Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13389: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1910. Parts I and II. With forty-five plates.
17265: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van bekende geslachten. 64e Jaargang 1978/'79
16954: - Der Glaskasten. Erlebniswelt auf Schienen und Ršdern.
12862: - Beknopte handleiding voor den klein-landbouwer.
17374: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van bekende geslachten. 71e Jaargang 1987
2514: - De vrije universiteit in oorlogstijd.
12566: - dtv-Atlas. Deutsche Sprache. Mit 155 Abbildungsseiten in Farbe.
2616: - Geillustreede gids Gent
17495: - South Gaulish terra sigillata with potters' stamps from Vechte. Rei Cretariae Favtorvm Acta, Svpplementvm 9
17151: - Klimsch's Jahrbuch Band. X 1910.Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen Kunste
17596: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis. Jaargang 22, nummer 1 t/m 4 2016
17266: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van bekende geslachten. 75e Jaargang 1991.
14249: - Masterpieces, Socio-political Posters
16267: - Tot ziens in vrij Mokum. Brieven van Flip Slier uit werkkamp Molengoot (april 1942-oktober 1942)
11247: - Gids van het lokale Rijkstelefoonnet Utrecht.
15973: - Anecdotes uit het Leven van den Russischen Veldmaarschalk Suworoff.
6766: - Warmwater-apparaten omvattende: warmwater-reservoirs voor alle doeleinden. Catalogus no. 1 Inventum
15753: - Almanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus. 1989-1990
17586: - Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis. Jaargang 11 (2005) t/m jaargang 17 (2011) t/m jaargang 19 (2013)
14447: - Helinium (Helinivm),XVI Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
14244: - Groninger Volksalmanak Voor 1842. zesde Jaargang.(reprint)
14243: - Groninger Volksalmanak Voor 1849. XII1 Jaargang.(reprint)
17573: - Han Mes/ 20 tekeningen (gesigneerd). Nr. 356/500
15821: - The New Yorker Album of Sports and Games; Cartoons of Three Decades
11762: - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks II
2850: - Fotografisch Maandschrift. Orgaan van de Nederlandschen Fotografen Kunstkring
16225: - Painting Canada: Thom Thomson and the Group of Seven.
11671: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5C Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit. Verhoren.
7916: - The Goldsmiths
14423: - Novaform zuigerveren prijs- en voorraadlijst Compressie en olieschraapveren.
11739: - Asschepoester. No. 3 Artistieke Prentenboeken.
10317: - De wereld wandelt. Uitgegeven door de KNBLO ter gelegenheid van de 75e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
7265: - Present. Kunst bij rijksgebouwen 2004 - 2006. Inclusief DVD.
8362: - Breve Relatione Della Miracolosa Immagine della Madonna Santissima dela Vittoria, Che si venra in Roma nella Chiefa de Padri Carmelitani Scalzi a Termine
12694: - Musik in Afrika. 20 Beitrage zur Kenntnis traditioneller afrikanischer Musikkulturen. Komplett mit 2 Cassetten.
12308: N/A - M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac Deperditorum Fragmenta recognovit et singulis libris ad Optimam Quamque Recensionem.
7088: - Routekaart Marowijne-rivier. Schaal 1:100.000
7091: - Lettergieterij Joh. Enschede en Zonen Haarlem. Gill, -schreefloos, -vet Romein, -verlengd Romein, -halfvet Romein, -halfvet cursief, -normaal Romein, -normaal cursief, -mager Romein,-mager Cursief.
11878: - Familie- Boek. Over een Brabants-Gelders geslacht van Banckert tot Banken. 1570-1997.
7118: - Amersfoort. Nieuwsblad Monumentenzorg en archeologie. Deel 1. 1985-1992
17043: - Archiv Fur Buchgewerbe. Begrundet von Alexander Waldow.51.Band, Heft 2-4, Jahrgang. 1914.
7135: - Carlo Doglio. L'equivoco della citta giardino. Con un saggio introduttivo, bibliografia e note di Antonio Camarda
7136: - De Voordelen der Burgerlijke Maatschappij boven die van den Natuurstaat en die der Nederlandsche boven die van andere Volken.
7141: - Korte Uittreksels uit Merkwaardige Land- en Zeereizen.(los deel).
7150: - Koninklijke Nederlandsche Marine 1878. Uitgegeven door het Departement van Marine, voor rekening van het Fonds voor Oude en Gebrekkige Zeelieden
7152: - Catalogus Plantarum Horti Academici Lvgdvno Batavi. Reprint in a very limited edition.
7153: - Fonteyne der Liefden Van den Gekruyften IESUS, In-houdende een licht begrijpelijcke Onderwijfinghe, om het innigh Ghebedt van Meditatie fonder grooten aerbeydt, ofte werckinghe des verftandts te oeffenen.........
7172: - Phaedri Qvi Svb Avgvsto Et Tiberio Vixit, FABULAE. Additae sunt Notae,
7174: - Cadetten Almanak 1933. Uitgave van het Corps Cadetten.
7175: - Soldats et Marins. Scenes Militaires. Combats de Terre et de Mer. Dedie auz enants qui commencent a lire.
12760: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Steenderen. Tekst en kadastrale gegevens
17371: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van vooraanstaande geslachten. 60e Jaargang 1974.
11634: - Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit
15379: - Het Gildeboek Ve Jaargang Aflevering 4 Januari 1923; Orgaan van het St Bernulphusgilde.
2183: - Foto-Atlas Overijssel
16064: - Leest. De almanak der Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus 1988-1989.
8040: - Van der Graaf & Co's adressenlijst voor handel, scheepvaart en industrie 1922. Samengesteld met gebruikmaking van de officieele publicaties der afdeeling handel van het departement van landbouw, nijverheid en handel.
17597: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis. Jaargang 23, nummer 1 t/m 4 2017
17598: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis.Jaargang 24 Nummer 1 t/m 4 2018
15579: - Codice Civile Testo Approvato con Approvato con R. Decreto 16 Marzo 1942-XX, N.262
15300: - Jules de Goede
16079: - Rudolf von Alt 1812-1905. Wien im Aquarell.
16747: - Nederland's Adelsboek 50e Jaargang 1957 (M-Re)
17379: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van vooraanstaande geslachten. 52e Jaargang 1966.
13747: - Topomorphic Map of Northern Afar. Ethiopia.
10922: - Catalogus van de vastenplanten-kweekerij Singerskampopgericht in 1917. Bevattende vasteplanten, rotsplanten en erica's, benevens heesters en coniferen voor rotstuinen
14523: - Vijftig jaren Middelbaar Technisch Onderwijs te Dordrecht 1911-1961. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Hogere Technische School te Dordrecht. Door het Bestuur van de Vereeniging voor Middelbaar Technisch Onderwijs.
2193: - 1000 jaar parochieleven St. Catharina Heusden
15820: - Meccano handleiding. Standaard Mechanismen. Handleiding voor uitrustigen No. 00 tot 3. Handleiding voor uitrustingen No. 4 tot 7.
9434: - In Het Midden Van Het Dorp. De Sint Odulphuskerk te Best.
11503: - De Eeuwwende 1700. Deel I: Filosofie en Natuurwetenschappen.
10881: - Het Onze Lieve Vrouwehuis. Vijfhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen.
10884: - Smaragd-serie. Vierde deel, vierde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje
16958: - Nederland's Adelsboek 1929, 27e Jaargang (G-K)
4070: - 75 jaar christelijk onderwijs Oudleusen 1911-1986
9925: - Oeuvres de Madame Desbordes Valmore
17383: - Nederland's Patriciaat. 44e Jaargang 1958.
17256: - Een eeuw mooi Nederland
16986: - Nederland's Adelsboek 36e Jaargang 1938.(L-R)
16984: - Nederland's Adelsboek 17e Jaargang 1919 (A-D)
4490: - Officiele Feestgids van het Groot Nationaal Muziekconcours ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan der R.K. Gildenbonds Harmonie te Boxtel
9606: - De feestvierende katholieke kerk in Nederland. Huisboek voor christelijke gezinnen.
3916: N/A - Een munt voor Europa
4448: - Bij het afscheid van de Leidse hofstee. Liber Amicorum aangeboden aan Mr. N.F. Hofstee bij zijn afscheid als secretaris van de Rijksuniversiteit te Leiden op 29 mei 1978.
15294: - Reuzen en ijskijkers. Sagen en legenden over het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug
15290: - Ornithologische Mitteilungen, 2e - 22e Jahrgang
6709: N/A - Handelingen van het eenendertigste Nederlands Filologencongres . Gehouden te Groningen op woensdag 1, dondedag 2 en vrijdag 3 april 1970
13559: - Jazz in Willisau. Hundertmal Jazz live.Text- und Bilddokumente, Plakate
14239: - Veere. Zoals het reilt en zeilt.
6088: N/A - Elektrische Hausgerate 1910 - 1970 Sammlung Angelika Jensen Hamburg
16625: - Omega Speedmaster, The first Watch on the Moon. The unusual story of the Omega Speedmaster
11132: - Nederland's Patriciaat. Jaargang XXIX . 1943
14541: - Oeuvres Completes de J. -J. Rousseau avec des notes historiques. Tome III et Tome IV.
14542: - Oeuvres Completes de J. -J. Rousseau avec des notes historiques. Tome V.
6090: - Kleine Preisliste Nr. 26a uber Mikroskope und Nebenapparate aus den Optischen Werkstatten C. Reichert Wien Budapest
14680: - The New World Book of Zandbergens.
14072: - Helinium (Helinivm), V. Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
10816: S.N. - Machinefabriek Gebr. Stork. Catalogus no.4. Afdeeling Drijfwerk.
1927: - Het boek van de vier kleurpotloden
1928: - Fries Zilver, 1e druk
2109: - Kalkrijke duinvalleien op de Waddeneilanden.
15790: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalwerkersbond 1886-1936.
5719: - Het Rijksarchief in Gelderland in 1931
8834: - Meccano. Handleiding voor uitrusting. No. 0.
5781: - Stichting het Wijnhuisfonds Zutphen. Vijftig jaren. Verslag 1927-1977.Jarverslag 1976.
2781: - Feinmessgerate. Carl Mahr Esslingen.
13399: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906. Part 1. With seven plates.
17021: - Lustrumblad 25 jaar Lorentz Lyceum (Eindhoven)
16399: - Die Fahrzeuge der DB. Auf Schiene, Strasse und Wasser
2631: - Van Vlissingen & Co's gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren van Vlissingen & C0. Over de kunst van het drukken
17905: - Manifest Huub Kortekaas. Nr. 547/999 Gesigneerd exemplaar
16000: - The Hermitage. Masterpieces of the painting collections
16998: - Thomas Bernhard: Ein Kind, Die Kalte, Der Atem, Der Keller, Die Ursache (5 Bande)
1828: - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Kolonien 1934 Eerste editie
12813: - Go Empress to Canada. Empress of Scotland, Empress of Canada, Empress of France by the beautiful and sheltered St. Lawrence route.
6290: - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. 2ejJaargang. 1884-1885
1437: DI - Verbeelding in Flevoland. Een nieuwe cultuur in een nieuwe provicie
2481: - The Assassination of Abraham Lincoln, Late President of the United States, and the Attempted Assassination of William H. Seward and Frederick W. Seward - Appendix to Diplomatic Correspondence of 1865.
7699: - Ufo's. Ongeidentificeerde vliegende objekten van verschillende zijden belicht.
16193: - Kayserzinn und andere Zinngerate des Jugendstills.
6561: N/A - Dix Annees de Culture Francaise en Hollande 1920. 6 Juin - 1930
14788: N/A - Grock. Ein Leben als Clown. Meine Erinnerungen. ( Signiert mit Zeichnung).
16813: - Fleischmann H0 Gleisplane, Track-layouts, railplannen M3
11918: H.S. - Geschiedkundige bijzonderheden over Vlymen. Aan den zeereerw. heer Antonius Jacobus van der Pas sinds 1888 pastoor van Vlijmen wordt dit boekje op zijn gouden priesterfeest eerbiedig opgedragen door den schrijver.
15694: - Zeerovers Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep
1910: - Vondsten uit de Leie te Deinze
14054: - De avonturen van Kapitein Rob. De ondergang van de Solar. No. 26
2652: - Home handicrafts needlework and repairs.
1906: - De kloof voorbij. Een visie op de toekomst van Nederland
15962: - Das Geistige in der Kunst. Vom Blauem Reiter zum Abstrakten Expressionismus.
2178: - Middelheim, openluchtmuseum voor beeldhouwkunst
2667: - Der Textildruck.
1941: - De engste stad van 't Laand? Tilburg en sociale veiligheid.
17357: - Dit nieuw seizoen. Lente-Zomer-Herfst-Winter
9125: - Leeuwarder stadsbeelden uit de dertiger jaren.
10639: - Recueil De Planches, Sur Les Sciences, Les Arts Liberaux, Et Les Arts Mechaniques, Avec Leur Explication (reproduction)
2040: - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland
15825: N/A - College jaarboek 1950-'51
2758: N/A - MOOD 09 Nieuwprijs 345 excl. Met CD-ROM
2759: N/A - Bestemmingen / Destinations
13970: N/A - Nederland's Patriciaat. 65e Jaargang 1980/81
2764: - Nieuw Beijerland. Toen en nu. 1582-1984
2800: N/A - Rapport bestuursproblemen Zaanse agglomeratie
13501: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVII. 1975
9776: - Epices d'ailleurs, herbes d'ici. Exposition du Musee botanique, Lausanne
2845: - Verzameling van Stukken, betrekkelijk tot het aanleggen van Steenglooyingen, aan den Dijk der vijf Deelen. Gedrukt ten dienste der Vergadering van heeren Commisarissen, Gedeputeerden en Volmagten van die Contributie
2846: - Koddige en ernstige opschriften, op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen. Derde uitgave in twee deelen. Eerste deel
14004: - Newport Jazzfestival New York. George Wein presents the 20th Annual Newport Jazz-Festival New York City. June 29-July 8, 1973
14926: - 100 jaar K.T.S.M. Jubileumboek 1895-1995
9539: - Veertig jaar militaire luchtvaart. 1913-1953.
10749: - Dorpen aan de rivier. Verhalen uit de voormalige gemeente Lith. (incl, bijbehorende CD-rom)
11647: - De Verbeelde Wereld. Globes, atlassen, kaarten en meetinstrumenten uit de 16de en 17de eeuw.
17480: - Het reilen en zeilen van een begenadigd verkoper.
7720: - Bulletin de la Societe Royale Entomologique d'Egypte fondee de 1er Aout 1907. Nouvelle Serie.
6567: N/A - Het woord als middel Honderdacht en veertigste Almanak 25ste Lustrum
3749: - Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging. Jaarboek 1932-1933. Jaarboek no. 1
14259: - Haren. Van vroeger tot nu
13001: - Annuaire du Jazz 89.
2573: - South Pacific Enterprise. The colonial sugar refining company limited
16459: - Kunstambachten uit Ishikawa. Europalia 89 Japan in Belgium. Gent Sint-Pietersabdij Centrum voor Kunst en Cultuur 19.10-16.12.1989
6140: N/A - Almanak der Societas Studiosorum Reformatorum 1938
6138: N/A - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen
14446: - Helinium (Helinivm),XX Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
13683: - Eenvoudig en vlot Engels spreken en begrijpen. (incl. 2CD's)
2876: - Nijmegen September '44.
2160: - Hundert Jahre Kolner Karneval. Die Wiedergeburt 1925! Was bietet Koln im Karneval 1926?
14674: - Marienbosch. Geschiedenis van Klooster en Pensionaat. Uit de historie van Heilig Landstichting Nummer 7.
2464: - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 60 (1997)
15977: - Omni pede stare. Saggi architettonici e circumvesuviani in memoriam Jos De Waele.
10550: - Het veerwerk. Maandblad voor smalfilmers. 25e Jaargang nr. 1 tm 12 1958.(compleet)
9299: - De mens is stervende. Een ontmoeting met Erich Fromm.
16025: - Phantastische Werke. russischer Kunstler
9629: - Historische Atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie kerkhistorische kaarten.Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1801-1821).
9630: - P.A. de Genestet. Eene Bloemlezing verzameld en gerangschikt door A.W. Stellwagen.
9636: - Studenica.
10151: - Nederlandsche Spoorwegen. Officiele Reisgids. Geldig van 17 Juli 1944 af.
12967: - Rijksleerschool/de Parkenschool 100 jaar jong.
10608: - Gezichten in Rheden en Rozendaal. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.
6825: - Avant-garde Polonaise/Awangarda Polska/The Polish Avant-garde 1918-1939. Architecture urbanisme/Architektura urbanistiyka/Architecture town-planning.
11318: - Financieel adresboek voor Nederland. Drie en veertigste Jaargang. 1939
14457: - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-Universiteit te Groningen.
10435: - Union Hockey Nijmegen 50 jaar. Een uitgave van de R.K.H.V. Union te Nijmegen bij gelegenheid van de vierig van het Gouden Jubileum, 11 t/m 15 mei 1983.
17375: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van vooraanstaande geslachten. 59e Jaargang 1973.
15759: - Lustrum Almanak Dispuut Olifant. 1947-1987
9898: - Steenwijker Almanak voor het jaar 1934. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan. 269ste Jaargang.
7752: - De Nederlandsche Adel of alphabetische naamlijst van familien en personen wier titels of adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven. Met bijlagen.
2402: - Bankieren in het hoog en het laag. De geschiedenis van de Rabobank Ubbergen 1919-1994
2404: - Stadtisches Museum Haus Koekkoek Kleve: Katalog: Gemalde, Zeichnungen, Skulpturen und Kunstgewerbe
2223: - Groninger Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1848. XII jaargang.
8839: - Aanleg en onderhoud van Gazons en Sportvelden.
2604: H. R. H. - Aus Tschakas blutigen Tagen Eine Erzahlung aus der Zeit der Zulukampfe vor hundert Jahren von H.R.H. Dritte Auflage
2607: - De bijbel. Prachtuitgave voor alle standen van al de Kanonyke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de staten-overzetting Met veertig staalplaten van nederlandsche graveurs
13502: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVIII. 1976
2826: - The British Journal Photographic Almanac 1931
2829: - De Camera. Modern Fotografisch Tijdschrift. 16e jaargang.
2495: - Deventer Almanak 1944, naar den nieuwen verbeterden Gregoriaanschen Stijl op het Schrikkeljaar na de Menschwording van Christus. Alsmede de Zons- Maans- Op- en Ondergang.
2496: - Rapport inzake Landbouw en Veeteelt in de Provincie Utrecht, door eene daartoe benoemde commissie uitgebracht aan het hoofdbestuur van het genootschap voor Landbouw en kruidkunde te Utrecht.
2500: - Harptonen, christelijke verzenbundel geschikt tot voordrachten voor oud en jong. Derde druk
6482: N/A - Nederlandse Industriele Gids 1948
4759: - Album E. Lousse. 4 delen
12013: - Altijd gevechtsklaar. Het werk van den gronddienst der R.A.F.
5995: - Plassengebied band a en b. Inventarisatie. Rapport van stedebouwkundige studiegroep plassengebied in het hart van holland.
13418: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part V.
6486: N/A - Materialenkennis 1 Samengesteld door het Instituut voor Luchtvaartonderwijs N.V.
12589: - Ons Oude Wilhelmus
14597: - Alex Katz - An American Way of Seeing
16858: - Nederland's Adelsboek Lexicographisch register 1919-1927
11616: - BROWN'S Stranger's Handbook and illustrated Guide to Salisbury Cathedral being a full Historical and Descriptive Account of the Building and Monument. With thirteen Engravings on wood
16157: - Arnhem onder de grond. Bewoningsgeschiedenis van stad en omgeving. Historische reeks Arnhem.
14774: - Beschrijving van de Gemeente Heumen en van de dorpen Heumen en Malden. Met 3 kaarten .
8935: N/A - Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1929
8936: N/A - Gelderland in Woord en Beeld Juni 1949 tot en met Augustus 1949
8706: - Hans van Heeswijk Architectuur 1995-2005.
5921: - Instruccao de ceremonias, em que se expoe o modo de celebrar o sacrosanto sacrificio da Missa, assim rezada, como cantada, conforme as rubricas do Missal Romano, decretos da Congregacao dos Ritos, e doutrina dos melhores authores. Por hum sacerdote D.C.D.M.
15994: - Fantasy Books by Dorian Cleavenger
12031: - Baksteengids IV. Moderne baksteenfabricage in woord en beeld.
17472: - Beperkte dienstregeling, aanvangende 3 september 1939. Op Hoog Bevel.
11154: - Adresboek van Winterswijk 1964. Incl. losse toeristen-wandelkaart
11643: - Wakken herdenkt: 1. Judocus Hondius kartograaf, 1563-1612. 2. De stichting van de Koninklijke Aloude Rederijkerskamer DE LELIR in 1688. 3. PETRUS JUDOCUS de BORCHGRAVE dichter-rederijker, 1758-1819.
16279: - Helmond's kasteel-geschiedenis in beeld
15102: - Het proces Mussert. ( Inclusief vele los bijgevoegde krantenartikelen).
3369: N/A - De Leidsman der Jeugd Eerste deel Eerste en tweede Afdeeling
10770: - Design and Art Direction '66. The annual of the fourth exhibition of the Designers and Art Directors Association
16974: - Nederland's Adelsboek 1913, 11e Jaargang (C-Go)
6287: - MON JOURNAL, 1908-1909
11204: - De engelbewaarder. Eerste jeugdtijdschrift voor het katholieke gezin. Voor de groteren. Uitgave A. Met kerkelijke goedkeuring. 60e jaargang. Aflevering 1-october 1948/ Aflevering 12- september 1949
11354: N/A - Katholyk Meyerysch Memorieboek, behelzende de Oprigting van het Bisdom van s-Hertogenbosch beneffeens etc...
12789: - Proceedings of the congress of the fondation Europeenne de la culture. Held in Amsterdam 22,23,24 November 1957
2207: - Biographien beruchtigter Schwarmer, Zauner, Morder, Mordbrenner und Strassenrauber aus dem achtzehnten Jahrhundert Sechster Band Zweiter Teil Enhalt Ferrandino
7952: - Katholieken in karikaturen en cartoons. Spiegel van anderhalve eeuw Nederlands Katholicisme. Catalogus bij de tentoonstelling samengesteld b.g.v. 25 jaar Katholiek Documentatie Centrum
12587: - Kruisen en Kapellen Sevenum.
15827: N/A - Ons College Jaarboek 1953-'54 (Canisius College)
17577: - Lempertz 1845. Kunstgewerbe Highlights 17. November 2017 Koln. Lempertz Auktion 1096
15816: - Das grosse Handbuch Marklin H0.
7036: - Tijdschrift voor economische geographie. Orgaan der Nederlandsche vereeniging voor economische geographie. Achtste Jaargang
7290: - Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure. Vragenlijst en antwoordenblad met uitvoerige toelichtingen o.a. op historisch, juridisch, landbouw-, en mijnbouwkundig gebied.
12764: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832.Ubbergen. Tekst en kadastrale gegevens. Met kaarten
13693: - The Witkiewicz Reader.
15505: N/V - Tachtig jaar Stork.
14322: - De Waoterjokers. Een Grenzeloos Carnaval. 2011/2012.
2870: - Union-hockey Nijmegen 50 jaar. 1932-1982
17790: - Reparationsfibel. Bilder von O. Garvens, O. Gulbranson, Th.Th. Heine, E. Schilling, W. Schulz und Ed. Thony
9595: - Vierzig Spiele von Hans Sachs. Fur den Gebrauch bei Auffuhrungen bearbeitet voor F. von Jager. Mit Bildern von Georg Kellner.
11368: - De grafzerken in de Groote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda.
11990: - Orde van Dienst voor de afscheidssamenkomst van Lt.-Kolonel A.M. Bosshardt in de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam op donderdag 8 juni 1978 om 19.30 uur. Programma.
7052: - Pentekeningen Els Knops-Boesten: Schinnen, Amstenrade, Oirsbeek, Doenrade, Puth, Sweikhuizen. De Gemeente Schinnen als zes kerkdorpen.
7057: - Register van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Jaargang 85-94 1941-1950. I. Naamregister, II. Zaakregister.
15427: - Bijdragen ter Bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen. Eerste en Tweede Deel. Bijdragen tot de Dicht en Prozaische Werken
7875: - 100 Jahre, 100 Bilder. Koln in 20. Jahrhundert
2848: - Deutscher Photokatalog 1962 / 1963. Herausgegeben von der Vereinigung von Grossisten fur den Photohandel e.V. VGP.
8728: - Verslag van de Prijsvraag voor Ontwerpen van Noord-Branbantsche Boerderijen Uitgeschreven door de Vereenigig voor Stalverbetering in Noord-Brabant.
11328: N/A - Gemeente Uden Aangeboden bij gelegenheid van de officieele opening van het Gemeentehuis op 11 juli 1938
14576: - Friedrich Nietzsche Werke. Auswahl in 2 Banden. Mit einer Einleitung von Gerhard Lehmann
16071: - Arnhem 750 jaar stad/ 1233-1983. Een voorlopig overzicht van activiteiten in het feestjaar 1983
15342: - Henry Moore; Sculpture and Drawings with an Introduction by Herbert Read
17399: - De geschiedenis van N.E.C. bij haar gouden jubileum 1900-1950.
2292: - The Swedish Match Company. General Staff rules for India.
2287: - Theatre Complet de J. Racine, precede de la vie de l'auteur.
9230: - Folk Tales of Old Japan. Including compact disc.1997
1056: - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor: wandelaars, wielrijders en automobilisten. (schaal 1:400.000)
1062: - Zak-atlas voor den reiziger, den koop, den krijgs, den zeeman, tevens en ten meer duidelijken verstanden der nieuwspapieren.
1065: - Atlas nouveau de voyageur pour les dix-sept provinces des Pais-Bas.Avec la Descripton Geographique & une table. Pour trouver facilement les Villes, etc.
1072: - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
1087: - Weet je nog wel: .de jaren 60
4285: - Fuhrer durch Manderscheid und seine Umgebung Geschicht u. Sagen aus alter Zeit
16864: - Nederland's Adelsboek, 1926, 24e jaargang (L-R)
2114: - Arkemheen te Velde. Landschap, flora & fauna van de polder Arkemheen.
2117: - 75 jaar varkensfokkerij in stamboekverband.
11618: - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. , Ax actis eiusdem collecta, eiusque auctoritate promulgata, sub auspiciis SS. Domini Nostri, Leonis Papae XIII, PII Papae X.............. Vol.1-VI.
2122: - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molens
2133: - Regiotaal. Mozaiek van Geldersse dialekten
2134: - De vormgeving van ons dagelijks leven. Neerlands Volksleven jaargang 33 nr. 4.
17211: - Vijftig-jarig bestaan der Gemeente Gasfabriek te Tilburg 1873-1923
16901: - Adresboek van Kampen 1938. Bewerkt naar de registers van de bevolking
15430: - Honda SH50 Scoopy Instruktieboek.
7545: - The Red Lantern. The Story of the Modern Peking Opera.
16571: - Derriere le miroir 193-194, Miro. Peintures sur papier. Dessins.
12560: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Wehl. Tekst en kadastrale gegevens. Incl.losse kaarten compleet.
5870: - Topsport Innovatie Park Nijmegen. Ruimtelijke en programmatische haalbaarheidsstudie december 2009
13026: - Glenn Miller's Method for Orchestral Arranging.
4992: - De ontwikkeling van de Nederlandse rundveehouderij in deze eeuw. Een historisch overzicht over de periode tot 1970.
15957: - The Four Seasons. Landscapes in Russian Paintings
12671: - Macchine per la terra/Machines for the Land. Immagini e riflessioni sull'agricoltura nel '900/Images and Reflections on Agriculture in the 1900s.
4948: - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Deel XIX. Zesde serie Deel I.
13364: N/A - The World Carriage Driving Championships Smith's Lawn, Windsor Great Park 11th, 12th, 13th
5714: - Rijks-Archief in Gelderland. Jaarverslag 1913 met Verslag der Aanwinsten
5715: - Rijks-Archief in Gelderland. Jaarverslag 1921 met Verslag aan de Gedeputeerde Staten over gemeente- en waterschapsarchieven.
4875: - Round The Coast. An Album of Pictures from Photographs of The Chief Seaside Places of Interest in Great Britain And Ireland.
5663: - Projectie-Handboekje. Het gebruik van de projectie-lantaarn, de episcoop en het bioscoop apparaat. (Tevens het vervaardigen van lantaarnplaatjes en kino-films).
10557: - Na vijf-en-zeventig jaar. Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan der Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. 1862-1937.
8927: - Sankt Georg - Deutsche Sportzeitung, Offizielles Organ des Reichsverband fur Zucht und Prufung deutschen Warmbluts. 39. Jahrgang-Nr. 23. Erstes Dezemberheft, 39. Jahrgang Nr. 26. Zweites Januarheft, 39. Jahrgang Nr. 27. Erstes Februarheft.39. Jahrgang- Nr. 28. Zweites Februarheft. 40 Jahr Sankt Georg. Erstes Aprilheft. 40. Jahrgang, 40. Jahrgang. Nr. 6 Drittes Meiheft, 40. Jahrgang. Nr. 7. Erstes Juniheft.
5511: - Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum additis declarationibus cardinalium concilii interpretum, ex ultima recognitione Jean Gallemart, et citationibus Joannis Sotealli Theologi et Horatii Lucii, J.C. Ned non Remiffioniud D.Augutini Barbosae,..........
5468: - Modern Mushroom Growing. Instructions for obtaining increased crops by the use of Champion Mycelium-Marvo, the best pure culture sterilized Mushroom Spawn.
5398: - De Bergen op Zoomsche jaarmarkten en de bezoekers uit Zuid-Nederland. Voordracht, gehouden voor de Afdeeling Middeleeuwsche Geschiedenis van het XIIe Filologen Kongres der Wetenschappelijke Congressen in Vlaanderen te Leuven op Zterdag 7 April 1934.
17345: - Waffenauktion A 11. und 12. September 1996. Sammlung M. Bischof, 1. Teil Osterreich 16.-19. Jh. SAmmlung von bedeutenden Faustfeuerwaffen .Harnische, Stangen- und Griffwaffen 15.-19. Jh. Antike und Moderne Schusswaffen, Militaria Scchweiz, Osterreich, Japanwaffen usw
17408: - Van Ham Contemporary 29-11-2017. Auction Catalogue
10513: - Carlsbergfondet 1876-1926. Et jubiaemsskrift udgivet af Carlsbergfondets Direktion.
5230: - ALMANACH HACHETTE 1988. Petite Encyclopedie Populaire. Les plus belles pages depuis 1894.Presente par Jean-Loup Chiflet.
11965: - This is America. Official United States Guide Book. Brussels Art Fair 1958
5191: - Thermion Nieuws. October 1937.
10611: - Arnhemmers Arnhemmers Arnhemmers.
8174: - De Officio Sacerdotis, Qua Judicis Et Medici in Sacramento Poenitentiae Instructio brevis, in gratiam Et commodum Tyronis Theologi...
5114: - Daemon en masker in Melanesie. Uitgegeven onder auspicien van het koloniaal instituut afdeling volkenkunde. (gaaf exemplaar)
16710: - Nederland's Adelsboek 43e Jaargang 1950 (Q-R)
5081: - Oeuvres de S. Jean Climaque, abbe du mont Sinai, comprenant l'echelle sainte ou les degres pour monter au ciel et le lettre au pasteur
5049: - Timeless. Het kleurrijke gebied van zwart en grijs
6876: - 750 jahre Klever Stadtrecht. Vom Stadtrechtprivileg zur Loseblatt-Sammlung.
6867: - The Studio. An illustrated magazine of fine and applied art. Volume 22.
16836: - Stahl im Hochbau.Taschenbuch fŁr Entwurf, Berechnung und AusfŁhrung von Stahlbauten. Mit UnterstŁtzung durch den Stahlwerks-Verband Aktiengesellschaft, DŁsseldorf und Deutschen Stahlbau-Verband, Berlin
17953: - Het Quick-Blaadje. Officieel orgaan van de Nijmeegse Voetbal-, Cricket- en Athletiek-Vereniging Quick.
6844: - Waarom de dieren bang voor de menschen zijn...... een verhaal van Vadertje brombeer
17215: - Lourdes was mijn hemel! Speciale uitgave van Assumptie
6822: - Historie du Vieux et du Nouveau Testament. Dediee a moseigneur le Dauphin, Par le Sr. de Royaumont. Nouvelle Edition
15359: - Gedenkboek opening herbouwde Molenstraatkerk Nijmegen mei 1960.
9165: N/A - AKU-RESEARCH De N.V. Onderzoekingsinstituut Research van de Algemene Kunstzijde Unie N.V.
17988: - Van beekdal tot stuifduin. Aardkundige waarden in Noord-Brabant.
16335: - Jean Dubuffet
14023: RED. - Turks- extreem rechts .
11837: - Die veroffentlichungen des Historischen Vereins fue Geldern un Umgegend. Gesamtausgabe in drei Bandern.
11788: - Betuwe-Stempeltocht. Uitgeschreven door de Streek-V.V.V. voor Over- en Midden-Betuwe, gevetigd de Elst (O.B). Nr. 65.
16830: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors Volume II. Jan-April 1902
16832: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine For Collectors Volume III (May-August. 1902)
2881: - Feest der Herkenning. 50 jaar academische gezondheidszorg in Nijmegen
2883: - Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en -beheer in Nijmegen door de eeuwen heen
2893: - Nijmeegse Gezichten. Vijfenzeventig Jaar Katholieke Universiteit.
11994: - Gedenkboekje 50 jaar Afsluitdijk. Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. 1932-1982.
2927: - 50 Jaar herkennen. Philips Semiconductors Nijmegen.
2928: - Benauwde Veste. Drie studies over het verleden van Nijmegen.
2930: - Tien jaar vrienden. 1984-1994.
2937: - Rondgezicht vanaf de Stevenstoren.
2942: - De Trek naar het zuiden. Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
17359: - Waffenauktion 359 / 18. bis 20. September 1997 / Sammlung M. Bischof, 2. Teil: ÷sterreich 16.- 19. Jh. Geweihte Klinge eines Papstschwertes von 1472, Papst Sixtus IV. Sammlung Howald: Schweizer Waffen 18./19. Jh., seltene Stutzer, Faustfeuerwaffen u.s.w.
2961: - WNO 25 jaar in beeld. (Werkvoorzieningsschap Nijmegen & Omgeving)
2973: - Fotograferen en beschrijven in Carolina. Het leven aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, in overleg en samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rooms-Katholieke Universiteit.
2977: - Das nationale Dopolavorowerk in Italien. Freizeitgestaltung in Italien.Das Dopolavoro ist ein Friedenswerk, welches eine erhabene Sendung erfullt: Bruderlichkeit, Liebe und Bildung Mussolini
10646: - Oorkondenboek van Gelre tot Zutphen tot 1326.Tweede aflevering St. Maria-Magdalenaklooster te Nijmegen. Munsterabdij te Roermond (eerste gedeelte)
3001: - Australie in vogelvlucht 1954
11981: - A la memoire de Victor Pecqueur 1888-1946. Mort pour la France
3022: - Nijmegen. Levensbeelden van Nederlands Keizerstad in het Kroonjaar 1955
9377: - 't Is komn en goan. Christelijke School voor Mavo, Rijssen 1929-1989.
3067: - Zuid-Afrika; Het Land van het Buitenleven
3070: - Gids in het Volkenkundig Museum. Volumes: VII. De Molukken,VI. Praehistorie en Anthropologie,IX Celebes,XII Borneo, X. De Timorgroep en de Zuid-Wester-Eilanden Weven en Ikatten.
3088: - Mensen & Spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985.
3096: - International Shorthand Congress London, 1937
3115: - Gedenkboek 50-jarig bstaan Openbare Handelsschool te Amsterdam 1869-1919
3135: - Wolgang Schmitz Rijnwerk / Waalwerk Rheinwerk / Waalwerk De rivier tussen Duisburg en Nijmegen tekeningen 1984 - 1987
9681: - Patricia Centurion. Atelier de Joias.
3164: - Die Judische Welt von Gestern: 1860-1938; Text- und Bildzeugnisse aus Mitteleuropa.
17191: - Jaarboek 1995. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
3193: - Nijmegen. Fotoboek over de vele facetten van Nijmegen
5926: - Collection Anthony Nolet, Nymegue. Oeuvres de Jan Toorop.( Catalogue)
3281: - Zinn. Ein Handbuch fur Sammler und Liebhaber. band XVI. Mit 448 Abbildungen und einer Farbtafel.
11369: - Richard Hunne : een verhaal uit de dagen van Hendrik VIII. Uit het Engelsch
7627: - Proeve eener geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. 1815-1832. Eerste en tweede deel.
3291: - Aventuras de Gil Blas de Santillana. Nueva edicion. Tome I y Tome II.
15787: - Dispuut T.H.O.R. VII ste Lustrum 1963-1998
12341: N/A - Van kind tot kind... Geschiedenis van 100 jaar School met de Bijbel te Gameren 1906 - 2006 Met DVD
9402: - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
12739: - Bloemlezing uit Javaansche proza-geschriften( Latijnsch letterschrift)
3313: - Europeesch Museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste Kabinetten van Europa 8 delen compleet
3315: N/A - Essai historique sur la vie de Marie-Antoinette D'Autriche, Reine de France. Pour servir a l'histoire de cette princesse
3321: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1895
3370: N/A - De Leidsman der Jeugd Tweede deel Eerste en tweede Afdeeling
3354: N/A - Worms & Co Shipowners, ship agents etc.
17405: - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. (voornamelijk van tijdschriftartikelen)(1901-1934). Deel I
3371: N/A - De Leidsman der Jeugd Derde deel Eerste en tweede afdeeling
3372: N/A - De Leidsman der Jeugd Vierde deel Eerste en tweede Afdeeling
3373: N/A - De Leidsman der Jeugd Vaderlandsche Historie Achtste deel
3374: N/A - De Leidsman der Jeugd Vaderlandsche historie Negende deel
3375: N/A - De Leidsman der Jeugd. Zesde deel Eerste en tweede Afdeeling
3376: N/A - De Leidsman der Jeugd Zevende deel Eerste en tweede Afdeeling
3379: - China hemel en aarde. 5000 jaar uitvindingen en ontdekkingen.
3397: - Zwischen Bergwald und ewigem Schnee . Die Heimat der Alpentiere . Sammelbilderalbum Knorr. Komplett.
3410: - Maandelyksche Berichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden. Bestaande in Redeneeringen tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Juli 1725-December 1725.Doormengt, met Staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geheime zaaken, en byzonderste voorvallen, in de voornaamste Hooven van Europa.
10718: - Zaltbommel 1938-1948. Authentieke foto's en documenten verzameld door Bob van Dijk
3416: - Stedelijk Van Abbe-Museum Eindhoven. De verzameling.
17456: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2006. Deel 60
16656: - Het Brabants Fauvisme. De verzameling Francois Van Haelen
3433: - Ceramica. Populair Vakblad voor de Ceramische Industrie en voor allen die belang hebben bij Ceramiek
16866: - Nederland's Adelsboek, 1932, 30e jaargang (A-F)
9897: - Steenwijker Almanak voor het schrikkeljaar 1928. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan, enz. 263e jaargang.
3468: - Paula Modersohn-Becker. 8 Farbbilder, 24 Schwarzweissbilder und 7 Abbildungen im Text mit einer Einfuhrung von Harald Seiler
11986: - Cropp. Katalog Izdelkov. Catalogue of products
3492: - Memoires du Grand-Admiral von Tirpitz.
3497: - Groot Lexicon van eigennamen. De spelling en identificatie van 50.000 namen. Kramers Lexicon
10445: - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst.
3513: - Uitgave ter Herinnering aan den Mechaniker Westrijd. 1914-1915/ 1915-1916. Geillustreerd met de bekroonde modellen
13448: - Les cahiers du Jazz. Revuetrimestrielle 10. Le Disque. Numero special
3520: N/A - Beknopte geschiedkundige en plaatselyke beschryving der stad Zutphen en harer bevallige omstreken
11806: - Gids. Model-steenkolenmijn Daelhemerberg, Valkenburg (L). De grootste wetenschappelijke bezienswaardigheid van Valkenburg.
17284: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van bekende geslachten. 92e Jaargang 2013.
3542: N/A - De Leidsman der Jeugd Vijfde deel Eerste Afdeeling en Tweede Afdeeling
3546: N/A - Societe Generale Metallurgique de Hoboken 1908-1958
3553: N/A - Omstandig en naeukeurig verhael van alle de plechtigheden, vreugdebedryven, plichtpleegingen, redevoeringen, enz. Zoo ter gelegenheid van het honderdjaerig feest der Utrechtsche Akademie Als van de Promotie met de Kap van zes Heeren, en van al wat daer toe eenige betrekking heeft
3564: - Machinery ...for.... Flax, Hemp and Manila Spinners, Rope, Twine and Thread Manufacturers, Linen Manufacturers etc, etc.
17337: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van bekende geslachten. 88e Jaargang 2007/'08
3616: - Gids voor de bezoekers van Lochem en omstreken. Het ideale vacantie-oord in de Gelderse Achterhoek.
3617: - LEVEN MET INSEKTEN. HET ONDERZOEK NAAR EEN GEINTEGREERDE BESTRIJDING VAN PLAGEN
3624: - Ruilverkavelingen in het Rivierengebied.Tweede druk
15780: - Programmaboekje.Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. 15 Juli 1956- 3uur.
17372: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van bekende geslachten. 80e Jaargang 1997
16218: - Jouney to Orsay
3647: - Vorstelijke vrouwen uit Nederlands Historie. 1506 tot 1939. Uitgegeven ter gelegenheid van den eersten verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix.
3650: - Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap De Nedelandsche Leeuw. Jaargang 1914-1933.
3658: - Iovrnael ofte beschrijvinge vandereyse gedaen by den commandeur Dirck Albertsz Raven, na Spitsbergen, in den jare 1639, ten dienste van de E.Heeren bewinthebbers vande Groenlantse compagnie tot Hoorn1
11664: - Brown's Nautical Almanac 1951
13391: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Parts III and IV. With fifteen plates.
11622: - Statuta, quae pro regimine archidioecesis Ultrajectensis publicata fuerunt a 1a die mensis Maji 1853 ad 1um Julii 1860
16929: - De Abdij van Middelburg. Aangeboden door de insulaire hypotheekbank te Zierikzee.
17494: - Il sentiero alla sapienza mostrato a' giovani studenti dal padre Antonio Foresti della Compagnia di Gesu
3762: - Stichting De Roos Utrecht. 1971-1975. Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan. Met beknopte aanvulling 1946-1970
3776: - Fundamenten. Historische krachtenvelden in de stad Oss
17150: - Klimsch's Jahrbuch Band XIII 1913. Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen Kunste
3789: - Norg en omgeving. Geillustreerde gids met wandelkaart.
8837: - Joris Ivens. 50 jaar wereldcineast.
3813: N/A - 250 jaar St. Matthiasparochie, Oploo
3834: - Wie geeft wat hgij heeft, is waard dat hij leeft. Blijspel, In een Bedrijf
13455: - SPIEKER-KARTENBAND ZU WILHELM MULLER-WILLE BODENPLASTIK UND NATURRAUME WESTFALENS. Band 14.Festband
3837: - De Medeminnaar van Zichzelven, blijspel, met zang. In een bedrijf Derde druk
17479: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie 2005. Deel 59 (NIEUW EXEMPLAAR)
13367: - Wegweiser Jazz. Das adresbuch zum jazz in Deutschland.
3906: N/A - De doorbraak van de hoop. Mexico van 1810 tot 1910/ Le Creuset de l'Esperance Le Mexique de 1810 a 1910.
3908: - Flamminghi a Roma 1508-1608. Artistes de Pays-Bas et de la principaute de Liege a Roma a la Renaissance.
3913: N/A/ - Marmer in Hellas. Van Steengroeve tot Kunstwerk.
3918: N/V - De erfenis van de franse revolutie 1974-1814
3925: N/A - FOURNITURES GENERALES POUR L'AMEUBLEMENT.
3955: - Corpvs Christianorvm Continuatio Mediaeualis XLIII-XLIIIA
3967: N/V - Art Namban. Les Portugais au Japon / Nambankunst . Portugezen in Japan
3986: - Gids voor de Noordzee-Badplaats De Koog-Tessel. (Uitgaaf 1938).
17097: - Burke's Peerage and Baronetage
4004: N/V - Nieuwe ideeen voor Kapsels. Inzetgeheimen. Alles over haarverven. De Nieuwe Sassoon-stijl. Bijzonder hoofdstuk: Moeilijk haar..
16112: - Novidades da Holanda/ News from the Netherlands. A jewelry survey
4013: N/V - Een Beeld van een Boekhandel. In Utrecht in Beeld.( Genummerd exemplaar 145)
10484: - The Netherlands Indies. Vol.III, No.2. Bulletin of the Colonial Institute, Amsterdam. April 1940
13500: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XX. 1978
14793: - VDZ 1926-2001 Arnhem. 75 jaar familievereniging.
11840: - Vinght-cinquieme rapport Societe Evangelique ou Eglise Chretienne Missionnaire Belge.Exercise 1862-63.
4082: - Bibliografie der geschriften van Dr. D.C. Hesseling. Gedrukt in opdracht van zijn vrienden en leerlingen ter gelegenheid van zijn tachtigste geboortedag. 1859-1939
16171: - 1863-1963. 5 mei 100 jaar Insula Dei Arnhem
4100: - Furnishing To Fit The Family
14282: - De kern gezond. Veranderingen van het openbaar gebied in de Haagse binnenstad
4106: N/V - N.A.G. Tentoonstelling. Publicatie ter gelegenheid van de landelijke Architectententoonstelling
4158: - Agfa-Gevaert Sparte Grafische Systeme .Drupa '86
4163: N/A - Vriendendienst. 60 jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum.
13467: - INCUNABULA AND POSTINCUNABULA, CATALOGUE 239, ISSUED TO COMMEMORATE THE 125th ANNIVERSARY OF LUDWIG ROSENTHAL'S ANTIQUARIAAT, 1859-1984
14854: - Moderne Bauformen. Monatshefte fur Architektur Jahrgang IV Heft 1-12
14290: - Internationaal Gedenkboek. Herinnerings-album voor Dames.
4191: N/V - Enige Bijzonderheden uit Alkmaars Historie
4286: - Linz am Rhein und seine Umgebung Ein Fuhrer
4294: N/A - Te voet van Apeldoorn naar Dieren, Zutphen en Deventer
16198: - Kursbuch. Herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger. Band I/ Kurzbuch 1-10 1965-1967. Band II/ Kursbuch 11-20 1968-1970.
4314: N/A - De Zuidelijke Veluwezoom Wageningen-Arnhem-Dieren
4318: N/V - Eere-Tentoonstelling P. Dupont, in leven Graveur en Hoogleraar aan de Rijks Academie van Beeldende Kunsten.
4345: N/V - Armamentaria. Aflevering 8 .1973
4348: N/V - Verpakkings-ontwerp. You'd better wrap your self up well before you go out. Dutch Design. Een overzicht van leden van de beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO en hun werk
4355: N/V - Armamentaria. Aflevering 7
4365: N/V - Armamentaria. Aflevering 11. 1976.
4370: N/V - Toeristenkaart/ Touristmap No.4 Bandoeng en omstreken/ Bandung and Environs. Boekit Toenggoel-Tangkoebanparhoe-Patoeha-Malabar. Schaal 1:100.00/Scale 1:100.000
4372: - PRIERES JOURNALIERES DES DEMOISELLES PENSIONNAIRES DU MONATERE DE BERLAYMONT, A BRUXELLES
4378: N/V - Armamentaria. Aflevering 10 1975
4379: N/V - Armamentaria. Aflevering 9, 1974
4381: - Advies van de Bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische revalorisatie van het Rijkscultureel Centrum Alten Biesen, voormalig landcommanderij van de Duitse Orde te Bilzen( Provincie Limburg).
4382: N/V - Ruimschoots ruimte in de regio. Zwolle
4429: N/V - Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan Rijkskweekschool Apeldoorn 1896-1921
16983: - Nederland's Adelsboek 21e Jaargang 1923.(T-Z)
16982: - Nederland's Adelsboek 10e Jaargang 1912.(A-B)
14467: - Sleeswijk's kaart van Gelderland naar officiele gegevens bewerkt. Schaal 1:160.000 voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. Voor school, kantoor en huiskamer met nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tusschen de plaatsen
4405: N/V - De Militaire Spectator. 119e jaargang 1950. Officieel Orgaan van het Ministerie van Oorlog en van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. (Met los bijgevoegd register en 2 kaarten)
10444: - Het Stadhuis. Nijmegen 1969
4415: - Gedenkboek N.C.B. 1883 1933 Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het Vijfitgjarig Bestaan Van Den Nederlandschen Cricket Bond
16798: - Zie daar! Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. Vier boeken in het leven / De visch en de mensch / Het geweten. Nieuwe Uitgave. Op steen gebragt door M.Bos.
4486: - Bijdragen en Mededeelingen Gelre Deel X.
4453: N/V - Die Goude. Tweede verzameling Bijdragen. Tweede verbeterde druk 1946
4484: - Jaarboek 1917. Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars
4487: - Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden over de jaren 1881-1890. Algemeen register
4492: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie deel XIV
10412: - Milieuvriendelijk tuinieren op de vierkante meter. Gids voor het creatief benutten van plekjes rondom huis en in de tuin.
4495: N/V - Bulletin Officiel Du Touring Club de Belgique. 1910
4508: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassend aan de nieuwe leerplannen. METAALBEWERKING. 11e herziene druk
4543: - ZO is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de Tweede Wereldoorlog in ZO-Azie
9520: - Technischen Feinmessgerate.. Mit Ubersichtstafeln.
4567: - Livres precieux. Six siecles de patrimoine bibliophilique (1250-1895).yCatalogue de vente a prix marques de Manuscrits et Livres Precieux disponibles a la Librairie Sourget, classes par ordre chronologique
16017: - Tussen Toen en Nu. Wonen en leven in de oude gemeente Adorp.
4596: N/V - Vrijmetselarij. Uitgegeven in opdracht van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ter gelegenheid vanhet 200-jarig bestaan dier Orde op 26 december 1956..
4606: N/V - Verslag over het Voorgevallene tijdens het Hooge Opperwater op de Nederlandsche Rivieren in den Winter van 1925 op 1926.. Met uitslaande platen (tabellen )
16927: - Radical Advertising
4635: N/V - Receptenboekje bevattende 90 verschillende reccepten tot het bereiden van aardappelen.
4641: - Lanka Mahila Samiti (affiliated to the associated countrywomen of the world) 1930-1955
4644: - Illustrated catalogue of Binder Twine Machinery manufactured by The Watson Machine Company
4645: N/V - De tooverbron
11971: - Credits Rectifies de l'Exercice 1871.
12927: - Wat er was, wat er is. Schoolprojekt voor de klassen vier, vijf en zes van de lagere scholen.
4663: N/V - Fables de Florian
4670: N/V - Catalogue des Anciennes Porcelaines tendres de Chantilly. Tasses, Assiettes, Jardinieres, Rafraichissoir, Bonbonnieres, Soupieres, Pots, Sucriers, etc. Collection Frederic Halinbourg.
4684: M.C. - Light on the Path and Karma. With Notes and Comments.
4686: N/V - Gay and Lesbian Filmfestival 1991. Film en video catalogus.
4687: N/V - Gofilex film bv/Uitenboek film BV. 16 mm Filmkatalogus.
4688: N/V - Gofilex film bv/Uitenbroek film bv. 16 mm Filmkatalogus 1987/1988
4693: N/V - Popular Official Guide to the Royal Botanic Gardens Kew : Including an Historic Notice and Descriptions of the Collections in the Botanic Gardens Proper the Glasshouses Museums and Arboretum
4697: N/V - Filmfestival Rotterdam. 21 st. January 23 - february 2 1992. Catalogus
4701: N/V - Flora. Ein Damenkranz. Gabe freundlicher Erinnerung. Mit 31 Stahlstichtafeln mit Damenportraits.
17173: - De zilveren bruiloft van den wel-edelen Heer Bern. Joh. Jos. Franc. Bahlmann en Mevrouw Maria Agnes Elisabeth Biederlack, 8 Julij 1855
9017: - Heinkel Kundendienste. Ausgabe april 1962
17283: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van bekende geslachten. 75e Jaargang 1991.
16857: - Nederland's Adelsboek 1924, 22e Jaargang
17458: - Over grenzen. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2012. Deel 66
4757: - Scriptorium, XXVII, 1972, no.2. Revue Internationale Des Etudes Relatives Aux Manuscrits / International Review of Manuscript Studies
4769: - Ons Oude Wilhelmus
16055: - La Vie de S. Bernard, premier abbe de Clairvaux et Pere de l'Eglise, divisee en 6 livres, dont les trois premiers sont traduits du latin de trois celebres abbez de son temps Mijn bibliotheek Mijn geschiedenis Boeken op Google Play La Vie de S. Bernard, premier abbe de Clairvaux et Pere de l'Eglise, divisee en 6 livres, dont les trois premiers sont traduits du latin de trois celebres abbez de son temps,
17019: - Almanak Unitas Studiosorum Vadae. 1953
4777: - Belgische Ardennen. Gids ten dienste van toeristen die van spoor- en tramwegen gebruik maken. Met 15 kaartjes en 8 plattegronden
17338: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van bekende geslachten. 79e Jaargang 1995/'96
17009: - The American Printer. Vol.92 No. 6 June 1931
17282: - Genealogieen van bekende geslachten. 72e Jaargang 1988
4818: - Nederlandsch magazijn ter verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden. 1834
4824: - Van gestoofde tulpebol tot gepocheerde tarbot.
10686: - Bumkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
4839: - Uit de school geklapt. Feestuitgave van de academie van het St. Carolus-Borromeus- College te Helmond, bij gelegenheid van de plechtige inzegening van het nieuwe schoolgebouw op 14 april 1926
4841: N/A - 75 jaar MO-opleidingen. Katholieke Leergangen. 1912-1987
4849: - HET GEILLUSTREERDE BOEK VOOR IEDEREEN. DE INDUSTRIE.
4853: - Zeiss-Mikroskope Stative
4867: - Provinciaal Blad van Limburg 1941. 204e deel. 1e Halfjaar 1941 o. 1-20
4868: - The life and times of Tolstoy. Portraits of greatness.
4872: - Jaarboek Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten. 1951-1952, 1952-1953
4885: - Kerstnummer 1934 van het Weekblad De Hond. Officieel orgaan van den Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, van plaatselijke Kynologenvereenigingen en van Speciaalclubs.
4877: - Nederlandsch Kruidkundig Archief. Jaargang 1920. Verslagen en mededeelingen der Nederlandsche Botanische Vereeniging over het jaar 1920
9674: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zevende deel.
9284: - De Koningin-Moeder 1879-1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig nederlanderschap van Hare Majesteit.
17459: - De genealogische werkplaats. Ethiek en methodiek van het onderzoek. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2013. Deel 67
4918: - Beeldende kunst uit Overijssel 1975. Deel 2
4919: - Beeldende kunst uit Overijssel 1977. Deel 3.
11194: - Nederland's Patriciaat. 32e Jaargang 1946.
13404: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part III. With ten plates
4937: - Jane's Sentinel Country Risk Assessments. Eastern Mediterranean Issue Twenty-two 2007.
4938: - Jane's Sentinel Country Risk Assessments. South America Issue Twenty-one 2007
4945: - De Boerenbond Lunteren. 1908-1958
4974: - Thermion Nieuws. Maart/April 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4955: - Thermion Nieuws. November-december 1936.
4951: - Wie is dat?. Naamlijst van ongeveer 3000 bekende personen op elk gebied in het koninkrijk der Nederlanden (Nederl. Oost- en West-Indie) met biografische aanteekeningen, opgave hunner voornaamste werken, adressen, enz., enz. Tweede uitgave
4963: - Thermion Nieuws. Maart-April 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4956: - Thermion Nieuws. September-october 1936
4957: - Thermion Nieuws. Mei-Juni 1936
4958: - Thermion Nieuws. September-October 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4960: - Thermion Nieuws. April 1934. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4964: - Thermion Nieuws. Mei-Juni 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4965: - Thermion Nieuws. Januari-Februari 1938. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4971: - In Memoriam. Rinse Colcama
4972: - Thermion Nieuws. Maart/April 1936. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4977: - Thermion Nieuws. sept-oct.1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4978: - Thermion Nieuws. Nov-dec. 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4981: - Thermion Nieuws. sept-oct. 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
17493: - Formules de mťdicamens usitťes dans les diffťrens hŰpitaux de la ville de Paris. Avec leurs vertus, leurs usages et leurs doses
4997: - Kansen voor de regio's. Streekplan Gelderland 2005. Samenvatting en kaartenmap.
16992: - Das Magische Auge: Dreidimensionale Illusionsbilder von Tom Baccei ( N.E. Thing Enterprises)
5012: - Gelijkenis van tweelingen. Een psychologisch onderzoek. Incl. Tabellen behoorende bij gelijkenis van tweelingen.
5025: - Het Leven. Algemeen Geillustreerd Weekblad. 6e Jaargang 1911.
16216: - 1894-1908: LE ROUSSILLON A L'ORIGINE DE L'ART MODERNE
17005: - Bernanos : Essais et ťcrits de combats, tome 1
5035: - Academie voor de streekgebonden gastronomie. Witloof in ons traditioneel eetpatroon- een inheems produkt-. Mededelingen en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift. 3e Jaargang Nr.4. Juli 1985
5036: - Academie voor de streekgebonden gastronomie. De Aardbei. samengesteld door auteurs en medewerkers. Mededelingen en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift. 10e Jaargang Nr.40- studienummer. December 1992.
5042: - Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2009 Edwin van der Heide.
5047: - Kadastrale atlas Gelderland 1832 Warnsveld.
5064: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Ubbergen. Tekst en kaarten
5065: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Rozendaal. Tekst en Kadastrale gegevens.
5090: - Rob Brouwers. 40 jaar kunstschilder 1959-1999. nr. 81-82
5092: - Landbouwkundigemonografieen uit 1900. Margriet's advies aan de Nederlandse huisvrouw Mededelingenblad en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift . 7de Jaargang Nr. 2.
13706: - Berend Strik. Body elecytric
5118: N/A - Reglement op het beheer der Rivierpolders in de provincie Gelderland Voorzien van een uitvoerig alphabetisch register
5119: - Wegwijzer voor Zeeland Zak-Atlas met Plattegronden van de Provinciale steden voor Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten
5128: - Sint Antonius Missie Almanak voor het jaar 1951. Eenenvijftigste jaargang
5130: - De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk. NSB-brochure
5149: - Horror Vacui. De eeuw van de luchtpomp. 1650-1750
5150: - De Frisiaan. Officieel orgaan van de Leeuwarder Athletische Club Frisia 1883 . Inclusief het feestprogramma ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de L.A.C. Frisia 1883 op 25 april 1958.
14750: - Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVI, 1974.
12928: - De Grote Kerk van Apeldoorn. Een koninklijk monument
5165: - Stedebouwkundige ontwikkelingen (1850-1940).
5170: - Handboek Overbeschermingsconstructies.
5185: - Gerrit van Brakel. 1943-1984. Tentoonstelling/Exhibition 28.3-8.6.1992. Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo.
5193: - Thermion Nieuws. Januari-Februari 1938
5194: - Japanse kunst. Tentoonstellingskatalogus Gemeentemuseum Den Haag 24 september-10 november 1958.
5200: - Annual of Dutch Advertising/ Reclame Jaarboek Art Directors Club Nederland.
5236: - Historisch Voorburg. Tijdschrift van de Historische Vereniging Voorburg
9314: - Shirley Temple. The Real Little Girl And Her Own Honolulu Diary. Intimate glimpses of America's most famous little star, on and off the motion picture lot. Also the true account of her vacation days in Honolulu, exactly as written by Shirley Temple herself
5246: - Cafes, Bistrots et Compagnie. Expositions itinerantes CCI no: 4. Centre de Creation Industrielle.
9678: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zevende deel.
5265: - Dresden Sachsische Schweiz; Bohmisches Mittelgebirge und Lausitser Gebirge. Meyers Reisebucher.
5266: - Annalen der Missionarissen van Scheut (Sparrendaal). Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria. . Missien in China, Congo, Mongolie, Philippijnen.
5267: - Annalen der Missionarissen van Scheut (Sparrendaal). Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria. . Missien in China, Congo, Mongolie, Philippijnen.
5271: - Photographic Abstracts 1942-1945. Vol. XXII-XXV
5273: - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud.
5279: - Port of Rotterdam. Chronicle.
5296: - British Aircraft Industry a Directory of Aircraft, Aero-Engines Component Parts, Accessories and Materials 1939 + Supplement Francais and Supplemento EspanolThe
5298: - Van Rotterdam Charlois naar Rotterdam Pernis 1902-1977. Jubileumuitgave onder de vlam. Bedrijfskrant van Shell Nederland Raffinaderij BV en Shell Nederland Chemie BV.
5310: - WIJHE. Een economisch-sociografisch oderzoek.
5318: - VVV Arnhem zestig jaar. 1905-1965.
5324: - Hoe maakt men..? Deel IV. Borstels, electrische apparaten, electrische geleidingen, emaille, gas, schoencreme, stofzuigers, stijfsel, verf, zeep.
17869: - Archief Total Design - PAM. Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers.
5326: - Hoe maakt men..? Deel II. Aardewerk, behangselpapier, glas en kristal, haarden, houten meubelen, lepels en vorken, linnen, radiatoren, stalen meubelen, tapijten
5327: - Hoe maakt men..? Deel III. Damesmantels, haak- en breiwol, herenconfectie, herenhoeden, kunstzijde, koffers, lederwaren, regenkleding, rubberlaarzen, schoenen, tricot-kleding.
8101: - Weg der Polen zum Sieg.
5350: - Register op het Staatsblad der Nederlanden, 1833-1842, met aanwijzing tevens der daartoe betrekkelijke bijzonderheden, mitgaders der administrative en executoriale maatregelen, in verband met de onderscheidene objecten van wetgeving, door de hoofden der ministeriele departementen, ter kennis van het publiek gebragt.
5360: - Festbuch zur Eroffnung des Historischen Museums.
5362: - Bouwen in de stad. 10 jaar nieuwbouw in de binnenstad van Den Bosch.
14991: - Leids kunst-legaat. Kunst en historie rondom Ars Aemula Nuturae
5414: - International Rubbers Study group. Thirteenth Meeting 24th June- 2nd July 1957 Jogjakarta Indonesia. Guide Book for delegates.
5426: - Algemene inleiding tot de begroting 1949 van de staat Oost-Indonesie (I) en Comptabiliteitswet (II) Regering van Oost-Indonesie.
5433: - Universiteit van Indonesie. Gids voor het academiejaar 1949/1950.
5449: - Mainfrankisches Jahrbuch fur Geschichte und Kunst. 59. Archiv des Historischen Vereins fur Unterfranken und Aschaffenburg. Band 130
5463: - Jaarboekje van den Provincialen Gelderschen, Provicialen Overijselschen en Stichtschen Boerenbond voor het haa 1913. Zestiende Jaargang.
5466: - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden. 1: De vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadrechtverlening van 1259. 2:Het Doorluchtig Huis van Bergen op Zoom. 3: Duizend jaar Urk. 4:Het Huis te Wedde. 5:De afstammelingen van Juliana van Stolberg tot aan het jaar van de Vrede van Munster, 6: Venlo, 625 jaar Stad.7: Culemborg 650 jaar Stad. 8: Cranenbroek bij Alkmaar
17470: - Beperkte dienstregeling aanvangende 1 October 1945
14085: - Montreux Jazz
9025: - Ons Paard. Vijfde Jaargang No. 45, 46. Nov. 1932. Het Paard. Voortzetting van de weekbladen Het Paard', De Paardenwereld en Ons Paard. Officieel orgaan van verschillende vereenigingen en instellingen op paardengebied. 1e jaargang No. 7. 16 december 1933 t/m 4e Jaargang No. 45. 5 november 1936. Inclusief los exemplaar: 5e Jaargang No. 48. 2 december 1937.
5493: - Indische wetteksten
5497: - Algemeen register op het bijvoegsel tot het staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden over de jaren 1891-1900
5500: - Verslag van den economischen toestand der inlandsche bevolking 1924. Deel 1
5515: - Handbook on Netherlands New Guinea 1958
5516: - Kapok and its uses.
5520: - International Rubber Studdy Group. Summary of Proceedings of the Twelfth Meeting Monrovia, 17th-21st October 1955 with short review of first eleven meetings.
16688: - Nederland's Patriciaat 72e Jaargang 1988
14444: - Helinium (Helinivm), XXII. Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
5539: - Provinciaal blad van Gelderland, over het jaar 1858. (incl. origineel afschrift van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken).
16219: - Hermann Teuber 1894-1985. Zum 100. Geburtstag
5555: - Indonesia: A Voyage through the Archipelago by 45 of the World's Leading Photographers, August the 26th to September the 4th 1989, in Commemoration of the 45th Anniversary of the Proclamation of Independence
5557: - Manuscrits Enlumines et Livres Precieux, 1235-1932.
10975: - Hop-hop-hop 't ruitertje bovenop. Versjes van C.M. Jolmers-Ronday.Plaatjes van Sijtje Aafjes.
17149: - Klimsch's Jahrbuch Band IX 1909. Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen Kunste
5584: - Tijdschrift voor Neerlands Indie. Negende Jaargang. Eerste deel
5600: - Het evangelie in de gevangenis. Mededeelingen van een predikant uit zijn ambtelijken werkkring.
5603: - Rotterdam werkende stad. Gids voor vreemdeling en stadsgenoot.Grepen uit de geschiedenis, Stadsleven in een levende stad en voorts gegevens omtrent gastvrijheid, bedrijvigheid, ontspanning, vermaak, diensten, instellingen en andere nuttige of nodige onderwerpen
5605: - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester
5606: - Sprookjes van Moeder de Gans. De Schoone Slaapster
17499: - Design Down Under
5625: - Java, Wajang Purwa, Schaduwtoneel en Wereldbeeld. Winter '67-winter '68.Inleiding tot de tentoonstelling
5628: - Our home. The Verses in this book are written by Mrs. Sale Barker. Illustrations are by A.W. Cooper.
5630: - L' Emporio Pittoresco. Illustrazione Universale. Anno XI N. 488-532
16626: - Fleischmann 80/81 NL catalogus.
6911: - Monte dei Paschi die Siena. Notices Historiques et economiques.
9261: - Histoire des variations des eglises protestantes, par Messire Jacques-Benigne Bossuet, Eveque de Meaux, Conseiller du Roy en les Conseils, ci-devant Precepteur de Monseigneur le Dauphine, Premier Aumonier de Madame la Dauphine Tome Premier
7073: - Bibliorvm Sacrorvm Concordantiae Morales et Historicae: Concionatoribus in primis atque vniuerfis S.Scriptvrae ftudiofis vtilifsmae: A Petro Evlard Arienfi Societatis IESV Sacerdote confcriptae.
17251: - Nederland's Patriciaat 91e Jaargang 2012. GenealogieŽn van bekende geslachten.
16627: - Fleischmann 78/79 NL catalogus.
15100: N/V - Ravenstein. 600 Jaar Stadsrecht 1380-1980 (14 tot en met 26 mei 1980). Inclusief losse bijlage: Plattegrond gemeente Ravenstein
15885: - The sacred books of China.The texts of Taoism; Part II: The Writings of Kwang G-3ZE (Books XVIII-XXXIII) / The T'ai- Shang Tractate of Actions and Their Retributions, Appendixes I-VIII.Vol. 40.
11844: - France, Italie, Allemagne, Pays-Bas. Octobre 1848
4228: - De Praagse Golem. Joodse verhalen uit het getto.
17882: - Schilders van Broeksloot. Kleine namen, grote meesters in en om de Haagse School.
12593: - Concentration camp Dachau. 1933-1945
7694: - Met palet en tekenstift. Een uitgave voor tekenaars en schilders. No. 20 november 1950 tot en met No. 48 februari 1954
4263: - Napoleon en het keizerrijk. 1769-1815-1821. deel II
4265: - Outils de precision, Klingelnberg-fynwerk, pour l'usinage des metaux. Edition 1940 du catalogue . Edition Complement remaniee.
4266: - Europa Eisenbahn Atlas. Eisenbahn-Kartenwerk Europa mit Bahnreisen in 26 Landern. Das unentbehrliche Handbuch fur alle Eisenbahnreisenden in Europa.
8287: - 1940-1945 Bevrijdingsmonument Hintham 1944-1994.
4284: - Linz am Rhein und seine Umgebung Ein Fuhrer
3267: - Freinsheim. Urlaubsregion fur Geniesser.Vacantions for Epicureans. Lieu de villegiature oul on sait vivre.1
5215: - LE GUIDE MICHELIN 1924 :BELGIQUE, LUXEMBOURG, PAYS-RHENANS, SUD DE LA HOLANDE. 15e edition
6763: - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1862
12207: - Nijmegen zoals het was, werd en is. Waalstad voor en na 1944.
6722: - Umetnost Savezne Republike Nemacke/ Kunst der Bundesrepublik Deutschland
6727: - De vrede waarnaar wij streven.... Een rede van Dwight D. Eisenhower, President van de Verenigde Staten.
10447: - Almanak voor de Jeugd 1930
12580: - Beatles Songbook. Contient presque toutes les chansons composees et jouees par les Beatles
11484: - Genealogisches Handbuch des Adels. Band I: Furstliche Hauser.
10728: - De gelukscent 1956/1957 25e Jaargang-Nr. 1, 2 en 3
5429: - Register van Dijkshoogten van verhoogde en eenige aansluitende dijkvakken langs den linkeroever der rivier de Maas volgens opneming geschied in 1888. Houdende tevens opgaaf van eenige langs gelegen vaste hoogtemerken en peilschalen. (behoorende bij de wijziging van het bestaande Lengteprofiel in 1872 en 1873 opgemaakt).
5512: - Volkerkunde. Erster Band und Zweiter Band.
9228: N/A - Monumentos del Patrimonio de la Humanidad en Espana
5670: - Algemeene verzameling van Wetten, Decreten, Advisen van den Staats-Raad en Ministeriele Instructen, betreffende De Registratie, het Zegel, de Griffie, het Bestuur der Hypotheken, de Boeten, Kosten der Crimineele Justitie, Domeinen, de Regten van Garantie van Goud en Zilver, Octroyen enz. Vertaald en gedrukt op last van den Heere StaatsRaad, Intendant Generaal der Financien en van de Keizerlijke Schatkist in Holland. I. deel II. stuk. Bevattende alle wetten enz. op het Zegel en de Griffie
5676: - Stichting het Wijnhuisfonds Zutphen. Veertig jaren. Verslag 1952-1967. Jaarverslag 1966.
5689: - Gemeentegrenswijziging Gorssel-Zutphen. Pre-advies van Burgemeester en Wethouders van Gorssel-1971
13499: - Grundriss der Differential- und Interal-Rechnung mit Anwendungen. !. Theil. Differential-Rechnung mit 69 Figuren im Texte
5700: - Rijks H.B.S. Zaltbommel. Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan 1867-1967
12097: - De koophandel van Amsterdam, en andere Nederlandsche Steden naar alle Gewesten der Waereld. Eerste deel.
7954: - Virgillius' Herderszangen. Naast den oorspronkelijken Latijnschen tekst. Metrisch vertaald door Mr. P.W. de Koning
7955: - Edgard Tijtgat. Retrospectieve. Singer Museum Larren Nh. 10 juli-20 september 1971/ Museum voor Schone Kunsten Gent. 1 oktober -1 november 1971.
8779: - Oeuvres completes de Moliere. Nouvelle edition. Accompagnee de notes tirees de tous les commentateurs aves des remarques nouvelles par. M. Felix Lemaistre........
11162: - Het adresboek van Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze. Incl. Plattegrond Oosterbeek
17895: - Schrader-Motor-Chronik. Borgward Lastwagen 1947-61
17501: - Rampspoed
11397: - Sheppard's International Directory of Print and Map Sellers.
5868: - Giorgio Dimitrov 1882-1949
16082: - 75 jaar moderne vakbeweging in Arnhem
5836: - Gemeente Lichtenvoorde. In en uit 1979
10485: - The Netherlands Indies. Vol.III, No.3-4 June-August 1940. Bulletin of the Colonial Institute, Amsterdam.
8261: N/A - De Zaanstreek met een uitklapbare kaart
8262: N/A - De Zaanstreek in 6 talen
7956: - Memoires d' outre-tombe. Nouvelle edition. Avec une Introduction, des Notes et des Appendices par Edmond Bire. Tome 1-6.
17381: - Nederland's Patriciaat. 42e Jaargang 1956.
10142: - Officiele Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen geldig van 20 juli 1941 af.
9869: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1936-1940
9870: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1916-1917-1918-1920
9878: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslagen: 1921 t/m 1925
15354: - Nicotiana. Procedures for experimental use.
15536: - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet,
16699: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van vooraanstaande geslachten. 86e Jaargang 2005
13746: - Carta della zona turistiche d'Italia 3. Scala 1:50.000 Il Cervino e il Monte Rosa.
7845: - The Rotterdam Dockyard Company. ( De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.).
17952: - Het Quick-Blaadje. Officieel orgaan van de Nijmeegse Voetbal-, Cricket- en Athletiek-Vereniging Quick.
16890: - Bassett-Lowke Railways
2472: - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Nummer 58 (1995)
10042: - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1885. Met drie plaatjes.
17467: - Tussen de rails. Deze maand Nijmegen. Maandblad voor de Nederlandsche Spoorwegen 9e jaargang Nr. 12. Treinexemplaar
7358: - Tijdschrift voor Economische Geographie. Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie. Negende Jaargang.
7930: - Jenny of de arme wees. Een verhaal voor de jeugd Uit het hoogduitsch.
7931: - De Amateur-Photograaf. Handleiding voor amateurs. Geillustreerd
11651: N/A - La cartografia dels Paisos Baixos: 4rt curs. Cicle de conferencies sobre Historia de la Cartografia. 15, 16, 17, 18 i 19 de Febrer de 1993.
8762: N/A - Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1895
10927: S.N. - Deutsche Leibeserziehung, Jahrgang 1940.
8764: N/A - Friesche Almanak voor het schrikkeljaar 1916. Officieele opgaven der Jaar- en Weekmarkten
8765: N/A - Weezen Almanak voor het jaar 1912. Veertigste jaargang. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch
7371: N/A - Het oude land van Brederode Vianen, Lexmond, Ameide, Tienhoven, Meerkerk
14858: - Bouwkunst. Tweemaandelijks Tijdschrift. Eerste Jaargang Aflevering 1. Januari 1909
16749: - Nederland's Adelsboek 44e Jaargang 1951 (Sa-Sp)
15394: - Cartier creations winter 2010. Catalogus
16682: - Nederland's Patriciaat 68e Jaargang 1984
16887: - Audubon's Birds of North America. The complete 500 paintings.
12156: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesie 15de Jaargang No. 38 17 september 1949 t/m No.53 31 december 1949
12155: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesie 14de Jaargang no. 35 28 augustus 1949 t/m no. 52 25 december 1948
12154: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesie 17de Jaargang No. 1 6 januari 1951 t/m No. 25/26 30 juni 1951
12153: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesie 14de Jaargang no 17 24 april 1948 t/m no 34 21 augustus 1948
12152: N/A - Electrotechnisch en Werktuigkundig Weekblad 15de Jaargang 1917
12151: N/A - Electrotechnisch en Werktuigkundig Weekblad 13deJaargang 1915
12148: N/A - Monsterblad utgivna Foringen for Svensk Hemslod ansluten till Svenska Hemslojdsforeningarnas Handarbetsmodeller for skola och hem. Kartong 5
12135: N/A - Aus Jena Mikroskope Anleitung fur ihren Gebrauch und ihre Behandlung Druckschriften Nr. 30-G 105a-1 Mit 1 Karte mit darauf Vergrosserungstabellen fur unsere Mikroskopoptik
12130: N/A - Afstandenwijzer Inhoud: Inleiding en Gebruiksaanwijzing - Verklaring der teekens - Overzichtskaart - Lijst van ponten en veren - Alphabetische plaatsenlijst - Afstandenbladen.
12129: N/A - Chronos 17e Jaargang no 1 t/m 16 17 september 1966 t/m 2 september 1967
12121: N/A - Grond-Regels der Grieksche Taele Benevens eene verzaemeling van de voornaemste Fabels van Aesopus in dry Teelen, met aenteekeningen op idere Fabel etc.
16937: - Naor d'n Oove. Steenfabrieken in de Neder-Betuwe en het westelijk deel van de Over-Betuwe.
13022: - Les cahiers du Jazz No. 6. Le Jazz en France
13016: - Les cahiers dus Jazz. No. 7
17156: - Klimsch's Jahrbuch. Band VI 1905.Technische Abhandlungen und Berichte Łber die Neuheiten auf dem Gesamtgebiete der graphischen KŁnste
11088: - Een zoektocht naar 'couleur locale'. De zeepfabriek. Een visie op het Dobbelmann Terrein in Nijmegen.
11091: - Le Ricette de Giuliana/ De recepten van Giuliana.
12383: - Nederlandsche vertaling van het Engelsch Witboek. Brief- en telegramwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van d Britschw Legatie.
14408: - Overdruk uit: Oudheidkundige mededeelingen uit het Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Nieuwe reeks IX 2 ( eigen maaksel foto's en beschrijving vondsten Grafveld bij Wageningen opgraving 1927)
14409: - Berichten R.O.B. IV-1 (Meerdere artikelen in een band)
16164: - Markus Lupertz. Belebte Formen und kalte Malerei. Gemalde und Skulpturen
14839: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Eerste deel, tweede stuk.
11565: - Alles kwam goed!! -Van degradatiekandidaat tot Europees voetbal.
14006: - BMI. The many worlds of Music. Issue 3, 1978
14670: - Officieele Feestwijzer bij de viering te Rotterdam den 17 november 1888 van Neerlands 75-jarig Onafhankelijk Bestaan
14838: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Eerste deel, eerste stuk.
11937: - Sugar reference book and directory. 1932-33. A handy volume of facts and figures useful to those engaged in the production , refining, transportation, purchase or sale of sugar or sugar house equipment and supplies
11939: - Album Reine Astrid. Plaatjes Album edite par Cote d'Or, le bon chocolat Belge.
10777: - Ubach over Worms, van Overworms kwartier tot gemeente Landgraaf. Woordenlijst.
6821: - Lettres d'Eusebe Philalethe a M. Francois Morenas Sur son pretendu Abrege de l'Histoire Ecclesiastique de M. Fleuri.
11566: - Ach lieve tijd. Twintig eeuwen Nijmegen en de Nijmegenaren. (compleet!)
6824: - Provinciaal blad van Gelderland. No. 130. Reglement op de Wegen, Voetpaden en Tramwegen in Gelderland
10285: - Buongiorno 1. Italiaans voor volwassenen. Communicatieve methode. Tekstboek
13688: - Genealogie van Jan Pieters Schilthuis 170(?)-1784 en Lubbijna Neringh 1727-1805.
13811: - Pieter Spa's reize naar Londen, ter gelegenheid van het krooningfeest van Koningin Victoria.
15435: - Historische Fotografien aus Istanbul.
8326: N/A - Gids voor Amersfoort naar Arnhem Het land van de Ooster-stroomtram
10034: - Societe Montyon et Franklin. Annulaire pour lan 1835, troisieme annee de la fondation de la societe. No. 1
8352: N/A - Amstedam aan zyne regenten
11854: - La Voix de Jerusalem.
11855: - Annulaire Diplomatitique de l'Empire de Russie pur l'Annee 1870. Diexieme Annee
11853: - Acte du Congres de Vienne, ou Operations Politiques des Souverains Allies pour la Paix de l'Europe.
11842: - Idees-Meres ou Plan Motive d'un Programme pour la Septieme Session de Congres International de Statistique.
16867: - Nederland's Adelsboek, 1919, 17e Jaargang (A-D)
7774: - 20 jaar W.I.M. Werkgroep Improvisatie Muziek. Eigentijds, eigenwijs en ongehoorzaam.
17154: - Klimsch's Jahrbuch Band. Band XIII, 1907-08 .Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen Kunste
17502: - Bernoulli's Vademecum een praktisch handboek voor Berekeningen, dagelijks voorkomende in de Bouw- en Werktuigkunde. Bewerkt door J.G.van Gendt Jr. Opnieuw herzien en bewerkt door I. Franco.
15208: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 1C. Algemene Inleiding/Militair Beleid 1939-1940 (punt A van het enquettebesluit) Verhoren
11253: - Adresboek van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Naar officieele bescheiden bewerkt tot 1 Februari 1923
11338: - Officieel Adresboek van 's-Hertogenbosch. Bewerkt volgens gegevens verstrekt door het gemeentebestuur der gemeente 's-Hertogenbosch en door de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch
16713: - Nederland's Adelsboek 36e Jaargang 1938.(L-R)
9476: - De middeleeuwse dorpskernen van Zuid-Beveland. Een beelddocumentatie van de rijkdom die deze kerken in vormgeving en interieur ons bieden.
8097: - Sluipende interventie. Nederlandse betrokkenheid bij kontrarevolutie in Midden-Amerika
6004: - Groot humoristisch album. Bevattende: een groote serie spannende verhalen, een oorspronkelijke volledige detective roman, honderden moppen, meer dan 400 illustraties.
5996: - BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, OU DICTIONNAIRE HISTORIQUE DES HOMMES QUI SE SONT FAIT UN NOM PAR LEUR GENIE, LEURS TALENS, LEURS VERTUS, LEURS ERREURS OU LEURS CRIMES. 12 delen in 6 banden
5997: - Constitucion de la monarquia Espagnola. Ley Electorial para el nombramiento de diputados a cortes. Reglamento para el gobierno interior del senado. Reglamento del congreso de diputados Y ley de 19 de Julio de 1837
5992: - Irvine New Town Plan. (incl.map)
9135: - Nelissen Nieuws. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vestiging Venray.
9740: - Official Directory of Rotary International. 1961-62
9353: - Oudegein en Het Gein. (Met platen in kleur)
5969: - Compagnie Belge. D'assurances generales sur la vie. Les fonds dotaux et les survivances. 1824-1924.
5963: - Gids voor de parochie vande H. Catharina te Nijkerk.
5960: - Ecuador. A la sombra de los volcanes
5959: - Verzameling van Reglementen en Besluiten betreffende de Buitengewone Riviercorrespondentie en andere Voorzieningen in geval van IJsgang en Watersnood voor Gelderland.
5955: - Sketchbooks of Lawrende Halprin.
5931: - Kees van Lent, een mens met zorg. 1920-1995.
17157: - Klimsch's Jahrbuch. Band V. 1904
16755: - Nederland's Adelsboek 34e Jaargang 1936
16756: - Aan mejuffvrouw Francina Baane, weleer de hartsvriendin van Jakobus Bellamij, opgedragen door hare vrienden, de schrijvers.
6628: - De Kerk en de Beschaving. Herderlijke brief aan de Gestelijkheid en de Geloovigen van het Bisdom van Perugia door zijne Eminentie den Kardinaal Joachim Peccx (thans Zijne Heiligheid Leo XIII) ter gelegenheid van de Vasten 1877. Uit het Fransch vertaald door een R.K. Priester.
16919: - Tijd voor sport. Bewegen, meedoen, presteren
9877: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslag:1946-1950.
7453: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
7426: N/A - Ter herdenking van een halve eeuw Proefstationsarbeid 1887-1937
10812: S.N. - Jessop-Saville: Special Alloy
7436: - 100 Jahre Bayernhafen Regensburg. 1910-2010.
7451: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
13523: - Union Deutscher Jazz-Musiker. Gruppen
17956: - GuŪa del parque natural Sierra Nevada.
7415: N/A - COBRA agenda 1998
7469: - Soroptimisten Club Nijmegen. Dienstenveiling maart 2007.
16070: - The transactions of the entomological society of London for the year 1911
12382: - Romanciers du XVIIIe siecle Tome premier Hamilton, Le Sage, Abbe Prevost
7447: - Rivers of the World. Binnenvaart op Wereldschaal. Inland Shipping a Global Player. Incl. cd-rom.
7454: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
16970: - Nederland's Adelsboek 1957, 50e Jaargang (M-Re)
17264: - Nederland's patriciaat. GenealogieŽn van bekende gesclachten - 67e jaargang 1983
16966: - Nederland's Adelsboek 1931, 29e Jaargang.
17770: - HAT Life. The Creative Magazine of the Men's Hat Industry. Vol. 73 No. 11 June, 1946
9033: - In het zicht van de toekomst terugkijken. 50 jaar professioneel welzijnswerk in Nijmegen.
14817: - Quimby the Mouse (Acme Novelty Library) Comic strips, 1990-1991.
16657: - Sonderauktion Eroffnung Morikehof, 337. Auktion
7455: N/A - Edelmetaal uitgave van de federatie goud en zilver
8219: - AA bureaux usines. L'architecture d'aujourd'hui. 10e Annee, No. 6 Juin 1939.
14418: - Ausstellung HP Zimmer Arbeiten 1957-984. Austellungskatalog.
7444: - The world is our Oyster. 150 Years of Hapag-Lloyd. 1847-1997.
13388: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Part V.
17281: - Genealogieen van bekende geslachten. 83e Jaargang 2000/'01
16686: - Nederland's Patriciaat 82e Jaargang 1999
10982: - Wienand Dental A.G. Die Formen der Wienand Zahne. Katalog uber kunstliche Zahne der Wienand Dental
17526: - Vogelwelt Schleswig-Holsteins / Band. 5, Brutvogelatlas / Bearbeitet von Rolf K. Berndt, Bernd Koop und Bernd Struwe-Juhl
12656: N/A - Ons College jaarboek 1956-'57
6187: - Papiermakers van de Veluwe. Samengesteld door Werkgroep van de cursus amateur historici uitgaande van de stichting Contact van Gelderse Ouheidkundige Verenigingen en Musea
16981: - Nederland's Adelsboek 28e Jaargang 1930.(L-R)
2198: - De aanval op de zeven schepen
15683: - De beelden van Harrie Gerritz. Sculptures. Kunstcahier II.
16855: - De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der School voor de Grafische Vakken Utrecht. Kerstnummer 1942. 23e jaargang, nrs 1,2 en 3.
14502: - De Merwedenlanden 1974-1984
6784: - Jaarboek 2007. Deel 143. Publications de la societe historique et archeologique dans le Limbourg.
9911: N/A - The Handy Atlas And World Gazetteer New Revised Edition
6218: N/A - Jaarboek Tuinbouwtechniek 1966-1967
9677: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zesde Deel.
14865: N/A - Oranjenummer van het Marine Blad 31 augustus 1898
13417: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part IV. With four plates
11349: N/A - Wapen Album Noord-Holland no.91-135 Herms Oldenkott
17509: - Peraturan dasar pokok pokok agraris dan landreform
15213: - BIBLIOGRAPHISCHER Alt-Japan-Katalog 1542-1853. Bearbeitet und Heraugegeben in Berlin und vom Deutsches Forschungsinstitut in Kyoto.
11847: - Les Pseaumes de David traduits en Francois avec une explication tiree des saints Peres et des Auteurs ecclesiastiques, tome Second
9283: - Corrente: il Movimento di Arte e Cultura di Opposizione 1930-1945.
6179: - Met een zuiver hart en een gelouterd verstand. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van de Zusters Franciscanessen van Oirschot.
9351: - Een Herinnering. 1922-199775 jaar St Gerardus Majellaschool Broekland.
6584: N/A - Provinciaal Blad van Gelderland. De jaren 1823, 1827 (2x) 1831, 1832, 1835,1836, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 1867 , 1872,, 1920, 1921, en 1922. Prijs is per jaargang
13386: - The transactions of the entomological society of London for the year 1909 Part I and II with nine plates
17409: - Van Ham Post War 29-11-2017. Auction Catalogue
17410: - Phillips de Pury & Luxembourg Contemporary Art Part II Day Sale November 13, 2001
12467: - Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006
15201: - Stage & television design of Japan. Volume I (1970-1978) Volume II (1979-1983)
6242: N/A - Reproducties van de foto's, voorkomende in het album door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indie aangeboden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden. 1901 7 februari 1926
6243: - [Friesland]. Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. Leeuw., H. Kuipers, 1871-1875
16897: - Elektriciteit voor Nederland, een terugblik
17344: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van vooraanstaande geslachten. 57e Jaargang 1971
17210: - Ergens op de Brabantse heide...Bata Best
15322: - Indonesisch-Nederlands/ Nederlands-Indonesisch. Mini woordenboek.
17188: - Fischer Moderne. Auktion 18. Juni 1997. Werke der Klassischen Moderne und Kunst nach 1945 Schweizer Kunst.
17189: - Zeitgenossische Kunst II Contemporary Art II 2. Dezember 2017 Koln. Lempertz Auktion 1100.
16452: - Sotheby's Modern and Contemporary Art Amsterdam. Sale 544, Thursday 13th December 1990
13869: - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981. Historisch overzicht uitgegeven ter gelegenheid van het 99 jarig bestaan van de Oeteldonksche Club van 1882
9322: - Pameran Terbuka 1989 Dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Sabbaruddin Chik Menteri Kebudayaan dan Pelancongan
17616: - Sculpture from Cambodia and Thailand . Exhibition 1th July-28th August 1977.Gallery De Ruimte, Eersel (N-B)
6799: - Jaarboek 2009. Deel 145. Publications de la societe historique et archeologique dans le Limbourg.
7755: - Pilote. Le journal qui s'amuse a reflechir. Quatrezieme annee no. 677-701 (et le numero special P.D.G.)
15230: - Grande Illusions: Book II from the films of Tom Savini.
14715: - Gendt 750 Jaar Stadsrechten.
14242: - Groninger Volksalmanak Voor het schrikkeljaar 1848. XII Jaargang.(reprint)
15637: - Nature Atlas Of Great Britain , Ireland And The Channel Isles
6404: - Holiday Tours in Portugal and Madeira. Illustrated guide. Fifth Edition.
6408: - Wat is de tijdgeest? Leerrede uitgesproken in den advent te Bamberg.
6410: - In grote trekken. Het verhaal van de sigaret. Van de maya's tot vandaag. En van tabakszaadje tot banderol.
6415: - Zaken- en beroepentelefoonlijst voor de telefoonabonnees van Utrecht, De Bilt.
6420: - Liefhebberij-Toneel. Toneelstukke geschikt voor vereenigingen, inrichtingen voor onderwijs en huiselijken kring. 19 Brancomir. Treurspel in vier bedrijven, vrij bewerkt naar het Fransch.
6422: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1978
6423: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1977
6424: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1980
6426: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1976
6427: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1979
6428: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1982
12480: - Buta Kruisheren. Uitgegeven 25 jaar na de moord op de Kruisheren in Bondo (Zaire)
6708: N/A - Heer en Meester . 1923-1998 Lustrumalmanak Faculteit der Rechtsgeleerdheid Nijmegen
14942: - Elburg. Korte plaatsbeschrijving met historische aanteekeningen. Het gemeentemuseum. Merkwaardige jaartallen uit de geschiedenis van Elburg. Aanhangsel.
17012: - Hotel Royal i Arhus, 1838 til 1988
2087: - Land van levende rivieren. De Gelderse Poort( nieuw)
10634: - Blik op 's Hertogenbosch, zijne geschiedenis en tegenwoordigen toestand. Met eene kaart van de omstreken der stad.
17171: - Van Ham. Alte Kunst. Kunstauktion 17-11-2017
17465: - Lettertypen van de nv Lettergieterij en Machinehandel voorheen N. Tetterode-Nederland.
11654: - Lexikon zur Geschichte der Kartographie von den anfangen bis zum Ersten Weltkrieg. Band: 1 A-L, Band 2: M-Z.
14762: - Henry Moore. My Ideas, Inspiration and Life as an Artist
16859: - Nederland's Adelsboek 1918. 16e Jaargang
17388: - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. (voornamelijk van tijdschriftartikelen) (1941-1950) Deel III
5985: - Fachliche Vorschriften fur die Meisterprufung im Uhrmacherhandwerk.
17213: - Bumkes aon 't spoor
17484: - Jaarboekvan het Centraal Bureau voor Genealogie 1996. Deel 50.
11444: - Maandblad Het Kinder-Kompas.Tweede Jaargang november 1937 t/m oktober 1938
17468: - Die Gesellschaft des Gottlichen Wortes 1939
17606: - Laetare. Zakmissaal voor jonge mensen.
9792: - Modellenboek 1979. ( Het modellenboek verschijnt als extra nummer van ons maandblad 'ons huis'.)
17250: - Nederland's Patriciaat 90e Jaargang 2010/'11. GenealogieŽn van bekende geslachten.
17248: - Nederland's Patriciaat 85e Jaargang 2003/'04. GenealogieŽn van bekende geslachten.
17243: - Klinisch-Genetisch Centrum Nijmegen. Jaarverslag 1990
17252: - Nederland's Patriciaat 93e Jaargang 2014. GenealogieŽn van bekende geslachten.
17253: - Nederland's Patriciaat 81e Jaargang 1998. GenealogieŽn van bekende geslachten.
17254: - Nederland's Patriciaat 82e Jaargang 1999. GenealogieŽn van bekende geslachten.
15841: - The New Yorker. 1950-1955 Album.
7776: - Nederland. Uitgegeven door de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen 1915.
13007: - Darmstadter Beitrage zur Jazzforshung Bd. 2. Eine Veroffentlichung des Jazz-Instituts Darmstadt herausgegeben von Wolfram Knauer.
16174: - Bourgondische pracht. Van Philips de Stoute tot Philips de Schone.
9168: N/A - Het Stadscentrum van Nijmegen Bouwstenen voor het structuurplan
13396: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part II. With four plates.
13395: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part V.
16799: - Scherts en ernst uit de portefeuille van A. Ver Huell. Luim en Waarheid. Op het IJs. Is 't Waar of Niet? In den Rook des Tijds. Op steen gebracht door M.Bos.
17162: - Steyler Missionschronik 1964
8353: N/A - Vrye gedachten wegens de vermeerdering van 's Landskrygmacht; besloten met een aansraak aan de Nederlandes, m hen te bewegen tot een vreedzame onderwerpinge aan de besluten van 's Lands Staten
8123: - ADC-Info Jaargang 2003.
13496: - B(l)oeiende bermen. 44 wandelingen in de langste tuin van Limburg
11237: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van bekende geslachten. 71e Jaargang 1987.
15197: - Hollandsche Molens.
16912: - Nederlandsche Almanak voor 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 ,1894.
14025: - Victor Hugo. 1793 (Diverse boeken in een band)
17132: - Klimsch's Jahrbuch Technische Abhandlungen Und Berichte Uber Neuheiten Aus Dem Gesamtgebiete Der Graphischen Kunste. Bd. VII
14034: - Fiedelflier in het land zonder tovenaars. Reclame uitgave De Spar
8187: - Illustrierte Geschichte der Grossen Sozialistischen Oktober-revolution. (1917-1918)
8694: - Cinematheque. Revue semestrielle d'esthetique et d'histoire du cinema.
14287: - De ramp. Nationale uitgave met een voorwoord van H.M. de Koningin. Met losse kaart.
8193: - Zeven dalen, zeven verhalen. Over de bronnen van Twente.
17576: - Zundapp 1: Automatic-Mofa, Automatic-High Raser. Bedienung und Plege. 2: Ersatzteil Katalog. Automatic Typen 444. Motor Fahrgestel 1972. 3: Arbeiten am Zweitakt-Motor 50 ccm, Automatic, mit handbetagtigter Startkupplung Typ 249
10421: - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
12492: - VII. Internationaler Kongress fur Entomologie. Verhandlungen. Band III. Sektion: Allgemeine Verhandlungen zur angewandten Entomologie. 5. Sektion: Medizinische und veterinarmedizinische Entomologie. 6. Sektion: Bienen- und Seidenzucht. 7. Sektion: Lebensweise und Bekampfung des Maikafers.
10424: - Rijksmuseum G.M. Kam. Museum van Romeins Nijmegen.
10425: - Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974.
10426: - Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974.
10427: - Nijmegen over de brug. Kadernota beeldkwaliteit Gemeente Nijmegen vastgesteld door de Raad op 19 februari 2003
10429: - Benauwde Veste. Drie studies over het verleden van Nijmegen. Overdruk uit Numaga, Jaargang XI, No.2, verschenen in 1964 bij het tweede lustrum.
10434: - 75 jaar Woningbouwstichting De Gemeenschap
10037: - An address to Pope Pius IX, Bishop of Rome, with an introductory letter to Napoleon III, emperor of the French, on the state of the Roman Catholic Church in 1868
10038: - The Prussian State Trial for High Treason of the Hanoverian Minister of State, Count Adolphus Platen zu Hallermund. With Documents
15009: - Thorbecke in Leiden.Tentoonstelling t.g.v. de 100ste sterfdag, 3 t/m 30 juni 1972. Academisch historisch museum, Leiden
14820: - Onze Hedendaagsche Schilderkunst. Photographien naar Schilderijen onzer Eerste Meesters.
7797: N/A - Van Appel tot Zadkine 95 hoogtepunten uit de collectie van het stedelijk museum Schiedam
16809: - Alles over uw scooter. Motorvademecum over Vespa scooter 125 cc.
7510: - Castellogica Verkenningen. Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting.
16142: - Arnhemmers Arnhemmers Arnhemmers.
10542: - De Schwerbelkes toen en nu... Uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan . Oirsbeek 1992
11147: - Adresboek van Hilversum 1900-1901
14154: - Sleeswijk's kaart van Zuid-Holland naar officieele gegevens bewerkt. Schaal 1:140.000
17483: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie 1997. Deel 51 (NIEUW EXEMPLAAR)
17967: - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
8672: N/A - Almanach de Gotha 1827
4220: - Van twee kanten bekeken Ronny Delrue ontmoet Sigrid Adriaens
12276: - Bahasa Indonesia voor de praktijk.
10819: S.N. - Texaco: a picture story.
16980: - Nederland's Adelsboek 56e Jaargang 1963
13015: - Les cahiers du Jazz No.12. Nouvelle-Orleans. Numero special
8049: - Benamingen op het gebied der verlichtingskunde met hun vertalingen in het Duitsch, Engelsch, Fransch en Esperanto
16503: - Officieel zak-adresboek van hotels en restaurants in Nederland en Nederl.-Oost Indie
16365: - Naor d'n Oove'. Steenfabrieken in de Neder-Betuwe en het westelijk deel van de Over-Betuwe. Met DVD.
8183: - La Hollande Industrielle.
10541: - Vakblad Rijwiel-kleinbedrijf. 29 Januari 1953. Verschijnt maandelijks 5e Jaargang No. 12.
8064: - Het Nederlandse Molenbestand. Overzicht van alle wind- en watermolens. Gerangschikt per provincie en alfabetisch op plaatsnaam. Speciale jubileumeditie.
17376: - Nederland's Patriciaat. GenealogieŽn van vooraanstaande geslachten. 63e Jaargang 1977.
10807: - Grossbild in der Praxis. Einfuhrung in die fotografische Technik mit Linhof-Kameras und Zubehor.
16637: - Masterworks of the Gemaldegalerie, Berlin. With a history of the Collection.
16106: - Ross Bleckner: watercolor.
8181: - Geschiedenis van het Crisisfonds voor Ontslagen Spoorwegpersoneel (Maart 1932-April 1936)
8208: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1957 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
10531: - De rivier en ik. De mooiste gedichten, verhalen en liedjes van een schrijfwedstrijd in het Rijk van Nijmegen.(Met bijbehorende CD)
8708: N/A - Ons College Jaarboek 1947-1948 (Canisius College)
17481: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie 1999. Deel 53 (NIEUW EXEMPLAAR)
17976: - Molens. De nieuwe Stokhuyzen.
12740: - Soviet Georgia/La Georgie Sovietique
17407: - Rang- und Organisationsliste der NSDAP mit Gliederungen, angeschossenen Verbšnden und betreuten Organisationen unter Beschreibung weiterer Verbšnde, Einrichtungen, Dienststellen und Personengruppen. Mit Angaben der Klassifizierung nach Anlage zum Gesetz der Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. Mšrz 1946.
17392: - Enige wetenschappelijke problemen bij de bouw van kerken.
12291: - Gulliver's reizen naar het land der reuzen. Met 15 fraaie Gravuren
15812: - Almanak der Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus voor het Lustrumjaar 1983.
11870: - Tongerloo en 's Hertogenbosch. De donatie der nieuwe bisdommen in Brabant. 1559-1596. Dissertatie tot het verwerven van den titel van doctor in zede- en geschiedkundige wetenschappen.
11906: N/A - Narrations et Discours tires de Tite-Live, Salluste et Tacite
8681: - Don quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol par Florian. Ouvrage Postume. Tome I-IV.
15954: - Colleccion Focus-Abengoa. Pintura y obra grafica
11848: - La Genese traduite en Francois, avec l?explication dus sens litteral et du sens spirituel. Tiree des saints Peres et des Autheurs ecclesiastique. Tome I.
14454: - Studenten-Typen door Klikspaan. Met platen van O. Verhalby. December 1839-Mey 1841
14455: - Cantiques du Pere de Montfort.
10741: - Zure regen. Zelf schade herkennen in de stad.Incl. losse bijlage Stadswandeling Amsterdam
17004: - Andre Chenier. Oeuvres completes.
8942: N/A - Therese par l'auteur Des realites de la vie domestique.
8954: - Verzameling van waardevolle vakrecepten speciaal bewerkt voor fabrikanten, vaklieden en handelaren.
8957: - Esquire's Handbook for Hosts
10540: - Weekblad Nederlandsche Rijwielhandel. 33ste Jaargang No. 50 Vrijdag 12Febr. 1954
15783: - Met Hart en Ziel. Almanak VIIIste lustrum dispuut W.I.N.G.
14621: - Hutspot, Haring en Wittebrood. Tien eeuwen Leiden, Leienaars en hun feesten. (compleet)
17599: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis.Jaargang 20 Nummer 1 t/m 4 2014
17600: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis.Jaargang 21 Nummer 1 t/m 4 2015
15937: - Kortbegrip van het zamenstel der natuur van den heer G. Linnaeus, met zeer veele soorten vermeerderd door P. Boddaert
11221: - Murrays handbook for travellers in India, Burma and Ceylon. Including the provinces of Bengal, Bombay, Madras, The United provinces of Agra and Lucknow, The Panjab, Eastern Bengal and Assam, The North-West frontier province, Baluchistan, and the central provinces, and the native states of Rajputana, Central India, Kashmir, Hyderabad, Mysore etc.
13419: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899. Part IV. With three plates.
13420: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899.Part V.
13421: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part I. With six plates.
13422: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part V.
8411: - Fotoboek: Tiel, Zoelen, Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath en Wadenoyen. Met ca. 325 oude foto's en prentbriefkaarten.
13400: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part I. With four plates
17871: - Yuzen Dyeing . Kyoto Shoin's Art Library of Japanese Textiles.Volume 5
13259: N/A - Pop, Including Bird - The Chan Parker Collection
13309: N/A - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1961/62 3. Jahrgang
16996: - Roth Eugen.Sšmtliche Werke 5 Bšnde - 1: Heitere Verse/ 2: Gedichte/ 3: Verserzšhlungen/ 4: Erzšhlungen/ 5: Anekdoten und Erinnerungen.
17057: - 50 jaar Willem II.
15420: - Grote Land van Cuykse Gecombineerde Fokpaardendag van het Nederlandse Trekpaard
3870: - Redevoering uitgesproken den 30en Januari '09 te Utrecht in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, bij de opening der eerste algemeene vergadering door A.L.H. Obreen

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

10/27