Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13993: SEEGERS, JEROEN - Leiders Leren. Een idiografisch-nomothetisch onderzoek naar de invloed van Persoonlijkheid, Leerstijl en Leermogelijkheden op de ontwikkeling van leiderschapscompetenties aan de top.
7649: SEELHEIM, F, - Verslag omtrent het onderzoek der grondsoorten in de Betuwe, in verband met waarnemingen betreffende de doorkwelling der dijken, op last van den Minister van Waterstaat, handel en nijverheid. Met 9 uitslaande platen
14729: SEGERS, YOP - Ring van Arcadië. Landgoederen in Nijmegen
13903: SEGERS, RENÉ (VOORWOORD)E.V.A. - Wim de Bie. 25 jaar Sint Maartenskliniek
6125: SEGGERN, H. VON - Hamburg 18 Kunstblatter nach Originalaufnahmen von H. v. Seggern
10278: SÉGUR, LE COMTE DE - Les désastres de la grande armée de Napoléon pendant 1812. Avec des notes historiques et géographiques . Edition Stéreotype
11993: SÉGUR, MGR. DE - Het hedendaags Protestantisme. Uit het Fransch vertaald, naar de 13e uitgave door A.M. Dijkveld.
6083: SEHERR-THOSS, G. VON - Das schlesische Hochwasserschutzgesetz vom 3. Juli 1900 nebst den dazu gehörigen amtlichen Materialien
13714: SEIBOLD, J. OTTO AND VIVIAN WALSH - Monkey Business
13709: SEIBOLD, J. OTTO - Mr. Lunch Borrows a Canoe
13719: SEIBOLD, OTTO J AND VIVIAN WALSH - Free Lunch by J. Otto Seibold and Vivian Walsh (signed by both writers)
1454: SEINENE, S. J. V.D.M. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld
5270: SEITZ, PROF. DR. ADALBERT - Die Gross-Schmetterlinge der Erde Die Gross-Schmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes 2. Band Die Palaearktischen Spinner & Schwärmer Mit 56 kolorierten Tafeln (2489 Figuren)
2990: SELLKE-VON DONOP - Vom Sport zur Kunst. Dritte Auflage uber
12806: SELMAR BAGGE, (REDIGIRT VON) - Allgemeine Misikalische Zeitung. Neue Folge, I. Jahrgang. (REPRINT)
14458: SELME, P. - Microscopie et diffraction électroniques
1876: SEMLER, HEINRICH - Tropische und nordamerikanische Waldwirtschaft und Holzkunde. Handbuch fuer Forstleute, Holz-Techniker und Handler in Deutschland und im Auslande.
11275: SENGERS, ANT - Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen. Een wandeling door de historie.
2443: SENGERS, TH.W.M. - Dichters en God. Het Godsbeeld in de nieuwe Nederlandse Lyriek. 1880-1940.
9265: SEPHARIAL - Eclipses, Astronomically and Astrologically Considered and Explained.
1866: SERFONTEIN, ANNEEN - Gedenkboek H.F. Verwoerd-Hospitaal Pretoria
13588: SERPENTI, DR. L.M. - Cultivators in the swamps. Social structure and horticulture in a New Guinea society.(Frederik Hendrik Island, West New Guinea).
1545: SERRA, JOSELITA RASPI - La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico 1750-1830
13163: SERTYN, MARC / JOOS, LOUIS - Doctor Jazz
4702: SERVADIO, GAIA - Luchino Visconti. A biography.
14520: SETERS BZN. J. VAN - Stellendam in de jaren 50
13821: SETH, VIKRAM - De geschikte jongen/ A suitable boy.
4498: SEUNIG, WALDEMAR - Meister der Reitkunst und ihre Wege. 2. Auflage. Neubearbeitet und erweitert.
6286: SEVENHUIJSEN, AUG. M.J. - Nieuwe Bouwkunst in Nederland met 65 Afbeeldingen
3073: SEVERIJNEN, R. - Short Small bowel in children. Complications and treatment strategies.
3567: SHACOCHIS, BOB - Schipperen aan de Goudkust. Verhalen
1552: SHAFFER, JOHN W. - Family & Farm Agrarian Change and Household Organization in the Loire Valley 1500-1900
11055: SHAFIQ, QADER (SAMENSTELLER) - Een zwijgend lied op mijn lippen. Het woord aan Afghaanse schrijvers.(gesigneerd exemplaar)
12270: SHAKESPEARE, WILLIAM - Shakespeare. As put forth in 1623. A reprint of Mr. William Shakespeares comedies, histories & tragedies. Published according to the True Originall Copies
4664: SHAKESPEARE, WILLIAM - Othello. The Moor of Venice. With glossary and selection of sonnets
3010: SHARABATI, DOREEN AND SHARABATI, I.A. - Red sea shells
13326: SHAW, ARTIE - The Trouble With Cinderella ( An Outline of Identity) First edition
3052: SHAW, HENRY - Alfabetten, Cijfers en Miniaturen uit de Middeleeuwen.
13819: SHENTALINSKY, VITALY - The KGB's Literary Archieve. With an introduction by Robert Conquest
14574: SHEPHARD, BEN. - The Long Road Home. The Aftermath of the Second World War.
8391: SHIPLEY, DR. J.F. - Verlegenheid overwinnen
13228: SHIPTON, ALAN - Groovin' High: The Life of Dizzy Gillespie
7647: SHIRAKI, TOKUICHI - A Systematic Study of Trypetidae in the Japanese Empire.
9336: SHIRATORI, REI (GENERAL EDITOR) - Japan in de 1980s. Papers from a symposium on contemporary Japan held at Sheffield University, England September 11-13, 1980
8852: SHKLOVSKY, VICTOR - Lev Tolstoy
8744: SICILIANO, ENZO - Pasolini une vie Traduit de l'italien par Jacques Joly et Emmanuelle Genvois
2453: O´SICKENS, TED - De man die ´n paar maal vermoord was
12883: SICKESZ, W.C. - Behoed ons voor onze vrienden. Eerste deel: Verstrikt in het goud.
11769: SIEBENHELLER, B.F.J. - De teloorgang van een monument. De geschiedenis van de kapellen van het St. Canisius en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
14776: SIEBENHELLER, B.F.J. - Weldoen zij ons doel.n1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het tot standkomen van het Sint Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
6061: SIEBERS, WILHELM PROF. DR. UND RÜKENTHAL, WILLY PROF. DR. - Australien, Oceanien und Polarländer Zweite Auflage
2756: SIEVERT, H. - Leerboek voor Horlogemakers-Leerlingen voor zelfonderricht en tot aanvulling van het onderwijs van den patroon. Met een aanhangsel: Teekenonderricht voor horlogemakers. Bekroond en aanbevolen door het hoofdbestuur der Vereeniging van Duitsche Horlogemakers.
4346: SIGMOND, J.P. (RED) - Armamentaria. Aflevering 25. 1990
3849: SIGURD (ALFRED HEDENSTJERNA) - De wilde kat uit het zweedsch door PH. Wijsman
9097: SIJNKE PETER EN VAN GENT, TOBIAS - Stadswandeling 'Het vergeten bombardement'
5335: SIJNKE, PETER - Middelburg
10027: SIKKERS, LEO - Gedane zaken. Honderd verhalen over bedrijven en winkels, groot en klein, uit Drunen, Vlijmen, Elshout, Nieuwkuijk en Haarsteeg, die in de loop der jaren ophielden te bestaan of van eigenaar veranderde
10754: SIKKERS, LEO - Dè's Waor ook! Drunen en Elshout van voor 1940 in woord en beeld.
9855: SILKBOER, DRS. J. - Practische psychologie. Bedrijfseconomische Monographieën III.
9787: SILLEVIS, SYLVIA ( WILLY VAN DE HEYDE) - Drie meisjes en een Lord.
4912: SILLEVUS,JOHN, H.VERBEEK EN H.KRAAN. - Feest van kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit. Tentoonstelling Noordbrabants Museum, Den Bosch, 15 september - 25 november 1990.
4120: SILVA, O.M. DA - Vikrama Bahu of Kandy. The Portuguese and The Franciscans (1542-1551).
12277: SILVA, H.J. DA - Dans, Wajang en drama van West-Java.(Programmaboekje)
6969: SILVEIRA, FRADESSO DA - Relatorio do Servico do Commissariado Portuguez em Vienna de Austria na Exposicao Universal de 1873 dirigido a sua Magestade El/Rei O Senhor D, Luiz I
14681: SILVERBERGER, HENRIETTE. (VERTALING) - Sjolem Aleichem. Motl, de zoon van Pejse, de voorganger.
9245: SILVERMAN, JONATHAN / KURTZ, SUZANNE / DRAPER, JULIET - Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. Een evidence-based benadering
9235: SILVIA MICHAEL, SJOGREN BERTIL. - Europe 1992 and The New World Power Game.
1015: SIMMONS DAVID, MCNEISH JAMES, BRAKE BRIAN. - Art of the Pacific
13271: SIMON, T. - The Big Bands Songbook. Individually arranged for piano, vocal and guitar
9128: SIMONART, A - De Belgische Pharmacopee. Beknopte Samenvatting ten gebruike van de Studenten in Geneeskunde.
3332: SIMONE, ANDRÉ - J'accuse De mannen die Frankrijk hebben verraden
12976: SIMONS, IGNAAT - Het testament van Welgelegen, een landgoed in Apeldoorn
12516: SIMONS, ANTON - Carnaval en terreur. De etische betekenis van Bachtins Rable
12421: SIMONS, PETRA - Second Manifestations of ARTerial disease. The smart study.Secundaire uitingen van atherosclerosisch vaatlijden.
7821: SIMROCK, KARL - Das Nibelungenlied. Ubersetzt von Karl Simrock. Mit Holtzschnitten nach Zeichnungen von Julius Schnorr von Carolsfeld
7408: SINCLAIR, F. DE - De Krachvan Renswoud. Roman.
1343: SINGER, ROLF - The Agaricales in Modern Taxonomy
13779: SINGH, NAGENDA KR. - Indian Legends.
1997: SINNINGHE, J. R. W. EN M. - Zeeuwsch sagenboek met 8 houtstsneden van N. J. B. Bulder
7045: SINNOTT, EDMUND W. - Botany: principles and problems
6069: SIPMAN, M. A. - Arnhem. Met bijschriften
7231: SIRKS, G.J. - Het Onze Vader. (gesigneerd)
12618: SKIRL, WERNER - Elektrische Messungen.
10168: SKORUPSKI, JOHN - Ethical Explorations.
7858: SKRABANEK, PETR - Dwalingen en dwaasheden in de geneeskunde.
5396: SLAMET, M. - Japanese machinations. II: The Holy War made in Japan.
5399: SLAMET,M. - The afterglow of The Japanese Sunset. II. A Surfeit of Excellencies.
2722: SLECHTE, C.H. (RED.) - Het Waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland
6072: SLICK, SAMUEL - The Clockmaker or the sayings an doings of Samuel Slick, of Slickville. A new series
7754: SLIJKERMAN, K.J. - De oudere generaties van het uit Vlaanderen stammende geslacht IJserman op de Zuidhollandse eilanden ( ca. 1550-1750).
7758: SLIJKERMAN, K.J. - Verzamelde Genealogische studiën. Deel 1 en 2. Bijdragen tot de genealogie van families Van Beusekom, Dyijvesteijn, Gildeman, Hommelsiepen, Kalf en Ticquet. In deel 2: o.a Groenendijck en Groenenboom
7851: SLIJPER, DR. H.J. EN WILT, F.W. VAN DER - Natuurkunde. Leer en oefenboek voor candidaten voor het analystenexamen. Deel 1 en II.
13459: SLIJPER, CHR. F.W. - Ilmoe Kimia. (Kitab oentoek moerid sekolah normal dan bagi goeroe-goeroe boemipoetera).
13460: SLIJPER, CHR. F.W. - Elmoe Alam. (Boekoe pikeun moerid sakola normal djeung pikeun goeroe sakola kelas II)
13516: SLIJPER, CHR. F.W. - Ilmoe Alam.(Kitab oentoek moerid sekolah-normal dan bagi goeroe Boemipoetera)
1506: SLOAN, EUGENE B. - South Carolina: A journalist and his state. Second printing
8486: SLOET, BARON MR. L.A.J.W. - Beschrijving van den watervloed in Gelderland in maart 1855.
7697: SLOET TOT OLDHUIS, MR. B.W.A.E. - Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde en Statistiek. Vierde deel.
9895: SLOET, BARON MR. L.A.J.W. - Bijdragen tot de kennis van Gelderland
2014: SLOOF, J.H.M. - De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520.
11383: SLOOTMANS, C.J.F, MERKELBACH VAN ENKHUYZEN, L EN SMIT, MR. J.P.A. (BEWERKERS) - Halsteren. Zijn geschiedenis en zijn archief.
9615: SLOSSE, ROGER - Verbannen naar het Duivelseiland. De verbijterende levensgeschiedenis van de gebroeders Degrave.
2719: SLOTHOUWER, FREDERIK GERRIT - Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren.
3702: SLOTHOUWER, J.G. - Inleiding in de symboliek der vrijmetselarij op godsdienst-historischen grondslag. Met een Nabeschouwing over haar beteekenis voor den tegenwoordigen Vrijmetselaar.
1099: SLUIJTERS, H - Smalspoor in Nederland
11862: SLUIJTERS, J. - Klein historisch prentenboek. De lotgevallen van het Land van Ravenstein en het Graafschap Megen.
6525: SLUIS, JACOB EN VAN SPEYBROECK, DAAN - Evelyn Jansen Wezen Wesen
5594: SLUYTER, WILLEM - De Werken van Willem Sluyter. Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensaeme plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in't gewoel van groote aensienlijke Steden.
1524: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. Tweede veel vermeerderde druk
6796: SMAAL-MEELDIJK, RIE. - Jeroen. ( Met tekeningen van Jan Lutz).
8074: SMAL-STOCKYJ, STEPHAN VON GARTNER, THEODOR. - Grammatik der Ruthenischen (Ukrainischen) Sprache
10818: SMALS, N. (ILL.) EN TOOREN, J. VAN - De Wortelrooier
14183: SMALS, R.G.M. - Collaborative development of complex products. Ten cases of collaborative product development in high-tech industries.
5345: SMARTT, RAYMOND. N. - Geometrical Optics an Experimental Introduction
4012: SMEDT, WENDY DE - Locus Sancti Bernardi De Sint-Bernardusabdij te Hemilsem
11744: SMEETS, LUUK - Remote Endarterectomy. Endovascular Alternative to Bypass Surgery.(met een samenvatting in het Nederlands)
14319: SMEETS. IR. JAN A.H. - Effe anders.
5080: SMEETS, DIRK - Nagelaten gedichten van Dirk Smeets
14786: SMEETS, H.F.J.. EN V.F.L.W.CLEERDIN - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1923. Historische en administratieve Bescheiden Deel I t/m Deel V.
5692: SMELT, W.E. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Eerste stuk inleiding inventaris. Tweede stuk: regestenlijst , lijst van kaarten en teekeningen, index.
11497: SMERDOV, IGOR - The Philosophical Narrative of Vladimir Solovyov. An Application of Narrative Analysis to Russian Classical Philosophy: a case-Study of The Crisis of Western Philosophy and Other Works of Vladimir Solovyov.
12084: SMEUR, DR. A.J.E.M. - De Zestiende-eeuwse Nederlandse Rekenboeken With a summary in English
8296: SMIJERS, A.G.W.F. - De Maas in bedwang. De geschiedenis van de Maas en haar relatie met de bevolking van Mook en Middelaar.
6808: SMILDA, E.M. - Twee eeuwen tussen Es en Slinge. De geschiedenis van de koperslagers in De Peperstraat te Aalten.
5989: SMILDA, E.M. EN G.J. TIMMER (RED) - Aalten. Zoals het was, zoals het is. 2 delen (Nieuwe exemplaren)
2595: SMILES, SAMUEL - Industrial Biography. Iron Workers and Tool Makers
14318: SMIT PAUL - Het Kosmisch Plan. Interview met Paul Smit over de Advaita
7335: SMIT, JAN PAUL (E.A.) - De heimelijke wraak van Idyllis. 2001/2014
12596: SMIT, B.J. - Sterkteleer. Leerboek ten dienste van het Uitgebreid Technisch Onderwijs van de voorbereiding op de N.O.-akte examens Nb, Nc, Nh, Nj. Nu, Nw, enz. en het examen Meester Bouwpatroon (V.V.A.), van Aannemerscursussen en voor zelfstudie.
2469: SMIT, DR. MR. J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw Tiende verzameling bijdragen 1957 Oudheidkundige kring Die Goude
10758: SMIT, JAN / VAN WESSEL, HANS / TE WIL, THEO / TALENS, BERT. (RED.) - Didam 1815-2005. Een Liemerse plattelandsgemeente.
4725: SMIT, JOHAN, J SNR. - Harmony of mind and heart. The life and ideals of the author. First edition
9398: SMIT, JAN B. - Sporen van moderniteit. De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940)
13229: SMITH, W.O - Sideman: The Long Gig of W.O. Smith : A Memoir
7026: SMITH, KENNETH M., - Recent Advances in the Study of Plant Viruses
2574: SMITH, ANTHONY - The Dangerous Sort, The story of a balloon.
1165: SMITH, BRIAN E. - Royal Daimlers
13328: SMITH, JAY D. / GUTTRIDGE, LEN - Jack Teagarden The Story of a Jazz Maverick First edition
4667: SMITH, NICOL - Naar de voorhof van Tibet. Oorspronkelijke titel: Golden doorway to Tibet.
4680: SMITH, CH. A. - Common Names of South African Plants (Botanical Survey Memoir No. 35)
8514: SMITS VAN BURGST, C.A.L. - Nuttige en schadelijke insecten.
6068: SMITS, DR.C.F.XAV. - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch Hierbij de wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig.
9978: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderkamp. Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a.
5186: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Eerste deel: Gorinchem en Beneden-Gelderland. Gorinchem (en omgeving( Vuren, Herwijnen, Haaften, Tricht, Brakel, Poederoyen, Aalst, Nederhemert-Well, Hoenza-Driel, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren
7354: SMITS, AD. - Tegen het dogmatisme. Een rekonstruktie van de teoretiese ontwikkeling van Jean Guichard.
6174: SMITS, M. - Een aardse geschiedenis. De ABTB in dienst van boeren en tuinders. 1917-1997. In nieuwstaat.
6199: SMITS, M. - Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996
4309: SMOORENBERG, TINDA VAN (RED.) - Nederlandse Designprijzen. Catalogus 2004
9962: SMOUT, NICO / TORES, TIM ET RETOUR, PATRICK - Maisons de Charme
11380: SMULDERS, WILLEM (KAPELAAN TE MADE) - De R.K. Parochie-Kerk van Den Hout (niet in den handel)
13482: SMULLYAN, RAYMOND M. - Satan, Cantor
5262: SNEE, CARINE VAN DER - Niets beweegt voor even in dit land.
13874: SNELLEN, AGATHA - Klaproosje en Korenbloempje. Een sprookje.
1231: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Macrolepidoptera, systematisch beschreven.
1884: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, MR. S.C. - Gedaantewisseling en levenswijze der Insecten.
4767: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven . In goede staat.
1907: SNELLER, DR. Z.W. - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw. 1795-1940
10625: SNGERS W EN SIMONIS A.H. - Er ligt een eiland in de Maas. Geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak.
1497: SNIEDER, W. - In Vogelvlucht. Geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart vanaf 1784
12249: SNIJDER, A. - In de spiegel van de Schrift. Gedachten bij de zon- en feestdagen van het C-jaar
1361: SNIJDERS, A.J.C. - Het koninkrijk der dieren
7646: SNIJTSHEUVEL, K.C. - De Indische Nederlanders staan voor een gigantische taak. Stichting van een bakermat op Nieuw-Guinea. Met illustraties van Rudy van Giffen.
10756: SOBBOTTA, DR. MED. J. - Atlas der deskriotive Anatomie des Menschen. 1. Teil: Regiones comporis, Systema skeleti, Systema musculorum ( Regionen, Knochen, Bander, Gelenke und Muskeln des menslichen Korpers), 2. Teil: Systema digestorium, Systeme respiraqtorium, Systema Urogenitale, Systema vasorum I (cor) (die sog. Eingeweide des Menschen einsliesslich des Herzens). 3. Teil:Systema vasorum II, Systema nervorum, Organa sensuum, Integumentum commune ( Das Gefassystem (Hauptteil, des Nervensystem und die Sinneorgane des Menschen) nebst einem Anhang Das Lymphegefassytem des Menschen
13544: SODERBERGH, PETER A. - 78 RPM records
12532: SOEKARDI, R. - Sinar. Kitab batjaan untuk sekolah rendah. Djildid II
12244: SOERIADIRADJA, ?RD.I. ADIWIDJAJA, - Tjepat dan moedah I: kitab bagi anak-anak sekolah Soenda mempeladjari bahasa Melajoe
12221: SOERIADIRADJA,M / RD.I. ADIWIDJAJA, - Tjepat dan moedah II: kitab bagi anak-anak sekolah Soendabeladjar bahasa Melajoe
5045: SOEST, HANS VAN (E.A.) - Wandelen over Londense kerkhoven. De dodenakkers en hun legendarische bewoners.
11803: SÖHNGE, P.G. AND LOWE, C. VAN RIET. - The Geology and Archaeology of the Vaal River Basin. ( Department of mines, geological survey. Memoir No. 35)
1943: SOLA-MORALES, DE, IGNASI - Minimal architecture in Barcelona. Building on the built city.
9134: SOLDATI, MARIO - 55 Novelle per L'inverno.
5043: SOMBARDIER, PASCAL - Randonnées en Dauphiné. Les Classiques autour de Grenoble.
8263: SONNENBERG, G.J. - Radiotechniek voor Scheepsradiotelefonisten.
2554: SOREL, A.E. - La princesse De Lamballe . Une amie de la reine Marie Antoinette.(Figures du passe)
6572: SORIN, PIERRICK - Pierrick Sorin Le Laboratoire d'un film idéal illusoire
10700: SORMANI, LOUISE - Inventaris van de archieven van het borger-kinderen-weeshuis, het arme-kinder-huis en de beide weeshuizen te Nijmegen.
13611: SORRELL, PRESTON MILES MURRAY - Pure fuel Buy Used $7.97 $3.99 shipping Used: Good | Details Sold by greener_books_london Add to Cart Turn on 1-Click ordering for this browser 15 used
5013: SOUREN, ASTRID F.M.M. - Standards, soil, science and policy. Labelling usable knowledge for soil quality standards in the Netherlands 1971-2000.
6026: SOUSA, AHMED - Arab geography of Al Sharif al Idrisi 2 Vol.
13818: SOUTAR, WILLIAM - Diaries of a Dying Man.
8126: SPAHR VAN DER HOEK, DR. J.J. - Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednik fan de Wâlden.
2494: SPANJAARD, H. - Steenwijker Almanak voor het Jaar 1905. Bevattende al de Kermissen, Jaar- Vee- en Weekmarkten in Nederland en aangrenzende plaatsen in 't Buitenland benevens de op- en ondergang der Zon en Maan enz. 240e Jaargang.
10457: SPANNINGS, ROBERT - Inventaris van de archieven van het R.K. Parochiaal Armbestuur 1857-1966 en van de R.K. Stichting Huize St. Anna 1957-1972 te Nijmegen. Inventarisreeks nr. 12
5305: SPAT, C. PROF. - Maleische Taal. Overzicht van de grammatica. Vijfde, geheel herziene druk.
13100: SPAUTZ, ROGER - Django Rheinhardt. Mythe et Réalité
11791: SPECHT, R,H, - Das Bentheimer Land. I. Die Sagen der heimat.
4734: SPECHT, R. - Gustav Mahler: Neunte bis zwolfte Auflage.
7199: SPEELZIEK, J.J.(RED.) - Onze kerk van Terwolde. In nieuwstaat
9192: SPEENHOFF, J.H. - Honderd Tien Krekelzangen
1773: SPEES, FRIEDRICH - Güldenes Tugend-Buch
3084: SPEET, BEN - Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad.
14169: SPEK, I.C.M.TH. VAN DER - A momentary taste of being. Female subjectivity, the divine, and the science fiction of James Tiptree, Jr.
2694: SPELTZ, ALEXANDER - Ornamentstijlen. Door afbeeldingen met verklarenden tekst voorgesteld in historische volgorde naar het handboek van Alexander Speltz.
14798: SPENDER, STEPHEN (TEXT) - Henry Moore. Sculptures in landscape.
12288: SPERRY, ARMSTRONG - Bambu. Tjeritera dan lukisan
2420: SPERRY, ARMSTRONG - Bamboe De grasboom Geautoriseerde vertaling van Lidow
4536: SPETHMANN, DR. HANS - Die grossen Kanalbauten in Holland und Belgien
7666: SPEYBROECK, DAAN VAN - Louis-René des Forêts. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan in 1995.
9633: SPEYBROECK, DAAN VAN - Met zorg voor de kunst. Caring voor Art. Kunstcollectie UMC St. Radboud. Art Collection.
6538: SPEYBROECK, DAAN VAN EN TEEUWISSE, JAN - Spookrijders Ghostriders Nicolas Dings
6928: SPEYNBROECK, DAAN VAN - Met zorg voor kunst/ Caring for Art. Kunstcollectie UMC St. Radboud/ Art Collection (in nieuwstaat)
5667: SPIELHAGEN, F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 1e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 9 Serie VIII.
5668: SPIELHAGEN,F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 2e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 10 Serie VIII.
5669: SPIELHAGEN, F. - Hamer en Aanbeeld. Roman 3e deel. Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling. Nr. 11 Serie VIII.
9912: SPIELMANNS, JACOB REINBOLD - Anleitung zur Kenntniß der Arzneymittel : zu akademischen Vorlesungen eingerichtet
7900: SPIER, JO - Het Marshall-Plan en U... Heruitgave ter gelegenheid van Viering vijftig jaar Marshall Plan 1997
12530: SPIER, LESLIE - General Series in Anthropology. Number 3.Tribal distribution in Washington
6664: SPIER, JO - Daar zit 10 tegen 1 een Ford-dealer
10231: SPIERENBURG, PETER - The influence of rising CO2 availability on softwater vegetation. De invloed van stijgende CO2 beschikbaarheid op vegetatie in zachtwater meren. (met een samenvatting in het Nederlands).
11836: SPIERTZ, DR. M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
14708: SPIES, WERNER (ED.) - Max Ernst. A retrospective
9257: SPIJKER, A.M.J.M. HERMAN VAN DE - Gott, du bist ein Engel Das Tobit-Buch und sein poimenisches Anliegen
9826: SPIJKER, H.W. - Contardo Ferrini. Geloof en wetenschap. Studien voor onzen tijd. Bewerkt naar het italiaansch van Dr. Carlo Pellegrini. Serie XIII, No. 1 en 2.
12626: SPIJKER, G.J.H EN M.J.B. LAARMAN(RED.) - De praktijk van palliatieve zorg
6499: SPIJKERS, MAI - Het spant hier als een oordeel. Schetsen en herinneringen van een familie met bijdragen van Diny Verhoeven-Spijkers en Piet, Ad, Thijs, en Gerrit Spijkers
9854: SPINOSA CATTELA, J.E. - Budgettering en budgetcontrole. Bedrijfseconomische Monographieën I.
12901: SPITZEN, WIM EN VERSCHUUREN ANTOINE - Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek ESKAF. 1919-1934
11050: SPITZEN, A.M. (E.A.) - Atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985-2005.
13227: SPITZER, DAVID D. - Jazzshots : a photographic essay
10227: SPLUDER, INGEBORG VAN - Floodplain Forest Recovery. Softwood Forest Development in Relation to Hydrology, Riverbank Morphology and Management.
2322: SPONCK, LOU - Doe bleefs in mich. Felix Rutten 1882-1971.
6050: SPONSELEE, G.M.P. EN BUISE, M.A. - Het Verdronken Land van Saeftinghe
1145: SPOOR, RONALD - Alexander Cohen. Brieven 1888-1961
3904: SPOOR, CASPER - Kroniek van Nootdorp.
1045: SPORSCHIL, JOH. - Geschiedenis der Kruistogten
10887: SPORTELLI, ORIANO - Private n. 43 Winter 2008-09. Other side India
5891: SPRENGER, A.M. - Het vermenigvuldigen der vruchtboomen en wat hieromtrent in de laatste jaren bekend is geworden
7213: SPRINGER, ANTON - Geschiedenis der Beeldende Kunst. 3 delen: De Renaissance in het Noorden en de kunst vna de 17de en 18e eeuw. Met 426 afbeeldingen in den tekst. De Reanaissance in Italië. Met 327 afbeeldingen in den tekst en 1 gekleurde plaat.De Middeleeuwen. Met 373 afbeeldingen in den tekst en 3 gekleurde platen.
1357: SPRUIJT, C. A. M. - De Kropperrassen.
9584: SPRUIT, C.A.M. - Drie in één. Hoenders-Duiven-Konijnen. Practische handleiding voor huisvesting, verzorging en kweek van hoenders, duiven en konijnen. Met 27 tekeningen en 127 foto's.
1793: SPRUNT, ALEXANDER JR. AND CHAMBERLAIN, E. BURNHAM - South Carolina Bird Life Revised edition, with a supplement
14634: STAAL, M. VAN DER - Januari-vloed 1916. Uitgegeven ten voordeele van het watersnood-comité. De doodsche verlatenheid om Durgerdam.
13613: STAAL, GERT (A.O) - Dietwee/New Dutch Graphic Design.
8121: STAAL, P - Wonen op niveau; een opgraving aan de Langestraat.
12215: STAATS EVERS, J.W. - Nijmegen beschreven door J.W. Staat Evers
12260: STAATS EVERS, J.W. - Gelderland's voormalige steden.
5297: STADLER, ARTHUR - 1914-?. 42 Teekeningen van Arthur Stadler.
12916: STAFLEU-VAN DER LINDEN, ADA, STAFLEU, LEO - Zinnige jaren : VVH-Apeldoorn 1914-1994
8624: STAKMAN, M.C.E. - Gedachten over den Ontwikkelingsgang van het bestaande.
6829: STALS,JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays Bas.
8873: STAM, H. - Straatnamen in Hummelo en Keppel hun betekenis, herkomst en ontstaan.
14795: STAM, HENK (EINDRED.) - Echt Hummes, Terp 40 jaar.
10497: STAM, HENK (EINDRED.) - Beekse bronverhalen. Interviews en verhalen uit Beek en Ubbergen.
2362: STAM, MAARTEN - We vragen de kunstenaars kind te zijn van eigen tijd
3759: STAMKOT, BERT - Waar ons het vak werd geleerd. Kroniek van 90 jaar ambachtschool De Kronenburg , Nijmegen.
2174: STANFORD, MAUREEN EN O'NEIL AMANDA - Het Teddyberen Boek.
2301: STANLEY, HENRY M. - Der Kongo und die Grundung des Kongostaates. Arbeit und Froschung. Vol. 1+2.
10914: STAP, JAN; SCHREUDER, JACOB. - Schilders uit de Achterhoek en Liemers 1850-1950.
8242: STAPPER, L.M.H. - Roermond van 1900 tot nu.
4624: STARGELL, WILLIE AND BIRD, TOM - Willie Stargell An autobiography Signed by both writers
4288: STARING, W. C. H. - De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen. Vierde, herziene en veel vermeerderde druk bewerkt door R.W. van Wieringen
9732: STARINK, JAN, KUIPERS, HERRY, TROMP, WILLY. - Hoe wij slaagden. Een reconstructie van het leven op het Canisius College te Nijmegen tussen 1900 en 1950.
8396: STARK, J.J. - Wat een kantoorbediende moet weten
14101: STARR, BOB - I'm in the groove man.
1902: STARRE, H. VAN DER - Tarsal taste discrimination in the blowfly, calliphora vicina robineau-desvoidy
10280: STAVAST, W. EN G.KOK - Joes en Roes.
4205: STAVERMAN, DR. W. H. - Het nederlandse volkskarakter
13377: STEEGS, H.H.P. - Van Duivelsberg tot Groot-Linden. Rijk van Nijmegen 17 sept. 1944-83.
12704: STEEGSTRA, MARIJKE - Resilient Rituals. Krobo initiation and the politics of culture in Ghana
14592: STEEL, JAMES - Architectuur nu.
4650: STEEL OLCOTT, HENRY - Oude dagboekbladen de ware geschiedenis der theosofische vereeniging door Henry Steel Olcott, stichter der vereeniging deel II.
13050: STEEMAN, TON - Door het oog van de naald. Een blik op Apeldoorns verleden.
12923: STEEMAN, TON - De bunker van Seyss Inquart aan Loolaan 554 in Apeldoorn. Een historisch militair monument.
12920: STEEMAN, TON - Apeldoorn voorbij... Schetsen uit het verleden van Apeldoorn en Het Loo.
3327: STEEMERS, WIJNAND - 't Is weinig en het is veel' Over leven en werk van tekenaar-schilder Johan Haak (Wageningen, 28 maart 1890- 9 juni 1977, Bennekom)
9004: STEEN, G. - Ommen rond de 19e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van Ommen
10490: STEEN, I. - Bouwkunde.De voornaamste materialen der bouwambachten. Eerste deel: Steen .Handleiding bij het onderwijs in de kennis der bouwmaterialen benevens voor eigen studie.
11955: STEENBERGEN, A.G. (SAMENSTELLING EN TEKST) - Een verdwenen stuk Wageningen. De oude Beneden- en Bovenbuurt.
14426: STEENBERGEN, IVO (E.A.) - Het Nederlandse Rode Kruis. 145 momenten in 145 jaar Nederlandse Rode Kruis.
4259: STEENSMA, W. - De Radio Medische Dienst van het Nederlandsche Roode Kruis voor de scheepsvaart
1463: STEENSTRA, H. W. - Geschiedenis van Friesland
10017: STEENWYK, C. DE VOS V. EN HULTMAN, C.G. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafse Gemeenebest. Houdende bepalingen, aangaande de Heerlijke Regten. Gearresteerd den 9 Junij 1806
13095: STEFANO GILDO DE - Trecento anni di Jazz 1619-1919. Le origini della musica afro-americana tra sociologia ed antropologia.
13348: STEFANO GILDO DE - Storia del ragrime. Origini, evoluzione, tecnica 1880-1980
13525: STEFANUTTI, UGO - L'Universita di Padova nella storia della medicina
10830: STEGEMAN, HANS / PILJIC, DANIJELA / STRUIJS, ANKE / VERSTEEGH, ENRICO - In 2030. Vier vergezichten.
6927: STEGEMAN, B. - Uit Winterwijks verleden. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van een deel der voormalige Heerlijkheid Bredevoort.
2112: STEGENGA, H EN MOL, I. - Flora van de Nederlandse zeewieren Nieuw
3199: STEIJLEN, FRIDUS & WILLEMS, ERIK - Met ons alles goed Brieven en films uit Nederlands-Indië van de familie Kuyck Met DVD Bevat documentaire 'Met ons alles goed' van Erik Willems
9363: STEIJNS, HUB ; KALSBEEK, JAN - Kroniek van de kerk van mechelen geplunderd.....verwoest.....
10773: STEIJNS, YOLANDA EN KOUTAMANIS, ALEXANDER. - Onderwijsvisie
4649: STEIN, WILHELM - Holbein
9683: STEINBECK, JOHN. - East of Eden
12385: STEINBECK, JOHN. - The Pastures of Heaven. Reprinted 1955
3459: STEINBERG, JUDITH, BEN-MICHAEL. - Dog owner in problematic dog-rearing situations: techniques of disciplining behaviour.
14362: STEINER, RUDOLF - The mission of Christian Rotenkreuz: its character and purpose also Rosicrucianism and modern initiation.
12311: STEINER, PETER - Reinach Geschichte eines Aargauer Dorfes.
13092: STEINERT, HEINZ - Die Entdeckung der Kulturindustrie oder: Warum Professor Adorno Jass Musik nicht ausstehen konnte.
8746: STEINWEILER, ANDREAS - Fotos sind mein Leben: Albrecht Becker
6173: STEKETEE, KO - Eet nooit woste.
8616: STENDHAL - Romans et Nouvelles Texte etabli et annote par Henri Martineau Ce Volume content: Armance Le rouge et le noir. Lucien Leuwen
10560: STENFERT KROESE, H.E. EN NEIJENESCH, D.W. - Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
4568: STENGERS,JEAN (O.L.V.) - Brussel Groei van een hoofdstad
4115: STENVERT, M EN WESTRA, G. - J.F. van de Ven's Practische Zak-Atlas van Nederland. Met gids van voornaamste bezienswaardigheden in de Provincies. Elf Kaarten met ook de Rijwielpaden en Wandelwegen A.N.W.B. Kilometerafstanden tusschen alle plaatsen onderling voor Wielrijders, Motorrijder, Automoblisten en Wandelaars.
4116: STENVERT, M EN G WESTRA - J.F. van de Ven's Practische Zak-Atlas van Nederland. Met gids van voornaamste bezienswaardigheden in de Provincies. Elf Kaarten met ook de Rijwielpaden en Wandelwegen A.N.W.B. Kilometerafstanden tusschen alle plaatsen onderling voor Wielrijders, Motorrijder, Automoblisten en Wandelaars.
14261: STEPHENS, ANN.S. - Weelde en gebrek. Uit het Engelsch van Mrs. Ann. S. Stephens. Eerste deel en Tweede deel.
2108: STERK, A.A. - Paardebloemen. Planten zonder vader.Variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum).
3508: STERK, A.A. - Paardebloemen. Planten zonder vader.Variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum). Nieuw exemplaar!
9250: STERKENS, CARL EN VEN, JOHANNES A. VAN DER (RED) - De functie van de kerk in de hedendaagse maatschappij Opstellen voor Ernest Henau
6450: STERN, WILLIAM - Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage Zweite unveränderte Auflage
12067: STERNE, LAURENCE / LELOIR, MAURICE - A Sentimental Journey through France and Italy nr.377 of 550
9813: STERRENBURG, F.A.S. - Leidraad bij de microscopie.
7145: STEUR, PROF.DR. KLAAS - Liefde I: Liefdesstreven. Liefde II: Liefdesleven. Conferenties voor jonggehuwden.
4511: STEUR, J.A.G.VAN DER - Oude gebouwen in Haarlem. Gerangschikt volgens tijdsorde
3528: STEVENINCK, E.D. DE RUYTER VAN - Ecological studies of two abundant macroalgae on a caribbean coral reef
8291: STEVENS, LOUIS - De strijd van het geslacht Macallister. Deel 1: Er wordt een weg gebaand. Deel II: De Rots waaruit ge gehouwen zijt.
13436: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Kidnapped Being Memoirs of The Adventures of David Balfour in the Year 1751.
1490: STEWART, JOHN MASSEY - Het land van de wolven. De ongerepte natuur van Rusland en Siberië
11891: STIELER, KARL, WACHENHUSEN, HANS EN HACKLÄNDER, F. W. - De Rijn. Van zijn Oorsprong tot aan Zee
3766: STIGT, PROF.J. VAN DER (ARCHITECT BNA) - Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda. Restauratie 1991-2007
8241: STIGT, PROF.J. VAN DER (ARCHITECT BNA) - Cascowoningen voor Mamelodi in Zuid Afrika/ Shellhouses for Mamelodi in South Africa.
9957: STIJEVOORT, JAN VAN - Refreinenbundel 1524. Naar het Berlijnsch handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven door Frederik Lyna en Willem van Eeghem
7657: STIJNEN, SJEF EN VALLEN, TON. - Dialect als onderwijsprobleem. Een sociolonguistisch-onderwijskundig onderzoek naar problemen van dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs
14551: STINNER, JOHANNES - Gelre - Geldern - Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern.
4583: STIP, KEES - Olvehpolis
11525: STÖCKEL, ELISABETH - Die bürgerliche Küche oder neuestes österreichisches Kochbuch für Bürgerfamilien aus der gebildeteren Mittelklasse. Mit Beigabe von 200 Speisezetteln.
7869: STOCKMAN, BR. RENÉ - Vincentius Achterna. Onze voorkeursoptie voor de armen.
10787: STODDARD, ALBERT HENRY - Gulla. Animal Tales from Daufuskie Island, South Carolina. Illustrated by Christina Bates
13260: STODDARD, TOM - Jazz on the Barbary Coast
3286: STOELHORST, JAN-WILLEM - In search of a Dynamic Theory of the Firm. An evolutionary perspective on competition under conditions of technological change with an application to the semiconductor industry.
3356: STOFFERS, A.L. EN LINSKENS, H.F. - Excursie in de pannonische gebieden van Oostenrijk Excursie-verslagen van het botanisch laboratorium der R.K Universiteit Nijmegen Nr. 13
11057: STOKER, BRAM - Het juweel met de zeven sterren. Vertaald door J. Peels
10470: STOKWIELDER, HARRIE EN DE JONGH, PIET - De Loonse en Drunense Duinen in beeld.
14208: STOLK, HANS - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland.
1297: STOLL, - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie
6868: STOLOFF, BERNARD. - L'affaire Claude-Nicolas Ledoux.. Autopsie d'un mythe.
2561: STOLZE, DIETER; EN JUNGBLUT, MICHAEL - Het Kapitalisme. Van Manchester tot Wallstreet.
9843: STOPPA, VITTORIO - Astrattismo Romanticismo delle Serre
5542: STOPPELAAR, DR. J.W.DE (VERTALER) - Zwartvoet door opperhoofd Buffalo Child Long Lance. Met een voorwoord van Irvin S. Cobb. Uit het Engelsch vertaald.
3157: STORTELDER, ANTON EN GERARD MOLLEMAN - Binnendoor En Buitenom. Kerkepaden Zieuwent
4947: STORTENBEKER, MR. W. - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Deel XXII.
12672: STOTT, JOHN - Wat vogels ons kunnen leren. Bijbelse thema's in vogelperspectief met meer dan 150 prachtige foto's.
8780: STOURI, B.I. - Rideamus. Een nieuw prentenboek voor medici en patienten. Bevattende tal van ware, vreemde en kluchtige geschiedenissen, boertige rijmen en spreuken, klassieke en kersverse moppen, versierd met fraaie en vermakelijke prenten van oude en jonge meesters.
2129: STOUT, D.F. - Handboek Micro-Electronica. Digitale Microcircuits. Analoge Microcircuits. Analoge/Digitale Microcircuits.
12016: STOUTE, RENÉ - Notities van de Messenwerper.
7377: VAN STRAATEN VAN NES, J.H. EN MOERLANDS, IR. C. PH. - Boskoop in zijne historische ontwikkeling als centrum van boomkweekerijen.
4833: STRAATEN, DRS. E.J.VAN - Dubbelgebakken. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940
14329: STRAATEN A. VAN - Proeve eener verklaring van het verschijnsel der linkshandigheid
13350: STRAMACCI, FABRIZIO - New Orléans alle origini del Jazz
1650: STRANTZ, M. VON - De geschiedenis onzer bloemen en planten
4501: STRASSEN, PROF. DR. OTTO ZUR - Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs, mit 3231 Schwarzen Abbildungen im Text und auf 346 Tafeln, 279 tafeln in farbendruck und 13 Karten. Auflage. 13 Bände: Die Niedere Tiere, Die Fische, Die Lurche und Kriegtier (2 Bände), Die Vögel (4 Bände), Säugetiere (4 Bände), Vielfüßler,Insekten, Spinnenkerfe.
8142: STRATZ, DR. C.H. - Die Schonheit des Weiblichen Korpers. Den Muttern, Artzten und Kunstlern gewidmet.
9174: STRAUB, DR. M. - Leerboek der Oogziekten met 118 afbeeldingen
13871: STRAUSS, HERMANN; HERBERT TISCHNER - Die Mi-Kultur der Hagenberg-Stämme im östlichen Zentral-Neuguinea.
1858: STREHALBBAND. WIRBELLOSE II/SEMANN, ERWIN - Exkursionsfauna von Deutschland. Insekten. Zweiter Halbband. Wirbellose II/2
14206: STREUVELS, STIJN - Stijn Streuvel's volledige werken. Deel VI. De Vlaschaard, De Maanden.
11062: STREUVELS, STIJN - Dorpsgeheimen. Eerste en Tweede boek
12856: STREUVELS, STIJN - Op de Vlaamsche binnenwateren
10869: STRIEDER, BARBARA (RED.) - Filz, Fett, Honig, Gold, Blut... Joseph Beuys. Symposium zur Material-Ikonografie
10871: STRIEDER, BARBARA (RED.) - Joseph Beuys - Die Materialien und ihre Botschaft.
6384: STRIEN, J. DE BOER VAN - De Mededingers
1431: STRIJBOS, JAN P. - Texel. Uniek vogelparadijs in de Waddenzee
13904: STRIJBOS, JAN. (EINDRED.) - Zij deden hun plicht voor orde en vrede. De Indiëgangers uit Castenray en Klein Oirlo.
13907: STRIJBOS, JAN. - De onderwijshistorie van Castenray. 90 jaar school 1922-2012
13905: STRIJBOS, JAN. - De Castenrayse Vennen. Een natuurgebied van bijzondere schoonheid.
1396: STRINDBERG, AUGUST - Verslag van twee huwelijken
11179: STRINGER, CHRIS - The Complete World of Human Evolution.
6616: STROEKEN, HARRY - Dromen. Brein
14763: STROINK, L.A. - Stad en land van Twente
2335: STROINK, L.A. - Stad en land van Twente. 1e druk.
11390: STROOSMA, O.B. - Horseshoe kidneys. Implicatieons transplantation and vasculair surgery
3209: STRUYK, ARIE - Colposcopische evaluatie bij afwijkende uitstrijk. Een prospectieve studie
10355: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Titus Brandsma, herzien - herdacht - herschreven.
3004: STRUYKER BOUDIER, HENK - Mier en slang Correspondentie van F.J.J. Buytendijk met Erich Wasmann S.J.
8304: STUKART, PASTOOR B. - Gedenkboek 50 jaar bevrijding van Bemmel, Ressen en Haalderen 1945-1995.
5306: STULCKEN, KARL - Kleiner Vogel Greif. Das Buch vom Sperber. Mit 80 Abbildungen in s/w.
2533: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sybilla Merian 1647-1717
7830: STULTIENS, ANDREA - Kerkdorp St. Odieliënberg en Polderdorp Kreileroord. 2 delen in cassette.
13660: STUMPEL, A.H.P. - Reptiles and amphibians as targets for nature management.
7790: STUPEL, HELMUT - Synthetische Wasch- und Reinigungsmittel. Chemie, Klassification, Technologie, Komsposition, Anwendung, Untersuchungsmethoeden und wirtschaftliche Bedeutung.
2448: STURING, J. - De Zoogdieren der Aarde met 169 gekleurde afbeeldingen op 30 platen door Chr. A. Votteler
9305: STURM, ARIE - Op de fles
14070: STUURMAN, P. (HOOFDREDACTEUR - WESTERHEEM tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Jaargang XXVI, No. 1 t,/m 5 1977.
6023: SUAREZ, FRANCISCO - Theologiae R.P.FR. Suarez, e societate jesu, summa, seu compendium, A.R.P. Francisco Noel Ejusdem Societatis Concinnatum et in duas partes divisum 2 vol and appendix in 1 book
5440: SUBAGYA, RAHMAT - Pantja Sila. Dasar Negara Indonesia.
9076: SUCHENWIRTH, RICHARD - Deutsche Geschichte. Vor der germanischen Vorzeit bis zur Gegenwart.
4789: SUCHLAND, HARRY - Alte Kirchen in Berlin. 33 Besuche bei den ältesten Kirchen im Westteil der Stadt
13532: SUDHALTER, RICHARD M. - Lost Chords. White Musicians and Their Contribution to Jazz. 1915-1945.
13912: SUDHALTER, RICHARD M. - Bix. Man
3400: SUE, EUGENE - Le Juif Errant
9333: SUENO, AKIRA - Entrepeneur
7814: SUIJFBERGEN, KEES - We wisten niet wat ons overkwam. Herinneringen aan '40-'45.
8920: SULBI, ENDANG (A.O.) - Djakarta Museum Art Treasures
13887: SUMARSONO, TATANG - Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi kemerdekaan. (Gesigneerd exemplaar)
3584: SUNDERMANN, H. - Europäische und mediterrane Orchideen. Eine Bestimmungsflora mit Berücksichtigung der ökologie.
10364: SURENDONK, HUUB. - Het licht moet blijven branden. PGEM 1955-1985
14043: SURIMONO - Poetry & Image in Japanese prints.
8984: SUTTON, S.L. - Invertebrate types Woodlice
13531: SUTTON ALLAN - American Record Labels and Companies. An Encyclopedia (1891-1943)
13134: SUURLAND, JOHN (HOOFDREDACTIE) - Groot Eindhovens Kroegenboek
10006: SUYVER-LANDRE, J.W. - Wasschen en opmaken van allerlei stoffen voor kleeding en huis. Waschboekje voor de huishouding
2275: SUZUKI, DAISETZ T. - Leben aus Zen Eine Einführung in den Zen-Buddhismus Voorwortd von Eugen Herrigel Bearbeitete Neuausgabe
2277: SUZUKI, DAISETZ T. - Mushin Die Zen-Lehre vom Nicht-Bewusstsein Das Wesen des Zen nach den Worten des Sechsten Patriarchen
2278: SUZUKI, DAISETZ T. - Zazen Die Ubung des Zen Grundlagen und Methoden der Meditationspraxis im Zen
13759: SVENSSON, LARS; GRANT, PETER; MULLARNEY, KILLIAN; ZETTERSTRÖM, JAN - Vögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens
9536: SWAAM, A. DE - Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam op 28 mei 1979.
11424: SWAAN, ABRAM DE / HOFLAND, HENK / PEPER, BRAM - De omheinde stad. Essays over veiligheid
11201: SWAANS, KEES - Transcending boundaries. Interactive Learning and Action at the interface of HIV/AIDS and agriculture.
13911: SWANBORN, PETER - Tot de Dood op Zee
7959: SWANENBURG DE VEIJE, G.D. - Jaarboekje voor de Provincie Overijssel voor het jaar 1875. Vier en zeventigste jaargang.
10070: SWART, BERT DE - Speech therapy in patients with neuromuscular disorders and Parkinson's disease. Diagnosis and treatment of dysarthria and dysphagia
12636: SWART, JAN D. - Het drama Wim Landman. Oranje doelman slachtoffer van matchfixing.
8476: SWARTH, HELENE - Rouwviolen
7287: SWEDENBORG, EMANUEL - The Doctrine Of The New Jerusalem Respecting The Lord. Being a translation of his work entitled Doctrina novae hierosolymae de domino, Amstelodami 1763 to which are added, answers to questions on the trinity proposed by the late rev. T. Hartley .
4728: SWEDENBORG, EMANUEL ( G. BARGER) - Over de gemeenschap tusschen de ziel en het lichaam, welke men onderstelt plaats te hebben of door natuurlijken invloed, of doorgeestelijken invloed of door vooraf vastgestelde overeenstemming. Door Emanuel Swedenborg. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en door hem uitgegeven te London 1769.
9822: SWEET, HENRY - The Student's Dictionary of Anglo-Saxon.
1859: SWELLENGREBEL, PROF.DR. N.H. - Die Anophelen von Niederlandisch-Ostindien. Dritte Auflage
4184: SWELLENGREBEL, PROF.DR. N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie. Koloniaal Instituut te Amsterdam. Mededeeling No. XV. Afdeeling Tropische Hygiene No.10. 2e druk
4195: SWERKOWSKI, CH. - Zij, die voor u paraat stonden. Herinneringen van Ch. Szerkowski, transportcolonnist bij het Roode Kruis
10274: SWERTZ, CHARLOTTE - Morphology of germlings of urediniospores and its value fot the indentification and classification of grass rust fungi.
8982: SWIFT, JONATHAN - Voyages du capitaine Lemuel Gulliver en divers pays eloignez.
12049: SWILLENS, P.T.A. (BEWERKING) - De Groote Schouburgh Der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. III. Deel.
13305: SWINKELS, HENK / DOBMA, CEES - Last Weekend of August Jazz in Lighttown Photo Impressions Henk Swinkels
10347: SWINKELS, LOUIS EN KOSTER, ANNELIES - Nijmegen, oudste stad van Nederland.
12041: SYLVA, CARMEN - Novellen (op lijdenspaden, een gebed, e.a.)
8698: SYLVA, CARMEN - Gedachten eener Koningin
1787: SYMINGTON, C. F. - Foresters manual of dipterocarps No.16 Malayan forest records
5208: SZANTO TIBOR - A Magyar Plakat. Corvina.
13067: SZWED, JOHN - So What. The life of Miles Davis.
8974: TACITUS - Jaarboeken (Ab Excessu divi Augusti Annales). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. J.W. Meijer.
13437: TACKERAY, W.M. - The History of Samuel Titmarsh and the Book of Snobs. (Miscellanies, vol. 1)
6193: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Renswoude en Emminckhuysen. Met stamboom. Gesigneerd met persoonlijke boodschap aan de ontvanger door M.J.L Baron Taets van Amerongen
7186: TAFURI, M. - Vienna Rossa. La politica residenziale nella Vienna socialista, 1919-1933
2063: TAGORE, RABINDRANATH - De leerschool van den papegaai en toespraken in shanti niketan.
13495: TAJADOD, NAHAL - Les porteurs de lumière I. Péripéties de l'Eglise chrétienne de Perse IIIe-VIIe siècle.
6449: TALENS, M. FABRIKANT - Nederlanders, die vijanden van hun eigen land zijn. Vrijhandel of Bescherming? Een stem uit de praktijk>
10640: TALPEANU, M/ PASPALEVA, M. - Oiseaux du delta du Danube/ Die Vogelwelt des Donaudeltas.
10067: TAMSMA, R. - The Netherlands in Fifty Maps. An Annotated Atlas
10305: TAMURA, TERUAKI - The Elegant Art of Japanese Food and Manners.
11555: TANGELDER, MARCO J.D. - Antithrombotic therapy after infrainguinal bypass surgery. The Dutch BOA Study.(met een samenvatting in het Nederlands)
13543: TANNER, LEE - Jazz Image. Les Grands Photographes de Jazz.(1935-1992)
13054: TANNER, PAUL;MEGILL, DAVID W.;GEROW, MAURICE - Jazz.
9568: TARALON, JEAN - Les Tresors des Eglises de France.
6791: TARDY [HENRY GUSTAVE LENGELLÉ]. - La pendule française des origines à nos jours. Vol.I,II
4426: TARRING, LH/CORDERO H.G. - In a metal merchant's office. A guide to trading in metals, ores, iron and steel and scrap. Second edition.
9111: TAUDIN CHABOR, JEANETTE A. - Japan als handelspartner. Adviezen uit de praktijk.
8789: TAVARD, CHRISTIAN-H. - Le Livre Des Armes
2459: TAVERNE, ED - Bij de gratie van het conflict. Bouwen, wonen en sturen in het tijdperk van de stuifzandsamenleving.
3589: TAYLER, THOMAS M.C. - Pacific Northwest Ferns and Their Allies. (signed by author!)
12019: TAYLOR, FREDERICK - De Berlijnse Muur. 13 augustus 1961-9 november 1989.
7530: TAYLOR, ISAAC REV. - Scenes in Europe, for the amusement and instruction of little Tarry-At-Home Travellers Third edtion
4648: TCHERTKOFF, VLADIMIR - The last days of Tolstoy
6037: TEELLINCK, JOHANNES - Den vruchtbaermakende Wynstock Christus. Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove
9948: TEENSTRA, BEN N.(INLEIDING) - Suiker, verfhout
1251: TEERLINK, C.C.J. & BEETS, P. - Frankrijk, Belgie, Groot-Brittanie en Ierland en zijne bewoners. Uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking. Met 4 gekleurde platen.
7798: TEEUWEN, MARJAN - Constructed Moment
10222: TEEUWEN, CHR.W.J. - Wegens Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der afscheiding op den Noord-Oostelijken Veluwerand.
3531: TEITLER, PROF. DR. G. TEITLER EN HOMAN, LUITENANT-KOLONEL DER MARINIERS MR. DRS. C. - Het korps Mariniers 1942 - Heden
14262: TELDERS, PROF.J.W. (REDE) - De Zuiderzee. Hare Afsluiting en drooglegging. See all 2 images De Zuiderzee. Hare Afsluiting en drooglegging. Beschouwingen der Zuiderzee-Vereeniging.
1714: TEMPEL O. P., P. VAN DEN - De wetenschap der heiligen Beschouwingen over ascese en mystiek 1e druk
2774: TEMPEL, F. J. PROF. DR. - Tandheelkundig woordenboek
13153: TERCINET, ALAIN - Stan Getz Ouvrage publie avec le concours du Centre National des Lettres
11869: TERESA, ZR. - Gedenkboek van de congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van goeden bijstand te Schijndel. 1836-1926
9643: TERLINGEN, MARENNE - (On)Eindigheid
8020: TERLINGEN, J.B.A/ ENGELBREGT G.M.J. - Utrecht. Europese Kerkenstad.
10441: TERMEER, HENK - Nijmegen Frontstad. September 1944mei 1945. Politiek en vakbeweging.
1465: TERPSTRA, PIETER - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
4691: TERREEHORST, PAULINE - Daar, Toen, Hier. De films van Johan van der Keuken.
10752: TERRUWE, DR. A.A.A. - Democracy Needs a Global Conception of Mankind: Affirmation Affirmed. (Speciale uitgave No. 23)
10002: TERVOOREN, ARTHUR - Ik maak mijn brandstof zelf
7115: TERVOOREN, HELMUT - Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas.
5343: TERWOGT, DR. W.A. - Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost Indie, aan het Nederlandsche Volk verhaald.
6395: TESSELHOFF, P. - De zoon van kapitein Peters
6335: TETERS, RICUS - Mijn Eigen Verhaal. Alias- Brokkie- Wanhoop. Ik was de beste. Australie 1956
10581: TEUBER, JAN - Himlen set fra Jorden. En astronomisk resje
1614: TEULET, A. F. - Les Codes de L'Empire Francais
9847: TEUNISSEN, SASKIA - In palliative cancer care symptoms mean everything. Symptoms
3292: TEUNISSEN, P. - De natuur in ! Tijdschrift voor het Lager Onderwijs gewijd aan Land- en Tuinbouw, Mat. Historien enz. Zesde jaargang
14133: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. (VERANTWOORDING) - SVZ. Stand van Zaken. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan der Scheepvaart Vereeniging Zuid. 20 September 1957.
13434: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE - THE ADVENTURES OF PHILIP. On his way through the World shewing Who robbed him, who helped him and who passed him by.
9575: THACKERAY. W.M. - De Newcomes. Eerste en Tweede deel.
12637: THATE, MR. J.O. - Het reewild. Gezien door het oog van de jager. Met illustraties van J.A.Schijnder
11599: THEUWS, J.A. - Transcendental Meditations ( For Brass and Strings)/ Transcendentale Meditaties (voor Dwarsfluit, Blazers en Violen)
5912: THEYS, HANS / JANSSENS, ANN VERONICA - Het raadsel van de verdwenen kat (L'énigme du chat perdu)
7608: THIAT NJO TIONG - De gewichten en lengten der pasgeborenen te Djakarta en de factoren, die daarop invloed kunnen uitoefenen.
2734: THIEL, ERIKA - Geschichte des Kostüms. Die Europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart.
1647: THIELE, PROFESSOR DR. JOHANNES - Handbuch der systematischen Weichtierkunde. Erste Band
1481: THIELEN, TH. A. M. - Geschiedenis van Raalte. Als kerspel, statie en parochie van het H. Kruis
9846: THIEMAN, PATER HUGO - A. Meyenberg's Homiletische en Katechetische Studiën in den geest der H. Schriftuur en van het kerkelijk jaar. Naar de 6e en laatste duitsche uitgave (Luzern 1908).
8960: THIERRY, M. - Histoire de la conquête de l' Angleterre par les Normands.
6594: THIJM, J.A. ALBERDINGK - Palet en Harp. Romantisch dichtwerk in verzen en proza
12197: THIJSSE, JAC. P. - Langs de Zuiderzee.
12199: THIJSSE, DR. JAC. P. THIJSSE - Onze groote rivieren. Te illustreeren met Verkade's platen naar aquarellen van C. Rol, J. Voerman jr. en H. Rol. UITSTEKEND EXEMPLAAR!!
9136: THIJSSE, DR. JAC. P. THIJSSE - Nederlandsche vogels. Gekleurde platen van Sjoerd Kuperus
3499: THIJSSEN, W.TH.M. - Genesis van een faculteit. De oprichting en opbouw van de faculteit de wiskunde en natuurwetenschappen aan de katholieke universiteit Nijmegen
12257: THISSEN, SIEBE - Onze stad ! actieprogramma cultuurbereik 2004-2008
10498: THISSEN, PAUL - Stappen rond Groesbeek. Zes wandelingen door een heuvellandschap.
3784: THOBEN, PETER (VOORWOORD0 - Teun Gijssen van Impressies tot visionaire poezie
5157: THOBEN, PETER (SAMENSTELLER) - Gedreven vakmanschap. Kunstschilder-docent Wim van de Plas. 1913-1984. Uitgegeven naar aanleiding van de herdenking van zijn vijfenzeventigste geboortejaar.
2601: THÖENES, GRETA M. - Intuïtie en reflectie Met een inleiding van Prof. Dr. M.J. Langeveld
8845: THOMAS, FRED. - Het hart van mijn stad. Gids voor het Begijnhof.
12826: THOMAS, DYLAN - Since, on a Quiet night... Een radiostuk voor auteurs, zangstemmen en ensemble op teksten en brieven
7140: THOMAS, ROBERT, B. - The (old) Farmer's Almanack, calculated on a new and improved plan for the year of our lord 1949.
7383: THOMAS, MARCEL - The Grand Heures of Jean, Duke of Berry
4749: THOMAS, J - Illustrierte Geschichte des Bürgerkrieges in Russland 1917 - 1921. Mit 167 Illustrationen, 13 Kartenskizzen und 3 farbigen Beilagen.
9072: THOMPSON, REV. HENRY L. - Henry George Liddell D.D. Dean of Christ Church, Oxford. A Memoir.
2655: THOMPSON, JON - Het Oosterse tapijt
4303: THORBECKE, DR. J.R.T - Staatsinrigting en staatsbestuur.Bewerkt door Dr. J.P. Duyverman.
11942: THURMAN, JUDITH - Colette, een zinnelijk leven.
4879: TIBOR, SZANTO - A Magyar Plakat. Corvina.
4710: TICHELEN, H. VAN (VERTALER) - Dick Whittington en zijn kat. Uit het engelsch naverteld.
7429: TICHELMAN, G.L. EN VOORHOEVE, P. - Steenplastek in Simaloengoen Inventaris van steenen beelden, reliefs, steenen kisten en dergelijke
6211: TIDBURY, JANE - ZEN Style Balance and simplicity for your home
1176: TIDEMAN, B.J. - IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand.
13553: TIDRICK, KATHRYN - Heart Beguiling Araby. The English Romance with Arabia
8999: TIECK, HEINRICH - Fest der Augen. Handzeichnungen und Aquarelle aus der Albertina zu Wien
8382: TIEHATTEN, RIEN - Van bewaarschool tot de Wonne Geschiedenis van een stadsklooster 1867-2011
8047: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
12769: TIELEMANS, MARIANNE - De nieuwe buurtjes! Bloedstollend...
12424: TIELLIU, IGNACE - Endovascular Repair of Pheripheral Artery Aneurysms.
5777: TIEMENS, W.H. - Enige opstellen over verschillende historische onderwerpen. Gemeentewerken Arnhem van 26-9-1938 tot 1-8-1971
13822: TIGNOR, ROBERT L. - Napoleon in Egypt. Al-Jabarti's Chronicle of the French Occupation, 1798.
11913: TIHAMÉR, MGR. TOTH - De godsdienstige jongen. Vertaald door E.H.Dr. A. Carduyn
9414: TIJDINK, T (SAMENSTELLER) - Pas op de buren! Jubileumuitgave 50 jaar Rouwmaat.
1376: TIJKEN, C. J. - De Africhting van den Gebruikshond
13738: TIL, IR. K. VAN - De Rijntakken van de Bovenrivieren sedert 1600.
4854: TILLEMAN, RONALD (VOORWOORD) - Ridderkerk. Gezien door de ogen van Fotoclub Ridderkerk.
9915: TILMANS, EMILE - Porcelaines de France
7348: TIMMER, R.D. EN VERBEEK, W. - Zo was Geldermalsen. Oude foto's en prentbriefkaarten vertellen van Geldermalsen, Tricht, Buurmalsen en Meteren.
8188: TIMMER, FR. ODORICUS (SAMENSTELLER) - Het Apostolisch Vicariaat van Zuid-Shansi in de eerste vijf-en-twintig jaren van zijn bestaan (1890-1915).
13361: TIMMERMAN, PETER - Thinking About Agreement The Emperical Plausibility of Moral Contract Theory
14461: TIMMERMANS, LUCA - Risk Factors and Prevention of Incisional Hernia. Risicofactoren en de preventie van littekenbreuken
2897: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nymegen
4842: TIMMERMANS, FELIX - DE HEMELSCHE SALOMÉ, spel in zeven tafereelkens
10689: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nijmegen
12811: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van de kerk van Elsloo. 1849-1949.
14782: TIMMERS, DR. IR. F. - Functieleer en Nomografie voor administratie en handel.
7462: TIMON - Livre des Orateurs Seizieme edition
13064: TINGEN, PAUL. - Miles beyond. The Electric Explorations of Miles Davis 1967-1991
2718: TINKER, SPENCER WILKIE - Whales of the World
14434: TINNEVELD, A. ( MET MEDEWERKING VAN DR. D.P. BLOK) - Toponymie van Didam XXVIII. Bijdragen en mededelingen van de commissie voor naamkunde en nederzettingsgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
11516: TINNEVELT, RONALD (RED.) - Europa. Op zoek naar een nieuw elan. (Nieuw exemplaar)
13834: TIPLER, FRANK J. - The Physics of Immortality. Modern Cosmology. God and the Resurrection of the Dead.
3521: TIRION - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Derde deel Vervatttende de Beschryving der Provincie Gelderland. Zonder landkaarten Maar met prachtige frontspiece (nader uitgelegd in omschrijving)
13545: TIRRO, FRANK - Jazz. A history
14497: TIRRO, FRANK - Jazz: a History
5003: TISA, JOHN - Palette und Flamme Plakate aus dem Spanischen Bürgerkrieg
10179: TISSERAND, F. - Traité de Mécanique Céleste Tome IV. Théories des satellites de Jupiter et de Saturne. Perturbations des petites planétes.
6246: TISSOT, (S.A.T.) - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting. Dutch enl. transl. H.J. Schouten
2374: TIT, TOM - La Science Amusante. Cent Nouvelles Experiences. 2ème série. Douzieme edition.
1230: TITSINGH, V. - Handwerksboek voor jong en oud. Naar het deensch van N.G. Rom bewerkt door V. Titsingh met een inleidend woord van F.W. van Eeden. Nieuwe uitgave.
6789: TITULAER, CHRIET - Achter glas. Verrassende facetten van de wondere wereld van glas. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Veromco 1890-1990.
12586: TITULAER, CHRIET - Van Edison tot CD-video. (gesigneerd exemplaar)
3491: TITULAER, CHRIET - De mens en de computer.
14107: TJEERDSMA, PETER - Als de noot het hoogst is..., een beschouwing over de rechtspositie van de jazz- en improviserend musicus in Nederland.
4197: TJERKSTRA, WILLEM - Dokslepers
3480: TOD, I EN WHEELER, M. - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie.
7142: TODOROV, TZVETAN. - Mikhail Bakhtine le principe dialogique suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine.
13672: TOIRKENS, JEROEN - Nomad. Essay Jelle Brandt Corstius
11385: DU TOIT, DON F./ SAAIMAN, ANDRÉ - Illustrated manual of endovasculair stent-graft treatment of abdominal aortic aneurysms.
1641: TOLBOOM, J. G. & TOLBOOM-VAN DEN BERG, S. W. - Genealogie Tolboom
9626: TOLKIEN, J.R.R. & GORDON, E.V. - Sir Gawain & The Green Knight.
6102: TOLLENS, H - Tafereel van de overwintering der hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
13087: TOLMAN, RINE EN REIN STUURMAN - Gevleugelde Muzikanten. (Album, compleet)
12348: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - Résurrection Premiere et deuxieme parties traduit du Russe par Teodor de Wyzewa
1618: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - La Guerre et la Paix
9893: TOLSTOI, L.N. - Oorlog en Vrede. Historische roman
8941: TOLSTOÏ, COMTE LÉON - La Guerre et la Paix Roman historique
1446: TOLSTOJ, L. N. - Verzamelde werken. Toneelwerken Deel VII
4940: TOMBROEK, GERARD - Praktijkboek modelspoorwegen.
12732: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de vliegende kalief In slechte staat
5881: TOONDER, MARTEN - De Schoonschijners
14062: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes, deel 1: Het geheim der blauwe aarde
3689: TOONDER, MARTEN - Metro 10-tal Metro tiental
12716: TOONEN, LOUISE - The Door to Heaven. Female Initiation, Christianity and Identity in West Papua
7997: TOORN, WILLEM VAN - Uiterwaarden.
6689: TOP, H.J. - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. 'n onpartijdig antwoord- zonder geleerdheid- op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz.
7203: TOP, WIEB - Honderd jaar imkeren. Geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 1897-1997.
7211: TÖPFFER R. - Premiers voyages en zigzag. Ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes.
11553: TORDOIR, J.H.M.(RED.) - Toegang tot de bloedbaan voor hemodialyse behandeling. Techniek en indicaties van dialyse shunts en arterioveneuze fistels.
12430: TORDOIR, J.H.M.(RED.) - Toegang tot de bloedbaan voor hemodialyse behandeling. Techniek en indicaties van dialyse shunts en arterioveneuze fistels.
11422: TORRE, E.J. VAN DER - Politiewerk Politiestijlen, community policing, professionalisme
3353: TORROJA, E. - Logik der Form
2205: TOULLIER, M. C. B. M. - Le droit civil francais, suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a tache de reunir la theorie a la pratique Troisieme edition Tome Dixieme
6217: TOUMA, TOUFIC - Un village de Montagne au Liban ( Hadeth El-Jobbé )
11910: TOURBE, F.J. - Meditatien op het lyden en sterven van Jesus, uitgesproken in verscheidene kerken te Antwerpen, ten tyde van den vasten.
10252: TOUSSEUL, JEAN - L'Epine Blanche.
4798: TRAUB, HAMILTON P. - Herbertia, Volume 6, Dedicated to the Union of South Africa
7027: TRAVEN, BEN. - De Katoen-Plukkers.
13175: TRAZEGNIES, JEAN DE - Duke Ellington. Harlem Aristocrat of Jazz
3151: TREASE, GEOFFREY - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condottieri,
5947: TREBITSCH-LINCOLN, J.T. - De grootste Avonturier der Twintigste Eeuw. Mijn leven naar waarheid geschetst.
13734: TREEBUS, K. F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst
11951: TRÉMIÈRES, HENRY DE - In de gevangenis geboren. De Feuilletonroman voor de vrouw.
11952: TRÉMIÈRES, HENRY DE EN MARCEL PRIOLLET. - Maggy, de onteerde bruid of De kruisweg der onschuld. De Feuilletonroman voor de vrouw.
9920: TRENKLER, ERNST - Livre D'Heures Handschrift 1855 der Österreichischen Nationalbibliothek
3239: TREUB, DR. HECTOR EN TAK, MR. A. - Leerboek der gerechtelijke verloskunde. 1e druk 1908.
4695: TREVES, LUISA (RED.) - Nederlands Theater Jaarboek. 20e jaargand seizoen 1970-1971. Toneel, Opera, Televisiedrama, Ballet.
13097: TRIGGS, W.W. - The Great Harry Reser.
12833: TRIMMEL, DR. HUBERT - Fachwo?rterbuch fu?r Karst- und Ho?hlenkunde.(Spela?ologische Fachworterbuch) Heft 5.
11026: TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S EN POLLMANN, DR. JOP. - Het spel van moeder en kind. Oude kinderrijmen voor jonge ouders.
9758: TROLL, DR. WILHELM - Praktische Einfuhrung in die Pflanzenmorphologie. Ein Hilfsbuch fur den botanischen Unterricht und fur das Selbststudium. Erster Teil: Der vegetatieve Aufbau.
9759: TROLL, DR. WILHELM - Praktische Einfuhrung in die Pflanzenmorphologie. Ein Hilfsbuch fur den botanischen Unterricht und fur das Selbststudium. Zweiter Teil: Die bluhende Pflanze.
6960: TROLLOPE, MRS - Vienne et les autrichiens traduit par Achille M...
10343: TROMP, WILL (E.A.) - Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels=Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers.
12141: TROMP, WILL (E.A.) - Een zonnige voorjaarsdag Nijmegen, 22 februari 1944
10535: TROOST, PETER J. - Karren door Oud-Rotterdam.
7205: TROTSKY, LEO - Drie opvattingen over de Russiese revolutie.
9731: TROUWHORST, A.A. - De Atjehers van Snouck Hurgronje. Catalogus bij de tentoonstelling
9146: TRUEBA, D. ANTONIO DE - Cuentos Campesinos Tercera edicion corregida y aumentada
2143: TRY ELLIS, W.CH.DE LA, - Antilliana. Verzameld werk.
9003: TSCHIMPKE, ALFRED - De Spookdivisie. Rommel's pantserswagens breken door Vertaald door H. Broekman
13795: TUBB, JONATHAN N. - Canaanites. Peoples of the Past.
3075: TUCHMAN, BARBARA W. - Short Small bowel in children. Complications and treatment strategies.
9803: TUCKER, C.F. (ED.) - The Shakespeare Apocrypha. Being a collection of fourteen plays which have been ascribed to Shakespeare.
2194: TUIK, PIET - De kerk van het Heylig Cruys en St. Andreas.
10860: TULII CICERONIS, M. - Orationes Selectae XVIII. Ex recognitione C. Halmii. Editionem alteram curavit C. Laubmann.
10948: TUMMERS, TIJS - Dokter Piet van Hasselt [1896-1974]. Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden.
7860: TUMMERS, HARRY - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
10433: TUMMERS, TIJS - 'Lustverblijven zijn verrezen, schuilend in een bloemengaard'. 115 jaar Nijmeegse ontmanteling, 75 jaar afdeling Beplantingen, 5 jaar Beschermd stadsbeeld.
7727: TÜMPEL, DR. R. - Die Geradflügler Mitteleuropas. Mit 20 von W. Müller nach der Natur gemalten farbigen und 3 schwarzen Tafeln nebst zalreichen Textabbildungen. Neue billige Ausgabe mit einem Anhang: Neuere Beobachtungen.
10684: TURCK, BERT DE - Impressies van de Ooij. Fotoboek
3345: TWEEL. MELCHIOR VAN - Verandering van vegetatie en paddestoelenflora van graslanden, heiden en stuifzandvegetaties in Drenthe
9300: UCHIZONO, KOJI. - Excitation and Inhibition. Synaptic Morphology.
5587: UDEN, M. VAN - Religie in de crisis van de rouw. Een exploratief onderzoek door middel van diepte-interviews.
7603: UERZ, INEZ (ED.), - Bij herlezing als nieuw. Kellendonklezingen 1993-1997.
2541: UIJTERSCHOUT. I.L. - Onze Gedenkteekenen, een nationaal bezit
1590: UIJTERWAAL, J. - Julien Green Personnalité et création romanesque
1736: UIJTERWAAL, J. - Julien Green Personnalité et création romanesque
12367: UILDRIKS, FREDERIKE J. - Van den Hak op den Tak. Schetsen uit het vogelleven.
6718: UILDRIKS, F.J. - Grepen uit het Dierenleven. Met twintig platen naar teekeningen van Joseph Wolf.
11948: UILDRUKS, F.J. VAN - Onze rozen. Naar Dr. Julius Hoffmanns Rosenbuch für Gartenliebhaber.
7623: UITTERHOEVE, WILFRIED - Een katholiek dorp. Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk.
4720: ULBRICH, E. - Biologie der Früchte und Samen.< Karpobiologie>. Erstausgabe!
6939: ULE'S, DR. OTTO - Waarom en omdat. Vragen en antwoorden over de voornaamste verschijnselen op het gebied van de Wetenschap der Natuur. Scheikundig gedeelte.Met houtsnee figuren
5875: ULIJN, G.H.J. - Spokerijen uit het Maasland. Volksverhalen uit Oss en wijde omgeving.
1042: ULLYET, KENNETH - In quest of clocks
12919: UMMEL, HUUB - Apeldoorns Marktboekje. Een kleine historie van het marktplein.
4915: UNEN, MARC VAN - Fifty Cents of Romance. RKO B-films en de Grote Depressie.
6886: UNGER, A. K. W. - Moderne verkeerswegen in ontwerp en aanleg. Inclusief uitslaande kaart Rijkswegenplan 1932
7592: UNGER, FRIEDRICH WILHELM - Geschichte des öffentlichen Rechts in den Landen zwischen Niederrhein und Niederelbe von den altesten Zeiten bis zur Ernennung des ersten sachsischen herzogs ums Jahr.840 n. Chr. Geb.Eine Einleitung in eine Geschichte der Staatsverfassung vieler Lande
1458: UNGER. DR. W. S. - De monumenten van Middelburg. Tweede, herziene druk
2067: UNGER, PROF. WILLIAM - Kunstjuweeltjes-Novellen
7090: URBAIN, THIERRY - Babylone. Textes de Sophie Kahn et Fréderic Lambert.
6508: URFALINO, PHILIPPE - L'invention de la politique culturelle Postface inédite
5530: URLINGS, M.J. - De trapakkers
3629: UTTIEN, H. - De volksnamen van onze planten.
13254: VAAL, HANS DE - Jazz van oerwoudrhythme tot Hollywoodsymphonie Met tekeningen van G. Kruis
12804: VAARTJES, HERMA - Reizen met mijn buitenaardse familie.
13183: VACHE SR, WARREN W. - Pee Wee Erwin This Horn for Hire as told to Warren W. Vache, Sr.
8475: VADER K. - De Dikke van Berrege
13174: VAIL, KEN - Mile's diary. The life of Miles Davis. 1947-1961
2728: VALE, EDMUND - The Harveys of Hayle. Engine builders, Shipwrights, and Merchants of Cornwall
9337: VALENCIA, HECTOR MERINO - Ecuador. La naturaleza y el hombre. Nature and man, Le Nature et l'Homme, Die Natur und der Mensch. (2 Volume set in slipcase)
1559: VALENTIN H. - Histoire du livre D'Alfred Delvau intitulé heures parisiennes accompagnie de trois lettres D'Alfred Delvau
9268: VALEO, FRANCIS R. (EDITOR) AND CHARLES E. (EDITOR) MORRISON - The Japanese Diet and the U.S. Congress
6797: VALÉRY, PAUL - Album de Vers Ancien. (no.160/305)
10005: VALK-HEIJNSDIJK, E.M. - De Vegetarische Keuken Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond bevattende 600 Recepten Zevende, verbeterde druk
8553: VALK, DR. J. VAN DER - Onze letterkunde Overzicht der nederlandsche letterkunde met bloemlezing.
2822: VALKEMA BLOUW, IR. J. P. - Heelal van Licht Speculatieve beschouwingen omtrent Ruimte en Tijd
9526: VALKENBERG, PIM AND WIJSEN, FRANS (EDS.) - The Polemical Dialogue. Research into Dialogue, Truth, and Truthfulness.
6946: VALKHOFF, REIN. - De uitvindingen van Empie Pit. Deel IV De komeet met de wonderlijke geluiden.
9593: VALLOTTON, BENJAMIN. - De Oogst is Groot..... Uit het Fransch vertaald door J.G. Steenbeek Jr.
10210: VANDEBERG, RENS - Innovation through Collaboration. Interactive learning in nutrigenomics consortia
12911: VANDENBERGHE JEF - Geomorfologie van de Zuiderkempen. Deel I: De Geomorfologische Studie. Deel II: De Geofysische Resultaten, Bijlage
12894: VANDENBERGHE J. (E.A.) - Late pleistocene and holocene in the neighbourhood of Brugge.(Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België)
13718: VANDERLANS, RUDY - Emigre No. 70. The Look Back Issue. Selections from Emigre Magazine #1- #69 1984-2009. Celebrating 25 years In Graphic Design.
3919: VANDORMAEL, HERMAN - Kasteel van Gaasbeek
12275: VANHOOF, JEAN / SLOOTMAEKERS, MARC - Natuurlijke zwemvijvers. Etangs de baignade
12910: VANMAERCKE-GOTTINGNY, M.C. - De geomorfologische kaart van het Zwalmbekken.. Incl. losse kaarten
7532: VANSINA, J. - Les Tribus Ba-Kuba et les Peuplades Apparentes
6479: VANTUYKOM, RAF - Cantate Urbis Een dagboekreis
13563: VASILEVICH MOCHULSKY, FYODOR - Gulag Boss: A Soviet Memoir
13675: VASKOVSKY, I /R. HALOUZKA - Geologická mapa Slovenska 1 : 50 000/ Geologicka Mapa Podunajskej Niziny/Geological Map of the Danube Lowland, Southeastern Part
5099: VAUDOYER, JEAN-LOUIS - L'Amour masqué
1289: VÁVRA, J.R. - Das Glas und die Jahrtausende.
12143: VAVRENA, ING. C. - Mehlphysik. Ein buch fur alle, die mit Getreide und Mehl arbeiten. Flour Physics. A book who works with grain and flour
6220: VAZQUEZ DE BENITO, MARIA DE LA CONCEPCION - Libro del Cuidado de la Salud Durante las Estaciones del Ano o <> de Muhammad B. 'Abdallah B. Al-Jatib
7743: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entomologische mededeelingen van Nederlandsch-Indië. Deel 1-2, 1935-1936.
7671: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entomologische Mededeelingen van Nederlands-Indië. Deel 3-4, 1937-1938
7072: VECHT, DR. J. VAN DER (RED.) - Entmologische mededeelingen van Nederlandsch-Indië. Deel 5-6, 1939-1940
3509: VECHT, N.J. VAN DE - Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst 1923 - 1924. (Jaarboek)
12971: VEDDER, JAN - Het Apeldoorns Kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850)
7198: VEEN, H.E. VAN DE - Voedselselectie en terreingebruik door het edelhert (Cervus elaphus L.). Samenvatting/ Food selection and habitat use in de red deer.
14163: VEEN, MARIO - Gluten, Pills and Talk. Assessing emergent technologies from a patient's perspective.
13509: VEEN, ROBBERT ADRIANUS - Zoektocht naar de verloren God
10471: VEEN, P.J. (SAMENSTELLER) - Het Beekbergerwoud. Natuurontwikkeling in een voormalig oerbos.
5827: VEEN, H.E. VAN DE - Food selection and habitat use in the red deer. Cervus elaphus L.)
7909: VEEN, IR. H. VAN DER - De electrochemische theorie der corrosie. Stichting voor materiaalonderzoek . Medededeeling No. 7.
6846: VEEN, DR. J.S. VAN - De laatste regeeringsjaren van Hertog Arnold. (1456-1465).
1192: VEENENDAAL, A.J. (ED.) - Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de zuidelijke Nederlanden in 1706.
6965: VEENSTRA, A.J.C. EN ENDERT, IR. F.W. - De Tripartite Mijnenjagers van de Alkmaar-klasse
10133: VEER, AART ANTON DE - Geografie van de opvallende boom in het agrarische landschap van Nederland
9542: VEERMAN, PROF. DR. CEES - De toekomst van het platteland: Natuur en landschap, last of lust?
10516: VEERMAN, A. - De geschiedenis van Zevenhuizen. Opnieuw geschreven en bijgewerkt.
2384: VEGA, DR. JAVIER LASSO DE LA - Antologia de cuentos policiales 2e Edicion
6923: VEGHEL, H.A. VAN - Op goddelijke grond. Heidegger over de theologische fundering van de filosofie.
12902: VEL, JACQUELINE - The Uma-economy. Indigenous economics and development work in Lawonda, Sumba (Eastern-Indonesia).
6099: VELD, ALBERT IN 'T - Vrienden van Diana Vandenberg Gesigneerd door Diana Vandenberg
3843: VELDE, VAN DER - Valeria, zangspel in drie bedrijven. naar Van Der Velde, muziek van Aloijs Schmitt, vrij gevolgd naar het hoogduitsch door C. J. Roobol
13716: VELDEN, DANIEL VAN DER,METAHAVEN - Uncorporate Identity
7104: VELDEN, PIETER, LAMBERTUS - De Nederlandse baksteenindustrie. Beschouwingen over haar interne en externe organisatie.
3254: VELDEN, KO VAN DER - Some aspects of the management of squamous cell carcinoma of the vulva.
1264: VELDENAER, J. - Chronyck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt, over omtrent twee hondert jaeren geschreven. Uytgegeven ende met aenteyckeningen, als oock verscheyden Graeflijcke Brieven, raeckende de Outheden ende Saecken van de gedachte Landen, verrijckt door Marcus Zverius van Boxhorn.
11031: VELDHOEN, LEX - Hilde. Herinneringen van een dienstbode.
8737: VELDHORST, A.D.M - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Wageningen Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Wageningen Kadastrale gegevens plus 23 kaarten in luxe zwarte opbergmap
12759: VELDHORST, A.D.M (EINDREDACTIE) - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Lunteren. Tekstgedeelte
12555: VELDHORST, A.D.M (EINDREDACTIE) - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Lunteren, Bennekom. Tekst en kadastrale gegevens. Incl. losse kaarten compleet.
11770: VELDKAMP, J. - Naar buiten! 12 Wandelliederen.
8773: VELDKAMP, D.F. - De Cursus Kindertandheelkunde. Georganiseerd door de stichting voor wetenschappelijk tandheelkundige arbeid
12403: VELDMAN, P.H.J.M. - Clinical aspects of reflex sympathetic dystrophy
8403: VELDMAN, FRANS - Haptonomie wetenschap van de affectiviteit
4224: VELDMAN, AART - Loop maar om, de achterdeur is open.
8387: VELLINGA, TJ. H. - Scheepswerktuigkunde voor adspirant-derde stuurlieden Tweede druk
10519: VELLLEII PATERCULI, C./ MAXIMI VALERII - Historiae Romanae. Libri Duo. Brevivus Notis Adiectis Et Indici Rerum./ Dictorum Factorumque. Memorabilium Libri IX Ad Optimorum Librorum Fidem Editi.
11276: VELTHOVEN, DR. H. VAN - Stad en Meierij van s Hertogenbosch Proefschrift
13487: VELTHOVEN, J.C. VAN - Tafels in vier decimalen voor H.B.S. en Gymnasium.
7202: VELTHUIS, CO - Spel in beweging.
2236: VELZEN. HERMAN VAN - Aornt Peppelenkamp Achterhoekse schetsen
2154: VEN, D. J. VAN DER - Het schoone en schilderachtige Brabantsche dorp Vught
6608: VEN, DRS.F.J.M. VAN DE - Historisch kijkboek Oss 1700-1918 Deel 1
1255: VEN, D.J. VAN DER - De Gilde Viert...
2345: VEN, DR.G.P. VAN DE - Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal.
5410: VEN, LIDWIEN VAN DE - Seule la main qui efface peut écrire.
8302: VEN, DRS.F.J.M. VAN DE - Historisch kijkboek Oss . Deel 1 (1700-1918) en Deel 2 (1870-1940).
14217: VEN, D.J. VAN DER. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende Folklore 1916-1966.
7154: VENEDIEN, HENRICO - Fruchtbahrer Himmels-Thau Zu Erquickung der Hertzen. In den guldenen Morgen-Stunden Zum Drittenmahl hinunter gefallen. Das ist: Geist- und Lehr-reiche Predigen für alle Sonn- und Feyr-Täg es Jahrs. Erstlich Mit grossem Nutzen und vielfältiger Frucht des zuhörenden Volcks Von der Cantzel vorgetragen, Nunmehro aber Allen Predigern und Seel-Sorgern zum Dienst und Liebe/ dem Druck übergeben.
2549: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
6577: VENHUIZEN, HANS (HOOFDREDACTIE) - Amfibisch Wonen Amphibious Living
1055: VENING MEINESZ,F.A. - Kort overzicht der Kartografie
14215: VENKEN, JAAP - Het zwarte gild van de Bokkerijders. Met illustraties van Luk Duflou.
3139: VENNE,J.M. VAN DE,EN WIN, J. TH. H. DE, EN PEETERS, P.A.H.M. - Geschiedenis van Hoensbroek
3035: VENNER, DOMINIQUE. - Westerling 'De eenling'. Guerilla story. 1e druk.
11815: VENNER, G.H.A. - De Meinweg. Onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied. Ca. 1400-1822.
14347: VENTER, F.A. - Werfjoernaal.
8376: VENZMER, DR. G. - Hoofd en Karakter. Wat schedel en gelaat ons over het karakter van den mensch kunnen vertellen. Geautoriseerde vertaling door H.C.W. Gokkel
12273: VER HUELL, ALEXANDER - Zie daar ! . Vier Boeken in het Leven. De Visch en De Mensch. Het Geweten Scherts en Ernst Luim en Waarheid. Op het ijs. Is 't waar of niet? In den rook des tijds.
5642: VERAGHTERT, KAREL - De havenbeweging te Antwerpen tijdens de negentiende eeuw. Een kwantitatieve benadering. Deel I: Bronnenbespreking en gegevensverwerking. Deel II: De goederenstroom. Deel III: De scheepvaartbeweging. Deel IV: Bijlagen
14300: VERBEEK, J. - Johannes Schiotling, een Amsterdamse Zilversmid. (1730-1799) en zijn kring, Rijksmuseum Amsterdam 24 december 1976-27 februari 1977.
3270: VERBEEK WOLTHUYS, J.J. - Het raadsel van het ontstaan van monstruositeiten en cristaties bij de succulenten. The enigma of the origin of monstrosity and cristation in succulent plants . 1e druk
5937: VERBEEK, G (EINDREDACTEUR) - Gelders Archievenoverzicht
13333: VERBEI, WIM - Pop & De Paperassen 1982
12262: VERBOGT, THOMAS - Horen, Zien & Schrijven 51 colums
7387: VERBOGT, THOMAS - De Tucht
12578: VERBOOM, BEN - The use of edge habitats by commuting and foraging bats.
11592: VERBRAKEN, PATRICK - De eerste eeuwen van het Christendom van de apostelen tot Karel de Grote.
2504: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
1996: VERCAUTEREN, DR. FRANS, ROSENDAAL, DRS. JAN EN BIEMANS, DRS. JAC. - Waalwijk 700 jaar kloppende hart van de Langstraat
12992: VERDAM, J.(BEWERKING) - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
7399: VERDIROSI, UMBERTO - Diece numeri per conoscere Dio Ten numbers to attain God Consciousness
11719: VERDONSCHOT, P.F.M - Biologische waterbeoordeling: instrument voor waterbeheer?
11935: VERDOORN, FR. (ED.) - Manual of Pteridology. With 121 Illustrations
13300: VEREIST, STAN / JANSSENS, BERN - De Zimmertoren en zijn Wonderbare Jubelklok Geschreven voor het volk! Wat ieder Lierenaar an kan verstaan en moet weten
7216: VERGEER, CHARLES - Gezegd en gezwegen
6552: VERGEER, CHARLES - De blauwe weg. Over de verhouding van mens en natuur in de filosofie
10283: VERGEER, PHILIPPINE - Introduction of treatened species in a fragmented and deteriorated landscape.
2098: VERGEER, J.W. - Broedvogels van Zeeland
4242: VERGNAUD, A.D. - MANUEL DE PERSPECTIVE DU DESSINATEUR ET DU PEINTRE CONTENANT LES ELEMENTS DE GEOMETRIE INDISPENSABLES AU TRACE DE LA PERSPECTIVE, LA PERSPECTIVE LINEAIRE ET AERIENNE, ET L'ETUDE DU DESSIN ET DE LA PEINTURE SPECIALEMENT APPLIQUEE AU PAYSAGE. Troisieme edition
12195: VERHAGEN, P. - Rivieren, boten en vissers. Omzien naar vervagende spiegelbeelden. NIEUW EXEMPLAAR!!
11975: VERHAGEN, P. - Die oude Biesbosch. Mensen in een bijzonder landschap
3794: VERHAGEN, H. JR. - In het rijk van Vulkaan .Een en ander over metalen en metaalindustrie
1953: VERHAVE, J.P. - Immunization with Sporozoites, an experimantal study of plasmodium berghei malaria
5237: VERHEIJEN, JOS - Wijn in Arnhem in historisch perspectief.
3457: VERHEUL, J. - Historische gebouwen van Rotterdam. Eerste serie
14144: VERHEUL DZN, J. - Oostelijk Rotterdam, Kralingscheveer en Capelle aan den IJsel met verdwenen en bestaande merkwaardigheden aan Schieland's Hoogen Zeedijk.
11054: VERHEUL DZN, J. - Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om den Chaloisschen Polder te Rotterdam
5135: VERHEUL, J.. ARCHITECT B.N.A. - Oude Boerenhofsteden in Zuid-Holland. 36 reproducties naar aquarellen, warvan 4 in kleuren.
9369: VERHEUL DZN, J. - Kralingen en 's Gravenweg alsmede de oude merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg.
6296: VERHEY, GERARD EN BRUNSWIJK, G. SCHLIMME VAN - Jan Brandts Buys Een Zutphens laat-romanticus in het internationale muziekleven
7901: VERHEYEN, P. - Ziele-Spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgesteld, en uytgeleyd volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Catechismus, Zeer dienstig voor alle Christenen. Tweeden Tome
7902: VERHEYEN, P. - Ziele-Spys ofte Christelyke Leeringe, Voorgesteld, en uytgeleyd volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Catechismus, Zeer dienstig voor alle Christenen. Derden Tome.
9365: VERHEYEN, HENDRIK - Bokkerijders in Beegden.
8796: VERHEYENS, P. - Ziele- Spys., Ofte Christelyke leerlinge, voorgestelt, en uytgeleyt volgens het order, ende op elke Vraege en Antwoord van den Mechelschen Cathechismus, zeer dienstig voor alle Christenen. Tweede druk. Eersten Tome.
5158: VERHOEFF. DR. K. - Fytopathologie. Wetenschap in discrediet? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fytopathologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 26 april 1971.
4108: VERHOEFF, H.G. - Netherlands New Guinea. A Bird's Eye View
7425: VERHOEVEN, BERNARD - Maskers Gedichten
12456: VERHOEVEN, E.L.G. - Endovascular aneurysm repair. Results and explorations of new frontiers.
14581: VERHOEVEN, CORNELIS - Een filosofie van het enthousiasme. Essay
12213: VERHOEVEN, DOLLY EN MARC WINGENS - Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden in vijftig vensters
5761: VERHOOG, G. - Nijkerk in vertellingen.
1959: VERHUELL, ALEXANDER - Zie daar! Scherts en Ernst.
10390: VERHULST, G.J. (VOORWOORD) - Oud Burgeren Gasthuis. Dienstbetoon aan ouderen sedert 1681. Het O.B.G. Sluiten? Kom nou! De Gasthuis-Acties in 1986.
8159: VERJUYS, JOANNES BAPTISTA. - Pastorale Missionariorum., Cum resolutione cafuum in Missionibus apud haereticos
3945: VERKAAIK, OSCAR - Inside the Citadel. Fun, Violence and Religious Nationalism in Hyderabad, Pakistan
3217: VERKEN, JOHANN - Molukken-Reise 1607-1612 Neu herausgegeben nach der zu Franckfurt am Main im Verlag Joh. Th. de Bry im Jahre 1612 erschienenen Original-Ausgabe
11032: VERKIEL, JAN WILLEM - Gieren en lakeien. Politieke roman
12017: VERKIJK, DICK - De Sinterklaasrazzia van 1944
13292: VERLEYEN, C. - Dootje in het domme dorp Tweede uitgave
14378: VERLINDE, A.S. - Die Gräber und Grabfunde der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit in Overijssel.
9486: VERLINDE, A.J. - Terneuzen van Toen tot Noe. In het Terneuzense dialect geschreven herinneringen over wel en wee van oze stad en haar bewoners.
10208: VERLOOP, RENATA EN WOERKOM, MÁRGITKA VAN - Van Horen Zeggen 1994. Sagen en Legenden uit het Rijk van Nijmegen
14295: VERMA, VINOD. - Kamasutra voor de vrouw. Een nieuwe visie op seksualiteit en gezondheid.
9597: VERMAES, I.P.R. - Parents' Psychosocial Adjustment in Families of Children with Spina Bifida.
11271: VERMEULEN, DRS. TON -VAN HELVOORT-SEGERINK, MARIEKE - 75 Jaar Spar. Van Zegwaart tot Bejing
14578: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Drie delen in zes banden. (3 banden tekst, 3 banden platen.)
9702: VERMEULEN, MATTHIJS. - Het avontuur van den geest. De plaats van den mens in dat avontuur.
2390: VERMEULEN, F.A.J. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de Bommelerwaard
5145: VERMOOTEN, MARINUS - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.- Stations. Brabant-Limburg-Zeeland.
5462: VERMORKEN, JAN BAPTIST - Cis-Diamminedichloroplatinum (II) (Cisplatin) clinical pharmacologic studies. Influence of dose, treatment regimen and infusion schedule.
8033: VERNE, JULES - Cesta kolem sveta za osmdesat dni
12726: VERNE, JULES - Vingt Mille Lieurs sous les Mers. Première Partie /Seconde Partie
12746: VERNE, JULES - Un Capitaine de Quinze Ans.Les Voyages Extraordinaires. 2 tomes
2046: VERNE, JULES - Les Enfants du Capitaine Grant voyage autour du monde Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker
12346: VERNE, JULES - Twenty Thousand leagues under the sea.
9974: VERNOOIJ, JOHN - De regenboog is in ons huis. De kleurrijke geschiedenis van de r.k. kerk in Suriname
7037: VERNOOY, C.G.TH. - Boerengezinnen in beweging.Een sociaal-pedagogisch onderzoek naar het functioneren van katholieke boerengezinnen uit het Kromme Rijngebied in de periode 1930-1985.
8863: VERONESE, MARCEL (FOTO'S) HAZEU, WIM (AUTEUR) - Erotocolor fotboek van Marcel Véronêse
11372: VERREET, AD. - Mijn klein, klein Dorpke...
11658: VERROEN, DOLF (BEWERKING) - Franse sprookjes. Illustraties Ota Janecek
11648: VERROEN, DOLF (BEWERKING) - Slavische Sprookjes. Met illustraties van Maria Zelibska
5409: VERRON, J.H. - Le Roman de Renart
12124: VERSCHOOR, ARNOLD - Zij hadden er tabak van. Gesigneerd. Het verzet tegen de Duitsers in Culemborg en de gevolgen daarvan voor en door de medewerkers van de Culemborgsche Courant en drukkerij
8806: VAN VERSCHUER, W.F.K BARON - Ary de Milde. Mr. Theepotbacker
9061: VERSCHUER VON, CHARLOTTE. - Le commerce extérieur du Japon des origine au XVIe siècle.
4144: VERSCHUEREN S.J, DR. J - Algemeene Aardrijkskundige Atlas. 140 Natuurkundige, Economische en Staatkundige Kaarten. 9e druk.
3562: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
14427: VERSLUYS, J. - De onbepaalde vergelijking der permanente beweging van het grondwater.
5999: VERSLYPE JOANNES - Historie ende over-een-kominge der vier evangelien. Het eerste deel tot aen de Geborte van Jesus Christus. Bestaende in dry-en-vijftigh Sermoenen, ghepredickt. Het eerste deel, den eerste tome.
1017: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek
12544: VERSTAPPEN, BIRGIT - Ekklesia van leven. Een aanzet tot een discussie tussen theologische kosmologie en bevrijdingstheologie.
10369: VERSTAPPEN, LEON - Heerenheibel in de Heerlijkheid Beek. Rondom de Berg en Dalse watertorenarresten.
12677: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Eerste H.Communie.
2506: VERSTEEG, W.K. - Scheepsmodellen, 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz.
12392: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen. Tweede, geheel herziene druk.
1159: VERSTER, A.J.G. - Tin door de eeuwen
3767: VERSTIJNEN, JAN EN HOOGBERGEN, THEO - Huis vol Symboliek. Nicolaaskerk Helvoirt
13900: VERSTRAETEN, JOHAN - Leiderschap met hart en ziel. Spiritualiteit als weg naar oorspronkelijkheid.
14335: VERSVELD, MARTHINUS EN W.A. DE KLERK - Die berge van die Boland.
6148: VERTOT - Histoire des Revolutions de la Republique Romaine Nouvelle Edition
6914: VERVARCKE, LEONCE - Verzameling van brieven, smeekschriften, aanvragen enz. In Vlaamsch en Fransch voor de bijzonderste levensomstandigheden ten gebruike der huisgezinnen.
8625: VERVIERS, DR. EMIELE - De kentering in het materialistisch denken. Eene studie over de maatschappelijke waarde der metaphysica
13599: VERVOORN, A.J. - Het Nederlands Steendrukmuseum
10451: VERWEIJ, H.E. - Inventaris van de archieven van de Vereniging Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg (1843-1979), later de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg(1979-1981) te Nijmegen. (1843-1981). Intventarisatiereeks nr. 13.
5039: VERWEY, ALBERT - De Oude Strijd. 1e druk
12831: VESALII, ANDREAE - Andreae Vesalii Bruxellensis, Scholae, medicorum Patauinae professoris, de Humani corporis fabrica Libri septem. Facsimile.
1775: VET, J. J. V. M. DE - Pieter Rabus (1660-1702) Een wegbereider van de Noordnederlandse verlichting
3162: VETURIAN, MIGUEL - Veturian. Foto-Erotica 3
10971: VEUILLOT, LOUIS - Les libres penseurs.
14632: VEURMAN, B. EN D.BAX. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien. Neerlands Volksleven. 1982. Jaargang 32. Nr.1-4.(herdruk uit 1944)
1540: VEYRIER, HENRI - Le Faubourg Saint-Germain
10247: VEZE, RAOUL - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Tome VII
14787: VICARION, COUNT PALMIRO - Count Palmiro Vicarion's Book of Limericks
3419: M. LE VICOMTE DE CHATEAUBRIAND. - LES AVENTURES DU DERNIER ABENCERAGE. Chateaubriand.- oeuvres inedites.
1971: VIDAL Y VALENCIANO, CAYETANO - Elocuencia y poesia castellanas.
13231: VIERA, JOE - Jazz. Musik unserer Zeit.
6434: VIEREGGE, WILHELM H. - Transcriptie van Spraak Theoretische en praktische aspecten van de symboolfonetiek
12306: VIERORDT, DR. HERMANN - Medizinisches aus der Geschichte. Mit Namen- und Sachregister.
4102: VIERSSENTRIP, G.W. VAN - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
4062: VIEVEEN, HELEEN (E.A) - Treindesign. De ontwikkeling van spoorwegmaterieel in Nederland.(nieuw exemplaar)
14493: VIGNA, GIUSEPPE - Musique a regarder l' histoire du Jazz
12568: VIJN, ELKE (EINDRED.) - Staatsalmanak voor het Koninkrijk de Nederlanden 2006.
14637: VIJSELAAR, JOOST (RED.) - Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994.
4614: VIJVER, C. VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam.
14284: VIJVERBERG, J. - Vogel-Idyllen Trouwe Wachters. Met 53 afbeeldingen naar fotografieën.
12365: VIJVERBERG, J. - Lief en Leed in de Vogelwereld. Met tekeningen van Sjoerd Kuperus en F. Wynia
9370: VILDER, F.P. DE - 100 jaar Kortman Nederland B.V.
10683: VILLANUEVA, FELIX - Sculptuur in Nijmegen. Beelden, monumenten, geveldecoraties, omgevingskunst. gedenkstenen, reliefs.
13694: DE VILLE, NICK - Album - Style and Image in Sleeve Design.
13770: DE VILLIERS, MARQ - Into Africa: A Journey Through the Ancient Empires
6901: VILLIERS, O.T. DE - Met de Wet en Steyn in het Veld. Avonturen, ervaringen en indrukken.
11455: VILSTEREN, J, E, A, VAN - Wij paarden... onder ons! Met 79 fijnzinnige kunstfoto's naar opnamen van de schrijfster.
6497: VINAVER, MICHEL - Écrits sur le théâtre Réunis et présentés par Michelle Henry 2 Tomes
4949: VINCX, JAN - Vlaanderen in Uniform 1940-1945. Deel 1 Waffen-SS
4950: VINCX, JAN - Vlaanderen in Uniform 1940-1945. Deel 3. Waffen-SS 2.
4474: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel. deel 1.
14465: VINK, E.F.T EN A. VOS (RED.) - Landschap met lading. Geschiedenis van natuur en mens in de Bommelerwaard.
7093: VINKELES, H. - Nederlandsche Muzen-almanak. Vijf-en-twintigste Jaargang.1843
5571: VINKERS, HENRICO ALBERTO - Dissertatio juridica inauguralis, De Jure cum Romano tum Hodierno, ratione Virginum habita
5196: VIRULY, A EN HOLLANDER, HAN - Het Uiver Album. Geïllustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race.
1102: VIS, DR. PIETER - 450 jaar Oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede
8453: VISSCHER, WILLEM - Moord en doodslag in West-Overijssel 1946-2006: zestig na-oorlogse jaren in kaart Tweede druk
7934: VISSCHER, KLAAS - Geen woord frans.
11876: VISSCHER, H.J.J. - Babberich. Een levendig dorp in de Liemers. Een verzameling van kiekskes uut den olden tied en plaotjes van vrogger!
1199: VISSCHERO, A. NICOLAO IOANNIS - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantia nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae accuratè adumbratum et in lucem editum
10472: VISSER, AB. - Woonschepen
12592: VISSER, K.H.W. - Leerboek er beschrijvende meetkunde ten dienste van het Middelbaar Technisch Onderwijs in de bouwkunde en van hen die studeeren voor de nijverheidsonderwijs-akten. Tekst en Atlas
4563: VISSER, C.J. - Cyprus, mislukte republiek
11814: VISSER, MIES (TOELICHTING) - Cornelis Taemsz. Vaygats ofte de Straet van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten.
2511: VISSER, FRANK - De pensionhoudster en de onderduiker
10908: VISSER, J. - Vijf dagen oorlog in Nederland. 10-14 mei 1940.(incl. 6 losse schetsen)
1510: VISSER, H. F. E. - Asiatic Art. In private collections of Holland and Belgium
3661: VISSER SMITS. DR. D. DE - Vrijmetselaarij. Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel.
13073: VISSER, ANNEMIEK - Professionak and peer support in breast cancer care and BRCA surveillance
12706: VISSER, OANE - Crucial Connections. The Persistence of Large Farm Enterprises in Russia.
12711: VISSERS, ANTON - Aauw Driel. Verhaoltjes over kleurrijke minse.
5896: VISTA, TULA DI - In het land der boschnegers en magiërs. Mijn reis door Portugeesch Congo.
10183: VITET, L. - La Mort de Henri III Aout 1589, scènes historiques, faisant suite aux barricades et aux états de blois.
5160: VIVERE, MEMENTO - Tussen Muur en Geweerloop. Opgedrage aan hen, met wie ik tezamen in Maastricht was.
1605: VLAM, A. W. - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden Proefschrift
10843: VLIET, CHR. J. VAN - Een Koe kan wel eens een Haas vangen.Gedachtenprestatie van patiënten-werkemers, opgenomen in de Nederlandsche Zaak Herstellingsoord Unicum.
3086: VLIET, DR. MARTINA - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornalmelijk in de periode 1537 - 1795
4807: VLIS, INGRID VAN DER - Zuster Keizer, kunt u even komen? Wijkverpleging in Schiedam Oost, 1960-1985. Schiedamse vertellingen
4481: VLIST, LEO VAN DER (ED) - Voices of the Earth. Indigenous peoples, new partners & the right to self-determination in practice. Proceedings of the conference.
12974: VLOEDBELD, G EN KRUISDIJK, J. - ALMELO een veranderende stad.
8639: VLOEMANS, DR. A. - De mens als waagstuk. Filosofische Anthropologie
12682: VLUGT, MAUREEN VAN DER - Discharge Policy and Reperfusion Therapy in Acute Myocardial Infarction.
1484: VOCHT, DRS. C. L. F. M. DE - Beleving van monumenten. Een verslag van bevindingen
14162: VOERMANS, NICOL - Neuromuscular features of Ehlers-Danlos syndrome and Marfan syndrome, expanding the phenotype of inherited connective tissue disorders and investigating the role of the extracellular matrix in muscle
8432: VOET, MONIEK ( HOOFDRED.) - GaZet Personeelsblad van de politie Gelderland-Zuid 1993-2011
7589: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Nagelaten Stichtelijke Gezangen en Mengeldichten.
3368: VOET, JOHANNIS - Commentarius ad Pandectas Duobus Tomis Diftributus In quo praeter Romani Juris principia ac controverfias illustriores, Jus etiam hodiernum, & praecipuae Fori Quaeftiones excutiuntur Tomus Primus Index Generalis
2513: VOETEN, BERT - Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940-1945.
10120: VOGELAAR, J.F. - Terugschrijven. Essays
2171: VOGELWERKGROEP ZUIDOOST-ACHTERHOEK - Broedvogels van Winterswijk
2173: VOGELWERKGROEP RIJK VAN NIJMEGEN EN OMSTREKEN. - Vogels van de Ooypolder.
7945: VOGT, G. - Hoe verkrijg ik gezonde hersenen en Frisheid van Geest? Eene volledige Handleiding ter overwinning van traagheid van het verstand, gebrek aan energie, zwaktegevoel in het hoofd, verwardheid, verstrooidheid, vergeetachtigheid, neerslachtigheid, moedeloosheid, angst, boosheid, spoedige vermoeidheid, vrees voor krankzinnigheid en in 't algemeen voor elke depressie van geest en ziel. Volgens de ontdekkingen en beproefde methoden van Dr. A. Haig, Dr. A. Cantani en Dr. P.E. Lévy.
14312: VOIGT, THOMAS - Jonas Kaufmann, Tenor
4029: VOLKER, INGE - Doetinchem in oorlogstijd. Vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen 1940/45.
12979: VOLKERS, C. (SAMENSTELLER) - Kroniek van Apeldoorn. 1890t/m 1894.
4755: VOLLMER, DR.WILHELM - Vollstandiges Worterbuch der Mythologie aller Nationen: Eine gedrangte Zusammenstellung des Wissenswurdigsten aus der Fabel- und Gotterlehre aller Volker der alten und neuen Welt
1962: VOLPE, GIROLAMO - Gedenkschriften van een voormalig kapucijner monnik of schetsen van het tegenwoordig kloosterleven.
12001: VOLTAIRE (FRANÇOIS MARIE AROUET) - Oeuvres complètes De Voltaire avec des Remarques et des Notes Historiques, Scientifiques et Littéraires. Facéties. Deuxième édition.
10190: VOLTAIRE, M. DE - Histoire de Charles XII, Roi de Suède. Nouvelle éditions, revue, corrigée, augmentée de beaucoup de particularités très-intéressantes, et imprimée sur le manuscrit de l'auteur. Avec des remarques historiques et critiques.
2793: VOLTAIRE - The Henriade, an Epic Poem in Ten Cantos. Translated from the French of Voltaire, into English Rhyme, with large Historical and Critical Notes
4858: VOLTAIRE - Voltaire. Oeuvres choisies. Édition du centenaire 30 mai 1878
1185: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel
4146: VOOGT, GOS DE - Langs Neerland's Tramlijnen en Bootverbindingen. Deel 1 Gelderland.
2130: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in de stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling va de ruimtelijke kwaliteiten van de 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
2357: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
13998: VOORT, TH. V.D. - Het dialekt van de gemeente Meerlo-Wanssum. Woordenboek met inleiding
13988: VOORT, TH. V.D. - Van de wieg tot het graf. Volksgebruiken rond de hoofdmomenten van het leven in de regio Meerlo-Wanssum.
5356: VORSTEMAN VAN OYEN, A.A. - Oude Kerkregisters in ons land bijeengebracht door A.A. Vorsterman van Oyen Ridder der Orde van Waldeck en Pyrmont, versierd met de Gouden Medaille van Kunsten en Wetenschappen van Adolph Hertog van Nassau en Oscar || Koning van Zweden, Lid en Eerelid van vershcillende Binnen- en Buitenlandsche geleerde genootschappen
7359: VORSTENBOSCH, J.M.G. - Toestemming voor onderzoek. Ethische beschouwingen over het toestemmingsbeginsel; met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschappelijk onderzoek.
11591: VORSTENBOSCH, JAN - Toestemming voor onderzoek. Etische beschouwingen over het toestemmingsbeginsel; met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschappelijk onderzoek.
6752: VOS, J.G. - `De Lebbenbrugge` het karakteristiek 16e eeuws boerenhuis met zijn opmerkelijk interieur en eigen sfeer.
11301: VOS, P.D. DE - Zierikzee voor honderd jaar.
9382: VOS, I.H.J. (RED.) - Zóó is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenins, haar uiterlijk, haar geschiedenis.
9301: VOS A. (RED) - 's-Hertogenbosch De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990
1101: VOS, TOM - Punterend door Giethoorn.Oude Gieterse verhalen met een Gieterse woordenlijst.
14235: VOS, P.D. DE - De grafschriften der voormalige St. Lievens-Monsterkerk te Zierikzee.
2785: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het naziregiem
2912: VOS, MARGOT - Vlammende verten
3579: VOS, BERT - Voor wat hoort wat
5865: VOS, DE, STEPHAN - Sjaarloos Woordenboek
7405: VOS, RIK / OS, HENK VAN (ED) - Aan de oorsprong van de schilderkunst/ The birth of Panel Painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit/ Early Italian Paintings in Dutch Collections.
8438: VOSLAMBER, BEREND/WINDEN VAN, ERIK/ KOFFIJBERG, KEES - Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland.
7819: VOSMAER, C. - Amazone. Geillustreerd door Ch. Rochussem.
14279: VOSMAER, C. - Een zaaier. Studiën over Multatuli's Werken.
6624: VOSSEN, H.J.M. - Vrijwilligerseducatie en pastoraat aan rouwenden. Een pastoraaltheologisch onderzoek naar een curriculum voor vrijwilligers in het pastoraat over het bijstaan van rouwenden
12565: VOSSEN, MIRJAM (RED.) - De dood moet een Wener zijn. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
14115: VOSSEN, K. - Vrij vissen in het Vondepark. Kleine politieke partijen in Nederland 1918-1940.
1735: VOSTERS, DR. S. A. - Spanje in de Nederlandse litteratuur
8561: VREDENBERG, J - 1200 jaar Wilp 765-1965 Grepen uit de geschiedenis van een Oostveluws Kerspel
14561: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850.
1070: VREDENBURG-ALINK, J.J - De kaarten van Groningerland
4200: VREDENDUIN PZ, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen
9319: VREE, F.J. VAN. - Drie-dagen in Amersfoort. Opdragt aan den doorluchtigsten en Hoogwaardigsten Heer Cornelis Ludovicus, Bisschop van Curium, Baron van Wijckersloot, Heer van Schalkwijk.
6118: VREEKEN, A. - Avonturen van Piet van Gent. Geillustreerd.
11696: VRENSSEN, AD - De Rakt, 'n Stukske Uje.
7734: VRIELINK, R. - 98 jaar ULO/MAVO Brummen
13924: VRIEND, JJ EN G. ARENDZEN - Perspectieftekenen voor bouwkundigen. Schaduwbepaling in rechthoekige projectie. Schetsen en opmeten.
9331: VRIES, MINK DE - Navolging nu. Postmoderne devotie.
2672: VRIES. DIRK J. DE - Bouwen in de late middeleeuwen Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht
12663: VRIES, JESSICA DE - Developments in electrical neurostimulation fot angina.
6535: VRIES, P.H.H. - Verhaal
12733: VRIES, JEAN-PAUL P.M. DE - Latest Insights into Abdominal Aortic Aneurysms and Endovascular Repair.
9286: VRIES, U. DE EN MUIS, A.J. - De administratie van een gasbedrijf.
12968: VRIES, YVONNE DE (E.A.) - Van boeg tot bumper. Zestig jaar techniek aan de Loolaan
7043: VRIES, HUGO DE - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië
10696: VRIES, PROF.DR. JOH. DE - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.XV
12680: VRIES, LEONARD DE - Het grote knutselboek voor jong en oud. 75 knutselwerkjes samengesteld door Leonard de Vries
7132: VRIES, HUGO DE. - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Zweiter Band.
12819: VRIES, MARTHA - En toen was ik weer blij. Illustraties Gerard Sas
13325: VRIES, WIM DE - Darius Milhaud en de Jazz De toepassing van jazz-elementen in la Creation du Monde
12638: VRIES, PIETER DE - Moruroa and Us. Polynesians'experiences during Thirty Years of Nuclear Testing in the French Pacific.
3592: VRIES, LIEN DE - Over Hollands Verleden. Literatuurgidsje voor folklore, sagen en legenden in Nederland
3614: VRIES, HUGO DE - Naar Californie. Reisherinneringen. Tweede, herziene druk. Met talrijke illustratien.
4595: VRIES, J. DE - Wat zijn boeken?
4260: VRIES, ANNE DE - Het Drentse Volkskarakter
4133: VRIES, JOS DE - Now and next in Retail. Over trends en ontwikkelingen in winkelformules. On trends and developments in retailing formulae. Ueber Trends und Entwicklungen in Ladenformeln.
7467: VRIES, THEUN DE - Friesche Sagen.
7617: VRIES, JAN DE - Gemeenschap en wereld-ik, geheel op de wijze der kunst. Nederlandse kunstkritiek en moderne kunst circa 1900-1920. Albert Verwey, Albert Plasschaert, Just Havelaar, Theo van Doesburg
9380: VRIES DE, WOBBE - Drentse plaatsnamen.
8678: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - HALALI Cultuurhistorische notities van Wild en Weidwerk 31 tekeningen van de middeleeuwen tot heden
7195: VRIJLANDT, M.A. - De Hervormde Werenfried-Kerk te Westervoort
5905: VRIND, W. DE (E.A.) - Kennis van bouwstoffen. Deel IV Natuursteen. Leerboek voor het middelbaar technisch onderwijs en de practijk.
14130: VRING, GEORG VON DER - Soldat Suhren. Roman
12384: VRING, A.M. VAN DER - De lager-onderwijswetten en de leerplicht van 1806-1949
12008: VROOME, HARRY DE - Drentse boerenerven en tuinen.
12828: VROOMKONING, VICTOR - De einders tegemoet. Gedichten (gesigneerd)
7943: VROOMKONING, VICTOR - De laatste dingen.
12452: VUGS, REINOLD - De fluit van de puddingfabriek
9238: VUGT, JOOST VAN. - De actualiteit van het geweten
1281: VUUREN, L. VAN - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie (los deel).
7594: VYSE, CHARLES - The New London Spelling Book, or the young gentlemen and ladies' guide to the english language To which is appended A brief view of english history, comprised in the Lives of the Reigning Monarchs, and a chronology of remarkable events
10304: WAAIJMAN, KEES (VERTALING) - Leg mij als een zegel op je hart. Twaalf minnezangen uit het hooglied.
13077: WAAL, ANNE DE - Cutaneous Melanoma. Population-based studies on epidemiological and clinical aspects.
11323: WAALS, J.D. VAN DER - Die Continuitat des Gasformigen und Flussigen Zustandes
6585: WAALS, J.D. VAN DER - De amfoor van de Hankenberg en de andere amforen van de standvoetbekercultuur in Nederland Mit deutscher Zusammenfassung
6566: WAARDEN, FRANS VAN - Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Nederland /- 1800-1940
14313: WAASDORP, J.A. - Van Romeinse soldaten en Cananefaten. Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg.
12419: WAASDORP, EVERT JAN - Results of Clinical Research to improve EVAR.
12509: WADELL, PAUL. J. - Friendship and Moral Life
3801: WAGENAAR HUMMELINCK, DR. P. - Studies on the fauna of Curacao, Aruba, Bonaire and the Venezuelan Islands Volume II With 23 text-illustrations and 12 plates
4465: WAGENAAR, AAD - Rotterdam mei '40. De slag- de bommen- de brand.
7432: WAGENAAR, AAD, (E,A,) - Rotterdam van dag tot dag. 1940-1995. 20 delen in groene linnen band.
12777: WAGNER, KARLHEINZ - Atlas zur physischen Geographie (Orographie)
4944: WAGNER, WOLF-DIETRICH. - Die Fragatten Peter und Paulund Heiliger Paul. Mit funf Planen zu den Fregatten
14716: WAGNER, ANNA - Jan Voerman. IJsselschilder
6644: WAISMANN, FRIEDRICH - Einführung in das mathematische Denken Die Begriffsbildung der modernen Mathematik (HRSG. Heinz Jörg Claus) 4.Auflage
7838: WAL, J.W.F.J. DE (E.A.) - Marineblad. Orgaan van de Marine-vereeniging. Negenentwintigste jaargang 1914-1915.
11552: WAL, HENRY, J.C.M. - Quantitative diagnosis and treatmant of vasospasm in upper extremities.
7079: WALDEN, WILLY EN MUYSELAAR, PIET - Het Slaapmiddel. 2 Heeren en 1 Dame. Personen: Mannetje, Reiziger, Dame.
8555: WALDON, SYNODE - Cantiques pour le culte public recueillis et imprimes
9910: WALKER, JOHN - Elements of Geography and of Natural and Civil History
13382: WALKER,EDWARD S. - Don't Jazz or Some notes on popular syncopated music in England during the 20th Century.
13814: WALKER, ANTHONY, R - Farmers in the Hills Ethnographic Notes on the Upland Peoples of North Thailand
12668: WALL, ERNST E. VAN DER - What's new in cardiac imaging? SPECT, PET, and MRI
5058: WALLACE, LEWIS - Guatamozin. Een verhaal uit de verovering van Mexico. 2 delen in 1 band.
2996: WALLAGH, BOB - De echte van Meegeren

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

3/29