Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13000: BUIN, YVES - Thelonious Monk. Ouvrage publie avec le concours du Centre National des Lettres.
10918: BUIS, R.A. EN NIERICH, F.A.C. - Stoomketels Deel 1.
11681: BUISKOOL, MR. DR. J.A.E. - Mogen wij u straffen? Proeve tot verklaring van den rechtsgrond der straf.
15854: BUISSET, CHRISTIANE - Eliphas Levi. Sa vie, son oeuvre, ses pensees
9438: BUISSINK, FRANS - Ode aan de Achterhoek. De Achterhoek gezien door natuurfotograaf Fred Hazelhoff.
14060: BUISSINK, FRANS - Natuurgids van Noord-Holland : Noordhollands Landschap - Vereniging Natuurmonumenten - Goois Natuurreservaat - Staatsbosbeheer - PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland - Gemeentewaterleidingen Amsterdam en andere natuurterreinbeheerders
1415: BUITER, D EN VELE ANDEREN - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Steenwijk.
3260: BULDER, ALBERT - Sociaal kapitaal en reorganisaties in de publieke sector Social capital and public sector reorganizations ( with a summary in English)
9605: BULLETT, GERARLD - The Innocence of G.K. Chesterton.
1944: BULLIVANT, LUCY - International interiors 3. Offices, Studios,Shops, Restaurants, Bars, Clubs, Hotels, Cultural en Public Buildings.
15550: BULS, CHARLES - Estetique des villes/ Estetiek der steden/ City aesthetics. Facsimile uitgave 1894, Nederlandse vertaling, Heruitgave 1899.
14272: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au desert
2260: BUNGENER, FELIX. - Julien ou la fin d?un siecle.
6732: BUNJAN, JOANNES - Den heyligen oorlog door Joannes Bunjan, ... Uyt 't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere Figuuren
1864: BURCKHARDT, CARL.J. - Richelieu. Teil I: Der Aufstieg der Macht. Teil II: Behauptung der Macht und kalter Krieg. Teil III: Grossmachtpoliktik und Tod des Kardinals.
11690: BURDACH, DR. K.F. - Menschkunde. Eene handleiding tot de kennis van den mensch. Voor beschaafde lezers.
14052: BUREN, J.H. VAN - Grootheid en val der heeren van Arkel. Een oorspronkelijk-geschiedkundig-romantisch-tafereel uit het begin der XVe eeuw.
1739: BURG, MARGREET VAN DER - Geen tweede boer Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968 (with a summary in English)
3132: BURG, MARTIJN VAN DER - Tot laste der Stadt Rotterdam De verkoop van lijfrenten en de Rotterdamse renteniers (1653-1690)
14414: BURGENER, MARTIN - Die naturraumlichen Einheiten auf Blatt 110 Arnsberg. Geographische Landesaufnahme 1:200.000
1655: BURGER HZN, DR. D. - Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland
14415: BURGERNER, MARTIN - Die naturraumlichen Einheiten auf Blatt 111 Arolsen
3403: BURGERS, H.G. - Materialenleer voor metaalbewerkers. Deel I: van erts tot ijzer en staal.
3404: BURGERS,H.G. - Materialenleer voor metaalbewerkers. Deel II: Materialen, handelsvormen, afmetingen en eigenschappen.
1291: BURGERSDIJK, L.A.J. (VERTALER) - De werken van William Shakespeare.
10605: BURGGRAAFF GEORGE EN DE JONG, WIL. - Arnhem en de Veluwezoom/ Arnhem and surroundings. Een fotografische impressie
7834: BURGMEIJER, J.J. - De godsdienstige beweging in Engeland of de voortgang van het katholicismus en de terugkeer der Anglikaansche Kerk tot de Eeenheid. Door een' katholijk uit het Fransch.
12002: BURGT, F.P. VAN DE - De celebratione missarum: fragmentum juris canonici quod humillime Pio Papae IX supremi pontificatus annum vicesimum quintum explenti D.D.D.
5197: BURGTER, KIKI (E.A.) - Klinische immunologie in Groningen 1971-2001
4407: BURKEN, H.L. VAN - Weverij-voorbereiding.
13131: BURKHARDT, JOHANNES - Anton Fugger (1493-1560) Vortrage und Dokumentation zum funfhudertjahrigen Jubilaum
8511: BURKHART, PROCOP - Vollstandige Christenlehrpredigten fur alle Sonn- und Festtage, in welchen was ein Christ wissen, glauben, hoffen, lieben, gebrauchen enz. V. Theil Zweiter Jahrgang der sonntaglichen Reden
8541: BURKHART, PROCOP - Vollstandige Christenlehrpredigten fur alle Sonn- und Festtage, in welchen was ein Christ wissen, glauben, hoffen, lieben, gebrauchen, meiden, uben ubd gewartigen soll II. Theil
9057: BURNSTEIN, DANIEL - Yen. Het Nieuwe Japanse Imperium.
10297: BURNSTEIN, DANIEL - Yen!. Japan's New Financial Empire and its Threat to America.
2678: BURTON, ANTHONY - The Canal Builders
15622: BURTON, JANE EN KIM TAYLOR - Tussen schemer en dageraad. Dierenleven in de duisternis.
12634: BURTON, L.C. - Barefoot in the Creek. A Group Settlement Childhood in Margaret River.
13796: BURTON, SIR RICHARD - The Kasidah of Haji Abdu el-Yezdi
11978: BURUMA, KOEKKOEK, MEIJERS - Opsporen in de Rechtsstaat. Beschouwingen over het eindrapport van de Commissie van Traa.
5017: BURUMA, IAN - Buigzame emoties. Japanse ervaringen
1380: BUSCH, WILHELM - De Jobsiade. Vierde goedkoope uitgave
1883: BUSCH, WILHELM - Wilhelm Bush Album. Humoristischer Hausschatz. Mit 1500 Bildern
6281: BUSE, DR. H.J. - De markteconomie van het bloembollenbedrijf
9981: BUSSEL VAN H. - Mierlo Sprokkelingen.
5000: BUSSEL, P.W.E.A. VAN - De molens van Limburg. Een inventarisatie van en een onderzoek naar de geschiedenis, de functies, de ontwikkeling en de achteruitgang van de Limburgse Wind-en Watermolens vanaf 1839.
4551: BUSSMANN, P.J.TH. - Woodstoves. Theory and applications in developing countries.
2736: BUSSY, J.H. DE - Amsterdam 1929. Memorial Book on the International Exhibition of Economic History.
2730: BUTT, JOHN - Industrial Archaeology of Scotland
14701: BUTTELING, CARMI. - De wortels, de vleugels. Kinderervaringen tijdens en na de tweede wereldoorlog in Nederlands Indie.
1382: BUTTER, ARNOLD - Die besten Altarblumen im Garten und ihre Cultur und Verwendung
8171: BUUREN-KOLFF, MIES VAN - Onze Tuin. Met illustraties van Cynthia van Spengler. (gesigneerd exemplaar door auteur en illustrator)
16582: BUUREN, MAARTEN VAN - De la Metaphore au Mythe. Les Rougon-Macquart d'Emile Zola.
12987: BUURMAN, H. E.A. - Zevenhuizen. Uit de kluiten gewassen
15039: BUURMAN, JOHAN - Trolleys in Arnhem Johan Buurman. Serie 101-136. Serie 137-143.
11824: BUURMANS PIET (BEWERKT DOOR CEES HOOSEMANS) - De Vlucht II. Nog meer herinneringen.
14388: BUURSINK, JAN - Nederland in Geografische Handen. Honderd jaar regionale geografie van Nederland.
10209: BUYS, J.A. - Rond een tachtigjarige kerk. Kerk van St. Hubertus Ooij en Persingen
7025: BYL, P.A. VAN DER - Plantsiektes. Hul Oorsaak en Bestryding.
6025: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opuscula varii argumenti, his inscriptionibus: I. Praetermissa ad L.2. d. de Orig. Juris. II. De Rebus Mancipi et Nec Mancipi III. De Jure Occidendi, vendendi, et Exponendi Liberos apudVeteres Romanos. IV. De cultu Religionis Peregrinae apud Veteres Romanos V. De captatoriis Institutionibus. VI. De Legatis Poenae Nomine
14058: BYRCZEK, JAN (EDITOR) - Jazzman's reference book II. Bookings: Who & Where worldwide.
14056: BYRCZEK, JAN (EDITOR) - European Jazzmen's reference book.
16121: CADERIUS VAN VEEN, DICK EN HARRY VAN DER PLOEG - Verliefd op Arnhem. Deel 5
16126: CADIRIUS VAN VEEN, DICK EN HARRY VAN DER PLOEG - Verliefd op Arnhem. Deel 3. Een kijk op Arnhem door de ogen van tekenaar Dick Caderius van Veen en journalist Harry van der Ploeg.
9506: CAECKENBERGHE, DR. J. VAN - Geneeskundige Raadpleging voor het Huwelijk.
9805: CAGELING, M.A. EN PREGER, JOHN - Gelre's Baksteenindustrie.
12110: CAHEN, MAX - In vrede en vriendschap. Sholoum vereinchous, een kleine kroniek van de vooroorlogse joodse gemeenschap in s-Hertogenbosch
1713: CAJETANUS O. FR. M. CAP., PATER - De grondwet van Christus De acht zaligheden 2e druk
14184: CALABRO, ROSE LEE. - Living in the Raw. Recipes for a healthy lifestyle.
12090: CALEPINI, AMBROSII - Dictionarium, quanta maxima fide ac Diligentia accurate emendarum Adiecta funt Latinis dictionibus Hebree, Grece, Gallice, Italice, Germanice, Hispanice, atque Anglice Editio Novissima et/ and Dictionarii Octolinguis Litera Pars
6630: CALIS, G.J.J. - Op het eerste gezicht. Onmiddelijke waarneming en gelaatsherkenning
6347: CALISH, I.M. EN CALISH, N.S. - Nieuw woordenboek der Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche Talen. Derde uitgave.
16429: CALKOEN, DR. H.J. - Planten-atlas
1930: CALKOEN, DR. H.J.C. - De bloem en hare geheimen
15269: CALLENDER, RED AND ELAINE COHEN - Unfinished Dream: The Musical World of Red Callender.
6459: CALON, P.J.A. - Over de persoonlijksontwikkeling bij kinderen met aangeboren of vroeg verworven doofheid (with summary in english)
2686: CALVERT ROGER - Inland Waterways of Europe
10061: CAMINITI, MARCELLO - Die Burgen Sudtirols.
16629: CAMPBELL, LORNE - Renaissance Portraits: European Portrait-Painting in the 14th, 15th and 16th Centuries
13438: CAMPBELL, W.E. (E.O) - The English Works of Sir Thomas More. Volume the First: Early Poems, Pico Della Mirandola, Richard III, The Four Last Things.Volume the Second: The Dialogue Concerning Tyndale.
5214: CAMPBELL, W. D - Birds of Town and Village. Paintings by Basil Ede
10240: CAMPEN, W.J. VAN - De liturgie van het H.Misoffer.
6673: CAMPEN, JULIEN VAN - Optimum lay-up design of variable stiffness composite structures
16265: CAMPOS, FERNANDO - Portugal
6124: CAMPS, HEN - Wijchen Geschiedenis van zeven seconden
13676: CAMUFFO, GIORGO, MADDALENA DALLA MURA (ED.) - Graphic Design Worlds/Words
6162: CANAL I ROQUET, JOSEPH Y SOLER I MASFERRER, NARCIS DIRECCIO - El Paleolitic a les Comarques Gironines
14002: CANE, GIAMPIERO - Jazz. America in nero e bianco
10076: CANNEGIETER, DR. H.G. - Wat leeren ons de Wolken? Het weer en zijn ontwikkeling
15443: CANTZ, HATJE - Afrika Remix. Zeitgenossische Kunst eines Kontinents.
16407: CANTZ, HATJE - Modelle. Form, Spiel, Kult. Mercedes Benz
11839: CAPEFIGUE - Louis XVI. Ses relations diplomatiques avec l'Europe, l'Inde, l'Amerique et l'Empire Ottoman.
2161: CAPEFIGUE, M. - Les Cent Jours
5076: CAPEFIGUE, M. - L'Europe pendent le consulet et l'empire de Napoleon. ( 12 delen in 6 banden)
4239: CAPENBERGHS, JORIS (RED) - En dialogue avec Van Dyck
6599: CAPITEYN, ANDRE - Nijlreflecties. Reisperikelen in Oost-Afrika, in het pennespoor der pioniers. Geillustreerd met eigen opnamen
15314: CAPONE, ALESSANDRO (A.0) - Perspectives on Linguistic Pragmatics.
15498: CAPP, KRISTIN, STIEGELINDE GEISEL AND ROD, SKENNIBS - Hutterite : A World of Grace
8129: CAPPLEVEEN, HUGO VAN - Zoo sloeg dan de ure. De protestanten van Druten, Afferden en Deest.
15293: CARADEC, FRANCOIS - Aphonse Allais. Ouvrage publie avec le concours du Centre national des Lettres.

Next 100 books from Antiquariaat van Hoorn

4/4