Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10267: CONSCIENCE, HENDRIK - Baes Gansendonck.
10268: CONSCIENCE, HENDRIK - Hlodwig en Clothildis. Historische tafereelen uit de Ve eeuw.
4316: CONSCIENCE, HENDRIK (1812-1883) - Geschiedenis mijner Jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan Converti herschreven, van noten voorzien, iconografisch verlucht door Marnix Gijsen
10265: CONSCIENCE, HENDRIK - De Plaeg der Dorpen.
9656: CONSCIENCE, HENDRIK - Jacob van Artevelde.
11510: CONSOLI, LUCA - De goede wetenschapper.
5815: CONTICINI, M. PHILIPPE - Les desserts en 1000 recettes, 1000 photos. Pâtisseries-entremets-dessert glacés.
2034: CONWAY, WILLIAM MARTIN - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
10419: CONWAY MORRIS, SIMON - The Curciblle of Creation. The Burgess Shale and the Rise of Animals.
2069: COO, JOZ. DE - De Boer in de Kunst. Van de 9e tot de 19e eeuw.
12998: COOK, RICHARD - Richard Cook's Jazz Encyclopedia
13547: COOK, RICHARD - Blue Note Records. The biography
14233: COOLEN, ANTOON - Zwerftochten door ons land. Noord-Brabant en Zeeland.(Plaatjesalbum compleet)
6396: COOLEN, ANTOON - Moeder Marjanne's Kerstfeest
13661: COOLS,HANS / DE VALK,HANS - Institutum Neerlandicum MCMIV - MMIV. Honderd jaar Nederlands Instituut te Rome.(gesigneerd door beide auteurs)
12284: COOLSMA, S. - Soendaneesch-Hollandsch woordenboek.
12283: COOLSMA, S. (MET MEDEWERKING VAN C. ALBERS) - Hollandsch-Soendaneesch woordenboek
7818: COOPS, W. - Nostrorum Sanitas. Oorspronkelijke roman uit het Leidsche studentenleven.
13439: COOPS, B.(E.A.) - 8R.I-1940. (8e Regiment Infanterie)
6386: COOTH, A.M.C. VAN EN LANS, M.J.A. EN HEESWIJK, J.W. VAN - Handleiding bij het Onderwijs in de Gewijde Welsprekendheid Vierde uitgave verzorgd door G. Kuijs
9371: COPPENS, MARTIEN. - `s-Hertogenbosch. Onder de Ogen en Bogen van de Sint-Jan.
1699: COPPENS, MARTIEN - Gedachten in steen De kathedrale basiliek van St Jan te 's-Hertogenbosch. Tweede druk
3124: COPPENS, J.A. - Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, naar aanleiding van het Katholijk Meijerijsch Memorieboek van A. van Gils
6219: COQUEREL, A. L. C. - Biographie Sacreé
8554: CORA, C.G. - Een moeilijke les Illustraties van Geerling
12801: CORBEN, RICHARD - Muvovum Den 2.
12798: CORBEN, RICHARD, SIMON REVELSTROKE. - Den 5 Elements. A graphic Album of fantastic adventure for mature readers.
7703: CORELLI, MARIE - Een ware man God's. Een eenvoudige liefdeshistorie. 2 delen in 1 band.
9658: CORELLI, MARIE - God's Uitverkorene. Een eenvoudige Liefdes-historie. Uit het Engelsch vertaald door Epsie.
1963: COREMANS, DR. P.B. - Van Meegeren's faked Vermeers and De Hooghs.A scientific examination40
6047: CORENO, J. - Clypeus Patientiae ; auctore R.P.F. Iacobo Coreno ordinis minorum regularis observantiae concionatore Provinciae S. Ludovici. Opus omni hominum condittoni ac ftatui perquam utile, et ad consolandos iuuandos Editio Quarta Prioribus
8636: CORINA, - Sneeuwvlokken Tekeningen van Corina. Versjes van F.Rend
14016: CORINNE LEONET; MARION PIRAS; LAURENT GODDET - Musiciens de Jazz en France. Portraits- contacts- adresses.
14067: CORLEY DEIDRE - A Nice Set. Photography by Tim Saccenti
12944: CORMEN, THOMAS H. (A.O) - Introductions to Algorithms
9007: CORNEILLE, TH. - Théatre Choisi. Nouvelle edition précédée dúne notice biographique par. M. Edouard Thierry.
11905: CORNEILLE, P. - L'Imitation de Jesus-Christ en vers francais. Nouvelle edition.
6214: CORNEILLE, TH. - Chefs-D'oeuvres de Th. Corneille
11009: CORNELISSEN W.J. EN H.A. (VERTALING) - Een Vrouwenregeering. Roman uit den tijd van Madame de Pompadour. Naar het engelsch van Baronesse Orczy
5623: CORNELISSEN, JOZEF - Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen, spreekwoorden en zegswijzen, enz., naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
1842: CORNELISSEN, C. B. - Onvoltooid verleden tijd Jodenvervolging in Almelo
9190: CORNIELJE, JOZEF - De Gelderse Poort Parels en Problemen
8148: CORNIL, ETIENNE - Ferrari door Pininfarina. Technologie en schoonheid.
10107: CORSTENS, FRANS - Fortuna Audaces Adiuvat Het geluk is met de stoutmoedigen.
8086: CORSTENS, PROF. MR. G.J.M. - Het Nederlandse strafprocesrecht.
9408: CORSTENS, FRANS - Fortuna Audaces Adiuvat. Het geluk is met de stoutmoedigen.
12000: DE CORT, FRANS - Liederen
2259: CORTAMBERT, E. - Petite Geographie illustree de la France a lúsage des ecoles primaires.
13449: CORTAZAR, JULIO - Il persecutore. Con una nota dit Franco Minganti.
8761: CORTY, AXELLE - Fëau & Cie. Architectural Decoration
14145: COSSEE, PROF.DR. E.H. - Schuilen in Waterstad. De Remonstrantse Kerken aan de Vissersdijk te Rotterdam
1992: COSTA, I. DA - God met ons, hymne
11394: DE COSTER, CHARLES - Tijll Ulenspiegel. Nach der ältesten Ausgabe neu bearbeitet von Friedrich Fresla.
4788: DE COSTER, CHARLES - La legende et les aventures heroiques , joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de lamme goedzak au pays des flandres et ailleurs
13792: COUAT, AUGUSTE - Alexandrian Poetry under the First Three Ptolemies (324-222 B.C.)
2642: COULSON, A.F.W. (EDITOR) - Manual of cotton spinning. Volume I. Raw cotton production and marketing
5477: COUPERUS, LOUIS - Verzamelde werken 12 delen
9750: COUPLAN, FRANCOIS - Guide des Condiments et Epices du Monde. 120 plantes condimentaires et leur utilisation.
12714: COURTENS, IEN - Restoring the Balance. Performing Healthing in West Papua.
2725: COUSTEAU, JACQUES - Whales
4591: COUWENBERG, S.W. - De strijd tussen progressiviteit en conservatisme. Sociologische en cultuurhistorische belichting van een veelomstreden tegenstelling.
8792: COVARRUBIAS, SEBASTIAN DE, (EDITED BY MARTIN DE RIQUER) - Tesoro de la Lengua Castellana o Española según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en de la 1674.
4600: COX, G.A - Platen-album I en II Nederlandsch Historisch Scheepvaart museum (2 delen)
13625: COYNE, PATRICK (ED.) - Communication Arts. Forty years of creative excellence.
6559: CRAATS, GEERTRUI VAN DE - De Tafel van Simonides van Keos
8539: CRAEYNEST, J. - Loquela Vlaamsch-Nederlandsch woordenboek
7017: CRAFTS, A. S.; CURRIER, H. B.; STOCKING, C. R. - Water in the Physiology of Plants
10500: CRAMER, RIE - Bij het vuur. Teekeningen en versjes van Rie Cramer.
3803: CRAMER, RIE & JONG, ALEX DE - Nieuwe Liedjes en Prentjes 1e druk
5634: CRAMER, RIE - Kinderliedjes uit zonneland. Versjes en teekeningen van Rie Cramer. Muziek van Geertruida van Vladeracken.
8923: CRAMER, RIE OVINK-SOER, M. - De Canneheuveltjes in Indië
11053: CRAMP, STANLEY (CHIEF EDITOR) - Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Volume 1 Ostrich to Ducks
2062: CRANS, NICOLAAS JACOB. - Instructie voor het Jagt gerichte mitsgaders reglement op de Jagt en Visserye
10101: CREDNER, DR. HERMANN - Elemente der Geologie. Mit 456 Figuren in Holzschnitt. Vierte, verbesserte Auflage
7060: CREEMERS, BERT - Vorsicht! Die Gitarre ist geladen. Formen und Themen in der politischen Lyrik bei Franz Josef Degenhardt.
10719: CREMER, J.J. - 't Pauweveerke enz. Tien novellen.
5291: CREMER, A.F. EN LIGTHART, JAN - Op de fiets door Nederland. Aardrijkskundig leesboek voor de lagere school. 1e stukje-1e gedeelte.
9020: CREMER, J.J. - Overbetuwsche Novellen en andere vertellingen
1715: CRESSWELL, M. J. - Semantical Essays Possible worlds and their rivals
11754: CRESSWELL, M.M. - Gondwana Five. Selected papers and Abstracts of papers presented at the Fifth International Gondwana Symnposium.
9480: CRETIER, E.W - Rossum in oude ansichten
4967: CREUTZBERG, L,G.TH. - Het Heilige Avondmaal een dierbaar onderpand en toonbeeld van de liefde, de bedoelingen, verdiensten en zegeningen des lydende en stervenden Verlossers.
11924: CRIJNS, IR. A.H. EN PROF. DR. F.W.J. KRIELLAARS - Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885.
12296: CROES, H.C. (E.A.) - Bahasa Indonesia. Eenvoudig leerboek voor praktijk en schoolgebruik.
8490: DE LA CROIX, HUMPHREY (E.A.) - Indië herinnerd en beschouwd. Sociale geschiedenis van een kolonie (1930-1957)
2749: CROL, W.A.H. - Een tak van de familie Van Stolk, honderd jaar in de graanhandel 1847 - 1947.
12344: CROMBAGHS, IR. B.H.J.M. / AKKERMANS, DRS. R.W. / GUBBELS, DRS. R.E.M.B. / HOOGERWERF, DRS. G. - Vissen in Limburgse beken. De verspreiding en ecologie van vissen in stromende wateren in Limburg.
14383: CRONON, WILLIAM - Changes in the land. Indians, Colonists, and the Ecologie of New England.
3246: CROOIJ, M.J. - Clinical and endocrinological aspects of epostane action in pregnancy.
13164: CROOK, HAL - How to improvise. An approach to practicing improvisation
1740: CROUSEN, A. M. F. B. - Analyse van het werk van een controlerend geneeskundige voor de ziektewet
7053: CROW, LESTER D.; CROW, ALICE - Readings in General Psychology. 195 selections from Writings of Leading Psychologists.
2372: CROWE, PHILIP - Architectural Rendering. A visual catalogue of the best in architectural illustration. Step-by-step photographs of projects in progress.
4714: CROWLEY, ALLEISTER - The Equinox. Vol. I, No. IV. - September MCMX - The Method of Science - The Aim of Religion. The Official Organ of the A.:.A.:. The Review of Scientific Illuminism.( First edition)
9172: CROWTHER, GEOFFREY - Het Raderwerk van den Oorlog
3903: CRUMB, ROBERT - Fuckbook. A collection of sexcomics
2644: CRUMP, W. - History of the Huddersfield woollen industry. Handbook IX
2285: CRUSIUS, G.CH. - Volledig Grieksch-Nederduitsch woordenboek voor de gedichten van Homerus, benevens eene verklaring der moeijelijkste plaatsen, der gebruiken en instellingen van het heldentijdvak, en van de eigennamen.
13373: CRUYNINGEN, PIET VAN - Bedrijf en bestaan Twee eeuwen economische geschiedenis van Gelderland
9914: CUER, P. MAURITII - Theologica Dogmatica, et Moralis, in usum pp. confessariorum, et theologiae... Tomus III
13188: CUGNY, LAURENT - Las Vegas Tango Une vie de Gil Evans (Discographie de George Wagner et Laurent, Cugny)
13836: CUMINGS, BRUCE - Korea's Place in the Sun. A Modern History. Updated edition
11382: CUNEN, J. - Oss in praehistorische en vroeg historische tijden. Gevolgd door het Gids van het Gemeentelijke Museum van Oss
11381: CUNEN, J. - De nieuwste Geschiedenis van Oss.
10063: CUNEN, J. - Geschiedenis van Oss. Met inventaris van de Gemeente-Archieven 1932.
9808: CUNNINGHAM FRANCIS - The works of Ben Jonson with critical and explanatory notes and a memoir by William Gifford. Volume I, II and III.
7066: CUNNINGHAM G.H. - Plant protection by the aid of therapeutants.
12264: CURTIUS, ERNST - Griechische Geschichte 7 Bucher in 3 Bänden Sechste verbesserte Auflage
7357: CUSTERS, JOHN. - Ondergaan en ondernemen. De versnelling van de woningbouw in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
11373: CUYPERS, JOS EN STUYT, JAN - De nieuwe St. Jacob te 's-Hertogenbosch. Constructie beschreven door de bouwmeesters.
14263: CUYPERS, P.M. - Van Herberg tot Heister. Voorgeschiedenis, ontstaan en groei van de scholengemeenschap Oost-Betuwete Bemmel. 1944-1983
12470: CUYPERS, PHILIPPE W.M. - Endovacular treatment of abdominal aortic aneurysms
3700: CYRILLUS, P. - Monseigneur Vitalis Maria Antonius Goncalves d'Oliveira van de orde der minderbroeders-kapucijnen Bisschop van Olinda, en zijn strijd tegen de vrijmetselarij. Een bladzijde uit de geschiedenis der kerk in Brazilie
14209: CZABANOWSKI, JURI, JOZEF ANTOON - Humaan-Ecologisch Georiënteerde Woningbouw. Architectuurhistorische studie (1945-2000) met aanbevelingen voor duurzame woningbouw: DUWOB model en memorietoets
1813: DAEL, P. C. J. VAN - De dode: Een hoofdfiguur in de oudchristelijke kunst. Een iconografische studie over de afbeelding van de dode in de oudchristelijke grafkunst
3877: DAELE, HENRI VAN - Sire. Een jaar uit het leven van de Belgische koninklijke familie.
1482: DAETER, DRS. BEN - Kastelen. Achtergronden en vele wetenswaardigheden
1483: DAETER, DRS. BEN - Begijnhoven. Oorsprong, geschiedenis en vele wetenswaardigheden
13441: VAN DALE - Van Dale's Handwoordenboek der Nederlandsche Taal.
10596: DALMAN, R.S. - Groeten uit een veranderend Arnhem. Tussen 1893 en 1993 ligt een eeuw.
8618: DALMER, HELENE - Het Gezin in de Berghut. Eene Tiroolse Geschiedenis voor de Jeugd naar 't duitsch van Helen Dalmer door Mara
9397: DAM, HENK VAN - Studies and reflections on type 2 diabetes care in general practice. Perspectives of patients and professionals.
7663: DAM, BERNARD. - Growth and Morphology of classical and superspace crystals.
2212: DAMAN, FREDERIK - 150 jaar monumentale Europese Animaliersculptuur
5847: DAMBRINK, JAN H.A. - Orthostatic Regulation of Blood Pressure in Healthy Individuals: A comparitive study in young and old subjects
1473: DAMEN, TOOS - Oorsprong en vervulling. Astrologische symboliek in mandala's
1317: DAMMERMAN, DR. K. W. - Landbouwdierkunde van Oost-Indië. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost Indië
6782: DAMMERMAN, K.W. - The Agricultural Zoology of the Malay Archipelago. The animals injurious and beneficial to agriculture, horticulture and forestry in the Malay peninsula. The Dutch Indies and the Philipines.
12136: DAMS, ISABELLE - Honderd Hete Vragen 100 antwoorden op je vragen over seks.
14286: DAMSTÉ, MR. P.H. - Veere. Vier Eeuwen Markiezaat
13272: DANCE, STANLEY - The world of Earl Hines. Volume two: the world of swing.
13111: DANCE, STANLEY - The world of Duke Ellington
7367: DANE, K. - Willemstad Historisch overzicht van stad en en polder
13726: DANI A.H. AND V.M. MASSON - History of Civilizations of Central Asia Volume I. The dawn of civilization: earliest times to 700 B.C.
13533: DANIELS, WILLIAM R.(COMPILES BY) - The American 45 and 78 RPM Record Dating Guide, 1940-1959 .Discographies Numer 16.
1940: DANIELS, MATHÉ - Daniels Archivaris, Archeoloog, Nijmegenaar
10910: DANIËLS, M.P.M. - Noviomagus Romeins Nijmegen. Nagelaten geschriften van M.P.M. Daniëls in leven archivaris van Nijmegen.
7381: VON DÄNIKEN, ERICH. - Mijn visie in woord en beeld. Argumenten voor het onmogelijke.
1856: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. - Als een groot particulier huisgezin. Opvoeden in het Utrechts Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1831-1991.
14064: DANNIS, RENÉE (EINDREDACTIE) - Programma 2001. Rotterdam 2001 culturele hoofdstad van Europa. Programme 2001. Rotterdam 2001 Cultural Capital of Europe. Rotterdam is vele steden. Rotterdam is many cities
1300: DANSEL, M. - Les cimetières de Paris. Promenade insolite, pittoresque et capricieuse.
1301: DANSEL, M. - Au Père-Lachaise. Son histoire, ses secrets, ses promenades.
10261: DANSLEPRÉ, JACQUES - Een golf van de zee.
1567: DANTE ALIGHIERI - La Commedia secondo l'antica vulgata a cura di Giorgio Petrocchi I. Introduzione
12267: DANTE / SCHERILLO, MICHELE - Dante La Vita Nuova e il Canzoniere Seconda edizione ritoccata e notevolmente accresciuta.
1568: DANTE ALIGHIERI - La Commedia secondo l'antica vulgata a cura di Giorgio Petrocchi. 2 Inferno
5181: DANTZIG, HUUG VAN - Chi prende l'ultimo perde.... wie de laatste wegneemt verliest...
5278: DANZ,O EN ABEN, M. - Wij Hutters. Een boek over Leerdam en de leerdammers van toen en nu.
6237: DARBONNE, CAROLINE ET BARBEROUSSE, MICHEL - Cuisine Express 1000 Recettes 1000 Photos
1369: DARNELL, A. W. - Winter blossoms from the outdoor garden
3191: DARS, CELESTINE - Images of Deception. The art of Trompe-L'oeil.
1060: DARTON, F.J. HARVEY - Modern Book Illustration in Great Britain & America. Special Winter Number of The Studio.
2032: DASSEL, WOLFGANG - Beitrage zur Geologie, Archaologie und Geschichte an Rhein und Maas
5792: DATEMA, S. - Met de zuster op stap. Een eeuw ziekenverpleging in Oosterbeek zonder winst-oogmerk
4902: DATLOW, ELLEN, WINDLING TERRI - The Year's Best Fantasy and Horror: Fourteenth Annual Collection
13278: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research. 17
13861: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ - Jazzforschung Jazz Research 13 (1981)
13216: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 9
13217: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 12
13220: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 10
13221: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 11
13222: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 8
13284: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 30
13285: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 29
13286: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 28
13287: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 27
13279: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research. 19
13280: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research.
13289: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 25
13290: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 24
13862: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ - Jazzforschung Jazz Research 15 (1983)
13017: DAUER, ALFONS M. - Der Jazz. Seine Ursprünge und seine Entwicklung
13277: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 18
13288: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 26
13281: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 21
13282: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 31
14168: DAUM, P.A. - Uit de suiker, in de tabak.
9040: DAUMANN, RUDOLF - De ondergang van de Dakota's. Historische roman over de laatste Indianen-oorlogen.
13298: DAUPHIN, GERALD - Jan Cremer in New York
9515: DAVELAAR, R - De praktijk der banketbakkerij
4617: DAVENPORT, R.J., - Davenport's Art Reference & Price Guide. 1990/1991 edition
6052: DAVID, SA GRANDEUR MGR. - Grammaire de la Langue Araméenne selon les deux dialectes Syriaque et Chaldaique Deuxieme Edition
13820: DAVID, SAUL - Mutiny at Salerno 1943. An injustice exposed.
12524: DAVID FERGUSSON, MARCEL SAROT - The future as God's gift. Explorations in Christian Eschatology.
2797: DAVID, LUDWIG - Photographisches Praktikum. Lehrbuch der Photographie.
7963: DAVIDIS, H. - Tuinboek voor Nederland bewerkt door H. Witte.
6740: DAVIDIS, H. - Keukenboek. Naar het Hoogduitsch
5731: DAVIDSON, C.L. - Ontharding van glazuur. Een fysisch-chemisch model van carieus glazuur
1325: DAVIDSON, D. E.A. - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide.
8702: DAVIGNON, HENRI - Affiches Allemandes et Belgique. Leur valeur d'aveau nouveaux textes et documents.
1956: DAVIGNON, HENRI - Belgien und Deutschland. Belege und Urkunden
13024: DEAN, ROGER T. - New structures in Jazz and improved music since 1960.
8790: DEBRAY, H. - Cours élémentaire de chimie. Avec nombreuses figures intercalées dans le texte.
3387: DEBROT, COLA - De Afwezigen Met opdracht en gesigneerd
7299: DECATES, FRANS MARIE - De familie Decates, de Catis, Decades, Ducadis etc. te 's Hertogenbosch. Familie Archief. Deel voor de jaren 1773 tot ongeveer 1900. Gezocht, verzameld en bijeengebracht, voorzien van beschrijvingen door Frans Marie Decates.
9326: DECKERS, GABRIEL (HOOFDREDACTEUR) - Schets Studenten - Maandblad 2e jaargang Academisch jaar 1948-1949 3e jaargang 1949 - 1950 4e jaargang 1950 - 1951 5e jaargang 1951-1952 vanaf nr. 4 en 6e jaargang 1952-1953
8437: DECKERS, JOSÉ (E.A.) - Over Diemen gesproken. Archieven in Diemen tot leven gebracht.
8430: DECORTE, TOM EN ZAITCH, DAMIAN (RED) - Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie
7602: DECOSSAS, BÉATRICE/ SERROR, FRÉDÉRIC. - Quand le philosophes ont dit.... Dieu existe.
12204: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoe's leven en zonderlinge lotgevallen. Uit het oorspronkelijk Engelsch naverteld.
6798: DEGENER, OTTO - Plants of Hawaii National Park Illustrative of Plants and Customs of the South Seas (signed by the writer)
5094: DEHIO, GEORG - Nordrhein-Westfalen, Rheinland, erster Band. Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler.
5213: DEHIO, GEORG - Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Nordrhein-Westfalen. Zweiter Band Westfalen.
5204: DEINSE, DR. A.B. VAN - Een Zeeuwsche Butskop. Hyperoodon Rostratus Uit 1584. ( Overgedrukt uit het archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1940).
6341: DEKKER, JACOB - Isabelle's boeken: De onbekende soldaat, Er, Het IJ, Marina, Een kind met een kind.
12251: DEKKER, CORNELIS / BAETENS, ROLAND / MAARSCHALKERWEERD-DECHAMPS, SUZANNE - Album Palaeographicum XVII Provinciarum. Paleografisch Album
2306: DEKKERS,C.A. / VROEMEN L.P.J. - De Zwarte Herfst Arnhem 1944 De worsteling van mensen in oorlogstijd Authentiek relaas van ooggetuigen Tweede druk, met supplement
3111: DEKKERS, DRIES - De Heimat als naaste Over het opwekken van nationalistische affecten in het Duitse jongerentijdschrift Mut
9477: DEKKERS, FRED - Van Roosendaol nor Indië; leven, werk en ideeën van C.J. Dekkers
2491: DELACOUR, JACQUES - Amphibiens et reptiles
6645: DELACROIX, EUGÈNE - Journal 1822-1863 Préface de Hubert Damisch. Introduction et notes par André Joubin (ëdition reveu par Régis Labourdette)
10348: DELAHAYE, ALBERT - De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: Hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door de jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
2890: DELAHAYE, ALBERT - De Bisschop van Nijmegen oftewel: Hoe de Keizer Karel- Universiteit van Nijmegen door de jeugd-eftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
7675: DELAHAYE, A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811
5621: DELAHAYE, A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen.
9166: DELAHAYE, ALBERT - Het Mysterie van de Keizer Karel-Stad
5452: DELAMBRE, M. - Rapport Historique sur les progrès des sciences mathematiques depuir 1789, et sur leur état actuel. (unchanged reprint of the original edition Paris 1810).
4313: DELAMURAZ , JEAN-PASCAL PRÉFACE - Vie et histoire du corps d'armee campagne 1 1892-1986
13120: DELANNOY, LUC - L'Annuaire du Jazz 84. Les Regions/2
13549: DELANNOY, LUC - Pres: The Story of Lester Young
13119: DELANNOY, LUC ET DIDIER LEVALLET - L'Annuaire du Jazz 83. Les Regions/1
8538: DELENNE, RENE LOUIS - Dictionnaire des marques de l'ancienne faience de Delft
3703: DELEPINNE, BERTHE - Histoire de la poste internationale en Belgique sous les grands maîtres des postes de la famille De Tassis. Publiée sous les auspices de l'administration des postes de Belgique à l'occasion du XIIIe congrès de l'union postale universelle.
13358: DELTEIL, JOSEPH - Don Juan
1572: DEMEDTS, ANDRÉ EN VERBAERE, HERMAN - Uit ons eigen erfdeel
7538: DEMOED, E.J. - In een lieflijk landschap Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek, Cothen, Leersum en Amerongen
7735: DENGEL, DR. G.O.F. - Dasar-Dasar Ilmu Tjuatja. Diterdjemahkan Oleh Ardjo.
9494: DENGLER, JURGEN. - Entwicklung und Bewertung neuer Ansatze in der Planzensoziologie unter besonderer Berucksichtigung der Vegetaionsklassifikation.
2082: DENIS, MAURICE - Histoire de l'Art religieux
2724: DENNEY, MARTYN - Historic Waterways scenes. London & South-East England
10100: DENUCE, PROF. DR. JAN - De Geschiedenis van de Vlaamsche Kaartsnijkunst.
4219: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoine van Dyck et l 'estampe
7420: DEPPING, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674. Naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers.Met portret.
12881: DEPUYDT, F - Cartografie. Ontdek de wereld. Handboeken over aardrijkskunde voor het secundair onderwijs.
12890: DEPUYDT, FRANS - De Belgischge strand- en duinformaties in het kader van de geomorfologie der zuidoostelijke Noordzeekunst.
10036: DERBY, E.H. - A preliminary report upon the treaty of reciprocity with Great Britain, to regulate the fisheries and the trade between the United States and the provindes of British North America.
11722: DERBYSHIRE, EDWARD - Geomorphology and Climate
11711: DERDERMONDE, MAX. - De wereld van vandaag na vijftig jaar Vredestein.
13076: DERIKX, MONIQUE H.M. - Genetic Aspects of Chronic Pancreatitis. From autosomal dominant disease to modifying genetic factors.
8361: DERIX, DRS. GOVERT - Interpolis Een revolutie van twee bedrijven
8360: DERIX, DRS. GOVERT - Veldhoen Company The Proof of the Pudding
7252: DERIX, JAN EN VERLINDEN, SJEF - Die al wil koopen, wat hij ziet...... De geschiedenis van de Venraysche Schaapscompagnieën. Deel II.
7855: DERKS, W.F.C.M. (RED.) - Verandert Waarheid? Reflecties over vorm en inhoud van het waarheidsbegrip.
12022: DERKS MARJET EN ROB WOLF - Wetenschap in dienstbaarheid. Ida B.M. Frye (1909), heilpedagoge.
12723: DERKS, ANNUSKA - Khmer Women on the Move. Migration and Urban Experiences in cambodia.
12718: DERKS, SANNE - Power and Pilgrimage. Dealing with Class, Gender and Ethnic inequality at a Bolivian Marian Shrine.
8456: DERKS, JAN - Journaal van een dode
5240: DERKS, G.J. (SAMENSTELLER) - Leven(s) vol kleur.
12434: DERKSEN, W.J.M. - The Clinical Value of Histologicval Femoral Artery Plaque Analysis
11069: DERMOUT, MARIA - Spel van Tifa-Gong's.
6435: DEROY, LOUIS - L'Emprunt Linguistique
4616: DESJARDIN, D. - Afstoot etcetera.
1708: DESPLANTES, FR. - Les débuts d'un petit provincial a Paris
8083: DESSAU, HERMANNUS - Inscriptiones Latinae selectae. Vol. 1
8039: DETH, GUIDO VAN - Alowieke's Schoon' gedacht. Met teekeningen van Jan de Cler.
5855: DETH, RON VAN - Aorexia Nervosa in Historisch Perspektief. Doktoraalskriptie R.U. Leiden
11708: DEUTER, MARINA (BEARBEITUNG) - Bergen-Belsen. Frauen im Konzentrationslager.
5529: DEVICIER, W. - Apologie des Christendoms of uiteenzetting en verklaring van de gronden des geloofs.
4040: DEWACHTER, RICHARD - De worsteling. Roman
2741: DEWALD, C. M. - De auteurswet voor den fotograaf
4114: DEWARAJA, L.S. - The Kandyan Kingdom of Sri Lanka 1707-1782
10043: DEX, LEO - Vers le Tchad. Voyage aérien au long cours.
13194: DEXTER, DAVE JR. - Jazz Cavalcade The Inside Story of Jazz With A Foreword by Orson Welles First edition
3781: DEYS, H.P. (INLEIDING) - Rhenen, bedreigd, bezet, bevrijd. 1940-1945. De geschiedenis van vijf jaar oorlogstijd in Rhenen
4128: DHARMADASA & SAMARASINGHE (EDITORS) - The Vanishing Aborigines. Sri Lanka's Veddas Transition
13199: DIAL, HARRY - All this Jazz about Jazz The autobiography of Harry Dial
12635: DIAMOND, HAROLD J. - Music Analyses. An Annotated Guide to the Literature.
12821: DIBBETS J.J. - Busuv de Burua: Van de hak op de tak 1. Van de hak op de tak 2. (beiden gesigneerd)
1748: DIBBETS, G. R. W. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581)
6453: DIBBETS, DR. G.R.W. - Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst (1584)
10662: DICKMAN F.J. (SAMENST.) - Nijmegen in de spiegel
8717: DIDDEN, JACK EN SWARTS, MAARTEN - Provinciestad in oorlogstijd. Waalwijk en omgeving 1939-1945
7157: DIEDERIKS, H.A. - Strafrecht en crimininaliteit.
11767: DIEL, JOHANNA.M (E.A.) - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XIII
9479: DIELEMAN, A (E.A.) - Het Barbaraklooster .Eene selsaeme geschiedenisse.
12724: DIEMERBROECK, IJSBRAND VAN - Verhandeling over de pest. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door A.H.M.Kerkhoff.(NIEUW EXEMPLAAR!)
10220: DIEMONT, W.H. - Survival of Dutch Heathlands
1512: DIENER, ADRIANA LEÓN PORTILLA DE - Nishizawa
5793: DIEPEN DR. D. VAN - De bodemkartering van Nederland Deel XIII. De bodemgesteldheid van de Maaskant/ Soil conditions in het Maaskant region. Incl. los deel met bijlagen
8293: DIEPENBROCK, E.(E.A.) - Het leven en werken van Gretha en Adri Pieck
8967: DIEPENHORST, MR. DR. I.N.TH. (VOORWOORD) - Gids voor de gemeente Epe.
8386: DIEPERINK, DRS. MARTIE EN SCHOTANUS, JOOP - Het Conciliair Proces in het teken van New Age Tweede druk
14375: DIERENDONCK, R.M. (ED. ) AND OTHERS - The Valkenburg Excavations 1985-1988. Introduction and Detail Studies.
1462: DIETEREN, DR. REMIDIUS O.F.M. - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek
12794: DIETRICH, GUNTER - Atlas zur Ozeanographie.
7553: DIETVORST, C, (E.A.) - Management in de klas
13665: DIETVORST, DR. A.G.J. EN DRS J.F. OSTERMEIER - Inleiding in de filosofie van de geografie
12098: DIEULIN, M. - LE GUIDE DES CURES, DU CLERGE ET DES ORDRES RELIGIEUX. TOMES I ET II. Dans l'administration des paroisses, et dans leurs rapports avec les fabriques, les communes, les ecoles, les diverses autorités, et les particuliers. Tome premier
12099: DIEULIN, M. - LE GUIDE DES CURES, DU CLERGE ET DES ORDRES RELIGIEUX. TOMES I ET II. Dans l'administration des paroisses, et dans leurs rapports avec les fabriques, les communes, les ecoles, les diverses autorités, et les particuliers. Tome Second
3195: DIEZ, ERNST - Iranische Kunst
1770: DIJK, SUZANNA VAN - Traces de femmes Présence féminine dans le journalisme francais du XVIIIe siècle
2284: DIJK, ANTOINETTE VAN - Het gelapte broekje (uit het Zwitsers vertaald), Het gouden kroontje van de tover-libel (legende uit de Savoye (Frankrijk)
11685: DIJK, J.J. M. VAN - Criminaliteit als keerzijde. Een theoretische en empirische verkenning van de relaties tussen welvaart en criminaliteit.
4322: DIJK, RUDOLF VAN (RED.) - Ach....... Liber amicorum et amicarum ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Kees Waaijman
5288: DIJK, HENK VAN - Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving.
11045: DIJKERMAN, G.H. (VOORWOORD) - De geschiedenis rondom de Hervormde Kerk van Holten.
10645: DIJKHOF, E.C. - Oorkondenboek van Gelre tot Zutphen tot 1326. Vijfde aflevering. Abdij Grafenthal bij Goch (eerste gedeelte)
3645: DIJKHUIS, CHRIS - Zwarte Broek en Rode Trui. 75 jaar vol Treffers, Groesbeek en Voetbal.
13931: DIJKMAN, ANNA - Psycholo Geld. Waarom we stoppen met denken als we beginnen met uitgeven.
10529: DIJKSTRA, Y.(RED.) - Archeologie in de Betuweroute. Papendrechtse Stroomrug. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 80.
10198: DIJKSTRA, ANNE M. - of publics and science. how publics engage with biotechnology and genomics
2091: DIJKSTRA, DR. B.K.S. - Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis.Onderzoek van de stoffelijke resten op het terrein van de voormalige Abdijkerken te Rijnsurg in 1949 en 1951 en te Egmond in 1979 en 1980 en aangetroffen in de tombe in de Abdijkerk te Middelburg in 1980.
1697: DIJS, DICK EN EILANDER, JOOP - Oss in de twintigste eeuw
14267: DIK, J. - Uit de geschiedenis van Appingedam. De oude hoofdplaats van Fivelingo.
11557: DIKS, JEROEN - Robot Assisted Aortic Surgery. (Incl. DVD)
13267: DILLEN, HERMAN - Episode in Helsinki
11370: DILLING, K. - De Peelstreek. Een Nederlandsch gebied voor Landverhuizing en Voedselproductie
1535: DINGELDEIN, W. H. - Twente. In woord en beeld
2094: DINTER, WIEL S. VAN - De Joden van Gennnep. 1650-1950
2884: DINTER, WIEL S. VAN - De Joden van Gennep. 1650-1950
10907: DINZELBACHER, PETER - Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen
3859: DIRKSE, G.M., HOCHSTENBACH, S.M.H. & REIJERSE, A.I. - Flora van Nijmegen en Kleef 1800-2006 Catalogus van soorten met historische vindplaatsen en recente verspreiding. Flora von Nimwegen und Kleve 1800-2006 Arteninventar, historische Fundorte und heurige Verbreitung
7492: DIRKSE, PAUL - Kunst uit Oud-Katholieke Kerken
12962: DISBERG, A.J. - De verzwegen deportatie. Apeldoornse nachtmerrie in Rees. Incl. CD met aanvullend materiaal.
9694: DISNEY, WALT - Pinocchio. Grand album illustré pour piano seul avec paroles ad libitum comportant les principaux airs du nouveau grand film de Walt Disney.
12454: DISSELHOF, B.C.M. - Endovenoous laser therapy for varocose veins.Endoveneuze behandeling van varices.
11269: DIV. SAMENSTELLERS - 100 jaar kinderbescherming in Nijmegen.
14386: DIV. SAMENSTELLERS - Marionetten en reuzen in Brabant.
10991: DIV. - Binnenskamers/Buitenshuis. Verhalen-gedichten
3272: DIV. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
12676: DIV. SAMENSTELLERS - De zestiger en zeventiger jaren: beweging
3168: DIV. - De grote encyclopedie van de fascinerende koi. (Nieuw exemplaar!.)
3182: (DIV) - Lustrum fotoboek van het Utrechts Studentencorps. .
3184: (DIV) - Vier eeuwen domineesland
3361: DIV - Het betoverde plein
10555: DIV. - Alleen staan. Ruimte 22
14273: (DIV) - Annuarium van de Katholieke Studentenvereniging Veritas
6484: DIVERSE AUTEURS - De Lampongsche Districten en hun tegenwoordige toestand.
1503: DIVERSE AUTEURS - Nat & Droog. Nederland met andere ogen bekeken
10176: DIVERSE AUTEURS - Veldornithologisch Jaarboek van Zuid-West-Vlaanderen 1e semester 1983 m.i.v. ruime proloog
10177: DIVERSE AUTEURS - Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Volume 52 Number 308
1704: DIVERSE AUTEURS - Provinciaal blad van Limburg 1903
1716: DIVERSE AUTEURS - Otto en Adya van Rees Leven en werk tot 1934
9967: DIVERSE AUTEURS - Italiaanse Tekeningen in Nederlands bezit 1570-1800
8732: DIVERSE AUTEURS - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Rozendaal Tekst en Kadastrale gegevens 2e gewijzigde uitgebreide druk
11784: DIVERSE AUTEURS - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks I.
10934: DIVERSE AUTEURS - 78e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2005-2006. Ultramontaan.
10935: DIVERSE AUTEURS - 82e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2009-2010. Fata Morgana.
8741: DIVERSE AUTEURS - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Geldersch- en Stichts Veenendaal Tekst en Kadastrale gegevens plus 17 kaarten in luxe zwarte opbergmap
6468: DIVERSE AUTEURS - Album Dr Louise Kaiser
9241: DIVERSE AUTEURS - Globalisation and Human Dignity Sources and Challenges in Catholic Social Thought
2608: DIVERSE AUTEURS - De waanzinnige twintigste eeuw De Knack-redactie beschrijft de eeuw in honderd verhalen
8632: DIVERSE AUTEURS - De geschiedenis ligt op straat. Straatnamen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen
1826: DIVERSE KUNSTENAARS - Total 40 jaar of 40 jaar Total
6952: DIVERSE AUTEURS - 'Met haar honderd jaren'. Een eeuw vrouwelijke studentenvereniging te Utrecht. Genummerd exemplaar: 0264.
2611: DIVERSE AUTEURS - Onze gelukkige kinderen Driemaandelijks tijdschrift Tweede jaargang nr. 2
8740: DIVERSE AUTEURS - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Apeldoorn Tekst en Kadastrale gegevens plus 58 kaarten in luxe zwarte opbergmap
8225: DIVERSE SCHRIJVERS UIT DE BETUWE - Betuwse vertelkunst. Een bundel verhalen over de Betuwe.
8471: DIVERSE AUTEURS - Gouden bal in het Groenewoud Avanti ´55 1955-2005
7615: DIVERSE AUTEURS - 1.Mijn Verlustiging met Prof. Hofstede de Groot's Jongste Brochure door G.V.N. 2. Oranje Boven!!! Eene historische bijdrage. voor rekening van den schrijver. 3.Neerlands Toekomst in het Bloedjaar 1854 voor rekening van den schrijver 4. Van Hall weer aan 't laadtje. Oud en Nieuw door Asmodee
2048: DIVERSE AUTEURS - Andersson Elffers Felix Jaarboek 2002
1808: DIVERSE AUTEURS - Zijdebalen Lusthof aan de Vecht Tuin- en tekenkunst uit het begin van de 18de eeuw
12256: DIVERSE AUTEURS - Vogels zingen midden in de stad. Met achterin losse ingestoken kaart met daarop de tekst Groeten uit het Oude Westen
1202: DIVERSE AUTEURS - Tot Lering en Vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw.
8613: DIVERSE KUNSTENAARS - Arnhem-Nijmegen poëtische verkenning van een regio Bloemlezing
1639: DIVERSE AUTEURS - Lingen 975-1975. Zur Genese eines Stadtprofils
9961: DIVERSE AUTEURS - Funfzig Jahre Sammlung van der Grinten 1946-1996
7480: DIVERSE AUTEURS - De Graafschap Landschap Landgoederen Landbouw Boerderijen
6056: DIVERSE AUTEURS - Breedscheenjuffers, bevers en andere Brabanders. De toestand van de Brabantse natuur 2004
8374: DIVERSE AUTEURS - Ruhrkohle und Technik. Eine Übersicht über die Verwendung der Ruhrkohle in Einzeldarstellungen 2. Auflage
8401: DIVERSE AUTEURS - Gouden Toekomst
12550: DIVERSE AUTEURS - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Twello en Nijbroek. In NIEUWSTAAT
8429: DIVERSE AUTEURS - Noordbergum in woord en beeld
8457: DIVERSE AUTEURS - De leerspiegel GBIO 25 jaar
14196: DIVERSE AUTEURS - Het complete handboek van de wonderbaarlijke koi
11783: DIVERSE AUTEURS - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks III
6224: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Gelre Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997 Jubileumbundel
2049: DIVERSE AUTEURS - Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem XIX. Deels 1.stuk
2007: DIVERSE AUTEURS EN KUNSTENAARS - The product is the company is the product 10 jaar Visser Bay Anders Toscani
6316: DIVERSE AUTEURS - Beth Gali Architecture and Design 1966 - 1998
1511: DIVERSE AUTEURS - Album of Indian and Persian Miniatures of the XVI - XVIIIth centurie
8350: DIVERSE AUTEURS - Het raadsel in de wetenschap Als je niet weet wat het is, is het iets. Als je weet wat het is, is het niets
6620: DIVERSE AUTEURS - Erfgoedzorg in de 21ste eeuw. Kritische beschouwingen
1513: DIVERSE AUTEURS - 500 visages du Zaire
1686: DIVERSE AUTEURS - Feestboek van ,,Sarepta en ,,Meer en Bosch
1578: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst Jaarboek 1919
1673: DIVERSE AUTEURS - H. G. Th. Crone 1790-1940 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der firma op 2 juni 1940
10932: DIVERSE AUTEURS - 77e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2004-2005. Pont des Arts.
7799: DIVERSE AUTEURS - TONG De slag om Roosendaal
6633: DIVERSE AUTEURS - Vreedzame coexistentie in de jaren zeventig
1609: DIVERSE AUTEURS - Natur und jagd
10026: DIVERSE AUTEURS - Geroepen in Oudenbosch. vier eeuwen Oudenbossche priesters en religeuzen
1486: DIVERSE AUTEURS - Tot een rechtschapen en kloek zeeman te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar kweekschool voor de zeevaart en hogere zeevaartschool Amsterdam
6634: DIVERSE AUTEURS - Het socialistische China bloeit (2)
1834: DIVERSE AUTEURS EN KUNSTENAARS - De Stijl 1 en 2 Complete Reprint 1917 - 1920 & 1921 - 1932
1219: DIVERSE AUTEURS - Schets der lotgevallen van het voormalig burger-kinderen-weeshuis en arme-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis, te Nijmegen. Uitgegeven bij de viering van het drie-honderd-jarig bestaan van het eerstgenoemde gesticht, op den 1 Mei 1860, door de regenten der beide weeshuizen aldaar. Met afbeeldingen.
1550: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de bibliotheek van het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde. Vierde supplement
1592: DIVERSE - Genealogische en historische encyclopedie van Delft
1593: DIVERSE - Genealogische en historische encyclopedie van Delft Deel II
1594: DIVERSE AUTEURS - Zuidhollandse stam- en naamreeksen
1669: DIVERSE AUTEURS - Cannenburch & zijn bewoners
1703: DIVERSE AUTEURS - Theosofia gewijd aan broederschap vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte, wetenschap, occultisme Jubileumnummer
1705: DIVERSE AUTEURS - Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen zeventig jaar
2036: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951
2052: DIVERSE AUTEURS - Kreymborg presenteert Kreymborg Mensen en dingen
1404: DIVERSE AUTEURS - Zo was het in Berkhout
1551: DIVERSE AUTEURS - Catalogus der bibliotheek van het koninklijk instituut voor de taal, -land en volkenkunde van Ned. -Indië en het Indisch Genootschap
1516: DIVERSE AUTEURS - Vondsten uit het verleden. Oudheidkundig bodemonderzoek
2080: DIVERSE AUTEURS - Handboek voor het Hotel-Cafe-Restaurant.
6527: DIVERSE AUTEURS - Papa waar ben je? Yang
1217: DIVERSE AUTEURS - Schiermonnikoog. Het eiland der Grijze Monniken
6532: DIVERSE AUTEURS - Van ons. Met een inleiding van Marcel C.A. van der Heijden
11892: DIVERSE AUTEURS - 't Boekske van de Aolburgse Taol met CD. verhalen, woorden, gezegdes uit Babyloniënbroek Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen, Wijk en Aalburg
9253: DIVERSE AUTEURS - De Rijks in Venlo Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap
6086: DIVERSE AUTEURS - S. Presbyterorum Salviani Massiliensis Opera. Cum Libro Commentario Conradi Rittershusii, Ac Notis integris Johannis Weitzii, Tobiae Adami, Theodori Sitzmanni, Johannis Alexandri Brassicani, Stephani Baluzu et Vincentii lirinensis commonitorium
1680: DIVERSE AUTEURS - Tien jaar Diogenes 1960-1970
1681: DIVERSE KUNSTENAARS - Stad der smarten
1438: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek van het Delftsch Studenten Corps. Ter gelegenheid van het twintigste lustrum
1200: DIVERSE AUTEURS - Der letzte Gang ~ De laatste gang. Totenbrauchtum. Gebruiken rond de Dood. Westmünsterland - Oost-Nederland
12549: DIVERSE AUTEURS - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Putten.
6123: DIVERSE AUTEURS - Het grote verlangen Biënnale Gelderland 1996
10933: DIVERSE AUTEURS - 79e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2006-2007. Underground.
10930: DIVERSE AUTEURS - 76e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2003-2004. Kijkwijzer.
2922: DIVERSE AUTEURS - Antisemitismus in Westdeutschland Tatsachen Ursachen Vollstrecker
3011: DIVERSE AUTEURS - De Gids Vijf en twintigste jaargang Nieuwe serie Dertiende jaargang 1861 eerste deel
3012: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de tentoonstelling in het Muiderslot 1913 met eene beschrijving en korte geschiedenis van het kasteel
3031: (DIVERSE) - 't zijn beesten bij de politie. Honden en paarden in dienst van het gezag.
3109: DIVERSE AUTEURS - Indonesiërs spreken (Mooi exemplaar)
3311: DIVERSE AUTEURS - Hexèkontoros opgedragen aan Professor Dr. J.L. Mastboom
3350: DIVERSE AUTEURS - Maastricht herdenkt zijn bevrijding M.V.V.-Woolwich Bevrijdingstroffee door Jean Sondeyker
3340: DIVERSE AUTEURS - Stichting oude Gelderse kerken Deel I t/m IV
3357: DIVERSE AUTEURS - De biologische betekenis van de Ooypolder en de Millingerwaard
3525: DIVERSE AUTEURS - Between people and statistics Essays on Modern Indonesian History Presented to P. Creutzberg
8997: DIVERSE AUTEURS - 1910 - 1985 75 Jahre Hoheging Kellerhöhe Bürgermoor Festschrift und Familienchronik
10931: DIVERSE AUTEURS - 81e almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2008-2009. Last Minute. Uitgereikt op 2 februari 2009.
5533: DIVERSE AUTEURS - Over de Waal Waalbrug Nijmegen 1936-2011
1496: DIVERSE AUTEURS - Over stad en scholtambt Lochem. Een beschrijving na 750 jaar (1233-1983)
4212: DIVERSE AUTEURS - Ter herinnering aan Dr. Leo Simons 1 augustus 1862 - 11 juni 1932
4278: DIVERSE AUTEURS - Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Utrechtse Voetbalvereniging Voorwaarts op 1 December 1957
1474: DIVERSE AUTEURS - Spaarndam in de 19e eeuw. Van Vrijheidsboom tot Stelling van Amsterdam
2313: DIVERSE AUTEURS - Kijken met Jetses naar toen
6606: DIVERSE AUTEURS - Sober relaas... De ervaringen van De Missionarissen Van het H. Hart in hun missies van het oosten tijdens de oorlogsjaren
6164: DIVERSE AUTEURS - Ina Boudier-Bakker Tachtig Jaar Een Album Amicorum
6661: DIVERSE AUTEURS - Nijmeegse Studenten Almanak 1955 9e jaargang
9969: DIVERSE AUTEURS - Museum Schloss Moyland
7483: DIVERSE AUTEURS - Jongere bouwkunst en stedebouw 1800-1945 Gorinchem
7487: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen aan de Noordsingel
7513: DIVERSE AUTEURS - Gezicht op de geschiedenis van Wageningen
7514: DIVERSE AUTEURS - Bomen, parken en buitenplaatsen in en om Wageningen
8677: DIVERSE AUTEURS - Burengeruchten Sprookjes en andere verzinsels
9918: DIVERSE AUTEURS - Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999
1088: DIVERSEN - Rituelen en Magie. Wonderen en mysteries
1089: DIVERSEN - Zieners en Profeten. Wonderen en mysteries.
5379: DIVERSEN - Bloemen op den Levensweg. Proza en Poezie. (o.a. N. Beets, Marie Boddaert, W.G. Brill)
2703: DIX, J.F.CH. - Bloemen
11123: DIXON. DOUGAL (E.O) - Cassel's Atlas of Evolution.The Earth, its Landscape, and Life Forms.
10186: DIXON, CHARLES - Open-Air Studies in Bird Life: Sketches of British Birds in their Haunts. With a Coloured Frontspiece and Numerous Illustrations by Charles Whymper and others
12667: DIXON, FRANKLIN W. - Het geheim van de oude molen. Met platen van Rudy van Giffen.
13952: DIXON, WILLIE WITH DON SNOWDEN. - The Willie Dixon Story. I am the Blues.
8375: DJORGHI - Hypnotisme Derde druk
2926: DOBBELAER, DRS. A. - Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
13233: DOBBINS, BILL - Jazz Arranging and Composing A Linear Approach With cassette
2587: DOBBS, HORACE . ( AUTHOR OF FOLLOW A WILD DOLPHIN). - Save the Dolphins
9158: DÖBLIN, ALFRED - Flucht und Sammlung des Judenvolks Aufsätze und Erzählungen
11272: DOBRE, MIHNEA - Metaphysics and Physics in Cartesian Natural Philosophy: Descartes and Early French Cartesians on the Foundaation of Natural Philosophy.
7885: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M.(E.A) - Treubia. Recueil de travaux zoologiques, hydrobiologiques et océanographiques. Volume V-supplement. Monographie der Phyllophorinen
14128: DODDE, DR. N.L. - ...tot der kinderen selffs proffijt...een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
9167: DODENBIER, B. - Licht in donkere dagen. Dagboek van een Priester tijdens de oorlogsmaanden te Nijmegen Bandontwerp en illustraties Kees Knoops
3439: DOEDES, J.I. - Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis. Veertiende druk
5943: DOELMAN, PIETER - Effects of lead pollution on the soil microflora.
12009: DOERRY, MARTIN - Overal en nergens thuis. Gesprekken met overlevenden van de Holocaust. o.a. Aharon Appelfeld, Saul Friedländer, Imre Kértesz, Ivan Klima, Elie Wiesel.
3041: DOESBURG. DR. J.J. - Geschiedenis der Romeinen. Van de Stichting van Rome tot Keizer Diocletianus.
1515: DOEVENDANS, S. A. - Als het zand langs de Noordzee stuift...
1794: DOEVEREN, TILLY JUMELET- VAN - Eene inrigting voor grondig en min kostbaar onderwijs 150 jaar Muziekscholen in Rotterdam 1844 -1994
9735: DOHMEN, JOEP. - Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal. Beschouwingen over humanisme, moraal en zin.
12106: DOHMEN, TWAN - Het ruikt hier naar karamel, een snoepjeslucht. Bier in het Land van Cuijk en Maasduinen.
11522: DOKKUM, P. VAN - Esperanto -leerboek voor cursussen en zelfonderricht.
7167: DOLK, J.M.H. - Weten en kunnen No. 107. Afdeeling Auto en Motor. Nuttige kennis van banden en wegen voor den automobilist en motorrijder met een afzonderlijk hoofdstuk over het rijden in bochten. Met 19 afbeeldingen.
11332: DOLLINGER, J. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen.
10477: DOLZ, DR. ROBERT - Shirley Temple. Ein kind geht zum Film
4204: DOMINICUS, H. - Manier om godvrugtiglyk en met profyt der zielen te leezen het heilig Rooze-Kransken van Maria
7864: DOMINK, HANS - Een ster viel van den Hemel
14139: DOMPSELER, N.VAN / VERSTEEG, C., - Kurhaus, baken van Scheveningen.
14110: DON FRIEDMAN / KEN JOFFE / GARY LEWIS / WILLIAM S. BROWN / PAUL SAMPSON / ROBERT BROWNJOHN A.O. - Jazz New York (Program New York Jazz Festival 1956)
13083: DONATI, WILLIAM - Jazz americano del dopoguerra
10463: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Tussen Singel
10693: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Acht eeuwen politie in Nijmegen.
2142: DONGELMANS, DRS M.J.M./ HEMELS, PROF. DR. - Een Nijmeegse familie. Ondernemend en bewogen. Vier generaties Dobbelmann
2877: DONGELMANS, DRS. M.J.M. - De muze tot geleide. De geschiedenis van de Koninklijke Zangevereniging Nijmeegs Mannenkoor. 1859-1984.
11029: DONK, ANGELINE VAN DER/ DONKERS, ANTOON (SAMENSTELLERS) - Linden. Groot en Klein
9413: DONK, ANGELINE VAN DER - Willemskwartier. Levensverhaal van een Nijmeegse wijk.
13577: DONKERS, HENK (E.A.) - Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs.
7238: DONKERSLOOT, TH, M., J. - Onze grondstoffen voedings- en genotmiddelen. Eerste deeltje 'Grondstoffen'. Eenvoudige practische schets der Warenkennis.
4731: DONSELAAR, J.VAN - Wentia V. (5). On the ecology of plants species and plant communities in former river beds.
9832: DOOLAARD, A. DEN - Wampie. De roman van een zorgeloze zomer.
6793: DOORMAN, CHRISTINE - Waarvan de nixen bij hun gouden harpen zongen.
6674: DOORMAN, CHR. - Pluimstaartjes en Snaterbekjes Van vreemden en eigen bodem 2e druk
6085: DOORN, JOS VAN - Manipulatie 3 Vier kunstenaars Nr 36 van 75 Gesigneerd door kunstenaar
1759: DOORN, A. M. VAN - Onderzoekingen over het optreden en de bestrijding van valse meeldauw (peronospora destructor) bij uien With a summary: Investigations on the occurence and the control of downy mildew (peronospora destructor) in onions
7961: DOORNINCK MR. J.I. VAN/ NANNINGA UITTERDIJK MR. J. - Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel. Vijfde deel.
8951: DOORNINCK, P.N. VAN - Geldersche Kronieken. Tweede aflevering
5788: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. - Het Oud-Archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk regestenlijst van brieven index. Deel 1 en 2.
5681: DOORNINK-HOOGENRAAD. DRA. M.M. - Adamshuis, een zusterhuis van de moderne devotie in Zutphen.
7689: DOPPELSTEIN, JÜRGEN. - Barlach und Russland: Ernst Barlachs Russlandreise im Sommer 1906
13202: DORAN, JAMES M. - Erroll Garner The Most Happy Piano
7347: DORBECK, DR. D. - Lelietjes der dalen. Gedichten. Inleidend woord van J.P. Hasebroek.
7786: DORÉ, GUSTAVE - Avonturen van Baron van Munchhausen op nieuw bewerkt door Gerard Keller. Geillustreerd met 158 platen.
6232: DORENBOSCH, P. TH. A. - De Boxtelse St.-Petrus Kerk van de parochie Sint-Petrus Stoel te Antiochië te Boxtel. Over kerk, kapittel, toren, H.Bloedviering en orgel
13669: DORRIAN, MICHAEL - Business Cards 2. More Ways of Saying Hello
13668: DORRIAN, MICHAEL - Business Cards 3. Designs on Saying Hello
3472: DORSMAN, L. - De schelpen van ons strand en hoe ze te herkennen.
12903: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en Boete (Raskolnikow).
11944: DOSZ, P. ADOLPH - Gedachten en raadgevingen. Een handboek voor ontwikkelde jongelieden
14260: DOUMA, JAN ERNST - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
12855: DOUMA, H. - Het Kinderboek. Handleiding Voor Het Onderwijs in Vormen in Het Eerste Leerjaar. (Vertellen, Versjes-Leeren, Zingen, Spelen, Teekenen, Enz. ).
5441: DOUWENGA, J. - Wageningen 5-5-´45. Capitulatie
10944: DOUWES, MARIA - Hongaren in Nederland, Nederlanders in Hongarije. Vijftig jaar na 1956.
1608: DOYLE, CONAN A. - The green flag
7243: DOYLE, CONAN A. - Nieuwe avonturen van Sherlock Holmes. Vertaald door S. Vestdijk.
6136: DOZY, DR. G.J. EN BRUGMANS, S,J.H. - Historische Atlas ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis. Tweede, geheel herziene druk
13468: DOZY, J.J. - Beknopte Internationale Geologische en Petroleumtechnische Legenda
2262: DRAGENDORFF,G. - Die gerichtlich-chemische Ermittelung von Giften in Nahrungsmitteln, Luftgemischen, Speisenresten, Körpertheilen etc.
9067: DRAGT, ROB - The wonderful world of Towning
3941: DRAHOS, MICHAELA - Convergence of competition laws and policies in the European Community Germany, Austria, and the Netherlands
8892: DRELINCOURT, LAURANT - SONNETS CHRETIENS SUR DIVERS SUJETS
3787: DRENT, JACOB - Bijdrage tot de geschiedenis van de Gemeente Avereest. Zijnde de historie van Dedemsvaart - Oud-Avereest - Balkbrug en het kanaal de Dedemsvaart
7002: DRESSAUR, DR. C.I. - De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. Een poging tot criminosofie.
13458: DREWIS, DR. G.W.J. - Mentjari ketetapan baru prosa dan sadjak dalam bahasa Indonesia
13896: DREYFUS, HUBERT L - Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics.
6092: DRIESSEN, W.M.M. - De plasma renine-activiteit en de secretiesnelheid van aldosteron bij de mens in het bijzonder bij lijders aan hypertensie
5944: DRIESSEN, M.N.B.M. - Pollen and pollinosis. Medical and botanical aspects.
9316: DRIFTE, REINHARD - Japan's foreign policy
8959: DRIJFHOUT, H.; JASSIES, K. - Het Overijselse volkskarakter.
1667: DROOGENBROECK, J. A. VAN - Callewaert's woordenboek Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch inhoudende alle gebruikelijke woorden der gewone taal Zesde uitgaaf
12864: DROOGENDIJK, J.M. - De gids van Bergen op Zoom. Historisch verhaal van de verdrijving der Franschen uit hun laatste vesting.
7524: DROOGER, L EN NOORDEGRAAF, L. - Hijsgereedschappen. Kettingwerk, staaldraadkabels, touwwerk.
1711: DROOGMANS, J. - Jules Frère dichter en folklorist
5739: DROSSAERS, DR. S.W.A. - Het archief van den Nassauschen Domeinraad. Het archief van den Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581. Inventaris. Eerste deel.
11360: DROSSAERS, DR. S.W.A. - De Archieven van de Delftsche Statenkloosters
8480: DROST, MR. J.. (SAMENSTELLER) - Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815. (nieuw exemplaar)
4359: DROST, AERNOUT - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey, taalkundige aanteekeningen door Dr. C.G.N. de Vooys.
5376: DROST, A. - Schetsen en verhalen. Door den schrijver van Hermingard van de Eikenterpen. Tweede en laatste stuk.
8784: DROTSCHMANN, DR. C. UND MOLL, ING. P.J. - Die Fabrikation von Trockenbatterien und Bleiakkumulatoren. Darstellung der Theorie und Technik.
11969: DROZ, JOSEPH - Économie politique ou principes de la science des richesses. Troisième édition
12699: DROZ, GUSTAVE - Paris a Cheval. Texte Et Dessins
9090: DRUCKER, PETER F. - The new realities in government and politics/ in economics and business/ in society and world view.
7922: DRYKONINGEN, C.H. - De transurethrale behandeling van de prostaathypertofie.
2326: DUBOIS, PIERRE H. - Marcellus Emants. Een schrijversleven
13823: DUBOIS, CORA - The people of Alor. A Social-Psychological Study of an East Indian Island. Volume I and Volume II
10578: DUBOIS P J, DUQUET,M. - La passion des oiseaux. Le guide pratique de l'ornitho.
13878: DUBREUIL ET P. NOËL - Monsieur Nicolas Ou le Coeur Humain Dévoilé.. Tome premier. Tome second
3014: DUBY, GEORGES EN ARIÈS, PHILIPPE - Geschiedenis van het persoonlijke leven De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-1800 Onder redactie van Roger Chartier
3015: DUBY, GEORGES EN ARIÈS, PHILIPPE - Geschiedenis van het persoonlijke leven De negentiende eeuw: materiële cultuur en de wereld van het individu Onder redactie van Michelle Perrot
14277: DUCKER, ERIK - News from an Inaccessible World: The History and Present Challenges of Deep-sea Biology
3804: DUERBERG, BERNARD. WENSING, J. H. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments, ter onderrigting en stichting inzonderheid van onderwijzers, meer gevorderde scholieren en huisvaders, uit de Heilige Schrift getrokken en van eenige aanmerkingen begeleid door Bernard Deurberg Uit het Hoogduitsch vertaald, Derde uitgave, herzien door J. H. Wensing
10136: DUFAY, JEAN - Nebuleuses Galactiques et Matiere Interstellaire
6984: DUGDALE, WILLIAM - The Baronage of England or and Historical Account o the lives and most Memorable Actions of Our English Nobility .Volume I and volume II.
13774: DUGGAN, CHRISTOPHER - Fascist Voices. An Intimate History of Mussolini's Italy.
8082: DUIJTSCH, CHRISTIAAN. - Bloemlezing uit de werken van Christiaan Salomon Duijtsch, in leven Israëlitisch Rabbijn in Hongarije, en overleden als Predikant der Nederl. Gereformeerde Kerk. Met portret des schrijvers en voorwoord van P. Deetman.
12790: DUINDAM, DRS. H.F.J. - De Mashrek of het Arabische Midden-Oosten. Een heet hangijzer in de samenleving der volken.
4460: DUINEN, G. VAN - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I 1600-1800. Deel II 1800-1954.
1695: DUINKERKEN, ANTON VAN , E.A. - Thijm-almanak 1938
1696: DUINKERKEN, ANTON VAN, E.A. - Thijm-almanak 1937
14151: DUIVESTEIJN, ADRI - Het Haagse Stadhuis. Bouwen in een slagenkuil.
1156: DULAC, EDMUND - Picture-book for the french red cross
7212: DUMAS, ALEXANDRE - La Palais de Justice de Paris. Son Monde et ses Moeurs. 150 dessins inédit.Par la Presse judiciaire parisienne.
3839: DUMERSAN, M. - Pauline, of Norsheid en Goedhartigheid; Tooneelspel, in drie bedrijven naar het fransch van M. Dumersan
2177: DUMONT, S (RED.) - In haar verleden ingewijd. De ontwikkeling van de vrouwengeschiedenis in Nederland.
2731: DUMVILLE AND KERSHAW - The Worsted Industry. (Pitman's Common Commodities and Industries)
9932: DUNANT, EMILE - Guide Illustre du Musee d'Avenches Premiere partie: Collections Archeologiques Seconde partie: Monuments Epigraphiques
3699: DÜNKELBERG, DR. WILHELM FRIEDRICH - Dr. C. F. E. Fries' Lehrbuch des Wiesenbaus für Landwirthe, Forstmänner, Cameralisten und Techniker, als zweite Abtheilung des Wiesenbaus in seinen landwirthschaftlichen und technischen Grundzügen zum Gebrauche bei Vorlseungen und zum Selbstunterricht, Reihe : Landwirth als Techniker, für den gebrauch an landwirthschaftlichen und technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht,zweite sehr vermehrte Auflage
12040: DUPANLOUP, MGR.EN DEN GRAAF DE MONTALEMBERT. - Het erfgoed van den H. Petrus, of de regten van Pius IX, gehandhaafd tegen de revolutionnairen.
5244: DUPARC, H.J.A. & SLUITER, J.W - Lijnen van gisteren. 100 jaar Amsterdams openbaar vervoer in foto?s 1875-1975.
8568: DUPONT, F. - Uit Java's vlinderleven.
13590: DUPONT, CLARE (TRADRUCTION) - Itinéraire gourmand des Castels
12893: DUPUYDT, F. - Bijdrage tot de geomorfologische en fytogeografische studie van het domaniaal natuurreservaat De Westhoek.
12072: DURAND, CH. - Dix Jours de Campagne ou La Hollande en 1831
12853: DURCH, WILLIAM J. - National Interests and the Use of Space
10960: DURSEL, RAYMOND - Bourgogne Romane: 8e Edition. Introductions a la nuit des temps.
11796: DUSSART-DEBEFVE, SUZANNE UND PAUL MELCHERS: - Meilensteine. Ein literarisches Lesebuch fur hohere Schulen.( Inkl. Beiheft)
8832: DUVEAUX, MICHEL - Pierrot de dwaas
10952: DUVERGÉ, F.C.G. EN VAN AS, J.G. - Spheroide. Handleiding voor Gymnastiek met de spheroide, bal en hoepel.
4216: DUVERNOY, HENRI M. - Human Brainstem Vessels With 108 Figures and 2 Folding Plates
11680: DUYNSTEE, PROF.MR. F.J.F.M. - Beschouwingen over en naar aanleiding van het politiek delict.
12590: DWARS, IR. A.W.C. - IJzerconstructie.Handleiding bij middelbaar technisch onderwijs en bij het ontwerpen en teekenen van ijzerconstructies ten behoeve van bouwkundige samenstellingen.
8838: DWARS EN VERHEIJ, INGENIEURSBUREAU - Critische beschouwingen in zake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven/Rijn . Naar aanleiding van het verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 7 januari 1921 no. 39
12010: DWORK, DEBORAH EN ROBERT JAN VAN PELT. - De Holocaust, een geschiedenis.
10078: DWORSKY, ALAN AND SANSBY, BETSY - Conga Drumming A beginner's guide to playing with time. CD inside
1426: DYKSTRA, WALING - Uit Friesland's Volksleven. Van vroeger en later
5342: DYSERINCK, DR. JOHS. - Herinneringen aan Nicolaas Beets in woord en beeld.
4633: DYSON, VERNE - Forgotten Tales of Ancient China.
10118: EARLE, JOHN - The Philology of the English Tongue. Clarendon Press Series.
13276: EATON, JEANNETTE. - Trumpeter's Tale. The Story of Young Louis Armstrong.
11932: EBBINK, W.M. - De groote misleider. Historische roman
2409: ECK, JAN VAN & FURTJES-EGBERS, MARTHA. - Boter en Kaasmakerijen in de Duffelt. van boerderij naar zuivelfabriek/ Butter und Kasereien in der Duffel. Vom Bauernhof zur Molkerei.
5106: ECK, J. VAN, E.A. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Warnsveld. Tekst en Kadastrale gegevens.
12791: ECK, H, VAN (E.A.) - Irish Bogs. A case for planning. The controversy between exploitation and conservation of ombrotrophic peatlands in the Republic of Ireland.
5108: ECK. J. VAN (E.A) - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Dinxperlo. Tekst en Kadastrale gegevens.
13142: ECKERT, KURT - Profiles of International Drummers Percussionists Musicians presented by Paiste Cymbals Gongs with loosly inserted folded poster
12435: ECKSTEIN, H. - Critische beschouwingen over het postthrombotische syndroom.
7048: ECKSTEIN, DR. KARL. - Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie und wirtschaftlichen Bedeutung.5. Band Die Kleinschmetterlinge Deutschlands. Mit 32 Farbbendrucktafeln.
1873: ECREVISSE - De Bokkenrijders in het land van Valkenberg
9024: EDE, M. VAN EDE - De opbrengst van een groentetuin.
4353: EDELAMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing. Over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe
8853: EDELMAN, PROF. DR. C. H. EN OOSTING, IR. W. A. J. - Geologisch-bodemkundige onderzoekingen naar aanleiding van een schedelvondst op het voormalige landgoed De Sterrenberg nabij Arnhem
5928: EDER, G. (EDITOR - The Role of the Chimpanzee in Research: Symposium, Vienna, May 22-24, 1992
4589: EDER, J. - Heliogravure und Rotationstiefdruck, ferner Photogalvanographie, Photoglyptie, Asphaltverfahren und photographische Atzkunst.
13507: EDMUNDS, LEWIS - The Law and Practice of Letters Patent for Inventions.
14228: EDWARDS, ROBIN - Social wasps. Their biology and control
8567: EDWARDS, F.W. (E.A.) - Brtish Blood-Sucking Flies.
10172: EEDEN, FREDERIK VAN - Van de Koele Meren des Doods. Tweede druk
4203: EEDEN, DRS. H. VAN - De Rorschach-proef en de verbeeldingsphenomenologie van Jean-Paul Sartre
13646: EEKELERS, WILLEM - Het Roode Hoekje. Met een inleiding van Emmanuel de Bom.
8028: EEKHOF, D. - Dete(cto)rminatie. Selectie van foto's met beschrijving van de collectie van de auteur.
7077: EEKHOFF, W. - Beknopte Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Vriesland; bevattende Een Overzigt van den Algemeenen en Bijzonderen Toestand van dat gewest. Eerste stukje.
9983: EERD, CORRY VAN (RED. E.A.) - Muziek en Monument in Laarbeek. Uitgegeven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Stichting tot behoud en bevordering van het culturele goed in Beek en Donk.
11688: EERDEN, MENNOBART R. VAN - Patchwork, patch use, habitat exploitation and carrying capacity for water birds in Dutch freshwater wetlands.
12707: EERDEWIJK, ANOUKA VAN - The ABC of unsafe sex. Gendered sexualities of young people in Dakar (Senegal).
1495: EERENBEEMT, PROF. DR. H. F. J. M. VAN DEN - Sporend naar welvaart
5879: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN PROF.DR. - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I: Traditie en modernisering 1796-1890. Deel II: Emancipatie en industrialisering 1890-1945. Deel III: Dynamiek en expansie 1945-1996.
12066: EERNSTMAN, DR. T. - Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de Koloniën. Zevende, bijgewerkte druk.
3504: EERTWEGH, A.J.M. VAN DEN - In Vivo T-B cell interactions and cytokine production in the murine spleen./ In Vivo T-B cel interacties en cytokine produktie in de milt van de muis.
1429: EFDÉE, DRS. RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland
14214: EGELIE, DR. GODFRIED C.M. - Gietijzeren wegkruisen in Limburg. Een inventarisatie en aanzet tot interpretatie van de thematiek
9699: EGLI, DR. J.J. - Nomina Geographica. Versuch einer algemeinen geographischen onomatologie.
8165: EGLI, JODOC - Das heilige, allgültige und allgemeine Concilium von Trient, das ist: dessen Beschlüsse und hl. Canones nebst den betreffenden päbstlichen Bullen; treu übersetzt, und mit einem vollständigen Sachregister versehen
6590: EHRENBOURG, ILJA - De liefde van Jeanne Ney Roman uit het russich vertaald door S. van Praag
9297: EHRENBURG, ILJA - Die Verschworung der Gleichen. Das Leben des Gracchus Babeuf.
14207: EHRENSTEIN, THEODOR (HERAUSGEBER) - Das Alte Testament im Bilde. Ein illustrationwerk mit über 2000 Abbildungen von altchristlichen, mittelalterlichen und neuzeitlichen Kunstwerken
9950: EICHLER, DR. A.W. - Blutendiagramme. Erster Theil, enthaltend Einleitung, Gymnospermen, Monocotylen und sympetale Dyclotylen. Zweiter Theil, enthaltend die Apetalen und Choripetalen Dicotylen.
13755: EIJK, JOKE VAN DER/HARSHAGEN, ANDRIES. - Haaften. Kroniek van vijftig jaar Studiekring en het leven in Haaften
10763: EIJS, JAN VAN - Schoenen maken Durlinger. Geschiedenis van vijf generaties ondernemerschap.
8019: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - Tristan
11631: EIKELBOOM, B.C. - Evaluation of carotid artery desease and potential collateral circulation by ocular pneumoplethysmography.
7482: EILLEBRECHT, AD, GRIMBERGEN, JET , SCHIPPER, PETER - De sigarennijverheid in Culemborg Mensen en fabrieken
12310: EINSTEIN, ALBERT - Zoals ik het zie. Beschouwingen over maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen. Voor Nederland bewerkt en gecommentarieerd door Dr. H. Groot
14222: EISENBERG, JEROME M. - A Collector's Guide to Seashells of the World
12123: EISENSTEIN, SERGEJ M. - Lessen in regie.
9834: EKKERINK, J.L.P. - Het beloop van dementie bij ouderen in het verpleeghuis.
14324: EKMAN, PAUL EN WALLACE V. FRIESEN - De ontmaskering van het gezicht. Handleiding tot het onderkennen van emoties in gelaatsuitdrukkingen.
3856: ELEMANS, JAN - Via Trionfale Herinneringen aan de Bedevaart door de Nijmeegse Universitaire Gemeenschap in de Zomer van het Jubeljaar 1950 naar Rome ondernomen en in Opdracht van het Comité uit eigen en andermans Ervaringen voor alle Deelnemers achteraf beschreven
9116: ELEVELD, DAGMAR - DC-Stamp: Localization and Function in Dendritic Cells.
13255: ELEWOUT, JACK VAN - Bredase muziekschets van de 20e eeuw. Deel I Amusementsmuziek Jazzmuziek Jazzorganisaties
10751: ELFRINK, BART - Kotsanopoulon. Een verdwijnende gemeenschap, project in wording.
11526: ELGENSTIERNA, GUSTAF - Sveriges Ridderskaps och adels kalender 1941
1534: ELIAS, MR. E. - Delft
1420: ELIËNS F. M. EN HARENBERG J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland
6982: ELISSÉÈV, SERGE. - La Peinture contemporaine au Japon.
10346: ELK, HENK VAN (SAMENSTELLER, E.A.) - Een eeuw vol verhalen. Het dagelijks leven in Maas en Waal tussen 1900 en 2000.
3017: ELK, HENK VAN (SAMENSTELLER) - Een eeuw vol verhalen. Het dagelijks leven in Maas en Waal tussen 1900 en 2000.
9927: ELKEBITH, J. - Levensernst Korte gedachten op iederen dags desjaars voor oud en jong
8864: ELLIS, IDA - Karakter-Analyse en Levens-Prognose uit de Menselijke Hand Handleeskundige Gids samengesteld uit 637 Vragen en Antwoorden met negentien illustraties
13695: ELLIS, RICHARD - Singing Whales and Flying Squid; the Discovery of Marine Life
13697: ELLIS, RICHARD - The Book of Whales.
10418: ELLIS, ANDREW W. - Reading, writing and dyslexia. A Cognitive Analysis.
1277: ELMAN, R. - The great American shooting prints
6692: ELOUT, C.K. - De Crisis-Faust. ( De Rinkelbel, Tweede reeks: Politiek)
8154: ELSEN, G. VAN DEN - De Boerenstand of Sociologie der Boeren. Een leerboek voor Sociale Cursussen en Voordrachten. 1e Deel.
7516: ELSEN, G. VAN DEN - Het Pachtrecht
11346: ELSEN, FR. G. VAN DEN - Geschiedenis van de Latijnsche School te Gemert
11023: ELSHOUT, P.J. EN WIEL, A.J. VAN DER - Kent u ze nog...de Drunenaren.
11633: ELSMAN, BERNARD H.P. - Duplex Scanning in Lower Extremity Arterial Desease. Experimental and Clinical Studies/ Arteriële duplex scanning van de onderste extremiteiten.(met een samenvatting in het Nederlands).
1795: ELST, O. J. VAN DER - De verlegging van den Maasmond in de provincie Noord-Brabant Bijdrage tot de kennis van den invloed van de opening van de nieuwe rivier op den waterstaatstoestand in de provinciën Noord-Brabant en Gelderland
3884: ELST, MARIAN VAN DER ELST - Uit het scheepsjournaal van kapitein Cook.
12683: ELUARD, PAUL - Lettres a Gala 1925-1948.édition établie et annotée par Pierre Dreyfus.
12780: EMBLETON, CLIFFORD (ED.) - Geomorphology of Europe
2801: EMCK WZ, W. F. - Kroniek van Gorinchem Geschiedkundige en andere aanteekeningen in chronologische volgorde 1230-1927
12220: EMEIS, DR. M.G. - Inleiding tot de Bahassa Indonesia. Incl. bijlage: oefeningen.
12290: EMEIS, M.G. - Vorm en functie in klassiek en modern Maleisch. De verbale constructies. Proeve van een syntactisch onderzoek.
2184: EMERY, M. - Pensées de Leibnitz, sur la religion et la morale.(2 Vols. Compl.).
13810: EMES, DR. M.G - Bloemlezing uit het klassiek Maleis. Bunga Rampai Melaju Kuno
2995: EMMANUEL, CLIVE OTLEY, DAVID AND MERCHANT, KENNETH - Readings in accounting for management control
5942: EMMANUELE FRANCESCO MARIA EMANUELE - Arte e cultura del Mediterraneo
12980: EMST, JAN VAN - 25-jarig bestaan Woningbouwvereniging De Goede Woning
10330: ENCKEVORT, HARRY VAN /THIJSSEN, JAN - Graven met beleid. Gemeentelijk Archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995
10999: ENDICOTT, NOBLE SEWARD - Rhymes of Colorado's Marvelous Beauty
9885: ENDRES, F.C. - Het Geheim van de Vrijmetselaar.
8924: ENGELBRECHT, DR. J. H. A. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium (door de directie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen de leden aangeboden bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het genootschap op 19 mei 1973)
10467: ENGELEN, THEO L.M. - Nijmegen in de zeventiende eeuw. Sociaal-ekonomische beschrijving met aandacht voor de gevolgen van de vredesonderhandelingen 1676-1678
2704: ENGELEN, GERT VAN - Putjes in de dijk. De grootste kunst is, de kunst te verbergen
5445: ENGELMAN, JAN - Tympanon Opstellen Over Kunst En Gewijde Kunst
9579: ENGELS, RUTGER - Big Family. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de orthopedagogiek, in het bijzonder opvoedings- en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten aan de KUN op 7 febr. 2003
2862: ENGELS, HUBERT - Handbuch des Wasserbaues. Fur das Studium und die Praxis. I. und II. Band
4556: ENGELS, FRIEDRICH - De Duitse Boerenoorlog. 2e en vermeerderde druk
13914: ENGLERT, SEBASTIAN, P. - La Tierra de Hotu Matu'a. Historia y etnologia de la Isla de Pascua
2531: ENKLAAR. IDO H. - Life and work of dr. J. Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.
11077: ENKLAAR, W.F.P - Gedenkboek der Feesten bij Gelegenheid van de Inhuldiging van Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
6801: D'ENNERY, ADOLPHE - De Twee Weezen. Groote roman in afleveringen met platen. Naar het bekende Toneelspel van dien naam. 1e deel
10287: ENNING, BRAM - De oorlog van Bastiaans. De LSD-behandeling van het kz-syndroom.
11075: ENSCHEDÉ, F.A.J. - Over de training van schaatsenrijders. Een sportfysiologisch onderzoek.
10212: ENZING, CHRISTIEN - Product innovation in the Dutch food and beverage industry. A study on the impact of the innovation process, strategy and network on the product's short- and long-term market performance.
8297: ERASMUS, DESIDERIUS - De Lof der Zotheid. Vertaald door Mr. Dr. J.B. Kan. (Deze editie is niet in den handel verschenen, no. 508/650)
9714: ERBRINK, JACOBIEN EN HELMICH ESTHER - Op de toekomst! Verhalen die bedoeld zijn om eerstejaars studenten geneeskunde meer vertrouwd te maken met de medische praktijk waar ze in hun stage mee te maken zullen krijgen.
3147: ERCOLI, GIULIANO - Art Deco in prent
8932: ERDMAN,,, J.E. - Erdman's alfabetische lijst van al de gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden meet aanwijzing van de Gerechtshoven, Arrondissementen en Kantons, waartoe zij behooren. Vijfde, vermeerderde druk
6767: ERENS, FRANS (VERTALING) - De geest van Thomas a Kempis. Bloemlezing uit zijne werken. Uit het Latijn vertaald.
2116: ERENS, FONS - Bazen, Knuppels, Knechten. IJohannes Hendrijckos (1791-1866), een dagloner in Wijnandsrade.
4145: ERENSTEIN, R.L. - De Herder en de Hoveling. Een onderzoek naar de aard en de functies van pastorale toneelvoorstellingen aan de hoven van Noord-Italie in de 16e eeuw.
2457: ERHART, FOKKE EN BEKHUIS JOHAN - Broedvogels van de Gelderse Poort. 1989-1994
12966: ERKELENS, HELMA EN LOUWKE MEINARDI - Zorg tot het einde van de stichting Talma zorginstellingen. 75 jaar verzorgings- en verpleeghuizen
5674: ERREMES, H. - Handleiding bij het schilderen met water- en olieverf. Met 41 afbeeldingen. Zesde druk
14381: ES, W.A. VAN UND R.S. HULST - Das Merowingische Graberfeld von Lent.
8720: ESCH, J.M. VAN DER / VERHAGEN, P. - Tussen bies en wilg. Over kooikers, otterjagers en biezensnijders in de oude Biesbosch
4994: ESCHENBACH, WOLFRAM VON ( VRIJ BEWERKT DOOR LIDA VAN DER MEIJ) - Parsival
6935: ESCHRICHT, D.F. - Het leven in zijne natuurlijke verschijnselen. Pupulair verklaard. Met platen en houdsnee-figuren.
11015: ESKES, PROF.DR. T.K.A.B. - Herinneringen (gesigneerd exemplaar)
6077: ESNEAUX JOSEPH - CHENNECHOT L.E. - Histoire philosophique et politique de la Russie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
14371: ESSARTS, ALFRED DES - Le Meneur de Loups. Récit de Village par Alfred des Essarts
5116: ESSEN, J. VAN - Reglement of Ordonnantie Op 't beleggen van Armen-Penningen door Diaconen of Armen-Meesters ten platten Lande voor de Quartieren van Zutphen en Veluwen
9745: ESSER, KARL. - Kryptogamen. Blaualgen, Algen, Pilze, Flechten. Praktikum und Lehrbuch.
2316: ESSERS, CAROLINE - Enterprising Identities; Female Entrepreneurs of Morroccan and Turkish Origin in the Netherlands
3541: ETTEN, ALEX VAN - Qua Patet Obelix
14372: EUGENIO SUE. - El Castillo del Diablo, O El Aventurero .
7698: EVANS, TOM EN MARY ANNE. - De Gitaar. Van Renaissance tot Rock. De klassieke gitaar, de flamencogitaar, de gitaar in Latijns-Amerika, stalensnarige akoestische gitaar, elektrische gitaar. Met een voorwoord van Harry Sacksioni.
2586: EVANS, P.G.H. - The Natural History of Whales & Dolphins
13374: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 4. 1945-1949
13372: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 2. 1935-1939
13371: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 3. 1940-1944
13370: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 5 1950-1954
13369: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 6 1955-1959
13380: EVENSMO, JAN - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists. Volume 1 1917-1934
3999: EVERETT-GREEN, EVELYN - Zijn overwinning. Eeen verhaal uit bange dagen Vertaald door Marie
12624: EVERMA, M. - Kraaienjong
10837: EVERS, J,W EN STRASTERS J.K. - Hang- en sluitwerk en kramerijen voor meubelmakers. Leerboek ten dienste van het Nijverheids Onderwijs. 2 delen: tekst en platen.
1329: EVERS, J.W. - Geschiedenis van het meubel
5355: EVERS, G.A. - Utrecht Als Koninklijke Residentie. Het Verblijf Van Lodewijk Napoleon Te Utrecht 1807-1808
8599: EVERSEN, R. (SAMENSTELLING) - Rollend Dekkerswald 75 jaar transport 1919-1994
12004: EVERTS, JHR, ED. - Cleopatra Neerlandica. De schildvleugelige insecten van Nederland en aangrenzend gebied. Landbouw, ontwikkeling en verblijf, alsmede eene korte mededeeling over het verzamelen en prepareeren. Eerste deel: 6 platen, Tweede deel: Met 8 platen en 62 houtsneefiguren in den tekst, benevens een literatuuroverzicht. Derde deel: met 19 figuren.
12669: EVERTS, JHR, ED. - Coleoptera Neerlandica. Nieuwe naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied voorkomende schildvleugelige insecten.
13649: EWALD, CARL - Sprookjes. 1e druk
8469: EWALD, PROF - De Assyrische en Babylonische ontdekkingen met betrekking tot schrift en taal
9614: EXQUEMELIN, ALEXANDRE. - Das Piratenbuch von 1678. Nach alten Ubersetzungen des Buches Die amerikanischen Seerauberneu bearbeitet von Reinhard Federmann.
1895: EYCK, CHARLES - De weg naar Golgotha
1410: EYFFINGER, ARTHUR - Grotius Poeta.Aspecten van Hugo Grotius Dichterschap
11827: EYKMAN, DR. C.(E.A.) - De Nederlandsche vogels. Determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, broedgegevens, verblijf, verbreiding buiten Nederland en geographische vormen van alle tot nu toe in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. 3 delen.
8449: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Derde deel, Tweede gedeelte
8450: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Derde deel, Eerste gedeelte
8451: EYLERT, R.FR. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Tweede deel
11560: EZZAHIRI, RAJAA - Infection and Inflammation In Progression of Atherosclerosis: the role of Chlamydia pneumoniae infection in different mouse models.
13606: FABART, A.E. - Manuel du Fondeur.
7162: FABER, J.M. - Weten en kunnen No.3. Hoe maak ik zelf een telefoontoestel met electrische schelverbinding voor huiselijk gebruik en hoe werken zij? Bijdrage tot bevordering der huisvlijt. Met 24 figuren.
7166: FABER, J.M. - Weten en kunnen No. 9. Wat dien ik, als beoefenaar der Huisvlijt, van de theorie van het Magnetisme en de Electriciteit te weten? Bijdrage tot bevordering van de huisvlijt. Met 15 figuren.
5488: FABER, F.J. - Geologie van Nederland. I: Algemeene geologie. II Historische geologie. III: Nederlandsche landschappen.Derde druk
1452: FABIUS, A. N. J. - Geschiedenis Van Bussum
6338: FABRE, J. H. - La Vie des Insectes morceaux choisis 15 Gravures et 11 Planches hors Texte
8604: FABRICIUS, JOHAN - De Grote Geus
12006: FABRICIUS, JOHAN ALBERT / ROHR, JULIUS BERNHARD VAN / DERHAM, W. - Phytotheologie, oft Godleerende Plantkunde, door Julius Bernard van Rohr: met een schets en ontwerp der Godleerende Water- en Vuur-Kunde, enz. van Johan Albert Fabricius alles ten vervolge van W. Derhams Godleerende Natuur- en Sterre-Kunde
7558: FABRIZI, JEAN - L 'Italie après la guerre. Traduit de l'italien et précedé d'une introduction. Et d'un mot de réponse a M.About paar. M .Martin Doisy
14167: FAGAN, BRIAN M, - IJstijd, het complete verhaal. Klimaatveranderingen op onze aarde.
7306: FAGEL, J. - Het Oproer te Rotterdam in 1868, zijn oorzaken en gevolgen.
3042: FAGG, W & PLASS, M. - African Sculpture. An anthology
9754: FAHN, A. - Plant Anatomy. Fourth Edition
3638: FALKENBERG, HEINZ - Forstunkräuter
6029: FALKENBURG, REINDERT, JONG DE, JAN, MEIJERS, DULCIA, RAMAKERS, BART, WESTERMANN, MARIÈT - Kunst voor de markt 1500-1700
7740: FALLET, C. - Le premier pas dans le monde. Leçons de politesse
13526: FANELLI, ANDRE - Encyclopédie Jazz Hot/ L'instant. Rhytm'n Blues
13879: FARNETI, CARLO - Le Ménage Parisien suivi de la Femme Infidèle ingénue Saxancour
1585: FASZBINDER, HEINRICH - In vollen bloei. Een boek van innerlijk volgroeid worden voor onze toekomstige vrouwen
2051: FAT, L.A. TJON SIE - Contribution to the knowledge of Cyanogenesis in Angiosperms (Cyanogene verbindingen bij Poaceae, Commelinaceae, Ranunculaceae en Campanilaceae)
13262: FAULKNER, ROBERT R. - Hollywood Studio Musicians Their Work and Careers in the Recording Industry
3167: FAURE, R.P.H. - Dieu et Patrie. Epidodes Militaires, Etudes Historiques, Recits Lengendaires. Histoire, Litterature et Poesie.
13035: FAYENZ, FRANCO - Jazz domani
13155: FAYENZ, FRANCO - Il Nuovo Jazz Degli Anni 40
2567: FAYET, MONIQUE DE - Meubles et ensembles Renaissance Espagnole.
13159: FEDERIGHI, LUCIANO - Cantare il jazz L'universo vocale afroamericano
7239: FEENSTRA, R EN WAAL, C,J,D. - Seventeenth-century Leyden law professors and thein influence on the development of the civil law. A study of Bronchorst, Vinnius and Voet.
8596: FEININGER, ANDREAS - Vergrössern leicht gemacht
8546: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken. Vijfde deel Julia-Ferdinand en Constantia
8547: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken. Zesde deel. Waarin de naamlijst van de inteekenaren en Verhandeling over het Heldendicht met den gouden eerepenning bekroond door het taal- en dichtlievend genootschap, onder de spreuk: kunst wordt door arbeid verkregen, te Leyden in den jare 1781
8548: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken Zevende deel Thirsa - Lady Johanna Gray
8549: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken Achtste deel Ines de Castro - C. Mucius Cordus
8550: FEITH, JHR. JAN - Dicht- en prozaïsche werken Negende deel Proeve van eenige gezangen I - II
8551: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken Tiende deel De Ouderdom - Lazarus
8552: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken Elfde deel Het Graf - Brieven aan Sophie
8545: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken Vierde deel Brieven V - VI
8543: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken. Tweede deel Brieven over verscheidene onderwerpen Eerste en tweede deel
8544: FEITH, MR. RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken Derde deel Brieven III - IV
8986: FELDBRUGGE, JULIE T.T.M. - Commitment to the commited. Treatment as interaction in a forensic mental hospital
12860: FELIUS, MARLEEN (TEKENINGEN) - Grootvaders huisdieren en buurmans koe. Borg Verhildersum bij Leens (Gr.) 24 mei t.e.m 3 juli 1977.
12399: FELIX, E.J. - Indië of de nooit vergeten jeugd. Een onderzoek naar de funktie van de Indië-herinneringen in Het Land van Herkomst van Eddy du Perron en Het verzonkene van Jeroen Brouwers
13576: FELTON MARK - THE DEVIL'S DOCTORS: Japanese Human Experiments on Allied Prisoners of War
1390: FÉNELON, FR. SALIGNAC DE LA MOTHE - Les Aventures de Télémaque fils D'Ulysse
8683: FÉNÉLON. - Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Tome Premier et tome Second.
12030: FENGER, MAX - Westerstede in alten Ansichten
14410: FENICHEL, OTTO - Perversionen, Psychosen, Charakterstörungen - Psychoanalytische spezielle Neurosenlehre
5822: FENS, KEES - Dat oude Europa. Nieuwe keueze uit de maandagstukken.
2169: FERNHOUT, ELLEN - De Haagse Boheme op zoek naar Europa. Honderd jaar Haagse Kunstkring.
8221: FERRARI, GIULIO, - La Terracotta e Pavimenti in Leterizio Nell'Arte Italiana. Quattrocento Motivi in Buona Parte Inediti in Duecentosessanta Tavole....
8466: FERRARI, PAOLO - Achille Castiglioni
8830: FERRY, JEAN-MARC. - Les puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine. Tome I: Le sujet et le verbe. Tome II: Les ordres de la reconnaissance.
11670: FERRY, ODETTE - Roman Holiday. Een prinses neemt vacantie.
11071: FERRY, GABRIEL - De Woudlooper. Schetsen en tafereelen uit de wouden en prairiën van Amerika. (1e uitgave in groot formaat).
3891: FERWERDA, PH.L. - Opgroeien tot vreemdeling. 1936-1946.2e druk
10178: FERYN, YANN (COÖRDINATIE) - Veldornithologisch Jaarboek van Zuid-West-Vlaanderen. Vogels kijken in eigen streek 1983-1984
2562: FETSCHER, IRING; GREBING, HELGA; DILL, GÜNTHER: - Het socialisme, van klassenstrijd tot welvaartsstaat.
9185: FEUCHTWANGER, LION - Waffen für Amerika Roman
5644: FEY, A.V. - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.12e jaargang. 1940 januari-november
14301: FEY, TOON - Paramaribo in pictures.
14256: FEY, G.M. - Verzet! Schouwen Duiveland in de frontlinie
5643: FEY, A.V. - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme. 9e jaargang 1937 (januari tm augustus)
8743: FICHTE, HUBERT - Homosexualität und Literatur ! und 2 Polemiken
13699: FICK, AUGUST - Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung.
13767: FICOWSKI, JERZY - EDITOR - Letters and drawings of Bruno Schulz. With selected prose.
8848: FIELDING, HENRY - Historie of gevallen van Joseph Andriessen, Broeder van Pamela, en zyn Vriend den Heer Abraham Adams. Geschreeven in navolging van CERVANTES, Schryver van DON QUICHOT.
13677: FIELL, CHARLOTTE - Contemporary Graphic Design.
12753: FIERET, GERARDUS PETRUS - De lasso van de minnaar. Gedichten (met tekening en gesigneerd)
13799: FIEROTTI, GIOVANNI - La Sicilia e le sue zone irrigue. Quaderni di agronomia 8
1384: FIET, A. - Geïllustreerd Tuinboek. Naar den 9den druk van Christ's Gartenbuch bewerkt.
1346: FIET, A. - Geïllustreerd Tuinboek. Tweede, veel vermeerderde druk
11914: FILBRY, J.T.J. - Uw levensstaat. Onderrichtingen voor jongelingen.
12805: FILLEKERS, JAN EN HENK VAN DER HORST. - Showroom (dubbel gesigneerd)
13151: FINKELSTEIN, SIDNEY / HALFANT, JULES - Jazz: A People's Music Illustrated by Jules Halfant
5601: FIRST, RUTH - Honderdzeventien dagen. Nazi-methoden onder het Apartheidsregiem in Zuid Afrika.
10128: FISCHER, W.L.F. - Baron von Vega's Logarithmic Tables of Numbers and Trigonometrical Functions translated from the Fortieth or Dr. Bremiker's thoroughly revised and enlarged edition
2061: FISCHER,J UND HUTTEN H. - Testbuch der Motor Rundschau. Wagen und Motorrader
1939: FISCHER, MAX - Revision der Indo/Australischen Opiinae (Hymenoptera, Braconidae). Series entomologica. Volume I
9561: FISCHER, DR. E.J. - Fabriqueurs en Fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen 1800 en 1930.
9752: FITINGHOFF, LAURA - Barnen Ifran Frostmofjallet en Barnberattelse for Sma och Stora.
7096: FITTING, DR. HANS E.A. - Lehrbuch Der Botanik Fur Hochschulen. Zwanzigste, umgearbeitete Aulage.
8381: FITTIPALDI, TEODORO (CURA) - Il presepe napoletano del Settecento
5216: FITZGERALD, EDWARD - The Rubaiyat of Omar Kahayyam, The Astronomer Poet of Persia
3887: FITZPATRICK, E.A. - Micromorphology of Soils
12120: FIUMARA, ANTHONY / KOOKE, SANDRA / LINT, PETER VAN DER - Honderd jaar in twaalf tonen. Componisten uit de twintigste eeuw. Met CD
13266: FLAM, DR. LEO - Plato Descartes Kant
6377: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de métérologie et de physique du globe Cinquieme annee 1886 Illustree de 150 figures
6378: FLAMMARION, CAMILLE - Revue mensuelle D'Astonomie populaire, de métérologie et de physique du globe et de fotographie celeste Douzieme annee 1893 Illustree de 166 figures
6379: FLAMMARION, CAMILLE - Revue mensuelle D'Astonomie populaire, de métérologie et de physique du globe et de photographie celeste Treizieme annee 1894 Illustree de 168 figures
6370: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de métérologie et de physique du globe Hutieme Annee 1889 Illustree de 157 figures
6372: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de métérologie et de physique du globe Septieme annee 1888 Illustree de 162 figures
6375: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de métérologie et de physique du globe Dixieme annee 1891 Illustree de 193 figures
6376: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de métérologie et de physique du globe Onzieme annee 1892 Illustree de 210 figures
4740: FLAMMARION, CAMILLE - Astronomie Populaire. Description générale du Ciel. Ouvrage illustré de 386 figures, planches en chromolithographie, cartes célestes, etc.
12345: FLAUBERT - Oeuvres de Flaubert Tome II. L'éducation sentimentale, Trois contes, Bouvard et Pécuchet. Texte etabli et annoté par A. Thibaudet et R. Dumesnil.
1544: FLECHSIG, EDUARD - Adam von Fulda ein ser andechtig Cristenlich Buchlein
6439: FLETCHER, PAUL AND GARMAN, MICHAEL - Language Acquisition Studies in first language development
13527: FLEURET, MAURICE (PREFACE - Doctor Jazz? Actes du Colloque Internatonal Pédagogies du Jazz Mulhouse 28-3- Septembre 1984
4374: FLEURY, CLAUDIUS - De zeden der Israeliten gemaekt Door den Heer Claudius Fleury, Priester, Tegenwoordig den Biegt-Vader van den Koning van Vrankryk. Vertaelt naer den Laesten Paryschen druk, merkelyk vermeerdert en verbetert.
8158: FLEURY, M. L'ABBÉ - Moers des Israelites et des Chrétiens
11903: FLEURY - Kort-Begryp der Kerklyke Historie van den heer Fleury V. deel Beginnende met de Achtste Eeuwe, te weten van het jaer ons Heere J.C. 701
7074: FLIER, DR. G.J. VAN DER, GUNNING, DR. J.H. (E.A.) - Gewijde Kunst. Honderd platen naar schilderijen van bekende meesters ( uit A.G. TEMPLE's Sacres Art)met bijschriften
2132: FLINTROP. DR. ING. HELMUT - Die St. Martinikirche zu Emmerich. Ein Vorposten des Hochstiftes Urecht/ Die St. Martinuskerk te Emmerik. Een voorpost van het bisdom Utrecht.
8700: FLORIAN. - Fables de Florian.
8666: FLORIAN - Numa Pompilius second Roi de Rome par Florian.
8699: FLORIAN. - Théatre de Florian. Tome premier et tome second.
8686: FLORIAN. - Nouvelles de Florian
8685: FLORIAN, M. DE - Guillaume Tell, ou La Suisse libre/ Eliezer et Nephthali. Poëme traduit de l'Hébreu par Florian
8684: FLORIAN. - Gonzalve de Cordoue, ou Grenade ReconQuise, Tome premier et tome second.
8682: FLORIAN - Mélanges de Poésie et de Littérature par Florian.
7883: FLOTHUIS, MARIUS/ MULDER, ETTY - Mijlpalen & keerpunten in de muziek van de twintigste eeuw/ Nachtmuziek of De geschiedenissen van Florian.
4499: FLOTHUIS, MARIUS - De instrumenten van het symfonie-orkest. Deel 1: slaginstrumenten, Deel II: blaasinstrumenten, Deel III: snaarinstrumenten.
13149: FLOWERDEW, BOB - Alles over Fruit. Een complete gids om zelf fruit te kweken, oogsten en verwerken
14087: FLOYD JR., SAMUAL A - Black Music Research. Journal 1984
7022: FLUITER, H.J. DE - De grauwe dennensnuitkever. Brachyderes Incanus L. ( mit Deutscher Zusammenfassung)
2190: FLUITER, H.J. DE - De bloedluis in Nederland. (Eriosoma lanigerum (hausmann).
7911: FOCKEMA, JOHANNES - Spicemen Juridicum Inaugurale de iterato crimine seu delicto, tum e Jure poenali Gallico, tum in universum, quod Favente Summo Numine, ex Auctoritate Rectoris Magnifici Sibrandi Stratingh. E. Fil., .....
5483: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Het Hoogheemraadschap van Rijnland Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857
7894: FOCQUENBROCH. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans.
3312: FOCSA, GHEORGHE - Tara Oasului Studiu etnografic cultura materiala Vol. II
4375: FOKKE, JAN - Geschiedenis van de Agttiende eeuw; Bevattende al het merkwaardige, het welke, zo in als buiten Europa, in de laatste Honderd Jaaren, is voorgevallen, op eene zaakelijke en beknopte wijze beschreven, en Uit de beste en meest geloofwaardige Autheuren en oorspronkelijke Stukken, bijeengetrokken. Eerste deel. Zonder plaaten
12614: FOKKEMA, F. - De stoomturbine
1951: FOKKEMA, NYCKLE JAN - The effect of pollen in the phyllosphere of rye on colonization by saprophytic fungi and on infection by Helminthosporium sativum and other leaf pathogens.
12246: FOKKER,DR. A.A. - Beknopte grammatica van de Bahasa Indonesia.
13809: FOKKER, DR. A.A. - Indonesisch per radio.
13463: FOKKER, DR. A.A. - Inleiding tot de studie van de Indonesische Syntaxis.
3560: FOKKER, A.D. - Archives du Musee Teyler. Serie III, Vol. IX, Fascicule 4
10501: FOKKINGA, B. (VOORWOORD) - vande Schilders binne deser Stadt. Nijmeegse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw.
1290: FÖLDES-PAPP, K. - Vom Felsbild zum Alphabet. Die Geschichte der Schrift von ihren frühesten Vorstufen bis zur modernen lateinischen Schreibschrift.
7904: FOLEY, EDWIN - The Book of Decorative Furniture its form, colour,
13603: FOLLMI, OLIVIER - India. Tekst Radhika Jha
7542: FONDERIE, LIES (E.A.) - Docenten coachen. In nieuwstaat
4238: FONTAINE & VAILLANT - Maison Fontaine fondée en 1740. Fontaine & Vaillant e.c.p. fabricants de serrurerie décorative et de quicaillerie pour le bâtiment. Les Modèles de la Maison Fromentin, ainsi que la marque TF, ont été acquis par la Maison Fontaine. Tarif Général de quicaillerie de bâtiment.
3651: FONTAINE, JEAN DE LA - Die Fabeln. Gesamtausgabe in deutscher und französischer Sprache.
11399: FONVIELLE, W. DE - HISTOIRE DE LA NAVIGATION AERIENNE / I - Les bulles de savon de Tibérius Cavallo. II - La première ascension montée en Mongolfière. III - Le triomphe du ballon à gaz de Charles. IV - Les dirigeables à bras. V - La mort de Pilâtre de Rozier. etc...
9358: FOOLE, DOROTHÉE F., - Allicht. Een Eeuw Ondernemerschap in de Regio Eindhoven 1900-2000..
2527: FOPMA, F - People in International Trade. Drawings by: Aat Veldhoen.
2008: FOPPE, HAN - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen
5807: FOPPEMA, YGE - Vaders vertellingen. Geillustreerd door Freddie Langeler. 1e druk
1836: FORBES, R. J. - Studies in early petroleum history
4578: FORBES, V.S. (ED) - Carl Peter Thunberg Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775
3307: FORBIGER, DR. A. - Handboek der Oude Aardrijkskunde
12758: FORD, HARRISON (FOREWORD). - Hotspots Revisited. Earth's biologically richest and most endagered terrestrial ecoregions.
5723: FORGEUR, BRIGITTE & CHRISTIAN SARRAMON - Wonen en leven in Amsterdam. Met bijdragen van Cees Nooteboom, Max van Rooy en Arend Jan van der Horst.
4622: FORNEZZA, UMBERTO - Il laser in terapia e chirurgia Laser in therapy and surgery B03
7106: FORRESTER, REX. - The Helicopter Hunters.
8379: FORSHAW, JOSEPH M. - Parrots of the world Second edition Reprinted with corrections
9755: FORSTER, ADRIANCE S./GIFFORD, ERNEST M. - Comparative morphology of vascular plants.
6204: FORTEZA, MIQUEL - Els Descendents Dels Jueus Conserversos de Mallorca Quatre Mots de la Veritat Seconda Edicio
12836: FORTI, PAOLO - Le Grotte d'Italia. Rivista dellínstitutto Italiano di speleologia. Serie 4a Vol. XIII-1986
4825: FORTUYN DROOGLEVER, J. - De vorstelijke en de stedelijke muntslag te Deventer
5024: FOSS CHRISTOPHER F. (ED. ) - Jane's Armour and Artillery 1996-97. Seventeenth Edition
12854: FOUW, A. DE. - Philips van Kleef. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en karakter.
3188: FRALEY, TOBIN - The carousel animal
13110: FRANCHINI, VITTORIO - Duke Ellington
3549: FRANCQ VAN BERKHEY, JS. LE - Lierzang In den smaak den protesteerende leden teegens De Algemeene Rust, Vryheid en Eendracht Binnen de Stad Leyden
8996: FRANK, ANNE - Het Achterhuis Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944 Derde druk
13052: FRANK, CEES JAN - Een blik op naoorlogs Apeldoorn. 1945-1970
9151: FRANKE, DR. FRIEDRICH - Ausgaben zum Uebersetzen in das Griechische nach den Grammatiten von Buttmann, Kühner und Krüger Erste und zweiter Cursus
9777: FRANKE, WOLFGANG - Nutzpflanzenkunde. Nutzbare Gewachse der gemassigten Breiten, Subtropen und Tropen.
4494: FRANKEN, C.M. - Oratio de civitate atheniensi poetices patrona
8265: FRANKEN, DR. M.A.M. - Dienaar van Oranje - Andries Schimmelpenninck van der Oije 1705-1776. Een politieke en bestuurlijke levensbeschrijving van een Gelderse luitenant-stadhouder
13483: FRANKÉTIENNE - Ultravocal: Spirale.
9933: FRANKL, LUDWIG AUGUST : - Don Juan d'Austria. Heldenlied.
3901: FRANKS, H. GEORGE - Oerwoudstrijders onder onze driekleur.
12404: FRANS, FRANCELINE - Punctional Status and Quality of Life after Treatment of Pheripheral Arterial Disease.
12778: FRANS, DR. HAND-JOACHIM( U.A.) - Geomorphologische Übersichtskarte 1:200.000. Erläuterungen für die Kartenblatter Berlin-Potsdam und Frankfurt-Eberswalde.
6064: FRANSEN, E. - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen naar aanleiding van teksten uit het oude en nieuwe testament, uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven En Messias Heerlijkheid als de Alpha en de Omega
7718: FRANSEN, J.J. - Iepenziekte, iepenspintkevers en beider bestrijdig.
1565: FRANSEN, J. - Les comédiens Francais en hollande au XVIIe at au XVIIIe siècles
6717: FRANSSEN, FLIP - Het ongewone van alledag. Veel van de foto's in dit boekje zijn gepuliceerd bij artikelen in o.a. Trouw, Intermediair, de Volkskrant en Elsevier.
2280: FRANTZEN, PROF. DR. J.J.A.A. UND HULSHOF, DR, A. - Drei Kölner Schwankbücher : aus dem XVten Jahrhundert: Stynchyn van der Krone. Der Boiffen Orden.Marcolphus
2568: FRASER, ANTONIA - Charles II: His Life and Times
13597: FRAYLING, CHRISTOPHER - Once Upon a Time in Italy. The westerns of Sergio Leone
14028: FREDERICK CAPTAIN MARRYATT; MARRYATT - The works of captain Marryatt. Complete in two volumes.
12307: FREIHERRN VON FREYBERG, KARL - Aus Kreuzfahrertagen. Bilder aus dem 12. und 13. Jahrhundert Band 1, 2 und 3
7581: FRENKEN, A.M. - Het Augustinessen-Klooster van Zoeterbeek
2981: FRENKEN, A.M. - Helmond in het verleden.
9274: FRENSSEN, GUSTAV - De drie getrouwen. Uit het Duitsche vertaald door G.H.Priem
10591: FREQUIN, LOUIS (E.A.) - Arnhems Kruisweg.
1051: FRERICHS, DR. G., ARENDS,G.ZORNIG, DR. H. - Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis
4703: FRESKSA, FRIEDRICH - Li Tai Po. Ein Gedicht. Mit zehn Radierungen und elf Zeichnungen von Richard von Below.
14077: FREUD, SIGMUND - Cultuur en religie. Deel 1 t/m 5
14078: FREUD, SIGMUND - Klinische beschouwingen. Deel 1 tm 3
14076: FREUD, SIGMUND - De psychoanalytische beweging. Deel 1 en 2 compleet.
14082: FREUD, SIGMUND - Psychoanalytische duiding, Deel 1 tm 5.
6803: FREUD, SIGMUND - Jenseits des Lustprinzips. Dritte, durchgesehene Auflage (5.-9. Tausend).
1831: FREUD, SIGMUND - Psychoanalytische theorie 1 t/m 3
14080: FREUD, SIGMUND - Ziektegeschiedenissen. Deel 1 tm 5.
14081: FREUD, SIGMUND - Inleiding tot de psychoanalyse. Deel 1 t/m 3. Colleges inleiding tot de psychoanalyse. Nieuwe reeks.
13126: FREVERT, WALTER - Rominten Mit 102 Tafelbildern, davon 4 farbig und einer Ubersichtskarte
7064: FREY-WYSSING, A. - Ernahrung und Stoffwechsel der Planzen.
1057: FREYTAG, G EN ZEEMAN, K - Wereldatlas voor huis en kantoor
4752: FREYTAG, G - G. FREYTAG'S WELT-ATLAS, 211 KARTEN AUF 124 SEITEN UND NAMENSVERZEICHNIS
5375: FRIEDERICH, E. - Mazurka. Nederlandsche vertaling Elsa Kaiser
13299: FRIEDLANDER, LEE - The Jazz People of New Orléans Afterword by Whitney Balliett
9088: FRIEDMAN GEORGE, LEBARD MEREDITH. - The coming war with Japan.
1899: FRIEDRICH, JOHANNES - Hethitisches elementarbuch. 1. Teil. Kurzgefaßte Grammatik. II. Teil: Lesestücke in Transkription mit Erläuterungen und Wörterverzeichnissen. 2. verb. Auflage. 2 vols.
12114: FRIEDRICH, PAUL - Proto-Ind0-European Trees. The Arboreal System of a Prehistoric People
12867: FRIEDRICHS, OTTO - Nütterden. Geschichte(n) und Bilder eines Dorfes am Niederrhein.
1684: FRIMA, MR. J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749
4615: FRIMMEL, THEODOR VON - Berühmte Musiker. Lebens- und Charakterbilder nebst Einführung in die Werke der Meister. XIII.: Ludwig van Beethoven
8062: FRINGS, THEODOR - Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Dusseldorf und Achen. Mit eine Karte
11434: FRISSEN, P.H.A. - De lege staat.
5627: FRISSEN, P.H.A. - De lege staat
11687: FRITTA, BEDRICH - Tomíckovi. Voor Thomas op zijn derde verjaardag in Theresienstadt, 22 januari 1944
9107: FROST, ELLEN L. - For Richer for Poorer. The New U.S.-Japan Relationship.
1619: FROSTIC, GWEN - The evolving omnity
14350: FRUIN, ROBERT (BEWERKING) - Brieven van Johan de Witt. Tweede deel (1657) 1658-1664. Uitgegeven door N. Japikse.
3540: FRUIN, DR. R. EN MEY, DR. H. W. VAN DER - Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en Italië Nov. 1840 - juli 1845
9169: FUCHS, R. - Theorie der Luftkräfte mit 224 Abbildungen im Text und in einem Anhang
7505: FUCHS, MR. J.M. - Jan Pieterszoon Coen in uitspraken van hemzelf en anderen. Met twee portretten. Oorlogsuitgave
9231: FUKUZAWA YUKICHI. - De poorten gaan open. Negentiende- eeuwse Japanse geleerde bezoekt Europa en Amerika en opent de poorten van zijn land voor de nieuwe wereld.
2581: FULD, EDGAR - Van Icarus tot Zeppelin.
13508: FUNKE, DR. OTTO - Leerboek der Physiologie
2915: FUNKE, DR. G. L. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke 1871-1885
8264: FURNÉE, JAN HEIN EN JONKMAN, JAN H.G. - Het Noorder Sanatorium te Zuidlaren. Geschiedenis en architectuur van een psychiatrisch monument.
13840: FURNESS, WILLIAM HENRY - The Home Life Of Borneo Head-Hunters: Its Festivals And Folk-Lore
9512: FURNIVALL, J.S. - Netherlands India, a study of plural economy. With an Introduction by Jonkheer Mr. A.C.D.De Graeff.
6205: FURUICHI ,YASUKO - Visions of Happiness Ten Asian Contemporary Artists
10974: FUTRELL, JONATHAN - Up in Smoke. Cigars: People, Places
9338: GAAG VAN DER STEF (E.A.) - Het oude westen Rotterdam Laboratorium van de stadsvernieuwing
8656: GABETTI, ROBERTO E OLMO, CARLO - Alle Radici dell 'architettura contemporanea.Il cantiere e la parola.
2371: GABISON, MARTINE (RED) - De ene Hemel is de andere niet/ A choice of Heavens. Gerrit Rietveld Academie 65 jaar. (als nieuw!)
6489: GADAMMER, HANS-GEORG - Hermeneutik II Wahrheit und Methode. Ergànzungen Register
6836: GADDA, CARLO EMILIO - Le meraviglie d'Italia - Gli anni.
3522: GAIJMANS, A.A. & SPAEN VAN BILJOEN VT., J.F.W. VAN - Publicatie van het departementaal bestuur van Gelderland Behelzende Huishoudelyk Schoolreglement, Klastificatie der Scholen, en Schoolorde voor het Departemert Gelderland gearresteerd den 27 December 1806
8876: GAL, JAN EN GRIT, STEF EN KAMPERMAN, ANITA EN STAM, HARM - Tussen Groote Beek en Wehlsche Beek. Oude en nieuwe beelden uit Hummelo en Keppel.
4607: GALASSI, SUSAN GRACE - Picasso's Variations on the Masters: Confrontations with the Past. (as new)
8897: GALEMA, SJOERD EN HERMANS, RICHARD - Bronnenpublicaties Stadsarchief Zutphen 3 Rekeningen van het Bornhof 1390-1417
4387: GALENI, CLAUDII - Dissertatio inauguralis medico-historica quam consensu et auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis in Alma Litterarum Universitate ...................
1399: GALEY, MATTHIEU - Dagboek 1953 - 1986
10740: GALIËN, S.M. VAN DER - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur. Deel 1.
10743: GALIËN, S.M. VAN DER - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur. Deel 2
8212: GALIS, DR. K.W.(SAMENSTELLER) - Bibliographie van Nederlands-Nieuw-Guinea.
2022: GALLEE, J.H. - Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners.
9218: GALLEGO, OLGA - Paraisos de la Naturaleza Comunidad de Madrid Castilla-la Mancha Extremadura
8523: GALLEZ, JULES EN VANHEE, GERARD - 101 Methoden deel III Methoden en geheimen op de hokken Gerard Vanhee
7836: GAMEREN, JAN VAN - Bommel in detail. Pentekeningen
9482: GAMEREN, JAN VAN - Zaltbommel van A (Aalst) tot Z (Zuilichem).
13882: GANDON, PIERRE - Mon Calendrier. Suivi de Morale Religion, Politique, Mes Ouvrages
13880: GANDON, PIERRE - Le paysan et la paysanne pervertis.
1284: GANS-RUEDIN, E. - Modern Oriental Carpets. With 466 illustrations, 42 in colour and 4 maps.
10125: GANSSEN, ROBERT - Bodengeographie mit besonderer Berücksichtigung der Böden Mitteleuropas. Mit einer Frabtafel, sechs Abbildungen und elf Karten.
1522: GARCIA, ALEX - Vrouwen. Femmes
1204: GARDINER, A. - Egyptian grammar being an introduction to the study of hieroglyphs (third edition, revised)
1196: GARNER, PH. - Émile Gallé.
1197: GARNER, - The world of Edwardiana.
2603: GAROUTTE, BILL, PHD, MD - Survey of functional neuroanatomy An introduction to the human nervous system Second printing
9775: GARSTENVELD, HENNY EN WENTINK-OLDENKOTTE - Groenlo. Het verleden in beeld.
12443: GASCAR, PIERRE - Album Les ecrivains de la Revolution. Iconographie choisie et commentee par Pierre Gascar.
3930: GAST, C.D. - Honderd jaar Wageningen in beeld, 1860-1960
11387: GASTEREN, J.H.M. VAN - De endarteriectomie van de carotisbifurcatie bij ischemische cerebrovasculaire stoornissen. Een neurologische retrospectieve en follow-up studie
4611: GÄTKE, HEINRICH - Die vogelwarte Helgoland
4135: GATTI, ATTILIO - Blank en zwart op avontuur Geillustreerd door Elza van Hagendoren
10954: GAULHOFER, DR. R. UND DR. M. STREICHER. - Kinderturnstunden. Funfundzwanzig Ubungseinheiten fur das erste Schuljahr.
11210: GAULHOFER DR. KARL UND STREICHER, DR. MARGARETE. - Grundzuge des Osterreichischen Schulturnens. Mit 62 Abbildungen im Text.
10958: GAULHOFER DR. KARL UND STREICHER, DR. MARGARETE. - Natürliches Turnen I. Gesammelte Aufsätze. I und II.
10953: GAULHOFER, DR. R. UND DR. M. STREICHER. - Kinderturnstunden. Funfundzwanzig Ubungseinheiten fur das zweite Schuljahr.
7130: GÄUMANN, ERNST - Pflanzliche Infektionslehre. Lehrbuch der allgemeinen Pflanzenpathologie für Biologen, Landwirte, Förster und Pflanzenzüchter
12316: GAUTIER, LEON - La Chevalerie. Ouvrage Auquel L'Academie Francaise a Decerne le Grand Prix Gobert.
1632: GAUTIER, ÉMILE - L'année scientifique et industrielle fondée par Louis Figuier Quarante-Cinquiéme année (1901)
13732: GAVIN JAMES - De lange nacht van Chet Baker.
6751: GAY JOHN ,MOORE EDWARD? - Fables by John Gay in two parts, to which added Fables by Edward Moore.
5031: GAZENBEEK, JAC. - Honderd jaar Provinciale Waterstaat Gelderland. 1864-1964
10582: GEARING DAVID W. - On the Wings of a Gull. Percival and Hunting Aircraft
7439: GEBRÜDER LÉGRÁDY - Gerechtigkeit Für Ungarn! Trianons Grausame Irrtümer. Anlässlich Des Fünfzigjährigen Bestandes Der Politischen Tageszeitung Pesti Hirlap
5727: GEELEN, J. - Vergelijkend planktononderzoek in twee Hatertse vennen.
7552: GEENE, WIM - Goed gezien. Onderzoeksvaardigheden in het onderwijs.
8828: GEERLINK, PETER JAN - Pectoral Fins. Aspects of propulsion and braking in teleost fishes.
5945: GEERTS, SIPKE,J, - Oriënterend onderzoek over de reuzen- en dwergplanten in F1 en volgende generaties van Phaseolus vulgaris L.x Phaseolous multiflorus LAM.
5352: GEEST, DIRK VAN EN GORP, HENDRIK VAN (RED) - Extra Muros, Langs de Wegen. Opstellen voor Marcel Janssens ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse en Europese Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

12/15