Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7386: MOERKERKE, GEORGE - Assessment for flexible learning. Performance assessment, prior knowledge state assessment and progress assessment as new tools,
15043: MOERMAN, INGRID W.L. EN R.C.J. MAANEN - LEIDEN in gaslicht. Een stad in verandering 1800-1900
3382: MOESHART, HERMAN, J. - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Belevenissen van een Nederlandse diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
5840: MOFFETT, HEATHER - Verlichte Rijkunst. Rijden in harmonie met uw paard
15466: MOFFETT, HEATHER - Verlichte rijkunst. Rijden harmonie met uw paard.
10566: MOGENS ANDERSON, FEILBERG JON - Danmarks dyr og planter.
12719: MOHKAMSING-DEN BOER - Dreams and Transitions. The Royal Road to Surinamese and Australian Indigenous Society.
16519: MOHR, A.H. - Vestingbouwkundige werken.
12909: MOHRMANN, J.C.J AND J. KESSLER - Waterdeficiencies in European agriculture. A climatological survey.
10748: MOK, M. - Salvis Titulis. Gedichten
9556: MOL, B (RED.) - Vrij! 'n Filmisch beeld van strijd en bevrijding in Nederland en Nederlands Oost-Indie 1939-1945.
1358: MOL, W.E. DE - De wetenschappelijke beteekenis van de veredeling der Hollandsche bloembolgewassen
15572: MOL, JOH. D (VOORWOORD) - Eet Neerlands fruit, dag in dag uit! 1928-1953. Nationale fruitactie. Appel - Peer - Druif - Perzik - Pruim uit de Nederlandse tuin.
5370: MOL, CHR.(RED.) - Katholieke gezondheidszorg. Nummer voor geestelijke volksgezondheid. Orgaan van de Nat. Fed. 'Het Wit-Gele Kruis' en het 'R.K. Limburgsche Groene Kruis'. Juni 1933 No. 6, 4de Jaargang.
14341: MOLDER, WIM TE (E.A.) - 100 Jaar Kermis Vragender 1902-2002
14343: MOLEMA, E. - Ons kadaster voor oningewijden geschetst. Met 7 uitslaande platen.(herdruk uit 1898)
1432: MOLEN, S. J. VAN DER - Onze Wadden Eilanden
3628: MOLEN, S.J. VAN DER - Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
2517: MOLEN, S.J. VAN DER - Levend volksleven. Een eigentijdse volkskunde van Nederland.
1003: MOLEN E.J. VAN DER - Klokken, Zaans uurwerken museum
3388: MOLENGRAAFF, G. A. F. - De geologie van het Eiland St. Eustatius Eene bijdrage tot de kennis der nederlandsche kolonien
15934: MOLHO, M.; REILLE, J.-F. - Romans Picaresques Espagnols
15076: MOLHUYSEN DR. P.C. EN PROF.DR. P.J. BLOK. (REDACTIE) - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Derde deel ( los deel)
10294: MOLIJN, RADBOUD - .... a la Japonaise. Veranderingen in de Japanse maatschappij.
15574: MOLINIER, AUGUSTE - LES PENSEES DE BLAISE PASCAL, 2 TOMES
5740: MOLKENBOER, B.H. - Outergeuren van Joost van den Vondel.
12481: MOLL, F.L. - Carotid bruits in asymptomatic patients- a prospective follow-up-study.
2553: MOLLAT, MICHEL - Genese medievale de la France moderne . XIV-XVe siecles
12570: MOLLER PILLOT, HENK K.M. - Chironomidae Larvae. Biologie and Ecology of the Chironomini.
12512: MOLLINGER, IR. A.J. - Grondslagen van werkingswijze, constructie en berekening der verbrandingsmotoren.
16329: MOLSDORF, W., - Christliche Symbolik Der Mittelalterlichen Kunst
15426: MOLSTER, J.A. - Voorlezingen Over De Neutraliteit: Vooral In Verband Met De Scheepvaart Der Onzijdige Volken
8259: MOLT, E. - Roderik. Historisch verhaal uit de eerste helft der zevende eeuw
11358: MONCHY, DR. J.G.R. / KAUFFMAN, DR. H.F. - Allergologie
13807: MONDA, ANTONIO - Ongeloof. Gesprekken over God
12068: MONGEZ, M. A. - Histoire de la reine Marguerite de Valois, Premiere Femme du Roi Henri IV
13666: MONKHOUSE, F.J. - Landscape from the Air: A Physical Geography in Oblique Air Photographs.
11912: MONNIN, A. - De geest van den pastoor van Ars. De gelukzalige Vianney, in zijn cathechismus-onderwijs, zijn preeken en zijn dagelijksche gesprekken.
4575: MONNINK, J.B.M. - De organisatie van gespreken. Een pragmatische studie van minimale interaktieve taalvormen.
13540: MONSON, INGRID - Freedom Sounds: Civil Rights Call out to Jazz and Africa
3715: DE MONT, P. - De schilderkunst in Belgie van 1830 tot 1921.
16338: MONTEIRO, LUZ - Luz
9027: MONTENBERG, J - Zutphense Paarde- en stoomtrams
9904: MONTESQUIEU - Oeuvres de Monesquieu. De l'esprit des lois. Tome Quatrieme et tome cinquieme.
9243: MONTESQUIEU - De L'Esprit des Lois Defense de L'Esprit des Lois
14566: MONTESSORI, MARIA - Kosmische Erziehung. Die Stellung des Menschen im Kosmos. Menschliche Potentialitat und Erziehung. Von der Kindheit zur Jugend.
9951: MONTFORT, PAUL - Souvenir de Bruxelles
9403: MONTFRANS, H.M. - Geologie van Nederland-Delfstoffen en samenleving. Incl. Losse kaarten: oppervlaktedelfstoffen, delfstoffen in de diepe ondergrond.
16254: MONTIJN, ILEEN - Naar Buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw.
1053: MONTIJN-DE FOUW, N. - Sagen van Koning Arthur en de ridders der tafelronde
5207: MONTIJN, ILEEN - Huis & Haard. Monumenten van het wonen.
3338: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG GEILLUSTREERDE BESCHRIJVING EERSTE STUK AFLEVERING 1 T/M 5 COMPLEETN/A - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg Geillustreerde beschrijving Eerste stuk Aflevering 1 t/m 5 Compleet
9360: MOOIJ, CHARLES DE (RED.) - De muze als motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant I 1796-1940
7563: MOOIJ, T. - Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend onderwijs.
15376: MOOIJMAN, WILLEM - Forum. Maandblad voor letteren en kunst. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels.
8314: MOOK, J.H. - Habitat Selection by Lipara Luvens Mg. (Diptera, Chloropidae) and its survival value.
15387: MOOK. W.M. - Kort begrip der Kunze-Knorr-rem voor goederen-, personen-, en sneltreinen.
10742: MOOLENAAR, ED - Het hart van Napoleon. (Thriller)
5708: MOOLHUYSEN-COENDERS, THREES (SAM.). - Tekens & ketens/ Signs & Chains/ Zeichen & Ketten.
16264: MOON, RON EN VIV (ED.) - Nationale parken in Australie. Meer dan 700 nationale parken, reservaten en staatsbossen. Details over barbecue-, picknick- en zwemplekjes, wandelroutes en kampeerplaatsen.
15485: MOON, SARAH - Coincidences
13938: MOOR, WAM DE - Een club uit duizenden. De geschiedenis van Rotaryclub Nijmegen 1931-2006
14797: MOORE, HENRY - Mother and child. Etchings.
14440: MOORE, THOMAS - The poetical works of Thomas Moore collected by himself in five volumes. Copyright edition. Vol. I with the portrait of the author.
6398: MOORE, THOMAS - Moore's Irish Melodies Lalla Rookh National airs legendary ballads songs, with a memoir by J.F. Waller Superb wood and steel illustrations
14602: MOORE, HENRY - Henry Moore: Epoche und Echo. Englische Bildhauerei im 20. Jahrhundert
10899: MOORE, CHRISTOPHER G. - A Killing Smile (gesigneerd exemplaar)
16671: MOORE, THOMAS - De magie van het dagelijks leven.
6615: MOOREN, PIET, KURVERS, JEANNE EN LIEROP-DEBRAUWER, HELMA VAN - Bijna klassiek. Spraakmakende teksten uit de Tilburgse symposia
6636: MOOREN,P., LIEROP-DEBRAUWER, H. VAN EN VRIES, A. DE (RED) - Morele Verbeelding Normen en waarden in de jeugdcultuur Bijdragen aan het gelijknamige symposium gehouden op 20 januari 1999 aan de Katholieke Universiteit Brabant
7476: MOORMAN, J. - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
2370: MOORMANN, DR. J.G.M. - Een achtergrond van de bokkenrijdersbeweging.
14035: MOORMANN, GEORGE (INLEIDING) - De Zingende Zaag nr. 24/25 Het koekoeksnest: Manifesten van de jaren negentig.
2754: MOORMANS, H. EN PERA, H. - Ons theeuurtje. Tweede druk
3959: MOORREN, G.T.M. (E.A.) - Gezondheid en herinneringen aan de oorlogsjaren van Indische jeugdige oorlogsgetroffenen. Een empirisch onderzoek.
5720: MOORRES, F.D.J. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Notaris te Haarlem. De Libertijn, bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en Karakterschets.
16381: MORACA PERO, AND VIKTOR KUCAN - The War and Revolution of the Peoples of Yugoslavia 1941-1945.
3574: MORAVEC, EMANUEL - Wegen der hedendaagsche strategie. Het wezen en de beteekenis van den tegenwoordigen oorlog
3780: MORAX DR V. - PRECIS D'OPHTALMOLOGIE
11968: MOREAU DE JONNES, A. - Elements de Statistique Principes generaux de cette Science. Deuxime edition, considerablement augmentee.
16204: MORELL, CHARLES (TRANSLATOR) - The tales of the Genii; or the delightful lessons of Horam, the son of Asmar. Translated from the Persian
13684: MORENO, J.L. - Die Grundlagen der Soziometrie. Wege zur Neuordnung der Gesellschaft.
16241: MORGAN, MURRAY - One Man's Gold Rush. A Klondike Album
14057: MORGAN, ALUN (INTRODUCTION - The Who's Who Of Jazz
15604: MORGENROTH GULLETTE, MARGARET - Agewise. Fighting the New Ageism in America.
13353: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual review of Jazz Studies 1.
13351: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual Review of Jazz Studies 3
13352: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual review of Jazz studies 2.
12977: MORHEE, FRITS - Juliana Toren terug in de tijd. 1910-1970
9098: MORHEE, FRITS - Het mirakel van Dabbelo
9110: MORITA, AKIO - Made in Japan. Akio Morita en Sony.
12448: MORRIS, EDMUND - Dutch A Memoir of Ronald Reagan
5527: MORRIS, DESMOND - Hvad siger din Krop? 'Bodywatching
16763: MORROW, LEE ALAN - The Tony Award Book: Four Decades of Great American Theater.
7327: MORSHUIS, B. - Ootmarsum vroeger.....
2675: MORTON, ALEXANDRA - Listeling to whales. What the orcas have taught us.
16740: MORZER BRUYNS, W. F. J. - The Cross-Staff. History and Development of a Navigational Instrument
2692: MORZER BRUYNS, W.F.J. - Field guide of whales and dolphins.
14619: MOSCOVITER, HERMAN - Sporen onder de stad. De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam.
11858: MOSMANS, G - De heeren van Wittem. Geschiedkundige bijdrage.
13775: MOSSOU, SJOERD - Avondje NAC. Een liefdesverklaring. (Winnaar Hard gras prijs 2011)
10213: MOST, FRANK VAN DER - Research councils facing new science and technology. The case of nanotechnology in Finland, the Netherlands, Norway and Switzerland
4283: MOST, DR. - Dusseldorf als handels-industrie kunst und gartenstadt 2. Auflage
16815: MOUS, HUUB - G.J. Slotboom.
2668: MOYES, WILLIAM A. - Mostly Mining. A study of the development of Easington Rural District since earliest times
14005: MOYNAHAN, JIM (A.O) - Cream of the white clarinets.
13330: MUCKENBERGER, HEINER - Meet Me Where They Play The Blues Jack Teagarden und seine Musik
4104: MUDIYANSE, NANDASENA - Mahayana Monuments in Ceylon. First edition
2418: MUELLER, FERDINANDUS - Fragmenta Phytographiae Australiae
2997: MUHLBACH, LOUISE - Napoleon in Duitschland Historische roman Bewerkt door M.K. Napoleon en het weener congres Derde veel verbeterde druk
16414: MUHLSTRASSER,BERND - Murnau-Oberammergau und die E 69. Bayerische Eisenbahn-Geschichte
12457: MUHS, BART E. - Endovascular Dynmics of the Aorta and its Sidebranches. Implications for Endovascular Aortic Aneurysm Repair.
9644: MULDER, ETTY - De noodzaak van illusie. Uitgegeven ter gelegenheid van vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de RU Nijmegen en het zestigjarig bestaan van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-945.
8216: MULDER, E. - De praktische Tuinman. Dagboek voor den Tuinman en Liefhebbers van Tuinieren, waarin is aangegeven welke werkzaamheden op elken dag des jaars moeten worden verricht om den Bloemen-, Vruchten-, en Groententuin goed te kunnen verzorgen.
1724: MULDER, J. SIBINGA - Onze koloniale landbouw I De rietsuikerindustrie op Java Vierde druk
16255: MULDER, DRS. W.Z. - Hollanders in Hirado 1597-1641.
4478: MULDER, ETTY - Freud en Orpheus. Of hoe het woord de muziek verdrong.
7460: MULDER, CLAAS - Aanteekening over Mormolyce Phyllodes
9685: MULDERS, MARC - Werk in opdracht.
15864: MULDERS, MARC - Nevel Mist. Schilderijen Paintings.
6452: MULDERS, ARTHUR C.M. - Sphingolipid metabolism in vascular function
12146: MULDERS, PAUL / KORVER, SJAAK - Oud maar niet af. Reflecties over ouder worden in onze cultuur.
4762: MULISCH, HARRY - Quauhquauhtinchan in den vreemde
4764: MULISCH, HARRY - De aanslag
4765: MULISCH, HARRY - De procedure
4761: MULISCH, HARRY - Het boek
4763: MULISCH, HARRY - Vergrote raadsels Verklaringen, paradoxen, mulischesken, bijeengelezen door Gerd de Ley
16282: MULKEN, W. VAN - Hart van Ulestraten. Geschiedenis van de parochie St. Catharina.
15062: MULL, ARNOLD (U.A.) - Die letzten Dampfloks.
16766: VON MULLENHEIM-RECHBERG, BARON BURKARD - Battleship Bismarck: A Survivor's Story
12793: MULLER-WILLE, WILHELM - Bodenplastik und Naturraume Westfalens.Kartenband.Festband. Spieker Landeskundliche Beitrage und Berichte Band 14.,
16758: MULLER,R. - Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Pflichtfortsetzung: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde: Fibel und Fibeltracht
1539: MULLER-HOLM, ERNST - Caesarius von Heisterbach
15889: MULLER, F MAX (ED.) - The sacred books of China. The texts of confucianism. Part IV. The Li KI, I-X
14126: MULLER, HENDRIK - Muller. Een Rotterdams zeehandelaar Hendrik Muller Szn (1819-1898).
12786: MULLER-WILLE, WILHELM - Bodenplastik und Naturraume Westfalens (mit 1 Kartenband) Festband.
15886: MULLER, F MAX (ED.) - The sacred books of China. The texts of confucianism. Part IV. The Li Ki, XI-XLVI
16668: MULLER, MARTIN (U.A.) - Colonia Ulpia Traiana. Xanten und sein Umland in romischer Zeit
13560: MULLER, ROLF-DIETER - The unknown Eastern front. The Wehrmacht and Hitler's Foreign Soldiers
16008: MULLER, D.G. - De oorsprong van de Nederlandsche vlag. Op nieuw geschiedkundig onderzocht en nagespoord.
6295: MULLER, JORG. - In het spoor van de dragline of de verandering van de stad. (1953-1976).
9558: MULLER, HELLMUTH. - Het Almeloblastoom. Een klinisch en histopathologisch onderzoek (with summaries in Englisch and German)
1872: MULLER, FRANK G.J.M. - Imago Explicatu Difficillima
14651: MULLER, HENRIK HOEG AND ALEX KLINGE - Essays on Nominal Determination: From morphology to discourse management
2123: MULLER, E - Admissies als landmeter in Nederland voor 1811
9001: MULLER, KARL FRANZ - Leopold Mozart : Werkverzeichnis fur Wolfgang Amadeus Mozart (1786) Ein Beitrag zur Mozartforschung
15882: MULLER, F MAX (ED.) - The Sacred Books of the East. Buddhist-Suttas. Vol. 11.
15883: MULLER, MAX F. - The Sacred Books of the East. Buddhist Mahayana Texts. Part I and II. Vol. 49.
4386: MULLER, J. / WEISSMAN DE VILLEZ, C. - Keur van Mengelingen, in Proza en Poezy voor de Nederlandsche Jeugd. Tweede Jaargang
4625: MULLER, KARL - De jeugdige buffeljagers op de prairieen van het verre Westen van Noord-Amerika
15881: MULLER, F MAX (ED.) - The Sacred Books of the East.Part I: The Dhammapada.Part II:Sutta-Nipata A Collection of Verses. Vol. 10
16512: MULLER, MARTIN - Die romischen Buntmetallfunde von Haltern.
9039: MULLER, ELKE - Tijdreizen in de grot. Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE. Time-travelling in de cavern. Virtuality and embodiment from panorama to CAVE.
15884: MULLER, F MAX (ED.) - The Sacred Books of the East. The texts of confucianism. Part II: The Yi King
8369: MULLER-SCHLOSSER, HANS UND QUEDENFELDT, DR. ERWIN - Das schone alte Dusseldorf Dusseldorf 1911 Titelzeichnung von Hans Hertendell
7517: MULLER, DR. JOHANNES - Archiv fur Anatomie, Physiologie und Wissenschaftliche Medicin in verbindung mit mehreren Gelehrten
8491: MULLLER E.R - Detentie. Gevangen in Nederland
2075: MULS, JOZEF - Een eeuw portret in Belgie, van het classicisme tot het expressionisme
9554: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nedelandsche Handelsmaatschappij.
10218: MULTATULI - De Geschiedenis van Woutertje Pieterse. Uit zyn Ideen verzameld door zyne Weduwe. Eerste druk
8371: MUNCH, DR. E. BUSGEN, DR. M. - The Structure and Life of Forest Trees Third, revised and enlarged edition
7645: MUNCKHOF, FRED VAN DEN - Van den Munckhof. (Genealogie)
7868: MUNDY, TALBOT - Hira Singh's Tale
9628: MUNIER, DR. W.A. - Historische Atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie kerkhistorische kaarten.Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801).
12233: MUNKHOF, LEO VAN DEN / OOSTERBAAN, WILLEM - De Mijnen. Feiten
4883: MUNNINGHOFF, JOHAN (VOORWOORD) - Het Bentheimse geslacht Bolmer(s). Genealogie en kroniek van het geslacht Bolmer(s).
12058: MUNOZ, E. (E.O) - Molecular mechanisms of antibiotic action on protein biosynthesis and membranes. Proceedings of a Symposium held at the University of Granada (Spain) Jun 1st-4th. 1971
9693: MUNTHE, GUSTAF - De geschiedenis van Axel Munthe, heer van San Michele.
6539: MURAY, PHILIPPE - Apres l'histoire. Essai
6884: MURAY, PHILIPPE - Apres l'histoire: Essai (French Edition)
11753: MURDOCH, G. - Soils and Land Capability in Swaziland.
10135: MURET, CHARLES - Topographie applications speciales a l'agriculture arpentage, nivellement, cadastre. Avec 186 Figures et 9 Planches dont une coloree
9021: MURET, THEODORE - Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre precedee d ' une etude dus Marguerite de Valois.
16575: MURRAY, JOHN J. - Vlaanderen en Engeland. De invloed van de Lage Landen op Engeland ten tijde van de Tudors en de Stuarts.
9900: MURRAY, GEORGE - An introduction to the study of Seaweeds.
11317: MUSKENS, DR. M.P.M. - Friezen.Franken.Nederlanders.Op Bedevaart, voor Studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging. Tweede uitgebreide editie. GESIGNEERD EXEMPLAAR!
11079: MUSSET, ALFRED DE - Oeuvres completes de Alfred de Musset. Poesies. Avec un portrait d'Alfred de Musset et de nombreuses gravures sur bois d'apres les compositions inedites de nos meilleurs artistes.
6194: MUTSAERS, A.N. - Gedichten van Z.H. Leo XIII. Tot op den laatsten tijd aangevuld, met bijzondere machtiging van den doorluchtigen dichter zelven, bij gelegenheid an zijn Zestigjarig Priesterfeest in het Nederlandsch vertolkt.
16620: MYERS, VALI - Vali Myers Drawings 1949 - 1979. Foreword by Ed van der Elsken and Introduction by George A Plimpton.
1566: MYRBACH, F. DE - Oeuvres completes de Francois Coppee theatre 1869-1889. Edition illustree de trois cents dessins
7662: NAAIJKENS, TON. - Lyrik und Subjekt/ Poezie en Subject. Pluralisering des lyrischen Subjekts bei Nicolas Born, Rolf Dieter Brinkmann, Paul Celan, Ernst Meister und Peter Ruhmkorf.
13049: NABE, MARC-EDOUARD - Nabe's dream. Journal Intime 1. Tome premier Juin 1983-Fevrier 1985
13200: NABE, MARC-EDOUARD - L'ame de Billie Holiday
13053: NABE, MARC-EDOUARD - La Marseillaise
1576: NABL, FRANZ - Johannes Krantz
10836: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita.
1824: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita
4434: NABROC, T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de (electrische) klok stilstond.
4712: NADAILLAC C. DE & ROUSSEAU J. - Les jeux de college.
12370: NADEAU, MAURICE (INTRODUCTION) - Andre Gide. Romans,recits et soties oeuves lyriques
8218: NAEFF, TOP - Voorbijgangers.
7421: NAGGE, W. - Historie van Overijssel. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Eerste deel. Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk.
9354: NAGGE, W. - Historie van Overijssel. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsche regt en geschiedenis. Eerste deel.
1443: NAIPAUL, V. S. - Proloog voor een autobiografie
13211: NANRY, CHARLES / CAYER, DAVID A. (EDITORS) - Journal of Jazz Studies Fall 1975 Volume 3 Number 1
13207: NANRY, CHARLES / CAYER, DAVID A. (EDITORS) - Journal of Jazz Studies Fall 1976 Volume 4 Number 1
1191: NANSEN, FR. - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition.
1018: NARKISS, BEZALEL. - Hebrew illuminated manuscripts
10291: NARUHITO, CROWN PRINCE OF JAPAN - The Thames and I. A Memoir of two years at Oxford. Translated by Sir Hugh Cortazzi.
6280: NASSAU, ROB VAN - Hoof Problems. Hoof Construction Trimming and Shoeing Hoof Problems and Solutions With more than 1.000 illustrations
12533: NASTROEN, MR. M. - Bunga rumput ditepi djalan
13137: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - Slapende Zwanen
9747: NATSUME, SOSEKI - Kokoro. Roman. Ubersetzung aus dem Japanische und Nachwort von Oscar Beni.
16188: NATTER, TOBIAS G. / FRODL, GERBERT - Klimt und die Frauen.
14588: NAUBERT-RISER, CONSTANCE - Klee. Die Meisterwerke. Einfuhrung von Gualtieri di San LAzzaro. Ubersetzung von Karl-Heinz Ebnet.
3288: NAUDIN, JEAN-BERNARD (E.A.) - Renoir. Gastronoom en impressionist.
6460: NAUS, P.J. - Conceptuele Systemen en Semantische Ruimte
8973: NAUTA, I EN PRINS, DR. J.J. - De wondere schepping der dieren.
8348: NAUTA, DR. G.A. - Van Moerkerken, keur uit Vondel. Keur uit Vondels lyrische en dramatische poezie, voorafgegaan van een levensschets naar Brandts leve van Vondel.
16192: NAYLOR, MAXINE AND RALPH BALL - Form Follows Idea. An introduction to design poetics.
5293: NAYLOR, R.H. - What the stars fortell for 1938. (Formerly R.H. Naylor's Year Book).
12908: NEALE, JOHN (ED.) - The Quaternary in Britain. Essays, reviews and original work on the Quarternary published in honour of Lewis Penny on his retirement.
11644: NEBEHAY, INGO - Die Topographen Georg Matthaeus Vischers. Beschriebung und Verzeichnis der Ansichten. Mit 10 Abbildungen.
12265: NECKER DE SAUSSURE, MME / SAINTE-BEUVE, M. - Madame de Stael Corinne ou L'Italie Nouvelle edition revue avec soin et precedee d'observations
13546: NEELY, TIM - Goldmine Jazz Album Price Guide.
13536: NEELY, TIM - Goldmine Jazz Album Price Guide, 2nd Edition. Completely Revised and Updated.
7604: NEGT, OSKAR. - Cultuur als akkerbouw der zinnen. Opstellen over cultuur, arbeid en leren.
13623: NEKA, SUTEJA AND DRS. SUDARMAJI - Arie Smit
9989: NELISSEN, NICO - Liber amicorum. Nico Nelissen. Bijzonder hoogleraar Natuur- en Milieuvraagstukken 1991-2001.
15082: NELLEN, HENK, J.M. - HUGO DE GROOT (1583-1645).Erflater. De loopbaan van een geleerd staatsman.
10968: NEPVEU, MR. J.I.D. - Bertha Coppier, een verhaal
12274: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern unter Berucksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen. Mit 6 Bildtafeln im Text, einem mehrfarbigen Wappenbild und einer farbigen Karte. Von den Ursprungen bis 1863.
16793: NETTO, P.J. (RED.) - Kerstnummer 1940 De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor de grafische vakken te Utrecht.
14010: NEUMANN, WOLFGANG - Der Mensch und sein Doppelganger. Alter Ego-Vorstellungen in Meseamerika und im Sufismus des Ibn 'Arabi
10731: NEUNZIG, KARL - Die fremdlandischen Stubenvogel.
6331: NEUNZIG, KARL - Die fremlandische Stubenvogel
1630: NEUNZIG, KARL - Praxis der Vogelpflege und Zuchtung
15065: NEUSER, W.H (U.A.) - Weseler Konvent 1568-1968. Eine Jubilaumsschrift .Schriftenreihe des Vereins fur Rheinische Kirchengeschichte, Nr. 29
3510: NEVEN, C - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657. Zeer goed!
14297: NEVILL, H.R. - Naini Tal: A Gazetteer being Volume XXXIV of the District Gazetteers of Agra and Oudh.
3389: NICHOLSON, F. A. - Vertaling van eenige belangrijke stukken omtrent het landbouwcrediet in Britsch-Indie en Algiers
13881: NICK, GASTON - La Vie de mon Pere suivie de Lucile, Le Pied de Fanchette, La Fille Naturelle, Adele de C...
15351: NICKEL, SCHUMMER, SEIFERLE - Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. Band : Bewegingsapparat. Band II: Eingeweide
15867: NICKIG, MARION UND WAGNER, FRIEDOLIN - Gartenkultur. Eine Auswahl schoner Garten mit praktischen Hinweisen und Erklarungen
11558: NICOLAI, SASKIA - The inpact of supervised exercise therapy of intermittent claudication.
10349: NICOLAISEN, DORTE (RED) - Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw.
8091: NICOLAISEN, DORTE (RED) - Een Veelkleurig Habijt Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw
15958: NICOLESCU, VASILE - Constable.
6359: NIEBUHR, HERMANN - Basketball, das neue Korbball- Spiel. 2. neubearbeitete Auflage.
8628: NIEDNER, MARIE UND WEBER, HELENE - Srtick-Arbeiten heft I Mit 220 Abbildungen
14769: NIEMAND, HANS GEORG - Praktikum der Hundeklinik.
13867: NIEMANDSLAND, DR N. - Arbeid. Uit het leven van een zenuwarts
1532: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator
12477: NIENABER, DR. P.J. - Op Brandwag vir Ons Taal : Die Geskiedenis en Werksaamhede van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
6282: NIENHUIS, P.H., LEUVEN, R.S.E.W. AND RAGAS, A.M.J. - New Concepts for Sustainable Management of River Basins
10905: NIERICH, F.A.C. - Gasturbines
10904: NIERICH, F.A.C. - Luchtbehandeling.
10123: NIETHAMMER, D.H. - Karte und Bild Eine Einleitung im Gebrauch der Karten im Anfertigen von Karten- und Landschaftskizzen Dritte vermehrte Auflage
3426: NIETZSCHE FRIEDRICH - Menschliches Allzumenschliches. Ein Buch fur freie Geister. Zweiter Band. Ungekurzte Ausgabe
11764: NIEUWENHOVEN, P.J. VAN, R.H. ROBBEN, C.O. VAN REGTEREN ALTENA, J.K.A. VAN BOVEN - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks IX
5460: NIEUWENHUIJS, P.B. - Album der Koninklijke Militaire Academie te Breda.
12689: NIEUWENHUIJZEN KRUSEMAN, DR. J. - Het behoud van het arbeidsvermogen
1440: NIEUWENHUIJZEN, KEES - Den Haag en omstreken in 19de-eeuwse foto's
14315: NIEUWENHUIS, HANS - Een steeds hechter verbond Europa op weg naar Europa
5260: NIEUWENHUIS, DRS. H.J. (VOORWOORD) - Agama Katolik. Katechismus voor Indonesisch sprekenden tussen de Gerepatrieerden.
1288: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
16534: NIEUWENTYT, BERNARD - Het regt gebruik der werelt beschouwingen ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont.
2914: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak
9928: NIEVELT, C. VAN - Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker
14973: NIJENHUIS-TEN ARVE, WILMA - Het Landgoed Rhederoord. Vooraanstaand Gelders cultureel erfgoed. NIEUW EXEMPLAAR
14360: NIJENHUIS, WIESJE FIMKE - The Vision of Edmund Leversedge. A 15th-century account of a visit to the Otherworld edited from Bl MS Additional 34,193 with an introduction, Commentary and Glossary
1617: NIJENHUIS BODEL, MR. J. T. - Table des matieres et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau Deuxieme Serie
12934: NIJHOF, WIM H. - Van 't Loe tot La Tour. Verhalen over zeshonderd jaar bouwen in Apeldoorn, over architecten en stedenbouwkundigen, kastelen en paleizen, over kerken en kantoren, over wijken en buurten, over villa's en flats.
10030: NIJHOF, IJSBRAND (SAMENSTELLER) - Karnavalsvereniging d'Olde Waskupen. 1955-1977
10373: NIJHOF, WIM H. - Juliana, Mary, Liduina, Lukas. Geschiedenis van de Apeldoornse ziekenhuizen.
14522: NIJHOFF, P. - Inventaris van het oud archief der Gemeente Nijmegen. Opgemaakt volgens besluit van heeren gedeputeerde staten der provincie Gelderland, van 20 Maart 1849.
2673: NIJHOFF=MEIJER, T.K. - Historie en boerderijen van Uithuizermeeden (Oldenzijl, Oosternieland, Uithuizermeeden Binnen- en Buitendijks) Tweede druk 1980
8308: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland, aan jongelieden verhaald.
6925: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Met eene voorrede van Mr. L. Ed. Lenting.
6405: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Tweede stukje
6681: NIJHUIS, BIANCA - Team Collaboration in Dutch Paediatric Rehabilitation. Cooperation between parents, rehabilitation professionals and special education professionals in the care for children with cerebral palsy
12410: NIJHUIS, TIM H.J. - Bridging the Gap in Relation to Nerve Injury/ Het overbruggen van een defect en de relatie met zenuwschade.
14191: NIJLAND, G.J. - Mijn land Groningen. Compleet verzamelalbum met alle plaatjes .
8108: NIJS, GODFRIED - Opnieuw de grond in. Aanvullend archeologisch onderzoek Havezate Harreveld.
2246: NIJS DIANE, EN PETERS, FRANK - Imagineering Het creeren van belevingswerelden
5975: NIJS, THIMO DE EN BEUKERS, EELCO (RED) - Geschiedenis van Holland. 1793-2000 . Deel IIIa en IIIb.
9433: NIJSINK, JENNY (E.A.) - Het Hoge. Van lagere school naar basisschool. 1879-2004. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan in 2004.
16608: NIJST, A.L.M.T. (E.A.) - Living on the edge of the Sahara. A study of traditional forms of habitation and types of settlement in Morocco.
1977: NIKKELS, WALTER EN WERD, GUIDO DE - Aanzicht/Uitzicht Het Museum Kurhaus Kleef
12324: NIMPOENO, S. RADEN - Orang Kapal. Maleis leerboek voor zee- en luchtvaart
6318: NIMWEGEN, WILL VAN - De Eekhoorn Tweede druk
6918: DU, NINGRUI - Integrating Surface Water Management in Urban and Regional Planning.. Cas Study of Wuhan in China./ Het integreren van het beheer van oppervlaktewater in stedelijke en regionale planning. Een gevalsstudie over Wuhan in China. (met een samenvatting in het Nederlands).
13839: NIPPOLD, DR. WALTER - Rassen- und Kulturgeschichte der Negrito-Volker Sudost-Asiens Band 1.
13068: NISENSON, ERIC - 'Round about Midnight. Un portrait de Miles Davis.
15270: NISENSON, ERIC - Ascension. John Coltrane and his quest.
1271: NIXON, P.H. - Lesotho Kimberlites
11340: NKRUMAH, DR. KWAME. FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF GHANA - Selected speeces of Kwame Nkrumah. Vol. I
5749: NOBEL. LE IR. J.C. - Waterbouwkunde. Deel IV: Bruggen
16674: NOBUYOSHI ARAKI - Chiro, my love
13025: NOLL, DIETRICH J. - Zur Improvisation im deutsche Freejazz. Untersuchungen zur Asthetik frei improvisierter Klangflachen
16525: NOLLERT, ANDREAS UND CHRISTEL - Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefahrdung, Schutz.
6045: NOLTE, TITUS - Heiliges Weh
9109: NOLTE, SHARON H. - Liberalism in Modern Japan. Ishibashi Tanzan and Hist Teachers, 1905-1960
6276: NONO - Onbekende Bekenden Kokadorus en andere amsterdamse straattypen
14202: NOOIJEN, TOON - Volkels Volk. Een Brabants Dorp van Toen. (Gesigneerd door de auteur)
12846: NOORDENBOS, C. - Ilmoe toemboeh-toemboehan.
12542: NOORDENBOS, C. - Ngelmoe tetoewoehan.
6811: NOORDENBOS, GRETA. - Marie & Irene Curie. De eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars.
5489: NOORDUYN, L.A.W./ SANTEN J.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1922. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5490: NOORDUYN, L.A.W./ SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1923. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5495: NOORDUYN L.A.W/ SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1921. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5496: NOORDUYN, L.A.W./SANTEN J.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1920. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
3262: NOORT, JHR. A. H. OP TEN - De tegenwoordige stand van het vraagstuk der zuivering van stedelijk afvalwater Met afbeeldingen
15710: NOOTEBOOM, CEES - Nooit gebouwd Nederland. 'Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren.
9215: NOOTEBOOM, GERBEN - Social Security and Livelihood in Upland East Java A Matter of Style
12354: NOOTEN, S. I. VAN - Filmproductie. Een overzicht van de hedendaagse filmindustrie. Speciaal voor Het Veerwerk
6402: NOOTHOVEN VAN GOOR, D. - Onze Huis- en Landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien. Met 8 gekleurde plaatjes.
13296: NORDENFLYCHT, GUSTAV FREIHERRN VON (HRS) - Diezels Niederjagd Prachtausgabe Mit 16 farbigen Jagdhundbildern nach Aquarellen von H. Sperling, 24 Vollbildern in Kunstdruck und 314 Textabbildungen
8178: NORDLING, JOHAN - Quasi una Fantasia. Vertaald door G.W. Elberts
4147: NORDSTROM, GORAN/STEN ILKKA - Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1964, 1965, 1966 und 1967
3768: NORRIS, OLIVER M. - 'Nadya. Nog iets uit de lijdensgeschiedenis der stundisten.
10097: NORT, H. - Leerboek der Kosmografie met vraagstukken.
7391: NOSKE, W. CHR - Vijanden van den tuinbouw en hun bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers. 2 delen in 1
14137: NOTENBOOM, EPPO - Kinderdijk. Land/Wind/Water. Hollands waterbeheer door de eeuwen heen/Dutch water management through the ages.
12705: NOTERMANS, CATRIEN - Verhalen in veelvoud. Vrouwen in Kameroen over polygynie en christendom.
12053: NOTERMANS, JOS - De kazematten. De ondergrondse vesting van Maastricht.
7925: NOTERMANS, JEF. - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. 4 delen in 5 banden.
15408: NOTTROT, J.J.G. - Inzicht in de vierde dimensie-Nothing all.
14718: NOURMAND, TONY - Film Posters of the 60s: The Essential Movies of the Decade. From The Reel Poster Gallery Collection
13490: NOVACEK, MICHAEL - Terra: Our 100-Million-Year-Old Ecosystem--and the Threats That Now Put It at Risk
1589: NOVOA, ANTONIO - Le Temps des Professeurs Analyse socio-historique de la profession enseignante au Portugal (XVIIIe - XXe siecle)
8090: NOWEE, P - Arendsoog en het frame komplot
4304: NOWEE, P. - Arendsoog. Lightfeet ontvoerd! 1e druk (No.62)
15286: NOWEE, P. - Arendsoog. De schat van medusa (59).
5404: NTULI, C.S.Z - Izizenze (Battel-axes). A collection of Zulu essays and short stories.
9609: NUCHELMANS, ANDRE - 'Dit gebonk dient tot het laatste toe te worden bestreden'. Popmuziek en overheidsbeleid 1975-2001.
12678: NUGENT, E.F. - Het scheepje van Petrus. Geillustreerd door Lindsay Symington
9926: NUGENT, TH. / OUISEAU, J. - Nouveau Dictionaire de Poche, Francais-Anglais et Anglais- Francais
7676: NUIJTS, J. DEN EW HEER - Verzameling van practische stoffen voor den kansel; ten gebruike der eerw. Geestelijkheid. 3 delen in 1 band.
4051: NUIS, AAD (REDACTIE) - Het geheim van de uitgever. Verkenningen door Rienk Visser.
2281: NUMAN. PROF. A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee Tien vermeerderde druk bewerkt door F.C. Hekmeijer Met twee uitslaande platen
8826: NUNN, J.A. - Notes on Stable Management in India and the colonies.
15890: NURNBERGER, HELMUTH - Joseph Roth in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten
7588: NUSIC, BRANISLAV - The Autobiography of a Humorist Translated from the Serbian by Dragoslav Andric
1749: NUSTELING, H. P. H. - De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool 1831-1914
2899: NUSTELING, HUBERT P.H. - Binnen de vestiging Nijmegen. Confessionele en demografische verhoudingen ten tijde van de Republiek.
13147: NUTTALL, JEFF - The Bald Soprano A Portrait of Lol Coxhill
1792: NUYENS, A. - Pro Petri Sede ( voor Petrus Stoel ) of de tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid
5661: OBDEIJN, H.L.M. - L'enseignement de l'histoire dans la Tunisie moderne (1881-1970)
6311: OBEKEND - Het verborgen leven van Elvis Presley
1729: OBERDORFER, ERICH - Pflanzensoziologische Exkursionsflora fur Sudwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete Eerste druk
15138: OBERINK, HANNEKE - Oud Oosterbeek en de kleine werkelijkheid.(1)
9325: OBERLINI, JER. JAC./ BARON, AUG. - Caius Julius Caesar ad optimas editiones recensitus cum commentario integro Jer. Jac. Oberlini et selectis oudendorpii achainterii variorumque notis curante Aug. Baron Tomus II
15048: OBERMAYER, HORST J. - Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven - Regelspur.
15749: OBOLENSKY, CHLOE - The Russian Empire. 1855 - 1914. A Portrait in Photographs
2085: OCHSE, J. J. - Indische groenten (met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen) Overzicht der in- en uitheemsche gewassen, welke in Insulinde tot groente en toespijs dienen
7223: ODERWALD, ARKO EN ROLIES, JAN - De huid van de Geneeskunde. Pleidooi voor een narriatieve medische ethiek.
12914: OEDAYRAJSINGH VARMA, F.H.R. - Het voorkomen en ontstaan van savannen in Suriname.
11087: OEVER, DR. HENDRIK TEN - Die naturliche Verjungung des Djati. Tectona grandis. Ein Beitrag zur tropischhe Forstwirtschaft.
8871: OEVEREN, MARION VAN - The Right Focus Let us play
5935: OFFERIJNS, F.J.M. - Meiosis in the Pollen Mother Cells of some Cannas
2187: OFFERMANS, JOEP - De abdij Kloosterrade-Rolduc.
5646: OFFRINGA, G.A. EN HIJMA DRS. B. - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks nr. 8. Inventarissen van de archieven van de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove. N.V. Ontginningsmaatschappij Overijssel.
9317: OHMAE, KENICHI - De Kunst van Japans Management.
14706: OIJEN VAN, VINCENT - Houtsneden woodcuts
14770: OIJEN, C.F. VAN EN DR. K. REITSMA - Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Vlees en Vleeskeuring. Eerste en tweede deel.
1030: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek kopen, klokken en pendules
5918: OKHUISEN, J. - Goudkorrels voor zakenmenschen. Met een voorwoord van W. Graadt van Roggen.
10292: OKINAGA, SHOICHI - Hitasura no michi. My Challenging Life During A Half Century With Teikyo.
9089: OKITA, SABURO - Japan in the World Economy of the 1980s
15023: OKJA KELLER, NORA - Troostmeisje
8184: OKKEN, R. - Het menselijk Globine. Bereiding, eigenschappen, toepassingen.
8000: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian State. Edited by Henry N. Michael Arctic Institute of North America.
6388: OLBERTZ, J. - Bindekunst und Blumenschmuck
6131: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN - In de Spiegel van het Zelfportret
14808: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S., A.M.BACKER - Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel West: Noord-Holland / Zuid-Holland.
5506: OLENIK, H; RENTZSCH, H.; WETTSTEIN, W., - Handbuch fur Explosionsschutz. 2.uberarbeitete Auflage/ Explosion Protection Manual. 2nd, revised edition.
8249: OLIJSLAGER, MART - Serooskerke in vroeger tijden. Deel 2.
13764: OLINGER, PH. ABBE - Nieuw Vlaemsch-Fransch Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Flamand-Francais. 2 Banden
13803: OLIPHANT, LAURENCE - The Russian Shores of the Black Sea. A Journey to Katmandu.
6019: OLIVER, OREN A.; RUSSELL E. IRISH, AND CLAUDE R. WOOD, - Labio-lingual technic. A description of the labial and lingual appliances in the treatment of malocclusion.
5077: OLIVIER, W.J. - Manuel du voyageur en Hollande. Description physique, historique, politique et statistique des provinces et des villes, et enddroits remarquables du royaume des Pays-Bas.
7519: OLIVIER, STEFAN - De verloren zonen. Felle vechters onder vreemde vlag. Geautoriseerde vertaling van Hans de Vries.
16515: OLONETZKY, BENY - Die Sammlung. Darstellung alter Arztinstrumente, Apotheker-Gefasse, Mikroskope, Einnehmeloffel, Terra sigillata, Amulette und anderer interessanter Gegenstande und Kuriositaten.
6132: OLOS, MIHAI - Mihai Olos houten beelden en schilderijen. Holzskulpturen und Bilder
6145: OLSEN, KLAUS MALLING - LABBAR en bestammungsguide till slaktet Stercorarius
3927: OLSEN, LARS-HENDRIK - Bogen om Hvaler
12842: OLTHOF, W.L. - Elmoe Bangoen. Pikeun Moerid-Moerid Sakola Normaal Djeung Goeroe Di Sakola Handap
12845: OLTHOF, W.L. - Ngelmoe Wangoen. Kangge moerid-moerid ing normaalschool toewin kangge goeroe-goeroe ing pamoelangan angka kalih.
7960: OLTMANS, J.F. - Het Slot Loevestein in 1570. Geschiedkundig Verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog. 2 delen in 1 band.
14902: OLVING, P.H. - Vraagbaak Nissan Cherry/Sunny. Benzine- en dieselmodellen 1982-1986
14910: OLVING, P.H. - Vraagbaak Galant. Benzine- en dieselmodellen 1980-1984.Met alle afstelgegevens.
14906: OLVING, P.H, - Vraagbaak Toyota Carina. Benzinemodellen 1978-1982.
15167: OLVING, P.H - Autohandboek Ford Sierra.Sleutelboek voor onderhoud en reparatie. 1294 cm? - 1593 cm? - 1993 cm? motoren. Alle modellen 1982-1983.
14897: OLVING, P.H, - Vraagbaak voor uw Lada. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: 1200, 1300, 1500 en 1600. Sedan en stationcar.1972-1980
14895: OLVING, P.H. - Vraagbaak Ford Taunus. Benzinemodellen 1979-1982. Met alle afstelgegevens.
14905: OLVING, P.H. - Vraagbaak Galant Sigma Sapporo. Benzinemodellen 1976-1980. Met alle afstelgegevens.
14893: OLVING, P.H. - Vraagbaak Nissan Micra. Benzinemodellen 1989-1992. Met alle afstelgegevens.
14892: OLVING, P.H. - Vraagbaak Mitsubishi Galant Sigma, Sapporo en stationwagon 1976-1980.
14904: OLVING, P.H. - Vraagbaak Ford Sierra. Dieselmodellen 1982-1989. Met alle afstelgegevens.
15165: OLVING, P.H. - Autohandboek Ford Taunus 1593 1993cm3 motoren alle viercilindermodellen 1976-1982, sleutelboek voor onderhoud en reparatie
14901: OLYSLAGER, P. - VRAAGBAAK RENAULT 4 1969-1977
14894: OLYSLAGER, PIET - Vraagbaak Chrysler Simca 1100, Talbot Simca 1100 1977-1980
14907: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Ford Taunus 12M, 15M, -TS-XL-RS 1967-1969
14903: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Simca 1307, 1308, 1309 1975-1979.
14890: OLYSLAGER,P. - VRAAGBAAK CITROEN GS-modellenserie 1978 - 1980. GS Sedan en Break
14891: OLYSLAGER, PIET - Vraagbaak Ford Cortina 1300,1500,1600 en GT1967-1968
14908: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Ford Taunus 1300, 1600,2000 1972-1975. Een complete handleiding.
14896: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Renault 14. 1977-1979. Een complete handleiding voor de typen: 14,-L, -GTL, -TS sedan.
5612: OMMEN, ERIK VAN, BRINKHOF, ROB - Het Groene Woud
12640: OMMER, UWE - 1000 families. Das Familienalbum des Planeten Erde/The Family Album of Planet Earth/ L'Album de femille de la planete Terre.
1694: OMMEREN H. R. VAN - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387
7565: OMMERING, G. VAN (E.O) - Ontwikkelingen in de broedvogelbevolking van Meijendel. Een onderzoek naar de veranderingen in de broedvogelbevolking van het duingebied tussen Wassenaar en Den Haag op grond van de jaarlijkse inventarisatiegegevens gedurende de periode 1959-1983.
1600: ONBEKEND - Geslachtlijst van de familie Tydeman Tweede druk
4206: ONBEKEND - Indrukken van Geffen benevens vele andere verhaaltjes
4594: EEN ONGENOEMDE - Onze buurt. Schetsen uit het gewone leven ( Haarlem)
3777: ONNA, NORMBERT VAN (FOTOGRAAF) - Einhoven. Hoofdstad. Brillant Eindhoven.
14241: OOKENS, J. - Groninger Volksalmanak 1841 vijfde jaargang.(reprint)
7804: OOM KAREL - De avonturen van Baron van Munchausen. Naverteld door Oom Karel.
3453: OOMEN. H.C.J. - Polyploidy in canna.
7560: OOMEN, H.A.P.C. - Verdauungsphysiologische Studien an Holothurien.
4412: OOMEN, DR. H.C.J. - De wandelaar in zijn Rijk van Nijmegen. No. 4.
6812: OOMEN, CLAUDY - Self-monitoring in normal and aphasic speech. Zelf-monitoring in normale spraak en in afsie. (met een samenvatting in het Nederlands.
12710: OOMENS, SHIRLEY - The social context of mental illness. Individual, partner and parental recources.
14240: OOMKENS, J - Groninger Volksalmanak 1840 vierde jaargang.(reprint)
8169: OOMS-VINCKERS, C.J. - Van Tuin tot Tafel. Handleiding voor kleinen tuinbezitter en huisvrouw voor het zelf-kweeken, het bewaren en het bereiden van groenten, enz. in het bijzonder in dezen tijd.
14685: OONK, G.H - De Europese integratie als bron van de onderwijsinnovatie. Een onderzoek naar de betekenis en de resultaten van de internationalisering in het voortgezet onderwijs in Nederland.
13932: OONK, DRS. G.M. - Onstuitbaar. Biografie van Sjoerd Albert Lapre
9952: OORD, KEES VAN DEN (EINDRED.) - D'n Boer Op. Karakteristieke boerderijen in Heusden en omgeving
12126: OORD, DR. KEES VAN DEN - Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout trots van Noord-Brabant
6003: OORDT, DR. G.J. VAN - Endocrinologie van de gewervelde dieren
8919: OORLOG, MINISTERIE VAN - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling. Deel A: Vormen
10368: OORSCHOT, DR. J. VAN - Kruiswerk Cruciaal. Geschiedenis van de Kruisvereniging Zuid-Gelderland 1926-1996.
9171: OORT, DR. H. L. - Stichting Vrijzinnig Protestantenblad Soli Deo Gloria 4e jaargang 1916
12314: OORT, DR. H. - Atlas voor Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis. In 54 groote en kleine kaarten met beschrijvende tekst.
10601: OORTHUYS, CAS (FOTOGRAAF) - Arnhem. Een fotoboek van Cas Oorthuys.
8735: OOSTEN SLINGELAND, J. F. VAN - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Bennekom Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Kadastrale gegevens Plus 11 kaarten in luxe zwarte opbergmap
13731: OOSTEN, G.E. - De boer is troef? Het verdwijnen van boeren en tuinders uit Hees. (1912-1970)
12554: OOSTEN SLINGELAND, J. F. VAN - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Zutphen. Tekst en kadastrale gegevens. Incl. losse kaarten compleet.
10310: OOSTENDE, GEERT-JAN - Gedoogzone voor een tekening. Gesigneerd exemplaar
9990: OOSTENDORP-VAN GAAL, ANK. - Waren wij maar vogels...... Gedichten en gedachten naar aanleiding van de aardbeving in Kobe(Japan) in januari 1995.
9746: OOSTERBAAN, ANNE EN KAMINSKI ANDRE - Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek.
11534: OOSTERHOF, ANT. P. - Gewapend beton. Handleiding in het bijzonder bewerkt voor den bouwvakarbeider. Weten en kunnen No. 66
16110: OOSTERHOF, A.P. - Handboek voor den loodgieter
1546: OOSTERHOUT, W. C. M. VAN - Inventaris oud-archief Werkendam 1601-1811 (1813)
15531: OOSTERSTRAETEN, TOON VAN - Op de barrikaden. Het verhaal van de Vlaamse Natie in wording: 30 jaar Volksunie.
5565: OOSTERZEE, DR. J.J. VAN - Gewijde bladen. Gedenkboek der geschiedenis des Ouden Verbonds. Met staalplaten.
3127: OOSTERZEE, J.J. VAN - Jacques Saurin Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid
7006: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreekt 1400.
14093: OOSTVEEN, ANNE-MARIE - Van Jazz word je niet rijk. Een antropologisch onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionel jazzmusici in het Amsterdamse informele circuit.
15487: OOYEN, HANS VAN - Erotic Colours. 10 Years Fine Art Photographie.
8321: OPDAM, P.F.M. - Feeding ecology and niche differentiation in Goshawk (Accipiter Gentilis L.) and Sparrowhawk ( Accipiter Nisus L.).
1208: OPIE, IONA AND ROBERT, ALDERSON, BRIAN - The treasures of childhood. Books, toys and games from the Opie collection
7745: OPIE, MISTRESS - Tafereelen uit het wezenlijke leven. Naar het Engelsch van Mistress Opie. In twee deelen. Eerste deel met platen.
5535: OPITIIS, G. & B. - Lofzangen ter eere van Keizer Maximiliaan en zijn zoon Karel den Vijfde. Met houtsneden en muziek van G. en B. de Opitiis. Incl. losse bijlage: Sub tuum praesidium Summae laudis, o Mariacl.
10494: OPPEN, JOHN - Bestemming Nijmegen. Levensverhalen van vluchtelingen.
14047: OPPEN VAN, ANTOINE, FERDINAND EUGENE HUBERT - Eene rechtsvraag omtrent handelszaken. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht te verdedigen op Dinsdag den 18n November 1884, des namiddags te 3uren.
5550: OPPENOORTH, FRITS - Neerlands Hoop 1968-1980. 12 jaar Bram en Freek. In zes hoofdstukken en zes interviews.
8357: OPPENRAAIJ, TH. H. VAN - De Recitatione Privata offich Divini juxta rubricas a Pio X Reformatas
16102: ORBAN, A.P AND M.G.M. VAN DER POEL (ED.) - Ad Litteras. Latin Studies in Honour of J.H. Brouwers
15412: C.A.B. PR. VAN DE ORDE DER MINDERBROEDERS CAPUCIJNEN - Neerland's Hulde aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in den Loop der Eeuwen.
9894: ORDISH, THOMAS FAIRMAN. - Shakespeare's London. A commentary on shakespeare's life and work in London. A new edition with a chapter on Westminster and an itinerary of sites and reliques,
12269: ORELLIUS, IO. CASP. / CICERONI - M. Tulli Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta recognovit et singulis libris ad optim am quamque recensionem. Voluminis IV Pars II
12797: ORION, WILLEM - De smokkelaar van de oude kooi. Een Vlieland-avontuur van de Dappere Drie.
2265: ORMELING, F.J. - The Timor problem. A geographical interpretation of an underdeveloped island.
10134: ORMELING, F.J. - Kaarten voor Massamedia verslag van de studiedagen in 1976 in Rolduc...
14100: ORTON, P.D. - British Fungus Flora Agarics and Boleti. 4. Pluteaceae: Pluteurs
9830: ORTT, IR. FELIX - Het probleem der ziel
9807: ORTT, FELIX. - Brieven over gezondheid. In het bijzonder gericht tot arbeiders.
9202: ORTT, IR. FELIX - Onze Voeding met een inleiding van Dr. Daniel De Niet
16089: ORUD, KARL O. AND STEPHEN BAGNOLD - On the Street.
16107: ORUD, KARL O. - Still Life
11421: OS, PETER VAN / LANGHOUT, FRANS - Searching downstream Via gebiedsgerichte politiezorg op zoek naar leefbaarheidskunst
2255: OS, GEERTJE VAN - Ik kwam met een koffer van karton. Spanjaarden in Zuidoost-Brabant 1961--2006
9725: OSBORNE, R.S. - Modern Business Routine. Explaines and illustrated. Volume I. Home Trade.
1845: OSS, DR. J. F. VAN - Warenkennis en technologie
5626: OSS, S.F. VAN - American Railroads and British Investors
6588: OSS, DR. J. F. VAN - Leerboek der warenkennis en technologie Tweede deel Tweede herziende druk Organische producten
10203: OSSEWEIJER, PATRICIA - A Short History of Talking Biotech. Fifteen years of iterative action research in institutionalising scientists engagement in public communication
15861: VAN OSTAIJEN, PAUL - Marc groet 's morgens de dingen
3788: OSTERTAG, ROBERT VON - Handbuch der Fleischbeschau fur Tierarzte, Arzte und Richter.Sechste Auflage I. Band.
9269: OSTRY, SYLVIA - Governments & Corporations in a Shrinking World. Trade and Innovation Policies in the United States, Europe & Japan.
3748: OTTEMA, NANNE - De praktijk van het porcelein verzamelen. Handboek voor verzamelaars van Chinees porcelein.
12225: OTTEN, HARRY - Klimaat in beweging. Gesigneerd
1085: OTTEN, D. - Geschiedenis van de familienamen in Heerde, ontstaan, invoering en gebruik van familienamen op het platteland in de periode 1330-1830
6922: OTTEN, JEROEN. - De oerknal, de hersenen
8564: OTTO, WILLEM - Portretten en Herinneringen.
11958: OUD, P. - Hoogere Volmaaktheid. Conferenties van Zuster Miriam Theresia Litt.B. van de liefdezusters van St. Elisabeth Convent Station, New Jersey. Bewerkt door Rev. Charles C. Demjanovich, A.M.
5151: OUD J.J.P. - Het Witte Dorp. 1923-1987 (Oud Mathenesse)
7065: OUDEMANS, C.A.J.A. - Vormleer en Rangschikking der Planten ten gebruike bij het Hooger onderwijs. Tweede deel: Vormleer en rangschikking der planten.
12062: OUDHEUSDEN, DR. J.L.G. - Brabantia Nostra. Een gewestelijke beweging voor fierheid en 'schoner'leven 1935-1951.
14635: OUDHEUSDEN , DRS. JAN VAN - De Loet 's-Hertogenbosch. 650 jaar stedelijke geschiedenis,.
8224: OUIDA - Tusschen Twee Vuren.
13568: OUSBY-IAN - Occupation: The Ordeal of France 1940-1944
13162: OUWEHAND, TON - Jazz onder het mes
3502: OUWERKERK, BASTIAAN VAN - Immunological aspects of Grave's disease. Immunologische aspecten van de ziekte van Graves.
10765: OVEN-VAN DOORN, M.C. VAN - Hora ruit. Herinneringen van een oud-Gymnasiast.
11712: OVERBEEK, W.J. (VERTALING) - Grondbeginselen van de rontgentechniek
4451: OVERDIEP, DR. G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee.
14150: OVERDUIN, HENK (VOORWOORD) - Het Haagse Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein / The Hague Town Hall Central. 5 designs for the Spui, 1 housing project for the Burg. De Monchyplein.
7361: OVEREEM, M. VAN - Organisatie en Techniek van den Handel. Bewerkt door A.M. Lucas. Deel I, II en III.
16356: OVERGAUW, P EN E. CLAEREBOUT (RED.) - Dierenarts in praktijk. Parasieten bij hond en kat.
8100: OVERHOFF, HENRI (RED.) - Jaarboek van Katholiek Nederland. Piusalmanak. 1962/1963. Achtentachtigse Jaargang.
7293: OVERVOORDE, MR. J.C. - Catalogus van de bibliotheek der gemeente Dordrecht. Afdeeling I: Dordrecht en omstreken.
6101: PAAPE, G. - De bedaarde en vrijmoedige Nederlander. Huimetuit, hoed u voor de weerstuit. J.Wagenaar. Vaderl. Hist.
14952: PAASMAN, BERT EN HENK VAN DER VLIST (SAMENSTELLERS) - Dit stroeve land. Bloemlezing van poezie over de Veluwe
2735: PAASSEN VAN EN RUYGROK - Textielwaren, XIX ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor het manufacturenbrevet, de acten Na, NVII en de aantekening theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling op de acten N VII N XIX voorbereiden
14396: PAASSEN CHR. VAN - The Classical Tradition of Geography.
16415: PABST, MARTIN - Die Munchner Tram. Bayerns Metropole und ihre Strassenbahn.
13831: PACHE, ALOIS - Die religiosen Vorstellungen in den Mythen der formosanischen Bergstamme. Studia Instituti Anthropos Vol 19.
16596: PACHT, OTTO - Rembrandt.
12063: PACIFICUS, BROEDER - Man en Vrouw. Sint-Willibrordusvereeniging ter verspreiding van goedkope Katholieke Volkslektuur
12484: PACIFIUS, BROEDER - Luilekkerland uit de nagelaten papieren van Heintje Pikdraad.
1911: PADBERG, H. - F.A.R. Padberg. Aalmoezenier der IIde Divisie.
13652: PAEPE, JAN J.M. DE - Spreukenverzameling over de Zeven Hoofdzonden.
6231: PAGANO, LEO - Voetbalprominenten
4096: PAGANO, ROLPH - Recht op TV. Een onderzoek naar de toelating vann televisie-camera's tot de openbare rechtzitting
15302: PAGE, RUTH (ED.) - New Perspectives on Narrative and Multimodality
1129: PAGET, GERALD - The Lineage & Ancestry of H.R.H. Prince Charles, Prince of Wales
9219: PAIVA, JORGE AMERICO RODRIGUES - Polygalarum Africanarum et Madagascariensium Prodromus Atque Gerontogaei GenerisnHeterosamara Kuntza, A Genere Polygala L. Segregati et a Nobis Denuo Recepti, Synopsis Monographica
5939: PALA, OZGE - Selective Exposure to Information in the context of Escalation of Commitment.
11006: PALER, ROBERT - Deep Into Blue Holes. The story of the Andros Project.
12646: PALLENSKI, RON - The Jersey: The Pride & the Passion, the Guts & the Glory What It Means to Wear the All Black Jersey
8477: PALM, H.J. (PROJECTLEIDING) - Driel Heteren Randwijk
2687: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
5863: PALM, O.P. - Het Bordschetsen. Tweede druk. Boekje met veel voorbeelden
10973: PALM, J.H. VAN DER - Bijbel voor de jeugd. 10 delen in 5 banden.
14482: PALMER, TONY - All you need... Rock Musical Country Jazz Pop. De geschiedenis van de lichte muziek in de twintigste eeuw.
16184: PALMER, MICHAEL - Belgische kunst 1880-2000 Van Ensor tot Panamarenko
16595: PALOL/HIRMER - Spanien. Kunst des fruhen Mittelalters vom Westgotenreich bis zum Ende der Romanik.
13565: PALSSON, GISLI (EDITOR) - Writing on Ice: The Ethnographic Notebooks of Vilhjalmur Stefansson
3363: PAMA-BROUWER, F. - Heraldiek; Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens
14554: PANASSIE, HUGUES. - Douze annees du jazz (1927-1938). Souvenirs.
13176: PANASSIE, HUGUES - Louis Armstrong
13167: PANASSIE, HUGUES - Louis Armstrong. L'homme, le style, l'oeuvre
16283: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500 - 1800)
3303: PANMA-BROUWER, F. - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens.
7315: PANNEKEET, JAN - Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen en gezegden.
3621: PANNEKOEK, G.J. EN SCHIPPER, J.J. - Het Friesche Boerenhiem
5860: PANSKY, BEN, PH.D & HOUSE, EARL L, PH.D. - Study wheels in human anatomy
7108: PANSTERS, K. (RED.) - Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld Van de Roermondse Kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart-juni 2009.
1871: PANTUS WILLEM-JAN - Das illustrierte Gedicht des Jugendstils
5166: PANTUS, WILLEM-JAN. - Geen decor, maar een feestelijke werkelijkheid. Podiumkunsten in Nijmegen: Vijf eeuwen stedelijke zorg en bemoeienis.
11213: PANTUS, WILLEM-JAN. - De Doornenburg. Een beknopte beschrijving van de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners, alsmede een rondgang en een opgave van de relevante literatuur.
10387: PANTUS, WILLEM-JAN. - Geen decor, maar een feestelijke werkelijkheid. Podiumkunsten in Nijmegen: Vijf eeuwen stedelijke zorg en bemoeienis.
5354: PAPENDRECHT, A.P.A.H. - Mortinataliteit en vroege sterfte in Noord-Brabant.
4491: PAPILAJA, MATHEUS - De stichting van De Molukse Evangelische Kerk in Nederland d.d. 25 november 1952
9099: PAPILLOUD, JEAN-HENRY - 1908 Sierre. Une ville, une usine, un chateau.
7772: PARADIES, J.H. - Hofgedagten
4110: PARKER, H. - Ancient Ceylon
6048: PARKINSON, T.W.F. - The Principles of Geography A text book for matriculation students, the higher local examinations, and the examinations of the board of education. With Maps and Diagrams
14877: PAROY, S. DE - Un hiver dans les Alpes.
7950: PARRET, HERMAN (RED) - In alle redelijkheid. Standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens.
10311: PARTICEPS - De ongelukkigen van het klooster van St. Agatha der eerw. kruisheren aan de Maas.
14404: PAS, MARCO - The Book of Jericho 2.0. Security architecture from old to new.
12405: PASCAL - Oeuvres Completes. Texte etabli et annote par Jacques Chevalier.
3265: PASCAL, PIERRE - Les Roba'iyyat D'omar Khayyam de Neyshaboor
9131: PASETTO N. (ED) - The Menopause and Postmenopause. The proceedings of an International Symposium held in Rome. June 1979.
6781: PASTEUR - VAN SWIETEN, C.M. - Het Babyboek voor de Huisvrouw Hier en Overzee. 4e druk
14494: PASTRAS, PHIL - Dead Man Blues. Jelly Roll Morton Way Out West
8257: PATER, BEN DE (E.A.) - Denken over regio's . Geografische perspectieven.
3811: PATER, DR. J. C. H. DE - Het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium 1908-1958 gedenkboek van het 50-jarig bestaan
16510: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814.
13250: PAUDRAS, FRANCIS / EVANS, BILL - La dance des infideles Bud Powell La veritable histoire du film de B. Tavernier
1092: PAULZEN, HERBERT - De gouden schubben van de slang. Een ontdekkingsreis door Papoea Nieuw-Guinea
12409: PAUPHILET, ALBERT - Poetes et Romanciers du Moyen Age.
12378: PAUPHILET, ALBERT [ED.]., EDMOND POGNON - Historiens et chroniqueurs du Moyen-age: Robert de Clari, Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes.
1936: PAUSE, WALTER - Die grossen Ski Stationen der Alpen. Osterreich/Bayern.
5505: PAUWE, C. - Leerboek der plantkunde ten behoeve van het onderwijs in Indie en van plantenliefhebbers. Incl. losse bijlagen met zwart/wit foto's
1917: PAX, FERDINAND DR. - Pflanzengeographie von Polen (Kongress-Polen) Mit 11 Karten im Text und 8 Tafeln
16654: PAYNE, GREG (ED.) - Treasure Hunting Magazine. Detector finds.
10184: PAYNE-GALLWEY, SIR RALPH - The Fowler in Ireland or notes on the haunts and habits of Wildfowl and Seafowl including instructions in the art of shooting and capturing them. With numerous illustrations
13249: PAYNE, JACK - This is Jack Payne First edition
16744: PEARSALL, RONALD - Collecting and Restoring Scientific Instruments
6942: PEDROLI,B, DOORN, A. VAN (A.O) - Europe's living landscapes. Essays exploring our identity in the countryside.
12228: PEEL, LUCY / POWELL, POLLY / GARRETT, ALEXANDER - An Introduction to 20th-Century Architecture
12302: PEER, OSCAR - Dicziunari rumantsch. ladin-tudais-ch
15356: PEERBOLTE MR. L. LIETAERT EN DR. H.C.L.E. BERGER - Vleeschkeuringswet en haar uitvoering. Vleeschkeuringswet (wet van 25 juli 1919, S. No. 524) met uitvoeringsbepalingen
2321: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen
11447: PEETERS, HANS EN WHEELER, KIM - Vogels en de Wet.nl
15656: PEETERS, FLOR ; VENTE, MAARTEN ALBERT - Orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.
2699: PEETERS, DR. K.C. - Eigen Aard. Grepen uit de Vlaamse Folklore. 2e druk
4141: PEETERS, JOLANDA - Globalisation Location, and Labour Markets
11008: PEETERS, JOOP - Belgie 1914.
13072: PEFFER, KARLIJN - Blood Donation And Cardiovascular Disease. Adressing the Healthy Donor Effect.
11637: PEGUY, PIERRE - Oeuvres Poetiques Completes.
16818: PEIJENBURG, J - Het klooster St. Agnietenberg. 1398-1477
12670: PEIJNENBURG, J.W.M. - Judocus Smits en zijn tijd.
6667: PEKELHARING, ADRIANUS - Opmerkingen naar aanleiding van de Wet van 10 April 1869, Staatsblad no.65
2653: PEKIN, ERSU - Turkish Flat Weaves and Carpets
3639: PEL, P.K. - De ziekten der lever en galwegen en van het poortaderstelsel, mede op grond van eigen waarneming
6201: PELGRIM, HARRY - Verlaten Waarden 27 jan. - 4 feb. 1995
4587: PELISSIER - China van Ming tot Mao Tse-Toeng. 1839 tot heden. Er is steeds een ooggetuige
5289: PELKWIJK, MR. G.A.W. - Terugblik.
15529: PELLER, P,R,O - Voyage dans l'espace
5312: PELLETAN, E. - Jarousseau. De prediker in de woestijn. Vertaald door H. Weiland
10401: PELSER, WILLEM - Tussen pauw en feniks. De geschiedenis van de Domionicusparochie te Nijmegen. (gesigneerd)
15358: PEN, J. EN J. TINBERGEN - Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling.
8658: PENA AGUADO, MARIA ISABEL - Asthetik des Erhabenen.. Burke, Kant, Adorno, Lyotard.
12416: PENNEKAMP, CLAIRE W A. - Carotid revascularization and cerebral perfusion monitoring: clinical
9958: PENNING, L. - Transvaalsche Verhalen. De Ruiters van Zuid-Afrika. Een Verhaal uit de dagen van Jameson en Krugersdorp 1895-96 met Platen
12149: PENNINGTON, ESTILL CURTIS / ANSENK, EMILY / TANJA, SACHA / LEEFLANG, RIK / VOOLSTRA, GERBRICH - The ING Collection. A selection
6849: PENNINX, RINUS - Bastion of bindmiddel? Organisaties van immigranten in historisch persectief.
13705: PENROSE, ANTONY - The Lives of Lee Miller
7331: PEPER, C. - Een wandeling langs de Buitenplaatsen van Heemstede in de voorzomer van het jaar 1847.
12426: PEPPELENBOSCH, A.G. - Endovascular treatment in elective and ruptured abdominal aortic aneurysms.
3657: PERE BOURDALOUE - Sermons du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, pour les Dimanches. Tome premier.
12984: PEREBOOM, MARIAN EN FREEK - Nieuwleusen in de kaart gekeken
6775: PEREBOOM, FREEK (E.A.) - Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek. (als nieuw)
12874: PEROVA, NATASHA AND ANDREW BROMFIELD. (ED) - Glas. New Russian writing. I. Dedicated to Michael Glenny
15000: PERRON, E. DU - Blocnote klein formaat
3778: PERSOONS E., DE KOK H., FORNOVILLE L., PEETERS R - Korsendonk
16215: PESTALOZZI, H. (WORTE UND MUSIK; NITSCH, R. (BILDER) - Das Kind in Lied und Bild
10465: PETERS, CLEMENS EN ELEN, PETRA VAN - Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven.Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw.
14730: PETERS, HAN - Opbouw & uitbouw. De ontwikkeling van Wijchen tussen 1950 en 1980.
14121: PETERS, L.J.J. - Vonnisafspraken in strafzaken. Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italie, Duitsland en Frankrijk.
7548: PETERS, PAUL. - Bekijk 't maar!.( Ervaringen, geschreven en gedeeltelijk uitgetikt in het huis van bewaring te Maastricht).
10112: PETERS, ARJAN - Eindelijk Sneeuw Gesigneerd
13088: PETERS, JEANNETTE, BERNADETTE, MARIA - Assesment of intergral health status in the individual patient with chronic(lung) disease, why and how this
6788: PETERS, M,C,R,B. - Biomechanica van kaviteitspreparatie en -restauratie van gebitselementen. Modelvorming en analyse met behulp van de eindige elementen methode.
10903: PETERS, EDUARD - Die altsteinzeitliche Kulturstatte Petersfels
5284: PETERS SENGERS, THEO - Vincentiusvereniging Wijchen 100 jaar. Een wandeling op kousevoeten door een eeuw van sociale hulpvaardigheid en verborgen medemenselijkheid.
10672: PETERS, J.T. - Mural Painting Fragments Found in the Roman Castra at Nijmegen. Reprinted from Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Jaargang 15-16, 1965-1966
10442: PETERS SENGERS, THEO - Houwe die Blauwe. Nijmeegse Carnavalsvereniging de Blauwe Schuit 44 jaar.
8884: PETERSEN, J.W. VAN EN HARENBERG, E.J. - Doesburg bijdragen tot de geschiedenis van een Hanzestad
7365: PETERSEN, J.W. VAN EN HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden
2347: PETERSEN J.W. VAN - De Lange Schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg.
2401: PETERSEN, J.W - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg
9422: PETERSEN, J.W. VAN EN GIESEN, J. TH. M. - ABC van Oud Wehl. Grepen uit de geschiedenis van heerlijkheid en gemeente
10384: PETERSEN, J.W. VAN - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg.
12380: PETIT , JACQUES - Paul Claudel.Journel Tome II 1933-35.
12369: PETIT, JAWUES - BARBEY D'AUREVILLY.Oeuvres romanesques completes Tome II.LES DIABOLIQUES - UNE HISTOIRE SANS NOM - UNE PAGE D'HISTOIRE - CE QUI NE MEURT PAS - DU DANDYSME ET DE GEORGE BRUMMEL - MEMORANDA - POEMES - PEENSEES DETACHEES.
13628: PETTER, RIANNE - Poster No. 524. Exploring the comtemporary poster
12261: PEULEN, KARIN - Karin Peulen Muhka 1997
10976: PEYRONNET, PROFESSOR L. - De Geneesheer der Armen en de 2.000 nuttige recepten. Nieuwe en volledige uitgave
15610: PFEIFFER, JEFFREY - The Human Equation. Building Profits by Putting People First.
1999: PFLUGK-HARTTUNG, PROF. DR. J. VON - 1813-1815 Geillustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog Met 301 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen, benevens de geschiedenis van onze verlossing door Joh. H. Been
8088: PFLUGK-HARTTUNG, PROF. DR. J. VON - 1813-1815. Geillustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog. Met 301 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen, benevens de geschiedenis van onze verlossing door Joh. H. Been.
16574: PHILIPPE, JOSEPH DR. H.A.A. - La Cathedrale Saint-Lambert de Liege. Gloire de l'Occident et de l'art mosan
11817: PHILIPS. DR. RUDOLF - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940
15227: PHILIPS, KEVIN - American Dynasty: Aristocracy, Fortune and the Politics of Deceit in the House of Bush
2383: PHILIPS, CH. J. - Les noms des Chefs-Lieux des departements et des arrondissements de France
12588: PHILIPS, JOS - Affluent in the Face of Poverty. On What Rich Individuals Like Us Should Do.
14254: PHILIPSE, C. EN JOH. C. DE GROENE - Wemeldinge zoals het was...
11376: PHILLIPPO, WOUT (SAMENSTELLER) - King natuurboek. Voor school en leven.
13316: PHILLIPS, J.J. - Mojo hand Roman traduit de l'americain et postface par Pierre Furlan
13295: PHILOGONE = BRUNEL, GEORGES - La Science en Famille Le Monde des Mirages Ouvrage illustre de 168 figures
11491: PHILONENKO, ALEXIS - Lectura de la Phenomenologie De Hegel. Preface-introduction.
7193: PHOELICH, FRITS - De Windhoos. Beuningen 4 juni 1979. (Mapje met foto's en gedicht)
2572: PICCARD, B, JONES, B. - De laatste uitdaging
4036: PICHT, JOHANNES. - Mess- und Prufmethoden der Optische Fertigung. Band I mit 142 Abbildungen.
13833: PICK, DANIEL - The Pursuit of the Nazi Mind: Hitler, Hess, and the Analysts.
2510: PICK, HELLA - Simon Wiesenthal - a Life in Search of Justice
5254: PICK, DR. H. - Die Schwanenburg zu Cleve. Quellenmassig dargestellt und mit 27 Abbildungen versehen.
7926: PIECK, HENRI. - Verwoest Nederland. Reproducties naar zijn schetsen van onze geteisterde steden en gebieden.
3030: PIEKALJIEWICZ, JANUSZ - De Boekaniers (nieuw exemplaar)
8167: PIEL-DESRUISSEAUX, J.L. - L'Outil de Pierre Prehistorique
9510: PIEPER, JAN. - Ahnlichkeiten. Nimesis und Metamorphosen der Architektur eine Anthologie von Jan Pieper- Architekt und Bauhistoriker-.
11428: PIEPER, J.Z.TH. - God gezocht en gevonden? Een godsdienstpsychologisch onderzoek rond het kerkelijk huwelijk met pastoraaltheologische consequenties
8565: PIERCE, F. N. - The Genitalia of The Group Noctuidae of the Lepidoptera of the British Islands. An account of the morphologyof the male clasping organs.
3344: PIERCE, JOHN R. - Klank en muziek Een combinatie van wetenschap en cultuur
10994: PIERIK, R.J. - Ken U Zelven, of 's Menschen Hart geschetst door den Geest Gods in het Boek der Spreuken. Lezingen voor de maand Junij en de eerste Vrijdagen van elke maand.
11999: PIERIK, R.J. - De Eerste Vrijdagen der XII Maanden toegewijd aan Jesus'Hart.
7992: PIERPONT, GUY DE/ LEFEVRE, ANDRE. - Le regiment para-commando de 52 a nos jours. Tome I
4546: PIERRE CHARRIE - Drapeaux et etendards du XIXeme siecle: 1814-1880
10962: PIERSON, MR. N.G. - Leerboek der Staathuishoudkunde. Eerste en Tweede deel.
1712: PIERSON, DS. H. - Bijbelsch dagboek Eene dagelijksche herinnering aan Ds. Pierson
2317: PIERY, M. - Traite de climatologie, biologique et medicale. Tome Premier.
16318: PIETERS, TOINE (RED.) - Geneesmiddel in beeld. Een eeuw farmaceutische productkennis in de etalage.
10902: PIGEARD, ALAIN - L'Armee de Napoleon. (1800-1815) Organisation et vie quotidienne.
16645: PIJLS, F.W.G. - De Bodemkartering van Nederland . Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam. (Compleet met kaarten in flap achterin)
3336: PIJLS, IR. F.W.G. - De bodemkartering van Nederland Deel I Een gedetailleerde bodenkartering van de gemeente Didam
1745: PIJNENBURG, W. J. J. - Bijdrage tot de etymologie van het oudste Nederlands
11737: PIJNENBURG, M EN H. SMULDERS - Helvertse schetsen. Geillustreerde beschrijvingen van historische en monumentale gebouwen, aangevuld met bijzondere feiten en gebeurtenissen uit de geschiedenis van 800 jaar Helvoirt.
3240: PIJNENBURG EN NUY (RED.) - Het ziekenhuis als morele gemeenschap
13739: PIKET, PROF. DR. J.J.C. - Topografische kringloop.
2938: PIKKEMAAT, DR. G. - Bataafse Vrijheid in Nijmegen 1794-1795
9275: PILLOT MILO CH. O.PRAEM. - Donker Afrika
7226: PINZON CORTES, CAMILA. - Mapping Urban Form. Morphology studies in the contemporary urban landscape.
3754: PIRCHAN, EMIL - Das Teufels-Elixier. Ein Legendenspiel
10279: PISEMSKI, A LEXEJ. F. - Im Strudel. Aus dem Russische ubersetzt von Eveline Passet.
9432: PITERS DE JONG, ROEL. - De Ouster Trijegaen. Skiednis Fan In Part Fn Doanjewerstal
2782: PIZZIGHELLI, G., HANNEKE, P. - Leitfaden der praktischen Photographie. Vierzehnte, ganzlich umgearbeitete Auflage
8200: PLACOTOMUS, IOHANNES - Pharmacopoea ( Antwerp-1560). Facsimile reprint
12436: PLANKEN, R.N. - Hemodialysis vascular access imaging. Duplex ultrasound and contrast-enhanced magnetic resonance angiography
13944: PLANTENKAMP, BEN (EINDREDACTIE) - 60 jaar Con Amore. Jubileumboek ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Muziekvereniging Con Amore te Oosterhout en Slijk-Ewijk
13863: PLANTIN, CHRISTOPHE - Les Rimes de Christophe Plantin.
5073: PLANTING, A.S. - Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs. Bloementeelt
5074: PLANTING, A.S. - Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs. Fruitteelt
5075: PLANTING, A.S. - Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs. Bijenteelt
10415: PLAS, J. VAN DER - De schadeverzekering-maatschappij. Haar organisatie, administratie en boekhouding. Handleiding voor hen, die in het verzekeringsbedrijf werkzaam zijn en voor studeerenden.
12161: PLASSCHE, MARC VAN DER - Een bloemlezing uit de volksgedichten van Jan P. Heije
12159: PLASSCHE, MARC VAN DER - Vertellingen van vroeger en later door Jacob van Lennep.
12160: PLASSCHE, MARC VAN DER - Ruikers van toen Nicolaas Beets Dichtwerken. Een bloemlezing.
11894: PLATEN, M. - De Gezondheidsleer der Liefde beschouwd uit het oogpunt der Natuurlijke Geneeskunde benevens eenige belangwekkende onthullingen Met 56 afbeeldingen tusschen den tekst, 19 platen in kleurendruk, een ontleedbaar model van de mannelijke geslachtsorganen en een ontleedbaar model van het vrouwen lichaam in kleurendruk. Gaaf en intact.
15948: PLATIER- VAN ENGELAND, MARY - Van den Storm in de Stilte. De Zeeuwse schildersfamilie Schutz (1817-1933)
16133: PLATTEL-BERBEN, CISSIE - Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946. Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Betuwnaren vertellen hun verhaal.
13261: PLEASANTS, HENRY - Death of a Music? The Decline of the European Tradition and the Rise of Jazz
12488: PLOEG, ARIANNE J. - Assessing Quality of care in peripheral vascular surgery.
9938: PLONGERON, BERNARD ET GUILLAUME, PIERRE - De la charite a l'action sociale : Religion et societe
8282: PLUIJM, DRS. J.E. VAN DER - De vestingstad Grol in de kaart gekeken.Topografisch historische atlas van Groenlo Nieuw geseald
11953: PLUS, RAOUL S.J. - Eerherstel. Uit het Fransch vertaald door J. Meussen, Pr.
12697: PLUYM, DRS. R.E.C. VAN DER - Nijmegen Nutsstad. Een historische schets van het departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij.
14120: PLUYMEN, M. - Niet toelaten betekent uitsluiten. Een rechtssociologisch onderzoek naar de rechtvaardiging en praktijk van uitsluiting van vreemdelingen van voorzieningen.
1772: POEL, MARC G. M. VAN DER - De Declamatio bij de humanisten Bijdrage tot de studie van de functies van de rhetorica in de Renaissance
2712: POEL, J.M.G. VAN DER - Oude nedelandse ploegen
3889: POEL, SARI VAN DER - In de bisnis. Professionele jongensprostitutie in Amsterdam. (In the life. Professional Male Prostitution in Amsterdam (with a summary in English).
4089: POEL, DAVID DE - Het Verraad. Een ode aan Boudewijn Buch. 1e druk
1108: POELHEKKE J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide Studien over de Crisisperiode 1648-1651
4480: POELHEKKE, FABIO G. M. N. - Prikkeldraad in het oerwoud. De veeteelt in het proces van economische en sociale integratie van het Amazonegebied in Brazilie. Nijmeegse geografische cahiers no. 25
5082: POELHEKKE, F.J. - Vondel's Dichtjuweelen met eene levens- en karakterschets. 1e druk
16065: POELL, G.M. (BIJEENGEBRAGT DOOR) - Beschrijving van het Hertogdom Limburg
12534: POERWADARMINTA, W. J. S. - Logat Ketjil Bahasa Indonesia
12247: POERWADARMINTA, W. J. S. - Baoesastra Djawa I. A-K-L
13514: POERWADARMINTA, W. J. S. - Logat Ketjil Bahasa Indonesia.
12278: POERWADARMINTA, W. J. S. - Baoesastra Djawa (A-Z)
12907: POEZE, HARRY EN MARTIN ROS - De biografie in Nederland en Vlaanderen. 1993-1994. Overzicht en bibliografie.
12459: POL, ROBERT A. - Outcome after vasculair surgery in de ageing
8633: POLAK, DR. J.J. - Publieke werken als vorm van conjunctuurpolitiek. Met 5 figuren en 16 tabellen
1442: POLAK, DR. HENRI - Tusschen Vecht, Eem en zee
2488: POLAK, HENRI - Het kleine land en zijn groote schoonheid : versierd met 87 afbeeldingen van steden, dorpen, landschappen, waateren en de bijzondere schoonheid van Nederland kenmerkende plekken.
14283: POLDERMAN, TINY (RED.) - Zeelandboek ZL 10.
10659: POLEE, JOHAN - Und es ist wieder die Liebe! Chronik der Familien rund um Scotia Vill, das bemerkenswerte Haus in Hees bei Nimwegen in den Niederlanden.
13318: POLILLO, ARRIGO - Il Jazz Moderno Musica del Dopoguerra
8715: POLL, WILLEM VAN DE - Nazi Hel
11281: POLL, HERBERT VAN DER - Roofdieren. Inleiding - Anatomie - Studies - Tekeningen
1580: POLLOCK, SAMUEL, SPEAIGHT GEORGE, POWIS ALAN - Pollock's Theatre
3008: PONDER, W.F. AND VOKES, E.H. - A revision of the Indo-West Pacific Fossil and Recent Species of Murex s.s. and Haustellum (Mollusca: Gastropoda: Muricidae) Records of the Australian Museum Supplement 8
8175: PONT, IR. W.A.C. - De meetwagen der Nederlandsche Spoorwegen. Overdruk uit spoor- en tramwegen.
11872: PONTE,LUDOVICUS DE - Overwegingen van de voornaamste waarheden van ons h. geloof en van het leven onzes heeren Jesus Christus.Vierde deel. Met Kerkelijke goedkeuring.
13004: PONZIO JACQUES ET FRANCOIS POSTIF - Blue Monk. Portrait de Thelonious
8038: POOLMAN, J.J. EN MEER, W.J. VAN DER - Rein wordt zeepkistcoureur. Met bouwschema's door H.P. van der Werve, directeur van de Nijverheidsschool te Schagen.
16591: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 1831 - 1915. Oeuvrecatalogus. (with English summaries)
15013: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag, 'Artiste peintre a La Haye'
4743: POORTENAAR, JAN - Etskunst. Techniek en geschiedenis. (vierde druk). Compleet met 6 gesigneerde etsen.
11509: POORTENAAR, JAN - Schilders van het Hollandsche landschap. Nr. 168/350. Met originele ets gesigneerd door Jan Poortenaar.
9036: POP, MAX - Beelden van bollenschuren. Het cultureel erfgoed van de Bloembollenstreek 1850-1940.
16270: POPE-HENNESSY, JOHN - The Piero Della Francesca Trail with the Best Picture (Aldous Huxley)
11512: POPPEL, DR. F.W.A. VAN - De 'statistieke ontleding van de dooden': een spraakzame bron?Rede in verkortse vorm uitgegeven bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de wisseleerstoel L.J. Rogier aan de faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
15190: PORTER, R.F. - Flight identification of European Raptors.
12422: PORTER, M, - Basic Data Underlying Clinical Decision Making in Vascular Surgery. Compiled from Annals of Vascular Surgery International Journal of Vascular Surgery.
7044: PORTIELJE, A.F.J. - Dieren zien en leeren kennen. Een Bijdrage tot de kennis van het Driftleven en tot de ontwikkeling van het Instinctbegrip.
3174: PORTMANN, DR. ADOLF - Einfuhrung in die vergleichende Morphologie der Wirbeltiere. Dritte, uberarbeitete und eerganzte Auflage.
8680: PORTMANN, ADOLF - Licht und Leben
3055: PORTNER, R. - De strijd om het Heilige Graf - waarheid en legende van de Kruistochten
16520: PORTRATZ, JOHANNES A.H. - Die Skythen in Sudrussland - Ein untergegangenes Volk in Sudosteuropa.
11619: POST, J. - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden.(originele uitgave 1909).
8010: POST, PAUL - De Romeinse Katakomben. Het verhaal van een unieke kopie in Valkenburg
2286: POST, BRAAM EN BUSKENS (RED.) - Vogels in Midden-Brabant
14620: POSTEL, PASTOOR J.C. VAN / UYTTENBROECK, H.H. - Het Dagboek of De Kroniek : Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo III
1683: POSTHUMUS, MR. N. W. - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545
9550: POSTMA, THIJS EN GELDHOF, NICO. - Nederlandse marinevliegtuigen. Luchtvaart in beeld nr. 7.
15773: POT, MR. C.W. VAN DER - Zwolle's omgeving omstreeks 1900
4449: POT, G.J.J. - Geillustreerde Gids voor Gouda.
9700: POTGIETER, E.J. - Brieven aan Cd Busken Huet. De werken van E.J. Potgieter. Proza, Poezy, Kritiek Deel XXII (gesigneerd, met boodschap.De werken van E.J. Potgieter. Proza, Poezy, Kritiek Deel XXIII.
4661: POTHAST-GRIMBERG. C.E. - De kaarsenkroon van Paarlemoertje. 1e druk
3359: POTTHOFF, DR. O. D. - Illustrierte Geschichte des Deutschen Fleischer-Handwerks vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart
12551: POUKENS, DR, J.B. EN REYPENS, DR. L. - Jan van Ruusbroec. Werken. Deel I tm IV
16569: POULAIN, NORBERT (ED.) - Gent
4986: POULISSEN, M.N.J. - Onirische taal. Gaston Bachelaard's theorieen over de dromende literaire verbeelding, getoetst aan het oeuvre van William Faulkner.
8281: POUTIERS, RAYMOND - Atlas des parasites des cultures. Aquarelles et Dessins par Bernard Couturier. 1. Lutte Antiparasitaire Orthopteres, Hemipteres Nevropteres, Lepidopteres.
11021: POUW, F. - Familie Van Straaten deel 1. Duitsland, Vianen, Jan van Straaten en een talrijk nageslacht.
14421: POVEE, HENK - Markten in Nederland.
9094: PRAAG, ERIK VAN - Voor niets gaat de zon op. Een blauwdruk voor een waardige wereld.
10775: PRAAG VAN, CARLO EN UITTERHOEVE, WILFRIED - Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland. De kerngegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1998
9919: PRADEL, P. - La Sculpture Belge de la fin du Moyen-Age au Musee du Louvre
2965: PRADIER (ABBE). - La vie des Saints pour tous les jours de l'annee. Ouvrage illustre de nombreuses gravures dans le texte. deuxieme edition.
15698: PRADO, MIGUELANXO - Krijtlijn
16170: PRAZ, MARIO - An illustrated history of Interior Decoration From Pmpeii to Art Nouveau.
10585: PREAU, LOUIS-MARIE/AUDEVARD AURELIEN - Photographier la nature en numerique: toutes les meilleures techniques du terrain a l'ordinateur
1224: PREGERS, S. - Historische portretzegels. Vaderlandsche geschiedenis. Deel 1: Van de troonsbestijging van Philips II tot den Vrede van Munster 1555 - 1648. Deel 2: De Gouden Eeuw - Van den Vrede van Munster tot den Vrede van Utrecht 1648 - 1713.
16703: PRELINGER, ELIZABETH - Kathe Kollwitz
8333: PRENT, ALBERT - Waardering van cartoons. Een empirisch-psychologische studie
9706: PRENTISS, E. - De Bloem des Huizes. Een verhaal naar het Engelsch
1603: PRENTOUT, HENRI - La Normandie Choix de textes precedes d'une etude deuxieme edition
16063: PRESCOTT, WILIAM H. - History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic. Vol. III
2670: PRESS, DR. ING. HEINRICH - Seewasserstrassen und Seehafen mit 1898 Bildern
15810: PRESTWICH, MENNA - International Calvinism, 1541-1715
13461: PRIJOHOETOMO, DR. M. - Javaansche Spraakkunst
13462: PRIJOHOETOMO, DR. M. - Javaansch leesboek. Vier verhalen uit de oudere Javaansche letterkunde.
12248: PRIJOHOETOMO, DR. M. - Javaansch-Nederlandsche Gesprekken.
4432: PRILLWITZ, P.M.H.H. - De invloed van den basentoestand van den grond op de ontwikkeling van de theeplant.
13856: PRINCE, RICHARD AND DIAN HANSON - America Swings. Photography by Naomi Harris
2638: PRINGLE, A.V. - The mechanics of flax spinning. Part I
11559: PRINSSEN, MONIQUE - DREAM. Dutch Randomised Endovasular Aneurysm Management Trial.
11963: PRIOLLET, MARCEL - Dood en Liefde om Natacha. De feuilletonroman voor de vrouw.
11962: PRIOLLET, MARCEL - Clairette, het kind van de straat. Feuilletonroman voor het huisgezin.
16235: PROKOFIEF, SERGE - Peter en de Wolf
3506: PRONK, J (RED) - Nederland's Patriciaat. 54e jaargang. 1968.( In nieuwstaat)
16060: PRONZATO, ALESSANDRO - Vita di Gesu. Ilustrata da 103 dipinti di Antonio Peris Carbonell
7119: PROOIJE, L.A. VAN - De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940. Vaktermen en werkwijze
13513: PROPIAC. M. - BEAUTES DE L'HISTOIRE DES CROISADES et Des Ordres Qui En Sont Nes
15313: PROUST, M. - Jean Santeuil. Precede de Les Plaisirs et les Jours
6573: PROVOOST, MICHELLE/COLENBRANDER, BERNARD/ALKEMADE, FLORIS - Dutchtown O.M.A.'s meesterproef in Almere
9828: PROVOOST, FRANS - Intelligent Distribution Network Design.
1561: PRUDHOMME, SULLY - Oeuvres de Sully Prudhomme poesies 1879-1888
14380: PRUMMEL, W. - Excavations at Dorestad 2. Early Medieval Dorestad an archaeozoological study. (incl. negatieven)
7031: PRYDE, JOHN - Recent Advances In Biochemistry. Third Edition. With 42 illustrations
4565: PUAUS, RENE - The Sorrows of Epirus. Illustrated with maps, index and editor's note
14849: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. - Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw.
10665: PUTTE, ANNEKE VAN DER - Wonen. In een weeshuis, in een kazerne, in een patriciershuis, op een landgoed, in een boerderij, op het water, naast het spoor, in een badhuis, in een benzinestation, in een klooster.
1785: PUTTIGER, H. P. M. - Georgius Macropedius' Asotus Een neolatijns drama over de verloren zoon door Joris van Lanckvelt
14153: PUTTMANN,FRANCINE E.A. - De joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag. Geschiedenis en restauratieverslag.
10051: QUACK, J.C.W. - Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1880. Met twee plaatjes. Zes en veertigse jaargang.
10163: QUACK, J.C.W. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1879 . Vijf en veertigste Jaargang. Met twee plaatjes
3836: DE QUACK EN FALLE - Lantara, of de schilder in de herberg, blijspel met zang Naar het fransch
6971: QUACK, MR. H.P.G. - Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren.
14732: QUADEKKER, E.A.L. - De Paardenrassen. Deel I: Engelsche paarden. Met 13 platen
2039: QUADEKKER, E.A. - Het Paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Deel I, II en III
14733: QUADEKKER, E.A.L. - De Paardenrassen. Deel II Russische Paarden. Met 23 platen
9044: QUANJER, FREDERIKA - Helpers van gene zijde.
12983: QUARLES VAN UFFORD C.G.C. (INLEIDING) - Herinneringsalbum gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn 17 april 1945
10499: QUAY, PROF.DR. J.E. DE (E.Z.) - Het nieuwe Brabant. Eerste deel: het Brabantse Land.
11730: QUAY, PROF.DR. J.E. DE (E.A.) - Het Nieuwe Brabant. Eerste deel: Het Brabantse Land. Tweede deel: Het Brabants Volk. Derde Deel: De Brabantse Geest.(gesigneerd door Anton Coolen)
12796: QUENCEZ, G. - Vocabularium geographicum, Francais, Deutsch, Italiano, Nederlands, English, Espanol.
15545: QUERIDO, I. - De Oude Waereld. Het Land Van Zarathustra. Romantisch Epos uit Oud-Perzie. Eerste boek: Morgenland.
13011: QUERREC, GUY LE (PHOTAGRAPHIES) - Banlieues Bleues. Jazz comme une image.
1392: QUEVEDO, FRANSISCO DE - Dromen
16403: QUIK AND BLADE - Be grateful that you are an Artist / Swirls of Love from my Inner Passion
6966: QUISPEL, H.V. - De Koninklijke Marine schrijft Geschiedenis
12703: RAAK, CEES VAN - Janus. Gedichten. (genummerd exemplaar 62/100)
12824: RAAK, CEES VAN - Jazz voor arm Tilburg.Een suite voor jazz en poezie
7003: RAAPHORST-ROOD, C EN PRINS, T. - Westfriese geslachten XXV. Overzicht van de familie Rood.
5577: RAAT, R.M. DE - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks Nr. 9. Inventaris van de archieven van de Strafinrichtingen in de provincie Overijssel.
13240: RABEN, ERIK - Jazz Records 1942-80 A discography 7 Volumes complete
9498: RACHMANOWA, ALJA - Mijn tweede vaderland.
16424: RADEKE, PAUL - Die Werkstattpraxis des Metallarbeiters - Band 1
14253: RADEMAKER, COR (E.A.) - EEN KLEINE KERKGESCHIEDENIS - SINT WILLIBRORDS KERK IN ZIERIKZEE
12224: RADEMAKER, BRAM - Autocad 2010 en LT 2010
2727: RADFORD, J.B. - Derby Works and Midland Locomotives. The story of the works, its men, and the locomotives they built.
11645: RAEPHORST, MARIJKE VAN (BEWERKING) - Aziatische sprookjes. Illustraties van Hilmar Proft.
11649: RAEPHORST, MARIJKE VAN (BEWERKING) - Japanse sprookjes. Illustraties Jaroslav Serych.
12366: RAES, B.C.M / HODIAMONT, P.P.G. - Omtrent G ( g ) Z Een liber amicorum voor G.J. Zwanken.
3142: RAES, DR. B.C.M. - Boter aan de galg
9664: RAGUZ DE ROMANA, MARIA - Masculinity and femininity: an empirical definition. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen.
8701: RAIMOND JR. DR. J.J. - Sterrengids 1941.
8626: RAISIN, MAX - Leaves From a Rabbi's Notebook also autobiographical and other essays
13950: RAJCHMAN, JOHN - The Deleuze Connections
7737: RAJCHMAN, JOHN - Michel Foucault. La liberte de savoir
10106: RAKHORST, HILDA EN BERT - Veessen is Veessen niet meer !
8822: DE RAM, P.F.X. - Venerabilis Nicolai Eschii, in Univ. Lovaniensi Artium Doctoris et S.Theol. Baccalaurei, Begginagii Diesthemiensis Pastoris, Vita et Opuscula Ascetica. Edidit et Commentario Praevio ac Notis Illustravit.
11520: RAM, TH. J.J./DE BEER, I EN COSMAN, H. - Psycho-Astrologische Encyclopedie. Deel 1 ( A-Con)en Deel II (Coo-Hom).
5247: RAMCHAND, KENNETH - The West Indian Novel and its Background.
15319: RAMON GOMEZ DE LA SERNA - Dali
16789: RAMSAY, DAVID - Lusitania; Saga and Myth
13189: RAMSEY JR., FREDERIC / SMITH, CHARLES EDWARD - Jazzmen First edition with dustjacket With 32 pages of illustrations
11943: RANDALL, RICHARD H. JR. - Masterpieces of Ivory from the Walters Art Gallery
1558: RANKE, LEOPOLD VON - Die romischen Papste in de lesten vier Jahrhunderten. Teil 3 Siebente Auflage
4796: RAPP, PH. G - Naamlijst van Gemeenten, bewoonde oorden en huizengroepen in Nederland
8025: RAS, J - Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Locatie Hensen, Winssen.
15352: RASENACK, DR,.MED. VET. OTTO - Bau, Einrichtung und Betrieb von Schlacht- und Viehofen
8712: RASHKE, RICHARD - Ontsnapping uit Sobibor
11542: RAT, MAURICE - Moliere. Oeuvres Completes. Tome I.
11546: RAT, MAURICE - Moliere. Oeuvres Completes. Tome II.
4437: RATHENAU, W - Gesammelte Schriften in funf Banden [in 5 volumes].
3694: RATTENBURY, ARNOLD - Exhibition Design Theory and practice
16368: RATTRAY, R.S. - Religion and Art in Ashanti.
4243: RATZE, J.D. - Kantische Blumenlese oder solche Stellen aus Kants Schriften, die fur Jedermann sasslich, interessant und lehrreich sind
7723: RATZENBERG, JULIUS, THEODOR, CHRISTIAN - Die Forst Insecten oder Abbilding und Beschreibung der in den Waldern Preussenn und der Nachbarsstaaten als schadlich oder nutzlich bekannt geworden Insecten in systematischer Folge und mit besonderer Rucksicht auf die Vertilgung der Schadlichen Erster Theil Die Kafer Mit 22 theils in Kupfer gestochenen theils lithographirten Tafeln und vielen Holzschnitten
9060: RAUCH, JONATHAN - The Outnation. A search for the soul of Japan.
5238: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord
11684: RAUSCHNING, HERMANN. - Hiltler m'a dit. Confidences du Fuhrer sur son plan de conquete du monde.
10245: RAVA, ALDO - Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme. Tome II
7380: RAVE, WILELM UND SELHORST, STEPHAN - Bau- und Kunstdenkmaler von Westfalen - Kreis Borken.
16600: RAVEN, WIM ET JAN JUST WITKAM - Concordance et indices de la tradition musulmane. Les six livres, le Musnad d'Al-Darimi, le Muwatta' de Malik, le Musnad de Ahmad Ibn Hanbal. Tome VIII Indices
9867: RAVESTIJN. DR. H.P.W. VAN - Beleggingspolitiek en risicoverdeeling.Bedrijfseconomische Monographieen. IV
3117: RAVIER, ANDRE - Lourdes land van evangelisch beleven Historisch Relaas geillustreerd met de bijzonderste documenten uit de tijd van de Verschijningen
13354: RAWSON, H - Traite d'orchestration jazz. Nomenclature et description de tous les instruments pour symphonique et jazz; leur tendue respective.
13772: RAWSON, ANDREW - Eyes only. The Top Secret Correspondence Between Marshall and Eisenhower 1943-45.
16202: RAYNAL, ABT - Historie van het Stadhouderschap in de Nederlanden, naar het Fransch van den Abt Raynal
10590: RAYNER, R.W. (E.O) - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 9 / Russulaceae: Lactarius
8609: READ, HERBERT (INTRODUCTION) - The practice of Design.
15959: REAU LOUIS - Fragonard, sa vie et son oeuvre
2005: REBEL, H. - Phytotoxins of ceratocystes ulmi Isolation and structure investigation
8215: RECHE, OTTO - Kasse und Heimat der Indogermanen. Mit 113 Abbildungen und 5 Karten.
15067: REDEKER, HANS - Hedendaagse Portretkunst in Nederland.
15229: REDFIELD, ROBERT - Tepoztlan: A Mexican Village. A Study of Folk Life.
5801: REE, DR. F. VAN REE - L.S.D.-25. Een experimenteel psychopathologisch onderzoek.
9586: REE, SUSAN VAN DER - Caleidoscoop. Een bibliografisch overzicht van literatuur uit Zuid-Afrika in Nederlandse vertaling.
16273: REED, ELI - Beirut. City of regrets
2267: REES, CATHARINA F. VAN. - Uit het verledene. Novellen
2266: REES, CATHARINA F. VAN - Oostersch bloed. Novellen
9200: REES, CATHARINA F. VAN - Letje's Eenige Vriend
2268: REES, CATHARINA F. VAN - Zoo zijn er. Novelle
2269: REES, CATHARINA F. VAN - Van dezelfde familie. Novellen
2737: REESSE, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld en samengesteld.
16565: REEUWIJK, ALEXANDER. (ED.). - Voyage of discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University.
13682: REEVES, HUBERT AND JEAN JOUZEL (INTRODUCTION) - Climate Refugees. Collectif Argos
10246: DE REGNIER, HENRI - Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme. Tome V.
11823: REHM, J.G.L.P.EN A.B. ISING - Een wandeling door Waalwijk na een halve eeuw herhaald.
2696: REHWALD, FELIX - Die Starkefabrikation und die Fabrikation des Dextrins des Starkezuckers, Syrups und der Zuckercouleur.
13355: REICHOLD, MARTIN (HRS) - Bielefelder Katalog 2005 Jazz Comapct Discs, MusiCassetten, Schallplatten, DVDs, SACDs Mit neu uberarbeitete CD-ROM
13844: REID CONSTANCE - Hilbert
11703: REIGERSBERG VERSLUIJS, JHR. DR. F. VAN - Rechter en Grondwet in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
12843: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera. II
12844: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera. I
12536: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhitoeng disekolah rendah boemipoetera.III
12535: REIJEN, J. VAN EN J.C. WILDERINK. - Kitab Hitoengan. Tjara berhoetoeng disekolah rendah boemipoetera. IIIA
12398: REIJNSVELDT - AEMERSLAG, MEVR. - De Bijenkorf's Groot Kookboek. Eerste druk
8149: REILLY, HELEN - File on Rufus Ray. (complete dossier of a crime)
5423: REIMPELL, J. - Fahrwerktechnik. 1: Konstruktion und Kinematik der Radaufhangungen Berechnungs-Werkstoff- und Wirtschaftlichkeitshinweise Fahrwerk und Gesamtfahrzeug Rader und Reifen. II: Federungsaulegung Beabsprechung von Fahrwerkbauteilen, Lustannahmen, Festigkeitsberechnungen, Konstruktionshinweise und Kostenvergleiche. III: Schwingungs- und Stossdampfer, Einzelteile und Auslegung des Lenksystems. Konstruktions- und Wirtschaftlichkeitshinweise.
15679: REINDERS, SOPHIE - De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575-1640.(NIEUW EXEMPLAAR)
5328: REINDERS, H.R. - De bisschoppelijke hof Calthorne en de kluft Kalteren, bij Diever.
16358: REINDERS, G - Handboek voor den Nederlandschen Landbouw en de Veeteelt.
10073: REINERTH, PROFESSOR DR. HANS - Vorgeschichte der deutschen Stamme. Germanische Tat und Kultur auf deutschem Boden Teil I, II und III
3036: REINHARD, KURT. - Chinesische Musik.
2528: REINHARDT, DR. LUDWIG - De Mensch in den IJstijd in Europa, en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd.
16431: REINHARDT, LOTHAR (U.V.A.) - Strecken-Diesellokomotiven
9058: REISCHAUER, EDWIN O. - Japan. Tradition
14391: REISEN, PROF. DR. MIRJAM VAN - On Sails of the Southwind. Marga Klompe's Legacy for International Social Responsibility: Social Inclusion as a Measure of Relevance in Science
7430: REKKER, ADRIAAN - Belevenissen van een fotograferende Vertegenwoordiger in Prentbriefkaarten
5353: O'RELL, MAX. - Wandelingen in het Rijk der Vrouwen. (ZEER GAAF)
8454: REMOORTERE, J. VAN - De president is dood
8520: RENAUD, TINE - Joep en Snoep. De twee vriendjes.
9946: RENAULT-MISKOVSKY, JOSETTE - Spores et Pollen.
6716: RENDL, GEORG - Vrouwen achter het front. (Niet in den handel. Het opvoerrecht voor eenmaal voor dit stuk wordt verkregen door aankoop van minstens 12 exemplaren).
1612: RENESSE, J. VAN - De heptameron of de vertellingen van de koningin van Navarra Derde druk
7362: G.J. RENIER - Een Roodborsthistorie. Vertaald door J.S. Talma-Schilthuis. Met een nieuwe voorrede en aanvullingen door den Schrijver.
3329: RENNES, J. VAN - Een hollandsche kermis Met platen van W.F.A.I. Vaarzon Morel ontworpen en op steen gebracht
5802: RENOY, G.ABEELS, G. - Brussel d'un siecle a l'autre. Brussel rond de eeuwwisseling
5832: RENOY, GEORGES - Halle in oude prentkaarten/ Hal en cartes postales anciennes.
14001: RENSEN, JAN - De Musici van het NOS Jazz Festival 1988. Portretten, verhalen, interviews.
14040: RENSEN, JAN(REC.) - Musici van het Internationaal Jazz Festival 1984 Meervaart Amsterdam. Portretten, verhalen, interviews
11846: RENSON, DR. G. - Beknopte geschiedenis van Maaseik.
16239: RENTES DE CARVALHO, J - Lissabon .Een nieuwe gids voor vrienden
16324: RENTES DE CARVALHO, J. - Portugal, de bloem en de sikkel
1068: RENTING, G. - Verdronken land, herwonnen land. Historische geografie van het eiland van Dordrecht.
10957: RESMICK, JANE - Internationaler Zigarrenfuhrer. Die Kunst genussvollen Rauchens.
3686: RETTELBUSCH, ERNST - Stilhandbuch. Ornamentik, Mobel, Innenausbau von den altesten Zeiten bis zum Biedermeier. Neunte Auflage.
7382: REULEN, J.J.M. EN ROSMALEN, P.H.W. - Het voortgezet onderwijs in Nederland. Ontwikkelingen, structuren en regelingen.
12396: REUS, H.H. DE - Huize de Kamp 1636 - 1986
6228: REUSENS, E. - Elements d'Archeologie Chretienne Tome Deuxieme et Dernier Illustre de 450 Gravures sur Bois
13813: REUTH, RALF GEORG - Hitlers Judenhass. Klischee und Wirklichkeit.
16623: REUVER, P.J.H.M. - Tussen beplantingsplan en eindbeeld. Het beheer van bosplantsoen.
16567: REV=WALD, JOHN - The Paintings of Paul Cezanne: A Catalogue Raisonne. Volume 1: The Texts. Volume 2. The Plates.
2068: REWALD, JOHN - Maillol
5405: REYN, J. VAN - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
12841: REYNOLD, GONZAGUE DE - Qu'est-ce que l'Europe? I, Les origines. La reponse geographique. La reponse mythologique. La reponse des navigateurs grecs. La reponse des conquerants romains. La reponse mediterraneenne.
13849: REYSOO, FENNEKE - De Moussems du Maroc. Une approche anthropologique de fetes patronales.
12104: RHEDE VAN DER KLOOT, OLGA VAN - Mijn moeders moeder nr 325/500 Gesigneerd
15499: RHEIMS, BETTINA, BRAMLY, SERGE - Shanghai.
13715: RHEIMS, BETTINA, BRAMLY, SERGE - Bettina Rheims: Animal
14036: RHODES, ANTHONY - Geillustreerde geschiedenis van de propaganda in de Tweede Wereldoorlog.
16160: RHOEN, R.P.M. - Arnhem Klarenbeek in de wandeling . Arnhems eerste stadspark 1886-1986
16027: RIBAS, JOSEPH (TEXTE) - Canigou. Magie d' une montagne.
3455: RIBBENS, KEES - Historisch Album Overijssel.
14302: RICARD, MATTHIEU - Tibet. An inner journey
9824: RICHARD-VINDARD - Biogeography and ecology of Madagascar.
11454: RICHARDSON, BILL AND DONA - The Appaloosa
7733: RICHERAND, A. - Des Erreurs Populaires relatives a la Medecine. Second edition, revue, corrigee et augmentee.
12827: RICHIE JEAN - The Dulcimer Book. Contains two long-lasting records with 40 minutes of music and instruction
16635: RICHTER, HANS UND PETER RATH. - Bordstempel
1000: RICKE DR.H. - A.D.Copier, Trilogie in glas
5139: RICKE, HELMUT - Glaskunst. Reflex der Jahrhunderte. Meisterwerke aus dem Glasmuseum Hentrich des Kunstmuseums Dusseldorf im Ehrenhof.
16039: RICKS, DAVID - The Shade of Homer. A study in modern Greek poetry
14317: RIDDER, DE, MALEENE - Ambitie met een grote M. Voluit leven als medicus, moeder en mijzelf
12594: RIDDERHOF, W.C.A. - Leerboek der perspectief ten dienste van hen, die studeeren voor een der nijverheidakten NII, NIII, Nx(met aanteekening op Ne en NIII) Benevens de akte Ma, ten gebruike op teekenscholen en voor zelfstudie. Eerste deel.
11060: RIDER HAGGARD, H. - King Solomon's Mines
15010: RIEDEL, LOTHAR - Die Geldernsche Kreisbahn. Die Verkehrsgeschichte der schmalspurigen Kleinbahn Kempen-Straelen-Kevelaer. Veroffentlichungen des Historischen Vereins fur Geldern und Umgegend .
10866: RIEDLIN, DR. G. - Grondoorzaken der ziekten en de ware geneesmiddelen. Gebaseerd op de nieuwe atoomleer.
14018: RIEFLER, WOLFGANG - Jazz. Eine improvisierte Musik, dargestellt an vergleichenden Analysen des St. Louis Blues
3518: RIEL, MR. H. VAN - Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1850-1914.
16156: RIELE, A.W. TE (SAMENSTELLER) - 100 jaar Werk in uitvoering 1887 - 1987. Gedenkboek Gemeentewerken Arnhem
13379: RIEMERS-REURSLAG, J. - Nieuw zakelijkheid in opvoeding. Richtlijnen voor de moderne opvoeding
10901: RIEMERS-REURSLAG, J. - Kleingoed nummer 3. Het oude ABC
8985: RIENZI,EN WIBAUT , F.M. - Land en volk van Java en Socialisme Eerste deel: Grondslagen en Tweede deel: Regeling Vooruitzichten
16528: RIETSTAP, J.B. - De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel beschreven
8170: RIETSTAP, J.B./ C.F. APPUN - Uit vreemd landen. Keur van de meest belangrijke reisbeschrijvingen van den nieuweren tijd. . Reis door Venezuela.
4599: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practijk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd: enz.
16586: RIETSTAP, J.B. - De Wereldbol, de jongste zee- en landreizen, aan Neerlands volk verhaald. Eerste deel.
13452: RIEWALD, J.G. - Sir Max Beerbohm. Man and writer. A Critical Analysis with a Brief Life and a Bibliography.
5722: RIEWOLDT, OTTO - Retail Design
12461: RIJBROEK, BRAM - Carotid Surgery. Potential of cerebrovascular PET measurements
15925: RIJCKENBORGH, J.A. VAN - De roep der broederschap van het rozenkruis. Esoterische analyse van de fama fraternitatis. R.C.
15921: RIJCKENBORGH, J.A. VAN - De Alchemische Bruiloft Van Christiaan Rozenkruis.(Esotherische analyse van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459-A.D. 1616) Deel 1 en deel 2.
14617: RIJKEN, HENK - De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800
9281: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN. - Doelmatige Vacantie-Accomodatie.Rapport, door de Rijksdienst voor het Nationale Plan uitgebracht aan de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
7970: RIJKSEN, DR. R. (INLEIDING) - Meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging
7333: RIJKSWATERSTAAT. - De cyclus der drempelgeulen bij de Zimmermangeul (Westerschelde) Deel 1: tekst, Deel 2: bijlagen.
5085: RIJNBACH, DR. A.A. VAN - De Kluchten van Gerbrand Adiaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst.
8328: RIJNBERK, PROF. DR. G. VAN - Occultisme, Wetenschap en Leven
9490: RIJNDERS, J.H.G.M. - On the Physiological Mechanism of Shoot Elongation of Flooded Plants and its Ecological Implications
16792: RIJNHART, R.P. - Woordenboek voor het praktische leven, behelzende alle noodige inlichtingen in zake van recht, wetgeving, administratie, finantiŽn, industrie en handel, geneeskunde en gezondheidsleer, land- en tuinbouw, huishoudkunde, onderwijs, lichaamsoefeningen en gezelschapspelen.
11035: RIJSDIJK, MINK VAN - De schoentjes van een vondeling.
11742: RIJSWIJCK, A. VAN - De verwoeste kerken van Limburg. Met 126 illustraties
14274: RIJSWOUD, ERWIN VAN - Pubic Faces of Science. Experts and identity work in the boundary zone of science, policy and public debate
5616: RIKXOORT, RONALD VAN (MARITIEM KUNSTENAAR) - Maritieme impressies.
5617: RIKXOORT, RONALD VAN (MARITIEM KUNSTENAAR) - Maritieme impressies.
8844: RILKE, RAINER MARIA - Das Florenzer Tagebuch.
7316: RINGLEVER, W. - Album van Rotterdam
5394: RINKES, DR. D.A. - De heiligen van Java IV. Ki Pandan arang te Tembajat.
11200: RINSEMA, T.J. - Honderd jaar Concordia
8659: RIOLS, J. DE - Hypnotisme en Suggestie. Verklaring van de algemeene verschijnselen van het Hypnotisme, van de perversie der zintuigen en de Zinsbegoochelingen, veroorzaat door de mondelinge en innerlijke suggestie met langere en kortere, vooraf bepaalde, tusschenpoozen; benevens talrijke proeven van Hypnotisme en Suggestie, de middelen om het hypnotisme op te wekken, enz. enz.,
12722: RIPHAGEN, MARIANNE - Indigenous Cosmopolitans. Up-and-Coming Artists and their Photomedia Works in Australian and International Visual Art Worlds.
13797: RISEBOROUGH, HAZEL - Days of Darkness. Taranaki 1878-1884
2444: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter
11485: RITMEIJER, REMY - Boer Jansen en de Kippencrisis.
8398: RITTER JR., DR. P. H. - Het sollicitatie-gesprek Het persoonlijk contact bij de opbouw van Uw carriere
14014: RITZ, SANDOR. S.J. - The church: The supreme creation of the past, present, and future : the new Jerusalem of the Book of Revelation : the everlasting temple of Santo Stefano Rotondo in Roma
12784: RITZEL, ANDREAS - Der geologische Aufbau und die Oberflachengestaltung des Kreises Lippstadt., (= Beitrage zur Heimatkunde des Kreises Lippstadt, Heft 4).
15481: RIVAL, ANDRE - Self-Images. 1000 women
13626: RIVERS, CHARLOTTE - CD_art. Innovation in CD Packaging Design
16669: RIZ, MARTYN (INTRODUCTION) - Art in nature. Over 500 plants illustrated from Curtis's botanical magazine.
8991: ROBBE, ALBERT - Het volkomen van de kook boek (Het enige leesbare kookboek)
13962: ROBBINS, DEREK - Bourdieu and Culture
8057: ROBERT VON HALASZ, CLAUS SCHEER - Holzbau Taschenbuch. Achte, volstandig neubearbeitete Auflage. Band 1: Grundlagen , Entwurf und Konstruktionen. Band 2: DIN 1052 und Erlauterungen- Formeln - Tabellen- Nomogramma.
1433: ROBERT, PAUL, BOS, ROLF, TERPSTRA, PIETER - 50 jaar Afsluitdijk. 50 jaar Ijsselmeer
15457: ROBERTS, MONTY - Shy Boy. Mustang uit de wildernis
14883: ROBINSON, PAUL - Dictionary of International Security.
15409: ROCH, OTTO EN ERICH OESE - Zweispannigfahren.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

5/9