Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12901: SPITZEN, WIM EN VERSCHUUREN ANTOINE - Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek ESKAF. 1919-1934
11050: SPITZEN, A.M. (E.A.) - Atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985-2005.
13227: SPITZER, DAVID D. - Jazzshots : a photographic essay
10227: SPLUDER, INGEBORG VAN - Floodplain Forest Recovery. Softwood Forest Development in Relation to Hydrology, Riverbank Morphology and Management.
2322: SPONCK, LOU - Doe bleefs in mich. Felix Rutten 1882-1971.
6050: SPONSELEE, G.M.P. EN BUISE, M.A. - Het Verdronken Land van Saeftinghe
1145: SPOOR, RONALD - Alexander Cohen. Brieven 1888-1961
3904: SPOOR, CASPER - Kroniek van Nootdorp.
1045: SPORSCHIL, JOH. - Geschiedenis der Kruistogten
10887: SPORTELLI, ORIANO - Private n. 43 Winter 2008-09. Other side India
5891: SPRENGER, A.M. - Het vermenigvuldigen der vruchtboomen en wat hieromtrent in de laatste jaren bekend is geworden
7213: SPRINGER, ANTON - Geschiedenis der Beeldende Kunst. 3 delen: De Renaissance in het Noorden en de kunst vna de 17de en 18e eeuw. Met 426 afbeeldingen in den tekst. De Reanaissance in Italië. Met 327 afbeeldingen in den tekst en 1 gekleurde plaat.De Middeleeuwen. Met 373 afbeeldingen in den tekst en 3 gekleurde platen.
1357: SPRUIJT, C. A. M. - De Kropperrassen.
9584: SPRUIT, C.A.M. - Drie in één. Hoenders-Duiven-Konijnen. Practische handleiding voor huisvesting, verzorging en kweek van hoenders, duiven en konijnen. Met 27 tekeningen en 127 foto's.
1793: SPRUNT, ALEXANDER JR. AND CHAMBERLAIN, E. BURNHAM - South Carolina Bird Life Revised edition, with a supplement
13613: STAAL, GERT (A.O) - Dietwee/New Dutch Graphic Design.
8121: STAAL, P - Wonen op niveau; een opgraving aan de Langestraat.
12215: STAATS EVERS, J.W. - Nijmegen beschreven door J.W. Staat Evers
12260: STAATS EVERS, J.W. - Gelderland's voormalige steden.
5297: STADLER, ARTHUR - 1914-?. 42 Teekeningen van Arthur Stadler.
12916: STAFLEU-VAN DER LINDEN, ADA, STAFLEU, LEO - Zinnige jaren : VVH-Apeldoorn 1914-1994
8624: STAKMAN, M.C.E. - Gedachten over den Ontwikkelingsgang van het bestaande.
6829: STALS,JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays Bas.
8873: STAM, H. - Straatnamen in Hummelo en Keppel hun betekenis, herkomst en ontstaan.
10497: STAM, HENK (EINDRED.) - Beekse bronverhalen. Interviews en verhalen uit Beek en Ubbergen.
2362: STAM, MAARTEN - We vragen de kunstenaars kind te zijn van eigen tijd
3759: STAMKOT, BERT - Waar ons het vak werd geleerd. Kroniek van 90 jaar ambachtschool De Kronenburg , Nijmegen.
2174: STANFORD, MAUREEN EN O'NEIL AMANDA - Het Teddyberen Boek.
2301: STANLEY, HENRY M. - Der Kongo und die Grundung des Kongostaates. Arbeit und Froschung. Vol. 1+2.
10914: STAP, JAN; SCHREUDER, JACOB. - Schilders uit de Achterhoek en Liemers 1850-1950.
8242: STAPPER, L.M.H. - Roermond van 1900 tot nu.
4624: STARGELL, WILLIE AND BIRD, TOM - Willie Stargell An autobiography Signed by both writers
4288: STARING, W. C. H. - De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen. Vierde, herziene en veel vermeerderde druk bewerkt door R.W. van Wieringen
9732: STARINK, JAN, KUIPERS, HERRY, TROMP, WILLY. - Hoe wij slaagden. Een reconstructie van het leven op het Canisius College te Nijmegen tussen 1900 en 1950.
8396: STARK, J.J. - Wat een kantoorbediende moet weten
14101: STARR, BOB - I'm in the groove man.
1902: STARRE, H. VAN DER - Tarsal taste discrimination in the blowfly, calliphora vicina robineau-desvoidy
10280: STAVAST, W. EN G.KOK - Joes en Roes.
4205: STAVERMAN, DR. W. H. - Het nederlandse volkskarakter
13377: STEEGS, H.H.P. - Van Duivelsberg tot Groot-Linden. Rijk van Nijmegen 17 sept. 1944-83.
12704: STEEGSTRA, MARIJKE - Resilient Rituals. Krobo initiation and the politics of culture in Ghana
4650: STEEL OLCOTT, HENRY - Oude dagboekbladen de ware geschiedenis der theosofische vereeniging door Henry Steel Olcott, stichter der vereeniging deel II.
13050: STEEMAN, TON - Door het oog van de naald. Een blik op Apeldoorns verleden.
12923: STEEMAN, TON - De bunker van Seyss Inquart aan Loolaan 554 in Apeldoorn. Een historisch militair monument.
12920: STEEMAN, TON - Apeldoorn voorbij... Schetsen uit het verleden van Apeldoorn en Het Loo.
3327: STEEMERS, WIJNAND - 't Is weinig en het is veel' Over leven en werk van tekenaar-schilder Johan Haak (Wageningen, 28 maart 1890- 9 juni 1977, Bennekom)
9004: STEEN, G. - Ommen rond de 19e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van Ommen
10490: STEEN, I. - Bouwkunde.De voornaamste materialen der bouwambachten. Eerste deel: Steen .Handleiding bij het onderwijs in de kennis der bouwmaterialen benevens voor eigen studie.
11955: STEENBERGEN, A.G. (SAMENSTELLING EN TEKST) - Een verdwenen stuk Wageningen. De oude Beneden- en Bovenbuurt.
4259: STEENSMA, W. - De Radio Medische Dienst van het Nederlandsche Roode Kruis voor de scheepsvaart
1463: STEENSTRA, H. W. - Geschiedenis van Friesland
10017: STEENWYK, C. DE VOS V. EN HULTMAN, C.G. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafse Gemeenebest. Houdende bepalingen, aangaande de Heerlijke Regten. Gearresteerd den 9 Junij 1806
13095: STEFANO GILDO DE - Trecento anni di Jazz 1619-1919. Le origini della musica afro-americana tra sociologia ed antropologia.
13348: STEFANO GILDO DE - Storia del ragrime. Origini, evoluzione, tecnica 1880-1980
13525: STEFANUTTI, UGO - L'Universita di Padova nella storia della medicina
10830: STEGEMAN, HANS / PILJIC, DANIJELA / STRUIJS, ANKE / VERSTEEGH, ENRICO - In 2030. Vier vergezichten.
6927: STEGEMAN, B. - Uit Winterwijks verleden. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van een deel der voormalige Heerlijkheid Bredevoort.
2112: STEGENGA, H EN MOL, I. - Flora van de Nederlandse zeewieren Nieuw
3199: STEIJLEN, FRIDUS & WILLEMS, ERIK - Met ons alles goed Brieven en films uit Nederlands-Indië van de familie Kuyck Met DVD Bevat documentaire 'Met ons alles goed' van Erik Willems
9363: STEIJNS, HUB ; KALSBEEK, JAN - Kroniek van de kerk van mechelen geplunderd.....verwoest.....
10773: STEIJNS, YOLANDA EN KOUTAMANIS, ALEXANDER. - Onderwijsvisie
4649: STEIN, WILHELM - Holbein
9683: STEINBECK, JOHN. - East of Eden
12385: STEINBECK, JOHN. - The Pastures of Heaven. Reprinted 1955
3459: STEINBERG, JUDITH, BEN-MICHAEL. - Dog owner in problematic dog-rearing situations: techniques of disciplining behaviour.
14362: STEINER, RUDOLF - The mission of Christian Rotenkreuz: its character and purpose also Rosicrucianism and modern initiation.
12311: STEINER, PETER - Reinach Geschichte eines Aargauer Dorfes.
13092: STEINERT, HEINZ - Die Entdeckung der Kulturindustrie oder: Warum Professor Adorno Jass Musik nicht ausstehen konnte.
8746: STEINWEILER, ANDREAS - Fotos sind mein Leben: Albrecht Becker
6173: STEKETEE, KO - Eet nooit woste.
8616: STENDHAL - Romans et Nouvelles Texte etabli et annote par Henri Martineau Ce Volume content: Armance Le rouge et le noir. Lucien Leuwen
10560: STENFERT KROESE, H.E. EN NEIJENESCH, D.W. - Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
4568: STENGERS,JEAN (O.L.V.) - Brussel Groei van een hoofdstad
4115: STENVERT, M EN WESTRA, G. - J.F. van de Ven's Practische Zak-Atlas van Nederland. Met gids van voornaamste bezienswaardigheden in de Provincies. Elf Kaarten met ook de Rijwielpaden en Wandelwegen A.N.W.B. Kilometerafstanden tusschen alle plaatsen onderling voor Wielrijders, Motorrijder, Automoblisten en Wandelaars.
4116: STENVERT, M EN G WESTRA - J.F. van de Ven's Practische Zak-Atlas van Nederland. Met gids van voornaamste bezienswaardigheden in de Provincies. Elf Kaarten met ook de Rijwielpaden en Wandelwegen A.N.W.B. Kilometerafstanden tusschen alle plaatsen onderling voor Wielrijders, Motorrijder, Automoblisten en Wandelaars.
14261: STEPHENS, ANN.S. - Weelde en gebrek. Uit het Engelsch van Mrs. Ann. S. Stephens. Eerste deel en Tweede deel.
2108: STERK, A.A. - Paardebloemen. Planten zonder vader.Variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum).
3508: STERK, A.A. - Paardebloemen. Planten zonder vader.Variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum). Nieuw exemplaar!
9250: STERKENS, CARL EN VEN, JOHANNES A. VAN DER (RED) - De functie van de kerk in de hedendaagse maatschappij Opstellen voor Ernest Henau
6450: STERN, WILLIAM - Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage Zweite unveränderte Auflage
12067: STERNE, LAURENCE / LELOIR, MAURICE - A Sentimental Journey through France and Italy nr.377 of 550
9813: STERRENBURG, F.A.S. - Leidraad bij de microscopie.
7145: STEUR, PROF.DR. KLAAS - Liefde I: Liefdesstreven. Liefde II: Liefdesleven. Conferenties voor jonggehuwden.
4511: STEUR, J.A.G.VAN DER - Oude gebouwen in Haarlem. Gerangschikt volgens tijdsorde
3528: STEVENINCK, E.D. DE RUYTER VAN - Ecological studies of two abundant macroalgae on a caribbean coral reef
8291: STEVENS, LOUIS - De strijd van het geslacht Macallister. Deel 1: Er wordt een weg gebaand. Deel II: De Rots waaruit ge gehouwen zijt.
13436: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Kidnapped Being Memoirs of The Adventures of David Balfour in the Year 1751.
1490: STEWART, JOHN MASSEY - Het land van de wolven. De ongerepte natuur van Rusland en Siberië
11891: STIELER, KARL, WACHENHUSEN, HANS EN HACKLÄNDER, F. W. - De Rijn. Van zijn Oorsprong tot aan Zee
3766: STIGT, PROF.J. VAN DER (ARCHITECT BNA) - Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda. Restauratie 1991-2007
8241: STIGT, PROF.J. VAN DER (ARCHITECT BNA) - Cascowoningen voor Mamelodi in Zuid Afrika/ Shellhouses for Mamelodi in South Africa.
9957: STIJEVOORT, JAN VAN - Refreinenbundel 1524. Naar het Berlijnsch handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven door Frederik Lyna en Willem van Eeghem
7657: STIJNEN, SJEF EN VALLEN, TON. - Dialect als onderwijsprobleem. Een sociolonguistisch-onderwijskundig onderzoek naar problemen van dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs
4583: STIP, KEES - Olvehpolis
11525: STÖCKEL, ELISABETH - Die bürgerliche Küche oder neuestes österreichisches Kochbuch für Bürgerfamilien aus der gebildeteren Mittelklasse. Mit Beigabe von 200 Speisezetteln.
7869: STOCKMAN, BR. RENÉ - Vincentius Achterna. Onze voorkeursoptie voor de armen.
10787: STODDARD, ALBERT HENRY - Gulla. Animal Tales from Daufuskie Island, South Carolina. Illustrated by Christina Bates
13260: STODDARD, TOM - Jazz on the Barbary Coast
3286: STOELHORST, JAN-WILLEM - In search of a Dynamic Theory of the Firm. An evolutionary perspective on competition under conditions of technological change with an application to the semiconductor industry.
3356: STOFFERS, A.L. EN LINSKENS, H.F. - Excursie in de pannonische gebieden van Oostenrijk Excursie-verslagen van het botanisch laboratorium der R.K Universiteit Nijmegen Nr. 13
11057: STOKER, BRAM - Het juweel met de zeven sterren. Vertaald door J. Peels
10470: STOKWIELDER, HARRIE EN DE JONGH, PIET - De Loonse en Drunense Duinen in beeld.
14208: STOLK, HANS - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland.
1297: STOLL, - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie
6868: STOLOFF, BERNARD. - L'affaire Claude-Nicolas Ledoux.. Autopsie d'un mythe.
2561: STOLZE, DIETER; EN JUNGBLUT, MICHAEL - Het Kapitalisme. Van Manchester tot Wallstreet.
9843: STOPPA, VITTORIO - Astrattismo Romanticismo delle Serre
5542: STOPPELAAR, DR. J.W.DE (VERTALER) - Zwartvoet door opperhoofd Buffalo Child Long Lance. Met een voorwoord van Irvin S. Cobb. Uit het Engelsch vertaald.
3157: STORTELDER, ANTON EN GERARD MOLLEMAN - Binnendoor En Buitenom. Kerkepaden Zieuwent
4947: STORTENBEKER, MR. W. - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Deel XXII.
12672: STOTT, JOHN - Wat vogels ons kunnen leren. Bijbelse thema's in vogelperspectief met meer dan 150 prachtige foto's.
8780: STOURI, B.I. - Rideamus. Een nieuw prentenboek voor medici en patienten. Bevattende tal van ware, vreemde en kluchtige geschiedenissen, boertige rijmen en spreuken, klassieke en kersverse moppen, versierd met fraaie en vermakelijke prenten van oude en jonge meesters.
2129: STOUT, D.F. - Handboek Micro-Electronica. Digitale Microcircuits. Analoge Microcircuits. Analoge/Digitale Microcircuits.
12016: STOUTE, RENÉ - Notities van de Messenwerper.
7377: VAN STRAATEN VAN NES, J.H. EN MOERLANDS, IR. C. PH. - Boskoop in zijne historische ontwikkeling als centrum van boomkweekerijen.
4833: STRAATEN, DRS. E.J.VAN - Dubbelgebakken. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940
14329: STRAATEN A. VAN - Proeve eener verklaring van het verschijnsel der linkshandigheid
13350: STRAMACCI, FABRIZIO - New Orléans alle origini del Jazz
1650: STRANTZ, M. VON - De geschiedenis onzer bloemen en planten
4501: STRASSEN, PROF. DR. OTTO ZUR - Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs, mit 3231 Schwarzen Abbildungen im Text und auf 346 Tafeln, 279 tafeln in farbendruck und 13 Karten. Auflage. 13 Bände: Die Niedere Tiere, Die Fische, Die Lurche und Kriegtier (2 Bände), Die Vögel (4 Bände), Säugetiere (4 Bände), Vielfüßler,Insekten, Spinnenkerfe.
8142: STRATZ, DR. C.H. - Die Schonheit des Weiblichen Korpers. Den Muttern, Artzten und Kunstlern gewidmet.
9174: STRAUB, DR. M. - Leerboek der Oogziekten met 118 afbeeldingen
13871: STRAUSS, HERMANN; HERBERT TISCHNER - Die Mi-Kultur der Hagenberg-Stämme im östlichen Zentral-Neuguinea.
1858: STREHALBBAND. WIRBELLOSE II/SEMANN, ERWIN - Exkursionsfauna von Deutschland. Insekten. Zweiter Halbband. Wirbellose II/2
14206: STREUVELS, STIJN - Stijn Streuvel's volledige werken. Deel VI. De Vlaschaard, De Maanden.
11062: STREUVELS, STIJN - Dorpsgeheimen. Eerste en Tweede boek
12856: STREUVELS, STIJN - Op de Vlaamsche binnenwateren
10871: STRIEDER, BARBARA (RED.) - Joseph Beuys - Die Materialien und ihre Botschaft.
6384: STRIEN, J. DE BOER VAN - De Mededingers
1431: STRIJBOS, JAN P. - Texel. Uniek vogelparadijs in de Waddenzee
13904: STRIJBOS, JAN. (EINDRED.) - Zij deden hun plicht voor orde en vrede. De Indiëgangers uit Castenray en Klein Oirlo.
13907: STRIJBOS, JAN. - De onderwijshistorie van Castenray. 90 jaar school 1922-2012
13905: STRIJBOS, JAN. - De Castenrayse Vennen. Een natuurgebied van bijzondere schoonheid.
1396: STRINDBERG, AUGUST - Verslag van twee huwelijken
11179: STRINGER, CHRIS - The Complete World of Human Evolution.
6616: STROEKEN, HARRY - Dromen. Brein
2335: STROINK, L.A. - Stad en land van Twente. 1e druk.
11390: STROOSMA, O.B. - Horseshoe kidneys. Implicatieons transplantation and vasculair surgery
3209: STRUYK, ARIE - Colposcopische evaluatie bij afwijkende uitstrijk. Een prospectieve studie
10355: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Titus Brandsma, herzien - herdacht - herschreven.
3004: STRUYKER BOUDIER, HENK - Mier en slang Correspondentie van F.J.J. Buytendijk met Erich Wasmann S.J.
8304: STUKART, PASTOOR B. - Gedenkboek 50 jaar bevrijding van Bemmel, Ressen en Haalderen 1945-1995.
5306: STULCKEN, KARL - Kleiner Vogel Greif. Das Buch vom Sperber. Mit 80 Abbildungen in s/w.
2533: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sybilla Merian 1647-1717
7830: STULTIENS, ANDREA - Kerkdorp St. Odieliënberg en Polderdorp Kreileroord. 2 delen in cassette.
13660: STUMPEL, A.H.P. - Reptiles and amphibians as targets for nature management.
7790: STUPEL, HELMUT - Synthetische Wasch- und Reinigungsmittel. Chemie, Klassification, Technologie, Komsposition, Anwendung, Untersuchungsmethoeden und wirtschaftliche Bedeutung.
2448: STURING, J. - De Zoogdieren der Aarde met 169 gekleurde afbeeldingen op 30 platen door Chr. A. Votteler
9305: STURM, ARIE - Op de fles
14070: STUURMAN, P. (HOOFDREDACTEUR - WESTERHEEM tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Jaargang XXVI, No. 1 t,/m 5 1977.
6023: SUAREZ, FRANCISCO - Theologiae R.P.FR. Suarez, e societate jesu, summa, seu compendium, A.R.P. Francisco Noel Ejusdem Societatis Concinnatum et in duas partes divisum 2 vol and appendix in 1 book
5440: SUBAGYA, RAHMAT - Pantja Sila. Dasar Negara Indonesia.
9076: SUCHENWIRTH, RICHARD - Deutsche Geschichte. Vor der germanischen Vorzeit bis zur Gegenwart.
4789: SUCHLAND, HARRY - Alte Kirchen in Berlin. 33 Besuche bei den ältesten Kirchen im Westteil der Stadt
13532: SUDHALTER, RICHARD M. - Lost Chords. White Musicians and Their Contribution to Jazz. 1915-1945.
13912: SUDHALTER, RICHARD M. - Bix. Man
3400: SUE, EUGENE - Le Juif Errant
9333: SUENO, AKIRA - Entrepeneur
7814: SUIJFBERGEN, KEES - We wisten niet wat ons overkwam. Herinneringen aan '40-'45.
8920: SULBI, ENDANG (A.O.) - Djakarta Museum Art Treasures
13887: SUMARSONO, TATANG - Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi kemerdekaan. (Gesigneerd exemplaar)
3584: SUNDERMANN, H. - Europäische und mediterrane Orchideen. Eine Bestimmungsflora mit Berücksichtigung der ökologie.
10364: SURENDONK, HUUB. - Het licht moet blijven branden. PGEM 1955-1985
14043: SURIMONO - Poetry & Image in Japanese prints.
8984: SUTTON, S.L. - Invertebrate types Woodlice
13531: SUTTON ALLAN - American Record Labels and Companies. An Encyclopedia (1891-1943)
13134: SUURLAND, JOHN (HOOFDREDACTIE) - Groot Eindhovens Kroegenboek
10006: SUYVER-LANDRE, J.W. - Wasschen en opmaken van allerlei stoffen voor kleeding en huis. Waschboekje voor de huishouding
2275: SUZUKI, DAISETZ T. - Leben aus Zen Eine Einführung in den Zen-Buddhismus Voorwortd von Eugen Herrigel Bearbeitete Neuausgabe
2277: SUZUKI, DAISETZ T. - Mushin Die Zen-Lehre vom Nicht-Bewusstsein Das Wesen des Zen nach den Worten des Sechsten Patriarchen
2278: SUZUKI, DAISETZ T. - Zazen Die Ubung des Zen Grundlagen und Methoden der Meditationspraxis im Zen
13759: SVENSSON, LARS; GRANT, PETER; MULLARNEY, KILLIAN; ZETTERSTRÖM, JAN - Vögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens
9536: SWAAM, A. DE - Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam op 28 mei 1979.
11424: SWAAN, ABRAM DE / HOFLAND, HENK / PEPER, BRAM - De omheinde stad. Essays over veiligheid
11201: SWAANS, KEES - Transcending boundaries. Interactive Learning and Action at the interface of HIV/AIDS and agriculture.
13911: SWANBORN, PETER - Tot de Dood op Zee
7959: SWANENBURG DE VEIJE, G.D. - Jaarboekje voor de Provincie Overijssel voor het jaar 1875. Vier en zeventigste jaargang.
10070: SWART, BERT DE - Speech therapy in patients with neuromuscular disorders and Parkinson's disease. Diagnosis and treatment of dysarthria and dysphagia
12636: SWART, JAN D. - Het drama Wim Landman. Oranje doelman slachtoffer van matchfixing.
8476: SWARTH, HELENE - Rouwviolen
7287: SWEDENBORG, EMANUEL - The Doctrine Of The New Jerusalem Respecting The Lord. Being a translation of his work entitled Doctrina novae hierosolymae de domino, Amstelodami 1763 to which are added, answers to questions on the trinity proposed by the late rev. T. Hartley .
4728: SWEDENBORG, EMANUEL ( G. BARGER) - Over de gemeenschap tusschen de ziel en het lichaam, welke men onderstelt plaats te hebben of door natuurlijken invloed, of doorgeestelijken invloed of door vooraf vastgestelde overeenstemming. Door Emanuel Swedenborg. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en door hem uitgegeven te London 1769.
9822: SWEET, HENRY - The Student's Dictionary of Anglo-Saxon.
1859: SWELLENGREBEL, PROF.DR. N.H. - Die Anophelen von Niederlandisch-Ostindien. Dritte Auflage
4184: SWELLENGREBEL, PROF.DR. N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie. Koloniaal Instituut te Amsterdam. Mededeeling No. XV. Afdeeling Tropische Hygiene No.10. 2e druk
4195: SWERKOWSKI, CH. - Zij, die voor u paraat stonden. Herinneringen van Ch. Szerkowski, transportcolonnist bij het Roode Kruis
10274: SWERTZ, CHARLOTTE - Morphology of germlings of urediniospores and its value fot the indentification and classification of grass rust fungi.
12049: SWILLENS, P.T.A. (BEWERKING) - De Groote Schouburgh Der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. III. Deel.
13305: SWINKELS, HENK / DOBMA, CEES - Last Weekend of August Jazz in Lighttown Photo Impressions Henk Swinkels
10347: SWINKELS, LOUIS EN KOSTER, ANNELIES - Nijmegen, oudste stad van Nederland.
12041: SYLVA, CARMEN - Novellen (op lijdenspaden, een gebed, e.a.)
8698: SYLVA, CARMEN - Gedachten eener Koningin
1787: SYMINGTON, C. F. - Foresters manual of dipterocarps No.16 Malayan forest records
5208: SZANTO TIBOR - A Magyar Plakat. Corvina.
13983: SZONDI, DR. MED. L - Szondi-Test - Experimentelle Triebdiagnostiek - Textband Testband ( Komplet)
13067: SZWED, JOHN - So What. The life of Miles Davis.
8974: TACITUS - Jaarboeken (Ab Excessu divi Augusti Annales). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. J.W. Meijer.
13437: TACKERAY, W.M. - The History of Samuel Titmarsh and the Book of Snobs. (Miscellanies, vol. 1)
6193: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Renswoude en Emminckhuysen. Met stamboom. Gesigneerd met persoonlijke boodschap aan de ontvanger door M.J.L Baron Taets van Amerongen
7186: TAFURI, M. - Vienna Rossa. La politica residenziale nella Vienna socialista, 1919-1933
2063: TAGORE, RABINDRANATH - De leerschool van den papegaai en toespraken in shanti niketan.
13495: TAJADOD, NAHAL - Les porteurs de lumière I. Péripéties de l'Eglise chrétienne de Perse IIIe-VIIe siècle.
6449: TALENS, M. FABRIKANT - Nederlanders, die vijanden van hun eigen land zijn. Vrijhandel of Bescherming? Een stem uit de praktijk>
10640: TALPEANU, M/ PASPALEVA, M. - Oiseaux du delta du Danube/ Die Vogelwelt des Donaudeltas.
10067: TAMSMA, R. - The Netherlands in Fifty Maps. An Annotated Atlas
10305: TAMURA, TERUAKI - The Elegant Art of Japanese Food and Manners.
11555: TANGELDER, MARCO J.D. - Antithrombotic therapy after infrainguinal bypass surgery. The Dutch BOA Study.(met een samenvatting in het Nederlands)
13543: TANNER, LEE - Jazz Image. Les Grands Photographes de Jazz.(1935-1992)
13054: TANNER, PAUL;MEGILL, DAVID W.;GEROW, MAURICE - Jazz.
9568: TARALON, JEAN - Les Tresors des Eglises de France.
6791: TARDY [HENRY GUSTAVE LENGELLÉ]. - La pendule française des origines à nos jours. Vol.I,II
4426: TARRING, LH/CORDERO H.G. - In a metal merchant's office. A guide to trading in metals, ores, iron and steel and scrap. Second edition.
9111: TAUDIN CHABOR, JEANETTE A. - Japan als handelspartner. Adviezen uit de praktijk.
8789: TAVARD, CHRISTIAN-H. - Le Livre Des Armes
2459: TAVERNE, ED - Bij de gratie van het conflict. Bouwen, wonen en sturen in het tijdperk van de stuifzandsamenleving.
3589: TAYLER, THOMAS M.C. - Pacific Northwest Ferns and Their Allies. (signed by author!)
12019: TAYLOR, FREDERICK - De Berlijnse Muur. 13 augustus 1961-9 november 1989.
4648: TCHERTKOFF, VLADIMIR - The last days of Tolstoy
6037: TEELLINCK, JOHANNES - Den vruchtbaermakende Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove
9948: TEENSTRA, BEN N.(INLEIDING) - Suiker, verfhout
1251: TEERLINK, C.C.J. & BEETS, P. - Frankrijk, Belgie, Groot-Brittanie en Ierland en zijne bewoners. Uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking. Met 4 gekleurde platen.
7798: TEEUWEN, MARJAN - Constructed Moment
10222: TEEUWEN, CHR.W.J. - Wegens Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der afscheiding op den Noord-Oostelijken Veluwerand.
3531: TEITLER, PROF. DR. G. TEITLER EN HOMAN, LUITENANT-KOLONEL DER MARINIERS MR. DRS. C. - Het korps Mariniers 1942 - Heden
1714: TEMPEL O. P., P. VAN DEN - De wetenschap der heiligen Beschouwingen over ascese en mystiek 1e druk
2774: TEMPEL, F. J. PROF. DR. - Tandheelkundig woordenboek
13153: TERCINET, ALAIN - Stan Getz Ouvrage publie avec le concours du Centre National des Lettres
11869: TERESA, ZR. - Gedenkboek van de congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van goeden bijstand te Schijndel. 1836-1926
9643: TERLINGEN, MARENNE - (On)Eindigheid
8020: TERLINGEN, J.B.A/ ENGELBREGT G.M.J. - Utrecht. Europese Kerkenstad.
10441: TERMEER, HENK - Nijmegen Frontstad. September 1944mei 1945. Politiek en vakbeweging.
1465: TERPSTRA, PIETER - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
4691: TERREEHORST, PAULINE - Daar, Toen, Hier. De films van Johan van der Keuken.
10752: TERRUWE, DR. A.A.A. - Democracy Needs a Global Conception of Mankind: Affirmation Affirmed. (Speciale uitgave No. 23)
10002: TERVOOREN, ARTHUR - Ik maak mijn brandstof zelf
7115: TERVOOREN, HELMUT - Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas.
5343: TERWOGT, DR. W.A. - Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost Indie, aan het Nederlandsche Volk verhaald.
6395: TESSELHOFF, P. - De zoon van kapitein Peters
6335: TETERS, RICUS - Mijn Eigen Verhaal. Alias- Brokkie- Wanhoop. Ik was de beste. Australie 1956
10581: TEUBER, JAN - Himlen set fra Jorden. En astronomisk resje
1614: TEULET, A. F. - Les Codes de L'Empire Francais
9847: TEUNISSEN, SASKIA - In palliative cancer care symptoms mean everything. Symptoms
3292: TEUNISSEN, P. - De natuur in ! Tijdschrift voor het Lager Onderwijs gewijd aan Land- en Tuinbouw, Mat. Historien enz. Zesde jaargang
14133: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. (VERANTWOORDING) - SVZ. Stand van Zaken. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan der Scheepvaart Vereeniging Zuid. 20 September 1957.
13434: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE - THE ADVENTURES OF PHILIP. On his way through the World shewing Who robbed him, who helped him and who passed him by.
9575: THACKERAY. W.M. - De Newcomes. Eerste en Tweede deel.
12637: THATE, MR. J.O. - Het reewild. Gezien door het oog van de jager. Met illustraties van J.A.Schijnder
11599: THEUWS, J.A. - Transcendental Meditations ( For Brass and Strings)/ Transcendentale Meditaties (voor Dwarsfluit, Blazers en Violen)
5912: THEYS, HANS / JANSSENS, ANN VERONICA - Het raadsel van de verdwenen kat (L'énigme du chat perdu)
7608: THIAT NJO TIONG - De gewichten en lengten der pasgeborenen te Djakarta en de factoren, die daarop invloed kunnen uitoefenen.
2734: THIEL, ERIKA - Geschichte des Kostüms. Die Europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart.
1647: THIELE, PROFESSOR DR. JOHANNES - Handbuch der systematischen Weichtierkunde. Erste Band
1481: THIELEN, TH. A. M. - Geschiedenis van Raalte. Als kerspel, statie en parochie van het H. Kruis
9846: THIEMAN, PATER HUGO - A. Meyenberg's Homiletische en Katechetische Studiën in den geest der H. Schriftuur en van het kerkelijk jaar. Naar de 6e en laatste duitsche uitgave (Luzern 1908).
8960: THIERRY, M. - Histoire de la conquête de l' Angleterre par les Normands.
6594: THIJM, J.A. ALBERDINGK - Palet en Harp. Romantisch dichtwerk in verzen en proza
12197: THIJSSE, JAC. P. - Langs de Zuiderzee.
12198: THIJSSE, JAC. P. - De Vecht
12199: THIJSSE, DR. JAC. P. THIJSSE - Onze groote rivieren. Te illustreeren met Verkade's platen naar aquarellen van C. Rol, J. Voerman jr. en H. Rol. UITSTEKEND EXEMPLAAR!!
9136: THIJSSE, DR. JAC. P. THIJSSE - Nederlandsche vogels. Gekleurde platen van Sjoerd Kuperus
3499: THIJSSEN, W.TH.M. - Genesis van een faculteit. De oprichting en opbouw van de faculteit de wiskunde en natuurwetenschappen aan de katholieke universiteit Nijmegen
12257: THISSEN, SIEBE - Onze stad ! actieprogramma cultuurbereik 2004-2008
10498: THISSEN, PAUL - Stappen rond Groesbeek. Zes wandelingen door een heuvellandschap.
3784: THOBEN, PETER (VOORWOORD0 - Teun Gijssen van Impressies tot visionaire poezie
5157: THOBEN, PETER (SAMENSTELLER) - Gedreven vakmanschap. Kunstschilder-docent Wim van de Plas. 1913-1984. Uitgegeven naar aanleiding van de herdenking van zijn vijfenzeventigste geboortejaar.
2601: THÖENES, GRETA M. - Intuïtie en reflectie Met een inleiding van Prof. Dr. M.J. Langeveld
8845: THOMAS, FRED. - Het hart van mijn stad. Gids voor het Begijnhof.
12826: THOMAS, DYLAN - Since, on a Quiet night... Een radiostuk voor auteurs, zangstemmen en ensemble op teksten en brieven
7140: THOMAS, ROBERT, B. - The (old) Farmer's Almanack, calculated on a new and improved plan for the year of our lord 1949.
7383: THOMAS, MARCEL - The Grand Heures of Jean, Duke of Berry
4749: THOMAS, J - Illustrierte Geschichte des Bürgerkrieges in Russland 1917 - 1921. Mit 167 Illustrationen, 13 Kartenskizzen und 3 farbigen Beilagen.
9072: THOMPSON, REV. HENRY L. - Henry George Liddell D.D. Dean of Christ Church, Oxford. A Memoir.
2655: THOMPSON, JON - Het Oosterse tapijt
4303: THORBECKE, DR. J.R.T - Staatsinrigting en staatsbestuur.Bewerkt door Dr. J.P. Duyverman.
13376: THURING, G / BERGH, F. VAN DEN / ZWAAF, L. / THURING, J. - Market Garden Waaloversteek Waalcrossing 20 september 1944 Nijmegen Holland
11942: THURMAN, JUDITH - Colette, een zinnelijk leven.
4879: TIBOR, SZANTO - A Magyar Plakat. Corvina.
4710: TICHELEN, H. VAN (VERTALER) - Dick Whittington en zijn kat. Uit het engelsch naverteld.
7429: TICHELMAN, G.L. EN VOORHOEVE, P. - Steenplastek in Simaloengoen Inventaris van steenen beelden, reliefs, steenen kisten en dergelijke
6211: TIDBURY, JANE - ZEN Style Balance and simplicity for your home
1176: TIDEMAN, B.J. - IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand.
13553: TIDRICK, KATHRYN - Heart Beguiling Araby. The English Romance with Arabia
8999: TIECK, HEINRICH - Fest der Augen. Handzeichnungen und Aquarelle aus der Albertina zu Wien
8382: TIEHATTEN, RIEN - Van bewaarschool tot de Wonne Geschiedenis van een stadsklooster 1867-2011
8047: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
12769: TIELEMANS, MARIANNE - De nieuwe buurtjes! Bloedstollend...
12424: TIELLIU, IGNACE - Endovascular Repair of Pheripheral Artery Aneurysms.
5777: TIEMENS, W.H. - Enige opstellen over verschillende historische onderwerpen. Gemeentewerken Arnhem van 26-9-1938 tot 1-8-1971
13822: TIGNOR, ROBERT L. - Napoleon in Egypt. Al-Jabarti's Chronicle of the French Occupation, 1798.
11913: TIHAMÉR, MGR. TOTH - De godsdienstige jongen. Vertaald door E.H.Dr. A. Carduyn
9414: TIJDINK, T (SAMENSTELLER) - Pas op de buren! Jubileumuitgave 50 jaar Rouwmaat.
1376: TIJKEN, C. J. - De Africhting van den Gebruikshond
13738: TIL, IR. K. VAN - De Rijntakken van de Bovenrivieren sedert 1600.
4854: TILLEMAN, RONALD (VOORWOORD) - Ridderkerk. Gezien door de ogen van Fotoclub Ridderkerk.
9915: TILMANS, EMILE - Porcelaines de France
7348: TIMMER, R.D. EN VERBEEK, W. - Zo was Geldermalsen. Oude foto's en prentbriefkaarten vertellen van Geldermalsen, Tricht, Buurmalsen en Meteren.
8188: TIMMER, FR. ODORICUS (SAMENSTELLER) - Het Apostolisch Vicariaat van Zuid-Shansi in de eerste vijf-en-twintig jaren van zijn bestaan (1890-1915).
13361: TIMMERMAN, PETER - Thinking About Agreement The Emperical Plausibility of Moral Contract Theory
2897: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nymegen
4842: TIMMERMANS, FELIX - DE HEMELSCHE SALOMÉ, spel in zeven tafereelkens
10689: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nijmegen
12811: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van de kerk van Elsloo. 1849-1949.
7462: TIMON - Livre des Orateurs Seizieme edition
13064: TINGEN, PAUL. - Miles beyond. The Electric Explorations of Miles Davis 1967-1991
2718: TINKER, SPENCER WILKIE - Whales of the World
11516: TINNEVELT, RONALD (RED.) - Europa. Op zoek naar een nieuw elan. (Nieuw exemplaar)
13834: TIPLER, FRANK J. - The Physics of Immortality. Modern Cosmology. God and the Resurrection of the Dead.
3521: TIRION - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Derde deel Vervatttende de Beschryving der Provincie Gelderland. Zonder landkaarten Maar met prachtige frontspiece (nader uitgelegd in omschrijving)
13545: TIRRO, FRANK - Jazz. A history
5003: TISA, JOHN - Palette und Flamme Plakate aus dem Spanischen Bürgerkrieg
10179: TISSERAND, F. - Traité de Mécanique Céleste Tome IV. Théories des satellites de Jupiter et de Saturne. Perturbations des petites planétes.
6246: TISSOT, (S.A.T.) - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting. Dutch enl. transl. H.J. Schouten
2374: TIT, TOM - La Science Amusante. Cent Nouvelles Experiences. 2ème série. Douzieme edition.
1230: TITSINGH, V. - Handwerksboek voor jong en oud. Naar het deensch van N.G. Rom bewerkt door V. Titsingh met een inleidend woord van F.W. van Eeden. Nieuwe uitgave.
6789: TITULAER, CHRIET - Achter glas. Verrassende facetten van de wondere wereld van glas. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Veromco 1890-1990.
12586: TITULAER, CHRIET - Van Edison tot CD-video. (gesigneerd exemplaar)
3491: TITULAER, CHRIET - De mens en de computer.
14107: TJEERDSMA, PETER - Als de noot het hoogst is..., een beschouwing over de rechtspositie van de jazz- en improviserend musicus in Nederland.
4197: TJERKSTRA, WILLEM - Dokslepers
3480: TOD, I EN WHEELER, M. - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie.
7142: TODOROV, TZVETAN. - Mikhail Bakhtine le principe dialogique suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine.
13672: TOIRKENS, JEROEN - Nomad. Essay Jelle Brandt Corstius
11385: DU TOIT, DON F./ SAAIMAN, ANDRÉ - Illustrated manual of endovasculair stent-graft treatment of abdominal aortic aneurysms.
1641: TOLBOOM, J. G. & TOLBOOM-VAN DEN BERG, S. W. - Genealogie Tolboom
9626: TOLKIEN, J.R.R. & GORDON, E.V. - Sir Gawain & The Green Knight.
13906: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring. Deel I: De reisgenoten. Deel II: De twee torens. Deel III: De terugkeer van de koning.
6102: TOLLENS, H - Tafereel van de overwintering der hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
13087: TOLMAN, RINE EN REIN STUURMAN - Gevleugelde Muzikanten. (Album, compleet)
12348: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - Résurrection Premiere et deuxieme parties traduit du Russe par Teodor de Wyzewa
1618: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - La Guerre et la Paix
9893: TOLSTOI, L.N. - Oorlog en Vrede. Historische roman
8941: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - La Guerre et la Paix Roman historique
1446: TOLSTOJ, L. N. - Verzamelde werken. Toneelwerken Deel VII
4940: TOMBROEK, GERARD - Praktijkboek modelspoorwegen.
12732: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de vliegende kalief In slechte staat
5881: TOONDER, MARTEN - De Schoonschijners
14062: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes, deel 1: Het geheim der blauwe aarde
3689: TOONDER, MARTEN - Metro 10-tal Metro tiental
12716: TOONEN, LOUISE - The Door to Heaven. Female Initiation, Christianity and Identity in West Papua
7997: TOORN, WILLEM VAN - Uiterwaarden.
6689: TOP, H.J. - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. 'n onpartijdig antwoord- zonder geleerdheid- op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz.
7203: TOP, WIEB - Honderd jaar imkeren. Geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 1897-1997.
7211: TÖPFFER R. - Premiers voyages en zigzag. Ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes.
11553: TORDOIR, J.H.M.(RED.) - Toegang tot de bloedbaan voor hemodialyse behandeling. Techniek en indicaties van dialyse shunts en arterioveneuze fistels.
12430: TORDOIR, J.H.M.(RED.) - Toegang tot de bloedbaan voor hemodialyse behandeling. Techniek en indicaties van dialyse shunts en arterioveneuze fistels.
11422: TORRE, E.J. VAN DER - Politiewerk Politiestijlen, community policing, professionalisme
3353: TORROJA, E. - Logik der Form
2205: TOULLIER, M. C. B. M. - Le droit civil francais, suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a tache de reunir la theorie a la pratique Troisieme edition Tome Dixieme
6217: TOUMA, TOUFIC - Un village de Montagne au Liban ( Hadeth El-Jobbé )
11910: TOURBE, F.J. - Meditatien op het lyden en sterven van Jesus, uitgesproken in verscheidene kerken te Antwerpen, ten tyde van den vasten.
10252: TOUSSEUL, JEAN - L'Epine Blanche.
4798: TRAUB, HAMILTON P. - Herbertia, Volume 6, Dedicated to the Union of South Africa
7027: TRAVEN, BEN. - De Katoen-Plukkers.
13175: TRAZEGNIES, JEAN DE - Duke Ellington. Harlem Aristocrat of Jazz
3151: TREASE, GEOFFREY - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condottieri,
5947: TREBITSCH-LINCOLN, J.T. - De grootste Avonturier der Twintigste Eeuw. Mijn leven naar waarheid geschetst.
13734: TREEBUS, K. F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst
11951: TRÉMIÈRES, HENRY DE - In de gevangenis geboren. De Feuilletonroman voor de vrouw.
11952: TRÉMIÈRES, HENRY DE EN MARCEL PRIOLLET. - Maggy, de onteerde bruid of De kruisweg der onschuld. De Feuilletonroman voor de vrouw.
9920: TRENKLER, ERNST - Livre D'Heures Handschrift 1855 der Österreichischen Nationalbibliothek
3239: TREUB, DR. HECTOR EN TAK, MR. A. - Leerboek der gerechtelijke verloskunde. 1e druk 1908.
4695: TREVES, LUISA (RED.) - Nederlands Theater Jaarboek. 20e jaargand seizoen 1970-1971. Toneel, Opera, Televisiedrama, Ballet.
13097: TRIGGS, W.W. - The Great Harry Reser.
12833: TRIMMEL, DR. HUBERT - Fachwo?rterbuch fu?r Karst- und Ho?hlenkunde.(Spela?ologische Fachworterbuch) Heft 5.
11026: TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S EN POLLMANN, DR. JOP. - Het spel van moeder en kind. Oude kinderrijmen voor jonge ouders.
9758: TROLL, DR. WILHELM - Praktische Einfuhrung in die Pflanzenmorphologie. Ein Hilfsbuch fur den botanischen Unterricht und fur das Selbststudium. Erster Teil: Der vegetatieve Aufbau.
9759: TROLL, DR. WILHELM - Praktische Einfuhrung in die Pflanzenmorphologie. Ein Hilfsbuch fur den botanischen Unterricht und fur das Selbststudium. Zweiter Teil: Die bluhende Pflanze.
6960: TROLLOPE, MRS - Vienne et les autrichiens traduit par Achille M...
10343: TROMP, WILL (E.A.) - Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels=Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers.
12141: TROMP, WILL (E.A.) - Een zonnige voorjaarsdag Nijmegen, 22 februari 1944
10535: TROOST, PETER J. - Karren door Oud-Rotterdam.
7205: TROTSKY, LEO - Drie opvattingen over de Russiese revolutie.
9731: TROUWHORST, A.A. - De Atjehers van Snouck Hurgronje. Catalogus bij de tentoonstelling
9146: TRUEBA, D. ANTONIO DE - Cuentos Campesinos Tercera edicion corregida y aumentada
2143: TRY ELLIS, W.CH.DE LA, - Antilliana. Verzameld werk.
9003: TSCHIMPKE, ALFRED - De Spookdivisie. Rommel's pantserswagens breken door Vertaald door H. Broekman
13795: TUBB, JONATHAN N. - Canaanites. Peoples of the Past.
3075: TUCHMAN, BARBARA W. - Short Small bowel in children. Complications and treatment strategies.
9803: TUCKER, C.F. (ED.) - The Shakespeare Apocrypha. Being a collection of fourteen plays which have been ascribed to Shakespeare.
2194: TUIK, PIET - De kerk van het Heylig Cruys en St. Andreas.
10860: TULII CICERONIS, M. - Orationes Selectae XVIII. Ex recognitione C. Halmii. Editionem alteram curavit C. Laubmann.
10948: TUMMERS, TIJS - Dokter Piet van Hasselt [1896-1974]. Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden.
7860: TUMMERS, HARRY - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
10433: TUMMERS, TIJS - 'Lustverblijven zijn verrezen, schuilend in een bloemengaard'. 115 jaar Nijmeegse ontmanteling, 75 jaar afdeling Beplantingen, 5 jaar Beschermd stadsbeeld.
7727: TÜMPEL, DR. R. - Die Geradflügler Mitteleuropas. Mit 20 von W. Müller nach der Natur gemalten farbigen und 3 schwarzen Tafeln nebst zalreichen Textabbildungen. Neue billige Ausgabe mit einem Anhang: Neuere Beobachtungen.
10684: TURCK, BERT DE - Impressies van de Ooij. Fotoboek
3345: TWEEL. MELCHIOR VAN - Verandering van vegetatie en paddestoelenflora van graslanden, heiden en stuifzandvegetaties in Drenthe
5988: TZARA, TRISTAN - Manifeste Dada 1918. Uitgave van de eerste drukversie.
9300: UCHIZONO, KOJI. - Excitation and Inhibition. Synaptic Morphology.
5587: UDEN, M. VAN - Religie in de crisis van de rouw. Een exploratief onderzoek door middel van diepte-interviews.
7603: UERZ, INEZ (ED.), - Bij herlezing als nieuw. Kellendonklezingen 1993-1997.
2541: UIJTERSCHOUT. I.L. - Onze Gedenkteekenen, een nationaal bezit
1590: UIJTERWAAL, J. - Julien Green Personnalité et création romanesque
1736: UIJTERWAAL, J. - Julien Green Personnalité et création romanesque
12367: UILDRIKS, FREDERIKE J. - Van den Hak op den Tak. Schetsen uit het vogelleven.
6718: UILDRIKS, F.J. - Grepen uit het Dierenleven. Met twintig platen naar teekeningen van Joseph Wolf.
11948: UILDRUKS, F.J. VAN - Onze rozen. Naar Dr. Julius Hoffmanns Rosenbuch für Gartenliebhaber.
7623: UITTERHOEVE, WILFRIED - Een katholiek dorp. Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk.
4720: ULBRICH, E. - Biologie der Früchte und Samen.< Karpobiologie>. Erstausgabe!
6939: ULE'S, DR. OTTO - Waarom en omdat. Vragen en antwoorden over de voornaamste verschijnselen op het gebied van de Wetenschap der Natuur. Scheikundig gedeelte.Met houtsnee figuren
5875: ULIJN, G.H.J. - Spokerijen uit het Maasland. Volksverhalen uit Oss en wijde omgeving.
1042: ULLYET, KENNETH - In quest of clocks
12919: UMMEL, HUUB - Apeldoorns Marktboekje. Een kleine historie van het marktplein.
4915: UNEN, MARC VAN - Fifty Cents of Romance. RKO B-films en de Grote Depressie.
6886: UNGER, A. K. W. - Moderne verkeerswegen in ontwerp en aanleg. Inclusief uitslaande kaart Rijkswegenplan 1932
7592: UNGER, FRIEDRICH WILHELM - Geschichte des öffentlichen Rechts in den Landen zwischen Niederrhein und Niederelbe von den altesten Zeiten bis zur Ernennung des ersten sachsischen herzogs ums Jahr.840 n. Chr. Geb.Eine Einleitung in eine Geschichte der Staatsverfassung vieler Lande
1458: UNGER. DR. W. S. - De monumenten van Middelburg. Tweede, herziene druk
2067: UNGER, PROF. WILLIAM - Kunstjuweeltjes-Novellen
7090: URBAIN, THIERRY - Babylone. Textes de Sophie Kahn et Fréderic Lambert.
6508: URFALINO, PHILIPPE - L'invention de la politique culturelle Postface inédite
5530: URLINGS, M.J. - De trapakkers
3629: UTTIEN, H. - De volksnamen van onze planten.
13254: VAAL, HANS DE - Jazz van oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie Met tekeningen van G. Kruis
12804: VAARTJES, HERMA - Reizen met mijn buitenaardse familie.
13183: VACHE SR, WARREN W. - Pee Wee Erwin This Horn for Hire as told to Warren W. Vache, Sr.
8475: VADER K. - De Dikke van Berrege
13174: VAIL, KEN - Mile's diary. The life of Miles Davis. 1947-1961
2728: VALE, EDMUND - The Harveys of Hayle. Engine builders, Shipwrights, and Merchants of Cornwall
9337: VALENCIA, HECTOR MERINO - Ecuador. La naturaleza y el hombre. Nature and man, Le Nature et l'Homme, Die Natur und der Mensch. (2 Volume set in slipcase)
1559: VALENTIN H. - Histoire du livre D'Alfred Delvau intitulé heures parisiennes accompagnie de trois lettres D'Alfred Delvau
9268: VALEO, FRANCIS R. (EDITOR) AND CHARLES E. (EDITOR) MORRISON - The Japanese Diet and the U.S. Congress
6797: VALÉRY, PAUL - Album de Vers Ancien. (no.160/305)
10005: VALK-HEIJNSDIJK, E.M. - De Vegetarische Keuken Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond bevattende 600 Recepten Zevende, verbeterde druk
8553: VALK, DR. J. VAN DER - Onze letterkunde Overzicht der nederlandsche letterkunde met bloemlezing.
2822: VALKEMA BLOUW, IR. J. P. - Heelal van Licht Speculatieve beschouwingen omtrent Ruimte en Tijd
9526: VALKENBERG, PIM AND WIJSEN, FRANS (EDS.) - The Polemical Dialogue. Research into Dialogue, Truth, and Truthfulness.
6946: VALKHOFF, REIN. - De uitvindingen van Empie Pit. Deel IV De komeet met de wonderlijke geluiden.
9593: VALLOTTON, BENJAMIN. - De Oogst is Groot..... Uit het Fransch vertaald door J.G. Steenbeek Jr.
10210: VANDEBERG, RENS - Innovation through Collaboration. Interactive learning in nutrigenomics consortia
12911: VANDENBERGHE JEF - Geomorfologie van de Zuiderkempen. Deel I: De Geomorfologische Studie. Deel II: De Geofysische Resultaten, Bijlage
12894: VANDENBERGHE J. (E.A.) - Late pleistocene and holocene in the neighbourhood of Brugge.(Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België)
13718: VANDERLANS, RUDY - Emigre No. 70. The Look Back Issue. Selections from Emigre Magazine #1- #69 1984-2009. Celebrating 25 years In Graphic Design.
3919: VANDORMAEL, HERMAN - Kasteel van Gaasbeek
12275: VANHOOF, JEAN / SLOOTMAEKERS, MARC - Natuurlijke zwemvijvers. Etangs de baignade
12910: VANMAERCKE-GOTTINGNY, M.C. - De geomorfologische kaart van het Zwalmbekken.. Incl. losse kaarten
7532: VANSINA, J. - Les Tribus Ba-Kuba et les Peuplades Apparentes
6479: VANTUYKOM, RAF - Cantate Urbis Een dagboekreis
3792: VAREKAMP, P. (BADARTS TE ZANDVOORT) - Natuurgeneeswijze. (physische therapie) in het bijzonder: Licht-, radio-, luchtgeneeswijze: Helio-, radio, aerotherapie. Bron-, watergeneeswijze: Balneo-, hydrotherapie. Zeegeneeswijze: Thalassiotherapie
13563: VASILEVICH MOCHULSKY, FYODOR - Gulag Boss: A Soviet Memoir
13675: VASKOVSKY, I /R. HALOUZKA - Geologická mapa Slovenska 1 : 50 000/ Geologicka Mapa Podunajskej Niziny/Geological Map of the Danube Lowland, Southeastern Part
5099: VAUDOYER, JEAN-LOUIS - L'Amour masqué
1289: VÁVRA, J.R. - Das Glas und die Jahrtausende.
12143: VAVRENA, ING. C. - Mehlphysik. Ein buch fur alle, die mit Getreide und Mehl arbeiten. Flour Physics. A book who works with grain and flour
6220: VAZQUEZ DE BENITO, MARIA DE LA CONCEPCION - Libro del Cuidado de la Salud Durante las Estaciones del Ano o <> de Muhammad B. 'Abdallah B. Al-Jatib
7743: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entomologische mededeelingen van Nederlandsch-Indië. Deel 1-2, 1935-1936.
7671: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entomologische Mededeelingen van Nederlands-Indië. Deel 3-4, 1937-1938
7072: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entmologische mededeelingen van Nederlandsch-Indië. Deel 5-6, 1939-1940
3509: VECHT, N.J. VAN DE - Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst 1923 - 1924. (Jaarboek)
12971: VEDDER, JAN - Het Apeldoorns Kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850)
7198: VEEN, H.E. VAN DE - Voedselselectie en terreingebruik door het edelhert (Cervus elaphus L.). Samenvatting/ Food selection and habitat use in de red deer.
14163: VEEN, MARIO - Gluten, Pills and Talk. Assessing emergent technologies from a patient's perspective.
13509: VEEN, ROBBERT ADRIANUS - Zoektocht naar de verloren God
10471: VEEN, P.J. (SAMENSTELLER) - Het Beekbergerwoud. Natuurontwikkeling in een voormalig oerbos.
5827: VEEN, H.E. VAN DE - Food selection and habitat use in the red deer. Cervus elaphus L.)
7909: VEEN, IR. H. VAN DER - De electrochemische theorie der corrosie. Stichting voor materiaalonderzoek . Medededeeling No. 7.
6846: VEEN, DR. J.S. VAN - De laatste regeeringsjaren van Hertog Arnold. (1456-1465).
1192: VEENENDAAL, A.J. (ED.) - Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de zuidelijke Nederlanden in 1706.
6965: VEENSTRA, A.J.C. EN ENDERT, IR. F.W. - De Tripartite Mijnenjagers van de Alkmaar-klasse
10133: VEER, AART ANTON DE - Geografie van de opvallende boom in het agrarische landschap van Nederland
9542: VEERMAN, PROF. DR. CEES - De toekomst van het platteland: Natuur en landschap, last of lust?
10516: VEERMAN, A. - De geschiedenis van Zevenhuizen. Opnieuw geschreven en bijgewerkt.
2384: VEGA, DR. JAVIER LASSO DE LA - Antologia de cuentos policiales 2e Edicion
6923: VEGHEL, H.A. VAN - Op goddelijke grond. Heidegger over de theologische fundering van de filosofie.
12902: VEL, JACQUELINE - The Uma-economy. Indigenous economics and development work in Lawonda, Sumba (Eastern-Indonesia).
6099: VELD, ALBERT IN 'T - Vrienden van Diana Vandenberg Gesigneerd door Diana Vandenberg
3843: VELDE, VAN DER - Valeria, zangspel in drie bedrijven. naar Van Der Velde, muziek van Aloijs Schmitt, vrij gevolgd naar het hoogduitsch door C. J. Roobol
13716: VELDEN, DANIEL VAN DER,METAHAVEN - Uncorporate Identity
7104: VELDEN, PIETER, LAMBERTUS - De Nederlandse baksteenindustrie. Beschouwingen over haar interne en externe organisatie.
3254: VELDEN, KO VAN DER - Some aspects of the management of squamous cell carcinoma of the vulva.
1264: VELDENAER, J. - Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, over omtrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden Graeflijcke Brieven, raeckende de Outheden ende Saecken van de gedachte Landen, verrijckt door Marcus Zverius van Boxhorn.
11031: VELDHOEN, LEX - Hilde. Herinneringen van een dienstbode.
8737: VELDHORST, A.D.M - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Wageningen Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Wageningen Kadastrale gegevens plus 23 kaarten in luxe zwarte opbergmap
12759: VELDHORST, A.D.M (EINDREDACTIE) - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Lunteren. Tekstgedeelte
12555: VELDHORST, A.D.M (EINDREDACTIE) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Lunteren, Bennekom. Tekst en kadastrale gegevens. Incl. losse kaarten compleet.
11770: VELDKAMP, J. - Naar buiten! 12 Wandelliederen.
8773: VELDKAMP, D.F. - De Cursus Kindertandheelkunde. Georganiseerd door de stichting voor wetenschappelijk tandheelkundige arbeid
12403: VELDMAN, P.H.J.M. - Clinical aspects of reflex sympathetic dystrophy
8403: VELDMAN, FRANS - Haptonomie wetenschap van de affectiviteit
4224: VELDMAN, AART - Loop maar om, de achterdeur is open.
8387: VELLINGA, TJ. H. - Scheepswerktuigkunde voor adspirant-derde stuurlieden Tweede druk
10519: VELLLEII PATERCULI, C./ MAXIMI VALERII - Historiae Romanae. Libri Duo. Brevivus Notis Adiectis Et Indici Rerum./ Dictorum Factorumque. Memorabilium Libri IX Ad Optimorum Librorum Fidem Editi.
11276: VELTHOVEN, DR. H. VAN - Stad en Meierij van s Hertogenbosch Proefschrift
13487: VELTHOVEN, J.C. VAN - Tafels in vier decimalen voor H.B.S. en Gymnasium.
7202: VELTHUIS, CO - Spel in beweging.
2236: VELZEN. HERMAN VAN - Aornt Peppelenkamp Achterhoekse schetsen
2154: VEN, D. J. VAN DER - Het schoone en schilderachtige Brabantsche dorp Vught
6608: VEN, DRS.F.J.M. VAN DE - Historisch kijkboek Oss 1700-1918 Deel 1
1255: VEN, D.J. VAN DER - De Gilde Viert...
2345: VEN, DR.G.P. VAN DE - Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal.
5410: VEN, LIDWIEN VAN DE - Seule la main qui efface peut écrire.
8302: VEN, DRS.F.J.M. VAN DE - Historisch kijkboek Oss . Deel 1 (1700-1918) en Deel 2 (1870-1940).
14217: VEN, D.J. VAN DER. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende Folklore 1916-1966.
7154: VENEDIEN, HENRICO - Fruchtbahrer Himmels-Thau Zu Erquickung der Hertzen. In den guldenen Morgen-Stunden Zum Drittenmahl hinunter gefallen. Das ist: Geist- und Lehr-reiche Predigen für alle Sonn- und Feyr-Täg es Jahrs. Erstlich Mit grossem Nutzen und vielfältiger Frucht des zuhörenden Volcks Von der Cantzel vorgetragen, Nunmehro aber Allen Predigern und Seel-Sorgern zum Dienst und Liebe/ dem Druck übergeben.
4747: VENEMA, ADRIAAN - De Amsterdamse Joffers
2549: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
6577: VENHUIZEN, HANS (HOOFDREDACTIE) - Amfibisch Wonen Amphibious Living
1055: VENING MEINESZ,F.A. - Kort overzicht der Kartografie
14215: VENKEN, JAAP - Het zwarte gild van de Bokkerijders. Met illustraties van Luk Duflou.
3139: VENNE,J.M. VAN DE,EN WIN, J. TH. H. DE, EN PEETERS, P.A.H.M. - Geschiedenis van Hoensbroek
3035: VENNER, DOMINIQUE. - Westerling 'De eenling'. Guerilla story. 1e druk.
11815: VENNER, G.H.A. - De Meinweg. Onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied. Ca. 1400-1822.
14347: VENTER, F.A. - Werfjoernaal.
8376: VENZMER, DR. G. - Hoofd en Karakter. Wat schedel en gelaat ons over het karakter van den mensch kunnen vertellen. Geautoriseerde vertaling door H.C.W. Gokkel
12273: VER HUELL, ALEXANDER - Zie daar ! . Vier Boeken in het Leven. De Visch en De Mensch. Het Geweten Scherts en Ernst Luim en Waarheid. Op het ijs. Is 't waar of niet? In den rook des tijds.
5642: VERAGHTERT, KAREL - De havenbeweging te Antwerpen tijdens de negentiende eeuw. Een kwantitatieve benadering. Deel I: Bronnenbespreking en gegevensverwerking. Deel II: De goederenstroom. Deel III: De scheepvaartbeweging. Deel IV: Bijlagen
14300: VERBEEK, J. - Johannes Schiotling, een Amsterdamse Zilversmid. (1730-1799) en zijn kring, Rijksmuseum Amsterdam 24 december 1976-27 februari 1977.
3270: VERBEEK WOLTHUYS, J.J. - Het raadsel van het ontstaan van monstruositeiten en cristaties bij de succulenten. The enigma of the origin of monstrosity and cristation in succulent plants . 1e druk
5937: VERBEEK, G (EINDREDACTEUR) - Gelders Archievenoverzicht
13333: VERBEI, WIM - Pop & De Paperassen 1982
12262: VERBOGT, THOMAS - Horen, Zien & Schrijven 51 colums
7387: VERBOGT, THOMAS - De Tucht
12578: VERBOOM, BEN - The use of edge habitats by commuting and foraging bats.
11592: VERBRAKEN, PATRICK - De eerste eeuwen van het Christendom van de apostelen tot Karel de Grote.
2504: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
1996: VERCAUTEREN, DR. FRANS, ROSENDAAL, DRS. JAN EN BIEMANS, DRS. JAC. - Waalwijk 700 jaar kloppende hart van de Langstraat
12992: VERDAM, J.(BEWERKING) - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
7399: VERDIROSI, UMBERTO - Diece numeri per conoscere Dio Ten numbers to attain God Consciousness
11719: VERDONSCHOT, P.F.M - Biologische waterbeoordeling: instrument voor waterbeheer?
11935: VERDOORN, FR. (ED.) - Manual of Pteridology. With 121 Illustrations
13300: VEREIST, STAN / JANSSENS, BERN - De Zimmertoren en zijn Wonderbare Jubelklok Geschreven voor het volk! Wat ieder Lierenaar an kan verstaan en moet weten
7216: VERGEER, CHARLES - Gezegd en gezwegen
6552: VERGEER, CHARLES - De blauwe weg. Over de verhouding van mens en natuur in de filosofie
10283: VERGEER, PHILIPPINE - Introduction of treatened species in a fragmented and deteriorated landscape.
2098: VERGEER, J.W. - Broedvogels van Zeeland
4242: VERGNAUD, A.D. - MANUEL DE PERSPECTIVE DU DESSINATEUR ET DU PEINTRE CONTENANT LES ELEMENTS DE GEOMETRIE INDISPENSABLES AU TRACE DE LA PERSPECTIVE, LA PERSPECTIVE LINEAIRE ET AERIENNE, ET L'ETUDE DU DESSIN ET DE LA PEINTURE SPECIALEMENT APPLIQUEE AU PAYSAGE. Troisieme edition
12195: VERHAGEN, P. - Rivieren, boten en vissers. Omzien naar vervagende spiegelbeelden. NIEUW EXEMPLAAR!!
11975: VERHAGEN, P. - Die oude Biesbosch. Mensen in een bijzonder landschap
3794: VERHAGEN, H. JR. - In het rijk van Vulkaan .Een en ander over metalen en metaalindustrie
1953: VERHAVE, J.P. - Immunization with Sporozoites, an experimantal study of plasmodium berghei malaria
5237: VERHEIJEN, JOS - Wijn in Arnhem in historisch perspectief.
3457: VERHEUL, J. - Historische gebouwen van Rotterdam. Eerste serie
14144: VERHEUL DZN, J. - Oostelijk Rotterdam, Kralingscheveer en Capelle aan den IJsel met verdwenen en bestaande merkwaardigheden aan Schieland's Hoogen Zeedijk.
11054: VERHEUL DZN, J. - Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om den Chaloisschen Polder te Rotterdam
5135: VERHEUL, J.. ARCHITECT B.N.A. - Oude Boerenhofsteden in Zuid-Holland. 36 reproducties naar aquarellen, warvan 4 in kleuren.
9369: VERHEUL DZN, J. - Kralingen en 's Gravenweg alsmede de oude merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg.
6296: VERHEY, GERARD EN BRUNSWIJK, G. SCHLIMME VAN - Jan Brandts Buys Een Zutphens laat-romanticus in het internationale muziekleven
7901: VERHEYEN, P. - Ziele-Spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgesteld, en uytgeleyd volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Catechismus, Zeer dienstig voor alle Christenen. Tweeden Tome
7902: VERHEYEN, P. - Ziele-Spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgesteld, en uytgeleyd volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Catechismus, Zeer dienstig voor alle Christenen. Derden Tome.
9365: VERHEYEN, HENDRIK - Bokkerijders in Beegden.
8796: VERHEYENS, P. - Ziele- Spys., Ofte Christelyke leerlinge, voorgestelt, en uytgeleyt volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Cathechismus, zeer dienstig voor alle Christenen. Tweede druk. Eersten Tome.
5158: VERHOEFF. DR. K. - Fytopathologie. Wetenschap in discrediet? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fytopathologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 26 april 1971.
4108: VERHOEFF, H.G. - Netherlands New Guinea. A Bird's Eye View
12456: VERHOEVEN, E.L.G. - Endovascular aneurysm repair. Results and explorations of new frontiers.
12213: VERHOEVEN, DOLLY EN MARC WINGENS - Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden in vijftig vensters
5761: VERHOOG, G. - Nijkerk in vertellingen.
1959: VERHUELL, ALEXANDER - Zie daar! Scherts en Ernst.
10390: VERHULST, G.J. (VOORWOORD) - Oud Burgeren Gasthuis. Dienstbetoon aan ouderen sedert 1681. Het O.B.G. Sluiten? Kom nou! De Gasthuis-Acties in 1986.
8159: VERJUYS, JOANNES BAPTISTA. - Pastorale Missionariorum., Cum resolutione cafuum in Missionibus apud haereticos
3945: VERKAAIK, OSCAR - Inside the Citadel. Fun, Violence and Religious Nationalism in Hyderabad, Pakistan
3217: VERKEN, JOHANN - Molukken-Reise 1607-1612 Neu herausgegeben nach der zu Franckfurt am Main im Verlag Joh. Th. de Bry im Jahre 1612 erschienenen Original-Ausgabe
11032: VERKIEL, JAN WILLEM - Gieren en lakeien. Politieke roman
12017: VERKIJK, DICK - De Sinterklaasrazzia van 1944
9485: VERKOUTEREN, A.A.J.M. E.A., - Roosendaal en Nispen in Woord en Beeld. Een Greep uit het Oud-Archief. Deel V.
13292: VERLEYEN, C. - Dootje in het domme dorp Tweede uitgave
14378: VERLINDE, A.S. - Die Gräber und Grabfunde der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit in Overijssel.
9486: VERLINDE, A.J. - Terneuzen van Toen tot Noe. In het Terneuzense dialect geschreven herinneringen over wel en wee van oze stad en haar bewoners.
10208: VERLOOP, RENATA EN WOERKOM, MÁRGITKA VAN - Van Horen Zeggen 1994. Sagen en Legenden uit het Rijk van Nijmegen
14295: VERMA, VINOD. - Kamasutra voor de vrouw. Een nieuwe visie op seksualiteit en gezondheid.
9597: VERMAES, I.P.R. - Parents' Psychosocial Adjustment in Families of Children with Spina Bifida.
11271: VERMEULEN, DRS. TON -VAN HELVOORT-SEGERINK, MARIEKE - 75 Jaar Spar. Van Zegwaart tot Bejing
9702: VERMEULEN, MATTHIJS. - Het avontuur van den geest. De plaats van den mens in dat avontuur.
2390: VERMEULEN, F.A.J. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de Bommelerwaard
5145: VERMOOTEN, MARINUS - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.- Stations. Brabant-Limburg-Zeeland.
5462: VERMORKEN, JAN BAPTIST - Cis-Diamminedichloroplatinum (II) (Cisplatin) clinical pharmacologic studies. Influence of dose, treatment regimen and infusion schedule.
8033: VERNE, JULES - Cesta kolem sveta za osmdesat dni
12726: VERNE, JULES - Vingt Mille Lieurs sous les Mers. Première Partie /Seconde Partie
12746: VERNE, JULES - Un Capitaine de Quinze Ans.Les Voyages Extraordinaires. 2 tomes
2046: VERNE, JULES - Les Enfants du Capitaine Grant voyage autour du monde Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker
12346: VERNE, JULES - Twenty Thousand leagues under the sea.
9974: VERNOOIJ, JOHN - De regenboog is in ons huis. De kleurrijke geschiedenis van de r.k. kerk in Suriname
7037: VERNOOY, C.G.TH. - Boerengezinnen in beweging.Een sociaal-pedagogisch onderzoek naar het functioneren van katholieke boerengezinnen uit het Kromme Rijngebied in de periode 1930-1985.
8863: VERONESE, MARCEL (FOTO'S) HAZEU, WIM (AUTEUR) - Erotocolor fotboek van Marcel Véronêse
11372: VERREET, AD. - Mijn klein, klein Dorpke...
11658: VERROEN, DOLF (BEWERKING) - Franse sprookjes. Illustraties Ota Janecek
11648: VERROEN, DOLF (BEWERKING) - Slavische Sprookjes. Met illustraties van Maria Zelibska
5409: VERRON, J.H. - Le Roman de Renart
12124: VERSCHOOR, ARNOLD - Zij hadden er tabak van. Gesigneerd. Het verzet tegen de Duitsers in Culemborg en de gevolgen daarvan voor en door de medewerkers van de Culemborgsche Courant en drukkerij
8806: VAN VERSCHUER, W.F.K BARON - Ary de Milde. Mr. Theepotbacker
9061: VERSCHUER VON, CHARLOTTE. - Le commerce extérieur du Japon des origine au XVIe siècle.
4144: VERSCHUEREN S.J, DR. J - Algemeene Aardrijkskundige Atlas. 140 Natuurkundige, Economische en Staatkundige Kaarten. 9e druk.
3562: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
5999: VERSLYPE JOANNES - Historie ende over-een-kominge der vier evangelien. Het eerste deel tot aen de Geborte van Jesus Christus. Bestaende in dry-en-vijftigh Sermoenen, ghepredickt. Het eerste deel, den eerste tome.
1017: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek
12544: VERSTAPPEN, BIRGIT - Ekklesia van leven. Een aanzet tot een discussie tussen theologische kosmologie en bevrijdingstheologie.
10369: VERSTAPPEN, LEON - Heerenheibel in de Heerlijkheid Beek. Rondom de Berg en Dalse watertorenarresten.
12677: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Eerste H.Communie.
2506: VERSTEEG, W.K. - Scheepsmodellen, 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz.
12392: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen. Tweede, geheel herziene druk.
1159: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
3767: VERSTIJNEN, JAN EN HOOGBERGEN, THEO - Huis vol Symboliek. Nicolaaskerk Helvoirt
13900: VERSTRAETEN, JOHAN - Leiderschap met hart en ziel. Spiritualiteit als weg naar oorspronkelijkheid.
14335: VERSVELD, MARTHINUS EN W.A. DE KLERK - Die berge van die Boland.
6148: VERTOT - Histoire des Revolutions de la Republique Romaine Nouvelle Edition
11956: VERVAECK, BART - Lijf en Letter. Over 'Het godgeklaagde feest' van Willem Brakman.
6914: VERVARCKE, LEONCE - Verzameling van brieven, smeekschriften, aanvragen enz. In Vlaamsch en Fransch voor de bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike der huisgezinnen.
8625: VERVIERS, DR. EMIELE - De kentering in het materialistisch denken. Eene studie over de maatschappelijke waarde der metaphysica
13599: VERVOORN, A.J. - Het Nederlands Steendrukmuseum
10451: VERWEIJ, H.E. - Inventaris van de archieven van de Vereniging Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg (1843-1979), later de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg(1979-1981) te Nijmegen. (1843-1981). Intventarisatiereeks nr. 13.
5039: VERWEY, ALBERT - De Oude Strijd. 1e druk
12831: VESALII, ANDREAE - Andreae Vesalii Bruxellensis, Scholae, medicorum Patauinae professoris, de Humani corporis fabrica Libri septem. Facsimile.
1775: VET, J. J. V. M. DE - Pieter Rabus (1660-1702) Een wegbereider van de Noordnederlandse verlichting
3162: VETURIAN, MIGUEL - Veturian. Foto-Erotica 3
10971: VEUILLOT, LOUIS - Les libres penseurs.
1540: VEYRIER, HENRI - Le Faubourg Saint-Germain
10247: VEZE, RAOUL - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Tome VII
3419: M. LE VICOMTE DE CHATEAUBRIAND. - LES AVENTURES DU DERNIER ABENCERAGE. Chateaubriand.- oeuvres inedites.
1971: VIDAL Y VALENCIANO, CAYETANO - Elocuencia y poesia castellanas.
13231: VIERA, JOE - Jazz. Musik unserer Zeit.
6434: VIEREGGE, WILHELM H. - Transcriptie van Spraak Theoretische en praktische aspecten van de symboolfonetiek
12306: VIERORDT, DR. HERMANN - Medizinisches aus der Geschichte. Mit Namen- und Sachregister.
4102: VIERSSENTRIP, G.W. VAN - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
4062: VIEVEEN, HELEEN (E.A) - Treindesign. De ontwikkeling van spoorwegmaterieel in Nederland.(nieuw exemplaar)
12568: VIJN, ELKE (EINDRED.) - Staatsalmanak voor het Koninkrijk de Nederlanden 2006.
4614: VIJVER, C. VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam.
14284: VIJVERBERG, J. - Vogel-Idyllen Trouwe Wachters. Met 53 afbeeldingen naar fotografieën.
12365: VIJVERBERG, J. - Lief en Leed in de Vogelwereld. Met tekeningen van Sjoerd Kuperus en F. Wynia
9370: VILDER, F.P. DE - 100 jaar Kortman Nederland B.V.
10683: VILLANUEVA, FELIX - Sculptuur in Nijmegen. Beelden, monumenten, geveldecoraties, omgevingskunst. gedenkstenen, reliefs.
13694: DE VILLE, NICK - Album - Style and Image in Sleeve Design.
13770: DE VILLIERS, MARQ - Into Africa: A Journey Through the Ancient Empires
6901: VILLIERS, O.T. DE - Met de Wet en Steyn in het Veld. Avonturen, ervaringen en indrukken.
11455: VILSTEREN, J, E, A, VAN - Wij paarden... onder ons! Met 79 fijnzinnige kunstfoto's naar opnamen van de schrijfster.
6497: VINAVER, MICHEL - Écrits sur le théâtre Réunis et présentés par Michelle Henry 2 Tomes
4949: VINCX, JAN - Vlaanderen in Uniform 1940-1945. Deel 1 Waffen-SS
4950: VINCX, JAN - Vlaanderen in Uniform 1940-1945. Deel 3. Waffen-SS 2.
4474: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel. deel 1.
7093: VINKELES, H. - Nederlandsche Muzen-almanak. Vijf-en-twintigste Jaargang.1843
5571: VINKERS, HENRICO ALBERTO - Dissertatio juridica inauguralis, De Jure cum Romano tum Hodierno, ratione Virginum habita
5196: VIRULY, A EN HOLLANDER, HAN - Het Uiver Album. Geïllustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race.
1102: VIS, DR. PIETER - 450 jaar Oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede
8453: VISSCHER, WILLEM - Moord en doodslag in West-Overijssel 1946-2006: zestig na-oorlogse jaren in kaart Tweede druk
7934: VISSCHER, KLAAS - Geen woord frans.
11876: VISSCHER, H.J.J. - Babberich. Een levendig dorp in de Liemers. Een verzameling van kiekskes uut den olden tied en plaotjes van vrogger!
1199: VISSCHERO, A. NICOLAO IOANNIS - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantia nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae accuratè adumbratum et in lucem editum
10472: VISSER, AB. - Woonschepen
12592: VISSER, K.H.W. - Leerboek er beschrijvende meetkunde ten dienste van het Middelbaar Technisch Onderwijs in de bouwkunde en van hen die studeeren voor de nijverheidsonderwijs-akten. Tekst en Atlas
4563: VISSER, C.J. - Cyprus, mislukte republiek
11814: VISSER, MIES (TOELICHTING) - Cornelis Taemsz. Vaygats ofte de Straet van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten.
2511: VISSER, FRANK - De pensionhoudster en de onderduiker
10908: VISSER, J. - Vijf dagen oorlog in Nederland. 10-14 mei 1940.(incl. 6 losse schetsen)
1510: VISSER, H. F. E. - Asiatic Art. In private collections of Holland and Belgium
3661: VISSER SMITS. DR. D. DE - Vrijmetselaarij. Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel.
13073: VISSER, ANNEMIEK - Professionak and peer support in breast cancer care and BRCA surveillance
12706: VISSER, OANE - Crucial Connections. The Persistence of Large Farm Enterprises in Russia.
12711: VISSERS, ANTON - Aauw Driel. Verhaoltjes over kleurrijke minse.
5896: VISTA, TULA DI - In het land der boschnegers en magiërs. Mijn reis door Portugeesch Congo.
10183: VITET, L. - La Mort de Henri III Aout 1589, scènes historiques, faisant suite aux barricades et aux états de blois.
5160: VIVERE, MEMENTO - Tussen Muur en Geweerloop. Opgedrage aan hen, met wie ik tezamen in Maastricht was.
1605: VLAM, A. W. - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden Proefschrift
10843: VLIET, CHR. J. VAN - Een Koe kan wel eens een Haas vangen.Gedachtenprestatie van patiënten-werkemers, opgenomen in de Nederlandsche Zaak Herstellingsoord Unicum.
3086: VLIET, DR. MARTINA - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornalmelijk in de periode 1537 - 1795
4807: VLIS, INGRID VAN DER - Zuster Keizer, kunt u even komen? Wijkverpleging in Schiedam Oost, 1960-1985. Schiedamse vertellingen
4481: VLIST, LEO VAN DER (ED) - Voices of the Earth. Indigenous peoples, new partners & the right to self-determination in practice. Proceedings of the conference.
12974: VLOEDBELD, G EN KRUISDIJK, J. - ALMELO een veranderende stad.
8639: VLOEMANS, DR. A. - De mens als waagstuk. Filosofische Anthropologie
12682: VLUGT, MAUREEN VAN DER - Discharge Policy and Reperfusion Therapy in Acute Myocardial Infarction.
1484: VOCHT, DRS. C. L. F. M. DE - Beleving van monumenten. Een verslag van bevindingen
14162: VOERMANS, NICOL - Neuromuscular features of Ehlers-Danlos syndrome and Marfan syndrome, expanding the phenotype of inherited connective tissue disorders and investigating the role of the extracellular matrix in muscle
8432: VOET, MONIEK ( HOOFDRED.) - GaZet Personeelsblad van de politie Gelderland-Zuid 1993-2011
7589: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Nagelaten Stichtelijke Gezangen en Mengeldichten.
3368: VOET, JOHANNIS - Commentarius ad Pandectas Duobus Tomis Diftributus In quo praeter Romani Juris principia ac controverfias illustriores, Jus etiam hodiernum, & praecipuae Fori Quaeftiones excutiuntur Tomus Primus Index Generalis
2513: VOETEN, BERT - Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940-1945.
10120: VOGELAAR, J.F. - Terugschrijven. Essays
2171: VOGELWERKGROEP ZUIDOOST-ACHTERHOEK - Broedvogels van Winterswijk
2173: VOGELWERKGROEP RIJK VAN NIJMEGEN EN OMSTREKEN. - Vogels van de Ooypolder.
7945: VOGT, G. - Hoe verkrijg ik gezonde hersenen en Frisheid van Geest? Eene volledige Handleiding ter overwinning van traagheid van het verstand, gebrek aan energie, zwaktegevoel in het hoofd, verwardheid, verstrooidheid, vergeetachtigheid, neerslachtigheid, moedeloosheid, angst, boosheid, spoedige vermoeidheid, vrees voor krankzinnigheid en in 't algemeen voor elke depressie van geest en ziel. Volgens de ontdekkingen en beproefde methoden van Dr. A. Haig, Dr. A. Cantani en Dr. P.E. Lévy.
14312: VOIGT, THOMAS - Jonas Kaufmann, Tenor
8325: VOIGT, JAAP. - Leven & werken in het ritme van de seizoenen
4029: VOLKER, INGE - Doetinchem in oorlogstijd. Vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen 1940/45.
12979: VOLKERS, C. (SAMENSTELLER) - Kroniek van Apeldoorn. 1890t/m 1894.
4755: VOLLMER, DR.WILHELM - Vollstandiges Worterbuch der Mythologie aller Nationen: Eine gedrangte Zusammenstellung des Wissenswurdigsten aus der Fabel- und Gotterlehre aller Volker der alten und neuen Welt
1962: VOLPE, GIROLAMO - Gedenkschriften van een voormalig kapucijner monnik of schetsen van het tegenwoordig kloosterleven.
12001: VOLTAIRE (FRANÇOIS MARIE AROUET) - Oeuvres complètes De Voltaire avec des Remarques et des Notes Historiques, Scientifiques et Littéraires. Facéties. Deuxième édition.
10190: VOLTAIRE, M. DE - Histoire de Charles XII, Roi de Suède. Nouvelle éditions, revue, corrigée, augmentée de beaucoup de particularités très-intéressantes, et imprimée sur le manuscrit de l'auteur. Avec des remarques historiques et critiques.
2793: VOLTAIRE - The Henriade, an Epic Poem in Ten Cantos. Translated from the French of Voltaire, into English Rhyme, with large Historical and Critical Notes
4858: VOLTAIRE - Voltaire. Oeuvres choisies. Édition du centenaire 30 mai 1878
1185: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel
4146: VOOGT, GOS DE - Langs Neerland's Tramlijnen en Bootverbindingen. Deel 1 Gelderland.
2130: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in de stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling va de ruimtelijke kwaliteiten van de 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
2357: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
13998: VOORT, TH. V.D. - Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum. Woordenboek met inleiding
13988: VOORT, TH. V.D. - Van de wieg tot het graf. Volksgebruiken rond de hoofdmomenten van het leven in de regio Meerlo-Wanssum.
5356: VORSTEMAN VAN OYEN, A.A. - Oude Kerkregisters in ons land bijeengebracht door A.A. Vorsterman van Oyen Ridder der Orde van Waldeck en Pyrmont, versierd met de Gouden Medaille van Kunsten en Wetenschappen van Adolph Hertog van Nassau en Oscar || Koning van Zweden, Lid en Eerelid van vershcillende Binnen- en Buitenlandsche geleerde genootschappen
7359: VORSTENBOSCH, J.M.G. - Toestemming voor onderzoek. Ethische beschouwingen over het toestemmingsbeginsel; met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschappelijk onderzoek.
11591: VORSTENBOSCH, JAN - Toestemming voor onderzoek. Etische beschouwingen over het toestemmingsbeginsel; met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschappelijk onderzoek.
6752: VOS, J.G. - `De Lebbenbrugge` het karakteristiek 16e eeuws boerenhuis met zijn opmerkelijk interieur en eigen sfeer.
11301: VOS, P.D. DE - Zierikzee voor honderd jaar.
9382: VOS, I.H.J. (RED.) - Zóó is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenins, haar uiterlijk, haar geschiedenis.
9301: VOS A. (RED) - 's-Hertogenbosch De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990
1101: VOS, TOM - Punterend door Giethoorn.Oude Gieterse verhalen met een Gieterse woordenlijst.
14235: VOS, P.D. DE - De grafschriften der voormalige St. Lievens-Monsterkerk te Zierikzee.
2785: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het naziregiem
2912: VOS, MARGOT - Vlammende verten
3579: VOS, BERT - Voor wat hoort wat
5865: VOS, DE, STEPHAN - Sjaarloos Woordenboek
7405: VOS, RIK / OS, HENK VAN (ED) - Aan de oorsprong van de schilderkunst/ The birth of Panel Painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit/ Early Italian Paintings in Dutch Collections.
8438: VOSLAMBER, BEREND/WINDEN VAN, ERIK/ KOFFIJBERG, KEES - Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland.
7819: VOSMAER, C. - Amazone. Geillustreerd door Ch. Rochussem.
14279: VOSMAER, C. - Een zaaier. Studiën over Multatuli's Werken.
6624: VOSSEN, H.J.M. - Vrijwilligerseducatie en pastoraat aan rouwenden. Een pastoraaltheologisch onderzoek naar een curriculum voor vrijwilligers in het pastoraat over het bijstaan van rouwenden
12565: VOSSEN, MIRJAM (RED.) - De dood moet een Wener zijn. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
14115: VOSSEN, K. - Vrij vissen in het Vondepark. Kleine politieke partijen in Nederland 1918-1940.
1735: VOSTERS, DR. S. A. - Spanje in de Nederlandse litteratuur
8561: VREDENBERG, J - 1200 jaar Wilp 765-1965 Grepen uit de geschiedenis van een Oostveluws Kerspel
1070: VREDENBURG-ALINK, J.J - De kaarten van Groningerland
4200: VREDENDUIN PZ, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen
9319: VREE, F.J. VAN. - Drie-dagen in Amersfoort. Opdragt aan den doorluchtigsten en Hoogwaardigsten Heer Cornelis Ludovicus, Bisschop van Curium, Baron van Wijckersloot, Heer van Schalkwijk.
6118: VREEKEN, A. - Avonturen van Piet van Gent. Geillustreerd.
11696: VRENSSEN, AD - De Rakt, 'n Stukske Uje.
7734: VRIELINK, R. - 98 jaar ULO/MAVO Brummen
13924: VRIEND, JJ EN G. ARENDZEN - Perspectieftekenen voor bouwkundigen. Schaduwbepaling in rechthoekige projectie. Schetsen en opmeten.
9331: VRIES, MINK DE - Navolging nu. Postmoderne devotie.
2672: VRIES. DIRK J. DE - Bouwen in de late middeleeuwen Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht
12663: VRIES, JESSICA DE - Developments in electrical neurostimulation fot angina.
6535: VRIES, P.H.H. - Verhaal
12733: VRIES, JEAN-PAUL P.M. DE - Latest Insights into Abdominal Aortic Aneurysms and Endovascular Repair.
9286: VRIES, U. DE EN MUIS, A.J. - De administratie van een gasbedrijf.
12968: VRIES, YVONNE DE (E.A.) - Van boeg tot bumper. Zestig jaar techniek aan de Loolaan
7043: VRIES, HUGO DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
10696: VRIES, PROF.DR. JOH. DE - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.XV
12680: VRIES, LEONARD DE - Het grote knutselboek voor jong en oud. 75 knutselwerkjes samengesteld door Leonard de Vries
7132: VRIES, HUGO DE. - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Zweiter Band.
12819: VRIES, MARTHA - En toen was ik weer blij. Illustraties Gerard Sas
13325: VRIES, WIM DE - Darius Milhaud en de Jazz De toepassing van jazz-elementen in la Creation du Monde
12638: VRIES, PIETER DE - Moruroa and Us. Polynesians'experiences during Thirty Years of Nuclear Testing in the French Pacific.
3592: VRIES, LIEN DE - Over Hollands Verleden. Literatuurgidsje voor folklore, sagen en legenden in Nederland
3614: VRIES, HUGO DE - Naar Californie. Reisherinneringen. Tweede, herziene druk. Met talrijke illustratien.
4595: VRIES, J. DE - Wat zijn boeken?
4260: VRIES, ANNE DE - Het Drentse Volkskarakter
4133: VRIES, JOS DE - Now and next in Retail. Over trends en ontwikkelingen in winkelformules. On trends and developments in retailing formulae. Ueber Trends und Entwicklungen in Ladenformeln.
7467: VRIES, THEUN DE - Friesche Sagen.
7617: VRIES, JAN DE - Gemeenschap en wereld-ik, geheel op de wijze der kunst. Nederlandse kunstkritiek en moderne kunst circa 1900-1920. Albert Verwey, Albert Plasschaert, Just Havelaar, Theo van Doesburg
9380: VRIES DE, WOBBE - Drentse plaatsnamen.
8678: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - HALALI Cultuurhistorische notities van Wild en Weidwerk 31 tekeningen van de middeleeuwen tot heden
7195: VRIJLANDT, M.A. - De Hervormde Werenfried-Kerk te Westervoort
5905: VRIND, W. DE (E.A.) - Kennis van bouwstoffen. Deel IV Natuursteen. Leerboek voor het middelbaar technisch onderwijs en de practijk.
14130: VRING, GEORG VON DER - Soldat Suhren. Roman
12384: VRING, A.M. VAN DER - De lager-onderwijswetten en de leerplicht van 1806-1949
12008: VROOME, HARRY DE - Drentse boerenerven en tuinen.
12828: VROOMKONING, VICTOR - De einders tegemoet. Gedichten (gesigneerd)
7943: VROOMKONING, VICTOR - De laatste dingen.
12452: VUGS, REINOLD - De fluit van de puddingfabriek
9238: VUGT, JOOST VAN. - De actualiteit van het geweten
1281: VUUREN, L. VAN - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie (los deel).
7594: VYSE, CHARLES - The New London Spelling Book, or the young gentlemen and ladies' guide to the english language To which is appended A brief view of english history, comprised in the Lives of the Reigning Monarchs, and a chronology of remarkable events
10304: WAAIJMAN, KEES (VERTALING) - Leg mij als een zegel op je hart. Twaalf minnezangen uit het hooglied.
13077: WAAL, ANNE DE - Cutaneous Melanoma. Population-based studies on epidemiological and clinical aspects.
11323: WAALS, J.D. VAN DER - Die Continuitat des Gasformigen und Flussigen Zustandes
6585: WAALS, J.D. VAN DER - De amfoor van de Hankenberg en de andere amforen van de standvoetbekercultuur in Nederland Mit deutscher Zusammenfassung
6566: WAARDEN, FRANS VAN - Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Nederland /- 1800-1940
14313: WAASDORP, J.A. - Van Romeinse soldaten en Cananefaten. Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg.
12419: WAASDORP, EVERT JAN - Results of Clinical Research to improve EVAR.
12509: WADELL, PAUL. J. - Friendship and Moral Life
3801: WAGENAAR HUMMELINCK, DR. P. - Studies on the fauna of Curacao, Aruba, Bonaire and the Venezuelan Islands Volume II With 23 text-illustrations and 12 plates
4465: WAGENAAR, AAD - Rotterdam mei '40. De slag- de bommen- de brand.
7432: WAGENAAR, AAD, (E,A,) - Rotterdam van dag tot dag. 1940-1995. 20 delen in groene linnen band.
12777: WAGNER, KARLHEINZ - Atlas zur physischen Geographie (Orographie)
4944: WAGNER, WOLF-DIETRICH. - Die Fragatten Peter und Paulund Heiliger Paul. Mit funf Planen zu den Fregatten
6644: WAISMANN, FRIEDRICH - Einführung in das mathematische Denken Die Begriffsbildung der modernen Mathematik (HRSG. Heinz Jörg Claus) 4.Auflage
7838: WAL, J.W.F.J. DE (E.A.) - Marineblad. Orgaan van de Marine-vereeniging. Negenentwintigste jaargang 1914-1915.
11552: WAL, HENRY, J.C.M. - Quantitative diagnosis and treatmant of vasospasm in upper extremities.
7079: WALDEN, WILLY EN MUYSELAAR, PIET - Het Slaapmiddel. 2 Heeren en 1 Dame. Personen: Mannetje, Reiziger, Dame.
8555: WALDON, SYNODE - Cantiques pour le culte public recueillis et imprimes
9910: WALKER, JOHN - Elements of Geography and of Natural and Civil History
13382: WALKER,EDWARD S. - Don't Jazz or Some notes on popular syncopated music in England during the 20th Century.
13814: WALKER, ANTHONY, R - Farmers in the Hills Ethnographic Notes on the Upland Peoples of North Thailand
12668: WALL, ERNST E. VAN DER - What's new in cardiac imaging? SPECT, PET, and MRI
5058: WALLACE, LEWIS - Guatamozin. Een verhaal uit de verovering van Mexico. 2 delen in 1 band.
2996: WALLAGH, BOB - De echte van Meegeren
11022: WALLE,DALILA - Leiden Medical Professors. 1575-1940.
1548: WALLIS, J. P. R. - Thomas Baines. His life and explorations in South Africa, Rhodesia and Australia 1820-1875
10868: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Deel 1, 2, en 3.
1663: WALTER, DR. HEINRICH - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands
9302: WALTERS, J.A.L.I. - The dissociation and association behaviour of yeast ribosomes
9972: WALTON, SIR JAMES - Tabellen zur Edelstein-Bestimmung
14298: WALTON, H.G. - Almora; A Gazetteer being Volume XXXV of the district Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh,
13664: WALZER, MICHAEL - Tolerantie
7392: WANSINK, JOHAN HENDRIK - Eenige Randproblemen der Conforme Afbeelding
12829: WAP, DR. JAN J.F. - Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk.
11934: WAPENAAR, DRS. P.L.J. - H.W.S. Een Tiels voorbeeld van dienende liefde.
9576: WARD, MRS. HUMPHRY - Marcella. Vertaald door mevrouw Willeumier.
9583: WARD, MRS. HUMPHRY - Lady Rosa's Dochter. Uit het Engelsch door Mevrouw Willeumier.
9580: WARD, MRS. HUMPHRY - Robert Elsmere. Uit het Engelsch.
9589: WARD, MRS. HUMPHRY - Helbeck van Bannisville. Uit het Engelsch vertaald door Mevr. Willeumier.
11515: WARFFEMIUS, AB - Vijf eeuwen 'A gen Beuke'. De (bouw)geschiedenis van een Limburgse boerderij. (In nieuwstaat!)
10584: WARSON, ALBERTE - Het Lierse Persjaarboek 1985
5756: WARTENA, R. - Tongeren. De geschiedenis van een Veluwse buurschap.
5833: WARTENA-SIKKEMA, B.J. - Index op de inleidingen van I.A. Nijhoff, gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, I-VI, 3 (Arnhem, 1830-1875).
7729: WASCH, KAREL - De Loutere Bloem. (Met een persoonlijke boodschap van Karel Wasch)
7554: WASSENAAR, W.A. - Het kind met (ernstige) spellingsproblemen. Uitgangspunten voor diagnostiek, preventie en remediëring.
8147: WASSINK, DRS. GEKE (E.A.) - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadenmtie. (1907-2007)
1195: WATELET, J.-G. (DIR.) - Art Nouveau België. Tentoonstelling geplaatst onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen.
13476: WATERBOLK, H.T.(EDIDIT - Paleohistoria. Acta et Commvnicationes Institvti Bio-Archaeologici Vniversitatis Groninganae Vol. VIII
13128: WATERBOLK, H.T. - Scherpe stenen op mijn pad. Deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland. Als nieuw
13168: WATERS, KEITH - The Studio Recordings of the Miles Davis Quintet, 1965-68
9264: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, JOS M.N.TH. VAN - Onder het Teeken van den Islam. Reisherinneringen
10570: WATLING, ROY - Children and Toxic Fungi. The essential medical guide to fungal poisoning in children.
10589: WATLING, ROY (E.O) - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 1 / Boletes and their allies. Revisted and enlarged edition.
9874: WATSON, JAMES D. - Molecular Biology of the Gene.
10926: WATSON, ELIZABETH. L. - Houses voor Science. A pictorial history of Cold Spring Harbor Laboratory
13648: WATTS. ALAN - Het Niets. De Meningen van Alan Watts. Boek III
13009: WATTS, LEWIS AND ELIZABETH PEPIN - Harlem of the West. The San Francisco Fillmore Jazz Era.
13838: WAUGH, EVELYN - Robbery Under Law. The Mexican Object-Lesson.
4666: WEATHERHEAD, LESLIE D. - 't Gebeurde in Palestina.
6021: WEBB, PETER - The Erotic Arts. New edition with additional material and photographs.
6833: WEBSTER, JEAN. - Vadertje Langbeen. (vertaald door J.J.F. Kliphuis en in kleur geillustreerd door Alison Korthals Altes).
8508: WEEBERS, DICK (SAM.) - 29 x NUMAGA
2125: WEEDA, DRS. E.J. - Nederlandse oecologische Flora, wilde planten en hun relaties. Deel 3.
4812: WEEL-BAUMGARTEN, E.M. VAN - Depression: the long-term perspective. A follow-up study in General Practice.
4153: WEENEN, DRS. J.C. VAN - Zelf gemaakte toekomst. Milieu-aspecten van nieuwe materialen.
11433: WEENIG, W.H. - Information diffusion and persuasion in communication networks: The strenght of weak and strong ties.
4112: WEERAKOON, R. - Sri Lanka's Mythology
12749: WEERD, IR. W.A.J. DE - Toerisme in de sneeuw. Vele wintersportmogelijkheden en -genoegens.
6754: WEERDESTEYN, VIVIAN - From the mechanisms of obstacle avoidande towards the prevention of falls. Een wetenschappelijke proeve op het gebied der Medische Wetenschappen
6780: WEGENER, GEORG - Deutsche Ostseeküste. Mit 150 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen und einer farbigen Karte.
10979: WEGENER, HANS (NACHWORT) - Das Nibelungenlied. Mit Bildern aus der Hundeshagenschen Handschrift erzahlt und begleitet von Hans Friedrich Blund.
14173: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Sellingen Alsnieuw Herdruk Deel 1
14174: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Vlagtwedde Deel I Het Dorp Vlagtwedde Als nieuw Deel 2 uit de serie
14175: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Vlagtwedde Deel II De Gehuchten Als nieuw Deel 3 uit de serie
14176: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Onstwedde Deel I Het Dorp Onstwedde Als nieuw Deel 4 uit de serie
14177: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Onstwedde Deel II De Gehuchten Als nieuw Deel 5 uit de serie
14180: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Klooster Ter Apel Als nieuw Deel 8 in de serie
14179: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Wedde Deel II De Marken Hoorn en Morige Als nieuw Deel 7 uit de serie
14181: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Vriescheloo Het Dorp Vriescheloo en het Gehucht Lutjeloo Als nieuw Deel 9 uit de serie
14178: WEGMAN, R.M.A / WEGMAN, C.J. - Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Wedde Deel I De Marke Wedde Als nieuw Deel 6 uit de serie
13891: WEICK, KARL E. - Sensemaking in Organizations
9875: WEIER, T. ELLIOT - Botany. A brief introduction to plant biology.
9592: WEIJDE, F.(SAMENSTELLER) - Van klei tot baksteen. Uitgegeven onder auspiciën en met medewerking van de Vereniging De Nederlandse Baksteenindustrie
7661: WEIJER VAN DE, RENATE - Dieren als werknemers. Cultuurhistorische aspecten van mens-dier relaties.
2176: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet, biezen en griendhout. Tweede druk
1762: WEIJTENS, M. J. P. M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw
2235: WEIJTS, ANDRE M.M.V. BRAAD, ROELOF - Heerlen verleden tijd
6516: WEIL, SIMONE - Cahiers. Aufzeichnungen Dritter Band Herausgegeben und ùbersetzt von Elisabeth Edl und Wolgang Matz
12297: WEIL, GUSTAV DR. - Tausen und eine Nacht. Eine Auswahl der schönsten Liebesgeschichten des Morgenlandes. Zwei Teilen mir Bildern von M. Wulff.
11401: WEILAND, P EN LANDRÉ, G.N. - Woordenboek der Nederduitsche synonimen
3320: WEILAND, H. - Levensleed Uit de boekenserie Opgang
6142: WEINBERG, S. KIRSON - Het probleem van de Bloedschande
10784: WEINSCHENK, ERNST - Die gesteinsbildenden Mineralien
10785: WEINSCHENK, ERNST - Grundzuge der Gesteinskunde
9233: WEINSTEIN, MARTIN E. - The Human Face of Japan's Leadership: Twelve Portraits
14084: WEIR, BOB AND POSTGATE, JOHN - Looking for Frankie a bio-Discography of Jazz Trumpeter Frankie Newton.
11082: WEISE, C.H. - Publii Virgilii Maronis Opera. Ad Praestantium Librorum Lectiones. Nova Editio Stereotypa
14344: WEISER CORNELL - De kracht van focussen. Luisteren naar je lijf kan je leven veranderen. Een praktische gids
7704: WEISMANN, AUGUST. - Studien zur Descendenz-Theorie. I. Ueber den saison-dimorphismus der Schmetterlinge. Mit zwei Farbendrucktafeln.
10822: WEISS, A.M. - Die Kunst zu Leben. Ein Handbuchlein für Erzieher und zur Selbterziehung.
8473: WEISS, A. - Meer verantwoord imkeren
2849: WEISS, KARL - Vergrößern und Kopieren auf Bromsilberpapier. Vierte Auflage (= Photographische Bibliothek, Band 15).
13541: WEISS, JASON - Always in Trouble. An Oral History of ESP-Disk's, the Most Outrageous Record Label in America.
6447: WEISS, EMIL - Tun : Machen Bezeichnungen für die Kausative und die Periphrastische Funktion im Deutschen bis um 1400
12869: WEKKER, GLORIA - Ik ben een gouden munt, ik ga door vele handen maar verlies mijn waarde niet.
9569: WELCH, STUART CARY - Le Livre des Rois. Le Chah-Nameh de Chah Tahmasp
5924: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634 bijgenaamd De stomme van Campen en Barent Avercamp 1612-1679 Schilders tot Campen.
5178: WELCKER, J.W. - De Noorder-Lekdijk Bovendams en de doorsteking van de Zuider-Lekdijk bij Culemborg 1803-1813. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Waterstaat geschetst en met onuitgegeven stukken toegelicht.
10776: WELIE VAN, JAN/ KOOLWIJK VAN, JOS. - Uit een: Heemkunde-Projektover Dreumel 1925/1985. Deel 2: De tweede wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw en vergelijking Heden/Verleden.
6079: WELLEN, J.J. - Invloed van kalium en ouabaine op de produktie van corticosteroiden door bijnierweefsel in vitro
7047: WELLENSIEK, DR. IR. S.J. - Grondslagen der Algemeene Plantenveredeling.
13913: WELLER, JOHN - History of the Farmstead. The development of energy sources.
8275: WELLMANN, DR. - IV. Deutscher Zahnarztetag 1.-7. September Koln 1929. Fuhrer durch die Tagung.
9845: WELLS, H.G. - Oorlog met Mars.
6315: WELSEM, J.W.A. VAN - Leerboek der Plantkunde voor Nederlandsch-Indie Derde deel met register Zesde druk
13317: WELTAK, MARCEL / LICHTVELD DR. LOU ( ALBERT HELMAN) - Surinaamse Muziek in Nederland Met geluidscassette Nieuw nog in plastic folie
12418: WELTEN, R.J.TH.J. - Desobstrcutie van de arteria carotis. Een retrospectieve analyse.
12613: WELTER, EDUARD - Het nieuwe handboek der electriciteit. Theorie en technische toepassingen.
13990: WELTERS, F. - Voeldesche Legenden.
2991: WELTERS, AD - Kluizenaars in Limburg
3006: WELTERS, AD - De Lieve Vrouwkes van Limburg Tekeningen van Jeanne Hebbelinck en Liesje Thomassen
11966: WELVAARTS, TH - Geschiedenis der Gemeente en Vrijheid Arendonk, inhoudende een facsimile en vier gravuren
4985: WENDELEN, FR. L. (DER ABDIJ VAN TONGERLOO) - De H. Norbertus en zijne orde.
13048: WENDT, REINHOLD - John Coltrane (23. Sept. 1926-17. Juli 1967) Ein Leben fur die Musik
2690: WENNEKES - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven. (zevende druk, speciale editie)
9663: WENTHOLT, DR. L.R. - Stranden en Strandverdediging
6843: WENTZEL, GÉ - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe. Deel 1 en deel 2.
10841: WERD, GUIDO DE (ZUSAMMENSTELLUNG) - Das Gesicht einer Stadt. Erhaltenswerte Gebaude in Kleve.
2158: WERDERMANN, PROF. DR. E. - Kakteenkunde Jahrgang 1933 Heft 1 bis 12
9102: WERF VAN DER, DIRK - Honderd jaar avondland. Een selectie van visies .
2526: WERGER, M.J.A. - The study of vegetation.
5087: WERINGH, JAC. VAN - Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper.
6059: WERKGROEP LIEVER LEVEN - De Paradijs Ervaring of Leren Leven tussen Kramp en Schending.
6333: WERNER, DAVID - Phuc hoi. Tre Tan Tat Tai Cong Dong
5913: WERNER, DAVID - Nothing about Us, Without Us. Developing Innovative Technologies For, By and With Disabled Persons.
5023: WERNER, H. - Geldersche Kasteelen beschreven en afgebeeld. Historie- Oudheidkunde- Genealogie. Deel 1 en Deel II
10805: WERSCH VAN, PHILIPPE - Folklore van wilde planten in België en Nederland.
9132: WERSTERMANNO ANT., BOISSONADIO J.F. - Diogenis Laertii de Clarorum Philosphorum Vitis, Dogmatibus et Apophthegmaticus Libri Decem. Ex Italicis Codicibus Nunc Primum Excussis Receensuit C. Gabr. Cobet. Accedunt Olympiodori, Ammonii, Iamblichi, Porphyrii et Aliorum Vitae Platonis, Aristotelis, Pythagorae, Plotini
7859: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans eet het bord van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
7572: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans het het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
13957: WERTHEIM, ANNE RUTH - De gans eet het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java.
14285: WESSELING DR. J. - De geschiedenis van Terneuzen
10876: WESSELING, DR. J. - De geschiedenis van Axel.
3538: WESSELINGH, A. J. & WILLIGENBURG, A. R. VAN - Whiskey Compagnie 1972 - 1990
10610: WESSELINK, JOHAN - Schilders van de Veluwezoom
7295: WESSELS, HENDRIK, FREDERIK - Gouda. Proeve van ener stadsmonographie. Incl.twee losse bijbehorende stadskaarten schaal 1:5000.
5849: WESTENDORP, J. - Verhalen uit de Dierenwereld Tweede druk
5968: WESTENDORP, J. - Inleiding tot de werktuigbouwkunde
13140: WESTENEND, SARA TEN / YOCARNI, NIKI - 12 - 18x5x500
12309: WESTER, HENDRIK - Schoolboek der Geschiedenissen van ons Vaderland
8950: WESTERBEEK, HANS EN RUBINGH, BEREND EN SHILBURY, DAVID EN QUICK, SHAYNE - Strategische sportmarketing
3317: WESTERBRINK-WIRTZ, J. M. - Jong vrouwtje Uit de boekenserie Opgang
1541: WESTERHOUT, TH. - Woningbouwvereniging ,, Werkendam Vooruit'' Werkendam 75 jaar 1913-1988
12091: WESTERHOVII, ARN. HENR. / PITISCO, SAMUELE - Lexicon Latino-Belgicum Novum post Multiplices variorum labores auctius & exactius proditum
4117: WESTERHUIS, J.R (EINDRED.) - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
9881: WESTERLOO, GERARD VAB - Frimangron. Suriname, reportage uit een Zuidamerikaanse republiek.
8425: WESTERMAN, PAULINE - Rechtsfilosofie Ineiding
10302: WESTGEEST, HELEN (E.O.) - Making research visible to the world.
12037: WESTHOFF, PROF. DR. V. - De verantwoordelijkheid van de mens jegens de natuur. Caput-college 1977-1978
5454: WESTRHEENE, T. VAN (VERTALER) - Wat zal hij er meê doen? Naar het Engelsch van Sir. E.Bulwer Lytton. Eerste en tweede deel.
5647: WESTRHEENE, T. VAN (VERTALER) - Wat zal hij er meê doen? Naar het Engelsch van Sir. E.Bulwer Lytton.
11930: WESTRUP, DICK - Wageningen. Veranderd gezicht 1900-1982
12742: WETERING, REIN VAN DE - Wanssum 1965
11583: WETHERELL, ELISABETH - De wijde, wijde wereld.
10687: WEUSTEN, BRIGITTE (E.A.) - Vaarwel vaarwel, lief ziekenhuis. 66 jaar Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis aan de Nijmeegse Sint-Annastraat.
9157: WEVE, JAN JACOB - De Valkhofburcht te Nijmegen. Een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925 Samenstelling en redactie: drs. J.M.T. Nooy
12472: WEVER, JAN, JACOB - CT Angiographic follow-up after endovascular aortic aneurysm repair.
4321: WEVER, W.W.F - 26379 Vrouwen en Kinderen. Actueele Vraagstukken
11092: WEYERS, FRANK - Salvador Dali. Leven en werk
4668: WGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Verkort. Met kaarten, plaaten en portraiten.
12770: WHARRAM, JAMES - Two Girls. Two Catamarans
4559: WHEATCROFT, ANDREW - The Tennyson Album. A biography in original photographs.
12122: WHEATLY, DENNIS / LINKS, J.G. - De Malinsay Tragedie.
8359: WHEATLY, DENNIS - A second murder mystery planned by J.G. Links Who killed Robert Prentice?
7787: WHEELER, TOM - Het gitaarboek. Met een voorwoord van Jan Akkerman. Vertaling en bewerking Roberto Palombit.
13537: WHEELER, GEOFFREY - Jazz by mail: Record clubs and record labels, 1936 to 1958 : including complete discographies for Jazztone
13542: WHEELER, GEOFFREY - Columbia Records, Pioneer in Recorded Sound. America's Oldest Record Company - 1886 to the Present. Volume 1: The History. Volume 2: The Documents.(Copy number 20, signed by the autor)
2708: WHEEN, FRANCIS - The Chatto book of Cats
11212: WHITE, JIMMY - Jimmy White: Second wind. My autobiography
10833: WHITEHOUSE, P.B. - Narrow Gauge Album
2588: WHITING, GERTRUDE - Old-time tools and toys of needlework
10288: WHITING, ROBERT - You Gotta Have Wa*. When Two Cultures Collide on the Baseball Diamond.
5956: WICHERS, D. EN RAALTE, VAN D. - Fysiologie, trek en afzet van bolgewassen Deel I. De Tulp.
13631: WICHMANN, SIEGFRIED - Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858.
5911: WIDGERY, CATHERINE - Lost Sense. Catalogue of an exhibition held at the Royal Ontario Museum.
10492: WIEBE, A. - Beek. Een wonderlijk dorp
12190: WIECHERT, ERNST - Der Richter. Die Mutter. Zwei Erzählungen
13365: WIEDEMANN, ERIK - Jazz Og Jazzfolk
2705: WIEFERING, F. - Glorieuze Orgeldagen
13724: WIEG, PETER - Chinesische See-Dschunken. Mit Rissen von Jochen v. Fircks.
13721: WIEG, PETER UND JOHANNES FREYER - Chinesische Fluss-Dschunken. Mit Rissen und Zeichnungen von Peter Wieg.
4272: WIEGMANS, WILLEM - Una en Ina
7660: WIEL VAN DER, LAMBERT - Hedendaags rationalisme in de architectuur. Over theorie en praktijk van Giorgio Grassi en Aldo Rossi.
5174: WIEL, REIN VAN DER - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
10799: WIELAERT, JEROEN - On tour. Berichten, lofzangen en verhalen uit de Ronde van Frankrijk. (Met boodschap voor de ontvanger)
6761: WIELAND, C.M. - Musarion oder die Philosophie der Grazien. Ein gedicht in dren Buchern.
2324: WIERING O.J. - De Vierdaagsche. Ons wandeljaar 1939
6190: WIERINGEN, NIEK VAN - Interstitial Hyperthermia with PdNi Thermoseeds.
1461: WIERSMA, J. P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden
10761: WIERSMA, AITA - Tussen de katers (gesigneerd)
3649: WIERSMA, TJEERD GUIDO - Dynamic Rectal Examination. Clinico-Radiological Correlation. Dynamisch Rectaal Onderzoek. Klinisch-Radiologische Correlatie (met een samenvatting in het Nederlands).
2440: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, J. VAN - De kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3-7 jaar, volgens de methode van Frobel.
14238: WIESE, KEES - Veere voordat in april 1961 de vissersvloot vertrok.
12083: WIESER, DR. RODA - Die verbercherhandschrift 2 Teile I Die Handschrift der Betrüger, Diebe und Einbrecher mit 93 Abbildungen und 19 Tabellen II.Die Handschrift der Sexualverbrecher mit 93 Abbildungen und 21 Tabellen.
3949: WIGGER, ANGELA - Competition for Competitiveness: The Politics of the Transformation of the EU Competition Regime
3769: WIGGERMAN, F.A.M. - Babylonian prophylactic figures: the ritual texts.
4574: WIGGERMANN, F.A.M - Babylonian Prophylactic Figures: The ritual texts
13457: WIGGERS, J.A. - Pamoeka elmoe itoengan. Pikeun Moerid-moerid Normaal-School Djeung Goeroe-goeroe di Sakola Handap
4103: WIJBORN, AGNES - De San Salvador. Een brokje kultuurgeschiedenis uit onze Gouden Eeuw.
11726: WIJERS, J.A.E. - Handleiding bij de opleiding van vroedvrouwen.
4131: WIJESEKERA, NANDADEVA - The Sinhalese (first printing)
8865: WIJK, WIM VAN - Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch.
1654: WIJK, WIM VAN - Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch
2709: WIJK, DR. JAN VAN - Het sierteeltcentrum Boskoop
7475: WIJK-ERMSTRANG, HANNIE VAN - Uit het leven van baker Hannemeu en Kneel. Bakeren in de Bommelerwaard.
7811: WIJKERSLOOTH, ROELOF DE - Dies Redes 2000-2012. Bundel uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid als voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.
7183: WIJKERSLOOTH, ROELOF DE - Diesredes 2000-2012. (Radboud Universiteit Nijmegen)
7760: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van 1530-1934 (niet in de handel verschenen)
8313: WIJNANDS, H.E.J. - Kenmerken, verspreiding en voortbestaan van Rana Lessonae Camerano, Rana Ridibunda Pallas en hun hybride Rana EsculentaLinnaeus ( Amphibia, Anura) in Nederland
4038: WIJNANDS, JOCHEM (FOTOGRAAF) - Wadden
6995: WIJNANDS, JAC EN SPEE, PIET. - Horne, Horn, Häör.
8317: WIJNBERG, LEA - Majoor A. M. Bosshardt
9214: WIJNEN, JANNIE PETRA - Multi-nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy of human brain tumours
10045: WIJNEN, J.H. - De Schoonste Dag des Levens. Voorbereiding tot de Eerste H. Communie.
9356: WIJNGAARDEN, C.H. VAN - Haastrechtse 'Kercke Rekenbouck' 1584-1811.
2315: WIJNGAERDEN, C.J. DE LANGE VAN - Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude meest uit oorspronkelijke stukken bijeenverzameld. Bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema, en verrijkt met 4 lithographische kunstplaten, naar teekening van den heer Schipperus
9304: WIJNINGA, HANS - Grijs
6618: WIJS-MULKENS, ELLEKE DE - Wonen op stand. Lifestyles en landschappen van de culturele en economische elite
10654: WIJST, MARTIEN VAN DER, - Beknopte Geschiedenis Gemert.
13327: WILBER, BOB / WEBSTER, DEREK - Music was not enough
5907: WILDE, HENDRIK, PIETER, DE - Beschouwingen over het begrip en de uitoefening van souvereiniteit.Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Staatswetenschap aan de R.U. Groningen
1581: DE WILDE, M. DOEKES- - Olleke, Bolleke en Knipperdolleke Hoe zij hun land van een ondergang redden en het geheim van een goede gezondheid vonden Illustraties van Rie Kooyman Tweede druk
8251: WILDE, SEBASTIAAN DE - Rail Estate. Multiple Use of Space and Railway Infrastructure
10804: WILDSCHUT HENK EN WOUDA RAIMOND. - A'DAM DOC.k
9454: WILDT, JAN DE - Een mol in Arcadie. 50 jaar Velser Tunnels,
10459: WILDT, A.C.M. DE - Inventaris van de archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen 1591-1948. Inventarisatiereeks nr. 4
8428: WILKENS, MARY E. - Pembroke en zijne bewoners Een Amerikaansch verhaal. Bewerkt door Mevrouw B. De Graaff-van Cappelle
11715: WILLE, MANFRED - Der Himmel brennt über Magdeburg die Zerstörung der Stadt im zweiten Weltkrieg
1931: WILLEMS, P.M.H. - De financiele en monetaire ontwikkeling van Oostenrijk na 1945
5369: WILLEMS, J.H.J. - Atlasje bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis. Kaarten en Tabellen voor de Middelbare School en Hoofdacte-Studie.
2921: WILLEMS, J. TH. J. M. - Rapport over de verspreiding van de Boommarter, Martes martes (L) in Nederland
4417: WILLEMS, PEDRO (SAMENSTELLER) - Vonken en sterren. Een zaal met een verhaal.
7655: WILLEMSE - Fauna Sumatrensis. (Bijdrage Nr. 62.) Preliminary Revision of the Acrididae (Orthoptera). With 101 figures.
11782: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks VIII.
11763: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks X. Met platen.
11765: WILLEMSE, C. - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XI 1958-1959.
5885: WILLEMSEN, A.D.C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier ultieme exercities in voyeurisme.
12561: WILLEMSEN, W.J.M. - Vensters op Venrays verleden
11335: WILLEMSEN, J. - Missieverhalen. Interviews met missionarissen Deel 4 Azie en Oceanie
2244: WILLEMSEN, CEES - De psychiater en de witte vlek 30 jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000
6049: WILLIAM, SIR - Over den oorsprong der wapens
13098: WILLIAMS, PATRICK - Django Rheinhardt.
9976: WILLIAMS, GARDNER F. - The Diamond Mines of South Africa Illustrated
6568: WILLIAMS JACKSON, PROFESSOR A.V. - Zoroastrianism and the resemblances between it and christianity
13827: WILLIAMS, DAVID LEWIS - The Mind in the Cave. Consciousness and the Origins of Art.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

12/15