Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
486: TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P.C. Hooft.
9858: TRICHT, DR. H.W. VAN. - Louis Couperus. Een verkenning.
1857: TRICHT,C.VAN. - Onderduikers en knokploegen. Het verzet van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.
1872: TRIENEKENS,G. - Voedsel en honger in oorlogstijd 1940-1945. Misleiding, mythe en werkelijkheid.
4563: TRIGHT, J. VAN, ET AL. - "Hosannah. Met muziek voor gemengd koor, orgel of piano. Vervolg op ""Hallelujah"" en ""Excelsior""."
7115: TRILSE, CH.(AUSWAHL UND EINLEITUNG). - Stücke nach der Antike.
10190: TRINDER, B. - The making of the industrial landscape. This book is all about industrial landscape it has 71 illustrations with 11 figures . In the 18th century britian became the first industrial nat ion and since then the landscapes of industry have come to form an es From relatively small beginnings buildings and machinery grew to immense proportions and gave rise to whole towns, cities, and regions. The author writes about the life of the people involed and shows how attitudes the industry have changed in the course
10492: TRINDER,B. - Coalbrookdale 1801. A comparative description.
11519: TRINDER,B. - Coalbrookdale. A walk through Coalbrookdale to explore its historic buildings and industrial landscapes.
1301: TRINDER,B. - The Coalbrookdale Museum of Iron. A guide to the museum and the old furnace.
3419: TRITTEL, G.J. - Die Bodenreform in der Britischen Zone 1945-1949.
6346: TRÖMEL-PLÖTZ,S. - Gewalt durch Sprache. Die Vergewaltigung von Frauen in Gesprächen.
5585: TROMMIUS, A. - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.
6130: TROMP.H.(RED.). - Sociale verdediging. Theorieën over niet-militaire verdediging als alternatief voor geweldpolitiek en nukleaire afschrikking.
10639: TROMP, H. - Noodklok over Zierikzee. Almelo wil helpen.
4604: TROMP,J. - Deinuing aan Zee. Schipperen in Den Haag.
8654: TROMP,IR.TH.P. - Verwoesting en wederopbouw. Revival of the Netherlands.
9633: TROMP, DR. N.J. - Over psalmen gesproken. Van exegese tot verkondiging.
7011: TRÖNNBERG, LE 1E BARON DE, G. - L'ex libris français du 16e siècle à 1815.
8206: TROTSKIJ, L. EN M. GORKIJ. - Herinneringen aan Lenin.
4429: TROUW,W. - De West-Nederlandsche veenplassen. Historich-Planologisch.
3500: TROUWBORST, A.A. - Vee als voorwerp van rijkdom in Oost Afrika.
1892: TROYAT,H. - Gorki.
8140: TROYAT, H. - Nicolaas II, de laatste tsaar. Biografie.
4833: TRYPANIS, C.A. - Greek Poetry from Homer to Seferis.
5327: TUCHMAN, B. - De waanzinnige 14e eeuw.
1004: TUCHMAN, B.W. - De trotse toren. Een portret van de wereld in de jaren 1890-1914.
5280: TUCHMAN, B.W. - A distant mirror. The calamitous 14th century.
8258: TUCHMAN, B. - Der ferne Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert.
10165: TUINZING, A.J.P. - Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar?
10560: TULP, N. - Geneesinsighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. In 't Duijts. + Geneesinzichten van Dr.Nicolaes Tulp etc. Transcriptie door C.G.L.Apeldoorn en T.Beijer. + Nicolaes Tulp. Leven en werk van een Amsterdams geneesheer en magistraat. ( Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Merck Sharp & Dohme0.
796: TUPAN, H. (SAMENSTELLER). - De ene verzamelaar is de andere niet.
10817: TURINA, JOAQUIN. - Niñeras. Petites suites pour piano.
10818: TURINA, JOAQUIN. - Op. 63. Jardins d'enfants. Petites pièce pour piano.
10819: TURINA, JOAQUIN. - Danses Gitanes pour piano.
6639: TURNER,R. - Ethnomethodology. Selected readings.
4646: TURNER, C.E. - Introduction to Plate and Shell Theory.
3104: TURRELL, W.B. - The new naturalist Brtish Plant Life.
8605: TYLOR, E.B. - Primitive culture: researches into the development ot mythology, phlosophy, religion, art, and custom. (Vol. 2).
6550: TYNAN, K. - The life of Kenneth Tynan.
11156: TYRWHITT-DRAKE, SIR. G. - Beasts and circuses. Being a few experiences during many years of wild annimal keeping and intimate connection with Circuses and Shows. (Ill. by the autor].
5339: UDEN MARSMAN, H. - De Friezen buten Fryslan, 1923-1948. "Bitinkingsboek by it 25-jierrich bistean fan it "" Boun fan Fryske Selskippen buten Fryslan""."
5772: UHLENBECK, DR. C.C. - Kurzgefasstes etymologische Wörterbuch der gotischen Sprache.
6031: UHLENBECK, CH. - Hotei. Japanese prints 13. Sale catalogue.
6440: UIJLINGS,B.J. - Syntactische verschijnselen bij onvoorbereid spreken.
6771: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandscge krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden.
6772: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandscge krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden.
1364: ULE, PROF.DR. W. - Landen en volken in woord en beeld. Deel.1:Europa, Noord-,Centraal- en Voor-Azië. Deel 2. Zuid- en Oost-Azië, Australië, Afrika, Amerika en de Poolgebieden.
8607: ULE, W. - De aarde en hare volken.(in 3 banden). 1. Europa. 2.Azië en Afrika. 3. Amerika, Australië en de Poollanden.
721: ULMER,DR.G. - Aus Seen und Bächen. Die niedere Tierwelt unserer Gewässer.
6270: UMMELEN,N. - Procedural and declarative information in software manuals. Effects on information use, task performance and knowledge.
9030: UNDERHILL, R. - The Papago and Pima indians of Arizona.
3903: UNEN,H.J.VAN. - Prodeonisme: 1. De wijsbegeerte van grond en zin. 2. De theologie van God en zijn rijk.
1232: UNGER, M. - Kleding van papier.
8648: UNGER, DR. F.C. - De uitspraak van het Latijn.
3543: UNGERN-STERNBERG, FREIHERR R.VON. - Der Tag des Gerichtes Gottes. Teil 4. Habakuk, Zephanja, Jona, Nahum. Reihe: Die Botschaft des Alten Testaments, Erläuterungen alttestamentlicher Schriften, Band 23/lV.
3541: UNGERN-STERNBERG, FREIHERR R.VON. - Der Rechtsstreit Gottes mit seiner Gemeinde. Teil 3.Der Prophet Micha. Reihe: Die Botschaft des Alten Testaments, Erläuterungen alttestamentlicher Schriften, Band 23/lll.
7610: UNNIK, PROF.DR.W.C. VAN (INL.). - De apocriefe boeken Bijbel I [ Derde Boek Ezra t/m Ecclesiasticus].
4175: UNSTEAD, R.J. - Dictionary of History.
6425: UNSTEAD, R.J. - Britain in the 20th century.
6527: UNSTEAD, R.J. - A Century of Change. 1837-today.
5323: UPDIKE,JOHN (ED.). - Levines lustiges Literarium.
4100: URNER,N.D. - "Link by link; or the chain of evidence."
10352: ÙRQUHART, R.E. - De slag om Arnhem
1234: USHERWOOD,S. - Inns and Inn Signs. (Ill. By R.Shackell).
6234: USSEL, DR. J.M.W. VAAN. - Geschiedenis van het seksuele probleem.
1190: UTRECHT, E. - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid.
4795: UXEM,A. VAN. - De grondslagen van de plattelandssamenleving.
10191: UYLDERT, M. - Verborgen krachten der edelstenen.
9446: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
5805: VAESSEN, J.A.M.F. DR. - Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 2000.
10778: VAGANOVA,AGRIPPINA. - Basic principles of claasical ballet. Russian ballet technique.
1194: VALENTINE,L.N. - Ornament in Medieval Manuscrips.
10550: VALK, MR. F.E.J. V.D. - Duitsch arbeidsrecht. Zijn sociale grondslagen.
10459: VALK,H.W. - De Cathedrale Basiliek van St.Jan te 's-Hertogenbosch.
873: VALKENBURG,R. ET AL. - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven. Ware zendingsverhalen ne beschrijvingen uit de 75-jarige praktijk van de Gereformeerde Zendingsbond, aangevuld met opiniërende artikelen.
3354: VALKHOFF,MR.J. - De Marxistiese opvattingen over recht en staat.
1779: VALKHOFF,MR.J. - Rechtssociologische elementen in de Nederlandse Rechtswetenschap in de XIXde eeuw.
7827: VALKHOFF, PROF.DR. M. - De expansie van het Nederlands.
10932: VANDENBERG, P. - Ramses der Grosse Eine archäologische Biographie.
8036: VANDERPOEL,J.H. - The human figure. Life drawing for artists.
2905: VANDERVORT, B. - Wars of imperial conquest in Africa, 1830-1914.
3508: VANHECKE, J. - Heimwee naar huis: de herwaardering van het Vlaamse levenslied. Liedteksten van o.a. Jacques Brel, Will Tura, Louis Neefs, Raymond van het Groenewoud, Johan Verminnen, Bobbejaan Schoepen, Wannes van de Velde.
3767: VANTHOOR, DR.W.V.F. - Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse.
5152: VANVUGT,E. - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
8877: VARANGOT, V. - Virginia.
899: VARGHA,PROF.D. - Hongarije en de Cisterciënsers.
5853: VEEN, J.M. VAN - Het is tijd: verhalen rondom Jezus.
5854: VEEN, DR.J.M. VAN - Hoe lang nog God? Appel tot messiaanse katholiciteit.
2276: VEEN,DR.J.S.VAN. - De laatste regeeringsjaren van hertog Arnold (1456-1465).
5892: VEEN,DR.J.M.VAN. - Albert Schweitzer.
2541: VEEN,DR.J.VAN. - Land below sea level. Holland in its age-long fight against the waters.
2867: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Jacht in de diepte. (Verhalen).
2968: VEEN, J. VAN. - Het modernisme in de R.K. Kerk.
5865: VEEN, DR.J.M.VAN (INL.). - Terugblik en perspectief. Willem Banning 1888-1971.
7576: VEEN, DR. S.D. VAN. - Het Stundisme.
8230: VEEN, DR.IR.H. VAN DER. - Corrosie.
3503: VEEN, HERMAN VAN. - Vanaf veertien maart negentienhonderdvijfenveertig, gedachtenbundel
3826: VEEN, JAC. VAN. - Democratisering van het recht ? - De werkelijkheid in de paleizen van justitie.
2373: VEENEKLAAS,MR.M. - Rapport inzake het vreemdelingenverkeer in de provincie Overijssel.
9515: VEENENDAAL JR., DR. A.J. (BEWERKING). - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Los deel IV. 1705.
654: VEENMAN, S. ET AL. - Drie tyrannen bij Herodotus: Polykrates, Periander, Kambyses.
729: VEENSTRA,DR.H.J. - Microscopic studies of boulder clays.
4393: VEER, P. VAN 'T. (INL). - Maar Majesteit! Geheime dagboeken van min. A.W.P. Weitzel over koning Willem III.
2009: VEER,PAUL VAN 'T. - Vriend en vijand in de kolonie. Enkele variaties op het thema der menselijke verhoudingen onder koloniale omstandigheden vooral in Nieuw-Guinea, Suriname, De Nederlandse Antillen, Indonesië en Nederland.
6926: VEER, P. VAN 'T. - Je moet er geweest zijn.
8413: VEER, J.A. DE.(BEW.). - Nederlandsch - Engelsch - Fransch - Duitsch technisch woordenboek.
4096: VEER, P. VAN 'T. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. (Geïllustreerd met reprodukties van foto's, schilderijen en prenten).
2736: VEGHLAN, N. - The spider of Brooklyn Heights.
5261: VEGT, J. VAN DER (SAMENSTELLING). - Hendrik de Vries. Kritiek als credo.
9347: VEGT, JAN VAN DER. - De brekende spiegel. Ontwikkeling samenhang achtergronden bij A. Roland Holst.
5410: VEGTER, J.A. - Even over de grens.
7597: VEGTING, MR.W.G. - De gemeentelijke verordeningsbevoegdheid en het burgerlijk recht.
11343: VEKEN, PROF. DR. J. VAN DER., ET AL. - Betrekkingen tussen geloof en wetenschap. Twee verkenningen. Voordrachten.
1399: VELD,DR.N.K.C.A. IN 'T. - De zuivering van artsen en advocaten. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de zuivering van het vrije beroep.
1646: VELD,DR.N.K.C.A.IN 'T. - De Joodse Ereraad.
1884: VELD,R. IN 'T. ET AL. - 30 april 1945. Raadsels rond de dood van Hitler
5943: VELDE, E.VAN DEN. - Oneindigheid bij Wittgenstein. Enkele hoofdlijnen van Tractatus tot Philosophische Untersuchungen.
7010: VELDKAMP, K. EN J. - Van alles wat. Band ll. Eenvoudige kunstliederen en aria's.
7044: VELDKAMP, K. EN J. - "Van alles wat. Volkszang-bundel. Vervolg op ""Kun je nog zingen, zing dan mee""."
8909: VELDMAN, J.L. - De voorziening van aardolieproducten in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog.
9545: VELHOVEN, PROF. DR. TH. VAN. - De intersubjectiviteit van het zijn.
2603: VELS HEIJN,A. - De ateliernalatenschap van de familie Ter Borch. Tekeningen in het Rijksprentenkabinet.
6016: VELSEN, A. VAN. - Feest der cultuur. Vraag en aanbod in de cultureele verhouding Oost-West.
749: VELSEN, N. VON, U.A.(RED.). - Europa/Amerika. Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940. Ausstellungskatalog 6.september-30.november 1986.
8708: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J. - Petronella Moens (1762-1843).
1676: VELZEN, HERMAN VAN. - Aornt Peppelenkamp. Achterhoekse schetsen.
10424: VELZEN, H. VAN. - Un mens vindt zien weg.
10426: VELZEN, H. VAN. - 'T kroegjen.
689: VELZEN,H.VAN. - Achterhookse metwöskes. Deel 2.
1640: VEN, D.J. VAN DER. - De herleving van het Nederlandsche volksspel.
9680: VEN, D.J. - Neerlands volksleven.
1949: VENEMA, ADRIAAN. - Aristo revisited.
2017: VENEMA,A. - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 3: S. Vestdijk.
10163: VENNER,J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
7950: VENNER,J.G.C. - Smit,Mr.Dr.C. Koning Leopold II.
1084: VENZMER,DR.G. - De geheimen van het bloed.
3639: VENZMER, DR. G. - Giftige Tiere und tierische Gifte.
1217: VER HUELL, A. - Zoo zijn er! Studentenschetsen.
4303: VERBEEK,H. - Feast of color. Paintings from the Noro Foundation.
2977: VERBEEK,G. - Ontmoetingen. Marnix Gijsen.
493: VERBERNE, L.G.J. - De Nederlandsche arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
10042: VERBRUGH, DR. A.J. - Nederlandse levensstijl en taal in het verenigde Europa.
659: VERBRUGH,A.J. - Universeel en Antirevolutionair. Toelichting bij de richtlijnen voor de nationaal-gereformeerde, dat is de universeel-christelijke en antirevolutionaire politiek. Deel 2 en 3.
897: VERBURG,J. - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof.
4238: VERCHAU,E. - Otto von Bismarck.
11157: VERDAM, J. - Uit de geschiedenis der nederlandsche taal.
5520: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen.
5768: VERGIN, F. - Het onbewuste Europa. Psycho-analyse der Europeesche politiek.
5666: VERGROTE, A. - religie, geloof en opngeloof. Psychologische studie.
6286: VERHAAR, PROF. J.P. - De moderne theosophische beweging. (Bandontwerp Jo Spier).
6289: VERHAGEN, P.W. - Length of segments in interactive video programmes.
11192: VERHELLOUW, H.J. - Geschiedenis van het Delftsch Stdentencorps 184801898.
1632: VERHELST, M. - God. Het grote waagstuk.
4767: VERHEUL, K. - Een vierkant in de toendra. (Uitgeg. T.g.v. 125 jr. Boekhandel Broekhuis).
9349: VERHEUL, G. - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad.
140: VERHEY, H.J.W. - 300 jaar aalmoezenierszorg. Geschiedenis van de Roomsch-Katholieke bAalmoezenierskamer te Utrecht (1674-1746) en van de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht (1746-1974).
6206: VERHOEF-VERHALEN, E.J.J. - Geillustreerde Kooi & Volierevogels encyclopedie.
6207: VERHOEF-VERHALEN, E.J.J. - Tropische aquariumvissen encyclopedie.
386: VERHOEF, C.E.H.J. - Philips van Marnix, Heer van Sint Aldegonde.
9326: VERHOFSTEDE,DR.A.L. (UITG.). - Marike van Nieumeghen. Reproductie van de post-incunabel van W. Vosterman.
11419: VERHOOG, H. ET AL. - Het maakbare dier. Ethiek en transgene dieren.
9886: VERHOOG, A. - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië.
920: VERHORST, A. - De Zeeuwsche vrijheidsheld of het leven van Marnix van St. Aldegonde.
2798: VERHOYE, P. - Waar is de hemel gebleven? Op zoek naar nieuwe woorden voor het geloof.
118: VERKAAIK, O. - Sayyid Pakistani en de bruiloft van de dood.
1873: VERKIJK,D. - Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in 1940-1945?
4415: VERKIJK, D. - Radio Hilversum 1940-1945. De omroep in de oorlog.
8459: VERKUYL, J. - De achtergrond van het Indonesische vraagstuk.
10888: VERKUYL, DR. J. - Credo. Een oproep tot geloof.
10895: VERKUYL, DR. J. - Zijn alle godsdiensten gelijk?
10896: VERKUYL, DR. J. - Daar en nu. Over de assistentie aan de kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika in de huidige situatie.
2600: VERLAAN,TH.G. ET AL. - Op de bres voor Zwolle. De strijd van de vrienden van de stadskern.
8631: VERLET, P. - Möbel von J.H. Riesener.
9612: VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen (deel II).
5295: VERMASEREN, DR.M.J. - MITHRAS de geheimzinnige god.
2976: VERMASEREN, DR. B.A. - Atlas algemene en vaderlandse geschiedenis.
4566: VERMEER, A. - Tempo en struktuur van tweede-taalverwerking bij Turkse en Marokkaanse kinderen.
5934: VERMES,G. - The Dead Sea Scrolls in English.
5018: VERMEULEN. TH. - Drie spoelsters. Ervaringen en visies van drie textielarbeidsters uit Tilburg.
9389: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst. In 6 banden. Deel 1. Voorgeschiedenis en Middeleeuwen (206 afb.), met afzonderlijk platendeel (345 afb.). Deel 2. Kentering en Renaissance (85 afb.). met afzonderlijk platendeel (374 afb.). Deel 3. Barok en Klassicisme (49 afb.), met afzonderlijk platendeel (210 afb.).
2642: VERMEULEN, W.H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901-1914.
3224: VERMEULEN, E.E.G. - Huizinga over de wetenschap der geschiedenis. Deutsche Zusammenfassung, english summary, résumé en français.
7313: VERMEULEN, DR. P.J.F. - De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien.
4070: VERMEYLEN, A. - Proza.
1519: VERMEYLEN, PROF.DR.A. - Hieronimus Bosch. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 52 afbeeldingen).
4884: VERNADSKI, G. - Geschiedenis van Rusland. Twee delen in twee banden.
3421: VERRIER, A. - Bomberoffensive gegen Deutschland 1939-1945. Bijdrage tot een sociale ethiek naar christelijk besef.
1421: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie : een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
5767: VERSEPUT, DR.J. - Het ontstaan van den tweeden Wereldoorlog.
8908: VERSEPUT, DR.J. - Het ontstaan van den tweeden Wereldoorlog.
944: VERSEPUT, J. - Het ontstaan van den tweeden wereldoorlog.
5205: VERSLUIJS, W.G. - Geschiedenis van de emancipatie der katholieken in Nederland van 1795-heden.
6827: VERSTEEG, C. (SAMENST.). - Indisch Den Haag.
7895: VERSTEEG, C. - Nederlands Danstheater. Een revolutionaire geschiedenis.
9578: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede inzetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe 1650-1830.
8721: VERSTEGEN, T.(RED.). - Transformaties. Ontwerpen voor elektriciteitshuisjes.
11478: VERSTRAATEN, W. - Het groot jeneverboek.
10765: VERSTRAETEN, J. - Oranje Hotel. Episode uit het leven no. 724, politiek gevangene in de Polizeigefängnis te Scheveningen.
10770: VERSTRAETEN, J. - Oranje Hotel. Episode uit het leven no. 724, politiek gevangene in de Polizeigefängnis te Scheveningen.
4336: VERVLOET, J.A.J. - Marken, een terpen-zwerm uit de Late Middeleeuwen.
1064: VERVLOET,F. - 9 mm para pistolen. 2 delen.
1066: VERVLOET,F. - Colt M-1911 pistolen. Modellen en surrogaten.
2644: VERVOU, FR. VAN. - Enige aentekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal anno 1616-1620. (Uitgeg. door 't Friesch Genootschap)
905: VERWER, W.JSZ. - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581.
10152: VERWEY-JONKER, H. - Lage inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de gemeente Eindhoven.
6165: VERWEY, A.(VERT.). - Dichters verdediging. Shelley's defense of poetry, en Sidney's an apologie for poetry.
3023: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen. (Poëzie).
495: VERWEY, G. - Door de muzen aangeraakt. Een viertal historische schetsen,Thucydides, Charles d'Orleans, sir Philip Sidney en James Boswell.
10513: VESTDIJK, S - De glanzende kiemcel. Beschouwingen over poëzie. Omslagontwerp: Fons Montens.
5049: VESTDIJK, S. - Verzamelde verhalen.
567: VESTER,F. - De fluit.
5170: VET, A. VAN DER. - Roem van ridders en rivieren.
11043: VETH,C. - De advocaat in de caricatuur. Met een inleiding van W. Loeb.
2481: VETH, CORNELIS. - Prikkel-idyllen. Derde deel. Het geheim van den idioot. Hamilit of de Wraak van den doode. Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven.
325: VETH, PROF. P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Derde deel: Geographie.
5223: VEUGELERS, J. - Oldenzaal, stad van morgen.
4859: VIALLET, F.A. - Voor en tegen Teilhard. Teilhard de Chardin in de kritiek.
9954: VIANELLO, N. - Il trattato della monarchia di Dante Alighieri.
6328: VICTOR, MR. R. (INL.). - Het wezen van het recht. (Inleiding voor de vergadering van de vereeniging voor wijsbegeerte des rechts).
8850: VIERMAN, C.P. - De Tovenaar der bahiris. Een verhaal uit Kameroen door Pater Johannes Emonts S.C.J.
690: VIJLBRIEF, I. - Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht.
1806: VIJVER,H.VAN DE. - België in de Tweede Wereldoorlog deel 6 Het verzet deel 2.
3211: VIJVER, P.CH.M. VAN DE. - Esperanto. Leerboek voor het diploma A. Deel 1 en 2.
489: VILLEFRANCHE,A.-M. - Foliies d'amour. Erotische memoires uit het Parijs van de jaren '20.
2228: VILLIERS, A. - Kaap Hoorn. De volledige authentieke geschiedenis van de reizen van de enormen vierkantgetuigde schepen en hun verbitterde gevechten met Kaap Hoorn.
1866: VINK, J.C.H.H.DE - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond
242: VINK, P. - Zwerftochten door de Peel. (deel 2).
3041: VINSON,J.(ED.). - Great writers of the English language:poets.
8922: VIOLLET-LE-DUC. - Histoire d'une maison. (62 ill. In bl./wh.Back and frontpage with gold lettering and weapon).
1112: VIRA, DR.R. - Uit de praktijk der geweldloosheid (dec. 1929-maart 1931).
6336: VIRGILIUS MARO, P. - Aeneid. (Translated by John Dryden).
6339: VIRGILIUS MARO, P. - The Aeneid. (Translated by W.F. Jackson Knight).
8259: VISKI,K. - Volksbrauch der Ungarn.
6963: VISSCHER, H.G. - Indië in Holland. Schrijver over hun Rijk van Insulinde.
3380: VISSER, A. - Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.
10479: VISSER, T. ET AL. - Famous brands.
5343: VISSER, DR.A.J. - Calvijn en de Joden.
11136: VISSER 'T HOOFD, DR. W.A. - Het koningschap van Christus.
1471: VISSER, DR. J.TH. DE. - Kerk en staat. Deel 1. Buitenland. Deel 2. Nederland (vóór en tijdens de republiek). Deel 3. Nederland van 1796 op heden.
4124: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
4733: VISSER, H.L. ET AL.(EDS). - Aspects of Dutch gunmaking. A collection of essays.
576: VISSER, DR. A.J. - Cynische filosofie en christendom. Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het lectoraat in de geschiedenis van het Christendom aan de Rijksuniversiteit te Groningen, op donderdag1 november 1956.
6253: VISSER 'T HOOFD, DR. W.A. - Tot eenheid geroepen.
6344: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - The background of the social gospel in America.
730: VISSER, A. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
4934: VISSER, P.H.J. - Luimige gedichten.
8197: VISSER, DR. P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
10892: VISSERING, MR. G. - Geweldige natuurkrachten. [Uitgeg.ten bate van het Smeroefonds]. [Verslag van de vulkaanuitbarstingen van de Goenoeng Smeroe op Java in 1909.]
2631: VLAK, G.J.M. - Het Nederlandse valuta-egalisatiefonds 1936-1940.
6944: VLASBOM, D. - In een warung aan de Zuidzee. Verhalen uit Indonesië.
2073: VLEKKE,B.H.M. - Culturele aspecten in de verhouding Nederland-Indonesië.
2760: VLERK, I.M. VAN DER, E.A. - Geheimschrift der aarde. Drie miljard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
7034: VLEUGEL, G. - Teksten.
3327: VLIERDEN,B.F.VAN. - Gerard Walschap.
348: VLIET, H. VAN. - De Schone Schijn. Een analyse van psychologische processen in de beleving van fictionaliteit en werkelijkheid bij theatrale produkten.
2749: VLOEDBELD,G.B. - De Eawengellies: Van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. (aowerzet in de Twentsche spraok).
10985: VLOEMANS, DR.A. - Bergson.
1167: VLOTEN,DR.J.VAN. - De wercken van Jacob Cats. Met ruim 200 platen opstaal gebracht door J.W.Kaiser.
2669: VLUGT, E. VAN DER. - Azië in vlammen. Het Communisme in het Oosten.
11034: VOET, M. VAN DER. - Friedrich Naumann. Een hoofdstuk uit de sociale ethiek.
5717: VOETEN, B. - Doortocht, een oorlogsdagboek 1940-1945.
10512: VOGEL, A. - Louis Couperus.
11498: VOGEL, DR.A. - Ausführliches grammatisch-orthographisches Nachschlagebuch der deutschen Sprache, mit Einschluß der gebräuchlicheren Fremdwörter, Angabe der schwierigen Silbentrennungen und der Interpunktionsregeln.
731: VOGEL,Z. - Riesenschlangen aus aller Welt.
1529: VOGELSANG, PROF. DR. W. - Geertgen tot Sint Jans. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 38 afbeeldingen).
1543: VOGELSANG, PROF. DR. W. - Rogier van der Weyden. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 44 afbeeldingen).
2974: VOGELSANG, T. - Das geteilte Deutschland.
622: VOLBACH,F. - De instrumenten van het orkest.
8209: VOLKOGONOV, D. - Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin.
3745: VÖLLMAR, MR.DR.H.F.A. - De Faillisementswet.
3918: VOLLMER, G. - Evolutionäre Erkenntnistheorie.
10884: VOLMAR, F.A. - Das Bärenbuch.
5883: VOLTAIRE. - Filosofisch woordenboekje.
7755: VONDEL, J.VAN DEN. - Toneelspelen. Eerste en tweede bundel. 2 delen. Bij bestelling van meerdere delen van deze reeks gelden kortingen).
5941: VOOGD, H.H. ET AL. - 1874. Geboortejaar van een school. (Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Erasmus Lyceum te Almelo).
10469: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Het scheepvaart museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
8353: VOORTHUIS, F.J. - In de schaduw van het kruis.
4523: VOORTLAND, A. E.A. - Indisch getij, Hollandsche bakens.
950: VOORTLAND, A., E.A. - En nu ...... Indië.
8720: VOOYS, PROF. C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse taal.
10319: VORRINK, K. - Om de vrye mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme.
8558: VORRINK, J. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
11535: VORSTELMAN, C. - Van spel en spelen. Uit onze Gouden Eeuw.
7666: VORSTER, DS. D.A. - Nederlandse Mystiek. Vol. 1 - Katholiek & Vol. 2 - Protestant [2 Vols. Compl.].
4311: VOS,J.M. - Beknopte geschiedenis van ons vaderland.
4895: VOS, J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers.
5721: VOS, J.G. - Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers.
2065: VOS, R. - alle motoren 1951-heden. Supplement 2000.
1157: VOS, J.G. - Het Erve Kots. Museumboerderij van de Bernard Weenink Stichting Lievelde Lichtenvoorde.
1213: VOS,J (SAMENST.). - Schalkse Jacob, met Vader Cats en enkele broeders van Sint-Lucas in de Oud-Hollandse liefdestuin.
1975: VOS, H-J. - Van Jan Derk tot Hendrik-Jan Genealogie van de familie Vos
200: VOS, DR. H. DE. - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
2061: VOS,R. - Niet voor publicatie.De legale nederlandse pers tijdens de duitse bezetting.
2342: VOS, H.B. - Rijtuigen.
4754: VOS,L. - Cocktail Gollandski-Ruski. Waarheid, met een snufje dramatiek en een korreltje humor.
7922: VOSS, H. - Die grosse Jagd. Von der Vorzeit bis zur Gegenwart. 30.000 Jahre Jagd in der Kunst.
4448: VOSSEN, C. - 2000 Jahre Düsseldorf linksrheinisch.
5668: VOSSLER, K. - Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Eine theretische Untersuchung mit praktischen Beispielen.
7946: VOTH,H. - Boot aus Stein. Fotos von Ingrid Amslinger.
7043: VRANKEN, J.(BEW.). - "Valerius ""Gedenck Clanck"". Bewerkt voor klavoer (of harmonium) en zang."
11421: VRANKRIJKER, DR. A.C. - De historie van de vesting Naarden.
10095: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - De motiveering van onzen opstand. De theorieën van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
1303: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Naerdincklant. Gooise studies over: Koptienden: boekwijt en ijen, kerken en kloosters, weversheiligen.
497: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw.
937: VRANKRIJKER,DR.A.C.J. - In andermans ogen.
1280: VREDENBURG-ALINK,J.J. - Spiegel der Wereld, Nederlandse kaartmakers en hun werk.
76: VREE, J-.P. VAN. - Hengelo (O.) een levend centrum in Twente.
5783: VREE, J.-P. VAN. - Hengelo in oorlogstijd: Met uiterste waakzaamheid en een rein geweten. Een gemeente in oorlogstijd. Wederwaardigheden onder meer opgetekend uit de mond van mr. J.A.H.K. van der Dussen, burgemeester van Hengelo van 1937 tot 1951.
2037: VREE,F.VAN. - De Nederlandse pers in Duitsland 1930-1939. Een studie over de vorming van de publieke opinie.
11441: VREESE, P.DE. - De strijd tegen de ontucht. De prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
9785: VREUGDENHIL, A.C. - De Maastunnel. Voorgeschiedenis en bouw. Bezetting en verzet. Exploitatie en verkeer.
1971: VRIEND, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm.
3685: VRIEND, J.J. - Nederlands bouwen na 1945. Building in The Netherlands, Bauen in Holland, l'Architecture Néerlandaise.
9385: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land. Deel 2. Het platteland.
3575: VRIENDS, DR.TH. - Het A.B.C. voor de vogelliefhebber. Kooi- en volièrevogels.
5992: VRIES, L.DE. - Eros' Lusthof. De spiegel der vrijerij en minnekunst deel 1 en 2.
4708: VRIES REILINGH, DR.H.D. DE. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap.
4758: VRIES, H.DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
7101: VRIES, MR. W. DE. - Rechtsgebieden gelegen in het kwartier van Nijmegen.
1013: VRIES,A.G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw.
4171: VRIES, J.DE. - Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam 1811-1961.
2260: VRIES,MR.W.DE. - De opkomst van Zutphen.
6034: VRIES,O.DE ET AL. - Amfibieën en reptielen van het Dwingelerveld.
5340: VRIES, ANNE DE. - Verhalen uit het land van Bartje.
7447: VRIES, TH.J.DE - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin met weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad. (Tgv de jaarwisseling 1956 met nieuwjaarswens ingestoken).
4053: VRIES, DR.PH.DE ET AL.(RED.). - Historische W.P. , Encyclopedie in drie delen.
10497: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
3688: VRIES, L. DE. - Venus' lusthof. De spiegel der vrijerij en minnekunst (4).
10919: VRIES, J.M. DE. - Teksten en varianten van A.C.W. Staring. Proeve van een onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten van A.C.W. Staring van den Wildenborch.
13: VRIES, TH. DE. - Aantrekkelijk. Erotiek in mode.
1947: VRIES, T.J. DE - Geschiedenis van Zwolle, deel 2. Van de invoering der reformatie tot het jaar 1940
198: VRIES, SJ., DE ET AL. - Getuigenis van het verleden. 200 historische fragmenten voor de vaderlandse en algemene geschiedenis van de oudste tijden tot heden.
2048: VRIES,H.DE ET AL. - Een ophitsend geschrift. De geschiedenis van eenn illegaal blad. Trouw.
2126: VRIES REILINGH,PROF.H.D.DE. - Moet het platteland gekortwiekt blijven? Een critische beschouwing naar aanleiding van het rapport der Commissie-Kruyt over het vraagstuk der gemeente-classificatie.
2139: VRIES,DR.H.DE. - Naar Californië II. Reisherinneringen.
2710: VRIES, E. DE. - Sie gehen dort vom Fenster weg! Schetsen uit West-Nederland van een twintigjarige 'onderduiker' de laatste jaren van de oorlog 1949-1945.
3028: VRIES, HENDRIK DE. (SAMENSTELLER). - Liefdespoëzie.
3214: VRIES, CHRIS EN HANNY DE. - Dagboek van een globetrotter. Een droom wordt werkelijkheid.
3613: VRIES, TH. DE. - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn.
4160: VRIES REILINGH, H.D. DE. - België, lotgenoot in de Lage Landen.
4332: VRIES, J, DE. - De wetenschap der volkskunde. Korte handleiding over volkskunde, voorgeschiedenis en streektalen.
5326: VRIES, G. DE. - Tubbergen 1940-1945.
5539: VRIES, L. DE. - Liefdes Lusthof. De spiegel der vrijerij en minnekunst 3.
5789: VRIES, TH. DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
6668: VRIES, G.DE. - Pang Paneu de Toenonger.
7905: VRIES, L. DE. - Diamante gedenkzuilen en leerzame voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouwburg.
2586: VRIES,TH.J.DE. - Festina lente, Haast u langsaam. Een woord van de kerkvader Augustinus, U kartografisch aangeprezen, met het oog op hen die anno 1965 in fauteuils zittend liefst praten over atoom-wetenschap zomede interplanetaire tochten en graag geloven dat alles tegenwoordig zo snel gaat.Dat dit niet waar is, leert U de archivaris Thom. J. de Vries.
8141: VRIES, L. DE. - Liefdes Lusthof. De spiegel der vrijerij en minnekunst 2.
8497: VRIES, PROF.MR.C.W. - Het grondwetig koningschap onder Koning Willem III 1849-1870.
8515: VRIES, M.DE ET AL. - Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal, met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden.
9106: VRIES, T. DE. - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
9449: VRIES, TH. DE - Oldenbarneveldt.
9518: VRIES, DR. J. DE. - Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring. Drie delen.
9919: VRIES, G.H. DE. - Bronnen voor de geschiedenis van het nieuwe testament.
3010: VRIESLAND, VICTOR VAN. - Tegengif. (Poëzie).
3052: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Agesilaos.
4725: VRIJ, MR. M.P. - Te Recht! Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 10 maart 1928.
4436: VRIJ, S. DE. - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland. Artikelen en rapportages.
10876: VROKLAGE S.V.D, PROF.DR.B.A.G. - De godsdienst der primitieven (plus algemene inleiding over de serie uit te geven boeken.). "(Uit de serie ""De godsdiensten der mensheid)."
2431: VROKLAGE SVD, DR. B.A.G. - Een held uit de Oost Slachtoffer van zijn plicht.
3632: VROOM, N.R.A.(INL.). - Hisako Abe. (Tentoonstellingscatalogus, exposition catalogue).
9557: VROON, P. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
9955: VROON, P. - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
5891: VUIJST,J. - Gemeente van onderen. Een vinger aan de pols.
8895: VÜRTHEIM, DR.J.J.G. - Grieksche letterkunde. Grepen uit de Helleensche en hellenistische perioden (met 15 afbeeldingen)
2520: VUUREN,L.VAN. - Een nationaal park in Nederland [ landgoed Amerongen ].
8484: VUUREN, L. VAN. - De beteekenis van Straat Malakka.
507: WAAGE, H. - Henk Waage.
2086: WAAL, L. VAN DER. - Loep.
9125: WAAL MALEFIJT, A. DE. - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele anthropologie.
1434: WAALEWIJN,A. - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
10067: WAALS, J.E. VAN DER. - Laatste verzen.
1572: WAALS, J.D. VAN DER. - Prehistoric disc wheels in the Netherlands.
878: WAARDENBURG, J.J.C.H. VAN. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
10672: WAASDORP, J.A. ET AL. - De vergeten verzamelingen van Ockenburgh. VOM-reeks 1988, nummer 4. Overzicht van de vondsten uit een Romeins dorpje op een duinterrein bij Ockenburgh te Den Haag.
6248: WACKERNAGEL, DR. J. - Die Viehverstellung. Eine Sonderbildung der spätmittelalterlichen Gesellschaft, dargestellt auf Grund italienischer, französischer und deutscher Quellen.
6292: WAES,L.VAN ET AL. (RED.). - Studies in taalbeheersing 1.
7751: WAGENAAR,J. - Hedendaagse Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren,behelzende de beschrijving der Vereenigde Nederlanden. En wel in 't byzonder van Overyssel, met printverbeeldingen versierd, 1e deel, 1e stuk.
8157: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Met Platen en Kaarten. "Deel 8. Beginnende met de aanstelling van Prinse Maurits, tot Hoofd des Raads van Staate, in 't jaar 1584; en eindigende met de overdragt der Nederlanden aan Izabella Klara Eugenie, dogter van Spanje, in 't jaar 1598."
7783: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Met Platen en Kaarten. Deel 21. Behelzende een' algemeenen Bladwyzer op de voorgaande XX. Deelen.
9480: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G. - Ter Herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken Melkproducten september 1915-juni 1918.
415: WAGENER, W.A. (RED.). - Rotterdams Perspectief 1963.
9865: WAGENER, W.A. - Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam. (Uitgebracht i.o.v. het Comité 100-jarig bestaan eerste HBS te Rotterdam.
1117: WAGENVOORDE,HANNO VAN. - Karillon van november. (Poëzie).
5020: WAGENVOORT, DR.H. - Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid en de omgeving van zijn tijd.
4750: WAGENVOORT, H.ET AL. - Seneca, Suetonius, Tacitus. Rondom Claudius.
183: WAGNER, W. - Europa zwischen Aufbruch und Restauration.
2545: WAGNER, CH.(HRSG). - Handbuch der Forstwissenschaft. Forstwissenschaft und Forstwirtschaft, im Allgemeinen Standortslehre, Forstbotanik, Forstzoologie. Teil 1.
2559: WAGNER, CH.(HRSG). - Handbuch der Forstwissenschaft. Produktionslehre. Teil 2.
3909: WAGNER,U. - Soziale Schichtzugehörigkeit, formeles Bildungsniveau und ethnische Vorurteile. Unterschiede in kognitiven Fähigfkeiten undb der sozialen Identität als Ursachen für Differenzen im Urteil :uber Türken. Eine empirische Untersuchung.
2844: WAHL, A. - Geschichte des europäischen Staatensystems im Zeitalter dre französischen Revolution und der Freiheitskriege (1789-1815).
3926: WAHL, R. - Karel de Grote.
3928: WAHL, R. - Karel de Grote.
11538: WAHRIG. - Wahrig Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre. Sonderausgabe. Ungekürtzt. Völlig überarbeitete Neuauflage.
4588: WAITE, R.G.L. - Adolf Hitler als psychopaat. Het huiveringwekkende portret van een gestoorde geest die als leider van het derde Rijk het stempel van de waanzin drukte op de 20e eeuw.
6422: WAKEMAN, H.E. - An introduction to the history of the Church of England from the earliest times to the present day.
2243: WAL, DR.L.G.VAN DER. - Plato`s apologie, Crito en Euthyphro. (met aantekeningenboekje).
6782: WAL,G.VAN DER (RED.). - Israel 40 jaar.
5942: WAL, J.J.A.G.M.VAN DER. - Gerechtigheid, solidariteit, Rijk Gods. Een studie naar thematiek, methode en doelstelling van het bisschoppelijk sociaal onderricht in elf westerse geïndustrialiseerde landen 1961-1990.
4531: WAL, S.L. VAN DER (UITG.) - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnelands bestuur in Nederlandsch-Indië.
6094: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dl.5.:16 juli- 89 okt.1946.
6394: WAL, TJ. VAN DER, E.A. - De Jachtwet.
7561: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dl. 2. 9 nov.-31 dec. 1945.
7562: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dl.3.:1 jan-30 maart 1946.
9050: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dl.4.:31 maart-16 juli 1946.
9563: WAL, VAN DER, DR. S.L.(BEW.). - De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indie. Eerste stuk 1891-1926. (Uitgave van de commissie voor bronnenpublicatie betreffende de geschiedenis van Nederlandsch-Indië 1900-1942 van het Nederlands historisch genootschap).
6255: WALCH, J. - Karel de Stoute.
3436: WALDA, DICK, ET AL. - Het verdriet van de Kieviet, Jeugdverhalen bij de natuurplaten van Koekkoek.
5757: WALDA, D. - Lood in de mandarijntjes. Russen vertellen over de oorlog.
7533: WALDORP, J. - Zangzaad voor kampeerders. Een bundel liedjes (deel 2).
9160: WALKER, W.W. - De verboden rivier. Een wildwaterexpeditie door de Himalaya.
854: WALL, DR. V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel 1.
4954: WALLE, J. VAN DER. - De Nederlandse Antillen. Land volk cultuur./ The Netherlands Antilles, country peiople culture. (Engelse en Nederlandse tekst, text in English and Dutch)
5330: WALLERSTEIN,I. - Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeem.
5216: WALLIS,J. - Tegen de stroom in, over de noodzaak tot bekering en tot herontdekking van het evangelie.
10076: WALSCHAP,GERARD. - Jan Frans Cantré.
10984: WALSCHAP,BRUNO. - Solo op het kerkhof.
11422: WALSCHAP,CARLA. - Hart om hart.
11509: WALSCHAP,GERARD. - De Consul.
3167: WALSCHAP, GERARD. - Julien Kuypers.
5636: WALSCHAP,GERARD. - Trouwen.
6172: WALSCHAP,GERARD. - Het kind.
6646: WALSCHAP,GERARD. - Denise.
6653: WALSCHAP,GERARD. - Manneke Maan.
8004: WALSCHAP,GERARD. - De Graaf.
8438: WALSCHAP,GERARD. - Celibaat.
8439: WALSCHAP,GERARD. - Bejegening van Christus.
8942: WALSCHAP,GERARD. - Volk.
9042: WALSCHAP,GERARD. - Voorpostgevechten.
9316: WALSCHAP,GERARD. - Een mensch van goeden wil.
1925: WALSER, M. - Was zu bezweifeln war. Aufsätze und Reden 1958-1975.
8174: WALSH, W.B. - Russia and the Soviet Union.
1302: WALSUM,MR.G.E.VAN. - Rotterdam/Europoort 1945-1970.
8551: WALTON, M. - Marginal comminities. The ethical enterprise of the Followers of Jesus.
2981: WARD, A.W. E.A., (EDS.). - The Cambridge Modern History.13 volumes.
1183: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945.
185: WARMINGTON, B.H. - Histoire et civilisation de Carthage (814 av.J.-C. à 146 ap. J._c.).
2897: WARNAARS, H.B.E. - Molens en klederdrachten in Nederland.
2687: WARNECK,D.J. - 50 Jahre Batakmission (Sumatra).
4418: WARNER, O. - Great Sea Battles.
2453: WARNOCK,M. - The philosophy of Sartre.
10314: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen an de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. Met portret, kaart en 7 platen.
10112: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. - De Tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. Van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. V, derde stuk, registers, errata en addenda.
1659: WARNSINCK, J.C.M. - Drie 17de-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
7499: WARTBURG, W. VON. - Die Entstehung der romanischen Völker.
7104: WARTENA, R. - Oude en nieuwe gasthuis Zutphen 1625-1975.
2079: WARTENA, R. - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen, 1625-1975
1261: WARTENBERGH,H. - Ik zie, ik zie ...De Bijbel langs Amsterdams straten.
3112: WASSERMANN, JAKOB. - Joseph Kerkhovens dritte Existenz. (Uitg/Hersg. Querido Verlag Amsterdam)
3123: WASSERMANN,J. - Het goud van Caxamalca.
5829: WASSERSTEIN,B. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
5546: WATERINK, DR. J. E.A. (SAMENST.). - Nederlandsche Volkskunde Zuid-Holland en Zeeland. Volkskundig leerboek voor de lagere scholen, 6e en 7e leerjaar.
171: WATERS, F. - Book of the Hopi. The first revelation of the Hopi's historical and religious worldview of life.
3512: WATERSCHOOT, H. - Negers zingen spirituals en blues.
4399: WATKINS, G. - Wrightsville Beach : A Pictorial History.
1418: WATSON, J. STEVEN - The reign of George III 1760-1815.
261: WATSON, J.S. - The Reign of George III, 1760-1815.
11066: WATTEL,MR.P.J. - Misbruik van Europees recht. Rede.
8326: WATTEL, H.M.J., E.A. - Code Napoléon du 3 septembre 1807. Publié de nouveau, conformément à l'édition officielle.
968: WATTJES,PROF.IR.J.G. ET AL. - Amsterdam. Vier eeuwen bouwkunst. (Bewerkt door C.F.Janssen).
281: WEAR, R. (INTRO.). - The secret prison diary of Frank 'Foo' Fujita.
10263: WEATHERHEAD, L.D. - Discipelschap.
6163: WEATHERHEAD, L.D. - Het sexuele leven beheerscht door psychologie en relegie.
11262: WEBBINK, DINAND EN EVELYN LIGTENBERG. - Herinneringen aan het Huis Den Dam in het dorp Hellendoorn.
5947: WEBER, H.-R. - Kreuz und Kultur. Deutungen der Kreuzigung Jesu im neutestamentlichen Kulturraum und in Kulturen der Gegenwart.
532: WEBER, O. - Grundlagen der Dogmatik. (erster Band).
8931: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen. Negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel I, Boek 1. Het bestaan van de buitenwereld Boek 2. De ruimte.
8975: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen. Negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel III-1, Boek 1. Geloven en weten. Boek 2. Het bestaan van God.
5521: WEBSTER, J.B. E.A. - The growth of African Civilisation. The revolutionary years. West Africa since 1800.
2172: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken noor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
8136: WEEDA, W.H. - Joseph Butler als zedekundige beschouwd en gewaardeerd. Een bijdrage tot de kennis van de Engelsche ethiek der achttiende eeuw.
4158: WEEKS, J. (ED.). - Jane's Pocket book 17. Rifles and light machine guns.
9807: WEEL CZN, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
5812: WEERDEN,J.S.VAN. - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834.
8276: WEGENER, G. - Der Zaubermantel. Erinnerungen eines Weltreisenden.
6110: WEGLOOP,O. - Brand smaakgids.
3247: WEHNER, H.(HG.). - Sozialdemokratie in Europa.
5537: WEIDEMA, IR. W.J. E.A. (RED.). - Waarden van Zuid-Holland.
1295: WEIGEL,K.T. - Landschaft und Sinnbilder. Eine Betrachtung zur Sinnbildfrage. (Fraktur/ Altdeutsche Schrift).
5387: WEIGEL, H. - O du mein Oesterreich. (illustriert von Flora).
6557: WEIJDEMA, W. ETAL. - Strukturen, interactie, strategieën van sprekers en hoorders in het taalgebruik.
2346: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde.
9946: WEIJNEN, A. ET AL. - Atlas linguarum europeae. Second questionaire.
6506: WEIJS,DRS.H. (RED). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de Provincie.
4972: WEINDEL, H. DE. (ED.). - Histoire des Soviets. Le martyre d'un grand peuple.
422: WEINHEBER, JOSEF. - Wien wörtlich. Gedichte.
5758: WEINREB, F. - Collaboratie en verzet, 1940-45. Een poging tot ontmythologisering.Verkort en geredigeerd door Renate Rubinstein en Aad Nuis.
11101: WEISÄCKER, C.F. VON. - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
11490: WEISBERGER, L.A. - Famous Faces: A Photograph Album of Personal Reminiscences.
11142: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. 2 volumes.
2910: WEISGLAS,DR.M. - Public Relations. (Het eerste Nederlandse boek over dit onderwerp).
6810: WEISS, R. - Volkskunde der Schweiz.
6818: WEISSENSTEINER, F. - Die rote Erzhertogin. Das ungewöhnliche Leben der Tochter des Kronpronzen Rudolf.
4822: WEISZÄCKER, C.F. VON. - Atomenergie und Atomzeitalter. Zwölf Vorlesungen.
9018: WEIZENBAUM, J. - Kurs auf den Eisberg. Oder nur das Wunder wird uns retten, sagt der Computerexperte.
4836: WEIZMANN, CHAIM. - In dienst van mijn volk, Autobiografie van de eerste president van Israël.
11265: WEIZSÄCKER, C.F. VON. - Die Tragweite der Wissenschaft.
11365: WEIZSÄCKER, C.F. - Wege in der Gefahr. Eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung.
11372: WEIZSÄCKER, C.F. - Die Einheit der Natur.
5601: WEL, F.J VAN, ET AL. - By the side of the Zuyder Zee... Rondom de oude binnenzee.
10708: WELCH, F.B.A. ET AL. - British regional geology. Bristol and Gloucester district.
4232: WELCHERT, H.-H. - Otto von Bismarck. Über die Natur.
2888: WELDON,T.D. - The vocabulary of politics. An enquiry into the use and abuse of language in the making of political theories.
1932: WELLENSIEK,DR.IR.S.J. - Grondslagen der algemene plantenveredeling.
5764: WELLES, S. - De laatste kans.
4288: WELLS,H.G. - A short story of the world.
11513: WELS, C.B. (EINDRED.). - Vaderlands verleden in veelvoud. Deel II: 19e - 20e eeuw.
2110: WELTERS, A. - Uit Valkenburgs verleden: historische schetsen.
8958: WENCKEBACH, L.W.R. - 100 stadsgezichte Oud-Amsterdam.
3325: WENDEL, HERMANN. - De Marseillaise. Biografie van een volkslied.
2416: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
2718: WENNEKES, W. - Allemaal rottigheid, allemaal ellende. Het KZ-syndroom van Willem van Salland.
519: WENNEKES, W. - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
10771: WENTSEL, DRS.B. - Het gericht en de gerichtsbeleving.
1100: WENTWORTH,H. ET AL. - The pocket dictionary of American slang: Apopular abridgement of the Dictionary of American slang.
11401: WERF, DR. J. VAN DER. - Kleine liturgiek.
6662: WERFF,DRS.F.C. VAN DER. - Hoe maak ik mijn geschriften leesbaar? Geprogrammeerde AKU-cursus in begrijpelijk en onderhoudend schrijven. Met bijbehorende teksten in apart deel.
3979: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
7699: WERFHORST, A. VAN DE. - Overijssel. (text in English)
1542: WERKMAN,G. - De geschiedenis van Rijssen. De stad in de lusthof der edelen.
3841: WERKMAN, G. - Kent u Overijsel ook zó?
2766: WERKMAN, G. - Kent U Overijsel ook zó?
3817: WERKMAN, E. ET AL. - Dat kan ons niet gebeuren... Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog.
511: WERKMAN, E., E.A. - Redden. (Uitgegeven i.s.m. de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij en de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen t.g.v. het 150-jarig jubileum.
5535: WERKMAN, E. - Amsterdam, stad van overzee.. (De Amsterdamsche Reeks).
7641: WERKMAN, E. - Amsterdam beneden A.P.
9801: WERKMAN, G.. - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied.
3739: WERKMAN, G. - Behouden vaart.
10851: WERKUM, C. VAN, ET AL. - Assignments advanced. A proficiency language practice and study skills course.
10199: WERMEUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met Mars. (Voorzien van vele vestingbouwkundige aanteekeningen en beschouwingen).
4290: WERNER, M. - Entstehung des Christlichen Dogmas: Problemgeschichtlich dargestellt.
6707: WERNICK, R. - De Tweede Wereldoorlog. De Blitzkrieg.
2091: WERTHEIM,DR.W.F. - Het Sociologisch Karakter Van de Indo-Maatschappij : Rede Uitgesproken Bij de Aanvaarding Van Het Ambt Van Hoogleraar Aan de Universiteit Van Amsterdam Op 3 Maart 1947.
10924: WERTHEIM, W.F. - Evolution and Revolution: The Rising Waves of Emancipation.
9167: WERTZ, R. AND D.C. WERTZ. - Lying-in. A history of Childbirth in America.
10939: WERUMEUS BUNING, F.W.F. - Mária Lécina. Een lied in honderd verzen. (Met tekeningen en aquarellen van Jan Vanriet).
2062: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze Voorouders op den Oceaan. San-Salvador. - Gibraltar en De Slag bij Duins.
1363: WERUMEUS BUNING, W.J.F. - Maria Lécina.
9554: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Zwerftochten door ons land.
2058: WERVEKE, PROF.DR. H. VAN. - Lodewijk, graaf van Nevers en van Rethel, zoon van de graaf van Vlaanderen ( 1273? - 1322 ). Een miskende figuur. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, Jaargang XX, 1958- nr 7.
10294: WERVEKE, H. VAN. - Ambachten en erfelijkheid Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren en de moreele en staatkundige wetenschappen, Jaargang IV, 1942- nr 1.
5795: WERVEKE, PROF.DR. H. VAN. - Marnix en Oranje. (Lezing gehouden op 23-8-1938 I.v.m. de 400e geboortedag van Marnix van St. Aldegonde).
7887: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
10524: WESSELING,H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
2085: WESSELINK, J. - Reisboek voor de provincie Gelderland
5841: WESSELS, A. - De renaissance van de islam: zullen de Khomeini's de toekomstige koers van de islamitische wereld bepalen?
3622: WESSELS, A. - De nieuwe Arabische mens. Moslims en christenen in het Arabische oosten vandaag.
8785: WESSELS, A. - De nieuwe Arabische mens. Moslims en christenen in het Arabische oosten vandaag.
807: WESSEM, C. VAN. - De Ruyter.
3933: WESSEM, C.VAN. - Het musiceeren en concerteeren in den loop der tijden. (cultuur-historische studiën).
1974: WEST, KURFÜRST R. - Als Wien in Flammen stand Der grosse Erinnerungsbericht über d. Apriltage von 1945.
934: WESTENDORP BOERMA,DR.J.J. - Briefwisseling tussen J.van den Bosch en J.C.Baud 1829-1832 en 1834-1836. Tweede deel. Brieven van baud.
2232: WESTER,PROF.DR.D.H. - De toekomst van onze samenleving / Kan de aarde ons allen blijven voeden en herbergen.
10700: WESTERDIJK, J. - Zur Regeneration der Laubmoose.
5954: WESTERMANN, C. - 1000 jaren & één dag: onze tijd hervonden in het Oude Testament.
8350: WESTERMANN, C. - Biblischer Kommentar Altes Testament. Genesis.Dritter Teilband. Genesis 37-50.
9032: WESTERMANN, C. - Biblischer Kommentar Altes Testament. Genesis 1/11-1/19
9646: WESTERMANN, C. - Biblischer Kommentar Altes Testament. Genesis. Erster Teilband. Genesis 1-11.
647: WESTERS,M.F. - Mr.D.U.Stikker en de naoorlogse reconstractie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
649: WESTERS,M.F. - Mr.D.U.Stikker en de naoorlogse reconstractie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
6908: WESTHOF,V. ET AL. - De plantengroei van de Waddeneilanden.
10504: WESTHOFF, PROF.DR.V. ET AL. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. "Deel I: Algemene inleiding; Duinen; Zilte gronden. Deel II: Het lage land; Deel III: De hogere gronden."
11183: WESTHOFF, PROF.DR.V. ET AL. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel II: Het lage land.
2483: WESTHOFF,DR.V - De betekenis van natuurgebieden voor wetenschap en practijk.
8982: WESTHOFF,DR.V. EN A.J.DEN HELD. - Plantengemeenschappen in Nederland.
9239: WESTRA, MR.DR. H. - De Nederlandsch-Indische staatsregeling.
3715: WESTSTRATE, DR. H.A. - Gelderland in den Patriottentijd.
3642: WEULE, K. - Die Kultur der Kulturlosen. Ein Blick in die Anfänge menslicher Geistesbetätigung.
7741: WEULE, DR.K. - Leitfaden der Völkerkunde. (Mit einem Bilderatlas von 120 Tafeln und einer Karte der Verbreitung der Menschenrassen.).
5025: WEUSTINK, DR. H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark Berghuizen tot 1795.
8360: WEVERBERGH. - Jij goudgepunte lans. Beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw.
10695: WEYER, DR.F. ET AL. - Gesundheidsschädliche Insekten und Spinnentire der warmen Länder. Erkennung, Dedeutung, Bekämpfung.
6098: WHEELER, W. ET AL. - Houtsnijden, beeldhouwen & vergulden.
6792: WHEEN,F. - Marx. Een biografie.
5620: WHITE, TH.H. - In search of history. A personal adventure.
5149: WHITEHEAD, A.N. - Adventures of Ideas.
4593: WHITING, CH. - De strijd om het Ruhrgebied.
4614: WHITING, CH. - Gedoemd te sterven. Rommels laatste overwinning.
3038: WHITLAU, W.A.C. EN DRS.H. VAN PRAAG. - Het argument van Solimon. Opstellen over het gevaarlijke boek.
6671: WIARDA, MR.G.J. - Overeenkomsten met overheidslichamen.
1729: WIBBELT,A. - De Naolaotenschop: 'n vertelsel van Augustin Wibbelt. In de Twentsche spraok naoverteld deur G.B.Vloedbeld.
9569: WICHERS, DR. A.J. - De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de 'overhorigheid'.
4068: WICKERSHEIMER, E. - Le Roman de Jehan de Paris.
11011: WICKLER, DR. W. - Biologie van de Tien geboden. Over onze ethische normen in het licht van het vergelijkend gedragsonderzoek bij dier en mens.
4700: WIEBES, C.ET AL. - Indonesische dagboeknotities van dr.H.N. Boon 1946-1949.
3202: WIEBRINGHAUS,H. - Westfälische Wasserburgen.
6682: WIEDENHOF,N. - Wetenschapsvoorlichting: een bijdrage tot beeld-, oordeels- en besluitvorming.
7885: WIEDMANN, F. - Hegel.
10499: WIEFERING,F. - Glorieuze orgeldagen.
155: WIEGERSMA, H. - Volkskunst in de Nederlanden. Klein beeldhouwwerk.
7208: WIEGMAN, T. - Kleine historie van Enschede.
9173: WIELEK,H. - Het oog van de criticus. 20 films gezien door 20 critici.
3453: WIELINK, H.J.VAN. - Lekentoneelspel.
7581: WIENEN-HECK, G. - Doornroosje in Twente. Een sprookje naar waarheid en verdichtsel.
6179: WIERINGA, W.J. - Bijzondere Winkels in Oost-Nederland
3986: WIERINGA,PROF.DR.W.J.{VOORZ.RED.). - Wetenschap en rekenschap 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing an de Vrije Universiteit.
5868: WIERSINGA,H. - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
528: WIERSINGA, DR.H. - De verzoening in de theologische diskussie.
2267: WIERSMA, J.P. - Th. M. Th. Van Welderen Baron Rengers. Een groot Nederlander.
2387: WIERSMA,H. - Overijssel. (Foto's Ger Dekkers).
2685: WIERSMA,H. - Margaretha. Kwart eeuw jong in een oude binnenstad En over De verenigde gasthuizen te Kampen.
4069: WIERSMA, H. E.A. (RED.) - Overijssel '65.
5511: WIERSMA, H. E.A. (RED.). - Overijssel '66.
7574: WIERSMA, H. E.A. (RED.) - Overijssel '67.
7575: WIERSMA, H. E.A. (RED.) - Overijssel '68.
2204: WIESEBRON, J.S. - Psychometrisch onderzoek aangaande het behaaglijkheidsgebied in Nederlandsch-Indië.
5312: WIESEL, E. - Talmoedisch eerbetoon. Portretten en legenden van leermeesters van Israël.
1443: WIESENTHAL,S. - Denn sie wussten, was sie tun. Zeichnungen und Aufzeichnungen aus dem KZ Mauthausen.
3427: WIESS, H. E.A (HERAUSG.) - Die Deutschnationalen und die Zerstörung der Weimarer Republik. Aus der Tagebuch von Reinhold Quyaatz 1928-1933.
1781: WIGGER,J.H. ET AL. - Inventaris van de archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel 1813-1920/1948, 2 delen.
1658: WIGGERS, H. ET AL. - Speelkaarten. Uitgegeven in 2001 t.g.v. de viering van het 25-jarig bestaan van Holland Casino.
4892: WIGMAN, A.B. - De Hoge Veluwe, ons nationale park.
684: WIGMAN,A.B. - Dit is het nationale park de Hoge Veluwe. Met foto's van o.a. Cas Oorthuys.
8646: WIGMAN, A.B. - Langs eenzame paden, uit de levende natuur van heide, bosch en zand.
4207: WIJK PZN., P.J. - Pluimveehouderij.
1653: WIJN, J.W. - Het beleg van Haarlem.
1384: WIJNE,J.S. - Koning Willem I.
3046: WIJNEN, NICO. - De nacht gaat de dag vooraf.
2176: WIJNVELDT, J. - Neutraliteitsrecht te land.
3570: WIJS, IVO DE. - Vroege vogels vogels. (Tekeningen Kees van Scherpenzeel).
5959: WIKENHAUSER,A. - De handelingen der apostelen. (Het nieuwe testament met commentaar).
5956: WIKENHAUSER,A. - Het evangelie volgens Johannes. (Het nieuwe testament met commentaar).
894: WILBRANDT, PROF.DR.R. - Karl Marx.
7891: WILBUR, L. (ED.). - Publication Design 12.
4939: WILCOCKS, R. - Jean-Paul Sartre, A bibliography of International Criticism.
2761: WILCOX,D. - In het voetspoor der ontdekkers.
2815: WILDBERGER, H. - Biblischer Kommentar Altes Testament. Jesaja. 1. Teilband. Jesaja 1-12.
1812: WILDE,M.DE. - België in de Tweede Wereldoorlog deel 5 De Kollaboratie 1.
8225: WILDE, H. - Trotski.
8318: WILDE, B. DE. - Catalogus tentoonstelling Bert de Wilde, april mei 2004 Enschede. Galerie Beeld & Aambeeld.
9435: WILDEMAN, M.G. - Elisabeth Musch.
4796: WILHELMINA 40 JAAR, 1898-1938. - 17 pp. Geïllustreerde tekst over Wilhelmina, als schoolschrift uitgegeven, onbeschreven, in gode staat, ingenaaid.
6024: WILKIE, KI. - het dossier van Gogh.
4909: WILKINS, DR. H.P. - Raadselen van rimte en tijd.
3130: WILLE, J. (SAMENST.). - W. Bilderdijk. Dichterlijke zelfbeschrijving.
6657: WILLEMS,DR.J. ET AL. (RED.). - Handboek wetenschaps- & technologievoorlichting.
6667: WILLEMS,DR.J.(RED.). - Wetenschapsvoorlichting.
5918: WILLEMS,A. - Terug naar de ervaring, Geloof tussen vrijheid en bevrijding.
6093: WILLEMS,W.,E.A. - "Uit Indië geboren; vier eeuwen familiegeschiedenis."
3015: WILLEMS, E. (SAMENSTELLER) - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek.
5995: WILLEMSEN,CH. - Eeuwig buitenspel: odes aan gestorven voetballers.
5398: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams-Nationalisme. Geschiedenis van de jaren 1914-1940.
5405: WILLEMZE,T. - Algemene muziekleer.
10209: WILLIAMS, J.H. - Bandoola. (Ill. By Henry C.Pitz).
3395: WILLIAMS, C.B. - The migration of butterflies.
2530: WILLIAMSON, C.N. & A.M. - The Botor Chaperon. (reis door Nederland. Journey in the Netherlands).
8679: WILLIAMSON, DR. G.C. AND CHARLES HOLME. - Portait miniatures.
9046: WILLIAMSON, J.A. - The English Channel. A History.
4121: WILLINK, LUC. - Het lied van Pierlala. (Illustr. Hans de Jong.).
6654: WILMAN, M. - The Rock-engravings of Griqaland West & Bechuanaland, South Africa.
10454: WILMER, C.C.S. (SAMENSTELLER). - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
11473: WILMING, D.J.F. - Volkskunst op souvenirs.
2973: WILMOT, C. - The Struggle for Europe.
5469: WILSON, C. - Meester van de onderwereld : Jung en de twintigste eeuw.
1420: WILSON, P.W. - William Pitt, the Younger.
144: WILSON, W.E. ET AL. - Pilot's guide to the English Channel.
3114: WILSON, HAROLD. - The governance of Britain.
4229: WILSON, D.M. - De Vikingen. Scandinavië in het eerste millennium.
4363: WILSON, D.M. (ED.). - The collections of the British Museum.
4589: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima. I. De triomfen der agressie. 2.In opmars naar de vrijheid. 3.De ondergang van as en driehoek.
6421: WILSON, R.J.A. - A guide to the Roman remains in Britain.
3520: WINANS, W. - Deer breeding for fine heads. With descriptions of many varieties and cross-breeds.
2678: WINCKEL, W.A.P.F.L. - Rechtsbedeeling onder de inlanders en daarmee gelijkgestelde personen in Ned.-Indië. Inlandse strafvordering, rechtsbedeling van het landrecht.
9838: WINCKELMANN, J.(HRSG.). - Max Weber. Die protestantische Ethik. !. Eine Aufsatzsammlung. 2. Kritiken und Antikritiken.
7883: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
10715: WINDEN,M.VAN. - Rijk blijven. Het ijzersterke verhaal van 4 eeuwen Nederlandse rente en aandelen.
6722: WINDISCH-GRAETZ, F. - Ein Möbel-Brevies. Mittelalter und Renaissance.
1690: WINKEL,DR.J.TE. - De Noordnederlandsche Tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst. Uitgegeven door het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, met ondersteuning van De Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden etc. "I. De germaansche lange Æ of Nederlandsche lange A; II. De germaansche lange I of Nederlandsche IJ."
510: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
8663: WINKLER, J. - In Gods naam. Acht levens voor anderen.
6546: WINN, G. - The Young Queen.The life story of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her life from childhood to coronation.
6553: WINN, G. - The younger sister. An intimate portrait study of H.R.H. Princess Margaret.
1453: WINNING, C.H.O.M. VAN. - Johan de Brune de Oude, Een Zeeuwsche christen-moralist en humanist uit de zeventiende eeuw.
4297: WINSEMIUS, D. - Anna Maria van Schürman Berne to Keulen 5 novimber 1607, forstoarn to Wiuwert 14 maeije 1678.
5134: WINTER, JHR. P.J.VAN. - Zuid-Afrika onder nederlandsch bewind. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
512: WINTER, P.J. VAN - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest.
5434: WINTER, G. - Elements for a social ethic. The role of ethics and social science in public policy.
6423: WINTER, G. - The Country Life Picture Book of The Thames.
4792: WINTLE, J. ET AL. - The Penguin concise dictionary of biographical quotation.
4845: WIPPERMANN, W. - Europäischer Fachismus im Vergleich 1922-1982.
8330: WIRTH, H.F. - Der Untergang des Niederländischen Volksliedes.
3906: WISSITZKY, A. - Sabbat en zondag.
10097: WIT, DR.C.H.E.DE. - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Bevat tevens: J.R. Thorbecke: Historische schetsen( herdruk van het in 1872 uitgegeven werk).
9069: WIT, AUGUSTA DE. - Orpheus in de dessa. (Fictie).
8307: WITKOVSKY, B. - Den Oceaan over: Nederland en België.
513: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica.
9622: WITSTEIN, S.F. ET AL.(RED.). - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen t.g.v. de 300st sterfdag van Joost van den Vondel..
11378: WITT HUBERTS, FR. DE - Uit de jeugdjaren van stadhouder Willem III.
514: WITT HUBERTS, FR. DE - Uit de jeugdjaren van stadhouder Willem III.
9092: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem's Heldenstrijd in beeld en woord, 1572-1573. Verlucht met negentig afbeeldingen.
3494: WITTE EECHOUT,V.ET AL. - Jeugdzangen. Liederenbundel voor jeugdkerk, kinderdienst, zondagschool en huisgezin.
1286: WITTGEN, A.B. ET AL. - "Het Landschap van Twente. ""Schets van de ontwikkelingsgeschiedenis""." "Uitg. t.g.v. 75-jarig bestaan van het natuurhistorisch museum ""Natura Docet""."
10749: WITTOP KONING, DR. D.A. - De oude apotheek.
5411: WITTOP KONING, DR. D.A. - De Oude Apotheek.
4148: WITTRAM, R. - Russia and Europe.
7401: WITVLIET, TH. - Een plaats onder de zon. Bevrijdingstheologie in de derde wereld.
9354: WITVLIET, TH. - De weg van de zwarte messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theologie van bevrijding.
889: WOELDERINK,DR.J.G. - De uitverkiezing.
10408: WOENSEL, J. VAN DER - Het raadsel van Nan Madol Mythe en werkelijkheid in de Pacific
10450: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. (Het menschelijk brood, de modderen man, God aan zee, het bergmeer).
3035: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verhalen.
3144: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Laethemische brieven over de lente.
3145: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het zatte hart. (gedichten).
3147: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Romeo of de minnaar der liefde. (met houtsneden van Disiré Acket).
3588: WOHLENBERG, G. - Das Evangelium des Markus. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band ll.
3598: WOHLENBERG, G. - Der erste und zweite Petrusbrief und der Judasbrief. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band XV.
3612: WOHLENBERG, G. - Der erste und zweite Thessalonicherbrief . Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band XII.
3973: WOLF,ELLIE. - Voortijdig afscheid.
10769: WOLF, J.A. - Gehavende stad.
10838: WOLF-FERRARI, E. - Das neue Leben. Opus 9.Nach Worten von Dante Alighieri.Klavierauszug.
958: WOLF, DR.H. - Nietzsche als religieuze persoonlijkheid en andere essays.
9682: WOLF, A.L.DE. - Oorlogsschepen der belligerenten.
8828: WOLFEREN, K.G. VAN. - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
3672: WOLFEREN, K.VAN. - The Enigma of Japanese Power: people and Politics in a Stateless Nation.
5322: WOLFF, H.W. - Anthropologie des Alten Testaments.
11391: WOLFF, H.W. - Dodekapropheton 3: Obadja und Jona. Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/3.
11392: WOLFF, H.W. - Dodekapropheton 2: Joel und Amos. Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/2.
3644: WOLFF, H. - Biblischer Kommentar Altes Testament. Dodekapropheton 1. Hosea.
9608: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
6621: WOLFFERS,I. - Duurwoorderij & geheimtaal. De gevaren van het medisch taalgebruik.
2043: WOLFFERS, I. - De verliefde Waria.
8446: WOLKERS, JAN. - Gesponnen suiker.
8367: WOLKERS, JAN. - Turks fruit. Eerste druk.
1003: WOLKERS,JAN. - De perzik van onsterfelijkheid.
5556: WOLKERS,JAN. - Groeten van Rottumerplaat. Belevenissen op een onbewoond eiland.
7621: WOLLGAST, S.(RED.). - Die deutsche Philosophie. In 3 Bänden. 1. 1895-1917. 2. 1917-1945. 3. Nach 1945.
3468: WOLSEY,B. - Jan Pierewiet, ´n een bundel liedjes. (met muzieknotatie).
11273: WOLSEY, B. ET AL. - Zangzaad voor kampeerders. Een bundel liedjes.
10382: WOLSTENHOLME, G. (ED.). - Man and his future.
3206: WOLTERSON,J.F. - Leven met bomen en bossen. Geschiedenis, huidige en toekomstige functie van het nederlandse bos.
3373: WÖLTGENS,TH. - De Nee-zeggers, of de politieke gevolgen van het economisch liberalisme.
9616: WOLTHUIS, G.W. - Wijsbegeerte van den Godsdienst, bewerkt naar dictaten, geschriften en brieven van G.J.P.J. Bolland.
6340: WOLTJER, J. - Serta Romana: Lucretius, Catullus, Tibullus, Propertius, Ovidius, Manilius, Persius, Lucanus, Martialis.
11180: WOLTJER, J. - Certa Romana. Poetarum decem Latinorum carmina selecta edidit et notis instruxit.
6105: WOLTZ,W.ET AL(RED.). - Ons Lieve Leven. 100 jaar Nederlandse krantefoto's. Niets verzonnen of gekleurd, allemaal echt gebeurd!
629: WOLZOPGEN,H.VON. (HRSG.). - Wagner-Brevier.
10247: WONINK,H. - Lokroep van het Twentse land.
1978: WONINK, H. - Zwerftochten door Drenthe, Overijssel en Gelderland.
606: WONINK, H. - Op stap langs de Overijsselse kanalen.
4431: WONINK, H. - Op stap met Harry Wonink.
858: WONINK, H. - Twente, het paradijs der edelen.
9544: WONINK, H. - Op stap met Harry Wonink.
2608: WOOD, J. - Dictionary of Quotations. 30.000 Referencesand Classified Index.
3557: WOOD,TH. - Dwellers in the garden.
3772: WOODHEAD, L. - A box full of spirits. Adventures of a film-maker in Africa.
3784: WOODHEAD, A.G. - Kunst en beschaving der West-Grieken.
8346: WOODSMALL, R.F. - Women in the changing Islamic system.
1422: WOODWARD, LLEWELLYN - The age of reform 1815-1870.
432: WOODWARD, E.L. - A history of England.
2445: WOOLF, VIRGINIA. - Three Guineas.
3002: WOOLF, VIRGINIA. - Jacob's room.
11414: WOOLLEY, SIR.L. - Digging up the past. An introduction to archaeology.
2229: WOORDT, A. VAN DER. - Gedichten. Opnieuw uitgegeven en ingeleid.
2205: WORMSER, C.W. - Ontginners van Java.
23: WORMSER C.W. (RED) - Zóó leven wij in Indië.
3510: WORMSER, DR. C.W. - Indië-vaart.
4640: WORMSER, C.W. - Het hooge heiligdom. Legenden, tempelruïnes en huilige graven van Java's bergen.
4952: WORMSER, C.W. (SAMENST.). - Wat Indië ontving en schonk.
5236: WORMSER C.W. (RED) - Zóó leven wij in Indië.
913: WORMSER,J.A. - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijkje en maatschappelijke leven.
5754: WOUDE, J. VAN DER - Arnhem veertig, Arnhem vijfenveertig.
4182: WOUDT,J.P. - Bouwen aan Zaanstad. 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten. (uitgegeven t.g.v.twintig jaar Zaanstad.).
1330: WOUTERS, TH.A. - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
1331: WOUTERS, TH.A - Van verheffing naar begeleiding Verandering in de houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965.
410: WOUTERS, D. - Historiën onzer Lage Landen bij de zee. (ill. door Isings).
6: WOUTERS,D (RED) E.A - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch Oost Indië
2609: WRIGHT, J. - Old English grammar.
2883: WRIGHT, J. - Libya. A modern history.
7978: WRIGHT, J. - Grammar of the Gothic language, and the gospel of St. Mark, selections from other gospels and the second epistle to Timothy, with notes and glossary. Second edition with a supplement to the grammar by O.L. Sayce, M.A.
5466: WRONSKY, S AND KRONFELD. - Sozialtherapie und Psychotherapie in den Methoden der Fürsorge.
10193: WULF, PROF.DR. M. DE. - Wijsbegeerte en beschaving in de Middeleeuwen.
4755: WUMKES, DR.G.A. - Bodders yn de Fryske striid.
1677: WUMKES,DR.D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register.
6331: WUNDERLICH,D. - Studien zur Sprechakttheorie.
6929: WUNDERLICH, H. ET AL. - Der Deutsche Satzbau. Volume 2.
10545: WUNDRAM, M. ET AL. - Andrea Palladio 1508-1580. Architect tussen Renaissance en Barok. (Foto-monografie over de Italiaanse architect Andrea Palladio (1508-1580), die grote invloed op de traditionele bouwkunst in de hele westerse wereld heeft gehad. Fotografie: Paolo Marton.).
4557: WUNUWUN, J.(PAINTINGS) AND TERRY CANDADILA (COMMENTARY). - Songs of the Dreamtime: Australian Aboriginal ancestral Story of the Murrungun/Djinang Clan, Miwirnbi, Northern Territory.
2652: WYCK,JHR.DR.H.W.M. VAN DER ET AL. - Overijsselse buitenplaatsen.
6194: WYERS, A.F. - De onherkenbare Christus.
4026: WYLAM, P.M. - Brief outline of the Sikh Faith.
2901: WYN, MR. H. VAN. - Byvoegsels een aanmerkingen, bestaande in noodige nalezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.(tweede deel). Met een plaat buiten text (portret van Mr. Gerard Meerman, Raadpensionaris der stad Rotterdam . Met bijlagen in en één (uitvouwbaar) buiten de text (betreffende de staatsinkomsten en -uitgaven).
2720: WYN, MR. H. VAN., E.V.A. - Byvoegsels een aanmerkingen voor het nevgnde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.(tweede deel).
7786: WYN, M.H. VAN, MR. N.C. LAMBRECHTSEN, E.A. - Byvoegsels en aanmerkingen voor het tiende deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar.
7787: WYN, M.H. VAN, MR. N.C. LAMBRECHTSEN, E.A. - Byvoegsels en aanmerkingen voor het agtste deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar.
7788: WYN, M.H. VAN, MR. N.C. LAMBRECHTSEN, E.A. - Byvoegsels en aanmerkingen voor de Vaderlandsche Historie (van Jan Wagenaar).
7789: WYN, M.H. VAN, MR. N.C. LAMBRECHTSEN, E.A. - Register op de Byvoegsels en Nalezingen van de Vaderlandsche Historie (van Jan Wagenaar).
7968: WYN, MR. H. VAN., E.V.A. - Byvoegsels een aanmerkingen voor het zesde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.(tweede deel).
8670: WYN, MR. H. VAN., E.V.A. - Byvoegsels een aanmerkingen voor het zevende deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.(tweede deel).
1631: WYNIA,S. - """Omzien naar de toekomst"". Een monument onthuld.....3mei 1988 Een monument onthult."
2206: WYTEMA, M.S. - """Klaar voor onderwater!"" Met Hr. Ms. ""K XVIII""langs een omweg naar Soerabaia."
6338: XENOPHON. - The Persian expedition (Anabasis). (Translated by R. Warner).
7714: XENOPHON. - La Cyropaedie, ou L' Histoire de Cyrus. Traduite du Grec de Xenophon, par. Mr. Charpentier, de l'Academie Françoise. (Deux tomes en un livre).
6109: YASUI,E.& J.BERNDT. - Japanisch für Naturwissenschaftler und Techniker.
11359: YEHOSHUA, A.B. - Van Algiers naar Parijs in het jaar 998. (Uit: reis naar het einde van het millennium).
11472: YEOMAN, R.S. - A catalog of modern world coins 1850-1964.
6071: YOUNG, H. - Margaret Thatcher. Hard tegen hart. Biografie van een ijzeren dame.
4461: YOUNG, D. - Rommel. (with a foreword by Field-Marshal Sir Claude Auchinleck.
9458: YPEREN, R. VAN. - De Nederlandse militaire muziek.
6978: YPERMAN,CHRIS. - Een heel klein scheepje.
9406: YPERSELE DE STRIHOU, A. EN P. VAN. - Laken, een huis voor keizer en koning.
1654: YSSELSTEYN, G.T. VAN - Van linnen en linnenkasten.
7238: ZAALBERG, DR. C.A.(INL. EN AANT.). - Jan van der Noot. Lofsang van Braband. Hynme de Braband. Facsimile uitgave.
3758: ZACHARIAS,O.F.M, DR.P. - Na de scheiding. Geschiedenis na val Byzantijnsche Rijk. Reeks: Het Christelijke Oosten deel IV.
3594: ZAHN,E. - Das Evangelium des Lucas. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band lll.
3596: ZAHN,E. - Das Evangelium des Matthäus. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band l.
3597: ZAHN,E. - Das Evangelium des Johannes. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band lV
3607: ZAHN,E. - Der Brief des Paulus an die Römer. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band VI.
2786: ZAHRNT,H. - Wachtend op God. De Duitse protestante theologie in de twintigste eeuw.
3728: ZAHRNT,H.(HRSG). - Gespräch über Gott, die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert, ein Textbuch.
3731: ZAHRNT,H.(HRSG). - God kan niet sterven, tegen de onjuiste alternatieven in theologie en maatschappij.
3724: ZAMENHOF, DR. L.L. - Fundamenta krestomatio de la linguo Esperanto.
3847: ZANDER, E. - Das Leben der Biene.
3878: ZANDSTRA, E. (SAMENST.). - Het Princehof.
1535: ZANDSTRA,E. - Overijssel. Een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme, langs lommerrijke wegen, voorbij kastelen, havezaten en hoeven, door oude steden,langs beken en rivieren, over meren, heuvels en essen, door bossen en heidevelden.
5549: ZANDSTRA, E. - Shell Toergids langs burchten en buitens.
6092: ZANDSTRA,E. ET AL. - Gelderse Kastelen ~ Kwartier Zutphen.
5999: ZANGER,J.F.DE.(VERT., UITG.). - Het land Coïtha derde boek. Erotische verhalen uit Denemarken.
5319: ZÄNKER, LIC.O. - Die Gottesoffenbarung der Bibel.
5272: ZEE, W.R. VAN DER. - De wereld wordt vaderland. Over het begin: Genesis 1 tot 12.
3988: ZEE, W.R. VAN DER. - De dood is van gisteren. De bijbel over de laatste dingen.
10155: ZEE, H. VAN DER - Het edelste Gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674.
2647: ZEE, D. VAN DER. - Vermetel voorgeslacht.
2686: ZEE, D. VAN DER. - De S.D.A.P. en Indonesië.
4825: ZEE, D. VAN DER. - De S.D.A.P. en Indonesië.
8748: ZEE, N. VAN DER. - De kamergenoot van Anne Frank.
3887: ZEE, W.R. VAN DER. - Wie heeft daar woorden voor? Een pastorale over lijdende mensen en een leidende God.
2398: ZEEMAN,J. - De Nederlandse stoelklok. Tentoonstellingsboekje 12 december 1969-15 februari 1970.
1285: ZEEUW,A.DE. - De Vereenighde Nederlanden in Caert gebraght. Tentoonstelling van 16de- en 17de-eeuwse landkaarten en stadsgezichten van de Noordelijke Nederlanden uit particulier bezit.
1980: ZEGUERS,C. - Kruisen in Limburg. (Fotoboek).
9784: ZEGUERS, C., E.A. - Lelystad, een dijk van een stad.
10773: ZEIJLSTRA FZN, H.H. - Bijdrage tot de kennis der houtige lianen.
9887: ZEILER, F.D., E.A. - De Horte. Een beeld van een huis.
4477: ZELDENRUST,L. (TEKENINGEN). - Verloren karakteristiek van Rotterdam.
4242: ZELGER,DR.F. - Historisches Luzern. Gesammelte Studien.
11484: ZELM VAN ELDIK,J.H.VAN. - Het onderzoek van papier. 'Niet in den handel'.
3808: ZEMAN, Z. - Selling The War. Art and Propaganda in World War II
4976: ZENG JIZE. - Mandarijn in Europa. Dagboek van de jaren 1878-1886.
10343: ZENTGRAAFF, H.C. - Atjeh.
10138: ZENTNER, DR.K. - Illustrierte Geschichte des Dritten Reiches. 2 Bände.
2858: ZENZINOV, V. - Verwilderde kinderen in Sowjet-Rusland.
2719: ZEVI,B. - Frank Lloyd Wright. (In German).
4140: ZEYDE, DR.M.VAN DER. - Nederlands proza van deze tijd.
2913: ZIEGLER, TH. - Die geistigen und sozialen Strömungen des neunzehnten Jahrhunderts.
9382: ZIETSCHMANN, E. U.A. - Wie wohnen? Homes and housing. Mon habitation. (660 Abb./Illustrations & plans)
6600: ZIJDERVELD,A.C. - De theorie van het symbolisch interactionisme.
2203: ZIJP,DR.A. - De strijd tuschen de Staten van Gelderland en het hof 1543-1566.
3257: ZILLIACUS,K. - I choose peace.
6361: ZILVERBERG, DR.S.B.J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
2930: ZILVERBERG, S.B.J. - Ketters in de Middeleeuwen.
1375: ZIMMERLI,W. - Das Menschenbild des Alten Testaments.
11393: ZIMMERLI, W. - Ezechiel 2. Biblischer Kommentar Altes Testament XIII/2.
8823: ZIMMERLI, W. - Biblischer Kommentar Altes Testament. 1. Teilband. Ezechiel 1-24.
6002: ZIMMERMAN, E., U.A.(BEARB.). - 20. Juli 1944.
5899: ZOELEN,H.VAN. - Dwang, dwaling en bedrog. Formulieren van onenigheid.
10491: ZOETMULDER, S.H.A.M. - De Brabantse molens.
4099: ZOMER, H.P.M. - Neophema's en hun kleurmutaties. Gekleurde tekeningen van Ed Hazebroek.
10987: ZONDERGELD, T. - Geen duimbreedt?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting.
1926: ZONDERGELD,G.R. - Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer & Het nationaal front.
2288: ZONDERLAND,PROF.MR.P. ET AL. - Overheidsinvloed in Het Privaatrecht.
9745: ZONDERWIJK, M. - Integraal waterbeheer. Vallen en opstaan.
377: ZONNENBERG, DR. J.M.E.M.A. - In terra pax. Wetenschappelijke proeve over de noodzakelijkheid eener Nederlandsche vredespolitiek.
8476: ZONNEVELD, W. ET AL. (ED.0. - Studies in Dutch fonology. Volume 4.
1300: ZORN, H. E.A.(RED.) - 75 jaar Enschedese Natuurhistorische Museum Vereniging 1923-1998.
10553: ZUFFI, S. - Alberto Alessi. De droomfabriek. Alessi vanaf 1921.
969: ZUIDEMA, DR. W. ET AL. - Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum, loopende over de dertiende eeuw, door de Abten Emo, Menko en een ongenoemde.
5350: ZUIDEMA, W. - Op zoek naar Tora : verkenningen in de rabbijnse traditie.
5151: ZUIDEMA, PROF.DR.S.U. - De revolutionaire maatschappijkritiek van Herbert Marcuse.
6655: ZUIDEMA, PROF.DR.S.U. - Communication and confrontation. A philosophical appraisal and critique of modern society and contemporary thought.
3896: ZUIDEMA,W. ET AL. - Natuurwetenschap en natuur. Een inleiding in de natuurfilosofie.
6399: ZUIDEMA,PROF.DR. S.U. - Hiernamaals en Hiernumaals. De medemenselijkheid van de mens in onze tijd.
3021: ZUIDINGA,R.-H, (SAMENSTELLER). - De 200 bekendste, mooiste, tederste, leukste sonnetten.
8774: ZUITHOFF, A. (TOELICHTING). - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. Nieuw ontdekte brieven-serie Henkels-Zuithoff.
11107: ZUKAV, G. - The dancing Wu Li masters. An oversight of the new fysics.
2470: ZÜND-BURGUET, A. - Méthode pratique, physiologique et comparée en prononciation Française.
1794: ZUTPHEN, A. VAN. - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der Provincie Utrecht.
9792: ZUUR, A.J. (RED.). - Langs gewonnen velden. Facetten van Smedings werk.
5734: ZUURMOND,R. - Verleden tijd?. Een speurtocht naar de `historische Jezus`.
537: ZUURMOND, R. - God noch gebod. Bijbels-theologische notities over de brief van Paulus aan de Galaten.
1601: ZWAAG,DRS.J.VAN DE (VOORWOORD) - Sprokkelen in Goors verleden.
5334: ZWAAN, DR.J.DE. - Inleiding tot het Nieuwe Testament. Deel I: Evangelien en Handelingen. - Deel II: Brieven van Paulus en Hebreeen. - Deel III: Algemene Zendbrieven, Openbaring, Text en Canon.
5455: ZWAAN, DR.J.DE. - Inleiding tot het Nieuwe Testament. Deel I: Evangelien en Handelingen. - Deel II: Brieven van Paulus en Hebreeen. - Deel III: Algemene Zendbrieven, Openbaring, Text en Canon.
810: ZWAAN,J. - Kamp- en fronttekeningen van ooggetuigen vertellen over de tweede wereldoorlog.
8100: ZWAAN, F.L. - Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens'gedichten.
4929: ZWAAN, T. ET AL.(RED). - Het Europees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa. Met bijdragen van Nico Wilterdink - Ton Zwaan - J.W. Bezemer - Petr Dostál - Arno Laneler - Alex Strating - Z.R. Dittrich - Paul Kapteyn - Henk te Velde - Joep Leersen - A. de Swaan - Koen Koch.
3360: ZWAGER,H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie.
1011: ZWAGER, H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie.
9829: ZWART, P. - Islington: A History and Guide.
11332: ZWEERS, W. ET AL (RED). - Ecology, technology and culture. Essays in enviromentale philosophy.
3321: ZWEIG, F. - The British Worker, a Social and Psychological Study, Presenting the Problems, Difficulties and Struggles of the Ordinary Man at Home, at Work, and in his Leisure Hours.
1644: ZWEIG,A. - Bilanz der deutschen Judenheit 1933. Ein Versuch.
3063: ZWERENZ, G. - Die Rückkehr des toten Juden nach Deutschland.

12/15