Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15790: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalwerkersbond 1886-1936.
5719: - Het Rijksarchief in Gelderland in 1931
8834: - Meccano. Handleiding voor uitrusting. No. 0.
5781: - Stichting het Wijnhuisfonds Zutphen. Vijftig jaren. Verslag 1927-1977.Jarverslag 1976.
2781: - Feinmessgerate. Carl Mahr Esslingen.
13399: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906. Part 1. With seven plates.
16399: - Die Fahrzeuge der DB. Auf Schiene, Strasse und Wasser
2631: - Van Vlissingen & Co's gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren van Vlissingen & C0. Over de kunst van het drukken
16000: - The Hermitage. Masterpieces of the painting collections
1828: - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Kolonien 1934 Eerste editie
12813: - Go Empress to Canada. Empress of Scotland, Empress of Canada, Empress of France by the beautiful and sheltered St. Lawrence route.
6290: - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. 2ejJaargang. 1884-1885
1437: DI - Verbeelding in Flevoland. Een nieuwe cultuur in een nieuwe provicie
2481: - The Assassination of Abraham Lincoln, Late President of the United States, and the Attempted Assassination of William H. Seward and Frederick W. Seward - Appendix to Diplomatic Correspondence of 1865.
7699: - Ufo's. Ongeidentificeerde vliegende objekten van verschillende zijden belicht.
16193: - Kayserzinn und andere Zinngerate des Jugendstills.
6561: N/A - Dix Annees de Culture Francaise en Hollande 1920. 6 Juin - 1930
14788: N/A - Grock. Ein Leben als Clown. Meine Erinnerungen. ( Signiert mit Zeichnung).
11918: H.S. - Geschiedkundige bijzonderheden over Vlymen. Aan den zeereerw. heer Antonius Jacobus van der Pas sinds 1888 pastoor van Vlijmen wordt dit boekje op zijn gouden priesterfeest eerbiedig opgedragen door den schrijver.
15694: - Zeerovers Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep
1910: - Vondsten uit de Leie te Deinze
14054: - De avonturen van Kapitein Rob. De ondergang van de Solar. No. 26
2652: - Home handicrafts needlework and repairs.
1906: - De kloof voorbij. Een visie op de toekomst van Nederland
15962: - Das Geistige in der Kunst. Vom Blauem Reiter zum Abstrakten Expressionismus.
2178: - Middelheim, openluchtmuseum voor beeldhouwkunst
2667: - Der Textildruck.
1941: - De engste stad van 't Laand? Tilburg en sociale veiligheid.
11264: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van vooraanstaande geslachten. 58e Jaargang 1972.
9125: - Leeuwarder stadsbeelden uit de dertiger jaren.
10639: - Recueil De Planches, Sur Les Sciences, Les Arts Liberaux, Et Les Arts Mechaniques, Avec Leur Explication (reproduction)
2040: - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland
15825: N/A - College jaarboek 1950-'51
2758: N/A - MOOD 09 Nieuwprijs 345 excl. Met CD-ROM
2759: N/A - Bestemmingen / Destinations
13970: N/A - Nederland's Patriciaat. 65e Jaargang 1980/81
2764: - Nieuw Beijerland. Toen en nu. 1582-1984
2800: N/A - Rapport bestuursproblemen Zaanse agglomeratie
13501: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVII. 1975
9776: - Epices d'ailleurs, herbes d'ici. Exposition du Musee botanique, Lausanne
2845: - Verzameling van Stukken, betrekkelijk tot het aanleggen van Steenglooyingen, aan den Dijk der vijf Deelen. Gedrukt ten dienste der Vergadering van heeren Commisarissen, Gedeputeerden en Volmagten van die Contributie
2846: - Koddige en ernstige opschriften, op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen. Derde uitgave in twee deelen. Eerste deel
14004: - Newport Jazzfestival New York. George Wein presents the 20th Annual Newport Jazz-Festival New York City. June 29-July 8, 1973
14926: - 100 jaar K.T.S.M. Jubileumboek 1895-1995
9539: - Veertig jaar militaire luchtvaart. 1913-1953.
10749: - Dorpen aan de rivier. Verhalen uit de voormalige gemeente Lith. (incl, bijbehorende CD-rom)
11647: - De Verbeelde Wereld. Globes, atlassen, kaarten en meetinstrumenten uit de 16de en 17de eeuw.
7720: - Bulletin de la Societe Royale Entomologique d'Egypte fondee de 1er Aout 1907. Nouvelle Serie.
6567: N/A - Het woord als middel Honderdacht en veertigste Almanak 25ste Lustrum
3749: - Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging. Jaarboek 1932-1933. Jaarboek no. 1
14259: - Haren. Van vroeger tot nu
13001: - Annuaire du Jazz 89.
2573: - South Pacific Enterprise. The colonial sugar refining company limited
16459: - Kunstambachten uit Ishikawa. Europalia 89 Japan in Belgium. Gent Sint-Pietersabdij Centrum voor Kunst en Cultuur 19.10-16.12.1989
6140: N/A - Almanak der Societas Studiosorum Reformatorum 1938
6138: N/A - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen
14446: - Helinium (Helinivm),XX Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
13683: - Eenvoudig en vlot Engels spreken en begrijpen. (incl. 2CD's)
2876: - Nijmegen September '44.
16134: - Penschetsen uit Nijmegen's verleden door H.D.J. van Schevichaven (herdruk van de uitgave Nijmegen 1898-1904)
2160: - Hundert Jahre Kolner Karneval. Die Wiedergeburt 1925! Was bietet Koln im Karneval 1926?
14674: - Marienbosch. Geschiedenis van Klooster en Pensionaat. Uit de historie van Heilig Landstichting Nummer 7.
15361: - Twaalfde Nijmeegsche Studentenalmanak 1939-1940.
2464: - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 60 (1997)
15977: - Omni pede stare. Saggi architettonici e circumvesuviani in memoriam Jos De Waele.
10550: - Het veerwerk. Maandblad voor smalfilmers. 25e Jaargang nr. 1 tm 12 1958.(compleet)
9299: - De mens is stervende. Een ontmoeting met Erich Fromm.
16025: - Phantastische Werke. russischer Kunstler
9629: - Historische Atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie kerkhistorische kaarten.Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1801-1821).
9630: - P.A. de Genestet. Eene Bloemlezing verzameld en gerangschikt door A.W. Stellwagen.
9636: - Studenica.
10151: - Nederlandsche Spoorwegen. Officiele Reisgids. Geldig van 17 Juli 1944 af.
12967: - Rijksleerschool/de Parkenschool 100 jaar jong.
10608: - Gezichten in Rheden en Rozendaal. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.
6825: - Avant-garde Polonaise/Awangarda Polska/The Polish Avant-garde 1918-1939. Architecture urbanisme/Architektura urbanistiyka/Architecture town-planning.
11318: - Financieel adresboek voor Nederland. Drie en veertigste Jaargang. 1939
14457: - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-Universiteit te Groningen.
10435: - Union Hockey Nijmegen 50 jaar. Een uitgave van de R.K.H.V. Union te Nijmegen bij gelegenheid van de vierig van het Gouden Jubileum, 11 t/m 15 mei 1983.
15759: - Lustrum Almanak Dispuut Olifant. 1947-1987
9898: - Steenwijker Almanak voor het jaar 1934. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan. 269ste Jaargang.
7752: - De Nederlandsche Adel of alphabetische naamlijst van familien en personen wier titels of adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven. Met bijlagen.
2402: - Bankieren in het hoog en het laag. De geschiedenis van de Rabobank Ubbergen 1919-1994
2404: - Stadtisches Museum Haus Koekkoek Kleve: Katalog: Gemalde, Zeichnungen, Skulpturen und Kunstgewerbe
2223: - Groninger Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1848. XII jaargang.
8839: - Aanleg en onderhoud van Gazons en Sportvelden.
2604: H. R. H. - Aus Tschakas blutigen Tagen Eine Erzahlung aus der Zeit der Zulukampfe vor hundert Jahren von H.R.H. Dritte Auflage
2607: - De bijbel. Prachtuitgave voor alle standen van al de Kanonyke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de staten-overzetting Met veertig staalplaten van nederlandsche graveurs
13502: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVIII. 1976
2826: - The British Journal Photographic Almanac 1931
2829: - De Camera. Modern Fotografisch Tijdschrift. 16e jaargang.
11174: - Nederland's Patriciaat. 26e Jaargang 1950.
12685: - Smocken. Techniek met diverse toepassingen.
2495: - Deventer Almanak 1944, naar den nieuwen verbeterden Gregoriaanschen Stijl op het Schrikkeljaar na de Menschwording van Christus. Alsmede de Zons- Maans- Op- en Ondergang.
2496: - Rapport inzake Landbouw en Veeteelt in de Provincie Utrecht, door eene daartoe benoemde commissie uitgebracht aan het hoofdbestuur van het genootschap voor Landbouw en kruidkunde te Utrecht.
2500: - Harptonen, christelijke verzenbundel geschikt tot voordrachten voor oud en jong. Derde druk
6482: N/A - Nederlandse Industriele Gids 1948
4759: - Album E. Lousse. 4 delen
12013: - Altijd gevechtsklaar. Het werk van den gronddienst der R.A.F.
5995: - Plassengebied band a en b. Inventarisatie. Rapport van stedebouwkundige studiegroep plassengebied in het hart van holland.
13418: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part V.

Next 100 books from Antiquariaat van Hoorn

4/22