Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7617: HILDENBRANDT, F. - Tänzerinnen der Gegenwart.
6763: HILDESHEIMER, W. - Marbot. Eine Biographie.
5933: HILGEVOORD, J. (ED.). - Physics and our view of the world.
6293: HILLE,VAN-GAERTHÉ, C.M. - De heg.
132: HILLEN, DR. M.TH. - Mythologisch handboekje bevattende de voornaamste namen uit de mythologieën van de Egyptenaren, Babyloniërs, Perzen, Phoeniciërs, Chinezen, Japanners, Arabieren, Hindoes, Javanen, Slaven, Russen, Finnen, Kelten, Noren, Germanen, Grieken en Romeinen, met verklaring en toelichting.
7720: HILLENIUS, D. - De vreemde eilandbewoner.
6681: HILTERMANN, MR. G.B.J. - Dit is uw wereld. Spanningen en conflicten van deze tijd.
1397: HINDLE, B.P. - Medieval roads.
4401: HINDO, P. - Disciplina Antiochena Antica Siri. IV. Lieux et temps sacrés. Culte Divin-Magistère eccl'siatique bénéfices et biens temporels eccésiastiques.
1798: HINKE,J.N. - Het Stift te Weerselo.Zijn geschiedenis en zijn monumenten.
1372: HINLOOPEN LABBERTON, DR. D. VAN. - De Middeleeuwsche oorsprong en geschiedenis van het Engelsche parlementaire stelsel. Magna Carta libertatum en Witena-Gemot.
5087: HINTE, DR. J.VAN. - Nederlandsche Nederzettingen in de Vereenigde Staten van Amerika. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
11108: HINTZEN, P. - Het verleden spreekt mee. Rondgang door de vaderlandse galerij.
5439: HIRSCH, L. - De wereld van het Joodse geloof.
4539: HISTORICUS. - De kruis- en compositiebul. Eene bijdrage tot de Kerkelijke financiën in Spoanje. Met facsimile's.
9511: HITCHCOCK, H. - Helping yourself with numerology.
7652: HITE, S. - Het Hite Rapport over het gezin. Ouders-kinderen-liefde-haat-sexualiteit.
7654: HITE, S. - The Hite Report. A nationwide study od female sexuality.
6212: HJELMSLEV,L. - Prolegomena to a Theory of Language. (Translated by F.J.Whitfield).
3793: HJELMSLEV, L. - Sproget. En introduktion. Sprogslaegtskab, sprogfamilier, sprogtyper, sprogbrug, sprogbygning, sprogforandring.
126: HOBMAN, J.B. (ED.). - Palestine's Economic Future. A review of progress and prospects.
8469: HOBSBAWN,E.J. - Bandieten. (waarom worden bandieten helden worden in de ogen van het volk en de overlevering na hen).
3709: HOCHSTETTER,G. - Das Buch der Liebe. Liebenswürdiges und Verliebtes von zetgenössischen Autoren. Mit vielen alten und neuen Bildern.
10171: HOCKS, E. - Adriaan VI. De paus uit de Nederlanden.
6835: HODGETT, G.A.J. - A social and economic history of Medieval Europe.
8976: HODGKIN, TH. - Nigerian perspectives. An historical Anthology.
3197: HODGSON,N.B. - Grasses, sedges, rushes and ferns of the British Isles.
5163: HOEBEN, J. - Zeven eeuwen Haarlem. In drie delen. 1. Op en om 't Sant, op en om Bakenes. 2.Westelijk deel van de ouide stad. 3. Het Zuidoosten van de oude stad, het noorden van de ouide stad.
5849: HOEDEMAKER, B. - Met Christus bij anderen. Opmerkingen over dialoog en apostolaat.
8871: HOEDEMAKER,DR.PH.J - De verhouding der ethiek tot de dogmatiek en de practijk der godzaligheid. Ter opening van de lessen aan de Vrije Universiteit.
995: HOEFER,H.J. - Gids voor Bali.
1135: HOEFFER,F.A. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
294: HOEIJMAKERS, S. - Die goeie ouwe tijd. Het leven in een Peeldorp omstreeks 1900.
180: HOEK, S.VAN DER. - Door den vreem'ling met eerbied te naderen. Tijdsbeeld van een veenkolonie.
1585: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - Amsterdam vroeger en nu.
245: HOEK, K.A.VAN DEN (RED). - De Provincie Gelderland.
303: HOEK, J. - Herstel en vernieuwing. De Nederlandse politiek in de jaren 1945-1955.
9948: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap
1835: HOEKSTRA,DRS.E.G. ET AL. - Winterswijk in oude ansichten. Waarin opgenomen afbeeldingen van Kotten, Meddo en Woold. (1e deel, zowel de eerste als tweede druk, prijs is per deel)
1838: HOEKSTRA,DRS.E.G. ET AL. - Kent u ze nog... de Winterswijkers.
1088: HOEKSTRA, HAN G. - Oud-vaderlandsche wijsheid.
4617: HOEN, J.J. 'T. - Zet en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek 1940-'45.
874: HOEN,J,J,'T. - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkopmst der arbeidersbeweging 1882-1909.
11402: HOENDERDAAL, G.J. - Riskant spel. Liturgie in een geseculariseerde wereld.
5373: HOENSBROECH, P. GRAF VON. - Der Syllabus, seine Autorität und Tragweite.
6397: HOETINK, MR. H.R. (UITG.). - Arresten over Burgerlijk recht.
5485: HOEVEN, DR. P. VAN DER. - Galilei.
5484: HOEVEN, DR. P. VAN DER. - Blaise Pascal.
3128: HOEVEN, PROF.DR.J. ET AL. - Manipulatie.Enkele beschouwingen over de sleutelpositie van de wetenschap.
2490: HOF, J.J. - Giethoorn. Ons Hollands Venetië, zoals ik het gekend heb.
1649: HOF,J. - De dubbele slag in Arnhem. De KP-kraken van de Koepel en het Huis van Bewaring.
4057: HOFDIJK, W.J. - Aeddon. Een epiesch gedicht.
8380: HOFDIJK, W.J. - Egmond in 1004 en 1021.Verhalend gedicht opgedragen aan Evert Masdorp, een jeugdvriend van Hofdijk. De aandacht van de dichter voor de middeleeuwen - althans in zijn jonge jaren - bezorgde hem veel sympathie onder de katholieken, die zich in de negentiende eeuw nog steeds in veel opzichten tweederangs burgers voelden.
172: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Deel 6.
176: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Deel 5.
177: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Deel 2.
178: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Deel 4.
494: HOFDIJK, W.J. - Prins Hendrik der Nederlanden, 1820-1879. Inleiding door J.J. Bouman.
956: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde voor Gymnasiën en zelf-onderricht.
902: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Delen 1 t/m 5.
4305: HOFER, J. - Proeve van een typologie van de jeugd van 12-20 jaar in de Friese Wouden (de Wâlden) vergeleken met die in de Friese Weidestreek.
4879: HOFER, W. (DRSG.). - De Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945.
1952: HOFF, MR. B. VAN 'T, E.A. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving
6920: HOFF,RUUD. - Het Midden-Oosten. Een politieke geschiedenis.
1279: HOFF,MR.B.VAN 'T. - Claes Jansz. Visscher's stadsgezicht van Deventer. (map met reproductie in 4 bladen + toelichting).
2169: HOFF, M.C. - Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. "Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indië; 1825-1995."
5502: HOFF, MR. B. VAN 'T. - Kroniek der stad Deventer.
9774: HOFF, A. - Dutch firearms.
4736: HOFFMAN, W. - Jan van de Dom van Utrecht. Avontuur en techniek. Jeugdreeks der wereldbibliotheek).
4352: HOFFMANN, F. - Loon naar weken.
4581: HOFFMANN,B. - Albert Einstein.
10913: HOFFMANN, G. (RED.). - Lingener Wanderführer.
3070: HOFFMANN, P. - The history of the German resistance 1933-1945.
3194: HOFFMANN, E.T.A. - Het duivelselixer.
8281: HOFFMANN, J.C. - Ostindische Voyage 1671-1676. (Originalgetreuer Faksimiledruck).
9322: HOFFMANN, D. - Frank Lloyd Wright's Fallingwater. The house and its history.
3227: HOFFSTAD,O.A. - Norsk flora. Med 1140 bilder.
5215: HOFMAN, E. - Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters.
6396: HOFMANN, DR. L.C. - Het Nederlandsch verbintenissenrecht, tweede deel, de bijzondere overeenkomsten.
11009: HOFSTADTER, D.R. - Metamagical themas: Questing for the essence of mind and pattern.
3810: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid. A metaphorical fugue on minds and machines in the spirit of Lewis Carroll.
395: HOFSTADTER, D.R. A.O.(EDS.). - The Mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
1738: HOFSTEDE, E. TER, E.A. (RED.) - Kleding op de bon Kleding- en textielschaarste in Nederland 1039-1949
2534: HOFSTEE,DR.E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
10298: HOFWIJK, J.W. - Blubber.
8407: HOGENHOUT, J. - De geschiedenis van Torec en Miraude.
531: HOGENSTIJN, C.M. - De Deventer ziekenhuizen St. Geertruiden en St. Jozef.
217: HOGENSTIJN, C.M. - Acht eeuwen Hoger Onderwijs in IJselland. Geschiedenis van de Rijkshogeschool IJselland te deventer in het licht van haar voorgangers.
11: HOGESTIJN, C.M. - Op zoek naar de geschiedenis van Deventer.(t.b.v. hoogste klassen nasisonderwijs en laagste klassen voortgezet onderwijs).
10682: HOHLENBERG, J. - Søren Kierkegaard.
4585: HÖHNE, H. - Admiraal Wilhelm Canaris. Nieuwe visie op de loopbaan van het hoofd van de Duitse Abwehr. Het einde van een verzetsmythe.
5039: HÖLDERLIN, FR. - Hymnen an die Ideale der Menschheit.
331: HOLEMANS, A.(RED.). - Film, de 10e muze.
6454: HOLIDAY, F.W. - The Great Orm of Loch Ness. A practical inquiry into the nature and habits of Water-Monsters.
1596: HOLL, DS. F.J. DE. (RED.). - De kennis van goed en kwaad. Gedachtenwisselingen tusschen prof.dr.G.Heymans, ds. F.J. de Holl en prof.mr.R.Kranenburg.
9528: HOLLANDER, DR. J.J. DEN. - Handleiding bij de beoefening der J avaansche taal.
10541: HOLLANDER,X. - Lucinda. Een jong meisje ontwaakt.
10953: HOLLANDER, DR. A.N.J. DEN. - De landelijke arme blanken in het zuiden der Vereenigde Staten. Een sociaal-historische en sociografische studie.
777: HOLLANDER,X. - In de ban van de vuurvogel.
1344: HOLLEMAN, F.D. - Het Bantoe-grondenrecht in de unie van Zuid-Afrika en omgeving.
3730: HOLLEMAN, J.F. (M.A., PH.D) - Chief, council and commissioner. Some problems of government in Rodesia.
3902: HOLLEMAN,TH. - De Neanderthaler. Een verguisde pionier.
5897: HOLLENWEGER,W. - De geest spreekt alle talen. Een analyse van de Pinksterbeweging.
3579: HOLMAN, D. - Het olifantenvolk.
5750: HOLME, R. - A Reprint of a part of Book III of The Academy of Armory.(Reprinted for private distribution to members of the Printing Historical Society by the Scolar Press Ltd. Menston. Yorkshire. ). Also included and loosely inserted: The Scolar Newsletter. Monday 31st January 1972. Number 1.
1136: HOLME, CH. (ED.). - The village homes of England. Text and illustrations by Sidney Jones, with some additional drawings in colour by Wilfrid Ball, R.E., & John Fullwood, R.B.A.
9398: HOLME, C. (ED.). - Old houses in Holland. (Text and illustrations by Sidney R. Jones, with some additional plates in colour after other artists).
6285: HOLMES, E. - The science of mind.
5022: HOLMES, R. - De biografie en de dood. (Huizinga-lezing 1997).
10080: HOLMS,A.C. - Practical shipbuilding: a treatise on the structural design and building of modern steel vessels. The work of construction, from the making of the raw material to the equipped vessel, including subsequent up-keep and repairs. Volume 1. New Impression of the Third 1916 Edition.
6767: HOLROYD,M.(ED.). - The Genius of Shaw: A symposium edited by Michael Holroyd.
6777: HOLROYD,M. - Bernard Shaw. Two vols.
1165: HÖLSCHER,E. - Firmenschilder. Malerei im Dienste der Werbung. Mit 9 Farbbildern im Text und 373 Abbildungen.
6570: HOLTER, B. TEN. - Groot Amsterdams kroegenboek. Een beschrijving van alle ruim vierhonderd cafés binnen de Amsterdamse grachtengordel.
7393: HOLTHAUSEN, F. - Etymologisches Wörterbuch der Englischen Sprache.
7675: HOLTHOON, F.L. VAN. - The road to Utopia. A study of John Stuart Mill's socila thought.
5780: HOLTROP, R. (TEKENINGEN) EN H.H. TER BALKT (GEDICHTEN). - Gebed aan de razernij.
863: HOLTZMANN,H.J. - Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie. (2 Bände).
5091: HOLWERDA, DR.J.H. - Oudheidkundige kaart van Nederland. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
7620: HOLZ, W. (RED.). - Rudolf Steiner Schule Berlin 1928-1978.
7676: HOLZ, H.H. - Leibnitz.
5646: HOMA - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in en om de Grebbelinie.
9892: HOMBERGH, DR. F.A.H. VAN DEN. - Leven en werk van Jan Brugman 0.f.m. (Ca. 1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten.
2334: HOMERUS. - The Iliad. (Translated by E.V.Rieu).
6299: HOMERUS. - Ilias, de wil van Zeus. (Vertaling van dr. J. van Gelder).
2316: HOMERUS. - The Odyssey. (Translated by E.V.Rieu).
10587: HOMERUS. - Ilias en Odyssee. (Twee banden). Metrische vertaling van dr. A.W. Timmerman.
6297: HOMERUS. - Ilias. (Metrische vertaling van dr. Ae. W. Timmerman).
6298: HOMERUS. - Ilias. (Proza -bewerking door Karel van de Woestijne).
6301: HOMERUS. - The Odyssey. (Translated by S.H. Butcher and A. Lang).
683: HOMOET,J.C. - De hofnar van Gelre. (Fictie).
6362: HONDERS, DR.H. ET AL. - De zin der geschiedenis. Lustrumbundel uitgegeven vanwege het gezelschap van christelijke historici in Nederland.
10846: HONEGGER, A. - Sept pièces brèves pour piano.
1475: HONIG, G.N. - De vroege middeleeuwen in Holland.
5118: HONORÉ NABER, S.P. L' - De Nederlanders in Guinee en Brazilië. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
3471: HONTELÉ,A. - Muziekkalender. Twee delen. Deel I. Een kennismaking met vijf eeuwen muziek. Deel II. 20e eeuwse werken voor drie gelijke stemmen.
6254: HOOF, H. - Z.66. Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbeberg.
785: HOOFF, W.H.P.M. VAN. - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning.
5661: HOOFF, J. VAN. - Zum Tode verurteilt. Exclusieve oorlogsmemoires van I.S. Geheimagent nr. 12/80.
11439: HOOFMAN, MR.J.C. ET AL. - De fatale seconde. (Over verkeersonveiligheid).
119: HOOFT, B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
2179: HOOFT,DR.B.H.VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in Historieliederen.
4209: HOOFT, H.G. 'T. - Het boerenbedrijf in het verleden. Beknopt overzicht v d landbouwgeschiedenis t d v het landbouwonderwijs. Deel I. Tot +/- 1800.
9874: HOOFT,MR.H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
1586: HOOG, S. DE. - Eemland. Beschrijving van een weerbarstige landstreek.
896: HOOGENBAND,C. VAN DEN, E.A.(BEWERKERS). - Nederlands-Indië contra Japan. Deel V. De strijd op Borneo en op Celebes.
3044: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
3050: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Vertrouwen in Ree.
434: HOOGENBOOM, DR. B. ET AL. - Foute kroeg. Horeca en criminaliteit in Rotterdam.
9230: HOOGENKAMP, R. ET AL (SAMENST.). - Opstanding.Tentoonstellingscatalogus.
4012: HOOGENSTRATEN, W. - De Oosterse vrouw. Hare zeden en gewoonten.
9209: HOOGERHEIDE[J.C. - Bijdrage tot de kennis van de Reactie van Pasteur.
2318: HOOGEWERFF, DR. G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen. Zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten.
6765: HOOGEWERFF, DR. G.J. - De ontwikkeling der Italiaansche renaissance.
8087: HOOGEWERFF, DR. G.J. - Verbeelding en voorstelling. De ontwikkeling van het kunstbesef.
5911: HOOGSTRATEN, H.-D. VAN. - Niet zonder risico. Over geloof en marxisme.
11040: HOOGSTRATEN, H.D. VAN. - Geld & geest. Over milieu-ethiek.
11316: HOOGSTRATEN, H.D. VAN. - Geld & geest. Over milieu-ethiek.
6583: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het naoorlogse Indonesië.
7611: HOOREMAN, P. - Dancers through the ages.
4122: HOOS,H. - De voetbalclub en andere verhalen voor onze jeugd.
1118: HOOTZ,R.(HG.). - Deutsche Kunstdenkmaler. Ein Bildhandbuch.
6863: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen.
5608: HOPE, A. - The Dollies dialogues. (Reprinted from the Westminster Gazette).
5380: HOPEN, C.E. - The pastoral Fulbe family in Gwandu.
10556: HOPKINS, M.R. ET AL, (RED.). - Pierre et Gilles, Paris. Ausstellungskatalog 21 juli-1 september 1996, ACC Galerie Weimar.
10610: HOPKINS, M.R. - Bodo Korsig. Suchen und zerstören.
3656: HOPPENBROUWER, DR. H.W. ET AL. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
6304: HORATIUS. - Oden en Epoden. (Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van Laar).
5005: HOREN, L. VAN. - De Westwal-Arbeider.
6325: HÖRMAN, H. - Meinen und Verstehen. Grundzüge einer psychologischen Semantik.
2054: HORN,H.D. - Das Wort als Waffe. Die illegale Presse in den Niederlanden 1940-1945. Dokumentation einer Ausstellung / Het woord als wapen. De illegale pers in Nederland 1940-1945. Zweisprachig.
4666: HORN, J. E.A. - Het Italiaans fascisme. Opkomst, overwinning, konsolidering en ondergang.
9044: HORSLEY, E. - The 1950s.
7036: HORSLEY, W., E.A. - Nippon. New Superpower. Japan since 1045.
3675: HORSLEY, W.ET AL. - De nieuwe wereldmacht Japan na 45
1032: HORST,A.TER ET AL.(RED). - Van taarten en balken. (Kerstnummer Grafisch Nederland 1996).
11394: HORST, F. - Hiob 1. Biblischer Kommentar Altes Testament XVI/1.
1889: HORST,L.VAN DER. - April/mei '43. De stakingen als keerpunt. (Tentoonstellingsbrochure).
4949: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2003, alle 6 nrs.
4951: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2000, alle 6 nrs.
4953: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2004, alle 6 nrs.
4956: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2001, alle 6 nrs.
4968: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2002, alle 6 nrs.
4996: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2005, alle 6 nrs.
8369: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 1999, nrs. 5 en 6.
8806: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 1993, nr. 1.
9688: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2006, alle 6 nrs.
5191: HORST, G.H. TER. - Antiek spinrag. De levenssfeer van een antiquair.
6505: HOSKINS, W.G. - Devon and its people.
1551: HOSMAR,J. - St.Petersburg. Stad van de Rusluie.
879: HOUBOLT, E.C. - Het Huis ten Bosch. Vanaf zijn stichting tot hede
6912: HOUTEN,PROF J.G.TEN, ET AL. - De Oosthoek Encyclopedie van het Milieu. Een compleet Handboek over onze omgeving. Wat is er gaande. wat bedreigt haar en wat kunnen we daaraan doen.
2995: HOUTEN,MR.S.VAN. - Herdrukken betreffende neo-malthusianisme en vrouwenrecht. Vier opstellen.
1339: HOUTING,E. - Gevelstenen in Groningen.
4873: HOUTMORTELS,J. - Thorn, het witte stadje, zetel van een hoogadelijke rijksabdij.
4046: HOUTTE, PROF.DR. J.A. VAN ETAL.(RED.). - Algemene Geschiedenis der Nederlanden.Deel 4. De Bourgondissh-Habsburgse Monarchie 1477-1567.
4049: HOUTTE, PROF.DR. J.A. VAN ETAL.(RED.). - Algemene Geschiedenis der Nederlanden.Deel 8. De revolutie tegemoet 1748-1795.De Tachtig Jarige Oorlog 1567-1609.
4048: HOUTTE, PROF.DR. J.A. VAN ETAL.(RED.). - Algemene Geschiedenis der Nederlanden.Deel 7. Op gescheiden wegen 1648-1748.
4047: HOUTTE, PROF.DR. J.A. VAN ETAL.(RED.). - Algemene Geschiedenis der Nederlanden.Deel 5. De Tachtig Jarige Oorlog 1567-1609.
10910: HOUWAART, D. - Weinreb. Een witboek.
1636: HOUWAART,DICK. - Anne in het voorbijgaan. Emoties, gedachten en verwachtingen rondom het huis en het Dagboek van Anne Frank.
1902: HOUWAART, D. - NIEUWS, 150 jaar krantenkijk op de wereld. (Overzicht 150 jaar diverse kranten.).
1964: HOUWAART,DICK. - Wel bedankt. Verslag en verantwoording van een keuze.
4482: HOUWAART, D. - Westerbork. Het begon in 1933.
8791: HOUWAART, D. - Hoezo, BVD?
10856: HOUWER, A. DE. - The acquisition of two languages from birth: a case study.
2681: HOVE,J.TEN. - Gids. Bronnen voor genealogisch onderzoek in het Rijksarchief te Overijssel.
6216: HOVEN, P.J. VAN DEN. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstruuctie.
25: HOVINGA, H - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe spoorweg op Sumatra
1083: HOWARD,M. ET AL.(ED.). - The Oxford history of the twentieth century.
3855: HOWARD, DR. L.O. - Mensch en insect. Hun onderlinge strijd.
11327: HOWE, G. - Die Christenheit im Atomzeitalter. Vorträge und Studien.
11170: HÖWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolf en personen uit haar kring.
8257: HOXHA, E. - L' impérialisme et la révolution.
8279: HOYER, N. (ERNST HARTHERN). - Heimwärts.
5652: HOYT, E.P. - Hirohoto, the emperor and the man.
8263: HREN, H. - Sebrenica, het verhaal van de overlevenden.
11309: HROMADKA, J. - Evangelie voor atheïsten.
5877: HUART, F.J.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onzijdigheidsrecht gedurende den Wereldoorlog. La part prise par les Pays-Bas dans l' évolution du droit de la neutralité pendant la Guerre Mondiale. (Biblotheca Visseriana dissertationem ius internationale illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita).
5487: HUBBELING, DR.H.G. - Spinoza.
2321: HUBBELING,PROF.DR.H.G., E.A.(RED.). - Ethiek in meervoud.
2992: HUBERTS,W.S. - Schrijver tussen daad en gedachte. Leven en werken van George Kettmann Jr. (1898-1970), met een bibliographie.
11096: HÜBNER, J. (HRSG.). - Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Ein bibliografischer Bericht.
8224: HUCK, A. - Synopse der drei Evangelien.
6608: HUDSON,R.A. - Sociolinguistics.
308: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Ridderkrijg en burgervrede. West-Europa aan de vooravond van de Honderdjarige Oorlog.
5396: HUGENHOLTZ, P.H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen.
850: HUGENHOLTZ, PROF.DR.F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw.
3198: HUGHES, J. - Omwenteling in Indonesië.
3854: HUGHES, R.D. - Living insects
2253: HUIBREGTSE, DR.P.K. - Gaius Julius Caesar: Commentarii De Bello Gallico. Met afzonderlijk vocabularium van Dr. F.F.C.Fischer.
3634: HUIGE,J. ET AL. - Niet bij puinruimen alleen. Economische crisis en socialistische politiekm in Nederland.
6903: HUIGEN, P. ET AL. - Topografische inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland.
3352: HUIJSEN, C. - Socialisme als opdracht. De religieus-socialistische Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers en de PvdA- de geschiedenis van een relatie.
10855: HUIJSEN,C. - De PvdA en het von Münchhausensyndroom. Pleidooi voor een progressief perspectief.
2268: HUININK,D.(SAMENSTELLER). - Gedenkboek van Hengelo (Overijssel) : uitgegeven ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten te Hengelo (O.) op 29-30 augustus 1913.
1699: HUISKAMP, W.J. - Circular polarization of gamma rays emitted from oriented nuclei.
1697: HUISKAMP, W.J. - Circular polarization of gamma rays emitted from oriented nuclei.
6428: HUIZINGA, JOHAN. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mitteleuropa: Grundfragen der internationalen Politik. Vortrage des Carnegie-Lehrstuhls fur Aussenpolitik und Geschichte an der Deutschen Hochschule fur Politik.
4173: HUIZINGA, L. ET AL. - Uedele's dienstwillige dienaar, portret van een naamloze vennootschap met een grote naam.
9141: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
1121: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw.
11321: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Hugo de Groot en zijn eeuw.
1263: HUIZINGA, J. - Mijn weg tot de historie.
1579: HUIZINGA, J - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
2840: HUIZINGA, J. - Erasmus.
3127: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
315: HUIZINGA, J. - De Nederlandse natie. Vijf opstellen.
317: HUIZINGA, J. - Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw.
4762: HUIZINGA, J. - Hoe bepaalt de geschiedenis het heden? Een niet gehouden rede.
5290: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
5293: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. Band II. Nederland.
5550: HUIZINGA, J. - Leven en werk van Jan Veth.
6976: HUIZINGA, L. ET AL. - Een natie onder de nazi's. 10 mei 1940-5 mei 1945.
9165: HUIZINGA, J. - Keur van gedenkwaardige taferelen uit de vaderlandse historiën.
999: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw en Hugo de Groot en zijn eeuw.
9253: HUIZINGA, J. - De wetenschap der geschiedenis.
9039: HULLEBROECK, A. - Fouten in de weverij. In drie delen. Deel 1. De voorbereidende bewerkingen van Keten en Inslag. Deel 2. Getouwen met binnenexcentrieken. Getouwen met buitenexcentrieken. Deel 3. Getouwen met draaibakken. Getouwen met hefbakken.
5176: HULLSHOF, DRS. A.L. - Een kabinet van twentse gezichten.
3646: HULME, F.E. - Wayside sketches.
1712: HULSEBOSCH, DR. A. - De schepping Gods. Schepping, zonde en verlichting en verlossing in het evolutionistische wereldbeeld.
6447: HULSHOF,H. - Nederlandse spraakkunst. ( In 3 drie uniforme blauwe linnen en zilverbeletterde banden.).
3723: HULSHOF, DR. A. - Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.
4910: HULSHOFF,A.L. (VOORWOORD) - Oost-Nederland model Landschappen, stads- en dorpsgezichten 17de-19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus).
2650: HULSHOFF, H.J.A. ET AL. - ,n Kleddeken Achterhooks. 'n verzameling woorden en uutdrukkingen uut Lechtenvoorde, Harvele, Levele, Vraogender en 't Zuwwent.
10899: HULSKER, J.INL.]. - Vincent van Gogh. Een leven in brieven.
10680: HULSKER, DR. J. - Van Gogh door Van Gogh. De brieven als commentaar op zijn werk.
3951: HULSMAN, K. - Oz we shalom.
8478: HÜLSMANN, H. - Die technologische Formation. Oder: lasset uns Menschen Machen.
9841: HÜLSMANN, H.J. - Geschiedkundig overzicht betreffende de historische interpretatie in het privaatrecht.
4275: HULSPAS,M. ET AL. - Tussen waarheid & waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
10322: HULST, H. VAN, PLEYSIER, A., SCHEFFER, A. - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de sociaal democratische arbeiderspartij.
5336: HULST, PROF.DR.A.R. - Wat betekent de naam ISRAËL in het Oude Testament?
5347: HULST, DR.A.R. - Het Heilige Volk. Beschouwingen ovver enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van Israël.
1051: HULST,DR.J.W. VAN - Gerretson dichterbij.
5331: HULST, R. VAN. - Uit het leven. De wereld van de Amsterdamse Wallen.
8933: D'HULST, R.A. - Olieverfschilderijen van Rubens. Uit Ned. en belgisch openbaar kunstbezit.60 werken geillustr. en besproken. Index. Ornam. en verguld linnen.
4117: HULZEBOS,B.ET AL.(SAMENST.). - 050 Het literaire centrum van Nederland verplaatst zich naar het noorden : Nieuw talent uit Groningen.
2390: HULZEN,DR.A.VAN. - Utrecht.
3491: HULZEN, A. VAN. - Van opstand tot oorlog. Onze vaderlandse geschiedenis van 1555-1576.
6610: HULZEN, J. VAN. - Nederlandse Wereldreizigers. Ill. Door Tj.Bottema).
9726: HUMMELEN,DR.W.M.H. - Repertorium van het Rederijkersdrama 1500-ca. 1620.
5944: HUMMELS,H. - Vluchtige arbeid. Ethiek en een proces van organisatieontwikkeling.
946: HUNINK, M. - De papieren van de revolutie. Het internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947.
10523: HUNK,G.{HG.}. - Sozialgeschichte der Freizeit.
3221: HUNNINGHER, B. - De opkomst van modern theater. Van traditie tot experiment.
1150: HUNNISETT, B. - Steel-engraved book illustration in England.
1858: HUNT, E.H. - British Labour History 1815-1914
9506: HUNZIKER, DR.R. - Der Bauernhof und seine Lebensgemeinschaften. 1. & 2. Band.
471: HÜRLIMANN, M. {HRSG). - Beethoven. Briefe und Gespräche.
2286: HURWICZ, E. - Staatmänner und Abenteurer. Russische Porträts von Witte bis Trotzki 1891-1925
11024: HUSEN, R. ET AL. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden, met de Historie des Vaderlands uit hun tijd. Gedenkboek voor de Kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina..
3156: HUSSEY,R.F. - General Catalogue of the Hemiptera Fasc. III: Pyrrhocoridae.
2839: HUTH, H. - Friderizianische Möbel.
440: HUTH, H. - Möbel von David Roentgen.
5719: HUTH, H. - Europäische Lackarbeiten.
557: HUTSCHENRUYTER,W. - Grepen uit de geschiedenis van de snaarinstrumenten en van het snarenspel.
621: HUTSCHENRUYTER,W. - De geschiedenis van het orkest en zijn instrumenten.
7596: HUTTEN, K. - Geloof en sekte. Het sektarisme als anti-reformatorisch geloofsverschijnsel. Zijn doelstelling en tragiek.
4992: HUUSSEN JR, A.H. ET AL (RED.). - Vreemdelingen, ongewenst & bemind.
4995: HUXLEY, FR. - Symbolen van het mysterie.
6758: HUXLEY,A. - Texts and pretexts : an anthology with commentaries.
2241: HUXLEY,DR.JULIAN, ET AL. - The Future of the Colonies.
398: HUYDECOPER, B. - "Proeve van Taal- en dichtkunde; vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius. (Tweede uitgave bewerkt door F. Van Lelyveld, met byvoegsels en vermeerderingen van den Schryver, en eenige aanteekeningen van den Uitgever." (Drie delen plus registerdeel, in vier banden, compleet.)
2454: HUYGENS,DR.W. - De Wieringermeer. Een studie van het bestuur en beheer der Ijselmeerpolders.
3846: HUYGENS, C. - Avondmaalsgedichten en heilige dagen. Toegelicht en uitgegeven door F.L.Zwaan.
6561: HYDE, H.M. - The annotated Oscar Wilde.
10642: HYLKEMA, DR. G.W. - Ras en Toekomst. Deel 1: Ras en nieuwe Raskunde. Deel 2: Geschiedenis van het Noordras. Deel 3: Overerving. Deel 4: Zorg voor het nageslacht.
5571: IACOBITZ, C. - Luciani Samosatensis Opera.
2163: IBBITSEN JESSUP, H. - Court arts of Indonesia.
1438: IDDEKINGE,P.R.A.VAN. - Arnhem 44/45: Evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, terugkeer.
7072: IDEL, MOSHE. - Abraham Abulafia und die mystische Erfahrung. ( Ins Deutsche übertragen von Eva-Maria Thimme.).
5928: IDENBURG, PH.A. - Het gezag in de onderneming.
11258: IERSEL,A.VAN. - Eenvoudige flora voor Nederland.
11340: IERSEL, B. VAN. - Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus.
6911: "IHAR BYSHNI¿O¿¿; A. V. KAZULIN." - The Pripyat: Living Water of Polesie.
7872: IJSKES-KOOGER, E. - Als glas in de zon. (gedichten).
8196: ILJIN, M. - Het 5 jaarplan.
3162: IMBERGER, ELKE. - "Widerstand ""von unten"" : Widerstand und Dissens aus den Reihen der Arbeiterbewegung und der Zeugen Jehovas in Lübeck und Schleswig-Holstein 1933-1945."
10637: IMMS, A.D. - Outlines of Entomology (This edition has been revised by Professor O. W. Richards and R. G. Davies.).
3115: IMMS, A.D. - The new naturalist Insect Natural History.
7003: INFIELD, G. - Eva en Adolf. Een onthullende documentaire over de werkelijke verhouding tussen Hitler en Eva Braun.
826: INGERMAN, J.K.J. - Een slavenband als ereteken.
5673: INGERSOLL, R. - Top secret.
8403: INOUE, J. - Inoue's smaller Japanese - English dictionary.
748: IONGH, DR. J.DE. - De Koningin. Maria van Hongarije Landvoogdes der Nederlanden. 1505-1558.
9835: IPPEL, P. - Modern recht en het goede leven. Over gezondheid, milieu en privacy.
6235: IRIZARRY, C. - De dertig duizend. Het moderne Spanje en het protestantisme.
6918: IRVING,JOHN. - In een mens.
6560: IRWIN, M. - The Great Lucifer. A portrait of Sir Walter Raleigh.
636: ISEGHEM, L. VAN ET AL. - Modern textielonderzoek.
457: ISHIHARA,DR. S. - The series of Plates designed as Tests for Colour-Blindness.
11471: ISING, A. - Onder de Schutse van het Gilde.
9738: ITALIE, DR.G. - Euripides 'Helena'. Met inleiding en aantekeningen.
11182: ITALIE, DR.G. - Euripides 'Helena'. Met inleiding en aantekeningen.
4164: ITTERZON, G.P. VAN, (INL.). - 100 jaar C.J.M.V. 1853-1953.
535: ITTERZON, DR. G.P.VAN. - Kerkhistorische lijnen.
8400: IZ, F. AND H.C. HONY. - An English - Turkish and Turkish - English dictionary. Two Volumes.
6783: JACKSON, D. - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
9634: JACOB, H.E. 'S. - Beschouwingen over christelijke grafkunst, voornamelijk in Frankrijk en Italië.
3461: JACOBI,PROF.DR.A. - Der Seeotter.
10957: JACOBS, DR. W. - Fliegen, schwimmen, schweben.
4528: JACOBS, G.F. - Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra.
7378: JACOBS, A. - Herinneringen.
9414: JACOBS, M.G.P.A., DRS., E.A. - Hogenboom Spijkenisse 1917-1992.
1783: JACQUES, J.J. - Door mooi Europa. Schetsen en reisindrukken van Zwitserland en Noord-Italië.
10631: JAFFÉ, H.L.C. - De Stijl. (Nederlandse beeldende kunst).
8854: JAFFÉ, A. - Jung. Beelden uit mijn leven.
7704: JAGER, DR.OKKE. - Wij zijn niet machteloos. Een tijdsbeeld met tegenwicht.
10389: JAGER, J.L., DE - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal- Ten Cate.
11306: JÄGER,A. - Reich ohne Gott. Zur eschatologie Ernst Blochs.
452: JÄGER-SUNSTENAU, H. - Johann Strauss, der Waltzerkönig und seine Dynastie. Familiengeschichte, Urkunden.
6857: JAGER, OKKE. - Wij zijn niet machteloos. Een tijdsbeeld met tegenwicht.
7668: JAGER, O. - Kruisweg.
8763: JAGER, OKKE. - De verbeelding aan het woord. Pleidooi voor een dichterlijker en zakelijker spreken over God.
8878: JAGER, OKKE. - Oude beelden spreken een nieuwe taal. Geloven na een geloofscrisis.
1713: JAGERS, R.(RED.). - Twente, een beeld van een streek. (Uitgegeven t.g.v.de ingebruikname van het nieuwe bedrijfspand van van Buuren b.v. te Wierden).
6533: JAGOW, DR. K. - Prinzgemahl Albert. Ein Leben am Throne. Eigenhändige Briefe und Aufzeignungen 1831-1861.
443: JAHN, O. - W.A. Mozart.
9560: JAHN, J. (EINL.). - Lucas Cranach D.Ä. 1472-1553. Das gesamte graphische Werk. Mit Exempeln aus dem graphischen Werk Lucas Granach d. J. und der Cranachwerkstatt.
1626: JAKOB,V. ET AL. - Anne Frank war nicht allein. Lebensgeschichten deutscher Juden in den Niederlanden.
5129: JAKOBSON,M. - Diplomatie im Finnischen Winterkrieg 1939/40.
6780: JAMES, O.G. - De herziene regtspleging bij de landmagt en eenige daarmee verband houdende Wettelijke Voorschriften verzameld ten dienste van het onderwijs in Straf- en Tuchtrecht aan de cadetten bestemd voor het leger h.t.l.
9830: JAMES, B. - London on Sunday. A sort of guide book.
9972: JANA JR., R.H. - Two years before the mast and twenty-four years after. The Harvard Classics.In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
2510: JANE, C.(VERT.) - The Journal of Christopher Columbus.
2814: JANKUHN,H. - Haithabu und Danewerk. (Wegweiser durch die Sammlung Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig).
10747: JANOWITZ, M. - Sociology and the military establishment.
8887: JANS, DR. E. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems.
1564: JANS,DR.E. - Over schutters en schuttersgilden in Twente.
1745: JANS, H.F. (RED.) - Volkenkundige encyclopedie Met naast het encyclopedisch gedeelte een zeer overzichtelijke inleiding tot de volkenkunde
433: JANS, H. ET AL. - Tropen in Amsterdam. 70 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen.
6593: JANSEN,C. ET AL. - Professioneel communiceren. Taal en communicatiegids.
10124: JANSEN, DR. J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
10324: JANSEN, H. - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
10325: JANSEN, H. - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel II Nieuwtestamentische wortels van het antisemitisme.
6089: JANSEN,MR.DR.L.F. - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr. dr. L.F. Jansen, Batavia / Djakarta 1942-1945.
6158: JANSEN OP DE HAAR, A. - De koning van Tuzla.
11169: JANSEN, A.H.E.M. ET AL. - Arbeyd voert tot eere. Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst.
1897: JANSEN, M - Een showproces onder Lenin Het voorspel van de Grote Terreur
3660: JANSEN, M. - Kaiser Maximillian I. Auflösung des Reiches. Neues Kulturleben.
600: JANSEN, H. - Wim Sonneveld.
7557: JANSEN, W. - Popmuziek en geloof. Pleidooi en handreiking voor het werken met popmuziek in vieringen en gellofsoverdracht.
7781: JANSEN, DR.L. - Geschiedenis van de Stadsbank van Lening te Amsterdam 1614-1964.
8448: JANSEN, F. - Nieuwlands. De jongste taalaanwinsten (juli 1993- juli 1995).
4187: JANSMA,K. ET AL.(RED.). - 10.000 Jaar Geschiedenis der Nederlanden.
4170: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de Kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten van de dageraad der mensheid tot heden.
11128: JANSONIUS, DR.F. - Lodewijk van Deijssel.
3191: JANSSEN,K. ET AL. - Gelderland monumenteel. Gelre's verleden in foto's van nu.
714: JANSSEN, K. EN C. IPPEL - Drenthe monumenteel. D'olde lantschap in foto's van nu.
2307: JANSSEN, H. - Speelkaarten.
9295: JANSSENS, P. E.A. (RED.). - Castella 93-94. Algemene gids van de kastelen in de Benelux. Comprehensive Guide to the Châteaux of Benelux.
5268: JANSSONIUS, M. - Maria van Bourgondië, bruid van Europa, 1457-1482.
3804: JANSZ,U. - Vrouwen, ontwaakt!
5965: JAPIKSE, DR. N. - Europa en Bismarck's vredespolitiek.
9111: JAPIKSE, DR. N. - Thorbecke. Brieven aan zijn verloofde en aan zijn vrouw.
3864: JAPPE ALBERTS, PROF.DR. W. ET AL. - Honderdvijftig jaar Nutsspaarbank Kampen.
10121: JAPPE ALBERTS, PRO.DR.W. - Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid.
2074: JAPPE ARBERTS, W. - De graven en hertogen van Gelre op reis.
1530: JAPPE ALBERTS,PROF.DR.W. ET AL. - 150 Jaar Nutsspaarbank Kampen.
167: JAPPE ALBERTS, W. - De middeleeuwse stad.
2937: JAPPE ALBERTS, W. - Moderne Devotie.
5217: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. EN DR. H.P.H. JANSEN. - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
5219: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. EN DR. H.P.H. JANSEN. - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
86: JAPPE ALBERTS, PROF.DR.W. - Geschiedenis van de beide Limburgen .Deel 2 van 1632 tot ca. 1918.
3285: JAQUES,H.E. - How to know insects. An illustrated key to the more common families of insects, with suggestions for collecting, mounting and studying them.
1913: JAQUET,DR.L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen.
5465: JASPERS, K. - Nietzsche und das Christentum.
2299: JASPERS, K. - Über das Tragische.
3985: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube.
9075: JASPERS, K. - Vernunft Und Existenz. Aula-voordrachten der rijksuniversiteit te Groningen.
10431: JASSIES, K. - De Leestink-leu.
1970: JASSIES, K. - Rijpe aren, stille spoelen Een levensverhaal uit Salland en Twente
7682: JASSIES, K. - Rijpe aren, stille spoelen Een levensverhaal uit Salland en Twente
8879: JASSIES, K. - Vennepluuze.
1255: JAY,K. - De dialektische verbeelding. Geschiedenis van de Frankfurter Schule.
7684: JAY, M. - De dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung 1923-1950.
10018: JEANS, SIR J. - De groei der natuurwetenschappen.
7683: JEANSON, F. - Jean-Paul Sartre.
3849: JEDIN, H. - Kleine Konziliengeschichte.
7496: JEFFARES, D. - Brought up in Ireland.
10569: JEFFREY, I.(INTRODUCTION). - Landscape.
8264: JELAVICH, B. - History of the Balkans. (Vol.2).
2783: JELSMA,DR.AUKE. - De blaffende hond. Aspecten uit het leven van Wynfreth Bonifacius.
6032: JENA, K.VON. - Polnische Ostpolitik nach bem Ersten Weltkrieg. Das Problem der Beziehungen zu Sovjetrussland nach dem Rigaer Frieden von 1921.
5574: JENNI, P. - Heimatkunde von Langenbruck.
2832: JESPERSEN, O. - The philosophy of grammar.
5471: JESPERSEN, O. - Chapters on English.
8473: JESPERSEN, O. - How to teach a foreign language.
9594: JESPERSEN, O. - Lehrbuch der Phonetik.
9800: JESPERSEN, O. - Phonetische Grundfragen.
9929: JESPERSEN, O. - Growth and structure of the English language.
3137: JESWIET,J. - Die Entwickelungsgeschichte der Flora der holländischen Dünen.
10417: JINARAJADASA, C. - Eerste beginselen der theosofie
3098: JOAD, C.E.M. - Guide to the philosophy of morals and politics.
11112: JOCHEMS, DR. M.J. - De missie in de litteratuur - I.Van de middeleeuwen tot de Franse revolutie.
10849: JOHN, L. - Opnamemodellen en werktekeningen maken.
5243: JOHNSON, J.W. - Laat mijn volk gaan. (negerpreken).(omslagfoto Ed van der Elsken].
10004: JOHNSON, M. - Congorilla. Avonturen met Pygmeeën en gorilla's in Afrika. Met talrijke foto's door den schrijver zelf genomen.
6680: JOHNSON, P. - A history of the modern world. From 1917 to the 1980s.
3529: JOHNSTON, G. - The Basset Hound.
5438: JOLLES, L. - Im Reich des Geldes.(erste bis dritte Auflage.
5313: JOMIER, J. ET AL. - Bijbel en Koran: Analyse van een Heilig Boek.
8418: JONCKBLOET, W.J.A. - Geschiedenis der Nederl. Letterkunde. 2 delen.
10978: JONCKHEERE,KAREL. - De kolibri fluistert. Houtgravures van Luc. De Jaegher.
11539: JONCKHEERE,KAREL. - Vogels zonder kooi. Invallen en uitvallen.
3175: JONCKHEERE, KAREL. - Denkend aan de Nederlanden. Ernst & luim in de culturele eenheid Noord/Zuid.
5244: JONES, R.S. - Physics as metaphor.
10173: JONES, E. - "Sigmund Freud. Life and work. Vol. I: The young Freud 1856-1900; Vol. II: Years of maturity 1901-1919; Vol. III: The last phase 1919-1939"
10206: JONES, SCHUYLER. - The political organization of the Kam Kafirs. A preliminary analysis.
10579: JONES, O. - Grammar of Ornament. Illustrated by Examples from various Styles of Ornament. One hundred and twelve plates.
4371: JONES, S.R. - Thames Triumphant. (illustrations by the author)
442: JONES, S.R. - Old houses in Holland.
679: JONES, R.M. - Quakergeloof en Quakerleven.
6842: JONG,DR.L.DE. - Opkrabbelen.
6716: JONG,J.DE.(RED.). - Zakelijk corresponderen. Handboek voor de professionele brievenschrijver.
5179: JONG, DR. F.A.B.M. DE. - Nijmegen, monumenten uit een rijk verleden.
1939: JONG, DR.L. - Herinneringen I.
9750: JONG, P.J. DE (RED.). - De Berkel beschouwd. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van het waterschap van de Berkel.
1703: JONG, DR.L. - Herinneringen II.
10696: JONG, E.DE. - Een studie over emelten en hare bestrijding.
10780: JONG, L. DE. - De Bezetting. 5 Delen. Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederlandse Televisie-Stichting in de Tweede Wereldoorlog.
10781: JONG, L. DE. - De Overval.Het verhaal van de gelijknamige film.De overval op Het Huis van Bewaring te Leeuwarden uitgevoerd door de Friese Knokploegen in 1944.
11049: JONG, L. DE. - De Bezetting. 5 Delen. Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederlandse Televisie-Stichting in de Tweede Wereldoorlog.
11319: JONG, L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945. Deel 6, helft 1 en 2. Wetenschappelijke uitgave.
11337: JONG EDZ, F. DE. - Herinneringen aan een rode jongen.
1166: JONG, L. DE - De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog.
1199: JONG EDZ., FR. DE - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Ned. Verbond van Vakverenigingen,...
1588: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 12. Epiloog.Wetenschappelijke editie.Register per deel
1592: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6. juli '42 - mei '43. Wetenschappelijke editie.Register per deel, 2 banden.
1593: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10A. Het laatste jaar. Wetenschappelijke editie.Register per deel, 2 banden.
2000: JONG,PROF.DR.L.DE (INL.). - Landgenoten. Radiotoespraken van Gerbrandy 1940-1945 voor Radio Oranje en De Brandaris.
2216: JONG, A.M. DE. - Naar zonnige landen in donker getij.
2784: JONG, DR. J.M. DE. - Kerygma. Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultman.
4005: JONG, J.J. DE. - Politieke organisatie in West Europa na 1800.
4075: JONG, JOH. KARDINAAL DE. - Handboek der Kerkgeschiedenis. In vier banden. "1. De Oudheid, 1-692.: 2. De Middeleeuwen, 692-1517.; 3. De Nieuwere Tijd, 1517-1789.; 4. De Nieuwste Tijd, 1789-heden."
4414: JONG, L. DE. - Je maintiendrai (III). Het derde jaar der Nazi-tyrannie in Nederland.
4543: JONG, L. DE. - De Overval.Het verhaal van de gelijknamige film.De overval op Het Huis van Bewaring te Leeuwarden uitgevoerd door de Friese Knokploegen in 1944.
516: JONG, DR. G.W. DE. - De theologie van dr. G.C.Berkhouwer.
5630: JONG, DR. L. DE. - De bezetting na 50 jaar (drie delen).
5638: JONG, DR. J.DE. - Een sterfgeval te Auswitz. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleraarschap in de geschiedenis van de jongste tijd aan de nederlandse economische hogeschool te Rotterdam op 21 sept. 1967).
5672: JONG, L. DE. - Je maintiendrai (II). Het tweede jaar der Nazi-tyrannie in Nederland.
5674: JONG, DR. L. DE. - De Bezetting. Beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd op televisie.
5677: JONG, DR. L. DE. - Herinneringen I.
6670: JONG, DR. J.J. DE. - Politieke organisatie in West-Europa na 1800.
9140: JONG, J.J. DE. - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780.
9456: JONG EDZ, DR. FR. SDE - J.Saks, literator en marxist.
9459: JONG ,DR. L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2. Neutraal. Wetenschappelijke uitgave met register per deel.
9786: JONG, DR. J.DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 14 Delen in 29 banden. Compleet.
4206: JONG, IR.S.H.DE. - Schets van den Nederlandschen landbouw
3710: JONG, H. DE. - Over bruggen. Met een bijdrage van R.F. Becqué.
3746: JONG, DR.K.H.E. DE. - Antieke welsprekendheid.
7698: JONG, PROF.MR. A.M. DE. - Walter Bagehot 1826-1877.
5940: JONG, DR.K.H.E.DE - De Grieksche Mysteriën.
2593: JONGBLOED, A. - Enige economische aspecten van de vlascultuur en vlasindustrie.
9514: JONGBLOET-VAN HOUTTE, G. (BEWERKING). - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600. Los deel 1. Augustus 1584-september 1585.
5090: JONGE, J.A.DE. - Hendrik, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenbug-Schwerin.
521: JONGE, DR.M.DE. - De brieven van Johannes. Prediking van het Nieuwe Testament).
620: JONGE, F.DE. - Opa's wijsvinger.
837: JONGE,DR.A.A.DE. - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
839: JONGE,DR.A.A.DE. - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
5052: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving. Met 80 afbeeldigen en één kaartje.
5: JONGELING, M.C. - Het Zendelingsconsulaat in Nederlands-Indië, 1906-1942
11030: JONGH, J.F. - De organen der sociaal-ecomische ordening.
2918: JONGH,MR.J.F.DE. - De vernieuwing van her staatkundig besteld.
657: JONGH,J.W.DE. - Woord naast beeld. Toelichting bij de Nederlandsche historieplaten.
1473: JONGHE, JKVR.DR.C.H. DE. - Jan Steen. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 61 afbeeldingen).
6389: JONKEES,DR.A.G. - Het Koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw. Openbare les bij de aanvaarding van het ambt van lector in de middeleeuwsche geschiedenis aan de RU Groningen op 22 october 1946.
11274: JONKER, DR. H. - De mens in grenssituatie. (Te boek gestelde radiovoordrachten).
1967: JONKER,J.P.B. ET AL (RED). - Vijftig jaar na de inval. Geschiedschrijving en Tweede Wereldoorlog. Bijdragen aan het congres gehouden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 10 en 11 mei 1990.
5528: JONKER, J. E.A. (FOTOGRAFIE). - Pakkende prenten van Twente.
8411: JONKER, D.R. - De literaire revolutie in China.
851: JONKER, I. - Huisvrouw en vakwerk. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
4681: JONKHEERE,KAREL. - De Vlaamse letteren vandaag.
4702: JONKMAN, MR.J.A. - Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement.
2023: JÖNSSON,S. - DSB Jernbanemuseum Odense. Catalogue.
6573: JOOS,M.(ED.). - Readings in Linguistics I. The development of descriptive linguistics in Amerika, 1925-56.
6218: JOOSTEN,A. - Psychosociale verklaringen voor klachten in huisarts-patiëntgesprekken. Een gesprekaanalytische studie.
4688: JOOSTEN,L. - Samosir, de Oud-Batakse samenleving.
6974: JOOSTEN, DR. L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland. 1920-1940
9451: JOOSTEN, M. ET AL. (RED.). - Reisverslag West Deployment. Hr.Ms. Van Nes. 20 januari 2006-14 juli 2006.
121: JOOSTING, J.G.C. - Historia Gelria, auctore anonymo.
2344: JOOSTING, MR. J.G.C. - Rijksarchief in Drente. De archieven der elkander voor 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
5056: JOOSTING, MR.J.G.C. - De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart II. De Bisdommen Munster en Osnabrück (in Groningen en Friesland). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
6072: JORDAAN, L.J. - De film en haar mogelijkheden.
10933: JORDAN, A. - Marie Antoinette.
6841: JORDAN, W.C. E.A.(EDS.). - Order and innovation in the Middle Ages.
3722: JORDENS, A. - Museumboek voor Utrecht.
11018: JÖRG, N. - Recht voor militairen. Onderzoek naar organisatorische speelruimte voor verdere ontwikkeling van het legaliteitsbeginsel ('geen straf zonder voorafgaande wet') in het militaire straf- en tuchtrecht.
6847: JORIS,Y.G.J.M. - Preview. Ron Arad, Gijs Bakker, Jasper Morrison, Bruno Ninaber van Eyben, Benno Premsela. Design for Cor Unum Ceramics.
1169: JORISSEN, TH. - Historische studiën, I - VI, Historische Bladen, I - IV, Historische Karakters, I - II. 12 boeken in 6 banden.
4351: JOSTEN, J. - Mijn arm land. De philosophie van de macht is een barbaarse en absurde philosophie. (over Tsjechoslowakije).
230: JOUTER, J. - Vlieland. (Foto's van Jan Heuff).
3359: JOY,N.H. - British beetles. Their homes and habits.
3725: JOY, C.R. E.A. - Het Afrika van Albert Schweitzer. (met een opstel van Schweitzer zelf).
9475: JOYCE, JAMES. - Ulysses. (&) Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses door John Vandenbergh) Dutch translation, Nederlandse vertaling).
3183: JUDD, D. - The Boer War.
820: JUKES,G. - Die Schlacht der 6000 Panzer. Kursk und Orel 1943.
1634: JULIEN, DR. P. - Pygmeeën.
859: JULIEN, DR. P. - De eeuwige wildernis. Vijftien jaar karavaanleven in Equatoriaal Afrika.
916: JULIEN, DR. P. - Kampvuren langs de evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in West- en Centraal Afrika.
4149: JUNG, C.G. & K.KERÉNYI. - Das Göttliche Mädchen. Die Hauptgestalt der Mysterien von Eleusis in mythologischer und psychologischer Beleuchtung.
5279: JUNG, E.F. - Sie bezwangen Rom. Die dramatische Rolle der Germanen von der Frühzeit bis zu Karl dem Grossen.
6919: JUNGMAN S.J., PROF.DR.J.A. - Missarum sellemnia. Twee banden.
6075: JURRIAANSE, M.W. - De stichting van de Leidse Universiteit.
6264: JUVENALIS, DECIMUS JUNIUS. - De onverdraaglijkheid van Rome (herdicht door M. d'Hane-Scheltema). (Niet in de handel gebracht genummerd exemplaar 147 van 300)
9734: JUYNBOLL, DR. H.H. - Een Balineesche doek met voorstellingen uit het oud-Javaansche heldendicht Bharara-Yuddha.
3105: KAAM, B. VAN. - Ambon door de eeuwen heen.
4502: KAAM, B. VAN. - Ambon door de eeuwen heen.
10331: KAARS SIJPESTEIJN, A. - Cellulose-decomposing bacteria from the rumen of cattle.
1090: KADIR,A ET A.L.N.KRAMER SR. - Indonesisch-Nederlands Zakwoordenboek. Kamus Belanda Ketjil.
11495: KADT, J.DE. - De politiek der gematigden. Een open wereld voor de jaren zeventig.
1082: KADT, J.DE. - Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede?
8302: KAGAWA, T. - Christus en Japan.
3677: KAGAWA, T. - Ga uit in de straten.
3870: KAHAN, A. ET AL. - Ost- und Südosteuropa 1850-1914. (= Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichtr - Teilveröffentlichung zu Band 5).
1868: KAISER,J.-C. ET AL.(HRSG.). - Der Holocaust und die Protestanten. Analysen einer Verstrickung.
10927: KALEE, C.A. (HOOFDRED.). - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. Jaargang 36, 1987 compleet.
10928: KALEE, C.A. (HOOFDRED.). - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. Jaargang 35, 1986 compleet.
1802: KALESKI,G. - Von Wasserburg zur Wasserburg. Bau- u. Kunstgeschichtliche Studienfahrt in Westfalen.
11184: KALESKY, G. - Burg Vischering und Wasserburgen Süd-Münsterland-Lüdinghausen.
9893: KALFF, DR.G. - Middelnederlandsche epische fragmenten met aanteekeningen.
601: KALKHOVEN, R. - De wereld van Wim Sonneveld. Een open doekje in tekst en beeld voor een groot kleinkunstenaar.
3711: KALKWIJK, P.W. - De strijd tegen het water.
4304: KALMA, J.J. - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld.
292: KALMA, DR. D. (RED.). - Striid en Dream fen Harmen Sytstra.
3794: KALMA, J.J. - Dorpen willen leven. Studie over het friese platteland.
5760: KALMIJN-SPIERENBURG,J. - Hummeltje voor de lens.
10468: KALMIJN, DR.D. - Abraham Capadose.
10861: KALTEREN, PIET. - Black-out. Gedichten.
5963: KALTHOFF, A. - Die Entstehung des Christentums. Neue Beiträge zum Christusproblem.
10108: KAMERLING, R.N.J. (RED.). - Indonesië toen en nu.
477: KAMPEN, A. VAN. - Wijkende wildernis. Onder kanibalen en Christen-Papoea's.
643: KAMPEN, H.VAN. - Ufo's boven de Lage Landen. Een uitgebreid overzicht met opzienbarende onthullingen.
7779: KAMPEN, N.G. - Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, of verhaal van togten, ontdekkingen, oorlogen, veroveringen en inrigtingen der Nederlanders in Aziën, Afrika, Amerika en Australië van het laatste der zestiende eeuw tot op dezen tijd. Tweede deel.
9770: KAMPEN, A. VAN. - Ik val aan, volgt mij! (tekst Anthony van Kampen, foto's Cees van der Meulen.
375: KAMPER, D. - Abstraktion und Geschichte. Rekonstruktion des Zivilisationsprozesses. Marx, Freud,Weber,Elias,Horkheimer,Adorno, Habermas.
3659: KAMPERS, F. - Karl der Grosse. Die Grundlegung der mittelaltlicher Kultur und Weltanschauung.
9499: KAMPF, A. - Jüdisches Erleben in de Kunst des 20.Jahrhunderts.
1665: KÄMPFER, F. - Beakers, Tankards, Goblets. With 148 plates in colour and black-and-white. Cloth.
11290: KAMPHAUS, F. - De wonderverhalen in de evangelies. Van exegese tot verkondiging.
3882: KAMPHAUS, F. - De Paasverhalen. (serie: van exegese tot verkondiging nr I).
3881: KAMPHAUS, F. - De kindsheidverhalen bij Lucas en Matteüs (Van exegese tot verkondiging, 2).
8772: KAMPHUIS, J. - Nietzsche in Nederland.
6073: KAMSTRA, J.H. - De Japanse religie. Een fenomenale godsdienst.
4844: KAN, J.VAN. - De rechtstitels der Compagnie.
10651: KANNIK, P. - Uniformen in kleur.
4134: KANT, E. - Die grundlagen des kritischen Denken. Ausgewählte Schriften.
9832: KANT, I. - Ten eeuwigen vrede.
2890: KAPHERR, E. FREIHERR VON. - In russischer Wildnis. Erinnerungen eines Jägers.
10230: KAPLAN, D. EN ANDREW MARSHALL. - AUM. De sekte aan het eind van de wereld. De gifgasaanval op de metro van Tokio.
7106: KAPLAN,H.F. - Konnersreuth.Tatsachen und Gedanken. Ein Beitrag zur mystischen Theologie und Religionsphilosophie.
2047: KAPTEIJNS,H. - Het maandblad De Gemeenschap 1925-1941. Intenties en aspekten.
6273: KARREMAN, J. - Use and effect of declarative information in user instructions.
3212: KARSCH,DR.A. - Vademecum botanicum. Handbuch zum bestimmen der in Detschland wildwachsenden, sowie im Feld und Garten, im Park, Zimmer und Gewächshaus kultivierten Pflanzen.
6199: KARSTEN,J.W. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik.
6630: KASBERG, P. - Nederlands Nieuw-Guinea. Een land in opbouw.
4246: KÄSTNER, E. - Dagboek februari-augustus 1945.
333: KAT ANGELINO, A.D.A. DE - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Twee delen in drie banden.
4054: KATE,J.J.L. TEN. - De schepping, een gedicht.
10673: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. (Een gedicht van J.J.L. ten Kate op de Nieuwe Kerk van Amsterdam, ets (P.J. Arendzen), in beige linnen gebonden met goud-, zilver-, zwart- en roodop/diepdruk en goud op snee.).
709: KATS, J. ET AL. - Spraakkunst en taaleigen van het Javaansch. Deel 3.
8406: KATWIJK, A. VAN. - Accentuation in Dutch. An experimental linguistic study.
3107: KAUS, GINA. - Katharina die Grosse. (Uitg/Hersg. Allert de Lange, Amsterdam.)
9477: KAUTSKY, K. - Ethik und materialistische Geschichtsauffassung.
1317: KAUTSKY,K. - De oorsprong van het christendom. (Vertaling: Herman Gorter).
11512: KAUTSKY, K. - Het Erfurter programma. In zijn hoofdpunten toegelicht (een catechismus der sociaal-demokratie).
10998: KAYZER, WIM. - Een schitterend ongeluk. Wim Kayzer ontmoet Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett, Rupert Shelldrake en Freeman Dyson. (Het boek van de spraakmakende televisiereeks. )
7874: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn.
8201: KAZNATSJEJEW, A. - Memoites van een Sowjet diplomat. Ervaringen van een Russisch diplomaat in Birma.
4974: KEATS, JOHN & JAN PRINS - Ode on a grecian urn. Loflied op een Grieksche vaas.
2298: KEDWARD, R. - De anarchisten. Onmacht van het geweld.
5009: KEE,R. - Ireland, a History. BBC/RTE Television Series.
2076: KEE, R. - Ireland. A history. The book of the major BBC/RTE Television Series.
4298: KEEGAN, J. ET AL. - The Nature of War.
5239: KEEN, M. - The Pelican History of Medieval Europe.
1598: KEESING, F.A.G. - De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939.
5639: KEIJ, J. - De struktuur van Levinas'denken. In het perspectief van een ontwikkelingsgang.
8430: KEIJSPER, CH. (RED.). - K. ter Laan's Multaltuli Encyclopedie.
4312: KEIKES, W.H. E.A. - Workum. Inventaris der archieven.
5316: KEIL,C.F. - Biblischer Commentar das Alte Testament. Den propheten Ezechiel.
5551: KEIL, C.F. & F.DELITZSCH. - Biblical Commentary on the Old Testament Vol IV. Joshua, Judges, Ruth.
2025: KEIZER,M.DE. - Het parool 1940-1945. Verzetsblad in Oorlogstijd.
3079: KELE, M.H. - Nazis and workers. National Socialist appeals to german labour., 1919-1933.
49: KELK, C.J. (BEW.). - De luchthartige Mandarijn. Liefdesavonturen van Hsi men en zijn zes vrouwen.
1731: KELLAWAY, DEBORAH, (ED.). - The Virago book of women gardeners. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
3218: KELLE,A. ET AL. - Lexicon inheemse dieren.
5826: KELLEN, D. VAN DER (RED.). - De Oude Tijd. Geschiedenis, maatschappelijk en huiselijk leven, monumenten, volkseigenaardigheden, overleveringen, kunst, nijverheid, gebruiken, kleeding, volksverhalen, spreekwoorden, liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland.
10573: KELLER, B. ET AL (RED.). - Stamps & stories. Mail-art '95.
351: KELLER, H. ET AL. - Theater in de tijd.
4039: KELLER,G. - Vreemd en Eigen. Geïllustreerd maandschrift. Jaargang 1 en 2.
3930: KELLER,O. - Geschichte der Musik. (Two parts in one book)
3989: KELLERHALS, E. - Het boek vol verborgenheden. De openbaring van Johannes,.
7026: KELLERMANN, B. - Ein Spaziergang in Japan.
1831: KELLEY, K - The longest war. Northern Ireland and the IRA
6477: KELLEY, K. - Het Britse koningshuis. Opkomst en ondergang van de Windsors
7547: KELLEY, K. - "Sinatra "" His Way""."
6136: KELLING,G,F.H. - Valt er nog wat te vieren?. Liturgie en de sacramenten als grondpatroon.
6135: KELLING,G,F.H. - Rond vasten en feesten. Profiel van Advent en Kerst, van Veertigdagen en Paastijd.
11259: KELLNER, E. (RED.). - Christendom en Marxisme. (Publicatie van het Paulus-gesellschaft).
10002: KELSEY, F.W. (TRANSL.). - Hogo Grotius: De jure belli ac pacis libri tres. Prolegomena. Extract from the new translation of De jure belli ac pacis libri tres. Publ. by the Carnegie Endowment for International Peace.
8082: KEMP, C. VAN DER. - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, Waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen.
6311: KEMP,H. - Camphuysen 1586-1627. Een strijder voor practisch christendom en geestelijke vrijheid.
2700: KEMPE, G.T. - Misdaad en gedrag voor, tijdens en na den oorlog.
8582: KEMPEN, M.VAN E.A (SAMENST). - Sirito. 50 Surinaamse vertellingen.
479: KEMPIS, THOMAS À. - Over de erkenning van eigen vergankelijkheid.
8705: KEMPNER,R.M.W. - Das Dritte Reich im Kreuzverhör. Aus den Vernehmungsprotokollen des Anklägers.
3647: KENDALL, P.M. - Warwick the Kingmaker & the Wars of the Roses.
6679: KENNEDY, P. - De wereld in een nieuwe eeuw (preparing for the Twenty-First Century).
4615: KENS, K.E.A. - Die deutschen Flugzeuge 1933-1945. Deutschlands Luffahrt-Entwicklungen bis zum ende des Zweiten Weltkrieges.
363: KENTIE, IJ.M.D. - Gewapend-beton in het gebouw.
3787: KERÉNYI,PROF.DR.K. - Griekse heldensagen
6095: KERKHOF,B.J. - Wegenbouw: Handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten van wegen.
5032: KERKHOVEN, DR.IR.G.L.M. - Conferentietermen in vier talen. (Ned., Duits, Engels, Frans)
1036: KERKMEIJER,J.M. - 1852-1952. School van Z.M.Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden. Loolaan. Apeldoorn.
3279: KERKMEIJER, J.C. - De historische schoonheid van Hoorn.
3666: KERKMEIJER, J.C. - De historische schoonheid van Hoorn.
6482: KERMACK, W.R. - Here's Scotland's story.
157: KERN,H. - "Kampf um Arbeitsbedingungen. Matarialien zur ""Humanisierung der Arbeit""."
4835: KERN,E. - Wie sie dazu kamen. 35 Lebensfragmente bordellierter Mädchen.
4807: KERNKAMP, G.W. - Van menschen en tijden. I. Studiën over geschiedschrijvers.
335: KERNKAMP, G.W. - Prins Willem II.
5817: KERNKAMP, J.H. (SAMENST.). - Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noordnederlandse steden.
3080: KERSHAW, I. - Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und Propaganda im Dritten Reich.
2190: KERSTEN, J. - Bali.
4417: KERSTEN, A. - Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940-1945.
7953: KESEL, W.G. DE. - Aspecten van de rituele kunst. Prehistorie, Mesopotamië, Egypte, Middeleeuwen, Precolumbiaans Amerika, Zwart Afrika, Oceanië. Kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst.
716: KESLER, JAN W. - De torens vertelden mij...
8368: KESSEL, K. VAN, SS.CC. - Veroveringstochten.
1110: KESSELS, J.A.W. - Een jaar uit honderd: Arnhem in de wereld van 1868.
4317: KESSEN, DR.A. - De historische schoonheid van Maastricht.
3581: KESSLER, W. - Zwischen Gott und Weltmacht.Der Prophet Daniel. Reihe: Die Botschaft des Alten Testaments, Erläuterungen alttestamentlicher Schriften, Band 22.
10609: KETTERE, R.N. - Jules Bissier. Ei-Öl-Tempera-Aquarelle.
4898: KETTERER, K. - Experimentelle Dialektgeographie des Alemannischen in Baden. Teil 1. Die Konsonanten.
9958: KEULERS, DR. J. - Bijbelsche Geschiedenis. (Teekeningen van Jos. Speybrouck).
4550: KEULS, H.A. - Het Londensche tooneel in oorlogstijd. (met foto's van o.a John Gielgud, Laurence Olivier, Vivien Leigh)
2569: KEUNING,PROF.DR.H.J. - Mozaïek der functies. Proeve van een regionale landbeschrijving van Nederland op historisch- en economisch-geografische grondslag.
3353: KEUNING, PROF.DR. H.J. - Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen.
7691: KEYSERLING, GRAAF H. - Het reisdagboek van een filosoof. (In twee delen).
644: KEYZER, CARL DE. - India.
1043: KEYZER, CARL DE. - India.
4444: KI-ZERBO,J. - Histoire de l'Afrique noire. D'hier et demain.
8563: KIAULEHN, W. - Berlin. Schicksal einer Weltstadt.
10196: KIELSTRA, DR. E.B. - Indisch Nederland.
10091: KIERKEGAARD, S. - Wilde ganzen. Dagboeknotities 1846-1855.
11268: KIERKEGAARD, S. - Die Krankheit zum Tode. Furcht und Zittern.
4346: KIERKEGAARD, S. - Einübung im Christentum und anderes. Zwei ethisch-religiöse Abhandlungen. Das Buch Adler oder der Begriff des Auserwählten.
4936: KIERKEGAARD, S. - Keur uit de werken van Sören Kierkegaard.
5637: KIERKEGAARD, S. - Schotschriften tegen de bevestigde kerkelijkheid. (Vertaald en ingeleid door drs. W.R. Scholtens).
7690: KIERKEGAARD, S. - Gesammelte Werke 4. Stadien auf dem Lebensweg.
3492: KIESSLING, W. VON. - Das Schwarzwild. (Mit 110 Textabb. Und 14 zum Teil farbigen Kunstdrucktafeln).
233: KIEZEBRINK, H.H. - Wandeling door de St.Walburgskerk te Zutphen.
232: KIEZEBRINK, H.H. - Wandeling door de St.Walburgskerk te Zutphen.
2692: KIJNE, J.J. ET AL. - De nieuwe vertaling van het Nederlandsch bijbelgenootschap.
3703: KIJZER, M. - Willem Kloos. Zijn binnengedachten.
9999: KILLINGRAY, D. - De Europeanenplaag. De Westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
4955: KIMPE, W.F.M. - De eruptiva van het Siboemboen Gebergte en hun contactgesteenten (Padangsche bovenlanden, Sumatra).
5657: KING-HALL, S. - History of the war. (2 volumes). Vol. 1. The cause of the war. Vol.2. September-october, 1939.
5232: KINGMANS, H. - Museumboek voor Friesland.
6760: KIPLING, R. - Thy servant a dog and other dog stories.
4809: KIRCHHEIMER, O. - Von der Weimarer Republik zum Faschismus: Die Auflösung der demokratischen Rechtsordnung.
4670: KITCHEN, M. - Fascism.
5245: KITTEL, R. - Biblia Hebraica.
7054: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. Band 1: Palästina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas. Band 2. Das Volk in Kanaan. Geschichte der Zeit bis zum babylonischen Exil.
7006: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. Band 1: Palästina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas. Band 2. Das Volk in Kanaan. Geschichte der Zeit bis zum babylonischen Exil. Band 3. 1. und 2. Hälfte. Die Zeit der Wegführung nach Babel und die Aufrichtung der neuen Gemeinde.
6319: KITTEL, G. - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 11 Bde vollständig/ 11 Vols. Complete.
6359: KLAASSEN,R. - Voorlichtingskundig ontwerpen. De totstandkoming van Postbus 51-campagnes.
1566: KLAASSEN,PROF.DR.L.H. ET AL. - Deventer stad van 250.000 inwoners : wenselijkheden en mogelijkheden.
1701: KLAASSEN,H. - Plaggen-Luuks nao Amerika.
1740: KLAASSEN,H. - Hutten Toone zoch ne broed.
6392: KLAASSEN, J.G. - Huwelijksgoederen- en erfrecht. Handleiding bij studie en practijk.
7: KLAASSEN, W.J.M. - Voor u persoonlijk. Brieven van minister van buitenlandse zaken jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum (1933-1937).
811: KLAASSEN, L.H. - De functie van Twente in de Nederlandse economie met beschouwingen betreffende Oost Gelderland en Westmünsterland.
1682: KLAASSENS,A. ET AL. - Deventer.
1450: KLARSFELD,S. - The children of Izieu : a human tragedy.
1208: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973.
4091: KLAUS, G. E.A. (HERAUSG.). - Philosophisches Wörterbuch.(In zwei Bände).
8790: KLAVER, I. - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925.
2533: KLEEREKOPER,PROF.DR.S. - Het antisemitisme en zijn randverschijnselen.
1171: KLEFFENS, E.N. VAN - Belevenissen. 2 Dln. I) 1894-1940. II) 1940-1958.
8797: KLEFFENS, E.N. VAN. - Belevenissen I. 1894-1940.
4793: KLEI, JAC. VAN DER. - Verhalen in beeld. Opstelplaatjes voor de lagere school. Ill. Door Kuno Brinks.
922: KLEIJNGELD, A.M.P. - Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.
651: KLEIJWEGT, M. ET AL. - Het land van haat en nijd. Hoe Nederand radicaal veranderde.
6714: KLEIN,M. ET AL. - Handboek verzorgd Nederlands. Spellingsregels - Stijladviezen.
5447: KLEIN, J. - Schrift op tafel. Aantekeningen bij de zondagsperikopen. B-cyclus: Van Advent tot Hemelvaart. Van exegese tot verkondiging deel 9.
5450: KLEIN, J. - Schrift op tafel. Aantekeningen bij de zondagsperikopen. A-cyclus: van Hemelvaart tot advent. Van exegese tot verkondiging deel 21.
5448: KLEIN, J. - Schrift op tafel. Aantekeningen bij de zondagsperikopen. B-cyclus: Van Advent tot Hemelvaart. Van exegese tot verkondiging deel 10.
5452: KLEIN, J. - Schrift op tafel. Aantekeningen bij de zondagsperikopen. C-cyclus: van Hemelvaart tot Advent. Van exegese tot verkondiging. Deel 16.
5451: KLEIN, J. - Schrift op tafel. Aantekeningen bij de zondagsperikopen. A-cyclus: van Hemelvaart tot advent. Van exegese tot verkondiging deel 22.
5454: KLEIN, J. - Schrift op tafel. Aantekeningen bij aantekeningen bij rouw,trouw en zondagsfeesten. Van exegese tot verkondiging. Deel 24.
5453: KLEIN, J. - Schrift op tafel. Aantekeningen bij de zondagsperikopen. C-cyclus: van Advent tot Hemelvaart. Van exegese tot verkondiging. Deel 15.
1156: KLEIN WASSINK,B. ET AL. - De kerk te Bathmen en haar muurschilderingen.
2535: KLEIN,J.L. (VOORWWORD). - Randstad en Delta.
3057: DAS KLEINE BUCH DER HUNDERT BÜCHER. - Kritische Stimmen zu neuen Büchern. 13. Jargang, 1965/66.
8599: KLEIWEG DE ZWAAN,PROF.DR.J.P. - Doelstelling en ontwikkeling der anthropologie.
11073: KLEMIG, R. (ED.). - Jews in Germany under Prussian rule. Exhibition catalogue.
2120: KLEP, P.M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie Een onderzoek in Brabant 1700-1900
5759: KLEYKAMP, C.G. - De kunst in nood. Een nationale uitgave tot steun aan de noodlijdende Nederlandsche beeldende kunstenaars. (6 delen Japanse binding in slipcase. 31 los bijgevoegde afbeeldingen, waarvan 1 originele en gesigneerde houtsnede van Henk Kuiper. Met lijst van intekenaren.)
6910: KLIASHCHUK,A. - Beneath the sky of Belarus. Picture book.
11425: KLINGE,. M. - David Teniers de Jonge. Schilderijen, tekeningen. Tentoonstellingscatalogus.
312: KLOEKE, PROF.DR.G.G. - Seer schoone spreeckwoorden/ oft prouerbia. Heruitgave van het in 1549 te Anwerpen in de Franse en Vlaamse taal verschenen werk).
9214: KLOEKE, G.G. - "Een oud sjibboteth: de gewestelijke uitspraak van ""heeft '."
2313: KLOMP, W.(BEW.). - Werken zolang het licht was. (Vrienden van de streektaal veur Lochem en Umgeving.
4627: KLOMPMAKER, H. - Wereldgeschiedenis van Prehistorie tot heden. Deel 1. Oudheid en Middeleeuwen. Deel 2. De Nieuwe Tijd.
7607: KLOMPMAKER, DR. H. - Handel in de Gouden Eeuw.
7627: KLÖNNE,A. - Die deutsche Arbeiterbewegung. Geschichte, Ziele, Wirkungen.
10093: KLOOS, W. - Veertien jaar literatuurgeschiedenis 1880-1893.
6825: KLOOS, M. (RED.). - Boomtown Amsterdam. Ontwerpen om de stad. (Tentoonstellingscatalogus).
6602: KLOOSTER,L.J.VAN DER. - Een kabinet van gezichten in Gelderland.
8211: KLOOSTERMAN, J. (RED.). - Kroonstad 1921 de 'derde' revolutie.
5474: KLOOT MEIJBURG,H.VAN DER. - Bouwkunst in de stad en op het land.
9084: KLOPPENBURG, D. - Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der Prov. Groningen.
3318: KLÖREN, H. - Zebravinken: verzorging, huisvesting, praktische kweek, algemene erfelijkheid, kleurbeschrijving van 50 kleurslagen, handleiding voor de kleur-en postuur kweek.
10413: KLUGE, F. - Etymologisch Wörterbuch der deutschen Sprache.
8391: KLUGE, F. - Etymologisch Wörterbuch der deutschen Sprache.
9243: KLUGE, F. - Abriss der deutschen Wortbildungslehre.
10498: KLUIN, H. - Het geestesleven der natuurvolken.
8907: KLUIT, J. VAN DER. - Niet om eniger Gaven of Gonsten wille. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen.
6693: KLUTE,W.(HS.). - Fachsprache und Gemeinsprache.
6400: KLUVERS, C.J. - Het Kadaster, de hypothecaire boekhouding en het scheepsregister.
6997: KLUVERS, E., E.A. - Jouw oorlog, mij een zorg.
62: KNAP W.G. ZOON, W. - Prins Willem 1 (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van sw groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoertden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersing.
2476: KNAPEN, B. - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
6014: KNAPP,DR.IR.W.H.C. - Het orgel.
5059: KNAPPERT, PROF.DR.L.KNAPPERT. - Verloving en huwelijk in vroeger dagen.
9665: KNAPPERT, DR. L. - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
5068: KNAPPERT, L. - De handelskerken der Nederlanders tijdens de Republiek. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
6819: KNAPPICH, W. - Die Habsburgerchronik. Lebensbilder, Charaktere und Geschichte der Habsburger.
1917: KNECHT, T. - De eeuw achter ons.
4667: KNEGT, L. - Astrologie. Wetenschappelijke Techniek. Een studiewerk voor meergevorderden.
7451: KNEPFLÉ G.A. - In naam der menschheid. De wereld spreek vonnis over Nazi-Duitschland.
664: KNIESMEIJER,J. ET AL. - De crisis en de nieuwe zondebok. De racistische politiek van de Centrumpartij.
4107: KNIPPING OFM,DR.B. - Hoe Kerstlegenden kwamen en gingen. Over de ontwikkeling van de Kerstvoorstelling.
1466: KNIPPING O.F.M., DR.J.B. - Hugo van der Goes. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 63 afbeeldingen).
1503: KNIPPING O.F.M., DR.J.B. - Pieter Bruegel de Oude. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 51 afbeeldingen).
4882: KNIPPING, DR. J.B. - Rubens. De laatstecommunie van Sint Franciscus van Assisië.
453: KNOCK, N.A. - Dispositien der merkwaardigste Kerk-Orgelen, welken in de Provincie Friesland, Groningen en Elders aangetroffen worden.
1472: KNOEF, J. - Cornelis Troost. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 55 afbeeldingen).
974: KNOELL,P. - S.Aureli Augustini confessionem, libri tredecim.
2599: KNOESTER, J. - De Nederlandse katoennijverheid op de drempel van morgen.
8597: KNOOP, DS. H. - Een theater in Dachau.
10156: KNOX, R. - An historical relation of Ceylon.
11464: KNUFMAN,C.J.F.L. - De geschiedkundige ontwikkeling en betekenis der homoeopathie. (T.g.v. het 50-jarig bestaan van N.V.Dr.Willmar Schwabe Zaandam).
2563: KNUTH, DR. P. - Blumen und Insekten auf den Nordfriesischen Inseln.
10920: KNUTTEL, DR. J.A.N. - G.A. Bredero. Griane. Op zijn spreuk: Het kan verkeren. (Prenten en boekversiering van Albert Hahn Jr.).
1522: KNUTTEL WZN, DR. G. - Van Eyck. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 51 afbeeldingen).
7027: KNUTTEL JR., IR. G. - Over Chineesche en Japansche kunst.
9351: KNUTTEL, IR. G. - Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis der bouwkunst.
9728: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Proza uit de 17e eeuw.
1132: KOCH,DR.A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
1195: KOCH,R. - The book of Signs. 493 Symbols used from earliest times to the middle ages by primitive peoples and early christians.
1546: KOCH-DE MEYER,DR.G. - Deventer.
2235: KOCH,D.M.G. - Batig slot.Figuren uit het oude Indië.
7897: KOCH. H. - Carl Spitzweg. (90 zw/w. Abb.+ 36 in Farbe)
8216: KOCHAN, M. - The last days of imperial Russia.
10292: KOCHER, P. - Master of the Middle-Earth. The achievement of J.R.R. Tolkien.
7472: KOCK, F.DE. - Burgers van de Tweede Rang. Katholieke herdrukken vanaf J.G. Le Sage Ten Broek tot Dr. H.J. A.M. Schaepman 1816-1903.
8037: KOCK, W.J. DE. - Geskiedenis van Suid-Afrika.
8038: KOCK, W.J. DE. - Geskiedenis van Suid-Afrika.
7614: KOEGLER, H. - The concise Oxford dictionary of ballet.
11318: KOELEGA, D. ET AL (RED.). - Moet moraal weer? Voorbij de vrijblijvendheid en zedenmeesterij.
8687: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar. Een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
36: KOENIGSBERGER, H.G. ET AL. - Europe in the sixteenth century. A general history of Europe.
2191: KOERTS, H.J. - De vrijheid werd duur gekocht. Zuid-Celebes na de Japanse capitulatie.
327: KOESE-TAMMELING, A. - Handwerken.
832: KOESE-TAMMELING, A. - Een handwerk als geschenk.
2231: KOETSVELD,DS. C.E. VAN. - Een voetreis van 100 jaar geleden.
8595: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Systematisch en beschrijvend leerboek der volkenkunde.
8083: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland.
10827: KÖHLER, L. (HRSG.). - Sonaten-Album. Sammlung der beliebtesten Sonaten für Pianoforte.
3617: KÖHLER, L. - Theologie des Alten Testaments. Reihe: Neue Teologische Grundrisse.
11178: KOHLRAUSCH, F. - Praktische Physik (In 3 Bänden).
3311: KOHNSTAMM, DR.G.A. - De toekomst van Nederlands industriële ontwikkeling.
11122: KOHNSTAMM,PROF.DR. PH. - Schepper en schepping deel III, de heilige.
1609: KOK, D. DE - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
3076: KOK, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam.
4484: KOK, R. E.A. - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder.
6107: KOK, DRS. L.A. ET AL. (RED.). - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.
8947: KOK, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam. Met drie nieuwe hoofdstukken over de stadsuitbreidingen tot heden aangevuld door Haye Thomas.
955: KOK,A.A. - Amsterdamsche woonhuizen. Geïllustreerd met reproducties uit den topographischen atlas van den schrijver.
1097: KOKHUIS, G.J.I. - Twente in de Tweede Wereldoorlog.
7093: KOKHUIS, G.J. - Twente 1940-1945. Deel 1.
3470: KOKHUIS, G.J.I. - Historie van Hengelo.
2279: KOKHUIS,G.J.I. - Van V1 tot ruimtevaart. De geschiedenis van de V1 en V2.
5427: KOKHUIS, G.J.I. - Twente 1940-1945. 2 delen.
6086: KOKHUIS, G.J.I. - De Twentse textielstaking 1931-1932. Een omgekeerd beeld?
6169: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente van prehistorie tot heden.
813: KOKHUIS, G.J. - Twente 1940-1945. Deel 1.
2319: KOKKE,C.TH. - De Veluwse papiermolen: Het Openluchtmuseum, gebouwen en bedrijven.
6877: KOKOT,J. - The Logic of the Oder-Neisse Frontier.
7028: KOL, H.H. VAN. - Oud en nieuw Japan. Grepen uit het leven.
6641: KOLFF,PROF. DR. G.H. VAN DER. - Sicusa Jaarboek 1950.
8272: KOLL, J. - De strijd om de Polen. (Met tekeningen van Max Bürger).
5771: KOMRIJ, GERRIT. - Horen, zien en zwijgen. Vreugdetranen over de treurbuis.
7492: KOMRIJ, GERRIT. - De gelukkige schizo.
6238: KOMTER,M. - Conflict and cooperation in job interviews.
5742: KONIJNENBERG, W. VAN. - Het beheer onzer waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd.
8862: KONIJNENBURG, E. VAN. - Roof, restitutie, reparatie.
10474: KONINGSBRUGGEN, P.H. VAN. - Mobiliteit. Of hoe we van de mieren kunnen leven.
7686: KONINGSVELD, H. - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
387: KONKOLY, K. ET AL. - Een land in vlammen. Het offer van Hongarije.
4236: KONRAD,P. ET AL. - Icones selectae Fungorum. 6 Tomes.(6 volumes).
1187: KOOI, DR. P.B. - De urnenvelden van Drenthe.
1250: KOOIJ, C. VAN DER. - Museumboek voor Groningen.
7224: KOOIJ, J.G. - Ambiguity in natural language. An investigation of certain problems in its linguistic description.
1583: KOOIJ,DR.P.VAN DER. - De culturele verwantschap van Noord-West-Duitsland met de Nederlanden.
9782: KOOIMAN, D. EN MR. H.J. ROMEIJN. - Waterstaatswetgeving. 2 delen.Dl.1.Omtrent Verveningen. II. Uit.G.191, betreff. Het maken van verordeningen.III. Tot opheffing van belemmeringen. IV.Algemeene regels omtrent het waterschapsbestuur. Bevoegdheden waterschapsbestuur enz. Deel 2.(eerste vervolg) I. Verveningen. II.Maken verordeningen. III.Opheffing belemmeringen. IV. Algemeene regels waterschapsbestuur. V. Bevoegdheden waterschapsbesturen enz. VI. Droogmakerijen en indijkingen. VII. Bevloeiïngen.
1089: KOOL,H.C. - Gedachten van Jacob Cats.
10794: KOOLE, DR. J.L. - Liturgie en ambt in de Apostolische kerk.
11427: KOOLE,R.A. (RED.). - Het belang van politieke partijen.
243: KOOLE, R. (RED.). - Denkers over dilemma's. Dr. H. Galjaard, mr.dr.C.J.M. Schuyt, dr. Hk. Thierry, dr.ir. C.J. Weeda, dr. J. Berting, dr. C. van der Meer.
3085: KOONZ, C. - Moeders in het Vaderland. De vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
5628: KOOPMANS, DR.J. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
6145: KOOPMANS, DR.J. - Nieuwe postille.
5727: KOOPMANS, DR.O. - Verzamelde werken. Dogmatische peilingen Rondom Schrift en Belijdenis (deel II).
5633: KOOPMANS, DR.J. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
2746: KOOT, T.(SAMENST.). - Strijd om schoonheid. 50 jaar Heemschut.
8955: KOOT, T. - En nu... Amsterdam in. Zwerftochten in en rondom Amsterdam.
935: KOOT,T. - B.-P. de Chief! 80 romantische jaren uit het leven van Lord baden-Powell.
7964: KOOY, J. - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946.
2192: KOP, H. VAN DER. - Omie en Eddie Een Indisch familieleven 1872-1955.
2426: KOPERBERG, DR.S. (VERT.). - Plato's Crito.
4247: KOPMAN, H. - Rencontres with the inanimate in Proust's Recherche.
10387: KOPPERS, G.P - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen
3466: KOPTAJEWA, A. - Dr. Arzjanow: Roman uit het leven van een arts.
164: KOREVAAR-HESSELING, E.H. - Het Nederlandse volkskarakter weerspiegeld in de Nederlandse schilderkunst.
5262: KOREVAAR-HESSELING, E. - De wereld van het Romaans. De beeldende kunsten in de 11e en 12e eeuw.
5810: KORFF, PROF.DR.F.W.A. - Het christelijk geloof en de niet-christelijke godsdiensten.
3719: KORFF,DR.F.W.A. - Christologie. De leer van het komen Gods. Deel I en Deel II.
10798: KORNET, DS. A.G. - De Pinksterbeweging en de Bijbel.
778: KORSCH,K. - Die materialistische Geschichtsauffassung und andere Schriften.
6717: KORSWAGEN,DRS.C.J.J. - Gids voor de techniek van het doeltreffend leiding geven en deelnemen aan twee- en vraaggesprekken.
4224: KORTEWEG, A.ET AL. (RED.). - De val van Bagdad. Feiten, rapportages en achtergronden.
6750: KORTMAN, L.A.L. - Van Planter tot Bestuursambtenaar. Herineringen van een civiel-gezaghebber in ruste.
10732: KOSCH, A. ET AL. - Wat vind ik daar? Paddestoelen, bessen, kruiden.
6056: KOSCHATZKY, W. - Maria Theresia und ihre Zeit. Zur 200. Wiederkehr des Todestages. Kurzführer zur Ausstellung 13. Mai bis 26. Oktober 1980 Wien, Schloss Schönbrunn.
10079: KOSSMANN, PROF.DR.E.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
2474: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
2661: KOSSMANN-PUTTO,DR.J. - Kamper schepenacten 1316-1354.
3033: KOSSMANN, ALBERT. - De rijmende dood.
8364: KOSSMANN, PROF.DR.R., U.A. (HRSG.). - Mann und Weib. Ihre Beziehungen zu einander und zum Kulturleben der Gegenwart. 1. Band. Der Mann. Das Weib. 2. Band. Mann und Weib in ihre Bziehungen zueinander. (mit viele Abb.).
3344: KOSTER,DR.E.B. - WILLIAM SHAKESPEARE. Gedenkboek 1616-1916.
2623: KOSTER, S. - De Bouwmeesters. Kroniek van een Theaterfamilie.
5762: KOSTER, B.M. - Dat nooit weer!
6281: KOSTER-GRUNDTKE, C.E. - Spirito-analytische verhandelingen. (% delen in drie banden).
6991: KOSTER, M. - Zo was het volk van Nederland. Een onderduikster vertelt.
11429: KOSTERS, MR. J. - Het oude tiendrecht. Proefschrift. Tweede onveranderde uitgave.
10714: KOSTO,A. (VOORWOORD). - Volkeren vertegenwoordigd. De Interparlementaire Unie 100 jaar.
6090: KOUSBROEK,R. - Het Oostindisch Kampsyndroom.
942: KOYRÉ,A. - Saint Anselme de Cantorbéry. Fides Quaerens intellectum id est proslogion, liber gaunilonis pro insipiente atque liber apologeticus contra gaunilonem.
8170: KOZAK,J. - Zonder slag of stoot. Hoe maakt men van een democratisch parlement een werktuig van de communistische partij.
3335: KRAAK, DR. A. ET AL. - Syntaxis.
4729: KRABBE, H. - L'idée moderne de l'état.
1735: KRACHT, DR. - Die Rotterdamer Seeversicherungs-Börse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
8777: KRAEMER, DR. H. - Kerk en humanisme.
10144: KRAEMER, DR. H. ET AL. - Dr. N. Adriani.
10137: KRAEMER, H. - De roeping der kerk ten aanzien van de wereld en van het Nederlansche volk.
2151: KRAEMER,PROF.DR.H. - Nederland in de waagschaal. (Overdruk uit Wending, jaargang 2,nr.7.) Opmerkingen over het Nederlandse Indonesiëbeleid).
2989: KRAEMER, H. - Communicatie. Een tijdvraag.
8447: KRAEMER, H. - Van godsdiensten en mensen. Reisindrukken van een Tambaram-ganger.
8680: KRAEMER, H. - Het vergeten ambt in de kerk. Een theologische fundering.
875: KRAEMER,DR.H. - Godsdiensten en culturen. De komende dialoog.
7529: KRAMER, DR. C. - Gysbert Japicx as oersetter en biwirker. "De Muwze booste-Gysbert Japicx en Ovidius; Paris en Enone; Dorilis en Cleonice; De Suwnerlinge forhânlinge."
1928: KRAMER, P. - Mittheilungen aus dem Saterlande. 2. Beend. Pronomen, adjectivum und die übrigen kleinere Redetheile, Alliteration, Reim & das Substantivum. Ätter de Aarhuser Hondschrift.
1960: KRAMER, P. - Mittheilungen aus dem Saterlande. 3. Beend. Anhang. Ätter de Aarhuser Hondschrift.
2965: KRAMER, P. - Mittheilungen aus dem Saterlande. 2. Beend. Pronomen, adjectivum und die übrigen kleinere Redetheile, Alliteration, Reim & das Substantivum. Ätter de Aarhuser Hondschrift.
10897: KRAMER, IR. P.J. ET AL. - Werktuigbouwkundige vraagstukken. Vraagstukken over machineonderdelen.
4580: KRAMER,J.P. ET AL. - Geschiedenis van de lichamerlijke opvoeding in Nederland.
6401: KRAMER, N. DE , E.A. - Het recht voor den Handel. Eenvoudige opstellen over de onderwerpen welke voor den handel van belang zijn.
7979: KRAMER, H. - The revenge of the Philistines. Art and culture 1972-1984.
8162: KRAMER, L.D.E.J. - Lichaamscultuur en sport in Sovjet-Rusland.
9143: KRÄMER, G. EN G. BALLINTIJN. - De meidagen van 1940. Op oorlogsreportage in Nederland.
96: KRÄMER, DR. F.J.L. - De negentiende eeuw. Historisch gedenkboek uitgegeven door het Nieuws van den Dag bij het einde der negentiende eeuw.
3260: KRANENBURG, MR.F.J. ET AL (RED.). - Waterschapschouw: opstellen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen.
9981: KRANENBURG,PROF.DR.R. - De juridische uitleggingsmetoden en hare grondslagen. (Handelingen van de vereeniging voor wijsbegeerte des rechts).
844: KRANENBURG, MR.R. - Nederlands bestuursrecht. Deel 1. Algemeen deel.
2155: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat
6398: KRANENBURG, MR. R. - Studiën over recht en staat.(nieuwe bundel).
8745: KRANENBURG,PROF.MR.K. - Politieke organisatie en groepspsychologie.
1641: KRANS, G.H.A., MEJ. - Thomas Berendtsz. Bouwmeester, schilder en landmeter te Kampen. (Overdruk van Verslagen en Meededelingen v.d. Ver. Tot Beoef. Van Overijsselsch regt en Geschiedenis, 55ste stuk, 2e reeks-31ste stuk).
11396: KRAUS, H.-J. - Psalmen 1 und 2. Biblischer Kommentar Altes Testament XV.
11397: KRAUS, H._J. - Klagelieder (Threni). Biblischer Kommentar Altes Testament XX.
3663: KRAUS, F.X. - Cavour. Die Erhebung Italiens im neunzehnten Jahrhundert.
8993: KRAUS, C. VON (HRSG). - Mittelhochdeutsches Übungsbuch.
1903: KRAUSE, D. - Sean O'Casey and his world
10033: KRAUSE, W. - Handbuch des Gotischen.
9496: KREBBERS, H.J. - Un korf völ dennepeukels. (Verhalen in het dialect van Twente en de Achterhoek).
517: KRECK, W. - Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie.
1776: KREGGEMEYER,A.P. - Bestevaar vertelt. Olde geschichten föör kinder.
4413: KREISEL, H. - Fränkische Rokokomöbel.
7152: KREISKY,BRUNO. - Die Zeit in der wir leben.
954: KREMER, J. - Een opmerkelijke ruil in Zutphen.
10116: KREUKELS, DR. L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
4221: KREUTZER, DR.H.H. - Het menselijk lichaam.
2145: KRIELLAARS,F.W.J. - Enige beschouwingen over het gezinsbedrijf in de landbouw. Openbare les.
3027: KRIGE,UYS (SAMENSTELLER). - Afrikaanse versameling.
3022: KRIJGSMAN,J.P.H.(VERZ. EN INL.). - Een vlucht door zeven eeuwen poëzie.
7012: KRIJN, D. - Bonte pracht, vederdracht. Geschiedenis van de revue in Nederland.
2726: KRIJNEN, P. (RED.) - Architectuur in Antwerpen.
1517: KRIJNSEN, M. ET AL. - Het is er, maar je moet het wel zien. Typisch Hengelo.
11328: KRIKKE, DR.S. - Veranderend levensbesef en liturgie. Een verkenning van godsdienstwijsgerige en litutgische aspecten der randkerkelijkheid.
10948: KRISHNAMURTI. - Toespraken van Krishnamurti in Auckland, Nieuw-Zeeland
3265: KRISHNAMURTI. - Krishnamurti's talks London-England 1949 (Verbatim Report).
3268: KRISHNAMURTI. - Krishnamurti's talks in India 1954 (verbatim report).
3269: KRISHNAMURTI. - Krishnamurti's talks in India 1948 (verbatim report).
2274: KROESE,DR.W.T. - Vormen van samenwerking in de Nederlandsche Katoenindustrie (1929-1939).
3295: KROESE, A. - Neerland's zeemacht in oorlog.
3673: KROESE, DR.W.T. - The Japanese cotton industry. Report of a journey to Japan in the autumn of 1949. (The author is general manager of Kon. Stoomweverij te Nijverdal)
8916: KROEZE, H. - Het grote feestenboek. 1001 ideeën en tips voor jong en oud.
7685: KROGMANN, A. - Simone Weil. Haar weg naar het absolute.
2501: KROL,H. - Een glimp van het verleden. Fotoboek. (Vervaardigd in opdracht van: 100-jarige Overijsstsche Landbouw Maatschappij en de 40-jarige Nederlandse Bond Plattelandsvrouwen afd. Overijssel. Jubileumgeschenk.).
3087: KROLOW,KARL. - Wenn die Schwermut Fortschritte macht. Gedichte, Proa. Essays.
346: KROM, N.J. - Gouverneur-generaal Gustaaf Willem van Imhoff.
10783: KRONENBURG, J.A.F. - Nederlandsche Heiligen in later eeuwen.
142: KROOK, L. - Architektur der Niederlande. Lieferung 1 und 2. 60 Lichtdrucktafeln in zwei Mappen.
8343: KROOK,H. - Toeren door Gelderland II. Achterhoek en rivierenland. Met kampeer- en andere toeristische informatie.
6813: KROON,D.(RED.). - Over Marga Minco. Beschouwingen en interviews.
3966: KROON, K.H. - Openbaring. Hoofdstuk 1- 11. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
3912: KROON,J.U.A ET AL. - Prepareren: Eenvoudige methoden voor het prepareren van allerlei dieren en planten.
187: KROON, D. - Ik had me het leven anders voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen.
2395: KROON,B.(INL.). - Monumentaal Noord-Holland.
11488: KROONENBURG, J. ET AL. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
11143: KROP, M ET AL (RED.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme.
11145: KROP, M ET AL (RED.). - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme.
11146: KROP, M ET AL (RED.). - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme.
11162: KROP, M ET AL (RED.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme.
8169: KROP, DR. F.J.(INL.). - Wat een Nederlander in Sowjet-Rusland ondervond 1932-1934.
4753: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd.
9581: KROSENBRINK, H. - Achterhoek en Liemers. Oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore.
5978: KROSENBRINK, H. - Met eigen woorden.Schrijven in de streektaal in Achterhoek en Liemers1600-1900.
10434: KROSENBRINK,H. - Tronsellers.
3286: KROSENBRINK,G.J.H. - Volksverhalen uit Gelderland.
4650: KROSS, M. E.A (EINDRED.). - De uitbuiting van Suriname.
3781: KRUCK VON POTURZYN, M.J. - Jeanne d'Arc.
11004: KRUDOP, J.K. - Spel der verrassingen. Een keuze uit de kunstcollectie van de provincie Overijssel. Tentoonstellingscatalogus.
6042: KRUG, P. - Oost-Europa in de spiegel. Cultuurhistorische en literaire verkenningen.
6027: KRUG VON NIDDA, R. - Der Weg nach Sarajewo. Franz Ferdinand.
7798: KRÜGER, G.(HRSG.). - Leibnitz. Die Hauptwerke.
2822: KRUIJF, DR. E.F. - Het Anglo-Katholicisme.
2835: KRUIJFF, G.G. DE. - Het diepste woord. Theologie na Golgotha.
6023: KRUIJSWIJK JANSEN, E.J. - Een eeuw kruidenierswinkel Wijlhuizen 1882-1982.
11126: KRUIJT, J.P. - België. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
2011: KRUISHEER, J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Hollans tot1299 2 delen
1046: KRUISSINK,G.R. - Zuiderzee. (In Dutch, German, English and French).
2171: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof. Deel 1 en 2.
3914: KRUIZINGA,J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen.
5153: KRUIZINGA, J.H. - IJsland de fluitketel van Europa.
10697: KRUKENBERG, DR. C.FR.W. - Grundzüge einer vergleichenden Physiologie der contractilen Gewebe.
10698: KRUKENBERG, DR. C.FR.W. - Grundzüge einer vergleichenden Physiologie der thierischen Gerüstsubstanzen.
4812: KRUL, H. - Zwerfsteenfossielen van Twente.
6822: KRULS,F.J.B. - Meettechniek.
7563: KRZYCZKOWSKI, R., E.A. (RED.). - The future of power generation. Study prepared for the centennial celebration of Koninklijke Machinefabriek Stork N.V., Hengelo, The Netherlands.
3142: KUBY,E. - De laatste verschrikkingen. Duitsland 1945.
9574: KUCZYNSKI,J. - Het ontstaan van de arbeidersklasse.
765: KUENEN,DR.PH.H. - De kringloop van het water. Gedragingen van het natte element in de natuur.
10831: KÜHNER, C. (HRSG.). - "Schule des vierhändigen Klavierspiels. Originalkompositionen klassischen und modernen Stils vor der unterer Elementarstufe an nach steigenden Schwierigkeitsgraden geordnet. (U.M. C.M. von Weber,k Op.3.no.1;J.O Armand, aus Opus 7 no.2;R.Schumann, Op.85, no" 1).
1992: KÜHNL,R.(HRSG.). - Streit um geschichtsbild. "Die ""Historiker-Debatte"", Dokumentation, Darstellung und Kritik."
4038: KÜHNL, R. - Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

12/15