Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6687: AUBREY,C.(ED.). - Nukespeak, the media and the bomb.
11451: AUDIER,J.A. ET AL. - Van Stockum's Naam- en Zaakregister van Wetten, Algemeene Maatregelen van Bestuur en Koninklijke Besluiten, verschenen in het Staatsblad van het Koninkrijk der nederlanden, gedurende de jaren 1813 tot 1936. Met een voorwoord van J.J. Boasson.
7750: AUDIN, M. - Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin. (deux Tomes).
9673: AUDO, TH. - Treasure of the Syriac language. Part 1-11.
8868: AUGSTEIN, R. - Jezus, mensenzoon.
7988: AUJESKY, T. (RED.). - Ursprung und Vision. Neue deutsche Malerei. (Deutschsprachige Ausgabe des Katalogs zu der gleichnamigen Ausstellung im Centro Cultural de la Caixa de Pensions in Barcelona und im Palacio Vélazquez, Ministerio de Cultura, Madrid.
5929: AURICH, F. VAN, E.A. - Werkloosheid.
1002: AVÉ,J.B. ET AL. - Borneo:oerwoud in ondergang. Culturen op drift.
1666: AVENARIUS, D.A.ET AL. (RED.). - 100 jaar volksfeest Winterswijk: 1888 - 1988.
3272: AVNERY, U. - Israël zonder Zionisten. Een pleidooi voor vrede in het Midden Oosten.
10210: AXLING, DR. W. - Een wijze uit het Oosten (Dr. Toyohiko Kagawa).
10142: AXMAN, A. - Der Reichsberufswettkampf.
8511: AYÇOBERRY, P. - La question nazie. Les interprétations du national-socialisme 1922-1975.
3558: AYER, A.J. - Filosofie in de twintigste eeuw.
2221: BAAL, J. VAN. - Ontglipt verleden. Tot 1947: Indisch bestuursambetnaar in oorlog en vrede.
385: BAARD, H.P. - Kunst in schuilkelders. De odyssee der nationale kunstschatten gedurende de oorlogsjaren 1939-1945.
4474: BAARD, H.P. - Anton Mauve.
5785: BAAREN, H.VAN. - Bommen vielen op Hengelo. Oktober 1942- oktober 1944.
8974: BAAREN, PROF.DR. TH.P. VAN. - Scheppingsverhalen.
5046: BAARSLAG, D.J. - Met Paulus door het Romeinsche rijk. Het verhaal van Paulus' reizen met een overzicht van zijn brieven en het locaal verband. Deel I. Van inquisiteur tot propagandist. Deel III. In zorg voor al de gemeenten. Deel III. De gevangene van Jood en Romein
6977: BAARTMANS, K. - Commentaar van Koekoek op het boekje ... Boer Koekoek.
10644: BAAS, A.G. E.V.A. - Werken met Bonhoeffer.
2521: BAB, JULIUS. - Arbeiterdichtung.
7149: BAB, J.(HERAUSG.) - Goethes Leben in seinen Briefen. 3 Bände.
336: BACALL, LAUREN. - By myself. Autobiography.
11349: BACH, RICHARD. - Illusies. De avonturen van een onwillige messias.
3188: BACHÉR, INGRID. - Schone vogel Quetzal.
4522: BÄCHLIN, P. - Ekonomiese geschiedenis van de film.
10674: BADEN-POWELL, H. - Baden Powell, a Family Album
6795: BADEN-POWEL OF GILWEL, LORD. - Welpenhandboek.
438: BADSTÜBNER, DR. E. - Fenster. Die Function des fensters von der Romantik bis zur Gegenwart.
2906: BAEKELMANS, L. - Dwaze tronies. (Omvat: De Onbezonnen Rechter & De Nuchtere Minnaar).
8937: BAERE, DR. G. DE (UITG.). - Jan van Ruusbroec. Boecsken der verclaringhe.
8811: BAERTS, J.(RED.). - Lectuur repertorium. Drie delen. Bevat de verbeterde en bijgewerkte inhoud van de basis-vormende delen A-K en L-Z,alsmede van Supplement 1 (1938) en Supplement II (1946) aangevuld met de jongste productie sedert 1946. Auteurslijst bevattende ca. 23.000 bio-bibliografische nota's en 3000 portretten van auteurs behorende tot de Nederlandse en algemene literatuur, met waarde- en vakaanduidingen van ca. 90.000 literaire en vulgariserende werken.
1553: BAGGEN,J. - Almelo. Zeven wandelingen door stad en Ambt.
10385: BAGGERMAN, J.A., HEMELS, J.M.H.J. - Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
6462: BAGLEY, J.J. - A history of Lancashire.
1335: BÄHNISCH,A. - Die deutschen Personennamen.
5285: BAIGENT, M. ET AL. - De Rode Zee rollen en de verzwegen waarheid.
6078: BAIGENT, M. - Ancient traces. Mysteries in ancient and early history.
6326: BAKEL, DR. H.A. VAN. - Theologie des kruizes. Rede gehouden ter herdenking van den 302e verjaardag der instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam op 8 januari 1934.
1633: BAKELS, H - Spaansche Pepertjes
5640: BAKELS, F.B. - Dertien dagen in mei.
8409: BAKELS, H. - Beknopt Bijbelsch woordenboek.
7317: BAKELS, H. - Leekeboek over godsdienst, Een geloovig-kettersch boek opgedragen aan alle buiten-kerklijke menschen.
3457: BAKER, DR.R. ET AL (RED). - De Grote Trek. De raadselachtige reizen van de natuur.
57: BAKER, R. ET AL.(EDS). - Philosophy & sex.
5353: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, DR.J.N. ET AL. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel 1.
170: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche potaard. Studiën en fragmenten.
6200: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Michel Angelo en het gewellf der Sixtijnse Kapel. Het probleem der interpretatie. Rede uitgesproken ter viering van de 380ste dies natalis der Leidse Universiteit op 8 februari 1955.
6622: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Traditio in de Reformatie en het Katholicisme in de zestiende eeuw.
3740: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Scriptores Christiani Primaevi II. Q. sept. Florentis Tertulliani libri De Praescriptione Haereticorum adversus praxean.
3978: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF.DR.J.N, ET AL.(RED.). - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Deel 1: tot het einde van de 17de eeuw. Deel 2: van de 18de eeuw tot 1940.
2424: BAKKENHOVEN, J. (HOOFDREDACTIE). - De Bijbel. 6 banden met losse aanvullingen.
5778: BAKKER, N. ET AL. - Bevrijding Hengelo 1945.
10658: BAKKER, PROF.DR.D.M. ET AL. - Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde.
10159: BAKKER-HEFTING, V. - J.B. Jongkind
465: BAKKER, H. - De Friese meren.
5483: BAKKER, DR. R,. - Merleau-Ponty.
10355: BAKKER, N. - Het jaar van de honger 1944-1945
10453: BAKKER, B. (SAMENSTELLER). - Amsterdam getekend. Tekeningen en aquarellen uit vier eeuwen in de historisch-topografische atlas van het Gemeentearchief.
10509: BAKKER, K.DE, ET AL. - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985.
11137: BAKKER, DR. J.T. ET AL. - Ludwig Feuerbach. Profeet van het atheisme. De mens, zijn ethiek en religie.
11330: BAKKER, J. - Waken in bezet gebied. Veertig jaar na de jaren veertig.
11463: BAKKER, P. - Logboek van de Gratias. Met tekeningen van Peter Spier.
11500: BAKKER-STIJKEL, D.G. - Wie 't breed heeft, laat 't breed hangen.
1746: BAKKER,J. - De Groote of Sint Laurenskerk te Rotterdam.
1803: BAKKER,M. ET AL. - Techniek maakt geschiedenis.
1965: BAKKER,G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
2103: BAKKER, DRS. P. ET AL. - De kaart, model van de werkelijkheid.
2050: BAKKER,B. ET AL. (RED.). - Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving.
2195: BAKKER, DR. R. - Het anonieme denken. Foucault en het structuralisme.
2484: BAKKER SCHUT,DR.IR.RF. - Nationaal plan en streekplan. Verzameling voorschriften.
2488: BAKKER SCHUT,DR.IR.RF. - De regeling der bebouwing in de bebouwde kom. (toepassing van artikel 43 der woningwet).
6321: BAKKER, DR.R. - De geschiedenis van het fenemenologisch denken.
6880: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Holland-Zuid-Afrika. Een geschiedkundig overzicht van de scheepvaart- en handelsbetrekkingen in oude en nieuwe tijden. Holland-South-Africa. An historcal account of shipping and commercial relations in old and modern days.
8962: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
9064: BALDAMUS, A. UND E. SCHWAGE. - F.W. Putzgers Historische Schulatlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte.
2777: BALDWIN, JAMES. - Geen naam op de straten.
5159: BALEN, MR.W.J.VAN ET AL. - Lof der tabak bezongen met pen, camera en tekenstift.
3560: BALEN, J.C.F. VAN. - De eieren van onze vogels. Handleiding voor verzamelaars. Met 6 platen in kleurendruk.
3836: BALEN, MR. W.J. VAN. - Nederlands voorhoede.
4960: BALEN, MR.W.J. VAN. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
7019: BALEN, MR. W.J. - Antillia. Een gids door de Caribische wereld.
7842: BALEN, MR. W.J. VAN. - Atlas van Zuid-Amerika.
8270: BALEN, MR. W.J. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
4019: BALK, J. - Nederlandse bruggen. (Shell Journaal)
10364: BALKENENDE, P.G. - Handboek voor de bloembollenteelt en handel 1921-1961
1819: BALLANTINE,B.(INTRODUCTION). - The fantastic art of Frank Frazetta.
8468: BALLARD, P.B. - Thought and Language.
4261: BALLINGER,H.R. - Painting landscapes.
9736: BALLINTIJN, G. (SAMENSTELLER). - Data. Feiten. Documenten. Kroniek van den Tweeden Weereldoorlog.
10511: BALTHUS. - Mitsou. Forty Images by BALTHUS. (Charming book of 40 b&w drawings done by Balthus when he was 13 years old he which he tells a wordless tale about a boy who finds a cat. (The book is an exact reprint of the scarce original edition).
6743: BANCHOFF,TH.F. - De vierde dimensie. Wiskunde in hoger sferen.
637: BANFIELD, E.J. - Bekentenissen van een strandvonder. Het leven op mijn tropisch eiland.
11144: BANK, J. E.A (RED.). - Het zesde jaarboek voor het democratisch socialisme.
11163: BANK, J. E.A (RED.). - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme.
6828: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
6830: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
8486: BANK, J. E.A. (RED.). - Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme.
3818: BANK,J.TH.M. ET AL.(RED.). - Afrika in de hedendaagse geschiedschrijving. (Tijdschrift voor Geschiedenis, 98e jaargang 3, themanummer).
4293: BANNIER, J.H. EA. (RED.). - Delta, a review of arts life and thought in the Netherlands. Friesland number.
6360: BANNIER, K. - Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich, nebst dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 18. August 1896.
5088: BANNIER, DR.W.A.F. (RED.). - Verbeteringen en aanvullingen 2. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5064: BANNIER, DR.W.A.F. (RED.). - Verbeteringen en aanvullingen (1 en 2). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
6122: BANNING,W. ET AL. - Moderne vroomheid.
1651: BANNING, DR. W. - Een weg opwaarts.
8105: BANNING, PROF.DR. W. - Geloofsstrijd. Godsdienstige houding in deze tijd.
8398: BANNINK, M. - Internet.taal.
4362: BARALE,M.A. - Daughters and lovers. The life and writing of Mary Webb.
964: BARANELLI, M., E.A. - Geachte promovenda. 100 jaar promoverende vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam.
134: BARASH, D. - Het dwingende fluisteren. Een sociobiologische verkenning van de mens. Voorwoord Dick Hillenius.
5301: BARAUNA, G. - De kerk van Vaticanum II. Commentaren op de concilieconstitutie over de kerk.(2 delen).
6035: BARBER, N. - De Hongaarse opstand. Zeven dagen vrijheid.
3333: BARBUSSE, HENRI. - Paroles D'un Combattant : Articles Et Discours (1917-1920).
3332: BARBUSSE, HENRI. - Jezus.
10515: BARCKHAUSEN, J. & DR.HANS SPRIINGER. - Männer gegen Stein und Stahl. Teil 1. J.Barckhausen. Geschichte der Festung bis zum Kringkrug. Teil 2. H.Springer. Der moderne Festungskrieg.
8826: BARCKHAUSEN, J. - Oom Paul. De roman van een leven van strijd.
5184: BARDESCHI, M.D. - Frank Ll. Wright. Ein grosser Zeuge des zeitgenössischen Amerika,der den Weg der architektonischen Entwicklung unserer Zeit bestimmt hat.
7485: BARENDRECHT, S. - François van Aerssen, diplomaat aan het Franse hof (1598-1613).
2111: BARENTS,J. E.V.A. - Militaire actie. Wat nu?
425: BARENTS, PROF,MR.DR. - H.P.G.Quack.
1627: BARKAI,A. - "Vom Boykott zur ""Entjudung""." Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten reich 1933-1943.
6618: BARLACH,E. - Kunst der Gegenwart.
5266: BARNARD, W. - Bezig met Genesis. Van ark en altaar. Over verhalen van Noach met zijn achten en van Abraham en Sara zoals te lezen staat in Genesis 5 t/m 25.
6133: BARNARD, W. - Op een stoel staan. 3 dln. I.Van zondag tot zondag, de tijd naar pasen toe. II.Lente en zomer. III.Herfst en winter.
6123: BARNARD, DR.W. - Eredienstvaardigheid
5198: BARNARD, W. - Binnen de tijd. Het zinsverband der liturgie. De dagen onzer jaren. Een kerkelijk jaarboek.
3848: BARNEVELD, D. - De oude banketbakkerij.
10629: BARNOUW, D. ET AL. - De dagboeken van Anne Frank.
1392: BARNOUW,DR.D. - Van NIVO tot Reichsschule. Nationaal-socialistische onderwijsinstellingen in Nederland. Nederlandse meisjes in Duitse vakantiekampen zomer 1940.
1403: BARNOUW,N.D.J. ET AL (RED.). - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
1407: BARNOUW,N.D.J. ET AL (RED.). - Derde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
5309: BAROCAS, C. - Het Oude Egypte.
1309: BARR,P. - Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw.
3735: BARRET-DUCROCQ, F. - Love in the time of Victoria : Sexuality, class and gender in ninetheenth-century London.
6853: BARRON,A. - Catalogue of the 3rd international exhibition of miniature textiles 1978.
1727: BARTELINK, G.J.M. - Liederen en dansen. Twents volksleven
5464: BARTELINK, DR. G.J.M., E.A. - Duizend jaar plaatselijk en driehonderd jaar parochieleven van Saasveld.
4383: BARTELS, J.A.C. - De koninklijke stallen. Het Koninklijk staldepartement in woord en beeld.
2755: BARTELS,M. ET AL.(RED.). - "Van huisvuil en huizen in Hasselt; Opgravingen aan het Burg Royerplein."
5292: BARTELS, H.M.H. - Mijn schoonste dag. Verhalen voor kinderen voor en na de H. Eerste Communie.
5809: BARTH,K. - De levende God. Preeken en voordrachten van Karl Barth. Uitgezocht en ingeleid door W.J. Aalders.
10727: BARTH, K. - Die Ordnung der Gemeinde. Zur dogmatischen Grundlegung des Kirchenrechts.
11241: BARTH, K. - Dogmatik im Grundriss: Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn.
11255: BARTH, K. - Die protestantische theologie im 19. Jahrhundert: Jhre Vorgeschichte und ihre Geschichte.(2 Bände).
1314: BARTH,K. - Ad limina apostolorum.
1315: BARTH,K. & EDUARD THURNEYSEN. - Ein Briefwechsel.
7240: BARTH, K. - Die kirchliche Dogmatik. (14 volumes, complete).
986: BARTH,K. - De christen in de maatschappij. Bevat tevens: F.W.Marquand: Tambach nu.
6028: BARTH, K. - Evangelium und Bildung.
2613: BARTLETT, J. - Familiar quotations. Being an attempt to trace to their source passages and phrases in common use.
1999: BARTSCH, H.-W. (HRSG.). - Kerygma und Mythos. III Band. Das Gespräch mit der Philosophie.
8213: BARTSCH, H.-W. (HRSG.). - Kerygma und Mythos. Ein theologisches Gespräch.
8751: BARTSCH, H.-W. (HRSG.). - Kerygma und Mythos. Diskussionen und Stimmen des In- und Auslandes.
10088: BARTSTRA, DR.J.S. EN PROF.DR.W.BANNING. (RED.). - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis. (2 delen).
2095: BARTSTRA, J.S. - "Twaalf jaren "" vrije-hands-politiek"" ." De internationale verhoudingen van 1890-1902
3396: BARTSTRA, J.S. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden, in 5 delen. "1. Van 1648-1763; 2. Van 1763-1815; 3. Van 1815-1871; 4. Van 1871-heden(1954); 5. Tabellen."
8520: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het moderne imperialisme (tijdvak ca. 1880-1906).
4492: BARUCH, DR. J.Z. - Guillaume de Baillou en zijn betekenis voor de reumatologie.
2370: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
10006: BASCOM, W. - African Art in Cultural perspective. An Introduction.
4321: BASENAU-GOEMANS, N. - Kerstsproken. Een bundel verhalen, bestemd om op kerstavond te worden voorgelezen. (Ill. Door Albert hahn Jr.m, H.Pieck en E. de Groot)
11511: BASHAN, R. ET AL. - The Victory: The Six Day War Of 1967.
4066: BASSECHES, N. - Het onbekende leger.
10521: BASTET,F. - De wereld van Louis Couperus.
3424: BASTET, F.L.ET AL. - Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak. Met bijdragen van F.L. Bastet, Arthur Lehning, J.J. Oversteegen, Harry G.M. Prick, Karel Reijnders en A.L. Sötemann.
6754: BASTIAANS, W.CH.J. - Indonesia Merdeka.
6555: BASTIAANSE, R., E.A. - Glorieuze Revolutie/Glorious Revolution. De wereld van Willem & Mary. The World of William & Mary.
4147: BATSFORD, H. E.A. - The Cathedrals of England.
6518: BATSFORD, H. E.A. - The cathedrals of England. (Illustrated from drawings by Brian Cook and fron photographs).
10684: BAUER, H. - Frankreichs Sicherheitspolitik und das geteilte Deutschland 1980-1985. Zwischen Kontrolle, Kooperation und Abhängigkeiten.
11389: BAUER, H. ET AL. - Kurzgefasste Biblisch-Aramäische Grammatik mit Texten und Glossar.
4450: BAUER, C. - De slag bij Arnhem. De mythe van het verraad weerlegd.
5888: BAUER, O. - De opstand van de Oostenrijkse arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
8758: BAUER, C. - De slag bij Arnhem. De mythe van het verraad weerlegd.
5038: BAUM, V. - Hier stand ein Hotel.
10959: BAUM-BÖCKEL, M. - Johann Wilhelm Baum. Ein protetantisches Charakterbild aus dem Elsass, 1809-1878.
37: BAUM, R.C. - The holocaust and the German Elite. Genocide and national suicide in Germany, 1871-1945.
9809: BAUMAN, F. - Sprachpsychologie und Sprachunterricht. Eine kritische Studie.
3680: BAUR,P. ET AL. - A travers Le Zanguebar. Voyage dans l' Oudoé, l' Ouzigoua, l'Oukwèré,l'Oukami et l'Ousagara. Orné de 45 gravures et d'une carte. Quatrième édition.
5687: BAUWENS, J. - Het Ghetto van Warschau bestaat niet meer.
10022: BAVINCK, DR.H. - Bilderdijk als denker en dichter.
11132: BAVINCK, PROF.DR. J.H. ET AL. (RED.). - De heilige geest.
7129: BAX, D. - Skilders wat vertel. 'n Uitleg van sewe Nederlandse en Vlaamse sewentiende-eeuse skilderye in Suid-Afrikaanse museums. Intreelesing gehou voor die Universiteit van Kaapstad op 20 september 1950.
8641: BAYLES, W. - De zeven galgen. De anti-Nazi opstand van de studenten te München.
2804: BEACH,R.P.O.(ED.). - Touring guide to Ireland.
9093: BEAUFORT, MR. W.H. DE. - Nieuwe geschiedkundige opstellen. In twee delen.
655: BEAUFORT, H.L.T. DE. - Wilhelmina 1880-1962.
3351: BEAUFOY,S. - Butterfly lives.
1027: BEAUMONT, M. - Tekst in Beeld. Toepassing met vorm en kleur.
824: BEAUVOIR, S. - De Tweede Sekse. Feiten, mythen en gefeefde werkelijkheid.
906: BEAUVOIR, S. DE. - Wij vrouwen. Teksten over emancipatie en feminisme verzameld door Claude Francis en Fernande Gontier. Met een inleiding van Jeanne Holierhoek.
738: BEAVER, R.P. ET AL. - Eerdmans' handbook to the world's religions.
6008: BECHTOLD,J. ET AL. - Tegelsche volkskunst.
6941: BECHTOLD, J. EN G. GOOSSENS. - Tegelsche Volkskunst.
11310: BECK, H.W. - Marxistischer Materialismus im Schafspelz der Wissenschaft, Christen fragen Marxisten.q
4530: BECK, H.W. - Vom geschlossenen zum offenen Wirklichheitsbild. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Technik-Naturwissenschaft und Theologie.
7727: BECK, H. - Biblische Universalität und Wissenschaft. Grundriss interdisziplinärer Theologie.
7864: BECK, H.U. - Ein Skizzenbuch von Jan van Goyen.
10655: BEDFORD, J. - Wedgewood Jasper Ware.
10883: BEEBE, W. - Im Dschungel der Fasanen.
11499: BEEBE, W. - The book of naturalists: an anthology of the best natural history
3630: BEEBE, W. - Book of bays.
5617: BEECK CALKOEN, MR. A.J.L. VAN, ET AL. - Diaconaal Handboek ten dienste der gereformeerde Diaconieën.
6879: BEEK, W.VAN DER. - Guido Vrolix.
4024: BEEK, M.A. - Het boek Ester en het Poeriemfeest. Van exegese tot verkondiging.
240: BEEK, DRS. P.M. - Huize Sonsbeek. Een monument in een monumentaal park.
1861: BEEK, PROF.DR. M.A. - Inleiding in de joodse apocalyptiek van het Oud- en Nieuwtestamentische tijdvak. (Theologia VI).
5896: BEEK, PROF.DR.M.A. - Wegwijzers en wegbereiders. Een halve eeuw oudtestamentische wetenschap.
6391: BEEK, PROF.DR.M.A. - Fragmenten uit het boek der vromen.
5486: BEEK, DR.M.A. ET AL. - Martin Buber.
6141: BEEK, DR.M.A. ET AL. - Bijbelse knooppunten.
11317: BEEK, DR. M.A. ET AL. - Ethiek als waagstuk.
8547: BEEK, B. VAN ET AL. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
8669: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
3831: BEEK, S.G.VAN. - Muziek in opdracht - Muziek in de reclame. (Buma/Stemra relatiegeschenk).
6858: BEEKE,A.(FOTO'S). - Timeless. Fotoboek met portretten in twee verschillende technieken afgedrukt.
8846: BEEKE, A. EN GEERT MAK. - Amsterdam op zilver & Amsterdam op steen. Twee boeken in een band. Uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van Kampert en Helm Rotaform. Bijzonder vormgegeven (door Anthon Beeke) met vele oude foto's van Amsterdam en een bedrijfsgeschiedenis door Geert Mak.
5850: BEEKHUIS, J.H. - Geschriften van J.H. Beekhuis.
5093: BEEKMAN, DR. A.A. - De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland in 1300. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
8649: BEEKMAN,E.M. - Homepothy af the Absurd. The grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose.
5089: BEEKMAN, DR. A.A. - Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. Deel 1.Holland's Noorderkwartie. Dl.2.Holland ten zuiden van het IJ. Dl.3. Zeeland. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5101: BEEKMAN, DR.A.A. - De Republiek in 1795 met de heerlijkheden, ambachten enz. Bannier, W.A.F. De Zuidergrenzen in de 18e eeuw en de barrière-steden. Welcker, J.W. De Rijnverdeelingen in de 17e en 18e eeuw. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5079: BEEKMAN, DR.A.A. - De oorlog van 1672. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
10335: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR.MR. W.A., ET AL - Nederlandsche kasteelen en hun historie. Tweede deel.
3516: BEEMAN, M.M. - Lloyd's London, an outline. (Privé uitgave, nr. 398, gesigneerd.).
2619: BEEMT,F.VAN DEN, ET AL (RED.). - Fotografie in Drenthe. Met de camera van Reinhardt Herman Herwig door Drenthe 1900-1925.
3897: BEEN,J. - Gedenkboek van den Europeeschen oorlog 1916 voor de jeugd. "Premie uitgave van ""Panorama""."
1660: BEENEN, P.H.H. - "Dialect en volkskunde van Herten. Dl.1. ""Op zich Hertes"". Beknopte spraakkunst, Woordenboek en verdere vermeldenswaardigheden van het, tot nu toe, onbeschreven dialect van Herten. Deel 2. Herten, het oude dorp aan de Maas, in het begin dezer eeuw."
5977: BEER, DR.F. - Dr. Fritz Beer. De Relativiteitstheorie van Einstein en haar geschiedkundige grondslag. Zes voordrachten voor leeken vertaald.
3379: BEER, PAUL DE. - Het verdiende inkomen.
4653: BEER-POORTUGAEL,J.C.C.DEN. - Krijgsgebruiken in den oorlog te land (oorlogsrecht) en de rechten der neutralen. Handleiding voor Officieren ten dienste van het Militair Onderwijs.
1684: BEERLAGE,H. - Twents in Twente. Een onderzoek naar de kennis van het twentse dialect, Twentse auteurs en instellingen, alsook van het gebruik van Twents op de basisscholen.
5196: BEERLING, R.F. - Niet te geloven. Wijsgerig schaatsen op godgeleerd ijs. (Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering.)
293: BEERLING, PROF.DR. R.F. - Ideeën en idolen.
3990: BEERMAN, V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijf en twintig jaren van het staatsche regime
5635: BEERNINK, J.J.PH. - Waterbouwkundige werken der oudheid in Nederland.
6898: BEERS -BLOM,J. - Paint Shop Pro. Photo X2.Retoucheren, beheer van grote collecties, effecten, creatief met lagen.
4256: BEERS, A.C. VAN. - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den onderzeedienst der Koninklijke Marine.
1540: BEETS, MR. N. - Lucas van Leyden. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 55 afbeeldingen).
1920: BEETS, N. - De levenden. Een geschiedenis uit het Pacific-oorlogsjaar 1942.
7710: BEETS, N. (UITG.). - Gedichten van A.C.W.Staring.
9497: BEETS, N. - Gedenkboek.
3083: BEHREND, H. - Die Zeit des Feuers. Mann und Frau bei den Tugen in Ostafrika.
9409: BEIERS, G. - Houses of Australia. A survey of domestic architecture.
11312: BEISHUIZEN, J. EN EVERT WERKMAN. - De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939.
4060: BEISHUIZEN, J. EN EVERT WERKMAN. - De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939.
5307: BEKER, E.J. ET AL. - Het begin in ons midden.Aspecten van bijbels scheppingsgeloof.
8875: BEKER, E.J. ET AL. - J.H.Gunning jr. Een theologisch portret.
1878: BEKKENKAMP,A. - Leendert Overduin. Het levensverhaal van een pastor Pimpernel 1900-1976.
755: BEKKERS, DRS. H. ET AL. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
6603: BEKKERS, DR. J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet (1734-1649). (brieven geschreven in het Latijn, van korte commentaren voorzien).
1237: BEKMAN, B. - Christelijk Erfgoed langs 's Heren Wegen in Nederland.
2529: BEKMAN,B. - Uit het land van het zwarte goud. Over de kolenmijnen in Zuid-Limburg.
1239: BELIE,A.DE (EINDRED.). - De Boudelo Abdij Archeologisch onderzocht.
3824: BELINFANTE, PROF.MR.A.D. - De burger en zijn staat. (Ill. Frits Behrendt).
1071: BELL,B.(ED.). - Handloader's digest 1996.
1840: BELL, W.G. - Unknown London A completely new edition revised, with additional chapter by E.R. Wethersett
412: BELL, W.G. - Unknown London (with seventeen illustrations).
3152: BELLEC, F. E.A. - Sillages néerlandais. Kunst in het kielzog. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
3151: BELTON, N. - De vrouw die luisterde.
2114: BEMELMANS, L.N., E.A. - Maastricht.
9790: BEMMEL, DR. A.C.V. VAN. - Een moderne ark van Noach. De dierentuin als redding voor bedreigde diersoorten.
10037: BEMMELEN, MR.J.M. VAN. - Criminologie. Leerboek der misdaadkunde.
4659: BEN-CHORIN, S. - Je broeder Israëel. Joodse existentie. Drie essays als bijdrage tot de joods-christelijke dialoog.
8981: BEN-CHORIN, S. - De verkiezing van Israël. Een theologisch-politieke beschouwing.
3697: BENDA-BECKMAN, C.E. VON. - The Broken Stairways to Consensus. Village justice and state courts in Minangkabau.
8260: BENDA, K. A.O. - The Corvina history of Hungary from the earliest times until the present day.
6829: BENDELER, G. ET AL.(SAMENSTELLERS). - Nat & droog. nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar.
5873: BENEDICT,H.-J. - Het nieuwe protestantisme. Kerkelijk verzet in de Verenigde Staten tegen de oorlogvoering.
5442: BENHAM,F. - Economics. A general textbook for students.
3086: BENSING,M. - Thomas Müntzer.
5675: BENSON,R. - Paul McCartney. Achter de legende.
5679: BENSON, R. - Paul McCartney. Behind the myth.
4358: BENTHEM VAN DEN BERGH, G.VAN, ET AL. (RED.). - De Gids. Kolonialisme, racisme en cultuurpolitiek. Jan Breman, Piet de Rooy, Wim F. Wertheim, Tessel Pollmann, Ann Laura Stoler.
10705: BENTHEM JUTTING, T. VAN. - Indisch dierenleven.
1562: BENTHEM,DR.A. - Twente 1813-1913.
10266: BENVENISTE, É. ET AL . - Problèmes du language.
8736: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 1. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Die Befreiung.
8737: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 2. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Sklavenarbeit im KZ.
8738: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 3. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Frauen. Verfolgung und Widerstand.
8740: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 5. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Die vergessenen Lager.
8741: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 6. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Erinnern oder Verweigern.
8742: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 7. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Solidarität und Widerstand.
8743: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 8. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Überleben und Spätfolgen.
5147: BENZINGER, I. - Hebräische Archäologie. Dritte, neu bearb. Aufl. Mit 431 Abbildungen im Tekst.
5019: BERANEK, A. - Mannerheim. (Mit einem Vorwort Sr. Exz.des finnischen Gesandten in Berlin, Prof.Dr.T.M. Kivimäki.
1211: BERDIAJEW, N. - Het Russische denken in de 19e en 20e eeuw. Aspecten en perspectieven.
1818: BERENDS,L. - Het Parool 1940-1990.
4262: BERENDSEN, DR.A. - Het Nederlandse interieur: binnenhuis, meubelen, tapijten, tin, zilver, glas, porselein en aardewerk van 1450 - 1820.
1047: BERENDSEN,DR.A. - Verborgenheden uit het oude Delft. Een stille en rijke stad.
11476: BERENDSEN, A. - Het meubel. Van Gotiek tot Biedermeier.
6623: BERG, J.DE. - Trouw schrijfboek, misschien wel de beste stijlgids van Nederland.
4309: BERG, H.M. VAN DER. - Noordelijk Oostergo. Dantumadeel.
10575: BERG, H.M. VAN DEN. - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel.
10577: BERG, H.M. VAN DEN. - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Noordelijk Oostergo. Kollumerland en Nieuw Kruisland. Voorafgegaan door: Overzicht van de bouwkunst in Noordelijk Oostergo.
5559: BERG, PROF.DR.J.H.VAN DEN. - Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie.
3378: BERG,J.TH.J. VAN DEN,ET AL. - Crisis in de Nederlandse politiek. Beslissers en beslissingen in Nederland, Symptonen van de komende crisis, deconfessionalisering versus ontzuiling, de 'roomse revolutie''.
10716: BERG,PROF.DR.J.H. VAN DEN. - De dingen. Vier metabolische overpeinzingen.
1247: BERG,H. ET AL. - Venter fabriqueur fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland, 1796-1940.
1955: BERG,J.TH.J.VAN DEN ET AL. - Het belang van de Tweede Wereldoorlog.
205: BERG, K. VAN DEN, ET AL. - Nederland van boven. Luchtfoto's uit de jaren dertig.
2447: BERG,B.K.VAN DEN. - Het laagveengebied van Friesland.
2621: BERG, DR. B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands.
3545: BERG, B. - De vliegende draak. De Lamergier van de Himalaya.
3549: BERG, B. - Die letzten Adler.
3552: BERG, B. - Die Liebesgeschichte einer Wildgans.
3553: BERG, B. - Mit den Zugvogeln nach Afrika.
3555: BERG, B. - Die seltsame Insel.
4101: BERG, J.H. VAN DEN. - Metabletica of de leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie.
4602: BERG, DR. B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands.
6257: BERG, J.H.C. VAN DEN. - Openbare en niet openbare wegen.
8911: BERG,J.TH.J.VAN DEN. - Aan de gelovigen overgeleverd. Opstellen over democratie, regering en parlement.
5547: BERG,J. VAN DEN. - Een mors huis. Verhalen over Nieuw-Guinea.
10160: BERGAMINI, D. - Japan’s imperial conspiracy. How emperor Hirohito led Japan into war against the West. "Cloth; gilt lettering on spine. The story of Hirohito's true role; Mr Bergamini holds the emperor responsible not only for authorising Japan's 1941 attack on the West, but also for instigating it. Introduction by Sir William Flood Webb, who headed the Int"
3422: BERGE,D.TEN. - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
4943: BERGE, W. TEN. - De reiziger. (Ill. Van Jozef Cantré op titelblad).
6791: BERGEN, D.L. - Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk.
11324: BERGER, DR. H.H. ET AL. - Democratie en dictatuur. Over de ethiek van de politiek.
4731: BERGH, G.VAN DEN, ET AL. - Verslag van de Staatscommissie, ingesteld bij KB van 24 januari 1936, No. 41, aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene partiëele herziening van de Grondwet.
11021: BERGH,PROF.MR.DR.G. VAN DEN. - Verzamelde staatsrechtelijke opstellen. Tweede bundel.
11133: BERGH, MR. H. VAN DEN. - Een lente in de Levant. Reisbrieven van Mr. Herman van den Bergh.
7639: BERGH VAN EYSINGA, PROF. DR. G.A. VAN DEN. - Hegel.
7989: BERGH-HOOGTERP, L.E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen (deel 1.).
2889: BERGH, PROF.MR.DR.G. VAN DEN. - Verzamelde staatsrechtelijke opstellen. Supplement derde bundel.
9027: BERGH, J.S., A.O. - Tribes & Kingdoms.
9170: BERGH, J. VAN DEN EN KAREL LOTSY (SLOTHOOFDSTUK). - Mysterieuze krachten in de sport. "(met karikaturen van Uschi, fotomontages van B. Mohr en een kleurenfoto als frontispice; slothoofdstuk verzorgd door Karel Lotsy)."
1707: BERGHEGE,H. - Oet Hoksebarge. (gedichten).
7824: BERGMAN, G. - Philosophy of Science.
1452: BERGMANN, W, E.A. - Soziologie im Faschismus 1933-1945. Darstellungen und Texte.
7058: BERGMANS, H.A.F. - Gelders jaarboek 1966.
3899: BERGSMA,W. ET AL.(RED>0> - Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland. ( = It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, jrg. 56 /1974/ , nr. 2/3, pp. 77-252)
5612: BERGSTRÄSSER, JOH.ANDR. BENIGN. - Biographien des Kornelius Repos.
6508: BERGSTRÖM, T. - Stonehenge.
2258: BERK,G.L. EN A.BUTER. - Landschappen in Overijssel.
680: BERK,G.L. ET AL. - Landschappen in Overijssel.
5979: BERKEL, C.J.M. ET AL. - Drinkpoelen en sloten in het boerenland.
11249: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J. - Het evangelie van Lukas.
11276: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J. - Het evangelie van Markus.
491: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. S.F.H.J, - De Kerk. De brief aan de Efeziërs. (Deel VIIIA van de prediking van het Nieuwe Testament).
5145: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - Oranje en de vestiging van de Nederlandse staat.
856: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL,DR.S.F.H.F. - Catechetiek. (Handboek voor de praktische theologie, 1.).
11039: BERKHOF, DR. H. ET AL. - Voorbij in domineesland. De gevolgen van de secularisatie.
503: BERKHOF, DR. H. - De leer van de Heilige Geest.
992: BERKMAN, A. - Het sociaal-anarchisme.
5949: BERKOUWER, G.C., E.V.A. - Ad Interim. Opstellen over Eschatologie, Apocalytiek en Ethiek. Aangeboden aan Prof. R. Schippers t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de VU.
5964: BERKOUWER, PROF.DR.G.C. - Het dogma der kerk.
5962: BERKOUWER, PROF.DR.G.C. - Het dogma der kerk.
5723: BERKOUWER, DR.G.C. - Een halve eeuw theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden.
10729: BERKOUWER, DR. G.C. - De verkiezing Gods. Dogmatische Studiën.
10733: BERKOUWER, DR. G.C. - De algemene Openbaring. Dogmatische Studiën.
10736: BERKOUWER, DR. G.C. - De voorzienigheid Gods. Dogmatische Studiën.
10737: BERKOUWER, DR. G.C. - Geloof en rechtvaardiging. Dogmatische Studiën.
10738: BERKOUWER, DR. G.C. - De persoon van Christus. Dogmatische Studiën.
10739: BERKOUWER, DR. G.C. - Geloof en heiliging. Dogmatische Studiën.
10740: BERKOUWER, DR. G.C. - Geloof en volharding. Dogmatische Studiën.
10741: BERKOUWER, DR. G.C. - De mens het beeld Gods. Dogmatische Studiën.
10742: BERKOUWER, DR. G.C. - Vatikaans Concilie en Nieuwe Theologie.
10743: BERKOUWER, DR. G.C. - Conflict met Rome.
10800: BERKOUWER, DR. C.G. - Verontrusting en verantwoordelijkheid.
4267: BERKOUWER, DR. G.C. - Conflict met Rome.
990: BERKOUWER,PROF.DR.G.C. ET AL. - In gesprek met Ruler.
4924: BERLAGE, H.P. - Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst, met 36 reproducties naar teekeningen van den schrijver).
4928: BERLAGE JR., DR. H.P. - Het ontstaan en vergaan der werelden (Kosmogonie).
10473: BERLIJN, G. ET AL. - Onder de grond. Kerstnummer Grafisch Nederland 1997.
6356: BERLITZ,CH. - Die wunderbare Welt der Sprachen.
10404: BERLITZ, C. - Speurtocht naar de Ark van Noach Een oeroud mysterie onthuld
9821: BERMANT, C. - Point of Arrival. A study of London's East End.
3752: BERNAL, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap. (2 delen)
8829: BERNARD, HENRI. - Guerre totale et guerre révolutionaire. Tome 3. Le reflux et l'effondrement de l'ordre nouveau (novembre 1942-août 1945).
11368: BERNARD, HENRI. - Guerre totale et guerre révolutionaire. Tome 2 + atlas. L'entre deux guerres. La période d'expansion de l'ordre nouveau (septembre 1931- novembre 1942).
2178: BERNATZIK, H.A. - De geesten van de gele bladeren. Ontdekkingsreizen in Achter-Indië.
2782: BERNATZIK, PROF.DR.H.A. - Gari-Gari. Leven en avonturen bij de negers aan de Boven-Nijl. Met 110 foto's.
3525: BERNATZIK,H.A. - Owa Raha.
2264: BERNET KEMPERS,PROF.DR.A.J. - Oudheidkundig werk in Indonesië na de oorlog. Overdruk uit 'Indonesië', Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 6.
2361: BERNET KEMPERS,A.J. - Om een struik die palm werd. ( buxus sempervirens, buksboom,palmboom).
2363: BERNET KEMPERS,A.J. - De grutterij uit Wormerveer. (Inc. Overdruk: Nogmaals de Grutterij, 8 pp., geniet)
468: BERNET KEMPERS, DR. K.PH. - Meesters der muziek. Levensbeschrijving van dertig der grootste componisten.
3922: BERNET KEMPERS,PROF.DR.K.PH. ET AL.(RED.). - Eduard van Beinum.
8046: BERNHARD, M. (HRSG.). - Deutsche Romantik Handzeichnungen. Band 1. Carl Blechen (1798-1840) bis Friedrich Olivier (1791-1859). Band 2. Johan Friedrich Overbeck (1789-1869) bis Christian Xeller (1784-1872).
4201: BERNINK, J.B. - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente.
8882: BERNINK, J.B. - De keien onzer heiden.
10069: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
10536: BERNLEF,J.(KEUZE EN VERTALER). - Het land Coïtha Tweede boek. Erotische verhalen uit Zweden.
267: BERNLEF,J.(VERTALING). - Het grote land Coïtha.(Hierin opgenomen Het land Coïtha deel 1,2 en 4).
343: BERNLEF,J.(VERTALING). - Het land Coïtha, deel 1.
5375: BERTIER DE SAUVIGNY, G. DE. - Metternich, Staatsmann und Diplomat für Oesterreich und den Frieden.
9487: BERTRAM, E. - Nietzsche. Versuch einer Mythologie.
4911: BERVOETS, J. E.A. (INLEIDERS). - Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865.
11263: BESANÇON,J. - Les dessins Flamands Vve-XVIe Siècle. Van Eyck,van der Weyden,Memling,Bosch, Breughel et autres maitres.
1146: BESKERS, R. ET AL(RED). - Jaarboek Achterhoek en Liemers. Nr. 8, 1985.
5443: BESSELAAR, A.J. ET AL. - Altijd bereid tot verantwoording. Kort commentaar op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
10670: BESSELAAR, H. - Het licht der lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting.
6460: BESSELAAR, H. - Van de Scillies naar Shetland.
677: BESSELAAR,J.H. - Elseviers Reisgidsen. Nederland: Noord-, Zuid-Holland en Zeeland.
694: BESSELAAR,J.H. - Elseviers Reisgidsen. Nederland: Utrecht, Gelderland en Overijssel.
9292: BESSER, H. - Raubwild und Dickhäuter in Deutsch-Ostafrika.
9883: BESYMENSKI, L. - De dood van Adolf Hitler. Onbekende documenten uit Moskouse archieven.
8865: BETHGE, H. - Der Führer und sein Werk. Kernstoffe, Leitgedanken und Unregungen. Band 1. Das Leben des Führers.
8866: BETHGE, H. - Der Führer und sein Werk. Kernstoffe, Leitgedanken und Unregungen. Band 2.Marrismus über Deutschland.
3702: BETSCHART, J. - Volksbräuche in Dorf und Land.
6054: BETSY. - Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913.
6844: BETTELHEIM,B. - Het verlichte hart. Over de psychologische gevolgen van het leven met extreme angst.
11015: BETTELHEIM, B. - Het verlichte hart. Over de psychologische gevolgen van het leven met extreme angst.
5869: BETTEN, H. - Bevrijdend gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot.
1754: BETZ,MR.G.H. - Het Haagsche leven in de tweede helft der zeventiende eeuw.
2262: BEUCKER ANDREAE, J.H. - De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland.
739: BEUDEKER, K. (HOOFDRED.). - De landschappen. Overijssel, natuur dichtbij.
9507: BEUKEMA, J.P. - Beschrijving der stad Groningen. (Facsimile van het in 1821 verschenen werk).
903: BEUKEN,W. ET AL. - Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse literatuur.
5044: BEUKEN, W.H. ET AL. - Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's.
5001: BEUKERS, H. E.A (INL. EN ANNOT.). - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871.
9280: BEUKERS, E. ET AL. - Onder druk wordt alles vloeibaar. Een geschiedenis van het chloortransport in Nederland.
10415: BEUMER, J. - Intimiteit & solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
1650: BEUMER,D. - Operatie Market. De slag om Arnhem. (Vert. van een hoofdstuk uit het boek van Julian Thompson: Ready for anything. The parachute regiment at war 1949-1982.
1656: BEUMER,D.(SAMENST.). - Airborne assault on Holland. An interim report (From: Issued for the 50th anniversary of world war 2.
1657: BEUMER,D. - Luchtlandingsoperaties in Holland. Een samenvatting. Oorspronkelijk gepubliceerd door:Headquarters, Army Air Forces, Washington D.C.).
2771: BEUMER, J. (RED.). - Bevrijdingstheologie. Vormen en varianten.
966: BEUMER, J. ET AL, (RED.). - Karl Barth, een theologisch portret.
5120: BEUNINGEN, H.A.VAN. - De steenkolen-oeconomie der voornaamste Europeesche productielanden.
1054: BEVERIDGE,W.I.B. - The art of scientific investigation.
2024: BEVERSLUIS, M. - De hamer Gods. Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola.
2388: BEYDALS,P. ET AL. - Kroniek der stad Delft.
11494: BEYME, K. VON (HRSG0. - Theory and Politics/ Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
1033: BEZA,T. - Emblemata. Uit het Latijn vertaald door drs.C.L.J.Kooman.
1198: BEZEMER, K.W.L. - Zij vochten op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de 2e WO.
2280: BEZEMER, K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der grote expedities op weg naar de Zuidpool.
3000: BEZEMER, PROF. T.J. - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht.
8235: BEZEMER, DR. J.W. - De russische revolutie in westerse ogen. Stemmen van ooggetuigen maart 1917-maart 1918.
9256: BEZEMER, T.J.(SAMENSTELLER). - Land-, tuin-, en boschbouwkundig woordenboek.
1758: BEZOEN,DR.H.L. - Het Dumbar-Handschrift. Idioticon van het Overijssels in het einde der 18e eeuw samengesteld door Gerhard Dumbar - Deventer, Herman Scholten - Haaksbergen en Jan Arend de Vos van Steenwijk - Vollenhove.
7569: BEZOEN, DR. H.L. - Taal en volk van Twente.
6886: BEZYMENSKI,L. - The Death of Adolf Hitler. Unknown Documents from the Soviet Archives.
4284: BIBEB. - Dans Theater. Foto's van Ed van der Elsken en Eddy Posthuma de Boer. Zwarte Beertje nr. 258/259.
11006: BIEGEL, G.(HRSG.). - Kampf gegen Feuer. Von der Nachbarschafthilfe zum modernen Dienstleistungsunternehmen. Zur Geschichte der Berufsfeuerwehr Braunschweig.
549: BIEGEL,DR.L.C. - Minderheden in het Midden-Oosten. Hun betekenis als politieke factor in de Arabische wereld.
2051: BIELEMAN, J. (EINDRED.) - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelders platteland
7804: BIEN, J.(TRANSL.). - Maurice Merleau-Ponty. Adventures of the Dialectic.
2278: BIERENS DE HAAN, DR. J.A. ET AL. - Heemschut.
321: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. - Amor Caritas en het Altruisme.
4072: BIERENS DE HAAN, DR. J.A. ET AL. - Heemschut.
7640: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. - Schopenhauer.
7833: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij. Van plato tot Kant.
953: BIERMAN, J. - Righteous Gentile. The story of Raoul Wallenberg, missing hero of the Holocaust.
10348: BIESHEUVEL,J.M.A. - Storm op zee. Zeeverhalen.
161: BIEZEVELD, R. - Between individualism and mutual help. Social security and mutual resources in a Minangkabou village.
2128: BIGLER, R.R. - De naamloze soldaat. Een sociologische schets van de militaire organisatie.
3734: BIHLMEYER,K. - Apostolischen Väter, 1. Teil: Didache, Barnabas, Klemens I & II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diognetbrief [Sammlung Ausgewählter Kirchen und Dogmengeschichtlichter Quellenschriften, 2. Reihe, 1. Heft, 1. Teil].
2384: BIJHOUWER,DR.IR.J.T.P. - Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen. (geillustreerd met penteekeningen van den schrijver).
2129: BIJK, J. VAN. - Clinging to hope. I survived the Japanese women's camp.
5169: BIJKER, W.E. - The Social Construction of Technology.
3441: BIJL, TH. VAN DER. - Jubilate - verzameling van oude en nieuwe geestelijke liederen.
1055: BIJL,DR.W.VAN DER. - Weersverwachtingen op lange termijn.
861: BIJL, VAN DER M. - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
4370: BIJLMER,DR.H.J.T. - Naar de achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar nederlands Nieuw Guinee.
6208: BIJLOOS, DR. J. - Adrianus VI. De Nederlandse Paus.
4118: BILDERDIJK,WILLEM. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem.
174: BILDERDIJK, W. - Avondschemering.
3433: BIMBERG,S. - Sing mit,Pionier! Liederbuch der Jungpioniere.
31: BINCK,W.J.C. - Omzwervingen in de Alphensche praehistorie.
1337: BINGER-CANTOR,B. - Het filmboek. Twaalf van de film. Afbeeldingen en beschrijvingen uit het leven der groote filmsterren.
10922: BINNENDIJK, D.A.M. ET AL. (SAMENSTELLERS). - Letterkundig jaarboek ERTS 1930. (Met bijdragen van o.a. M.ter Braak, J.C.Bloem, K. van Bruggen, Jan Campert, Anton Coolen, A.Defresne, Marnix Gijsen, J.Greshof, Albert Helman, A. Roland Holst, H.Marsman, E, Du Perron, Willem Pijper, J. Slauerhoff).
3192: BINNENDIJK, D.A.M. EN N.BRUNT *VERZ.). - Demonie en droom. Vertellingen der duitsche romantiek.
11516: BINNEVELD, J.M.W. - Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
6663: BIRKENBILH,V.F. - Kommunikationstraining. Zwischenmenschliche Beziehungen erfolgreich gestalten.
4466: BIRLEY, A. - Marcus Aurelius: A Biography.
270: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse letterkunde. Overzicht van het werk van de belangrijkste dichters en schrijvers uit de Amerikaanse literatuur van de 17e eeuw tot nu.
8385: BISMARCK, R.-A VON, ET AL.(RED.). - Dietrich Bonhoeffer, Maria von Wedemeyer. Bruidsbrieven uit de cel 1943-1945.
5745: BISSCHOP, W., E.V.A. (SAMENST.). - Adieu Zuiderdiep. Uitgegeven t.g.v. de verhuizing van het Nieuwsblad van het Noorden van het Zuiderdiep naar de Lübeckweg in 1993.
10843: BIZET, GEORGES. - L'Arlesienne. Deux suites de concert pour piano.2 volumes.
8159: BJELICH, G., E.A. - Schkid. De republiek der Vagebonden.
4958: BJERRE, J. - Oog in oog met het stenen tijdperk.
769: BLAAUW,DR.A.H. - Preda an der Albula.
762: BLACKBURN,J. - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer.
1998: BLACKMORE, R.D. - Lorna Doone. A romance of Exmoor. 2 volumes.
4829: BLAICH, F. DER SCHWARZR FREITAG. - Inflation und Wirtschaftskrise.
6492: BLAIR, P.H. - Anglo-saxon England.
4150: BLANKEN,H. - Groenlo. Gisteren en vandaag.
4151: BLANKEN,H. - Onder dak. Wonen in Groenlo in woord en beeld.
4152: BLANKEN,H. - Honderd jaar ziekenzorg in Groenlo. 1895:vestiging van de zusters van Julie Postel in het 'Gasthoes'.
11384: BLASS, F. - "Grammatik des neutestamentlichen Griechisch [von Friedrich Blass]; bearbeitet von Albert Debrunner."
6628: BLÉCOURT, MR. L. DE. - De zitting wordt gesloten. (Korte verhalen over de belevenissen in het Kabinet van de Rechter-Commissaris).
1841: BLEEKER, PROF.DR. L.H.K. - Hermeneutiek van het Oude Testament (Theologia 3).
4470: BLEUEL, H.P. - Een staat van fatsoen.
4756: BLIJ, COR DE. - Marionetten uit Rusland. Naar eigen ervaringen met Russen, Russische toestanden en de hel van Siberië.
1021: BLINDHEIM, M. - Middeleeuwse schilderkunst in Noorse kerken.
6674: BLIVEN, B. - The world Changes. A History of the 1930's and 1940's told through the lives of eight national leaders.
11037: BLOCH, E. - Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz.
11041: BLOCH, E. - Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs.
781: BLOCH,E. - Tübinger Einleitung in die Philosophie 2.
3891: BLOCH,E. - Ergänzungsband zur Gesamtausgabe. Tendenz, Latenz, Utopie.
3892: BLOCH,E. - Religion im Erbe. Eine Auswahl aus seinen religionsphilosophischen Schriften.
3893: BLOCH,E. - Verfremdungen I und II (Geographica).
3726: BLOCK, PROF.DR.A.DE ET AL.(RED.). - Standaard Encyclopedie voor opvoeding en onderwijs (deel 1,2 en3)
2514: BLOCKMANS, PROF.DR.FR. - Les Lombards à Anvers du XIIIe à la fin du XIVe siècle.
10522: BLOEM, J.C. - Quiet though sad.
7539: BLOEMEN, C. - Maastrichts toneelleven. Drie eeuwen Maastrichts theater.
10656: BLOEMERS, J.H.F. - Groot kaartspelenboek. De spelregels van de moderne kaartspelen.
3288: BLOEMERS, J.H.F. ET AL. - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
5092: BLOK, P.J. ET AL. - De Romeinsche en de Frankische tijd. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
4354: BLOK, H. ET AL. - Geen koning in die dagen., Over het boek Richteren als profetische geschiedschrijving.
5066: BLOK, DR.P.J. ET AL. - De Bourgondische tijd(aflevering 1 en 2). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
3154: BLOK, W. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
56: BLOK, E. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940.
5875: BLOK, P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis.
6964: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon De Ruyter.
9248: BLOK, DR. P.J. ET AL (UITG.). - Roberts Fruin's verspreide geschriften met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. Deel 1. Historische opstellen. Deel 1.
9663: BLOK, P.J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad. Een Hollandsche stad in den nieuweren tijd. (Over Leiden).
5067: BLOK, DR.P.J. ET AL. - De Zeventien Provinciën in 1555. Deel I: De Zeventien Provinciën in 1555. Het Gebied van Karel van Gelre. Opmerkingen etc. door A.A.Beekman. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5074: BLOK, DR.P.J. - De Zeeslagen in de Noordzee en het Kanaal. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
6904: BLOKKER, J. ET AL. - Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis. Met platen van J.H. Isings.
27: BLOKKER, JAN E.V.A. - Verzuiling. (Een onserieus -43 pp, en een serieus deel -53 pp- over het verschijnsel verzuiling)
10904: BLOM, S.(INL.). - Multatuli gedichten.
1313: BLOM-BLOKLAND, M. - Vitale Kerk, deel II: Geschiedenis van de Sint-Vitus aan het Melkpad 1889-1989.
6601: BLOM, J.C.H. - De muiterij op de Zeven Provinciën.
5186: BLOMBERG, W.C. - Louise Went (1865-1951). Aan de bekermat van de Amsterdamse volkshuisvesting.
4404: BLOND, G. - De slag bij Verdun.
5446: BLONK, DR.A. - Fabrieken en menschen. Een sociografie van Enschede.
6875: BLOOMGARDEN,H. - "The Gun. A ""biography"" of the gun that killewd John F. Kennedy."
11482: BLÜMEL, R. ET AL. - Chaos in atomic physics.
11485: BLÜMEL, R. ET AL. - Chaos in atomic physics.
6491: BLUNDELL, N. E.A. - De ondergang van het Britse koningshuis. Van Willem de Veroveraar, prins Edward VIII en Elizabeth II tot Diana.
3068: BLUNT, W. - The new naturalist The Art of Botanical Illustrations.
9773: BLUSSÉ, L. ET AL. - Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657.
9465: BLUYSSEN, J. ET AL. - God verborgen en nabij. Relgie als heilig spel.
1843: BLYTHE, R. - The Age of Illusion England in the twenties and thirties, 1919-1940
2912: BOARDMAN, J. - Kooplieden, soldaten, geleerden. De Grieken veroveren de wereld.
11454: BOASSON, H. - Uit het nabije verleden. Kamp-episoden en Kamp-begrippen.
8521: BOBB, M. - Studies in the development of capitalism.
5993: BOCCACCIO, GIOVANNI. - The Decameron. (Translated by John Payne, drawings by Jean O'Neill). (All 100 stories).
4095: BOCHENSKI, I.M. - De geschiedenis der hedendaagse Europese wijsbegeerte.
8998: BÖCKLE,K. - Feldgendarmen, Feldjäger, Militärpolizisten. Ihre Geschichte bis heute.
3062: BÖCKMANN,W.(HG.). - Littera. Dokumente, Berichte, Kommentare. Literatur unterm Fallbeil. Jugend gefährdet?
3064: BÖCKMANN,W.(HG.). - Littera. Dokumente, Berichte, Kommentare. Was ist Kunst. Und wann ist Kunst obszön? Kunst vor dem Richter.
1058: BODARD,SUZETTE. - Les Chemins de la Brume.
4439: BÖDDEKER, G. - Die Boote im Netz. Der dramatische Bericht über Karl Dönitz und das Schicksal der deutschen U-Boot-Waffe.
8591: BODENSTEIN, R. ET AL.(HRSG.0. - Gemeisam unterwegs. Dokumente aus der Arbeit des undes der Evangelischen Kirchen in der DDR 1980-1987.
8810: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van Bommen berend tot Groninger bier.
3837: BODLAENDER, DR.M.L. - Politeia: Groote mannen over staat en maatschappij: Van Plato tot Kant (Deel 1).
10681: BOECKL, M. - Herbert Boeckl. Körper und Räume. 1915-1931. (Ausstellungskatalog).
1637: BOECKX,B. ET AL. - De wereld van Anne Frank in België.
6048: BOEHN,M.VON. - Die Mode. Menschen und Moden im achtzehnten Jahrhundert.
6055: BOEHN,M.VON. - Die Mode..Menschen und Moden.1 Im siebzehnten Jahrhundert. 2.Im achtzehnten Jahrhundert. 3. Empire 1790-1817. 4. Biedermeier 1818-1842.
329: BOEKA. (P.C.C. HANSEN JR). - Tropisch Nederland. Studiën en beschouwingen. Essays on dutch colonial policy in the East- and West-Indies.
10869: BOEKAN SAJA. - Het geheim der tempelruïne. (Indische detective roman).
3299: BOEKE, PROF.DR.J.H. - Oosterse economie.
3251: BOEKEN, DR. H.J. - Dante's Louteringsberg in proza overgebracht.
3733: BOEKEN, DR. H.J. - Dante's Hel in proza overgebracht.
5395: BOEKEN, DR. H.J. - Dante. Het Paradijs.
8540: BOELAARS, B. - De kostbare mens. Inleiding tot het humanisme.
4180: BOELENS, JAN. - Tolstoj's dochter. De genezer.
11530: BOELENS, F.J. - Het Pentagon, een middelbare schoolsoap. (uitgegeven tgv het tienjarig bestaan vd centrale schoolbibliotheek vh Stedelijk Lyceum Enschede.
5926: BOELENS,W. - Tafel en Gastheer. Toenadering bij interkommunie en ambt.
6921: BOELLAARD,W.A.H.C. - Duitsch verzekeringswoordenboek
2154: BOENDERMAKER, A. ET AL (RED). - GRONIEK HISTORISCH TIJDSCHRIFT. 151 PRE-KOLONIAAL AFRIKA. Supplement: Bronnen Hans Renner. Klassiekers Willem Frijhof.
5249: BOER, J.N.DE ET AL.(RED.). - De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
2272: BOER, J. - Dorp in Drenthe.
5391: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over Jozef en de aartsvaderen. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
10073: BOER, H.-P. ET AL. (RED.). - Jahrbuch Kreis Coesfeld 1991.
4161: BOER,MEJ.MR.R.H. DE, ET AL. - Gedenkboek der volksuniversiteit Amsterdam 1913-1923.
3502: BOER, H.P. DE. - Blijde geluiden. Zangbundel ten dienste van het N.B.J.B. Jeugdkampwerk.
5372: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over de uittocht. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5367: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over De Intocht. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5368: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over Het Paradijs. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5365: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over Daniël. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5371: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over de wijsheid. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5383: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over Richteren. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5376: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over Job. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5381: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over de Psalmen. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5370: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over de tijd der Maccabeeën. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5392: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over de vloed en de toren. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5393: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over de opbouw na de Ballingschap. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5397: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over de Profeten der Ballingschap. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
5402: BOER, PROF.DR.P.A.H. DE, ET AL.(RED.). - Zoals er gezegd is over Koningen en Kronieken. (Bijbelcommentaar voor de moderne mens. Eerste reeks: Het Oude Testament).
10679: BOER, DR. M.G. DE EN H.HETTEMA JR. - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis.
5171: BOER, R. DEN ET AL. - Tussen anarchie en establishment. Op zoek naar het goede spoor.
1205: BOER, M.G. DE - Piet Heyn en de zilveren vloot.
1773: BOER,J. - Aanzain en Wezen van 'n moudertoal.
213: BOER, DRS. D. DE, ET AL. - Moderne geschiedenis van Nederland.
6942: BOER, DR. M.G. DE. - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. (twee delen in drie banden, uitgegeven I.o.der Amsterdamsche Stoomvaart Maatschappijen.
7929: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR. - Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de algemene geschiedenis.
7936: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR. - Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland.
808: BOER, C. - Opbouw en afwerking van gebouwen. Handboek voor bouwkundigen, uitvoerders en aannemers.
8158: BOER, C.DE. - Syntaxe du Français moderne.
10746: BOER, DR.W. DEN. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.
9864: BOER, J.W. DE. - "Van vernis-stokerij ""Op Aarden Grond"" tot modern chemisch bedrijf." Samengesteld t.g.v. het 125-jarig bestaan der N.V.Lak-, Vernis- en Verffabriek Molyn & Co., Rotterdam.
7405: BOEREN, P.C. - Magister Johannes Noviomensis [ca. 1160 - augustus 1204].
10517: BOERSMA, DRS.F. - Kerstnummer Grafisch Nederland 1994. In stug verzet 1940-45. Herinneringen van grafici.
4389: BOERSMA,J.W.(SAMENSTELLER). - Terpen. Mens en milieu.
8779: BOERSTOEL,J. - Eerste Keus. Liedteksten 1968-1986.
8698: BOESAK, DR. A. - Coming in out of the wilderness. A comparative interpretation of the ethics of Martin Luther King Jr. and Malcolm X.
11295: BOESCH,J. - 1836-1936.Ein Meilenstein am Wege der Gesellschaft Mariens (Maristen).
2208: BOEWE, C. E.A. (ED.) - Précis ou Abrégé des Voyages, Travaux et Recherches de C.S. Rafinesque (1833) The original version of A Life of Travels (1836)
6999: BOGAARTS, MR.M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band A. Verkiezingen, formatie en partijpolitieke ontwikkelingen. Buitenlandse Zaken. Oorlog en Marine.
6995: BOGAARTS, MR.M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band C. Justitie. Binnenlandse Zaken. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Veranderingen in de grondwet, in de structuur van her Koninkrijk (De West) en in de Enquêtewet.
6994: BOGAARTS, MR.M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band B. Onder Lieftincks bewind. Economische Zaken. Sociale Zaken. Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
4380: BOGAERS, J.E. ET AL. - Honderd eeuwen Nederland. (Antiquity and survival, Nederland nummer, Vol. II, No. 5-6).
6796: BÖHM, DR. A.H. - West-Borneo 1940 - Kalimantan Barat 1950.
10041: BÖHME, G. ET AL. - Experimentelle Philosophie. Ursprünge autonomer Wissenschaftentwicklung.
10050: BOISSEVAIN, H.D.J. (BEW. EN SAMENST.). - De zending in Oost en West. Verleden en toekomst. (Twee delen).
122: BOISSEVAIN, W. - Mijn leven 1876-1944.
6352: BOISSEVAIN, R.J.G. - Landbouwcoöperatie in Frankrijk. Een voorbeeld ter navolging.
5177: BOITEN, E.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
4760: BOIVIN, B. E.A. - De Eekhorst. In het algemeen bijzonder. Geschiedenis van bijna een halve eeuw lerarenopleiding is Assen.
6308: BOK, PROF.DR. S.T. - Cybernetica. Hoe besturen wij ons leven, ons werk en onze machines?
1500: BOKHORST, M. - Nederlands-Zwitserse betrekkingen voor en na 1700.Eerste deel 1685-1697.
2649: BOKHORST, J.G. ET AL. - Integraal structuurplan noorden des lands.Regionaal milieu-onderzoek. Deelrapport: Vechtdal. (CONCEPT).
10359: BOKMA, A., HEN P.E, DE - Meer dan geld alleen. Friesland Bank 1913-1988.
7991: BOL, L.J. - Bekoring van het kleine. (tekeningen over het kleine:vogels, bloemen, eitjes, insecten etc.).
6896: BOLHUIS, MR.DR. E. VAN. - Kinderwetten.
10782: BOLKESTEIN, DR. M.H. ET AL (RED.). - Zielszorg aan maatschappelijk getypeerde mensen.
11348: BOLKESTEIN, DR. M.H. - Het verborgen rijk. Het evangelie naar Marcus.
488: BOLKESTEIN, DR.M.H. - De brieven aan de Tessalonicenzen.
3195: BÖLL,HEINRICH. - De weggooier.
5644: BOLLAND, G.J.P.J.(HRSG.). - Georg Wilh. Friedr. Hegel's Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Mit den zusätzen aus den Collegien und eigenen Anmerkungen zur Erläuterung, Verteidigung oder berichtigung für den akademischen Gebrauch herausgegeben.
6509: BOLLAND, G.J.P. - Open brief aan den Heer H.J.A.M. Schaepman.
742: BOLLAND, G.J.P.J. - Oude gegevens uit het verre verleden der kerk. Meer bepaaldelijk den Roomschen landgenoot ter overweging voorgelegd.
8983: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid. Een boek voor vrienden der wijsheid.
9658: BOLLAND, G.J.P.J. - Zu Goethe's Faust. Leitfaden zur Einführung. Bevat tevens: De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren (de Boeren, van Grashof.
5586: BOLLEN,MAARTEN. - Op zoek naar de onderste steen. Enschede. Het grootste recherche onderzoek uit de Nederlandse politiegeschiedenis. (Over het onderzoek naar de vuurwerkraamp 2000).
11014: BÖLSCHE, W. - Ontwikkelingsgeschiedenis van het huwelijk, de zedelijkheid en het schaamtegevoel (Aardig gedecoreerde art-nouveau-uitgave, met vele jugendstilvignetten. Eerste uitgave van de Nederlandse vertaling).
1692: BÖLSCHE, W. - Wat is de natuur? Gevolgd door Charles darwin in zijn leven en werken.
9312: BOLTE, W. E.A. - Van Berlage tot Bijlmer.
9313: BOLTE, W. E.A. - Van Berlage tot Bijlmer.
6033: BOLTEN-REMPT, J. ET AL. - Stedelijk Museum de Lakenhal. Hoogtepunten.
11418: BOM, DR. G.H. VAN DER. - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie.
801: BOMANS, G. - Zout(e) nostalgie. Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie.
8818: BOMANS, GODFRIED. - Dagboek van Rottumerplaat. Relaas van een angstige ervaring.
1192: BONGER,H ET AL.(SAMENST.). - Weet of rust. Proza van Coornhert.
10943: BONGER, H. - Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert.
11437: BONGER, H. - Dirck Volkertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
3153: BONNIER,G. - Name this flower. A simple way of finding out the names of common plants without any previous knowledge of botany, with 372 coloured drawings.
6295: BONO, E. DE - Grote denkers uit alle tijden.
11462: BONSELS, W. - Die Biene Maja und ihre Abenteuer.
11291: BONSEN, J. - Verlaat het vaderhuis! Een materialistische exegese van het Lukasevengelie.
9052: BONTHOND, J.T., E.A. - Manufacturen. (St. Vakopleiding voor de textieldetailhandel).
5808: BONTKES, T.E. - De geestelijke taak van Nederland. Die Sendung Europa's. Wiedergeburt des Abenlandes. (Gestencilde tekst, deels in het Nederland, Teils auf Deutsch).
2230: BOO, DRS. J.A. DE. - Heraldiek.
4912: BOO, M. DE. - Luisteren naar het landschap. Het herstel van een Twentse natta heide.
2007: BOOGAART,E.VAN DEN. ET AL. - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
7370: BOOGMAN, DR. J.C. - Vaderlandse geschiedenis (na de middeleeuwen) in hedendaags perspectief. Enige kanttekeningen en beschouwingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de algemene en nederlandse geschiedenis van de nieuwere tijd aan de RU te Utrecht op 16 februari 1959.
11520: BOOGMAN, J.C. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw.
2312: BOOGMAN, J.C. ET AL. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de 19e eeuw.
6244: BOOIJ, G.E.ET AL. - Lexicon van de taalwetenschap.
6616: BOOIJ,G.E. - Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.
6380: BOOL, MR. J. - Gemeentewet.
11320: BOOM, G. DE. - De reizen van Karel V.
4186: BOOM, H. - Mijne reisportefeuille, of omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846. Ernstig en luimig verteld door H. Boom.
5720: BOOM, DR. A. VAN DER. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland.
10034: BOON, T. DEN - Kort en goed. Woorden en hun betekenis.
10493: BOON, D.(RED.). - Boeken in Nederland. Vijhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. Bevat opstellen van Pieter F.J. Obbema | Marja C. Keyser | Herman de la Fontaine Verwey | G. Willem Ovink | Rienk Visser |.
10532: BOON CZN, D. - Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeer.
1524: BOON, K.G. - Quinten Massys. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 53 afbeeldingen).
1525: BOON, K.G. - Gerard David. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 48 afbeeldingen).
6915: BOON, PROF.DR.IR.M. - Structureren en interpreteren. Kennis maken met filosofie. Oratie.
9662: BOON, DR. H.N. - Afscheidsaudiëntie. 10 studies over de diplomatieke praktijk.
464: BOONACKER, J.F.H. ET AL (RED.). - Wetenschappelijke bladen. Tweede aflevering, februari 1924.l Met artikelen o.a. over het Melkwegstelsel, Hongersnood Rusland, Middelbare scholen in Rusland, een reis door het bloed, de oude weg naar Timboektoe, vooroordelen t.o. kleurlingen, russische revolutie.
1345: BOONENBURG,K. - Terugblik op Swol: Een rondgang door oud Zwolle aan de hand van prenten, tekeningen en schilderijen uit het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle.
2576: BOONENBURG,K. - Een aantal interessante voortbrengselen van kunstnijverheid, deel uitmakend van de collecties van het provinciaal Overijssels Museum te Zwolle.
5509: BOONENBURG, K. - Terugblik op Salland aan de hand van prenten, tekeningen en schilderijen uit het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle.
8746: BOONSTRA, Y., E.A. (RED.). - Nederland 1940-1945-1990.
10878: BOOSTEN,DR.J. - De godsdienst der Kelten. "(Uit de serie ""De godsdiensten der mensheid)."
2776: BOOT, DRS. R.G.A. - De plantengroei van de duinen van Oostvoorne in 1980 en veranderingen sins 1934.
8943: BOOT, DRS. R.G.A., E.A. - De plantengroei van Duinen van Oostvoorne in 1980 en de veranderingen sinds 1934.
9640: BOOT, J.P.C. (TEKST), E.A. - Schouwens Westhoek. Fotoboek met meer dan 90 foto,s.
2455: BOOT, J.P.C. (TEKST) EN J.F.J. VAN DEN BERGE (FOTO'S). - Schouwen´s Westhoek, fotoboek met meer dan 90 foto´s.
834: BOOT,J.J.G. - Burgemeester in bezettingstijd.
7470: BOOY, A. DE (UITG.). - De derde reis van de VOC naar Oost-Azië onder het beleid van Admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. In twee delen. Met kaarten.
5910: BOPP,J. E.A. - De angst voor de vrede.
3039: BOR,JOSEF. - Requiem Theresienstadt.
2150: BORDEWIJK, PROF.DR. H.W.C.ET AL. - Tweede Interfacultaire Leergang. Gemeenschap.
2861: BORDEWIJK, MR.DR.H.W.C. - Grondbeginselen der economie.
9833: BOREL, H. - De geest van China.
3008: BORGERS,G. ET AL (EINDRED.). - Brieven in beeld. (Brieven in facsimile van bekende Nederlanders).
4878: BORKOWSKI, D. - Rebellin gegen Preussen. Das Leben der Lily Brown.
1761: BORN,W. - Kleines Handwörterbuch des Münsterländer platt. Nach Vorarbeiten von Johannes Wibbelt zusammengestellt und bearbeitet.
9603: BORN, DR. A. VAN DEN. - Profetie metterdaad.
8359: BORNEMAN, E. - Das Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseres Gesellschafssystems.
11140: BORNKAMM, G. - "Das Ende des Gesetzes, Paulusstudien, gesammelte Aufsätze Band 1 [von Günther Bornkamm]; in: Beiträge zur evangelischen Theologie, theologische Abandlungen."
2507: BORRMANN, M. - Soenda, een reis door Sumatra.
6678: BORRMANN, M. - Soenda, eine Reise durch Sumatra.
1430: BOS, J.M. E.A. (RED.). - De vrije Fries. Jaarboek, uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy. Deel 75 (1995).
5700: BOS, R. - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament. Mit Zusammenfassung. With a Summary in English. Mit einer Zusammenfassung auf Deutsch.
6005: BOS, P.R. - Beknopt leerboek der aardrijkskunde. (reprint van oorspronkelijke editie van 1876).
10484: BOS, BERENDS & WOLTERS. - Moderne aardrijkskunde voor de lagere school. Complete legpuzzel van de Nederlandse provincies.
2100: BOS, R.W.J.M. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914. Een analyse van machtsafbrokkeling op een markt
5220: BOS, P.R. - De landen en volken der geheele aarde. Handboek voor land- en volkenkunde. Eerste deel. Europa: Algemeen overzicht, Zuid-Europa en Frankrijk.
7852: BOS, P.R. /J.F. NIERMEYER. - Atlas der gehele aarde.
8904: BOS, P.R. - Leerboek der land- en volkenkunde.
8914: BOS, P.R. - De landen en volken der geheele aarde. Handboek voor land- en volkenkunde. Derde deel. Europa: Middel-Europa, Nederland.
4079: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Majoor Frans. (Verlucht door Bob Buys).
8019: BOSBOOM-TOUSSAINT,A.L.G. - Mejonkvrouwe de Mauléon. (Nasar de door de auteur herziene druk van 1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door drs. Wiske Uyterlinde-Maris.
4428: BOSCH N.JZN, A. TEN. - De electrotechnische school. Deel II. Toestellen in gebruik bij de sterkstroomtechniek (gelijk en wisselstroom).
4432: BOSCH N.JZN, A. TEN. - De electrotechnische school. Deel I. Theoretische beschouwingen over gelijk- en wisselstroom.
10564: BOSCH, F.D.K. - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne Hoogheyt Frederick Hendrick den 20sten van Bloeymaant van den Jaare 1642.
10777: BOSCH, I. - De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie.
2132: BOSCHMA, C. - Musea en oudheidkamers in Friesland.Geschiedenis en actualiteit.
6178: BÖSE, J.H. - Had de mensch met één vrouw niet connen leven... Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
8665: BOSKER, H. - Klootschieten. Sport en spel.
5178: BOSMAN, J. - Maleisië. Talisman reizen voor reizigers. (Reisgids)
6211: BOSMANS, J. - Romme, biografie 1896-1946.
1792: BOSSAERS,DRS.K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer.
8503: BOSSCHE, M. VAN DEN. - Kritiek van de technische rede. Een onderzoek naar de invloed van de techniek op ons denken.
6637: BOSSCHER, H. ET AL. - Krachtwerktuigen Deel 1.
5029: BOSSE, H. - Diebe, Lügner, Faulenzer : zur Ethno-Hermeneutik von Abhängigkeit u. Verweigerung in er Dritten Welt.
10353: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog
190: BOTKE, IJ. - Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener.
2237: BOTKE,DR.J. - Geologyske sketsen.
3309: BOTKE,J. - Les motifs primitifs du sesin des ailes des Lépidoptères et leur origine phylétique.
2101: BOTS, J.A. - Correspondance de Jacques Dupey et de Nicolas Heinsius (1646-1656)
9157: BÖTTCHER, PROF. C.J.F. - Morgen is vandaag begonnen. Futurologische verkenningen.
8940: BOTTENHEIM, MR. S. - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam.
1954: BOUDEWIJNS, T. - Motor toertochten 13, schitterende motortochten in Nederland, België en Duitsland. Met CD-ROM met GPS-routes voor Garmin en TomTom.
52: BOUDIER-BAKKER, I. - De moderne vrouw en haar tekort.
5876: BOUHUIJS,DRS.K. ET AL. - In de ark in de kark zei de dominee. Wat ze een getuigenis noemen.
722: BOULENGER,E.G. - British anglers' natural history.
3972: BOUMA, H. - Het Onze Vader. Mattheüs 6. Serie: verklaring van een Bijbelgedeelte.
10449: BOUMA, H. - Portret van Albert Schweitzer.
3313: BOUMAN, PROF.DR.P.J. - Economisch-historische opstellen, geschreven voor prof. dr. Z.W. Sneller tgv zijn 25-jarig hoogleraarsjubileum 1922 - 5 april - 1947. (Met bijdragen van Bouman, Niermeyer, Jansma, Van Ravestijn, Smit, Van der Kooy, Wiskerke, Renooy en Thurlings).
5479: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat. Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door de techniek bepaalde werkelijkheid.
10567: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(3e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
1789: BOUMAN, J. - In 't wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard - glorie en verval - Praal en schandaal in heden en verleden.
1830: BOUMAN,DR.P.J. - De April-Mei-Stakingen van 1943.
2127: BOUMAN,PROF.DR.P.J. - Evenwicht tussen Stad en Platteland. Actie rechtsgelijkheid stad en platteland.
2368: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(2e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
2456: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(6e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
2880: BOUMAN, DR.P.J. - De achtergrond van het middelbaar onderwijs. (Overdruk uit de Gids 1933).
3134: BOUMAN, MR. A. - Orgels in Nederland.
4059: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(0 e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
4085: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.
5270: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(1e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
5500: BOUMAN, DR. P.J. - Voor en na de zondvloed.
627: BOUMAN,MR.A. - Orgels in Nederland.
6683: BOUMAN, J. - Nederlandse monumenten in Beeld. Tussen Schietlood en Waterpas.
8583: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(4e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
9661: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(1e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
3729: BOUQUET, DR.A.C. - Het dagelijks leven ten tijde van Jezus.
9934: BOURDALOUË, L. - Sermons of leerredenen van de eerwaarde Louis Bourdalouë, van 't genootschap van Jesus. Gepredikt voor Lodewijk XIV, koning van Vrankrijk. Voor de zondagen van 't gehele jaar. Tweede Deel. Beginnende met den vierden Zondag naar Drie Koningen. En eindigende met Palm Zondag.
9937: BOURDALOUË, L. - Sermons of leerredenen van de eerwaarde Louis Bourdalouë, van 't genootschap van Jesus. Gepredikt voor Lodewijk XIV, koning van Vrankrijk. Voor de zondagen van 't gehele jaar. Derde Deel. Beginnende met het Hoog Feest van Paas. En eindigende op de Allerheiligste Drieëenheid.
9936: BOURDALOUË, L. - Sermons of leerredenen in den Vasten van de eerwaarde Louis Bourdalouë, van 't genootschap van Jesus. Gepredikt voor Lodewijk XIV, koning van Vrankrijk. Tweede deel.
6888: BOURGOING, J.F. - Tableau de l' Espagne moderne.
5497: BOURITIUS, G.J.F. ET AL. - Omtrent de dood.
8345: BOUSARDT, M.C.H. - Onder vrouwelijke hoede. Vrouwen bij de Arbeidsinspectie 1899-1990.
5213: BOUUSET, W. - Kyrios Christos. Geschichte des Chistusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus.: Mit ausführlichen Registern.
7990: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Kerkelijke kunst. Deel 1: Schilderkunst. Deel 2. Beeldhouwkunst. Deel 3. Edelsmeedkunst.
1726: BOUWHUIS,DR.J. - Johanna F. van Buren. 1881-1981. Dichterschap en dialect.
1876: BOUWHUYS,M. ET AL. - Vrouw in verzet - toen en nu.
4202: BOUWMEESTER, DS. G. - John Knox. De hervormer van Schotland.
798: BOUWS, T. (RED.). - Kijk op Nederland: Overijssel.
2141: BOVEN, TH. VAN - De volkenrechtelijke bescherming van de Godsdienstvrijheid
5278: BOWSHER,A.M. - Alabama Architecture. Looking at building and place.
3737: BOXMA, W. - De Alblasserwaard. (Nederland in miniaturen).
2926: BOYD,W. - Geschiedenis van onderwijs en opvoeding.
6489: BOYD, F. - Britische Politik seit 1945.
7928: BOYD, A. - An atlas of world affairs.
6488: BOYER, R.E. - English declarations of indulgence, 1687 and 1688.
5726: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Aanwinsten 1962-1965. 1. Oude kunst en kunstnijverheid.
8395: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Aanwinsten 1962-1965. 3. Moderne beeldhouwkunst, tekenkunst, grafiek, ceramiek, glas.
9778: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Aanwinsten 1962-1965. 2. Moderne schilderkunst.
2940: BRAAK, MENNO TER, ET AL.(RED.). - Forum - maandschrift voor letteren en kunst 2e jaargang no 1. Facsimile uitgave.
4548: BRAAK, M.TER EN E. DU PERRON. - Briefwisseling 1930-1940. Menno ter Braak / E. du Perron. (Deel 1, 3 en 4)
5128: BRAAK, K. - Zuid-Afrika en Engeland. Hun verhouding staatsrechtelijk toegelicht.
9573: BRAAK, DRS. G.P. TER, E.A. - Kiek toch 's! Beeldkroniek van Borne, Bornerbroek, Hertme en Zenderen.
2215: BRAAM,A.VAN.(RED.). - Een eeuw Zaandam. Sociaal-economische studies betreffende de historische en de vermoedlijke toekomstige ontwikkeling der gemeente Zaandam.
2031: BRAASEM, W.A. E.A. - Hoorn.
6950: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 21/22, 15 september 1939.
6957: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 24, 15 october 1939.
6983: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 10, 15 maart 1939.
6985: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Hindemith-Grünewwald-nummer. 4e jaargang no. 9, 1 maart 1939.
6960: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 14, 15 mei 1939.
6962: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 13, 1 mei 1939.
6982: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 16, 15 juni 1939.
6958: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 15, 1 juni 1939.
1814: BRAAT,L.P.J. (INL.). - De Vrije Kunstenaar 1941-1945, facsimile herdruk van alle tijdens de bezetting verschenen afleveringen.
8091: BRACHELIUS, ADOLPHUS. - Historia nostri temporis, dat is: Geschiedenis onses Tijdts, beginnende met het Jaer 1618, en vervolght tot het Jaer 1654, uyt de Latijnsche in de Nederduytsche tael overgeset door Lambert van des Bos.
5650: BRADFORD, E. - Bastion im Mittelmeer. Die Belagerung Maltas in 1940-1943.
5765: BRADLEY, J. - De tragedie van Lidice. Vergelding voor de moord op Heydrich.
4961: BRAHIM, A.J. E.A. (RED.). - Suriname in het jaar 2000.
10805: BRAHMS, JOH. - Dritte Symphonie, op. 90, für Pianoforte zu 4 Händen mit Violine und Violoncell.
10806: BRAHMS, JOH. - Vierte Symphonie, op. 98, für Pianoforte zu 4 Händen mit Violine und Violoncell.
10807: BRAHMS, JOH. - Erste Symphonie, op. 68, für Pianoforte zu 4 Händen mit Violine und Violoncell.
10809: BRAHMS, JOH. - Ungarische Tänze (erstes Heft).
10821: BRAHMS, JOH. - "Rhapsodie aus Göthe's ""Harzreise im Winter"" für eine Altstimme, Männerchor und Orchester. Op 53."
10822: BRAHMS, JOH. - Vier ernste Gesänge für eine Basstimme mit Begleitung des Pianoforte, op. 121.
10824: BRAHMS, JOH. - Walzer Opus 39. Klavier zu vier Händen.
10832: BRAHMS, JOH. - Zweite Symphonie, op.738, Klavierauszug für 4 Händen mit Violine und Violoncell.
10833: BRAHMS, JOH. - Akademische Fest-Ouverture Op.80. Vierhändig.
10835: BRAHMS, JOH. - Ungarische Tänze (drittes Heft).
10837: BRAHMS, JOH. - "Rhapsodie aus Göthe's ""Harzreise im Winter"" für eine Altstimme, Männerchor und Orchester. Op 53."
10841: BRAHMS, JOH. - Elf Choral-Vorspiele für die Orgel. Op. 122.
10842: BRAHMS, JOH. - Walzer für das Pianoforte zu vier Händen nach den Liebesliedern von Joh. Brahms.
2781: BRAILSFORD, H.N. - Hoe redden we Europa.
5890: BRAKE,N.VAN DE, E.A. - Sterven bij het leven. Krisisverwerking als stervensbegeleiding.
7630: BRAKELMANN, G. - Karl Marx über Religion und Emanzipation. Band 1.Stationen auf dem Wege zur Emanzipation. Band 2. Systemkritik und revolutionärer Kampf.
4285: BRALLEPUT,KAREL. - Het jammerhout.
2199: BRAND,W. - Eindhoven. Sociografie van de lichtstad.
7972: BRAND, J., E.A. (RED.). - Fuente. Juan de la Cruz 1591-1991. (Weerslag van dialogen door hedendaagse kunstenaars met de dichter Juan de la Cruz).
5626: BRANDON, S.G.F. - Het proces tegen Jezus van Nazareth.
8265: BRANDON,S.G.F. - Bijbel, geloof en geschiedenis. Een kritische herwaardering van het vroegste christendom.
4154: BRANDT, G. EN R.ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft. 'Deez Vermaarde Man' 1581/1647. Ingeleid door W. Hellinga en P. Tuynman.
10917: BRANDT, R. VAN DEN (RED.). - Alice Nahon 1896-1933. Kan ons lied geen hooglied wezen?
10997: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Marsman en zijn kring.
2156: BRANDT, W. - Indonesie's voltooid verleden tijd. Oost-Indische spiegel uit nagelaten papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
220: BRANDT CORSTIUS, L. - Magdalena Abakanowicz.
4626: BRANDT, C.D.J. E.A. (RED.). - De geschiedenis van onze tijd 1914-1945.
6692: BRANDT, W. - Demarcatielijn.
8339: BRANDT CORSTIUS, L. E.A. (EINDRED.). - De kunst van het moederschap. Leven en werk van Nederlandse vrouwen in de 19e eeuw. (oorspronkelijk uitgegeven als tentoonstellingscatalogus, Frans Hals Museum 17-10-1981 tot 10-1-1982).
8601: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.Tweede del 1820-1825. Derde deel 1825-1830.
9668: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
4616: BRASSER, J.C. - Soldatenleven in de Indische Wildernis.
28: BRAUDEL, F. - Sozialgeschichte des 15. bis 18. Jahrhunderts. 3 Volumes. Der Alltag. Der Handel. Aufbruch zur Weltwirtschaft.
6665: BRAUDEL, F. - Sozialgeschichte des 15.-18.Jahrhunderts. Der Alltag.
6804: BRAUN,T. - Gedichte und Lieder aus Waldecker Land.
5007: BRAUN, WERNHER VON. - Op de drempel van het heelal.
8348: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant.
6636: BRAUNE, W. ET AL. - Gotische Grammatik mit Lesestücken und Wörterverzeignis.
7930: BRAUNFELS, W. - Meisterwerke Europäischer Plastik.
7153: BRAUNTHAL,J.(EINFÜHRUNG UND ZUSAMMENSTELLUNG). - Sozialistische Weltstimmen.
4480: BRAVE-MAKS, M.H. - De Koningin in Londen.
9990: BREDERO, G.A. - Groot Lied-boeck ll. Bredere aantekeningen bij de liederen.
11497: BREE, H. VAN (SAMENST.). - Het aanzien van het huis van Oranje. Van Vader des Vaderlands tot jongste telg.
4852: BREE, L.W.DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
1686: BREEDEROO, G.A. - Geestgh Liedt-Boecsken. Inl. door Prof.Dr. G. Stuiveling.
1508: BREEDVELD, W.(RED.) - Het Staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespraken van koningin Beatrix en prins Claus.
141: BREEN, DR. J. VAN. - Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos, ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
10713: BREGSTEIN, PROF.MR. M.H. ET AL (SAMENSTELLERS). - Wezen en grondslagen van het recht.(Nederlands Gesprek Centrum Publicatie No 15.).
10944: BREGSTEIN, PH. ET AL (SAMENSTELLING). - Herinnering aan Joods Amsterdam.
1669: BREITBARTH-VAN DER STOK,M.H. - De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.
4978: BREITBARTH, P. - Henk Lamm. Schilder van het Twentse landschap.
6606: BREKKE,M.ET AL. - Applications and implications of current LSP research. (@ volumes).
11524: BREMER, G. - Vissen bij blauw.
2831: BREMER,H. - Der Kreis Ahaus. (Kreis- und Stadthandbücher der Westfälischen Heimatsbundes].
4856: BREMMER, DR. R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
672: BRENDEL,C. - evolutie en contrarevolutie in Spanje.
6540: BRENDON, P. - Winston Churchill, een veelbewogen leven.
11404: BRENNECKE,W. - Die Handschrift A.R.940/41 der Proske-Bibliothek zu Regensburg. Ein Beitrag zur Muzikgeschichte in tweiten Dritte des 16.Jahrhunderts.
6490: BRETT, S. (ED.). - The Faber book of Diaries.
226: BREUKINK, P.G.J. - De bevrijding van Zutphen. 2 tot 14 april 1945.
3185: BREYNE, M.R. - Südafrika, die Zukunft. Dem Hüter des nationalen Gedankens, dem Premierminister des südafrikanischen Bundes, Genaral Herzog, in Verehrung und bewunderung gewidmet.
8852: BREYTENBACH, B. - Vingermaan. Tekeningen uit Pretoria. Met bijdragen van Lucebert, G.Kouwenaar, B. Schierbeek, R.Kopland, H.C. te Berge.
786: BRICHETTI,P. - Uccelli. Conoscere, riconoscere e osservare tutte le specie di uccelli presenti in Europa.
1834: BRIDGETT, T.E. REV., E.A. - The true story of the Catholic Hierarchy deposed by Queen Elizabeth
6463: O'BRIEN, M. & C. - A concise history of Ireland.
1416: BRIJNEN VAN HOUTEN,P. - Brandwacht in de coulissen - Een kwart eeuw geheime diensten.
1427: BRIL,MARTIN ET AL. - Terugwerkende kracht. Een leesgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
10804: BRILLENBURG WURTH, DR. G. - De rol van het demonische.
9053: BRILMAN,DRS.D. ET AL. - Inventaris van het familiearchief Chabot (1690-1958).
41: BRINK, H.W. VAN DEN - Veluwe: speeltuin van Nederland?
4355: BRINK, DR. E.A.B.J. TEN. - Het Nederlandse postwezen vroeger en nu.
1290: BRINK,P.VAN DEN, ET AL.(RED.). - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en Atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw. Tentoonstellingscatalogus.
3386: BRINK,MR.F.H.VAN DEN. - Lijst van Nederlandsche Vertebrata.
1266: BRINKMAN, S.(VERT.). - De Cid - Poema de mio Cid. Tweetalige uitgave (Spaans en Nederlands).
1125: BRINKMAN,W. - Negev. (Poëzie).
2573: BRINKMAN, H.J. - Zuidafrikaans samenleven.
965: BRINTON, CR. E.A.(RED.) - Elseviers Wereldgeschiedenis. Geschiedenis en beschaving van het westen in 3 delen.
10481: BRION, M. (INL.). - Raoul Dufy. Schilderijen en aquarellen. Gekozen door René Ben Sussan. Met een inleiding van Marcel Brion. Met 82 reproducties, waarvan 16 in kleuren.
5378: BRION, M. - Zo leefden de Weners ten tijde van Mozart en Schubert.
4143: BROCK, E. - Naturphilosophie.
9043: BROCKELMANN, C. - Syrische Grammatik, Mit Paradigmen, Literatur, Chrestomathie und Glossar von Carl Brockelmann, in: Porta Linguarum Orientalium, Sammlung von Lehrbüchern für das Studium der orientalischen Sprachen.
4577: BRODERSEN, I (HERAUSG.). - 1933: Wie die Deutschen Hitler zur Macht verhalfen. Ein Lesebuch für Demokraten.
3934: BROECKX,DR.J.L. - Begrip en schoonheid van de muziek. Enkele vraagstukken van de muziekphilosophie en de muziekaesthetica.
2743: BROEK, J.H. VAN DEN. - Gids voor Nederlandse architectuur. Guide to Dutch architecture.
9048: BROEK, H.J. VAN DER. - Hier Radio Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd.
9357: BROEK, IR. J.H. VAN DEN. (SAMENSTELLER). - Gids voor Nederlandse architectuur. Guide to Dutch architecture.
4125: BROEKHUIJSEN, C. (VORMGEVING) - Beelden van Amersfoort.
2271: BROEKHUIZEN, P.H. - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
8825: BROEKHUIZEN, H.D. VAN - Die wordingsgeskiedenis van die Hollandse Kerke in Suid-Afrika 1652-1804.
9379: BROENS, R. (SAMENSTELLER). - Carmiggelt. Bibliografie.
1943: BROERS, K. ET AL. - Ufo's. Waarnemingen boven Nederland en België.
3278: BROERSE,C.P. - Heempark wandelingen in Amstelveen.
3282: BROERSE,C.P. - Heempark wandelingen in Amstelveen.
7650: BROERTJES, P. - Getto's in Holland. Visies op armoede en werkloosheid.
11032: BROGAN, H. - Longman History of the United States of America.
11168: BROK, DR.C.J.M. - Openbaar onderwijs in Breda.
2044: BROM, G. - Dies natalis stichting van de R.K. Universiteit
10585: BROM, G. - Alfons Ariëns. (Nieuwe uitgaaf met een voorwoord van zijne eminentie Johannes Kardinaal de Jong).
11118: BROM, G. - Alfons Ariëns. Deel 1 en 2.
2115: BROM, G. - Rembrandt in de literatuur. (Overdruk uit Neophilologus).
9301: BROMBERG, P. - Bouw en inrichting van de kleine practische woning, weekend- en zomerhuisjes.
9302: BROMBERG, P. - Doelmatig bouwen en wonen.
6091: BROMMER, E.A. - Semarang. Beeld van een stad.
5173: BROMMER, B. - Katoendruk in Nederland. Deze bundel werd uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling 'Katoendruk in Nederland'.
5522: BRONGERS, DR. H.A. - I Koningen. De prediking van het Oude Testament.
10192: BRONGERSMA, DR. E. - Voorproef in Spanje 1919-1939 Twintig jaar menselijke kwaadaardigheid.
5516: BRONSART VON SCHELLENDORF, F. - Novellen aus der afrikanischen Tierwelt.
5154: BRONSWIJK, A.C. - Symbolen. De taal van kunst en liturgie.
8303: BRONTMAN, L. - Op de top van de wereld. De Russische Noordpoolexpeditie en de overwintering van Papanin en zijn manne op de drijvende ijsschots 1937-1938.
1209: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
9606: BROOKE, C. - De Middeleeuwse samenleving.
6159: BROOKS,J.A. - Ghosts & legends of Wales.
8278: BROUWER, PROF.DR.A.M. - Wereldeinde en wereldgericht.
5816: BROUWER, DR.A.M. - Wat is ons de bijbel ?
4603: BROUWER, DR. A.M. - Schets der kerkgeschiedenis in tabellen.
5435: BROUWER, DR. J. - Het mysterie van Spanje. Beschouwend realistische geschiedenis van Spanje.
4601: BROUWER, W. - Thomas Alva Edison.
5180: BROUWER, M. ET AL. - Sculptuur - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
11247: BROUWER, DR. A.M. - De vier evangelisten.
202: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
388: BROUWER, J. - Philips Willem, de spaansche prins van Oranje.
4904: BROUWER, JOH. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
5150: BROUWER, J. - Kronieken van spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
669: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
860: BROUWER,PROF.DR.A,M. - De gelijkenissen.
3506: BROUWERS, A.P.J. - De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.
3217: BROUWERS,B. - Literatuur en revolutie. De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848.
5119: BROUWERS, R. ET AL (RED.). - Architectuur in Nederland.
6794: BROWN, R.L. - A casebook of military mystery.
3469: BRUCH, DR.H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen. Met bijbehorend werkboekje.
2808: BRUCKBERGER,R.L. - Amerika in beweging. De industriële en sociale revolutie van de twintigste eeuw.
4877: BRUEREN,L. - Een greep uit het verleden. "100 jaar ""Kerkklokje""."
4214: BRÜGGEMAN, S. ET AL. - Een krant in het Oosten. Bij het afscheid van een courantier.
10604: BRÜGGEMANN, A. ET AL. - Torsten Schlüter. Hexen und hexen. Bilder und Installationen.
1815: BRÜGGEMANN, G.W.F., ET AL. - Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw.
6096: BRUGGEN, M.P.VAN, ET AL. - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden.
9394: BRUGMANS, DR. H. - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling. Deel 1.De stad als veste, woon- en handelsplaats. Deel 2. De stad met hare kerken, klossters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouen, haar woon- en bedrijfshuizen. Deel 3. Het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden.
10596: BRUGMANS, DR.HK. ET AL. - Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste deel [niet verder verschenen]: (tot circa 1795).
11489: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Geschiedenis van Nederland onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
1196: BRUGMANS, H., E.A. - Nederland door de eeuwen heen Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders. 2e deel.
207: BRUGMANS, H. - Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot heden.
209: BRUGMANS, I.J. - Welvaart en historie. Tien studiën.
2881: BRUGMANS,DR.H. - Personalistische cultuurpolitiek.
2885: BRUGMANS,DR.H. - Denis de Rougemont en het Franse Personalisme.
4373: BRUGMANS, H. - De buitenlandsche politiek van het Britsche Rijk van omstreeks 1870 tot 1914.
5218: BRUGMANS, DR. I.J. I - Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940.
6905: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Officieel Gedenkboek, uitgegeven namens de huldigingscommissie 1923 te Amsterdam t.g.v. het vijf en twintig jarig reggeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria.
5098: BRUGMANS, H. - De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5082: BRUGMANS, H. - De rechterlijke indeeling na 1795. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
3349: BRUGSMA,W.L. - Europa, Europa.
350: BRUIJN, DR. J.V. DE. - Het verdwenen volk.
1455: BRUIJN,H.C.DE. - ...al was het soms niet van harte... . Lachen in bezet Nederland.
2006: BRUIJN, C. - Ons Hilversum.
4163: BRUIJN, IR. P.B. DE, ET AL. - De Architecten Cie.
6210: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en Minister, 1787-1854.
8373: BRUIJN, M. DE. - Expats. Roman over Nederlanders overzee.
219: BRUIJN, C.A. DE, ET AL. - Nederlandse vestingen.
4858: BRUIJN, C. - Een gave van God.Ill. Anton Pieck.
5310: BRUIN, T.DE. - Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychtherapie.
4493: BRUIN, R. DE. - "Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesi""e 1942-1945."
5076: BRUIN, M.P. DE (RED. VOORZ.). - Zeeuwsch genootschap der wetenschappen 1769-1969.
541: BRUÏNE, J.C.DE. - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der Verlichting.
932: BRUINS,DS. - Een zelfportret in hoekjes.
10661: BRULEZ, RAYMOND. - De haven. Deel 3 van de geromanceerde mémoires Mijn Woningen.
11374: BRULEZ, RAYMOND. - Het huis te Borgen. Deel 1 van de geromanceerde mémoires Mijn Woningen.
11501: BRULEZ, RAYMOND. - Het pakt der triumviren. Deel 2 van de geromanceerde mémoires Mijn Woningen.
3122: BRULEZ, RAYMOND. - De verschijning te Kallista.
7808: BRULEZ, RAYMOND. - Het mirakel der rozen. Deel 4 van de geromanceerde mémoires Mijn Woningen.
2014: BRUMMEL, L. E.A.(RED.) - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag Historische opstellen uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage
5284: BRUMMELKAMP JR, A. - Bilderdijk, Da Costa en andere opstellen.
8266: BRUNIES, S. - Streifzüge durch den schweizerischen Nationalpark.
1316: BRUNNER,E. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
907: BRUNNER,E. - Die Mystik und das Wort. De Gegensatz zwischen moderner Religionsauffassung und christlicher Glauben dargestellt an der Theologie Schleiermachers.
982: BRUNNER,E. - Der Mitler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
984: BRUNNER,E. - Der Mensch im Widerspruch. Die christliche Lehre vom wahren und vom wirklichen Menschen.
4376: BRUNT, A. ET AL (RED.). - Delden-Kesztely.
1778: BRUNT,A.J. - Inventaris van het huisarchief Twinkel: 1133-1975. Zeven delen. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, nummers 34-40.
2201: BRUSSE,M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
3155: BRUSSEE,H.G. ET AL. - Het bos.
8455: BRUSSELMANS, HERMAN. - In de knoei.
5495: BRÜSTLE, W. ET AL. - Sterblichkeitserfahrung und Ethikbegründung. Ein Kolloqium für Werner Marx.
1856: BRYANT, A. - Samuel Pepys, 3 delen 1. The Saviour of the Navy. 2. The Man in the Making. 3. The Years of Peril
4372: BRYANT, A. - English Saga (1840-1940).
6499: BRYANT, A. - The years of endurance 1793-1802.
6500: BRYANT, A. - The Lion and the Unicorn.
6559: BRYANT, A. - Samuel Pepys. The years of evil. (Los deel van 3).
566: BRYMER,J. - Klarinet.
6124: BRYSON, K.A. - Persons and immortality.
4013: BUBER, MARTIN. - Gog und Magog: Eine Chronik.
3962: BUBER, MARTIN. - Ik en gij.
3964: BUBER, MARTIN. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie.
2269: BUBER, M. - De legende van de Baalsjem.
3961: BUBER, MARTIN. - Beelden van goed en kwaad.
3955: BUBER, MARTIN. - Het geloof der profeten: De geloofsgeschiedens van Israël.
6357: BUBER-NEUMANN, M. - Als Gefangene Bei Stalin Und Hitler. Eine Welt im Dunkel.
7164: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven.
11477: BUBER, M. - De weg van den mens volgens de Chassidische leer.
3952: BUBER, MARTIN. - De vraag naar de mens. Het antropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd.
2612: BUCHAN, J. (ED.). - A history of English literature.
4467: BUCHANAN,P.J. - The death of the west. How dying populations and immigrant imperil our country and civilization.
2921: BÜCHMANN, G. - Geflügelte Worte und Zitatenschatz. Mit über 3500 Zitaten aus Deutdcland, Russlans, Frankreich, Dänemark, England, Spanien, Italien.
7701: BUCK, P.DE. - De Profeten van Israël.
9179: BUCK, P.J. DE. - Tegendraads. Opstellen aangeboden aan Okke Jager.
257: BUCKLAND, G. - First photographs: people, places and phenomena as captured for the first time by camera.
10970: BUDDINGH, C. - Themanummer over C. Budding. BZZLLETIN 158, sept. 1988.
6143: BUELENS,E. ET AL (RED.). - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
4560: BUFFET, B. - La révolution Française. Galerie Maurice Garnier, Paris, du 3 Février au 29 Avril 1978.
8293: BUFORD, B. (ED.). - In trouble again. A special isue of travel writing.
1807: BÜHLER, J. - Die Kultur des Mittelalters. Mit 30 Abb.
959: BÜHRER, W. - Ruhrstahl und Europa.Die Wirtschaftsvereinigung. Eisen- und Stahlindustrie und die Anfänge der europäischen Integration 1945-1952.
1744: BUIJTENEN, MR. M.P. VAN. - Hindeloopen, Frieslands elfde stede.
1153: BUIJTENEN, MR. M.P. VAN. - Hindeloopen, Frieslands elfde stede.
7441: BUISKOOL, DR. J.A.E. - De staatsinstellingen van Suriname.
8688: BUISKOOL, H.T. - Op Naoberveziet III. Tweede bundel schetsen en vertellingen over gebruiken en gewoonten in het oude Drenthe.
3569: BUISSINK, F. ET AL. - Kieviten, ransuilen en andere vogels.
6097: BUITENWEG, H. - De laatste Tempo Doeloe.
8586: BUITENWEG, H. E.A. - Wat wij in ons hart sloten.
9058: BUITENWEG, H. - Kind in Tempo Doeloe.
1062: BULTE,M. - De Amsterdamse buurt [te Haarlem]. Een hofje werd een werkliedenkwartier.
3099: BULTHUIS, R. - Poppen schimmen marionetten. Handleiding, lees- en leerboek.
3213: BULTHUIS, R. - Het moderne poppenspel.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

12/15