Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7833: HOUSTON, CH, BATES, R, BELL, G. - Troisième expédition américaine au Karakorum. K2 8611 M.
6542: HOUT, A.C. VAN DEN - Persoonlijk Palet. portrettengalerij in de medische sociologie. Liber Sociorum voor Prof. Dr. Jean Persoon
5061: HOUTEN, WIM VAN - Krijt onder de schoenen. (gesigneerd exemplaar)
2684: HOUTTE, J VAN - Economische geschiedenis. De historische wording van de hedendaagse wereldeconomie. Tweede druk
3085: HOUTZAGER, H.L. (RED) - Delft en de Oostindische Compagnie
4299: HOUTZAGER, HANS - Getekend in Delft
3247: HOUTZAGER, PROF. H.L. - Wat er in de kraam te pas komt. Opstellen over de geschiedenis van de verloskunde in Nederland.
14710: HOUTZAGERS, G. - Houtteelt der gematigde luchtstreek
2499: HOUWAART, D. (SAMENSTELLING) - Trouw, een ondergrondse krant. Heruitgave van alle Trouw-numers uit de Tweede Wereldoorlog.
9427: HOUWELINGEN, BAREND - Pa, vertel 's over je tijd in Indië! Dagboek oktober 1946-november 1949 van Barend van Houwelingen.
12539: HOUWENS POST, DR. MR. H. - Palavras e expressoes Portuguesas da lingua cotidiana. Portugese woorden en uitdrukkingen uit de dagelijkse spreektaal.
10015: HOUWINK, R. - De Hoenderrassen. Overzicht van alle Bekende Hoenderrassen in hunne Vormen en Kleuren 2 delen compleet
1436: HOVE, JAN TEN - Aan knellende banden ontworsteld
11589: HOVENS, PIETER - Herman F.C. ten Kate jr. (1858-1931) en de antropologie der Noord-Amerikaanse Indianen.
14589: HOWARTH, THOMAS - Charles Rennie Mackintosh and the Modern Movement.
9688: HOWSON, HENRY F. - London's underground
12471: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A.A.G.M. - Collateral arterial circulation in the lower limb.. An experimental study in the dog.
8818: HUBBARD, PHIL; KITCHIN, ROB; VALENTINE, GILL - Key Thinkers on Space and Place.
8614: HUBBEN, HUB. - Het tomeloze talent in grafisch Nederland Voorwoord Jan Blokker
7825: HUBERMONT, PIERRE - Dertien man in de mijn. Uit het fransch vertaald door L. Roelandt.
2776: HÜBL, ARTHUR FREIHERR VON. - Die Dreifarbenphotographie mit besonderer Berücksichtigung des Dreifarbendruckes und ähnlicher Verfahren. Dritte, umgearbeitete Auflage
8610: HUBNER, JOAN - Volkomen Geographie, of Beschryving des geheelen Aardrys: behelzende al het merkwaardige dat tot de wetenschap behoort, ten aanzien van de verdeling der gewesten..... Nu naar de laatste meer dan een derde vermeerderde en verbeterde uitgave des Schryvers, vertaald;........ door W.A. Bachiene. Eerste deel. Bevattende Portugal, Spanje, Vrankryk, Groot-Britanje, Ierland, en de Nederlanden
8704: HUBRECHT, A.V.M. EN SIEPENBEEK, P.B.M. - Verzamelingen van Romeinse oudheden in Nijmegen. 1750-1850
6166: HUDAYL, IBN - Gala de Caballeros, Blason de Paladines
2578: HUDSON, KENNETH - A guide to the industrial archaeology of Europe
2583: HUDSON, KENNETH - The Archaeology of Industry
2596: HUDSON, KENNETH - Industrial Archaeology. An introduction.
10791: HUGHES, JIM - W. Eugene Smith. Aperture Masters of Photography
1158: HUGO, - De la jeunesse
14020: HUGO, VICTOR - De man die Lacht. Eerste, tweede, derde en vierde deel
14021: HUGO, VICTOR - De ellendelingen. Eerste, tweede, derde en vierde deel
2079: HUGO, VICTOR - Napoleon, le Petit. 2e editie
9016: HUGO, VICTOR - Notre-Dame de Paris. Ilustrée de soixante-dix dessins par Brion. Gravures de Yon et Perrichon.
4860: HUGO, VICTOR - Notre-Dame de Paris. Nouvelle édition. Tome premier et tome second.
9924: HUGO, VICTOR - Angelo, Tyran de Padoue
9661: HUIJDECOPER, DR. T.C.R. - De Christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een bijbelsch dagboek verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.
5089: HUIJNEN, TINO - Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland Uit Eijsdens Verleden. nr. 98-99.
9448: HUIJSMAN-VISSER, KARIN - Deventer, een Europese Hanzestad.
4901: HUIS IN 'T VELD, GERJAN (RED.) - Leven zonder gif.
11665: HUISENGA, JAN EN DE VLINDERSTICHTING - Dagvlinders van de lage landen. Een beschrijvend en fotografisch overzicht.
5686: HUISINGA, DRS. INGE/WOLS, DRS. RIEN. - De oude kerk te Etten. Van kerk tot raadzaal.
6154: HUISMAN, WESSEL EN WIKKERINK, DINIE - Correspondentie Een briefwisseling in woord en beeld over verwantschap .
5072: HUISMAN, J. - Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs. Groenteteelt
4847: HUISMAN, JAAP (RED) - Waar rook is, is vuur. De dynamiek van de Caballero fabriek
4870: HUISMAN, EVERT A - Van geweld bevrijd. Overleven door democratisering en ontwapening
8566: HUITEMA, T. - Dijken langs zee, rivieren en kanalen Kaden om polders, droogmakerijen enz. Samenstelling-Aanleg-Onderhoud Met 198 afbeeldingen naar foto's en tekeningen
8298: HUITSING, H.H. - Archiefstukken uit een verscheurde tijd in Tiel, Buren en Culemborg 1940-1945.
12679: HUIZING, EGBERT H. EN PAUL VAN DEN BROEK - Vivat Collegium oto-rhino-laryngologicum amicitiae sacrum, 1926-2001
9985: HUIZINGA, J. - Honderd jaar Land van Heusden en Altena.
7805: HUIZINGA, LEONHARD - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
7679: HULLE, PROF. F.W. - De beginselen der gereedschapswerktuigen en der metaalbewerking. Deel I; de constructie der gereedschapswerktuigen
12133: HULLE, H. J. VAN - De Moeshovenierderij, door het Belgisch Staatsbestuur bekroond werk. Gansch omgewerkte nieuwe uitgave, met bijzondere zorg opgesteld voor het Lager Onderwijs.
8634: HULLEMAN, BERT - Motorfavorieten
13486: HULME, MIKE - Why we disagree about climate change. Understanding Controversy, Inaction and Opportunity.
8499: HULSBOS, A. - Van Griffel tot Computer. 100 jaar Prot. Christelijk Onderwijs in Aalsmeer.
2451: HULSHOFF, A.L. - Het Markeregt van Losser Derde deel- vijf en twintigste druk
2820: HULSKER, JANNEKE - Regulating Recognition in Redfern Aboriginal Organisations and the Construction of their Corporate Aboriginal Identity
1529: HULSKER, JAN - Van Gogh en zijn weg
11603: HULSMAN, A (ED) - Tales of Robin Hood and William Tell.
9288: HULSMAN, A (ED) - Poetry no. 1 Longfellow & Tennyson
2103: HULST, W. G. VAN DE - In de zon
12322: HULST, W. G. VAN DE - De Pruikenmaker en de Prins. (1e druk)
11609: HULSWIT, MENNO - A Seeiotic account of causation. The 'Cement of the Universe'from a Peircean Perspective.
11617: HULTEN, HERMAN-JOSEF - Mijn leven met de Daya's. 1938-1974. (2delen)
6806: HULZEN, J.E. VAN - Terug naar de ideeën. Het mensbeeld als invalshoek voor literatuurgeschiedenis.
3691: HUME, DR. EDWARD H. - Aspirine en Zjen-Seng Dokter in China. Tweede druk
3250: HUMMEL, PIETER - Changes in posture during pregnancy.
13121: HUNKEL, GEORG - Western Swing and Country Jazz. Mit Kurtzportrats uber Bob Wills
11745: HUNTER, D.R. - The geology of Swaziland
6147: HUNTFORD, ROLAND - Amundsen´s Poolexpedities in foto´s Verslag van zijn poolreizen met recent ontdekte authentieke foto´s
14307: HUNTINGTON, SAMUEL P. - Who are we?. The challenges to America's National Identity.
11893: HUPPERETZ, WIM / MEIERINK, BEN OLDE / ROMMES, RONALD - Kastelen in Limburg Burchten en landhuizen (1000-1800)
12500: HURK, YVONNE VAN DEN - Hormonologen. De overgang? Daar heb je het gewoon niet over.
12423: HURKS, ROB - Discrepancies in Abdominal Aortic Aneurysm Expressions and Repair.
10709: HUST, W.G. VAN - Rozemarijntje en de oude juffrouw.
9756: HUTCHINSON, J. - The families of flowering plants Volume I: Dicotyledons.
9757: HUTCHINSON, J. - The families of flowering plants. Volume II: Monocotyledons.
10180: HUTYRA, DR. FRANZ V. UND MAREK, DR. JOSEF - Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere Sechste, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Drei Bànden
13920: HUXLEY, ALDOUS - Brave new world.
2074: HUXLEY, FRANCIS - The way of the sacred
8138: HUXLEY, ALDOUS - Mon Paris. Photographies de Sanford H. Roth
11698: HUYBERS, A. - Oud Oisterwijk.
8946: HUYBERS, DR. H.F.M. EN KLEYNTJENS, J. - De blokkade van Zalt-Bommel in 1574. Dagboek van Gasparus de L'Agarge met 3 afbeeldingen.
12666: HUYGEN, F.J.A. - Family Medicine. The medical life history of families.
6032: HUYGEN, C.A. - Monumentaal Maastricht 1-100 in 2 delen
11330: HUYGEN, C.A. - Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg
9180: HUYGENS, R.B.C. - Guibert de Nogent quo ordine sermo fieri debeat de bucella iudae data et de veritate dominici corporis de sanctis et eorum pigneribus
3615: HYLKEMA, T.O. - Fredeshiem 1928-1948. Doopsgezind broederschapshuis bij Steenwijk
7644: HYMANS, HENRI. - Lucas Vosterman. Catalogue raisonné de son Oeuvre. Précédé dúne notice sur La vie et les ouvrages du maitre.
2152: HYMANS, H. S. - Over de lichamelijke opvoeding der kinderen, in het vroegste tijdperk huns levens. Een boek voor moeders
10835: IANSEN, DR. S.A.P.J. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
5459: IBELINGS, HANS. - De Architekten Cie. Creativity, Innovation, Experience.
3018: IBOU, PAUL - Logoboek. Een verzameling emblemen en merken uit Vlaanderen. Deel 3.
5407: IBSEN, HENDRIK - Kaiser und Galiläer: Ein welthistorisches Schauspiel in 2 Theilen. 1. Teil: Caesars Abfall. 2. Theil: Kaiser Julian.
14266: IDEMA, R. (SAMENSTELLER) - Winter 1979 door de lens. (Fotoboek)
3548: IJSELING, J. M. F. - Het Turfschip van Breda
2272: IJSSELING, DR. M.A. EN SCHEYGROND, DR. A. - De zoogdieren van Ons land Tweede herziene druk Met 87 platen en 301 figuren
12389: IJSSELING, DR. M.A. - Thieme's Vogelatlas De europese broedvogels 2 delen
1649: IJSSELING, J. M. F. - Turfschip Breda 1590 1990.
4007: IJSSELING, H.(FOTOGRAAF) - De Bijbel, naar de overzetting van Dr. Martinus Lutherus met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien.
14379: IJZEREEF, GERARD FRANS. - Bronze age animal bones from Bovenkarspel. The excavation at Het Valkje.
6301: IJZERMAN, A.W. - Nederland als grote mogendheid. Verbeeld verleden 2. Publicatie van de Nederlandse Stichting voor Statistiek.
6300: IJZERMAN, A.W. - De 80-jarige oorlog. Verbeeld verleden I. Publicatie van de Nederlandse Stichting oor Statistiek.
14560: IJZERMAN, HERMIEN/VEEKEN-BAKKER, JOH. - Koentje Kikkerbeet. Tekst en muziek van Joh. Veeken-Bakker
5592: ILLES, BELA - Een lied van de vrijheid. (Uit het Hongaars vertaald door Hans ter Laan).
10303: IMAI, MASAAKI - 16 Ways tot avoid saying no. An Invitation to Esperience Japanese Management from the Inside.
8373: IMELMAN, IR. NANNO A. - Principes voor den aanleg van fabrieken en de aanschaffing van machines en installaties
9662: IMELMAN, IR. NANNO A. - Het stoombedrijf. Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden. Deel 1: Hooge- en lage drukstoomketels met toebehooren.
8407: IMMERMAN, KARL - Der Oberhof Mit Illustrationen von D. Grot Johann
12937: IMMERZEEL B.R. / ESCH VAN F. - Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945
11005: INDRIESS, ION L. - Our Living Stone Age
4055: INGEN, ALBERT VAN - Het Oude Station. Revisiebedrijf Haarlem eerst Centrale en tot voor kort Hoofdwerkplaats 150 jaar zelfstandig. HIJSM 1844-NS1994 (nieuw exemplaar)
11523: INGEN, JAKOB VAN - Nontuberculous mycobacteria from genen sequences to clinical relevance.
9229: INOGUCHITAKASHI AND OKIMOTO DANIEL. - The political Economy of japan. Volume 2: The Changing International Context.
2512: IPEMA, JAN - Weer fout (roman)
9939: IRVING, GREGORY - La Culture sur Laine de Roche. Guide Etape par Etape
6707: IRVING, WASHINGTON - The Sketch Book . Authorized Edition with the portrait of the author
9940: IRVING, GREGORY - Simplement sur Sol Guide Etape par Etape
9891: ISACKER, KAREL VAN - Mijn land in de kering. 1830-1980. Deel 1. Een ouderwetse wereld 1830-1914.
10553: ISAKOV, - Waterfowl migration and moult in the Volga Delta. ( Text in Russian)
6289: ISERT, DR. GERHARD - Mein Modell. Ein Bildbuch fur alle Fotofreunde
14203: ISING, ALFONS - Onder de Schutse van het Gilde
14204: ISING, ALFONS - Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom.Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
12872: ITERSON,AD VAN - Identificerend Licht/Identifying Light. Universiteit Maastricht 25 jaar jong in 2001.
8642: IVANIUC, FLORENRTA - Ion Tuculescu 1910-1962 expozitie retrospectiva
14198: IVO ADRIAENSSENS, MICHIEL HENDRYCKX - Het geheim achter een open deur. Toegankelijke monumenten doordacht
8005: D'IVOI, PAUL - Sergeant Kordaat. Naar het Fransch vrij bewerkt door Ed. van den Gheyn Jr.
3462: JAARSVELD, BRIGIT C. VAN - Renal artery stenosis: diagnostic strategy and treatment. Nierarteriestenose: diagnostische strategie en behandeling.
7139: JABÈS, EDMOND - Il Libro delle interrogazione.
14433: JABOBS, MR. LIVIA - Gerechtelijke Laboratoria in beeld. Een kennismaking met beoefende deskundigheden.
13859: JACHMANN, FRIEDEGARD - Seelen- und Totenvorstellungen bei drei Bevolkerungsgruppen in Neuguinea. Band 1.
14116: JACK, A. - Inside Putin's Russia
12497: JACOBS,JOHANNA. (RED) - Kennis, kunstjes en kunnen. Kermis: de wondere wereld van glans en glitter.
9692: JACOBS, LEON - La Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux de Belgique. Origine- Developpements - Modernisation
14394: JACOBS, DRS. JOHANNA. (ED.) - Restaureren is geen zaak van mooi of lelijk. Besturen en bouwen met Booij. Deel 1.
14390: JACOBS, CORNEÉ, A.M/ - Nietzsche, Artaud en Masson. Een ontmoeting van filosofie en kunst.
8150: JACOBS, J. - De Badoej's, eene ethnographische schets.
14387: JACOBS, JOHANNA - Alleen waarde wint. Louis Weijts- Bergen op Zoom 1905
7309: JACOBS, INGRID EN REICART HANS. - Geschiedenis van de Berghuizer Papierfabriek. Van mensen, water en papier.
14395: JACOBS, DRS. JOHANNA. (ED.) - Klaar is Kees. Besturen en bouwen met Booij. Deel 2.
14051: JACOBS, L. - De 2.200 van Flores Kamp Y Maoemere 1943-1944.
11065: JACOBS, H.G.R. - Het lenen van geld is geen schande. Nutsspaarbank Utrecht 1852-1999.
7800: JACOBS, DRS M.G.P.A. - Over ontwerpen en adviseren. De geschiedenis van Raadgevend Technies Buro van Heugten
5332: JACOBS, INGRID - Utrechts vuil. 125 jaar reinigingsdienst.
7500: JACOBS, H.A.G.M. - Hulpbronnen, Maatschappelijke orientaties en leefstijlen.
14689: JACOBSE, MUUS - Westerbork. (verzetspoëzie)
8067: JACOBSEN, DR. R. - Prisma. Voordrachten grotendeels gehouden voor de Rotary Club van Rotterdam
14669: JACOBSEN, I. - De Electriciteit en hare techniek voor den Vakman en hen die het willen worden. Naar de nieuwste bronnen bewerkt.
9749: JACQUELINE CABIOC'H, JEAN YVES FLOC'H - Guide des algues des mers d' Europe. Manche/Atlantique. Méditerranée.
3079: JACQUES, D EN HORST, A.J. VAN DER - De tuinen van Willem en Mary
14292: JACQUETTE, DAL (ED.) - Cannabis. Philosophy for everyone. What Were We Just Talking About?
4455: JAEGER, ERZBISCHOF DR. LORENZ. - Zeitschrift zur Feier der Konsekration der St. Mariae HimmelfahrtsKirche zu Olpe am 18. August 1954 durch den Hochwurdigsten Herrn Erzbischof Dr. Lorenz Jaeger.
12880: JAEGERS, GUY E.A. (EINDRED.) - Behouden en beheren, benutten en begeren, boekje open over de Jezuietencollectie van de Universiteit Maastricht.
5464: JAERSCHKY, DR. MED. P. (VOORWOORD) - Gouden Leefregels Bilz' Normaal=Gezondheidsleer. Met 80 illustraties en vele kunstbladen.
6515: JAFFE, HOSEA - Via dall´azienda mondo Dove la destra e la sinistra stanno dalla stessa parte
2814: JAFFÉ, WILLIAM - Correspondence of Léon Walras and Related Papers
12466: JAGER, JOLIEN DE - The Effect of Metformin on Metabolism and Cardiovascular Disease in Type 2 Diabetes.
3087: JAGER, H. DE - De Middeleeuwsche Keuren der stad Brielle. Oude vaderlandsche rechtsbronnen
14514: JAGER, J. DE (E.A.) - Honderd jaar ijsplezier. 1885-1985.
9514: JAGER, S. DE (E.A.) - Theorie En Practijk Van de Broodbakkerij.
1002: JAGGER, CEDRIC - Klokken & Horloges
12059: JAHN, ILSE., ROLF LÖTHER UND KONRAD SENGLAUB. HRSG. BEARBEITET VON L.J.BLACHER, N.BOTNARIUC. A.O. - Geschichte der Biologie, Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien.
2620: JAHNS, HANS MARTIN - Collins guide to the fern mosses & lichens of Britain an Nothern and Central Europe Over 750 species described 655 colour photographs
5364: JAKRLOVA, HANA - Intussen in Europa.
13112: JAMES, MICHAEL - Miles Davis. Jazz Fenomenen. Onder redaktie van Michiel de Ruyter.
13178: JAMES, MICHAEL - Kings of Jazz. Miles Davis
5510: JAMMES F.] BRAUN (THOMAS). - Des poètes simples. Françis Jammes. Edition de La Libre Esthétique (No. 44 de 100)
3786: JANIN, JULES - Les symphonies de l'hiver.
4311: JANKOVSKA, VLASTA - Palaogeobotanische Rekonstruktion der Vegetationsentwicklung im Becken Trebonska panev wahrend des Spatglazials und Holozans
4785: JANNEAU, GUILLAUME. - L'époque Louis XV.
12748: JANNSZ. P. - Practisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek met Latijnsche karakters.
13213: JANOS, GONDA - Jazz Tortenet - elmelet - gyakorlat
8569: JANS, LIESBETH EN LUERMANS, ERIK (RED) - Fort Altena en A 27: 10 ontwerpen
1479: JANS, DR. EVERHARD - Tuugkisten in Oost-Nederland. Versiering en typologie
2875: JANS, RINY (RED) - Er was eens....... Van Geneeskunde tot Medische Wetenschappen 1961-1991
1519: JANS, MARTIN - Sint Nicolaas, Zwarte Piet, de Kerstman, hun kostuums en schmink
1095: JANS, EVERHARD - Het midwinterhoorn blazen
3263: JANS, JAN/ BUTER, ADRIAAN - Dorpen in Oost-Nederland. Eerste druk
2146: JANSE, H. - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980.
13752: JANSEN, JOHN EN AAD HENDRIKS - Kijk eens wat ik gevonden heb! Vrijetijdsarcheologen en hun mooiste vondst.
8492: JANSEN, GERRIT H. - De straat - een portret.
9963: JANSEN-VAN DIETEN, ANNE-MIEKE - Zelfbeoordeling en Tweede-Taalleren. Een emperisch onderzoek naar zelfbeoordeling bij volwassen leerders van het Nederlands.
14288: JANSEN, PROF. IR. P.PH - The Tide Goes Out
6306: H. JANSEN (TEKST), DE RUITER, A.M. (FOTO'S) - Exclusieve kalender van Eefde in oude ansichten.
12940: JANSEN-GLAS, M.E,, GAST, A., EN POLS, C.P. - Brouwershaven zoals het was...Zonnemaire, Noordgouwe, Schuddebeurs.
8320: JANSEN, J.J. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments, uit het Hoogduitsch vertaald . Met Kerkelijke Goedkeuring. Eerste deel.
3090: JANSEN, HUGO-JAN - The periodontal microflora as a protein-dependent anaerobic degradation system
3300: JANSEN, MR. A. - Problemen van algemeene wetgeving in nederlandsch-indië sinds 1926
13824: JANSEN, JOHAN EN ARNO VAN ELDIJK - Vorstenhuis en Volk in het Wijchens kasteel. De geschiedenissen van de bewoners van 1609 tot 1995.
14138: JANSEN, AB A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. De strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen de Duitse Luftwaffe boven Nederland. Deel 2. (IN NIEUWSTAAT)
5652: JANSEN, H.S.J. - De constructie van het stadsverleden. Een systeemtheoretische analyse van het stadshistorisch onderzoek ter bevordering van de synthetiserende geschiedschrijving.
1023: JANSEN, MARIUS B. - Japan, a history in art
2254: JANSEN, THIJS , NIJMAN, JANNE & SAP JAN WILLEM - Burgers en barbaren Over oorlog tussen recht en macht
14984: JANSENS, S (E.A.) - Een ruwe hand in het water. De gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel en Haaren.
10386: JANSON, DOLF EN MEMELINK, DICK. - Observeren kun je leren.
5764: JANSSEN, E.J. - De kerk in 't midden. 125 jaar Gereformeerde Kerk te Velp (G) 1841-1966
9553: JANSSEN, LOUIS - Nicolaas, de duivel en de doden. Opstellen over volkscultuur.
9367: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant (19e-20e eeuw)
11766: JANSSEN, PH. (E.A.) - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XIII
12034: JANSSEN, DR. G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
14363: JANSSEN, HARRY - 'Cantemus in amicitia'. 150 jaar Koninklijke Zangvereeniging 'Nijmeegs Mannenkoor' 1859-2009
5794: JANSSEN, DRS. G.B. - Bouwen = wonen. Zeventig jaar sociale woningbouw in de gemeente Herwen en Aedt door de woningbouwvereniging De Goede Woning. 1913-1983.
13956: JANSSEN, MARCEL - Meisje. Een tulp in november
10192: JANSSEN, HEINRICH / GROTE, UDO - Zwei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Niederrhein
8337: JANSSEN, TOINE (VOORWOORD) - Drie eeuwen Familie Janssen. Genealogie van de Familie Janssen van 1660 tot 1993
6915: JANSSEN REINEN, MARGREET EN VAN KEMPEN MICHIEL )RED'. - Helias achterna. Nijmegen, leve(n) de letteren! Dit boek werd ter gelegenheid van de boekenweek 1984 uitgegeven door boekhandel Dekker v.d. Vegt Plein 1944 no. 129 in Nijmegen
6848: JANSSEN, A.W.H - 'Ik zal je mores leren!' Een onderzoek naar de relatie tussen opvoedergedrag en de morele ontwikkeling van het kind.
5053: JANSSEN, DR. G.B. - Volkshuisvesting in de gemeente Ubbergen. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de woningbouwstichting 'De Goede Woning'te leuth. 1948-1998.
14657: JANSSEN, DR. G.B. - Burgemeester in crisis- en oorlogstijd : G.L.G.M. Cremers (1896-1947) burgemeester van Pannerden van 1937 tot 1947.
6000: JANSSEN, C.R. - Wetia. On the late-glacial and post-glacial vegetation of South Limburg (Netherlands).
9421: JANSSEN, BEN EN THEO KEULTJES - Pelgromhof Zevenaar. Een voorbeeld van duurzaam bouwen.
3550: JANSSENIUM, EUSTACHIUM - Epistola familiaris ad Joannem Christianum Erckelium J.U.L. Pastorem Delphis & C.
1737: JANSSENS, G. A. M. - The American literary review A critical history 1920-1950
3924: JANSSENS, LUC E MEURRENS, MARC (ED) - De post van Thurn und Taxis/ La poste des tour et Tassis. 1489-1794
10333: JANSSSEN, WIM - Zuuk 't mar uut. Leven, wonen en werken in het Nijmeegs verleden.
4603: JANSWEIJER, W.N.H. - PDP: Een benadering vanuit de kunstmatige intelligentie van probleemoplossen en leren door doen in een semantisch rijk domein.
7407: JANSZ, P. - Practisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek. Met Latijnsche karakters. Tweede, verbeterde en veel vermeerde uitgave voor den druk bewerkt en voortgezet door P. Ant. Jansz.
4433: JAPING, H.W. - Onderzoek naar de belangrijkste mechanische en fysische eigenschappen van 41 surinaamse houtsoorten ( tests about the most important mechanical and physical properties of 41 Surinam wood species)
8983: JAQUES, NORBERT - De Globe
10156: JARDETZKY, WENCESLAS S. - Theories of figures of celestial bodies.
8888: JAROSZYK, GÜNTER - Augendiagnostik. Erfahrungen und Erkenntnisse von Günter Jaroszyk Eine Sammlung von Veröffentlichungen mit 123 Abbildungen
7011: JASPERS, KARL - Leonardo en Nietzsche. ( een wetenschappelijk pocketboek)
7013: JASPERS, KARL - Plato
7394: JASPERS, JOEP EN MAAS, NOP - De ogen van Kloos
11582: JAVA, MELATI VAN - De Freule.
1946: JEAN DUBUFFET. - Les dernieres annees
1903: JEEKEL, CASIMIR ALBRECHT WILLEM - On the classification and geographical distribution of the family paradoxosomatidae (Diplopoda, polydesmida)
7796: JEHOEL, DOROTHÉ - Het Verbond
12465: JENNETT BRYAN; MILLER J. DOUGLAS; HARPER A. MURRAY - Effect of Carotid Artery Surgery on Cerebral Blood Flow. Clinical and experimental studies.
10458: JENNISKENS, DRS. A.H. - De Magistraat van Nijmegen 1619-1648.
9764: JENSEN, WILLIAM A. - Botanical Histochemistry.Principles and Practice
10577: JENSEN, PETER K.A. - Da Mennesket blev menneske.
11746: JEPPE, BARBARA. - South African Aloes.
13237: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1967 vol. 4b: Goo - Iwr A discography
13238: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1965 vol. 1: A-BL A discography
13244: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1962 vol. 7: S-Te A discography
13243: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1962 vol. 6: O-R
13239: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1965 vol. 2: Bl-Co A disography
13245: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1968 vol. 4c: J-Ki A discography
13246: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1962 vol. 8: Te-Z A discography
13247: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1969 vol. 4d: Kl-L A discography
13248: JEPSEN, JORGEN GRUNNET - Jazz Records 1942-1962 vol. 5: M-N A discography
11465: JESPERS, F.P.M. - Nicolaas en Bernard van Hirtum. Orgelmakers te Hilvarenbeek.
10514: JETTE, M EN WOLF, A - Begraven binnen en buiten de wallen. Van kerk en kerkhof tot begraafplaats in Nijmegen.
10437: JETTEN, MARGA (E.A.), - Soliede waren, rijke keuze, billijke prijzen. Winkelpuien van de Lange Hezelstraat in hun historische omgeving.
5144: JEURINK, G.A.M. - Integrations of functions with values in a banach lattice.
5895: JEURISSEN, A.P.J. - Arnhem na de oorlog, 1945-1970
14764: JIANOU, IONEL - Henry Moore.
9184: JILLEBA, C. - Sein-Oefeningen voor Radio-Telegrafisten
4876: JINARAJADASA - Grondbeginselen der kunst-uitdrukking door Jinarajadasa
5826: JOANKNECHT, D & KUYPER TH. - Mediteraan Spanje. Excursieverslagen van het Botanisch Laboratorium KUN
2050: JOCKEL, RUDOLF - Gaston Heuschling Mappe mit neun Tuschzeichnungen. Die Mappe enthält die neun Tuschzeichnungen als Offset-Grafiken reproduziert und vom Künstler eigenhändig in einer Auflage von sechzig Exemplaren numeriert und signiert.
7861: JOHANNES, GERT JAN - Talent voor de Wetenschap. Vijftig jaar Niels Stensen-Stipendia. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan.
9323: JOHANNES, G.J. - Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900
12731: JOHANNSEN, KURT G. (EDITED BY DAPHNE PALMER) - A son of The Red Centre. Memoirs and Anecdotes of the Life of Road Train Pioneer and Bush Inventor of the Northern Territory of Austraulia
8504: JOHNS, CAPTAIN W.E. - Biggles in Afrika
13152: JOHNSON, ROBERT - Robert Johnson King of the Delta Blues
14484: JOHNSON, BRUCE - The Oxford Companion to Australian jazz
9313: JOHNSON , SAMUEL - A Dictionary of the English Language; in which the words are deduced from their originals, explained in their different meanings, and authorized by the names of the writers in whose works they are found. Abstracted from the Folio Edition, by the author, Samuel Johnson. To which is prefixed a grammar of the English Language. Volume I.
2635: JOHNSON, AUDREY - Dressing Dolls
2913: JOHNSON, LL. D. , SAMUEL - Dictionary of the english language in which the words are deduced from their originals, explained in their different meanings and autherized by the names of the writers in whose works they are found. To which is prefixed a grammar of the english language The fourteenth edition, corrected and revised
7413: JOHNSTON, SIR HARRY - The Wonders of the World. A. popular and authentic account of the marvels of nature and of man as the exist to-day. Vol. I. Illustrated with 14 coloured plates and 492 reproductions in black and white, including. many unique photographs of recent discoveries. Vol.II Illustrated with 14 coloured plates and 484 reproductions in black and white,including. many unique photographs of recent discoveries.
11652: JOLIG, K. - Niederlandissche Einflusse in der Deutschen Kartographie besonders des 18. Jahrhunderts.
9019: JOLLES, J.A. - Wandelingen door Nederland. IV (Zuid-Gelderland).
11314: JOLLES, J.A. - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. Overzicht van hetgeen nog bestaat. Deel I: A-L. Deel II: M-Z.
13635: JONAITIS ALDONA, AARON GLASS - The Totem Pole. An Intercultural History
9324: JONCKBLOET, DR. W.J.A. - Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst
13564: JONES, MAX (EDITOR) - Folk. Review of people's music. Part one.
6350: JONES, MICHAEL JOHN ; WILD, ALAN - Soils of the West African Savanna: The Maintenance and Improvement of their Fertility. (Technical Communication No 55 of the Commonwealth Bureau of Soils Harpenden).
13835: JONES, NIGEL - A Brief History of The Birth of The Nazis. How The Freikorps Blazed a Trail For Hitler.
8893: JONG, MIRJAM DE - Future image. Palestinian Youth. The Promis of the Land
8850: JONG JR., D. DE - De spaarbank te Semarang Indonesië. Opgericht in 1853.
9342: JONG, RUTH DE - Vrouwen in de Alblasserwaard. 26 indringende portretten.
1475: JONG, DR. TH. P. M. DE, NAAIJKENS, A. J. A. C. - Brabant Historisch Locaal
10614: JONG, DR. J.A.B.M. DE - Gelderland in prent. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen.
14791: JONG,CEES W. DE (E.A.) - Posters NL
10235: JONG, RIENK DE - Systematics and Geographic History of the Genus Pyrgus in the Palaearctic Region (Lepidoptera Hesperiidae).
1110: JONG, TH.P.M - Brabant Historisch Locaal
8415: JONG, DR. L. DE - Mechanica voor de H.B.S.
10077: JONG, DRS. HANS DE - Kijk op 't Weer. het zelf maken van weervoorspellingen op korte termijn
8589: JONG, JO DE - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland Schets eener geschiedenis der nederlandsche kunstnijverheidsbeweging. Met 287 afbeeldingen buiten den tekst
5878: JONG, G.J. - Chemiegrafie. Een leerboek voor jongere vakgenooten. Vak-bibliotheek No. 4
12235: DE JONG SAAKES / VAN DEN BOSCH, J.W, / BERENDS, P. / MOLL, J. - Kroniek van Harderwijk 1231-1931
14731: JONG, J.A.B.M. DE - Holland in vroeger tijd. Deel VI : Gelderland. 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Gelderland.
1670: DE JONG EDZ, PROF. DR. FRITS - Macht en inspraak De strijd om de democratisering van de universiteit van Amsterdam
14512: JONG, C. DE - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland. Zuid-Hollandse Studiën Deel VI
11972: JONG, DOM. DE - Grenskapellen voor de katholieke inwoners der Generaliteitslanden. Incl. uitslaande kaart: Grenskapellen van Staats-Vlaanderen en de Staatse landen van Overmaze.
1573: JONG, H. J. DE - Schoonebeek olierijk in zuidoost-Drenthe
2175: JONG, DR. J.A.B.M. DE - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814
12713: JONG, EDWIN DE - Living with the Dead. The Economics of Culture in the Torajan Highlands, Indonesia.
14250: JONG, DR. J.A.B.M. DE - Zeeland in prent - 18e eeuwse prenten van steden, dorpen,kastelen en buitenplaatsen
1411: JONG, D. J. DE, E.A. - Hardinxveld en de Riviervisserij
4281: JONG, G. DE JOSSELIN DE - Wij Zigeuners! Als leeuwentemmer door Europa
5951: JONG, H. M. E. DE - Les Symboles Spirituels De L'alchimie. Exposition a L'occasion Du Festival International De L'esoterisme. Carcassonne 18-20 Novembre 1988
10597: JONG, WIL DE - Kijk op en om Arnhem.
9986: JONGE, J.A. DE - Doorn. Parel van 't Sticht
2017: JONGE, J.A. DE - Doorn, parel van 't Sticht.
2634: JONGE, JKVR. DR. C.H. DE - Een eeuw Nederlandsche mode
6878: JONGE, HUUB DE, - On Labour. The subject of. Essays in Memory of Frans Husken.
3448: JONGE, JHR. MR. J.K.J. DE - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Tweede deel.
3483: JONGE, JHR.MR. J.K.J. DE - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Vijfde deel.
3463: JONGE, JHR. MR. J.K.J. DE - De opkomst van het Nederlandsch Gezag over Java. Zesde deel
3464: JONGE, HHR.MR. J.K.J. DE EN DEVENTER, M.L. VAN - De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie. Supplement op het dertiende en laatste deel.
3484: JONGE, JHR.MR. J.K.J. DE - De opkomst van het Nederlands gezag over Java. Derde deel.
3568: JONGE, J.K.J DE - De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud koloniaal archief. Elfde deel
5212: JONGE, PETER DE - Een hommel uit den bijenkorf.
8303: JONGE, DR. C.H. DE ( EINGELEITET VON DR. W. VOGELSANG) - Holländische Mobel und Raumkunst von 1650-1780.
3076: JONGEJANS, J. - Ons mooie Indie. Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.
9010: JONGENEEL, J. - Een Zuid-Limburgsch Taaleigen. Proeve van Vormenleer en Woordenboek der Dorpsspraak van Heerle, met taal- en geschiedkundige inleiding en bijlagen.
14155: JONGERDEN JOOST IR, RUIVENKAMP GUIDO DR - Patronen van verscheidenheid. Een verkennend onderzoek naar de afname van agro-biodiversiteit in Nederland en naar diverse initiatieven om agro-biodiversiteit binnen en buiten agro-industriële productieketens te bevorderen.
8080: JONGH, G.T.J. DE (RECHTER TE AMSTERDAM) - Uit den strijd tegen de misdaad.
5691: JONGH, PIET DE - Van Den Bergh tot Den Bosch. Een verkenning van de landschappen in en om de Langstraat
6472: JONGH, W. DE - Teekeningen by aanteekeningen De Jongh, De Jonge, enz, in Nederland en Belgie
11389: JONGKIND, VINCENT - New techniques in minimally invasive and open surgery of the aorta. Reducing operative trauma.
9343: JONGSMA, JAN - In 't belang van het dorp. Honderd jaar 'Patrimonium' te Kollumerpomp.
12628: JONGSTRA ATE,(RED.) E.A. - Paden naar het Paradijs! Jaargang 1, Nummer 1. Special.
10115: JONKER, DR. H. G. - Lijst van geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1734-1906) (tweede sectie) deel XIII No. 2.
9578: JONKER, DR. A.J.TH. - Het hoofdstuk der liefde.
11857: JONKER, ROB - Er zit muziek in Sint-Fidelis, al vijfenzeventig jaar....!
6500: JOOSTEN, JOS - Onttachtiging Essays over eigentijdse poëzie en poëziekritiek
2503: JOOSTING, MR. J.G.C. - De Archieven der elkander voor 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
12490: JORDAN K. / HERING E.M. - VII. Internationaler Kongress für Entomologie. Band V Kongressbericht mit 7 Tafeln
12552: JORDAN, K. UND E.M. HERING - VII.Internationaler Kongress für Entomologie. Verhandlungen, Band IV: 8. Sektion: Wein-, Obst- und Gartenbau; 9. Sektion: Acker- und Gemüsebau; 9a. Sektion: Kartoffelkäfer-Forschung (Leptinofarsa decemlineafa Say); 10. Sektion: Vorratsschädlinge; 11. Sektion: Bekämpfungsmittel und Bekämpfungsverfahren; 12. Sektion: Naturschutz und Unterricht.,
12491: JORDAN K. / HERING E.M. - VII. Internationaler Kongress für Entomologie. Verhandlungen. Band II. 3. Sektion: Morphologie, Physiologie, Embryologie. 3a Sektion: Ökologie. 1. sektion (Nachtrag): Systematik und Tiergeographie.
2105: JORG, C,J,A, - De Geldermalsen. History and Porcelain.
2650: JORG, C.J.A. - Oosterse keramiek uit Groninger kollekties
5508: JORGENSEN, JOHANNES - Het heilig vuur. Een legende uit het oude Siena. Vertaald uit het Deensch door Jos. Witlox.
6171: JORGENSEN, JOHANNES - Gelijkenissen
6221: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch Weekblad Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie 1936
10736: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch Weekbld. Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereenigig van de Nederlandsche Chemische Industrie.
6865: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch Weekblad Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie
6864: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch Weekblad Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie
6854: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch Weekblad Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie
11391: JORNING, P. - De veneuze overbruggingsplastiek in het femoro-popliteale traject.
13094: JOST, EKKEHARD - Jazzgeschichten aus Europa.(Mit CD)
13235: JOST, EKKEHARD - Free Jazz
6609: JOSTES, FRANZ - Westfälisches Trachtenbuch Volksleben und Volkskultur in Westfalen. Die jetzigen und ehemaligen westfälischen und schaumburgischen Gebiete umfassend Zweite Auflage Bearbeitet und erweitert von Martha Bringemeier
13793: JOTOW, ELENA - Burma. The Alternative Guide. What is the truth about life in Birma?
6342: JOUSTRA, M.K. - Flower initiation in Hyoscyamus Niger L. as Influenced by Widely Divergent Daylengths in Different Light Qualities.
3840: JOUY, ETIENNE - Mijnheer van der Pronk, of het Verkochte Blijspel
4873: JOY, CHARLES R. EN ARNOLD, MELVIN - HET AFRIKA VAN ALBERT SCHWEIZER
8811: JULIEN, PIERRE. - Codex medicamentarius parinsiensis. 1638. Facsimile.
9468: JUMELET, S.A. - Bruinisse in de loop der eeuwen. 1467-1984.
9959: JUNG, JEAN - Precis de Petrographie. Roches sedimentaires metamorphiques et eruptives 160 figures, 20 planches hors texte
2507: JUNG-STILLING, JOHANN HEINRICH. - Lebensgeschichte. Vollstandige Ausgabe, mit Anmerkungen herausgegeben von Gustav Adolf Benrath
12268: JUNGST, J.P. - Lexicon Latino-Belgicum ex maiori Schelleriano aliisque contractum in usum studiosae iuventutis.
13750: JÜRGEN HERRMANN, F - Die Lehrküche. Lernfelder im Kochberuf. Inklusive CD-ROM.
7023: JUSTUS WATSON FOLSOM - Entomology with Special Reference to Its Ecological Aspects.
5300: JUTEN, W.J.F. - Het Groothertogelijk huis Mecklenburg.
8914: JUTTE, F. - Het Engelse taaleigen van Amerika. Amerikanismen tegenover specifiek Brits Engels
11070: JUYNBOLL, TH. W. (EINLEITUNG) - Handbuch des Islamischen Gesetzes. Nach der Lehre der Schafitischen Schule.
12018: KA-TZETNIK 135633 - Daniella
6790: KAAI, ANNEKE - Openbaring In beeld (gesigneerd exemplaar)
4823: KAAM, A.L. VAN - De Jood van Saverne. De eerbiedwaardige Frans Libermann, een poging tot synthese
9428: KAASHOEK, P.M. - Brandbaar Dongen. Vijf eeuwen brandweerzorg in Dongen en 's Gravenmoer. 1672-2007
13529: KAHN, ASHLEY - The House That Trane Built. The Story of Impulse Records.
13670: KAISER, KARLHEINZ (SCHRIFTLEITUNG) - Glazialmorphologie/ Glacial morphology. Supplementband 8
14071: KALEE, C.A. (HOOFDREDACTIE) - WESTERHEEM tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Jaargang XXXIV. No. 1 t/m 6 1985.
13474: KALEE, C.A. (HOOFDREDACTIE - Westerheem. Tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Jaargang XXXIII. No. 1, januari/februari 1984 - No. 6, november - december 1984.
14740: KALEE, C.A. (HOOFDREDACTIE) - Westerheem tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Jaargang XXIX no. 1 t/m no 6 1980
1520: KALF, ELISABETH - Waar legwerk hangt Deel1 Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
1082: KALF, ELISABETH - Waar legwerk hangt. Corpus van wandtapijten in Nederlands openbaar en particulier bezit. Deel I. Zeeland, Noord Brabant, Limburg
7307: KALF, JAN. - Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Noordbrabant. Eerste stuk: de monumenten in de voormalige Baronie van Breda.(herdruk)
3021: KALFF, PROF.DR. G. - Huiselijk en Maatschappelijk Leven van Amsterdam in de 17e eeuw.
5225: KALFF, S. - Uit Oud- en Nieuw-Oostindië.
11607: KALFF, JOAN - Il Trovatore (De Troubadour). Opera in vier delen (acht taferelen) van Giuseppe Verdi). Tekst van Salvatore Cammarano.
6517: KALSHOVEN, DR. L.G.E. EN VECHT, DR. J. VAN DER - De plagen van cultuurgewassen in Indonesië In twee delen
12690: KAMERNICH, B.N.P. - Transitive transformation groups of products of two spheres.
8115: KAMP, J.S. VAN DER - Archeologisch onderzoek aan de Molenstraat te Beuningen (1997-1998) met een bijdrage van A.J.M. Zwart.
5830: KAMP, W. VAN DE - Johan Derk Baron van der Capellen tot den Pol. (`1741-1784) Postuum inwoner van de gemeente Gorssel.
3806: KAMP, A. VAN - Op het spoor van de blauwe tram Herinneringen aan het trambedrijf van de NHZ Deel 2
2202: KAMPEN, N.G. VAN - Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, of Verhaal van de togten, ontdekkingen, oorlogen, veroveringen en inrigtingen der Nederlanders in Aziën, Afrika, Amerika en Australië. Van het laatste der zestiende eeuw tot op dezen tijd.
8916: KAMPEN, H.C.A. VAN - De Zeilsport
8725: KAMPHUIS, J. - Kasteel Nederhemert. Een oriëntatie op de bouwgeschiedenis.
5660: KAMPHUIS, G. - Het wondere verbond. Nummer twee van de serie nobel-verzen. Nummer 167 van 200.
10956: KAMSMA, ANDRÉ - De gebrandschilderde ramen in de Jacobuskerk van Rolde.
7613: KAN, DR. C.M. EN POSTHUMUS, N.W. - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap Deel II no 3.
8872: KAN, MR. J.B. - Historisch-geografische atlas ten gebruike bij Streckfuss, geschiedenis der wereld.
7612: KAN, DR. C.M. EN POSTHUMUS, N.W. - Tijdschrift van Aardrijkskundig Genootschap Deel II. No.4
10951: KANDINSKY, WASSILY - Spiritualiteit en abstractie in de kunst (vert.)
12162: KANT, IMMANUEL - Von der Macht des Gemuts
14570: KANT, IMMANUEL - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können von Immanuel Kant. (Nachdr. der Ausg. Riga, Hartknoch 1783.)
7345: KANTELAAR, JACOBUS EN SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Euterpe; een Tijdschrift tot bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen. Eerste stuk.
14585: KAPLAN, WENDY (ED.) - Charles Rennie Mackintosh
10028: KAPPELHOF, DR. A.C.M. - Het Protestants Ziekenhuis Willem-Alexander te 's-Hertogenbosch 1914-1989. De geschiedenis van een protestants bolwerk in het zuiden
6675: KAPPELHOFF, BREGT - Clinical pharmacological investigations of antiretroviral drugs
1501: KAPPEN, MR. O. MOORMAN VAN - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk
7893: KARNY, H.H. - Beiträge zur Malayischen Orthopterenfauna.
4897: KARRER, OTTO - Het religieuse in de menschheid en het christendom
3950: KARS, MIRJAM - Globalisation and regional co-operation: The case of European telecommunications
8522: KARSCH, PROF. DR. A. - Die Insektenwelt. Ein Taschenbuch zu entomologischen Exkursionen fur Lehrer und Lernende
9652: KARSEMEIJER, J. - Dietsche Dichten. 2e bundel. Een bundel verzen voor alle inrichtingen van voortgezet onderwijs.
12503: KARSTEN CARIEN. - Uit je burn-out. Een 30 dagen programma.
4159: KARUNARATNA, NIHAL - Udavattekäle - The Forbidden Forest of the Kings of Kandy
13506: KARYNTHY, FRIGYES - Een reis rondom mijn schedel.
14842: KASPI, ANDRÉ - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Deel 1 en 2.
11927: KASSIEPE, MAX - Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven und Triduen und für Religionsvorträge in Standesvereinen.
12202: KASTNER, ERICH - Till Eulenspiegel Einige seiner Geschichten frei nacherzählt.
9164: KÁSTNER, ERICH - Georg und die Zwischenfälle
4406: KAT ANGELINO, P. DE - Vorstenlandsche Tabaksenquete. Publicatie no. 5 van het Kantoor van Arbeid.(compleet met bijlagen)
6024: KATE, TEN J.J.L., LUBLINK WEDDIK, B.T., LEENDERTZ, C., HAAR TER, B. - Bemint Elkander Met platen Vierde druk
2430: KATE, J.J.L. TEN - De jaargetijden. Tweede herziene druk.
2415: KATE, J.J.L TEN - Sticht elkander! Overdenkingen voor iederen dag des jaars. 1e druk.
4874: KATE, J.J.L. - Godsdienstige Poezy. Volledige uitgave, Bijbel-poezy
3654: KATE J.J.L. TEN. (VERTALER) - Vrouwenliefde en Vrouwenleven. Vier Teekeningen van J.C. D'Arnaud Gerkens. Gephotografpheerd door M. Hille & Co. Gedicht van Adelbert van Chamisso
4157: TEN KATE, J. - De hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijk verTen taald door-Jan Jakob Lodewijk ten Kate, met platen van Gustave Doré,
4837: KATE, J.J.L. TEN - De Hel van Dante Alighieri
5101: KATE, LAMBERT TEN - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch,Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch.
6432: KATER, BETSY - O, die Kinderen! Versjes van Betsy Kater. Geillustreerd door Lucie Attwell.
3516: KATER, LOUIS - Morphological and dynamic aspects of the thymus. A. histological and experimental study of the role of the thymus and the hassall's corpuscles expecially in immune response.
13456: KATS, J (VERZAMELD DOOR) - Bloemlezing uit Javaansche Werken (proza) verzameld door J. Kats. Deel II. (Tekst in Javaans)
12738: KATS, J - Bloemlezing uit Javaansche proza-geschriften (Pepetikan saking serat Djawi ingkang tanpa sekar)
12538: KATS, J. - Toelichting bij Javaansche Bloemlezing (Pepetikan saking Serat Djawa tanpa sekar)
14661: KATTELER, HERMAN - Railverbinding/ Bahnverbinding Nijmegen-Duisburg/Dusseldorf. Acht argumenten voor een actieve opstelling/ Acht zugkraftige Argumente fur einen aktiven Ansatz.
12205: KATTENBERG, DRS WIM. E.A - Monumentenboek Wijchen. Wijchen, Woezik, Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik.
8127: KATTENBERG, DRSW. W.A. - Over versterkte huizen, hofsteden en lusthoven. Geschiedenis van voorname behuizingen op Wijchens grondgebied vanaf 950 n.C.
13081: KAUFMAN, FREDRICK - The African Roots of Jazz
14864: KAVRAKIS, EMANUEL H. - Your Spirit and Soul... and the Beat Goes On. (signed by Emanuel H. Kavrakis)
10538: KAWASAKI, ICHIRO. - Japan Unmasked
13703: KAZUKO KOIKE(ED.) - Shinro Ohtake: Printing/ Painting
11051: KEARTON, RICHARD. - Tierleben in freier Natur. Photographische Aufnahmen frei lebender Tiere von Cherry und Richard Kearton
13060: KEAY, R.W. (EXPLANATRY NOTES) - Carte de la Végétation de l'Afrique.Au Sud du Tropique du Cancer/ Vegetation Map of Africa. South of the Tropic of Cancer.
10405: KEEGAN, MARCIA - Pueblo People. Ancient Traditions Modern Lives.
9890: KEERSMAEKERS, PROF.DR. AUGUST. - Land van Playsantië
10865: KEESING, I.G. - V.A.R.I.A. Verklarend Alfabetisch Register van Initialen en Afkortingen verzameld, gerangschikt en toegelicht.
10650: KEF, SABINA - Outlook on Relations. Personal Networks and Psychosocial Characteristics of Visually Impaired Adolescents.
11668: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
11584: KEIJSER, ANTOINE (E.A.) - Prof. dr. J.J.G. Prick (1909-1978). Een werkzaam leven .
1595: KEIJZER, B. DE - Zuidhollandse genealogieën
5243: KEIKES, H.W. - Kermis en circus in beeld tot 1940
13873: KEILER, GERARD (BEWERKT DOOR) - Avonturen van den Baron van Munchhausen. Geillustreerd met 162 platen van Gustave Doré.
14767: KEIZER, J.R.O.W. - Honderd jaar Vrijwillige Brandweren Oldenzaal en hun voorgeschiedenis.
10055: KEJLBO, IB - Historisk Kartografi
5941: KELDER, J. - Photochemical Reactions of some Cyclopropyl Conjugated 1,2-Diketones
7396: KELLENDONK, FRANS - Verhalen
9649: KELLER, GERARD - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1866.
9207: KELLER ULRICH, MOLDERINGS HERBERT, RANKE WINFRIED - Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie.
2066: KELLER, HERALD - The Renaissance in Italy. Painting Sculpture Architecture.
3027: KELLER, EMIL G. - Leica im Spiegel der Erinnerungen
3644: KELLER, GERARD - Amerika in beeld en schrift. Canada.
13019: KELLER, KEITH - Oh,. Jess! A Jazz life. The Jess Stacy Story.
13771: KELLY, KEVIN - Out of control. The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World.
13854: KELM, ANTJE UND HEINZ. - Sago und Schwein. Ethnologie von Kwieftim und Abray in Nordost-Neuguinea.
6091: KEMENADE, J.A.M. VAN - The interrenal tissue in the common frog, rana temporaria, and its relationship to the pituitary gland A histological and histochemical study
7015: KEMNER, N.A. - Systematische und biologische Studien über die Termiten Javas un Celebes.
13763: KEMP, MATHIAS - Stroomversnellingen. (Met drie houtsneden (waarvan éen op het omslag) door Henri Jonas).
8279: KEMP, PIERRE - Een bloemlezing uit zijn kleine liederen.
5211: KEMP, MATH. - Henri Hermans in het Limburgsche muziekleven. Gedenkboek samengesteld in opdracht van het comité tot herdenking van Henri Hermans.
8163: KEMPEES, J.C.J. - Beginselen der stelkunst. Eerste stukje
11916: KEMPEN, MONIKA VAN - Achter de maskers.
12912: KEMPEN, P. VAN (VOORWOORD) - Philips Elcoma Nijmegen/Lent. 25 jaar mensenwerk
10050: KEMPER, A.A.M. - Intensieve vormen van thuisbehandeling: doelgroep, werkwijze en uitkomsten.
3771: KEMPERMAN, H EN KEMPERMAN-PEITEL. M - Wij klagen aan! De beulen van de concentratiekampen.
9372: KEMPERMAN, HARRIE - Liemers dialec in Westervoort
12437: KEMPOWSKI, WALTER - Das Echolot. Abgesang '45 Ein Kollektives Tagebuch
12612: KENNEDY, RANKIN - THE BOOK OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, Electric Light, Power, Traction and Industrial Electrical Machinery. Volume II
12611: KENNEDY, RANKIN - THE BOOK OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, Electric Light, Power, Traction and Industrial Electrical Machinery. Volume I
13817: KENNEDY, JOHN G. - The flower of Paradise. The Institutionalized Use of the Drug Qat in North Yemen.
12597: KENNEDY, RANKIN - The Book of Electrical Installations. Electric light, power, traction and Industrial electrical machinery. Volume III.
7714: KENNEDY, CHARLES R. - De dienstknecht in het huis. Zedespel in vijf bedrijven.
11798: KENT, L.E. - Stratigraphy of South Africa. Handbook 8. Part 1: Lithostratigraphy of the Republic of South Africa, South West Africa/Namibia and the Republics of Bophuthatswana, Transkei and Venda,
11507: KEPPLER, H. - The Asahi Pentax Way. The Asahi Pentax Photographer's Companion.
12486: KERCKHOFF, PETRI JOANNES VAN - Disputatio de Diurnis AliisQue Romanorum Actis
1893: KERCKHOFFS, HENRI - Onschuldig opgehangen. Joseph Kerckhoffs (24.10.1724- 11.05.1772) vemeend bokkerijders-hoofdman ten onrechte veroordeeld.
10712: KERGRIST, JEAN - Les bagnards du canal de Nantes a Brest.La vie au camp de Glomel.(1823-1832)
5693: KERKDIJK, F. - Kunstschildersmaterialen en Schilderstechniek. Vijfde druk
14450: KERKHOF, F EN A. SLEGERS - Het Braille Muziekschrift. Verzameling van de meest voorkomende muzieknotaties gebaseerd op de besluiten van het Internationaal Congres voor Braille Muziekschrift te Parijs in 1954
10595: KERKHOFFS, BERT - Driemaal Arnhem. Vijf jaar oorlog om 30 kilometer!
10594: KERKHOFFS, BERT - Arnhem, stad van daklozen. Dossier '44-'45
4430: KERKHOFFS, BERT - Driemaal Arnhem. Vijf jaar oorlog om 30 kilometer !
11954: KERKHOFS PAUL, PRIESTER (VERTALING) - Sermoonen van vijf minuten of vroegpreeken voor al de zondagen van het jaar door de priesters der congregatie van den H. Paulus te New York, met de Epistels en Evangeliën voor elken Zondag.
7534: KERKHOVEN-VAN DEN BENT, A.H.W. - Poëzie
9612: KERKKAMP, H. - Rhedens verleden.
14677: KERKKAMP, H. - Verloren luister. Verdwenen landgoederen.
9344: KERKWIJK, P.A. - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ondekken, zien en beleven. Historische verkenningen
8323: KERN, DR. H. - Geschiedenis van het Buddhisme in Indië. Eerste en Tweede deel.
13758: KERS, BERTJAN (RED.) - Dagboek van Annie Steeman. Het dagelijks leven in Zaltbommel tijdens de Tweede Wereldoorlog.
14504: KERSBERGEN, A.TH.C. - Katholiek Kralingen in den loop der tijden
12061: KERSCHBAUMER, ANTON DR. - Paterfamilias: Eine Pastoral in Beispielen für alte und junge Seelsorger.,
13407: KERSCHBAUMER, FRANZ (U.A.) - Jazzforschung Jazz Research 23 (1991)
13860: KERSCHBAUMER, FRANZ (U.A.) - Jazzforschung Jazz Research 16 (1984)
13324: KERSCHBAUMER, FRANZ - Miles Davis Stilkritische Untersuchungen zur musikalischen Entwicklung seines Personalstils
13408: KERSCHBAUMER, FRANZ (U.A.) - Jazzforschung Jazz Research 22 (1990)
7681: KERSENBOOM, SASKIA C. - Nityasumangali. Een hypothese omtrent de betekenisvorming van de traditie der devadasis van Zuid India
11471: KERSSEMAKERS S.J. J.W. - Eloquentia. Handboek van de niet-gewijde welsprekendheid.
7680: KERSSEN, O. - Olivier en het wonderzaad.
10243: KERSTEN, J. - Bali 11e-13e duizendtal
3601: KESLER, JAN W. - De torens vertelden mij.
7731: KESSEL, P.L. VAN (VERTALER) - De navolging van Christus, geheel op nieuw uit den Latijnschen tekst vertaald met Kerkelijke Goedkeuring.
14201: KESSELER-VAN DER KLAUW, AN (SAMENSTELLER) - De feesten van het jaar. Een verhalenboek over feesten en seizoenen.
10563: KESSELS, JAN A.W. - Arnhem, tussen groen en beton.
7559: KESTELL, J.D. - Met de boeren-commando's. Mijne ervaringen als veldprediker.
9294: KESTER, GERARD. - Transition to workers' self-management. Its dynamics in the decolonizing economy of Malta
14933: KESTEREN, PIETER VAN - Buiten zichzelf. Persoonlijke verhalen van forensisch psychiatrische patiënten en de mensen om hen heen.
9862: KETEL, PROF.DR. A.B.A. VAN - Schetsen uit de financiering der onderneming. Bedrijfseconomische Monogrphieën VIII
7225: KETELAAR, PAUL EN WEIJERS, ADDY. - Teeth of Mongolia. White teeth in the land of the blue heaven.
12498: KETS DE VRIES, MANFRED F. R . - Organisatieparadoxen - Klinische benaderingen van management.
9704: KETS DE VRIES, MANFRED F.R. - Worstelen met de demon. Over emoties, irrationaliteit en onbewuste processen in mens en organisatie.
9415: KETTER, NORBERT (PHOTOS) - Esch-sur-Alzette
9738: KETTING, J.J.H. - De ware oorsprong van het Christendom.
13363: KETTNER, EDUARD - Eduard Ketnner Hauptkatalog 2001/2002
2976: KEULTJES, THEO J. - Babberich, kerk en klooster
2676: KEUNING, DR. H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland
3319: KEUNING, P. - Eenvoudige zielen Uit de boekenserie Opgang
12473: KEUTER, X.H.A. - Vascular access for haemodialysis. A comparative study of brachial-basilic and prostetic graft arteriovenous fistulas.
8861: KEVERLING BUISMAN, F. DR. - Verdrag en Tractaat van Venlo Herdenkingsbundel, 1543-1933
9373: KEVERLING BUISMAN, F. - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813.
12559: KEVERLING BUISMAN, F. - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Nijkerk. Tekst en kadastrale gegevens. Incl.losse kaarten compleet.
10298: KEY CHAPPLE, CHRISTOPHER (ED.) - Ecological Prospects. Scientific, Religious, and Aesthetic Perspectives.
13368: KEYNES, HORSTED / POLDERVAART, IR. J.L. - Welsh Ponies Jaarboek van het Nederlands Welsh Pony Stamboek 1967
5251: KEYSER, MARJA - Komt dat Zien ! De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw
11432: KEYZER, AD DE - Om voor Gods gelaat te staan. Een expositio missae.
8460: KEYZER, JAN - Bij den ingang der concertzaal Muziekpaedagogische en -psychologische wenken voor concertbezoekers die geen muzikale opleiding hebben genoten
12417: KHEE YEUNG, KAK - Juxtarenal aortic aneurysms: aspects of treatment and reduction of postoperative complications.
3979: KIEL, FRANK WILSON - Hendrik Gerrit Kiel, Dutch Immigrant to Pennsylvania. A Genealogy
4010: KIELICH, WOLFGANG (SAMENSTELLER) - Aanzien van de 19e eeuw. Een dramatisch beeldverslag van 100 stormachtige jaren.
5387: KIELSTRA,E.B. - De Indische Archipel. Geschiedkundige schetsen.
7012: KIERKEGAARD, SØREN - Aforismen. Verzameld en vertaald door Drs. W.R. Scholtens.
12118: KIJNE, RENE - Jongens gebleven. Twintig van de 700 brieven uit de correspondentie tussen Rene Kijne
11419: KING MOSES - King's Views of New York: Deutscher Liederkranz Souvenir Ausgabe.
9994: KING, MARTIN LUTHER - Rosa stond niet op........ Geweldloze opstand in Montgomery.
11801: KING, LESTER - The Natal Monocline: explaing the Origin and Scenery of Natal, South Africa.
2654: KING, DONALD - Samplers
13789: KINGDON, JONATHAN - Lowly Origin. Where, When, and Why Our Ancestors First Stood Up.
3978: KINGMANS, H. - Als een veldhoen op de bergen. Een verhaal uit den Geuzentijd.
13616: KINSER, SAIKI - 12 Japanese Masters
2566: KINZEL, HELMUT - Pflanzenökologie und Mineralstoffwechsel.
1337: KIRCHNER, O. - Blumen ind Insekten. Ihre Anpassungen aneinander und ihre gegenseitige Abhängigkeit
14699: KIRCHNER, ERNST LUDWIG - Katalog der Sammlung, Band III (3): Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Skizzen, Holzschnitte, Radierungen, Lithographien, Textilien,: mit Stiftung Rosemarie und Konrad Baumgart-Möller,
12619: KIREYEV, M, A. KOVARSKY - Switchgear Installation. A manual for Installers of Electrical Switchgear and Power Lines.
10398: KIRKMAN, ROBERT - Skeptical Environmentalism. The Limits of Philosphy and Science.
4910: KIRSCH, JONATHAN - The Woman Who Laughed at God. The Untold History of the Jewish People.
2209: KIS, SANDOR - Een schip verdween Een spannend boek voor jongens van 10-15 jaar Tekeningen van Gerard van Straaten
2783: KISA, ANTON - Das Glas im Altertume. III.Teil.
2475: KISKER, U. - Niederrheinisches Jahrbuch Band XII. Beitrage zur Landes entwicklung Nr. 25
12101: KIST, N. C, - Het klooster van Reguliere Kanunniken, weleer op Sint Pieters Wiel buiten Zalt-Bommel gelegen. En Het klooster Sint Marienacker te Rossem
14281: KIST, FLOOR - Honderd jaar Den Haag Honderd jaar Onderlinge 's-Gravenhage 1895 - 1995
11386: KITSELAAR, P.J.E.H.M - Doppler ultrasound tests in the diagnosis of chronic aortoiliac obstruction.
3575: KIZEL, J. - Licht over Spanje
4822: KLAAS, GUSTAAF - De Historie van de Parochiekerk van de H.H. Simon de Judas te Ootmarsum
11578: KLAASSEN, RENÉ (E.A.) - De Vaart. 600 jaar Heilig Bloedprocessie in Boxmeer.
14976: KLAASSEN, M.J.C. (SAMENSTELLER) - De officier van administratie bij de Koninklijke Marine 1824-1913.
4638: KLABUND - Der Kreidekreis - Spiel in 5 Akten nach dem Chinesischen von Klabund - Im Originalkarton
14042: KLANTEN, ROBERT (ED. A.O) - Neogeo: A New Edge to Abstraction
14608: KLANTEN, ROBERT (ED. A.O) - Swiss Graphic Design
3588: KLAPP, ERNST - Taschenbuch der Gräser. Erkennung und Bestimmung, Standort und Vergesellschaftung, Bewertung und Verwendung.
3273: KLARENBEEK, DR. A. - Practische Heelkunde van het Kleine Huisdier. Verzameling korte gegevens
14258: KLASENS, JOH, - Groninger grondleggers van de Nederlandse Volksschool.
10592: KLAUW, BART VAN DER EN RIJNHOUT, BART - Luchtbrug Market Garden. Nieuwe feiten, cijfers en verslagen over de voorbereiding en de uitvoering, de verliezen en het verraad van de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
5494: KLAVER, A. - Tagore en zijn wegbereiders. 1e druk
8938: KLEEREKOPER, S. - Bedrijfseconomie
1878: KLEFFNER, WILHELM - Unser Hausgeflugel. I. Teil. Das Grossgeflugel. Zweiter Band
3316: KLEIJN, E. M. F. - Conflicten Uit de boekenserie Opgang
4093: KLEIJN, MR. A. - De Marken in de gemeente Zweelo sinds de markescheiding.
4097: KLEIJN, PROF.MR. A. - Een Burgemeesterscarriere. Gelimiteerde uitgave
4169: KLEIJN, A.A. - Gids voor de Rijnvaart. 3e druk. Incl. bijlage: Seinen uit het reglement van politie voor de Rijnvaart.
10604: KLEIJNEN MARC, MALCONTENT, PETER - De geschiedenis van de Arnhemse posterijen en het hoofdkantoor op het Jansplein.
13940: KLEIN KRANENBURG, DIEDERICK - Samen voor ons eigen. De geschiedenis van een Nederlandse Volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985.
3594: KLEIN, LUDWIG - Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbucher. Unsere Wiesenpflanzen. Zweite Auflage
3598: KLEIN, L. - Sammlung Naturwissenschaftlicher Tassenbucher. Waldblumen und Farne.
5102: KLEIN, DR. IR. W.C.(RED) - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied, in Nederlands, en Australisch Nieuw Guinea.
7041: KLEINE STAARMAN, JUDITH. - Collaboration and technology: The nature of discourse in primary school computer-supportes collaborative learning practices. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Sociale Wetenschappen.
14097: KLEINHOUT, HENK - Jazz als probleem. Receptie en acceptatie van de jazz in de werderopbouwperiode van Nederland 1945-1952
13440: KLEINHOUT, HENK - Swing is the Thing. Hengelo en de Jazz 1920-1960
14086: KLEINHOUT, G.W.H. - Black Power en Black Jazz. Zwarte identiteit, nieuwe zwarte jazz en de zwarte emancipatiebeweging in de jaren zestig in de Verenigde Staten
2012: KLEINKEMM, HUGO - Die Insel Texel. Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde bei der philosophischen Fakultat der Grossherzoglich Hessichen Ludwigs-Universitat zu Giessen.
7509: KLEINPAUL, RUDOLF. - Florenz in Wort und Bild. Geschichte-Kulturgeschichte-Kunstgeschichte. Mit 140 Illustrationen.
12795: KLEINPENNING, JAN, M.G. - Rudolf Hendrikus Alexander Cools (1908-1987) Leraar aardrijkskunde en geschiedenis. Hoogleraar sociale geografie.
10697: KLEINTJENS, J EN SORMANI, L. - Rekeningen der stad Nijmegen1382-1543. Deel V 1532-1534. (los deel)
10681: KLEISTERLEE, GERARD (VOORWOORD - Philips Semiconductors Nijmegen. 50 jaar herkennen. 1953-2003
12402: KLEM, TACO, M,A L. - Venous cryo surgery of the leg/ Veneuze cryo chirurgie van het been.
8980: KLEPPER, G.L. - De Regeering van Koning Willem den Derden.
8161: KLEPPER, G.L. - Gedenkboek, Koningin Wilhelmina in haar openbaar leven.
4522: KLERK, ARIE DE. - Bouwen aan de Hofstad. De geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250-1900, in sociaal en cultureel perspectief
5257: KLEY, HEINRICH - Leut' und Viecher, Album von Heinrich Kley
3876: KLIJN, HENDRIK, HARMEN - Montigni. Treurspel 3e druk
7763: KLIJN, OLAF - Holland anno 1900. Henri Cassiers (1858-1944).
5950: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Nieuwe gedichten van Hendrik Harmen Klijn. Eerste deel
8036: KLINKENBERG, GERARD VAN - De mens als natuurverschijnsel. Over de mens en zijn strijd om het voortbestaan.
2593: KLINKENBERG, WIM - Adieu Zaandam. Uitgegeven in opdracht vaan het gemeentebestuur van Zaandam
8335: KLINKERT, DR. D. (RED.)/ENNEKING DR. J.A.M. (BEWERKING) - Aanwinsten of Diagnostisch en Therapeutisch Gebied. Vierde Bundel: De ziekten der spijsverteringsorganen. Voornamelijk met het oog op de behandeling.
11388: KLINKERT, PIETER - Results of bypass surgery for peripheral arterial occlusieve disease.
12747: KLINKERT, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch zakwoordenboek, ten behoeve van hen, die het Maleisch met Latijnsch karakter beoefenen
12286: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
10817: KLIPHUIS, NELL. - De verjaarsfoto van de koe Rosalinde
10815: KLIPHUIS, NELL. - Hoe de pauw Frank een nieuwe naam kreeg.
1502: KLOEK W. TH. - De kasteeltekeningen van Roelant Roghman Deel II
3131: KLOEKE, W. - Notitie-atlas der geheele aarde Zevende druk
7987: KLOK, R.H.J. - Oude graven tussen IJssel en Vallei. Prehistorische grafheuvels uit de steen- en bronstijd op de Veluwe.
10079: KLOMP. H. - De Terreinkeus van de Kieviet. Vanellus vanellus (L) 27ste publicatie van de Stichting Vogeltrekstation Texel
10221: KLOMP, R.G. - Tussen station en stad. De gemeentetram Zaltbommel. 1910-1923.
12476: KLOMP, HOUKE M. - Outcome in patients with critical limb ischemia in the ESES-trial. Spinal cord stimulation versus optimal medical treatment.
11347: KLONNE, B.H. - Onze Voorouders volgens de Theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler met garvures
7277: KLOOS, J. - Noordwijk in den loop der eeuwen.
6096: KLOPPENBORG, P.W.C. - De secretiesnelheid van aldosteron onder normale en pathologische omstandigheden
3285: KLOS, H.G./ LANG E.M. - Zootier Krankheiten. Krankheiten von Wildtieren im Zoo, Wildpark, Zirkus und in Privathand sowie ihre Therapie.
7664: KLOTZ, HEINRICH - Kunst im 20. Jahrhundert. Moderne-Postmoderne-Zweite Moderne.
14815: KLUIJVER,HAN DE (E.A.) - BREKEND LICHT/ REFRACTING LIGHT. Architectuur Glas Kunst/ Architecture Glass Art.
10440: KLUIN, H. - Dwaasheid, die wijsheid beschaamde. bij het honderdjarig bestaan van de Van 't Lindenhoutstichtingen Neerbosch
9483: KLUIVER, J.H. - Historische orgels in Zeeland. II Walcheren.
9484: KLUIVER, J.H. - Historische orgels in Zeeland.
1183: KNAP, JOSINA - Gerrit Willem Knap. 2 mei 1873 - 24 november 1931. Kunstschilder en Aestheticus. Tweede druk
9541: KNAPE, MARIUS - Cytologische diagnostiek van maagcarcinoom.
10874: KNAPP, DR. IR. W.H.C. KNAPP - A.S.F. Korrels der A.S.F.-V.C.F.
3585: KNAPP, R. - Die Pflanzenwelt der Rhön unter besonderer Berücksichtigung der Naturpark-Gebiete
10872: KNAPP, DR. IR. W.H.C. KNAPP - Ultra Super en Bodem
10873: KNAPP, DR. IR. W.H.C. KNAPP - Ultrasuper als meststof.
9289: KNAPPER, C. KZ - Leerboek van het boekhouden.
13018: KNAUER, WOLFRAM - Zwischen Bebop und Free Jazz. Komposition und Improvisation des Modern Jass Quartet. Band II: Noten.
1853: KNAUS, DR. C. - Tweede deel De Koffie-Bereiding
1763: KNEEPKENS, C. H. - Het iudicium constructionis Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw deel IV Werkuitgave van Petrus Hispanus summa Absoluta Cuiuslibet
1804: KNEEPKENS, C. H. - Het Iudicium Constructionis Het leerstuk van de Constructio in de 2de helft van de 12de eeuw Deel I Een verkennende en inleidende studie
1768: KNEEPKENS, C. H. - Het iudicium constructionis Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw Deel II Uitgave van Robertus van Parijs summa 'Breve Sit'
4418: KNEPPERS, G.C. - Steigers en stutwerk in het bouwvak. Handleiding ten dienste van het Nijverheidsonderwijs, studerenden, metselaars, timmerlieden, opzichters, uitvoerders, etc.
8384: KNIGHT, W.A. - Het Lied van onzen Syrischen Gast
14746: KNIJFF, PROF. DR. PETER DE - Archaeology by means of DNA: hype or here to stay? (Negenentwintigste Kroon-Voordracht)
2757: KNIPPENBERG, L. - De transformatie van Thailand van een agrarische in een industriele samenleving. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Sociale Wetenschappen
13555: KNOBEL, BRUNO - Jazzfibel. Mit Schallplatte: Tonbeispiele von Jazz Stilarten.
9888: KNOL, EGGE (RED. E.A.) - Professor van Giffen en het geheim van de Wierden.
6241: KNOLLYS, W.W - The Life of a Soldier
9882: KNOLS-JACOBS, SONJA - Dwerglandschap. Nanotechnologie van fiction naar science.
7968: KNOOP, W.J. - Krijgs- en geschiedkundige geschriften. Tweede deel.
7965: KNOOP, W.J. - Krijgs- en geschiedkundige geschriften. Eerste deel.
12214: KNOOP, W.H. - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940
7967: KNOOP, W.J. - Krijgs- en geschiedkundige geschriften. Vierde deel.
5055: KNOPP, GUIDO - Die große Flucht. Das Schicksal der Vertriebenen.
10182: KNUBBEN WINTER, MICHAEL A. - Het Geslacht Pluijgers Deel I
8597: KNUIVERS, J.G. - Landbouwtrekkers voor het Middelbaar Agrarisch Onderwijs Tweede herziene druk
14094: KNULST, WIM - Jazz anno 1970
12200: KNUVELDER, DR. GERARD - Mariken van Nieumeghen.
10293: KOBRAT, DR. ERWIN - Säuglingspflege.( Die Sammlung Aus der Natur und Geisteswelt)
7189: KOBUS, JAN, CHRISTIAAN - Beknopt biografisch Handwoordenboek van Nederland, behelzende de Levensbeschrijvingen van vele personen, die zich in Nederland hebben bekend gemaakt. 3 Delen: A-H, I-S, T-Z.
8879: KOCH, HOFRAT ALEXANDER - Deutsche Kunst und Dekoration Band XXXVII Oktober 1915- März 1916
5811: KOCH, DR. A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
13953: KOCH, ANDRÉ (A.O.) - Struck by Lighting. An art-historical introduction to electical lighting design for the domestic interior.
13256: KOCH, NATALIE - Djangology Een onderzoek naar de stijlontwikkeling van Django Reinhardt
8754: KOCKEN, GEERT - Frans Berntsen Varend Kunstschilder
3496: KOECHLIN, R. & MIGEON G. - Oriental art. Ceramics, fabrics, carpets. One hundred plates in colour with introduction and descriptions.
13826: KOEHL, ROBERT LEWIS - The SS. A history 1919-45.
14676: KOEHN, HENRY - Die Nordfriesischen Inseln. Die Entwicklung ihrer Landschaft und die Geschichte ihres Volktums
2714: KOEHN, ALFRED - Notes on Bonsai
9464: KOEK, JAN EN BONT, GARRELT - Monnickendam in vroeger dagen en de geschiedenis van Slag op de Zuiderzee.
14639: KOEKKOEK, GERARD - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen
14947: KOEKKOEK, PATER JAN - De Heerlijkheid Baak. Geschiedenis van een Achterhoeks dorp.
11550: KOELEMAY, MARK - Non-invasive assessment of peripheral arterial occlussive disease.
1034: KOEMAN, DR. IR. C. AND HOMAN, H.J.A. - Atlantes Neerlandici, Volume VI
2790: KOENEN, MARIE - Verzen
1422: KOENEN, MARIE - Wat was en werd. Eerste reeks
6872: KOENEN, MARIE - Sint Franciscus van Sales als schrijver.
14111: KOENIG, DR. KARL. - Jazz Oral History Interviewing. Includes Sources for New Orleans Jazz Research.
1327: KOENRAADS, J. - Gooise schilders
9956: KOEPP, JOHANNES - Untersuchungen uber das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544
3631: KOERSVELD, E. VAN - Over de bruikbaarheid van de bittervoorn (Rhodeus Amarus Block) als testobject voor steroide stoffen.
6680: KOESOEBJONO-SARWONO, SOLITA - Community participation in primary health care in an indonesian setting
10757: KOESTLER, ARTHUR (A.O) - De God die faalde. Ervaringen met het communisme.
8949: KOETSVELD, C.E. VAN - De Gelijkenissen van Het Evangelie op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijke Gezin. Met 34 Platen
4865: KOETSVELDT, E, E. - Het menschelijk leven in drie woorden.
14531: KOGURE, MINORI - National Prestige and Economic Interest. Dutch Diplomacy toward Japan 1850-1863
2201: KÖHLER, CARL. - Praktische Kostümkunde in 600 Bildern und Schnitten.
14843: KÖHLER, JOACHIM. - Wagners Hitler: Der Prophet und sein Vollstrecker.
6737: KOHLER, HENRIETTE - Freude und Lehre. Schlichten Erzahlungen fur Knaben und Madchen von 8-10 Jahren. Mit zwei kolorierten Bildern
14096: KOHLER, PETER/KONRAD SCHACHT. - Die Jazzmusiker. Zur Soziologie einer kreativen Randgruppe.
9513: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelingspsychologie. Deel II De schoolleeftijd
5884: KOK, J. - Enkhuizen door de eeuwen heen.
12093: KOK, A. S. - Shakespeare's Dramatische Werken Deel 1 t/m 7 compleet
2904: KOK, WILLEM - tussen 40 min en 40 plus Veertig jaar Nederlandsche Tafelronde
4066: KOK, RIEN (E.A.) - 50 jaar elektrische spoorwegen in Nederland.
7401: KOK-MAJEWSKA, ELLA - Sporen door de Betuwe 125 jaar (beeld)geschiedenis van het openbaar vervoer vanuit Tiel
2088: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Salland tot en met de tweede wereldoorlog.
6631: KOLÁCEK, JOSEF S.J. - Zilver en zwart. Zilver is de Tjechische leeuw, op rode achtergrond, zwart is de Vlaamse leeuw, op gele achtergrond
8177: KOLFF, MR. B. - Rotterdam, vrijer dan een vrijhaven.Met tekeningen van Jo Spier
5622: KOLFIN, ELMER - Het werk der geheele gemeente. De St. Antonius-Abt: een neogotische kerk van Cuypers en haar kunstvoorwerpen in Hees-Neerbosch 1826-1996.
11180: KOLK, JAC. VAN DER - Wegwezen! Een tijd van onderduiken en een tijd van evacueren. 1942-1945.
12489: KOLKHUIS, DR. J. - Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw. Dr. E.J.B. Schonck.
5518: KOLLEWIJN, R.D. & R. VAN DIJK - Staatsrecht en rechterlijke organisatie van Indonesië in overgangstijd (met bijlagen). Voor studenten samengesteld.
9418: KOLMESCHATE, G.J. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
9998: KONING, MARTINE WITTOP - Moderne Voeding Eenvoudige spijslijsten en recepten voor de practische en zuinige huisvrouw bewerkt naar Dr. M. Hindehede's Dyrtids Kogebog
9545: KONING, Z.J, VEENENDAAL, E.J., KEUNING J., E.A. - De gouden kandelaar. Christelijk tijdschrift voor het huisgezin. Tweede jaargang met acht platen. Mei 1901-April 1902
14655: KONING-COETERIER, JEANNE - Wat spelen we op kinderpartijtjes. Een serie spelletjes om de jeugd binnen en buiten gezellig bezig te houden.
10000: KONING, MARTINE WITTOP - Wat de huisvrouw van voedingsleer moet weten
3853: KONING LDZ. , CORNELIS DE - Tafereel der stad Haarlem en derzelfde Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den tegenwoordigen toe II. deel met platen
3946: KONING, M. E. L. DE - De aandacht van publiek, media en politiek voor milieuproblemen
4124: KONING, M. DE - De Nederlandse Hervormde Gemeente in Zweelo.1602-1952. Gedenkboekje
4328: KONING, M. DE - Boschbescherming. De Leer der Ziekten en Beschadigingen van Houtgewassen.
4704: KONING, CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.
13086: KONING,DE HELEEN DIAN - Innate immunity in the skin: Schnitzler's syndrome and pattern recognition receptors.
11056: KONING, RUUD DE - Brieven van mijn vader Henk de Koning uit Duitsland en Tsjechie 1942-1945
4619: KONINGSBERGER, DR. J. C. - Hollandsche Jongelieden en Indische Landbouw
2239: KONINGSBRUGGEN, JACQUELINE VAN - R.W. van de Wint Schilder, beeldhouwer , bouwer Tweede druk
14049: KONTTINEN, MATTI - Finnish Jazz
5784: KOOGER, HANS - Oud-West. Herinneringen aan de Amsterdamse Da Costabuurt.
5782: KOOIJ, P - Stadsgeschiedenis. Deel 4 in de reeks Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis
14803: KOOIJMANS, JIP LOUWKE - Stadsvolgels in hun domein. (NIEUW EXEMPLAAR)
4800: KOOIMAN, D. - Handboek voor besturen, beambten en ingelanden van Waterschappen in de provincie Noordholland.
7156: KOOLBERGEN, H. VAN - Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap
6323: KOOLEN, MR. A.E.TH. - Bezit-spreiding in de zin van vermogensvorming in breder kring.
7200: KOOLHAAS, THOMAS. - Spiritual partner: Brasil Brandsma. 95 drawings.
8419: KOOLHOF, G.J.L. - De spoorbrug bij Culemborg 1868-1982.
12585: KOOMAN, KEES (E.A.) - 25 jaar marathon Rotterdam
7102: KOONINGS, W./ DRS. W. BUENK - De geschiedenis van de edelsmeedkunst.
13785: KOOP, VOLKER - Hitlers Funfte Kolonne. Die Auslands-Organisation der NSDAP.
10825: KOOPER, J. - Het Waterstaatsverleden van de Provincie Groningen. Compleet met losse bijlagen.
13161: KOOPMAN, PIET - JazzKroniek van de Zaanstreek 1925/2000
13040: KOOPMANS, RUDIE - Over muziek en politiek. Een essay
9833: KOOPMANS, RAYMOND - Het leven, ziek zijn en sterven. Een onderzoek naar morbiditeit, functionele status en mortaliteit van dementerende verpleeghuispatiënten
13640: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R - Nondum. Roman (met opdracht van de schrijver)
2580: KOOPMANS, H. - Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland.
3078: KOOPS, W EN MEIJER, F. - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588.
14645: KOOTEN, TOOS VAN EN MARENTE BLOEMENHEUVEL (RED.) - Beeldentuin Kröller-Müller Museum
12803: KOOTER, SIMON - Levensrit. Gedichten van Simon Kooter
14321: KOPPERS, THEO (VOORWOORD) - C.V. De Waoterjokers 2014-2015
8803: KORBER, PHILIPP - Christophorus Columbus, de ontdekker der Nieuwe wereld. Historisch verhaal voor de jeugd bewerkt.
12949: KORCHENKIN, GEORGI - Faith
11181: KOREN, MARIAN - The right of the child to information.
8392: KORFF, A.M.D. - Snel Esperanto leren Woordenboek
8306: KORIDON, BEN - Stoom rond Hattem. De geschiedenis van het spoor op de Noord-Oost Veluwe.
8895: KÖRNER, J. - Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. Der Stadt Bocholt
13218: KORNER, FRIEDRICH / GLAWISCHNIG, DIETER (HRS) - Jazzforschung Jazz Research 2
13219: KORNER, FRIEDRICH / GLAWISCHNIG, DIETER (HRS) - Jazzforschung Jazz Research 6/7
13214: KORNER, FRIEDRICH / GLAWISCHNIG, DIETER (HRS) - Jazzforschung Jazz Research 3/4
13215: KORNER, FRIEDRICH / GLAWISCHNIG, DIETER (HRS) - Jazzforschung Jazz Research 5
7782: KORSTEN, J. - Standhouden door veranderingen. De Limburgse Land- en Tuinbouwgrond als behartiger van argrarische belangen. 1896-1996
6765: KORTEKAAS, HUUB - De Wereld Mijn Tuin, een poëtisch verslag van een groeiend bewustzijn
12986: KORTENHORST, LIES - De Kunstflat. Z7 Katern 4. Zuidbroek, Zevenhuizen, verdwijnen, verschijnen.
6885: KORTEWEG, NEEL - Uit de diepte van de zee duiken nieuwe dieren op.
2002: KORTHALS, H. A. - Korte geschiedenis der Heiniken's bierbrouwerij maatschappij N. V. 1873-1948
7456: KORTLANDT, A. - Het Rijnvaart Politie Reglement 1939 met voorstelling der seinen
11453: KORTOOMS, TOON - Laat de dokter maar opkrassen... (gesigneerd, met boodschap)
1140: KOSCHATZKY, WALTER & KOSSATZ, HORST-HERBERT - Ornamental Posters of the Vienna Secession
4251: KOSSMANN, ALFRED - Het vuurwerk 1e druk gedichten
8890: KOSTER, A.G.B. - Eischt een bon. De Hummelo-Enschedese Kunstweg 1856-1994
9420: KOSTER, ALEX (E.A.) - Venster op het verleden. Didam-Knollenburg in de laat-Romeinse tijd.
2111: KOSTER, A. - Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier
1974: KOSTER, MAREN - Allerlei vriendjes
11012: KOSTER, MAREN - Onze Lievelingen.
8992: KOSTER, ARIE - Openbaar groen op ecologische grondslag
4073: KOSTER, D. - To Hellen's Noble Land...... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854)
5056: KOSTER, M. - Vademecum voor de banketbakkerij. Deel 1. (voedingsleer en grondstoffenkennis).
6522: KÖSTLER, ANDREAS - Die Ausstattung der Marburger Elisabethkirche. Zur Ästhetisierung des Kultraums im Mittelalter
14583: KOSTOF, SPIRO - A history of architecture. Settings and rituals
11797: KOTEN, J.W. - Armenzorg in vroeger tijden. Een genealogische handreiking.
10012: KOTEN-DE JONGE, J.W. - Het 4 - Mutatie-Model voor Carcinogenese Factoren die het ontstaan en de uitwerking van het 4-mutatie-model voor carcinogenese bepaalden.
3842: KOTZEBUE, A. VON - De Verwarring. Blijspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsch van A. von Kotzenue door J. s. van Esveldt-Holtrop Vierde druk
3838: KOTZEBUE, AUGUST VON - De Pagiestreken. Kluchtig blijspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsch van August von Kotzelue vrij gevolgd, door A. Fokke, Simonsz Tweede druk
12600: KOUDIJS, G.H. EN DE. J. WOLTERS-MARX - Onze technische serie. Natuurkunde II
12620: KOUDIJS, G.H. EN DE. J. WOLTERS-MARX - Natuurkunde I. Onze technische serie.
12591: KOUDIJS, G.H. EN DE. J. WOLTERS-MARX - Onze technische serie. Werktuigkunde II
9210: KOUWER, PROF. DR. B.J. - Functioneele lichaamsoefeningen voor de vrouw en het kind.
2433: KOZMINSKY, DR. ISIDORE - De beteekenis en magische kracht van de getallen.. Een uitgebreider en herziene uitgave van de getallen en hun magische kracht en geheimen.
13264: KRABBE, MIRKO - Faces Gesigneerd
2083: KRACKERS, JOHAN LUKAS - Wandmalereien des Spatbarocks
1366: KRAHE, J. A. - Lehrbuch der rationellen Korbweidenkultur. Sechste, gänzlich umgearbeitete Auflage von F. Köning
9262: KRAKAUER, ERICH - Fur Freunde der Musik Volkstumliches Opern-Album
2989: KRALL. KARL - Denkende Tiere. Beiträge zur Tierseelenkunde auf Grund eigener Versuche. Der kluge Hans und meine Pferde Muhamed und Zarif.
2330: KRAMER, JACK - Gardens for all seasons.
8368: KRAMER, MATTHIAS - Nieuw woordenboek der Nederlandsche en Hoogduitsche Taal, waarin de woorden en spreekwyzen der eerste taale, volgens hunne verscheidene betekenissen en kragt, door de laatste naauwkeurig verklaard en opgehelderd worden
12848: KRAMER, A.L.N. SR. - Apakah Indonésianja? (Hoe zeg je 't in 't Indonesisch?)
12185: KRAMER,J., - Zee Land. Nieuw Oosterscheldeplan. Dijken, dammen, bruggen. Stormvloeden en Deltawet. Recreatie en watersport. Schone industrie? Verdronken land zonder zee.
14987: KRAMERS, J.H. - Herinnering aan Petrus de Raadt.
7148: KRAMM, CHRISTIAAN - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde Geschilderde Kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. waarbij is gevoegd een afzonderlijk levensberigt der beroemde Glasschilders, de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth.
12945: KRASILOVSKY, PHYLLIS - De koe die in het water viel. Geïllustreerd door Peter Spier
6919: KRAUSBAUER, THEODOR - Aus meiner Mutter Märchenschatz. Mit Bildern von Franz Hein.
11000: KRAUSE, REV. W.H. - Lectures delivered In Bethesda Chapel, Dublin.Vol. I.
9208: KRAUSHAAR, WOLFGANG - 1968 als Mythos, Chiffre und Zäsur.
7384: KRAUSS, PAULINE E.A. - Europaplein. Knooppunt van innovatief beleid.
4993: KRAUTHEIM-BROUCK, ULRIKE - Tastbaar verleden. Objecten uit de grensregio/ Erfassbare Vergangenheit. Objekte aus der Grenzregion.
1888: KRECKE,DR. F.W.C. - Het klimaat van Nederland
6176: KRECKE, DR. F.W.C. - Handboek der Algemeene Natuurkundige Aardrijkskunde. Derde verbeterde en vermeerderde druk. Met kaarten en houtgravuren
12886: KREHER, DONALD, L AND DOUGLAS R. STINSON - Combinatorial Algorithms. Generation, Enumeration and Search.
7535: KREMER, CHRISTOPH JACOB - Akademische Beiträge zur Gülch- und Bergischen Geschichte. Erster Band.
7536: KREMER, CHRISTOPH JACOB - Akademische Beiträge zur Gülch- und Bergischen Geschichte Dritter Band Geschichte der Grafen von Gulch Geschichte der Grafen von Berg
11829: KREUKELS, DR. L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940
2110: KREUTZ, C.A.J. - Orchideeen in Zuid-Limburg. Met kleurenfoto's van de auteur
13995: KREUZER, FERDINAND - Geschichte des Landes um die Furka. Mit Beschreibung des Furkabasistunnels Oberwald-Realp.
10811: KREVELEN, D.W. VAN. - Chemische vezels
2072: KRIEGBAUM, FRIEDRICH - Michelangelo Buonarroti. Die Bildwerke
14185: KRIELE PAUL - Verdwenen Stadsgezichten.(Den Bosch)
3677: KRIMPEN, H. VAN - Boek. Over het maken van boeken.
9178: KRISHNAMURTI - Toespraken van J. Krishnamurti in het Sterkamp Ommen 1931 (29 juli-5 augustus)
9501: KRIST, THOMAS - Werkstatt-Tabellen fur die Metallindustrie. Band II.
11655: KROGT, PETER VAN DER (E.A.) - Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden/ Bibliography of the History of Cartography of the Netherlands.
13621: KROLS, BIRGIT - Too Young to Die: 20th century icons that moved generations (English, Dutch and French Edition)
5658: KROMMENDIJK, BEREND - Le canal de Postel et quelques aspects de l'aménagement de voies navigbles dans le bassin industriel Nord-Ouest de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.
8867: KRONENBERGER, BERNHARD - Die neue Diagnostik-Lingualis (Zungen-Diagnose) Eine vollkommen neuartige Entdeckung des Verfassers, aus der Zunge viele Krankheiten der Verdauungsorgane zu erkennen.Mit 64 Abbildungen
2636: KRONENBURG, DR. A. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie
8607: KRONENBURG, J. A. F. - Levensschets van Mgr. Joannes Zwijsen als Stichter van de Congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg.
6437: KROON, SJAAK - Grammatica en communicatie in het onderwijs Nederlands
7400: KROP, DR. F.J. - Op de Tentoonstelling Tweede druk
14719: KROPLIEN, MANFRED (ED) - Shop byDepartment EN Hello. Sign inYour AccountTryPrimeWishList Cart 0 Your StoreDeals StoreGift CardsSellHelp Books Advanced Search Browse Subjects New Releases Best Sellers Globe and Mail Best Sellers Best Books of the Month Children's Books Textbooks Today's Deals Livres en français Books ? Arts
14982: KROSENBRINK, HENK - Dr. W.P.C. Bos zijn leven en zijn tijd
11306: KRUGER, JOANNES BAPTISTA. - Kerkelijke geschiedenis van Het Bisdom van Breda; dat is van het Noord-Brabantsch deel van het voormalig Bisdom van Antwerpen (met inbegrip van dat Bisdom en der Stad als verblijfplaats der toenmalige Bisschoppen); mitsgaders van de Vierde en Vijfde Distrikten van Zeeland, welke een bestanddeel van het huidig Bisdom van Breda vormen. Eerste deel: 1872, Tweede deel: 1874. Derde deel: 1875, Vierde deel: 1878.
11365: KRUGTEN, H. VAN - Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond
14161: KRUIJTER, KEES DE EN WILLEM MOOIJ - Luchtwachtpost in het dorp Loenen aan de Vecht 1921-1940.
10456: KRUISHEER, DR. C EN HOOGEVEEN, L.P.M. - De Beurt-Stoomvaart Nijmegen-Rotterdam 1649-1949. Nijmeegse Studiën Deel VI
6431: KRUISHEER, J. - Relativiteit. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van Wetenschap, Wijsbegeerte en Theosofie.
2605: KRUISINGA, E. - A handbook of present-day english Fourth Edition
14640: KRUIZINGA, J.H. - Watergraafsmeer Eens Een Parel Aan De Kroon Van Amsterdam
3251: KRUSE, A.J. - Quantitative biomarkers to indentify low- and high rist CIN lesions.
9922: KRUYFF-GOBIUS, TINE DE - Het Indische Meisje Geïllustreerd door L.W.R. Wenckebach
11781: KRUYTSER, E.M. (VOORWOORD) - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XII.
6961: KUBATZ, F.J. - De onderzeeboten van de Koninklijke Marine
13658: KUCHLEIN, JOOP H. EN ROB DE VOS - Geannoteerde naamlijst van de Nederlandse vlinders/ Annotated checklist of the Dutch Lepidoptera.
13659: KUHLER, DR. W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register samengesteld door Dirk Visser.
3252: KUHNEL, RADKA - Steroid hormone receptors in human ovarian cancer.
13902: KUIJPERS, TOON - Handrie, Sjang en Tinus Kuijpers. Leven en werken in Castenray, 'de Schraolen Hoek'
11868: KUIJPERS, W. (RED.) - Een eeuwfeest rond Sint Antonius Abt. Overasselt en Nederasselt 1891-1991.
8995: KUIL, PIETER VAN DER - Een parel aan de Veluwezoom. Oosterbeek als toeristische trekpleister
14988: KUIL, PIETER VAN DER - Jan Kneppelhout en zijn tijdgenoten - Een wandeling door het Oosterbeek van de 19de eeuw
3591: KUILE, DR, E.H. TER - De drie oude kerken van Zutfen.
14915: KUILE, DR, E.H. TER - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel IV De Provincie Overijsel Eerste stuk: Twente
6756: KUILE, DR, E.H. TER - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel IV De Provincie Overijsel Eerste stuk: Twente (nieuwe druk)
3454: KUILENBURG-VAARS, G EN KUILENBERG, C. - Over Blokland. Geschiedenis van een dorp in het Land van Arkel.
14628: KUIPER, MAARTEN - Een kijkje in de geschiedenis van Langedijk.
8180: KUIPER, PROF.DR. J.P. (E.A.) - 25 jaar Dermatologie onder Prof.Dr. J.W.H.Mali.Liber Amicorum, aangeboden bij zijn afscheid op 31 oktober 1985.(gesigneerd)
7899: KUIPERS, WIM (TEKST) - Expose SDH (Swets, Dols
12577: KUIT GEESJE EN HIELKE VAN DER MEULEN. - Rundvlees uit Natuurgebieden. Productie en perspectieven voor de afzet.
2038: KULMBACH,K.L. UND NORDHAUFEN, A.K. - Handbuch der Schriebmachinenschreibens
5295: KULTERMAN, UDO - Neues Bauen in Afrika.
13224: KUMPF, HANS - Postserielle Musik und Free Jazz Wechselwirkungen und Parallelen Berichte Analysen Werkstattgesprache
13209: KUMPF, HANS - Postserielle Musik und Free Jazz Wechselwirkungen und Parallelen Berichte - Analysen - Werkstattgesprache
6291: KUN, L.J.A. VAN DER - Bijvoegsel tot het verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland, op last van den minister van Binnenlandsche Zaken, verrigt door de ingenieurs en landmeters bij de algemeene dienst van den Waterstaat, onder leiding van den hoofdinspecteur van den Waterstaat.
9744: KUNKEL, G. - Die Kanarischen Inseln und ihre Pflanzenwelt.
12700: KUNST, J - Music in Java. Its history, its theory and its technique. Volume I and Volume II
12693: KUNST, MR. J. - Hindoe-Javaansche Muziek-instrumenten. Speciaal die van Oost-Java.(deel II)
14000: KUNTO, HARYOTO - Wajah Bandoeng Tempo Doeloe.
8305: KUNTZE, W.J. (SAMENSTELLER) - Gelders jaarboek 1961. Inhoudende gegevens omtrent Rijks-provinciale, Gemeente- en Waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang.
6520: KUNZEL, RUDI - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden Historisch-antroplogische studies
8785: KUPPEVELD, FRANS - 't Zwaantje en de Biesselt. Een herberg en een buurtschap op de Mookerheide.
12325: KUPPEVELT, JAN VAN - Topic en Comment. Expliciete en impliciete vraagstelling in discourse.
8606: KURSIETIS, ANDRIS, J. - The Wehrmacht At War. 1939-1945. The Units and Commanders of the German Ground Forces during World War II.
10121: KUSTCHEWSKIJ, IWAN - Nikolaj Negorew oder der gluckliche Russe. Roman uebersetzung aus dem Russischen.
13798: KUSTER, SJORS - Solution- and Solid-Phase Synthesis of Novel Heterocycles via High-Pressure Promoted Cycloadditions of Nitroalkenes. An entry towards structural diversity.
6129: KUSTERS, WIEL EN BOOSTEN GER - Carboon, krijt en drukinkt. Boeken van Wiel Kusters en Ger Boosten in de stadsbibliotheek van Maastricht
7580: KUSTERS, WOUTER - Jules Michelet La Sorcière Nouvelle édition critique avec introduction, variantes et examen du manuscrit
7944: KUSTERS, W,A.H.M. - Michelet, Jules. La Sorcière. Nouvelle édition critique avec introduction, variantes et examen du manucrit. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
1538: KUYER, MEJ. CHR. A. M. - Brabantia Illustrata III
1040: KUYER, CHR.A.M. - Brabantia Illustrata III.
6794: KUYLE, ALBERT - Zeiltocht. (nummer 209/550)
6583: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland Eerste deel Noordbrabant
14232: KUYPER, HANS - Sterke Verhalen Uit De Zaan . Waar gebeurd en opnieuw geschreven.
p1000: KUYPER, J. - Gemeente Balgoy, Provincie Gelderland
p1001: KUYPER, J. - Gemeente Bemmel, Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeenten Angeren en Doornenburg
p1002: KUYPER, J. - Gemeente Bemmel, Provincie Gelderland
p1003: KUYPER J. - Gemeente Echteld Nr. 2, Kadastrale Gemeente Ochten, Provincie Gelderland
p1004: KUYPER, J. - Gemeente Gennep, Provincie Limburg
p1005: KUYPER, J. - Gemeente Groesbeek, Provincie Gelderland
p1006: KUYPER, J. - Gemeente Herpen, Provincie Noordbrabant.
p1007: KUYPER, J. - Gemeente Horssen, Provincie Gelderland
p1008: KUYPER, J. - Gemeente Millingen, Provincie Gelderland
p1009: KUYPER, J. - Gemeente Mook en Middelaar, Provincie Limburg
p1010: KUYPER, J. - Gemeente Ubbergen No. 1, Kadastrale Gemeente Ubbergen, Provincie Gelderland
p1011: KUYPER,J. - Gemeente Ubbergen no.2, Kadastrale Gemeente Leuth en Kekerdom, Provincie Gelderland.
p1012: KUYPER, J. - Gemeente Wamel, Provincie Gelderland
p1013: KUYPER, J. - Gemeente Wijchen, Provincie Gelderland
p1014: KUYPER, J. - Gemeente Velp, Provincie Noord-Brabant
p1016: KUYPER, J. - Gemeente Aalten, Provincie Gelderland
p1017: KUYPER, J. - Gemeente Barneveld no. 1, Kadastrale Gemeenten Barneveld en Voorthuizen. Uitvouwbare kaart
p1018: KUYPER, J. - Gemeente Barneveld no. 2. Kadastrale Gemeente Garderen, Provincie Gelderland
p1019: KUYPER, J. - Gemeente Beest, Provincie Gelderland
p1020: KUYPER, J. - Gemeente Borculo, Provincie Gelderland
p1021: KUYPER, J. - Gemeente Ubbergen no 2. Kadastrale Gemeente Leuth en Kekerdom. Provincie Gelderland
p1022: KUYPER, J. - Gemeente Velp, Provincie Gelderland
p1023: KUYPER, J. - Gemeente Wijchen, Provincie Gelderland
p1024: KUYPER, J. - Gemeente Buren, Procincie Gelderland
p1025: KUYPER, J. - Gemeente Buurmalsen, Provincie Gelderland. ca. 1867
p1026: KUYPER, J. - Gemeente Valburg no. 2, Kadastrale Gemeente Slijk Ewijk. Provincie Gelderland. ca. 1868
p1027: KUYPER. J, - Gemeente Doornspijk, Provincie Gelderland. ca. 1867
p1028: KUYPER.J, - Gemeente Eibergen no. 1, Kadastrale Gemeente Eibergen, Provincie Gelderland. ca. 1866
p1029: KUYPER. J, - Gemeente Eibergen no. 2, kadastrale Gemeente Beltrum, Provincie Gelderland. ca. 1867
p1030: KUYPER, J. - Gemeente Elburg, Provincie Gelderland, ca. 1867
p1031: KUYPER, J. - Gemeente Ermelo nor. 2, Kadastrale Gemeente Nunspeet, Provincie Gelderland
p1032: KUYPER, J. - Gemeente Ermelo no. 2, Kadastrale Gemeente Ermelo, Provincie Gelderland
p1033: KUYPER. J, - Gemeente Est en Opijnen, Gemeente Gelderland.
p1034: KUYPER. J, - Gemeente Est en Opijnen, Gemeente Gelderland.
p1035: KUYPER, J. - Gemeente Gameren, Provincie Gelderland
p1037: KUYPER.J, - Gemeente Gorssel No.3, Kadastrale Gemeente Dorth, Provincie Gelderland
p1038: KUYPER, J. - Gemeente Groenlo, Provincie Gelderland
p1039: KUYPER, J. - Gemeente Zeeland, Provincie Noordbrabant
p1040: KUYPER.J, - Gemeente Willige Langerak, Provincie Zuid-Holland
p1041: KUYPER.J, - Gemeente Laren no. 2, Kadastrale Gemeente Laren (Zuid oostelijk deel), Provincie Gelderland
p1042: KUYPER,J. - Gemeente Laren no. 1, Kadastrale Gemeente Laren en Verwoude (Noordwest.gedeelte)
p1043: KUYPER.J. - Gemeente Kerkwijk, Provincie Gelderland, ca. 1868
p1044: KUYPER.J, - Gemeente Hurwenen, Provincie Gelderland, ca. 1865
p1045: KUYPER. J, - Gemeente Hoevelaken, Provincie Gelderland
p1046: KUYPER.J, - Gemeente Herwijnen, Provincie Gelderland, ca. 1867
p1047: KUYPER.J, - Gemeente Hengelo, Provincie Gelderland
p1048: KUYPER.J, - Gemeente Heerewaarden, Provincie Gelderland
p1049: KUYPER.J, - Gemeente Heerde no.2, Kadastrale Gemeente Veessen Provincie Gelderland, ca. 1867
p1050: KUYPER.J, - Gemeente Heerde no.1, Kadastrale Gemeente Heerde, Provincie Gelderland, ca. 1867
p1051: KUYPER. J, - Gemeente Hedel, Provincie Gelderland
p1052: KUYPER, J. - Gemeente Hattem, Provincie Gelderland
p1053: KUYPER. J, - Gemeente Harderwijk, Provincie Gelderland
p1054: KUYPER. J, - Gemeente Haaften, Provincie Gelderland
p1055: KUYPER. J, - Gemeente Lichtenvoorde, Provincie Gelderland
p1056: KUYPER. J, - Gemeente Lochem, Provincie Gelderland
p1057: KUYPER. J, - Gemeente Maurik, Provincie Gelderland
p1058: KUYPER.J, - Gemeente Nederhemert, Provincie Gelderland
p1059: KUYPER. J, - Gemeente Neede, Provincie Gelderland
p1060: KUYPER. J, - Gemeente Nijkerk, Provincie Gelderland
12950: KUYPER, J. - Wereld-Atlas voor Kantoor en Huiskamer.1e Deel Europa.2e Deel Azië, Afrika, Amerika en Australië. Alle kaarten op dezelfde schaal. Premie op Het Nieuws van den Dag.
9559: KUYPER, G. (VERTALING) - Anastasia. De Hertogin van Mecklenburg. Naar het Duitsch van Carl Beyer.
4851: KUYPERS, E.L.G.E. - Met de hoed in de hand. Kierkegaard als pedagoog
8593: KWANTES, J. - Beknopte schets der algemeene geschiedenis van de schepping der wereld tot op onze tijd Tweede verbeterde druk
8380: KWEE, M.G.T. - Klinische gedragstherapie in Nederland
5869: LAAK, P.J. TER - Kent u ze nog.... de Monstersen... waarin ook afbeeldingen uit Ter Heijde.
14936: VAN LAAKE, PIETER-PAUL - Urenboek
11562: LAAN, L. VAN DER - Pathophysiological mechanisms of Reflex Sympathetic Dystrophy. A clinical and experimental study.
3176: LAAN, DR. N. VAN DER - Rederijkersspelen. Naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
1084: LAANSTRA ,S, EN BROUWER ,T - Muziektenten in Gelderland
6080: LAAR VAN 'T, A. - Stoornissen in de uitscheiding van water in het bijzonder bij een tekort aan cortisol
3494: LAAR, H. VAN - In en om het aquarium. Deel II.
7846: LAARHOVEN, HANNEKE VAN - Vascularization, oxygenation, and metabolism in colorectal cancer. Implications for cytotoxic treatment. Een
3669: LAAT, A.J. DE (E.A.) - NEC. 75 jaar historie.
9896: LAAY, J. (RIJKSVEEARTS) - Handleiding voor de genezing van de meest voorkomende veeziekten
14666: LACHLAN MACKENZIE, J AND HELLA OLBERTZ (ED.) - Casebook in Functional Discourse Grammar
12408: LACLOS, CHODERLOS DE - MAURICE ALLEM - Les Liaisons dangereuses.
13080: LACOMBE, ALAIN - Ella Fitzgerald.
14337: LACOSTE, EMMY - Het tarot van Marseille
7648: LACROIX, DÉSIRÉ - Histoire de Napoleon
1577: LACROIX, PAUL - Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'Histoire de France
11714: LADEMACHER, HORST - Nederland
7844: LAERE, PAUL VAN (E.A.) - In de geest van Lohman. Over leven, leren en leiderschap.
9779: LAFAILLE, MICHEL - Weerzien in Hotel Victoria. Roman
14182: LAFEBER,C.V. - De Industriële Revolutie in Groot Brittannië voor Lancashire.
14276: LAFEBER, C.V. - Om U te redden vernietigen wij U Geschiedenis van Vietnam. 1945-1975
5654: LAGARRIGUE, BRUNO PIERRE LOUIS. - Un temple de la culture européenne (1728-1753). L'histoire externe de la Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l'Europe.
6931: LAGERLÖF, SELMA - Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgerson mit den Wildgänsen. Mit 95 Textabbildungen und 8 farbigen Vollbildersn von Wilhelm Schulz, sowie einer Übersichtskarte von Schweden.
9280: LAGERLÖF, SELMA - Christus legenden
9739: LAGERLÖF, SELMA - Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Badet I,II.
14428: LAGERWEY, KANUNNIK E.(VERKLARENDE TEKST) - Die Legende van Sinte Williebroert. Gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478
2907: LAGONDIE, LE COMTE J. DE - Le cheval anglais extrait su manual du sport, publié a londres en 1856 par Stonehenge avec tables généalogiques
7531: LAHARPE, J.F. - Lycée, ou Cours de Littérature Ancienne et Moderene
3045: LAING, JOHN EN WIRE, DAVID - Encyclopedie van tekens en symbolen. Een uniek bronnenboek met meer dan 2500 beelden uit de gehele wereld, van tienduizenden jaren oud tot aan het begin van de twintigste eeuw.
7872: LAL, P - The Mahabharate of Vyasa. Condensed from Sanskrit and Transcreated into English by P. Lal.
14011: LAMA, SHABKAR - De vlucht van de Garoeda. Een beroemde meditatie-tekst uit de meest esoterische traditie van het Tibetaanse Boeddhisme ingeleid en vertaald door Keth Dowman
5541: LAMARCK, JEAN - Zoologische Philosophie. Deutsch von Heinrich Schmidt. Mit Einleitung und Anhang: Das phylogenetische System der Tiere nach Haeckel.
8961: DE LAMARTINE, A - NOUVELLES MEDITATIONS POETIQUES avec commentaires
9936: LAMB, MRS (RUTH BUCK) - Captain Christie's Granddaughter
13106: LAMBERT, G.E. - Kings of Jazz I. Duke Ellington.
6665: LAMBOOIJ, A.J. - De Opperchirurgijn der Oostindische Compagnie
8655: LAMÉ-FLEURY, M. - L'Histoire Anchienne. Raconteé aus enfants. Nouvelle Edition.
12243: LAMEIJN, J., - Matahari terbit. Kitab batjaan melajoe (II)
12281: LAMEIJN, J., - Matahari Terbit. Boekoe Batjaan Melajoe VI
12279: LAMEIJN, J., - Matahari terbit. VI Kitab batjaan melajoe
3259: LAMERICHS, JOYCE - Discourse of Support: Exploring Online Discussions on Depression
12094: LAMERIS, MARINA - Markant Maartensdijk.
10234: LAMERS, LEON, P.M. - Tackling Biogeochemical Questions in Peatlands.
4892: LAMM, NORMAN - Faith and Doubt - Studies in Traditional Jewish Thought.
1896: LAMME, JOOP - Loense moppen
10357: LAMMERTS VAN BUEREN, A. - Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen.Van middeleeuws gesticht tot modern tehuis.
10663: LAMMERTS VAN BUEREN, A. - De verwoesting van een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen. 1940-1945.
10460: LAMMERTS VAN BUEREN, A., VAN. - De verwoesting van een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945.
2952: LAMMERTS VAN BUEREN, A. - De verwoesting va een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen. 1940-1945
2957: LAMMERTS VAN BUEREN, A. - Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen. Van middeleeuws gesticht tot modern tehuis.
3747: LAMOTHE-DE-LANGON, LE BARON - Bonaparte et le Doge.
1127: LAMPERT, PROF. DR. KURT - Bilderatlas des Tierreichs, Volumes I, II & III. Teil 1: Säugetiere; Teil II: Vögel; Teil III: Kriechtiere, Lurche, Fische, Niedere Tiere
2454: LAMPUGNANI, VITTORIO MAGNAGO - Dizionario Skira dell´architettura del Novecento
2474: LAMPUGNANI, VITTORIO MAGNAGO - Hatje Lexikon der Architektur des 20. Jahrhunderts.
6729: LAMSTER, J.C - Indie, gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.(1928). Inclusief bijgevoegde Schetskaart van Nederlands Nieuw Guinea schaal 1:25000 (1953)
11277: LANCHESTER, ELSA - Charles Laughton and I
5179: LAND, DR. J.P.N. - De wijsbegeerte in de Nederlanden. Vertaald en bezorgd door C. van Vollenhoven. Met levensbericht van den schrijver door C.B. Spruyt.
7988: LANDA JOCANO, F. - Philippine Prehistory. An Anthropological Overview of the Beginnings of Filipino Society and Culture.
10299: LANDAIS, NAPOLÉON. - Dictionnaire Général et Grammatical des Dictionnaires Français. Extrait et complément de tous les dictionnaires anciens et modernes les plus célèbres, par Napoléon Landais. Tome premier A-G
1151: LANDE, NATHANIEL, LANDE, ANDREW - The Cigar Connoisseur. An Illustrated History and Guide to the World's Finest Cigars
13624: LANDSBERGER, STEFAN - Chinese Propaganda Posters. From Revolution to Modernization
2501: LANDSTROM, B. - Die Schiffe der Pharaonen - Altägyptische Schiffsbaukunst von 4000 bis 600 v. Chr.
3333: LANG, JOHN - Bullion Johannesburg Men, Mines and the Challenge of Conflict
13212: LANGE, ARTHUR - Arranging for the Modern Dance Orchestra First edition
6008: LANGE, J. DE - The relation and development of english and icelandic outlaw-traditions.
5427: LANGELEER, G. - Beelden en stemmen uit Geldersch Laren
14330: LANGEN K.W. DE - Intensiteitsmetingen in het rontgenspectrum. (met programma concert)
7783: LANGEN, HILDE - Die Sieben Raben. Bilderbuch von Hilde Langen. Dichtung von Marta Strachwitz..
9121: LANGEN VAN, D.R.A. - Wij waren in ...Jogja!
6938: LANGENBRUCH, W. - Praktische Menschenkenntnis auf Grund der Handschrift. Eine leicht fassliche Einleitung, die Menschen aus ihrer Handschrift zu erkennen, zugleich ein Autographen-Album bedeutender und interessanter Persönlichkeiten.
7424: LANGENDOEN, J. - Lotgevallen der Prins Hendrik Stichting in de oorlogsjaren 1942 tot 1945
8562: LANGERON, M. - Precis de microscopie
3493: LANGEWIS, L EN WAGNER, F.A. - Decorative Art in Indonesian Textiles
1900: LANGUI, EMILE - Gust De Smet
4022: LANKHORST, OTTO S. - Voorgoed geboekstaafd, De Katholieke Boekverkopers- en Uitgeversvereniging Sint Jan vanaf het 25-jarig jubileum in 1949 tot aan de opheffing in 1979.
4850: LANNOY, DE JULIANA CORNELIA BARONESSE - Dichtkundige Werken Van Juliana Cornelia Baronesse de Lannoy
7224: LANS, J. R. VAN DER - Koning Karel en Windukind.
11917: LANS, MGR. M.J.A. - Adventspedikatien van wijlen den ZeerEerw. Heer J.C.H. Muré
8485: LANS, J. R. VAN DER - Liederen en Liedekens
7301: LANSINK, AD. - Beeldspraak. Gesprekken met kunstenaars uit het Rijk van Nijmegen.
7144: LANTERMANS, K. - Vier verjoardage van Kochius. Over-Betuwsche Novelle.
6837: LANTERMANS, K. - Vier Verjaorsdage van Kochius (uute Over-Betoew). Over Betuwsche Novelle
9780: LANTMAN, REN - Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorgcentrum ouderen en levensvrage te Nijmegen ( 2003-2011).
2031: LANZONE, R.V. - Dizionario di Mitologia Egizia. Risstampa anastatica dell'edizione originale Torino 1881-1884
13061: LAPADU-HARGUES, P. - En parcourant le Puy-de-Dôme.
9502: LAPIDOTH, RUTH - The Arab-Israel Conflict and its Resolution: Selected Documents.
6270: LAPORTE, JOSEPH, L'ABBÉ DE. - Le voyageur François, ou la connoisance de l'ancien et du nouveau monde. Tome X.
12783: LAPPARENT, ALBERT F. DE - Régions de Paris. Excursions géoliques et voyages pédagogiques.
8519: LAQUER, PROF.DR. (RED) - Aanwinsten op Diagnostisch en Therapeutisch Gebied. Zevende Bundel. De endocriene ziekten en haar orgaan- en hormoontherapie. Eerste deel.
3622: LARGE, E.C. - The advance of the fungi.
9352: LAROS, C.D. - Schiedam. Stad met een gouden randje.
7248: LAST, JEF - Acht ( 8 ) werken van Jef Last
11206: LATHOUWERS, N.M.F. EN VAN ZOELEN, J.P.H. - Kent u ze nog...de Tielenaren.
13842: LAUBSCHER, MATTIAS - Schöpfungsmythik ostindonesischer Ethnien. Eine Literaturstudie über die Entstehung der Welt und die Herkunft der Menschen.
6060: LAURENT, HIPPOLYTE - Les Chatiments Corporeles
13639: LAUREYSSENS, JULIENNE - Cahiers 78 Bijdragen. Industriële Naamloze Vennootschappen in België 1819-1857.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

6/1