Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5333: RYBICKI, GEORGE, B AND LIGHTMAN, ALAN P. - Radiative Processes in Astrophysics. Physics Textbook
13158: RYCHLIK, JAN - Povery a problemy jazzu
9271: RYCKENBORGH, J. VAN; PETRI DE CATHAROSE - De universele gnosis
3829: RYCKEVORSEL, MR. ALPHONS VAN - De houtteelt, Handboek voor boschbazen Met 122 figuren
11802: RYDGREN, BERNT - Environmental Impacts of Soil Erosion and Soil Conservation. A. Lesotho Case Study.
9934: SAALFELD, DR. EDMUND - Cosmetica Een leidraad voor praktische artsen Met 14 figuren in den tekst
2053: SAAVEDRA CERVANTES, MIGUEL DE - L'ingenieux hidalgo Don Quichotte de la manche Traduction de Louis Viardot
13592: SABIN, ROGER - Comics, Comix & Graphic Novels. A history of comic art.
12808: SACHS, CURT - Geist und Werden der Musikinstrumente.
15326: SACHS, CHAIM - Namen in Granit. Augenzeugen berichten uber die Schrecken des Holocaust.
13454: SACHS, CURT - Geist und werden der Musikinstrumente.
7458: SAFDIE, MOSHE - The Language and Medium of Architecture
6215: SAGE, LE MONSIEUR - Les Avantures de Gil Bas de Santillane. Nouvelle edition Avec de belles Figures
4229: SAGNE, JEAN - Delacroix et la photographie (Collection FORMAT/photo) (French Edition)
8481: SAHER, HERBERT VON - Emanuel Rodenburg. Of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
7906: SAHLINS, MARSHALL - Der Tod des Kapitan Cook. Geschichte als Metapher und Mythos als Wirklichkeit in der Fruhgeschichte des Konigsreichs Hawaii.
12328: SAINT FRANCOIS DE SALES. - Oeuvres. Préface Et Chronologie Par André Ravier. Texte Présenté Et Annoté Par André Ravier Avec La Collaboration De Roger Devos
4723: SAINT-VENANT, DE. M. - De l'aménagement des eaux pluviales pour améliorer le sol et pour prévenir les inondations. Recueil de mémoires d'hydraulique agricole.
12042: SAINTE-FOL, CH. - Onze pligten jegens de armen. Opgedragen aan de leden der vereeniging van den Heiligen Vincentius van Paulo en aan allen, die zich op goede werken toeleggen.
3048: SAITO, EIKO - Die Frau im alten Japan. Das Bild der Frau.
6175: SALEMINK, P.J.M. - An ivestigation into the structure of transfer RNA in solution by 1H and 31p NMR spectroscopy.
6196: SALEMINK, P.J.M. - High-Frequency phonon Experiments with superconductive films.
8479: SALENTINY, FERNAND - Zeevaarders en ontdekkingsreizigers. Van Amundsen tot Zeppelin.
11602: SALMI, MARIO - Eglises Romanes de Toscane.Adapation francaise d'Eléonore Bille-de-Mot.
14385: SALOMÉ, A.I. - A geomorphological study of the drainage area of the Moselotte and upper Vologne in the Vosges (France).(Avec resume en Français)
1756: SALOMON, H. P. - Traktaat betreffende de waarheid van de wet van Mozes. Inleiding, transcriptie en aantekeningen.
8168: SALVERDA DE GRAVE , HERDERSCHEE, M.J. - Tikkende Klokken en hamerende Hartjes.
14848: SALZMAN, JACK - American Studies. An Annotated Bibliography. Volume I, II and III (Volume III: Indexes)
14847: SALZMAN, JACK - American Studies. An Annotated Bibliography, 1984-1988.
10244: SAMARAN, CHARLES - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits Par Lui-Même. Tome IV
12245: M. SAMOED SASTROWARDOJO, S. ZAINU'DDIN - Mertju: bunga rampai untuk sekolah landjutan. III
12737: M. SAMOED SASTROWARDOJO, S. ZAINU'DDIN - Mertju: bunga rampai untuk sekolah landjutan.II
12736: M. SAMOED SASTROWARDOJO, S. ZAINU'DDIN - Mertju: bunga rampai untuk sekolah landjutan. I
9315: SAMUELS, RICHARD J. - The Business of the Japanes State. Energy markets in comparative and historical perspective.
10315: SAN GIORGO, MARINA - Een glimlach kwam voorbij.
4857: SAND, GEORGE - Le Piccinino. Tome premier et Tome deuxieme et Tome troiseme
6106: SANDBERG, WILLEM - Onwerpen voor een drukkerij. Design For Industry. Een gedeelte van de tentoonstelling 'Design For Industry' genaamd 'ontwerpen voor een drukkerij' 16 november to 15 december 1962 Stedelijk Museum Amsterdam. Katalogusnummer 321
12055: SANDBERG, ROLAND - European bird names in fifteen languages.
7479: SANDELIN, MR. - Jacob Cats zedelijke en meest bijzondere schoonheden, bijeen verzameld en op eene alphabetische orde gebragt
10215: SANDEN, MAARTEN C.A. VAN DER - Towards effective biomedical science communication. A composite theoretical framework making biomedical science comminication on predictive DNA diagnostics understandable and manageable
1629: SANDER - Sander's Orchid Guide and Agenda
8292: SANDERS, D.J. - Handleiding voor de Deli-Tabakscultuur.
15686: SANDERS, EWOUD - Levi's eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering 1792-2015.(NIEUW)
9497: SANDERS, HAR - Vooruitzicht. Een reisverslag in woord en beeld.
15685: SANDERS, MATHIJS. - Europese papieren. Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum.
6169: SANDERS, J.M., - Annexatie-Vraagstukken en Groot-Eindhoven.
14392: SANDGATHE, GUNTER - Beitrage zur Warsteiner Geschichte. Heft I. Die Geschichte der Kirche im Warsteiner Raum (700-1400)
15189: SANDHALL, AKE EN HUGO ANDERSSON - Vliegen en muggen. Natuurgids in kleuren over uiterlijk, ontwikkeling, levenswijze en gedrag der Tweevleugeliggen.
9062: SANDOZ, PHILIP - Canon. Global Responsibilities and Local Decisions.
7496: SANGERS, DRS W. EN SIMONIS, A.H. - Er ligt een eiland in de Maas Geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak
3910: SANNES, MR. G.W. - Goed Motorrijden. Vierde druk
15327: SANNIA, ALESSANDRO - VW Käfer
9054: SANSOM, GEORGE - A history of Japan to 1334. Volume I
4129: SAPARAMADU, S.D. - The Polonnaruva Period. This Volume was first issued in 1955 as a special number of The Ceylon Historical Journal (Volume IV) in Commemoration of the 800 th Anniversary of the acccession of King Parakrama Bahu The Great, King of Sri Lanka 1153-1186.
1080: SARAH GIBBINGS - De stropdas, trends en traditie
5223: SARASIN, PAUL UND FRITZ - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. Zweiter Band.
14441: SARFATIJ, H - Munzchatsgefasse in den Niederlanden I: Die Periode 1190-1566
11375: SASSE VAN YSSELT, JHR.MR. A.F.O. - De voormalige ambachtsheerlijkheid Ysselt en de familie van dien naam
11883: VAN SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. - Het gebouw der R.K.Lycea in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch.
11885: VAN SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. - Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, opgericht te 's Hertogenbosch 8 Maart 1837, ter gelegenheid van zijn honderd jarig bestaan samengesteld .
6071: SASSEN, AUG. (RED.) - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. 3e Jaargang.1 october 1885-1 october 1886.
3435: SASSEN, DR. FERD. - Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot kant.
3436: SASSEN, DR. FERD. - Wijsbegeerte van onzen tijd.
6445: SASSEN, A. - Het Drents van Ruinen
13145: SASSI, GIANNI - Da Milano: musica senza vie di mezzo E un catalogo proposte?
15575: SAUCIÉ, M.D. - OEUVRES CHOISIES DE J.RACINE AVEC LA VIE DE L'AUTEUR ET DES NOTES EXTRAITES DE TOUS LES COMMENTATEURS - NOUVELLE EDITION
3077: SAUERBRUCH DR. F UND SCHUMACHER, DR. E. - Technik der Thoraxchirurgie
7515: SAURAT, DENIS - Blake and Milton
9679: SAUSSURE, HENRICO DE - Prodromus Cedipodiorum. Insectorum ex Ordine Orthopterorum
9236: SAUTTER, CHRISTIAN - Japon. Le prix de la puissace.
1863: SAWYER, MADAME J.J. - Jacqueline de Baviere. Tome I et tome II.
4706: SAY, JEAN-BAPTISTE. - Cours complet d´économie politique pratique. Ouvrage destiné a mettre sous les yeux des hommes d´état, des propriétaires fonciers et des capitalistes, des savants, des agriculteurs, et des manufacturiers, des négociants, et en général de tous les citoyens, l´économie des sociétés.
11757: SAYEGH, PHILIPPE - My A.B.C. Book. Part one and Part two
14749: SCEMLA, JEAN - Lecture critique des Immemoriaux de Victor Segalen (vie et mort dúne culture)
14584: SCHAAF, LARRY J. - The photographic art of William Henry Fox Talbot.
10060: SCHAAF- KAMPHUIS, M. VAN DER, G.J. DE VRIES, E.J. DE BAR - Apeldoorne woord veur woord.
8738: SCHAARS, A.H.G EN VELDHORST, A.D.M. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Arnhem Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Arnhem Kadastrale gegevens plus 24 losse kaarten in luxe zwarte opberpmap
10468: SCHAART, BERT - Inventaris van het archief van de Dienst Plantsoenen en Bosbeheer van de gemeente Nijmegen (1855) 1920-1963.
14492: SCHADEBER, JÜRGEN UND KLAUS HUMANN (EDITED). - Drum. Die Fünfziger Jahre. Bilder Aus Südafrika.
11366: SCHAEPMAN, DR. H.J.A.M. / DRIE VRIENDEN DER WAARHEID - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis.
2137: SCHAERLAECKENS, A. - De Kampioenenparade. (Duivensport)
7197: SCHÄFER, JULIUS - Pilzbestimmungs-Tabellen der Deutschen Gesellschat für Pilzkunde. II. Bändchen. Die Täublinge (Russula).
15634: SCHAFFNER, B. - Spreeuwensafari. Avonturen in het vrije veld.
10446: SCHAIK, R. VAN - Nijmeegse Studiën Deel IV. Een onderzoek naar goederen en rechten van een Nijmeegs klooster in de XVe en XVI eeuw.
2476: SCHAIK, E. VAN - Open Circle . Nederlandstalige editie. NND Galili Dance
14510: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.(gesigneerd door de auteur) (IN NIEUWSTAAT)
14348: SCHAMINEÉ, JOOP EN EDDY WEEDA (RED) - Natuur als nooit tevoren. Beschouwingen over natuurbeheer in Nederland. Vegetatie monografieën 2.
14403: SCHAMINÉE, J.H.J. - Subalpine heathlands and adjacent plant communities of the Monts du Forez (Massif Central, France). A phytosociological approach. (compleet met stellingen).
14823: SCHANA, SIMON - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
13406: SCHAPER, HEINZ-CHRISTIAN - Jazz compact: Ursprung, Entwicklung, Spielpraxis.
9789: SCHAPER, W.B.F. - In het eerste gelid. Twaalf vooraangaande Nederlanders.
10162: SCHARENBURG, W. VAN - Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was.
13853: SCHARER, HANS - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Sud-Borneo. Myten zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. Zweiter Teil. Handlungen und Texte zum Totenkult.
12479: SCHARN, DICK, M, - Graft engineering and postimplantation behaviour in infrainguinal bypass surgery.
9987: SCHARRENBURG, W. VAN - Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was.
10828: SCHARRINGA, KEES (E.A.) - Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009.
13464: SCHARRINGA, H - Kitab pengadjaran berkirim-kiriman soerat dagang
13922: SCHARROO - Scheikunde der bouwmaterialen. Handleiding voor theorie en practijk betreffende de samenstelling van de bouwmaterialen en hunne bescherming tegen scheikundige inwerkingen.
8032: SCHARTEN, C.A. - Kwartierstaat Honders-Leneman met een stamreeks Scharten
10972: SCHAUMANN, ERNST - Cajus Julius Cäsar's Werke
11980: SCHEEPHORST F.N. EN G.J. TAK - Zwaarte van Houten en IJzeren Balken voor Woonhuizen, Fabrieken, Werkplaatsen enz., bij diverse belastingen. Samengesteld in verband met de bouwverordening der Gemeente Amsterdam
12210: SCHEEPMAKER, NICO (INLEIDING) - Miesje Bouman, Jantje Wolkers: en nog 179 zeldzame jeugdfoto's van beroemde (en beruchte) Nederlanders
14123: SCHEERDER, G. - Kroniek van een Rotterdamse Parochie. De Wijnhaven 1849-1929.
13306: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1965/66 7. Jahrgang
13314: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1970/71 12 Jahrgang
13313: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1968/69 10. Jahrgang
13312: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1966/67 8. Jahrgang
13311: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1967/68 9. Jahrgang
13307: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1973 14. Jahrgang
13308: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1972 13. Jahrgang
2403: SCHEIERMANN,MSGR. - Altes und Neues vom Niederrhein im besonderen Abtei und Pfarrei Hamborn am Rhein einst und jetzt.
12301: SCHEITLIN, WALTER - Il Pled Puter Grammatica ladina d'Engiadin ota. Illustraziuns da Giuliano Pedretti, da P.R. Berry e Turo Pedretti
8849: SCHELFHOUT -VAN DER MEULEN, ALBERTINE - Meisje, luister eens! Een reeks vertrouwelijke gesprekken met het R.K. Meisje van 17 jaar of ouder.
15275: SCHELFHOUT, CHARLES E. VAN - De Gerlache. Drie generaties van poolverkenners
7000: SCHELLERI, I.J.G. - Lexicon Latino-Belgicum Auctorum Classicorum, Curante Davide Ruhnkenio. Tomus I, Tomus II
13866: SCHEMMANN, MICHAEL - Lady of Isan. The Story of a Mixed Marriage from Northeast Thailand.
8841: SCHENDEL, ARTHUR VAN (VERTALING) - Minnebrieven van een Portugeesche non ( Mariana Alcoforado).
1682: SCHENK, PETRUS - 100 afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam
3053: SCHENK-BAUMANN, TONIA - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
12462: SCHEPENS, MARC A.A.M. - The surgical treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms/ De heelkundige behandeling van thoraco-abdominale aneurysmata van de aorta.
6139: SCHEPERS, FRANS J. - Coastel waterbirds in Gabon Winter 1992 Oiseaux des zones humides cotieres du Gabon
6309: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch. In dit geschrift willen wij trachten aan te geven op welke wijze de illegale beweging uit het, noodgedwongen, duister kan worden overgeschakeld naar het, naar het wezen democratische, licht der legaliteit
5677: SCHERFT, P. - Het Nieuw-Archief der gemeente Doesburg. Inleiding inventaris.
12252: SCHEUER, WILLEM PHILIP - Het Grondbezit in de Germaansche Mark en de Javaansche Dessa
2424: SCHEURS, JAC. M.S.C. - De hemelsche speler Verlucht door René Smeets
15460: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Penschetsen uit Nijmegen's verleden (herdruk)
11567: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN - Nijmegen Kroniek van de 19e Eeuw.
8945: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Slavernij en dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen
4446: SCHEYGROND, DR. A. - De Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen
10878: SCHIENERL, PETER - Schatze aus dem Orient. (nieuw exemplaar in folie)
15639: SCHIERBEEK, DR. A. - De wonderwereld van het mikroskoop
1514: SCHIERE, C. - Het bedrijf van de zelfkazers. In Utrecht en Zuidholland
15584: SCHILDERMAN, S - Handleiding in de chemische oorlogvoering. De chemische oorlog
8556: SCHILDT, GÖRAN - Met de Daphne in zestien landen
7995: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN. - Inventaris der archieven van de familie Van der Capellen.
12138: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Albertus de Grote. Overdracht van zijn reliekschrijn. Heruitgave van een voordracht bij het 25-jarig jubileum van het Albertinumgenootschap 29 september 2007
11034: SCHILLER - Wallenstein. Ein dramatischen Gedicht von Schiller
12439: SCHILLER, FRIEDRICH - Het Beleg van Antwerpen nr. 15/500
1172: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Het Lied van de Klok
15291: SCHILLING, D.H. (RED.) - Mavors. Maandschrift voor officieren en reserve-officieren van alle wapens en diensten. Twee en dertigste jaargang 1938.
1937: SCHILLING, DR. EUGEN - Neuerungen auf dem Gebiete der Erzeugung und Verwendung des Steinkohlen/Leuchtgases. Zugleich Nachtrag zu Schillings Handbuch fur Steinkohlengas/Beleuchtung.
11819: SCHILLINGS, HARRY - Toneel en Theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
3753: SCHILP, LIES - Girls wanna have Fun. Inclusief CD! Earth and Fire Medley by the Girls (nieuw exemplaar)
2766: SCHILSTRA, J.J. - Ons landelijk eigendom; meer dan een belegging alleen
12493: SCHILSTRA, J.J. - Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969
2599: SCHILSTRA, J.J. - Schermerland. Mensen en Molens
1063: SCHILSTRA, J.J. - Prenten in hout, Speculaas-, taai- en draganvtvormen in Nederland.
13687: SCHILTHUIS, MR. ALBERT - Stamboek Schilthuis
10682: SCHIMMEL, DR. J.A. - Nijmegen in prenten.
10449: SCHIMMEL, J.A. - Het schuldigeNijmegen. Nijmeegse studiën deel III.Toelichtende studie op de inversteringspolitiek van de stad Nijmegen in de tweede helft van de achttiende eeuw.
10695: SCHIMMEL, DR. J.A.EN SLIEPENBEEK PETER - Oud Nijmegen, begin deze eeuw.
2956: SCHIMMEL, DR. J.A EN EILANDER, JOH. H. - De Nijmeegse Politie.
6430: SCHIMMEL, H.J. - Nieuwe Gedichten.
10428: SCHIMMEL, J.A. - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst.
8898: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, DRS. C.O.A. BARON - Inventaris van het archief van de familie Van Spaen, tak Biljoen
10020: SCHIMMELPENNINCK, R.J. EN HULTMAN, C.G. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende bepalingen, omtrent een Algemeen Rivier- of Water regt over de Rivieren en Stroomen dezer Republiek. Gearresteerd den 24sten Februarij 1806
6178: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, DRS. C.O.A. BARON - Rijksarchief in Gelderland. Inventaris van het archief van de familie Van Spaen, tak Biljoen.
7742: SCHIMPER, DR. A.F.W. - Pflanzen-Geographie auf Physiologischer Grundlage. Mit 502 als Tafeln oder in den Text Gedruckten Abbildunen in Autotypie, 5 Tafeln in Lichtdruck und 4 Geographischen Karten.
1004: SCHINDLER GEORG - Klokken en horloges
10473: SCHIOTZ, A EN DAHLSTROM, P. - Elseviers Aquariumvissengids. Met circa 450 ilustraties in kleuren.
14505: SCHIPPER J. - OUD-BEIJERLAND IN OUDE ANSICHTEN
7665: SCHIPPER, KRISTOFER - Le Corps Taoïste. Corps physique-corps social.
4968: SCHIPPER, L. - Luim en ernst. Dichtstukjes.
4576: SCHIPPERS, ARIE - Arabic Tadition & Hebrew Innovation/ Arabic themes in Hebrew Andalusian Poetry.
13203: SCHLEIP, DR. KARL / ALDER, DR. ALBERT - Atlas der Blutkrankheiten Dritte, neu bearbeitete und erganzte Auflage Mit 119 farbigen Bildern
13737: SCHLICHER VAN BATH. B.H. - Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland. Deel I: Mensch en gemeenschap.
1981: SCHLIMMER, DR. J. G. - Handboek der romeinsche antiquiteiten, voornamelijk uit den tijd der romeinsche republiek Tweede, omgewerkte en vermeerderde druk
6651: SCHLÙPMANN, HEIDE - Ein Detektiv des Kinos. Studien zu Siegfried Kracauers Filmtheorie
5009: SCHMALZGRUEBER, FRANZ - Jus ecclesiasticum universum brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum seu lucubrationes canonicae in quinque libros Decretalium Gregorii IX. Pontificis maximi, tomus tertius, pars tertia. Tomus primus, pars prima. Ad jus ecclesiasticum universum. Indices universi, primus titulorum alter rerum secundum ordinem decretalium postremus verborum. Jus
13766: SCHMID, GIOIA - Philipp Bauknecht. Expressionist in Davos 1884-1933.
7339: SCHMID, C. - Bijbel voor kinderen. Voor huisgezinnen en scholen. Naar het Hoogduitsch bewerkt. II-de stuk. De Profeten en Apocryphe boeken.
1314: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN SCHMID - Das Naturreich. Die Käfer von Prof. Dr. Krancher und E. Uhmann
1315: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN - Das Naturreich. Die Schmetterlinge von Dr. K. Eckstein 3., unveränderte Auflage
14771: SCHMID, F. / HIERONYMI, E. - Die parasitären Krankheiten der Haustiere. Diagnose und Bekampfung.
1316: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN - Das Naturrreich. Die Insekten sowie die übrigen Gliederfüsser mit Ausnahme der Käfer und Schmetterlinge. 2. unveränderte Auflage
8804: SCHMIDT, ANNIE M.G. (RED) - De Vrolijke Keuken.
2303: SCHMIDT, ANNIE M.G./VOGEL HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Haar leven en werk voor theater, radio en TV.
3190: SCHMIDT, ANNIE M.G. - O ja... Herinneringen aan zes Schmidt/Bannink musicals.
1403: SCHMIDT, ADRIADNE - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden eeuw
13580: SCHMIDT, ANDREA ELISABETH - Paul Wirz. Ein Wanderer auf der Suche nach der 'wahren Natur
9080: SCHMIDT, HUGO W. (BEARBEITET VON) - Lieder der Hitler- Jugend. Uns geht die Sonne nicht unter.
5004: SCHMIDT-VOS, A.C. - Bevrijd door eeuwigheid
5098: SCHMIDT, HANS - Op zoek naar ' t geluk in Argentinië en Paraguay
15532: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Annie M.G. Schmidt. Cabaretliedjes. Met illustraties van Wim Bijmoer. GESIGNEERD!
15083: SCHMITZ, DR. H. - Het proveniershuis te Schiedam. Vijf eeuwen instelling van weldadigheid.
11085: SCHMOCKER, KURT - St. Beatenburg und wie es fruher war.
1203: SCHMUTZLER, R. - Art Nouveau
1016: SCHMUTZLER, ROBERT - Art Nouveau-Jugendstil
7584: SCHNABEL, DR. GEORGE NORBERT - Johann Georg August Calletti's Allgemeine Weltkunde oder geographisch statistisch historische Ubersicht aller Lander Siebente Auflage mit Tafeln
11371: SCHNACK, FRIEDRICH (GELEITWORT) - Das kleine Buch der Tropenwunder. In vielen Farben.
6374: SCHNEIDER, ILSE DR - Das Raum-Zeit-Problem bei Kant und Einstein
15643: SCHNEIDER, WALTER - Dieren in hun leefmilieu. Met 150 kleurenafbeeldingen en 300 foto's en tekeningen in zwart-wit.
13551: SCHNEIDER, HAWE - ...Und Abends swing. Ein Buch voll Jazz, nicht nur fur Fans.
15096: SCHNEIDER, SIGRID (HG.) - Bildberichte. Aus Dem Ruhrgebiet Der Nachkriegszeit, Ruhrlandmuseum, Essen.
8068: SCHNEIDERS, A.L. - Langs het schrikdraad.
8370: SCHNIRER, M. T. - Taschenbuch der Therapie 1936
8253: SCHNOOR, HANS - Oratorien und Weltliche Chorwerke. II. Band.
14758: SCHNURBEIN, PROF.DR. S. VON - Augustus in Germanien. Neue archäologische Forschungen. (Vierentwintigste Kroon-Voordracht)
2028: SCHOBER, ULRIKE - Burchten en Kastelen in Europa
6933: SCHOEDLER, DR. FRIEDRICH - Das Buch der Natur, die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie umfassend. Zweiter Teil: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie. Mit 615 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Geognostischen tafel in Farbendruck.
10671: SCHOEN, PIETER - Marine Paints. Illustrations by Jan Sanders
3991: SCHOENER, DR. R. - Hortensius. Geschiedkundig verhaal uit het begin van den Romeinschen Keizertijd.
8571: SCHOENICHEN, PROF.DR. WALTHER - Praktikum der Insektenkunde. Nach biologisch-okologischen Gesichtspunkten.
14389: SCHOENMAKER, G.J. - Geografie als maatschappij-wetenschap. Begrippen, vaardigheden, denken, verwoorden.
1116: SCHOEPFLINUS, J.D. - Alsatia Illustrata Germanica Gallica. Volume II
11747: SCHOFFMANN, BRITTA - Groot Handboek Dressuur. Dressuuroefeningen van A tot Z.
13997: SCHOLS, W. EN G. LINSSEN (SAMENSTELLERS) - Venrays woordenboek. Woordenschat, klankkarakter, systeem, structuur en gebruik van de Venrayse taal
15490: SCHOLTEN, G.A. - De Practische Metselaar: Handboek voor Metselaars, Onderbazen, Opzichters en aanstaande Architecten. Met een Atlas van 32 PLATEN
10788: SCHOLTEN, GUUS / KEMPEN, CHRIS / VAN LIESHOUT, WIJNAND. - Kristallen van Samenwerken
14342: SCHOLTEN, A. - Suiker sierwerk.
4302: SCHOLTEN, Y (VOORWOORD) - Catalogus van de nationale en internationale fototentoonstelling ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bond van Nederlandsche Amateurfotografen Vereeniging 1922-1962
11076: SCHOLTENS, B.A. - Het Land Kanaän. Kaartje met toelichting
12412: SCHOLTES, VINCENT P.W. - Local plaque characteristics and circulating cells in atherosclerosis/ Lokale plaque eigenschappen en circulerende cellen in atherosclerose
6371: SCHONCK, E.J.B. - Fabelen en vertelsels. (Eerste deel) Hekeldichten, fabelen en vertelsels( Tweede deel)
5292: SCHONHAGEN. O - Stätten der Weihe. Neuzeitiche Protestantische Kirchen.
7815: SCHONWETTER, TON - Handelsman in vee en vlees. De belevenissen van Louis de Wijze.
9931: SCHOONDEMARK, PROF. DR. MED. J. - Urineonderzoek door den Leek Handleiding voor den Leek Met eene gekleurde Plaat en 10 in den tekst gedrukte Afbeeldingen
3900: SCHOORL, DR.IR. P. - Weet wat ge eet! Encyclopaedie voor de voeding van mensch en dier. 1e druk
10482: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Schopenhauers samtliche Werke in acht Banden. Neue Ausgabe mit Einleitung, Personen- und Sachregister.
6184: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Reisetagebücher aus den Jahren 1803 - 1804. Mit einem Faksimile und 21 Bildern nach Stichen der Zeit.
9078: SCHÖPFER, GERALD (HG.). - Peter Rosegger 1843-1918.
9079: SCHÖPFER, GERALD (HG.). - Peter Rosegger 1843-1918. Objektbeschreibungen
1862: SCHOPFER - Die Kunstdenkmaler des Kantons Freiburg. Band V.Der Seebezirk II. Mit 421 schwarzweissen und 6 farbigen anbildungen.
11536: SCHORTELDOEK, G.W.J. - Gewapend beton. Handleiding in het bijzonder bewerkt voor den bouwvakarbeider. Weten en kunnen No. 66
10114: SCHORTINGHUIS-SPRANGERS, R.A. - Zuinig en toch goed. Gids voor economisch huishouden. Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
14525: SCHOTEL, NANCY - 't Ballonnetje dat op reis ging.
2799: SCHOTEL, DR. G.D.J. - Een studenten-oproer in 1594, bijdrage tot de geschiedenis van het Staten-college te Leyden.
8389: SCHOTMAN, MR. E. - Een reis vol verrassingen Snel Spaans leren Conversatie
11946: SCHOUPPE, FRANCISCI XAVERII. S.J. - Evangelia de communi sanctorum explicationibus ad mentem sanctorum patrum aliorumque interpretum dilucidata
7085: SCHOUSTRA, FENNO.L. - Pommeranten. Populaire figuren uit oud Leeuwarden.
13651: SCHOUTE. DR. P.H. - Leerboek der Kosmografie
10739: SCHOUTEN, M.G.C. - Conservation and Restoration of Raised Bogs. Geological, hydrological and Ecological studies.
13615: SCHOUWENBERG, LOUISE - Reproducing Scholten
3660: SCHOUWINK, J.B. - De geestelijke waarde van de vrijmetselaarij. Vrijmetselaarij nog?...... of juist nu?
12027: SCHRAEMLI, HARRY - Das grosse Lehrbuch der Bar. Betriebslehre, Barkontrolle, Waren-, Wein- und Servierkunde, Praktisches Mixen mit uber 1000 Rezepten, Zahlreiche Abbildungen und 8 mehrfarbige Kunstdrucktafeln.
1621: SCHRAM, DR. P. L. - Willem van den Bergh 1850 - 1890
12005: SCHRANT, J.M. - Het leven van Jezus, een geschenk aan de jeugd.
2751: SCHRASSERT, JOHAN - Hardervicum Antiquum Ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyck. Eerste (-Tweede) Deel. Tweede Druck. Harderwyck, Willem Lunterbosch and Willem Brinkink, 1732.
1441: SCHRAVER, J. - Rotterdam. De poort van Europa.Geschiedenis van haven en handel van Rotterdam
3029: SCHREDENBACH, PAUL UND NEUBERT, FRANZ - Martin Luther. Ein bild seines Lebens und Wirtens. Mit 384 Abbildungen, vorwiegend nach alten Quellen.
8772: SCHREGEL, DR. H.W.J. - Stilistische en Syntactische Beschouwingen over de Camera Obscura van Hildebrand
8778: SCHREIBER, HERMANN EN GEORG. - Het groot heldenboek.
3996: SCHREIBER, DR. FRIEDRICH - Die ehelichen Güterrechte der Schweiz. Systematische Zusammenstellung der gegenwärtig geltenden Rechte, mit besonderer Berücksichtigung der Art. 46 u. 47 der Bundesverfassung, resp. des Art. 6 des Bundesgesetzentwurfes über die civilrechtlichen Verhältnisse der schweizerischen Niedergelassenen und Aufenthalter, in seinen verschiedenen, von den eidgenössischen Behörden vorgeschlagenen Redaktionen. 2 Lieferungen
9064: SCHREINEMAKERS, J.H.J. - Parasternal mediastinoscopy.
7639: SCHRETLEN, IGNACE - Anatomie in andere gedaanten. Een tentoonstelling
14547: SCHREUDER, W.H. - Wetenschappelijk opsporingsonderzoek.
3902: SCHREUDER, W.H. COMMISSARIS VAN POLITIE AMSTERDAM - Handleiding voor de reserve-politie.
6929: SCHREURLEER, DR. D.F. - Maximes van La Rochefoucauld.
2614: SCHREURS, PETER, MSC - Caraga Antigua 1521-1910 The Hispanization and Christianization of Agusan, Surigao and East Davao Second Edition
6678: SCHRIJVER, LARA - Radical Games. Architecture and Revolution in the Age of Spectacle
12050: A.V.G., SCHRIJVER VAN HET CHRISTENDOM EN DE STAAT - Rationalisme en liberalisme beschouwd in hunne beginselen en gevolgen en hunne verhouding tot de katholieke kerk
10420: SCHRIJVER, J. (RED) - Almanak voor de jeugd.
6302: SCHRIKS, CHRIS - Zutphen, bij wijze van voorbeeld. Om het behoud van een achthonderd jaar oude stad.
1487: SCHRIKS, DRS. C. F. J. - Zorg om het stadsbeeld
4640: SCHRODER, WILLY - Handwerkliches Können Und Wissen in Der Stereotypie
12222: SCHRÖDER, WILHELM - Swinegels Reise nach Paris as Friedensstifter. - Eene putzige plattdütsche Historje in tein Kapitteln.
15669: SCHROOR, MEINDERT - Historische atlas van Leeuwarden. Van terpdorp tot culturele hoofdstad. (IN NIEUWSTAAT)
11537: SCHROOT, P.A. - Bouwkunde. De materialen enz. voor het metselvak. Een overzicht der bij eigen studie te behandelen onderwerpen voor aanstaande Leeraren en Bouwtechnici.
4361: SCHUBERT - Schubert-Lieder für Singstimme mit Pianofortebegleitung. Neu zusammengestellt von Franz J. Listl
8637: SCHUHMANN, KARL - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse Zu Fichtes Wissenschaftslehren von 1794 und 1810
9518: SCHUIRINGE, JAKOB. - Lang leven leren! In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school. Millenniumdoel
14365: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T. - De raadshuizen van de stad Groningen
14796: SCHUITEMAKER, P. JZ - De Westfriesche dijk en zijn onderhoud van de vroegste tijden tot heden. Naar offiëele geschriften bewerkt.
9383: SCHUITEMAN MEIJER, DR. A.T. - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1918.
1480: SCHUKKING, W. H. - Vestingwerken in Nederland
12401: SCHULER, J.E. / SCHNACK, FRIEDRICH - Fliegende Kleinoden. Ein fabiger Falteratlas. Mit 47 Farbtafeln von Schmetterlingen aus allen Ländern.
12814: SCHULMAN, HANS F.M. - Primitive Money (Odd and Curious Monies) . Oddities, Art Objects, Museum pieces, Antiquities, Orders and Decorations, Medals - Jade, Coin Jewelry. Illustrated offering at fixed prices.
2887: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen. Westelijk gedeelte.
10394: SCHULTE, A.G. - Kerken in Gelderland
3852: SCHULTE, RICHARD - Geschichte de Pfarrei und des Klosters von St. Wigbert in Erfurt Zum 700 jährigen Bestehen der Pfarrgemeinde 1225 - 1925 Mit 46 Abbildungen
6369: SCHULZ, WILHELM - Der Uhrmacher am Werktisch. Hand- und Nachschlagebuch für den Taschen- und Armband-Uhren-Reparateur. Neunte Auflage
10232: SCHULZ, PETER, T. - Anna und Ben zaubern. Eine Bildergeschichte aus Hansens Haus.
14703: SCHULZ-HOFFMANN, CARLA (ES.) - Niki de Saint Phalle. My Art. My Dreams
6795: SCHULZE, FRANZ - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509.
15721: SCHUMACKER, RENÉ - Faniae Natuurreservaat van de Hoge Venen.
6192: SCHUR, ERNST - Kind und Kunst.
11177: SCHURÉ, EDUARD - De grote ingewijden. Schets van de Verborgen Geschiedenis der Godsdiensten. Rama, Krishna, Hermes, Mozes, Orfeus, Pythagoras, Plato, Jezus
8459: SCHURER, FEDDE - De bisleine spegel Autobiografy
8421: SCHURINK, D.(RIJKSVEEARTS TE LAAG-KEPPEL) - Runderkennis
11549: SCHURINK, G.W.H. - Endoleakage after endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm.
15488: SCHUSTER, PETER-KLAUW (HERAUSGEBER) - Die Nationalgalerie. Diese Publikation erscheint anlaßlich des 125jähriges Jubiläums der Nationalgalerie Berlin.
1367: SCHUSTER, W. H. AND DJAJADIREDJA, R. RUSTAMI - Local common names of Indonesian Fishes
8117: SCHUT, P.A.C. MET EEN BIJDRAGE VAN WALLINGA, J. - De aardwerken van Groesbeek: een aquaduct voor de Romeinse legioensvesting van Nijmegen?
12630: SCHÜTTE, ALFRED H. - Schütte-Taschenbuch 1917
5421: SCHUTTE, ALFRED, H. - Fours Industriels a Gaz de l'American Gas Furnace Co. Catalogue No. 69 a- Edition A.
4257: SCHUTTE, RUTGER - Stichtelyke Gezangen, op de beste italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht Eerste deel
3249: SCHUTTER, ELTJO. - Assesment of a pelvic mass. Critical evaluation of discriminatory tests.
10214: SCHUURBIERS, DAAN - Social Responsibility in Research Practice. Engaging applied scientists with the socio-ethical context of their work.
9551: SCHUURMAN, ADDY. - Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. Publicatie van de Redactie Provinciale Historische Publicaties Gelderland in opdracht van de provincie Gelderland.
13958: SCHUURMANS, M.M.J. - De gaswisseling bij hemodialyse en hemodiafiltratie.
1660: SCHUURMANS STEKHOVEN, DR. W. - Van Haeften's schets der ziekten en haar verzorging 2e druk
7373: SCHUYF, JUDITH EN DANKMEIJER, PETER - Homobeleid uitgelicht. Een praktische gids voor lokaal beleid
11282: SCHUYT, H. - Het tekenen van paarden
10840: SCHWAB, CHARLES M. (DEN AMERIKAANSCHEN STAALKONING) - Tien geboden van het succes.
10236: SCHWABE, ANGELIKA - Weidbuchen im Schwarzwald und ihre Entstehung durch Verbiss des Walderviehs: Verbreitung, Geschichte und Moglichkeiten der Verjungung
12007: SCHWABE, DR. WILLMAR - Illustrierte Preisliste Ausgabe B 1939. Original Präparate Schwabe.
15028: SCHWAN, HERIBERT EN HELGARD HEINDRICHS - De SS'er. Josef Blosche - biografie van een moordenaar.
11402: SCHWARTZ, HOWARD F AND PASTOR-CORRALES, MARCIAL A. (EDITORS) - Bean Production Problems in the Tropics (Second edition). Including appedix: Color Plates.
13947: SCHWARTZ, JEFFREY H. - Sudden origins. Fossils, Genes, and the Emergence of Species.
3706: SCHWEIDLER, MAX - Die Instandsetzung von Kupferstichen, Zeichnungen, Buchern usw. Alte Fehler und neue Methoden bei der Beseitigung von Altersschaden an graphischem Kulturgut. Zweite, erweiterte Auflage.
4517: SCHWEIGER-LERCHENFELD, AMAND VON. - Die Donau als Völkerweg, Schiffahrtsstrasse und Reiseroute.
3227: SCHWEITZER, CHRISTOPH - Reise nach Java und Ceylon 1675-1682 Mit 6 Tafeln und einer Karte
5248: SCHWEIZER, ALBERT - Schweizer vertelt verhalen uit Afrika.
4739: SCHWICKERATH, MATHIAS - Hohes Venn - Nordeifel. Ganzheitliches Erfassen und Erleben der Landschaft entwickelt auf wissenschaftlicher und küstlerischer Grundlage und erläutert am Hohen Venn und an der Nordeifel.
13010: SCHWORER, WERNER - Jazzszene Frankfurt. Eine musiksosiologische Untersuchung zur Situation anfangs der achtziger Jahre.
13598: SCORSESE, MARTIN - A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies
6830: SCOTT, SIR WALTER - The Waverley Novels
7029: SCOTT, WALTER. - The Poetical Works of Walter Scott. Complete in one volume.
13504: SCOTT,WALTER - De Talisman of Richard Leeuwenhart in Palestina. (Walter Scott's Werken). Opnieuw vertaald en bewerkt door Gerard Keller.
4161: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres (tome1,2,3,4, et 5) Ivanhoe
4333: SCOTT, W. - Oeuvres de Sir. Walter Scott. Quentin Durward. (5 delen in 2 banden)
4334: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir. Walter Scott. Contes de mon hote. ( 4 delen in 2 banden)
4336: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott, La Fiancee de Lammermoor.
4337: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott. L'abe, suite du Monastere
4338: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvrres de Sir Walter Scott. Harold l'indomptable (pome en six chants)
4339: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott. Memoire politiques et litteraires sur la vie les Ouvrages de Jonathan Swift
4340: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott. Rokeby. Poeme en six chants. La Dame du Lac
4342: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sit Walter Scott. Vie de John Dryden
4343: SCOTT, SIR WALTER - Oeuvres de Sir Walter Scott. Une legende de Montrose
15568: SCOTT, SIR WALTER - The Talisman : A Tale of the Crusaders
14406: SCOUËZEC LE, GWENC'HAN - Bretagne Mégalithique
15114: THE SECRETARY,( EDITOR) - Year Book Of The Holland Society Of New York, 1888-1889
13993: SEEGERS, JEROEN - Leiders Leren. Een idiografisch-nomothetisch onderzoek naar de invloed van Persoonlijkheid, Leerstijl en Leermogelijkheden op de ontwikkeling van leiderschapscompetenties aan de top.
7649: SEELHEIM, F, - Verslag omtrent het onderzoek der grondsoorten in de Betuwe, in verband met waarnemingen betreffende de doorkwelling der dijken, op last van den Minister van Waterstaat, handel en nijverheid. Met 9 uitslaande platen
13903: SEGERS, RENÉ (VOORWOORD)E.V.A. - Wim de Bie. 25 jaar Sint Maartenskliniek
6125: SEGGERN, H. VON - Hamburg 18 Kunstblatter nach Originalaufnahmen von H. v. Seggern
10278: SÉGUR, LE COMTE DE - Les désastres de la grande armée de Napoléon pendant 1812. Avec des notes historiques et géographiques . Edition Stéreotype
11993: SÉGUR, MGR. DE - Het hedendaags Protestantisme. Uit het Fransch vertaald, naar de 13e uitgave door A.M. Dijkveld.
6083: SEHERR-THOSS, G. VON - Das schlesische Hochwasserschutzgesetz vom 3. Juli 1900 nebst den dazu gehörigen amtlichen Materialien
13714: SEIBOLD, J. OTTO AND VIVIAN WALSH - Monkey Business
13709: SEIBOLD, J. OTTO - Mr. Lunch Borrows a Canoe
13719: SEIBOLD, OTTO J AND VIVIAN WALSH - Free Lunch by J. Otto Seibold and Vivian Walsh (signed by both writers)
1454: SEINENE, S. J. V.D.M. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld
5270: SEITZ, PROF. DR. ADALBERT - Die Gross-Schmetterlinge der Erde Die Gross-Schmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes 2. Band Die Palaearktischen Spinner & Schwärmer Mit 56 kolorierten Tafeln (2489 Figuren)
2990: SELLKE-VON DONOP - Vom Sport zur Kunst. Dritte Auflage uber
12806: SELMAR BAGGE, (REDIGIRT VON) - Allgemeine Misikalische Zeitung. Neue Folge, I. Jahrgang. (REPRINT)
14458: SELME, P. - Microscopie et diffraction électroniques
1876: SEMLER, HEINRICH - Tropische und nordamerikanische Waldwirtschaft und Holzkunde. Handbuch fuer Forstleute, Holz-Techniker und Handler in Deutschland und im Auslande.
11275: SENGERS, ANT - Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen. Een wandeling door de historie.
2443: SENGERS, TH.W.M. - Dichters en God. Het Godsbeeld in de nieuwe Nederlandse Lyriek. 1880-1940.
14841: SENS, MR. DR. J (E.A.) - Veertig jaar scheepsbouw in Heusden/ 40 jaar scheepsbouw in Heusden
9265: SEPHARIAL - Eclipses, Astronomically and Astrologically Considered and Explained.
1866: SERFONTEIN, ANNEEN - Gedenkboek H.F. Verwoerd-Hospitaal Pretoria
13588: SERPENTI, DR. L.M. - Cultivators in the swamps. Social structure and horticulture in a New Guinea society.(Frederik Hendrik Island, West New Guinea).
1545: SERRA, JOSELITA RASPI - La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico 1750-1830
13163: SERTYN, MARC / JOOS, LOUIS - Doctor Jazz
4702: SERVADIO, GAIA - Luchino Visconti. A biography.
14520: SETERS BZN. J. VAN - Stellendam in de jaren 50
13821: SETH, VIKRAM - De geschikte jongen/ A suitable boy.
4498: SEUNIG, WALDEMAR - Meister der Reitkunst und ihre Wege. 2. Auflage. Neubearbeitet und erweitert.
3073: SEVERIJNEN, R. - Short Small bowel in children. Complications and treatment strategies.
3567: SHACOCHIS, BOB - Schipperen aan de Goudkust. Verhalen
1552: SHAFFER, JOHN W. - Family & Farm Agrarian Change and Household Organization in the Loire Valley 1500-1900
11055: SHAFIQ, QADER (SAMENSTELLER) - Een zwijgend lied op mijn lippen. Het woord aan Afghaanse schrijvers.(gesigneerd exemplaar)
12270: SHAKESPEARE, WILLIAM - Shakespeare. As put forth in 1623. A reprint of Mr. William Shakespeares comedies, histories & tragedies. Published according to the True Originall Copies
4664: SHAKESPEARE, WILLIAM - Othello. The Moor of Venice. With glossary and selection of sonnets
3010: SHARABATI, DOREEN AND SHARABATI, I.A. - Red sea shells
13326: SHAW, ARTIE - The Trouble With Cinderella ( An Outline of Identity) First edition
3052: SHAW, HENRY - Alfabetten, Cijfers en Miniaturen uit de Middeleeuwen.
13819: SHENTALINSKY, VITALY - The KGB's Literary Archieve. With an introduction by Robert Conquest
14574: SHEPHARD, BEN. - The Long Road Home. The Aftermath of the Second World War.
8391: SHIPLEY, DR. J.F. - Verlegenheid overwinnen
13228: SHIPTON, ALAN - Groovin' High: The Life of Dizzy Gillespie
7647: SHIRAKI, TOKUICHI - A Systematic Study of Trypetidae in the Japanese Empire.
9336: SHIRATORI, REI (GENERAL EDITOR) - Japan in de 1980s. Papers from a symposium on contemporary Japan held at Sheffield University, England September 11-13, 1980
8852: SHKLOVSKY, VICTOR - Lev Tolstoy
15306: SHUWA TEI - Intentionallies. Shaping Japan and beyond
8744: SICILIANO, ENZO - Pasolini une vie Traduit de l'italien par Jacques Joly et Emmanuelle Genvois
2453: O´SICKENS, TED - De man die ´n paar maal vermoord was
12883: SICKESZ, W.C. - Behoed ons voor onze vrienden. Eerste deel: Verstrikt in het goud.
15543: SIEBELINK, JAN. - Op weg naar neef Karel. Gelderse vertellingen
11769: SIEBENHELLER, B.F.J. - De teloorgang van een monument. De geschiedenis van de kapellen van het St. Canisius en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
14776: SIEBENHELLER, B.F.J. - Weldoen zij ons doel.n1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het tot standkomen van het Sint Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
6061: SIEBERS, WILHELM PROF. DR. UND RÜKENTHAL, WILLY PROF. DR. - Australien, Oceanien und Polarländer Zweite Auflage
15646: SIETSMA, HANS (E.A.) - Landschapsbeheer. Aanpak en educatieve mogelijkheden voor vrijwilligers
2756: SIEVERT, H. - Leerboek voor Horlogemakers-Leerlingen voor zelfonderricht en tot aanvulling van het onderwijs van den patroon. Met een aanhangsel: Teekenonderricht voor horlogemakers. Bekroond en aanbevolen door het hoofdbestuur der Vereeniging van Duitsche Horlogemakers.
4346: SIGMOND, J.P. (RED) - Armamentaria. Aflevering 25. 1990
3849: SIGURD (ALFRED HEDENSTJERNA) - De wilde kat uit het zweedsch door PH. Wijsman
5335: SIJNKE, PETER - Middelburg
10027: SIKKERS, LEO - Gedane zaken. Honderd verhalen over bedrijven en winkels, groot en klein, uit Drunen, Vlijmen, Elshout, Nieuwkuijk en Haarsteeg, die in de loop der jaren ophielden te bestaan of van eigenaar veranderde
10754: SIKKERS, LEO - Dè's Waor ook! Drunen en Elshout van voor 1940 in woord en beeld.
9855: SILKBOER, DRS. J. - Practische psychologie. Bedrijfseconomische Monographieën III.
9787: SILLEVIS, SYLVIA ( WILLY VAN DE HEYDE) - Drie meisjes en een Lord.
4912: SILLEVUS,JOHN, H.VERBEEK EN H.KRAAN. - Feest van kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit. Tentoonstelling Noordbrabants Museum, Den Bosch, 15 september - 25 november 1990.
4120: SILVA, O.M. DA - Vikrama Bahu of Kandy. The Portuguese and The Franciscans (1542-1551).
12277: SILVA, H.J. DA - Dans, Wajang en drama van West-Java.(Programmaboekje)
6969: SILVEIRA, FRADESSO DA - Relatorio do Servico do Commissariado Portuguez em Vienna de Austria na Exposicao Universal de 1873 dirigido a sua Magestade El/Rei O Senhor D, Luiz I
14681: SILVERBERGER, HENRIETTE. (VERTALING) - Sjolem Aleichem. Motl, de zoon van Pejse, de voorganger.
9245: SILVERMAN, JONATHAN / KURTZ, SUZANNE / DRAPER, JULIET - Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. Een evidence-based benadering
9235: SILVIA MICHAEL, SJOGREN BERTIL. - Europe 1992 and The New World Power Game.
1015: SIMMONS DAVID, MCNEISH JAMES, BRAKE BRIAN. - Art of the Pacific
13271: SIMON, T. - The Big Bands Songbook. Individually arranged for piano, vocal and guitar
9128: SIMONART, A - De Belgische Pharmacopee. Beknopte Samenvatting ten gebruike van de Studenten in Geneeskunde.
3332: SIMONE, ANDRÉ - J'accuse De mannen die Frankrijk hebben verraden
12516: SIMONS, ANTON - Carnaval en terreur. De etische betekenis van Bachtins Rable
12421: SIMONS, PETRA - Second Manifestations of ARTerial disease. The smart study.Secundaire uitingen van atherosclerosisch vaatlijden.
15671: SIMONSZ, AREND FOKKE - De moderne Helicon. Editie Lotte Jensen (IN NIEUWSTAAT)
15279: SIMPKINS, CUTHBERT ORMOND - Coltrane. A Biography
7821: SIMROCK, KARL - Das Nibelungenlied. Ubersetzt von Karl Simrock. Mit Holtzschnitten nach Zeichnungen von Julius Schnorr von Carolsfeld
7408: SINCLAIR, F. DE - De Krachvan Renswoud. Roman.
1343: SINGER, ROLF - The Agaricales in Modern Taxonomy
15437: SINGH KHUSHWANT - The Sikhs. Photographs Raghu Rai.
13779: SINGH, NAGENDA KR. - Indian Legends.
7045: SINNOTT, EDMUND W. - Botany: principles and problems
6069: SIPMAN, M. A. - Arnhem. Met bijschriften
7231: SIRKS, G.J. - Het Onze Vader. (gesigneerd)
12618: SKIRL, WERNER - Elektrische Messungen.
10168: SKORUPSKI, JOHN - Ethical Explorations.
7858: SKRABANEK, PETR - Dwalingen en dwaasheden in de geneeskunde.
15231: SLADEK, SARAH L. - Knowing Y: Engage the Next Generation Now
5396: SLAMET, M. - Japanese machinations. II: The Holy War made in Japan.
5399: SLAMET,M. - The afterglow of The Japanese Sunset. II. A Surfeit of Excellencies.
2722: SLECHTE, C.H. (RED.) - Het Waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland
6072: SLICK, SAMUEL - The Clockmaker or the sayings an doings of Samuel Slick, of Slickville. A new series
7754: SLIJKERMAN, K.J. - De oudere generaties van het uit Vlaanderen stammende geslacht IJserman op de Zuidhollandse eilanden ( ca. 1550-1750).
7851: SLIJPER, DR. H.J. EN WILT, F.W. VAN DER - Natuurkunde. Leer en oefenboek voor candidaten voor het analystenexamen. Deel 1 en II.
13459: SLIJPER, CHR. F.W. - Ilmoe Kimia. (Kitab oentoek moerid sekolah normal dan bagi goeroe-goeroe boemipoetera).
13460: SLIJPER, CHR. F.W. - Elmoe Alam. (Boekoe pikeun moerid sakola normal djeung pikeun goeroe sakola kelas II)
13516: SLIJPER, CHR. F.W. - Ilmoe Alam.(Kitab oentoek moerid sekolah-normal dan bagi goeroe Boemipoetera)
1506: SLOAN, EUGENE B. - South Carolina: A journalist and his state. Second printing
15469: SLOB, WOUTER EN ANS HERENIUS - Paarden en Oranje-Nassau.
8486: SLOET, BARON MR. L.A.J.W. - Beschrijving van den watervloed in Gelderland in maart 1855.
7697: SLOET TOT OLDHUIS, MR. B.W.A.E. - Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde en Statistiek. Vierde deel.
9895: SLOET, BARON MR. L.A.J.W. - Bijdragen tot de kennis van Gelderland
2014: SLOOF, J.H.M. - De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520.
11383: SLOOTMANS, C.J.F, MERKELBACH VAN ENKHUYZEN, L EN SMIT, MR. J.P.A. (BEWERKERS) - Halsteren. Zijn geschiedenis en zijn archief.
9615: SLOSSE, ROGER - Verbannen naar het Duivelseiland. De verbijterende levensgeschiedenis van de gebroeders Degrave.
2719: SLOTHOUWER, FREDERIK GERRIT - Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren.
3702: SLOTHOUWER, J.G. - Inleiding in de symboliek der vrijmetselarij op godsdienst-historischen grondslag. Met een Nabeschouwing over haar beteekenis voor den tegenwoordigen Vrijmetselaar.
1099: SLUIJTERS, H - Smalspoor in Nederland
11862: SLUIJTERS, J. - Klein historisch prentenboek. De lotgevallen van het Land van Ravenstein en het Graafschap Megen.
6525: SLUIS, JACOB EN VAN SPEYBROECK, DAAN - Evelyn Jansen Wezen Wesen
14826: SLUIS, SASKIA VAN DER EN DIANA VENNEMAN. - GUNSTIGE WIND EINDELOOS ZICHT. Onderweg langs de Noorse kust.
5594: SLUYTER, WILLEM - De Werken van Willem Sluyter. Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensaeme plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in't gewoel van groote aensienlijke Steden.
1524: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. Tweede veel vermeerderde druk
6796: SMAAL-MEELDIJK, RIE. - Jeroen. ( Met tekeningen van Jan Lutz).
8074: SMAL-STOCKYJ, STEPHAN VON GARTNER, THEODOR. - Grammatik der Ruthenischen (Ukrainischen) Sprache
10818: SMALS, N. (ILL.) EN TOOREN, J. VAN - De Wortelrooier
14183: SMALS, R.G.M. - Collaborative development of complex products. Ten cases of collaborative product development in high-tech industries.
5345: SMARTT, RAYMOND. N. - Geometrical Optics an Experimental Introduction
4012: SMEDT, WENDY DE - Locus Sancti Bernardi De Sint-Bernardusabdij te Hemilsem
11744: SMEETS, LUUK - Remote Endarterectomy. Endovascular Alternative to Bypass Surgery.(met een samenvatting in het Nederlands)
15348: SMEETS, ALBERT DR. - Van Ensor tot Permeke. Zestien vlaamse schrijvers zien zestien vlaamse schilders
14319: SMEETS. IR. JAN A.H. - Effe anders.
5080: SMEETS, DIRK - Nagelaten gedichten van Dirk Smeets
14786: SMEETS, H.F.J.. EN V.F.L.W.CLEERDIN - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1923. Historische en administratieve Bescheiden Deel I t/m Deel V.
5692: SMELT, W.E. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Eerste stuk inleiding inventaris. Tweede stuk: regestenlijst , lijst van kaarten en teekeningen, index.
11497: SMERDOV, IGOR - The Philosophical Narrative of Vladimir Solovyov. An Application of Narrative Analysis to Russian Classical Philosophy: a case-Study of The Crisis of Western Philosophy and Other Works of Vladimir Solovyov.
12084: SMEUR, DR. A.J.E.M. - De Zestiende-eeuwse Nederlandse Rekenboeken With a summary in English
15405: SMID, HARM JAN - Zestig jaar hart voor wiskundeonderwijs. Een geschiedenis van het Nederlandse wiskundeonderwijs in 10 portretten.
8296: SMIJERS, A.G.W.F. - De Maas in bedwang. De geschiedenis van de Maas en haar relatie met de bevolking van Mook en Middelaar.
6808: SMILDA, E.M. - Twee eeuwen tussen Es en Slinge. De geschiedenis van de koperslagers in De Peperstraat te Aalten.
5989: SMILDA, E.M. EN G.J. TIMMER (RED) - Aalten. Zoals het was, zoals het is. 2 delen (Nieuwe exemplaren)
2595: SMILES, SAMUEL - Industrial Biography. Iron Workers and Tool Makers
14318: SMIT PAUL - Het Kosmisch Plan. Interview met Paul Smit over de Advaita
15071: SMIT, DR. MR. J. (BEWERKING) - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw. Naar de bronnen bewerkt.
7335: SMIT, JAN PAUL (E.A.) - De heimelijke wraak van Idyllis. 2001/2014
12596: SMIT, B.J. - Sterkteleer. Leerboek ten dienste van het Uitgebreid Technisch Onderwijs van de voorbereiding op de N.O.-akte examens Nb, Nc, Nh, Nj. Nu, Nw, enz. en het examen Meester Bouwpatroon (V.V.A.), van Aannemerscursussen en voor zelfstudie.
2469: SMIT, DR. MR. J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw Tiende verzameling bijdragen 1957 Oudheidkundige kring Die Goude
10758: SMIT, JAN / VAN WESSEL, HANS / TE WIL, THEO / TALENS, BERT. (RED.) - Didam 1815-2005. Een Liemerse plattelandsgemeente.
4725: SMIT, JOHAN, J SNR. - Harmony of mind and heart. The life and ideals of the author. First edition
14949: SMIT, HERMA - Trekken door de zeven dorpen van Rheden. Langs mooie, karakteristieke plekjes. (gesigneerd)
13229: SMITH, W.O - Sideman: The Long Gig of W.O. Smith : A Memoir
7026: SMITH, KENNETH M., - Recent Advances in the Study of Plant Viruses
15489: SMITH, HENRY - Steps to the Temple of Happiness: Thirty True Moral Stories for the Young; with Hints to Parents on the Education of Children (signed by the Author)
2574: SMITH, ANTHONY - The Dangerous Sort, The story of a balloon.
1165: SMITH, BRIAN E. - Royal Daimlers
13328: SMITH, JAY D. / GUTTRIDGE, LEN - Jack Teagarden The Story of a Jazz Maverick First edition
15109: SMITH, ANNA H.( SELECTED BY ) - Longfellow Day By Day.
4667: SMITH, NICOL - Naar de voorhof van Tibet. Oorspronkelijke titel: Golden doorway to Tibet.
4680: SMITH, CH. A. - Common Names of South African Plants (Botanical Survey Memoir No. 35)
8514: SMITS VAN BURGST, C.A.L. - Nuttige en schadelijke insecten.
6068: SMITS, DR.C.F.XAV. - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch Hierbij de wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig.
9978: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderkamp. Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a.
5186: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Eerste deel: Gorinchem en Beneden-Gelderland. Gorinchem (en omgeving( Vuren, Herwijnen, Haaften, Tricht, Brakel, Poederoyen, Aalst, Nederhemert-Well, Hoenza-Driel, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren
7354: SMITS, AD. - Tegen het dogmatisme. Een rekonstruktie van de teoretiese ontwikkeling van Jean Guichard.
6174: SMITS, M. - Een aardse geschiedenis. De ABTB in dienst van boeren en tuinders. 1917-1997. In nieuwstaat.
6199: SMITS, M. - Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996
15202: SMOLDERS, F.A. - Gedichten uit Pannerden.
4309: SMOORENBERG, TINDA VAN (RED.) - Nederlandse Designprijzen. Catalogus 2004
9962: SMOUT, NICO / TORES, TIM ET RETOUR, PATRICK - Maisons de Charme
11380: SMULDERS, WILLEM (KAPELAAN TE MADE) - De R.K. Parochie-Kerk van Den Hout (niet in den handel)
13482: SMULLYAN, RAYMOND M. - Satan, Cantor
5262: SNEE, CARINE VAN DER - Niets beweegt voor even in dit land.
13874: SNELLEN, AGATHA - Klaproosje en Korenbloempje. Een sprookje.
1231: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Macrolepidoptera, systematisch beschreven.
1884: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, MR. S.C. - Gedaantewisseling en levenswijze der Insecten.
4767: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven . In goede staat.
1907: SNELLER, DR. Z.W. - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw. 1795-1940
10625: SNGERS W EN SIMONIS A.H. - Er ligt een eiland in de Maas. Geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak.
1497: SNIEDER, W. - In Vogelvlucht. Geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart vanaf 1784
12249: SNIJDER, A. - In de spiegel van de Schrift. Gedachten bij de zon- en feestdagen van het C-jaar
1361: SNIJDERS, A.J.C. - Het koninkrijk der dieren
7646: SNIJTSHEUVEL, K.C. - De Indische Nederlanders staan voor een gigantische taak. Stichting van een bakermat op Nieuw-Guinea. Met illustraties van Rudy van Giffen.
10756: SOBBOTTA, DR. MED. J. - Atlas der deskriotive Anatomie des Menschen. 1. Teil: Regiones comporis, Systema skeleti, Systema musculorum ( Regionen, Knochen, Bander, Gelenke und Muskeln des menslichen Korpers), 2. Teil: Systema digestorium, Systeme respiraqtorium, Systema Urogenitale, Systema vasorum I (cor) (die sog. Eingeweide des Menschen einsliesslich des Herzens). 3. Teil:Systema vasorum II, Systema nervorum, Organa sensuum, Integumentum commune ( Das Gefassystem (Hauptteil, des Nervensystem und die Sinneorgane des Menschen) nebst einem Anhang Das Lymphegefassytem des Menschen
13544: SODERBERGH, PETER A. - 78 RPM records
12532: SOEKARDI, R. - Sinar. Kitab batjaan untuk sekolah rendah. Djildid II
12244: SOERIADIRADJA, ?RD.I. ADIWIDJAJA, - Tjepat dan moedah I: kitab bagi anak-anak sekolah Soenda mempeladjari bahasa Melajoe
12221: SOERIADIRADJA,M / RD.I. ADIWIDJAJA, - Tjepat dan moedah II: kitab bagi anak-anak sekolah Soendabeladjar bahasa Melajoe
5045: SOEST, HANS VAN (E.A.) - Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners.
11803: SÖHNGE, P.G. AND LOWE, C. VAN RIET. - The Geology and Archaeology of the Vaal River Basin. ( Department of mines, geological survey. Memoir No. 35)
1943: SOLA-MORALES, DE, IGNASI - Minimal architecture in Barcelona. Building on the built city.
9134: SOLDATI, MARIO - 55 Novelle per L'inverno.
5043: SOMBARDIER, PASCAL - Randonnées en Dauphiné. Les Classiques autour de Grenoble.
15298: SONDEIJKER, SAARTJE - Imagining sustainability. Methodological building blocks for transition scenarios. Verbeelden van duurzaamheid. Methodologische bouwstenen voor transitiescenario's.
8263: SONNENBERG, G.J. - Radiotechniek voor Scheepsradiotelefonisten.
15736: SOONS, CAROLINE (EINDRED.) - AKV/St. Joost. Academieboek 2004-2005.
2554: SOREL, A.E. - La princesse De Lamballe . Une amie de la reine Marie Antoinette.(Figures du passe)
6572: SORIN, PIERRICK - Pierrick Sorin Le Laboratoire d'un film idéal illusoire
10700: SORMANI, LOUISE - Inventaris van de archieven van het borger-kinderen-weeshuis, het arme-kinder-huis en de beide weeshuizen te Nijmegen.
13611: SORRELL, PRESTON MILES MURRAY - Pure fuel Buy Used $7.97 $3.99 shipping Used: Good | Details Sold by greener_books_london Add to Cart Turn on 1-Click ordering for this browser 15 used
5013: SOUREN, ASTRID F.M.M. - Standards, soil, science and policy. Labelling usable knowledge for soil quality standards in the Netherlands 1971-2000.
6026: SOUSA, AHMED - Arab geography of Al Sharif al Idrisi 2 Vol.
13818: SOUTAR, WILLIAM - Diaries of a Dying Man.
8126: SPAHR VAN DER HOEK, DR. J.J. - Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednik fan de Wâlden.
15602: SPANG, GUNTER - Theodolinde das Känguruh.
2494: SPANJAARD, H. - Steenwijker Almanak voor het Jaar 1905. Bevattende al de Kermissen, Jaar- Vee- en Weekmarkten in Nederland en aangrenzende plaatsen in 't Buitenland benevens de op- en ondergang der Zon en Maan enz. 240e Jaargang.
10457: SPANNINGS, ROBERT - Inventaris van de archieven van het R.K. Parochiaal Armbestuur 1857-1966 en van de R.K. Stichting Huize St. Anna 1957-1972 te Nijmegen. Inventarisreeks nr. 12
5305: SPAT, C. PROF. - Maleische Taal. Overzicht van de grammatica. Vijfde, geheel herziene druk.
11791: SPECHT, R,H, - Das Bentheimer Land. I. Die Sagen der heimat.
4734: SPECHT, R. - Gustav Mahler: Neunte bis zwolfte Auflage.
7199: SPEELZIEK, J.J.(RED.) - Onze kerk van Terwolde. In nieuwstaat
15331: SPEELZIEK, J.J, - Aalbert van Schothorst. De korfimker van de 19e eeuw.
9192: SPEENHOFF, J.H. - Honderd Tien Krekelzangen
1773: SPEES, FRIEDRICH - Güldenes Tugend-Buch
3084: SPEET, BEN - Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad.
14169: SPEK, I.C.M.TH. VAN DER - A momentary taste of being. Female subjectivity, the divine, and the science fiction of James Tiptree, Jr.
2694: SPELTZ, ALEXANDER - Ornamentstijlen. Door afbeeldingen met verklarenden tekst voorgesteld in historische volgorde naar het handboek van Alexander Speltz.
14798: SPENDER, STEPHEN (TEXT) - Henry Moore. Sculptures in landscape.
12288: SPERRY, ARMSTRONG - Bambu. Tjeritera dan lukisan
2420: SPERRY, ARMSTRONG - Bamboe De grasboom Geautoriseerde vertaling van Lidow
4536: SPETHMANN, DR. HANS - Die grossen Kanalbauten in Holland und Belgien
7666: SPEYBROECK, DAAN VAN - Louis-René des Forêts. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan in 1995.
9633: SPEYBROECK, DAAN VAN - Met zorg voor de kunst. Caring voor Art. Kunstcollectie UMC St. Radboud. Art Collection.
6538: SPEYBROECK, DAAN VAN EN TEEUWISSE, JAN - Spookrijders Ghostriders Nicolas Dings
6928: SPEYNBROECK, DAAN VAN - Met zorg voor kunst/ Caring for Art. Kunstcollectie UMC St. Radboud/ Art Collection (in nieuwstaat)
5667: SPIELHAGEN, F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 1e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 9 Serie VIII.
5668: SPIELHAGEN,F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 2e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 10 Serie VIII.
5669: SPIELHAGEN, F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 3e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 11 Serie VIII.
9912: SPIELMANNS, JACOB REINBOLD - Anleitung zur Kenntniß der Arzneymittel : zu akademischen Vorlesungen eingerichtet
7900: SPIER, JO - Het Marshall-Plan en U... Heruitgave ter gelegenheid van Viering vijftig jaar Marshall Plan 1997
12530: SPIER, LESLIE - General Series in Anthropology. Number 3.Tribal distribution in Washington
6664: SPIER, JO - Daar zit 10 tegen 1 een Ford-dealer
10231: SPIERENBURG, PETER - The influence of rising CO2 availability on softwater vegetation. De invloed van stijgende CO2 beschikbaarheid op vegetatie in zachtwater meren. (met een samenvatting in het Nederlands).
11836: SPIERTZ, DR. M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
14708: SPIES, WERNER (ED.) - Max Ernst. A retrospective
9257: SPIJKER, A.M.J.M. HERMAN VAN DE - Gott, du bist ein Engel Das Tobit-Buch und sein poimenisches Anliegen
9826: SPIJKER, H.W. - Contardo Ferrini. Geloof en wetenschap. Studien voor onzen tijd. Bewerkt naar het italiaansch van Dr. Carlo Pellegrini. Serie XIII, No. 1 en 2.
12626: SPIJKER, G.J.H EN M.J.B. LAARMAN(RED.) - De praktijk van palliatieve zorg
6499: SPIJKERS, MAI - Het spant hier als een oordeel. Schetsen en herinneringen van een familie met bijdragen van Diny Verhoeven-Spijkers en Piet, Ad, Thijs, en Gerrit Spijkers
9854: SPINOSA CATTELA, J.E. - Budgettering en budgetcontrole. Bedrijfseconomische Monographieën I.
12901: SPITZEN, WIM EN VERSCHUUREN ANTOINE - Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek ESKAF. 1919-1934
11050: SPITZEN, A.M. (E.A.) - Atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985-2005.
13227: SPITZER, DAVID D. - Jazzshots : a photographic essay
2322: SPONCK, LOU - Doe bleefs in mich. Felix Rutten 1882-1971.
6050: SPONSELEE, G.M.P. EN BUISE, M.A. - Het Verdronken Land van Saeftinghe
1145: SPOOR, RONALD - Alexander Cohen. Brieven 1888-1961
3904: SPOOR, CASPER - Kroniek van Nootdorp.
1045: SPORSCHIL, JOH. - Geschiedenis der Kruistogten
10887: SPORTELLI, ORIANO - Private n. 43 Winter 2008-09. Other side India
5891: SPRENGER, A.M. - Het vermenigvuldigen der vruchtboomen en wat hieromtrent in de laatste jaren bekend is geworden
7213: SPRINGER, ANTON - Geschiedenis der Beeldende Kunst. 3 delen: De Renaissance in het Noorden en de kunst vna de 17de en 18e eeuw. Met 426 afbeeldingen in den tekst. De Reanaissance in Italië. Met 327 afbeeldingen in den tekst en 1 gekleurde plaat.De Middeleeuwen. Met 373 afbeeldingen in den tekst en 3 gekleurde platen.
1357: SPRUIJT, C. A. M. - De Kropperrassen.
9584: SPRUIT, C.A.M. - Drie in één. Hoenders-Duiven-Konijnen. Practische handleiding voor huisvesting, verzorging en kweek van hoenders, duiven en konijnen. Met 27 tekeningen en 127 foto's.
1793: SPRUNT, ALEXANDER JR. AND CHAMBERLAIN, E. BURNHAM - South Carolina Bird Life Revised edition, with a supplement
14634: STAAL, M. VAN DER - Januari-vloed 1916. Uitgegeven ten voordeele van het watersnood-comité. De doodsche verlatenheid om Durgerdam.
13613: STAAL, GERT (A.O) - Dietwee/New Dutch Graphic Design.
8121: STAAL, P - Wonen op niveau; een opgraving aan de Langestraat.
12215: STAATS EVERS, J.W. - Nijmegen beschreven door J.W. Staat Evers
5297: STADLER, ARTHUR - 1914-?. 42 Teekeningen van Arthur Stadler.
12916: STAFLEU-VAN DER LINDEN, ADA, STAFLEU, LEO - Zinnige jaren : VVH-Apeldoorn 1914-1994
8624: STAKMAN, M.C.E. - Gedachten over den Ontwikkelingsgang van het bestaande.
6829: STALS,JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays Bas.
8873: STAM, H. - Straatnamen in Hummelo en Keppel hun betekenis, herkomst en ontstaan.
14795: STAM, HENK (EINDRED.) - Echt Hummes, Terp 40 jaar.
10497: STAM, HENK (EINDRED.) - Beekse bronverhalen. Interviews en verhalen uit Beek en Ubbergen.
2362: STAM, MAARTEN - We vragen de kunstenaars kind te zijn van eigen tijd
3759: STAMKOT, BERT - Waar ons het vak werd geleerd. Kroniek van 90 jaar ambachtschool De Kronenburg , Nijmegen.
15592: STAMKOT, BERT - Waar ons het vak werd geleerd. Kroniek van 90 jaar ambachtschool De Kronenburg - Nijmegen.
2174: STANFORD, MAUREEN EN O'NEIL AMANDA - Het Teddyberen Boek.
2301: STANLEY, HENRY M. - Der Kongo und die Grundung des Kongostaates. Arbeit und Froschung. Vol. 1+2.
10914: STAP, JAN; SCHREUDER, JACOB. - Schilders uit de Achterhoek en Liemers 1850-1950.
15333: STAPE, JOHAN - Nutriënt dynamics in Indonesian seagrass beds: factors determining conservation and loss of nitrogen and phosporus.
8242: STAPPER, L.M.H. - Roermond van 1900 tot nu.
15661: STAPPERS, GERRIT - Arcen, een gat in Noord-Limburg
4624: STARGELL, WILLIE AND BIRD, TOM - Willie Stargell An autobiography Signed by both writers
14974: STARING, MR. A - Jacob de Wit 1695- 1754.
4288: STARING, W. C. H. - De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen. Vierde, herziene en veel vermeerderde druk bewerkt door R.W. van Wieringen
8396: STARK, J.J. - Wat een kantoorbediende moet weten
14101: STARR, BOB - I'm in the groove man.
1902: STARRE, H. VAN DER - Tarsal taste discrimination in the blowfly, calliphora vicina robineau-desvoidy
14950: STARRENBURG, CORNELIS J. - L'Ordonnance de la Phrase chez Villehardouin.
10280: STAVAST, W. EN G.KOK - Joes en Roes.
4205: STAVERMAN, DR. W. H. - Het nederlandse volkskarakter
13377: STEEGS, H.H.P. - Van Duivelsberg tot Groot-Linden. Rijk van Nijmegen 17 sept. 1944-83.
12704: STEEGSTRA, MARIJKE - Resilient Rituals. Krobo initiation and the politics of culture in Ghana
14592: STEEL, JAMES - Architectuur nu.
4650: STEEL OLCOTT, HENRY - Oude dagboekbladen de ware geschiedenis der theosofische vereeniging door Henry Steel Olcott, stichter der vereeniging deel II.
13050: STEEMAN, TON - Door het oog van de naald. Een blik op Apeldoorns verleden.
12920: STEEMAN, TON - Apeldoorn voorbij... Schetsen uit het verleden van Apeldoorn en Het Loo.
3327: STEEMERS, WIJNAND - 't Is weinig en het is veel' Over leven en werk van tekenaar-schilder Johan Haak (Wageningen, 28 maart 1890- 9 juni 1977, Bennekom)
9004: STEEN, G. - Ommen rond de 19e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van Ommen
10490: STEEN, I. - Bouwkunde.De voornaamste materialen der bouwambachten. Eerste deel: Steen .Handleiding bij het onderwijs in de kennis der bouwmaterialen benevens voor eigen studie.
15078: STEENAART, THEO (WOORD VOORAF) - Op weg van schrale hegge naar 'rijk' landgoedbos. Bilderberg Oosterbeek.
11955: STEENBERGEN, A.G. (SAMENSTELLING EN TEKST) - Een verdwenen stuk Wageningen. De oude Beneden- en Bovenbuurt.
14969: STEENBERGEN, A.G. - Wageningse avonden. Een bundel verhalen over de geschiedenis van Wageningen.
14426: STEENBERGEN, IVO (E.A.) - Het Nederlandse Rode Kruis. 145 momenten in 145 jaar Nederlandse Rode Kruis.
4259: STEENSMA, W. - De Radio Medische Dienst van het Nederlandsche Roode Kruis voor de scheepsvaart
15632: STEENSTRA, PIBO - Grondbeginselen der meetkunst.
1463: STEENSTRA, H. W. - Geschiedenis van Friesland
10017: STEENWYK, C. DE VOS V. EN HULTMAN, C.G. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafse Gemeenebest. Houdende bepalingen, aangaande de Heerlijke Regten. Gearresteerd den 9 Junij 1806
13095: STEFANO GILDO DE - Trecento anni di Jazz 1619-1919. Le origini della musica afro-americana tra sociologia ed antropologia.
13348: STEFANO GILDO DE - Storia del ragrime. Origini, evoluzione, tecnica 1880-1980
13525: STEFANUTTI, UGO - L'Universita di Padova nella storia della medicina
10830: STEGEMAN, HANS / PILJIC, DANIJELA / STRUIJS, ANKE / VERSTEEGH, ENRICO - In 2030. Vier vergezichten.
14977: STEGEMAN, B - Het oude kerspel Winterswijk. Bijdrage tot de geschiedenis van een deel der voormalige heerlijkheid Bredevoort
6927: STEGEMAN, B. - Uit Winterwijks verleden. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van een deel der voormalige Heerlijkheid Bredevoort.
2112: STEGENGA, H EN MOL, I. - Flora van de Nederlandse zeewieren Nieuw
3199: STEIJLEN, FRIDUS & WILLEMS, ERIK - Met ons alles goed Brieven en films uit Nederlands-Indië van de familie Kuyck Met DVD Bevat documentaire 'Met ons alles goed' van Erik Willems
9363: STEIJNS, HUB ; KALSBEEK, JAN - Kroniek van de kerk van mechelen geplunderd.....verwoest.....
10773: STEIJNS, YOLANDA EN KOUTAMANIS, ALEXANDER. - Onderwijsvisie
4649: STEIN, WILHELM - Holbein
9683: STEINBECK, JOHN. - East of Eden
12385: STEINBECK, JOHN. - The Pastures of Heaven. Reprinted 1955
3459: STEINBERG, JUDITH, BEN-MICHAEL. - Dog owner in problematic dog-rearing situations: techniques of disciplining behaviour.
15513: STEINER, RUDOLF - Mijn levensweg. Werken en voordrachten.
14362: STEINER, RUDOLF - The mission of Christian Rotenkreuz: its character and purpose also Rosicrucianism and modern initiation.
12311: STEINER, PETER - Reinach Geschichte eines Aargauer Dorfes.
15511: STEINER, RUDOLF - Start now! A ook of soul and spiritual exercises
13092: STEINERT, HEINZ - Die Entdeckung der Kulturindustrie oder: Warum Professor Adorno Jass Musik nicht ausstehen konnte.
8746: STEINWEILER, ANDREAS - Fotos sind mein Leben: Albrecht Becker
6173: STEKETEE, KO - Eet nooit woste.
8616: STENDHAL - Romans et Nouvelles Texte etabli et annote par Henri Martineau Ce Volume content: Armance Le rouge et le noir. Lucien Leuwen
10560: STENFERT KROESE, H.E. EN NEIJENESCH, D.W. - Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
4568: STENGERS,JEAN (O.L.V.) - Brussel Groei van een hoofdstad
4115: STENVERT, M EN WESTRA, G. - J.F. van de Ven's Practische Zak-Atlas van Nederland. Met gids van voornaamste bezienswaardigheden in de Provincies. Elf Kaarten met ook de Rijwielpaden en Wandelwegen A.N.W.B. Kilometerafstanden tusschen alle plaatsen onderling voor Wielrijders, Motorrijder, Automoblisten en Wandelaars.
4116: STENVERT, M EN G WESTRA - J.F. van de Ven's Practische Zak-Atlas van Nederland. Met gids van voornaamste bezienswaardigheden in de Provincies. Elf Kaarten met ook de Rijwielpaden en Wandelwegen A.N.W.B. Kilometerafstanden tusschen alle plaatsen onderling voor Wielrijders, Motorrijder, Automoblisten en Wandelaars.
14261: STEPHENS, ANN.S. - Weelde en gebrek. Uit het Engelsch van Mrs. Ann. S. Stephens. Eerste deel en Tweede deel.
15207: STEPHENS, CHRIS (EDITOR) - Henry Moore
2108: STERK, A.A. - Paardebloemen. Planten zonder vader.Variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum).
3508: STERK, A.A. - Paardebloemen. Planten zonder vader.Variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum). Nieuw exemplaar!
9250: STERKENS, CARL EN VEN, JOHANNES A. VAN DER (RED) - De functie van de kerk in de hedendaagse maatschappij Opstellen voor Ernest Henau
6450: STERN, WILLIAM - Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage Zweite unveränderte Auflage
12067: STERNE, LAURENCE / LELOIR, MAURICE - A Sentimental Journey through France and Italy nr.377 of 550
9813: STERRENBURG, F.A.S. - Leidraad bij de microscopie.
7145: STEUR, PROF.DR. KLAAS - Liefde I: Liefdesstreven. Liefde II: Liefdesleven. Conferenties voor jonggehuwden.
4511: STEUR, J.A.G.VAN DER - Oude gebouwen in Haarlem. Gerangschikt volgens tijdsorde
3528: STEVENINCK, E.D. DE RUYTER VAN - Ecological studies of two abundant macroalgae on a caribbean coral reef
8291: STEVENS, LOUIS - De strijd van het geslacht Macallister. Deel 1: Er wordt een weg gebaand. Deel II: De Rots waaruit ge gehouwen zijt.
13436: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Kidnapped Being Memoirs of The Adventures of David Balfour in the Year 1751.
1490: STEWART, JOHN MASSEY - Het land van de wolven. De ongerepte natuur van Rusland en Siberië
11891: STIELER, KARL, WACHENHUSEN, HANS EN HACKLÄNDER, F. W. - De Rijn. Van zijn Oorsprong tot aan Zee
3766: STIGT, PROF.J. VAN DER (ARCHITECT BNA) - Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda. Restauratie 1991-2007
8241: STIGT, PROF.J. VAN DER (ARCHITECT BNA) - Cascowoningen voor Mamelodi in Zuid Afrika/ Shellhouses for Mamelodi in South Africa.
9957: STIJEVOORT, JAN VAN - Refreinenbundel 1524. Naar het Berlijnsch handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven door Frederik Lyna en Willem van Eeghem
7657: STIJNEN, SJEF EN VALLEN, TON. - Dialect als onderwijsprobleem. Een sociolonguistisch-onderwijskundig onderzoek naar problemen van dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs
14551: STINNER, JOHANNES - Gelre - Geldern - Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern.
4583: STIP, KEES - Olvehpolis
11525: STÖCKEL, ELISABETH - Die bürgerliche Küche oder neuestes österreichisches Kochbuch für Bürgerfamilien aus der gebildeteren Mittelklasse. Mit Beigabe von 200 Speisezetteln.
7869: STOCKMAN, BR. RENÉ - Vincentius Achterna. Onze voorkeursoptie voor de armen.
10787: STODDARD, ALBERT HENRY - Gulla. Animal Tales from Daufuskie Island, South Carolina. Illustrated by Christina Bates
13260: STODDARD, TOM - Jazz on the Barbary Coast
3286: STOELHORST, JAN-WILLEM - In search of a Dynamic Theory of the Firm. An evolutionary perspective on competition under conditions of technological change with an application to the semiconductor industry.
3356: STOFFERS, A.L. EN LINSKENS, H.F. - Excursie in de pannonische gebieden van Oostenrijk Excursie-verslagen van het botanisch laboratorium der R.K Universiteit Nijmegen Nr. 13
11057: STOKER, BRAM - Het juweel met de zeven sterren. Vertaald door J. Peels
10470: STOKWIELDER, HARRIE EN DE JONGH, PIET - De Loonse en Drunense Duinen in beeld.
14208: STOLK, HANS - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland.
15178: STOLK, SWIP. - Master forever.
1297: STOLL, - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie
6868: STOLOFF, BERNARD. - L'affaire Claude-Nicolas Ledoux.. Autopsie d'un mythe.
2561: STOLZE, DIETER; EN JUNGBLUT, MICHAEL - Het Kapitalisme. Van Manchester tot Wallstreet.
15429: STOOVELAAR, H. - De dikke Daf-familie. DAF militaire voertuigen 1951-1958
9843: STOPPA, VITTORIO - Astrattismo Romanticismo delle Serre
5542: STOPPELAAR, DR. J.W.DE (VERTALER) - Zwartvoet door opperhoofd Buffalo Child Long Lance. Met een voorwoord van Irvin S. Cobb. Uit het Engelsch vertaald.
15226: STORTELDER, A.H.F.(E.A.) - Beheer van bosranden. Van scherpe grens naar soortenrijke gradiënt
4947: STORTENBEKER, MR. W. - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Deel XXII.
2129: STOUT, D.F. - Handboek Micro-Electronica. Digitale Microcircuits. Analoge Microcircuits. Analoge/Digitale Microcircuits.
12016: STOUTE, RENÉ - Notities van de Messenwerper.
7377: VAN STRAATEN VAN NES, J.H. EN MOERLANDS, IR. C. PH. - Boskoop in zijne historische ontwikkeling als centrum van boomkweekerijen.
4833: STRAATEN, DRS. E.J.VAN - Dubbelgebakken. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940
14329: STRAATEN A. VAN - Proeve eener verklaring van het verschijnsel der linkshandigheid
15161: STRACHAN, WALTER J. - A relationship with Henry Moore 1942-1976
13350: STRAMACCI, FABRIZIO - New Orléans alle origini del Jazz
1650: STRANTZ, M. VON - De geschiedenis onzer bloemen en planten
4501: STRASSEN, PROF. DR. OTTO ZUR - Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs, mit 3231 Schwarzen Abbildungen im Text und auf 346 Tafeln, 279 tafeln in farbendruck und 13 Karten. Auflage. 13 Bände: Die Niedere Tiere, Die Fische, Die Lurche und Kriegtier (2 Bände), Die Vögel (4 Bände), Säugetiere (4 Bände), Vielfüßler,Insekten, Spinnenkerfe.
8142: STRATZ, DR. C.H. - Die Schonheit des Weiblichen Korpers. Den Muttern, Artzten und Kunstlern gewidmet.
9174: STRAUB, DR. M. - Leerboek der Oogziekten met 118 afbeeldingen
13871: STRAUSS, HERMANN; HERBERT TISCHNER - Die Mi-Kultur der Hagenberg-Stämme im östlichen Zentral-Neuguinea.
1858: STREHALBBAND. WIRBELLOSE II/SEMANN, ERWIN - Exkursionsfauna von Deutschland. Insekten. Zweiter Halbband. Wirbellose II/2
11062: STREUVELS, STIJN - Dorpsgeheimen. Eerste en Tweede boek
12856: STREUVELS, STIJN - Op de Vlaamsche binnenwateren
10869: STRIEDER, BARBARA (RED.) - Filz, Fett, Honig, Gold, Blut... Joseph Beuys. Symposium zur Material-Ikonografie
10871: STRIEDER, BARBARA (RED.) - Joseph Beuys - Die Materialien und ihre Botschaft.
6384: STRIEN, J. DE BOER VAN - De Mededingers
1431: STRIJBOS, JAN P. - Texel. Uniek vogelparadijs in de Waddenzee
13904: STRIJBOS, JAN. (EINDRED.) - Zij deden hun plicht voor orde en vrede. De Indiëgangers uit Castenray en Klein Oirlo.
13907: STRIJBOS, JAN. - De onderwijshistorie van Castenray. 90 jaar school 1922-2012
13905: STRIJBOS, JAN. - De Castenrayse Vennen. Een natuurgebied van bijzondere schoonheid.
1396: STRINDBERG, AUGUST - Verslag van twee huwelijken
11179: STRINGER, CHRIS - The Complete World of Human Evolution.
6616: STROEKEN, HARRY - Dromen. Brein
2335: STROINK, L.A. - Stad en land van Twente. 1e druk.
11390: STROOSMA, O.B. - Horseshoe kidneys. Implicatieons transplantation and vasculair surgery
15653: STRUICK J. E. A. L. - GELRE EN HABSBURG, 1492-1528
15699: STRUTT, JOSEPH - A complete view of the Dress and Habits of the people of England from the Establishment of the Saxons in Britain to the present time. Volume I and Volume II.
3209: STRUYK, ARIE - Colposcopische evaluatie bij afwijkende uitstrijk. Een prospectieve studie
3004: STRUYKER BOUDIER, HENK - Mier en slang Correspondentie van F.J.J. Buytendijk met Erich Wasmann S.J.
8304: STUKART, PASTOOR B. - Gedenkboek 50 jaar bevrijding van Bemmel, Ressen en Haalderen 1945-1995.
5306: STULCKEN, KARL - Kleiner Vogel Greif. Das Buch vom Sperber. Mit 80 Abbildungen in s/w.
2533: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sybilla Merian 1647-1717
7830: STULTIENS, ANDREA - Kerkdorp St. Odieliënberg en Polderdorp Kreileroord. 2 delen in cassette.
13660: STUMPEL, A.H.P. - Reptiles and amphibians as targets for nature management.
7790: STUPEL, HELMUT - Synthetische Wasch- und Reinigungsmittel. Chemie, Klassification, Technologie, Komsposition, Anwendung, Untersuchungsmethoeden und wirtschaftliche Bedeutung.
2448: STURING, J. - De Zoogdieren der Aarde met 169 gekleurde afbeeldingen op 30 platen door Chr. A. Votteler
9305: STURM, ARIE - Op de fles
14070: STUURMAN, P. (HOOFDREDACTEUR - WESTERHEEM tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Jaargang XXVI, No. 1 t,/m 5 1977.
5440: SUBAGYA, RAHMAT - Pantja Sila. Dasar Negara Indonesia.
9076: SUCHENWIRTH, RICHARD - Deutsche Geschichte. Vor der germanischen Vorzeit bis zur Gegenwart.
4789: SUCHLAND, HARRY - Alte Kirchen in Berlin. 33 Besuche bei den ältesten Kirchen im Westteil der Stadt
13532: SUDHALTER, RICHARD M. - Lost Chords. White Musicians and Their Contribution to Jazz. 1915-1945.
13912: SUDHALTER, RICHARD M. - Bix. Man
3400: SUE, EUGENE - Le Juif Errant
9333: SUENO, AKIRA - Entrepeneur
7814: SUIJFBERGEN, KEES - We wisten niet wat ons overkwam. Herinneringen aan '40-'45.
8920: SULBI, ENDANG (A.O.) - Djakarta Museum Art Treasures
13887: SUMARSONO, TATANG - Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi kemerdekaan. (Gesigneerd exemplaar)
3584: SUNDERMANN, H. - Europäische und mediterrane Orchideen. Eine Bestimmungsflora mit Berücksichtigung der ökologie.
10364: SURENDONK, HUUB. - Het licht moet blijven branden. PGEM 1955-1985
14043: SURIMONO - Poetry & Image in Japanese prints.
8984: SUTTON, S.L. - Invertebrate types Woodlice
13531: SUTTON ALLAN - American Record Labels and Companies. An Encyclopedia (1891-1943)
13134: SUURLAND, JOHN (HOOFDREDACTIE) - Groot Eindhovens Kroegenboek
10006: SUYVER-LANDRE, J.W. - Wasschen en opmaken van allerlei stoffen voor kleeding en huis. Waschboekje voor de huishouding
2275: SUZUKI, DAISETZ T. - Leben aus Zen Eine Einführung in den Zen-Buddhismus Voorwortd von Eugen Herrigel Bearbeitete Neuausgabe
2277: SUZUKI, DAISETZ T. - Mushin Die Zen-Lehre vom Nicht-Bewusstsein Das Wesen des Zen nach den Worten des Sechsten Patriarchen
2278: SUZUKI, DAISETZ T. - Zazen Die Ubung des Zen Grundlagen und Methoden der Meditationspraxis im Zen
13759: SVENSSON, LARS; GRANT, PETER; MULLARNEY, KILLIAN; ZETTERSTRÖM, JAN - Vögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens
9536: SWAAM, A. DE - Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam op 28 mei 1979.
11424: SWAAN, ABRAM DE / HOFLAND, HENK / PEPER, BRAM - De omheinde stad. Essays over veiligheid
11201: SWAANS, KEES - Transcending boundaries. Interactive Learning and Action at the interface of HIV/AIDS and agriculture.
13911: SWANBORN, PETER - Tot de Dood op Zee
7959: SWANENBURG DE VEIJE, G.D. - Jaarboekje voor de Provincie Overijssel voor het jaar 1875. Vier en zeventigste jaargang.
10070: SWART, BERT DE - Speech therapy in patients with neuromuscular disorders and Parkinson's disease. Diagnosis and treatment of dysarthria and dysphagia
12636: SWART, JAN D. - Het drama Wim Landman. Oranje doelman slachtoffer van matchfixing.
7287: SWEDENBORG, EMANUEL - The Doctrine Of The New Jerusalem Respecting The Lord. Being a translation of his work entitled Doctrina novae hierosolymae de domino, Amstelodami 1763 to which are added, answers to questions on the trinity proposed by the late rev. T. Hartley .
4728: SWEDENBORG, EMANUEL ( G. BARGER) - Over de gemeenschap tusschen de ziel en het lichaam, welke men onderstelt plaats te hebben of door natuurlijken invloed, of doorgeestelijken invloed of door vooraf vastgestelde overeenstemming. Door Emanuel Swedenborg. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en door hem uitgegeven te London 1769.
9822: SWEET, HENRY - The Student's Dictionary of Anglo-Saxon.
1859: SWELLENGREBEL, PROF.DR. N.H. - Die Anophelen von Niederlandisch-Ostindien. Dritte Auflage
4184: SWELLENGREBEL, PROF.DR. N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie. Koloniaal Instituut te Amsterdam. Mededeeling No. XV. Afdeeling Tropische Hygiene No.10. 2e druk
4195: SWERKOWSKI, CH. - Zij, die voor u paraat stonden. Herinneringen van Ch. Szerkowski, transportcolonnist bij het Roode Kruis
10274: SWERTZ, CHARLOTTE - Morphology of germlings of urediniospores and its value fot the indentification and classification of grass rust fungi.
8982: SWIFT, JONATHAN - Voyages du capitaine Lemuel Gulliver en divers pays eloignez.
12049: SWILLENS, P.T.A. (BEWERKING) - De Groote Schouburgh Der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. III. Deel.
13305: SWINKELS, HENK / DOBMA, CEES - Last Weekend of August Jazz in Lighttown Photo Impressions Henk Swinkels
10347: SWINKELS, LOUIS EN KOSTER, ANNELIES - Nijmegen, oudste stad van Nederland.
15725: SYDOW, E. VON. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
12041: SYLVA, CARMEN - Novellen (op lijdenspaden, een gebed, e.a.)
8698: SYLVA, CARMEN - Gedachten eener Koningin
1787: SYMINGTON, C. F. - Foresters manual of dipterocarps No.16 Malayan forest records
5208: SZANTO TIBOR - A Magyar Plakat. Corvina.
8974: TACITUS - Jaarboeken (Ab Excessu divi Augusti Annales). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. J.W. Meijer.
13437: TACKERAY, W.M. - The History of Samuel Titmarsh and the Book of Snobs. (Miscellanies, vol. 1)
6193: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Renswoude en Emminckhuysen. Met stamboom. Gesigneerd met persoonlijke boodschap aan de ontvanger door M.J.L Baron Taets van Amerongen
7186: TAFURI, M. - Vienna Rossa. La politica residenziale nella Vienna socialista, 1919-1933
2063: TAGORE, RABINDRANATH - De leerschool van den papegaai en toespraken in shanti niketan.
13495: TAJADOD, NAHAL - Les porteurs de lumière I. Péripéties de l'Eglise chrétienne de Perse IIIe-VIIe siècle.
6449: TALENS, M. FABRIKANT - Nederlanders, die vijanden van hun eigen land zijn. Vrijhandel of Bescherming? Een stem uit de praktijk>
15478: TALLMADGE, HANIA BEVERLEY JACKSON - 1910 A Grand Tour of Asia
10640: TALPEANU, M/ PASPALEVA, M. - Oiseaux du delta du Danube/ Die Vogelwelt des Donaudeltas.
10067: TAMSMA, R. - The Netherlands in Fifty Maps. An Annotated Atlas
10305: TAMURA, TERUAKI - The Elegant Art of Japanese Food and Manners.
15535: TANGEL, BRENDAN - Zomaar een verhaaltje.
11555: TANGELDER, MARCO J.D. - Antithrombotic therapy after infrainguinal bypass surgery. The Dutch BOA Study.(met een samenvatting in het Nederlands)
13543: TANNER, LEE - Jazz Image. Les Grands Photographes de Jazz.(1935-1992)
13054: TANNER, PAUL;MEGILL, DAVID W.;GEROW, MAURICE - Jazz.
9568: TARALON, JEAN - Les Tresors des Eglises de France.
6791: TARDY [HENRY GUSTAVE LENGELLÉ]. - La pendule française des origines à nos jours. Vol.I,II
4426: TARRING, LH/CORDERO H.G. - In a metal merchant's office. A guide to trading in metals, ores, iron and steel and scrap. Second edition.
9111: TAUDIN CHABOR, JEANETTE A. - Japan als handelspartner. Adviezen uit de praktijk.
8789: TAVARD, CHRISTIAN-H. - Le Livre Des Armes
2459: TAVERNE, ED - Bij de gratie van het conflict. Bouwen, wonen en sturen in het tijdperk van de stuifzandsamenleving.
15652: TAWASTSTJERNA, ERIK. - Sibelius. Volume II. 1904-1914. Translated by Robert Layton.
3589: TAYLER, THOMAS M.C. - Pacific Northwest Ferns and Their Allies. (signed by author!)
12019: TAYLOR, FREDERICK - De Berlijnse Muur. 13 augustus 1961-9 november 1989.
7530: TAYLOR, ISAAC REV. - Scenes in Europe, for the amusement and instruction of little Tarry-At-Home Travellers Third edtion
4648: TCHERTKOFF, VLADIMIR - The last days of Tolstoy
9948: TEENSTRA, BEN N.(INLEIDING) - Suiker, verfhout
1251: TEERLINK, C.C.J. & BEETS, P. - Frankrijk, Belgie, Groot-Brittanie en Ierland en zijne bewoners. Uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking. Met 4 gekleurde platen.
14927: TEEUWEN, JOB - Op en rond Het Groote Veld. De geschiedenis, natuur en cultuur van een Achterhoeks landschap.
7798: TEEUWEN, MARJAN - Constructed Moment
10222: TEEUWEN, CHR.W.J. - Wegens Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der afscheiding op den Noord-Oostelijken Veluwerand.
3531: TEITLER, PROF. DR. G. TEITLER EN HOMAN, LUITENANT-KOLONEL DER MARINIERS MR. DRS. C. - Het korps Mariniers 1942 - Heden
15630: TEKIELA, STAN - Birds of New Jersey - Field Guide
14262: TELDERS, PROF.J.W. (REDE) - De Zuiderzee. Hare Afsluiting en drooglegging. See all 2 images De Zuiderzee. Hare Afsluiting en drooglegging. Beschouwingen der Zuiderzee-Vereeniging.
14860: TELLIGEN, TOON - Bijna iedereen kon omvallen.
1714: TEMPEL O. P., P. VAN DEN - De wetenschap der heiligen Beschouwingen over ascese en mystiek 1e druk
2774: TEMPEL, F. J. PROF. DR. - Tandheelkundig woordenboek
13153: TERCINET, ALAIN - Stan Getz Ouvrage publie avec le concours du Centre National des Lettres
11869: TERESA, ZR. - Gedenkboek van de congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van goeden bijstand te Schijndel. 1836-1926
8020: TERLINGEN, J.B.A/ ENGELBREGT G.M.J. - Utrecht. Europese Kerkenstad.
10441: TERMEER, HENK - Nijmegen Frontstad. September 1944mei 1945. Politiek en vakbeweging.
1465: TERPSTRA, PIETER - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
4691: TERREEHORST, PAULINE - Daar, Toen, Hier. De films van Johan van der Keuken.
10752: TERRUWE, DR. A.A.A. - Democracy Needs a Global Conception of Mankind: Affirmation Affirmed. (Speciale uitgave No. 23)
10002: TERVOOREN, ARTHUR - Ik maak mijn brandstof zelf
7115: TERVOOREN, HELMUT - Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas.
5343: TERWOGT, DR. W.A. - Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost Indie, aan het Nederlandsche Volk verhaald.
6395: TESSELHOFF, P. - De zoon van kapitein Peters
6335: TETERS, RICUS - Mijn Eigen Verhaal. Alias- Brokkie- Wanhoop. Ik was de beste. Australie 1956
10581: TEUBER, JAN - Himlen set fra Jorden. En astronomisk resje
1614: TEULET, A. F. - Les Codes de L'Empire Francais
9847: TEUNISSEN, SASKIA - In palliative cancer care symptoms mean everything. Symptoms
3292: TEUNISSEN, P. - De natuur in ! Tijdschrift voor het Lager Onderwijs gewijd aan Land- en Tuinbouw, Mat. Historien enz. Zesde jaargang
14133: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. (VERANTWOORDING) - SVZ. Stand van Zaken. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan der Scheepvaart Vereeniging Zuid. 20 September 1957.
13434: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE - THE ADVENTURES OF PHILIP. On his way through the World shewing Who robbed him, who helped him and who passed him by.
9575: THACKERAY. W.M. - De Newcomes. Eerste en Tweede deel.
15635: THAXTON, JOHN - New York' s 50 Best Places To Go Birding In and Around the Big Apple
11599: THEUWS, J.A. - Transcendental Meditations ( For Brass and Strings)/ Transcendentale Meditaties (voor Dwarsfluit, Blazers en Violen)
5912: THEYS, HANS / JANSSENS, ANN VERONICA - Het raadsel van de verdwenen kat (L'énigme du chat perdu)
7608: THIAT NJO TIONG - De gewichten en lengten der pasgeborenen te Djakarta en de factoren, die daarop invloed kunnen uitoefenen.
2734: THIEL, ERIKA - Geschichte des Kostüms. Die Europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart.
1647: THIELE, PROFESSOR DR. JOHANNES - Handbuch der systematischen Weichtierkunde. Erste Band
1481: THIELEN, TH. A. M. - Geschiedenis van Raalte. Als kerspel, statie en parochie van het H. Kruis
9846: THIEMAN, PATER HUGO - A. Meyenberg's Homiletische en Katechetische Studiën in den geest der H. Schriftuur en van het kerkelijk jaar. Naar de 6e en laatste duitsche uitgave (Luzern 1908).
8960: THIERRY, M. - Histoire de la conquête de l' Angleterre par les Normands.
6594: THIJM, J.A. ALBERDINGK - Palet en Harp. Romantisch dichtwerk in verzen en proza
12197: THIJSSE, JAC. P. - Langs de Zuiderzee.
9136: THIJSSE, DR. JAC. P. THIJSSE - Nederlandsche vogels. Gekleurde platen van Sjoerd Kuperus
3499: THIJSSEN, W.TH.M. - Genesis van een faculteit. De oprichting en opbouw van de faculteit de wiskunde en natuurwetenschappen aan de katholieke universiteit Nijmegen
12257: THISSEN, SIEBE - Onze stad ! actieprogramma cultuurbereik 2004-2008
10498: THISSEN, PAUL - Stappen rond Groesbeek. Zes wandelingen door een heuvellandschap.
3784: THOBEN, PETER (VOORWOORD0 - Teun Gijssen van Impressies tot visionaire poezie
5157: THOBEN, PETER (SAMENSTELLER) - Gedreven vakmanschap. Kunstschilder-docent Wim van de Plas. 1913-1984. Uitgegeven naar aanleiding van de herdenking van zijn vijfenzeventigste geboortejaar.
2601: THÖENES, GRETA M. - Intuïtie en reflectie Met een inleiding van Prof. Dr. M.J. Langeveld
8845: THOMAS, FRED. - Het hart van mijn stad. Gids voor het Begijnhof.
15546: THOMAS, EMILE - Ciceron. Extraits des Oeuvres Morales .
12826: THOMAS, DYLAN - Since, on a Quiet night... Een radiostuk voor auteurs, zangstemmen en ensemble op teksten en brieven
7140: THOMAS, ROBERT, B. - The (old) Farmer's Almanack, calculated on a new and improved plan for the year of our lord 1949.
7383: THOMAS, MARCEL - The Grand Heures of Jean, Duke of Berry
4749: THOMAS, J - Illustrierte Geschichte des Bürgerkrieges in Russland 1917 - 1921. Mit 167 Illustrationen, 13 Kartenskizzen und 3 farbigen Beilagen.
9072: THOMPSON, REV. HENRY L. - Henry George Liddell D.D. Dean of Christ Church, Oxford. A Memoir.
2655: THOMPSON, JON - Het Oosterse tapijt
4303: THORBECKE, DR. J.R.T - Staatsinrigting en staatsbestuur.Bewerkt door Dr. J.P. Duyverman.
15436: THORMANN, OLAF (HRSG.). - Träume, Welten, Hintergründe / Dreams, Worlds, Backgrounds. Olaf Martens Fotografie / Photography 1984-2004.
4879: TIBOR, SZANTO - A Magyar Plakat. Corvina.
4710: TICHELEN, H. VAN (VERTALER) - Dick Whittington en zijn kat. Uit het engelsch naverteld.
7429: TICHELMAN, G.L. EN VOORHOEVE, P. - Steenplastek in Simaloengoen Inventaris van steenen beelden, reliefs, steenen kisten en dergelijke
6211: TIDBURY, JANE - ZEN Style Balance and simplicity for your home
1176: TIDEMAN, B.J. - IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand.
13553: TIDRICK, KATHRYN - Heart Beguiling Araby. The English Romance with Arabia
8999: TIECK, HEINRICH - Fest der Augen. Handzeichnungen und Aquarelle aus der Albertina zu Wien
8382: TIEHATTEN, RIEN - Van bewaarschool tot de Wonne Geschiedenis van een stadsklooster 1867-2011
8047: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
12769: TIELEMANS, MARIANNE - De nieuwe buurtjes! Bloedstollend...
12424: TIELLIU, IGNACE - Endovascular Repair of Pheripheral Artery Aneurysms.
15085: TIEMENS, W.H, - Een duizendjarige kerk. De Ned. Hervormde Kerk in het Benedendorp van Oosterbeek.
15032: TIEMENS, WILLEM H. - Facetten van de Slag om Arnhem.(IN NIEUWSTAAT)
5777: TIEMENS, W.H. - Enige opstellen over verschillende historische onderwerpen. Gemeentewerken Arnhem van 26-9-1938 tot 1-8-1971
13822: TIGNOR, ROBERT L. - Napoleon in Egypt. Al-Jabarti's Chronicle of the French Occupation, 1798.
11913: TIHAMÉR, MGR. TOTH - De godsdienstige jongen. Vertaald door E.H.Dr. A. Carduyn
9414: TIJDINK, T (SAMENSTELLER) - Pas op de buren! Jubileumuitgave 50 jaar Rouwmaat.
1376: TIJKEN, C. J. - De Africhting van den Gebruikshond
13738: TIL, IR. K. VAN - De Rijntakken van de Bovenrivieren sedert 1600.
4854: TILLEMAN, RONALD (VOORWOORD) - Ridderkerk. Gezien door de ogen van Fotoclub Ridderkerk.
9915: TILMANS, EMILE - Porcelaines de France
7348: TIMMER, R.D. EN VERBEEK, W. - Zo was Geldermalsen. Oude foto's en prentbriefkaarten vertellen van Geldermalsen, Tricht, Buurmalsen en Meteren.
8188: TIMMER, FR. ODORICUS (SAMENSTELLER) - Het Apostolisch Vicariaat van Zuid-Shansi in de eerste vijf-en-twintig jaren van zijn bestaan (1890-1915).
13361: TIMMERMAN, PETER - Thinking About Agreement The Emperical Plausibility of Moral Contract Theory
14461: TIMMERMANS, LUCA - Risk Factors and Prevention of Incisional Hernia. Risicofactoren en de preventie van littekenbreuken
2897: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nymegen
4842: TIMMERMANS, FELIX - DE HEMELSCHE SALOMÉ, spel in zeven tafereelkens
10689: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nijmegen
12811: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van de kerk van Elsloo. 1849-1949.
14782: TIMMERS, DR. IR. F. - Functieleer en Nomografie voor administratie en handel.
7462: TIMON - Livre des Orateurs Seizieme edition
13064: TINGEN, PAUL. - Miles beyond. The Electric Explorations of Miles Davis 1967-1991
2718: TINKER, SPENCER WILKIE - Whales of the World
14434: TINNEVELD, A. ( MET MEDEWERKING VAN DR. D.P. BLOK) - Toponymie van Didam XXVIII. Bijdragen en mededelingen van de commissie voor naamkunde en nederzettingsgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
11516: TINNEVELT, RONALD (RED.) - Europa. Op zoek naar een nieuw elan. (Nieuw exemplaar)
13834: TIPLER, FRANK J. - The Physics of Immortality. Modern Cosmology. God and the Resurrection of the Dead.
3521: TIRION - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Derde deel Vervatttende de Beschryving der Provincie Gelderland. Zonder landkaarten Maar met prachtige frontspiece (nader uitgelegd in omschrijving)
13545: TIRRO, FRANK - Jazz. A history
14497: TIRRO, FRANK - Jazz: a History
5003: TISA, JOHN - Palette und Flamme Plakate aus dem Spanischen Bürgerkrieg
10179: TISSERAND, F. - Traité de Mécanique Céleste Tome IV. Théories des satellites de Jupiter et de Saturne. Perturbations des petites planétes.
6246: TISSOT, (S.A.T.) - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting. Dutch enl. transl. H.J. Schouten
2374: TIT, TOM - La Science Amusante. Cent Nouvelles Experiences. 2ème série. Douzieme edition.
1230: TITSINGH, V. - Handwerksboek voor jong en oud. Naar het deensch van N.G. Rom bewerkt door V. Titsingh met een inleidend woord van F.W. van Eeden. Nieuwe uitgave.
6789: TITULAER, CHRIET - Achter glas. Verrassende facetten van de wondere wereld van glas. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Veromco 1890-1990.
14884: TITULAER, RUUD - Novel synthesis of para-hydroxy-phenylglycine and related chemistry
3491: TITULAER, CHRIET - De mens en de computer.
14107: TJEERDSMA, PETER - Als de noot het hoogst is..., een beschouwing over de rechtspositie van de jazz- en improviserend musicus in Nederland.
4197: TJERKSTRA, WILLEM - Dokslepers
3480: TOD, I EN WHEELER, M. - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie.
11385: DU TOIT, DON F./ SAAIMAN, ANDRÉ - Illustrated manual of endovasculair stent-graft treatment of abdominal aortic aneurysms.
1641: TOLBOOM, J. G. & TOLBOOM-VAN DEN BERG, S. W. - Genealogie Tolboom
14829: TOLKIEN, J.R.R. - The Hobbit or there and back again
9626: TOLKIEN, J.R.R. & GORDON, E.V. - Sir Gawain & The Green Knight.
6102: TOLLENS, H - Tafereel van de overwintering der hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
13087: TOLMAN, RINE EN REIN STUURMAN - Gevleugelde Muzikanten. (Album, compleet)
12348: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - Résurrection Premiere et deuxieme parties traduit du Russe par Teodor de Wyzewa
1618: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - La Guerre et la Paix
9893: TOLSTOI, L.N. - Oorlog en Vrede. Historische roman
8941: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - La Guerre et la Paix Roman historique . 3 Tomes
15274: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken, 8 delen.
1446: TOLSTOJ, L. N. - Verzamelde werken. Toneelwerken Deel VII
4940: TOMBROEK, GERARD - Praktijkboek modelspoorwegen.
12732: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de vliegende kalief.
5881: TOONDER, MARTEN - De Schoonschijners
14062: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes, deel 1: Het geheim der blauwe aarde
3689: TOONDER, MARTEN - Metro 10-tal Metro tiental
12716: TOONEN, LOUISE - The Door to Heaven. Female Initiation, Christianity and Identity in West Papua
7997: TOORN, WILLEM VAN - Uiterwaarden.
6689: TOP, H.J. - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. 'n onpartijdig antwoord- zonder geleerdheid- op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz.
7203: TOP, WIEB - Honderd jaar imkeren. Geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 1897-1997.
7211: TÖPFFER R. - Premiers voyages en zigzag. Ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes.
12430: TORDOIR, J.H.M.(RED.) - Toegang tot de bloedbaan voor hemodialyse behandeling. Techniek en indicaties van dialyse shunts en arterioveneuze fistels.
11422: TORRE, E.J. VAN DER - Politiewerk Politiestijlen, community policing, professionalisme
3353: TORROJA, E. - Logik der Form
2205: TOULLIER, M. C. B. M. - Le droit civil francais, suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a tache de reunir la theorie a la pratique Troisieme edition Tome Dixieme
6217: TOUMA, TOUFIC - Un village de Montagne au Liban ( Hadeth El-Jobbé )
11910: TOURBE, F.J. - Meditatien op het lyden en sterven van Jesus, uitgesproken in verscheidene kerken te Antwerpen, ten tyde van den vasten.
10252: TOUSSEUL, JEAN - L'Epine Blanche.
4798: TRAUB, HAMILTON P. - Herbertia, Volume 6, Dedicated to the Union of South Africa
7027: TRAVEN, BEN. - De Katoen-Plukkers.
15194: TRAVERSO, ENZO - De oorsprong van het nazigeweld. Een Europese genealogie.
13175: TRAZEGNIES, JEAN DE - Duke Ellington. Harlem Aristocrat of Jazz
3151: TREASE, GEOFFREY - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condottieri,
5947: TREBITSCH-LINCOLN, J.T. - De grootste Avonturier der Twintigste Eeuw. Mijn leven naar waarheid geschetst.
13734: TREEBUS, K. F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst
11951: TRÉMIÈRES, HENRY DE - In de gevangenis geboren. De Feuilletonroman voor de vrouw.
11952: TRÉMIÈRES, HENRY DE EN MARCEL PRIOLLET. - Maggy, de onteerde bruid of De kruisweg der onschuld. De Feuilletonroman voor de vrouw.
9920: TRENKLER, ERNST - Livre D'Heures Handschrift 1855 der Österreichischen Nationalbibliothek
3239: TREUB, DR. HECTOR EN TAK, MR. A. - Leerboek der gerechtelijke verloskunde. 1e druk 1908.
4695: TREVES, LUISA (RED.) - Nederlands Theater Jaarboek. 20e jaargand seizoen 1970-1971. Toneel, Opera, Televisiedrama, Ballet.
13097: TRIGGS, W.W. - The Great Harry Reser.
12833: TRIMMEL, DR. HUBERT - Fachwo?rterbuch fu?r Karst- und Ho?hlenkunde.(Spela?ologische Fachworterbuch) Heft 5.
11026: TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S EN POLLMANN, DR. JOP. - Het spel van moeder en kind. Oude kinderrijmen voor jonge ouders.
9758: TROLL, DR. WILHELM - Praktische Einfuhrung in die Pflanzenmorphologie. Ein Hilfsbuch fur den botanischen Unterricht und fur das Selbststudium. Erster Teil: Der vegetatieve Aufbau.
9759: TROLL, DR. WILHELM - Praktische Einfuhrung in die Pflanzenmorphologie. Ein Hilfsbuch fur den botanischen Unterricht und fur das Selbststudium. Zweiter Teil: Die bluhende Pflanze.
6960: TROLLOPE, MRS - Vienne et les autrichiens traduit par Achille M...
10343: TROMP, WILL (E.A.) - Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels=Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers.
12141: TROMP, WILL (E.A.) - Een zonnige voorjaarsdag Nijmegen, 22 februari 1944
10535: TROOST, PETER J. - Karren door Oud-Rotterdam.
7205: TROTSKY, LEO - Drie opvattingen over de Russiese revolutie.
9731: TROUWHORST, A.A. - De Atjehers van Snouck Hurgronje. Catalogus bij de tentoonstelling
9146: TRUEBA, D. ANTONIO DE - Cuentos Campesinos Tercera edicion corregida y aumentada
15444: TRUNGPA, CHÖGYAM - Dharmakunst. De creatieve dimensie van spiritualiteit.
2143: TRY ELLIS, W.CH.DE LA, - Antilliana. Verzameld werk.
9003: TSCHIMPKE, ALFRED - De Spookdivisie. Rommel's pantserswagens breken door Vertaald door H. Broekman
13795: TUBB, JONATHAN N. - Canaanites. Peoples of the Past.
3075: TUCHMAN, BARBARA W. - Short Small bowel in children. Complications and treatment strategies.
9803: TUCKER, C.F. (ED.) - The Shakespeare Apocrypha. Being a collection of fourteen plays which have been ascribed to Shakespeare.
2194: TUIK, PIET - De kerk van het Heylig Cruys en St. Andreas.
10860: TULII CICERONIS, M. - Orationes Selectae XVIII. Ex recognitione C. Halmii. Editionem alteram curavit C. Laubmann.
10948: TUMMERS, TIJS - Dokter Piet van Hasselt [1896-1974]. Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden.
7860: TUMMERS, HARRY - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
10433: TUMMERS, TIJS - 'Lustverblijven zijn verrezen, schuilend in een bloemengaard'. 115 jaar Nijmeegse ontmanteling, 75 jaar afdeling Beplantingen, 5 jaar Beschermd stadsbeeld.
7727: TÜMPEL, DR. R. - Die Geradflügler Mitteleuropas. Mit 20 von W. Müller nach der Natur gemalten farbigen und 3 schwarzen Tafeln nebst zalreichen Textabbildungen. Neue billige Ausgabe mit einem Anhang: Neuere Beobachtungen.
10684: TURCK, BERT DE - Impressies van de Ooij. Fotoboek
15020: TURKSMA, PROF. DR. L. - Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik Graaf Verhuell, 1764-1845.
3345: TWEEL. MELCHIOR VAN - Verandering van vegetatie en paddestoelenflora van graslanden, heiden en stuifzandvegetaties in Drenthe
9300: UCHIZONO, KOJI. - Excitation and Inhibition. Synaptic Morphology.
5587: UDEN, M. VAN - Religie in de crisis van de rouw. Een exploratief onderzoek door middel van diepte-interviews.
2541: UIJTERSCHOUT. I.L. - Onze Gedenkteekenen, een nationaal bezit
1590: UIJTERWAAL, J. - Julien Green Personnalité et création romanesque
1736: UIJTERWAAL, J. - Julien Green Personnalité et création romanesque
6718: UILDRIKS, F.J. - Grepen uit het Dierenleven. Met twintig platen naar teekeningen van Joseph Wolf.
11948: UILDRUKS, F.J. VAN - Onze rozen. Naar Dr. Julius Hoffmanns Rosenbuch für Gartenliebhaber.
7623: UITTERHOEVE, WILFRIED - Een katholiek dorp. Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk.
4720: ULBRICH, E. - Biologie der Früchte und Samen.< Karpobiologie>. Erstausgabe!
6939: ULE'S, DR. OTTO - Waarom en omdat. Vragen en antwoorden over de voornaamste verschijnselen op het gebied van de Wetenschap der Natuur. Scheikundig gedeelte.Met houtsnee figuren
5875: ULIJN, G.H.J. - Spokerijen uit het Maasland. Volksverhalen uit Oss en wijde omgeving.
14830: ULIJN, GERARD DRS. - Hij die muzijk beoefent zoekt rein akkoord en vriendschap. Chronologisch overzicht van de eerste 75 jaar van Stadsharmonie KVA. 1835-1910
1042: ULLYET, KENNETH - In quest of clocks
12919: UMMEL, HUUB - Apeldoorns Marktboekje. Een kleine historie van het marktplein.
14953: UMMELS, HUUB - Apeldoorn toen. Wandelingen langs historische plekjes
4915: UNEN, MARC VAN - Fifty Cents of Romance. RKO B-films en de Grote Depressie.
6886: UNGER, A. K. W. - Moderne verkeerswegen in ontwerp en aanleg. Inclusief uitslaande kaart Rijkswegenplan 1932
7592: UNGER, FRIEDRICH WILHELM - Geschichte des öffentlichen Rechts in den Landen zwischen Niederrhein und Niederelbe von den altesten Zeiten bis zur Ernennung des ersten sachsischen herzogs ums Jahr.840 n. Chr. Geb.Eine Einleitung in eine Geschichte der Staatsverfassung vieler Lande
1458: UNGER. DR. W. S. - De monumenten van Middelburg. Tweede, herziene druk
2067: UNGER, PROF. WILLIAM - Kunstjuweeltjes-Novellen
7090: URBAIN, THIERRY - Babylone. Textes de Sophie Kahn et Fréderic Lambert.
6508: URFALINO, PHILIPPE - L'invention de la politique culturelle Postface inédite
5530: URLINGS, M.J. - De trapakkers
3629: UTTIEN, H. - De volksnamen van onze planten.
13254: VAAL, HANS DE - Jazz van oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie Met tekeningen van G. Kruis
8475: VADER K. - De Dikke van Berrege
13174: VAIL, KEN - Mile's diary. The life of Miles Davis. 1947-1961
2728: VALE, EDMUND - The Harveys of Hayle. Engine builders, Shipwrights, and Merchants of Cornwall
9337: VALENCIA, HECTOR MERINO - Ecuador. La naturaleza y el hombre. Nature and man, Le Nature et l'Homme, Die Natur und der Mensch. (2 Volume set in slipcase)
1559: VALENTIN H. - Histoire du livre D'Alfred Delvau intitulé heures parisiennes accompagnie de trois lettres D'Alfred Delvau
9268: VALEO, FRANCIS R. (EDITOR) AND CHARLES E. (EDITOR) MORRISON - The Japanese Diet and the U.S. Congress
6797: VALÉRY, PAUL - Album de Vers Ancien. (no.160/305)
15719: VALETTE, TH.G.G. EN C.H. ROLFFS (RED.) - L'Union Fraternelle. Vrijmetselaarsweekblad. 22 ste Jaargang 1912.
10005: VALK-HEIJNSDIJK, E.M. - De Vegetarische Keuken Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond bevattende 600 Recepten Zevende, verbeterde druk
2822: VALKEMA BLOUW, IR. J. P. - Heelal van Licht Speculatieve beschouwingen omtrent Ruimte en Tijd
9526: VALKENBERG, PIM AND WIJSEN, FRANS (EDS.) - The Polemical Dialogue. Research into Dialogue, Truth, and Truthfulness.
6946: VALKHOFF, REIN. - De uitvindingen van Empie Pit. Deel IV De komeet met de wonderlijke geluiden.
9593: VALLOTTON, BENJAMIN. - De Oogst is Groot..... Uit het Fransch vertaald door J.G. Steenbeek Jr.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

3/9