Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4912: BOO, M. DE. - Luisteren naar het landschap. Het herstel van een Twentse natta heide.
2007: BOOGAART,E.VAN DEN. ET AL. - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
2312: BOOGMAN, J.C. ET AL. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de 19e eeuw.
6244: BOOIJ, G.E.ET AL. - Lexicon van de taalwetenschap.
6616: BOOIJ,G.E. - Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.
4186: BOOM, H. - Mijne reisportefeuille, of omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846. Ernstig en luimig verteld door H. Boom.
10034: BOON, T. DEN - Kort en goed. Woorden en hun betekenis.
10493: BOON, D.(RED.). - Boeken in Nederland. Vijhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. Bevat opstellen van Pieter F.J. Obbema | Marja C. Keyser | Herman de la Fontaine Verwey | G. Willem Ovink | Rienk Visser |.
10532: BOON CZN, D. - Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeer.
9662: BOON, DR. H.N. - Afscheidsaudiëntie. 10 studies over de diplomatieke praktijk.
1345: BOONENBURG,K. - Terugblik op Swol: Een rondgang door oud Zwolle aan de hand van prenten, tekeningen en schilderijen uit het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle.
5509: BOONENBURG, K. - Terugblik op Salland aan de hand van prenten, tekeningen en schilderijen uit het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle.
8746: BOONSTRA, Y., E.A. (RED.). - Nederland 1940-1945-1990.
8943: BOOT, DRS. R.G.A., E.A. - De plantengroei van Duinen van Oostvoorne in 1980 en de veranderingen sinds 1934.
9640: BOOT, J.P.C. (TEKST), E.A. - Schouwens Westhoek. Fotoboek met meer dan 90 foto,s.
2455: BOOT, J.P.C. (TEKST) EN J.F.J. VAN DEN BERGE (FOTO'S). - Schouwen´s Westhoek, fotoboek met meer dan 90 foto´s.
834: BOOT,J.J.G. - Burgemeester in bezettingstijd.
7470: BOOY, A. DE (UITG.). - De derde reis van de VOC naar Oost-Azië onder het beleid van Admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. In twee delen. Met kaarten.
3039: BOR,JOSEF. - Requiem Theresienstadt.
2150: BORDEWIJK, PROF.DR. H.W.C.ET AL. - Tweede Interfacultaire Leergang. Gemeenschap.
3008: BORGERS,G. ET AL (EINDRED.). - Brieven in beeld. (Brieven in facsimile van bekende Nederlanders).
1761: BORN,W. - Kleines Handwörterbuch des Münsterländer platt. Nach Vorarbeiten von Johannes Wibbelt zusammengestellt und bearbeitet.
8359: BORNEMAN, E. - Das Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseres Gesellschafssystems.
2507: BORRMANN, M. - Soenda, een reis door Sumatra.
6678: BORRMANN, M. - Soenda, eine Reise durch Sumatra.
1430: BOS, J.M. E.A. (RED.). - De vrije Fries. Jaarboek, uitgegeven door het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy. Deel 75 (1995).
2100: BOS, R.W.J.M. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914. Een analyse van machtsafbrokkeling op een markt
5220: BOS, P.R. - De landen en volken der geheele aarde. Handboek voor land- en volkenkunde. Eerste deel. Europa: Algemeen overzicht, Zuid-Europa en Frankrijk.
7852: BOS, P.R. /J.F. NIERMEYER. - Atlas der gehele aarde.
8904: BOS, P.R. - Leerboek der land- en volkenkunde.
8914: BOS, P.R. - De landen en volken der geheele aarde. Handboek voor land- en volkenkunde. Derde deel. Europa: Middel-Europa, Nederland.
4079: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Majoor Frans. (Verlucht door Bob Buys).
8019: BOSBOOM-TOUSSAINT,A.L.G. - Mejonkvrouwe de Mauléon. (Nasar de door de auteur herziene druk van 1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door drs. Wiske Uyterlinde-Maris.
4428: BOSCH N.JZN, A. TEN. - De electrotechnische school. Deel II. Toestellen in gebruik bij de sterkstroomtechniek (gelijk en wisselstroom).
4432: BOSCH N.JZN, A. TEN. - De electrotechnische school. Deel I. Theoretische beschouwingen over gelijk- en wisselstroom.
10564: BOSCH, F.D.K. - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne Hoogheyt Frederick Hendrick den 20sten van Bloeymaant van den Jaare 1642.
2132: BOSCHMA, C. - Musea en oudheidkamers in Friesland.Geschiedenis en actualiteit.
6178: BÖSE, J.H. - Had de mensch met één vrouw niet connen leven... Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
8665: BOSKER, H. - Klootschieten. Sport en spel.
5178: BOSMAN, J. - Maleisië. Talisman reizen voor reizigers. (Reisgids)
6211: BOSMANS, J. - Romme, biografie 1896-1946.
1792: BOSSAERS,DRS.K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer.
10353: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog
190: BOTKE, IJ. - Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener.
2101: BOTS, J.A. - Correspondance de Jacques Dupey et de Nicolas Heinsius (1646-1656)
8940: BOTTENHEIM, MR. S. - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam.
1954: BOUDEWIJNS, T. - Motor toertochten 13, schitterende motortochten in Nederland, België en Duitsland. Met CD-ROM met GPS-routes voor Garmin en TomTom.
52: BOUDIER-BAKKER, I. - De moderne vrouw en haar tekort.
10449: BOUMA, H. - Portret van Albert Schweitzer.
3313: BOUMAN, PROF.DR.P.J. - Economisch-historische opstellen, geschreven voor prof. dr. Z.W. Sneller tgv zijn 25-jarig hoogleraarsjubileum 1922 - 5 april - 1947. (Met bijdragen van Bouman, Niermeyer, Jansma, Van Ravestijn, Smit, Van der Kooy, Wiskerke, Renooy en Thurlings).
10567: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(3e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
1789: BOUMAN, J. - In 't wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard - glorie en verval - Praal en schandaal in heden en verleden.
1830: BOUMAN,DR.P.J. - De April-Mei-Stakingen van 1943.
2368: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(2e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
2456: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(6e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
2880: BOUMAN, DR.P.J. - De achtergrond van het middelbaar onderwijs. (Overdruk uit de Gids 1933).
3134: BOUMAN, MR. A. - Orgels in Nederland.
4059: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(0 e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
4085: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.
5270: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(1e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
627: BOUMAN,MR.A. - Orgels in Nederland.
6683: BOUMAN, J. - Nederlandse monumenten in Beeld. Tussen Schietlood en Waterpas.
8583: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(4e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
9661: BOUMAN, J. - Het merckwaerdigste meyn bekent.(1e bundel). Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland.
8345: BOUSARDT, M.C.H. - Onder vrouwelijke hoede. Vrouwen bij de Arbeidsinspectie 1899-1990.
1726: BOUWHUIS,DR.J. - Johanna F. van Buren. 1881-1981. Dichterschap en dialect.
1876: BOUWHUYS,M. ET AL. - Vrouw in verzet - toen en nu.
4202: BOUWMEESTER, DS. G. - John Knox. De hervormer van Schotland.
798: BOUWS, T. (RED.). - Kijk op Nederland: Overijssel.
5278: BOWSHER,A.M. - Alabama Architecture. Looking at building and place.
3737: BOXMA, W. - De Alblasserwaard. (Nederland in miniaturen).
2926: BOYD,W. - Geschiedenis van onderwijs en opvoeding.
6489: BOYD, F. - Britische Politik seit 1945.
7928: BOYD, A. - An atlas of world affairs.
6488: BOYER, R.E. - English declarations of indulgence, 1687 and 1688.
8395: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Aanwinsten 1962-1965. 3. Moderne beeldhouwkunst, tekenkunst, grafiek, ceramiek, glas.
9778: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Aanwinsten 1962-1965. 2. Moderne schilderkunst.
2940: BRAAK, MENNO TER, ET AL.(RED.). - Forum - maandschrift voor letteren en kunst 2e jaargang no 1. Facsimile uitgave.
4548: BRAAK, M.TER EN E. DU PERRON. - Briefwisseling 1930-1940. Menno ter Braak / E. du Perron. (Deel 1, 3 en 4)
5128: BRAAK, K. - Zuid-Afrika en Engeland. Hun verhouding staatsrechtelijk toegelicht.
9573: BRAAK, DRS. G.P. TER, E.A. - Kiek toch 's! Beeldkroniek van Borne, Bornerbroek, Hertme en Zenderen.
2215: BRAAM,A.VAN.(RED.). - Een eeuw Zaandam. Sociaal-economische studies betreffende de historische en de vermoedlijke toekomstige ontwikkeling der gemeente Zaandam.
2031: BRAASEM, W.A. E.A. - Hoorn.
6957: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 24, 15 october 1939.
6985: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Hindemith-Grünewwald-nummer. 4e jaargang no. 9, 1 maart 1939.
6958: BRAAT, L.P.J. ET AL.(RED.). - Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. Orgaan van de stichting Kroniek van hedendaagsche kunst en cultuur. 4e jaargang no. 15, 1 juni 1939.
1814: BRAAT,L.P.J. (INL.). - De Vrije Kunstenaar 1941-1945, facsimile herdruk van alle tijdens de bezetting verschenen afleveringen.
5650: BRADFORD, E. - Bastion im Mittelmeer. Die Belagerung Maltas in 1940-1943.
5765: BRADLEY, J. - De tragedie van Lidice. Vergelding voor de moord op Heydrich.
10805: BRAHMS, JOH. - Dritte Symphonie, op. 90, für Pianoforte zu 4 Händen mit Violine und Violoncell.
10806: BRAHMS, JOH. - Vierte Symphonie, op. 98, für Pianoforte zu 4 Händen mit Violine und Violoncell.
10807: BRAHMS, JOH. - Erste Symphonie, op. 68, für Pianoforte zu 4 Händen mit Violine und Violoncell.
10809: BRAHMS, JOH. - Ungarische Tänze (erstes Heft).
10822: BRAHMS, JOH. - Vier ernste Gesänge für eine Basstimme mit Begleitung des Pianoforte, op. 121.
10824: BRAHMS, JOH. - Walzer Opus 39. Klavier zu vier Händen.
10832: BRAHMS, JOH. - Zweite Symphonie, op.738, Klavierauszug für 4 Händen mit Violine und Violoncell.
10833: BRAHMS, JOH. - Akademische Fest-Ouverture Op.80. Vierhändig.
10835: BRAHMS, JOH. - Ungarische Tänze (drittes Heft).
10841: BRAHMS, JOH. - Elf Choral-Vorspiele für die Orgel. Op. 122.
10842: BRAHMS, JOH. - Walzer für das Pianoforte zu vier Händen nach den Liebesliedern von Joh. Brahms.
10821: BRAHMS, JOH. - "Rhapsodie aus Göthe's ""Harzreise im Winter"" für eine Altstimme, Männerchor und Orchester. Op 53."
10837: BRAHMS, JOH. - "Rhapsodie aus Göthe's ""Harzreise im Winter"" für eine Altstimme, Männerchor und Orchester. Op 53."
2781: BRAILSFORD, H.N. - Hoe redden we Europa.
2199: BRAND,W. - Eindhoven. Sociografie van de lichtstad.
7972: BRAND, J., E.A. (RED.). - Fuente. Juan de la Cruz 1591-1991. (Weerslag van dialogen door hedendaagse kunstenaars met de dichter Juan de la Cruz).
4154: BRANDT, G. EN R.ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft. 'Deez Vermaarde Man' 1581/1647. Ingeleid door W. Hellinga en P. Tuynman.
10917: BRANDT, R. VAN DEN (RED.). - Alice Nahon 1896-1933. Kan ons lied geen hooglied wezen?
2156: BRANDT, W. - Indonesie's voltooid verleden tijd. Oost-Indische spiegel uit nagelaten papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
220: BRANDT CORSTIUS, L. - Magdalena Abakanowicz.
6692: BRANDT, W. - Demarcatielijn.
8339: BRANDT CORSTIUS, L. E.A. (EINDRED.). - De kunst van het moederschap. Leven en werk van Nederlandse vrouwen in de 19e eeuw. (oorspronkelijk uitgegeven als tentoonstellingscatalogus, Frans Hals Museum 17-10-1981 tot 10-1-1982).
8601: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.Tweede del 1820-1825. Derde deel 1825-1830.
28: BRAUDEL, F. - Sozialgeschichte des 15. bis 18. Jahrhunderts. 3 Volumes. Der Alltag. Der Handel. Aufbruch zur Weltwirtschaft.
6665: BRAUDEL, F. - Sozialgeschichte des 15.-18.Jahrhunderts. Der Alltag.
6804: BRAUN,T. - Gedichte und Lieder aus Waldecker Land.
5007: BRAUN, WERNHER VON. - Op de drempel van het heelal.
8348: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant.
6636: BRAUNE, W. ET AL. - Gotische Grammatik mit Lesestücken und Wörterverzeignis.
7153: BRAUNTHAL,J.(EINFÜHRUNG UND ZUSAMMENSTELLUNG). - Sozialistische Weltstimmen.
4480: BRAVE-MAKS, M.H. - De Koningin in Londen.
9990: BREDERO, G.A. - Groot Lied-boeck ll. Bredere aantekeningen bij de liederen.
4852: BREE, L.W.DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
1508: BREEDVELD, W.(RED.) - Het Staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespraken van koningin Beatrix en prins Claus.
10944: BREGSTEIN, PH. ET AL (SAMENSTELLING). - Herinnering aan Joods Amsterdam.
1669: BREITBARTH-VAN DER STOK,M.H. - De Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.
4978: BREITBARTH, P. - Henk Lamm. Schilder van het Twentse landschap.
6606: BREKKE,M.ET AL. - Applications and implications of current LSP research. (@ volumes).
11524: BREMER, G. - Vissen bij blauw.
2831: BREMER,H. - Der Kreis Ahaus. (Kreis- und Stadthandbücher der Westfälischen Heimatsbundes].
4856: BREMMER, DR. R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
6540: BRENDON, P. - Winston Churchill, een veelbewogen leven.
11404: BRENNECKE,W. - Die Handschrift A.R.940/41 der Proske-Bibliothek zu Regensburg. Ein Beitrag zur Muzikgeschichte in tweiten Dritte des 16.Jahrhunderts.
6490: BRETT, S. (ED.). - The Faber book of Diaries.
226: BREUKINK, P.G.J. - De bevrijding van Zutphen. 2 tot 14 april 1945.
3185: BREYNE, M.R. - Südafrika, die Zukunft. Dem Hüter des nationalen Gedankens, dem Premierminister des südafrikanischen Bundes, Genaral Herzog, in Verehrung und bewunderung gewidmet.
8852: BREYTENBACH, B. - Vingermaan. Tekeningen uit Pretoria. Met bijdragen van Lucebert, G.Kouwenaar, B. Schierbeek, R.Kopland, H.C. te Berge.
6463: O'BRIEN, M. & C. - A concise history of Ireland.
1416: BRIJNEN VAN HOUTEN,P. - Brandwacht in de coulissen - Een kwart eeuw geheime diensten.
1427: BRIL,MARTIN ET AL. - Terugwerkende kracht. Een leesgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
4355: BRINK, DR. E.A.B.J. TEN. - Het Nederlandse postwezen vroeger en nu.
1290: BRINK,P.VAN DEN, ET AL.(RED.). - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en Atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw. Tentoonstellingscatalogus.
965: BRINTON, CR. E.A.(RED.) - Elseviers Wereldgeschiedenis. Geschiedenis en beschaving van het westen in 3 delen.
10481: BRION, M. (INL.). - Raoul Dufy. Schilderijen en aquarellen. Gekozen door René Ben Sussan. Met een inleiding van Marcel Brion. Met 82 reproducties, waarvan 16 in kleuren.
4577: BRODERSEN, I (HERAUSG.). - 1933: Wie die Deutschen Hitler zur Macht verhalfen. Ein Lesebuch für Demokraten.
2743: BROEK, J.H. VAN DEN. - Gids voor Nederlandse architectuur. Guide to Dutch architecture.
9048: BROEK, H.J. VAN DER. - Hier Radio Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd.
4125: BROEKHUIJSEN, C. (VORMGEVING) - Beelden van Amersfoort.
2271: BROEKHUIZEN, P.H. - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
8825: BROEKHUIZEN, H.D. VAN - Die wordingsgeskiedenis van die Hollandse Kerke in Suid-Afrika 1652-1804.
9379: BROENS, R. (SAMENSTELLER). - Carmiggelt. Bibliografie.
1943: BROERS, K. ET AL. - Ufo's. Waarnemingen boven Nederland en België.
7650: BROERTJES, P. - Getto's in Holland. Visies op armoede en werkloosheid.
11032: BROGAN, H. - Longman History of the United States of America.
11168: BROK, DR.C.J.M. - Openbaar onderwijs in Breda.
2044: BROM, G. - Dies natalis stichting van de R.K. Universiteit
6091: BROMMER, E.A. - Semarang. Beeld van een stad.
5173: BROMMER, B. - Katoendruk in Nederland. Deze bundel werd uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling 'Katoendruk in Nederland'.
5516: BRONSART VON SCHELLENDORF, F. - Novellen aus der afrikanischen Tierwelt.
8303: BRONTMAN, L. - Op de top van de wereld. De Russische Noordpoolexpeditie en de overwintering van Papanin en zijn manne op de drijvende ijsschots 1937-1938.
1209: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
9606: BROOKE, C. - De Middeleeuwse samenleving.
5435: BROUWER, DR. J. - Het mysterie van Spanje. Beschouwend realistische geschiedenis van Spanje.
4601: BROUWER, W. - Thomas Alva Edison.
5180: BROUWER, M. ET AL. - Sculptuur - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
202: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
388: BROUWER, J. - Philips Willem, de spaansche prins van Oranje.
4904: BROUWER, JOH. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
5150: BROUWER, J. - Kronieken van spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
669: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
3506: BROUWERS, A.P.J. - De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.
3217: BROUWERS,B. - Literatuur en revolutie. De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848.
6794: BROWN, R.L. - A casebook of military mystery.
3469: BRUCH, DR.H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen. Met bijbehorend werkboekje.
4877: BRUEREN,L. - Een greep uit het verleden. "100 jaar ""Kerkklokje""."
4214: BRÜGGEMAN, S. ET AL. - Een krant in het Oosten. Bij het afscheid van een courantier.
10604: BRÜGGEMANN, A. ET AL. - Torsten Schlüter. Hexen und hexen. Bilder und Installationen.
11489: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Geschiedenis van Nederland onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
1196: BRUGMANS, H., E.A. - Nederland door de eeuwen heen Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders. 2e deel.
207: BRUGMANS, H. - Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot heden.
209: BRUGMANS, I.J. - Welvaart en historie. Tien studiën.
2881: BRUGMANS,DR.H. - Personalistische cultuurpolitiek.
2885: BRUGMANS,DR.H. - Denis de Rougemont en het Franse Personalisme.
4373: BRUGMANS, H. - De buitenlandsche politiek van het Britsche Rijk van omstreeks 1870 tot 1914.
5218: BRUGMANS, DR. I.J. I - Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940.
5098: BRUGMANS, H. - De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5082: BRUGMANS, H. - De rechterlijke indeeling na 1795. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
3349: BRUGSMA,W.L. - Europa, Europa.
350: BRUIJN, DR. J.V. DE. - Het verdwenen volk.
1455: BRUIJN,H.C.DE. - ...al was het soms niet van harte... . Lachen in bezet Nederland.
2006: BRUIJN, C. - Ons Hilversum.
6210: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en Minister, 1787-1854.
8373: BRUIJN, M. DE. - Expats. Roman over Nederlanders overzee.
219: BRUIJN, C.A. DE, ET AL. - Nederlandse vestingen.
4858: BRUIJN, C. - Een gave van God.Ill. Anton Pieck.
5310: BRUIN, T.DE. - Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychtherapie.
4493: BRUIN, R. DE. - "Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesi""e 1942-1945."
5076: BRUIN, M.P. DE (RED. VOORZ.). - Zeeuwsch genootschap der wetenschappen 1769-1969.
10661: BRULEZ, RAYMOND. - De haven. Deel 3 van de geromanceerde mémoires Mijn Woningen.
11374: BRULEZ, RAYMOND. - Het huis te Borgen. Deel 1 van de geromanceerde mémoires Mijn Woningen.
11501: BRULEZ, RAYMOND. - Het pakt der triumviren. Deel 2 van de geromanceerde mémoires Mijn Woningen.
3122: BRULEZ, RAYMOND. - De verschijning te Kallista.
7808: BRULEZ, RAYMOND. - Het mirakel der rozen. Deel 4 van de geromanceerde mémoires Mijn Woningen.
2014: BRUMMEL, L. E.A.(RED.) - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag Historische opstellen uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage
5284: BRUMMELKAMP JR, A. - Bilderdijk, Da Costa en andere opstellen.
4376: BRUNT, A. ET AL (RED.). - Delden-Kesztely.
1778: BRUNT,A.J. - Inventaris van het huisarchief Twinkel: 1133-1975. Zeven delen. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, nummers 34-40.
2201: BRUSSE,M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
8455: BRUSSELMANS, HERMAN. - In de knoei.
4372: BRYANT, A. - English Saga (1840-1940).
6499: BRYANT, A. - The years of endurance 1793-1802.
6500: BRYANT, A. - The Lion and the Unicorn.
6559: BRYANT, A. - Samuel Pepys. The years of evil. (Los deel van 3).
566: BRYMER,J. - Klarinet.
6357: BUBER-NEUMANN, M. - Als Gefangene Bei Stalin Und Hitler. Eine Welt im Dunkel.
2612: BUCHAN, J. (ED.). - A history of English literature.
4467: BUCHANAN,P.J. - The death of the west. How dying populations and immigrant imperil our country and civilization.
2921: BÜCHMANN, G. - Geflügelte Worte und Zitatenschatz. Mit über 3500 Zitaten aus Deutdcland, Russlans, Frankreich, Dänemark, England, Spanien, Italien.
257: BUCKLAND, G. - First photographs: people, places and phenomena as captured for the first time by camera.
10970: BUDDINGH, C. - Themanummer over C. Budding. BZZLLETIN 158, sept. 1988.
4560: BUFFET, B. - La révolution Française. Galerie Maurice Garnier, Paris, du 3 Février au 29 Avril 1978.
8293: BUFORD, B. (ED.). - In trouble again. A special isue of travel writing.
1807: BÜHLER, J. - Die Kultur des Mittelalters. Mit 30 Abb.
959: BÜHRER, W. - Ruhrstahl und Europa.Die Wirtschaftsvereinigung. Eisen- und Stahlindustrie und die Anfänge der europäischen Integration 1945-1952.
1744: BUIJTENEN, MR. M.P. VAN. - Hindeloopen, Frieslands elfde stede.
1153: BUIJTENEN, MR. M.P. VAN. - Hindeloopen, Frieslands elfde stede.
8688: BUISKOOL, H.T. - Op Naoberveziet III. Tweede bundel schetsen en vertellingen over gebruiken en gewoonten in het oude Drenthe.
6097: BUITENWEG, H. - De laatste Tempo Doeloe.
8586: BUITENWEG, H. E.A. - Wat wij in ons hart sloten.
9058: BUITENWEG, H. - Kind in Tempo Doeloe.
3099: BULTHUIS, R. - Poppen schimmen marionetten. Handleiding, lees- en leerboek.
3213: BULTHUIS, R. - Het moderne poppenspel.
3314: BULTHUIS, H.J. - Krestomatio. Eenvoudig leesboek der wereldhulptaal Esperanto. Met verklaringen.
6589: BUNGARTEN,T.(HS.). - Wissenschaftssprache. Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription.
4870: BUNJES, O.G. - Een halve eeuw reformatorisch leven in Twente. (Op 30 januari 1984 aals lezing gehouden).
4890: BUNT, A.W. VAN DE. - Dorenweerd, van heerlijkheid tot dorp.
10988: BUNT, PROF.DR. H.G. VAN DE, ET AL (RED.). - Honderd jaar Rijksrecherche. Terugblik en toekomst.
5648: BURCKHARDT, B. - Eine Stadt wird braun. Die nationalsozialistische Machtergreifung in der Provinz.
6871: BURCKHARDT, DR. A. - Geschichte der Zunft zu Hausgenossen in Basel. (Im Auftrag des Zunftvorstandes verfasst von Dr. August Burckhardt.
7567: BUREN, JOH. VAN. - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door prof. Dr. H. Entjes.
7910: BUREN, J. VAN ET AL. - Platen-atlas algemene geschiedenis.
6009: BURG,H. - Minor art of early periods from 3000 B.C.-1200 A.D.
6715: BURGER,P. ET AL. - Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven.
4496: BURGER,LISBETH. - Arbeitslos.Das Buch von der grossen Volksnot unserer Tage.
1832: BURKE, J - An illustrated history of England
5740: BURKE, P. - Volkscultuur in Europa 1500-1800.
1138: BURN, A.R AND M. - The living past of Greece.
2759: BURNIER, ANDREAS. - De verschrikkingen van het noorden.
4579: BURRIN, PH. - Het ontstaan van een volkerenmoord. Hitler en de Joden.
5598: BURUMA, I. - De spiegel van de zonnegodin. Japanse zelfportretten. Cultureel portret van het Japanse volk aan de hand van de collectieve verbeelding zoals die wordt weerspiegeld in de films, toneelstukken, strips en boeken die de overgrote meerderheid van de Japanners aanspreekt.
1720: BURWINKEL,H. - Heimatbloumen un Spricker. Plattdütske Gedichte un Vertellstücke.
3814: BÜSCHER, G. - De wonderen der stralen. (Vert. J.C.Alders).
1026: BUSKEN HUET,CD. - Portretten van Nederlanders.
4071: BUSKEN HUET, CD. - Vijf portretten van Nederlanders.
1520: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. 1 bnd.
9122: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische fantasiën. Nieuwe reeks, deel 1 en 2.
1750: BUSSY, J.H. DE - 150 jaar koninkrijk der Nederlanden
11026: BUSTENS, G. - Herinnering. Met een inleiding van Louis paul Boon.
5645: BUTCHER, H.C. - My years with Eisenhower. The personal diary of Captain Harry C. Butcher, USNR, Naval aide to General Eisenhower, 1942 to 1945.
9579: BUTER, A. E.A. - De echte Achterhoek.
1141: BUTER, A. - Boerenerven in een groene lijst. Overijssels erf en zijn beplanting.
4211: BUTER, A. - Dit land over de IJssel.
1056: BUTER,A. - Ootmarsum dichterbij. Portret van een Twents stadje.
2263: BUTER,A. - Portret Van Enschede.
2336: BUTER,A. - Hengelo. Stad in beweging.
2513: BUTER,A. - Vuur over Twente. Flitsen van oorlog en bevrijding.
5503: BUTER, A. - Portret van Ootmarsum. Kralen aan een rozenkrans.
2938: BUTLER, J.J. - Nederland in de Bronstijd.
1287: BUURSINK, JOH. - 'n Rozendaans. Allerhaand oet Twentelaand.
2220: BUURSINK,JOH. - Twente. Platteland en stedenband.
2367: BUURSINK, JOH. - Het boek van de Lonneker landbouw. Uitgg.door de gez. Lonneker Landbouw Coöperaties.
2372: BUURSINK,JOH. - Stadverbranden. (uitgegeven ter herinnjering aan de stadsbrand in 1862.)
8177: BUWALDA, P. - Diplomatiek dagboek Moskou.
9664: BUXTON, D. - The Abessynians.
9609: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
10947: BYRN, R.F.M. ET AL (EDS.). - Anglo-German studies. (April 1992 issue).
1379: BYRNE, M. ST. CLARE - The Lisle Letters. An abridgement.
2691: CAENEGEM, R.C. VAN, E.A. (RED.) - De Lage Landen van Prehistorie tot 1500.
334: CAINE, MICHAEL. - Waar gaat het eigenlijk om? Autobiografie.
5289: CALDECOTT-BAIRD, D. - Huurling in de Lage Landen 1672-1574.
10265: CALDER, N. - Einstein en het heelal.
2180: CALDWELL, M. - Indonesië.
10169: CALFF, J.S., ET AL. - Bibliografie voor moderne Europese geschiedenis (ca. 1500-heden), publikaties verschenen in de periode 1984-1990. Deel I: Titels.
5642: CALIS, P. - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
6475: CAMERON, K.D. - The ballad & the plough. A portrait of life in the old Scottish farmtowns.
1447: CAMMEN, DR. H. VAN DER (RED.). - Nieuw Nederland 2050. Onderwerp van ontwerp. Deel 1. Achtergronden. Deel 2. Beeldverhalen.
2629: CAMPEN, A. VAN. - Het kleine harpenboek.
693: CAMPEN, MR. C.M. VAN, ET AL. - Landbouw en Lanbouwcrediet 1898-1948. Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven.
2762: CAMPERT, REMCO. - Hoe ik mijn verjaardag vierde.
2763: CAMPERT, REMCO. - Tot zoens (verhalen).
706: CAMPERT, R. - De jongen en het mes en andere verhalen.
733: CAMPERT, REMCO, EN ROUWER, G.J. - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band. (Gids van de tentoonstelling georganiseerd door werkgevers- en werknemersorganisaties in het grafisch bedrijf in samenwerking met het rijksmuseum.)
2994: CAMPING,H ET AL (RED.). - Boeken aan banden. Bzzlletin april 1979, nr. 65.
2998: CAMPING,H ET AL (RED.). - De schoolmeester. Bzzlletin maart 1979, nr. 64.
1116: CANSAS,J.DE. - Volledig leerboek voor de wereldhulptaal Esperanto.
6666: CAPELLE, H. VAN, E.A. - Het adelaarsnest. Hitler's verborgen machtscentrum.
66: CAREY, P. - Liefde als lokaas. Fictie.
2209: CARLETTI, FR. - Reis om de wereld (1594-1606)
8314: CARLETTI, F. - Reis om de wereld [1594-1606].
1594: CARON, DR. W.J.H. (UITG., INL. EN TOEL.). - Christiaen van Heule. De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst.
72: CARON, M.(RED.). - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur. Tentoonstellingscatalogus.
2741: CARPENTER, F.V. - A sketch book of New York.
4064: CARR,E.H. - The Bolshevik revolution. 1917 - 1923. Part 1 & 3.
6770: CARRÈRE D'ENCAUSSE, H. - Decline of an Empire: soviet socialist republics in revolt.
1809: CARRÈRE, CL. - Handel in de middeleeuwen. In het Middellandse Zeegebied.
9162: CARSPECKEN, F. - Fünfhundert Jahre Kasseler Orgeln.
6497: CARSWELL, J. - The descent of England. A study of the English Revolution of 1688 & its European Background.
4790: CARTER, DR.TH. - Verhalen uit Shakespeare. (Met 16 illustraties in kleur van Gertrude Demain Hammond)
4320: CARTER,A.C. ET AL. - Historical research in the Low Countries 1970-1975. A critical survey.
1488: CARTER, G.M. - Independence for Africa.
4618: CARTIER, R. - De Tweede wereldoorlog. Deel 1. 1939-1942. Deel 2. 1942-1945.
5660: CARTIER, R. - Der Zweite Weltkrieg. (Zwei Teile in einem Band)
6174: CASANOVA, G. - Geheim agent.
8305: CASTLEREAGH, D. - The great age of exploration.
10908: CATE, H. TEN (INL.). - Gids voor Katholiek Almelo 1972.
1220: CATS, J. - Afbeeldinge van het huwelick, en 't geen daer ontrent is, onder de gedaente van een Fuyck. "Het twee- en tachtig jarig leven van zijn geboorte af tot zijn dood toe; Aen desselfs veertien Kints-Kinderen, dienende tot naricht van de zelve. Door hem zelf in vaersen beschreven."
2249: CATZ,MR.P. - Afrika straks . Ontwikkeling van Afrika bezuiden de Sahara sinds 1870 en een blik op de toekomst.
4983: CAZAUX, Y. - De geboorte van een natie. De Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
2845: CECIL, D. - The Cecils of Hatfield House. A portrait of an English ruling family.
6949: CERVANTES, M. DE. - The first part of the delightful history of the most ingenious knight Don Quixote of the Mancha. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
241: CETTO, A.M. - Middeleeuwse miniaturen.
6496: CHAIR, S.DE. - Morning Glory. Memoirs from the Edge of History.
6539: CHALONER, W.H. (ED.) - The autobiography of Samuel Bamford, Vol. 2. Passages in the life of a radical.
10164: CHAMBERLIN, R. - The English Cathedral.
6609: CHAMBERS,J.K. ET AL. - Dialectology.
805: CHAMBERS,H.A. - The treasure of Negro Spirituals.
9228: CHAMBON, A. - Marine, gewoonten en gebruiken.
6975: CHANT-SEMPILL, S. - Operatie Chariot. De aanval op het dok van St. Nazaire, maart 1942.
9816: CHAPMAN, H.W. - The last Tudor king.
10043: CHARTIER,J.-M. E.A. - Eva Hitler, geboren Braun.
6495: CHECKLAND, S.G. - The rise of industrial society in England 1815-1885. Social and economic history of England.
1381: CHEETHAM, A. - The life and times of Richard III.
5369: CHEREL,A. - Duits zonder moeite. (volgens de ASSiMil methode).
5836: CHICHESTER, F. - Gipsy Moth circles the world.
4040: CHIESA, FR. - Lugano und Sottoceneri.
3736: CHODOWIECKI. - Journal gehalten auf einer Lustreyse von Berlin nach Dressden.
6568: CHOMSKY,N. - Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use.
6624: CHOMSKY,N. - Reflections on language.
45: CHOMSKY, N. - Taal en mens. Taalkundige bijdragen aan het onderzoek van de menselijke geest.
8841: CHOMSKY, N. - Aspects of the theory of syntax.
10820: CHOPIN, FR. - Klavierwerke. Revidiert von Raoul Pugno. II. Mazurkas.
10825: CHOPIN, FR. - Préludes & Rondos.
11504: CHORUS, J. ET AL. - In de ban van Fortuyn. Reconstructie van een politieke aardschok
5580: CHOWDHURY, T. ET AL. - Holisme en new-age-bewustzijn. Fenomenologische, theologische en ecologische aspecten van een nieuw wereldbeeld. Verslag van een kortlopend studieproject aan de theologische faculteit Tilburg. Met een voorwoord van L. Smits.
4957: CHUKHONTSEV,OL (ED.). - "Dissonant Voices the New Russian Fiction; Leopard I."
3521: CHURCHILL, W. - Oorlogsredevoeringen.
10916: CICERO. - Over het voorspellen van de toekomst.
6333: CICOUREL,A.V. - Methode und Messung in der Soziologie.
4874: CILLEKENS, C., E.A. - Krisis in Maastricht. Werk en werkloosheid in de jaren dertig.
10815: CIMAROSA, D. - 32 sonates, 3me cahier aux 12 sonates.
1202: CITTERT-EYMERS,J.G.VAN. - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland benevens een korte beschrijving van twee astronomische torenuurwerken.
51: CLAES, P. (SAMENST. EN VERT.). - De tiende muze. Onsterfelijke vrouwenpoëzie.
5882: CLAES,ERNEST. - Floere het fluwijn.
2964: CLAESSEN, DR.H.J.M. - Ontdekkers in de Stille Zuidzee.
8970: CLAESSEN, PROF.DR.H.J.M., ET AL (RED.). - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 145, 1e afl., 1989. (Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde).
10751: CLARIJS, P. - Wat is antiek? (Deel 1).
2341: CLARIJS, P. - Wat is antiek. Deel 1 en 2.
6236: CLARK,H.H. ET AL. - Psychology and language. An introduction to psycholinquistics.
1383: CLARK, GEORGE - The later Stuarts 1660-1714.
4460: CLARKE, A.C. ET AL. - Arthur C. Clarke's chronicles of the strange and mysterious.
9325: CLARKE, D.(ED.). - The how it works encyclopedia of How it's built. Building and engeneering from arches to wells.
4808: CLAUDIN,F. - "The Communist Movement: From Comintern to Cominform, Part Two; The Zenith of Stalinism."
1282: CLAUDIUS, M. - Asmus omnia sua secum portans, oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen. Theil 1 & 2.
6118: CLEEF, A.VAN. - De verloren wereld van de familie Berberovic.
6188: CLELAND, J. - Fanny Hill. De memoires van een dame van plezier.
8561: CLEMENTS, L. E.AS. (RED.). - Lastpost van wereldformaat. Amnesty International 1961-1986.
1618: CLEVIS,H. ET AL. - "Bronstijdboeren in Ittersumerbroek; Opgraving van een Bronstijdnederzetting in Zwolle-Ittersumerbroek."
2606: CLEVIS,H. ET AL (RED.). - Archeologie en bouwhistorie in Zwolle 1.
5165: CLOSSET,FR. - Maurice Roelants.
4146: CLOUGHER, N.M. - The Cathedrals of England and Wales. Vol 1. Northern section. 120 photographs, with short notes.
10616: COCHERET, CH.A. - Rotterdam as it is. Zo is Rotterdam
10839: COENEN, LOUIS. - Sonate pour piano à quatre mains.
1230: COFFENG,JOH.M. - Lexicon van Nederlandse tonelisten.
6382: COHEN STUART,DR.G.H. - Am Israel chai . Het volk Israël leeft.
1221: COHEN, J. - Nederlandsche sagen en legenden. Met 32 ill. in kleur en zwart-wit door Pol Dom.
1827: COHEN,DR.E.A. - Het Duitse Concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
5527: COHEN, A. E.A. - Fonologie van het Nederlands en Fries. Inleiding tot de moderne klankleer.
5647: COHEN, A. (RED.). - Hoe de oorlog van 1939 ontstond. "Van "" München"" tot september 1939."
9700: COHEN, A. - Hoe de oorlog van 1939 ontstond. Van München tot september 1939. (met inleiding door Dr. H. Colijn).
5436: COLE, G.D.H. - The means to full employment.
6856: COLEMAN JR,J.W.(ED.) - Kentucky: A Pictorial History.
1770: COLENBRANDER, DR.H.T. - Wereldgeschiedenis (1915-1919) in overzichten. Eerste deel (1915-1918). Tweede deel (1918-1919).
1685: COLENBRANDER, DR.H.T. - Studiën en aanteekeningen over Nederlandsche politiek (1909- 1919 ).
224: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand.
3938: COLENBRANDER, H.T. - Vestiging van het Koninkrijk, 1813-1815.
9420: COLIJN, DR. A.H. - Naar de eeuwige sneeuw van Nieuw Guinea. De bestijging van het Carstenszgebergte.
10197: COLLEDGE, J.J. - British sailing warships.
9559: COLMJON, G. - Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde...
2876: COLUMBUS, CHR. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
8299: COLUMBUS, C. - Logboek 1492-1493.
8233: COMBY, L. - Lew Trostki.
4594: CONDON, R.W. - De Winteroorlog.
1882: CONSTANDSE, DR. A.L. - Geschiedenis van het Humanisme in Nederland.
8198: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-politiek.
8226: CONSTANDSE, DR. A.L. - Chroestsjow.
192: CONSTANT, J.G. ET AL. (RED.). - Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd. 52 losse afleveruingen, geniet, in drie verzamelbanden.
5631: CONTE, A. - Jalta, de verdeling van de wereld 11 februari 1945.
5614: COOK & SONS. - India, Burma and Ceylon. Information for Travellers and Residents.
5615: COOK & SONS. - India, Burma and Ceylon. Information for Travellers and Residents.
1176: COOK,R. - De levensboom. Symbool van het middelpunt.
1200: COOPER,J.C. - Illustriertes Lexikon der traditionellen Symbole.
941: COOPER,B. - Ridder zonder vrees of blaam. Een grote verjaarspartij met genoodigde en ongenoode gasten ter eere van den 70-jarigen Hendrikus Colijn.
4073: COORNHERT, D.V. - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen van Dierick Volckertsz. Coornhert.
2039: COPPENS,J. - De bewogen camera. Protest en propaganda door middel van foto's.
5288: COPPES,A.H.J. ET AL. - Maatregelen en instellingen op het gebied der volksgezondheid in een stad van 90.000 inwoners. (De bedoelde stad is Enschede).
2012: CORDESMAN, A.H. ET AL. - The Iran-Iraq War: Lessons of Modern War Vol. II
2866: CORDFUNKE, E.H.P, E.A. - Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
4483: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.
5584: CORDFUNKE,PROF.DR.E.H.P. ET AL.(RED.). - De Hollandse stad in de dertiende eeuw. ( teksten uitgesproken 4e Muiderberg-symposium.)
6284: CORNER,J. ET AL.(RED.). - Communication studies. An introductory reader.
10581: CORNIPS, N.H. - Martin Tissing.
5070: COSQUINO DE BUSSY, MR. A. LE. - Marken in Utrecht. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
7500: COSTER, CH. DE. - Zijn vrouw zet bloedzuigers. Een reis per trekschuit door Holland.
10881: COSTER, CH.DE. - La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Uilenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs. (it concerns here a school book, considering the french-russian vocabulary in the book).
1976: COSTER, DR.H.P., ET AL. - Eenicheyt ende accord. Beschouwingen naar aanleiding van de reductie van Groningen 1594-1944.
8150: COSTER, D. - Dostojvsky. Een essay.
9815: COTTRELL, L. - The great invasion. How the Romans conquered Britain.
10659: COUPER, H. ET AL. - De Planeten. Teleac cursusboek.
9384: COUPER, H. ET AL. - De Planeten. Het boek bij de Teleaccursus.
8284: COUPLAND, SIR R. - Livingstone's last journey.
3440: COURTENS, J. ET AL. - Spel,mars en dans. Liedjes.
6082: COURTHION,P. - Utrillo und der Montmartre, galerie der klassischen moderne malerie des 19. und 20 jahrhunderts.
1987: COUZY,H.A. - Kijk op Nederland: Overijssel.
1101: COWIE,A.P. ET AL. - "Oxford Dictionary of Current Idiomatic English; Volume 1.Verbs with Prepositions and Particles."
1385: COWLES, VIRGINIA - Zoon van Victoria. Edward VII en zijn kring.
6528: COWLES, V. - Winston Churchill. De mens en zijn tijd.
11155: COXE, A.H. - A seat at the Circus. (Ill. by John Skeeping].
8965: CRAANEN, F., E.A. - The Red Light Guide.
9464: CRACKEL, TH.J. - The illustrated history of West Point.
6869: CRAGO,T. - Historic towns and buildings of New South Wales:Hunter region.
6870: CRAGO,T. - Historic towns and buildings of New South Wales:Hunter region.
8215: CRANKSHAW, E. - Putting up with the Russians 1947-1984.
1412: CREEL, G. - Gerechtigheid (War Criminals and Punishment).
5158: CREMER, J.J. - Betuwsche Novellen en een reisgezelschap.
9492: CREMER, JAN. - Ik Jan Cremer 2.
9493: CREMER, JAN. - Jan Cremer's logboek.
3034: CREMERS, MARIE. - Lichtend Verleden.
1435: CRESWELL,J. (CAPT.). - Sea warfare 1939-1945.
9562: CREUTZBERG, MR.P. (BEW.). - Het ekonomische beleid in Nederlandsch-Indië. Capita selecta. Tweede stuk. (Uitgave van de commissie voor bronnenpublicatie betreffende de geschiedenis van Nederlandsch-Indië 1900-1942 van het Nederlands historisch genootschap).
4648: CRIENS, S.R. - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
8796: CRITTENDEN, A. - The price of motherhood. Why the most important job in the world is still the least valued.
347: CROISET, MAX. - Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja.
6987: CRONIN, V. - Catharina de Grote, Keizerin aller Russen.
10974: CROVETTO, J.-P. ET AL. - C'était hier Monte-Carlo. Monte-Carlo of yesteryear. "(Composé de reproductions de cartes postales édotées entre 1900 et 1920; consists of reproductions of postcards published between 1900 en 1920)."
4331: CROW, D. ET AL. - Encyclopedia of Armoured Cars and half-tracks.
6588: CRUSE,D.A. - Lexical semantics.
6233: CRYSTAL,D. - introduction to language pathology.
4283: CUIJPERS, P. - Sex films in de bioscoop. Zwarte Beertje nr. 1407.
6520: CUNYNGHAM-BROWN, S. - The Traders. A story of Britain's South-East Asian commercial adventure.
7612: CUNZ, R. - Tänzer unserer Zeit.
10952: CZUJKOW, W.I. ET AL. - Wielka Narodowa. (Picture book about 2nd World war, text in Polish).
6266: DAAN,J. ET AL. - Onze veranderende taal.
10909: DAELS, PROF. DR. F. - Voor mijn volk in nood.
4507: DAHM, B. - Soekarno en de strijd om Indonesië's onafhankelijkheid.
7042: DAHN, F. - Die Völkerwanderung. Germanisch romanische Frühgeschichte Europas.
8507: DAISNE,JOHAN. - De vierde engel. Houtgravures van Luc. De Jaegher.
10664: DALEN,A.G.VAN. - Onze schutterij. 30 Jaar gildewezen in Gelderland 1947-1977.
8130: DALLIN, D.J., E.A., - Dwangarbeid in Sowjet-Rusland.
4707: DAM, MR. W.A.C.VAN. - Goede zeemanschap op de binnenwateren in verband met het Binnenaanvaringsreglement en het Rijvaartpolitiereglement.
4174: DAM,DRS.A.J.S. VAN (RED.). - Onderwijs en wetenschap. De school vraagt aan de wetenschap... (uitgegeven t.g.v.het 150-jarig bestaan van J.Noorduijn en Zoon).
11166: DAM, DR. J.P.A. VAN DEN, ET AL. - H.J.J. Maas, 1877-1958, onderwijsman, literator en journalist.
11167: DAM, DR. J.P.A. VAN DEN. - Arnold Leon Armand Diepen, 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
8376: DAM, DR. C.F.A. VAN. - Spaans handwoordenboek. Tweede deel: Nederlands-Spaans.
8387: DAM, DR. C.F.A. VAN. - Spaans handwoordenboek. Eerste deel: Spaans - Nederlands.
1688: DAMAN,J.A. ET AL. - Vijftig jaren van strijd 1891-1941 - Gedenkschrift [over de spellingstrijd].
2244: DAMSTÉ, DR.P.H. - Marcus Minucius Felix.
10921: DAMSTEEGT, DR. B.C. - In de doolhof van het Nederlands. Alfabetisch gerangschikte aanwijzingen voor een zuiver taalgebruik.
1950: DAMSTRA, R. - Zogenaamd zogeheten. Voornamen in het dagelijks leven.
2063: DANCKER-JENSEN, W.E. (RED.). - DSB Jernbanemuseum Odense. Catalogue.
10626: DANKBAR, S. U.A. - (K)ein Anschluss für Wettringen.
1426: DANKERS,J. ET AL. - Bezet gebied dag in dag uit. Nederland en Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog. Een chronologisch overzicht.
5096: DANTE ALIGHIERI. - The divine comedy. Hell, purgatory, paradise. The Harvard Classics. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4490: DANTE ALIGHIERI. - La Divina Commedia. (Rifatto da Giuseppe Vandelli).
6067: DANTE ALIGHIERI. - Neues Leben (Vita nuova). Uebersetzt und erläutert von Franz A. Lambert.
8323: DANTE. - The divine comedy I: Hell. (Translation by Dorothy L. Sayers).
8795: DANTE ALIGHIERI. - Die Göttliche Komödie. Überzetzung:Karl Witte.
5938: DANTZIG, DRS.G.J.A.VAN (VERT). - De Gâthâ's van Zarathoestra.
6498: DARLING, F.F. - The story of Scotland.
8325: DARWIN, CH. - The voyage of the Beagle. The Harvard Classics. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4815: DASBERG, I. (VERT.) ET6 AL. - Gebeden voor de Verzoendag. Deel II, Band I : 'Atirat Jitschak - Het smeken van Jitschak. Vertaling en bewerking in het Nederlands van het Machzor van Jom Kippoer [Tekst Hebreeuws-Nederlands].
4343: DASBERG, DR. L. ET AL. - Meer kennis, meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914.
3998: DAVIDS, K. ET AL. (RED.). - Geld en water. Banken, verzekeringen en scheepvaart in de negentiende en twintigste eeuw.
10132: DAVIDSON, B. - Afrika, een groots continent.
2651: DAVIDSON, B. - Afrika en de vloek van de natie-staat. The black man's burden.
1386: DAVIES, GODFREY - The early Stuarts 1603-1660.
5834: DAVIS, W.M. - Die erklärende Beschreibung der Landformen. Deutsch bearbeitet von A.Rühl. Mit 212 Abbildungen und 13 Tafeln.
1387: DAVIS, R.H.C. - King Stephen 1135-1154.
1231: DEBERGH,N. - Koorgestoelten in West-Vlaanderen.
10535: DECOSTA-WILLIS,M. ET AL (SAMENST.). - Zwarte erotiek.
3499: DEDDENS, DR.K. - Kom, zing en speel.
8773: DEHLE, M. ET AL (HRSG). - F.W. Putzgers Historische Schulatlas. Grosse Ausgabe.
5643: DEIGHTON, LEN. - Blitzkrieg 1939-1940. Hoe Hitlers oorlogsmachine Europa overrompelde.
9549: DEIGHTON, L. - Luchtslag om Engeland. Met een inleiding van A.J.P. Taylor.
5987: DEIJK,DRS.A.VAN. - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
4970: DEIJS,FR. - Een smid tot een smid. Handleiding voor de jonge plaatwerker.
10576: DEKKER, M. - Jozef duikt.
10338: DEKKER, A.F. - Ironie in de Odyssee. With a summary in English.
1527: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië.
5798: DEKKER,R. - Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in ego-documenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek.
3904: DEKKER,R. ET AL. - Vrouwen in mannenkleren De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500-1800.
8726: DELARUE, J. - Geschichte der Gestapo.
2752: DELBRÜCK, B. - Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. Ein Beitrag zur geschichte und methodik der vergleichenden Sprachforschung.
6673: DELDER, G.M. DE. - West-Europa.
4397: DELEN, J.J.A. - Christoffel Plantin. Zijn leven en zijn werk.
2019: DELLEMAN, TH.(SAMENSTELLER). - Sinai en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der Tien Geboden.
674: DELLEMAN, TH.A. - Grote of St.-Bavokerk Haarlem Holland. (n Dutch, German, English and French)
10669: DEMEDTS,A. (INL.). - Vlaamse verhalen.
1095: DEMEDTS,A. (INL.). - Vlaamse verhalen van deze tijd.
5100: DENDERMONDE, M.,E.A. - Hoe wij het rooiden. De Veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie.
9310: DENDERMONDE, M. ET AL (SAMENST.). - Met en zonder schoolslag. Twintig verhalen uit een wedstrijd bijeengebracht. Uit 635 inzendingen voor de korte verhalenwedstrijd van het VARA-programma 'Met en zonder omslag' koos de jury deze twintig verhalen. De eerste prijs ging naar debutant Nel Noordzij.
9156: DENIG, E.T. - Five Indian tribes of the Upper Missouri. Sioux, Arickaras, Assiniboines, Crees, Crows.
9765: DENIS, V. ET AL. - The World's art. Vol. 1. Old Stone Age to Gothic Art. Vol. 2. Renaissance to Modern Art, Oriental & primitive Art.
8121: DENVIR, B. - Chardin.
7016: DENZEL, E. - Alpenstrassen. Alle Alpenländer. Eine illustrierter Reiseführer der Touristenstrassen aller Alpenländer.
461: DEPPISCH, W. - Richard Strauss in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
7658: DERICUM, CH. - Maximiliaan I: Keizer tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
152: DERIX,J. - Memoires. Vriend en vijand. Het aangrijpend feitenverhaal over het verzetswerk op de Zwarte Plak verteld aan Jan Derix.
962: DERKS, H. E.A. - Kroniek van 3 eeuwen revoluties.
3235: DESMET, E.(INL.). - Nieuwe geïllustreerde gids en toeristenkaart voor Brugge. (Foto's NELS en L.D.R.).
3691: DESMOND, C. - Discarded people. An account of African resettlement in South Africa.
3281: DEUNK, G.H. EN H. ENTJES. - Het dialect van Winterswijk. Deel 1. Woordenboek van het Winterswijks.
11055: DEURSEN, DR. A. - De Bijbelse landen in kaart en beeld.
5506: DEURSEN, A.TH. VAN. - Honni soit qui mal y pense? De Republiek tussen de mogendheden (1610-1612).
1223: DEUTEL, J.J. (UITG.). - Journael, ofte Gedenckwardighe beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn.
6412: DEUTSCHER, I. - De niet-joodse jood: over het jood-zijn in de moderne wereld. Met een biogr. inl. door Tamara Deutscher.
1880: DEUTSCHER, I. - Oorlog of Vrede. Rusland na Stalins dood
8186: DEUTSCHER, I. - The unfinished revolution. Russia 1917-1967. The George Macaulay Trevelyan delivered in the University of Cambridge January-March 1967).
8232: DEUTSCHER, I. - Stalin. Een politieke biografie (In 2 delen).
1189: DEVLIEGHER,L. EN M.GOOSSENS. - Huisgevels te Sint-Winoksbergen.
7439: DEW, L.A. - The railroads of Aruba and Curaçao. Railverkeer op Aruba en Curaçao.
4706: DEYERMOND, A.D. - A literary history of Spain.The Middle Ages.
3605: DIBBETS, G.R.W. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581) Een inleiding.
9873: DIBBETS, DR.G.R.W. - Nederduitse orthografie van Pontus de Heuiter (1581).
1845: DICKENS, A.G. E.A. - Background to the English Renaissance
208: DICKENS, CH. - Schetsen van Boz.
250: DICKENS, CH. - Het verlaten huis.
370: DICKENS, CH. - Kerstsprookjes.
3999: DICKENS, CH. - Oliver Twist.
4405: DICKENS, CH. - Maarten Chuzzlewit.
4407: DICKENS, CH. - De klok van meester Humphrey. Het geheim van Edwin Drood. Overdrukken.
4409: DICKENS, CH. - Kerstvertellingen.
4410: DICKENS, CH. - Kleine Dora.
4411: DICKENS, CH. - Nelly.
4416: DICKENS, CH. - Onze wederzijdse vriend.
4421: DICKENS, CH. - Barnaby Rudge.
4684: DICKENS, CH. - David Copperfield.
4867: DICKENS, CH. - Samuel Pickwick.
4989: DICKENS, CH. - Slechte tijden. Jozef Grimaldi.
5951: DICKENS, CH. - Dombey en Zoon.
7734: DICKENS, CH. - Schetsen uit Amerika. Tafereelen uit Italië.
7780: DICKENS, CH. - Grooeuvresote verwachtingen.
3599: DIEDEREN, J.M. - Route-Gids voor Zuid-Limburg.
868: DIEDERICH, J. - De bevolking van Zaandam. Een demografie op sociografische grondslag.
4330: DIEMER, H. - Op den rand van leven en dood. de laatste negen bezettingsmaanden.
7536: DIEMER, W. - Eendracht & Twist. Band 1. "(Uit het archief van het letterkundig tijdschrift ""'t Swieniegeltje"" (1954-'59)."
2523: DIEPENHORST,PROF.DR.I.A. (VOORWOORD). - Streekontwikkeling door samenwerking van overheid en bevolking.
4035: DIEPRAAM, WILLEM (FOTOGRAFIE). - Hans Appenzeller 20 years / twintig jaar.
2997: DIEPSTRATEN, J. ET AL (RED.). - Emigrantenliteratuur. Bzzlletin maart 1982, nr. 94.
2999: DIEPSTRATEN, J. ET AL (RED.). - François Haverschmidt. Piet Paaltjens 1835-1894. Bzzlletin maart 1981, nr. 84.
3003: DIEPSTRATEN, J. ET AL (RED.). - Het Interbellum. Bzzlletin januari 1980, nr. 72.
4228: DIESEL, E. - Diesel. Der Mensch, das Werk, das Schicksal.
993: DIEST LORGION,DR.E.J. - Geschiedkundige beschryving der Stad Groningen 1040-1600. 1600-1856. In 2 delen. Herdruk van de uitgave 1852/57.
3760: DIETEREN, F., E.A. - Vrije vrouwen of werkmansvrouwen? Vrouwen in de Sociaal-Democratische Bond (1879-1894)
10611: DIETRICH, A.(RED.). - Die hydraulische Gesellschaf. Malerei von Ulrike Dornis.
5342: DIETZ, DR.P.A. EN DRS. W.H.C. TENHAEFF (RED.). - Tijdschrift voor parapsychologie. Jaargang 1 t/m 8 (1930-1936)
1531: DIFEREE, H.C. - De geschiedenis van den Nederlandschen handel tot den val der Republiek.
4394: DIFEREE, H.C. - Nederland's opkomst als handelsnatie.
6258: DIJK, T.A. VAN. - Tekstwetenschap. Een interdisciplinaire inleiding.
5782: DIJK, M.D. VAN ET AL.(INL.). - Vijftig jaren teekenonderwijs in Nederland. 1880-1930, met 279 afbeeldingen + Beknopt verslag.
7532: DIJK, K. VAN. - Ontwakend Volk. Een zwerftocht door Drente in de Middeleeuwen.
9652: DIJK, F. VAN. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en Burgemeester van Goes.
1265: DIJK, PROF. DR. K., E.A. - Mr. G. Groen van Prinsterer herdacht.
2917: DIJK,DR.IS VAN. - Ibsen's Brand met nabetrachting.
4097: DIJK, KL. VAN. - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van de oorlog met 6 kaarten.
5651: DIJK, T. VAN., E.A. - Verloren jaren. Een rapportage uit het bezette Nederlandsche gebied.
8338: DIJK-HEMMES, F. VAN. - Vrouwen in oude culturen. 't Is kwaad gerucht, als zij niet binnen blijft.
8677: DIJK, J. VAN. - Dante's Divina Commedia. Inleiding tot nieuwe commentaren. Voor Dante-bestudeerders en vrijmetselaren.
9403: DIJKE,A.L. VAN ET AL. - Gereedschapsleer voor electriciëns en instrumentmakers.
1725: DIJKHUIS,D. - Taal van Haaksbergen.
5341: DIJKHUIZEN, S. E.A. - Groene gids Overijssel. Veelzijdige wegwijzer voor natuur en landschap.
2360: DIJKHUIZEN,S. - Eendenkooien. (Met foto's van Jan van de Kam).
10760: DIJKMEIJER, E. - Textiel. Deel 3. Apprêtuur en onderzoek van vezels, garens en weefsels. Breien .
11119: DIJKSTRA, G. - Uit Berkelbronnen. Over varen, leven en werken op en langs de Berkel.
10267: DIK, S.C. - Coordination. Its implications for the theory of general linguistics.
60: DILLMONT, TH.DE. - DMC Library: Encyclopedia of Needlework.
6483: DILWORTH, M. - The Scots in Franconia.
8388: DIMMENDAAL, G.J. (ED.). - Current approaches to African linguistics, Volume 3.
2555: DINGELDEIN,W.H. - Acht eeuwen Stift Weerselo 1150-1950.
2557: DINGELDEIN,W.H. - Singraven. Beelden uit verleden en heden van een Twentse Havezate.
768: DINGELDEIN, W.H. - Het land van de Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente.
6070: DINGEMAN KORF. - Majolicavondsten in en om Leiden.
4189: DINSDALE,T. - Loch Ness monster.
7455: DIRCKSEN,R. - Das kleine Amrum Buch. Ein erd-, natur- und volkskundlicher Wegweiser.
6620: DITTMAR,N. - Soziolinguistik. Exemplarische und kritische Darstellung ihrer Theorie, Empirie und Andwendung. Mit kommentierter Bibliographie.
10853: DITTMAR, N. - Handboek van de sociolinguïstiek.
10351: DITTRICH, K., WÜRZNER, H. - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940.
1887: DITTRICH, Z.R. E.A. - Sovjet Rusland, 1917-1953
2565: DITTRICH, Z.R. - Hitler's weg naar de macht. De regering Von Papen.
8203: DITTRICH, Z.R. E.A. - De Sowjet-Unie na 1953.
5790: DITZHUYZEN, F.B.M.G.VAN. - Sociale wetgeving in verband met het karakter van een Twentse bevolkingsgroep.
4356: DJOJOPOESPITO, S. - Buiten het gareel. Een Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron en van een nawoord voorzien door Gerard Termorshuizen.
6417: DÖBLIN, ALFRED. - Berlin-Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. 31. bis 40. Auflage.
5040: DODGMAN, C.H. ET AL. - Handbook of Chemistry and Physics : A Ready-Reference Pocket Book of Chemical and Physical Data.
2751: DOEDENS,DR.A. ET AL.(BEWERKING). - Het dagboek van Sir Matthew Decker. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en de buitens in de 18e eeuw.
10999: DOES, W. VAN DER. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee.
847: DOGGER,G. - De vierkante maan. Een persoonlijk oorlogsrelaas.
578: DOKTER,C. - Flick-flack. Anecdotes en verhalen uit het Nederlandsche variété-leven.
339: DOLEN, H.L. VAN, ET AL (SELECTIE, INL., AANT.). - Johann Joachim Winckelmann. Een portret in brieven.
3401: DOMELA NIEUWENHUIS, F., E.A. (RED.) - Morgenrood, Jaargang 1918. Zondagsblad gewijd aan populaire wetenschap, kunst en letteren.
11447: DOMINIK, H. - Het eeuwige hart. "De Neuenbergsche ""eitjes"" van meester Peter Henlein."
2657: DON,J. - De archieven der gemeente Kampen.
10054: DONA, H. - Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941.
4105: DONAT, H. - Ausbau von Bootsrümpfen. Praktisches Handbuch für den Selbstbau.
1995: DONKER, H. - Water tussen Regge en Dinkel Waterschapszorg in Twente tussen 1934 en 1984
9391: DONLAGIC, A., E.A. - Yugoslavia in the Second World War.
6485: DONNER, A.M. - Wie maakt de geschiedenis?
9897: DOORENBOS, CLINGE. - Daar wordt gebeld.
6951: DOORN, I. VAN. - Geluk is als een vogel. Roman.
8717: DOORN, B. VAN. - Vught. 13 maanden concentratiekamp door Boud van Doorn, Häftling4236.
2471: DOORNINCK.MR.J.I.VAN ET AL. - Memorie Van Mr. Jacobus Scheltema Over De Welvaart Van Kampen 1803. Bijdragen Tot De Geschiedenis Van Overijssel, 7de Deel.
2589: DOORNINK, H. E.A.(RED.) - Textiel vademecum 1947. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het huidige gebouw der Hogere textielschool.
234: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. - Kleine historie van Zutphen.
3748: DOR, M. - De laatste zondag. De aanslag van Serajevo 1914.
6851: DORNSEIFF,F. - Bezeichnungswandel unseres Wortschatzes. Ein Blick in das Seelenleben der Sprechenden.
3670: DORREN, TH. - Het Kasteel van Valkenburg, zijne beknopte geschiedenis, legenden en sagen.
10649: DORSTEN, J. VAN (RED.). - Ten Studies in Anglo-Dutch Relations. Published for the Sir Thomas Brown Institute.
579: DOW,A. ET AL. - Ballroom dansen & Latin-American. De klassieke stijldansen volgens stap-voor-stap methode met 300 foto's in beeld gebracht.
6484: DOWNS, E.V. E.A. - Selections from Macauley. Letters, prose, speeches and poetry.
6192: DOWSKI, L. VAN. - Genie und Eros.
5641: DRAPER, A. - Operation Fish.
4264: DRECKMEIER,W. - Suwarto en de toverstokjes. (Kinderboek).
2807: DRESEN-COENDERS,L. - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500.
8750: DRIES, MR.N.C.M.A. VAN DEN. - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
34: DRIEVER, J., E.A. - Voorbij, maar niet vergeten. Herinneringen van Nijmegenaren aan de Tweede Wereldoorlog.
4556: DRIEVER, J. E.A. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951.
5529: DRIEVER, J. E.A. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951.
524: DRIJFHOUT, H. EN K. JASSIES - Het Overijssels volkskarakter.
8062: DRINKWATER, J. (ED.). - The outline of literature. (Two volumes).
4965: DRINNEBERG, E. - Von Ceylon zum Himalaja. Ein Reisbuch von Erwin Drinneberg, mit 41 Originalaufnahmen des Verfassers.
9879: DRONKERS, S.L. - Het Rectorshuis en zijn bewoners. (Almelo).
6660: DROP,W.ET AL. - Over overtuigen. Een oriëntatie in de persuasieve communicatie.
6040: DROZDOWSKI, M.M. - Ignacy Jan Paderewski. A political biography in outline.
4969: DRUKKER,B. - Socialistische jeugdorganisatie in Nederland: een beeld van opvoedingsarbeid, waarin de persoonlijkheid vrij tot ontplooiing komt in het streven naar socialistische gemeenschap.
2632: DUBBE,B. - Monumenten in Zilver - geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
5733: DUBBELBOER, B. - Drenthe. (Nederlands, Français, Deutsch, English, Nederlands).
5008: DUBY,G. - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maat- schappij. 1025 - 1225.
10548: DÜCHTING, H. - Paul Cézanne 1839-1906. Natuur wordt kunst.
11179: DUIJNHOUWER, D.J. ET AL. - Vlot Maleis. Eenvoudig leerboek voor het Maleis.
8437: DUIJNHOUWER, D.J., E.A. - Vlot maleis (Kitab peladjaran Bahasa Indonesia). Samen met R.L.J.M.D. Daroewénda, S.J.: Melajoe 'oemoem.
3201: DUINHOVEN, A.M. - Karel en de Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
3121: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
1067: DUINKERKEN,ANTON VAN. - Begrip van Rome.
9381: DUINKERKEN, ANTON VAN, ET AL. - Van en over Maurice Roelants.
7546: DULFER, H. - Dulfer's dumdum.
6324: DUMAS,R.M. - Teater Abdulmuluk' in Zuid-Sumatra. Op de drempel van een nieuw tijdperk.
424: DUNBAR, J.R.(ED.). - The Paxton papers.
6545: DUNCAN, A. - Elisabeth II und ihr Hof.
1507: DUNGEN,J.A.A.VAN DEN, ET AL. - De mens blijft leven in de resultaten van zijn arbeid. Overijssel 1946-1964. Uitgegeven door het provinciaal bestuur t.g.v. het afscheid van ir.J.B.G.M. ridder de van der Schueren als commissaris der koningin.
760: DUNGEN, J. VAN DEN - Leer mij ze kennen...de Twentenaren.
770: DUNGEN, J. VAN DEN - Leer mij ze kennen...de Twentenaren.
5792: DUNGEN,J.VAN DEN. - """Spot"": op Enschede. Rotaryclub Enschede 1936-21 maart=1986."
11078: DURANT, W. - De Griekse wereld.
3220: DURNEZ, GASTON. - Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten.
963: DURRENBERGER, R. - La circulation monétaire dans les pays occupés au cours de la guerre par les empires centraux.
4993: DUYN, J.VAN. - The Greeks. Their legacy. Illustr. in black and white and full colour.
1988: DUYNSTEE,PROF.MR.F.J.F.M. - Nieuw Guinea: als schakel tussen Nederland en Indonesië.
10316: DUYVENDAK, DR. J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische archipel.
4933: DYKSTRA, W. - Uit Frieslands volksleven van vroeger en later. Volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen.(deel 1).
1018: EATON,P. - Sarawak: The land and its people.
9824: EBEL, S., A.O. - London's riverside. From Hampton Court in the west to Greenwich Palace in the east. (With drawings by Cetra Hearne).
518: EBERHARDT,H. - Weimar zur Goethezeit. Gesellschafts- und Wirtschafsstruktur.
4243: ECKART,R.(HRS.). - Das Zeitalter de Imperialismus. Kaiserreich und Erster Weltkrieg.
2506: ECKENER, H. - "De tocht van de "" Graf Zeppelin"" naar Amerika." Tevens bevatend het dagboek van een passagier.
6393: EDERSHEIM-LEVENBACH, E. - Henrietta Szold, een moeder in Israel.
4342: EDINGA, H. - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving.
9907: EDLESON, M.J. (ED.). - Jakarta. City of History.
5794: EDWARDES,M. ET AL (COMP.). - A dictionary of non-clasical mythology.
6961: EDWARDES, M. - Bound to exile. The Victorians in India.
6592: EECHOUD, J. VAN. - Vergeten aarde. Nieuw Guinea.
8584: EECHOUD, J. VAN. - Met kapmes en kompas door Nieuw-Guinea.
3751: EEDEN, E. VAN - Wat zijn uw takken wonderschoon.
6263: EEMEREN,F.H. VAN, ET AL. - Argumentatietheorie.
6696: EEMEREN,F.H.VAN ET AL. - Argumentatie. Inleiding tot het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen.
6709: EEMEREN,F.VAN, ET AL.(RED.). - Tussenstand. 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing.
11165: EERENBEEMT, PROF.DR.H.F.J.M. VAN DEN. - Van mensenjacht en overheidsmacht. Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810.
1322: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - In het spanningsveld der armoede: agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant.
1323: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (RED.) - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850.
193: EES, ERIK VAN. - Robbeneiland.
4487: EGBERTS, E. - Wie Water Deert Die Water Keert. Uitgegeven Tergelegenheid Van Het Zestig-Jarig Bestaan Van De Overijsselse Waterschapsbond 1925 - 1985.
2769: EGBERTS,O. - Re. (met 7 reproducties van houtskooltekeningen).
9370: EGERAAT, DR. L. VAN. - Engeland, de labour partij en Europa.
841: EGGERS,R. - Colditz.
914: EGGERS,R. - Colditz.
10887: EGGINK, C. (TOELICHTING). - Journaal van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe.
6332: EHLICH.K.(HS). - Erzählen im Alltag.
618: EHMANN,W. - Die Chorführung. I. Das umgangsmässige Singen.
8166: EHRENBURG, ILJA. - Menschen Jahre Leben. Autobographie.
7821: EIBERGEN, P. (BEW). - P.R.Bos-C.L. van Balen Kleine schoolatlas der gehele aarde.
8219: EICKHOFF, M.U.A. - Der unvergessene Krieg. Hitler-Deutschland gegen die Sowjetunion 1941-1945.
11475: EIDELBERG, M.(ED.). - Design 1935-1965. What modern wa. Selections ferom the Liliane and David M.Stewart Collection.
1782: EIJKEN,E.D. - Inventaris van het archief van het drostambt Twente 1610-1811.
3388: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetiek van het Nederlands. Tweede druk herzien en bezorgd door M.Knoop.
1133: EIJKMAN, A.J. EN DR. F.W. STAPEL. - Leerboek der geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Achtste druk, herzien.
3774: EINEM, PROF.DR.H.VON. - Michelangelo.
9590: EINSTEIN, C. (HRSG.). - Afrikanische Legenden.
4237: EISENBERG, D. - The Re-emergence of Fascism.
2108: EISENBURGER, E. - Wegzeichen der Heimat. Bilder, Berichte, Zeitdokumente über die Rumäniendeutschen.
4322: EISLER,R. - The chalice and the blade: Our history, our future.
5182: EK, J. VAN (PROJ.MANAGEMENT) - Kinderlioefde voor de stad. Enschede 13/5/00. (Tekeningen van enschedese basisschoolleerlingen)
421: EKELMANS, A.W.L.C.(RED.). - Architectuur in Hengelo. Thuis in de stad.
1614: EKKART,R.E.O. - De Oranjeportretten in het stadhuis van Kampen.
11175: ELBERTS, W.A. - Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands. (Met houtsneefiguren van G.J. Bos).
572: ELDAR,A.M. - Spreken en zingen I. Oefeningen.
1152: ELDERINK, C. - Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw. Uit brieven en familiepapieren samengesteld door C. Elderink in 1923.
6551: ELEMA, DR.J. - Poëtica.
8462: ELERIE, DRS. J.N.H. E.A. (RED.). - Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen.
1694: ELIAS, MR. W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel.
2016: ELIAS, DRS. B.B.J. - De Tachtigjarige Oorlog.
4385: ELIAS, A.M. - Een minister op dienstreis. W.F. Röell in 1807 per koets door Frankrijk.
5857: ELIAS, A.M. - Het Nationaal Sijndicaat 1802-1805.
6784: ELIOT,T.S. (INTROD.) - Literary essays of Ezra Pound.
8165: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Folk-Lore and Fable. Aesop, Grimm, Andersen. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
7002: ELIOTT, W. (ED.). - English poetry (in three volumes). The Harvard Classics. 1. from Chaucer to Gray. 2.From Collins to Fitzgerald. 3. From Tennyson to Whitman. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
9974: ELIOTT, W. (ED.). - Elizabethan Drama. Marlowe, Shakespeare. The Harvard Classics.In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
7009: ELIOTT, W. (ED.). - "The Harvard Classics. English essays.; From Sir Philip Sidney to Macaulay." In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
6017: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Edmond Burke: On taste. On the sublime and beautiful. Reflections on the French revolution. A letter to a noble Lord. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4967: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. J. bunyan. The pilgrim's progrss. G. herbert. The lives of John Donne and George herbert. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
6102: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. The Odyssey of Homer. Trans. S.H.Butcher and A.Lang.
9721: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Stories from the thousand and one nights. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
8552: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Prefaces and prologues to famous books.
4980: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. American Historical documents 1000-1904. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4997: ELIOTT, W. (ED.). - Essays English and American. The Harvard Classics. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
4982: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. The autobiography of Benjamin Franklin. The Journal of John Woolman. William Penn: Fruits of solitude. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
7052: ELIOTT, W. (ED.). - The Harvard Classics. Edmond Burke: On taste. On the sublime and beautiful. Reflections on the French revolution. A letter to a noble Lord. In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
7015: ELIOTT, W. (ED.). - "The Harvard Classics. Francis Bacon: Essays, civil and moral; The new Atlantis. John Milton: Areopagitica; Tractate on Education. Sir Thomas Browne: Religio Medici." In case of purchase of more books from the same series, a discount will be given.
8706: ELKINS, M. - Oog om oog. Verzet en wraak van de Joden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
1896: ELLENSTEIN, J. - Geschiedenis van het stalinisme
6702: ELLING,R. ET AL. - Rapportagetechniek.
6675: ELLIOTT, J.H. - Europe divided 1559-1598.
10859: ELLIS, R. - Understanding second language learning.
4568: ELS, T.VAN ET AL. - Handboek voor de toegepaste taalwetenschap. Het leren en onderwijzen van moderne vreemde talen.
6020: ELSENDOORN,J. - Vier eeuwen opera. Van Monteverdi tot Nono.
10172: ELSKEN, ED VAN DER (FOTO'S). - Nederlands Dans Theater.
1068: ELVEHA. - Skat.
2725: ELZENGA, E. - Nederlandse monumenten in beeld. Noord-nederland, Zuid-Holland, Zeeland.
5175: ELZENGA, DRS. E. - Langs de Overijsselse kerken.
10446: ELZINGA, D. ET AL. - Om de stembus... Verkiezingsaffiches 1918-1989.
8288: EMANTS, M. - Op schrijvers voeten. Langs de Nijl. Aantekeningen van een toerist.
11346: EMDE BOAS,DR.C.VAN. - Obsceniteit en pornografie anno 1966.
5286: EMDEN, R. VAN. - Die mij niet gemaakt heeft tot man... Joodse vrouwen tussen traditie en emancipatie.( With English summary).
8436: EMEIS, DR. M.G. - Inleiding tot de Bahasa Indonésia. Met oefeningen in losse band.
9441: EMPEL, M. VAN, E.A. - Zeeland door de eeuwen heen. Deel 1.
10344: EMST,DR.P.VAN. - Panorama der Volken. Deel 2 Azië.
792: EMST,DR.P.VAN. - Panorama der Volken. Deel 3. Europa, Afrka.
2310: EMSTEDE,E.J.TH.A.M.VAN. - Van Patronymica en Geslachtsnamen in Drente. Een overzicht van alle doopakten der Nederlandsch Hervormde gemeenten in Drente, waarbij aan nieuwgeborenen naast een voornaam, tevens een achternaam werd gegeven, die door betrokkenen in later jaren als geslachtsnaam is gevoerd.
7024: ENDE, A. VAN DEN. - Wij logeerden bij de jappen.
864: ENDEPOLS, DR.J. (BEW.). - Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie.
930: ENDEPOLS,DR.J. - Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie.
6992: ENDT, F. - 1930-1940. Een fotoverhaal van de jaren 1930-1940.
4789: ENG, T.M. VAN DER, ET AL. - Britse en Amerikaanse literatuur van deze eeuw. 2 delen: tekstboek en bloemlezing.
6695: ENGBERG,J. ET AL.(EDS). - Linguistst and lawyers. Issues we confront.
5061: ENGELEN VAN DER VEEN, MR.G.A.J. - Marken in Overijsel. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
1780: ENGELEN,TH.L.M. ET AL. - Fabrieken en trafieken in het Departement van de Oude IJssel. (1800). De bedrijfsenquête van Johannes Goldberg.
3184: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp (1747-1811) tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799. Stichter van het Ned. Zendeling-Genootschap, Pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Afrika.
6219: ENKLAAR, D.TH. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
2575: ENNEMA,MR.J.H.P. - Kampen. De aloude Hanzestad.
2106: ENNO VAN GELDER, H.E. - Vijf eeuwgetijden.
1910: ENSINK,T. - Jenninger:de ontvangst van een Duitse rede in Nederland.Een tekstwetenschappelijke en communicatiewetenschappelijke analuse.
1389: ENSOR, ROBERT - England 1870-1914.
4076: ENT,H. VAN DER (RED.). - Literatuur en ethiek.
2441: ENTE,P.J ET AL (RED.COMM.). - Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht. 3e bundel IJsselakademie.
1919: ENTJES, H. - Omme Sonderlinge Lieve toe den Vene Uit de geschiedenis en het volksleven van vriezenveen
4027: ENTJES, H. - Dialecten in Nederland.
32: ENZENBERGER, H.M. - Ach Europa!
5276: EPSTEIN, I. - Geschiedenis van het Jodendom.
5904: ERASMUS, D. - De lof der zotheid. (Vert.Harm-Jan van Dijk).
687: ERASMUS. - De klacht van de vrede.
6277: ERASMUS, DESIDERIUS. - Oorlog.
4495: ERASMUS, D. - De lof der zotheid. (Vert. J.B. Kan).
8236: ERASMUS, D. - De lof der zotheid.
3081: ERNY, P. - The child and his environment in Black Africa.
6278: ERP TAALMAN KIP, A.M. VAN. - Agamemnon in epos en tragedie. De persoonsuitbeelding als component van het epische en dramatische werk.
9311: ERVE, IR. W.S. VAN DE. - Le Corbusier, idealistisch architect.
4558: ES, J. VAN, ET AL. - Van Monet tot Matisse. Franse Meesters uit het Poesjkin Museum in Moskou. (Tentoonstellingscatalogus).
5297: ESCHENBURG,TH. - Die Republik von Weimar,. Beiträge zur Geschichte einer improvisierten Demokratie.
11027: ESS, J. ET AL. - Blickwechsel. Photografische Aufnahmen.
4887: ESSAD-BEY, M. - Nicolaas II, de gevangene van het purper.
4503: ESTERIK, CH. VAN. - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
4532: ESTERIK, CH. VAN, E.A.. - Daar werd iets groots verricht. Of hoe het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor.
3243: ESVELD,PROF.MR.N.E.H.VAN. - De uitdaging van het sociale vraagstuk. (Diverse radiolezingen voor de VPRO).
1743: EUWE, DR.M. - Het eindspel. No.2. Stukken tegen pionnen l. No.3.Stukken tegen pionnen ll. No.4. Stukken tegen stukken l.
3927: EUWE, DR.M. - Handboek voor de gevorderde schaker. 1. De bouwstenen van de schaakkunst.
1813: EVANS, G. - Learning in Medieval Times.
53: EVANS-WENTZ, W.Y.(ED.). - Das tibetanische Totenbuch, oder Die Nach-Tod-Erfahrungen auf der Bardo-Stufe.
6536: EVERAGE, DAME E. - Het uitzinnige leven van Dame Edna Everage.
3232: EVERS, G.A.(SAMENSTELLER). - Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht. Proeve eener bibliographie 1634-1941. Tweede deel: aanvulling over de jaren 1634-1936. Voortzetting over de jaren 1936-1941.
458: EWEN, D. - George Gershwin.
4435: EYSENCK,H.J. - Neurose.
1257: EYSSELSTEIJN, B. VAN. - Fie Carelsen.
1431: EYSTEN, J. - Het leven van prins Willem III (1626-1650).
4687: FABRÈS, O. - Aux Indes Neerlandaises. Caricatures de O. Fabres.
6933: FABRICIUS, J. - Dipanegara. (De Java-oorlog van 1825 tot 1830).
6147: FAGAN,B.M. (ED.). - A short history of Zambia.
8065: FAGG, W.P. - Vergessene Negerkunst. Afro-portugiesisches Elfenbein.
3252: FAHRENFORT,DR.J.J. - Socialisme in oude tijden.
6464: O'FAOLAIN, S. - The story of Ireland.
5080: FARBMAN, M. - De fünfjahres Plan. Die neue Offensive des Bolschewismus.
6465: FARSON, N. - Bomber's Moon.
6612: FASOLD,R. - The sociolinguistics of society.
11153: FASSEUR, C. - Wilhelmina.De jonge koningin.
11514: FASSEUR, C. - Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonescische archipel. Deel 1: 19e eeuw. Deel 2. het tijdvak tussen 1900-1942.
9393: FEBER, IR.L.J.M. - Onze overzeesche gewesten.
4328: FEDDEMA,PIER. - Gods terskflier.
6459: FEDDEN, R. E.A. - The National Trust Guide. A complete introduction to the buildings, gardens, coast and country owned by the National Trust.
8767: FEDERN, K. - Dante.
2689: FEHRMANN,C.N. - Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk.
8533: FEHRMANN,DR.C.N. - Kampen vroeger en nu.
2057: FEITH,J. ET AL. - Zwerftochten door Utrecht. Plaatjesalbuw Van Hille en Zoon Zaandam, compleet.
10023: FELDHAUS,F.M. - Leonardo der Techniker und Erfinder.
1031: FELLER, R. - Geschichte Berns I: Von den Anfängen bis 1516.
4251: FENNELL, J.L.I. - Zo leer je Russisch.
1204: FERRÉE,H. - Nooitgedacht maar welgelegen. Geïllustreerde geschiedenis van de huisnamen in Nederland.
7673: FERREIRA, M.R. - Cenas da vida indígena. Álbum dos Índios do Xingu.
1900: FETTER, J.C.A. - De Russen en hun Kerk
2914: FETZER,D.(HG.). - Weisheiten der alten Römer.
918: FEUERSTEIN,D. - Wo der Aar noch kreist... Ein besinnliches Buch aus dem Schweizerischen Nationalpark und den benachbarten Heimatbergen.
138: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen.
4654: FIETZEK,G. (RED.). - Dokumenta 11_platform 5: Ausstellung/Exhibition. Kurzführer/Short Guide.
8131: FIGNER, W. - Nacht over Rusland.
9812: FILIP, INE - Filippine.
3833: FINKELSTEIN, S. - Composer And Nation: The Folk Heritage of Music. A study of national expression in music and the use of folk and popular music by the great composers from the 17th century to the present day.
10016: FISCHER, E.J. - Geschiedenis van de techniek. Inleiding, overzicht en thema's.
184: FISCHER, H.W. - Götter und Helden. Germanisch-deutscher Sagenschatz aus einem Jahrtausend. Mit 120 Zeichnungen von Hans Sauerbruch.
2071: FISCHER, DR. F.H. - Historie en cultuur van het Nederlandsche volk. Proeve van moderne geschiedenisopvatting.
8508: FISCHER, DR. H.TH. - Inleiding tot de volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
499: FISHER, PROF. DR. H.A.L. - Geschiedenis van Europa. (Onder toezicht van Prof. Dr. H. Brugmans bewerkt voor Nederland door Dr. F. Szper) Drie delen. Deel 1. Oudheid en Middeleeuwen., Deel 2. Nieuwe tijd. Deel 3. Nieuwste tijd.
5802: FISHMAN, J.A. (ED.) - Advances in the sociology of language. Vol. 1.Basic concepts, theories and problems: alternatieve approaches.
4596: FITZ GIBBON, C - "Londen in de Blitz. ""London can take it""."
8191: FITZLYON, K., E.A. - Before the Revolution. A view of Rusia under the last csar.
790: FLAVIUS JOSEPHUS. - Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer. 1. Band, Buch l zu X. (transl. Dr. H.Clementz).
10854: FLEDDERUS, E.R. - Mathematical modelling in swirling flows: a Hamiltonian perspective.
8860: FLEISCHHACK, M. - Moederlevens.
2438: FLEISCHHAUER, I. - Das Dritte Reich und die Juden in der Sowjetunion
2439: FLEISCHHAUER, I. - "Diplomatischer Widerstand gegen ""Unternehmen Barbarossa""." Die Friedensbemühungen der deutschen Botschaft Moskau 1939-1941.
5670: FLEMING, P. - Invasie 1940.
933: FLESCH-BRUNNINGEN,H. - Die letzten Habsburger in Augenzeugenberichten.
4067: FLOERICKE, DR.K. - Bulgarien und die Bulgaren.
8161: FLOYD, D. - Rusland in opstand. 1905, de eerste barst in de tsarentroon.
6625: FLUCK,H.-R. - Fachsprachen. Einführung und Bibliographie.
2480: FOCKEMA ANDREAE,MR.S.J. - Studiën over waterschapsgeschiedenis. II Salland.
9767: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Studiën over waterschapsgeschiedenis. VI Oostelijk Groningen.
1852: FOKKER, PROF.DR.A.D. - Tijd en ruimte, traagheid en zwaarte : Chronogeometrische inleiding tot Einstein's theorie.
527: FOLKERTS, J. E.A. - Overijsselse biografieën.Drie delen. Levens-beschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
10995: FONTANE, TH. - Unterwegs mit Fontane. Eine Fotoreise durch die Grafschaft Ruppin.
5879: FONTEIN, J., E.A. - Het goddelijke gezicht van Indonesië. Meesterwerken der Beeldhouwkunst 700-1600. Tentoonstellingscatalogus.
8220: FOOTMAN, D. - The Russian Revolutions.
2211: FORBES, R. - Naar Koefara. Het geheim van de Sahara.
2327: FORBES, W.A. - Antiek bestek. Korte ontwikkelingsgeschiedenis van mes, lepel en vork.
2543: FORBES, R. - Van de Roode Zee naar den Blaauwen Nijl.
6507: FORDE-JOHNSTON, J. - Great Medieval Castles of Britain.
4323: FOREL,PROF.DR.A. - Het sexueele vraagstuk.
6161: FOREL-FLETSCHER,PROF.DR.A. - Het sexuele vraagstuk. Het volledige handboek voor het geslachtsleven.
2878: FORMSMA,DR.W.J.(RED.). - Winsum, gedenkboek 1982.
2467: FORMSMA,DR.W.J. - Vormen van bestuur ten plattelande in de Noordoosterlijke Provincies voor 1795.
2927: FORMSMA, W.J. - Gids voor de Nederlandse archieven.
3366: FORTUYN,P. ET AL. - Socialisten in no nonsense-tijd.
5653: FOSTER, M.A. - De wereld in oorlog. Een volledig overzicht van de Tweede Wereldoorlog.
5847: FOUW JR., DR. A. DE. - Onbekende raadpensionarissen. Buys-Pauw-Fagel-Heinsius-Van de Spiegel.
4257: FOWLER, F.G. ET AL. - The pocket Oxford dictionary of current english.
1206: FRAMPTON, K., ET.AL.(RED.). - William Lescaze.
3763: FRANCK, DR. J. - Mittelniederländische Grammatik.
11446: FRANCKEN, J. - Waerachtige Historye vant gene geschiet ende gepassert is, van tijt tot tijt, geduirende de gevanckenisse van mijnen heere Johan van Oldenbarnevelt.
2113: FRANCKEN, A.W. - Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw.
2988: FRANK, DIMITRI FRENKEL. - Pas op dat je geen woord zegt. (toneelstuk).
4: FRANK, A. - Het Achterhuis. Dagboekbrieven. Ingeleid door Annie Romein-Verschoor.
4645: FRANK, ELIZABETH. - Margot Fonteyn. A biography.
5819: FRANK, A. - The diary of a young girl.
9602: FRANK,J. - Saarbrücker Mundart in Wörtern, Redensarten und Sprichwörtern, die Bedeutung des Ortsnamens Saarbrücken und die Weilerorte.
3355: FRANKE,S. ET AL. - Maatschappijvernieuwers in verwarring. Heimwee naar de toekomst 1.
4469: FRANKE, E. - Financieel woordenboek.
9272: FRANKEN, M. - Land aan de overkant. (De Oost-Indische belevenissen van een cineast.
1159: FRANSEN, DR. J. - Schoon Enkhuizen.
1348: FRANSEN, DR. J. - Schoon Enkhuizen.
5214: FRANSEN,DRS.TH, ET AL. - Carnaval: Niet van Gisteren...! Zes voordrachten.
3377: FRANSSEN,DR.H.M. - Tweede Kamer en Binnenlandse Zaken. Een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl.
5160: FRASER, S.E. (ED.). - Ludvig Holmberg's Memoirs. An eightteenth century Danish contribution to international understanding.
6530: FRASER, A. - King Charles II.
6541: FRASER, A. - Mary, Queen of Scots.
130: FREDERIKS, M.T. - We have toiled tonight. Christianity in The Gambia 1456-2000.
4498: FREED, L. - Zwart in blank Amerika.
2429: FREI, N. - Amerikanische Lizenzpolitik und deutsche Pressetradition. Die Geschichte der Nachkriegszeitung 'Südost-Kurier'.
9623: FREIJSER,V.(EINDRED.). - Soeticeydt des buyten-levens. Leven en leren op Hofwijck.
462: FREITAG, E. - Arnold Schönberg in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
8923: FREQUIN, L. E.A. - Arnhem's kruisweg.
2049: FREQUIN, L., E.A. - Arnhem's kruisweg.
10519: FREQUIN, L., E.A. - Arnhem's kruisweg.
4478: FRERICHS,L.C.J. - Antonio Moro.
2522: FREUCHEN, P. - Boek van de zeven zeeën.
426: FREUCHEN, P. - Mijn leven onder de Eskimo's.
4818: FREUD, SIGMUND. - Hysterie und angst - Studienausgabe Band VI.
11029: FREUD, S. - Übersicht der Übertragungsneurosen. Ein bisher unbekanntes Manuskript. Editiert mit einem Essay versehen von Ilse Grublich-Simitis.
1936: FREUD, DR. S. - Inleiding tot de psycho-analyse.
3880: FREUD, SIGM. - Vorlesungen zur Einführung in de Psycho-analyse. Drei Teile: Fehlleistungen, Traum, Allgemeine Neurosenlehre.
2925: FREUD, SIGMUND. - "Vorlesungen zur Einf""hrung in die Psychoanalyse." Drei Teile in 1 Band12:05:28 Die Fehlleistungen. Der Traum. Allgemeine Neurosenlehre.
967: FREUD, S. - Het ik en de psychologie der massa.
972: FRIDAY, N. - The power of beauty.
951: FRIED, F. - De ineenstorting van het kapitalisme.
6700: FRIEDMANN, G. - Israel. Het einde van het Joodse volk?
2432: FRIEDRICH, J. - Die kalte Amnestie. NS-Täter in der Bundesrepublik.
3484: FRIESWIJK,J. - Socialisme in Friesland 1880-1900.
4119: FRIJTERS,C.H.C. - Lezen gaat ongezien. Honderd jaar lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden en de rol van de Nederlandsche Blindenbibliotheek daarbij.
6189: FRISCHAUER, P. - Zeden en erotiek in de loop der eeuwen. Los deel 3. Van Parijs tot de pil.
6190: FRISCHAUER, P. - Zeden en erotiek in de loop der eeuwen. Los deel 1. Van het paradijs tot Pompeji.
247: FRITSCHY, W.(RED.) - Fragmenten vrouwengeschiedenis. 1. Chronloguisch. 2. Thematisch.
5737: FROMKIN, V. ET AL. - An introduction to language.
7957: FRUIN, MR.R. - Rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak, 1433-1585. Rijksarchief-depôt in de provincie Zeeland.
2107: FRUIN, R. - De tachtigjarige oorlog. Historische opstellen Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog 1588-1598
10880: FRY, M. (ED.). - History, the White House and the Kremlin: Statesmen as Historians.
1215: FUCHS, SIR V EN SIR EDMUND HILLARY. - De Zuidpool bedwongen.
4017: FUCHS, J.M. - Van oude en nieuwe wegen. (Shell Journaal)
4020: FUCHS, J.M., E.A. - Nederlandse stadspoorten. (Shell Journaal)
4022: FUCHS, J.M. ,E.A. - Nederlandse scheepvaart. (Shell Journaal)
8217: FÜLÖP-MILLER, R. - Lenin en Gandhi. (Vert. P. van Schilfgaarde, met 105 afb.).
8218: FÜLÖP-MILLER, R. - Lenin und Gandhi. (mit 105 Abb.)
3601: FUNCK-BRENTANO, F. - De Renaissance.
9501: GABERELL, J. - 126 vues Suisses. 126 monochrome photo-repr. First edition, captions in French language. Original binding.
6166: GABLIK, SUZI, - Conversations before the end of time. Dialogues on Art, Life & Spiritual Renewal.
10017: GAEBERT,H.W. - De grosse Augenblick. Erfindungen machen Geschichte.
11370: GALANIS,G.N. - Griechische Migrantenmädchen im Alter von 15-18 Jahren in Deutschland.
11154: GALBRAITH, J.K. - The Age of Uncertainty. A history of economic ideas and their consequences.
9317: GALEN LAST, H.VAN. - De waanzin van Ajax en andere kritische notities
776: GALEN,H. - Münster, Wien und die Türken 1683-1983. Ausstellungskatalog Stadtmuseum Münster.
4598: GALLO, M. - Der schwarze Freitag der SA. Der Vernichtung des revolutionären Flügels des NSDAP durch Hitlers SS im Juni 1934.
6854: GAMBER,O. - Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike.
6809: GANS,JACQUES. - Liefde en goudvissen.
8730: GANS, J. - Het vege lijf.
5063: GANSHOF,. DR. F.L. - De Zuidelijke Nederlanden in de XVIIde en XVIIIde Eeuw. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5240: GANSHOF, F.L. - Feudalism.
6323: GANSHOF, PROF.EM.DR.F.L. - Een kijk op het regeringsbeleid van Lodewijk de Vrome tijdens de jaren 814 tot 830. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, Jaargang XXVII, 1965- nr 2.
609: GANZEBOOM, H. - Beleving van monumenten 2. een onderzoek naar bezichtiging en waardering van monumenten uitgevoerd in de stad Utrecht.
5003: GARDINER, SIR A. - The theory of speech and language.
4663: GARREL, B.VAN. - Voertuigen van de verbeelding. Mobiliteit in de kunst.
676: GARTHOF,B. ET AL. - De Utrechtse heuvelrug.
2740: GASELEE, S. - The Oxford Book of Medieval Latin Verse.
5519: GATTI, E., E.A. - Zo is Afrika.
7664: GAUTIER VIGNAL, L. - Erasme 1466-1536.
6868: GAY, R. - Jews in America. A short history.
5095: GAZENBEEK, JAC. - Veluwe, wilt en bijster landt. Met foto's van Jan den Besten.
5189: GAZENBEEK, JAC. - En zo gaat vroeger voorbij......
341: GAZENBEEK, J. - Het wilt en bijster landt van Veluwen...
10965: GEARY,D. - Arbeiterprotest und Arbeiterbewegung in Eropa 1848-1939.
6882: GEERAERTS,JEF. - "Gangreen 1 & 2: Gangreen 1, Black Venus; Gangreen 2, De Goede Moordenaar."
4692: GEERTS, DR.J.M ET AL. (RED.). - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned.- Indië. XXVIIe Jaargang 1919 deel II.
6719: GEERTS,G. ET AL., (RED.). - Sociolinguïstische studies 1. Bijdragen uit het Nederlandse taalgebied.
1793: GEERTS,H. - Geschiedenis van het voormalig hervormd diaconaal weeshuis te Enschede 1846/7-1923.
1962: GEESINK, J. - Uit Zwolle's verleden Schetsen van stad en omgeving
2442: GEHRING, H. - Amerikanische Literaturpolitik in Deutschland 1945-1953. Ein Aspekt des Re-edukationsprogramms.
4599: GEISSLER, CH. - Het Derde Rijk.
3093: GEITEL, M. - Remember some objects. Erinnere Dich an einige Dinge.
3092: GEITEL, M. - Erinnerungen an eine Ausstellung.
6000: GELDER, DR. H.E. VAN, ET AL (RED.). - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Deel 11 en 12. Twintigste eeuw 1 en 2.
1424: GELDER, DR. H.G. VAN. - Rembrandt en zijn tijd. Palet serie: een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders, 15e en 16e eeuw. (Met 55 afbeeldingen).
3135: GELDER, DR. H.E. VAN. - De historische schoonheid van 's-Gravenhage.
3136: GELDER, DR. H.E. VAN. - De historische schoonheid van 's-Gravenhage.
4551: GELDER, H. EN KLÖTERS, J. - Door de nacht klinkt een lied. Amusement in Nederland 1940-1945.
5512: GELDEREN, J. VAN. - Petrus Biesterveld, 1863-1908. (Kamper Miniaturen III).
5513: GELDEREN, J. VAN. - Simon van Velzen, 1809-1896. (Kamper Miniaturen I).
3791: GELDEREN, PROF. J. VAN ET AL. - Nederland erfdeel en taak.
6363: GEMERT-PIJNEN,L.VAN. - Het totstandkomen en functioneren van infectiepreventieprotocollen. Een onderzoek naar communicatioe gestuurd door wet- en regelgeving.
4775: GEORGE, M. - The autobiography of Henry VIII. With Notes by his fool, Will Somers. A novel.
2184: GEORGE, L. - "1.Het zelfgedolven graf van Neerlands glorie; 2.Herrijzenis niet gewenst."
8351: GEORGE, W.L. - De geschiedenis der vrouw.
3455: GERAEDTS, H.ET AL. - De stem van Allard. Een bloemlezing van volksliederen.
919: GERETSON, DR. C. - Coen's eerherstel.
6313: GERHARDT,M., E.A. - Deutschland und Skandinavien im Wandel der Jahrhunderte.
4720: GERICKE, FR. - Van het slagveld der natiën. Een boek over België in dezen tijd. Behelzende tal van persoonlijke herinneringen, reisbeschrijvingen, indrukken, opmerkingen, beschouwingen en anecdoten overBelgië, bevolking en levenswijs tijdens den nog woedenden oorlog.
6157: GERKAI, I.K. - Russisch in beelden.Russian in pictures. (Picturte book to learn Russian).
6076: GERRETSEN, W. (INL.). - Verwoest Arnhem. Herinneringen aan de droeve dagen van september 1944 en voorjaar 1945 Met 7 reproducties naar teekeningen en 2 aquarellen in 4 kleuren van Wim Mulder, kunstschilder. (Complete en gave set met 8 losse reproducties en 1 op voorplat in cassette.
1155: GERRETSON, C ., EN P. GEYL(ED.) - Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan den dood van Willem IV 22 october 1751). Dl 1: tot aan de praeliminairen van Aken(30 april 1748).
2093: GERRETSON,DR.C. - Om Koninkrijk en Constitutie. Rede naar aanleiding van de Koninklijke boodschap van 3 Februari 1948. Gehouden in de landelijke bijeenkomst van het Nationale Comité tot Handhaving der Rijkseenheid te Utrecht op 7 Februari 1948.
6585: GERRITSON, DR. C. - Indië onder Dictatuur. De ondergang van het koninkrijk uit de beginselen verklaard.
6080: GERSON, H. - Zes eeuwen Nederlandsche schilderkunst. Deel I. van Geertgen tot Frans Hals. Deel II. Het tijdperk van Rembrandt en Vermeer. Deel III. Voor en na van Gogh. De schoonheid van ons land. deel 1. 72p. tekst en 172 afbeeldingen. deel 2. 63p tekst en 183 afb. en deel 3. 80p tekst en 175 afb.
3488: GEURSEN, W. EN G.VELLEKOOP. - Zevenenzestig liederen en canons in het Nederlands, Frans, Duits en Latijn voor de eerste twee klassen van middelbare scholen, kweekscholen en anderen inrichtingen voor voortgezet onderwijs, 43 liederen en canons.
5634: GEUS, P.DE. - Geuzengedachten in de bezettingsjaren, 1940-1945.
1797: GEVERS,JHR.A.J ET AL. - Huis Singraven.
8332: GEYL, DR. P. - Studies en strijdschriften. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
11052: GEYL, PROF.DR.P. - Engelse figuren.
1439: GEYL, P.C.A. - Napoleon. Voor en tegen in de franse geschiedschrijving.
1440: GEYL, P.C.A. - Studies en strijdschriften. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar.
2030: GEYL, P. - Verzamelde opstellen. Vier delen.
4661: GEYL, PROF. DR. P, ET AL. - De regering van Koningin Wilhelmina 1898-1948.
5123: GEYL, PROF.DR.P. - Engelse figuren. Deel 2. Oorspronkelijk verschenen in Vrij Nederland.
6221: GEYL, PROF. DR. P. - Nederlandse figuren, deel 1 en 2.
8707: GEYL, PROF. DR. P., EA. - De Oorlog in woord en beeld.
1142: GEYL, P.C.A - Het nationalisme als factor in de moderne Europese geschiedenis.
5187: GHEORGHIU, C.V. - Johannes Chrysostomus. Der Goldmund, der unliebsame Mahner.
6634: GIBSON, W. - De reddingsboot. "Het drama van het s.s. ""Rooseboom""."
8695: GIDE, ANDRÉ. - De terugkeer van de verloren zoon. (Vertaald voor F.J.de Jong. Masker-ontwerp van Dirk Verel.).
7035: GIEBEL, J. - Creatieve economie tussen Oost en West.
1355: GIEBELS, L. - Inventaris van de archieven van Jacob Fränkel, opperrabijn van Zwolle en de joodse gemeenschap van Oldenzaal.
8621: GIELE, J., ET AL. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978. Socialisme en vakbeweging 1.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

6/1