Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16454: BRUYN, DRS. MARIANNE A. DE - Ermaf telt. 100 jaaar
13837: BUBER, MARTIN - Ein Land und zwei Volker. Zur judisch-arabischen Frage. Herausgegeben und eingeleitet von Paul R. Mendes-Flohr
1549: BUCH, DR. W. J. M. - Catalogus der bibliotheek van het koninklijk instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indie. Derde supplement
1976: BUCH, BOUDEWIJN KUYPER BUBB - Bibliotheca didina et pinguina The library of Boudewijn Buch Part 1, 2 and 3
13193: BUCHMANN-MOLLER, FRANK - Is this to be my Souvenir? Jazz Photos From The Timme Rosenkrantz Collection 1918-1969
13144: BUCHNER, DR. ALEXANDER - Musikinstrumente im Wandel der Zeiten
3917: BUCKEN, VERONIQUE - Het kasteel van Seneffe. Centrum vooor edelsmeedkunst van de Franse gemeenschap.
13070: BUCKNER, REGINALD T. - Jazz in Mind: Essays on the History and Meanings of Jazz
1370: BUDAY, GEORGE - The History of The Christmas Card Second impression
12186: BUDDINGH, C. (E.A.) - Met de Anna onder zeil.
14696: BUDE, FRANS & ANDRIESSEN, CEES - Klein Heelal & Exlibris/Gelegenheidsgrafiek 1967-2006
9844: BUDGE, IR. E.A. WALLIS - Cook's handbook for Egypt and the Egyptian Sudan.
15271: BUERKLY, JACK V AND DANNY BARKER - Bourbon Street Black. The New Orleans Black Jazzman
16416: BUFE, SIEGFRIED UND GOTZ J.KLAER - Eisenbahnen in Schlesien.
7769: BUHRMANN, FRANS. - De Fransch-Pruissiche oorlog. De oorlog met het Keizerrijk.Met kaarten, platen en portretten. (Eerste deel). Pruissens strijd tegen de Republiek (Tweede deel). Met 38 platen en portretten.
16599: BUIJSEN, EDWIN - Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteeder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700
13000: BUIN, YVES - Thelonious Monk. Ouvrage publie avec le concours du Centre National des Lettres.
10918: BUIS, R.A. EN NIERICH, F.A.C. - Stoomketels Deel 1.
11681: BUISKOOL, MR. DR. J.A.E. - Mogen wij u straffen? Proeve tot verklaring van den rechtsgrond der straf.
15854: BUISSET, CHRISTIANE - Eliphas Levi. Sa vie, son oeuvre, ses pensees
9438: BUISSINK, FRANS - Ode aan de Achterhoek. De Achterhoek gezien door natuurfotograaf Fred Hazelhoff.
14060: BUISSINK, FRANS - Natuurgids van Noord-Holland : Noordhollands Landschap - Vereniging Natuurmonumenten - Goois Natuurreservaat - Staatsbosbeheer - PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland - Gemeentewaterleidingen Amsterdam en andere natuurterreinbeheerders
1415: BUITER, D EN VELE ANDEREN - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Steenwijk.
3260: BULDER, ALBERT - Sociaal kapitaal en reorganisaties in de publieke sector Social capital and public sector reorganizations ( with a summary in English)
9605: BULLETT, GERARLD - The Innocence of G.K. Chesterton.
1944: BULLIVANT, LUCY - International interiors 3. Offices, Studios,Shops, Restaurants, Bars, Clubs, Hotels, Cultural en Public Buildings.
15550: BULS, CHARLES - Estetique des villes/ Estetiek der steden/ City aesthetics. Facsimile uitgave 1894, Nederlandse vertaling, Heruitgave 1899.
14272: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au desert
2260: BUNGENER, FELIX. - Julien ou la fin d?un siecle.
6732: BUNJAN, JOANNES - Den heyligen oorlog door Joannes Bunjan, ... Uyt 't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere Figuuren
1864: BURCKHARDT, CARL.J. - Richelieu. Teil I: Der Aufstieg der Macht. Teil II: Behauptung der Macht und kalter Krieg. Teil III: Grossmachtpoliktik und Tod des Kardinals.
11690: BURDACH, DR. K.F. - Menschkunde. Eene handleiding tot de kennis van den mensch. Voor beschaafde lezers.
14052: BUREN, J.H. VAN - Grootheid en val der heeren van Arkel. Een oorspronkelijk-geschiedkundig-romantisch-tafereel uit het begin der XVe eeuw.
1739: BURG, MARGREET VAN DER - Geen tweede boer Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968 (with a summary in English)
3132: BURG, MARTIJN VAN DER - Tot laste der Stadt Rotterdam De verkoop van lijfrenten en de Rotterdamse renteniers (1653-1690)
14414: BURGENER, MARTIN - Die naturraumlichen Einheiten auf Blatt 110 Arnsberg. Geographische Landesaufnahme 1:200.000
1655: BURGER HZN, DR. D. - Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland
14415: BURGERNER, MARTIN - Die naturraumlichen Einheiten auf Blatt 111 Arolsen
3403: BURGERS, H.G. - Materialenleer voor metaalbewerkers. Deel I: van erts tot ijzer en staal.
3404: BURGERS,H.G. - Materialenleer voor metaalbewerkers. Deel II: Materialen, handelsvormen, afmetingen en eigenschappen.
1291: BURGERSDIJK, L.A.J. (VERTALER) - De werken van William Shakespeare.
10605: BURGGRAAFF GEORGE EN DE JONG, WIL. - Arnhem en de Veluwezoom/ Arnhem and surroundings. Een fotografische impressie
7834: BURGMEIJER, J.J. - De godsdienstige beweging in Engeland of de voortgang van het katholicismus en de terugkeer der Anglikaansche Kerk tot de Eeenheid. Door een' katholijk uit het Fransch.
12002: BURGT, F.P. VAN DE - De celebratione missarum: fragmentum juris canonici quod humillime Pio Papae IX supremi pontificatus annum vicesimum quintum explenti D.D.D.
5197: BURGTER, KIKI (E.A.) - Klinische immunologie in Groningen 1971-2001
4407: BURKEN, H.L. VAN - Weverij-voorbereiding.
13131: BURKHARDT, JOHANNES - Anton Fugger (1493-1560) Vortrage und Dokumentation zum funfhudertjahrigen Jubilaum
8511: BURKHART, PROCOP - Vollstandige Christenlehrpredigten fur alle Sonn- und Festtage, in welchen was ein Christ wissen, glauben, hoffen, lieben, gebrauchen enz. V. Theil Zweiter Jahrgang der sonntaglichen Reden
8541: BURKHART, PROCOP - Vollstandige Christenlehrpredigten fur alle Sonn- und Festtage, in welchen was ein Christ wissen, glauben, hoffen, lieben, gebrauchen, meiden, uben ubd gewartigen soll II. Theil
9057: BURNSTEIN, DANIEL - Yen. Het Nieuwe Japanse Imperium.
10297: BURNSTEIN, DANIEL - Yen!. Japan's New Financial Empire and its Threat to America.
2678: BURTON, ANTHONY - The Canal Builders
15622: BURTON, JANE EN KIM TAYLOR - Tussen schemer en dageraad. Dierenleven in de duisternis.
12634: BURTON, L.C. - Barefoot in the Creek. A Group Settlement Childhood in Margaret River.
13796: BURTON, SIR RICHARD - The Kasidah of Haji Abdu el-Yezdi
11978: BURUMA, KOEKKOEK, MEIJERS - Opsporen in de Rechtsstaat. Beschouwingen over het eindrapport van de Commissie van Traa.
5017: BURUMA, IAN - Buigzame emoties. Japanse ervaringen
1380: BUSCH, WILHELM - De Jobsiade. Vierde goedkoope uitgave
1883: BUSCH, WILHELM - Wilhelm Bush Album. Humoristischer Hausschatz. Mit 1500 Bildern
6281: BUSE, DR. H.J. - De markteconomie van het bloembollenbedrijf
9981: BUSSEL VAN H. - Mierlo Sprokkelingen.
5000: BUSSEL, P.W.E.A. VAN - De molens van Limburg. Een inventarisatie van en een onderzoek naar de geschiedenis, de functies, de ontwikkeling en de achteruitgang van de Limburgse Wind-en Watermolens vanaf 1839.
4551: BUSSMANN, P.J.TH. - Woodstoves. Theory and applications in developing countries.
2736: BUSSY, J.H. DE - Amsterdam 1929. Memorial Book on the International Exhibition of Economic History.
2730: BUTT, JOHN - Industrial Archaeology of Scotland
14701: BUTTELING, CARMI. - De wortels, de vleugels. Kinderervaringen tijdens en na de tweede wereldoorlog in Nederlands Indie.
1382: BUTTER, ARNOLD - Die besten Altarblumen im Garten und ihre Cultur und Verwendung
8171: BUUREN-KOLFF, MIES VAN - Onze Tuin. Met illustraties van Cynthia van Spengler. (gesigneerd exemplaar door auteur en illustrator)
16582: BUUREN, MAARTEN VAN - De la Metaphore au Mythe. Les Rougon-Macquart d'Emile Zola.
12987: BUURMAN, H. E.A. - Zevenhuizen. Uit de kluiten gewassen
15039: BUURMAN, JOHAN - Trolleys in Arnhem Johan Buurman. Serie 101-136. Serie 137-143.
11824: BUURMANS PIET (BEWERKT DOOR CEES HOOSEMANS) - De Vlucht II. Nog meer herinneringen.
14388: BUURSINK, JAN - Nederland in Geografische Handen. Honderd jaar regionale geografie van Nederland.
10209: BUYS, J.A. - Rond een tachtigjarige kerk. Kerk van St. Hubertus Ooij en Persingen
7025: BYL, P.A. VAN DER - Plantsiektes. Hul Oorsaak en Bestryding.
6025: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opuscula varii argumenti, his inscriptionibus: I. Praetermissa ad L.2. d. de Orig. Juris. II. De Rebus Mancipi et Nec Mancipi III. De Jure Occidendi, vendendi, et Exponendi Liberos apudVeteres Romanos. IV. De cultu Religionis Peregrinae apud Veteres Romanos V. De captatoriis Institutionibus. VI. De Legatis Poenae Nomine
14058: BYRCZEK, JAN (EDITOR) - Jazzman's reference book II. Bookings: Who & Where worldwide.
14056: BYRCZEK, JAN (EDITOR) - European Jazzmen's reference book.
16769: CABLE, BOYD - A Hundred Year History of the P.
16121: CADERIUS VAN VEEN, DICK EN HARRY VAN DER PLOEG - Verliefd op Arnhem. Deel 5
16126: CADIRIUS VAN VEEN, DICK EN HARRY VAN DER PLOEG - Verliefd op Arnhem. Deel 3. Een kijk op Arnhem door de ogen van tekenaar Dick Caderius van Veen en journalist Harry van der Ploeg.
9506: CAECKENBERGHE, DR. J. VAN - Geneeskundige Raadpleging voor het Huwelijk.
9805: CAGELING, M.A. EN PREGER, JOHN - Gelre's Baksteenindustrie.
12110: CAHEN, MAX - In vrede en vriendschap. Sholoum vereinchous, een kleine kroniek van de vooroorlogse joodse gemeenschap in s-Hertogenbosch
1713: CAJETANUS O. FR. M. CAP., PATER - De grondwet van Christus De acht zaligheden 2e druk
14184: CALABRO, ROSE LEE. - Living in the Raw. Recipes for a healthy lifestyle.
12090: CALEPINI, AMBROSII - Dictionarium, quanta maxima fide ac Diligentia accurate emendarum Adiecta funt Latinis dictionibus Hebree, Grece, Gallice, Italice, Germanice, Hispanice, atque Anglice Editio Novissima et/ and Dictionarii Octolinguis Litera Pars
6630: CALIS, G.J.J. - Op het eerste gezicht. Onmiddelijke waarneming en gelaatsherkenning
6347: CALISH, I.M. EN CALISH, N.S. - Nieuw woordenboek der Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche Talen. Derde uitgave.
16429: CALKOEN, DR. H.J. - Planten-atlas
1930: CALKOEN, DR. H.J.C. - De bloem en hare geheimen
15269: CALLENDER, RED AND ELAINE COHEN - Unfinished Dream: The Musical World of Red Callender.
6459: CALON, P.J.A. - Over de persoonlijksontwikkeling bij kinderen met aangeboren of vroeg verworven doofheid (with summary in english)
2686: CALVERT ROGER - Inland Waterways of Europe
10061: CAMINITI, MARCELLO - Die Burgen Sudtirols.
16629: CAMPBELL, LORNE - Renaissance Portraits: European Portrait-Painting in the 14th, 15th and 16th Centuries
13438: CAMPBELL, W.E. (E.O) - The English Works of Sir Thomas More. Volume the First: Early Poems, Pico Della Mirandola, Richard III, The Four Last Things.Volume the Second: The Dialogue Concerning Tyndale.
5214: CAMPBELL, W. D - Birds of Town and Village. Paintings by Basil Ede
10240: CAMPEN, W.J. VAN - De liturgie van het H.Misoffer.
6673: CAMPEN, JULIEN VAN - Optimum lay-up design of variable stiffness composite structures
16265: CAMPOS, FERNANDO - Portugal
6124: CAMPS, HEN - Wijchen Geschiedenis van zeven seconden
13676: CAMUFFO, GIORGO, MADDALENA DALLA MURA (ED.) - Graphic Design Worlds/Words
6162: CANAL I ROQUET, JOSEPH Y SOLER I MASFERRER, NARCIS DIRECCIO - El Paleolitic a les Comarques Gironines
14002: CANE, GIAMPIERO - Jazz. America in nero e bianco
10076: CANNEGIETER, DR. H.G. - Wat leeren ons de Wolken? Het weer en zijn ontwikkeling
15443: CANTZ, HATJE - Afrika Remix. Zeitgenossische Kunst eines Kontinents.
16407: CANTZ, HATJE - Modelle. Form, Spiel, Kult. Mercedes Benz
11839: CAPEFIGUE - Louis XVI. Ses relations diplomatiques avec l'Europe, l'Inde, l'Amerique et l'Empire Ottoman.
2161: CAPEFIGUE, M. - Les Cent Jours
5076: CAPEFIGUE, M. - L'Europe pendent le consulet et l'empire de Napoleon. ( 12 delen in 6 banden)
4239: CAPENBERGHS, JORIS (RED) - En dialogue avec Van Dyck
6599: CAPITEYN, ANDRE - Nijlreflecties. Reisperikelen in Oost-Afrika, in het pennespoor der pioniers. Geillustreerd met eigen opnamen
15314: CAPONE, ALESSANDRO (A.0) - Perspectives on Linguistic Pragmatics.
15498: CAPP, KRISTIN, STIEGELINDE GEISEL AND ROD, SKENNIBS - Hutterite : A World of Grace
8129: CAPPLEVEEN, HUGO VAN - Zoo sloeg dan de ure. De protestanten van Druten, Afferden en Deest.
15293: CARADEC, FRANCOIS - Aphonse Allais. Ouvrage publie avec le concours du Centre national des Lettres.
10943: CAREL BEKE - Smaragd-serie. Zesde deel, zesde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje.
10942: CAREL BEKE - Smaragd-serie. Vijfde deel, vijfde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorend vragenboekje.
16816: CAREY, BRIAN / GUAY, LOUISE - Kryn Taconis. Photojournalist/Photojournaliste
13804: CAREY, ISKANDAR - Orang Asli. The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia.
11452: CARIN, VLADIMIR - Terugkeer naar Lipizza. Onstuimige avonturen op een paarderug. Met 8 foto's
14453: CARLEN, EMILIE FLIJGARE - De Toren der Jonkvrouw. Een zee-roman. 3 delen in 1 band
1615: CARLEN, EMILIE FLIJGARE - Een jaar
15257: CARLES, PHILLIPPE - Jazz Les Incontournables
14555: CARLES, PHILLIPE; GLERGEAT, ANDRE; COMOOLI, JEAN-LOUIS - Dictionnaire du Jazz.
13274: CARLES, P. - JAZZMEN 1979-1991
5416: CARLINI, ALESSANDRO - Stadtbild? Konzept 2.
8342: CARLSON, ANTON J EN JOHNSON, VICTOR. - Het mechanisme van ons lichaam. Met 221 foto's en andere illustraties.
9199: CARMIGGELT, SIMON - Ieder kent ze Foto's van Maria Austria
8345: CARMIGGELT, SIMON - A Dutchman's Slight Adventures
3775: CARMIGGELT, SIMON - Enige Galante Herinneringen
14575: CARNAP, RUDOLF - Der logische Aufbau der Welt.
9965: CARNER, MOSCO - Puccini Biographie Aus dem Englischen ubersetzt von Anna Wheill. Herausgegeben von Gerhard Allrogen
13356: CARR, PETER - You don't know me, but... George Winfield's Story as told to Peter Carr
13065: CARR, IAN - Miles Davis. A critical Biography
15993: CARRERA, R. - Les Heures De L'amour, Hours Of Love, Die Stunden Der Liebe.
9653: CARROLL, LEWIS - L'Aventure Merveilleuse d'Alice.
13632: CARTER, ENNIS - Posters for the people. Art of the WPA
14491: CARTER, WILLIAM - Preservation Hall. Music from the Heart.
10164: CARVALHO, AYRES DE - A Escultura em Mafra. Artguide of the paintings of the Mafra cathedral.
13872: CASAJUS, DOMINIQUE: - La Tente dan la Solitude, la societe et les morts chez les Touaregs kel Ferwan
9717: CASANOVA DE SEINGALT, J. - Memoires de J. Casanova de Seingalt.Ecrits par lui-meme.Tome III
1922: CASANOVA, GIACOMO (DE SEINGALT). - Mijn avontuur in Holland
9708: CASANOVA DE SEINGALT, J. - Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme. Tome VI
9705: CASANOVA DE SEINGALT J. - MEMOIRES DE J CASANOVA DE SEINGALT. TOME 1.
9719: CASANOVA DE SEINGALT, J. - Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme. Tome IX.
9718: CASANOVA DE SEINGALT J. - Memoires de J. Casanova de Seingalt ecrits par lui-meme. Tome VIII.
1286: CASEMBROOT, A.F.C. (VOORWOORD) - Gekwelde grond / Schouwen-Duiveland in ramp en herstel
7635: CASERANI, REMO - Raccontare il postmoderno.
4443: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
11851: CASIMIRO JOSE DE LIMA - Catalogo dos ponc?o?es matrizes e cunhos de moeda existentes na Casa da Moeda
6093: CASPARIE, A.F. - De secretiesnelheid van corticosteron bij de mens.
11691: CASPARY (HERAUSGEBER, AUTOR),(U.A.) - Geschichte von Niederselters.(Gebundene Ausgabe)
4119: CASSERES, J.M. DE - Stedebouw. Met een voorrede van Patrick Abercrombie,hoogleraar in den stedenbouw aan de universteit van Liverpool
2658: CASSERLEY, H.C. AND ASHER, L.L. - Locomotives of British Railways. A Pictorial Record
14571: CASTI, JOHN L. - Het Cambridge Quintet. Denkers over kunstmatige intelligentie.
7874: CATE, S.H. TEN - Jan van Dijk. Lotgevallen van een Nederlandschen Kolonist in de Transvaal. Met ongeveer 60 platen en vignetten.
16784: CATE, C.L. TEN - Wan god mast gift ... Bilder aus der Geschichte des Schweinezucht im Walde
12888: CATE, J,A.M. (E.A.) - Vergelijking van de nieuwe geologische kaart, de geomorfologische kaart en de bodemkaart, Schaal 1:50000, toegelicht met een fragment van blad 17 oost.
16096: CATENIUS-VAN DER MEIJDEN, J. M. J. - GROOT NIEUW VOLLEDIG INDISCH KOOKBOEK 1381 recepten voor de volledige Indische rijsttafel. Met een belangrijk aanhangsel voor de bereiding dier tafel in Holland.
15768: CATS, JACOB - Dichterlijke vertellingen uit den trouwring en het huwelijk van Jacob Cats.
7544: CAUDILL, WILLIAM, - Psychiatric Hospital as a Small Society.
12298: CAUSSY, FERNAND - Voltaire Seigneur de Village. Ouvrage illustre de trois portraits de Voltaire et de quatre cartes
8462: CAVALLI, FRANCESCO - Ercole amante Opera in un prologo e cinque atti
3039: CAVENDISH, RICHARD (RED.) - Mythologie van de gehele wereld. Geillustreerde encyclopedie
12226: CAZZULLO, ALDO - L'Italia s'e Ridesta. Viaggio nel paese che resiste e rinasce. Prefazione di Ferruccio de Bortoli.
9095: CELIK, GURKAN - Fethullah Gulen
10021: CERA, DEANNA FARNETI - Glanzstucke. Modeschmuck vom Jugendstil bis zur Gegenwart
15738: CERVANTES DE SAAVEDRA, MIGUEL - Don Quichot van La Mancha. Opnieuw bewerkt door S.J. Barentz-Schonberg
11431: CERVANTES SAAVEDRA, MICHEL DE - L'Ingenieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha. Traduction de Delaunay. Revue, corrigee et augmentee d'une notice sur le vie de Cervantes par Adrien Grimaux
10452: CEULEMANS, JAN - Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst te Nijmegen. 1896-1956. Inventarisatiereeks nr. 2
16472: CHADEUR, ANNA BEATRIZ UND RUDIGER JOPPIEN - Kataloge des Kunstgewerbemuseums Koln - Band X. Schmuck I. Hals-, Ohr-, Arm- und Gewandschmuck.
16652: CHADOUR, A.M. UND R. JOPPPIEN - Schmuck II. Fingerringe
7404: CHAJJAM, OMAR - Die Rubaijat Wie wasser stromen wir. Graphiken von Josua Reichert
6890: CHALMERS MITCHELL, P. - Evolutie en de oorlog. Uit het engelsch vertaald door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen
8955: CHALUMEAU, JEAN-LUC - OU EN EST LA FRANCE ? la pensee en France de Sartre a Foucault
13066: CHAMBERS, JACK - Milestones I. The music and times of Miles Davis to 1960
4154: CHAMISSO, ADELBERT - Peter Schlemihl's wundersame Geschichte. Neunte Auflage.
1324: CHAMPSAUR, F. - Poupee japonaise
15045: CHAMULEAU, R. (SAMENSTELLER) - Hier eiken met hun zware kroon; daar berken zilverig van toon. Literatuur van Arnhem
16169: CHAMULEAU, R. (SAMENSTELLER) - Hier eiken met hun zware kroon, daar berken zilverig van toon. Literatuur van Arnhem
16583: CHANDLER JR., ALFRED D. - Srategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise.
13562: CHANDRASEKHAR,S. - Truth and Beaty. Aesthetics and Motivations in Science.
7571: CHANG-FENG, CHEN - On the Long March with Chairman Mao. Including folding map.
7575: CHANG, YUNG MEI - Battle Of the Hsisha Archipelago (Reportage in Verse).
12639: CHANG, JUNG WITH JON HALLIDAY - Mao: The Unknown Story
10575: CHANSIGAUD, VALERIE - Histoire de l'ornithologie.
1029: CHAPEFIGUE, M. - Richelieu Mazarin, la Fronde et le Regne de Louis XIV
2582: CHAPMAN, S.D. - The beginnings of industrial Britain
8290: CHAR, FR. - Geschichte de Herzogthums Cleve, seit der ersten historischen Kenntniss bis auf unsere Zeit. Mit besonder Rucksicht auf die Hauptstadt Cleve.
2559: CHARBONNEAU, GENERAL JEAN - La Victoire de Lourdes 1858-1958
14537: CHARLES-ROUX, J - J.-H. Fabre en Avignon - 98 illustrations - reedite d'apres l'edition originale de 1913
6305: CHARTERIS, LESLIE - Enter the Saint Book. 1930. First edition
6288: CHARTERIS, LESLIE - Featuring The Saint.
13181: CHARTERS, SAMUEL B. / KUNSTADT, LEONARD - Jazz A History of the New York Scene
13093: CHARTERS, SAMUEL - Robert Johnson. The story of Robert Johnson, his elusive life and his music.
13252: CHARTERS, SAMUEL BARCLAY - Jazz: New Orleans 1885-1963 An index to the Negro Musicians of New Orleans Revised Edition
13253: CHARTERS, SAMUEL BARCLAY - Jazz: New Orleans 1885-1963 An index to the Negro Musicians of New Orleans Jazz Monographs No. 2
1221: CHARVERIAT, E. - Les affaires religieuses en Boheme au seizieme siecle depuis l'origine des freres Bohemes jusques et y compris la lettre de majeste de 1609
12734: CHATEAUBRIAND, M. DE - Congres De Verone. Guerre d'Espagne. Negociations; Colonies Espagnoles. Tome premier. Editions originale.
14422: CHATEAUBRIAND, - Genie de Christianisme
16700: CHAUVIRE, CHRISTIANE - Ludwig Witgenstein. De filosoof van de anti-theorie. Biografie.
16725: CHENEVIX-TRENCH, CHARLES - Schiesskunst einst und jetzt
5859: CHESTERTON, G.K. - Avonturen van pater Brown. Geautoriseerde vertaling van W. Nieuwenhuis
8860: CHEVALLIER, R. - Tabula Imperii Romani Lutetia-Atuatuca-Ulpia Noviomagus sur le base de la carte internationale du monde a L'Echelle de 1 : 1.000.000 M 31 Paris
2589: CHEYNEY, EDWARD, P. - An Introduction tot the Industrial and Social History of England.
15282: CHILTON, JOHN - Who's who of jazz: Storyville to Swing Street
13349: CHILTON, JOHN - McKinney's Music. A bio-discography of McKinney's Cotton Pickers
9234: CHOATE, PAT - Agents of influence. How Japan's lobbyists in de United States manipulate America's political and economic system.
14997: CHODAT, R. - Principes de Botanique. Avec 829 gravures dans te texte.
7721: CHOPARD, L. KARNY H.H., WILLEMSE, C. - Orthoptera Celebica Sarasiniana I. Saltatoria. Vorbemerkungen von H.H. Karny
11834: CHOQUETTE, SONIA - Het intuitieve gezin. Ontwikkel en koester het zesde zintuig van je kind, je gezin en jezelf.
6694: CHOT - La Belgique - Le Congo Belge. Ouvrage contenant 164 gravures et cartes.
1058: CHOTIN, A. - Histoire de Tournai en du Tournesis
12045: CHRIST, DR. M.P. - De Brabantsche Saecke. Het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675.
16421: CHRISTIAENS, ANDRE - Kampioen met vleugelkennis
12756: CHRISTO / YANAGI, MASAHIKO / ASTWOOD, SUSAN / VOLZ, WOLFGANG - Christo. The Umbrellas. Joint Project for Japan and USA. (Gesigneerd) Door Christo
16385: CHRISTOPHE, BROCHARD, DICK CROENENDIJK, EWOUD VAN DER PLOEG, TIM TERMAAT - Fotogids larvenhuidjes van libellen
9232: CHRISTOPHER, ROBERT C. - De japanse reus. Een fenomeen nader bekeken. Wat betekent de japanse uitdaging voor onze toekomst?
4864: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Kirchengeschichte Russlands der neuesten Zeit. Band I: Patriarch Tichon 1917-1925, Band II: Das Moskauer Patriarchat ohne Patriarchen 1925-1943, Band III: Die russische Kirche in und nach dem Zweiten Weltkrieg.
3394: CHURCHILL, ALLEN - A Pictorial History of American Crime. 1849-1929.
13825: CICERO, MARCUS TULLIUS - In defence of the Republic.
9138: CICERONIS, M.T. - M. Tullii Ciceronis orationes selectae,tis 1N usum Gymnasii SS. Trinitatis Lovanii
6165: CIRICI, ALEXANDRE ET MANENT, RAMON - Ceramica Catalana
13335: CLAASSEN, A.W.M. - Popmuziek in Gelderland Massacultuur noch tegencultuur
4519: CLAASSEN, JOHAN - Het gevonden beeld
15696: CLAES, PAUL - Echo's echo's. De kunst van de allusie.
15689: CLAES, PAUL - De sleutel. Vijfentwintig gedichten van Noord en Zuid ontsloten.
14499: CLAGHORN, CHARLES, EUGENE - Biographical Dictionary of Jazz
8688: CLAIR, JEAN - La responsabilite de l'artiste. Les avant-gardes entre terreur et raison.
12230: CLARK, KENNETH - Handboek voor de Pottenbakker. Technieken-materialen-ovens-gereedschappen. Enkele potloodondertrepingen
15301: CLARK, THOMAS D - Kentucky. Photography by James Archambeault
14437: CLARK, A. - Standing Stones And Singing Birds in Brittany. A Conversation with Hamish Fulton at Domaine de Kerguehennec.
11207: CLARKE, WILLIAM M. - The secret life of Wilkie Collins.
3633: CLARKE NUTTALL, G. - Onze Boomen, hun groei en bloei. Voor Nederland bewerkt door W. Kuhfus.
12373: CLAUDEL, PAUL - Journal. Tome I 1904 - 1932
14293: CLAUDIUS, MATTHIAS, - De Wandbecker Bode (Proza). 2 delen in 1 band
9565: CLAUDIUS, MATTHIAS, - De Wandsbecker bode.(proza.) Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. I.C. van Deventer.
14582: CLAUS, HUGO - Het verdriet van Belgie.Roman.
10894: CLAUS, HUGO - De Metsiers
5934: CLAUSSEN, TYGE - Die Reaktionen der Pflanzen auf Wirkungen des photochemische Smogs
10068: CLAYTON, R. - The Geography of Greater London. A source book for teacher and student
14495: CLAYTON, PETER - Jazz A-Z
13530: CLEARY STEPHEN, SIMONE NNA - I Put a Spell on You: The Autobiography of Nina Simone
16367: CLEAVE, CLAIRE VAN - Master Drawings of the Italian Renaissance.
2931: CLEMENS, C.H. - De stad Nijmegen en derzelver omstreken. Herdruk van uitgave 1837.
12442: CLERC, PHILIPPE / NADEAU, MAURICE - Album Gide Iconographie choise par Philippe Clerc Texte de Maurice Nadeau.
16516: CLERINX, HERMAN - Kelten en de Lage Landen. Vechten om het beste deel.
16333: CLERMONT, LOTHAR - Jainism and the temples of Mount Abu and Ranakpur
16359: CLEVERINGA M. R.P - Revisie en beroep te Groningen.
12206: CLEVIS, HEMMY. - Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle.(NIEUW EXEMPLAAR)
12528: CLINE, WALTER (A.O) - General Series in Anthropology. Number 6. Contributions from the Laboratory of Anthropology. The Sinkaietk or Southern Okanagon of Washington.
9837: CLITEUR, P.B. EN VAN HOUTEN, D.J. (RED.) - Humanisme. Theorie en Praktijk.
14928: CLOO, AUKE EN KLAAS FRISO - Putten. 40 jaar verder. Over de periode 1945-1985.
7907: CLOUDER, CHRISTOPHER,(EDITOR) - Improving the quality of childhood in the European Union. Current perspectives.
1041: CLUTTON, C., BAILLIE, GH., ILBERT, C.A. - Britten's Old Clocks and Watches and their makers
2462: COATS, ALICE M. - Bloemenschat, een geschiedenis van bloemtekeningen
15580: COBET, C.G. - Lysiae Orationes et Fragmenta in Usum Studiosae Iuventutis
1986: COCHERET, D.H. - De Natuurkunde in de Huiskamer. Ongeveer 100 proeven met huishoudelijke voorwerpen.
13877: COCHET, GERARD - Les Nuits de ParisLla semaine nocturne vingt nuits de Paris...
11780: CODD, L.E. (E.O) - Flora of Southern Africa which deals with the territories of the Republic of South Africa, Basutoland, Swasiland and South West Africa. Volume I
4223: CODD, CLARA M. - Theosofie voor heel kleine kinderen
11741: COELEN, J.E.M. VAN DER (RED.) - Verspreiding en ecologie van amfibieen en reptielen in Limburg.
14220: COELEN, J.E.M. VAN DER (RED.) - Verspreiding en ecologie van amfibieen en reptielen in Limburg.
4748: COESEL, MARGA - De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. In nieuwstaat.
16285: COHEN, STAN - The Streets Were Paved with Gold; A Pictorial History of the Klondike Gold Rush 1896-1899
11538: COHEN, GUSTAVE - Ronsard: Oeuvres Completes, Tome I.
5392: COHEN, MR. A.B. (E.A) - Extra Politiek Nummer van Koloniale Studien. Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken. 1e Jaargang
9659: COHEN STUART, DR. M. - Gedenkboek van de zesde algemeene vergadering der Evangelische Alliantie in Amerika, gehouden te New-York in october 1873.
9068: COHEN, MISCHA - Een zomer aan zee. De strandcabines van De Panne.
13778: COHEN, PHILIP, J. - Serbia's Secret War: Propaganda and the Deceit of History (Eastern European Studies)
16412: COHRS,H (U.A.) - Faszination Baumaschinen-Modelle: Grosse Welt im Kleinen.
14649: COILLIE, JAN VAN (SAMENSTELLING) - Deze haan heeft laarzen aan. Kinderrijmpjes.
4358: COIT, STANTON (VERTAALD DOOR M.G. KRAMERS) - Buurtvereenigingen, een middel tot hervorming der maatschappij. In opdracht der Vereeniging ter behartiging van den belangen der Vrouw
13113: COKER, JERRY - The Teaching of Jazz
12081: COLAIANNE, A.J. / GODSHALK, W.L. - Elegiesfor Sir Philip Sidney (1587) Facsimile reproductions.
6159: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Vijf en zeventigste jaargang. 1911 Derde deel
10969: COLENBRANDER, DR. H. T. - Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck.
6158: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Drie en zeventigste jaargang Vierde Serie. Zeven en twintigste jaargang 1909 Derde deel
6157: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Drie en zeventigste jaargang Vierde Serie. Zeven en twintigste jaargang 1909 Tweede deel
6156: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Vijf en zeventigste jaargang 1911 Vierde deel
6155: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Vijf en zeventigste jaargang 1911 Tweede deel
8603: COLETTE - L'Ingenue Libertine Roman Avec dix Illustrations de Marcelle Meunier Collection (L'Hippocampe)
13991: COLIJN, DS. J. COLIJN - 'n Brugwachter.Uitgave ter gelegenheid van 25 jaar Oecomenisch City Pastoraat Nijmegen
2983: COLIJN, H. - Neerlands Indie. Land, volk, geschiedenis, bestuur, bedrijf & samenleving. Vierde uitgave
14488: COLLIER, JAMES LINCOLN - Benny Goodman and the Swing Era
12485: COLLINS,H, PASTEUR - Resume d'Histoire Sainte.
13198: COLLINSON, JOHN / KRAMER, EUGENE - The Jazz Legacy of Don Ewell With seventeen piano transcriptions by Ray Smith and additional contributions by William Russell, Marty Grosz, John Dengker and Yoshio Toyama
4904: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON - Hollands roem in kunsten en wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. Vierde deel, eerste druk
4905: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON - Hollands roem in kunsten en wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. Zesde deel, eerste deel, Het tweede der wetenschappen.
4903: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON - Hollands roem in kunsten en wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. 7 delen. Tweede druk
2645: COLMAN, JOHN S. - De zee en haar geheimen.
2646: COLMAN, JOHN S. - De zee en haar geheimen
1139: COLMJON, GERBEN - The Hague School. The renewal of dutch painting since the middle of the nineteenth century.
1287: COLMJON, G. - De Haagse school. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw.
3637: COLMJON, GERBEN. - Wanneer een eiland zich vernieuwt.
8294: COLNAGHI, SIR DOMINIC - Colnaghi's Dictionary of Florentine Painters From the 13th To The 17Th Centuries. Introductory Essays by Harold Acton, Mina Gregori, Piero Marchi, Carlo Malvani.
2733: COLSEN, PERCY - White's. 1693-1950. The Story of the White's Club
2145: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
13005: COLYER, KEN - When dreams are in the dust. (Going down easy, going down slow).
3323: COMHAIRE-SYLVAIN, SUZANNE - Les Contes Haitiens Conjoint animal ou demon deguise Origine immediate et extension en Amerique, Afrique et Europe occidentale
3161: COMMANDEUR, L.C.M. - Voorwaarden voor microbiele afbraak van (gehalogeneerde) koolwaterstoffen in de bodem
13735: COMMENTZ, SONJA , ROBERT KLANTEN, SVEN EHMANN - Tactile. High Touch Visuals
14812: COMPAGNO,L.J.V - Guide to the sharks and rays of Southern Africa. Over 175 colour illustrations for easy identification.
11752: COMPTON - The flora of Swaziland. Journal of South African Botany.Supplementary Volume No. 11.
9577: COMRIE, MARGARET S. - De sleutel tot het geheim.
12904: CONDON, RICHARD - De geheimzinnige ruitenvrouw. De gevolgen van een hersenspoeling in Korea.
7744: CONGER, ARTHUR L.(RED.) - De dialogen van G. de Purucker. Verslag van de vergaderingen van de Katherine Tingley Memorial Group. In drie delen- Deel I-II
13196: CONRAD, GERHARD - Posaunen-Dob Kleine Biographie Walter Dobschinskis
9616: CONSCIENCE, HENDRIK. - Rikke-Tikke-Tak.
9617: CONSCIENCE, HENDRIK - Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfragus. Historische tafereelen uit de XIVe eeuw.
9618: CONSCIENCE, HENDRIK - Wat eene moeder Lyden kan. Eene ware geschiedenis/ Hoe men schilder wordt / Blinde Rosa.
9622: CONSCIENCE, HENDRIK - De geldduivel. Tafereelen uit onzen tijd. Eerste deel en tweede deel.
9623: CONSCIENCE, HENDRIK - Mengelingen/ Redevoeringen
9273: CONSCIENCE, HENDRIK - De Leeuw van Vlaanderen. Eerste en Tweede deel. Herziene uitgave.
10269: CONSCIENCE, HENDRIK - Eenige Bladzyden uit het Boek der Natuur.
9648: CONSCIENCE, HENDRIK - De Burgemeester van Luik. Historische tafereelen uit de XVIIe eeuw. Met acht platen door Eduard Dujardin.
10266: CONSCIENCE, HENDRIK - Moeder Job
10268: CONSCIENCE, HENDRIK - Hlodwig en Clothildis. Historische tafereelen uit de Ve eeuw.
4316: CONSCIENCE, HENDRIK (1812-1883) - Geschiedenis mijner Jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan Converti herschreven, van noten voorzien, iconografisch verlucht door Marnix Gijsen
10265: CONSCIENCE, HENDRIK - De Plaeg der Dorpen.
9656: CONSCIENCE, HENDRIK - Jacob van Artevelde.
11510: CONSOLI, LUCA - De goede wetenschapper.
5815: CONTICINI, M. PHILIPPE - Les desserts en 1000 recettes, 1000 photos. Patisseries-entremets-dessert glaces.
2034: CONWAY, WILLIAM MARTIN - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
10419: CONWAY MORRIS, SIMON - The Curciblle of Creation. The Burgess Shale and the Rise of Animals.
2069: COO, JOZ. DE - De Boer in de Kunst. Van de 9e tot de 19e eeuw.
13547: COOK, RICHARD - Blue Note Records. The biography
16768: COOKE, RACHEL - Her Brilliant Career: Ten Extraordinary Women of the Fifties
6396: COOLEN, ANTOON - Moeder Marjanne's Kerstfeest
13661: COOLS,HANS / DE VALK,HANS - Institutum Neerlandicum MCMIV - MMIV. Honderd jaar Nederlands Instituut te Rome.(gesigneerd door beide auteurs)
12284: COOLSMA, S. - Soendaneesch-Hollandsch woordenboek.
7818: COOPS, W. - Nostrorum Sanitas. Oorspronkelijke roman uit het Leidsche studentenleven.
15777: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste
9371: COPPENS, MARTIEN. - `s-Hertogenbosch. Onder de Ogen en Bogen van de Sint-Jan.
1699: COPPENS, MARTIEN - Gedachten in steen De kathedrale basiliek van St Jan te 's-Hertogenbosch. Tweede druk
6219: COQUEREL, A. L. C. - Biographie Sacree
12801: CORBEN, RICHARD - Muvovum Den 2.
7703: CORELLI, MARIE - Een ware man God's. Een eenvoudige liefdeshistorie. 2 delen in 1 band.
9658: CORELLI, MARIE - God's Uitverkorene. Een eenvoudige Liefdes-historie. Uit het Engelsch vertaald door Epsie.
6047: CORENO, J. - Clypeus Patientiae ; auctore R.P.F. Iacobo Coreno ordinis minorum regularis observantiae concionatore Provinciae S. Ludovici. Opus omni hominum condittoni ac ftatui perquam utile, et ad consolandos iuuandos Editio Quarta Prioribus
8636: CORINA, - Sneeuwvlokken Tekeningen van Corina. Versjes van F.Rend
14016: CORINNE LEONET; MARION PIRAS; LAURENT GODDET - Musiciens de Jazz en France. Portraits- contacts- adresses.
15307: CORINTH, LOVIS. CORINTH, THOMAS. - Lovis Corinth. Eine Dokumentation
14067: CORLEY DEIDRE - A Nice Set. Photography by Tim Saccenti
9007: CORNEILLE, TH. - Theatre Choisi. Nouvelle edition precedee dune notice biographique par. M. Edouard Thierry.
11905: CORNEILLE, P. - L'Imitation de Jesus-Christ en vers francais. Nouvelle edition.
6214: CORNEILLE, TH. - Chefs-D'oeuvres de Th. Corneille
11009: CORNELISSEN W.J. EN H.A. (VERTALING) - Een Vrouwenregeering. Roman uit den tijd van Madame de Pompadour. Naar het engelsch van Baronesse Orczy
1842: CORNELISSEN, C. B. - Onvoltooid verleden tijd Jodenvervolging in Almelo
14630: CORNELISSEN, MAX. M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Geloven en kerken in een stukje Waterland. Eerste deel.
16337: CORNELIUS, VIOLETTE, ED VAN DER ELSKEN, PAUL HUF, ATA KANDO, CAS OORTHUYS - Vuur aan zee.
9190: CORNIELJE, JOZEF - De Gelderse Poort Parels en Problemen
8148: CORNIL, ETIENNE - Ferrari door Pininfarina. Technologie en schoonheid.
10107: CORSTENS, FRANS - Fortuna Audaces Adiuvat Het geluk is met de stoutmoedigen.
8086: CORSTENS, PROF. MR. G.J.M. - Het Nederlandse strafprocesrecht.
9408: CORSTENS, FRANS - Fortuna Audaces Adiuvat. Het geluk is met de stoutmoedigen.
12000: DE CORT, FRANS - Liederen
2259: CORTAMBERT, E. - Petite Geographie illustree de la France a lusage des ecoles primaires.
13449: CORTAZAR, JULIO - Il persecutore. Con una nota dit Franco Minganti.
15629: CORTI, U.A. - Nestbouwende vogels uit Europa. Zangvogels. Plaatjesalbum compleet.
8761: CORTY, AXELLE - Feau & Cie. Architectural Decoration
16113: COSIJN, LIES EN DORRIS U. KUYKEN-SCHNEIDER - Compassie en Poezie, Ceramiek van Lies Cosijn/ Compassion and Poetry/ Ceramics of Lies Cosijn.
14145: COSSEE, PROF.DR. E.H. - Schuilen in Waterstad. De Remonstrantse Kerken aan de Vissersdijk te Rotterdam
1992: COSTA, I. DA - God met ons, hymne
11394: DE COSTER, CHARLES - Tijll Ulenspiegel. Nach der altesten Ausgabe neu bearbeitet von Friedrich Fresla.
4788: DE COSTER, CHARLES - La legende et les aventures heroiques , joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de lamme goedzak au pays des flandres et ailleurs
16630: COTTA VAZ, MARK - The lost chronicles. The official companion book
13792: COUAT, AUGUSTE - Alexandrian Poetry under the First Three Ptolemies (324-222 B.C.)
2642: COULSON, A.F.W. (EDITOR) - Manual of cotton spinning. Volume I. Raw cotton production and marketing
13679: COUMBE, KAREN - Eerste Hulpgids voor paard en ruiter. Een volledige handleiding om het hoofd te bieden aan alle noodsituaties voor en met paarden, van eerste hulp tot veiligheid op de weg.
9750: COUPLAN, FRANCOIS - Guide des Condiments et Epices du Monde. 120 plantes condimentaires et leur utilisation.
16788: COURSE, CAPTAIN A.G. - Windjammers of the Horn.The story of the last British fleet of square-rigged sailing ships.
12714: COURTENS, IEN - Restoring the Balance. Performing Healthing in West Papua.
2725: COUSTEAU, JACQUES - Whales
4591: COUWENBERG, S.W. - De strijd tussen progressiviteit en conservatisme. Sociologische en cultuurhistorische belichting van een veelomstreden tegenstelling.
16488: COWGILL, J. (A.O.) - Knives and Scabbards (Medieval Finds from Excavations in London:1)
4600: COX, G.A - Platen-album I en II Nederlandsch Historisch Scheepvaart museum (2 delen)
13625: COYNE, PATRICK (ED.) - Communication Arts. Forty years of creative excellence.
16201: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. NoordHolland.
6559: CRAATS, GEERTRUI VAN DE - De Tafel van Simonides van Keos
8539: CRAEYNEST, J. - Loquela Vlaamsch-Nederlandsch woordenboek
7017: CRAFTS, A. S.; CURRIER, H. B.; STOCKING, C. R. - Water in the Physiology of Plants
15562: CRAIG, W.J. - The Complete Works of William Shakespeare. Edited with a glossary
10500: CRAMER, RIE - Bij het vuur. Teekeningen en versjes van Rie Cramer.
3803: CRAMER, RIE & JONG, ALEX DE - Nieuwe Liedjes en Prentjes 1e druk
5634: CRAMER, RIE - Kinderliedjes uit zonneland. Versjes en teekeningen van Rie Cramer. Muziek van Geertruida van Vladeracken.
8923: CRAMER, RIE OVINK-SOER, M. - De Canneheuveltjes in Indie
11053: CRAMP, STANLEY (CHIEF EDITOR) - Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Volume 1 Ostrich to Ducks
2062: CRANS, NICOLAAS JACOB. - Instructie voor het Jagt gerichte mitsgaders reglement op de Jagt en Visserye
14875: CRAWLEY, MICHAEL J. (ED.) - Plant Ecology.
10101: CREDNER, DR. HERMANN - Elemente der Geologie. Mit 456 Figuren in Holzschnitt. Vierte, verbesserte Auflage
7060: CREEMERS, BERT - Vorsicht! Die Gitarre ist geladen. Formen und Themen in der politischen Lyrik bei Franz Josef Degenhardt.
5291: CREMER, A.F. EN LIGTHART, JAN - Op de fiets door Nederland. Aardrijkskundig leesboek voor de lagere school. 1e stukje-1e gedeelte.
9020: CREMER, J.J. - Overbetuwsche Novellen en andere vertellingen
1715: CRESSWELL, M. J. - Semantical Essays Possible worlds and their rivals
11754: CRESSWELL, M.M. - Gondwana Five. Selected papers and Abstracts of papers presented at the Fifth International Gondwana Symposium.
9480: CRETIER, E.W - Rossum in oude ansichten
4967: CREUTZBERG, L,G.TH. - Het Heilige Avondmaal een dierbaar onderpand en toonbeeld van de liefde, de bedoelingen, verdiensten en zegeningen des lydende en stervenden Verlossers.
12296: CROES, H.C. (E.A.) - Bahasa Indonesia. Eenvoudig leerboek voor praktijk en schoolgebruik.
16163: CRONE, KEES (E.V.A.) - Verlicht kwartier. 40 jaar Arnhemse Spijkerbuurt.
14383: CRONON, WILLIAM - Changes in the land. Indians, Colonists, and the Ecologie of New England.
3246: CROOIJ, M.J. - Clinical and endocrinological aspects of epostane action in pregnancy.
1740: CROUSEN, A. M. F. B. - Analyse van het werk van een controlerend geneeskundige voor de ziektewet
7053: CROW, LESTER D.; CROW, ALICE - Readings in General Psychology. 195 selections from Writings of Leading Psychologists.
2372: CROWE, PHILIP - Architectural Rendering. A visual catalogue of the best in architectural illustration. Step-by-step photographs of projects in progress.
15878: CROWLEY, ALEISTER - Book 4
15857: CROWLEY, ALEISTER - Liber Aleph Wijsheid of Waanzin?
15851: CROWLEY, ALEISTER - THE WORLD'S TRAGEDY.
4714: CROWLEY, ALLEISTER - The Equinox. Vol. I, No. IV. - September MCMX - The Method of Science - The Aim of Religion. The Official Organ of the A.:.A.:. The Review of Scientific Illuminism.( First edition)
15858: CROWLEY, ALLEISTER - The Heart of the Master
15853: CROWLEY, ALEISTER - A H A
15873: CROWLEY, ALLEISTER - Diary of a drug friend.
9172: CROWTHER, GEOFFREY - Het Raderwerk van den Oorlog
3903: CRUMB, ROBERT - Fuckbook. A collection of sexcomics
2644: CRUMP, W. - History of the Huddersfield woollen industry. Handbook IX
2285: CRUSIUS, G.CH. - Volledig Grieksch-Nederduitsch woordenboek voor de gedichten van Homerus, benevens eene verklaring der moeijelijkste plaatsen, der gebruiken en instellingen van het heldentijdvak, en van de eigennamen.
16227: CSEH, SZILVIS (ED.) - The Gabor Kovacs collection: selected paintings 1700-1935
16653: CUDDEFORD, MICHAEL J. - Cleaning and Restoring Coins and Artefacts.
9914: CUER, P. MAURITII - Theologica Dogmatica, et Moralis, in usum pp. confessariorum, et theologiae... Tomus III
13188: CUGNY, LAURENT - Las Vegas Tango Une vie de Gil Evans (Discographie de George Wagner et Laurent, Cugny)
13836: CUMINGS, BRUCE - Korea's Place in the Sun. A Modern History. Updated edition
11382: CUNEN, J. - Oss in praehistorische en vroeg historische tijden. Gevolgd door het Gids van het Gemeentelijke Museum van Oss
11381: CUNEN, J. - De nieuwste Geschiedenis van Oss.
10063: CUNEN, J. - Geschiedenis van Oss. Met inventaris van de Gemeente-Archieven 1932.
9808: CUNNINGHAM FRANCIS - The works of Ben Jonson with critical and explanatory notes and a memoir by William Gifford. Volume I, II and III.
7066: CUNNINGHAM G.H. - Plant protection by the aid of therapeutants.
14586: CURTIS, WILLIAM J.R. - Dennys Lasdun. Architektur, Stadt, Landschaft.
12264: CURTIUS, ERNST - Griechische Geschichte 7 Bucher in 3 Banden Sechste verbesserte Auflage
7357: CUSTERS, JOHN. - Ondergaan en ondernemen. De versnelling van de woningbouw in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
11373: CUYPERS, JOS EN STUYT, JAN - De nieuwe St. Jacob te 's-Hertogenbosch. Constructie beschreven door de bouwmeesters.
14263: CUYPERS, P.M. - Van Herberg tot Heister. Voorgeschiedenis, ontstaan en groei van de scholengemeenschap Oost-Betuwete Bemmel. 1944-1983
12470: CUYPERS, PHILIPPE W.M. - Endovacular treatment of abdominal aortic aneurysms
3700: CYRILLUS, P. - Monseigneur Vitalis Maria Antonius Goncalves d'Oliveira van de orde der minderbroeders-kapucijnen Bisschop van Olinda, en zijn strijd tegen de vrijmetselarij. Een bladzijde uit de geschiedenis der kerk in Brazilie
14209: CZABANOWSKI, JURI, JOZEF ANTOON - Humaan-Ecologisch Georienteerde Woningbouw. Architectuurhistorische studie (1945-2000) met aanbevelingen voor duurzame woningbouw: DUWOB model en memorietoets
15185: DA RIO, PIERO - Grote atlas van de fossielen 2. Ongewervelden.
1813: DAEL, P. C. J. VAN - De dode: Een hoofdfiguur in de oudchristelijke kunst. Een iconografische studie over de afbeelding van de dode in de oudchristelijke grafkunst
3877: DAELE, HENRI VAN - Sire. Een jaar uit het leven van de Belgische koninklijke familie.
1482: DAETER, DRS. BEN - Kastelen. Achtergronden en vele wetenswaardigheden
1483: DAETER, DRS. BEN - Begijnhoven. Oorsprong, geschiedenis en vele wetenswaardigheden
16469: DAGEN, PHILIPPE - Constant grafiek
13441: VAN DALE - Van Dale's Handwoordenboek der Nederlandsche Taal.
14672: DALEN, A.G. VAN - De Raeyhof te Pannerden het goed Hengelder. De Liemers No. 26
16090: DALMAN, R.S. - Groeten uit een veranderend Arnhem. Tussen 1893 en 1993 ligt een eeuw.
10596: DALMAN, R.S. - Groeten uit een veranderend Arnhem. Tussen 1893 en 1993 ligt een eeuw.
8618: DALMER, HELENE - Het Gezin in de Berghut. Eene Tiroolse Geschiedenis voor de Jeugd naar 't duitsch van Helen Dalmer door Mara
9397: DAM, HENK VAN - Studies and reflections on type 2 diabetes care in general practice. Perspectives of patients and professionals.
7663: DAM, BERNARD. - Growth and Morphology of classical and superspace crystals.
2212: DAMAN, FREDERIK - 150 jaar monumentale Europese Animaliersculptuur
5847: DAMBRINK, JAN H.A. - Orthostatic Regulation of Blood Pressure in Healthy Individuals: A comparitive study in young and old subjects
1473: DAMEN, TOOS - Oorsprong en vervulling. Astrologische symboliek in mandala's
1317: DAMMERMAN, DR. K. W. - Landbouwdierkunde van Oost-Indie. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost Indie
6782: DAMMERMAN, K.W. - The Agricultural Zoology of the Malay Archipelago. The animals injurious and beneficial to agriculture, horticulture and forestry in the Malay peninsula. The Dutch Indies and the Philipines.
12136: DAMS, ISABELLE - Honderd Hete Vragen 100 antwoorden op je vragen over seks.
14286: DAMSTE, MR. P.H. - Veere. Vier Eeuwen Markiezaat
13272: DANCE, STANLEY - The world of Earl Hines. Volume two: the world of swing.
13111: DANCE, STANLEY - The world of Duke Ellington
7367: DANE, K. - Willemstad Historisch overzicht van stad en en polder
13726: DANI A.H. AND V.M. MASSON - History of Civilizations of Central Asia Volume I. The dawn of civilization: earliest times to 700 B.C.
13533: DANIELS, WILLIAM R.(COMPILES BY) - The American 45 and 78 RPM Record Dating Guide, 1940-1959 .Discographies Numer 16.
1940: DANIELS, MATHE - Daniels Archivaris, Archeoloog, Nijmegenaar
7381: VON DANIKEN, ERICH. - Mijn visie in woord en beeld. Argumenten voor het onmogelijke.
1856: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. - Als een groot particulier huisgezin. Opvoeden in het Utrechts Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1831-1991.
14064: DANNIS, RENEE (EINDREDACTIE) - Programma 2001. Rotterdam 2001 culturele hoofdstad van Europa. Programme 2001. Rotterdam 2001 Cultural Capital of Europe. Rotterdam is vele steden. Rotterdam is many cities
1300: DANSEL, M. - Les cimetieres de Paris. Promenade insolite, pittoresque et capricieuse.
1301: DANSEL, M. - Au Pere-Lachaise. Son histoire, ses secrets, ses promenades.
10261: DANSLEPRE, JACQUES - Een golf van de zee.
1567: DANTE ALIGHIERI - La Commedia secondo l'antica vulgata a cura di Giorgio Petrocchi I. Introduzione
12267: DANTE / SCHERILLO, MICHELE - Dante La Vita Nuova e il Canzoniere Seconda edizione ritoccata e notevolmente accresciuta.
1568: DANTE ALIGHIERI - La Commedia secondo l'antica vulgata a cura di Giorgio Petrocchi. 2 Inferno
15515: DANTE ALIGHIERI - Dante's Purgatorio and Paradiso
5181: DANTZIG, HUUG VAN - Chi prende l'ultimo perde.... wie de laatste wegneemt verliest...
5278: DANZ,O EN ABEN, M. - Wij Hutters. Een boek over Leerdam en de leerdammers van toen en nu.
6237: DARBONNE, CAROLINE ET BARBEROUSSE, MICHEL - Cuisine Express 1000 Recettes 1000 Photos
15402: DARBYSHIRE, A. E. - A Grammar of Style
1369: DARNELL, A. W. - Winter blossoms from the outdoor garden
3191: DARS, CELESTINE - Images of Deception. The art of Trompe-L'oeil.
1060: DARTON, F.J. HARVEY - Modern Book Illustration in Great Britain & America. Special Winter Number of The Studio.
16286: DARU, MYRIAM - Een verdwijnend industrielandschap. Inventarisatie van industrieel historische objecten te Helmond
2032: DASSEL, WOLFGANG - Beitrage zur Geologie, Archaologie und Geschichte an Rhein und Maas
5792: DATEMA, S. - Met de zuster op stap. Een eeuw ziekenverpleging in Oosterbeek zonder winst-oogmerk
14550: DATEMA, AREND (E.A.) - Echteld. Een dijk van een gemeente.
4902: DATLOW, ELLEN, WINDLING TERRI - The Year's Best Fantasy and Horror: Fourteenth Annual Collection
13278: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research. 17
13861: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ - Jazzforschung Jazz Research 13 (1981)
13216: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 9
13217: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 12
13220: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 10
13221: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 11
13222: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 8
13285: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 29
13286: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 28
13287: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 27
13279: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research. 19
13280: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research.
13290: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 24
13862: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ - Jazzforschung Jazz Research 15 (1983)
13017: DAUER, ALFONS M. - Der Jazz. Seine Ursprunge und seine Entwicklung
13277: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 18
13288: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 26
13281: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 21
9040: DAUMANN, RUDOLF - De ondergang van de Dakota's. Historische roman over de laatste Indianen-oorlogen.
13298: DAUPHIN, GERALD - Jan Cremer in New York
4617: DAVENPORT, R.J., - Davenport's Art Reference & Price Guide. 1990/1991 edition
14498: DAVERAT, XAVIER - John Coltrane.
6052: DAVID, SA GRANDEUR MGR. - Grammaire de la Langue Arameenne selon les deux dialectes Syriaque et Chaldaique Deuxieme Edition
13820: DAVID, SAUL - Mutiny at Salerno 1943. An injustice exposed.
12524: DAVID FERGUSSON, MARCEL SAROT - The future as God's gift. Explorations in Christian Eschatology.
2797: DAVID, LUDWIG - Photographisches Praktikum. Lehrbuch der Photographie.
10003: DAVIDIS, H. - Keukenboek . Naar het Hoogduitsch van H. Davidis.
7963: DAVIDIS, H. - Tuinboek voor Nederland bewerkt door H. Witte.
6740: DAVIDIS, H. - Keukenboek. Naar het Hoogduitsch
1325: DAVIDSON, D. E.A. - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide.
15340: DAVIDSON, MORTIMER G. - Kunst in Deutschland 1933-1945. Band 1: Skulpturen
16632: DAVIES, DAVID - The Case of Labourers in Husbandry Stated and Considered With an appendix; containing a collection of accounts, showing the earnings and expences of labouring families in different parts of the kingdom (1795) (Reprint)
8702: DAVIGNON, HENRI - Affiches Allemandes et Belgique. Leur valeur d'aveau nouveaux textes et documents.
1956: DAVIGNON, HENRI - Belgien und Deutschland. Belege und Urkunden
15220: DAY, DAVID - Een Tolkien Bestiarium.
13024: DEAN, ROGER T. - New structures in Jazz and improved music since 1960.
3387: DEBROT, COLA - De Afwezigen Met opdracht en gesigneerd
9326: DECKERS, GABRIEL (HOOFDREDACTEUR) - Schets Studenten - Maandblad 2e jaargang Academisch jaar 1948-1949 3e jaargang 1949 - 1950 4e jaargang 1950 - 1951 5e jaargang 1951-1952 vanaf nr. 4 en 6e jaargang 1952-1953
8437: DECKERS, JOSE (E.A.) - Over Diemen gesproken. Archieven in Diemen tot leven gebracht.
8430: DECORTE, TOM EN ZAITCH, DAMIAN (RED) - Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie
7602: DECOSSAS, BEATRICE/ SERROR, FREDERIC. - Quand le philosophes ont dit.... Dieu existe.
12204: DEFOE, DANIEL - Robinson Crusoe's leven en zonderlinge lotgevallen. Uit het oorspronkelijk Engelsch naverteld.
15932: DEFOE, DANIEL - Vie et aventures de Robinson Crusoe
6798: DEGENER, OTTO - Plants of Hawaii National Park Illustrative of Plants and Customs of the South Seas (signed by the writer)
5204: DEINSE, DR. A.B. VAN - Een Zeeuwsche Butskop. Hyperoodon Rostratus Uit 1584. ( Overgedrukt uit het archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1940).
14625: DEKKER, RUDOLF - Holland in beroering : oproeren in de 17e en 18e eeuw.
6341: DEKKER, JACOB - Isabelle's boeken: De onbekende soldaat, Er, Het IJ, Marina, Een kind met een kind.
14644: DEKKER, DIRK - Texels Volksleven
2306: DEKKERS,C.A. / VROEMEN L.P.J. - De Zwarte Herfst Arnhem 1944 De worsteling van mensen in oorlogstijd Authentiek relaas van ooggetuigen Tweede druk, met supplement
3111: DEKKERS, DRIES - De Heimat als naaste Over het opwekken van nationalistische affecten in het Duitse jongerentijdschrift Mut
9477: DEKKERS, FRED - Van Roosendaol nor Indie; leven, werk en ideeen van C.J. Dekkers
2491: DELACOUR, JACQUES - Amphibiens et reptiles
6645: DELACROIX, EUGENE - Journal 1822-1863 Preface de Hubert Damisch. Introduction et notes par Andre Joubin (edition reveu par Regis Labourdette)
15026: DELAHAYE, ALBERT - Het mysterie van de Keizer Karelstad
10348: DELAHAYE, ALBERT - De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: Hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door de jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
2890: DELAHAYE, ALBERT - De Bisschop van Nijmegen oftewel: Hoe de Keizer Karel- Universiteit van Nijmegen door de jeugd-eftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
7675: DELAHAYE, A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811
5621: DELAHAYE, A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen.
9166: DELAHAYE, ALBERT - Het Mysterie van de Keizer Karel-Stad
5452: DELAMBRE, M. - Rapport Historique sur les progres des sciences mathematiques depuir 1789, et sur leur etat actuel. (unchanged reprint of the original edition Paris 1810).
4313: DELAMURAZ , JEAN-PASCAL PREFACE - Vie et histoire du corps d'armee campagne 1 1892-1986
13120: DELANNOY, LUC - L'Annuaire du Jazz 84. Les Regions/2
13549: DELANNOY, LUC - Pres: The Story of Lester Young
13119: DELANNOY, LUC ET DIDIER LEVALLET - L'Annuaire du Jazz 83. Les Regions/1
8538: DELENNE, RENE LOUIS - Dictionnaire des marques de l'ancienne faience de Delft
3703: DELEPINNE, BERTHE - Histoire de la poste internationale en Belgique sous les grands maitres des postes de la famille De Tassis. Publiee sous les auspices de l'administration des postes de Belgique a l'occasion du XIIIe congres de l'union postale universelle.
13358: DELTEIL, JOSEPH - Don Juan
1572: DEMEDTS, ANDRE EN VERBAERE, HERMAN - Uit ons eigen erfdeel
15195: DENDERMONDE, MAX - 228 Seconds of Silence. An Arnhem Story.
7735: DENGEL, DR. G.O.F. - Dasar-Dasar Ilmu Tjuatja. Diterdjemahkan Oleh Ardjo.
9494: DENGLER, JURGEN. - Entwicklung und Bewertung neuer Ansatze in der Planzensoziologie unter besonderer Berucksichtigung der Vegetaionsklassifikation.
2082: DENIS, MAURICE - Histoire de l'Art religieux
2724: DENNEY, MARTYN - Historic Waterways scenes. London & South-East England
16733: DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE - Schilders van Amsterdam. Vier eeuwen stadsgezichten.
10100: DENUCE, PROF. DR. JAN - De Geschiedenis van de Vlaamsche Kaartsnijkunst.
4219: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoine van Dyck et l 'estampe
7420: DEPPING, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674. Naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers.Met portret.
12881: DEPUYDT, F - Cartografie. Ontdek de wereld. Handboeken over aardrijkskunde voor het secundair onderwijs.
14462: DEPUYDT, F EN H. VAN DER HAEGEN - Atlas van Leuven. Kartografie-Cartographie-Cartography. Dienst Kartografie K.U. Leuven
12890: DEPUYDT, FRANS - De Belgischge strand- en duinformaties in het kader van de geomorfologie der zuidoostelijke Noordzeekunst.
10036: DERBY, E.H. - A preliminary report upon the treaty of reciprocity with Great Britain, to regulate the fisheries and the trade between the United States and the provindes of British North America.
11722: DERBYSHIRE, EDWARD - Geomorphology and Climate
13076: DERIKX, MONIQUE H.M. - Genetic Aspects of Chronic Pancreatitis. From autosomal dominant disease to modifying genetic factors.
7252: DERIX, JAN EN VERLINDEN, SJEF - Die al wil koopen, wat hij ziet...... De geschiedenis van de Venraysche Schaapscompagnieen. Deel II.
7855: DERKS, W.F.C.M. (RED.) - Verandert Waarheid? Reflecties over vorm en inhoud van het waarheidsbegrip.
12022: DERKS MARJET EN ROB WOLF - Wetenschap in dienstbaarheid. Ida B.M. Frye (1909), heilpedagoge.
12723: DERKS, ANNUSKA - Khmer Women on the Move. Migration and Urban Experiences in Cambodia.
12718: DERKS, SANNE - Power and Pilgrimage. Dealing with Class, Gender and Ethnic inequality at a Bolivian Marian Shrine.
8456: DERKS, JAN - Journaal van een dode
5240: DERKS, G.J. (SAMENSTELLER) - Leven(s) vol kleur.
15684: DERKS, MARJET (E.A.) - What's left behind. The lieux de memoire of europe beyond Europe.
12434: DERKSEN, W.J.M. - The Clinical Value of Histologicval Femoral Artery Plaque Analysis
11069: DERMOUT, MARIA - Spel van Tifa-Gong's.
6435: DEROY, LOUIS - L'Emprunt Linguistique
15330: DESCHARNES, ROBERT - Dali. Die Eroberung des Irrationalen . Sein Werk - sein Leben.
4616: DESJARDIN, D. - Afstoot etcetera.
1708: DESPLANTES, FR. - Les debuts d'un petit provincial a Paris
8083: DESSAU, HERMANNUS - Inscriptiones Latinae selectae. Vol. 1
16741: DESSENS, HENK - Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder
8039: DETH, GUIDO VAN - Alowieke's Schoon' gedacht. Met teekeningen van Jan de Cler.
16802: DEUNK, G.H. - Nieuw Winterwijks woordenboek.Bezorgd door het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen
11708: DEUTER, MARINA (BEARBEITUNG) - Bergen-Belsen. Frauen im Konzentrationslager.
5529: DEVICIER, W. - Apologie des Christendoms of uiteenzetting en verklaring van de gronden des geloofs.
2741: DEWALD, C. M. - De auteurswet voor den fotograaf
10043: DEX, LEO - Vers le Tchad. Voyage aerien au long cours.
13194: DEXTER, DAVE JR. - Jazz Cavalcade The Inside Story of Jazz With A Foreword by Orson Welles First edition
3781: DEYS, H.P. (INLEIDING) - Rhenen, bedreigd, bezet, bevrijd. 1940-1945. De geschiedenis van vijf jaar oorlogstijd in Rhenen
4128: DHARMADASA & SAMARASINGHE (EDITORS) - The Vanishing Aborigines. Sri Lanka's Veddas Transition
13199: DIAL, HARRY - All this Jazz about Jazz The autobiography of Harry Dial
12635: DIAMOND, HAROLD J. - Music Analyses. An Annotated Guide to the Literature.
12821: DIBBETS J.J. - Busuv de Burua: Van de hak op de tak 1. Van de hak op de tak 2. (beiden gesigneerd)
1748: DIBBETS, G. R. W. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581)
14660: DIBBETS, GEERT - Kwaad dat ze waren! Hoe het gemeentehuis van Heumen in Malden kwam.
6453: DIBBETS, DR. G.R.W. - Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst (1584)
15569: DICKENS, CHARLES - THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD. Vol. I and Vol. II.
10662: DICKMAN F.J. (SAMENST.) - Nijmegen in de spiegel
14951: DIDDENS, HUGO - Kerschoten. Wederopbouw in Apeldoorn. Wijk in beeld.
11767: DIEL, JOHANNA.M (E.A.) - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XIII
9479: DIELEMAN, A (E.A.) - Het Barbaraklooster .Eene selsaeme geschiedenisse.
10220: DIEMONT, W.H. - Survival of Dutch Heathlands
1512: DIENER, ADRIANA LEON PORTILLA DE - Nishizawa
5793: DIEPEN DR. D. VAN - De bodemkartering van Nederland Deel XIII. De bodemgesteldheid van de Maaskant/ Soil conditions in het Maaskant region. Incl. los deel met bijlagen
8293: DIEPENBROCK, E.(E.A.) - Het leven en werken van Gretha en Adri Pieck
8967: DIEPENHORST, MR. DR. I.N.TH. (VOORWOORD) - Gids voor de gemeente Epe.
15741: DIERICK, G. EN J.H. ROES. (RED.). - Memoreeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven.Cahier 4. Herinneringen van pater Dr. A. van der Wey O. Carm. Priester, filosoof, publicist.
14888: DIERMEN, JAN VAN (E.A.) - Vogels van de Gelderse Poort. Vogelwelt der Gelderse Poort. Samengesteld door/Zusammengestellt durch Faunawerkgroep Gelderse Poort. Deel I: Broedvogels/ Band I: Brutvogel 1960 - 2000
1462: DIETEREN, DR. REMIDIUS O.F.M. - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek
12794: DIETRICH, GUNTER - Atlas zur Ozeanographie.
7553: DIETVORST, C, (E.A.) - Management in de klas
13665: DIETVORST, DR. A.G.J. EN DRS J.F. OSTERMEIER - Inleiding in de filosofie van de geografie
16394: DIETZ, CHRISTIAN - Veldgids Vleermuizen van Europa. Alle soorten van Europa, herkenningssleutels, verspreidingskaarten. (NIEUW EXEMPLAAR)
12098: DIEULIN, M. - LE GUIDE DES CURES, DU CLERGE ET DES ORDRES RELIGIEUX. TOMES I ET II. Dans l'administration des paroisses, et dans leurs rapports avec les fabriques, les communes, les ecoles, les diverses autorites, et les particuliers. Tome premier
12099: DIEULIN, M. - LE GUIDE DES CURES, DU CLERGE ET DES ORDRES RELIGIEUX. TOMES I ET II. Dans l'administration des paroisses, et dans leurs rapports avec les fabriques, les communes, les ecoles, les diverses autorites, et les particuliers. Tome Second
16572: DIEUWERTJE. DEKKERS - Jozef Israels 1824-1911
3195: DIEZ, ERNST - Iranische Kunst
1770: DIJK, SUZANNA VAN - Traces de femmes Presence feminine dans le journalisme francais du XVIIIe siecle
4322: DIJK, RUDOLF VAN (RED.) - Ach....... Liber amicorum et amicarum ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Kees Waaijman
5288: DIJK, HENK VAN - Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving.
14503: DIJK,K., J.HOLLANDER - Gedenkboek van de Afdeeling Den Haag van Patrimonium. 1 maart 1880-1930.
15243: DIJK, R.TH.M. VAN (RED.) - Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580.
11045: DIJKERMAN, G.H. (VOORWOORD) - De geschiedenis rondom de Hervormde Kerk van Holten.
10645: DIJKHOF, E.C. - Oorkondenboek van Gelre tot Zutphen tot 1326. Vijfde aflevering. Abdij Grafenthal bij Goch (eerste gedeelte)
15297: DIJKHUIS, CHRIS - Toen en Nu 150
3645: DIJKHUIS, CHRIS - Zwarte Broek en Rode Trui. 75 jaar vol Treffers, Groesbeek en Voetbal.
14805: DIJKHUIZEN,SIETZO. - Eendenkooien.
13931: DIJKMAN, ANNA - Psycholo Geld. Waarom we stoppen met denken als we beginnen met uitgeven.
10529: DIJKSTRA, Y.(RED.) - Archeologie in de Betuweroute. Papendrechtse Stroomrug. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 80.
10198: DIJKSTRA, ANNE M. - of publics and science. how publics engage with biotechnology and genomics
2091: DIJKSTRA, DR. B.K.S. - Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis.Onderzoek van de stoffelijke resten op het terrein van de voormalige Abdijkerken te Rijnsurg in 1949 en 1951 en te Egmond in 1979 en 1980 en aangetroffen in de tombe in de Abdijkerk te Middelburg in 1980.
15133: DIJS, DICK - Spiegel Van Steden, Dorpen En Landschappen Van Noord West Nederland.Noord-Holland, Utrecht En Het IJsselmeer
1697: DIJS, DICK EN EILANDER, JOOP - Oss in de twintigste eeuw
11557: DIKS, JEROEN - Robot Assisted Aortic Surgery. (Incl. DVD)
15404: DILLEN, TON EN CEA VAN - Het Staat Gedrukt. Een eeuw Drukkerij de Kleijn Wijchen.
13267: DILLEN, HERMAN - Episode in Helsinki
1535: DINGELDEIN, W. H. - Twente. In woord en beeld
15612: DINTEN, WIM VAN - Met gevoel voor realiteit. Over herkennen van betekenis bij organiseren.
2094: DINTER, WIEL S. VAN - De Joden van Gennnep. 1650-1950
2884: DINTER, WIEL S. VAN - De Joden van Gennep. 1650-1950
10907: DINZELBACHER, PETER - Europaische Mentalitatsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen
7492: DIRKSE, PAUL - Kunst uit Oud-Katholieke Kerken
12454: DISSELHOF, B.C.M. - Endovenoous laser therapy for varocose veins.Endoveneuze behandeling van varices.
11269: DIV. SAMENSTELLERS - 100 jaar kinderbescherming in Nijmegen.
15341: DIV. AUTEURS - 1001 Nacht.
14386: DIV. SAMENSTELLERS - Marionetten en reuzen in Brabant.
14804: DIV. - Natuurbeheer in Nederland 2 : Dieren.
10991: DIV. - Binnenskamers/Buitenshuis. Verhalen-gedichten
3168: DIV. - De grote encyclopedie van de fascinerende koi. (Nieuw exemplaar!.)
3182: (DIV) - Lustrum fotoboek van het Utrechts Studentencorps. .
3184: (DIV) - Vier eeuwen domineesland
3361: DIV - Het betoverde plein
14509: DIV. - Het dijkcollege van de Zwijndrechtsche Waard in 1568
15432: DIV. SAMENSTELLERS - De Grote Geillustreerde Antiek Encyclopedie.
10555: DIV. - Alleen staan. Ruimte 22
1503: DIVERSE AUTEURS - Nat & Droog. Nederland met andere ogen bekeken
10176: DIVERSE AUTEURS - Veldornithologisch Jaarboek van Zuid-West-Vlaanderen 1e semester 1983 m.i.v. ruime proloog
10177: DIVERSE AUTEURS - Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Volume 52 Number 308
1704: DIVERSE AUTEURS - Provinciaal blad van Limburg 1903
1716: DIVERSE AUTEURS - Otto en Adya van Rees Leven en werk tot 1934
9967: DIVERSE AUTEURS - Italiaanse Tekeningen in Nederlands bezit 1570-1800
11784: DIVERSE AUTEURS - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks I.
10934: DIVERSE AUTEURS - 78e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2005-2006. Ultramontaan.
10935: DIVERSE AUTEURS - 82e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2009-2010. Fata Morgana.
6468: DIVERSE AUTEURS - Album Dr Louise Kaiser
9241: DIVERSE AUTEURS - Globalisation and Human Dignity Sources and Challenges in Catholic Social Thought
2608: DIVERSE AUTEURS - De waanzinnige twintigste eeuw De Knack-redactie beschrijft de eeuw in honderd verhalen
8632: DIVERSE AUTEURS - De geschiedenis ligt op straat. Straatnamen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen
1826: DIVERSE KUNSTENAARS - Total 40 jaar of 40 jaar Total
6952: DIVERSE AUTEURS - 'Met haar honderd jaren'. Een eeuw vrouwelijke studentenvereniging te Utrecht. Genummerd exemplaar: 0264.
2611: DIVERSE AUTEURS - Onze gelukkige kinderen Driemaandelijks tijdschrift Tweede jaargang nr. 2
8740: DIVERSE AUTEURS - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Apeldoorn Tekst en Kadastrale gegevens plus 58 kaarten in luxe zwarte opbergmap
8225: DIVERSE SCHRIJVERS UIT DE BETUWE - Betuwse vertelkunst. Een bundel verhalen over de Betuwe.
7615: DIVERSE AUTEURS - 1.Mijn Verlustiging met Prof. Hofstede de Groot's Jongste Brochure door G.V.N. 2. Oranje Boven!!! Eene historische bijdrage. voor rekening van den schrijver. 3.Neerlands Toekomst in het Bloedjaar 1854 voor rekening van den schrijver 4. Van Hall weer aan 't laadtje. Oud en Nieuw door Asmodee
2048: DIVERSE AUTEURS - Andersson Elffers Felix Jaarboek 2002
1808: DIVERSE AUTEURS - Zijdebalen Lusthof aan de Vecht Tuin- en tekenkunst uit het begin van de 18de eeuw
12256: DIVERSE AUTEURS - Vogels zingen midden in de stad. Met achterin losse ingestoken kaart met daarop de tekst Groeten uit het Oude Westen
1202: DIVERSE AUTEURS - Tot Lering en Vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw.
8613: DIVERSE KUNSTENAARS - Arnhem-Nijmegen poetische verkenning van een regio Bloemlezing
1639: DIVERSE AUTEURS - Lingen 975-1975. Zur Genese eines Stadtprofils
9961: DIVERSE AUTEURS - Funfzig Jahre Sammlung van der Grinten 1946-1996
7480: DIVERSE AUTEURS - De Graafschap Landschap Landgoederen Landbouw Boerderijen
6056: DIVERSE AUTEURS - Breedscheenjuffers, bevers en andere Brabanders. De toestand van de Brabantse natuur 2004
12550: DIVERSE AUTEURS - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Twello en Nijbroek. In NIEUWSTAAT
8457: DIVERSE AUTEURS - De leerspiegel GBIO 25 jaar
14196: DIVERSE AUTEURS - Het complete handboek van de wonderbaarlijke koi
11783: DIVERSE AUTEURS - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks III
6224: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Gelre Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997 Jubileumbundel
2049: DIVERSE AUTEURS - Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem XIX. Deels 1.stuk
2007: DIVERSE AUTEURS EN KUNSTENAARS - The product is the company is the product 10 jaar Visser Bay Anders Toscani
6316: DIVERSE AUTEURS - Beth Gali Architecture and Design 1966 - 1998
1511: DIVERSE AUTEURS - Album of Indian and Persian Miniatures of the XVI - XVIIIth centurie
8350: DIVERSE AUTEURS - Het raadsel in de wetenschap Als je niet weet wat het is, is het iets. Als je weet wat het is, is het niets
6620: DIVERSE AUTEURS - Erfgoedzorg in de 21ste eeuw. Kritische beschouwingen
1513: DIVERSE AUTEURS - 500 visages du Zaire
1686: DIVERSE AUTEURS - Feestboek van ,,Sarepta en ,,Meer en Bosch
1578: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst Jaarboek 1919
1673: DIVERSE AUTEURS - H. G. Th. Crone 1790-1940 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der firma op 2 juni 1940
10932: DIVERSE AUTEURS - 77e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2004-2005. Pont des Arts.
7799: DIVERSE AUTEURS - TONG De slag om Roosendaal
6633: DIVERSE AUTEURS - Vreedzame coexistentie in de jaren zeventig
1609: DIVERSE AUTEURS - Natur und jagd
10026: DIVERSE AUTEURS - Geroepen in Oudenbosch. vier eeuwen Oudenbossche priesters en religeuzen
1486: DIVERSE AUTEURS - Tot een rechtschapen en kloek zeeman te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar kweekschool voor de zeevaart en hogere zeevaartschool Amsterdam
6634: DIVERSE AUTEURS - Het socialistische China bloeit (2)
1219: DIVERSE AUTEURS - Schets der lotgevallen van het voormalig burger-kinderen-weeshuis en arme-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis, te Nijmegen. Uitgegeven bij de viering van het drie-honderd-jarig bestaan van het eerstgenoemde gesticht, op den 1 Mei 1860, door de regenten der beide weeshuizen aldaar. Met afbeeldingen.
1550: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de bibliotheek van het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde. Vierde supplement
1592: DIVERSE - Genealogische en historische encyclopedie van Delft
1593: DIVERSE - Genealogische en historische encyclopedie van Delft Deel II
1669: DIVERSE AUTEURS - Cannenburch & zijn bewoners
1703: DIVERSE AUTEURS - Theosofia gewijd aan broederschap vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte, wetenschap, occultisme Jubileumnummer
1705: DIVERSE AUTEURS - Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen zeventig jaar
2036: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951
2052: DIVERSE AUTEURS - Kreymborg presenteert Kreymborg Mensen en dingen
1404: DIVERSE AUTEURS - Zo was het in Berkhout
1551: DIVERSE AUTEURS - Catalogus der bibliotheek van het koninklijk instituut voor de taal, -land en volkenkunde van Ned. -Indie en het Indisch Genootschap
1516: DIVERSE AUTEURS - Vondsten uit het verleden. Oudheidkundig bodemonderzoek
6527: DIVERSE AUTEURS - Papa waar ben je? Yang
1217: DIVERSE AUTEURS - Schiermonnikoog. Het eiland der Grijze Monniken
9253: DIVERSE AUTEURS - De Rijks in Venlo Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap
6086: DIVERSE AUTEURS - S. Presbyterorum Salviani Massiliensis Opera. Cum Libro Commentario Conradi Rittershusii, Ac Notis integris Johannis Weitzii, Tobiae Adami, Theodori Sitzmanni, Johannis Alexandri Brassicani, Stephani Baluzu et Vincentii lirinensis commonitorium
1680: DIVERSE AUTEURS - Tien jaar Diogenes 1960-1970
1681: DIVERSE KUNSTENAARS - Stad der smarten
1200: DIVERSE AUTEURS - Der letzte Gang ~ De laatste gang. Totenbrauchtum. Gebruiken rond de Dood. Westmunsterland - Oost-Nederland
6123: DIVERSE AUTEURS - Het grote verlangen Biennale Gelderland 1996
10933: DIVERSE AUTEURS - 79e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2006-2007. Underground.
10930: DIVERSE AUTEURS - 76e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2003-2004. Kijkwijzer.
2922: DIVERSE AUTEURS - Antisemitismus in Westdeutschland Tatsachen Ursachen Vollstrecker
3011: DIVERSE AUTEURS - De Gids Vijf en twintigste jaargang Nieuwe serie Dertiende jaargang 1861 eerste deel
3012: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de tentoonstelling in het Muiderslot 1913 met eene beschrijving en korte geschiedenis van het kasteel
3031: (DIVERSE) - 't zijn beesten bij de politie. Honden en paarden in dienst van het gezag.
3109: DIVERSE AUTEURS - Indonesiers spreken (Mooi exemplaar)
3311: DIVERSE AUTEURS - Hexekontoros opgedragen aan Professor Dr. J.L. Mastboom
3340: DIVERSE AUTEURS - Stichting oude Gelderse kerken Deel I t/m IV
3357: DIVERSE AUTEURS - De biologische betekenis van de Ooypolder en de Millingerwaard
3525: DIVERSE AUTEURS - Between people and statistics Essays on Modern Indonesian History Presented to P. Creutzberg
8997: DIVERSE AUTEURS - 1910 - 1985 75 Jahre Hoheging Kellerhohe Burgermoor Festschrift und Familienchronik
10931: DIVERSE AUTEURS - 81e almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2008-2009. Last Minute. Uitgereikt op 2 februari 2009.
1496: DIVERSE AUTEURS - Over stad en scholtambt Lochem. Een beschrijving na 750 jaar (1233-1983)
4278: DIVERSE AUTEURS - Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Utrechtse Voetbalvereniging Voorwaarts op 1 December 1957
1474: DIVERSE AUTEURS - Spaarndam in de 19e eeuw. Van Vrijheidsboom tot Stelling van Amsterdam
2313: DIVERSE AUTEURS - Kijken met Jetses naar toen
6606: DIVERSE AUTEURS - Sober relaas... De ervaringen van De Missionarissen Van het H. Hart in hun missies van het oosten tijdens de oorlogsjaren
6164: DIVERSE AUTEURS - Ina Boudier-Bakker Tachtig Jaar Een Album Amicorum
6661: DIVERSE AUTEURS - Nijmeegse Studenten Almanak 1955 9e jaargang
9969: DIVERSE AUTEURS - Museum Schloss Moyland
7487: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen aan de Noordsingel
7513: DIVERSE AUTEURS - Gezicht op de geschiedenis van Wageningen
7514: DIVERSE AUTEURS - Bomen, parken en buitenplaatsen in en om Wageningen
8677: DIVERSE AUTEURS - Burengeruchten Sprookjes en andere verzinsels
9918: DIVERSE AUTEURS - Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999
1594: DIVERSE AUTEURS - Zuidhollandse stam- en naamreeksen
1088: DIVERSEN - Rituelen en Magie. Wonderen en mysteries
1089: DIVERSEN - Zieners en Profeten. Wonderen en mysteries.
5379: DIVERSEN - Bloemen op den Levensweg. Proza en Poezie. (o.a. N. Beets, Marie Boddaert, W.G. Brill)
2703: DIX, J.F.CH. - Bloemen
11123: DIXON. DOUGAL (E.O) - Cassel's Atlas of Evolution.The Earth, its Landscape, and Life Forms.
13952: DIXON, WILLIE WITH DON SNOWDEN. - The Willie Dixon Story. I am the Blues.
2926: DOBBELAER, DRS. A. - Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
13233: DOBBINS, BILL - Jazz Arranging and Composing A Linear Approach With cassette
2587: DOBBS, HORACE . ( AUTHOR OF FOLLOW A WILD DOLPHIN). - Save the Dolphins
9158: DOBLIN, ALFRED - Flucht und Sammlung des Judenvolks Aufsatze und Erzahlungen
11272: DOBRE, MIHNEA - Metaphysics and Physics in Cartesian Natural Philosophy: Descartes and Early French Cartesians on the Foundaation of Natural Philosophy.
7885: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M.(E.A) - Treubia. Recueil de travaux zoologiques, hydrobiologiques et oceanographiques. Volume V-supplement. Monographie der Phyllophorinen
14128: DODDE, DR. N.L. - ...tot der kinderen selffs proffijt...een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
14613: DODDE, DR. N.L. - ...tot der kinderen selffs proffijt...Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
9167: DODENBIER, B. - Licht in donkere dagen. Dagboek van een Priester tijdens de oorlogsmaanden te Nijmegen Bandontwerp en illustraties Kees Knoops
16650: DODERLEIN, GUNTER - Die Trepanation aus ihrer Geschichte.
3439: DOEDES, J.I. - Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis. Veertiende druk
5943: DOELMAN, PIETER - Effects of lead pollution on the soil microflora.
12009: DOERRY, MARTIN - Overal en nergens thuis. Gesprekken met overlevenden van de Holocaust. o.a. Aharon Appelfeld, Saul Friedlander, Imre Kertesz, Ivan Klima, Elie Wiesel.
3041: DOESBURG. DR. J.J. - Geschiedenis der Romeinen. Van de Stichting van Rome tot Keizer Diocletianus.
1515: DOEVENDANS, S. A. - Als het zand langs de Noordzee stuift...
1794: DOEVEREN, TILLY JUMELET- VAN - Eene inrigting voor grondig en min kostbaar onderwijs 150 jaar Muziekscholen in Rotterdam 1844 -1994
9735: DOHMEN, JOEP. - Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal. Beschouwingen over humanisme, moraal en zin.
11522: DOKKUM, P. VAN - Esperanto -leerboek voor cursussen en zelfonderricht.
14623: DOLDEF, HENNY VAN-DE WIT - Met tekenstift, burijn en penseel. Prenten en schilderijencollectie van de St.-Janskerk te Gouda
7167: DOLK, J.M.H. - Weten en kunnen No. 107. Afdeeling Auto en Motor. Nuttige kennis van banden en wegen voor den automobilist en motorrijder met een afzonderlijk hoofdstuk over het rijden in bochten. Met 19 afbeeldingen.
11332: DOLLINGER, J. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen.
10477: DOLZ, DR. ROBERT - Shirley Temple. Ein kind geht zum Film
7864: DOMINK, HANS - Een ster viel van den Hemel
14139: DOMPSELER, N.VAN / VERSTEEG, C., - Kurhaus, baken van Scheveningen.
14110: DON FRIEDMAN / KEN JOFFE / GARY LEWIS / WILLIAM S. BROWN / PAUL SAMPSON / ROBERT BROWNJOHN A.O. - Jazz New York (Program New York Jazz Festival 1956)
13083: DONATI, WILLIAM - Jazz americano del dopoguerra
10463: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Tussen Singel
10693: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Acht eeuwen politie in Nijmegen.
2882: DONGELMANS, M.J.M. EN HEMELS, J.M.J.H. (EINDRED.) - Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Vier generaties Dobbelmann. // NIEUW Exemplaar!!
2877: DONGELMANS, DRS. M.J.M. - De muze tot geleide. De geschiedenis van de Koninklijke Zangevereniging Nijmeegs Mannenkoor. 1859-1984.
15047: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Acht eeuwen politie Nijmegen
11029: DONK, ANGELINE VAN DER/ DONKERS, ANTOON (SAMENSTELLERS) - Linden. Groot en Klein
9413: DONK, ANGELINE VAN DER - Willemskwartier. Levensverhaal van een Nijmeegse wijk.
4731: DONSELAAR, J.VAN - Wentia V. (5). On the ecology of plants species and plant communities in former river beds.
9832: DOOLAARD, A. DEN - Wampie. De roman van een zorgeloze zomer.
6793: DOORMAN, CHRISTINE - Waarvan de nixen bij hun gouden harpen zongen.
6674: DOORMAN, CHR. - Pluimstaartjes en Snaterbekjes Van vreemden en eigen bodem 2e druk
6085: DOORN, JOS VAN - Manipulatie 3 Vier kunstenaars Nr 36 van 75 Gesigneerd door kunstenaar
1759: DOORN, A. M. VAN - Onderzoekingen over het optreden en de bestrijding van valse meeldauw (peronospora destructor) bij uien With a summary: Investigations on the occurence and the control of downy mildew (peronospora destructor) in onions
7961: DOORNINCK MR. J.I. VAN/ NANNINGA UITTERDIJK MR. J. - Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel. Vijfde deel.
8951: DOORNINCK, P.N. VAN - Geldersche Kronieken. Tweede aflevering
5788: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. - Het Oud-Archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk regestenlijst van brieven index. Deel 1 en 2.
5681: DOORNINK-HOOGENRAAD. DRA. M.M. - Adamshuis, een zusterhuis van de moderne devotie in Zutphen.
14725: DOORNMALEN, S.E.M. VAN (EINDRED.) - Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis.
7689: DOPPELSTEIN, JURGEN. - Barlach und Russland: Ernst Barlachs Russlandreise im Sommer 1906
13202: DORAN, JAMES M. - Erroll Garner The Most Happy Piano
7347: DORBECK, DR. D. - Lelietjes der dalen. Gedichten. Inleidend woord van J.P. Hasebroek.
7786: DORE, GUSTAVE - Avonturen van Baron van Munchhausen op nieuw bewerkt door Gerard Keller. Geillustreerd met 158 platen.
6232: DORENBOSCH, P. TH. A. - De Boxtelse St.-Petrus Kerk van de parochie Sint-Petrus Stoel te Antiochie te Boxtel. Over kerk, kapittel, toren, H.Bloedviering en orgel
15668: DORLEIJN, GILLIS, J, DIRK DE GEEST, KOEN RYMENANTS EN PIETER VERSTRAETEN (RED.) - Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig.(IN NIEUWSTAAT)
13669: DORRIAN, MICHAEL - Business Cards 2. More Ways of Saying Hello
13668: DORRIAN, MICHAEL - Business Cards 3. Designs on Saying Hello
3472: DORSMAN, L. - De schelpen van ons strand en hoe ze te herkennen.
15621: DOSSENBACH, HANS DIONYS - Vogels op vrijersvoeten.
12903: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en Boete (Raskolnikow).
11944: DOSZ, P. ADOLPH - Gedachten en raadgevingen. Een handboek voor ontwikkelde jongelieden
15516: DOUGLAS, RAY. - De verhelderende kracht van handlezen. Een speurtocht naar ons diepste zelf.
16296: DOUGLAS W. DRUICK, PETER KORT ZEGERS - Van Gogh en Gauguin. Het atelier van het zuiden
14260: DOUMA, JAN ERNST - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
12855: DOUMA, H. - Het Kinderboek. Handleiding Voor Het Onderwijs in Vormen in Het Eerste Leerjaar. (Vertellen, Versjes-Leeren, Zingen, Spelen, Teekenen, Enz. ).
5441: DOUWENGA, J. - Wageningen 5-5-?45. Capitulatie
10944: DOUWES, MARIA - Hongaren in Nederland, Nederlanders in Hongarije. Vijftig jaar na 1956.
1608: DOYLE, CONAN A. - The green flag
7243: DOYLE, CONAN A. - Nieuwe avonturen van Sherlock Holmes. Vertaald door S. Vestdijk.
6136: DOZY, DR. G.J. EN BRUGMANS, S,J.H. - Historische Atlas ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis. Tweede, geheel herziene druk
13468: DOZY, J.J. - Beknopte Internationale Geologische en Petroleumtechnische Legenda
2262: DRAGENDORFF,G. - Die gerichtlich-chemische Ermittelung von Giften in Nahrungsmitteln, Luftgemischen, Speisenresten, Korpertheilen etc.
16266: DRAGT, ROB - The wonderful world of Towing
9067: DRAGT, ROB - The wonderful world of Towning
3941: DRAHOS, MICHAELA - Convergence of competition laws and policies in the European Community Germany, Austria, and the Netherlands
15927: DREISSINGER, SEPP - Was reden die Leute. 58 Begegnungen mit Thomas Bernhard.
8892: DRELINCOURT, LAURANT - SONNETS CHRETIENS SUR DIVERS SUJETS
3787: DRENT, JACOB - Bijdrage tot de geschiedenis van de Gemeente Avereest. Zijnde de historie van Dedemsvaart - Oud-Avereest - Balkbrug en het kanaal de Dedemsvaart
7002: DRESSAUR, DR. C.I. - De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. Een poging tot criminosofie.
13458: DREWIS, DR. G.W.J. - Mentjari ketetapan baru prosa dan sadjak dalam bahasa Indonesia
15519: DRIESSEN, HENK (REDACTIE) - In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek.
6092: DRIESSEN, W.M.M. - De plasma renine-activiteit en de secretiesnelheid van aldosteron bij de mens in het bijzonder bij lijders aan hypertensie
5944: DRIESSEN, M.N.B.M. - Pollen and pollinosis. Medical and botanical aspects.
14713: DRIESSEN, G.G.(SAMENSTELLER) - Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus .Fragmenten kerkgeschiedenis uit de periode 1672-1977
9316: DRIFTE, REINHARD - Japan's foreign policy
15384: DRIGGS, FRANK - Black Beauty, White Heat: A Pictorial History of Classic Jazz, 1920-1950
16073: DRIJBER, MR J. (VOORWOORD) - Ach lieve tijd. 750 jaar Arnhem en de Arnhemmers
16085: DRIJBER, MR J. (VOORWOORD) - Ach lieve tijd. 750 jaar Arnhem en de Arnhemmers
8959: DRIJFHOUT, H.; JASSIES, K. - Het Overijselse volkskarakter.
15608: DRIMMELEN, W. VAN (E.A.) - Voor de eenheid van beleid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken.
1667: DROOGENBROECK, J. A. VAN - Callewaert's woordenboek Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch inhoudende alle gebruikelijke woorden der gewone taal Zesde uitgaaf
12864: DROOGENDIJK, J.M. - De gids van Bergen op Zoom. Historisch verhaal van de verdrijving der Franschen uit hun laatste vesting.
7524: DROOGER, L EN NOORDEGRAAF, L. - Hijsgereedschappen. Kettingwerk, staaldraadkabels, touwwerk.
1711: DROOGMANS, J. - Jules Frere dichter en folklorist
11360: DROSSAERS, DR. S.W.A. - De Archieven van de Delftsche Statenkloosters
4359: DROST, AERNOUT - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey, taalkundige aanteekeningen door Dr. C.G.N. de Vooys.
5376: DROST, A. - Schetsen en verhalen. Door den schrijver van Hermingard van de Eikenterpen. Tweede en laatste stuk.
16353: DROST, J. E.A. - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815
11969: DROZ, JOSEPH - Economie politique ou principes de la science des richesses. Troisieme edition
12699: DROZ, GUSTAVE - Paris a Cheval. Texte Et Dessins
9090: DRUCKER, PETER F. - The new realities in government and politics/ in economics and business/ in society and world view.
7922: DRYKONINGEN, C.H. - De transurethrale behandeling van de prostaathypertofie.
2326: DUBOIS, PIERRE H. - Marcellus Emants. Een schrijversleven
10578: DUBOIS P J, DUQUET,M. - La passion des oiseaux. Le guide pratique de l'ornitho.
13878: DUBREUIL ET P. NOEL - Monsieur Nicolas Ou le Coeur Humain Devoile.. Tome premier. Tome second
3014: DUBY, GEORGES EN ARIES, PHILIPPE - Geschiedenis van het persoonlijke leven De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-1800 Onder redactie van Roger Chartier
3015: DUBY, GEORGES EN ARIES, PHILIPPE - Geschiedenis van het persoonlijke leven De negentiende eeuw: materiele cultuur en de wereld van het individu Onder redactie van Michelle Perrot
14277: DUCKER, ERIK - News from an Inaccessible World: The History and Present Challenges of Deep-sea Biology
3804: DUERBERG, BERNARD. WENSING, J. H. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments, ter onderrigting en stichting inzonderheid van onderwijzers, meer gevorderde scholieren en huisvaders, uit de Heilige Schrift getrokken en van eenige aanmerkingen begeleid door Bernard Deurberg Uit het Hoogduitsch vertaald, Derde uitgave, herzien door J. H. Wensing
10136: DUFAY, JEAN - Nebuleuses Galactiques et Matiere Interstellaire
6984: DUGDALE, WILLIAM - The Baronage of England or and Historical Account o the lives and most Memorable Actions of Our English Nobility .Volume I and volume II.
13774: DUGGAN, CHRISTOPHER - Fascist Voices. An Intimate History of Mussolini's Italy.
8082: DUIJTSCH, CHRISTIAAN. - Bloemlezing uit de werken van Christiaan Salomon Duijtsch, in leven Israelitisch Rabbijn in Hongarije, en overleden als Predikant der Nederl. Gereformeerde Kerk. Met portret des schrijvers en voorwoord van P. Deetman.
12790: DUINDAM, DRS. H.F.J. - De Mashrek of het Arabische Midden-Oosten. Een heet hangijzer in de samenleving der volken.
4460: DUINEN, G. VAN - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I 1600-1800. Deel II 1800-1954.
15423: DUINKER, ARJEN EN BERNARD HEESEN, - De wereld van de glasblazer.
1695: DUINKERKEN, ANTON VAN , E.A. - Thijm-almanak 1938
14151: DUIVESTEIJN, ADRI - Het Haagse Stadhuis. Bouwen in een slagenkuil.
14476: DUKES, H.H. - The physiology of domestic animals
1156: DULAC, EDMUND - Picture-book for the french red cross
7212: DUMAS, ALEXANDRE - La Palais de Justice de Paris. Son Monde et ses Moeurs. 150 dessins inedit.Par la Presse judiciaire parisienne.
3105: DUMAS, ALEXANDER - Burggraaf de Bragelonne
3839: DUMERSAN, M. - Pauline, of Norsheid en Goedhartigheid; Tooneelspel, in drie bedrijven naar het fransch van M. Dumersan
2177: DUMONT, S (RED.) - In haar verleden ingewijd. De ontwikkeling van de vrouwengeschiedenis in Nederland.
2731: DUMVILLE AND KERSHAW - The Worsted Industry. (Pitman's Common Commodities and Industries)
9932: DUNANT, EMILE - Guide Illustre du Musee d'Avenches Premiere partie: Collections Archeologiques Seconde partie: Monuments Epigraphiques
3699: DUNKELBERG, DR. WILHELM FRIEDRICH - Dr. C. F. E. Fries' Lehrbuch des Wiesenbaus fur Landwirthe, Forstmanner, Cameralisten und Techniker, als zweite Abtheilung des Wiesenbaus in seinen landwirthschaftlichen und technischen Grundzugen zum Gebrauche bei Vorlseungen und zum Selbstunterricht, Reihe : Landwirth als Techniker, fur den gebrauch an landwirthschaftlichen und technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht,zweite sehr vermehrte Auflage
12040: DUPANLOUP, MGR.EN DEN GRAAF DE MONTALEMBERT. - Het erfgoed van den H. Petrus, of de regten van Pius IX, gehandhaafd tegen de revolutionnairen.
5244: DUPARC, H.J.A. & SLUITER, J.W - Lijnen van gisteren. 100 jaar Amsterdams openbaar vervoer in foto?s 1875-1975.
13590: DUPONT, CLARE (TRADRUCTION) - Itineraire gourmand des Castels
12893: DUPUYDT, F. - Bijdrage tot de geomorfologische en fytogeografische studie van het domaniaal natuurreservaat De Westhoek.
12072: DURAND, CH. - Dix Jours de Campagne ou La Hollande en 1831
12853: DURCH, WILLIAM J. - National Interests and the Use of Space
15919: DURING, I., (HERAUSGEBER) - Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast. Verhandlungen des 4. Symposium Aristotelicum veranstaltet in Goteborg. August 1966.
11796: DUSSART-DEBEFVE, SUZANNE UND PAUL MELCHERS: - Meilensteine. Ein literarisches Lesebuch fur hohere Schulen.( Inkl. Beiheft)
8832: DUVEAUX, MICHEL - Pierrot de dwaas
10952: DUVERGE, F.C.G. EN VAN AS, J.G. - Spheroide. Handleiding voor Gymnastiek met de spheroide, bal en hoepel.
4216: DUVERNOY, HENRI M. - Human Brainstem Vessels With 108 Figures and 2 Folding Plates
11680: DUYNSTEE, PROF.MR. F.J.F.M. - Beschouwingen over en naar aanleiding van het politiek delict.
12590: DWARS, IR. A.W.C. - IJzerconstructie.Handleiding bij middelbaar technisch onderwijs en bij het ontwerpen en teekenen van ijzerconstructies ten behoeve van bouwkundige samenstellingen.
8838: DWARS EN VERHEIJ, INGENIEURSBUREAU - Critische beschouwingen in zake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven/Rijn . Naar aanleiding van het verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 7 januari 1921 no. 39
12010: DWORK, DEBORAH EN ROBERT JAN VAN PELT. - De Holocaust, een geschiedenis.
10078: DWORSKY, ALAN AND SANSBY, BETSY - Conga Drumming A beginner's guide to playing with time. CD inside
1426: DYKSTRA, WALING - Uit Friesland's Volksleven. Van vroeger en later
15008: DYSERINCK, DR. JOHS. - Dr. L.R.Beijnen. (rector Stedelijk Gymnasium van Den Haag) (1811-1897)
4633: DYSON, VERNE - Forgotten Tales of Ancient China.
10118: EARLE, JOHN - The Philology of the English Tongue. Clarendon Press Series.
13276: EATON, JEANNETTE. - Trumpeter's Tale. The Story of Young Louis Armstrong.
11932: EBBINK, W.M. - De groote misleider. Historische roman
16275: EBERHARD, OTTO - Ancient Egyptian Art. The Cults of Osiris and Amon.
15452: ECK, JAN VAN - Boter en Kaasmakerijen in de Duffelt. van boerderij naar zuivelfabriek/ Butter und Kasereien in der Duffel. Vom Bauernhof zur Molkerei.
2409: ECK, JAN VAN & FURTJES-EGBERS, MARTHA. - Boter en Kaasmakerijen in de Duffelt. van boerderij naar zuivelfabriek/ Butter und Kasereien in der Duffel. Vom Bauernhof zur Molkerei.
15451: ECK, JAN VAN - Klanken uit Kekerdom. Gedenkboek ter gelegenheid van honderd jaar fanfarekorps 'Uitspatting Na Arbeid'1899-1999.
5106: ECK, J. VAN, E.A. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Warnsveld. Tekst en Kadastrale gegevens.
12791: ECK, H, VAN (E.A.) - Irish Bogs. A case for planning. The controversy between exploitation and conservation of ombrotrophic peatlands in the Republic of Ireland.
13142: ECKERT, KURT - Profiles of International Drummers Percussionists Musicians presented by Paiste Cymbals Gongs with loosly inserted folded poster
12435: ECKSTEIN, H. - Critische beschouwingen over het postthrombotische syndroom.
7048: ECKSTEIN, DR. KARL. - Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berucksichtigung ihrer Biologie und wirtschaftlichen Bedeutung.5. Band Die Kleinschmetterlinge Deutschlands. Mit 32 Farbbendrucktafeln.
1873: ECREVISSE - De Bokkenrijders in het land van Valkenberg
9024: EDE, M. VAN EDE - De opbrengst van een groentetuin.
4353: EDELAMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing. Over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe
8853: EDELMAN, PROF. DR. C. H. EN OOSTING, IR. W. A. J. - Geologisch-bodemkundige onderzoekingen naar aanleiding van een schedelvondst op het voormalige landgoed De Sterrenberg nabij Arnhem
5928: EDER, G. (EDITOR - The Role of the Chimpanzee in Research: Symposium, Vienna, May 22-24, 1992
4589: EDER, J. - Heliogravure und Rotationstiefdruck, ferner Photogalvanographie, Photoglyptie, Asphaltverfahren und photographische Atzkunst.
15823: EDMONDS, C.J. - Kurds, Turks and Arabs. Politics, Travel and Research in North-Eastern Iraq. 1919-1925
13507: EDMUNDS, LEWIS - The Law and Practice of Letters Patent for Inventions.
15204: EDRIDGE, SALLY - Solomon Islands Bibliography to 1980. (Signed copy)
10172: EEDEN, FREDERIK VAN - Van de Koele Meren des Doods. Tweede druk
4203: EEDEN, DRS. H. VAN - De Rorschach-proef en de verbeeldingsphenomenologie van Jean-Paul Sartre
13646: EEKELERS, WILLEM - Het Roode Hoekje. Met een inleiding van Emmanuel de Bom.
8028: EEKHOF, D. - Dete(cto)rminatie. Selectie van foto's met beschrijving van de collectie van de auteur.
7077: EEKHOFF, W. - Beknopte Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Vriesland; bevattende Een Overzigt van den Algemeenen en Bijzonderen Toestand van dat gewest. Eerste stukje.
9983: EERD, CORRY VAN (RED. E.A.) - Muziek en Monument in Laarbeek. Uitgegeven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Stichting tot behoud en bevordering van het culturele goed in Beek en Donk.
11688: EERDEN, MENNOBART R. VAN - Patchwork, patch use, habitat exploitation and carrying capacity for water birds in Dutch freshwater wetlands.
12707: EERDEWIJK, ANOUKA VAN - The ABC of unsafe sex. Gendered sexualities of young people in Dakar (Senegal).
1495: EERENBEEMT, PROF. DR. H. F. J. M. VAN DEN - Sporend naar welvaart
5879: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN PROF.DR. - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I: Traditie en modernisering 1796-1890. Deel II: Emancipatie en industrialisering 1890-1945. Deel III: Dynamiek en expansie 1945-1996.
12066: EERNSTMAN, DR. T. - Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de Kolonien. Zevende, bijgewerkte druk.
3504: EERTWEGH, A.J.M. VAN DEN - In Vivo T-B cell interactions and cytokine production in the murine spleen./ In Vivo T-B cel interacties en cytokine produktie in de milt van de muis.
1429: EFDEE, DRS. RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland
16513: EGAN, GEOFF AND FRANCES PRITCHARD. - Dress Accessories, C. 1150-C. 1450: Frances Pritchard; Geoff Stock Image Dress Accessories 11150- c1450. Medieval finds from excavations in London:3
15040: EGBERS, H, TH. - Millingen aan de Rijn van 1900 tot 1950. Serie Heemstudies nr. 11
16346: EGELIE, GODFRIED C. M. - Gietijzeren wegkruisen in Limburg : een inventarisatie en aanzet tot interpretatie van de thematiek
14935: EGGINK, C.A. - Refractive laser surgery of the cornea. A clinical evaluation.
9699: EGLI, DR. J.J. - Nomina Geographica. Versuch einer algemeinen geographischen onomatologie.
8165: EGLI, JODOC - Das heilige, allgultige und allgemeine Concilium von Trient, das ist: dessen Beschlusse und hl. Canones nebst den betreffenden pabstlichen Bullen; treu ubersetzt, und mit einem vollstandigen Sachregister versehen
6590: EHRENBOURG, ILJA - De liefde van Jeanne Ney Roman uit het russich vertaald door S. van Praag
9297: EHRENBURG, ILJA - Die Verschworung der Gleichen. Das Leben des Gracchus Babeuf.
14207: EHRENSTEIN, THEODOR (HERAUSGEBER) - Das Alte Testament im Bilde. Ein illustrationwerk mit uber 2000 Abbildungen von altchristlichen, mittelalterlichen und neuzeitlichen Kunstwerken
9950: EICHLER, DR. A.W. - Blutendiagramme. Erster Theil, enthaltend Einleitung, Gymnospermen, Monocotylen und sympetale Dyclotylen. Zweiter Theil, enthaltend die Apetalen und Choripetalen Dicotylen.
15648: EIGENER, WILHELM - Encyclopedie van het dierenrijk Lagere dieren - Insekten - Weekdieren - Vissen - Amfibien - Reptielen.
13755: EIJK, JOKE VAN DER/HARSHAGEN, ANDRIES. - Haaften. Kroniek van vijftig jaar Studiekring en het leven in Haaften
10763: EIJS, JAN VAN - Schoenen maken Durlinger. Geschiedenis van vijf generaties ondernemerschap.
8019: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - Tristan
11631: EIKELBOOM, B.C. - Evaluation of carotid artery desease and potential collateral circulation by ocular pneumoplethysmography.
7482: EILLEBRECHT, AD, GRIMBERGEN, JET , SCHIPPER, PETER - De sigarennijverheid in Culemborg Mensen en fabrieken
12310: EINSTEIN, ALBERT - Zoals ik het zie. Beschouwingen over maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen. Voor Nederland bewerkt en gecommentarieerd door Dr. H. Groot
14222: EISENBERG, JEROME M. - A Collector's Guide to Seashells of the World
12123: EISENSTEIN, SERGEJ M. - Lessen in regie.
9834: EKKERINK, J.L.P. - Het beloop van dementie bij ouderen in het verpleeghuis.
15735: ELDERS, DENNIS EN CAROLINE SOONS (EINDREDACTIE) - AKV/St. Joost. Eindexamenstudenten 2004/2005.
3856: ELEMANS, JAN - Via Trionfale Herinneringen aan de Bedevaart door de Nijmeegse Universitaire Gemeenschap in de Zomer van het Jubeljaar 1950 naar Rome ondernomen en in Opdracht van het Comite uit eigen en andermans Ervaringen voor alle Deelnemers achteraf beschreven
9116: ELEVELD, DAGMAR - DC-Stamp: Localization and Function in Dendritic Cells.
13255: ELEWOUT, JACK VAN - Bredase muziekschets van de 20e eeuw. Deel I Amusementsmuziek Jazzmuziek Jazzorganisaties
10751: ELFRINK, BART - Kotsanopoulon. Een verdwijnende gemeenschap, project in wording.
11526: ELGENSTIERNA, GUSTAF - Sveriges Ridderskaps och adels kalender 1941
1534: ELIAS, MR. E. - Delft
16348: ELIENS, TITUS M. (E.A.) - Delfts Aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product. Deel III. De Porceleyne Fles
1420: ELIENS F. M. EN HARENBERG J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland
6982: ELISSEEV, SERGE. - La Peinture contemporaine au Japon.
10346: ELK, HENK VAN (SAMENSTELLER, E.A.) - Een eeuw vol verhalen. Het dagelijks leven in Maas en Waal tussen 1900 en 2000.
9927: ELKEBITH, J. - Levensernst Korte gedachten op iederen dags desjaars voor oud en jong
8864: ELLIS, IDA - Karakter-Analyse en Levens-Prognose uit de Menselijke Hand Handleeskundige Gids samengesteld uit 637 Vragen en Antwoorden met negentien illustraties
16413: ELLIS, HAMILTON - The Splendour of Steam
13697: ELLIS, RICHARD - The Book of Whales.
10418: ELLIS, ANDREW W. - Reading, writing and dyslexia. A Cognitive Analysis.
1277: ELMAN, R. - The great American shooting prints
6692: ELOUT, C.K. - De Crisis-Faust. ( De Rinkelbel, Tweede reeks: Politiek)
16548: ELSAESSER, THOMAS (E.A.) - Chiem van Houweninge. Writing and Filming.
7516: ELSEN, G. VAN DEN - Het Pachtrecht
11023: ELSHOUT, P.J. EN WIEL, A.J. VAN DER - Kent u ze nog...de Drunenaren.
11633: ELSMAN, BERNARD H.P. - Duplex Scanning in Lower Extremity Arterial Desease. Experimental and Clinical Studies/ Arteriele duplex scanning van de onderste extremiteiten.(met een samenvatting in het Nederlands).
1795: ELST, O. J. VAN DER - De verlegging van den Maasmond in de provincie Noord-Brabant Bijdrage tot de kennis van den invloed van de opening van de nieuwe rivier op den waterstaatstoestand in de provincien Noord-Brabant en Gelderland
3884: ELST, MARIAN VAN DER ELST - Uit het scheepsjournaal van kapitein Cook.
12683: ELUARD, PAUL - Lettres a Gala 1925-1948.edition etablie et annotee par Pierre Dreyfus.
12780: EMBLETON, CLIFFORD (ED.) - Geomorphology of Europe
12220: EMEIS, DR. M.G. - Inleiding tot de Bahassa Indonesia. Incl. bijlage: oefeningen.
12290: EMEIS, M.G. - Vorm en functie in klassiek en modern Maleisch. De verbale constructies. Proeve van een syntactisch onderzoek.
2184: EMERY, M. - Pensees de Leibnitz, sur la religion et la morale.(2 Vols. Compl.).
13810: EMES, DR. M.G - Bloemlezing uit het klassiek Maleis. Bunga Rampai Melaju Kuno
16530: EMILE CONDURACHI, CONSTANTIN DAICOVICIU - Archaeologia Mundi: Romania
2995: EMMANUEL, CLIVE OTLEY, DAVID AND MERCHANT, KENNETH - Readings in accounting for management control
5942: EMMANUELE FRANCESCO MARIA EMANUELE - Arte e cultura del Mediterraneo
12980: EMST, JAN VAN - 25-jarig bestaan Woningbouwvereniging De Goede Woning
10330: ENCKEVORT, HARRY VAN /THIJSSEN, JAN - Graven met beleid. Gemeentelijk Archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995
16646: ENCKEVORT, HARRY VAN EN JAN THIJSSEN, - Cuijk. Een regionaal Centrum in de Romeinse Tijd.
16118: ENDE, M.C. VAN DER - Dagboek van de oorlog. Driel - Delden - Arnhem. De periode 17 september t/m 24 november 1944
15662: ENDEPOLS, H.J.E. - Mestreechter spraok, doe zeute taol! En klein kaos oet ene groete veuraod.
10999: ENDICOTT, NOBLE SEWARD - Rhymes of Colorado's Marvelous Beauty
8924: ENGELBRECHT, DR. J. H. A. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium (door de directie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen de leden aangeboden bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het genootschap op 19 mei 1973)
10467: ENGELEN, THEO L.M. - Nijmegen in de zeventiende eeuw. Sociaal-ekonomische beschrijving met aandacht voor de gevolgen van de vredesonderhandelingen 1676-1678
2704: ENGELEN, GERT VAN - Putjes in de dijk. De grootste kunst is, de kunst te verbergen
5445: ENGELMAN, JAN - Tympanon Opstellen Over Kunst En Gewijde Kunst
9579: ENGELS, RUTGER - Big Family. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de orthopedagogiek, in het bijzonder opvoedings- en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten aan de KUN op 7 febr. 2003
2862: ENGELS, HUBERT - Handbuch des Wasserbaues. Fur das Studium und die Praxis. I. und II. Band

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

5/9