Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3314: BULTHUIS, H.J. - Krestomatio. Eenvoudig leesboek der wereldhulptaal Esperanto. Met verklaringen.
5935: BULTMANN,PROF.D.R. - Jesus.
11131: BULTMANN, R. - Eeuwigheid / hier en nu: geschiedenis en eschatologie.
431: BULTMANN, R. - Theologie des neuen Testaments.
703: BULTMANN, R. - Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen.
849: BULTMANN,R. - Johannes-Evangelium. (Unveräderte Nachdruck der 10.Auflage.).
6589: BUNGARTEN,T.(HS.). - Wissenschaftssprache. Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription.
10786: BUNGE, M. - Treatise on Baisc Philipsophy, Volume 6. Epistemology & Methodology II: Understanding the world.
4870: BUNJES, O.G. - Een halve eeuw reformatorisch leven in Twente. (Op 30 januari 1984 aals lezing gehouden).
4890: BUNT, A.W. VAN DE. - Dorenweerd, van heerlijkheid tot dorp.
10988: BUNT, PROF.DR. H.G. VAN DE, ET AL (RED.). - Honderd jaar Rijksrecherche. Terugblik en toekomst.
7912: BURCHARTZ, M. - Schule des Schauens.
5648: BURCKHARDT, B. - Eine Stadt wird braun. Die nationalsozialistische Machtergreifung in der Provinz.
6871: BURCKHARDT, DR. A. - Geschichte der Zunft zu Hausgenossen in Basel. (Im Auftrag des Zunftvorstandes verfasst von Dr. August Burckhardt.
1702: BUREN,JOHANNA VAN. - Naowille.
1709: BUREN,JOHANNA VAN. - Wee'j nog?
7021: BUREN, P. VAN. - The secular meaning of the gospel. Based on an analysis of its language.
7567: BUREN, JOH. VAN. - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door prof. Dr. H. Entjes.
7910: BUREN, J. VAN ET AL. - Platen-atlas algemene geschiedenis.
413: BURG, F. VAN DEN ET AL. - Vrede en oorlog. Opstellen voor prof.mr. B.V.A. Röling.
6009: BURG,H. - Minor art of early periods from 3000 B.C.-1200 A.D.
6715: BURGER,P. ET AL. - Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven.
4496: BURGER,LISBETH. - Arbeitslos.Das Buch von der grossen Volksnot unserer Tage.
6365: BURGHT, GR. VAN DER, E.A. (RED). - Met recht verenigd. Notariële en privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. P.L. Dijk.
1832: BURKE, J - An illustrated history of England
5740: BURKE, P. - Volkscultuur in Europa 1500-1800.
1138: BURN, A.R AND M. - The living past of Greece.
2759: BURNIER, ANDREAS. - De verschrikkingen van het noorden.
4579: BURRIN, PH. - Het ontstaan van een volkerenmoord. Hitler en de Joden.
11115: BURROWS, M. - Mehr Klarheit über die Schriftrollen. Neue Rollen und neue Deutungen nebst Übersetzung wichtiger jüngst entdeckter Texte.
1915: BURTON, DR. M. - De wonderen van het dierenrijk. Deel 1. Deel 1. Algemene inleiding / Ongewervelde dieren. Deel 2. Protochordaten. Gewervelde dieren.
5598: BURUMA, I. - De spiegel van de zonnegodin. Japanse zelfportretten. Cultureel portret van het Japanse volk aan de hand van de collectieve verbeelding zoals die wordt weerspiegeld in de films, toneelstukken, strips en boeken die de overgrote meerderheid van de Japanners aanspreekt.
1720: BURWINKEL,H. - Heimatbloumen un Spricker. Plattdütske Gedichte un Vertellstücke.
11141: BUSCH, E. - Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.
3814: BÜSCHER, G. - De wonderen der stralen. (Vert. J.C.Alders).
8464: BUSET,M. - L'action pour le Plan.
1026: BUSKEN HUET,CD. - Portretten van Nederlanders.
4071: BUSKEN HUET, CD. - Vijf portretten van Nederlanders.
1520: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. 1 bnd.
9122: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische fantasiën. Nieuwe reeks, deel 1 en 2.
8059: BUSSAGLI, M. - Indian Miniatures.
4826: BUSSMANN, G.(RED.). - Kunst im 3. Reich
1750: BUSSY, J.H. DE - 150 jaar koninkrijk der Nederlanden
3562: BUSSY, I.J. DE. - Inleiding tot de zedekunde.
11026: BUSTENS, G. - Herinnering. Met een inleiding van Louis paul Boon.
5645: BUTCHER, H.C. - My years with Eisenhower. The personal diary of Captain Harry C. Butcher, USNR, Naval aide to General Eisenhower, 1942 to 1945.
9579: BUTER, A. E.A. - De echte Achterhoek.
1141: BUTER, A. - Boerenerven in een groene lijst. Overijssels erf en zijn beplanting.
4211: BUTER, A. - Dit land over de IJssel.
1056: BUTER,A. - Ootmarsum dichterbij. Portret van een Twents stadje.
2263: BUTER,A. - Portret Van Enschede.
2336: BUTER,A. - Hengelo. Stad in beweging.
2348: BUTER,ADRIAAN - Twente in beweging. Pleidooi voor culturele samenwerking.
2350: BUTER,ADRIAAN - Aan de grens van het land van weleer. Waar blijft de kennis van de Twentse boerderij.
2513: BUTER,A. - Vuur over Twente. Flitsen van oorlog en bevrijding.
2767: BUTER,A., ET AL. - Twente gisteren/vandaag/morgen. Een drieluik over verleden, heden en toekomst van Twente.
5503: BUTER, A. - Portret van Ootmarsum. Kralen aan een rozenkrans.
2938: BUTLER, J.J. - Nederland in de Bronstijd.
1073: BUUNK, P. - Het imaginaire verleden. Beeldende kunst en geschiedschrijving
1287: BUURSINK, JOH. - 'n Rozendaans. Allerhaand oet Twentelaand.
2220: BUURSINK,JOH. - Twente. Platteland en stedenband.
2367: BUURSINK, JOH. - Het boek van de Lonneker landbouw. Uitgg.door de gez. Lonneker Landbouw Coöperaties.
2372: BUURSINK,JOH. - Stadverbranden. (uitgegeven ter herinnjering aan de stadsbrand in 1862.)
8177: BUWALDA, P. - Diplomatiek dagboek Moskou.
9664: BUXTON, D. - The Abessynians.
3014: BUYS,JAAP (INL.). - 60 jaar Wijde Blik. Verhalend proza van zestig jaar Wereld-Bibliotheek.
4923: BUYSERO, D. - Korte beschrijvinge van Parys en de manieren en zeden van die haer daer onthouden. Opnieuw uitgegeven met inleiding, bronnenstudie en aantekeningen door Dr. R.J. Willemyns.
3316: BUYTENDIJK,PROF.DR.F.J.J. - De wijsheid der mieren. Met 72 afbeeldingen, gedeeltelijk naar photografische opnamen.
9609: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
10947: BYRN, R.F.M. ET AL (EDS.). - Anglo-German studies. (April 1992 issue).
1379: BYRNE, M. ST. CLARE - The Lisle Letters. An abridgement.
2691: CAENEGEM, R.C. VAN, E.A. (RED.) - De Lage Landen van Prehistorie tot 1500.
4595: CAIDIN, M. - Messerschmitt 109. De jagers van het Duitse leger.
334: CAINE, MICHAEL. - Waar gaat het eigenlijk om? Autobiografie.
1664: CAIRO, E. - A noetoe foe mi ai. In de nood van het aangezicht.
5289: CALDECOTT-BAIRD, D. - Huurling in de Lage Landen 1672-1574.
10265: CALDER, N. - Einstein en het heelal.
2180: CALDWELL, M. - Indonesië.
10169: CALFF, J.S., ET AL. - Bibliografie voor moderne Europese geschiedenis (ca. 1500-heden), publikaties verschenen in de periode 1984-1990. Deel I: Titels.
3032: CALIS, PIET. - Daling van temperatuur. Twaalf Nederlandse dichters 1890-1960.
5642: CALIS, P. - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
5811: CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs, betreffende ons geloof, onze Christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn. Nederlandse bewerking van Jan Wit, Predikant der Waalse Gemeente te Nijmegen
5523: CALVIJN, JOH. - De profetieën van Hosea en Joël. Uitgelegd door Joh. Calvijn. Vertaald naar de oorspronkelijke Fransche editie van 1615, vergeleken met de Latijnsche editie van Baum, Cunitz en Reuss en met eene voorrede voorzien van dr. A.G. Honig.
6475: CAMERON, K.D. - The ballad & the plough. A portrait of life in the old Scottish farmtowns.
10162: CAMMELBEECK, G.J.P. - Edgar Fernhout
1447: CAMMEN, DR. H. VAN DER (RED.). - Nieuw Nederland 2050. Onderwerp van ontwerp. Deel 1. Achtergronden. Deel 2. Beeldverhalen.
2629: CAMPEN, A. VAN. - Het kleine harpenboek.
693: CAMPEN, MR. C.M. VAN, ET AL. - Landbouw en Lanbouwcrediet 1898-1948. Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven.
225: CAMPERT,JAN. - Verzamelde gedichten 1922-1943.
2762: CAMPERT, REMCO. - Hoe ik mijn verjaardag vierde.
2763: CAMPERT, REMCO. - Tot zoens (verhalen).
706: CAMPERT, R. - De jongen en het mes en andere verhalen.
733: CAMPERT, REMCO, EN ROUWER, G.J. - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band. (Gids van de tentoonstelling georganiseerd door werkgevers- en werknemersorganisaties in het grafisch bedrijf in samenwerking met het rijksmuseum.)
2994: CAMPING,H ET AL (RED.). - Boeken aan banden. Bzzlletin april 1979, nr. 65.
2998: CAMPING,H ET AL (RED.). - De schoolmeester. Bzzlletin maart 1979, nr. 64.
1010: CAMPORESI, P. - Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.
5885: CAMPS, PROF.DR.A. - De weg, de paden en de wegen. De christelijke theologie en de concrete godsdiensten.
5920: CAMPS,PROF.DR.A. - Geen doodlopende weg. Lokale kerken in dialoog met hun omgeving.
5894: CAMPS, PROF.DR.A. - Christendom en godsdiensten der wereld. Nieuwe inzichten en nieuwe activiteiten.
1116: CANSAS,J.DE. - Volledig leerboek voor de wereldhulptaal Esperanto.
6666: CAPELLE, H. VAN, E.A. - Het adelaarsnest. Hitler's verborgen machtscentrum.
9885: CAPELLE, H. VAN, E.A. - Het adelaarsnest. Hitler's verborgen machtscentrum.
11285: CAPRA, F. - De Tao van fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek.
66: CAREY, P. - Liefde als lokaas. Fictie.
2209: CARLETTI, FR. - Reis om de wereld (1594-1606)
8314: CARLETTI, F. - Reis om de wereld [1594-1606].
11423: CARMICHAEL, E. ET AL. - The skeleton at the feast. The day of the dead in Mexico.
3376: CARNAP, R. - Meaning and necessity. A study in semantics and modal logic.
1594: CARON, DR. W.J.H. (UITG., INL. EN TOEL.). - Christiaen van Heule. De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst.
72: CARON, M.(RED.). - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur. Tentoonstellingscatalogus.
2741: CARPENTER, F.V. - A sketch book of New York.
3337: CARPENTER,G.H. - Insects. Their structure & life. A primer of Entomology.
8897: CARPENTER, W.H. - Mémoires et documents inédits sur Antoine van Dyck, P.P. Rubens et autres artistes contemporains. (traduit par Louis Hymans).
4064: CARR,E.H. - The Bolshevik revolution. 1917 - 1923. Part 1 & 3.
1074: CARR VAUGHAN, A. - The house of the double axe. The palace at Knossos.
6770: CARRÈRE D'ENCAUSSE, H. - Decline of an Empire: soviet socialist republics in revolt.
1809: CARRÈRE, CL. - Handel in de middeleeuwen. In het Middellandse Zeegebied.
9162: CARSPECKEN, F. - Fünfhundert Jahre Kasseler Orgeln.
6497: CARSWELL, J. - The descent of England. A study of the English Revolution of 1688 & its European Background.
4790: CARTER, DR.TH. - Verhalen uit Shakespeare. (Met 16 illustraties in kleur van Gertrude Demain Hammond)
4320: CARTER,A.C. ET AL. - Historical research in the Low Countries 1970-1975. A critical survey.
1488: CARTER, G.M. - Independence for Africa.
4618: CARTIER, R. - De Tweede wereldoorlog. Deel 1. 1939-1942. Deel 2. 1942-1945.
5660: CARTIER, R. - Der Zweite Weltkrieg. (Zwei Teile in einem Band)
6174: CASANOVA, G. - Geheim agent.
7902: CASTEELS, M. - Die Sachlichkeit in der modernen Kunst.
8305: CASTLEREAGH, D. - The great age of exploration.
10908: CATE, H. TEN (INL.). - Gids voor Katholiek Almelo 1972.
11173: CATE, C.L. TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
8681: CATFORD, L. ET AL. - Wees je eigen held. Het pad van de held in het dagelijks leven.
1220: CATS, J. - Afbeeldinge van het huwelick, en 't geen daer ontrent is, onder de gedaente van een Fuyck. "Het twee- en tachtig jarig leven van zijn geboorte af tot zijn dood toe; Aen desselfs veertien Kints-Kinderen, dienende tot naricht van de zelve. Door hem zelf in vaersen beschreven."
2249: CATZ,MR.P. - Afrika straks . Ontwikkeling van Afrika bezuiden de Sahara sinds 1870 en een blik op de toekomst.
4983: CAZAUX, Y. - De geboorte van een natie. De Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
2845: CECIL, D. - The Cecils of Hatfield House. A portrait of an English ruling family.
6949: CERVANTES, M. DE. - The first part of the delightful history of the most ingenious knight Don Quixote of the Mancha. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
241: CETTO, A.M. - Middeleeuwse miniaturen.
3523: CHAGNON, N.A. - Yánomamö. The fierce people.
4112: CHAINE, C. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine.
6496: CHAIR, S.DE. - Morning Glory. Memoirs from the Edge of History.
6312: CHALHOUB, M. - La Finlande.
11088: CHALMERS, A.F. - What is this thing called Science?
6539: CHALONER, W.H. (ED.) - The autobiography of Samuel Bamford, Vol. 2. Passages in the life of a radical.
10164: CHAMBERLIN, R. - The English Cathedral.
6609: CHAMBERS,J.K. ET AL. - Dialectology.
805: CHAMBERS,H.A. - The treasure of Negro Spirituals.
9228: CHAMBON, A. - Marine, gewoonten en gebruiken.
6975: CHANT-SEMPILL, S. - Operatie Chariot. De aanval op het dok van St. Nazaire, maart 1942.
9816: CHAPMAN, H.W. - The last Tudor king.
3017: CHARLES,J.B. - Zendstation. (gedichten).
4938: CHARLES, J.B. - De gedichten tot 1963.
10043: CHARTIER,J.-M. E.A. - Eva Hitler, geboren Braun.
10707: CHATWIN, C.P. - British regional geology. The Hampshire basin and adjoining areas.
11057: CHAUCER, G. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. (Or. tit.: Canterbury Tales, Vert.: A.J.Barnouw. Met een woord vooraf van J.Huizinga).
6495: CHECKLAND, S.G. - The rise of industrial society in England 1815-1885. Social and economic history of England.
3341: CHEESMAN,E. - The great little insect.
1381: CHEETHAM, A. - The life and times of Richard III.
5369: CHEREL,A. - Duits zonder moeite. (volgens de ASSiMil methode).
1060: CHERMAYEFF,C. ET AL. - Drags. De wereld van de travestie. Geschiedenis, cultuur, interviews, personalities, informatie, boeken, films, attributen.
5836: CHICHESTER, F. - Gipsy Moth circles the world.
4040: CHIESA, FR. - Lugano und Sottoceneri.
9014: CHISHOLM, R.M. - Kennistheorie.
3736: CHODOWIECKI. - Journal gehalten auf einer Lustreyse von Berlin nach Dressden.
441: CHOJECKA, E. - Miasta jako dzielo sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Bialej do 1939 roku.
6568: CHOMSKY,N. - Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use.
6624: CHOMSKY,N. - Reflections on language.
45: CHOMSKY, N. - Taal en mens. Taalkundige bijdragen aan het onderzoek van de menselijke geest.
8841: CHOMSKY, N. - Aspects of the theory of syntax.
10820: CHOPIN, FR. - Klavierwerke. Revidiert von Raoul Pugno. II. Mazurkas.
10825: CHOPIN, FR. - Préludes & Rondos.
10341: CHORUS, A. - Het beeld van de mens in de oude biografie en hagiogafie.
11504: CHORUS, J. ET AL. - In de ban van Fortuyn. Reconstructie van een politieke aardschok
5580: CHOWDHURY, T. ET AL. - Holisme en new-age-bewustzijn. Fenomenologische, theologische en ecologische aspecten van een nieuw wereldbeeld. Verslag van een kortlopend studieproject aan de theologische faculteit Tilburg. Met een voorwoord van L. Smits.
3110: CHRYSTAL, R.N. - Insects of the British woodlands.
4957: CHUKHONTSEV,OL (ED.). - "Dissonant Voices the New Russian Fiction; Leopard I."
6816: CHURCH,J.R. - De geheimnis der eindtijd: De Psalmen!
3521: CHURCHILL, W. - Oorlogsredevoeringen.
2033: CHUTIWONGS, N. ET AL. (TEKST AND FOTO'S). - Polonnaruvo, de middeleeuwse hoofdstad van Sri Lanka.
10916: CICERO. - Over het voorspellen van de toekomst.
6333: CICOUREL,A.V. - Methode und Messung in der Soziologie.
4874: CILLEKENS, C., E.A. - Krisis in Maastricht. Werk en werkloosheid in de jaren dertig.
10815: CIMAROSA, D. - 32 sonates, 3me cahier aux 12 sonates.
276: CIPOLLA, C.M. (ED.). - The Fontana Economic History of Europe.
1202: CITTERT-EYMERS,J.G.VAN. - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland benevens een korte beschrijving van twee astronomische torenuurwerken.
3889: CLAERHOUT, A.G. - Afrikaanse kunst. Een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit en Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen i.s.m. het Prins Bernhardfonds.
51: CLAES, P. (SAMENST. EN VERT.). - De tiende muze. Onsterfelijke vrouwenpoëzie.
5882: CLAES,ERNEST. - Floere het fluwijn.
2964: CLAESSEN, DR.H.J.M. - Ontdekkers in de Stille Zuidzee.
3609: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 146, 1e afl., 1990. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
8935: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 146, 2e en 3e afl., 1990. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
8951: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 145, 4e afl., 1991. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
8960: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 145, 1e afl., 1991. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
8961: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 145, 2e en 3e afl., 1991. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
8963: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 145, 2e en 3e afl., 1989. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
8966: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 145, 4e afl., 1989. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
8970: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 145, 1e afl., 1989. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
8971: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 146, 4e afl., 1990. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
10872: CLARE, J.D. ET AL - De Bijbel. Een levend portret van het Oude Testament.
10751: CLARIJS, P. - Wat is antiek? (Deel 1).
2341: CLARIJS, P. - Wat is antiek. Deel 1 en 2.
6236: CLARK,H.H. ET AL. - Psychology and language. An introduction to psycholinquistics.
1383: CLARK, GEORGE - The later Stuarts 1660-1714.
4460: CLARKE, A.C. ET AL. - Arthur C. Clarke's chronicles of the strange and mysterious.
9325: CLARKE, D.(ED.). - The how it works encyclopedia of How it's built. Building and engeneering from arches to wells.
6893: CLASON,A.T. - Jacht en veeteelt. Van prehistorie tot middeleeuwen.
6895: CLASON,A.T. - Jacht en veeteelt. Van prehistorie tot middeleeuwen.
4808: CLAUDIN,F. - "The Communist Movement: From Comintern to Cominform, Part Two; The Zenith of Stalinism."
1282: CLAUDIUS, M. - Asmus omnia sua secum portans, oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen. Theil 1 & 2.
5532: CLAUSING, DR.P. - De geestelijke vrijheid en haar geschenk - Vier lezingen naar aanleiding van het boek ''De mens in de knoop''.
5543: CLAUSING, DR.P. - De mens in de knoop. Een bevrijdende analyse van de geestelijke situatie van kerk en wereld.
6118: CLEEF, A.VAN. - De verloren wereld van de familie Berberovic.
6188: CLELAND, J. - Fanny Hill. De memoires van een dame van plezier.
3131: CLEMENTS, E.S. - Flowers of mountain and plain.
8561: CLEMENTS, L. E.AS. (RED.). - Lastpost van wereldformaat. Amnesty International 1961-1986.
379: CLEVELAND, M. - Histoire de M. Cleveland, Fils naturel de Cromwell, écrite par lui-même. Traduite de lÁnglais par l'Abbé Prévost. 6 tomes.
1618: CLEVIS,H. ET AL. - "Bronstijdboeren in Ittersumerbroek; Opgraving van een Bronstijdnederzetting in Zwolle-Ittersumerbroek."
2606: CLEVIS,H. ET AL (RED.). - Archeologie en bouwhistorie in Zwolle 1.
362: CLOO, A. - 1000 jaar houthandel. De schoorbalken voor de houtunie.
5165: CLOSSET,FR. - Maurice Roelants.
4146: CLOUGHER, N.M. - The Cathedrals of England and Wales. 120 photographs, with short notes, in 2 volumes.
7927: COARELLI, F. E.A. - Kostbarkeiten der Goldschmiedekunst.
10616: COCHERET, CH.A. - Rotterdam as it is. Zo is Rotterdam
10839: COENEN, LOUIS. - Sonate pour piano à quatre mains.
2848: COENRAAD,P. - De werkverschaffing aan intellectuelen. Met enige beschouwingen over de jeugswerkloosheid in het algemeen.
5991: COEUR-BRULANT, COMT. - De nichten van de kolonelsweduwe (deel 1 en 2).
1230: COFFENG,JOH.M. - Lexicon van Nederlandse tonelisten.
6382: COHEN STUART,DR.G.H. - Am Israel chai . Het volk Israël leeft.
10990: COHEN STUART,M. - In memoriam Guillaume Groen van Prinsterer. Notice biographique.
11074: COHEN-SOLAL. - Sartre, a life.
1221: COHEN, J. - Nederlandsche sagen en legenden. Met 32 ill. in kleur en zwart-wit door Pol Dom.
1827: COHEN,DR.E.A. - Het Duitse Concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
5527: COHEN, A. E.A. - Fonologie van het Nederlands en Fries. Inleiding tot de moderne klankleer.
5647: COHEN, A. (RED.). - Hoe de oorlog van 1939 ontstond. "Van "" München"" tot september 1939."
7634: COHEN-SOLAL, A. - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie.
9700: COHEN, A. - Hoe de oorlog van 1939 ontstond. Van München tot september 1939. (met inleiding door Dr. H. Colijn).
8729: COHN, W. - Chineesche schilderkunst.
5436: COLE, G.D.H. - The means to full employment.
6856: COLEMAN JR,J.W.(ED.) - Kentucky: A Pictorial History.
1770: COLENBRANDER, DR.H.T. - Wereldgeschiedenis (1915-1919) in overzichten. Eerste deel (1915-1918). Tweede deel (1918-1919).
1685: COLENBRANDER, DR.H.T. - Studiën en aanteekeningen over Nederlandsche politiek (1909- 1919 ).
224: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand.
3938: COLENBRANDER, H.T. - Vestiging van het Koninkrijk, 1813-1815.
4624: COLENBRANDER, H.T. - Tien jaren Wereldgeschiedenis (1905-1915). Twee delen.
9345: COLENBRANDER, B. (RED.). - Stijl. Norm en handschrift in de Nederlandse architectuur.
7926: COLERIDGE, S.T. - Het lied van de oude zeeman. Met 42 houtgravures van Gustave Doré.
8192: COLIJN, DR.H. ET AL. - Crisis.
11430: COLIJN, DRS. J.J.A. - Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk.
9420: COLIJN, DR. A.H. - Naar de eeuwige sneeuw van Nieuw Guinea. De bestijging van het Carstenszgebergte.
9777: COLIJN, P.J. - Zee- en rivierwerken.
10197: COLLEDGE, J.J. - British sailing warships.
9559: COLMJON, G. - Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde...
2764: COLMJON, G. - R.C.Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
2876: COLUMBUS, CHR. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
8299: COLUMBUS, C. - Logboek 1492-1493.
8233: COMBY, L. - Lew Trostki.
3698: COMSTOCK, J.H. - The spider book. A study for the study of the spiders and their relatives, the scorpions, pseudoscorpions, whip-scorpions, harvestmen, and other members of the class Arachnida, found inAmerica north of Mexico, with analytical keys for their classification and popular accounts of their habitat.
6300: COMTE, PIETER LE - "Praktikale zeevaartkunde en theoretische kennis, voor handel en scheepvaart.With 684 fine steel-engr. ills. on 121 plts. (numbered 1-120 + 53A; plate #48 in facs.). Index, list of subscribers. Warranted with autograph signature by the author."
4594: CONDON, R.W. - De Winteroorlog.
10540: CONE, T. - Zeven erotische minuten.
10330: O'CONNOR,J.L. - Netherland Guiana, South America. Its developement, resources and possibilities.
7460: CONRADI, L.R. - De ziener aan het hof te Babel, of de wereldgeschiedenis in het licht van deb Bijbel.
1882: CONSTANDSE, DR. A.L. - Geschiedenis van het Humanisme in Nederland.
8198: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-politiek.
8226: CONSTANDSE, DR. A.L. - Chroestsjow.
8926: CONSTANDSE, A.L. - Grondslagen van het anarchisme.
5258: CONSTANDSE, A.L. - De zelfvernietiging van het protestantisme.
192: CONSTANT, J.G. ET AL. (RED.). - Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd. 52 losse afleveruingen, geniet, in drie verzamelbanden.
5631: CONTE, A. - Jalta, de verdeling van de wereld 11 februari 1945.
11246: CONZELMANN, H. - Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie Lukas (Beiträge zur historischen Theologie 17).
7995: COO, J. DE. - De Kalvarieberg van St. Pauluskerk te Antwerpen.
5614: COOK & SONS. - India, Burma and Ceylon. Information for Travellers and Residents.
5615: COOK & SONS. - India, Burma and Ceylon. Information for Travellers and Residents.
1176: COOK,R. - De levensboom. Symbool van het middelpunt.
8604: COOK, J.W. - The scholar and society. Report on a study Group held in Tunis Aprol 1959.
3019: COOLEN,ANTOON. - De vrouw met de zes slapers.
7965: COOLEN, A. - Van de breischei tot 75 Gauge. Het verhaal van een kousenfabriek (Jansen de Wit, 1830-1955).
5622: COOPER, DARIUS. - The cinema of Satyajit Ray. Between tradition and modernity.
1200: COOPER,J.C. - Illustriertes Lexikon der traditionellen Symbole.
2511: COOPER, B. E.A. - De Zingende Walvisch. (Zeemansliedjes,verzen, rariteiten, rijmen en gezegden uit vele eeuwen.
6077: COOPER, J.C. - Taoïsme, de weg van de mysticus.
941: COOPER,B. - Ridder zonder vrees of blaam. Een grote verjaarspartij met genoodigde en ongenoode gasten ter eere van den 70-jarigen Hendrikus Colijn.
4073: COORNHERT, D.V. - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen van Dierick Volckertsz. Coornhert.
2039: COPPENS,J. - De bewogen camera. Protest en propaganda door middel van foto's.
5288: COPPES,A.H.J. ET AL. - Maatregelen en instellingen op het gebied der volksgezondheid in een stad van 90.000 inwoners. (De bedoelde stad is Enschede).
2012: CORDESMAN, A.H. ET AL. - The Iran-Iraq War: Lessons of Modern War Vol. II
2866: CORDFUNKE, E.H.P, E.A. - Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
4483: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.
5584: CORDFUNKE,PROF.DR.E.H.P. ET AL.(RED.). - De Hollandse stad in de dertiende eeuw. ( teksten uitgesproken 4e Muiderberg-symposium.)
6890: CORNELIS,A. - Logica van het gevoel. Filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties.
3776: CORNELISSEN, J. - Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen, spreekwoorden en zegswijzen, enz. naar hun oorsprong en beteekenis verklaard. Deel VI. Nalezing en iconografie.
10045: CORNELISSEN, A.J.M. - Calvijn en Rousseau. Een vergelijkende studie van beider staatsleer.
6284: CORNER,J. ET AL.(RED.). - Communication studies. An introductory reader.
10581: CORNIPS, N.H. - Martin Tissing.
8327: CORSTENS, PROF. MR. G.J.M. - Het Nederlands strafprocesrecht.
5070: COSQUINO DE BUSSY, MR. A. LE. - Marken in Utrecht. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
1976: COSTER, DR.H.P., ET AL. - Eenicheyt ende accord. Beschouwingen naar aanleiding van de reductie van Groningen 1594-1944.
6043: COSTER, D. ET AL. - Religieuze Poëzie. Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden.
7500: COSTER, CH. DE. - Zijn vrouw zet bloedzuigers. Een reis per trekschuit door Holland.
10881: COSTER, CH.DE. - La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Uilenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs. (it concerns here a school book, considering the french-russian vocabulary in the book).
8150: COSTER, D. - Dostojvsky. Een essay.
9815: COTTRELL, L. - The great invasion. How the Romans conquered Britain.
10659: COUPER, H. ET AL. - De Planeten. Teleac cursusboek.
9384: COUPER, H. ET AL. - De Planeten. Het boek bij de Teleaccursus.
8284: COUPLAND, SIR R. - Livingstone's last journey.
11467: COURT, W. DE LA, ET AL.(RED.). - Nederlandsche Bibliotheekproblemen.
2122: COURT,J.F.H.ALB. DE LA. - Paedagogische richtlijnen voor Indonesië. (brochure van (taal)onderwijshervormer. Met overzicht van het Ind. Onderwijsstelsel.).
3440: COURTENS, J. ET AL. - Spel,mars en dans. Liedjes.
6082: COURTHION,P. - Utrillo und der Montmartre, galerie der klassischen moderne malerie des 19. und 20 jahrhunderts.
6512: COUVEE, D.H. ET AL. - Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten.
9150: COUWENBERG,DR.S.W. (RED.). - Het Duitse vraagstuk.(met bijdragen van von der Dunk,Schokking en Köhler). (Maandblad Oost-West, 7e jaargang,nr 4, april 1968).
3825: COUWENBERG,DR.S.W. - Het Nederlandse partijstelsel in toekomstperspectief. Naar een corporatieve staatsorde? Naar een tweepartijenstelsel?
1987: COUZY,H.A. - Kijk op Nederland: Overijssel.
3146: COWARD,T.A. - Life of the wayside & woodland. A handy guide with descriptive text.
1101: COWIE,A.P. ET AL. - "Oxford Dictionary of Current Idiomatic English; Volume 1.Verbs with Prepositions and Particles."
1385: COWLES, VIRGINIA - Zoon van Victoria. Edward VII en zijn kring.
6528: COWLES, V. - Winston Churchill. De mens en zijn tijd.
8370: COX-ANDRAU, M.S.J. - De dichter Pieter de Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving.
8781: COX, H. - Oostwaarts. Oostwaarts. De belofte en de bedreiging van de neo-oosterse beweging.
11155: COXE, A.H. - A seat at the Circus. (Ill. by John Skeeping].
8965: CRAANEN, F., E.A. - The Red Light Guide.
3624: CRABTREE, J.H. - A practical guide to nature study.
9464: CRACKEL, TH.J. - The illustrated history of West Point.
7633: CRAEMER-RUEGENBERG, I. - Albertus Magnus.
4279: CRAFER, T.W. - The Epistles of St. Ignatius. Texts in Greek.
6869: CRAGO,T. - Historic towns and buildings of New South Wales:Hunter region.
6870: CRAGO,T. - Historic towns and buildings of New South Wales:Hunter region.
8780: CRAMER, W. - Guide-lexique de composition Française. Dictionaire de style à L'm usage des Néerlandais par Dr. A. Reum.
2911: CRAMER,DR.N. - Parlement en pers in verhouding tot de overheid.
8215: CRANKSHAW, E. - Putting up with the Russians 1947-1984.
1412: CREEL, G. - Gerechtigheid (War Criminals and Punishment).
5158: CREMER, J.J. - Betuwsche Novellen en een reisgezelschap.
9492: CREMER, JAN. - Ik Jan Cremer 2.
9493: CREMER, JAN. - Jan Cremer's logboek.
3034: CREMERS, MARIE. - Lichtend Verleden.
9388: CREMERS,MR.W.A.M. - Burgerlijk Wetboek met vermelding der belangrijkste arresten (Bijgewerkt tot november 1936).
11521: CRESSON, DR. A. - De wijsgerige stelsels.
1435: CRESWELL,J. (CAPT.). - Sea warfare 1939-1945.
9562: CREUTZBERG, MR.P. (BEW.). - Het ekonomische beleid in Nederlandsch-Indië. Capita selecta. Tweede stuk. (Uitgave van de commissie voor bronnenpublicatie betreffende de geschiedenis van Nederlandsch-Indië 1900-1942 van het Nederlands historisch genootschap).
4648: CRIENS, S.R. - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
8796: CRITTENDEN, A. - The price of motherhood. Why the most important job in the world is still the least valued.
347: CROISET, MAX. - Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja.
10759: CROMPTON, J. - Ways of the ant.
3310: CROMPTON,J. - The hunting wasp.
6987: CRONIN, V. - Catharina de Grote, Keizerin aller Russen.
3233: CROSLAND,C.A.R. - The future of socialism.
9468: CROSSMAN, R.H.S. ET AL. - Keep Left. By a group of members of parliament.
10974: CROVETTO, J.-P. ET AL. - C'était hier Monte-Carlo. Monte-Carlo of yesteryear. "(Composé de reproductions de cartes postales édotées entre 1900 et 1920; consists of reproductions of postcards published between 1900 en 1920)."
4331: CROW, D. ET AL. - Encyclopedia of Armoured Cars and half-tracks.
6588: CRUSE,D.A. - Lexical semantics.
6233: CRYSTAL,D. - introduction to language pathology.
4505: CUIJLENBORG, H.VAN. - Moments of pure enjoyment.
4283: CUIJPERS, P. - Sex films in de bioscoop. Zwarte Beertje nr. 1407.
3721: CULLMANN,O. - Die Christologie des Neuen Testaments. 2., durchgesehene Auflage.
6520: CUNYNGHAM-BROWN, S. - The Traders. A story of Britain's South-East Asian commercial adventure.
7612: CUNZ, R. - Tänzer unserer Zeit.
3306: CURRAN,C.H. - Insects of the Pacific world.
634: CUTLER,R.M.(TRANSLATION AND EDITOR). - Mikhail Bakunin. From out of the dustbin. Bakunin's basaic writing 1869-1871.
10952: CZUJKOW, W.I. ET AL. - Wielka Narodowa. (Picture book about 2nd World war, text in Polish).
6266: DAAN,J. ET AL. - Onze veranderende taal.
10909: DAELS, PROF. DR. F. - Voor mijn volk in nood.
2779: DAHL, D.W.(HRSG.) - Ehrenbuch des deutschen Soldaten.
11355: DAHM, K.-W. ET AL. - Godsdienst en maatschappijkritiek. De betekenis van de godsdienst in de moderne samenleving.
4507: DAHM, B. - Soekarno en de strijd om Indonesië's onafhankelijkheid.
7042: DAHN, F. - Die Völkerwanderung. Germanisch romanische Frühgeschichte Europas.
8507: DAISNE,JOHAN. - De vierde engel. Houtgravures van Luc. De Jaegher.
7938: DAIX, P. - Picasso.
10664: DALEN,A.G.VAN. - Onze schutterij. 30 Jaar gildewezen in Gelderland 1947-1977.
8130: DALLIN, D.J., E.A., - Dwangarbeid in Sowjet-Rusland.
4707: DAM, MR. W.A.C.VAN. - Goede zeemanschap op de binnenwateren in verband met het Binnenaanvaringsreglement en het Rijvaartpolitiereglement.
7210: DAM, MR.L.G. VAN. - Arresten over staatsrecht.
4174: DAM,DRS.A.J.S. VAN (RED.). - Onderwijs en wetenschap. De school vraagt aan de wetenschap... (uitgegeven t.g.v.het 150-jarig bestaan van J.Noorduijn en Zoon).
11166: DAM, DR. J.P.A. VAN DEN, ET AL. - H.J.J. Maas, 1877-1958, onderwijsman, literator en journalist.
11167: DAM, DR. J.P.A. VAN DEN. - Arnold Leon Armand Diepen, 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
2218: DAM,H.TEN (RED.). - De functie van de landbouw in de maatschappij. (Niet veel voorkomend boek over een Speciaal Sympsium ter herdenking van de oorlogsjaren).
2907: DAM,MR.P.J. - Privaatrecht en strafrecht voor zoover van belang voor de gemeente-asdministratie.
6811: DAM, J. VAN. - Geschiedenis van het Baptisme in Nederland.
8376: DAM, DR. C.F.A. VAN. - Spaans handwoordenboek. Tweede deel: Nederlands-Spaans.
8387: DAM, DR. C.F.A. VAN. - Spaans handwoordenboek. Eerste deel: Spaans - Nederlands.
1688: DAMAN,J.A. ET AL. - Vijftig jaren van strijd 1891-1941 - Gedenkschrift [over de spellingstrijd].
2244: DAMSTÉ, DR.P.H. - Marcus Minucius Felix.
10921: DAMSTEEGT, DR. B.C. - In de doolhof van het Nederlands. Alfabetisch gerangschikte aanwijzingen voor een zuiver taalgebruik.
1950: DAMSTRA, R. - Zogenaamd zogeheten. Voornamen in het dagelijks leven.
8143: DANCKELMAN, DR.. - Kriegssachschadenrecht. Kommentar und Sammlung.
2063: DANCKER-JENSEN, W.E. (RED.). - DSB Jernbanemuseum Odense. Catalogue.
8759: DANE, H. ET AL (RED.). - Economische theologie. Discussie over het werk van Arend Th. Van Leeuwen.
670: DANGERS,DR.R. - Wilhelm Busch und Wiedensahl. Mit Beschreibung des Busch-Hauses.
10626: DANKBAR, S. U.A. - (K)ein Anschluss für Wettringen.
1426: DANKERS,J. ET AL. - Bezet gebied dag in dag uit. Nederland en Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog. Een chronologisch overzicht.
5096: DANTE ALIGHIERI. - The divine comedy. Hell, purgatory, paradise. The Harvard Classics. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4490: DANTE ALIGHIERI. - La Divina Commedia. (Rifatto da Giuseppe Vandelli).
6067: DANTE ALIGHIERI. - Neues Leben (Vita nuova). Uebersetzt und erläutert von Franz A. Lambert.
8323: DANTE. - The divine comedy I: Hell. (Translation by Dorothy L. Sayers).
8775: DANTE ALIGHIERI. - De Goddelijke komedie. Vertaling: Frederica Bremer. Deel 3. Paradiso.
8795: DANTE ALIGHIERI. - Die Göttliche Komödie. Überzetzung:Karl Witte.
5938: DANTZIG, DRS.G.J.A.VAN (VERT). - De Gâthâ's van Zarathoestra.
8055: DANTZIG, M.M. VAN. - Schilderkunst, maakwerk, vervalsching.
6498: DARLING, F.F. - The story of Scotland.
8325: DARWIN, CH. - The voyage of the Beagle. The Harvard Classics. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
262: DARWIN, CH. - De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus.
7665: DARWIN, CH. - Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl.(Übersetzt von Georg Gärtner)
8108: DARWIN, CH. - The illustrated Origin of Species.
4343: DASBERG, DR. L. ET AL. - Meer kennis, meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914.
4815: DASBERG, I. (VERT.) ET6 AL. - Gebeden voor de Verzoendag. Deel II, Band I : 'Atirat Jitschak - Het smeken van Jitschak. Vertaling en bewerking in het Nederlands van het Machzor van Jom Kippoer [Tekst Hebreeuws-Nederlands].
10866: DATHENUS, PETRUS. - Eene christelijke samenspreking uit Gods woord [over het onderscheid tusschen Wet En Evangelie]. (opnieuw uitgegeven naar de eerste druk uit 1624).
6018: DAUDET, L. - Le voyage de Shakespeare. (Ill. By G.Goor).
3383: DAUDT, DR.H. - Enige recente ontwikkelingen in de Wetenschap der Politiek.
9098: DAUDT,PROF.DR.H. ET AL. (RED.). - Bedreigde democratie? Parlementaire democratie en overheidsbemoeienis in de economie.
3998: DAVIDS, K. ET AL. (RED.). - Geld en water. Banken, verzekeringen en scheepvaart in de negentiende en twintigste eeuw.
2811: DAVIDSOHN, DR.J. ET AL. - Hilfsbuch für das Gebiet der Fette und Fettprodukte.
10132: DAVIDSON, B. - Afrika, een groots continent.
2651: DAVIDSON, B. - Afrika en de vloek van de natie-staat. The black man's burden.
6748: DAVIES,K. - Tai-chi. Nederlandse editie.
11412: DAVIES, P. - God and the new physics.
1386: DAVIES, GODFREY - The early Stuarts 1603-1660.
5834: DAVIS, W.M. - Die erklärende Beschreibung der Landformen. Deutsch bearbeitet von A.Rühl. Mit 212 Abbildungen und 13 Tafeln.
1387: DAVIS, R.H.C. - King Stephen 1135-1154.
5271: DAWOOD, N.J. (TRANSL.). - The Koran.
10757: DAY, F.M. - Flowers of the wood.
1231: DEBERGH,N. - Koorgestoelten in West-Vlaanderen.
7638: DEBROEY, S. - De Lord-Kanselier. Het leven en de martel van Thomas More.
10535: DECOSTA-WILLIS,M. ET AL (SAMENST.). - Zwarte erotiek.
3499: DEDDENS, DR.K. - Kom, zing en speel.
5643: DEIGHTON, LEN. - Blitzkrieg 1939-1940. Hoe Hitlers oorlogsmachine Europa overrompelde.
9549: DEIGHTON, L. - Luchtslag om Engeland. Met een inleiding van A.J.P. Taylor.
5987: DEIJK,DRS.A.VAN. - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
4970: DEIJS,FR. - Een smid tot een smid. Handleiding voor de jonge plaatwerker.
6757: DEKKER,H. - Natuurgids Dwingelerveld.
5077: DEKKER, J. E.A. (RED.). - Een bijzonder huis op een bijzondere plek. Het Van de Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving.
10576: DEKKER, M. - Jozef duikt.
10338: DEKKER, A.F. - Ironie in de Odyssee. With a summary in English.
11390: DEKKER, DS. W. - Concordantie op de nieuwe psalmberijming.
1527: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië.
326: DEKKER, D. - Ontwikkelingsgeschiedenis en Beschrijving der Gemeente Helder, Met een Kaart en twee Platen.
3620: DEKKER, DR. H. - Auf Vorposten im Lebenskampf. Biologie der Sinnesorgane II. Sehen-Riechen-Schmecken.
3623: DEKKER, DR. H. - Auf Vorposten im Lebenskampf. Biologie der Sinnesorgane 1. Fühlen und hören.
42: DEKKER, R. ET AL. - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van de vrouwelijke travestie.
5798: DEKKER,R. - Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in ego-documenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek.
645: DEKKER,G. ET AL. - Van meerderheid naar minderheid. Kerk-zijn in een post-christelijk tijdperk.
3904: DEKKER,R. ET AL. - Vrouwen in mannenkleren De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500-1800.
4359: DEKKERS, MIDAS EN HAN VAN HAGEN (ILL.). - Gekorven diertjes.
3037: DEKKRES, MAURITS, B. STROMAN, TONNY VAN DER HORST EN PLIET VAN LISHOUT - Klaverblad van vier. Vier novellen.
8726: DELARUE, J. - Geschichte der Gestapo.
2752: DELBRÜCK, B. - Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. Ein Beitrag zur geschichte und methodik der vergleichenden Sprachforschung.
3595: DELDEN, DRS. J.A. VAN. - Schepping of evolutie. Argumenten voor en tegen de evolutietheorie.
6673: DELDER, G.M. DE. - West-Europa.
4397: DELEN, J.J.A. - Christoffel Plantin. Zijn leven en zijn werk.
11308: DELFGAAUW, DR. B. - Wat is existentialisme? Serie: uit leven en wetenschap.
4940: DELFGAAUW, B. - Teilhard de Chardin.
10223: DELFGAUW, PROF.DR.B.M.I. ET AL - De wijsgerige Thomas. Terugblik op het neothomisme.
7642: DELFGAUW, DR. B. - De jonge Marx.
11099: DELFGAUW, DR. B. - De wijsbegeerte van de 20e eeuw.
1539: DELFGAUW, DR. B. - De wijsbegeerte van de 20e eeuw.
7644: DELFGAUW, DR. B. - Geschiedenis en vooruitgang. Dl.1. Het ontstaan van de mens. Dl.2. De geschiedenis van de mens. Dl. 3. De eeuwigheid van de mens.
7645: DELFGAUW, DR. B. - Geschiedenis en vooruitgang. Dl.1. Het ontstaan van de mens. Dl.2. De geschiedenis van de mens. Dl. 3. De eeuwigheid van de mens.
10418: DELGADO, P. ANDREWS, C. - Circular Evidence A detailed investigation of the flattened swirled crops phenomenon
11050: DELITZSCH, F. - Biblischer Commentar über den Propheten Jesaia.
8498: DELITZSCH, PROF.DR.F. - Biblischer Kommentar über das Alte Testament. Vierter Theil. Poetische Bücher. Erster Band: Die Psalmen.
2019: DELLEMAN, TH.(SAMENSTELLER). - Sinai en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der Tien Geboden.
674: DELLEMAN, TH.A. - Grote of St.-Bavokerk Haarlem Holland. (n Dutch, German, English and French)
912: DELPRAT, C.H. - Onderzoekingen over Cholesterine.
10689: DELSMAN, DR. H.C. - Uit de tropische natuur. (Bibliotheek van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeninging).
9819: DELSMAN, DR.H.C. - Dierenleven in Indonesië.
10669: DEMEDTS,A. (INL.). - Vlaamse verhalen.
1095: DEMEDTS,A. (INL.). - Vlaamse verhalen van deze tijd.
2554: DEMOED,H.B. - Mandegoed schandegoed. De markeverdelingen in Oost-Nederland in de 19e eeuw.
5100: DENDERMONDE, M.,E.A. - Hoe wij het rooiden. De Veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie.
9310: DENDERMONDE, M. ET AL (SAMENST.). - Met en zonder schoolslag. Twintig verhalen uit een wedstrijd bijeengebracht. Uit 635 inzendingen voor de korte verhalenwedstrijd van het VARA-programma 'Met en zonder omslag' koos de jury deze twintig verhalen. De eerste prijs ging naar debutant Nel Noordzij.
2287: DENDERMONDE,MAX. - De Zaanse Schans.
3040: DENDERMONDE, MAX. - Bruin, Rood en Groen.
652: DENDERMONDE, M. - Nieuwe tijden, Nieuwe schakels. De eerste vijftig jaren van de A.K.U.
3230: DENDY, A. - Animal life and human progress.
6217: DENGERINK, J.D. - "Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der "" souvereiniteit in eigen kring"" in de 19e en 20e eeuw."
9156: DENIG, E.T. - Five Indian tribes of the Upper Missouri. Sioux, Arickaras, Assiniboines, Crees, Crows.
7917: DENIS, PROF. DR. V. - Westerse Kunst van de 16e eeuw tot de 20e eeuw.
9765: DENIS, V. ET AL. - The World's art. Vol. 1. Old Stone Age to Gothic Art. Vol. 2. Renaissance to Modern Art, Oriental & primitive Art.
4860: DENKER, R. - Selbst-Bild als Fremdentwurf. Aufsätze zur Philosophie von Kant bis Bloch.
6909: DENTERS,T.ET AL. - Flora Atlas van de regio Amsterdam.
1272: DENTERS, S.A.H. EN H.M. DE JONG - Tussen burger en bestuur. Een empirisch onderzoek naar de positie van het raadslid in de Overijsselse gemeenten.
8121: DENVIR, B. - Chardin.
7016: DENZEL, E. - Alpenstrassen. Alle Alpenländer. Eine illustrierter Reiseführer der Touristenstrassen aller Alpenländer.
3993: DENZINGER, H. - Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Quod post Clementem Bannwart et Ioannem B. Umberg S. I. denuo edidit Carolus Rahner.
461: DEPPISCH, W. - Richard Strauss in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
7658: DERICUM, CH. - Maximiliaan I: Keizer tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
152: DERIX,J. - Memoires. Vriend en vijand. Het aangrijpend feitenverhaal over het verzetswerk op de Zwarte Plak verteld aan Jan Derix.
6367: DERKS, W. - Het hemd van Vrouwe Justitia. Ontmythologisering van de psychiatrische rapportage.
8625: DERKS,H.G.M. (SAMENSTELLER). - Anatomie van links. (opstellen van diverse auteurs).
962: DERKS, H. E.A. - Kroniek van 3 eeuwen revoluties.
5844: DERKSEN,K. - Basisbeweging van christenen. Een manier van bevrijdend geloven.
10744: DERVELD, DR. F.E.R. - Politieke mobilisatie en integratie van de Javanen in Suriname: Tamanredjo en de Surinaamse nationale politiek.
3741: DESCARTES. - Von der Methode.
865: DESCARTES, R. - Meditationen über die Grundlagen der Philosophie.
3235: DESMET, E.(INL.). - Nieuwe geïllustreerde gids en toeristenkaart voor Brugge. (Foto's NELS en L.D.R.).
3691: DESMOND, C. - Discarded people. An account of African resettlement in South Africa.
3281: DEUNK, G.H. EN H. ENTJES. - Het dialect van Winterswijk. Deel 1. Woordenboek van het Winterswijks.
11055: DEURSEN, DR. A. - De Bijbelse landen in kaart en beeld.
3707: DEURSEN, DR. A. VAN (TEKST) EN PAUL HOMMEL {KUNSTFOTO'S). - Door 't beloofde land.
5506: DEURSEN, A.TH. VAN. - Honni soit qui mal y pense? De Republiek tussen de mogendheden (1610-1612).
1223: DEUTEL, J.J. (UITG.). - Journael, ofte Gedenckwardighe beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn.
6412: DEUTSCHER, I. - De niet-joodse jood: over het jood-zijn in de moderne wereld. Met een biogr. inl. door Tamara Deutscher.
1325: DEUTSCHER,I. - Ironie van de geschiedenis. Essays over het communisme.
1880: DEUTSCHER, I. - Oorlog of Vrede. Rusland na Stalins dood
8186: DEUTSCHER, I. - The unfinished revolution. Russia 1917-1967. The George Macaulay Trevelyan delivered in the University of Cambridge January-March 1967).
8232: DEUTSCHER, I. - Stalin. Een politieke biografie (In 2 delen).
1189: DEVLIEGHER,L. EN M.GOOSSENS. - Huisgevels te Sint-Winoksbergen.
7439: DEW, L.A. - The railroads of Aruba and Curaçao. Railverkeer op Aruba en Curaçao.
4706: DEYERMOND, A.D. - A literary history of Spain.The Middle Ages.
9034: DHONDT,J. - Les origins des états de Flandre.
3605: DIBBETS, G.R.W. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) Een inleiding.
9873: DIBBETS, DR.G.R.W. - Nederduitse orthografie van Pontus de Heuiter (1581).
1845: DICKENS, A.G. E.A. - Background to the English Renaissance
208: DICKENS, CH. - Schetsen van Boz.
250: DICKENS, CH. - Het verlaten huis.
370: DICKENS, CH. - Kerstsprookjes.
3999: DICKENS, CH. - Oliver Twist.
4405: DICKENS, CH. - Maarten Chuzzlewit.
4407: DICKENS, CH. - De klok van meester Humphrey. Het geheim van Edwin Drood. Overdrukken.
4409: DICKENS, CH. - Kerstvertellingen.
4410: DICKENS, CH. - Kleine Dora.
4411: DICKENS, CH. - Nelly.
4416: DICKENS, CH. - Onze wederzijdse vriend.
4421: DICKENS, CH. - Barnaby Rudge.
4684: DICKENS, CH. - David Copperfield.
4867: DICKENS, CH. - Samuel Pickwick.
4989: DICKENS, CH. - Slechte tijden. Jozef Grimaldi.
5951: DICKENS, CH. - Dombey en Zoon.
7734: DICKENS, CH. - Schetsen uit Amerika. Tafereelen uit Italië.
7780: DICKENS, CH. - Groote verwachtingen.
815: DICKENS, CH. - Een reiziger die geen handel drijft. In Londen en Parijs.
3599: DIEDEREN, J.M. - Route-Gids voor Zuid-Limburg.
868: DIEDERICH, J. - De bevolking van Zaandam. Een demografie op sociografische grondslag.
9187: DIEDERIKS, H.A., E.A. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat.
10668: DIEM, H. - Kierkegaard, ausgewahlt und eingeleitet von Hermann Diem.
4330: DIEMER, H. - Op den rand van leven en dood. de laatste negen bezettingsmaanden.
2381: DIEMER,DRS.W. - Studeren in regionalisme. (Uitgeg.door de vereniging Oostnederlandse Volksacademie i.o.).
7536: DIEMER, W. - Eendracht & Twist. Band 1. "(Uit het archief van het letterkundig tijdschrift ""'t Swieniegeltje"" (1954-'59)."
2850: DIENES,E. (TRAD. G.C.WILHELMB). - "Führer durch die Ausstellung ""Die Geschichte Ungarns von der Landnahme bis 1849""."
2523: DIEPENHORST,PROF.DR.I.A. (VOORWOORD). - Streekontwikkeling door samenwerking van overheid en bevolking.
4035: DIEPRAAM, WILLEM (FOTOGRAFIE). - Hans Appenzeller 20 years / twintig jaar.
2997: DIEPSTRATEN, J. ET AL (RED.). - Emigrantenliteratuur. Bzzlletin maart 1982, nr. 94.
2999: DIEPSTRATEN, J. ET AL (RED.). - François Haverschmidt. Piet Paaltjens 1835-1894. Bzzlletin maart 1981, nr. 84.
3003: DIEPSTRATEN, J. ET AL (RED.). - Het Interbellum. Bzzlletin januari 1980, nr. 72.
2486: DIERCKS,DR.G.F. (TOELICHTING). - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien.
4228: DIESEL, E. - Diesel. Der Mensch, das Werk, das Schicksal.
993: DIEST LORGION,DR.E.J. - Geschiedkundige beschryving der Stad Groningen 1040-1600. 1600-1856. In 2 delen. Herdruk van de uitgave 1852/57.
11457: DIESVELD, J. - Narus van Veen. (Fictie).
33: DIETEREN, F. - Mijnwerkers, zonen van slaven.
3760: DIETEREN, F., E.A. - Vrije vrouwen of werkmansvrouwen? Vrouwen in de Sociaal-Democratische Bond (1879-1894)
10611: DIETRICH, A.(RED.). - Die hydraulische Gesellschaf. Malerei von Ulrike Dornis.
5342: DIETZ, DR.P.A. EN DRS. W.H.C. TENHAEFF (RED.). - Tijdschrift voor parapsychologie. Jaargang 1 t/m 8 (1930-1936)
1531: DIFEREE, H.C. - De geschiedenis van den Nederlandschen handel tot den val der Republiek.
4394: DIFEREE, H.C. - Nederland's opkomst als handelsnatie.
6258: DIJK, T.A. VAN. - Tekstwetenschap. Een interdisciplinaire inleiding.
5782: DIJK, M.D. VAN ET AL.(INL.). - Vijftig jaren teekenonderwijs in Nederland. 1880-1930, met 279 afbeeldingen + Beknopt verslag.
5827: DIJK, DR.K. E.V.A. - De Reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der Doleantie.
7532: DIJK, K. VAN. - Ontwakend Volk. Een zwerftocht door Drente in de Middeleeuwen.
9652: DIJK, F. VAN. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en Burgemeester van Goes.
1265: DIJK, PROF. DR. K., E.A. - Mr. G. Groen van Prinsterer herdacht.
2917: DIJK,DR.IS VAN. - Ibsen's Brand met nabetrachting.
4097: DIJK, KL. VAN. - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van de oorlog met 6 kaarten.
533: DIJK, DR.K. - Over de laatste dingen. Tussen sterven en opstanding.
5651: DIJK, T. VAN., E.A. - Verloren jaren. Een rapportage uit het bezette Nederlandsche gebied.
6366: DIJK, PROF. MR. P. VAN., E.A. - De europese conventie in theorie en pratijk.
8338: DIJK-HEMMES, F. VAN. - Vrouwen in oude culturen. 't Is kwaad gerucht, als zij niet binnen blijft.
8677: DIJK, J. VAN. - Dante's Divina Commedia. Inleiding tot nieuwe commentaren. Voor Dante-bestudeerders en vrijmetselaren.
9403: DIJKE,A.L. VAN ET AL. - Gereedschapsleer voor electriciëns en instrumentmakers.
11302: DIJKHUIS, W. - An Achillean glossary coping with computer-age vulnerability.
1725: DIJKHUIS,D. - Taal van Haaksbergen.
5341: DIJKHUIZEN, S. E.A. - Groene gids Overijssel. Veelzijdige wegwijzer voor natuur en landschap.
2360: DIJKHUIZEN,S. - Eendenkooien. (Met foto's van Jan van de Kam).
10760: DIJKMEIJER, E. - Textiel. Deel 3. Apprêtuur en onderzoek van vezels, garens en weefsels. Breien .
2087: DIJKSTRA, R.G. - Een studie over listeriosis bij runderen. Proefschrift.
11119: DIJKSTRA, G. - Uit Berkelbronnen. Over varen, leven en werken op en langs de Berkel.
10267: DIK, S.C. - Coordination. Its implications for the theory of general linguistics.
3364: DIK, S.C. ET AL. - Beginselen van de algemene taalwetenschap.
60: DILLMONT, TH.DE. - DMC Library: Encyclopedia of Needlework.
3696: DILLON, E.S. ET AL. - A manual of common betles of eastern North America. Two volumes.
153: DILTHEY, W. - Das Erlebnis und die Dichtung: Leesing, Goethe, Novalis, Hölderlin.
6483: DILWORTH, M. - The Scots in Franconia.
8388: DIMMENDAAL, G.J. (ED.). - Current approaches to African linguistics, Volume 3.
2555: DINGELDEIN,W.H. - Acht eeuwen Stift Weerselo 1150-1950.
2557: DINGELDEIN,W.H. - Singraven. Beelden uit verleden en heden van een Twentse Havezate.
768: DINGELDEIN, W.H. - Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente.
6070: DINGEMAN KORF. - Majolicavondsten in en om Leiden.
11362: DINGEMANS, DR. G.D.J. - Bij Markus in de leer. Bespreking van het evangelie naar de beschrijving van Markus voor gebruik in gespreksgroepen.
4189: DINSDALE,T. - Loch Ness monster.
11272: DIPPEL, DR. C.J. - Kerk en wereld in de crisis. Een appèl tot christelijke solidariteit in een democratisch-socialistische politieke en maatschappelijke omwenteling.
7455: DIRCKSEN,R. - Das kleine Amrum Buch. Ein erd-, natur- und volkskundlicher Wegweiser.
8627: DISSMANN,U.A.(HRSG.). - Wir sahen den Führer. (Bücher für Jungen und Mädel).
3482: DITMARS,DR.R.L. - Strange animals I have known.
6620: DITTMAR,N. - Soziolinguistik. Exemplarische und kritische Darstellung ihrer Theorie, Empirie und Andwendung. Mit kommentierter Bibliographie.
10853: DITTMAR, N. - Handboek van de sociolinguïstiek.
10351: DITTRICH, K., WÜRZNER, H. - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940.
1887: DITTRICH, Z.R. E.A. - Sovjet Rusland, 1917-1953
2565: DITTRICH, Z.R. - Hitler's weg naar de macht. De regering Von Papen.
8203: DITTRICH, Z.R. E.A. - De Sowjet-Unie na 1953.
2656: DIVER, M. - Royal India. A discriptive and historical study of India's fifteen principal States and their Rulers.
5296: AL-DJAZA`IRI, T. - De edelgesteenten der geloofsleer. Geschrift over het moslimse geloof. (Uit het Arabisch vertaald en van inleiding en aantekeningen voorzien door Dr. G.F. Pijper.
4356: DJOJOPOESPITO, S. - Buiten het gareel. Een Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron en van een nawoord voorzien door Gerard Termorshuizen.
6417: DÖBLIN, ALFRED. - Berlin-Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. 31. bis 40. Auflage.
4635: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M. - Biology of plants and animals occuring in the higher parts of Mount Pangrango-Gedeh in West-Java.
5040: DODGMAN, C.H. ET AL. - Handbook of Chemistry and Physics : A Ready-Reference Pocket Book of Chemical and Physical Data.
2751: DOEDENS,DR.A. ET AL.(BEWERKING). - Het dagboek van Sir Matthew Decker. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en de buitens in de 18e eeuw.
10999: DOES, W. VAN DER. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee.
1396: DOES, JHR,MR.J.A.E VAN DER, ET AL.(RED.). - Advocatenblad. Gehele jaargang 1970. Toegevoegd: Rechtsbijstand aab on- en minvermogenden. Rapport van de Adviescommissie. Ook bijgevoegd. Rapport Commissie kostenbeperking.
11079: DOESER, M.C. - Tussen objectiviteit en praksis. Over wetenschappelijke objektiviteit in een konfrontatie tussen Popper en Wittgenstein.
10694: DOFLEIN, PROF.DR. F. - Das Problem des Todes und der Unsterblichkeit bei den Pflanzen und Tieren.
847: DOGGER,G. - De vierkante maan. Een persoonlijk oorlogsrelaas.
11257: DOKTER, DR. T. - Het mythologische, het theoretische en het Bijbelse wereldbeeld.
578: DOKTER,C. - Flick-flack. Anecdotes en verhalen uit het Nederlandsche variété-leven.
339: DOLEN, H.L. VAN, ET AL (SELECTIE, INL., AANT.). - Johann Joachim Winckelmann. Een portret in brieven.
1619: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Nieuwe Plutarchus. Robert Owen / Peter Kropotkine / Michael Servetus / Michael Bakunine. 108, 103, 86, 103 blz. met 4 ills. Linnen met bandopdruk.
252: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het parlementarisme in zijn weezen en toepassing.
3365: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
3401: DOMELA NIEUWENHUIS, F., E.A. (RED.) - Morgenrood, Jaargang 1918. Zondagsblad gewijd aan populaire wetenschap, kunst en letteren.
11447: DOMINIK, H. - Het eeuwige hart. "De Neuenbergsche ""eitjes"" van meester Peter Henlein."
2657: DON,J. - De archieven der gemeente Kampen.
10054: DONA, H. - Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941.
4105: DONAT, H. - Ausbau von Bootsrümpfen. Praktisches Handbuch für den Selbstbau.
9255: DONDORP, W.J. - The rehabilitation of virtue.
8861: DONKER, A. - V in versvorm, vrijheid, verzet, victorie. 1940-1945.
1995: DONKER, H. - Water tussen Regge en Dinkel Waterschapszorg in Twente tussen 1934 en 1984
11081: DONKERSLOOT, N.A. ET AL. - De Nieuwe Stem. Maandblad voor cultuur en politiek. Eerste nummer 1946.
9391: DONLAGIC, A., E.A. - Yugoslavia in the Second World War.
6485: DONNER, A.M. - Wie maakt de geschiedenis?
10167: DOOIJES, D. - Hendrik Werkman.
4453: DOOLAARD, A. DEN. - De vier ruiters.
199: DOOREN, W. VAN. - Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.
9897: DOORENBOS, CLINGE. - Daar wordt gebeld.
2400: DOORN, J. - De vrouw van de Stadhouder-Koning. Mary Stuart II, 1662-1694.
6951: DOORN, I. VAN. - Geluk is als een vogel. Roman.
8717: DOORN, B. VAN. - Vught. 13 maanden concentratiekamp door Boud van Doorn, Häftling4236.
2471: DOORNINCK.MR.J.I.VAN ET AL. - Memorie Van Mr. Jacobus Scheltema Over De Welvaart Van Kampen 1803. Bijdragen Tot De Geschiedenis Van Overijssel, 7de Deel.
2589: DOORNINK, H. E.A.(RED.) - Textiel vademecum 1947. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het huidige gebouw der Hogere textielschool.
234: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. - Kleine historie van Zutphen.
2708: DOOYEWEERD,PROF.DR.H., ET AL. - De Bioscoopwet (Wet van den 14den mei 1926, St.bl. No. 118). Hoofddeel met supplement.
3748: DOR, M. - De laatste zondag. De aanslag van Serajevo 1914.
4631: DORENBERG,TH.(VORWORT). - Westfalens edles Warmblut.Eine Studie über die züchterische Erfolge bis 1966.
1728: DORFLES, G. - Der Kitsch.
6851: DORNSEIFF,F. - Bezeichnungswandel unseres Wortschatzes. Ein Blick in das Seelenleben der Sprechenden.
3670: DORREN, TH. - Het Kasteel van Valkenburg, zijne beknopte geschiedenis, legenden en sagen.
10649: DORSTEN, J. VAN (RED.). - Ten Studies in Anglo-Dutch Relations. Published for the Sir Thomas Brown Institute.
3266: DOUWES,D. - Veranderingen in de wilde flora. Flora van Doetinchem.
579: DOW,A. ET AL. - Ballroom dansen & Latin-American. De klassieke stijldansen volgens stap-voor-stap methode met 300 foto's in beeld gebracht.
6939: DOWNING,D. - Virtuozen van de duivel. Duitse generaals in de tweede wereldoorlog.
6484: DOWNS, E.V. E.A. - Selections from Macauley. Letters, prose, speeches and poetry.
6192: DOWSKI, L. VAN. - Genie und Eros.
5691: DRAAIER, D.G. - De rechtstoestand van den officier der Koninklijke Nederlandsche Landmacht.
9144: DRAAIJER, W. - Spelen op de Brink te Deventer in 1860.
7483: DRAAK, PROF.DR. A.M.E. - Het boek Sajet. Opstellen over aspecten der sociale geneeskunde door vrienden aangeboden aan dr. B.H. Sajet t.g.v. zijn tachtigste verjaardag.
2247: DRACK, W. E.A. - Illustrierte Geschichte der Schweiz. Erster Band. Teil 1. Urgeschichte, römische Zeit, und Mittelalter. Teil 2. Entstehung, Wachstum und Untergang der alten Eidgenossenschaft.
5641: DRAPER, A. - Operation Fish.
4264: DRECKMEIER,W. - Suwarto en de toverstokjes. (Kinderboek).
8697: DREES, W.B. - Beyond the Big Bang: Quantum cosmologies and God.
8744: DREES, W.B. - Buitenaards leven en aardse techniek. Over evolutie, techniek en vrijzinnigheid.
8756: DREES, W.B. - Heelal, mens en god. Vragen en gedachten.
8757: DREES, W.B. - Taking science seriously: a Naturalist view of relegion.
7656: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing.
2807: DRESEN-COENDERS,L. - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500.
8393: DREW, M. - 1811 dictionary of the vulgar tongue. A dictionary of buckish slang, university wit and pickpocket eloquence. (Facsimile from the original 1811 edition).
8750: DRIES, MR.N.C.M.A. VAN DEN. - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
4798: DRIESSEN, VIRGINIE. - Details (gedichten).
3391: DRIESSEN, J. ET AL. - Opsporen en ruimen van explosieven. Handreiking voor gemeenten bij het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
1842: DRIESSEN,H., ET AL.(RED.). - In de ban van de betekenis. Proeven van een symbolische antropologie.
34: DRIEVER, J., E.A. - Voorbij, maar niet vergeten. Herinneringen van Nijmegenaren aan de Tweede Wereldoorlog.
4556: DRIEVER, J. E.A. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951.
5529: DRIEVER, J. E.A. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951.
524: DRIJFHOUT, H. EN K. JASSIES - Het Overijssels volkskarakter.
11502: DRIJVER, J. - Texel, het vogeleiland.
10590: DRIJVERS, P. ET AL. - Job.
8062: DRINKWATER, J. (ED.). - The outline of literature. (Two volumes).
4965: DRINNEBERG, E. - Von Ceylon zum Himalaja. Ein Reisbuch von Erwin Drinneberg, mit 41 Originalaufnahmen des Verfassers.
7877: DRION, MR.H. ET AL. - De dwaling in het privaatrecht - Algemene problemen / De dwaling bij het tot stand komen van de overeenkomst.
9879: DRONKERS, S.L. - Het Rectorshuis en zijn bewoners. (Almelo).
9644: DROOP, F.(HRSG). - Kierkegaard. Auswahl aus seinen Bekenntnissen und Gedanken.
6660: DROP,W.ET AL. - Over overtuigen. Een oriëntatie in de persuasieve communicatie.
6741: DROS, I. EN FULVIO TESTA. - Meer fabels van Aesopus.
6040: DROZDOWSKI, M.M. - Ignacy Jan Paderewski. A political biography in outline.
4969: DRUKKER,B. - Socialistische jeugdorganisatie in Nederland: een beeld van opvoedingsarbeid, waarin de persoonlijkheid vrij tot ontplooiing komt in het streven naar socialistische gemeenschap.
286: DRUPSTEEN, PROF.MR. TH.G., E.A. (RED.). - Verzameling Nederlandse wetgeving 2000-2001, in drie delen. Deel 1.Staatsrecht, Bestuursrecht. Deel 2.Burgerlijk recht, Burgerlijke rechtsvorming. Deel 3. Strafrecht, Strafvordering.
3199: DRYSDALE, DR. CH.R. - Het leven en de werken van Thomas Robert Malthus.
2632: DUBBE,B. - Monumenten in Zilver - geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
5733: DUBBELBOER, B. - Drenthe. (Nederlands, Français, Deutsch, English, Nederlands).
5008: DUBY,G. - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maat- schappij. 1025 - 1225.
10548: DÜCHTING, H. - Paul Cézanne 1839-1906. Natuur wordt kunst.
7088: DUCO, L. (HRSG). - Das moderne Lexicon der Erotik von A-Z. Eine reich illustrierte aktuelle Enzyklopädie in zehn Bänden.
1722: DUFFHUES, T. ET AL. - Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980.
8500: DUHM, D.B. - Handkommentar zum Alten Testament. III. Abteilung, Die prophetischer Bücher, 1. Band. Das Buch Jesaja.
1953: DUHR, S.J., B. - Der Lügengeist im Völkerkrieg. Kriegs-Märchen.
10062: DUIJFF, P. - Juridisch Woordenboek Nederlands-Fries, met een index Fries-Nederlands.
10688: DUIJN JR, C. VAN. - Een wereld door het mikroskoop onthuld.
11179: DUIJNHOUWER, D.J. ET AL. - Vlot Maleis. Eenvoudig leerboek voor het Maleis.
1762: DUIJNHOUWER, D.J. ET AL - Omong Djawa. Javaans. Lessen, oefeningen en planterstermen.
8437: DUIJNHOUWER, D.J., E.A. - Vlot maleis (Kitab peladjaran Bahasa Indonesia). Samen met R.L.J.M.D. Daroewénda, S.J.: Melajoe 'oemoem.
3201: DUINHOVEN, A.M. - Karel en de Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
3121: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
1067: DUINKERKEN,ANTON VAN. - Begrip van Rome.
9381: DUINKERKEN, ANTON VAN, ET AL. - Van en over Maurice Roelants.
7546: DULFER, H. - Dulfer's dumdum.
530: DULK, DR.M.DEN. - Als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen.
6324: DUMAS,R.M. - Teater Abdulmuluk' in Zuid-Sumatra. Op de drempel van een nieuw tijdperk.
1105: DUNBAR, SIR. DUNBAR. - History of India. From earliest times to 1939. (2 volumes).
424: DUNBAR, J.R.(ED.). - The Paxton papers.
6545: DUNCAN, A. - Elisabeth II und ihr Hof.
5792: DUNGEN,J.VAN DEN. - """Spot"": op Enschede. Rotaryclub Enschede 1936-21 maart=1986."
1507: DUNGEN,J.A.A.VAN DEN, ET AL. - De mens blijft leven in de resultaten van zijn arbeid. Overijssel 1946-1964. Uitgegeven door het provinciaal bestuur t.g.v. het afscheid van ir.J.B.G.M. ridder de van der Schueren als commissaris der koningin.
2294: DUNGEN, J.VAN DER. - Enschede.
760: DUNGEN, J. VAN DEN - Leer mij ze kennen...de Twentenaren.
770: DUNGEN, J. VAN DEN - Leer mij ze kennen...de Twentenaren.
1072: DUNK, H.W. VON DER - Cultuur & geschiedenis. Negen opstellen.
4811: DUPONT, J. - Les primitifs Français (1350-15--).
11426: DUPUIS, E. - Autour du Monde. Voyage d'un petit Algérien. Livre de lecture courante à l'usage des écoles primaires.
11078: DURANT, W. - De Griekse wereld.
3220: DURNEZ, GASTON. - Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten.
963: DURRENBERGER, R. - La circulation monétaire dans les pays occupés au cours de la guerre par les empires centraux.
4162: DUURSMA, J. - Woningbouw in Groningen 1978-1993.
9008: DUVEKOT, DR. W.S. - Zal Jezus Joden en christenen verenigen?
4993: DUYN, J.VAN. - The Greeks. Their legacy. Illustr. in black and white and full colour.
1988: DUYNSTEE,PROF.MR.F.J.F.M. - Nieuw Guinea: als schakel tussen Nederland en Indonesië.
10316: DUYVENDAK, DR. J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische archipel.
539: DYCK,C.J. (ED.). - The witness of the holy spirit. Proceedings of the eight Mennonite world conference Amsterdam, The Netherlands, July 23-30, 1967.
3438: DYKE, HENRY VAN. - The mansion. "(with Illustrations by Elizabeth Shippen Green; Green covers with decorated covers)"
4933: DYKSTRA, W. - Uit Frieslands volksleven van vroeger en later. Volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen.(deel 1).
5099: EAMES, A.J. ET AL. - An introduction to plant anatomy.
1018: EATON,P. - Sarawak: The land and its people.
9824: EBEL, S., A.O. - London's riverside. From Hampton Court in the west to Greenwich Palace in the east. (With drawings by Cetra Hearne).
518: EBERHARDT,H. - Weimar zur Goethezeit. Gesellschafts- und Wirtschafsstruktur.
4243: ECKART,R.(HRS.). - Das Zeitalter de Imperialismus. Kaiserreich und Erster Weltkrieg.
2506: ECKENER, H. - "De tocht van de "" Graf Zeppelin"" naar Amerika." Tevens bevatend het dagboek van een passagier.
429: ECKERT-GREIFFENDORFF, M. - Kartographie. Ihre Aufgabe und bedeutung für die Kultur der Gegenwart.
6112: ECO,U. &. C.M.MARTINI. - Als we niet geloven, wat geloven we dan? Een filosoof en een kardinaal over goed en kwaad.
3228: ECO, U. - Baudolino. (German translation).
554: ECO, UMBERTO. - Travels in hyperreality.
661: ECO, U. ET AL. - Gesprekken over het einder der tijden. (Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau.
11338: EDELKOORT, PROF.DR.A.H. - De prediking van het boek Daniël.
6393: EDERSHEIM-LEVENBACH, E. - Henrietta Szold, een moeder in Israel.
4342: EDINGA, H. - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving.
9907: EDLESON, M.J. (ED.). - Jakarta. City of History.
3082: EDLIN, H.L. - The new naturalist Trees, Woods & Man.
5794: EDWARDES,M. ET AL (COMP.). - A dictionary of non-clasical mythology.
6961: EDWARDES, M. - Bound to exile. The Victorians in India.
6592: EECHOUD, J. VAN. - Vergeten aarde. Nieuw Guinea.
8584: EECHOUD, J. VAN. - Met kapmes en kompas door Nieuw-Guinea.
332: EEDEN, F.W. VAN. - Onkruid. Botanische wandelingen. Kennemerland.
3751: EEDEN, E. VAN - Wat zijn uw takken wonderschoon.
9305: EEGHEN, DR.I.H. VAN, E.A. - Bewaard in het hart. Een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode van 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het bestaan van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963).
3877: EEIJNDERS, C. - "Van ""Joodsche Natiën"" tot Joodse nederlanders."
10862: EEKHOUT, JAN H. - Ainyahita. Een mystisch gedicht.
6263: EEMEREN,F.H. VAN, ET AL. - Argumentatietheorie.
6696: EEMEREN,F.H.VAN ET AL. - Argumentatie. Inleiding tot het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen.
6709: EEMEREN,F.VAN, ET AL.(RED.). - Tussenstand. 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing.
673: EEMEREN, F.H. VAN, E.A. - Argumenteren.
11165: EERENBEEMT, PROF.DR.H.F.J.M. VAN DEN. - Van mensenjacht en overheidsmacht. Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810.
1322: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - In het spanningsveld der armoede: agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant.
1323: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (RED.) - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850.
193: EES, ERIK VAN. - Robbeneiland.
4487: EGBERTS, E. - Wie Water Deert Die Water Keert. Uitgegeven Tergelegenheid Van Het Zestig-Jarig Bestaan Van De Overijsselse Waterschapsbond 1925 - 1985.
2769: EGBERTS,O. - Re. (met 7 reproducties van houtskooltekeningen).
9370: EGERAAT, DR. L. VAN. - Engeland, de labour partij en Europa.
2042: EGGENSTEIN, K. - De profeet Jakob Lorber verkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendom.
841: EGGERS,R. - Colditz.
914: EGGERS,R. - Colditz.
10887: EGGINK, C. (TOELICHTING). - Journaal van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe.
5770: EHLERS, K.F. - Siebdruck. Einrichtung, Werkstoffe, Technik, Anwendungsbeispiele.
6332: EHLICH.K.(HS). - Erzählen im Alltag.
618: EHMANN,W. - Die Chorführung. I. Das umgangsmässige Singen.
8166: EHRENBURG, ILJA. - Menschen Jahre Leben. Autobographie.
4055: EHRENPREIS, M. - De ziel van het Oosten. Opmerkingen en gedachten. Met vignetten van Gunnar Lindvall.
7821: EIBERGEN, P. (BEW). - P.R.Bos-C.L. van Balen Kleine schoolatlas der gehele aarde.
1377: EICHENDORFF,J.FREIHERR VON. - Aus dem Leben eines Taugenichts Mit 17 Lichtdruckbildern nach Original-Zeichnungen von R.E. Kepler.
7270: EICHHOLZ, G. - Herr, tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe. Band 4: Die neuen Episteln.
5722: EICHHOLZ, G. - Herr, tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe. Band 1, die altchristlichen Evangelien. Band 2: Die altkirchlichen Episteln. - Band 3: Die neuen Evangelien. - Band 4: Die neuen Episteln. Band 5. Alttestamentliche Perikopen.
7784: EICHHOLZ, G. - Herr, tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe. Band 1, die altchristlichen Evangelien.
9183: EICHHOLZ, G. - Herr, tue meine Lippen auf. Eine Predigthilfe. Band 2: Die altkirchlichen Episteln.
5193: EICHRODT, D.W. - Israel in der Weissagung des alten Testaments.
8219: EICKHOFF, M.U.A. - Der unvergessene Krieg. Hitler-Deutschland gegen die Sowjetunion 1941-1945.
11475: EIDELBERG, M.(ED.). - Design 1935-1965. What modern wa. Selections ferom the Liliane and David M.Stewart Collection.
1782: EIJKEN,E.D. - Inventaris van het archief van het drostambt Twente 1610-1811.
3388: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetiek van het Nederlands. Tweede druk herzien en bezorgd door M.Knoop.
1133: EIJKMAN, A.J. EN DR. F.W. STAPEL. - Leerboek der geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Achtste druk, herzien.
1689: EIJSSELSTEIJN, L. VAN. - Zouden wij ooit weten. Een In Memoriam.
3774: EINEM, PROF.DR.H.VON. - Michelangelo.
9590: EINSTEIN, C. (HRSG.). - Afrikanische Legenden.
4237: EISENBERG, D. - The Re-emergence of Fascism.
2108: EISENBURGER, E. - Wegzeichen der Heimat. Bilder, Berichte, Zeitdokumente über die Rumäniendeutschen.
6930: EISENHOWER, D. - Eisenhower at war 1943-1945.
1532: EISLER, DR. R. - Sociologie.
4322: EISLER,R. - The chalice and the blade: Our history, our future.
295: EISNER, K. - Sozialismus als Aktion. Ausgewählte Aufsätze und Reden.
5489: EISSFELDT, O. - Einleitung in das Alte Testament unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen. Entsehungsgeschichte des Alten Testaments.
115: EISSFELDT, O. (HRSG). - Weisheit Salomos.
2444: EISSFELDT, O. (HRSG). - Die fünf Megilloth. Tuth, Hoheslied, Klagelieder, Esther. Prediger Salomo.
2646: EISSFELDT, O. (HRSG). - Die zwölf kleinen Propheten. Hosea bis Micha (von T.H. Robinson), Nahum bis Maleachi (von F.Horst).
2825: EISSFELDT, O. (HRSG). - Sprüche Salomos.
3483: EISSFELDT, O. (HRSG). - Daniel.
3704: EISSFELDT, O. (HRSG). - Das Buch Hiob.
717: EISSFELDT, O. (HRSG). - Exodus.
7772: EISSFELDT, O. (HRSG). - Hesekiel.
7875: EISSFELDT, O. (HRSG). - Esra und Nehemia.
8006: EISSFELDT, O. (HRSG). - Die Psalmen.
8386: EISSFELDT, O. (HRSG). - Das Buch Josua (von Martin Roth).
5182: EK, J. VAN (PROJ.MANAGEMENT) - Kinderlioefde voor de stad. Enschede 13/5/00. (Tekeningen van enschedese basisschoolleerlingen)
421: EKELMANS, A.W.L.C.(RED.). - Architectuur in Hengelo. Thuis in de stad.
1614: EKKART,R.E.O. - De Oranjeportretten in het stadhuis van Kampen.
11175: ELBERTS, W.A. - Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands. (Met houtsneefiguren van G.J. Bos).
572: ELDAR,A.M. - Spreken en zingen I. Oefeningen.
10663: ELDEN, W. VAN. - Rutebeuf: Bloemlezing uit de poezie van een 13de eeuws frans dichter ingeleid en vertaald door W. van Elden.
5441: ELDERENBOSCH, DR.P.A. - Jahweh is onze God. De cyclus voor het tweede jaar (De Paastijd).
1152: ELDERINK, C. - Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw. Uit brieven en familiepapieren samengesteld door C. Elderink in 1923.
6778: ELDERINK, C. - Oet et laand van aleer.
7325: ELDERINK, C. - Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw. Uit brieven en familiepapieren samengesteld door C. Elderink in 1923.
390: ELDERS, F. - Filosofie als science-fiction. Debatten met Nederlandse filosofen.
6551: ELEMA, DR.J. - Poëtica.
8462: ELERIE, DRS. J.N.H. E.A. (RED.). - Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen.
6596: ELIADE, M. - Riten en symbolen van inwijding.
1694: ELIAS, MR. W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel.
2016: ELIAS, DRS. B.B.J. - De Tachtigjarige Oorlog.
4385: ELIAS, A.M. - Een minister op dienstreis. W.F. Röell in 1807 per koets door Frankrijk.
5857: ELIAS, A.M. - Het Nationaal Sijndicaat 1802-1805.
6784: ELIOT,T.S. (INTROD.) - Literary essays of Ezra Pound.
8165: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Folk-Lore and Fable. Aesop, Grimm, Andersen. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
7002: ELIOTT, W. (ED.). - English poetry (in three volumes). The Harvard Classics. 1. from Chaucer to Gray. 2.From Collins to Fitzgerald. 3. From Tennyson to Whitman. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
9974: ELIOTT, W. (ED.). - Elizabethan Drama. Marlowe, Shakespeare. The Harvard Classics.In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
6017: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Edmond Burke: On taste. On the sublime and beautiful. Reflections on the French revolution. A letter to a noble Lord. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4967: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. J. bunyan. The pilgrim's progrss. G. herbert. The lives of John Donne and George herbert. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
6102: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. The Odyssey of Homer. Trans. S.H.Butcher and A.Lang.
9721: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Stories from the thousand and one nights. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
7009: ELIOTT, W. (ED.). - "The Harvard Classics. English essays.; From Sir Philip Sidney to Macaulay." In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
8552: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Prefaces and prologues to famous books.
4980: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. American Historical documents 1000-1904. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
5094: ELIOTT, W. (ED.). - "The Harvard Classics. Plato: The aplology; Phaedo; Crito. Epictetus: The golden sayings. Marcus Aurelius: The meditations." In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4997: ELIOTT, W. (ED.). - Essays English and American. The Harvard Classics. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4982: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. The autobiography of Benjamin Franklin. The Journal of John Woolman. William Penn: Fruits of solitude. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
7052: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Edmond Burke: On taste. On the sublime and beautiful. Reflections on the French revolution. A letter to a noble Lord. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
7015: ELIOTT, W. (ED.). - "The Harvard Classics. Francis Bacon: Essays, civil and moral; The new Atlantis. John Milton: Areopagitica; Tractate on Education. Sir Thomas Browne: Religio Medici." In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
8706: ELKINS, M. - Oog om oog. Verzet en wraak van de Joden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
1896: ELLENSTEIN, J. - Geschiedenis van het stalinisme
6702: ELLING,R. ET AL. - Rapportagetechniek.
2887: ELLIOTT,F. ET AL. - A dictionary of politics.
6675: ELLIOTT, J.H. - Europe divided 1559-1598.
10859: ELLIS, R. - Understanding second language learning.
4568: ELS, T.VAN ET AL. - Handboek voor de toegepaste taalwetenschap. Het leren en onderwijzen van moderne vreemde talen.
5738: ELSBREE, L. ET AL. - Heath's College Handbook of Composition.
6020: ELSENDOORN,J. - Vier eeuwen opera. Van Monteverdi tot Nono.
10172: ELSKEN, ED VAN DER (FOTO'S). - Nederlands Dans Theater.
1068: ELVEHA. - Skat.
2725: ELZENGA, E. - Nederlandse monumenten in beeld. Noord-nederland, Zuid-Holland, Zeeland.
5175: ELZENGA, DRS. E. - Langs de Overijsselse kerken.
10446: ELZINGA, D. ET AL. - Om de stembus... Verkiezingsaffiches 1918-1989.
8288: EMANTS, M. - Op schrijvers voeten. Langs de Nijl. Aantekeningen van een toerist.
11346: EMDE BOAS,DR.C.VAN. - Obsceniteit en pornografie anno 1966.
5286: EMDEN, R. VAN. - Die mij niet gemaakt heeft tot man... Joodse vrouwen tussen traditie en emancipatie.( With English summary).
1388: EMDEN, C.S. - The people and the Constitution. Being a history...in British government.
11188: EMEIS, M.G. - Het Paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
6373: EMEIS, M.G. - Leentjebuur en Pandverbeuren. Bank van lening 1614- Stads-Kredietbank 1964.
8436: EMEIS, DR. M.G. - Inleiding tot de Bahasa Indonésia. Met oefeningen in losse band.
9441: EMPEL, M. VAN, E.A. - Zeeland door de eeuwen heen. (2 delen, niet uniform).
6374: EMPEL, MR. G. VAN. - Bescherming van de intellectuele eigendom.
10344: EMST,DR.P.VAN. - Panorama der Volken. Deel 2 Azië.
792: EMST,DR.P.VAN. - Panorama der Volken. Deel 3. Europa, Afrka.
2310: EMSTEDE,E.J.TH.A.M.VAN. - Van Patronymica en Geslachtsnamen in Drente. Een overzicht van alle doopakten der Nederlandsch Hervormde gemeenten in Drente, waarbij aan nieuwgeborenen naast een voornaam, tevens een achternaam werd gegeven, die door betrokkenen in later jaren als geslachtsnaam is gevoerd.
7024: ENDE, A. VAN DEN. - Wij logeerden bij de jappen.
8954: ENDEN, H.VAN DEN (SAMENST.) - Marxisme van de hoop - hoop van het marxisme? Essays over de filosofie van Ernst Bloch. Bijdragen van L. Abicht, K. Boullart, P. Burghgraeve, W. Callebaut, R. Commers, E. Mandel, J. Moltmann, E. Verhofstadt.
864: ENDEPOLS, DR.J. (BEW.). - Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie.
930: ENDEPOLS,DR.J. - Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie.
6992: ENDT, F. - 1930-1940. Een fotoverhaal van de jaren 1930-1940.
4789: ENG, T.M. VAN DER, ET AL. - Britse en Amerikaanse literatuur van deze eeuw. 2 delen: tekstboek en bloemlezing.
6695: ENGBERG,J. ET AL.(EDS). - Linguistst and lawyers. Issues we confront.
5117: ENGELBRECHT, S.P. - Geschiedenis van de Nederduitsch Hervormde Kerk in Zuid-Afrika. Sedert de groote Trek tot aan de eerste annexatie van Transvaal. Eerste stuk.
3971: ENGELEN, J.C.M. - Mattheus. Hoofdstuk 1 - 4. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
3958: ENGELEN, J.C.M. - Johannes 1-6. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
3957: ENGELEN, J.C.M. - Johannes 7-10. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
5061: ENGELEN VAN DER VEEN, MR.G.A.J. - Marken in Overijsel. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
1780: ENGELEN,TH.L.M. ET AL. - Fabrieken en trafieken in het Departement van de Oude IJssel. (1800). De bedrijfsenquête van Johannes Goldberg.
5105: ENGELEN,MR.G.A.J. ET AL. - Overijssel.
11134: ENGERING,TH.J.F. - Spotliedjes en hekeldichten uit den bezettingstijd.
2089: ENGERS,J.F. ET AL. - Indië in de branding. De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indië van Pearl Harbor tot Hollandia.
3184: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp (1747-1811) tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799. Stichter van het Ned. Zendeling-Genootschap, Pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Afrika.
6219: ENKLAAR, D.TH. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
2575: ENNEMA,MR.J.H.P. - Kampen. De aloude Hanzestad.
6746: ENNO VAN GELDER, DR.H. - De reiskas van graaf Willem IV.
2106: ENNO VAN GELDER, H.E. - Vijf eeuwgetijden.
253: ENNO VAN GELDER, H.A. - Revolutionaire reformatie.
7247: ENSCHEDÉ,CH.J. - De burger en het recht. Over macht, gezag en democratie.
1910: ENSINK,T. - Jenninger:de ontvangst van een Duitse rede in Nederland.Een tekstwetenschappelijke en communicatiewetenschappelijke analuse.
1389: ENSOR, ROBERT - England 1870-1914.
4076: ENT,H. VAN DER (RED.). - Literatuur en ethiek.
2441: ENTE,P.J ET AL (RED.COMM.). - Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht. 3e bundel IJsselakademie.
1575: ENTJES,DR.H. - Over het ontstaan van Vriezenveen.
1919: ENTJES, H. - Omme Sonderlinge Lieve toe den Vene Uit de geschiedenis en het volksleven van vriezenveen
4027: ENTJES, H. - Dialecten in Nederland.
32: ENZENBERGER, H.M. - Ach Europa!
619: EPHIMENCO, S. - Het land van Theo van Gogh. De multiculturele desintegratie.
5276: EPSTEIN, I. - Geschiedenis van het Jodendom.
6371: ERADES, L. - De invloed van oorlog op de geldigheid van verdragen.
5904: ERASMUS, D. - De lof der zotheid. (Vert.Harm-Jan van Dijk).
687: ERASMUS. - De klacht van de vrede.
6277: ERASMUS, DESIDERIUS. - Oorlog.
4495: ERASMUS, D. - De lof der zotheid. (Vert. J.B. Kan).
6924: ERASMUS, DESIDERIUS. - De lof der zotheid. De Latijnse tekst met Nederlandse vertaling.
8236: ERASMUS, D. - De lof der zotheid.
5833: ERIKSON, E.H. - De jonge Luther. Een psychoanalytisch en historisch onderzoek.
4685: ERNÉ, DR. B.H. - Bren naar voren partisanen! Het O.V.W.-Bataljon 1- 12 R.I. op Java.
3081: ERNY, P. - The child and his environment in Black Africa.
6278: ERP TAALMAN KIP, A.M. VAN. - Agamemnon in epos en tragedie. De persoonsuitbeelding als component van het epische en dramatische werk.
886: ERPECUM, I. VAN, E.A. - Naar eer en geweten. De geschiedenis van Justitie in vogelvlucht, 1798-1998.
9311: ERVE, IR. W.S. VAN DE. - Le Corbusier, idealistisch architect.
4558: ES, J. VAN, ET AL. - Van Monet tot Matisse. Franse Meesters uit het Poesjkin Museum in Moskou. (Tentoonstellingscatalogus).
5297: ESCHENBURG,TH. - Die Republik von Weimar,. Beiträge zur Geschichte einer improvisierten Demokratie.
8798: ESCHER, PROF.DR. B.G. - De methodes der grafische voorstelling.
3303: ESCHERICH,K. - Die Ameise. Schilderung ihrer Lebensweise. Mit 98 Abbildungen.
3448: ESPINAS, A. - Die thierischen Gesellschaften. Eine vergleichend-psychologische Untersuchung.
11027: ESS, J. ET AL. - Blickwechsel. Photografische Aufnahmen.
4887: ESSAD-BEY, M. - Nicolaas II, de gevangene van het purper.
3161: ESSENHIGH CORKE,H. - Wild flowers as they grow. Photographed in Colour direct from Nature. Volum 4.
3165: ESSENHIGH CORKE,H. - Wild flowers as they grow. Photographed in Colour direct from Nature. Volum 2.
3043: ESSER,E.I.K., E.A. - Astrologie. Populair-wetenschappelijk handboek. Drie delen in één band.
4503: ESTERIK, CH. VAN. - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
4532: ESTERIK, CH. VAN, E.A.. - Daar werd iets groots verricht. Of hoe het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor.
3243: ESVELD,PROF.MR.N.E.H.VAN. - De uitdaging van het sociale vraagstuk. (Diverse radiolezingen voor de VPRO).
1743: EUWE, DR.M. - Het eindspel. No.2. Stukken tegen pionnen l. No.3.Stukken tegen pionnen ll. No.4. Stukken tegen stukken l.
3927: EUWE, DR.M. - Handboek voor de gevorderde schaker. 1. De bouwstenen van de schaakkunst.
1813: EVANS, G. - Learning in Medieval Times.
3331: EVANS,H. ET AL. - The wasps.
53: EVANS-WENTZ, W.Y.(ED.). - Das tibetanische Totenbuch, oder Die Nach-Tod-Erfahrungen auf der Bardo-Stufe.
5856: EVENHUIS, DR. R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw. (5 delen).
6536: EVERAGE, DAME E. - Het uitzinnige leven van Dame Edna Everage.
3232: EVERS, G.A.(SAMENSTELLER). - Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht. Proeve eener bibliographie 1634-1941. Tweede deel: aanvulling over de jaren 1634-1936. Voortzetting over de jaren 1936-1941.
9226: EVERTS, S. - Visie vanuit de zij-kant. Naar een feministische technologie-ethiek.
3593: EWALD, P. - Die Briefe des Paulus an die Epheser, Kolosser und Philemon. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band X.
3614: EWALD, P. - Der Brief des Paulus an die Paulus an die Philipper. Reihe: Kommentar zum Neuen Testament. Band XI.
458: EWEN, D. - George Gershwin.
4139: EYCKELER,P. - De Heilige Montfort Louis-Marie Grignion 1673-1716. Apostolisch missionaris, stichter van de Paters Montfortanen.
8668: EYKEL, DR. R.N.M. ET AL. - Nederland's wil en werk. Wat Nederland presteerde op geestelijk en materieel gebied in de laatste 20 jaren.
4435: EYSENCK,H.J. - Neurose.
7473: EYSINGA,MR. W.J.M. VAN. - Proeve eener inleiding tot het Nederlandsch tractatenrecht.
1257: EYSSELSTEIJN, B. VAN. - Fie Carelsen.
1431: EYSTEN, J. - Het leven van prins Willem III (1626-1650).
3700: FABIUS, A.N.J. - Johan Maurits, de Braziliaan. 1604-1679.
8118: FABRE, J.H. - Souvenirs Entomologiques. Etudes sur l'Instinct et les Moeurs des Insectes. 3ème série.
4687: FABRÈS, O. - Aux Indes Neerlandaises. Caricatures de O. Fabres.
6933: FABRICIUS, J. - Dipanegara. (De Java-oorlog van 1825 tot 1830).
6147: FAGAN,B.M. (ED.). - A short history of Zambia.
8065: FAGG, W.P. - Vergessene Negerkunst. Afro-portugiesisches Elfenbein.
3307: FAHRENFORT, JAC. - Wat is en wat wil het liberalisme sociaal en economisch.
3252: FAHRENFORT,DR.J.J. - Socialisme in oude tijden.
610: FAILLE, P. DE LA. - Bekeeringe Petri de la Faille, predicant te Kaudekerke, uyt de Calvinistische ketterye, tot het H. Katholyk Geloof. (etc, etc.).
6464: O'FAOLAIN, S. - The story of Ireland.
5080: FARBMAN, M. - De fünfjahres Plan. Die neue Offensive des Bolschewismus.
6465: FARSON, N. - Bomber's Moon.
6612: FASOLD,R. - The sociolinguistics of society.
11153: FASSEUR, C. - Wilhelmina.De jonge koningin.
11514: FASSEUR, C. - Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonescische archipel. Deel 1: 19e eeuw. Deel 2. het tijdvak tussen 1900-1942.
9831: FASSEUR, MR. C. - Wetboek van Strafrecht, met diverse bijlagen, w.o. Wet op de Dierenbescherming, de beginselenwet gevangeniswezen, het psychopathenreglement, het Besluit transactie in handen der politie etc.
5408: FATIO, G. - Genève, siège de la société des nations. (Avec quarante illustrations de Fred. Boissonnas).
4786: FEBER, MR. G.H.A. - De criminaliteit der katholieken in Nederland. Een uitgewerkte voordracht met discussie.
9393: FEBER, IR.L.J.M. - Onze overzeesche gewesten.
8014: FECHHEIMER, H. - Kleinplastik der Aegypter. (Mit 158 Abb.).
4328: FEDDEMA,PIER. - Gods terskflier.
6459: FEDDEN, R. E.A. - The National Trust Guide. A complete introduction to the buildings, gardens, coast and country owned by the National Trust.
9251: FEDDERSEN, M. - Chinesische Lackarbeiten. Ein Brevier.
8767: FEDERN, K. - Dante.
2689: FEHRMANN,C.N. - Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk.
8533: FEHRMANN,DR.C.N. - Kampen vroeger en nu.
2057: FEITH,J. ET AL. - Zwerftochten door Utrecht. Plaatjesalbuw Van Hille en Zoon Zaandam, compleet.
2309: FEITH, J. (INL.). - Op het Amstelveld. Mémoires van Professor Kokadorus (den echte!).
10023: FELDHAUS,F.M. - Leonardo der Techniker und Erfinder.
1031: FELLER, R. - Geschichte Berns I: Von den Anfängen bis 1516.
8088: FELTKAMP, MR. W.C. - Zien en verstaan. Inleiding tot het juist opvatten van kunstwerken en tot het waardeeren van de voornaamste kunstrichtingen.
5976: FENDT, L. - Homiletik, Theologie und Technik der Predigt.
9572: FÉNÉLON, M.DE. - Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse.
4251: FENNELL, J.L.I. - Zo leer je Russisch.
1053: FERDINANDUSSE,R ET AL. - Zo is het toevallig ook nog eens een keer.
3363: FERNALD, H.T. ET AL. - Applied entomology. An introductory textbook of insects in their relations to man.
1204: FERRÉE,H. - Nooitgedacht maar welgelegen. Geïllustreerde geschiedenis van de huisnamen in Nederland.
7673: FERREIRA, M.R. - Cenas da vida indígena. Álbum dos Índios do Xingu.
11301: FETSCHER,I. ET AL. - Marxisten over Jezus. Met bijdragen van Bosnjak, Farner, Fetscher, Garaudy, Kofler, Kolakowski, Lombardo-Radice, Machovec.
7801: FETSCHER, I. (HRSG.). - Marx-Engels. Studienausgabe. Band 1.
1900: FETTER, J.C.A. - De Russen en hun Kerk
9931: FETTER, DR.J.C.A. - De symbolische beteekenis van Willem van Oranje voor ons volk en geloofsleven.
2914: FETZER,D.(HG.). - Weisheiten der alten Römer.
918: FEUERSTEIN,D. - Wo der Aar noch kreist... Ein besinnliches Buch aus dem Schweizerischen Nationalpark und den benachbarten Heimatbergen.
7662: FICINO, M. - Brieven.(een selectie van brieven uit deel 1 van de twaalf delen).
138: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen.
8519: FIELDHOUSE, PROF.DR.D.K. - Imperialisme.
10514: FIELDING,H. - The Life of Mr. Jonathan Wild the Great . Fielding's novel published by Gibbings at the Golden Cockerel with copper engravings by Tegetmeier, a LIMITED EDITION OF 350 copies. This is nr.184.
4654: FIETZEK,G. (RED.). - Dokumenta 11_platform 5: Ausstellung/Exhibition. Kurzführer/Short Guide.
8131: FIGNER, W. - Nacht over Rusland.
9812: FILIP, INE - Filippine.
3833: FINKELSTEIN, S. - Composer And Nation: The Folk Heritage of Music. A study of national expression in music and the use of folk and popular music by the great composers from the 17th century to the present day.
11479: FINLAY, M. - Powermatics. A discursive critique of new technology.
6803: FISCHER-FABIAN,S. - Die ersten Deutschen. Der Bericht über das rätselhafte Volk der germanen.
10016: FISCHER, E.J. - Geschiedenis van de techniek. Inleiding, overzicht en thema's.
184: FISCHER, H.W. - Götter und Helden. Germanisch-deutscher Sagenschatz aus einem Jahrtausend. Mit 120 Zeichnungen von Hans Sauerbruch.
2071: FISCHER, DR. F.H. - Historie en cultuur van het Nederlandsche volk. Proeve van moderne geschiedenisopvatting.
8508: FISCHER, DR. H.TH. - Inleiding tot de volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
3568: FISHER, J. ET AL. - Sea-birds. An introduction to the natural history of the sea-birds of the North Atlantic. With 9 colour photographs, 68 black and white photographs and 66 maps and diagrams.
499: FISHER, PROF. DR. H.A.L. - Geschiedenis van Europa. (Onder toezicht van Prof. Dr. H. Brugmans bewerkt voor Nederland door Dr. F. Szper) Drie delen. Deel 1. Oudheid en Middeleeuwen., Deel 2. Nieuwe tijd. Deel 3. Nieuwste tijd.
5802: FISHMAN, J.A. (ED.) - Advances in the sociology of language. Vol. 1.Basic concepts, theories and problems: alternatieve approaches.
10728: FITCH GALISH, E. - Our wild flowers and how to know them.
3348: FITCH DALLISH,E. - Our butterflies and moths and how to know them.
4596: FITZ GIBBON, C - "Londen in de Blitz. ""London can take it""."

Next 1000 books from Valerius Books & Art

12/15