Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4425: GIELE, J., ET AL. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976.
1916: GIELE, J., ET AL. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1980.
7214: GIELE, J., ET AL. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1977.
268: GIELE, J.J. - De pen in de aanslag. Revolutionairen rond 1848.
9300: GIELE, J., ET AL. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979. Socialisme en vakbeweging 2.
3370: GIELEN,J.J. ET AL. - Pacificatie en de zuilen.
3393: GIELKENS,J. ET AL. - Een dag is 't van vreugde, een dag is 't van strijd. Geillustreerde geschiedenis van 1 mei in Nederland.
8308: GIER, J.DE. - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poeziebundel.
6577: GIGLIOLI,P.P.(ED.). - Language and social context.
3394: GIJSEN, MARNIX. - De afvallige.
3397: GIJSEN, MARNIX. - De kat in den boom.
3398: GIJSEN, MARNIX. - Helena op Ithaka - Een opera zonder muziek in drie bedrijven.
2929: GIJSEN, MARNIX. - Marie-ama van Antwerpen.
2932: GIJSEN, MARNIX. - De kroeg van groot verdriet.
2933: GIJSEN, MARNIX. - Mijn vriend, de moordenaar.
2935: GIJSEN, MARNIX. - Allengs gelijk de spin.
2939: GIJSEN, MARNIX. - De val van zijne excellentie minister Plas.
2941: GIJSEN, MARNIX. - De diaspora. Novellen.
2942: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte.
2943: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
2944: GIJSEN, MARNIX. - Harmágeddon.
2946: GIJSEN, MARNIX. - Jacqueline en ik.
2947: GIJSEN, MARNIX. - Joachim van Babylon.
2948: GIJSEN, MARNIX. - Scripta manent.
2949: GIJSEN, MARNIX. - Het paard Ugo.
2951: GIJSEN, MARNIX. - Peripatetisch onderricht.
2952: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
2953: GIJSEN, MARNIX. - De school van Fontainebleau.
2954: GIJSEN, MARNIX. - Bericht van een heiden.
2955: GIJSEN, MARNIX. - Weer thuis. Bedenkingen bij de dingen van onze dagen.
2956: GIJSEN, MARNIX. - Gezegden.
2957: GIJSEN, MARNIX. - Het huis, waarin opgenomen Kronijk, het huis, het blije gwebed, loflitanie van Sint Franciscus, gedichten van Joachim.
2958: GIJSEN, MARNIX. - Kroniek der Poëzie
2961: GIJSEN, MARNIX. - Terug van weggeweest.
2966: GIJSEN, MARNIX. - Wat de Dag meebrengt. Bladen uit een dagboek.
2967: GIJSEN, MARNIX. - De leerjaren van Jan-Albert Goris.
2970: GIJSEN, MARNIX. - De kroeg van groot verdriet.
2971: GIJSEN, MARNIX. - Klaaglied om Agnes.
3405: GILBERT, J. - Beroemde vliegtuigen en hun historie.
7552: GILBERT, W.G. - Jazzmuziek. Inleiding tot de volksmuziek der Noord-Amerikaanse negers.
4291: GINNEKEN, J.VAN. - De studie der Nederlandsche streektalen. Korte handleiding over volkskunde, voorgeschiedenis en streektalen.
6732: GINNIKEN S.J., DR.J.VAN. - Handboek der Nederlandsche taal: de sociologische structuur der Nederlandsche taal. 1.
2990: GINZEL, G.B. - Jüdischer Alltag in Deutschland 1933-1945. Tussen Erasmus en heden.
450: GIRDLESTONE, C. - Jean-Philippe Rameau. His life and work.
6478: GIROUARD, M. - The return to Camelot. Chivalry and the English gentleman.
9806: GIROUARD, M. - Life in the English Country Houses. A social and architectural history.
8207: GIROUD, F. - Jenny Marx, of de vrouw van de duivel.
10758: GLANTZ, D.M. - Stumbling Colossus: The Red Army on the Eve of World War.
3056: GLASER,G.K. - Geheimnis und Gewalt.
4716: GLASTRA, DRS. W.ET AL. - Verslag van de bijenkomst te Woudschoten op 7 en 8 januari 1939.
569: GLASTRA VAN LOON,O. - Onder de stenen lier. Het Concertgebouworkest. Lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers.
5588: GLATZER, N.N. - Franz Rosen zweig. His life and thought.
10813: GLAZOUNOW, A. - 4me symphonie (Mi Bémol) pour grand orchestre op. 48. Rëduction pour Piano à quatre mains.
2420: GLEISS, F. - Ostafrika. Ein Reisebuch für Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzania.
1948: GLENDINNING, V. - Vita. Het leven van Vita Sackville-West.
1716: GMELIG MEIJLING, W.H., E.A. - De aura. Uitstraling van mens, dier, plant en steen.
3045: GOBLET D'ALVIELLA, GRAAF. - De wereldreis der symbolen.
5190: GOBSCH, HANNS. - Waan-Europa 1934. Een visioen.
561: GODDIJN,J.H.M. - Groot elektronisch orgelboek.
263: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië.
309: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië.
5832: GODEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis en stijl- en ornamentenleer deel 1. (Voorhistorische tot en met Romeinsche kunst)
2451: GODEFROY,J. - Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer. (Publicaties van de stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, No. 8: Sociografische sectie.).
9439: GODEFROY, J. - Heraldiek.
1457: GODTHELP, H. EN A.F. MIRANDE - Het Dietse lied in de middeleeuwen. Een keur.
10486: GOEDE, MR.B.DE. - Willem Paap, Het paard van Troje.
3798: GOEDHART, PROF,DR.C. - "Opstellen over openbare financiën. Deel 1 : Algemene vraagstukken; Deel 2 : Bijzondere onderwerpen."
3384: GOES VAN NATERS, DR.M. VAN DER. - Socialistische staatsvernieuwing.
3088: GOETHE, WOLFGANG VON. - Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil.
9950: GOETHE. - Faust. (Zwei Teile in 1 Band).
6303: GOFFMAN, E. - Relations in Public. Microstudies in the Public Order.
1126: GOÏNGA, K. (SAMENST.). - Lekker uit eten in de tuin van Nederland. Restaurants in Overijssel.
10529: GOLDEN, J. ET AL. - Pictures of Health. A photographic History of Health Care in Philadelphia 1860-1945.
63: GOLDMAN, E. - The traffic in women and other essays on feminism.
8231: GOLDMAN, E. - Mijn leven.
6645: GOLDSCHMIDT, G.-A. - Een tuin in Duitsland. Een vertelling. ( Vertaald door R.Siblesz.)
6185: GOLDSTEIN, M., E.A. - Geen vlinderliefde. Hij en zij en hun liefde.
8133: GOLIKOW, G.N., E.A. (RED.). - Lexicon der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution.
8057: GOMBRICH, PROF. SIR. E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
3413: GOMPERTS,H.A. - Jagen om te leven.
6629: GONDA, PROF. DR. J. (RED.). - Letterkunde van de Indische Archipel.
4458: GONGGRIJP,G.L. - Brieven van Opheffer, aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad.
1045: GONGGRIJP,G. ET AL. - Ontdek N.W.Overijssel.
10989: GOOCH, G.P. - Friedrich der Grosse. (Herrscher-Schriftsteller-Mensch).
799: GOOSEN,W. ET AL. - Feest der herkenning. Een eeuw beroemde merken.
8274: GOOSSENS, A. - Brieven uit Oost-Mongolië.
6294: GOOYER, A.C.DE. - Met groot verlof.
8833: GORDIMER, N. - Te essential gesture. Writing, politics and places.
10000: GORDON-BROWN, A. - The South and East African Yearbook & Guide. With altal (mising!), town plans and diagrams.
3077: GORDON, A.A. E.A. (EDS.). - Understanding contemporary Africa.
3414: GORIS, J.-A. - Candid opinions on sundry subjects. An anthology of his editorial writings for the Belgian Trade Review, 1954-1964.
3871: GORIS, M ET AL. - van kwartet tot symfonieorkest. Het CMC in de periode 1937-1987.
4392: GORP, P.J.M. VAN. - De Kamgarenspinnerij.
8801: GORYS, E. ET AL. - Wij kaarten. Een boek voor ieder die graag kaartspeelt.
11177: GOSLINGA, DR.A. - Van den Borchgrave van Couchi (naar het fragment uit Atrecht/Arras).
1393: GOSSES, F. - Het bestuur der buitenlandsche betrekkingen in Engeland vóór den eersten wereldoorlog. Hoofdzakelijk in de periode 1880 tot 1914.
272: GOSSES, I.H. EN N. JAPIKSE - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland.
5531: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland, tweede vervolgdeel 1926-1940.
11360: GOUDAPPEL-BOS, R. - Wees bereid.
283: GOUDAPPEL, C.D. - Delft rond de eeuwwisseling.
8921: GOUDOEVER,A.P.VAN (RED.). - Oost-Europa in het verleden. Liber amicorum Z.R.Dittrich.
9: GOUDOEVER, W.A. VAN - Malino maakt historie. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstuele redevoeringen ter conferentie van Malino 15-25 juli 1946
3308: GOUDRIAAN, PROF.DR.IR.J. - Waardevast geld. De eerste voorwaarde voor het behoud van welvaart, vrijheid en cultuur.
6167: GOUDSMIT,DR. B.C., E.A.(BEWERKERS). - De man en de vrouw in hunne verhoudingen en in hunne betrekking tot de hedendaagsche maatschappij. Drie delen.
9516: GOUW, DR. J.L. VAN DER. (UITG.). - Rekeningen van de Domeinen van Putten 1379-1429. Los deel 2. Rekeningen 1420-1429. Teksten en Regesten 1229-1430.
2026: GOUW, J.L. VAN DER - De Ring van Putten Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied
44: GRAAF, H.J.DE. - "De reis van Z.M. ""De Vlieg"", commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808. Deel 1. Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chrétien Baud. Deel 2. Q.M.R. Ver Huell. Mijne eerste zeereis."
10923: GRAAF, DR. H.J. DE.(RED.). - Nederlanders over de zeeën. 350 jaar geschiedenis van nederland buitengaats.
2068: GRAAF,S.DE. - Parlementaire Geschiedenis van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, 1925 (Indische Staatsregeling).
2417: GRAAF,J.DE (INL.). - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten, Markeregt Wesepe.: Derde deel - Vier en twintigste stuk.
1871: GRAAFF,B.DE ET AL. - Kinderwagens & korsetten, een onderzoek naar de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het verzet 1940-1945.
1224: GRAAFHUIS,A. ET AL. - Reliëfs in blauw. Lantaarnconsoles langs de Utrechtse grachten.
8214: GRABBLE, P. - Windows on the river Neva.
1584: GRABER, H.(HRSG.). - Vincent van Gogh. Briefe an Emile Bernard, Paul Gauguin, John Russell, Paul Signac und andere.
10593: GRACIAN, B. - Die Kunst der Weltklugheit in dreihundert Lebensregeln. (Gracians Handorakel). Deutsch von Arthur Schopenhauer. Neu herausgegeben und bearbeitet von HansTabarelli.
8593: GRAEBNER,F. - Das Weltbild der primitiven. Eine Untersuchung der urformen weltanschaulichen Denkens bei Naturvölkern.
4510: GRAEFF, JHR. A.C.D. DE.(RED.0. - Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan.
9318: GRAMIGNA, G. - Frank Lloyd Wright
10627: GRANDIA,DR.J. - De Arbeider-Wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de gemeenschap.
3797: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787. (Uitgeg. T.g.v. het 50-jarig jubileum van Meijburg & Co, belastingadviseurs te Amsterdam.
4313: GRASWINCKEL, JHR.DR. D.P.M. - Nederlandsche hofjes.
1241: GRAY, M. - Jeanne Moreau. (Biografie).
6274: GREENBERG,J.H.(ED.). - Universals of Language. Report of a Conference held at Dobbs Ferry, New York, April 13-15, 1961.
1079: GREER, G. - Vrouwenwerk. Wedloop vol hindernissen.
7908: GREER, G. - De vrouw als eunuch.
836: GREER, G. - Het lot van de vrouw (sex and destiny).
4098: GREGOR,J. - Kulturgeschichte des Balletts. Seine Gestaltung und Wirksamkeit in der Geschichte und unter den Künsten.
901: GREINER, N. ET AL. - Einführung ins Drame. Handlung, Figur,Szewne,Zuschauer. (2 Bände).
6455: GRENFELL, D.R. - Wales (Cymru). An introduction to Wales.
3679: GRENVILLE, J.A.S. - A World History of the 20th Century, Volume 1: Western Dominance, 1900-45.
9447: GRESHOF, J. (RED.). - In de verstrooiing. Een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945.
4780: GRETSCHKO, A.A. (MARSCHALL). - Die Streitkräfte des Sowjet-Staates.
4138: GREUP-ROLDANUS,S. - Catelijne van Ingelmunster - een meisjesleven in het begin der zeventiende eeuw. (Met 2 platen en overzichtskaartje op schutblad).
7577: GREVEN, H. - Geschiedenis van Tubbergen, van schaduw tot licht.
6329: GREWENDORF,G.(HS.). - Sprechakttheorie und Semantik.
7144: GRILLPARZER,F. - Das Kloster von Sendomir. (Ill. By Ottomar Stourke)
2993: GRIMM, H. - Warum-Woher-Aber Wohin? Vor, unter und nach der geschichtlichen Erscheinung Hitler.
3775: GRIMM,H. - Rafaël.
8548: GRIMMELSHAUSEN, HANS JACOB CHRISTOFFEL VON. - De avonturen van Simplicissimus.
1765: GRITTER,G. - Van oerklank tot moedertaal, Over de ontwikkeling van het Nederlands.
3431: GROEGROE. - Leutige liedjes, Ernst en luim. Derde bundel.
9798: GROEN, K, E.A. - Waterschappen in Nederland. Werken met water, een onberekenbare vriend.
8574: GROENEBOER, K. (ED.). - Studi Belanda di Indonesia. Nederlandsche studeën in Indonesië. Kongres program studi belanda 23-27 november 1987 fakultas sastra universitas indonesia.
2744: GROENENDIJK, P. E.A. - Gids voor moderne architectuur in Rotterdam. Guide to modern architecture in Rotterdam.
6181: GROENEWOUD, C. - Klinkend langs de duinvoet. Kerkelijke bouwkunst, orgels en klokken in Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl.
4142: GROENMAN, SJ. - Met vallen en opstaan. "De vrijmetselaarsloge 'Le Préjuge Vaincu"" te Deventer, 1784-1984."
6224: GROENVELD, DRS.S, E.A. - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
9783: GROENVELD, DRS.S, E.A. - De bruid in de schuit. De consolidatie van de republiek 1609-1650.
9962: GROLIER, E. DE (ED.). - Glossogenetics. The origin and evolution of language.
5913: GROLLEMAN, W. - Practisch leerboek voor Esperanto.
6268: GROOT,DR. A.W.DE. - Structurele syntaxis.
4334: GROOT, A.W. DE. - Inleiding tot de algemene taalwetenschap, tevens inleiding tot de grammatica van het hedendaagse Nederlands.
11102: GROOT, A.D. DE. - Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
1541: GROOT,J.C.H.DE, ET AL. - Bibliografie van Overijssel 1951-1980.
5533: GROOT, C. DE. - Amsterdam, stad der schoonheid. (De Amsterdamsche Reeks).
10044: GROOTES, E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofs Schijnheiligh.
10447: GROOTHEDDE, M. ET AL. - Vestingstad Zutphen. Elf eeuwen versterken en verdedigen.
11164: GROOTHUIS, DR. L.H.A. - De Brabantse bisschoppen Bekkers en de Vet.
6176: GROOTHUYSE, DR. J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
8764: GROSS, A. (ED.). - Japanese beauties. Vintage graphics 1900-1970.
11147: GROSZ, G. - Ecce homo.
2245: GSTEU, H. - Geschichte Österreichs.
6079: GUANG SHI GAO. - Chinesisches Tapenbüchlein.
10857: GUDSCHINSKY, S.C. - Literacy: the growing influence of linguistics.
11148: GUERBER, H.A. - Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. (Bewerkt door Dr. H.W.Ph.E. cvan de Bergh van Eysinga.).
11149: GUERBER, H.A. - Mythen van rome en Griekenland. Haar oorsprong en betekenis. (Bewerkt door Dr. B.C. Goudsmit).
3764: GUERDAN,R. - De Dogenstaat Venetië. Grootheid en verval van een wereldomvattend rijk.
2745: GULICK, R.J.F. VAN - Hofmaken in Haarlem. Het Hofjesherstel.
8109: GULLEN, J.A. - Feestbundel voor zondagschool en huisgezinnen. Verzzameld door B. en V. Met viertstemmige zetting voor orgel of piano.
6226: GUMPERZ, J.J. - Discourse Strategies.
7001: GUNNING, DR. C.P. - Op de schoolbanken van het P.D.A. Wat ik heb ervaren en geleerd in het concentratiekamp te Amersfoort januari-april 1942.
1680: GUNSTEREN, W.F. VAN. - Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistischen Sozial-Ethik und kapitalistischem Wirtschaftsgeist.
3464: GUNTHER, J. - Afrika in de branding.
5659: GUNTHER, J. - Roosevelt in retrospect. A profile in history.
5662: GUNTHER, J. - The high cost of Hitler.
2996: GÜSTROW, D. - Tödlicher Alltag. Strafverteidiger im Dritten Reich.
1362: GUTH, P. ET AL. - Leipziger Landschaften. Die Auen, die Insel, die Kohle.
9040: GUTSCHE, DR. H. E.A. (RED.). - Die F.A.K.-volksangbundel.
5562: GUYAN, W.U. - Zu Allerheiligen in Schaffhausen.
11000: GYSSELING,M. ET AL. - Het <> van het tiende-eeuwse Liber Traditionum van de Sint-Pietersabdij te Gent.
5388: GYZICKI,J. ET AL. - Glück im Spiel zu allen Zeiten.
5034: HAAN, DR.J.C.DE, ET AL. - Nederlanders over de zeeën: 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis.
10775: HAAN, L.DE. - Turf in je ransel. 100 jaar koninklijke militaire kapel.
11051: HAAN, ING. J.G.S. DE. - Autodieselmotoren.
2518: HAAN, J.C. DE (RED.) - Nederlanders over de zeeën. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis.
6686: HAAN, P. - Para-paravuur aan de Banda-Zee.
14: HAAN, F. DE - "Uit de nadagen van de ""Loffelijke Compagnie""'" Een keuze uit geschriften
9359: HAAN, H. DE., E.A. - De architectuur van Erasmus. Een karakterschets van de Nederlandse bouwkunst.
8821: HAANTJES, DR. J. - Kroniek van Zuid-Afrika 1938.
4763: HAAR, C. VAN DE. - Honderd jaar gemeentelijke archiefdienst Haarlem.
3868: HAAREN, P.J. VAN (VOORWOORD). - Huishoudboek N.C.B. Onderwijs in voedingsleer, koken, waschbehandeling, warenkennis en huishoudkunde. Theorie en practijk. Uitklapblad met voedingskaart in kleur.
6021: HAAS, A.DE. - t Was anders. Leven en levenskring van De heer J.H. Speenhof dichter-zanger (1869-1945).
10709: HAAS, PROF.DR.M.DE E.A. - Natuurkundige voordrachten (o.a. over de drukking van licht, zonnevlekken, tijdmeting, geologie van Java, edelstenen, besmettelijke ziekten in de tropen, drooglegging van de Zuiderzee, de groote ijstijd, photo-electriciteit).
143: HAAS, H.DE. - Migration and Developement in Southers Morocco. The disparate Socio-Economic impacts of out-migration on the Todgha oasis valley.
7739: HACKETT, J. - The Third World War : August 1985.
6542: HACKETT, F. - Hendrik VIII, zijn leven en zijn tijd.
11023: HADDERINGH, DRS. H. ET AL. - Drents woordenboek.
6522: HADFIELD, J. (ED.). - The Saturday Book, no. 24.
9823: HADFIELD, J. (ED.). - The Shell Guide to England.
6734: HAEBERLE, E.J. - Spectrum sexatlas.Een nieuwe geïllustreerde gids. (vertaling en bewerking Nederlandse editie: Liselette & Otto M. de Vaal).
3001: HAENSEL, C. - Das Gericht vertagt sich..... Tagebuch eines Verteidigers bei den Nürnberger Prozessen.
7223: HAERINGEN, C.B. VAN. - Neerlandica. Verspreide opstellen.
405: HAFFNER, S. - Kanttekeningen bij Hitler.
11449: HAGBERG, K. - Carl Linnaeus. De bloemenkoning.
3676: HAGENBECK, J. - Kreuz und quer durch die indische Welt. Erlebnise und Abenteuer in Vorder- und Hinterindien, Sumatra, Java und auf den Andamanen.
4680: HAGENDOORN, A. - Het nazisme als ideologie. Een socio-psychologisch onderzoek naar de bepaaldheid van politiek gedrag.
1678: HAGENS,H. ET AL.(RED.). - Twente te pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900.
7020: HAGER, L. - Alte Wandbespannungen und Tapeten.
9517: HAGER, L. - Alte Wandbespannungen und Tapeten.
1705: HAGREIS-POST,M. - Biej 't losse veur.
6627: HAHN,W.VON. - Fachkommunikation. Entwicklung - Linguistische Konzepte - Betriebliche Beispiele.
6648: HAKSTEGEN, J.W. - Het Onderwijs in Delden en omgeving voor 1900. Het wel en wee van scholen en meesters.
4777: HALDEMAN, H.R. - The ends of power.
10767: HALEWIEK, L. - De clandestene glimlach. Vijf jaar verboden waar. Nu openbaar! (Verboden oorlogsmoppen).
4512: HALL, C.J.J. VAN. - Insulinde, werk en welvaart.
9740: HALL, C.J.J. VAN. - Insulinde, werk en welvaart.
4655: HALL, C. - The Thirties in Vogue.
8134: HALLE, F.W. - De vrouw in Sowjet-Rusland.
8135: HALLE, F.W. - De vrouw uit het Sowjet-Oosten.
2502: HALM, C.ET AL. - P.Cornelii Taciti libri qui supersunt.Tomus posterior± historiarum libri, Germania, Agricola, dialogus de oratoribus.
9828: HALSEY, A.H. - Change in British Society.
8673: HAM, W.A. VAN. - Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. Een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795.
3761: HAMANN, R. - Elseviers kunstgeschiedenis. Alle 10 delen compleet.
7566: HAMEL, PROF.MR.J.A. VAN. - De vaste koers. De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht.
1661: HAMEL, A.G. VAN. - Gotisch handboek.
8814: HAMEL, MR. J.A. VAN. - Uit het Zuid-Afrikaansche Gemenebest. Van Tafelbaai tot Komatipoort.
5604: HAMELINK, PROF.DR.C.J. (ED.). - Ethics and development. On making moral choices in development co-operation.
3766: HAMILTON, DR.E. - De Romeinse beschaving.
3126: HAMMÉE, F.O. VAN. - Mechelen. Oude hoofdstad van de Nederlanden.
5793: HAMMER-STROEVE,T. - Familiezoet / vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940.
3944: HANLEY, C. - History of Scotland
3578: O'HANLON, R. - Tussen Orinoco en Amazone.
9024: O'HANLON, R. - Congo.
9025: O'HANLON, R. - Congo Journey.
11045: HANMANN, C. UND L. - Viel köstlich Wachsgebild.
2856: HANNEMA, F. - Uit de schatkamer der Middeleeuwen.
4853: HANS,D. - Het Nederlandsche parlement - korte schets onzer volksvertegenwoordiging.
7932: HANSMANN, W. - Kunstwanderungen in Westfalen.
7669: HANSMANN, C. UND L. - Viel köstlich Wachsgebild.
10533: HARDEMAN, R. - Harde liefde. De ruigste verhalen uit de wereldliteratuur.
290: HARDENBERG, H. - De Nederlanden en de kruistochten.
55: HARDENBERG, MR. H. - Etta Palm, een Hollandse Parisienne 1743-1799.
8184: HARDMANN - 24 Zeuge. Dokumente des Terrors. Sacharow-hearing Kopenhagen.
228: HARENBERG, J. - Speurtochten door oud Zutphen.
229: HARENBERG, J. - De kastelen van Graafschap en Liemers.
8528: HARINCK, G. - De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940.
1324: HARKX, W.A.J.M. - De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
10463: HARMS, DR.H.H. - Jean Jaurès als geschiedschrijver van het Ancien Régime. Acad. proefschrift.
857: HARMSEL, D. TER. (RED.). - Literatuur over de IJssel. Proza en Poëzie van Overijsselse schrijvers.
6050: HARMSEN,G. - Inleiding tot de geschiedenis.
1597: HARMSEN,D,G. - Vriezenveners in Rusland.
2408: HARMSEN, G. E.A. - Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de nederlandse vakbeweging.
3284: HARMSEN, G. ET AL. - Mensenwerk. Industriële vakbonden op weg naar eenheid.
8979: HARMSEN, GER. - Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
6215: HARRIES, Z.S. - Structural linguistics.
6643: HARRIS,J,(ED.). - Punctuation personified. This is a copy of this book in publisher's card cover wraps.With 16 pages of coloured illustrations with tekst beneath.
6644: HARRIS,J,(ED.). - The Infant's Grammar, or a Pic-nic Party of the Parts of Speech.
4437: HARRIS, E.L. - Native Stranger: A Black American's Journey into the Heart of Africa.
6580: HARRISON,J.(ED.). - Scientists as writers.
1849: HARRISON, D. - Tudor England
1850: HARRISON, D. - England before the Norman conquest
4791: HARRISON, CH. - Modernisme.
4025: HARRISON, J.E. - Ancient art and ritual.
5665: HARRY,B. - The book of Lennon.
1905: HART, MAARTEN 'T. - Een vlucht regenwulpen.
8588: HART, G.H.C. - Towards economic democracy in The Netherlands Indies.
5357: HARTMAN, D. - Joy and Responsibility: Israel, Modernity and the Renewal of Judaism.
2729: HARTMANN, K.O. - De ontwikkeling der Bouwkunst in 4 banden. I.Oudheid en Islam. II.Middeleeuwen en Renaissance. III.1.Barok en Rococo. III.2.Neo-stijlen en hedendaagse bouwkunst.
6259: HARTMANN, J.L.H. - De reconstructie van een Middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis in instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (10e-19e eeuw).
1049: HARTMANS,G. ET AL. - Hééé jôh! Kom je buiten spelen? De spelregels bij De Kinderspelen van Pieter Bnreughel de Oude.
470: HARTOG, J. - Beethoven en zijne 9 symphoniën.
604: HARTONG,C. - Danskunst. Inleiding tot het wezen en de practijk van de dans.
615: HASKELL,A.L. - Ballet.
2359: HASSELMAN, C.J. - Wording, werking en toekomst. Het koninklijk koloniaal instituut te Amsterdam.
3823: HASSELT, J.L. E.A (SAMENST.) - Zuid-Limburg. Kunst, ambacht en volksgebruiken.
10530: HATTUM, JAC. VAN. - Sprookjes en vertellingen. Eerste bundel 'betelgeuze'.
6631: HATTUM, JAC. VAN. - Het hart aan de spijker. Vertellingen.
6046: HATTUM, J. VAN. - Verhalen. Sprookjes en vertellingen.
1921: HAUER, H.A. - Het afgescheurde kleed. Bijdrage tot de geschiedenis van de Hervormde kerk te Oldenzaal en de reformatie in Twente.
8894: HAUER, H.A. - Het afgescheurde kleed Bijdrage tot de geschiedenis van de Hervormde kerk te Oldenzaal en de reformatie in Twente
5422: HAUFF, WILHELM. - Jud Süss, Othello, Die Sängerin.
1733: HAUPT,H.-G., ET AL. (RED.). - Politischer Streik. Jahrbuch Arbeiterbewegung 1981.
4941: HAUPT,H.-G., ET AL. (RED.). - Selbstverwaltung und Arbeiterbewegung. Jahrbuch Arbeiterbewegung 1982.
5763: HAUPT, W. E.A. - Invasion, D-Day, juni 6, 1944, as seen by the Germans.
4145: HAUSER, H. - Leinenzwirn.
6037: HAUSTEIN, U. U.A. (HRSG.). - Ostmitteleuropa. Berichte und Forschungen.
9577: HAUVETTE, PROF.H. - Dante. Inleiding tot de studie van de Divina Commedia.
11068: HAVELAAR, MAX. - Multatuli, of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
1942: HAVELAAR, J. - Humanisme.
5161: HAVELAAR, DR. P. - Der deutsche Libertätsgedanke und die Politik Wilhelms III von Oranien.
10615: HAVERKATE, J. - De lange weg van oost naar west. Van E8 tot A1. (Een speciale uitgave van Dagblad Tubantia, Dagblad van het Oosten, Hengelo's Dagblad).
1448: HAVERKATE,J. ET AL. - Enschede zoals het was. 100 jaar oorlog en vrede.
2345: HAVERKATE,H. - Krabbels op oude ansichten. Groeten uit Delden.
4028: HAWKING, S. - Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd.
4188: HAYTER, A. - Opium and the romantic imagination.
3925: HAZEU, W. - M.C. Esscher. Een biografie.
3931: HEALEY, DENIS. - Healey's Eye - A Photographic Memoir.
4917: HEATH,G. - Richard Schirrmann, stichter van het jeugdherbergwerk.
5703: HEATLEY,M. - John Lennon 1940-1980.
1839: HEATON, E.W. - Het dagelijks leven in de tijd van het Oude Testament. (Geïllustreerd met 30 foto's en 80 tekeningen van Marjorie Quennell).
3060: HEDERER,E.(EINL.). - Das deutsche Gedicht. Vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert.
11528: HEDIN, S. - Van Pool tot Pool. Mijn 75000 kilometer lange reis door Oostelijk Europa, Azië en Australië, Amerika en de Poolstreken.
2525: HEDIN, SVEN. - Van Pool tot Pool.Deel 1. Mijn 75.00 kilometer lange reis. Deel 2. Van de Noordpool naar den Aequator. Deel 3. Laatste reis. Door Amerika naar de Zuidpool.
5226: HEEK, DR. J.H. VAN. - Huis Bergh, kasteel en collectie. (voormalige titel:schets der wordings- en bouwgeschiedenis van het kasteel Bergh te 's-Heerenberg.).
2364: HEEK,DR.F.VAN. - Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937). Openbare les gehouden bij den aanvang van zijn colleges als privaatdocent in de economische aardrijkskunde van Nederland en Nederl.-Indië aan de universiteit te Amsterdam op 30 november 1937.(met apart boekje met documentatie).
2450: HEEK,F.VAN. - Economische en sociale problemen van de Wieringermeer. Een studie van een kolonisatiegebied in wording.
4183: HEER, J. - Weltgeschehen 1866-1966. Ein Jahrhundert Nestlé.
2916: HEER, F. - Europäische Geistergeschichte.
3648: HEER, F. - The Medieval World. Europe from 1100 to 1350.
635: HEER, F. - Jeugd in beweging.
4886: HEERDE,H.VAN. - Tusschen vuur en ijzer. De eerlijke eenvoudige geschiedenis van 4 dagen harde strijd om de Grebbeberg, van de weken in krijgsgevangenschap doorgebracht en van de blijde terugkeer in het Vaderland.
3016: HEERIKHUIZEN,F.W.VAN. - In afwachting. (Verzen).
5490: HEERING, G.J. - Huizinga's religieuze gedachten.
9653: HEERINGEN, DRS. R.M. VAN, E.A. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
1401: HEERINK, R., E.A. - Ook winterkoninkjes zingen zoals ze gebekt zijn. Zo maar wat getierelier ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan van de Oldenzaalse Carnavalsvereniging 'De Kadolstermennekes'.
1764: HEERINK, R. - Bellen blazen.
555: HEERKENS,A. - Muziekinstrumenten zelf maken/zelf bespelen.
7555: HEERKENS, A. - Jazz. Het wezen en de geschiedenis. Met een uitvoerig lexicon.
4673: HEERKENS, P. - Ria rago.
427: HEEROMA, K. (UITG.) - De fragmenten van de tweede rose.
9840: HEES, DRS. P. ET AL.(BEZ.). - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
2435: HEES, G. VAN, ET AL. - Neerlands nieuwe gewest. Leer-leesboek voor de hoogste klasse der lagere school, vervolg- en meer uitgebreid lager onderwijs.
5663: HEES, P. VAN. - Bibliografie van P. Geyl.
7956: HEFTING, DR.V. - Kinderportretten.
10993: HEGMAN, DRS. W.E. - Esopet. Een Middelnederlandse Fabelbundel. Uitgegeven, ingeleid en verklaard.
4612: HEGNER, H.S. - In de ban van de waanzin. Opkomst en ondergang van Hitlers derde rijk.
3932: HEIBERG,S.(ED.). - Christian IV and Europe. The 19th Council of Europe Exhibition Denmark 1988. (Exhibition catalogue)
10170: HEIDE, G. VAN DER - Graven naar het verleden. Archeologie van de Lage Landen van de IJstijd tot Middeleeuwen.
2458: HEIDE,G.D.VAN DER. - Enkele resultaten van het oudheidkundig bodemonderzoek in het Zuiderzeegebied met name in de Noordoostpolder. (Overdruk Kon. Ned. Oudh. Bond, Serie 6, 3-3. ).
8905: HEIDEMAN, A.J. - H.J.Krebbers en Gelselaar. Een eenvoudige levensbeschrijving.
1570: HEIDEMAN, A.J. - De Graafschapper. Van ideaal tot kruidenierswaar.
235: HEIDINGA, H.A. - Verdwenen dorpen in het Kootwijkerzand.
9112: HEIJ, J.LA, ET AL. - Werktuigbouwkundig tekenen.
4643: HEIJBOER, P. - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. Indië gewonnen en verloren.
4061: HEIJDEN, R. VAN DER. - De vloek van Oesovo. Een dorpsgeschiedenis van Rusland.
10925: HEIJDEN, P. VAN DER (HOOFDRED.). - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. Jaargang 52, 2003 compleet.
1243: HEIJDEN,H.A.M.VAN DER. - Leo Belgicus. An illustrated and annotated carto-bibliography. Richly illustrated [ca. 100 maps], abbreviations, note on iconology [9 plates], references, comparative list, index names. 32 varieties of Leo Belgicus in different states / 32 variaties van de Leo Belgicus.
8176: HEIJDEN, R. VAN DER. - Kuifje in de Sovjet-Unie.
3262: HEIJERMANS, H. - Toneelwerken. (Drie delen compleet).
6114: HEIJNE,B. - Het verloren land: Opmerkingen over Nederland.
4473: HEIJNEN, S. - Look. (Exhibition catalogue).
5201: HEIJNINGEN, MR. L. VAN. - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik'lijk pleit.
9181: HEIJS, J. (INL.). - Filmliga 1927-1931.
10763: HEILBRONNER, R.L. - De filosofen van het dagelijks brood. De levens, tijden en ideeën van de grote economische denkers.
1185: HEIM,B.B. - Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
10962: HEINEBERG, H. ET AL (HRSG.). - Exkursionen in Westfalen und angrenzenden Regionen. Festschrift zum 44. Deutschen Geographentag in Münster 1983. Teil 2.
6108: HEISER, P.C.(RED.). - Gelderland. Handel. Nijverheid. Landbouw. Toerisme. Kunst. Woon/ en Winkelcentrum. Propaganda/Uitgave met officieele mederwerking en instemming van verschillende Gemeenten en V.V.V.´s en tal van andere autoriteiten en instanties.
2401: HEISSIG, W. - Een volk zoekt zijn geschiedenis. De Mongolen en de verloren documenten uit hun gouden tijd.
5492: HEITLING, W.H. - De Achterhoek. Kris kras langs Berkel en Slinge.
238: HEITLING, W. - Zutphen. Stad om van te houden.
4977: HEITLING, W.H. - De Achterhoek. Langs Berkel en Slinge.
10114: HEKKE,W. VAN 'T. - Ter nagedachtenis en ter bezinning. Remember and reflect. Oorlogs- en verzetsmonumenten in Nijmegen en omgeving.
3454: HELLEMA(ALEXANDER BERNARD VAN PRAAG). - Twente: Een plaatsbepaling in de tijd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van boekhandel Michon.
4582: HELLER,W. - Die Entwicklung der Grundprobleme der volkswirtschaftlichen Theorie.
133: HELLINGA, DR. W.GS. - Het hart op de tong. In 101 brieven van Nederlanders, die d in de laatste vier eeuwen wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder enige curiositeiten en vergissingen.
9547: HELLINGA, W. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur. (Anastatische herdruk van de opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands met aansluitende opstellen).
4542: HELLMAN, P. - Onvergetelijke helden. Ware verhalen van mensen die hun leven in de waagschaal stelden om joden van de vernietiging te redden.
175: HELLWIG, B. - The grammatical coding of postural semantics in Goemai (A West Chadic language of Nigeria).
5658: HELLWIG, J.E.A. - Der 20.Juli 1944 und der Fall Heusinger.
455: HELM, E. - Béla Bartók in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
463: HELM, E. - Gustav Mahler in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
4962: HELMAN, A. - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
7973: HELMAN, A. EN ALBERT KUYL. - Van pij en burnous. Een bundelreisschetsen met illustraties van Ger. Huysser.
7993: HELMER, G.J. - Den gheestelijcken nachtegael.
10915: HELMSTÄDTER,E. ET AL )EDS.). - Behavioral norms, technological progress and economic dynamics. Studies in Schumpeterian economics.
2188: HELSDINGEN, W.H. VAN. - De plaats van Nederlandsch-Indië in het Koninkrijk. Stemmen van overzee.
4638: HELSDINGEN, W.H. VAN. - De plaats van Nederlandsch- Indië in het koninkrijk. Stemmen van overzee.(tweede deel).
6584: HELSDINGEN, DR. W.H. (ED.). - Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century.
6838: HELSDINGEN, MR.W.H. VAN, ET AL.(SAMENST.). - Hecht verbonden in lief en leed. (voortzetting van: Daar wèrd wat groots verricht).
11486: HEMPEL, J. - Die althebräische Literatur und ihr hellenistisch-jüdisches Nachleben. (Hrsg. v. Oskar Walzel). Ergänzungshefte 1-6 (Komplett).
6826: HEN, P.E. DE. - Om het behoud van een explosieve stad. Werk en welvaart in en om Amsterdam 1961-1985.
9155: HEN,P.E.DE. - Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland. De overheid en de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de jaren dertig en tussen 1945 en 1950.
10752: HENDRICKX,J. - Een identiteit voor kristelijke demokraten?
1111: HENDRIKS, H.J.J., M.J. STEENKAMER EN A.G. MUSTERT - Nijmegen onder raadpensionaris,koning, keizer, en souvereine vorst.
2427: HENDRIKS,F.M. - De grenzen van Overijssel en van de Overijsselse gemeenten van 1807 (1811)-1842.
8427: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen.
3005: HENKE, K. - Politische Säuberung unter französischer Besatzung. Die Entnazifizierung in Würtemberg-Hohenzollern.
6269: HENNE, H. ET AL. - Einführung in die Gesprächsanalyse.
6638: HENNE,H. ET AL.(HS). - "Wordschatz und Verständigungsprobleme. Was sind ""schwäre Wörter"" im Deutschen?" Jahrbuch 1982 des Instituts für deutsche Sprache.
5084: HENSEN, A.H.L.ET AL. - De nieuwe Bisdommen in de Noordelijke Nederlanden 1559-1561. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5065: HENSEN, A.H.L. ET AL. - De Roomsch-Katholieke Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
6060: HENSLER, E. - Nordtiroler Wanderbuch.
2812: HENZE,A. - Der Dom zu Münster.
2827: HENZE,A. - Der Dom zu Münster.
2519: HERBERT, W. - Across the top of the world. The British Trans-Arctis expedition.
5848: HERBERTZ,W. (RED.). - Das Bundesministerium des Innern. Geschichte. Organisation.Aufgaben.
4084: HERDER,DRS.J.P.DEN, ET AL. - Warenkennis van het kruideniersbedrijf. Serie voor het middenstandsdiploma.
2098: HERIK,DR.H.J.VAN DEN. - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
1016: HERMANN, B. (GRSG). - Mensch und Umwelt im Mittelalter.
2181: HERMANS,M.R.(TEKSTVOORBEREIDING) - Statistieke beschrijving van Gelderland (drie delen). 1. Kwartier van Arnhem. 2. Kwartier van Zutphen. 3. Kwartier van Nijmegen.
10141: HERMANS ,W.F. - Uit talloos veel miljoenen.
8696: HERMANS,H. - Priesters in het veldgrijs. De katholieke kerk van Nederland in tijd van oorlog en bezetting.
4465: HERMES, R.A. - Die Kriegschauplätze und die Bedingungen der Krioegführung.
3178: HERMESDORF, B.H.D. - De herberg in Nederland. Een blik in de beschavingsgeschiedenis.
6290: HERODOTUS. - Muzen (ingeleid door Ch. M. van Deventer), in twee delen.
6801: HERODOTUS. - Muzen (ingeleid door Ch. M. van Deventer), in twee delen.
3322: HERP O.F.M, H. - Spieghel der volcomenheit. 2 delen. Deel 1. Inleiding. Deel 2. tekst (in het Latijn en Nederlands). (Opnieuw uitgegeven door P.Lucidius Vercshueren o.f.m.)
10419: HERREMAN,RAYMOND. - Boekuiltjes. Over het letterkundig leven in Vlaanderen van 1944 tot 1948.
5348: HERREMAN,RAYMOND. - Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur.
8277: HERREMAN,RAYMOND. - Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk.
4632: HERRIG, L. - The British classical authors: Select specimens of the national literature of England and America with biographical sketches. Poetry and prose.
10628: HERWAARDEN, J.VAN (RED). - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij. Opstellen geschreven ter gelegenheid van de opening van de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 8 november 1973.
8434: HERZBERG,ABEL J. - Brieven aan mijn grootvader.
1558: HERZSTEIN, R.E. - Waldheim. De onbrekende jaren.
6481: HESKETH, C. - Tartans.
446: HESLINGA, DRS. M.W. - Friese fabrieksarbeiders. Enige sociale aspecten van de industrialisatie in Friesland.
2648: HESSELINK-V.D.RIET,T. ET AL - Kanaal Almelo naar Pruissische grens nabij Albergen.
5457: HESSELINK-VAN DER RIET, T. - De kerkgeschiedenis van Albergen en omstreken. De 11.000 maagden 1372. De H.Pancratius 1955.
794: HESSELINK, D.W. E.A. - Marathon Enschede. Ontstaan en historie.
9404: HETTEMA,H.W. - Dispereert niet. Met de Marnix van St.Aldegonde bij de invasies van Noord-Afrika, Sicilië en Salerno.
2189: HEURN, F.C. VAN. - Studiën betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en ontstaan.
2046: HEUVEL,H. VAN DEN. - De vrijheid van de pers. De overheid en het commerciële karakter van de pers 1944-1949.
2972: HEYDECKER, J.J. - Der Nürnberger Prozess. Bilanz der tausend Jahre.
4590: HEYDECKER, H.H E.A. - Opmars naar de galg. Het proces van Neurenberg.
2133: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indië.
5609: HEYDEN, R. VAN DER. - Eenvoudige leerbewerkingen.
7154: HEYDTE, FR.A. FREIHERR VON DER, ET AL. - Soziologie der deutschen Parteien.
4810: HEYERDAHL, THOR. - Tussen de continenten. Archeologische avonturen.
10784: HEYERDAHL, TH. - Aku-Aku. The Secret of Easter Island.
10785: HEYERDAHL, TH. - Aku-Aku. The Secret of Easter Island.
1115: HEYMANS, J. - Sprong over de IJssel. (Hoofdstukken uit de Overijsselse literatuurgeschiedenis.).
4184: HIBBERT, CH. - The illustrated London news. Social history of victorian Britain.
8310: HIEMSTRA, S.H. E.A. - Pelgrim naar Jeruzalem. Dominee op de fiets in 1936 en 1996.
221: HILBERINK, DRS. I.J.A. - Wat zit er achter? 65 jaar provinciale afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
7617: HILDENBRANDT, F. - Tänzerinnen der Gegenwart.
6763: HILDESHEIMER, W. - Marbot. Eine Biographie.
5933: HILGEVOORD, J. (ED.). - Physics and our view of the world.
6293: HILLE,VAN-GAERTHÉ, C.M. - De heg.
1397: HINDLE, B.P. - Medieval roads.
1798: HINKE,J.N. - Het Stift te Weerselo.Zijn geschiedenis en zijn monumenten.
1372: HINLOOPEN LABBERTON, DR. D. VAN. - De Middeleeuwsche oorsprong en geschiedenis van het Engelsche parlementaire stelsel. Magna Carta libertatum en Witena-Gemot.
5087: HINTE, DR. J.VAN. - Nederlandsche Nederzettingen in de Vereenigde Staten van Amerika. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
11108: HINTZEN, P. - Het verleden spreekt mee. Rondgang door de vaderlandse galerij.
9511: HITCHCOCK, H. - Helping yourself with numerology.
7652: HITE, S. - Het Hite Rapport over het gezin. Ouders-kinderen-liefde-haat-sexualiteit.
7654: HITE, S. - The Hite Report. A nationwide study od female sexuality.
6212: HJELMSLEV,L. - Prolegomena to a Theory of Language. (Translated by F.J.Whitfield).
3793: HJELMSLEV, L. - Sproget. En introduktion. Sprogslaegtskab, sprogfamilier, sprogtyper, sprogbrug, sprogbygning, sprogforandring.
126: HOBMAN, J.B. (ED.). - Palestine's Economic Future. A review of progress and prospects.
3709: HOCHSTETTER,G. - Das Buch der Liebe. Liebenswürdiges und Verliebtes von zetgenössischen Autoren. Mit vielen alten und neuen Bildern.
6835: HODGETT, G.A.J. - A social and economic history of Medieval Europe.
8976: HODGKIN, TH. - Nigerian perspectives. An historical Anthology.
5163: HOEBEN, J. - Zeven eeuwen Haarlem. In drie delen. 1. Op en om 't Sant, op en om Bakenes. 2.Westelijk deel van de ouide stad. 3. Het Zuidoosten van de oude stad, het noorden van de ouide stad.
995: HOEFER,H.J. - Gids voor Bali.
1135: HOEFFER,F.A. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
294: HOEIJMAKERS, S. - Die goeie ouwe tijd. Het leven in een Peeldorp omstreeks 1900.
180: HOEK, S.VAN DER. - Door den vreem'ling met eerbied te naderen. Tijdsbeeld van een veenkolonie.
1585: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - Amsterdam vroeger en nu.
245: HOEK, K.A.VAN DEN (RED). - De Provincie Gelderland.
303: HOEK, J. - Herstel en vernieuwing. De Nederlandse politiek in de jaren 1945-1955.
4617: HOEN, J.J. 'T. - Zet en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek 1940-'45.
874: HOEN,J,J,'T. - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkopmst der arbeidersbeweging 1882-1909.
2490: HOF, J.J. - Giethoorn. Ons Hollands Venetië, zoals ik het gekend heb.
172: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Deel 6.
176: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Deel 5.
177: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Deel 2.
178: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Deel 4.
494: HOFDIJK, W.J. - Prins Hendrik der Nederlanden, 1820-1879. Inleiding door J.J. Bouman.
956: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde voor Gymnasiën en zelf-onderricht.
902: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschetst. Delen 1 t/m 5.
4305: HOFER, J. - Proeve van een typologie van de jeugd van 12-20 jaar in de Friese Wouden (de Wâlden) vergeleken met die in de Friese Weidestreek.
1952: HOFF, MR. B. VAN 'T, E.A. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving
1279: HOFF,MR.B.VAN 'T. - Claes Jansz. Visscher's stadsgezicht van Deventer. (map met reproductie in 4 bladen + toelichting).
5502: HOFF, MR. B. VAN 'T. - Kroniek der stad Deventer.
2169: HOFF, M.C. - Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. "Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indië; 1825-1995."
4736: HOFFMAN, W. - Jan van de Dom van Utrecht. Avontuur en techniek. Jeugdreeks der wereldbibliotheek).
4352: HOFFMANN, F. - Loon naar weken.
4581: HOFFMANN,B. - Albert Einstein.
10913: HOFFMANN, G. (RED.). - Lingener Wanderführer.
3070: HOFFMANN, P. - The history of the German resistance 1933-1945.
8281: HOFFMANN, J.C. - Ostindische Voyage 1671-1676. (Originalgetreuer Faksimiledruck).
9322: HOFFMANN, D. - Frank Lloyd Wright's Fallingwater. The house and its history.
1738: HOFSTEDE, E. TER, E.A. (RED.) - Kleding op de bon Kleding- en textielschaarste in Nederland 1039-1949
2534: HOFSTEE,DR.E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
10298: HOFWIJK, J.W. - Blubber.
10662: HOGENELST, D. ET AL. - Handgeschreven Wereld: Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen .
8407: HOGENHOUT, J. - De geschiedenis van Torec en Miraude.
531: HOGENSTIJN, C.M. - De Deventer ziekenhuizen St. Geertruiden en St. Jozef.
217: HOGENSTIJN, C.M. - Acht eeuwen Hoger Onderwijs in IJselland. Geschiedenis van de Rijkshogeschool IJselland te deventer in het licht van haar voorgangers.
4585: HÖHNE, H. - Admiraal Wilhelm Canaris. Nieuwe visie op de loopbaan van het hoofd van de Duitse Abwehr. Het einde van een verzetsmythe.
6454: HOLIDAY, F.W. - The Great Orm of Loch Ness. A practical inquiry into the nature and habits of Water-Monsters.
9528: HOLLANDER, DR. J.J. DEN. - Handleiding bij de beoefening der J avaansche taal.
10541: HOLLANDER,X. - Lucinda. Een jong meisje ontwaakt.
1344: HOLLEMAN, F.D. - Het Bantoe-grondenrecht in de unie van Zuid-Afrika en omgeving.
3730: HOLLEMAN, J.F. (M.A., PH.D) - Chief, council and commissioner. Some problems of government in Rodesia.
3579: HOLMAN, D. - Het olifantenvolk.
5022: HOLMES, R. - De biografie en de dood. (Huizinga-lezing 1997).
6767: HOLROYD,M.(ED.). - The Genius of Shaw: A symposium edited by Michael Holroyd.
6777: HOLROYD,M. - Bernard Shaw. Two vols.
7393: HOLTHAUSEN, F. - Etymologisches Wörterbuch der Englischen Sprache.
5780: HOLTROP, R. (TEKENINGEN) EN H.H. TER BALKT (GEDICHTEN). - Gebed aan de razernij.
5091: HOLWERDA, DR.J.H. - Oudheidkundige kaart van Nederland. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5646: HOMA - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in en om de Grebbelinie.
2334: HOMERUS. - The Iliad. (Translated by E.V.Rieu).
6299: HOMERUS. - Ilias, de wil van Zeus. (Vertaling van dr. J. van Gelder).
2316: HOMERUS. - The Odyssey. (Translated by E.V.Rieu).
10587: HOMERUS. - Ilias en Odyssee. (Twee banden). Metrische vertaling van dr. A.W. Timmerman.
6297: HOMERUS. - Ilias. (Metrische vertaling van dr. Ae. W. Timmerman).
6298: HOMERUS. - Ilias. (Proza -bewerking door Karel van de Woestijne).
6301: HOMERUS. - The Odyssey. (Translated by S.H. Butcher and A. Lang).
683: HOMOET,J.C. - De hofnar van Gelre. (Fictie).
6362: HONDERS, DR.H. ET AL. - De zin der geschiedenis. Lustrumbundel uitgegeven vanwege het gezelschap van christelijke historici in Nederland.
10846: HONEGGER, A. - Sept pièces brèves pour piano.
3471: HONTELÉ,A. - Muziekkalender. Twee delen. Deel I. Een kennismaking met vijf eeuwen muziek. Deel II. 20e eeuwse werken voor drie gelijke stemmen.
6254: HOOF, H. - Z.66. Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbeberg.
785: HOOFF, W.H.P.M. VAN. - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning.
5661: HOOFF, J. VAN. - Zum Tode verurteilt. Exclusieve oorlogsmemoires van I.S. Geheimagent nr. 12/80.
11439: HOOFMAN, MR.J.C. ET AL. - De fatale seconde. (Over verkeersonveiligheid).
2179: HOOFT,DR.B.H.VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in Historieliederen.
1586: HOOG, S. DE. - Eemland. Beschrijving van een weerbarstige landstreek.
896: HOOGENBAND,C. VAN DEN, E.A.(BEWERKERS). - Nederlands-Indië contra Japan. Deel V. De strijd op Borneo en op Celebes.
3050: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Vertrouwen in Ree.
434: HOOGENBOOM, DR. B. ET AL. - Foute kroeg. Horeca en criminaliteit in Rotterdam.
4012: HOOGENSTRATEN, W. - De Oosterse vrouw. Hare zeden en gewoonten.
9209: HOOGERHEIDE[J.C. - Bijdrage tot de kennis van de Reactie van Pasteur.
6765: HOOGEWERFF, DR. G.J. - De ontwikkeling der Italiaansche renaissance.
7611: HOOREMAN, P. - Dancers through the ages.
4122: HOOS,H. - De voetbalclub en andere verhalen voor onze jeugd.
1118: HOOTZ,R.(HG.). - Deutsche Kunstdenkmaler. Ein Bildhandbuch.
6863: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen.
10610: HOPKINS, M.R. - Bodo Korsig. Suchen und zerstören.
3656: HOPPENBROUWER, DR. H.W. ET AL. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
6325: HÖRMAN, H. - Meinen und Verstehen. Grundzüge einer psychologischen Semantik.
2054: HORN,H.D. - Das Wort als Waffe. Die illegale Presse in den Niederlanden 1940-1945. Dokumentation einer Ausstellung / Het woord als wapen. De illegale pers in Nederland 1940-1945. Zweisprachig.
4666: HORN, J. E.A. - Het Italiaans fascisme. Opkomst, overwinning, konsolidering en ondergang.
9044: HORSLEY, E. - The 1950s.
3675: HORSLEY, W.ET AL. - De nieuwe wereldmacht Japan na 45
1032: HORST,A.TER ET AL.(RED). - Van taarten en balken. (Kerstnummer Grafisch Nederland 1996).
1889: HORST,L.VAN DER. - April/mei '43. De stakingen als keerpunt. (Tentoonstellingsbrochure).
4949: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2003, alle 6 nrs.
4951: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2000, alle 6 nrs.
4953: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2004, alle 6 nrs.
4956: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2001, alle 6 nrs.
4968: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2002, alle 6 nrs.
4996: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2005, alle 6 nrs.
8369: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 1999, nrs. 5 en 6.
8806: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 1993, nr. 1.
9688: HORST, F.H. TER, ET AL. (RED.). - Oald Hengel. Twee maandelijks periodiek. Jaargang 2006, alle 6 nrs.
5191: HORST, G.H. TER. - Antiek spinrag. De levenssfeer van een antiquair.
6505: HOSKINS, W.G. - Devon and its people.
1551: HOSMAR,J. - St.Petersburg. Stad van de Rusluie.
879: HOUBOLT, E.C. - Het Huis ten Bosch. Vanaf zijn stichting tot hede
1339: HOUTING,E. - Gevelstenen in Groningen.
4046: HOUTTE, PROF.DR. J.A. VAN ETAL.(RED.). - Algemene Geschiedenis der Nederlanden.Deel 4. De Bourgondissh-Habsburgse Monarchie 1477-1567.
4049: HOUTTE, PROF.DR. J.A. VAN ETAL.(RED.). - Algemene Geschiedenis der Nederlanden.Deel 8. De revolutie tegemoet 1748-1795.De Tachtig Jarige Oorlog 1567-1609.
4047: HOUTTE, PROF.DR. J.A. VAN ETAL.(RED.). - Algemene Geschiedenis der Nederlanden.Deel 5. De Tachtig Jarige Oorlog 1567-1609.
10910: HOUWAART, D. - Weinreb. Een witboek.
1636: HOUWAART,DICK. - Anne in het voorbijgaan. Emoties, gedachten en verwachtingen rondom het huis en het Dagboek van Anne Frank.
1902: HOUWAART, D. - NIEUWS, 150 jaar krantenkijk op de wereld. (Overzicht 150 jaar diverse kranten.).
1964: HOUWAART,DICK. - Wel bedankt. Verslag en verantwoording van een keuze.
4482: HOUWAART, D. - Westerbork. Het begon in 1933.
10856: HOUWER, A. DE. - The acquisition of two languages from birth: a case study.
2681: HOVE,J.TEN. - Gids. Bronnen voor genealogisch onderzoek in het Rijksarchief te Overijssel.
6216: HOVEN, P.J. VAN DEN. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstruuctie.
25: HOVINGA, H - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe spoorweg op Sumatra
11170: HÖWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolf en personen uit haar kring.
8257: HOXHA, E. - L' impérialisme et la révolution.
8263: HREN, H. - Sebrenica, het verhaal van de overlevenden.
6608: HUDSON,R.A. - Sociolinguistics.
308: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Ridderkrijg en burgervrede. West-Europa aan de vooravond van de Honderdjarige Oorlog.
850: HUGENHOLTZ, PROF.DR.F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw.
3198: HUGHES, J. - Omwenteling in Indonesië.
2253: HUIBREGTSE, DR.P.K. - Gaius Julius Caesar: Commentarii De Bello Gallico. Met afzonderlijk vocabularium van Dr. F.F.C.Fischer.
3352: HUIJSEN, C. - Socialisme als opdracht. De religieus-socialistische Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers en de PvdA- de geschiedenis van een relatie.
1699: HUISKAMP, W.J. - Circular polarization of gamma rays emitted from oriented nuclei.
1697: HUISKAMP, W.J. - Circular polarization of gamma rays emitted from oriented nuclei.
4173: HUIZINGA, L. ET AL. - Uedele's dienstwillige dienaar, portret van een naamloze vennootschap met een grote naam.
9141: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
1121: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw.
11321: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Hugo de Groot en zijn eeuw.
1263: HUIZINGA, J. - Mijn weg tot de historie.
1579: HUIZINGA, J - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
2840: HUIZINGA, J. - Erasmus.
3127: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
315: HUIZINGA, J. - De Nederlandse natie. Vijf opstellen.
317: HUIZINGA, J. - Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw.
4762: HUIZINGA, J. - Hoe bepaalt de geschiedenis het heden? Een niet gehouden rede.
5290: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
5293: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. Band II. Nederland.
5550: HUIZINGA, J. - Leven en werk van Jan Veth.
6428: HUIZINGA, JOHAN. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mitteleuropa: Grundfragen der internationalen Politik. Vortrage des Carnegie-Lehrstuhls fur Aussenpolitik und Geschichte an der Deutschen Hochschule fur Politik.
6976: HUIZINGA, L. ET AL. - Een natie onder de nazi's. 10 mei 1940-5 mei 1945.
9165: HUIZINGA, J. - Keur van gedenkwaardige taferelen uit de vaderlandse historiën.
999: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw en Hugo de Groot en zijn eeuw.
9253: HUIZINGA, J. - De wetenschap der geschiedenis.
5176: HULLSHOF, DRS. A.L. - Een kabinet van twentse gezichten.
4910: HULSHOFF,A.L. (VOORWOORD) - Oost-Nederland model Landschappen, stads- en dorpsgezichten 17de-19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus).
10899: HULSKER, J.INL.]. - Vincent van Gogh. Een leven in brieven.
10680: HULSKER, DR. J. - Van Gogh door Van Gogh. De brieven als commentaar op zijn werk.
4275: HULSPAS,M. ET AL. - Tussen waarheid & waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
10322: HULST, H. VAN, PLEYSIER, A., SCHEFFER, A. - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de sociaal democratische arbeiderspartij.
5347: HULST, DR.A.R. - Het Heilige Volk. Beschouwingen ovver enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van Israël.
1051: HULST,DR.J.W. VAN - Gerretson dichterbij.
5331: HULST, R. VAN. - Uit het leven. De wereld van de Amsterdamse Wallen.
4117: HULZEBOS,B.ET AL.(SAMENST.). - 050 Het literaire centrum van Nederland verplaatst zich naar het noorden : Nieuw talent uit Groningen.
2390: HULZEN,DR.A.VAN. - Utrecht.
9726: HUMMELEN,DR.W.M.H. - Repertorium van het Rederijkersdrama 1500-ca. 1620.
10523: HUNK,G.{HG.}. - Sozialgeschichte der Freizeit.
3221: HUNNINGHER, B. - De opkomst van modern theater. Van traditie tot experiment.
1858: HUNT, E.H. - British Labour History 1815-1914
471: HÜRLIMANN, M. {HRSG). - Beethoven. Briefe und Gespräche.
2286: HURWICZ, E. - Staatmänner und Abenteurer. Russische Porträts von Witte bis Trotzki 1891-1925
11024: HUSEN, R. ET AL. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden, met de Historie des Vaderlands uit hun tijd. Gedenkboek voor de Kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina..
2839: HUTH, H. - Friderizianische Möbel.
440: HUTH, H. - Möbel von David Roentgen.
5719: HUTH, H. - Europäische Lackarbeiten.
557: HUTSCHENRUYTER,W. - Grepen uit de geschiedenis van de snaarinstrumenten en van het snarenspel.
621: HUTSCHENRUYTER,W. - De geschiedenis van het orkest en zijn instrumenten.
6758: HUXLEY,A. - Texts and pretexts : an anthology with commentaries.
2241: HUXLEY,DR.JULIAN, ET AL. - The Future of the Colonies.
2454: HUYGENS,DR.W. - De Wieringermeer. Een studie van het bestuur en beheer der Ijselmeerpolders.
5571: IACOBITZ, C. - Luciani Samosatensis Opera.
2163: IBBITSEN JESSUP, H. - Court arts of Indonesia.
7072: IDEL, MOSHE. - Abraham Abulafia und die mystische Erfahrung. ( Ins Deutsche übertragen von Eva-Maria Thimme.).
8196: ILJIN, M. - Het 5 jaarplan.
3162: IMBERGER, ELKE. - "Widerstand ""von unten"" : Widerstand und Dissens aus den Reihen der Arbeiterbewegung und der Zeugen Jehovas in Lübeck und Schleswig-Holstein 1933-1945."
7003: INFIELD, G. - Eva en Adolf. Een onthullende documentaire over de werkelijke verhouding tussen Hitler en Eva Braun.
826: INGERMAN, J.K.J. - Een slavenband als ereteken.
8403: INOUE, J. - Inoue's smaller Japanese - English dictionary.
748: IONGH, DR. J.DE. - De Koningin. Maria van Hongarije Landvoogdes der Nederlanden. 1505-1558.
6235: IRIZARRY, C. - De dertig duizend. Het moderne Spanje en het protestantisme.
6918: IRVING,JOHN. - In een mens.
6560: IRWIN, M. - The Great Lucifer. A portrait of Sir Walter Raleigh.
636: ISEGHEM, L. VAN ET AL. - Modern textielonderzoek.
9738: ITALIE, DR.G. - Euripides 'Helena'. Met inleiding en aantekeningen.
11182: ITALIE, DR.G. - Euripides 'Helena'. Met inleiding en aantekeningen.
4164: ITTERZON, G.P. VAN, (INL.). - 100 jaar C.J.M.V. 1853-1953.
8400: IZ, F. AND H.C. HONY. - An English - Turkish and Turkish - English dictionary. Two Volumes.
6783: JACKSON, D. - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
9634: JACOB, H.E. 'S. - Beschouwingen over christelijke grafkunst, voornamelijk in Frankrijk en Italië.
4528: JACOBS, G.F. - Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra.
7378: JACOBS, A. - Herinneringen.
9414: JACOBS, M.G.P.A., DRS., E.A. - Hogenboom Spijkenisse 1917-1992.
10631: JAFFÉ, H.L.C. - De Stijl. (Nederlandse beeldende kunst).
10389: JAGER, J.L., DE - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal- Ten Cate.
452: JÄGER-SUNSTENAU, H. - Johann Strauss, der Waltzerkönig und seine Dynastie. Familiengeschichte, Urkunden.
6533: JAGOW, DR. K. - Prinzgemahl Albert. Ein Leben am Throne. Eigenhändige Briefe und Aufzeignungen 1831-1861.
443: JAHN, O. - W.A. Mozart.
1626: JAKOB,V. ET AL. - Anne Frank war nicht allein. Lebensgeschichten deutscher Juden in den Niederlanden.
5129: JAKOBSON,M. - Diplomatie im Finnischen Winterkrieg 1939/40.
8910: JAMES, D.C. - The years of MacArthur. Volume 2, 1941-1945.
9830: JAMES, B. - London on Sunday. A sort of guide book.
9972: JANA JR., R.H. - Two years before the mast and twenty-four years after. The Harvard Classics.In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
2510: JANE, C.(VERT.) - The Journal of Christopher Columbus.
10747: JANOWITZ, M. - Sociology and the military establishment.
8887: JANS, DR. E. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems.
1564: JANS,DR.E. - Over schutters en schuttersgilden in Twente.
433: JANS, H. ET AL. - Tropen in Amsterdam. 70 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen.
6593: JANSEN,C. ET AL. - Professioneel communiceren. Taal en communicatiegids.
10124: JANSEN, DR. J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
6089: JANSEN,MR.DR.L.F. - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr. dr. L.F. Jansen, Batavia / Djakarta 1942-1945.
11169: JANSEN, A.H.E.M. ET AL. - Arbeyd voert tot eere. Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst.
1897: JANSEN, M - Een showproces onder Lenin Het voorspel van de Grote Terreur
600: JANSEN, H. - Wim Sonneveld.
8448: JANSEN, F. - Nieuwlands. De jongste taalaanwinsten (juli 1993- juli 1995).
4187: JANSMA,K. ET AL.(RED.). - 10.000 Jaar Geschiedenis der Nederlanden.
4170: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de Kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten van de dageraad der mensheid tot heden.
11128: JANSONIUS, DR.F. - Lodewijk van Deijssel.
3191: JANSSEN,K. ET AL. - Gelderland monumenteel. Gelre's verleden in foto's van nu.
714: JANSSEN, K. EN C. IPPEL - Drenthe monumenteel. D'olde lantschap in foto's van nu.
2307: JANSSEN, H. - Speelkaarten.
5268: JANSSONIUS, M. - Maria van Bourgondië, bruid van Europa, 1457-1482.
3804: JANSZ,U. - Vrouwen, ontwaakt!
5965: JAPIKSE, DR. N. - Europa en Bismarck's vredespolitiek.
3864: JAPPE ALBERTS, PROF.DR. W. ET AL. - Honderdvijftig jaar Nutsspaarbank Kampen.
10121: JAPPE ALBERTS, PRO.DR.W. - Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid.
2074: JAPPE ARBERTS, W. - De graven en hertogen van Gelre op reis.
1530: JAPPE ALBERTS,PROF.DR.W. ET AL. - 150 Jaar Nutsspaarbank Kampen.
167: JAPPE ALBERTS, W. - De middeleeuwse stad.
86: JAPPE ALBERTS, PROF.DR.W. - Geschiedenis van de beide Limburgen .Deel 2 van 1632 tot ca. 1918.
1913: JAQUET,DR.L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen.
10431: JASSIES, K. - De Leestink-leu.
1970: JASSIES, K. - Rijpe aren, stille spoelen Een levensverhaal uit Salland en Twente
7682: JASSIES, K. - Rijpe aren, stille spoelen Een levensverhaal uit Salland en Twente
8879: JASSIES, K. - Vennepluuze.
10018: JEANS, SIR J. - De groei der natuurwetenschappen.
7496: JEFFARES, D. - Brought up in Ireland.
10569: JEFFREY, I.(INTRODUCTION). - Landscape.
8264: JELAVICH, B. - History of the Balkans. (Vol.2).
6032: JENA, K.VON. - Polnische Ostpolitik nach bem Ersten Weltkrieg. Das Problem der Beziehungen zu Sovjetrussland nach dem Rigaer Frieden von 1921.
2832: JESPERSEN, O. - The philosophy of grammar.
5471: JESPERSEN, O. - Chapters on English.
8473: JESPERSEN, O. - How to teach a foreign language.
9594: JESPERSEN, O. - Lehrbuch der Phonetik.
9800: JESPERSEN, O. - Phonetische Grundfragen.
9929: JESPERSEN, O. - Growth and structure of the English language.
10849: JOHN, L. - Opnamemodellen en werktekeningen maken.
10004: JOHNSON, M. - Congorilla. Avonturen met Pygmeeën en gorilla's in Afrika. Met talrijke foto's door den schrijver zelf genomen.
5438: JOLLES, L. - Im Reich des Geldes.(erste bis dritte Auflage.
10978: JONCKHEERE,KAREL. - De kolibri fluistert. Houtgravures van Luc. De Jaegher.
10579: JONES, O. - Grammar of Ornament. Illustrated by Examples from various Styles of Ornament. One hundred and twelve plates.
4371: JONES, S.R. - Thames Triumphant. (illustrations by the author)
442: JONES, S.R. - Old houses in Holland.
6716: JONG,J.DE.(RED.). - Zakelijk corresponderen. Handboek voor de professionele brievenschrijver.
5179: JONG, DR. F.A.B.M. DE. - Nijmegen, monumenten uit een rijk verleden.
1939: JONG, DR.L. - Herinneringen I.
9750: JONG, P.J. DE (RED.). - De Berkel beschouwd. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van het waterschap van de Berkel.
1703: JONG, DR.L. - Herinneringen II.
10780: JONG, L. DE. - De Bezetting. 5 Delen. Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederlandse Televisie-Stichting in de Tweede Wereldoorlog.
10781: JONG, L. DE. - De Overval.Het verhaal van de gelijknamige film.De overval op Het Huis van Bewaring te Leeuwarden uitgevoerd door de Friese Knokploegen in 1944.
11049: JONG, L. DE. - De Bezetting. 5 Delen. Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederlandse Televisie-Stichting in de Tweede Wereldoorlog.
11319: JONG, L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945. Deel 6, helft 1 en 2. Wetenschappelijke uitgave.
1588: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 12. Epiloog.Wetenschappelijke editie.Register per deel
1592: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6. juli '42 - mei '43. Wetenschappelijke editie.Register per deel, 2 banden.
1593: JONG, L. DE - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10A. Het laatste jaar. Wetenschappelijke editie.Register per deel, 2 banden.
2000: JONG,PROF.DR.L.DE (INL.). - Landgenoten. Radiotoespraken van Gerbrandy 1940-1945 voor Radio Oranje en De Brandaris.
2216: JONG, A.M. DE. - Naar zonnige landen in donker getij.
4414: JONG, L. DE. - Je maintiendrai (III). Het derde jaar der Nazi-tyrannie in Nederland.
4543: JONG, L. DE. - De Overval.Het verhaal van de gelijknamige film.De overval op Het Huis van Bewaring te Leeuwarden uitgevoerd door de Friese Knokploegen in 1944.
5630: JONG, DR. L. DE. - De bezetting na 50 jaar (drie delen).
5638: JONG, DR. J.DE. - Een sterfgeval te Auswitz. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleraarschap in de geschiedenis van de jongste tijd aan de nederlandse economische hogeschool te Rotterdam op 21 sept. 1967).
5672: JONG, L. DE. - Je maintiendrai (II). Het tweede jaar der Nazi-tyrannie in Nederland.
5674: JONG, DR. L. DE. - De Bezetting. Beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd op televisie.
5677: JONG, DR. L. DE. - Herinneringen I.
6670: JONG, DR. J.J. DE. - Politieke organisatie in West-Europa na 1800.
9140: JONG, J.J. DE. - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780.
9459: JONG ,DR. L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2. Neutraal. Wetenschappelijke uitgave met register per deel.
3710: JONG, H. DE. - Over bruggen. Met een bijdrage van R.F. Becqué.
3746: JONG, DR.K.H.E. DE. - Antieke welsprekendheid.
7698: JONG, PROF.MR. A.M. DE. - Walter Bagehot 1826-1877.
5940: JONG, DR.K.H.E.DE - De Grieksche Mysteriën.
2593: JONGBLOED, A. - Enige economische aspecten van de vlascultuur en vlasindustrie.
9514: JONGBLOET-VAN HOUTTE, G. (BEWERKING). - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600. Los deel 1. Augustus 1584-september 1585.
5090: JONGE, J.A.DE. - Hendrik, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenbug-Schwerin.
620: JONGE, F.DE. - Opa's wijsvinger.
837: JONGE,DR.A.A.DE. - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
839: JONGE,DR.A.A.DE. - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
5052: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving. Met 80 afbeeldigen en één kaartje.
5: JONGELING, M.C. - Het Zendelingsconsulaat in Nederlands-Indië, 1906-1942
11030: JONGH, J.F. - De organen der sociaal-ecomische ordening.
2918: JONGH,MR.J.F.DE. - De vernieuwing van her staatkundig besteld.
657: JONGH,J.W.DE. - Woord naast beeld. Toelichting bij de Nederlandsche historieplaten.
6389: JONKEES,DR.A.G. - Het Koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw. Openbare les bij de aanvaarding van het ambt van lector in de middeleeuwsche geschiedenis aan de RU Groningen op 22 october 1946.
1967: JONKER,J.P.B. ET AL (RED). - Vijftig jaar na de inval. Geschiedschrijving en Tweede Wereldoorlog. Bijdragen aan het congres gehouden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 10 en 11 mei 1990.
5528: JONKER, J. E.A. (FOTOGRAFIE). - Pakkende prenten van Twente.
851: JONKER, I. - Huisvrouw en vakwerk. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
4681: JONKHEERE,KAREL. - De Vlaamse letteren vandaag.
4702: JONKMAN, MR.J.A. - Nederland en Indonesië beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement.
2023: JÖNSSON,S. - DSB Jernbanemuseum Odense. Catalogue.
6573: JOOS,M.(ED.). - Readings in Linguistics I. The development of descriptive linguistics in Amerika, 1925-56.
6218: JOOSTEN,A. - Psychosociale verklaringen voor klachten in huisarts-patiëntgesprekken. Een gesprekaanalytische studie.
4688: JOOSTEN,L. - Samosir, de Oud-Batakse samenleving.
9451: JOOSTEN, M. ET AL. (RED.). - Reisverslag West Deployment. Hr.Ms. Van Nes. 20 januari 2006-14 juli 2006.
121: JOOSTING, J.G.C. - Historia Gelria, auctore anonymo.
5056: JOOSTING, MR.J.G.C. - De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart II. De Bisdommen Munster en Osnabrück (in Groningen en Friesland). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
6072: JORDAAN, L.J. - De film en haar mogelijkheden.
10933: JORDAN, A. - Marie Antoinette.
6841: JORDAN, W.C. E.A.(EDS.). - Order and innovation in the Middle Ages.
11018: JÖRG, N. - Recht voor militairen. Onderzoek naar organisatorische speelruimte voor verdere ontwikkeling van het legaliteitsbeginsel ('geen straf zonder voorafgaande wet') in het militaire straf- en tuchtrecht.
4351: JOSTEN, J. - Mijn arm land. De philosophie van de macht is een barbaarse en absurde philosophie. (over Tsjechoslowakije).
230: JOUTER, J. - Vlieland. (Foto's van Jan Heuff).
3725: JOY, C.R. E.A. - Het Afrika van Albert Schweitzer. (met een opstel van Schweitzer zelf).
9475: JOYCE, JAMES. - Ulysses. (&) Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses door John Vandenbergh) Dutch translation, Nederlandse vertaling).
3183: JUDD, D. - The Boer War.
820: JUKES,G. - Die Schlacht der 6000 Panzer. Kursk und Orel 1943.
1634: JULIEN, DR. P. - Pygmeeën.
859: JULIEN, DR. P. - De eeuwige wildernis. Vijftien jaar karavaanleven in Equatoriaal Afrika.
916: JULIEN, DR. P. - Kampvuren langs de evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in West- en Centraal Afrika.
5279: JUNG, E.F. - Sie bezwangen Rom. Die dramatische Rolle der Germanen von der Frühzeit bis zu Karl dem Grossen.
6264: JUVENALIS, DECIMUS JUNIUS. - De onverdraaglijkheid van Rome (herdicht door M. d'Hane-Scheltema). (Niet in de handel gebracht genummerd exemplaar 147 van 300)
3105: KAAM, B. VAN. - Ambon door de eeuwen heen.
4502: KAAM, B. VAN. - Ambon door de eeuwen heen.
1090: KADIR,A ET A.L.N.KRAMER SR. - Indonesisch-Nederlands Zakwoordenboek. Kamus Belanda Ketjil.
3870: KAHAN, A. ET AL. - Ost- und Südosteuropa 1850-1914. (= Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichtr - Teilveröffentlichung zu Band 5).
1868: KAISER,J.-C. ET AL.(HRSG.). - Der Holocaust und die Protestanten. Analysen einer Verstrickung.
10927: KALEE, C.A. (HOOFDRED.). - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. Jaargang 36, 1987 compleet.
10928: KALEE, C.A. (HOOFDRED.). - Westerheem. Tijdschrift voor de Nederlandsche archeologie. Jaargang 35, 1986 compleet.
1802: KALESKI,G. - Von Wasserburg zur Wasserburg. Bau- u. Kunstgeschichtliche Studienfahrt in Westfalen.
11184: KALESKY, G. - Burg Vischering und Wasserburgen Süd-Münsterland-Lüdinghausen.
601: KALKHOVEN, R. - De wereld van Wim Sonneveld. Een open doekje in tekst en beeld voor een groot kleinkunstenaar.
3711: KALKWIJK, P.W. - De strijd tegen het water.
4304: KALMA, J.J. - Friesland toen en nu. Een oud volk in een nieuwe wereld.
292: KALMA, DR. D. (RED.). - Striid en Dream fen Harmen Sytstra.
10108: KAMERLING, R.N.J. (RED.). - Indonesië toen en nu.
477: KAMPEN, A. VAN. - Wijkende wildernis. Onder kanibalen en Christen-Papoea's.
643: KAMPEN, H.VAN. - Ufo's boven de Lage Landen. Een uitgebreid overzicht met opzienbarende onthullingen.
9770: KAMPEN, A. VAN. - Ik val aan, volgt mij! (tekst Anthony van Kampen, foto's Cees van der Meulen.
9499: KAMPF, A. - Jüdisches Erleben in de Kunst des 20.Jahrhunderts.
4844: KAN, J.VAN. - De rechtstitels der Compagnie.
10651: KANNIK, P. - Uniformen in kleur.
2047: KAPTEIJNS,H. - Het maandblad De Gemeenschap 1925-1941. Intenties en aspekten.
6273: KARREMAN, J. - Use and effect of declarative information in user instructions.
6630: KASBERG, P. - Nederlands Nieuw-Guinea. Een land in opbouw.
4246: KÄSTNER, E. - Dagboek februari-augustus 1945.
333: KAT ANGELINO, A.D.A. DE - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Twee delen in drie banden.
709: KATS, J. ET AL. - Spraakkunst en taaleigen van het Javaansch. Deel 3.
8406: KATWIJK, A. VAN. - Accentuation in Dutch. An experimental linguistic study.
11512: KAUTSKY, K. - Het Erfurter programma. In zijn hoofdpunten toegelicht (een catechismus der sociaal-demokratie).
8201: KAZNATSJEJEW, A. - Memoites van een Sowjet diplomat. Ervaringen van een Russisch diplomaat in Birma.
5009: KEE,R. - Ireland, a History. BBC/RTE Television Series.
2076: KEE, R. - Ireland. A history. The book of the major BBC/RTE Television Series.
4298: KEEGAN, J. ET AL. - The Nature of War.
5239: KEEN, M. - The Pelican History of Medieval Europe.
4312: KEIKES, W.H. E.A. - Workum. Inventaris der archieven.
3079: KELE, M.H. - Nazis and workers. National Socialist appeals to german labour., 1919-1933.
49: KELK, C.J. (BEW.). - De luchthartige Mandarijn. Liefdesavonturen van Hsi men en zijn zes vrouwen.
1731: KELLAWAY, DEBORAH, (ED.). - The Virago book of women gardeners. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
351: KELLER, H. ET AL. - Theater in de tijd.
3930: KELLER,O. - Geschichte der Musik. (Two parts in one book)
7026: KELLERMANN, B. - Ein Spaziergang in Japan.
7547: KELLEY, K. - "Sinatra "" His Way""."
1831: KELLEY, K - The longest war. Northern Ireland and the IRA
6477: KELLEY, K. - Het Britse koningshuis. Opkomst en ondergang van de Windsors
2700: KEMPE, G.T. - Misdaad en gedrag voor, tijdens en na den oorlog.
8705: KEMPNER,R.M.W. - Das Dritte Reich im Kreuzverhör. Aus den Vernehmungsprotokollen des Anklägers.
3647: KENDALL, P.M. - Warwick the Kingmaker & the Wars of the Roses.
4615: KENS, K.E.A. - Die deutschen Flugzeuge 1933-1945. Deutschlands Luffahrt-Entwicklungen bis zum ende des Zweiten Weltkrieges.
3787: KERÉNYI,PROF.DR.K. - Griekse heldensagen
6095: KERKHOF,B.J. - Wegenbouw: Handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van verschillende soorten van wegen.
5032: KERKHOVEN, DR.IR.G.L.M. - Conferentietermen in vier talen. (Ned., Duits, Engels, Frans)
3279: KERKMEIJER, J.C. - De historische schoonheid van Hoorn.
3666: KERKMEIJER, J.C. - De historische schoonheid van Hoorn.
6482: KERMACK, W.R. - Here's Scotland's story.
157: KERN,H. - "Kampf um Arbeitsbedingungen. Matarialien zur ""Humanisierung der Arbeit""."
4835: KERN,E. - Wie sie dazu kamen. 35 Lebensfragmente bordellierter Mädchen.
335: KERNKAMP, G.W. - Prins Willem II.
5817: KERNKAMP, J.H. (SAMENST.). - Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noordnederlandse steden.
3080: KERSHAW, I. - Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und Propaganda im Dritten Reich.
2190: KERSTEN, J. - Bali.
7953: KESEL, W.G. DE. - Aspecten van de rituele kunst. Prehistorie, Mesopotamië, Egypte, Middeleeuwen, Precolumbiaans Amerika, Zwart Afrika, Oceanië. Kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst.
716: KESLER, JAN W. - De torens vertelden mij...
4317: KESSEN, DR.A. - De historische schoonheid van Maastricht.
10609: KETTERE, R.N. - Jules Bissier. Ei-Öl-Tempera-Aquarelle.
4898: KETTERER, K. - Experimentelle Dialektgeographie des Alemannischen in Baden. Teil 1. Die Konsonanten.
4550: KEULS, H.A. - Het Londensche tooneel in oorlogstijd. (met foto's van o.a John Gielgud, Laurence Olivier, Vivien Leigh)
2569: KEUNING,PROF.DR.H.J. - Mozaïek der functies. Proeve van een regionale landbeschrijving van Nederland op historisch- en economisch-geografische grondslag.
1043: KEYZER, CARL DE. - India.
4444: KI-ZERBO,J. - Histoire de l'Afrique noire. D'hier et demain.
8563: KIAULEHN, W. - Berlin. Schicksal einer Weltstadt.
10196: KIELSTRA, DR. E.B. - Indisch Nederland.
233: KIEZEBRINK, H.H. - Wandeling door de St.Walburgskerk te Zutphen.
232: KIEZEBRINK, H.H. - Wandeling door de St.Walburgskerk te Zutphen.
3703: KIJZER, M. - Willem Kloos. Zijn binnengedachten.
9999: KILLINGRAY, D. - De Europeanenplaag. De Westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
5657: KING-HALL, S. - History of the war. (2 volumes). Vol. 1. The cause of the war. Vol.2. September-october, 1939.
5232: KINGMANS, H. - Museumboek voor Friesland.
6760: KIPLING, R. - Thy servant a dog and other dog stories.
4670: KITCHEN, M. - Fascism.
6359: KLAASSEN,R. - Voorlichtingskundig ontwerpen. De totstandkoming van Postbus 51-campagnes.
1566: KLAASSEN,PROF.DR.L.H. ET AL. - Deventer stad van 250.000 inwoners : wenselijkheden en mogelijkheden.
1701: KLAASSEN,H. - Plaggen-Luuks nao Amerika.
1740: KLAASSEN,H. - Hutten Toone zoch ne broed.
7: KLAASSEN, W.J.M. - Voor u persoonlijk. Brieven van minister van buitenlandse zaken jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum (1933-1937).
811: KLAASSEN, L.H. - De functie van Twente in de Nederlandse economie met beschouwingen betreffende Oost Gelderland en Westmünsterland.
1682: KLAASSENS,A. ET AL. - Deventer.
1450: KLARSFELD,S. - The children of Izieu : a human tragedy.
1208: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973.
8790: KLAVER, I. - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925.
2533: KLEEREKOPER,PROF.DR.S. - Het antisemitisme en zijn randverschijnselen.
8797: KLEFFENS, E.N. VAN. - Belevenissen I. 1894-1940.
4793: KLEI, JAC. VAN DER. - Verhalen in beeld. Opstelplaatjes voor de lagere school. Ill. Door Kuno Brinks.
922: KLEIJNGELD, A.M.P. - Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.
6714: KLEIN,M. ET AL. - Handboek verzorgd Nederlands. Spellingsregels - Stijladviezen.
1156: KLEIN WASSINK,B. ET AL. - De kerk te Bathmen en haar muurschilderingen.
2535: KLEIN,J.L. (VOORWWORD). - Randstad en Delta.
3057: DAS KLEINE BUCH DER HUNDERT BÜCHER. - Kritische Stimmen zu neuen Büchern. 13. Jargang, 1965/66.
8599: KLEIWEG DE ZWAAN,PROF.DR.J.P. - Doelstelling en ontwikkeling der anthropologie.
11073: KLEMIG, R. (ED.). - Jews in Germany under Prussian rule. Exhibition catalogue.
9214: KLOEKE, G.G. - "Een oud sjibboteth: de gewestelijke uitspraak van ""heeft '."
7607: KLOMPMAKER, DR. H. - Handel in de Gouden Eeuw.
7627: KLÖNNE,A. - Die deutsche Arbeiterbewegung. Geschichte, Ziele, Wirkungen.
10093: KLOOS, W. - Veertien jaar literatuurgeschiedenis 1880-1893.
6825: KLOOS, M. (RED.). - Boomtown Amsterdam. Ontwerpen om de stad. (Tentoonstellingscatalogus).
6602: KLOOSTER,L.J.VAN DER. - Een kabinet van gezichten in Gelderland.
8211: KLOOSTERMAN, J. (RED.). - Kroonstad 1921 de 'derde' revolutie.
5474: KLOOT MEIJBURG,H.VAN DER. - Bouwkunst in de stad en op het land.
9084: KLOPPENBURG, D. - Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der Prov. Groningen.
8391: KLUGE, F. - Etymologisch Wörterbuch der deutschen Sprache.
9243: KLUGE, F. - Abriss der deutschen Wortbildungslehre.
10498: KLUIN, H. - Het geestesleven der natuurvolken.
8907: KLUIT, J. VAN DER. - Niet om eniger Gaven of Gonsten wille. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen.
6693: KLUTE,W.(HS.). - Fachsprache und Gemeinsprache.
6997: KLUVERS, E., E.A. - Jouw oorlog, mij een zorg.
62: KNAP W.G. ZOON, W. - Prins Willem 1 (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van sw groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoertden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersing.
2476: KNAPEN, B. - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
5059: KNAPPERT, PROF.DR.L.KNAPPERT. - Verloving en huwelijk in vroeger dagen.
9665: KNAPPERT, DR. L. - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
5068: KNAPPERT, L. - De handelskerken der Nederlanders tijdens de Republiek. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
1917: KNECHT, T. - De eeuw achter ons.
7451: KNEPFLÉ G.A. - In naam der menschheid. De wereld spreek vonnis over Nazi-Duitschland.
664: KNIESMEIJER,J. ET AL. - De crisis en de nieuwe zondebok. De racistische politiek van de Centrumpartij.
453: KNOCK, N.A. - Dispositien der merkwaardigste Kerk-Orgelen, welken in de Provincie Friesland, Groningen en Elders aangetroffen worden.
974: KNOELL,P. - S.Aureli Augustini confessionem, libri tredecim.
2599: KNOESTER, J. - De Nederlandse katoennijverheid op de drempel van morgen.
8597: KNOOP, DS. H. - Een theater in Dachau.
10920: KNUTTEL, DR. J.A.N. - G.A. Bredero. Griane. Op zijn spreuk: Het kan verkeren. (Prenten en boekversiering van Albert Hahn Jr.).
9728: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Proza uit de 17e eeuw.
1132: KOCH,DR.A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
1195: KOCH,R. - The book of Signs. 493 Symbols used from earliest times to the middle ages by primitive peoples and early christians.
1546: KOCH-DE MEYER,DR.G. - Deventer.
2235: KOCH,D.M.G. - Batig slot.Figuren uit het oude Indië.
7897: KOCH. H. - Carl Spitzweg. (90 zw/w. Abb.+ 36 in Farbe)
8216: KOCHAN, M. - The last days of imperial Russia.
10292: KOCHER, P. - Master of the Middle-Earth. The achievement of J.R.R. Tolkien.
8037: KOCK, W.J. DE. - Geskiedenis van Suid-Afrika.
8038: KOCK, W.J. DE. - Geskiedenis van Suid-Afrika.
7614: KOEGLER, H. - The concise Oxford dictionary of ballet.
8687: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar. Een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
36: KOENIGSBERGER, H.G. ET AL. - Europe in the sixteenth century. A general history of Europe.
327: KOESE-TAMMELING, A. - Handwerken.
832: KOESE-TAMMELING, A. - Een handwerk als geschenk.
2231: KOETSVELD,DS. C.E. VAN. - Een voetreis van 100 jaar geleden.
8083: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland.
10827: KÖHLER, L. (HRSG.). - Sonaten-Album. Sammlung der beliebtesten Sonaten für Pianoforte.
11178: KOHLRAUSCH, F. - Praktische Physik (In 3 Bänden).
3311: KOHNSTAMM, DR.G.A. - De toekomst van Nederlands industriële ontwikkeling.
1609: KOK, D. DE - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
3076: KOK, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam.
4484: KOK, R. E.A. - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder.
8947: KOK, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam. Met drie nieuwe hoofdstukken over de stadsuitbreidingen tot heden aangevuld door Haye Thomas.
955: KOK,A.A. - Amsterdamsche woonhuizen. Geïllustreerd met reproducties uit den topographischen atlas van den schrijver.
1097: KOKHUIS, G.J.I. - Twente in de Tweede Wereldoorlog.
7093: KOKHUIS, G.J. - Twente 1940-1945. Deel 1.
2279: KOKHUIS,G.J.I. - Van V1 tot ruimtevaart. De geschiedenis van de V1 en V2.
5427: KOKHUIS, G.J.I. - Twente 1940-1945. 2 delen.
6086: KOKHUIS, G.J.I. - De Twentse textielstaking 1931-1932. Een omgekeerd beeld?
813: KOKHUIS, G.J. - Twente 1940-1945. Deel 1.
2319: KOKKE,C.TH. - De Veluwse papiermolen: Het Openluchtmuseum, gebouwen en bedrijven.
6641: KOLFF,PROF. DR. G.H. VAN DER. - Sicusa Jaarboek 1950.
8272: KOLL, J. - De strijd om de Polen. (Met tekeningen van Max Bürger).
5771: KOMRIJ, GERRIT. - Horen, zien en zwijgen. Vreugdetranen over de treurbuis.
7492: KOMRIJ, GERRIT. - De gelukkige schizo.
6238: KOMTER,M. - Conflict and cooperation in job interviews.
5742: KONIJNENBERG, W. VAN. - Het beheer onzer waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd.
387: KONKOLY, K. ET AL. - Een land in vlammen. Het offer van Hongarije.
1250: KOOIJ, C. VAN DER. - Museumboek voor Groningen.
7224: KOOIJ, J.G. - Ambiguity in natural language. An investigation of certain problems in its linguistic description.
1583: KOOIJ,DR.P.VAN DER. - De culturele verwantschap van Noord-West-Duitsland met de Nederlanden.
9782: KOOIMAN, D. EN MR. H.J. ROMEIJN. - Waterstaatswetgeving. 2 delen.Dl.1.Omtrent Verveningen. II. Uit.G.191, betreff. Het maken van verordeningen.III. Tot opheffing van belemmeringen. IV.Algemeene regels omtrent het waterschapsbestuur. Bevoegdheden waterschapsbestuur enz. Deel 2.(eerste vervolg) I. Verveningen. II.Maken verordeningen. III.Opheffing belemmeringen. IV. Algemeene regels waterschapsbestuur. V. Bevoegdheden waterschapsbesturen enz. VI. Droogmakerijen en indijkingen. VII. Bevloeiïngen.
3085: KOONZ, C. - Moeders in het Vaderland. De vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
8955: KOOT, T. - En nu... Amsterdam in. Zwerftochten in en rondom Amsterdam.
935: KOOT,T. - B.-P. de Chief! 80 romantische jaren uit het leven van Lord baden-Powell.
2192: KOP, H. VAN DER. - Omie en Eddie Een Indisch familieleven 1872-1955.
2426: KOPERBERG, DR.S. (VERT.). - Plato's Crito.
4247: KOPMAN, H. - Rencontres with the inanimate in Proust's Recherche.
10387: KOPPERS, G.P - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen
3466: KOPTAJEWA, A. - Dr. Arzjanow: Roman uit het leven van een arts.
164: KOREVAAR-HESSELING, E.H. - Het Nederlandse volkskarakter weerspiegeld in de Nederlandse schilderkunst.
5262: KOREVAAR-HESSELING, E. - De wereld van het Romaans. De beeldende kunsten in de 11e en 12e eeuw.
6717: KORSWAGEN,DRS.C.J.J. - Gids voor de techniek van het doeltreffend leiding geven en deelnemen aan twee- en vraaggesprekken.
6750: KORTMAN, L.A.L. - Van Planter tot Bestuursambtenaar. Herineringen van een civiel-gezaghebber in ruste.
10079: KOSSMANN, PROF.DR.E.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
2474: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
2661: KOSSMANN-PUTTO,DR.J. - Kamper schepenacten 1316-1354.
8364: KOSSMANN, PROF.DR.R., U.A. (HRSG.). - Mann und Weib. Ihre Beziehungen zu einander und zum Kulturleben der Gegenwart. 1. Band. Der Mann. Das Weib. 2. Band. Mann und Weib in ihre Bziehungen zueinander. (mit viele Abb.).
3344: KOSTER,DR.E.B. - WILLIAM SHAKESPEARE. Gedenkboek 1616-1916.
2623: KOSTER, S. - De Bouwmeesters. Kroniek van een Theaterfamilie.
5762: KOSTER, B.M. - Dat nooit weer!
6281: KOSTER-GRUNDTKE, C.E. - Spirito-analytische verhandelingen. (% delen in drie banden).
6991: KOSTER, M. - Zo was het volk van Nederland. Een onderduikster vertelt.
6090: KOUSBROEK,R. - Het Oostindisch Kampsyndroom.
3335: KRAAK, DR. A. ET AL. - Syntaxis.
1735: KRACHT, DR. - Die Rotterdamer Seeversicherungs-Börse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
1928: KRAMER, P. - Mittheilungen aus dem Saterlande. 2. Beend. Pronomen, adjectivum und die übrigen kleinere Redetheile, Alliteration, Reim & das Substantivum. Ätter de Aarhuser Hondschrift.
1960: KRAMER, P. - Mittheilungen aus dem Saterlande. 3. Beend. Anhang. Ätter de Aarhuser Hondschrift.
2965: KRAMER, P. - Mittheilungen aus dem Saterlande. 2. Beend. Pronomen, adjectivum und die übrigen kleinere Redetheile, Alliteration, Reim & das Substantivum. Ätter de Aarhuser Hondschrift.
7529: KRAMER, DR. C. - Gysbert Japicx as oersetter en biwirker. "De Muwze booste-Gysbert Japicx en Ovidius; Paris en Enone; Dorilis en Cleonice; De Suwnerlinge forhânlinge."
10897: KRAMER, IR. P.J. ET AL. - Werktuigbouwkundige vraagstukken. Vraagstukken over machineonderdelen.
4580: KRAMER,J.P. ET AL. - Geschiedenis van de lichamerlijke opvoeding in Nederland.
8162: KRAMER, L.D.E.J. - Lichaamscultuur en sport in Sovjet-Rusland.
96: KRÄMER, DR. F.J.L. - De negentiende eeuw. Historisch gedenkboek uitgegeven door het Nieuws van den Dag bij het einde der negentiende eeuw.
8993: KRAUS, C. VON (HRSG). - Mittelhochdeutsches Übungsbuch.
1903: KRAUSE, D. - Sean O'Casey and his world
10033: KRAUSE, W. - Handbuch des Gotischen.
1776: KREGGEMEYER,A.P. - Bestevaar vertelt. Olde geschichten föör kinder.
4413: KREISEL, H. - Fränkische Rokokomöbel.
7152: KREISKY,BRUNO. - Die Zeit in der wir leben.
954: KREMER, J. - Een opmerkelijke ruil in Zutphen.
10116: KREUKELS, DR. L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
7012: KRIJN, D. - Bonte pracht, vederdracht. Geschiedenis van de revue in Nederland.
2726: KRIJNEN, P. (RED.) - Architectuur in Antwerpen.
3268: KRISHNAMURTI. - Krishnamurti's talks in India 1954 (verbatim report).
2274: KROESE,DR.W.T. - Vormen van samenwerking in de Nederlandsche Katoenindustrie (1929-1939).
3295: KROESE, A. - Neerland's zeemacht in oorlog.
8916: KROEZE, H. - Het grote feestenboek. 1001 ideeën en tips voor jong en oud.
2501: KROL,H. - Een glimp van het verleden. Fotoboek. (Vervaardigd in opdracht van: 100-jarige Overijsstsche Landbouw Maatschappij en de 40-jarige Nederlandse Bond Plattelandsvrouwen afd. Overijssel. Jubileumgeschenk.).
3087: KROLOW,KARL. - Wenn die Schwermut Fortschritte macht. Gedichte, Proa. Essays.
346: KROM, N.J. - Gouverneur-generaal Gustaaf Willem van Imhoff.
8343: KROOK,H. - Toeren door Gelderland II. Achterhoek en rivierenland. Met kampeer- en andere toeristische informatie.
2395: KROON,B.(INL.). - Monumentaal Noord-Holland.
11488: KROONENBURG, J. ET AL. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
11143: KROP, M ET AL (RED.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme.
11145: KROP, M ET AL (RED.). - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme.
11146: KROP, M ET AL (RED.). - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme.
11162: KROP, M ET AL (RED.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme.
4753: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd.
9581: KROSENBRINK, H. - Achterhoek en Liemers. Oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore.
5978: KROSENBRINK, H. - Met eigen woorden.Schrijven in de streektaal in Achterhoek en Liemers1600-1900.
10434: KROSENBRINK,H. - Tronsellers.
3286: KROSENBRINK,G.J.H. - Volksverhalen uit Gelderland.
3781: KRUCK VON POTURZYN, M.J. - Jeanne d'Arc.
6042: KRUG, P. - Oost-Europa in de spiegel. Cultuurhistorische en literaire verkenningen.
6027: KRUG VON NIDDA, R. - Der Weg nach Sarajewo. Franz Ferdinand.
6023: KRUIJSWIJK JANSEN, E.J. - Een eeuw kruidenierswinkel Wijlhuizen 1882-1982.
11126: KRUIJT, J.P. - België. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
1046: KRUISSINK,G.R. - Zuiderzee. (In Dutch, German, English and French).
2171: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof. Deel 1 en 2.
3914: KRUIZINGA,J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen.
5153: KRUIZINGA, J.H. - IJsland de fluitketel van Europa.
6822: KRULS,F.J.B. - Meettechniek.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

6/1