Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7563: KRZYCZKOWSKI, R., E.A. (RED.). - The future of power generation. Study prepared for the centennial celebration of Koninklijke Machinefabriek Stork N.V., Hengelo, The Netherlands.
10831: KÜHNER, C. (HRSG.). - "Schule des vierhändigen Klavierspiels. Originalkompositionen klassischen und modernen Stils vor der unterer Elementarstufe an nach steigenden Schwierigkeitsgraden geordnet. (U.M. C.M. von Weber,k Op.3.no.1;J.O Armand, aus Opus 7 no.2;R.Schumann, Op.85, no" 1).
4038: KÜHNL, R. - Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten.
4235: KÜHNL, R. - Faschismus Theorien. Texte zur Faschismusdiskussion 2. Ein Leitfaden.
8509: KÜHNL, R. - Der deutsche Fascismus in Quellen und Dokumenten.
1992: KÜHNL,R.(HRSG.). - Streit um geschichtsbild. "Die ""Historiker-Debatte"", Dokumentation, Darstellung und Kritik."
10561: KUIK, W.D. - Utrechtse notities. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de N.V. Boekhandel v/h J.G.Broese.
666: KUIK, W.D. - Utrechtse notities. Uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van de N.V. Boekhandel v/h J.G. Broese te Utrecht.
4181: KUILE SR., MR. G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie.
3133: KUILE, DR. E.H. TER. - De torens van nederland.
3140: KUILE, DR. E.H. TER. - De torens van nederland.
4865: KUILE- SCHOLTEN, M. - Een Twentse heer en dame in de wildernis.
7565: KUILE SR., MR. G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie.
8920: KUILE SCHOLTEN, M. TER. - Kuise tanagra.
1595: KUILE SR., MR. G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie.
6494: KUIPER, DR.K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
5417: KUIPER, J. ET AL. - Zonsverduistering. De eclips van 11 augustus 1999.
4302: KUIPERS, G. - Volksleven in het oude Drente.
570: KULLAK, A. - Die Ästhetik des Klavierspiels.
1248: KUPCIK,I. - Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
3330: KÜPFER, C.C. - Onze vliegers in Indië.
10078: KUYPER,P.J. - The implementation of International Sanctions. The Netherlands and Rhodesia.
10602: KUYPER, DR.A. (INL.). - Dr. A. Kuyper in de caricatuur. Platen van J. Braakensiek, Albert Hahn, L. Raemaekers, Orion, P. Kroon, J. Linse, T.v.Tast, Chris Kras enz.
10011: KUYPER,J. - Gemeente Atlas van de provincie Groningen, 1867. Naar officieele bronnen bewerkt.
3381: KUYPERS, PAUL EN GEERT MAK. - Aangeschoten wild. Over macht, moraal en politiek.
4740: KUYPERS, G. - De Russische problematiek in het Sowjet-Staatsbeeld.
2547: KUYPERS,JULIEN. - Heer van Lembeke, rijd aan!
616: KUYPERS,J. - Het wezen van den dans. (Deel 1).
6578: KWANT,R.C. - Gedrang rondom het podium. Problemen van het publiciteitsveld.
8893: LAAN, A. - Arnhem.
5557: LAAN, DR.N. VAN DER (ED.). - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
11033: LAAR, W.VAN. - Weg-wyzer voor aankomende goud en zilversmeeden. Verhandelende veele weetenschappen, die konsten raakende, zeer nut voor alle jonge goud en zilver-smeeden.
11070: LAAR, H. VAN. - EEN KISTJE VOL JUWELEN. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
1647: LAARSS, R.H. - Das Geheimnis der Amulette und Talismane. (Zweite vollstandig neubearbeitete Auflage mit 52 Abbildungen.).
6282: LABOV, W. & D.FANSHEL. - Therapeutic discourse. Psychotherapy as conversation.
6607: LABOV,W. - Sociolinguistic patterns.
5124: LABUSCHAGNE, R.J. - Ons Nasionale Parke.
349: LADEMACHER, H. - Geschichte der Niederlande. Politik-Verfassung-Wirtschaft.
10411: LAET, S.J. DE. - Een utopie: cultuur zonder geschiedenis. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang XXXII, 1970. nr 6.
5168: LAFONTAINE, OSKAR. - Deutsche Wahrheiten. Die nationale und die soziale Frage.
6232: LAGERWERF,L. - Causal connectives have presuppositions. Effects on coherence and discourse structure.
9207: LAGERWEY, W. - Neen Nederland, 'k vergeet u niet. Een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten.
6410: LAKOFF,R. - Language and Woman's Place.
9095: LAMAN, G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865).
3778: LAMB, H. - Hannibal.
6749: LAMBOO,W. - Kunstenaarsportretten. Portretten van 90 Leidse kunstenaars.
5337: LAMBOOIJ, TH. - Land en volk van Friesland.
211: LAMERS-NIEUWENHUIS, F. - ... gereet en gekleet naar hun staat. Historie en ontwikkeling van de klederdracht van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
10373: LAMMERS,C. - De vakbeweging en haar problemen.
11470: LAMMERS,C. - De vakbeweging en haar problemen.
1907: LAMMERTS VAN BUEREN, W.M. - Measuring association in nominal data.
4319: LAMPEN, W. - Winfried-Bonifatius.
3200: LAMPO, HUBERT. - Terugkeer naar Atlantis.
3208: LAMPO, HUBERT. - De vingerafdrukken van Brahma.
9178: LAMPO,HUBERT. - Helene Dufraye.
5621: LAMSTER, J.C. - J.B. van Heutsz.
4837: LANCKORONSKI, L.M. - Das römische Bildnis in Meisterwerken der Münzkunst.
3756: LAND, S. VAN DER. - Wat bezielt ze... Het handboek van sekten, stille krachten, bewegingen.
940: LAND, DRS. L. VAN DER (EINDRED.). - 4 delen compleet. Deel 1. Politiek:begrippen, stromingen, stelsels. Deel 2. Rechtswetenschap. Deel 3. Economie. Deel 4.Moderne Geschiedenis (1815-Heden).
9422: LANDWEHR, GENERAL. - Hunger. Die Erschöpfungsjahre der Mittelmächte 1917/18.
10580: LANE, K. - Marine Pioneers : The Unsung Heroes of World War II.
11161: LANGE, K. - Münzkunst des Mittelalters. Mit 64 Bildtafeln).
383: LANGE, DR. D. - Willem de Zwijger en andere opstellen. (Uitgegeven door zijn vrienden).
658: LANGE, D.DE ET AL. - Nederlands Volksliederenboek. Verzamelbundel. 145 liederen voor zang en piano.
3635: LANGE, D. DE ET AL (SAMENSTELLERS). - Nederlandsch volksliederenboek. Tweede bundel. 141 liederen voor zang en piano.
10774: LANGER,J. (HRSG). - Menschen die die Welt regieren.
4839: LANGFIELD, P. - Hoe leer ik schaken.)voor kinderen'.
8505: LANMAN, C.R. - A sanskrit reader. Text and vocabulary and notes.
6928: LANS, J. VAN DER, E.A. - Honderd jaar Nederland, 1900-2000.
5825: LANSING, A. - Endurance. Shackleton's incredible voyage.
2873: LANSINK, H.G.J. - Studie in onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen.
6099: LANZ, H. - Gotische wandtapijten.
8693: LAPIDOTH-SWARTH, H. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
3090: LAQUEUR, W. - The terrible secret. "An investigation into the suppression of information about Hitler's ""final solution""."
3911: LARSEN,E. - 1% inspiratie. Uitvinders en hun invallen.
5112: LARSSON, C. - Das Haus in der Sonne.
5536: LASONDER, L.W.A.M. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
9781: LAST, J. - Leeghwater maalt de meren leeg.
8290: LATHAM, R.E.(ED. &. TRANSL.) - Polo, Marco. The Travels.
3526: LATOUCHE, J. ET AL. - Congo.
1509: LAURENTIUS, TH. - Oude Prenten. Een handleiding voor verzamelaars.
924: LAURET, A.M. - Per imperatief mandaat. Bijdrage tot de gesch. van onderwijs en opvoeding door katholieken in Ned., in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde.
2252: LAURING, P. - Geschichte Dänemarks.
6187: LAVER, J. - The age of optimism. Manners and morals 1848-1914.
3343: LAWRENCE,D.H. - Het verblijde spook. Vertaling Bert Honselaar.
68: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's lover. Including: My skirmish with jolly Roger.
6316: LEECH,G. - Semantiek, deel 1 en 2.
6814: LEEDEKERKEN, J. ET AL. - Voorman in verzet en boei. De belevenissen van een officier van de Koninklijke Marine tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog bij het verzet in Soerabaja en het verblijf in de strafgevangenissen van Tjipinang bij Batavia en Soekamiskin bij Bandoeng.
2053: LEEFLANG,T. - De bioscoop in de oorlog.
8510: LEEFLANG, M., E.A. - Fascisme toen en nu. Inleidingen gehouden t.g.v. het dertigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
2167: LEEMAN, A.D. - Romanitas: Systhematische bloemlezing uit de latijnse litteratuur.
355: LEENDERTZ JR., P. - Het leven van Vondel.
8553: LEENDERTZ JR, DR.P. - Bibliographie der werken van P.C.Hooft.
3497: LEEST, REINDER VAN DER, TEKST EN ILLUSTRATIES - Carmina Burana.Middeleeuwse wereldse liederen. Latijn en Nederlands. (Eindexamenwerkstuk AKI Kunstacademie Enschede.Oplage 100 stuks).
8357: LEEUW, H. DE. - De heerschappij van het zwakke geslacht.
630: LEEUWE,PROF.DR.H.H.J.DE ET AL. - Toneel en dans.
6704: LEEUWEN, A.VAN, ET AL - Een artikel schrijven. Compositiecursus voor aankomend journalisten.
10174: LEEUWEN, M. VAN - Americans and the Palestinian Question. The US Public Debate on Palestinian Nationhood, 1973-1988
6815: LEEUWEN JR, J. VAN. - Homerus. Gestalten en tooneelen van het oud-grieksche heldendicht.
10441: LEEUWEN, P. - Teeg'n groote leu mu'j joa zegg'n of zwiegen. Almelo rond 1900.
1334: LEEUWEN,P.VAN. - Amsterdamse gevelstenen.
1613: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Honderd jaar Nederland 1848-1948.
302: LEEUWEN, P.J. VAN. - Drij Kerstverhoalen.
925: LEEUWEN, F. VAN EN F.LAHAYE - Limburg in woord en beeld.
9872: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Avonden op Drienerwolde. Herinneringen en ontmoetingen.
4198: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
4533: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
1912: LEGTENBERG, J.M. - Bloemen ôet nen Dieselkaomp Een verzameling proza en poëzie over en in de Twntsche taal.
3059: LEGTENBERG, J.M. - Bloemen ôet nen Dieselkaomp Een verzameling proza en poëzie over en in de Twntsche taal.
5320: LEHMANN-HAUPT,C.F. - Israel : seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte.
5273: LEHMENN, J. - Die Kreuzfahrer, Abenteurer Gottes.
8526: LEHNING, A. - De draad van Ariadna. Essays en commentaren 1 en 2.
5930: LEHTONEN, R.(ED.). - Ideologies. Options for today. (Student World 3 and 4, 1969.
6065: LEISSLING, E. - Wanderwege um Weimar.heimatkundlicher Wegweiser mit dreifarbiger Wanderkarte.
8809: LELIVELD, J.J. - Technische woorden en uitdrukkingen ten dienste van den machine-technicus. (Nederlands, Engelsch, Hoogduitsch).
3319: LENDE, C.VAN DER, ET AL. - "Ontwikkelingsbijeenkomsten uitgaande van het NVV. (6 thematische bijdragen, geniet, in een map). 1. C.van der Lende. Opbouw, doel en streven van het N.V.V.: 2. F.S. Noordhoff. Culturele en economische taak van het N.V.V.; 3. S. de la Bella Jr. Ordening," "van theorie naar praktijk. ; 4.J.G.Suurhoff. De internationale vakbeweging. 5. T. van der Heeg. De Amerikaanse vakbeweging. 6. C. Lammers. De Vakbeweging in Rusland."
6640: LENDERS,J. ET AL. - Taal arbeidersklasse ongelijkheid, Een kritiek op de theoretische en practische vooronderstellingen van de sociolinguistiek.
8188: LENGYEL, PROF. E. - Siberië.
2332: LENNEP, JACOB VAN EN DIRK VAN HOGENDORP. - Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provincien in den jare 1823.
6117: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - Het boek der opschriften.
8636: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangtekens. In 2 delen.
3924: LENSELINK, J. - Vuurwapens van 1840 tot heden.
6405: LEODOLTER,R. - Das Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht. Ansätze zu einer soziolinguistischen Theorie der Verbalisierung.
5619: LEOPARDI, GIACOMO. - Ausgewähte Werke.
6225: LEUFTINK, DR. A.E. - Chirurgijns zeekompas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse schepen gedurende de Gouden Eeuw.
7475: LEUR, C.L. DE (SAMENST.). - De geschriften van Mr. Dr. S. Muller Fz 1872-1914. Bibliografisch overzicht hem aangeboden ter herdenking van zijne veertigjarige ambtsvervulling als archivaris der gemeente Utrecht.
10748: LEURS, PROF.DR.IR. S. - Steden en landschappen. Deel V. De kust.
7754: LEURS,PROF.DR.IR.S. - De Groote Markt van Brussel.
6288: LEVELT, PROF.DR.W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. I: De theorie van de formele talen en automaten. II: Toepassingen in de taaltheorie. III: Toepassingen in de taalpsychologie.
6582: LEVINSON,S.C. - Pragmatics.
5431: LEWIN, R.G. - Witnesses to the Holocaust : an Oral History.
6476: LEWIN, J. (ED.). - British rivers.
8208: LEWIN, M. - De laatste strijd van Lenin.
8699: LEWIS,D.L. - "The race to Fashoda; European colonialism and African resistance in the scramble for Africa."
1086: LEY, G. DE. - De geciteerde vrouw.
9510: LI, C.N.(ED.). - Word order and word order change.
10313: LIDDELL HART, B.H. - The Revolution in Warfare.
8212: LIEB, F. - Rusland onderweg. De Russische mens tussen christendom en communisme.
10148: LIEBE, G. - Der Soldat in der deutschen Vergangenheit. Mit 184 Abb. Und Beilagen aus dem 15.-18 Jahrhundert.
10653: LIEBER, R.W. - Der Mineraliensammler. Über den Aufbau von Sammlungen und was man dazu wissen muß. Mit 73 Textabbildungen, 32 Tafeln und 10 Kristallmodell-Vorlagen.
4476: LIEBURG, DRS. M.J.VAN. - Dokter aan de waterkant. Een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezondheidszorg te Rotterdam.
1288: LIEM, P. - Stapvoets voorwaarts. Maatschappelijke status van Surinamers in Nederland.
10175: LIESHOUT, J.W.V. VAN - "De stamboom van een museum. Deel 2; van slagveld naar vredesteken."
4102: LIESHOUT, J. VAN. - De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs.
10501: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland. Een reisverslag. (Gezet uit de Romulus met de Cancelleresca Bastarda en gedrukt in beperkte oplage. Typografie van B. de Does).
474: LIEVENSE, W.(INL. EN COMM.). - Brieven en opdrachten van beroemde musici. Briefe und Widmungen berühmter Musiker. Letters and dedications from famous musicians.
4287: LIGTHART, JAN ET AL. - Het boek van Pim en Mien. Vier deeltjes te zamen in één band. Geïll. Door C. Jetses .
797: LIGTHART,J. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart.
5554: LIJDSMAN, P.M.E. - Bouwmaterialen. Natuursteen.
11159: LIMBURG BROUWER, P.VAN. - Akbar. Een Oosterse roman. Bij bestelling van meerdere delen van deze reeks gelden kortingen).
9314: LIMBURG BROUWER, P.VAN. - Het leesgezelschap van Diepenbeek. Bij bestelling van meerdere delen van deze reeks gelden kortingen).
8754: LIMBURG STIRUM, S.J. GRAAF VAN. - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche koopvaardi in den Tweeden Wereldoorlog.
3061: LINDEBOOM,DR.G.A. (INLEIDING EN ANNOTATIES) - Haller in Holland.Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland(1725-1727).
6731: LINDEMANN,E. - A rhetoric for writing teachers.
638: LINDER,W. ET AL.(HRSG.). - Liberalismus-nach wie vor.
6891: LINGE,H. - Bis zum Untergang. Als Chef des persönlichen Dienstes bei Hitler.
1864: LINGEN,J.VAN, ET AL. - Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger. Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet.
3858: LINTELO, B.H.A. TE, ET AL. (RED.). - Honderd jaar katholiek Twente 1853-1953. Gedenkboek, uitgegeven door het Twents dispuut b.g.v het herstel der kerkelijke hiërarchie in Nederland.
6664: LINTELO, B.H.A. TE, ET AL. (RED.). - Honderd jaar Katholiek Twente 1853-1953.
2130: LINTHORST HOMAN, J - Geschiedenis van Drente.
7457: LION CACHET, F. - Het land mijner vaderen. Indrukken eene reis door Egypte en Palestina.
3254: LIPPMANN,W. - Amerika en internationale samenwerking.
3246: LIPSCHITS,PROF.DR.I. - De protestants-christelijke stroming tot 1940. Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen.
137: LIPSETT, L.O. - To love & to cherish. Brides remembered.
6351: LIST,G. - Psycholinguistik. Eine Einführung.
10816: LISZT, FRANZ. - Aus Richard Wagner's Opern. Transcriptionen für das Pianoforte von Franz Liszt. Aus Lohengrin: Elsaá traum und Lohengrin's Verweis an Elsa.
3712: LIU MEI CHING. - Forerunners of Chinese feminism in Japan: Students fighting for freedom in China.
10555: LIVINGSTONE, SIR. R.(ED.). - Thucydides. The history of the Peloponnesian War.
2236: LIVIUS. - Hannibals tocht over de Alpen. Vertaling Dr.W.P.Theunissen. [1e druk].
9722: LLORENS, PROF.M.J. - Diccionario Gitano. Sus costumbres. Un estudio profundo y beraz acerca de esta controvertida y peculiar raza, encaminado hacia un mejor cococimiente por parte del resto de la sociedad.
4058: LLOYD, C. - Het zeilschip besliste.
888: LLOYD, T. - Vrouwen in opstand. De internationale suffragettebeweging.
10882: LÖBKER, T. (SAMENST.). - H. Remigius door de jaren heen. Gedenkboek Weerselo 1966-1991.
10135: LÖBSACK, W. - Gauleiter Albert Forster. Der deutsche Angestelltenführer. Mit 36 Bildern, vielen Dokumenten und Aufrufen.
3669: LOCHER-SCHOLTEN, E., ET AL.(RED.). - Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720.
1015: LOCKARD,G. ET AL. - Old Sarawak. A pictorial study.
7997: LODEWICK,H.J.M.F. - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse letterkunde.
975: LODGE, R. - Studies in eighteenth-century diplomacy 1740-1748.
338: LOEBER, H. ET AL. - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland. """A real tough job""."
4843: LOEN, DR.A.E. - De geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
7095: LOEWENSTEIN, R.M. - Christenen en joden. Psychoanalyse van het antisemitisme.
7280: LOEY, PROF.DR. VAN. - Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands.
356: LOEY, PROF.DR. A. VAN. - Schönfeld's historische grammatica van het Nederlands.
6457: LOFTIE, W.J. - Authorised Guide of the Tower of London. With illustrations and plans and with appendix on the armoury by the Viscount Dillon.
1368: LOGGEM, M.VAN (RED.). - Handboek voor het amateurtoneel. 3 delen in 1 band. Deel 1: Spel. Deel ll. II - Regie. Deel III. Aankleding.
1259: LOGGEM, M.VAN (RED.). - Handboek voor het amateurtoneel. 3 banden. Deel 1: Spel. Deel ll. II - Regie. Deel III. Aankleding.
626: LÖHR,P. ET AL. - Muziek in het theater.
10061: LOK, P ET AL. - Voorheen en Thans. Onze Indische Geschiedenis.
4018: LONGDEN, H.W.D. - Koggelman, die kierievegter. (In de Zuidafrikaanse taal).
8968: LOOIJEN, T.K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel. Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
109: LOON, H.W. VAN. - Van zintuig tot werktuig, of hoe de mensch het uitvinden leerde.
2834: LOON, H.W. VAN. - De vrijmaking der menschheid. Geschiedenis van 's menschen strijd om hret recht van vrijheid van gedachte.
3532: LOON, H.W. VAN. - Van Loon Lives. Being a true and faithfull account of a number of highly interesting historical figures..... Dedicated to Juliana, Heir to the throne of ea Fre and Independent Kingdom of the Netherlands. Written and illustrated by H.W. van Loon.
9099: LOON, H.W. VAN. - Invasion. Being an eyewitness account of the Nazi invasion of America.
1791: LOOPER,DRS.B. ET AL. - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef. Opstellen aangeboden aan Dra.M.M.Doornink-Hoogenraad.
6598: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Verlaat Rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlandsch-Indië.
6927: LOOS, J. DE. - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
9851: LOOSJES, MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Reeks A , 8 series. Steden. Poorten en wereldlijke openbare gebouwen.
10900: LOPEZ, B. - De geheimzinnige Noordpool.
668: LORENTZ, R. (HRS.). - Bilder zur Zeitgeschichte. "Führende Männer und Frauendes öffentlichen Lebens in Politik, Wirtschaft und Kunst. Erscienen als Sonderbeilagen im Rahmen der ""Deutschen Kurz-Post""."
11047: LOS,DR.PHIL.F.J. - Oost-Europa in vóór- en vroeghistorische tijd.
2531: LOTSY, J.P. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stlle Zuidzee.
1924: LOUWE KOOIJMANS, L.P.(SAMENST.). - Archeologen werken in Zuid-Holland. Opgravingen en vondsten uit de laaste 15 jaar. Tentoonstellingscatalogus nr. 11.
2601: LOUWERSE, P. - De trouwe schildknaap. Verhalen uit de vaderlandsche geschiedenis.
9002: LOVE, K. - Suez. The twice fought war.
7465: LOWE, J. - Möbel van Thomas Chippendale.
2289: LÖWENHARDT, J. - Het Russische Politbüro.
1642: LÖWENTHAL,L. - Untergang der Dämonolgien. Studien über Judentum, Antisemitismus und faschistischen Geist.
7517: LÖWIK, F.G.H. - Om de taal van Twente. Historisch overzicht van een taalbeweging.
4219: LÖWIK,F.G.H. - De Twentse Beweging. Strijd voor Modersproake en Eigenheid.
6474: LOWNDES, G.A.N. - The silent social revolution. An account of the expansion of public education in England and Wales 1895-1935.
2928: LUBBE,DR.H.F.A.VAN DER. - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing.
4669: LUBBERINK, W. - De achtergrond van corporatisme, fascisme, nationaal-socialisme.
5973: LUBINSKI, K. - Abessinië. Land en volk.
9200: LUBIS, M. - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
9273: LUCARDIE, W.J. - Rond de Stille Zuidzee. Overzicht van de ontwikkeling der verhoudingen en gebeurtenissen in Oost-Azië.
5680: LÜCK, M. - Die Frau im Männerstaat. Die gesellschaftliche Stellung der Frau im Nationalsozialismus. Eine Analyse aus pädagogischer Sicht.
5736: LUDWIG, M. - The Cotton Industry-today and tomorrow. Official report on the Jubilee International Cotton Congress held at Buxton, England, 13th-20th May, 1954.
6022: LUDWIG,E. - Bismarck. Geschichte eines Kämpfers.
5684: LUDWIG, E. - Mussolini's gesprekken met Emil Ludwig.
9825: LUDWIG, E. - Bismarck. Geschichte eines Kämpfers.
9586: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Zevende jaargang, 1953.
2605: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Vijftiende jaargang, 1961.
1548: LUGARD JR., G.J. - Deventer. Een wandeling.
1590: LUGARD JR., G.J. - Lof van Deventer - zynde het verhael van vele periculen, wonderbaerlicke uitreddinghen, vrome, vroede ende manhafte daden, voorkomende in d'historie der vermaarde Keyserlicke Vrye Hanze Stadt Deventer.
2705: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Eerste jaargang, 1947.
2706: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Tweede jaargang, 1948.
2707: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Vierde jaargang, 1950.
2711: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Tiende jaargang, 1956.
2713: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Elfde jaargang, 1957.
2714: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Twaalfde jaargang, 1958.
2715: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Dertiende jaargang, 1959.
2732: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Veertiende jaargang, 1960.
2734: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Zestiende jaargang, 1962.
2735: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Zeventiende jaargang, 1963.
8787: LUGARD, G.J. - Deventer, de stad van Geert Groote.
9584: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Negende jaargang, 1955.
9585: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Achtste jaargang, 1954.
9587: LUGARD JR, G.J., E.A (RED.). - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. Zesde jaargang, 1952.
8160: LUGER, J. - In het stervende Wolgagebied. (Uitgave van het Nederlandsch Nansen Comité).
1742: LUGT,G.A.VAN DER. - De Mölle en andere vetelsels
3780: LUIKEN, J. EN C. - 100 verbeeldingen van Ambachten.
445: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
9065: LUKACS, J. - Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme.
2412: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - "De verzameling tegels in het Rijksmuseum "" Zuiderzeemuseum "" te Enkhuizen." Uit het peperhuis, september 1966, nr.5/6.
9054: LUNTEREN, G.F.M.VAN. - Ledikanten, matrassen en dekens. (St. Vakopleiding voor de textieldetailhandel).
550: LUTEIJN,A.C.M. - De orgelpijp uit.
3207: LUTGERT, W. ET AL. - Check the Horizon. De Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995.
5893: LUTTERVELT, DR. R. VAN. - De buitenplaatsen aan de vecht.
159: LUYKEN, J. - Het menselijk bedrijf vertoond in 100 verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven.
6307: LYONS,J.(ED.). - New Horizons in Linguistics.
10858: LYONS, J. - Language and linguistics. An introduction.
6153: MAACK,W./ - Das malerische Rinteln. Bildnis einer Stadt im Weserbergland.
2082: MAALDRINK, D.M. - Uit de Graafschap Schetsen uit het Geldersche dorpsleven
6932: MAANEN, W.G.VAN. - De onrustzaaier.
316: MAAREN-VAN BALEN, L. VAN. - Hoezo burgemeester. Ervaringen van de burgemeester van Leeuwarden 1999-2001.
3357: MAAS,DR.P.F. ET AL. - Illusie of monsterverbond. Mogelijkheden en grenzen van een PvdA-VVD-coalitie.
10422: MAAS,N.ET AL. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
2425: MAAS,H.M. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving
976: MAASDIJK, I.G. VAN - Andermaal schuldig!
6372: MAC LEAN,DR.IR.J. - Geschiedenis der gasverlichting in Nederland 1809-1850.
6461: MAC LIAMMOIR, M. E.A. - Ierland.
6469: MACAULEY, LORD T.B. - The history of England from the accession of James II. (In three volumes).
6516: MACAULEY, LORD. - The history of England.
2457: MACCHIAVELLI, N. - Der Fürst. ranslated by Dr. Fr.Blaschke).
4664: MACCIOCCHI, M.A. - Vrouwen en Fascisme.
819: MACDONALD,C. - Die Fallschirmjäger.
4244: MACE, J. - Modern Persian. (Teach Yourself Books).
1284: MACKENSEN,R.VON. - Die erste Sternwarte Europas mit ihren Instrumenten und Uhren. 400 Jahre Jost Bürgi in Kassel. Ausstellungscatalog.
6566: MACKENZIE, C. - The Queens House. A history of Buckingham Palace.
1404: MACKIE, J.D. - The earlier Tudors 1485-1558.
4194: MACKIE, J.D. - A history of Scotland.
6619: MACKINNON, DR. K. - Indonesië. Natuur en natuurbehoud.
6486: MACKINTOSH, J.P. - The British Cabinet.
4597: MACKSEY, K.J. - Tanks. Duitsland gepantserde vuist.
822: MACKSEY,K.J. - Deutsche Panzertruppen.
4063: MACLEAN,R. - De neus van Stalin. Met een Trabant van de Oostzee naar de Zwarte Zee.
8516: MACLEAN, F. - A person from England and other travellers.
6511: MACMILLAN, H. - Winds of Change 1914-1939.The blast of war 1939-1945. (Two volumes).
4849: MADELEINE LOUISE DE S. - LE VRAI VISAGE DE MADAME ROYALE Duchesse d'Angoulème.
2134: MAELEN, PH. VANDER - Dictionaire géografique du Limbourg
5269: MAESSCHALCK, E. DE. - Maria van Bourgondië, een begeerde bruid.
10847: MAHLER, GUSTAV. - Wir geniessen die himlischen Freuden. (Sopransolo aus der IV. Symphonie. Für Sangstimme und Piano.
3205: MAIILARD, R. (ED.). - Der Diamant. 1Mythos, Magie und Wirklichkeit.
2254: MAILLEFER, P. - Histoire du Canton de Vaud dès les origines. Avec 248 illustrations.
8139: MAITLAND, P. - De klauw over Oost-Europa. Wat aan den aanval op Rusland voorafging.
1244: MAJOR, A. - Early wars of Wessex.
10161: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studiën 1946-1956.
2870: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstliederen.
2871: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstvoorstellingen.
9118: MAK, DR. J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
3640: MAKKINK, J.B. - Rondom het boerenleven in Zelhem.
5192: MALAMUD,B. - God's Grace: A Novel.
5459: MALAN, C. - De Harpe Sions. Een honderdtal liederen, met muziek voor piano of orgel voor den huisselijken kring. Vrij bewerkt door J.J.L.ten Kate.
8813: MALHERBE, MARIE. - Die veldmannetjies.
7493: O'MALLEY, P. - Northern Ireland. Questions of nuance.
2574: MALVERY, OLIVE CHR. - In de modder der wereldstad.
5114: MANDELA, W. - Een stukje van mijn ziel.
4225: MANDELL,R. - Hitlers Olympiade Berlin 1936.
6787: MANDELSTAM, NADJEZJDA. - Tweede boek.
1289: MANDERS, TOM. - Dorus. Kolderpraatjes .
8755: MANDERS, J. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
8287: MANEN, C. VAN. (RED.). - Op schrijvers voeten. Op vrijers voeten. (verhalen van C. Visser, A. Klein, J. Zwier, R. Vogelenzng, H. Stoute en T. Krabbé).
6563: MANKOWITZ, W. - Dickens of London.
6013: MANN,W. - James Galway's Music in Time (nederlandse versie).
11019: MANNHEIM, K. - Man and society in an age of reconstruction.
11181: MANNHEIM, K. - Freedom, power and democratic planning.
8347: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep.
6039: MANTHEY, F. - Polnische Kirchengeschichte.
3678: MARAINI, FOSCO. - Meeting with Japan. Translated from the Italian by Eric Mosbacher.
5996: MARAN,T. (BEW.). - Vijftig frivoliteiten. Middeleeuwse Franse liefdesverhalen.
10848: MARCH, M. - De toepssing van typografie in een ontwerp.
373: MARCHANT, MR. H.P. - Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse nationaal-socialisme in Nederland.
5689: MARCHANT, MR. H.P. - De breuk geheeld.
6025: MARCK, DR. J.H.M. VAN DER. - Romantische boekillustratie in België. VAN DE 'VOYAGE PITTORESQUE AU ROYAUME DES PAYS-BAS' (1822) TOT 'LA LEGENDE ET LES AVENTURES HEROIQUES, JOYEUSES ET GLORIEUSES D'ULENSPIEGEL ET DE LAMME GOEDZAK AU PAYS DE FLANDRES ET AILLEURS' (1869).
3231: MARDRUS,J.C. - Alle verhalen van 1001 nacht (16 delen).
5384: MAREK, G. - De val van de adelaars. De ondergang van het Huis Habsburg.
4788: MARIANI, M. ET AL. - Freud en de ontdekking van het onbewuste. (stripverhaal).
2688: MARINUS,B. - Verenigen hier is 'fransch' . Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894 - 1913).
8761: MARJA, A. - Snippers op de rivier.
11248: MARJA, A. - Zeepbellen in de orkaan. Dagboeknotities uit een donker kwartaal.
9090: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen.
825: MARSCH, E. TER - Het beuksken van Hengel.
6515: MARSHALL, A. - Life's rich pageant.
5613: MARSMAN, H. - Tempel en kruis. ('De Zwaluw-editie is bedoeld voor Nederlanders buiten de grenzen en verder voor eenieder, waar ook ter wereld, die contact met de Nederlandse cultuur op prijs stelt).
1029: MARTIN, P.M. E.A. (EDS.). - Africa.
420: MARTIN, B.G. - German-Persian diplomatic relations 1873-1912.
6487: MARTIN, E.W. - The secret people. English village life after 1750.
9369: MARTIN, PROF.DR. W. - Herleefde schoonheid. 25 jaar monumentenzorg in Nederland 1918 - 10 mei - 1943.
5983: MARTINS QUARESMA, A. - Geschichtliche Aufzeichnungen über Vila Nova de Milfontes.
6473: MARWICK, A. - Britain in the Century of Total War. War, peace and social change 1900-1967.
11366: MARX, K. - Die Frühschriften. Von 1837 bis zum Manifest der kommunistischen Partei 1848.
8404: MARX, K. - Die Frühschriften. Von 1837 bis zum Manifest der kommunistischen Partei 1848.
1292: MASCHEK,H. - Vom Alltag des deutschen Mittelalters Aus alten deutschen Chroniken.
8435: MASEREEL, FRANS. - "Mijn getijdenboek; 165 houtsneden van Frans Masereel." (ingeleid door Thomas Mann, nawoord van Rudolf Hagelstange).
4889: MAST, M. VAN DER, E.A. - Den Haag, over bouwen, breken en behouden.
809: MATANLE,I. - Gedenkboek van de Tweede Wererldoorlog. Met een voorwoord van: Viscount Montgommery, Manfred Rommel, John S.D.Eisenhower.
8423: MATHEWS, R.H. - Mathews' Chinese - English dictionary. (American edition).
6742: MATTHEWS, PH. - Spectaculair Australië.
3215: MATTHIJS,MARCEL. - Spiegel van dood en leven.
6472: MATTINGLY, G. - The Armada.
6514: MAUROIS, A. - Histoire d' Angleterre.
6534: MAUROIS, A. - Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield. Sein Leben.
6562: MAUROIS, A. - England. Geschichte in Bildern.
29: MAX. - Mustafo, oorspronkelijk historisch verhaal uit t begin'der dertiende eeuw.
1390: MAYCHICK, D. - Audrey Hepburn. De biografie.
2855: MAYER, TH. - Fürsten und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters.
3929: MAYER,A. - Geschichte der Musik. Die volkstümliche Musikgeschichte für Deutsche.
8831: MAYHEW,V.(ED). - Illustrated Guide to Southern Africa.
6227: MAZELAND,H. - Vraag/antwoord-sequenties.
4814: MCARTHUR, T.(ED.). - The Oxford Companion to the English Language.
4817: MCARTHUR, T.(ED.). - The Oxford Companion to the English Language.
6470: MCCRUM, R. E.A. - The story of English.
1034: MCEVEDY,C. - Kosmos Historische Atlassen. 2. Middeleeuwen.
3838: MCEVEDY, C. - Kosmos Historische Atlassen. 3.Nieuwe tijd (tot 1815).
2620: MCFARLANE, K.B. - John Wycliffe and English Nonconformity
1274: MCINTOSH, W.C. ET AL. - The private Cary Grant
4420: MCKEE, A. - De race naar de Rijnbruggen 1940-1944-1945.
8179: MCLAUGHLIN, B. - Theories of second-language learning.
3717: MCNEILL, W.H. - A World History.
1885: MEDVEDEV, Z. - Michael Gorbatsjov
9362: MEENHEERE, PROF.IR.DRS. S.C.M. - Het bouwproces als managementspel. Gebruiker, geld, grond, integratie en specialisatie. Intreerede.
10638: MEER, J.J.M. VAN DER. - THE FRIBOURG AREA, SWITZERLAND. A STUDY IN QUATERNARY GEOLOGY AND SOIL DEVELOPMENT . (Many illustrations and appendices (maps ).
11314: MEER, DR. F. VAN DER. - Geschiedenis ener kathedraal.
400: MEER, F. VAN DER. - Uit het oude Europa.
5476: MEER, M.J. VAN DER. - Historische Grammatik der niederländische Sprache.
4737: MEERKAMP VAN EMBDEN, MR.A. - "Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). Deel I: (1390-1424); Deel II: (1424-1434)."
4734: MEERKAMP VAN EMBDEN, MR.A. - "Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). Deel I: (1390-1424); Deel II: (1424-1434)."
6786: MEERLOO, J.A.M. - Intuition and the evil eye. The natural history of a superstition.
1698: MEERTENS, P.J. ET AL.(RED.). - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers.
1219: MEERTENS,P.J ET AL. - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse Emblemata-literatuur van de 16e en 17e eeuw.
2382: MEERTENS,P.J. ET AL. - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum.
5681: MEGERLE, K. (HRSG.). - Warum gerade die Nationalsozialisten? Mit Beiträgen von: Jürgen Bergmann, Georg Kotowski, Detlef Lehnert, Klaus Negerle, Peter Steinbach.
8155: MEHNERT, K. - Der Sowjet-mensch. Bearbeitete und erweiterte Neuausgabe.
5174: MEIDEN, A. VAN DER. - De Oale Boerschop. Vetèèlsel in Twèènse sproak.
2170: MEIHUIZEN,DR.L.S. - De rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295.
5130: MEIHUIZEN, J. - Dat vrije volk. Leven, lijden en strijden van den Nederlandschen stam in Zuid Afrika.
2343: MEIJBERG,J.C. - Kunstzijde allerlei handelende over de vervaardiging en eigenschappen van kunstzijden garens zooals deze gesponnen worden door de Algemeene Kunstzijde Unie (enka) in de fabrieken te Arnhem en Ede en de n.v. Hollandsche Kunstzijde Industrie te Breda etc.
2422: MEIJER RANNEFT,DR.J.W. - De weg voor Indië.
3054: MEIJER,DR.J. - Willem Anthony Paap 1856-1923. Het levensverhaal van een vergetene. Zeventiger onder de tachtigers.
3567: MEIJER RANNEFT, DR. J.W. - De weg voor Indië.
4745: MEIJER, DR. J. - Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandsche beschaving.
3807: MEIJER-WICHMANN, C. - Vrouw en maatschappij.
1787: MEIJERINK,M.E.A. - Inventaris Provinciaal bestuur van Overijssel 1921/1949 - 1970, 3 delen.
3830: MEIJERS,C. ET AL.(RED.). - Songs in the Key of Life Popkritiek 1970-1980.
206: MEILINK, W. - Doopceel van Jan Claeszen. Kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland.
9604: MEILINK, P.A. - De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw.
1128: MEINDERSMA,H. ET AL (RED.). - Jongere bouwkunst in Overijssel 1840-1940. Tentoonstellingscataloog.
1788: MEINSMA,DR.K.O. - De Librye te Zutphen. Inleiding Drs. B. Looper & Drs. A.J. Geurts.
304: MEINTJES, J. - Der Burenkrieg 1899-1902.
11493: MEISCHKE, IR.R. - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar Vereniging Hendrick de Keyser.
2326: MEISCHKE, IR.M.C.A. - Boerenwagens.
1371: MELATI VAN JAVA (PS. VAN N.M.C.SLOOT). - Soerapati. Eerste deel.
5517: MELCHIOR, A. - Schoonheid en bijgeloof in Oost-Afrika.
6271: MELENHORST,M. - Highlighting professional writing. On-screen note-taking as part of wrting-from-sources by professionals.
814: MELLENTHIN,MAJOR-GENERA F.W. VON. - Pantzer battles.
5072: MELLES, J. - Ministers aan de Maas Geschiedenis van de Rotterdamse pensionarissen met een inleiding over het stedelijk pensionariaat 1508-1795.
7112: MENANDROS. - Das Schiedsgericht. Komödie.
11042: MENGHAM, R. - Lofzang op Babel. Over de oorsprong van de taal.
1723: MENS, J. - Amsterdam, Paradijs der herinnering.
1994: MENSEMA, A.J. - Het wapen van Overijssel Oorsprong, ontwikkeling en gebruik
4840: MENSING, H(EINDRED.'. - Auto Totaal. Alpha Romeo.
4841: MENSING, H.(EINDRED.'. - Auto Totaal. Rolce Royce - Bentley.
9882: MENSINK, DR. B.A. (INL.). - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi op alle de zonnen-dagen des iaers.
6279: MENTRUP, W.(HG.) - Konzepte zur Lexikographie. Studien zur Bedeutungserklärung in einsprachigen Wörterbüchern.
3770: MEREJKOWSKI, D. - Het leven van Leonardo da Vinci.
1277: MERWE, JAAP VAN DER. - Gij zijt kanalje ! heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
928: MESSING, F.A.M. - De mijnsluiting in Limburg Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering.
2838: MEULEN, J. TER. - Der gedanke der Internationalen Organisation in seiner Entwicklung. Band 1. 1300-1800. Band 2. 1789-1870. Band 3.1867-1889.
146: MEULEN, T. VAN DER. - Oude kerken in Groningen.
7197: MEULEN, C. VAN DER. - Ameland.
3744: MEULEN, A.J. VAN DER, E.A. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
7884: MEULEN, A.J. VAN DER, E.A. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
885: MEULEN, MR. J.C. VAN DER. - Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie [1912-1923].
9522: MEULENBROEK, DR. B.L. - Briefwiseling van Hugo Grotius. Los deel 10. 1639.
9523: MEULENBROEK, DR. B.L. - Briefwiseling van Hugo Grotius. Los deel 5. 1632 t/m mei 1635.
8832: MEURS, M. VAN. - J.C. Smuts. Staatsman, Holist, Generaal.
6051: MEYER, H. - De Hollander in den Oost.
6831: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, IR. D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester in en om Malakka 1778-1823. Familie-uitgave.
4276: MICHAËL, H. ET AL.(SAMENST.). - Nederlandse literaire prijzen: 1880-1985. Onder auspiciën van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Met een essay van Lucie Beaufort.
4387: MICHEL, J. - La merveilleuse légende de Saint Georges patron des scouts.
2675: MIDDELBURG-IDENBURG, C.J. - A.W.F. Idenburg.
4434: MIDDELHOEK, A. - "Hollanders bouwen de ""Westwall""."
11523: MIEDEMA, DR.R. - Christus in de beeldende kunst.
8803: MIERT, H. VAN. - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indië 1918-1930.
1078: MILES, R. - Stiefdochters van de tijd. De vrouw als paria van de geschiedenis.
3765: MILES, R. - The women's history of the world.
1405: MILLER, JOHN - The Glorious Revolution.
6458: MILLER, R. E.A. - The Glasgow region. A general survey.
3504: MILNER, CH. - Met bloed en niet met inkt is dit geschreven: Liederen uit ghetto's en konsentratiekampen. Keuze en transkriptie: Chanah Milner. Bewerking: Wim Gijsen.
371: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 i.v.m. de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
10030: MINDERAA, PROF.DR. P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag. Stdies n.a.v. de herdenking op 12 september 1960, op verzoek van het desbetreffende comité bijeengebracht.
10403: MINNEMA, L. - Bespiegelingen aan het venster Anthropologische bouwstenen voor een vergelijkendgodsdienstwetenschappelijke verheldering van interreligieuze dialoog. Naar aanleiding van K. Nishitani's boeddhistische en K. Rahners christelijke godsdienstwijsbegeerte
246: MIQUEL,P. - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
6510: MITCHEL, J. - The history of Ireland, from the Treaty of Limerick to the present time: being a continuation of the History of the Abbé Macgeoghehan.
11069: MITFORD,N. - Frederik de Grote.
1172: MODE,H. - Fabeltiere und Dämonen. Die phantastische Welt der Mischwesen.
6173: MOEGLE,W.(PICTURES). - Form Farbe,Dekor. Eine LebensArt.
3409: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Naar de eenzaamheid. Herinneringen van een onbekende.
1620: MOERMAN, J.J. EN T. KLIJNHOUT-MOERMAN (RED.) - Merkwaardige Tochten van Nederlandse Schipvaerders. Naar oude scheepsjournalen naverteld.
2308: MOLEN,S.J.VAN DER. - Het Saksische Boerenhuis in Zuid-Oost Friesland.
271: MOLEN, S.J. VAN DER. - Onder Allard's klokslag. Een heemkundige verkenning rond het Allardsoog.
319: MOLEN, S.J. VAN DER. - Langs Frieslands oude boerderijen.
3287: MOLEN, S. VAN DER. - Tjara Madhoera. Madoerese lessen en oefeningen. Voor planters in Oost-Java.
2899: MOLENAAR,PROF.MR.A.N. - Staatkundige perspectieven.
5045: MOLENAAR, M.CHR.M., ET AL. - Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht.
9331: MOLENDIJK, L. - 32 Nederlandse molens in het landschap. 32 aquarellen met tekst van A.J. de Koning.
10081: MOLHUYSEN, DR. P.C. ET AL., (RED.). - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8.
4116: MOLKENBOER, B.H. - Vondel-schetsen.
6837: MOLLAT, PROF.DR. M. - De Honderdjarige Oorlog.
376: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën Driemaal is scheepsrecht.
378: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën Ontdekkingsreizen onzer voorouders.
6558: MOLLEMA, J.C. - Samuel Pepys in woelige dagen 1660-1669.
711: MOMMERS, DR. A.R.M. - Brabant van Generaliteitsland tot gewest. (In twee delen).
9055: MOMMSEN, TH. - Römische Geschichte. (Gekürzte Ausgabe). Mit einem Geleitwort von E. NORDEN.
8815: MOMMSEN, TH. - Das Weltreich der Caesaren. Mit einem Nachwort von E. NORDEN.
5281: MONCRIEFF, G.G. - Lyrical Meditations on the Paradiso.
5690: MONTAGU, E. - The man who never was.
11062: MONTÉ, DR. P.J. - Sovjethistoriografie en Klassieke Oudheid.
6990: MONTGOMERY, K.G. - Leiders en misleiders.
10015: MOOR,DRS. J.C. DE. - Op weg met de wetenschap. Over methode en techniek van studie en wetenschapsbeoefening.
1855: MOORE,B. - Slachtoffers en overlevenden. De Nazi-vervolging van de joden in Nederland.
4110: MOOREHEAD, A. - Churchill, a pictorial biography.
5688: MOOREHEAD, A. - Montgomery, a biography.
8205: MOOREHEAD, A. - De Russische Revolutie.
129: MOORMAN VAN KAPPEN, O. - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Gelderland
2175: MOOY,DR.A.J.DE. - De Geldersche kroniek van Willem van Berchen, naar het Hamburgs handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
1623: MOOY, H. - Naar Groenland met de Frankendaal. Hist. verhaal naar het journaal van commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize...1786...behouden aankomst voor Amsterdam 1787.
6111: MORAIN, L.& M. - Humanism as the Next Step.
3799: MORÉE,M. ET AL. - Vrouwenarbeid in Nederland, 1870-1940.
8148: MORENA, C. (HRSG.). - Die Oper im Heim. 40 Fantasien mit den schönsten und bekanntsten Opermelodien. 2 Bände.
6556: MORGAN, J. - Edwina Mountbatten, a life of her own.
2238: MORISON, S.E. - Christopher Columbus, mariner.
6552: MORLEY, S. - Oscar Wilde.
4781: MORRIS, R. (ED.). - Specimens of Early English with Introductions, Notes en Glossarial Index. Part 1 - From Old English Homilies to King Horn, A.D. 1150- A.D. 1300.Part 2 - From Robert of Gloucester To Gower, A.D. 1298- A.D. 1393.
2611: MORRIS, R. (ED.). - Specimens of Early English with Introductions, Notes en Glossarial Index. Part 1 - From Old English Homilies to King Horn, A.D. 1150- A.D. 1300.Part 2 - From Robert of Gloucester To Gower, A.D. 1298- A.D. 1393.
6467: MORRIS, A.J.A. - Radicalism against war 1906-1914. The advocacy of peace and retrenchment.
6468: MORRIS, J. - Pax Britannica. The climax of an empire.
9813: MORRIS, J. - Londinum. London in the Roman Empire.
2699: MORTEL, J. VAN DE. - Kamp Vught. Januari 1943-september 1944.
4368: MORTON, H.V. - The heart of London. "(Essays written for ""The Daily Express"")."
5685: MORTON, H.V. - Atlantic meeting An account of Mr. Churchill's Voyage in H.M.S. Prince of Wales, in August, 1941, and the Conference with President Roosevelt which resulted in the Atlantic Charter.
6504: MORTON, H.V. - In search of Wales. (With sixteen illustrations and a map).
6532: MORTON, A. - Posh & Becks. Spicegirl Victoria Adams en voetballer David Beckham. Het verhaal van hun liefde.
4620: MOSLEY, L. - De spookachtige vrede. 1938-1939. Twee jaren europese politiek die leidden tot de tweede wereldoorlog.
663: MOSS,P. - Ghosts over Britain. True accounts of modern hauntings.
8228: MOSSMANN, E. (ED.). - The correspondence of Boris Pasternak & Olga Freidenberg 1910-1954.
9148: MOST, H. - Van domineesdochter tot dominicusdochter. Hoe Helena Most dominicanes werd. Door haar zelf verteld.
6162: MOT, FINA. - Mein Leib, meine Ware. Lebensbeichte eines Mädchens von der Strasse. (Einmalige numerierte Ausgabe, Nr.522)
4306: MOTLEY, J.L. - History of the United Netherlands. (4 volumes).
7865: MOTLEY, J.L. - The rise of the Dutch Republic.
8849: MOUNTFIELD, D. - A history of African exploration.
74: MOURIK, M. - Europa's culturele veelvormigheid. Bron van beschaving.
10811: MOZART, W.A. - Six Viennese Sonatinas for piano.
10814: MOZART, W.A. - Klavier-Quartette und Quintett. (Quartett G moll, Quartett es dur, Quintett es dur)
10840: MOZART, W.A. - Es dur-Concert. 2 pianos zu 4 Händen.
3149: MRÁZKOVÁ,DANIELA. - Jan Lauschmann. 49 & [4] pages & 87 full-page black-and-white illustrations from photographs by Jan Lauschmann, plus colophon. Very good. Umelecka fotografie 41. The text is in Czech with summaries in Russian and English.
3255: MUCKLE, FR. - Das Kulturideal des Sozialismus.
9163: MUGRIDGE, D.H.ET AL. - An Album of American Battle Art 1755-1918.
1406: MUIR, R. - A short history of the British Commonwealth,in two Volumes 1. The islands and the first empire (to 1763).2. The modern Commonwealth (1763-1919).
4447: MULDER,L.(RED). - Lexicon Geschiedenis Van Nederland & België.
430: MULDER, A.W.J. - "Juliana van Stolberg. ""Ons aller vrouwe-moeder""."
5582: MULDER, N. - Individuum und Gesellschaft in Java. Eine Untersuchung zur kulturellen Dynamik.
646: MULDER, E. (RED.). - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nothenius.
2004: MULDER,H. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
2653: MULDER, N. - Mysticism & everyday life in contemporary Java.
2666: MULDER,C. - Inventaris van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Steenwijk 1817-1945.
3111: MULDER, H. - Excellente foto's. 13 ministers-presidenten te kijk.
4349: MULDER,G. - H.M. van Randwijk, een biografie.
5534: MULDER,M. - Rembrandt, la magiisto. Biografio de Rembrandt Harmensz. Van Rijn.
8884: MULDER, J. - De vuurspuger van Ootmarsum. Een keerpunt.
5931: MULDERS, P.J. - Arbeid om te leven en arbeidsleven. Een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen 'arbeid', in het bijzonder bij C.J. Dippel, A.Th. van Leeuwen, Hanna Arendt en E.F. Schumacher.
1008: MULISCH,HARRY. - Vergrote raadsels. Verklaringen, paradoxen, mulichesken, gekozen door Gerd de Ley.
1009: MULISCH,HARRY. - De aanslag.
1007: MULISCH,HARRY. - Het zwarte licht.
1005: MULISCH,HARRY. - De ontdekking van de hemel.
4294: MULISCH, HARRY. - Zielespiegel - bij wijze van catalogus.Catalogus bij de tentoonstelling die de Nederlandse schrijver Harry Mulisch bij wijze van zelfportret samenstelde voor het Stedelijk Museum. Met werken van o.a. Giovanni Battista Piranesi, Albrecht Dürer, Pablo Picasso, Anselm Kiefer, Piet Mondriaan, Wassily Kandinsky en Bruce Nauman.
789: MULISCH,HARRY. - Het seksuele bolwerk.
10074: MULLER FZ., MR.S.(UITG.). - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851).
2135: MULLER, J.P. - Mijn systeem voor vrouwen. Dagelijks 15 minuten aan de gezondheid gewijd.
10945: MULLER, E. ET AL. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel, 1895-1917. (Tentoonstellingscatalogus).
8292: MULLER, DR. H.C.A. - Marco Polo's reizen.
8570: MÜLLER,G.(HG.) - Die Zukunft der SPD.
5283: MUNK, R. ET AL. - Joodse filosofie. Tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof.Dr. H.J. Heering.
5682: MUNSON, K. - Kampfflugzeuge 1939-1945. Jagd- und Trainungsflugzeuge.
4772: MUNTHE, A. - De geschiedenis van San Michele.
5144: MUNTHE, G. ET AL. - The story of Axel Munthe.
10427: MUSCHE,ACHILLES. - Aan de voet van het belfort. Illustraties van Jozef Cantré.
1305: MUSHKELISHVILI,N.I. - Singular integral equations.
9645: MUSKENS, H. (RED.). - 200 jaar parochie Heilige Bavo Raamsdonk.
10003: MUTWA, V.C. - Indaba, my children.
9754: MYLIUS, N. - Kulturhistorischer Abhandlungen. Drei Teile in einen Band. 1. Indonesien. Ein kulturhistorischer Überblick. 2. Antlitz und Geheimnis der überseeischen Maske. 3. Indonesische Textilkunst Batik, Ikat und Plangi.
3802: MYRDAL, A.ET AL. - De werkende vrouw.
9884: NABER, S.A. - Allard Pierson herdacht.
381: NABER, J.W.A. - Onbetreden paden van ons koloniaal verlede 1816-1873.
4004: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
4438: NAMEN, A.H. VAN (INL.). - 1940-1945. Het Ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad in facsimile herdrukt.
299: NAS,D. - Het Twentse model: Honderd jaar Eendracht. Honderdtien jaar Vooruit. Honderdvijfentwintig jaar vakbeweging in Enschede.
11388: NAT, DR.J. - Hebreeuwsche Grammatica. 4e druk bewerkt door J.J.Koopmans.
8440: NAT, DR.J. - Hebreeuwsche grammatica.
2869: NATHUSIUIS, MARIE-SOPHIE. - De boog van Eros.
3317: NAUWELAERTS,L. - Het groene goud (petroleum). ( Katholieke vlaamsche hoogeschooluitbreiding jg XXXVIII nr6 verh 373.).
10005: NAYLOR, K. - Guide to West Africa. The Niger & Gambia river route.
6547: NEAL, PROF. J.E. - Het leven van Elizabeth I.
1859: NEALE, J.E. - Queen Elizabeth
11053: NEDERVEEN, F. - Van Ruremunde tot Roermond.
4396: NEGAHBAN,E.O - "A preliminary report on Marlik excavation; Gohar Rud expedition, Rudbar 1961-1962."
4357: NEIKIRK, W.R. - Volcker. Portret van een financieel genie.
2038: NEILL, W. - Twentieth Century Indonesia.
10299: NELLEN, H.J.M. - Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman.
3400: NERUDA, PABLO. - Elementare Oden.
3418: NETSCHER, F. - Studies naar het naakt model. Gevolgd door de kritiek van Lodewijk van Deyssel: Over literatuur.
10931: NEUNZIG, H.A. - Brahms.
4513: NEVERMAN, H. - Onder koppensnellers en moerasmenschen.
5246: NEWARK, T. - Medieval Warfare.
957: NEWTON, J.L. E.A. (EDS.) - Sex and class in women's history.
6998: NICHOLLS, A.J. - Weimar and the Rise of Hitler.
5618: NICHOLSON, J.W. - Stories of Dixie.
10844: NICODÉ, JEAN LOUIS. - Opus 7, Miscellen.
10845: NICODÉ, JEAN LOUIS. - Opus 10, Walzer-Kapricen.
2223: NIELSEN, A.K. - De halve wereld rond.
5741: NIEMEIJER, J.A. (SAMENST.). - Wadlopen.
2882: NIEMEIJER,J.A. - Donkere stad. (uitgege. T.g.v.25 jaar bevrijding).
10464: NIEMEIJER,J.A. - Het land van terpen en dijken.
2021: NIEMEIJER,J.A. ET AL. - Verzet in Groningen.
671: NIEMEIJER,J.A. - Het land van terpen en dijken.
4516: NIERMEYER, J.F. - De Oost en de West. Een overzicht van de landen en volken der Nederlandsche koloniën.
3157: NIEUWENHUIJSEN, P.M. - Het verschijnsel taal. Een kennismaking.
2841: NIEUWENHUIS,DR.IR.J.G.J.C. - Bestrijding der werkloosheid in haar oorzaken en gevolgen.
1986: NIEUWENHUYSEN,N.VAN. - '...van bijkomstig belang'. Nieuwe onthullende gegevens rond het oorlogsverleden van mr. Willem Aantjes.
173: NIEUWHOF,C. ET AL. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.
114: NIEUWSTADT, MICHEL VAN. - Rondom het dierenpark: abdij-journaal. (Nauwgezet en lyrisch dagboek van de voormalige activist.)
9137: NIEUWSTADT, M. VAN (EINDRED.). - Over het fascisme. Twee delen in één band.
5902: NIJHOF, DRS. P. - Oude fabrieksgebouwen in Nederland.
10472: NIJHOF, P. - Buitenreclame in beeld. 50 jaar Alrecon Media 1946-1996.
6779: NIJLEN, J.VAN. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man
7792: NIMPOENA, S. ET AL. - Tjara Djawi (Javaansch). Spraakkunst, Oefeningen, Woordenlijst.
10537: NIN, ANAÏS. - Erotica. Alle verhalen uit Venusdelta en Lieve vogeltjes.
10538: NIN, ANAÏS. - A spy in the house of love.
10542: NIN, ANAÏS. - Henry en June.
10543: NIN, ANAÏS. - Erotica. Seksuele fantasiën van een vrijgevochten vrouw.
564: NIN, ANAÏS. - Erotica.
845: NIN, ANAIS. - The journals of Anais Nin, in 5 volumes.
6115: NIOD - Srebrenica. Een 'veilig'gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area.
10903: NIPPOLD, W. - Die Anfänge des Eigentums bei den Naturvölkern und die Entstehung des Privateigentums.
2365: NISPEN TOT PANNERDEN,JHR. DR.O.F.A.H. VAN (VOORWOORD). - De Wacht. Overijsselnummer. September 1967.
417: NOLENS, DR. N.W. (VOORZ. CONGRESCOMM.). - Congres over huisindustrie op woensdag 8 september en donderdag 9 september 1909 in het Concertgebouw te Amsterdam. Deel 1. Referaten.
9901: NOLTE,E. - Het Fascisme. Van Mussolini tot Hitler.
456: NOLTHENIUS, H. - Mozart miniatuur.
6252: NOLTHENIUS, H. - Duecento. Hohes Mittelalter in Italien. Mit 93 Kunstdrückbildtafeln.
4176: NOORDENBOS,P. - Genormaliseerde papierformaten.
2437: NOPPEN,A.M. ET AL.SAMENSTELLERS). - Het vuilverwijderingsvraagstuk. Behandeld door een Commissie, ingesteld door de Nederlandsche Vereeniging van Reinigingsdirecteuren. Met 97 afbeeldingen naar foto's en teekeningen.
7976: NORTH,J.(ED.). - Field-Marshal Earl Alexander of Tunis. The Alexander memoirs 1940-1945.
9818: NORTHCOTE PARKINSON, C. - Gunpowder Treason and Plot.
4674: NORTIER, C.W. - Van zendingsarbeid tot zelfstandige kerk in Oost-Java.
699: NOTEN, H. - Köpenickiade.
1395: NOVOTNY, F. - Oskar Laske. 24 Aquarelle.
6503: NUIRHEAD, L.R. (ED.). - Ireland. "(The Blue Guides; With a complete atlas of Ireland and 15 other maps and plans)."
3820: NUIS,A. (RED.). - Het geheim van de uitgever. Verkenningen voor Rienk Visser.
2436: NUIZINGA,N.(RED.). - Schokland revisited.
827: NUTTIN, J. - Het stereotiep beeld van Walen, Vlamingen en Brusselaars. Hun kijk op zichzelf en op elkaar. Een empirisch onderzoek bij universitairen. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang XXXVIII, 1976- nr 2.
2787: NUYENS, DR. W.F.J. - De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw uit een Katholiek oogpunt beschouwd.Andwoord aan Prof. R.Fruin, Prof. J. van Vloten en Dr. M. van Deventer.
8396: OBERG, E.L., E.A. (BEW.). - Ten Bosch' Duits-Nederlands technisch woordenboek.
8397: OBERG, E.L., E.A. (BEW.). - Ten Bosch' Frans-Nederlands technisch woordenboek.
929: OBERG,IR.E.L. ET AL. - Ten Bosch'Engels-Nederlands techniscj woordenboek.
6256: OBERMEIER, S. - Richard Löwenherz. König, Ritter, Abenteure. Biographie.
9469: ODINK, G. - Doar veul'n ik mien a'lene. Gedichten (Met een met de hand geschreven gedicht van de dichter dat niet in het boekje staat).
3374: OELE,A.P. - Het rekverband van de samenleving en andere essays over kernthema's van politiek en cultuur.
3356: OERLE,DRS.J.E.C.M. VAN. - Kabinetsformatie onder hoogspanning 1948. De formatiedagboeken van Beel, Drees, Van der Goes van Naters en Romme.
8518: OERTZEN, P. VON. - Der soziale Funktion des staatrechtlichen Positivismus.
6322: OEVERMANN,U. - Sprache und soziale herkunft.
9222: OFFERMANS, P., E.A. - Geschiedenis van het gewone volk van Nederland.
6044: OIKONOMOS, C.P. - Die pädagogischen Anschauungen des Adamantios Korais und ihr Einfluss auf das Schulwesen und das politische Leben Griechenlands, nebst einem Abriss der geschichtlichen Entwicklung des Griechischen Schulwesens von 1453 bis 1821.
1630: OLDE MEIERINK, L.H.M. - Ampsen. De geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners.
6309: OLDFIELD.R.C. ET AL.(EDS). - Language.
3921: OLDMEADOW, E. - Schumann. Bell's Miniature Series of Musicians.
8175: OLIVIER, J.-P. - Wanneer wordt het dag, kameraad? Geschiedenis van de oktoberrevolutie.
4196: OLLARD, R. - Pepys. A biography.
3177: OLLEFEN, L. VAN, E.A. - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijvingen. In 204 gravures en 7 kaarten.
3423: OLTHETEN, F. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
4127: OLTMANS, J.F. - De Schaapherder. (Verlucht door Bob Buys).
4052: OLTMANS, J.F. - De schaapherder - Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog (1481-1488) - deel I.
2805: OLTMANS, A.C. - De instituten van Gaius.
9854: OLTMANS, W.L. - Den vaderland getrouwe. Uit het dagboek van een journalist.
4081: OMAR KHAYYAM. - Rubaiyat (in de nederlandse vertaling).
9031: ONCK,A.VAN ET AL. - Kop van Overijssel en N.O.-Polder.Nieuw land, nieuw water. Hengelwater in West-Overijssel, de Kop van Overijssel, N.O.-Polder en Oostelijk Flevoland.
9033: ONCK,A.VAN ET AL. - Drente en Oost-Overijssel. Tussen weiden en hunebedden. Hengelwater in Nederland.
6661: ONRUST,M. ET AL. - Formuleren.
10719: OORSCHOT, G. VAN. - Goochel zelf.
10563: OORTHUYS, C.(FOTO'S). - Voici la Hollande. (Photos du monde, collection contact).
6538: OOSTENDORP, TH.J. - Chamberlain.
6845: OOSTENRIJK, ING,J. - Gelijkstroommachines.
7438: OOSTERLEE, P. - Geschiedenis van het Christelijk onderwijs.
4462: OOSTERWIJK, B. - Vlucht na victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911).
5055: OOSTINDIE, G ET AL. - In het land van de overheerser II: Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954
314: OOSTROM, F.P. VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
3754: OPPENHEIMER, W. - Prinz Eugen von Savoyen : Feldherr, Staatsmann und Mäzen.
2174: OPPERMAN,PROF.DR.O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13.Jahrhunderts.
265: OPPERMANN, PROF.DR.O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13.Jahrhunderts.
7469: OPSTALL, M.E., VAN - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië.(Deel 1 en 2). Met inleiding, journaal en bijlagen.
4785: ORMSBY GORE, W. - The Illustrated Regional Guides to Ancient Monuments: Volume 1: Northern England: Volume 2: Southern England.
4761: OSINGA, DR.M.D. ET AL. - Kenningboek der stad Leiden 1570/1580. 1e en 2e stuk. 2 delen.
4764: OSINGA, DR.M.D. ET AL. - Kenningboek der stad Leiden 1570/1580. 1e en 2e stuk. 2 delen.
983: OSTA, J. VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
11016: OTTO, H. ET AL. - Der erste Weltkrieg. - Dokumente. (Schriften des Militärgeschichtlichen Instituts der DDR : Kleine Militärgeschichte).
7094: OUD, PROF.MR. P.J. - Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940.
2034: OUDDEKEN, P. - Een tocht door Noord-Holland
1275: OUDENDIJK, DR. J.K. - Willem III, Stadhouder van Holland, Koning van Engeland.
6764: OVER, L. - Maidenhead : A Pictorial History.
10354: OVERBEEKE, H. - God won, ik verloor Belevenissen en gedachten uit 1940-1945
6239: OVERDIEP, DR.G.S. - Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch.
3947: OVERDIEP, DR. G.S. - Verzamelde opstellen over taal- en letterkunde. I. Volkstaal en Dialektstudie, II. Syntaxis en stilistiek, III. Stijl en literatuurgeschiedenis/Bibliografie.
8941: OVERDIEP, DR. G.S. - Zeventiende-eeuwsche syntaxis. (deel drie).
6710: OVERDUIN,B. - Rapporteren. Het schrijven van rapporten, nota's, scripties en artikelen.
10261: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1985. 100e stuk.
10262: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1988. 103e stuk.
10255: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1979. 94e stuk.
10256: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1978. 93e stuk.
10257: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1977. 92e stuk.
10258: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 102e Stuk, 1987. 1982. 97e stuk.
10260: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1983. 98e stuk.
9072: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1989. 104e stuk.
1464: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1986, 101e stuk.
1468: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1984, 99e stuk.
1474: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 2002,117e stuk.
1476: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 2001,115e stuk.
1479: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 2002,117e stuk.
1482: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1997, 112e stuk.
1483: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1996, 111e stuk.
1485: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1995, 110e stuk.
1486: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1994, 109e stuk.
1490: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1993, 108e stuk.
1493: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1992, 107e stuk.
1494: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1991, 106e stuk.
1496: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1990, 105e stuk.
584: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1980, 95e stuk.
589: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1984, 99e stuk.
9071: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1987.102e stuk.
1469: OVERIJSSELSE HISTORISCHE BIJDRAGEN. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1981, 96e stuk.
1228: OVERKLEEFT, D. - Voorst, een dorp maar meer nog een gemeente.
2758: OVERSTEGEN,J.J. ET AL.(SAMENSTELLERS). - Literair Lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966.
10525: PAAP,W. - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
10958: PAAP,W. - Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
11455: PAAPE, DRS.A.H (HOOFDRED.). - Bericht van de Tweede Wereldoorlog. (In 17 delen).
11456: PAAPE, DRS.A.H (HOOFDRED.). - Bericht van de Tweede Wereldoorlog. Los deel 16.Oost-Nederland vrij.
216: PAAPE, A.H. ET AL. - De jaren '40-'45. Een documentaire.
6517: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - Syntaxis, spraakkunst en taalkunde.
6524: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - Beknopte ABN-syntaksis.
6529: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - Kleine abn-syntaxis. Met oefenboekje.
6720: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - ABN-Spraakkunst. Voorstudies. Tweede deel.
6721: PAARDEKOOPER,DR.P.C. - ABN-Spraakkunst. Voorstudies. Derde deel.
2077: PAASMAN, B. (UITG.) - Veluws verleden. "Ahasverus van den Berg's "" Geografie van Veluwe"" (1796) opnieuw uitgegeven."
6177: PAGLIA, C. - Seks, kunst en Amerikaanse cultuur. (Essays).
7672: PAKUN,HIMADJUWITA. - Water onder de golven. (Vormgegeven door Ricardo Liong[A-Kong).
2991: PALDER,L.S. - Brief aan Daniël. Over Joachim van Babylon en zijn kuise Suzanna.
3340: PALGRAVE,FRANCIS T. - The Golden Treasury of Songs and Lyrics. Selected from the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language and Arranged with Notes. Revised and Enlarged.
8163: PALMER, A. - Rusland in oorlog en vrede.
8164: PALMER, A. - Rusland in oorlog en vrede.
8221: PALOCZI-HORVATH, G. - Chroestsjev. De weg naar de macht.
9489: PAMA, C. - Heraldiek en genealogie. Een encyclopedisch vademecum.
6242: PANDER MAAT,H.L.W. - Harmonie en onenigheid in informele discussies. Gespreksanalytische studies.
6953: PANÉ, S. - Sedjarah Indonesia, I.
8363: PANETH, P. - Der Henker seines Hofes.
784: PANNEKOEK,A. - Partij, raden, revolutie. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Jaap Kloosterman.
8194: PANSIER, IR. F. ET AL. - Arbeid en technologie.
10407: PAPINI, G. - De duivel Problematiek ener toekomstige diabologie
6180: PAPPOT, G. - De markies de Sade. Een portret uit brieven en documenten.
5616: PARKER, R.L. & BAMBAUER. - Mineralienkunde. Leichtverständliche Einführung in die allgemeine und spezielle Mineralienkunde.
2224: PARROT, F. - Reise zum Ararat.
10131: PARRY, J.H. - The Spanish seaborne empire.
8306: PARRY, J.B. - Het tijdperk van ontdekkingen.
10973: PASCAL, R. - Deutscland. Weg und Irrweg. 150 Jahre deutsche Geschichte.
6237: PASOLINI, P.P. - Daden van onkuisheid.
396: PATER, J.C.H. DE - Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het twaalfjarig bestand.
397: PATER, J.C.H. DE - Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het twaalfjarig bestand.
4430: PATER, J.C. DE. - Het schoolverzet 1940-45. (with an English summary)
10304: PAUL, H. - Deutsche Grammatik. Band 1. Teil 1. Geschichtliche Einleitung. Teil 2. Lautlehre. Band 2. Teil 3. Flexionslehre. Band 3.Teil 4. Syntax (erste helfte).Band 4.Teil 4. Syntax (zweite Hälfte).
10305: PAUL, H. - Prinzipien der Sprachgeschichte.
5797: PAUL, H. - Prinzipien der Sprachgeschichte.
6531: PAUL, H. - Queen Anne.
19: PAULA, A.F. - Vrije slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten, 1816-1863.
7450: PAULS, DR.A. - Das Pamphlet eines Kardinals oder Taxil redivivus.
818: PAUS,P. - Festungsschlachten. 1939-1945. Kampf gegen Verteidigungszentren und Bunker-Fronten.
5606: PAYNE, ROBERT. - The graet Garbo.
1881: PAYNE, R. - The life en death of Trotsky
843: PAYNE,R. - Hitler. Een leven voor de dood.
9244: PEARSON, H. - Extraordinary people.
612: PEEKEL, H. - Lou Bandy. Van wandluis naar landhuis.
6069: PEER, H.F.VAN. - Sterke Gorcumse verhalen.
3283: PEET, J. - Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland.
6981: PEETERS, TH. - De eerste Poolse infanteriedivisie in Nederland.
8835: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
9811: PEILLARD, L. - La vie quotidienne à Londres au temps de Nelson et de Wellinton 1774-1852.
1837: PELETIER, W. - 150 jaar departement Winterswijk van de maatschappij tot nut van 't algemeen.
1628: PELETIER,W. - Winterswijk. Een eeuw in woord en beeld.
3910: PELLEBOER,J.H. - Volksweerkunde.
8728: PENIAKOFF, V. - Popski's private army. (W.W. 2 in N. Africa).
4016: PENKOWSKY, O. - De Penkowsky documenten.
11325: PENNERS,H.& TH. - Osnabrück.
2590: PENNING,J. - De Vezelstoffen der Textielindustrie. Hunnen winning- en herkenningsmethoden, benevens in 't kort hunne bewerkingen.
20: PENONTON, B. - De Zuidmolukse republiek. Schets voor de beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk.
7834: PENONTON, B. - De Zuidmolukse republiek. Schets voor de beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk.
8771: PENONTON, B. - De Zuidmolukse republiek. Schets voor de beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk.
5414: PEPIN, D. - Discovering cathedrals.
5275: PERNOUD,R. - De kruistochten. """Er is steeds een ooggetuige""."
4455: PERRAULT, G. - Het Rode Orkesssst.
6970: PERRAULT, G. - Het Rode Orkest.
2173: PESTMAN, P.W. ET AL. - Vreemdelingen in het land van Pharao. Een bundelartikelen samengesteld t.g.v. het vijtigjarig bestaan van het papyrologisch Instituut van de RU van leiden.
9026: PETERS, B. - Op zoek naar Afrika. "Over het verbod op ""Kennis van die aand"" van André P. Brink."
10994: PETERSEN, M. - Prinses Ilse. Een sprookje uit het Hartzgebergte.
5842: PETERSEN,J. - Vitus Bering, de zeevaarder.
5195: PETERSEN, NIS. - De straat der sandalenmakers. Verhaal uit Rome ten tijde van Marcus Aurelius
3884: PETERSON, H.L. ET AL. - The great guns.
1886: PETHYBRIDGE, R. - The social prelude to Stalinism
7116: PETRONIUS. - Satiricon.
2516: PETTERSON, H. - Met de Albatros op diepzee-expeditie.
4656: PETZOLD, J. - Die Demagogie des Hitler-faschismus. Die politische Funktion der Naziideologie auf dem Wege zur faschistischen Diktatur.
3658: PFEILSCHIFTER, G. - Theoderich der Grosse. Die Germanen im Römischen Reich.
10612: PHILIPPI, S. (ED.). - Christo & Jeanne-Claude. Verhülter/wrapped Reichstag, Berlin, 1971-1995.
10125: PHILIPS, DR.R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
3417: PICHOIS, C. ET AL. - Vergelijkende literatuurwetenschap.
5706: PIEKALKIEWICZ, J. - Spionnen, agenten, soldaten. Geheime commando's in de tweede wereldoorlog.
1927: PIERSMA,H.(RED.). - Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
9685: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. 1860-1865, derde reeks I.
9136: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. Deel 1 1860-1865, derde reeks II.
8848: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. Deel 1 1875-1882, tweede reeks III.
685: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. Deel 1 1865-1874, tweede reeks II.
10090: PIERSON, A. - Oudere Tijdgenooten.
4044: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. 1882-1890.
8566: PIERSON, A. - Uit de Verspreide geschriften van Allard Pierson. Deel 1 1865-1873, tweede reeks I.
194: PIETERS, S. (EINDRED.). - De achterkant van de Möbiusband. IOWO-afscheidsbundel met opstellen over onderwijsontwikkeling.
3749: PIETERS, C. ET AL. - Alles klaar?....halen! / Handleiding voor het amateurtoneel.
10312: PIJNACKER, C. - Historysch verhael van den steden Thunes, Aliers ende andere steden in Barvarien gelegen. Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
2242: PIJNENBURG,P.D.M. - Beschouwingen over het streekplan. Dissertations on the regional plan.
11403: PILLECYN, FILIP DE. - Blauwbaard.
6466: PIPER, D. - The English Face.
8187: PIPES, R. - De onbekende Lenin. Uit het geheime archief.
6669: PIRENNE, H. - Geschiedenis van Europa. Van de invallen der Germanen tot de zestiende eeuw.
8659: PIRENNE,H. - De Middeleeuwen. Economische en sociale geschiedenis.
4442: PISAN, C.DE. - Het boek van de stad der vrouwen.
1615: PLAAT, G.N. VAN DER, ET AL.(SAMENSTYELLERS). - Lijst van voornaamste in 2000 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.
6652: PLAATS- KOOIJ, G. VAN DER. - Drie kwamen terug van weggeweest.
237: PLANTINGA, J.J. - Ora et labora. Hoop doet leven. Tot hier en niet verder. (verhalen).
611: PLAS,M.VAN DER. - Zo'n beetje wat ik voel. Een flonkerende verzameling parodieën, satires, chansons, portretten, gedichten, dagboekbladzijden en bespiegelingen.
11277: PLATO. - The republic. (translated by H.D.P.Lee).
2160: PLATOON. - Timaios - Kritias. Menexenos Ioon.
7090: PLATOON. - Charmides-Lysis-Laches-Menoon-Hippias.
7091: PLATOON. - Phaidros-Symposion.
6305: PLAUTUS, T.M. - Tweelingbroer gezocht. Het Spookhuis. (Vertaling: J. Hemelrijk sr).
6306: PLAUTUS, T.M. - De geboorte van Hercules. Het kabeltouw. (Vertaling: J. Hemelrijk sr).
6327: PLAUTUS, T.M. - De bluffer. De leugenaar. (Vertaald door J. Hemelrijk sr.).
8664: PLAUTUS. - De tweelingbroeders. Vert. Prof.Dr. H. van Herwerden.
10439: PLEGT, B. - Oet et oale doarp/2.
4583: PLEGT, B.(EINDRED.). - Peperbak. 50 jaar Twents Carmel.
3495: PLEIJ, H. - Sprekend over de Middeleeuwen.
10617: PLEMO VAN DUIVELAND, MR. L.J. - Willem Frederik Koning der Nederlanden. Gedenkboek 125 bestaan van de Ned. Handel Mij. N.V.
17: PLESSIS, A.P. DU - Die Nederlandse Emigrasie na Suid-Afrika
9257: PLOEG, E. VAN DER, E.A. - Blijvende herinneringen aan de dag van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. (in het nederlands, turks, engels, duits en arabisch)
3681: PLOETZ, DR.K. - Auszug aus der alten, mittleren, neueren und neuesten Geschichte. Neu bearbeitet von Friedrich Kähler, einundzwanzigste Auflage.
9683: PLOETZ, DR. K. - Kalendarium der Wereldgeschiedenis.
4367: PLUMB, J.H. - In the Light of History.
9805: PLUMTRE, G. - The Country House Guide.
4769: PODKOLZIN, A. - A Short Economic History of the USSR.
4491: POEÍ. - De laatste keizer van China. Autobiografie.
10466: POELHEKKE, M.A.P.C., E.A. - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
1554: POELHEKKE, J.J. - 'T uytgaen van den treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
8522: POELMAN, DR.N. - Panorama der ideologieën.
9822: POINTER, M. - The Sherlock Holmes file.
4765: POKSHISHVSKY, V. - Geography of the Soviet Union. Physical Background, Population, Economy.
10051: POL, DS.D. - Onze zendingsvelden. Midden Java ten Zuiden.
973: POLA, ALEXANDER. - Mengvoer. ( Illustraties: Guus Wielaard. Voorwoord: Chiem van Houweninge.
1898: POLAK,L.PH. ET AL. - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945.
1901: POLAK,L.PH. ET AL. - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945.
482: POLDERS,L.(SAMENSTELLER). - Erotische verhalen.
640: POLIAKOV,L. - De arische mythe. Over de bronnen van het racisme en de verschillende vormen van nationalisme.
10103: POLL,L. VAN DE. - Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie.
21: POLL, W. VAN DE - De Nederlandse Antillen. Een fotorapportage van land en volk
2853: POLL,K.L. - De beklemde elite.
2854: POLL,K.L. - Het verlangen naar almacht.
1012: POLLARD,E. - Kuching, past and present.
6565: POLLMANN,T. - Woorden, klanken, zinnen, talen. Een inleiding in de taalkunde.
6824: POLLMANN, T. ET AL. - Terug op de Molukken.
2036: POLMAN O.F.M, MAG.DR.P. - Huizinga als kultuurhistoricus.
8268: POLO, MARCO. - Het boek van Marco Polo, of de wonderen van een wereldreis (vert. Karel Jonckheere).
4230: PÖLS,W. - Historisches Lesebuch. Part 1. 1815-1871. Part 2. 1871-1914. Part 3. 1914-1933.
4866: POMPE, MR.W.P.J. - Bevrijding. Bezetting - Herstel - Vernieuwing.
7038: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal. Voor Nederland bewerkt door C.P. Gunning. Ingeleid door H. Colijn.
11005: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal. Voor Nederland bewerkt door C.P. Gunning. Ingeleid door H. Colijn.
7284: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal. Voor Nederland bewerkt door C.P. Gunning. Ingeleid door H. Colijn.
1299: POORT, H. - Van de planken. Dagbladkronieken over tooneel.
4592: POORT,D. - De geselaars van Ootmarsum.
2032: POORTENAAR, J. - De stad in de wallen 600 jaar Naarden
4419: POORTENAAR, J. - Ons is gheboren. Oude prenten en teksten.
724: POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen.
9630: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte.
10180: POPPE-MARQUARD,DR.H. - Osnabrück, ein Rundgang durch die Stadt.
1870: POPPINGA,O. ET AL. - Ostfriesland. Biograhien aus dem Widerstand.
6685: PÖRKSEN,U. - Plastictaal.
1824: PÖRTNER, R. - De strijd om het Heilige Graf. Waarheid en legende van de kruistochten.
2213: PORTWAY,CHR. - Grote treinreizen.
5909: PORZEZINSKI, DR.V. - Einleitung in die Sprachwissenschaft.
1911: POS, M. - Eens op Java en Sumatra.
6852: POS, M. - Eens op Java en Sumatra. Het laatste reisboek over ons Indië in zijn glorietijd.
10605: POST, M. ET AL (RED.). - Robert Preyer. Malerei 1986-1991.
2123: POST, M.J.H. - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie
5692: POSTEMA, K. - Het bombardement. Herinneringen van een Rotterdams gezin.
2440: POSTHUMA DE BOER, E. - Klein gedenkboek van liefde en haat.
4711: POSTHUMUS, MR.N.W. - Documenten betreffende de Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Deel 1. I:Onderhandelingen met Engeland(1813-1827).
1180: POSTHUMUS, N.W.(RED.) - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek.
5113: POSTHUMUS MEYJES, , R. - De eerste reizen der nederlanders naar de op de bijbehoorende kaart aangeduide landen en eilanden. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
4717: POSTHUMUS, MR.N.W. - Documenten betreffende de Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Deel 6. Onderhandelingen met Engeland over het handels- en scheepvaartverdrag van 1851 en over de wijzigingen in de Nederlandsche scheepvaartpolitiek in 1850. De handelspolitiek tot het jaar 1870. 1827-1870.).
4719: POSTHUMUS, MR.N.W. - Documenten betreffende de Buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Deel 4. Onderhandelingen met Pruisen en de andere tot het tolverbond behoorende Duitsche staten over een scheepvaart- en een handelsverdrag 1834-1839.
5552: POSTMA, C. E.A. - Zierikzee. 1. Stad van historie en monumenten.
4011: POSTMA, M. - Legendes uit Basoetoland. (In de Zuidafrikaanse taal).
5796: POSTMA, DR.W.P. ET AL. - Het Amsterdamse Bos. Een gids voor zijn bezoekers.
7480: POSTMUS, J. - Oud-Holland en de revolutie. Nieuwe studiën en schetsen.
10929: POT, TJ. - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. Inhoud I-XXX 1952-1981.
7986: POTTER, F. - De kunst van het korte verhaal. Uitvoerige leidraad bij het schrijven en publiceren van het korte verhaal.
10810: POULENC, FRANCIS. - Three novelettes for piano.
6840: PRAAG,S.E.VAN. - Korte karavaanweg.
6408: PRAAG, PH.VAN. - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
10791: PRAAG, H. VAN. - Het verschijnsel Israël.
2579: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Een studie in acculturatie.
2088: PREBBLE, J. - John Prebble's Scotland.
6525: PREBBLE, J. - Glencoe. The story of the massacre.
5693: PRES, T. DES. - The Survivor. An Anatomy of Life in the Death Camps.
1929: PRESCOTT, W.H. - History of the reign of Philip the Second, King of Spain. Three volumes.
1559: PRESSER, J. - De Tachtigjarige oorlog.
7158: PRESSER, DR.J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. 2 delen, met stofomslag.
9113: PRESSER, DR. J. - De tachtigjarige oorlog.
11522: PREUSS, H. - Das Bild Christi im Wandel der Zeiten. Einhundertfsiebenunddreissig Bilder auf 112 Tafeln gesammelt und mit einer Einführung sowie mit Erläuterungen versehen [von Hans Preuss].
6544: PRIESTLY, J.B. - The Prince of Pleasure and his regency 1811-20.
8892: PRINS-SCHIMMEL,DRS. M.A., E.A. - Jongere Bouwkunst in Zutphen van 1850-1940.
1497: PRINS, W.F. - Fugitieven en passanten.
3954: PRINS, A.H.J. - Oud en nieuw in zwart Oost-Afrika. Structuurveranderingen in het Noordoost-Bantoegebied. Openbare les gehouden bij de aanvaarding van de leeropdracht in de volkenkunde en de vergelijkende volkenkunde aan de RU te Groningen 10 october 1951.
1184: PRINSENJ.L.ZN, DR. J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
6936: PRITT, DR. D.N. (INL.). - Dimitroff contra Goering. Bruinboek II met bijdragen van Romain Rolland, Theodor Dreiser, Lion Feuchtwanger, Georgy Dimitroff.
3108: PROOST, DR. K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgangvan de Ned. Ver. Tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, geschetst t.g.v. haar 100-jarig bestaan.
11002: PROP, G. ET AL. - Atlas van Nederland en de West.
4223: PROSS,H. - Dokumente zur deutschen Politik 1806-1870.
9627: PROSS, HY.(HRSG.). - Die Zerstörung der deutschen Politik. Sokumente 1871-1933.
1081: PRUDENTIUS. - Getijden.
4979: PRUDHOMME, A. (PS. W.F. HERMANS). - Annum veritatis. Vertaling van Latijnse teksten uitsluitend voor volwassenen.
4308: PUCHINGER,G. - Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) Strijder-triomfator. Een studie.
2504: PUNTER,E. - Ik heb het toch zeker zelf gezien. herinneringen aan het leven en werken in Noordwest Overijssel van ongeveer 1900 tot 1983.
6922: PUTLITZ, W. ZU. - In Rok tussen de Bruinhemden. Herinneringen van een Duits diplomaat.
3238: PUTTEN,J.VAN. - Vrijheid en welzijn. Over socialisme en de toekomst van onze samenleving.
3822: PUTTEN,J.VAN. - Politieke stromingen. Liberalisme, democratisch-socialisme, christelijke stromingen, communisme, fascisme, radicale alternatieven.
9820: PUTTER, A., A.O.(EDS). - The spirit of Medieval English popular Ramance.
4497: PUY, J.C. DE. - Hallelujah. Liederen voor gemengd koor. Uitgegeven ten voordeele der Weezen te Neerbosch.
4561: PUY, J.C. DE. - "Excelsior. Vervolg op ""Hallelujah"". Liederen voor gemengd koor. Uitgegeven ten voordeele der Weezen te Neerbosch."
4485: PUY, J.C. DE. - Het Harpje (Vervolg op de lofstem). Vierstemmig zangbundeltje voor christelijke scholen, huisgezinnen, zondagscholen, jongelings-, jongedochters- en zangverenigingen voor gemengd koor.
812: PYLE,E. - Dappere kerels.
11336: QUACK, MR. H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913.
2196: QUANJER, C.A.J. - Beknopte volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Over geboorte, huwelijk, overlijden en godsdienst der inheemsche bevolking.
2197: QUANJER, C.A.J. - Land en volk van Nederlands-Indië. Handleiding ten dienste van het onderwijs.
8474: QUEDENS,G. - Insel Kirchen.
5013: QUERIDO, IS. - Amsterdamsch epos: Het volk Gods, Van armen en rijken.
9116: QUERIDO, IS. - Amsterdamsch epos. De Jordaan. Manus Peet.
11056: QUINCKE, W. - Handbuch der Kostümkunde. 3. verbess. u. verm. Aufl.
2622: QUINN, D.B. - Raleigh and the British Empire.
402: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog.
1369: RACHEWILTZ, B. DE. - An introduction to Egyptian art.
4440: RÄDECKER, J. - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland. Een serie monografieën over leven en arbeid der Nederlandsche beeldhouwers van dezen tijd, nr.1.
3176: RADEMAKERS, A. - Kabinet van nederlandschen outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaten, verzamelt, getekent en in ' t koper gebragt door den konst-ryken Abraham Rademaker.
2056: RAES,H. - De vadsige koningin.
2137: RAIMOND JR., DR. J.J. - Het electrische planetarium. Een beschrijving van het Zeiss-planetarium met een inleiding over andere planetaria.
5801: RAIMOND JR., DR. J.J. - Het electrische planetarium. Een beschrijving van het Zeiss-planetarium met een inleiding over andere planetaria.
1763: RAKERS,A. - Mundarten der alten Grafschaft Bentheim und ihrer reichsdeutschen und niederländischen Umgebung.. Auf dialektgeographisch-geschichliger Grundlage.
5103: RAMAER, IR.J.C. - Het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1931). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5083: RAMAER, IR.J.C. - De Fransche Tijd (1795-1815). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
182: RAMDHANI, R. - Zielcontact. Een Hindoestaan- een Creoolse. Een verboden liefde. (Roman).
4361: RANDA, A. (HRSG). - Enzyklopädie der Weltgeschichte. (In zwei Bänden + Registerteil). Geschichte der Religionen, der Ideen, der Kunst, der Gesellschaft, der Wirtschaft, des Kriegs und der Politik.
11129: RANDA, A. (SAMENST.) - Geschiedenis der mensheid. (In vijf delen).
3667: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945.
2485: RANITZ,JHR.FR.J. - Het bouw- en woningtoezicht.
279: RANKE, L. VON. - Preussische geschichte. (Two parts in one volume)
6537: RANKE, L. VON. - Oliver Cromwell.
5026: RANKE, L.VON. - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. (ungekurzte textausgabe).
9109: RATTÉ, DR. J. - Nederlandse doorvoorpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland.
10808: RAVEL, M. - Valses nobles & sentimentales pour piano
10836: RAVEL, M. - La Mère L.Oye. 5 pièces enfantines pour piano à 4 mains.
1341: RAY, C.(ED.). - The complete imbiber. An entertainment.
5143: REDEKER, H. - Ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd.
8183: REED, J. - 10 Tage die die Welt erschütterten.
9827: REES, C. - A Chapter of Accidents. Autobiographical Memoirs.
884: REESER, E. - Stijlproeven van Nederlandse Muziek. Dl. I.: Anthology of music from the Netherlands 1890 - 1960. Verzameld door / compiled by Eduard Reeser. (Uitgegeven door de Stichting Donemus in samenwerking met de vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis.).
10834: REGER, MAX. - Aus meinem Tagebuch. Opus 82. Zwei Bände.
1087: REICH, DR.W. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens.
9247: REICH,L. - Die Insel Mainau und der badische Bodensee. (Nachdruck von der Ausgabe von 1856).
8703: REICHEL, S. - Wat deed jij eigenlijk in de oorlog, Pappa?
113: REICHLING, DR. A. - Verzamelde studies over hedendaagse problemen der taalwetenschap.
1823: REINALDA, B. - Bedienden georganiseerd. Onstaan en ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eerste begin tot in de Tweede Wereldoorlog.
5939: REINDERS, H.C. ET AL. - 75 jaar volksfeest Winterswijk: 1888 - 1963.
5264: REINDERS, H.C. ET AL. - 75 jaar volksfeest Winterswijk: 1888 - 1963.
2748: REINDERS,MR.H.A.H. - Het ambtsgebed in de Kamper Gemeenteraad. (Overdruk Kamper Almanak 1975-1976).
4226: REINERS, L. - Friedrich. Das Leben des Preussenkönigs.
9980: REINICKE, H.0E. - Die Gemeinde und ihre Zukunft.
9956: REINICKE, H.0E. - Der Landkreis und seine Function.
3795: REISCHAUER, E.O. - Geschiedenis van Japan.
406: REK J, DE - Van Boergondië tot Barok.
407: REK, J. DE - Prinsen, patriciërs en patriotten.
11171: REMOORTERE, J. VAN. - Stadswandelingen door Wallonië.
5081: REMOORTERE, J. VAN - Stadswandelingen door Nederland. (Het Zuiden).
9656: RENAUD, J.G.N. - Oude ambachtskunst.
4234: RENGELINK, J.W. - The reconstruction of the Netherlands.
5632: RENGELINK, J.W. - Volk in verdrukking en verzet. 1940-1945.
8733: RENGELINK, J.W. E.A. - Here we are Uncle Sam, Holland calling.
408: RENIER, G.J. - De Noord-Nederlandse natie.
6223: RENKEMA, J. - Discourse Studies. An Introductory Textbook.
3935: RENNER, H. - Oper, Operette, Musical. Ein Führer durch das Musiktheater unserer Zeit.
10502: RENOY, G. - Paris naguere. Grands magasins.
282: RENSBURG, H.VAN. - De weisse Sundenbock. Erinnerungen an die antienglische Widerstandsbewegung.
10907: RENTENAAR, R. - Groeten van Elders. Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur.
10761: REPENNING, H. - Die mechanische Weberei.
3633: REUDER, S. DE, ET AL. - Handleiding bij de IZA-serie. Een serie platen over aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde, samengesteld volgens de nieuwe richtlijnen in het onderwijs. 1e serie: Nederland.
3919: REUSCHEL, PROF.DR.K. - Richard Wagner. Dramatische Werke. Zweiter Band. Der Ring des Nibelungen. Götterdämmerung.
3920: REUSCHEL, PROF.DR.K. - Richard Wagner. Dramatische Werke. Erster Band. Rienzi. Der fliegende Holländer. Tannhäuser. Lohengrin. Tristan und Isolde.
10107: REVE, G.K. VAN HET. - Nader tot u.
9472: REVE, G.K. VAN HET. - Nader tot u.
2770: REVE, G.K. VAN HET. - Op weg naar het einde.
5306: REVE, G. - Roomse heisa.
6996: REVE, G.K. VAN HET. - De taal der liefde.
702: REVE, G.K.VAN HET. - Tien vrolijke verhalen.
791: REVE, G.K. VAN HET. - De taal der liefde.
9443: REVE, G. - De stille vriend.
8527: REVEL, J.-F. - Waarom de democratiën sterven.
571: REVERS,W.J. ET AL.9HRSG). - Neue Wege der Musiktherapie. Grundzüge einer alten und neuen Heilmethode.
2922: REYEN, P.E. VAN. - Middeleeuwse kastelen.
7605: REYEN, P.E. VAN - Middeleeuwse kastelen.
8453: REYNDERS, I.H. - De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940. Hare oorzaken en hare gevolgen.
4520: RHIJN, A.A. VAN.(RED.). - Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in veband met den wederopbouw van ons land.
9724: RHOODIE, E. - Het omstreden land. Zuidwest Afrika.
6523: RICHARDSON, A.E. - The old inns of England.
5697: RICHLER, M. (ED.). - Writers on World War II. An Anthology.
6513: RICHMOND, I.A. E.A. - The Pelican History of England. In 9 volumes. 1. I.A. Richmond: Roman Britain. 2.D. Whitelock. The beginnings of English society. 3. D.M. Stenton. English society in the early Middle Ages. 4. A.R. Myers. England in the late Middle Ages. 5. S.T. Bindoff. Tudor England. 6. M.Ashley. England in the seventeenth century. 7. J.H. Plumb. England in the Eighteenth century. 8. D. Thompson. England in the nineteenth century. 9. D. Thompson. England in the Twentieth century.
2509: RICHMOND BROWN, LADY. - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende indianenstammen van Midden-Amerika.
10625: RICHTHOFEN,DR.K.FREIHERR VON. - Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte. Theil 3, Abschnitt 1, Das Gau Kinnem oder Kennemerland.
5374: RICKETT, R. - Oesterreich, sein Weg durch die Geschichte.
6724: RICO,G.L. - Garantiert schreiben lernen.
2018: RIDDER, B.DE - Verdwenen straatnamen.
704: RIDDERBOS, DR. J. - De Psalmen.
6554: RIDLEY, J. - Lord Palmerston.
4390: RIEHL,A. - Het Valkhof en herbouw. Het verleden voorbij?
5839: RIEL, MR. H. VAN - Geschiedenis van het Nederlands Liberalisme in de 19e eeuw.
9291: RIEMENS, J. - Rijssen door de eeuwen heen. (deel 1).
5986: RIENITS, R. & T. - The Voyages of Columbus .
409: RIESS, C. - Als Stalin sterft...
4578: RIESS, C. - Joseph Goebbels, der Advokat des Teufels.
6450: RIESS, L. - Englische Geschichte, hauptsächlich in neuester Zeit.
6965: RIESSEN, DR.IR. VAN (VOORZ. RED.CIE). - Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP.(in twee delen).
8374: RIETBERGEN, D. - Indonesië, van stad tot kampung.
223: RIGHART, H. - Vijftig jaar speelruimte. Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988.
4115: RIJKENS, P. - Handel en Wandel, nagelaten gedenkschriften.
4668: RIJNBERG, TH. - 's Lands Plantentuin Buitenzorg Kebun Raya Indonesia Bogor
4900: RIJNHOUT,B.M. - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning 1940/1944.
10395: RIJSSEL, W. VAN. (EINDRED.). - De Bron. Zestig jaar groei en verandering.
3055: RILKE, RAINER MARIA. - Dichtungen des Michelangelo.
3813: RILKE, R.M. - Ausgewählte Gedichte.
3812: RILKE, R.M. - Der ausgewählte Gedichte anderer Teil.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

6/1