Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12903: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en Boete (Raskolnikow).
11944: DOSZ, P. ADOLPH - Gedachten en raadgevingen. Een handboek voor ontwikkelde jongelieden
15516: DOUGLAS, RAY. - De verhelderende kracht van handlezen. Een speurtocht naar ons diepste zelf.
14260: DOUMA, JAN ERNST - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
12855: DOUMA, H. - Het Kinderboek. Handleiding Voor Het Onderwijs in Vormen in Het Eerste Leerjaar. (Vertellen, Versjes-Leeren, Zingen, Spelen, Teekenen, Enz. ).
5441: DOUWENGA, J. - Wageningen 5-5-?45. Capitulatie
10944: DOUWES, MARIA - Hongaren in Nederland, Nederlanders in Hongarije. Vijftig jaar na 1956.
1608: DOYLE, CONAN A. - The green flag
7243: DOYLE, CONAN A. - Nieuwe avonturen van Sherlock Holmes. Vertaald door S. Vestdijk.
13468: DOZY, J.J. - Beknopte Internationale Geologische en Petroleumtechnische Legenda
2262: DRAGENDORFF,G. - Die gerichtlich-chemische Ermittelung von Giften in Nahrungsmitteln, Luftgemischen, Speisenresten, Korpertheilen etc.
16266: DRAGT, ROB - The wonderful world of Towing
9067: DRAGT, ROB - The wonderful world of Towning
3941: DRAHOS, MICHAELA - Convergence of competition laws and policies in the European Community Germany, Austria, and the Netherlands
15927: DREISSINGER, SEPP - Was reden die Leute. 58 Begegnungen mit Thomas Bernhard.
8892: DRELINCOURT, LAURANT - SONNETS CHRETIENS SUR DIVERS SUJETS
3787: DRENT, JACOB - Bijdrage tot de geschiedenis van de Gemeente Avereest. Zijnde de historie van Dedemsvaart - Oud-Avereest - Balkbrug en het kanaal de Dedemsvaart
13458: DREWIS, DR. G.W.J. - Mentjari ketetapan baru prosa dan sadjak dalam bahasa Indonesia
17587: DRIE, ROB VAN (EINDRED.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie. Jaargang 1 (1995) t/m Jaargang 10 (2004) compleet
15519: DRIESSEN, HENK (REDACTIE) - In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek.
6092: DRIESSEN, W.M.M. - De plasma renine-activiteit en de secretiesnelheid van aldosteron bij de mens in het bijzonder bij lijders aan hypertensie
5944: DRIESSEN, M.N.B.M. - Pollen and pollinosis. Medical and botanical aspects.
14713: DRIESSEN, G.G.(SAMENSTELLER) - Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus .Fragmenten kerkgeschiedenis uit de periode 1672-1977
9316: DRIFTE, REINHARD - Japan's foreign policy
15384: DRIGGS, FRANK - Black Beauty, White Heat: A Pictorial History of Classic Jazz, 1920-1950
16085: DRIJBER, MR J. (VOORWOORD) - Ach lieve tijd. 750 jaar Arnhem en de Arnhemmers
8959: DRIJFHOUT, H.; JASSIES, K. - Het Overijselse volkskarakter.
15608: DRIMMELEN, W. VAN (E.A.) - Voor de eenheid van beleid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken.
1667: DROOGENBROECK, J. A. VAN - Callewaert's woordenboek Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch inhoudende alle gebruikelijke woorden der gewone taal Zesde uitgaaf
12864: DROOGENDIJK, J.M. - De gids van Bergen op Zoom. Historisch verhaal van de verdrijving der Franschen uit hun laatste vesting.
7524: DROOGER, L EN NOORDEGRAAF, L. - Hijsgereedschappen. Kettingwerk, staaldraadkabels, touwwerk.
1711: DROOGMANS, J. - Jules Frere dichter en folklorist
4359: DROST, AERNOUT - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey, taalkundige aanteekeningen door Dr. C.G.N. de Vooys.
5376: DROST, A. - Schetsen en verhalen. Door den schrijver van Hermingard van de Eikenterpen. Tweede en laatste stuk.
16353: DROST, J. E.A. - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815
11969: DROZ, JOSEPH - Economie politique ou principes de la science des richesses. Troisieme edition
12699: DROZ, GUSTAVE - Paris a Cheval. Texte Et Dessins
9090: DRUCKER, PETER F. - The new realities in government and politics/ in economics and business/ in society and world view.
7922: DRYKONINGEN, C.H. - De transurethrale behandeling van de prostaathypertofie.
16898: DUBECH, LUCIEN - Histoire générale illustrée du théâtre
17036: DUBOIS PHILIPPE J / YESOU PIERRE - Les Oiseaux Rares en France
10578: DUBOIS P J, DUQUET,M. - La passion des oiseaux. Le guide pratique de l'ornitho.
17525: DUBOIS, PHILIPPE J. (A.O) - INVENTAIRE DES OISEAUX EN FRANCE, AVIFAUNE DE LA FRANCE METROPOLITAINE
13878: DUBREUIL ET P. NOEL - Monsieur Nicolas Ou le Coeur Humain Devoile.. Tome premier. Tome second
3014: DUBY, GEORGES EN ARIES, PHILIPPE - Geschiedenis van het persoonlijke leven De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-1800 Onder redactie van Roger Chartier
3015: DUBY, GEORGES EN ARIES, PHILIPPE - Geschiedenis van het persoonlijke leven De negentiende eeuw: materiele cultuur en de wereld van het individu Onder redactie van Michelle Perrot
14277: DUCKER, ERIK - News from an Inaccessible World: The History and Present Challenges of Deep-sea Biology
17727: DUDLEY, D.R. (ED.) - Virgil. Studies in Latin Literature and its Influence.
17179: DUDOK VAN HEEL, S.A.C - Van Amsterdamse Burgers Tot Europese Aristocraten. BandI en Band II
3804: DUERBERG, BERNARD. WENSING, J. H. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments, ter onderrigting en stichting inzonderheid van onderwijzers, meer gevorderde scholieren en huisvaders, uit de Heilige Schrift getrokken en van eenige aanmerkingen begeleid door Bernard Deurberg Uit het Hoogduitsch vertaald, Derde uitgave, herzien door J. H. Wensing
17589: DUERDEN, DENNIS - African Art
10136: DUFAY, JEAN - Nebuleuses Galactiques et Matiere Interstellaire
6984: DUGDALE, WILLIAM - The Baronage of England or and Historical Account o the lives and most Memorable Actions of Our English Nobility .Volume I and volume II.
13774: DUGGAN, CHRISTOPHER - Fascist Voices. An Intimate History of Mussolini's Italy.
8082: DUIJTSCH, CHRISTIAAN. - Bloemlezing uit de werken van Christiaan Salomon Duijtsch, in leven Israelitisch Rabbijn in Hongarije, en overleden als Predikant der Nederl. Gereformeerde Kerk. Met portret des schrijvers en voorwoord van P. Deetman.
12790: DUINDAM, DRS. H.F.J. - De Mashrek of het Arabische Midden-Oosten. Een heet hangijzer in de samenleving der volken.
4460: DUINEN, G. VAN - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I 1600-1800. Deel II 1800-1954.
1695: DUINKERKEN, ANTON VAN , E.A. - Thijm-almanak 1938
14151: DUIVESTEIJN, ADRI - Het Haagse Stadhuis. Bouwen in een slagenkuil.
14476: DUKES, H.H. - The physiology of domestic animals
1156: DULAC, EDMUND - Picture-book for the french red cross
7212: DUMAS, ALEXANDRE - La Palais de Justice de Paris. Son Monde et ses Moeurs. 150 dessins inedit.Par la Presse judiciaire parisienne.
3105: DUMAS, ALEXANDER - Burggraaf de Bragelonne
3839: DUMERSAN, M. - Pauline, of Norsheid en Goedhartigheid; Tooneelspel, in drie bedrijven naar het fransch van M. Dumersan
2177: DUMONT, S (RED.) - In haar verleden ingewijd. De ontwikkeling van de vrouwengeschiedenis in Nederland.
2731: DUMVILLE AND KERSHAW - The Worsted Industry. (Pitman's Common Commodities and Industries)
9932: DUNANT, EMILE - Guide Illustre du Musee d'Avenches Premiere partie: Collections Archeologiques Seconde partie: Monuments Epigraphiques
3699: DUNKELBERG, DR. WILHELM FRIEDRICH - Dr. C. F. E. Fries' Lehrbuch des Wiesenbaus fur Landwirthe, Forstmanner, Cameralisten und Techniker, als zweite Abtheilung des Wiesenbaus in seinen landwirthschaftlichen und technischen Grundzugen zum Gebrauche bei Vorlseungen und zum Selbstunterricht, Reihe : Landwirth als Techniker, fur den gebrauch an landwirthschaftlichen und technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht,zweite sehr vermehrte Auflage
12040: DUPANLOUP, MGR.EN DEN GRAAF DE MONTALEMBERT. - Het erfgoed van den H. Petrus, of de regten van Pius IX, gehandhaafd tegen de revolutionnairen.
5244: DUPARC, H.J.A. & SLUITER, J.W - Lijnen van gisteren. 100 jaar Amsterdams openbaar vervoer in foto?s 1875-1975.
13590: DUPONT, CLARE (TRADRUCTION) - Itineraire gourmand des Castels
12893: DUPUYDT, F. - Bijdrage tot de geomorfologische en fytogeografische studie van het domaniaal natuurreservaat De Westhoek.
12072: DURAND, CH. - Dix Jours de Campagne ou La Hollande en 1831
12853: DURCH, WILLIAM J. - National Interests and the Use of Space
15919: DURING, I., (HERAUSGEBER) - Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast. Verhandlungen des 4. Symposium Aristotelicum veranstaltet in Goteborg. August 1966.
11796: DUSSART-DEBEFVE, SUZANNE UND PAUL MELCHERS: - Meilensteine. Ein literarisches Lesebuch fur hohere Schulen.( Inkl. Beiheft)
8832: DUVEAUX, MICHEL - Pierrot de dwaas
4216: DUVERNOY, HENRI M. - Human Brainstem Vessels With 108 Figures and 2 Folding Plates
11680: DUYNSTEE, PROF.MR. F.J.F.M. - Beschouwingen over en naar aanleiding van het politiek delict.
12590: DWARS, IR. A.W.C. - IJzerconstructie.Handleiding bij middelbaar technisch onderwijs en bij het ontwerpen en teekenen van ijzerconstructies ten behoeve van bouwkundige samenstellingen.
10078: DWORSKY, ALAN AND SANSBY, BETSY - Conga Drumming A beginner's guide to playing with time. CD inside
1426: DYKSTRA, WALING - Uit Friesland's Volksleven. Van vroeger en later
17203: DYMOND J.N. (A.O.) - Rare Birds in Britain
15008: DYSERINCK, DR. JOHS. - Dr. L.R.Beijnen. (rector Stedelijk Gymnasium van Den Haag) (1811-1897)
4633: DYSON, VERNE - Forgotten Tales of Ancient China.
10118: EARLE, JOHN - The Philology of the English Tongue. Clarendon Press Series.
13276: EATON, JEANNETTE. - Trumpeter's Tale. The Story of Young Louis Armstrong.
11932: EBBINK, W.M. - De groote misleider. Historische roman
16275: EBERHARD, OTTO - Ancient Egyptian Art. The Cults of Osiris and Amon.
15452: ECK, JAN VAN - Boter en Kaasmakerijen in de Duffelt. van boerderij naar zuivelfabriek/ Butter und Kasereien in der Duffel. Vom Bauernhof zur Molkerei.
2409: ECK, JAN VAN & FURTJES-EGBERS, MARTHA. - Boter en Kaasmakerijen in de Duffelt. van boerderij naar zuivelfabriek/ Butter und Kasereien in der Duffel. Vom Bauernhof zur Molkerei.
15451: ECK, JAN VAN - Klanken uit Kekerdom. Gedenkboek ter gelegenheid van honderd jaar fanfarekorps 'Uitspatting Na Arbeid'1899-1999.
5106: ECK, J. VAN, E.A. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Warnsveld. Tekst en Kadastrale gegevens.
12791: ECK, H, VAN (E.A.) - Irish Bogs. A case for planning. The controversy between exploitation and conservation of ombrotrophic peatlands in the Republic of Ireland.
13142: ECKERT, KURT - Profiles of International Drummers Percussionists Musicians presented by Paiste Cymbals Gongs with loosly inserted folded poster
12435: ECKSTEIN, H. - Critische beschouwingen over het postthrombotische syndroom.
7048: ECKSTEIN, DR. KARL. - Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berucksichtigung ihrer Biologie und wirtschaftlichen Bedeutung.5. Band Die Kleinschmetterlinge Deutschlands. Mit 32 Farbbendrucktafeln.
1873: ECREVISSE - De Bokkenrijders in het land van Valkenberg
9024: EDE, M. VAN EDE - De opbrengst van een groentetuin.
4353: EDELAMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing. Over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe
8853: EDELMAN, PROF. DR. C. H. EN OOSTING, IR. W. A. J. - Geologisch-bodemkundige onderzoekingen naar aanleiding van een schedelvondst op het voormalige landgoed De Sterrenberg nabij Arnhem
16921: EDELSTEIN, J. (RED.) - 70 jaar geschiedenis van HV
5928: EDER, G. (EDITOR - The Role of the Chimpanzee in Research: Symposium, Vienna, May 22-24, 1992
4589: EDER, J. - Heliogravure und Rotationstiefdruck, ferner Photogalvanographie, Photoglyptie, Asphaltverfahren und photographische Atzkunst.
15823: EDMONDS, C.J. - Kurds, Turks and Arabs. Politics, Travel and Research in North-Eastern Iraq. 1919-1925
13507: EDMUNDS, LEWIS - The Law and Practice of Letters Patent for Inventions.
15204: EDRIDGE, SALLY - Solomon Islands Bibliography to 1980. (Signed copy)
10172: EEDEN, FREDERIK VAN - Van de Koele Meren des Doods. Tweede druk
4203: EEDEN, DRS. H. VAN - De Rorschach-proef en de verbeeldingsphenomenologie van Jean-Paul Sartre
13646: EEKELERS, WILLEM - Het Roode Hoekje. Met een inleiding van Emmanuel de Bom.
8028: EEKHOF, D. - Dete(cto)rminatie. Selectie van foto's met beschrijving van de collectie van de auteur.
7077: EEKHOFF, W. - Beknopte Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Vriesland; bevattende Een Overzigt van den Algemeenen en Bijzonderen Toestand van dat gewest. Eerste stukje.
9983: EERD, CORRY VAN (RED. E.A.) - Muziek en Monument in Laarbeek. Uitgegeven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Stichting tot behoud en bevordering van het culturele goed in Beek en Donk.
11688: EERDEN, MENNOBART R. VAN - Patchwork, patch use, habitat exploitation and carrying capacity for water birds in Dutch freshwater wetlands.
12707: EERDEWIJK, ANOUKA VAN - The ABC of unsafe sex. Gendered sexualities of young people in Dakar (Senegal).
1495: EERENBEEMT, PROF. DR. H. F. J. M. VAN DEN - Sporend naar welvaart
5879: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN PROF.DR. - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I: Traditie en modernisering 1796-1890. Deel II: Emancipatie en industrialisering 1890-1945. Deel III: Dynamiek en expansie 1945-1996.
12066: EERNSTMAN, DR. T. - Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de Kolonien. Zevende, bijgewerkte druk.
3504: EERTWEGH, A.J.M. VAN DEN - In Vivo T-B cell interactions and cytokine production in the murine spleen./ In Vivo T-B cel interacties en cytokine produktie in de milt van de muis.
1429: EFDEE, DRS. RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland
15040: EGBERS, H, TH. - Millingen aan de Rijn van 1900 tot 1950. Serie Heemstudies nr. 11
16346: EGELIE, GODFRIED C. M. - Gietijzeren wegkruisen in Limburg : een inventarisatie en aanzet tot interpretatie van de thematiek
14935: EGGINK, C.A. - Refractive laser surgery of the cornea. A clinical evaluation.
9699: EGLI, DR. J.J. - Nomina Geographica. Versuch einer algemeinen geographischen onomatologie.
8165: EGLI, JODOC - Das heilige, allgultige und allgemeine Concilium von Trient, das ist: dessen Beschlusse und hl. Canones nebst den betreffenden pabstlichen Bullen; treu ubersetzt, und mit einem vollstandigen Sachregister versehen
17938: EHBRECHT, WILFRIED (HRSG.) - Lingen 975 - 1975
6590: EHRENBOURG, ILJA - De liefde van Jeanne Ney Roman uit het russich vertaald door S. van Praag
9297: EHRENBURG, ILJA - Die Verschworung der Gleichen. Das Leben des Gracchus Babeuf.
14207: EHRENSTEIN, THEODOR (HERAUSGEBER) - Das Alte Testament im Bilde. Ein illustrationwerk mit uber 2000 Abbildungen von altchristlichen, mittelalterlichen und neuzeitlichen Kunstwerken
17804: EHRLICH, DOREEN - Usonian Houses. Frank Lloyd Wright at a Glance. Usonian Houses: Frank Lloyd Wright at a Glance See this image Follow the Author Doreen Ehrlich Follow Usonian Houses. Frank Lloyd Wright at a Glance.
9950: EICHLER, DR. A.W. - Blutendiagramme. Erster Theil, enthaltend Einleitung, Gymnospermen, Monocotylen und sympetale Dyclotylen. Zweiter Theil, enthaltend die Apetalen und Choripetalen Dicotylen.
15648: EIGENER, WILHELM - Encyclopedie van het dierenrijk Lagere dieren - Insekten - Weekdieren - Vissen - Amfibien - Reptielen.
13755: EIJK, JOKE VAN DER/HARSHAGEN, ANDRIES. - Haaften. Kroniek van vijftig jaar Studiekring en het leven in Haaften
10763: EIJS, JAN VAN - Schoenen maken Durlinger. Geschiedenis van vijf generaties ondernemerschap.
16939: EIJSINK, TH.N. - Restauratie en revolutie in Arnhem 1 juli 1787-6 mei 1795. Deel 2: Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem.
8019: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - Tristan
11631: EIKELBOOM, B.C. - Evaluation of carotid artery desease and potential collateral circulation by ocular pneumoplethysmography.
7482: EILLEBRECHT, AD, GRIMBERGEN, JET , SCHIPPER, PETER - De sigarennijverheid in Culemborg Mensen en fabrieken
12310: EINSTEIN, ALBERT - Zoals ik het zie. Beschouwingen over maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen. Voor Nederland bewerkt en gecommentarieerd door Dr. H. Groot
14222: EISENBERG, JEROME M. - A Collector's Guide to Seashells of the World
12123: EISENSTEIN, SERGEJ M. - Lessen in regie.
17986: EKATERINA ROSSIJA IMPERATRICA II, ROSSIJA IMPERATRICA II AND EKATERINA ROSSIJA IMPERATRICA II - Katherina II. vor dem Richterstuhle der Menschheit.
9834: EKKERINK, J.L.P. - Het beloop van dementie bij ouderen in het verpleeghuis.
15735: ELDERS, DENNIS EN CAROLINE SOONS (EINDREDACTIE) - AKV/St. Joost. Eindexamenstudenten 2004/2005.
17138: ELDIK-THIEME, P.J. VAN - Een boek over doctoren. Vrij naar 't Engelsch
3856: ELEMANS, JAN - Via Trionfale Herinneringen aan de Bedevaart door de Nijmeegse Universitaire Gemeenschap in de Zomer van het Jubeljaar 1950 naar Rome ondernomen en in Opdracht van het Comite uit eigen en andermans Ervaringen voor alle Deelnemers achteraf beschreven
9116: ELEVELD, DAGMAR - DC-Stamp: Localization and Function in Dendritic Cells.
13255: ELEWOUT, JACK VAN - Bredase muziekschets van de 20e eeuw. Deel I Amusementsmuziek Jazzmuziek Jazzorganisaties
10751: ELFRINK, BART - Kotsanopoulon. Een verdwijnende gemeenschap, project in wording.
1534: ELIAS, MR. E. - Delft
16348: ELIENS, TITUS M. (E.A.) - Delfts Aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product. Deel III. De Porceleyne Fles
1420: ELIENS F. M. EN HARENBERG J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland
6982: ELISSEEV, SERGE. - La Peinture contemporaine au Japon.
10346: ELK, HENK VAN (SAMENSTELLER, E.A.) - Een eeuw vol verhalen. Het dagelijks leven in Maas en Waal tussen 1900 en 2000.
9927: ELKEBITH, J. - Levensernst Korte gedachten op iederen dags desjaars voor oud en jong
17836: ELLIOTT, JACK - Alpines in the open garden
8864: ELLIS, IDA - Karakter-Analyse en Levens-Prognose uit de Menselijke Hand Handleeskundige Gids samengesteld uit 637 Vragen en Antwoorden met negentien illustraties
16413: ELLIS, HAMILTON - The Splendour of Steam
13697: ELLIS, RICHARD - The Book of Whales.
10418: ELLIS, ANDREW W. - Reading, writing and dyslexia. A Cognitive Analysis.
1277: ELMAN, R. - The great American shooting prints
6692: ELOUT, C.K. - De Crisis-Faust. ( De Rinkelbel, Tweede reeks: Politiek)
16548: ELSAESSER, THOMAS (E.A.) - Chiem van Houweninge. Writing and Filming.
7516: ELSEN, G. VAN DEN - Het Pachtrecht
11023: ELSHOUT, P.J. EN WIEL, A.J. VAN DER - Kent u ze nog...de Drunenaren.
11633: ELSMAN, BERNARD H.P. - Duplex Scanning in Lower Extremity Arterial Desease. Experimental and Clinical Studies/ Arteriele duplex scanning van de onderste extremiteiten.(met een samenvatting in het Nederlands).
1795: ELST, O. J. VAN DER - De verlegging van den Maasmond in de provincie Noord-Brabant Bijdrage tot de kennis van den invloed van de opening van de nieuwe rivier op den waterstaatstoestand in de provincien Noord-Brabant en Gelderland
3884: ELST, MARIAN VAN DER ELST - Uit het scheepsjournaal van kapitein Cook.
12683: ELUARD, PAUL - Lettres a Gala 1925-1948.edition etablie et annotee par Pierre Dreyfus.
12220: EMEIS, DR. M.G. - Inleiding tot de Bahassa Indonesia. Incl. bijlage: oefeningen.
12290: EMEIS, M.G. - Vorm en functie in klassiek en modern Maleisch. De verbale constructies. Proeve van een syntactisch onderzoek.
2184: EMERY, M. - Pensees de Leibnitz, sur la religion et la morale.(2 Vols. Compl.).
13810: EMES, DR. M.G - Bloemlezing uit het klassiek Maleis. Bunga Rampai Melaju Kuno
16530: EMILE CONDURACHI, CONSTANTIN DAICOVICIU - Archaeologia Mundi: Romania
2995: EMMANUEL, CLIVE OTLEY, DAVID AND MERCHANT, KENNETH - Readings in accounting for management control
5942: EMMANUELE FRANCESCO MARIA EMANUELE - Arte e cultura del Mediterraneo
12980: EMST, JAN VAN - 25-jarig bestaan Woningbouwvereniging De Goede Woning
17803: ENCKEVORT, HARRY VAN (E.A.) - Stijlvol begraven. Grafgebruiken in de Civitas Batavorum. Wijchens Meer, deel 7.
10330: ENCKEVORT, HARRY VAN /THIJSSEN, JAN - Graven met beleid. Gemeentelijk Archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995
16646: ENCKEVORT, HARRY VAN EN JAN THIJSSEN, - Cuijk. Een regionaal Centrum in de Romeinse Tijd.
17020: ENCKEVORT, HENRI VAN (E.V.A.) - 50 jaar Sparta '18. Jubileumboek uitgegeven bij gelegenheid van het gouden jubileum .
15662: ENDEPOLS, H.J.E. - Mestreechter spraok, doe zeute taol! En klein kaos oet ene groete veuraod.
10999: ENDICOTT, NOBLE SEWARD - Rhymes of Colorado's Marvelous Beauty
8924: ENGELBRECHT, DR. J. H. A. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium (door de directie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen de leden aangeboden bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het genootschap op 19 mei 1973)
10467: ENGELEN, THEO L.M. - Nijmegen in de zeventiende eeuw. Sociaal-ekonomische beschrijving met aandacht voor de gevolgen van de vredesonderhandelingen 1676-1678
2704: ENGELEN, GERT VAN - Putjes in de dijk. De grootste kunst is, de kunst te verbergen
5445: ENGELMAN, JAN - Tympanon Opstellen Over Kunst En Gewijde Kunst
9579: ENGELS, RUTGER - Big Family. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de orthopedagogiek, in het bijzonder opvoedings- en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten aan de KUN op 7 febr. 2003
2862: ENGELS, HUBERT - Handbuch des Wasserbaues. Fur das Studium und die Praxis. I. und II. Band
17861: ENGELS, CHRIS J., - Klein Venetië. Curacao in vroeger dagen.Een briefwisseling en een beeldverhaal.
16214: ENGERS, L. - Zondags-school tot oefening van huisaandacht voor Roomsch-Catholyken bestaande uit zedelijke uitleggingenen bemerkingen op de evangelien van de zon- en geboden feestdagen van het geheele jaar.
13914: ENGLERT, SEBASTIAN, P. - La Tierra de Hotu Matu'a. Historia y etnologia de la Isla de Pascua
2531: ENKLAAR. IDO H. - Life and work of dr. J. Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.
11077: ENKLAAR, W.F.P - Gedenkboek der Feesten bij Gelegenheid van de Inhuldiging van Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
11075: ENSCHEDE, F.A.J. - Over de training van schaatsenrijders. Een sportfysiologisch onderzoek.
17844: ENSKAT, RAINER - Die Hegelsche Theorie des praktischen Bewusstseins.
10212: ENZING, CHRISTIEN - Product innovation in the Dutch food and beverage industry. A study on the impact of the innovation process, strategy and network on the product's short- and long-term market performance.
3147: ERCOLI, GIULIANO - Art Deco in prent
16223: ERDMAIER, BERNARD (PHOTO'S) - Geo Art. Kunstwerk Erde
16147: ERDMAIER, BERNARD (PHOTO'S) - Geo Art. Kunstwerk Erde
8932: ERDMAN,,, J.E. - Erdman's alfabetische lijst van al de gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden meet aanwijzing van de Gerechtshoven, Arrondissementen en Kantons, waartoe zij behooren. Vijfde, vermeerderde druk
6767: ERENS, FRANS (VERTALING) - De geest van Thomas a Kempis. Bloemlezing uit zijne werken. Uit het Latijn vertaald.
4145: ERENSTEIN, R.L. - De Herder en de Hoveling. Een onderzoek naar de aard en de functies van pastorale toneelvoorstellingen aan de hoven van Noord-Italie in de 16e eeuw.
2457: ERHART, FOKKE EN BEKHUIS JOHAN - Broedvogels van de Gelderse Poort. 1989-1994
15142: ERINKVELD, H. (RED.) - Dichter bij huis . Poetische kaart van Oosterbeek
12966: ERKELENS, HELMA EN LOUWKE MEINARDI - Zorg tot het einde van de stichting Talma zorginstellingen. 75 jaar verzorgings- en verpleeghuizen
15212: ERLBECK, REINOLD (U.A.) - Das Kosmos Wald- und Forstlexikon.
15335: ERP, MARIEKE VAN - Accessing Natural History. Discoveries in Data Cleaning, Structuring, and Retrieval.
14381: ES, W.A. VAN UND R.S. HULST - Das Merowingische Graberfeld von Lent.
16310: ES, WIM VAN - Om een profiel der afgraving te bezien. Na 100 jaar terug naar Dorkwerd.
17492: ESBJORN HIORT - CONTEMPORARY DANISH ARCHITECTURE. NYERE DANSK BYGNINGSKUNST
4994: ESCHENBACH, WOLFRAM VON ( VRIJ BEWERKT DOOR LIDA VAN DER MEIJ) - Parsival
6935: ESCHRICHT, D.F. - Het leven in zijne natuurlijke verschijnselen. Pupulair verklaard. Met platen en houdsnee-figuren.
11015: ESKES, PROF.DR. T.K.A.B. - Herinneringen (gesigneerd exemplaar)
6077: ESNEAUX JOSEPH - CHENNECHOT L.E. - Histoire philosophique et politique de la Russie depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours.
14371: ESSARTS, ALFRED DES - Le Meneur de Loups. Recit de Village par Alfred des Essarts
15605: ESSEN, W.J. (VOORWOORD) - Doornenburg. 150 jaar kerkgeschiedenis 1848-1998
5116: ESSEN, J. VAN - Reglement of Ordonnantie Op 't beleggen van Armen-Penningen door Diaconen of Armen-Meesters ten platten Lande voor de Quartieren van Zutphen en Veluwen
16553: ESSEN, JAAP VAN - De historie van N.E.C. Nijmegen. 15 november 1900-2000.
9745: ESSER, KARL. - Kryptogamen. Blaualgen, Algen, Pilze, Flechten. Praktikum und Lehrbuch.
2316: ESSERS, CAROLINE - Enterprising Identities; Female Entrepreneurs of Morroccan and Turkish Origin in the Netherlands
15767: ESSINK, J.G.H.C. - Een Versche Meikrans, neergelegd aan de voeten van Maria.
16132: ESTERIK, CHRIS VAN - Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe.
17185: ESTRADA, JOAN - Ocells de Catalunya, Pais Valencia i Balears.
17046: ETCHECOPAR, R.D. - Les Oiseaux de Chine de Mongolie et de Corée. Non passereaux/passereaux.
14372: EUGENIO SUE. - El Castillo del Diablo, O El Aventurero .
2586: EVANS, P.G.H. - The Natural History of Whales & Dolphins
16943: EVANS, MARTIN - The Model Steam Locomotive: A Complete Treatise on Design and Construction
13374: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 4. 1945-1949
13372: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 2. 1935-1939
13371: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 3. 1940-1944
13370: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 5 1950-1954
13369: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 6 1955-1959
13380: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists. Volume 1 1917-1934
3999: EVERETT-GREEN, EVELYN - Zijn overwinning. Eeen verhaal uit bange dagen Vertaald door Marie
15530: EVERHART, MICHAEL J. - Oceans of Kansas. A Natural History of the Western Interior Sea.
12624: EVERMA, M. - Kraaienjong
10837: EVERS, J,W EN STRASTERS J.K. - Hang- en sluitwerk en kramerijen voor meubelmakers. Leerboek ten dienste van het Nijverheids Onderwijs. 2 delen: tekst en platen.
1329: EVERS, J.W. - Geschiedenis van het meubel
12004: EVERTS, JHR, ED. - Coleoptera Neerlandica. De schildvleugelige insecten van Nederland en aangrenzend gebied. Landbouw, ontwikkeling en verblijf, alsmede eene korte mededeeling over het verzamelen en prepareeren. Eerste deel: 6 platen, Tweede deel: Met 8 platen en 62 houtsneefiguren in den tekst, benevens een literatuuroverzicht. Derde deel: met 19 figuren.
12669: EVERTS, JHR, ED. - Coleoptera Neerlandica. Nieuwe naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied voorkomende schildvleugelige insecten.
16805: EVERTS, FRANK - Characterization of nanometre-scale patterns on Cu(001) and Ag(001) by means of optical spectroscopy and high-resolution electron diffraction.
17443: EVERTZEN, ANNETTE EN STEVINE GROENEN. - Ontduiken en onderduiken. Verhalen van joden in Borne.
17642: EVERWIJN, D. - Abraham van Winquefort en zijn proces. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Leyden.
15388: EVERWIJN, DYONYSIUS - Abraham van Wiquefort en zijn Proces.
13649: EWALD, CARL - Sprookjes. 1e druk
1895: EYCK, CHARLES - De weg naar Golgotha
1410: EYFFINGER, ARTHUR - Grotius Poeta.Aspecten van Hugo Grotius Dichterschap
11827: EYKMAN, DR. C.(E.A.) - De Nederlandsche vogels. Determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, broedgegevens, verblijf, verbreiding buiten Nederland en geographische vormen van alle tot nu toe in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. 3 delen.
8449: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Derde deel, Tweede gedeelte
8450: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Derde deel, Eerste gedeelte
8451: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Tweede deel
11560: EZZAHIRI, RAJAA - Infection and Inflammation In Progression of Atherosclerosis: the role of Chlamydia pneumoniae infection in different mouse models.
13606: FABART, A.E. - Manuel du Fondeur.
7166: FABER, J.M. - Weten en kunnen No. 9. Wat dien ik, als beoefenaar der Huisvlijt, van de theorie van het Magnetisme en de Electriciteit te weten? Bijdrage tot bevordering van de huisvlijt. Met 15 figuren.
5488: FABER, F.J. - Geologie van Nederland. I: Algemeene geologie. II Historische geologie. III: Nederlandsche landschappen.Derde druk
1452: FABIUS, A. N. J. - Geschiedenis Van Bussum
6338: FABRE, J. H. - La Vie des Insectes morceaux choisis 15 Gravures et 11 Planches hors Texte
12006: FABRICIUS, JOHAN ALBERT / ROHR, JULIUS BERNHARD VAN / DERHAM, W. - Phytotheologie, oft Godleerende Plantkunde, door Julius Bernard van Rohr: met een schets en ontwerp der Godleerende Water- en Vuur-Kunde, enz. van Johan Albert Fabricius alles ten vervolge van W. Derhams Godleerende Natuur- en Sterre-Kunde
7558: FABRIZI, JEAN - L 'Italie apres la guerre. Traduit de l'italien et precede d'une introduction. Et d'un mot de reponse a M.About paar. M .Martin Doisy
16518: FADER, KLAUS - Zahnradbahnen der Alpen. 19 Bergbahnen in Deutschland, Frankreich, Osterreich und der Schweiz.
7306: FAGEL, J. - Het Oproer te Rotterdam in 1868, zijn oorzaken en gevolgen.
3042: FAGG, W & PLASS, M. - African Sculpture. An anthology
9754: FAHN, A. - Plant Anatomy. Fourth Edition
3638: FALKENBERG, HEINZ - Forstunkrauter
6029: FALKENBURG, REINDERT, JONG DE, JAN, MEIJERS, DULCIA, RAMAKERS, BART, WESTERMANN, MARIET - Kunst voor de markt 1500-1700
7740: FALLET, C. - Le premier pas dans le monde. Lecons de politesse
13526: FANELLI, ANDRE - Encyclopedie Jazz Hot/ L'instant. Rhytm'n Blues
17291: FARNER, DONALD S. (A.O.) - Avian Biology Volume VII
17308: FARNER, DONALD S. (A.O.) - Avian Biology. Volume V
17292: FARNER, DONALS S (A.O) - Avian Biology. Volume VI
17295: FARNER, DONALD S. (A.O.) - Avian Biology Volume III
17290: FARNER, DONALD S. (A.O.) - Avian Biology. Volume I
17293: FARNER, DONALD S. (A.O.) - Avian Biology. Volume IV
17307: FARNER, DONALD S. (A.O.) - Avian Biology. Volume VIII
13879: FARNETI, CARLO - Le Menage Parisien suivi de la Femme Infidele ingenue Saxancour
1585: FASZBINDER, HEINRICH - In vollen bloei. Een boek van innerlijk volgroeid worden voor onze toekomstige vrouwen
2051: FAT, L.A. TJON SIE - Contribution to the knowledge of Cyanogenesis in Angiosperms (Cyanogene verbindingen bij Poaceae, Commelinaceae, Ranunculaceae en Campanilaceae)
13262: FAULKNER, ROBERT R. - Hollywood Studio Musicians Their Work and Careers in the Recording Industry
3167: FAURE, R.P.H. - Dieu et Patrie. Epidodes Militaires, Etudes Historiques, Recits Lengendaires. Histoire, Litterature et Poesie.
15210: FAVENC, ERNEST - The history of Australian exploration from 1788 to 1888. Compiled from state documents, private papers, and the most authentic sources of information
16765: FAVROD, CHARLES-HENRI (TEXTE) - Opera. Photographie Gerard Uferas 1988 - 1996
13035: FAYENZ, FRANCO - Jazz domani
13155: FAYENZ, FRANCO - Il Nuovo Jazz Degli Anni 40
2567: FAYET, MONIQUE DE - Meubles et ensembles Renaissance Espagnole.
15318: FEARNLEY-WHITTINGSTALL, HUGH - The River Cottage Cookbook
14501: FEATHER, LEONARD - The encyclopedia of Jazz in the seventies.
13159: FEDERIGHI, LUCIANO - Cantare il jazz L'universo vocale afroamericano
15619: FEHMI, LES PHD AND JIM ROBBINS - The Open-Focus Brain. Harnessing the Power of Attention to Heal Mind and Body.
8596: FEININGER, ANDREAS - Vergrossern leicht gemacht
8546: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken. Vijfde deel Julia-Ferdinand en Constantia
8547: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken. Zesde deel. Waarin de naamlijst van de inteekenaren en Verhandeling over het Heldendicht met den gouden eerepenning bekroond door het taal- en dichtlievend genootschap, onder de spreuk: kunst wordt door arbeid verkregen, te Leyden in den jare 1781
8548: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Zevende deel Thirsa - Lady Johanna Gray
8549: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Achtste deel Ines de Castro - C. Mucius Cordus
8550: FEITH, JHR. JAN - Dicht- en prozaische werken Negende deel Proeve van eenige gezangen I - II
8551: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Tiende deel De Ouderdom - Lazarus
8552: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Elfde deel Het Graf - Brieven aan Sophie
8545: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Vierde deel Brieven V - VI
16838: R. FEITH - Supplement tot de Dicht- en Prozaische Werken van Mr. Rhijnvis Feith. Bijdragen ter Bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen. Eerste deel
8543: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken. Tweede deel Brieven over verscheidene onderwerpen Eerste en tweede deel
8544: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaische werken Derde deel Brieven III - IV
17216: FEITH, J.; NIEUWENHUIS, T. - Naamloze Vennootschap Philips Gloeilampenfabrieken, 1891-1916
8986: FELDBRUGGE, JULIE T.T.M. - Commitment to the commited. Treatment as interaction in a forensic mental hospital
15349: FELDMAN, ANITA - Henry Moore Late Large Forms.
14653: FELDMAN, ANITA AND MALCOLM WOODWARD. - Henry Moore Plasters
12860: FELIUS, MARLEEN (TEKENINGEN) - Grootvaders huisdieren en buurmans koe. Borg Verhildersum bij Leens (Gr.) 24 mei t.e.m 3 juli 1977.
16023: FELIX-FAURE, LAURENT - Aquarelleren in Nederland. Zoeken naar het licht.
12399: FELIX, E.J. - Indie of de nooit vergeten jeugd. Een onderzoek naar de funktie van de Indie-herinneringen in Het Land van Herkomst van Eddy du Perron en Het verzonkene van Jeroen Brouwers
15805: FELLER, F.X. DE - Catechisme Philosophique ou Recueil d'Observations Prospres a Defendre la Region Chretienne Contre ses Ennemis. Tome premier, Tome second,Tome troisieme.
1390: FENELON, FR. SALIGNAC DE LA MOTHE - Les Aventures de Telemaque fils D'Ulysse
8683: FENELON. - Les Aventures de Telemaque, fils d'Ulysse. Tome Premier et tome Second.
12030: FENGER, MAX - Westerstede in alten Ansichten
14410: FENICHEL, OTTO - Perversionen, Psychosen, Charakterstorungen - Psychoanalytische spezielle Neurosenlehre
14535: FENNEMA, JAN AND PAUL IAIN (ED.) - Science and Religion. One world-changing perspectives on reality
15744: FERRAIGE< JACQUES (TRADUITES PAR) - LES REVELATIONS CELESTES ET DIVINES DE SAINTE BRIGITTE DE SUEDE, COMMUNEMENT APPELEE LA CHERE EPOUSE. Tome Quatrieme
8221: FERRARI, GIULIO, - La Terracotta e Pavimenti in Leterizio Nell'Arte Italiana. Quattrocento Motivi in Buona Parte Inediti in Duecentosessanta Tavole....
8830: FERRY, JEAN-MARC. - Les puissances de l'experience. Essai sur l'identite contemporaine. Tome I: Le sujet et le verbe. Tome II: Les ordres de la reconnaissance.
11071: FERRY, GABRIEL - De Woudlooper. Schetsen en tafereelen uit de wouden en prairien van Amerika. (1e uitgave in groot formaat).
10178: FERYN, YANN (COORDINATIE) - Veldornithologisch Jaarboek van Zuid-West-Vlaanderen. Vogels kijken in eigen streek 1983-1984
2562: FETSCHER, IRING; GREBING, HELGA; DILL, GUNTHER: - Het socialisme, van klassenstrijd tot welvaartsstaat.
17653: FETSCHER, IRING - Hegels Lehre vom Menschen. Kommentar zu den §§ 387 bis 482 der Enzyklopadie der Philosphischen Wissenschaften.
15976: FETTING, RAINER - Landschaften.
9185: FEUCHTWANGER, LION - Waffen fur Amerika Roman
5644: FEY, A.V. - De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.12e jaargang. 1940 januari-november
14256: FEY, G.M. - Verzet! Schouwen Duiveland in de frontlinie
5643: FEY, A.V. - De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme. 9e jaargang 1937 (januari tm augustus)
8743: FICHTE, HUBERT - Homosexualitat und Literatur ! und 2 Polemiken
17665: FICHTE, J.G., SCHUHMANN, K. - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse. Zu Fichtes 'Wissenschaftslehren' von 1794 und 1810.
13699: FICK, AUGUST - Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung.
16314: FIEDLER, ALFRED UND JOCHEN HELBIG - Das Bauernhaus in Sachsen
13677: FIELL, CHARLOTTE - Contemporary Graphic Design.
12753: FIERET, GERARDUS PETRUS - De lasso van de minnaar. Gedichten (met tekening en gesigneerd)
13799: FIEROTTI, GIOVANNI - La Sicilia e le sue zone irrigue. Quaderni di agronomia 8
1384: FIET, A. - Geillustreerd Tuinboek. Naar den 9den druk van Christ's Gartenbuch bewerkt.
1346: FIET, A. - Geillustreerd Tuinboek. Tweede, veel vermeerderde druk
11914: FILBRY, J.T.J. - Uw levensstaat. Onderrichtingen voor jongelingen.
12805: FILLEKERS, JAN EN HENK VAN DER HORST. - Showroom (dubbel gesigneerd)
16850: FINDLAY, D.G.A. - De ontdekking van een Akoerio vrouw met twee kinderen in het oerwoud van Zuid-Suriname
13151: FINKELSTEIN, SIDNEY / HALFANT, JULES - Jazz: A People's Music Illustrated by Jules Halfant
5601: FIRST, RUTH - Honderdzeventien dagen. Nazi-methoden onder het Apartheidsregiem in Zuid Afrika.
10128: FISCHER, W.L.F. - Baron von Vega's Logarithmic Tables of Numbers and Trigonometrical Functions translated from the Fortieth or Dr. Bremiker's thoroughly revised and enlarged edition
2061: FISCHER,J UND HUTTEN H. - Testbuch der Motor Rundschau. Wagen und Motorrader
1939: FISCHER, MAX - Revision der Indo/Australischen Opiinae (Hymenoptera, Braconidae). Series entomologica. Volume I
17300: FISHER, JAMES - The Fulmar.
15263: FISMAN, GREG (TRANSCRIBED BY) - Stan Getz. Bb Tenor saxophone
7096: FITTING, DR. HANS E.A. - Lehrbuch Der Botanik Fur Hochschulen. Zwanzigste, umgearbeitete Aulage.
5216: FITZGERALD, EDWARD - The Rubaiyat of Omar Kahayyam, The Astronomer Poet of Persia
15649: FITZHARRIS, TIM - Wild Bird Photography. National Audubon Society Guide.
3887: FITZPATRICK, E.A. - Micromorphology of Soils
12120: FIUMARA, ANTHONY / KOOKE, SANDRA / LINT, PETER VAN DER - Honderd jaar in twaalf tonen. Componisten uit de twintigste eeuw. Met CD
13266: FLAM, DR. LEO - Plato Descartes Kant
6377: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Cinquieme annee 1886 Illustree de 150 figures
6378: FLAMMARION, CAMILLE - Revue mensuelle D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe et de fotographie celeste Douzieme annee 1893 Illustree de 166 figures
6379: FLAMMARION, CAMILLE - Revue mensuelle D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe et de photographie celeste Treizieme annee 1894 Illustree de 168 figures
14475: FLAMMARION, CAMILLE - La plurialite des mondes habites
6370: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Hutieme Annee 1889 Illustree de 157 figures
6372: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Septieme annee 1888 Illustree de 162 figures
6375: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Dixieme annee 1891 Illustree de 193 figures
6376: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Onzieme annee 1892 Illustree de 210 figures
1544: FLECHSIG, EDUARD - Adam von Fulda ein ser andechtig Cristenlich Buchlein
6439: FLETCHER, PAUL AND GARMAN, MICHAEL - Language Acquisition Studies in first language development
13527: FLEURET, MAURICE (PREFACE - Doctor Jazz? Actes du Colloque Internatonal Pedagogies du Jazz Mulhouse 28-3- Septembre 1984
4374: FLEURY, CLAUDIUS - De zeden der Israeliten gemaekt Door den Heer Claudius Fleury, Priester, Tegenwoordig den Biegt-Vader van den Koning van Vrankryk. Vertaelt naer den Laesten Paryschen druk, merkelyk vermeerdert en verbetert.
8158: FLEURY, M. L'ABBE - Moers des Israelites et des Chretiens
11903: FLEURY - Kort-Begryp der Kerklyke Historie van den heer Fleury V. deel Beginnende met de Achtste Eeuwe, te weten van het jaer ons Heere J.C. 701
7074: FLIER, DR. G.J. VAN DER, GUNNING, DR. J.H. (E.A.) - Gewijde Kunst. Honderd platen naar schilderijen van bekende meesters ( uit A.G. TEMPLE's Sacres Art)met bijschriften
14799: FLINT, MARIAN - Zelfgeboerd - Meer supermakkelijk moestuinieren en superlekker koken.
2132: FLINTROP. DR. ING. HELMUT - Die St. Martinikirche zu Emmerich. Ein Vorposten des Hochstiftes Urecht/ Die St. Martinuskerk te Emmerik. Een voorpost van het bisdom Utrecht.
8700: FLORIAN. - Fables de Florian.
8666: FLORIAN - Numa Pompilius second Roi de Rome par Florian.
8699: FLORIAN. - Theatre de Florian. Tome premier et tome second.
8686: FLORIAN. - Nouvelles de Florian
8685: FLORIAN, M. DE - Guillaume Tell, ou La Suisse libre/ Eliezer et Nephthali. Poeme traduit de l'Hebreu par Florian
8684: FLORIAN. - Gonzalve de Cordoue, ou Grenade ReconQuise, Tome premier et tome second.
8682: FLORIAN - Melanges de Poesie et de Litterature par Florian.
4499: FLOTHUIS, MARIUS - De instrumenten van het symfonie-orkest. Deel 1: slaginstrumenten, Deel II: blaasinstrumenten, Deel III: snaarinstrumenten.
13149: FLOWERDEW, BOB - Alles over Fruit. Een complete gids om zelf fruit te kweken, oogsten en verwerken
14087: FLOYD JR., SAMUAL A - Black Music Research. Journal 1984
7022: FLUITER, H.J. DE - De grauwe dennensnuitkever. Brachyderes Incanus L. ( mit Deutscher Zusammenfassung)
2190: FLUITER, H.J. DE - De bloedluis in Nederland. (Eriosoma lanigerum (hausmann).
17406: FOCKEMA ANDREAE, S.J (E.A.) - Duizend Jaar Bouwen in Nederland. Deel I. De Bouwkunst van de Middeleeuwen. Stad en Dorp. Heemschut Bibliotheek Deel 3.
7911: FOCKEMA, JOHANNES - Spicemen Juridicum Inaugurale de iterato crimine seu delicto, tum e Jure poenali Gallico, tum in universum, quod Favente Summo Numine, ex Auctoritate Rectoris Magnifici Sibrandi Stratingh. E. Fil., .....
5483: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Het Hoogheemraadschap van Rijnland Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857
17394: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. / KUILE, PROF.DR. EH. TER - Duizend jaar bouwen in Nederland deel II. De bouwkunst na de Middeleeuwen.
7894: FOCQUENBROCH. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans.
3312: FOCSA, GHEORGHE - Tara Oasului Studiu etnografic cultura materiala Vol. II
4375: FOKKE, JAN - Geschiedenis van de Agttiende eeuw; Bevattende al het merkwaardige, het welke, zo in als buiten Europa, in de laatste Honderd Jaaren, is voorgevallen, op eene zaakelijke en beknopte wijze beschreven, en Uit de beste en meest geloofwaardige Autheuren en oorspronkelijke Stukken, bijeengetrokken. Eerste deel. Zonder plaaten
12614: FOKKEMA, F. - De stoomturbine
1951: FOKKEMA, NYCKLE JAN - The effect of pollen in the phyllosphere of rye on colonization by saprophytic fungi and on infection by Helminthosporium sativum and other leaf pathogens.
12246: FOKKER,DR. A.A. - Beknopte grammatica van de Bahasa Indonesia.
13809: FOKKER, DR. A.A. - Indonesisch per radio.
13463: FOKKER, DR. A.A. - Inleiding tot de studie van de Indonesische Syntaxis.
3560: FOKKER, A.D. - Archives du Musee Teyler. Serie III, Vol. IX, Fascicule 4
10501: FOKKINGA, B. (VOORWOORD) - vande Schilders binne deser Stadt. Nijmeegse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw.
1290: FOLDES-PAPP, K. - Vom Felsbild zum Alphabet. Die Geschichte der Schrift von ihren fruhesten Vorstufen bis zur modernen lateinischen Schreibschrift.
7904: FOLEY, EDWIN - The Book of Decorative Furniture its form, colour,
13603: FOLLMI, OLIVIER - India. Tekst Radhika Jha
7542: FONDERIE, LIES (E.A.) - Docenten coachen. In nieuwstaat
4238: FONTAINE & VAILLANT - Maison Fontaine fondee en 1740. Fontaine & Vaillant e.c.p. fabricants de serrurerie decorative et de quicaillerie pour le batiment. Les Modeles de la Maison Fromentin, ainsi que la marque TF, ont ete acquis par la Maison Fontaine. Tarif General de quicaillerie de batiment.
3651: FONTAINE, JEAN DE LA - Die Fabeln. Gesamtausgabe in deutscher und franzosischer Sprache.
11399: FONVIELLE, W. DE - HISTOIRE DE LA NAVIGATION AERIENNE / I - Les bulles de savon de Tiberius Cavallo. II - La premiere ascension montee en Mongolfiere. III - Le triomphe du ballon a gaz de Charles. IV - Les dirigeables a bras. V - La mort de Pilatre de Rozier. etc...
9358: FOOLE, DOROTHEE F., - Allicht. Een Eeuw Ondernemerschap in de Regio Eindhoven 1900-2000..
2527: FOPMA, F - People in International Trade. Drawings by: Aat Veldhoen.
2008: FOPPE, HAN - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen
5807: FOPPEMA, YGE - Vaders vertellingen. Geillustreerd door Freddie Langeler. 1e druk
1836: FORBES, R. J. - Studies in early petroleum history
3307: FORBIGER, DR. A. - Handboek der Oude Aardrijkskunde
12758: FORD, HARRISON (FOREWORD). - Hotspots Revisited. Earth's biologically richest and most endagered terrestrial ecoregions.
15473: FORESTA, MERRY (A.O) - Common Ground. Discovering Community in 150 Years of Art. Foreword by President Bill Clinton
5723: FORGEUR, BRIGITTE & CHRISTIAN SARRAMON - Wonen en leven in Amsterdam. Met bijdragen van Cees Nooteboom, Max van Rooy en Arend Jan van der Horst.
4622: FORNEZZA, UMBERTO - Il laser in terapia e chirurgia Laser in therapy and surgery B03
7106: FORRESTER, REX. - The Helicopter Hunters.
9755: FORSTER, ADRIANCE S./GIFFORD, ERNEST M. - Comparative morphology of vascular plants.
6204: FORTEZA, MIQUEL - Els Descendents Dels Jueus Conserversos de Mallorca Quatre Mots de la Veritat Seconda Edicio
12836: FORTI, PAOLO - Le Grotte d'Italia. Rivista dellinstitutto Italiano di speleologia. Serie 4a Vol. XIII-1986
16786: FOSTER, ALLAN - The Movie Quiz Companion. Themes, roles, settings, characters, creatures, classic films, cult movies, performers, directors.
12854: FOUW, A. DE. - Philips van Kleef. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en karakter.
14873: FOYER, DR. A. - De suikerziekte. Verschijnselen, algemeene voorschriften voor de behandeling, benevens iets over insuline.
3188: FRALEY, TOBIN - The carousel animal
13110: FRANCHINI, VITTORIO - Duke Ellington
3549: FRANCQ VAN BERKHEY, JS. LE - Lierzang In den smaak den protesteerende leden teegens De Algemeene Rust, Vryheid en Eendracht Binnen de Stad Leyden
15272: FRANDSEN, KJELD - Politikens jazzleksikon: Udenlandske og danske jazznavne
17305: FRANER, DONALD S. (A.O) - Avian Biology. Volume II
8996: FRANK, ANNE - Het Achterhuis Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944 Derde druk
16854: FRANK, M. UND WQ. - Spezial Diatkochbuch fur Gallen- und Leberkranke. Mit ganzjahrig verwendbaren Speisenfolgen fur die verschiedenen aluten und chronischen Krankheitsfalle.
13052: FRANK, CEES JAN - Een blik op naoorlogs Apeldoorn. 1945-1970
9151: FRANKE, DR. FRIEDRICH - Ausgaben zum Uebersetzen in das Griechische nach den Grammatiten von Buttmann, Kuhner und Kruger Erste und zweiter Cursus
9777: FRANKE, WOLFGANG - Nutzpflanzenkunde. Nutzbare Gewachse der gemassigten Breiten, Subtropen und Tropen.
4494: FRANKEN, C.M. - Oratio de civitate atheniensi poetices patrona
15060: FRANKEN, M.A.M. - Schandalen uit Apeldoorns verleden. Over een schout, een koster, een predikant en een student.
8265: FRANKEN, DR. M.A.M. - Dienaar van Oranje - Andries Schimmelpenninck van der Oije 1705-1776. Een politieke en bestuurlijke levensbeschrijving van een Gelderse luitenant-stadhouder
13483: FRANKETIENNE - Ultravocal: Spirale.
9933: FRANKL, LUDWIG AUGUST : - Don Juan d'Austria. Heldenlied.
3901: FRANKS, H. GEORGE - Oerwoudstrijders onder onze driekleur.
12404: FRANS, FRANCELINE - Punctional Status and Quality of Life after Treatment of Pheripheral Arterial Disease.
12778: FRANS, DR. HAND-JOACHIM( U.A.) - Geomorphologische Ubersichtskarte 1:200.000. Erlauterungen fur die Kartenblatter Berlin-Potsdam und Frankfurt-Eberswalde.
14810: FRANS NETSCHER - Ons eigen Land-Deel 2 Tusschen de Zeeen en achter het Duin.1903-1908.
6064: FRANSEN, E. - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen naar aanleiding van teksten uit het oude en nieuwe testament, uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven En Messias Heerlijkheid als de Alpha en de Omega
7718: FRANSEN, J.J. - Iepenziekte, iepenspintkevers en beider bestrijdig.
1565: FRANSEN, J. - Les comediens Francais en hollande au XVIIe at au XVIIIe siecles
6717: FRANSSEN, FLIP - Het ongewone van alledag. Veel van de foto's in dit boekje zijn gepuliceerd bij artikelen in o.a. Trouw, Intermediair, de Volkskrant en Elsevier.
14768: FRASER, ALLAN (ED.) - Hagedoorn's Animal Breeding.
2568: FRASER, ANTONIA - Charles II: His Life and Times
14028: FREDERICK CAPTAIN MARRYATT; MARRYATT - The works of captain Marryatt. Complete in two volumes.
16477: VON FREEDEN, J. (ED.). - Von Anfang an; Archaologie in Nordrhein-Westfalen. Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 8.
13451: FREEMAN, BUD - If you know of a better life! Please tell me. Out of Print--Limited Availability. Add to List Have one to sell? Sell on Amazon If you know of a better life! please tell me.
15527: FREIHERR DU PELL, M. - Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reich
12307: FREIHERRN VON FREYBERG, KARL - Aus Kreuzfahrertagen. Bilder aus dem 12. und 13. Jahrhundert Band 1, 2 und 3
14506: FREIJSER, VICTOR - Stad in vorm. De vernieuwing van Den Haag, 1985-2000
7581: FRENKEN, A.M. - Het Augustinessen-Klooster van Zoeterbeek
2981: FRENKEN, A.M. - Helmond in het verleden.
9274: FRENSSEN, GUSTAV - De drie getrouwen. Uit het Duitsche vertaald door G.H.Priem
10591: FREQUIN, LOUIS (E.A.) - Arnhems Kruisweg.
1051: FRERICHS, DR. G., ARENDS,G.ZORNIG, DR. H. - Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis
4703: FRESKSA, FRIEDRICH - Li Tai Po. Ein Gedicht. Mit zehn Radierungen und elf Zeichnungen von Richard von Below.
14077: FREUD, SIGMUND - Cultuur en religie. Deel 1 t/m 5
14078: FREUD, SIGMUND - Klinische beschouwingen. Deel 1 tm 3
14934: FREUD, PROF. DR. SIGMUND - Totum und Tabu. Einige ubereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker.
14082: FREUD, SIGMUND - Psychoanalytische duiding, Deel 1 tm 5.
6803: FREUD, SIGMUND - Jenseits des Lustprinzips. Dritte, durchgesehene Auflage (5.-9. Tausend).
14080: FREUD, SIGMUND - Ziektegeschiedenissen. Deel 1 tm 5.
7064: FREY-WYSSING, A. - Ernahrung und Stoffwechsel der Planzen.
5375: FRIEDERICH, E. - Mazurka. Nederlandsche vertaling Elsa Kaiser
13299: FRIEDLANDER, LEE - The Jazz People of New Orleans Afterword by Whitney Balliett
9088: FRIEDMAN GEORGE, LEBARD MEREDITH. - The coming war with Japan.
1899: FRIEDRICH, JOHANNES - Hethitisches elementarbuch. 1. Teil. Kurzgefasste Grammatik. II. Teil: Lesestucke in Transkription mit Erlauterungen und Worterverzeichnissen. 2. verb. Auflage. 2 vols.
12114: FRIEDRICH, PAUL - Proto-Ind0-European Trees. The Arboreal System of a Prehistoric People
17433: FRIELING, JOHAN - Human interleukin-6, tumor necrosis factor and their soluble receptors in health and infectious diseases. In vivo and in vitro studies.
17360: FRIJLINK, H. (INL.) - Eindhoven. Aspecten van een stad. (NIEUW IN FOLIE, MET DVD)
1684: FRIMA, MR. J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749
4615: FRIMMEL, THEODOR VON - Beruhmte Musiker. Lebens- und Charakterbilder nebst Einfuhrung in die Werke der Meister. XIII.: Ludwig van Beethoven
8062: FRINGS, THEODOR - Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Dusseldorf und Achen. Mit eine Karte
11434: FRISSEN, P.H.A. - De lege staat.
5627: FRISSEN, P.H.A. - De lege staat
15442: FRNKEL, SUSANNAH (FORWORD) - Models wanted- any age, any size. The Nude Photography of Rankub
16396: FROMM,GUNTER - Gleisplane fur Modellbahnanlagen und Bahnhofe.
9107: FROST, ELLEN L. - For Richer for Poorer. The New U.S.-Japan Relationship.
1619: FROSTIC, GWEN - The evolving omnity
14350: FRUIN, ROBERT (BEWERKING) - Brieven van Johan de Witt. Tweede deel (1657) 1658-1664. Uitgegeven door N. Japikse.
15565: FRUIN, J.A. - De Nederlandsche Wetboeken zoals zij op 1 December van het jaar 1930 zijn gewijzigd en aangevuld, benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige wetten en wettelijke verordeningen, met verwijzing naar de tot elk artikel betrekkelijke Fransche en Nederlandsche wetsbepalingen.
3540: FRUIN, DR. R. EN MEY, DR. H. W. VAN DER - Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en Italie Nov. 1840 - juli 1845
17955: FRUMAU, TH.W. - Lederaren. Vakboek voor ambacht, industrie, handel.
17355: FUCHS, DR. J. M. - 1881 KNVTO 1981 - Onderweg, een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland
16881: FUCHS, DR. J. M. - Shell-Journaal van oude havensteden van Zierikzee tot Moddergat.
16882: FUCHS, DR. J. M. - Shell Journaal van oude en nieuwe wegen
16883: FUCHS, DR. J. M. - Shell Journaal van Hollands water.
16546: FUCHS, R., HOPF, L, AND SEEWALD, FR. - Aerodynamik. II Band. Theorie der Luftkrafte.
7505: FUCHS, MR. J.M. - Jan Pieterszoon Coen in uitspraken van hemzelf en anderen. Met twee portretten. Oorlogsuitgave
16083: FUEGE, KEES - Twee eeuwen sporten in Arnhem
15633: FUGGER, BRIGITTE EN WOLFGANG BITTMANN. - Galapagos Eilanden -Ontmoeting met de horizon.
17823: FUHRMANN, BERND - Hinter festen Mauern. Europas Städte im Mittelalter.
2581: FULD, EDGAR - Van Icarus tot Zeppelin.
14460: FULGUEIRAS, JOSE ANTONIO - Cerca del Che
15615: FULLAN, MICHAEL - Leading in a culture of change. Personal action guide and workbook.
14603: FULLER, PETER - Henry Moore, An Interpretation
2915: FUNKE, DR. G. L. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke 1871-1885
13840: FURNESS, WILLIAM HENRY - The Home Life Of Borneo Head-Hunters: Its Festivals And Folk-Lore
14871: FURNISS, BRO. ANTHONY, F.S.C. - The Brothers of the Christian Schools in Mauritius. 1859-1990.
6205: FURUICHI ,YASUKO - Visions of Happiness Ten Asian Contemporary Artists
14704: FUSSMANN, KLAUS - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1985-1991, Band II.
14694: FUSSMANN, KLAUS - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1992-1996. Band III
14700: FUSSMANN, KLAUS - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 2000-2005, Band V.
14698: FUSSMANN, KLAUS - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1996-2000, Band IV
10974: FUTRELL, JONATHAN - Up in Smoke. Cigars: People, Places
14840: FUTUYMA, DOUGLAS J. - Evolutionary Biology. Second edition
9338: GAAG VAN DER STEF (E.A.) - Het oude westen Rotterdam Laboratorium van de stadsvernieuwing
2371: GABISON, MARTINE (RED) - De ene Hemel is de andere niet/ A choice of Heavens. Gerrit Rietveld Academie 65 jaar. (als nieuw!)
6489: GADAMMER, HANS-GEORG - Hermeneutik II Wahrheit und Methode. Erganzungen Register
6836: GADDA, CARLO EMILIO - Le meraviglie d'Italia - Gli anni.
3522: GAIJMANS, A.A. & SPAEN VAN BILJOEN VT., J.F.W. VAN - Publicatie van het departementaal bestuur van Gelderland Behelzende Huishoudelyk Schoolreglement, Klastificatie der Scholen, en Schoolorde voor het Departemert Gelderland gearresteerd den 27 December 1806
16585: GAINES, STEVEN - Obsession: the lives and times of Calvin Klein.
8876: GAL, JAN EN GRIT, STEF EN KAMPERMAN, ANITA EN STAM, HARM - Tussen Groote Beek en Wehlsche Beek. Oude en nieuwe beelden uit Hummelo en Keppel.
16364: GALAC, SARA - Recent developments in canine Cushing's syndrome/ Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het syndroom van Cushing bij de hond.
4607: GALASSI, SUSAN GRACE - Picasso's Variations on the Masters: Confrontations with the Past. (as new)
8897: GALEMA, SJOERD EN HERMANS, RICHARD - Bronnenpublicaties Stadsarchief Zutphen 3 Rekeningen van het Bornhof 1390-1417
4387: GALENI, CLAUDII - Dissertatio inauguralis medico-historica quam consensu et auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis in Alma Litterarum Universitate ...................
1399: GALEY, MATTHIEU - Dagboek 1953 - 1986
10740: GALIEN, S.M. VAN DER - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur. Deel 1.
10743: GALIEN, S.M. VAN DER - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur. Deel 2
8212: GALIS, DR. K.W.(SAMENSTELLER) - Bibliographie van Nederlands-Nieuw-Guinea.
2022: GALLEE, J.H. - Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners.
9218: GALLEGO, OLGA - Paraisos de la Naturaleza Comunidad de Madrid Castilla-la Mancha Extremadura
8523: GALLEZ, JULES EN VANHEE, GERARD - 101 Methoden deel III Methoden en geheimen op de hokken Gerard Vanhee
16340: GALLUN, REBECCA A. AND JOHN W. STEVENSON - Fundamentals of Oil and Gas Accounting.
7836: GAMEREN, JAN VAN - Bommel in detail. Pentekeningen
9482: GAMEREN, JAN VAN - Zaltbommel van A (Aalst) tot Z (Zuilichem).
13882: GANDON, PIERRE - Mon Calendrier. Suivi de Morale Religion, Politique, Mes Ouvrages
13880: GANDON, PIERRE - Le paysan et la paysanne pervertis.
1284: GANS-RUEDIN, E. - Modern Oriental Carpets. With 466 illustrations, 42 in colour and 4 maps.
16737: GANS, M.H. - Juwelen en mensen. De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen.
10125: GANSSEN, ROBERT - Bodengeographie mit besonderer Berucksichtigung der Boden Mitteleuropas. Mit einer Frabtafel, sechs Abbildungen und elf Karten.
1522: GARCIA, ALEX - Vrouwen. Femmes
16438: GAREIS, RAIMO - Elektrotriebwagen von gestern.
16442: GAREIS, RAIMO - Elektrolokomotiven von Gestern. Band 1: Streckenlokomotiven.
16439: GAREIS, RAIMO - Elektrolokomotiven von gestern Band 2: Verschub-, Gebirgs- und Privatbahnlokomotiven
16061: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia
1196: GARNER, PH. - Emile Galle.
1197: GARNER, - The world of Edwardiana.
16955: GARRATT, COLIN - British Steam Lives
15343: GARROULD, ANN, AND VALERIE POWER - Henry Moore Tapestries.
15344: GARROULD, ANN, AND VALERIE POWER - Henry Moore Tapestries
9775: GARSTENVELD, HENNY EN WENTINK-OLDENKOTTE - Groenlo. Het verleden in beeld.
12443: GASCAR, PIERRE - Album Les ecrivains de la Revolution. Iconographie choisie et commentee par Pierre Gascar.
16401: GASSER, WALTER - Modellbau Schweizerischer Triebfahrzeuge. Elektrisch betriebene Fahrzeuge in Spur O
11387: GASTEREN, J.H.M. VAN - De endarteriectomie van de carotisbifurcatie bij ischemische cerebrovasculaire stoornissen. Een neurologische retrospectieve en follow-up studie
4611: GATKE, HEINRICH - Die vogelwarte Helgoland
4135: GATTI, ATTILIO - Blank en zwart op avontuur Geillustreerd door Elza van Hagendoren
10954: GAULHOFER, DR. R. UND DR. M. STREICHER. - Kinderturnstunden. Funfundzwanzig Ubungseinheiten fur das erste Schuljahr.
11210: GAULHOFER DR. KARL UND STREICHER, DR. MARGARETE. - Grundzuge des Osterreichischen Schulturnens. Mit 62 Abbildungen im Text.
10953: GAULHOFER, DR. R. UND DR. M. STREICHER. - Kinderturnstunden. Funfundzwanzig Ubungseinheiten fur das zweite Schuljahr.
7130: GAUMANN, ERNST - Pflanzliche Infektionslehre. Lehrbuch der allgemeinen Pflanzenpathologie fur Biologen, Landwirte, Forster und Pflanzenzuchter
12316: GAUTIER, LEON - La Chevalerie. Ouvrage Auquel L'Academie Francaise a Decerne le Grand Prix Gobert.
1632: GAUTIER, EMILE - L'annee scientifique et industrielle fondee par Louis Figuier Quarante-Cinquieme annee (1901)
6751: GAY JOHN ,MOORE EDWARD? - Fables by John Gay in two parts, to which added Fables by Edward Moore.
5031: GAZENBEEK, JAC. - Honderd jaar Provinciale Waterstaat Gelderland. 1864-1964
10582: GEARING DAVID W. - On the Wings of a Gull. Percival and Hunting Aircraft
7439: GEBRUDER LEGRADY - Gerechtigkeit Fur Ungarn! Trianons Grausame Irrtumer. Anlasslich Des Funfzigjahrigen Bestandes Der Politischen Tageszeitung Pesti Hirlap
5727: GEELEN, J. - Vergelijkend planktononderzoek in twee Hatertse vennen.
17516: GEELHOED, STEVE (E.A.) - Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.
7552: GEENE, WIM - Goed gezien. Onderzoeksvaardigheden in het onderwijs.
14801: GEENE, P.A. (RED.) E.A. - Libellen in Zeeland. Libellenfauna van 1889-2006
8828: GEERLINK, PETER JAN - Pectoral Fins. Aspects of propulsion and braking in teleost fishes.
5945: GEERTS, SIPKE,J, - Orienterend onderzoek over de reuzen- en dwergplanten in F1 en volgende generaties van Phaseolus vulgaris L.x Phaseolous multiflorus LAM.
16146: GEESSINK, HENDRIKE - Wieken, wind en weidevogels. Molens in het Utrechts landschap
5352: GEEST, DIRK VAN EN GORP, HENDRIK VAN (RED) - Extra Muros, Langs de Wegen. Opstellen voor Marcel Janssens ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse en Europese Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.
5234: GEEVERS, FRED EN ASMA, COR (VOORWOORD) - De Geschiedenis van De Schutterij van de Clingelbeeck.
2909: GEHRKE, ELISABETH - Ellen de pop
4750: GEHU, J.M. (RED) - Colloques phytosociologiques Volume IX - La vegetation des forets alluviales
6028: GEIJSBERTS, CHRIS - Den Spyeghel der Salicheit
3578: GEINIZ, WOLFFGANNG SIEGMUND - Dissertatio medica inauguralis tradens Compendiosam et clinicampraxin dolorum cum cautelis quam Rectore Magnificentissimo, D.N. Philippo Wilhelmo sub praesidio D.N. Friderici Hoffmanni Pro Gradu Doctorali
16011: GEIRLANDT K.J., E.A. - Expressionisme in Berlijn. 1910-1920.
3760: GEISLER, CHR. - Vokalnotation. Die verschiedenen Gesang-Schriftsprachen und Ihre Beziehungen zu den Naturtonen.Eine Untersuchung und eine Neubildung sowie als Anhang eine Elementarlehre im musikalischen System der Griechen.
1627: GEITEL, MARC - Geschichte der Dampfmaschine bis James Watt
17974: GEJL, LARS - Handboek Vogels
3983: GELD, P. VAN DER - Smiling ad speaking in a dental perspective. A dental and psychological approach to the smile line, tooth display, and smile attractiveness. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen.
2056: GELDER, DR. H.E. VAN - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri studio.
1468: GELDER, DR. H. E. VAN - 's-Gravenhage in zeven eeuwen
5519: GELDER, J. DE - Beginselen der Meetkunst, ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vorderingen. Inhoudende: Het eerste gedeelte over de Vlakke en Ligchamelijke Figuren, en het tweede gedeelte over de Platte en Bolvormige Driehoeksmeting.
10370: GELDER, KAREN VAN - Van oude mensen de dingen die niet voorbijgaan.
8943: GELDER, J.J. DE - Korte schets der Grieksche en Romeinsche Mythologie. Derde druk, naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd geheel omgewerkt
7326: GELDEREN, J. VAN (RED), - Fragmenten. Joods leven in Zwolle en omgeving.
2024: GELDERMAN, E. EN HAGEDOORN, J. - Een aardsch paradijs.
16841: GELDROP, BONNIE VAN - The long and the short of memory. Neuropsychylogical studies on the interaction of wording memory and long-term memory formation.
15586: GELENS, KOOS EN ZR. MARIE DESIREE PEULEN - Koppeltekens. Uit het leven van een markant doktersechtpaar.
15018: GELLATELY, ROBERT - Pal achter Hitler. Openheid en onderdrukking in nazi-Duitsland.
5100: GELLERT'S, C.F. - Fabelen en vertelsels, In Nederduitsche verzen gevolgd. Nieuwe uitgave met platen
4497: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT - Bijdragen en Mededeelingen. Deel XIV
6488: GELZER, HEINRICH PROF. - Dr. Martin Luther, de Hervormer Met 48 Staalplaten, originele Teekeningen van Gustav Konig. Bijschriften en historische schetsen
10801: GEMERT VAN, ANNIE - Kinderrijk. Grote gezinnen in Nederland en Vlaanderen (gesigneerd)
6368: GENICOT, ED., ET SALMANS, IOS - Institutiones Theoligiae. Editio Decimaseptima paravit A. Gortebecke, S.I. Volumen primum/Volumen secundum.
17042: GÉNOT, JEAN-CLAUDE ET PATRICK LECOMTE - La Chevêche d'Athéna. Biologie, moeurs, mythologie, régression, protection... (Les sentiers du naturaliste)
17983: GÉNSBOL, BENNY - Roofvogels van nederland. (incl. cd met roofvogelgeluiden). ALS NIEUW!
17808: GENTENAAR, PETER - Papier op de vlucht. Paper takes flight. Compleet met bijlagen
12649: GEORGE, UWE - Het Regenwoud. Doordringen in een tropische wereld. 1932-1992 60 jaar
6303: GEORGE, LLOYD - Waarvoor Groot Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogsdoeleinden.
4025: GEORGE - Kees Krok en de waterval. Een spannend dierenverhaal
4026: GEORGE - Peter Panda's nieuwe huis. Een spannend dierenverhaal.
9670: GERARD, JO - Louis Henno ou la grande aventure de la peinture belge
5442: GERARD, DOROTHEA - Lady Baby. A Novel. Blackwood's Colonial Library.
15262: GERARD, CHARLEY - Jazz masters: Sonny Rollins.
14994: GERARDS, INEMIE - Groet Molletje van mij. Alexander Mollinger (1836-1867), een Utrechtse schilder op de drempel van de Haagse School. Onder redactie van Inemie Gerards
13630: GERBER, ANNA - Influences. A Lexicon of Contemporary Graphic Design
15281: GERBER, ALAIN - Le cas Coltrane - Preface de Francis Marmande.
13704: GERBER, ERNST - The Photo Journal Guide to Comic Books. Volume Two (K-Z)
16260: GERBER, PETER R. (ED.). - Ka'apor. Menschen des Waldes und die Federkunst. Eine bedrohte Kultur in Brasilien.
15715: GERDES, PAULUS - Pitagoras Africano. Um estudo em cultura e educacao matematica.
15730: GERDES, PAULUS - Etnomatematica. Cultura, Matematica, Educacao.
15717: GERDES, PAULUS - Lusona: Recreations geometriques d'Afrique = geometrical recreations of Africa (French Edition)
15713: GERDES, PAULUS - Sona geomatry. Reflections on the tradition of sand drawings in Africa of the Equator. Volume 1.
15712: GERDES, PAULUS - Vivendo a matematica. Desenhos da Africa
15716: GERDES, PAULUS - Ethnomathematik: dargestellt am Beispiel der Sona-Geometrie.
15728: GERDES, PAULUS - Explorations in Ethnomathematics and Ethnoscience in Mozambique.
15729: GERDES, PAULUS - Cultura e o despertar do pensamento geometrico.
5656: GERDES, E. - Twee zwervelingen of Jood en Christen. Een verhaal voor jongelieden.
8173: GEREMEK, BRONISLAW - La Potence ou la Pitie. L'Europe et les Pauvres du Moyen Age a nos Jours. Traduit du polonais par Joanna Arnold-Moricet
7264: GEREMEK, BRONISLAW - La stirpe di Caino. L'immagine dei vagaboni e dei poveri nelle letterature europee dal XV al XVII secolo. A cura di Francesco M. Cataluccio.
13362: GERHARDS, LEO - The Story of The Country Hunters 25 jaar
4005: GERLACH, OTTO VON - De Bijbel, naar de overzetting van Dr. Martinus Lutherus met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien.
5507: GERLACH, P. (HERAUSGEBER) - Freytags Hilfsbuch fur den Maschinenbau, fur Maschineningenieure sowie fur den Unterricht an technischen Lehranstalten.
17039: GEROUDET, PAUL - Limicoles, gangas et pigeons d'Europe
17037: GÉROUDET, PAUL - Grands échassiers, gallinacés, râles d'Europe
6852: GERRIS, J,R,M. - Onderwijs en sociale ontwikkeling. Een tijdreeksonderzoek naar de effecten van een onderwijsprogramma voor sociale cognitie.
9596: GERRITS, LEONORE - Parenting: father-mother comparisons and the validity of self-reported parenting behavior.Opvoeden: een vergelijking tussen vaders en moeders en de validiteit va zelf-gerapprteerd opvoedingsgedrag (met een samenvatting in het Nederlands.
8244: GERRITSE, IR. C - Integratie in de gevelzone. Integratie-aspecten van gevels, draagconstructies, installaties, binnenwanden en plafonds bij het bouwmethodisch ontwerpen van de gevelzone.
4716: GERSTACKER, FRIEDRICH - Gerstackers Europa. Voor jeugdige Nederlanders. Uit 't Hoogduitsch door H.B.van Lummel
7311: GERWEN, J.L.J.M. VAN - Elke dag een draadje....... 150 jaar jute en linnenweverij S.I. Zwartz te Oldenzaal. 1835-1985.
13678: GESCH, PATRICK F. - Initiative and Initiation. A Cargo Cult-Tuyoe Movement in the Sepik Against Its Background in Traditional Village Religion.
3342: GESCHER, F.M. EN DUYNHOUWER, D.J. - Tropisch Nederland
17678: GESTEL, CAREL VAN - Elektrische locomotieven in Nederland.
10735: GESTEL, CAREL VAN (E.A.) - Spoor
4924: GESTEL, CAREL VAN - Spoor & Trein. Editie 7
4929: GESTEL, CAREL VAN - Spoor & Trein. Editie 5. Actualiteiten, ontwikkelingen en historie in binnen- en buitenland.
4930: GESTEL, CAREL VAN - Spoor & Trein. Editie 11.
3107: GESTEL, P. H. VAN - Calligraphisch album voor school, huis en atelier 1e druk
14579: GETLEIN, FRANK - Chaim Gross
15104: GETLINGER/PUYN - Trummer, Hoffnung, neues Leben. Kleve nach dem Krieg. (WIE NEU!)
13895: GEURSEN, GOOS - Wie zijn ik? De magie van drijvende en verbindende krachten in organisaties. Een boek om te ont-moeten en tot jezelf te komen.
5503: GEURTS, FRANS - Adel in het Zadel. 100 jaar motorsport in Belgie en Nederland van A tot Z. Deel 1: A t/m G (NIEUW!)
7466: GEURTS, ANDRE - Middeleeuwse boeken uit Zutphen. ( Tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundit Museum 5 t/m 28 november 1981 en in het Stedelijk Museum Zutphen 12 december 1981 t/m 31 januari 1982.
4637: GEUS, WILLEM DE - Piet Heyn. Roman van een zeeheld
16441: GEUZE, JEROEN - Brain Computer Interfaces for Communication, moving beyond the visual speller
9473: GEVERS, A. J. EN MENSEMA, A. J. - De Broerenkerk te Zwolle.
4735: GEYER, OTTO FRANZ / GWINNER, MANFRED - Einfuhrung in die Geologie von Baden - Wurttemberg. Zweite verbesserte Auflage. Mit 7 Tabellen, 73 Abbildungen im Text und auf 14 Beilagen sowie 11 Tafeln
8608: GEYL, P. - De Witten-oorlog. Een pennenstrijd in 1757.
2308: GEYSBEEK, P.G. WITSEN - Het geheim der vrijmetselarij opengelegd
11495: GEYSKENS, THOMAS - Never Remembered. Freud's Construction of Infantile Sexuality.
9196: GEZELLE, GUIDO - Boerke Naas
17385: GEZELLE, GUIDO - Verzameld dichtwerk
6161: GHIRELLI, ANGELO - El Pais Berebere Contribucion al estudio de los origenes, fornacion y evolucion de las poblaciones del africa septentrional
15471: GIANNI BERENGO GARDIN - GIANNI BERENGO GARDIN
12755: GIBBONS, DAVID. - Tijdslijn van het geloof. De religies van de wereld.
3695: GIBBONS, FLOYD - De Rooie Napoleon
13629: GIBELIN, MARIUS - Metiers et savoir-faire de toujours
10658: GIBSON, WILLIAM - Neuromancer
16379: GIBSON, RALPH AND PAUL OLDFIELD. - Sheffield City Battalion: the 12th (Service) Battalion York
16875: GIBSON, ROB - The Highland Clearances Trail (signed by the author)
3467: GIDAL, NACHUM T. - De joden in Duitsland. Van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
12381: GIDE, ANDRE - Journal. 1939 - 1949. Souvenirs.
2854: GIEBELHAUSEN, J. - Industrie Fotografie fur Technik und Wirtschaft.
14382: GIEBELS, LUDY - Waterbeweging rond Gouda van ca. 1100 tot heden. Geschiedenis van Rijnlands waterstaat tussen IJssel en Gouwe.
1966: GIEDION, SIGFRIED - Die Herrschaft der Mechanisierung.
5413: GIELKENS, JAN EN HUBERTS, WILLEM - 1-mei viering tijdens de Duitsche bezetting. Het vertekende beeld van de Nederlandsche literatuur uit de jaren 1940/1945. De bloei van de historische roman. 153e jaargand nr. 5
9368: GIER DE, GERARD D. - Details van een eiland. Kijk- lees- en zoekboek van Schiermonnikoog
2375: GIERLICHS, DR. WILHELM - De geschiedenis der bokkerijders in het voormalige land van 's Hertogenrode
13901: GIESBERS, ANTAL - Operation Aintree. De Slag om Overloon
4813: GIESBERS, J.H.G.I - Cecil Reddie and Abbotsholme. A forgotten pioneer and his creation.
15682: GIESBERS, FRANZ - Van et Hokkske op et Stokkske werd vertellt van Franz Giesbers.
10395: GIESBERTZ,HANS /SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Nijmegen. Kroniek van de 193 eeuw.
16781: GIESL-GIESLINGEN, DR. TECHN. ADOLPH - Anatomie der Dampflokomotive international. Ihr Aufbau und ihre Technik in aller Welt von 1829 bis heute.
7117: GIEZEN-NIEUWENHUYS, H.W.M., WILMER, C.C.S. - Nederlandse duiventillen. Historische duifhuizen geschilderd en beschreven
14741: GIFFEN, A.E. VAN - Palaeohistoria: Acta et Commvnicationes Institvti Bio-Archaeologici Vniversitatis Groninganae. Vol 1
17387: GIFFEN A.E. - Een Kwart Eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland.
15273: GIGNOUX, DANY - In memory of John Birks Dizzy Gillespie.
6189: GIJSBERS, G. - Tissue ablatiob by CW lasers, and a pulsed XeC1 excimer laser as uses in excimer laser angioplastry.
13641: GILBEREN, HERBERT - Der Traum. Einfuhrung in die Traumpsychologie
6002: GILBERT, BARBARA C. - Max Liebermann. From Realism toIimpressionism
11663: GILFILLAN, J.M. - Die verhaal van 'n vrou, 'n leeu en 'n hoenderhen.
14486: GILISSEN, OLIVIER - Ray Charles
17244: GILISSEN, L.J.W.J. - Bevruchtingsbiologische aspecten van zelf-incompatibele planten van Petunia hydbrida L.
15967: GILLE, CAROLINE (U.A.) - Wiederholte Spiegelungen. Weimarer Klassik. Standige Ausstellung des Goethe-Nationalmuseums.
6623: GILLIAMS, MAURICE - Vita Brevis. Een portret-album
15266: GILLIS, FRANK J. AND JOHN W. MINER. - Oh, Didn't He Ramble : the Life Story of Lee Collins, As Told to Mary Collins.(Including a record of three previously unreleased compositions)
12823: GILS VAN - Tele-typetjes. (gesigneerd)
1253: GINK, C.S. TH. VAN, EN SPRUIJT, C.A.M. - Onze Duiven. In woord en beeld. Deel1
16648: GINKEL, EVERT VAN (TEKST - Alblasserwaard, land van donken. Op zoek naar de geschiedenis in het landschap. Fietsroute
3028: GINNEKEN, JAC. VAN - Sint Peter Kanis van Nijmegen. Een voorlooper onzer Gouden Eeuw.
2478: GIOVANNA BORASI, MIRKO ZARDINI - Actions: what you can do with the City
12729: GIRALDO, LIGIA ESTELA URREGO - Los bosques inundables del Medio Caqueta, caracterizacion y sucesion/ Floodable Forests in the middle Caqueta Region: Characterization and succession (incl. Map Amazonia)
3827: GIRARD, GEORGES - Memoires de la duchesse D'Abrantes Tome premier et tome deuxieme Tome I et II Souvenirs historiques sur la revolution et le directoire
11843: GIRARDIN, EMILE DE - L'Empereur Napoleon III et L'Europe.
4560: GIRITLI, ISMET - Superpowers in the Middle East.
3402: GIRNAU, GUNTHER - Unterirdischer Stadtebau. Planungs-, Konstruktions- und Kostenelemente.
9751: GIRRE, LOIC - Les Plantes et les Medicaments. L'origine vegetale de nos medicaments.
11316: GIUSEPPE DA BRA, P. - San Lorenzo Fuori Le Mura
17065: GLAAP, J.A.A. (SAMENSTELLER) - De familie Gelap-Glaap. Gedenkboek ter herinnering van Jan I te Nijmegen
12499: GLABBEEK, NOORTJE VAN - Succesvol studeren, communiceren en onderzoeken. Alfabetisch naslagwerk voor het hoger onderwijs.
11406: GLASHIER J, FLAMMARION C, FONVIELLE W DE, TISSANDER G. - Voyages Aeriens. Illustres par Eug. Ciceri a Marie
13593: GLASNER, BARBARA (A.0) - Patterns 2. Design, Art and Architecture
3581: GLATZ - Minona ouvrage destine a l'education des jeunes demoiselles
17570: GLEIM, BETTY - Betty Gleim's Kochbuch für die bürgerliche mit Berücksichtigung der feinen Küche. Nebst bewährten Küchenzetteln für die Sommer- und Winter-Monate, sowie Abbildungen praktischer Küchengeräthe. Dreizehnte Auflage gänzlich umgearbeitet, verbessert und vermehrt von Henny Westphal.
13812: GLINKA, JOSEF - Gestalt und Herkunft. Beitrag zur anthropologischen Gliederung Indonesiens.
15724: GLUCK JULIUS F.(EINGELEITET VON) - Afrikanische Masken. Achtundvierzig Aufnamen von Margot Noske.
9997: GOBARDHAN. PAUL. D. - Sentinel Lymph Node Biopsy in Breast Cancer. Procedural issues and prognostic impact of detectin micrometastases. (met een samenvatting in het Nederlands)
16622: GOBAT, ALBERT - Histoire de la Suisse racontee au peuple.
6556: GOBEL, MANFRED - South American Cichlids IV Discus
15765: GOBINET, M. KAREL - Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd. , Getrokken uyt de H. Schrifture en de Heylige Vaders. Uyt het Fransch vertaeld en in deze laesten Druk zeer verbeterd, en met deszelfs Latynsche citatien verrykt.
15256: GODBOLT, JIM - De wereld van de Jazz in tekst, foto's en verzamelobjecten.
14088: GODDET, LAURENT - Le Jazz dans tous ses eclats.
14346: GODDIJN, HANS - Eelektronika in de popmuziek.
16062: GODDIO, FRANCK (A.O.) - Griffin. Une recontre aves l'histoire
11337: GODSCHALK, ADRIANO - Collectio epistolarum pastoralum, decretorum aliorumque documentorum, quae ab Illmo ac Revmo Dno. Episcopo Buscoducensi, publicata fuerunt annis 1888-1891.
7903: GOEBBELS, JOSEPH/ SPEER, ALBERT/ VON SCHIRACH, BALDUR/ HESS, RUDOLF - Adolf Hitler. Het begin van de nieuwe orde. Beelden uit het leven van de Fuhrer. 1931-1935. Met een voorwoord van Hermann Goring.
6313: GOEBEL, SYLVIA - Mattel Dolls the 60's
8166: GOEBEL, J. - Grundzuge des modernen Klavierbaues. Mit 36 Abbildungen
14643: GOEDE, D.H. - Landsmeer in dagen van weleer, met het vervolg Landsmeer in de ban van de twintigste eeuw. merkwaardigheden uit de historie van het dorp en zijn karakteristieken over de afgelopen 650 jaar.
14280: GOEDE DE,DOUWE M. - Understanding robustness as an image of sustainable agriculture .
6774: GOEDECKMEYER, ALBERT - Kant und der Staatsgedanke. Rede zum 13. Jahrestage des Erlasses der Weimarer Reichsverfassung gehalten am 26. Juli 1932
9587: GOES, J.J. (VERTALING) - Hassio en Hadabrant. Eene vertelling uit Saksen tijdens de invoering van het christendom door Karel den Grooten. Uit het Duitsch vertaald.
5034: GOESSEN, J. (SAMENSTELLING) - Limburgse kerkgeschiedenis
2264: GOETHE, JOHANN WOLFGANG. - Faust. Eerste en tweede deel
4861: GOETHE - Le Renard (Reineke Fuchs)
12817: GOETHEM, PAUL VAN - Ondergeschiktheid, onderdrukking en verzet bij Etienne de la Boetie en Andre Glucksmann
12258: GOETZ, WILHELM - Die Verkehrswege im Altertum und Mittelalter Historisch - geographische Untersuchung Mit funf Karten
10255: GOEVERNEUR, J.J.A. - Overal Heen! Een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman. Kleine bijdragen tot bevordering van Natuur-, Land- en Volkenkennis voor huis en school bijeenverzameld.
12913: GOFFIN, LOUIS ET ALBERT GUIDE - Monseau sur Sambre en cartes postales anciennes.
16443: GOHLKE, DR. REINER - Jahrbuch des Eisenbahnwesens 83
15943: GOHR, SIEGFRIED. - Markus Lupertz.
9495: GOLDAMMER, JOHANN, GEORG - Feuer in Waldokosystemen der Tropen und Subtropen
2446: GOLDHORN, BART (RED). - Architectuur als discipline.
13232: GOLDSTEIN, MALCOLM - Sounding the Full Circle (concerning music improvisation and other related matters)
12074: GOLL, A. - Misdadigers-Typen bij Shakespeare met een aanbevelend voorwoord van Prof. Mr. J. Simon van der Aa
13585: GOLOMB, LUDWIG - Die Bodenkkultur in Ost-Turkestan. Oasenwirtschaft und Nomadentum.(Studia Instituti Anthropos, Vol. 14.)
7406: GOMMANS, GERRIT, (TEKST EN SAMENSTELLING) - Hout-Blerick. Dit boek is opgedragen aan Welles Pier, omdat hij in Hout-Blerick geboren is en aan allen die wonen, woonden of nog gaan wonen.
17965: GOMMERS, LEON - Likdoorn
4651: GOMPERS, JOSEPH - Maasiejoth. Wondere verhalen.
1398: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - Dagboek
8447: GONGGRIJP, J.R.P.F. - Kitab Amtsal Maleisch-Hollandsch lees- en leerboek tot zelfonderricht
2290: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow ( De Russische bibliotheek)
14095: GONZALES, BABS - Movin On Down the Line. The Real Truth! Poetry! 50 Rare Photos! Buy Used $55.00 $3.99 shipping Used: Acceptable | Details Sold by Mimi's Books and More! Add to Cart Turn on 1-Click ordering for this browser 1 Used from $55.00 See All Buying Options Add to List Have one to sell? Sell on Amazon See this image Movin On Down De Line. The real truth!, Poetry, 50 rare photos!
9680: GONZALEZ, JULIO - Julio Gonzalez, Escultures i dibuixos. Abril-Maig 1980.
7569: GOOD - Een lente van weleer.
7561: GOODALL, JOHN S. - Een vakantie van weleer.
17068: GOODERS, JOHN - Where to Watch Birds in Britain and Europe.
14691: GOODRICH, FRANCES AND ALBERT HACKETT - Studie Guide for: The Diary of Anne Frank.
3155: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschrijving der stadt en lande van Breda. Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, deszelfs eerste Bewoonderen, en oude Gestalte, met een Historisch Verhael van het Leven der Graven van Stryen, en daar op gevolgde Heeren van Breda
5277: GOOR, DR. A.C.J. VAN - Het afstammingsvraagstuk in zijn verhouding tot geloof en wijsbegeerte.
17775: GOORBERGH, EDITH VAN DEN & THEO ZWEERMAN - Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit.
14216: GOOTZEN, PIM EN DR. WIM PETERS - Groeten uit de roerstreek. Roerstreek in oude prenten (1885-1935).
11581: GORDIJN, BERT - Die Medizinische Utopie. Eine Kritik aus etischer Sicht.
4593: GORDON, W.J. - Foundry, Forge and Factory.
16906: GORGEV, MICHEL - Remarqves Svr Les Sovverains Pontifes Romains, Qvi Ont Tenv Le Saint Siege, Depvis Celestin II. Ivsqv'a Maintenant, Avec Levrs Armes Blasonne'es, En Taille Dovce. Av Sviet De La Prophetie, Qvi Se Voit Sovs le nom de S. Malachie Archeuesque d'Armach, Primat d'Irlande,
3599: GORIS, M.J. (SAMENSTELLER) - Bibliografie Victor Westhoff. Met een beschrijving van en een keuze uit zijn werk
15552: GORISSEN, FRIEDRICH - Rhenus bicornis. Sonderdruck aus Bruckenschlag am Niederrhein.
11877: GORKUM, M.L. VAN - Beschryvinge der Stad en Vryheyd van Turnhout.
12788: GORP BOUKE VAN, (ED.) E.A. - Dutch Windows. Cultural geographical essays on The Netherlands.
1819: GORTER, K. J. - Common foot problems Studies in the community and in general practice
13378: GOSKER, D. (SAMENSTELLER) - Apeldoorn. Uitgegeven door de gemeente Apeldoorn als aandenken aan den scheidenden burgemeester Roosmale Nepveu.
14889: GOSKER, D. (SAMENSTELLER) - Apeldoorn. Uitgegeven door de gemeente Apeldoorn als aandenken aan de scheidend burgemeester, Mr. W. Roosmale Nepveu
2647: GOSSE, P.H. - The Ocean
13736: GOTTSCHALK, DR. M.K. ELISABETH - Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel I: De periode voor 1400. Deel II: De periode 1400-1600. Deel III: De periode 1600-1700.
16956: GOTTWALDT, ALFRED B. - Reichsbahns-Album. 500 Bilder der deutschen Eisenbahnen zwischen 1920-1940.
16662: GOTZ, ADRIANI - Degas: Pastels, Oil Sketches, Drawings
5791: GOUDA QUINT, P. - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
15501: GOUDE, JEAN PAUL - So Weit, So Goude
1342: GOUDSMIT, DR. B. C. - De Wereld voor de Schepping van den Mensch. Tweede Herziene Druk
16845: GOUMANS, B, W.JACOBS, H. JANSSEN, H. KONINGS, W. VAN MULKEN (SAMENSTELLERS) - Bunde vroeger en nu in beeld. Documenten en foto's
14687: GOUPIL, LE PAUL UND LEROYER ROGER - Erinnerung an Langenstein-Zwieberge aussenlager von Buchenwald
14508: GOUW, DR. J.L. VAN DER - Het dijkcollege van de Zwijndrechtsche Waard in 1568
17985: GOUX, A. - Handboek der notarissen. Handelende over de contracten, giften, testamenten, enz. Met vragen en antwoorden. Uit het Fransch vertaald, volgens den tweeden, veel verbeterden druk.
3879: GOVAERTS, BART - Verkenningstocht in Sint Jakobskerk te Antwerpen.
6400: GOYAU, GEORG , PERATE, ANDREAS, FABRE, PAUL - Der Vatikan. Die Papste und die Civilisation. Die oberste Leitung der Kirche. Aus dem Franzosischen ubersetzt von Karl Muth
15205: GOZZANO, GUIDO - The Man I Pretend to Be: The Colloquies and Selected Poems of Guido Gozzano
6580: GRAAF, JAN DE - Noordzee: Cartogarfie van een wereldzee
10237: GRAAF, MAAIKE C.C. - Exploring the calcicole-calcifuge gradient in heathlands.
5917: GRAAF, JAN DE - Martin Buber, de mens en zijn werk.
10391: GRAAF, MR TH. C. DE (VOORWOORD) - Toespraken 22 februari 2009. Herdenking bombardement op Nijmegen 22 februari 1944.
3138: GRAAF, REINIER DE - De Mulierum Organis Generationi Inservientibus 1672 Facsimile with an introduction by J. A. van Dongen, M.D.
3337: GRAAF, MR. A. DE - De waarde van Gestichten in den strijd tegen de Prostitutie Rapport voor den Centraal-Bond van Christlijke-Philanthropische Inrichtingen, uitgebracht in de vergadering van 29 maart 1910
10653: GRAAF, A.J. DE - Oud Utrecht in ansichtkaarten
11361: GRAAFF, A. DE - Gemeente Vlijmen. Inventaris van de Archieven van Nieuwkuijk en Onsenoort 1585-1935
5143: GRAAFF, GERRET DE - Korenmolens in en om de Gelderse Vallei. Vrijwillige molenaars vertellen over hun ambacht.
7736: GRAAFLAND, ARIE - Architectural Bodies.
7116: GRAAFLAND, ARIE - Trafo. Transformaties in de architectuur.
11756: GRAAUMANS, ATI (VOORWOORD) - Harmonie Constantia-100 jaar. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van Harmonie 'ConstantiaUlvenhout.
17696: GRABOWSKI, R UND NORBERT ENENKEL - Strassenbahn und Busse in Rostock
8675: GRADSTEIN, S.R. EN MELICK, H.M.H. VAN - De Nederlandse Levermossen
1665: GRAEBNER, PROF. DR. PAUL - Vegetationsschilderungen
8820: GRAF ZEDTWITZ, FRANZ. - Kloosterschool. Roman uit een Jesuiteninternaat. Vertaald door J.A. v.d. Made
6619: GRAF, FRIEDRICH WILHELM (RED) - 2000 jaar theologie Leven en werk van de grote christelijke denkers Deel 1
17090: GRAFT, MEJ. DR. C.C. - Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749 - 1949
7403: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Over de brug. Gedichten over Nijmegen
9063: GRAHAM, S; NEIROTTI, L; GOLDBLATT J.J. - The ultimate guide to sports marketing.
10920: GRAM, JOHAN - Onze schilders in Pulchri Studio (1880-1904).
5311: GRAM, JOHAN - Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1891, derde deel.
9224: GRANADOS, IGNACIO - TORO, MANUEL - RUBIO-ROMERO, ANGEL - Laguna Grande de Penalara 10 anos de seguimiento limnologico
17758: GRANIER, JEAN - Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche
13909: GRANT, DAVID, CYNTIA HARDY (A.O) (ED.) - The SAGE Handbook of Organizational Discourse.
17416: GRAPPE, GEORGES - H. Fragonard : peintre de l'amour au XVIII. siècle.
15391: GRASHUIS, DRS. J. - De voeding en verzorging van het paard.
14792: GRASSI, EMILY - Mannerism / Manierismus / Manierisme / Manierismo
12414: GRASSO, SJAAN - Wereldziel. Plato, Stoa, Plotinus. Overeenkomsten en verschillen.
4126: GRASVELD, CARL. E.A. - Sri Lanka. Een verhaal bij Ceylon-thee.
5929: GRASWINCKEL, JHR.MR.D.P.M. - Het oud-archief der Gemeente Arnhem. Drie delen: eerste stuk: Voorwoord, Inleiding, Inventaris. Tweede stuk: Regestenlijst. Derde stuk: Brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
4240: GRATRY, A. - Lettres sur la religion. Deuxieme edition.
15111: 'S_GRAVENSANDE, G.H. - De geschiedenis van de Nieuwe Gids. Brieven en documenten bijeengebracht. Inclusief Supplement
8488: GRAVESTEYN, LEX - Het Morris prentenboek.
8443: GREEBE, A.C.J.A. - Jacques Perk's Mathilde-Cyclus. In den oorspronkelijke vorm hersteld.
17182: GREEN, RICHARD - Impressionist and Modern Masters
17881: GREEN, MICHAEL - Hummer. The Next Generation
15441: GREENFIELD, LOIS - Airborne. The new dance photography of Lois Greenfield
13498: GREENWOOD, WALTER - Love on the Dole. A Tale of the Two Cities.
5597: GREEVE, MAX - Filosofie van den meervoudigen tijd. In gemakkelijk begrijpelijken vorm.
17805: GREG MO - Angkor Temples in Cambodia
15618: GREVELING, NORBERT - De ondernemende manager voor toekomstbestendige organisaties.
10282: GREVEN, HENK C. - Dissertationes Botanicae. Band 194. Changes in the Dutch Bryophyte Flora and Air Pollution. Dignificance of mosses for nature conservation . Reccommendations for management.
16295: GREWE, KLAUS - Atlas der romischen Wasserleitungen nach Koln
13554: GREY, VIVIAN - Earl Of Beaconsfield
3242: GRIENT, A.J. VAN DER - Hyperthyreoidie, radioactief jodium en daarna.
14536: GRIEVE, GREGORY P - De wervelkolom. Veel voorkomende aandoeningen.
14291: GRIFFITHS, PAUL E. - What Emotions Really Are. The Problem of Psychological Categories.
15150: GRIGSON, GEOFFREY - Henry Moore
9006: GRIMM, A.M. - Stunden-Horoskop und Elektionen.
16667: GRIMM, CLAUS - Frans Hals. Het gehele oeuvre
11707: GRIMME, ERNST GUNTHER - Aachener Kunstblatter: Band 40/1971.
15177: GRIMME, ERNST GUNTHER - Aachener Kunstblatter. Heft 26. Die grossen Jahrhunderte der Aachener Goldschmiedekunst.
10438: GRINTEN, HANS VAN DER EN THOBEN, PETER - Beelden in Nijmegen. ( Fotografie: Jan van Teeffelen)
8513: GRINTEN, H. VAN DER - Nederlandsche Aesthetica in de negentiende eeuw
12839: GRINTEN, DR. E.F. VAN DER - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
7606: GRINTEN, HANS VAN DER - LIBER AMICORUM/ ZEICHNUNGEN. Herausgegeben zum 60. Geburtstag Hans van der Grintens von seinem Freundeskreis
16839: GRINTEN, HANS VAN DER - Lotte-Marx-Colsmann-Stiftung. Ausstellungskatalog
2896: GRINTEN, PROF.DR. E.F. VAN DER - Nijmegen Benedenstad. Beschrijvingen en Afbeeldingen van een grotendeels verdwenen Stadsgedeelte aan de Waal.
2898: GRINTEN, HANS VAN DER EN THOBEN, PETER - Beelden in Nijmegen. ( Fotografie: Jan van Teeffelen)
2940: GRINTEN, H. VAN DER - Prentkunst in Nijmegen en omgeving.
10430: GRINTEN, HANS VAN DER EN THOBEN, PETER - Beelden in Nijmegen. Met foto's van Jan van Teeffelen.
9154: GRISCOM, CHRIS - Meergeboren Geburt als spirituelle Einweihung
11505: GRIVOT, CHANOINE DENIS - Autun. L'etrange aventure de la cathedrale inventaire d'autun. Les Travaux des Mois 1.
5867: GROBBEN, JEANINE - In de branding verdronken.
2560: GROEHLER, OLAF - Das Heerwesen in Brandenburg und Preussen von 1640 bis 1806. Das Heerwesen
9256: GROEN, BASILIUS J. - Ter genezing van ziel en lichaam De viering van het oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk
2641: GROEN, P. - De wateren der wereldzee.
15422: GROEN VAN PINXTEREN MR. G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Eerste en Tweerde gedeelte
10083: GROEN, DR. P. - De wateren der wereldzee.
8283: GROENENDIJK, JAN. - Gameren, 1930-1980. Tijd van verandering.
15449: GROENENDIJK, J.N.A. - De 'Heeren' van Zaltbommel. Societeit 'De Verdraagzaamheid' 1803-2003.
17929: GROENENDIJK, P. - Jobsveem Rotterdam. Een gebouw in beweging 1912-2008
9137: GROENEVELD, ALFRED F. - Im Aussenkommando Kassel des KX Buchenwald.
15151: GROENEVELD, JACCO (EINDRED.) - 50 jaar Groot Batelaar. Een bijzondere speler op het forensisch veld.
7892: GROENEVELT, FRITS - Russische kunst, Russisch impressionisme. Konstatin Lomykin, Odessa 1924-1993.
9782: GROENHART, HARMEN - Van boete naar beloning. Publieksverantwoording als prille journalistieke prioriteit.
11682: GROENHUYSEN, M.S. - Straf en wet. Beschouwingen over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in de hedendaagse strafrecht, tegen de achtergrond van actuele legitimatieproblemen.
12338: GROOS, RENE - La Fontaine: Fables Contes et Nouvelles
12332: GROOS, RENE - Voltaire. Romans Et Contes. Edition Integrale. Texte, Variantes, Notes Et Bibliographies etablis.
13883: GROOS, JOS - Gevoelloos op bevel. Ervaringen in Jappenkampen van Ellen van der Ploeg.
12571: GROOT, TINEKE (E.A) - Odon-tabel voor het op naam brengen van libellen zonder te vangen.
13383: GROOT, DR. M. DE (RED.) - Homo sacra Res homini 1889-2004. Gedenkboek bij het honderdvijftienjarig bestaan van het Coornhert Gymasium te Gouda.
13994: GROOT, IJDO J. - Daar spraken wij nooit over. Verwerking van oorlogsleed van nabestaanden en militairen in de strijd van de Grebbeberg, mei 1940
9601: GROOT, F.M.H. DE - New Aproaches in Selective Chemotherapy with Tumor-Activated Prodrugs.
6900: GROOT, DR. H. DE - Two Centuries of Narrative and Descriptive Verse. Second edition
7095: GROOT, CLARA DE - Kwak. De geschiedenis van een eendennest. (Over de lotgevallen van tien eendjes)
8237: GROOTHUIS, RINI - Het grote karperboek.
8972: GROOTSWAGERS, KEES. - De historie van het Loonse kerkdorp Kaatsheuvel.
11623: GROSCHE, ANTON - 800 Jahre Stadt Medebach
9155: GROSJEAN, H.C. - Kennis van Werktuigen 1e deel De Stoomketel en de Stoomleiding Tekst Atlas 2 delen
1077: GROSJEAN GEORGES & RUDOLF KINAUER - Kartenkunst & Karten Technik vom Altertum bis zum Barock
16191: GROSJEAN, IR. H.C. - Kennis van Werktuigen. Atlas. 4e deel.
15935: GROSJEAN, J. (PREFACE) - Le Coran. Preface par J. Grosjean. Introduction et notes par D. Masson.
4792: GROSJEAN, IR. H.C. - Atlas behoorende bij den cursus in Kennis van Werktuigen. Deel 2 De Zuigerstoommachine.
4192: GROSMANN, KARIN - Doe meer met Lego; het spel in de ontwikkelingsstadia van het kind.
15537: GROSSI, LORELLA (A.O.) - Bilance a bracci uguali. / Equel-arm balances.
15029: GROSSMAN, CHAIKA - Die Untergrundarmee. Der judische Widerstand in Bialystok. Ein autobiographischer Bericht
10842: GROSZ, EDWIN - Reclame in de kleinhandel. Hoe de winkelier goede reklame kan maken tegen weinig kosten.
10411: GROTENHUIS, PROF.DR. J.A. (RED.) E.A. - Liber Amicorum Dr. J.A.N. van der Spek.(neurochirurg)
15595: GROTENHUIS, MANFRED TE - Kerken kenteren in de Keizerstad. De religieuze en levensbeschouwlijke kaart van Nijmegen aan het einde van de twintigste eeuw.
4573: GROTH, PAUL - Elemente Der Physikalischen Und Chemischen Krystallographie.
16847: GROTHUES, JÜRGEN - Automobile Kunst in Pakistan
10049: GRUIJS- KRUSEMAN, S - Het vriendinnetje van Nicolo.
2535: GRUN VON DER, MAX. - Stenogramm. Erzahlungen. Mit Originalgraphiken von Wolfgang Zeiszner.
13154: GRUNDMANN, JAN - Hot Bandoneon Swingin Guitar Die Fred Dompke Bio-Discographie
16557: GRUNERT, HELMUT UND RENATE: - Pilze. Herausgegeben von Gunter Steinbach. Illustriert von Fritz Wendler
1860: GRUPPE HEINRICH - Naturkundliches Wanderbuch
10380: GRUSS, PETER - Die Zukunft des Alterns. Die Antwort der Wissenschaft. Ein Report der Max-Planck-Gesellschaft.
10652: GRUSS, PETER - Die Zukunft des Alterns. Die Antwort der Wissenschaft. Ein Report der Max-Planck-Gesellschaft.
2716: GRUYL, JOHANNES DE - Transplantation of the entire pancreas with ligation of the exocrine ducts. An experimental study in dogs.
15642: GUDMUNDSSON, S. O.; MAGNUSSON, B. - The Criminal Alphabet
15416: GUENAUX, GEORGES - Encyclopedie Agricole. Entomologie et parasitologie agricoles.
3963: GUERARD, MICHEL - De originele recepten van Michel Guerard. Kookkunst voor fijnproevers
10158: GUERMAN, MIKHAIL - La Flamme D'Octobre
17766: GUEROULT, MARTIAL - Histoire de l'histoire de la philosophie. Livre 1. En France, de Condorcet a nos jours.
17767: GUEROULT, MARTIAL - Histoire de l'histoire de la philosophie. Livre 1. 2. En Allemagne, de Leibniz a nos jours.
15625: GUGLIELMO IZZI, FRANSCESCO MEZZATESTE - Praktisch handboek van de natuurfotografie. Met veel voorbeelden en tips
4269: GUICCIARDINI, M.L. - Beschrijvinghe van alle de Neder-Landen anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt.
13876: GUICHARD, PIERRE - L'Espagne et la Sicile Musulmanes aux XIe rt XIIe Siecles
14026: GUICHARD, PIERRE - Les Musulmans de Valence et la Reconquete (XIe-XIIIe siecles. Tome premier.
3845: GUILBERT-PIXERECOURT, R. C. - Tekeli, Het Beleg van Mongatz; Geschiedkundig tooneelspel vry gevolgd naar het fransch door C. Vreedenberg Tweede druk
1942: GUILLAUD, JACQUELINE AND MAURICE - Piero della Francesca. Poet of form. The frescos of San Francesco di Arezzo. (first edition)
1351: GUILLAUD, JACQUELINE AND MAURICE - Hieronymus Bosch. The Garden of Earthly Delights. First Edition
10677: GUILLEMIN HENRI M. DE (INTRODUCTION) - Oeuvres Lamennais
15315: GUILLOT, ROBERT - Le Proces de Jacques Coeur (1451-1457).
7059: GUILMARD, D. - Les maitres ornemanistes. Dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs. Ecoles Francaise, - Italienne,- Allemande et des Pays-Bas (Flamande
6436: GUIRAUD, PIERRE - Problemes et Methodes de la Statistique Linguistique
2400: GULICK, F.W. VAN - Nederlandse Kastelen en Landhuizen
6703: GUMBERT, DR. J. P. - De Karthuizers en hun Delftse klooster . Een bundel studien, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum
15135: GUNNEWEG, J.T.M. - Twee eeuwen molen De Vrijheid. Van brandersmolen tot bakkersmolen. 30 Mey 1785 - 30 mei 1985.
5564: GUNS, NICO - Ms. Baloeran. Een beknopte scheepsbiografie
8808: GUNTHER, KLAUS. - Die Phasmoiden der Deutschen Kaiserin Augusta-Fluss- Expedition 1912/13. Ein Beitrag zur Kenntnis der Phasmoidenfauna Neuguineas.
1304: GURATZSCH, H. - Die Auferweckung des Lazarus in der niederlandischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie.
3683: GURATZSCH, HERWIG - Die Auferweckung des Lazarus in der niederlandischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie. 1. und 2. Teil.
16928: GURDJIEFF, G. - All and Everything. Ten Books, in Three Series, of which this is the First Series.
14370: GURU, FERDINAND - Kursus Bahasa Indonesia voor beginners.
6433: GURVITCH, GEORGES - Traite de Sociologie Tome Second Sociologie Politique, Sociologie des Oeuvres de Civilisation, Psychologie Collective et Psychologie Sociale, Sociologie et Ethnologie
5874: GUTMAN, ROBERT/ KOCH, ALEXANDER - Ladengestaltung/ Shop Design.
5357: GUTSMUTHS - Gymnastik fur die Jugend. Neu bearbeitet und nach dem jetzigen Standpunkte der Turnkunst fortgefuhrt.
15526: GUTTERMAN, BELLA - To Bear Witness : Holocaust Remembrance at Yad Vashem.
6319: GUYONNET, FRANCIS - Groupe D'Emulation Artistique du Nivernais fonde en 1902 Catalogue de la 43e Exposition
2398: HAAFTEN, ADRIAAN VAN - Uit de hand. Schets-vaardigheden in de bouwkundestudie.
15563: HAAGEN, E.S. VAN DER - Levens der Heiligen, Kerkvaders en Martelaren van 1 Januarij tot 31 Maart. I. Deel
15555: HAAGEN, E.S. VAN DER - Levens der Heiligen, Kerkvaders en Martelaren van 1 October tot 31 December. IV. Deel.
15556: HAAGEN, E.S. VAN DER - Levens der Heiligen, Kerkvaders en Martelaren van 1 Julij tot 30 September. III.Deel
13519: HAAK, JUR (EINDREDACTIE) - NFM/IAF distributie catalogus '92-'96
9216: HAALAND, SVEIN - Historia om mennesket og rovdyret
17246: HAALEBOS, J.K., P.F.J. FRANZEN (E.A.) - Alphen aan den Rijn - Albaniana 1998-1999. Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St.- Jorisplein.
17199: HAALEBOS, J.K., P.F.J. FRANZEN (E.A.) - Alphen aan den Rijn - Albaniana 1998-1999. Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St.- Jorisplein.
10909: HAAN, P.C. DE - Stoomwerktuigen MZO
2993: HAAN, GONDA DE - Klein-Martjes Kerstgeschenk Met prenten van de schrijfster
4413: DEN HAAN, ARIE (SAMENSTELLER0 - Vervoer van vroeger.
7626: HAAN, J.C. BIERENS - Rosendael, Groen Hemeltjen op Aerd . Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579
11563: HAAN, JEROEN DE - Traumatic Dislocation of the Elbow Joint.
14721: HAANS, F.A.C. ENFRANK, C.J.B.P. - Monumentenboek gemeente Wijchen
13698: HAAR, IGNO AND MICHAEL FAHLBUSCH (ED) - German Scholars and Ethnic Cleansing, 1919-1945
1879: HAAR, A.A. TER - Handboek voor den Nuthoenfokker
1043: HAAR, D. TER - Onze vlinders (NIEUW IN FOLIE)
14328: HAARHUIS, H.F.A. - Raap-Rapport 199. Driel-Oost 'De Schuytgraaf '. Een archeologische kartering en waardering.
12616: HAARING, P.J,A.M. - Leerboek der beschrijvende Meetkunde. Tekst en Atlas
6621: HAARMAN, H.J. - De strijd om den verdwenen uitvinder. 1e druk. Geillustreerd door Iep Valkema.
5965: HAARS, VENANT - Children's Understadig of Logical Implication. Doktoraalscriptie Ontwikkelingspsychologie
3693: HAARTSEN, ADRIAAN & LENTEN, JOKE - De cultuurhistorie van West-Friesland
10137: HAAS, DR. PHIL. HIPPOLYT - Katechismus der Versteinerungskunde Zweite, ganzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage Mit 234 Abbildungen und 1 Tafel
6314: HAAS, R. HORREUS DE - Strandwandelingen Eerste en tweede deeltje
14269: DE HAAS-OKKEN, T.K.E. - In Horn van Heerd. Met een woord vooraf van Dr. G.W.S. Lingbeek
16940: DE HAAS, F.A.J. - John Philoponus on Matter. Towards a metaphysics of creation
7058: HABERLER, GOTTFRIED. - Prosperity and Depression. A Theoretical Analysis of Cyclical Movements.
17799: HABERMANS, JURGEN - Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien.
14565: HABERMANS, JURGEN - Zur Logik der Sozialwissenschaften. Materalien
17757: HABERMANS, JURGEN - Faktizitat und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat.
17756: HABERMANS, JURGEN - Theorie des kommunikativen Handels. Band 1: Handlungsrationalitat und gesellschaftliche Rationalisierung. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. .
14515: HABERMEHL, N.D.B (E.A. RED.) - In de stad van die Goude. Twee-en-twintigste verzameling bijdragen 1992
12642: HABETS, JOS. - Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond en van de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. Deel I, II en III.(van4)
11521: HABICHT, MAX. - FR. H. VON HAGEN UND CARL SCHALL. - Tausend und Eine Nacht. Arabische Erzahlungen. Erstes - Funfzehntes Bandchen
9864: HACCOU, PROF.DR. J.F. - Handel en marktwezen in goederen. Bedrijfseconomische Monographieen XIII.
9865: HACCOU, PROF.DR. J.F. - Handel en marktwezen in goederen. II. Bedrijfseconomische Monographieen XIV
9860: HACCOU, DR. J.F. - Termijnhandel in goederen. Bedrijfseconomische Monographieen X.
4354: HACK, HENDRIK - Die kolonisation der Mennoniten im Paraguayischen chaco.
17932: HACKE-OUDEMANS, JOSINA J.(E.A.) - Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen.
13723: HACKNEY, NOEL C.L. - Die Mayflower. Mit Rissen von Wolfgang Holzel.
9391: HADDERS, G. - Leekster schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu
14407: HAEGEN, H. VAN DER - Leuven 2000. Survey van het stadsgewest.
8196: D'HAEN, THEO (ED) - Verbal / Visual Crossings 1880-1980.
9400: HAENSEL, STEFAN M. - Serotonergic modulation of sexual behavior in male rats and men. Serotonerge modulatie van seksueel gedrag bij mannelijke ratten en mannen.
14876: HAER, MEJ. L.J. VAN DER (TEKST) - `s-GRAVENHAGE gephotografeerd tusschen de jaren 1860-1870
12047: HAES, L.F.M. DE - Gedichten begrijpen. Een nieuwe woordkunst uitsluitend gericht naar een bewust en verdiept genieten van kunst, voor alle inrichtingen van voortgezet onderwijs en zelfstudie.
12958: HAEX, AVIDIS - Dictionarivm Malaico-Latinvm et Latino-Malaicvm : Cum aliis qvamplvrimus quae quarta pagina edocebit. (herdruk)
12681: HAFFERL,A. - Lehrbuch der Topographischen Anatomie
6188: HAFKAMP, HERMAN - Ik kan niet anders zeggen. Vijftig tijdsbeelden. Nummer 124/200 en gesigneerd door de schrijver.
9784: HAG, LEO TEN (E.A.) - Stoomgemaal de Tuut. Een monument van gemeenschapszin.
4843: HAGA, A. LUITENANT-KOLONEL - De Mardijkers van Timor
6299: HAGE, J. VAN DEN - De Schaapherder Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483 Derde deel
6298: HAGE, J. VAN DEN - De Schaapherder Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483 Tweede deel
6297: HAGE, J. VAN DEN - De Schaapherder Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483 Vierde en laatste deel.
12394: HAGE, DS W.A. / WASSINK, E.J. KLEIN / PAALMAN, G.W. - Hervormde kerk Neede. Door de eeuwen heen.
1719: HAGE, MR. J. J. EN BURGH, MR. P. VAN - 75 jarig bestaan Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij te Varsseveld
5721: HAGEMAN, KEES EN ELISABETH DE LESTRIEUX - Uit de Natuur. Groenten. Met verrukkelijke Recepten. Met signering en losse bijlagen
3944: HAGEMANN, CARLO - In andere handen. Onderzoek naar persconcentratie en nieuwsaanbod
4162: HAGEMANN, CAROLUS - In andere handen. Onderzoek naar persconcentratie en nieuwsaanbod
11043: HAGEMEIJER, WJ.M./ BLAIR, M.J. (ED) - The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. (Incl. boekje met samenvattingen in het Nederlands)
6345: HAGEMEIJER, E.J.M. - Bird numbers 1992. Distribution, monitoring en ecological aspects. Proceedings of the 12th International Conference of IBCC and EOAC Noordwijkerhout, The Netherlands, September 14th-18th
6344: HAGEMEIJER, E.J.M. & VERSTRAEL, T.J. - Bird numbers 1992. Distribution, monitoring en ecological aspects. Poster appendix. Proceedings of the 12th International Conference of IBCC and EOAC Noordwijkerhout, The Netherlands, September 14th-18th 1992.
8810: HAGEN HEIN, PROF. DR. WOLFGANG - Pharmacopoea Borussica 1799. Faksimiledruck.
16250: HAGEN, PIET - Journalisten in Nederland Een persgeschiedenis in portretten 1850 - 2000
15325: HAGEN, PIET - Wetenschap in het nieuws. Journalistiek schrijven over natuur en techniek, medisch onderzoek en milieu.
11393: HAGENAARS, T. - Arterial remodeling after peripheral vascular intervention as documented with intravascular ultrasound.
9624: HAGENBECK-STELLINGEN, CARL - Illustrierter Katalog deutscher und auslandischer Haus- und Nutztier-Rassen/ Illustrated catalogue of German and Foreign Breeds of Farm Live Stock.
15206: HAGENDOORN, A.L - Hagendoorn's Animal Breeding
10579: HAGERAATS, BART - Vogelvrij. Over het wel en wee in en rond de vogelopvang en over de verhouding tussen mens en vogel.
10989: HAHN, ERICH - Kritiek op de burgerlijke sociologie. Sociale werkelijkheid en sociologiese kennis. Filosofies-metodologiese aspekten van de sociologies teorie. Sociologie in de DDR.
9766: HAHN, H - Mikroskopische Diagnostik pflanzlicher Nahrungs-, Genuss-, und Futtermittel, einschliesslich Gewurze.
14595: HAHN, A. JR.(SAMENSTELLER) - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk
13794: HAHN, MOO-SOOK - Encounter. A Novel of Nineteenth-Century Korea
3120: HAIMON, PAUL - De weg over de grens.Tweede druk
5618: HAIN, KURT - Die Feinwerktechnik. Eine Lehr- und Nachslagewerk fur Mechaniker, Feinmechaniker, Elektromechaniker, Werkzeugmacher und fur das Metallgewerbe. Mit 1418 Abbildungen
12132: HAJE, ALEXANDER / WOLTERINCK, MARCEL / KRANENDONK, SIGURD - IN EX Marcel Wolterinck
2071: HAJEK, LUBOR - Chinese Art
15944: HAJOU, BAHRAM - Bahram. (Katalog)
17982: HAKVOORT, KEES - De gedroomde stad. Nooit gebouwd Nijmegen.
11570: HAKVOORT, K./VERHOEVEN, C.(SAMENSTELLERS) - In een ander licht Nijmegen 1950-1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith (in nieuwstaat)
17133: HALBERTSMA, H. - Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang.
14352: HALBERTSMA, T.E. EN W. FABER - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean fen J. van Loon Jz. en M. de Boer. Op e nij biwirke en meigien
15843: HALE, KATHLEEN - Orlando (The Marmalade Cat). A. Camping Holiday.
13781: HALE, CHRISTOPHER - Hitler's Foreign Executioners: Europe's Dirty Secret
2055: HALKIN, PROF DR. JOSEPH - Aardrijkskundig Hand-Atlas, cursus in de aardrijkskunde
7725: HALL, C.J.J. VAN - Bijdragen tot de kennis der bakterieele plantenziekten.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

10/27