Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Bijvoegsel tot het verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland, op last van den minister van Binnenlandsche Zaken, verrigt door de ingenieurs en landmeters bij de algemeene dienst van den Waterstaat, onder leiding van den hoofdinspecteur van den Waterstaat.
Description: 's Gravenhage, 1860 1 volumes. 25x39 cm. original marbled boards, in goede staat. ongenummerd pp. met uitslaande kaarten. Gewicht/weight: 0 gr.

Keywords: rivieren, geschiedenis, Rijkswaterstaat

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat van Hoorn
- Book number: 6291

See more books from our catalog: Bijzondere boeken