Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3067: SALISBURY, SIR E. - The new naturalist Weeds & Aliens.
8199: SALISBURY, H.E (RED.). - Erfgenamen van een revolutie. Vijftig jaar Sowjet-Unie 1917-1967. Een journalistiek tijdsbeeld.
8238: SALISBURY, H.E. - Rusland in revolutie 1900-1930.
6502: SALMON, A.L. E.A. - Dartmoor. (Pictured by Ernset Haslehurst.
3923: SALTER, L. - Het concert.
5155: SAMSON, R. - Flarden uit het leven van Reneé Kotting-Menko.
4471: SAMSON, A.W. - Spion contra spionnen.
7856: SAMUEL, H. - Grondslag en opbouw op den drempel van den nieuwen tijd.
9550: SANDBERG, MR. H.W. - Witboek over de geschiedenis van het georganiseerde verzet voor en na de bevrijding. (Grote Advies-Commissie der Illegaliteit).
8770: SANGUINETTI,E. - Dante. La vita nuova.
2712: SANNES, H.W.J. - Onze Joden en Duitschland's greep naar de wereldmacht.
5713: SANTEN, P.J. VAN. - Schleiermacher belasterd? Wederwoord aan A.S. Carpentier Alting, predikant te Batavia.
8691: SAPPHO. - Memoir, Text, Selected Renderings, and a literal translation by H.Th. Wharton.
6026: SARSOWSKY,DR.A. ET AL. - Keilschriftliches Urkundenbuch zum Alten Testament, in Urschrift zusammengestellt, autographiert und herausgegeben. Teil: Historische Texte.
3334: SARTRE, JEAN-PAUL. - De woorden.
7851: SARTRE, J.-P. - "Het oponthoud. Deel twee van de trilogie ""De wegen der vrijheid""."
9022: SARTRE, J.-P. - Kolonialisme en neokolonialisme.
3943: SAS,N.C.F. VAN. - Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen.
2936: SASSEN, DR.F. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwse wijsbegeerte.
4310: SASSEN, PROF.DR.F. - De Wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
771: SAUDER, G. (HERAUSG.) - Die Bucherverbrennung. Zum 10. Mai 1933.
6688: SAUER,C. - Vak taal kennis. Inleiding tot het onderzoek naar taalgebruik in vakken en beroepen.
540: SAUER, K. ET AL. - Lorbeer und palme. Patriotismus in deutschen festspielen.
2116: SAUERESSIG, I.E. - Voor welk volk en wiens vaderland.
4003: SAUERMOST, B. - Das Augustinerchorherrenstift Sankt Marienwolde in Frenswegen. Historische Beiträge zur Geschichte des ersten Deutschen Tochterklosters des Windesheimer Kongregation als Dokument und Anspruch.
4896: SAUL,N.(ED.). - Age of chivalry. Art and Society in Late Medieval England.
3429: SAUNDERS, E. - Wild bees, wasps and ants and other stinging insects.
8873: SAUNDERS, J.M.L. - Één met ons Indië. Een actuele beschouwing over het koloniale vraagstuk, de Pacific en de Nederlandse koloniën.
8660: SAUNDERS, J.M.L. - De Nationale Imperatief. Proeve van een ontwerp Grondwet voor het Nederlandsche Volk, met voorwoord en aantekeningen.
2161: SAVORNIN LOHMAN, JHR>MR.A.F.DE. - Twintig jaren Volksraad. (Inspraakorgaan in Ned.-Indië, deels gekozen deels aangewezen door het Koloniaal Bestuur). Tijdseinen 10.
3004: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. DE. - Onze Constitutie. (Opgedragen aan zijne koninklijke hoogheid den Prins de Nederlanden, Hertog van Mecklenburg).
5813: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. B.C. DE(VOORZ.RED.). - Prins Willem van Oranje 1533-1933.
688: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
7711: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. W.H. DE. - De Nederlandsche Staatswetten met aantekeningen.
4114: SCARNE, J. - Scarne's new complete guide to gambling.
418: SCHAAF, J. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
4300: SCHAAFSMA, J. - Inventaris der archieven van het Openbaar Onderwijs in de Gemeente Leeuwarden.
3530: SCHAAP, D. (SAMENST.). - Vaarwel Catharijnesingel. Een nieuw begin in 'de Uithof'.
236: SCHAAP, K. ET AL. - Arnhem omstreeks 1865.
2721: SCHAAP, D., E.A. - Woord gehouden. Veertig jaaar Stichting 1940-1945.
3173: SCHAARS, A.H.G. - Bosbouw in de achttiende eeuw. "De bosbouw van het ""Entel""...."
3692: SCHAARS,DR.A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten [W.A.L.D.]. De mens en de weerld. A.
9538: SCHAARS,DR.A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten [W.A.L.D.]. De mens en de weerld. B.
2240: SCHACK,A.VON. - Der Maghreb. Nachbar Europas. Reiseeindrücke.
8855: SCHAEDELIN, A. - Die rechte Predigt. Grundriss der Homiletik.
10646: SCHAEFFER, DR. E. (HRSG.]. - Nias, die Insel der Götzen.
7478: SCHAEFFER, H. (HOOFDRED.). - Handboek godsdienst in Nederland.
10721: SCHÄFER, D. - Kolonial-Geschichte.
10671: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Sofie Blank.
2615: SCHARENBURG, C.W.M. ET AL. - Samenvatting Integraal structuurplan noorden des lands.Regionaal milieu-onderzoek. Deelrapport: Dedemsvaart. Ruilverkaveling in voorbereiding. (CONCEPT).
4250: SCHARROO, P.W. - Technisch woordenboek in vier talen. Beton en gewapend beton.
7029: SCHARRSCHMIDT, DR. C. - Japan.
3407: SCHARTEN, C. - Kroniek der Nederlandsche Letteren 1919-1920. (Derde deel).
6104: SCHAT,A. - "In het Teken van de Satyridae. Edelsmeedkunst en werken op papier. / The Sign of Satyridae. Modern jewellery and works on paper. (Tekst/Text Mirjam Hoijtink; Fotografie/Photography Taco Anema)."
258: SCHAUBERT, E. VON(HRSG). - Heyne-Schückings Beowulf. 3. Teil: Glossar.
5710: SCHAUFFLER, R.H. - Beethoven. The man who freed music. Two Volumes.
6812: SCHÄUFLER, H. - 1945. Panzer an der Weichsel. Soldaten der letzten Stunde.
6387: SCHEBESTA, P. (RED.0. - Oorsprong van de godsdienst. Resultaten van het prehistorisch en volkenkundig onderzoek.
7578: SCHEENKEN, H. VAN 'N. - Oonze volk.
2414: SCHEER,D.H. VAN DER ET AL. - Het boek der Podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Bloemlezing.
5624: SCHEERS, R. VAN. - Paul Verhoeven. De geautoriseerde biografie.
4630: SCHEFFEL, P.H. - De principiis rerum gestarum - Die Regel in der Geschichte.
10594: SCHEFFEL, J.V. VON. - Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert.
4937: SCHEFFER, TH. VON. - Die Kultur der Griechen.
1145: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
2060: SCHEFFER,DR.H.J. - Een ongewoon heer met ongewone besognes. Henry Tindal.
11264: SCHEGGET, DR. G.H. TER. - Het geheim van de mens.
11270: SCHEGGET, DR. G.H. TER. - De andere mogelijkheid. Bijbelse theologie voor de kritische gemeente.
11271: SCHEGGET, DR. G.H. TER. - Theologie en ideologie. Een aanzet tot verantwoordelijk theologiseren onder vervreemdende maatschappelijke verhoudingen.
11296: SCHEGGET, G.H. TER. - Het lied van de Mensenzoon. Studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11.
11297: SCHEGGET, G.H. TER. - Indachtig. Herinneringen en schetsen.
11303: SCHEGGET, G.H. TER. - Het beroep op de stad van de toekomst. Ethiek van de revolutie.
7845: SCHEGGET, G.H. TER. - Kernwoorden bij Marx.
3885: SCHEGGET, G.H. TER. - Het innigst engagement. Het Onze Vader als zucht.
10864: SCHELFHOUT, H. - De spraak verwart. Bloemlezing uit Nederlandse poëzie t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Katholieke Bijbelstichting.
2773: SCHELHAAS,MR.H. ET AL (RED.). - Boerderijen in Overijssel.
3860: SCHELHAAS, H. E.A. (RED.). - Het Overijsselse landschap. Landgoederen en landschappen in Overijssel.
10496: SCHELHAAS, MR. H. ET AL. (RDE.). - Musea en oudheidkamers in Overijssel.
1240: SCHELHAAS,MR.H.ET AL.(RED.). - Gevelstenen en opschriften in Overijssel.
1370: SCHELHAAS,H. ET AL (DIR). - Klederdrachten in Overijssel.
2638: SCHELHAAS,MR.H. - Het andere Overijssel.
5858: SCHELHAAS, MR. H. ET AL. (RDE.). - Steden en dorpen in Overijssel.
6790: SCHELHAAS, MR. H. ET AL. (RDE.). - Overijssel '75/'76. Monumenten in Overijssel
10559: SCHELHAAS,MR.H. ET AL (RED.). - Molens in Overijssel.
11109: SCHELLE, E. - Die winterharten Nadelhölzer Mitteleuropas.
6375: SCHELLENS,P.J. - Redelijke argumenten.
6730: SCHELLENS,P.J. ET AL. - Argument en tegenargument. Een inleiding in de analyse en beoordeling van betogende teksten.
3969: SCHELLING,DR.P. - Obadja. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
6409: SCHELTEMA, MR. F.G. - Wissel- en chequerecht.(Drie afleveringen). Afl. 1. Algemeen gedeelte. Afl. 2. Bijzonder gedeelte: Wissel en orderbriefje. Afl. 3. Bijzonder gedeelte: Cheque: Quitantie en Promesse aan Toonder.
9933: SCHELTEMA, J. - Anecdotes historique sur Pierre-le-Grand et sur ses voyages en Hollande et à Zaandam dans les années 1697 et 1717.
10106: SCHELVEN, DR. A.A. VAN. - Uit de strijd der geesten. Historische nasporingen.
189: SCHELVEN, A. VAN. - Tusschen bommen en roovers. Met de Nederlandsche Ambulance in Abyssinië.
504: SCHELVEN, PROF.DR. A.A. VAN. - Marnix van Sint Aldegonde.
7037: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd. 2e druk 1911.
2874: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Verdichtsel van zomerdagen. (korte verhalen).
2875: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden.
2879: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. (verhalen en poëzie).
8071: SCHENDEL, A. VAN. - De Hollandse schilderkunst, van Jeroen Bosch tot Renbrandt. Keuze van meesterwerken uit de Nederlandse Musea.
9484: SCHENDEL, A. VAN. - De schoone jacht en andere verhalen. Met houtsneden van Jan Poortnaar.
5708: SCHENK, DRA. M.G. - Met het volk voor het land. Een hulde aan H.M. Koningin Wilhelmina, die het Nederlandse volk gedurende een halve eeuw onvermoeibaar in de arbeid voorging.
3759: SCHENK, M.G. (SAMENST.) - Vrouwen van Nederland 1898-1948. De vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina.
6241: SCHENK, M.G., DRA. - Willem de Zwijger. Verliezer die overwon.
9089: SCHENK, DRA. M.G.(INL.). - Verantwoordinghe, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien. (Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven).
5188: SCHENK, DRA. M.G. ET AL. - De Koningin sprak - proclamaties en radio-toespraken van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940 - 1945.
11357: SCHENKE, L. - Waarom zijn jullie zo bang? De bedoeling van het Marcusevangelie.
3296: SCHENKLING, S. - Erklärung der wissenschaftlichen Käfernamen.
5714: SCHEP, DR. J.A.. - Geestesdoop en tongentaal. Een standpunt van de calvinisten getoetst aan de Heilige Schrift.
1662: SCHEPENS,L. - De Belgen in Groot-Brittanië 1940-1944. Feiten en getuigenissen.
3350: SCHEPS,J.H. - Kink in de kabel. Scheuring en polarisatie PvdA en DS'70.
11110: SCHEPS, J.H. - Rooms Recht of Nederlands Recht ? Uitgegeven vanwege het Komiteit van Verweer tegen de uitspraak van de Bosse Rechtbank.
1410: SCHERFT,TONNY. - Zijn tweede huid. Buiten de tijd. (Twee verhalen).
2119: SCHERMERHORN,PROF.IR.W. - Indonesië en Neerlands roeping.
10776: SCHEURLEER, D.F. (INL.). - Nederlandsche dansen der 16de eeuw voor vierhandig klavier bewerkt door Julius Röntgen. 1e Bundel. Uitgave XXV der vereeniging voor Noord-nederlandse muziekgeschiedenis.
8686: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaanz. De Ruyter 1607-1907.
5725: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN (UITG.). - Journaal van Mr. Justinus de Beyer, Heer van Hulzen over de jaren 1743-1767. (geheel in het Frans).
7376: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN. - Slavernij en Dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege Middeleeuwen.
5389: SCHIB, K. - Die Geschichte der Schweiz.
2821: SCHICK, J. - Der Reichstag zu Regensburg im Zeitalter des Baseler Friedens, 1792-1795.
10686: SCHIFFMACHER, H. ET AL. - Schiffmacher. Sex drugs & Rock-'n-Roll. Avontuur en sensatie bte land ter zee en in de lucht. Hoogte- en dieptepunten.
6243: SCHIFFRIN, D. - Approaches to discourse.
1607: SCHILDKAMP,J.B. (EINDRED.). - Bekijk het van beide kanten / Von beiden Seiten betrachten. Grafschaft Bentheim. Twente / Oost Salland.
9237: SCHILDKAMP, J.B., E.A.(RED.). - De kroniek van Johannes van Lochem, Prior te Albergen. 1520-1525. Vertaling en toelichting.
3250: SCHILFGAARDE, P. VAN. - Over de wijsgeerige verwondering.
38: SCHILFGAARDE, DR. P.VAN. - De Zielkunde van Aristoteles.
2795: SCHILLEMANS, S. ET AL. - Delft vroeger en nu.
2818: SCHILLER,H.TH. - Das kleine Halligbuch.
3072: SCHILLER, FRIEDRICH VON. - Die Jungfrau von Orleans.
3101: SCHILLER, FRIEDRICH VON. - Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel.
8640: SCHILLER, F. VON. - Schillers sämtliche Werke. In zwölf Bänden.
11468: SCHILLING, DOKTER. - Hoe bevrijd ik mij van mijne zenuwachtigheid. Kenteekenen, oorzaken en nieuwe raadgevingen, op geneeskundige gronden berustend, tot vlugge beoordeling en zelfgenezing.
2836: SCHILLING, H. - Weltgeschichte. Ereignisse und Daten von der Eiszeit bis Heute.
2528: SCHILLINGS, C.G. - Mit Blitzlicht und Büchse. Im Zauber des Eleléscho.
8405: SCHILP, D. - Dromen van de revolutie. Gesprekken met Joop van Tijn over stakingen, aardappeloproer, domela nieuwenhuis, troelstra en kloos, provo's van tien tot veertig jaar geleden.
10182: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw.
2339: SCHILSTRA, J.J. - Koekplanken.
9799: SCHILSTRA, J.J. - Wie water deert. Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland. 1544-1969.
1333: SCHILTMEIJER,J.R. - De gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
1099: SCHIMMEL, H. EN W. STEFFEN - De zuidelijke Veluwezoom. Van Gelderse Vallei tot IJssel.
3196: SCHIMPFKY, R. - Deutschlands wichtigste Giftgewächse in Wort und Bild, nebst einer Abhandlung über Pflanzengifte.
3293: SCHINDLER,DR.P. - Ein Entomologe wandert durch die Natur. 112 Leica-Bilder mit Text.
8978: SCHIPPERS, M. - Afrikaanse letterkunde.
352: SCHIRMACHER, E. - Stadtvorstellungen. Die Gestalt der mittelalterlichen Städte. Erhaltung und planendes Handeln.
487: SCHLATER, A. - Die Briefe des Petrus, Judas, Jakobus. Der Brief der Hebräer.
5953: SCHLATTER,A. - Briefe und Offenbarung des Johannes. Ausgelegt für Bibelleser.
852: SCHLATTER,A. - Die Apostel Geschichte. (Erläuterungen zum neuen Testament, 4]
855: SCHLATTER,A. - Das Evagelium nach Johannes.
631: SCHLEIERMACHER, F. - Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt
4794: SCHLEUCHER, K. (HRSG.). - Frühe Wege zum Herzen Afrikas. Deutsche unter anderen Völkern. 7 Biographien.
6347: SCHLIEBEN-LANGE, B. - Linguistische Pragmatik.
11363: SCHLIER, H. - De mensenzoon. Het passieverhaal volgens Marcus. Van exegese tot verkondiging.
7849: SCHLUCHTER, W. - Rationalismus der Weltbeherrschung. Studien zu Max Weber.
10603: SCHLÜTER, T. - Torsten Schlüter. Tulipamwe. Weimar, Berlin, Blois.
5955: SCHMID,J - Het evangelie volgens Lucas. (Het nieuwe testament met commentaar).
3042: SCHMID, PROF. JHR. DR. J.J. VON. - Het denken over staat en recht in de tegenwoorduge tijd.
3451: SCHMID, J.J. VON. - Wijsbegeerte van het recht.
4108: SCHMID, J.J. VON. - Inleiding in de logica.
6419: SCHMID, JHR. DR. J.J. VON. - Grote denkers over Staat en Recht (I). Van Plato tot Kant).
6420: SCHMID, JHR. DR. J.J. VON. - Het denken over Staat en Recht in de negentiende eeuw.
5716: SCHMID, JHR.DR.J.J.VON. - De rechtsgedachte van de historische school. (Handelingen van de vereeniging voor wijsbegeerte des rechts).
4032: SCHMIDT, B.(HRSG.). - Seminar: Zur Philosophie Ernst Blochs.
11460: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
2131: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
2255: SCHMIDT, C.W. - Deutsch-Österreich:Landschaft, Kunst und Kultur. Mit 262 photos, 8 tafeln, 2 Übersichtskarten.
2658: SCHMIDT CRANS,P.C. - Geschiedenis van Raalte.
3256: SCHMIDT, P.J. - Buitenlandse politiek van Nederland.
3465: SCHMIDT, V.M. - De luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding der Middeleeuwen.
5252: SCHMIDT, M. (BEARB.) - Epochen der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter.Herrscher.
5253: SCHMIDT, M. (BEARB.) - Epochen der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter.Wissenschaftler und Forscher.
5254: SCHMIDT, M. (BEARB.) - Epochen der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter.Dichter und bildende Künstler in Europa.
9940: SCHMIDT, W. E.A. - Geschichte der deutschen Sprache. Mit Texten und Übersetzungshilfen.
10936: SCHMITT, DR. E. - Konfuzius.
5504: SCHMITT,A. - "Verraad aan de ""Columbus""." Het lot van een Duitsch schip en zijn bemanning. Naar de aantekeningen van het lid der bemanning Paul Lebrenz.
10710: SCHNACK, F. - Das schöne Tier.
11158: SCHNACK, I. - Marburg. Bild einer alten Stadt. Impressionen und Profile.
3402: SCHNACK,F. - Das Leben der Schmetterlinge.
4800: SCHNEIDER,J.A. - Kinderfotografie. Hasselblad edition, in German.
1828: SCHNEIDER, DR.M. - De Nederlandse krant. Van 'nieuwstydinghe' tot dagbladconcentratie.
1853: SCHNEIDER, R. - Das Inselreich. Gesetz und Grösse der britischen Macht
255: SCHNEIDER, DR.M. - De Nederlandse krant. Van 'nieuwstydinghe' tot dagbladconcentratie.
3913: SCHNEIDER,R. - Pascal. Ausgewählt und eingeleitet von Reinhold Schneider.
4457: SCHNITLER, G. - De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders.
8227: SCHNITZER, DR.J. - Heeft Jezus het pausdom gesticht? Een historisch onderzoek.
11010: SCHOECK, H. - Die Soziologie und die Gesellschaften. Problemsicht und Problemlösung vom Beginn bis zur Gegenwart. [ORBIS ACADEMICUS - Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen].
9020: SCHOEMAN, P.J. - Hunters of the desert land.
6947: SCHOENDOERFFER, P. - Afscheid van een koning. Roman.
763: SCHOENICHEN,W. - Wege zum Naturschutz.
6590: SCHOEPS, J.H.(HRSG). - Zionismus - Texte zu seiner Entwicklung.
11105: SCHOEPS, J.H. (HRSG.). - Neues Lixikon des Judentums.
323: SCHOLBERG,H.C. - Concise Grammar of the Hindi Language.
77: SCHOLEM, G. - Kabbalah.
3326: SCHOLL, HANS UND SOPHIE. - Briefe und Aufzeignungen. Hrsgeg. von I. Jens.
6548: SCHOLTEN, MR.G.J. - De oorzaak van de verbintenis uit overeenkomst.
10440: SCHOLTEN, R. - Heeroom Osse van Beckum. Het levensverhaal van een legendarische dorpspastoor.
3452: SCHOLTEN, P. E.A. (RED.). - Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der NV Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle op 1 mei 1938.
8416: SCHOLTEN, H. - "Aspecten van het tijdschrift ""De Gemeenschap""."
9094: SCHOLTEN, MR. L.W.G. - Thorbecke en de vrijheid van onderwijs tot 1848.
9551: SCHOLTEN,L.W.G. ET AL. - De confessionelen. Ontstaan en ontwikkeling van hun politieke partijen.
6231: SCHOLTENS,A. ET AL. (RED.). - Gespreksanalyse. Uitgangspunten en methoden in gespreksanalytisch onderzoek.
10183: SCHOLTENS, H.J.J. - Uit het verleden van Midden-Kennemerland.
9613: SCHOLTENS, W.R. - Alle gekheid op een stokje. Kierkegaard als psycholoog.
8651: SCHOLTMEIJER, DR.H. - Woordenboek van de Overijsselse dialecten Aflevering 5, De wereld - B.
1679: SCHOLTZ, W. ET AL. - Boerderijen kijken in Winterswijk.
6334: SCHOLTZ, DRS. H.A. - Immortalia. Meesterwerken uit de wereldliteratuur. Sophocles, Ovidius, Erasmus, Molière,Bunyan, Defoe, Lessing, Hugo, Tolstoj, Dostojewski.
6222: SCHOMBERG, R.VAN. - Argumentatie in de context van een wetenschappelijke controverse. Een analyse van de discussie over de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.
5561: SCHONEVELD,DRS.A.J. - Christelijk geloof en gezond verstand.
6402: SCHÖNFELD,H. ET AL. - Sprache im sozialistischen Industriebetrieb.
306: SCHÖNFELD, DR. M. - Historische grammatica van het Nederlands.
3890: SCHOON,DR.S. - Geworteld in Israël., Gedachten over de verhouding tussen de kerk en het joodse volk.
7861: SCHOONBROOD, PROF.DR.C.A. (INL.). - Het absolute. Wijsgerige teksten.
5830: SCHOONHOVEN, G. VAN (SAMENST.). - De nieuwe kaaskop. Nederland en de Nederlanders in de jaren negentig.
4133: SCHOPENHAUER, A. - Urwille und Welterlösung. Ausgewählte Schriften.
4945: SCHOPENHAUER, A. - Aphorismen zur Lebensweisheit.
4946: SCHOPENHAUER, A. - Aphorismen zur Lebensweisheit.
10028: SCHOTEN, DR.W.J.A. - Zieners en profeten. De geschiedenis der natuurwetenschappen in 34 portretten.
8768: SCHOTS, MIK ET AL. - Tovenaars in Oranje. Een eigenzinnige visie op de meest magische spelers in het Oranje van toen en nu.
11017: SCHOU, H.J. - Religieusiteit en abnormaal zieleleven.
1428: SCHOUTEN,T. - Duistere zaken : infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd.
3091: SCHOUTEN, J.H. ET AL. - Aspecten van de romantiek. Zes lezingen.
6604: SCHOUTEN, M. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
675: SCHOUTEN, DRS.J. - Gouda.
6773: SCHOUTEN, T. - Lichaamsbuit. Gedwongen seks tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1604: SCHOUWINK, J.B. - De geestelijke waarde van de vrijmetselarij. Vrijmetselarij nog?...of juist nu?.
6129: SCHRAM, DR.P.L. - Hendrik Pierson. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
602: SCHRAUWERS, G.M. (SAMENST.). - Pedagogische platenatlas.
2580: SCHREGEL-ONSTEIN, F. - De Ganzepen. Het Levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
9299: SCHREINER, G. - Bezield bouwen.
1425: SCHRETLEN, MR. M.J. - Dirck Bouts. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 48 afbeeldingen).
833: SCHREUDER, F. - Hengelo (Gelderland) duizend jaar.
2415: SCHREUDER,W.H. - De wegenverkeerswet met de uitvoeringsvoorschriften.
11280: SCHREY, H.-H. ET AL (RED.) - Glaube und Handeln. Grundprobleme evangelicher Ethik. (Texte aus der evangelichen Ethik der Gegenwart.).
8156: SCHRIEKE,MR.J.J. - Bezet Nederland en het Haagsche landoorlogsreglement van 1907.
1338: SCHRIJNEN, DR.J. - Inleiding tot de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap. Vooral m.b.t. de klassieke en germaansche talen. Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer.
4144: SCHRIJNEN, DR.J. - Nederlandsche volkskunde. (Twee delen in 1 band, herdruk).
4324: SCHRIJNEN,DR.J. - Nederlandsche volkskunde [2 in 1].
6125: SCHRIJNEN, DR.J. - Handleiding bij de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap. Vooral m.b.t. de klassieke en germaansche talen. Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer.
10414: SCHRIJVER, J. - Leerboek der Graphologie
10750: SCHRIJVER, E. - Antiek en modern.
2909: SCHRIJVER,DR.J. - Kinderschrift als hulpmiddel bij opvoeding en beroepskeuze.
772: SCHRIJVER, H. - Onze eigen taal. Handboek van de taalclub. Naar de schriften van Marie Servaes samengesteld.
853: SCHRIJVER, E. - Glas en kristal. Deel 1 en 2.
9772: SCHRIJVER, A. - Beknopt overzicht van de provinciale waterstaat in Friesland. Aangevuld met korte aanteekeningen over den Frieschen waterstaat.
3747: SCHRIKS, DRS. C.F.J. - Zorg om het stadsbeeld. Drieluik, uitgegeven t.g.v.het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting Wijnhuisfonds Zutphen, over de thema's De stad en het monument (een beschouwing), Het recht in de monumentenzorg (een overzicht) en De monumentenzorg in Zutphen (een inventarisatie
10526: SCHRÖDER, H. (HRSG.). - Die Frau ist frei geboren. Texte zur Frauenemanzipation. Band 1. 1789 bis 1870.
2828: SCHRÖDER,P.H. - Hugo van de Denekamp.
6676: SCHRÖDER, DR. P.H. - De huwelijksmakelaar van Europa. Een reeks historische portretten.
9079: SCHRÖEDER,DR.J.A. - Apollo en Dionysus. Schetsen uit het geestesleven der klassieke oudheid.
8399: SCHROTEN, J. - Spaans - Nederlands woordenboek.
4799: SCHUBART, W. - Papyri Graecae Berolensis.
10699: SCHUBE, TH., G. HIERONYMUS. - Ergänzungsheft zum 68.Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. 2 Beiträge. Schube: Zur Geschichte der schlesischen Floren-Erforschung bis zum Beginn des siebzehnten Jahrhunderts. G. Hieronymus: Beiträge zur Kentniss der europäischen Zoocidien und der Verbreitung derselben.
5560: SCHÜDDEKOPF, E.-O. - Herrliche Kaiserzeit. Deutschland 1871-1914. Mit 500 Bilddokumenten.
4481: SCHUG, A. - Friedrich Karl Ströher 1876-1925.
3859: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen.
8788: SCHUKKING, W.H. - De oude vestingwerken van Nederland.
11124: SCHÜLE, P. - Een Padvinder.
9611: SCHULTE NORDHOLT, H. - Het dagelijks leven in Indië 1937-1947. Brieven van O. Schulte Nordholt-Zielhuis.
1959: SCHULTE, A.G. - Nederlandse monumenten Overijssel, Gelderland, Utrecht
11420: SCHULTE, DRS A.G. - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
11300: SCHULTE, N. - De ethiek van verlichting. Groei en vervulling door het Transcendente Meditatie programma
1993: SCHULTE NOORDHOLT,PROF.DR.J.W. - 1945-1985. Herdenkingsrede op 3 mei 1985 te Zwolle, t.g.v. de herdenking van de bevrijding van ons Koninkrijk veertig jaar geleden van de Duitse en Japanse bezetting.
4534: SCHULTE NORDHOLT, N. - Indonesië. (Uitg. Kon. Inst. V.d. tropen, NOVIB, NCOS).
6444: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Een tuin in het water. Reizen in Engeland.
7855: SCHULTE NOORDHOLT,J.W. - Amerika. Spiegel en vergrootglas van het westen.
7859: SCHULTE, A.G. ET AL.(RED.) - Monumenten en oorlogstijd. Jaarboek monumentenzorg 1995.
9530: SCHULTEN,DR.J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis - Hondervijfentwintig jaar KVEO.
3684: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands.
7615: SCHULTINK, J.W. - Op de pointes.
3237: SCHÜLTZ, H.J. - Politiek voor niet politici.
3718: SCHULTZ, H.J. (HRSG). - Tendenzen der Theologie im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte in Porträts.
6320: SCHULZ VON THUN, F. - "Miteinander reden. 1. Störungen und Klärungen. 2. Stile, Wert und Persönlichkeitsentwicklung. 3. Das ""innere Team"" und Situatioinsgerechte Kommunikation."
565: SCHULZ, G. - Revolutionen und Friedensschlüsse 1917-1920.
8461: SCHULZ,U.(HG.). - Die Deutsche Arbeiterbewegung 1848-1919 in Augenzeugenberichten.
9049: SCHULZ, C. - Met Hagenbeck naar de wildernis. Het vangen van groot wild in de oerwouden en steppen van Afrika.
2742: SCHULZE, M.(RED.). - Spiel- und Sportplatz Anlagen. Bau von Turnhallen, schwimmbädern, Bootshausen.
4021: SCHUMAN, N.A. - Al deze woorden...Over het evangelie van Mattheüs.
4524: SCHUMAN, N.A. - Messiaans en menselijk. Notities bij de boeken Samuël.
11339: SCHUMAN, N.A. - Getuigen van tegenspraak. Profetie uit de mond van Amos en Jesaja.
6711: SCHUMANN,O.(HS.). - Grundlagen und Techniken der Schreibkunst. Handbuch für Schriftsteller, Pädagogen, Germanisten, Redakteure und angehende Autoren.
10630: SCHUMANN, PROF.DR.K. - Praktikum für morphologische und systematische Botanik. Hilfsbuch bei praktischen Uebungen und Anleitng zu selbständigen Studien in der Morphologie und Systematik der Pflanzenwelt
10826: SCHUMANN, R. - Fantasiestücke. Op. 12.
10828: SCHUMANN, R. - Kreisleriana Op. 16.
10829: SCHUMANN, R. - "Albumblätter 20 Klavierstücke Opus 124; Bunte Blätter 14 Stücke Opus 99; Arabeske Opus 18; Blumenstück Opus 19; Waldscenen 9 Clavierstücke Opus 42; Drei Romanzen Opus 28."
5167: SCHURING, H. ET AL. - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude Schoolplaten.
5011: SCHUT, B. - In het voetspoor van Staring.
9168: SCHUTTE, G.J. E.A. - Marken, een geschiedenis van een eiland.
2277: SCHUTTE,MR.O. - Het album promotorum van de Academie te Harderwijk.
3329: SCHÜTTE, O.F.(HERAUSG.) - Deutschlands U-Boote-der Schrecken Englands. Ein Bildwerk von der deutschen U-Boot-Waffe.
8001: SCHUTTER, F. DE. - Het verhaal van de Nederlandse literatuur. Verlichting, Romantiek, Naturalisme, Multatuli en Gezele.
46: SCHUURMAN, A.M. VAN. - Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor wewtenschap.
5627: SCHUURMANS STEKHOVEN, J. - Het fragment van Muratori.
1361: SCHUURSMA, DRS. R.L. (VOORZ.RED.). - 14-18. De eerste wereldoorlog. 80 losse uitgaven. Leverbaar de nrs. 19,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,90.
6006: SCHUURSMA,DR.J.A ET AL. - Vormleer voor Homerus en Herodotus.
8851: SCHUYLER, G.S. - Er zijn nog slaven.
6280: SCHWABE,J. (HRSG.). - Symbolon. Jahrbuch für Symbolforschung, Band 4.
3270: SCHWAN, K. - De arabische Nationalismus in Vergangenheit und Gegenwart.
9304: SCHWARTZ, M. - Holland schept ruimte. Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling EXPO 2000 te Hannover.
9117: SCHWARZKOPF, GENERAAL H.NORMAN. - Er is geen held voor nodig - autobiografie.
10001: SCHWEITZER, DR. A. - Een hospitaal in het oerwoud (foto's van Dr. Anna Wildikann).
10779: SCHWEIZER,W.F. - Zur Geschichte der Textilindustrie im Euregio-Gebiet.
10184: SCHWENCKE, J. - Den Haag in grootvaders tijd
2616: SCOTT THOMSON, G. - Catherine and the expansion of Russia.
3501: SCOTT-CLARK, C. ET AL. - The Amber room. The fate of the world's greatest lost treasure.
4205: SCOTT, SIR.W. - The lady of the lake.
4441: SCOTT, SIR WALTER. - The Heart of Midlothian.
7878: SCRUTON, R. - From Descartes to Wittgenstein. A short history of modern philosophy.
6785: SCRUTTON,H. - The royal house of Stewart.
3189: SCURRE,WOLFDIETRICH. - Vriendschap met Adam en vijf andere vertellingen.
5705: SEAGRAVE, G.S. - Burma surgeon.
30: SEAMAN, L.C.B. - From Vienna to Versailles.
6260: SEARL,J.R. - Taalhandelingen. Een taalfilosofisch essay.
6587: SEARLE,J.R. - Speech acts : an essay in the philosophy of language.
726: SEBA,A. - Shells and corals.
6245: SEBUS, J.H. - De Erfgooiers en hun Gemeenschappelijk Bezit (tot 1568).
7022: SEDOC-DAHLBERG, B.N. - Surinaamse Studenten in Nederland. Een onderzoek rond de problematiek van de toekomstige intellektuele kadervorming in Suriname.
4689: SÉE, H. - Ontstaan en ontwikkeling van het moderne kapitalisme.
3493: SEELEN, A. - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype.
8644: SEELEY, SIR. J.R. - Grooter-Brittannië (The expansion of England). Zestien voordrachten over de wording van het Britse wereldrijk in de 18e en 19e eeuw.
1256: SEGERS, C.O. - Donner et retenir ne vaut. Art. 1703-1710 B.W.
3036: SEGHERS, ANNA. - Het echte blauw.
4605: SÉGUR, L.R. GRAAF DE. - Algemene geschiedenis deel 17: Geschiedenis van het Neder-Keizerrijk.
4606: SÉGUR, L.R. GRAAF DE. - Algemene geschiedenis deel 5: Geschiedenis van het Neder-Keizerrijk.
1629: SEIDEL,G. - De ontkenning van de Holocaust. Antisemitisme, racisme en Nieuw Rechts.
7069: SEIDLITZ, W. VON. - Leonardo da Vinci. Der Wendepunkt der Renaissance.
4062: SEIFERTH, W. - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
4947: SEIFFERT, H.W. - Untersuchungen zur Methode der Herausgabe deytscher Texte.
1829: SEIGNOBOS, CH. - De middeleeuwen. Bewerkt door dr. Jan Romein.
2040: SEINEN,S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld.
2013: SELHUS, PROF. W. - Toch zijn ze er geweest. Kosmonautica ... op het wetenschappelijke af.
5984: SELIGMAN, DR.S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. (Nachdruck der Ausgabe 1921. Über den bösen Blick).
4167: SELLER, F.J.B.ET AL. (RED.). - 75 jaar Veritas.
8847: SELLIN, DR. E. - Kommentar zum Alten Testament. Band 12, Das Zwölfprophenbuch.Erste Hälfte: Hosea-Micha.
10584: SELMS, PROF.DR. A. VAN. - God en de mensen.
11084: SELMS, DR. A. VAN. - God en de menschen.
11432: SEMJONOW, DR. J. - De rijkdommen der aarde. Over het huishouden der mensheid. Economische aardrijkskunde voor iedereen.
2617: SEMON, R. - Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Reiseerlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers in Australien, Neu-Guinea und den Molukken.
10153: SEN, MALA - De bandietenkoningin. Het ware leven van Phoolan Devi.
278: SENDAK, M. - Notes on books & pictures.
3600: SENDEN, L. - De orde in de natuur.
10475: SENEFELDER, A. - Het wezen van den steendruk.
6156: SENGHAAS,D. - Abschreckung und Frieden. Studien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit.
806: SERENY,G. - Albert Speer: his battle with truth.
10613: SEROCKI, J. (RED.). - Janusz Akermann.
4634: SETHE, P. - Keerpunten in de wereldgeschiedenis. Van Karel V tot Kennedy.
8204: SETHE, DR. P. - Geschiedenis van Rusland.
4682: SETON-WATSON, H. - The New Imperialism.
8200: SETON-WATSON, H. - From Lenin to Khrushchev. The history of world communism.
8223: SETON-WATSON, H. - The decline of Imperial Russia 1855-1914.
10753: SEVENSMA, W.S. - Wandtapijten.
196: SEVENSMA, DR. T.P. - Nederlandsche helden der wetenschap. Levensschetsen van negen Nobelprijswinnaars. Hoogtepunten van wetenschappelijken arbeid in Nederland.
848: SEVENSMA, W.S. - Wandtapijten.
4537: SEVENSTER, DR.J.N. - Rome en de vrije bijbel.
5946: SEVENSTER, DR.J.N. - Leven en dood in de evangeliën.
10764: SEVERIN, J. - Vercingétorix.
9993: SEVERIN, T. - Afrikaans avontuur. Vier eeuwen ontdekkingsreizen.
9994: SEVERIN, T. - Afrikaans avontuur. Vier eeuwen ontdekkingsreizen.
4902: SEYDEWITZ,M. - Stalin oder Trotzki. Die UdSSR und der Trotzkismus. Eine zeitgeschichtliche Untersuchung.
7847: SEYFARTH, C. U.A. (HRSG.) - Seminar: Religion und gesellschafliche Entwicklung. Stdien zur Protestantismus-Kapitalismus-These Max Webers.
2527: SHACKLETON, E. - Mijn Zuidpool-tocht. Het verhaal van mijn expeditie naar het Zuidpoolgebied.
7828: SHAH, IDRIES. - The commanding Self.
4644: SHAHAR, S. - Tussen ideaal en werkelijkheid. Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
6774: SHAKESPEARE, W. - Kaufmann von Venedig(tr. K.Simrock), Coriolan (tr.H.Viehoff), Wie es euch gefällt (tr.F.Dingelstedt), Ende gut alles gut (tr.K.Simrock), Was ihr wollt(Tr.F. Dingelstedt)
6752: SHAKESPEARE, W. - Antonius und Cleopatra. (german translation by Karl Simrock). + Julius Caesar (tr.H. Viehoff) and Troilus und Cressida (tr. K.Simrock)
6753: SHAKESPEARE, W. - König Heinrich der Achte (german translation by Karl Simrock). + Pericles(tr.K.Simrock) and Titus Andronicus (tr. H. Viehoff).
6755: SHAKESPEARE, W. - König Richard der Zweite (german translation by Heinrich Viehoff). + Richard der Dritte(tr.W.Jordan).
10185: SHAKESPEARE, W. - The Kingsway Shakespeare. The complete dramatic and poetic works with portrait and fourteen plates in colour. General introduction biography and an introduction to each play by Frederick D. Losey. The illustrations are by Sir Frank Dicksee, Arthur Rackham, Frank Brangwyn, Dudley Hardy, Elizabeth Brickdale and other eminent artists.
6106: SHANINA,N. - Victor Vasnetsov. (Very well illustrated, with extensive text in English).
6127: SHARP, GENE. - Macht en strijd. Theorie en praktijk van geweldloze actie.
10762: SHAW, BERNARD. - The sanity of Art: an Exposure of trhe current nonsense about artists being degenerate.
9210: SHELLEY, PERCY BYSSHE. - Prometheus ontboeid. Een lyrisch drama in vier bedrijven.
5667: SHEPHERD, B. - Wij zijn de Beatles. De eerste volledige biografie met talrijke oto's en tekeningen.
6100: SHERMAN, CINDY. - New York Photographien Ausstellung 9.7.-21.8.1994.
11098: SHINN, R.L. (ED.). - Faith and science in an unjust world. Report of the World Council of Churches' Conference on Faith, Science and the Future. M.I.T. Cambridge, USA, 12-24 july 1979. Volume 1. Plenary presentations. 2.Reports and recommendations.
3011: SHIRER, W.L. - The rise and fall of the Third reich. A history of Nazi Germany.
11260: SHORTER, E. - Geschiedenis van het vrouwelijk lichaam.
5686: SHOTTON, P. ET AL. - John Lennon. In my life.
4783: SHRINER, C.A. - "Wit, Wisdom and Foibles of the Great; Together with Numerous Anecdotes Illustrative of the Characters of People and Their Rulers."
6984: SHTEMENKO, S.M. - The Soviet General Staff at war, 1941-1945.
2539: SHUKMAN, H. - Sons of the moon. A journey in the Andes.
428: SHULL, A.F. - Evolution.
58: SHULMAN, S. - Dromen en nachtmerries.
2637: SICKINGHE, P.F.O.R. - Orange & Oranje.
7616: SIDNEEL, M. - Dances of Death. The Group Theatre of london in the Thirties.
10186: SIEGEL, H. - "Die beiden Denkmäler des Österreichischen Landesrechts und ihre Entstehung(1860; 25 S.).-Das Güterrecht der Ehegatten im Stiftslande Salzburg(1882; 36 S.).-Die rechtliche Stellung der Dienstmannen in Oesterreich im 12. und 13. Jahrhundert(1883; 54 S.)." "-Das pflichtmässige Rügen auf den Jahrdingen und sein Verfahren(1891; 58 S.).-Das erzwungene Versprechen und seine Behandlung im deutschen Rechtsleben(1892; 28 S.).-Die deutschen Rechtsbücher und die Kaiser Karls-Sage(1899; 34 S.)"
8602: SIEGFRIED,A. - Volkskarakters.
2200: SIEM FAT, P.V. - Biba Willem Sassen. De procureer-generaal mr. W.K.C. Sassen Jz.(1870-1871). Curaçaos rechtsleven in de 19e eeuw.
473: SIEMELINK, T.H. - Geschiedenis van de stad Workum.
5664: SIEP, L. (HRSG.]. - Ethik als Anspruch an die Wissenschaft, oderP: Ethik in der Wissenschaft.
5831: SIERKSMA, P. (EINDRED.). - Ruimte voor revisie. Het koloniale verleden in België en Nederland.
3410: SIERSMA,FOKKE. - Schoonheid als eigenbelang. Essays.
4931: SIGMOND, J.P. ET AL. - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
5432: SIJES,DR.B.A. - Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945.
10437: SIJES, B.A. ET AL. - Anton Pannekoek, herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen.
10527: SIJS, N. VAN DER (HERTALER). - Het versierde woord. De 'Epitheta' of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620.
7534: SIKKEMA, M. - Swart en Wyt.
10177: SIKKEN, DR. W. - Tropendominee.
7743: SILCHER, F. U.A. - Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch. (811 Liedtexte).
3347: SILONE, IGNAZIO. - Simplicio. 2 novellen. Geautoriseerde vertaling van Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
2789: SILONE,IGNAZIO. - Fonta Mara.
2794: SILONE,IGNAZIO. - Het zaad onder de sneeuw.
2799: SILONE,IGNAZIO. - Brood en wijn.
2806: SILONE,IGNAZIO. - Brood en wijn.
2641: SILVA TAROUCA,E.GRAF. - Freiland-Nadelhölzer. Anzucht, Pflege und Verwendung alleer bekanten in Mitteleuropa im freien kulturfähigen Nadelhölzer.
5982: SIMCOX, JOHN V., ET AL. - Is the Roman Catholic Church a Secret Society ? A Correspondence with the late Cardinal Hinsley & Others About Parental Rights.
7848: SIMMEL, G. - Das individuelle Gesetz. Philosophische Exkurse.
3249: SIMMONS, S. (ED.). - The military horse. A story of equestrian warriors.
2829: SIMON,I. - Hamaland-Museum Vreden. Kulturgeschichtliche Zeugnisse aus Stadt und Land.
389: SIMON, M. - De Joodse sekten ten tijde van Jezus.
6019: SIMON, G.T. - The Big Bands. With a Foreword by Frank Sinatra.
3048: SIMONS, W.J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken.
6418: SIMONS, PROF.MR.D. - Leerboek van het Nederlandsche strafrecht.
2900: SIMONS,D. - Bestuur en bestuurden. Enige voorwaarden voor het accepteren van het bestuur door de bestuurden.
8702: SIMONS, W.J. (SAMENST.). - Als Adolf dat eens wist .....
5769: SIMROCK, K.(TRANSL.). - Das Nibelungenlied.
4559: SIMS, J. - Bruggehoofd Arnhem.
10187: SINGELENBERG, P. - H.P. Berlage
4128: SINGELS, N.J. - Een tweede twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus, vertaald en van aanteekeningen voorzien door Dr. N.J. Singels. [Uitgegeven door de maatschappij voor goed en goedkope lectuur.]
3239: SINNER, LOUIS. - De wortels van de Nederlandse politiek. De 42 politieke partijen sinds 1848.
8789: SINNINGHE, J.R.W. - Over Volkskunst.
1307: SINNINGHE, J.R.W. - Rond de hofvijver.
1687: SINNINGHE,J.R.W. - Geldersch sagenboek.
8671: SINNINGHE, J.R.W. - Over volkskunst.
9524: SINNINGHE, J.R.W. - Over volkskunst. Grepen uit volkskunst, ambachtskunst en huisvlijt.
4572: SIPMA, DR.P. - De eerste Emsinger Codex.
2144: SIR GALAHAD - Idiotenführer durch die russische Literatur.
8098: SIRE, P. - Hanswyck ende het wonderdadigh beeldt van de alder-heylighste maget ende moeder Godts Maria. Eertyds buyten, nu binnen Mechelen voorgestelt.
4029: SIRKS, PROF. G.J. - Spoorzoeken in het Nieuwe Testament.
5773: SITWELL, S. - British architects and craftsmen. A survey of taste , design, and style during three centuries 1600-1830. With 200 illustrations, from photographs, prints and drawings.
6443: SITWELL, E. - Vreemde portretten. Een levendig panopticum van prettig gestoorde Engelsen.
6594: SITWELL, S. - The Netherlands. A study of some aspects of art, costume and social life.
4994: SITWELL,S. - Gothic Europe.
10678: SIZOO, H. - Lassche.
9896: SIZOO, PROF.DR. A. - Christenen in de antieke wereld.
3898: SIZOO,PROF.DR.A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
6581: SJAHRAZAD. - Indonesische overpeinzingen.
4782: SKEAT, W.W. - Specimens of English Literature from the 'ploughmans crede' to the 'shepheardes calendar', 1394-1579.
2610: SKEAT, W.W. - A concise etymological dictionary of the English language.
1253: SKELTON,R.A. - Decorative printed maps of the 15th tot 18th centuries. A revised edition of Old decorative maps and charts by A.L.Humphreys.
9642: SLAGER, K., E.A. - Vissers verhalen over hun leven in de delta.
10969: SLAGMAN, AREND. - Vagantenbiecht.
11060: SLAGMAN, AREND. - Vagantenbiecht.
4821: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
11036: SLAVENBURG, J. ET AL. - Nag Hammadi geschriften I+II. Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse Codex. Deel I: Jezus van Nazareth en Hermes Trismegistos. Deel II: Het drievoudige beginsel van de gnosis.
2667: SLECHTE,C.H. ET AL (RED.). - De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland.
4395: SLEE, J.C. VAN. - Adriaan Florisz. Van Utrecht, de eenigste Nederlandsche Paus.
5122: SLEEN, W.G.N. VAN DER. - Zuid-Afrika.Met 28 foto's.
5257: SLEEN, DR. W.G.N. VAN DER. - Vier maanden kamperen in den Himalaja.
1833: SLEEUWITS, E. ET AL. - Roots in Twente. Twintig bekende Nederlanders over hun geboortegrond.
10607: SLICHER VAN BATH, PROF.DR.B.H., ET AL.(RED.). - Geschiedenis van Overijssel.
548: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis.
10457: SLIGGERS, B. - Het schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
10667: SLIGGERS, B.C. ET AL.(RED.). - Op het Strand gesmeten. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust.
6214: SLIGGERS, B. (BEW.). - Dagelijkckse aentekeningen van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournalen van een Haarlems schilder, 1652-1655.
9973: SLIGGERS JR, B. - Meerminnen en meermannen van Duinkerke tot Sylt.
475: SLIGTER, J.(ED.). - Ton de Leeuw.
3699: SLIJPER,H.J. - Figuur tekenen. De anatomie. De ongeklede figuur. De geklede figuur.
10: SLOBBE, A. VAN. - Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland.
2475: SLOERICKE,DR.K. - Sorscherfahrt in Seindesland.
3714: SLOET, MR.J.J.S BARON VAN, ET AL. (RED.). - Register op de leenaktenboeken van het Vortstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Leenen buiten Gelderland (uitheemsche leenen) (los deel).
10712: SLOFF, J.G. ET AL. - Het fluviatiele district in Nederland en zijn flora. (Overdruk uit het Nederlands Kruidkundig Archief Deel 48, 1938).
8938: SLOOT, H. VAN DER. - Een omgeving blij en licht van kleur. De stadsontwikkeling van Schiedam 1949-1989.
707: SLOOTMANS, C.J.F. - Bergen op Zoom, de stad der Markiezen.
936: SLOOTMANS, C.J.F. - Jan Metten Lippen, zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen-op-Zoomse heeren van Glymes.
10797: SLOTEMAKER DE BRUINE,DR.J.R. - Christelijk-sociale studiën. Deel lll. Vakbeweging en levensbeschouwing.
6353: SLOTEMAKER DE BRUINE, MR. G.H. - Het apparaat der Rijksoverheid. Opmerkingen en suggesties.
8372: SLOTEMAKER DE BRUINE,DR.J.R. - Christelijk-sociale studiën. Deel IV. Vakbeweging in Nederland en Nederlandsch-Indië
8229: SLUIMERS, L.E.L. - "De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks ""Cauchemar des coalitions""."
4299: SLUIS, P.A. VAN DER. - Cultuurtechnische ontwikkelingen in de Friese Wouden na 1918.
5493: SLUIS, J.W. VAN DER. - Augustinus in de praktijk van zijn onderwijs.
5922: SMALBRUGGE-HACK,C. - Feminisme voor vrouwen en mannen : positieve en negatieve aspecten van feminisme in maatschappij, kerk en theologie.
1028: SMALHOUT,PROF.DR.B. - Het AZU gezien. Een foto-impressie cvan het academisch Ziekenhuis Utrecht an de Catharijnesingel.
6195: SMEDTS, M. ET AL. - De lange nacht.
8856: SMEENK, C. ET AL. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
6144: SMELIK,DR.E.L. - Vrije postille.
6132: SMELIK,DR.E.L. - Ongevraagde postille.
10787: SMELIK, DR. E.L. - De ethiek in de verkondiging.
6134: SMELIK,DR.E.L. - Overjarige postille.
6131: SMELIK,DR.E.L. - Gevraagde postille.
10788: SMELIK, DR. E.L. ET AL. - Ethiek van het verkeer.
498: SMELIK, E.L. - De wegen der kerk. De brieven aan Timotheus, Titus en Filemon. (Deel X van de prediking van het Nieuwe Testament).
500: SMELIK, E.L. - De brief van Jakobus. De stiefapostel.
872: SMELIK,DR.E.L. - De weg van het woord. Het evangelie naar Johannes.
3852: SMELIK, DR.K.A.D. - Hagar & Sara. De verhouding tussen Jodendom en Christendom in de eerste eeuwen.
8929: SMET, DR. P.A.G.M. DE. - Snuiven en Lavementen in Indiaanse rituelen. Ongebruikelijke wegen naar een andere wereld.
2227: SMID, J. EN J.W.MATTHIJSEN. - Plattelands-verarming. Wordt het platteland uitgebuit door de hooge stedelijke en industrie-loonen? Discussie pro en contra.
3967: SMINK, DRS.G.J. - Romeinen. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
10115: SMIT,DR.W.A.P. (UITG. EN AANT.). - Jacobus Revius. Over-Ysselsche Sangen en Dichten. Overige gedichten (Los deel).
10490: SMIT-MULLER, R.H. - Kunstgalerij Lenten 40 jaar 1962-2002.
10971: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
11275: SMIT, J. - Speelruimte. Een structurele lezing van het evangelie.
16: SMIT, C - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof. Dr. W. Schermerhorn
2067: SMIT,J. ET AL. - Oorlog met de tekenpen. Verzet van jongeren in het Gooi, 1940-'45. Tentoonstellingsuitgave.
2419: SMIT, C.G. - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door Hans Bontemantel.
4501: SMIT, C. - De dekolonisatie van Indonesië.
469: SMIT, C. - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag ... als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946- 7 oktober 1947.
4919: SMIT, DR.. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens'Batava tempe, 't Costelick Mal en de Uytlandighe herder.
5212: SMIT, DR. J. - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens.
628: SMIT,J. & T. - Ballroom-dancing.
6954: SMIT, H. - Ondernemingsleven in Nederlands Indië (1929-1942), Burger geïnterneerd (1942-1946), Sentmental journey Indonesië (1977).
6209: SMITH,F. ET AL. - "The Genesis of Language: A Psycholinguistic Approach. Proceedings of a Conference on ""Language Development in Children"" sponsored by the National (USA) Institute of Child Health and Human Development..."
1847: SMITH, E. E.A. - English Parish Churches
3336: SMITH, A.L. - Die vermisste Million. Zum schicksal deutscher Krieggefangener nach dem Zweiten Weltkrieg.
3444: SMITH, B.F. - Heinrich Himmler 1900-1926. Sein Weg in den deutschen Fascismus.
6445: SMITH, A. - Dictionary of City of London street names.
6480: SMITH, L.B. - Zwielicht einer Zeitenwende. Königin Elisabeth und ihre Epoche.
8666: SMITH, B. - Vanuit een ander perspectief. De politieke keuze van de Wereldraad van Kerken.
3879: SMITMANS, A. ET AL. - Het onze vader in de prediking. (Van exegese tot verkondiging, 5.
1336: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de gemeente Nuenen c.a.
2219: SMITS,IR.M.B. - De landbouw in de Nederlandsche gemeenschap.
6036: SMITS, W.A.H.M. - Spectrum van het verleden. 100 jaar Enschedese ziekenhuizen.
7966: SMITS VAN WAESBERGHE, F.A.M.J. - Onderzoekingen over microben-amylasen.
9335: SMITS, W.A.H.M. - Spectrum van het verleden. 100 jaar Enschedese ziekenhuizen.
3089: SMITSKAMP, DR. H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
9158: SMITSKAMP, H. - Groen van Prinsterer als historicus.
6892: SMITTENBERG,J.C.(RED.). - Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen
2618: SMITTENBERG, J.H. ET AL. - Integraal structuurplan noorden des lands.Regionaal milieu-onderzoek. Algemeen deel: uitgangspunten en methodiek.
8674: SMUTS, F. - Die etiek van Seneca. 'n Onderzoek na die verhouding van Seneca tot die Oud-Stoa en die Middel-Stoa ten opsigte van sy etiek.
5228: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel 1: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900.
2069: SNELLER,DR.Z.W.(RED.). - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
7863: SNETHLAGE, DR. J.L. - Kant.
8662: SNIJDERS, DR. L.A. - Jesaja deel 1. De prediking van het Oude Testament.
3682: SNIJDERS, W.G.F. - Wereldgeschiedenis in één lesuur.
3025: SOELASTRI. - Saparmi. 'n Film uit Midden-Java. (Fictie).
2402: SOEROTO, RADEN MAS. - Nederland-Indonesië. Van overheersching naar zelfregeering.
6068: SOEROTO, N. - Goden, mensen, dieren. (Fictie).
5851: SOETENDORP, DR.J. - De wereld van het optimisme. Het jodendom in wezen en verschijning.
4704: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap. Dl. 1. 135-1250. Dl.2. 1250-1700.
1741: SÖHN, G. - Kleine Kaffee-Kunde.
4135: SOLÀ, M. DE. - Progettare città. Designing cities.
8517: SOLDAAT, R. - De Berkel 25 jaar. Jubileumuitgave tgv het 25-jarig bestaan van Confectiefabriek De Berkel B.V. te Borculo.
7768: SÖLLE, D. ET AL. - De hemel aarden. Een ecofeministische benadering van de bijbel.
2915: SOMERVELL, D.C. - English thought in the nineteenth century.
9037: SONNAVILLE, W.H. DE. - Het sterken van verschillende soorten garens.
8864: SONNEMANN, DR. TH. - Die Frau in der Landesverteidigung.
6275: SONNLEITNER, A.TH. - Die Hohlenkinder Im Steinhaus.
2750: SOPHOCLES. - Electra and other plays.
3074: SORM,THEODOR. - Der Schimmelreiter.
5611: SORMANI, DR.P.V. - Herodotus (boek I-IV), met aanteekeningen in een apart deel.
2802: SOROKIN,P.A. - De crisis onzer eeuw.
4908: SÖTEMANN,A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
10966: SÖTEMANN,GUUS. - Over het lezen van Kafka.
1734: SÖTEMANN, DR. A.L. - De structuur van Max Havelaar (2 delen).
1122: SOUDIJN,KAREL. - Op reis. (Poëzie).
1102: SOULE,R. - A Dictionary of English Synonyms & Synonymous Expressions: Designed as a Guide to Apt and Varied Diction. New edition, revised and enlarged bij A.D.Sheffield.
8193: SOUVARINE, B. - Stalin en het Bolsjewisme. (Vert. E. du Perron).
7548: SPADA, J. - Barbare Streisand, haar leven.
3661: SPAHN, M. - Der grosse Kurfürst. Die Wiedergeburt Deutschlands im 17. Jahrhundert.
2847: SPAINK, K. - Het strafbare lichaam. De orenmaffia, kwaksdenken en het placebo-effect.
1891: SPANHAAK,G.ET AL. - De ambtseed getrouw. Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester.
8375: SPANINKS, K. - Briefsnippers in de kali. (Roman).
9457: SPANJER, R. ET AL. - Zur Arbeit gezwungen, Zwangsarbeid in Deutschland 1940-1945.
5437: SPANN, O. - Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgeschichtlicher Grundlage. Mit einem Anhang: Wie studiert man Volkswirtschaftslehre?
4587: SPANN, O. - Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgeschichtlicher Grundlage. Mit einem Anhang: Wie studiert man Volkswirtschaftslehre?
3577: SPARKS, J. ET AL. - Uilen. Natuurlike en onnatuurlijke historie.
4080: SPECTOR, R.D. - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' War.
3443: SPEER, A. - Spandauer Tagebücher.
734: SPEISER, W. U.A. - Chinesische Kunst. Malerei, Kalligraphie, Steinabreibungen,Holzschnitte.
6713: SPEK, E.VAN DER. - Schrijven met perspectief. Structuuradviezen voor schrijvers.
2797: SPEK, J. VAN DER. - Om niet te vergeten. De Tweede Wereldoorlog herdacht in Amersfoort.
3821: SPENCE, J. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa 1722-1726.
5676: SPENCER, W.F. - Das war John Lennon. Alles über ihn und die Beatles.
3809: SPENSER, E. - The shepheards calendar. The original edition of 1579 in photpgraphic facsimile, with an introduction by H. Oskar Sommer, Ph.D.
3106: SPERLING, J. ET AL (RED.). - Kopfüber Claus Bach. Fotografie. Ausstellungskatalog.
1098: SPERNA WIELAND, J. - Filosofische theologie. W.N.A. Klever, A.W.J. Houtepen, H. Kimmerle, C.W. Mönnich, A.J. Nijk, J.M.M. de Valk, G.A. van de Wal.
11311: SPERNA WEILAND,DR.J. - Voortgezette Oriëntatie, Nieuwe wegen in de theologie.
8989: SPERNA WEILAND, DR. J. - Romeins schetsboek: over de metamorfose van het geloven.
3186: SPIGT,P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
3425: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland. Met bijdragen van F.L. Bastet, Arthur Lehning, J.J. Oversteegen, Harry G.M. Prick, Karel Reijnders en A.L. Sötemann.
3987: SPIJKERBOER, A.A. - Trefwoord: daders van het woord.
529: SPIJKERBOER, A.A. - De nieuwe kern en Karl Barth.
2257: SPINDLER, K. - Die Schweiz und der italienische Faschismus (1922-1930). Der Verlauf derdiplomatischen Beziehungen und die Beurteilung durch das Bürgertum.
2385: SPITS,A. - De zuiderzeewerken, Nieuw land.
2860: SPITS,F.C. - Naar een Europees leger.
3992: SPÖRRI, TH. - Vom Mut des Glaubens. Zwölf Predikten.
1214: SPOTO, D. - Marilyn Monroe - De biografie.
7544: SPOTO, D. - Lenya, a life.
5116: SPRELLER, G.S. - Ons Parool. Dae uit die Dagboek van 'n krijgsgevangene.
11364: SPREY, DR. K. - De antieke wereldzee. De rol van de Middellandsche Zee in de antieke cultuur.
6956: SPRINGER, E. - Tabee New York. Roman.
6569: SPRINGORUM,D. - Spreken in gesprekken. Inleiding in de structuurbeschrijving van gesprekken.
2166: SPRUIT, J.E. - Enchiridium. Overzicht van de geschiedenis van het Romeinse privaatrecht.
3865: SPRUIT, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten.
5277: SPRUIT, J.E., E.A. - Textus Iuris Romani. Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht.
9775: SPRUIT,MR.J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
4964: SPRUYT, DR.C.B. - Rome en Dordt in 't Geweer. Antwoord aan de heeren Mr. L.J.G. van Ogtrop en Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman.
4104: ST'ASTNÝ, K. - Zangvogels.
7730: ST.ALDEGOND, PHILIP MARNIX HEER VAN. - De Byen-korf der H.Roomscher Kerke.
7203: STAAL, K.R. VAN. - Terug uit de hel van Buchenwald.
5806: STAAL, L.D. - Israel onder de volkeren: schets der Joodse geschiedenis van de Griekse overheersing tot heden.
4120: STAAL,F. ET AL. - De Gids - 147e jaargang nr. 8/9/10 - Het pak van Sjaalman - Honderzevenenveertig verhandelingen en opstellen.
2226: STAAL, A. - Onder de gouden zon van het morgenland. Een reis door Egypte, Palestina en Syrië.
5138: STAAL, A. - Hellas. Een reis door Griekenland. Met 22 teekeningen, 110 foto's en 155 schetsen van den schrijver.
9350: STAAL, G. - Between dictate & design. The architecture of office buildings.
9853: STAAL, DR. J.F. - Euclides en Panini. Twee methodische richtlijnen voor de filosofie. Inaugurele rede hoogleraar in de Systematiek der Wijsbegeerte en Algemene Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 4 feb. 1963.
5958: STAFFORD, P.A. - Dreaming and dreams.
1119: STAKENBURG,JOAN TH. - Verre Orpheus. (Poëzie).
10660: STALLAERT,L. ET AL (RED.). - Informatie.
2780: STAMPERIUS,H.(SAMENSTELLING). - Een schrale troost. Verhalen van vrouwen over mannen.
1366: STANLEY, H.M. - Through the Dark Continent. Volume 2.
8450: STAPEL, DR. F.W,. (RED.) - Geschiedenis van Nederlandsch Indië.Dl.I: Praehistorie, de Hindoe - Javaansche tijd, de verbreiding van den Islam. Dl.II:Javaansche geschiedschrijving, Portugeezen en Spanjaarden, Franschen en Engelschen, de Ned. voorcompagnieën. Dl.III: De oprichting der VOC, de Ned. Oostindische Compagnie in de 17e. eeuw. Dl.IV: De Ned. Oostindische Compagnie in de 18e. eeuw. Dl.V: De Bataafsche Republiek en de Fransche tijd, het Engelsche tussenbestuur, het Koninkrijk der Nederlanden.
1222: STAPEL, DR. F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
1652: STAPEL, F.W. - De Oostindische Compagnie en Australië.
24: STAPEL, F.W. (RED) - Indië schrijft zijn eigen geschiedenis.
5115: STAPEL, DR. F.J. - De Archipel en het Maleisch schiereiland in 1619 - idem in 1650 - de Compagnie buiten den Archipel in 1650. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5127: STAPEL, DR.F.J. - De Archipel en het Maleische schiereiland in 1684. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
3071: STAPF,P. - Walther von der Vogelweide. Sprüche, Lieder, Der Leich. Urtext und Prosaübertragung.
6658: STAPPERS,J.G.ET AL. - Wetenschap als gemeengoed. Een studie van de wetenschapsvoorlichting in Nederland.
10571: STARING, MR.A. - Damiaan Hogo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783.
8222: STARINK, L. - Een land van horen zeggen.
1717: STARK, F. - Architectuur perspectief. Netvlies theorie
2162: STARR, H. - "War Coalitions: The Distributions of Payoffs and Losses; Studies in International Relations and Foreign Policy."
4386: STAVERMAN, DR. W.H. (UITG.). - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn.
9380: STEEN, MR. J.A. VAN DER. - Bouwconstructief. (Uitgegeven t.g.v. de 40-jarige federatieve samenwerking van de ondernemersorganisaties in het uitvoerenmd bouwbedrijf).
989: STEEN,DS.VAN DER. - Wie volhardt tot het einde... Een nieuwe uitleg van het boek Openbaring voor deze tijd.
9348: STEENBERG, J. - Studier i Dansg og Nordtysk teglstensarkitektur i 13 Aarhundrede.
6843: STEENBERGEN, MR. H.J. ET AL.(RED). - Archief. Orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Uitgave voor het jaar 1965.
5553: STEENBERGEN, MR. H.J. ET AL.(RED). - Archief. Orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Systematische index op het tijdschrift Archief over de jaren 1925-1970.
1144: STEENBERGEN, MR. H.J. ET AL.(RED). - Archief. Orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Uitgave voor het jaar 1963 en 1964.
979: STEENBERGEN, MR. H.J. ET AL.(RED). - Archief. Orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Uitgave voor de jaren 1966 t/m 1979. Korting bij gelijktijdige afname van meerdere delen.
1772: STEENHUIS,DR.J.F. - De Groninger dialektliteratuur.
823: STEENMEIJER,A.G.(RED.). - Weerklank van Anne Frank.
9051: STEENS, O. - Rooms en studentikoos. Vriendschap, geloof en wetenschap in de studentenvereniging Thomas.
10329: STEENSMA, F. - Oor's eerste Nederlandse Pop-Encyclopedie 2000.
9353: STEENSMA, DR. REGN. - Kerken, wat doe je ermee.
624: STEEVENS, N.I. - De bloemen der zeden of aangename en belangrijke verhalen en taferelen ter navolging en waarschuwing voor jonge lieden van beide kunnen.
10905: STEGEMAN,T.R. - Giethoorn en de werkverschaffing 1929-1940.
2305: STEGEMAN,H.M. - Enschede.
2505: STEGEMAN,T.R. - Giethoorn en de werkverschaffing 1928 - 1940. Werklozen veranderen een 'morsig' gebied in landbouwgrond.
5126: STEGEMAN,H. - 25 jaar Schipper en Meijerink.
3264: STEHLI, G. ET AL. - Planten verzamelen, maar juist!
3412: STEIBERG, M.S. - Sabers and brown shirts. The German Students' path to National Socialism.
4600: STEIDLE, L. - Entscheidung an der Wolga.
2536: STEIMETZ, F. (BEW.). - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. LYNX.
6874: STEIN,FR. - Aktenstücke zur Einführung in das Prozessrecht. Zivilprozess. Bearbeitet von Friedrich Stein.
6390: STEIN, A. - Hidden Children: Forgotten survivors of the holocaust.
3706: STEINDÓRSSON, S. - On the age and immigration of the Icelandic flora.
10013: STEINER, DR. R. - De opvoeding van het kind in het licht der anthroposofie.
1693: STEINER, R. - Hoe krijgt men bewustzijn op hogere gebieden?
1790: STEINER, DR. R. - Der irdische und der kosmische Mensch. Acht Vorträge.
436: STEINER, R. - Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung.
4942: STEINER, R. - Filosofie der vrijheid. Grondtrekken van een moderne werldbeschouwing. Resultaat van observaties op zielsgebied volgens natuurwetenschappelijke methode.
5838: STEINER, R. - De filosofie der vrijheid. Grondtrekken van een moderne wereldbeschouwing.
7618: STEINER, R. - Die Philosophie der freiheit, hfdst. 1,2,3 vertaald door M. Dado.
7619: STEINER, R. - Commentaarbrieven bij de mysterie-drama's. Die Pforte der Einweihung, iv,vi,vii,viii,ix,x,. Xii.
8101: STEINER, F. - Taboo.
203: STEINERT, O. - Im reiche der Chemie. Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG Ludwigshafen am Rhein.
4647: STEINMANN, E. - Botticelli, Kunstler monographien no 24.
2072: STEINMETZ,S.R. ET AL - De rassen der menschheid : wording, strijd en toekomst.
476: STEINMETZ, R. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
3571: STEMMER, C. - Die Adler der Schweiz.
10955: STEMPLINGER, E. - De Boekhandel in de Oudheid.
8145: STEMPVOORT, P.A. VAN. - Waarheid en verbeelding rondom het nieuwe testament.
496: STEMPVOORT, DR. P.A. VAN. - Oud en nieuw. De brief aan de Galatiërs. (Deel VIII van de prediking van het Nieuwe Testament).
1093: STENNER,O. ET AL. - Führer im Heigen Land.
1545: STENVERT,R. - Deventer.
1622: STENVERT,R. - De Grote of Lebuïnuskerk in Deventer.
3267: STEP,E. - Wayside and Woodland Ferns.
3475: STEPANOW, GIOVANNI. - Die Macht der Töne. Gespräche, Erinnerungen an eine große Künstlerin 1914-1930. (Über Elena Rombro).
3065: STEPHENSON,C.(HG). - Die schönsten Gedichte aus acht Jahrhunderten.
5344: STERKENBURG, P.G.J. VAN. - Even geduld alstublieft. Taal van het journaal. Een momentopname van hedendaags Nederlands.
8431: STERKENBURG, DR. P.G.J.VAN. - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers.
2754: STERN, J.P. - Hitler. Der Führer und das Volk.
3387: STERN,H. ET AL. - Leben am seidenen Faden.
6291: STERNEBERG, F. - Charlotte Köhler. Klank en weerklank.
478: STERRE, D. VAN DER - Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman.
8638: STERRINGA, TJ. - Beschouwingen over de aansprakelijke staat.
6140: STEUR,DR.P. - De vrede volgens Pius XI.
6651: STEUR,DR.P. - Het priesterschap volgens Pius XI.
10396: STEUR,DR.P. - Het communisme (Divini Redemptoris) volgens Pius XI.
9793: STEUR, P.J.P. VAN DER, E.A. (BEW.). - Aanteekeningen op de Verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende de waterstaat in Nederland.
1173: STEVENS, M. - V. Sackville-West. A critical biography.
9376: STEVENS, H. - Hergebruik van oude gebouwen.
6599: STEVENSON,V.(RED.). - Atlas van de Europese talen. Geschiedenis & ontwikkeling.
6439: STEVENSON, J. E.A. - The slump. Society and politics during the Depression.
6448: STEVENSON, B. - Reader's guide to Great Brittain.
6761: STEWART,D. - The Works of William Robertson , D. D. To Which is Prefixed , an Account of the Life and Writings of the Author Complete in Two Volumes - Volume I and II. "Vol. l:The reign of Charles V;His. Disquisition .....India. ll.Disc.of America; Hist. Of Scotland during the reign of Queen Mary and of King James VI."
3786: STIBBE,C.M. - Kreta en Mykene. Aspecten van de Minoisch- Mykeense Cultuur.
124: STIBBE, PROF.DR.D.G. (RED.). - Neerlands Indië. Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving. Deel 1 en 2.
8596: STIBBE, D.G. - Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën.
5980: STIER, PROF.DR.H.E. - Die Weltreiche des Alten Orients. Geschichte Griechenlands und des Hellenismus. Alt-Iran und die Entstehung des neueren Orients. (Sonderdruck aus 'Die Neue Propyläen Weltgeschichte, Band 1).
9334: STIER, O. - Mein eigenes Reich. Einraum - Zweiraumwohnungen - Mansarden.
3435: STIGTER, J. - En gij, oorlogsgewonde ...?
900: STIGTER,T. - Geschiedenis onzer vaderlandsche kerk in grondtrekken.
650: STIKKER, MR. D.U. - Memoires. Herinneringen uit de lange jaren warin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis.
6649: STILLINGS,N.A. ET AL. - Cognitive Science: An Introduction.
1968: STILMA, L. - Rondom de Holterberg
2987: STIP, KEES. - Zes variaties op een misverstand. Dat is de droevige geschiedenis van Pyramus en Thisbe-behandeld in de trant van enige Nederlandse dichters.
660: STIPRIAAN, R. VAN. - Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de kluchtencultuur van de Nederlandse Renaissance.
5718: STIRLING, W. - The cloister life of the emperor Charles the Fifth.
2293: STOELINGA, TH.H.J. - Russische revolutie en vredesverwachtingen, maart 1917-maart 1918, in de Nederlandse pers.
3996: STOEP, D. VAN DER, ET AL. - In de houten broek. Over dominees, preeken en kerkmenschen.
3651: STOERICKE, DR.K. - Tiervater Brehm.
5377: STOESSL, O. - Gottfried Keller. Mit vielen Vollbildern.
8626: STOETT, DR. F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
2903: STOFFEL,IR.S.H. - Heeft het Lager Technisch Onderwijs een andere doelstelling gekregen? Ambacht versus industrie.
9463: STOKES, GW. - Marco Polo.
10582: STOKKOM, H.C. VAN - Geordend en gedrukt. Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi. Grafisch Nederland 1985.
6635: STOKVIS, J.E. - Van wingewest naar zelfbestuur.
6689: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Theil 16. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6690: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 22, Abt. 2. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6691: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 44. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6694: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 43. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6697: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 40. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6698: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 42. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6699: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 26, Fortsetzung. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6701: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 41. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6703: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 26. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6708: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 28. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6712: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 27. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6718: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 31. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6725: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 32. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6727: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 38. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6728: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 37. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6729: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 36.. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6733: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 21. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6735: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 22, Abt. 1. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6736: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 19. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6738: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 19. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6739: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Band 18. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
6740: STOLBERG, F.L. GRAF ZU. - Geschichte der Religion Jesu Christi. Theil 17. (Fortgesetzt von Fr. Von Kerz).
5746: STOLK, P.J. - EEN SOORT VUUR. Verkenningen in de klinische psychiatrie.
4705: STOLK, P.J. - Het spook. Een confrontatie.
10591: STOLKER, E.M.D. - De bond zonder naam zestig jaar.
4382: STOLTE,DR.B.H. - Roosendaal en Nispen, overzicht van de geschiedenis en plaatsbeschrijving.
9900: STOLZE, D., E.A. - Het Kapitalisme. Van Manchester tot Wallstreet.
3263: STOMPS,T. - Kerndeeling en synapsis bij Spinacia Oleracea L.
5699: STOOP, E. ET AL. - E.Viollet-le-Duc. Gesschiedenis van ....... Een Teekenaar.
4959: STOOVELAAR, J. - Op weg naar kamp en bivak. Leidraad voor het kamperen in clubverband.
188: STOPPELAAR, R.J. DE, ET AL. - Een jaar natuurleven. (In vier delen: winter, lente, zomer, herfst).
9643: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de gereformeerde gemeente te Sint-Jan Heere- Aagtekerke en van de gereformeerde gemeente op Walcheren.
6446: STORER, R. - 100 best routes on Scottish mountains.
4639: STÖRIG, H.J. - Kleine Welthgeschichte der Philosophie.
318: STORK-VAN DER KUYL, D. - De boerin van nu en straks. Vrouwen in een veranderende plattelandssamenleving.
727: STORK-VAN DER KUYL, D. - De boerin van nu en straks. Vrouwen in een veranderende plattelandssamenleving.
4153: STORTELDER,A.(RED.). - Natuur en landschap in Achterhoek en Liemers jaarboek 1995/96.
3637: STORTELDER, A.ET A.. - Binnendoor & Buitenom. Kerkpaden Zieuwent.
2121: STRAAT, MR.E.(RED.). - Sesam nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis. 10 delen compleet.
3965: STRAAT, MR. E. ET AL (RED). - Grote geïllustreerde wereldgeschiedenis. 17 delen. 2000 afbeeldingen.
9154: STRAATEN, PETER VAN. - Het blijft tobben. Weer negentig zorgelijke grappen.
5975: STRACKE, DR.G.J. - Het microscopisch onderzoek van voedings- en genotmiddelen.
11452: STRAELEN, S.V.D, H.J.J.M. VAN. - Modern Japan. Het land der felle contrasten. [Met 130 illustraties op kunstdruk].
2704: STRAELEN,H.VAN. - Terug uit Japansche interneering. Waaraan toegevoegd een beschouwing over de toekomst van de kerk in het verre oosten. Verlucht met 20 reproducties van Chineesche en Japansche religieuze kunst.
7030: STRAELEN, PROF.DR. H.J.J. VAN, E.A. - Japan. Ontsporing van een ontwaakt volk.
9593: STRAELEN, S.V.D, H.J.J.M. VAN. - Modern Japan. Het land der felle contrasten. [Met 130 illustraties op kunstdruk].
2731: STRASSER, PROF.DR.S. - Fenemenologie en empirische menskunde. Bijdrage tot een nieuw ideaal van wetenschappelijkheid.
5989: STRATEN H.VAN. - Min-gekweel en kin-gestreel. Vrijmoedige verzen uit vroeger eeuwen.
4834: STRAUSS, H. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
6061: STREBEL, K. - Die Verwaltung der freien Uemter im 18. Jahrhundert.
520: STREEDER, DR. G.J. - De gemeente in Jezus Christus. De brief aan de Phlippenzen. (Deel X van de prediking van het Nieuwe Testament).
4935: STREUVELS, S. - Open kaart (Autobiografie).
1106: STRIJBOS, J.P. - De Noordvaarders.
4770: STROEM, A. - Oompje,geef ons brood.
2693: STROUKEN,DRS.I. ET AL. (RED.). - Riet- en griendcultuur in Nederland.
10339: STRUKER BOUDIER, C.E.M - Een man van de geest. Hoofdstukken over leven en werken van Ferdinand Sassen.
1737: STRUYCKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Deel I. De Jezuïten.
1756: STRUYCKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980. Deel III. In Godsnaam. De Augustijnen, Carmelieten en Minderbroeders.
8891: STRUYKER BOUDIER. - Het lijkt nergens op. Invallen en ideeën over liefde en leed.
6808: STRYDOM.H. - For Volk and Führer. Now the mmajor motion picture The Fourth Reich.
3762: STUBBE, DR.A. ET AL. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Deel 1 t/m 6.
11354: STUFKENS, H. - Heimwee naar God. Opkomst van een nieuw religieus paradigma.
6834: STUIP, R.E.V., E.A. (RED). - Licht en donker in de Middeleeuwen.
3416: STUIVELING,DR.G. - Rekenschap. (Aan de nagedachtenis van mijn vrienden Ter Braak en Du Perron).
3415: STUIVELING,DR.G. - Triptiek. Essays. ( over o.a. W.F. Hermans, S. Carmiggelt, G. Achterberg, J. Bloem).
3430: STUIVELING, DR.G. - Steekproeven. Literaire essays. Met bijdragen van F.L. Bastet, Arthur Lehning, J.J. Oversteegen, Harry G.M. Prick, Karel Reijnders en A.L. Sötemann.
3428: STUIVELING, DR.G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt Met bijdragen van F.L. Bastet, Arthur Lehning, J.J. Oversteegen, Harry G.M. Prick, Karel Reijnders en A.L. Sötemann.
3426: STUIVELING, DR.G. - Wegen der poëzie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog. Met bijdragen van F.L. Bastet, Arthur Lehning, J.J. Oversteegen, Harry G.M. Prick, Karel Reijnders en A.L. Sötemann.
81: STUKER, J. - Die grosser Parade. Glanz und Untergang der Fürsten Europas.
6429: STURM,A. ET AL. - Generatieve syntaxis.
5472: STURROCK, J. (ED.). - Structuralism and since, from Levi Strauss to Derrida.
1107: STUTTERHEIM, DR. C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
10094: STUTTERHEIM, DR. C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
8304: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der Literatuurwetenschap.
291: STÜTZ, G. - Berufspädagogik unter ideologiekritischem Aspekt.
10930: STUURMAN, P. (RED.). - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. De AWN stelt zich voor.
3815: STUURMAN, S. - De labyrintische staat. Over politiek, ideologie en moderniteit.
1273: STUVEL, H.J. - Oostelijk Flevoland.
3863: STUVEL,H.J. - Koorbanken in Nederlandsche kerken.
5774: STUVEL, H.J. - Oud vaderlandsch stedenschoon.
9796: STUVEL, H.J. - Het eerste offensief. 25 jaar Afsluitdijk 1932-28 mei-1957.
4123: SUCHTELEN, NICO VAN. - Uit zijn werk. Bloemlezing. (herdenkingsuitgave bij de 60ste verjaardag van de auteur).
4126: SUCHTELEN, NICO VAN. - Uit zijn werk. Bloemlezing. (herdenkingsuitgave bij de 60ste verjaardag van de auteur).
403: SUFFELEERS, DR. T.J. - Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis.
6706: SULZBERGER, C.L. - Geïllustreerde geschiedenis van de Tweede Werldoorlog.
3073: SUMMERHAYES,V.S. - The new naturalist Wild Orchids of Britain, with a key to the species.
4660: SUMMERS, A. - Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe.
2614: SUMNER, B.H. - Peter the Great and the Emergence of Russia.
7797: SUPAN, DR. A. - Grundzüge der physischen Erdkunde.
3960: SUPERVIELLE, JULES. - De os en de ezel van de heilige stal.
8273: SUPF, P. - De wereld uit de lucht. (met 103 afbeeldingen).
3259: SURINGAR,DR.W.F.R. ET AL. (RED.). - Verslagen en mededeelingen der Nederlandsche botanische vereeniging. Tweede serie, 1e deel, 2e stuk.
4518: SURYADI, LINUS. - De bekentenis van Pariyem.
6889: SUSTER,G. - Hitler and the Age of Horus.
6433: SUTHERLAND, D. - Portrait of a decade. London life 1945-1955.
6442: SUTHERLAND, J. - Background for Queen Anne.
6196: SUTTON, J.ET AL. - An atlas of typeforms.
10981: SUWOROW, V. - Stalins verhinderter Erstschlag. Hitler erstickt die Weltrevolution.
2894: SUYS,DR.J. - De nieuwe politiek.
996: SVENSSON, S. EN G. MACFIE - Zeilend door de eeuwen.
6591: SWAAN-KOOPMAN, IR. C. - Vrouwen in Indië.
997: SWAAN, A. DE - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de VS in de nieuwe tijd.
2097: SWAAY,IR.H.VAN. - Het Nica-Plan voor den economische wederopbouw van Nederlandsch-Indië. Een opwekkend en tevens een ernstig waarschuwend woord !
5148: SWAMI PRABHAVANANDA ET AL. (TRANSL.). - The wisdom of Hindu Mystics. The Upanishads breath of the eternal.
1246: SWEERTS,H. - Koddige en ernstige opschriften, op luyffels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve.
4658: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen.Deel I:1820 - 1900
5225: SWIERSTRA, T. - Kloneren in de polder: het maatschappelijk debat over kloneren in Nederland, februari 1997 - oktober 1999.
2920: SWIGCHEM, C.A. VAN. - Afbraak of restauratie. Monumentenzorg in Nederland.
1985: SWIJTINK,A. - In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4065: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800.
9241: SWILLENS, P.T.A. - Nederland in de prentkunst.
1875: SYKES,E. - Who's Who Non-Classical Mythology. (Complete and detailed reference book covering characters from cultures and religions throughout the world.)
6684: SYMONS, J. - The 30's. A dream revolved.
4511: SYTZEN, J. - Soldaat/Ravijn landgenoten.
1951: SZASZ, TH.S. - De waan van de waanzin. De psychiatrie als voortzetting van de Inquisitie.
6934: SZASZ,TH.S. - Het recht om terecht te staan. Rechtsbedeling door psychiaters.
1547: SZÉKELY, A. - Illustrierte Kulturgeschichte Ungarns.
8117: SZULC-KRZYZANOWSKI, M. - Woorden die diep wortelen. Tien vertellers en schrijvers uit Suriname.
197: TABAK, L. - Terug naar toen. Een bundeling van artikelen uit de Philips Koerier die facetten belichten van het leven uit de negentiger jaren van de vorige (19e ) eeuw.
6833: TACITUS, P.C. - Kronieken.
7110: TACITUS, P.C. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid. Het leven van Iulius Agricola. Germania. Vert. door J.W. Meijer.
10935: TACITUS, C.P. - Die Römer in England.Originaltexte mit deutscher Übertragung.
6330: TACITUS, P.C. - Uit de annalen. (Samengesteld en van aantekeningen voorzien door dr. G.J.D. Aalders).
4641: TADEMA SPORRY, B. - Betoverend Bali.
4690: TAGORE, RABINDRANATH. - De leerschool van den papegaai en toespraken in Shanti Niketan. Met toestemming van den dichter bewerkt door Noto Soeroto.
7879: TAK, W.G. VAN DER. (BEW.). - Spinoza.
391: TAK, W.G.VAN DER. - De vrijheidsgedachte. bij Spinoza, Johan de Witt, Thorbecke en Groen van Prinksterer. Voordrachten.
6084: TALBOT RICE,D. (RED.). - De Glorie der Middeleeuwen, van Rome tot Karel de Grote. Deel 1.
5629: TAMMELING, B.P. - Het Noorden geeft z'n schatten prijs.
35: TAMMINGA, D.A. ET AL. - Friesland. Feit en onfeit.
931: TAN, S.C.A. - Schaatsen.
3580: TANIS, J.J.C. - De vogels van Terschelling. Overzicht van alle op het eiland waargenomen soorten.
2677: TANJA,A. - Het Carspel Roden en zijn kerk aan de brink.
6377: TANNEN,D. - Talking from 9 to 5: How Women's and Men's Conversational Styles Affect Who Gets Heard, Who Gets Credit, and What Gets Done at Work.
5050: TARLE, E. - Napoleon in Rusland.
3300: TASCHENBERG,DR.E. - Was da kriecht und fliegt. Bilder aus dem Insekten-Leben.
720: TÄUBER,DR.H. - Die Bakterien und Kleintiere des Süsswassers. (Mit 12 Tafeln).
7525: TAVERNE, DRS. E.R.M., E.A. - De Kerk van de H.H. Bonifacius en Gezellen te Leeuwarden.
3320: TAWNEY, R.H. - Religion and the Rise of Capitalism. A Historical Study (Holland Memorial Lectures, 1922.) With a Prefatory note by Charles Gore.
6800: TAYLOR, A.J.P. - Hoe oorlogen beginnen. (met een voorwoord van Jan Blokker).
11267: TAYLOR, R.(TRANSLATION EDITOR]. - Aesthetics and Politics. Debates between Ernst Bloch, Georg Lucács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno.
260: TAYLOR, A.J.P. - English History, 1914-1945.
4255: TAYLOR, G. - Insect life in Britain.
6152: TAYLOR, G.R. - De mensen in de fabriek.
6672: TAYLOR, A.J.P. - From Napoleon to Stalin. Comments on European history.
11116: TAZELAAR, DR. C. - De geschiedenis van een eeuw. Samengesteld naar aanleding van het eeuwgetij der Marnixschool te Amsterdam, op 23 augustus 1941.
8334: TECKER, H. - Wat heet klassiek.
2496: TEDING VAN BERKHOUT,D.J.W. - De Kamper Steur en andere volksverhalen uit Overijssel.
3827: TEENSTRA, A.(SAMENSTELLER). - Nederlandsche volkskunst.
939: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908.
11352: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Reisbrieven 1923-1955.
8731: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Brieven uit Egypte.
10588: TEILHARD DE JARDIN, P. - Het verschijnsel mens.
7881: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Brieven uit Egypte.
9618: TEILHARD DE CHARDIN, P. - De plaats van de mens in de natuur.
9619: TEILHARD DE CHARDIN, P. - De mens in de evolutie.
3171: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op de Heerlijkheid 't Homveld 1875-1937.
3172: TEIRLINCK, HERMAN. - Ode aan mijn land. Tijdgeestige oefeningen.
1695: TEIS PZ,G. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
6799: TEITLER, G. - De wording van het professionele officierscorps.
3533: TEIXEIRA, R.M. (SAMENSTELLER). - Atlas van de Nederlandse broedvogels..
6087: TELDERS, J. ET AL. (RED.). - Doorgaan.... Beknopte geschiedenis van Hollandse Sgnaalapparaten B.V. Hengelo 1922-1974.
8830: TELFORD, A.A. - Yesterday's dress. A history of costume in South Africa.
10100: TELLIGEN AZN., B.D.H. - Overzicht van het tot stand komen der grondwet van 1814.
9021: TEMMERMAN, E.DE. - De Hoorn van Waanzin. Soedan, Ethiopië, Somalië.
1785: TEMMINCK, DRS. J.J. - Haarlem vroeger en nu.
2891: TEMPEL JZN,DR.B.VAN DEN. - Democratische vrijheid en socialistisch recht.
7462: TEMPS, G. (HRSG). - Welt und Wissen. Allgemeinverständliche, belehrende und unterhaltende Darstellungen aus allen Wissensgebieten.
4241: TENGBERGEN, A. - De acht kastelen van Vorden.
1108: TENGBERGEN, A., M.M.V. E.J. TENGBERGEN - De acht kastelen van Vorden.
10189: TENGNAGEL, M.G. - Verzameld werk. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Overstegen.
54: TENHAEFF, DR. W.H.C. - Oorlogsvoorspellingen. Een onderzoek met betrekking tot proscopie in verband met het wereldgebeuren.
9460: TENHAEFF, N.B. - Verspreide geschriften. (Twee delen, uitgegeven door Dr. Jan Romein).
6010: TENNYSON, A. - Henoch Arden. Vertaald door S.J. van den Bergh, met voorbericht van J.J.L. ten Kate. Met portret van de vertaler en een rijkelijk versierde titelpagina.
4850: TERCH, H. - Unruhe im Weltbild. Darstellung und Deutung des zeitgenössischen Lebens in deutschsprachigen Weltchroniken des Mittelalters.
8615: TERMEER, DRS.H. - Nijmegen frontstad. September 1944- mei 1945. Politiek en vakbeweging.
1432: TERMEER,G. ET AL. - Dienstweigeraars. Over dienstweigering en verzet tegen het militarisme vanaf de eeuwwisseling tot nu.
1648: TERMEER,DRS.H. - Ampsen. De geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners.
8639: TERMEER, DRS.H. - Nijmegen frontstad. September 1944- mei 1945. Politiek en vakbeweging.
4847: TERPSTRA, DR. H. - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
4876: TERPSTRA, DR. H. - De Nederlanders in Voor-Indië.
4628: TERRAINE, J. - Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20e eeuw.
8637: TERSTEEG, DRS.J.J.TH.M. ET AL (RED.). - Ic ga daer ic hebbe te doene. Opstellen aangeboden aan prof.dr. F.Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taa- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
2538: TERVOORDEN, A. (BEW.). - De strijd om den top. De jongste beklimming van den Mount-Everest.
6723: TERWAN,J. ET AL. - Van inleiding tot samenvatting. Een leidraad voor het schrijven van technische en natuurwetenschappelijke rapporten.
10423: TESKE,H. - Die Ueberwindung des Prvinzialismus in der Flämischen Literatur.
782: TEUBNER, H. - Exilland Schweiz 1933-1945. Dokumentarischer Bericht über den Kampf emigrierter deutscher Kommunisten 1933-1945.
6617: TEX, MR, J. DEN - Oldenbarnevelt. Deel 3. Bestand.
6431: THATCHER, M. - The Downing Street years.
2177: THEOBALD, A.B. - The Mahdiya. A history of the Anglo-Egyptian Sudan 1881-1899.
1329: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903 Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
485: THEUNISZ, JOH. - Carolus Clusius. Het merkwaardige leven van een pionier der wetensc
6776: THIEL, R. - Preussische Soldaten.
3916: THIELICKE,H. - Das Bilderbuch Gottes. Reden über die Gleichnisse Jesu.
3496: THIENEN, FR. W.S. VAN. - Het doek gaat op. Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater. Deel I: Oudheid-Barok. Deel II: Rococo-heden.
1544: THIENEN, DR. FR. VAN. - Vermeer. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 50 afbeeldingen).
4384: THIERFELDER, F. - Deutsch als Weltsprache. 1. Band. Die Grundlagfen der deutschen Sprachgeltung in Europa.
6314: THIERFELDER, H. (HRSG). - Rostock-Osloer Handelsbeziehungen im 16. Jahrhundert. Die Geschäftspapiere der Kaufleute Kron in Rostock und Bene in Oslo.
3720: THIERRY,DR.G.J. - Vorsten uit Oud-Babylonië tijdens de eerste bloeiperiode van de stad Lagas. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 5 November 1913.
5592: THIJS, G.D., (RED.). - Cultuur, identiteit en ontwikkeling.
2052: THIJS,J.G.A. - Verzet verjaart niet. Momenten uit de veertigjarige geschiedenis van het Dagblad Trouw.
552: THIJSSEN, THEO. - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. Ned. Titel: Hert taaie ongerief. Momenten van toiletmisère).
970: THOMAS, ALFRED (ILL.). - Dresden. 12 Federzeichnugen.
2290: THOMAS,KOOS. - Kunst en cultuur in Enschede.
7031: THOMAS, G., E.A. - De vernietiging van Hirosjima.
7763: THOMAS, ADRIENNE. - Katrin! Die Welt brennt.
5499: THOMAS, F. - Een liefde in Staphorst.
4813: THOMPSON, L. - ROBERT FROST. Part 1.The Early Years 1874-1915. Part 2. The Years of Triumph 1915-1938.
1070: THOMPSON,L. - Guns.
11483: THOMPSON, C.R. (TRANSLATION). - The Colloquies of Erasmus.
2902: THOMPSON, A.TH.C. - Dante's verhoudingen tot het Humanisme en zijn staatkunde.
6677: THOMPSON, J.M. - European History, 1494-1789.
8132: THOMPSON, D. - Nieuw Rusland.
1655: THOMSON,J. - Operation Market. The battle for Arnhem.From the book: Ready for anything. The parachute regiment at war 1949-1982. Issued for the 50th anniversary 1994.
10409: THOS, WM. PAVITT, K. - Het boek der Talismans, Amuletten en Zodiakale Stenen
6296: THUCYDIDES. - Syracuse weerstaat Athene. Thucydides Historiën, boek VI en VII. (Vertaald door dr. M.A. Schwartz)
5889: THUNG, M.A. E.V.A. - Naar de toekomst leven, de verlegenheid en het voorzien van een groep onderzoekers.
10574: THÜRER,G. - Unsere Landsgemeinten.
803: THURLINGS,DR.J.G.M. - Mogelijkheden en grenzen van een empirisch sociologisch normaliteitsoordeel. (Inaugurale rede).
9103: TIBULLUS. - Elegiën en de andere gedichten uit het Corpus Tibullianum.
11288: TICHELAAR, P. ET AL (SAMENSTELLERS). - Hannes de Graaf. In dienst van de vrede. Nadenken over verantwoordelijk handelen. Opstellen bijeengebracht t.g.v. de vijfenzeventigste verjaardag van Prof.Dr.J.de Graaf op 14 juli 1986.
2358: TICHELMAN, G.L. E.A. - Indië roept.
6759: TICHELMAN, G.L. - Blanken op Borneo. Herinneringen van J.J.Meijer, oud-resident der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo.
10954: TIEL, DR. J. VAN. - Wiskundige methoden met toepassingen
6860: TIELEMAN, H. EN R. - Het rattevel. Dagboek van de tweeling Tieleman in Japanse gevangenschap.
10754: TIELHARD DE CHARDIN, P. - Het voorspel 1914/1916. Geselecteerde brieven.
10918: TIELROOY, J. ET AL. - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. (Eerste editie. Met bijdragen over o.a.Duhamel, Mendelssohn, Nico Werkman, Winterhalter, R.Roland).
1571: TIJHUIS,A. E.A. (SAMENST.) - Prof. Dr Jan Romein, Bibliografie. Inleiding door J.Presser.
5308: TIJN, M. VAN. - Gekweld door het kwaad. Troost uit de midrasj bij Genesis 1, 2 en 3 voor wie als Rachel niet getroost wil worden.
11244: TIJN, M. VAN ET AL. - Belofte en catastrofe. De code van het oude testament gebroken.
7155: TIJN, DR. TH. VAN. - Twintig jaren Amsterdam. De maatschappij ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1976.
5162: TILLICH, P. - De moed om te zijn. Over de redding der menselijke persoonlijkheid.
5241: TILLICH, P. - Systematische Theologie. Band I-II. 2 vols.
4050: TILLICH, PAUL. - Das neue Sein: religiöse Reden, 2. Folge.
4078: TILLICH, PAUL. - The Shaking of the Foundations.
7661: TILLO, G. VAN, E.A. (RED). - Bloemen voor de macht. Ervaringen, analyses, scenarios.
4662: TILTON, T.A. - Nazism, Neo-nazism and the peasantry.
6202: TIMMER, G.K. - Handleiding tot algemeene kennis van den Aardbol.
8173: TIMMER, C.B. - Russische notities. Een nieuwe bundel.
1848: TIMMERMAN,DRS.M.M. - De moderne vakbeweging in Twente 1940-1945 Twents verzet tegen de nazificering van het Nederlands verbond van Vakverenigingen.
244: TIMMERMANS, F. - Ik zag Cecilia komen.
5950: TIMMERS, J.J.M. E.A. - Torens en Tinnen. Torens in Limburg / Towers and Spires in Limburg / Turme in Limburg / Tours et Clochers au Limbourg. Tevens kalender 1981.
10531: TIMMERS,W. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
11481: TIMMERS, J. (EINDRED.). - Flarden van oorlog.
298: TIMMERS, W. (EINDREDACTIE). - Zo is Twente. (Fotoboek).
6549: TINBERGEN, DR.D.C. - Nederlandse spraakkunst. Eerste deel. met vragen en oefeningen + Tweede deel.
3566: TINBERGEN, L. - Veldkenmerken van steltlopers, zwanen, ganzen en eenden.
2301: TIPPELSKIRCH, W.D. VON. - Im Sattel, im Wagen in 5000 Jahren.
1347: TISSOT, G.U.D. - Von der Gesundheit der Gelehrten
8538: TISSOT, R. - De Mont-Blanc. Toppen, valleien en gletschers. Bestijgingen en tochten. Wintersporten.
6967: TOER, P.A. - Wat verdwenen is. Verhalen uit Flora. Roman.
3674: TOKOENAGA, N. - Straat zonder zon. Japansche arbeidersroman, uit het Duitsch vertaald door Eduard Coenraads.
4286: TOKUKIRI, TOMIKICHIRO. - Wood-block Printing.
2670: TOLAND, J. - The Rising Sun. The decline and fall of the Japanese Empire, 1936-1945.
2980: TOLAND, J. - Adolf Hitler. Het einde van een mythe.
4854: TOLAND, J. - Adolf Hitler.Het einde van een mythe.
5078: TOLAND, J. - De slag in de Ardennen 1944. Hitler's laatste offensief rond Bastogne.
5766: TOLAND, J. - Adolf Hitler.Het einde van een mythe.
3513: TOLLENS CZ, H. - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova zembla in de jaren 1596 en 1597.
788: TOLLENS CZ,H. - Liedjes van Matthias Claudius.
10802: TOLMAN, R. ET AL. - Door veld en beemd.
10803: TOLMAN, R. ET AL. - Door hei en polder.
8948: TOLMAN, R. - Plant en dier in en om Amsterdam. Natuurhistorisch-toeristische verkenningen in 's lands hoofdstad en haar omgeving.
8149: TOLSTOI, L. - Opstanding.
8146: TOLSTOI, L. - De Kozakken.
9293: TOLSTOJ, L. - Opstanding.
10551: TOMAN, R. - De kunst van de Gotiek. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Fotografie: Achim Bednorz. Vert. I. Buthod-Girard, H. Halbertsma.
904: TOMSON,P.J. - Als dit de hemel is... Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
3716: TOOREN,J. VAN. - Japanse senryu. De waterwilgen. Vierhonderdnegentig senryu-gedichten.
6249: TOORN, M.C. VAN DEN. - Methodologie en taalwetenschap.
6413: TOORN, DR.M.C.VAN DEN. - Nederlandse grammatica,
9377: TOORN, M.C. VAN DEN. - Nederlandse taalkunde.
4565: TOORN, M.C. VAN DEN. - Dietsch en volksch. Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland.
8807: TOORN, M.C. VAN DEN. - Nederlandse taalkunde.
3590: TOORNSTRA, K. - Van onderwijzer tot burgemeester. 'n Halve eeuw strijdbaar in het socialisme.
6969: TOP, DRS. M.J. - Leonhard Ragaz. Religieus socialisme contra nationaal socialisme.
6317: TOPSOË JENSEN, H. - De Skandinavische letterkunde 1870-1925. (Geschreven voor Elsevier's Alg. Bibliotheek en vertaald door dr. Annie Posthumus).
10589: TORRES, CAMILO. - Revolutie:christelijke opdracht.
2756: TOUKER,R. ET AL. - Rams Woerthe. Een meesterwek.
1888: TOUL, GRAAF VAN. - Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van den Godsdienst, en op de pligten van het Christendom. Uyt het Fransch vertaeld, op nieuws overzien volgens de laetste Fransche uytgaef, vermeerderd met eenige hoofdstukken en werkelyke voornemens op het eynde van ieder hoofdstuk, met eene korte verzuchting tot God.
9427: TOURNIER, DR.P. - Radicale therapie.
1817: TOUSSAINT RAVEN, DRS. J.E. - Heksenvervolging.
4426: TOUW, H.C. - Het verzet der Hervormde kerk. Deel 1. Geschiedenis van het Kerkelijk Verzet. Deel 2. Documenten van het Kerkelijk Verzet.
8280: TOYNBEE, A.J. - Mankind and mother earth.
5024: TOYNBEE, A. - Een studie der geschiedenis.
4472: TRAA,IR.C. VAN (RED.). - Rotterdam. De geschiedenis van tien jaren wederopbouw.
3053: TREASE, G. - This is your century.
3437: TREKKER. - Afrikaansche Mieliepitten. 'n Bundeltje Afrikaansche liedjes. Voor zang en piano-begeleiding.
8210: TREMAIN, R. - Stalin, de kommunistische Tsaar.
6430: TRENCH, S. - Bury me in my boots. The extraordinary personal story of a teenage pilgrimage amongst London's drug addicts & meths drinkers.
915: TRENKER,L. - Meine Berge. (Mit 188 Bildern in Kupfertiefdruck).
5332: TREU,E. - Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam.
1908: TREUB, DR.H. - Leerboek der Gynaecologie.
2285: TREUB, M.W.F. - Ontwikkeling en verband van de Rijks-, Provinciale- en Gemeente-belastingen in Nederland. (eerste deel).
4006: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost. Reisindrukken.
5784: TREUB, MR. M.W.F. - Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken van Mr. M.W.F. Treub.
9947: TREUB, DR.H. - Leerboek der Gynaecologie.
9949: TREUB, DR.H. - Leerboek der Verloskunde.
8713: TREVELYAN, G.M. - History of England.
1417: TREVELYAN, G.M. - England in the age of Wycliffe. With an introduction by J.A. Tuck.
1854: TREVELYAN, G.M. - History of England.
6427: TREVELYAN, G.M. - English social history. A survey of six centuries, Chaucer to Queen Victoria.
6519: TREVELYAN, G.M. - Sociale geschiedenis van Engeland.
3519: TREVES, L. (RED.). - Theater Jaarboek Nr. 9. Seizoen 1959 / 60.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

12/15