Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10212: ENZING, CHRISTIEN - Product innovation in the Dutch food and beverage industry. A study on the impact of the innovation process, strategy and network on the product's short- and long-term market performance.
9714: ERBRINK, JACOBIEN EN HELMICH ESTHER - Op de toekomst! Verhalen die bedoeld zijn om eerstejaars studenten geneeskunde meer vertrouwd te maken met de medische praktijk waar ze in hun stage mee te maken zullen krijgen.
3147: ERCOLI, GIULIANO - Art Deco in prent
16223: ERDMAIER, BERNARD (PHOTO'S) - Geo Art. Kunstwerk Erde
16147: ERDMAIER, BERNARD (PHOTO'S) - Geo Art. Kunstwerk Erde
8932: ERDMAN,,, J.E. - Erdman's alfabetische lijst van al de gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden meet aanwijzing van de Gerechtshoven, Arrondissementen en Kantons, waartoe zij behooren. Vijfde, vermeerderde druk
6767: ERENS, FRANS (VERTALING) - De geest van Thomas a Kempis. Bloemlezing uit zijne werken. Uit het Latijn vertaald.
4145: ERENSTEIN, R.L. - De Herder en de Hoveling. Een onderzoek naar de aard en de functies van pastorale toneelvoorstellingen aan de hoven van Noord-Italie in de 16e eeuw.
2457: ERHART, FOKKE EN BEKHUIS JOHAN - Broedvogels van de Gelderse Poort. 1989-1994
15142: ERINKVELD, H. (RED.) - Dichter bij huis . Poetische kaart van Oosterbeek
12966: ERKELENS, HELMA EN LOUWKE MEINARDI - Zorg tot het einde van de stichting Talma zorginstellingen. 75 jaar verzorgings- en verpleeghuizen
15212: ERLBECK, REINOLD (U.A.) - Das Kosmos Wald- und Forstlexikon.
15335: ERP, MARIEKE VAN - Accessing Natural History. Discoveries in Data Cleaning, Structuring, and Retrieval.
14381: ES, W.A. VAN UND R.S. HULST - Das Merowingische Graberfeld von Lent.
16310: ES, WIM VAN - Om een profiel der afgraving te bezien. Na 100 jaar terug naar Dorkwerd.
4994: ESCHENBACH, WOLFRAM VON ( VRIJ BEWERKT DOOR LIDA VAN DER MEIJ) - Parsival
6935: ESCHRICHT, D.F. - Het leven in zijne natuurlijke verschijnselen. Pupulair verklaard. Met platen en houdsnee-figuren.
11015: ESKES, PROF.DR. T.K.A.B. - Herinneringen (gesigneerd exemplaar)
6077: ESNEAUX JOSEPH - CHENNECHOT L.E. - Histoire philosophique et politique de la Russie depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours.
14371: ESSARTS, ALFRED DES - Le Meneur de Loups. Recit de Village par Alfred des Essarts
15605: ESSEN, W.J. (VOORWOORD) - Doornenburg. 150 jaar kerkgeschiedenis 1848-1998
5116: ESSEN, J. VAN - Reglement of Ordonnantie Op 't beleggen van Armen-Penningen door Diaconen of Armen-Meesters ten platten Lande voor de Quartieren van Zutphen en Veluwen
16553: ESSEN, JAAP VAN - De historie van N.E.C. Nijmegen. 15 november 1900-2000
9745: ESSER, KARL. - Kryptogamen. Blaualgen, Algen, Pilze, Flechten. Praktikum und Lehrbuch.
2316: ESSERS, CAROLINE - Enterprising Identities; Female Entrepreneurs of Morroccan and Turkish Origin in the Netherlands
15767: ESSINK, J.G.H.C. - Een Versche Meikrans, neergelegd aan de voeten van Maria.
16132: ESTERIK, CHRIS VAN - Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe.
3541: ETTEN, ALEX VAN - Qua Patet Obelix
14372: EUGENIO SUE. - El Castillo del Diablo, O El Aventurero .
2586: EVANS, P.G.H. - The Natural History of Whales & Dolphins
13374: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 4. 1945-1949
13372: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 2. 1935-1939
13371: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 3. 1940-1944
13370: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 5 1950-1954
13369: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 6 1955-1959
13380: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists. Volume 1 1917-1934
3999: EVERETT-GREEN, EVELYN - Zijn overwinning. Eeen verhaal uit bange dagen Vertaald door Marie
15530: EVERHART, MICHAEL J. - Oceans of Kansas. A Natural History of the Western Interior Sea.
12624: EVERMA, M. - Kraaienjong
12623: EVERMA, M. - Vogeltje blijft zingen
12625: EVERMA, M. - Vogeltje
10837: EVERS, J,W EN STRASTERS J.K. - Hang- en sluitwerk en kramerijen voor meubelmakers. Leerboek ten dienste van het Nijverheids Onderwijs. 2 delen: tekst en platen.
1329: EVERS, J.W. - Geschiedenis van het meubel
12004: EVERTS, JHR, ED. - Cleopatra Neerlandica. De schildvleugelige insecten van Nederland en aangrenzend gebied. Landbouw, ontwikkeling en verblijf, alsmede eene korte mededeeling over het verzamelen en prepareeren. Eerste deel: 6 platen, Tweede deel: Met 8 platen en 62 houtsneefiguren in den tekst, benevens een literatuuroverzicht. Derde deel: met 19 figuren.
12669: EVERTS, JHR, ED. - Coleoptera Neerlandica. Nieuwe naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied voorkomende schildvleugelige insecten.
15388: EVERWIJN, DYONYSIUS - Abraham van Wiquefort en zijn Proces.
13649: EWALD, CARL - Sprookjes. 1e druk
1895: EYCK, CHARLES - De weg naar Golgotha
1410: EYFFINGER, ARTHUR - Grotius Poeta.Aspecten van Hugo Grotius Dichterschap
11827: EYKMAN, DR. C.(E.A.) - De Nederlandsche vogels. Determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, broedgegevens, verblijf, verbreiding buiten Nederland en geographische vormen van alle tot nu toe in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. 3 delen.
8449: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Derde deel, Tweede gedeelte
8450: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Derde deel, Eerste gedeelte
8451: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Tweede deel
11560: EZZAHIRI, RAJAA - Infection and Inflammation In Progression of Atherosclerosis: the role of Chlamydia pneumoniae infection in different mouse models.
13606: FABART, A.E. - Manuel du Fondeur.
7166: FABER, J.M. - Weten en kunnen No. 9. Wat dien ik, als beoefenaar der Huisvlijt, van de theorie van het Magnetisme en de Electriciteit te weten? Bijdrage tot bevordering van de huisvlijt. Met 15 figuren.
5488: FABER, F.J. - Geologie van Nederland. I: Algemeene geologie. II Historische geologie. III: Nederlandsche landschappen.Derde druk
1452: FABIUS, A. N. J. - Geschiedenis Van Bussum
6338: FABRE, J. H. - La Vie des Insectes morceaux choisis 15 Gravures et 11 Planches hors Texte
8604: FABRICIUS, JOHAN - De Grote Geus
12006: FABRICIUS, JOHAN ALBERT / ROHR, JULIUS BERNHARD VAN / DERHAM, W. - Phytotheologie, oft Godleerende Plantkunde, door Julius Bernard van Rohr: met een schets en ontwerp der Godleerende Water- en Vuur-Kunde, enz. van Johan Albert Fabricius alles ten vervolge van W. Derhams Godleerende Natuur- en Sterre-Kunde
7558: FABRIZI, JEAN - L 'Italie apres la guerre. Traduit de l'italien et precede d'une introduction. Et d'un mot de reponse a M.About paar. M .Martin Doisy
16518: FADER, KLAUS - Zahnradbahnen der Alpen. 19 Bergbahnen in Deutschland, Frankreich, Osterreich und der Schweiz.
7306: FAGEL, J. - Het Oproer te Rotterdam in 1868, zijn oorzaken en gevolgen.
3042: FAGG, W & PLASS, M. - African Sculpture. An anthology
9754: FAHN, A. - Plant Anatomy. Fourth Edition
3638: FALKENBERG, HEINZ - Forstunkrauter
6029: FALKENBURG, REINDERT, JONG DE, JAN, MEIJERS, DULCIA, RAMAKERS, BART, WESTERMANN, MARIET - Kunst voor de markt 1500-1700
7740: FALLET, C. - Le premier pas dans le monde. Lecons de politesse
13526: FANELLI, ANDRE - Encyclopedie Jazz Hot/ L'instant. Rhytm'n Blues
13879: FARNETI, CARLO - Le Menage Parisien suivi de la Femme Infidele ingenue Saxancour
1585: FASZBINDER, HEINRICH - In vollen bloei. Een boek van innerlijk volgroeid worden voor onze toekomstige vrouwen
2051: FAT, L.A. TJON SIE - Contribution to the knowledge of Cyanogenesis in Angiosperms (Cyanogene verbindingen bij Poaceae, Commelinaceae, Ranunculaceae en Campanilaceae)
13262: FAULKNER, ROBERT R. - Hollywood Studio Musicians Their Work and Careers in the Recording Industry
3167: FAURE, R.P.H. - Dieu et Patrie. Epidodes Militaires, Etudes Historiques, Recits Lengendaires. Histoire, Litterature et Poesie.
15210: FAVENC, ERNEST - The history of Australian exploration from 1788 to 1888. Compiled from state documents, private papers, and the most authentic sources of information
16765: FAVROD, CHARLES-HENRI (TEXTE) - Opera. Photographie Gerard Uferas 1988 - 1996
13035: FAYENZ, FRANCO - Jazz domani
13155: FAYENZ, FRANCO - Il Nuovo Jazz Degli Anni 40
2567: FAYET, MONIQUE DE - Meubles et ensembles Renaissance Espagnole.
15318: FEARNLEY-WHITTINGSTALL, HUGH - The River Cottage Cookbook
14501: FEATHER, LEONARD - The encyclopedia of Jazz in the seventies.
13159: FEDERIGHI, LUCIANO - Cantare il jazz L'universo vocale afroamericano
15619: FEHMI, LES PHD AND JIM ROBBINS - The Open-Focus Brain. Harnessing the Power of Attention to Heal Mind and Body.
8596: FEININGER, ANDREAS - Vergrossern leicht gemacht
8546: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken. Vijfde deel Julia-Ferdinand en Constantia
8547: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken. Zesde deel. Waarin de naamlijst van de inteekenaren en Verhandeling over het Heldendicht met den gouden eerepenning bekroond door het taal- en dichtlievend genootschap, onder de spreuk: kunst wordt door arbeid verkregen, te Leyden in den jare 1781
8548: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Zevende deel Thirsa - Lady Johanna Gray
8549: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Achtste deel Ines de Castro - C. Mucius Cordus
8550: FEITH, JHR. JAN - Dicht- en prozaische werken Negende deel Proeve van eenige gezangen I - II
8551: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Tiende deel De Ouderdom - Lazarus
8552: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Elfde deel Het Graf - Brieven aan Sophie
8545: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Vierde deel Brieven V - VI
8543: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken. Tweede deel Brieven over verscheidene onderwerpen Eerste en tweede deel
8544: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Derde deel Brieven III - IV
8986: FELDBRUGGE, JULIE T.T.M. - Commitment to the commited. Treatment as interaction in a forensic mental hospital
15349: FELDMAN, ANITA - Henry Moore Late Large Forms.
14653: FELDMAN, ANITA AND MALCOLM WOODWARD. - Henry Moore Plasters
12860: FELIUS, MARLEEN (TEKENINGEN) - Grootvaders huisdieren en buurmans koe. Borg Verhildersum bij Leens (Gr.) 24 mei t.e.m 3 juli 1977.
16023: FELIX-FAURE, LAURENT - Aquarelleren in Nederland. Zoeken naar het licht.

Next 100 books from Antiquariaat van Hoorn

4/22