Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13135: BARRINGTON, CHRIS / GOSWAMI, ANITA / JONES, ANNIE - Dru Yoga Stillness in Motion
8602: BARRUEL, PAUL - Leven en gewoonten der vogels met 157 foto's in koperdiepdruk, 64 gekleurde afbeeldingen en 46 tekeningen
12709: BARTELINK, YVON - Vrouwen over Islam. Geloofsvoorstellingen en -praktijken van Marokkaanse migrantes in Nederland (Brabant).
5614: BARTELS, DRS. M.H. (E.A.) - Ruimte voor verandering. Cultuurhistorisch Jaarboek voor Flevoland.
13375: BARTELS, J.A.C. - Muiterij aan het Marsdiep De tragedie van de Georgiërs op Texel, april 1945
7764: BARTEN, J.B EB VAN ROOY, J.C.M. - Onze eigen provincie. Voorbereidende aardrijkskunde van Nederland. Gelderland
9796: BARTEN, A.W. (RED. E.A.) - Het Grafisch Museum. Orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken, gevestigd te Utrecht. Nummer 2. Tweede Jaargang.
6699: BARTHES, ROLAND - Über mich selbst. Aus dem Französischen von Jürgen Hoch
7824: BARTHOLOMEW, J.G. - The Survey Atlas of England
2144: BARTOLOMEI, MARTINE - Romy Schneider
11556: BARWEGEN, M.G.M.H, - De Geinfecteerde Abdominale Vaatprothese. Een inventarisatie.
13857: BASEMAN, GARY - Dumb Luck: The Art of Gary Baseman
10809: BASLER, OTTO - Der große Duden; Grammatik & Bildwörterbuch.
13160: BASSI, ADRIANO - Giorgio Gaslini Prefazione die Enzo Restagno Vita, lotte, opere di un protagonista della musica contemporanea
2471: BAST, PIETER - Amsterdam in het einde der zestiende eeuw Toelichting tot de reproductie der kaart van MDXCVII en details ontleend aan jongere gewijzigde drukken Tweede uitgaaf
2344: BASTIAANSE, R. (RED) - Tot meesten nu ende dienst van de jeught. Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen. ca.1580-1815
8256: BATAILLE, GEORGES. - L'érotisme
14316: BATES, ROBERT H. - When things fell apart. State Failure in Late Century Africa.
11926: BATTANDIER, MGR. ALBERT - Guide Canonique Pour Les Constitutions Des Instituts Voeux Simples. Suivant le Récentes Dispositions (Normae) De La S. Cong. Des Eveques
6785: BAUDET, H. - De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. Deel 1: De Delftse ingenieursschool en haar voorgeschiedenis. Deel 2: Verantwoording, registers, tabellen, namenlijsten en bijlagen.
13225: BAUDOIN, PHILIPPE - Jazz mode d'emploi Petite encyclopedie des donnees techniques de base Volume I Preface de Jacques B. Hess noevelle edition revue, corrigee et augmentee
8046: BAUER, F.C.D. - Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland in januarij en februarij 1861.
11046: BAUER, KURT M, UND BLOTZHEIM, URS N. GLUTZ VON - Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Herausgegeben von Gunther Niethammer. Band 2 Anseriformes (1. Teil)
5543: BAUER, ERWIN (U.A) - Menschliche Erblichkeitslehre. Band 1+2. Band 1: Menschliche Erblichkeitslehre. Band 2: Menschliche Auslese und Rassenhygiene. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.
8247: BAUER, J.J. (E.A.) - Leerboek voor de zwemonderwijzer.
13075: BAULAND, C.G. - Cause, course and control of infantile hemangiomas.
13960: BAUMAN, ZYGMUNT - Conversations with Zygmunt Bauman.
1193: BAUMANN, A.F. - Das farbige Leicabuch. Die Farbenphotographie, ihre Technik und ihre Möglichkeiten. Mit 90 farbigen Abbildungen auf Tafeln.
4878: BAUME, ERIC - Five Graves at Nijmegen. Uitgegegeven ter gelegenheid van de tiende verjaardag der bevrijding van Nijmegen op 17 september 1954.
12079: BAUMEL, DOKTOR B. / STRANG DOKTORES / DOUBOSSARSKY DOKTOR - De Familiale Geneeskunde Volledig en praktisch Handboek over Geneeskunde en over Huiselijke Gezondheidsleer. Met 24 geillustreerde en gekleurde platen buiten tekst en met een volledig Handboek over Natuurlijke Geneeskunde.
13204: BAUMGARTNER, HEINRICH - Jazz in den zwanziger Jahren in Zurich Zur Entstehung und Verwendung einer popularkulturellen Bezeichnung
14146: BAUTERS, PAUL - Eeuwen onder wind en wolken Windmolens in Oost-Vlaanderen De infrastructuur van eeuwenlang dagelijks, menswaardig overleven
13945: BAUW, JOEL A.C. (ED) - The Blackwell Companion to Organizations
10013: BAUWENS, ANDRE - Verbonden door woorden. Een bloemlezing uit de bulletins van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
7610: BAX, DR. D. - Nieuwe Afrikaanse Poëzie. Een overzicht van de Afrikaanse Dichtkunst van 1940 tot 1947
3820: BAYAR, MARIS. - Lof voor onwerkelijken
4241: BAYER, JACOBI. - Paedagogus Latinus Germanae Juventutis sive - Lexicon Germanico-Latinum et Latino-Germanicum. Deutsch-Lateinisches und Lateinisch-Deutsches Wörterbuch. Neunte AuflageNach der neuesten Deutschen Schreibart ganz umgegossen, stark vermehrt und verbessert. Cum Privilegio Sacrae Caesarae Majestatis Speciali.
11486: BAYET, C. - Précis d'histoire de l'art.
6950: BEAUFORT DE, PROF.DR. L.F. - Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) na de afsluting in 1932. Verslag van de onderzoekingen, ingesteld door de Zuiderzee-commissie der Nederlandse Dierkundige Vereniging. With a Summary in Englisch by Prof. Dr. L.F. de Beaufort.
2138: BEAUFORT DE, PROF.DR. L.F. - Veranderingen in de Flora en Fauna (thans IJsselmeer) na de afsluiting in 1932
4542: BÉAUR.GÉRARD - Le Marché foncier à la veille de la Révolution. Les mouvements de propriété beaucerons dans les régions de Maintenon et de Janville de 1761 à 1790. Préface de Pierre Goubert
14308: BECHERT, TILMAN EN WILLEM J.H. WILLEMS - De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust.
10105: BECK, HANNO - Carl Ritter Genius der Geographie Zu seinem Leben und Werk
10157: BECKER, WILHELM - Sterne und Sternsysteme. Mit 109 Abbildungen und 113 Tabellen. 2. Verbesserte Auflage
11996: BECKER, JEAN-JACQUES (E.A) - Guerre et Cultures 1914-1918.
1991: BECKER, K.F. - Algemeene Geschiedenis. Verkort
6819: BECKER, G. - Groot Nederland. Idee-Geschiedenis Verwerkelijking.
6800: BECKERS, WALTER - Science Fiction of communicatie?
4774: BECKETT, DERRICK - Great Buildings of the World. Bridges
8420: BECKMANN/SCHMIDT/WAGNER - Dampflolomotiven im Ruhrgebiet. Der Dampfbetrieb in den Jahren 1972 bis 1977.
8324: BECKMANN, DIETMAR (U.A.) - Dampflokomotiven in Thuringen. Der Bahnbetreib rund um Saalfeld 1972-1980.
13602: BECKWITH, CAROL/ FISHER ANGELA - African Ceremonies; the Concise Edition.
13870: BEDAUX, R - Dogon. Mythe en werkelijkheid in Mali.
3566: BEECHER STOWE, MISTRESS H. AUTEUR DE LA CABANE DE LÓNCLE TOM. - Nouvelles Americaines
3680: BEECHING, WILFRIED A. - Century of the typewriter.
8132: BEEK, MARIJKE - Aan de dijk gezet. Dijkwoningen vroeger, nu en in de toekomst.
9452: BEEK, HENK VAN - 100 jaar Harmonie Katwijk. 1896-1996.
1364: BEEK, - Flipje en zijn vriendjes
1365: BEEK, E.M. TEN HARMSEN VAN DER - Flipje en zijn vriendjes
4194: BEEK, WIL VAN - Voor de linies.
5599: BEEK, W.J.A.M. - John Keble's Literary and religious contribution to the Oxford Movement
5610: BEEK, ARIE TER - Een enkie kuieren. Een wandeling door de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
12142: BEEK, HEIN VAN / POLL, NICOLETTE VAN DE - Kookkunsten met wild. Topchefs koken met wild van Het Nationale Park De Hoge Veluwe
7457: BEEK, ROB VAN - BOMMEL, WOUT VAN - GEEST, HENK VAN DER - Elektrisch licht in historische interieurs
9298: BEEK VAN, TOSCA EN GELISSEN, HENRIËTTE - Een zoekstrategie- en onthoudstrategietraining voor het visueel diskriminere van letters, respektievelijk het visueel onthouden van letters.
6191: BEEK, JOHAN F. - Pneumothorax monitoring by remittance measurement.
5821: BEEKHUIZEN, WES - Groen was mijn dorp Renkum in de jaren 1900-1925
1854: BEEKMAN, DR. A.A - Nederland als polderland, 3e druk
2768: BEEKMAN, K.D. (RED) - De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden bij het afscheid van Willem van den Berg. (Liber Amicorum)
7523: BEELING, A.C. - Nederlands Zilver 1600-1813 II
12865: BEEN, D. - Houtarbeid. Handleiding voor de school en voor de opleiding van leerkrachten.
7159: BEENAKKER, J.J.M.M. - Historische geografie: landschap en nederzetting.
1706: BEENEN, P. H. H. - Dialect en volkskunde van Herten
1109: BEER, ADRIAAN DE - Borstel- en vegerplankjes
5914: DEN BEER POORTUGAEL, JHR. D.J.H.N. - De Marechaussee grijpt in.
2519: BEER, FRITZ - Die Zukunft funktioniert noch nicht. Ein Portrat der Tschechoslowakei 1948-1968
11947: BEETS, NICOLAAS - Stichtelijke uren 1858.
4662: BEETS, NICOLAAS - Rijmbijbel
4863: BEETS, NICOLAAS - Gedichten van Nicolaas Beets. Volledige Uitgave, naar Tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel, achtste druk. Jubilé-uitgave
4866: BEETS, NICOLAAS - Gezangen van Geka.
10341: BEGHEYN, PAUL J EN PETERS, ELS, F.M. - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers. 1479-1794. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 6. (In perfecte staat)
2902: BEGHEYN, PAUL , SJ - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959). het 'jungske'uit de Molenstraatkerk. Nijmeegse Studien deel XIII.
10432: BEGHEYN, PAUL , SJ - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959). Het 'jungske' uit de Molenstraatkerk.
6597: BEHNCKE, DR. GUSTAV - Schulansprachen und Andachten.
5448: BEHRMANN H. - LE CHEMIN DE FER RHETIQUE RH.B. GUIDE PRATIQUE A TRAVERS LES HAUTES VALLEES DES GRISONS SUISSE
7051: BEIJERINCK,W. - Zadenatlas der Nederlandsche flora ten behoeve van de botanie, palaeontologie, bodemcultuur en warenkennis. Omvattende, naast de inheemsche flora, onze belangrijkste cultuurgewassen en verschillende adventiefsoorten.
11656: BEIJERSBERGEN, JOHN/ BERG, ARIE VAN DEN - De Grevelingen. De vogels van een afgedamde zeearm. Incl. Losse kaart
13949: BEILHARZ, PETER, (ED) - The Bauman reader
10879: BEKE, CAREL - Smaragd-serie. Zesde deel, zesde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje
10875: BEKE, CAREL - Pim Pandoer. De meesterspion. 1e druk met stofomslag
10392: BEKE, JOS - De Josephscholen 1877-2002.
10882: BEKE, CAREL - Sea Hunt (Zeejacht) Op jacht naar de Spaanse schatten.
10883: BEKE, CAREL - Sea Hunt (Zeejacht) Op jacht naar de Spaanse schatten.
10941: BEKE, CAREL EN ARNOLDUS, HENRI - Smaragd-serie. Vierde deel, vierde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje.
10880: BEKE, CAREL - Smaragd-serie. Vijfde deel, vijfde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje
8248: BEKE, CAREL - Pim Pardoer. Het raadsel van de Jordaan. (No.6)
10527: BEKHUIS, JOHAN (E.A.) - Millingerwaard. Jaarverslag 1993-1994
9640: BEKKER, E. - WED. DS. WOLFF, EN A. DEKEN. - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaalt).
4349: BEKKER, D.L. - Detail Topical Stamp Catalogues. Whales & Seals and other Sea Mammals. First edition
5457: BEKKER, D.L. - Whales & Seals and other Sea Mammals. Detail Topical Stamp Catalogues. 1100 pictures
5641: BEKKER, HENNIE - Het ondeugende prinsesje. Met illustraties van Fien Aleman
6251: BEKKER, F.J. - Dwerggroei en sexueel infantilisme. Aspecten van de psychische ontwikkeling van kinderen met geretardeerde somatische ontwikkeling.
10561: BEKKERS, HANSS EN HOMMERSON, MAUREEN. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
5509: BEKKERUS, IMMANUEL - Thucydidis de bello Peloponnesiaco. Libri octo
3383: BEKMAN, BERNARD - Kapitein der Bokkerijders.
2985: BELDER, R.M.. - Muziek kroniek; beschrijving van 80 jaar dorpsleven over Greup, Mijnsheerenland en Westmaas.
14314: BELIËN, PAUL - Het Romeinse leger in Nederland
9557: BELJAARS, JACK - Kroniek van de Hollandse Kroppers in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Geschiedenis, raskenmerken, wetenswaardigheiden, nuttige wenken en clubfeiten.
9760: BELL, PETER R,/WOODCOCK, CHRISTOPHER L.F. - The Diversity of Green Plants.Second Edition
6212: BELLARMINO, ROB. S. R. E. CARD. - De Gemitu Columbae sive De bono lacrymarum, Libri tres
2853: BELLEC , F. - Sillages néerlandais. Kunst in het kielzog. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
1493: BELLEC, F. , BOSSCHER, PH. , ERFTEMEIJER, A. - Sillages neerlandias. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst
5567: BELLEGARDE, M. L’ABBÉ DE - Reflexions sur ce qui peut plaire ou deplaire dans le commerce du monde. Par Mr. L'Abbe de Bellegarde. Quatrieme Edition revue et corrigee
8745: BELLEZZA, DARIO - Mort de Pasolini Traduction de Nathalie Castagne
10185: BELLOY - Chef-D'Oeuvres Dramatiques de De Belloy Tome Premier
12507: BELS-KONING, DR. H.C. - Handleiding voor de champignon cultuur. In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen.
14065: BELSON, KEN - Hello Kitty: The Remarkable Story of Sanrio and the Billion Dollar Feline Phenomenon
4809: BELT, HENK VAN DER - Spirochaetes, Serology, and Salvarsan. Ludwik Fleck and the Construction of Medical Knowledge about Syphilis
7437: BELTZ, HEINRICH - Formgehölze. Anzucht und Plege. Mit 79 Abbildungen , davon 65 farbig.
9566: BEMMEL, ALEX.L. VAN - Sleep, Depression and Antidepressants.
3198: BEMMELEN, DR. W. VAN - Naar hooge toppen en diepe kraters.
13667: BEMMELEN, R.W.V. - De kompaswaarnemingen der oude zeevaarders en de verplaatsing der magnetische pool.
6167: BEN. ROSE - Saga of the Red Horse: Short Account of the Combat Operations in Europe during 1944-45 of the 113th Cavalry Group Mechanized
12469: BENDERMACHER, BIANCA - Peripheral Arterial Disease. Screening, diagnosis and conservative treatment.
2916: BENDIEN, J.M. EN CITROEN, PAUL - Een hengelaarsrijm
5862: BENDORP, K.F./ARENDS, R. - Vaderlandsche kermisvreugd vertoond in acht kunstplaaten.( facsimile)
7192: BENECKE, W. UND L.JOST. - Pflanzenphysiologie. Vierter umgearbeitete Aufl. von Jost, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Band I: Stoffwechsel( Neu bearbeitet von W.Benecke).
11002: BENEDEN, IR. L.G. VAN - Landbouwwerktuigen. No. 20. E.L.T.O.-Serie leer- en repetitieboekjes voor elementair land- en tuinbouwonderwijs.
6104: BENEDICTI XIV - Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio Accedunt variae Appendices
11001: BENEDICTO, ZE. - Wij bouwen een keuken. Deel I en deel II.
11713: BENESOVA M., BLODIG V., POLONCARZ M. - The Small Fortress Terezin 1940-1945.
11749: BENNET, R.G. EN VAN WIJK,ROELANDSZ. J. - Nederlandsche zeereizen in het laatst der zestiende, zeventiende en het begin der achttiende eeuw. Eerste deel.
5984: BENNINK, G.J.H. - Fotomorfogenese bij Penicillium isaiiforme
7449: BENOÎT REISS, TJOYAS, ALEXIOS - Schöpfungsgeschichten der Welt. 26 Geschichten aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen erzählen vom Ursprung der Welt.
6097: BENRAAD, TH. J. - Bepaling van aldosteron met behulp van een dubbel-isotoop methode
14236: VAN DEN BENT, DRS. A.E.G.; VAN DEN BROEK, DRS. C.P.M.F. - Mijdrecht, meer dan veen alleen.
7497: BENTLEY, E.L. - Bentley's Second Phrase Code
5469: BERARD S., PASTEUR - Richard Bromley
10239: BERDOWSKI, J.J.M. - The catastrophic death of Calluna Vulgaris in Dutch Heathlands. Fatale sterfte van Calluna Vulgaris in Nederlandse Heidevegetaties (met een samenvatting in het Nederlands).
7336: BERENDS, JAN E.A. - 50 jaar Benedictijnen op Slangenburg 1945-1995.
10985: BERENDS, JAN (E.A.) - Benedictijnen op Slangenburg.
14405: BERENDSEN, H. J. A. - De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht. Utrechtse geografische studies 25.
6905: BERENDT, JOACHIM-ERNST - Jazzlife. Auf den Spuren des Jazz
3713: BERESTEYN, E.A.VAN - Iconographie van Hugo Grotius.
8782: BERG, J.C. VAN DEN - De werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker. Europa en de Poolgwesten. Amerika en Australien, Azië en Afrika.
12617: BERG, PL. VAN DEN - Handboek voor sterkteberekeningen van paalfundeeringen, gewapend beton, muren, fabrieksschoorsteenen, kolommen, liggers en kappen. Ten dienste van architecten, opzichters en ijzerconstructeurs.
2391: BERG, HERMA M. VAN DEN - De monumenten van geschiedenis en kunst van Westfriesland, Tessel en Wieringen
9112: BERG VAN DEN, L.W.C. - Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio Accedunt variae Appendices
5679: BERG, H.J. VAN DEN - Vierhonderd jaar Burgerweeshuis Zutphen.
9713: BERG, JAAPJAN (E.A.) - Andolescent Almere. Hoe een stad wordt gemaakt.
5998: BERG, JAN VAN DEN ( E.A) - De paradox van Pergamon. Toneeltekst. Investigative theatre over misdaad en wetenschap in de vorm van een alternatieve anatomische les.
14032: BERG, ARNOUD B. VAN DEN - Dutch Birding-namen. Lijst van West Palearctische vogelsoorten 2006/ Dutch Birding's names. List of Western Pelearctic bird species 2006
14048: BERG, MANON VAN DEN - From recognition of malnutrition to improvement of dietary counseling for patients with head and neck cancer.
10526: BERGE, FRANK VAN DEN - De Papua in zijn leefwereld. Een kennismaking met de Dani op Irian Jaya, West Nieuw-Guinea.
10286: TEN BERGE, GRIED - 'Vredes beweger'. Ervaringen in de vredesbeweging (1973-2008)
12572: BERGEN, LEO VAN - Zacht en eervol. Lijden en sterven in een Grote Oorlog
13132: BERGEN, LEO VAN - Zacht en eervol. Lijden en sterven in een Grote Oorlog Gesigneerd
10322: BERGEN, LEO (VOORWOORD) - Straat. Straatkultuur in Nijmegen.
5894: BERGER, ARTHUR DR. - In Afrikas Wildkammern als Forscher und Jäger.
13148: BERGER, MORROE / BERGER, EDWARD / PATRICK, JAMES - Benny Carter A Life in American Music 2 volumes
9570: BERGER, RENÉ - Découverte de la Peinture.
3406: BERGER, WOLF-LOTHAR - Schönes altes Zinn Meisterwerke der Zinnverarbeiting von der Antike bis ins 19. Jahrhundert .
13469: BERGERS, TON - Jaargetijden, Wonen in het groen, Reizen. Gezien door Tonny Bergers-van den Bergh. 30 maart 1933-29 mei 2001.
7979: BERGEVOET, MARTIN - Bibliografie Tweestromenland. Het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen West tot en met 1984.
11585: BERGEYCK, JAC. - Verhalen uit Kongo.
4547: BERGH, S.J. VAN DEN - Aurora. Jaarboekjen voor 1863
11462: BERGH, MR. G.C.J.J. VAN DEN - Themis en de muzen. De fuctie van de gebonden vormen in het recht.
8931: BERGH, PROF. MR. DR. G. VAN DEN - Hervorming van de wettelijke tijd.
10099: BERGH, PROF. MR. DR. G. VAN DEN - Aarde en wereld in ruimte en tijd. Een uiteenzetting voor iedereen met 25 illustraties en 30 tekeningen Vierde herziene druk
2879: BERGHEYN, PAUL J. (E.A.) - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 6.
7014: BERGLAR, PETER - Matthias Claudius
8605: BERGMAN, F.J. EN RODENBURG, J.B. - Belangrijke handelsartikelen. No VI. Eerste deel.
10379: BERGMANN, THEODOR - Der Wallfahrtsort Kevelaer. Mit Holzschnitten vor Heinrich Everts.
1157: BERGMANS, JOHN - Vaste planten en rotsheesters
9209: BERGSMA DICK, BOUMAN HENK EN MATHOT GERDA.(VERTALING) - Sigmund Freud. De 'culturele'seksuele moraal en de moderne norvositeit. Actuele beschouwingen over oorlog en dood. Vergankelijkheid. Het onbehagen in de cultuur. Waarom oorlog. Cultuur en religie 3.
2543: BERGSOE, JORGEN - La poste Danoise 1624-1924. Une courte description historique.
2629: BERK, L.J.M. VAN DEN - Wereldgeschiedenis om wol
12187: BERK, GAIT L. - De Bertha, de A-Ford en de mannetjes. Onbewimpeld verslag van een boottocht.
5948: BERK, MARJAN - Als de dood. Roman. Gesigneerd exemplaar (4 mei 2000)
11322: BERKEN, TINE VAN - Hedwig's St. Nicolaasfeest
10233: BERKERS / GIESSEN, VAN DER E.A. - Beeldenboek Recreatie. Zicht op inrichting en voorzieningen.
12102: BERKEY, JOANNES LE FRANCQ - Het Verheerlijkt Leyden bij het Tweede Eeuwgetijde van deszelfs Heuchelijk Ontzet in den jaare 1574 in Dichtmaat uitgesproken in de Gasthuis kerk dier Stad op den vierden van Wijnmaan 1774
2542: BERKHOF, ASTER - Happy town
2861: BERKHOF, ASTER - Met Gods geweld
5538: BERKHOUT, A.H. (SAMENSTELLER) - Indische cultuur-almanak (met supplement voor 1912). 26E JAARGANG
5044: BERKHUYSEN, KAREL - Skaten en skeeleren in Achterhoek en Liemers. Geschiedenis, materiaal, onderhoud, gedragscode, routes, adressen.
8716: BERKLEY, GEORGE E. - Theresienstadt De geschiedenis van het 'modelkamp' van de nazi's
12315: BERKUM, DR. A. VAN - Atlas der Oude Geschiedenis in 17 kaarten en 148 platen
7300: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE. - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
1733: BERKVENS, A. M. J. A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794 Deel I Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving (1580-) 1665-1702
1993: BERLAGE H.P - Een drietal lezingen in Amerika gehouden.
5408: BERLEPSCH, HANS FRIEHERR VON - De Algemeene Vogelbescherming, haar grondslag en uitvoering. Met acht chromolithogrfiën en zeventien houtsneden.
2564: BERLING, PETER - Het bloed van de graal
12379: BERNANOS - Oeuvres Romanesques. Suivies Dialogues des Carmélites. Préface de Gaetan Picon, texte et variantes etablies par Albert Béguin. Biographie, Notes par Michel Estève
12374: BERNANOS - Essais et écrits de combat 1.
13104: BERNARD, EDMOND ET JACQUES DE VERGNIES. - Apologie du Jazz. (gesigneerd en met opdracht)
3211: BERNARDUS, R.E. - Gonadotrofinen en folliculair milieu (with a summary in English).
10173: BERNDT, G. - Physikalisches Praktikum. I. Teil Mechanik, Akustik, Wärme, Optik mit 75 in den Text gedruckten Figuren. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage
10174: BERNDT, G. - Physikalisches Praktikum II. Teil Elektrizität und Magnetismus Mit 112 in den Text gedruckten Figuren. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.
6454: BERNS, JAN, DIBBETS, GEERT EN STERKENBURG, PIET VAN - Weijnen Tnegentig Een vriendenboek voor professor dr. A.A. Weijnen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag.
13171: BERRETT, JOSHUA - The Louis Armstrong Companion. Eight Decades of Commentary.
13169: BERRETT, JOSHUA - Louis Armstrong & Paul Whiteman. Two Kings of Jazz.
12116: BERTAL, DR. TH. - Gezond bloed en sterke zenuwen langs den weg der voeding.
2073: BERTEAUT, SIMONE - Piaf.
12048: BERTHIER, EERW. PATER J. - De jonge dochter en de christelijke maagd in de leerschool der heiligen.
13864: BERTHIER, MARIE- THÉRÈSE ET JOHN-THOMAS SWEENEY - Bali. L'art de la magie.
12895: BERTOLINI, ROLF UND GERALD LEUTERT - Atlas der Anatomie des Menschen nach systematischen und topographischen Gesichtspunkten. Band 3: Kopf und Hals, Gehirn, Ruckenmark und Sinnesorgane.
8661: BERTRAND, R.J.M. (RED.) - La formation des Cartographes. Compte rendu du séminaire Rabat, Maroc. 16-21 avril, 1984
10603: BERVOETS, JAN - Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860 - 1865
10602: BERVOETS, JAN - Alexander Verhuell (1822-1897) Een levensbeschrijving.
12095: BESANT, ANNIE - De Theosofie en haar leerlingen. Twee voordrachten, gehouden Januari 1898 volgens het stenogram van Dr. J.J. Hallo.
3059: BESANT, ANNIE - Het pad van leerlingschap. Vier lezingen, gehouden op het twintigste jaarfeest van de theosofische vereeniging, te Aydar, Madras 27,28,29 en 30 december 1895.
4914: BESANT, ANNIE - De evolutie der ziel, het doel van het leven. Voordracht gehouden te Amsterdam 8 september 1896 -:- stenogram en veraling van Dr. J.J. Hallo.
7564: BESOUW, AERNOUT, F.J.M. VAN - Pathways in biosynthesis of Plan Galactolipis.
11995: BESSELING, PATER A. - Jongensstad Gouda. Mei 1948-Mei 1949
2810: BESTEN, J. J. DEN - Het landschap op één kaart Enkele methoden van integratiekartering en hun toepassing
9996: BESTEN, HEIDY M.W. DEN - Quantification of Bacillus cereus stress responses
12376: BESTERMAN THEODORE - Voltaire. Correspondance II 1739-1748.
12333: BESTERMAN THEODORE - Voltaire. Correspondance. I. 1704 - 1738
13642: BET, E.J. - De opvoeding tot arbeider.
10170: BETANZOS, RAMÓN J. - Franz von Baader´s Philosophy of Love Edited by Martin M. Herman
13332: BETHELL, TOM - George Lewis A Jazzman from New Orleans
13653: BETSKY, AARON AND ADAM EEUWENS - False Flat. Why Dutch Design is so Good.
2968: BEUGELING, JOKE (E.A) SAMENSTELLER - Thuisgebracht. Zes opstellen en zestig aanwinsten bijeengelezen ter ere van Gerard Lemmers (eerste directeur van de Commanderie van St. Jan te Nijmegen
1852: BEUKELAAR, HANS DE - 'n schakel in de keten, het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag
8351: BEUKELAAR, A. DE (EDITOR) - Oncologie Geneeskundige dagen van Antwerpen 1975
6820: BEUKERS, IR.F.M. - Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945
11821: BEUNINGEN, DR. P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525 - 1576)
1760: BEUNINGEN, P. TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
6444: BEURDELEY, MICHEL - L'Amateur Chinois des Han au XXe siécle
7757: BEURDEN, A.F. - Het Roermondsche Regeeringsgeslacht Van Wessem van het jaar 1500 tot 1906, beschreven naar authentieke stukken. Compleet met stamboom der Venlosche Regeeringsamilie De Paderborn en de verwantschap met de Van Wessems.
8650: BEVERS, BERT (E.A.) - IAMBE presenteert. (literair tijdschrift in Nijmegen)
3866: BEVERSLUIS, MARTIEN (SAMENSTELLER). - Willem Sluyter. Bloemlezing uit zijn gedichten.
9042: BEVERSLUIS, DR. J.R. - Inlandsch hout
7443: BEYENS, DR. J.TH. - Algemeene Zielkunde. Eerste deel: Inleiding- Kennis in het Algemeen- Het Zinnelijk Kenleven. Tweede deel: Verstand- Gemoedsleven of Streving- Wilsvrijheid-Willekeurige Beweging.
2210: BEZEMER, T. J. PROF. - Indonesisches Kunstgewerbe Bilder-Atlas
11611: BEZEMER, A. - God, wereld en mens in het denken van Frans Rosenzweig.
10217: BEZEMER, JOS EN STAALDUINEN, JAN VAN - Feeding the succes of breeding. De Ruiter Seeds
7314: BEZOEN, DR. H.L. - Taal en volk van Twente. Waarin verscheiden hoofdstukken over de gewestelijke taal van boeren en burgers zijn vervat, de doopceel wordt gelicht van vele oude woorden en verdere eigenaardigheden zijn beschreven van de bewoners alsmede hun bedrijf en hun dialecten
13138: BHAJAN, YOGI - Het koendalini-yoga werkboek. Asana's, mudra's, bhanda's, mantra's, pranayama's
13915: BHATT, DR. G.P. - Ancient Indian Tradtion
13102: BIAGIONI, EGINO - Herb Flemming: a jazz pioneer around the world.
9451: BICKER CAARTEN,A (E.A.) - Zeven Heerlijkheden, uit de geschiedenis van Oud Schoten.
1011: BIECHELAAR, J.B.P. - 50 jaar Kon. Ned. Voetbalbond, afd. Utrecht
11945: BIEDERLACK, JOSEPH - Het maatschappelijk vraagstuk. Bijdrage ter onderrichting over zijn wezen en zijne oplossing. Met toelating van des schrijvers uit het hoogduitsch vertaald door A.J. Verhaegen
11659: BIEGEL, PAUL (VERTALING) - De fabels van Aesopus.
1610: BIEGER, W - Handbuch der deutschen Jagd
1554: BIEHLE, JOHANNES - Theorie des Kirchenbaues vom Standpunkte des Kirchenmusikers und des Redners mit einer Glockenkunde in ihre Beziehung zum Kirchenbau
2532: BIELSCHOWSKY, ALBERT - Goethe. Sein Leben und seine Werke. In zwei Banden
10263: BIEMANS, ROBERT. - Frictie en fictie van leiderschap in een complexe wereld.
10272: BIEMOND, HELEEN (VERTELLER) - van Petertje die wegliep. Met foto's van A. Carré en tekeningen van G. Hens.
13528: BIENVILLE, ARNAUD - Jazz Hot. New Orléans.
5927: BIERENS, CORNEL (E.A.) - Rosemin Hendriks, Catalogus 1993/1994
10678: BIERENS, CORNEL / HEUVEL, THEA VAN DEN - KunstVeld. Rolling Stonesstraat, Lent-Nijmegen
10617: BIERENS DE HAAN, JOHAN C. (RED.) - Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland. 1550-1850.
12026: BIESEMAAT, JAN - Jonge honden, oude helden. Avonturen van een jonge Nederlandse onderzeebootmatroos tijdens de Tweede Wereldoorlog.
7076: BIETZ, G.J. - De Erfopvolging bij versterf volgens het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, opgehelderd door zeer beknopte Voorbeelden en Aantekeningen tusschen den tekst der betrekkelijke artikelen geplaatst.
6910: BIETZ, G.J. - Formulieren voor memorien van aangifte voor het regt van successie.
9941: BIGGELAAR, J. VAN DEN (SAMENSTELLER, E.A) - Venster op het verleden. 20 jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel.
3180: BIHALJI-MERIN, OTO - Maske sveta
8427: BIJLEVELD, C.C.J.H. - Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie Derde druk
6107: BIJLMER, DR. H. J. T. - Met de Centraal Nieuw-Guinee-Expeditie, A 1920, naar een onbekende Volksstam in het Hooggebergte
8336: BIJLSMA, DR. U.G. - Elementaire Geneesmiddelenleer.
2097: BIJLSMA, ROB G - Algemene en schaarse vogels van Nederland. (Avifauna van Nederland deel 2)
2579: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550-1650.
2901: BIJSTERVELD, A.J. (RED) - Een Rooms bolwerk? Opkomst en verval van Nijmegen als katholieke stad.
10688: BIJSTERVELD, A.J. (RED) - Een Rooms bolwerk? Opkomst en verval van Nijmegen als katholieke stad.
7686: BIK, E.A. - Met man en muis...... Uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart 1909-1997.
2077: BILDERDIJK, MR. WILLEM - Poezy. Eerste en Tweede deel. 2e druk.
4881: BILDERDIJK, MR. WILLEM - Floris de Vijfde. Treurspel.
2856: BILLINGHURST, JANE - The Spirit of the Whale. Legend History Conservation
3557: BILT VAN DER, DR.J. (RED) - Hemel en Dampkring: Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Weer-en sterrenkunde. tevens orgaan van de Nederlandsch, Indische Sterrenkunde Vereeniging.
10722: BINDER FRITZ - Du und deine Harmonika. Eine Sammlung schöner Soldatenlieder mit einer praktischen Spielanleitung Zeichnungen von John Dähmcke.
5513: BINET L.,BOURLIERE F. - Précis de gérontologie.
11830: BINNEMANS ROGER - Ons Antwerpen. Autobiografisch prentenboek van een stad in de Belle Epoque. (Gesigneerd door beide auteurs).
14132: BIONDI, LISA - Le grandi Ricette
13557: BISCEGLIA, JACQUES - Black
7891: BISCHOFF, JOHANNES - Grundlagen zur Geschichte des aus Stoffelstein nach Coburg erulierten Rotgerbergeschlechtes Dietz mit den Zweigen in Nurnberg, Stuttgart und Kärnten, 45 Bildern, und vielen Ahnen- und Tochternachkommenlisten, zugleich ein Beitrag zur Geschichte Cobur,ger Familien, besonders Aumuller, Bischoff, Fischer, Forkel, Herzog, Hoffmann, Muller, Mitlacher, Quarck, Rohrig, Schumann, Schwarz, u.v.a.
3969: BISCHOFF, CHARITAS - Beelden uit mijn leven.
3975: BISCHOFF, CHARITAS - Amalie Dietrich. Een vrouwenleven. Naar de Twintigste Duitsche Uitgave door Cl. Bienfait.
12863: BISSCHOP VAN GENT - Regel van den H. vader Augustinus met uitleggingen voor de kloosterzusters.
2006: BITAUBÉ, M. - Guillaume en dix chants
3799: BITSCH, JORGEN - Ik trok door wijde steppen... Een reis door onbekend Mongolië
1579: BITSCHNAU, OTTO - Maria unsere Mutter. Betrachtungen und Erwägungen über das gnadenreiche, verdienstvolle und für uns so heilsame Leben der allerheilighten Gottesmutter Maria, Mit Druckerlaubnis der hochwürdigsten Ordinaraite von München-Freising, Rottenburg und des Abtes von Einsiedeln.
14338: BJERGO, CHRISTIANA - The Tao of Tarot. The Way to Health, Happiness als Illumination through Qigong Dreaming
6509: BLAAUW, JAN - Getekend door een academisch leven Een halve eeuw Kees Willemen Met DVD
12781: BLACKMAN, ROGER - Invertebrate Types: Aphids
4579: BLALOCK, JR, HUBERT, M - Social Statistics
6364: BLANCHERE, H. DE LA - La Pêche en Mer Ouvrage illustre de 21 gravures
1086: BLANKEN, D. - De Laurentiuskerk van Bergambacht.
4580: BLANKENBURG, ERHARD - Mobilisierung von Recht. Studien zum soziologischen Rechtsvergleich
11208: BLANKERS, JAN EN KORVER, P. - Start Worp en Sprong. Hand- en leerboek der athletiek.
7160: BLANKESPOOR, F.W.G.B.(SAMENSTELLER) - Gelders Jaarboek 1985. Inhoudende gegevens omtrent rijks-, provinciale-, gemeente-, en waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang. 100e Uitgave.
7170: BLANKESPOOR, F.W.G.B. - Gelders Jaarboek 1984. Inhoudende gegevens omtrent Rijks-, Provinciale-, Gemeente-, en Waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang.
7171: BLANKESPOOR, F.W.G.B.(SAMENSTELLER) - Gelders Jaarboek 1983. Inhoudende gegevens omtrent Rijks-, Provinciale-, Gemeente-, en Waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang.
3089: BLASING, DR. J. - Op het spoor van de Körver.Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
10253: BLATTER, R. - Was dat nou Hedel? Impressies van ons dorp tot 1950.
12113: BLATTER, R. - Wat dat nou Hedel ? Impressies van ons dorp tot 1950. Nr. 249/1000 gesigneerd
3360: BLAUW, F.E. - Op zoek naar dieren en planten in Britisch Oost Afrika
9175: BLAZER JR. , C.J.W. - Plattegrond van Haarlem en Omstreken 5e Jaargang
2064: BLAZKOVA, JARMILLA - Wandteppiche aus Tschechoslowakischen Sammlungen.
11535: BLEEKER, G. - Landmeten en waterpassen. Beknopte handleiding voor den land- en tuinbouwer en ten gebruike bij het onderwijs aan den cursus in aanleg en onderhoud van tuinen. Weten en kunnen No 111.
10844: BLEKE, CAREL - Pim Pandoer. De ridders van de turfburcht.
4539: BLERSCH, J.K.M., - Het R.K. Kempisch verpleegtehuis te Bladel
1995: BLESSINGTON, THE COUNTESS OF - Heath´s Book of Beauty. 1836
5177: BLIJLEVENS, A.J.M. - Gebed als lofprijzing in leer en praktijk van de kerk.
4217: BLIJSTRA, R. - Rotterdam, stad in beweging.
6948: BLINK, DR. H. - Nederland en zijne bewoners. Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland. Met kaarten en afbeeldingen. 3 delen.
10896: BLINK, DR. H EN BIERMAN, W.E. - Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde. Inclusief bijbehorende atlas in 12 gekleurde platen
10080: BLINK, PROF. DR. H. EN BOERMAN, W.E. - Algemeene Aardrijkskunde voor het onderwijs I Hoofdzaken uit de natuurkundige aardrijkskunde. Met twaalf kaartjes
3308: BLINK, DR. H. - De Bewoners der Vreemde Werelddeelen: Afrika-Azie-Amerika-Australie: in hun leven,zeden en gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling, en tevens in hun verhouding tot Europesche Volken beschreven
7001: BLINK, DR. H EN KIELSTRA, MR. R.E. - Tijdschrift voor economische geographie. Orgaan der Nederlandsche vereeniging voor economische geographie. Zevende jaargang
1560: BLOCH, HENRI - Mémoires du chancelier Prince de Bülow
7526: BLOCK, PETER. - Feilloos adviseren. Een praktische gids voor adviesvaardigheden.
14376: BLOEMERS, J.H.F. - Rijswijk (Z.H.), 'De Bult'. Eine Siedlung der Cananefaten. Teil I: Interpretation. Teil II: Dokumentation. Teil III:Beilagen
7831: BLOK, PROF.DR. P.J. (INLEIDING) - Onze Schutter-Vendels en Schutterijen in vroeger en later tijd. 1550-1908 Met 50 platen en 34 illustratiën in den tekst
5163: BLOK, COR - Over beoordeling van beeldende ingrepen in de omgeving.
14156: BLOK, P.J. (E.A) - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Met portretten, afbeeldingen en gedenkpenningen en kaarten
7269: BLOKKER, JAN. - Jongens van Jan de Witt. Verschenen ter gelegenheid van de tenstoonstelling in de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 2001.
7240: BLOKKER, JAN JR. - Gazangen. Gedichten van Jan Blokker Jr. (gesigneerd)
7246: BLOKKER, JAN JR. - De Huizen. Gedichten van Jan Blokker Junior.(gesigneerd)
7218: BLOM, F,R,E. - Domus. Het huis van Constatijn Huygens in Den Haag.
1769: BLOM, F. J. M. - Christoph & Andreas Arnold and England The travels and book-collections of two seventeenth-century Nurembergers
5275: BLOM W. (RED) - Kralingen onder de rook van Rotterdam. Herdenking 100 jaar annexatie.
2637: BLONDEL, MARTIEN - Twee eeuwen Ellewaren.
6932: BLONDIN, A. (TEKST), A. BOCCAZZI-VAROTTO (FOTO'S) - Parijs 360°
13139: BLOOMFIELD, MICHAEL - Unterwegs mit Big Joe
8815: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C. - Genealogische een Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Noord-Brabant. Deel I en Deel II.
12884: BLUM-SPICKER, HELENE - Mohn. Mythos-Symbol-Gestalt.(Ausstellung vom 11.6. - 25.8.1999 )
2628: BLUM, ANDRE - Het costuum/ een geschiedenis van de mode. Het costuum tijdens het huis Valois
5180: BLUM, DR. HEINRICH - Deutscher Zahnärztekalender 1942
5776: BLUMBERGER, J.TH.P. - De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-Indie.
10507: BLUML, DR. MED. MATH. - Moderne Mondhygiène.
13586: BLYTHE, WILFRED - The Impact of Chinese Secret Societies in Malaya: A Historical Study
10949: BO YIN RA - Het gebed
3334: BOCCACCIO, GIOVANNI - Der Decamerone Deutsch von Heinrich Conrad in fünf Bänden mit den Kupfern und Vignetten von Gravelot, Boucher, Eisen der Ausgabe von 1757
1885: BOCK, E. DE - Eugeen de Bock 1889-1959. Enig jeugdwerk aangeboden door de vrienden. Nr. 67 van 200.
5169: BOCK, MANFRED (E.A.) - Van het Nieuwe Bouwen naar een nieuwe Architectuur. Groep '32: Ontwerpen, gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-1945
5374: BOCK, EMMANUEL DE - Hoe de Dieren ons Dienstig zijn.
13996: BOCKEN, CHÉRIE - Van moederland naar vaderland.
13583: BODAR, ANTOINE - Tot dienen geroepen (gesigneerd exemplaar)
10378: BODDAERT, JORIS - Roterodamum. Architectuur van vroeger in het Rotterdam vaan nu . Aflevering 1 t/m 50 verschenen in De Havenloods/Het Zuiden 15-2-'90 t/m 14-2-'91.
10568: BODDY LYNNE, COLEMAN MAX. (ED.) - From Another Kindom. The Amazing World of Fungi.
7651: BOEDIJN, DR. K.B/ KUPERUS, J.R, - Botani untuk S.M.A.
14083: BOEIJEN, W.F.J. - Het vergeten vliegveld Keent/Airstrip B82 Grave. Oorlogsgeschiedenis op de grens van Gelderland en Noord-Brabant.
14170: BOEKANIER, JOOST. (VOORWOORD) - Wie wint de Pot? van het Oud-Hollands ganzenbordspel Olympisch Stadion 10 april 1949. 2.30 uur.
2054: BOEKE, ENNO - Hoogte en Diepte, bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
3672: BOEKE, DS. R - Krommeniedijk en zijn kerk. (Nederlands Hervormde Kerk)
12870: BOEKELDER JAN / BOEKELDER RAYMOND - De historie van Zieuwent.
9602: BOEL, W.M. VAN DE (E.A.) - Historische Atlas van Limburg. I. Serie van Staatkunde Kaarten. De staatkundige kaart van Limburg en aangrenzende gebieden in de jaren 1543-1548.
14009: BOELAARS , J.H.M.C. - Head-Hunters about themselves. An ethnographic report from Irian Jaya, Indonesia.
13581: BOELAARS, J. - Mandobo's tussen de Digoel en de Kao. Bijdragen tot een etnografie
6467: BOENDER, JACOBUS - De Prinsenhof
13618: BOENDERS, FRANS - Azië. Fotografie Nand Fiems
12350: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 19e jaargang 1952
12360: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 15e jaargang 1948
7898: BOER, JULIUS DE - In memoriam Arthur Rimbaud. Een krans van stanza's.
12351: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 14e jaargang 1947
10372: BOER, HEDZERD DE (RED.) - Schrijvers over de Waal. Een samenwerking tussen de Op Ruwe Planken en de Lindenberg.
12356: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 13e jaargang 1946
9842: BOER, CEES DE - Vervolg op De Boer kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een levende Alkmaarse 'tak'. Familie uitbreiding met ruim 100 nieuw gevonden kinderen 'De Boer. Nagelaten door de zonen van Pieter Adriaanz.de Boer (15-04-1784- 09-12-1833) en Elisabeth Engel uit Oost Zaandam t.w. Stoffel, Cornelis en Dirk.
12358: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 9e jaargang 1940
12349: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 17e jaargang 1950
1994: BOER H. DE, HAMMACHER A. - Willem A. van Konijnenburg
9444: BOER, A.J. DE - Op en om de Wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied. Landschap, mensen, flora, fauna. Met 114 foto's van de schrijver en anderen.
9443: BOER, G.L. - Laren door de jaren heen. Verhalen uit de jongste geschiedenis van het Gooische dorp Laren.
12353: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers tevens Officieel orgaan der Nederlandsche Smalfilmliga 6e jaargang 1937
3847: BOER, J. DE - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vrij gevolgd naar het fransche Le Voyage à Dieppe
12362: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 7e jaargang 1938
1846: BOER, P. G. DE - Enkele Delftse Zeventiende eeuwse kerkportretten opnieuw bekeken
6838: BOER, BEP DE (E.A.) - Eemnessers door de eeuwen heen. Een uitgave in het kader van het 650-jarig bestaan van Eemnes. Inclusief Index.
3152: BOER, A.A. DE - Uurwerken. Tijdmeting, antieke kloken, reisklokken, elektrische klokken, horloges.
8058: BOER, THIJS W. DE BOER - De planten van Schiermonnikoog. Deel 1: 55 algemene en opvallende duin- en kwelderbloemen. deel 2: 55 minder algemene en/of weinig opvallende duin- en kwelderbloemen.
12355: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 18e jaargang 1951
4467: BOER, K. DE - Als een toren in onze lage landen. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan van de coöperatieve groothandelsvereniging de Handelskamer Haka'' G.A. - Rotterdam.
5182: BOER, PHILIP J. DE - Tussen Holland en Friesland. Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw.
5380: BOER, P.J. DEN - Dispersal and dispersal power of carabid beetles. Report of an symposium, held at the Biological Station Wijster, November 3-5, 1969
10655: BOER, ADRI EN MIEKE DEN - Om niet te vergeten. Honderd jaar Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel te Nieuwerkerk aan den IJssel 1888-1988
1037: BOER, A.A. DE - Uurwerken
4245: BOER, FRANCIJNTJE VAN - Dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek
14257: BOER, JOOP - Getijdenboek.
12361: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 16e jaargang 1949
8757: BOER-RAVESTEIN, YVONNE EN KLAASSEN, HENK (RED) - Gendt tussen stad en dorp
9821: BOER, CEES DE - De Boer. Kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een levende Almaarse tak.
11736: BOEREE, TH.A. - Grepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom.
14225: BOEREN,P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen.
2121: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden. ( 6 delen).Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden.
10159: BOERSMA, IR. P. - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven.
3137: BOERSMA, F. - In gespannen sfeer. Ervaringen van interim managers door F. Boersma met een voorwoord van E.L. Berg
8363: BOESTERD, MARIA H. P. DEN - Roman bronze vessels from rivers. Reprinted from Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Jaargang 17, 1967
10495: BOEVE, REINDER - Thuis in Nijmegen. Levensverhalen van Antillianen
6557: BOEYKENS, EDWIG MET MEDEWEWERKING NOELANDERS, MARC - Koi
10350: BOGAARTS, DR. MELCHIOR - Gouden Tonen. Vijftig jaar Kamermuziek in Nijmegen 1950-2000: geschiedenis, programma's, recensies.
6546: BOGAARTS, DR. M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 De periode van het Kabinet Beel 3 juli 1946-7augustus 1948 Band C
2953: BOGAARTS, M. - Gouden Tonen. Vijftig jaar Kamermuziek in Nijmegen 1950-2000, geschiedenis, programma's, recensies
6545: BOGAARTS, DR. M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 De periode van het Kabinet Beel 3 juli 1946-7augustus 1948 Band B
5673: BOGAARTS, DR. M.D. - De periode van het kabinet - Beel. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Nederlands-Indië 1946-1948. Band D eerste helft b.
5650: BOGAARTS, DR. M.D. - De periode van het kabinet - Beel. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Wederopbouw en Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat. Bijlagen Bronnen en Literatuur, Politieke tekenaars. Band D tweede helft a.
5672: BOGAARTS - De periode van het kabinet - Beel. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Nederlands-Indië. Band D eerste helft a. 1946-1948
2076: BOGAERTS, A. - Roomsche Monarchy. Vertoont in de Levens, Bedryven, Muntbeelden, en Gedenkpenningen der Westersche en Oostersche Keizeren, van Julius Cezar af tot Karel den VI.
12100: BOGAERTS, THEO - Oceania. Dagboek van een vacantie
6611: BOGDANOVIC, BOGDAN - Vom Glück in den Städten Mit 25 Skizzen des Autors Aus dem Serbischen von Barbara Antkowiak
14218: BOGERS, AD. / DINGS, MARCEL. E.A. - Sjerfkes. Nieuwe inzichten in het Nederrijns keramisch verleden van een aantal Noord- en Midden-Limburgse plaatsen. Inclusief CD.
2449: BOGHOUT, BERT VAN - Geschiedenis van Were Di Dietsland-Europa
9543: BOGIE, MAURICE (E.A.) - Een plein public: 40 jaar tijd voor de overheid. Ter gelegenheid van het 40jaar overheidsdienst van prof.dr.Nico Nelissen
13223: BOHLANDER, CARLO - Funktionelle Jazz-Harmonielehre Neubearbeitung der Harmonielehre von 1949
13028: BOHLANDER, CARLO - Die Anatomie des swing.
12531: BOIS, CORA DU - General Series in Anthropology. Number 7. The father cult of the Middle Columbia.
2414: BOISSIER,PIERE E. - Flora Orientalis sive enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto ad Indiae fines hucusque observatarum. Deel IV. corolliflorae et monochlamydeae.
8014: BOITEN, HARRY (E.A.) - Passanten. Tekeningen van Tiny van Asselt.
2300: BOJESEN, DR. E.F. - Handboek der Grieksche Antiquiteiten.
7105: BOKKEN, PETER (SAMENSTELLER) - Van Benedicta tot Cunegonda. Een artistieke benadering van het fenomeen Thorn.
6881: BOL, HANS EN VROOMKONING, VICTOR - Het formaat van Waterland.
2479: BOLANOS, ROGER - Serpientes Venenos Y Ofidismo En Centroamerica
9945: BOLD, HAROLD C. (E.O) - Morphology of Plants and Fungi.
1657: BOLK, LOUIS E.A. - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere Sechster Band
6696: BOLL, A.P.M. - Screening for Abdominal Aortic Aneurysm in The Netherlands. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen.
8643: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere Rede Een boek voor vrienden der wijsheid.
6495: BOLLÈME, GENEVIÈVE - Le peuple par écrit Préface de Jacques Le Goff
14189: BOLLEN, HEN, - Het manneneiland. Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945.
12915: BOLLY, PATRICE - Amay en cartes postales anciennes tome 2.
1189: BOLMAN, J - Handboek voor Edelsteenkunde
4414: BOLSIUS, GEBR. - Modellen van met de hand geschilderde liturgische paaschkaars-versieringen
9686: BOLTANSKI, CHRISTIAN - Leçon des Ténèbres.
8315: BOM. DR. TH. VAN DER - Philosophie van het leven, wijsgeerige Biologie
8847: BOMHOFF, D. - Complete English-Dutch and Dutch-English Pocket-Dictionary
5091: VAN DEN BON, DR. PAUL - Zuring Beschreven Rumex Nostra.Mededelingenblad en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift 8ste Jaargang- Nr. 33- Studienummer December 1990
7473: BONAE, JOANNIS - Joannis Bonae Eminentissimi S.R.E. Titulo S. Bernardi ad Thermas Carnidalis Presbyteri Opera Quotquot hactenus separatim edita suere omnia, Nunc primum in unum Corpus collecta,
11915: BONAPARTE LOUIS ( EX-ROI DE HOLLANDE ) - Documens Historiques et Réflexions sur le Gouvernement de La Hollande par Louis Bonaparte ex-Roi de Hollande.Tome Second
11920: BONAPARTE LOUIS ( EX-ROI DE HOLLANDE ) - Documens Historiques et Réflexions sur le Gouvernement de La Hollande par Louis Bonaparte ex-Roi de Hollande.Tome Premier.
11863: BONDAM, ARIANUS CORNELIS - De Ortensche Verwikkelingen. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
8266: BONDAREV, JOERI. - De kanonnen van Kapitein Nowikov
5938: BONGAERTS, M.C.E. - De scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer.
12239: BONGERS, MICHEL / BREMER, RENE - De laffe moord in Haalderen. Met opdracht gesigneerd door Michel Bongers
10326: BONGERS, MICHEL/CORNELISSEN, MICHEL E.A. - Alles kwam goed - van degradatiekandidaat tot Europees voetbal; N.E.C. - kalenderjaar 2008
8394: BONHEUR, EVA - Vijftig Spelletjes Binnens- en Buitenshuis voor jong en oud
4189: BONHOFFER, D & VON WEDEMEYER - Brautbriefe Zelle 92 .1943-1945 Herausgegeben von Ruth-Alice von Bismarck und Ulrich Kabitz. Mit einem Nachwort von Eberhard Bethge.
10732: BONN, S. - Immortellen.
7245: BONNECARRÈRE, PAUL. - Twaalf Legioen Soldaten. in 13 afleveringen van 26 minuten
1998: BONNEURE, FERNAND - Brugge beschreven Hoe een stad in teksten verschijnt
11090: BONNIER, GASTON/ DE LAYENS, GEORGES. - Flore complète portative, de la France, de la Suisse, et la Belgique
10365: BONT, F EN ROEKEL, A. VAN - 75 jaar Groenestraatkerk. Geschiedenis van parochie en kerkgebouw.
10194: BONT, CHR. DE - Het cultuurhistorisch landschapsonderzoek van het streekplangebied Midden- en Oost-Brabant Rapport 17, aflevering III Een historisch-geografische verkenning
9742: BONTE, H.W.F. - Kramers's Algemeene Kunstwoordentolk (Verklarend Woordenboek).
8859: BOOGAARD-HENDRIKS, MEVROUW R. VAN DEN - De Beeckerstaay Herinneringen uit de jaren 1935-1935, op verzoek van mijn Moeder Allegonda A. Hendriks-Reynen opgeschreven
8908: BOOM, MATTIE - 150 jaar Fotografie. , Een keuze uit de collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst.
9340: BOOMGAARD, J.E.A. - Portret van de Oude Rijn en de Holandsche IJssel.
10450: BOOMSMA, GOVERT - Inventaris van het archief van het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen 1817-1967. Inventarisreeks nr. 8
8003: BOON, WILLEM (ILLUSTRATOR) - Wat zegt de koe? Boe oe oe! (Als nieuw!)
12662: BOON, BART EN RICHARD BRAAM - Hart wijzer. Cardiologisch zapboek. Risicofactoren, symptomen, onderzoeken, beeldvormende technieken, behandelingen, ziektebeelden, cardiologie
12936: BOON, ROEL - Uijt hoven, dorpen en steden, Apeldoorn van vakantiedorp naar landelijke stad, 1940-1980
9366: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
10621: BOORSMA, P. - Duizend Zaanse molens.
4689: BOOST, CHARLES (ED.) - Dutch Film 66/68
9456: BOOT, WILLEM J.J. - Ad securitatem donatus. Tot zekerheid gegeven. 1852-2002 150 jaar . Anderhalve eeuw onderlinge waarborg 1852-2002
12508: BOOT, IR. C. - Electrische uitrusting van het vliegtuig. Deel 1: stroomverzorging.
12012: BOOT, PIET - Het plattelandsleven van Schouwen-Duiveland in vroeger tijd.
5615: BOOTSMA, A.K. (E.A.) - Drooggelegd land - blootgelegd verleden. Cultureel Historisch Jaarboek voor Flevoland.
2233: BOOTSMAN, KEES - Edam, 600 jaar stad Weet u nog... Gedenkboek juli 1982
7128: BORDEWIJK, MR. DR. H.W.C. - Leerboek der Landhuishoudkunde. Deel I en Deel II
5057: BORDEWIJK ,F. - Blokken, Knorrende beesten, Bint. (1e druk in uitgave van deze drie romans)
9091: BORGMAN, ERIK - Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en christendom.
9092: BORGMAN, ERIK (E.A.) - Opnieuw Katholiek.
12774: BORIN, FRANCOISE (ED.) - Le Tibet D'Alexandra David-Neel
11198: BORM, DRS. T.J.M.(RED.) - Biografisch Woordenboek van Tiel. Deel 2. Samengesteld door de Historische Werkgroep Tiel.
10175: BORN, MAX - Atomic Physics
13647: BORN,R.J.G. VAN DEN, DRENTHEN,M. E.A. (RED.) - Plaats: filosofische beschouwingen over verbondenheid met natuur en landschap
7112: BÖRNER, ALBRECHT/ MELIS, ROGER - Seltenes Handwerk
6258: BORREBACH, HANS - Zo bouwen wij aan ons geluk. Candlelightrimanserie
6257: BORREBACH, HANS - Journaliste verliefd. Candlelightromanserie.
12712: BORSBOOM, PROF. DR. A. - Tegenvoeters vormen van leren en filosoferen in Aboriginal Australië
6777: BORSBOOM, A., KOMMERS, J. REMIE, C - Liber Amicorum A.A. Trouwhorst. Antorpologische essays.
12428: BORST, G.J. DE - Carotid Artery Revascularization. Surgical and endovascular developments.
11321: BOS, W.J.F. - Uden en zijn college. 1886-1936
12717: BOS, PIEN - Once a mother. Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India.
12223: BOS, P.R. - Atlas voor de volksschool in 40 kaarten en 53 platen
7304: BOS, A. - De stad der toekomst. De toekomst der stad. Een stedebouwkundige en sociaal-culturele studie over de groeiende stadsgemeenschap. Met twee losse bijbehorende bijlagen.
13612: BOS, BEN - Graphic Design Since 1950. AGI, Alliance Graphique Internationale.
9903: BOS, ING. B.W. - Basisbegrippen microprocessoren.
4532: BOS, A.H. - Oordeelsvorming in Groepen. Willens, Wetens, en Wikken, Wegen. Polariteit en ritme als sleutel tot ontwikkeling van sociale organismen.
10211: BOS, MARK J.W. - Making sense of ecogenomics. On information-seeking behaviors, attitude develpmont and interactivity among adolescents.
12236: BOS, K.P VAN DEN / VERHOEVEN, L. - Leven met dyslexie.
3150: BOS, R. - Oost-Indië en de werelddeelen : een eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van de landen buiten Europa, ook voor zelfwerkzaamheid bestemd
4290: BOS, STEF - Gebroken zinnen Met beelden van Marriana Booyens
5287: BOS, H, DR. - De bloemgewassen. Derde deel.
7323: BOS, IR. W. - Honderd jaar Sliedrechtse Vrijwillige Brandweer. 1881-1981.
13656: BOSBOOM-TOUSSANT, A.L.G. - De Prinses Orsini. (3 delen in 1 band)
8103: BOSBOOM-TOUSSAINT - Werken van Bosboom-Toussaint. Het huis Lauernesse, De graaf van Deevonshire, Engelschen te Rome.
2059: BOSC, ERNEST - Dictionnaire de l'Art, de la curiosite et du bibelot
5748: BOSCH, MR. H.G.(SAMENSTELLER) - Heerde, historisch gezien.
10607: BOSCH, ANTOINE - Korenmarkt van handelscentrum tot uitgaanscentrum.
8435: BOSCH, BAS (RED) - Schnauzers in Nederland. Ter gelegenheid van 75 jaar Nederlandse Schnauzer Club.
1734: BOSCH, LEONARDUS JOHANNES MARINUS - Petrus Bertius 1565-1629
12460: BOSCH, JAN TEN - Endovascular repair of acute and paraanastomotic abdominal aneurysms. Clinical results and detection of complications
4107: BOSCH, A. & WESSELS, L. - Veranderde grenzen. Nationalisme in Europa. 1919-1989
6563: BOSCHMA, PROF. DR. H. - TEMMINCKIA a journal of systematic zoology Volume X With 7 plates and 42 figures
3043: BOSCHMA, KEES - Reizen in Napoleons tijd. Een avontuurlijke en soms hachelijke onderneming.
12852: BOSCHMANS, JAN - Eva onder de leeuwen.
2164: BOSE, J.H. - Had de mensch met één vrou niet connen leven...'. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw
9604: BOSKER, A. - Literary Criticism in the age of Johnson
12432: BOSMA, JAN - Quality control in vascular surgery.
6397: BOSMA, K. - Ons Nederland in kaart en beeld Aardrijkskunde in kaarten, lessen en taken Deel 5
8095: BOSMAN, WILBERT - Amfibieën en overstromingsdynamiek.
8623: BOSMAN, PERRY - De laatste Gulden. Gedenkboek bij het afscheid van de gulden
3119: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij
12263: BOSSCHA, HERM. - Bibliotheca Classica sive Lexicon Manuale qou Nomina Propria Pleraque apud Scriptores Graecos & Romanos
2293: BOSSCHA, MR. HERMAN - Geschiedenis der Nederlandsche staats-omwenteling in achttienhondert dertien (1813)
9404: BOSSCHA, DR. J. - Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen. Vierde boek: Physische Optica.
3068: BOSSCHER DOEKO EN WAALDIJK BERTEKE. - Ambon. Eer & Schuld. Politiek en Pressie rond de Republiek Zuid-Molukken.
5724: BOSSENBROEK, PHLIP - HET LAND VAN PEEL EN MAAS. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland
11336: BOSSNET, JACOBUS BENIGNUS EN ANDEREN ZIE BESCHRIJVING - Leerrede over Rom. VI : 2 gehouden bij gelegenheid van het jubeljaar en andere titels zie omschrijving
6871: BOSSUET - Dicours sur l'histoire universelle. Tome premier et tome second.
9923: BOSSUET - Discours sur L'Histoire Universelle
1090: BOSTERS, CASSANDRA - Werk van Pam G. Rueter
13608: BOSWORTH, C.E. - History of Civilizations of Central Asia Volume IV The age of achievement : A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Part Two: The Archievements.
6222: BOTHENIUS BROUWER, A. J. - Twee eeuwen aan de Schie 1727 - 27 september - 1927 Gedenkschrift van Abraham van Stolk en Zoonen
3636: BOTKE, DR. J. - De Hondsrug. Uitgaven der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging. No. 2
11543: BOTMAN, S,P. - Platenatlas contructieleer Deel II. Voor Timmerlieden ten behoeve van het Nijverheidsonderwijs
13662: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
2900: BOTS, HANS & KERKHOFF, TOON - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis v an de kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679.
13936: BOTTEMA, J.W.T. - Market Formation and Agriculture in Indonesia from the Mid 19th Century to 1990.
3141: BOUCABEILLE, L'-COLONEL BREVETÉ - La Guerre Turco-Balkanique 1912 Thrace-Macédoine-Albanie-Epire (avec 11 cartes en couleurs hors texte et 10 croquis dans le texte) 2e Edition
12633: BOUCHOT, HENRI - Brantome: Les dames Galantes. Tome Second
9335: BOUDON, HENRY MARIE - Les Saintes Voyes de la Croix, Où il est traité de plusieurs peines intérieures & extérieures, & des moyens d'en faire un bon usage Chrétien
8930: BOUDON, HENRY MARIE - Les Saintes voyes de la Croix. Où il est traité de plusieurs peines intérieures
11642: BOUHUYS, MIES - De dag dat Tommy drie werd. Prentenboek uit Theresienstadt, van Bedrich Fritta.
6697: BOUKEMA, HARM - Russell's Second Paradox. A Dialectical Analysis of 'On Denoting'. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Filosofie.
13236: BOULTON. DAVID / BARBER, CHRIS (FOREWORD) - Jazz in Britain
13710: BOUMAN, OLE AND BEHRANG MOUSAVI (INTRODUCTIONS) - Dutch architecture in 250 highlights. Preserved by the Netherlands Architecture Institute.
8472: BOUMAN, OLE )RED' - Op het breukvlak van twee millennia. Gedachten over architectuur
6560: BOUMAN, KITTY - Hildegaard von Bingen de Dans van het Levende Licht
13115: BOUMAN, EVA - Workshops. Opkomst en ontwikkeling
3113: BOUMAN, JOHS - Nederlandsche Handelscorrespondentie
7499: BOUMAN, DR. P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943.
13894: BOURDIEU, PIERRE - In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology
13892: BOURDIEU, PIERRE - Homo Academicvs
8654: BOURGEOIS, CHARLES. - La Suisse Romande. Balades Lemaniques.
7529: BOURGUIGNON, M. - Conférence des cinq codes Entre eux et avec les Lois et Réglemens sur l'organisation et l'administration de la justice, les Tarifs des frais et dépens en matière civile et criminelle
10044: BOUSFIELD, GUY - In Search of Alice. Being the Adventures of William in Underland
11086: BOUTENS, P.C. - Sonnetten
12158: BOUTENS, P.C. / LENSVELT, FRITS - Middelburg's Overgang. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt no. 281/1000
12039: BOUVY, J. - De ster der negentiende eeuw. De H. Joseph. Beschouwing zijner deugden. Gevolgd van de bezoeken bij den H. Joseph voor iederen dag der maand.
14334: BOUW, P.M. OP DEN (E.A.) - Kwartieren van Her en Der II
6105: BOUWENSCH, K. W. - Taktische beschouwingen over het gevecht der verbonden wapens.
14339: BOUWER, ALBA - Stories van Rivierplaas.
9442: BOUWHUIS, J. - Watermolens tussen Vecht en Oude IJssel
7068: BOUWMAN, IR. L.H. - Ruilverkaveling. Praktijkuitgave.
4672: BOUWMAN-VAN TERHOLEN, S.M. EN GROOTHOFF, A.C. - De rode grabbelton. Een verzameling knutselwerkjes en spelletjes. 1e druk
4673: BOUWMAN-VAN TERHOLEN, S.M. EN GROOTHOFF, A.C. - De gele grabbelton. Een verzameling knutselwerkjes en spelletjes. 1e druk
10746: BOUWMANS, TONI EN KAYZER, WIM - De zaak Annie E.
11487: BOVENDEAARD, KAREL - Henno. In de knop ge-bro-ken.
11673: BOVENDÉERT, PROF.MR. P.P.T. (E.A.) - Grensverleggend staatsrecht. Opstellen aangeboden aan prof.mr. C.A.J.M. Kortmann.
6463: BOVES, L. - The phonetic basis of perceptual ratings of running speech
13201: BOWEN, MICHAEL - Mike Daniels and the Delta Jazzmen
9773: BOWES, BRYAN G. - A Colour Atlas of Plant Structure.
7672: BOYMANS, MR. F.J.O. - Beschrijving der schilderijen in het Museum te Rotterdam.
12956: BRAAT , W.C. - Artefact - 150 jaar Rijksmuseum van Oudheden 1818-1968. Een keuze uit de verzamelingen.
9801: BRABANDER, J.P. - Verkopen in de woninginrichting
9011: BRABERS, JAN - Hippocrates op Heyendael. Onstaan en ontplooiing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen 1951-2001.
2903: BRABERS, JAN EN SCHREUDER, O. - Proeven van eigen cultuur Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen1923 -1998 Deel1 1923-1960 door Jan Brabers en Deel 2. 1960 - 1998 door O. Schreuder
12957: BRABERS, JAN - Een zoet juk. Rectores magnifici van de Radboud Universiteit over hun rectoraat 1923-2014
4751: BRACHER, R. - Field Studies in Ecology
1521: BRACKETT, OLIVER - English Furniture Illustrated
12941: BRACKMAN LEVI AND SAM JAFFE - Jewish Wisdom for Business Success: Lessons from the Torah and Other Ancient Texts
13381: BRADFORD, PERY. - Born with the blues. Perry Bradford's own story.The true story of the pioneering blues singers and musicians in the early days of Jazz.
3414: BRADLEY, HELEN - Quand nos grand meres recreaient le monde
3415: BRADLEY, HELEN - QUAND NOS GRAND-MERES ETAIENT PETITES images d'une enfance édouardienne
3160: BRAININ, GREGOIRE - Afin que...l'amour ne meure. Poèmes.
3586: BRAKMAN, P.J. - Kevers en hoe deze te determineren.
9023: BRAMMETJE (= M.H. DU CROO), - Eigenwijze liedjes van Brammetje. Gezingzegd door den liedjesspeler Cor Ruys. Op muziek gezet door Han Beuker. Voorwoord van Johan Luger.
7842: BRAND, MAX - Sloome Joe.
7078: BRAND, MR. JOHAN ARNOLD - De Voortreffelijkheid van den Mensch. Antwoord op de Prijsstoffe: een Nadrukkelijk Betoog van de Voortreffelijkheid van den Mensch Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
2113: BRAND, STEVEN VAN DEN - De plantengroei van Winterswijk
3429: BRAND, J.W. - De automobiel en haar behandeling.
10306: BRANDARIS - De voornaamste hoenderrassen.
8214: BRANDE, J. VAN DEN - Algemeene Insectenleer.
7294: BRANDELER, MR. P. VAN DEN - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 delen Suppletoire inventaris in 1 band.
4027: BRANDENBERGER, HEINRICH. - Fertigungsgerechtes Konstruieren Mit einer Einführung in die persönliche Arbeitstechnik des Konstrukteurs
13852: BRANDEWIE, ERNEST - Contrast and Context in New Guinea Culture: The Case of the Mbowamb of the Central Highlands
14353: BRANDS, J.J. (E.A.) - Waar eens de boekweit bloeide. Schetsen uit de geschiedenis van Nieuw-Dordrecht.
5286: BRANDS, A.F.A. - Enige Zootechnische aspecten van retentio secundinarum bij runderen. Incl. bijbehorende tabellen.
12721: BRANDT, ERIK - On War and Anthropology. A History of Debates concerning the New Guinea Highlands and the Balkans.
13711: BRANDT, ANTHONY (EDITOR) ROOSEVELT, THEODORE - The adventures of Theodore Roosevelt
6230: BRANS, A.B.M. - `'s-Hertogenbosch Herdenking 750-jarig Bestaan Juli 1935 Officieel Programmaboek
3064: BRAUCH, M EN BANGERT, A. - Speelgoed. Blikken speelgoed uit het begin van deze eeuw.
7566: BRAUDEL, FERNAND. - El Mediterraneo y el Mundo Mediterraneo en la Epoca de Felipe II. Tomo Segundo.
11772: BRAUN, M EN W.J. RIJSTERBORCH - Hoe leer ik zwemmen? Moderne Zwemmethode.
13644: BRAUN, LILY - Herinneringen van eene socialiste. Roman
12313: BRAUN, HELMUT J. - Die Organisation des Stammes von Bäumen und Sträuchern Mit 137 Abbildungen.
9627: BRAYBROOKE, PATRICK - Gilbert Keith Chesterton. With an introduction by Arthur F. Thorn
10906: BRAZIL, ANGELA - De Nieuwe van Zonnehoek
5202: BRECKWOLDT, NEUMANN, BRAUER - Exempla endocrinologica. Pictorial atlas of the physiology and morphology of the endocrine system. Volume 1
5189: BRECKWOLDT, BEIER, NEUMANN EN BRÄUER - Exempla endocrinologica. Pictorial atlas of pathophysiological aspects of the endocrine system.Volume 3
5190: BRECKWOLDT, BEIER, NEUMANN AND BRÄUER - Exempla endocrinologica. Pictorial atlas of the climacteric and the pathogenesis of osteoporosis. Volume 3. An edition for doctors from Schering.
8102: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en Aanteekeningen van Dr. J.A.N. Knuttel. Liederen, Gedichten en Proza.
9312: BREDOW, G.G. - Kort begrip der Algemeene Geschiedenis of Verhaal der Merkwaardigste Gebeurtenissen uit Dezelve. Tweede en Laatste Deel. (los deel)
12468: BREEK, J.C. - Quality of life and health status in patients with intermittent claudication.
9449: BREMER, J.T. - Wiringherlant. Deel 1. Hoofstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen + deel 2. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en het volk van Wieringen sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee
1975: BREMMER, H. P. - Het compleete etswerk van Adriaen van Ostade In facsimile lichtdruk naar de origineelen uit het rijks prentencabinet met een inleidend woord van H.P. Bremmer
12112: BREMNESS, LESLEY - Kruiden Het complete naslagwerk voor het kweken en gebruiken
11083: BREMS, BODIL (E.O) - Koge Kunst
8397: BRENT, FRED C. - Goede manieren
11551: BRESLAU, P.J. - Ultrasonic Duplex Scanning in the evaluation of Carotid Artery Disease.
9944: BRETELER, F.J. - Herbarium Vadense 1896-1996. Department of Plant Taxonomy Wageningen Agricultural University The Netherlands.
12526: BRETHERTON, LUKE - Hospitality as Holiness. Christian Witness Amid Moral Diversity.
9375: BREUEKELEN, J. A. VAN ET AL - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege
7099: BREUGEL, KOOS - Faire Face. Uitgegeven ter gelegenheid van de foto tentoonstelling 7 september- 31 oktober 2010 te Parijs
8693: BREUKER, HANS - Quatre Gousses d'Ail.
7431: BREULS, C. - Mastreechse Preùtsches met bijveugsel van weurd, gezekdes en gedichte. veur et Vademecum Geïllustreerd door A.V. Olterdissen
13761: BREURE, MARNEL - Het land van Legba. Voodoo in Afrika
2648: BRIDGEMAN, H. - An Album of Cigarette Cards. Travel & Transport.
10108: BRIDGES, E.M. - World Soils
10257: BRIEDE, J.P. (E.A.) - Historie en Natuur van Maarn-Maarsbergen. Incl. Losse bijlage(kaart)
12515: BRIGOU, GUIDO - Passionele stilte
7841: BRILLEMAN, EVELINE - Rondom het Westerdok. De geschiedenis van De Gouden Reael.
6541: BRILLI, ATTILIO ( A CURA) - La malinconia nel Medio Evo e nel Rinascimento
7219: VAN DEN BRINK, GABRIEL - Hoge eisen, ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland
10119: BRINK, DR. JAN TEN - Parijs tijdens de Roode Terreur. Eerste en Tweede deel in één band.
14190: BRINK, HENK VAN DEN - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
10768: BRINK, G. VAN DEN - Agressieve jongeren. Over jeugd, agressie en beschaving in Nederland
5134: BRINK, J. TEN - Gerbrand Adriaensen Brederoo. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche Blijspel der zeventiende eeuw.
2962: BRINKHOFF,J.M.G.M - Kent u ze nog... de Nimwegenaren. 2e druk.
2929: BRINKHOFF DR. JAN - Het testament van Stijn Buys. De jongste eeuw der Beide Weeshuizen.
2950: BRINKHOFF, DR. J. - Een eeuw De Gelderlander-Pers 1848-1948
10702: BRINKHOFF, DR. J.M.G.M - Een eeuw De Gelderlander-Pers. 1848-1948
2936: BRINKHOFF, DR. JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen
2947: BRINKHOFF, DR. J. - Nijmegen vroeger en nu.
11569: BRINKHOFF DR. JAN - Nijmegen in vertellingen.
12851: BRINKHUIS, MARTINE (RED.) - Koppeltekens. Vier kunstenaarsparen, vier dialogen
8021: BRINKKEMPER, O (E.A) - Vakken in vlakken. Archeologische kennis in lagen.
10800: BRINKLEY, DOUGLAS, (INTRODUCTION) - The Clinton Years. The Photographs of Robert McNeely.
9290: BRINKMAN, JAN ALBERT - The analysis of fault diagnosis tasks. Do verbal reports speak for themselves.
1607: BRO, L. - La trinité et son quartier 1850-1950
13561: BROADBENT, DONALD (EDITOR) - The Simulation of Human Intelligence.
13084: BROCKEN, PEPIJN - The diagnosis of suspected lung cancer: impact of practice organization on timeliness and distress.
10984: BROCKHAUS, CLAUS (RED.) - VPRO Nummer 42. 21 okt t/m okt 1978.
5299: BRÖDNER, ERIKA/KROEKER, IMMANUEL - Schulbauten (Volksschulen, Gewerbeschulen, Oberschulen, Universitäten)
11048: BROECK, D. VAN DEN (E.A.) - Nederlandse namen van korstmossen.
9412: BROECKE, MARCEL P.R. VAN DEN - Ter Sprake, spraak als betekenisvol geluid in 36 thematische hoofdstukken.
4623: BROECKHOVE, MAURITS - Zeven eeuwen stukwerkers
4463: BROEDER, J. DEN - Het ontstaan en de ontwikkeling van Rotterdam
7877: BROEK, PROF. DR. A.J.P. - Leerboek der Algemeene Ontleedkunde voor Tandartsen.
11743: BROEKHUIJSE-BROM, MARGRIET. - Heilige Huizen en heilige huisjes. Geschiedenis van kerk en geloof in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
3869: BROEKHUIZEN, JOHANNA VAN - Ewig Gister, Suid-Afrikaanse Skets
10065: BROEKMEYER, M.J. - De BAM: de tweede Transsiberische spoorlijn.
5478: BROEKSMA, F.A. (E.A.) - De Veldnamen Van Koudekerke (W) incl. map met kaarten.
9093: BROERE, AD. - Geld komt uit het niets. De financiële goocheltrucs ontmaskerd.
8446: BROERSMA, ROUKE - Scheupers van de toal Bloemlezing van de Drèentse Schrieverij 1837-2003 Met opdracht en gesigneerd door auteur
7258: BROERSMA, MARCEL - Tegen de trend. Regionale journalistiek in een veranderende samenleving.
4552: BROERSMA, HAITZE JOUKE - Hamilton cycles in graphs and related topica
5252: BROERSMA, DR.R. - De Lampongsche Districten. Met een kaart en 24 illustraties.
4130: BROHIER, R.L. - Food and People.
8092: BROK, ED. - Theo van Eijck. Kaper tegen wil en dank.
5037: BROLSMA, R. - Ypeus
10023: BROMBACHER, A.A. DRS. EN HOOGENDOORN, W. DRS. - Aardkundigen Waarden in de Provincie Utrecht
9937: BRON JR, M. - 50 jaar noeste arbeid ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Gebr. M. en W. Bron B.V.
1430: BRONGERS, DR. J. A., ELIAS, DRS. B. G. J., KEMPERDINK, DRS. R. M. - Amersfoortse opstellen
8364: BRONGERS, J.A. - Protohistoric worked human skull bone in the Netherlands. Reprinted from Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 17,1967
8365: BRONGERS, J.A. - Evidence of Trespanning Practice in the Netherlands during Pre- and Protohistoric Times. Ultra-violet Fluorescence Photography of a Soil Silhouette of an Interred Corpse
8958: BRONGERS, J.A. (RED.) - Golf. Officieel orgaan van het Nederlandsch Golfcomité. 18e Jaargang No.1 15 januari 1954 tm No. 12 15 december 1954.
2204: BRONSHOFF, BOB, SOMMER, RENÉ EN LIESHOUT, NICO VAN - Mijn beste vriend
4682: BROOKER, JOHN - Movie Memories
13619: BROOME, RICHARD - Aborigials Australians. Black Responses to White Dominance 1788-2001.
10354: BROOS, W., - Op de hoogte van de Waalheuvel.
13700: BROOS, KEES - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw.
13489: BROPHY, BRIGID - Prancing novelist;: A defence of fiction in the form of a critical biography in praise of Ronald Firbank
4142: BROUNS, MARGO. - De homo economicus als winkeldochter. Theorieen over arbeid, macht en sekse.
5709: BROUNS, JOOP/ HEIJS FRANCIEN - Structural and functional aspects of seagrass communities and associated algae from the tropical West-Pacific.
9459: BROUWER, D.(BEWERKING) - Gids voor Enkhuizen. Nieuw geillustreerd
9491: BROUWER, EMIEL - Restoration of Atlantic softwater lakes and perspectives for characteristic macrophytes.
9489: BROUWER, E. (E.A.) - Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutofiëring van oppervlaktewateren. Eindrapport monitoringsprogramma derde en laatste fase.
2958: BROUWER, DR. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen.
12064: BROUWER, TS. - Dr. J.A. Stapf's opvoedingsleer in den geest der Katholieke Kerk.
1868: BROUWER, DR. G.A. - Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland.
9982: BROUWERS, KEES - Groeten uit Drimmelen van verleden tot heden.
13582: BROUWERS RUUD. - Rotterdam; Metropool aan de Maas
13345: BROWN, HENRY T. - Cinq cent et sept Mouvements Mécaniques. Renfermant tous ceux qui sont les plus importants , dans la dynamique , l'hydraulique , l'hydrostatique , la pneumatique , les machines à vapeur , ls moulins et autres machines , les presses , l'horlogerie et les machines diverses
13808: BROWN, DAVID (AUTHOR COORDINATOR) - 500 must- be- there events.
3349: BRÜDER GRIMM - Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm Mit sechs farbigen Bildern von Luise Kumpa Eine Auswahl von einundfünfzig Márchen
12887: BRUEREN, J.W.R. - Het terrassenlandschap van Zuid-Limburg (avec resumé en Francais). Compleet met 3 gekleurde kaarten.
11608: BRUEREN, RAINIER - Metafysiek in meervoud. De Godsidee en de vraag naar waarheid bij Scotus Eriugena en Hegel.
1821: BRUGENSI, - Commentarius in Sacro-Sancta Quatuor Iesu Christi Euangelia ut et reliqua, majorem ad s. scripturae lucem, opuscula omnia
7317: BRUGGEMAN, J. - Onderwijs in meervoud. De voorgangers van de Hogeschool Rotterdam
11472: BRUGGEMEIJER, B.G.P.G. - Bewogen bestaan. Een historische analyse van de fysieke en sociale milieus van de Nederlandse woonwagenbevolking. Schets van een mogelijke benadering van de problematiek van de woonwagenbevolking in de Nederlandse samenleving.(gesigneerd)
1254: BRUGGENCATE, IR. A. TEN - Hollandsche Molens
10033: BRUGGENCATE, K. TEN - Engelsch Woordenboek. Eerste deel: Engelsch-Nederlandsch. Tweede deel: Nederlandsch-Engelsch
10321: BRUGGHEN, MR. J.J.L. VAN DER - Troostrede aan het oude Nijmegen.Naar de originele uitgave verschenen in 1861 bij Kemink en Zoon te Utrecht.
3023: BRUGGHEN, J. VAN DER - Troostrede aan het oude Nijmegen
3833: BRUGGHEN, MR. G. T. VAN DER - Papa gaf permissie Blijspel in Een Bedrijf Naar het hoogduitsch voor het Nederlandsch Tooneel bewerkt Vijfde druk
2713: BRUGMAN - Wiben en de Katten
1147: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Geschiedenis van Amsterdam. Tweede , herziene en bijgewerkte druk
8288: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden.
8900: BRUIJN, C.A. EN SCHUKKING, W.H. - Naarden 1350-1950. De Geschiedenis van een Nederlandse Vesting. Met platen en schetsen
13984: BRUIJN, M. DE - The World of Jan Brandes, 1743-1808.Drawings of a Dutch traveller in Bataviam Ceylon and Southern Africa.
2225: BRUIJN, ANNE SOPHIE DE - Wouter Mikmak (1891-1976)
9804: BRUIJN, J.H.B. DE - Cardiovascular and renal effects of angiotensin converting enzyme inhibitian in man.
5391: BRUIJN, DR. J. DE (E.A.) - De verzorging van den zuigeling. Handleiding voor de verpleging van het kind in het eerste levensjaar.
8043: BRUIJNING, C.F.A. - Encyclopedie van Suriname.
9481: BRUIL, INEKE (E.A.) - Integrale gebiedsontwikkeling. Het stationsgebied 's-Hertogenbosch
7368: BRUIL TRAANBOER, L.E. EN BRUIL TRAANBOER-VELDHUIS, J.W. - Die goeie ouwe tijd....? in Wisch Waargebeurde verhalen en archiefstukken
8913: BRUIN, DICK DE (E.A.) - Ooievaar. De toekomst van het rivierengebied. Met een voorwoord van S.L. Mansholt.
13357: BRUIN, LEO W. - Malvina My Sweet Woman The story of Big Joe Williams
10838: BRUIN, J. DE (E.A.) - Werkboek met wapens en munitie voor de politie-opleiding.
13888: BRUIN, JAN DE - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië in de vuurlinie, 1873-1949.
11489: BRUIN, G.P. - La Komencanto. Eenvoudig Esperanto Leerboek.
10734: BRUIN, JAN DE/ FERÉE, GUUS. - NS LOC 3737. De laatste jumbo.
14188: BRUIN, R.E. DE ( RED. ).E.A. - Een paradijs vol weelde. Geschiedenis van de stad Utrecht.
14265: BRUINING, J.R. - Vlagtwedde. De historie van Vlagtwedde en omgeving, een verzameling foto's en ansichtkaarten van ca. 1880-1930 verzameld en bijeengebracht door J.R. Bruning.
3460: BRUNET DE ROCHEBRUNE, DR. W.F.H. - Het geslacht Brunet de Rochebrune. Knoniek eener hugenotenfamilie in Nederland.
5725: BRUNHES, JEAN - AUTOUR DU MONDE REGARDS D'UN GEOGRAPHE/REGARDS DE LA GEOGRAPHIE
14247: BRUNO, JEFFREY J. - Edible microalgae. A review of the Health Research
12318: BRUNOFF, M. ET J. DE - Marie de Rabutin-Chantal Marquise de Sevigne. Nr 376/500 Signed by editor.
12393: BRUS, H.H. / HULSHOF-HERWALT, H.B.A. / LUEB, J. / VELDMAN, B.L.A.M. - Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van de viering van het duizendjarig bestaan van Lichtenvoorde 945 - 1945
11873: BRUSSE-VAN DER ZEE, LIES (E.A.) - Balanceren op de smalle weg. Liber Amicorum voor Kees van Duin, Alle Hoekema en Sjouke Voolstra.
7549: BRUSSE, PAUL - Overleven door ondernemen. De argrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850. (with a summary in Englisch). A.A.G. Bijdragen 38.
1326: BRUSSE, M.J. - Wilton1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's machinefabriek en scheepswerf.
2089: BRUSSE, A.T. - Curacao en zijne bewoners.Unchanged reprint of the original edition Curacao 1882.
1036: BRUTON, ERIC - Clocks & Watches
1807: BRUYÈRE - Les caractères de la Bruyère 3. tome premier, tome second et tome toisieme
10407: BRUYLAND, KATRIEN (VERTALING) - Lofts. Ruimtes om te wonen en te werken.
12363: BRUYN, WILLEM ADRIAAN DE / KONING, HENK DE - Alles wel in Well
13837: BUBER, MARTIN - Ein Land und zwei Völker. Zur jüdisch-arabischen Frage. Herausgegeben und eingeleitet von Paul R. Mendes-Flohr
1549: BUCH, DR. W. J. M. - Catalogus der bibliotheek van het koninklijk instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië. Derde supplement
1976: BUCH, BOUDEWIJN KUYPER BUBB - Bibliotheca didina et pinguina The library of Boudewijn Büch Part 1, 2 and 3
10769: BUCHHEIT, GERT - De Duitse Geheime Dienst. Geschiedenis van de militaire veiligheidsdienst.
13193: BUCHMANN-MOLLER, FRANK - Is this to be my Souvenir? Jazz Photos From The Timme Rosenkrantz Collection 1918-1969
13144: BUCHNER, DR. ALEXANDER - Musikinstrumente im Wandel der Zeiten
3917: BUCKEN, VERONIQUE - Het kasteel van Seneffe. Centrum vooor edelsmeedkunst van de Franse gemeenschap.
13070: BUCKNER, REGINALD T. - Jazz in Mind: Essays on the History and Meanings of Jazz
1370: BUDAY, GEORGE - The History of The Christmas Card Second impression
12186: BUDDINGH, C. (E.A.) - Met de Anna onder zeil.
9844: BUDGE, IR. E.A. WALLIS - Cook's handbook for Egypt and the Egyptian Sudan.
11042: BUEKERS, DR. P.C.B. - Onze vogels. Bewerkt naar Friderich's Naturgeschichte der Deutschen Vogel. Mit 46 gekleurde platen.
13030: BUENEN, KEES (E.A.) - Wereldberoemd in Den Bosch. De geschiedenis van de Bossche popmuziek.. Compleet met 43 cd's achterin.
8836: BUHLE , DR. C.A - Raupen- und Schmetterlings-Kalender der deutschen bis jetzt bekannten Falter nach Ochsenheimer und Treitschke
7769: BUHRMANN, FRANS. - De Fransch-Pruissiche oorlog. De oorlog met het Keizerrijk.Met kaarten, platen en portretten. (Eerste deel). Pruissens strijd tegen de Republiek (Tweede deel). Met 38 platen en portretten.
11709: BUIJKS, HENK - Van den Grave aff totter Diezen toe1307-1996. Bijna 700 jaar waterschappen in het Maasland.
13000: BUIN, YVES - Thelonious Monk. Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres.
10918: BUIS, R.A. EN NIERICH, F.A.C. - Stoomketels Deel 1.
11681: BUISKOOL, MR. DR. J.A.E. - Mogen wij u straffen? Proeve tot verklaring van den rechtsgrond der straf.
9438: BUISSINK, FRANS - Ode aan de Achterhoek. De Achterhoek gezien door natuurfotograaf Fred Hazelhoff.
14060: BUISSINK, FRANS - Natuurgids van Noord-Holland : Noordhollands Landschap - Vereniging Natuurmonumenten - Goois Natuurreservaat - Staatsbosbeheer - PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland - Gemeentewaterleidingen Amsterdam en andere natuurterreinbeheerders
1415: BUITER, D EN VELE ANDEREN - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Steenwijk.
3260: BULDER, ALBERT - Sociaal kapitaal en reorganisaties in de publieke sector Social capital and public sector reorganizations ( with a summary in English)
9605: BULLETT, GERARLD - The Innocence of G.K. Chesterton.
1944: BULLIVANT, LUCY - International interiors 3. Offices, Studios,Shops, Restaurants, Bars, Clubs, Hotels, Cultural en Public Buildings.
14272: BUNGENER, L.F. - Trois sermons sous Louis XV. 1e deel: Un sermon a la cour. / 2e deel: Un sermon a la ville. / 3e deel: Un sermon au désert
2260: BUNGENER, FELIX. - Julien ou la fin d´un siecle.
6732: BUNJAN, JOANNES - Den heyligen oorlog door Joannes Bunjan, ... Uyt 't Engels vertaalt. Met vernieuwde kopere Figuuren
1864: BURCKHARDT, CARL.J. - Richelieu. Teil I: Der Aufstieg der Macht. Teil II: Behauptung der Macht und kalter Krieg. Teil III: Grossmachtpoliktik und Tod des Kardinals.
11690: BURDACH, DR. K.F. - Menschkunde. Eene handleiding tot de kennis van den mensch. Voor beschaafde lezers.
14052: BUREN, J.H. VAN - Grootheid en val der heeren van Arkel. Een oorspronkelijk-geschiedkundig-romantisch-tafereel uit het begin der XVe eeuw.
1739: BURG, MARGREET VAN DER - Geen tweede boer Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968 (with a summary in English)
3132: BURG, MARTIJN VAN DER - Tot laste der Stadt Rotterdam De verkoop van lijfrenten en de Rotterdamse renteniers (1653-1690)
14414: BURGENER, MARTIN - Die naturraumlichen Einheiten auf Blatt 110 Arnsberg. Geographische Landesaufnahme 1:200.000
1655: BURGER HZN, DR. D. - Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland
3403: BURGERS, H.G. - Materialenleer voor metaalbewerkers. Deel I: van erts tot ijzer en staal.
3404: BURGERS,H.G. - Materialenleer voor metaalbewerkers. Deel II: Materialen, handelsvormen, afmetingen en eigenschappen.
1291: BURGERSDIJK, L.A.J. (VERTALER) - De werken van William Shakespeare.
10605: BURGGRAAFF GEORGE EN DE JONG, WIL. - Arnhem en de Veluwezoom/ Arnhem and surroundings. Een fotografische impressie
7834: BURGMEIJER, J.J. - De godsdienstige beweging in Engeland of de voortgang van het katholicismus en de terugkeer der Anglikaansche Kerk tot de Eeenheid. Door een' katholijk uit het Fransch.
12002: BURGT, F.P. VAN DE - De celebratione missarum: fragmentum juris canonici quod humillime Pio Papae IX supremi pontificatus annum vicesimum quintum explenti D.D.D.
5197: BURGTER, KIKI (E.A.) - Klinische immunologie in Groningen 1971-2001
4407: BURKEN, H.L. VAN - Weverij-voorbereiding.
13756: BURKHARDT, FREDERICH (A.O) - Evolution. Selected letters of Charles Darwin 1860-1870.
13131: BURKHARDT, JOHANNES - Anton Fugger (1493-1560) Vortrage und Dokumentation zum funfhudertjahrigen Jubilaum
8511: BURKHART, PROCOP - Vollstandige Christenlehrpredigten für alle Sonn- und Festtage, in welchen was ein Christ wissen, glauben, hoffen, lieben, gebrauchen enz. V. Theil Zweiter Jahrgang der sonntaglichen Reden
8541: BURKHART, PROCOP - Vollstandige Christenlehrpredigten fur alle Sonn- und Festtage, in welchen was ein Christ wissen, glauben, hoffen, lieben, gebrauchen, meiden, uben ubd gewartigen soll II. Theil
9057: BURNSTEIN, DANIEL - Yen. Het Nieuwe Japanse Imperium.
10297: BURNSTEIN, DANIEL - Yen!. Japan's New Financial Empire and its Threat to America.
2678: BURTON, ANTHONY - The Canal Builders
12634: BURTON, L.C. - Barefoot in the Creek. A Group Settlement Childhood in Margaret River.
13796: BURTON, SIR RICHARD - The Kasidah of Haji Abdu el-Yezdi
11978: BURUMA, KOEKKOEK, MEIJERS - Opsporen in de Rechtsstaat. Beschouwingen over het eindrapport van de Commissie van Traa.
5017: BURUMA, IAN - Buigzame emoties. Japanse ervaringen
1380: BUSCH, WILHELM - De Jobsiade. Vierde goedkoope uitgave
1883: BUSCH, WILHELM - Wilhelm Bush Album. Humoristischer Hausschatz. Mit 1500 Bildern
6281: BUSE, DR. H.J. - De markteconomie van het bloembollenbedrijf
9981: BUSSEL VAN H. - Mierlo Sprokkelingen.
5000: BUSSEL, P.W.E.A. VAN - De molens van Limburg. Een inventarisatie van en een onderzoek naar de geschiedenis, de functies, de ontwikkeling en de achteruitgang van de Limburgse Wind-en Watermolens vanaf 1839.
4551: BUSSMANN, P.J.TH. - Woodstoves. Theory and applications in developing countries.
2736: BUSSY, J.H. DE - Amsterdam 1929. Memorial Book on the International Exhibition of Economic History.
2730: BUTT, JOHN - Industrial Archaeology of Scotland
1382: BÜTTER, ARNOLD - Die besten Altarblumen im Garten und ihre Cultur und Verwendung
8171: BUUREN-KOLFF, MIES VAN - Onze Tuin. Met illustraties van Cynthia van Spengler. (gesigneerd exemplaar door auteur en illustrator)
12987: BUURMAN, H. E.A. - Zevenhuizen. Uit de kluiten gewassen
11824: BUURMANS PIET (BEWERKT DOOR CEES HOOSEMANS) - De Vlucht II. Nog méér herinneringen.
14388: BUURSINK, JAN - Nederland in Geografische Handen. Honderd jaar regionale geografie van Nederland.
10209: BUYS, J.A. - Rond een tachtigjarige kerk. Kerk van St. Hubertus Ooij en Persingen
14349: BUYTENDIJK, PROF. DR. F.J.J. - De psychologie van den hond. Tweede herziene druk met 59 foto's en teekeningen
7025: BYL, P.A. VAN DER - Plantsiektes. Hul Oorsaak en Bestryding.
6025: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opuscula varii argumenti, his inscriptionibus: I. Praetermissa ad L.2. d. de Orig. Juris. II. De Rebus Mancipi et Nec Mancipi III. De Jure Occidendi, vendendi, et Exponendi Liberos apudVeteres Romanos. IV. De cultu Religionis Peregrinae apud Veteres Romanos V. De captatoriis Institutionibus. VI. De Legatis Poenae Nomine
14058: BYRCZEK, JAN (EDITOR) - Jazzman's reference book II. Bookings: Who & Where worldwide.
14056: BYRCZEK, JAN (EDITOR) - European Jazzmen's reference book.
9506: CAECKENBERGHE, DR. J. VAN - Geneeskundige Raadpleging voor het Huwelijk.
9805: CAGELING, M.A. EN PREGER, JOHN - Gelre's Baksteenindustrie.
12110: CAHEN, MAX - In vrede en vriendschap. Sholoum vereinchous, een kleine kroniek van de vooroorlogse joodse gemeenschap in s-Hertogenbosch
1713: CAJETANUS O. FR. M. CAP., PATER - De grondwet van Christus De acht zaligheden 2e druk
14184: CALABRO, ROSE LEE. - Living in the Raw. Recipes for a healthy lifestyle.
12090: CALEPINI, AMBROSII - Dictionarium, quanta maxima fide ac Diligentia accurate emendarum Adiecta funt Latinis dictionibus Hebree, Grece, Gallice, Italice, Germanice, Hispanice, atque Anglice Editio Novissima et/ and Dictionarii Octolinguis Litera Pars
6630: CALIS, G.J.J. - Op het eerste gezicht. Onmiddelijke waarneming en gelaatsherkenning
6347: CALISH, I.M. EN CALISH, N.S. - Nieuw woordenboek der Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche Talen. Derde uitgave.
1930: CALKOEN, DR. H.J.C. - De bloem en hare geheimen
6459: CALON, P.J.A. - Over de persoonlijksontwikkeling bij kinderen met aangeboren of vroeg verworven doofheid (with summary in english)
2686: CALVERT ROGER - Inland Waterways of Europe
10061: CAMINITI, MARCELLO - Die Burgen Sudtirols.
14160: CAMMAERT, A.P.M. - Sporen die bleven. Razzia's en deportaties in de herfst van 1944 in Noord- en Midden Limburg
11604: CAMP, L.A.M. VAN DE - De kracht van de leegte. Het verschijnsel verveling in een spiritueel cultuurhistorisch en filosofisch persfectief.
13438: CAMPBELL, W.E. (E.O) - The English Works of Sir Thomas More. Volume the First: Early Poems, Pico Della Mirandola, Richard III, The Four Last Things.Volume the Second: The Dialogue Concerning Tyndale.
5214: CAMPBELL, W. D - Birds of Town and Village. Paintings by Basil Ede
6742: CAMPE, J.H. - De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame en nuttige leezing. voor kinderen en jonge lieden. . Tweede deel.
6741: CAMPE, J.H. - De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame en nuttige leezing. voor kinderen en jonge lieden. Amsterdam. Derde deel.
10240: CAMPEN, W.J. VAN - De liturgie van het H.Misoffer.
6673: CAMPEN, JULIEN VAN - Optimum lay-up design of variable stiffness composite structures
13963: CAMPO PALLARUELO, SEVERINO - Viaje por los Pirineos misteriosos de Aragon.
6124: CAMPS, HEN - Wijchen Geschiedenis van zeven seconden
13676: CAMUFFO, GIORGO, MADDALENA DALLA MURA (ED.) - Graphic Design Worlds/Words
6162: CANAL I ROQUET, JOSEPH Y SOLER I MASFERRER, NARCIS DIRECCIO - El Paleolitic a les Comarques Gironines
14002: CANE, GIAMPIERO - Jazz. America in nero e bianco
10076: CANNEGIETER, DR. H.G. - Wat leeren ons de Wolken? Het weer en zijn ontwikkeling
9930: CAPADOSE, DR. A. - Herinneringen uit Spanje
11839: CAPEFIGUE - Louis XVI. Ses relations diplomatiques avec l'Europe, l'Inde, l'Amérique et l'Empire Ottoman.
2161: CAPEFIGUE, M. - Les Cent Jours
5076: CAPEFIGUE, M. - L'Europe pendent le consulet et l'empire de Napoleon. ( 12 delen in 6 banden)
4239: CAPENBERGHS, JORIS (RED) - En dialogue avec Van Dyck
6599: CAPITEYN, ANDRÉ - Nijlreflecties. Reisperikelen in Oost-Afrika, in het pennespoor der pioniers. Geïllustreerd met eigen opnamen
8129: CAPPLEVEEN, HUGO VAN - Zoo sloeg dan de ure. De protestanten van Druten, Afferden en Deest.
10943: CAREL BEKE - Smaragd-serie. Zesde deel, zesde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje.
10942: CAREL BEKE - Smaragd-serie. Vijfde deel, vijfde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorend vragenboekje.
13804: CAREY, ISKANDAR - Orang Asli. The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia.
11452: CARIN, VLADIMIR - Terugkeer naar Lipizza. Onstuimige avonturen op een paarderug. Met 8 foto's
13851: CARLE, RAINER (ED.) - Cultures and Societies of North Sumatra. (Introduced by B. Dahm) / (Veröffentlichungen des Seminars für Indonesische und Südseesprachen der Universität Hamburg, Band 19)
1615: CARLEN, EMILIE FLIJGARE - Een jaar
13274: CARLES, P. - JAZZMEN 1979-1991
5416: CARLINI, ALESSANDRO - Stadtbild? Konzept 2.
8342: CARLSON, ANTON J EN JOHNSON, VICTOR. - Het mechanisme van ons lichaam. Met 221 foto's en andere illustraties.
4227: CARMI EUGENIO ; ECO, UMBERTO - De bom en de generaal
9199: CARMIGGELT, SIMON - Ieder kent ze Foto's van Maria Austria
8345: CARMIGGELT, SIMON - A Dutchman's Slight Adventures
3775: CARMIGGELT, SIMON - Enige Galante Herinneringen
9965: CARNER, MOSCO - Puccini Biographie Aus dem Englischen ubersetzt von Anna Wheill. Herausgegeben von Gerhard Allrogen
9641: CARP, DR. E.A.D.E. - Rodion Raskolnikow (a psychopathological study).
8131: CARPAY, H.J. - Schoolstrijd te Appeltern. 1844-1855
13356: CARR, PETER - You don't know me, but... George Winfield's Story as told to Peter Carr
13065: CARR, IAN - Miles Davis. A critical Biography
12368: CARRINGTON, JOHN F. - Talking Drums of Africa
9194: CARROLL, LEWIS - Advertisement
9653: CARROLL, LEWIS - L'Aventure Merveilleuse d'Alice.
13632: CARTER, ENNIS - Posters for the people. Art of the WPA
10164: CARVALHO, AYRES DE - A Escultura em Mafra. Artguide of the paintings of the Mafra cathedral.
13872: CASAJUS, DOMINIQUE: - La Tente dan la Solitude, la societe et les morts chez les Touaregs kel Ferwan
9717: CASANOVA DE SEINGALT, J. - Mémoires de J. Casanova de Seingalt.Écrits par lui-meme.Tome III
1922: CASANOVA, GIACOMO (DE SEINGALT). - Mijn avontuur in Holland
9708: CASANOVA DE SEINGALT, J. - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Tome VI
9705: CASANOVA DE SEINGALT J. - MEMOIRES DE J CASANOVA DE SEINGALT. TOME 1.
9719: CASANOVA DE SEINGALT, J. - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Tome IX.
9718: CASANOVA DE SEINGALT J. - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même. Tome VIII.
1286: CASEMBROOT, A.F.C. (VOORWOORD) - Gekwelde grond / Schouwen-Duiveland in ramp en herstel
7635: CASERANI, REMO - Raccontare il postmoderno.
4443: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
11851: CASIMIRO JOSE DE LIMA - Catalogo dos ponc?o?es matrizes e cunhos de moeda existentes na Casa da Moeda
6093: CASPARIE, A.F. - De secretiesnelheid van corticosteron bij de mens.
11691: CASPARY (HERAUSGEBER, AUTOR),(U.A.) - Geschichte von Niederselters.(Gebundene Ausgabe)
4119: CASSERES, J.M. DE - Stedebouw. Met een voorrede van Patrick Abercrombie,hoogleraar in den stedenbouw aan de universteit van Liverpool
2658: CASSERLEY, H.C. AND ASHER, L.L. - Locomotives of British Railways. A Pictorial Record
8400: CASSON, HERBERT, N. - Prettig in de omgang
7874: CATE, S.H. TEN - Jan van Dijk. Lotgevallen van een Nederlandschen Kolonist in de Transvaal. Met ongeveer 60 platen en vignetten.
12888: CATE, J,A.M. (E.A.) - Vergelijking van de nieuwe geologische kaart, de geomorfologische kaart en de bodemkaart, Schaal 1:50000, toegelicht met een fragment van blad 17 oost.
7544: CAUDILL, WILLIAM, - Psychiatric Hospital as a Small Society.
12298: CAUSSY, FERNAND - Voltaire Seigneur de Village. Ouvrage illustré de trois portraits de Voltaire et de quatre cartes
8462: CAVALLI, FRANCESCO - Ercole amante Opera in un prologo e cinque atti
3039: CAVENDISH, RICHARD (RED.) - Mythologie van de gehele wereld. Geillustreerde encyclopedie
12226: CAZZULLO, ALDO - L'Italia s'è Ridesta. Viaggio nel paese che resiste e rinasce. Prefazione di Ferruccio de Bortoli.
9095: ÇELIK, GÜRKAN - Fethullah Gulen
10021: CERA, DEANNA FARNETI - Glanzstücke. Modeschmuck vom Jugendstil bis zur Gegenwart
11431: CERVANTES SAAVEDRA, MICHEL DE - L'Ingenieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha. Traduction de Delaunay. Revue, corrigee et augmentee d'une notice sur le vie de Cervantes par Adrien Grimaux
8665: CERVANTES, - Galatée, pastorale imitée de Cervantes
10452: CEULEMANS, JAN - Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst te Nijmegen. 1896-1956. Inventarisatiereeks nr. 2
7404: CHAJJAM, OMAR - Die Rubaijat Wie wasser strömen wir. Graphiken von Josua Reichert
6890: CHALMERS MITCHELL, P. - Evolutie en de oorlog. Uit het engelsch vertaald door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen
8955: CHALUMEAU, JEAN-LUC - OU EN EST LA FRANCE ? la pensée en France de Sartre à Foucault
13066: CHAMBERS, JACK - Milestones I. The music and times of Miles Davis to 1960
4154: CHAMISSO, ADELBERT - Peter Schlemihl's wundersame Geschichte. Neunte Auflage.
1324: CHAMPSAUR, F. - Poupée japonaise
13562: CHANDRASEKHAR,S. - Truth and Beaty. Aesthetics and Motivations in Science.
7571: CHANG-FENG, CHEN - On the Long March with Chairman Mao. Including folding map.
7575: CHANG, YUNG MEI - Battle Of the Hsisha Archipelago (Reportage in Verse).
12639: CHANG, JUNG WITH JON HALLIDAY - Mao: The Unknown Story
10575: CHANSIGAUD, VALÉRIE - Histoire de l'ornithologie.
1029: CHAPEFIGUE, M. - Richelieu Mazarin, la Fronde et le Regne de Louis XIV
6119: CHAPMAN, FREDRIK HENDRIK AF - Architectura Navalis Mercatoria A Facsimile of the classic Eighteenth Century Treatise on Shipbuilding
2582: CHAPMAN, S.D. - The beginnings of industrial Britain
8290: CHAR, FR. - Geschichte de Herzogthums Cleve, seit der ersten historischen Kenntniss bis auf unsere Zeit. Mit besonder Rucksicht auf die Hauptstadt Cleve.
2559: CHARBONNEAU, GÉNÉRAL JEAN - La Victoire de Lourdes 1858-1958
6305: CHARTERIS, LESLIE - Enter the Saint Book. 1930. First edition
6288: CHARTERIS, LESLIE - Featuring The Saint.
13181: CHARTERS, SAMUEL B. / KUNSTADT, LEONARD - Jazz A History of the New York Scene
13093: CHARTERS, SAMUEL - Robert Johnson. The story of Robert Johnson, his elusive life and his music.
13252: CHARTERS, SAMUEL BARCLAY - Jazz: New Orléans 1885-1963 An index to the Negro Musicians of New Orleans Revised Edition
13253: CHARTERS, SAMUEL BARCLAY - Jazz: New Orléans 1885-1963 An index to the Negro Musicians of New Orléans Jazz Monographs No. 2
1221: CHARVÉRIAT, E. - Les affaires religieuses en Bohème au seizième siècle depuis l'origine des frères Bohèmes jusques et y compris la lettre de majesté de 1609
12734: CHATEAUBRIAND, M. DE - Congrès De Vérone. Guerre d'Espagne. Négociations; Colonies Espagnoles. Tome premier. Editions originale.
5859: CHESTERTON, G.K. - Avonturen van pater Brown. Geautoriseerde vertaling van W. Nieuwenhuis
8860: CHEVALLIER, R. - Tabula Imperii Romani Lutetia-Atuatuca-Ulpia Noviomagus sur le base de la carte internationale du monde a L'Echelle de 1 : 1.000.000 M 31 Paris
2589: CHEYNEY, EDWARD, P. - An Introduction tot the Industrial and Social History of England.
13349: CHILTON, JOHN - McKinney's Music. A bio-discography of McKinney's Cotton Pickers
9234: CHOATE, PAT - Agents of influence. How Japan's lobbyists in de United States manipulate America's political and economic system.
7721: CHOPARD, L. KARNY H.H., WILLEMSE, C. - Orthoptera Celebica Sarasiniana I. Saltatoria. Vorbemerkungen von H.H. Karny
11834: CHOQUETTE, SONIA - Het intuïtieve gezin. Ontwikkel en koester het zesde zintuig van je kind, je gezin en jezelf.
6694: CHOT - La Belgique - Le Congo Belge. Ouvrage contenant 164 gravures et cartes.
1058: CHOTIN, A. - Histoire de Tournai en du Tournesis
12045: CHRIST, DR. M.P. - De Brabantsche Saecke. Het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675.
12756: CHRISTO / YANAGI, MASAHIKO / ASTWOOD, SUSAN / VOLZ, WOLFGANG - Christo. The Umbrellas. Joint Project for Japan and USA. (Gesigneerd) Door Christo
9232: CHRISTOPHER, ROBERT C. - De japanse reus. Een fenomeen nader bekeken. Wat betekent de japanse uitdaging voor onze toekomst?
4864: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Kirchengeschichte Rußlands der neuesten Zeit. Band I: Patriarch Tichon 1917-1925, Band II: Das Moskauer Patriarchat ohne Patriarchen 1925-1943, Band III: Die russische Kirche in und nach dem Zweiten Weltkrieg.
3394: CHURCHILL, ALLEN - A Pictorial History of American Crime. 1849-1929.
13825: CICERO, MARCUS TULLIUS - In defence of the Republic.
9138: CICERONIS, M.T. - M. Tullii Ciceronis orationes selectae,tis 1N usum Gymnasii SS. Trinitatis Lovanii
6165: CIRICI, ALEXANDRE ET MANENT, RAMON - Ceràmica Catalana
13335: CLAASSEN, A.W.M. - Popmuziek in Gelderland Massacultuur noch tegencultuur
4519: CLAASSEN, JOHAN - Het gevonden beeld
5027: CLAESSENS, V, E.A. - Berg en Terblijt Van twee heerlijkheden naar een gemeente.
9124: CLAËSSON, BENT H. - Het vrije blije vrijboek. Seksuele voorlichting voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Uitgegeven in samenwerking met de NVSH.
8688: CLAIR, JEAN - La responsabilité de l'artiste. Les avant-gardes entre terreur et raison.
12230: CLARK, KENNETH - Handboek voor de Pottenbakker. Technieken-materialen-ovens-gereedschappen. Enkele potloodondertrepingen
11207: CLARKE, WILLIAM M. - The secret life of Wilkie Collins.
3633: CLARKE NUTTALL, G. - Onze Boomen, hun groei en bloei. Voor Nederland bewerkt door W. Kuhfus.
12373: CLAUDEL, PAUL - Journal. Tome I 1904 - 1932
14293: CLAUDIUS, MATTHIAS, - De Wandbecker Bode (Proza). 2 delen in 1 band
9565: CLAUDIUS, MATTHIAS, - De Wandsbecker bode.(proza.) Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. I.C. van Deventer.
10894: CLAUS, HUGO - De Metsiers
5934: CLAUSSEN, TYGE - Die Reaktionen der Pflanzen auf Wirkungen des photochemische Smogs
10068: CLAYTON, R. - The Geography of Greater London. A source book for teacher and student
13530: CLEARY STEPHEN, SIMONE NNA - I Put a Spell on You: The Autobiography of Nina Simone
2931: CLEMENS, C.H. - De stad Nijmegen en derzelver omstreken. Herdruk van uitgave 1837.
12442: CLERC, PHILIPPE / NADEAU, MAURICE - Album Gide Iconographie choise par Philippe Clerc Texte de Maurice Nadeau.
12206: CLEVIS, HEMMY. - Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle.(NIEUW EXEMPLAAR)
12528: CLINE, WALTER (A.O) - General Series in Anthropology. Number 6. Contributions from the Laboratory of Anthropology. The Sinkaietk or Southern Okanagon of Washington.
9837: CLITEUR, P.B. EN VAN HOUTEN, D.J. (RED.) - Humanisme. Theorie en Praktijk.
7907: CLOUDER, CHRISTOPHER,(EDITOR) - Improving the quality of childhood in the European Union. Current perspectives.
1041: CLUTTON, C., BAILLIE, GH., ILBERT, C.A. - Britten's Old Clocks and Watches and their makers
2462: COATS, ALICE M. - Bloemenschat, een geschiedenis van bloemtekeningen
1986: COCHERET, D.H. - De Natuurkunde in de Huiskamer. Ongeveer 100 proeven met huishoudelijke voorwerpen.
13877: COCHET, GÉRARD - Les Nuits de ParisLla semaine nocturne vingt nuits de Paris...
11780: CODD, L.E. (E.O) - Flora of Southern Africa which deals with the territories of the Republic of South Africa, Basutoland, Swasiland and South West Africa. Volume I
4223: CODD, CLARA M. - Theosofie voor heel kleine kinderen
11741: COELEN, J.E.M. VAN DER (RED.) - Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in Limburg.
14220: COELEN, J.E.M. VAN DER (RED.) - Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in Limburg.
4748: COESÈL, MARGA - De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. In nieuwstaat.
11538: COHEN, GUSTAVE - Ronsard: Oeuvres Complètes, Tome I.
5392: COHEN, MR. A.B. (E.A) - Extra Politiek Nummer van Koloniale Studiën. Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken. 1e Jaargang
9659: COHEN STUART, DR. M. - Gedenkboek van de zesde algemeene vergadering der Evangelische Alliantie in Amerika, gehouden te New-York in october 1873.
9068: COHEN, MISCHA - Een zomer aan zee. De strandcabines van De Panne.
13778: COHEN, PHILIP, J. - Serbia's Secret War: Propaganda and the Deceit of History (Eastern European Studies)
4358: COIT, STANTON (VERTAALD DOOR M.G. KRAMERS) - Buurtvereenigingen, een middel tot hervorming der maatschappij. In opdracht der Vereeniging ter behartiging van den belangen der Vrouw
13113: COKER, JERRY - The Teaching of Jazz
12081: COLAIANNE, A.J. / GODSHALK, W.L. - Elegiesfor Sir Philip Sidney (1587) Facsimile reproductions.
6159: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Vijf en zeventigste jaargang. 1911 Derde deel
10969: COLENBRANDER, DR. H. T. - Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck.
6158: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Drie en zeventigste jaargang Vierde Serie. Zeven en twintigste jaargang 1909 Derde deel
6157: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Drie en zeventigste jaargang Vierde Serie. Zeven en twintigste jaargang 1909 Tweede deel
6156: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Vijf en zeventigste jaargang 1911 Vierde deel
6155: COLENBRANDER, DR. H. T. REDACTIE - De Gids Vijf en zeventigste jaargang 1911 Tweede deel
8603: COLETTE - L'Ingénue Libertine Roman Avec dix Illustrations de Marcelle Meunier Collection (L'Hippocampe)
13991: COLIJN, DS. J. COLIJN - 'n Brugwachter.Uitgave ter gelegenheid van 25 jaar Oecomenisch City Pastoraat Nijmegen
2983: COLIJN, H. - Neerlands Indië. Land, volk, geschiedenis, bestuur, bedrijf & samenleving. Vierde uitgave
13170: COLLIER, JAMES LINCOLN - Louis Armstrong. A Biography
9607: COLLINGWOOD, STUART DODGSON. - The life and letters of Lewis Caroll.
9703: COLLINGWOOD, STUART DODGSON. - The life and letters of Lewis Carroll. (rev. C.L. Dodgson)
12485: COLLINS,H, PASTEUR - Résumé d'Histoire Sainte.
13198: COLLINSON, JOHN / KRAMER, EUGENE - The Jazz Legacy of Don Ewell With seventeen piano transcriptions by Ray Smith and additional contributions by William Russell, Marty Grosz, John Dengker and Yoshio Toyama
4904: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON - Hollands roem in kunsten en wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. Vierde deel, eerste druk
4905: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON - Hollands roem in kunsten en wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. Zesde deel, eerste deel, Het tweede der wetenschappen.
4903: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON - Hollands roem in kunsten en wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. 7 delen. Tweede druk
2645: COLMAN, JOHN S. - De zee en haar geheimen.
2646: COLMAN, JOHN S. - De zee en haar geheimen
1139: COLMJON, GERBEN - The Hague School. The renewal of dutch painting since the middle of the nineteenth century.
1287: COLMJON, G. - De Haagse school. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw.
3637: COLMJON, GERBEN. - Wanneer een eiland zich vernieuwt.
8294: COLNAGHI, SIR DOMINIC - Colnaghi's Dictionary of Florentine Painters From the 13th To The 17Th Centuries. Introductory Essays by Harold Acton, Mina Gregori, Piero Marchi, Carlo Malvani.
2733: COLSEN, PERCY - White's. 1693-1950. The Story of the White's Club
2145: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
13005: COLYER, KEN - When dreams are in the dust. (Going down easy, going down slow).
3323: COMHAIRE-SYLVAIN, SUZANNE - Les Contes Haïtiens Conjoint animal ou démon déguisé Origine immédiate et extension en Amérique, Afrique et Europe occidentale
3161: COMMANDEUR, L.C.M. - Voorwaarden voor microbiele afbraak van (gehalogeneerde) koolwaterstoffen in de bodem
13735: COMMENTZ, SONJA , ROBERT KLANTEN, SVEN EHMANN - Tactile. High Touch Visuals
11752: COMPTON - The flora of Swaziland. Journal of South African Botany.Supplementary Volume No. 11.
9577: COMRIE, MARGARET S. - De sleutel tot het geheim.
12904: CONDON, RICHARD - De geheimzinnige ruitenvrouw. De gevolgen van een hersenspoeling in Korea.
7744: CONGER, ARTHUR L.(RED.) - De dialogen van G. de Purucker. Verslag van de vergaderingen van de Katherine Tingley Memorial Group. In drie delen- Deel I-II
13196: CONRAD, GERHARD - Posaunen-Dob Kleine Biographie Walter Dobschinskis
9616: CONSCIENCE, HENDRIK. - Rikke-Tikke-Tak.
9617: CONSCIENCE, HENDRIK - Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfragus. Historische tafereelen uit de XIVe eeuw.
9618: CONSCIENCE, HENDRIK - Wat eene moeder Lyden kan. Eene ware geschiedenis/ Hoe men schilder wordt / Blinde Rosa.
9622: CONSCIENCE, HENDRIK - De geldduivel. Tafereelen uit onzen tijd. Eerste deel en tweede deel.
9623: CONSCIENCE, HENDRIK - Mengelingen/ Redevoeringen
9273: CONSCIENCE, HENDRIK - De Leeuw van Vlaanderen. Eerste en Tweede deel. Herziene uitgave.
10269: CONSCIENCE, HENDRIK - Eenige Bladzyden uit het Boek der Natuur.
9648: CONSCIENCE, HENDRIK - De Burgemeester van Luik. Historische tafereelen uit de XVIIe eeuw. Met acht platen door Eduard Dujardin.
10266: CONSCIENCE, HENDRIK - Moeder Job

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

12/15