Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8948: LAURILLARD, DR. E. - Christelijke Volks-Almanak 1875. Proza en poezy.
12648: LAUSCH, ERWIN - Oceanen. Mozaïek van water en land. 1931-1992 60 jaar.
14878: LAVERY, BRIAN - Varen. 5000 jaar maritiem avontuur
12541: LAWANG - Kawroeh bab kewan lan manoesa. Karangane para goeroe ing normaalschool.
5498: LAWES, LEWIS E. - 20.000 jaar in Sing Sing.
1395: LAWRENCE, D. H. - Lady Chatterley's minnaar. Tweede druk
2685: LEAD, PETERS - The Trent & Mersey Canal
13572: LEAVITT, DAVID - The Man Who Knew Too Much: Alan Turing and the Invention of the Computer.
10806: LEBAIGUE, M.CH - Guerre Des Gaules. Nouvelle édition d'apres les meilleurs textes avec Une introduction, des notes, un appendice et une carte de la Gaule ancienne. Commentaires de J. César.
7138: LEBAS, M, PH. - Antiquités Romaines
13574: LEBLANC, STEVEN A. - Constant Battles: The Myth of the Peaceful, Noble Savage
10264: LEBRUN, MM ET MAIGNE, W. - Nouveau Manuel Complet du charcutier, du boucher et de l'équarisseur traitant de l'élevage du porc et contenant les meilleures manières de tuer et de dépecer le porc, le b?uf, le veau, le mouton et le cheval, et d'en apprêter les morceaux pour la consommation, suivis de, considérations pratiques sur le rendement des animaux équarris et sur l'utilisation des débris d'équarrissage. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. ?
4665: LECHLER, CORNELIE - Christliches Vergissmeinnicht. Sprüche und Poesien.
3619: LECLERCQ, W.L. - Limburg. Land en menschen
12610: H. LECOMTE, H. HUMBERT - Flore Générale de L'Indo-Chine.Tome Sixième. Fascicule 2: pp. 129-288; vignettes 14-23.
12603: LECOMTE, H, H. HUMBERT - Flore Générale de L'Indo-Chine. Tome Sixième. Fascicule 3; pp. 289-432; vignettes 24-39
12605: LECOMTE, M.H. - Flore Générale de L'Indo-Chine.Tome Cinquième, Fascicule 8; pp 821-916; vignettes 94-106
12744: LECOMTE, M.H. - Flore Générale de L'Indo-Chine. Tome Septième. 1922
12607: LECOMTE, M.H. - Flore Générale de L'Indo-Chine.Tome Septième. Fascicule 4: pp. 337-480; Vignettes 37-41.
12745: LECOMTE, M.H. - Flore Générale de L'Indo-Chine. Tome Cinquième. Thyméléacées, Elaegnacées, Loranthacées, Santalacées
12609: LECOMTE, H. H. HUMBERT - Flore Générale de L'Indo-Chine.Tome Sixième. Fascicule 4: pp. 433-576; vignettes 40-54.
6977: LECOMTE M.H. - Flore Générale de L'Indo-Chine. Tome Troisième. 1930
6978: LECOMTE M.H. - Flore Générale de L'Indo-Chine. Tome Troisième. 1924.
12602: LECOMTE M.H., HUMBERT, H. (RED.) - Flore Générale de L'Indo-Chine. Tome sicième.
12743: LECOMTE, M.H. - Flore Générale de L'Indo-Chine. Tome Septième. 1923
12606: M.H. LECOMTE - Flore Générale de L'Indo-Chine.Tome Cinquième. Fascicule 7: pp. 677-820; vignettes 80-93
12604: LECOMTE, H, H. HUMBERT - Flore Générale de L'Indo-Chine.Tome Sixième. Fascicule 5; pp 377-720; vignettes 55-71
12601: LECOMTE, M.H. - Flore Générale de L'Indo-Chine. Tome cinquième
5549: LEDEBOER, A.M. - Notices bibliographiques des livres imprimes avant 1525 dans la bibliotheque publique de Deventer.
10098: LEDENT. ARMANDO - L'Organisation Agricole au Bresil avec un avant-propos de Aff. Bandeira de Mello. Without the two folding maps
10961: LEE, P.J. VAN DER - Onderzoekingen over de voedingswaarde van kaas.
7726: LEEFMANS, S. - Mededeelingen van het Instituut voor Plantenziekten. No. 41. De klappertor (Oryctes rhinoceros L.)
3005: LEEMANS, DR. E. - Sociale klasse en sociale stratificatie Proeve ener sociologische benadering
6578: LEEMANS, HEIN - Het veelvormig boek. Informatiegebruik bij de aankoop van een hedonistisch produkt
9823: LEENAERS, ROBERT EN JORISSEN, HANS. - Atlas van Rijn
12598: LEERDAM P. VAN - Ons nieuwe leerplan. Serie leerboekjes voor het lager nijverheidsonderwijs. Natuurkunde, tweede deeltje.
1338: LEEUWEN, A. VAN - Veeverloskunde. Handboek voor den practischen fokker. Derde, vermeerderde druk
5659: LEEUWEN, FREEK VAN - Door het donker. Met een inleiding van Henr. Roland Holst.
5175: LEEUWENBURGH, SANDER - Electrosprayed calcium phosphate coatings for biomedical purposes
11605: LEEUWERIK, C.J. - Bewogen door wetenschap en techniek. Doctoraalscriptie Metafysica.
1752: LEEWIS, R. J. - Phytoplankton off the dutch coast A base line study on the temporal and spatial distribution of species in 1974 and 1975
1046: LEGER DES HEILS - Gulden Schooven van Gods Akker
5581: LEGGER, IR. R.J. - Luchtvaarttechniek. Deel ll. Aerodynamica en mechanika van het vliegtuig
13713: LEGIERSE, KARIN - Differences in sensitivity of aquatic organisms to organophosphorus pesticides. Kinetic and dynamic aspects/ Verschillen in de gevoeligheid van aquatische organismen voor organofosfor bestrijdingsmiddelen.
1377: LEHMANN, ALFRED - Die Schnecken und Muscheln Deutschlands
7946: LEHMANN, LILLI - Mein Weg. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 42 Abbildungen.
2323: LEHR, ANDRE - Beiaardkunst in de Lage Landen
8835: LEIBOLD, G. - Schenkenschanz. Ein Zeitgemälde aus drei Jahrhunderten clevischer Geschichte.
10798: LEIBOVITZ, ANNIE - Olympic protraits
8377: DE LEIDERS VAN DE CURSUS JOURNALISTIEK - Geld verdienen met het schrijven van Pers-Artikelen
10567: LEIJ, RUURD JELLE VAN DER, VRIES FREDDIE DE. - Et Stellingwarver voegelboek.
12576: LEIJSSENAAR, BAS (E.A.) - Futures of Democracy
3253: LEIJTEN, Q.H. - Congenital muscular dystrophy. Clinical and morphological studies.
4908: LEITZ, ERNST - Mikroskopische Nebenapparate. Ernst Leitz, Optische und Mechanische Werke Wetzlar. No. 43 D.
7506: LEKKERKERKER, C. - Land en volk van Java. Eerste deel: Inleiding en Algemeene Beschrijving. (Alleen deel I verschenen).
1488: LELOUX, DR. H. J. - Het Zutphens Liedboek. MS. Weimar Oct 146
14921: LELOUX, DR. H.J. - Het Zutphens Liedboek. MS Weimar Oct 146. (nieuw exemplaar in folie)
1097: LELOUX, DR. H.J. - Het Zutphens Liedboek. NIEUW IN FOLIE!
14948: LELOUX, DR. H.J. - Het Zutphens Liedboek Ms. Weimar Oct 146. (NIEUW EXEMPLAAR)
14979: LEM, ANTON VAN DER - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden
6475: LEMAIRE, GÉRARD-GEORGES - Cafés d'Artistes à Paris ...hier et aujourd'hui
7282: LEMAIRE, TON (RED.) - Het Leudal. Beeld van een Midden-Limburgs beekdal.
3476: LEMAIRE, TON (RED.) - Het Leudal. Beeld van een Midden-Limburgs beekdal.
4384: LEMAIRE, HENRI - Petit Robinson, ou les aventures de Robinson Crusoe, arrangees pour l'amusement de la jeunesse. Avec six jolies gravures. Troisieme editions, revue et corrigee.
10667: LEMMENS, G (VOORWOORD) - Mihai Olos. Houten beelden en schilderijen/Holzskulpturen und Bilder. Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan'1989
10334: LEMMENS, G. - Weeshuizen in Nijmegen. Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen. Catalogi van het kunstbezit van de gemeente Nijmegen nr. 7
14549: LEMMENS, ALBERT EN CORSTENS, FRANS. - De Elshof te Malden. Een bijzondere buitenplaats
10328: LEMMENS, G. - Het Stadhuis van Nijmegen. (Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 4)
7498: LEMMERS, G. - Construeren en Citeren
9901: LEMOINE, ELIZABETH. - Guide des fruits du monde. Les fruits de nos régions, les variétés exotiques.
9902: LEMOINE, ELIZABETH. - Guide des légumes du monde. Les légumes de nos régions, les variétés exotiques.
6046: LEMONNIER, C. - Les Joujoux parlants 31 illustrations par Motty, P. Destez, J. Geoffroy, X. Mellery, L. Becker, Semeghini, Stechi
2214: LENDSTRA, ABE - Voetballen doe je zo Vierde druk
9221: LENGKEEK, JAAP - Producten van verbeelding Liber Amoricum voor Adri Dietvorst
2229: LENGKEEK, ARIE - Stedelijkheid als rendement Privaat initiatief voor publieke ruimte
6579: LENK, ELISABETH - Die unbewusste Gesellschaft Über die mimetische Grundstruktur in der Literatur und im Traum
8911: LENNEP, M.J. VAN - Vertellingen en Tafereelen van vroeger en later tijd.
9013: LENNEP, MR. J. VAN - Onze Voorouders. Met Photogravures naar teekeningen van Ch. Rochussen en W. de Famars Testas.
6057: LENNEP, MR. J. VAN - De Geschiedenis des Vaderlands in Schetsen en Afbeeldingen
5123: LENNEP, MR. J. VAN & COMPAGNIE - Tafereelen uit De geschiedenis des vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
12303: LENNEP, J. VAN / HOFDIJK, W.J. - Het kasteel Lyauckama. Uit Merkwaardige Kastelen. Met 1 litho van het kasteel.
10201: LENOTRE, G. - Femmes (Amours évanouies)
2099: LENSINK, ROB - Vogels in he Hart van Gelderland.Een kwantitatieve beschrijving van het voorkomen van vogels door het jaar heen (1976-90) en een vergelijking met eerdere decennia (1900-75).
12157: LENSINK, ROB / GASTEREN, HANS VAN / HUSTINGS, FRED / BUURMA, LUIT / DUIN, GUUS VAN / LINNARTZ, LEO / VOGELZANG, FRED / WITKAMP, CEES - Vogeltrek over Nederland 1976-1993
9493: LENSSEN, J.P.M. - Species richness in reed marshes.
12478: LENSVELT, MMA - The endoluminal bypass for occlusive lesions of the superficial femoral artery.
14400: LENTACKER, FIRMIN - La frontière Franco-Belge étude géographique des effets d'une frontière internationale sur la vie de relations.
13031: LEONARD, HERMAN. - Jazz Memories.(French Edition)
6027: LEOPOLD, MARIE - Moedertje
4674: LEOPOLD, MARIE - Pim, Puck en Pommie.
8886: LEPPINK, MR. G. B. - Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832)
13518: LEROY, ALBERT - Les vieilles fermes du Pays de Montreuil
1764: LEROY, PIERRE - Le dernier voyage à Paris et en Bourgogne, 1640-1643, du Rëformé Claude Saumaise
12691: LERTES, DR. P - Elektrische Musik. Eine gemeinverstandliche Darstellung ihrer Grundlagen, des heutigen Standes der Technik und ihrer Zukunftmoglichkeiten.
7917: LESAGE, DIETER. - Het lijk van de componist. Over John Zorn. (essay)
12444: LESCURE, JEAN - Album Malraux. Iconographie choisie et commentee par Jean Lescure
2004: LESKE, MARIE - Geïllustreerd uitspanningsboek voor meisjes
8802: LESSING, G.E. - Nathan de Wijze. Dramatisch leerdicht.
4780: LESSON, M. - Oeuvres complètes De Buffon avec un Complement Complete Edition Illustrees de 500 Figures
14309: LETTINGA, DOUTJE N. - Framing the hijab. The governance of intersecting religious, ethnic and gender differences in France, The Netherlands and Germany.
10296: LEUENBERGER, THEODOOR - Europe, Japan and America in the 1990s: Cooperation and Competition .Europe-Asia-Pacific Studies in Economy and Technology
3664: LEUPEN, BERNARD (E.A.) - Ontwerp en analyse
12875: DE LEUR, EMILE EN NEELTJE VAN PEL - Boekhandel De Leur & Van Pel. 1985-1995.
12474: LEURS, LINA JESSICA - Risk factors influencing outcome of endovascular abdominal aortic aneurysm repair.
12440: LEUTHEUSER, ERNST SS-HAUPTSTURMFUHRER - Das Gesicht der Niederlande.
13346: LEVALLET, DIDIER (E.O) - l'Amérique de Mingus. Musique et politique: Les Fables Of Faubus de Charles Mingus
13558: LEVET, JEAN-PAUL - Talkin'That Talk. Le langage du blues et du jazz
6160: LEVI-PROVENCAL Y GOMEZ, EMILIO GARCIA - El Siglo XI en 1.a persona Las Memorias de Abd Allah, ultimo Rey Ziri de Granada destronado por Almoravides (1090)
6558: LEVIE, SOPHIE - COMMERCE 1924-1932 een internationaal modernistisch tijdschrift
14374: LEWIS, OSCAR - Life in an Mexican VIllage. Tepoztlan Restudied
13841: LEWIS, GILBERT - Day of Shining Red. An essay on Understanding Ritual.
14098: LEY, AAFJE. - Jazz op de radio. Een vergelijking tussen publieke en commerciele radiozenders in Nederland
14231: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering . De Zeeuwse watersnoodramp 1953-1993.
11887: LEYTEN, P (VOORWOORD) - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie te Huybergen.
4477: LHERMITTE, A. S.D.B. - Barmhartigheid Zegepraalt. Vrij uit het Frans door Emile Bellefroid.
4846: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Vermischte Schriften. Neue Original Ausgabe mit dem Portrait, Facsimile und einer Ansicht des Geburtshauses des Verfassers. Band 1-8 in 4 Büchern.
5780: LICHTVELD, LOU - Suriname aan de tweesprong
4692: LICHTVELD, LOU - Sesam der Kunst I. Leef duizend levens: Inleiding tot het lezen van Romans
9913: LIDDELL, HENRY G. - The Student's Rome A History of Rome from the earliest times to the establishment of the empire with chapters on the history of literature and art Illustrated by numerous engravings on wood
6842: LIDOW - Joejoe
4105: LIDOW - Het Maanboek
6393: LIDOW - Puk
13078: LIEBERS, ADOLF - Westermanns Weltatlas : 130 Haupt- u. 117 Nebenkarten auf 106 Kartenblättern mit erl. Text u. e. alphabet. Namenverzeichnis. Ausgeführt in d. kartograph. Anstalt von Georg Westermann, Braunschweig.
13329: LIEBMAN, DAVID / LIEBMAN, CARIS / BEIRACH, RICHARD AND OTHERS - David Liebman Self-Portrait of a Jazz-Artist Musical thoughts and realities
8563: LIEBRECHT, MARK - Met Jef van Hoof onder één hoed
14612: LIEBURG, M. J. VAN - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
4438: LIEBURG, DR. M.J. VAN - Dokter aan de waterkant. Een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezondheidszorg te Rotterdam
5635: LIEM TWAN DJIE - De distribueerende tusschenhandel der Chineezen op Java
3335: LIERE, DR. IR. W. J. VAN - De bodemkartering van Nederland Deel II De bodemgesteldheid van het Westland
5932: LIESEL, N - Liturgiae Catholicae Orientales sive collectio imaginum pro illustrandis ritibus liturgicis qui in usu sunt apud fideles catholicos Orbis Orientalis. Cum appendice descriptivo-celebratio Eucharistica. Collectionis imaginum Commentarium Appendix ad Album.
1753: LIESHOUT, PROF. DR. R. H. - Een Duitsland dat zijn plaats weet. Ein Deutschland, das sich seiner Position bewusst ist.
14275: LIFSHITZ, URI- HERZL AND MOSES - The Jerusalem Review no. 8
11900: LIGNY, PERE DE - Histoire des Actes des Apotres ouvrage posthume du Pere de Ligny, de la Compagnie de Jesus auteur de L'Histoire de la Vie de Jesus-Christ suivie d'une table analytique des matieres par L.J.G****
4828: LIGT, JAN VAN DER - Die Symbolik in den Romanen Gertrud von le Forts
4855: LIGT, J. VAN DER - Die Symbolik in den Romanen Gertrud von le Forts.
4856: LIGT, J. VAN DER - Die Symbolik in den Romanen Gertrud von le Forts.
11595: LIGTHART, JAN EN H.SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien. Vier deeltjes Nog bij Moeder tezamen in één band. Geïllustreerd door C. Jetses
14105: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA ( LOOIJAARD J., VERT.) - Leerstellige Verhandelingen Volgens de H. Kerkvergadering van Trento. Naar het Italiaansch Door en Onder Toezigt van den Eerwaarden Pater J. Looijaard van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
14104: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA ( LOOIJAARD J., VERT.) - De Waarheden Van Het Christendom II. Deel .Naar Het Italiaansch Door En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard.
10520: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA. ( LOOIJAARD J., VERT.) - Weg Der Zaligheid Benevens Eenige Overwegingen Van De Eeuwige Waarheden. Naar Het Italiaansch En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard.
10525: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA ( LOOIJAARD J., VERT.) - Zegepraal Der Martelaren of Levens Der Beroemdste Martelaren Der Kerk. Naar Het Italiaansch Door En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard
10988: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA ( LOOIJAARD J., VERT.) - Geschiedenis der Ketterijen van alle Eeuwen. Benevens Derzelver Wederleggingen 1. Deel.Naar Het Italiaansch Door En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard. Dogmatische Werken V. Deel.
10987: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA ( LOOIJAARD J., VERT.) - Preeken voor alle Zondagen van het Jaar. Naar Het Italiaansch Door En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard. Ascetische Werken X. Deel.
10524: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA ( LOOIJAARD J., VERT.) - De Christelijke Deugden En De Middelen om Dezelve Te Verkrijgen. Naar Het Italiaansch Door En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard. Ascetische Werken IX. Deel.
4351: LIGUORI, ALPHONSE - Visites au Saint Sacrement et a La Sainte Vierge, pur chaque jour du mois.
10523: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA . ( LOOIJAARD, J. VERT.) - Gods Leiding In Het Verlossingwerk Benevens Negen Verhandelingen Betrekkelijk De Toekomst. Naar Het Italiaansch Door En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard.
10522: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA ( LOOIJAARD J., VERT.) - De Waarheden Van Het Christendom I. Deel.Naar Het Italiaansch Door En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard.
10521: DE LIGUORI H. ALFONSUS MARIA. ( LOOIJAARD J., VERT.) - Eewige Waarheden Of Voorbereiding Tot Den Dood. Naar Het Italiaansch Door En Onder Toezigt Van Den Eerwaarden Pater J. Looijaard.
2102: LILIENHAIN, DR. L. UND GRIMM, DR. J.F,G. - Hyppocrates Werke Aus dem Griechischen übersetzt und mit Erläuterungen von Dr. Grimm Revidiert und mit Anmerkungen versehen von Dr. Lilienhain Zwei Teilen Complet
13927: LIMBERGEN, JOS VAN - Mensen in het heelal
9073: LIMMER, HANS - Alle meine Schafchen.
10295: LIMMER, HANS - Mein Esel Benjamin. Eine erstaunliche, aber bestimmt wahre Geschichte fur Kinder und grosse Leute, erzahlt von Susi.
2366: LINDAU, ANNA - Sprookjes Naverteld door Gerard Keller Met illustratiën van Woldemar Friedrich, Arthur Langhammer, Fanny Römer, Carl Rotte, Friedrich Wittig en Alexander Zick
9544: LINDE, LEO VAN DER/ WEISS, JAN-WILLEM. - Een kijk op Angerlo, Giesbeek, Lathum
1731: LINDE, J. J. VAN DER - De werken van den kanunnik C. von Schmid naar de laatste, oorspronkelijke, hoogduitsche uitgave Achtste deel t/m het elfde deel
3255: LINDEBOOM, G.A. - Boerhaave and Great Britain. Three lectures on Boerhaave with particular reference to his relations with Great Britain.
1957: LINDEMUTH, H. - Studien uber die sogenannte Panaschure un uber einige begleitende Erscheinungen
9278: LINDEN,C. TER A.O. - Weerbaar en student
10200: LINDEN, DR. J.P. - Levensmoeheid, wroeging en katharsis van Baudelaire tot heden.
2136: LINDEN, J. VAN DER - Kennemer Mozaiek. Een bundel geschiedkundige schetsen uit Midden-Kennemerland.
10377: LINDENBERG, CARRY - Logopedie en leerkracht. (compleet met DVD met praktijkcases)
13890: LINDHOUT-SIBBALD, JULIE - Hendrik-William Sibbald. Mijn leven is verlengd. (gesigneerd)
1656: LINDNER, DR. EDWIN - Richard Wagner über Parsifal Aussprüche des Meisters über sein Werk
5940: LINDNER, WERNER - Schöne Brunnen in Deutschland. In Verbindung mit dem Deutschen Bunde Heimatschutz.
7070: LINDROTH, CARL H. - The Faunal Connections between Europe and North America
2919: LINDSAY, J.F. - Lunar stratigraphy and sedimentology
9379: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945
10316: LINSSEN, DR. G.C.P. - Papier in Nijmegen. Voorgeschiedenis en ontwikkeling van KNP nijmegen b.v. ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan in 1988.
3716: LIPMAN, MR. L.P.(ADVOCAAT TE AMSTERDAM) - Verhandelingen over de Buitenlandsche Staatkunde van het Koningrijk der Nederlanden.
3783: LIPS, W. (VOORWOORD) - Wij moeten versoberen, sprak de minister..... Hoorn en de regio in de dertiger jaren.
1746: LISDONK, M. L. VAN POLL- VAN DE - Alcuins de sanctis euboricensis ecclesiae vers 1-604: De bronnen van een Carolingisch epos
7578: LISTAL, ALFRED. - Het Dwergjesfeest. Versjes van Alfred Listal, met platen van Freddie Langeler.
6873: LISTAL, ALFRED, - Van Dire-Don-Don-Dijne. Rijmpjes en prentjes
8235: LITH, H.A. VAN - De geschiedenis van de stoomtrein Tiel - Buren - Culemborg.
2426: LITSENBURG, P. VAN - God en het goddelijke in de diaglogen van plato. (The Divinity and the Divine in the Dialogues of Plato)
12340: LITTO, V. DEL - Stendhal: Voyages en Italie.
7654: LIU ZHAOYAN, PROF. - Acupuncture charts. Folding colour plates.
10103: LOBECK, ARMIN KOHL - Block Diagrams and other graphic methods used in Geology and Geography
14779: LOCKWOOD, W.B. - An Introduction to Modern Faroese
10657: LODDERS, ANT. CSSR. - Het hopenloze leven van de patroon in hopenloze zaken. De H. Clemens Maria Hofbauer.
3655: J.D. LODEESEN - Ernst en Luim. Berijmde verhalen, beschouwingen, meditatien, enz. Deel I en II.
14022: LODRUP, HANS, P. - Gustav Vigeland
8128: LOEFFEN, GER (FOTOGRAAF - StraatBeeld...... (Nijmegen)
14591: LOENEN, SASKIA (EINDRED.) - Nelis Vogelenzang (1939) heeft één grote wens: beroemd worden. Vandaar dit boekje.
13085: LOENHOUT, JORIS A.F. VAN - The long-term health status of Qfever patients: the Dutch experience.
12510: LOEWENTHAL, KATE - Religion, Culture and Mental Health.
5524: LOFFELT A.C. (ED.) - The complete works of Alfred Tennyson (Poet Laureate)
12900: LOFTING, HUGH - Dr. Dolottle op de maan.
9170: LOFTING, HUGH - De Geschiedenis van Doctor Dolittle Hollandsche bewerking van G.W. Elberts
4909: LOGGERS, G.G. (VOORWOORD) - Aalsmeers raadhuis.
6787: LOGHEM, J.B. VAN - Bouwen/Bauen/Bâtir/Building-Holland. Een dokumentatie van de hoogtepunten van de moderne architektuur in Nederland van 1900 tot 1932.
14545: LOHUIZEN, DR. T. VAN - De Sterrenhemel door een lekebril.
5294: LOHUIZEN, J.E. VAN- DE LEEUW - Studies in South Asian Culture. Edited for the Institute of South Asian Archaeoloy Universitu of Amsterdam. Volume IV; Senake Bandaranayake Sinhalese Monastic Architecture.
12051: LOISEAUX, J. - Traite Canonique Et Pratique Du Jubile A L'usage Du Clerge......
5585: LOKHORST, MARIUS VAN - Cultuur en Ontspanning. Opbouwserie
2917: LOKKERS, P.W.G. - De vuurpel der toekomst Bewerkt naar The great pyramid, its divine message door D.Davidson, M.C.M.I. Instr. E. en De steenen spreken. Een beschouwing over de door de groote pyramide van Gizeh bevestigde bijbelsche profetieën en astrologische phenomenen, betrekking hebbende op het Einde der Tijden Derde (vermeerderde) druk
10389: LOKVEN, M.P.J. VAN - Halte Novio. De geschiedenis van het openbaar vervoer in Nijmegen vanaf de Middeleeuwen tot heden.
14629: LONDO, G. - Patroon en proces in duinvalleivegetaties langs een gegraven meer in de Kennemerduinen. / Pattern and process in dune slack vegetations along an excavated lake in the Kennemer dunes (The Netherlands).
11353: LONDO, G. - Natuurontwikkeling Bos- en Natuurbeheer in Nederland Deel 6
13690: LONGDEN, SEAN - To the victor the spoils. D-Day to VE Day, the reality behind the heroism.
8442: LONGFELLOW,H.W. - Die goldene Legende
12266: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH - The Poetical Works of Henry Wadsworth Longfellow
14483: LONGSTREET, STEPHEN - Storyville to Harlem. Fifty Years in the Jazz Scene.
5467: LOO, G.A. VAN - Den trunsler en andere vertelsels. Verhalen uit de Achterhoek
9086: LOON, MR. GERARD VAN - Hoe en door wie de Batavieren Uytgerooid; en op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn; Midsgaders de aloude aldaar ingevoerde Regeeringswys dier Vorsten,.......
14659: LOON, RENS VAN - Het geheim van de leider. Zoektocht naar de essentie.
9790: LOON, F.N. VAN - Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw. .Facsimile 1980 Zonder de map met 22 platen
9084: LOON, MR. GERARD VAN - Wat den Voet tot het Eyndigen der Dienstbaarheyd. Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrijgemaakten en Welgeboorene Lieden; Midsgaders van der zelver onderscheydene rechten en gerechtigheden: Alles uit en volgens de getuygenis zo van de algemeene wetten der Fransche Koningen, als van de byzondere handvesten der Hollandsche Graaven.
9083: LOON, MR. GERARD VAN - Welke Regeeringsgestalte de Fransche Koningen als Wetgeevende Vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestlyke hebben ingevoerd; Midsgaders hoe en op welke wyze de zelfde Koningen, ingevolge van de door hen aldaar ingevoerde regeeringsgestalte, tot het uitsterven van den Karolynschen Stam in Duytschland.
9085: LOON, MR. GERARD VAN - Beschryving zoo van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welken de Geestelyke en Wereldlyke Heeren Oudtyds over de zelven in Holland gehad en geoffend hebben;.......
6181: VAN LOON. A.M.A.M. - Poliovirus en leukocyten. Stimulatie van met poliovirus geinfecteerde mononucleaire cellen/ Poliovirus and Leucocytes. Stimulation of poliovirus-infected mononuclear cells. With a summary in Englisch.
9791: LOON, F.N, - Beschouwingen van den Nederlandschen Scheepsbouw. Facsimile 1980
2297: LOOS, H. - Bijdrage tot de kennis vaan eenige bodemsoorten van Java en Sumatra.
11875: LOOS, J.C. VAN DER - Kerkgeschiedenis van Zuid-Beveland.
12518: LOOSE, DONALD (E.O) - Work and Human Dignity in the context of Globalisation. International expert-seminar on the occasion of 100 year Radboudstichting.
5952: LOOSEN S. J., LODEWIJK PETER MARIA - Lodewijk Makeblijde (1565- 1630) hymnen en gezangen
6861: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke gebouwen te 's Gravenhage. Met 92 afbeeldingen.Reeks A, serie 6.
6860: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke openbare gebouwen in Noord-Holland. Met 99 afbeeldingen. Reeks A, serie 3.
6859: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke openbare gebouwen te Amsterdam. Met 116 afbeeldingen
6858: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Stadspoorten en muurtorens. Met 108 afbeeldingen. Reeks A, serie 2.
6857: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke gebouwen in Gelderland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen. met 101 afbeeldingen. Reeks A, serie 8.
6856: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland, Steden. Wereldlijke geboouwen in Zuid-Holland. Reeks A, serie 5. Met 105 afbeelingen
6855: LOOSJES MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Steden. Wereldlijke openbare gebouwen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Met 106 afbeeldingen. Reeks A, serie 7
3577: LOOTS, CORNELIS - Dichtstuk ter gelegenheid van het tweede eeuwgetijde der Beurs van Amsterdam
8777: LOOTSMA, S. - Historische Studiën over de Zaanstreek. Eerste bundel
8515: LOPES CARDAOZO, DR. P. - Aanwinsten op diagnostisch en therapeutisch gebied. De nieuwe anti-bacteriële therapie. Supplement Bundel.
2656: LORD, ELIOT - Comstock Mining and Miners
2153: LORD, PERCEVAL B. , M. D. - Volks-natuurkunde van den mensch; zijnde eene gemeenzame uitlegging der belangrijkste daadzaken betreffende het maaksel en de verrigtingen der dieren, en bijzonder van den mensch voor alle klassen van lezers. Met eene voorrede van den hooggeleerden heer W. Vrolik, Gz. Uit het engelsch door H.B. van Horstok
8662: LORENZ, RICHARD. - Das Gesetz der chemischen Massenwirkung. Seine thermodynamische Begrundung und Erweiterung
3663: LORM, JAN RUDOLPH DE - Cornelis de Lorm-ontwerper. 1875-1942
14866: LOSSAI, PETRI - Notationes et Delineationes. 1498. Facsimile of the Latin manuscript
9811: LOTHROP MOTLEY, JOHN - The rise of the Dutch Republic. A history. Volume: I, II and III
1843: LOTI, PIERRE - De pelgrim van Angkor
4746: LOTSY, DR. J.P. - De kruisingstheorie. Eene nieuwe theorie over het ontstaan der soorten. Rede, den 26sten Maart 1914, op uitnodiging van de Société Botanique de France, te Parijs gehouden.
13008: LOTZ, RAINER E. - Tony Morello. Jazzfreund Publikation Nr. 14
13197: LOTZ, RAINER E. - Eddie Dittke and his boys
10228: LOTZ, L.A. - Variation in Life-History Characteristics Between and Within Populations of Plantago major L.
7228: LOURENCO, EDUARDO - We the Future. Portuguese Pavilion Expo '98.
7813: LOURENCO, EDUARDO - Heterodoxia I e II.
9022: LOURENCO, EDUARDO - Nos Como Futuro. Fotografias Jorge Molder.
9441: LOUWEN, JAN EN HAN PRINS - Ach lieve tijd. 750 jaar Zwolsen, Zwollenaren en hun...13 nummers in linnen verzamelband
12203: LOUWERSE, P. - Avonturen van Don Quichote. (met 30 gravuren)
12319: LOVELL, JOSEPHINE - Eight Little Indians.
2340: LOVINK, S.H. - De geschiedenis van Doetinchem. (1864-1948)
1675: LÖWENHARDT, WERNER - Amsterdam 1275 Nieuw Amsterdam 1625 New York 1975
1451: LOWRY, MALCOM - Onder de vulkaan.Tweede druk
14516: LUBBEN, H.J. V.D. - St. Lyduina van Schiedam
6253: LUBBOCK BART, SIR JOHN. - The pleasures of life part I and part II
10166: LÜBKE, ANTON - Das grosse Uhrenbuch. Von der Sonnenuhr zur Atomuhr
7049: LUCAS, F.A. - Animals of the past, an account of some of the creatures of the Ancient World. Handbook Series No. 4.
1799: LUCCA, MED. DR. S. - Zur Orientirung in Marienbad Ein Rathgeber und Wegweiser für Curgäste Neunte vermehrte und verbesserte Auflage, mit dem neuesten Situationsplane, einer Karte der Umgebung von Marienbad und einer Rundsicht von der Kaiserhöhe aus
9598: LUDEKE, JOOP (SAMENSTELLER). - Schermerhoorn. Een dorp.......Een familie.....
4816: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
11047: LUDIN, DR.. H. - Diagnostiek. Urinesedimenten, Tabulae Haematologicae, Darmparasieten, Ticulae Exanthematicae, Tibulae Radiographicae.
12840: LUDWIG HEMPEL / ERNST THEODOR SERAPHIM / KARL WÖLCKEN - Beiträge zur Physiogeographie III: Das Grossrelief am Südrand der Westfälischen Bucht und im Nordsauerland. Mit 16 Abbildungen
9527: LÜER, HERMANN. - Technik der Bronzeplastik. Mit 144 Abbildungen.
11504: LUIJ,TE MEDY - De reus met den Toovergordel. Met plaatjes van Peter.
4797: LUIK, A.H.W. VAN - Wettelijke voorschriften verzameld voor het gebruik aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen.
10117: LUITINGH, J.C. - De Belegering van Haarlem 1572-1573. Verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog. Met plaat.
2520: LUKAUSKAS, ARVID JOHN - Regulating Finance : The Political Economy of Spanish Financial Policy from Franco to Democracy
11606: LUKOSCHUS, JOACHIM - Gesetz und Gluck. Untersuchungen zum Naturalismus der stoischen Ethik.
5666: LULOFS, MR. B.H. - De Kunst der Mondelijke Overdracht of Uiterlijke Welsprekendheid. Opnieuw uitgegeven in 1877 door Dr. J. van Vloten.
9187: LUNDEGARDH, H. - LUNDQVIST, JAN - LINDSTRÖM, MAURITS - Berg och jord i Sverige
10155: LUNDMARK, KNUT / GAPOSCHKIN, SERGE / EDLÉN, BENGT / GAPOSCHKIN, C.P. / STRATTON, F.J.M. / BEALS, C.S. - Observation des Novae
5033: LUREMANS, C.H. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
1105: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1645
14959: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten : een geschiedenis, 1630-1945 (NIEUW EXEMPLAAR)
6152: LUSSMANN, LUDWIG - Silenen Amsteg/Bristen
4862: LUTHER - Mémoires de Luther écrits par lui-même traduits et mis en ordre par J. Michelet. Tome premier et tome second.
6506: LÜTKEHAUS, LUDGER - Das Buch als Wille und Vorstellung Arthur Schopenhauers Briefwechsel mit Friedrich Arnold Brockhaus
1789: LUYCKX, KAREL - Een eeuw sport in Antwerpen
8598: LUYKX, PAUL EN RIGHART, HANS (RED) - Van pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek
9921: LUYTEN, FRANS - Chateau de Haar a Haarzuylens Resume de l'histoire du Chateau et des Seigneurs successifs; et apercu des decorations historiques deja executees en 1907
11773: LYALL, EDNA - Hoe een lasterpraatje zijn eigen geschiedenis vertelt. Naar het Engelsch.
5474: LYDIUS, RUDOLPHUS - Vermakelyke Tydkorting, Bestaende in D.I. Jucenaals derde Schimpdigt, in versen vertaald; 's Blyspel van de Princelijke Slaaf; En andere Mengel-digten.
3551: LYNDEN, RUDOLPHUS GUILIELMUS VAN - Specimen juridicum inaugurale de causis frequentis allodiorum in feuda mutatationis Quon annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Wesselii Alberti van Hengel
2521: LYONS, C.P. - Trees, Shrubs & Flowers to know in Washington
8433: MAANEN, J.A. VAN - Een complexe grootheid. Leven en werk van Johann Bernoulli 1667-1748.
10794: MAANEN, GERT VAN (SAMENSTELLER) - Sporen van Wageningen. Een greep uit 75 jaar onderzoek van de Landbouwuniversiteit.1918-1993.
9727: MAAR, H.G. DE - Handboek der Engelsche Handelstaal. A: de algemeene handelstaal, terminologie, vertalingen in het Engelsch.
9726: MAAR, H.G. DE - Handboek der Engelsche Handelstaal. B. de branchetalen, correspondentie over goederenhandel, scheepvaart en bankwezen
9728: MAAR, H.G. DE - Inleiding tot de Engelsche Handelstaal. Tweede deel.
6840: MAAR, DR. F.E.R. DE - Een gebit zonder eind. Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiëne.
14783: MAAS, LOES H. (RED. E.A.) - Boerderij- en Veldnamen in Steenderen. Baak, Bronkhorst, Olburgen, RHA, Steenderen, Toldijk en het Buitengebied.
2342: MAAS, THEO - Het Rijk van Nijmegen. Land van contrasten.
10329: MAAS, P.F. - Sociaal-democratische gemeente-politiek in katholiek Nijmegen 1894-1927.
8800: MAAS, NOP (SAMENSTELLER) - Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten.
1379: MAAS, WILHELM - Arabisme, Islam en Christendom. Conflicten en overeenkomsten
2959: MAAS, P.F. - Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek in Katholiek Nijmegen 1894-1927.
3205: MAAS, JOH. C. - De troubadour. Roman
2920: MAASSEN, MR.C. C. J. - De javaansche landbouwkolonisatie in de buitengewesten Tweede druk
12973: MAASSEN, B.; MAASSEN - TE BRAKE, I. - Groen door Oranje. Een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo 1900 - 1960
14099: MAATJES, AD - Elck wat wils. Populaire muziek bij de KRO tussen kerk en luisteraar.
4421: MAC GILLAVRY, H.D - Het gouden boekje 1880 -1930
4422: MAC GILLAVRY, H.D - Het gouden Boekje, 1880-1930
7438: MAC. CARTHAIGH, D - Krüssmanns Gehölzvermehrung. Mit 170 Abbildungen, davon 50 farbig.
2405: MACAULEY, ROSE & BENY, ROLOFF - Schoonheid van ruines
6986: MACCIOCCHI, MARIA A. - Letters from inside the Italian Communist Party to Louis Althusser
13884: MACGILLAVRY, ANNEMIE - Syndromen. (met opdracht, gesigneerd)
12169: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Siebenter Jahrgang 1893-1894
12175: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Sechzehnter Jahrgang 1903
12170: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Achter Jahrgang 1894-1895
12173: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Elfter Jahrgang 1898
12163: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Erster Jahrgang 1887-1888
12164: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Zweiter Jahrgang 1888-1889
12166: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Vierter Jahrgang 1890-1891
12180: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Einundzwanzigster Jahrgang 1908
12174: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Funfzehnter Jahrgang 1902
12171: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Neunter Jahrgang 1896
12182: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Dreiundzwanzigster Jahrgang 1910
12181: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Zweiundzwanzigster Jahrgang 1909
12179: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Zwanzigster Jahrgang 1907
12178: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Neunzehnter Jahrgang 1906
12177: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Achtzehnter Jahrgang 1905
12176: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Siebzehnter Jahrgang 1904
12167: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Fünfter Jahrgang 1891-1892
12172: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Zehnter Jahrgang 1897
12168: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Sechster Jahrgang 1892-1893
12183: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. / HÖFLER, A. / OHMANN, O. / HAHN, H. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Vierundzwanzigster Jahrgang 1911
12165: MACH, DR. E. / SCHWALBE, DR. B. / POSKE, DR. F. - Zeitschrift fur den Physikalischen und Chemischen Unterricht Dritter Jahrgang 1889-1890
12337: MACHIAVEL - Oeuvres Completes .Introduction par Jean Giono. Texte presente et annote par Edmond Barincou.
8077: MACHIAVELLI, NICCOLO - Il Principe e altra scritti monori. A curi di Michelle Scherillo
9631: MACKENZIE, COMPTON - Sinister Street. The first volume. The second volume.
14331: MACKENZIE, ADRIAN - Transductions. Bodies and Machines at Speed.
3287: MACQUEEN, SHEILA - More Flower Arranging from your Garden.
9311: MADAME DE STAËL - Corinne ou L'Italie.
13858: MADAN, T.N. - A l'opposé du renoncement. perplexités de la vie quotidienne hindoue.
5839: MADDENS, BART - Kiesgedrag en partijstrategie. De samenhang tussen de beleidsmatige profilering van de partijen en het kiesgedrag van de Vlamingen op 24 november 1991
10586: MADSEN, PETER LUND - Dr. Zukaroffs testamente en bog om menneskehjernen.
13673: MAEDA, JOHN - Maeda & Media. Foreword by Nicholas Negropnte.
11822: MAELEN, PH VANDER (INLEIDING H.C. ROEMEN) - Dictionnaire Géographique du Limbourg.
14066: MAERS, RAY - Ray Mears. My Outdoor Life
6642: MAERTENS, JEAN-THIERRY - Ritanalyses 1
1666: MAES, ANDRÉ - Bibliografie van gedenkboeken van R. K. parochies in Nederland
11799: MAES, Y.M., B.M. ANDES - Agricultural studies for Lesotho. From subsistence to self-sufficiency.
7528: MAESSEN, HERMANN UND ZELLER, KARL RED. - 300 Jahre Gymnasium Georgianum Vreden Festschrift
6354: MAETERLINCK, MAURICE - Het groote geheim
3104: MAGDA - Wat het gezicht zegt, populaire gelaatskunde
14131: MAGDA - Droom-Lexicon
12137: MAGDA - Strijd en Overwinning van den Gelukzaligen Joannes Maria Vianney, Pastoor van Ars.
13273: MAGGIN, DONALD L. - Dizzy: The Life And Times Of John Birks Gillespie
10571: MAGNIN-GONZE, JOËLLE - Histoire de la botanique.
9765: MAHESHWARI, P. - An introduction to the Embryology of Angiosperms.
10413: MAHLBERG KERSTIN - Oplossingsgericht Onderwijzen. Naar een gelukkiger school!
11533: MAI, JOHANN - Die Radierung und das Ätzen in Kupfer und Stahl zur Erzeugung druckbarer Platten nebst einer Einleitung zum Keramischen Plattendruck.
4557: MAIER, PAULINE - From Resistance to Revolution: Colonial Radicals and the Development of American Opposition to Britain, 1765-1776
7018: MAIJER, L.TH. - De kokospalm of klapperboom. Proeve eener monographie van den Cocosnucifera, L.
7700: MAIJER, L. TH. - De Javaan als landbouwer en veefokker.
3899: MAIOLI, WALTER (E.A.) - Fort Asperen. Labyrint van klank.
13341: MAIRANTS, IVOR - My Fifty Fretting Years A Personal History of The Twentieth Century Guitar Explosion
14650: MAK, PETER - De ontdekking van de vrijheid. Een fietstocht door Europa en het Midden Oosten.
14822: MAK, GEERT - In Europa - Reizen door de twintigste eeuw.
6067: MAKAROVA, ELENA - Ways of growing up Erna Furman 1926-2002
8135: MAKATSCH, DR. WOLFGANG - Die Vogelwelt Macedoniens. Mit 14 Farbtafels und 145 Aufnahmen, einer Ubersichtskarte sowie 7 Karten im Text.
10439: MALCONTENT, PETER (E.A.) - De lage wal zoekt het hoger op. De geschiedenis van de Waalkade in Nijmegen.
14125: MALLAN, K. - Rotterdam 10 - 14 mei 1940. Als de dag van gisteren... De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste Havenstad.
12407: MALRAUX ANDRÉ - Romans : Les Conquérants. La Condition Humaine. L'Espoir.
7705: MALTZAHN, E. VON - Ilsabe. Een verhaal uit den tijd der reformatie in Mecklenburg. Uit het Duitsch vertaald door G. Kuyper.
13935: MAMAHIT, NETTY - Over...Fotoboek met korte verhalen..... herinneringen.
7863: MAMPEL, WULF - Zollverein. Welterbe- World Heritage Site. Von der Kohle zur Kultur- Fron Coal to Culture.
1509: MAN-FONG, LEE - Paintings and Statues. From the collection of President Sukarno of the republic of Indonesia. III. Lukisan2 dan Patung2 Kolleksi presiden Sukarno dari republik Indonesia
2858: MAN, DR. WALTHER - Grosse Biologen : Bilder aus der Geschichte der Biologie
13939: MAN, HENDRIK DE - Der Kampf um die Arbeitsfreude. Eine Untersuchung auf Grund der Aussagen von 78 Industriearbeitern und Angestellten.
14466: MANDERS, J.H. - Het land tussen Maas en Waal.
6652: MANDERS, MARK / LANGELAAR, MARIJE - New Anniversaries - Mark Manders / Marije Langelaar and Roger Willems
10062: MANDOS, DRS. H. EN KAKEBEEKE, A.D. - Oud Eindhoven. Voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven.
9395: MANEN, K.G. VAN - Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek.
13234: MANGELSDORFF, EMIL - Anleitung zur Improvisation fur Saxophon in B
10886: MANNES, WILLIBALD - Treppen und Gelander. Werkstoffe, Konstruktionen, Gestaltungen.
10680: MANNING, A.F.(RED.) - Katholieke Universiteit Nijmegen. 1923-1973. Een documentenboek.
8526: MANNING, A.F. - De betekenis van C.R.A. van Bommel voor de noordelijke Nederlanden
4312: MANTEL, RENO, VERSCHOOR, NATASJA EN KOOTEN, KEES - Water & Werken
9858: MANTZ, DR. IR. M.R. - Harmonische bedrijfsvoering.Bedrijfseconomische Monographiën XXII
10195: MANUEL, ANDRÉ - Het tragische einde van de Nederland zoals wij hem kennen. Gesigneerd
3231: MAQUET, R. - Plan & Description de la Bataille de Waterloo en Francais, Nederlandsch, English
13485: MARANTZ, ALEC, Y. MIYASHITA, Y. - Image, Language, Brain. Papers from the First Mind Articulation Project Symposium
3951: MARASCO, ANTONIO - Technological Progress and Economic Development: Are Foreign Direct Investment and Income Inequality Relevant?
10936: MARCEL KURZ - Guide des Alpes Valaisannes, volume IIIb: du Strahlhorn au Simplon).
10937: MARCEL KURZ - Guide des Alpes Valaisannes, volume IIIa: du Col de Théodule au Monte Moro.
14223: MARCHANT, JOHN (A.O.) - Population trends in British breeding birds
8797: MARCUSE, H. (U.A.) - Autoritarer Staat. Deutsche Erstausgabe.Band II.
13143: MARDAGA, PIERRE (EDITEUR) - Dictionnaire du Jazz a Bruxelles et en Wallonie
13465: MARDJANA, M - Njamikan : kangge? lare?-lare? ing pamoelangan and?ap
3966: MARECHAL, DOMINIQUE - Collectie Frank Brangwyn
5276: MARGADANT, W.D - Early Bryological Literature. A descriptive bibliography of selected publications treating musci during the first decades of the nineteenth century and especially of the years 1825, 1826 and 1827.
2206: MARGERET, CAPITAINE - De l'empire de russie et grande Duche de Moscouie
14487: MARGOTIN PHILIPPE - Ray Charles. The Genius
4016: MARIJAM, SITI - De Indonesische vrouw 1898 - 1948
1311: MARILAUN, ANTON KERNER VON - Pflanzenleben. Dritte Auflage. Neubearbeitet von Dr. Adolf Hansen
6036: MARIN, PIETER - Grammaire Francoise Fransche Grammatica ofte oprechte methode van Pieter Marin. Negende druk Op nieuws naauwkeuriglyk overgezien en merkelyk vermeerderd en verbeterd
1938: MARION, B. - Ontmoetingen. Tweede bundel
6022: MARIS, A.J. EN DRIESSEN, H.L. - Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), Het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtsho (1802-1811). Derde deel, kaartenlijst en index.
1472: MARIS, IR. A. G. - De Velsertunnels
6111: MARIS, A.J. EN DRIESSEN, H.L. - Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), Het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtshof (1802-1811). Eerste deel. Inleiding / een geschiedkundig overzicht gevolgd door Naamlijst van Stadhouders, Kanseliers, Raden en verdere Functionarissen.
6252: MARIS, A.J. EN DRIESSEN, H.L. - Het Archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), Het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtshof (802-1811). Tweede deel Inventaris en Bijlagen.
2172: MARK, R.R.P. VAN DER - Jacht & Siervogels
14611: MARK DRS. SUZAN VAN DER - Het Huis van Willem Vroessen. De lotgevallen van een Huis en zijn Bewoners en Regenten, Gouda 1555 tot 1980.
6440: MARKEY, THOMAS L. - The Verbs Varda and Bliva in Scandinavian With Special Emphasis on Swedish
13790: MARKMAN, ROBERTA, H - The Flayed God. The Mesoamerican Mythological Tradition. Sacred text
11364: MARKSLAG, R.J., A.J. EN R.J.H. - 360 Jaar een familie Markslag in Twente
10564: MARKUS, A. - Arnhem omstreeks het midden van de vorige eeuw. Met geschiedkundige aantekeningen. Arnhemse herdrukken. Herdrukken van zeldzame en belangrijke werken op het gebied der Nederlandse topografie. No. 1
8749: MARLEE, PAUL - Boropata Met opdracht aan de uitgever gesigneerd door auteur.
8667: MARMONTEL, M. DE - Théatre de M. de Marmontel, Historiographe de Frace, l'un des qurante de l'Académie Françoise. Tome Second. Oeuvres Completes Tome Neuvieme.
5742: MAROT, DANIEL - Vormgever van een deftig bestaan. Architectuur en interieurs van de Haagse stadspaleizen.
2816: MARQUES, MARTINO & CUNHA, ANTÓNIO - Com o tamanho do tempo por Beja, onde sao maiores as horas e os horizontes
5304: MARROW, JAMES H. (INTRODUCTION) - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting.
12150: MARROW, JAMES H. - Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance. A Study of the Transformation of Sacred Metaphor into Descriptive Narrative
6116: MARS, K.H.M. - Harderwijk in oude prenten. (ca. 55)
13689: MARSDEN, PHILIP - The barefoot emperor. An Ethiopian Tragedy.
4121: MARSEILLE, T. - Wat tolboeken vertolken. Koophandel, schepen en scheepsvaart op de IJssel rond 1570.
9470: MARSMAN, JOHN (SAMENSTELLER) - Voetbalvereniging Hattem 75 jaar 1918-1993
12188: MARTENS, ROB/ LIEWE WESTRA - Glorie van de oude binnenvaart.... met de beste groeten van....
10782: MARTIN AARTS (RED.) - Vijftig jaar wederopbouw Rotterdam. Een geschiedenis van toekomstvisies.
7687: MARTIN, HENRI. - Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqueén 1789. Table analytique. Quatre Edition.
10945: MARTIN, MICHAEL; KRINITZ, HARTMUT. - Die perfekte Diaschau
5201: MARTIN, DAN C. - Atlas of Endometriosis
1537: MARTIN, PROF. DR. W. - De Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw
14425: MARTIN, A. - Oeuvres complètes de Molière, revues avec soin sur toutes les éditions, avec des notes extraites des meilleurs commentateurs et une notice par A. Martin
12335: MARTINEAU, HENRI - Stendhal - Romans et Nouvelles - Tome II. La chartreuse de Parme - chroniques italiennes - lamiel - romans et nouvelles.
11613: MARTINEAU, HENRI - Stendhal:Oeuvres Intimes. Vie de Henry Brulard - Journal souvenirs d'egotisme, essais d'autobiographie - earline les privilèges
7155: MARTINUM STEJARTIUM, D - Regulae Legendi et Intelligendi Scipturam Sacram,Olim in Gallia editae, nune Verofeeundum Textum recognitionis Clementis VIII, magis dispisitae. Compendium Earumdem Regularum.
7423: MARTINUS, MICHEL - Op een smalle hand van tijd
13535: MARTLAND, PETER - Since Records Began: EMI - the First 100 Years
1067: MARTY, DANIEL - Grammophone, Geschichte in Bildern
9247: MARX, KARL. - Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Erster Band Buch 1. Der Produktionsprozess des Kapitals. Zweiter Band Buch II. Der Zirkulationsprozess des Kapitals. Dritter Band Buch III. Der Gesamtprozess der Kapitalistischen Produktion.
13773: MARX, ANTHONY W. - Making Race and Nation. A Comparison of South Africa, The United States, and Brazil.
11950: MARY, JULES - Het wilde meisje. De Feuilletonroman voor de vrouw. Nr. 1.
14041: MARZOTTO CAOTORTA, CLAUDE. - Proto Tipi. Farsa una stamperia. Twitter Pinterest Attualmente non disponibile. Ancora non sappiamo quando l'articolo sarà di nuovo disponibile. Aggiungi alla Lista Desideri Ne hai uno da vendere? Vendi su Amazon Proto tipi. Farsi una stamperia.
3343: MASCOVIUS, JOH. JACOBUS, - Commentarii de rebus imperii Romano-Germanici sub Lothario Secundo et Conrado Tertio ab anno MCXXV. ad annum MCLII
8367: MASCOVIUS, JOH. JACOBUS - De rebus imperii Romano-Germanici sub Conrade I et Henrico III
8366: MASCOVIUS, JOH. JACOBUS - De Rebus imperii Romano-Germanici sub Henrico IV et Henrico V
12052: MASILLON, J.B. - Zevental leerredenen van J.B. Masillon, Bisschop van Clermont. Uit het Fransch vertaald.
11759: MASSEY, N.W.D. - Resources Inventory of Botswana: Industrial Rocks and Minerals. Including map: The Industrial minerals of Botswana.
3189: MASSIN - Händlerrufe aus europäischen Städten.
13242: MASUI, KIYOSHI / HASHIMOTO, JURO / OKUMURA, HACHIRO / LLOYD, EVERTON A. / YAMAGUCH, TOKUZO - Sexing Baby Chicks First edition Original
7512: MATHAR, FRANZ UND SCHRORS K.H. - Kolsch Story. Die Geschichte des kolschen Brauwesens.
8051: MATHEWS, OLIVER - The Album of Carte-de- Visite and Cabinet Portrait Photographs 1854-1914
14980: MATHIJSEN, MARITA - Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw
5522: MATLA, J.L.W. EN ZAALBERG VAN ZELST, G.J. - Het geheim van den dood. Identiteitsbepaling van een geest.
9053: MATSUMOTO, KOJI - The rise of the Japanese corporate system.Translated by Thomas I. Elliott.
9266: MATSUSHITA KONOSUKE - Not for Bread Alone. A Business Ethos, A Management Ethic.
9293: MATTERNA, TIZIANA - Het Elfen-Orakel. Boodschappen uit het rijk van de natuurgeesten.Tuatha na Sidhe
13179: MATTHEWS, JIM - Collector's Copy Satchmo.
5458: MATTHIESEN, PETER - Wildlife in America
8791: MATTHIESSEN, H. UND FUCHSLOCHER, E. - Die Pumpen. Ein Leitfaden fur hohere Maschinenbauschulen und zum Selbstunterricht
4056: MATTHIJSSEN, JAN - Sporen door het water. De Nederlandse Spoorwegen en de Watersnoodramp van 1953.
3065: MATTINGLY, GARRETT - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
5239: MAUCLAIR, CAMILLE (PRÉFACE) - Ortiz Echague. 32 Reproductions de ses oeuvres.
14816: MAULWORF, RAQUEL/LEIJ, MACHTELD - Zeppelin- works on paper.
8915: MAUPASSANT, GUY DE - Oeuvres Complètes de Guy de Maupassant.Boule de Suif, Correspondande, Etude de Pol Neveux.
8448: MAURIER, DAPHNE DU - Rebecca Vertaald door Dr. J.M.C. van Dietsch
7227: MAURIÈS, PATRICK, - Les Gays Savoirs.
13108: MAURO, WALTER - Jazz e universo negro
13828: MAWDSLEY, EVAN - The Russian Civil War.
4341: MAX KAASE,VERA SPARSCHUH,AGNIESZKA WENNINGER - Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology, 1989-2001
13806: MAXANDREA - De Dajaks in de binnenlanden van Ned. Borneo. Populaire beschrijving van land en volk.
7761: MAY, ANNE - Rehabilitation in cancer. Training en talking? Effect of physical training versus phisical training combined with cognitive-behavioural therapy.
5122: MAY, F. - Stolpertus of de jonge artz, by het ziekbed Tweede verbeterde druk
4784: MAYADAS, C. - Between Us and Hunger, First edition
8312: MAYO, KATHERINE - Moeder Indië. Vertaling van J. de Gruyter.
6804: MAYUYAMA, JUNKICHI - Japanese Art in the West
13177: MCCARTNEY, ALBERT - Kings of Jazz. Louis Armstrong
8024: MCCASLIN, JOHN C. - International Petroleum Encyclopedia 1977.
8588: MCCLATCHEY, ROB'T J. - Tha Hahnemannian Monthly Volume fourth from August 1868 to July 1869
7631: MCDOUGALL, JOYCE. - Eros aux mille et un visages. La sexualité humaine en quete de solutions
12868: MCDOUGALL, CHRISTOPHER - Born to Run.The Hidden Tribe, the Ultra-Runners, and the Greatest Race the World Has Never Seen
13293: MCGLINCHEY, MGR. DR. JOSEPH F. / VUYLSTEKE, MGR. M.G. (VERTALING) - Reis door de missies van Engelsch-Indie
14304: MCLEAN, IAIN - Public Choice. An introduction
13805: MCLEAN, HARRY N. - The Past is Never Dead: The Trial of James Ford Seale and Mississippi's Struggle for Redemption
9332: MCMILLAN, CHARLES J. - The Japanese Industrial System.
13275: MCRAE, BARRY - DIZZY GILLESPIE.His life
13955: MCWHINNEY, WILL - Paths of Change. Strategic Choices for Organizations and Society.
13059: MECKLENBURG, CARL GREGOR HERZOG ZU - Stillformen des modernen Jazz.
1761: MEDDENS, F. M. - The Chicha/Soras valley during the middle horizon; provincial aspect of Huari
5523: MEDDING, WOLFGANG - Die Westportale der Kathedrale von Amiens und ihre Meister.
6992: MEDEMA, GEERT. - Achter de façade van de Hollandse stad/ Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw.
5633: MEDIC, BRANIMIR, PULJIZ, PERO - Different Repetitions. Buildings & Projects.
6481: MEDIK-KOESOEMO JOEDO, MYRNA - Kinderspel : doorverbonden met de wereld van post en telecom
9503: MEENE, J VAN DE , NIJHOF, P. - Spoorwegmonumenten in Nederland. Eindrapport van de Werkgroep Spoorwegmonumenten ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB).
2135: MEER, F. VAN DER - Tekeningen. Keuze uit het getekende werk van Prof. Dr. Frits van der Meer
12818: MEER, ANNE - Tussen zwijgen en spreken.
9252: MEER, DR. S. VAN DER - Venloer Stadt-Texte 1320-1543 Eine lautliche und orthographische Untersuchung
14229: MEER, G. VAN DER - Vogels bij onze woningen. (met stofomslag(
10431: MEER, F. VAN DER - Uri Nooteboom. Journalistieke opstellen. Met illustraties van Martien Coppens.
11315: MEERDINK, CAREL, J.A. - Roermond in de Middeleeuwen. Academisch Proefschrift ter verkrijging van de den graad van doctor i de Nederlandsche Letteren
10609: MEERTENS P.J. (E.A.) - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de 'Vereniging vrienden van het Openluchtmuseum' ter gelegenheid van zijn afscheid van het museum.
12282: MEES, DR. C.A. - Maleise spraakkunst
8517: MEESTER, MARIËTTE - Een spoor van Paardemest. Relaas van een trektocht
11124: MEESTER PRIKKEBEEN - Wie weet...? Over de verwikkelingen in een dorp en daarbuiten. (inclusief kaart).
6207: MEESTER, ROBERTUS, BR. - Roman van Heinric en Margriete van Limborch uitgegeven volgens het brusselse handschrift
2994: MEEUSE, A. D. J. - Anatomy of morphology
2436: MEEUWISSEN, MR. W.J. - Inventaris van het familiearchief Heerkens (1371) 1614-1908
2381: MEEUWSEN, TACO EN PIEKÉ, ANJA - Een ark blaft Met een voorwoord van van Drs. Marie van Rossen
11007: MEGENS, W.A. (SAMENSTELLER) - Leuth, weet u nog?
13411: MEHEGAN, JOHN - Jazz Rythm and the Improvised Line. Jazz Improvisation 2.
13412: MEHEGAN, JOHN - Tonal and Rythmic Principles. Jazz Improvisation 1.
13410: MEHEGAN, JOHN - Swing and Early Progressive Piano Styles. Jazz Improvisation 3.
13409: MEHEGAN, JOHN - Contemporary Piano Styles, Jazz Improvisation 4
12792: MEIBURG, PETER (SCHRIFTLEITUNG) - Geologie und Mineralogie des Warsteiner Raumes.
12211: MEIJEL, LEON VAN (E.A.) - Nijmegen. Architectuur en stedenbouw 1850-1940.
11964: MEIJER, PETER C. - Eeuwbericht van de Club van Nederlandse Vogelkundigen 21 mei 2011 Genummerd en nieuw. Beperkte oplage.
7839: MEIJER, E. - Compressio medullae ten gevolge van wervelmetastasen. Over de vraag naar het nut van decomprimerende laminectomieën.
14811: MEIJER, HENRI - Ons Eigen Land. Van de Geldersche Heuvelen, Bosschen en Heiden Naar Het Land van de Wijde Vlakten
12975: MEIJER, A - Vijfenvijftig namen op de Heidehof.
1164: MEIJER JR., D.C. - Wandeling door de zalen der Historische Tentoonstelling van Amsterdam
3306: MEIJER, GERARD LUTKE - Voorspel Wereldbrand. Een ooggetuigeverslag van de Spaanse Burgeroorlog.
3630: MEIJER DREES, E. - De bosvegetatie van de Achterhoek en enkele aangrenzende gebieden.
4234: MEIJER, ALBERT - Frappante gelijkenissen: J.P. Bourjé (1774-1834) als beoefenaar van kunst en wetenschap.
5011: MEIJER, G.A. - Sint Dominicus' Bloemen. ( St. Augustinuskerk Nijmegen. 22 april 1906 1e prijs toegekend aan Herman Poos)
14806: MEIJER, PETER C. - Eeuwbericht van de Club van Nederlandse Vogelkundigen 21 mei 1911-21 mei 20122.
12838: MEIJER, ARNOLD - Nederland in de branding.
11425: MEIJERING, E.P. - Von den Kirchenvatern zu Karl Barth. Das altkirchliche Dogma in der Kirchlichen Dogmatik
10848: MEIJERS, CONSTANT; STEENSMA, FRANS; WINTER, MAARTEN DE (RED.). - Muziekkrant Oor's eerste Nederlandse popencyclopedie
4678: MEIJERS, PROF. MR. E.M. - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek. Toelichting Tweede Gedeelte (boek 5).
10849: MEIJERS, CONSTANT; STEENSMA, FRANS; WINTER, JAN-MAARTEN DE (RED.). - Muziekkrant Oor's eerste Nederlandse pop encyclopedie. Editie 1982.
2695: MEIJERS, J.A. - Onze voornamen. Traditie-betekenis-vorm-herkomst
4679: MEIJERS, PROF.MR. E.M. - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek. Tekst Tweede Gedeelte. (boek 5).
6392: MEIJERS, J.A. - Europa in het spectrum van zijn talen. De taal als factor der internationale politiek
12720: MEIJL, TOON VAN - Political Paradoxes and Timeless Traditions. Ideology and development among the Tainui Maori, New Zealand.
14945: MEINEN, G.J. - Landvolk. Achterhooksche vertelsels deur G.J. Meinen
6666: MEININGER, PETER L. AND ATTA, GAMIL A.M. (EDS) - Ornithological studies in Egyptian Wetlands 1989/90
1801: MEISS, MILLARD - Painting in Florence and Siena after the Black Death The arts, religion, and society in the Mid-Fourteenth century
4155: MEISSNER. - Kartenlesen und Entfernungsschätzen für Deutschlands Jugend. Erläutert an Beispielen von Oberst z. D. Meißner. Zweite Auflage
6940: MEISZNER, A.G. - Masaniello. Vertaald uit het Hoogduitsch. (over de opstand in Napels in 1646).
14664: MEL'CUK, IGOR A. - Semantics: From meaning to text. Volume 2
14665: MEL'CUK, IGOR A. - Semantics: From meaning to text.
11735: MELATI VAN JAVA - Het kasteel Schlesheim.
5514: MELCHERS,W.J. & GERRITSEN,H.J. - Koper als onmisbaar element voor plant en dier.
8495: MELE, WERNER VAN - Mijn Dorp. Geschiedenis van Sint-Pauwels.
8055: MELET, ED. - Duurzame architectuur. Streven naar een contrastrijke omgeving
8483: MELGER, AGNES - Antieke poppen. De geschiedenis en het kleurrijke leven van poppen uit de 19e en 20e eeuw (NIEUW EXEMPLAAR)
13466: MELLEMA, DRS. R.L. - Purana Castra I (Gantjaran).Ngewrat Waosan Pepetikan saking serat-serat Djawi-kina
1920: MELMAN, D - Slootkanten in het veenweidegebied. Mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van natuur in argrarisch grasland.
1154: MENDELSON, ERICH - Russland Europa Amerika ein architectonischer querschnitt
2505: MENS, JAN - Oude raadhuizen
7713: MENSEMA, A.J. - Rijksarchief in Overijssel. Inventaris van het archief van het Huis Oldhagensdorp te Vollenhove 1262-1862. Deel I: Inventaris, Deel II Regestenlijst en Index.
14219: MENSEMA, A.J. (E.A.) - De ridderschap van Overijssel. Le Métier du Noble.
1689: MENSEMA, ALBERTUS JANS - Rijksarchief in Overijssel Repertorium op de leenregisters van de leen- en hofhorige goederen van de Proosdij van St. Lebuinus te Deventer 1408 - 1809 Deel I , II en III nrs. 1 - 641, Bijlagen, Index
5576: MENSEMA, A.J. - Rijksarchief in Overijssel. Inventarissen van de archieven der Hervormde Gemeenten te Avereest 1791-1971, Ommerschans 1815-1894, Wijhe, Zwartsluis.
9106: MENTE, BOY DE - Japanese Manners
12812: MENTHON BAKE, R.W.J.C. DE - La question d'orient et sa portée coloniale
5823: MENTINK, G.J. - G.J. Mentink. Een selectie uit zijn werk. Aangeboden ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
14726: MENTINK, G.J. - Elst van heden naar verleden. Schets van enige ontwikkelingen in het dorp Elst met name in de 19e en 20e eeuw.
12076: MERAY, ANTONY - La Vie au Temps des Cours D'Amour Croyances, Usages et Moeurs Intimes des XIe, XIIe & XIIIe Siecles d'apres les Chroniques, Gestes, Jeux-Partis et Fabliaux
12352: MERCER, FRANK A. / POSNER, CHARLES - Modern Publicity 1951-51 Art
12144: MERCK, E. - Prufung der Chemischen Reagentien auf Reinheit.
12564: MERK, HEIDRUN - Kloster Seligenstadt. Ehemalige Benediktinerabtei, Vollstandig Erhaltene Barocke Klosteranlage
1904: MERKATZ VON, HANS JOACHIM - Aus Trümmern wurden Fundamente. Vertriebene - Flüchtlinge - Aussiedler.Drei Jahrzente Integration.
1979: MERKEL, DR. FR. - J. Henle's Grundriss der Anatomie des Menschen. Neu nearbeitet von Dr. FR. Merkel Vierte Auflage Mit zahlreichen, zum Theil farbigen Abbildungen und einem Atlas
4207: MERKELYN, AART, BRANDT, DRS. GERRIT, EN DOESBURG, DIETTE - Busy Brabant
10197: MERKERK, RUTGER VAN - Intervening in emerging nanotechnologies, A CTA of Kab-on-a-chip technology
8239: MERKIES, H.C.G. - Ganda Classification. An ethno-semantic survey.
3228: MERKLEIN, JOHAN JACOB - Reise nach Java, Vorder- und Hinter-Indien, China und Japan 1644-1653
12547: MERKS, K.W. EN F.H.J. VOSMAN (RED.) - Een lichte last? De tien geboden in de 'Kathechismus van de katholieke kerk'.
12548: MERKS, K.W. EN F.H.J. VOSMAN (RED.) - Uit op geluk? De Kathechismus van de katholieke kerk over goed en kwaad.
7522: MERTENS, PIET - Heiligdom/Sanctuary Sint Gerlach
8718: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE - De oorlog leeft voort. Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding. Met opdracht gesigneerd door auteur
2710: MERY, FERDINAND - The Life, History and Magic of the Dog
10331: MES, WIM (E.A.) - Exfoto. Een halve eeuw Katholieke Universiteit Nijmegen in beeld.
2951: MES, WIM (E.A.) - Exfoto, een halve eeuw Katholieke Universiteit Nijmegen in beeld
9916: MESDAG, E - Goede Voorjaarsmaaltijden voldoende voor 4 volwassenen of voor 2 volwassenen en 3-4 kinderen en niet duurder dan 35-50 cent
12231: MESSER, THOMAS M. - Fifty Years of Collecting: An Anniversary Selection. Sculpture of the Modern Era.
2096: MESSING, FRANS - De Nederlandse Economie 1945-1980. Herstel, Groei, Stagnatie
9388: MESTSELAAR, ALBERT EN ZWIGGELAAR, MARGA. - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen
1908: METZ H. - Mathematical representations of the dynamics of animal behaviour. An expository survey.
14759: METZ, W.H. (RED.) - Wealth, Health and Human Remains in Archaeology. (Vijfentwintigste Kroon-Voordracht)
2819: METZ, JURIAAN - Stress physiology in fish Central regulation and organismal adapations
11852: MEULEMEESTER, J. ET F, DE - Le régime de l'escaut. Le barrage de l'Escaut oriental et du Sloe
4894: MEULEN, DR. H.C. VAN )RED.' - Liefdevol oog en open oor. Handboelk pastoraat in de christelijke gemeente
4934: MEURER, P.H.; STOPP, K. - Topographica des Nürnberger Verlages David Funck. (Nieuw exemplaar!)
4344: MEURS, B. VAN - Spreuken van den Scheurkalender der Katholieke illustratie .1874
5447: MEURS, B. VAN - Het Hart
5069: MEURS. B. VAN - De vroolijkheid en het lachen. 3e vermeerderde druk
13101: MEUSSEN, PIET - Toch was den tied moi...Jeugdherinneringen
9857: MEY, DR. A. - Conjunctuurpolitiek en budgetteering. Bedrijfseconomische Monographiën V
9859: MEY, DR. A. - Bedrijfsbegroting en bedrijfsbeleid. Bedrijfseconomische MonographieënV.
2458: MEYER, HAN - Ontwerpen voor de stad. Een publieke zaak.
3145: MEYER, LAURE - Kunst uit Zwart-Afrika in het dagelijks leven bij ceremoniën aan de hoven.
9521: MEYER ZUR CAPELLEN, DR. ING. W. - Mathematische Instrumente. Mit 200 Figuren.
12145: MEYER, DR. HANS - Anleitung zur quantitativen Bestimmung der organischen Atomgruppen. Mit in den Text gedruckten Abbildungen.
14197: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
5258: MEYERINK, H.C. - Stereo-Boek. De ontwikkeling van het verkeer. No. 1: 100 v. Chr. - 700, No. 2: 700- 1100, No. 3: 1100-1500.
12464: MEYLAERTS, SVEN A.G. - Stategies to protect the spinal cord during thoracoabdominal aortic aneurysm repar.
12043: MEYNCKENS, C. - Practisch handboek voor kloosterlingen en voor geestelijke bestuurders.
6757: MIALARET, J.H.A. - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst Deel V De Provincie Limburg Tweede stuk: Noord-Limburg
6725: MIALARET, J.H.A. - Nieuwe Methode van Perspectiefbepaling naar Bouwkundige Teekeningen met behulp van een paar bijzondere Reductiepassers.
7207: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. Ausgabe B. Drei Bande mit 345 naturwahren farbigen Abbildungen der wichtigsten Pilze in naturlicher Grosse (darunter 164 essbare Sorten)
11518: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. Die am haufigsten vorkommenden essbaren, verdachtigen und giftigen Pilze. Dritter Band.
11519: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. Die am haufigsten vorkommenden essbaren, verdachtigen und giftigen Pilze. Zweiter Band
8162: MICHAUD - Geschiedenis der Kruistochten. Opgeluisterd met 100 groote Platen door Gustave Doré gegraveerd door Bellinger, Doms, Gusman, Jonnard, Pannemaker, Pisan, Quesnel.
6476: MICHEL, ALBIN - Les Auteurs qu'll faut avoir lus
10059: MICHELS, DRS. J.C.M. - Architectuur en stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940.
9599: MICHELSON, H. - The Jew in Early Englisch Literature
13885: MICHIELSEN-BALJON, ELS - Alles is in orde... Fushimban ijo arimasen
13707: MICHLIG, CHRISTOPHER (A.O.) - In the Good Name of the Company: Artworks and ephemera produced by or in tamdem with the Colby Poster Printing Company.
6206: MICIELI, NICOLA (TESTO CRITICI) - Davide Scarabelli
4435: MIDDELBURG, H.A. - De invloed van den kalktoestand van juvenielen merapi-aschgrond op eenige kwaliteitseigenschappen van vorstenlandsche tabak
14558: MIDDERIGH-BOKHORST, B - Van een jongetje dat te ver ging wandelen.
12271: MIELI, ALDO / RENAUD, HENRI-PAUL-JOSEPH / MEYERHOF, MAX / RUSKA, JULIUS - La Science Arabe et son role dans l'evolution scientifique mondiale.
14544: MIEREMET, JAC. G. - HET KARAKTER VAN UW KIND.
4783: MIEREMET, J.G. - Aardstralen; Wichelroede en onze gezondheid. Mijn ervaringen vanaf september 1935. Zijn ernstige kwalen te voorkomen?
11331: MIERLO, DR. J. VAN (UITGEGEVEN) - Hadewijch Brieven I. Tekst en commentaar II. Inleiding
4810: MIERT, A.VAN - Mobiliteitsremming van de netmaag en pens bij de kleine herkauwer tijdens de door bacterieel endotoxine (lipopolysaccharide) opgewekte koorts/ Inhibition of reticulo-rumen motility during fever induces by bacterial pyrogen - lipopolysaccharides from Gram-negative bacteria- in sheep and goats
5154: MIERT, A. VAN - Mobiliteitsremming van de netmaag en pens bij kleine herkauwer tijdens de door bacterieel, endotoxine (lipopolysaccharide) opgewekte koorts/ Inhibition of reticulo-motility during fever induces by bacterial pyrogen-lipopolysaccharides from Gram-negative bacteria- in sheep and goats.
9277: MIETZEL, GERD - Wegwijs in de psychologie
9906: MIKSZATH, KALMAN - Der schwarze Hahn und andere erzahlungen. Aus dem Ungarischen ubersetzt von Andreas Oplatka
10071: MIL, SASKIA VAN - Children with cryptogenic localization related epilepsy. Neuropsychological outcome
12514: MILBANK, JOHN - Truth in Aquinas
1278: MILHOFER, S. - Oosterse tapijtkunst. Karakteristiek, techniek, geschiedenis en stilistiek.
13429: MILLARD, W. S.; R. A. SPENCE AND N. B. KINNEAR (EDITORS) - The Journal of the Bombay Natural History Society. Volume XXII, No. 2, No. 3, No. 4 and No. 5
13322: MILLER, PAUL EDUARD / VENABLES, RALPH - Esquire's Jazz Book With Illustrations
1137: MILLER, HENRY - Ma vie et moi. Traduit par Georges Belmont
9548: MILLER, JUDITH. - Antiek Encyclopedie. Nederlandse bewerking onder redactie van Jan Pieter Glerum.
10559: MILLER. J.R. - Bethlehem to Olivet. Pictures by modern painters from the life of Christ
1810: MILLOT, (L'ABBÉ) - Élémens d'histoire générale Histoire ancienne et moderne
3192: MILMAN, MIRIAM - Das Trompe-L'oeil. Gemalte Architektur
2557: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
4428: MILOWIZ, KURT - Die Verbrennungskraftmaschine, Band.8 Teil 1 Lager und Schmierung
11793: MILSUM J.N. AND D.H. GRIST. - Vegetable gardening in Malaya. Malayan Planting Manual No. 3.
6039: MILTON, J. - Le Paradis Perdu de Milton Traduction de Chateaubriand
7596: MINTEN, PAUL - Papavers van Jeruzalem. De Bisonbaai, Manwolf en andere gedichten. In nieuwstaat.
13843: MIRZAYANOV, VIL, S. - State secrets. An insider's chronicle of the Russian chemical weapons program
14821: MITCHINSON, DAVID (ED.) - Celebrating Moore: Works from the Collection of the Henry Moore Foundation
11898: MM. NOËL ET DE LA PLACE - Lecons Françaises de Litterature et de Morale Nouvelle edition augmentee d'un tres grand nombre d'articles qui ne se trouvent dans augune autre, et enriche d'un grand nombre de notes explicatives
14436: MODDERMAN, DR. P.J.R. - Grafheuvel onderzoek in Midden Nederland.(met platen)
4882: MODDERMAN, ANTONIUS - Dissertation iuridica inaugularis de Pauperibus, quam, favente summo numine; ex auctoritate rectoris magnifici SeerIPII Gramata, Iur. Prof. Ord. et consentiente facultate iuridica, pro gradu doctoratus,...........
11733: MODDERMAN, H.C. - Lectiones suetonianae. Specimen litterarium inaugurale quod annuente summo numine Groningen Scholtens 1892
14638: MOELKER, H.P. - Weet U waar dit is? Nostalgische verhalen over en foto's van unieke plekjes in Waterland en omgeving, o.a. Monnickendam, Edam, Purmerend, De Rijp, Ilpendam e.a.
14351: MOELKER, H.P. EN J.C. PLUISTER - 70 jaar Historie De Kooy in woord en beeld
1613: MOELLER, HUBERT - Kanarische Pflanzenwelt
2738: MOEN, FRANK EMIL & SVENSEN, ERLING - Dyreliv i havet Handbok i norsk marin fauna 2.utgave
10623: MOENEN, ROSITA - Geen tuin zonder dieren. Handboek voor het dierenleven in de tuin.
1934: MOENIG, HANS - Die Ordnung von Grund und Boden in der Stadtgeschichte von Dortmund.
1877: MOENS, J.C.B. - De Kinacultuur in Azie, 1854 t/m 1882
13570: MOERAN, BRIAN - A Far Valley : Four Years in a Japanese Village
9806: VAN MOERDIJK, PATER OTHMARUS (VOORWOORD) - Moerdijk's tol aan de bevrijding Ten bate van de opbouw van het klooster.
13569: MOERDIJK, MARIE-CÉCILE - Koormaatjes voor koorifeeën
7386: MOERKERKE, GEORGE - Assessment for flexible learning. Performance assessment, prior knowledge state assessment and progress assessment as new tools,
10852: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. II. Cultureel leven.
3382: MOESHART, HERMAN, J. - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Belevenissen van een Nederlandse diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
5840: MOFFETT, HEATHER - Verlichte Rijkunst. Rijden in harmonie met uw paard
10566: MOGENS ANDERSON, FEILBERG JON - Danmarks dyr og planter.
12719: MOHKAMSING-DEN BOER - Dreams and Transitions. The Royal Road to Surinamese and Australian Indigenous Society.
12909: MOHRMANN, J.C.J AND J. KESSLER - Waterdeficiencies in European agriculture. A climatological survey.
10748: MOK, M. - Salvis Titulis. Gedichten
9556: MOL, B (RED.) - Vrij! 'n Filmisch beeld van strijd en bevrijding in Nederland en Nederlands Oost-Indië 1939-1945.
1358: MOL, W.E. DE - De wetenschappelijke beteekenis van de veredeling der Hollandsche bloembolgewassen
5370: MOL, CHR.(RED.) - Katholieke gezondheidszorg. Nummer voor geestelijke volksgezondheid. Orgaan van de Nat. Fed. 'Het Wit-Gele Kruis' en het 'R.K. Limburgsche Groene Kruis'. Juni 1933 No. 6, 4de Jaargang.
14341: MOLDER, WIM TE (E.A.) - 100 Jaar Kermis Vragender 1902-2002
14343: MOLEMA, E. - Ons kadaster voor oningewijden geschetst. Met 7 uitslaande platen.(herdruk uit 1898)
14320: MOLEMANS, GRISELDA - Dochters van de Archipel. Van Moederland Indië naar vaderland Nederland.
1432: MOLEN, S. J. VAN DER - Onze Wadden Eilanden
3628: MOLEN, S.J. VAN DER - Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
2517: MOLEN, S.J. VAN DER - Levend volksleven. Een eigentijdse volkskunde van Nederland.
1003: MOLEN E.J. VAN DER - Klokken, Zaans uurwerken museum
3388: MOLENGRAAFF, G. A. F. - De geologie van het Eiland St. Eustatius Eene bijdrage tot de kennis der nederlandsche koloniën
10294: MOLIJN, RADBOUD - .... a la Japonaise. Veranderingen in de Japanse maatschappij.
5740: MOLKENBOER, B.H. - Outergeuren van Joost van den Vondel.
12481: MOLL, F.L. - Carotid bruits in asymptomatic patients- a prospective follow-up-study.
2553: MOLLAT, MICHEL - Genèse médiévale de la France moderne . XIV-XVe siècles
12570: MOLLER PILLOT, HENK K.M. - Chironomidae Larvae. Biologie and Ecology of the Chironomini.
12512: MOLLINGER, IR. A.J. - Grondslagen van werkingswijze, constructie en berekening der verbrandingsmotoren.
8259: MOLT, E. - Roderik. Historisch verhaal uit de eerste helft der zevende eeuw
11358: MONCHY, DR. J.G.R. / KAUFFMAN, DR. H.F. - Allergologie
13807: MONDA, ANTONIO - Ongeloof. Gesprekken over God
12068: MONGEZ, M. A. - Histoire de la reine Marguerite de Valois, Premiere Femme du Roi Henri IV
13666: MONKHOUSE, F.J. - Landscape from the Air: A Physical Geography in Oblique Air Photographs.
11912: MONNIN, A. - De geest van den pastoor van Ars. De gelukzalige Vianney, in zijn cathechismus-onderwijs, zijn preeken en zijn dagelijksche gesprekken.
4575: MONNINK, J.B.M. - De organisatie van gespreken. Een pragmatische studie van minimale interaktieve taalvormen.
13540: MONSON, INGRID - Freedom Sounds: Civil Rights Call out to Jazz and Africa
3715: DE MONT, P. - De schilderkunst in Belgie van 1830 tot 1921.
7876: MONTAIGNE, MICHEL DE - Essais. Erste Moderne Gesamtubersetzung von Hans Stillet.
9027: MONTENBERG, J - Zutphense Paarde- en stoomtrams
8795: MONTESQUIEU - Oeuvres de Montesquieu. Melanges et oeuvres posthumes. Tome premier .Tome second.
9904: MONTESQUIEU - Oeuvres de Monesquieu. De l'esprit des lois. Tome Quatrieme et tome cinquieme.
9243: MONTESQUIEU - De L'Esprit des Lois Defense de L'Esprit des Lois
14566: MONTESSORI, MARIA - Kosmische Erziehung. Die Stellung des Menschen im Kosmos. Menschliche Potentialitat und Erziehung. Von der Kindheit zur Jugend.
9951: MONTFORT, PAUL - Souvenir de Bruxelles
9403: MONTFRANS, H.M. - Geologie van Nederland-Delfstoffen en samenleving. Incl. Losse kaarten: oppervlaktedelfstoffen, delfstoffen in de diepe ondergrond.
1053: MONTIJN-DE FOUW, N. - Sagen van Koning Arthur en de ridders der tafelronde
5207: MONTIJN, ILEEN - Huis & Haard. Monumenten van het wonen.
9360: MOOIJ, CHARLES DE (RED.) - De muze als motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant I 1796-1940
7563: MOOIJ, T. - Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend onderwijs.
8314: MOOK, J.H. - Habitat Selection by Lipara Luvens Mg. (Diptera, Chloropidae) and its survival value.
10742: MOOLENAAR, ED - Het hart van Napoleon. (Thriller)
14697: MOOLHUYSEN-COENDERS, THREES (SAM.). - Onedel = Non-precious
5708: MOOLHUYSEN-COENDERS, THREES (SAM.). - Tekens & ketens/ Signs & Chains/ Zeichen & Ketten.
13938: MOOR, WAM DE - Een club uit duizenden. De geschiedenis van Rotaryclub Nijmegen 1931-2006
14797: MOORE, HENRY - Mother and child. Etchings.
14440: MOORE, THOMAS - The poetical works of Thomas Moore collected by himself in five volumes. Copyright edition. Vol. I with the portrait of the author.
6398: MOORE, THOMAS - Moore's Irish Melodies Lalla Rookh National airs legendary ballads songs, with a memoir by J.F. Waller Superb wood and steel illustrations
14602: MOORE, HENRY - Henry Moore: Epoche und Echo. Englische Bildhauerei im 20. Jahrhundert
10899: MOORE, CHRISTOPHER G. - A Killing Smile (gesigneerd exemplaar)
6615: MOOREN, PIET, KURVERS, JEANNE EN LIEROP-DEBRAUWER, HELMA VAN - Bijna klassiek. Spraakmakende teksten uit de Tilburgse symposia
6636: MOOREN,P., LIEROP-DEBRAUWER, H. VAN EN VRIES, A. DE (RED) - Morele Verbeelding Normen en waarden in de jeugdcultuur Bijdragen aan het gelijknamige symposium gehouden op 20 januari 1999 aan de Katholieke Universiteit Brabant
7476: MOORMAN, J. - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
2370: MOORMANN, DR. J.G.M. - Een achtergrond van de bokkenrijdersbeweging.
14035: MOORMANN, GEORGE (INLEIDING) - De Zingende Zaag nr. 24/25 Het koekoeksnest: Manifesten van de jaren negentig.
2754: MOORMANS, H. EN PERA, H. - Ons theeuurtje. Tweede druk
3959: MOORREN, G.T.M. (E.A.) - Gezondheid en herinneringen aan de oorlogsjaren van Indische jeugdige oorlogsgetroffenen. Een empirisch onderzoek.
5720: MOORRES, F.D.J. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Notaris te Haarlem. De Libertijn, bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en Karakterschets.
3574: MORAVEC, EMANUEL - Wegen der hedendaagsche strategie. Het wezen en de beteekenis van den tegenwoordigen oorlog
3780: MORAX DR V. - PRECIS D'OPHTALMOLOGIE
11968: MOREAU DE JONNÈS, A. - Eléments de Statistique Principes généraux de cette Science. Deuxime édition, considérablement augmentée.
13684: MORENO, J.L. - Die Grundlagen der Soziometrie. Wege zur Neuordnung der Gesellschaft.
14057: MORGAN, ALUN (INTRODUCTION - The Who's Who Of Jazz
13353: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual review of Jazz Studies 1.
13351: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual Review of Jazz Studies 3
13352: MORGENSTERN, DAN, CHARLES NANRY AND DAVID A. CAYER (EDITORS) - Annual review of Jazz studies 2.
12977: MORHÉE, FRITS - Juliana Toren terug in de tijd. 1910-1970
9098: MORHEE, FRITS - Het mirakel van Dabbelo
13654: MORIER, JAMES - Hadji Baba uit Ispahan. Ingeleid en vertaald door G.W.J. Drewes
9110: MORITA, AKIO - Made in Japan. Akio Morita en Sony.
9835: MORRIS, REV. RICHARD. - Specimens of Early English. A new and revised edition with Introduction, Notes and Glossarial Index. Part I from 'Old English Homilies' to 'KIng Horn' A.D.1150-A.D. 300
12448: MORRIS, EDMUND - Dutch A Memoir of Ronald Reagan
5527: MORRIS, DESMOND - Hvad siger din Krop? 'Bodywatching
7327: MORSHUIS, B. - Ootmarsum vroeger.....
2675: MORTON, ALEXANDRA - Listeling to whales. What the orcas have taught us.
2692: MORZER BRUYNS, W.F.J. - Field guide of whales and dolphins.
14619: MOSCOVITER, HERMAN - Sporen onder de stad. De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam.
14539: MOSHER, ROBERT E. - Cohomology Operations and Applications in Homotopy Theory
12947: MOSMANS, J. EN ALPH. G.J. MOSMANS, - Oude Namen van Huizen en Straten te 's Hertogenbosch.
11858: MOSMANS, G - De heeren van Wittem. Geschiedkundige bijdrage.
13775: MOSSOU, SJOERD - Avondje NAC. Een liefdesverklaring. (Winnaar Hard gras prijs 2011)
10213: MOST, FRANK VAN DER - Research councils facing new science and technology. The case of nanotechnology in Finland, the Netherlands, Norway and Switzerland
4283: MOST, DR. - Düsseldorf als handels-industrie kunst und gartenstadt 2. Auflage
10706: MOULIN, PROF. DR. D. DE (RED.) - De geschiedenis van de afdeling Nijmegen en omstreken van de K.N.M.G. Vier opstellen
8644: MOURITS, HARRY A. A. (RED) - Evangelie zonder Masker Dertig radioprogramma's over een goed verstaan van de schrift uitgezonden door de KRO in het seizoen 1970/1971
2668: MOYES, WILLIAM A. - Mostly Mining. A study of the development of Easington Rural District since earliest times
14005: MOYNAHAN, JIM (A.O) - Cream of the white clarinets.
13330: MUCKENBERGER, HEINER - Meet Me Where They Play The Blues Jack Teagarden und seine Musik
4104: MUDIYANSE, NANDASENA - Mahayana Monuments in Ceylon. First edition
2418: MUELLER, FERDINANDUS - Fragmenta Phytographiae Australiae
2997: MÜHLBACH, LOUISE - Napoleon in Duitschland Historische roman Bewerkt door M.K. Napoleon en het weener congres Derde veel verbeterde druk
5008: MUHLENFELD, A (VOORWOORD) - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905 - 1930
12457: MUHS, BART E. - Endovascular Dynmics of the Aorta and its Sidebranches. Implications for Endovascular Aortic Aneurysm Repair.
9644: MULDER, ETTY - De noodzaak van illusie. Uitgegeven ter gelegenheid van vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de RU Nijmegen en het zestigjarig bestaan van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-945.
8216: MULDER, E. - De praktische Tuinman. Dagboek voor den Tuinman en Liefhebbers van Tuinieren, waarin is aangegeven welke werkzaamheden op elken dag des jaars moeten worden verricht om den Bloemen-, Vruchten-, en Groententuin goed te kunnen verzorgen.
6575: MULDER, ETTY - Rede en vervoering Helene Nolthenius 1920-2000
1724: MULDER, J. SIBINGA - Onze koloniale landbouw I De rietsuikerindustrie op Java Vierde druk
4478: MULDER, ETTY - Freud en Orpheus. Of hoe het woord de muziek verdrong.
13021: MULDER, JAN J. - Jazz Photography. A bibliography spanning 75 years
7460: MULDER, CLAAS - Aanteekening over Mormolyce Phyllodes
9685: MULDERS, MARC - Werk in opdracht.
6452: MULDERS, ARTHUR C.M. - Sphingolipid metabolism in vascular function
12146: MULDERS, PAUL / KORVER, SJAAK - Oud maar niet af. Reflecties over ouder worden in onze cultuur.
2003: MULIER, W. - Wintersport Geïllustreerd
4762: MULISCH, HARRY - Quauhquauhtinchan in den vreemde
4764: MULISCH, HARRY - De aanslag
4765: MULISCH, HARRY - De procedure
4761: MULISCH, HARRY - Het boek
4763: MULISCH, HARRY - Vergrote raadsels Verklaringen, paradoxen, mulischesken, bijeengelezen door Gerd de Ley
12793: MULLER-WILLE, WILHELM - Bodenplastik und Naturräume Westfalens.Kartenband.Festband. Spieker Landeskundliche Beiträge und Berichte Band 14.,
1539: MÜLLER-HOLM, ERNST - Caesarius von Heisterbach
14126: MULLER, HENDRIK - Muller. Een Rotterdams zeehandelaar Hendrik Muller Szn (1819-1898).
12786: MULLER-WILLE, WILHELM - Bodenplastik und Naturraume Westfalens (mit 1 Kartenband) Festband.
13560: MULLER, ROLF-DIETER - The unknown Eastern front. The Wehrmacht and Hitler's Foreign Soldiers
6295: MÜLLER, JÖRG. - In het spoor van de dragline of de verandering van de stad. (1953-1976).
9558: MULLER, HELLMUTH. - Het Almeloblastoom. Een klinisch en histopathologisch onderzoek (with summaries in Englisch and German)
1872: MULLER, FRANK G.J.M. - Imago Explicatu Difficillima
14651: MULLER, HENRIK HOEG AND ALEX KLINGE - Essays on Nominal Determination: From morphology to discourse management
2123: MULLER, E - Admissies als landmeter in Nederland voor 1811
9001: MÜLLER, KARL FRANZ - Leopold Mozart : Werkverzeichnis für Wolfgang Amadeus Mozart (1786) Ein Beitrag zur Mozartforschung
4386: MÜLLER, J. / WEISSMAN DE VILLEZ, C. - Keur van Mengelingen, in Proza en Poezy voor de Nederlandsche Jeugd. Tweede Jaargang
4625: MÜLLER, KARL - De jeugdige buffeljagers op de prairieën van het verre Westen van Noord-Amerika
9039: MULLER, ELKE - Tijdreizen in de grot. Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE. Time-travelling in de cavern. Virtuality and embodiment from panorama to CAVE.
8369: MÜLLER-SCHLOSSER, HANS UND QUEDENFELDT, DR. ERWIN - Das schöne alte Düsseldorf Düsseldorf 1911 Titelzeichnung von Hans Hertendell
10041: MULLER, CHRISTINE - Lief en Leed uit eene Kleine Wereld.
7517: MÜLLER, DR. JOHANNES - Archiv für Anatomie, Physiologie und Wissenschaftliche Medicin in verbindung mit mehreren Gelehrten
8491: MULLLER E.R - Detentie. Gevangen in Nederland
2075: MULS, JOZEF - Een eeuw portret in Belgie, van het classicisme tot het expressionisme
9554: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nedelandsche Handelsmaatschappij.
10218: MULTATULI - De Geschiedenis van Woutertje Pieterse. Uit zyn Ideën verzameld door zyne Weduwe. Eerste druk
8371: MUNCH, DR. E. BUSGEN, DR. M. - The Structure and Life of Forest Trees Third, revised and enlarged edition
7645: MUNCKHOF, FRED VAN DEN - Van den Munckhof. (Genealogie)
7868: MUNDY, TALBOT - Hira Singh's Tale
9628: MUNIER, DR. W.A. - Historische Atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie kerkhistorische kaarten.Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801).
12233: MUNKHOF, LEO VAN DEN / OOSTERBAAN, WILLEM - De Mijnen. Feiten
4883: MUNNINGHOFF, JOHAN (VOORWOORD) - Het Bentheimse geslacht Bolmer(s). Genealogie en kroniek van het geslacht Bolmer(s).
12058: MUNOZ, E. (E.O) - Molecular mechanisms of antibiotic action on protein biosynthesis and membranes. Proceedings of a Symposium held at the University of Granada (Spain) Jun 1st-4th. 1971
9693: MUNTHE, GUSTAF - De geschiedenis van Axel Munthe, heer van San Michele.
12046: MUNTJEWERFF, DR. H.A. - Bijlagen behorend tot De spil waar alles om draaide. Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren. 1825-1975
13596: MURAKAMI, TAKASHI - Superflat.
13717: MURAKAMI, TAKASHI - Takashi Murakami: Summon Monsters? Open the Door? Heal? Or Die?
6539: MURAY, PHILIPPE - Après l'histoire. Essai
6884: MURAY, PHILIPPE - Apres l'histoire: Essai (French Edition)
11753: MURDOCH, G. - Soils and Land Capability in Swaziland.
10135: MURET, CHARLES - Topographie applications speciales a l'agriculture arpentage, nivellement, cadastre. Avec 186 Figures et 9 Planches dont une colorée
9021: MURET, THEODORE - Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre précédée d ' une étude dus Marguerite de Valois.
9900: MURRAY, GEORGE - An introduction to the study of Seaweeds.
5819: MUSCHART, R.T. - Grafzerken in Gelderland, beschreven in de jaren 1931-1939. Steden, deel I. Overgedrukt uit de bijdragen en mededeelingen der vereeniging Gelre, XXXIX-XLIII
11317: MUSKENS, DR. M.P.M. - Friezen.Franken.Nederlanders.Op Bedevaart, voor Studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging. Tweede uitgebreide editie. GESIGNEERD EXEMPLAAR!
11079: MUSSET, ALFRED DE - Oeuvres complètes de Alfred de Musset. Poésies. Avec un portrait d'Alfred de Musset et de nombreuses gravures sur bois d'après les compositions inédites de nos meilleurs artistes.
6194: MUTSAERS, A.N. - Gedichten van Z.H. Leo XIII. Tot op den laatsten tijd aangevuld, met bijzondere machtiging van den doorluchtigen dichter zelven, bij gelegenheid an zijn Zestigjarig Priesterfeest in het Nederlandsch vertolkt.
1566: MYRBACH, F. DE - Oeuvres complètes de Francois Coppée théatre 1869-1889. Edition illustrée de trois cents dessins
7662: NAAIJKENS, TON. - Lyrik und Subjekt/ Poëzie en Subject. Pluralisering des lyrischen Subjekts bei Nicolas Born, Rolf Dieter Brinkmann, Paul Celan, Ernst Meister und Peter Ruhmkorf.
13049: NABE, MARC-EDOUARD - Nabe's dream. Journal Intime 1. Tome premier Juin 1983-Février 1985
13200: NABE, MARC-EDOUARD - L'ame de Billie Holiday
13053: NABE, MARC-EDOUARD - La Marseillaise
1576: NABL, FRANZ - Johannes Krantz
12077: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita First English version With damaged dustjacket
10836: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita.
1824: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita
4434: NABROC, T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de (electrische) klok stilstond.
4712: NADAILLAC C. DE & ROUSSEAU J. - Les jeux de collège.
12370: NADEAU, MAURICE (INTRODUCTION) - André Gide. Romans,récits et soties oeuves lyriques
8218: NAEFF, TOP - Voorbijgangers.
7421: NAGGE, W. - Historie van Overijssel. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Eerste deel. Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk.
9354: NAGGE, W. - Historie van Overijssel. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsche regt en geschiedenis. Eerste deel.
1443: NAIPAUL, V. S. - Proloog voor een autobiografie
13211: NANRY, CHARLES / CAYER, DAVID A. (EDITORS) - Journal of Jazz Studies Fall 1975 Volume 3 Number 1
13207: NANRY, CHARLES / CAYER, DAVID A. (EDITORS) - Journal of Jazz Studies Fall 1976 Volume 4 Number 1
1191: NANSEN, FR. - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition.
1018: NARKISS, BEZALEL. - Hebrew illuminated manuscripts
10291: NARUHITO, CROWN PRINCE OF JAPAN - The Thames and I. A Memoir of two years at Oxford. Translated by Sir Hugh Cortazzi.
6280: NASSAU, ROB VAN - Hoof Problems. Hoof Construction Trimming and Shoeing Hoof Problems and Solutions With more than 1.000 illustrations
12533: NASTROEN, MR. M. - Bunga rumput ditepi djalan
13137: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - Slapende Zwanen
9747: NATSUME, SOSEKI - Kokoro. Roman. Ubersetzung aus dem Japanische und Nachwort von Oscar Beni.
14588: NAUBERT-RISER, CONSTANCE - Klee. Die Meisterwerke. Einführung von Gualtieri di San LAzzaro. Übersetzung von Karl-Heinz Ebnet.
3288: NAUDIN, JEAN-BERNARD (E.A.) - Renoir. Gastronoom en impressionist.
6460: NAUS, P.J. - Conceptuele Systemen en Semantische Ruimte
8973: NAUTA, I EN PRINS, DR. J.J. - De wondere schepping der dieren.
8348: NAUTA, DR. G.A. - Van Moerkerken, keur uit Vondel. Keur uit Vondels lyrische en dramatische poëzie, voorafgegaan van een levensschets naar Brandts leve van Vondel.
3705: NAVE. FRANCINE DE - De Geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden (1475-1660). Tentoonstelling Museum Plantin-Moretus (septembre-novembre 1990).
5293: NAYLOR, R.H. - What the stars fortell for 1938. (Formerly R.H. Naylor's Year Book).
12908: NEALE, JOHN (ED.) - The Quaternary in Britain. Essays, reviews and original work on the Quarternary published in honour of Lewis Penny on his retirement.
11644: NEBEHAY, INGO - Die Topographen Georg Matthaeus Vischers. Beschriebung und Verzeichnis der Ansichten. Mit 10 Abbildungen.
12265: NECKER DE SAUSSURE, MME / SAINTE-BEUVE, M. - Madame de Staël Corinne ou L'Italie Nouvelle edition revue avec soin et precedee d'observations
13546: NEELY, TIM - Goldmine Jazz Album Price Guide.
13536: NEELY, TIM - Goldmine Jazz Album Price Guide, 2nd Edition. Completely Revised and Updated.
7604: NEGT, OSKAR. - Cultuur als akkerbouw der zinnen. Opstellen over cultuur, arbeid en leren.
13623: NEKA, SUTEJA AND DRS. SUDARMAJI - Arie Smit
9989: NELISSEN, NICO - Liber amicorum. Nico Nelissen. Bijzonder hoogleraar Natuur- en Milieuvraagstukken 1991-2001.
1757: NELLEN, H. J. M. - Ismael Boulliau (1605-1694) Nieuwsjager en correspondent
10968: NEPVEU, MR. J.I.D. - Bertha Coppier, een verhaal
12274: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern unter Berucksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen. Mit 6 Bildtafeln im Text, einem mehrfarbigen Wappenbild und einer farbigen Karte. Von den Ursprungen bis 1863.
14667: NEUMANN, JOHANN V. - Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik
14010: NEUMANN, WOLFGANG - Der Mensch und sein Doppelganger. Alter Ego-Vorstellungen in Meseamerika und im Sufismus des Ibn 'Arabi
10731: NEUNZIG, KARL - Die fremdländischen Stubenvögel.
6331: NEUNZIG, KARL - Die fremländische Stubenvögel
1630: NEUNZIG, KARL - Praxis der Vogelpflege und Züchtung
14601: NEUT, RUUD VAN DER - Jeroen Krabbé. Painter
3510: NEVEN, C - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657. Zeer goed!
3873: NEVEN, ARMAND - New Studies into Indian and Himalayan Sculptures exibited at Gallery De ruimte Eersel NB the Netherlands may 1980.
14297: NEVILL, H.R. - Naini Tal: A Gazetteer being Volume XXXIV of the District Gazetteers of Agra and Oudh.
3389: NICHOLSON, F. A. - Vertaling van eenige belangrijke stukken omtrent het landbouwcrediet in Britsch-Indië en Algiers
13881: NICK, GASTON - La Vie de mon Père suivie de Lucile, Le Pied de Fanchette, La Fille Naturelle, Adèle de C...
11558: NICOLAI, SASKIA - The inpact of supervised exercise therapy of intermittent claudication.
10349: NICOLAISEN, DÖRTE (RED) - Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw.
8091: NICOLAISEN, DÖRTE (RED) - Een Veelkleurig Habijt Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw
14648: NICOLSON, HAROLD - The Harold Nicolson Diaries and Letters 1907 - 1964.
6359: NIEBUHR, HERMANN - Basketball, das neue Korbball- Spiel. 2. neubearbeitete Auflage.
8628: NIEDNER, MARIE UND WEBER, HELENE - Srtick-Arbeiten heft I Mit 220 Abbildungen
14769: NIEMAND, HANS GEORG - Praktikum der Hundeklinik.
13867: NIEMANDSLAND, DR N. - Arbeid. Uit het leven van een zenuwarts
1416: NIEMEIJER, DRS. H. E. - Op Hoger Plan. Voorgeschiedenis en ontstaan van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle
1532: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator
12477: NIENABER, DR. P.J. - Op Brandwag vir Ons Taal : Die Geskiedenis en Werksaamhede van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
6282: NIENHUIS, P.H., LEUVEN, R.S.E.W. AND RAGAS, A.M.J. - New Concepts for Sustainable Management of River Basins
10905: NIERICH, F.A.C. - Gasturbines
10904: NIERICH, F.A.C. - Luchtbehandeling.
10123: NIETHAMMER, D.H. - Karte und Bild Eine Einleitung im Gebrauch der Karten im Anfertigen von Karten- und Landschaftskizzen Dritte vermehrte Auflage
7214: NIETZSCHE FRIEDRICH - Frammenti Postumi 1887-1888. Versione dui sossio giametta. Volume VIII, tome II dele Opere di Friedrich Nietsche.
3426: NIETZSCHE FRIEDRICH - Menschliches Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister. Zweiter Band. Ungekurzte Ausgabe
8690: NIETZSCHE FRIEDRICH - Frammenti postumi 1888-1889.Edizione Italiana diretta da C.Colli e M. Montinari. Volume VIII. Tomo III.
11764: NIEUWENHOVEN, P.J. VAN, R.H. ROBBEN, C.O. VAN REGTEREN ALTENA, J.K.A. VAN BOVEN - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks IX
5460: NIEUWENHUIJS, P.B. - Album der Koninklijke Militaire Academie te Breda.
12689: NIEUWENHUIJZEN KRUSEMAN, DR. J. - Het behoud van het arbeidsvermogen
1440: NIEUWENHUIJZEN, KEES - Den Haag en omstreken in 19de-eeuwse foto's
14315: NIEUWENHUIS, HANS - Een steeds hechter verbond Europa op weg naar Europa
7543: NIEUWENHUIS, G.; NAHON, H. - Spoorwegmaterieel in Nederland
5260: NIEUWENHUIS, DRS. H.J. (VOORWOORD) - Agama Katolik. Katechismus voor Indonesisch sprekenden tussen de Gerepatrieerden.
1288: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
5109: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Een Florentijnsche Villa, 'Riposo dei VescoviS. Domenico die fiesole bij Florence.(genummerd exemplaar)
2914: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak
9928: NIEVELT, C. VAN - Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker
14973: NIJENHUIS-TEN ARVE, WILMA - Het Landgoed Rhederoord. Vooraanstaand Gelders cultureel erfgoed. NIEUW EXEMPLAAR
14360: NIJENHUIS, WIESJE FIMKE - The Vision of Edmund Leversedge. A 15th-century account of a visit to the Otherworld edited from Bl MS Additional 34,193 with an introduction, Commentary and Glossary
1617: NIJENHUIS BODEL, MR. J. T. - Table des matières et des lettres dans le Receil: Archives de la maison D'Orange-Nasssau Deuxième Serié
12934: NIJHOF, WIM H. - Van 't Loe tot La Tour. Verhalen over zeshonderd jaar bouwen in Apeldoorn, over architecten en stedenbouwkundigen, kastelen en paleizen, over kerken en kantoren, over wijken en buurten, over villa's en flats.
10030: NIJHOF, IJSBRAND (SAMENSTELLER) - Karnavalsvereniging d'Olde Waskupen. 1955-1977
10373: NIJHOF, WIM H. - Juliana, Mary, Liduina, Lukas. Geschiedenis van de Apeldoornse ziekenhuizen.
14522: NIJHOFF, P. - Inventaris van het oud archief der Gemeente Nijmegen. Opgemaakt volgens besluit van heeren gedeputeerde staten der provincie Gelderland, van 20 Maart 1849.
2673: NIJHOFF=MEIJER, T.K. - Historie en boerderijen van Uithuizermeeden (Oldenzijl, Oosternieland, Uithuizermeeden Binnen- en Buitendijks) Tweede druk 1980
8308: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland, aan jongelieden verhaald.
6925: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Met eene voorrede van Mr. L. Ed. Lenting.
6405: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Tweede stukje
6681: NIJHUIS, BIANCA - Team Collaboration in Dutch Paediatric Rehabilitation. Cooperation between parents, rehabilitation professionals and special education professionals in the care for children with cerebral palsy
12410: NIJHUIS, TIM H.J. - Bridging the Gap in Relation to Nerve Injury/ Het overbruggen van een defect en de relatie met zenuwschade.
14191: NIJLAND, G.J. - Mijn land Groningen. Compleet verzamelalbum met alle plaatjes .
8108: NIJS, GODFRIED - Opnieuw de grond in. Aanvullend archeologisch onderzoek Havezate Harreveld.
11621: NIJS, GASTON - Hun laatste getuigenis. De lijdensweg van de Broeders van Sint-Gabriel in Kongo.
2246: NIJS DIANE, EN PETERS, FRANK - Imagineering Het creëren van belevingswerelden
5975: NIJS, THIMO DE EN BEUKERS, EELCO (RED) - Geschiedenis van Holland. 1793-2000 . Deel IIIa en IIIb.
9433: NIJSINK, JENNY (E.A.) - Het Hoge. Van lagere school naar basisschool. 1879-2004. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan in 2004.
1977: NIKKELS, WALTER EN WERD, GUIDO DE - Aanzicht/Uitzicht Het Museum Kurhaus Kleef
12324: NIMPOENO, S. RADEN - Orang Kapal. Maleis leerboek voor zee- en luchtvaart
6318: NIMWEGEN, WILL VAN - De Eekhoorn Tweede druk
6918: DU, NINGRUI - Integrating Surface Water Management in Urban and Regional Planning.. Cas Study of Wuhan in China./ Het integreren van het beheer van oppervlaktewater in stedelijke en regionale planning. Een gevalsstudie over Wuhan in China. (met een samenvatting in het Nederlands).
13839: NIPPOLD, DR. WALTER - Rassen- und Kulturgeschichte der Negrito-Völker Südost-Asiens Band 1.
13068: NISENSON, ERIC - 'Round about Midnight. Un portrait de Miles Davis.
1271: NIXON, P.H. - Lesotho Kimberlites
11340: NKRUMAH, DR. KWAME. FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF GHANA - Selected speeces of Kwame Nkrumah. Vol. I
5749: NOBEL. LE IR. J.C. - Waterbouwkunde. Deel IV: Bruggen
11586: NOLET, ANNEKE - Ene mevrouw Van Velzen 1894-1967. Inspectrice van de Nijmeegse Kinderpolitie en verzetsvrouw.
13025: NOLL, DIETRICH J. - Zur Improvisation im deutsche Freejazz. Untersuchungen zur Asthetik frei improvisierter Klangflachen
6045: NOLTE, TITUS - Heiliges Weh
9109: NOLTE, SHARON H. - Liberalism in Modern Japan. Ishibashi Tanzan and Hist Teachers, 1905-1960
6276: NONO - Onbekende Bekenden Kokadorus en andere amsterdamse straattypen
14202: NOOIJEN, TOON - Volkels Volk. Een Brabants Dorp van Toen. (Gesigneerd door de auteur)
12846: NOORDENBOS, C. - Ilmoe toemboeh-toemboehan.
12542: NOORDENBOS, C. - Ngelmoe tetoewoehan.
6811: NOORDENBOS, GRETA. - Marie & Irène Curie. De eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars.
10009: NOORDIJK, J. - KLEUKERS, R.M.J.C. - NIEUKERKEN, E.J. VAN - LOON, A.J. VAN (RED) - De Nederlandse Biodiversiteit
5489: NOORDUYN, L.A.W./ SANTEN J.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1922. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5490: NOORDUYN, L.A.W./ SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1923. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5495: NOORDUYN L.A.W/ SANTEN, H.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1921. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
5496: NOORDUYN, L.A.W./SANTEN J.J. VAN - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1920. Uit de officieele stukken door de departementen van algemeen bestuur en verdere hooge staatscollegien en beambten verstrekt.
3262: NOORT, JHR. A. H. OP TEN - De tegenwoordige stand van het vraagstuk der zuivering van stedelijk afvalwater Met afbeeldingen
12708: NOOTEBOOM, GERBEN - Social Security and Livelihood in Upland East Java. A matter of style.
9215: NOOTEBOOM, GERBEN - Social Security and Livelihood in Upland East Java A Matter of Style
12354: NOOTEN, S. I. VAN - Filmproductie. Een overzicht van de hedendaagse filmindustrie. Speciaal voor Het Veerwerk
6738: NOOTHOVEN VAN GOOR, D. - Jongens en Meisjes spelen. Met 8 gekleurde plaatjes.
6402: NOOTHOVEN VAN GOOR, D. - Onze Huis- en Landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien. Met 8 gekleurde plaatjes.
13296: NORDENFLYCHT, GUSTAV FREIHERRN VON (HRS) - Diezels Niederjagd Prachtausgabe Mit 16 farbigen Jagdhundbildern nach Aquarellen von H. Sperling, 24 Vollbildern in Kunstdruck und 314 Textabbildungen
8178: NORDLING, JOHAN - Quasi una Fantasia. Vertaald door G.W. Elberts
4147: NORDSTROM, GORAN/STEN ILKKA - Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1964, 1965, 1966 und 1967
3768: NORRIS, OLIVER M. - 'Nadya. Nog iets uit de lijdensgeschiedenis der stundisten.
10097: NORT, H. - Leerboek der Kosmografie met vraagstukken.
7391: NOSKE, W. CHR - Vijanden van den tuinbouw en hun bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers. 2 delen in 1
14137: NOTENBOOM, EPPO - Kinderdijk. Land/Wind/Water. Hollands waterbeheer door de eeuwen heen/Dutch water management through the ages.
12705: NOTERMANS, CATRIEN - Verhalen in veelvoud. Vrouwen in Kameroen over polygynie en christendom.
12053: NOTERMANS, JOS - De kazematten. De ondergrondse vesting van Maastricht.
7925: NOTERMANS, JEF. - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. 4 delen in 5 banden.
14718: NOURMAND, TONY - Film Posters of the 60s: The Essential Movies of the Decade. From The Reel Poster Gallery Collection
13490: NOVACEK, MICHAEL - Terra: Our 100-Million-Year-Old Ecosystem--and the Threats That Now Put It at Risk
1589: NÓVOA, ANTÓNIO - Le Temps des Professeurs Analyse socio-historique de la profession enseignante au Portugal (XVIIIe - XXe siècle)
11003: NOWEE, J. - Witte Veder.
8090: NOWEE, P - Arendsoog en het frame komplot
4304: NOWEE, P. - Arendsoog. Lightfeet ontvoerd! 1e druk (No.62)
5404: NTULI, C.S.Z - Izizenze (Battel-axes). A collection of Zulu essays and short stories.
9609: NUCHELMANS, ANDRÉ - 'Dit gebonk dient tot het laatste toe te worden bestreden'. Popmuziek en overheidsbeleid 1975-2001.
12678: NUGENT, E.F. - Het scheepje van Petrus. Geillustreerd door Lindsay Symington
9926: NUGENT, TH. / OUISEAU, J. - Nouveau Dictionaire de Poche, Francais-Anglais et Anglais- Francais
7676: NUIJTS, J. DEN EW HEER - Verzameling van practische stoffen voor den kansel; ten gebruike der eerw. Geestelijkheid. 3 delen in 1 band.
4051: NUIS, AAD (REDACTIE) - Het geheim van de uitgever. Verkenningen door Rienk Visser.
2281: NUMAN. PROF. A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee Tien vermeerderde druk bewerkt door F.C. Hekmeijer Met twee uitslaande platen
8826: NUNN, J.A. - Notes on Stable Management in India and the colonies.
7588: NUSIC, BRANISLAV - The Autobiography of a Humorist Translated from the Serbian by Dragoslav Andric
1749: NUSTELING, H. P. H. - De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool 1831-1914
2899: NUSTELING, HUBERT P.H. - Binnen de vestiging Nijmegen. Confessionele en demografische verhoudingen ten tijde van de Republiek.
13147: NUTTALL, JEFF - The Bald Soprano A Portrait of Lol Coxhill
1792: NUYENS, A. - Pro Petri Sede ( voor Petrus Stoel ) of de tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid
5661: OBDEIJN, H.L.M. - L'enseignement de l'histoire dans la Tunisie moderne (1881-1970)
6311: OBEKEND - Het verborgen leven van Elvis Presley
1729: OBERDORFER, ERICH - Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete Eerste druk
9325: OBERLINI, JER. JAC./ BARON, AUG. - Caius Julius Caesar ad optimas editiones recensitus cum commentario integro Jer. Jac. Oberlini et selectis oudendorpii achainterii variorumque notis curante Aug. Baron Tomus II
8423: OCCHIUTO, PAOLO. - Umbria
2085: OCHSE, J. J. - Indische groenten (met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen) Overzicht der in- en uitheemsche gewassen, welke in Insulinde tot groente en toespijs dienen
7223: ODERWALD, ARKO EN ROLIES, JAN - De huid van de Geneeskunde. Pleidooi voor een narriatieve medische ethiek.
12914: OEDAYRAJSINGH VARMA, F.H.R. - Het voorkomen en ontstaan van savannen in Suriname.
11087: OEVER, DR. HENDRIK TEN - Die naturliche Verjungung des Djati. Tectona grandis. Ein Beitrag zur tropischhe Forstwirtschaft.
8871: OEVEREN, MARION VAN - The Right Focus Let us play
5935: OFFERIJNS, F.J.M. - Meiosis in the Pollen Mother Cells of some Cannas
2187: OFFERMANS, JOEP - De abdij Kloosterrade-Rolduc.
5646: OFFRINGA, G.A. EN HIJMA DRS. B. - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks nr. 8. Inventarissen van de archieven van de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove. N.V. Ontginningsmaatschappij Overijssel.
8652: OGUZ ALPOZEN, T. (E.A.) - Commercial Amphoras of the Bodrum Museum of Underwater Archaeology. Maritime trade of the Mediterranean in ancient times.
9317: OHMAE, KENICHI - De Kunst van Japans Management.
14706: OIJEN VAN, VINCENT - Houtsneden woodcuts
14770: OIJEN, C.F. VAN EN DR. K. REITSMA - Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Vlees en Vleeskeuring. Eerste en tweede deel.
1030: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek kopen, klokken en pendules
5918: OKHUISEN, J. - Goudkorrels voor zakenmenschen. Met een voorwoord van W. Graadt van Roggen.
10292: OKINAGA, SHOICHI - Hitasura no michi. My Challenging Life During A Half Century With Teikyo.
9089: OKITA, SABURO - Japan in the World Economy of the 1980s
8184: OKKEN, R. - Het menselijk Globine. Bereiding, eigenschappen, toepassingen.
8000: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian State. Edited by Henry N. Michael Arctic Institute of North America.
12807: OLAF, ERWIN - Hallo, wij zijn Theo en Thea. (met uitgebreide opdracht en handtekening en los inlegvel)
14965: OLAF, E. - Own: Works 1984-2012
6388: OLBERTZ, J. - Bindekunst und Blumenschmuck
6131: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN - In de Spiegel van het Zelfportret
14808: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S., A.M.BACKER - Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel West: Noord-Holland / Zuid-Holland.
5506: OLENIK, H; RENTZSCH, H.; WETTSTEIN, W., - Handbuch fur Explosionsschutz. 2.uberarbeitete Auflage/ Explosion Protection Manual. 2nd, revised edition.
8249: OLIJSLAGER, MART - Serooskerke in vroeger tijden. Deel 2.
13764: OLINGER, PH. ABBE - Nieuw Vlaemsch-Fransch Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Flamand-Francais. 2 Banden
13803: OLIPHANT, LAURENCE - The Russian Shores of the Black Sea. A Journey to Katmandu.
6019: OLIVER, OREN A.; RUSSELL E. IRISH, AND CLAUDE R. WOOD, - Labio-lingual technic. A description of the labial and lingual appliances in the treatment of malocclusion.
5077: OLIVIER, W.J. - Manuel du voyageur en Hollande. Description physique, historique, politique et statistique des provinces et des villes, et enddroits remarquables du royaume des Pays-Bas.
7519: OLIVIER, STEFAN - De verloren zonen. Felle vechters onder vreemde vlag. Geautoriseerde vertaling van Hans de Vries.
6132: OLOS, MIHAI - Mihai Olos houten beelden en schilderijen. Holzskulpturen und Bilder
6145: OLSEN, KLAUS MALLING - LABBAR en bestämmungsguide till släktet Stercorarius
3927: OLSEN, LARS-HENDRIK - Bogen om Hvaler
12842: OLTHOF, W.L. - Elmoe Bangoen. Pikeun Moerid-Moerid Sakola Normaal Djeung Goeroe Di Sakola Handap
12845: OLTHOF, W.L. - Ngèlmoe Wangoen. Kangge moerid-moerid ing normaalschool toewin kanggé goeroe-goeroe ing pamoelangan angka kalih.
7960: OLTMANS, J.F. - Het Slot Loevestein in 1570. Geschiedkundig Verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog. 2 delen in 1 band.
14902: OLVING, P.H. - Vraagbaak Nissan Cherry/Sunny. Benzine- en dieselmodellen 1982-1986
14910: OLVING, P.H. - Vraagbaak Galant. Benzine- en dieselmodellen 1980-1984.Met alle afstelgegevens.
14906: OLVING, P.H, - Vraagbaak Toyota Carina. Benzinemodellen 1978-1982.
14897: OLVING, P.H, - Vraagbaak voor uw Lada. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: 1200, 1300, 1500 en 1600. Sedan en stationcar.1972-1980
14909: OLVING, P.H. - Vraagbaak Volkswagen Passat. Benzine- en dieselmodellen 1976-1980.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

6/1