Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10258: YU-TANG, LIN - Pe-king onder bliksemlicht. (Vertaling: Jef Last)
13342: YVES-BONNET, MICHEL (TEXTES) / STOLTZ, ALLAIN (DESSINS) - Jazz 'N' Jazz Une Histoire du Jazz
13191: YVES-BONNET, MICHEL (TEXTES) / STOLTZ, ALLAIN (DESSINS) - Jazz'n'jazz - Une histoire du Jazz
12475: ZAAL, LAURA H. - Giant cognital melanocytic naevi. Definition, malignant transformation and treatment modalities.
16480: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Roman Bronze Statuettes from the Netherlands. 2 Volumes. I: Statuettes Found North of the Limes. II: Statuettes Found South of the Limes.
16492: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA (E.A.) - The Figural Bronzes. Compleet met supplement 1983.
8030: ZAHLHAAS, GISELA - De oudheid versierd. Sieraden uit de oudheid.
15996: ZAHN, CLEMENS - Wolken. Landschaften am Himmel
6891: ZAHN, ERNST - Menschen. Een verhaal uit de Alpen.Vertaald door Annie de Graaff
11818: ZANDE, ANDRE VAN DER EN ROEL DURING - Erfgoed en ruimtelijke planning. Sterft, gij oude vormen en gedachten!.
8065: ZANDE, JOANNES VANDEN - Pharmacopoeia Brugensis. ( Bruges- 1697) Facsimile reprint. Volume VIII
10814: ZANDEN, THEUN VAN. - Bommels prentenboek. 13 prenten van de oude stad Zaltbommel en haar in het jaar 2000 voltooide waterkering, geschilderd, getekend en van teksten voorzien door Theun van Zanden.
12429: ZANDVOORT, HERMAN J.A. - Abdominal aortic aneurysms. Clinical insights and outcome after endovascular repair.
7887: ZANGWILL, J. - De Turksche Messias. Historische roman uit het Ghetto.
8934: ZANTEN, MR. DR. J. H. VAN - Leerboek der statistische methode.
2447: ZAPF, GEORG WILHELM - Augsburgs Buchdruckergeschichte
4320: ZBORAY-FENNEMA, I.M. - Kris Kras Jan Plezier, de tweede. Verhalen, sprookjes, gedichten, muziek, toneel, feestvieren, spelen in de vacantie, puzzels en raadsels, handwerk en handenarbeid, kookrecepten, kleurplaten en vele andere werkjes. (compleet!) 1e druk
16736: ZEE, JOHAN VAN DER - Friesland is mooi, houwen zo!
6285: ZEE, C.A. VAN DER - Matenesse en Het Huis te Riviere
15068: ZEE, DAAN VAN DER - Oud-Schiedam. Met Holland als achtergrond in een historische ontwikkeling van zeven eeuwen.
7629: ZEEMAN, PETER - The Later Poetry of Osip Mandelstam. Text en Context.
2987: ZEEMAN, C.F. - Een en ander over de Duitsche koloniale politiek en over de bezittingen van het Duitsche Rijk buiten Europa, bizonderlijk die in Melanesie en Micronesie.
7289: ZEEUW, P.W. DE - De keuvels van het Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
14802: ZEEVAT, CAROLINE (RED.) - Tot Nut
5994: ZEGERI BERNARDI, D. - Van- Espen, Celebberimi Jurisconsulti Lovaniensis Jus Ecclesiasticum in Epitomen Redactum A.D.P.Benedicto Oberhauser, J.U.D. Reverendissimi ac Celsissimi S.R.I. Principis ad Archiepiscopi Salisburgensis Ecclesiastico Additis Brevibus SS. Patrum Sententiis, Aliisque ad novissimos mores, ac spectantibus. Tomus Primus.
9632: ZEGGELEN, W.J. - De dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave. Eerste deel en tweede deel.
1897: ZEILER, F.D. - Sporen van De Hanze.Glorie van een Gouden Eeuw.
16812: ZEITLER, WALTHER UND HERBERT WOLF - Bayerischer Wald in alten fotos.
10132: ZENTRALVERBAND DER GESELLSCHAFT FUR SPORT UND TECHNIK (HRSG.) - Lehrbuch fur Seemannschaft / Navigation
7388: ZETTEN, HANS VAN - Neerslag, 21 gedichten van Hans van Zetten.
4564: ZEVENBOOM, K.M.C.EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten: stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken
9458: ZEVENHUIZEN, ERIK - De Indischebuurt-Zuid. Historische kijk op een Haarlemse wijk.
12140: ZEVORT, E. - Histoire de la Troisieme Republique La Presidence du Marechal Tombe II
7625: ZIEGLERI, JCTI, CASPAR. - Dicastice sive de Judicum Officio et delectis Tractatus Moralis, In Qvo tota judicis conscientia excutitur. Editio Tertia, priori correctior cum nova praefatione De Praestantia et Utilitate Hujus Operis, curante Henr. Ernesto Seebach, D.
9437: ZIJL, ERIC VAN (RED.) - Deventer Ziekenhuis. Nieuwbouwboek
12238: ZIJLMANS, INEKE / LITSENBURG, PIETER VAN / NIEHOF, FONS - Blikvangers. Aspecten van wijkaanpak en leefbaarheid.
9417: ZIJLSTRA, S. - Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis. Achtste verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis
7262: ZIJLSTRA SYBRAND, TRIEST, JAAP VAN - Galeislaven en rekening. Drukkers, ontwerpers en de vooruitgang.
14401: ZIJP, W.J.J.M. - Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom 25 jaar. 1971-1996.
4385: ZILLESEN, GULIELMUS JOANNES - Oratio de munere rectoris gymnasii literarii
15496: ZIMBARDO, XAVIER - India Holy Song
8868: ZIMMERMAN, DAVID - The Encyclopedia of Advertising Tins Smalls
9943: ZIMMERMAN, MARTIN H. - Xylem Structure and the Ascent of Sap.
7722: ZIMMERMAN, PROF. DR. A. - Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XXVII. De nematoden der koffiewortels. Met 2 platen en 17 figuren in den text en Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XXXVII. De nematoden der koffiewortels II. De kanker(rostrellazie van coffea arabica).
9056: ZIMMERMAN, MARK - Dealing with the Japanese.
6921: ZIMMERMANN, DR. W.F.A. - De Wonderen der Voorwereld. Eene Populaire Beschrijving van de Geschiedenis der Schepping en van den oorspronkelijken toestand der Aarde alsmede de veranderingen, die hare oppervlakte, hare plantengroei en hare bewoners hebben ondergaan.
16825: ZIMMERMANN, JOHANN GEORG - Ueber die Einsamkeit. 4 Theile
10129: ZIOCK, KLAUS - Basic Quantum Mechanics
10206: ZOETEMAN, BASTIAAN C.J. - BERENDSEN, MIRANDA - KUYPER, PEPIJN - Biotechnologie en de dialoog der doven. Dertig jaar modificatie in Nederland
8631: ZOETHOUT, A.C. - Handboek voor den Electricien Met 694 afbeeldingen tusschen den tekst en 8 platen
1564: ZOLA, EMILE - La Debacle
4906: ZOLA ,EMILE - L'argent
14061: VAN ZOMEREN, KOOS - De bewoonde wereld Een bloemlezing uit ons landschap
15137: ZONNEVELD, PETER VAN (RED.) - HET BATAAFSCH ATHENE - Cultuurhistorische opstellen over LEIDEN 1800-1850.
4148: ZOYSA, NEELA DE - Sinharaja. A Rain Forest in Sri Lanka
6366: ZSCHOKKE, HENRI - Histoire de la Nation Suisse Quatrieme edition
3128: ZSCHOKKE, HENRI & MONNARD, C. - Histoire de la nation Suisse par M. Henri Zschokke traduite de l'allemand par C. Monnard derniere edition, augmentee des evenements de 1815 a 1833
8516: ZSIGMONDY, RICHARD. - Kolloidchemie. Ein Lehrbuch. I. Algemeiner Teil mit 7 Tafeln und 34 Figuren im Text. II. Spezieller Teil mit einer Tafel und 16 Figuren im Text.
9949: ZUBER, CHRISTIAN - Ark van Noach. Met 126 fascinerende kleurenfoto's.In samenwerking met het Wereldnatuur Fonds.
8104: ZUIDAM, R.A. - ITC-textbook of photo-interpretation Volume VII. Use of aerial detection in geomorphology and geographical landscape analysis. Chapter 6. Terrain analysis and classification using aerial Photographs. A geomorphological approach.
4125: ZUIDBERG, A.C.L. (EINDREDACTIE) - Huishoudkunde in Nederland. Ter nagedachtenis van Professor drs. C.W. Visser.
12543: ZUIDEMA, SYTSE - Neuropsychiatric symptoms in Dutch nursing home patients with dementia.
7765: ZUIDEN, HENK VAN (SAMENSTELLER) - Dichter bij Anne. Dichters geinspireerd door Anne Frank.
5757: ZUIDERVAART, H.J. - Het Duitse huis te Schelluinen. De de opkomst en ondergang van een commanderij van de ridderlijke Duitse orde
16581: ZUIDHOEK, ARNE - Vrachtschepen van de wilde vaart.Schepen-Rederijen-Verhalen.
10423: ZUIJLEN VAN, MARJET - 207
10587: ZUMKEHR, PIET - Dagvlinders van Terschelling
13925: ZUSTER TIMOTHEE VAN BEMMEL. C.B. - 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra.1930-1980. De geschiedenis van de kongregatie op Zuid-Sumatra.
2619: ZUVIC, DR. NIKOLA - Citanja i evandelja na nedjelje i blagdane u crkvenoj godini
14507: ZUYDGEEST, M.P. EN A.C. MATHIJSEN - Vlaardingen verzameld verzamelt... (IN NIEUWSTAAT!)
9475: ZWAAG,DRS.J.VAN DE (VOORWOORD) - Sprokkelen in Goors verleden.
4043: ZWAAL. BEN (INLEIDING) - De Cycloop van Bewth.
1672: ZWAAN, JACOB - Amstelland een hoogheemraadschap in kaart en beeld Tweede druk
2480: ZWACH, IWAN - Nasi Obojzivelnici a Plazi
14735: ZWART, PIET - Het boek van PTT
3411: ZWEERES, KO EN STUURMAN, REIN - Vogelleven Tweede Vogelalbum
3049: ZWEERS, LOUIS. - Sumatra, Kolonialen, Koelies en Krijgers.
7004: ZWEIG, STEFAB - Georg Friedrich Handel's Opstanding. Met originele houtgravure als paaschgroet.
13550: ZWERIN, MIKE - Close Enough for Jazz
16791: ZWIERS, L. - Burgelijke Bouwkunde. Houtconstructies. Handboek voor Ambachtslieden, Onderbazen, Opzichters en A.S. Architecten

10/25