Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10464: NIEMEIJER,J.A. - Het land van terpen en dijken.
2021: NIEMEIJER,J.A. ET AL. - Verzet in Groningen.
671: NIEMEIJER,J.A. - Het land van terpen en dijken.
4516: NIERMEYER, J.F. - De Oost en de West. Een overzicht van de landen en volken der Nederlandsche koloniën.
11371: NIETZSCHE, F. - Die fröhlige Wissenschaft.
11381: NIETZSCHE, F. - Also sprach Zaratustra. Ein Buch für alle und keinen. Mit einem Nachwort von Dr. M. Horst.
7811: NIETZSCHE, F. - Gedichte und Sprüche.
7814: NIETZSCHE, F. - Die Geburt der Tragödie. Der Griechische Staat. Mit Nachwort von Professor Alfred Bäumler.
7815: NIETZSCHE, F. - Also sprach Zarathustra.
7816: NIETZSCHE, F. - Also sprach Zarathustra.
7818: NIETZSCHE, F. - Also sprach Zarathustra.
10870: NIEUWENHUIJSEN, G. - Bijbel en dierenwereld. Documentatie-materiaal.
3157: NIEUWENHUIJSEN, P.M. - Het verschijnsel taal. Een kennismaking.
2841: NIEUWENHUIS,DR.IR.J.G.J.C. - Bestrijding der werkloosheid in haar oorzaken en gevolgen.
4913: NIEUWENHUIS,T. - Vroedmeesters, vroedvrouwen en verloskunde in Amsterdam 1746-1805.
1986: NIEUWENHUYSEN,N.VAN. - '...van bijkomstig belang'. Nieuwe onthullende gegevens rond het oorlogsverleden van mr. Willem Aantjes.
173: NIEUWHOF,C. ET AL. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.
3638: NIEUWSTADT, M.VAN. - Van 'aardgetrouw' tot 'aziatisch'. Materiaal voor een taal- en ideologie- kritiek van het fascisme.
114: NIEUWSTADT, MICHEL VAN. - Rondom het dierenpark: abdij-journaal. (Nauwgezet en lyrisch dagboek van de voormalige activist.)
9137: NIEUWSTADT, M. VAN (EINDRED.). - Over het fascisme. Twee delen in één band.
5820: NIFTRIK, DR.G.C. VAN. - De belijdenis aller eeuwen. Korte verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
4259: NIFTRIK, PROF. DR. G.C. VAN. - Het bestaan van God in de kentering van deze tijd.
4260: NIFTRIK, DR. G.C. VAN. - De vooruitgang der mensheid.
4130: NIFTRIK, DR. G.C. VAN. - Waar zijn onze doden?
7471: NIGG, W. - Grote heiligen.
11012: NIGG, W. - Tragiek en triomf van het geweten. Het boek der ketters.
10472: NIJHOF, P. - Buitenreclame in beeld. 50 jaar Alrecon Media 1946-1996.
6779: NIJLEN, J.VAN. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man
10976: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN (RED.). - Sporen en sporenval. Uit Natura: orgaan der Nederlandsche natuurhistorische vereeniging. 1938 nr.10.
10977: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN (RED.). - Utrecht-nummer Uit Natura: orgaan der Nederlandsche natuurhistorische vereeniging. 1932 nr. 6.
10979: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN (RED.). - Kennemerland-nummer Uit Natura: orgaan der Nederlandsche natuurhistorische vereeniging. 1929 nr.7.
10980: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN (RED.). - De ademhaling der waterdieren. Uit Natura: orgaan der Nederlandsche natuurhistorische vereeniging. 1941 nr.11.
10982: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN (RED.). - Veluwe-nummer Uit Natura: orgaan der Nederlandsche natuurhistorische vereeniging. 1940 nr.8.
10983: NIJNANTEN, A.L.C.A. VAN (RED.). - De wilde plant in de moderne tuinkunst. Uit Natura: orgaan der Nederlandsche natuurhistorische vereeniging. 1927 nr. 2..
10972: NIJS, J.DE. - Eigenwijsheden. Kraaienmars.
7792: NIMPOENA, S. ET AL. - Tjara Djawi (Javaansch). Spraakkunst, Oefeningen, Woordenlijst.
10537: NIN, ANAÏS. - Erotica. Alle verhalen uit Venusdelta en Lieve vogeltjes.
10538: NIN, ANAÏS. - A spy in the house of love.
10542: NIN, ANAÏS. - Henry en June.
10543: NIN, ANAÏS. - Erotica. Seksuele fantasiën van een vrijgevochten vrouw.
564: NIN, ANAÏS. - Erotica.
845: NIN, ANAIS. - The journals of Anais Nin, in 5 volumes.
6115: NIOD - Srebrenica. Een 'veilig'gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area.
10903: NIPPOLD, W. - Die Anfänge des Eigentums bei den Naturvölkern und die Entstehung des Privateigentums.
11176: NIPPOLD, W.K.A. - Wilhelm III, Prinz von Oranien, Erbstatthalter von Holland, König von England (1650-1702). Zum Vierteljahrtausendtag seiner Geburt (14. november 1650). Als litterarischer Anhang: Oliver Cromwell und ihre Feinde von Heute.
2365: NISPEN TOT PANNERDEN,JHR. DR.O.F.A.H. VAN (VOORWOORD). - De Wacht. Overijsselnummer. September 1967.
2728: NISPEN TOT SEVENAER, JHR.DR. E.O.M. VAN. - Nederlandsche kastelen.
3905: NIZER,L. - My life in Court.
417: NOLENS, DR. N.W. (VOORZ. CONGRESCOMM.). - Congres over huisindustrie op woensdag 8 september en donderdag 9 september 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam. Deel 1. Referaten.
382: NOLET, W. - Beknopt handboek der kerkgeschiedenis.
7151: NOLST TRENITE, MR. J.G.L. - Nederlandsch Assurantierecht. Zeeverzekering. 2 banden.
9901: NOLTE,E. - Het Fascisme. Van Mussolini tot Hitler.
11466: NOLTHENIUS, H. - Zwerftochten door het rijk der muziek. Een boek voor allen over noten, maten, muziekstukken en componisten.
456: NOLTHENIUS, H. - Mozart miniatuur.
6252: NOLTHENIUS, H. - Duecento. Hohes Mittelalter in Italien. Mit 93 Kunstdrückbildtafeln.
1310: NONNEKES, P.(ED.) - Gids voor Amsterdam en omgeving.
274: NOOMEN, W. ET AL. - Franse letterkunde. Overzicht ven de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
10176: NOORDA, S. (ED.) - Werk in uitvoering (nieuwe bijbelvertaling) deel 1 en 2
10410: NOORDEGRAAF, H. WOLTERS H. - Arbeid op de drempel van een nieuwe tijd? Discussies en verhalen over toekomst van arbeid en participatie
11417: NOORDEGRAAF, H. ET AL (RED.). - Bewogen realisme. Economie, cultuur, oecumene. Bij het afscheid van Rob Goudzwaard.
4920: NOORDEGRAAF, H. ET AL. - De moderne economie als Juggernaut. Het debat over theologie en economie.
4176: NOORDENBOS,P. - Genormaliseerde papierformaten.
1456: NOORDENBOS,DR.O., E.A. (TOELICHTING). - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus.
515: NOORDMANS, DR.O. - Geestelijke perspectieven.
11251: NOORDMANS, DR. O. - Verzamelde werken, deel 1. Het begin. Om de ware humaniteit.
11253: NOORDMANS, DR. O. - Verzamelde werken, deel 3. Ontmoetingen. De actualiteit der historie.
509: NOORDMANS, DR.O. - Zoeklichten.
7297: NOORDTZIJ, DR. A. - Gods woord en der eeuwen getuigenis. Het oude testament in het licht der Oostersche opgravingen.
9467: NOORDTZIJ, DR.A. - De O.-t.ische Godsopenbaring en het Oud-Oosterse leven. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht den 23sten september 1912.
2437: NOPPEN,A.M. ET AL.SAMENSTELLERS). - Het vuilverwijderingsvraagstuk. Behandeld door een Commissie, ingesteld door de Nederlandsche Vereeniging van Reinigingsdirecteuren. Met 97 afbeeldingen naar foto's en teekeningen.
1423: NORD,M. - Klaus Barbie. Een van ons.
7160: NOREL, DR.O. - Gebeden. Vrij bewerkt naar de Zweedse verzameling van Dr. D. Helander. (Met 12 christelijke symbolen, geteekend door Mia van Oostveen)
7976: NORTH,J.(ED.). - Field-Marshal Earl Alexander of Tunis. The Alexander memoirs 1940-1945.
9818: NORTHCOTE PARKINSON, C. - Gunpowder Treason and Plot.
4674: NORTIER, C.W. - Van zendingsarbeid tot zelfstandige kerk in Oost-Java.
699: NOTEN, H. - Köpenickiade.
1895: NOTH, M. - Geschichte Israels.
8349: NOTH, M. - Biblischer Kommentar Altes Testament. Könige 1. 1. Teilband.
7324: NOTO SOEROTO, RN.MS. - Nederland-Indonesië. Naar een nieuwe samenleving.
1395: NOVOTNY, F. - Oskar Laske. 24 Aquarelle.
9245: NUCHELMANS, G. - Empirisme. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de RU te Leiden op vrijdag 4 december 1964.
6503: NUIRHEAD, L.R. (ED.). - Ireland. "(The Blue Guides; With a complete atlas of Ireland and 15 other maps and plans)."
3820: NUIS,A. (RED.). - Het geheim van de uitgever. Verkenningen voor Rienk Visser.
2436: NUIZINGA,N.(RED.). - Schokland revisited.
3375: NÜSSLIN,DR.O. - Forstinsektenkunde.
827: NUTTIN, J. - Het stereotiep beeld van Walen, Vlamingen en Brusselaars. Hun kijk op zichzelf en op elkaar. Een empirisch onderzoek bij universitairen. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang XXXVIII, 1976- nr 2.
6980: NUYENS, DR. W.J.F. - Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw. Deel II: Geschiedenis van den Opstand in de Nederlanden. Van de Gentsche bevrediging tot aan de dood van Willem van Oranje (Kalvinistiosche overheersching en katholieke reactie). (1575-1584). Deel II..
5548: NUYENS, DR. W.J.F. - Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, van de vroegste tijden tot op onze dagen. Alle 20 delen, behalve deel 11.
2787: NUYENS, DR. W.F.J. - De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw uit een Katholiek oogpunt beschouwd.Andwoord aan Prof. R.Fruin, Prof. J. van Vloten en Dr. M. van Deventer.
7018: NUYENS, DR. W.F.J. - Geschiedenis der kerkelijke en politieke geschillen in de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden voornamelijk gedurende het twaalfjarig bestand (1598-1625). (In twee delen).
5004: OBBINK, DR. H.TH. - Survivals. Rede uitgesproken ter viering van de 293sten geboortedag van de Rijks-Universiteit te Utrecht op 21 maart 1929.
7959: OBBINK, DR. H.TH. ET AL. - Inleiding tot den Bijbel.
8396: OBERG, E.L., E.A. (BEW.). - Ten Bosch' Duits-Nederlands technisch woordenboek.
8397: OBERG, E.L., E.A. (BEW.). - Ten Bosch' Frans-Nederlands technisch woordenboek.
929: OBERG,IR.E.L. ET AL. - Ten Bosch'Engels-Nederlands techniscj woordenboek.
11334: OBERMAN, DR. G.W. - De gang van het kerkelijk jaar.
6256: OBERMEIER, S. - Richard Löwenherz. König, Ritter, Abenteure. Biographie.
977: ODERWALD, KAPT.J.(BEWERKING EN AANTEKENINGEN). - Het merkwaardig dagboek van een Nederlandsch Zeeman 1795-1860. Naar het Memoriaal van Vice-Admiraal J. Boelen Jzn.
9469: ODINK, G. - Doar veul'n ik mien a'lene. Gedichten (Met een met de hand geschreven gedicht van de dichter dat niet in het boekje staat).
3374: OELE,A.P. - Het rekverband van de samenleving en andere essays over kernthema's van politiek en cultuur.
11331: OELMÜLLER, W. ET AL. - Diskurs: Politik. (Philosophischer Arbeitsbücher 2).
3356: OERLE,DRS.J.E.C.M. VAN. - Kabinetsformatie onder hoogspanning 1948. De formatiedagboeken van Beel, Drees, Van der Goes van Naters en Romme.
6914: OERTZEN, K.VON. - Der grosse Krieg 1914-1918.
8518: OERTZEN, P. VON. - Der soziale Funktion des staatrechtlichen Positivismus.
11120: OESTERREICHER, J.M. - Muren storten in: zeven joodse filosofen vinden de weg naar Christus. [Bergson, Husserl, Reinach, Scheler, Landsberg, Picard, Stein]
6322: OEVERMANN,U. - Sprache und soziale herkunft.
1254: OFFENBERG,DRS.G.A.M. - Gevelstenen in Nederland.
9222: OFFERMANS, P., E.A. - Geschiedenis van het gewone volk van Nederland.
6059: OGGER, G. - Kauf dir einen Kaiser. Die Geschichte der Fugger.
6044: OIKONOMOS, C.P. - Die pädagogischen Anschauungen des Adamantios Korais und ihr Einfluss auf das Schulwesen und das politische Leben Griechenlands, nebst einem Abriss der geschichtlichen Entwicklung des Griechischen Schulwesens von 1453 bis 1821.
6971: OJEN JR, G.J. VAN. - De Binnenlandse Strijdkrachten. (in twee banden).
1630: OLDE MEIERINK, L.H.M. - Ampsen. De geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners.
9667: OLDENBERG,H. - Buddha. Sein Leben, Seine Lehre, Seine Gemeinde.
6309: OLDFIELD.R.C. ET AL.(EDS). - Language.
3921: OLDMEADOW, E. - Schumann. Bell's Miniature Series of Musicians.
8175: OLIVIER, J.-P. - Wanneer wordt het dag, kameraad? Geschiedenis van de oktoberrevolutie.
4196: OLLARD, R. - Pepys. A biography.
3177: OLLEFEN, L. VAN, E.A. - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijvingen. In 204 gravures en 7 kaarten.
3423: OLTHETEN, F. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
4051: OLTMANS, J.F. - Het Slot Loevestein in 1570. Het huis van het zeewijf en andere verhalen. (met 200 oorspronkelijke illustratien).
4127: OLTMANS, J.F. - De Schaapherder. (Verlucht door Bob Buys).
4052: OLTMANS, J.F. - De schaapherder - Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog (1481-1488) - deel I.
2805: OLTMANS, A.C. - De instituten van Gaius.
9854: OLTMANS, W.L. - Den vaderland getrouwe. Uit het dagboek van een journalist.
4081: OMAR KHAYYAM. - Rubaiyat (in de nederlandse vertaling).
9031: ONCK,A.VAN ET AL. - Kop van Overijssel en N.O.-Polder.Nieuw land, nieuw water. Hengelwater in West-Overijssel, de Kop van Overijssel, N.O.-Polder en Oostelijk Flevoland.
9033: ONCK,A.VAN ET AL. - Drente en Oost-Overijssel. Tussen weiden en hunebedden. Hengelwater in Nederland.
1320: ONG YAN HONG ET AL. - 6 jaar pionierswerk in Zuid-West Celebes (Makassar). (Uitg. Ver.tot steun v.h. medische zendingswerk in ZW Celebes).
6661: ONRUST,M. ET AL. - Formuleren.
6204: OORDT, J.W.L.VAN. - Beantwoording der Prijsstoffe: een volks- wis- en werktuigkundig lees- en leerboek.
10719: OORSCHOT, G. VAN. - Goochel zelf.
653: OORSCHOT, G. VAN, ET AL (RED.). - Het kind en zijn ontspanning.
9850: OORT, DR. H. - Wat geloofden de Joden in den tijd van Jezus?
10563: OORTHUYS, C.(FOTO'S). - Voici la Hollande. (Photos du monde, collection contact).
6138: OORTHUYS,DR.G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidelbergsche Catechismus een leerboek voor onzen tijd.
6538: OOSTENDORP, TH.J. - Chamberlain.
6845: OOSTENRIJK, ING,J. - Gelijkstroommachines.
891: OOSTERBAAN, D.P. - Zeven eeuwen. Geschiedenis van het oude en het nieuwe Gasthuis te Delft.
10019: OOSTERHUIS,DR.R.A.B. - Paracelsus en Hahnemann, een renaissance der geneeskunst.
7438: OOSTERLEE, P. - Geschiedenis van het Christelijk onderwijs.
5462: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie, een theologische interpretatie van technologisch handelen.
4462: OOSTERWIJK, B. - Vlucht na victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911).
5259: OOSTERZEE, K.VAN, ET AL.(RED.). - Terugblik voor de toekomst: Opstellen aangeboden aan dr. J.M. van Veen, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
1201: OOSTERZEE,J.J.VAN. - Theopneustie. Brief aan een vriend over de ingeving der heilige schriften.
5055: OOSTINDIE, G ET AL. - In het land van de overheerser II: Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954
314: OOSTROM, F.P. VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
3754: OPPENHEIMER, W. - Prinz Eugen von Savoyen : Feldherr, Staatsmann und Mäzen.
2174: OPPERMAN,PROF.DR.O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13.Jahrhunderts.
265: OPPERMANN, PROF.DR.O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13.Jahrhunderts.
2428: OPSTALL, M.F. VAN, E.A. - Vier eeuwen Nederland Japan. Kunst-wetenschap-taal-handel.
7469: OPSTALL, M.E., VAN - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië.(Deel 1 en 2). Met inleiding, journaal en bijlagen.
2768: OPZOOMER, MR. C.W. - Het Burgerlijk Wetboek. Vijfde deel Art. 1269-1348.
2772: OPZOOMER, MR. C.W. - Rechter en wet. Tweede gedeelte.
2809: OPZOOMER, MR. C.W. - Rechter en wet. Tweede gedeelte.
2394: OPZOOMER, MR. C.W. - Het Burgerlijk Wetboek. Art.1917-1940.
2544: OPZOOMER, MR. C.W. - Het Burgerlijk Wetboek. Vijftiende deel. Art.1960-1982. Verklaring voortgezet door Mr.J.A.Levy.
2055: OPZOOMER, MR. C.W. - Het Burgerlijk Wetboek. Vierde deel Art. 784-1268.
2722: OPZOOMER, MR. C.W. - Het Burgerlijk Wetboek. Veertiende deel. Art.1941-1959. Verklaring voortgezet door Mr.J.A.Levy.
8501: OPZOOMER, MR. C.W. - Het Burgerlijk Wetboek. Zestiende deel. Art.1983-2030.Verklaring voortgezet door Mr.J.A.Levy.
4785: ORMSBY GORE, W. - The Illustrated Regional Guides to Ancient Monuments: Volume 1: Northern England: Volume 2: Southern England.
11075: ORTEGA Y GASSET, J. - Europäische Kultur und europäische Völker. (Vortrag am 29.9.1953 München.
5468: ORTEGA Y GASSET, J. - Zelfinkeer en verbijstering en 3 andere essays.
4761: OSINGA, DR.M.D. ET AL. - Kenningboek der stad Leiden 1570/1580. 1e en 2e stuk. 2 delen.
4764: OSINGA, DR.M.D. ET AL. - Kenningboek der stad Leiden 1570/1580. 1e en 2e stuk. 2 delen.
3602: OSSWALD, C. - Kunst und Seele der Renaissance. (Mit siebenundsechzig Abb. und drei farbigen Beilagen).
983: OSTA, J. VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
1487: OTTEMA, N. - Chinesche Ceramiek. Handboek, geschreven naar aanleiding van de verzamelingen in het museum Het Princessehof te Leeuwarden.
7985: OTTEVANGER, A. EA. (RED.). - Op het eerste gezicht. De collectie Cleveringa.
11016: OTTO, H. ET AL. - Der erste Weltkrieg. - Dokumente. (Schriften des Militärgeschichtlichen Instituts der DDR : Kleine Militärgeschichte).
883: OTTO,R. - Das Heilige.Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
9029: OTTO, R. - Indiens Gnadenreligion und das christentum. Vergleich und Unterscheidung.
4730: OUD, MR.P.J. - Handboek voor het Nederlands gemeenterecht. Deel II.
10992: OUD, J.J.P. - Nieuwe bouwkunst in Holland en Europa (1935).
7094: OUD, PROF.MR. P.J. - Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940.
2034: OUDDEKEN, P. - Een tocht door Noord-Holland
10691: OUDEMANS, DR. A.C. - Acarologisches aus Maulwurfnestern. (Abdrück aus dem 'Archiv für Naturgeschichte').
1275: OUDENDIJK, DR. J.K. - Willem III, Stadhouder van Holland, Koning van Engeland.
5135: OUDSCHANS DENTZ, F., ET AL. - West-Indië. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
10889: OUTLER, DR. A.C. - Psychotherapie en Evangelieverkondiging.
11409: OUTRYVE O.P, E. VAN. - Geen profeten meer? Eerste deel: de oudtestamentische profeten tot Hosea.
11410: OUTRYVE O.P, E. VAN. - Geen profeten meer? Tweede deel: de oudtestamentische profeten van Jesaja tot Jeremia.
4963: OVEN, MR.J.C.VAN. - Overzicht van Romeins Privaatrecht. Leidraad bij een inleidings-college.
6764: OVER, L. - Maidenhead : A Pictorial History.
10354: OVERBEEKE, H. - God won, ik verloor Belevenissen en gedachten uit 1940-1945
6239: OVERDIEP, DR.G.S. - Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch.
3947: OVERDIEP, DR. G.S. - Verzamelde opstellen over taal- en letterkunde. I. Volkstaal en Dialektstudie, II. Syntaxis en stilistiek, III. Stijl en literatuurgeschiedenis/Bibliografie.
5012: OVERDIEP, G.S. (UITG.). - De historie van de vier heemskindern, uitgeg. naar den druk van1505.
8941: OVERDIEP, DR. G.S. - Zeventiende-eeuwsche syntaxis. (deel drie).
6710: OVERDUIN,B. - Rapporteren. Het schrijven van rapporten, nota's, scripties en artikelen.
10261: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1985. 100e stuk.
10262: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1988. 103e stuk.
10255: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1979. 94e stuk.
10256: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1978. 93e stuk.
10257: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1977. 92e stuk.
10258: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 102e Stuk, 1987. 1982. 97e stuk.
10260: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1983. 98e stuk.
9072: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1989. 104e stuk.
1464: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1986, 101e stuk.
1468: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1984, 99e stuk.
1474: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 2002,117e stuk.
1476: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 2001,115e stuk.
1479: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 2002,117e stuk.
1482: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1997, 112e stuk.
1483: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1996, 111e stuk.
1485: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1995, 110e stuk.
1486: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1994, 109e stuk.
1490: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1993, 108e stuk.
1493: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1992, 107e stuk.
1494: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1991, 106e stuk.
1496: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1990, 105e stuk.
584: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1980, 95e stuk.
589: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1984, 99e stuk.
9071: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1987.102e stuk.
1469: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1981, 96e stuk.
1228: OVERKLEEFT, D. - Voorst, een dorp maar meer nog een gemeente.
9610: OVERSTEEGEN,J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
2758: OVERSTEGEN,J.J. ET AL.(SAMENSTELLERS). - Literair Lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966.
4489: OVERSTRAETEN, J. VAN (HOOFDRED.). - Toerisme. Halfmaandelijjksch orgaan van den Vlaamschen Toeristenbond. Jaargang 1939.
5945: OYEN, H. VAN. - Liebe und Ehe. Evangelische Ethik II.
862: OYEN,DR.H.VAN. - Christus de Hogepriester. De brief aan de Hebreeën.
8592: OZINGA, PROF.DR.M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
10525: PAAP,W. - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
10958: PAAP,W. - Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
11455: PAAPE, DRS.A.H (HOOFDRED.). - Bericht van de Tweede Wereldoorlog. (In 17 delen).
11456: PAAPE, DRS.A.H (HOOFDRED.). - Bericht van de Tweede Wereldoorlog. Los deel 16.Oost-Nederland vrij.
216: PAAPE, A.H. ET AL. - De jaren '40-'45. Een documentaire.
8732: PAAPE, DRS. A.H. - Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
6517: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - Syntaxis, spraakkunst en taalkunde.
6524: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - Beknopte ABN-syntaksis.
6529: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - Kleine abn-syntaxis. Met oefenboekje.
6720: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - ABN-Spraakkunst. Voorstudies. Tweede deel.
6721: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - ABN-Spraakkunst. Voorstudies. Derde deel.
2077: PAASMAN, B. (UITG.) - Veluws verleden. "Ahasverus van den Berg's "" Geografie van Veluwe"" (1796) opnieuw uitgegeven."
10520: PAEPE, N. DE - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen bijeengelezen en ingeleid door Norbert de Paepe.
5440: PAGELS, E. - The Gnostic Gospels.
6177: PAGLIA, C. - Seks, kunst en Amerikaanse cultuur. (Essays).
7785: PAGONIS, W.G.P. - Moving Mountains Lessons in Leadership and Logistics from the Gulf War.
7672: PAKUN,HIMADJUWITA. - Water onder de golven. (Vormgegeven door Ricardo Liong[A-Kong).
2991: PALDER,L.S. - Brief aan Daniël. Over Joachim van Babylon en zijn kuise Suzanna.
3340: PALGRAVE,FRANCIS T. - The Golden Treasury of Songs and Lyrics. Selected from the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language and Arranged with Notes. Revised and Enlarged.
1639: PALM. W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
8163: PALMER, A. - Rusland in oorlog en vrede.
8164: PALMER, A. - Rusland in oorlog en vrede.
890: PALMER, E.L. - Fieldbook of natural history.
8221: PALOCZI-HORVATH, G. - Chroestsjev. De weg naar de macht.
9489: PAMA, C. - Heraldiek en genealogie. Een encyclopedisch vademecum.
6242: PANDER MAAT,H.L.W. - Harmonie en onenigheid in informele discussies. Gespreksanalytische studies.
6953: PANÉ, S. - Sedjarah Indonesia, I.
8363: PANETH, P. - Der Henker seines Hofes.
9614: PANKOWSKI, M. - De getaande vrijheid. Vijf tractaten.
784: PANNEKOEK,A. - Partij, raden, revolutie. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Jaap Kloosterman.
3671: PANNENBERG, W. - Wissenschaftstheorie und Theologie.
3323: PANNENBERG, W. - Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie.
8194: PANSIER, IR. F. ET AL. - Arbeid en technologie.
6756: PANTOW, G. - De dode tèlèng. (Avonturen van en anak kompeni tijdens de Japanse bezetting.
10407: PAPINI, G. - De duivel Problematiek ener toekomstige diabologie
6180: PAPPOT, G. - De markies de Sade. Een portret uit brieven en documenten.
3018: PARADIJS,CORNELIS. - Grassprietjes of liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland. (Facsimile-uitgave van het in 1905 bij Versluys in Amsterdam uitgegeven werk).
7050: PARDOEL, L.A.J. - Taekwondo. (encyclopedie in beeld).
5616: PARKER, R.L. & BAMBAUER. - Mineralienkunde. Leichtverständliche Einführung in die allgemeine und spezielle Mineralienkunde.
8061: PARKER, G. - Het Spaanse leger in de Lage Landen.
9768: PARRISH, MAXFIELD. - The Magazine covers. The art prints. The book illustrations. The advertisements. Four books in cardboard case.
10975: PARROT, A. - Op zoek naar een verzonken wereld.
2027: PARROT, A. - Golgotha en het heilige graf.
2224: PARROT, F. - Reise zum Ararat.
4185: PARROT, A. - Ninivé en het Oude Testament.
4827: PARROT, A. - De toren van Babel.
4828: PARROT, A. - De zondvloed en de ark van Noach.
4830: PARROT, A. - De Tempel van Jeruzalem.
8084: PARROT, A. - Samaria.
10131: PARRY, J.H. - The Spanish seaborne empire.
2124: PARRY, J.H. - Trade and Dominion. The European overseas empires in the eighteenth century.
8306: PARRY, J.B. - Het tijdperk van ontdekkingen.
11480: PARSOSN, T. - The social system. The major exposition of the author's conceptual scheme for the analysis of the dynamics of the social system.
10973: PASCAL, R. - Deutscland. Weg und Irrweg. 150 Jahre deutsche Geschichte.
6237: PASOLINI, P.P. - Daden van onkuisheid.
396: PATER, J.C.H. DE - Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het twaalfjarig bestand.
397: PATER, J.C.H. DE - Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het twaalfjarig bestand.
4430: PATER, J.C. DE. - Het schoolverzet 1940-45. (with an English summary)
10304: PAUL, H. - Deutsche Grammatik. Band 1. Teil 1. Geschichtliche Einleitung. Teil 2. Lautlehre. Band 2. Teil 3. Flexionslehre. Band 3.Teil 4. Syntax (erste helfte).Band 4.Teil 4. Syntax (zweite Hälfte).
10305: PAUL, H. - Prinzipien der Sprachgeschichte.
5797: PAUL, H. - Prinzipien der Sprachgeschichte.
6531: PAUL, H. - Queen Anne.
19: PAULA, A.F. - Vrije slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten, 1816-1863.
7450: PAULS, DR.A. - Das Pamphlet eines Kardinals oder Taxil redivivus.
9769: PAULSEN, S. - Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung.
818: PAUS,P. - Festungsschlachten. 1939-1945. Kampf gegen Verteidigungszentren und Bunker-Fronten.
4245: PAUWELS,DR.C.F. - Apologetiek.
3148: PAUWELS, L. E.A. - De eeuwige mens.
5606: PAYNE, ROBERT. - The graet Garbo.
1881: PAYNE, R. - The life en death of Trotsky
843: PAYNE,R. - Hitler. Een leven voor de dood.
9244: PEARSON, H. - Extraordinary people.
612: PEEKEL, H. - Lou Bandy. Van wandluis naar landhuis.
6069: PEER, H.F.VAN. - Sterke Gorcumse verhalen.
3283: PEET, J. - Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland.
1945: PEETERS, DR.I. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
6981: PEETERS, TH. - De eerste Poolse infanteriedivisie in Nederland.
8835: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
9811: PEILLARD, L. - La vie quotidienne à Londres au temps de Nelson et de Wellinton 1774-1852.
2059: PEKELHARING, MR. B.H. - Schets van het Nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen.
1837: PELETIER, W. - 150 jaar departement Winterswijk van de maatschappij tot nut van 't algemeen.
1628: PELETIER,W. - Winterswijk. Een eeuw in woord en beeld.
10297: PELKA, O. - Elfenbein. Mit 254 Abbildungen im Text.
8783: PELLAT, C.-A. - Manuale Iuris Synopticum in quo continentur Justiani Institutiones cum Gaii Institutionibus e regione oppositis perpetuo collatae, necnon Ulpiani fragmenti, Pauli sententiae, Vaticana fragmenta et aliae plurimae veterum jurisconsultorum reliquae.
3910: PELLEBOER,J.H. - Volksweerkunde.
8728: PENIAKOFF, V. - Popski's private army. (W.W. 2 in N. Africa).
4016: PENKOWSKY, O. - De Penkowsky documenten.
11325: PENNERS,H.& TH. - Osnabrück.
2590: PENNING,J. - De Vezelstoffen der Textielindustrie. Hunnen winning- en herkenningsmethoden, benevens in 't kort hunne bewerkingen.
3209: PENNINK, R. ET AL (INL., AANT.). - Dwonder van claren ijse en snee. Een verloren en teruggevonden gedicht van Jan Smeken.
20: PENONTON, B. - De Zuidmolukse republiek. Schets voor de beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk.
7834: PENONTON, B. - De Zuidmolukse republiek. Schets voor de beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk.
8771: PENONTON, B. - De Zuidmolukse republiek. Schets voor de beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk.
8031: PENROSE, R. - Picasso.
11408: PEPERZAK, A. (INL.). - Essays van Paul Ricoeur. Politiek en geloof.
5414: PEPIN, D. - Discovering cathedrals.
698: PEREBOOM,F. E.A (RED.). - Herman Willem Daendels (1762-1818). Een gulhartig Geldersman, even zo vif als buspoeder.
5275: PERNOUD,R. - De kruistochten. """Er is steeds een ooggetuige""."
10212: PERQUIN, L.H.C. - Bijdrage tot de kennis der oxydatieve dissimilatie van Aspergillus Niger van Tieghem.
4455: PERRAULT, G. - Het Rode Orkesssst.
6970: PERRAULT, G. - Het Rode Orkest.
10683: PERRÉE, R. - Postcards from black America. Hedendaagse Afrikaans-Amerikaanse kunst.
8275: PERRON, E.DU. - De Muze van Jan Compagnie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de companjiestijd (1600-1780).
9561: PERSYN, DR.J. - Poëzie van Dr. Schaepman.
5433: PERTHUS, M. (RED.). - Voor vrijheid en socialisme. Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité.
10636: PESSON, P. - Le monde des insectes. (Illustré de nombreuses photos en couleur hors texte)..
2173: PESTMAN, P.W. ET AL. - Vreemdelingen in het land van Pharao. Een bundelartikelen samengesteld t.g.v. het vijtigjarig bestaan van het papyrologisch Instituut van de RU van leiden.
9026: PETERS, B. - Op zoek naar Afrika. "Over het verbod op ""Kennis van die aand"" van André P. Brink."
10994: PETERSEN, M. - Prinses Ilse. Een sprookje uit het Hartzgebergte.
5842: PETERSEN,J. - Vitus Bering, de zeevaarder.
5195: PETERSEN, NIS. - De straat der sandalenmakers. Verhaal uit Rome ten tijde van Marcus Aurelius
3884: PETERSON, H.L. ET AL. - The great guns.
1886: PETHYBRIDGE, R. - The social prelude to Stalinism
7116: PETRONIUS. - Satiricon.
2516: PETTERSON, H. - Met de Albatros op diepzee-expeditie.
4111: PETZOLD, G. VON. - John Davidson und sein geistiges Werden unter dem Einfluss Nietzsches.
4656: PETZOLD, J. - Die Demagogie des Hitler-faschismus. Die politische Funktion der Naziideologie auf dem Wege zur faschistischen Diktatur.
5481: PEURSEN, DR. C.A. VAN. - Ludwig Wittgenstein.
5482: PEURSEN, DR. C.A. VAN. - Leibniz.
2793: PEURSEN, DR. C.A. VAN. - Wetenschappen en werkelijkheid.
7836: PEURSEN, DR. C.A. VAN. - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
9580: PEURSEN, DR. C.A. VAN. - Strategie van de cultuur. Een beeld van de veranderingen in de hedendaagse denk- en leefwereld.
11458: PEVSNER, N. - Europese architectuur van Bernini tot Le Corbusier.
11459: PEVSNER, N. - Europese architectuur , Middeleeuwen tot Renaissance.
2739: PEVSNER, N. - An Outline of European Architecture.
4973: PFEIFFER-BELLI, W. - Europa und das grosse Asien. Eine geistesgeschichtliche Studie.
3658: PFEILSCHIFTER, G. - Theoderich der Grosse. Die Germanen im Römischen Reich.
1810: PHILIPPA, DR.M.(HOOFDRED). - Etymologisch woordenboek. A - E.
10612: PHILIPPI, S. (ED.). - Christo & Jeanne-Claude. Verhülter/wrapped Reichstag, Berlin, 1971-1995.
10125: PHILIPS, DR.R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
5399: PIAGET,J. - Genetische epistomologie. Een studie van de ontwikkeling van denken en kennen.
8331: PICCARDT, G.J. - Beknopte handleiding bij de Wetgeving op de registratie.
8870: PICHAL, E. - De geschiedenis van het protestantisme in Vlaanderen.
3417: PICHOIS, C. ET AL. - Vergelijkende literatuurwetenschap.
11344: PICHT, G. - Theologie en de kerk in de twintigste eeuw.
3535: PIECKOCKI, R. - De torenvalk.
5706: PIEKALKIEWICZ, J. - Spionnen, agenten, soldaten. Geheime commando's in de tweede wereldoorlog.
1927: PIERSMA,H.(RED.). - Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
3225: PIERSON, A. ET AL. - Verisimilia. Laceram conditionem Novi testamenti.
9685: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. 1860-1865, derde reeks I.
9136: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. Deel 1 1860-1865, derde reeks II.
8848: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. Deel 1 1875-1882, tweede reeks III.
685: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. Deel 1 1865-1874, tweede reeks II.
10090: PIERSON, A. - Oudere Tijdgenooten.
4044: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. 1882-1890.
8566: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. Deel 1 1865-1873, tweede reeks I.
6564: PIETERS, L.J. - Internationale sancties. 1914-1946.
194: PIETERS, S. (EINDRED.). - De achterkant van de Möbiusband. IOWO-afscheidsbundel met opstellen over onderwijsontwikkeling.
3749: PIETERS, C. ET AL. - Alles klaar?....halen! / Handleiding voor het amateurtoneel.
6186: PIETROPINTO, DR. A., E.A. - Gonado, onthullingen overt de manlijke sexualiteit.
10312: PIJNACKER, C. - Historysch verhael van den steden Thunes, Aliers ende andere steden in Barvarien gelegen. Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
2242: PIJNENBURG,P.D.M. - Beschouwingen over het streekplan. Dissertations on the regional plan.
4988: PIJPER, DR.F. - Middeleeuwsch christendom. De vereering der H. Hostie. De Gods-oordeelen.
11403: PILLECYN, FILIP DE. - Blauwbaard.
5966: PIPER, O.A. - Man en vrouw. Betekenis en mysterie van de sexualiteit naar bijbelse visie.
6466: PIPER, D. - The English Face.
8187: PIPES, R. - De onbekende Lenin. Uit het geheime archief.
4831: PIRENNE, HENRI - Mohammed und Karl der Grosse. Untergang der Antike am Mittelmeer und Aufstieg des germanischen Mittelalters
6669: PIRENNE, H. - Geschiedenis van Europa. Van de invallen der Germanen tot de zestiende eeuw.
8659: PIRENNE,H. - De Middeleeuwen. Economische en sociale geschiedenis.
11243: PIROSCHKOW, V. - Der Zusammenbruch e. Utopie. Geleitw. von Fedor Stepun,
4442: PISAN, C.DE. - Het boek van de stad der vrouwen.
3030: PITLO,MR.A. - De lach in het recht.
11532: PITLO, MR.A. - Het systeem van het Nederlands Privaatrecht.
2659: PITLO, R.W.H. - Een vergeten beschaving. Het Rijk der Groot-Mogols in Voor-Indië in de 16e en 17e eeuw.
3850: PITT, F. - Woodland creatures, being some wild life studies.
719: PITT,FR. - Waterside creatures.
1615: PLAAT, G.N. VAN DER, ET AL.(SAMENSTYELLERS). - Lijst van voornaamste in 2000 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.
6652: PLAATS- KOOIJ, G. VAN DER. - Drie kwamen terug van weggeweest.
237: PLANTINGA, J.J. - Ora et labora. Hoop doet leven. Tot hier en niet verder. (verhalen).
611: PLAS,M.VAN DER. - Zo'n beetje wat ik voel. Een flonkerende verzameling parodieën, satires, chansons, portretten, gedichten, dagboekbladzijden en bespiegelingen.
6229: PLAS, M. VAN DER. - Mooie vrede. Een documentaire over Nederland in de jaren 1945-1950.
3845: PLASSCHAERT, A. - Hollandsche schilderkunst. Vanaf de Haagsche School tot op den tegenwoordigen tijd. (Met 86 platen op kunstdruk).
11529: PLASSCHE, M. VAN DER (RED.). - Ruikers van Toen. De dichtwerken van Petrus. A. de Genestet uitgelezen en geschikt.
2517: PLATENBURG,DRS.TH. - Landarbeiders.
11277: PLATO. - The republic. (translated by H.D.P.Lee).
481: PLATON. - Über Liebe und Unsterblichkeit. Die Sokratischen Gespräche Gastmahl, Phaidros, Phaidon. Mit einer Einführung von Karl Keréyi.
2160: PLATOON. - Timaios - Kritias. Menexenos Ioon.
7090: PLATOON. - Charmides-Lysis-Laches-Menoon-Hippias.
7091: PLATOON. - Phaidros-Symposion.
6305: PLAUTUS, T.M. - Tweelingbroer gezocht. Het Spookhuis. (Vertaling: J. Hemelrijk sr).
6306: PLAUTUS, T.M. - De geboorte van Hercules. Het kabeltouw. (Vertaling: J. Hemelrijk sr).
6327: PLAUTUS, T.M. - De bluffer. De leugenaar. (Vertaald door J. Hemelrijk sr.).
8664: PLAUTUS. - De tweelingbroeders. Vert. Prof.Dr. H. van Herwerden.
10438: PLEGT, B. - Oet et oale doarp/1.
10439: PLEGT, B. - Oet et oale doarp/2.
4583: PLEGT, B.(EINDRED.). - Peperbak. 50 jaar Twents Carmel.
3495: PLEIJ, H. - Sprekend over de Middeleeuwen.
10617: PLEMO VAN DUIVELAND, MR. L.J. - Willem Frederik Koning der Nederlanden. Gedenkboek 125 bestaan van de Ned. Handel Mij. N.V.
5807: PLEMP VAN DUIVELAND, L. - Schimmelpenninck. Levensverhaal en tijdsbeeld.
17: PLESSIS, A.P. DU - Die Nederlandse Emigrasie na Suid-Afrika
466: PLESSIS, H. DU. - Johann Sebastian Bach. 'n Biografie en ag opstelle.
2430: PLESSNER, H. - Zwischen Philosophen und Gesellschaft.
7876: PLESSNER, H. - Hoe de mens bestaan kan. Inleiding in de wijsgerige anthropologie.
5477: PLOEG, M. VAN DER, (SAMENST.). - Afscheidscollage Piet van Duijn. 'niet bij cytochemie alleen'
4277: PLOEG, D.T.E. VAN DER, ET AL, (EINDRED.). - Vogels in Friesland. Drie banden.
9257: PLOEG, E. VAN DER, E.A. - Blijvende herinneringen aan de dag van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. (in het nederlands, turks, engels, duits en arabisch)
5394: PLOEG, D.T.E. VAN DER, ET AL, (EINDRED.). - Vogels in Friesland. Band 1.
3681: PLOETZ, DR.K. - Auszug aus der alten, mittleren, neueren und neuesten Geschichte. Neu bearbeitet von Friedrich Kähler, einundzwanzigste Auflage.
9683: PLOETZ, DR. K. - Kalendarium der Wereldgeschiedenis.
11399: PLÖGER, O. - Sprüche Salomos (Proverbia). In 3 Bände. Biblischer Kommentar Altes Testament XVII.
3226: PLOOIJ, DR.D. - De chronologie van het leven van Paulus.
4367: PLUMB, J.H. - In the Light of History.
9805: PLUMTRE, G. - The Country House Guide.
4769: PODKOLZIN, A. - A Short Economic History of the USSR.
4491: POEÍ. - De laatste keizer van China. Autobiografie.
10466: POELHEKKE, M.A.P.C., E.A. - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
1554: POELHEKKE, J.J. - 'T uytgaen van den treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
8522: POELMAN, DR.N. - Panorama der ideologieën.
7252: POESJKIN, A.S. - Verzameld proza en dramatische werken.
9822: POINTER, M. - The Sherlock Holmes file.
7729: POIRTERS, ADRIANUS. - Het Masker vande Wereldt afgetrocken.
4765: POKSHISHVSKY, V. - Geography of the Soviet Union. Physical Background, Population, Economy.
5133: POL, C. VAN DER. - Het kloosterwezen in Nederland. (Korte aanteekeningen).
10051: POL, DS.D. - Onze zendingsvelden. Midden Java ten Zuiden.
10877: POL, DR. W.H. VAN DE. - Het wereldprotestantisme. "(Uit de serie ""De godsdiensten der mensheid)."
2270: POL, PROF.DR.W.H. VAN DER. - Het getuigenis van de Reformatie.
898: POL, B. VAN DER. - Lieve Erasmus, verkeren met een vrijdenker.
6063: POL, W.H. VAN DEN, ET AL. - Antwoord op het herderlijk schrijven / Van de generale synode van de Nederlandse hervormde kerk betreffende de rooms-katholieke kerk.
973: POLA, ALEXANDER. - Mengvoer. ( Illustraties: Guus Wielaard. Voorwoord: Chiem van Houweninge.
4724: POLAK, MR. M. - Handboek voor het Nederlandsche handels- en faillissementsrecht. Derde deel eerste stuk: Eerste aflevering, algemeen gedeelte. Wissel- en chèquerecht door Mr. F.G.Scheltema.
1898: POLAK,L.PH. ET AL. - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945.
1901: POLAK,L.PH. ET AL. - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945.
1367: POLDER, R. - Het ding. Opschrijfsels.
482: POLDERS,L.(SAMENSTELLER). - Erotische verhalen.
640: POLIAKOV,L. - De arische mythe. Over de bronnen van het racisme en de verschillende vormen van nationalisme.
10103: POLL,L. VAN DE. - Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie.
21: POLL, W. VAN DE - De Nederlandse Antillen. Een fotorapportage van land en volk
2853: POLL,K.L. - De beklemde elite.
2854: POLL,K.L. - Het verlangen naar almacht.
2857: POLL,K.L. - Een dienstreis voor burgers.
1012: POLLARD,E. - Kuching, past and present.
6565: POLLMANN,T. - Woorden, klanken, zinnen, talen. Een inleiding in de taalkunde.
6824: POLLMANN, T. ET AL. - Terug op de Molukken.
6865: POLLMANN, T. - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen.
8432: POLLMANN,DR.J. - Helden en heiligen. Middeleeuwse berijmde verhalen in verkorte vorm bijeengebracht en van aantekeningen voorzien.
9473: POLMAN, DR. A.D.R. - Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deel 1,2 en 3.
9731: POLMAN, DR. A.D.R. - Woord en belijdenis. Eenvoudige verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deel 1 en 2.
2036: POLMAN O.F.M, MAG.DR.P. - Huizinga als kultuurhistoricus.
3875: POLMAN O.F.M., P. - De vindplaatsen van de Romeinse bronnen.
8268: POLO, MARCO. - Het boek van Marco Polo, of de wonderen van een wereldreis (vert. Karel Jonckheere).
4230: PÖLS,W. - Historisches Lesebuch. Part 1. 1815-1871. Part 2. 1871-1914. Part 3. 1914-1933.
4866: POMPE, MR.W.P.J. - Bevrijding. Bezetting - Herstel - Vernieuwing.
7038: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal. Voor Nederland bewerkt door C.P. Gunning. Ingeleid door H. Colijn.
11005: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal. Voor Nederland bewerkt door C.P. Gunning. Ingeleid door H. Colijn.
7284: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal. Voor Nederland bewerkt door C.P. Gunning. Ingeleid door H. Colijn.
1549: PONSTEEN,A. - Het kerkdorp Hellendoorn in vroeger eeuwen.
1299: POORT, H. - Van de planken. Dagbladkronieken over tooneel.
10891: POORT, J. - "Hendrik Willem Mesdag, ""Artiste peintre à La Haye""." Uitgegeven t.g.v. de 25e verjaardag van het Ingenieursbureau Grabowsky & Poort.
4592: POORT,D. - De geselaars van Ootmarsum.
2032: POORTENAAR, J. - De stad in de wallen 600 jaar Naarden
4419: POORTENAAR, J. - Ons is gheboren. Oude prenten en teksten.
2022: POORTERMAN,H.W. - Stampende laarzen op de grens van Twente en Salland.
3258: POORTHUIS, M. - Het gelaat van de messias. Messiaanse Talmoedlezingen van Emmanuel Levinas.
724: POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen.
9630: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte.
9262: POP, F.J. - De tweede brief van Paulus aan de Corinthiës, Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament.
10795: POPMA, PROF.DR. K.J. - Heersende te Jeruzalem.
10180: POPPE-MARQUARD,DR.H. - Osnabrück, ein Rundgang durch die Stadt.
340: POPPE,E.(HOOFDRED.). - Versus, tijdschrift voor film en opvoeringskunsten. Averechtse filmgeschiedenis. De muur als chronotoop. Fotogenie en fysionomie.
1870: POPPINGA,O. ET AL. - Ostfriesland. Biograhien aus dem Widerstand.
6685: PÖRKSEN,U. - Plastictaal.
11125: PORTER,L. ET AL. - The Churnet Valley and Alton Towers.
9408: PORTER,E.(PHOTOGRAPHS). - Galapagos. The flow of wildness. Vol.1. Discovery. Vol. 2. Prospect.
1824: PÖRTNER, R. - De strijd om het Heilige Graf. Waarheid en legende van de kruistochten.
2213: PORTWAY,CHR. - Grote treinreizen.
5909: PORZEZINSKI, DR.V. - Einleitung in die Sprachwissenschaft.
1911: POS, M. - Eens op Java en Sumatra.
4950: POS, H.J. - Filosofie der Wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
6852: POS, M. - Eens op Java en Sumatra. Het laatste reisboek over ons Indië in zijn glorietijd.
10605: POST, M. ET AL (RED.). - Robert Preyer. Malerei 1986-1991.
2123: POST, M.J.H. - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie
795: POST,K. - Het boerenhuis in Nederland.
5692: POSTEMA, K. - Het bombardement. Herinneringen van een Rotterdams gezin.
2440: POSTHUMA DE BOER, E. - Klein gedenkboek van liefde en haat.
4738: POSTHUMUS, N.W.(RED.) - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek.
4711: POSTHUMUS, MR.N.W. - Documenten betreffende de Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Deel 1. I:Onderhandelingen met Engeland(1813-1827).
7889: POSTHUMUS MEYJES, DR. G.H.M. - De controverse tussen Petrus en Paulus. Galaten 2:11 in de historie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van het Christendom en van de leerstellingen van de christelijke godsdienst aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 20 januari 1967.
1180: POSTHUMUS, N.W.(RED.) - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek.
3705: POSTHUMUS, N.W. - Recueil de documents internationaux relatifs a l'histoire economique de 1814 a 1924. Tome 1 [all published]: Traites collectifs, Pays-Bas, France, Allemagne.
5113: POSTHUMUS MEYJES, , R. - De eerste reizen der nederlanders naar de op de bijbehoorende kaart aangeduide landen en eilanden. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
4717: POSTHUMUS, MR.N.W. - Documenten betreffende de Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Deel 6. Onderhandelingen met Engeland over het handels- en scheepvaartverdrag van 1851 en over de wijzigingen in de Nederlandsche scheepvaartpolitiek in 1850. De handelspolitiek tot het jaar 1870. 1827-1870.).
4719: POSTHUMUS, MR.N.W. - Documenten betreffende de Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Deel 4. Onderhandelingen met Pruisen en de andere tot het tolverbond behoorende Duitsche staten over een scheepvaart- en een handelsverdrag 1834-1839.
5552: POSTMA, C. E.A. - Zierikzee. 1. Stad van historie en monumenten.
4011: POSTMA, M. - Legendes uit Basoetoland. (In de Zuidafrikaanse taal).
5776: POSTMA, H. - "Marsmans ""Verzen""." Toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel.
5796: POSTMA, DR.W.P. ET AL. - Het Amsterdamse Bos. Een gids voor zijn bezoekers.
10178: POSTMAN, N. - Die zweite Aufklärung. Vom 18. ins 21. Jahrhundert.
9621: POSTMAN, N. - Building a bridge to the eighteenth century. How the past can improve our future.
7480: POSTMUS, J. - Oud-Holland en de revolutie. Nieuwe studiën en schetsen.
10929: POT, TJ. - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. Inhoud I-XXX 1952-1981.
401: POTGIETER, E.J. - Marten Harpertsz. 1607-1609.
7986: POTTER, F. - De kunst van het korte verhaal. Uitvoerige leidraad bij het schrijven en publiceren van het korte verhaal.
10810: POULENC, FRANCIS. - Three novelettes for piano.
779: POZZOLI,C.(HRSG). - Jahrbuch Arbeiterbewegung. Band 1. Über Karl Korsch.
6840: PRAAG,S.E.VAN. - Korte karavaanweg.
6408: PRAAG, PH.VAN. - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
10791: PRAAG, H. VAN. - Het verschijnsel Israël.
3883: PRAAG, H.VAN. - Sleutelwoorden van de Bijbel in het licht van het 'Onze Vader'.
2579: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Een studie in acculturatie.
5047: PRANGER, D. (RED.). - Islam en gezondheidszorg.
2088: PREBBLE, J. - John Prebble's Scotland.
6525: PREBBLE, J. - Glencoe. The story of the massacre.
8753: PREE, DR. W.A. DE. - Maatschappijkritiek & theologiekritiek.
5693: PRES, T. DES. - The Survivor. An Anatomy of Life in the Death Camps.
1929: PRESCOTT, W.H. - History of the reign of Philip the Second, King of Spain. Three volumes.
1559: PRESSER, J. - De Tachtigjarige oorlog.
7158: PRESSER, DR.J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. 2 delen, met stofomslag.
9113: PRESSER, DR. J. - De tachtigjarige oorlog.
5649: PREUSCHEN, E. - Vollständiges griechisch-deutsches Handwörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur.
11522: PREUSS, H. - Das Bild Christi im Wandel der Zeiten. Einhundertfsiebenunddreissig Bilder auf 112 Tafeln gesammelt und mit einer Einführung sowie mit Erläuterungen versehen [von Hans Preuss].
3970: PREUSS, H.D. - Deuteronomium. Erträge der Forschung.
9904: PREUSS, H.D. - Deuteronomium. Erträge der Forschung.
6049: PREZCIER,G.&.E. - Wilhelmina Drucker en de schandaalroman George David.
6544: PRIESTLY, J.B. - The Prince of Pleasure and his regency 1811-20.
11076: PRIGOGINE, I. ET AL. - Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichern Denkens.
10768: PRIME, C.T. ET AL. - How to identify trees and shrubs from leaves or twigs in summer or winter.
3084: PRIME, C.T. - The new naturalist Lords & Ladies.
3487: PRIMS, F. - Geschiedenis van Antwerpen. Deel IV. Onder Hertog Jan den Derde (1312-1355). 2de Boek: De geestelijke Orde, 3de Boek: Regesten, Zegels, Munten.
8892: PRINS-SCHIMMEL,DRS. M.A., E.A. - Jongere Bouwkunst in Zutphen van 1850-1940.
1497: PRINS, W.F. - Fugitieven en passanten.
2816: PRINS, M.P. - Joseph Freiherr von Hormayr. Van apostel der Oostenrijks-nationale gedachte tot pionier der Duitse eenheid.
3954: PRINS, A.H.J. - Oud en nieuw in zwart Oost-Afrika. Structuurveranderingen in het Noordoost-Bantoegebied. Openbare les gehouden bij de aanvaarding van de leeropdracht in de volkenkunde en de vergelijkende volkenkunde aan de RU te Groningen 10 october 1951.
1184: PRINSENJ.L.ZN, DR. J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
1795: PRITCHARD, R.J. - De brand in het Rijksdaggebouw.
6936: PRITT, DR. D.N. (INL.). - Dimitroff contra Goering. Bruinboek II met bijdragen van Romain Rolland, Theodor Dreiser, Lion Feuchtwanger, Georgy Dimitroff.
5194: PRIVAT, DR.E. - "Tragiek en triomf van Zamenhof. Den Vredes-apostel (""Vivo de Zamenhof)." Vertaald uit het Esperanto door mevr. KL.belinfante -Ahn.
7291: PROCEE, H. - Over de grenzen van de culturen.
7970: PROCKSCH, D.O. - Kommentar zum Alten testament. Die genesis.
2147: PROMOTA,D. - Indonesia.Weekblad uitgegeven door de Perhimpunan Indonesia. Jaargang 17, 7 sept.1946.
3108: PROOST, DR. K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgangvan de Ned. Ver. Tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, geschetst t.g.v. haar 100-jarig bestaan.
7832: PROOST, DR. K.F. EN PROF, DR. JAN ROMEIN. - Geestelijk Nederland 1920-1940. Deel 1. Onderwijs, radio, wijsbegeerte, godsdienst, kunst en letteren. Deel 2. De wetenschappen van Natuur, mens en maatschappij.
6745: PROP,G. - De historie van een kleine landstad Lochem.
11002: PROP, G. ET AL. - Atlas van Nederland en de West.
4223: PROSS,H. - Dokumente zur deutschen Politik 1806-1870.
9627: PROSS, HY.(HRSG.). - Die Zerstörung der deutschen Politik. Sokumente 1871-1933.
10911: PRUDENTIUS. - Getijden.
1081: PRUDENTIUS. - Getijden.
4308: PUCHINGER,G. - Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) Strijder-triomfator. Een studie.
4699: PULLE, DR.A. - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No.47 juni 1911. Inhoud: Zakflora voor Suriname, 1e gedeelte.
11492: PUNCH. - Punch Cartoon Diary. Punch Diary for 1969.
2504: PUNTER,E. - Ik heb het toch zeker zelf gezien. herinneringen aan het leven en werken in Noordwest Overijssel van ongeveer 1900 tot 1983.
9998: PURVIS, A.W. - H.N. Werkman. De drukpers als schildersgereedschap.
6922: PUTLITZ, W. ZU. - In Rok tussen de Bruinhemden. Herinneringen van een Duits diplomaat.
3238: PUTTEN,J.VAN. - Vrijheid en welzijn. Over socialisme en de toekomst van onze samenleving.
3822: PUTTEN,J.VAN. - Politieke stromingen. Liberalisme, democratisch-socialisme, christelijke stromingen, communisme, fascisme, radicale alternatieven.
9820: PUTTER, A., A.O.(EDS). - The spirit of Medieval English popular Ramance.
3103: PUTZGER,F.W. - Historischer Weltatlas.
4497: PUY, J.C. DE. - Hallelujah. Liederen voor gemengd koor. Uitgegeven ten voordeele der Weezen te Neerbosch.
4561: PUY, J.C. DE. - "Excelsior. Vervolg op ""Hallelujah"". Liederen voor gemengd koor. Uitgegeven ten voordeele der Weezen te Neerbosch."
4485: PUY, J.C. DE. - Het Harpje (Vervolg op de lofstem). Vierstemmig zangbundeltje voor christelijke scholen, huisgezinnen, zondagscholen, jongelings-, jongedochters- en zangverenigingen voor gemengd koor.
3449: PYCRAFT, W.P. - The infancy of animals.
812: PYLE,E. - Dappere kerels.
11336: QUACK, MR. H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913.
665: QUACK,MR.H.P.G. - De Socialisten. Personen en stelsels.
2196: QUANJER, C.A.J. - Beknopte volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Over geboorte, huwelijk, overlijden en godsdienst der inheemsche bevolking.
2197: QUANJER, C.A.J. - Land en volk van Nederlands-Indië. Handleiding ten dienste van het onderwijs.
8321: QUANT, DR. C.A.J. - Over symbiose als een der leidende beginselen der evolutie en over haar betekenis voor gezondheid en ziekte van de mens.
8474: QUEDENS,G. - Insel Kirchen.
5013: QUERIDO, IS. - Amsterdamsch epos: Het volk Gods, Van armen en rijken.
7014: QUERIDO, PROF.DR.A. - Storm in het weeshuis: de beroering onder de Amsterdamse burgerwezen 1566. Met het losse bijvoegsel Tekstvergelijking.
9116: QUERIDO, IS. - Amsterdamsch epos. De Jordaan. Manus Peet.
5602: QUERVAIN, A. DE. - KIRCHE, VOLK,STAAT ETHIK II 1.Halfband.
11056: QUINCKE, W. - Handbuch der Kostümkunde. 3. verbess. u. verm. Aufl.
4348: QUINCKE, DR.W. - Führer durch die Burg Altena.
2622: QUINN, D.B. - Raleigh and the British Empire.
4335: QUISPEL, G. - Der gnostische Anthropos und die jüdische Tradition.
402: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog.
6038: QUIST,M. ET AL. - De zoogdieren van het Dwingelerveld.
1164: RAALTE,DR.E.VAN. - Het Nederlandse Parlement.
1207: RAALTE, DR. E.VAN. - Onderhandelen met Indonesië. Het Nieuw-Guinea vraagstuk.
160: RAAP, IR. J.W. - Holland en de Hollanders.
5359: RABIN,CH. - Hebrew reader. ( Short selections of unvowelled Modern Hebrew on the top half of the page and full vocabulary with vowelling and notes below).
1369: RACHEWILTZ, B. DE. - An introduction to Egyptian art.
1759: RAD, G. VON. - Mose.
7311: RAD, G. VON. - Theologie des Alten testaments. Vol. 1. Die Theologie der geschichtlichen Überleferungen Israels. Vol. 2. Die Theologie der prophetischen Überleferungen Israels.
4440: RÄDECKER, J. - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland. Een serie monografieën over leven en arbeid der Nederlandsche beeldhouwers van dezen tijd, nr.1.
3176: RADEMAKERS, A. - Kabinet van nederlandschen outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaten, verzamelt, getekent en in ' t koper gebragt door den konst-ryken Abraham Rademaker.
1808: RAES, K. ET AL. - Religie en erotiek. Balanceren tussen liefde en lust.
2056: RAES,H. - De vadsige koningin.
3857: RAGGE, DR. D.R. - Grasshoppers, crickets and cockroaches of the British Isles.
3100: RAHLFS, A. (ED.). - Septuaginta, id est vetus testamentum Graece iuxta LXX interpretes., vol. 1 and 2.
5229: RAHNER, K. ET AL. - Klein theologisch woordenboek.
2137: RAIMOND JR., DR. J.J. - Het electrische planetarium. Een beschrijving van het Zeiss-planetarium met een inleiding over andere planetaria.
5801: RAIMOND JR., DR. J.J. - Het electrische planetarium. Een beschrijving van het Zeiss-planetarium met een inleiding over andere planetaria.
1763: RAKERS,A. - Mundarten der alten Grafschaft Bentheim und ihrer reichsdeutschen und niederländischen Umgebung.. Auf dialektgeographisch-geschichliger Grundlage.
816: RAMAER, H.(SAMENSTELLER). - De piramide der tirannie. Anarchisten in Nederland.
5103: RAMAER, IR.J.C. - Het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1931). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5083: RAMAER, IR.J.C. - De Fransche Tijd (1795-1815). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
10873: RAMAKER, O.T.(RED.). - Het ontstaan van de bijbel. Van kleitablet tot boekdrukkunst.
4824: RAMAKERS, R. - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving. De Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie.
2810: RAMDAS,A. - De strijd van de dansers. Biografische vertelling uit Curaçao.
182: RAMDHANI, R. - Zielcontact. Een Hindoestaan- een Creoolse. Een verboden liefde. (Roman).
7440: RAMSEY, A.M. - From Gore to Temple. The developement of Anglican theology between Lux Mundi and the second World War 1889-1939.
9687: RAMSEY, W.G. - The war in the Channel Islands.
4361: RANDA, A. (HRSG). - Enzyklopädie der Weltgeschichte. (In zwei Bänden + Registerteil). Geschichte der Religionen, der Ideen, der Kunst, der Gesellschaft, der Wirtschaft, des Kriegs und der Politik.
11129: RANDA, A. (SAMENST.) - Geschiedenis der mensheid. (In vijf delen).
3667: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945.
2485: RANITZ,JHR.FR.J. - Het bouw- en woningtoezicht.
279: RANKE, L. VON. - Preussische geschichte. (Two parts in one volume)
6537: RANKE, L. VON. - Oliver Cromwell.
5026: RANKE, L.VON. - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. (ungekurzte textausgabe).
8594: RAPTSCHINSKY,DR.B. - Kolonisatie van blanken in de tropen.
10726: RASKER, DR. A.J. - Politiek ethos.
11245: RATHENAU, W. - Eine Streitschrift. Auseinandersetzungen mit dem Transzendenten.
9109: RATTÉ, DR. J. - Nederlandse doorvoorpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland.
10808: RAVEL, M. - Valses nobles & sentimentales pour piano
10836: RAVEL, M. - La Mère L.Oye. 5 pièces enfantines pour piano à 4 mains.
3102: RAVEN, J. - The new naturalist Mountain Flowers.
4842: RAVESTEYN, DR.W.VAN. - Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog.Het socialisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. 3 delen.
6802: RAWSON, PH. AND COMFORT,A.(HS). - Weltgeschichte der erotischen Kunst.
1341: RAY, C.(ED.). - The complete imbiber. An entertainment.
6064: RAZE, DE. - concordantiarum ss. scripturae manuale. Editio in comodissimum ordinem disposita et cum ipso textu sacro de verbo ad verbum sexies collata.
10478: READER, J. - Kilimanjaro.
5143: REDEKER, H. - Ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd.
8291: REDFIELD, R. - The primitive world and its transformations.
3445: REDTENBACHER, L. - Fauna Australica. 2. Heft. Die Käfer.
8183: REED, J. - 10 Tage die die Welt erschütterten.
544: REELING BROUWER,R. - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen.
9827: REES, C. - A Chapter of Accidents. Autobiographical Memoirs.
884: REESER, E. - Stijlproeven van Nederlandse Muziek. Dl. I.: Anthology of music from the Netherlands 1890 - 1960. Verzameld door / compiled by Eduard Reeser. (Uitgegeven door de Stichting Donemus in samenwerking met de vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis.).
10834: REGER, MAX. - Aus meinem Tagebuch. Opus 82. Zwei Bände.
9153: REGTEREN ALTENA, PROF.DR. - De opdracht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de kunstgeschiedenis der middeleeuwen en van den nieuweren tijd aan de universiteit van Amsterdam op 11 october 1937.
1087: REICH, DR.W. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens.
9247: REICH,L. - Die Insel Mainau und der badische Bodensee. (Nachdruck von der Ausgabe von 1856).
7717: REICHE, G.H.(VERTALING). - Het leven van Johannes Huss. Uit het Hoogduitch vertaald. Met een, over dit werk, in het Voorbericht geplaaste oordeel van H. Muntinghe, hoogleraar in de Kerkelyke Geschiedenissen.
8703: REICHEL, S. - Wat deed jij eigenlijk in de oorlog, Pappa?
113: REICHLING, DR. A. - Verzamelde studies over hedendaagse problemen der taalwetenschap.
8433: REICHLING, DR. A. - Wat is algemene taalwetenschap? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam op 12 mei 1947.
7886: REIJEN, W. VAN. - Filosofie als kritiek. Inleiding in de kritische theorie.
2863: REIMER,DR.P.J. - Leven in Hellas.
1823: REINALDA, B. - Bedienden georganiseerd. Onstaan en ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eerste begin tot in de Tweede Wereldoorlog.
5939: REINDERS, H.C. ET AL. - 75 jaar volksfeest Winterswijk: 1888 - 1963.
5264: REINDERS, H.C. ET AL. - 75 jaar volksfeest Winterswijk: 1888 - 1963.
2748: REINDERS,MR.H.A.H. - Het ambtsgebed in de Kamper Gemeenteraad. (Overdruk Kamper Almanak 1975-1976).
7838: REINER, H. - Wijsgerige ethiek.
4226: REINERS, L. - Friedrich. Das Leben des Preussenkönigs.
435: REINERS, L. - Stilfibel. Der sichere Weg zum guten Deutsch.
1168: REINICKE, W. - Handboek voor de beginnende astroloog.
9980: REINICKE, H.0E. - Die Gemeinde und ihre Zukunft.
9956: REINICKE, H.0E. - Der Landkreis und seine Function.
7790: REINSMA, MR.M. - Smit`s Compendium der Romeinse en Oud-Nederlandse Rechtsgeschiedenis.
3795: REISCHAUER, E.O. - Geschiedenis van Japan.
5379: REISEL, DR.M. - Genesis. Transcriptie, Verklaring, Vertaling.
406: REK J, DE - Van Boergondië tot Barok.
407: REK, J. DE - Prinsen, patriciërs en patriotten.
11171: REMOORTERE, J. VAN. - Stadswandelingen door Wallonië.
5081: REMOORTERE, J. VAN - Stadswandelingen door Nederland. (Het Zuiden).
5908: RENDTORFF,PROF.DR.T. - Christendom buiten de kerk.
11307: RENDTORFF,T ET AL. - Theologie der revolutie. Met bijdragen van R.Shaull, G.Castillo Cárdenas, R. Hensen en de verklaring van 15 R.K. bisschoppen 'pleidooi voor de derde wereld'.
4234: RENGELINK, J.W. - The reconstruction of the Netherlands.
5632: RENGELINK, J.W. - Volk in verdrukking en verzet. 1940-1945.
8733: RENGELINK, J.W. E.A. - Here we are Uncle Sam, Holland calling.
6411: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht. Historisch-juridische verhandeling, voornamelijk uit Utrechtse gegevens. Errste deel: de canonieke en de gereformeerde bedeeling.
11139: RENGSTORF, D.K.H. - Die Auferstehung Jesu. Form, Art und Sinn der urchristlichen Osterbotschaft
408: RENIER, G.J. - De Noord-Nederlandse natie.
6223: RENKEMA, J. - Discourse Studies. An Introductory Textbook.
7692: RENNER, DR. H.(HRSG.). - Immanuel Kants Werke in acht Büchern in zwei Bände.
3935: RENNER, H. - Oper, Operette, Musical. Ein Führer durch das Musiktheater unserer Zeit.
10502: RENOY, G. - Paris naguere. Grands magasins.
282: RENSBURG, H.VAN. - De weisse Sundenbock. Erinnerungen an die antienglische Widerstandsbewegung.
3456: RENSENBRINK, R. ET AL. - Op verkenning bij de dieren. Deel 1.
10907: RENTENAAR, R. - Groeten van Elders. Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur.
10761: REPENNING, H. - Die mechanische Weberei.
4403: RESENBERG,L. - Zinnober. Zurück zu den Quellen.
3633: REUDER, S. DE, ET AL. - Handleiding bij de IZA-serie. Een serie platen over aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde, samengesteld volgens de nieuwe richtlijnen in het onderwijs. 1e serie: Nederland.
3919: REUSCHEL, PROF.DR.K. - Richard Wagner. Dramatische Werke. Zweiter Band. Der Ring des Nibelungen. Götterdämmerung.
3920: REUSCHEL, PROF.DR.K. - Richard Wagner. Dramatische Werke. Erster Band. Rienzi. Der fliegende Holländer. Tannhäuser. Lohengrin. Tristan und Isolde.
3242: REVE, K. VAN HET. - Het geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwing.
10107: REVE, G.K. VAN HET. - Nader tot u.
9472: REVE, G.K. VAN HET. - Nader tot u.
2770: REVE, G.K. VAN HET. - Op weg naar het einde.
5306: REVE, G. - Roomse heisa.
6996: REVE, G.K. VAN HET. - De taal der liefde.
702: REVE, G.K.VAN HET. - Tien vrolijke verhalen.
705: REVE, SIMON VAN HET. - De avonden.
791: REVE, G.K. VAN HET. - De taal der liefde.
9443: REVE, G. - De stille vriend.
10333: REVEL,J.-F. - De totalitaire verleiding.
8527: REVEL, J.-F. - Waarom de democratiën sterven.
571: REVERS,W.J. ET AL.9HRSG). - Neue Wege der Musiktherapie. Grundzüge einer alten und neuen Heilmethode.
2922: REYEN, P.E. VAN. - Middeleeuwse kastelen.
7605: REYEN, P.E. VAN - Middeleeuwse kastelen.
8453: REYNDERS, I.H. - De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940. Hare oorzaken en hare gevolgen.
4932: REYNOLD, G.DE. - Die Tragik Europas.
4366: RHIEM, ED. - Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften, uitgegeven onder redactie van dr. Ed. Riehm. Uit het Hoogduitsch vrij bewerkt door dr. C.H. van Rhijn.
8147: RHIJN, PROF.MR.M. VAN. - Uren met Luther.
5814: RHIJN, PROF.DR.M.VAN. - Aart Jan Theodorus Jonker.
4520: RHIJN, A.A. VAN.(RED.). - Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in veband met den wederopbouw van ons land.
4797: RHIJN, M. VAN. - Gedachten en gestalten uit de evangeliën.Deel 1 en 2.
10620: RHIJNVIS FEITH, MR. - Oden en gedichten, deel 3. van de driedelige serie. (Gedichten).(Met gegraveerde titelpagina van Philipp Velijn naar J.S. Doijer.).
5623: RHODE, E. - A history of the cinema from its origins to 1970.
9724: RHOODIE, E. - Het omstreden land. Zuidwest Afrika.
6849: RICHARDS, S. - Geluk, kans en toeval. De mysterieuze krachten die geluk en kans kunnen beïnvloeden.
5924: RICHARDS,H.J. - De wonderen van Jezus. Wat gebeurde er werkelijk?
4576: RICHARDSON, A.ET AL.(HRSG). - "Die Autorität der Bibel heute. Ein vom Weltkirchenrat zusammengestelltes Symposion über ""Die Biblische Autorität für die soziale und politische Botscfat der Kirche heute""."
6523: RICHARDSON, A.E. - The old inns of England.
4872: RICHEBÄCHER, S. - Uns fehlt nur eine Kleinigkeit. Deutsche proletarische Frauenbewegung 1890-1914.
5697: RICHLER, M. (ED.). - Writers on World War II. An Anthology.
6513: RICHMOND, I.A. E.A. - The Pelican History of England. In 9 volumes. 1. I.A. Richmond: Roman Britain. 2.D. Whitelock. The beginnings of English society. 3. D.M. Stenton. English society in the early Middle Ages. 4. A.R. Myers. England in the late Middle Ages. 5. S.T. Bindoff. Tudor England. 6. M.Ashley. England in the seventeenth century. 7. J.H. Plumb. England in the Eighteenth century. 8. D. Thompson. England in the nineteenth century. 9. D. Thompson. England in the Twentieth century.
2509: RICHMOND BROWN, LADY. - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende indianenstammen van Midden-Amerika.
10625: RICHTHOFEN,DR.K.FREIHERR VON. - Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte. Theil 3, Abschnitt 1, Das Gau Kinnem oder Kennemerland.
5374: RICKETT, R. - Oesterreich, sein Weg durch die Geschichte.
6724: RICO,G.L. - Garantiert schreiben lernen.
2018: RIDDER, B.DE - Verdwenen straatnamen.
8858: RIDDER, C.A. DE. - Maria Medeverlosseres? De discussie in de huidige Rooms-Katholieke Theologie over de medewerking van de Moeder Gods in het verlossingswerk .
5197: RIDDERBOS, DR.H. - Paulus en Jezus. Oorsprong en algemeen karakter van Paulus' Christus-prediking.
5352: RIDDERBOS, DR.H. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
704: RIDDERBOS, DR. J. - De Psalmen.
6554: RIDLEY, J. - Lord Palmerston.
4390: RIEHL,A. - Het Valkhof en herbouw. Het verleden voorbij?
7826: RIEHL, A. - Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker. 4. verbesserte und ergänzte Auflage.
5839: RIEL, MR. H. VAN - Geschiedenis van het Nederlands Liberalisme in de 19e eeuw.
9291: RIEMENS, J. - Rijssen door de eeuwen heen. (deel 1).
2152: RIEMENS,JOH.W.E. - Wat gebeurt er in Indonesië?
5986: RIENITS, R. & T. - The Voyages of Columbus .
409: RIESS, C. - Als Stalin sterft...
4578: RIESS, C. - Joseph Goebbels, der Advokat des Teufels.
6450: RIESS, L. - Englische Geschichte, hauptsächlich in neuester Zeit.
5936: RIESSEN, DR.IR.H.VAN. - De maatschappij der toekomst.
6965: RIESSEN, DR.IR. VAN (VOORZ. RED.CIE). - Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP.(in twee delen).
8374: RIETBERGEN, D. - Indonesië, van stad tot kampung.
3616: RIGGENBACH, E. - Der Brief an die Hebräer. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band XIV.
223: RIGHART, H. - Vijftig jaar speelruimte. Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988.
4115: RIJKENS, P. - Handel en Wandel, nagelaten gedenkschriften.
3843: RIJNBACH, A..A.VAN. - Groot lied-boek van G.A. Brederode naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
4668: RIJNBERG, TH. - 's Lands Plantentuin Buitenzorg Kebun Raya Indonesia Bogor
5263: RIJNDERS, C.B. ET AL. - Zij gingen vóóraan... levensbeschrijvingen van baanbreeksters uit de zendingswereld in het leven der jonge kerken.
4900: RIJNHOUT,B.M. - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning 1940/1944.
3991: RIJNSDORP, DR.C. - Gefascineerd door het laatste bijbelboek. Poging tot een 'muzische' benadering.
10395: RIJSSEL, W. VAN. (EINDRED.). - De Bron. Zestig jaar groei en verandering.
5014: RILKE, RAINER MARIA - De dichter.
6873: RILKE, R.M. - Auguste Rodin [ Deutche Sprache ].
3055: RILKE, RAINER MARIA. - Dichtungen des Michelangelo.
5016: RILKE, RAINER MARIA - Het landschap
3813: RILKE, R.M. - Ausgewählte Gedichte.
3812: RILKE, R.M. - Der ausgewählte Gedichte anderer Teil.
574: RILKE, RAINER MARIA. - Die Sonette an Orpheus.
6872: RIMLI, DR. E-TH. (ÉDITEUR). - Histoire de la Confédération. Par le texte et par l'image.
6656: RINGS, W. - Schweiz im Krieg 1933-1945. Ein Bericht mit 400 Bilddokumenten.
5302: RIS,G. - Mozes en de profeten. Verklaring van Numeri 11: 35 - 12: 1 - 16, vanuit de rabbijnse geschriften.
3302: RITTER, DR. P.H. (RED.). - Eene halve eeuw 1848-1898 Nederland. Regeering van Koning Willem den Derde en het Regentschap van Koningin Emma door Nederlanders beschreven. (2 delen in één band).
756: RITTER, P.H. - De kunst van het schrijven.
10704: RITZEMA BOS, PROF.DR. J. - Verslag over onderzoekingen, gedaan in- en overinlichtingen, grdaan vanwege bovengenoemd instituut ( Instituut voor phytopathologie te Wageningen) in het jaar 1907.
10606: RIZZI, P. - Igor Rukavina.
11435: ROBBERS, H.(INL.). - Duizend en een kijkjes in Zwitserland. Uitgelezen photo's, afgebeeld in diepdruk, van Zwitsersche landschappen, stadsgezichten, merkwaardige bouwwerken, enz., enz., en korte artikelen van bekende Zwitsersche schrijvers.
10914: ROBBERTSEN, J.M. - Oorlog en beschaving. Open brief aan prof. Dr. Gustav F. Steffen, hoogleerraar in de sociologie aan de universiteit van Stockholm.
2624: ROBERTS, C.G.D. - The haunters of the silence. A book of animal life.
3446: ROBERTS, C.G.D. - More kindred of the wild.
3683: ROBERTS, C.G.D. - More kindred of the wild.
1935: ROBERTSON, W. - History of the reign of Charles the Fifth with an Account of the Emperor's Life After His Abdication (The latter by W.H. Prescott).. Two volumes.
6354: ROBINSON,W.P. - Language and Social Behaviour
1092: ROBINSON,J.M. ET AL. (EDS.). - Neuland in der Theologie. Ein gespräch zwischen amerikanischen und europäischen Theologen. Band 1.Der Spätere Heidegger und die Theologie.
1094: ROBINSON,J.M. ET AL. (EDS.). - Neuland in der Theologie. Ein gespräch zwischen amerikanischen und europäischen Theologen. Band 2. Die neue Hermeneutik.
364: ROCHE, S. ET AL. - Mirrors.
9741: ROCHE, J. (ED.). - Italian Madrigals for four voices.
2311: RODENBURG,J.B. - De grenzen van Het Gooi. Een historisch-geografische verkenning.
5988: RODENKO, P. (ED.). - Helse vertelsels I. De el van liefde en andere onstichtelijke historien uit vrijmoediger eeuwen. Opnieuw verteld.
10860: RODENKO, PAUL EN ANDRÉ KERKHOVEN (GRAFIEK). - De Tarot.
1879: RODING,A.M. - De bevrijding van Enschede.
3995: RODION, M. - Nieuws van het Oostelijk front en de hel in Siberië.
3886: RODRIGUES PEREIRA,H.ET AL. - Vreugde om de Tora.
5581: ROECK, B. DE - Het paard van Christus.
998: ROEDER,R. - Reis-handboek voor Indonesië.
1874: ROEGHOLT,R. - Het verzet 1940-1945.
8967: ROEGHOLT, R. - Langs straten en gedichten. Een bundel Amsterdamse poëzie.
991: ROEHL,W.G. (RED.). - Einwürfe. Karl Barth: Der Störenfried?
5060: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van den mensch. Een verzameling schrifturen van Maurice Roelants over critische normen,dansen, schermen en lezen. Verder herinneringen aan schrijvers die duurzame piëteit verdienen. Jubilea, gelegenheidscritiek en propoosten van bewondering voor wat juist en echt is in vers en proza mitsgaders eenige afwijzingen.
11077: ROELANTS, MAURICE. - Altijd op nieuw.
2982: ROELANTS,M. - Marnix Gijsen
4926: ROELANTS, MAURICE. - Het verzaken (verzamelde gedichten).
5501: ROELANTS, MAURICE. - Maria Daneels, of het leven dat wij droomden.
6441: ROELANTS, MAURICE. - Drie Romanellipsen. Zusterliefde.Het negerinnebeeld.De Jazzspeler.
7017: ROELANTS, MAURICE. - De jazz-speler. (korte roman).
9802: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
9842: ROELANTS, MAURICE. SCHRIJVERS, WAT IS ER VAN DEN MENSCH. - Gebed om een goed einde.
6797: ROEMIT, E. - Soeta Winata.
6768: ROER, R. VAN DER ROER, ET AL.(RED.). - De verwoesting van Joegoslavië. Geschiedenis, achtergronden, reportages.
2064: ROEST,F. ET AL. - Oorlog in de stad. Amsterdam 1939-1941.
4885: ROEST, J. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnig protestanten in Vlaardingen.
10865: ROETERT FREDERIKSE, DR. J.A. - Dietsche sprokkelingen. Eerste deel. (T.b.v. Lycea, Gymnasia en H.B.S.).
2164: ROETHOF, H.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der nationaliteiten.
4269: ROGER-MILÈS, L. - Architecture, Décoration et Ameublement pendant le Dix-Huitième Siècle. Régence - Louis XV. Symétrie et asymétrie, proportions lègères et courbes capricieuses.
8466: ROGERS, S. (ED.). - Children and language. Readings in early language & socialization.
179: ROGGE, DR. H.C. ET AL. - Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Drie delen compleet.
5761: ROGIER, L.J. - Henri Grégoire en katholieken van Nederland. Rede, uitgesproken bij het neerleggen van het ambt van hoogleraar in de geschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
4759: ROGIER, PROF.DR.L.J. - Eenheid en scheiding. Geschiedenis der Nederlanden 1477-1813.
2682: ROGIER,L.J. - Alfons Ariëns. Apostel en pionier.
444: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw.
7200: ROGIER, DR. L.J. E.A. (RED.). - Geschiedenis van de Kerk in tien delen. (uitgegeven in 11 banden). M.m.v. onder andere: J. Daniélou, H. Tüchle, M.D. Knowles, H.I. Marrou, L.J. Rogier.
7791: ROGIER, DR. L.J. - Paulus Buys en Leicester. Rede, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de geschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op vrijdag 27 februari 1948.
1352: ROGIER, L.J. - Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken. (Rede gehouden t.g.v. de jaarlijkse landdag v.d. St. Adelbert-Vereniging te Nijmegen).
828: ROL,R.VAN DER ET AL. - Anne Frank. (fotoboek)
222: ROLAND, M. ET AL. - Wandelgids voor her Rijk van Nijmegen e.o. Een verkenning in 18 wandelingen.
10937: ROLAND HOLST-VAN DER SCALK, H. - Wordingen. Een cyclus van liefde en vertrouwen.
11187: ROLAND HOLST-VAN DER SCALK, H. - Thomas Moore. Een treurspel in verzen.
7839: ROLAND HOLST, H. - Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken.
5570: ROLDANUS, DR. C.W. - 17de-eeuwsche Geestesbloei.
8822: ROLDANUS, DR. C.W. - 17de-eeuwsche Geestesbloei.
4350: RÖLING, B.V.A. - Vredeswetenschap. Inleiding tot de polemologie.
4157: RÖLING, DR. B.V.A. - De criminologische beteekenis van Sakespeare's MacBeth. (Met een inleiding van Anton van Duinkerken).
3829: RÖLING, PROF.MR.B.V.A. - Dekolonisatie en vrijheid. Een sociaal-wetenschappelijke discussie over emancipatieprocessen in de Derde Wereld. Neerslag van het symposium georganiseerd door de Fakulteit der Sociale Wetenschappen ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Rijksuniversiteit te Leiden.
3828: RÖLING, PROF.MR.B.V.A. - Nieuw Guinea als wereldprobleem!
10213: ROLLAND, R. - Mahatma Gandhi.
700: ROLLAND, ROMAIN EN FRANS MASAREEL. - De opstand der machines of het losgebroken intellect.
8167: ROLLAND, R. - Das Leben Tolstois.
8168: ROLLAND, R. - Das Leben Tolstois.
1042: ROLLIN COUQUERQUE,DR.L.M. - Verzameling van wetten en besluiten betreffende het militair straf- en tuchtrecht bij de zee- en bij de landmacht.
6451: ROLLINSON, W. - Life and tradition in the Lake Disstrict.
8606: ROMBACH,F.K.A.(BEW.). - Landen en volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld. (in drei banden). 1. Amerika, Australië en Oceanië, Atlantische en Stille Oceaan. 2.West-Azië, Hoog-Azië- Siberië en Oost-Azië. 3. Voor- en Achter-Indië, Indonesië, Indische Oceaan, Afrika en de Poolsreken.
5678: ROMBECK, H. ET AL. - Die Beatles. Ihre Karriere-Ihre Musik-Ihre Erfolge.
10950: ROMBOUTS, DR. J.E. - De dieren van Nederland. Handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren.
1030: ROMEIN, J. - Op het breukvlak van twee eeuwen. De westerse wereld rond 1900.
1134: ROMEIN, J. & A. - De Lage Landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk.
1175: ROMEIN, J. - De Lage Landen bij de zee. Geïll. geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
2703: ROMEIN,J. - In de ban van Prambanan: Indonesiche voordrachten en indrukken.
451: (ROMEIN, JAN) - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber amicorum.
4621: ROMEIN, J.(RED.). - Nieuwe Geïllusstreerde Wereldgeschiedenis. Los deel 8.
6230: ROMEIN-VERSCHOOR, DR. A. - Zedelijkheid en scheinheiligheid.
6567: ROMEIN -VERSCHOOR, A. - Omzien in verwondering.(2 delen). Herinneringen van Annie Romein-Verschoor. (2delen).
8356: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
8804: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis. Titels toelichtingen taken.
1521: ROMEIN, DR.J. (BEWERKING). - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis VI, Nederlandsche bewerking onder leiding van dr. Jan Romein.
3631: ROMEIN,J.M (SAMENST.). - Een wereld beweegt. De volken van Azië en Noord-Afrika op de weg naar onafhankelijkheid. Hun geschiedenis van omstreeks 1900 tot de Conferentie van Bandoeng.
1091: ROMIJN,J. - Utrecht. In Dutch, French, German and English).
3305: ROMME,PROF.MR.C.P.M. ET AL. - Verbreiding van privaat-eigendom / Deelneming in de winst, kapitaaldeelname en vermogensvorming door werknemers.
5125: ROMPEL, F. - Gedenkschriften van Paul Kruger gedicteerd aan H.C. Bredell en Piet Grobler.
10830: RÖNTGEN, J. - Aus der Jugendzeit. Kleine vierhändige Clavierstücke. Opos 4.
3312: ROOBOL,MR.H.H. - De wet op de bedrijfsschappen een groot gevaar voor het Nederlandsche volk!
6597: ROOIJ,PROF.MR.DR.M. DE. - Kranten, dagbladpers en maatschappij.
6839: ROOIJEN,M.VAN. - Breda vroeger en nu.
1203: ROOIJEN,M.VAN. - Op gevels geschreven.
307: ROOK, G.J. DE.E.A. (RED.). - De vormgeving van ons dagelijks leven.
1069: ROOKER, P.M. - Enkhuizen Waterstad.
6979: ROON, G. VAN. - Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941.
5591: ROORDA, W.A.ET AL. (UITG.). - God ik-doe.
5300: ROORDA, D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple Observations upon the United peovinces.
5846: ROOS,J. - Kommunes en kommuniteiten. Enkele voorbeelden van gemeenschapsbeleving vanuit evangelische inspiratie.
5872: ROOS,JAC. - Vrijwilligerskerk, kerk van de toekomst?
6146: ROOS, S.P. DE. - Postille uit het Oude Testament.
9142: ROOS, DR.H. - Japan en de industrialisatie van Nederlandsch-Indië.
10792: ROOSBROECK, DR. R. VAN. - Willem van Oranje.
10650: ROOSEBOOM, M. - Microscopium.
2627: ROOSEVELT, TH. - Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers.
3392: ROOT,A.I. - The ABC and XYZ of bee culture.
7033: ROOT,PROF.R.K.(INTRODUCTION) - Lord Chesterfield's Letters to His Son and Others. [Everyman's Library No. 823].
2934: ROOY,P.DE. - Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het palingoproer.
625: ROOYEN,M.VAN. - Muziek op de kermis.
5862: RÖRING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente, deel 1.
7837: RORTY, R. - Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie.
10534: ROS, M. - Climax. Erotische verhalen gekozen door Martin Ros.
6571: ROS, M. EN E. BRUGMAN (SAMENST.) - Privé-domein 1966-1984.
775: ROS, M. - Bloednacht Mayerling 1889-1945.
3768: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - Ethiek van de geldbesteding.
10789: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - Ethiek van de geldbesteding.
11345: ROSCAM ABBING, DR. P.J. - Maatschappijkritiek.
981: ROSCAM ABBING,PROF.DR.P.J. - Komen als geroepen. Over de gemeente die haar roeping vervult, en over de kerkeraad die daarbij helpt.
3222: ROSE, K. - Kings, Queens & Courtiers. Intimate Portraits of tyhe royal House of Windsor from its foundation to the present day.
5837: ROSE, A. - My Lovely Lady.
7637: RÖSEL VON ROSENHOF, A.J. - Insecten. (naar tekeningen van A.J. Rösel von Rosenhof uit diens Insekten-Belustgung (1746-1761), voorzien van de moderne classificatie).
11035: ROSENBERG,A. - Demokratie und Sozialismus.
127: ROSENOW, E. - Wider die Pfaffenherrschaft. Two volumes.
525: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Sprak en werkelijkheid.
5948: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Wissenschaft, Aberglaube, Erziehung und die drei Stockwerke einer Universität.
5321: ROSENZWEIG, F. - Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften II: Der Stern der Erlösung (Band 2 von 6 Bänden).
11091: ROSMINI, A. - The origin of thought.
11092: ROSMINI, A. - Principles of ethics.
11093: ROSMINI, A. - Conscience.
6449: ROSS, A. - Pagan Celtic Britain. Studies in Iconography and Tradition.
1937: ROSSEN, M.J.J.G. - Het gemeentelijk huisvestingsbeleid Tilburg en Enschede
3132: ROSSMÄSSLER,E.A. - Flora im Winterkleide. Vierte Auflage, bearbeitet von H.Kniep, mit einer Biographie Rossmäslers von K.G.Lutz..
5898: ROSSUM,R.VAN. - Kerk op zoek naar haar volk. Braziliaanse reisnotities.
9336: ROSSUM, V. VAN - Stadbouwkunst: de stedelijke ruimte als architectoniosche opgave. Rob rier in Den Haag: De Resident.
3245: ROST,N. - Veranderd klimaat in Polen. Een reisbericht.
892: ROSTAGNO,S. - Essays on the New Testament. A 'materialistic' approach.
3411: ROSTAND,J. - Voir ..... Et ..... Savoir Insects.
5671: ROSZAK, T. (ED.). - The dissenting academy. Essays criticizing the teaching of the humanities in American universities.
8694: ROSZAK, TH. - Het einde van niemandsland. Politiek en transcendentie in de postindustriële samenleving.
10208: ROTHIER, R. - Kinderen van de krokodil. Slavenarbeid in India.
5824: ROTHUIZEN, DR.G.TH. - Tweeërlei ethiek bij Calvijn? Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen op Vrijdag 25 September 1964.
11329: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - Wat is ethiek?
5345: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - Landschap. Een bundel gedachten over de Psalmen. Tweede vijtigtal.
5866: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - Landschap. Een bundel gedachten over de Psalmen. Derde vijtigtal.
6379: ROTHUIZEN, W. E.A. - Gezichten van Justitie 1798-1998. (Verschenen t.g.v. het 200-jarig bestaan van het Ministerie van Justitie).
8793: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - Landschap. Een bundel gedachten over de Psalmen. Eerste vijtigtal.
9416: ROTTIER, H. - Onderdak. 5000 jaar wonen in de Lage Landen.
10195: ROUBOS, DR.K. - I I Kronieken. De prediking van het Oude Testament.
5494: ROUBOS, DR.K. - I Kronieken. De prediking van het Oude Testament.
5607: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, MR. E.A.B. VAN. - Volkshoofden en jonge staten in Afrika. Le chef coutumier est-il mort?
3701: ROWEN, H.H. (ED.). - "Pomponne's "" Relation de mon ambassade en Hollande "" 1669-1671."
1415: ROWSE, A.L. - Windsor Castle in the history of the nation.
6452: ROWSE, A.L. - The expansion of Elizabethan England.
6453: ROWSE, A.L. - Windsor Castle in the history of the nation.
6521: ROWSE, A.L. - The Elizabethan Renaissance: The Life of the Society.
4757: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. VAN. - Kijkatlas van Gelderland.
2464: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - Namen, Henegouwen. Reisgids.
2796: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - Oostelijke Ardennen, Luxemburg. Reisgids.
4274: ROY LADURIE, E. LE. - Montaillou.Cathars and Catholics in a French village 1294-1324. (The world-famous portrait of life in a medieval village).
542: ROY LADURIE, E. LE. - Montaillou. Een ketters dorp in de Pyreneeën (1294-1324).
6262: ROY LADURIE, E. LE. - De eeuw van de familie Platter (1499-1628).
6633: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - West & Oost Vlaanderen. Reisgids.
8460: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - Brabant, Limburg en Brussel. Reisgids.
9038: ROY LADURIE, E. LE, - Montaillou. Een ketters dorp in de Pyreneeën 1294-1324.
9341: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE. - Neerlands Veste. Langs vestingssteden, forten, linies en stellingen.
9413: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE. - Met het oog op onderweg. Atlas van documenten in Nederland.
9764: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - Antwerpen, stad en provincie. Reisgids.
120: ROYAARDS-SANDBERG, J. - Herinneringen.
7613: ROYEN, W.P.J.A. - Analyse du problème de la neutralité au cours de l'évolution du droit des gens.
10083: ROYEN O.F.M, PROF.DR.G. - In andermans vaarwater Een bonte rij van doen en laten wat nader beschouwd.
4289: RUBENSON,S. - The survival of Ethiopian independence.
6917: RUBIN,L.B. - Het onverwoestbare kind. Verhalen over overwinningen op het verleden.
4045: RUBINSTEIN, A. - Mein glückliches Leben.
10812: RUBINSTEIN, A. - Rubinstein's three pianoforte albums in one volume, containing 25 of the composres choisest works.
9402: RUBINSTEIN,R. - Alexander. Een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag.
2723: RÜCKBROD, K. - Universität und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp
1747: RÜCKERT, F. - Gedichte. (Auswahl des Verfassers).
297: RUDÉ, G. - Revolutionary Europe 1783-1815.
7004: RUDIN, J. - Psychotherapie & religie. Ziel, persoon, god.
11172: RUDOLF, H.U. (HRSG.). - Der dreissigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen.
1226: RUDOLPH,W. - Das Schiff als Zeichen. Bürgerliche Selbstdarstellung in Hafenorten.
11503: RUDORFF, DR. FR. - Grundriss der Chemie für den Unterricht an höheren Lehranstalten. )Mit in den text gedruckten Holzschnitten und einer Spektraltafel].
3150: RÜEGG,W.(HG.). - Römisches Privatrecht. (In Lateinisch und Deutsch). (Selected by Erwin Scharr).
5318: RUETHER, R. - Nächstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wurzeln des Antisemitismus.
10906: RUFFIN, H. ET ANDRÉ TUDESQ. - La Mâchoire Carrée.
2548: RUFFMANN, K.-H. - Sowjetrussland 1917-1977.
3058: RÜHLE,J. - Theater und Revolution.
545: RULER, DR.A.A.VAN. - Op gezag van een apostel.
867: RULER,A.A.VAN. - Visie en vaart.
945: RULER,DR.A.A.VAN. - Bijzonder en algemeen ambt.
949: RULER,DR.A.A.VAN. - De vervulling van de wet. Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring en existentie.
980: RULER,A.A.VAN. - Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van Christendom en politiek.
3800: RULLMANN, J.C. - "Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan van de Unie ""Een School met den Bijbel"""
938: RULLMANN,DR.J.C. - Dr.H.Colijn.
1000: RUMP,P. - Bali & Lombok. Das Globetrotter-Handbuch über die Trauminsel (?) Bali und ihre bisher unentdeckte Schwester Lombok.
5362: RUMPEL,H. - Wood engraving.
6250: RUNCIMAN, S. - Die Eroberung von Konstantinopel, 1453.
7841: RUNES, D.D., A.O. - Dictionary of philosophy. Ancient, medieval, modern.
741: RUNGE,F. - Die Naturschutzgebiete Westfalens und des früheren Regierungsbezirk Osnabrück.
5915: RUSSELL,L.M. (RED.). - Het bevrijdende woord. Handleiding voor een niet-sexistische interpretatie van de bijbel.
11080: RUSSELL, B. - Geschiedenis der Westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
1467: RUSSELL,M. - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw. Palet serie.
2893: RUSSELL, B. - De menselijke kennis en haar beperkingen.
3738: RUSSELL, B. - The autobiography of Bertrand Russell 1872-1914.
4106: RUSSELL, B. - Selected papers of Bertrand Russell. "(Including: A Free Man's Worship; Mysticism and Logic; chapters from: Education and the Good Life, Proposed Roads to Freedom, Why Men Fight, The A B C of Relativity."
5698: RUSSELL OF LIVERPOOL, LORD. - The scource of the Swastica. A short history of Nazi war crimes.
7321: RUSSELL, B. - Geschiedenis der Westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
7840: RUSSELL, B. - Geschiedenis der Westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
9913: RUSSELL, B. - Geschiedenis der Westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
4610: RUSSOW, DR.K.E. - Bruno Liljefors. Eine Studie. (illustrations reproducing the artist's work (some in colour.),
11407: RUTENFRANS, C.J.C. - Criminaliteit en sexe : een verklaring voor de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen.
2349: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
5390: RUTGERS, DR. H.C. - Wat ik op mijn Indische reis zag.
399: RUTHERFORD, A. - Pyramidology. In 4 books. Book 1.Elements of Pyramidology. The science and divine message of the great pyramid revealing the divine plan for our planet. Book 2.The glory of Christ as revealed by the great pyramid. Book 3. Co-ordination of the great pyramid's chronograph, Bible chronology and archeology. Book 4. The history of the great pyramid and pyramidology. From the glimmer of pyramidographia to the glories of pyramidology.
2376: RUTTEN, G.M. EN HERMAN FELDERHOF, TEKST. WILLEM VAN DE POL (FOTO'S). - Kroningsalbum van H.M. Koningin Juliana.
3524: RUYS, G. (RED.). - Nederlands Theater- en Televisie Jaarboek. Nr. 23, seizoen 1973-1974. Toneel, televisiedrama, opera, ballet.
4773: RUYTER,D.J. - Zoutwater-cocktail.
215: RYAN, C. - Een brug te ver. Arnhem 1944.
4103: RYAN, C. - De langste dag. 6 juni. De invasie in Normandië.
4424: RYAN, C. - A bridge too far.
4454: RYAN, C. - De langste dag. 6 juni 1944.
4233: SAAGE, R. - Faschismus-theorien. Eine Einführung.
8525: SAAGE, R. - Politische Utopien der Neuzeit.
4218: SAATKAMP, M. ET AL.(UITG./HERAUSG.). - Van Hexen un Düvelslüden. Über Hexen, Zauberei und Aberglauben im niederländisch-deutschen Grenzraum. Over heksen, toverij en bijgeloof in de Nederlands-Duitse grensstreek.
3834: SABATIER, C. EN R. - De wereld van de muziekinstrumenten.
1944: SABLONIÈRE, M. DE. - Staphorst. Het leefpatroon van een creatief-traditionele gemeenschap.
840: SACHA,T. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
11434: SACHER, H. (HRSG.). - Staatslexikon. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute.
8535: SACHS, OL - A leg to stand on.
10181: SACKS, O. - Ontwaken in verbijstering. Awakenings.
603: SACKVILLE-WEST, V. - Some flowers. Watercolours by Graham Rust.
5294: SAFRAI, S. - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
3755: SÁGVÁRI,A. - "Budapest; The History of a Capital."
9641: SAITO, E. - Die Frau im alten Japan
4254: SAJÓ, PROF.K. - Krieg und Frieden im Ameisenstaat.
3190: SAKS,J. - Busken Huet en Potgieter.
8312: SALAZAR, A SÁNCHEZ, L. - Euclides en Panini. Twee methodische richtlijnen voor de filosofie. Inaugurele rede hoogleraar in de Systematiek der Wijsbegeerte en Algemene Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 4 feb. 1963.
1321: SALEMINK,DR.TH. ET AL. - Omdat het slechts om politiek gaat. De machtsovername door de nazi's in 1933 als keerpunt van het politieke christendom.
10485: SALIM, I.F.M. - Vijftien jaar Boven-Digoel. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid.
4948: SALIN, E. - Jakob Burckhardt und Nietzsche.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

12/15