Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14895: OLVING, P.H. - Vraagbaak Ford Taunus. Benzinemodellen 1979-1982. Met alle afstelgegevens.
14905: OLVING, P.H. - Vraagbaak Galant Sigma Sapporo. Benzinemodellen 1976-1980. Met alle afstelgegevens.
14893: OLVING, P.H. - Vraagbaak Nissan Micra. Benzinemodellen 1989-1992. Met alle afstelgegevens.
14892: OLVING, P.H. - Vraagbaak Mitsubishi Galant Sigma, Sapporo en stationwagon 1976-1980.
14904: OLVING, P.H. - Vraagbaak Ford Sierra. Dieselmodellen 1982-1989. Met alle afstelgegevens.
14901: OLYSLAGER, P. - VRAAGBAAK RENAULT 4 1969-1977
14898: OLYSLAGER, PIET - Vraagbaak RENAULT 5 (L), 5 TL, 5 GTL en 5 TS, 5 Alpine, 51300 Automatique 1976-1978.
14899: OLYSLAGER, PIET - Vraagbaak Peugeot 504, 1974-1979. Een comlete handleiding voor de typen: Sedan L, GL en TI 1974-1979; Familiale 1974-1979; Commerciale en Break SL 1974-1975; Break L en GL 1974-1979.
14894: OLYSLAGER, PIET - Vraagbaak Chrysler Simca 1100, Talbot Simca 1100 1977-1980
14907: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Ford Taunus 12M, 15M, -TS-XL-RS 1967-1969
14903: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Simca 1307, 1308, 1309 1975-1979.
14890: OLYSLAGER,P. - VRAAGBAAK CITROËN GS-modellenserie 1978 - 1980. GS Sedan en Break
14900: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Renault 16 1970-1977 .Een complete handleiding voor de typen: 16 GL, GLS, 16L, TL, 16 TA, 1970-1977.
14891: OLYSLAGER, PIET - Vraagbaak Ford Cortina 1300,1500,1600 en GT1967-1968
14908: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Ford Taunus 1300, 1600,2000 1972-1975. Een complete handleiding.
14896: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Renault 14. 1977-1979. Een complete handleiding voor de typen: 14,-L, -GTL, -TS sedan.
5612: OMMEN, ERIK VAN, BRINKHOF, ROB - Het Groene Woud
12640: OMMER, UWE - 1000 families. Das Familienalbum des Planeten Erde/The Family Album of Planet Earth/ L'Album de femille de la planète Terre.
1694: OMMEREN H. R. VAN - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387
7565: OMMERING, G. VAN (E.O) - Ontwikkelingen in de broedvogelbevolking van Meijendel. Een onderzoek naar de veranderingen in de broedvogelbevolking van het duingebied tussen Wassenaar en Den Haag op grond van de jaarlijkse inventarisatiegegevens gedurende de periode 1959-1983.
1600: ONBEKEND - Geslachtlijst van de familie Tydeman Tweede druk
4206: ONBEKEND - Indrukken van Geffen benevens vele andere verhaaltjes
4594: EEN ONGENOEMDE - Onze buurt. Schetsen uit het gewone leven ( Haarlem)
3777: ONNA, NORMBERT VAN (FOTOGRAAF) - Einhoven. Hoofdstad. Brillant Eindhoven.
14241: OOKENS, J. - Groninger Volksalmanak 1841 vijfde jaargang.(reprint)
7804: OOM KAREL - De avonturen van Baron van Munchausen. Naverteld door Oom Karel.
3453: OOMEN. H.C.J. - Polyploidy in canna.
7560: OOMEN, H.A.P.C. - Verdauungsphysiologische Studien an Holothurien.
4412: OOMEN, DR. H.C.J. - De wandelaar in zijn Rijk van Nijmegen. No. 4.
6812: OOMEN, CLAUDY - Self-monitoring in normal and aphasic speech. Zelf-monitoring in normale spraak en in afsie. (met een samenvatting in het Nederlands.
12710: OOMENS, SHIRLEY - The social context of mental illness. Individual, partner and parental recources.
14240: OOMKENS, J - Groninger Volksalmanak 1840 vierde jaargang.(reprint)
8169: OOMS-VINCKERS, C.J. - Van Tuin tot Tafel. Handleiding voor kleinen tuinbezitter en huisvrouw voor het zelf-kweeken, het bewaren en het bereiden van groenten, enz. in het bijzonder in dezen tijd.
14685: OONK, G.H - De Europese integratie als bron van de onderwijsinnovatie. Een onderzoek naar de betekenis en de resultaten van de internationalisering in het voortgezet onderwijs in Nederland.
13932: OONK, DRS. G.M. - Onstuitbaar. Biografie van Sjoerd Albert Lapré
9952: OORD, KEES VAN DEN (EINDRED.) - D'n Boer Op. Karakteristieke boerderijen in Heusden en omgeving
12126: OORD, DR. KEES VAN DEN - Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout trots van Noord-Brabant
6003: OORDT, DR. G.J. VAN - Endocrinologie van de gewervelde dieren
8919: OORLOG, MINISTERIE VAN - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling. Deel A: Vormen
10368: OORSCHOT, DR. J. VAN - Kruiswerk Cruciaal. Geschiedenis van de Kruisvereniging Zuid-Gelderland 1926-1996.
9171: OORT, DR. H. L. - Stichting Vrijzinnig Protestantenblad Soli Deo Gloria 4e jaargang 1916
12314: OORT, DR. H. - Atlas voor Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis. In 54 groote en kleine kaarten met beschrijvende tekst.
10601: OORTHUYS, CAS (FOTOGRAAF) - Arnhem. Een fotoboek van Cas Oorthuys.
8735: OOSTEN SLINGELAND, J. F. VAN - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Bennekom Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Kadastrale gegevens Plus 11 kaarten in luxe zwarte opbergmap
13731: OOSTEN, G.E. - De boer is troef? Het verdwijnen van boeren en tuinders uit Hees. (1912-1970)
12554: OOSTEN SLINGELAND, J. F. VAN - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Zutphen. Tekst en kadastrale gegevens. Incl. losse kaarten compleet.
10310: OOSTENDE, GEERT-JAN - Gedoogzone voor een tekening. Gesigneerd exemplaar
9990: OOSTENDORP-VAN GAAL, ANK. - Waren wij maar vogels...... Gedichten en gedachten naar aanleiding van de aardbeving in Kobe(Japan) in januari 1995.
9746: OOSTERBAAN, ANNE EN KAMINSKI ANDRÉ - Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek.
11534: OOSTERHOF, ANT. P. - Gewapend beton. Handleiding in het bijzonder bewerkt voor den bouwvakarbeider. Weten en kunnen No. 66
1546: OOSTERHOUT, W. C. M. VAN - Inventaris oud-archief Werkendam 1601-1811 (1813)
8595: OOSTERZEE, J.J. VAN - Leerredenen Oudejaarsavond 1848 - Wees een zegen! - Voornaam ongeloof - Trouw tot den dood - Moderne theologie in Duitsch-Zwitserland beoordeeld door Dr. C.J. Riggenbach - Het scepticisme - De hoogste wetenschap - De zon der geregtigheid
5565: OOSTERZEE, DR. J.J. VAN - Gewijde bladen. Gedenkboek der geschiedenis des Ouden Verbonds. Met staalplaten.
3127: OOSTERZEE, J.J. VAN - Jacques Saurin Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid
7006: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreekt 1400.
14093: OOSTVEEN, ANNE-MARIE - Van Jazz word je niet rijk. Een antropologisch onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionel jazzmusici in het Amsterdamse informele circuit.
8321: OPDAM, P.F.M. - Feeding ecology and niche differentiation in Goshawk (Accipiter Gentilis L.) and Sparrowhawk ( Accipiter Nisus L.).
11861: OPDORP, JOHN VAN - Geschiedenis van de gemeente Terheijden. Er dorp uit oude doosjes. Vermeldenswaardigheden over Slikgat-Langeweg aan de hand van foto's, prentjes en knipsels uit de oude doos
1208: OPIE, IONA AND ROBERT, ALDERSON, BRIAN - The treasures of childhood. Books, toys and games from the Opie collection
7745: OPIE, MISTRESS - Tafereelen uit het wezenlijke leven. Naar het Engelsch van Mistress Opie. In twee deelen. Eerste deel met platen.
5535: OPITIIS, G. & B. - Lofzangen ter eere van Keizer Maximiliaan en zijn zoon Karel den Vijfde. Met houtsneden en muziek van G. en B. de Opitiis. Incl. losse bijlage: Sub tuum praesidium Summae laudis, o Mariacl.
10494: OPPEN, JOHN - Bestemming Nijmegen. Levensverhalen van vluchtelingen.
14047: OPPEN VAN, ANTOINE, FERDINAND EUGÈNE HUBERT - Eene rechtsvraag omtrent handelszaken. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht te verdedigen op Dinsdag den 18n November 1884, des namiddags te 3uren.
5550: OPPENOORTH, FRITS - Neerlands Hoop 1968-1980. 12 jaar Bram en Freek. In zes hoofdstukken en zes interviews.
8357: OPPENRAAIJ, TH. H. VAN - De Recitatione Privata offich Divini juxta rubricas a Pio X Reformatas
9894: ORDISH, THOMAS FAIRMAN. - Shakespeare's London. A commentary on shakespeare's life and work in London. A new edition with a chapter on Westminster and an itinerary of sites and reliques,
12269: ORELLIUS, IO. CASP. / CICERONI - M. Tulli Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta recognovit et singulis libris ad optim am quamque recensionem. Voluminis IV Pars II
12797: ORION, WILLEM - De smokkelaar van de oude kooi. Een Vlieland-avontuur van de Dappere Drie.
12741: ORION, WILLEM - De vrouw in het zwart. Een Vlieland-avontuur van De Dappere Drie.
2265: ORMELING, F.J. - The Timor problem. A geographical interpretation of an underdeveloped island.
10134: ORMELING, F.J. - Kaarten voor Massamedia verslag van de studiedagen in 1976 in Rolduc...
14100: ORTON, P.D. - British Fungus Flora Agarics and Boleti. 4. Pluteaceae: Pluteurs
9830: ORTT, IR. FELIX - Het probleem der ziel
9807: ORTT, FELIX. - Brieven over gezondheid. In het bijzonder gericht tot arbeiders.
9202: ORTT, IR. FELIX - Onze Voeding met een inleiding van Dr. Daniël De Niet
11421: OS, PETER VAN / LANGHOUT, FRANS - Searching downstream Via gebiedsgerichte politiezorg op zoek naar leefbaarheidskunst
2255: OS, GEERTJE VAN - Ik kwam met een koffer van karton. Spanjaarden in Zuidoost-Brabant 1961--2006
9725: OSBORNE, R.S. - Modern Business Routine. Explaines and illustrated. Volume I. Home Trade.
1845: OSS, DR. J. F. VAN - Warenkennis en technologie
5626: OSS, S.F. VAN - American Railroads and British Investors
6588: OSS, DR. J. F. VAN - Leerboek der warenkennis en technologie Tweede deel Tweede herziende druk Organische producten
10203: OSSEWEIJER, PATRICIA - A Short History of Talking Biotech. Fifteen years of iterative action research in institutionalising scientists engagement in public communication
10997: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzameld werk/poëzie. Mussic Hall. Het Sienjaal. De Feesten van Angst en Pijn.
3788: OSTERTAG, ROBERT VON - Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Ärzte und Richter.Sechste Auflage I. Band.
9269: OSTRY, SYLVIA - Governments & Corporations in a Shrinking World. Trade and Innovation Policies in the United States, Europe & Japan.
3748: OTTEMA, NANNE - De praktijk van het porcelein verzamelen. Handboek voor verzamelaars van Chinees porcelein.
12225: OTTEN, HARRY - Klimaat in beweging. Gesigneerd
1085: OTTEN, D. - Geschiedenis van de familienamen in Heerde, ontstaan, invoering en gebruik van familienamen op het platteland in de periode 1330-1830
6922: OTTEN, JEROEN. - De oerknal, de hersenen
8564: OTTO, WILLEM - Portretten en Herinneringen.
11958: OUD, P. - Hoogere Volmaaktheid. Conferenties van Zuster Miriam Theresia Litt.B. van de liefdezusters van St. Elisabeth Convent Station, New Jersey. Bewerkt door Rev. Charles C. Demjanovich, A.M.
5151: OUD J.J.P. - Het Witte Dorp. 1923-1987 (Oud Mathenesse)
7065: OUDEMANS, C.A.J.A. - Vormleer en Rangschikking der Planten ten gebruike bij het Hooger onderwijs. Tweede deel: Vormleer en rangschikking der planten.
12062: OUDHEUSDEN, DR. J.L.G. - Brabantia Nostra. Een gewestelijke beweging voor fierheid en 'schoner'leven 1935-1951.
14635: OUDHEUSDEN , DRS. JAN VAN - De Loet 's-Hertogenbosch. 650 jaar stedelijke geschiedenis,.
8224: OUÏDA - Tusschen Twee Vuren.
13568: OUSBY-IAN - Occupation: The Ordeal of France 1940-1944
13162: OUWEHAND, TON - Jazz onder het mes
3502: OUWERKERK, BASTIAAN VAN - Immunological aspects of Grave's disease. Immunologische aspecten van de ziekte van Graves.
10765: OVEN-VAN DOORN, M.C. VAN - Hora ruit. Herinneringen van een oud-Gymnasiast.
11712: OVERBEEK, W.J. (VERTALING) - Grondbeginselen van de rontgentechniek
4451: OVERDIEP, DR. G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee.
14150: OVERDUIN, HENK (VOORWOORD) - Het Haagse Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein / The Hague Town Hall Central. 5 designs for the Spui, 1 housing project for the Burg. De Monchyplein.
7361: OVEREEM, M. VAN - Organisatie en Techniek van den Handel. Bewerkt door A.M. Lucas. Deel I, II en III.
8100: OVERHOFF, HENRI (RED.) - Jaarboek van Katholiek Nederland. Piusalmanak. 1962/1963. Achtentachtigse Jaargang.
7293: OVERVOORDE, MR. J.C. - Catalogus van de bibliotheek der gemeente Dordrecht. Afdeeling I: Dordrecht en omstreken.
6101: PAAPE, G. - De bedaarde en vrijmoedige Nederlander. Huimetuit, hoed u voor de weerstuit. J.Wagenaar. Vaderl. Hist.
14952: PAASMAN, BERT EN HENK VAN DER VLIST (SAMENSTELLERS) - Dit stroeve land. Bloemlezing van poëzie over de Veluwe
2735: PAASSEN VAN EN RUYGROK - Textielwaren, XIX ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor het manufacturenbrevet, de acten Na, NVII en de aantekening theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling op de acten N VII N XIX voorbereiden
14396: PAASSEN CHR. VAN - The Classical Tradition of Geography.
13107: PABASSIÉ, HUGUES - Le Jazz Hot: Présenté par Louis Armstrong
13831: PACHE, ALOIS - Die religiösen Vorstellungen in den Mythen der formosanischen Bergstämme. Studia Instituti Anthropos Vol 19.
12063: PACIFICUS, BROEDER - Man en Vrouw. Sint-Willibrordusvereeniging ter verspreiding van goedkope Katholieke Volkslektuur
12484: PACIFIUS, BROEDER - Luilekkerland uit de nagelaten papieren van Heintje Pikdraad.
1911: PADBERG, H. - F.A.R. Padberg. Aalmoezenier der IIde Divisie.
13652: PAEPE, JAN J.M. DE - Spreukenverzameling over de Zeven Hoofdzonden.
6231: PAGANO, LEO - Voetbalprominenten
4096: PAGANO, ROLPH - Recht op TV. Een onderzoek naar de toelating vann televisie-camera's tot de openbare rechtzitting
1129: PAGET, GERALD - The Lineage & Ancestry of H.R.H. Prince Charles, Prince of Wales
9219: PAIVA, JORGE AMERICO RODRIGUES - Polygalarum Africanarum et Madagascariensium Prodromus Atque Gerontogaei GenerisnHeterosamara Kuntza, A Genere Polygala L. Segregati et a Nobis Denuo Recepti, Synopsis Monographica
5939: PALA, OZGE - Selective Exposure to Information in the context of Escalation of Commitment.
11006: PALER, ROBERT - Deep Into Blue Holes. The story of the Andros Project.
12646: PALLENSKI, RON - The Jersey: The Pride & the Passion, the Guts & the Glory What It Means to Wear the All Black Jersey
8477: PALM, H.J. (PROJECTLEIDING) - Driel Heteren Randwijk
2687: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
5863: PALM, O.P. - Het Bordschetsen. Tweede druk. Boekje met veel voorbeelden
10973: PALM, J.H. VAN DER - Bijbel voor de jeugd. 10 delen in 5 banden.
14482: PALMER, TONY - All you need... Rock Musical Country Jazz Pop. De geschiedenis van de lichte muziek in de twintigste eeuw.
13565: PALSSON, GISLI (EDITOR) - Writing on Ice: The Ethnographic Notebooks of Vilhjalmur Stefansson
3363: PAMA-BROUWER, F. - Heraldiek; Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens
14554: PANASSIÉ, HUGUES. - Douze années du jazz (1927-1938). Souvenirs.
13176: PANASSIE, HUGUES - Louis Armstrong
13167: PANASSIE, HUGUES - Louis Armstrong. L'homme, le style, l'oeuvre
3303: PANMA-BROUWER, F. - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens.
7315: PANNEKEET, JAN - Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen en gezegden.
3621: PANNEKOEK, G.J. EN SCHIPPER, J.J. - Het Friesche Boerenhiem
5860: PANSKY, BEN, PH.D & HOUSE, EARL L, PH.D. - Study wheels in human anatomy
7108: PANSTERS, K. (RED.) - Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld Van de Roermondse Kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart-juni 2009.
1871: PANTUS WILLEM-JAN - Das illustrierte Gedicht des Jugendstils
5166: PANTUS, WILLEM-JAN. - Geen decor, maar een feestelijke werkelijkheid. Podiumkunsten in Nijmegen: Vijf eeuwen stedelijke zorg en bemoeienis.
11213: PANTUS, WILLEM-JAN. - De Doornenburg. Een beknopte beschrijving van de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners, alsmede een rondgang en een opgave van de relevante literatuur.
10387: PANTUS, WILLEM-JAN. - Geen decor, maar een feestelijke werkelijkheid. Podiumkunsten in Nijmegen: Vijf eeuwen stedelijke zorg en bemoeienis.
10478: PAPE, MAX - Die Kunst des Fahrens. Fahren und Anspannen nach den Richtlinien von Benno von Achenbach.
5354: PAPENDRECHT, A.P.A.H. - Mortinataliteit en vroege sterfte in Noord-Brabant.
4491: PAPILAJA, MATHEUS - De stichting van De Molukse Evangelische Kerk in Nederland d.d. 25 november 1952
9099: PAPILLOUD, JEAN-HENRY - 1908 Sierre. Une ville, une usine, un chateau.
7772: PARADIES, J.H. - Hofgedagten
4110: PARKER, H. - Ancient Ceylon
6048: PARKINSON, T.W.F. - The Principles of Geography A text book for matriculation students, the higher local examinations, and the examinations of the board of education. With Maps and Diagrams
14877: PAROY, S. DE - Un hiver dans les Alpes.
7950: PARRET, HERMAN (RED) - In alle redelijkheid. Standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens.
10311: PARTICEPS - De ongelukkigen van het klooster van St. Agatha der eerw. kruisheren aan de Maas.
14404: PAS, MARCO - The Book of Jericho 2.0. Security architecture from old to new.
12405: PASCAL - Oeuvres Complètes. Texte établi et annoté par Jacques Chevalier.
3265: PASCAL, PIERRE - Les Roba'iyyat D'omar Khayyam de Neyshaboor
9131: PASETTO N. (ED) - The Menopause and Postmenopause. The proceedings of an International Symposium held in Rome. June 1979.
6781: PASTEUR - VAN SWIETEN, C.M. - Het Babyboek voor de Huisvrouw Hier en Overzee. 4e druk
14494: PASTRAS, PHIL - Dead Man Blues. Jelly Roll Morton Way Out West
8257: PATER, BEN DE (E.A.) - Denken over regio's . Geografische perspectieven.
3811: PATER, DR. J. C. H. DE - Het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium 1908-1958 gedenkboek van het 50-jarig bestaan
12943: PATTERSON,WILLIAM PATRICK - In Search of the Self Eating the I an Account of the Fourth Way - the Way of Transformation in Ordinary Life
13250: PAUDRAS, FRANCIS / EVANS, BILL - La dance des infideles Bud Powell La veritable histoire du film de B. Tavernier
1092: PAULZEN, HERBERT - De gouden schubben van de slang. Een ontdekkingsreis door Papoea Nieuw-Guinea
12409: PAUPHILET, ALBERT - Poètes et Romanciers du Moyen Age.
12378: PAUPHILET, ALBERT [ED.]., EDMOND POGNON - Historiens et chroniqueurs du Moyen-age: Robert de Clari, Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes.
1936: PAUSE, WALTER - Die grossen Ski Stationen der Alpen. Österreich/Bayern.
5505: PAUWE, C. - Leerboek der plantkunde ten behoeve van het onderwijs in Indië en van plantenliefhebbers. Incl. losse bijlagen met zwart/wit foto's
1917: PAX, FERDINAND DR. - Pflanzengeographie von Polen (Kongress-Polen) Mit 11 Karten im Text und 8 Tafeln
10184: PAYNE-GALLWEY, SIR RALPH - The Fowler in Ireland or notes on the haunts and habits of Wildfowl and Seafowl including instructions in the art of shooting and capturing them. With numerous illustrations
13249: PAYNE, JACK - This is Jack Payne First edition
6942: PEDROLI,B, DOORN, A. VAN (A.O) - Europe's living landscapes. Essays exploring our identity in the countryside.
12228: PEEL, LUCY / POWELL, POLLY / GARRETT, ALEXANDER - An Introduction to 20th-Century Architecture
10615: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd.
12302: PEER, OSCAR - Dicziunari rumantsch. ladin-tudais-ch
2321: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen
3682: PEEREBOOM, KLAAS (VOORWOORD) - Nederlandse Olympische Ploeg 1956
14089: PEETERS, J.P.J.M. - De reacties der klassieke musici op de komst van de jazz in Nederland.
11447: PEETERS, HANS EN WHEELER, KIM - Vogels en de Wet.nl
8079: PEETERS, C EN MONSIEURS, J. - De Christen onderwezen of de Mechelse catechismus in onderwijzingen aan het volk voorgedragen. 4 delen in 2 banden.Derde uitgave.
2699: PEETERS, DR. K.C. - Eigen Aard. Grepen uit de Vlaamse Folklore. 2e druk
4141: PEETERS, JOLANDA - Globalisation Location, and Labour Markets
11008: PEETERS, JOOP - België 1914.
13072: PEFFER, KARLIJN - Blood Donation And Cardiovascular Disease. Adressing the Healthy Donor Effect.
11637: PÉGUY, PIERRE - Oeuvres Poétiques Complètes.
12670: PEIJNENBURG, J.W.M. - Judocus Smits en zijn tijd.
6667: PEKELHARING, ADRIANUS - Opmerkingen naar aanleiding van de Wet van 10 April 1869, Staatsblad no.65
2653: PEKIN, ERSU - Turkish Flat Weaves and Carpets
3639: PEL, P.K. - De ziekten der lever en galwegen en van het poortaderstelsel, mede op grond van eigen waarneming
6201: PELGRIM, HARRY - Verlaten Waarden 27 jan. - 4 feb. 1995
4587: PELISSIER - China van Ming tot Mao Tse-Toeng. 1839 tot heden. Er is steeds een ooggetuige
5289: PELKWIJK, MR. G.A.W. - Terugblik.
5312: PELLETAN, E. - Jarousseau. De prediker in de woestijn. Vertaald door H. Weiland
10401: PELSER, WILLEM - Tussen pauw en feniks. De geschiedenis van de Domionicusparochie te Nijmegen. (gesigneerd)
8658: PENA AGUADO, MARIA ISABEL - Asthetik des Erhabenen.. Burke, Kant, Adorno, Lyotard.
12416: PENNEKAMP, CLAIRE W A. - Carotid revascularization and cerebral perfusion monitoring: clinical
9958: PENNING, L. - Transvaalsche Verhalen. De Ruiters van Zuid-Afrika. Een Verhaal uit de dagen van Jameson en Krugersdorp 1895-96 met Platen
12149: PENNINGTON, ESTILL CURTIS / ANSENK, EMILY / TANJA, SACHA / LEEFLANG, RIK / VOOLSTRA, GERBRICH - The ING Collection. A selection
6849: PENNINX, RINUS - Bastion of bindmiddel? Organisaties van immigranten in historisch persectief.
13705: PENROSE, ANTONY - The Lives of Lee Miller
7331: PEPER, C. - Een wandeling langs de Buitenplaatsen van Heemstede in de voorzomer van het jaar 1847.
12426: PEPPELENBOSCH, A.G. - Endovascular treatment in elective and ruptured abdominal aortic aneurysms.
5502: PEPPINK H.J., MAREE P. - 100.000 Kilometer van wielen en wegen.
3657: PÈRE BOURDALOUE - Sermons du Père Bourdaloue, de la Compagnie de Jésus, pour les Dimanches. Tome premier.
12984: PEREBOOM, MARIAN EN FREEK - Nieuwleusen in de kaart gekeken
6775: PEREBOOM, FREEK (E.A.) - Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek. (als nieuw)
12874: PEROVA, NATASHA AND ANDREW BROMFIELD. (ED) - Glas. New Russian writing. I. Dedicated to Michael Glenny
3778: PERSOONS E., DE KOK H., FORNOVILLE L., PEETERS R - Korsendonk
9279: PETER DODD AND HALIM BARAKAT - River without bridges. A study of the exodus of the 1967, Palestinian Arab refugees.
10465: PETERS, CLEMENS EN ELEN, PETRA VAN - Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven.Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw.
14967: PETERS, CHRIST - Gelderland bevrijd.
14730: PETERS, HAN - Opbouw & uitbouw. De ontwikkeling van Wijchen tussen 1950 en 1980.
14121: PETERS, L.J.J. - Vonnisafspraken in strafzaken. Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankrijk.
7548: PETERS, PAUL. - Bekijk 't maar!.( Ervaringen, geschreven en gedeeltelijk uitgetikt in het huis van bewaring te Maastricht).
10112: PETERS, ARJAN - Eindelijk Sneeuw Gesigneerd
13088: PETERS, JEANNETTE, BERNADETTE, MARIA - Assesment of intergral health status in the individual patient with chronic(lung) disease, why and how this
6788: PETERS, M,C,R,B. - Biomechanica van kaviteitspreparatie en -restauratie van gebitselementen. Modelvorming en analyse met behulp van de eindige elementen methode.
10903: PETERS, EDUARD - Die altsteinzeitliche Kulturstatte Petersfels
14165: PETERS, BART EN GIJS KURSTJENS. - Maas in Beeld. Succesfactoren voor een natuurlijke rivier. Syntheserapport
5284: PETERS SENGERS, THEO - Vincentiusvereniging Wijchen 100 jaar. Een wandeling op kousevoeten door een eeuw van sociale hulpvaardigheid en verborgen medemenselijkheid.
10672: PETERS, J.T. - Mural Painting Fragments Found in the Roman Castra at Nijmegen. Reprinted from Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Jaargang 15-16, 1965-1966
10442: PETERS SENGERS, THEO - Houwe die Blauwe. Nijmeegse Carnavalsvereniging de Blauwe Schuit 44 jaar.
8884: PETERSEN, J.W. VAN EN HARENBERG, E.J. - Doesburg bijdragen tot de geschiedenis van een Hanzestad
7365: PETERSEN, J.W. VAN EN HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden
2347: PETERSEN J.W. VAN - De Lange Schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg.
2401: PETERSEN, J.W - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg
9422: PETERSEN, J.W. VAN EN GIESEN, J. TH. M. - ABC van Oud Wehl. Grepen uit de geschiedenis van heerlijkheid en gemeente
10384: PETERSEN, J.W. VAN - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg.
12380: PETIT , JACQUES - Paul Claudel.Journel Tome II 1933-35.
12369: PETIT, JAWUES - BARBEY D'AUREVILLY.Oeuvres romanesques complètes Tome II.LES DIABOLIQUES - UNE HISTOIRE SANS NOM - UNE PAGE D'HISTOIRE - CE QUI NE MEURT PAS - DU DANDYSME ET DE GEORGE BRUMMEL - MEMORANDA - POEMES - PEENSEES DETACHEES.
13628: PETTER, RIANNE - Poster No. 524. Exploring the comtemporary poster
12261: PEULEN, KARIN - Karin Peulen Muhka 1997
14614: PEYPERS, W.N. - Rotterdam in opkomst, ontwikkeling en bloei. Historische Tafereelen. Eerste Deel. Met Platen.
10976: PEYRONNET, PROFESSOR L. - De Geneesheer der Armen en de 2.000 nuttige recepten. Nieuwe en volledige uitgave
9012: PFAU DE, THEODORE PHILIPPE - Histoire de la campagne de Prussiens en Hollande en MDCCLXXXVII. Traduite de L'Allemand. Enrichie de plans et de cartes.
1999: PFLUGK-HARTTUNG, PROF. DR. J. VON - 1813-1815 Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog Met 301 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen, benevens de geschiedenis van onze verlossing door Joh. H. Been
8088: PFLUGK-HARTTUNG, PROF. DR. J. VON - 1813-1815. Geillustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog. Met 301 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen, benevens de geschiedenis van onze verlossing door Joh. H. Been.
11817: PHILIPS. DR. RUDOLF - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940
2383: PHILIPS, CH. J. - Les noms des Chefs-Lieux des departements et des arrondissements de France
12588: PHILIPS, JOS - Affluent in the Face of Poverty. On What Rich Individuals Like Us Should Do.
14254: PHILIPSE, C. EN JOH. C. DE GROENE - Wemeldinge zoals het was...
11376: PHILLIPPO, WOUT (SAMENSTELLER) - King natuurboek. Voor school en leven.
13316: PHILLIPS, J.J. - Mojo hand Roman traduit de l'americain et postface par Pierre Furlan
13295: PHILOGONE = BRUNEL, GEORGES - La Science en Famille Le Monde des Mirages Ouvrage illustre de 168 figures
11491: PHILONENKO, ALEXIS - Lectura de la Phénoménologie De Hegel. Préface-introduction.
7193: PHOELICH, FRITS - De Windhoos. Beuningen 4 juni 1979. (Mapje met foto's en gedicht)
10007: PICARDT, JOHAN - Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten Der Provintien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel en Lippe daer by gevoeght zijn Annales Drenthiae
2572: PICCARD, B, JONES, B. - De laatste uitdaging
4036: PICHT, JOHANNES. - Mess- und Prüfmethoden der Optische Fertigung. Band I mit 142 Abbildungen.
13833: PICK, DANIEL - The Pursuit of the Nazi Mind: Hitler, Hess, and the Analysts.
2510: PICK, HELLA - Simon Wiesenthal - a Life in Search of Justice
5254: PICK, DR. H. - Die Schwanenburg zu Cleve. Quellenmäßig dargestellt und mit 27 Abbildungen versehen.
11279: PICKVANCE, RONALD - Van Gogh in Saint-Remy and Auvers
7926: PIECK, HENRI. - Verwoest Nederland. Reproducties naar zijn schetsen van onze geteisterde steden en gebieden.
6996: PIECK, HENRI. - Buchenwald. Reproducties naar zijn teekeningen uit het concentratiekamp. Met een voorwoord door Prof. Mr. R.P. Cleveringa. / Reproductions of his sketches from the concentration-camp with a preface by Prof. R.P. Cleveringa.
3030: PIEKALJIEWICZ, JANUSZ - De Boekaniers (nieuw exemplaar)
8167: PIEL-DESRUISSEAUX, J.L. - L'Outil de Pierre Préhistorique
9510: PIEPER, JAN. - Ahnlichkeiten. Nimesis und Metamorphosen der Architektur eine Anthologie von Jan Pieper- Architekt und Bauhistoriker-.
11428: PIEPER, J.Z.TH. - God gezocht en gevonden? Een godsdienstpsychologisch onderzoek rond het kerkelijk huwelijk met pastoraaltheologische consequenties
8565: PIERCE, F. N. - The Genitalia of The Group Noctuidae of the Lepidoptera of the British Islands. An account of the morphologyof the male clasping organs.
3344: PIERCE, JOHN R. - Klank en muziek Een combinatie van wetenschap en cultuur
10994: PIERIK, R.J. - Ken U Zelven, of 's Menschen Hart geschetst door den Geest Gods in het Boek der Spreuken. Lezingen voor de maand Junij en de eerste Vrijdagen van elke maand.
11999: PIERIK, R.J. - De Eerste Vrijdagen der XII Maanden toegewijd aan Jesus'Hart.
7992: PIERPONT, GUY DE/ LEFEVRE, ANDRÉ. - Le regiment para-commando de 52 a nos jours. Tome I
4546: PIERRE CHARRIE - Drapeaux et etendards du XIXeme siecle: 1814-1880
10962: PIERSON, MR. N.G. - Leerboek der Staathuishoudkunde. Eerste en Tweede deel.
1712: PIERSON, DS. H. - Bijbelsch dagboek Eene dagelijksche herinnering aan Ds. Pierson
2317: PIERY, M. - Traite de climatologie, biologique et medicale. Tome Premier.
8390: PIETERSE, H. - Zoo verovert u succes
10902: PIGEARD, ALAIN - L'Armée de Napoléon. (1800-1815) Organisation et vie quotidienne.
8383: PIJL, P. (STICHTER) - Mededeelingen Stichting Anti-Vivisectie-Bond 9de jaargang
3336: PIJLS, IR. F.W.G. - De bodemkartring van Nederland Deel I Een gedetailleerde bodenkartering van de gemeente Didam
1745: PIJNENBURG, W. J. J. - Bijdrage tot de etymologie van het oudste Nederlands
11737: PIJNENBURG, M EN H. SMULDERS - Helvertse schetsen. Geillustreerde beschrijvingen van historische en monumentale gebouwen, aangevuld met bijzondere feiten en gebeurtenissen uit de geschiedenis van 800 jaar Helvoirt.
3240: PIJNENBURG EN NUY (RED.) - Het ziekenhuis als morele gemeenschap
13739: PIKET, PROF. DR. J.J.C. - Topografische kringloop.
2938: PIKKEMAAT, DR. G. - Bataafse Vrijheid in Nijmegen 1794-1795
9275: PILLOT MILO CH. O.PRAEM. - Donker Afrika
7226: PINZON CORTES, CAMILA. - Mapping Urban Form. Morphology studies in the contemporary urban landscape.
3754: PIRCHAN, EMIL - Das Teufels-Elixier. Ein Legendenspiel
7920: PIRZIO-BIROLI, CORRADO - Pierre Savorgnan de Brazza Explorateur Legendaire 1852-1905.
10279: PISEMSKI, A LEXEJ. F. - Im Strudel. Aus dem Russische ubersetzt von Eveline Passet.
9432: PITERS DE JONG, ROEL. - De Ouster Trijegaen. Skiednis Fan In Part Fn Doanjewerstal
13846: PITT-RIVERS, JULIAN - The Fate of Shechem, or the Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean.
2782: PIZZIGHELLI, G., HANNEKE, P. - Leitfaden der praktischen Photographie. Vierzehnte, ganzlich umgearbeitete Auflage
8200: PLACOTOMUS, IOHANNES - Pharmacopoea ( Antwerp-1560). Facsimile reprint
12436: PLANKEN, R.N. - Hemodialysis vascular access imaging. Duplex ultrasound and contrast-enhanced magnetic resonance angiography
13944: PLANTENKAMP, BEN (EINDREDACTIE) - 60 jaar Con Amore. Jubileumboek ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Muziekvereniging Con Amore te Oosterhout en Slijk-Ewijk
13863: PLANTIN, CHRISTOPHE - Les Rimes de Christophe Plantin.
5073: PLANTING, A.S. - Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs. Bloementeelt
5074: PLANTING, A.S. - Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs. Fruitteelt
5075: PLANTING, A.S. - Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs. Bijenteelt
14480: PLAS, J.A. - Ammerzoden in oude ansichten waarin opgenomen afbeeldingen van Well en Welscheind
10415: PLAS, J. VAN DER - De schadeverzekering-maatschappij. Haar organisatie, administratie en boekhouding. Handleiding voor hen, die in het verzekeringsbedrijf werkzaam zijn en voor studeerenden.
12161: PLASSCHE, MARC VAN DER - Een bloemlezing uit de volksgedichten van Jan P. Heije
12159: PLASSCHE, MARC VAN DER - Vertellingen van vroeger en later door Jacob van Lennep.
12160: PLASSCHE, MARC VAN DER - Ruikers van toen Nicolaas Beets Dichtwerken. Een bloemlezing.
11894: PLATEN, M. - De Gezondheidsleer der Liefde beschouwd uit het oogpunt der Natuurlijke Geneeskunde benevens eenige belangwekkende onthullingen Met 56 afbeeldingen tusschen den tekst, 19 platen in kleurendruk, een ontleedbaar model van de mannelijke geslachtsorganen en een ontleedbaar model van het vrouwen lichaam in kleurendruk. Gaaf en intact.
13261: PLEASANTS, HENRY - Death of a Music? The Decline of the European Tradition and the Rise of Jazz
12488: PLOEG, ARIANNE J. - Assessing Quality of care in peripheral vascular surgery.
12779: PLOEY, JAN DE - Morfologie en Kwartair-Statigrafie van de Antwerpse Noorderkempen. Vol. I
9938: PLONGERON, BERNARD ET GUILLAUME, PIERRE - De la charite a l'action sociale : Religion et societe
8282: PLUIJM, DRS. J.E. VAN DER - De vestingstad Grol in de kaart gekeken.Topografisch historische atlas van Groenlo Nieuw geseald
11953: PLUS, RAOUL S.J. - Eerherstel. Uit het Fransch vertaald door J. Meussen, Pr.
12697: PLUYM, DRS. R.E.C. VAN DER - Nijmegen Nutsstad. Een historische schets van het departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij.
14120: PLUYMEN, M. - Niet toelaten betekent uitsluiten. Een rechtssociologisch onderzoek naar de rechtvaardiging en praktijk van uitsluiting van vreemdelingen van voorzieningen.
1772: POEL, MARC G. M. VAN DER - De Declamatio bij de humanisten Bijdrage tot de studie van de functies van de rhetorica in de Renaissance
2712: POEL, J.M.G. VAN DER - Oude nedelandse ploegen
3889: POEL, SARI VAN DER - In de bisnis. Professionele jongensprostitutie in Amsterdam. (In the life. Professional Male Prostitution in Amsterdam (with a summary in English).
4089: POEL, DAVID DE - Het Verraad. Een ode aan Boudewijn Buch. 1e druk
1108: POELHEKKE J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide Studiën over de Crisisperiode 1648-1651
4480: POELHEKKE, FABIO G. M. N. - Prikkeldraad in het oerwoud. De veeteelt in het proces van economische en sociale integratie van het Amazonegebied in Brazilië. Nijmeegse geografische cahiers no. 25
5082: POELHEKKE, F.J. - Vondel's Dichtjuweelen met eene levens- en karakterschets. 1e druk
12534: POERWADARMINTA, W. J. S. - Logat Ketjil Bahasa Indonesia
12247: POERWADARMINTA, W. J. S. - Baoesastra Djawa I. A-K-L
13514: POERWADARMINTA, W. J. S. - Logat Ketjil Bahasa Indonesia.
12278: POERWADARMINTA, W. J. S. - Baoesastra Djawa (A-Z)
3569: POETS, HELMA - Het ABC der Huishouding
12907: POEZE, HARRY EN MARTIN ROS - De biografie in Nederland en Vlaanderen. 1993-1994. Overzicht en bibliografie.
10917: POL, D. VAN DER - Koel- & vriesinstallaties
12459: POL, ROBERT A. - Outcome after vasculair surgery in de ageing
9048: POLAK, EMILE - Vers la Vie.
8633: POLAK, DR. J.J. - Publieke werken als vorm van conjunctuurpolitiek. Met 5 figuren en 16 tabellen
1442: POLAK, DR. HENRI - Tusschen Vecht, Eem en zee
2488: POLAK, HENRI - Het kleine land en zijn groote schoonheid : versierd met 87 afbeeldingen van steden, dorpen, landschappen, waateren en de bijzondere schoonheid van Nederland kenmerkende plekken.
14283: POLDERMAN, TINY (RED.) - Zeelandboek ZL 10.
10659: POLEE, JOHAN - Und es ist wieder die Liebe! Chronik der Familien rund um Scotia Vill, das bemerkenswerte Haus in Hees bei Nimwegen in den Niederlanden.
13318: POLILLO, ARRIGO - Il Jazz Moderno Musica del Dopoguerra
8715: POLL, WILLEM VAN DE - Nazi Hel
8037: POLL, CORNELIA - Toch een Hollandsche jongen!
11281: POLL, HERBERT VAN DER - Roofdieren. Inleiding - Anatomie - Studies - Tekeningen
1580: POLLOCK, SAMUEL, SPEAIGHT GEORGE, POWIS ALAN - Pollock's Theatre
3008: PONDER, W.F. AND VOKES, E.H. - A revision of the Indo-West Pacific Fossil and Recent Species of Murex s.s. and Haustellum (Mollusca: Gastropoda: Muricidae) Records of the Australian Museum Supplement 8
8175: PONT, IR. W.A.C. - De meetwagen der Nederlandsche Spoorwegen. Overdruk uit spoor- en tramwegen.
11872: PONTE,LUDOVICUS DE - Overwegingen van de voornaamste waarheden van ons h. geloof en van het leven onzes heeren Jesus Christus.Vierde deel. Met Kerkelijke goedkeuring.
13004: PONZIO JACQUES ET FRANCOIS POSTIF - Blue Monk. Portrait de Thelonious
8038: POOLMAN, J.J. EN MEER, W.J. VAN DER - Rein wordt zeepkistcoureur. Met bouwschema's door H.P. van der Werve, directeur van de Nijverheidsschool te Schagen.
4743: POORTENAAR, JAN - Etskunst. Techniek en geschiedenis. (vierde druk). Compleet met 6 gesigneerde etsen.
11509: POORTENAAR, JAN - Schilders van het Hollandsche landschap. Nr. 168/350. Met originele ets gesigneerd door Jan Poortenaar.
9036: POP, MAX - Beelden van bollenschuren. Het cultureel erfgoed van de Bloembollenstreek 1850-1940.
11512: POPPEL, DR. F.W.A. VAN - De 'statistieke ontleding van de dooden': een spraakzame bron?Rede in verkortse vorm uitgegeven bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de wisseleerstoel L.J. Rogier aan de faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
1141: PORTER, ELIOT - Intimate Landscapes
12422: PORTER, M, - Basic Data Underlying Clinical Decision Making in Vascular Surgery. Compiled from Annals of Vascular Surgery International Journal of Vascular Surgery.
7044: PORTIELJE, A.F.J. - Dieren zien en leeren kennen. Een Bijdrage tot de kennis van het Driftleven en tot de ontwikkeling van het Instinctbegrip.
3174: PORTMANN, DR. ADOLF - Einführung in die vergleichende Morphologie der Wirbeltiere. Dritte, überarbeitete und eerganzte Auflage.
8680: PORTMANN, ADOLF - Licht und Leben
3055: PÖRTNER, R. - De strijd om het Heilige Graf - waarheid en legende van de Kruistochten
11619: POST, J. - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden.(originele uitgave 1909).
11693: POST, B.J, - Losse bladen uit het geschiedboek van het Bisdom Haarlem.
8010: POST, PAUL - De Romeinse Katakomben. Het verhaal van een unieke kopie in Valkenburg
2286: POST, BRAAM EN BUSKENS (RED.) - Vogels in Midden-Brabant
14620: POSTEL, PASTOOR J.C. VAN / UYTTENBROECK, H.H. - Het Dagboek of De Kroniek : Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo III
1683: POSTHUMUS, MR. N. W. - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545
9550: POSTMA, THIJS EN GELDHOF, NICO. - Nederlandse marinevliegtuigen. Luchtvaart in beeld nr. 7.
4449: POT, G.J.J. - Geïllustreerde Gids voor Gouda.
9700: POTGIETER, E.J. - Brieven aan Cd Busken Huet. De werken van E.J. Potgieter. Proza, Poëzy, Kritiek Deel XXII (gesigneerd, met boodschap.De werken van E.J. Potgieter. Proza, Poëzy, Kritiek Deel XXIII.
4661: POTHAST-GRIMBERG. C.E. - De kaarsenkroon van Paarlemoertje. 1e druk
3359: POTTHOFF, DR. O. D. - Illustrierte Geschichte des Deutschen Fleischer-Handwerks vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart
12551: POUKENS, DR, J.B. EN REYPENS, DR. L. - Jan van Ruusbroec. Werken. Deel I tm IV
4986: POULISSEN, M.N.J. - Onirische taal. Gaston Bachelaard's theorieën over de dromende literaire verbeelding, getoetst aan het oeuvre van William Faulkner.
8281: POUTIERS, RAYMOND - Atlas des parasites des cultures. Aquarelles et Dessins par Bernard Couturier. 1. Lutte Antiparasitaire Orthoptères, Hémiptères Névroptères, Lépidoptères.
11021: POUW, F. - Familie Van Straaten deel 1. Duitsland, Vianen, Jan van Straaten en een talrijk nageslacht.
14421: POVEÉ, HENK - Markten in Nederland.
9094: PRAAG, ERIK VAN - Voor niets gaat de zon op. Een blauwdruk voor een waardige wereld.
10775: PRAAG VAN, CARLO EN UITTERHOEVE, WILFRIED - Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland. De kerngegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1998
9919: PRADEL, P. - La Sculpture Belge de la fin du Moyen-Age au Musee du Louvre
2965: PRADIER (ABBÉ). - La vie des Saints pour tous les jours de l'année. Ouvrage illustré de nombreuses gravures dans le texte. deuxieme édition.
10585: PRÉAU, LOUIS-MARIE/AUDEVARD AURÉLIEN - Photographier la nature en numérique: toutes les meilleures techniques du terrain a l'ordinateur
1224: PREGERS, S. - Historische portretzegels. Vaderlandsche geschiedenis. Deel 1: Van de troonsbestijging van Philips II tot den Vrede van Munster 1555 - 1648. Deel 2: De Gouden Eeuw - Van den Vrede van Munster tot den Vrede van Utrecht 1648 - 1713.
8333: PRENT, ALBERT - Waardering van cartoons. Een empirisch-psychologische studie
9706: PRENTISS, E. - De Bloem des Huizes. Een verhaal naar het Engelsch
1603: PRENTOUT, HENRI - La Normandie Choix de textes précédés d'une étude deuxiéme édition
2670: PRESS, DR. ING. HEINRICH - Seewasserstrassen und Seehäfen mit 1898 Bildern
13461: PRIJOHOETOMO, DR. M. - Javaansche Spraakkunst
13462: PRIJOHOETOMO, DR. M. - Javaansch leesboek. Vier verhalen uit de oudere Javaansche letterkunde.
12248: PRIJOHOETOMO, DR. M. - Javaansch-Nederlandsche Gesprekken.
4432: PRILLWITZ, P.M.H.H. - De invloed van den basentoestand van den grond op de ontwikkeling van de theeplant.
11362: PRIMS, KAN. DR. F. - Album Pastorum Campiniae Antverpiensis
13856: PRINCE, RICHARD AND DIAN HANSON - America Swings. Photography by Naomi Harris
13855: PRINGLE, HEATHER - The Master Plan. Himmler's Scholars and the Holocaust
2638: PRINGLE, A.V. - The mechanics of flax spinning. Part I
3558: PRINGLE, A.V. - The Theory of Flax Spinning
11559: PRINSSEN, MONIQUE - DREAM. Dutch Randomised Endovasular Aneurysm Management Trial.
11963: PRIOLLET, MARCEL - Dood en Liefde om Natacha. De feuilletonroman voor de vrouw.
11962: PRIOLLET, MARCEL - Clairette, het kind van de straat. Feuilletonroman voor het huisgezin.
3506: PRONK, J (RED) - Nederland's Patriciaat. 54e jaargang. 1968.( In nieuwstaat)
7119: PROOIJE, L.A. VAN - De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940. Vaktermen en werkwijze
13513: PROPIAC. M. - BEAUTES DE L'HISTOIRE DES CROISADES et Des Ordres Qui En Sont Nés
6573: PROVOOST, MICHELLE/COLENBRANDER, BERNARD/ALKEMADE, FLORIS - Dutchtown O.M.A.'s meesterproef in Almere
9828: PROVOOST, FRANS - Intelligent Distribution Network Design.
14435: PROVOOST, ARNOLD (RED.) - Blik op het bodemarchief van Oost-Brabant. Opgravingen en vondsten in Bierbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Landen, Leuven, Opheylissem, Orp-le-Grand, Orsmaal, Rotselaar en Tienen.
1561: PRUDHOMME, SULLY - Oeuvres de Sully Prudhomme poésies 1879-1888
14380: PRUMMEL, W. - Excavations at Dorestad 2. Early Mediëval Dorestad an archaeozoological study. (incl. negatieven)
7031: PRYDE, JOHN - Recent Advances In Biochemistry. Third Edition. With 42 illustrations
4565: PUAUS, RENE - The Sorrows of Epirus. Illustrated with maps, index and editor's note
14849: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. - Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw.
10665: PUTTE, ANNEKE VAN DER - Wonen. In een weeshuis, in een kazerne, in een patriciërshuis, op een landgoed, in een boerderij, op het water, naast het spoor, in een badhuis, in een benzinestation, in een klooster.
1785: PUTTIGER, H. P. M. - Georgius Macropedius' Asotus Een neolatijns drama over de verloren zoon door Joris van Lanckvelt
14153: PÜTTMANN,FRANCINE E.A. - De joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag. Geschiedenis en restauratieverslag.
10051: QUACK, J.C.W. - Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1880. Met twee plaatjes. Zes en veertigse jaargang.
10163: QUACK, J.C.W. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1879 . Vijf en veertigste Jaargang. Met twee plaatjes
3836: DE QUACK EN FALLE - Lantara, of de schilder in de herberg, blijspel met zang Naar het fransch
6971: QUACK, MR. H.P.G. - Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren.
14732: QUADEKKER, E.A.L. - De Paardenrassen. Deel I: Engelsche paarden. Met 13 platen
14733: QUADEKKER, E.A.L. - De Paardenrassen. Deel II Russische Paarden. Met 23 platen
2039: QUADEKKER, E.A. - Het Paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Deel I, II en III
9044: QUANJER, FREDERIKA - Helpers van gene zijde.
12983: QUARLES VAN UFFORD C.G.C. (INLEIDING) - Herinneringsalbum gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn 17 april 1945
11730: QUAY, PROF.DR. J.E. DE (E.A.) - Het Nieuwe Brabant. Eerste deel: Het Brabantse Land. Tweede deel: Het Brabants Volk. Derde Deel: De Brabantse Geest.(gesigneerd door Anton Coolen)
10499: QUAY, PROF.DR. J.E. DE (E.Z.) - Het nieuwe Brabant. Eerste deel: het Brabantse Land.
12796: QUENCEZ, G. - Vocabularium geographicum, Francais, Deutsch, Italiano, Nederlands, English, Espanol.
13011: QUERREC, GUY LE (PHOTAGRAPHIES) - Banlieues Bleues. Jazz comme une image.
1392: QUEVEDO, FRANSISCO DE - Dromen
6966: QUISPEL, H.V. - De Koninklijke Marine schrijft Geschiedenis
12703: RAAK, CEES VAN - Janus. Gedichten. (genummerd exemplaar 62/100)
12824: RAAK, CEES VAN - Jazz voor arm Tilburg.Een suite voor jazz en poëzie
10104: RAALTE, J. VAN - Kantoormachines
10998: RAAM, J.C. VAN (EINDREDACTIE) - Tussen Gooi en Vecht. Milieukundig onderzoek van de Vechtstreek. Deel 1: Bodem en Water. Deel2: Plant en Dier. Deel III: Mens en Milieu.
7003: RAAPHORST-ROOD, C EN PRINS, T. - Westfriese geslachten XXV. Overzicht van de familie Rood.
5577: RAAT, R.M. DE - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks Nr. 9. Inventaris van de archieven van de Strafinrichtingen in de provincie Overijssel.
2824: RAATGEVER JR. , J. G. - De spoorwegen in Nederland Geschiedenis en Toekomstplannen van ons Spoorwegbedrijf
3620: RAATGEVER, J.G. - Op reis met de Zuid-Ooster Autobusdiensten. Propaganda uitgave met medewerking van deze onderneming.
13240: RABEN, ERIK - Jazz Records 1942-80 A discography 7 Volumes complete
9498: RACHMANOWA, ALJA - Mijn tweede vaderland.
14253: RADEMAKER, COR (E.A.) - EEN KLEINE KERKGESCHIEDENIS - SINT WILLIBRORDS KERK IN ZIERIKZEE
12224: RADEMAKER, BRAM - Autocad 2010 en LT 2010
2727: RADFORD, J.B. - Derby Works and Midland Locomotives. The story of the works, its men, and the locomotives they built.
11645: RAEPHORST, MARIJKE VAN (BEWERKING) - Aziatische sprookjes. Illustraties van Hilmar Proft.
11666: RAEPHORST, MARIJKE VAN (BEWERKING) - De Zonneroos. Sprookjes uit de Oekraine.
11649: RAEPHORST, MARIJKE VAN (BEWERKING) - Japanse sprookjes. Illustraties Jaroslav Serych.
12366: RAES, B.C.M / HODIAMONT, P.P.G. - Omtrent G ( g ) Z Een liber amicorum voor G.J. Zwanken.
3142: RAES, DR. B.C.M. - Boter aan de galg
9664: RAGUZ DE ROMANA, MARIA - Masculinity and femininity: an empirical definition. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen.
8701: RAIMOND JR. DR. J.J. - Sterrengids 1941.
8626: RAISIN, MAX - Leaves From a Rabbi's Notebook also autobiographical and other essays
7737: RAJCHMAN, JOHN - Michel Foucault. La liberté de savoir
13950: RAJCHMAN, JOHN - The Deleuze Connections
10106: RAKHORST, HILDA EN BERT - Veessen is Veessen niet meer !
8822: DE RAM, P.F.X. - Venerabilis Nicolai Eschii, in Univ. Lovaniensi Artium Doctoris et S.Théol. Baccalaurei, Begginagii Diesthemiensis Pastoris, Vita et Opuscula Ascetica. Edidit et Commentario Praevio ac Notis Illustravit.
11520: RAM, TH. J.J./DE BEER, I EN COSMAN, H. - Psycho-Astrologische Encyclopedie. Deel 1 ( A-Con)en Deel II (Coo-Hom).
5247: RAMCHAND, KENNETH - The West Indian Novel and its Background.
13189: RAMSEY JR., FREDERIC / SMITH, CHARLES EDWARD - Jazzmen First edition with dustjacket With 32 pages of illustrations
11943: RANDALL, RICHARD H. JR. - Masterpieces of Ivory from the Walters Art Gallery
1558: RANKE, LEOPOLD VON - Die römischen Päpste in de lesten vier Jahrhunderten. Teil 3 Siebente Auflage
9015: RAPHAEL - Raphael's Horary Astrology by which every question relationg to the future may be answered.
4796: RAPP, PH. G - Naamlijst van Gemeenten, bewoonde oorden en huizengroepen in Nederland
8025: RAS, J - Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Locatie Hensen, Winssen.
1727: RASCH, GUSTAV - Touristen- Lust und Leid in Tirol Tiroler Reisebuch
8712: RASHKE, RICHARD - Ontsnapping uit Sobibor
11542: RAT, MAURICE - Molière. Oeuvres Complètes. Tome I.
11546: RAT, MAURICE - Molière. Oeuvres Complètes. Tome II.
8502: RATELBAND, GUDA - Bibliografie van Zuid- en Midden- Kennemerland (uitgezonderd Haarlem) en de Haarlemmermeer
4437: RATHENAU, W - Gesammelte Schriften in fünf Bänden [in 5 volumes].
3694: RATTENBURY, ARNOLD - Exhibition Design Theory and practice
4243: RÄTZE, J.D. - Kantische Blumenlese oder solche Stellen aus Kants Schriften, die für Jedermann saßlich, interessant und lehrreich sind
7723: RATZENBERG, JULIUS, THEODOR, CHRISTIAN - Die Forst Insecten oder Abbilding und Beschreibung der in den Wäldern Preussenn und der Nachbarsstaaten als schädlich oder nützlich bekannt geworden Insecten in systematischer Folge und mit besonderer Rücksicht auf die Vertilgung der Schädlichen Erster Theil Die Käfer Mit 22 theils in Kupfer gestochenen theils lithographirten Tafeln und vielen Holzschnitten
9060: RAUCH, JONATHAN - The Outnation. A search for the soul of Japan.
5238: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord
11684: RAUSCHNING, HERMANN. - Hiltler m'a dit. Confidences du Fuhrer sur son plan de conquete du monde.
10245: RAVA, ALDO - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Tome II
7380: RAVE, WILELM UND SELHORST, STEPHAN - Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen - Kreis Borken.
9867: RAVESTIJN. DR. H.P.W. VAN - Beleggingspolitiek en risicoverdeeling.Bedrijfseconomische Monographieën. IV
3117: RAVIER, ANDRÉ - Lourdes land van evangelisch beleven Historisch Relaas geïllustreerd met de bijzonderste documenten uit de tijd van de Verschijningen
13354: RAWSON, H - Traité d'orchestration jazz. Nomenclature et description de tous les instruments pour symphonique et jazz; leur tendue respective.
13772: RAWSON, ANDREW - Eyes only. The Top Secret Correspondence Between Marshall and Eisenhower 1943-45.
10590: RAYNER, R.W. (E.O) - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 9 / Russulaceae: Lactarius
8609: READ, HERBERT (INTRODUCTION) - The practice of Design.
2005: REBEL, H. - Phytotoxins of ceratocystes ulmi Isolation and structure investigation
8215: RECHE, OTTO - Kasse und Heimat der Indogermanen. Mit 113 Abbildungen und 5 Karten.
5801: REE, DR. F. VAN REE - L.S.D.-25. Een experimenteel psychopathologisch onderzoek.
9586: REE, SUSAN VAN DER - Caleidoscoop. Een bibliografisch overzicht van literatuur uit Zuid-Afrika in Nederlandse vertaling.
8458: REEP, ERIK - De Rikina lifestyle Algemene informatie voor: Gezond mooi slank
2267: REES, CATHARINA F. VAN. - Uit het verledene. Novellen
2266: REES, CATHARINA F. VAN - Oostersch bloed. Novellen
9200: REES, CATHARINA F. VAN - Letje's Eenige Vriend
2268: REES, CATHARINA F. VAN - Zoo zijn er. Novelle
2269: REES, CATHARINA F. VAN - Van dezelfde familie. Novellen
2737: REESSE, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld en samengesteld.
13682: REEVES, HUBERT AND JEAN JOUZEL (INTRODUCTION) - Climate Refugees. Collectif Argos
10246: DE RÉGNIER, HENRI - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Tome V.
11823: REHM, J.G.L.P.EN A.B. ISING - Een wandeling door Waalwijk na een halve eeuw herhaald.
2696: REHWALD, FELIX - Die Stärkefabrikation und die Fabrikation des Dextrins des Stärkezuckers, Syrups und der Zuckercouleur.
13355: REICHOLD, MARTIN (HRS) - Bielefelder Katalog 2005 Jazz Comapct Discs, MusiCassetten, Schallplatten, DVDs, SACDs Mit neu uberarbeitete CD-ROM
13844: REID CONSTANCE - Hilbert
11703: REIGERSBERG VERSLUIJS, JHR. DR. F. VAN - Rechter en Grondwet in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
12843: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera. II
12844: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera. I
12536: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera.III
12535: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhoetoeng disekolah rendah boemipoetera. IIIA
7982: REIJNEN, R.W. - Museumstukken IV. Romeinse munten.
12398: REIJNSVELDT - AEMERSLAG, MEVR. - De Bijenkorf's Groot Kookboek. Eerste druk
8149: REILLY, HELEN - File on Rufus Ray. (complete dossier of a crime)
5423: REIMPELL, J. - Fahrwerktechnik. 1: Konstruktion und Kinematik der Radaufhängungen Berechnungs-Werkstoff- und Wirtschaftlichkeitshinweise Fahrwerk und Gesamtfahrzeug Räder und Reifen. II: Federungsaulegung Beabsprechung von Fahrwerkbauteilen, Lustannahmen, Festigkeitsberechnungen, Konstruktionshinweise und Kostenvergleiche. III: Schwingungs- und Stoßdämpfer, Einzelteile und Auslegung des Lenksystems. Konstruktions- und Wirtschaftlichkeitshinweise.
5328: REINDERS, H.R. - De bisschoppelijke hof Calthorne en de kluft Kalteren, bij Diever.
10073: REINERTH, PROFESSOR DR. HANS - Vorgeschichte der deutschen Stämme. Germanische Tat und Kultur auf deutschem Boden Teil I, II und III
3036: REINHARD, KURT. - Chinesische Musik.
2528: REINHARDT, DR. LUDWIG - De Mensch in den IJstijd in Europa, en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd.
9058: REISCHAUER, EDWIN O. - Japan. Tradition
14391: REISEN, PROF. DR. MIRJAM VAN - On Sails of the Southwind. Marga Klompé's Legacy for International Social Responsibility: Social Inclusion as a Measure of Relevance in Science
7430: REKKER, ADRIAAN - Belevenissen van een fotograferende Vertegenwoordiger in Prentbriefkaarten
5353: O'RELL, MAX. - Wandelingen in het Rijk der Vrouwen. (ZEER GAAF)
13600: REMINGTON, R ROGER - Lester Beall Trailblazer Of American Graphic Design
8454: REMOORTERE, J. VAN - De president is dood
8520: RENAUD, TINE - Joep en Snoep. De twee vriendjes.
9946: RENAULT-MISKOVSKY, JOSETTE - Spores et Pollen.
6716: RENDL, GEORG - Vrouwen achter het front. (Niet in den handel. Het opvoerrecht voor eenmaal voor dit stuk wordt verkregen door aankoop van minstens 12 exemplaren).
1612: RENESSE, J. VAN - De heptameron of de vertellingen van de koningin van Navarra Derde druk
7362: G.J. RENIER - Een Roodborsthistorie. Vertaald door J.S. Talma-Schilthuis. Met een nieuwe voorrede en aanvullingen door den Schrijver.
3329: RENNES, J. VAN - Een hollandsche kermis Met platen van W.F.A.I. Vaarzon Morel ontworpen en op steen gebracht
5802: RENOY, G.ABEELS, G. - Brussel d'un siècle à l'autre. Brussel rond de eeuwwisseling
5832: RENOY, GEORGES - Halle in oude prentkaarten/ Hal en cartes postales anciennes.
14001: RENSEN, JAN - De Musici van het NOS Jazz Festival 1988. Portretten, verhalen, interviews.
14040: RENSEN, JAN(REC.) - Musici van het Internationaal Jazz Festival 1984 Meervaart Amsterdam. Portretten, verhalen, interviews
11846: RENSON, DR. G. - Beknopte geschiedenis van Maaseik.
1068: RENTING, G. - Verdronken land, herwonnen land. Historische geografie van het eiland van Dordrecht.
10957: RESMICK, JANE - Internationaler Zigarrenführer. Die Kunst genußvollen Rauchens.
3686: RETTELBUSCH, ERNST - Stilhandbuch. Ornamentik, Möbel, Innenausbau von den ältesten Zeiten bis zum Biedermeier. Neunte Auflage.
7382: REULEN, J.J.M. EN ROSMALEN, P.H.W. - Het voortgezet onderwijs in Nederland. Ontwikkelingen, structuren en regelingen.
12396: REUS, H.H. DE - Huize de Kamp 1636 - 1986
6228: REUSENS, E. - Elements d'Archeologie Chretienne Tome Deuxieme et Dernier Illustre de 450 Gravures sur Bois
13813: REUTH, RALF GEORG - Hitlers Judenhass. Klischee und Wirklichkeit.
8413: REVOORT, H. (VOORWOORD) - Handreiking Faunaschade. Preventieve maatregelen, soorten faunaschade, wetgeving, beleidsregels en procedures.
2068: REWALD, JOHN - Maillol
4253: REYMONT, W. ST. - De Boeren Herfst Uit het poolsch door M. L. Auerbach
4254: REYMONT, W. ST. - De Boeren Winter Uit het poolsch door A.E. Boutelje
4255: REYMONT, W. ST. - De Boeren Lente Uit het poolsch door A.E. Boutelje
5405: REYN, J. VAN - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
12841: REYNOLD, GONZAGUE DE - Qu'est-ce que l'Europe? I, Les origines. La réponse géographique. La réponse mythologique. La réponse des navigateurs grecs. La réponse des conquérants romains. La réponse méditerranéenne.
13849: REYSOO, FENNEKE - De Moussems du Maroc. Une approche anthropologique de fetes patronales.
12104: RHEDE VAN DER KLOOT, OLGA VAN - Mijn moeders moeder nr 325/500 Gesigneerd
13715: RHEIMS, BETTINA, BRAMLY, SERGE - Bettina Rheims: Animal
14036: RHODES, ANTHONY - Geillustreerde geschiedenis van de propaganda in de Tweede Wereldoorlog.
3455: RIBBENS, KEES - Historisch Album Overijssel.
14302: RICARD, MATTHIEU - Tibet. An inner journey
9824: RICHARD-VINDARD - Biogeography and ecology of Madagascar.
11454: RICHARDSON, BILL AND DONA - The Appaloosa
7733: RICHERAND, A. - Des Erreurs Populaires relatives a la Médecine. Second édition, revue, corrigée et augmentée.
12827: RICHIE JEAN - The Dulcimer Book. Contains two long-lasting records with 40 minutes of music and instruction
1000: RICKE DR.H. - A.D.Copier, Trilogie in glas
5139: RICKE, HELMUT - Glaskunst. Reflex der Jahrhunderte. Meisterwerke aus dem Glasmuseum Hentrich des Kunstmuseums Düsseldorf im Ehrenhof.
14317: RIDDER, DE, MALEENE - Ambitie met een grote M. Voluit leven als medicus, moeder en mijzelf
14978: RIDDER, J.G. - Oud-Loosduinen. De geschiedenis van een Haagse Woonwijk.
12594: RIDDERHOF, W.C.A. - Leerboek der perspectief ten dienste van hen, die studeeren voor één der nijverheidakten NII, NIII, Nx(met aanteekening op Ne en NIII) Benevens de akte Ma, ten gebruike op teekenscholen en voor zelfstudie. Eerste deel.
11060: RIDER HAGGARD, H. - King Solomon's Mines
10866: RIEDLIN, DR. G. - Grondoorzaken der ziekten en de ware geneesmiddelen. Gebaseerd op de nieuwe atoomleer.
14018: RIEFLER, WOLFGANG - Jazz. Eine improvisierte Musik, dargestellt an vergleichenden Analysen des St. Louis Blues
3518: RIEL, MR. H. VAN - Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1850-1914.
13379: RIEMERS-REURSLAG, J. - Nieuw zakelijkheid in opvoeding. Richtlijnen voor de moderne opvoeding
10901: RIEMERS-REURSLAG, J. - Kleingoed nummer 3. Het oude ABC
8645: RIEMSDIJK, JAN VAN - Op de rand van de stilte. Een antropologiese studie
8985: RIENZI,EN WIBAUT , F.M. - Land en volk van Java en Socialisme Eerste deel: Grondslagen en Tweede deel: Regeling Vooruitzichten
8170: RIETSTAP, J.B./ C.F. APPUN - Uit vreemd landen. Keur van de meest belangrijke reisbeschrijvingen van den nieuweren tijd. . Reis door Venezuela.
4599: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practijk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd: enz.
13452: RIEWALD, J.G. - Sir Max Beerbohm. Man and writer. A Critical Analysis with a Brief Life and a Bibliography.
5722: RIEWOLDT, OTTO - Retail Design
1814: RIGHART, HANS - De katholieke zuil in Europa Het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland
13033: RIGTER, BOB - Jazz in de Oostzee. Roman
12461: RIJBROEK, BRAM - Carotid Surgery. Potential of cerebrovascular PET measurements
14564: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
14617: RIJKEN, HENK - De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800
9281: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN. - Doelmatige Vacantie-Accomodatie.Rapport, door de Rijksdienst voor het Nationale Plan uitgebracht aan de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
7970: RIJKSEN, DR. R. (INLEIDING) - Meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging
7333: RIJKSWATERSTAAT. - De cyclus der drempelgeulen bij de Zimmermangeul (Westerschelde) Deel 1: tekst, Deel 2: bijlagen.
5085: RIJNBACH, DR. A.A. VAN - De Kluchten van Gerbrand Adiaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst.
8328: RIJNBERK, PROF. DR. G. VAN - Occultisme, Wetenschap en Leven
3572: RIJNBERK, G. VAN - Nederlandsch leerboek der Physiologie 7delen Ten deele geheel omgewerkte 3e en van registers voorziene druk
9490: RIJNDERS, J.H.G.M. - On the Physiological Mechanism of Shoot Elongation of Flooded Plants and its Ecological Implications
5347: RIJNDERS, GERHARD - Van Leed en Waarheid. Een bundel opstellen.
10241: RIJNSDORP, C. - Mijn Vader, Mijn Vader...
11035: RIJSDIJK, MINK VAN - De schoentjes van een vondeling.
11742: RIJSWIJCK, A. VAN - De verwoeste kerken van Limburg. Met 126 illustraties
14274: RIJSWOUD, ERWIN VAN - Pubic Faces of Science. Experts and identity work in the boundary zone of science, policy and public debate
5616: RIKXOORT, RONALD VAN (MARITIEM KUNSTENAAR) - Maritieme impressies.
5617: RIKXOORT, RONALD VAN (MARITIEM KUNSTENAAR) - Maritieme impressies.
8844: RILKE, RAINER MARIA - Das Florenzer Tagebuch.
7316: RINGLEVER, W. - Album van Rotterdam
5394: RINKES, DR. D.A. - De heiligen van Java IV. Ki Pandan arang te Tembajat.
11200: RINSEMA, T.J. - Honderd jaar Concordia
8659: RIOLS, J. DE - Hypnotisme en Suggestie. Verklaring van de algemeene verschijnselen van het Hypnotisme, van de perversie der zintuigen en de Zinsbegoochelingen, veroorzaat door de mondelinge en innerlijke suggestie met langere en kortere, vooraf bepaalde, tusschenpoozen; benevens talrijke proeven van Hypnotisme en Suggestie, de middelen om het hypnotisme op te wekken, enz. enz.,
12722: RIPHAGEN, MARIANNE - Indigenous Cosmopolitans. Up-and-Coming Artists and their Photomedia Works in Australian and International Visual Art Worlds.
13797: RISEBOROUGH, HAZEL - Days of Darkness. Taranaki 1878-1884
2444: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter
11485: RITMEIJER, REMY - Boer Jansen en de Kippencrisis.
8398: RITTER JR., DR. P. H. - Het sollicitatie-gesprek Het persoonlijk contact bij de opbouw van Uw carriere
14014: RITZ, SANDOR. S.J. - The church: The supreme creation of the past, present, and future : the new Jerusalem of the Book of Revelation : the everlasting temple of Santo Stefano Rotondo in Roma
12784: RITZEL, ANDREAS - Der geologische Aufbau und die Oberflächengestaltung des Kreises Lippstadt., (= Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Lippstadt, Heft 4).
13626: RIVERS, CHARLOTTE - CD_art. Innovation in CD Packaging Design
8991: ROBBE, ALBERT - Het volkomen van de kook boek (Het enige leesbare kookboek)
13962: ROBBINS, DEREK - Bourdieu and Culture
8057: ROBERT VON HALASZ, CLAUS SCHEER - Holzbau Taschenbuch. Achte, volstandig neubearbeitete Auflage. Band 1: Grundlagen , Entwurf und Konstruktionen. Band 2: DIN 1052 und Erlauterungen- Formeln - Tabellen- Nomogramma.
1433: ROBERT, PAUL, BOS, ROLF, TERPSTRA, PIETER - 50 jaar Afsluitdijk. 50 jaar Ijsselmeer
9638: ROBERT, YVES. - Het industriecomplex Le Grand-Hornu.
14590: ROBERTSON, PAMELA (ED.) - Charles Rennie Mackintosh: The Architectural Papers
14883: ROBINSON, PAUL - Dictionary of International Security.
6382: ROCHE, CHARLES E. - Things seen in Holland with fifty illustrations
4609: RODARI, FLORIAN - Op bezoek bij... Picasso.
7418: RODCENKO, A. TRET'JAKOV - Samozveri Selbst Gemachte Tiere
7196: RODENBURG, J.B. - Repetitie-Atlas Deel I en II. Deel I: Nederland, Ned.-Indië, Suriname en Curacao. Deel II: Europa en de Werelddeelen
5167: RODENBURG, J.B. - De grenzen van het Gooi. ( een historisch-geografische verkenning).
7030: RODENGATE MARISSEN, J.Z. TEN - Bijzondere plantenteelt. Tweede deel: Bouwland II (peulvruchten en groenvoedergewassen), Vijfde deel: grasland.
7190: RODENGATE MARISSEN, J.Z. TEN - Grondverbetering. Tweede deel: Ontginning van veen- en heidegronden. Incl. kaart KNMI te De Bilt: vrijdag 21 December 1934
6518: RODER, J.H. DE - Het onbehagen in de literatuur Essays
9296: RODGER, CRUDEN - Gerund the Wizard, Grub for Glory,Slang the Gipsy, Smile Priestess of the Borderlands, Jargon the Terrble.
7621: RODING, JULIETTE - Christiaan IV van Denemarken (1588-1648). Architectuur en stedebouw van een Luthers vorst.
9217: RODRIGUES, JOAO DUARTE - Cascaes Cascais de Sempre
8395: RODRIGUES, ALFRED - Organiseer uzelf
8399: RODRIGUES, ALFRED - Met succes solliciteren
1334: ROE, F. G. - The North American Buffalo. A critical study of the species in its wild state.
14745: ROEBROEKS, WIL - The Neandertal Experiment (tweendertigste Kroon-voordracht)
10260: ROEGIERS, PATRICK - Lewis Carroll. Dessinateur et photographe ou Le visage regardé. Essai
2341: ROEKEL, G.J. VAN - De Gelderse Achterhoek in de negentiende eeuw.
8185: ROËLL, MR. W.F. - Verhandeling over de Ridder-Orde van Het Gulden Vlies.
7222: ROELOFS, WIM (E.A) - In de buurt van dit kind.
11320: ROELOFS, FR. M. THEOD. - Geschiedenis van Grave. Met toevoegig van volledige gegevens en aanwijzingen over de nog bestaande merkwaardigheden in de stad Grave.
14688: ROELOFS, GEERT (E.A.) - Käöbelend aover ?t eiland van daerp tot dörp.
1476: ROELOFS, JAN - Zieners en profeten
5461: ROELOFS, HANS - Man weiss eigentlich wenig von einander. Arthur Schnitzler und die Niederlande 1895-1940. Met een samenvatting in het Nederlands
10226: ROELOFS, JAN - Vegetation under chemical stress: effects of acicification eutrophication and alkalinisation.
8201: ROELSTRAETE, DIETER - Kaleidoscope Night. Dingen Naar Denken in Het Zelfportret Als Gebouw. Een Essay Naar Aanleiding Van Het Werk Van Mark Manders
7923: ROEPKE, PROF. DR. W. - Phopalocera Javanica (derde gedeelte). Geillustreerd overzicht der dagvlinders van Java. Fam. Nymphalidae.
1726: ROEPKE, PROF. DR. W. - Onze koloniale landbouw XI Cacao Tweede druk
5854: ROESSEL, NOL VAN (VOORWOORD) - De Oeteldonksche Club 99 jaar. 1882-1981. Historisch overzicht uitgegeven ter gelegenheid van het 99 jarig bestaan van de Oeteldonksche Club van 1882.
8885: ROESSINGH, H.K. EN SCHAARS, A.H.G. - De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825 Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland (1826)
10475: ROESSINGH, DR. H.K. - Inlandse Tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
5022: ROESSINGH, LOUIS A. - 'T Diggelhoes, Gedichtes van Louis A. Roessingh bij 'nkannerk gard deur Jan Naarding
5684: ROESSINGH, IR. H.K. - Schets van het ontstaan va de Landbouwhogeschool te Wageningen. Van gemeentelijke landbouwschool in 1873 tot Landbouwhogeschool in 1918.
14983: ROEST, PHILIP - WIJ GIJZELDEN. Reportages uit het kamp Beekvliet te St. Michielsgestel. Met teekeningen van Miel Prager.
1784: ROEST, BERT - Reading the book of history Intellectual contexts and educational functions of Franciscan Historiography 1226 - ca. 1350
4287: ROEVER, MR. N. DE - Amsterdamsch jaarboekje 1891
4315: ROEVER, MR. N. DE - Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren 1889
4282: ROEVER, MR. N. DE - Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren 1890
7717: ROGERS, CHARLES. G. - Textbook of the Comparative Physiology.
3943: ROGGEBAND, CONNY - Over de grenzen van de politiek Een vergelijkende studie naar de opkomst en ontwikkeling van de vrouwenbeweging tegen seksueel geweld in Nederland en Spanje
13034: ROGGEMAN, WILLY - De adem van de jazz.
11931: ROGGEMAN, WILLY (VERTALING EN INLEIDING) - Alain. Tweemaal twee dozijn propos.
4525: ROGGEMANS - Koninklijk Trace. Het charter voor de inrichting van de openbare ruimte.
12725: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Eerste en tweede deel.
12595: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Derde deel (register en kaarten)
6413: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Derde deel: register en kaarten.
9600: ROHRMAN, HENDRIK - Te way of life. A Thematic exposition of some plays of Marlowe and Shakespeare.
9748: ROHWEDER, OTTO/ ENDRESS, PETER K. - Samenpflanzen. Morphologie und Systematik der Angiospermen und Gymnospermen.
11345: ROITERO, D.L. (REDACTIE) - Fietsen over Monumenten Verleden, heden en toekomst van het spoorwegtrace Lage Zwaluwe - s- Hertogenbosch ('t Halve Zolenlijntje)
2438: ROLAND HOLST-VAN DER SCHAIL, H. - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie.
1556: ROLAND, J. - Atlas Général de Géographie physique & politique à l'usage de l'Enseignement moyen et de l'Enseignement normal
5583: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Een requiem voor Gandhi
9772: ROLAND, JEAN CLAUDE AND ROLAND, FRANCOIS. - Atlas of flowering plant structure.
2677: ROLT, L.T.C. - The Inland Waterways of England.
12615: ROMEIJN, H.A. - Gronden der Gelijkstroomtechniek. Herzien door J. van der Zwaal.
2304: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
13692: ROMELINGH, DR. J. EN DR. G.P.G.M. VAN RIJN - Rumor in Schola. De geschiedenis van het Kennemer Lyceum tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4289: ROMEO, JOSÉ GARCÉS, OLIVÁN, ENRIQUE SATUË, MOYA, JULIO GAVIN - Santiago Ramon y Cayal Las primeras andanzas de un sabio
2590: ROMER, HERMAN - De mannetjesputters van Rotterdam
10047: RONAN, SEAN G. AND KOIZUMI, TOKI - Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo). His life, work and Irish Background.
11396: LA RONCIÈRE, MONIQUE DE, UND MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL - Portulane. Seekarten vom 13. bis zum 17. Jahrhundert.
10313: RONDE, F.S.W. DE, KTZ.BD.(SAMENSTELLER - Voorlopige handleiding maritieme visie. Deel III. De oorlogvoering ter zee 1948 (herzien 1950).
5949: RONDE, LUC. (SAMENSTELLER) - Paul, een striptekenaar. Oplage 300 exemplaren
14431: RONSARD, PIERRE DE - Les amours
3867: ROO DE LA FAILLE, P. DE - Iets over Oud-Batavia. Populair wetenschappelijke serie no. 1.
5729: ROOBEEK, ANNEMIEKE, J.M. - Een race zonder finish. De rol van de overheid in de technologiewereld. Een politiek-economische analyse van het technologiebeleid in zeven industrielanden
11554: ROODEN, CORNELIS JAN VAN - Risk Assessment of Thrombosis Assosiated with Central Venous Catheters.
3461: ROODENBURG, HERMAN - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700
10533: ROODVOETS, JOHAN, M. - Baas in eigen mond, of..... gaat het stotteren met jou op de loop? Dit boekje is een pleidooi voor de stelling dat spreken en fijne aangelegenheid is en moet zijn, dat spreken met plezier en NIET met onnodig veel spanning of kunstgrepen moet verlopen.
5453: ROOIJEN, C.J. VAN - Een lach en een traan. Schetsen en novellen.
2818: ROOMER, JOOP - De praktijk van de Marketingcommunicatie. Achtergronden van concepten, teksten en ontwerpen
14790: ROORDA VAN EYSINGA, IR. P.H.J. - De Veluwezoom - ontwikkeling, bewoning, vegetatie en hun onderlinge invloed vooral in het gebied van Renkum. (compleet met plattegrond)
14956: ROOS, JAN DE EN THEA DE ROOS - VAN ROODEN. - Moed en overmoed. Een biografie van burgemeester Dirk Frans Pont (1893-1963). IN NIEUWSTAAT
14237: ROOS, A. - Delta-flitsen rond het Haringvliet.
7862: ROOS, THEA - Dreug on den diek. 150 jaar Schuttersgenootschap Orde, Eendrachts, Vreugde Millingen aan de Rijn.
9411: ROOS, DRS. J.L. DE - De atoombom. De bom met de atoomsplitsende werking. Een populair-wetenschappelijke verhandeling.
2338: ROOS, THEA & JAN DE - Gemeentehuizen in Gelderland Van Aalten tot Zutphen
3324: ROOS, H. DE - De Kameleon vaart uit ! 1e druk
3325: ROOS, H. DE - De Kameleon altijd paraat 1e druk
2376: ROOS-VAN ROODEN, THEA DE - Millings drieluik.. Dorpsbewoners halen herinneringen op aan 'vroeger'.
10750: ROOS, JAN DE (E.A.) - Een eeuw fanfarekorps. Ons genoegen Millingen aan de Rijn 1896-1996.
13090: ROOS, CAROLIEN - Maintenance tocolysis with nifedipine in threatened preterm labor.
5710: ROOSBROECK, PROF. DR. ROB VAN - Antwerpen de vermaarde koopmansstad Geschiedenis van de opstand in de Nederlanden
6461: ROOSE, H. - Het probleem van de woordsoorten in het bijzonder het bijwoord in het nederlands (With a summary in English'
13622: ROOSEBOOM, HANS, (TEKST) - Co Rentmeester. Footprints
9574: ROOSEBOOM, BAREND, (SAMENSTELLER) - Avéreest rond 2000.
5491: ROOSENS, H & BEEX, G. - De opgravingen in het urnenveld De Roosen te Neerpelt in 1960. Archaeologica Belgica 58.
13091: ROOY, SANNE, J.H. - Getting better. Neurobiological mechanisms of recovery from combat-related PISD. Met een samenvatting in het Nederlands
6262: ROP, ANT. L. DE - 't is lang geleden. Keur van Tooversprookjes en gedichtjes op nieuw verteld en berijmd.
10165: ROSEN, CLIFFORD J. - GLOWACKI, JULIE - BILEZIKAN, JOHN P. (EDITORS) - The Aging Skeleton
4436: ROSENBOOM, J.B. - Leidraad leiders- en voorturncursussen.
6304: ROSENMUELLER E.F.C, FULDNER, G.H.L., MAURER, J,V.D. - Commentationes Theologicae. Tomi Primi pars secunda, Tome secundii pars prima.
12232: ROSENTHAL, DANIEL - The Guardian International Film Guide 2005. The definitive annual review of world cinema.
1100: ROSHEUVEL, MR. CH.A. - Van West naar Oost
6094: ROSIER, J.G.M.C. - Hepatitis bij nierfunctie-vervangende behandeling. Een onderzoek bij gedialyseerde en getransplanteerde patiënten.
10153: ROSSELAND, S. - Astrophysik auf atomtheoretischer Grundlage. Mit 25 Abbildungen
13297: ROSSEM, JEAN PIERRE VAN - Libertijns Manifest Gesigneerd
12259: ROSSIGNOL, MARTIAL / ROSSIGNOL, LINE / OLDEMAN, ROELOF A.A. / BENZINE-TIZROUTINE, SORAYA - Struggle of Life or The Natural History of Stress and Adaptation. Signed by Roelof Oldeman. With contributions by A. Ambroise, E.A.P. de Bruijn
14366: ROST, NICO - De vrienden van m'n vader. Herinneringen aan de Folkingestraat. Met tekeningen van Lies Veenhoven
7895: ROSTAND, EDMOND. - L'Aiglon. Drame en six actes, en vers. Représenté la première fois au Théatre Sarah-Bernhardt Le 15 mars 1900
9345: ROT, M. (SAMENSTELLER) - Scheld- en bijnamen op Scheveningen.
1205: ROTH, EDWIN - Türen und Tore aus Stahl und Aluminium
3643: ROTH, HERMANN JOSEF - Die bauplastischen Pflanzendarstellungen des Mittelalters im Kölner Dom. Eine botanische Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung auswärtiger Architekturplastik und sonstiger Kunstgattungen.
3366: ROTHERT, PROF. DR. EDUARD - Karten und Skizzen aus der allgemeinen Geschichte der letzten 100 Jahre. (Neueste Zeit.) Zur raschen und sicheren Einprägung zusammengestellt und erläutert von Professor Dr. Eduard Rothert.
3367: ROTHERT, PROFESSOR DR. EDUARD - Karten und Skizzen aus der Geschichte des Altertums I. Band des Gesamtwerkes
4669: ROTTERDAMSCHE LLOYD - Het dubbelschroef passagiers- en mail-motorschip Indrapoera.
11143: ROTTERO, DRS. D.L. (RED.) - Fietsen over monumenten. Verleden, heden en toekomst van het spoorwegtracé Lage Zwauwe-'s-Hertogenbosch ('t Halve Zolenlijntje)
9244: ROUBAUD, JACQUES - Les Troubadours Anthologie bilingue
11513: ROUCHON MOUILLERON - Cloisters of Europe. Gardens of prayer.
3444: ROUJOUX (BARON DE). - Histoire pittoresque de l'Angleterre et de ses possessions dans les Indes, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Réforme de 1830.
11540: ROULIN, ALFRED - Benjamin Constant. Oeuvres. Ecrits autobiographiques littérature - discours - discours parlementaires - sur la region.
10919: ROUSSEAU, J.J. - Les Confessions. I, II et III.
9887: ROUSSEAU, JEAN JACQUES - Het Maatschappelijk verdrag of beginselen van staatsrecht.
4859: ROUSSEAU, J.J. - Emile ou de l'education.
12326: ROUSSEAU, J.J. - Les Confessions. Les Reveries du promeneur solitaire
2745: ROUX, F. - Résumé des Leçons sur les Matières Textiles Végétales et Animales données à l'Ecole Supérieure de Commerce de Lausanne.
14045: ROUXEL, LAETITIA - Genevieve Gauckler: Gas Book 15. Short History Representative Image Projec. Twitter Pinterest 11 nuovi e usati da EUR 30,39 Visualizza tutte le opzioni di acquisto Aggiungi alla Lista Desideri Ne hai uno da vendere? Vendi su Amazon Visualizza l'immagine Geneviève Gauckler Gas Book 15. Short History Representative Image Projects.
13315: ROUY, GERARD - Chet Baker
6951: ROVEKAMP, A.J.M. - Amsterdam in bewogen jaren. Herinneringen van een werkbemiddelaar 1925-1956. Gesigneerd door de auteur.
12815: ROVEKAMP, BARTA - Levende muziek in Amsterdamse cafes.
7355: ROVERS, RONALD - Sustainable Housing Projects. Implementing a Conceptual Approch.
14420: ROWBOTTOM, DEREK - Making Tudor Doll's Houses.
8978: LE ROY, CHR. - De Achterhoek.
3441: ROY, CHR. LE. - Gids voor den Gelderschen Achterhoek.
5336: ROYER, L. CH. - Het Sexueele Leven in Sovjet-Rusland.
7981: ROYMANS, N/ TOL, A./ HIDDINK, H (RED.) - Opgravingen in Kampershoek en de Molenakker te Weert. Campagne 1996-1998
11610: ROZA, JAN. G. - Verlies en zin. Doctoraalscriptie Wijsgerige ethiek.
2575: ROZENKRANZ, HANS - Ferdinand Graf von Zeppelin. Die Geschichte eines abenteuerlichen Lebens.
13617: RUBIO, OLIVIA MARIA (A,O) - Dorothea Lange. The crucial years. 1930-1946.
13573: RUCKER, RUDY - The Lifebox, the Seashell, and the Soul: What Gnarly Computation Taught Me About Ultimate Reality, the Meaning of Life, and How to Be Happy
3051: RUDOLPH, WOLFGANG - Seefahrer-Souvenirs: Steingut, Fayence und Porzellan aus 3 Jahrhunderten
2163: RUELLAN, F - La production du riz au Japon, Etude des conditions naturelles et historiques de la culture et des problèmes qui sý rapportent.
13663: RUHEN, OLAF - Onder de sterren van Capricornus
10656: RUIJS, RALPH - Nijmegen, mijn stad. Angela Ruijs-De Bruijn.
7719: RUINARD, J. - Onderzoekingen omtrent levenswijze, economische betekenis en bestrijdingsmogelijkheden der stengelboorders van het suikerriet op Java./ Investigations into bionomics, economical importance and possibilities of control of the sugarcane stalkborers in Java.
5176: RUITENBERG, PETER - De bange januarinacht. Stormramp Andijk 1916 en nasleep.
7318: RUITER, FLOK EN KEES DE - Hardinxveld en Giessendam tijdens de hongerwinter. De geschiedenis van onze dorpen in de jaren 1944 en 1945.
13686: RUITER, PETER DE - Beelden van Birma. Het land waar de klok achteruit loopt.
3511: RULLMANN, H.J.T. - Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Dienst van Bouw- en Woningtoezicht te Nijmegen. (1888) 1915-1951
13609: RUNTE, ALFRED - National Parks: The American Experience
14553: RUSSELL CONNOR, D AND WARREN W. HICKS - BG On the Record. A Bio-Discography of Benny Goodman.
9567: RUSSELL, E. WALTER - Soil Conditions and Plant Growth.
14604: RUSSELL, JOHN - Henry Moore
9282: RUTGERS VAN DER LOEFF, A. - De Elfstedentocht. Grote dag in Holland.
2924: RUTGERS, MR. D. - Het Inlandsch Reglement Leidraad voor studie en praktijk
9392: RUTGERS, W. - Glimmen, dorp tussen Drentse A
8638: RUTGERS, DR. J. - Rasverbetering en bewuste aantalsbeperking. Kritiek van het Malthusianisme en van het Nieuw-Malthusianisme 2de Druk
7896: RUTHERFORD, ADAM - Armageddon. The battle of the great dat of god almighty in 1955-1956 revealed by the great pyramid (the Bible in Stone). How to be prepared for it.
8094: RUTTE, GERARD - 1948-1998 50 jaar Zelfbediening in Nederland. Geschiedenis van supermarkttoekomst.
9144: RUTTEN, GERARD (VOORWOORD) - Album van een soldaat. Een blijvende herinnering
10845: RUTTEN, SUSAN - Verzoening. Islamitisch recht in West Europa.Geselecteerde werken uit het oevre van Susan Rutten
6519: RUYS, MIEN (TUINARCHITECTE) - Rozen voor iedereen
9051: RUYS, H.J.A. - Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie tot haren beminden binne iervsalem, haerlieder teghenspoet, belet ende eynde, met sin-spelende beelden wtghegheven door boetivs a Bolswert.....
4175: RUZIUS, J.B. - Heilig Indie 2 delen in 1 band.
13517: RYAN, CORNELIS - Een brug te ver. Nog niet eerder gepubliceerde verhalen uit de archieven van de auteur
13777: RYAN, FRANK - Virolution. The most important evolutionary book since Dawkins' Selfish Gene.
13815: RYBACK, TIMOTHY W. - Hitler´s Private Library. The Books that shaped his life.
5333: RYBICKI, GEORGE, B AND LIGHTMAN, ALAN P. - Radiative Processes in Astrophysics. Physics Textbook
13158: RYCHLIK, JAN - Povery a problemy jazzu
9271: RYCKENBORGH, J. VAN; PETRI DE CATHAROSE - De universele gnosis
3829: RYCKEVORSEL, MR. ALPHONS VAN - De houtteelt, Handboek voor boschbazen Met 122 figuren
11802: RYDGREN, BERNT - Environmental Impacts of Soil Erosion and Soil Conservation. A. Lesotho Case Study.
9934: SAALFELD, DR. EDMUND - Cosmetica Een leidraad voor praktische artsen Met 14 figuren in den tekst
2053: SAAVEDRA CERVANTES, MIGUEL DE - L'ingenieux hidalgo Don Quichotte de la manche Traduction de Louis Viardot
13592: SABIN, ROGER - Comics, Comix & Graphic Novels. A history of comic art.
12808: SACHS, CURT - Geist und Werden der Musikinstrumente.
13454: SACHS, CURT - Geist und werden der Musikinstrumente.
7458: SAFDIE, MOSHE - The Language and Medium of Architecture
6215: SAGE, LE MONSIEUR - Les Avantures de Gil Bas de Santillane. Nouvelle edition Avec de belles Figures
4229: SAGNE, JEAN - Delacroix et la photographie (Collection FORMAT/photo) (French Edition)
8481: SAHER, HERBERT VON - Emanuel Rodenburg. Of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
7906: SAHLINS, MARSHALL - Der Tod des Kapitan Cook. Geschichte als Metapher und Mythos als Wirklichkeit in der Fruhgeschichte des Konigsreichs Hawaii.
12328: SAINT FRANCOIS DE SALES. - Oeuvres. Préface Et Chronologie Par André Ravier. Texte Présenté Et Annoté Par André Ravier Avec La Collaboration De Roger Devos
4723: SAINT-VENANT, DE. M. - De l'aménagement des eaux pluviales pour améliorer le sol et pour prévenir les inondations. Recueil de mémoires d'hydraulique agricole.
12042: SAINTE-FOL, CH. - Onze pligten jegens de armen. Opgedragen aan de leden der vereeniging van den Heiligen Vincentius van Paulo en aan allen, die zich op goede werken toeleggen.
3048: SAITO, EIKO - Die Frau im alten Japan. Das Bild der Frau.
6175: SALEMINK, P.J.M. - An ivestigation into the structure of transfer RNA in solution by 1H and 31p NMR spectroscopy.
6196: SALEMINK, P.J.M. - High-Frequency phonon Experiments with superconductive films.
8479: SALENTINY, FERNAND - Zeevaarders en ontdekkingsreizigers. Van Amundsen tot Zeppelin.
11602: SALMI, MARIO - Eglises Romanes de Toscane.Adapation francaise d'Eléonore Bille-de-Mot.
14385: SALOMÉ, A.I. - A geomorphological study of the drainage area of the Moselotte and upper Vologne in the Vosges (France).(Avec resume en Français)
1756: SALOMON, H. P. - Traktaat betreffende de waarheid van de wet van Mozes. Inleiding, transcriptie en aantekeningen.
8168: SALVERDA DE GRAVE , HERDERSCHEE, M.J. - Tikkende Klokken en hamerende Hartjes.
14848: SALZMAN, JACK - American Studies. An Annotated Bibliography. Volume I, II and III (Volume III: Indexes)
14847: SALZMAN, JACK - American Studies. An Annotated Bibliography, 1984-1988.
10244: SAMARAN, CHARLES - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits Par Lui-Même. Tome IV
12245: M. SAMOED SASTROWARDOJO, S. ZAINU'DDIN - Mertju: bunga rampai untuk sekolah landjutan. III
12737: M. SAMOED SASTROWARDOJO, S. ZAINU'DDIN - Mertju: bunga rampai untuk sekolah landjutan.II
12736: M. SAMOED SASTROWARDOJO, S. ZAINU'DDIN - Mertju: bunga rampai untuk sekolah landjutan. I
9315: SAMUELS, RICHARD J. - The Business of the Japanes State. Energy markets in comparative and historical perspective.
10315: SAN GIORGO, MARINA - Een glimlach kwam voorbij.
4857: SAND, GEORGE - Le Piccinino. Tome premier et Tome deuxieme et Tome troiseme
6106: SANDBERG, WILLEM - Onwerpen voor een drukkerij. Design For Industry. Een gedeelte van de tentoonstelling 'Design For Industry' genaamd 'ontwerpen voor een drukkerij' 16 november to 15 december 1962 Stedelijk Museum Amsterdam. Katalogusnummer 321
12055: SANDBERG, ROLAND - European bird names in fifteen languages.
7479: SANDELIN, MR. - Jacob Cats zedelijke en meest bijzondere schoonheden, bijeen verzameld en op eene alphabetische orde gebragt
10215: SANDEN, MAARTEN C.A. VAN DER - Towards effective biomedical science communication. A composite theoretical framework making biomedical science comminication on predictive DNA diagnostics understandable and manageable
1629: SANDER - Sander's Orchid Guide and Agenda
8292: SANDERS, D.J. - Handleiding voor de Deli-Tabakscultuur.
9497: SANDERS, HAR - Vooruitzicht. Een reisverslag in woord en beeld.
6169: SANDERS, J.M., - Annexatie-Vraagstukken en Groot-Eindhoven.
14392: SANDGATHE, GUNTER - Beitrage zur Warsteiner Geschichte. Heft I. Die Geschichte der Kirche im Warsteiner Raum (700-1400)
9062: SANDOZ, PHILIP - Canon. Global Responsibilities and Local Decisions.
7496: SANGERS, DRS W. EN SIMONIS, A.H. - Er ligt een eiland in de Maas Geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak
3910: SANNES, MR. G.W. - Goed Motorrijden. Vierde druk
9054: SANSOM, GEORGE - A history of Japan to 1334. Volume I
2807: SANTE, J. W. VAN - Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775
4129: SAPARAMADU, S.D. - The Polonnaruva Period. This Volume was first issued in 1955 as a special number of The Ceylon Historical Journal (Volume IV) in Commemoration of the 800 th Anniversary of the acccession of King Parakrama Bahu The Great, King of Sri Lanka 1153-1186.
1080: SARAH GIBBINGS - De stropdas, trends en traditie
5223: SARASIN, PAUL UND FRITZ - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. Zweiter Band.
14441: SARFATIJ, H - Munzchatsgefasse in den Niederlanden I: Die Periode 1190-1566
11375: SASSE VAN YSSELT, JHR.MR. A.F.O. - De voormalige ambachtsheerlijkheid Ysselt en de familie van dien naam
11883: VAN SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. - Het gebouw der R.K.Lycea in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch.
11885: VAN SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A.F.O. - Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, opgericht te 's Hertogenbosch 8 Maart 1837, ter gelegenheid van zijn honderd jarig bestaan samengesteld .
6071: SASSEN, AUG. (RED.) - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. 3e Jaargang.1 october 1885-1 october 1886.
3435: SASSEN, DR. FERD. - Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot kant.
3436: SASSEN, DR. FERD. - Wijsbegeerte van onzen tijd.
6445: SASSEN, A. - Het Drents van Ruinen
13145: SASSI, GIANNI - Da Milano: musica senza vie di mezzo E un catalogo proposte?
3077: SAUERBRUCH DR. F UND SCHUMACHER, DR. E. - Technik der Thoraxchirurgie
7515: SAURAT, DENIS - Blake and Milton
9679: SAUSSURE, HENRICO DE - Prodromus Cedipodiorum. Insectorum ex Ordine Orthopterorum
9236: SAUTTER, CHRISTIAN - Japon. Le prix de la puissace.
1863: SAWYER, MADAME J.J. - Jacqueline de Baviere. Tome I et tome II.
4706: SAY, JEAN-BAPTISTE. - Cours complet d´économie politique pratique. Ouvrage destiné a mettre sous les yeux des hommes d´état, des propriétaires fonciers et des capitalistes, des savants, des agriculteurs, et des manufacturiers, des négociants, et en général de tous les citoyens, l´économie des sociétés.
11757: SAYEGH, PHILIPPE - My A.B.C. Book. Part one and Part two
14749: SCEMLA, JEAN - Lecture critique des Immemoriaux de Victor Segalen (vie et mort dúne culture)
14584: SCHAAF, LARRY J. - The photographic art of William Henry Fox Talbot.
10060: SCHAAF- KAMPHUIS, M. VAN DER, G.J. DE VRIES, E.J. DE BAR - Apeldoorne woord veur woord.
8738: SCHAARS, A.H.G EN VELDHORST, A.D.M. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Arnhem Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Arnhem Kadastrale gegevens plus 24 losse kaarten in luxe zwarte opberpmap
8736: SCHAARS, DR.A.H.G. - Kadastale Atlas Gelderland 1832 Zutphen Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Zutphen Kadastrale gegevens plus 9 kaarten in luxe zwarte opbergmap.
10468: SCHAART, BERT - Inventaris van het archief van de Dienst Plantsoenen en Bosbeheer van de gemeente Nijmegen (1855) 1920-1963.
14492: SCHADEBER, JÜRGEN UND KLAUS HUMANN (EDITED). - Drum. Die Fünfziger Jahre. Bilder Aus Südafrika.
11013: SCHADEWALDT, HANS - Die polnischen Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen. Im Auftrage des Auswärtigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusammengestellt, bearbeitet und herausgegeben
11366: SCHAEPMAN, DR. H.J.A.M. / DRIE VRIENDEN DER WAARHEID - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis.
2137: SCHAERLAECKENS, A. - De Kampioenenparade. (Duivensport)
8341: SCHAERLAECKENS, A. - Gebr. Janssen Arendonk. Beroemdste duivenliefhebbers aller tijden.
7197: SCHÄFER, JULIUS - Pilzbestimmungs-Tabellen der Deutschen Gesellschat für Pilzkunde. II. Bändchen. Die Täublinge (Russula).
10446: SCHAIK, R. VAN - Nijmeegse Studiën Deel IV. Een onderzoek naar goederen en rechten van een Nijmeegs klooster in de XVe en XVI eeuw.
2476: SCHAIK, E. VAN - Open Circle . Nederlandstalige editie. NND Galili Dance
14510: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.(gesigneerd door de auteur) (IN NIEUWSTAAT)
2717: SCHAMA, SIMON - The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age
14348: SCHAMINEÉ, JOOP EN EDDY WEEDA (RED) - Natuur als nooit tevoren. Beschouwingen over natuurbeheer in Nederland. Vegetatie monografieën 2.
14403: SCHAMINÉE, J.H.J. - Subalpine heathlands and adjacent plant communities of the Monts du Forez (Massif Central, France). A phytosociological approach. (compleet met stellingen).
14823: SCHANA, SIMON - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
13406: SCHAPER, HEINZ-CHRISTIAN - Jazz compact: Ursprung, Entwicklung, Spielpraxis.
9789: SCHAPER, W.B.F. - In het eerste gelid. Twaalf vooraangaande Nederlanders.
10162: SCHARENBURG, W. VAN - Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was.
13853: SCHARER, HANS - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Sud-Borneo. Myten zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. Zweiter Teil. Handlungen und Texte zum Totenkult.
12479: SCHARN, DICK, M, - Graft engineering and postimplantation behaviour in infrainguinal bypass surgery.
9987: SCHARRENBURG, W. VAN - Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was.
10828: SCHARRINGA, KEES (E.A.) - Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009.
13464: SCHARRINGA, H - Kitab pengadjaran berkirim-kiriman soerat dagang
13922: SCHARROO - Scheikunde der bouwmaterialen. Handleiding voor theorie en practijk betreffende de samenstelling van de bouwmaterialen en hunne bescherming tegen scheikundige inwerkingen.
8032: SCHARTEN, C.A. - Kwartierstaat Honders-Leneman met een stamreeks Scharten
10972: SCHAUMANN, ERNST - Cajus Julius Cäsar's Werke
11980: SCHEEPHORST F.N. EN G.J. TAK - Zwaarte van Houten en IJzeren Balken voor Woonhuizen, Fabrieken, Werkplaatsen enz., bij diverse belastingen. Samengesteld in verband met de bouwverordening der Gemeente Amsterdam
12210: SCHEEPMAKER, NICO (INLEIDING) - Miesje Bouman, Jantje Wolkers: en nog 179 zeldzame jeugdfoto's van beroemde (en beruchte) Nederlanders
14123: SCHEERDER, G. - Kroniek van een Rotterdamse Parochie. De Wijnhaven 1849-1929.
13306: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1965/66 7. Jahrgang
13314: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1970/71 12 Jahrgang
13313: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1968/69 10. Jahrgang
13312: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1966/67 8. Jahrgang
13311: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1967/68 9. Jahrgang
13307: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1973 14. Jahrgang
13308: SCHEFFNER, MANFRED - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1972 13. Jahrgang
2403: SCHEIERMANN,MSGR. - Altes und Neues vom Niederrhein im besonderen Abtei und Pfarrei Hamborn am Rhein einst und jetzt.
12301: SCHEITLIN, WALTER - Il Pled Puter Grammatica ladina d'Engiadin ota. Illustraziuns da Giuliano Pedretti, da P.R. Berry e Turo Pedretti
8849: SCHELFHOUT -VAN DER MEULEN, ALBERTINE - Meisje, luister eens! Een reeks vertrouwelijke gesprekken met het R.K. Meisje van 17 jaar of ouder.
7000: SCHELLERI, I.J.G. - Lexicon Latino-Belgicum Auctorum Classicorum, Curante Davide Ruhnkenio. Tomus I, Tomus II
13866: SCHEMMANN, MICHAEL - Lady of Isan. The Story of a Mixed Marriage from Northeast Thailand.
8841: SCHENDEL, ARTHUR VAN (VERTALING) - Minnebrieven van een Portugeesche non ( Mariana Alcoforado).
1682: SCHENK, PETRUS - 100 afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam
3053: SCHENK-BAUMANN, TONIA - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
12462: SCHEPENS, MARC A.A.M. - The surgical treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms/ De heelkundige behandeling van thoraco-abdominale aneurysmata van de aorta.
6139: SCHEPERS, FRANS J. - Coastel waterbirds in Gabon Winter 1992 Oiseaux des zones humides cotieres du Gabon
6309: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch. In dit geschrift willen wij trachten aan te geven op welke wijze de illegale beweging uit het, noodgedwongen, duister kan worden overgeschakeld naar het, naar het wezen democratische, licht der legaliteit
5677: SCHERFT, P. - Het Nieuw-Archief der gemeente Doesburg. Inleiding inventaris.
12252: SCHEUER, WILLEM PHILIP - Het Grondbezit in de Germaansche Mark en de Javaansche Dessa
2424: SCHEURS, JAC. M.S.C. - De hemelsche speler Verlucht door René Smeets
11567: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN - Nijmegen Kroniek van de 19e Eeuw.
8945: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Slavernij en dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen
4446: SCHEYGROND, DR. A. - De Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen
10878: SCHIENERL, PETER - Schatze aus dem Orient. (nieuw exemplaar in folie)
14149: SCHIERBEEK, DR. A. - De rand van Den Haag. 32 tekeningen van Willem Minderman met begeleidende tekst van Dr A. Schierbeek.
1514: SCHIERE, C. - Het bedrijf van de zelfkazers. In Utrecht en Zuidholland
8556: SCHILDT, GÖRAN - Met de Daphne in zestien landen
7995: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN. - Inventaris der archieven van de familie Van der Capellen.
5835: SCHILFGAARDE, VAN MR. A.P. - Het archief van het Huis Keppel (1272-1853). Tweede deel: regestenlijst en index.
12138: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Albertus de Grote. Overdracht van zijn reliekschrijn. Heruitgave van een voordracht bij het 25-jarig jubileum van het Albertinumgenootschap 29 september 2007
11034: SCHILLER - Wallenstein. Ein dramatischen Gedicht von Schiller
12439: SCHILLER, FRIEDRICH - Het Beleg van Antwerpen nr. 15/500
1172: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Het Lied van de Klok
1937: SCHILLING, DR. EUGEN - Neuerungen auf dem Gebiete der Erzeugung und Verwendung des Steinkohlen/Leuchtgases. Zugleich Nachtrag zu Schillings Handbuch fur Steinkohlengas/Beleuchtung.
11819: SCHILLINGS, HARRY - Toneel en Theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
3753: SCHILP, LIES - Girls wanna have Fun. Inclusief CD! Earth and Fire Medley by the Girls (nieuw exemplaar)
2766: SCHILSTRA, J.J. - Ons landelijk eigendom; meer dan een belegging alleen
12493: SCHILSTRA, J.J. - Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969
2599: SCHILSTRA, J.J. - Schermerland. Mensen en Molens
1063: SCHILSTRA, J.J. - Prenten in hout, Speculaas-, taai- en draganvtvormen in Nederland.
13687: SCHILTHUIS, MR. ALBERT - Stamboek Schilthuis
10682: SCHIMMEL, DR. J.A. - Nijmegen in prenten.
10449: SCHIMMEL, J.A. - Het schuldigeNijmegen. Nijmeegse studiën deel III.Toelichtende studie op de inversteringspolitiek van de stad Nijmegen in de tweede helft van de achttiende eeuw.
10695: SCHIMMEL, DR. J.A.EN SLIEPENBEEK PETER - Oud Nijmegen, begin deze eeuw.
2956: SCHIMMEL, DR. J.A EN EILANDER, JOH. H. - De Nijmeegse Politie.
6430: SCHIMMEL, H.J. - Nieuwe Gedichten.
10428: SCHIMMEL, J.A. - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst.
8898: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, DRS. C.O.A. BARON - Inventaris van het archief van de familie Van Spaen, tak Biljoen
10020: SCHIMMELPENNINCK, R.J. EN HULTMAN, C.G. - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende bepalingen, omtrent een Algemeen Rivier- of Water regt over de Rivieren en Stroomen dezer Republiek. Gearresteerd den 24sten Februarij 1806
6178: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, DRS. C.O.A. BARON - Rijksarchief in Gelderland. Inventaris van het archief van de familie Van Spaen, tak Biljoen.
7742: SCHIMPER, DR. A.F.W. - Pflanzen-Geographie auf Physiologischer Grundlage. Mit 502 als Tafeln oder in den Text Gedruckten Abbildunen in Autotypie, 5 Tafeln in Lichtdruck und 4 Geographischen Karten.
1004: SCHINDLER GEORG - Klokken en horloges
10473: SCHIOTZ, A EN DAHLSTROM, P. - Elseviers Aquariumvissengids. Met circa 450 ilustraties in kleuren.
14505: SCHIPPER J. - OUD-BEIJERLAND IN OUDE ANSICHTEN
7665: SCHIPPER, KRISTOFER - Le Corps Taoïste. Corps physique-corps social.
4968: SCHIPPER, L. - Luim en ernst. Dichtstukjes.
4576: SCHIPPERS, ARIE - Arabic Tadition & Hebrew Innovation/ Arabic themes in Hebrew Andalusian Poetry.
13203: SCHLEIP, DR. KARL / ALDER, DR. ALBERT - Atlas der Blutkrankheiten Dritte, neu bearbeitete und erganzte Auflage Mit 119 farbigen Bildern
13737: SCHLICHER VAN BATH. B.H. - Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland. Deel I: Mensch en gemeenschap.
1981: SCHLIMMER, DR. J. G. - Handboek der romeinsche antiquiteiten, voornamelijk uit den tijd der romeinsche republiek Tweede, omgewerkte en vermeerderde druk
6651: SCHLÙPMANN, HEIDE - Ein Detektiv des Kinos. Studien zu Siegfried Kracauers Filmtheorie
5009: SCHMALZGRUEBER, FRANZ - Jus ecclesiasticum universum brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum seu lucubrationes canonicae in quinque libros Decretalium Gregorii IX. Pontificis maximi, tomus tertius, pars tertia. Tomus primus, pars prima. Ad jus ecclesiasticum universum. Indices universi, primus titulorum alter rerum secundum ordinem decretalium postremus verborum. Jus
13766: SCHMID, GIOIA - Philipp Bauknecht. Expressionist in Davos 1884-1933.
7339: SCHMID, C. - Bijbel voor kinderen. Voor huisgezinnen en scholen. Naar het Hoogduitsch bewerkt. II-de stuk. De Profeten en Apocryphe boeken.
1314: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN SCHMID - Das Naturreich. Die Käfer von Prof. Dr. Krancher und E. Uhmann
1315: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN - Das Naturreich. Die Schmetterlinge von Dr. K. Eckstein 3., unveränderte Auflage
14771: SCHMID, F. / HIERONYMI, E. - Die parasitären Krankheiten der Haustiere. Diagnose und Bekampfung.
1316: SCHMID, PROFESSOR DR. BASTIAN - Das Naturrreich. Die Insekten sowie die übrigen Gliederfüsser mit Ausnahme der Käfer und Schmetterlinge. 2. unveränderte Auflage
8804: SCHMIDT, ANNIE M.G. (RED) - De Vrolijke Keuken.
2303: SCHMIDT, ANNIE M.G./VOGEL HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Haar leven en werk voor theater, radio en TV.
3190: SCHMIDT, ANNIE M.G. - O ja... Herinneringen aan zes Schmidt/Bannink musicals.
1403: SCHMIDT, ADRIADNE - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden eeuw
13580: SCHMIDT, ANDREA ELISABETH - Paul Wirz. Ein Wanderer auf der Suche nach der 'wahren Natur
9080: SCHMIDT, HUGO W. (BEARBEITET VON) - Lieder der Hitler- Jugend. Uns geht die Sonne nicht unter.
5004: SCHMIDT-VOS, A.C. - Bevrijd door eeuwigheid
5098: SCHMIDT, HANS - Op zoek naar ' t geluk in Argentinië en Paraguay
11085: SCHMOCKER, KURT - St. Beatenburg und wie es fruher war.
1203: SCHMUTZLER, R. - Art Nouveau
1016: SCHMUTZLER, ROBERT - Art Nouveau-Jugendstil
7584: SCHNABEL, DR. GEORGE NORBERT - Johann Georg August Calletti's Allgemeine Weltkunde oder geographisch statistisch historische Ubersicht aller Lander Siebente Auflage mit Tafeln
11371: SCHNACK, FRIEDRICH (GELEITWORT) - Das kleine Buch der Tropenwunder. In vielen Farben.
6374: SCHNEIDER, ILSE DR - Das Raum-Zeit-Problem bei Kant und Einstein
13551: SCHNEIDER, HAWE - ...Und Abends swing. Ein Buch voll Jazz, nicht nur fur Fans.
8068: SCHNEIDERS, A.L. - Langs het schrikdraad.
8370: SCHNIRER, M. T. - Taschenbuch der Therapie 1936
8253: SCHNOOR, HANS - Oratorien und Weltliche Chorwerke. II. Band.
14758: SCHNURBEIN, PROF.DR. S. VON - Augustus in Germanien. Neue archäologische Forschungen. (Vierentwintigste Kroon-Voordracht)
2028: SCHOBER, ULRIKE - Burchten en Kastelen in Europa
6933: SCHOEDLER, DR. FRIEDRICH - Das Buch der Natur, die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie umfassend. Zweiter Teil: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie. Mit 615 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Geognostischen tafel in Farbendruck.
10671: SCHOEN, PIETER - Marine Paints. Illustrations by Jan Sanders
3991: SCHOENER, DR. R. - Hortensius. Geschiedkundig verhaal uit het begin van den Romeinschen Keizertijd.
8571: SCHOENICHEN, PROF.DR. WALTHER - Praktikum der Insektenkunde. Nach biologisch-okologischen Gesichtspunkten.
7322: SCHOENMAKER-VAN BERKUM, K - Oude Prentbriefkaarten vertellen over Oude en Nieuwe Wetering (II).
14389: SCHOENMAKER, G.J. - Geografie als maatschappij-wetenschap. Begrippen, vaardigheden, denken, verwoorden.
1116: SCHOEPFLINUS, J.D. - Alsatia Illustrata Germanica Gallica. Volume II
11747: SCHOFFMANN, BRITTA - Groot Handboek Dressuur. Dressuuroefeningen van A tot Z.
13997: SCHOLS, W. EN G. LINSSEN (SAMENSTELLERS) - Venrays woordenboek. Woordenschat, klankkarakter, systeem, structuur en gebruik van de Venrayse taal
14534: SCHOLTE, MR. HENRIK - Gids voor Griekenland. Toeristisch beschreven in auto-, boot- en treinroutes, met de bijbehorende mythologische en historische achtergronden. Deel I: Attika en het vasteland. Deel II: Peloponnesos en de eilanden.(incl. bijgevoegde kaart)
10788: SCHOLTEN, GUUS / KEMPEN, CHRIS / VAN LIESHOUT, WIJNAND. - Kristallen van Samenwerken
14342: SCHOLTEN, A. - Suiker sierwerk.
4302: SCHOLTEN, Y (VOORWOORD) - Catalogus van de nationale en internationale fototentoonstelling ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bond van Nederlandsche Amateurfotografen Vereeniging 1922-1962
11076: SCHOLTENS, B.A. - Het Land Kanaän. Kaartje met toelichting
12412: SCHOLTES, VINCENT P.W. - Local plaque characteristics and circulating cells in atherosclerosis/ Lokale plaque eigenschappen en circulerende cellen in atherosclerose
6371: SCHONCK, E.J.B. - Fabelen en vertelsels. (Eerste deel) Hekeldichten, fabelen en vertelsels( Tweede deel)
5292: SCHONHAGEN. O - Stätten der Weihe. Neuzeitiche Protestantische Kirchen.
7815: SCHONWETTER, TON - Handelsman in vee en vlees. De belevenissen van Louis de Wijze.
9931: SCHOONDEMARK, PROF. DR. MED. J. - Urineonderzoek door den Leek Handleiding voor den Leek Met eene gekleurde Plaat en 10 in den tekst gedrukte Afbeeldingen
3900: SCHOORL, DR.IR. P. - Weet wat ge eet! Encyclopaedie voor de voeding van mensch en dier. 1e druk
10482: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Schopenhauers samtliche Werke in acht Banden. Neue Ausgabe mit Einleitung, Personen- und Sachregister.
6184: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Reisetagebücher aus den Jahren 1803 - 1804. Mit einem Faksimile und 21 Bildern nach Stichen der Zeit.
9078: SCHÖPFER, GERALD (HG.). - Peter Rosegger 1843-1918.
9079: SCHÖPFER, GERALD (HG.). - Peter Rosegger 1843-1918. Objektbeschreibungen
1862: SCHOPFER - Die Kunstdenkmaler des Kantons Freiburg. Band V.Der Seebezirk II. Mit 421 schwarzweissen und 6 farbigen anbildungen.
11536: SCHORTELDOEK, G.W.J. - Gewapend beton. Handleiding in het bijzonder bewerkt voor den bouwvakarbeider. Weten en kunnen No. 66
10114: SCHORTINGHUIS-SPRANGERS, R.A. - Zuinig en toch goed. Gids voor economisch huishouden. Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
14525: SCHOTEL, NANCY - 't Ballonnetje dat op reis ging.
2799: SCHOTEL, DR. G.D.J. - Een studenten-oproer in 1594, bijdrage tot de geschiedenis van het Staten-college te Leyden.
8389: SCHOTMAN, MR. E. - Een reis vol verrassingen Snel Spaans leren Conversatie
11946: SCHOUPPE, FRANCISCI XAVERII. S.J. - Evangelia de communi sanctorum explicationibus ad mentem sanctorum patrum aliorumque interpretum dilucidata
7085: SCHOUSTRA, FENNO.L. - Pommeranten. Populaire figuren uit oud Leeuwarden.
13651: SCHOUTE. DR. P.H. - Leerboek der Kosmografie
10739: SCHOUTEN, M.G.C. - Conservation and Restoration of Raised Bogs. Geological, hydrilogical and Ecological studies.
13615: SCHOUWENBERG, LOUISE - Reproducing Scholten
3660: SCHOUWINK, J.B. - De geestelijke waarde van de vrijmetselaarij. Vrijmetselaarij nog?...... of juist nu?
12027: SCHRAEMLI, HARRY - Das grosse Lehrbuch der Bar. Betriebslehre, Barkontrolle, Waren-, Wein- und Servierkunde, Praktisches Mixen mit uber 1000 Rezepten, Zahlreiche Abbildungen und 8 mehrfarbige Kunstdrucktafeln.
1621: SCHRAM, DR. P. L. - Willem van den Bergh 1850 - 1890
12005: SCHRANT, J.M. - Het leven van Jezus, een geschenk aan de jeugd.
2751: SCHRASSERT, JOHAN - Hardervicum Antiquum Ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyck. Eerste (-Tweede) Deel. Tweede Druck. Harderwyck, Willem Lunterbosch and Willem Brinkink, 1732.
1441: SCHRAVER, J. - Rotterdam. De poort van Europa.Geschiedenis van haven en handel van Rotterdam
3029: SCHREDENBACH, PAUL UND NEUBERT, FRANZ - Martin Luther. Ein bild seines Lebens und Wirtens. Mit 384 Abbildungen, vorwiegend nach alten Quellen.
8772: SCHREGEL, DR. H.W.J. - Stilistische en Syntactische Beschouwingen over de Camera Obscura van Hildebrand
8778: SCHREIBER, HERMANN EN GEORG. - Het groot heldenboek.
3996: SCHREIBER, DR. FRIEDRICH - Die ehelichen Güterrechte der Schweiz. Systematische Zusammenstellung der gegenwärtig geltenden Rechte, mit besonderer Berücksichtigung der Art. 46 u. 47 der Bundesverfassung, resp. des Art. 6 des Bundesgesetzentwurfes über die civilrechtlichen Verhältnisse der schweizerischen Niedergelassenen und Aufenthalter, in seinen verschiedenen, von den eidgenössischen Behörden vorgeschlagenen Redaktionen. 2 Lieferungen
9064: SCHREINEMAKERS, J.H.J. - Parasternal mediastinoscopy.
7639: SCHRETLEN, IGNACE - Anatomie in andere gedaanten. Een tentoonstelling
14547: SCHREUDER, W.H. - Wetenschappelijk opsporingsonderzoek.
3902: SCHREUDER, W.H. COMMISSARIS VAN POLITIE AMSTERDAM - Handleiding voor de reserve-politie.
6929: SCHREURLEER, DR. D.F. - Maximes van La Rochefoucauld.
2614: SCHREURS, PETER, MSC - Caraga Antigua 1521-1910 The Hispanization and Christianization of Agusan, Surigao and East Davao Second Edition
10627: SCHRIJNEMAKERS, PROF.DR. M.J.H.A. - Munstergeleen. Een monografie over een Limburgse gemeente.
6678: SCHRIJVER, LARA - Radical Games. Architecture and Revolution in the Age of Spectacle
12050: A.V.G., SCHRIJVER VAN HET CHRISTENDOM EN DE STAAT - Rationalisme en liberalisme beschouwd in hunne beginselen en gevolgen en hunne verhouding tot de katholieke kerk
10420: SCHRIJVER, J. (RED) - Almanak voor de jeugd.
6302: SCHRIKS, CHRIS - Zutphen, bij wijze van voorbeeld. Om het behoud van een achthonderd jaar oude stad.
1487: SCHRIKS, DRS. C. F. J. - Zorg om het stadsbeeld
4640: SCHRODER, WILLY - Handwerkliches Können Und Wissen in Der Stereotypie
12222: SCHRÖDER, WILHELM - Swinegels Reise nach Paris as Friedensstifter. - Eene putzige plattdütsche Historje in tein Kapitteln.
11537: SCHROOT, P.A. - Bouwkunde. De materialen enz. voor het metselvak. Een overzicht der bij eigen studie te behandelen onderwerpen voor aanstaande Leeraren en Bouwtechnici.
4361: SCHUBERT - Schubert-Lieder für Singstimme mit Pianofortebegleitung. Neu zusammengestellt von Franz J. Listl

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

6/1