giffen.
10756: SOBBOTTA, DR. MED. J. - Atlas der deskriotive Anatomie des Menschen. 1. Teil: Regiones comporis, Systema skeleti, Systema musculorum ( Regionen, Knochen, Bander, Gelenke und Muskeln des menslichen Korpers), 2. Teil: Systema digestorium, Systeme respiraqtorium, Systema Urogenitale, Systema vasorum I (cor) (die sog. Eingeweide des Menschen einsliesslich des Herzens). 3. Teil:Systema vasorum II, Systema nervorum, Organa sensuum, Integumentum commune ( Das Gefassystem (Hauptteil, des Nervensystem und die Sinneorgane des Menschen) nebst einem Anhang Das Lymphegefassytem des Menschen
11803: SOHNGE, P.G. AND LOWE, C. VAN RIET. - The Geology and Archaeology of the Vaal River Basin. ( Department of mines, geological survey. Memoir No. 35)
1943: SOLA-MORALES, DE, IGNASI - Minimal architecture in Barcelona. Building on the built city.
5043: SOMBARDIER, PASCAL - Randonnees en Dauphine. Les Classiques autour de Grenoble.
15298: SONDEIJKER, SAARTJE - Imagining sustainability. Methodological building blocks for transition scenarios. Verbeelden van duurzaamheid. Methodologische bouwstenen voor transitiescenario's.
8263: SONNENBERG, G.J. - Radiotechniek voor Scheepsradiotelefonisten.
16176: SONSBEKE,VAN - Arnhemse straten. Geplaveid met herinneringen II
15736: SOONS, CAROLINE (EINDRED.) - AKV/St. Joost. Academieboek 2004-2005.
16020: SOPERS, P.J.V.M. - Schepen die verdwijnen.
2554: SOREL, A.E. - La princesse De Lamballe . Une amie de la reine Marie Antoinette.(Figures du passe)
6572: SORIN, PIERRICK - Pierrick Sorin Le Laboratoire d'un film ideal illusoire
10700: SORMANI, LOUISE - Inventaris van de archieven van het borger-kinderen-weeshuis, het arme-kinder-huis en de beide weeshuizen te Nijmegen.
13611: SORRELL, PRESTON MILES MURRAY - Pure fuel Buy Used $7.97 $3.99 shipping Used: Good | Details Sold by greener_books_london Add to Cart Turn on 1-Click ordering for this browser 15 used
5013: SOUREN, ASTRID F.M.M. - Standards, soil, science and policy. Labelling usable knowledge for soil quality standards in the Netherlands 1971-2000.
6026: SOUSA, AHMED - Arab geography of Al Sharif al Idrisi 2 Vol.
13818: SOUTAR, WILLIAM - Diaries of a Dying Man.
17969: SOVAK, PRAVOSLAV - Grafické Dílo
17990: SPAANS, ARIE L. - Kustvogels van Suriname. Coastal birds of Suriname.
8126: SPAHR VAN DER HOEK, DR. J.J. - Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednik fan de Walden.
2494: SPANJAARD, H. - Steenwijker Almanak voor het Jaar 1905. Bevattende al de Kermissen, Jaar- Vee- en Weekmarkten in Nederland en aangrenzende plaatsen in 't Buitenland benevens de op- en ondergang der Zon en Maan enz. 240e Jaargang.
10457: SPANNINGS, ROBERT - Inventaris van de archieven van het R.K. Parochiaal Armbestuur 1857-1966 en van de R.K. Stichting Huize St. Anna 1957-1972 te Nijmegen. Inventarisreeks nr. 12
5305: SPAT, C. PROF. - Maleische Taal. Overzicht van de grammatica. Vijfde, geheel herziene druk.
17438: SPATKOWA, V.R. - Beknopte Russische grammatica. Met uitgebreide syntaxis.
11791: SPECHT, R,H, - Das Bentheimer Land. I. Die Sagen der heimat.
4734: SPECHT, R. - Gustav Mahler: Neunte bis zwolfte Auflage.
7199: SPEELZIEK, J.J.(RED.) - Onze kerk van Terwolde. In nieuwstaat
16727: SPEERSTRA, HYLKE - Op klompen troch de Dessa. Indiegongers fertelle
1773: SPEES, FRIEDRICH - Guldenes Tugend-Buch
3084: SPEET, BEN - Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad.
14169: SPEK, I.C.M.TH. VAN DER - A momentary taste of being. Female subjectivity, the divine, and the science fiction of James Tiptree, Jr.
2694: SPELTZ, ALEXANDER - Ornamentstijlen. Door afbeeldingen met verklarenden tekst voorgesteld in historische volgorde naar het handboek van Alexander Speltz.
14798: SPENDER, STEPHEN (TEXT) - Henry Moore. Sculptures in landscape.
12288: SPERRY, ARMSTRONG - Bambu. Tjeritera dan lukisan
2420: SPERRY, ARMSTRONG - Bamboe De grasboom Geautoriseerde vertaling van Lidow
4536: SPETHMANN, DR. HANS - Die grossen Kanalbauten in Holland und Belgien
7666: SPEYBROECK, DAAN VAN - Louis-Rene des Forets. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan in 1995.
9633: SPEYBROECK, DAAN VAN - Met zorg voor de kunst. Caring voor Art. Kunstcollectie UMC St. Radboud. Art Collection.
6538: SPEYBROECK, DAAN VAN EN TEEUWISSE, JAN - Spookrijders Ghostriders Nicolas Dings
6928: SPEYNBROECK, DAAN VAN - Met zorg voor kunst/ Caring for Art. Kunstcollectie UMC St. Radboud/ Art Collection (in nieuwstaat)
5667: SPIELHAGEN, F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 1e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 9 Serie VIII.
5668: SPIELHAGEN,F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 2e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 10 Serie VIII.
5669: SPIELHAGEN, F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 3e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 11 Serie VIII.
9912: SPIELMANNS, JACOB REINBOLD - Anleitung zur Kenntniss der Arzneymittel : zu akademischen Vorlesungen eingerichtet
7900: SPIER, JO - Het Marshall-Plan en U... Heruitgave ter gelegenheid van Viering vijftig jaar Marshall Plan 1997
12530: SPIER, LESLIE - General Series in Anthropology. Number 3.Tribal distribution in Washington
10231: SPIERENBURG, PETER - The influence of rising CO2 availability on softwater vegetation. De invloed van stijgende CO2 beschikbaarheid op vegetatie in zachtwater meren. (met een samenvatting in het Nederlands).
11836: SPIERTZ, DR. M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
9257: SPIJKER, A.M.J.M. HERMAN VAN DE - Gott, du bist ein Engel Das Tobit-Buch und sein poimenisches Anliegen
9826: SPIJKER, H.W. - Contardo Ferrini. Geloof en wetenschap. Studien voor onzen tijd. Bewerkt naar het italiaansch van Dr. Carlo Pellegrini. Serie XIII, No. 1 en 2.
12626: SPIJKER, G.J.H EN M.J.B. LAARMAN(RED.) - De praktijk van palliatieve zorg
16941: SPIJKERMAN, H.J. - Rapport Wereldjamboree Nederland 1937 Bloemendaal-Vogelenzang.
17915: SPIKE, JOHN T. - Fra Angelico. Leben und Werk.
15818: SPIKMANS, FRANK - Het waarnemen van zoetwatervissen.
9854: SPINOSA CATTELA, J.E. - Budgettering en budgetcontrole. Bedrijfseconomische Monographieen I.
12901: SPITZEN, WIM EN VERSCHUUREN ANTOINE - Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek ESKAF. 1919-1934
11050: SPITZEN, A.M. (E.A.) - Atlas reptielen en amfibieen in Gelderland 1985-2005.
13227: SPITZER, DAVID D. - Jazzshots : a photographic essay
2322: SPONCK, LOU - Doe bleefs in mich. Felix Rutten 1882-1971.
6050: SPONSELEE, G.M.P. EN BUISE, M.A. - Het Verdronken Land van Saeftinghe
1145: SPOOR, RONALD - Alexander Cohen. Brieven 1888-1961
3904: SPOOR, CASPER - Kroniek van Nootdorp.
1045: SPORSCHIL, JOH. - Geschiedenis der Kruistogten
10887: SPORTELLI, ORIANO - Private n. 43 Winter 2008-09. Other side India
7213: SPRINGER, ANTON - Geschiedenis der Beeldende Kunst. 3 delen: De Renaissance in het Noorden en de kunst vna de 17de en 18e eeuw. Met 426 afbeeldingen in den tekst. De Reanaissance in Italie. Met 327 afbeeldingen in den tekst en 1 gekleurde plaat.De Middeleeuwen. Met 373 afbeeldingen in den tekst en 3 gekleurde platen.
1357: SPRUIJT, C. A. M. - De Kropperrassen.
1793: SPRUNT, ALEXANDER JR. AND CHAMBERLAIN, E. BURNHAM - South Carolina Bird Life Revised edition, with a supplement
14634: STAAL, M. VAN DER - Januari-vloed 1916. Uitgegeven ten voordeele van het watersnood-comite. De doodsche verlatenheid om Durgerdam.
13613: STAAL, GERT (A.O) - Dietwee/New Dutch Graphic Design.
17709: STAAL, FRITS - Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap.
8121: STAAL, P - Wonen op niveau; een opgraving aan de Langestraat.
12215: STAATS EVERS, J.W. - Nijmegen beschreven door J.W. Staat Evers
5297: STADLER, ARTHUR - 1914-?. 42 Teekeningen van Arthur Stadler.
16951: STAISCH, ERICH - Das Tor zur neuen Bahn. ICE-Betriebswerk Hamburg - Mit High-Tech ins nächste Jahrtausend.
8624: STAKMAN, M.C.E. - Gedachten over den Ontwikkelingsgang van het bestaande.
6829: STALS,JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays Bas.
8873: STAM, H. - Straatnamen in Hummelo en Keppel hun betekenis, herkomst en ontstaan.
14795: STAM, HENK (EINDRED.) - Echt Hummes, Terp 40 jaar.
10497: STAM, HENK (EINDRED.) - Beekse bronverhalen. Interviews en verhalen uit Beek en Ubbergen.
2362: STAM, MAARTEN - We vragen de kunstenaars kind te zijn van eigen tijd
3759: STAMKOT, BERT - Waar ons het vak werd geleerd. Kroniek van 90 jaar ambachtschool De Kronenburg , Nijmegen.
15592: STAMKOT, BERT - Waar ons het vak werd geleerd. Kroniek van 90 jaar ambachtschool De Kronenburg - Nijmegen.
2174: STANFORD, MAUREEN EN O'NEIL AMANDA - Het Teddyberen Boek.
17730: STANGE, DR. OTTO STANGE (BEARBEITER) - Kleines Wörterbuch zu Ovids Metamorphosen.
16440: STANGL, HEINRICH - Die Elektrolok. Geschichte, Technik und Funktionsweise der elektrischen Triebfahrzeuge.
2301: STANLEY, HENRY M. - Der Kongo und die Grundung des Kongostaates. Arbeit und Froschung. Vol. 1+2.
10914: STAP, JAN; SCHREUDER, JACOB. - Schilders uit de Achterhoek en Liemers 1850-1950.
15951: STAP, JAN EN SCHREUDER, JACOB. - Schilders uit de Achterhoek & Liemers 1850-1950. Painters from the Achterhoek & Liemers 1850-1950
15333: STAPE, JOHAN - Nutrient dynamics in Indonesian seagrass beds: factors determining conservation and loss of nitrogen and phosporus.
8242: STAPPER, L.M.H. - Roermond van 1900 tot nu.
15661: STAPPERS, GERRIT - Arcen, een gat in Noord-Limburg
4624: STARGELL, WILLIE AND BIRD, TOM - Willie Stargell An autobiography Signed by both writers
14974: STARING, MR. A - Jacob de Wit 1695- 1754.
4288: STARING, W. C. H. - De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen. Vierde, herziene en veel vermeerderde druk bewerkt door R.W. van Wieringen
8396: STARK, J.J. - Wat een kantoorbediende moet weten
16047: STARKE, LESLIE - Starke Parade
14101: STARR, BOB - I'm in the groove man.
1902: STARRE, H. VAN DER - Tarsal taste discrimination in the blowfly, calliphora vicina robineau-desvoidy
14950: STARRENBURG, CORNELIS J. - L'Ordonnance de la Phrase chez Villehardouin.
10280: STAVAST, W. EN G.KOK - Joes en Roes.
4205: STAVERMAN, DR. W. H. - Het nederlandse volkskarakter
14592: STEEL, JAMES - Architectuur nu.
4650: STEEL OLCOTT, HENRY - Oude dagboekbladen de ware geschiedenis der theosofische vereeniging door Henry Steel Olcott, stichter der vereeniging deel II.
9004: STEEN, G. - Ommen rond de 19e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van Ommen
10490: STEEN, I. - Bouwkunde.De voornaamste materialen der bouwambachten. Eerste deel: Steen .Handleiding bij het onderwijs in de kennis der bouwmaterialen benevens voor eigen studie.
15078: STEENAART, THEO (WOORD VOORAF) - Op weg van schrale hegge naar 'rijk' landgoedbos. Bilderberg Oosterbeek.
14969: STEENBERGEN, A.G. - Wageningse avonden. Een bundel verhalen over de geschiedenis van Wageningen.
14426: STEENBERGEN, IVO (E.A.) - Het Nederlandse Rode Kruis. 145 momenten in 145 jaar Nederlandse Rode Kruis.
16633: STEENMEIJER, A. - Kromhout. Mijn locomotieven, smalspoorlocomotieven, normaalspoorlocomotieven.
16524: STEENMEIJER, A. - Kromhout. Mijnlocomotieven, smalspoorlocomotieven, normaalspoorlocomotieven. NIEUW EXEMPLAAR
4259: STEENSMA, W. - De Radio Medische Dienst van het Nederlandsche Roode Kruis voor de scheepsvaart
15632: STEENSTRA, PIBO - Grondbeginselen der meetkunst.
1463: STEENSTRA, H. W. - Geschiedenis van Friesland
10017: STEENWYK, C. DE VOS V. EN HULTMAN, C.G. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafse Gemeenebest. Houdende bepalingen, aangaande de Heerlijke Regten. Gearresteerd den 9 Junij 1806

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

10/27