Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8128: LOEFFEN, GER (FOTOGRAAF - StraatBeeld...... (Nijmegen)
13085: LOENHOUT, JORIS A.F. VAN - The long-term health status of Qfever patients: the Dutch experience.
12510: LOEWENTHAL, KATE - Religion, Culture and Mental Health.
5524: LOFFELT A.C. (ED.) - The complete works of Alfred Tennyson (Poet Laureate)
12900: LOFTING, HUGH - Dr. Dolottle op de maan.
9170: LOFTING, HUGH - De Geschiedenis van Doctor Dolittle Hollandsche bewerking van G.W. Elberts
4909: LOGGERS, G.G. (VOORWOORD) - Aalsmeers raadhuis.
6787: LOGHEM, J.B. VAN - Bouwen/Bauen/Bâtir/Building-Holland. Een dokumentatie van de hoogtepunten van de moderne architektuur in Nederland van 1900 tot 1932.
5294: LOHUIZEN, J.E. VAN- DE LEEUW - Studies in South Asian Culture. Edited for the Institute of South Asian Archaeoloy Universitu of Amsterdam. Volume IV; Senake Bandaranayake Sinhalese Monastic Architecture.
12051: LOISEAUX, J. - Traite Canonique Et Pratique Du Jubile A L'usage Du Clerge......
5585: LOKHORST, MARIUS VAN - Cultuur en Ontspanning. Opbouwserie
2917: LOKKERS, P.W.G. - De vuurpel der toekomst Bewerkt naar The great pyramid, its divine message door D.Davidson, M.C.M.I. Instr. E. en De steenen spreken. Een beschouwing over de door de groote pyramide van Gizeh bevestigde bijbelsche profetieën en astrologische phenomenen, betrekking hebbende op het Einde der Tijden Derde (vermeerderde) druk
10389: LOKVEN, M.P.J. VAN - Halte Novio. De geschiedenis van het openbaar vervoer in Nijmegen vanaf de Middeleeuwen tot heden.
11353: LONDO, G. - Natuurontwikkeling Bos- en Natuurbeheer in Nederland Deel 6
13690: LONGDEN, SEAN - To the victor the spoils. D-Day to VE Day, the reality behind the heroism.
8442: LONGFELLOW,H.W. - Die goldene Legende
12266: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH - The Poetical Works of Henry Wadsworth Longfellow
4989: LONT, PIET, C. - Het wad waait nevels van verdriet tot klaarte.
5467: LOO, G.A. VAN - Den trunsler en andere vertelsels. Verhalen uit de Achterhoek
9086: LOON, MR. GERARD VAN - Hoe en door wie de Batavieren Uytgerooid; en op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn; Midsgaders de aloude aldaar ingevoerde Regeeringswys dier Vorsten,.......
9790: LOON, F.N. VAN - Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw. .Facsimile 1980 Zonder de map met 22 platen
9084: LOON, MR. GERARD VAN - Wat den Voet tot het Eyndigen der Dienstbaarheyd. Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrijgemaakten en Welgeboorene Lieden; Midsgaders van der zelver onderscheydene rechten en gerechtigheden: Alles uit en volgens de getuygenis zo van de algemeene wetten der Fransche Koningen, als van de byzondere handvesten der Hollandsche Graaven.
9083: LOON, MR. GERARD VAN - Welke Regeeringsgestalte de Fransche Koningen als Wetgeevende Vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestlyke hebben ingevoerd; Midsgaders hoe en op welke wyze de zelfde Koningen, ingevolge van de door hen aldaar ingevoerde regeeringsgestalte, tot het uitsterven van den Karolynschen Stam in Duytschland.
9085: LOON, MR. GERARD VAN - Beschryving zoo van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welken de Geestelyke en Wereldlyke Heeren Oudtyds over de zelven in Holland gehad en geoffend hebben;.......
6181: VAN LOON. A.M.A.M. - Poliovirus en leukocyten. Stimulatie van met poliovirus geinfecteerde mononucleaire cellen/ Poliovirus and Leucocytes. Stimulation of poliovirus-infected mononuclear cells. With a summary in Englisch.
9791: LOON, F.N, - Beschouwingen van den Nederlandschen Scheepsbouw. Facsimile 1980
2297: LOOS, H. - Bijdrage tot de kennis vaan eenige bodemsoorten van Java en Sumatra.
11875: LOOS, J.C. VAN DER - Kerkgeschiedenis van Zuid-Beveland.
12518: LOOSE, DONALD (E.O) - Work and Human Dignity in the context of Globalisation. International expert-seminar on the occasion of 100 year Radboudstichting.
5952: LOOSEN S. J., LODEWIJK PETER MARIA - Lodewijk Makeblijde (1565- 1630) hymnen en gezangen
6861: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke gebouwen te 's Gravenhage. Met 92 afbeeldingen.Reeks A, serie 6.
6860: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke openbare gebouwen in Noord-Holland. Met 99 afbeeldingen. Reeks A, serie 3.
6859: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke openbare gebouwen te Amsterdam. Met 116 afbeeldingen
6858: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Stadspoorten en muurtorens. Met 108 afbeeldingen. Reeks A, serie 2.
6857: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke gebouwen in Gelderland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen. met 101 afbeeldingen. Reeks A, serie 8.
6856: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke geboouwen in Zuid-Holland. Reeks A, serie 5. Met 105 afbeelingen
6855: LOOSJES MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Steden. Wereldlijke openbare gebouwen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Met 106 afbeeldingen. Reeks A, serie 7
3577: LOOTS, CORNELIS - Dichtstuk ter gelegenheid van het tweede eeuwgetijde der Beurs van Amsterdam
8777: LOOTSMA, S. - Historische Studiën over de Zaanstreek. Eerste bundel
8515: LOPES CARDAOZO, DR. P. - Aanwinsten op diagnostisch en therapeutisch gebied. De nieuwe anti-bacteriële therapie. Supplement Bundel.
2656: LORD, ELIOT - Comstock Mining and Miners
2153: LORD, PERCEVAL B. , M. D. - Volks-natuurkunde van den mensch; zijnde eene gemeenzame uitlegging der belangrijkste daadzaken betreffende het maaksel en de verrigtingen der dieren, en bijzonder van den mensch voor alle klassen van lezers. Met eene voorrede van den hooggeleerden heer W. Vrolik, Gz. Uit het engelsch door H.B. van Horstok
8662: LORENZ, RICHARD. - Das Gesetz der chemischen Massenwirkung. Seine thermodynamische Begrundung und Erweiterung
3663: LORM, JAN RUDOLPH DE - Cornelis de Lorm-ontwerper. 1875-1942
5168: LORZING, HAN - De angst voor het nieuwe landschap. Beschouwingen over landschapsontwerp en landschapsbeheer.
9811: LOTHROP MOTLEY, JOHN - The rise of the Dutch Republic. A history. Volume: I, II and III
1843: LOTI, PIERRE - De pelgrim van Angkor
4746: LOTSY, DR. J.P. - De kruisingstheorie. Eene nieuwe theorie over het ontstaan der soorten. Rede, den 26sten Maart 1914, op uitnodiging van de Société Botanique de France, te Parijs gehouden.
13008: LOTZ, RAINER E. - Tony Morello. Jazzfreund Publikation Nr. 14
13197: LOTZ, RAINER E. - Eddie Dittke and his boys
10228: LOTZ, L.A. - Variation in Life-History Characteristics Between and Within Populations of Plantago major L.
7228: LOURENCO, EDUARDO - We the Future. Portuguese Pavilion Expo '98.
7813: LOURENCO, EDUARDO - Heterodoxia I e II.
9022: LOURENCO, EDUARDO - Nos Como Futuro. Fotografias Jorge Molder.
9441: LOUWEN, JAN EN HAN PRINS - Ach lieve tijd. 750 jaar Zwolsen, Zwollenaren en hun...13 nummers in linnen verzamelband
12203: LOUWERSE, P. - Avonturen van Don Quichote. (met 30 gravuren)
12319: LOVELL, JOSEPHINE - Eight Little Indians.
1121: LOVETT, RICHARD - Pictures from Holland. Drawn with Pen and Pencil
2340: LOVINK, S.H. - De geschiedenis van Doetinchem. (1864-1948)
1675: LÖWENHARDT, WERNER - Amsterdam 1275 Nieuw Amsterdam 1625 New York 1975
1451: LOWRY, MALCOM - Onder de vulkaan.Tweede druk
6253: LUBBOCK BART, SIR JOHN. - The pleasures of life part I and part II
10166: LÜBKE, ANTON - Das grosse Uhrenbuch. Von der Sonnenuhr zur Atomuhr
7049: LUCAS, F.A. - Animals of the past, an account of some of the creatures of the Ancient World. Handbook Series No. 4.
1799: LUCCA, MED. DR. S. - Zur Orientirung in Marienbad Ein Rathgeber und Wegweiser für Curgäste Neunte vermehrte und verbesserte Auflage, mit dem neuesten Situationsplane, einer Karte der Umgebung von Marienbad und einer Rundsicht von der Kaiserhöhe aus
9598: LUDEKE, JOOP (SAMENSTELLER). - Schermerhoorn. Een dorp.......Een familie.....
4816: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
11047: LUDIN, DR.. H. - Diagnostiek. Urinesedimenten, Tabulae Haematologicae, Darmparasieten, Ticulae Exanthematicae, Tibulae Radiographicae.
12840: LUDWIG HEMPEL / ERNST THEODOR SERAPHIM / KARL WÖLCKEN - Beiträge zur Physiogeographie III: Das Grossrelief am Südrand der Westfälischen Bucht und im Nordsauerland. Mit 16 Abbildungen
9527: LÜER, HERMANN. - Technik der Bronzeplastik. Mit 144 Abbildungen.
11504: LUIJ,TE MEDY - De reus met den Toovergordel. Met plaatjes van Peter.
4797: LUIK, A.H.W. VAN - Wettelijke voorschriften verzameld voor het gebruik aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen.
10117: LUITINGH, J.C. - De Belegering van Haarlem 1572-1573. Verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog. Met plaat.
2520: LUKAUSKAS, ARVID JOHN - Regulating Finance : The Political Economy of Spanish Financial Policy from Franco to Democracy
11606: LUKOSCHUS, JOACHIM - Gesetz und Gluck. Untersuchungen zum Naturalismus der stoischen Ethik.
5666: LULOFS, MR. B.H. - De Kunst der Mondelijke Overdracht of Uiterlijke Welsprekendheid. Opnieuw uitgegeven in 1877 door Dr. J. van Vloten.
9187: LUNDEGARDH, H. - LUNDQVIST, JAN - LINDSTRÖM, MAURITS - Berg och jord i Sverige
10155: LUNDMARK, KNUT / GAPOSCHKIN, SERGE / EDLÉN, BENGT / GAPOSCHKIN, C.P. / STRATTON, F.J.M. / BEALS, C.S. - Observation des Novae
5033: LUREMANS, C.H. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
1105: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1645
6152: LUSSMANN, LUDWIG - Silenen Amsteg/Bristen
4862: LUTHER - Mémoires de Luther écrits par lui-même traduits et mis en ordre par J. Michelet. Tome premier et tome second.
10629: LÜTHY, C.H. EN W.TH.M. THIJSSEN - The Growth of the Faculty Tree. The First 50 Years of Nijmegen's Faculty of Science.
6506: LÜTKEHAUS, LUDGER - Das Buch als Wille und Vorstellung Arthur Schopenhauers Briefwechsel mit Friedrich Arnold Brockhaus
1789: LUYCKX, KAREL - Een eeuw sport in Antwerpen
8598: LUYKX, PAUL EN RIGHART, HANS (RED) - Van pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek
9921: LUYTEN, FRANS - Chateau de Haar a Haarzuylens Resume de l'histoire du Chateau et des Seigneurs successifs; et apercu des decorations historiques deja executees en 1907
11773: LYALL, EDNA - Hoe een lasterpraatje zijn eigen geschiedenis vertelt. Naar het Engelsch.
5474: LYDIUS, RUDOLPHUS - Vermakelyke Tydkorting, Bestaende in D.I. Jucenaals derde Schimpdigt, in versen vertaald; 's Blyspel van de Princelijke Slaaf; En andere Mengel-digten.
3551: LYNDEN, RUDOLPHUS GUILIELMUS VAN - Specimen juridicum inaugurale de causis frequentis allodiorum in feuda mutatationis Quon annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Wesselii Alberti van Hengel
2521: LYONS, C.P. - Trees, Shrubs & Flowers to know in Washington
8433: MAANEN, J.A. VAN - Een complexe grootheid. Leven en werk van Johann Bernoulli 1667-1748.
10794: MAANEN, GERT VAN (SAMENSTELLER) - Sporen van Wageningen. Een greep uit 75 jaar onderzoek van de Landbouwuniversiteit.1918-1993.
9727: MAAR, H.G. DE - Handboek der Engelsche Handelstaal. A: de algemeene handelstaal, terminologie, vertalingen in het Engelsch.
9726: MAAR, H.G. DE - Handboek der Engelsche Handelstaal. B. de branchetalen, correspondentie over goederenhandel, scheepvaart en bankwezen
9728: MAAR, H.G. DE - Inleiding tot de Engelsche Handelstaal. Tweede deel.
6840: MAAR, DR. F.E.R. DE - Een gebit zonder eind. Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiëne.
2342: MAAS, THEO - Het Rijk van Nijmegen. Land van contrasten.
10329: MAAS, P.F. - Sociaal-democratische gemeente-politiek in katholiek Nijmegen 1894-1927.
8800: MAAS, NOP (SAMENSTELLER) - Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten.
1379: MAAS, WILHELM - Arabisme, Islam en Christendom. Conflicten en overeenkomsten
2959: MAAS, P.F. - Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek in Katholiek Nijmegen 1894-1927.
3205: MAAS, JOH. C. - De troubadour. Roman
2920: MAASSEN, MR.C. C. J. - De javaansche landbouwkolonisatie in de buitengewesten Tweede druk
12973: MAASSEN, B.; MAASSEN - TE BRAKE, I. - Groen door Oranje. Een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo 1900 - 1960
14099: MAATJES, AD - Elck wat wils. Populaire muziek bij de KRO tussen kerk en luisteraar.
4421: MAC GILLAVRY, H.D - Het gouden boekje 1880 -1930
4422: MAC GILLAVRY, H.D - Het gouden Boekje, 1880-1930
7438: MAC. CARTHAIGH, D - Krüssmanns Gehölzvermehrung. Mit 170 Abbildungen, davon 50 farbig.
2405: MACAULEY, ROSE & BENY, ROLOFF - Schoonheid van ruines
6986: MACCIOCCHI, MARIA A. - Letters from inside the Italian Communist Party to Louis Althusser
13884: MACGILLAVRY, ANNEMIE - Syndromen. (met opdracht, gesigneerd)
12169: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Siebenter Jahrgang 1893-1894
12175: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Sechzehnter Jahrgang 1903
12170: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Achter Jahrgang 1894-1895
12173: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Elfter Jahrgang 1898
12163: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Erster Jahrgang 1887-1888
12164: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Zweiter Jahrgang 1888-1889
12166: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Vierter Jahrgang 1890-1891
12180: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Einundzwanzigster Jahrgang 1908
12174: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Funfzehnter Jahrgang 1902
12171: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Neunter Jahrgang 1896
12182: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Dreiundzwanzigster Jahrgang 1910
12181: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Zweiundzwanzigster Jahrgang 1909
12179: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Zwanzigster Jahrgang 1907
12178: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Neunzehnter Jahrgang 1906
12177: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Achtzehnter Jahrgang 1905
12176: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Siebzehnter Jahrgang 1904
12167: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Fünfter Jahrgang 1891-1892
12172: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Zehnter Jahrgang 1897
12168: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Sechster Jahrgang 1892-1893
12183: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Vierundzwanzigster Jahrgang 1911
12165: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Dritter Jahrgang 1889-1890
12337: MACHIAVEL - Oeuvres Completes .Introduction par Jean Giono. Texte presente et annote par Edmond Barincou.
8077: MACHIAVELLI, NICCOLO - Il Principe e altra scritti monori. A curi di Michelle Scherillo
9631: MACKENZIE, COMPTON - Sinister Street. The first volume. The second volume.
14331: MACKENZIE, ADRIAN - Transductions. Bodies and Machines at Speed.
3287: MACQUEEN, SHEILA - More Flower Arranging from your Garden.
9311: MADAME DE STAËL - Corinne ou L'Italie.
13858: MADAN, T.N. - A l'opposé du renoncement. perplexités de la vie quotidienne hindoue.
5839: MADDENS, BART - Kiesgedrag en partijstrategie. De samenhang tussen de beleidsmatige profilering van de partijen en het kiesgedrag van de Vlamingen op 24 november 1991
10586: MADSEN, PETER LUND - Dr. Zukaroffs testamente en bog om menneskehjernen.
13673: MAEDA, JOHN - Maeda & Media. Foreword by Nicholas Negropnte.
11822: MAELEN, PH VANDER (INLEIDING H.C. ROEMEN) - Dictionnaire Géographique du Limbourg.
14066: MAERS, RAY - Ray Mears. My Outdoor Life
6642: MAERTENS, JEAN-THIERRY - Ritanalyses 1
1666: MAES, ANDRÉ - Bibliografie van gedenkboeken van R. K. parochies in Nederland
11799: MAES, Y.M., B.M. ANDES - Agricultural studies for Lesotho. From subsistence to self-sufficiency.
7528: MAESSEN, HERMANN UND ZELLER, KARL RED. - 300 Jahre Gymnasium Georgianum Vreden Festschrift
6354: MAETERLINCK, MAURICE - Het groote geheim
3104: MAGDA - Wat het gezicht zegt, populaire gelaatskunde
14131: MAGDA - Droom-Lexicon
12137: MAGDA - Strijd en Overwinning van den Gelukzaligen Joannes Maria Vianney, Pastoor van Ars.
13273: MAGGIN, DONALD L. - Dizzy: The Life And Times Of John Birks Gillespie
10571: MAGNIN-GONZE, JOËLLE - Histoire de la botanique.
9765: MAHESHWARI, P. - An introduction to the Embryology of Angiosperms.
10413: MAHLBERG KERSTIN - Oplossingsgericht Onderwijzen. Naar een gelukkiger school!
11533: MAI, JOHANN - Die Radierung und das Ätzen in Kupfer und Stahl zur Erzeugung druckbarer Platten nebst einer Einleitung zum Keramischen Plattendruck.
4557: MAIER, PAULINE - From Resistance to Revolution: Colonial Radicals and the Development of American Opposition to Britain, 1765-1776
7018: MAIJER, L.TH. - De kokospalm of klapperboom. Proeve eener monographie van den Cocosnucifera, L.
7700: MAIJER, L. TH. - De Javaan als landbouwer en veefokker.
3899: MAIOLI, WALTER (E.A.) - Fort Asperen. Labyrint van klank.
13341: MAIRANTS, IVOR - My Fifty Fretting Years A Personal History of The Twentieth Century Guitar Explosion
6067: MAKAROVA, ELENA - Ways of growing up Erna Furman 1926-2002
8135: MAKATSCH, DR. WOLFGANG - Die Vogelwelt Macedoniens. Mit 14 Farbtafels und 145 Aufnahmen, einer Ubersichtskarte sowie 7 Karten im Text.
10439: MALCONTENT, PETER (E.A.) - De lage wal zoekt het hoger op. De geschiedenis van de Waalkade in Nijmegen.
14125: MALLAN, K. - Rotterdam 10 - 14 mei 1940. Als de dag van gisteren... De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste Havenstad.
12407: MALRAUX ANDRÉ - Romans : Les Conquérants. La Condition Humaine. L'Espoir.
7705: MALTZAHN, E. VON - Ilsabe. Een verhaal uit den tijd der reformatie in Mecklenburg. Uit het Duitsch vertaald door G. Kuyper.
13935: MAMAHIT, NETTY - Over...Fotoboek met korte verhalen..... herinneringen.
7863: MAMPEL, WULF - Zollverein. Welterbe- World Heritage Site. Von der Kohle zur Kultur- Fron Coal to Culture.
1509: MAN-FONG, LEE - Paintings and Statues. From the collection of President Sukarno of the republic of Indonesia. III. Lukisan2 dan Patung2 Kolleksi presiden Sukarno dari republik Indonesia
2858: MAN, DR. WALTHER - Grosse Biologen : Bilder aus der Geschichte der Biologie
13939: MAN, HENDRIK DE - Der Kampf um die Arbeitsfreude. Eine Untersuchung auf Grund der Aussagen von 78 Industriearbeitern und Angestellten.
6652: MANDERS, MARK / LANGELAAR, MARIJE - New Anniversaries - Mark Manders / Marije Langelaar and Roger Willems
10062: MANDOS, DRS. H. EN KAKEBEEKE, A.D. - Oud Eindhoven. Voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven.
9395: MANEN, K.G. VAN - Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek.
13234: MANGELSDORFF, EMIL - Anleitung zur Improvisation fur Saxophon in B
10886: MANNES, WILLIBALD - Treppen und Gelander. Werkstoffe, Konstruktionen, Gestaltungen.
2346: MANNING, A.F. - Groesbeekse Tehuizen.1929-1989
10680: MANNING, A.F.(RED.) - Katholieke Universiteit Nijmegen. 1923-1973. Een documentenboek.
8526: MANNING, A.F. - De betekenis van C.R.A. van Bommel voor de noordelijke Nederlanden
4312: MANTEL, RENO, VERSCHOOR, NATASJA EN KOOTEN, KEES - Water & Werken
9858: MANTZ, DR. IR. M.R. - Harmonische bedrijfsvoering.Bedrijfseconomische Monographiën XXII
10195: MANUEL, ANDRÉ - Het tragische einde van de Nederland zoals wij hem kennen. Gesigneerd
3231: MAQUET, R. - Plan & Description de la Bataille de Waterloo en Francais, Nederlandsch, English
13485: MARANTZ, ALEC, Y. MIYASHITA, Y. - Image, Language, Brain. Papers from the First Mind Articulation Project Symposium
3951: MARASCO, ANTONIO - Technological Progress and Economic Development: Are Foreign Direct Investment and Income Inequality Relevant?
10936: MARCEL KURZ - Guide des Alpes Valaisannes, volume IIIb: du Strahlhorn au Simplon).
10937: MARCEL KURZ - Guide des Alpes Valaisannes, volume IIIa: du Col de Théodule au Monte Moro.
14223: MARCHANT, JOHN (A.O.) - Population trends in British breeding birds
8797: MARCUSE, H. (U.A.) - Autoritarer Staat. Deutsche Erstausgabe.Band II.
13143: MARDAGA, PIERRE (EDITEUR) - Dictionnaire du Jazz a Bruxelles et en Wallonie
13465: MARDJANA, M - Njamikan : kangge? lare?-lare? ing pamoelangan and?ap
3966: MARECHAL, DOMINIQUE - Collectie Frank Brangwyn
5276: MARGADANT, W.D - Early Bryological Literature. A descriptive bibliography of selected publications treating musci during the first decades of the nineteenth century and especially of the years 1825, 1826 and 1827.
2206: MARGERET, CAPITAINE - De l'empire de russie et grande Duche de Moscouie
4016: MARIJAM, SITI - De Indonesische vrouw 1898 - 1948
1311: MARILAUN, ANTON KERNER VON - Pflanzenleben. Dritte Auflage. Neubearbeitet von Dr. Adolf Hansen
6036: MARIN, PIETER - Grammaire Francoise Fransche Grammatica ofte oprechte methode van Pieter Marin. Negende druk Op nieuws naauwkeuriglyk overgezien en merkelyk vermeerderd en verbeterd
1938: MARION, B. - Ontmoetingen. Tweede bundel
6022: MARIS, A.J. EN DRIESSEN, H.L. - Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), Het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtsho (1802-1811). Derde deel, kaartenlijst en index.
1472: MARIS, IR. A. G. - De Velsertunnels
6111: MARIS, A.J. EN DRIESSEN, H.L. - Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), Het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtshof (1802-1811). Eerste deel. Inleiding / een geschiedkundig overzicht gevolgd door Naamlijst van Stadhouders, Kanseliers, Raden en verdere Functionarissen.
6252: MARIS, A.J. EN DRIESSEN, H.L. - Het Archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), Het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtshof (802-1811). Tweede deel Inventaris en Bijlagen.
2172: MARK, R.R.P. VAN DER - Jacht & Siervogels
6440: MARKEY, THOMAS L. - The Verbs Varda and Bliva in Scandinavian With Special Emphasis on Swedish
13790: MARKMAN, ROBERTA, H - The Flayed God. The Mesoamerican Mythological Tradition. Sacred text
11364: MARKSLAG, R.J., A.J. EN R.J.H. - 360 Jaar een familie Markslag in Twente
10564: MARKUS, A. - Arnhem omstreeks het midden van de vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhemse herdrukken. Herdrukken van zeldzame en belangrijke werken op het gebied der Nederlandse topografie. No. 1
8749: MARLEE, PAUL - Boropata Met opdracht aan de uitgever gesigneerd door auteur.
8667: MARMONTEL, M. DE - Théatre de M. de Marmontel, Historiographe de Frace, l'un des qurante de l'Académie Françoise. Tome Second. Oeuvres Completes Tome Neuvieme.
5742: MAROT, DANIEL - Vormgever van een deftig bestaan. Architectuur en interieurs van de Haagse stadspaleizen.
2816: MARQUES, MARTINO & CUNHA, ANTÓNIO - Com o tamanho do tempo por Beja, onde sao maiores as horas e os horizontes
5304: MARROW, JAMES H. (INTRODUCTION) - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting.
12150: MARROW, JAMES H. - Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance. A Study of the Transformation of Sacred Metaphor into Descriptive Narrative
6116: MARS, K.H.M. - Harderwijk in oude prenten. (ca. 55)
13689: MARSDEN, PHILIP - The barefoot emperor. An Ethiopian Tragedy.
4121: MARSEILLE, T. - Wat tolboeken vertolken. Koophandel, schepen en scheepsvaart op de IJssel rond 1570.
9470: MARSMAN, JOHN (SAMENSTELLER) - Voetbalvereniging Hattem 75 jaar 1918-1993
12188: MARTENS, ROB/ LIEWE WESTRA - Glorie van de oude binnenvaart.... met de beste groeten van....
10782: MARTIN AARTS (RED.) - Vijftig jaar wederopbouw Rotterdam. Een geschiedenis van toekomstvisies.
7687: MARTIN, HENRI. - Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqueén 1789. Table analytique. Quatre Edition.
10945: MARTIN, MICHAEL; KRINITZ, HARTMUT. - Die perfekte Diaschau
5201: MARTIN, DAN C. - Atlas of Endometriosis
1537: MARTIN, PROF. DR. W. - De Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw
12335: MARTINEAU, HENRI - Stendhal - Romans et Nouvelles - Tome II. La chartreuse de Parme - chroniques italiennes - lamiel - romans et nouvelles.
11613: MARTINEAU, HENRI - Stendhal:Oeuvres Intimes. Vie de Henry Brulard - Journal souvenirs d'egotisme, essais d'autobiographie - earline les privilèges
7155: MARTINUM STEJARTIUM, D - Regulae Legendi et Intelligendi Scipturam Sacram,Olim in Gallia editae, nune Verofeeundum Textum recognitionis Clementis VIII, magis dispisitae. Compendium Earumdem Regularum.
7423: MARTINUS, MICHEL - Op een smalle hand van tijd
13535: MARTLAND, PETER - Since Records Began: EMI - the First 100 Years
1067: MARTY, DANIEL - Grammophone, Geschichte in Bildern
9247: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Erster Band Buch 1. Der Produktionsprozess des Kapitals. Zweiter Band Buch II. Der Zirkulationsprozess des Kapitals. Dritter Band Buch III. Der Gesamtprozess der Kapitalistischen Produktion.
13773: MARX, ANTHONY W. - Making Race and Nation. A Comparison of South Africa, The United States, and Brazil.
11950: MARY, JULES - Het wilde meisje. De Feuilletonroman voor de vrouw. Nr. 1.
3343: MASCOVIUS, JOH. JACOBUS, - Commentarii de rebus imperii Romano-Germanici sub Lothario Secundo et Conrado Tertio ab anno MCXXV. ad annum MCLII
8367: MASCOVIUS, JOH. JACOBUS - De rebus imperii Romano-Germanici sub Conrade I et Henrico III
8366: MASCOVIUS, JOH. JACOBUS - De Rebus imperii Romano-Germanici sub Henrico IV et Henrico V
12052: MASILLON, J.B. - Zevental leerredenen van J.B. Masillon, Bisschop van Clermont. Uit het Fransch vertaald.
11759: MASSEY, N.W.D. - Resources Inventory of Botswana: Industrial Rocks and Minerals. Including map: The Industrial minerals of Botswana.
3189: MASSIN - Händlerrufe aus europäischen Städten.
13242: MASUI, KIYOSHI / HASHIMOTO, JURO / OKUMURA, HACHIRO / LLOYD, EVERTON A. / YAMAGUCH, TOKUZO - Sexing Baby Chicks First edition Original
7512: MATHAR, FRANZ UND SCHRORS K.H. - Kolsch Story. Die Geschichte des kolschen Brauwesens.
8051: MATHEWS, OLIVER - The Album of Carte-de- Visite and Cabinet Portrait Photographs 1854-1914
5522: MATLA, J.L.W. EN ZAALBERG VAN ZELST, G.J. - Het geheim van den dood. Identiteitsbepaling van een geest.
9053: MATSUMOTO, KOJI - The rise of the Japanese corporate system.Translated by Thomas I. Elliott.
9266: MATSUSHITA KONOSUKE - Not for Bread Alone. A Business Ethos, A Management Ethic.
9293: MATTERNA, TIZIANA - Het Elfen-Orakel. Boodschappen uit het rijk van de natuurgeesten.Tuatha na Sidhe
13179: MATTHEWS, JIM - Collector's Copy Satchmo.
5458: MATTHIESEN, PETER - Wildlife in America
8791: MATTHIESSEN, H. UND FUCHSLOCHER, E. - Die Pumpen. Ein Leitfaden fur hohere Maschinenbauschulen und zum Selbstunterricht
4056: MATTHIJSSEN, JAN - Sporen door het water. De Nederlandse Spoorwegen en de Watersnoodramp van 1953.
3065: MATTINGLY, GARRETT - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
5239: MAUCLAIR, CAMILLE (PRÉFACE) - Ortiz Echague. 32 Reproductions de ses oeuvres.
8915: MAUPASSANT, GUY DE - Oeuvres Complètes de Guy de Maupassant.Boule de Suif, Correspondande, Etude de Pol Neveux.
6381: MAURICE, FREDERICK DENISON - What is revelation ? Letters to a student of theology on the Bampton lectures of Mr. Mansel
8448: MAURIER, DAPHNE DU - Rebecca Vertaald door Dr. J.M.C. van Dietsch
7227: MAURIÈS, PATRICK, - Les Gays Savoirs.
13108: MAURO, WALTER - Jazz e universo negro
13828: MAWDSLEY, EVAN - The Russian Civil War.
4341: MAX KAASE,VERA SPARSCHUH,AGNIESZKA WENNINGER - Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology, 1989-2001
13806: MAXANDREA - De Dajaks in de binnenlanden van Ned. Borneo. Populaire beschrijving van land en volk.
7761: MAY, ANNE - Rehabilitation in cancer. Training en talking? Effect of physical training versus phisical training combined with cognitive-behavioural therapy.
5122: MAY, F. - Stolpertus of de jonge artz, by het ziekbed Tweede verbeterde druk
4784: MAYADAS, C. - Between Us and Hunger, First edition
8312: MAYO, KATHERINE - Moeder Indië. Vertaling van J. de Gruyter.
6804: MAYUYAMA, JUNKICHI - Japanese Art in the West
13177: MCCARTNEY, ALBERT - Kings of Jazz. Louis Armstrong
8024: MCCASLIN, JOHN C. - International Petroleum Encyclopedia 1977.
8588: MCCLATCHEY, ROB'T J. - Tha Hahnemannian Monthly Volume fourth from August 1868 to July 1869
7631: MCDOUGALL, JOYCE. - Eros aux mille et un visages. La sexualité humaine en quete de solutions
12868: MCDOUGALL, CHRISTOPHER - Born to Run.The Hidden Tribe, the Ultra-Runners, and the Greatest Race the World Has Never Seen
13293: MCGLINCHEY, MGR. DR. JOSEPH F. / VUYLSTEKE, MGR. M.G. (VERTALING) - Reis door de missies van Engelsch-Indie
14304: MCLEAN, IAIN - Public Choice. An introduction
13805: MCLEAN, HARRY N. - The Past is Never Dead: The Trial of James Ford Seale and Mississippi's Struggle for Redemption
9332: MCMILLAN, CHARLES J. - The Japanese Industrial System.
13275: MCRAE, BARRY - DIZZY GILLESPIE.His life
13955: MCWHINNEY, WILL - Paths of Change. Strategic Choices for Organizations and Society.
13059: MECKLENBURG, CARL GREGOR HERZOG ZU - Stillformen des modernen Jazz.
1761: MEDDENS, F. M. - The Chicha/Soras valley during the middle horizon; provincial aspect of Huari
5523: MEDDING, WOLFGANG - Die Westportale der Kathedrale von Amiens und ihre Meister.
6992: MEDEMA, GEERT. - Achter de façade van de Hollandse stad/ Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw.
5633: MEDIC, BRANIMIR, PULJIZ, PERO - Different Repetitions. Buildings & Projects.
6481: MEDIK-KOESOEMO JOEDO, MYRNA - Kinderspel : doorverbonden met de wereld van post en telecom
12847: MEEGEREN, H.J. VAN - Korte schets van de geschiedenis onzer koloniën
9503: MEENE, J VAN DE , NIJHOF, P. - Spoorwegmonumenten in Nederland. Eindrapport van de Werkgroep Spoorwegmonumenten ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB).
2135: MEER, F. VAN DER - Tekeningen. Keuze uit het getekende werk van Prof. Dr. Frits van der Meer
13889: MEER, JACQ VAN DER - De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.
12818: MEER, ANNE - Tussen zwijgen en spreken.
9252: MEER, DR. S. VAN DER - Venloer Stadt-Texte 1320-1543 Eine lautliche und orthographische Untersuchung
14229: MEER, G. VAN DER - Vogels bij onze woningen. (met stofomslag(
10431: MEER, F. VAN DER - Uri Nooteboom. Journalistieke opstellen. Met illustraties van Martien Coppens.
11315: MEERDINK, CAREL, J.A. - Roermond in de Middeleeuwen. Academisch Proefschrift ter verkrijging van de den graad van doctor i de Nederlandsche Letteren
14200: MEERTENS, P.J. - De Nederlandse volkskarakters
10609: MEERTENS P.J. (E.A.) - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de 'Vereniging vrienden van het Openluchtmuseum' ter gelegenheid van zijn afscheid van het museum.
12282: MEES, DR. C.A. - Maleise spraakkunst
8517: MEESTER, MARIËTTE - Een spoor van Paardemest. Relaas van een trektocht
11124: MEESTER PRIKKEBEEN - Wie weet...? Over de verwikkelingen in een dorp en daarbuiten. (inclusief kaart).
6207: MEESTER, ROBERTUS, BR. - Roman van Heinric en Margriete van Limborch uitgegeven volgens het brusselse handschrift
2994: MEEUSE, A. D. J. - Anatomy of morphology
2436: MEEUWISSEN, MR. W.J. - Inventaris van het familiearchief Heerkens (1371) 1614-1908
2381: MEEUWSEN, TACO EN PIEKÉ, ANJA - Een ark blaft Met een voorwoord van van Drs. Marie van Rossen
11007: MEGENS, W.A. (SAMENSTELLER) - Leuth, weet u nog?
13411: MEHEGAN, JOHN - Jazz Rythm and the Improvised Line. Jazz Improvisation 2.
13412: MEHEGAN, JOHN - Tonal and Rythmic Principles. Jazz Improvisation 1.
13410: MEHEGAN, JOHN - Swing and Early Progressive Piano Styles. Jazz Improvisation 3.
13409: MEHEGAN, JOHN - Contemporary Piano Styles, Jazz Improvisation 4
12792: MEIBURG, PETER (SCHRIFTLEITUNG) - Geologie und Mineralogie des Warsteiner Raumes.
12211: MEIJEL, LEON VAN (E.A.) - Nijmegen. Architectuur en stedenbouw 1850-1940.
11964: MEIJER, PETER C. - Eeuwbericht van de Club van Nederlandse Vogelkundigen 21 mei 2011 Genummerd en nieuw. Beperkte oplage.
7839: MEIJER, E. - Compressio medullae ten gevolge van wervelmetastasen. Over de vraag naar het nut van decomprimerende laminectomieën.
12975: MEIJER, A - Vijfenvijftig namen op de Heidehof.
1164: MEIJER JR., D.C. - Wandeling door de zalen der Historische Tentoonstelling van Amsterdam
3306: MEIJER, GERARD LUTKE - Voorspel Wereldbrand. Een ooggetuigeverslag van de Spaanse Burgeroorlog.
3630: MEIJER DREES, E. - De bosvegetatie van de Achterhoek en enkele aangrenzende gebieden.
4234: MEIJER, ALBERT - Frappante gelijkenissen: J.P. Bourjé (1774-1834) als beoefenaar van kunst en wetenschap.
5011: MEIJER, G.A. - Sint Dominicus' Bloemen. ( St. Augustinuskerk Nijmegen. 22 april 1906 1e prijs toegekend aan Herman Poos)
11425: MEIJERING, E.P. - Von den Kirchenvatern zu Karl Barth. Das altkirchliche Dogma in der Kirchlichen Dogmatik
4678: MEIJERS, PROF. MR. E.M. - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek. Toelichting Tweede Gedeelte (boek 5).
4671: MEIJERS, PROF. MR. E.M. - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek. Toelichting Eerste Gedeelte (Boek 1-4)
2695: MEIJERS, J.A. - Onze voornamen. Traditie-betekenis-vorm-herkomst
4679: MEIJERS, PROF.MR. E.M. - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek. Tekst Tweede Gedeelte. (boek 5).
6392: MEIJERS, J.A. - Europa in het spectrum van zijn talen. De taal als factor der internationale politiek
12720: MEIJL, TOON VAN - Political Paradoxes and Timeless Traditions. Ideology and development among the Tainui Maori, New Zealand.
6666: MEININGER, PETER L. AND ATTA, GAMIL A.M. (EDS) - Ornithological studies in Egyptian Wetlands 1989/90
1801: MEISS, MILLARD - Painting in Florence and Siena after the Black Death The arts, religion, and society in the Mid-Fourteenth century
4155: MEISSNER. - Kartenlesen und Entfernungsschätzen für Deutschlands Jugend. Erläutert an Beispielen von Oberst z. D. Meißner. Zweite Auflage
6940: MEISZNER, A.G. - Masaniello. Vertaald uit het Hoogduitsch. (over de opstand in Napels in 1646).
11735: MELATI VAN JAVA - Het kasteel Schlesheim.
5514: MELCHERS,W.J. & GERRITSEN,H.J. - Koper als onmisbaar element voor plant en dier.
8495: MELE, WERNER VAN - Mijn Dorp. Geschiedenis van Sint-Pauwels.
8055: MELET, ED. - Duurzame architectuur. Streven naar een contrastrijke omgeving
8483: MELGER, AGNES - Antieke poppen. De geschiedenis en het kleurrijke leven van poppen uit de 19e en 20e eeuw (NIEUW EXEMPLAAR)
13466: MELLEMA, DRS. R.L. - Purana Castra I (Gantjaran).Ngewrat Waosan Pepetikan saking serat-serat Djawi-kina
1920: MELMAN, D - Slootkanten in het veenweidegebied. Mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van natuur in argrarisch grasland.
1154: MENDELSON, ERICH - Russland Europa Amerika ein architectonischer querschnitt
2505: MENS, JAN - Oude raadhuizen
7713: MENSEMA, A.J. - Rijksarchief in Overijssel. Inventaris van het archief van het Huis Oldhagensdorp te Vollenhove 1262-1862. Deel I: Inventaris, Deel II Regestenlijst en Index.
14219: MENSEMA, A.J. (E.A.) - De ridderschap van Overijssel. Le Métier du Noble.
5576: MENSEMA, A.J. - Rijksarchief in Overijssel. Inventarissen van de archieven der Hervormde Gemeenten te Avereest 1791-1971, Ommerschans 1815-1894, Wijhe, Zwartsluis.
9106: MENTE, BOY DE - Japanese Manners
12812: MENTHON BAKE, R.W.J.C. DE - La question d'orient et sa portée coloniale
5823: MENTINK, G.J. - G.J. Mentink. Een selectie uit zijn werk. Aangeboden ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
12076: MERAY, ANTONY - La Vie au Temps des Cours D'Amour Croyances, Usages et Moeurs Intimes des XIe, XIIe & XIIIe Siecles d'apres les Chroniques, Gestes, Jeux-Partis et Fabliaux
12352: MERCER, FRANK A. / POSNER, CHARLES - Modern Publicity 1951-51 Art
12144: MERCK, E. - Prufung der Chemischen Reagentien auf Reinheit.
12564: MERK, HEIDRUN - Kloster Seligenstadt. Ehemalige Benediktinerabtei, Vollstandig Erhaltene Barocke Klosteranlage
1904: MERKATZ VON, HANS JOACHIM - Aus Trümmern wurden Fundamente. Vertriebene - Flüchtlinge - Aussiedler.Drei Jahrzente Integration.
1979: MERKEL, DR. FR. - J. Henle's Grundriss der Anatomie des Menschen. Neu nearbeitet von Dr. FR. Merkel Vierte Auflage Mit zahlreichen, zum Theil farbigen Abbildungen und einem Atlas
4207: MERKELYN, AART, BRANDT, DRS. GERRIT, EN DOESBURG, DIETTE - Busy Brabant
10197: MERKERK, RUTGER VAN - Intervening in emerging nanotechnologies, A CTA of Kab-on-a-chip technology
8239: MERKIES, H.C.G. - Ganda Classification. An ethno-semantic survey.
3228: MERKLEIN, JOHAN JACOB - Reise nach Java, Vorder- und Hinter-Indien, China und Japan 1644-1653
12547: MERKS, K.W. EN F.H.J. VOSMAN (RED.) - Een lichte last? De tien geboden in de 'Kathechismus van de katholieke kerk'.
12548: MERKS, K.W. EN F.H.J. VOSMAN (RED.) - Uit op geluk? De Kathechismus van de katholieke kerk over goed en kwaad.
7522: MERTENS, PIET - Heiligdom/Sanctuary Sint Gerlach
8718: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE - De oorlog leeft voort. Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding. Met opdracht gesigneerd door auteur
2710: MERY, FERDINAND - The Life, History and Magic of the Dog
10331: MES, WIM (E.A.) - Exfoto. Een halve eeuw Katholieke Universiteit Nijmegen in beeld.
2951: MES, WIM (E.A.) - Exfoto, een halve eeuw Katholieke Universiteit Nijmegen in beeld
9916: MESDAG, E - Goede Voorjaarsmaaltijden voldoende voor 4 volwassenen of voor 2 volwassenen en 3-4 kinderen en niet duurder dan 35-50 cent
12231: MESSER, THOMAS M. - Fifty Years of Collecting: An Anniversary Selection. Sculpture of the Modern Era.
2096: MESSING, FRANS - De Nederlandse Economie 1945-1980. Herstel, Groei, Stagnatie
9388: MESTSELAAR, ALBERT EN ZWIGGELAAR, MARGA. - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen
1908: METZ H. - Mathematical representations of the dynamics of animal behaviour. An expository survey.
2819: METZ, JURIAAN - Stress physiology in fish Central regulation and organismal adapations
11852: MEULEMEESTER, J. ET F, DE - Le régime de l'escaut. Le barrage de l'Escaut oriental et du Sloe
4894: MEULEN, DR. H.C. VAN )RED.' - Liefdevol oog en open oor. Handboelk pastoraat in de christelijke gemeente
4934: MEURER, P.H.; STOPP, K. - Topographica des Nürnberger Verlages David Funck. (Nieuw exemplaar!)
4344: MEURS, B. VAN - Spreuken van den Scheurkalender der Katholieke illustratie .1874
5447: MEURS, B. VAN - Het Hart
5069: MEURS. B. VAN - De vroolijkheid en het lachen. 3e vermeerderde druk
13101: MEUSSEN, PIET - Toch was den tied moi...Jeugdherinneringen
9857: MEY, DR. A. - Conjunctuurpolitiek en budgetteering. Bedrijfseconomische Monographiën V
9859: MEY, DR. A. - Bedrijfsbegroting en bedrijfsbeleid. Bedrijfseconomische MonographieënV.
2458: MEYER, HAN - Ontwerpen voor de stad. Een publieke zaak.
3145: MEYER, LAURE - Kunst uit Zwart-Afrika in het dagelijks leven bij ceremoniën aan de hoven.
9521: MEYER ZUR CAPELLEN, DR. ING. W. - Mathematische Instrumente. Mit 200 Figuren.
12145: MEYER, DR. HANS - Anleitung zur quantitativen Bestimmung der organischen Atomgruppen. Mit in den Text gedruckten Abbildungen.
14197: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
5258: MEYERINK, H.C. - Stereo-Boek. De ontwikkeling van het verkeer. No. 1: 100 v. Chr. - 700, No. 2: 700- 1100, No. 3: 1100-1500.
12464: MEYLAERTS, SVEN A.G. - Stategies to protect the spinal cord during thoracoabdominal aortic aneurysm repar.
12043: MEYNCKENS, C. - Practisch handboek voor kloosterlingen en voor geestelijke bestuurders.
14345: MEYNEN, GERBEN - Vrijheid en tijd. Het begrip herhaling in Heideggers Sein und Zeit.
6757: MIALARET, J.H.A. - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst Deel V De Provincie Limburg Tweede stuk: Noord-Limburg
6725: MIALARET, J.H.A. - Nieuwe Methode van Perspectiefbepaling naar Bouwkundige Teekeningen met behulp van een paar bijzondere Reductiepassers.
7207: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. Ausgabe B. Drei Bande mit 345 naturwahren farbigen Abbildungen der wichtigsten Pilze in naturlicher Grosse (darunter 164 essbare Sorten)
11518: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. Die am haufigsten vorkommenden essbaren, verdachtigen und giftigen Pilze. Dritter Band.
11519: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. Die am haufigsten vorkommenden essbaren, verdachtigen und giftigen Pilze. Zweiter Band
8162: MICHAUD - Geschiedenis der Kruistochten. Opgeluisterd met 100 groote Platen door Gustave Doré gegraveerd door Bellinger, Doms, Gusman, Jonnard, Pannemaker, Pisan, Quesnel.
6476: MICHEL, ALBIN - Les Auteurs qu'll faut avoir lus
10059: MICHELS, DRS. J.C.M. - Architectuur en stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940.
9599: MICHELSON, H. - The Jew in Early Englisch Literature
13885: MICHIELSEN-BALJON, ELS - Alles is in orde... Fushimban ijo arimasen
13707: MICHLIG, CHRISTOPHER (A.O.) - In the Good Name of the Company: Artworks and ephemera produced by or in tamdem with the Colby Poster Printing Company.
6206: MICIELI, NICOLA (TESTO CRITICI) - Davide Scarabelli
4435: MIDDELBURG, H.A. - De invloed van den kalktoestand van juvenielen merapi-aschgrond op eenige kwaliteitseigenschappen van vorstenlandsche tabak
12271: MIELI, ALDO / RENAUD, HENRI-PAUL-JOSEPH / MEYERHOF, MAX / RUSKA, JULIUS - La Science Arabe et son role dans l'evolution scientifique mondiale.
4783: MIEREMET, J.G. - Aardstralen; Wichelroede en onze gezondheid. Mijn ervaringen vanaf september 1935. Zijn ernstige kwalen te voorkomen?
11331: MIERLO, DR. J. VAN (UITGEGEVEN) - Hadewijch Brieven I. Tekst en commentaar II. Inleiding
4810: MIERT, A.VAN - Mobiliteitsremming van de netmaag en pens bij de kleine herkauwer tijdens de door bacterieel endotoxine (lipopolysaccharide) opgewekte koorts/ Inhibition of reticulo-rumen motility during fever induces by bacterial pyrogen - lipopolysaccharides from Gram-negative bacteria- in sheep and goats
5154: MIERT, A. VAN - Mobiliteitsremming van de netmaag en pens bij kleine herkauwer tijdens de door bacterieel, endotoxine (lipopolysaccharide) opgewekte koorts/ Inhibition of reticulo-motility during fever induces by bacterial pyrogen-lipopolysaccharides from Gram-negative bacteria- in sheep and goats.
9277: MIETZEL, GERD - Wegwijs in de psychologie
9906: MIKSZATH, KALMAN - Der schwarze Hahn und andere erzahlungen. Aus dem Ungarischen ubersetzt von Andreas Oplatka
10071: MIL, SASKIA VAN - Children with cryptogenic localization related epilepsy. Neuropsychological outcome
12514: MILBANK, JOHN - Truth in Aquinas
1278: MILHOFER, S. - Oosterse tapijtkunst. Karakteristiek, techniek, geschiedenis en stilistiek.
13429: MILLARD, W. S.; R. A. SPENCE AND N. B. KINNEAR (EDITORS) - The Journal of the Bombay Natural History Society. Volume XXII, No. 2, No. 3, No. 4 and No. 5
13322: MILLER, PAUL EDUARD / VENABLES, RALPH - Esquire's Jazz Book With Illustrations
1137: MILLER, HENRY - Ma vie et moi. Traduit par Georges Belmont
9548: MILLER, JUDITH. - Antiek Encyclopedie. Nederlandse bewerking onder redactie van Jan Pieter Glerum.
10559: MILLER. J.R. - Bethlehem to Olivet. Pictures by modern painters from the life of Christ
1810: MILLOT, (L'ABBÉ) - Élémens d'histoire générale Histoire ancienne et moderne
3192: MILMAN, MIRIAM - Das Trompe-L'oeil. Gemalte Architektur
2557: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
4428: MILOWIZ, KURT - Die Verbrennungskraftmaschine, Band.8 Teil 1 Lager und Schmierung
11793: MILSUM J.N. AND D.H. GRIST. - Vegetable gardening in Malaya. Malayan Planting Manual No. 3.
6039: MILTON, J. - Le Paradis Perdu de Milton Traduction de Chateaubriand
1583: MINCKWITZ, M. V. - Hansje in Wonderland Tweede druk
7596: MINTEN, PAUL - Papavers van Jeruzalem. De Bisonbaai, Manwolf en andere gedichten. In nieuwstaat.
13843: MIRZAYANOV, VIL, S. - State secrets. An insider's chronicle of the Russian chemical weapons program
11898: MM. NOËL ET DE LA PLACE - Lecons Françaises de Litterature et de Morale Nouvelle edition augmentee d'un tres grand nombre d'articles qui ne se trouvent dans augune autre, et enriche d'un grand nombre de notes explicatives
4882: MODDERMAN, ANTONIUS - Dissertation iuridica inaugularis de Pauperibus, quam, favente summo numine; ex auctoritate rectoris magnifici SeerIPII Gramata, Iur. Prof. Ord. et consentiente facultate iuridica, pro gradu doctoratus,...........
11733: MODDERMAN, H.C. - Lectiones suetonianae. Specimen litterarium inaugurale quod annuente summo numine Groningen Scholtens 1892
14351: MOELKER, H.P. EN J.C. PLUISTER - 70 jaar Historie De Kooy in woord en beeld
1613: MOELLER, HUBERT - Kanarische Pflanzenwelt
2738: MOEN, FRANK EMIL & SVENSEN, ERLING - Dyreliv i havet Handbok i norsk marin fauna 2.utgave
10623: MOENEN, ROSITA - Geen tuin zonder dieren. Handboek voor het dierenleven in de tuin.
1934: MOENIG, HANS - Die Ordnung von Grund und Boden in der Stadtgeschichte von Dortmund.
1877: MOENS, J.C.B. - De Kinacultuur in Azie, 1854 t/m 1882
13570: MOERAN, BRIAN - A Far Valley : Four Years in a Japanese Village
9806: VAN MOERDIJK, PATER OTHMARUS (VOORWOORD) - Moerdijk's tol aan de bevrijding Ten bate van de opbouw van het klooster.
13569: MOERDIJK, MARIE-CÉCILE - Koormaatjes voor koorifeeën
7386: MOERKERKE, GEORGE - Assessment for flexible learning. Performance assessment, prior knowledge state assessment and progress assessment as new tools,
10852: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. II. Cultureel leven.
3382: MOESHART, HERMAN, J. - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Belevenissen van een Nederlandse diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
5840: MOFFETT, HEATHER - Verlichte Rijkunst. Rijden in harmonie met uw paard
10566: MOGENS ANDERSON, FEILBERG JON - Danmarks dyr og planter.
12719: MOHKAMSING-DEN BOER - Dreams and Transitions. The Royal Road to Surinamese and Australian Indigenous Society.
12909: MOHRMANN, J.C.J AND J. KESSLER - Waterdeficiencies in European agriculture. A climatological survey.
10748: MOK, M. - Salvis Titulis. Gedichten
9556: MOL, B (RED.) - Vrij! 'n Filmisch beeld van strijd en bevrijding in Nederland en Nederlands Oost-Indië 1939-1945.
1358: MOL, W.E. DE - De wetenschappelijke beteekenis van de veredeling der Hollandsche bloembolgewassen
5370: MOL, CHR.(RED.) - Katholieke gezondheidszorg. Nummer voor geestelijke volksgezondheid. Orgaan van de Nat. Fed. 'Het Wit-Gele Kruis' en het 'R.K. Limburgsche Groene Kruis'. Juni 1933 No. 6, 4de Jaargang.
14341: MOLDER, WIM TE (E.A.) - 100 Jaar Kermis Vragender 1902-2002
14343: MOLEMA, E. - Ons kadaster voor oningewijden geschetst. Met 7 uitslaande platen.(herdruk uit 1898)
14320: MOLEMANS, GRISELDA - Dochters van de Archipel. Van Moederland Indië naar vaderland Nederland.
1432: MOLEN, S. J. VAN DER - Onze Wadden Eilanden
3628: MOLEN, S.J. VAN DER - Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
2517: MOLEN, S.J. VAN DER - Levend volksleven. Een eigentijdse volkskunde van Nederland.
1003: MOLEN E.J. VAN DER - Klokken, Zaans uurwerken museum
3388: MOLENGRAAFF, G. A. F. - De geologie van het Eiland St. Eustatius Eene bijdrage tot de kennis der nederlandsche koloniën
10294: MOLIJN, RADBOUD - .... a la Japonaise. Veranderingen in de Japanse maatschappij.
5740: MOLKENBOER, B.H. - Outergeuren van Joost van den Vondel.
12481: MOLL, F.L. - Carotid bruits in asymptomatic patients- a prospective follow-up-study.
2553: MOLLAT, MICHEL - Genèse médiévale de la France moderne . XIV-XVe siècles
12570: MOLLER PILLOT, HENK K.M. - Chironomidae Larvae. Biologie and Ecology of the Chironomini.
12512: MOLLINGER, IR. A.J. - Grondslagen van werkingswijze, constructie en berekening der verbrandingsmotoren.
8259: MOLT, E. - Roderik. Historisch verhaal uit de eerste helft der zevende eeuw
11358: MONCHY, DR. J.G.R. / KAUFFMAN, DR. H.F. - Allergologie
13807: MONDA, ANTONIO - Ongeloof. Gesprekken over God
12068: MONGEZ, M. A. - Histoire de la reine Marguerite de Valois, Premiere Femme du Roi Henri IV
13666: MONKHOUSE, F.J. - Landscape from the Air: A Physical Geography in Oblique Air Photographs.
11912: MONNIN, A. - De geest van den pastoor van Ars. De gelukzalige Vianney, in zijn cathechismus-onderwijs, zijn preeken en zijn dagelijksche gesprekken.
4575: MONNINK, J.B.M. - De organisatie van gespreken. Een pragmatische studie van minimale interaktieve taalvormen.
13540: MONSON, INGRID - Freedom Sounds: Civil Rights Call out to Jazz and Africa
3715: DE MONT, P. - De schilderkunst in Belgie van 1830 tot 1921.
7876: MONTAIGNE, MICHEL DE - Essais. Erste Moderne Gesamtubersetzung von Hans Stillet.
9027: MONTENBERG, J - Zutphense Paarde- en stoomtrams
8795: MONTESQUIEU - Oeuvres de Montesquieu. Melanges et oeuvres posthumes. Tome premier .Tome second.
9904: MONTESQUIEU - Oeuvres de Monesquieu. De l'esprit des lois. Tome Quatrieme et tome cinquieme.
9243: MONTESQUIEU - De L'Esprit des Lois Defense de L'Esprit des Lois
9951: MONTFORT, PAUL - Souvenir de Bruxelles
9403: MONTFRANS, H.M. - Geologie van Nederland-Delfstoffen en samenleving. Incl. Losse kaarten: oppervlaktedelfstoffen, delfstoffen in de diepe ondergrond.
1053: MONTIJN-DE FOUW, N. - Sagen van Koning Arthur en de ridders der tafelronde
5207: MONTIJN, ILEEN - Huis & Haard. Monumenten van het wonen.
9360: MOOIJ, CHARLES DE (RED.) - De muze als motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant I 1796-1940
7563: MOOIJ, T. - Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend onderwijs.
8314: MOOK, J.H. - Habitat Selection by Lipara Luvens Mg. (Diptera, Chloropidae) and its survival value.
10742: MOOLENAAR, ED - Het hart van Napoleon. (Thriller)
5708: MOOLHUYSEN-COENDERS, THREES (SAM.). - Tekens & ketens/ Signs & Chains/ Zeichen & Ketten.
13938: MOOR, WAM DE - Een club uit duizenden. De geschiedenis van Rotaryclub Nijmegen 1931-2006
5640: MOOR, A. DE - Nieuwe wereldatlas. Met 28 kaarten in vele kleuren en een alphabetisch register.
6398: MOORE, THOMAS - Moore's Irish Melodies Lalla Rookh National airs legendary ballads songs, with a memoir by J.F. Waller Superb wood and steel illustrations
10899: MOORE, CHRISTOPHER G. - A Killing Smile (gesigneerd exemplaar)
6615: MOOREN, PIET, KURVERS, JEANNE EN LIEROP-DEBRAUWER, HELMA VAN - Bijna klassiek. Spraakmakende teksten uit de Tilburgse symposia
6636: MOOREN,P., LIEROP-DEBRAUWER, H. VAN EN VRIES, A. DE (RED) - Morele Verbeelding Normen en waarden in de jeugdcultuur Bijdragen aan het gelijknamige symposium gehouden op 20 januari 1999 aan de Katholieke Universiteit Brabant
7476: MOORMAN, J. - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
2370: MOORMANN, DR. J.G.M. - Een achtergrond van de bokkenrijdersbeweging.
14035: MOORMANN, GEORGE (INLEIDING) - De Zingende Zaag nr. 24/25 Het koekoeksnest: Manifesten van de jaren negentig.
2754: MOORMANS, H. EN PERA, H. - Ons theeuurtje. Tweede druk
3959: MOORREN, G.T.M. (E.A.) - Gezondheid en herinneringen aan de oorlogsjaren van Indische jeugdige oorlogsgetroffenen. Een empirisch onderzoek.
5720: MOORRES, F.D.J. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Notaris te Haarlem. De Libertijn, bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en Karakterschets.
3574: MORAVEC, EMANUEL - Wegen der hedendaagsche strategie. Het wezen en de beteekenis van den tegenwoordigen oorlog
3780: MORAX DR V. - PRECIS D'OPHTALMOLOGIE
11968: MOREAU DE JONNÈS, A. - Eléments de Statistique Principes généraux de cette Science. Deuxime édition, considérablement augmentée.
13684: MORENO, J.L. - Die Grundlagen der Soziometrie. Wege zur Neuordnung der Gesellschaft.
14057: MORGAN, ALUN (INTRODUCTION - The Who's Who Of Jazz
13353: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual review of Jazz Studies 1.
13351: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual Review of Jazz Studies 3
13352: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual review of Jazz studies 2.
12977: MORHÉE, FRITS - Juliana Toren terug in de tijd. 1910-1970
9098: MORHEE, FRITS - Het mirakel van Dabbelo
13654: MORIER, JAMES - Hadji Baba uit Ispahan. Ingeleid en vertaald door G.W.J. Drewes
9110: MORITA, AKIO - Made in Japan. Akio Morita en Sony.
9835: MORRIS, REV. RICHARD. - Specimens of Early English. A new and revised edition with Introduction, Notes and Glossarial Index. Part I from 'Old English Homilies' to 'KIng Horn' A.D.1150-A.D. 300
12448: MORRIS, EDMUND - Dutch A Memoir of Ronald Reagan
5527: MORRIS, DESMOND - Hvad siger din Krop? 'Bodywatching
7327: MORSHUIS, B. - Ootmarsum vroeger.....
2675: MORTON, ALEXANDRA - Listeling to whales. What the orcas have taught us.
2692: MORZER BRUYNS, W.F.J. - Field guide of whales and dolphins.
12947: MOSMANS, J. EN ALPH. G.J. MOSMANS, - Oude Namen van Huizen en Straten te 's Hertogenbosch.
11858: MOSMANS, G - De heeren van Wittem. Geschiedkundige bijdrage.
13775: MOSSOU, SJOERD - Avondje NAC. Een liefdesverklaring. (Winnaar Hard gras prijs 2011)
10213: MOST, FRANK VAN DER - Research councils facing new science and technology. The case of nanotechnology in Finland, the Netherlands, Norway and Switzerland
4283: MOST, DR. - Düsseldorf als handels-industrie kunst und gartenstadt 2. Auflage
10706: MOULIN, PROF. DR. D. DE (RED.) - De geschiedenis van de afdeling Nijmegen en omstreken van de K.N.M.G. Vier opstellen
8644: MOURITS, HARRY A. A. (RED) - Evangelie zonder Masker Dertig radioprogramma's over een goed verstaan van de schrift uitgezonden door de KRO in het seizoen 1970/1971
2668: MOYES, WILLIAM A. - Mostly Mining. A study of the development of Easington Rural District since earliest times
14005: MOYNAHAN, JIM (A.O) - Cream of the white clarinets.
13330: MUCKENBERGER, HEINER - Meet Me Where They Play The Blues Jack Teagarden und seine Musik
4104: MUDIYANSE, NANDASENA - Mahayana Monuments in Ceylon. First edition
2418: MUELLER, FERDINANDUS - Fragmenta Phytographiae Australiae
2997: MÜHLBACH, LOUISE - Napoleon in Duitschland Historische roman Bewerkt door M.K. Napoleon en het weener congres Derde veel verbeterde druk
5008: MUHLENFELD, A (VOORWOORD) - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905 - 1930
3984: MUHR, ALFRED - Diamanten. De diamant in de wereldgeschiedenis, zijn geheimzinnige macht en fascinerende invloed.
12457: MUHS, BART E. - Endovascular Dynmics of the Aorta and its Sidebranches. Implications for Endovascular Aortic Aneurysm Repair.
9644: MULDER, ETTY - De noodzaak van illusie. Uitgegeven ter gelegenheid van vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de RU Nijmegen en het zestigjarig bestaan van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-945.
8216: MULDER, E. - De praktische Tuinman. Dagboek voor den Tuinman en Liefhebbers van Tuinieren, waarin is aangegeven welke werkzaamheden op elken dag des jaars moeten worden verricht om den Bloemen-, Vruchten-, en Groententuin goed te kunnen verzorgen.
6575: MULDER, ETTY - Rede en vervoering Helene Nolthenius 1920-2000
1724: MULDER, J. SIBINGA - Onze koloniale landbouw I De rietsuikerindustrie op Java Vierde druk
4478: MULDER, ETTY - Freud en Orpheus. Of hoe het woord de muziek verdrong.
13021: MULDER, JAN J. - Jazz Photography. A bibliography spanning 75 years
7460: MULDER, CLAAS - Aanteekening over Mormolyce Phyllodes
9685: MULDERS, MARC - Werk in opdracht.
6452: MULDERS, ARTHUR C.M. - Sphingolipid metabolism in vascular function
12146: MULDERS, PAUL / KORVER, SJAAK - Oud maar niet af. Reflecties over ouder worden in onze cultuur.
2003: MULIER, W. - Wintersport Geïllustreerd
4762: MULISCH, HARRY - Quauhquauhtinchan in den vreemde
4764: MULISCH, HARRY - De aanslag
4765: MULISCH, HARRY - De procedure
4761: MULISCH, HARRY - Het boek
4763: MULISCH, HARRY - Vergrote raadsels Verklaringen, paradoxen, mulischesken, bijeengelezen door Gerd de Ley
12793: MULLER-WILLE, WILHELM - Bodenplastik und Naturräume Westfalens.Kartenband.Festband. Spieker Landeskundliche Beiträge und Berichte Band 14.,
1539: MÜLLER-HOLM, ERNST - Caesarius von Heisterbach
14126: MULLER, HENDRIK - Muller. Een Rotterdams zeehandelaar Hendrik Muller Szn (1819-1898).
12786: MULLER-WILLE, WILHELM - Bodenplastik und Naturraume Westfalens (mit 1 Kartenband) Festband.
13560: MULLER, ROLF-DIETER - The unknown Eastern front. The Wehrmacht and Hitler's Foreign Soldiers
6295: MÜLLER, JÖRG. - In het spoor van de dragline of de verandering van de stad. (1953-1976).
9558: MULLER, HELLMUTH. - Het Almeloblastoom. Een klinisch en histopathologisch onderzoek (with summaries in Englisch and German)
1872: MULLER, FRANK G.J.M. - Imago Explicatu Difficillima
2123: MULLER, E - Admissies als landmeter in Nederland voor 1811
9001: MÜLLER, KARL FRANZ - Leopold Mozart : Werkverzeichnis für Wolfgang Amadeus Mozart (1786) Ein Beitrag zur Mozartforschung
4386: MÜLLER, J. / WEISSMAN DE VILLEZ, C. - Keur van Mengelingen, in Proza en Poezy voor de Nederlandsche Jeugd. Tweede Jaargang
4625: MÜLLER, KARL - De jeugdige buffeljagers op de prairieën van het verre Westen van Noord-Amerika
9039: MULLER, ELKE - Tijdreizen in de grot. Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE. Time-travelling in de cavern. Virtuality and embodiment from panorama to CAVE.
8369: MÜLLER-SCHLOSSER, HANS UND QUEDENFELDT, DR. ERWIN - Das schöne alte Düsseldorf Düsseldorf 1911 Titelzeichnung von Hans Hertendell
10041: MULLER, CHRISTINE - Lief en Leed uit eene Kleine Wereld.
7517: MÜLLER, DR. JOHANNES - Archiv für Anatomie, Physiologie und Wissenschaftliche Medicin in verbindung mit mehreren Gelehrten
8491: MULLLER E.R - Detentie. Gevangen in Nederland
2075: MULS, JOZEF - Een eeuw portret in Belgie, van het classicisme tot het expressionisme
9554: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nedelandsche Handelsmaatschappij.
10218: MULTATULI - De Geschiedenis van Woutertje Pieterse. Uit zyn Ideën verzameld door zyne Weduwe. Eerste druk
8371: MUNCH, DR. E. BUSGEN, DR. M. - The Structure and Life of Forest Trees Third, revised and enlarged edition
7645: MUNCKHOF, FRED VAN DEN - Van den Munckhof. (Genealogie)
7868: MUNDY, TALBOT - Hira Singh's Tale
9628: MUNIER, DR. W.A. - Historische Atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie kerkhistorische kaarten.Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801).
12233: MUNKHOF, LEO VAN DEN / OOSTERBAAN, WILLEM - De Mijnen. Feiten
4883: MUNNINGHOFF, JOHAN (VOORWOORD) - Het Bentheimse geslacht Bolmer(s). Genealogie en kroniek van het geslacht Bolmer(s).
12058: MUNOZ, E. (E.O) - Molecular mechanisms of antibiotic action on protein biosynthesis and membranes. Proceedings of a Symposium held at the University of Granada (Spain) Jun 1st-4th. 1971
9693: MUNTHE, GUSTAF - De geschiedenis van Axel Munthe, heer van San Michele.
12046: MUNTJEWERFF, DR. H.A. - Bijlagen behorend tot De spil waar alles om draaide. Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren. 1825-1975
13596: MURAKAMI, TAKASHI - Superflat.
13717: MURAKAMI, TAKASHI - Takashi Murakami: Summon Monsters? Open the Door? Heal? Or Die?
6539: MURAY, PHILIPPE - Après l'histoire. Essai
6884: MURAY, PHILIPPE - Apres l'histoire: Essai (French Edition)
11753: MURDOCH, G. - Soils and Land Capability in Swaziland.
10135: MURET, CHARLES - Topographie applications speciales a l'agriculture arpentage, nivellement, cadastre. Avec 186 Figures et 9 Planches dont une colorée
9021: MURET, THEODORE - Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre précédée d ' une étude dus Marguerite de Valois.
9900: MURRAY, GEORGE - An introduction to the study of Seaweeds.
5819: MUSCHART, R.T. - Grafzerken in Gelderland, beschreven in de jaren 1931-1939. Steden, deel I. Overgedrukt uit de bijdragen en mededeelingen der vereeniging Gelre, XXXIX-XLIII
11317: MUSKENS, DR. M.P.M. - Friezen.Franken.Nederlanders.Op Bedevaart, voor Studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging. Tweede uitgebreide editie. GESIGNEERD EXEMPLAAR!
11079: MUSSET, ALFRED DE - Oeuvres complètes de Alfred de Musset. Poésies. Avec un portrait d'Alfred de Musset et de nombreuses gravures sur bois d'après les compositions inédites de nos meilleurs artistes.
6194: MUTSAERS, A.N. - Gedichten van Z.H. Leo XIII. Tot op den laatsten tijd aangevuld, met bijzondere machtiging van den doorluchtigen dichter zelven, bij gelegenheid an zijn Zestigjarig Priesterfeest in het Nederlandsch vertolkt.
1566: MYRBACH, F. DE - Oeuvres complètes de Francois Coppée théatre 1869-1889. Edition illustrée de trois cents dessins
7662: NAAIJKENS, TON. - Lyrik und Subjekt/ Poëzie en Subject. Pluralisering des lyrischen Subjekts bei Nicolas Born, Rolf Dieter Brinkmann, Paul Celan, Ernst Meister und Peter Ruhmkorf.
13049: NABE, MARC-EDOUARD - Nabe's dream. Journal Intime 1. Tome premier Juin 1983-Février 1985
13200: NABE, MARC-EDOUARD - L'ame de Billie Holiday
13053: NABE, MARC-EDOUARD - La Marseillaise
1576: NABL, FRANZ - Johannes Krantz
12077: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita First English version With damaged dustjacket
10836: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita.
1824: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita
4434: NABROC, T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de (electrische) klok stilstond.
4712: NADAILLAC C. DE & ROUSSEAU J. - Les jeux de collège.
12370: NADEAU, MAURICE (INTRODUCTION) - André Gide. Romans,récits et soties oeuves lyriques
8218: NAEFF, TOP - Voorbijgangers.
7421: NAGGE, W. - Historie van Overijssel. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Eerste deel. Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk.
9354: NAGGE, W. - Historie van Overijssel. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsche regt en geschiedenis. Eerste deel.
1443: NAIPAUL, V. S. - Proloog voor een autobiografie
13211: NANRY, CHARLES / CAYER, DAVID A. (EDITORS) - Journal of Jazz Studies Fall 1975 Volume 3 Number 1
13207: NANRY, CHARLES / CAYER, DAVID A. (EDITORS) - Journal of Jazz Studies Fall 1976 Volume 4 Number 1
1191: NANSEN, FR. - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition.
1018: NARKISS, BEZALEL. - Hebrew illuminated manuscripts
10291: NARUHITO, CROWN PRINCE OF JAPAN - The Thames and I. A Memoir of two years at Oxford. Translated by Sir Hugh Cortazzi.
6280: NASSAU, ROB VAN - Hoof Problems. Hoof Construction Trimming and Shoeing Hoof Problems and Solutions With more than 1.000 illustrations
12533: NASTROEN, MR. M. - Bunga rumput ditepi djalan
11907: NATHAN, ROBERT - Winter in April uit het Amerikaans vertaald door Mea Mees-Verwey
13137: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - Slapende Zwanen
9747: NATSUME, SOSEKI - Kokoro. Roman. Ubersetzung aus dem Japanische und Nachwort von Oscar Beni.
3288: NAUDIN, JEAN-BERNARD (E.A.) - Renoir. Gastronoom en impressionist.
6460: NAUS, P.J. - Conceptuele Systemen en Semantische Ruimte
8973: NAUTA, I EN PRINS, DR. J.J. - De wondere schepping der dieren.
8348: NAUTA, DR. G.A. - Van Moerkerken, keur uit Vondel. Keur uit Vondels lyrische en dramatische poëzie, voorafgegaan van een levensschets naar Brandts leve van Vondel.
3705: NAVE. FRANCINE DE - De Geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden (1475-1660). Tentoonstelling Museum Plantin-Moretus (septembre-novembre 1990).
5293: NAYLOR, R.H. - What the stars fortell for 1938. (Formerly R.H. Naylor's Year Book).
12908: NEALE, JOHN (ED.) - The Quaternary in Britain. Essays, reviews and original work on the Quarternary published in honour of Lewis Penny on his retirement.
11644: NEBEHAY, INGO - Die Topographen Georg Matthaeus Vischers. Beschriebung und Verzeichnis der Ansichten. Mit 10 Abbildungen.
12265: NECKER DE SAUSSURE, MME / SAINTE-BEUVE, M. - Madame de Staël Corinne ou L'Italie Nouvelle edition revue avec soin et precedee d'observations
13546: NEELY, TIM - Goldmine Jazz Album Price Guide.
13536: NEELY, TIM - Goldmine Jazz Album Price Guide, 2nd Edition. Completely Revised and Updated.
7604: NEGT, OSKAR. - Cultuur als akkerbouw der zinnen. Opstellen over cultuur, arbeid en leren.
13623: NEKA, SUTEJA AND DRS. SUDARMAJI - Arie Smit
9989: NELISSEN, NICO - Liber amicorum. Nico Nelissen. Bijzonder hoogleraar Natuur- en Milieuvraagstukken 1991-2001.
1757: NELLEN, H. J. M. - Ismael Boulliau (1605-1694) Nieuwsjager en correspondent
10968: NEPVEU, MR. J.I.D. - Bertha Coppier, een verhaal
12274: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern unter Berucksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen. Mit 6 Bildtafeln im Text, einem mehrfarbigen Wappenbild und einer farbigen Karte. Von den Ursprungen bis 1863.
14010: NEUMANN, WOLFGANG - Der Mensch und sein Doppelganger. Alter Ego-Vorstellungen in Meseamerika und im Sufismus des Ibn 'Arabi
10731: NEUNZIG, KARL - Die fremdländischen Stubenvögel.
6331: NEUNZIG, KARL - Die fremländische Stubenvögel
1630: NEUNZIG, KARL - Praxis der Vogelpflege und Züchtung
3510: NEVEN, C - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657. Zeer goed!
3873: NEVEN, ARMAND - New Studies into Indian and Himalayan Sculptures exibited at Gallery De ruimte Eersel NB the Netherlands may 1980.
14297: NEVILL, H.R. - Naini Tal: A Gazetteer being Volume XXXIV of the District Gazetteers of Agra and Oudh.
3389: NICHOLSON, F. A. - Vertaling van eenige belangrijke stukken omtrent het landbouwcrediet in Britsch-Indië en Algiers
13881: NICK, GASTON - La Vie de mon Père suivie de Lucile, Le Pied de Fanchette, La Fille Naturelle, Adèle de C...
11558: NICOLAI, SASKIA - The inpact of supervised exercise therapy of intermittent claudication.
10349: NICOLAISEN, DÖRTE (RED) - Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw.
8091: NICOLAISEN, DÖRTE (RED) - Een Veelkleurig Habijt Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw
6359: NIEBUHR, HERMANN - Basketball, das neue Korbball- Spiel. 2. neubearbeitete Auflage.
8628: NIEDNER, MARIE UND WEBER, HELENE - Srtick-Arbeiten heft I Mit 220 Abbildungen
13867: NIEMANDSLAND, DR N. - Arbeid. Uit het leven van een zenuwarts
1416: NIEMEIJER, DRS. H. E. - Op Hoger Plan. Voorgeschiedenis en ontstaan van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle
1532: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator
12477: NIENABER, DR. P.J. - Op Brandwag vir Ons Taal : Die Geskiedenis en Werksaamhede van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
6282: NIENHUIS, P.H., LEUVEN, R.S.E.W. AND RAGAS, A.M.J. - New Concepts for Sustainable Management of River Basins
10905: NIERICH, F.A.C. - Gasturbines
10904: NIERICH, F.A.C. - Luchtbehandeling.
10123: NIETHAMMER, D.H. - Karte und Bild Eine Einleitung im Gebrauch der Karten im Anfertigen von Karten- und Landschaftskizzen Dritte vermehrte Auflage
7214: NIETZSCHE FRIEDRICH - Frammenti Postumi 1887-1888. Versione dui sossio giametta. Volume VIII, tome II dele Opere di Friedrich Nietsche.
3426: NIETZSCHE FRIEDRICH - Menschliches Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister. Zweiter Band. Ungekurzte Ausgabe
8690: NIETZSCHE FRIEDRICH - Frammenti postumi 1888-1889.Edizione Italiana diretta da C.Colli e M. Montinari. Volume VIII. Tomo III.
11764: NIEUWENHOVEN, P.J. VAN, R.H. ROBBEN, C.O. VAN REGTEREN ALTENA, J.K.A. VAN BOVEN - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks IX
5460: NIEUWENHUIJS, P.B. - Album der Koninklijke Militaire Academie te Breda.
12689: NIEUWENHUIJZEN KRUSEMAN, DR. J. - Het behoud van het arbeidsvermogen
1440: NIEUWENHUIJZEN, KEES - Den Haag en omstreken in 19de-eeuwse foto's
14315: NIEUWENHUIS, HANS - Een steeds hechter verbond Europa op weg naar Europa
7543: NIEUWENHUIS, G.; NAHON, H. - Spoorwegmaterieel in Nederland
5260: NIEUWENHUIS, DRS. H.J. (VOORWOORD) - Agama Katolik. Katechismus voor Indonesisch sprekenden tussen de Gerepatrieerden.
1288: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
5109: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Een Florentijnsche Villa, 'Riposo dei VescoviS. Domenico die fiesole bij Florence.(genummerd exemplaar)
2914: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak
9928: NIEVELT, C. VAN - Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker
14360: NIJENHUIS, WIESJE FIMKE - The Vision of Edmund Leversedge. A 15th-century account of a visit to the Otherworld edited from Bl MS Additional 34,193 with an introduction, Commentary and Glossary
1617: NIJENHUIS BODEL, MR. J. T. - Table des matières et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau Deuxième Serié
12934: NIJHOF, WIM H. - Van 't Loe tot La Tour. Verhalen over zeshonderd jaar bouwen in Apeldoorn, over architecten en stedenbouwkundigen, kastelen en paleizen, over kerken en kantoren, over wijken en buurten, over villa's en flats.
10030: NIJHOF, IJSBRAND (SAMENSTELLER) - Karnavalsvereniging d'Olde Waskupen. 1955-1977
10373: NIJHOF, WIM H. - Juliana, Mary, Liduina, Lukas. Geschiedenis van de Apeldoornse ziekenhuizen.
2673: NIJHOFF=MEIJER, T.K. - Historie en boerderijen van Uithuizermeeden (Oldenzijl, Oosternieland, Uithuizermeeden Binnen- en Buitendijks) Tweede druk 1980
8527: NIJHOFF, MARTINUS - Wie is dat? Naamlijst van ongeveer 2500 bekende personen op elk gebied in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederl. Oost- en West-Indie) met biografische aanteekeningen, opgave hunner voornaamste werken, adressen, enz., enz.
8308: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland, aan jongelieden verhaald.
6925: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Met eene voorrede van Mr. L. Ed. Lenting.
6405: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Tweede stukje
6681: NIJHUIS, BIANCA - Team Collaboration in Dutch Paediatric Rehabilitation. Cooperation between parents, rehabilitation professionals and special education professionals in the care for children with cerebral palsy
12410: NIJHUIS, TIM H.J. - Bridging the Gap in Relation to Nerve Injury/ Het overbruggen van een defect en de relatie met zenuwschade.
14191: NIJLAND, G.J. - Mijn land Groningen. Compleet verzamelalbum met alle plaatjes .
1827: NIJMAN, TRUDY EN LAMMERTINK, LEANDER - Zwart bloed Yrrah
8108: NIJS, GODFRIED - Opnieuw de grond in. Aanvullend archeologisch onderzoek Havezate Harreveld.
11621: NIJS, GASTON - Hun laatste getuigenis. De lijdensweg van de Broeders van Sint-Gabriel in Kongo.
2246: NIJS DIANE, EN PETERS, FRANK - Imagineering Het creëren van belevingswerelden
5975: NIJS, THIMO DE EN BEUKERS, EELCO (RED) - Geschiedenis van Holland. 1793-2000 . Deel IIIa en IIIb.
9433: NIJSINK, JENNY (E.A.) - Het Hoge. Van lagere school naar basisschool. 1879-2004. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan in 2004.
1977: NIKKELS, WALTER EN WERD, GUIDO DE - Aanzicht/Uitzicht Het Museum Kurhaus Kleef
12324: NIMPOENO, S. RADEN - Orang Kapal. Maleis leerboek voor zee- en luchtvaart
6318: NIMWEGEN, WILL VAN - De Eekhoorn Tweede druk
6918: DU, NINGRUI - Integrating Surface Water Management in Urban and Regional Planning.. Cas Study of Wuhan in China./ Het integreren van het beheer van oppervlaktewater in stedelijke en regionale planning. Een gevalsstudie over Wuhan in China. (met een samenvatting in het Nederlands).
13839: NIPPOLD, DR. WALTER - Rassen- und Kulturgeschichte der Negrito-Völker Südost-Asiens Band 1.
13068: NISENSON, ERIC - 'Round about Midnight. Un portrait de Miles Davis.
1271: NIXON, P.H. - Lesotho Kimberlites
11340: NKRUMAH, DR. KWAME. FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF GHANA - Selected speeces of Kwame Nkrumah. Vol. I
5749: NOBEL. LE IR. J.C. - Waterbouwkunde. Deel IV: Bruggen
11586: NOLET, ANNEKE - Ene mevrouw Van Velzen 1894-1967. Inspectrice van de Nijmeegse Kinderpolitie en verzetsvrouw.
13025: NOLL, DIETRICH J. - Zur Improvisation im deutsche Freejazz. Untersuchungen zur Asthetik frei improvisierter Klangflachen
6045: NOLTE, TITUS - Heiliges Weh
9109: NOLTE, SHARON H. - Liberalism in Modern Japan. Ishibashi Tanzan and Hist Teachers, 1905-1960
6276: NONO - Onbekende Bekenden Kokadorus en andere amsterdamse straattypen
14202: NOOIJEN, TOON - Volkels Volk. Een Brabants Dorp van Toen. (Gesigneerd door de auteur)
12846: NOORDENBOS, C. - Ilmoe toemboeh-toemboehan.
12542: NOORDENBOS, C. - Ngelmoe tetoewoehan.
6811: NOORDENBOS, GRETA. - Marie & Irène Curie. De eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars.
10009: NOORDIJK, J. - KLEUKERS, R.M.J.C. - NIEUKERKEN, E.J. VAN - LOON, A.J. VAN (RED) - De Nederlandse Biodiversiteit
5489: NOORDUYN, L.A.W./ SANTEN J.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1922. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5490: NOORDUYN, L.A.W./ SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1923. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5495: NOORDUYN L.A.W/ SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1921. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5496: NOORDUYN, L.A.W./SANTEN J.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1920. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
3262: NOORT, JHR. A. H. OP TEN - De tegenwoordige stand van het vraagstuk der zuivering van stedelijk afvalwater Met afbeeldingen
12708: NOOTEBOOM, GERBEN - Social Security and Livelihood in Upland East Java. A matter of style.
9215: NOOTEBOOM, GERBEN - Social Security and Livelihood in Upland East Java A Matter of Style
12354: NOOTEN, S. I. VAN - Filmproductie. Een overzicht van de hedendaagse filmindustrie. Speciaal voor Het Veerwerk
6738: NOOTHOVEN VAN GOOR, D. - Jongens en Meisjes spelen. Met 8 gekleurde plaatjes.
6402: NOOTHOVEN VAN GOOR, D. - Onze Huis- en Landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien. Met 8 gekleurde plaatjes.
13296: NORDENFLYCHT, GUSTAV FREIHERRN VON (HRS) - Diezels Niederjagd Prachtausgabe Mit 16 farbigen Jagdhundbildern nach Aquarellen von H. Sperling, 24 Vollbildern in Kunstdruck und 314 Textabbildungen
8178: NORDLING, JOHAN - Quasi una Fantasia. Vertaald door G.W. Elberts
4147: NORDSTROM, GORAN/STEN ILKKA - Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1964, 1965, 1966 und 1967
3768: NORRIS, OLIVER M. - 'Nadya. Nog iets uit de lijdensgeschiedenis der stundisten.
10097: NORT, H. - Leerboek der Kosmografie met vraagstukken.
7391: NOSKE, W. CHR - Vijanden van den tuinbouw en hun bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers. 2 delen in 1
14137: NOTENBOOM, EPPO - Kinderdijk. Land/Wind/Water. Hollands waterbeheer door de eeuwen heen/Dutch water management through the ages.
12705: NOTERMANS, CATRIEN - Verhalen in veelvoud. Vrouwen in Kameroen over polygynie en christendom.
12053: NOTERMANS, JOS - De kazematten. De ondergrondse vesting van Maastricht.
7925: NOTERMANS, JEF. - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. 4 delen in 5 banden.
13490: NOVACEK, MICHAEL - Terra: Our 100-Million-Year-Old Ecosystem--and the Threats That Now Put It at Risk
1589: NÓVOA, ANTÓNIO - Le Temps des Professeurs Analyse socio-historique de la profession enseignante au Portugal (XVIIIe - XXe siècle)
11003: NOWEE, J. - Witte Veder.
8090: NOWEE, P - Arendsoog en het frame komplot
4304: NOWEE, P. - Arendsoog. Lightfeet ontvoerd! 1e druk (No.62)
5404: NTULI, C.S.Z - Izizenze (Battel-axes). A collection of Zulu essays and short stories.
9609: NUCHELMANS, ANDRÉ - 'Dit gebonk dient tot het laatste toe te worden bestreden'. Popmuziek en overheidsbeleid 1975-2001.
12678: NUGENT, E.F. - Het scheepje van Petrus. Geillustreerd door Lindsay Symington
9926: NUGENT, TH. / OUISEAU, J. - Nouveau Dictionaire de Poche, Francais-Anglais et Anglais- Francais
7676: NUIJTS, J. DEN EW HEER - Verzameling van practische stoffen voor den kansel; ten gebruike der eerw. Geestelijkheid. 3 delen in 1 band.
4051: NUIS, AAD (REDACTIE) - Het geheim van de uitgever. Verkenningen door Rienk Visser.
2281: NUMAN. PROF. A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee Tien vermeerderde druk bewerkt door F.C. Hekmeijer Met twee uitslaande platen
8826: NUNN, J.A. - Notes on Stable Management in India and the colonies.
7588: NUSIC, BRANISLAV - The Autobiography of a Humorist Translated from the Serbian by Dragoslav Andric
1749: NUSTELING, H. P. H. - De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool 1831-1914
2899: NUSTELING, HUBERT P.H. - Binnen de vestiging Nijmegen. Confessionele en demografische verhoudingen ten tijde van de Republiek.
13147: NUTTALL, JEFF - The Bald Soprano A Portrait of Lol Coxhill
1792: NUYENS, A. - Pro Petri Sede ( voor Petrus Stoel ) of de tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid
5661: OBDEIJN, H.L.M. - L'enseignement de l'histoire dans la Tunisie moderne (1881-1970)
6311: OBEKEND - Het verborgen leven van Elvis Presley
1729: OBERDORFER, ERICH - Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete Eerste druk
9325: OBERLINI, JER. JAC./ BARON, AUG. - Caius Julius Caesar ad optimas editiones recensitus cum commentario integro Jer. Jac. Oberlini et selectis oudendorpii achainterii variorumque notis curante Aug. Baron Tomus II
8423: OCCHIUTO, PAOLO. - Umbria
2085: OCHSE, J. J. - Indische groenten (met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen) Overzicht der in- en uitheemsche gewassen, welke in Insulinde tot groente en toespijs dienen
7223: ODERWALD, ARKO EN ROLIES, JAN - De huid van de Geneeskunde. Pleidooi voor een narriatieve medische ethiek.
12914: OEDAYRAJSINGH VARMA, F.H.R. - Het voorkomen en ontstaan van savannen in Suriname.
13987: OETS, PIM, SAMENSTELLER - Het lulligste uit Hitweek
11087: OEVER, DR. HENDRIK TEN - Die naturliche Verjungung des Djati. Tectona grandis. Ein Beitrag zur tropischhe Forstwirtschaft.
8871: OEVEREN, MARION VAN - The Right Focus Let us play
5935: OFFERIJNS, F.J.M. - Meiosis in the Pollen Mother Cells of some Cannas
2187: OFFERMANS, JOEP - De abdij Kloosterrade-Rolduc.
5646: OFFRINGA, G.A. EN HIJMA DRS. B. - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks nr. 8. Inventarissen van de archieven van de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove. N.V. Ontginningsmaatschappij Overijssel.
8652: OGUZ ALPOZEN, T. (E.A.) - Commercial Amphoras of the Bodrum Museum of Underwater Archaeology. Maritime trade of the Mediterranean in ancient times.
9317: OHMAE, KENICHI - De Kunst van Japans Management.
1030: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek kopen, klokken en pendules
5918: OKHUISEN, J. - Goudkorrels voor zakenmenschen. Met een voorwoord van W. Graadt van Roggen.
10292: OKINAGA, SHOICHI - Hitasura no michi. My Challenging Life During A Half Century With Teikyo.
9089: OKITA, SABURO - Japan in the World Economy of the 1980s
8184: OKKEN, R. - Het menselijk Globine. Bereiding, eigenschappen, toepassingen.
8000: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian State. Edited by Henry N. Michael Arctic Institute of North America.
12807: OLAF, ERWIN - Hallo, wij zijn Theo en Thea. (met uitgebreide opdracht en handtekening en los inlegvel)
6388: OLBERTZ, J. - Bindekunst und Blumenschmuck
6131: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN - In de Spiegel van het Zelfportret
5506: OLENIK, H; RENTZSCH, H.; WETTSTEIN, W., - Handbuch fur Explosionsschutz. 2.uberarbeitete Auflage/ Explosion Protection Manual. 2nd, revised edition.
8249: OLIJSLAGER, MART - Serooskerke in vroeger tijden. Deel 2.
13764: OLINGER, PH. ABBE - Nieuw Vlaemsch-Fransch Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Flamand-Francais. 2 Banden
13803: OLIPHANT, LAURENCE - The Russian Shores of the Black Sea. A Journey to Katmandu.
6019: OLIVER, OREN A.; RUSSELL E. IRISH, AND CLAUDE R. WOOD, - Labio-lingual technic. A description of the labial and lingual appliances in the treatment of malocclusion.
5077: OLIVIER, W.J. - Manuel du voyageur en Hollande. Description physique, historique, politique et statistique des provinces et des villes, et enddroits remarquables du royaume des Pays-Bas.
7519: OLIVIER, STEFAN - De verloren zonen. Felle vechters onder vreemde vlag. Geautoriseerde vertaling van Hans de Vries.
6132: OLOS, MIHAI - Mihai Olos houten beelden en schilderijen. Holzskulpturen und Bilder
6145: OLSEN, KLAUS MALLING - LABBAR en bestämmungsguide till släktet Stercorarius
3927: OLSEN, LARS-HENDRIK - Bogen om Hvaler
12842: OLTHOF, W.L. - Elmoe Bangoen. Pikeun Moerid-Moerid Sakola Normaal Djeung Goeroe Di Sakola Handap
12845: OLTHOF, W.L. - Ngèlmoe Wangoen. Kangge moerid-moerid ing normaalschool toewin kanggé goeroe-goeroe ing pamoelangan angka kalih.
7960: OLTMANS, J.F. - Het Slot Loevestein in 1570. Geschiedkundig Verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog. 2 delen in 1 band.
5612: OMMEN, ERIK VAN, BRINKHOF, ROB - Het Groene Woud
12640: OMMER, UWE - 1000 families. Das Familienalbum des Planeten Erde/The Family Album of Planet Earth/ L'Album de femille de la planète Terre.
1694: OMMEREN H. R. VAN - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387
7565: OMMERING, G. VAN (E.O) - Ontwikkelingen in de broedvogelbevolking van Meijendel. Een onderzoek naar de veranderingen in de broedvogelbevolking van het duingebied tussen Wassenaar en Den Haag op grond van de jaarlijkse inventarisatiegegevens gedurende de periode 1959-1983.
1600: ONBEKEND - Geslachtlijst van de familie Tydeman Tweede druk
4206: ONBEKEND - Indrukken van Geffen benevens vele andere verhaaltjes
4594: EEN ONGENOEMDE - Onze buurt. Schetsen uit het gewone leven ( Haarlem)
3777: ONNA, NORMBERT VAN (FOTOGRAAF) - Einhoven. Hoofdstad. Brillant Eindhoven.
14241: OOKENS, J. - Groninger Volksalmanak 1841 vijfde jaargang.(reprint)
14252: OOL, MARCEL VAN (E.A.) - Zeeuws licht. Domburg en Mondriaan (incl. bijlage achterin)
7804: OOM KAREL - De avonturen van Baron van Munchausen. Naverteld door Oom Karel.
3453: OOMEN. H.C.J. - Polyploidy in canna.
7560: OOMEN, H.A.P.C. - Verdauungsphysiologische Studien an Holothurien.
4412: OOMEN, DR. H.C.J. - De wandelaar in zijn Rijk van Nijmegen. No. 4.
6812: OOMEN, CLAUDY - Self-monitoring in normal and aphasic speech. Zelf-monitoring in normale spraak en in afsie. (met een samenvatting in het Nederlands.
12710: OOMENS, SHIRLEY - The social context of mental illness. Individual, partner and parental recources.
14240: OOMKENS, J - Groninger Volksalmanak 1840 vierde jaargang.(reprint)
8169: OOMS-VINCKERS, C.J. - Van Tuin tot Tafel. Handleiding voor kleinen tuinbezitter en huisvrouw voor het zelf-kweeken, het bewaren en het bereiden van groenten, enz. in het bijzonder in dezen tijd.
13932: OONL, DRS. G.M. - Onstuitbaar. Biografie van Sjoerd Albert Lapré
9952: OORD, KEES VAN DEN (EINDRED.) - D'n Boer Op. Karakteristieke boerderijen in Heusden en omgeving
12126: OORD, DR. KEES VAN DEN - Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout trots van Noord-Brabant
6003: OORDT, DR. G.J. VAN - Endocrinologie van de gewervelde dieren
8919: OORLOG, MINISTERIE VAN - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling. Deel A: Vormen
10368: OORSCHOT, DR. J. VAN - Kruiswerk Cruciaal. Geschiedenis van de Kruisvereniging Zuid-Gelderland 1926-1996.
9171: OORT, DR. H. L. - Stichting Vrijzinnig Protestantenblad Soli Deo Gloria 4e jaargang 1916
12314: OORT, DR. H. - Atlas voor Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis. In 54 groote en kleine kaarten met beschrijvende tekst.
10601: OORTHUYS, CAS (FOTOGRAAF) - Arnhem. Een fotoboek van Cas Oorthuys.
8735: OOSTEN SLINGELAND, J. F. VAN - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Bennekom Tekst en Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Kadastrale gegevens Plus 11 kaarten in luxe zwarte opbergmap
13731: OOSTEN, G.E. - De boer is troef? Het verdwijnen van boeren en tuinders uit Hees. (1912-1970)
12554: OOSTEN SLINGELAND, J. F. VAN - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Zutphen. Tekst en kadastrale gegevens. Incl. losse kaarten compleet.
10310: OOSTENDE, GEERT-JAN - Gedoogzone voor een tekening. Gesigneerd exemplaar
9990: OOSTENDORP-VAN GAAL, ANK. - Waren wij maar vogels...... Gedichten en gedachten naar aanleiding van de aardbeving in Kobe(Japan) in januari 1995.
9746: OOSTERBAAN, ANNE EN KAMINSKI ANDRÉ - Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek.
11534: OOSTERHOF, ANT. P. - Gewapend beton. Handleiding in het bijzonder bewerkt voor den bouwvakarbeider. Weten en kunnen No. 66
1546: OOSTERHOUT, W. C. M. VAN - Inventaris oud-archief Werkendam 1601-1811 (1813)
8595: OOSTERZEE, J.J. VAN - Leerredenen Oudejaarsavond 1848 - Wees een zegen! - Voornaam ongeloof - Trouw tot den dood - Moderne theologie in Duitsch-Zwitserland beoordeeld door Dr. C.J. Riggenbach - Het scepticisme - De hoogste wetenschap - De zon der geregtigheid
5565: OOSTERZEE, DR. J.J. VAN - Gewijde bladen. Gedenkboek der geschiedenis des Ouden Verbonds. Met staalplaten.
3127: OOSTERZEE, J.J. VAN - Jacques Saurin Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid
7006: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreekt 1400.
14093: OOSTVEEN, ANNE-MARIE - Van Jazz word je niet rijk. Een antropologisch onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionel jazzmusici in het Amsterdamse informele circuit.
8321: OPDAM, P.F.M. - Feeding ecology and niche differentiation in Goshawk (Accipiter Gentilis L.) and Sparrowhawk ( Accipiter Nisus L.).
11861: OPDORP, JOHN VAN - Geschiedenis van de gemeente Terheijden. Er dorp uit oude doosjes. Vermeldenswaardigheden over Slikgat-Langeweg aan de hand van foto's, prentjes en knipsels uit de oude doos
1208: OPIE, IONA AND ROBERT, ALDERSON, BRIAN - The treasures of childhood. Books, toys and games from the Opie collection
7745: OPIE, MISTRESS - Tafereelen uit het wezenlijke leven. Naar het Engelsch van Mistress Opie. In twee deelen. Eerste deel met platen.
5535: OPITIIS, G. & B. - Lofzangen ter eere van Keizer Maximiliaan en zijn zoon Karel den Vijfde. Met houtsneden en muziek van G. en B. de Opitiis. Incl. losse bijlage: Sub tuum praesidium Summae laudis, o Mariacl.
10494: OPPEN, JOHN - Bestemming Nijmegen. Levensverhalen van vluchtelingen.
14047: OPPEN VAN, ANTOINE, FERDINAND EUGÈNE HUBERT - Eene rechtsvraag omtrent handelszaken. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht te verdedigen op Dinsdag den 18n November 1884, des namiddags te 3uren.
5550: OPPENOORTH, FRITS - Neerlands Hoop 1968-1980. 12 jaar Bram en Freek. In zes hoofdstukken en zes interviews.
8357: OPPENRAAIJ, TH. H. VAN - De Recitatione Privata offich Divini juxta rubricas a Pio X Reformatas
9894: ORDISH, THOMAS FAIRMAN. - Shakespeare's London. A commentary on shakespeare's life and work in London. A new edition with a chapter on Westminster and an itinerary of sites and reliques,
12269: ORELLIUS, IO. CASP. / CICERONI - M. Tulli Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta recognovit et singulis libris ad optim am quamque recensionem. Voluminis IV Pars II
12797: ORION, WILLEM - De smokkelaar van de oude kooi. Een Vlieland-avontuur van de Dappere Drie.
12741: ORION, WILLEM - De vrouw in het zwart. Een Vlieland-avontuur van De Dappere Drie.
2265: ORMELING, F.J. - The Timor problem. A geographical interpretation of an underdeveloped island.
10134: ORMELING, F.J. - Kaarten voor Massamedia verslag van de studiedagen in 1976 in Rolduc...
14100: ORTON, P.D. - British Fungus Flora Agarics and Boleti. 4. Pluteaceae: Pluteurs
9830: ORTT, IR. FELIX - Het probleem der ziel
9807: ORTT, FELIX. - Brieven over gezondheid. In het bijzonder gericht tot arbeiders.
9202: ORTT, IR. FELIX - Onze Voeding met een inleiding van Dr. Daniël De Niet
11421: OS, PETER VAN / LANGHOUT, FRANS - Searching downstream Via gebiedsgerichte politiezorg op zoek naar leefbaarheidskunst
2255: OS, GEERTJE VAN - Ik kwam met een koffer van karton. Spanjaarden in Zuidoost-Brabant 1961--2006
9725: OSBORNE, R.S. - Modern Business Routine. Explaines and illustrated. Volume I. Home Trade.
1845: OSS, DR. J. F. VAN - Warenkennis en technologie
5626: OSS, S.F. VAN - American Railroads and British Investors
6588: OSS, DR. J. F. VAN - Leerboek der warenkennis en technologie Tweede deel Tweede herziende druk Organische producten
10203: OSSEWEIJER, PATRICIA - A Short History of Talking Biotech. Fifteen years of iterative action research in institutionalising scientists engagement in public communication
10997: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzameld werk/poëzie. Mussic Hall. Het Sienjaal. De Feesten van Angst en Pijn.
3788: OSTERTAG, ROBERT VON - Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Ärzte und Richter.Sechste Auflage I. Band.
9269: OSTRY, SYLVIA - Governments & Corporations in a Shrinking World. Trade and Innovation Policies in the United States, Europe & Japan.
4019: OSVALD, HUGO - Die Vegetation des Hochmoores Komosse. Svenska Växtsociologiska sällskapets Handlingar. I.
3748: OTTEMA, NANNE - De praktijk van het porcelein verzamelen. Handboek voor verzamelaars van Chinees porcelein.
12225: OTTEN, HARRY - Klimaat in beweging. Gesigneerd
1085: OTTEN, D. - Geschiedenis van de familienamen in Heerde, ontstaan, invoering en gebruik van familienamen op het platteland in de periode 1330-1830
6922: OTTEN, JEROEN. - De oerknal, de hersenen
9572: OTTEN, J. - Het Fascisme.
8564: OTTO, WILLEM - Portretten en Herinneringen.
11958: OUD, P. - Hoogere Volmaaktheid. Conferenties van Zuster Miriam Theresia Litt.B. van de liefdezusters van St. Elisabeth Convent Station, New Jersey. Bewerkt door Rev. Charles C. Demjanovich, A.M.
5151: OUD J.J.P. - Het Witte Dorp. 1923-1987 (Oud Mathenesse)
7065: OUDEMANS, C.A.J.A. - Vormleer en Rangschikking der Planten ten gebruike bij het Hooger onderwijs. Tweede deel: Vormleer en rangschikking der planten.
12062: OUDHEUSDEN, DR. J.L.G. - Brabantia Nostra. Een gewestelijke beweging voor fierheid en 'schoner'leven 1935-1951.
8224: OUÏDA - Tusschen Twee Vuren.
3545: OUÏDA - Twee souvereinen gediend ( under two flags) naar het engelsch door H. Th. Chappuis Vierde druk Met platen
13568: OUSBY-IAN - Occupation: The Ordeal of France 1940-1944
13162: OUWEHAND, TON - Jazz onder het mes
3502: OUWERKERK, BASTIAAN VAN - Immunological aspects of Grave's disease. Immunologische aspecten van de ziekte van Graves.
10765: OVEN-VAN DOORN, M.C. VAN - Hora ruit. Herinneringen van een oud-Gymnasiast.
11712: OVERBEEK, W.J. (VERTALING) - Grondbeginselen van de rontgentechniek
4451: OVERDIEP, DR. G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee.
14150: OVERDUIN, HENK (VOORWOORD) - Het Haagse Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein / The Hague Town Hall Central. 5 designs for the Spui, 1 housing project for the Burg. De Monchyplein.
7361: OVEREEM, M. VAN - Organisatie en Techniek van den Handel. Bewerkt door A.M. Lucas. Deel I, II en III.
8100: OVERHOFF, HENRI (RED.) - Jaarboek van Katholiek Nederland. Piusalmanak. 1962/1963. Achtentachtigse Jaargang.
7293: OVERVOORDE, MR. J.C. - Catalogus van de bibliotheek der gemeente Dordrecht. Afdeeling I: Dordrecht en omstreken.
6101: PAAPE, G. - De bedaarde en vrijmoedige Nederlander. Huimetuit, hoed u voor de weerstuit. J.Wagenaar. Vaderl. Hist.
2735: PAASSEN VAN EN RUYGROK - Textielwaren, XIX ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor het manufacturenbrevet, de acten Na, NVII en de aantekening theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling op de acten N VII N XIX voorbereiden
14396: PAASSEN CHR. VAN - The Classical Tradition of Geography.
13107: PABASSIÉ, HUGUES - Le Jazz Hot: Présenté par Louis Armstrong
13831: PACHE, ALOIS - Die religiösen Vorstellungen in den Mythen der formosanischen Bergstämme. Studia Instituti Anthropos Vol 19.
12063: PACIFICUS, BROEDER - Man en Vrouw. Sint-Willibrordusvereeniging ter verspreiding van goedkope Katholieke Volkslektuur
12484: PACIFIUS, BROEDER - Luilekkerland uit de nagelaten papieren van Heintje Pikdraad.
1911: PADBERG, H. - F.A.R. Padberg. Aalmoezenier der IIde Divisie.
4063: PADDENBURGH, L. VAN (E.A) - Spoorwegstations in Nederland. Van Outshoorn tot Schelling en Van Ravensteyn.
13652: PAEPE, JAN J.M. DE - Spreukenverzameling over de Zeven Hoofdzonden.
6231: PAGANO, LEO - Voetbalprominenten
4096: PAGANO, ROLPH - Recht op TV. Een onderzoek naar de toelating vann televisie-camera's tot de openbare rechtzitting
1129: PAGET, GERALD - The Lineage & Ancestry of H.R.H. Prince Charles, Prince of Wales
9219: PAIVA, JORGE AMERICO RODRIGUES - Polygalarum Africanarum et Madagascariensium Prodromus Atque Gerontogaei GenerisnHeterosamara Kuntza, A Genere Polygala L. Segregati et a Nobis Denuo Recepti, Synopsis Monographica
5939: PALA, OZGE - Selective Exposure to Information in the context of Escalation of Commitment.
11006: PALER, ROBERT - Deep Into Blue Holes. The story of the Andros Project.
12646: PALLENSKI, RON - The Jersey: The Pride & the Passion, the Guts & the Glory What It Means to Wear the All Black Jersey
8477: PALM, H.J. (PROJECTLEIDING) - Driel Heteren Randwijk
2687: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
5863: PALM, O.P. - Het Bordschetsen. Tweede druk. Boekje met veel voorbeelden
10973: PALM, J.H. VAN DER - Bijbel voor de jeugd. 10 delen in 5 banden.
13567: PALMER, JAMES - Bloody White Baron: Extraordinary Story of the Russian Nobleman Who Became the Last Khan of Mongolia.
13565: PALSSON, GISLI (EDITOR) - Writing on Ice: The Ethnographic Notebooks of Vilhjalmur Stefansson
3363: PAMA-BROUWER, F. - Heraldiek; Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens
13176: PANASSIE, HUGUES - Louis Armstrong
13167: PANASSIE, HUGUES - Louis Armstrong. L'homme, le style, l'oeuvre
3303: PANMA-BROUWER, F. - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens.
7315: PANNEKEET, JAN - Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen en gezegden.
3621: PANNEKOEK, G.J. EN SCHIPPER, J.J. - Het Friesche Boerenhiem
5860: PANSKY, BEN, PH.D & HOUSE, EARL L, PH.D. - Study wheels in human anatomy
7108: PANSTERS, K. (RED.) - Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld Van de Roermondse Kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart-juni 2009.
1871: PANTUS WILLEM-JAN - Das illustrierte Gedicht des Jugendstils
5166: PANTUS, WILLEM-JAN. - Geen decor, maar een feestelijke werkelijkheid. Podiumkunsten in Nijmegen: Vijf eeuwen stedelijke zorg en bemoeienis.
11213: PANTUS, WILLEM-JAN. - De Doornenburg. Een beknopte beschrijving van de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners, alsmede een rondgang en een opgave van de relevante literatuur.
10387: PANTUS, WILLEM-JAN. - Geen decor, maar een feestelijke werkelijkheid. Podiumkunsten in Nijmegen: Vijf eeuwen stedelijke zorg en bemoeienis.
10478: PAPE, MAX - Die Kunst des Fahrens. Fahren und Anspannen nach den Richtlinien von Benno von Achenbach.
5354: PAPENDRECHT, A.P.A.H. - Mortinataliteit en vroege sterfte in Noord-Brabant.
4491: PAPILAJA, MATHEUS - De stichting van De Molukse Evangelische Kerk in Nederland d.d. 25 november 1952
9099: PAPILLOUD, JEAN-HENRY - 1908 Sierre. Une ville, une usine, un chateau.
7772: PARADIES, J.H. - Hofgedagten
4110: PARKER, H. - Ancient Ceylon
6048: PARKINSON, T.W.F. - The Principles of Geography A text book for matriculation students, the higher local examinations, and the examinations of the board of education. With Maps and Diagrams
7950: PARRET, HERMAN (RED) - In alle redelijkheid. Standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens.
10311: PARTICEPS - De ongelukkigen van het klooster van St. Agatha der eerw. kruisheren aan de Maas.
14404: PAS, MARCO - The Book of Jericho 2.0. Security architecture from old to new.
12405: PASCAL - Oeuvres Complètes. Texte établi et annoté par Jacques Chevalier.
3265: PASCAL, PIERRE - Les Roba'iyyat D'omar Khayyam de Neyshaboor
9131: PASETTO N. (ED) - The Menopause and Postmenopause. The proceedings of an International Symposium held in Rome. June 1979.
6781: PASTEUR - VAN SWIETEN, C.M. - Het Babyboek voor de Huisvrouw Hier en Overzee. 4e druk
8257: PATER, BEN DE (E.A.) - Denken over regio's . Geografische perspectieven.
3811: PATER, DR. J. C. H. DE - Het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium 1908-1958 gedenkboek van het 50-jarig bestaan
12943: PATTERSON,WILLIAM PATRICK - In Search of the Self Eating the I an Account of the Fourth Way - the Way of Transformation in Ordinary Life
13250: PAUDRAS, FRANCIS / EVANS, BILL - La dance des infideles Bud Powell La veritable histoire du film de B. Tavernier
1092: PAULZEN, HERBERT - De gouden schubben van de slang. Een ontdekkingsreis door Papoea Nieuw-Guinea
12409: PAUPHILET, ALBERT - Poètes et Romanciers du Moyen Age.
12378: PAUPHILET, ALBERT [ED.]., EDMOND POGNON - Historiens et chroniqueurs du Moyen-age: Robert de Clari, Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes.
1936: PAUSE, WALTER - Die grossen Ski Stationen der Alpen. Österreich/Bayern.
5505: PAUWE, C. - Leerboek der plantkunde ten behoeve van het onderwijs in Indië en van plantenliefhebbers. Incl. losse bijlagen met zwart/wit foto's
1917: PAX, FERDINAND DR. - Pflanzengeographie von Polen (Kongress-Polen) Mit 11 Karten im Text und 8 Tafeln
10184: PAYNE-GALLWEY, SIR RALPH - The Fowler in Ireland or notes on the haunts and habits of Wildfowl and Seafowl including instructions in the art of shooting and capturing them. With numerous illustrations
13249: PAYNE, JACK - This is Jack Payne First edition
6942: PEDROLI,B, DOORN, A. VAN (A.O) - Europe's living landscapes. Essays exploring our identity in the countryside.
12228: PEEL, LUCY / POWELL, POLLY / GARRETT, ALEXANDER - An Introduction to 20th-Century Architecture
10615: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd.
12302: PEER, OSCAR - Dicziunari rumantsch. ladin-tudais-ch
2321: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen
3682: PEEREBOOM, KLAAS (VOORWOORD) - Nederlandse Olympische Ploeg 1956
14089: PEETERS, J.P.J.M. - De reacties der klassieke musici op de komst van de jazz in Nederland.
11447: PEETERS, HANS EN WHEELER, KIM - Vogels en de Wet.nl
8079: PEETERS, C EN MONSIEURS, J. - De Christen onderwezen of de Mechelse catechismus in onderwijzingen aan het volk voorgedragen. 4 delen in 2 banden.Derde uitgave.
2699: PEETERS, DR. K.C. - Eigen Aard. Grepen uit de Vlaamse Folklore. 2e druk
4141: PEETERS, JOLANDA - Globalisation Location, and Labour Markets
11008: PEETERS, JOOP - België 1914.
13072: PEFFER, KARLIJN - Blood Donation And Cardiovascular Disease. Adressing the Healthy Donor Effect.
11637: PÉGUY, PIERRE - Oeuvres Poétiques Complètes.
12670: PEIJNENBURG, J.W.M. - Judocus Smits en zijn tijd.
6667: PEKELHARING, ADRIANUS - Opmerkingen naar aanleiding van de Wet van 10 April 1869, Staatsblad no.65
2653: PEKIN, ERSU - Turkish Flat Weaves and Carpets
3639: PEL, P.K. - De ziekten der lever en galwegen en van het poortaderstelsel, mede op grond van eigen waarneming
6201: PELGRIM, HARRY - Verlaten Waarden 27 jan. - 4 feb. 1995
4587: PELISSIER - China van Ming tot Mao Tse-Toeng. 1839 tot heden. Er is steeds een ooggetuige
5289: PELKWIJK, MR. G.A.W. - Terugblik.
5312: PELLETAN, E. - Jarousseau. De prediker in de woestijn. Vertaald door H. Weiland
10401: PELSER, WILLEM - Tussen pauw en feniks. De geschiedenis van de Domionicusparochie te Nijmegen. (gesigneerd)
8658: PENA AGUADO, MARIA ISABEL - Asthetik des Erhabenen.. Burke, Kant, Adorno, Lyotard.
12416: PENNEKAMP, CLAIRE W A. - Carotid revascularization and cerebral perfusion monitoring: clinical
9958: PENNING, L. - Transvaalsche Verhalen. De Ruiters van Zuid-Afrika. Een Verhaal uit de dagen van Jameson en Krugersdorp 1895-96 met Platen
12149: PENNINGTON, ESTILL CURTIS / ANSENK, EMILY / TANJA, SACHA / LEEFLANG, RIK / VOOLSTRA, GERBRICH - The ING Collection. A selection
6849: PENNINX, RINUS - Bastion of bindmiddel? Organisaties van immigranten in historisch persectief.
13705: PENROSE, ANTONY - The Lives of Lee Miller
7331: PEPER, C. - Een wandeling langs de Buitenplaatsen van Heemstede in de voorzomer van het jaar 1847.
12426: PEPPELENBOSCH, A.G. - Endovascular treatment in elective and ruptured abdominal aortic aneurysms.
5502: PEPPINK H.J., MAREE P. - 100.000 Kilometer van wielen en wegen.
3657: PÈRE BOURDALOUE - Sermons du Père Bourdaloue, de la Compagnie de Jésus, pour les Dimanches. Tome premier.
12984: PEREBOOM, MARIAN EN FREEK - Nieuwleusen in de kaart gekeken
6775: PEREBOOM, FREEK (E.A.) - Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek. (als nieuw)
12874: PEROVA, NATASHA AND ANDREW BROMFIELD. (ED) - Glas. New Russian writing. I. Dedicated to Michael Glenny
3778: PERSOONS E., DE KOK H., FORNOVILLE L., PEETERS R - Korsendonk
9279: PETER DODD AND HALIM BARAKAT - River without bridges. A study of the exodus of the 1967, Palestinian Arab refugees.
10465: PETERS, CLEMENS EN ELEN, PETRA VAN - Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven.Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw.
14121: PETERS, L.J.J. - Vonnisafspraken in strafzaken. Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankrijk.
7548: PETERS, PAUL. - Bekijk 't maar!.( Ervaringen, geschreven en gedeeltelijk uitgetikt in het huis van bewaring te Maastricht).
10112: PETERS, ARJAN - Eindelijk Sneeuw Gesigneerd
13088: PETERS, JEANNETTE, BERNADETTE, MARIA - Assesment of intergral health status in the individual patient with chronic(lung) disease, why and how this
6788: PETERS, M,C,R,B. - Biomechanica van kaviteitspreparatie en -restauratie van gebitselementen. Modelvorming en analyse met behulp van de eindige elementen methode.
10903: PETERS, EDUARD - Die altsteinzeitliche Kulturstatte Petersfels
14165: PETERS, BART EN GIJS KURSTJENS. - Maas in Beeld. Succesfactoren voor een natuurlijke rivier. Syntheserapport
5284: PETERS SENGERS, THEO - Vincentiusvereniging Wijchen 100 jaar. Een wandeling op kousevoeten door een eeuw van sociale hulpvaardigheid en verborgen medemenselijkheid.
10672: PETERS, J.T. - Mural Painting Fragments Found in the Roman Castra at Nijmegen. Reprinted from Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Jaargang 15-16, 1965-1966
10442: PETERS SENGERS, THEO - Houwe die Blauwe. Nijmeegse Carnavalsvereniging de Blauwe Schuit 44 jaar.
8884: PETERSEN, J.W. VAN EN HARENBERG, E.J. - Doesburg bijdragen tot de geschiedenis van een Hanzestad
7365: PETERSEN, J.W. VAN EN HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden
2347: PETERSEN J.W. VAN - De Lange Schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg.
2401: PETERSEN, J.W - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg
13614: PETERSEN, AD. - Sandberg, vormgever van het Stedelijk
9422: PETERSEN, J.W. VAN EN GIESEN, J. TH. M. - ABC van Oud Wehl. Grepen uit de geschiedenis van heerlijkheid en gemeente
10384: PETERSEN, J.W. VAN - Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg.
12380: PETIT , JACQUES - Paul Claudel.Journel Tome II 1933-35.
12369: PETIT, JAWUES - BARBEY D'AUREVILLY.Oeuvres romanesques complètes Tome II.LES DIABOLIQUES - UNE HISTOIRE SANS NOM - UNE PAGE D'HISTOIRE - CE QUI NE MEURT PAS - DU DANDYSME ET DE GEORGE BRUMMEL - MEMORANDA - POEMES - PEENSEES DETACHEES.
13628: PETTER, RIANNE - Poster No. 524. Exploring the comtemporary poster
12261: PEULEN, KARIN - Karin Peulen Muhka 1997
10976: PEYRONNET, PROFESSOR L. - De Geneesheer der Armen en de 2.000 nuttige recepten. Nieuwe en volledige uitgave
9012: PFAU DE, THEODORE PHILIPPE - Histoire de la campagne de Prussiens en Hollande en MDCCLXXXVII. Traduite de L'Allemand. Enrichie de plans et de cartes.
1999: PFLUGK-HARTTUNG, PROF. DR. J. VON - 1813-1815 Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog Met 301 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen, benevens de geschiedenis van onze verlossing door Joh. H. Been
8088: PFLUGK-HARTTUNG, PROF. DR. J. VON - 1813-1815. Geillustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog. Met 301 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen, benevens de geschiedenis van onze verlossing door Joh. H. Been.
11817: PHILIPS. DR. RUDOLF - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940
2383: PHILIPS, CH. J. - Les noms des Chefs-Lieux des departements et des arrondissements de France
12588: PHILIPS, JOS - Affluent in the Face of Poverty. On What Rich Individuals Like Us Should Do.
14254: PHILIPSE, C. EN JOH. C. DE GROENE - Wemeldinge zoals het was...
11376: PHILLIPPO, WOUT (SAMENSTELLER) - King natuurboek. Voor school en leven.
13316: PHILLIPS, J.J. - Mojo hand Roman traduit de l'americain et postface par Pierre Furlan

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

12/15