Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4235: KÜHNL, R. - Faschismus Theorien. Texte zur Faschismusdiskussion 2. Ein Leitfaden.
8509: KÜHNL, R. - Der deutsche Fascismus in Quellen und Dokumenten.
10561: KUIK, W.D. - Utrechtse notities. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de N.V. Boekhandel v/h J.G.Broese.
666: KUIK, W.D. - Utrechtse notities. Uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van de N.V. Boekhandel v/h J.G. Broese te Utrecht.
4181: KUILE SR., MR. G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie.
10337: KUILE, PROF.DR.E.H. TER. - De Schoonheid van ons land. Kastelen en adellijke huizen.
1515: KUILE SR., MR.G.J.TER. - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen.
2738: KUILE, E.H. TER. - De Bouwkunst van Hellas tot heden.
3133: KUILE, DR. E.H. TER. - De torens van nederland.
3140: KUILE, DR. E.H. TER. - De torens van nederland.
4675: KUILE, DR. E.H. TER. - Zuid-Salland. Met een overzicht van de geschiedenis van Deventer door Dr. A.C.F.Koch.
4679: KUILE, DR. E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland.
4865: KUILE- SCHOLTEN, M. - Een Twentse heer en dame in de wildernis.
7565: KUILE SR., MR. G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie.
8920: KUILE SCHOLTEN, M. TER. - Kuise tanagra.
9358: KUILE, PROF. DR. E.H. TER. - De bouwkunst van Hellas tot heden.
1595: KUILE SR., MR. G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie.
3785: KUILE, PROF.DR.E.H. TER. - De bouwkunst van Hellas tot heden.
2153: KUILMAN, M.C.D. - Gedachten over geluk en adel bij Platoon.
10194: KUIN, P. - Ordening als maatschappelijk verschijnsel.
8915: KUIPER, TH. - De hermelijn.
6494: KUIPER, DR.K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
2168: KUIPER, J.E. - Thomas van Aquino. De heilige.
5417: KUIPER, J. ET AL. - Zonsverduistering. De eclips van 11 augustus 1999.
678: KUIPER,J. - Spekbrummels. Drentse vertelsels.
9553: KUIPER, DR.K. - De diergaarde. (Plaatjesalbum, compleet met 100 zw.w. plaatjes.
4129: KUIPERS, R.K. - Bloemlezing uit de Nederlandsche Letterkunde der XVIIe en XVIIIe eeuw ten behoeve van Gymnasia, Hoogere Burgerscholen en inrichtingen tot opleiding van onderwijzers.
4302: KUIPERS, G. - Volksleven in het oude Drente.
2852: KUITENBROUWER, MR.F. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
5256: KUITERT, DR.H.M. - Verstaat gij wat gij leest? Over de uitleg van de bijbel.
10136: KUITERT, H.M. - Wat heet geloven? Structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspraken.
2986: KUITERT, H.M. - Alles is politiek, maar politiek is niet alles.
8178: KUITERT, DR.H.M. - De realiteit van het geloof. Over de anti-metafysische tendens in de huidige theologische ontwikkeling.
570: KULLAK, A. - Die Ästhetik des Klavierspiels.
1491: KÜMMEL, W.G. - Das Neue Testament: Geschichte der Erforschung seiner Probleme.
3234: KUMMER,P. - Der Führer in die Mooskunde. Einleitung zum leichten und sicheren methodischen Bestimmen der deutschen Moose.
9635: KUNÉRY, I.A.I. DE. - Broedermoord in Tsjecho-Slowakije.
8898: KÜNG, H. - Waarachtigheid - over de toekomst van de Kerk.
10595: KÜNG, H. - De kerk.
4314: KUNNE-IBSCH,E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft.
10640: KÜNZLE, J. - Kräuteratlas zu Pfarrer Künzle’s Heilkräuterbüchlein. Chrut und Uchrut. 100 Heilkräuter.
1248: KUPCIK,I. - Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
3330: KÜPFER, C.C. - Onze vliegers in Indië.
9419: KÜPFER, C.C. - Onze vliegers in Indië. De geschienis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
3803: KUROWSKI, F. - Krieg unter Wasser. U-Boote auf den sieben Meeren 1939 - 1945.
2817: KUSEJ, J.R. - Joseph II. Und die äussere Kirchenverfassung Innerösterreichs. EinBeitrag zur Geschichte des Oeserreichischen Staatskirchenrechtes.
6846: KUSHNER,H.S. - Op het leven! Een loflied op het joodse leven en denken.
5960: KUSS,O. - De brief aan de Hebreeën. (Het nieuwe testament met commentaar).
8289: KUYLE,ALBERT. - Songs of Kalua.
11438: KUYLE, A. - St. Eloy. (Uitgegeven tgv het inschrijven van het vijtigduizendste lid van de kath. Metaalwerkersvakbond St Eloy).
10078: KUYPER,P.J. - The implementation of International Sanctions. The Netherlands and Rhodesia.
5569: KUYPER, DR.A. - "De Gemeene Gratie. Banden, 4 delen.: 1. Het geschiedkundige gedeelte; 2. Het leerstellig gedeelte; 3. Het practische gedeelte. 4. De gemeene gratie in wetenschap en kunst."
10602: KUYPER, DR.A. (INL.). - Dr. A. Kuyper in de caricatuur. Platen van J. Braakensiek, Albert Hahn, L. Raemaekers, Orion, P. Kroon, J. Linse, T.v.Tast, Chris Kras enz.
7198: KUYPER, DR.A. - Voor een distel en een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den heiligen doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig avondmaal.
10011: KUYPER,J. - Gemeente Atlas van de provincie Groningen, 1867. Naar officieele bronnen bewerkt.
3381: KUYPERS, PAUL EN GEERT MAK. - Aangeschoten wild. Over macht, moraal en politiek.
4740: KUYPERS, G. - De Russische problematiek in het Sowjet-Staatsbeeld.
2547: KUYPERS,JULIEN. - Heer van Lembeke, rijd aan!
3164: KUYPERS,JULIEN. - Donderkoppen.
3166: KUYPERS,JULIEN. - Aan de waterkant.
616: KUYPERS,J. - Het wezen van den dans. (Deel 1).
6578: KWANT,R.C. - Gedrang rondom het podium. Problemen van het publiciteitsveld.
2246: KWANT, PROF.DR.R.C. - Sociale filosofie.
7831: KWANT, R.C. ET AL. - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
3894: KWEE SWAN LIAT, DR. - De mens tussen mythe en machine.
3983: LAAN, DR.H. VAN DER. - De Openbaring van Johannes. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
8893: LAAN, A. - Arnhem.
5557: LAAN, DR.N. VAN DER (ED.). - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
11033: LAAR, W.VAN. - Weg-wyzer voor aankomende goud en zilversmeeden. Verhandelende veele weetenschappen, die konsten raakende, zeer nut voor alle jonge goud en zilver-smeeden.
11070: LAAR, H. VAN. - EEN KISTJE VOL JUWELEN. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
2542: LAAR, H.J.VAN DE, ET AL. - Naamlijst van houtige gewassen / List of Names of Woody Plants / Namenliste Gehölze / Liste de noms des plantes ligneuses.
2607: LAAR, H.J.VAN DE, ET AL. - Naamlijst van vaste planten / List of Names of Perennials / Namenliste Stauden / Liste de noms des plantes vivaces.
1356: LAARS, T. VAN DER - Nederlandse gemeentewapens, Indische wapens, wapens van Heerlijkheden, voormalige gemeenten en historische geslachten Album voor koffie-hag-zegels, uitgeg. Door de n.v. Industrie en Handelmy HAG Amsterdam
1647: LAARSS, R.H. - Das Geheimnis der Amulette und Talismane. (Zweite vollstandig neubearbeitete Auflage mit 52 Abbildungen.).
6282: LABOV, W. & D.FANSHEL. - Therapeutic discourse. Psychotherapy as conversation.
6607: LABOV,W. - Sociolinguistic patterns.
5124: LABUSCHAGNE, R.J. - Ons Nasionale Parke.
3253: LACK, D. - The natural regulation of animal numbers.
349: LADEMACHER, H. - Geschichte der Niederlande. Politik-Verfassung-Wirtschaft.
10411: LAET, S.J. DE. - Een utopie: cultuur zonder geschiedenis. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang XXXII, 1970. nr 6.
5168: LAFONTAINE, OSKAR. - Deutsche Wahrheiten. Die nationale und die soziale Frage.
8576: LAFONTAINE, OSKAR. - Een andere toekomst. De noodzaak van een eco-socialisme.
6232: LAGERWERF,L. - Causal connectives have presuppositions. Effects on coherence and discourse structure.
9207: LAGERWEY, W. - Neen Nederland, 'k vergeet u niet. Een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten.
4633: LAHNSTEIN,P. - "Report einer ""guten alten Zeit""." Zeugnisse und Berichte 1750-1805.
227: LAING, LUCY. - Although he was Black.
7023: LAJTHA, E. - Japan, gisteren, heden, morgen.
6410: LAKOFF,R. - Language and Woman's Place.
9095: LAMAN, G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865).
10053: LAMARTINE, A. - Oeuvres. Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833).
3778: LAMB, H. - Hannibal.
6749: LAMBOO,W. - Kunstenaarsportretten. Portretten van 90 Leidse kunstenaars.
5337: LAMBOOIJ, TH. - Land en volk van Friesland.
3450: LAMEERE, A. - Faune de Belgique (manuel de la). 3 tomes, complet.
211: LAMERS-NIEUWENHUIS, F. - ... gereet en gekleet naar hun staat. Historie en ontwikkeling van de klederdracht van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
4564: LAMERS-SCHÜTZE, P. (ED.). - Albertus Seba. Shells & corals.
10373: LAMMERS,C. - De vakbeweging en haar problemen.
11470: LAMMERS,C. - De vakbeweging en haar problemen.
8402: LAMMERS, F.J. - Achter de kloostermuren.
5031: LAMMERTS VAN BUEREN, A.ET AL.(RED.). - Driekwart eeuw plattelandsgroei 1888-1963. Jubileumnummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
1907: LAMMERTS VAN BUEREN, W.M. - Measuring association in nominal data.
3544: LAMPARTER, H. - Das Buch der Weisheit. Prediker und Sprüche. Reihe: Die Botschaft des Alten Testaments, Erläuterungen alttestamentlicher Schriften, Band 16.
3546: LAMPARTER, H. - Das Buch der Sehnsucht. Ruth. Hohes Lied. Klagelieder. Reihe: Die Botschaft des Alten Testaments, Erläuterungen alttestamentlicher Schriften, Band 16/ll.
3563: LAMPARTER, H. - Prophet wider willen. Der Prophet Jeremia. Reihe: Die Botschaft des Alten Testaments, Erläuterungen alttestamentlicher Schriften, Band 20.
3574: LAMPARTER, H. - Das Buch der Anfechtung. Das Buch Hiob. Reihe: Die Botschaft des Alten Testaments, Erläuterungen alttestamentlicher Schriften, Band 13.
4319: LAMPEN, W. - Winfried-Bonifatius.
3200: LAMPO, HUBERT. - Terugkeer naar Atlantis.
3208: LAMPO, HUBERT. - De vingerafdrukken van Brahma.
9178: LAMPO,HUBERT. - Helene Dufraye.
5621: LAMSTER, J.C. - J.B. van Heutsz.
3020: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
4837: LANCKORONSKI, L.M. - Das römische Bildnis in Meisterwerken der Münzkunst.
3756: LAND, S. VAN DER. - Wat bezielt ze... Het handboek van sekten, stille krachten, bewegingen.
6650: LAND, S. VAN DER. - Open oog voor Suriname.
940: LAND, DRS. L. VAN DER (EINDRED.). - 4 delen compleet. Deel 1. Politiek:begrippen, stromingen, stelsels. Deel 2. Rechtswetenschap. Deel 3. Economie. Deel 4.Moderne Geschiedenis (1815-Heden).
3662: LANDMANN, K. RITTER VON. - Prinz Eugen von Savoyen. Die Begründung der Grossmachtstellung Österreich-Ungarns.
2581: LANDSBERG, B. - Streifzüge durch Wald und Flur.
5835: LANDSMAN, F.H. - Documenten Nederlandse Hervormde Kerk, verklaringen,kanselafkondigingen etc. 1945-1955
5840: LANDWEHR, DS.J.H. - IN MEMORIAM , prof dr.H.Bavinck herdacht door een zijner oud-leerlingen.
2406: LANDWEHR, J. - Symbolen wijzer. Bouwsteentjes uit een mozaïek.
9422: LANDWEHR, GENERAL. - Hunger. Die Erschöpfungsjahre der Mittelmächte 1917/18.
10580: LANE, K. - Marine Pioneers : The Unsung Heroes of World War II.
5860: LANGE, DRS.D.DE (SAMENST.). - Het geld van de kerk. Werkboek.
5881: LANGE, D.DE. - Het woord in lange tijd. Een luisterproef.
5884: LANGE, DR. H.M.DE. - Werkelijkheid en hoop. Nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij.
11161: LANGE, K. - Münzkunst des Mittelalters. Mit 64 Bildtafeln).
11350: LANGE, F.DE. - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
383: LANGE, DR. D. - Willem de Zwijger en andere opstellen. (Uitgegeven door zijn vrienden).
658: LANGE, D.DE ET AL. - Nederlands Volksliederenboek. Verzamelbundel. 145 liederen voor zang en piano.
9003: LANGE, P.F. - Sod en Nistar. Geheim en verborgen.
3635: LANGE, D. DE ET AL (SAMENSTELLERS). - Nederlandsch volksliederenboek. Tweede bundel. 141 liederen voor zang en piano.
1218: LANGEMEIJER, PROF.G.E. - La situation actuelle de la philosophie du droit et de la science du droit dans de différents pays. Estratto dagli atti del terzo congresso di diretto comparato, Vol 2.
1024: LANGENDONCK,P.VAN. - Gedichten. Tevens: A.Hegenscheidt. Starkadd.
10774: LANGER,J. (HRSG). - Menschen die die Welt regieren.
4839: LANGFIELD, P. - Hoe leer ik schaken.)voor kinderen'.
8151: LANGOHR, M.J. - Het huwelijk naar kanoniek recht. Bewerkt voor België, Nederland en Kongo, met vergelijkingselementen van burgerlijk recht.
8505: LANMAN, C.R. - A sanskrit reader. Text and vocabulary and notes.
6928: LANS, J. VAN DER, E.A. - Honderd jaar Nederland, 1900-2000.
1643: LANSCHOT, MR. F.J. VAN. - De historische schoonheid van 's-Hertogenbosch. De kathedraal en het stadhuis.
5825: LANSING, A. - Endurance. Shackleton's incredible voyage.
5467: LANSINK, CYRIL. - Gij zult niet doden. Een verkenning van het thema 'geweld' in het denken van Emmanuel Levinas.
2873: LANSINK, H.G.J. - Studie in onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen.
6099: LANZ, H. - Gotische wandtapijten.
5048: LAO-TSE. - Tao-Teh-King. Chinees spreukenboek.
8693: LAPIDOTH-SWARTH, H. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
10583: LÄPPLE, A. - Der Weg des denkens. Geschichte, Probleme, Gestalten der Philosophie.
3090: LAQUEUR, W. - The terrible secret. "An investigation into the suppression of information about Hitler's ""final solution""."
8812: LAQUEUR, W.(ED.). - The Israel-Arab reader. A documentary history of the Middle East conflict.
3911: LARSEN,E. - 1% inspiratie. Uitvinders en hun invallen.
5112: LARSSON, C. - Das Haus in der Sonne.
5536: LASONDER, L.W.A.M. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
9781: LAST, J. - Leeghwater maalt de meren leeg.
8290: LATHAM, R.E.(ED. &. TRANSL.) - Polo, Marco. The Travels.
3526: LATOUCHE, J. ET AL. - Congo.
484: LATOURETTE, K.S. - Geschichte der Ausbreitung des Christentums. (Gekürtzte deutsche Ausgabe).
3406: LAUBE A. E.A (RED.). - Illustrierte Geschichte der frühbürgerlichen Revolution.
11400: LAUHA, A. - Kohelet. Biblischer Kommentar Altes Testament XIX.
1509: LAURENTIUS, TH. - Oude Prenten. Een handleiding voor verzamelaars.
11315: LAURET, DR. A.M. - Per imperatief mandaat.
924: LAURET, A.M. - Per imperatief mandaat. Bijdrage tot de gesch. van onderwijs en opvoeding door katholieken in Ned., in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde.
9504: LAURILLARD, DR. E. - Ernstig en los. Ill. Door Alfargo.
2252: LAURING, P. - Geschichte Dänemarks.
5172: LAUXTERMANN, P.F.H. - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Außenseiters.
6187: LAVER, J. - The age of optimism. Manners and morals 1848-1914.
6744: LAWLESS,J. - Aromatherapie thuis: etherische oliën zelf toepassen.
3343: LAWRENCE,D.H. - Het verblijde spook. Vertaling Bert Honselaar.
68: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's lover. Including: My skirmish with jolly Roger.
752: LEADBEATER, C.W. - Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij.
9479: LEAKEY, R.E. ET AL. - Nieuwe inzichten in oorsprong en ontwikkeling van de mens.
3203: LECLERCQ, W.L. - Bomenspiegel voor de wandelaar.
3950: LECOMPTE, DR.C. - I en II Thessalonicenzen. (2 banden). Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
6316: LEECH,G. - Semantiek, deel 1 en 2.
6814: LEEDEKERKEN, J. ET AL. - Voorman in verzet en boei. De belevenissen van een officier van de Koninklijke Marine tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog bij het verzet in Soerabaja en het verblijf in de strafgevangenissen van Tjipinang bij Batavia en Soekamiskin bij Bandoeng.
7712: LEEFLANG, C. - Feesten der kerk: Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
2053: LEEFLANG,T. - De bioscoop in de oorlog.
8510: LEEFLANG, M., E.A. - Fascisme toen en nu. Inleidingen gehouden t.g.v. het dertigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
2167: LEEMAN, A.D. - Romanitas: Systhematische bloemlezing uit de latijnse litteratuur.
8553: LEENDERTZ JR, DR.P. - Bibliographie der werken van P.C.Hooft.
355: LEENDERTZ JR., P. - Het leven van Vondel.
3497: LEEST, REINDER VAN DER, TEKST EN ILLUSTRATIES - Carmina Burana.Middeleeuwse wereldse liederen. Latijn en Nederlands. (Eindexamenwerkstuk AKI Kunstacademie Enschede.Oplage 100 stuks).
6149: LEEUW,PROF.DR.G.VAN DER. - Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding van religie en kunst.
11436: LEEUW, G. VAN DER E.A. - De godsdiensten der wereld, deel 2.
1766: LEEUW, G. VAN DER E.A. - De godsdiensten der wereld, 2 delen.
3917: LEEUW, A.S. DE. - Het socialisme en de natie. Van het communistisch manifest tot de strijd tegen het fascisme.
8357: LEEUW, H. DE. - De heerschappij van het zwakke geslacht.
876: LEEUW,PROF.DR.G.VAN DER - Inleiding tot de phaenomelogie van den godsdienst.
960: LEEUW, G. VAN DER E.A. - De godsdiensten der wereld, 2 delen.
3832: LEEUW, DR.G. VAN DER. - Bach's Matthaeus Passion.
630: LEEUWE,PROF.DR.H.H.J.DE ET AL. - Toneel en dans.
3980: LEEUWEN, DRS. H. VAN. - Zefanja. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
6704: LEEUWEN, A.VAN, ET AL - Een artikel schrijven. Compositiecursus voor aankomend journalisten.
10174: LEEUWEN, M. VAN - Americans and the Palestinian Question. The US Public Debate on Palestinian Nationhood, 1973-1988
1035: LEEUWEN,P.VAN. - Amsterdamse geveltekens.
6415: LEEUWEN, J.A. VAN. - Licht en schaduw gedurende vijftig jaar onder onze kranken, 1882 - 26 Januari - 1932. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede.
6815: LEEUWEN JR, J. VAN. - Homerus. Gestalten en tooneelen van het oud-grieksche heldendicht.
10441: LEEUWEN, P. - Teeg'n groote leu mu'j joa zegg'n of zwiegen. Almelo rond 1900.
11294: LEEUWEN, DR. A.TH. VAN. - Kritiek van hemel en aarde. Deel 1. Kritiek van de hemel.
1334: LEEUWEN,P.VAN. - Amsterdamse gevelstenen.
1613: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Honderd jaar Nederland 1848-1948.
302: LEEUWEN, P.J. VAN. - Drij Kerstverhoalen.
505: LEEUWEN, DR. P.J. - Het christelijk onsterfelijkheidsgeloof. Een Bijbels-dagmatische studie.
8382: LEEUWEN, J. VAN (RED.). - Brahms.
925: LEEUWEN, F. VAN EN F.LAHAYE - Limburg in woord en beeld.
9872: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Avonden op Drienerwolde. Herinneringen en ontmoetingen.
3888: LEEUWEN, G. VAN. - Zo leeft hij bij de mensen. Over de manier waarop wij Jezus' persoon en boodschap beleven.
4198: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
4533: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
4341: LEGÊNE, P.M. - Op zoek naar levend water.
4651: LEGÊNE, P.M. - Suriname, land mijner dromen.
1912: LEGTENBERG, J.M. - Bloemen ôet nen Dieselkaomp Een verzameling proza en poëzie over en in de Twntsche taal.
3059: LEGTENBERG, J.M. - Bloemen ôet nen Dieselkaomp Een verzameling proza en poëzie over en in de Twntsche taal.
605: LEHMANN, PROF.DR.H. - Die Schweiz im Spiegel der Jahrhunderte. Kuturgeschichtliche Bilder.
5320: LEHMANN-HAUPT,C.F. - Israel : seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte.
5273: LEHMENN, J. - Die Kreuzfahrer, Abenteurer Gottes.
8526: LEHNING, A. - De draad van Ariadna. Essays en commentaren 1 en 2.
5930: LEHTONEN, R.(ED.). - Ideologies. Options for today. (Student World 3 and 4, 1969.
5735: LEIBFRIED, E. - Kritische Wissenschaft vom Text. Manipulation, Reflexion, Transparente Poetologie.
7156: LEIDIGKEIT,K.-H. ET AL (RED.). - Kommunisten im Reichstag. Reden und biographische Skizzen.
10657: LEIJTEN, J. - De verschrikkelijke eenzaamheid van de inbreker. Bundel essays over recht en andere maatschappelijke onderwerpen.
3654: LEISS, C. ET AL. - Apparate und Arbeitsmethoden zur mikroskopischen Untersuchung kristalisierter Körper.
6065: LEISSLING, E. - Wanderwege um Weimar.heimatkundlicher Wegweiser mit dreifarbiger Wanderkarte.
909: LEK, J.B. VAN DER. - Onderzoekingen over de butylalkoholgisting.
1328: LEKKERKERKER,DR.A.F.N. - Nieuwe theologie. Schets van de theologische situatie.
7268: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - De Reformatie in de Crisis.
9617: LELIE, A. - Ethiek en nefrologie.Een empirisch-ethisch onderzoek.
11386: LELIMAN-BOSCH, M.E. - Geschiedenis van het Huishoudonderwijs in Nederland.
8809: LELIVELD, J.J. - Technische woorden en uitdrukkingen ten dienste van den machine-technicus. (Nederlands, Engelsch, Hoogduitsch).
2558: LEMAIRE, TON. - Claude Levi-Strauss. Tussen mythe en muziek.
1668: LEMMENS,G.(SAMENSTELLER). - De Vrede van Nijmegen. (Tentoonstellingscatalogus, 14 sept.-23 okt. 1978 in de Commanderie van St.Jan te nijmegen).
3319: LENDE, C.VAN DER, ET AL. - "Ontwikkelingsbijeenkomsten uitgaande van het NVV. (6 thematische bijdragen, geniet, in een map). 1. C.van der Lende. Opbouw, doel en streven van het N.V.V.: 2. F.S. Noordhoff. Culturele en economische taak van het N.V.V.; 3. S. de la Bella Jr. Ordening," "van theorie naar praktijk. ; 4.J.G.Suurhoff. De internationale vakbeweging. 5. T. van der Heeg. De Amerikaanse vakbeweging. 6. C. Lammers. De Vakbeweging in Rusland."
6640: LENDERS,J. ET AL. - Taal arbeidersklasse ongelijkheid, Een kritiek op de theoretische en practische vooronderstellingen van de sociolinguistiek.
8188: LENGYEL, PROF. E. - Siberië.
4820: LENIN, V. - On Engels. (articles and speeches).
2774: LENNART,CLARE. - Door allen voor allen.75 jaar Witte Kruis. 50 jaar Groene Kruis.
8739: LENNART,CLARE. - Door allen voor allen.75 jaar Witte Kruis. 50 jaar Groene Kruis.
10623: LENNEP, MR. J.VAN. - Beroemde Nederlanders uit het tijdvak van Frederik Hendrik. (Met platen: 8 gekleurde lithografieën buiten de tekst.).
1276: LENNEP,MR.J.VAN RN J.TER GOUW. - Uithangteekens en opschriften. De Uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd.
158: LENNEP, MR. J. VAN, ET AL. - Nederlands geschiedenis en volksleven. Met 50 staalplaten.
2332: LENNEP, JACOB VAN EN DIRK VAN HOGENDORP. - Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provincien in den jare 1823.
6117: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - Het boek der opschriften.
8636: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangtekens. In 2 delen.
3275: LENNIS,DR.J. - Analytischer Leitfaden für den ersten, wissenschaftlichen Unterricht in der Naturgeschichte.
3924: LENSELINK, J. - Vuurwapens van 1840 tot heden.
6405: LEODOLTER,R. - Das Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht. Ansätze zu einer soziolinguistischen Theorie der Verbalisierung.
5619: LEOPARDI, GIACOMO. - Ausgewähte Werke.
48: LEPENIES, W. U.A. (HRSG.). - Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claude Lévi-Strauss.
10875: LEPPER, DR.J.L.M. DE. - De godsdienst der Romeinen. "(Uit de serie ""De godsdiensten der mensheid)."
6836: LESCRAUWAET, J.F. E.V.A. - Balans van de Nederlandse kerk. Kritische evaluatie van wetenschap en praktijk.
5036: LESSLIE NEWBIGIN, J.E. - Christus in Zuid-India. Dagboek van J.E.Lesslie Newbigin, bisschop in Madhurai en Ramnad.
11510: LETTERIS, DR.M. - Gebeden voor Israelietische vrouwen. Ter stichting in alle omstandigheden des levens, als maagd, bruid, gade en moeder.
6225: LEUFTINK, DR. A.E. - Chirurgijns zeekompas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse schepen gedurende de Gouden Eeuw.
7475: LEUR, C.L. DE (SAMENST.). - De geschriften van Mr. Dr. S. Muller Fz 1872-1914. Bibliografisch overzicht hem aangeboden ter herdenking van zijne veertigjarige ambtsvervulling als archivaris der gemeente Utrecht.
7754: LEURS,PROF.DR.IR.S. - De Groote Markt van Brussel.
10748: LEURS, PROF.DR.IR. S. - Steden en landschappen. Deel V. De kust.
8124: LEUSSINK O.S.B,J. - De heilige Ikonen. Over wezen en vereering der ikonen. Reeks: Het Christelijke Oosten deel VI.
6288: LEVELT, PROF.DR.W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. I: De theorie van de formele talen en automaten. II: Toepassingen in de taaltheorie. III: Toepassingen in de taalpsychologie.
5579: LEVINAS, E. - In de tijd van de volkeren.
6582: LEVINSON,S.C. - Pragmatics.
6883: LEWANDOWSKI,GR.H. - Les 'enfers'. Panorama de l'érotisme: domain de langue Allemande. Adaptaton Française de M. de Chaumont.
5431: LEWIN, R.G. - Witnesses to the Holocaust : an Oral History.
6476: LEWIN, J. (ED.). - British rivers.
8208: LEWIN, M. - De laatste strijd van Lenin.
5937: LEWIS, C.S. - Brieven uit de hel.
8699: LEWIS,D.L. - "The race to Fashoda; European colonialism and African resistance in the scramble for Africa."
5927: LEWIS,C.S. - De Grote Scheiding.
1086: LEY, G. DE. - De geciteerde vrouw.
4806: LEYTEN, P.L.J.M. - Complexes of local cohomology modules.
9510: LI, C.N.(ED.). - Word order and word order change.
357: LIAGRE BÖHL, H. DE - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
1869: LIBRA, C.AQ. - Astrology. It's technics & ethics.
10313: LIDDELL HART, B.H. - The Revolution in Warfare.
8212: LIEB, F. - Rusland onderweg. De Russische mens tussen christendom en communisme.
10148: LIEBE, G. - Der Soldat in der deutschen Vergangenheit. Mit 184 Abb. Und Beilagen aus dem 15.-18 Jahrhundert.
10653: LIEBER, R.W. - Der Mineraliensammler. Über den Aufbau von Sammlungen und was man dazu wissen muß. Mit 73 Textabbildungen, 32 Tafeln und 10 Kristallmodell-Vorlagen.
4476: LIEBURG, DRS. M.J.VAN. - Dokter aan de waterkant. Een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezondheidszorg te Rotterdam.
1288: LIEM, P. - Stapvoets voorwaarts. Maatschappelijke status van Surinamers in Nederland.
4227: LIER,MR.TH.J.A.M. VAN. - De sociale boodschap der pauselijke encyclieken.
10175: LIESHOUT, J.W.V. VAN - "De stamboom van een museum. Deel 2; van slagveld naar vredesteken."
4102: LIESHOUT, J. VAN. - De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs.
10501: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland. Een reisverslag. (Gezet uit de Romulus met de Cancelleresca Bastarda en gedrukt in beperkte oplage. Typografie van B. de Does).
474: LIEVENSE, W.(INL. EN COMM.). - Brieven en opdrachten van beroemde musici. Briefe und Widmungen berühmter Musiker. Letters and dedications from famous musicians.
4287: LIGTHART, JAN ET AL. - Het boek van Pim en Mien. Vier deeltjes te zamen in één band. Geïll. Door C. Jetses .
5731: LIGTHART, G.J. (VOORWOORD). - Predik! / De boodschap van het vrijzinnig protestantisme in dezen tijd / Jubileumgeschrift van den V.P.R.O.
797: LIGTHART,J. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart.
9520: LIGTHART, J. - Jeugdherinneringen.
5554: LIJDSMAN, P.M.E. - Bouwmaterialen. Natuursteen.
9615: LILLIE, W. - An introduction to ethics.
11159: LIMBURG BROUWER, P.VAN. - Akbar. Een Oosterse roman. Bij bestelling van meerdere delen van deze reeks gelden kortingen).
9314: LIMBURG BROUWER, P.VAN. - Het leesgezelschap van Diepenbeek. Bij bestelling van meerdere delen van deze reeks gelden kortingen).
6859: LIMBURG STIRUM, S.J. VAN ET AL. - Jaarboekje. Vereeniging van oud-kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.
8754: LIMBURG STIRUM, S.J. GRAAF VAN. - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche koopvaardi in den Tweeden Wereldoorlog.
3119: LIN YUTANG. - Laotse.
9861: LIN YUTANG. - Konfuzius.
5919: LINDE,H.VAN DER. - De kleine oekumene en de grote. De noodzaak van een nieuwe levensstijl.
9779: LINDE, DR. J.M. VAN DER. - Jan Amos Comenius 1592-1670. Theoloog, pedagoog, politicus.
3061: LINDEBOOM,DR.G.A. (INLEIDING EN ANNOTATIES) - Haller in Holland.Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland(1725-1727).
4422: LINDEBOOM, PROF.DR.J. - Geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme.Deel 1. (tot Lessing). Het ontstaan van het neo-protestantisme. Deel 2. De ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme.
4930: LINDEBOOM, L. - De brieven van den Apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica.
6731: LINDEMANN,E. - A rhetoric for writing teachers.
3811: LINDEMANN, G. - History of german art. Painting, sculpture, architecture.
10799: LINDEN, N. TER. - Schoffelen in de wijngaard.
50: LINDENBERG, CH. - Vrije Scholen. Leren zonder angst zelfbewust handelen.
638: LINDER,W. ET AL.(HRSG.). - Liberalismus-nach wie vor.
9534: LINDESKOG, G. - Studien zum neutestamentischen Schöpfungsgedanken. ( Teil 1.).
893: LINDIJER,DR.C.H. - Handelingen van de Apostelen I.
3664: LINDL, E. - Cyrus. Entstehung und Blüte der altorientalischen Kulturwelt.
1359: LINDSEY, HAL. - Satan leeft onder ons ...
1342: LINDSEY, HAL. - De laatste generatie.. Is er nog hoop voor de toekomst?
1437: LINDSEY, HAL. - De bevrijding van de planeet Aarde.
1229: LINDSEY, HAL. - Op weg naar een nieuwe wereld.
947: LINDSEY, HAL. - De planeet die aarde heette...
6891: LINGE,H. - Bis zum Untergang. Als Chef des persönlichen Dienstes bei Hitler.
1864: LINGEN,J.VAN, ET AL. - Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger. Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet.
3159: LINK, CH. - Die Welt als Gleichnis. Studien zum Problem der natürlichen Theologie (Beiträge zur evangelischen Theologie 73).
5445: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de synoptische evangeliën., Syntaxis, discourse-functies en stilometrie.
3858: LINTELO, B.H.A. TE, ET AL. (RED.). - Honderd jaar katholiek Twente 1853-1953. Gedenkboek, uitgegeven door het Twents dispuut b.g.v het herstel der kerkelijke hiërarchie in Nederland.
6664: LINTELO, B.H.A. TE, ET AL. (RED.). - Honderd jaar Katholiek Twente 1853-1953.
2130: LINTHORST HOMAN, J - Geschiedenis van Drente.
2466: LINTHORST HOMAN,MR.J. - Het Nationale Plan. Prae-adviezen uitgebracht voor de 20ste monumentendag gehouden te Utrecht op 30 october 1948.
358: LINTUM, C. TE - Een eeuw van Vooruitgang 1813-1913.
9105: LINTUM, DR. C.TE. - Ons vaderland onder koningin Wilhelmina. (Populaire uitgave van Nederland en de Indiën gedurende de laatste kwart-eeuw).
7457: LION CACHET, F. - Het land mijner vaderen. Indrukken eene reis door Egypte en Palestina.
3254: LIPPMANN,W. - Amerika en internationale samenwerking.
3246: LIPSCHITS,PROF.DR.I. - De protestants-christelijke stroming tot 1940. Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen.
137: LIPSETT, L.O. - To love & to cherish. Brides remembered.
8603: LISSNER,I. - The living past.
6351: LIST,G. - Psycholinguistik. Eine Einführung.
10816: LISZT, FRANZ. - Aus Richard Wagner's Opern. Transcriptionen für das Pianoforte von Franz Liszt. Aus Lohengrin: Elsaá traum und Lohengrin's Verweis an Elsa.
3712: LIU MEI CHING. - Forerunners of Chinese feminism in Japan: Students fighting for freedom in China.
10555: LIVINGSTONE, SIR. R.(ED.). - Thucydides. The history of the Peloponnesian War.
2236: LIVIUS. - Hannibals tocht over de Alpen. Vertaling Dr.W.P.Theunissen. [1e druk].
9722: LLORENS, PROF.M.J. - Diccionario Gitano. Sus costumbres. Un estudio profundo y beraz acerca de esta controvertida y peculiar raza, encaminado hacia un mejor cococimiente por parte del resto de la sociedad.
4058: LLOYD, C. - Het zeilschip besliste.
888: LLOYD, T. - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
10882: LÖBKER, T. (SAMENST.). - H. Remigius door de jaren heen. Gedenkboek Weerselo 1966-1991.
10135: LÖBSACK, W. - Gauleiter Albert Forster. Der deutsche Angestelltenführer. Mit 36 Bildern, vielen Dokumenten und Aufrufen.
5364: LOCHE, A. - Lithography.
9294: LOCHER, G.F.D. - Hoop, eeuwigheid en tijd in de prediking van Augustinus.
3669: LOCHER-SCHOLTEN, E., ET AL.(RED.). - Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720.
5916: LOCHMAN,J.M. - Verzoening en bevrijding. Een nieuwe bezinning op het heil.
5917: LOCHMAN,J.M. - Koninkrijk, kracht een heerlijkheid: de slotwoorden van het 'Onze Vader' in het hedendaags belijden.
3163: LOCHMAN, J.M. - Ontmoeting met Marx. Wat christenen en marxisten verenigt en scheidt.
1015: LOCKARD,G. ET AL. - Old Sarawak. A pictorial study.
547: LODENSTEYN, J. VAN. - De heerlijkheid van een waar Christelijk leven uitblinkende in een godzaligen wandel, aangetoond in eenige Kers-Predicatien. Predicatie over 1. Thess. 4:4.
7997: LODEWICK,H.J.M.F. - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse letterkunde.
1308: LODEWIJK, T. - Van wildernisse tot bollenstreek.
10702: LODEWIJKS JR, J.A. - Vegetative vermenigvuldiging van Oenothera's.
975: LODGE, R. - Studies in eighteenth-century diplomacy 1740-1748.
338: LOEBER, H. ET AL. - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland. """A real tough job""."
2117: LOEBIS,P.(RED.). - Indonesia.Orgaan van de Perhimpunan Indonesia. "Jaargang 1937 nrs. 3; 4,5,6 (in één band); 1938 nr.1, 2 en 3."
4843: LOEN, DR.A.E. - De geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
2849: LOENEN,D. - Adel en adeldom binnen de Atheense demokratie.
2895: LOENEN,DR.D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie.
7795: LOESER, N. - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
7095: LOEWENSTEIN, R.M. - Christenen en joden. Psychoanalyse van het antisemitisme.
7280: LOEY, PROF.DR. VAN. - Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands.
356: LOEY, PROF.DR. A. VAN. - Schönfeld's historische grammatica van het Nederlands.
745: LÖFFLER, E. - Die österreichische Pferdeankaufmission unter R.v. Brudermann in Syrien, Palästina und de Wüste in den Jahren 1856 und 1857.
6457: LOFTIE, W.J. - Authorised Guide of the Tower of London. With illustrations and plans and with appendix on the armoury by the Viscount Dillon.
2102: LOGEMAN,PROF.DR.J.A. - Indonesië.
1368: LOGGEM, M.VAN (RED.). - Handboek voor het amateurtoneel. 3 delen in 1 band. Deel 1: Spel. Deel ll. II - Regie. Deel III. Aankleding.
1259: LOGGEM, M.VAN (RED.). - Handboek voor het amateurtoneel. 3 banden. Deel 1: Spel. Deel ll. II - Regie. Deel III. Aankleding.
626: LÖHR,P. ET AL. - Muziek in het theater.
10061: LOK, P ET AL. - Voorheen en Thans. Onze Indische Geschiedenis.
6407: LOKIN, J.H.A. E.A. - Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis.
3652: LOMBERG, E.(RED). - 1571 Emder Synode 1971, Beiträge zu Geschichte und zum 400jährigem Jubiläum, Bearbeitet und redigiert von Elwin Lomberg, Herausgegeben von der Evangelisch-reformierten Kirche in Nordwestdeutschland.
8271: LONG, E.L. - A survey of christian ethics.
4018: LONGDEN, H.W.D. - Koggelman, die kierievegter. (In de Zuidafrikaanse taal).
8968: LOOIJEN, T.K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel. Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
109: LOON, H.W. VAN. - Van zintuig tot werktuig, of hoe de mensch het uitvinden leerde.
2834: LOON, H.W. VAN. - De vrijmaking der menschheid. Geschiedenis van 's menschen strijd om hret recht van vrijheid van gedachte.
3532: LOON, H.W. VAN. - Van Loon Lives. Being a true and faithfull account of a number of highly interesting historical figures..... Dedicated to Juliana, Heir to the throne of ea Fre and Independent Kingdom of the Netherlands. Written and illustrated by H.W. van Loon.
9099: LOON, H.W. VAN. - Invasion. Being an eyewitness account of the Nazi invasion of America.
1791: LOOPER,DRS.B. ET AL. - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef. Opstellen aangeboden aan Dra.M.M.Doornink-Hoogenraad.
6598: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Verlaat Rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlandsch-Indië.
6927: LOOS, J. DE. - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
9342: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Reeks C compleet. Steden. Kerken en Godshuizen.
9343: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Reeks A compleet. Steden. Stadspoorten en muurtorens.
9399: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Reeks C. serie 1., reeks B serie 1, reeks B serie 2., Steden. Kerken en Godshuizen, stadsgezichten en woonhuizen in Noord-Holland.
9851: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Reeks A , 8 series. Steden. Poorten en wereldlijke openbare gebouwen.
10900: LOPEZ, B. - De geheimzinnige Noordpool.
668: LORENTZ, R. (HRS.). - Bilder zur Zeitgeschichte. "Führende Männer und Frauendes öffentlichen Lebens in Politik, Wirtschaft und Kunst. Erscienen als Sonderbeilagen im Rahmen der ""Deutschen Kurz-Post""."
3873: LORENZ, K. - Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus dem Werdegang der Verhaltenslehre. Gesammelte Abhandlungen Band I und II.
11047: LOS,DR.PHIL.F.J. - Oost-Europa in vóór- en vroeghistorische tijd.
6370: LOSECAAT VERMEER, MR. P.A.J. - Faillisementswet.
1538: LOTH, W. - Die Teilung der Welt.
2531: LOTSY, J.P. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stlle Zuidzee.
3655: LOTSY, DR.J.P. - Vorlesungen über Deszendenztheorien mit besonderer Berücksichtigung der botanischen Seite der Frage.
7272: LOUËT FEISSER, DR. J.J. - De huidige verhouding tussen Theologie en wijsbegeerte.
4353: LOUET FEISSER, DR.J.J. - De christen-academicus en de wetenschap.
3078: LOUSLEY,J.E. - The new naturalist Wild Flowers of Chalk and Limestone.
830: LOUTER, MR. J. DE. - Handboek van het Staats- en administratiefrecht van Nederlandsch-Indië.
1924: LOUWE KOOIJMANS, L.P.(SAMENST.). - Archeologen werken in Zuid-Holland. Opgravingen en vondsten uit de laaste 15 jaar. Tentoonstellingscatalogus nr. 11.
10327: LOUWERSE,P. - Verhalen uit de vaderlandsche geschiedenis. (Met 4 kleurenplaten door Anton Pieck).
2601: LOUWERSE, P. - De trouwe schildknaap. Verhalen uit de vaderlandsche geschiedenis.
9002: LOVE, K. - Suez. The twice fought war.
7465: LOWE, J. - Möbel van Thomas Chippendale.
2289: LÖWENHARDT, J. - Het Russische Politbüro.
1642: LÖWENTHAL,L. - Untergang der Dämonolgien. Studien über Judentum, Antisemitismus und faschistischen Geist.
7517: LÖWIK, F.G.H. - Om de taal van Twente. Historisch overzicht van een taalbeweging.
4219: LÖWIK,F.G.H. - De Twentse Beweging. Strijd voor Modersproake en Eigenheid.
6474: LOWNDES, G.A.N. - The silent social revolution. An account of the expansion of public education in England and Wales 1895-1935.
2928: LUBBE,DR.H.F.A.VAN DER. - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing.
4669: LUBBERINK, W. - De achtergrond van corporatisme, fascisme, nationaal-socialisme.
5973: LUBINSKI, K. - Abessinië. Land en volk.
9200: LUBIS, M. - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
2671: LUCA, F. - "Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae, auctore Hugone Cardinali, Ordinis Praedicatorum; ad recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max. bibliis adhibitam recensitae atque edmendatae. Primum à Francisco Luca..."
9273: LUCARDIE, W.J. - Rond de Stille Zuidzee. Overzicht van de ontwikkeling der verhoudingen en gebeurtenissen in Oost-Azië.
5680: LÜCK, M. - Die Frau im Männerstaat. Die gesellschaftliche Stellung der Frau im Nationalsozialismus. Eine Analyse aus pädagogischer Sicht.
5736: LUDWIG, M. - The Cotton Industry-today and tomorrow. Official report on the Jubilee International Cotton Congress held at Buxton, England, 13th-20th May, 1954.
6022: LUDWIG,E. - Bismarck. Geschichte eines Kämpfers.
5684: LUDWIG, E. - Mussolini's gesprekken met Emil Ludwig.
9825: LUDWIG, E. - Bismarck. Geschichte eines Kämpfers.
9586: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Zevende jaargang, 1953.
2605: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Vijftiende jaargang, 1961.
1548: LUGARD JR., G.J. - Deventer. Een wandeling.
1590: LUGARD JR., G.J. - Lof van Deventer - zynde het verhael van vele periculen, wonderbaerlicke uitreddinghen, vrome, vroede ende manhafte daden, voorkomende in d'historie der vermaarde Keyserlicke Vrye Hanze Stadt Deventer.
2705: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Eerste jaargang, 1947.
2706: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Tweede jaargang, 1948.
2707: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Vierde jaargang, 1950.
2711: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Tiende jaargang, 1956.
2713: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Elfde jaargang, 1957.
2714: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Twaalfde jaargang, 1958.
2715: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Dertiende jaargang, 1959.
2732: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Veertiende jaargang, 1960.
2734: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Zestiende jaargang, 1962.
2735: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Zeventiende jaargang, 1963.
8787: LUGARD, G.J. - Deventer, de stad van Geert Groote.
9584: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Negende jaargang, 1955.
9585: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Achtste jaargang, 1954.
9587: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Zesde jaargang, 1952.
8160: LUGER, J. - In het stervende Wolgagebied. (Uitgave van het Nederlandsch Nansen Comité).
1742: LUGT,G.A.VAN DER. - De Mölle en andere vetelsels
3780: LUIKEN, J. EN C. - 100 verbeeldingen van Ambachten.
445: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
9065: LUKACS, J. - Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme.
11031: LUNDBERG, F. - America's 60 families.
5870: LÜNING,H. - Geweld en genade. De overlevingskansen van het christendom in Latijns Amerika.
1429: LUNS, TH. - Frans Hals. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 50 afbeeldingen).
2412: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - "De verzameling tegels in het Rijksmuseum "" Zuiderzeemuseum "" te Enkhuizen." Uit het peperhuis, september 1966, nr.5/6.
6406: LUNTEREN, DR. S.A. - Overzicht van de geschiedenis der Romeinsche en Oud-Nederlandsche rechtsvorming.
9054: LUNTEREN, G.F.M.VAN. - Ledikanten, matrassen en dekens. (St. Vakopleiding voor de textieldetailhandel).
9837: LUNTEREN, DR. S.A. VAN. - Overzicht van de geschiedenis der Romeinsche en Oud-Nederlandsche rechtsvorming.
2075: LÜRSEN, M.J. - De grondslagen der muziektheorie, deel 1 en 2.
550: LUTEIJN,A.C.M. - De orgelpijp uit.
3207: LUTGERT, W. ET AL. - Check the Horizon. De Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995.
1080: LUTHER,M. - Over de goede werken.1520.
5238: LUTHER, M. - De mens is een mirakel. Een bloemlezing van korte notities over de mens. (verzameld door Hans Christian Knuth en ingeleid door Prof. Dr. J.P. Boendermaker).
2820: LUTHER,DR.M. - "An den christlichen Adel deutscher Nation von den christlichen Standes Besserung [von Martin Luther]; bearbeitet, sowie mit Einleitung und Erläuterungen versehen (von Karl Benrath)."
5961: LÜTHI, W. ET AL. - De Heiland en Zijn prediking in de Bergrede.
3585: LUTTERVELD, R. VAN. - Holland's Musea. Hoogtepunten der oude schilderkundt uit de collecties van het Rijksmuseum Amsterdam, Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam, Frans Hals Museum, Haarlem en het Mauritshuis, Den Haag.
5893: LUTTERVELT, DR. R. VAN. - De buitenplaatsen aan de vecht.
2960: LÜTZELER, H. - Weltgeschichte der Kunst.
8296: LUXEMBURG, J. VAN ET AL. - Inleiding in de literatuurwetenschap.
159: LUYKEN, J. - Het menselijk bedrijf vertoond in 100 verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven.
11282: LUYPEN, DR. W. - Existentiële fenomenologie.
11299: LUYPEN, DR. W. - Ethiek in de politiek.
6307: LYONS,J.(ED.). - New Horizons in Linguistics.
10858: LYONS, J. - Language and linguistics. An introduction.
6153: MAACK,W./ - Das malerische Rinteln. Bildnis einer Stadt im Weserbergland.
2082: MAALDRINK, D.M. - Uit de Graafschap Schetsen uit het Geldersche dorpsleven
6932: MAANEN, W.G.VAN. - De onrustzaaier.
316: MAAREN-VAN BALEN, L. VAN. - Hoezo burgemeester. Ervaringen van de burgemeester van Leeuwarden 1999-2001.
3357: MAAS,DR.P.F. ET AL. - Illusie of monsterverbond. Mogelijkheden en grenzen van een PvdA-VVD-coalitie.
10422: MAAS,N.ET AL. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
10942: MAAS,DR.P.F. - Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek 1894-1929.
2425: MAAS,H.M. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving
8422: MAAS, N. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het leterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
976: MAASDIJK, I.G. VAN - Andermaal schuldig!
6372: MAC LEAN,DR.IR.J. - Geschiedenis der gasverlichting in Nederland 1809-1850.
6461: MAC LIAMMOIR, M. E.A. - Ierland.
6469: MACAULEY, LORD T.B. - The history of England from the accession of James II. (In three volumes).
6516: MACAULEY, LORD. - The history of England.
2448: MACCHIAVELLI, N. - De heerser.
2457: MACCHIAVELLI, N. - Der Fürst. ranslated by Dr. Fr.Blaschke).
4664: MACCIOCCHI, M.A. - Vrouwen en Fascisme.
819: MACDONALD,C. - Die Fallschirmjäger.
4244: MACE, J. - Modern Persian. (Teach Yourself Books).
639: MACKAY, J.H. - De vrijheidszoeker. Psychologie eener ontwikkeling.
1284: MACKENSEN,R.VON. - Die erste Sternwarte Europas mit ihren Instrumenten und Uhren. 400 Jahre Jost Bürgi in Kassel. Ausstellungscatalog.
6566: MACKENZIE, C. - The Queens House. A history of Buckingham Palace.
1404: MACKIE, J.D. - The earlier Tudors 1485-1558.
4194: MACKIE, J.D. - A history of Scotland.
6619: MACKINNON, DR. K. - Indonesië. Natuur en natuurbehoud.
6486: MACKINTOSH, J.P. - The British Cabinet.
4597: MACKSEY, K.J. - Tanks. Duitsland gepantserde vuist.
822: MACKSEY,K.J. - Deutsche Panzertruppen.
4063: MACLEAN,R. - De neus van Stalin. Met een Trabant van de Oostzee naar de Zwarte Zee.
8516: MACLEAN, F. - A person from England and other travellers.
6511: MACMILLAN, H. - Winds of Change 1914-1939.The blast of war 1939-1945. (Two volumes).
3204: MACSELF,A.J. - Alpine plants.
4849: MADELEINE LOUISE DE S. - LE VRAI VISAGE DE MADAME ROYALE Duchesse d'Angoulème.
7810: MADER, J. - Zwischen Hegel und Marx. Zur Verwirklichung der Philosophie.
2134: MAELEN, PH. VANDER - Dictionaire géografique du Limbourg
5269: MAESSCHALCK, E. DE. - Maria van Bourgondië, een begeerde bruid.
5590: MAHARISHI MAHESH YOGI. - Bhagavad-Gita. Opnieuw vertaald en van commentaar voorzien. Met Sanskrit tekst.
10847: MAHLER, GUSTAV. - Wir geniessen die himlischen Freuden. (Sopransolo aus der IV. Symphonie. Für Sangstimme und Piano.
3205: MAIILARD, R. (ED.). - Der Diamant. 1Mythos, Magie und Wirklichkeit.
2254: MAILLEFER, P. - Histoire du Canton de Vaud dès les origines. Avec 248 illustrations.
2859: MAIR,K. - Die Hochstrassen der Alpen.
8139: MAITLAND, P. - De klauw over Oost-Europa. Wat aan den aanval op Rusland voorafging.
1244: MAJOR, A. - Early wars of Wessex.
10161: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studiën 1946-1956.
2870: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstliederen.
2871: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstvoorstellingen.
9118: MAK, DR. J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
3640: MAKKINK, J.B. - Rondom het boerenleven in Zelhem.
5192: MALAMUD,B. - God's Grace: A Novel.
5459: MALAN, C. - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
8813: MALHERBE, MARIE. - Die veldmannetjies.
6160: MALINOWSKI, DR. B. - Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest Melanesien. Liebe, Ehe und Familienleben bei den Eingeborenen der Trobriand-Inseln / Britisch-Neu-Guinea.
7493: O'MALLEY, P. - Northern Ireland. Questions of nuance.
1065: MALRAUX, ANDRÉ - Anti-memoirs.
2574: MALVERY, OLIVE CHR. - In de modder der wereldstad.
5114: MANDELA, W. - Een stukje van mijn ziel.
4225: MANDELL,R. - Hitlers Olympiade Berlin 1936.
6787: MANDELSTAM, NADJEZJDA. - Tweede boek.
1289: MANDERS, TOM. - Dorus. Kolderpraatjes .
8755: MANDERS, J. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
8287: MANEN, C. VAN. (RED.). - Op schrijvers voeten. Op vrijers voeten. (verhalen van C. Visser, A. Klein, J. Zwier, R. Vogelenzng, H. Stoute en T. Krabbé).
5828: MANGER JR., DR. J.B. - Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlandsch Liberalisme.
6563: MANKOWITZ, W. - Dickens of London.
6013: MANN,W. - James Galway's Music in Time (nederlandse versie).
11019: MANNHEIM, K. - Man and society in an age of reconstruction.
11181: MANNHEIM, K. - Freedom, power and democratic planning.
9194: MANNHEIM, K. - Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus.
5843: MANNING, A.F. - Mensen en situaties. Scènes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw.
8805: MANNING, R. - Pre-Columbian collections in Dutch Museums. Inventory and historical perspective.
8347: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep.
1796: MANSALL, C. - Astrologie werkboek. Een horoscoop maken, leren lezen en duiden.
6039: MANTHEY, F. - Polnische Kirchengeschichte.
3678: MARAINI, FOSCO. - Meeting with Japan. Translated from the Italian by Eric Mosbacher.
5996: MARAN,T. (BEW.). - Vijftig frivoliteiten. Middeleeuwse Franse liefdesverhalen.
6142: MARCEL, G. - De mens zichzelf een vraagstuk. Met een inleiding van B. Delftgaauw.
10848: MARCH, M. - De toepssing van typografie in een ontwerp.
373: MARCHANT, MR. H.P. - Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse nationaal-socialisme in Nederland.
5689: MARCHANT, MR. H.P. - De breuk geheeld.
7312: MARCHANT, MR.H.P. - Hoe kwam ik er toe?
6025: MARCK, DR. J.H.M. VAN DER. - Romantische boekillustratie in België. VAN DE 'VOYAGE PITTORESQUE AU ROYAUME DES PAYS-BAS' (1822) TOT 'LA LEGENDE ET LES AVENTURES HEROIQUES, JOYEUSES ET GLORIEUSES D'ULENSPIEGEL ET DE LAMME GOEDZAK AU PAYS DE FLANDRES ET AILLEURS' (1869).
11123: MARCUSE, H. - Obsceen. De geschiedenis van een verontwaardiging.
11323: MARCUSE, H. - Geweld en vrijheid. Politieke opstellen.
3550: MARCUSE, L. - Ignatius von Loyola. Ein Soldat der Kirche.
7802: MARCUSE, H. EN K. POPPER. - Sociale revolutie/ sociale hervorming. Een confrontatie.
3231: MARDRUS,J.C. - Alle verhalen van 1001 nacht (16 delen).
5384: MAREK, G. - De val van de adelaars. De ondergang van het Huis Habsburg.
10118: MARGULL, H.J. - Theologie der missionarischen Verkündigung. Evangelisation als oekumenisches Problem.
4788: MARIANI, M. ET AL. - Freud en de ontdekking van het onbewuste. (stripverhaal).
10879: MARINGER S.V.D., PROF.DR. J. - De godsdienst der praehistorie. "(Uit de serie ""De godsdiensten der mensheid)."
2688: MARINUS,B. - Verenigen hier is 'fransch' . Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894 - 1913).
8311: MARJA, A. - Waar ik ook ga (gedichten).
3289: MARJA, A. - De keuze. Gedichten.
3290: MARJA, A. - Reislust. Gedichten.
3291: MARJA, A. - Man van dag en nacht. Gedichten.
3292: MARJA, A. - Traject. Gedichten.
3294: MARJA, A. - Confidentieel. Gedichten.
3297: MARJA, A. - Zich lekker voelen. Gedichten.
8078: MARJA, A. - Van mens tot mens. Gedichten 1935-1946.
8761: MARJA, A. - Snippers op de rivier.
11248: MARJA, A. - Zeepbellen in de orkaan. Dagboeknotities uit een donker kwartaal.
9090: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen.
1492: MARLE, R. VAN. - The local schools of North Italy of the 14th Century. (With 4 collotype plates and 254 ill.).
2984: MARNIX GIJSEN. - The house by the leaning tree. Een suite van archaïsche gedichten.
4113: MARQUARDT, F.-W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths.
5202: MARQUARDT, F.-W. - Die Gegenwart des Auferstandenen bei seinem Volk Israel. Ein dogmatischer Experiment.
10634: MARS, F.ST. - Feuds of the Furtive Folk
3984: MARSCH,W.-D. (HRSG). - "Diskussion Uber Die ""Theologie Der Hoffnung""."
825: MARSCH, E. TER - Het beuksken van Hengel.
6515: MARSHALL, A. - Life's rich pageant.
880: MARSHALL, PROF.DR.W. - Zoologische Plauderien. Plaudereien und Vorträge. 4 Bände.
5613: MARSMAN, H. - Tempel en kruis. ('De Zwaluw-editie is bedoeld voor Nederlanders buiten de grenzen en verder voor eenieder, waar ook ter wereld, die contact met de Nederlandse cultuur op prijs stelt).
5062: MARTENS VAN SEVENHOVEN, JHR.MR.A.H. - Marken in Gelderland. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
1029: MARTIN, P.M. E.A. (EDS.). - Africa.
10701: MARTIN, A. - Die Pflanzennamen der deutschen Flora mit den wichtgern Synonymen, in alphabetischer Ordnung, etymologisch erklärt.
420: MARTIN, B.G. - German-Persian diplomatic relations 1873-1912.
6487: MARTIN, E.W. - The secret people. English village life after 1750.
8070: MARTIN, PROF.DR. W. MARTIN. - Van Nachtwacht tot Feeststoet. Lotgevallen, inhoud en betekenis van Rembrandts schuttersstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam.
9369: MARTIN, PROF.DR. W. - Herleefde schoonheid. 25 jaar monumentenzorg in Nederland 1918 - 10 mei - 1943.
5983: MARTINS QUARESMA, A. - Geschichtliche Aufzeichnungen über Vila Nova de Milfontes.
6473: MARWICK, A. - Britain in the Century of Total War. War, peace and social change 1900-1967.
11366: MARX, K. - Die Frühschriften. Von 1837 bis zum Manifest der kommunistischen Partei 1848.
8404: MARX, K. - Die Frühschriften. Von 1837 bis zum Manifest der kommunistischen Partei 1848.
9174: MARX, K. - das Kapital. (2 Bände).
4990: MASAKATSU, GUNJI. - The Kabuki Guide.
3094: MASCARÓ, J. (TRANSL.). - The Bhagavad Gita.
1292: MASCHEK,H. - Vom Alltag des deutschen Mittelalters Aus alten deutschen Chroniken.
8435: MASEREEL, FRANS. - "Mijn getijdenboek; 165 houtsneden van Frans Masereel." (ingeleid door Thomas Mann, nawoord van Rudolf Hagelstange).
4889: MAST, M. VAN DER, E.A. - Den Haag, over bouwen, breken en behouden.
7057: MASTERS, E.L. - De dooden van Spoon River.
8661: MASTURZO, P. & R. COLOGNOLA. - Between the cross and the crescent. Printed books on Croatia and dalmatia from the fifteenthe to the twentieth centuries. A selection from the Dubravcic Collection.
5518: MATAMOROS, M. INL.). - Andreas Dunn. Een verhaal voor Roomschen en niet-Roomschen.
809: MATANLE,I. - Gedenkboek van de Tweede Wererldoorlog. Met een voorwoord van: Viscount Montgommery, Manfred Rommel, John S.D.Eisenhower.
8423: MATHEWS, R.H. - Mathews' Chinese - English dictionary. (American edition).
6742: MATTHEWS, PH. - Spectaculair Australië.
3215: MATTHIJS,MARCEL. - Spiegel van dood en leven.
6472: MATTINGLY, G. - The Armada.
10676: MAUCLAIR, C. - Turner.
10539: MAUPASSANT, G. DE ET AL. - Stoute meisjes verhalen.
6514: MAUROIS, A. - Histoire d' Angleterre.
6534: MAUROIS, A. - Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield. Sein Leben.
6535: MAUROIS, A. - Benjamin Disraeli.
6562: MAUROIS, A. - England. Geschichte in Bildern.
29: MAX. - Mustafo, oorspronkelijk historisch verhaal uit t begin'der dertiende eeuw.
1390: MAYCHICK, D. - Audrey Hepburn. De biografie.
2855: MAYER, TH. - Fürsten und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters.
3929: MAYER,A. - Geschichte der Musik. Die volkstümliche Musikgeschichte für Deutsche.
8831: MAYHEW,V.(ED). - Illustrated Guide to Southern Africa.
1103: MAYO, K. - Mother India.
6227: MAZELAND,H. - Vraag/antwoord-sequenties.
5110: MC.GLINCHEY, J.F. - Engelsch-Indië. Geïllustreerd reisverhaal.
5887: MCAFEE BROWN, R. - Het geloof, een afgedane zaak?
4814: MCARTHUR, T.(ED.). - The Oxford Companion to the English Language.
4817: MCARTHUR, T.(ED.). - The Oxford Companion to the English Language.
708: MCBRIDE, J. AND MICHAEL WILMINGTON. - John Ford.
6470: MCCRUM, R. E.A. - The story of English.
1034: MCEVEDY,C. - Kosmos Historische Atlassen. 2. Middeleeuwen.
3838: MCEVEDY, C. - Kosmos Historische Atlassen. 3.Nieuwe tijd (tot 1815).
2620: MCFARLANE, K.B. - John Wycliffe and English Nonconformity
1274: MCINTOSH, W.C. ET AL. - The private Cary Grant
3946: MCKAY,T. - Californië. De nationale parken. Feiten en achtergronden in woord en beeld.
4420: MCKEE, A. - De race naar de Rijnbruggen 1940-1944-1945.
3236: MCKENZIE, D.F. - Bibliografie en de sociologie van teksten.
8179: MCLAUGHLIN, B. - Theories of second-language learning.
3717: MCNEILL, W.H. - A World History.
3686: MEATES, G.W. - Lullingstone Roman Villa.
1885: MEDVEDEV, Z. - Michael Gorbatsjov
5108: MEE, C.L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen.
8035: MEEL, P.VAN. - Tanda kehormatan KNIL. Verzet, guerilla- en bevrijdingsstrijd geleverd door het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 8 maart 1942- 15 augustus 1945.
9362: MEENHEERE, PROF.IR.DRS. S.C.M. - Het bouwproces als managementspel. Gebruiker, geld, grond, integratie en specialisatie. Intreerede.
10638: MEER, J.J.M. VAN DER. - THE FRIBOURG AREA, SWITZERLAND. A STUDY IN QUATERNARY GEOLOGY AND SOIL DEVELOPMENT . (Many illustrations and appendices (maps ).
11117: MEER, F. VAN DER. - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
11314: MEER, DR. F. VAN DER. - Geschiedenis ener kathedraal.
2663: MEER,H.VAN DER. - Inventaris. Provinciale Synode van Overijssel 1579-1815. Provinciaal Kerkbestuur 1816-1951.
400: MEER, F. VAN DER. - Uit het oude Europa.
4622: MEER, F. VAN DER, E.A. - Kleine atlas van de westerse beschaving. (Editie voor het onderwijs).
5476: MEER, M.J. VAN DER. - Historische Grammatik der niederländische Sprache.
642: MEER, F. VAN DER. - Uit het oude Europa. Twintig herinneringen.
4737: MEERKAMP VAN EMBDEN, MR.A. - "Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). Deel I: (1390-1424); Deel II: (1424-1434)."
4734: MEERKAMP VAN EMBDEN, MR.A. - "Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). Deel I: (1390-1424); Deel II: (1424-1434)."
4735: MEERKAMP VAN EMBDEN, MR.A. - "Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). Deel I: (1390-1424); Deel II: (1424-1434)."
6786: MEERLOO, J.A.M. - Intuition and the evil eye. The natural history of a superstition.
1698: MEERTENS, P.J. ET AL.(RED.). - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers.
1219: MEERTENS,P.J ET AL. - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse Emblemata-literatuur van de 16e en 17e eeuw.
2382: MEERTENS,P.J. ET AL. - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum.
2482: MEES, W.C. - Philips Willem van Oranje.
5207: MEETER, E. - Holland. Kranten, kerkers en koningen.
11527: MEEUWIS, IR.H.J. - Regeling en condensatie bij zuigerstoommachines.
5681: MEGERLE, K. (HRSG.). - Warum gerade die Nationalsozialisten? Mit Beiträgen von: Jürgen Bergmann, Georg Kotowski, Detlef Lehnert, Klaus Negerle, Peter Steinbach.
11138: MEHDEN, F.R. VON DER. - Zuidoost-Azië 1930-1970. De erfenis van het kolonialisme en het nationalisme.
8155: MEHNERT, K. - Der Sowjet-mensch. Bearbeitete und erweiterte Neuausgabe.
7806: MEHRING, F. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven.
5925: MEIDEN,A. VAN DER. - Alleen van horen zeggen... Bouwstenen voor een communicatieve theologie.
5174: MEIDEN, A. VAN DER. - De Oale Boerschop. Vetèèlsel in Twèènse sproak.
10508: MEIER-GRAEFE, J. - Aubrey Beardsley
5386: MEIER, E., E.A. - Fasnacht in Basel.
2170: MEIHUIZEN,DR.L.S. - De rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295.
5130: MEIHUIZEN, J. - Dat vrije volk. Leven, lijden en strijden van den Nederlandschen stam in Zuid Afrika.
2343: MEIJBERG,J.C. - Kunstzijde allerlei handelende over de vervaardiging en eigenschappen van kunstzijden garens zooals deze gesponnen worden door de Algemeene Kunstzijde Unie (enka) in de fabrieken te Arnhem en Ede en de n.v. Hollandsche Kunstzijde Industrie te Breda etc.
2422: MEIJER RANNEFT,DR.J.W. - De weg voor Indië.
2595: MEIJER, DR. W. ET AL. (RED.). - Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied.
3054: MEIJER,DR.J. - Willem Anthony Paap 1856-1923. Het levensverhaal van een vergetene. Zeventiger onder de tachtigers.
3567: MEIJER RANNEFT, DR. J.W. - De weg voor Indië.
4745: MEIJER, DR. J. - Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandsche beschaving.
7139: MEIJER RANNEFT, DR. J.W. - Rechtvaardigheid voor Indië. Indië in den maalstroom....
8672: MEIJER, J. DE. - Bruggen oud en nieuw in Nederland.
3807: MEIJER-WICHMANN, C. - Vrouw en maatschappij.
9023: MEIJERING, DR. E.P. - Onmodieuze theologie. Over de waarde van de theologie van `grieks` denkende kerkvaders.
1787: MEIJERINK,M.E.A. - Inventaris Provinciaal bestuur van Overijssel 1921/1949 - 1970, 3 delen.
11095: MEIJERS, E.M. - Responsa doctorum Tholosanorum.
6595: MEIJERS,J.A. - Spelen met woorden.
4217: MEIJERS,IR.P.G. - Onze cultuurgewassen in het verleden.
10462: MEIJERS, E.M. - Le livre des droits de Verdun.
2969: MEIJERS, PROF. MR. E.M. E.A. (RED). - Het testament. Een bundel monografieën uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de broederschap der candidaat-notarissen, 1951.
4727: MEIJERS, E.M. (COMPOSITION) - Recueil de lois modernes concernant le droit international privé.
3830: MEIJERS,C. ET AL.(RED.). - Songs in the Key of Life Popkritiek 1970-1980.
11415: MEIJGAARD, H. VAN - Wolfgang PAULI Centennial 1900-2000.(Vervolg op auteur's proefschift: Wolfgang Pauli, a man of this age).
414: MEIJKNECHT, A.P.J. - Bartholomeus van Maastricht (overl. 1446), monnik en conciliarist.
206: MEILINK, W. - Doopceel van Jan Claeszen. Kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland.
9604: MEILINK, P.A. - De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw.
1128: MEINDERSMA,H. ET AL (RED.). - Jongere bouwkunst in Overijssel 1840-1940. Tentoonstellingscataloog.
1788: MEINSMA,DR.K.O. - De Librye te Zutphen. Inleiding Drs. B. Looper & Drs. A.J. Geurts.
304: MEINTJES, J. - Der Burenkrieg 1899-1902.
10601: MEISCHKE, IR.R. - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar vereniging Hendrick de Keyser.
11493: MEISCHKE, IR.R. - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar Vereniging Hendrick de Keyser.
2326: MEISCHKE, IR.M.C.A. - Boerenwagens.
10487: MEISS, M. ET AL. - Getijdenboek voor de Visconti
3713: MEISSNER, K. - Unterricht in der Japanischen Umgangssprache.
1371: MELATI VAN JAVA (PS. VAN N.M.C.SLOOT). - Soerapati. Eerste deel.
5006: MELCHERS,E. - Das Jahr der Heiligen. Geschichte und Legende.
5517: MELCHIOR, A. - Schoonheid en bijgeloof in Oost-Afrika.
6271: MELENHORST,M. - Highlighting professional writing. On-screen note-taking as part of wrting-from-sources by professionals.
6404: MELIS, J.C.H. - De Notariswet.
814: MELLENTHIN,MAJOR-GENERA F.W. VON. - Pantzer battles.
5072: MELLES, J. - Ministers aan de Maas Geschiedenis van de Rotterdamse pensionarissen met een inleiding over het stedelijk pensionariaat 1508-1795.
367: MELO, F.M. DE - De strijd in het engelsche kanaal tusschen de spaansche en hollandsche wapenen anno 1639.
3835: MELSEN, PROF.DR.A.G.M. VAN. - Evolutie en wijsbegeerte.
3895: MELSEN, A.G.M. - Natuurwetenschap en natuur. Een inleiding in de natuurfilosofie.
7112: MENANDROS. - Das Schiedsgericht. Komödie.
5255: MENGE, DR. R. - Bilderatlas zur Einführung in die antike Kunst.
11042: MENGHAM, R. - Lofzang op Babel. Over de oorsprong van de taal.
1723: MENS, J. - Amsterdam, Paradijs der herinnering.
9368: MENS, JAN. - Oude Raadhuizen (Met foto's van Arielli).
1994: MENSEMA, A.J. - Het wapen van Overijssel Oorsprong, ontwikkeling en gebruik
4840: MENSING, H(EINDRED.'. - Auto Totaal. Alpha Romeo.
4841: MENSING, H.(EINDRED.'. - Auto Totaal. Rolce Royce - Bentley.
9882: MENSINK, DR. B.A. (INL.). - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi op alle de zonnen-dagen des iaers.
6279: MENTRUP, W.(HG.) - Konzepte zur Lexikographie. Studien zur Bedeutungserklärung in einsprachigen Wörterbüchern.
3770: MEREJKOWSKI, D. - Het leven van Leonardo da Vinci.
11367: MERLEAU-PONTY, M. - Éloge de la Philosophie. Leçon in augurale faite au collège de France le Jeudi 15 janvier 1953.
4728: MERRILL,PROF.E.D. - De plantengroei van de Maleise archipel. (Bewerkt door Dr. J.Th.Koster).
5069: MERTÉ, W. ET AL. - Handbuch der wissenschaftliche und angewandten photographie. Band 1. Das photgraphische Objectiv.
3229: MERTENS, T. (RED.). - Siet, de brudegom comt. Facetten van Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381).
1277: MERWE, JAAP VAN DER. - Gij zijt kanalje ! heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
6103: MESDAG, C. VAN. - Het licht der wereld (Geheel geteekend).
928: MESSING, F.A.M. - De mijnsluiting in Limburg Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering.
7803: MÉSZAROS, I. - The work of Sartre. Vol. 1. Search for Freedom.
6861: METSELAAR, G. - Kernwapens als factor van hernationalisatie van buitenlands beleid : het effect van nationaal beleid inzake kernwapens op de politieke samenwerking in de NAVO tussen 1950 en 1980.
5914: METZ,J.B. - Voorbij de burgerlijke religie. Over de toekomst van het christendom.
5867: METZ, J.B. ET AL. - Kerk tussen gisteren en morgen.
8392: METZGER, B.M. - Lexical aids for students of new testament Greek.
2838: MEULEN, J. TER. - Der gedanke der Internationalen Organisation in seiner Entwicklung. Band 1. 1300-1800. Band 2. 1789-1870. Band 3.1867-1889.
146: MEULEN, T. VAN DER. - Oude kerken in Groningen.
7197: MEULEN, C. VAN DER. - Ameland.
3744: MEULEN, A.J. VAN DER, E.A. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
7884: MEULEN, A.J. VAN DER, E.A. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
7893: MEULEN, A.J. VAN DER, E.A. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
885: MEULEN, MR. J.C. VAN DER. - Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie [1912-1923].
9522: MEULENBROEK, DR. B.L. - Briefwiseling van Hugo Grotius. Los deel 10. 1639.
9523: MEULENBROEK, DR. B.L. - Briefwiseling van Hugo Grotius. Los deel 5. 1632 t/m mei 1635.
6403: MEULINK, J. - De plaats der kartels in het ordeningsstreven.
8832: MEURS, M. VAN. - J.C. Smuts. Staatsman, Holist, Generaal.
6948: MEYENFELDT, DR.F.H. VON. - Tien tegen een. Tien Geboden, één Geest. Deel 4: het zevende en achtste Gebod.
7796: MEYENFELDT, DR.F.H. VON. - Tien tegen een. Tien Geboden, één Geest. Deel 4: het negende en tiende Gebod.
6051: MEYER, H. - De Hollander in den Oost.
6831: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, IR. D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester in en om Malakka 1778-1823. Familie-uitgave.
8765: MEYER-ABICH, K.M. - Aufstand für die Natur. on der Umwelt zur Mitwelt.
5185: MEYER, H. - Operatie Katendrecht. 'Demokratisering' van het sociaal beheer van de grote stad.
1681: MEYN, N. - Paul Klee. Weimarer Jahre 1921-'25. Mit einer chronlogischen Biographie (1920-26) von Wolfgang Kersten. Ausstellungskatalog).
4276: MICHAËL, H. ET AL.(SAMENST.). - Nederlandse literaire prijzen: 1880-1985. Onder auspiciën van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Met een essay van Lucie Beaufort.
4387: MICHEL, J. - La merveilleuse légende de Saint Georges patron des scouts.
10139: MICHELS, F.W. ET AL. - Het fiasco van Romme.
2675: MIDDELBURG-IDENBURG, C.J. - A.W.F. Idenburg.
4434: MIDDELHOEK, A. - "Hollanders bouwen de ""Westwall""."
2096: MIDDENDORP,W. ET AL. - "Indonesië - ""Eerst weten - dan oordelen""."
11523: MIEDEMA, DR.R. - Christus in de beeldende kunst.
4816: MIERLO S.J., PROF.DR. J. VAN. - Uit de strophische gedichten van Jacob van Maerlant.
8645: MIERLO, DR. J. VAN. - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis.
8803: MIERT, H. VAN. - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indië 1918-1930.
10692: MIGULA, PROF.DR. W. - Die Desmidiazeen. (Handbücher für die praktische Naturwissenschaftliche arbeit. Band VI).
1078: MILES, R. - Stiefdochters van de tijd. De vrouw als paria van de geschiedenis.
3765: MILES, R. - The women's history of the world.
10968: MILLER, J. - Van lijf en leden. Een historische kijk op de medische kennis van ons lichaam.
1405: MILLER, JOHN - The Glorious Revolution.
6458: MILLER, R. E.A. - The Glasgow region. A general survey.
3504: MILNER, CH. - Met bloed en niet met inkt is dit geschreven: Liederen uit ghetto's en konsentratiekampen. Keuze en transkriptie: Chanah Milner. Bewerking: Wim Gijsen.
371: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 i.v.m. de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
10030: MINDERAA, PROF.DR. P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag. Stdies n.a.v. de herdenking op 12 september 1960, op verzoek van het desbetreffende comité bijeengebracht.
4082: MINDERHOUT, PROF.DR.IR. G.(VOORZ.REDACTIE). - Veenman's agrarische Winkler Prins: encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. (3 vols) .
4408: MINK, DR.P.J. - Ongekende machten. Zoodra het protesteren tegen Rome ophoudt, vervloeien de grenzen en valt het protestantisme uiteen in een aantal groepen en individuen zonder maatschappelijke kracht.
8328: MINKENHOF, MR. A. - De Nederlandse Strafvordering.
10403: MINNEMA, L. - Bespiegelingen aan het venster Anthropologische bouwstenen voor een vergelijkendgodsdienstwetenschappelijke verheldering van interreligieuze dialoog. Naar aanleiding van K. Nishitani's boeddhistische en K. Rahners christelijke godsdienstwijsbegeerte
9963: MINNEN, DR. J.M. VAN. - Met Mozes de toekomst in.
558: MINNEN, C.A. VAN. - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving 1815-1850.
246: MIQUEL,P. - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
4742: MIRANDOLA,P.DELLA. - Over de menselijke waardigheid.
5957: MISKOTTE, K.H. - Uitkomst. Zeven jeugdpreeken.
5596: MISKOTTE, DR. K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk van prof.dr. K.H. Miskotte. Bijeengebracht door W.C. Snethlage en E.A.J. Plug.
5594: MISKOTTE, DR. K.H. - De vreemde vrijspraak.
5595: MISKOTTE, DR. K.H. - Theologische voordrachten.
5351: MISKOTTE, DR.H.H. - Niet te vergeten Miskotte. (Beschrijving door de zoon H.H. Miskotte over zijn vader K.H. Miskotte).
10790: MISKOTTE, DR. K.H. - In algecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk van Prof.Dr. K.H. Miskotte.
6471: MITCHEL, J. - The history of Ireland from the treaty of Limerick to the present time being a continuation of the history of the Abbé MacGeoghegan.
6510: MITCHEL, J. - The history of Ireland, from the Treaty of Limerick to the present time: being a continuation of the History of the Abbé Macgeoghehan.
11069: MITFORD,N. - Frederik de Grote.
3528: MOCHI, U. ET AL. - Hoofed animals of the world.
1172: MODE,H. - Fabeltiere und Dämonen. Die phantastische Welt der Mischwesen.
6173: MOEGLE,W.(PICTURES). - Form Farbe,Dekor. Eine LebensArt.
1252: MOER,A.VAN DER. - Een zestiende eeuwse Hollander in het verre Oosten en het hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten (1563-1611).
7817: MOERKERK, J.J. - Radar. Een populair-wetenschappelijke beschouwing.
3409: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Naar de eenzaamheid. Herinneringen van een onbekende.
131: MOERMAN VAN KAPPEN, O. - Nijmegen. Levensbeelden van Nederlands Keizerstad in het kroonjaar 1955.
1620: MOERMAN, J.J. EN T. KLIJNHOUT-MOERMAN (RED.) - Merkwaardige Tochten van Nederlandse Schipvaerders. Naar oude scheepsjournalen naverteld.
4398: MOERMAN, J.J. - Molt's geïllustreerde wereldgeschiedenis.
10204: MOFOKENG, T.A. - The crucified among the crossbearers. Towards a black chritology.
5480: MOHR, PROF. DR. E.C.J. - The Soils of Equatorial Regions / with Special Reference to the Netherlands East Indies. Amsterdam 1933-1938.
447: MOL, W. - Breda toen en nu.
4301: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland monumentaal. In takomst joar us forline.
895: MOLEN, H. VAN DER. - Met de Joden op weg. Van de wieg tot het graf. Van feest tot feest. Van eeuw tot eeuw.
2308: MOLEN,S.J.VAN DER. - Het Saksische Boerenhuis in Zuid-Oost Friesland.
271: MOLEN, S.J. VAN DER. - Onder Allard's klokslag. Een heemkundige verkenning rond het Allardsoog.
319: MOLEN, S.J. VAN DER. - Langs Frieslands oude boerderijen.
3287: MOLEN, S. VAN DER. - Tjara Madhoera. Madoerese lessen en oefeningen. Voor planters in Oost-Java.
460: MOLEN-DEN OUTER,DRS.B.TER. - Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
2899: MOLENAAR,PROF.MR.A.N. - Staatkundige perspectieven.
6832: MOLENAAR,M.S.C., M. - Geertruid van Helfta., Met houtsneden door Joan Collette.
5045: MOLENAAR, M.CHR.M., ET AL. - Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht.
9331: MOLENDIJK, L. - 32 Nederlandse molens in het landschap. 32 aquarellen met tekst van A.J. de Koning.
10081: MOLHUYSEN, DR. P.C. ET AL., (RED.). - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8.
4116: MOLKENBOER, B.H. - Vondel-schetsen.
3219: MOLL, DR.J.W. - Handboek der Plantbeschrijving.
6837: MOLLAT, PROF.DR. M. - De Honderdjarige Oorlog.
1129: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandse vlag op wereldzeeën. De vlag in sjouw.
1621: MOLLEMA, J.C - "Rondom de muiterij op ""De Zeven Proviciën""."
376: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën Driemaal is scheepsrecht.
378: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën Ontdekkingsreizen onzer voorouders.
6558: MOLLEMA, J.C. - Samuel Pepys in woelige dagen 1660-1669.
6611: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee. (Deel 4).Met register.
4002: MOLTMANN, J. - De mens. Christelijke antropologie in de conflicten van deze tijd.
4000: MOLTMANN, J. - Gerechtigheid schept toekomst. Vredespolitiek en scheppingsethiek in een bedreigde wereld.
4031: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
4030: MOLTMANN, J. - De taal der bevrijding, Preken en toespraken.
3994: MOLTMANN, J. - Het spel van de vrijheid, gedchten over de vreugde om de vrijheid en het plezier in het spel.
11250: MOLTMANN, J. (HRSG.). - Theologische Bücherei. Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jahrhundert Systematische Theologie Teil 1 Anfänge der dialektischen Theologie
11269: MOLTMANN, J. (HRSG.). - Theologische Bücherei. Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jahrhundert. Systematische Theologie. Anf:ange der dialektischen Theologie. Teil 2.
3853: MOLTMANN,J. - Kerk in het krachtenveld van de Geest. Bouwstenen voor een messiaanse ekklesiologie.
711: MOMMERS, DR. A.R.M. - Brabant van Generaliteitsland tot gewest. (In twee delen).
9055: MOMMSEN, TH. - Römische Geschichte. (Gekürzte Ausgabe). Mit einem Geleitwort von E. NORDEN.
8815: MOMMSEN, TH. - Das Weltreich der Caesaren. Mit einem Nachwort von E. NORDEN.
1350: MONACO,J. - How to read a film. The art, technology, language, history, and theory of film and media.
5281: MONCRIEFF, G.G. - Lyrical Meditations on the Paradiso.
5905: MÖNNICH,C.W. - De koning te rijk.
5907: MÖNNICH,C.W. - Fragmenten. Achtergronden bij een hedendaagde theologie.
5360: MÖNNICH,C.W. - Een tak van de wilde olijf. Het Griekse erf en de weg van Israel.
10467: MÖNNICH, C.W. - Reidans der heiligen. "Vreemdelingen uit Ierland.Het leven van Columba van Iona, beschreven door Adamnan; en van Columbanus van Luxeuil, beschreven door Jonas van Bobbio."
1495: MÖNNICH, PROF.DR.C.W.(RED.). - Encyclopedie van het christendom - protestants deel.
502: MÖNNICH, C.W. - De weg en de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedenis.
543: MÖNNICH,C.W. - De jongste zoon.
7286: MÖNNICH, DR. C.W. - Una sancta. De mogelijkheid tot Christelijke eenheid.
5690: MONTAGU, E. - The man who never was.
9431: MONTANUS, PETRUS. - De Spreeckonst. Uitgegeven en ingeleid door Dr. W.J.H.Caron.
11062: MONTÉ, DR. P.J. - Sovjethistoriografie en Klassieke Oudheid.
2158: MONTÉ VERLOREN, J.P.H. DE, E.A. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
2159: MONTÉ VERLOREN, J.P.H. DE, E.A. - Hoofdlijnen in de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
3693: MONTÉ VER LOREN, J. PH. DE. - Hoofdlijnen Rechterlijke Organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
10645: MONTEIRO FILHO, C. - Monographia das Malvaceas Brasileiras. Fasciculo 1. O genra sida revisao das especies brasileiras.
6990: MONTGOMERY, K.G. - Leiders en misleiders.
1270: MOOI, M. (BEW. EN NAWOORD). - De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen.
2084: MOOK,DR.H.J.VAN. - Indonesie Nederland en de wereld.
2182: MOOK,H.J.VAN. - Drie redevoeringen gehouden te Pangkal Pinang.
8144: MOOK, DR. H.J. VAN. - Nederlandsch-Indië en Japan. Hun betrekkingen in 1940-1941.
10015: MOOR,DRS. J.C. DE. - Op weg met de wetenschap. Over methode en techniek van studie en wetenschapsbeoefening.
11461: MOORE, B. - Social origins of dictatorship and democracy. Lord and peasant in the making of a modern world.
1855: MOORE,B. - Slachtoffers en overlevenden. De Nazi-vervolging van de joden in Nederland.
4110: MOOREHEAD, A. - Churchill, a pictorial biography.
5688: MOOREHEAD, A. - Montgomery, a biography.
8205: MOOREHEAD, A. - De Russische Revolutie.
129: MOORMAN VAN KAPPEN, O. - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Gelderland
1268: MOORMAN VAN KAPPEN, O. E.A. (ED.) - Het ontwerp-lijfstraffelijk wetboek 1801.
2175: MOOY,DR.A.J.DE. - De Geldersche kroniek van Willem van Berchen, naar het Hamburgs handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
1623: MOOY, H. - Naar Groenland met de Frankendaal. Hist. verhaal naar het journaal van commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize...1786...behouden aankomst voor Amsterdam 1787.
6111: MORAIN, L.& M. - Humanism as the Next Step.
3799: MORÉE,M. ET AL. - Vrouwenarbeid in Nederland, 1870-1940.
8148: MORENA, C. (HRSG.). - Die Oper im Heim. 40 Fantasien mit den schönsten und bekanntsten Opermelodien. 2 Bände.
3668: MORGAN, T.H. - Ontwikkeling en aanpasing van dieren en planten.
6556: MORGAN, J. - Edwina Mountbatten, a life of her own.
2238: MORISON, S.E. - Christopher Columbus, mariner.
6552: MORLEY, S. - Oscar Wilde.
4781: MORRIS, R. (ED.). - Specimens of Early English with Introductions, Notes en Glossarial Index. Part 1 - From Old English Homilies to King Horn, A.D. 1150- A.D. 1300.Part 2 - From Robert of Gloucester To Gower, A.D. 1298- A.D. 1393.
2611: MORRIS, R. (ED.). - Specimens of Early English with Introductions, Notes en Glossarial Index. Part 1 - From Old English Homilies to King Horn, A.D. 1150- A.D. 1300.Part 2 - From Robert of Gloucester To Gower, A.D. 1298- A.D. 1393.
6467: MORRIS, A.J.A. - Radicalism against war 1906-1914. The advocacy of peace and retrenchment.
6468: MORRIS, J. - Pax Britannica. The climax of an empire.
9813: MORRIS, J. - Londinum. London in the Roman Empire.
2699: MORTEL, J. VAN DE. - Kamp Vught. Januari 1943-september 1944.
4368: MORTON, H.V. - The heart of London. "(Essays written for ""The Daily Express"")."
5685: MORTON, H.V. - Atlantic meeting An account of Mr. Churchill's Voyage in H.M.S. Prince of Wales, in August, 1941, and the Conference with President Roosevelt which resulted in the Atlantic Charter.
6504: MORTON, H.V. - In search of Wales. (With sixteen illustrations and a map).
6532: MORTON, A. - Posh & Becks. Spicegirl Victoria Adams en voetballer David Beckham. Het verhaal van hun liefde.
289: MOSER, T. - Verstehen, urteilen, verurteilen. Psychoanalytische Gruppendynamik mit Jurastudenten.
4620: MOSLEY, L. - De spookachtige vrede. 1938-1939. Twee jaren europese politiek die leidden tot de tweede wereldoorlog.
3460: MOSS,A.W. ET AL. - Animals were there. A record of the work of the R.S.P.C.A. during the war of 1939-1945.
663: MOSS,P. - Ghosts over Britain. True accounts of modern hauntings.
8228: MOSSMANN, E. (ED.). - The correspondence of Boris Pasternak & Olga Freidenberg 1910-1954.
9148: MOST, H. - Van domineesdochter tot dominicusdochter. Hoe Helena Most dominicanes werd. Door haar zelf verteld.
6162: MOT, FINA. - Mein Leib, meine Ware. Lebensbeichte eines Mädchens von der Strasse. (Einmalige numerierte Ausgabe, Nr.522)
4306: MOTLEY, J.L. - History of the United Netherlands. (4 volumes).
7865: MOTLEY, J.L. - The rise of the Dutch Republic.
8899: MOTTE ROUGE, GÉNÉRAL DE LA. - Souvenirs et campagnes 1804-1883. (Tome 2 et 3, couvrantes 1848 à 1883).
3345: MOUCHA, J. - A colour guide to familiar butterflies, caterpillars and chrysalides.
8849: MOUNTFIELD, D. - A history of African exploration.
74: MOURIK, M. - Europa's culturele veelvormigheid. Bron van beschaving.
10086: MOUT,DR.M.E.H.N. (INL. , VERT.). - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk.
10811: MOZART, W.A. - Six Viennese Sonatinas for piano.
10814: MOZART, W.A. - Klavier-Quartette und Quintett. (Quartett G moll, Quartett es dur, Quintett es dur)
10840: MOZART, W.A. - Es dur-Concert. 2 pianos zu 4 Händen.
9412: MOZER-EBBINGE,A. ET AL (UITG.). - "Alfred Mozer. ""Gastarbeider"" in Europa."
3149: MRÁZKOVÁ,DANIELA. - Jan Lauschmann. 49 & [4] pages & 87 full-page black-and-white illustrations from photographs by Jan Lauschmann, plus colophon. Very good. Umelecka fotografie 41. The text is in Czech with summaries in Russian and English.
3255: MUCKLE, FR. - Das Kulturideal des Sozialismus.
9163: MUGRIDGE, D.H.ET AL. - An Album of American Battle Art 1755-1918.
3695: MÜHL, K. - Larven und Käfer.
1406: MUIR, R. - A short history of the British Commonwealth,in two Volumes 1. The islands and the first empire (to 1763).2. The modern Commonwealth (1763-1919).
4447: MULDER,L.(RED). - Lexicon Geschiedenis Van Nederland & België.
10089: MULDER, A.H. - Zeven eeuwen Nederlandse levenskunst. Een geschiedenis van het dagelijks leven (in 4 delen). Deel 1. In Holland staat een huis. Deel 2. Tusschen Keulen en Parijs. Deel 3. Amsterdam die groote stad. Deel 4.Dansons la Carmagnole. Fransche caprices en fransche soldaten.
5871: MULDER,PROF.DR.D.C. - Ontmoeting van gelovigen. Oekumene. Over de dialoog tussen aanhangers van verschillende religies.
11507: MULDER VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 4. Het vierde boek van Mozes, genaamd:Numeri, bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
11508: MULDER VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 5. Het vijfde boek van Mozes, genaamd:Deuteronimium, bevattende van den eersten dag der elfde maand in het veertigste jaar, totdat de rouwdagen van Mozes ten einde waren, den zevende dag in de eerste maand van het 41e jaar, twee maanden en zeven dagen.
5582: MULDER, N. - Individuum und Gesellschaft in Java. Eine Untersuchung zur kulturellen Dynamik.
5534: MULDER,M. - Rembrandt, la magiisto. Biografio de Rembrandt Harmensz. Van Rijn.
646: MULDER, E. (RED.). - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nothenius.
11505: MULDER VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 1. Het eerste boek van Mozes, genaamd:Genesis. Bevattende van de Schepping der wereld, tot op den dood van Joseph, 2309 jaren. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
11506: MULDER VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 2. Het tweede boek van Mozes, genaamd:Exodus. Bevattende van de dood van Joseph topt de oprigting der tabernakels, 140 jaren. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
2004: MULDER,H. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
2653: MULDER, N. - Mysticism & everyday life in contemporary Java.
2666: MULDER,C. - Inventaris van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Steenwijk 1817-1945.
3111: MULDER, H. - Excellente foto's. 13 ministers-presidenten te kijk.
430: MULDER, A.W.J. - "Juliana van Stolberg. ""Ons aller vrouwe-moeder""."
4349: MULDER,G. - H.M. van Randwijk, een biografie.
6228: MULDER, H.J.A. - De Raad van State. Historisch-Staatsrechtelijke proev van vergelijkende rechtsstudie.
7391: MULDER, L. (EINDRED.). - Lexicon geschiedenis van Nederland & België.
8884: MULDER, J. - De vuurspuger van Ootmarsum. Een keerpunt.
5931: MULDERS, P.J. - Arbeid om te leven en arbeidsleven. Een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen 'arbeid', in het bijzonder bij C.J. Dippel, A.Th. van Leeuwen, Hanna Arendt en E.F. Schumacher.
2396: MULDERS, DR.A. - Missiologisch bestek. Inleiding tot de katholieke misiewetenschap.
1008: MULISCH,HARRY. - Vergrote raadsels. Verklaringen, paradoxen, mulichesken, gekozen door Gerd de Ley.
1009: MULISCH,HARRY. - De aanslag.
1007: MULISCH,HARRY. - Het zwarte licht.
1005: MULISCH,HARRY. - De ontdekking van de hemel.
4294: MULISCH, HARRY. - Zielespiegel - bij wijze van catalogus.Catalogus bij de tentoonstelling die de Nederlandse schrijver Harry Mulisch bij wijze van zelfportret samenstelde voor het Stedelijk Museum. Met werken van o.a. Giovanni Battista Piranesi, Albrecht Dürer, Pablo Picasso, Anselm Kiefer, Piet Mondriaan, Wassily Kandinsky en Bruce Nauman.
789: MULISCH,HARRY. - Het seksuele bolwerk.
10568: MULLENHEIM-RECHBERG BARON BURKARD VON . - De ondergang van de Bismarck.Authentiek verslag van de ondergang van de Bismarck in 1941. persoonlijk relaas van de hoogste officier die de slag overleefde.
2135: MULLER, J.P. - Mijn systeem voor vrouwen. Dagelijks 15 minuten aan de gezondheid gewijd.
10074: MULLER FZ., MR.S.(UITG.). - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851).
10945: MULLER, E. ET AL. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel, 1895-1917. (Tentoonstellingscatalogus).
11103: MÜLLER, A.M.K. ET AL. - Erwägungen zu einer Theologie der Natur.
11135: MÜLLER, A.M.K. - Die Präparierte Zeit, Der Mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen, Geleitwort Helmut Gollwitzer, Einführung Wolf Häfele [von A. M. Klaus Müller].
4014: MÜLLER, G. - Der amerikanischer Sezessionskrieg in der schweizerischen öffentlicher Meinung.
608: MULLER, DR. H.C. (VERT.). - De ridders van Aristofanes.
8292: MULLER, DR. H.C.A. - Marco Polo's reizen.
8570: MÜLLER,G.(HG.) - Die Zukunft der SPD.
9444: MULLER, DR.P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar Bloeitijd. Deel 1. De opkomst. Deel 2. De bloeitijd.
3750: MULTATULI. - Nog-eens: vrye-arbeid.
9720: MULTATULI. - Over specialiteiten.
5283: MUNK, R. ET AL. - Joodse filosofie. Tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof.Dr. H.J. Heering.
5682: MUNSON, K. - Kampfflugzeuge 1939-1945. Jagd- und Trainungsflugzeuge.
11252: MUNSTER, DR. H.A. VAN (VERT). - Kierkegaard, een keuze uit zijn dagboeken.
4772: MUNTHE, A. - De geschiedenis van San Michele.
5144: MUNTHE, G. ET AL. - The story of Axel Munthe.
5002: MURA, D. - Terug naar Japan. Memoires van een sansei.
6798: MURMANN,K.(VORWORT). - Deutsche Standards. Die Klassiker von Morgen. 100 Produkte, Institutionen und Objekte van adidas bis Zwilling: heute gemacht und morgen bedacht.
10427: MUSCHE,ACHILLES. - Aan de voet van het belfort. Illustraties van Jozef Cantré.
1305: MUSHKELISHVILI,N.I. - Singular integral equations.
9645: MUSKENS, H. (RED.). - 200 jaar parochie Heilige Bavo Raamsdonk.
10003: MUTWA, V.C. - Indaba, my children.
9754: MYLIUS, N. - Kulturhistorischer Abhandlungen. Drei Teile in einen Band. 1. Indonesien. Ein kulturhistorischer Überblick. 2. Antlitz und Geheimnis der überseeischen Maske. 3. Indonesische Textilkunst Batik, Ikat und Plangi.
3802: MYRDAL, A.ET AL. - De werkende vrouw.
5146: NAARDING, W.HJ.G. - De Katoenspinnerij. Deel ll. Platenatlas.
6121: NAASTEPAD,TH.J.M. - Het scharlaken snoer. Getijdendiensten in de landstaal.
9884: NABER, S.A. - Allard Pierson herdacht.
662: NABER, J.W.A. - Overheersching en vrijwording.
381: NABER, J.W.A. - Onbetreden paden van ons koloniaal verlede 1816-1873.
4004: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
4438: NAMEN, A.H. VAN (INL.). - 1940-1945. Het Ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad in facsimile herdrukt.
299: NAS,D. - Het Twentse model: Honderd jaar Eendracht. Honderdtien jaar Vooruit. Honderdvijfentwintig jaar vakbeweging in Enschede.
11388: NAT, DR.J. - Hebreeuwsche Grammatica. 4e druk bewerkt door J.J.Koopmans.
8440: NAT, DR.J. - Hebreeuwsche grammatica.
2869: NATHUSIUIS, MARIE-SOPHIE. - De boog van Eros.
6850: NATHUSIUS,M.-S. - Rahel.
5815: NAUTA, PROF.DR.D. ET AL. - De Statenvertaling 1637 - 1937. Uitgegeven voor het N.B.G. t.g.v. het 300-jarig bestaan der Statenvertaling.
10996: NAUTA, MR. M. (UITG.). - Het wetboek voor iedereen. Verzameling bevattende de Grondwet, het Burgerlijk Wetboek, de Kieswet, de Gemeentewet, de Belastingwetten, de Wet op het Faillissement, de Wet op het Recht van vereeninging en Vergadering, de Wet op de Fabrieks- en Handelsmerke n, de Arbeidswet en de Wet op de Kamers van Arbeid.
5488: NAUTA, DR.L.W. - Jean-Paul Sartre.
7651: NAUTA, DR.L.W. ET AL. - De veranderbaarheid van de mens.
7873: NAUTA, DR. L.W., E.A. (RED.). - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Een bundel opstellen.
9169: NAUTA, DR. L.W. ET AL. (RED.). - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Een bundel opstellen.
3317: NAUWELAERTS,L. - Het groene goud (petroleum). ( Katholieke vlaamsche hoogeschooluitbreiding jg XXXVIII nr6 verh 373.).
10005: NAYLOR, K. - Guide to West Africa. The Niger & Gambia river route.
6547: NEAL, PROF. J.E. - Het leven van Elizabeth I.
1859: NEALE, J.E. - Queen Elizabeth
3953: NEBEL, G. - "Maria Sibylla Merian. De mooiste platen uit ""Metamorphosis insectorum surinamensium""."
5498: NEDERBRAGT,DR.J. - Jeruzalem, indien ik u vergete.
11053: NEDERVEEN, F. - Van Ruremunde tot Roermond.
11097: NEEDLEMAN,J. - The heart of philosophy. Who am I, Why am I, What must I do?
4396: NEGAHBAN,E.O - "A preliminary report on Marlik excavation; Gohar Rud expedition, Rudbar 1961-1962."
4357: NEIKIRK, W.R. - Volcker. Portret van een financieel genie.
2038: NEILL, W. - Twentieth Century Indonesia.
10299: NELLEN, H.J.M. - Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman.
3400: NERUDA, PABLO. - Elementare Oden.
5458: NESTLE, D.E. - Novum Testamentum Latine. Textum Vaticanum cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto imprimendum curavit Eberhard Nestle. Editio sexta.
5461: NESTLE, D.E. - Novum Testamentum Latine. Textum Vaticanum cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto imprimendum curavit Eberhard Nestle. Editio quarta recognita.
3418: NETSCHER, F. - Studies naar het naakt model. Gevolgd door de kritiek van Lodewijk van Deyssel: Over literatuur.
718: NEUMAN, ALFRED. - Es waren ihrer sechs.
3097: NEUMANN, ALFRED. - Der Teufel. (Uitg/Hersg. Allert de Lange, Amsterdam.)
4159: NEUMANN, E. - The Origins and History of Consciousness.
7823: NEUMANN, J.DR. - Schleiermacher. Existenz, Ganzheit, Gefühl als Grundslagen seiner Anthropologie.
10931: NEUNZIG, H.A. - Brahms.
9249: NEURDENBURG, DR. E. - De historische schoonheid van Groningen.
4513: NEVERMAN, H. - Onder koppensnellers en moerasmenschen.
5246: NEWARK, T. - Medieval Warfare.
11341: NEWMAN, J.H. - Apologia pro vita sua. Geschiedenis van mijn religieze denkbeelden (1865). Deel 1.
3389: NEWMAN, L.H. - Transformations of butterflies and moths.
3390: NEWMAN, L.H. - Butterfly haunts.
3851: NEWMAN, L.H. - Butterfly farmer.
3856: NEWMAN, L.H. - British moths and their haunts.
957: NEWTON, J.L. E.A. (EDS.) - Sex and class in women's history.
6998: NICHOLLS, A.J. - Weimar and the Rise of Hitler.
723: NICHOLS,J.T. ET AL. - Fishes and shells of the pacific world.
5618: NICHOLSON, J.W. - Stories of Dixie.
10844: NICODÉ, JEAN LOUIS. - Opus 7, Miscellen.
10845: NICODÉ, JEAN LOUIS. - Opus 10, Walzer-Kapricen.
5282: NIE, DS.H.DE. - Bewegende woorden.Een keuze uit zijn werk geredigeerd door Joke de Wilde.
11361: NIE, DS. H. DE. - In gesprek met Lucas. Bespreking van de eerste 6 hoofdstukken ..... Voor gebruik in gespreksgroepen.
3271: NIELSEN,H. - Giftige planten.
5741: NIEMEIJER, J.A. (SAMENST.). - Wadlopen.
2882: NIEMEIJER,J.A. - Donkere stad. (uitgege. T.g.v.25 jaar bevrijding).

Next 1000 books from Valerius Books & Art

12/15