Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1062: - Zak-atlas voor den reiziger, den koop, den krijgs, den zeeman, tevens en ten meer duidelijken verstanden der nieuwspapieren.
1065: - Atlas nouveau de voyageur pour les dix-sept provinces des Pais-Bas.Avec la Descripton Geographique & une table. Pour trouver facilement les Villes, etc.
1072: - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
1087: - Weet je nog wel: .de jaren 60
4285: - Führer durch Manderscheid und seine Umgebung Geschicht u. Sagen aus alter Zeit
2114: - Arkemheen te Velde. Landschap, flora & fauna van de polder Arkemheen.
2117: - 75 jaar varkensfokkerij in stamboekverband.
11618: - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. , Ax actis eiusdem collecta, eiusque auctoritate promulgata, sub auspiciis SS. Domini Nostri, Leonis Papae XIII, PII Papae X.............. Vol.1-VI.
2122: - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molens
2133: - Regiotaal. Mozaiek van Geldersse dialekten
2134: - De vormgeving van ons dagelijks leven. Neerlands Volksleven jaargang 33 nr. 4.
12557: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Wisch/Varsseveld.Tekst en kadastrale gegevens. Incl. losse kaarten. Compleet.
13479: - Helinium (Helinivm), Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.XI 1971
9152: N/A - De Zaende Maanblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek Eerste jaargang
7545: - The Red Lantern. The Story of the Modern Peking Opera.
9676: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Tweede Deel.
12560: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Wehl. Tekst en kadastrale gegevens. Incl.losse kaarten compleet.
5870: - Topsport Innovatie Park Nijmegen. Ruimtelijke en programmatische haalbaarheidsstudie december 2009
13026: - Glenn Miller's Method for Orchestral Arranging.
4992: - De ontwikkeling van de Nederlandse rundveehouderij in deze eeuw. Een historisch overzicht over de periode tot 1970.
12671: - Macchine per la terra/Machines for the Land. Immagini e riflessioni sull'agricoltura nel '900/Images and Reflections on Agriculture in the 1900s.
4948: - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Deel XIX. Zesde serie Deel I.
13364: N/A - The World Carriage Driving Championships Smith's Lawn, Windsor Great Park 11th, 12th, 13th
5714: - Rijks-Archief in Gelderland. Jaarverslag 1913 met Verslag der Aanwinsten
5715: - Rijks-Archief in Gelderland. Jaarverslag 1921 met Verslag aan de Gedeputeerde Staten over gemeente- en waterschapsarchieven.
4875: - Round The Coast. An Album of Pictures from Photographs of The Chief Seaside Places of Interest in Great Britain And Ireland.
4830: - Het stroomgebied van de Dommel 1863 - 1963
5663: - Projectie-Handboekje. Het gebruik van de projectie-lantaarn, de episcoop en het bioscoop apparaat. (Tevens het vervaardigen van lantaarnplaatjes en kino-films).
10557: - Na vijf-en-zeventig jaar. Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan der Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. 1862-1937.
5540: - Handboek voor Ambtenaren in de Provincie Noord-Braband.
8927: - Sankt Georg - Deutsche Sportzeitung, Offizielles Organ des Reichsverband für Zucht und Prüfung deutschen Warmbluts. 39. Jahrgang-Nr. 23. Erstes Dezemberheft, 39. Jahrgang Nr. 26. Zweites Januarheft, 39. Jahrgang Nr. 27. Erstes Februarheft.39. Jahrgang- Nr. 28. Zweites Februarheft. 40 Jahr Sankt Georg. Erstes Aprilheft. 40. Jahrgang, 40. Jahrgang. Nr. 6 Drittes Meiheft, 40. Jahrgang. Nr. 7. Erstes Juniheft.
5511: - Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum additis declarationibus cardinalium concilii interpretum, ex ultima recognitione Jean Gallemart, et citationibus Joannis Sotealli Theologi et Horatii Lucii, J.C. Ned non Remiffioniud D.Augutini Barbosae,..........
5468: - Modern Mushroom Growing. Instructions for obtaining increased crops by the use of Champion Mycelium-Marvo, the best pure culture sterilized Mushroom Spawn.
5398: - De Bergen op Zoomsche jaarmarkten en de bezoekers uit Zuid-Nederland. Voordracht, gehouden voor de Afdeeling Middeleeuwsche Geschiedenis van het XIIe Filologen Kongres der Wetenschappelijke Congressen in Vlaanderen te Leuven op Zterdag 7 April 1934.
10513: - Carlsbergfondet 1876-1926. Et jubiæmsskrift udgivet af Carlsbergfondets Direktion.
5230: - ALMANACH HACHETTE 1988. Petite Encyclopedie Populaire. Les plus belles pages depuis 1894.Présenté par Jean-Loup Chiflet.
11965: - This is America. Official United States Guide Book. Brussels Art Fair 1958
5191: - Thermion Nieuws. October 1937.
10611: - Arnhemmers Arnhemmers Arnhemmers.
8174: - De Officio Sacerdotis, Qua Judicis Et Medici in Sacramento Poenitentiae Instructio brevis, in gratiam Et commodum Tyronis Theologi...
5114: - Daemon en masker in Melanesië. Uitgegeven onder auspiciën van het koloniaal instituut afdeling volkenkunde. (gaaf exemplaar)
11805: - Geschiedenis van de landbouw in Limburg. 1750-1914
5081: - Oeuvres de S. Jean Climaque, abbe du mont Sinai, comprenant l'echelle sainte ou les degres pour monter au ciel et le lettre au pasteur
5049: - Timeless. Het kleurrijke gebied van zwart en grijs
6876: - 750 jahre Klever Stadtrecht. Vom Stadtrechtprivileg zur Loseblatt-Sammlung.
6867: - The Studio. An illustrated magazine of fine and applied art. Volume 22.
6844: - Waarom de dieren bang voor de menschen zijn...... een verhaal van Vadertje brombeer
13691: - Gebruder Sulzer, Aktiengesellschaft, Winterthur, Schweiz. Historischer Ruckblick Technische Entwicklung.
6822: - Historie du Vieux et du Nouveau Testament. Dediee a moseigneur le Dauphin, Par le Sr. de Royaumont. Nouvelle Edition
9165: N/A - AKU-RESEARCH De N.V. Onderzoekingsinstituut Research van de Algemene Kunstzijde Unie N.V.
10448: - vande Schilders binne deser Stadt. Nijmeegse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw.
14023: RED. - Turks- extreem rechts .
11837: - Die veroffentlichungen des Historischen Vereins fue Geldern un Umgegend. Gesamtausgabe in drei Bandern.
11788: - Betuwe-Stempeltocht. Uitgeschreven door de Streek-V.V.V. voor Over- en Midden-Betuwe, gevetigd de Elst (O.B). Nr. 65.
2881: - Feest der Herkenning. 50 jaar academische gezondheidszorg in Nijmegen
2883: - Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en -beheer in Nijmegen door de eeuwen heen
2893: - Nijmeegse Gezichten. Vijfenzeventig Jaar Katholieke Universiteit.
11994: - Gedenkboekje 50 jaar Afsluitdijk. Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. 1932-1982.
2927: - 50 Jaar herkennen. Philips Semiconductors Nijmegen.
2928: - Benauwde Veste. Drie studies over het verleden van Nijmegen.
2930: - Tien jaar vrienden. 1984-1994.
2937: - Rondgezicht vanaf de Stevenstoren.
2942: - De Trek naar het zuiden. Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
13974: N/V - Nederland's Patriciaat. 53e Jaargang 1967.Genealogieën van vooraanstaande geslachten.
2961: - WNO 25 jaar in beeld. (Werkvoorzieningsschap Nijmegen & Omgeving)
2973: - Fotograferen en beschrijven in Carolina. Het leven aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, in overleg en samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rooms-Katholieke Universiteit.
2977: - Das nationale Dopolavorowerk in Italien. Freizeitgestaltung in Italien.Das Dopolavoro ist ein Friedenswerk, welches eine erhabene Sendung erfullt: Bruderlichkeit, Liebe und Bildung Mussolini
10646: - Oorkondenboek van Gelre tot Zutphen tot 1326.Tweede aflevering St. Maria-Magdalenaklooster te Nijmegen. Munsterabdij te Roermond (eerste gedeelte)
3001: - Australië in vogelvlucht 1954
11981: - A la mémoire de Victor Pecqueur 1888-1946. Mort pour la France
3022: - Nijmegen. Levensbeelden van Nederlands Keizerstad in het Kroonjaar 1955
3025: - Zeiss Mikroskope und Nebenapparate
9377: - 't Is komn en goan. Christelijke School voor Mavo, Rijssen 1929-1989.
3067: - Zuid-Afrika; Het Land van het Buitenleven
3070: - Gids in het Volkenkundig Museum. Volumes: VII. De Molukken,VI. Praehistorie en Anthropologie,IX Celebes,XII Borneo, X. De Timorgroep en de Zuid-Wester-Eilanden Weven en Ikatten.
3088: - Mensen & Spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985.
3096: - International Shorthand Congress London, 1937
3115: - Gedenkboek 50-jarig bstaan Openbare Handelsschool te Amsterdam 1869-1919
3135: - Wolgang Schmitz Rijnwerk / Waalwerk Rheinwerk / Waalwerk De rivier tussen Duisburg en Nijmegen tekeningen 1984 - 1987
9681: - Patricia Centurion. Atelier de Joias.
3164: - Die Jüdische Welt von Gestern: 1860-1938; Text- und Bildzeugnisse aus Mitteleuropa.
3193: - Nijmegen. Fotoboek over de vele facetten van Nijmegen
5926: - Collection Anthony Nolet, Nymègue. Oeuvres de Jan Toorop.( Catalogue)
3281: - Zinn. Ein Handbuch fur Sammler und Liebhaber. band XVI. Mit 448 Abbildungen und einer Farbtafel.
11369: - Richard Hunne : een verhaal uit de dagen van Hendrik VIII. Uit het Engelsch
7627: - Proeve eener geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. 1815-1832. Eerste en tweede deel.
3291: - Aventuras de Gil Blas de Santillana. Nueva edicion. Tome I y Tome II.
7541: N/A - Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum Urbani VIII.
12341: N/A - Van kind tot kind... Geschiedenis van 100 jaar School met de Bijbel te Gameren 1906 - 2006 Met DVD
9402: - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
12739: - Bloemlezing uit Javaansche proza-geschriften( Latijnsch letterschrift)
3313: - Europeesch Museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste Kabinetten van Europa 8 delen compleet
3315: N/A - Essai historique sur la vie de Marie-Antoinette D'Autriche, Reine de France. Pour servir a l'histoire de cette princesse
3321: - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1895
3370: N/A - De Leidsman der Jeugd Tweede deel Eerste en tweede Afdeeling
3338: N/A - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg Geïllustreerde beschrijving Eerste stuk Aflevering 1 t/m 5 Compleet
3354: N/A - Worms & Co Shipowners, ship agents etc.
3371: N/A - De Leidsman der Jeugd Derde deel Eerste en tweede afdeeling
3372: N/A - De Leidsman der Jeugd Vierde deel Eerste en tweede Afdeeling
3373: N/A - De Leidsman der Jeugd Vaderlandsche Historie Achtste deel
3374: N/A - De Leidsman der Jeugd Vaderlandsche historie Negende deel
3375: N/A - De Leidsman der Jeugd. Zesde deel Eerste en tweede Afdeeling
3376: N/A - De Leidsman der Jeugd Zevende deel Eerste en tweede Afdeeling
3379: - China hemel en aarde. 5000 jaar uitvindingen en ontdekkingen.
3397: - Zwischen Bergwald und ewigem Schnee . Die Heimat der Alpentiere . Sammelbilderalbum Knorr. Komplett.
3410: - Maandelyksche Berichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden. Bestaande in Redeneeringen tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Juli 1725-December 1725.Doormengt, met Staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geheime zaaken, en byzonderste voorvallen, in de voornaamste Hooven van Europa.
3409: - De Brug. De Erasmusbrug. Geschiedenis,architectuur en kunst.
10718: - Zaltbommel 1938-1948. Authentieke foto's en documenten verzameld door Bob van Dijk
3416: - Stedelijk Van Abbe-Museum Eindhoven. De verzameling.
3421: - Bouwmeesters Revue. Duizend en een nacht. 1925-1926.
3433: - Ceramica. Populair Vakblad voor de Ceramische Industrie en voor allen die belang hebben bij Ceramiek
14384: N/A - Jaarboek Numaga Jaargangen van 1991 t/m 2014. Complete set Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving
9897: - Steenwijker Almanak voor het schrikkeljaar 1928. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan, enz. 263e jaargang.
3465: N/A - Deze namen maken overwinningen. Britsche vliegtuigen: hun prestaties in Groot-Brittanie's luchtoorlog.
3468: - Paula Modersohn-Becker. 8 Farbbilder, 24 Schwarzweissbilder und 7 Abbildungen im Text mit einer Einfuhrung von Harald Seiler
11986: - Cropp. Katalog Izdelkov. Catalogue of products
11987: - De Vereering van O.L.V. Ter Linde, te Uden bij 's Hertogenbosch
3492: - Memoires du Grand-Admiral von Tirpitz.
3497: - Groot Lexicon van eigennamen. De spelling en identificatie van 50.000 namen. Kramers Lexicon
10445: - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst.
3513: - Uitgave ter Herinnering aan den Mechaniker Westrijd. 1914-1915/ 1915-1916. Geillustreerd met de bekroonde modellen
13448: - Les cahiers du Jazz. Revuetrimestrielle 10. Le Disque. Numero spécial
3520: N/A - Beknopte geschiedkundige en plaatselyke beschryving der stad Zutphen en harer bevallige omstreken
11806: - Gids. Model-steenkolenmijn Daelhemerberg, Valkenburg (L). De grootste wetenschappelijke bezienswaardigheid van Valkenburg.
3542: N/A - De Leidsman der Jeugd Vijfde deel Eerste Afdeeling en Tweede Afdeeling
3546: N/A - Société Générale Métallurgique de Hoboken 1908-1958
3553: N/A - Omstandig en naeukeurig verhael van alle de plechtigheden, vreugdebedryven, plichtpleegingen, redevoeringen, enz. Zoo ter gelegenheid van het honderdjaerig feest der Utrechtsche Akademie Als van de Promotie met de Kap van zes Heeren, en van al wat daer toe eenige betrekking heeft
3564: - Machinery ...for.... Flax, Hemp and Manila Spinners, Rope, Twine and Thread Manufacturers, Linen Manufacturers etc, etc.
3603: - Onderlinge Vrouwenbescherming. 1897-1922. Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan.
3616: - Gids voor de bezoekers van Lochem en omstreken. Het ideale vacantie-oord in de Gelderse Achterhoek.
3617: - LEVEN MET INSEKTEN. HET ONDERZOEK NAAR EEN GEINTEGREERDE BESTRIJDING VAN PLAGEN
3624: - Ruilverkavelingen in het Rivierengebied.Tweede druk
3647: - Vorstelijke vrouwen uit Nederlands Historie. 1506 tot 1939. Uitgegeven ter gelegenheid van den eersten verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix.
3650: - Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap De Nedelandsche Leeuw. Jaargang 1914-1933.
3653: - Aventures du baron de Munchhausen. Traduction nouvelle par Theophile Gautier fils. Illustrées par Gustave Doré.
3658: - Iovrnael ofte beschrijvinge vandereyse gedaen by den commandeur Dirck Albertsz Raven, na Spitsbergen, in den jare 1639, ten dienste van de E.Heeren bewinthebbers vande Groenlantse compagnie tot Hoorn1
11664: - Brown's Nautical Almanac 1951
3671: - 125 jaar Rijksonderwijs in Gouda.
13391: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Parts III and IV. With fifteen plates.
11622: - Statuta, quae pro regimine archidioecesis Ultrajectensis publicata fuerunt a 1a die mensis Maji 1853 ad 1um Julii 1860
3762: - Stichting De Roos Utrecht. 1971-1975. Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan. Met beknopte aanvulling 1946-1970
3773: - Nationale Bond Het Mobilisatiekruis. Herinneringsboek 1914-1918. Mobilisatie vrede eer.
3776: - Fundamenten. Historische krachtenvelden in de stad Oss
3789: - Norg en omgeving. Geillustreerde gids met wandelkaart.
9829: - Houtoogst en bosbeheer in Nederland. Dialoog als basis voor een beter imago van de Nederlandse houtoogst.
8837: - Joris Ivens. 50 jaar wereldcineast.
3813: N/A - 250 jaar St. Matthiasparochie, Oploo
3834: - Wie geeft wat hgij heeft, is waard dat hij leeft. Blijspel, In een Bedrijf
13455: - SPIEKER-KARTENBAND ZU WILHELM MÜLLER-WILLE BODENPLASTIK UND NATURRÄUME WESTFALENS. Band 14.Festband
3837: - De Medeminnaar van Zichzelven, blijspel, met zang. In één bedrijf Derde druk
3881: - 8 eeuwen Gentse ziekenhuizen
11234: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 72e Jaargang 1988.
13447: - 100 jaar School met den Bijbel te Zwartebroek. 1886-1986.
13367: - Wegweiser Jazz. Das adresbuch zum jazz in Deutschland.
3870: - Redevoering uitgesproken den 30en Januari '09 te Utrecht in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, bij de opening der eerste algemeene vergadering door A.L.H. Obreen
3872: - Oostkust van Sumatra-instituut. 1916-1941
3906: N/A - De doorbraak van de hoop. Mexico van 1810 tot 1910/ Le Creuset de l'Espérance Le Mexique de 1810 a 1910.
3907: - Virga Jesse. Tentoonstelling georganiseerd door de Generale Bank van 30 juni 1989 tot 27 augustus 1989.
3908: - Flamminghi a Roma 1508-1608. Artistes de Pays-Bas et de la principaute de Liege a Roma a la Renaissance.
3913: N/A/ - Marmer in Hellas. Van Steengroeve tot Kunstwerk.
3918: N/V - De erfenis van de franse revolutie 1974-1814
3925: N/A - FOURNITURES GENERALES POUR L'AMEUBLEMENT.
3955: - Corpvs Christianorvm Continuatio Mediaeualis XLIII-XLIIIA
3971: N/V - Holland in Hollandia.
3967: N/V - Art Namban. Les Portugais au Japon / Nambankunst . Portugezen in Japan
3986: - Gids voor de Noordzee-Badplaats De Koog-Tessel. (Uitgaaf 1938).
4004: N/V - Nieuwe ideeen voor Kapsels. Inzetgeheimen. Alles over haarverven. De Nieuwe Sassoon-stijl. Bijzonder hoofdstuk: Moeilijk haar..
4013: N/V - Een Beeld van een Boekhandel. In Utrecht in Beeld.( Genummerd exemplaar 145)
10484: - The Netherlands Indies. Vol.III, No.2. Bulletin of the Colonial Institute, Amsterdam. April 1940
13500: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XX. 1978
4042: - Bomen in Elspeet 1959-1989. Studiegroep Boekhandel en Uitgeverij Elspeet.
11840: - Vinght-cinquième rapport Société Evangélique ou Eglise Chrétienne Missionnaire Belge.Exercise 1862-63.
4077: - Willem Royaards. Enige facetten van de kunstenaar Willem Royaards gevolgd door een overzicht van zijn toneelactiviteiten.
11233: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten.57e Jaargang 1971.
4082: - Bibliografie der geschriften van Dr. D.C. Hesseling. Gedrukt in opdracht van zijn vrienden en leerlingen ter gelegenheid van zijn tachtigste geboortedag. 1859-1939
10966: - Reninca. Een lied der mensheid. (genummerd 556/1000) en gesigneerd exemplaar.
4100: - Furnishing to fit the family
14282: - De kern gezond. Veranderingen van het openbaar gebied in de Haagse binnenstad
4106: N/V - N.A.G. Tentoonstelling. Publicatie ter gelegenheid van de landelijke Architectententoonstelling
4150: - First (and Second) Report of the Ceylon Historical Manuscripts Commission. (reprint 1961 of the 1933 edition)
4158: - Agfa-Gevaert Sparte Grafische Systeme .Drupa '86
4163: N/A - Vriendendienst. 60 jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum.
4166: N/V - Castellogica. Verkenningen. Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting. III
13467: - INCUNABULA AND POSTINCUNABULA, CATALOGUE 239, ISSUED TO COMMEMORATE THE 125th ANNIVERSARY OF LUDWIG ROSENTHAL'S ANTIQUARIAAT, 1859-1984
4183: N/V - Kruispunten. Verslagen van het congress gehouden te Utrecht op 30 en 31 oktober 1961 t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de algemene Nederlandse vereniging 'Het Groene Kruis' (omslag: Dick Bruna)
14290: - Internationaal Gedenkboek. Herinnerings-album voor Dames.
4191: N/V - Enige Bijzonderheden uit Alkmaars Historie
4286: - Linz am Rhein und seine Umgebung Ein Führer
4294: N/A - Te voet van Apeldoorn naar Dieren, Zutphen en Deventer
9389: - Gelderland. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Met houtsneden van Jan Wittenberg
4314: N/A - De Zuidelijke Veluwezoom Wageningen-Arnhem-Dieren
4318: N/V - Eere-Tentoonstelling P. Dupont, in leven Graveur en Hoogleraar aan de Rijks Academie van Beeldende Kunsten.
4345: N/V - Armamentaria. Aflevering 8 .1973
4348: N/V - Verpakkings-ontwerp. You'd better wrap your self up well before you go out. Dutch Design. Een overzicht van leden van de beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO en hun werk
4355: N/V - Armamentaria. Aflevering 7
4365: N/V - Armamentaria. Aflevering 11. 1976.
4370: N/V - Toeristenkaart/ Touristmap No.4 Bandoeng en omstreken/ Bandung and Environs. Boekit Toenggoel-Tangkoebanparhoe-Patoeha-Malabar. Schaal 1:100.00/Scale 1:100.000
4372: - PRIERES JOURNALIERES DES DEMOISELLES PENSIONNAIRES DU MONATERE DE BERLAYMONT, A BRUXELLES
4373: - Aenleydinge tot het Godvruchtig leven, Eerst in 't Frans gemaekt en uytgegeven door den H. Franciscus De Sales, Bisschop van Geneve, Naderhandt in 't Nederduyts vertaelt. Van nieuws voorzien en verbetert.
4378: N/V - Armamentaria. Aflevering 10 1975
4379: N/V - Armamentaria. Aflevering 9, 1974
4381: - Advies van de Bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische revalorisatie van het Rijkscultureel Centrum Alten Biesen, voormalig landcommanderij van de Duitse Orde te Bilzen( Provincie Limburg).
4382: N/V - Ruimschoots ruimte in de regio. Zwolle
4388: N/V - De Militaire Spectator, 131e jaargang.
4389: N/V - De Militaire Spectator. 120e jaargang 1951
4390: N/V - De Militaire Spectator. 121e jaargang 1952. Officieel Orgaan van het Ministerie van Oorlog
4391: N/V - De Militaire Spectator. 123e jaargang 1954. Officieel Orgaan van het Ministerie van Oorlog
4392: N/V - De Militaire Spectator. 124e jaargang 1955. Officiele Mededelingen van het Ministerie van Oorlog
4393: N/V - De Militaire Spectator. 126e jaargang 1957 waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van het Ministerie van Oorlog
4429: N/V - Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan Rijkskweekschool Apeldoorn 1896-1921
4401: N/V - De Militaire Spectator. 134e jaargang 1965. Waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.
4399: N/V - De Militaire Spectator. 132e jaargang 1963. Waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van De Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.
4400: N/V - De Militaire Spectator. 122e jaargang 1953. Waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van het Ministerie van Oorlog.
4402: N/V - De Militaire Spectator. 133e jaargang 1964. Waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van De Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.
4403: N/V - De Militaire Spectator. 125e jaargang 1956. Waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van het Ministerie van Oorlog
4404: N/V - De Militaire Spectator. 127e jaargang 1958. Waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van het Ministerie van Oorlog
4405: N/V - De Militaire Spectator. 119e jaargang 1950. Officieel Orgaan van het Ministerie van Oorlog en van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. (Met los bijgevoegd register en 2 kaarten)
10444: - Het Stadhuis. Nijmegen 1969
4415: - Gedenkboek N.C.B. 1883 1933 Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het Vijfitgjarig Bestaan Van Den Nederlandschen Cricket Bond
4486: - Bijdragen en Mededeelingen Gelre Deel X.
4453: N/V - Die Goude. Tweede verzameling Bijdragen. Tweede verbeterde druk 1946
4462: N/V - Bidt den Heere des oogsteste Rotterdam. Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van de Gereformeerde Zondagsschool Vereeniging. 1866-1916
4469: N/V - Rotterdamsche kunstkring. Gedenkboek 1893-1913,
13980: N/A - Nederland's Patriciaat. 24e Jaargang 1938
4484: - Jaarboek 1917. Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars
4487: - Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden over de jaren 1881-1890. Algemeen register
4492: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie deel XIV
10412: - Milieuvriendelijk tuinieren op de vierkante meter. Gids voor het creatief benutten van plekjes rondom huis en in de tuin.
4495: N/V - Bulletin Officiel Du Touring Club de Belgique. 1910
11232: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 78e Jaargang 1994.
4508: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassend aan de nieuwe leerplannen. METAALBEWERKING. 11e herziene druk
4515: - Twaalfde Jaarboek De Hond. 1939
4543: - ZO is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de Tweede Wereldoorlog in ZO-Azië
9520: - Technischen Feinmessgerate.. Mit Ubersichtstafeln.
4567: - Livres précieux. Six siècles de patrimoine bibliophilique (1250-1895).ýCatalogue de vente a prix marques de Manuscrits et Livres Precieux disponibles a la Librairie Sourget, classes par ordre chronologique
4596: N/V - Vrijmetselarij. Uitgegeven in opdracht van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ter gelegenheid vanhet 200-jarig bestaan dier Orde op 26 december 1956..
4606: N/V - Verslag over het Voorgevallene tijdens het Hooge Opperwater op de Nederlandsche Rivieren in den Winter van 1925 op 1926.. Met uitslaande platen (tabellen )
4635: N/V - Receptenboekje bevattende 90 verschillende reccepten tot het bereiden van aardappelen.
4641: - Lanka Mahila Samiti (affiliated to the associated countrywomen of the world) 1930-1955
4644: - Illustrated catalogue of Binder Twine Machinery manufactured by The Watson Machine Company
4645: N/V - De tooverbron
11971: - Crédits Rectifiés de l'Exercice 1871.
12927: - Wat er was, wat er is. Schoolprojekt voor de klassen vier, vijf en zes van de lagere scholen.
4663: N/V - Fables de Florian
4670: N/V - Catalogue des Anciennes Porcelaines tendres de Chantilly. Tasses, Assiettes, Jardinieres, Rafraichissoir, Bonbonnieres, Soupieres, Pots, Sucriers, etc. Collection Frederic Halinbourg.
11238: - Nederland's Patriciaat. 21e Jaargang 1933/34.
4684: M.C. - Light on the Path and Karma. With Notes and Comments.
4686: N/V - Gay and Lesbian Filmfestival 1991. Film en video catalogus.
4687: N/V - Gofilex film bv/Uitenboek film BV. 16 mm Filmkatalogus.
4688: N/V - Gofilex film bv/Uitenbroek film bv. 16 mm Filmkatalogus 1987/1988
4693: N/V - Popular Official Guide to the Royal Botanic Gardens Kew : Including an Historic Notice and Descriptions of the Collections in the Botanic Gardens Proper the Glasshouses Museums and Arboretum
4697: N/V - Filmfestival Rotterdam. 21 st. January 23 - february 2 1992. Catalogus
4701: N/V - Flora. Ein Damenkranz. Gabe freundlicher Erinnerung. Mit 31 Stahlstichtafeln mit Damenportraits.
9018: - Kruiden voor de keuken. Zaaien, oogsten, gebruik.
9017: - Heinkel Kundendienste. Ausgabe april 1962
4738: - Het samengesteld evangelie. Waarin de vier evangeliën in hun geheel, zonder weglatingen, zijn opgenomen.
4757: - Scriptorium, XXVII, 1972, no.2. Revue Internationale Des Etudes Relatives Aux Manuscrits / International Review of Manuscript Studies
4769: - Ons Oude Wilhelmus
4777: - Belgische Ardennen. Gids ten dienste van toeristen die van spoor- en tramwegen gebruik maken. Met 15 kaartjes en 8 plattegronden
12327: - De sanatorium-kuur. (voorlichtingsboekje)
4806: - Van bruisend water tot ruisend graan : honderd jaar Haarlemmermeer 1855-1955
4818: - Nederlandsch magazijn ter verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden. 1834
4824: - Van gestoofde tulpebol tot gepocheerde tarbot.
10686: - Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
4839: - Uit de school geklapt. Feestuitgave van de academie van het St. Carolus-Borromeus- College te Helmond, bij gelegenheid van de plechtige inzegening van het nieuwe schoolgebouw op 14 april 1926
4841: N/A - 75 jaar MO-opleidingen. Katholieke Leergangen. 1912-1987
4849: - HET GEILLUSTREERDE BOEK VOOR IEDEREEN. DE INDUSTRIE.
4853: - Zeiss-Mikroskope Stative
4867: - Provinciaal Blad van Limburg 1941. 204e deel. 1e Halfjaar 1941 o. 1-20
4868: - The life and times of Tolstoy. Portraits of greatness.
4872: - Jaarboek Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten. 1951-1952, 1952-1953
4885: - Kerstnummer 1934 van het Weekblad De Hond. Officieel orgaan van den Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, van plaatselijke Kynologenvereenigingen en van Speciaalclubs.
4877: - Nederlandsch Kruidkundig Archief. Jaargang 1920. Verslagen en mededeelingen der Nederlandsche Botanische Vereeniging over het jaar 1920
9674: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zevende deel.
9284: - De Koningin-Moeder 1879-1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig nederlanderschap van Hare Majesteit.
4917: - Beeldende kunst uit Overijssel 1980. Deel 1 en 2
4918: - Beeldende kunst uit Overijssel 1975. Deel 2
4919: - Beeldende kunst uit Overijssel 1977. Deel 3.
11194: - Nederland's Patriciaat. 32e Jaargang 1946.
13404: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part III. With ten plates
4937: - Jane's Sentinel Country Risk Assessments. Eastern Mediterranean Issue Twenty-two 2007.
4938: - Jane's Sentinel Country Risk Assessments. South America Issue Twenty-one 2007
4945: - De Boerenbond Lunteren. 1908-1958
11171: - Nederland's Patriciaat. 1911. 2e Jaargang
4974: - Thermion Nieuws. Maart/April 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4955: - Thermion Nieuws. November-december 1936.
4951: - Wie is dat?. Naamlijst van ongeveer 3000 bekende personen op elk gebied in het koninkrijk der Nederlanden (Nederl. Oost- en West-Indie) met biografische aanteekeningen, opgave hunner voornaamste werken, adressen, enz., enz. Tweede uitgave
4963: - Thermion Nieuws. Maart-April 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4956: - Thermion Nieuws. September-october 1936
4957: - Thermion Nieuws. Mei-Juni 1936
4958: - Thermion Nieuws. September-October 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4960: - Thermion Nieuws. April 1934. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4964: - Thermion Nieuws. Mei-Juni 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4965: - Thermion Nieuws. Januari-Februari 1938. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4971: - In Memoriam. Rinse Colcama
4972: - Thermion Nieuws. Maart/April 1936. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4977: - Thermion Nieuws. sept-oct.1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4978: - Thermion Nieuws. Nov-dec. 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
4981: - Thermion Nieuws. sept-oct. 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
9720: - Fototentoonstelling Sanatorium Dekkerswald ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van Medisch Centrum Dekkerswald te Groesbeek op 16 oktober 1988
4997: - Kansen voor de regio's. Streekplan Gelderland 2005. Samenvatting en kaartenmap.
5012: - Gelijkenis van tweelingen. Een psychologisch onderzoek. Incl. Tabellen behoorende bij gelijkenis van tweelingen.
5025: - Het Leven. Algemeen Geïllustreerd Weekblad. 6e Jaargang 1911.
5029: - Koninklijke Marine. Korps Mariniers. Handleiding voor de Mariniers geweer-groep in het gevecht.
5035: - Academie voor de streekgebonden gastronomie. Witloof in ons traditioneel eetpatroon- een inheems produkt-. Mededelingen en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift. 3e Jaargang Nr.4. Juli 1985
5036: - Academie voor de streekgebonden gastronomie. De Aardbei. samengesteld door auteurs en medewerkers. Mededelingen en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift. 10e Jaargang Nr.40- studienummer. December 1992.
5042: - Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2009 Edwin van der Heide.
5047: - Kadastrale atlas Gelderland 1832 Warnsveld.
5064: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Ubbergen. Tekst en kaarten
5065: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Rozendaal. Tekst en Kadastrale gegevens.
5084: - De WoningWet 1902-'29
5088: - Der Filzhut, seine Geschichte und seine Herstellung
5090: - Rob Brouwers. 40 jaar kunstschilder 1959-1999. nr. 81-82
5092: - Landbouwkundigemonografieen uit 1900. Margriet's advies aan de Nederlandse huisvrouw Mededelingenblad en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift . 7de Jaargang Nr. 2.
13706: - Berend Strik. Body elecytric
5118: N/A - Reglement op het beheer der Rivierpolders in de provincie Gelderland Voorzien van een uitvoerig alphabetisch register
5119: - Wegwijzer voor Zeeland Zak-Atlas met Plattegronden van de Provinciale steden voor Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten
9836: - Oorlogsbrieven van generzijds. Uit het Engelsch van Mrs. Elsa Barker. Geautoriseerde vertaling.
5128: - Sint Antonius Missie Almanak voor het jaar 1951. Eenenvijftigste jaargang
5130: - De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk. NSB-brochure
5149: - Horror Vacui. De eeuw van de luchtpomp. 1650-1750
5150: - De Frisiaan. Officieel orgaan van de Leeuwarder Athletische Club Frisia 1883 . Inclusief het feestprogramma ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de L.A.C. Frisia 1883 op 25 april 1958.
11299: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 52e Jaargang 1966.
12928: - De Grote Kerk van Apeldoorn. Een koninklijk monument
5165: - Stedebouwkundige ontwikkelingen (1850-1940).
5170: - Handboek Overbeschermingsconstructies.
5173: - Oude veldnamen van Schouwen-Duiveland. Dreischor, Zonnemarie en de Gouwepolders. Deel I. (2 dln: tekst en kaarten)
5185: - Gerrit van Brakel. 1943-1984. Tentoonstelling/Exhibition 28.3-8.6.1992. Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo.
5193: - Thermion Nieuws. Januari-Februari 1938
5194: - Japanse kunst. Tentoonstellingskatalogus Gemeentemuseum Den Haag 24 september-10 november 1958.
5200: - Annual of Dutch Advertising/ Reclame Jaarboek Art Directors Club Nederland.
5236: - Historisch Voorburg. Tijdschrift van de Historische Vereniging Voorburg
9314: - Shirley Temple. The Real Little Girl And Her Own Honolulu Diary. Intimate glimpses of America's most famous little star, on and off the motion picture lot. Also the true account of her vacation days in Honolulu, exactly as written by Shirley Temple herself
5246: - Cafés, Bistrots et Compagnie. Expositions itinérantes CCI no: 4. Centre de Création Industrielle.
9678: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zevende deel.
5265: - Dresden Sächsische Schweiz; Böhmisches Mittelgebirge und Lausitser Gebirge. Meyers Reisebücher.
5266: - Annalen der Missionarissen van Scheut (Sparrendaal). Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria. . Missiën in China, Congo, Mongolië, Philippijnen.
5267: - Annalen der Missionarissen van Scheut (Sparrendaal). Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria. . Missiën in China, Congo, Mongolië, Philippijnen.
5271: - Photographic Abstracts 1942-1945. Vol. XXII-XXV
5273: - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud.
5279: - Port of Rotterdam. Chronicle.
5296: - The British Aircraft Industry a Directory of Aircraft, Aero-Engines Component Parts, Accessories and Materials 1939 + Supplément Français and Supplemento Español
5298: - Van Rotterdam Charlois naar Rotterdam Pernis 1902-1977. Jubileumuitgave onder de vlam. Bedrijfskrant van Shell Nederland Raffinaderij BV en Shell Nederland Chemie BV.
5310: - WIJHE. Een economisch-sociografisch oderzoek.
14287: - De ramp. Nationale uitgave met een voorwoord van HM de Koningin. Compleet met 2 losse kaarten: De Stormvloed van 1 Februari 1953
5318: - VVV Arnhem zestig jaar. 1905-1965.
5324: - Hoe maakt men..? Deel IV. Borstels, electrische apparaten, electrische geleidingen, emaille, gas, schoencreme, stofzuigers, stijfsel, verf, zeep.
5325: - Hoe maakt men..? Deel V. Boeken, electromotoren, laken en andere wollen stoffen, papier, penningen, rijwielen, schaatsen, sigaren, speelgoed van hout, strocarton.
5326: - Hoe maakt men..? Deel II. Aardewerk, behangselpapier, glas en kristal, haarden, houten meubelen, lepels en vorken, linnen, radiatoren, stalen meubelen, tapijten
5327: - Hoe maakt men..? Deel III. Damesmantels, haak- en breiwol, herenconfectie, herenhoeden, kunstzijde, koffers, lederwaren, regenkleding, rubberlaarzen, schoenen, tricot-kleding.
8101: - Weg der Polen zum Sieg.
5350: - Register op het Staatsblad der Nederlanden, 1833-1842, met aanwijzing tevens der daartoe betrekkelijke bijzonderheden, mitgaders der administrative en executoriale maatregelen, in verband met de onderscheidene objecten van wetgeving, door de hoofden der ministeriele departementen, ter kennis van het publiek gebragt.
5360: - Festbuch zur Eröffnung des Historischen Museums.
5362: - Bouwen in de stad. 10 jaar nieuwbouw in de binnenstad van Den Bosch.
5400: - Personalia van de Staatkundige Eenheden (Regering en Volksvertegenwoordiging) in Indonesië. Samengesteld door de Afdeling Documentatie van de Regerings Voorlichtings Dienst.
5414: - International Rubbers Study group. Thirteenth Meeting 24th June- 2nd July 1957 Jogjakarta Indonesia. Guide Book for delegates.
5426: - Algemene inleiding tot de begroting 1949 van de staat Oost-Indonesië (I) en Comptabiliteitswet (II) Regering van Oost-Indonesië.
5433: - Universiteit van Indonesië. Gids voor het academiejaar 1949/1950.
5449: - Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst. 59. Archiv des Historischen Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg. Band 130
5463: - Jaarboekje van den Provincialen Gelderschen, Provicialen Overijselschen en Stichtschen Boerenbond voor het haa 1913. Zestiende Jaargang.
5465: - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden. 1e en 2e jaargang compleet in luxe cassette (18 delen), Inclusief inhoudsopgave jaargang I en II.
5466: - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden. 1: De vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadrechtverlening van 1259. 2:Het Doorluchtig Huis van Bergen op Zoom. 3: Duizend jaar Urk. 4:Het Huis te Wedde. 5:De afstammelingen van Juliana van Stolberg tot aan het jaar van de Vrede van Munster, 6: Venlo, 625 jaar Stad.7: Culemborg 650 jaar Stad. 8: Cranenbroek bij Alkmaar
5471: - Patria magazine Juni 1933. Nummer 3. Lees in dit nummer Beschuldigde sta op.
14085: - Montreux Jazz
9025: - Ons Paard. Vijfde Jaargang No. 45, 46. Nov. 1932. Het Paard. Voortzetting van de weekbladen Het Paard', De Paardenwereld en Ons Paard. Officieel orgaan van verschillende vereenigingen en instellingen op paardengebied. 1e jaargang No. 7. 16 december 1933 t/m 4e Jaargang No. 45. 5 november 1936. Inclusief los exemplaar: 5e Jaargang No. 48. 2 december 1937.
5493: - Indische wetteksten
5497: - Algemeen register op het bijvoegsel tot het staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden over de jaren 1891-1900
5500: - Verslag van den economischen toestand der inlandsche bevolking 1924. Deel 1
5515: - Handbook on Netherlands New Guinea 1958
5516: - Kapok and its uses.
5520: - International Rubber Studdy Group. Summary of Proceedings of the Twelfth Meeting Monrovia, 17th-21st October 1955 with short review of first eleven meetings.
5526: - Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden.
5536: - Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid . Vastgesteld 12 December 1895.
5539: - Provinciaal blad van Gelderland, over het jaar 1858. (incl. origineel afschrift van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken).
5555: - Indonesia: A Voyage through the Archipelago by 45 of the World's Leading Photographers, August the 26th to September the 4th 1989, in Commemoration of the 45th Anniversary of the Proclamation of Independence
5557: - Manuscrits Enlumines et Livres Precieux, 1235-1932.
10975: - Hop-hop-hop 't ruitertje bovenop. Versjes van C.M. Jolmers-Ronday.Plaatjes van Sijtje Aafjes.
5584: - Tijdschrift voor Neerlands Indië. Negende Jaargang. Eerste deel
5600: - Het evangelie in de gevangenis. Mededeelingen van een predikant uit zijn ambtelijken werkkring.
5603: - Rotterdam werkende stad. Gids voor vreemdeling en stadsgenoot.Grepen uit de geschiedenis, Stadsleven in een levende stad en voorts gegevens omtrent gastvrijheid, bedrijvigheid, ontspanning, vermaak, diensten, instellingen en andere nuttige of nodige onderwerpen
5605: - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoetster
5606: - Sprookjes van Moeder de Gans. De Schoone Slaapster
5625: - Java, Wajang Purwa, Schaduwtoneel en Wereldbeeld. Winter '67-winter '68.Inleiding tot de tentoonstelling
5628: - Our home. The Verses in this book are written by Mrs. Sale Barker. Illustrations are by A.W. Cooper.
5630: - L' Emporio Pittoresco. Illustrazione Universale. Anno XI N. 488-532
6911: - Monte dei Paschi die Siena. Notices Historiques et économiques.
9261: - Histoire des variations des eglises protestantes, par Messire Jacques-Benigne Bossuet, Eveque de Meaux, Conseiller du Roy en les Conseils, ci-devant Precepteur de Monseigneur le Dauphine, Premier Aumonier de Madame la Dauphine Tome Premier
7073: - Bibliorvm Sacrorvm Concordantiae Morales et Historicae: Concionatoribus in primis atque vniuerfis S.Scriptvrae ftudiofis vtilifsmae: A Petro Evlard Arienfi Societatis IESV Sacerdote confcriptae.
11844: - France, Italie, Allemagne, Pays-Bas. Octobre 1848
4228: - De Praagse Golem. Joodse verhalen uit het getto.
12593: - Concentration camp Dachau. 1933-1945
7694: - Met palet en tekenstift. Een uitgave voor tekenaars en schilders. No. 20 november 1950 tot en met No. 48 februari 1954
4263: - Napoleon en het keizerrijk. 1769-1815-1821. deel II
4265: - Outils de precision, Klingelnberg-fynwerk, pour l'usinage des metaux. Edition 1940 du catalogue . Edition Complement remaniee.
4266: - Europa Eisenbahn Atlas. Eisenbahn-Kartenwerk Europa mit Bahnreisen in 26 Landern. Das unentbehrliche Handbuch fur alle Eisenbahnreisenden in Europa.
8287: - 1940-1945 Bevrijdingsmonument Hintham 1944-1994.
4284: - Linz am Rhein und seine Umgebung Ein Führer
3267: - Freinsheim. Urlaubsregion fur Geniesser.Vacantions for Epicureans. Lieu de villegiature oul ón sait vivre.1
5215: - LE GUIDE MICHELIN 1924 :BELGIQUE, LUXEMBOURG, PAYS-RHENANS, SUD DE LA HOLANDE. 15e edition
6763: - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1862
8577: N/A - Ons College jaarboek 1950-'51
8578: N/A - Oms College jaarboek 1949-1950
12207: - Nijmegen zoals het was, werd en is. Waalstad voor en na 1944.
6719: - Wij zijn een deel van de aarde. (Teksten van Indianen, Foto's van Edward S. Curtis, voorwoord Ton Lemaire)
6720: - Programma Gennep 1000 jaar. 29 juli tot en met 6 augustus 1950. Met een voorwoord van Burgemeester Dr. J.H. Gillissen.
6722: - Umetnost Savezne Republike Nemacke/ Kunst der Bundesrepublik Deutschland
6727: - De vrede waarnaar wij streven.... Een rede van Dwight D. Eisenhower, President van de Verenigde Staten.
10447: - Almanak voor de Jeugd 1930
12580: - Beatles Songbook. Contient presque toutes les chansons composées et jouées par les Beatles
11484: - Genealogisches Handbuch des Adels. Band I: Furstliche Hauser.
10728: - De gelukscent 1956/1957 25e Jaargang-Nr. 1, 2 en 3
5429: - Register van Dijkshoogten van verhoogde en eenige aansluitende dijkvakken langs den linkeroever der rivier de Maas volgens opneming geschied in 1888. Houdende tevens opgaaf van eenige langs gelegen vaste hoogtemerken en peilschalen. (behoorende bij de wijziging van het bestaande Lengteprofiel in 1872 en 1873 opgemaakt).
5512: - Völkerkunde. Erster Band und Zweiter Band.
9228: N/A - Monumentos del Patrimonio de la Humanidad en Espana
5670: - Algemeene verzameling van Wetten, Decreten, Advisen van den Staats-Raad en Ministeriële Instructen, betreffende De Registratie, het Zegel, de Griffie, het Bestuur der Hypotheken, de Boeten, Kosten der Crimineele Justitie, Domeinen, de Regten van Garantie van Goud en Zilver, Octroyen enz. Vertaald en gedrukt op last van den Heere StaatsRaad, Intendant Generaal der Financiën en van de Keizerlijke Schatkist in Holland. I. deel II. stuk. Bevattende alle wetten enz. op het Zegel en de Griffie
12651: N/A - Ons College Jaarboek 1951-1952
5676: - Stichting het Wijnhuisfonds Zutphen. Veertig jaren. Verslag 1952-1967. Jaarverslag 1966.
13875: - Dieren uit alle Hemelstreken.
5689: - Gemeentegrenswijziging Gorssel-Zutphen. Pre-advies van Burgemeester en Wethouders van Gorssel-1971
13499: - Grundriss der Differential- und Interal-Rechnung mit Anwendungen. !. Theil. Differential-Rechnung mit 69 Figuren im Texte
5700: - Rijks H.B.S. Zaltbommel. Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan 1867-1967
12097: - De koophandel van Amsterdam, en andere Nederlandsche Steden naar alle Gewesten der Waereld. Eerste deel.
8015: - OROLOGI negli arredi del Palazzo Reale di Torino e delle residenze sabaude.
7954: - Virgillius' Herderszangen. Naast den oorspronkelijken Latijnschen tekst. Metrisch vertaald door Mr. P.W. de Koning
7955: - Edgard Tijtgat. Retrospectieve. Singer Museum Larren Nh. 10 juli-20 september 1971/ Museum voor Schone Kunsten Gent. 1 oktober -1 november 1971.
8779: - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition. Accompagnée de notes tirées de tous les commentateurs aves des remarques nouvelles par. M. Félix Lemaistre........
11162: - Het adresboek van Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze. Incl. Plattegrond Oosterbeek
11397: - Sheppard's International Directory of Print and Map Sellers.
5868: - Giorgio Dimitrov 1882-1949
5837: - Kunst onderweg. 1796-1996. Van Gend & Loos Jubileumnummer
5836: - Gemeente Lichtenvoorde. In en uit 1979
13969: N/A - Nederland's Patriciaat. 41e Jaargang 1955
10485: - The Netherlands Indies. Vol.III, No.3-4 June-August 1940. Bulletin of the Colonial Institute, Amsterdam.
8261: N/A - De Zaanstreek met een uitklapbare kaart
8262: N/A - De Zaanstreek in 6 talen
7956: - Mémoires d' outre-tombe. Nouvelle édition. Avec une Introduction, des Notes et des Appendices par Edmond Biré. Tome 1-6.
10142: - Officiële Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen geldig van 20 juli 1941 af.
9869: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1936-1940
9870: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1916-1917-1918-1920
9878: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslagen: 1921 t/m 1925
13744: - Gedenkboek der N.V. Kaashandel-Maatschappij Goudate Gouda .Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan harer zaken en het gouden jubileum van den heer Jan Leendert Van Eijk op 14 februari 1920
13746: - Carta della zona turistiche d'Italia 3. Scala 1:50.000 Il Cervino e il Monte Rosa.
7845: - The Rotterdam Dockyard Company. ( De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.).
9081: - Ewiges Deutschland. Komplettes Jahr 1938.
2472: - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Nummer 58 (1995)
10042: - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1885. Met drie plaatjes.
7358: - Tijdschrift voor Economische Geographie. Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie. Negende Jaargang.
11564: - Rudolphus Lauwerier 1797-1883. Tekenaar van oud-Nijmegen.
7930: - Jenny of de arme wees. Een verhaal voor de jeugd Uit het hoogduitsch.
7931: - De Amateur-Photograaf. Handleiding voor amateurs. Geillustreerd
11651: N/A - La cartografia dels Països Baixos: 4rt curs. Cicle de conferències sobre Història de la Cartografia. 15, 16, 17, 18 i 19 de Febrer de 1993.
8762: N/A - Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1895
10927: S.N. - Deutsche Leibeserziehung, Jahrgang 1940.
8764: N/A - Friesche Almanak voor het schrikkeljaar 1916. Officieele opgaven der Jaar- en Weekmarkten
8765: N/A - Weezen Almanak voor het jaar 1912. Veertigste jaargang. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch
7371: N/A - Het oude land van Brederode Vianen, Lexmond, Ameide, Tienhoven, Meerkerk
8771: N/A - De Vogelwet met afbeeldingen van deze Wet bij de Jachtwet beschermde Vogels (vierde druk) met 8 litho's
8775: N/A - Cito-Plan Ideaal Plattegrond met het bekende citosysteem geheel bijgewerkt naar de laatste officieele gegevens Het Gooi. Hilversum - Baarn - Blaricum - Bussum - Huizen - Laren - Naarden - Soest - Soestdijk 8e druk
12156: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesië 15de Jaargang No. 38 17 september 1949 t/m No.53 31 december 1949
12155: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesië 14de Jaargang no. 35 28 augustus 1949 t/m no. 52 25 december 1948
12154: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesië 17de Jaargang No. 1 6 januari 1951 t/m No. 25/26 30 juni 1951
12153: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesië 14de Jaargang no 17 24 april 1948 t/m no 34 21 augustus 1948
12152: N/A - Electrotechnisch en Werktuigkundig Weekblad 15de Jaargang 1917
12151: N/A - Electrotechnisch en Werktuigkundig Weekblad 13deJaargang 1915
12148: N/A - Mönsterblad utgivna Föringen för Svensk Hemslöd ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Handarbetsmodeller för skola och hem. Kartong 5
12135: N/A - Aus Jena Mikoskope Anleitung fur ihren Gebrauch und ihre Behandlung Druckschriften Nr. 30-G 105a-1 Mit 1 Karte mit darauf Vergrosserungstabellen fur unsere Mikroskopoptik
12130: N/A - Afstandenwijzer Inhoud: Inleiding en Gebruiksaanwijzing - Verklaring der teekens - Overzichtskaart - Lijst van ponten en veren - Alphabetische plaatsenlijst - Afstandenbladen.
12129: N/A - Chronos 17e Jaargang no 1 t/m 16 17 september 1966 t/m 2 september 1967
12121: N/A - Grond-Regels der Grieksche Taele Benevens eene verzaemeling van de voornaemste Fabels van Aesopus in dry Teelen, met aenteekeningen op idere Fabel etc.
13022: - Les cahiers du Jazz No. 6. Le Jazz en France
13016: - Les cahiers dus Jazz. No. 7
11473: - Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. Deel 5.
11088: - Een zoektocht naar 'couleur locale'. De zeepfabriek. Een visie op het Dobbelmann Terrein in Nijmegen.
11091: - Le Ricette de Giuliana/ De recepten van Giuliana.
12383: - Nederlandsche vertaling van het Engelsch Witboek. Brief- en telegramwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van d Britschw Legatie.
14408: - Overdruk uit: Oudheidkundige mededeelingen uit het Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Nieuwe reeks IX 2 ( eigen maaksel foto's en beschrijving vondsten Grafveld bij Wageningen opgraving 1927)
14409: - Berichten R.O.B. IV-1 (Meerdere artikelen in één band)
14402: - Collegium Studiosorum Veritas. Annuarium voor het jaar onzes Heren mcmlxi
11565: - Alles kwam goed!! -Van degradatiekandidaat tot Europees voetbal.
14006: - BMI. The many worlds of Music. Issue 3, 1978
11937: - Sugar reference book and directory. 1932-33. A handy volume of facts and figures useful to those engaged in the production , refining, transportation, purchase or sale of sugar or sugar house equipment and supplies
11939: - Album Reine Astrid. Plaatjes Album édité par Cote d'Or, le bon chocolat Belge.
10777: - Ubach over Worms, van Overworms kwartier tot gemeente Landgraaf. Woordenlijst.
6821: - Lettres d'Eusèbe Philalethe à M. François Morénas Sur son prétendu Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique de M. Fleuri.
11566: - Ach lieve tijd. Twintig eeuwen Nijmegen en de Nijmegenaren. (compleet!)
6824: - Provinciaal blad van Gelderland. No. 130. Reglement op de Wegen, Voetpaden en Tramwegen in Gelderland
11768: - Van Meel Tot Gebak. Recepten verzameld met medewerking van vele leden.
9555: - Verbrijzeld en toch overwinnaar. Uit het engelsch van D. Alcock.
10285: - Buongiorno 1. Italiaans voor volwassenen. Communicatieve methode. Tekstboek
13688: - Genealogie van Jan Pieters Schilthuis 170(?)-1784 en Lubbijna Neringh 1727-1805.
13811: - Pieter Spa's reize naar Londen, ter gelegenheid van het krooningfeest van Koningin Victoria.
8326: N/A - Gids voor Amersfoort naar Arnhem Het land van de Ooster-stroomtram
10034: - Société Montyon et Franklin. Annulaire pour lán 1835, troisième année de la fondation de la societé. No. 1
8352: N/A - Amstedam aan zyne regenten
6122: N/A - Almanak der Societas Studiosorum Reformatorum 1939
11854: - La Voix de Jérusalem.
11855: - Annulaire Diplomatitique de l'Empire de Russie pur l'Année 1870. Diexième Année
11853: - Acte du Congres de Vienne, ou Operations Politiques des Souverains Alliés pour la Paix de l'Europe.
11842: - Idées-Mères ou Plan Motivé d'un Programme pour la Septième Session de Congrès International de Statistique.
7774: - 20 jaar W.I.M. Werkgroep Improvisatie Muziek. Eigentijds, eigenwijs en ongehoorzaam.
11253: - Adresboek van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Naar officiëele bescheiden bewerkt tot 1 Februari 1923
11338: - Officieel Adresboek van 's-Hertogenbosch. Bewerkt volgens gegevens verstrekt door het gemeentebestuur der gemeente 's-Hertogenbosch en door de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch
9476: - De middeleeuwse dorpskernen van Zuid-Beveland. Een beelddocumentatie van de rijkdom die deze kerken in vormgeving en interieur ons bieden.
8097: - Sluipende interventie. Nederlandse betrokkenheid bij kontrarevolutie in Midden-Amerika
6004: - Groot humoristisch album. Bevattende: een groote serie spannende verhalen, een oorspronkelijke volledige detective roman, honderden moppen, meer dan 400 illustraties.
5996: - BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, OU DICTIONNAIRE HISTORIQUE DES HOMMES QUI SE SONT FAIT UN NOM PAR LEUR GENIE, LEURS TALENS, LEURS VERTUS, LEURS ERREURS OU LEURS CRIMES. 12 delen in 6 banden
5997: - Constitucion de la monarquia Espagñola. Ley Electorial para el nombramiento de diputados a cortes. Reglamento para el gobierno interior del senado. Reglamento del congreso de diputados Y ley de 19 de Julio de 1837
5992: - Irvine New Town Plan. (incl.map)
9135: - Nelissen Nieuws. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vestiging Venray.
9740: - Official Directory of Rotary International. 1961-62
9130: - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang. 14-19 october 1945.
9353: - Oudegein en Het Gein. (Met platen in kleur)
5969: - Compagnie Belge. D'assurances générales sur la vie. Les fonds dotaux et les survivances. 1824-1924.
5970: - Gedenkboek 1914-1939, samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde.
5963: - Gids voor de parochie vande H. Catharina te Nijkerk.
5960: - Ecuador. A la sombra de los volcanes
5959: - Verzameling van Reglementen en Besluiten betreffende de Buitengewone Riviercorrespondentie en andere Voorzieningen in geval van IJsgang en Watersnood voor Gelderland.
5955: - Sketchbooks of Lawrende Halprin.
5931: - Kees van Lent, een mens met zorg. 1920-1995.
6628: - De Kerk en de Beschaving. Herderlijke brief aan de Gestelijkheid en de Geloovigen van het Bisdom van Perugia door zijne Eminentie den Kardinaal Joachim Peccx (thans Zijne Heiligheid Leo XIII) ter gelegenheid van de Vasten 1877. Uit het Fransch vertaald door een R.K. Priester.
9877: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslag:1946-1950.
7442: - Almanak der Akademie van Groningen voor het jaar 1826. XIV.
11130: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten.83e Jaargang 2000/2001
7453: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
7426: N/A - Ter herdenking van een halve eeuw Proefstationsarbeid 1887-1937
10812: S.N. - Jessop-Saville: Special Alloy
7436: - 100 Jahre Bayernhafen Regensburg. 1910-2010.
7451: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
14136: - Den Haag. Beelden van toen & nu/ The Hague. Views from then & now/ La Haye. Images d'hier & d'aujourd'hui. Haag. Bilder von damals & heute.
13523: - Union Deutscher Jazz-Musiker. Gruppen
14336: - Memorial Book three Canadian Military Cemeteries in the Netherlands
7415: N/A - COBRA agenda 1998
7469: - Soroptimisten Club Nijmegen. Dienstenveiling maart 2007.
12382: - Romanciers du XVIIIe siècle Tome premier Hamilton, Le Sage, Abbé Prévost
7447: - Rivers of the World. Binnenvaart op Wereldschaal. Inland Shipping a Global Player. Incl. cd-rom.
7454: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
9033: - In het zicht van de toekomst terugkijken. 50 jaar professioneel welzijnswerk in Nijmegen.
7455: N/A - Edelmetaal uitgave van de federatie goud en zilver
8219: - AA bureaux usines. L'architecture d'aujourd'hui. 10e Anneé, No. 6 Juin 1939.
7441: - ALMANACH DE GOTHA. Annuaire genealogique, diplomatique et statistique. 1917
7470: - 2000 jaar Niers. Nederlandse Catalogus van de tentoonstelling te Gennep: 21 maart - 18 april 1980.
7444: - The world is our Oyster. 150 Years of Hapag-Lloyd. 1847-1997.
7417: - De Mobiele Wereld van Charles Burki Fascinerend Duivelskunstenaar. Ontwerper. Illustrator. Technisch tekenaar. Cartoonist
13388: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Part V.
10982: - Wienand Dental A.G. Die Formen der Wienand Zähne. Katalog über künstliche Zähne der Wienand Dental
12656: N/A - Ons College jaarboek 1956-'57
6187: - Papiermakers van de Veluwe. Samengesteld door Werkgroep van de cursus amateur historici uitgaande van de stichting Contact van Gelderse Ouheidkundige Verenigingen en Musea
12921: - De Gouden Eeuw van Apeldoorn. De onstuimige groei van een Veluws dorp tot grote stad in de 19-de eeuw.
11977: - Het huis Ocrum. (Huis Ocrum is een monumentaal pand in Breda Centrum. Het is een van de meest bekende hofhuizen van Breda)
2198: - De aanval op de zeven schepen
6784: - Jaarboek 2007. Deel 143. Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg.
9911: N/A - The Handy Atlas And World Gazetteer New Revised Edition
6218: N/A - Jaarboek Tuinbouwtechniek 1966-1967
9677: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zesde Deel.
13417: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part IV. With four plates
10619: - Het veerwerk. Maandblad voor smalfilmers. 1956-1957.(compleet)
11349: N/A - Wapen Album Noord-Holland no.91-135 Herms Oldenkott
6168: - Handboek voor het slagersbedrijf. Deel III. Werktuigen en machines in het slagersbedrijf. Inrichting van winkel en werkplaats.
9283: - Corrente: il Movimento di Arte e Cultura di Opposizione 1930-1945.
6172: - Het Vliegtuigenboekje. Wetenswaardigheden van vliegtuigen, hun bouw, constructie en gebruik
6179: - Met een zuiver hart en een gelouterd verstand. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van de Zusters Franciscanessen van Oirschot.
9351: - Een Herinnering. 1922-199775 jaar St Gerardus Majellaschool Broekland.
6584: N/A - Provinciaal Blad van Gelderland. De jaren 1823, 1827 (2x) 1831, 1832, 1835,1836, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 1867 , 1872,, 1920, 1921, en 1922. Prijs is per jaargang
13386: - The transactions of the entomological society of London for the year 1909 Part I and II with nine plates
12467: - Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006
6242: N/A - Reproducties van de foto's, voorkomende in het album door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indië aangeboden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden. 1901 7 februari 1926
6243: - [Friesland]. Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. Leeuw., H. Kuipers, 1871-1875
6244: - De wonderlijke avonturen van Jopie Slim en Dikkie Bigmans aan het strand
11468: - Adresboek van Almelo .Jaargang 1936-'37. Naar officieele gegevens bewerkt door P. Hakkert n P. Bleeker.
11467: - Buiten. Geillustreerd weekblad. 24e Jaargang 1930.
11469: - Adresboek van Groningen. Jaargang 1943. Naar Officiële gegevens.
8798: - Thuringer Porzellan in alle Welt. Porcelaine de Thuringe dans le monde entier.
13869: - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981. Historisch overzicht uitgegeven ter gelegenheid van het 99 jarig bestaan van de Oeteldonksche Club van 1882
9322: - Pameran Terbuka 1989 Dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Sabbaruddin Chik Menteri Kebudayaan dan Pelancongan
6799: - Jaarboek 2009. Deel 145. Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg.
7755: - Pilote. Le journal qui s'amuse a reflechir. Quatrezième anneé no. 677-701 (et le numero special P.D.G.)
14242: - Groninger Volksalmanak Voor het schrikkeljaar 1848. XII Jaargang.(reprint)
6770: - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1845. Elfde Jaargang.
6404: - Holiday Tours in Portugal and Madeira. Illustrated guide. Fifth Edition.
6408: - Wat is de tijdgeest? Leerrede uitgesproken in den advent te Bamberg.
6410: - In grote trekken. Het verhaal van de sigaret. Van de maya's tot vandaag. En van tabakszaadje tot banderol.
6415: - Zaken- en beroepentelefoonlijst voor de telefoonabonnees van Utrecht, De Bilt.
6420: - Liefhebberij-Toneel. Toneelstukke geschikt voor vereenigingen, inrichtingen voor onderwijs en huiselijken kring. 19 Brancomir. Treurspel in vier bedrijven, vrij bewerkt naar het Fransch.
6422: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1978
6423: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1977
6424: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1980
6426: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1976
6427: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1979
6428: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1982
12480: - Buta Kruisheren. Uitgegeven 25 jaar na de moord op de Kruisheren in Bondo (Zaïre)
6708: N/A - Heer en Meester . 1923-1998 Lustrumalmanak Faculteit der Rechtsgeleerdheid Nijmegen
2087: - Land van levende rivieren. De Gelderse Poort( nieuw)
10634: - Blik op 's Hertogenbosch, zijne geschiedenis en tegenwoordigen toestand. Met eene kaart van de omstreken der stad.
11654: - Lexikon zur Geschichte der Kartographie von den anfangen bis zum Ersten Weltkrieg. Band: 1 A-L, Band 2: M-Z.
5985: - Fachliche Vorschriften für die Meisterprüfung im Uhrmacherhandwerk.
11444: - Maandblad Het Kinder-Kompas.Tweede Jaargang november 1937 t/m oktober 1938
9792: - Modellenboek 1979. ( Het modellenboek verschijnt als extra nummer van ons maandblad 'ons huis'.)
7776: - Nederland. Uitgegeven door de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen 1915.
13007: - Darmstadter Beitrage zur Jazzforshung Bd. 2. Eine Veroffentlichung des Jazz-Instituts Darmstadt herausgegeben von Wolfram Knauer.
9168: N/A - Het Stadscentrum van Nijmegen Bouwstenen voor het structuurplan
13396: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part II. With four plates.
13395: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part V.
10793: - Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch in den jaare 1798-1799 ( In Brieven.) Met plaaten./ Gedachten over de Meiërij van 's-Hertogenbosch en derzelver inwoners, bij het begin der negentiende eeuw door enen Meiëijënaar. (herdruk)
8353: N/A - Vrye gedachten wegens de vermeerdering van 's Landskrygmacht; besloten met een aansraak aan de Nederlandes, m hen te bewegen tot een vreedzame onderwerpinge aan de besluten van 's Lands Staten
8123: - ADC-Info Jaargang 2003.
13496: - B(l)oeiende bermen. 44 wandelingen in de langste tuin van Limburg
11237: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 71e Jaargang 1987.
13977: N/A - Nederland's Patriciaat. 35e Jaargang 1949
12377: - André Gide. Journal. 1889-1939. Aves un index des noms et des oeuvres cités.
13762: - 500 Portraits. BP Portrait Award
14025: - Victor Hugo. 1793 (Diverse boeken in één band)
14027: - Een geleid bezoek aan de waanwereld van Johann Christoph Haizmann. Een geval van demonologische waan uit de 17e eeuw. Beter bekend als het Haizmann-geval van Sigmund Freud
14030: - Printed in Watford. A travelling exhibition of books produced or published at Watford School of Art between 1966 and 1974
14033: - Unforgettable. Het levensverhaal van 40 topartiesten. 4 CD's, 100 originele hits. (Elvis Presley, Frank Sinatra, Buddy Holly, Doris Day, Fats Domino e.v.a.)
14034: - Fiedelflier in het land zonder tovenaars. Reclame uitgave De Spar
8187: - Illustrierte Geschichte der Großen Sozialistischen Oktober-revolution. (1917-1918)
8694: - Cinémathèque. Revue semestrielle d'esthétique et d'histoire du cinéma.
8193: - Zeven dalen, zeven verhalen. Over de bronnen van Twente.
10416: - Cartes et Figures de la Terre : Centre Georges Pompidou
10421: - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
12492: - VII. Internationaler Kongress für Entomologie. Verhandlungen. Band III. Sektion: Allgemeine Verhandlungen zur angewandten Entomologie. 5. Sektion: Medizinische und veterinärmedizinische Entomologie. 6. Sektion: Bienen- und Seidenzucht. 7. Sektion: Lebensweise und Bekämpfung des Maikäfers.
10424: - Rijksmuseum G.M. Kam. Museum van Romeins Nijmegen.
10425: - Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974.
10426: - Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974.
10427: - Nijmegen over de brug. Kadernota beeldkwaliteit Gemeente Nijmegen vastgesteld door de Raad op 19 februari 2003
10429: - Benauwde Veste. Drie studies over het verleden van Nijmegen. Overdruk uit Numaga, Jaargang XI, No.2, verschenen in 1964 bij het tweede lustrum.
10434: - 75 jaar Woningbouwstichting De Gemeenschap
10037: - An address to Pope Pius IX, Bishop of Rome, with an introductory letter to Napoleon III, emperor of the French, on the state of the Roman Catholic Church in 1868
10038: - The Prussian State Trial for High Treason of the Hanoverian Minister of State, Count Adolphus Platen zu Hallermund. With Documents
7797: N/A - Van Appel tot Zadkine 95 hoogtepunten uit de collectie van het stedelijk museum Schiedam
7510: - Castellogica Verkenningen. Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting.
8056: - Edelman Bedelman/ Rich man - Poor man. Kleding uit de wereld van de Gebroeders Van Limburg/ Clothing from the World of the Limbourg Brothers. Foto's van/ Photographed by Stef Verstraaten.
10542: - De Schwerbelkes toen en nu... Uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan . Oirsbeek 1992
11147: - Adresboek van Hilversum 1900-1901
14154: - Sleeswijk's kaart van Zuid-Holland naar officieele gegevens bewerkt. Schaal 1:140.000
8673: N/A - Almanach de Gotha 1830
8671: N/A - Almanach de Gotha1845
8672: N/A - Almanach de Gotha 1827
8669: N/A - Almanach de Gotha 1881, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1891, 1892, 1893, 1898, 1899 Price is for one volume
8670: N/A - Almanach de Gotha 1855, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870 Price is for one volume
4220: - Van twee kanten bekeken Ronny Delrue ontmoet Sigrid Adriaens
12276: - Bahasa Indonesia voor de praktijk.
10819: S.N. - Texaco: a picture story.
13015: - Les cahiers du Jazz No.12. Nouvelle-Orléans. Numero spécial
8049: - Benamingen op het gebied der verlichtingskunde met hun vertalingen in het Duitsch, Engelsch, Fransch en Esperanto
8183: - La Hollande Industrielle.
10541: - Vakblad Rijwiel-kleinbedrijf. 29 Januari 1953. Verschijnt maandelijks 5e Jaargang No. 12.
8064: - Het Nederlandse Molenbestand. Overzicht van alle wind- en watermolens. Gerangschikt per provincie en alfabetisch op plaatsnaam. Speciale jubileumeditie.
10807: - Grossbild in der Praxis. Einfuhrung in die fotografische Technik mit Linhof-Kameras und Zubehor.
8181: - Geschiedenis van het Crisisfonds voor Ontslagen Spoorwegpersoneel (Maart 1932-April 1936)
11476: - Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. Deel 8.
8208: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1957 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
10531: - De rivier en ik. De mooiste gedichten, verhalen en liedjes van een schrijfwedstrijd in het Rijk van Nijmegen.(Met bijbehorende CD)
8708: N/A - Ons College Jaarboek 1947-1948
12740: - Soviet Georgia/La Géorgie Soviétique
10404: - Gedenkboek opening herbouwde Molenstraatkerk Nijmegen mei 1960.
9814: - Rapport van de Commissie van Drie. Onderzoek naar de juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek.
12291: - Gulliver's reizen naar het land der reuzen. Met 15 fraaie Gravuren
11870: - Tongerloo en 's Hertogenbosch. De donatie der nieuwe bisdommen in Brabant. 1559-1596. Dissertatie tot het verwerven van den titel van doctor in zede- en geschiedkundige wetenschappen.
11906: N/A - Narrations et Discours tires de Tite-Live, Salluste et Tacite
8681: - Don quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol par Florian. Ouvrage Postume. Tome I-IV.
11848: - La Genese traduite en Francois, avec l´explication dus sens litteral et du sens spirituel. Tirée des saints Pères et des Autheurs ecclésiastique. Tome I.
10741: - Zure regen. Zelf schade herkennen in de stad.Incl. losse bijlage Stadswandeling Amsterdam
8942: N/A - Therese par l'auteur Des realites de la vie domestique.
8954: - Verzameling van waardevolle vakrecepten speciaal bewerkt voor fabrikanten, vaklieden en handelaren.
8957: - Esquire's Handbook for Hosts
10540: - Weekblad Nederlandsche Rijwielhandel. 33ste Jaargang No. 50 Vrijdag 12Febr. 1954
12687: - Almanak ter ere van het XVIe Lustrum van Dispuut A.V.I.S.
11221: - Murrays handbook for travellers in India, Burma and Ceylon. Including the provinces of Bengal, Bombay, Madras, The United provinces of Agra and Lucknow, The Panjab, Eastern Bengal and Assam, The North-West frontier province, Baluchistan, and the central provinces, and the native states of Rajputana, Central India, Kashmir, Hyderabad, Mysore etc.
13419: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899. Part IV. With three plates.
13420: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899.Part V.
13421: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part I. With six plates.
13422: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part V.
13400: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part I. With four plates
13257: N/A - 25 jaar Jazz Festival Breda jubileumboek 1971-1995
13259: N/A - Pop, Including Bird - The Chan Parker Collection
13309: N/A - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1961/62 3. Jahrgang
3314: AA, MR.C.P.E. ROBIDÉ VAN DER - Volksverhalen en legenden aan de Rijn-Oevers verzameld 2e deel
9549: AAFJES, BERTUS - Kristal, woonplaats van het licht. Maastricht, woonplaats van het kristal.
7947: AALBERS, H. (INLEIDING) - De levensleer van Meister Eckhart.
4969: AALBERTS, R.J. - Navigation-electronics ocecode. International edition. Decoding over 8500 items
11620: AALBRINCK, W. - De indianen in Suriname: Karaiben, Wajana's, Wajarikoele's, Wama's.
8505: AALST, V.D. VAN / CIGGAAR, K.N. - Byzantium and the Low Countries in the Tenth Century. Aspects of Art and History in the Ottonian Era
9800: AALST, TOM VAN DER - Rond de Kaaie Paole. Een selectie van columns over het rijke verleden van het Land van Heusden en Altena.
11202: AALTEN, MARGRIET VAN - Omega-3. Wellness cooking.
13943: AARDWEG, HANS P. VAN DEN - Het nichtje uit Indië. Verhaal voor meisjes.
7706: AARSEN, CHRIS. - Mistbanken. Gedichtenbundel
11203: AARTS, NOELLE - Een kwestie van natuur. Een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbehoud.
4168: AARTS, C. W. A. M. - Bodemverontreiniging en collectieve actie.
6758: L'ABBÉ DELAPORTE, M - Le voyageur françois ou la connaissance de l'ancien et du nouveau monde. Tome VIII
3517: ABBINK, JANNIE - Interplay between neutrophils & proteinase inhibitors in inflammation.
6892: ABBOTT, R. TUCKER - Compendium of Seashells. A Full-Color Guide to More Than 4,200 of the World's Marine Shells.
3197: ABELEVEN TH., BIJLEVELD. MR. C. - Catalogus van de bibliotheek van het Museum van Oudheden te Nijmegen
5319: ABELS, A. - Reuzen der voorwereld. Vertaald en voorzien van Aantekeningen met een Bijschrift over Planten der Voorwereld door Dr. H. Caldenbagh
8536: ABKOUDE, CHR. VAN - Bert en Bram Geïllustreerd door A. Rünckel Derde druk
10710: ABKOUDE, CHR. VAN - De vlegeljaren van Pietje Bell.
4787: ABKOUDE, CHR. VAN - De Zonnige Jeugd van Frits van Duuren
10708: ABKOUDE, CHR. VAN - De zonen van Pietje Bell.
10335: ABMA, R.(RED. E.A.) - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad.
2248: ABMA, RUUD & WEIJERS, IDO - Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland
2892: ABMA, R.(RED) - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad
1460: ABRAHAMSE, JAN, WAL, JOHAN VAN DER - Waddenzee. Kustlandschap met vijftig eilanden
9254: D'ABRANTES, MADAME LA DUCHESSE - La Duchesse de Valombrai Tome II
9698: ABT, DEN - De Jezuit. Door Den Abt, schrijver van De vervloekte. Tweede deel
12390: ACATOS, SYLVIO - Mayer 1997 2 Bänden 120.000 Auktionsergebnisse. Graphik - Zeichnungen - Aquarelle - Gemälde - Skulpturen Ohne CD-Rom
3779: ACHT, ROB VAN - Willem Bouman, vioolbouwer.
13899: ACHTEN EMIEL - ACHTEN LUTGARDE - 't Zoo.ëneves woo(ë)rdebok - Het Zonhovens woordenboek.
8503: ACKER, J. VAN - Gedrags- en opvoedingsproblemen
13636: ACKERMANN, MARION - SchattenRisse. Silhouetten und Cutouts
4758: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
5785: ADAM, H. (E.A) - Van Gelre naar Gelderland. Aspekten va de overgang van achttiende naar de negentiende eeuw.
7010: ADAMO, CHRISTINE. - Requiem voor een vis. Adembenemende thriller over de ontbrekende schakel tussen vis en mens.
12502: ADAMS, SCOTT - Het Dilbert Principe. Vergaderen, chefs, managementcuriosa en andere rariteiten op kantoor.
14397: ADAMS, J (E.A.) - Dredgers and Archaeology. Shipfinds from the Slufter. Archeologie onder water, 2e onderzoeksrapport Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
2657: ADASKO, LAURA - Batik in Many Forms. Expressions of the Art of Decorating Fabric with Wax and Dyes
5743: ADDISON, C.G. - Geschiedenis der Tempelridders. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald door C.J. Zweers.
7878: ADELUNG, N. V. - Beitrage zur Kenntnis des Tibialen Gehorapparates der Locustiden. Mit tafel XIV. XV und 1 Holzschnitt
7852: ADEMA, PETER, ARSLAN,SONGUL (E.A) - Heb web van dromen.
8621: ADRIAANSE, H.J. - Zu den Sachen selbst Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls
11156: ADRIAANSEN, H.J. (SAMENSTELLER) - Adresboek van Middelburg voor 1933.
2933: ADRIAENS, F. - De Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).II
10469: ADRIAENS, F. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800). Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het zuiden van Nederland.
8663: ADRIAENSSENS, IVO (RED.) - Avondseminaries open monumenten. Drie ingangen. Verslag Seminarie 1: Monumentenzorg, een eigentijds project. Seminatie 2: Ontwikkeling van een cultureel instrumentarium. Seminarie 3: Erfgoedgidsing in cultureel perspectief.
4741: ADRIANI, M.J. - Sur la phytosociologie, la synécologie et le bilan d'eau de Halophytes de la région Néerlandaise méridionale ainsi que de la Méditerranée Francaise
3527: AECKERLIN, TJAAL - Tanda mata 1 en 2 Indische vertellingen fan toen froeher
4771: AELST, ERNEST - De Nijmeegsche Mis van Sint Gregorius.
11957: AENGENENT, J.D.J. (INLEIDING) - Sociale Priesters in Frankrijk. Uit het Fransch vertaald dooe eenige R.K. Priesters.
11580: AERDEN, STIJN - 'Wilt u mij maar volgen?. Een liber amicis.
11182: AERTS, REMIEG E.A. - Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990.
2140: AESSINK, JAN - Oet 't laeven van Theo Wisselink
12782: AGER, D.V. - Europe from crust to core.
5051: AGGEDAL, J.O. - Kyrka- universitet- skola. Teologi och pedagogik i funktion. Festskrift till Sven- Åke Selander
14050: AGOSTINELLI, ANTHONY J. - The Newport Jazz Festival Rhode Island. 1954-1971. A Bibliography, Discography and Filmography
9642: AGRANOWSKI, A, ANOCHIN, S, GALLEI, M. - De onzichtbare barrière. Met Open Ogen - Steeds Hoger - In de Lucht Getest.
10474: AGT, J.J.W. VAN - De Joodse Gemeente van Nijmegen en de achttiende-eeuwse synagoge in de Nonnenstraat.
12546: AGT, FRANS VAN - Medisch-wetenschappelijk onderzoek met kwetsbare proefpersonen.
10576: D'AGUILAR. JACQUES - Histoire de l'entomologie.
13784: AGUIRRE, JOSÉ ANTONIO - Escape via Berlin. Eluding Franco in Hitler's Europe.
1869: AHLBRINCK, W - 5 Maanden in het oerwoud
10409: AHLERS, DR. JOS/BOENDER, RENÉ C.W. - Generatie Z. Alles over politiek, marketing, angst, seks, moraal en dood!
10624: AHNERT, RAINER L.(EDITOR IN CHIEF) - Die vollblutzucht der Welt.
2070: AHREM, MAXIMILIAN - Das Weib in der antiken Kunst
9696: AIKEMA, B - La facciata delle chiesa di san zaccaria a Venezia. Percorsi di storia e conservaziona.
9929: AIKEMA, BERNARD - De schilder Pietro della Vecchia en de erfenis van de Renaissance in Venetie
10755: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - The Constable of The Tower. An historical romance.
4729: AKERSLOOT, G. - De gelijkenissen van een profeet. Verhalen en gesprekken van Leo Tolstoy. Met een inleiding van William T. Stead.
6724: AKKER, HANS PIETER VAN DEN - Aspects of Salvary Gland Scintigraphy witn 99mTc-Perthechnetate. Academisch Proefschrift
4280: AKKERMANS, A.J.M., HEUVEL M.A.M. VAN DEN EN KROSENBRINK, G.J.H. (RED) - Zevenaar stad in de Liemers
13928: AKSIN, SINA - Turkey: from Empire to Revolutionary Republic.The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to the Present.
7555: EL ALAMI, MOHAMED. - Le Protocole et Les Usages au Maroc. Des Origines a nos Jours.
4550: ALBARDA, J. - Land Aan Water. Gedenktekens Betreffende Onze Eeuwigdurende Strijd
4235: ALBERDINGK THIJM, J.A. ( EN ZIJNE DOCHTER) - Bundel Gedichten, Schetsen en Novellen ( met beider portret)
5546: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Voorgeborchte en anderde gedichten
12080: ALBERI, EUGENIO - Vita di Catherina De Medici Saggio Storico Complete with all the portrets (copperengravings)
1700: ALBERS, DR. D. - Wat wil de vrijmetselarij? Radiorede
10637: ALBERS, JAN - Gedichten uit 70 levensjaren. Gedichten, rijmelarij en flauwe kul over ons familieleven en dorpsbelevenissen in Weurt, vanaf 1939 tot 2009.
4464: ALBERS, P. S.J. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde te 's-Gravenhage. Voorheen de Spaansche Kapel en de Kerk van Spanje genaamd. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
10783: ALBERSEN, HANS / BARENDREGT, CORINA / BEEK VAN DER, PATRICIA / E.A. - Tunnels Roermond en Swalmen. Tunnels Remunj en Zjwame.
6213: ALBERTHOMA, ALBERTUS - Uitbreiding van de Leere der Waarheid die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. Tweede druk
11459: ALBERTS, WYBE JAPPE - De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459. Etude sur la formation des assemblees d'etats dans le duche de gueldres et le comte de Zutphen jusquá 1459.
3554: ALBINI, BERNARDI SIEGFRIED - Dissertatio de Arteriis et Venis Intestinorum hominis. Adjecta icon coloribus distincta
6442: ALCINA, JOSÉ - L'Art Prëcolombien
4657: ALCYONE (J. KRISHNAMURTI) - At the feet of the Master.
8507: ALDENKAMP, A.P. - RENIER, W.O. - SMIT, L.M.E. - Neurologische aspecten van ontwikkelingsproblemen bij kinderen
13786: ALDER, KEN - The Measure of All Things. The Seven-Year Odyssey and Hidden Error That Transformed the World.
8409: ALDERS, J.C. - Inleiding tot de techniek Deel I Het natuurkundig grondbeginsel van de krachtwerktuigen (motoren, stoommachines, ketels, turbines en pompen) Met 220 figuren een 33 platen
5210: ALDERS, J.C. - Jongens en Techniek. Schepen-Havens-Kranen-Kanalen-Sluizen-Bruggen-Centrifugaalpompen
3153: ALDOUS, ALLAN - De strijd om de Kinchinga.
2196: ALEWYN,A. E.A. - Comische pleidooijen, gevoerd voor de respective regtbanken van Puiterveen, Cyprus en in de Regentenjamer van den Amsterdamschen Schouwburg, met de noodige stukken en munimenten, mitsgaders de vonissen, in deze geslagen. Alsmede proces crimineel
2663: ALEXANDER, EDWIN P. - American Locomotives. A pictorial record of steam power, 1900-1950
12317: V. H. , ALEXANDER / LAST, C.C.A. - Zoo zijn er ! 52 platen Geteekend door Alexander V.H. Op steen gebracht door C.C.A. Last Nieuwe Uitgave.
2664: ALEXANDER, E.P. - Iron Horses. American Locomotives 1829-1900
13933: ALGOSAIBI, GHAZI A. - The Gulf Crisis. An Attemp to understand.
13780: ALI JAMALZADEH, SAYYED MOHAMMED - Isfahan Is Half the World. Memories of a Persian Boyhood.
5595: ALIGHIERI, DANTE - Die Goettliche Komoedie, uebersetzt von Karl Witte. Mit Bildern von Buonaventura Genelli.
5922: ALINGS, WIM - De eenzame schetser. Een wintervertelling van Wim Alings bij een keuze uit het werk van Mart Kempers
5018: ALINGS, WIM (SAMENST.) - Bloemlezing bij vijftig jaar Meneba: Kleingoed & kruimels opgedist bij het vijftigjarig jubileum van de NV Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam
12664: ALINK, G.M. - Heart cell preservation by freezing a cryobiological study
4513: ALLAERT/BERTIN - Hergé, correspondance. Lettres choissies.
2001: ALLAN, F. - Geschiedenis en beschrijving van Haarlem van de vroegste tijden tot op onze dagen 4 delen in cassette
7793: ALLEAUME, M. - Oeuvres Complètes de Theophile. Nouvelle édition. Revue, annotée et procédée dúne notice Biographique.
11539: ALLEM, MAURICE ET THOMAS, EDITH - Mémoires du Cardinal de Retz - La Conjuration du Comte - Jean-Louis de Fiesque - Pamphlets.
14112: ALLEN, WALTER C. AND BRIAN RUST - King Joe Oliver. Jazz Monographs No. 1 October 1955
1638: ALLEN, SHIRLEY WALTER & SHARPE, GRANT WILLIAM - An introduction to american forestry. Third edition
1448: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten Tweeëndertigste druk
5665: ALMA, REDMER - Rond en om Deventer: stad en platteland in Zuidwest-Salland
5403: ALMEIDA GUIDO ANTÔNIO DE - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phänomenologie E. Husserls. Phaenomenologica 47
10699: ALOFS, M.B.J. (VOORWOORD) - Atelierverschijningen Nijmegen. Katalogus 1994
10649: ALOFS, MARJA (E.A.) - De Stratenmakerstoren. Eten wat de pot schaft. Twee eeuwen eetcultuur.
10453: ALOFS, MARIJN - 100 Jaar Grafische Vakbeweging Nijmegen. Met een voorwoord van Peter van Elen.
10704: ALOFS, MARIJN - Zorgelijke tijden. De nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942.
9213: ALONSO, JOSE LUIS BENITO - Vegetacion del Parque National de Ordesa y Monte Perdido (Sobrarbe, Pirineo, Central Aragones)
9330: ALONSO, RÉGIS - Alyssa Milano. Portrait de star
6993: ALPHEN, J. VAN - Tussel Waal en Lek. 1939-1945
8269: ALPHEN, J. VAN - Tussen Waal en Lek.
10593: ALPHEN, J. VAN; VOORTHUIZEN, J. VAN - De Bommelerwaard. 1939-1945
1924: ALPHEN VAN, KEES - Handboek voor de ontwerppraktijk.
8730: ALPHEN, J.M. VAN - Aalburg in oorlogstijd
2925: ALPHEN J. VAN EN VOORTHUIZEN, J. VAN - De Bommelerwaard 1939-1945
12240: ALTER, ROBERT / KERMODE, FRANK - The Literary G1989uide to the Bible
11598: ALTERMATT, URS (E.A.) - Contrapunten tussen radicaal christendom, restauratie en pluralisering. Hedendaagse beschouwingen over het katholicisme. Jan Roes-lezing 2009
13566: AMANAT, ABBAS - Pivot of the Universe: Nasir Al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy, 1851-1896
12939: AMBERG, FREICO-JAN EN MAARTEN POST - Van preek tot porno. De ontwikkeling van het Nijmeegs Universiteitsblad 1951-1968.
4380: AMBOISE, VALERY D ' - Reves du Languedoc-Roussillon. Maquette, texte, photos, cartographie et mise en pages de Valery d'Amboise.
7495: AMERY, COLIN - The National Theatre: The Architectural Review Guide
5418: AMIJDE VAN-PORS, S.A. - Practische handleiding voor de moderne kinderkleeding.
2120: AMMAN, WALTER - Baustilkunde. Funfte Auflage
8689: AMOURGIS, SPYROS. (ED.) - Critical Regionalism. The Pomona Meeting - Proceedings.
6182: AMSHOFF, MARIA CATHARINA HILJE, - Goudkruintje: Een Atjehsche Roman Met Vertolking En Toelichting..
5548: AMSTEL, JAC. VAN - Bij ons thuis. Een verhaal van Koba voor allen die jong zijn en die zich jong gevoelen. Met illustraties van J.G. Kesler
12504: AMSTEL-REUREKAS, JOSÉ VAN - Het geheim van het eiwitdieet.
6866: ANATOLE FRANCE - OEUVRES COMPLETES ILLUSTREES DE ANATOLE FRANCE.La Révolte des Anges
11438: ANDEL, MR. W.M. VAN / PLUG EMPM, N. / RUIJTER MA, DRS. J.M.C. DE - Onderzoek vuurwerkramp Enschede Een diepe indruk... Een onderzoek naar het politie-optreden bij de vuurwerkramp in Enschede 13 mei tot en met 24 mei 2000
8220: ANDERSEN, ANNE C. - A Guide to Roman Fine Wares. Archeological and Historical Publications.
10721: ANDERSON, PERRY - Considerations on Western Marxism
13006: ANDERSON, IAIN - This is our music. Free Jazz, the Sixties, and American Culture.
9762: ANDERSON, MARIE - Uit Multatulli's Leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter.
12372: ANDRÉ GIDE . - Anthologie de la poésie française.
11561: ANDRIESSEN, MAARTEN - Het effect van looptraining bij patienten met claudicatio intermittens.
4772: ANDRIESSEN, ELLIS (E.A.) - Ta-tuu-ta-tuu: een reis door het ziekenuis.
12073: D'ANNUNZIO, GABRIELE - Cabiria Historische visioenen uit de derde eeuw V.C.
1294: ANON. - Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon.
1225: ANON. - Provinciale almanak van Friesland, voor het jaar 1859.
6240: ANONYMUS - Myne Luimen. Verspreide Gedichten; opgedragen aan My Zelven
13643: MR. ANTONIO - Nieuwe Schetsen uit de Tweede Kamer onder het Ministerie Kuyper 1901/1905
7395: APPEL, OSKAR - Dank an das Reich
12487: AQUARIUS, ANNELIES - Patient-based outcomes in pheripheral arterial disease: The role of psychological factors.
1285: ARBÓ, SEBASTIÁN JUAN - Cervantes
5038: ARBO, SEBASTIAN JUAN - Cervantes. Uit het spaans vertaald door Dr. G.C. Mohr-Horsman.
9222: ARCE, LUIS MARIO - Asturias Naturaleza Viva
8971: ARCHARD, MARCEL. - L'Amour ne paie pas. Turlututu, Domino, Noix de coco.
4085: ARCO AGUILAR, M.C. DEL - La arqueologia en Canarias: del mito a la ciencia
5117: ARDESCH, A. - Ordonnantie en Reglement op de Maaten en Gewigten Binnen de Stad Arnhem als meede voor den geswooren Stads Yker
3248: ARENDS, MARIA. - Door de Duivel Gescheten. Hendrik Braam en de R.K. Steenfabrieksarbeidersbond.1e druk
12752: ARENDS, JAN - Lunchpauzegedichten
3670: ARENTSEN, J (E.A.) - KNVB. Afdeling Nijmegen 75 jaar. Toen, nu en straks.
3276: ARIES, P. EN DUBY, G. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigsete eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte. Deel 9
3277: ARIES, P. EN DUBY, G. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigste eeuw: culturele verscheidenheid.
3278: ARIES, P. EN DUBY, G. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Figuren van de moderne tijd. Deel 5.
14367: ARIRZ, W.H. (RECTOR MAGNIFICUS) - Aan de aanstaande studenten. Vindicat Atique Polit. 1947-1948.
6031: ARISTOPHANIS - Comoediae et Deperditarum Fragmenta, ex nova recensione Guilelmi Dindorf accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatora Graece et Latine cum indicibus
7127: ARISZ, PROF.DR. W.H. (E.A.) - Leerboek der Algemeene Plantkunde. Deel II: Physiologie en erfelijkheid.
6466: ARIZZOLI-CLÉMENTEL, PIERRE - Le Musée des Tissus de Lyon
9954: ARK, RONALD VAN - Planning, contract en commitment. Naar een relationeel perspectief op gebiedscontracten in de ruimtelijke planning
1114: ARKSTEE, H.K. - Nymegen, de oude hoofdstad der Batavieren. 1e druk
6604: ARMFELT, GUSTAAF BARON - Mijn weg naar de kerk
13173: ARMSTRONG, LOUIS - Satchmo. My life in New Orléans. The Riotous Story of the ONE AND ONLY
8988: ARMSTRONG, DAVID - Russian Lacquer Boxes With Index of Subjets And Cyrillic Key
3407: ARNAU, FRANK. - 3000 jaar kunstbedrog. Ware geschiedenissen van vervalserspraktijken.
3800: ARNAU, FRANK - Brasilia Nederlandse uitgave
5566: ARNDT, AUGUSTIN - Die Bibel in der Kunst Nach Original-Illustrationen erster Meister der Gegenwart
12925: ARNOLD, C.J.W.H. - Apeldoorn in opkomst. De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw. The rise of Apelddorn. The development of the village and the municipality in the first half of the nineteenth century (with a summary in English).
9126: ARNOLD TOYNBEE AND DAISAKU IKEDA - Choose Life: A Dialogue
5054: ARNOLD, PAUL - Een plaats om te wonen. De geschiedenis van de Stichting Woningbeheer Eijsden. Uit Eijsdens Verleden nr. 95-96
10417: ARNOLD SCHROER, M.M. - Shakespeare's Othello in Paralleldruck nach der ersten Quatro und ersten Folio mit den Lesarten der zweiten Quatro und einer einleitung.
6007: ARNOLDUS, HENRI - Vijftig jaar NV Haven van Vlissingen 1934 - 1984
2665: ARNOT, R.PAGE - The Miners. A History of the miners' Federation of Great Britain 1889 - 1910
2666: ARNOT, R. PAGE - The Miners in Crisis and War: A History of the Miners’ Federation of Great Britain (from 1930 onwards)
2669: ARNOT, R. PAGE - The Miners: Years of Struggle; A History of the Miners' Federation of Great Britain (from 1930 onwards) [Volume II]
9410: ARNTZ, A. (E.A./U.A) - Duffel, Land wo wir wohnen/ De Duffelt, land waar wij wonen.
9519: ARNTZENIUS, DR. A. K. W. - De verzorging van het uiterlijk voorkomen. Volgens de moderne Amerikaansche methoden en naar de werken van Wilh. Walter Gebhardt, Dr. Gerling, Dr. Posthumus Meyes, Macfadden, Sandow, Wendler e.a..
8664: ARRABAL - Le New York d'Arrabal
8344: ARRUGA, H. - Ocular Surgery. (translated from the third Spanish edition). With 1293 illustrations in the text. 127 of them in color.
4705: ARTHER, JAMES - The way of the Buddha. An Ideal 1-111
14226: D'ARTILLAC BRILL SR. P.J. - Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden.
5014: ARTS, BAS - The Political Influence of Global NGOs. Case Studies on the Climate and Biodiversity Conventions.
7690: ARTS, HELEEN. - Genetics and molecular biology of ciliary disorders. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen
10014: ARTS, MARK P. - Tubular Discectomy for the Treatment of Lumbar Disc Herniation; New Standard or Transient Fashion?
8787: ARTZ, INGRID (EINDRED.) - De Kracht van Gelderland.
10771: ARZEL, ALPHONSE - Le procès de l'Amoco Cadiz.
6320: ASBURY, HERBERT - Misdaad en bendewezen in New York
7908: ASENA, INCI - Amsterdam 'Dan. Fotograf Arkansi Notlare
4770: ASHBY, MAURICE. - Introduction to Plant Ecology. First edition
13607: ASIMOV, M.S. (ED) - History of Civilizations of Central Asia Volume IV The Age of Achievement : A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Part One: The historical, social and economic setting.
7562: ASÍN PALACIOS. MIGUEL, - Contribucion a la Toponimia arabe de España. II edicion.Publicaciones de las Escuelas de Estudios àrabes de Madrid y Granada, Serie B, Nr. 4
6826: ASOR ROSA, ALBERTO (A.O) - Socialismo, città, architettura URSS 1917-1937. Il contributo degli architetti europei.
2970: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Nijmeegse Colleges
6629: ASSEN, KLAAS VAN - Zelfwaardering en verzet. Waarderingsonderzoek en de begeleiding van jonge gedetineerden
4503: ATAN, CHARLES - Das Buch der Bosartigkeiten. Band 1. Mit 19 Originalzeichnungen von Jan Berkelouw.
4502: ATAN, CHARLES/ ANIS, NINA - Das Buch der Bosartigkeiten. Band 2. Mit 16 Originalzeichnungen von Jan Berkelouw.
12873: ATEEK, NAIM STIFAN - A Palestinian Christian Cry for Reconciliation.
13634: ATKINS, JACQUELINE M. (ED) - Wearing Propaganda: Textiles on the Home Front in Japan, Britain, and the United States, 1931-1945
14187: ATTEMA, P.A.J.(E.A.) - Palaeohistoria acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
14411: ATZEMA, OEDZGE EN ANDRÉ POTTERS (RED.) - Ruimtelijke kranttekeningen. Notities naar aanleiding van berichten uit de krant.
4954: D'AUBIGNE, J H MERLE - Histoire de la Réformation du seizième siècle. Deuxieme edition.
8069: AUDENAERD, THEO (FOTOGRAFIE) - De vloek van Ravenstein
8252: AUERSWALD, B - Unsere Heimatskräuter als Hausmittel. Eine ausführliche Beschreibung aller heilwirkenden Pflanzen und Kräuter deren Fundort, praktische Verwendung in den verschiedensten Krankheitsfällen des menschlichen Lebens.
7609: AUGUSTIN, SAINT - Les Soliloques, Meditations, et Manuel de S. Augustin traduction nouvelle sur l'edition latine des peres Benedictins, de la Congrégation de Saint Maur à Paris. Avec des notes. Quatriéme Edition revue et retouchée par l'Auteur
10698: AUKES, H.W.F. - Het leven van Titus Brandsma.
10990: AUKES, H.W.F. - Titus Brandsma
12406: D'AUREVILLY, BARBEY - Oeuvres romanesques complètes. Textes présentés, établis et annotés par Jacques Petit. Tome 1
12525: AUSCHER, LÉON - Le Pays de Chartreuse
13539: AUSTERLITZ, PAUL - Jazz Consciousness: Music, Race, and Humanity
6671: AUSTERMANN, JOSEPH - Festschrift zur Einweihung des neuen Rathauses der Stadt Papenburg im Juni 1913
10187: L'AUTEUR DES BARRICADES - Les États de Blois ou La Mort de MM. de Guise. Troisième Édition, Revue et Augmentée
4683: THE AUTHOR OF :THE INITIATE (CYRIL SCOTT) - The vision of the Nazarene. Set down by the author of The Initiate
3710: AVALON, ARTHUR (SIR. JOHN WOODROFFE) - The Serpent Power being the Shat-Chakra-Nirupana and Paduka-Panchaka. Two works on laya yoga, translated from the sanskrit, with introduction and commentary.
1331: AVERMAETE, R. - Frans Masereel
7280: AVIS, DR. J.G. - Inventaris van het archief der Staten van Friesland voor 1580.
7024: AXELROD, HERBERT R.; DR. LEONARD P. SCHULTZ. - HANDBOOK OF TROPICAL AQUARIUM FISHES.
10893: AYA, ATIN - Imagenes de la maestranza (Fotografias)
11832: BAAK, BERNHARD - Zerstorung, Wiederaufbau und Verwaltung der Stadt Kleve 1944-1957. Mit einem Geleitwort des Burgermeisters und des Stadtdirektors herausgegeben von der Stadt Kleve.
9472: BAALEN, H.J. VAN EN OLTHETEN, H.J.M. - Een metamorfose. Hoe Deventer en zijn omgeving in ruim een eeuw van gezicht veranderden.
9447: BAALEN, HENK, J. VAN - Deventer Vertellingen. 'Op Weg Naar De Soos ( deel 4).
11392: BAALEN, J.M. - Noninvasive detection of lesions in the carotid artery bifurcation.
7296: BAARS, C. - De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. With a summary: The history of agriculture in Beijerland.
14143: BAART, AAD EN WERNER SCHURING - Havenwerkers. Opgetekende Ware Verhalen Die De Geschiedenis Vormen Van De Rotterdamse Haven
14310: BAAS, PETER - Jubilarikoek . Beslommeringen van een contrabassist.(gesigneerd exemplaar)
6263: BACCI GINO, E LUGANI VALERIO - La mamma racconta. Illustrated by Sandro Nardini.
2555: BACCINO PONCE DE LEON, NAPOLEON. - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaling A. Glastra van Loon
11576: BACKER, DR. C.A. - Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlands-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten.
7539: BACKER, DR. C.A. EN POSTHUMUS, DR. O. - Varenflora voor Java Overzicht der op Java voorkomende varens en varenachtigen, hare verspreiding, oekologie en toepassingen Met 1 titelplaat, 1 kaart en 81 figuren in den tekst
7826: BACON, FRANCIS - Neues Organon. Teilband I. Herausgegeben und mit einer Einleitung van Wolfgang Krohn. Lateinisch-deutsch
5019: BADAUTA, AL. - Images Roumaines. 190 planches avec une preface et un texe introductief.
1073: BADDELY JON - Nautical Antiques & Collectables
1553: BADERLE, B. G. - Das Katholische Kirchenjahr in seinen Heften und heilgen Zeiten
11223: BAEDEKER, K. - Suddeutschland. Oberrhein, Baden, Wurttemberg, Bayern und die angrenzenden Teile von Osterreich. Handbuch fur Reisende.
11400: BAEDEKER, K. - Belgien und Holland. Handbuch fur Reisende.
11106: BAEDEKER, KARL - Mittelmeer. Seewege, Hafenplatze, Landausfluge mit Marokko, Algerien, Tunesien. Handbuch fur Reisende mit 43 Karten und 46 Planen.
11113: BAEDEKER, KARL - Nachtrag zu Baedekers Frankfurt und der Taunus 2. Auflage (1952). Anderungen und Neuerungen.
11104: BAEDEKER, KARL - Berlin und Umgebung. Handbuch fur Reisende. Mit 3 Karten, 11 Planen und 17 Grundrissen.
11112: BAEDEKER, KARL - Stuttgart. Stadtfuhrer. Mit 21 Karten und Planen und 38 Zeichnungen
11102: BAEDEKER, KARL - Wien und Niederdonau. Reisehandbuch mit 16 Karten, 11 Planen, 11 Grundrissen und 8 Stadtwappen.
11109: BAEDEKER, KARL - Munster. Stadtfuhrer. Mit 22 Karten und Planen und 35 Zeichnungen
11416: BAEDEKER, KARL - Palestine and Syria. Handbook for travellers. With 20 maps, 38 plans and a panorama of Jerusalem.
11418: BAEDEKER, K. - Le Nord-Quest de la France, de la frontiere Belge a la Loire. Exepté Paris. Manuel de voyageur.
11225: BAEDEKER, K. - Mittel- und Nord-Deutschland, der Rhein von Mainz bis zur Hollandische Grenze, Lotharingen und Luxemburg. Handbuch fur Reisende. Mit 24 Karten und 36 Planen.
11111: BAEDEKER, KARL - Nurnberg. Kurzer Stadtfuhrer. Mit 4 Karten und Planen, 7 Grundrissen und 12 Zeichnungen.
11483: BAEDEKER, KARL - Wien und Niederdonau. Reisehandbuch mit 16 Karten, 11 Planen, 19 Grundrissen und 8 Stadtwappen.
11114: BAEDEKER, KARL - Schweden und Norwegen nebst den wichtigstend Reiserouten durch Danemark. Handbuch fur Reisende. Mit 37 Karten, 22 Planen und mehreren kleinen Panoramen und Grundrissen.
11107: BAEDEKER, KARL - Osnabruck. Stadtfuhrer. Mit 16 Karten und Planen und 37 Zeichnungen
11398: BAEDEKER, K. - Belgien und Holland. Handbuch fur Reisende
11117: BAEDEKER, KARL - Agypten und der Sudan. Handbuch fur Reisende. Mit 21 Karten, 86 Planen und Grundrissen und 56 Abbildungen.
11866: BAEDEKER, K. - Italien. Handbuch fur Reisende. Zweiter Teil Mittel-Italien und Rom. Mit einem Panorama von Rom, einer Ansicht des Forum Romanum, einer Wappentafel der Papste von 1417, sowie 8 Karten und 33 Planen
11099: BAEDEKER, KARL - Great Britain. Handbook for travellers. Wit 94 maps and plans, and a panorama.
11116: BAEDEKER, KARL - Berlin und Umgebung. Handbuch fur Reisende. Mit 4 Karten, 9 Planen und 17 Grundrissen.
9909: BAERE-ROVERS, A.G. DEL - Groenten-Recepten
8245: BAETEN, EDWARD - Succes in de duivensport
12825: BAGGE, SELMAR - Allgemeine Musikalische Zeitung. Neue Folge. II. Jahrgang (reprint)
11825: BAGHUS, P.J.H. - De slag om de Roer Driehoek. Het Duitse Bruggehoofd tussen Maas en Roer. September 1944-januari 1945
7054: BAILLY, JEAN-CHRISTOPHE - Le champ mimetique
7126: BAILY, L.H. - The Standard Cyclopedia of Horticulture. A discussion, for the amateur, and the professional and commercial grower, of the kinds, characteristics and methods of cultivation of the species of plants grown in the regions of the United States and Canada fot ornament, for fancy, for fruit and fot vegetables; with keys tot the natural families and genera, descriptions of the horticultural capabilities of the states and provinces and dependent islands, and sketches of eminent horticulturists.
3432: BAINVILLE, JACQUES - Histoire de France. Tome premier et Tome second
4795: BAKHUYS, BEP - Koning Voetbal
14199: BAKKER, EDDIE - Van streek en van de straat. Straatnamen van Schiermonnikoog.
9863: BAKKER, P. - De grondslagen van de bedrijfsbudgetering. Bedrijfseconomische Monographieën XI.
9861: BAKKER, P. - Het rekenstelsel. Bedrijfseconomische Monographieën. VII.
7110: BAKKER, JITS - CNODDER, REMI DE - Jits Bakker.
12871: BAKKER, CATHARINA EN MACHIEL BOSMAN - Ter liefde Gods en alzo om niet. De Zusters van Liefde in het Maagdenhuis (1843-1953). Gesigneerd door de auteur.
9071: BAKKER, G (RED.) - Wymbritseradiel. Skiedis fan in greidgritenij.
14398: BAKKER, H. DE EEN EDELMAN-VLAM, A.W. - De Nederlandse bodem in kleur.
7866: BAKKER, DR. O. - Bedrijfshuishoudkunde. Deel 1.
12885: BAKKER, BRAM - New York New York. Van de halve van Egmond naar de hele van New York.
5313: BAKKER, T - Ondernemend Bodegraven 40 jaar in beweging. Vereniging Raad voor Handel en Industrie Bodegraven 1963-2003.
9399: BAL, MIEKE - Reading Rembrandt. Beyond the Word Image Opposition.
5050: BALDIZZONE, TIZIANA EN GIANNI - Tibet. Het land van de achtenswaardige rovers. In het voetspoor van Alexandra David-Néel.
11760: BALDOCK, J.W. (COMPILES BY) (E.O) - Resources Inventory of Botswana: Metallic Minerals, Mineral Fuels and Diamonds.
9722: BALEN, MR. W.J. VAN - Groeizaam Geld. Een indruk van de scheppende werking der Boerenleenbanken in Nederland.
13534: BALEN, NOËL - L'odyssée du Jazz
14172: BALEN, J. HENDRIK VAN - Onze vogels. De vogels van Nederland in hunne levenswijze geschetst.
10081: BALEN, C. L. VAN - Aanschouwelijke wiskundige aardrijkskunde ten dienste van kweekscholen. Met 59 figuren in den tekst, tal van vragen en opgaven en alphabetisch register
13105: BALEN, NOËL - L'odyssée du Jazz
5317: BALL, ROB.S. - Het ontstaan der aarde. Voor Nederland bewerkt door Dr. B. Goudsmit.
11758: BALLERINI (E.O) - Atti del convegno di Nimega sul Boccaccio 28,29,30 ottobre 1975.
12425: BALM, RON - Transfemoral Endovascular Aneurysm Management.
7393: BALSIGER, ED. - Einführung in die Seelenkunde. Auf physiologischer Grundlage für den Unterricht am Seminar und die Selbstbelehrung
8692: BALTRUSAITIS, JURGIS - La quête d'Isis. Essai sur la légende d'un mythe. Les perspectives dépravées-III.
10277: BALZAC - La Comédie humaine VIII. Etudes de M?urs: Scènes de la vie Parisienne, Scènes de la vie politique, Scènes de la vie militaire.
9139: BALZAC - La Comédie humaine VIII. Etudes de moeurs: Scènes de la vie parisienne. Scène de la vie politique. Scènes de la vie militaire
12331: BALZAC, HONORÉ DE - La Comédie Humaine II.Etudes de Moeurs: Scènes de la Vie Privée, II
12339: BALZAC - La comédie humaine. Tome I. Etudes de moeurs: Scènes de la vie privée, I.
3378: BANCROFT-HUNT, NORMAN - Indianen van Noord-Amerika.
2621: BANFI, ENRICO & CONSOLINO, FRANCESCA - Alberi Guide Compact DeAgostini Conoscere e riconoscere tutte le specie piu diffuse di alberi spontanei e ornamentali Alberi
1765: BANGE, P. KORT, P. M. J. C. - Die fonteyn der ewiger wijsheit
8726: BANGERT, ALBRECHT - Goud en Zilver.
10858: BANNING, JAN - Vietnam. Doi Moi
13740: BARANOWSKI, BOHDAN - Polski Mlynarstwo
12087: BARANTE, M. DE - Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois 1364-1477 2 Tombe
13748: BARBANTI, LUIGI ET ALFREDO CAROLLO - Carta Batimetrica del Lago Maggiore (con brevi note di commento). 4 Fogli - Scala 1:25.000
7595: BARBAULD, MRS. - Lessons for children A New and Improved Edition With engravings
10152: BARBIER, DANIEL - Theorie generale des atmospheres stellaires. Avec 32 figures
7332: BARBIERI, UMBERTO S. E.A. (RED) - Stedebouw in Rotterdam. Plannen en opstellen 1940-1981. Syadsontwikkeling Rotterdam.
2772: BARBIERI, UMBERTO S. - Res aedificatoria. De architectuur na de herziening van het classicisme.
6401: BARENDREGT, J. R. LANGENHUYZEN - Ondernemend in risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995
11572: BARENDSEN, JAN (E.A.) - Van Heilig Woud tot Heilig Land: De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving
13118: BARESEL, ALFRED - Jazz in der Krise- Jazz im Umbruch. Eine Musikalische Studie
5249: BARETT, S.A. - Year Book of the Public Museum of the City of Milwaukee 1930
12520: BARGER, H.H.SAMENSTELLER - Diakonessen-Inrichting te Utrecht 1844- 4 november- 1919. Gedenkschrift bij jet 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland.
1857: BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN DOORN - Lustrumboek van de Zuidhollandse vereniging voor genealogie, ons voorgeslacht 1946-1996.
12955: BARKER, CICELY MARY - Old Rhymes For All Times
10154: BARKHAUSEN, H. - Elektronen-Röhren 1. Band Allgemeine Grundlagen Vierte, vollständig umgearbeitete Auflage Mit 118 Abbildungen
2530: BARKMAN, J.J. (E.A.) - Microklimaat, vegetatie en fauna.
9105: BARNETT, ROBERT W. - Beyond War. Japan's Copncept of Comprehensive National Security
2047: BARNEY, MATTHEW - Pace car for the Hubris Pill
11731: LE BARON SIRTEMA DE GROVESTINS, M - Le Baron Robert Fagel
14031: BARRÉ, FRANCOIS (PRÉFACE) - Roman Cieslewicz
3987: BARRETT, WARD (TRANSLATOR) - Mission in the Marianas. An Account of Father Diego Luis de Sanvitores and His Companions 1669-1670
12922: BARRETT, BRIAN DUDLEY EN ANDRÉ GROENEVELD - Volendam kunstenaarsdorp. Het erfgoed van Hotel Spaander/ Volendam artists village. The herirage of Hotel Spaander.
12388: BARRIE, J. M. / BEDFORD, F.D. - Peter and Wendy Illustrated by F.D. Bedford Fifth edition November 1911.
12078: BARRIE, JAMES M. - Peter Pan The Story of Peter and Wendy. Filmedition. Photoplay Title Peter Pan illustrated with scenes from the photoplay a Paramount Picture featuring Betty Bronson

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn

12/15