Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16129: HENDRIKS, A. - Slag om Arnhem, evacuatie en bevrijding. Dagboek van A. Hendriks 1944/1945.
15690: HENDRIKS, MARK - Geen liefde zonder tranen. Een verhaal over vriendschap en liefde in een tijd van oorlog
3156: HENDRIKS, KARINA & STOBBELAAR, DERK JAN. - Landboud in een leesbaar landschap. Hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit.
3712: HENDRIKS, JAC. (JUWELIER TE NIJMEGEN) - Edelsteenen, Halfedelsteenen en Paarlen.
16111: HENDRIKS, SJRA - Jan Aarden en de geschiedenis van de Nederlandse Fondduif
5688: HENDRIKS, JAN EN KOENEN, HANS - D-Day in Zuid-Limburg. De bevrijding van uur tot uur, van plaats tot plaats. Vernieuwde uitgave met meer foto's, nieuwe feiten en de complete geschiedenis van het oorlogskerkhof in Margraten.
5844: HENDRIKS, FRANK - Beleid, Cultuur en Instituties. Het verhaal van twee steden. Politiek- Bestuurlijke Studien.
15280: HENDRIKSE, DICK - Twintig reuzen van de jazz
16487: HENDRIKSEN, MICHEL - Afgedamd en afgedankt. Metaalvondsten uit twee middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn.
9052: HENDRY, JOY - Understanding Japanese Society.
5259: HENDSCHEL, A. - Allerlei aus A. Hendschel 's Skizzenmappen. Lichtdruck von Martin Rommel & Co.
15872: HENKELKREUZMANN (D.I. HEINRICH TRANKER) - Pansophia - Urquellen inneren Lebens. Zum Heile der Welt neu kundgegeben von einem Collegium Pansophicum. Ein Archiv in zwangloser Folge. Mysterischer Feuerschein d.i. eine einfaltige Lehre der hermetischen Bruderschaft im fixen Osten. 1. Teil pansofische Erweckung.
14393: HENNEBOLE, E. - Beitrage zur Warsteiner Geschichte. Heft 2. Die Vor- und Fruhgeschichte des Warsteiner Raumes.
3921: HENNEL-BERNASIKOWA MARIA, DUVERGER ERIK, SZMYDKI RYSZARD, DELMARCEL GUY - Vlaamse wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau en uit andere Europese verzamelingen / Tapisseries flamandes du chateau du Wawel a Cracovie et d'autres collections europeennes
7546: HENNEZEL MARIE DE, LELOUP, JEAN-YVES. - De kunst van het sterven. Wat religieuze tradities en humanistische spiritualiteit ons leren over doodgaan.
16555: HENNIG/KREISEL - Taschenbuch fur Pilzfreunde. Zum Gebrauch fur den praktischen Pilzsammler
10489: HENNIG, DR. RICHARD - Terrae Incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wigstigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der daruber vorliegenden Originalberichte.
8406: HENRIKSEN, PETTER (RED) - Det Store Norges-Atlas
13571: HENRY, ROBERT SELPH - The story of the Mexican War.
3952: HENSE, ELISABET (ED) - Im Spiegel der Seele. Die Quellen der Mystik.
9774: HENSELS, PAUL - Sacramentum en zijn synoniemen in de mystagogische katechesen van Ambrosius/ Sacramentum und seine Synonyme in den mystagogischen Katechesen des Ambrosius (mit einer deutsche Zusammenfassung).
4590: HENSMAN, C.R. - From Gandhi to Guevara - The Polemics of Revolt
13733: HENTHOFF, NAT (TEXT) - Jazz Street. A photographic exploration into the world of Jazz by Dennis Stock.
3854: HENTY, G. A. - Voor den Tempel Een verhaal uit de eerste eeuw onzer jaartelling bewerkt door Titia van der Tuuk Met tien fraaie illustraties
16272: HEPPELL, MICHAEL (E.A.) - Iban Art. Sexual Selection and severed Heads. Weaving, sculpture, tattooing and other arts of the iban of Borneo
10309: HER MAJESTY EMPRESS MICHIKO OF JAPAN - Building bridges. Reminiscences of Childhood Readings. Keynote Speech by Her Majesty Empress Michiko of Japan at the 26th Congress of the International Board on Books for Young People. New Dehli 1998
5706: HERBST, E. - Keukenhoven. Jardins des gourmets Met opdracht en gesigneerd
7870: HERDER, DRS J.P. EN SCHELTEMA, G.S. - Warenkennis van het Kruideniersbedrijf.
7936: HEREIJGERS, DRS. CARIN - Henriette Roland Holst. Dichteres op een kentering van de tijd.
9812: HEREMANS, J.F.J. - Dictionnaire Francais-Neerlandais
12208: HERGE; VANDERSTEEN; DE MOOR, BOB; TIBET; FRANQUIN E.A. - 35 Jaar weekblad Kuifje, 35 jaar humor.
8747: HERGEMOLLER, BERND-ULRICH - Mann Fur Mann Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmanlicher Sexualitat im deutschen Sprachraum
1386: HERING, DR. MARTIN - Biologie der Schmetterlinge
4140: HERING, FIONA - Mart Visser, Haute Couture (in nieuwstaat)
7927: HERING, M. - Die Blattminen Mittel- und Nord-Europas. Bestimmungs-Tabellen aller von Insekten-Larven der verschiedenen Ordnungen erzeugten Minen. Mit 7 Tafeln und ca. 500 Text-Abbildungen
8436: HERINGA, DRS. S.(BEWERKING) - Uit alle Werelddeelen. Schetsen en Tafereelen uit de Natuur en het Volksleven, Nihilisme, Jodenvervolging, Emigratie, enz.enz.
15974: HERINGA, FLORENTINE (VOORWOORD) - Spertijd in Zeeland. Uit het dagboek van Klaas Heringa.
1905: HERKLOTS - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere Dieren.
4549: HERMANN, GEORG. - De Steile Trap. Deel 1: Een heelen zomer. Deel II: Het gezin. Deel III: De kleine gast.
9249: HERMANS, FR. J. / HUIJS, T.P.M. / VENNER, G.H.A. / WESSELS, L.H.M. (RED) - Venlo's Mozaiek Hoofdstukken uit zeven eeuwen stadsgeschiedenis
14932: HERMANS, RUDY - Belfeld van eeuwwisseling naar eeuwwisseling
11384: HERMANS, C.R (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Geschiedkundig Mengelwerk over de provindie Noord Braband. Eerste deel. Tweede deel
11686: HERMANS, TACO (VOORWOORD) - Dagboek van een 'blijspel'. (5 augustus-21 september 1943)
3864: HERMANS C.R. - Introductio in Notitiam Rei Literariae Maxime Provinciae Brabantiae Septentrionalis.
4232: HERMANS, DR. C.R. - Beredeneerd Overzigt der Landbouwkundige Schriften betrekkelijk de Provincie Noord-Braband.
9416: HERMANS, RENE - Ter ontspanning en tot vermaak Wouwse verenigingen in de 20de eeuw
10827: HERMANS, TOON - Kladboek Toon Hermans
7490: HERMANS, D.B.M. EN KAMPHUIS, J. - De Ned. Herv. Kerk te Wemeldinge in bouwhistorisch perspectief
11427: HERMESDORF, MR. B.H.D. - De Katholieke Universiteit in 1942-3, 1943-4 en 9144-5 Rede
1921: HERMINA - Vaderlandsliefde.
1796: HERMKENS, H. M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten
9488: HERMSEN, J.G.TH. - Bastaard-necrose bij tarwe.
2612: HERNANDEZ, CISELA - Canciones Infantiles Cubanas
4444: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage. Deel I & II.
2693: HERSHKOVITZ, PHILIP - Catalog of Living Whales. Bulletin 246
16018: HERVE, FLORENCE - Frauen und das Meer.
13117: HERWIG, CONRAD (AUTHOR AND ALL TRANSCRIBED SOLOS) - Fond Memories Of... Frank Rosolino. Historical Notes and Solo Transcriptions. Limited Edition Pressing
3798: HERZBERG, GUSTAV, FRIEDRICH - Geschichte Griechenlands. Seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart.Teil III und IV und Register
3790: HERZBERG, GUSTAV, FRIEDRICH - Geschichte Griechenlands. Seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart.Teil I und II.
12898: HERZEN, ALEXANDER - Mein Leben. Memoiren und Reflxionen. 1852-1868 Band 3.
13071: HERZEN, ALEXANDER - Mein Leben. Memoiren und Reflexionen. Band 2. 1847-1852
13450: HERZOG ZU MECKLENBURG, CARL GREGOR/ SCHECK, WALDEMAR - Die Theorie des Blues im modernen Jazz. Mit 4 Notenbeispielen und Themenanalysen, 2 Tabellel, einer Bibliographie uns Auswahldiskographie.
1360: HESDORFFER, M. - Practisch handboek voor tuinliefhebbers (bewerkt door E.Th. de Witte)
13765: HESPER-SINT, MARIAN - Feest op komst. Mutsen, maskers, hoedjes, slingers enz.
8713: HESS, WOLF R. - Mijn Vader Rudolf Hess 1894-1987
3659: HESS, OLGA - Das Wissenwerteste uber die Ernahrung des Menschen. Die Ausschrotung des Fleisches der Schlachttiere Vorrichten und Teilen von Fleisch, Geflugel, Wild, Fischen Und Schaltieren.
16014: HESS, DR. JURGEN.C - Brehms Tierleben. Eine Auswahl der schonsten Texte und Illustrationen.
1033: HESSE, EELCO - Thee, de oogleden van Bodhidharma
10993: HESSEL, DR LASSE - Geluk in de Liefde. Handboek voor Optimaal Vrijplezier. Met nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen over ons lichaam.
3058: HESSELINK, R.H. (SAMENSTELLER) - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
8947: HEUFF, J.A. - De Neder-Betuwe en haar ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief
4450: HEULEKOOM, J.B. - Van de Rotte tot de Schelde. Met tram en boot naar de oude en schilderachtige dorpen der Zuid Hollandsche en Zeeuwsche eilanden. (in 24 zwart/wit tekeningen)
10461: HEUMEN, WILLEM VAN - De stad van de gouden engel. (gesigneerd door de auteur)
1453: HEUPERS, ENGELBERT - Soest in grootvaders tijd
1400: HEUPERS, E. - Beeld van Eemland
7303: HEURN, JOHAN H.VAN. - Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant
16464: HEUSINKVELD, EVERT, AXEL MEYER UND ANDREAS WAGNER - Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn. Nebenbahndokumantation Band 42
4776: HEUSLER, ANDREAS - Nibelungensage und Nibelungenlied. Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos.
7434: HEUVEL, ELIZABETH VANDEN. - From the Hill. The Vanden Heuvel Family history. 1600-2003
7288: HEUVEL, H.J.M. VAN DEN - Het Lustige Leven van Naat Peik (uit het land van Ravenstein). Penteekeningen van Edmond van Offel.
14925: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch Boerenleven. Het geheele jaar rond.
14055: HEWINGS, MARTIN - Advanced Grammar in Use. A self-study reference and practice book for advanced learners of English. With answers
5314: HEYDEN, E.J.J. VAN DER - Lustrum-nummer van het Utrechtsch Studenten Weekblad Vox Studiosorum:. Uitgegeven ter gelegenheid van het LIV-ste lustrum der Utrechtsche Universiteit
1624: HEYNE, K. - De nuttige planten van Indonesie. Derde druk
7696: HEYNEN, F. - La Santa Casa. Het Heilig Huis van Nazareth thans vereerd te Loreto.
2428: HEYNSBERGEN, H. VAN - Brand!! Brandalarm. Deel I en II. Een serie brandweerschetsen.
14311: HEYSSE, TIM EN WILFRIED GOOSSENS (RED.) - Democratie als filosofisch vraagstuk. Lezingen over macht, Vertegenwoordiging en politiek.
3390: HEYTING, AUGUST - Zondeval. Mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen.
3391: HEYTING, AUGUST - Radin of Wijsheid en Waanzin. Mysteriespel. Met 21 Verluchtingen, Benevens Band en Tieteltekeningen door Hans Eibl. Vignet door Georges Hogerwaard.
12501: HEYWOOD, JOHN - Assesment in higher education. Student Learning, Teaching, Programmes and Institutions
6975: HEZENMANS, J.C.A - De Stichting van 's Hertogenbosch in 1185.
11624: HEZENMANS, J.C.A. - Drie Abdijen uit de XIIe eeuw. Eene studie, op den aard en de maatschappelijke beteekenis der kloosters in de Middeleeuwen
10039: HICHENS, ROBERT - An Imaginative man. Illustrated by H.M. Brock
16545: HICHTUM, N. VAN - De wonderbare avonturen van Tom Duim. Een grappige geschiedenis opnieuw verteld.
13845: HICKS, ANDREW - My Tai Girl and I. How I found a new life in Thailand
4226: HIEKENS, W.J. (RED) - Ford spiegel. Door en voor het personeel der N.V. Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek Amsterdam
7785: HIEMALIS - F. Ivdocia a Castro Ordinis Monorum Regularis Obseruantiae Germaniae Inferiorus Prouincialis Conciones supter Evangelia Dominicalia. Additus est Elenchivs, qui in Feriis Qvadra-Gesimae
10122: HIGGINS, C.A. - To California and Back.
9321: HIGHMORE, BEN - Cityscapes Cultural Readings in the Material and Symbolic City
7712: HIJMA, DRS. B. - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks nr. 10. Inventaris van de archieven van de Twentsche Landbouwmaatschappij (1871) 1879-1897, de Overijsselsche Landbouwmaatschappij 1897-1941 (1971) en de daarin gedeponeerde archieven 1891-1985

Next 100 books from Antiquariaat van Hoorn

4/4