Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9472: REVE, G.K. VAN HET. - Nader tot u.
2770: REVE, G.K. VAN HET. - Op weg naar het einde.
5306: REVE, G. - Roomse heisa.
6996: REVE, G.K. VAN HET. - De taal der liefde.
702: REVE, G.K.VAN HET. - Tien vrolijke verhalen.
705: REVE, SIMON VAN HET. - De avonden.
791: REVE, G.K. VAN HET. - De taal der liefde.
9443: REVE, G. - De stille vriend.
10333: REVEL,J.-F. - De totalitaire verleiding.
8527: REVEL, J.-F. - Waarom de democratiën sterven.
571: REVERS,W.J. ET AL.9HRSG). - Neue Wege der Musiktherapie. Grundzüge einer alten und neuen Heilmethode.
2922: REYEN, P.E. VAN. - Middeleeuwse kastelen.
7605: REYEN, P.E. VAN - Middeleeuwse kastelen.
8453: REYNDERS, I.H. - De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940. Hare oorzaken en hare gevolgen.
4932: REYNOLD, G.DE. - Die Tragik Europas.
4520: RHIJN, A.A. VAN.(RED.). - Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in veband met den wederopbouw van ons land.
10620: RHIJNVIS FEITH, MR. - Oden en gedichten, deel 3. van de driedelige serie. (Gedichten).(Met gegraveerde titelpagina van Philipp Velijn naar J.S. Doijer.).
5623: RHODE, E. - A history of the cinema from its origins to 1970.
9724: RHOODIE, E. - Het omstreden land. Zuidwest Afrika.
6849: RICHARDS, S. - Geluk, kans en toeval. De mysterieuze krachten die geluk en kans kunnen beïnvloeden.
6523: RICHARDSON, A.E. - The old inns of England.
4872: RICHEBÄCHER, S. - Uns fehlt nur eine Kleinigkeit. Deutsche proletarische Frauenbewegung 1890-1914.
5697: RICHLER, M. (ED.). - Writers on World War II. An Anthology.
6513: RICHMOND, I.A. E.A. - The Pelican History of England. In 9 volumes. 1. I.A. Richmond: Roman Britain. 2.D. Whitelock. The beginnings of English society. 3. D.M. Stenton. English society in the early Middle Ages. 4. A.R. Myers. England in the late Middle Ages. 5. S.T. Bindoff. Tudor England. 6. M.Ashley. England in the seventeenth century. 7. J.H. Plumb. England in the Eighteenth century. 8. D. Thompson. England in the nineteenth century. 9. D. Thompson. England in the Twentieth century.
2509: RICHMOND BROWN, LADY. - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende indianenstammen van Midden-Amerika.
10625: RICHTHOFEN,DR.K.FREIHERR VON. - Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte. Theil 3, Abschnitt 1, Das Gau Kinnem oder Kennemerland.
5374: RICKETT, R. - Oesterreich, sein Weg durch die Geschichte.
6724: RICO,G.L. - Garantiert schreiben lernen.
2018: RIDDER, B.DE - Verdwenen straatnamen.
704: RIDDERBOS, DR. J. - De Psalmen.
6554: RIDLEY, J. - Lord Palmerston.
4390: RIEHL,A. - Het Valkhof en herbouw. Het verleden voorbij?
5839: RIEL, MR. H. VAN - Geschiedenis van het Nederlands Liberalisme in de 19e eeuw.
9291: RIEMENS, J. - Rijssen door de eeuwen heen. (deel 1).
2152: RIEMENS,JOH.W.E. - Wat gebeurt er in Indonesië?
5986: RIENITS, R. & T. - The Voyages of Columbus .
409: RIESS, C. - Als Stalin sterft...
4578: RIESS, C. - Joseph Goebbels, der Advokat des Teufels.
6450: RIESS, L. - Englische Geschichte, hauptsächlich in neuester Zeit.
6965: RIESSEN, DR.IR. VAN (VOORZ. RED.CIE). - Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP.(in twee delen).
8374: RIETBERGEN, D. - Indonesië, van stad tot kampung.
223: RIGHART, H. - Vijftig jaar speelruimte. Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988.
4115: RIJKENS, P. - Handel en Wandel, nagelaten gedenkschriften.
3843: RIJNBACH, A..A.VAN. - Groot lied-boek van G.A. Brederode naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
4668: RIJNBERG, TH. - 's Lands Plantentuin Buitenzorg Kebun Raya Indonesia Bogor
4900: RIJNHOUT,B.M. - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning 1940/1944.
10395: RIJSSEL, W. VAN. (EINDRED.). - De Bron. Zestig jaar groei en verandering.
5014: RILKE, RAINER MARIA - De dichter.
3055: RILKE, RAINER MARIA. - Dichtungen des Michelangelo.
5016: RILKE, RAINER MARIA - Het landschap
3813: RILKE, R.M. - Ausgewählte Gedichte.
3812: RILKE, R.M. - Der ausgewählte Gedichte anderer Teil.
574: RILKE, RAINER MARIA. - Die Sonette an Orpheus.
6872: RIMLI, DR. E-TH. (ÉDITEUR). - Histoire de la Confédération. Par le texte et par l'image.
6656: RINGS, W. - Schweiz im Krieg 1933-1945. Ein Bericht mit 400 Bilddokumenten.
3302: RITTER, DR. P.H. (RED.). - Eene halve eeuw 1848-1898 Nederland. Regeering van Koning Willem den Derde en het Regentschap van Koningin Emma door Nederlanders beschreven. (2 delen in één band).
756: RITTER, P.H. - De kunst van het schrijven.
10606: RIZZI, P. - Igor Rukavina.
11435: ROBBERS, H.(INL.). - Duizend en een kijkjes in Zwitserland. Uitgelezen photo's, afgebeeld in diepdruk, van Zwitsersche landschappen, stadsgezichten, merkwaardige bouwwerken, enz., enz., en korte artikelen van bekende Zwitsersche schrijvers.
10914: ROBBERTSEN, J.M. - Oorlog en beschaving. Open brief aan prof. Dr. Gustav F. Steffen, hoogleerraar in de sociologie aan de universiteit van Stockholm.
1935: ROBERTSON, W. - History of the reign of Charles the Fifth with an Account of the Emperor's Life After His Abdication (The latter by W.H. Prescott).. Two volumes.
6354: ROBINSON,W.P. - Language and Social Behaviour
364: ROCHE, S. ET AL. - Mirrors.
9741: ROCHE, J. (ED.). - Italian Madrigals for four voices.
2311: RODENBURG,J.B. - De grenzen van Het Gooi. Een historisch-geografische verkenning.
5988: RODENKO, P. (ED.). - Helse vertelsels I. De el van liefde en andere onstichtelijke historien uit vrijmoediger eeuwen. Opnieuw verteld.
10860: RODENKO, PAUL EN ANDRÉ KERKHOVEN (GRAFIEK). - De Tarot.
1879: RODING,A.M. - De bevrijding van Enschede.
3995: RODION, M. - Nieuws van het Oostelijk front en de hel in Siberië.
998: ROEDER,R. - Reis-handboek voor Indonesië.
1874: ROEGHOLT,R. - Het verzet 1940-1945.
8967: ROEGHOLT, R. - Langs straten en gedichten. Een bundel Amsterdamse poëzie.
5060: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van den mensch. Een verzameling schrifturen van Maurice Roelants over critische normen,dansen, schermen en lezen. Verder herinneringen aan schrijvers die duurzame piëteit verdienen. Jubilea, gelegenheidscritiek en propoosten van bewondering voor wat juist en echt is in vers en proza mitsgaders eenige afwijzingen.
11077: ROELANTS, MAURICE. - Altijd op nieuw.
2982: ROELANTS,M. - Marnix Gijsen
4926: ROELANTS, MAURICE. - Het verzaken (verzamelde gedichten).
5501: ROELANTS, MAURICE. - Maria Daneels, of het leven dat wij droomden.
6441: ROELANTS, MAURICE. - Drie Romanellipsen. Zusterliefde.Het negerinnebeeld.De Jazzspeler.
7017: ROELANTS, MAURICE. - De jazz-speler. (korte roman).
9802: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
9842: ROELANTS, MAURICE. SCHRIJVERS, WAT IS ER VAN DEN MENSCH. - Gebed om een goed einde.
6797: ROEMIT, E. - Soeta Winata.
6768: ROER, R. VAN DER ROER, ET AL.(RED.). - De verwoesting van Joegoslavië. Geschiedenis, achtergronden, reportages.
2064: ROEST,F. ET AL. - Oorlog in de stad. Amsterdam 1939-1941.
4885: ROEST, J. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnig protestanten in Vlaardingen.
10865: ROETERT FREDERIKSE, DR. J.A. - Dietsche sprokkelingen. Eerste deel. (T.b.v. Lycea, Gymnasia en H.B.S.).
4269: ROGER-MILÈS, L. - Architecture, Décoration et Ameublement pendant le Dix-Huitième Siècle. Régence - Louis XV. Symétrie et asymétrie, proportions lègères et courbes capricieuses.
8466: ROGERS, S. (ED.). - Children and language. Readings in early language & socialization.
179: ROGGE, DR. H.C. ET AL. - Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Drie delen compleet.
4759: ROGIER, PROF.DR.L.J. - Eenheid en scheiding. Geschiedenis der Nederlanden 1477-1813.
7791: ROGIER, DR. L.J. - Paulus Buys en Leicester. Rede, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de geschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op vrijdag 27 februari 1948.
1352: ROGIER, L.J. - Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken. (Rede gehouden t.g.v. de jaarlijkse landdag v.d. St. Adelbert-Vereniging te Nijmegen).
828: ROL,R.VAN DER ET AL. - Anne Frank. (fotoboek)
222: ROLAND, M. ET AL. - Wandelgids voor her Rijk van Nijmegen e.o. Een verkenning in 18 wandelingen.
10937: ROLAND HOLST-VAN DER SCALK, H. - Wordingen. Een cyclus van liefde en vertrouwen.
11187: ROLAND HOLST-VAN DER SCALK, H. - Thomas Moore. Een treurspel in verzen.
5570: ROLDANUS, DR. C.W. - 17de-eeuwsche Geestesbloei.
8822: ROLDANUS, DR. C.W. - 17de-eeuwsche Geestesbloei.
4157: RÖLING, DR. B.V.A. - De criminologische beteekenis van Sakespeare's MacBeth. (Met een inleiding van Anton van Duinkerken).
700: ROLLAND, ROMAIN EN FRANS MASAREEL. - De opstand der machines of het losgebroken intellect.
8167: ROLLAND, R. - Das Leben Tolstois.
8168: ROLLAND, R. - Das Leben Tolstois.
1042: ROLLIN COUQUERQUE,DR.L.M. - Verzameling van wetten en besluiten betreffende het militair straf- en tuchtrecht bij de zee- en bij de landmacht.
6451: ROLLINSON, W. - Life and tradition in the Lake Disstrict.
8606: ROMBACH,F.K.A.(BEW.). - Landen en volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld. (in drei banden). 1. Amerika, Australië en Oceanië, Atlantische en Stille Oceaan. 2.West-Azië, Hoog-Azië- Siberië en Oost-Azië. 3. Voor- en Achter-Indië, Indonesië, Indische Oceaan, Afrika en de Poolsreken.
5678: ROMBECK, H. ET AL. - Die Beatles. Ihre Karriere-Ihre Musik-Ihre Erfolge.
1030: ROMEIN, J. - Op het breukvlak van twee eeuwen. De westerse wereld rond 1900.
1134: ROMEIN, J. & A. - De Lage Landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk.
1175: ROMEIN, J. - De Lage Landen bij de zee. Geïll. geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
2703: ROMEIN,J. - In de ban van Prambanan: Indonesiche voordrachten en indrukken.
451: (ROMEIN, JAN) - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber amicorum.
4621: ROMEIN, J.(RED.). - Nieuwe Geïllusstreerde Wereldgeschiedenis. Los deel 8.
6230: ROMEIN-VERSCHOOR, DR. A. - Zedelijkheid en scheinheiligheid.
6567: ROMEIN -VERSCHOOR, A. - Omzien in verwondering.(2 delen). Herinneringen van Annie Romein-Verschoor. (2delen).
8356: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
8804: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis. Titels toelichtingen taken.
1521: ROMEIN, DR.J. (BEWERKING). - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis VI, Nederlandsche bewerking onder leiding van dr. Jan Romein.
3631: ROMEIN,J.M (SAMENST.). - Een wereld beweegt. De volken van Azië en Noord-Afrika op de weg naar onafhankelijkheid. Hun geschiedenis van omstreeks 1900 tot de Conferentie van Bandoeng.
1091: ROMIJN,J. - Utrecht. In Dutch, French, German and English).
3305: ROMME,PROF.MR.C.P.M. ET AL. - Verbreiding van privaat-eigendom / Deelneming in de winst, kapitaaldeelname en vermogensvorming door werknemers.
5125: ROMPEL, F. - Gedenkschriften van Paul Kruger gedicteerd aan H.C. Bredell en Piet Grobler.
10830: RÖNTGEN, J. - Aus der Jugendzeit. Kleine vierhändige Clavierstücke. Opos 4.
3312: ROOBOL,MR.H.H. - De wet op de bedrijfsschappen een groot gevaar voor het Nederlandsche volk!
6597: ROOIJ,PROF.MR.DR.M. DE. - Kranten, dagbladpers en maatschappij.
6839: ROOIJEN,M.VAN. - Breda vroeger en nu.
1203: ROOIJEN,M.VAN. - Op gevels geschreven.
307: ROOK, G.J. DE.E.A. (RED.). - De vormgeving van ons dagelijks leven.
1069: ROOKER, P.M. - Enkhuizen Waterstad.
6979: ROON, G. VAN. - Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941.
5300: ROORDA, D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple Observations upon the United peovinces.
9142: ROOS, DR.H. - Japan en de industrialisatie van Nederlandsch-Indië.
10792: ROOSBROECK, DR. R. VAN. - Willem van Oranje.
10650: ROOSEBOOM, M. - Microscopium.
7033: ROOT,PROF.R.K.(INTRODUCTION) - Lord Chesterfield's Letters to His Son and Others. [Everyman's Library No. 823].
2934: ROOY,P.DE. - Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het palingoproer.
625: ROOYEN,M.VAN. - Muziek op de kermis.
10534: ROS, M. - Climax. Erotische verhalen gekozen door Martin Ros.
6571: ROS, M. EN E. BRUGMAN (SAMENST.) - Privé-domein 1966-1984.
775: ROS, M. - Bloednacht Mayerling 1889-1945.
3222: ROSE, K. - Kings, Queens & Courtiers. Intimate Portraits of tyhe royal House of Windsor from its foundation to the present day.
5837: ROSE, A. - My Lovely Lady.
11035: ROSENBERG,A. - Demokratie und Sozialismus.
6449: ROSS, A. - Pagan Celtic Britain. Studies in Iconography and Tradition.
1937: ROSSEN, M.J.J.G. - Het gemeentelijk huisvestingsbeleid Tilburg en Enschede
3245: ROST,N. - Veranderd klimaat in Polen. Een reisbericht.
10208: ROTHIER, R. - Kinderen van de krokodil. Slavenarbeid in India.
9416: ROTTIER, H. - Onderdak. 5000 jaar wonen in de Lage Landen.
5607: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, MR. E.A.B. VAN. - Volkshoofden en jonge staten in Afrika. Le chef coutumier est-il mort?
3701: ROWEN, H.H. (ED.). - "Pomponne's "" Relation de mon ambassade en Hollande "" 1669-1671."
1415: ROWSE, A.L. - Windsor Castle in the history of the nation.
6452: ROWSE, A.L. - The expansion of Elizabethan England.
6453: ROWSE, A.L. - Windsor Castle in the history of the nation.
6521: ROWSE, A.L. - The Elizabethan Renaissance: The Life of the Society.
4757: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. VAN. - Kijkatlas van Gelderland.
2464: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - Namen, Henegouwen. Reisgids.
2796: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - Oostelijke Ardennen, Luxemburg. Reisgids.
4274: ROY LADURIE, E. LE. - Montaillou.Cathars and Catholics in a French village 1294-1324. (The world-famous portrait of life in a medieval village).
542: ROY LADURIE, E. LE. - Montaillou. Een ketters dorp in de Pyreneeën (1294-1324).
6262: ROY LADURIE, E. LE. - De eeuw van de familie Platter (1499-1628).
6633: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - West & Oost Vlaanderen. Reisgids.
8460: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - Brabant, Limburg en Brussel. Reisgids.
9038: ROY LADURIE, E. LE, - Montaillou. Een ketters dorp in de Pyreneeën 1294-1324.
9413: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE. - Met het oog op onderweg. Atlas van documenten in Nederland.
9764: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. DE. - Antwerpen, stad en provincie. Reisgids.
120: ROYAARDS-SANDBERG, J. - Herinneringen.
10083: ROYEN O.F.M, PROF.DR.G. - In andermans vaarwater Een bonte rij van doen en laten wat nader beschouwd.
4289: RUBENSON,S. - The survival of Ethiopian independence.
6917: RUBIN,L.B. - Het onverwoestbare kind. Verhalen over overwinningen op het verleden.
4045: RUBINSTEIN, A. - Mein glückliches Leben.
10812: RUBINSTEIN, A. - Rubinstein's three pianoforte albums in one volume, containing 25 of the composres choisest works.
9402: RUBINSTEIN,R. - Alexander. Een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag.
2723: RÜCKBROD, K. - Universität und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp
1747: RÜCKERT, F. - Gedichte. (Auswahl des Verfassers).
297: RUDÉ, G. - Revolutionary Europe 1783-1815.
11172: RUDOLF, H.U. (HRSG.). - Der dreissigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen.
1226: RUDOLPH,W. - Das Schiff als Zeichen. Bürgerliche Selbstdarstellung in Hafenorten.
11503: RUDORFF, DR. FR. - Grundriss der Chemie für den Unterricht an höheren Lehranstalten. )Mit in den text gedruckten Holzschnitten und einer Spektraltafel].
5318: RUETHER, R. - Nächstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wurzeln des Antisemitismus.
10906: RUFFIN, H. ET ANDRÉ TUDESQ. - La Mâchoire Carrée.
2548: RUFFMANN, K.-H. - Sowjetrussland 1917-1977.
3058: RÜHLE,J. - Theater und Revolution.
938: RULLMANN,DR.J.C. - Dr.H.Colijn.
1000: RUMP,P. - Bali & Lombok. Das Globetrotter-Handbuch über die Trauminsel (?) Bali und ihre bisher unentdeckte Schwester Lombok.
5362: RUMPEL,H. - Wood engraving.
6250: RUNCIMAN, S. - Die Eroberung von Konstantinopel, 1453.
741: RUNGE,F. - Die Naturschutzgebiete Westfalens und des früheren Regierungsbezirk Osnabrück.
1467: RUSSELL,M. - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw. Palet serie.
5698: RUSSELL OF LIVERPOOL, LORD. - The scource of the Swastica. A short history of Nazi war crimes.
4610: RUSSOW, DR.K.E. - Bruno Liljefors. Eine Studie. (illustrations reproducing the artist's work (some in colour.),
11407: RUTENFRANS, C.J.C. - Criminaliteit en sexe : een verklaring voor de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen.
2349: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
5390: RUTGERS, DR. H.C. - Wat ik op mijn Indische reis zag.
2376: RUTTEN, G.M. EN HERMAN FELDERHOF, TEKST. WILLEM VAN DE POL (FOTO'S). - Kroningsalbum van H.M. Koningin Juliana.
3524: RUYS, G. (RED.). - Nederlands Theater- en Televisie Jaarboek. Nr. 23, seizoen 1973-1974. Toneel, televisiedrama, opera, ballet.
4773: RUYTER,D.J. - Zoutwater-cocktail.
215: RYAN, C. - Een brug te ver. Arnhem 1944.
4103: RYAN, C. - De langste dag. 6 juni. De invasie in Normandië.
4424: RYAN, C. - A bridge too far.
4454: RYAN, C. - De langste dag. 6 juni 1944.
4233: SAAGE, R. - Faschismus-theorien. Eine Einführung.
8525: SAAGE, R. - Politische Utopien der Neuzeit.
4218: SAATKAMP, M. ET AL.(UITG./HERAUSG.). - Van Hexen un Düvelslüden. Über Hexen, Zauberei und Aberglauben im niederländisch-deutschen Grenzraum. Over heksen, toverij en bijgeloof in de Nederlands-Duitse grensstreek.
3834: SABATIER, C. EN R. - De wereld van de muziekinstrumenten.
1944: SABLONIÈRE, M. DE. - Staphorst. Het leefpatroon van een creatief-traditionele gemeenschap.
840: SACHA,T. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
11434: SACHER, H. (HRSG.). - Staatslexikon. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute.
10181: SACKS, O. - Ontwaken in verbijstering. Awakenings.
5294: SAFRAI, S. - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
3755: SÁGVÁRI,A. - "Budapest; The History of a Capital."
9641: SAITO, E. - Die Frau im alten Japan
3190: SAKS,J. - Busken Huet en Potgieter.
8312: SALAZAR, A SÁNCHEZ, L. - Euclides en Panini. Twee methodische richtlijnen voor de filosofie. Inaugurele rede hoogleraar in de Systematiek der Wijsbegeerte en Algemene Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 4 feb. 1963.
8199: SALISBURY, H.E (RED.). - Erfgenamen van een revolutie. Vijftig jaar Sowjet-Unie 1917-1967. Een journalistiek tijdsbeeld.
8238: SALISBURY, H.E. - Rusland in revolutie 1900-1930.
6502: SALMON, A.L. E.A. - Dartmoor. (Pictured by Ernset Haslehurst.
3923: SALTER, L. - Het concert.
5155: SAMSON, R. - Flarden uit het leven van Reneé Kotting-Menko.
4471: SAMSON, A.W. - Spion contra spionnen.
9550: SANDBERG, MR. H.W. - Witboek over de geschiedenis van het georganiseerde verzet voor en na de bevrijding. (Grote Advies-Commissie der Illegaliteit).
8770: SANGUINETTI,E. - Dante. La vita nuova.
2712: SANNES, H.W.J. - Onze Joden en Duitschland's greep naar de wereldmacht.
8691: SAPPHO. - Memoir, Text, Selected Renderings, and a literal translation by H.Th. Wharton.
3334: SARTRE, JEAN-PAUL. - De woorden.
9022: SARTRE, J.-P. - Kolonialisme en neokolonialisme.
3943: SAS,N.C.F. VAN. - Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen.
771: SAUDER, G. (HERAUSG.) - Die Bucherverbrennung. Zum 10. Mai 1933.
6688: SAUER,C. - Vak taal kennis. Inleiding tot het onderzoek naar taalgebruik in vakken en beroepen.
540: SAUER, K. ET AL. - Lorbeer und palme. Patriotismus in deutschen festspielen.
2116: SAUERESSIG, I.E. - Voor welk volk en wiens vaderland.
4896: SAUL,N.(ED.). - Age of chivalry. Art and Society in Late Medieval England.
8873: SAUNDERS, J.M.L. - Één met ons Indië. Een actuele beschouwing over het koloniale vraagstuk, de Pacific en de Nederlandse koloniën.
8660: SAUNDERS, J.M.L. - De Nationale Imperatief. Proeve van een ontwerp Grondwet voor het Nederlandsche Volk, met voorwoord en aantekeningen.
2161: SAVORNIN LOHMAN, JHR>MR.A.F.DE. - Twintig jaren Volksraad. (Inspraakorgaan in Ned.-Indië, deels gekozen deels aangewezen door het Koloniaal Bestuur). Tijdseinen 10.
5813: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. B.C. DE(VOORZ.RED.). - Prins Willem van Oranje 1533-1933.
688: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
4114: SCARNE, J. - Scarne's new complete guide to gambling.
4300: SCHAAFSMA, J. - Inventaris der archieven van het Openbaar Onderwijs in de Gemeente Leeuwarden.
3530: SCHAAP, D. (SAMENST.). - Vaarwel Catharijnesingel. Een nieuw begin in 'de Uithof'.
236: SCHAAP, K. ET AL. - Arnhem omstreeks 1865.
2721: SCHAAP, D., E.A. - Woord gehouden. Veertig jaaar Stichting 1940-1945.
3692: SCHAARS,DR.A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten [W.A.L.D.]. De mens en de weerld. A.
9538: SCHAARS,DR.A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten [W.A.L.D.]. De mens en de weerld. B.
2240: SCHACK,A.VON. - Der Maghreb. Nachbar Europas. Reiseeindrücke.
10646: SCHAEFFER, DR. E. (HRSG.]. - Nias, die Insel der Götzen.
10671: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Sofie Blank.
2615: SCHARENBURG, C.W.M. ET AL. - Samenvatting Integraal structuurplan noorden des lands.Regionaal milieu-onderzoek. Deelrapport: Dedemsvaart. Ruilverkaveling in voorbereiding. (CONCEPT).
4250: SCHARROO, P.W. - Technisch woordenboek in vier talen. Beton en gewapend beton.
7029: SCHARRSCHMIDT, DR. C. - Japan.
3407: SCHARTEN, C. - Kroniek der Nederlandsche Letteren 1919-1920. (Derde deel).
6104: SCHAT,A. - "In het Teken van de Satyridae. Edelsmeedkunst en werken op papier. / The Sign of Satyridae. Modern jewellery and works on paper. (Tekst/Text Mirjam Hoijtink; Fotografie/Photography Taco Anema)."
258: SCHAUBERT, E. VON(HRSG). - Heyne-Schückings Beowulf. 3. Teil: Glossar.
5710: SCHAUFFLER, R.H. - Beethoven. The man who freed music. Two Volumes.
6812: SCHÄUFLER, H. - 1945. Panzer an der Weichsel. Soldaten der letzten Stunde.
7578: SCHEENKEN, H. VAN 'N. - Oonze volk.
2414: SCHEER,D.H. VAN DER ET AL. - Het boek der Podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Bloemlezing.
5624: SCHEERS, R. VAN. - Paul Verhoeven. De geautoriseerde biografie.
4630: SCHEFFEL, P.H. - De principiis rerum gestarum - Die Regel in der Geschichte.
10594: SCHEFFEL, J.V. VON. - Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert.
4937: SCHEFFER, TH. VON. - Die Kultur der Griechen.
1145: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
2060: SCHEFFER,DR.H.J. - Een ongewoon heer met ongewone besognes. Henry Tindal.
10864: SCHELFHOUT, H. - De spraak verwart. Bloemlezing uit Nederlandse poëzie t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Katholieke Bijbelstichting.
2773: SCHELHAAS,MR.H. ET AL (RED.). - Boerderijen in Overijssel.
3860: SCHELHAAS, H. E.A. (RED.). - Het Overijsselse landschap. Landgoederen en landschappen in Overijssel.
10496: SCHELHAAS, MR. H. ET AL. (RDE.). - Musea en oudheidkamers in Overijssel.
1240: SCHELHAAS,MR.H.ET AL.(RED.). - Gevelstenen en opschriften in Overijssel.
1370: SCHELHAAS,H. ET AL (DIR). - Klederdrachten in Overijssel.
2638: SCHELHAAS,MR.H. - Het andere Overijssel.
5858: SCHELHAAS, MR. H. ET AL. (RDE.). - Steden en dorpen in Overijssel.
6790: SCHELHAAS, MR. H. ET AL. (RDE.). - Overijssel '75/'76. Monumenten in Overijssel
10559: SCHELHAAS,MR.H. ET AL (RED.). - Molens in Overijssel.
6375: SCHELLENS,P.J. - Redelijke argumenten.
6730: SCHELLENS,P.J. ET AL. - Argument en tegenargument. Een inleiding in de analyse en beoordeling van betogende teksten.
9933: SCHELTEMA, J. - Anecdotes historique sur Pierre-le-Grand et sur ses voyages en Hollande et à Zaandam dans les années 1697 et 1717.
10106: SCHELVEN, DR. A.A. VAN. - Uit de strijd der geesten. Historische nasporingen.
189: SCHELVEN, A. VAN. - Tusschen bommen en roovers. Met de Nederlandsche Ambulance in Abyssinië.
504: SCHELVEN, PROF.DR. A.A. VAN. - Marnix van Sint Aldegonde.
2877: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
7037: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd. 2e druk 1911.
2874: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Verdichtsel van zomerdagen. (korte verhalen).
2875: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden.
2879: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. (verhalen en poëzie).
8071: SCHENDEL, A. VAN. - De Hollandse schilderkunst, van Jeroen Bosch tot Renbrandt. Keuze van meesterwerken uit de Nederlandse Musea.
9484: SCHENDEL, A. VAN. - De schoone jacht en andere verhalen. Met houtsneden van Jan Poortnaar.
5708: SCHENK, DRA. M.G. - Met het volk voor het land. Een hulde aan H.M. Koningin Wilhelmina, die het Nederlandse volk gedurende een halve eeuw onvermoeibaar in de arbeid voorging.
3759: SCHENK, M.G. (SAMENST.) - Vrouwen van Nederland 1898-1948. De vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina.
6241: SCHENK, M.G., DRA. - Willem de Zwijger. Verliezer die overwon.
9089: SCHENK, DRA. M.G.(INL.). - Verantwoordinghe, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien. (Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven).
5188: SCHENK, DRA. M.G. ET AL. - De Koningin sprak - proclamaties en radio-toespraken van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940 - 1945.
1662: SCHEPENS,L. - De Belgen in Groot-Brittanië 1940-1944. Feiten en getuigenissen.
1410: SCHERFT,TONNY. - Zijn tweede huid. Buiten de tijd. (Twee verhalen).
2119: SCHERMERHORN,PROF.IR.W. - Indonesië en Neerlands roeping.
10776: SCHEURLEER, D.F. (INL.). - Nederlandsche dansen der 16de eeuw voor vierhandig klavier bewerkt door Julius Röntgen. 1e Bundel. Uitgave XXV der vereeniging voor Noord-nederlandse muziekgeschiedenis.
8686: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaanz. De Ruyter 1607-1907.
5725: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN (UITG.). - Journaal van Mr. Justinus de Beyer, Heer van Hulzen over de jaren 1743-1767. (geheel in het Frans).
7376: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN. - Slavernij en Dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege Middeleeuwen.
5389: SCHIB, K. - Die Geschichte der Schweiz.
2821: SCHICK, J. - Der Reichstag zu Regensburg im Zeitalter des Baseler Friedens, 1792-1795.
10686: SCHIFFMACHER, H. ET AL. - Schiffmacher. Sex drugs & Rock-'n-Roll. Avontuur en sensatie bte land ter zee en in de lucht. Hoogte- en dieptepunten.
6243: SCHIFFRIN, D. - Approaches to discourse.
1607: SCHILDKAMP,J.B. (EINDRED.). - Bekijk het van beide kanten / Von beiden Seiten betrachten. Grafschaft Bentheim. Twente / Oost Salland.
9237: SCHILDKAMP, J.B., E.A.(RED.). - De kroniek van Johannes van Lochem, Prior te Albergen. 1520-1525. Vertaling en toelichting.
2795: SCHILLEMANS, S. ET AL. - Delft vroeger en nu.
2818: SCHILLER,H.TH. - Das kleine Halligbuch.
3072: SCHILLER, FRIEDRICH VON. - Die Jungfrau von Orleans.
3101: SCHILLER, FRIEDRICH VON. - Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel.
8640: SCHILLER, F. VON. - Schillers sämtliche Werke. In zwölf Bänden.
2836: SCHILLING, H. - Weltgeschichte. Ereignisse und Daten von der Eiszeit bis Heute.
2528: SCHILLINGS, C.G. - Mit Blitzlicht und Büchse. Im Zauber des Eleléscho.
8405: SCHILP, D. - Dromen van de revolutie. Gesprekken met Joop van Tijn over stakingen, aardappeloproer, domela nieuwenhuis, troelstra en kloos, provo's van tien tot veertig jaar geleden.
10182: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der negentiende eeuw.
2339: SCHILSTRA, J.J. - Koekplanken.
9799: SCHILSTRA, J.J. - Wie water deert. Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland. 1544-1969.
1333: SCHILTMEIJER,J.R. - De gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
1099: SCHIMMEL, H. EN W. STEFFEN - De zuidelijke Veluwezoom. Van Gelderse Vallei tot IJssel.
8978: SCHIPPERS, M. - Afrikaanse letterkunde.
4794: SCHLEUCHER, K. (HRSG.). - Frühe Wege zum Herzen Afrikas. Deutsche unter anderen Völkern. 7 Biographien.
6347: SCHLIEBEN-LANGE, B. - Linguistische Pragmatik.
10603: SCHLÜTER, T. - Torsten Schlüter. Tulipamwe. Weimar, Berlin, Blois.
11460: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
2131: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
2255: SCHMIDT, C.W. - Deutsch-Österreich:Landschaft, Kunst und Kultur. Mit 262 photos, 8 tafeln, 2 Übersichtskarten.
2658: SCHMIDT CRANS,P.C. - Geschiedenis van Raalte.
3256: SCHMIDT, P.J. - Buitenlandse politiek van Nederland.
3465: SCHMIDT, V.M. - De luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding der Middeleeuwen.
5252: SCHMIDT, M. (BEARB.) - Epochen der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter.Herrscher.
5253: SCHMIDT, M. (BEARB.) - Epochen der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter.Wissenschaftler und Forscher.
5254: SCHMIDT, M. (BEARB.) - Epochen der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter.Dichter und bildende Künstler in Europa.
9940: SCHMIDT, W. E.A. - Geschichte der deutschen Sprache. Mit Texten und Übersetzungshilfen.
5504: SCHMITT,A. - "Verraad aan de ""Columbus""." Het lot van een Duitsch schip en zijn bemanning. Naar de aantekeningen van het lid der bemanning Paul Lebrenz.
11158: SCHNACK, I. - Marburg. Bild einer alten Stadt. Impressionen und Profile.
4800: SCHNEIDER,J.A. - Kinderfotografie. Hasselblad edition, in German.
1828: SCHNEIDER, DR.M. - De Nederlandse krant. Van 'nieuwstydinghe' tot dagbladconcentratie.
1853: SCHNEIDER, R. - Das Inselreich. Gesetz und Grösse der britischen Macht
255: SCHNEIDER, DR.M. - De Nederlandse krant. Van 'nieuwstydinghe' tot dagbladconcentratie.
4457: SCHNITLER, G. - De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders.
11010: SCHOECK, H. - Die Soziologie und die Gesellschaften. Problemsicht und Problemlösung vom Beginn bis zur Gegenwart. [ORBIS ACADEMICUS - Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen].
9020: SCHOEMAN, P.J. - Hunters of the desert land.
6947: SCHOENDOERFFER, P. - Afscheid van een koning. Roman.
6590: SCHOEPS, J.H.(HRSG). - Zionismus - Texte zu seiner Entwicklung.
11105: SCHOEPS, J.H. (HRSG.). - Neues Lixikon des Judentums.
323: SCHOLBERG,H.C. - Concise Grammar of the Hindi Language.
3326: SCHOLL, HANS UND SOPHIE. - Briefe und Aufzeignungen. Hrsgeg. von I. Jens.
8416: SCHOLTEN, H. - "Aspecten van het tijdschrift ""De Gemeenschap""."
10440: SCHOLTEN, R. - Heeroom Osse van Beckum. Het levensverhaal van een legendarische dorpspastoor.
9094: SCHOLTEN, MR. L.W.G. - Thorbecke en de vrijheid van onderwijs tot 1848.
9551: SCHOLTEN,L.W.G. ET AL. - De confessionelen. Ontstaan en ontwikkeling van hun politieke partijen.
6231: SCHOLTENS,A. ET AL. (RED.). - Gespreksanalyse. Uitgangspunten en methoden in gespreksanalytisch onderzoek.
10183: SCHOLTENS, H.J.J. - Uit het verleden van Midden-Kennemerland.
8651: SCHOLTMEIJER, DR.H. - Woordenboek van de Overijsselse dialecten Aflevering 5, De wereld - B.
1679: SCHOLTZ, W. ET AL. - Boerderijen kijken in Winterswijk.
6334: SCHOLTZ, DRS. H.A. - Immortalia. Meesterwerken uit de wereldliteratuur. Sophocles, Ovidius, Erasmus, Molière,Bunyan, Defoe, Lessing, Hugo, Tolstoj, Dostojewski.
6222: SCHOMBERG, R.VAN. - Argumentatie in de context van een wetenschappelijke controverse. Een analyse van de discussie over de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.
6402: SCHÖNFELD,H. ET AL. - Sprache im sozialistischen Industriebetrieb.
306: SCHÖNFELD, DR. M. - Historische grammatica van het Nederlands.
5830: SCHOONHOVEN, G. VAN (SAMENST.). - De nieuwe kaaskop. Nederland en de Nederlanders in de jaren negentig.
10028: SCHOTEN, DR.W.J.A. - Zieners en profeten. De geschiedenis der natuurwetenschappen in 34 portretten.
8768: SCHOTS, MIK ET AL. - Tovenaars in Oranje. Een eigenzinnige visie op de meest magische spelers in het Oranje van toen en nu.
1428: SCHOUTEN,T. - Duistere zaken : infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd.
3091: SCHOUTEN, J.H. ET AL. - Aspecten van de romantiek. Zes lezingen.
6604: SCHOUTEN, M. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
675: SCHOUTEN, DRS.J. - Gouda.
602: SCHRAUWERS, G.M. (SAMENST.). - Pedagogische platenatlas.
2580: SCHREGEL-ONSTEIN, F. - De Ganzepen. Het Levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
9299: SCHREINER, G. - Bezield bouwen.
1425: SCHRETLEN, MR. M.J. - Dirck Bouts. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 48 afbeeldingen).
833: SCHREUDER, F. - Hengelo (Gelderland) duizend jaar.
1338: SCHRIJNEN, DR.J. - Inleiding tot de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap. Vooral m.b.t. de klassieke en germaansche talen. Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer.
4144: SCHRIJNEN, DR.J. - Nederlandsche volkskunde. (Twee delen in 1 band, herdruk).
4324: SCHRIJNEN,DR.J. - Nederlandsche volkskunde [2 in 1].
6125: SCHRIJNEN, DR.J. - Handleiding bij de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap. Vooral m.b.t. de klassieke en germaansche talen. Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer.
10750: SCHRIJVER, E. - Antiek en modern.
2909: SCHRIJVER,DR.J. - Kinderschrift als hulpmiddel bij opvoeding en beroepskeuze.
772: SCHRIJVER, H. - Onze eigen taal. Handboek van de taalclub. Naar de schriften van Marie Servaes samengesteld.
853: SCHRIJVER, E. - Glas en kristal. Deel 1 en 2.
9772: SCHRIJVER, A. - Beknopt overzicht van de provinciale waterstaat in Friesland. Aangevuld met korte aanteekeningen over den Frieschen waterstaat.
10526: SCHRÖDER, H. (HRSG.). - Die Frau ist frei geboren. Texte zur Frauenemanzipation. Band 1. 1789 bis 1870.
2828: SCHRÖDER,P.H. - Hugo van de Denekamp.
6676: SCHRÖDER, DR. P.H. - De huwelijksmakelaar van Europa. Een reeks historische portretten.
8399: SCHROTEN, J. - Spaans - Nederlands woordenboek.
5560: SCHÜDDEKOPF, E.-O. - Herrliche Kaiserzeit. Deutschland 1871-1914. Mit 500 Bilddokumenten.
4481: SCHUG, A. - Friedrich Karl Ströher 1876-1925.
3859: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen.
8788: SCHUKKING, W.H. - De oude vestingwerken van Nederland.
11124: SCHÜLE, P. - Een Padvinder.
9611: SCHULTE NORDHOLT, H. - Het dagelijks leven in Indië 1937-1947. Brieven van O. Schulte Nordholt-Zielhuis.
1959: SCHULTE, A.G. - Nederlandse monumenten Overijssel, Gelderland, Utrecht
11420: SCHULTE, DRS A.G. - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
11300: SCHULTE, N. - De ethiek van verlichting. Groei en vervulling door het Transcendente Meditatie programma
1993: SCHULTE NOORDHOLT,PROF.DR.J.W. - 1945-1985. Herdenkingsrede op 3 mei 1985 te Zwolle, t.g.v. de herdenking van de bevrijding van ons Koninkrijk veertig jaar geleden van de Duitse en Japanse bezetting.
4534: SCHULTE NORDHOLT, N. - Indonesië. (Uitg. Kon. Inst. V.d. tropen, NOVIB, NCOS).
6444: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Een tuin in het water. Reizen in Engeland.
7855: SCHULTE NOORDHOLT,J.W. - Amerika. Spiegel en vergrootglas van het westen.
7859: SCHULTE, A.G. ET AL.(RED.) - Monumenten en oorlogstijd. Jaarboek monumentenzorg 1995.
9530: SCHULTEN,DR.J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis - Hondervijfentwintig jaar KVEO.
3684: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands.
7615: SCHULTINK, J.W. - Op de pointes.
3237: SCHÜLTZ, H.J. - Politiek voor niet politici.
6320: SCHULZ VON THUN, F. - "Miteinander reden. 1. Störungen und Klärungen. 2. Stile, Wert und Persönlichkeitsentwicklung. 3. Das ""innere Team"" und Situatioinsgerechte Kommunikation."
565: SCHULZ, G. - Revolutionen und Friedensschlüsse 1917-1920.
8461: SCHULZ,U.(HG.). - Die Deutsche Arbeiterbewegung 1848-1919 in Augenzeugenberichten.
9049: SCHULZ, C. - Met Hagenbeck naar de wildernis. Het vangen van groot wild in de oerwouden en steppen van Afrika.
2742: SCHULZE, M.(RED.). - Spiel- und Sportplatz Anlagen. Bau von Turnhallen, schwimmbädern, Bootshausen.
6711: SCHUMANN,O.(HS.). - Grundlagen und Techniken der Schreibkunst. Handbuch für Schriftsteller, Pädagogen, Germanisten, Redakteure und angehende Autoren.
10826: SCHUMANN, R. - Fantasiestücke. Op. 12.
10828: SCHUMANN, R. - Kreisleriana Op. 16.
10829: SCHUMANN, R. - "Albumblätter 20 Klavierstücke Opus 124; Bunte Blätter 14 Stücke Opus 99; Arabeske Opus 18; Blumenstück Opus 19; Waldscenen 9 Clavierstücke Opus 42; Drei Romanzen Opus 28."
5167: SCHURING, H. ET AL. - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude Schoolplaten.
9168: SCHUTTE, G.J. E.A. - Marken, een geschiedenis van een eiland.
2277: SCHUTTE,MR.O. - Het album promotorum van de Academie te Harderwijk.
8001: SCHUTTER, F. DE. - Het verhaal van de Nederlandse literatuur. Verlichting, Romantiek, Naturalisme, Multatuli en Gezele.
46: SCHUURMAN, A.M. VAN. - Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor wewtenschap.
1361: SCHUURSMA, DRS. R.L. (VOORZ.RED.). - 14-18. De eerste wereldoorlog. 80 losse uitgaven. Leverbaar de nrs. 19,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,90.
6006: SCHUURSMA,DR.J.A ET AL. - Vormleer voor Homerus en Herodotus.
8851: SCHUYLER, G.S. - Er zijn nog slaven.
6280: SCHWABE,J. (HRSG.). - Symbolon. Jahrbuch für Symbolforschung, Band 4.
3270: SCHWAN, K. - De arabische Nationalismus in Vergangenheit und Gegenwart.
9117: SCHWARZKOPF, GENERAAL H.NORMAN. - Er is geen held voor nodig - autobiografie.
10001: SCHWEITZER, DR. A. - Een hospitaal in het oerwoud (foto's van Dr. Anna Wildikann).
10779: SCHWEIZER,W.F. - Zur Geschichte der Textilindustrie im Euregio-Gebiet.
10184: SCHWENCKE, J. - Den Haag in grootvaders tijd
2616: SCOTT THOMSON, G. - Catherine and the expansion of Russia.
3501: SCOTT-CLARK, C. ET AL. - The Amber room. The fate of the world's greatest lost treasure.
4205: SCOTT, SIR.W. - The lady of the lake.
4441: SCOTT, SIR WALTER. - The Heart of Midlothian.
6785: SCRUTTON,H. - The royal house of Stewart.
3189: SCURRE,WOLFDIETRICH. - Vriendschap met Adam en vijf andere vertellingen.
5705: SEAGRAVE, G.S. - Burma surgeon.
30: SEAMAN, L.C.B. - From Vienna to Versailles.
6260: SEARL,J.R. - Taalhandelingen. Een taalfilosofisch essay.
6587: SEARLE,J.R. - Speech acts : an essay in the philosophy of language.
6245: SEBUS, J.H. - De Erfgooiers en hun Gemeenschappelijk Bezit (tot 1568).
4689: SÉE, H. - Ontstaan en ontwikkeling van het moderne kapitalisme.
3493: SEELEN, A. - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype.
8644: SEELEY, SIR. J.R. - Grooter-Brittannië (The expansion of England). Zestien voordrachten over de wording van het Britse wereldrijk in de 18e en 19e eeuw.
3036: SEGHERS, ANNA. - Het echte blauw.
4605: SÉGUR, L.R. GRAAF DE. - Algemene geschiedenis deel 17: Geschiedenis van het Neder-Keizerrijk.
4606: SÉGUR, L.R. GRAAF DE. - Algemene geschiedenis deel 5: Geschiedenis van het Neder-Keizerrijk.
1629: SEIDEL,G. - De ontkenning van de Holocaust. Antisemitisme, racisme en Nieuw Rechts.
7069: SEIDLITZ, W. VON. - Leonardo da Vinci. Der Wendepunkt der Renaissance.
4062: SEIFERTH, W. - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
4947: SEIFFERT, H.W. - Untersuchungen zur Methode der Herausgabe deytscher Texte.
1829: SEIGNOBOS, CH. - De middeleeuwen. Bewerkt door dr. Jan Romein.
2040: SEINEN,S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld.
5984: SELIGMAN, DR.S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. (Nachdruck der Ausgabe 1921. Über den bösen Blick).
4167: SELLER, F.J.B.ET AL. (RED.). - 75 jaar Veritas.
11432: SEMJONOW, DR. J. - De rijkdommen der aarde. Over het huishouden der mensheid. Economische aardrijkskunde voor iedereen.
10153: SEN, MALA - De bandietenkoningin. Het ware leven van Phoolan Devi.
278: SENDAK, M. - Notes on books & pictures.
10475: SENEFELDER, A. - Het wezen van den steendruk.
6156: SENGHAAS,D. - Abschreckung und Frieden. Studien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit.
806: SERENY,G. - Albert Speer: his battle with truth.
10613: SEROCKI, J. (RED.). - Janusz Akermann.
4634: SETHE, P. - Keerpunten in de wereldgeschiedenis. Van Karel V tot Kennedy.
8204: SETHE, DR. P. - Geschiedenis van Rusland.
4682: SETON-WATSON, H. - The New Imperialism.
8200: SETON-WATSON, H. - From Lenin to Khrushchev. The history of world communism.
8223: SETON-WATSON, H. - The decline of Imperial Russia 1855-1914.
10753: SEVENSMA, W.S. - Wandtapijten.
196: SEVENSMA, DR. T.P. - Nederlandsche helden der wetenschap. Levensschetsen van negen Nobelprijswinnaars. Hoogtepunten van wetenschappelijken arbeid in Nederland.
848: SEVENSMA, W.S. - Wandtapijten.
10764: SEVERIN, J. - Vercingétorix.
9993: SEVERIN, T. - Afrikaans avontuur. Vier eeuwen ontdekkingsreizen.
9994: SEVERIN, T. - Afrikaans avontuur. Vier eeuwen ontdekkingsreizen.
4902: SEYDEWITZ,M. - Stalin oder Trotzki. Die UdSSR und der Trotzkismus. Eine zeitgeschichtliche Untersuchung.
2527: SHACKLETON, E. - Mijn Zuidpool-tocht. Het verhaal van mijn expeditie naar het Zuidpoolgebied.
4644: SHAHAR, S. - Tussen ideaal en werkelijkheid. Vrouwen in de middeleeuwse wereld.
6774: SHAKESPEARE, W. - Kaufmann von Venedig(tr. K.Simrock), Coriolan (tr.H.Viehoff), Wie es euch gefällt (tr.F.Dingelstedt), Ende gut alles gut (tr.K.Simrock), Was ihr wollt(Tr.F. Dingelstedt)
6752: SHAKESPEARE, W. - Antonius und Cleopatra. (german translation by Karl Simrock). + Julius Caesar (tr.H. Viehoff) and Troilus und Cressida (tr. K.Simrock)
6753: SHAKESPEARE, W. - König Heinrich der Achte (german translation by Karl Simrock). + Pericles(tr.K.Simrock) and Titus Andronicus (tr. H. Viehoff).
6755: SHAKESPEARE, W. - König Richard der Zweite (german translation by Heinrich Viehoff). + Richard der Dritte(tr.W.Jordan).
10185: SHAKESPEARE, W. - The Kingsway Shakespeare. The complete dramatic and poetic works with portrait and fourteen plates in colour. General introduction biography and an introduction to each play by Frederick D. Losey. The illustrations are by Sir Frank Dicksee, Arthur Rackham, Frank Brangwyn, Dudley Hardy, Elizabeth Brickdale and other eminent artists.
6106: SHANINA,N. - Victor Vasnetsov. (Very well illustrated, with extensive text in English).
10762: SHAW, BERNARD. - The sanity of Art: an Exposure of trhe current nonsense about artists being degenerate.
9210: SHELLEY, PERCY BYSSHE. - Prometheus ontboeid. Een lyrisch drama in vier bedrijven.
5667: SHEPHERD, B. - Wij zijn de Beatles. De eerste volledige biografie met talrijke oto's en tekeningen.
6100: SHERMAN, CINDY. - New York Photographien Ausstellung 9.7.-21.8.1994.
3011: SHIRER, W.L. - The rise and fall of the Third reich. A history of Nazi Germany.
11260: SHORTER, E. - Geschiedenis van het vrouwelijk lichaam.
5686: SHOTTON, P. ET AL. - John Lennon. In my life.
4783: SHRINER, C.A. - "Wit, Wisdom and Foibles of the Great; Together with Numerous Anecdotes Illustrative of the Characters of People and Their Rulers."
6984: SHTEMENKO, S.M. - The Soviet General Staff at war, 1941-1945.
2539: SHUKMAN, H. - Sons of the moon. A journey in the Andes.
2637: SICKINGHE, P.F.O.R. - Orange & Oranje.
7616: SIDNEEL, M. - Dances of Death. The Group Theatre of london in the Thirties.
10186: SIEGEL, H. - "Die beiden Denkmäler des Österreichischen Landesrechts und ihre Entstehung(1860; 25 S.).-Das Güterrecht der Ehegatten im Stiftslande Salzburg(1882; 36 S.).-Die rechtliche Stellung der Dienstmannen in Oesterreich im 12. und 13. Jahrhundert(1883; 54 S.)." "-Das pflichtmässige Rügen auf den Jahrdingen und sein Verfahren(1891; 58 S.).-Das erzwungene Versprechen und seine Behandlung im deutschen Rechtsleben(1892; 28 S.).-Die deutschen Rechtsbücher und die Kaiser Karls-Sage(1899; 34 S.)"
8602: SIEGFRIED,A. - Volkskarakters.
2200: SIEM FAT, P.V. - Biba Willem Sassen. De procureer-generaal mr. W.K.C. Sassen Jz.(1870-1871). Curaçaos rechtsleven in de 19e eeuw.
473: SIEMELINK, T.H. - Geschiedenis van de stad Workum.
5831: SIERKSMA, P. (EINDRED.). - Ruimte voor revisie. Het koloniale verleden in België en Nederland.
3410: SIERSMA,FOKKE. - Schoonheid als eigenbelang. Essays.
4931: SIGMOND, J.P. ET AL. - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
5432: SIJES,DR.B.A. - Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945.
10437: SIJES, B.A. ET AL. - Anton Pannekoek, herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen.
10527: SIJS, N. VAN DER (HERTALER). - Het versierde woord. De 'Epitheta' of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620.
7534: SIKKEMA, M. - Swart en Wyt.
7743: SILCHER, F. U.A. - Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch. (811 Liedtexte).
3347: SILONE, IGNAZIO. - Simplicio. 2 novellen. Geautoriseerde vertaling van Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
2789: SILONE,IGNAZIO. - Fonta Mara.
2794: SILONE,IGNAZIO. - Het zaad onder de sneeuw.
2799: SILONE,IGNAZIO. - Brood en wijn.
2806: SILONE,IGNAZIO. - Brood en wijn.
3249: SIMMONS, S. (ED.). - The military horse. A story of equestrian warriors.
2829: SIMON,I. - Hamaland-Museum Vreden. Kulturgeschichtliche Zeugnisse aus Stadt und Land.
389: SIMON, M. - De Joodse sekten ten tijde van Jezus.
6019: SIMON, G.T. - The Big Bands. With a Foreword by Frank Sinatra.
3048: SIMONS, W.J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken.
8702: SIMONS, W.J. (SAMENST.). - Als Adolf dat eens wist .....
4559: SIMS, J. - Bruggehoofd Arnhem.
10187: SINGELENBERG, P. - H.P. Berlage
4128: SINGELS, N.J. - Een tweede twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus, vertaald en van aanteekeningen voorzien door Dr. N.J. Singels. [Uitgegeven door de maatschappij voor goed en goedkope lectuur.]
3239: SINNER, LOUIS. - De wortels van de Nederlandse politiek. De 42 politieke partijen sinds 1848.
8789: SINNINGHE, J.R.W. - Over Volkskunst.
1307: SINNINGHE, J.R.W. - Rond de hofvijver.
1687: SINNINGHE,J.R.W. - Geldersch sagenboek.
8671: SINNINGHE, J.R.W. - Over volkskunst.
9524: SINNINGHE, J.R.W. - Over volkskunst. Grepen uit volkskunst, ambachtskunst en huisvlijt.
4572: SIPMA, DR.P. - De eerste Emsinger Codex.
2144: SIR GALAHAD - Idiotenführer durch die russische Literatur.
5773: SITWELL, S. - British architects and craftsmen. A survey of taste , design, and style during three centuries 1600-1830. With 200 illustrations, from photographs, prints and drawings.
6443: SITWELL, E. - Vreemde portretten. Een levendig panopticum van prettig gestoorde Engelsen.
6594: SITWELL, S. - The Netherlands. A study of some aspects of art, costume and social life.
4994: SITWELL,S. - Gothic Europe.
10678: SIZOO, H. - Lassche.
6581: SJAHRAZAD. - Indonesische overpeinzingen.
4782: SKEAT, W.W. - Specimens of English Literature from the 'ploughmans crede' to the 'shepheardes calendar', 1394-1579.
1253: SKELTON,R.A. - Decorative printed maps of the 15th tot 18th centuries. A revised edition of Old decorative maps and charts by A.L.Humphreys.
9642: SLAGER, K., E.A. - Vissers verhalen over hun leven in de delta.
10969: SLAGMAN, AREND. - Vagantenbiecht.
11060: SLAGMAN, AREND. - Vagantenbiecht.
4821: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
2667: SLECHTE,C.H. ET AL (RED.). - De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland.
5122: SLEEN, W.G.N. VAN DER. - Zuid-Afrika.Met 28 foto's.
5257: SLEEN, DR. W.G.N. VAN DER. - Vier maanden kamperen in den Himalaja.
1833: SLEEUWITS, E. ET AL. - Roots in Twente. Twintig bekende Nederlanders over hun geboortegrond.
10607: SLICHER VAN BATH, PROF.DR.B.H., ET AL.(RED.). - Geschiedenis van Overijssel.
10457: SLIGGERS, B. - Het schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
6214: SLIGGERS, B. (BEW.). - Dagelijkckse aentekeningen van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournalen van een Haarlems schilder, 1652-1655.
9973: SLIGGERS JR, B. - Meerminnen en meermannen van Duinkerke tot Sylt.
475: SLIGTER, J.(ED.). - Ton de Leeuw.
3699: SLIJPER,H.J. - Figuur tekenen. De anatomie. De ongeklede figuur. De geklede figuur.
10: SLOBBE, A. VAN. - Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland.
3714: SLOET, MR.J.J.S BARON VAN, ET AL. (RED.). - Register op de leenaktenboeken van het Vortstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Leenen buiten Gelderland (uitheemsche leenen) (los deel).
8938: SLOOT, H. VAN DER. - Een omgeving blij en licht van kleur. De stadsontwikkeling van Schiedam 1949-1989.
707: SLOOTMANS, C.J.F. - Bergen op Zoom, de stad der Markiezen.
936: SLOOTMANS, C.J.F. - Jan Metten Lippen, zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen-op-Zoomse heeren van Glymes.
10797: SLOTEMAKER DE BRUINE,DR.J.R. - Christelijk-sociale studiën. Deel lll. Vakbeweging en levensbeschouwing.
8372: SLOTEMAKER DE BRUINE,DR.J.R. - Christelijk-sociale studiën. Deel IV. Vakbeweging in Nederland en Nederlandsch-Indië
8229: SLUIMERS, L.E.L. - "De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks ""Cauchemar des coalitions""."
4299: SLUIS, P.A. VAN DER. - Cultuurtechnische ontwikkelingen in de Friese Wouden na 1918.
1028: SMALHOUT,PROF.DR.B. - Het AZU gezien. Een foto-impressie cvan het academisch Ziekenhuis Utrecht an de Catharijnesingel.
6195: SMEDTS, M. ET AL. - De lange nacht.
8856: SMEENK, C. ET AL. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
8929: SMET, DR. P.A.G.M. DE. - Snuiven en Lavementen in Indiaanse rituelen. Ongebruikelijke wegen naar een andere wereld.
10115: SMIT,DR.W.A.P. (UITG. EN AANT.). - Jacobus Revius. Over-Ysselsche Sangen en Dichten. Overige gedichten (Los deel).
10490: SMIT-MULLER, R.H. - Kunstgalerij Lenten 40 jaar 1962-2002.
10971: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
16: SMIT, C - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof. Dr. W. Schermerhorn
2067: SMIT,J. ET AL. - Oorlog met de tekenpen. Verzet van jongeren in het Gooi, 1940-'45. Tentoonstellingsuitgave.
2419: SMIT, C.G. - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door Hans Bontemantel.
4501: SMIT, C. - De dekolonisatie van Indonesië.
469: SMIT, C. - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag ... als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946- 7 oktober 1947.
4919: SMIT, DR.. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens'Batava tempe, 't Costelick Mal en de Uytlandighe herder.
5212: SMIT, DR. J. - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens.
628: SMIT,J. & T. - Ballroom-dancing.
6954: SMIT, H. - Ondernemingsleven in Nederlands Indië (1929-1942), Burger geïnterneerd (1942-1946), Sentmental journey Indonesië (1977).
6209: SMITH,F. ET AL. - "The Genesis of Language: A Psycholinguistic Approach. Proceedings of a Conference on ""Language Development in Children"" sponsored by the National (USA) Institute of Child Health and Human Development..."
1847: SMITH, E. E.A. - English Parish Churches
3336: SMITH, A.L. - Die vermisste Million. Zum schicksal deutscher Krieggefangener nach dem Zweiten Weltkrieg.
3444: SMITH, B.F. - Heinrich Himmler 1900-1926. Sein Weg in den deutschen Fascismus.
6445: SMITH, A. - Dictionary of City of London street names.
6480: SMITH, L.B. - Zwielicht einer Zeitenwende. Königin Elisabeth und ihre Epoche.
1336: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de gemeente Nuenen c.a.
6036: SMITS, W.A.H.M. - Spectrum van het verleden. 100 jaar Enschedese ziekenhuizen.
9335: SMITS, W.A.H.M. - Spectrum van het verleden. 100 jaar Enschedese ziekenhuizen.
3089: SMITSKAMP, DR. H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
9158: SMITSKAMP, H. - Groen van Prinsterer als historicus.
2618: SMITTENBERG, J.H. ET AL. - Integraal structuurplan noorden des lands.Regionaal milieu-onderzoek. Algemeen deel: uitgangspunten en methodiek.
5228: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel 1: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900.
3682: SNIJDERS, W.G.F. - Wereldgeschiedenis in één lesuur.
3025: SOELASTRI. - Saparmi. 'n Film uit Midden-Java. (Fictie).
6068: SOEROTO, N. - Goden, mensen, dieren. (Fictie).
4704: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap. Dl. 1. 135-1250. Dl.2. 1250-1700.
1741: SÖHN, G. - Kleine Kaffee-Kunde.
4135: SOLÀ, M. DE. - Progettare città. Designing cities.
8517: SOLDAAT, R. - De Berkel 25 jaar. Jubileumuitgave tgv het 25-jarig bestaan van Confectiefabriek De Berkel B.V. te Borculo.
2915: SOMERVELL, D.C. - English thought in the nineteenth century.
9037: SONNAVILLE, W.H. DE. - Het sterken van verschillende soorten garens.
8864: SONNEMANN, DR. TH. - Die Frau in der Landesverteidigung.
6275: SONNLEITNER, A.TH. - Die Hohlenkinder Im Steinhaus.
2750: SOPHOCLES. - Electra and other plays.
3074: SORM,THEODOR. - Der Schimmelreiter.
5611: SORMANI, DR.P.V. - Herodotus (boek I-IV), met aanteekeningen in een apart deel.
2802: SOROKIN,P.A. - De crisis onzer eeuw.
4908: SÖTEMANN,A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
10966: SÖTEMANN,GUUS. - Over het lezen van Kafka.
1734: SÖTEMANN, DR. A.L. - De structuur van Max Havelaar (2 delen).
1122: SOUDIJN,KAREL. - Op reis. (Poëzie).
1102: SOULE,R. - A Dictionary of English Synonyms & Synonymous Expressions: Designed as a Guide to Apt and Varied Diction. New edition, revised and enlarged bij A.D.Sheffield.
8193: SOUVARINE, B. - Stalin en het Bolsjewisme. (Vert. E. du Perron).
7548: SPADA, J. - Barbare Streisand, haar leven.
3661: SPAHN, M. - Der grosse Kurfürst. Die Wiedergeburt Deutschlands im 17. Jahrhundert.
1891: SPANHAAK,G.ET AL. - De ambtseed getrouw. Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester.
8375: SPANINKS, K. - Briefsnippers in de kali. (Roman).
9457: SPANJER, R. ET AL. - Zur Arbeit gezwungen, Zwangsarbeid in Deutschland 1940-1945.
5437: SPANN, O. - Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgeschichtlicher Grundlage. Mit einem Anhang: Wie studiert man Volkswirtschaftslehre?
4587: SPANN, O. - Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgeschichtlicher Grundlage. Mit einem Anhang: Wie studiert man Volkswirtschaftslehre?
4080: SPECTOR, R.D. - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' War.
3443: SPEER, A. - Spandauer Tagebücher.
734: SPEISER, W. U.A. - Chinesische Kunst. Malerei, Kalligraphie, Steinabreibungen,Holzschnitte.
6713: SPEK, E.VAN DER. - Schrijven met perspectief. Structuuradviezen voor schrijvers.
2797: SPEK, J. VAN DER. - Om niet te vergeten. De Tweede Wereldoorlog herdacht in Amersfoort.
3821: SPENCE, J. - De vraag van Hou. Een Chinees in Europa 1722-1726.
5676: SPENCER, W.F. - Das war John Lennon. Alles über ihn und die Beatles.
3809: SPENSER, E. - The shepheards calendar. The original edition of 1579 in photpgraphic facsimile, with an introduction by H. Oskar Sommer, Ph.D.
3106: SPERLING, J. ET AL (RED.). - Kopfüber Claus Bach. Fotografie. Ausstellungskatalog.
3186: SPIGT,P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
2257: SPINDLER, K. - Die Schweiz und der italienische Faschismus (1922-1930). Der Verlauf derdiplomatischen Beziehungen und die Beurteilung durch das Bürgertum.
2385: SPITS,A. - De zuiderzeewerken, Nieuw land.
2860: SPITS,F.C. - Naar een Europees leger.
1214: SPOTO, D. - Marilyn Monroe - De biografie.
7544: SPOTO, D. - Lenya, a life.
5116: SPRELLER, G.S. - Ons Parool. Dae uit die Dagboek van 'n krijgsgevangene.
11364: SPREY, DR. K. - De antieke wereldzee. De rol van de Middellandsche Zee in de antieke cultuur.
6956: SPRINGER, E. - Tabee New York. Roman.
6569: SPRINGORUM,D. - Spreken in gesprekken. Inleiding in de structuurbeschrijving van gesprekken.
9775: SPRUIT,MR.J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers.
7203: STAAL, K.R. VAN. - Terug uit de hel van Buchenwald.
5806: STAAL, L.D. - Israel onder de volkeren: schets der Joodse geschiedenis van de Griekse overheersing tot heden.
4120: STAAL,F. ET AL. - De Gids - 147e jaargang nr. 8/9/10 - Het pak van Sjaalman - Honderzevenenveertig verhandelingen en opstellen.
2226: STAAL, A. - Onder de gouden zon van het morgenland. Een reis door Egypte, Palestina en Syrië.
5138: STAAL, A. - Hellas. Een reis door Griekenland. Met 22 teekeningen, 110 foto's en 155 schetsen van den schrijver.
9350: STAAL, G. - Between dictate & design. The architecture of office buildings.
1119: STAKENBURG,JOAN TH. - Verre Orpheus. (Poëzie).
10660: STALLAERT,L. ET AL (RED.). - Informatie.
2780: STAMPERIUS,H.(SAMENSTELLING). - Een schrale troost. Verhalen van vrouwen over mannen.
1366: STANLEY, H.M. - Through the Dark Continent. Volume 2.
1222: STAPEL, DR. F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
1652: STAPEL, F.W. - De Oostindische Compagnie en Australië.
24: STAPEL, F.W. (RED) - Indië schrijft zijn eigen geschiedenis.
5115: STAPEL, DR. F.J. - De Archipel en het Maleisch schiereiland in 1619 - idem in 1650 - de Compagnie buiten den Archipel in 1650. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
3071: STAPF,P. - Walther von der Vogelweide. Sprüche, Lieder, Der Leich. Urtext und Prosaübertragung.
6658: STAPPERS,J.G.ET AL. - Wetenschap als gemeengoed. Een studie van de wetenschapsvoorlichting in Nederland.
10571: STARING, MR.A. - Damiaan Hogo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783.
8222: STARINK, L. - Een land van horen zeggen.
1717: STARK, F. - Architectuur perspectief. Netvlies theorie
2162: STARR, H. - "War Coalitions: The Distributions of Payoffs and Losses; Studies in International Relations and Foreign Policy."
4386: STAVERMAN, DR. W.H. (UITG.). - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn.
9380: STEEN, MR. J.A. VAN DER. - Bouwconstructief. (Uitgegeven t.g.v. de 40-jarige federatieve samenwerking van de ondernemersorganisaties in het uitvoerenmd bouwbedrijf).
9348: STEENBERG, J. - Studier i Dansg og Nordtysk teglstensarkitektur i 13 Aarhundrede.
6843: STEENBERGEN, MR. H.J. ET AL.(RED). - Archief. Orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Uitgave voor het jaar 1965.
5553: STEENBERGEN, MR. H.J. ET AL.(RED). - Archief. Orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Systematische index op het tijdschrift Archief over de jaren 1925-1970.
1144: STEENBERGEN, MR. H.J. ET AL.(RED). - Archief. Orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Uitgave voor het jaar 1963 en 1964.
979: STEENBERGEN, MR. H.J. ET AL.(RED). - Archief. Orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Uitgave voor de jaren 1966 t/m 1979. Korting bij gelijktijdige afname van meerdere delen.
1772: STEENHUIS,DR.J.F. - De Groninger dialektliteratuur.
823: STEENMEIJER,A.G.(RED.). - Weerklank van Anne Frank.
9051: STEENS, O. - Rooms en studentikoos. Vriendschap, geloof en wetenschap in de studentenvereniging Thomas.
10329: STEENSMA, F. - Oor's eerste Nederlandse Pop-Encyclopedie 2000.
9353: STEENSMA, DR. REGN. - Kerken, wat doe je ermee.
624: STEEVENS, N.I. - De bloemen der zeden of aangename en belangrijke verhalen en taferelen ter navolging en waarschuwing voor jonge lieden van beide kunnen.
10905: STEGEMAN,T.R. - Giethoorn en de werkverschaffing 1929-1940.
2305: STEGEMAN,H.M. - Enschede.
2505: STEGEMAN,T.R. - Giethoorn en de werkverschaffing 1928 - 1940. Werklozen veranderen een 'morsig' gebied in landbouwgrond.
5126: STEGEMAN,H. - 25 jaar Schipper en Meijerink.
3412: STEIBERG, M.S. - Sabers and brown shirts. The German Students' path to National Socialism.
4600: STEIDLE, L. - Entscheidung an der Wolga.
2536: STEIMETZ, F. (BEW.). - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. LYNX.
6390: STEIN, A. - Hidden Children: Forgotten survivors of the holocaust.
10013: STEINER, DR. R. - De opvoeding van het kind in het licht der anthroposofie.
1693: STEINER, R. - Hoe krijgt men bewustzijn op hogere gebieden?
1790: STEINER, DR. R. - Der irdische und der kosmische Mensch. Acht Vorträge.
436: STEINER, R. - Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung.
5838: STEINER, R. - De filosofie der vrijheid. Grondtrekken van een moderne wereldbeschouwing.
8101: STEINER, F. - Taboo.
203: STEINERT, O. - Im reiche der Chemie. Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG Ludwigshafen am Rhein.
4647: STEINMANN, E. - Botticelli, Kunstler monographien no 24.
2072: STEINMETZ,S.R. ET AL - De rassen der menschheid : wording, strijd en toekomst.
476: STEINMETZ, R. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
1093: STENNER,O. ET AL. - Führer im Heigen Land.
1545: STENVERT,R. - Deventer.
1622: STENVERT,R. - De Grote of Lebuïnuskerk in Deventer.
3475: STEPANOW, GIOVANNI. - Die Macht der Töne. Gespräche, Erinnerungen an eine große Künstlerin 1914-1930. (Über Elena Rombro).
3065: STEPHENSON,C.(HG). - Die schönsten Gedichte aus acht Jahrhunderten.
5344: STERKENBURG, P.G.J. VAN. - Even geduld alstublieft. Taal van het journaal. Een momentopname van hedendaags Nederlands.
8431: STERKENBURG, DR. P.G.J.VAN. - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers.
2754: STERN, J.P. - Hitler. Der Führer und das Volk.
6291: STERNEBERG, F. - Charlotte Köhler. Klank en weerklank.
478: STERRE, D. VAN DER - Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman.
9793: STEUR, P.J.P. VAN DER, E.A. (BEW.). - Aanteekeningen op de Verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende de waterstaat in Nederland.
1173: STEVENS, M. - V. Sackville-West. A critical biography.
9376: STEVENS, H. - Hergebruik van oude gebouwen.
6599: STEVENSON,V.(RED.). - Atlas van de Europese talen. Geschiedenis & ontwikkeling.
6439: STEVENSON, J. E.A. - The slump. Society and politics during the Depression.
6448: STEVENSON, B. - Reader's guide to Great Brittain.
6761: STEWART,D. - The Works of William Robertson , D. D. To Which is Prefixed , an Account of the Life and Writings of the Author Complete in Two Volumes - Volume I and II. "Vol. l:The reign of Charles V;His. Disquisition .....India. ll.Disc.of America; Hist. Of Scotland during the reign of Queen Mary and of King James VI."
3786: STIBBE,C.M. - Kreta en Mykene. Aspecten van de Minoisch- Mykeense Cultuur.
124: STIBBE, PROF.DR.D.G. (RED.). - Neerlands Indië. Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving. Deel 1 en 2.
5980: STIER, PROF.DR.H.E. - Die Weltreiche des Alten Orients. Geschichte Griechenlands und des Hellenismus. Alt-Iran und die Entstehung des neueren Orients. (Sonderdruck aus 'Die Neue Propyläen Weltgeschichte, Band 1).
9334: STIER, O. - Mein eigenes Reich. Einraum - Zweiraumwohnungen - Mansarden.
3435: STIGTER, J. - En gij, oorlogsgewonde ...?
650: STIKKER, MR. D.U. - Memoires. Herinneringen uit de lange jaren warin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis.
6649: STILLINGS,N.A. ET AL. - Cognitive Science: An Introduction.
1968: STILMA, L. - Rondom de Holterberg
2987: STIP, KEES. - Zes variaties op een misverstand. Dat is de droevige geschiedenis van Pyramus en Thisbe-behandeld in de trant van enige Nederlandse dichters.
660: STIPRIAAN, R. VAN. - Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de kluchtencultuur van de Nederlandse Renaissance.
5718: STIRLING, W. - The cloister life of the emperor Charles the Fifth.
2293: STOELINGA, TH.H.J. - Russische revolutie en vredesverwachtingen, maart 1917-maart 1918, in de Nederlandse pers.
5377: STOESSL, O. - Gottfried Keller. Mit vielen Vollbildern.
8626: STOETT, DR. F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
2903: STOFFEL,IR.S.H. - Heeft het Lager Technisch Onderwijs een andere doelstelling gekregen? Ambacht versus industrie.
9463: STOKES, GW. - Marco Polo.
10582: STOKKOM, H.C. VAN - Geordend en gedrukt. Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi. Grafisch Nederland 1985.
6635: STOKVIS, J.E. - Van wingewest naar zelfbestuur.
5746: STOLK, P.J. - EEN SOORT VUUR. Verkenningen in de klinische psychiatrie.
4705: STOLK, P.J. - Het spook. Een confrontatie.
10591: STOLKER, E.M.D. - De bond zonder naam zestig jaar.
4382: STOLTE,DR.B.H. - Roosendaal en Nispen, overzicht van de geschiedenis en plaatsbeschrijving.
9900: STOLZE, D., E.A. - Het Kapitalisme. Van Manchester tot Wallstreet.
5699: STOOP, E. ET AL. - E.Viollet-le-Duc. Gesschiedenis van ....... Een Teekenaar.
4959: STOOVELAAR, J. - Op weg naar kamp en bivak. Leidraad voor het kamperen in clubverband.
9643: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de gereformeerde gemeente te Sint-Jan Heere- Aagtekerke en van de gereformeerde gemeente op Walcheren.
6446: STORER, R. - 100 best routes on Scottish mountains.
318: STORK-VAN DER KUYL, D. - De boerin van nu en straks. Vrouwen in een veranderende plattelandssamenleving.
727: STORK-VAN DER KUYL, D. - De boerin van nu en straks. Vrouwen in een veranderende plattelandssamenleving.
4153: STORTELDER,A.(RED.). - Natuur en landschap in Achterhoek en Liemers jaarboek 1995/96.
3637: STORTELDER, A.ET A.. - Binnendoor & Buitenom. Kerkpaden Zieuwent.
2121: STRAAT, MR.E.(RED.). - Sesam nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis. 10 delen compleet.
3965: STRAAT, MR. E. ET AL (RED). - Grote geïllustreerde wereldgeschiedenis. 17 delen. 2000 afbeeldingen.
5975: STRACKE, DR.G.J. - Het microscopisch onderzoek van voedings- en genotmiddelen.
11452: STRAELEN, S.V.D, H.J.J.M. VAN. - Modern Japan. Het land der felle contrasten. [Met 130 illustraties op kunstdruk].
2704: STRAELEN,H.VAN. - Terug uit Japansche interneering. Waaraan toegevoegd een beschouwing over de toekomst van de kerk in het verre oosten. Verlucht met 20 reproducties van Chineesche en Japansche religieuze kunst.
7030: STRAELEN, PROF.DR. H.J.J. VAN, E.A. - Japan. Ontsporing van een ontwaakt volk.
9593: STRAELEN, S.V.D, H.J.J.M. VAN. - Modern Japan. Het land der felle contrasten. [Met 130 illustraties op kunstdruk].
2731: STRASSER, PROF.DR.S. - Fenemenologie en empirische menskunde. Bijdrage tot een nieuw ideaal van wetenschappelijkheid.
5989: STRATEN H.VAN. - Min-gekweel en kin-gestreel. Vrijmoedige verzen uit vroeger eeuwen.
4834: STRAUSS, H. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
6061: STREBEL, K. - Die Verwaltung der freien Uemter im 18. Jahrhundert.
4935: STREUVELS, S. - Open kaart (Autobiografie).
1106: STRIJBOS, J.P. - De Noordvaarders.
4770: STROEM, A. - Oompje,geef ons brood.
2693: STROUKEN,DRS.I. ET AL. (RED.). - Riet- en griendcultuur in Nederland.
6808: STRYDOM.H. - For Volk and Führer. Now the mmajor motion picture The Fourth Reich.
3762: STUBBE, DR.A. ET AL. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Deel 1 t/m 6.
6834: STUIP, R.E.V., E.A. (RED). - Licht en donker in de Middeleeuwen.
3416: STUIVELING,DR.G. - Rekenschap. (Aan de nagedachtenis van mijn vrienden Ter Braak en Du Perron).
3415: STUIVELING,DR.G. - Triptiek. Essays. ( over o.a. W.F. Hermans, S. Carmiggelt, G. Achterberg, J. Bloem).
81: STUKER, J. - Die grosser Parade. Glanz und Untergang der Fürsten Europas.
6429: STURM,A. ET AL. - Generatieve syntaxis.
1107: STUTTERHEIM, DR. C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
10094: STUTTERHEIM, DR. C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
8304: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der Literatuurwetenschap.
291: STÜTZ, G. - Berufspädagogik unter ideologiekritischem Aspekt.
10930: STUURMAN, P. (RED.). - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. De AWN stelt zich voor.
3815: STUURMAN, S. - De labyrintische staat. Over politiek, ideologie en moderniteit.
1273: STUVEL, H.J. - Oostelijk Flevoland.
3863: STUVEL,H.J. - Koorbanken in Nederlandsche kerken.
5774: STUVEL, H.J. - Oud vaderlandsch stedenschoon.
9796: STUVEL, H.J. - Het eerste offensief. 25 jaar Afsluitdijk 1932-28 mei-1957.
4123: SUCHTELEN, NICO VAN. - Uit zijn werk. Bloemlezing. (herdenkingsuitgave bij de 60ste verjaardag van de auteur).
4126: SUCHTELEN, NICO VAN. - Uit zijn werk. Bloemlezing. (herdenkingsuitgave bij de 60ste verjaardag van de auteur).
403: SUFFELEERS, DR. T.J. - Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis.
6706: SULZBERGER, C.L. - Geïllustreerde geschiedenis van de Tweede Werldoorlog.
4660: SUMMERS, A. - Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe.
2614: SUMNER, B.H. - Peter the Great and the Emergence of Russia.
7797: SUPAN, DR. A. - Grundzüge der physischen Erdkunde.
3960: SUPERVIELLE, JULES. - De os en de ezel van de heilige stal.
8273: SUPF, P. - De wereld uit de lucht. (met 103 afbeeldingen).
4518: SURYADI, LINUS. - De bekentenis van Pariyem.
6889: SUSTER,G. - Hitler and the Age of Horus.
6433: SUTHERLAND, D. - Portrait of a decade. London life 1945-1955.
6442: SUTHERLAND, J. - Background for Queen Anne.
6196: SUTTON, J.ET AL. - An atlas of typeforms.
10981: SUWOROW, V. - Stalins verhinderter Erstschlag. Hitler erstickt die Weltrevolution.
2894: SUYS,DR.J. - De nieuwe politiek.
996: SVENSSON, S. EN G. MACFIE - Zeilend door de eeuwen.
6591: SWAAN-KOOPMAN, IR. C. - Vrouwen in Indië.
997: SWAAN, A. DE - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de VS in de nieuwe tijd.
2097: SWAAY,IR.H.VAN. - Het Nica-Plan voor den economische wederopbouw van Nederlandsch-Indië. Een opwekkend en tevens een ernstig waarschuwend woord !
1246: SWEERTS,H. - Koddige en ernstige opschriften, op luyffels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve.
2920: SWIGCHEM, C.A. VAN. - Afbraak of restauratie. Monumentenzorg in Nederland.
1985: SWIJTINK,A. - In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4065: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800.
9241: SWILLENS, P.T.A. - Nederland in de prentkunst.
1875: SYKES,E. - Who's Who Non-Classical Mythology. (Complete and detailed reference book covering characters from cultures and religions throughout the world.)
6684: SYMONS, J. - The 30's. A dream revolved.
4511: SYTZEN, J. - Soldaat/Ravijn landgenoten.
1951: SZASZ, TH.S. - De waan van de waanzin. De psychiatrie als voortzetting van de Inquisitie.
6934: SZASZ,TH.S. - Het recht om terecht te staan. Rechtsbedeling door psychiaters.
1547: SZÉKELY, A. - Illustrierte Kulturgeschichte Ungarns.
8117: SZULC-KRZYZANOWSKI, M. - Woorden die diep wortelen. Tien vertellers en schrijvers uit Suriname.
197: TABAK, L. - Terug naar toen. Een bundeling van artikelen uit de Philips Koerier die facetten belichten van het leven uit de negentiger jaren van de vorige (19e ) eeuw.
6833: TACITUS, P.C. - Kronieken.
7110: TACITUS, P.C. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid. Het leven van Iulius Agricola. Germania. Vert. door J.W. Meijer.
10935: TACITUS, C.P. - Die Römer in England.Originaltexte mit deutscher Übertragung.
6330: TACITUS, P.C. - Uit de annalen. (Samengesteld en van aantekeningen voorzien door dr. G.J.D. Aalders).
4641: TADEMA SPORRY, B. - Betoverend Bali.
4690: TAGORE, RABINDRANATH. - De leerschool van den papegaai en toespraken in Shanti Niketan. Met toestemming van den dichter bewerkt door Noto Soeroto.
5629: TAMMELING, B.P. - Het Noorden geeft z'n schatten prijs.
35: TAMMINGA, D.A. ET AL. - Friesland. Feit en onfeit.
931: TAN, S.C.A. - Schaatsen.
2677: TANJA,A. - Het Carspel Roden en zijn kerk aan de brink.
6377: TANNEN,D. - Talking from 9 to 5: How Women's and Men's Conversational Styles Affect Who Gets Heard, Who Gets Credit, and What Gets Done at Work.
5050: TARLE, E. - Napoleon in Rusland.
7525: TAVERNE, DRS. E.R.M., E.A. - De Kerk van de H.H. Bonifacius en Gezellen te Leeuwarden.
3320: TAWNEY, R.H. - Religion and the Rise of Capitalism. A Historical Study (Holland Memorial Lectures, 1922.) With a Prefatory note by Charles Gore.
6800: TAYLOR, A.J.P. - Hoe oorlogen beginnen. (met een voorwoord van Jan Blokker).
260: TAYLOR, A.J.P. - English History, 1914-1945.
6152: TAYLOR, G.R. - De mensen in de fabriek.
6672: TAYLOR, A.J.P. - From Napoleon to Stalin. Comments on European history.
8334: TECKER, H. - Wat heet klassiek.
2496: TEDING VAN BERKHOUT,D.J.W. - De Kamper Steur en andere volksverhalen uit Overijssel.
3827: TEENSTRA, A.(SAMENSTELLER). - Nederlandsche volkskunst.
939: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908.
10588: TEILHARD DE JARDIN, P. - Het verschijnsel mens.
3171: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op de Heerlijkheid 't Homveld 1875-1937.
3172: TEIRLINCK, HERMAN. - Ode aan mijn land. Tijdgeestige oefeningen.
1695: TEIS PZ,G. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
6799: TEITLER, G. - De wording van het professionele officierscorps.
6087: TELDERS, J. ET AL. (RED.). - Doorgaan.... Beknopte geschiedenis van Hollandse Sgnaalapparaten B.V. Hengelo 1922-1974.
8830: TELFORD, A.A. - Yesterday's dress. A history of costume in South Africa.
9021: TEMMERMAN, E.DE. - De Hoorn van Waanzin. Soedan, Ethiopië, Somalië.
1785: TEMMINCK, DRS. J.J. - Haarlem vroeger en nu.
2891: TEMPEL JZN,DR.B.VAN DEN. - Democratische vrijheid en socialistisch recht.
7462: TEMPS, G. (HRSG). - Welt und Wissen. Allgemeinverständliche, belehrende und unterhaltende Darstellungen aus allen Wissensgebieten.
4241: TENGBERGEN, A. - De acht kastelen van Vorden.
1108: TENGBERGEN, A., M.M.V. E.J. TENGBERGEN - De acht kastelen van Vorden.
10189: TENGNAGEL, M.G. - Verzameld werk. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Overstegen.
54: TENHAEFF, DR. W.H.C. - Oorlogsvoorspellingen. Een onderzoek met betrekking tot proscopie in verband met het wereldgebeuren.
9460: TENHAEFF, N.B. - Verspreide geschriften. (Twee delen, uitgegeven door Dr. Jan Romein).
6010: TENNYSON, A. - Henoch Arden. Vertaald door S.J. van den Bergh, met voorbericht van J.J.L. ten Kate. Met portret van de vertaler en een rijkelijk versierde titelpagina.
4850: TERCH, H. - Unruhe im Weltbild. Darstellung und Deutung des zeitgenössischen Lebens in deutschsprachigen Weltchroniken des Mittelalters.
8615: TERMEER, DRS.H. - Nijmegen frontstad. September 1944- mei 1945. Politiek en vakbeweging.
1432: TERMEER,G. ET AL. - Dienstweigeraars. Over dienstweigering en verzet tegen het militarisme vanaf de eeuwwisseling tot nu.
1648: TERMEER,DRS.H. - Ampsen. De geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners.
8639: TERMEER, DRS.H. - Nijmegen frontstad. September 1944- mei 1945. Politiek en vakbeweging.
4876: TERPSTRA, DR. H. - De Nederlanders in Voor-Indië.
4628: TERRAINE, J. - Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20e eeuw.
8637: TERSTEEG, DRS.J.J.TH.M. ET AL (RED.). - Ic ga daer ic hebbe te doene. Opstellen aangeboden aan prof.dr. F.Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taa- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
2538: TERVOORDEN, A. (BEW.). - De strijd om den top. De jongste beklimming van den Mount-Everest.
6723: TERWAN,J. ET AL. - Van inleiding tot samenvatting. Een leidraad voor het schrijven van technische en natuurwetenschappelijke rapporten.
10423: TESKE,H. - Die Ueberwindung des Provinzialismus in der Flämischen Literatur.
782: TEUBNER, H. - Exilland Schweiz 1933-1945. Dokumentarischer Bericht über den Kampf emigrierter deutscher Kommunisten 1933-1945.
6617: TEX, MR, J. DEN - Oldenbarnevelt. Deel 3. Bestand.
6431: THATCHER, M. - The Downing Street years.
2177: THEOBALD, A.B. - The Mahdiya. A history of the Anglo-Egyptian Sudan 1881-1899.
1329: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903 Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
485: THEUNISZ, JOH. - Carolus Clusius. Het merkwaardige leven van een pionier der wetensc
6776: THIEL, R. - Preussische Soldaten.
3496: THIENEN, FR. W.S. VAN. - Het doek gaat op. Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater. Deel I: Oudheid-Barok. Deel II: Rococo-heden.
1544: THIENEN, DR. FR. VAN. - Vermeer. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 50 afbeeldingen).
4384: THIERFELDER, F. - Deutsch als Weltsprache. 1. Band. Die Grundlagfen der deutschen Sprachgeltung in Europa.
6314: THIERFELDER, H. (HRSG). - Rostock-Osloer Handelsbeziehungen im 16. Jahrhundert. Die Geschäftspapiere der Kaufleute Kron in Rostock und Bene in Oslo.
3720: THIERRY,DR.G.J. - Vorsten uit Oud-Babylonië tijdens de eerste bloeiperiode van de stad Lagas. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 5 November 1913.
5592: THIJS, G.D., (RED.). - Cultuur, identiteit en ontwikkeling.
2052: THIJS,J.G.A. - Verzet verjaart niet. Momenten uit de veertigjarige geschiedenis van het Dagblad Trouw.
552: THIJSSEN, THEO. - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. Ned. Titel: Hert taaie ongerief. Momenten van toiletmisère).
970: THOMAS, ALFRED (ILL.). - Dresden. 12 Federzeichnugen.
2290: THOMAS,KOOS. - Kunst en cultuur in Enschede.
7031: THOMAS, G., E.A. - De vernietiging van Hirosjima.
5499: THOMAS, F. - Een liefde in Staphorst.
4813: THOMPSON, L. - ROBERT FROST. Part 1.The Early Years 1874-1915. Part 2. The Years of Triumph 1915-1938.
1070: THOMPSON,L. - Guns.
6677: THOMPSON, J.M. - European History, 1494-1789.
8132: THOMPSON, D. - Nieuw Rusland.
1655: THOMSON,J. - Operation Market. The battle for Arnhem.From the book: Ready for anything. The parachute regiment at war 1949-1982. Issued for the 50th anniversary 1994.
10409: THOS, WM. PAVITT, K. - Het boek der Talismans, Amuletten en Zodiakale Stenen
6296: THUCYDIDES. - Syracuse weerstaat Athene. Thucydides Historiën, boek VI en VII. (Vertaald door dr. M.A. Schwartz)
10574: THÜRER,G. - Unsere Landsgemeinten.
803: THURLINGS,DR.J.G.M. - Mogelijkheden en grenzen van een empirisch sociologisch normaliteitsoordeel. (Inaugurale rede).
9103: TIBULLUS. - Elegiën en de andere gedichten uit het Corpus Tibullianum.
2358: TICHELMAN, G.L. E.A. - Indië roept.
6759: TICHELMAN, G.L. - Blanken op Borneo. Herinneringen van J.J.Meijer, oud-resident der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo.
10954: TIEL, DR. J. VAN. - Wiskundige methoden met toepassingen
6860: TIELEMAN, H. EN R. - Het rattevel. Dagboek van de tweeling Tieleman in Japanse gevangenschap.
10754: TIELHARD DE CHARDIN, P. - Het voorspel 1914/1916. Geselecteerde brieven.
10918: TIELROOY, J. ET AL. - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. (Eerste editie. Met bijdragen over o.a.Duhamel, Mendelssohn, Nico Werkman, Winterhalter, R.Roland).
1571: TIJHUIS,A. E.A. (SAMENST.) - Prof. Dr Jan Romein, Bibliografie. Inleiding door J.Presser.
7155: TIJN, DR. TH. VAN. - Twintig jaren Amsterdam. De maatschappij ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1976.
4662: TILTON, T.A. - Nazism, Neo-nazism and the peasantry.
6202: TIMMER, G.K. - Handleiding tot algemeene kennis van den Aardbol.
8173: TIMMER, C.B. - Russische notities. Een nieuwe bundel.
1848: TIMMERMAN,DRS.M.M. - De moderne vakbeweging in Twente 1940-1945 Twents verzet tegen de nazificering van het Nederlands verbond van Vakverenigingen.
244: TIMMERMANS, F. - Ik zag Cecilia komen.
5950: TIMMERS, J.J.M. E.A. - Torens en Tinnen. Torens in Limburg / Towers and Spires in Limburg / Turme in Limburg / Tours et Clochers au Limbourg. Tevens kalender 1981.
10531: TIMMERS,W. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
11481: TIMMERS, J. (EINDRED.). - Flarden van oorlog.
298: TIMMERS, W. (EINDREDACTIE). - Zo is Twente. (Fotoboek).
6549: TINBERGEN, DR.D.C. - Nederlandse spraakkunst. Eerste deel. met vragen en oefeningen + Tweede deel.
2301: TIPPELSKIRCH, W.D. VON. - Im Sattel, im Wagen in 5000 Jahren.
8538: TISSOT, R. - De Mont-Blanc. Toppen, valleien en gletschers. Bestijgingen en tochten. Wintersporten.
6967: TOER, P.A. - Wat verdwenen is. Verhalen uit Flora. Roman.
3674: TOKOENAGA, N. - Straat zonder zon. Japansche arbeidersroman, uit het Duitsch vertaald door Eduard Coenraads.
4286: TOKUKIRI, TOMIKICHIRO. - Wood-block Printing.
2670: TOLAND, J. - The Rising Sun. The decline and fall of the Japanese Empire, 1936-1945.
2980: TOLAND, J. - Adolf Hitler. Het einde van een mythe.
4854: TOLAND, J. - Adolf Hitler.Het einde van een mythe.
5078: TOLAND, J. - De slag in de Ardennen 1944. Hitler's laatste offensief rond Bastogne.
5766: TOLAND, J. - Adolf Hitler.Het einde van een mythe.
3513: TOLLENS CZ, H. - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova zembla in de jaren 1596 en 1597.
788: TOLLENS CZ,H. - Liedjes van Matthias Claudius.
8948: TOLMAN, R. - Plant en dier in en om Amsterdam. Natuurhistorisch-toeristische verkenningen in 's lands hoofdstad en haar omgeving.
8149: TOLSTOI, L. - Opstanding.
8146: TOLSTOI, L. - De Kozakken.
9293: TOLSTOJ, L. - Opstanding.
10551: TOMAN, R. - De kunst van de Gotiek. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Fotografie: Achim Bednorz. Vert. I. Buthod-Girard, H. Halbertsma.
3716: TOOREN,J. VAN. - Japanse senryu. De waterwilgen. Vierhonderdnegentig senryu-gedichten.
6249: TOORN, M.C. VAN DEN. - Methodologie en taalwetenschap.
9377: TOORN, M.C. VAN DEN. - Nederlandse taalkunde.
4565: TOORN, M.C. VAN DEN. - Dietsch en volksch. Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland.
8807: TOORN, M.C. VAN DEN. - Nederlandse taalkunde.
3590: TOORNSTRA, K. - Van onderwijzer tot burgemeester. 'n Halve eeuw strijdbaar in het socialisme.
6969: TOP, DRS. M.J. - Leonhard Ragaz. Religieus socialisme contra nationaal socialisme.
6317: TOPSOË JENSEN, H. - De Skandinavische letterkunde 1870-1925. (Geschreven voor Elsevier's Alg. Bibliotheek en vertaald door dr. Annie Posthumus).
2756: TOUKER,R. ET AL. - Rams Woerthe. Een meesterwek.
9427: TOURNIER, DR.P. - Radicale therapie.
4426: TOUW, H.C. - Het verzet der Hervormde kerk. Deel 1. Geschiedenis van het Kerkelijk Verzet. Deel 2. Documenten van het Kerkelijk Verzet.
8280: TOYNBEE, A.J. - Mankind and mother earth.
5024: TOYNBEE, A. - Een studie der geschiedenis.
4472: TRAA,IR.C. VAN (RED.). - Rotterdam. De geschiedenis van tien jaren wederopbouw.
3053: TREASE, G. - This is your century.
3437: TREKKER. - Afrikaansche Mieliepitten. 'n Bundeltje Afrikaansche liedjes. Voor zang en piano-begeleiding.
8210: TREMAIN, R. - Stalin, de kommunistische Tsaar.
6430: TRENCH, S. - Bury me in my boots. The extraordinary personal story of a teenage pilgrimage amongst London's drug addicts & meths drinkers.
915: TRENKER,L. - Meine Berge. (Mit 188 Bildern in Kupfertiefdruck).
5332: TREU,E. - Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam.
4006: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost. Reisindrukken.
5784: TREUB, MR. M.W.F. - Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken van Mr. M.W.F. Treub.
8713: TREVELYAN, G.M. - History of England.
1417: TREVELYAN, G.M. - England in the age of Wycliffe. With an introduction by J.A. Tuck.
1854: TREVELYAN, G.M. - History of England.
6427: TREVELYAN, G.M. - English social history. A survey of six centuries, Chaucer to Queen Victoria.
6519: TREVELYAN, G.M. - Sociale geschiedenis van Engeland.
3519: TREVES, L. (RED.). - Theater Jaarboek Nr. 9. Seizoen 1959 / 60.
486: TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P.C. Hooft.
9858: TRICHT, DR. H.W. VAN. - Louis Couperus. Een verkenning.
1857: TRICHT,C.VAN. - Onderduikers en knokploegen. Het verzet van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.
4563: TRIGHT, J. VAN, ET AL. - "Hosannah. Met muziek voor gemengd koor, orgel of piano. Vervolg op ""Hallelujah"" en ""Excelsior""."
7115: TRILSE, CH.(AUSWAHL UND EINLEITUNG). - Stücke nach der Antike.
10190: TRINDER, B. - The making of the industrial landscape. This book is all about industrial landscape it has 71 illustrations with 11 figures . In the 18th century britian became the first industrial nat ion and since then the landscapes of industry have come to form an es From relatively small beginnings buildings and machinery grew to immense proportions and gave rise to whole towns, cities, and regions. The author writes about the life of the people involed and shows how attitudes the industry have changed in the course
10492: TRINDER,B. - Coalbrookdale 1801. A comparative description.
11519: TRINDER,B. - Coalbrookdale. A walk through Coalbrookdale to explore its historic buildings and industrial landscapes.
1301: TRINDER,B. - The Coalbrookdale Museum of Iron. A guide to the museum and the old furnace.
3419: TRITTEL, G.J. - Die Bodenreform in der Britischen Zone 1945-1949.
6346: TRÖMEL-PLÖTZ,S. - Gewalt durch Sprache. Die Vergewaltigung von Frauen in Gesprächen.
6130: TROMP.H.(RED.). - Sociale verdediging. Theorieën over niet-militaire verdediging als alternatief voor geweldpolitiek en nukleaire afschrikking.
10639: TROMP, H. - Noodklok over Zierikzee. Almelo wil helpen.
4604: TROMP,J. - Deinuing aan Zee. Schipperen in Den Haag.
8654: TROMP,IR.TH.P. - Verwoesting en wederopbouw. Revival of the Netherlands.
7011: TRÖNNBERG, LE 1E BARON DE, G. - L'ex libris français du 16e siècle à 1815.
8206: TROTSKIJ, L. EN M. GORKIJ. - Herinneringen aan Lenin.
4429: TROUW,W. - De West-Nederlandsche veenplassen. Historich-Planologisch.
3500: TROUWBORST, A.A. - Vee als voorwerp van rijkdom in Oost Afrika.
1892: TROYAT,H. - Gorki.
8140: TROYAT, H. - Nicolaas II, de laatste tsaar. Biografie.
4833: TRYPANIS, C.A. - Greek Poetry from Homer to Seferis.
5327: TUCHMAN, B. - De waanzinnige 14e eeuw.
1004: TUCHMAN, B.W. - De trotse toren. Een portret van de wereld in de jaren 1890-1914.
5280: TUCHMAN, B.W. - A distant mirror. The calamitous 14th century.
8258: TUCHMAN, B. - Der ferne Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert.
10165: TUINZING, A.J.P. - Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar?
796: TUPAN, H. (SAMENSTELLER). - De ene verzamelaar is de andere niet.
10817: TURINA, JOAQUIN. - Niñeras. Petites suites pour piano.
10818: TURINA, JOAQUIN. - Op. 63. Jardins d'enfants. Petites pièce pour piano.
10819: TURINA, JOAQUIN. - Danses Gitanes pour piano.
6639: TURNER,R. - Ethnomethodology. Selected readings.
4646: TURNER, C.E. - Introduction to Plate and Shell Theory.
8605: TYLOR, E.B. - Primitive culture: researches into the development ot mythology, phlosophy, religion, art, and custom. (Vol. 2).
6550: TYNAN, K. - The life of Kenneth Tynan.
11156: TYRWHITT-DRAKE, SIR. G. - Beasts and circuses. Being a few experiences during many years of wild annimal keeping and intimate connection with Circuses and Shows. (Ill. by the autor].
5339: UDEN MARSMAN, H. - De Friezen buten Fryslan, 1923-1948. "Bitinkingsboek by it 25-jierrich bistean fan it "" Boun fan Fryske Selskippen buten Fryslan""."
5772: UHLENBECK, DR. C.C. - Kurzgefasstes etymologische Wörterbuch der gotischen Sprache.
6031: UHLENBECK, CH. - Hotei. Japanese prints 13. Sale catalogue.
6440: UIJLINGS,B.J. - Syntactische verschijnselen bij onvoorbereid spreken.
6771: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandscge krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden.
6772: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandscge krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden.
1364: ULE, PROF.DR. W. - Landen en volken in woord en beeld. Deel.1:Europa, Noord-,Centraal- en Voor-Azië. Deel 2. Zuid- en Oost-Azië, Australië, Afrika, Amerika en de Poolgebieden.
8607: ULE, W. - De aarde en hare volken.(in 3 banden). 1. Europa. 2.Azië en Afrika. 3. Amerika, Australië en de Poollanden.
6270: UMMELEN,N. - Procedural and declarative information in software manuals. Effects on information use, task performance and knowledge.
9030: UNDERHILL, R. - The Papago and Pima indians of Arizona.
8648: UNGER, DR. F.C. - De uitspraak van het Latijn.
4175: UNSTEAD, R.J. - Dictionary of History.
6425: UNSTEAD, R.J. - Britain in the 20th century.
6527: UNSTEAD, R.J. - A Century of Change. 1837-today.
5323: UPDIKE,JOHN (ED.). - Levines lustiges Literarium.
4100: URNER,N.D. - "Link by link; or the chain of evidence."
10352: ÙRQUHART, R.E. - De slag om Arnhem
1234: USHERWOOD,S. - Inns and Inn Signs. (Ill. By R.Shackell).
6234: USSEL, DR. J.M.W. VAAN. - Geschiedenis van het seksuele probleem.
1190: UTRECHT, E. - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan Indonesië voor en na de onafhankelijkheid.
10191: UYLDERT, M. - Verborgen krachten der edelstenen.
9446: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
5805: VAESSEN, J.A.M.F. DR. - Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 2000.
10778: VAGANOVA,AGRIPPINA. - Basic principles of claasical ballet. Russian ballet technique.
1194: VALENTINE,L.N. - Ornament in Medieval Manuscrips.
10459: VALK,H.W. - De Cathedrale Basiliek van St.Jan te 's-Hertogenbosch.
3354: VALKHOFF,MR.J. - De Marxistiese opvattingen over recht en staat.
7827: VALKHOFF, PROF.DR. M. - De expansie van het Nederlands.
10932: VANDENBERG, P. - Ramses der Grosse Eine archäologische Biographie.
8036: VANDERPOEL,J.H. - The human figure. Life drawing for artists.
2905: VANDERVORT, B. - Wars of imperial conquest in Africa, 1830-1914.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

3/29