Antiquariaat Het Uiltje
De Hoefslag 53, 9462 RX Gasselte, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 599 852 346            Email: s.nijborg@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16952: PEKELA/BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978
16734: PEKELA/BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978
15299: PEKELA/MULDER, D. - Weinigen van velen. Notulenboek van een Joodse Gemeenschap (in Oude en Nieuwe Pekela) 1940-1942
15301: PEKELA/MULDER, D. - Weinigen van velen. Notulenboek van een Joodse Gemeenschap (in Oude en Nieuwe Pekela) 1940-1942
14126: PEKELA/BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978
12645: PEKELA/SCHUT, E. - Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela's 1683-1942
11901: PEMMELAAR, LODE/MOUS, H. - Lode Pemmelaar
8934: PENCK, A.R.(WINKLER, RALF) - Ralf Winkler (A.R. Penck). 94 drawings 1956-1962/94 desenhos 1956-1962
13930: PENCK, A.R./RENDERS, W.J. - A.R. Penck & Visser. Schilderijen, tekeningen, beelden en keramiek uit de collectie Visser/Paintings, drawings, sculptures and ceramics from the Visser collection
13796: PENCK, A.R./JITTA, M.J./FUCHS, R.H. - Tekeningen: A.R. Penck
360: PENNOCK, LON - Lon Pennock. Beelden '67-'81
12175: PEPPER, BEVERLY/ROSE, B. - Beverly Pepper. Three Site-Specific Sculptures
7797: PERLMUTER, PEARL/WESTEN, M. - Pearl Perlmuter. Beeldhouwster
5984: PERMEKE, CONSTANT/LANGUI, E. - Constant Permeke
2366: PERMEKE, CONSTANT - Constant Permeke
17957: PERMEKE, CONSTANT/BUSSCHE, W. VAN DEN & J. SILLEVIS - Constant Permeke
14007: PERMEKE, CONSTANT/AVERMAETE, R. - Permeke
2498: PERRAUDIN, WILFRID/HOFSTÄTTER, H.H. - Wilfrid Perraudin. Olbilder, Zeichnungen, Glasfenster
3189: PESSERS, HENRIËTTE/BOVEN, M. VAN/TRAPPENIERS, M. - Henriëtte Pessers. Werk uit de jaren dertig
13906: PESSERS, HENRIËTTE/BOVEN, M. VAN/TRAPPENIERS, M. - Henriëtte Pessers. Werk uit de jaren dertig
20052: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. Stad en Lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw
1160: PETERSEN, HANS MEYER/GARFF, J. - Hans Meyer Petersen. Serigrafier/Siebdrucken/Silkscreens/Serigraphies/Zeefdrukken 1990-1991
3023: PETERSEN, A. - De Ploeg
14081: PETERSEN, A. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20
13442: PETERSEN, A. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren 20
1057: PETLIN, IRVING/CUMMINGS, P. - Irving Petlin. Pastels from the years 1961 to 1987
18050: PETROVA, J. - Kunst + religie in Rusland
18644: PETRUSA, S. - Glasobjecten. Michel van Overbeeke, Ruud Schoemaker, Antoon van Wijk
16404: PETRUSA, S. - Glasobjecten. Michel van Overbeeke, Ruud Schoemaker, Antoon van Wijk
501: PICARDT, J. - Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene Antiquiteiten... Waar bygevoegt zyn Annales Drenthiae ...een korte beschryvinge der stadt, des kasteels en de heerlykheit Kovorden
3860: PICASSO, PABLO/BOUDAILLE, G. - Pablo Picasso
1620: PICASSO, PABLO/HYMAN, J. - Picasso. Kunstenaar van de eeuw
19452: PICCARELLE, PATRICK/WALGRAVE, J./CHASTEL, S. DU - Patrick Piccarelle
13026: PICHA/MEURIS, J. - Picha. Dessins/Tekeningen
10: PICKVANCE, R./KROPMANNS, P. - Gauguin und die Schule von Pont-Aven
2935: PIECK, ANTON/VERHAGEN, W. - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen
1120: PIECK, ANTON/VOGELESANG, H. - De wereld van Anton Pieck
6035: PIËT, PIM/PETERS, P. - Tussen fase en feit. De E van Pim Piët/Between phase and fact. The E of Pim Piët. Schilderijen uit de periode 1992-1995
10432: PIETERBUREN/HEUFF, J. - 25 jaar Zeehondencrèche Pieterburen
6772: PIETERBUREN/BEREND, M. - Pieterburen. Wad'n dorp
6433: PIETERBUREN/BEREND, M. - Pieterburen. Wad'n dorp
6346: PIETERBUREN/KLUNDER, T.G. - Pieterburen, Broek, Wierhuizen. Kijken naar en lezen over toen
19367: PIETERBUREN/KLUNDER, T.G. - Pieterburen, Broek, Wierhuizen. Kijken naar en lezen over toen
17307: PIETERBUREN/BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg
2092: PIETERS, D. - Uit de Collectie. Stedelijk Museum Amsterdam
16304: PIETERS, DICK/BIRNIE, A. - Dick Pieters in detail
1530: PIETERS, L. - Beelden in Rhoon. Een keuze uit de Nederlandse beeldhouwkunst van de laatste vijftig jaar
17336: PIETERS, DICK/BIRNIE, A. - Dick Pieters in detail
2149: PIGNATELLI, LUCA/OLIVA, A.B. - Luca Pignatelli
10863: PINCÉ, FRANS/PINCÉ, J. - Frans Pincé
11522: PISSARRO, CAMILLE/REWALD, J. - Camille Pissarro at the Musée du Louvre
2331: PISSARRO, CAMILLE/KUNSTLER, C. - Camille Pissarro
20648: PIT, G, - Drentse gids voor handel en industrie. Industrievestingingsmogelijkheden in Drenthe. Adresboek van de Drentse industrei
11983: PLACHTE, ERNA/HOME, LORD - Erna Plachte. An Artist at the League of Nations/Als Zeichnerin beim Völkerbund. 163 Portrait Drawings of prominent Personalities/163 Porträt-Zeichnungen prominenter Persönlichkeiten
8876: PLANAS, MIQUEL/PARCERISAS, P. - Miquel Planas. Escultures i dibuixos
20157: PLANTAGIE, BERT - Elements Collection 2007-2008
20889: PLAS, NIEK VAN DER/HOGEWONING, H. - Niek van der Plas. Een impressionist in Katwijk/Ein impressionist in Katwijk/An impressionist in Katwijk/Un impressioniste à Katwijk
20372: PLAS, ADRIANUS VAN DER/PLAS, D. VAN DER - Adrianus van der Plas. Een kunstenaarsleven 1899-1974
20031: PLAS, ADRIANUS VAN DER/PLAS, D. VAN DER - Adrianus van der Plas...een kunstenaarsleven 1899-1974
14644: PLAS, WIM VAN DE/THOBEN, P. - Gedreven vakmanschap. Kunstschilder-docent Wim van de Plas 1913-1984. Tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking van zijn vijfenzeventigste geboortejaar
17944: PLATO/RUTGERS, A. - Platoon. Socrates' verdediging (Apologia Sokratous). Vertaald en ingeleid door A. Rutgers
17945: PLATO/GELDER, J. VAN - Plato. Gorgias en Socrates. Een gesprek in Athene 2350 jaar geleden. Vertaald door J. van Gelder
8811: PLOEG, W.H. VAN DER - Een schoolmeesterssalaris in 1840 en andere Berichten en Beschouwingen. Een bloemlezing uit streekhistorische publicaties
4967: PLOEG, K. VAN DER - Kerken bekeken. Een tentoonstelling over De Groninger Ploeg ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken in de Synagoge te Groningen
4968: PLOEG, K. VAN DER - Kerken bekeken. Een tentoonstelling over De Groninger Ploeg ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken in de Synagoge te Groningen
19362: PLOEGER, R., A.ZN. & PLOEGER, R., F.ZN. - Ploeger. Een arbeidzame, van oorsprong veenkoloniale familie
16973: PLOEGER, R., A.ZN. & PLOEGER, R., F.ZN. - Ploeger. Een arbeidzame, van oorsprong veenkoloniale familie
16974: PLOEGER, R., A.ZN. & PLOEGER, R., F.ZN. - Kwartierstaten kinderen Rudolf Ploeger 20-01-1881 en Pieterdina Marchiena Helmens 30-08-1881 en verwante families
16550: PLOEGER, R., A.ZN. & PLOEGER, R., F.ZN. - Kwartierstaten kinderen Rudolf Ploeger 20-01-1881 en Pieterdina Marchiena Helmens 30-08-1881 en verwante families
3705: PLUG, MARIAN/MEUWISSEN, J. - Marian Plug. Paesaggi Nordici. Serigrafie
10513: POEL, J.M.G. VAN DER - Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen. In: Historia Agriculturae Deel X
10580: POEL, J.M.G. VAN DER - Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen. In: Historia Agriculturae Deel X
10601: POEL, J.A.L. DE - De Poel 1550-1990. Genealogisch onderzoek van familie De Poel afkomstig uit Grijpskerk en het Groninger Westerkwartier
6508: POELL, JACK/BOYENS, J. - Jack Poell. Beelden
18985: POELL, JACK/WAARSENBURG, H. VAN DE - Denkvlekken. Beelden van Jack Poell
1520: POELL, JACK/NIEUWBOER, M. - Jack Poell
17323: POELL, JACK/WAARSENBURG, H. VAN DE - Denkvlekken. Beelden van Jack Poel
8305: POELMAN, H.A./COSTER, H.P. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926. Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen
7441: POELMAN, H.A./COSTER, H.P. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1929. Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen
7308: POELMAN, H.A. - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1933. 51e jaar
19349: POL, REIN/JONG, J. - Rein Pol. Tussen fantasie en werkelijkheid
20458: POL, JAN VAN DER/HERZOG, K. & B. JANSEN - Jan van der Pol
3411: POL, REIN/JONG, J. - Rein Pol. Tussen fantasie en werkelijkheid
19346: POL, REIN/MOLENAAR, F. - Rein Pol. Schilderijen
19347: POL, REIN/MOLENAAR, F. - Rein Pol. Schilderijen
5941: POLDER, JOOP/MUNSTER, J. VAN - Joop Polder
4195: POLDER, JOOP/NIENHUIS, E. - Joop Polder. Schilderijen
5647: POLLACK, FRED/SLAGTER, E. - Fred Pollack. Schilderen als proces
12582: PONTIER, MIEKE/EISBERG, I. - Een stoet van beelden. Mieke Pontier
11216: POOL, LEENDERT VAN DER/KRABBENDAM, H./WESTERHOFF, A. - Ellis Island. Tekeningen van/Drawings of Leendert van der Pool
204: POORTENAAR, J. - Boekkunst en grafiek
13540: POORTENAAR, JAN/DJAJASOEBRATA, A. - Een kunstreis in de tropen 1925-1926. Het Indische werk van Jan Poortenaar
2683: POORTMAN, J. - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen
525: POORTMAN, J. - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen
19302: POORTMAN, J. - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen
21045: POORTVLIET, RIEN/HUYGEN, W. - Rien Poortvliet. Tussen gaap & slaap
11208: POOT, REINOLD/LOZE, P. - Reinold Poot
4627: POPELIER, CHARLES/ROSMALEN, P.J. VAN/KNAAP, M. VAN DER - Charles Popelier. Monte Perdido
4248: POPELIER, CHARLES/ROSMALEN, P.J. VAN/KNAAP, M. VAN DER - Charles Popelier. Monte Perdido
463: POPPEL, PETER VAN/REDEKER, H. - Peter van Poppel. Groot atelier
10573: POST, F. - Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600
16077: POST, F. - Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600
6077: POSTHUMA, SIMON/GOOSEN, J. - Simon Posthuma. Recent werk
3378: POSTHUMA DE BOER, EDDY/WILKIE, K. - Eddy Posthuma de Boer. Photo libretto
20542: POSTMA, J.U. - Tussen Overbosch en Oosterhoorn. Fotoboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken. Onder meer over Dennenoord te Zuidlaren
18658: POSTMA, GERRIET/HEKKEMA, H. - Gerriet Postma 65. De mooiste bloemen bloeien op de mestvaalt/The finest flowers bloom on dunghills/Die schönsten Blumen blühen auf dem Mist
5872: POSTMA, GERRIET/BOGEMA, J. - Gerriet Postma
5723: POSTMA, GERRIET/BEEK, W. VAN DER - Gerriet Postma 1995
5430: POSTMA, GERRIET/BEEK, W. VAN DER - Gerriet Postma 1995
5099: POSTMA, HANNES/BLOK, C. - Hannes Postma 1977-1999
430: POSTMA, RIENOLD/ROODNAT, B. - Rienold Postma
20152: POSTMA, KOEWEIDEN/STAAL, G. - In the end it's all about love. The visual communication of Koeweiden Postma. New Dutch graphic design.
18652: POSTMA, GERRIET/HEKKEMA, H. - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens
18653: POSTMA, GERRIET/HEKKEMA, H. - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens
14915: POSTMA, RIENOLD/KOOISTRA, R. - Overstekende negerinnen. Rienold Postma
14745: POSTMA, GERRIET/SIERSEMA, D. - Gerriet Postma. Beyond the colourful limit
13972: POSTMA, RIENOLD/KOOISTRA, R. - Overstekende negerinnen. Rienold Postma
13460: POSTMA, GERRIET/VOS, R./BAK, S. - Gerriet Postma
13461: POSTMA, GERRIET/VOS, R./BAK, S. - Gerriet Postma
18632: POSTMA, GERRIET/HEKKEMA, H. - Gerriet Postma 65. De mooiste bloemen bloeien op de mestvaalt/The finest flowers bloom on dunghills/Die schönsten Blumen blühen auf dem Mist
19663: POULTON, TOM/HANSON, D. - Tom Poulton. The Secret Art of an English Gentleman
17916: POULTON, TOM/HANSON, D. - Tom Poulton. The Secret Art of an English Gentleman
2129: PRAAG, PH. VAN - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
19846: PRAGER, HEINZ-GÜNTER/SCHREIER, C. - Tiefoben. Heinz-Günter Prager
18993: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door De Olde Lantschap. De Achtste der Zeven Provinciën
18994: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door De Olde Lantschap. De Achtste der Zeven Provinciën
11074: PRECHNER, LOTTE B./JOCHIMSEN, M./ZEHNDER, F.G. - Lotte B. Prechner 1877-1967. Monographie und Werkverzeichnis
11084: PRECHNER, LOTTE B./JOCHIMSEN, M./ZEHNDER, F.G. - Lotte B. Prechner 1877-1967. Monographie und Werkverzeichnis
1268: PREESMAN, AVERY/DERCON, C. - Avery Preesman
4707: PRENEN, HARRIE - Harrie Prenen. Tekeningen
19230: PRIESTER, P. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse
15391: PRIESTER, P. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse
16922: PRINCÉE, GÉRARD/DUISTER, F. - Gérard Princée. Gouaches en tekeningen
17954: PRINS, RIEKELE/JANSMA, L. - Riekele Prins. Etser van het Groninger landschap
16628: PRINS, RIEKELE/JANSMA, L. - Riekele Prins. Etser van het Groninger landschap
13958: PRINS, ERIK/STRAUS, C. - Erik Prins. Schilderijen/tekeningen. Paintings/drawings
3340: PRÜSSMANN, HERMANN/WAGNER, E. - Künstlerbegegnungen mit dem Emsland Teil 2. Der Maler Hermann Prüssmann
3195: PRUYN, HANS/MALL, A. - Hans Pruyn
20413: PUDENZ, MARTIN/KLEMP. K. - Martin Pudenz. Licht im Himmel. Fotografien. Light in the Heavens. Photographs
10179: PUETTMANN, EMILE/LOF, N. VAN DER - It. Drukwerk van Emile Puettmann
20891: PURBUS, PIETER/HUVENNE, P. - Pieter Pourbus 1524-1584. Meester-schilder
3499: PUTTEN, JASPER VAN/ZON, J. VAN - Jasper van Putten. Met opgeheven hoofd
13928: PUTTEN, HENK VAN/GRINTEN, H. VAN DER/MICHEL, P. - Henk van Putten
1036: PUTTEN, JASPER VAN/ZON, J. VAN - Jasper van Putten. Met opgeheven hoofd
1532: QIPEI, GAO/RUITENBEEK, K. - Discarding the Brush/Schilderen zonder penseel. Gao Qipei 1660-1734 and the Art of Chinese Finger Painting/en de Chinese vingerschilderkunst
20319: QUINN, EDWARD/HELLER, M. - Edward Quinn. A Côte d'Azur Album
5654: RAAIJMAKERS WEBER, M. - Zo ik de liefde niet heb. Galerie Marijke Raaijmakers 1979-1999
10851: RAASSEN-KRUIMEL, E. - Reflectie van een collectie. Eigen bezit en toekomstbeeld. Singer Museum Laren
13222: RABINOWITCH, DAVID/LAWSON, T. - David Rabinowitch. 25 Skulpturen von 1968 bis 1979
16028: RÄDECKER, JOHN/KOOPMANS, Y. - John Rädecker. De droom van het levende beeld
16023: RÄDECKER, JOHN/KOOPMANS, Y. - John Rädecker. De droom van het levende beeld
8964: RÄDECKER, JOHN/BOOM, A. VAN DER - John Rädecker
20354: RÄDECKER, JOHN/KOOPMANS, Y. - John Rädecker. De droom van het levende beeld
1523: RÄDECKER, JOHN/REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - John Rädecker. Overzichtstentoonstelling
1508: RÄDECKER, JOHN/BOOM, A. VAN DER - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland. John Rädecker
5040: RADEMAKERS, HUIB/KRAAIJPOEL, D. - Huib Rademakers, Karnak
2353: RADERSMA, JAN/SANDERS, R. - Jan Radersma
1777: RADERSMA, JAN/BEEK, W. VAN DER - Jan Radersma. Mixed Media
1746: RADERSMA, JAN/SANDERS, R. - Jan Radersma
13563: RADERSMA, JAN/BEEK, W. VAN DER - Jan Radersma. Mixed Media
12561: RADERSMA, JAN/BEEK, W. VAN DER - Jan Radersma. Ura's
1502: RAEDECKER, JOHN/WIESSING, H.P.L. - John Raedecker 1885-1956
13857: RAEDECKER, JOHN/WIESSING, H.P.L. - John Raedecker
12289: RAEDECKER, JOHN/WIESSING, H.P.L. - John Raedecker
20171: RAFAËL (RAFFAELLO SANZIO)/PIROVANO, C - Raffaello a Firenze. Dipinti e disegni delle collezioni fiorentine.
11141: RAMA, CAROL/CURTO, G./VERZOTTI, G. - Carol Rama
14796: RAMAKERS, JO/COUMANS, W.K. - Jo Ramakers. Beeldhouwer. Uitgegeven ter gelegenheid van 60e verjaardag kunstenaar
12795: RAMAKERS, JO/COUMANS, W.K. - Jo Ramakers. Beeldhouwer
20463: RAMOS, MEL/CLARIDGE, E. - Mel Ramos
62: RAMSEY, L.G.G. - The Complete Encyclopaedia of Antiques
11876: RANKIN - Rankin. Male Nudes
18954: RAPPARD, ANTHON VAN/BROUWER, J.W. - Anthon van Rappard. Companion & correspondent of Vincent van Gogh. His life & all his works
16222: RAPPARD, ANTHON VAN/BROUWER, J.W. - Anthon van Rappard. Companion & correspondent of Vincent van Gogh. His life & all his works
11501: RAUSCHENBERG, ROBERT/FAIST, C./SCALA, R. - Robert Rauschenberg. Haywire. Technologische Hauptwerke der sechziger Jahre
11145: RAUSCHENBERG, ROBERT/HUNTER, S. - Robert Rauschenberg
19342: RAVEEL, ROGER/ALLEENE, C. & R. JOORIS - Raveel in Friesland. Roger Raveel, kunstschilder uit Machelen-aan-de Leie
15765: RAVEEL, ROGER/SENEPART, L. & E. VANHOECKE - Roger Raveel. De schilder spreekt. Een uitnodiging voor de jonge bezoeker op een prikkelende belevingstocht
15768: RAVEEL, ROGER/CLAUS, H. - Een spiegel van Roger Raveel. Een tentoonstelling van schilderijen, tekeningen, gouaches, grafiek en objekten
15774: RAVEEL, ROGER/ALLEENE, C. & R. JOORIS - Raveel in Friesland. Roger Raveel, kunstschilder uit Machelen-aan-de Leie
13315: RAVEEL, ROGER/SCHEIRE, O. - Roger Raveel
13346: RAVEEL, ROGER/SCHEIRE, O. - Roger Raveel
20038: RAVENSWAAIJ, HUIBERT ANTONIE/SEUMEREN-HAERKENS, M.M.J.J. - H.A. Ravenswaaij 1891-1972. Kunstschilder/Dichter
17951: RAVENSWAAIJ, HUIBERT ANTONIE/SEUMEREN-HAERKENS, M.M.J.J. - H.A. Ravenswaaij 1891-1972. Kunstschilder/Dichter
3973: RAVENSWAAY-DEEGE, MARIJKE - Marijke A. Ravenswaay-Deege. Beeldhouwer/sculptor/sculpteur
5780: RAVENTÓS, MA. ASSUMPCIÓ/GIL, J. - Ma. Assumpció Raventós. Gravats
3350: RAY, MAN/ECOTAIS, E. DE L' - Man Ray 1890-1976
2927: RAY, MAN/HEITING, M. - Man Ray 1890-1976
13291: RAY, CHARLES/SCHIMMEL, P./PHILIPS, L. - Charles Ray
14424: RAYNAUD, JEAN PIERRE/BOURRIAUD, N. & P. RESTANY - Jean Pierre Raynaud
20851: JIVE/TIMECODE RECORDS - Jive. Erotic Photography
17602: REDON, ODILON & EMILE BERNARD/LEEMAN, F. - Odilon Redon and Emile Bernard. Masterpieces from the Andries Bonger Collection
16903: REDON, ODILON/CASSOU, J. - Odilon Redon
17785: REEMER, ARNOLD/WINGEN, E. - Arnold Reemer
13952: REEMER, ARNOLD/WINGEN, E. - Arnold Reemer
1835: REES, OTTO EN ADYA VAN/ENZINCK, W. - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934
18093: REES, OTTO VAN/GRIJNS, L. - Otto van Rees 1884-1957. Verkenner van het modernisme
17980: REES, ADRIAAN/CLARK, G. - Adriaan Rees. The Shining
8983: RÉGNIER, G. - La Délirante. Revue de poésie.
20167: REGOYOS, DARIO DE/LIEBAERS, H. - Dario de Regoyos. Un espagnol en Belgique/Een spanjaard in België
4643: REICHART, BENNO/OUDSTEN, A. DEN - Benno Reichart. Bewerkt hout
2150: REICHERT, MARK/MILNER, J. - Reichert. Mark Reichert. Selected Works 1958-1989
19123: REIJS, N. - Kunstreisboek Drenthe
16548: REIJS, N. - Kunstreisboek Drenthe
1739: REIMERS, LOTTE/VETTER, I./JOCHEM, M. - Lotte Reimers und die keramische Kunst/and Ceramic Art. Atelier-Galerie-Museum-Stiftung/Studio-Gallery-Museum-Foundation
9065: REIMERT, PAUL/COOKE, M. VAN - Paul Reimert. Malerei & Plastik
14372: REINHOLD, NONO/SCHIERBEEK, B. - Nono Reinhold. Etsen/Etchings
17809: REINHOUD/JANSSEN, R. - Reinhoud
20430: REISIG, CARL THEO/UDEN, J. VAN - Carl Theo Reisig. Schilder
20134: REISIG, CARL THEO/UDEN, J. VAN - Carl Theo Reisig. Schilder
13803: REISIG, CARL THEO/UDEN, J. VAN - Carl Theo Reisig. Schilder
4576: REISMA, COR/STRUIKSMA, G. - Cor Reisma. Kunstschilder
6967: REITSMA, J. - Historische avonden. Bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan
12475: REMBRANDT/GELDER, H.E. VAN - Rembrandt
11524: REMÉ, JÖRG/WINGEN, E. - Jörg Remé. Schilderijen, tekeningen, grafiek
11049: REMÉ, JÖRG/BOHN, M. - Jörg Remé
20515: RENDELL, RUTH - Ruth Rendall. Streling voor het oog
6055: RENEMAN, HANNY/MARCAR, A.L. - Hanny Reneman. Sporen van bestaan
10876: RENEMAN, HANNY/MARCAR, A.L. - Hanny Reneman. Sporen van bestaan
18123: RENOIR, PIERRE-AUGUSTE/FEIST, P.H. - Pierre-Auguste Renoir 1841-1919. Een droom van harmonie
12712: RENOIR, AUGUSTE/SCHNEIDER, B.F. - Renoir
12471: RENOIR, PIERRE AUGUSTE/ANDERSON, J. - The life and works of Renoir
3323: RESPAUD, GUY/COMTE, O. - Guy Respaud
18091: RESTELLINI, M. - Meesterlijk verzameld. Vijf eeuwen Europese schilderkunst. De Collectie Rau
2208: REUS, PAUL DE/TEGENBOSCH, P./LÜTTICKEN, S. - Paul de Reus. New Dutch Sculptors 1
12: REVI, A.C. - American Art Nouveau Glass
799: RHOER, J. DE - Het stadboek van Groningen van het jaar 1425. Naar het oorspronkelijk afschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio te Groningen
3554: RICHTER, HEINRICH/BERGER, R. - Heinrich Richter. Suite de dessins. Les neuf muses. Die Mädchen von Chexbres
11: RICKE, H. - Glass Art. Reflections of the Centuries. Masterpieces from the Glasmuseum Hentrich in museum kunst palast, Düsseldorf
4549: RICKE, H. - Leerdam Unica
13557: RICKE, H. - Leerdam Unica
14586: RICOURT, WIM/BOENDERS, F. - Wim Ricourt
2198: RIEGEL, ERNST/HELLER, C.B./GLÜBER, W. - Ernst Riegel. Goldschmied zwischen Historismus und Werkbund
20448: RIEMSDIJK-ZANDEE, T. VAN & J.J.M. SLEUTELS - Badje Beek 1968-1990. Sculpturen van Geurt van Dijk, Ad Gerritsen, Klaas Gubbels en tekeningen van Marten Hendriks
3755: RIETVELD, GERRIT/HELLEMOND, N. VAN - Gerrit Rietveld
20364: RIJK, GERT DE/GERRITSEN, W. - Gert de Rijk. Keramist 1945-2009
19741: RIJN, REMBRANDT HARMENSZOON VAN//ROHDE, S. - Rembrandt. Leven en werk van A-Z
18119: RIJN, REMBRANDT HARMENSZOON VAN//BOCKEMÜHL, M. - Rembrandt 1606-1669. Het raadsel van de verschijning
10327: RIJN, REMBRANDT HARMENSZOON VAN//BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk
412: RIJSSEMUS, ERIK/ADELAAR, D. - Erik Rijssemus. Een beeldendrager
3498: RIJSSEMUS, ERIK/ADELAAR, D. - Erik Rijssemus. Een beeldendrager
5320: RIJVERS, WIM/ALBERIGS, L./TILLIE, H. - Wim Rijvers
3280: RIJVERS, WIM/ALBERIGS, L./TILLIE, H. - Wim Rijvers
19559: RIJVERS, WIM/ALBERIGS, L.M. - Wim Rijvers. Beeldhouwer
18863: RIKKEN, BEN/TUPAN, H. - Ben Rikken. Licht! Schilderijen en tekeningen
17539: RIKKEN, HANS - Hans Rikken. Weet de zon van de schaduw
9178: RIKKEN, HANS/BRUGGENCATE, C. TEN - Hans Rikken. Beelden van Beelden
5747: RIKKEN, BEN - Ben Rikken
16440: RIKKEN, HANS - Hans Rikken. Weet de zon van de schaduw
18864: RIKKEN, BEN/TUPAN, H. - Ben Rikken. Licht! Schilderijen en tekeningen
3497: RIMBOUT, GERMAINE/WITTEK, M. - Germaine Rimbout. Catalogus van tekeningen en prenten in het Prentenkabinet voorafgegaan door een bibliografie
12964: RIMBOUT, GERMAINE/WITTEK, M. - Germaine Rimbout. Catalogus van tekeningen en prenten in het Prentenkabinet, voorafgegaan door een bibliografie
7605: RINSEMA, THIJS/KARSTKAREL, P./SCHIPPERS, K. - Thijs Rinsema 1877-1947
6956: RITMAN, TON - Ton Ritman. Schilderen met licht/Painting with light
6957: RITMAN, TON - Ton Ritman. Schilderen met licht/Painting with light
12716: RITTSTEIN, MICHAEL/KRIZ, J. - Michael Rittstein
1170: RIVIERE, ALAIN/DOMINO, C. - Alain Riviere
12295: ROBERTS, K. - Impressionisten en Post-Impressionisten. Meesterwerken van Renoir tot Cézanne
10526: ROBOODT/BALJET, H. - Wat je ziet is niet Margriet. Beelden van Roboodt. Versjes van Herman Baljet
9351: ROBOODT/BALJET, H. - Wat je ziet is niet Margriet. Beelden van Roboodt. Versjes van Herman Baljet
21035: ROCHUSSEN, CHARLES/HALBERTSMA, M. - Charles Rochussen 1814-1894. Een veelzijdig kunstenaar
12250: ROCHUSSEN, CHARLES/HALBERTSMA, M. - Charles Rochussen 1814-1894. Een veelzijdig kunstenaar
1184: RODE, DOLLY DE/BEEK, W. VAN DER - Dolly de Rode. Schilderijen
2367: RODE, RUUD DE/LAKKE, G. - Ruud de Rode. Schilderijen
19272: RODE, DOLLY DE/BEEK, W. VAN DER - Dolly de Rode. Schilderijen
11089: RODE, RUUD DE/LAKKE, G. - Ruud de Rode. Schilderijen
20710: RODEN - Roden...aangewezen als industriekern.
20543: RODEN/LEIJ, A.A. - Havezate Mensinge en de andere havezaten in Drenthe. Geschiedenis van een Dentse havezate
20521: RODEN/FONK, J. - Historische Vereniging Roon 1978-1998 met 20 jaar Roden in vogelvlucht
9372: RODEN/DIJK-VAN EERDEN, G.J. VAN - Het kerkvoogdenboek van Roderwolde 1538-1608. Rekening en verantwoording
6746: RODEN/NOTENBOMER, H.A./TUITEN, L. - Roden. Een historisch uitstapje
6712: NIEUW RODEN - Van school in het Roderveld tot Meester De Vriesschool in Nieuw Roden 1903-1978
6381: RODEN/HENGEVELD, K. - Roden. Vroeger en nu
6382: RODEN/HENGEVELD, K. - Roden. Vroeger en nu
635: RODEN/DOEDENS, H. - De historie van de Meerweg
6274: RODEN/BIJLSMA, H. - Roden en Roon. Een wandeling door de geschiedenis
2590: RODEN/ZONDAG, T. - Geïllustreerde Gids van Roden en omstreken
20731: RODEN/LEIJ, A.A. - Havezate Mensinge en de andere havezaten in Drenthe. Geschiedenis van een Dentse havezate
19393: RODEN/NOTENBOMER, H.A./TUITEN, L. - Roden. Een historisch uitstapje
1858: RODEN/DOEDENS, H. - De historie van de Meerweg
18043: RODEN/FONK, J. - Roon, zoas 't west het
17004: RODEN/FONK, J. - Roon, zoas 't west het
15180: RODEN/BOS, J. & W.J. KUPPERS - Inventaris van het archief van het Huis Mensinge te Roden (1376-1952)
15181: RODEN/BOS, J. & W.J. KUPPERS - Inventaris van het archief van het Huis Mensinge te Roden (1376-1952)
14866: RODEN/HAGENOUW, K.A. & P. VAN DER VELDE - Roon. Roden zoals het vroeger was
14867: RODEN/HAGENOUW, K.A. & P. VAN DER VELDE - Roon. Roden zoals het vroeger was
12977: RODEN/DOUWES, L. - 100 jaar H. Scheepstra School 1894-1994
20727: RODEN - Kroniek. Gedenkboek bij de viering van het 75-jarig bestaan van de christelijk nationale school De Haven, voorheen School met den Bijbel, te Roden
20623: RODENBURG, C. - In het spoor der podagristen. ANWB auto- en fietsroute
19248: RODENBURG, K. - Ik, Ophelia. Foto's van Rineke Dijkstra, Inez van Lamsweerde en Hellen van Meene
17675: RODENBURG, K. - Ik, Ophelia. Foto's van Rineke Dijkstra, Inez van Lamsweerde en Hellen van Meene
17727: RODENBURG, K. - Ik, Ophelia. Foto's van Rineke Dijkstra, Inez van Lamsweerde en Hellen van Meene
20689: RODENBURG, C. - In het spoor der podagristen. ANWB auto- en fietsroute
20580: RODERWOLDE/PRAKKE, H.J. - Op de Roderwolder helikon. De pastorale kring "Musis Sacrum" in het Drentse Roderwolde
5552: RODIN, AUGUSTE/GOEDKOOP, J. - Auguste Rodin. De denker
3842: RODIN, AUGUSTE/ADAMS, P.R. - Auguste Rodin
3877: RODIN, AUGUSTE/HALE, W.H. - De wereld van Rodin 1840-1917
18181: RODIN, AUGUSTE/NÉRET, G. - Auguste Rodin. Sculptures and Drawings
13095: RODIN, AUGUSTE/STORY, S. - Auguste Rodin. Beeldhouwwerken
16442: ROEBERS, HANSHAN/KONING, M. DE - Hanshan Roebers. Monumentale werken
18752: ROEBERS, HANSHAN/KONING, M. DE - Hanshan Roebers. Monumentale werken
7459: ROEKEL, J. VAN - Groningen overbrugd. Dertig en één bijzondere bruggen in de stad en provincie Groningen
4554: ROELAND, JAN - Jan Roeland. Schilderijen
8776: ROELOFS, ALBERT/JUFFERMANS, J. - Albert Roelofs 1877-1920
16209: ROELOFS, ALBERT/JUFFERMANS, J. - Albert Roelofs 1877-1920
3483: ROELOFSZ, CHARLES/BRAAT, L.P.J. - Charles Roelofsz. Verlos ons van confectieachtig denken
12942: ROELOFSZ, CHARLES/BRAAT, L.P.J. - Charles Roelofsz. Verlos ons van confectieachtig denken
4336: ROESSINGH, LOUIS ALBERT/VEEN, F. VAN DER - Het Drentse Prentenboekje van Louis Albert Roessingh
17180: ROESSINGH, LOUIS ALBERT/DOEDENS, A. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vice versa
16558: ROESSINGH, LOUIS ALBERT/DOEDENS, A. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vice versa
20684: ROEST, H. - Turfschipperij. Beroep zonder glorie. Betreft met name de Groninger en Drentse Veenkoloniën
20381: ROFFMAN, HOWARD/MADER, D.H. - Howard Roffman. The Edge of Desire. Erotic Photography
20380: ROFFMAN, HOWARD - Howard Roffman. Tales. Erotic Photography
2525: ROGGE, E.M. - Naaldkunst, kantwerk en handweven
13937: ROGGE, CORNELIUS/OXENAAR, R. W.D. - Cornelius Rogge
18029: ROGGEN, JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN/LEMMENS, G. - Het grafisch werk van Johannes Mattheus Graadt van Roggen (1867-1959)
9920: RÖHL, KARL PETER/ROEDER, H./HOFSTAETTER, C. - Karl Peter Röhl in Weimar 1912-1926
1153: ROHLFS, CHRISTIAN/HESSE, H. - Chr. Rohlfs. Bezit van het Karl Ernst Osthaus Museum, Hagen
5832: ROHLFS, CHRISTIAN/VOGT, P. - Christian Rohlfs 1849-1938. Aquarelle, Wassertemperablätter, Zeichnungen
14079: ROHLFS, CHRISTIAN/GRINTEN, H. VAN DER - Christian Rohlfs 1849-1938. Schilderijen, aquarellen, tekeningen, prenten uit de collectie van het Karl Ernst Osthaus Museum Hagen
20885: ROJANKOVSKI, FEODOR (ROJAN)/BOCCI, R. - Spring Romance. Pariser Frühlingsromanze. Idylle printanière. Erotic Drawings by Rojan
2225: ROL, HENRICUS/PATER, J. DE - Henricus Rol. 80
9515: ROLAND HOLST, RICHARD NICOLAÜS/VERKRUYSEN, H.C./HAMMACHER, A.M. - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren van Architectura et Amicitia. 11de serie, 1930, nummer 6 en 7. Glasschilderingen en koppen van R.N. Roland Holst. Omslag steendruk J. Sjollema
9516: ROLAND HOLST, RICHARD NICOLAÜS/WIJDEVELD, H.TH./ROYEN, R.W. VAN - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren van Architectura et Amicitia. 5den jaargang, 1923, nummer 1. Glas in lood ramen van R.N. Roland Holst. Omslag clichédruk Jac Jongert
20629: ROLDE/KEVERLING BUISMAN, F. - Programma Rolde 800 jaar 1187-1987
6836: ROLDE/RHOTER, G.L. DE - Rolder Boys 50 jaar 1927-1977
631: ROLDE/BORGESIUS, A./KOOPS, L. - Rolde. 800 jaar later
3595: ROLDE/BORGESIUS, A./KOOPS, L. - Rolde. 800 jaar later. Uitgegeven ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Rolde
2814: ROLDE/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Rolde (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
20581: ROLDE/GRIEPINK, J.F.A. & W. HOUTMAN - Rondom Rolde. Vroeger en nu
20714: ROLDE/KEVERLING BUISMAN, F. - Rolde door de eeuwen heen. Programma Historische Optocht. Rolde 800 jaar 1187-1987
20715: ROLDE/BORGESIUS, J.G. - Een welkom in Rolde
16837: ROLDE/BIESEN, D.W. VAN - Kadastrale atlas van Drenthe 1832. Deel XIII Rolde
20215: ROLDE/STOKKER, A. - Oud Rolde en de omliggende dorpen. Fotoboek
20716: ROLDE/GRIEPINK, J.F.A. & W. HOUTMAN - Rondom Rolde. Vroeger en nu
20352: ROLF, JOHNNY/MARKEN, A. VAN - Johnny Rolf. Haar keramiek, haar gouaches/Her ceramics, her gouaches
9977: RÖLING, MARTE/BOER, C. DE - Marte Röling. Vlaggen van rood koper.
5815: RÖLING, GERARD VICTOR ALPHONS/ALBERIGS, L. - G.V.A. Röling
4827: RÖLING, MARTE/BOER, C. DE - Vlaggen van rood koper. Marte Röling
455: RÖLING, GERARD VICTOR ALPHONS/ALBERIGS, L. - G.V.A. Röling
327: RÖLING, MARTE/BOER, C. DE - Vlaggen van rood koper. Marte Röling
19980: RÖLING, MATTHIJS/ZON, J. VAN - Matthijs Röling. Schilderijen
19397: RÖLING, GERARD VICTOR ALPHONS/HYNCKES, R. - Röling
16630: RÖLING, GERARD VICTOR ALPHONS/HYNCKES, R. - Röling
13576: RÖLING, MATTHIJS/OOSTERWIJK, K. - Matthijs Röling in Winterswijk
5461: ROMBERG, JAMES M./NAGASAWA, S. - James M. Romberg. U.S.A.
3612: ROMEIN, T.A. - De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861. Met aantekeningen
11634: ROMENY, EDLEF/SMIT-MULLER, R.H. - Edlef Romeny (1926), leven en werk
12513: RONNER, HENRIETTE/SPIELMANN, M.H. - Henriette Ronner. The Painter of Cat Life and Cat Character. A New and Popular Edition
8846: ROODEN, JAN DE/ACHTERBERGH, J.W.N. VAN - Jan de Rooden. Keramisch Kunstenaar/Ceramic Artist
13851: ROORDA, ANNE BAUKE - Maan. Schilderijen en poëzie door A.B. Roorda
11921: ROOS, SJOERD HENDRIK DE/OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos
19056: ROOS, JAN/HODEL, R. - Jan Roos. Harlingen en de zee
17906: ROOS, EDDY/VISSER, F. - Eddy Roos. Beelden en tekeningen
17880: ROOS, EDDY/VISSER, F. - Eddy Roos. Beelden en tekeningen
16507: ROOS, JAN/HODEL, R. - Jan Roos. Harlingen en de zee
16119: ROOS, EDDY/SMITH, D. & J. MEIJER - Eddy Roos. Beelden en tekeningen
15954: ROOS, EDDY/WIJERMARS, J. - Eddy Roos. Beelden/Sculptures
12182: ROOS, SJOERD HENDRIK DE/OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos
4647: ROOSE, WIM/BURKOM, F. VAN - Roose. Objekten/tekeningen
4288: ROOSE, WIM/BURKOM, F. VAN - Roose. Objekten/tekeningen
10852: ROOVERS, KATHINKA/PASSIER, K. - De verbeelding van de Dierenriem. Kathinka Roovers
20348: ROPS, FELICIEN/ARWAS, V. - Felicien Rops
3538: ROPS, FÉLICIEN/MATHEY, F. - Félicien Rops 1833-1898
3187: ROPS, FÉLICIEN/MATHEY, F. - Félicien Rops 1833-1898
20033: ROPS, FELICIEN/ARWAS, V. - Felicien Rops
1408: ROPS, FELICIEN/BRISON, C. - Felicien Rops. Eine Monographie
1302: ROPS, FELICIEN/ARWAS, V. - Felicien Rops
12622: ROPS, FÉLICIEN/LEMONNIER, C. - Félicien Rops 1833-1898. Lithographies, Gravures, Dessins, Peintures
2547: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten
19851: RÖSEL, PETER/AMMANN, J-C. - Peter Rösel. Fata Morgana Painting Project
19852: RÖSEL, PETER/AMMANN, J-C. - Peter Rösel. Fata Morgana Painting Project
11243: ROSEN, FRANK/BROMET, J. - Frank Rosen. De Zoektocht/The Search
4095: ROSEN, FRANK/BROMET, J. - Frank Rosen. De Zoektocht/The Search
180: ROSENBERG, JAMES/FOX, M.S. - Painter's Self-Portrait. James N. Rosenberg
12265: ROSENBLUM, R. - The dog in art. From Rococo to Post-Modernism
20699: ROSENBOOM, THOMAS - Thomas Rosenboom. Vriend van verdienste
4105: ROSMALEN, ROELOF VAN/EMANTS, M. - Roelof van Rosmalen. Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants
7642: ROSSEM, RU VAN/DUISTER, F. - Ru van Rossem
3396: ROSSEM, RU VAN/DUISTER, F. - Ru van Rossem
2424: ROSSEM, RU VAN/DUISTER, F. - Ru van Rossem
3529: ROSSETTI, DANTE GABRIEL/NICOLL, J. - Dante Gabriel Rossetti
17578: ROSSETTI, DANTE GABRIEL/BECKER, E. - Dante Gabriel Rossetti
13354: ROSSETTI, DANTE GABRIEL/BECKER, E. - Dante Gabriel Rossetti
17970: ROSSUM DU CHATTEL, FREDERICUS JACOBUS/ROSSUM DU CHATTEL, J.G. VAN - F.J. Rossum du Chattel 1856-1917. De "ontdekker" van de Vecht
20664: BEILEN & ROSWINKEL - Blad 17 en blad 18 Beilen/Roswinkell. Geomorfologische kaart van Nederland 1: 50.000
20665: BEILEN & ROSWINKEL - Blad 17 en blad 18 Beilen/Roswinkell. Geomorfologische kaart van Nederland 1: 50.000
12584: ROT, JAN/HEIJDEN, M. VAN DER - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar 1892-1982
12585: ROT, JAN/HEIJDEN, M. VAN DER - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar 1892-1982
2444: ROUAULT, GEORGES/SALLES, G./VENTURI, L. - Georges Rouault
9980: ROUGE LE, J.L. - Nova Belgii Foederati Tabula. Kopergravure van provincie Groningen door Le Rouge
422: ROUS, MARTIN/DEVELING, E. - Martin Rous. Viltstift op karton 1964-1984
3061: ROUS, MARTIN/DEVELING, E. - Martin Rous. Viltstift op karton 1964-1984
20351: ROUSSEAU, FRANCOIS/CUCCO, S. - Dieux du Stade. Les rugbymen du Stade français. Paris et leurs invités photographiés nus par Francois Rousseau. Erotic Photograhpy
17735: ROUSSEAU, PHILIPPE/LEEUW, R. DE - Philippe Rousseau 1816 - 1887
3165: ROUSSEAU, HENRI/VALLIER, D. - Henri Rousseau
3144: ROUSSEAU, HENRI/VALLIER, D. - Henri Rousseau
2235: ROUSSEAU, HENRI/SHATTUCK, R. - Le Douanier Rousseau
182: ROUSSEAU, HENRI/ALLEY, R. - Henri Rousseau. Portrait of a Primitive
1399: ROUSSEAU, HENRI/VALLIER, D. - Tout l'oeuvre peint de Henri Rousseau. Catalogue raisonné
1364: ROUSSEAU, HENRI/ALLEY, R. - Portrait of a Primitive.The art of Henri Rousseau.
1866: ROYER, LOUIS/HOUT, G. VAN DEN/LANGENDIJK, E. - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam
17253: ROZENDAAL, WILLEM JACOB/RHEEDEN, H. VAN - W.J. Rozendaal 1899-1971
16698: ROZENDAAL, WILLEM JACOB/RHEEDEN, H. VAN - W.J. Rozendaal 1899-1971
13637: ROZENMAN, JOSHUA/SCHWARTZ, G. - Joshua Rozenman. Zinnen-Beelden/Cast Images
13134: RÜCKRIEM, ULRICH/MESCHEDE, F. - Ulrich Rückriem. Zeichnungen 1978-1985. Aus der Sammlung Udo und Anette Brandhorst, Köln
16269: RUEB, GRA/VETH, C. - De beeldhouweres Gra Rueb
14060: RUEB, GRA/VETH, C. - De beeldhouweres Gra Rueb
20494: RUEBSAMEN, HELGA - Helga Ruebsamen. Het lied en de waarheid
4956: RUETER, PAM GEORG/BOSTERS, C. - Werk van Pam G. Rueter
12260: RUETER, PAM GEORG/BOSTERS, C. - Kent u ze nog de Winschoters
20525: RUINEN/NAARDING, J. - Uit Ruinen's verleden
20524: RUINEN/NAARDING, J. - Uit Ruinen's verleden
6821: RUINEN/JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen
20576: RUINEN/BRUIN, J. DE - De geschiedenis van onze kerk te Ruinen
20577: RUINEN/BRUIN, J. DE - De geschiedenis van onze kerk te Ruinen
2815: RUINEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Ruinen (circa 1867). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
16188: RUINEN/VERHOOG, J. & J. FLOOR - Ruinen, een historisch portret
15871: RUINEN/HUIZING, L. - 140 jaar Tot Nut en Genoegen in Ruinen
14475: RUINEN/VERHOOG, J. & J. FLOOR - Ruinen, een historisch portret
14334: RUINEN/HUIZING, L. - 140 jaar Tot Nut en Genoegen in Ruinen
6722: RUINERWOLD/NIJSTAD, W./SNIJDERS, H. - Ruinerwold. Wat een bedrijvigheid
17662: RUISDAEL, JACOB VAN/SITT, M. & P. BIESBOER - Jacob van Ruisdael. De revolutie van het Hollandse landschap
12498: RUISSEN, DINO/JANSEN, B. - Dino Ruissen
20621: RUITER, A. & G.J. VAN ARRAGON - Onderweg. Een beeld van 90 jaar gereformeerd jeugdwerk in Drenthe
20620: RUITER, A. & G.J. VAN ARRAGON - Onderweg. Een beeld van 90 jaar gereformeerd jeugdwerk in Drenthe
14900: RUMMENS, JULES/RUMMENS, M. - Jules Rummens
14426: RUSCHA, EDWARD/GROOT, E. DE - Edward Ruscha. Schilderijen/Paintings
14402: RUSCHA, EDWARD/STOCKEBRAND, M. - 4 x 6 Zeichnungen von Edward Ruscha
19859: RUSSELL, BERTRAND/GRAYLING, A.C. - Russell
19788: RUSSELL, BERTRAND/GRAYLING, A.C. - Russell
13827: RUSSELL, JOHN PETER/GALBALLY, A. - The Art of John Peter Russell
1048: RUTING, PETER/HOENEVELD, H. - Peter Ruting. De gedachten gevormd
2242: RUTING, PETER/HOENEVELD, H. - Peter Ruting. The Images of Thought
20178: RUTING, PETER/HOENEVELD, H. - Peter Ruting. The Images of Thought
15913: RYPKEMA, NICO/LUTZ, H. - Rypkema. Portret van een rasschilder
13985: RYSSELBERGHE, THÉO VAN/BERTRAND, O. - Théo Van Rysselberghe
9602: SAËC, THIERRY LE/GAUTIER, M. - Ce que les images ignorent. Livres d'artiste de Thierry Le Saëc 1989-2005
9523: SAËC, THIERRY LE/GAUTIER, M. - Ce que les images ignorent. Livres d'artiste de Thierry Le Saëc 1989-2005
12557: SALOMON, JACQUES - Jacques Salomon. Peintures, pastels, aquarelles
5436: SALVERDA, ALDRIK/RIEMERSMA, J.W.F. - Aldrik Salverda
2365: SALVERDA, ALDRIK/RIEMERSMA, J.W.F. - Aldrik Salverda
1781: SALVERDA, ALDRIK/MARCAR, A.L. - Aldrik Salverda. Grafiek, tekeningen, schilderijen, objecten
17295: SANDERS, R. - Schilders van Drenthe
8768: SANDERS, HAR/EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN/BLOTKAMP, H. - Brieffragmenten van oktober 1975 tot juli 1976. Nathalie van den Eerenbeemt aan Har Sanders. Har Sanders aan Nathalie van den Eerenbeemt
4488: SANDERS, HAR & EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN/BLOTKAMP, H. - Brieffragmenten van oktober 1975 tot juli 1976. Nathalie van den Eerenbeemt aan Har Sanders. Har Sanders aan Nathalie van den Eerenbeemt
19627: SANDERS, R. - Schilders van Drenthe
18754: SANDERS, HAR/JUFFERMANS, J. - Har Sanders
17835: SANDERS, R. - Schilders van Zweeloo
14647: SANDERS, HAR/THOBEN, P. - Har Sanders. Reisschetsen 1991. Impressies met pen
20947: SANDERS, R. - Schilders van Zweeloo
12814: SANTOS SILVA, LISA/LEVEQUE, J.-J. - Lisa Santos Silva
20855: SAUDEK, JAN/TOURNIER, M. - Jan Saudek. Vie, mort, amour & autres bagatelles. Erotic Photography
20856: SAUDEK, JAN/BORHAN, P. - Jan Saudek. Jubilations and Obsessions. Erotic Photography
3807: SAVERYS, ALBERT/CORBET, A. - Albert Saverys
19697: SAVOIR, L.A. - Sex in design
19837: SCANLAN, JOE/HEYNEN, J. - Joe Scanlan. Passing Through
8979: SCHAEWEN, DEIDI VAN - Muren. Gefotografeerd door Deidi van Schaewen
10847: SCHAMPERS, K. - Moderne Nederlandse Schilderkunst. Realistische tendensen/Het expressionistische in de Nederlandse schilderkunst/Abstractie sinds Mondriaan/Modern Dutch Painting. Realistic Tendencies/The Expressionistic in Dutch Painting/Abstraction since Mondrian
8927: SCHÄPERKÖTTER, GERARD/DUISTER, F. - Gerard Schäperkötter. Schilderijen en gouaches 1979-1988
1742: SCHÄPERKÖTTER, GERARD/DUISTER, F. - Gerard Schäperkötter. Schilderijen en gouaches 1979-1988
2223: SCHAT, ANNEKE/STRAUS, C. - Edelsmeedkunst/Modern jewellery. Anneke Schat/Amsterdam
1500: SCHAT, ANNEKE/STRAUS, C. - Anneke Schat. Horizon in beweging/Horizons in motion. Edelsmeedkunst en werken op papier/Modern jewellery and calligraphic aquarelles.
7418: SCHEEMDA/BAKKER, J. - Maar verder is hier niks gebeurd. Oorlog en bevrijding Gemeente Scheemda. Heiligerlee, Midwolda, Nieuwolda, Nieuw Scheemda, 't Waar, Oostwold, Scheemda, Westerlee
5215: SCHEEMDA/KOERS, J.P. - Scheemda
19971: SCHEEMDA/BAKKER, J. - Maar verder is hier niks gebeurd. Oorlog en bevrijding Gemeente Scheemda. Heiligerlee, Midwolda, Nieuwolda, Nieuw Scheemda, 't Waar, Oostwold, Scheemda, Westerlee
16762: SCHEEMDA/KOERS, J.P. & J.J. GROENBROEK - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving
16763: SCHEEMDA/KOERS, J.P. - Scheemda
19151: SCHEEN, P.A. & P. SCHEEN - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880
18012: SCHEEN, P.A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950
15198: SCHEEN, P.A. & P. SCHEEN - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880
20955: SCHEEN, P.A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950
10658: SCHEER, D.H. VAN DER - Drentsche Volksalmanak 1837 t/m 1844 en 1846 t/m 1851
17870: SCHEER, D.H. VAN DER/BOOM, H./LESTURGEON, A.L - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie Podagristen
16322: SCHEER, D.H. VAN DER/BOOM, H./LESTURGEON, A.L - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie Podagristen
8915: SCHEFFER, HARR/ALBERIGS, L.M. - Harr Scheffer
20115: SCHEFFER, HARR/ALBERIGS, L.M. - Harr Scheffer
17615: SCHEFFER, ARY/EWALS, L. - Ary Scheffer 1795-1858. Gevierd Romanticus
13568: SCHEFFER, ARY/GROOT, J.M. DE - Ary Scheffer. Tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen
19847: SCHEIBITZ, THOMAS/SCHWARZ, D. - Thomas Scheibitz. Ansicht und Plan von Toledo
13055: SCHELCK, MAURICE/KLUYSKENS, P. - Maurice Schelck of het groot avontuur
5921: SCHELDE, MARIÓN VAN DER/TREFFERS, R. - Marión van der Schelde. Beelden
12965: SCHELFHOUT, ANDREAS/LAANSTRA, W. - Andreas Schelfhout 1787-1870
13775: SCHENDEL, E. VAN - Museum Mesdag. Nederlandse negentiende-eeuwse schilderijen, tekeningen en grafiek.
5428: SCHENK, PETER/BEEK, W. VAN DER - Peter Schenk
1096: SCHIELE, EGON/ARTINGER, K. - Egon Schiele. Leven en werk
2497: SCHIELE, EGON/ARTINGER, K. - Egon Schiele. Leven en werk
20094: SCHIERMONNIKOOG/WINKLER PRINS, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
18176: SCHIJF, H. & E.VAN VOOLEN - Gedurfd verzamelen. Van Chagall tot Mondriaan
5470: SCHILDERS, MATTIE/LOUW, H. VAN DE - Mattie Schilders. Vuur van verrukking. Schilderijen 1987-1991
4053: SCHILDERS, MATTIE/HAMMING, A.F.G.W. - Mattie Schilders. Een nieuwe stilte
19691: SCHILDWOLDE/BOUWMAN, K.G. - 100 jaar gereformeerd onderwijs Schildwolde 1906-2006
20444: SCHIPPER, STEFAN - Alive. Photos taken by Stefan Schipper
185: SCHIRREN, FERDINAND/DERYCKERE, T. - Ferdinand Schirren 1872-1944
21040: SCHMIDT, ANNA MARIA GEERTRUIDA (ANNIE) - Annie M.G Schmidt. Otje. Met tekeningen van Fiep Westendorp
21036: SCHMIDT, ANNA MARIA GEERTRUIDA (ANNIE) - Annie M.G. Schmidt. Uit met juffrouw Knoops. Met tekeningen van Fiep Westendorp
11233: SCHMIDT-STEIN, MICHAEL/WEICHARDT, J. - Michael Schmidt-Stein. Bilder, Gouachen, Aquarelle und Farbradierungen
14162: SCHMIDT, WILLEM HENDRIK/GIERSBERGEN, W. VAN - Willem Hendrik Schmidt (Rotterdam 12 april 1809 - Delft 1 juni 1849). Een begenadigd colorist
14163: SCHMIDT, WILLEM HENDRIK/GIERSBERGEN, W. VAN - Willem Hendrik Schmidt (Rotterdam 12 april 1809 - Delft 1 juni 1849). Een begenadigd colorist
72: SCHMIED, W. - Malerei in Osterreich 1945-1995. Die Sammlung Essl
1293: SCHMUCKER, HANNES/ROMSTOECK, W. - Der Maler Hannes Schmucker
4911: SCHOBBERS, FONS/BEEK, W. VAN DER - Urge. Fons Schobbers
15644: SCHOBBERS, FONS/BEEK, W. VAN DER - Urge. Fons Schobbers
9091: SCHOBESBERGER, ERICH/GUGG, A. - Erich Schobesberger. Private property on the moon
17301: SCHOEMAKER, RUUD/KATUIN, J./KLOK, C. - Ruud Schoemaker. Paintings and art in glass
3717: SCHOLTEN, HERMAN/BEENKER, E. - Herman Scholten. Oeuvreprijs 1998 Beeldende kunst/Oeuvre Award 1998 Fine Arts
15356: SCHOLTEN, MARINUS/PAATS, M. - Marinus Scholten. Ik geef weer zoals ik het ervaar
11035: SCHOLZE, HANS/SCHIPPERS, K./GARREL, B. VAN - Het veld heeft ogen. Hans Scholze 1933-1993
3838: SCHONK, JAN/JAGER, TH. DE - Jan Schonk. Een keurcollectie reproducties uit zijn werken
1591: SCHONK, AART/BEEK, P.M. - Aart Schonk. Beeldhouwer
14856: SCHONK, JAN/QUERIDO. IS. - Misleide Majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de oudheid. Met houtsneden van Jan Schonk
209: SCHOON, T./SCHAMPERS, K. - Wegbereiter der Moderne/Pioneers of modernism. Ensor, Hodler, Kruyder, Munch
20744: TER APEL & NIEUW SCHOONBEEK - Ter Apel.. De plaats voor uw industrie
17294: SCHOONEBEEK/JONG, H.J. DE - Schoonebeek. Olierijk in Zuid-Oost Drenthe. Een onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van de aardoliewinning in Schoonebeek
16642: SCHOONEBEEK/JONG, H.J. DE - Schoonebeek. Olierijk in Zuid-Oost Drenthe. Een onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van de aardoliewinning in Schoonebeek
20763: TER APEL - NIEUW SCHOONEBEEK - Bodemkaart van Nederland 1: 50.000. Ter Apel - Nieuw Schoonebeek
20764: TER APEL - NIEUW SCHOONEBEEK - Bodemkaart van Nederland 1: 50.000. Ter Apel - Nieuw Schoonebeek
12353: SCHOONEBEEK/MINDERHOUD, H.D. - Schoonebeek, de eeuwen door. Grepen uit de geschiedenis van dorpen en buurtschappen
20659: SCHOONOORD/EBELING, R.A. & J. WIERINGA - Drentse veldnamen. Kaartblad 25 Schoonoord
1993: SCHOONOORD/CANTER CREMERS, A.H.A. - Hoe het groeide op het Ellertsveld. Een geschiedenis in hoofdstukken, geschreven ter gelegenheid van Schoonoords eeuwfeest
17837: SCHOONOORD/GEETER, H.P.J. DE - Kroniek van Schoonoord. Deel 1 (1854 - 1954)
5316: VROEGOP/SCHOONVELD - Vroegop/Schoonveld. What's the matter
20432: SCHOTEL, JOHANNES CHRISTIANUS/GROOT, J.M. DE - Een onsterfelijk zeeschilder. J.C. Schotel 1787-1838
17843: SCHOTEL, JOHANNES CHRISTIANUS/GROOT, J.M. DE - Een onsterfelijk zeeschilder. J.C. Schotel 1787-1838
12568: SCHOUTEN, LYDIA/HENRY, K. - Lydia Schouten. Drawings, photographs, installations, videotapes, mixed media
11342: SCHRAMEIJER, FLIP/MILLIKOWSKI, E. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer. Tekenaar, schilder, etser en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk
14534: SCHRAMEIJER, FLIP/MILLIKOWSKI, E. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer. Tekenaar, schilder, etser en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk
3310: SCHRAMM, JULIUS/COVELLI, C.M. DE - Julius Schramm. Metallgestalt
14642: SCHRETLEN, IGNACE/THOBEN, P. - Ignace Schretlen. Herinneringen als leidraad. Schrijver-beeldend kunstenaar-medicus Ignace Schretlen
20755: SCHREUDER, ADRIENNE/GELLING-KERSTHOLT, J. - Adrienne Schreuder. Beeldend kunstenaar. Mijn werk is mijn wil. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 70e verjaardag
20387: SCHRIJVER, MICHIEL/HAZEU, W. - Michiel Schrijver. Het oog moet blijven reizen. The eye must travel
4045: SCHRIKKER, KEES - De memoires van de beeldhouwer Kees Schrikker
10415: SCHRÖDER, SIERK/KREEFTENBERG, W. - Sierk Schröder
4847: SCHRÖDER, SIERK/WESSEM, J.N. VAN - Sierk Schröder
15916: SCHRÖDER, SIERK/WESSEM, J.N. VAN - Sierk Schröder
14199: SCHRÖDER, SIERK/WAGNER, A. - Sierk Schröder. Schilder en tekenaar
14200: SCHRÖDER, SIERK/WESSEM, J.N. VAN - Een keuze uit het werk van Sierk Schröder
14201: SCHRÖDER, SIERK/JUFFERMANS, J. - Sierk Schröder. Recent werk
14203: SCHRÖDER, SIERK/KREEFTENBERG, W. - Sierk Schröder
13944: SCHRÖDER, SIERK/WESSEM, J.N. VAN - Sierk Schröder
684: SCHROOR, M. - Wotter. Waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen 1850-1995
18768: SCHROOR, HESTER/TUPAN, H. - Hester Schroor. Vertekend. Schilderijen
20442: SCHROOR, HESTER/TUPAN, H. - Hester Schroor. Vertekend. Schilderijen
16841: SCHROOR, M. - De Atlas van Kooper. Oude kaarten van de provincie Groningen
17128: SCHROOR, HESTER/TUPAN, H. - Hester Schroor. Vertekend. Schilderijen
17240: SCHUHMACHER, WIM/REDEKER, H. - Wim Schuhmacher
17719: SCHUHMACHER, WIM/NIEHAUS, K. - W. Schuhmacher
17254: SCHUHMACHER, WIM/NIEHAUS, K. - W. Schuhmacher
16711: SCHUHMACHER, WIM/GEEST, J. VAN - Wim Schuhmacher. De Meester van het Grijs. Een studie over leven en werk van de schilder W. Schuhmacher, 1894-1986, gevolgd door een oeuvrecatalogus, alsmede documentatie
13911: SCHUHMACHER, WIM/NIEHAUS, K. - W. Schuhmacher
12234: SCHUHMACHER, WIM/GEEST, J. VAN - Wim Schuhmacher. De Meester van het Grijs. Een studie over leven en werk van de schilder W. Schuhmacher, 1894-1986, gevolgd door een oeuvrecatalogus, alsmede documentatie
19560: SCHUHMACHER, WIM/REDEKER, H. - Wim Schuhmacher
18849: SCHUIL, HAN/BOOGERD, D. VAN DEN - Han Schuil. Schilderijen/Paintings 1983-1999
16437: SCHUIL, HAN/BOOGERD, D. VAN DEN - Han Schuil. Schilderijen/Paintings 1983-1999
8974: SCHUITE, WIM/RAAD, J. DE - Wim Schuite. 50 jaar schilder
6300: SCHULTEN, TON/RAU, H. - Ton Schulten. Schilder van het Consensisme/Maler des Konsensismus/Painter of Consensusism
19870: SCHULTEN, TON/RAU, H. - Ton Schulten. Schilder van het Consensisme - Maler des Konsensismus - Painter of Consensusism
15196: SCHULTEN, TON/GOÏNGA, K. - Ton Schulten. Schilder van het landschapsmozaïek. Ontmoeting met een bevlogen colorist
20894: SCHULTEN, TON/BEUMER, J. - Als de dag ontwaakt. De kleur van het leven in woord en beeld. Schilderijen van Ton Schulten.
13590: SCHULTZE, BERNARD/HOFMANN, W./LEPPIEN, H.R. - Bernard Schultze. Zerbrochene Verstecke
9145: SCHUT, JAN/HOEKSTRA, F. - Potentials. Jan Schut
16989: SCHUT, J. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 jaar geschiedenis van een Gronings-Drentse familie en Genealogie
20633: SCHÜTTORF, L.E. - Johan Picardt Theologus
20582: SCHÜTTORF, L.E. - Johan Picardt Theologus
17908: SCHWARTZE, THÉRÈSE/HOLLEMA, C. & P. KOUWENHOVEN - Thérèse Schwartze (1851-1918). Een vorstelijk portrettiste
266: SCHWENCKE, J. - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en België 1837-1946
1132: SCHWENCKE, J. - De zeven kleuren in ons leven. Wij en ons spectrum
296: SCHWENCKE, J. - Boekcier. Tijdschrift van de Stichting Nederlandsche Exlibris-Kring. Tweede Reeks. 1950-1951. Jaargangen 5 t/m 6
221: SCHWENCKE, J. - Het Rijk der Grafische Kunst
2130: SCHWENCKE, J. - Het Rijk der Grafische Kunst
20398: SCHWENCKE, J. - Het exlibris in Duitsland. Een studie voor vrienden van boek en prent
1332: SCHWENCKE, J. - Het exlibris in Oostenrijk. Een studie voor vrienden van boek en prent
12891: SCHWENCKE, JOHAN - Johan Schwencke 80 jaar. Wandeling door mijn leven met bibliografie van 1908 tot 1968
2153: SCHWESIG, KARL/REMMERT, H./BARTH, P. - Karl Schwesig 1898-1955. Leben und Werk. Gemälde, Graphik, Dokumente
1080: SCHWIPPERT, HANS/SCHWIPPERT, G./WERHAHN, C. - Hans Schwippert
17654: SCHWITTERS, KURT/KNOL, M. - Kurt Schwitters in Nederland/The Netherlands. Merz, De Stijl & Holland Dada
6500: SEBENS, PIET/TUPAN, H. - Piet Sebens. Nooit mooi genoeg. Schilderijen en tekeningen
17670: SEBENS, PIET/TUPAN, H. - Piet Sebens. Nooit mooi genoeg. Schilderijen en tekeningen
17319: SEBENS, PIET/TUPAN, H. - Piet Sebens. Nooit mooi genoeg. Schilderijen en tekeningen
3997: SEBREGTS, LODE/VERBRAEKEN, P. - Lode Sebregts. Retrospectieve
17055: SEEFF, NORMAN/BHANG, D. - Sessions! Norman Seeff
9464: SEELEN, ADRIAAN - Adriaan Seelen. Nieuwe beelden
9463: SEELEN, ADRIAAN - Adriaan Seelen. Nieuwe beelden
20168: SEGAL, ARTHUR/HERZOGENRATH, W. & P.LISKA - Arthur Segal 1875-1944
20155: SEGAL, S. - Een bloemrijk verleden. Overzicht van de Noord- en Zuidnederlandse bloemschilderkunst, 1600-heden
20932: SEGANTINI, GIOVANNI/SEGANTINI, G. - Giovanni Segantini. Sein Leben und seine Werke
5325: SEGATO, LIVIA CARTA/VESCOVO, M. - Livia Carta Segato. Dai tessuti più profondi. 1994-1995
8925: SEGERS, MARIA/BAUDOUIN, F. - Maria Segers
6048: SEGERS, MARIA/GIJSEN, M./BAUDOUIN, F. - Maria Segers
19514: SEIDEL, RUDI/KOSTER, M. - Tegen de stroom in. Het kunstenaarschap van Rudi Seidel
17219: SEIDEL, RUDI/KOSTER, M. - Tegen de stroom in. Het kunstenaarschap van Rudi Seidel
7699: SEIDNER, DAVID/MAURIÈS, P. - David Seidner
15971: SEIDNER, DAVID/MAURIÈS, P. - David Seidner
13113: SEITZ, GUSTAV/BUSCH, G. - Gustav Seitz. Skulpturen und Handzeichnungen
2352: SEMBACH, K.-J. - Jugendstil. De utopie van de verzoening
16582: SERINYÀ, NARCÍS/CORREDOR-MATHEOS, J. - Narcís Serinyà
11346: SERVAES, ALBERT/BRUYNE, E. DE - Albert Servaes en de Vlaamsche vroomheid
14968: SERVAES, ALBERT/SCHOONBAERT, L. - Retrospectieve tentoonstelling Albert Servaes (1883-1966)
12874: SERVAES, ALBERT/NIGG, W. - Bijvoegsel tot de catalogus van de tentoonstelling De Zwitserse Periode 1945-1966 uit het werk van Albert Servaes
12802: SERVAES, ALBERT/ABEELE, R. VAN DEN - A. Servaes
20564: SEUPHOR, MICHEL/HENKELS, H. - Michel Seuphor
2330: SEURAT, GEORGES/HAUTECOEUR, L. - Georges Seurat
12588: SEURAT, GEORGES/ALEXANDRIAN, S. - Seurat
17310: SEVENTER, J. VAN - Reality revisited by six Dutch painters. Pit van Loo, Jan van Loon, Henk Helmantel, Rein Pol, Jan van der Scheer, Jan Zwaan
16618: SEVENTER, J. VAN - Reality revisited by six Dutch painters. Pit van Loo, Jan van Loon, Henk Helmantel, Rein Pol, Jan van der Scheer, Jan Zwaan
12869: SEYFERTH, JOAN/VISSER, F./WAGNER, E. - Joan Seyferth Keramiek. De verbeelding
1871: SHAAR, PINCHAS/COGNIAT, R./JOLE, M. VAN - Pinchas Shaar
14317: SHORT, R. - Dada & Surrealism
17588: SIBBELEE, HANS/COPPES, N. - Hans Sibbelee 1915-2003. Geëngageerd fotograaf
3735: SICKING, JOOST/SICKING,C./BEKS, M. - Joost Sicking 1932-1986
3060: SICKING, JOOST/BERGMAN, C./KOSTER, K. - Joost Sicking 1932-1986
20653: SICKING, L.H.J. - Inventaris van de archieven van de voorgangers van de Stichting Kruiswerk Drenthe (1907-1988)
19690: SIDDEBUREN/BLAAUW, H. - Siddeburen in woord en beeld. Historisch Fotoboek
19383: SIDDEBUREN/BLAAUW, H. - Siddeburen in woord en beeld. Historisch Fotoboek
20981: SIEBELINK, JAN - Jan Siebelink. Knielen op een bed violen
19995: SIEFF, JEANLOUP - Jeanloup Sieff. Erotische Photograhie/Erotic Photography/Photographie érotique
11229: SIEGERS, ITE - Ite Siegers. Lijn in landschap.
3261: SIEPMAN VAN DEN BERG, EJA/SIZOO, H./STRUYCKEN, P. - Eja Siepman van den Berg
18715: SIEPMAN VAN DEN BERG, EJA/MOUS, H. - Eja Siepman van den Berg
18717: SIEPMAN VAN DEN BERG, EJA/KARSTKAREL, P. - Eja Siepman van den Berg
17620: SIEPMAN VAN DEN BERG, EJA/MOUS, H. - Eja Siepman van den Berg
17518: SIEPMAN VAN DEN BERG, EJA/KARSTKAREL, P. - Eja Siepman van den Berg
11892: SIERHUIS, JAN/SANDEE, B. - Jan Sierhuis. Een doorgaande stroom/A continuous flow
8947: SIERHUIS, JAN/WILDE, E. DE - Jan Sierhuis. Werk uit de jaren '60
6600: SIERHUIS, JAN/ROTHUIZEN, W. - Jan Sierhuis. Schilderijen/Paintings
4363: SIERHUIS, JAN/STOKVIS, W./DUISTER, F. - Jan Sierhuis. Tekeningen
3736: SIERHUIS, JAN/SANDEE, B. - Jan Sierhuis. Een doorgaande stroom/A continuous flow
3262: SIERHUIS, JAN/STOKVIS, W./DUISTER, F. - Jan Sierhuis. Tekeningen
3058: SIERHUIS, JAN/ROTHUIZEN, W. - Jan Sierhuis. Schilderijen/Paintings
19052: SIERHUIS, JAN/STOKVIS, W. - Jan Sierhuis
1629: SIERHUIS, JAN/SANDEE, B. - Jan Sierhuis. Een doorgaande stroom/A continuous flow
14253: SIERHUIS, JAN/SANDEE, B & POOT, J. - Jan Sierhuis. Met verf is het altijd vechten/With paint, it's always a struggle. Werken van 1989 tot 1998/Works from 1989 till 1998
17941: SIGNAC, PAUL/FERRETTI-BOCQUILON, M. - Paul Signac. Numéro spécial de Connaissance des Arts
12333: SIJL, WIM VAN/BLER, P. DE - Tiepografie van een Kroonlugter II/Typography of a Chandeler II. Roem-cyclus/Fame-cycle
9706: SIJPKENS, J. - Handelingen van het Genootschap van Nijverheid in de provincie Groningen 1898-1899
17721: SIKKEMA, JITSE/BRUINTJES, J. - Jitse Sikkema. Beelden
14794: SIKKEMA, JITSE/TROMP, H. - Jitse Sikkema. Een indruk/Une impression/An impression
12459: SILLEVIS, J. - Dutch painting from the Century of Van Gogh
12458: SILLEVIS, J. - Dutch painting from the Century of Van Gogh
20913: SILLEVIS, J. & A. TABAK - Het Haagse School Boek
8826: SIMONS, W.J. - Daar fietst men toch zo heerlijk heen. Vijftig jaar Provinciale Drentse Rijwielpadvereeniging/Stichting Het Drentse Fietspad
20690: SIMONS, M.S.M. - Drenten in Eindhoven
5407: SINGER, WILLIAM HENRY/VRIES, R.W.P. DE - W.H. Singer Jr N.A. The man and the artist. 5th of July 1868-29th of December 1943. A painter of Serenity
18129: SINGER, WILLIAM HENRY/VRIES, R.W.P. DE - William Henry Singer Jr. N.A. The Man and the Artist. 5th of July 1868-29th of December 1943. A Painter of Serenity
1615: SINGER, WILLIAM HENRY/VRIES, R.W.P. DE JR - W.H. Singer Jr N.A. 1868-1943. The man and the artist
10891: SINGER, WILLIAM HENRY/MAUCLAIR, C. - William Henry Singer Jr. Le Peintre Americain
6229: SÍPEK, BOREK/TUPAN, H.R./ELIËNS, T.M. - Borek Sípek. Glas, design, architectuur
14118: SÍPEK, BOREK/TUPAN, H.R./ELIËNS, T.M. - Borek Sípek. Glas, design, architectuur
11936: SIPEK, BOREK/BYARS, M. - Borek Sipek. Blízkost dálky - architektura a design/The Nearness of Far - Architecture and Design
20314: SIPS, ROLAND - Fatale filatelie. Roland Sips
12266: SIRAG, KAREL/NIEUWENDIJK, K. - De wereld in de war/Refined confusion. Miniaturen van Karel Sirag
12201: SIZOO, H. - Richard Simoens, Agnes Maes, Antoon De Clerck, Danyel Debruyne. Vier Vlaamse schilders van de nieuwe visie
2058: SJARDIJN, COCK/WINTGENS HÖTTE, D. - Cock Sjardijn
1059: SKARBINA, FRANZ/BRÖHAN, M. - Franz Skarbina
19666: SKREIN, C. & K. STREMMEL - Nobody is Perfect! Anonymous Snapshots by unknown Photographers
11820: SLABBINCK, RIK/GYSELEN, G. - Rik Slabbinck
11350: SLABBINCK, RIK/MULS, J. - Rik Slabbinck
14816: SLABBINCK, FRANK/DEBRUYNE, J - The art of Frank Slabbinck
11776: SLAGER, PIET/BERGÉ-SLAGER, S. - Piet Slager 1871-1938. Aspecten uit het Bossche verleden
3803: SLAGTER, E. - Tekst en beeld. Cobra en Vijftig. Een bibliografie
20571: SLEEN/WEERD, W. DE - De Hervormde Kerk Sleen
17860: SLEEN, J. VAN DER - Drentse Turfgravers in Engeland
16154: SLEEN/LUCHIES-MULDER, A.C. - Zwerven rond de Sleener toren
14268: SLEEN/BIESEN, D.W. VAN - Kadastrale Atlas van Drenthe 1832. Deel XII Sleen
19363: SLEGERS, PIET/BREMER, J./VRIES, A. DE - Piet Slegers
20754: SLEGERS, PIET/BREMER, J./VRIES, A. DE - Piet Slegers
1056: SLOAN, JOHN/GOODRICH, L. - John Sloan
942: SLOCHTEREN/LAAN, K. TER - Geschiedenis van Slochteren
3566: SLOCHTEREN/LAAN, K. TER - Geschiedenis van Slochteren
16765: SLOCHTEREN/LAAN, K. TER - Geschiedenis van Slochteren
20775: SLOCHTEREN - The Library of Fraeylemaborg (Slochteren, Groningen). Book auction sale 6th and 7 october 1971
19009: SLOET, JOSEPHINE/TUYL, G. VAN/KEULEN, M. VAN - Josephine Sloet. Papers & cottons
17183: SLOET, JOSEPHINE/TUYL, G. VAN/KEULEN, M. VAN - Josephine Sloet. Papers & cottons
17389: SLOOFF, ANKE/DIJK, F. VAN - Anke Slooff en M.S. Tarakan. Scheepsportretten en Stadsgezichten
16216: SLOOFF, ANKE/DIJK, F. VAN - Anke Slooff en M.S. Tarakan. Scheepsportretten en Stadsgezichten
11284: SLOOT, JENTJE VAN DER/HUBER, D. - Jentje van der Sloot. Schilderijen
13815: SLOOT, ANDRIES VAN DER/KARSTKAREL, P. - Andries van der Sloot
20866: SLOOT, JENTJE VAN DER/HUBER, D. - Jentje van der Sloot. Schilderijen
10735: SLOOT, JENTJE VAN DER/HUBER, D. - Jentje van der Sloot. Schilderijen
5883: SLOOTEN, DIETER VAN/MÜLLER, B. - Dieter van Slooten. Jalousie. Bilder 1991-1994
14673: SLOOTS, JAN/THOBEN, P. - Jan Sloots. Met de zee en het land. Tentoonstelling ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van de kunstenaar
20551: SLOT, H. - Drentse spelling. Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal
5970: SLOT, JOHN VAN 'T/PETERS, P./ZOMEREN, K. VAN - John van 't Slot. Schilderijen/Paintings/Dipinti
3939: SLOT, JOHN VAN 'T/PETERS, P./ZOMEREN, K. VAN - John van 't Slot. Schilderijen/Paintings/Dipinti
3512: SLOT, JOHN VAN 'T/OUDHEUSDEN, P. VAN - John van 't Slot
20970: SLUIJTERS, JAN/JUFFERMANS, J. - Jan Sluijters. Schilder
11273: SLUIJTERS, JAN/HOPMANS, A. - Jan Sluijters 1881-1957. Aquarellen en tekeningen
19188: SLUIJTERS, JAN/LÖB, K. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels
20192: SLUIJTERS, JAN/HOPMANS, A. - Jan Sluijters 1881-1957. Aquarellen en tekeningen
6350: SLUIJTERS, JAN/BAKKER, N./TRAPPENIERS, M. - Jan Sluijters 1881-1957
4585: SLUIJTERS, JAN/WESSEM, J.N. VAN - Jan Sluijters
3303: SLUIJTERS, JAN/WESSEM, J.N. VAN - Jan Sluijters
11225: SLUIJTERS, JAN - Tentoonstelling van werken van Jan Sluijters
19048: SLUIJTERS, JAN/LUNS, H. - Jan Sluijters
17648: SLUIJTERS, JAN/HOPMANS, A. - Jan Sluijters 1881-1957. Aquarellen en tekeningen
17160: SLUIJTERS, JAN - Jan Sluijters. La joie de peindre
16511: SLUIJTERS, JAN/LUNS, H. - Jan Sluijters
13649: SLUITER, WILLY/SLEIJSTER, A.-J. - Willy Sluiter en de Kunstvereeniging Katwijk 1908-1910
13650: SLUITER, WILLY/SLEIJSTER, A.-J. - Willy Sluiter en de Kunstvereeniging Katwijk 1908-1910
3841: SLUYTER, G. - De moderne grafiek in Nederland en Vlaanderen
5225: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes
20095: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes
16767: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes
4500: SMEDT, JAN DE/BELDER, J.L. DE - Retrospectieve tentoonstelling Jan de Smedt 1905-1954
4501: SMEDT, JAN DE/BELDER, J.L. DE - Retrospectieve tentoonstelling Jan de Smedt 1905-1954
4007: SMEDT, JAN DE/SMEDT, R. DE/SION, G. - Hommage à Jan de Smedt 1905-1954
14239: SMEETS, RICHARD/DUISTER, F. - Richard Smeets. Asian touch
5999: SMEITINK-MÜHLBACHER, WALTHER/WILDHUBER, S-K. - Walther Smeitink-Mühlbacher. Paintings/Schilderijen 1990-1995
6001: SMEITINK-MÜHLBACHER, WALTHER/TURMOND, W.T. - Wonderlijk tastbare emotie. Recente materieschilderijen van Walther H.J. Smeitink-Mühlbacher
5995: SMEITINK-MÜHLBACHER, WALTHER/WESTBROEK, H./STARGARDT, G.W. - Walther Smeitink-Mühlbacher. Stairway to matter 1994-1996
6552: SMET, GUSTAVE DE/VANBESELAERE, W. - Gustave de Smet. Retrospectieve tentoonstelling
13938: SMETS, MICHEL/ANDRE, S. - Michel Smets
522: SMIDT, H.J. - Geschriften van Dr. H.J. Nassau. Eerste deel: letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte enz. Tweede deel: opvoeding, onderwijs, schoolwezen. Derde deel: de levende taal, vergelijkende taalstudie, historische taalkunde
2578: SMIDT, H.J. - Programma van het XXste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres te Assen 26-30 Junij 1865
6393: SMILDE/DRENTHEN,J. - Smilde, 350 jaar geschiedenis. Historisch geschetst 1633-1983
2817: SMILDE/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Smilde (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
2647: SMILDE/DRENTHEN,J. - Smilde. 350 jaar geschiedenis. Historisch geschetst 1633-1983
20098: SMILDE/BRUGGENKAMP, H. - Gereformeerde Kerk Smilde 1834-1984
14665: SMISSAERT, PIET/THOBEN, P. - Piet Smissaert. Kosmische Interpretaties. Tentoonstelling ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van de kunstenaar
16239: SMIT, F.R.H. & J. HERINGA - Bestuursinstellingen en ambtenaren van de Landschap Drenthe 1600 tot 1750/Buren en eigenerfden, tellingen en gissingen
15163: SMIT, F.R.H. & J. HERINGA - Bestuursinstellingen en ambtenaren van de Landschap Drenthe 1600 tot 1750/Buren en eigenerfden, tellingen en gissingen
1456: SMIT, JOHANNES ADRIAAN(JAS)/KAATMAN, D.L. - JAS. Blue Innovation. With lyrics by JAS. Paintings, installations, miscellaneous 1994-1998
10888: SMIT, INA/KROEZE, H. - Ina Smit
13150: SMITH, RAY/PELLIZZI, F. - Ray Smith
12997: SMITH, L. - The Second Golden Age of Dutch Art. An Exhibition of 19th Century Dutch Masters
6598: SMITS, JAKOB/VANBESELAERE, W. - Jakob Smits
3808: SMITS, JACOB/HAESAERTS, P. - Jacob Smits
2344: SMITS, EELCO - Eelco Smits. Keramische vormgeving
14967: SMITS, JACOB/HAESAERTS, P. - Jacob Smits
14017: SMITS, JAKOB/HAESAERTS, P. - Jakob Smits of de strijd tussen licht en schaduw
12827: SMITS, JAKOB/NAVE, F. DE - Tentoonstelling Jakob Smits, de mystieker van de Kempen 1855-1928. Tekeningen en Grafiek uit de verzameling Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen
16522: SNAUWAERT, JEF/JUWET, W. - Jef Snauwaert. Periode 1989-1993
17150: SNAUWAERT, JEF/JUWET, W. - Jef Snauwaert. Periode 1989-1993
4625: SNIJDER, JAN/HODEL, R. - Jan Snijder
14309: SNIJDER, JAN/HODEL, R. - Jan Snijder
10873: SNIJDER, ARJEN/HIDDEMA, S. - Arjen Snijder. Schilderijen, tekeningen
365: SNIJDERS, BEN/NIEUWENDIJK, K. - Ben Snijders. Schilderijen/Paintings
1791: SNIJDERS, BEN/NIEUWENDIJK, K. - Ben Snijders. Momenten van stilte/Moments of Silence
17893: SNIJDERS, BEN/HEIJ, J.J. - Ben Snijders. Werken en dromen
16235: SNIJDERS, BEN/NIEUWENDIJK, K. - Ben Snijders. Momenten van stilte/Moments of Silence
16236: SNIJDERS, BEN/HEIJ, J.J. - Ben Snijders. Werken en dromen
4622: SNOEREN, PIET/VORST, M. VAN DER - Piet Snoeren
19795: SOCRATES/TAYLOR, C.C.W. - Socrates
13130: SOEST, PIERRE VAN/JAFFÉ, H.L.C. - Pierre van Soest
17728: SOLOMON, ROSALIND/LANGE, S. - Rosalind Solomon. Chapalingas
20517: SOLZJENITSYN, ALEKSANDRK - Aleksandr Solzjenitsyn. De Goelag Archipel 1918-1956. Proeve van een artistieke studie I-II
18699: SONDAAR, BERTUS/TEEUWISE, J. - Een portret van Sondaar
20845: SORAYAMA, HAJIME - Hajime Sorayama. Erotic Art
11238: SOUREN, RALPH/SWEERTS, M. - Ralph Souren. Actuating stills
3307: SPAANSTRA-POLAK, B. - Het Symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900
20966: SPAENDONCK, GERARD & CORNELIS VAN/BOVEN, M. VAN & S. SEGAL - Gerard en Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs
1081: SPEAR, RUSKIN/LEVY, M. - Ruskin Spear
11485: SPÉE, MIEP - Miep Spée. Batik. Plooi en vouw/Pleat and fold/Falte und Aufeinanderlege
20815: SPEELMAN, H.W. - Bekijk Het Noorden Eens Anders
20816: SPEELMAN, H.W. - Bekijk Het Noorden Eens Anders
17034: SPEERSTRA, H - Wie zee houdt wint de prijs. 150 jaar Koninklijk Zeemanscollege De Groninger Eendracht
2162: SPENCER, STANLEY/HAUSER, K. - Stanley Spencer
4285: SPERMON, KEES - Kees Spermon. Schilderijen, tekeningen, grafiek
2667: SPIER/DIJKSTRA, G.J./GERDING, M.A.W. - Geschiedenis van Spier
14346: SPIER/DIJKSTRA, G.J. & M.A.W. GERDING - Geschiedenis van Spier
1879: SPIL, RUUD/STRIKWERDA, R. - Ruud Spil. Veeschilder. Op koeien raak je nooit uitgekeken
14172: SPIL, RUUD/STRIKWERDA, R. - Ruud Spil. Veeschilder. Op koeien raak je nooit uitgekeken
2199: SPILLMAN, J.S. - The American Cut Glass Industry. T.G. Hawkes and his Competitors
20980: SPINOZA, BENEDICTUS DE/WERF, T. VAN DER & H.S.C. WESTERVEEN - A Spinoza Bibliography 1971-1983
1784: SPIT, SEBASTIAAN/BOER, C. DE - Sebastiaan Spit. Wolken/Clouds.
1027: SPIT, SEBASTIAAN/BOER, C. DE - Sebastiaan Spit. Wolken/Clouds.
8300: SPITZEN, G.W. (TEIS, G.) - Maandblad Groningen. Zevende Jaargang 1924
2980: SPITZWEG, CARL/JENSEN, J.C. - Carl Spitzweg
11517: SPOEL, HENS M. VAN DER - H.M. van der Spoel
7635: SPREEN, R.J. - Het geslacht Spreen
9185: SPRING, LORENZ/RÜEGSEGGER, A. - Lorenz Spring
6134: SPRING, LORENZ/GUNTEN, W. VON - Lorenz Spring
12159: SPRING, ANSELM/ABEL, F. - Babylon. Bilder aus USA. Fotografie von Anselm Spring
4812: SPRONKEN, CAIUS/RÖELL, J. - Caius Spronken. Van droom tot fontein
19877: SPRONKEN, ARTHUR/TEGENBOSCH, L. - Arthur Spronken
850: GRONINGEN STAD - Landt-Recht des Gerichts van Selwerdt begrypende De Oude en Nieuwe Landt-Regten ende Coustumen van voorschreven Gerichte soo als deselve op 't Nieuw fijn gerevideert gearresteert ende gepubliceert
8805: GRONINGEN STAD - Een hele verbetering. Tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985-1994
9820: GRONINGEN STAD - Groninga. Hoofdstad van soo genaamd Landschap door het Belegh van Keulen en Munster alom vermaard. Kopergravure
2789: GRONINGEN STAD - Landt-Recht des Gerichts van Selwerdt begrypende De Oude en Nieuwe Landt-Regten ende Coustumen van voorschreven Gerichte soo als deselve op 't Nieuw fijn gerevideert gearresteert ende gepubliceert
17405: GRONINGEN STAD - 32 authentieke foto's van de bevrijding van Groningen
16193: GRONINGEN STAD - 32 authentieke foto's van de bevrijding van Groningen
20379: STADSKANAAL/PLOEG, W.H. VAN DER - Twee eeuwen Stadskanaal
20041: STADSKANAAL/ONDERWATER, H. - Mobilisatie, collaboratie, liberatie. De jaren 1938-1948 in Stadskanaal
17068: STADSKANAAL/PLOEG, W.H. VAN DER - Twee eeuwen Stadskanaal
16972: STADSKANAAL/ROOSSIEN, B. - Stadskanaal. Lint langs het water
17002: STADSKANAAL/PLOEG, W.H. VAN DER - Kort verhaal van Stadskanaal. Streekhistorische schetsen
16949: STADSKANAAL/PLOEG, W.H. VAN DER - Stadskanaal in oude ansichten
15069: STADSKANAAL/PLOEG, W.H. VAN DER - Stadskanaal in oude ansichten
15055: STADSKANAAL/BUURSMA, A. - 250 jaar Stadskanaal. Van Bareveld tot Barnflair
20501: STAHLIE, MARIA - Maria Stahlie. Het beest met de twee ruggen
20704: STAHLIE, MARIA - Maria Stahlie. De lijfarts
9622: STAM, C. - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken
7837: STAM, C. - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken
10597: STARCK, PHILIPPE/SWEET, F. - Philippe Starck. Subverchic Design/Grenzen van Design
1217: STARCK, PHILIPPE/PHILIPPI, S. - Starck
19: STAWA, G. VON - Alte Exlibris aus Tirol
11604: STEDUM/ETTEMA, G. - Stedum. Het verleden in beeld
16769: STEDUM/JENSEMA-VOS, J. - Boerderijenboek Gemeente Stedum
19328: STEEHOUWER, H. - Zeven meta-realisten. Symboliek bij Nederlandse hedendaagse schilders. Johfra Bosschart, Frans Erkelens, Johan Hermsen, Han Koning, Victor Linford, Ellen Lórien, Diana Vandenberg
17231: STEEHOUWER, H. - Zeven meta-realisten. Symboliek bij Nederlandse hedendaagse schilders. Johfra Bosschart, Frans Erkelens, Johan Hermsen, Han Koning, Victor Linford, Ellen Lórien, Diana Vandenberg
19734: STEEN, JAN/JANSEN,G.M.C. - Jan Steen. Schilder en verteller
17985: STEEN, JAN/MONKHORST, A. & E. BOS - De vogelvrijheid van Jan Steen. Performances, Beelden, Tekeningen, Schilderijen
17986: STEEN, JAN/MONKHORST, A. & E. BOS - De vogelvrijheid van Jan Steen. Performances, Beelden, Tekeningen, Schilderijen
20418: STEENBERGEN, NIEL/KAM, W. VAN DER - Niel Steenbergen. Schepping in beelden
3170: STEENBERGEN, NIEL/BOVEN, M. VAN - Niel Steenbergen. Veertig jaar beeldhouwer
18953: STEENBERGEN, ALBERT/DOEDENS, A. - Albert Steenbergen. Door het kleine bekoord
17395: STEENBERGEN, ALBERT/DOEDENS, A. - Albert Steenbergen. Door het kleine bekoord
17332: STEENBRUGGEN, H. - De Ploeg. 1 op 1. 15 auteurs over 15 schilders
16287: STEENBRUGGEN, H. - De Ploeg. 1 op 1. 15 auteurs over 15 schilders
13661: STEENBRUGGEN, H. - Harry Cock & De Ploeg. Groninger kerken opnieuw bekeken
13635: STEENBRUGGEN, H. - Harry Cock & De Ploeg. Groninger kerken opnieuw bekeken
20567: STEENHUIS-VAN DIGGELE, G.C. - Tuin-Kunst Drenthe 2001. Te gast in tuinen en ateliers
17853: STEENHUIS KZN., F.H. - Genealogie van Berend Weit(e)s en Marchien Frijlink
20636: STEENSMA, F. - OOR's Eerste Nederlandse Pop Encyclopedie
7295: STEENSMA, R. - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen. Een onderzoek inzake het huidige gebruik van de oude Groninger kerken alsmede van de recent gebouwde hervormde kerken
20753: STEENSMA, R. - Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland
20688: STEENSMA, R. - Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland
20768: STEENSMA, R. - Groninger Kerken 26e jaargang, nr. 3 juli 2009
3386: STEIN, D. - Cubist Prints/Cubist Books
9245: STEINLEN, THÉOPHILE-ALEXANDRE/PIANZOLA, M. - Théophile-Alexandre Steinlen
1122: STEIR, PAT/RATCLIFF, C. - Pat Steir. Paintings
13684: STEIR, PAT/RATCLIFF, C. - Pat Steir. Paintings
2426: STEKELENBURG, JAN/ALBERIGS, L.M. - Jan Stekelenburg
20335: STENVERT, T. - Zwarte kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892-1992
16722: STENVERT, T. - Zwarte kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892-1992
15372: STERKENBURG, PETER J./ZEE, H. VAN DER & T. VAN DER WERF - Met de zee verbonden. Peter J. Sterkenburg. Een maritiem schilder (1955-2000)
4186: STEVENS, CHRIS/GREENHALGH, P. - Chris Stevens
16132: STEVENS, EDDY/JEURSEN, F. - Eddy Stevens. Het licht van boven/The light from above/La lumière venue d'en haut
11177: STEYNOVITZ, ZAMY/MAYZLISH, S. - Zamy Steynovitz
11834: STIEGLITZ, ALFRED/FRANK, W. - America & Alfred Stieglitz. A collective portrait
9510: STOBBAERTS, JAN/MARLIER, G. - Jan Stobbaerts 1838-1914
15628: STOBBAERTS, JAN/MARLIER, G. - Jan Stobbaerts 1838-1914
5158: STOCK, DENNIS/COSSARDT, M. - Flower Show. Photographs by Dennis Stock
19001: STOFFELS, JOHANNES CORNELIS/RIJCKE, P. DE - Johannes Cornelis Stoffers 1878-1952
19012: STOFFELS, JOHANNES CORNELIS/RIJCKE, P. DE - Johannes Cornelis Stoffers 1878-1952
3374: STOKVIS, W. - Cobra. Geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van na de tweede wereldoorlog
19195: STOKVIS, W. - Cobra. De weg naar spontaniteit
17413: STOKVIS, W. - Cobra. De weg naar spontaniteit
1669: STOKVIS, W. - Cobra. 3 dimensions. Work in wood, clay, metal, stone, plaster, waste, polyester, bread, ceramics
1670: STOKVIS, W. - Cobra. 3 dimensions. Work in wood, clay, metal, stone, plaster, waste, polyester, bread, ceramics
16260: STOKVIS, W. - Cobra. De weg naar spontaniteit
1371: STOKVIS, W. - Cobra. De weg naar spontaniteit
20012: STOLK, C. & J. KWAK - Dorp toen & nu. Deel 4. Nieuwolda, 't Waar/Nieuw-Scheemda, Meedhuizen, Termunten/Termunterzijl, Borgsweer, Heveskes, Weiwerd, Oterdum
20013: STOLK, C. & J. KWAK - Dorp toen & nu. Deel 5. Mussel/Kopstukken, Zandberg,Vledderveen, Tange/Alteveer, Bronsveen, Boven-Pekela, Zuidwending, Ommelanderwijk, Wildervanksterdallen, Borgercompagnie
13518: STOOP, PIETER/FUCHS, R.H. - Pieter Stoop. Schilderijen
20297: STORK, HEIN/WIJK-STORK, N.G.M.GERTH VAN - Hein Stork. Landschappen
14891: STORK, HEIN/WIJK-STORK, N.G.M.GERTH VAN - Hein Stork. Landschappen
17979: STRAATEN, FRANS VAN - Frans van Straaten. Kracht en Beweging
1441: STRAATEN, E.J. VAN - Dubbelgebakken. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940
8961: STRALEN, NICO VAN/WESTRA, A.W. - Nico van Stralen
5652: STRASSBURGER, SABINE/AHRENS, C./MEIER, C. - Sabine Straßburger. 34 Arbeiten, 2 Texte
4040: STRATHMANN, ANNELOTT GREZEL - Uitzichten & Geostatica. Annelott Grezel Strathmann
8299: STRATINGH, J. - Museumgids Eems Dollard Regio//Museumsführer Ems Dollart Region
17716: STREBELLE, OLIVIER/DASNOY, P. - Olivier Strebelle. Een leven in beelden
17717: STREBELLE, OLIVIER/DASNOY, P. - Olivier Strebelle. Een leven in beelden
13185: STREBELLE, OLIVIER/LÉVÊQUE, J.J. - Strebelle at Form
19180: STREURMAN, GEERT HENDRIK/SPEK, J.J. VAN DER - De universele mens. Geert Hendrik Streurman tussen Goethe en De Ploeg
16289: STREURMAN, GEERT HENDRIK/SPEK, J.J. VAN DER - De universele mens. Geert Hendrik Streurman tussen Goethe en De Ploeg
3684: STRIK, LOU/RHEBERGEN, J.G. - Lou Strik. Houtgraveur
14178: STRIK, LOU/KUYPER-STRIK, A. - Lou Strik. Prentenmaker
12299: STRIK, LOU/KUYPER-STRIK, A. - Lou Strik. Prentenmaker
12274: STRIK, LOU/RHEBERGEN, J.G. - Lou Strik. Houtgraveur
7728: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937-1987. Kroniek over 50 jaar
6855: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937-1987. Kroniek over 50 jaar
12503: STRÜWER, ARDY/HERRMANNS, R. - Prints. Ardy Strüver. Ett urval av Ardys grafik
13945: STRYYCKEN, PETER/BEEREN, W.A.L. - Struycken. Structuur Elementen 1969-1980
20938: STUART, ROY - Roy Stuart. Volume I t/m 3. Erotic Photography
19656: STUART, ROY/BABOULIN, J.-C. - Roy Stuart. Volume I. Erotic Photography
20935: STUART, ROY/BABOULIN, J.-C. - Roy Stuart. Volume I. Erotic Photography
20936: STUART, ROY/HANSON, D. - Roy Stuart. Volume II. Erotic Photography
20937: STUART, ROY/CASTLE, A. - Roy Stuart. Volume III. Erotic Photography
5833: STULP, E. - Groninger kopstukken door Groninger kunstenaars
20135: STULTIENS, ROB/COUMANS, W.K. - Rob Stultiens. Reis door het Land van Verbeelding
4923: STUURMAN-AALBERS, J. - Kunst- en Antiekhandel. Overzicht met prijzen en adressen. Deel 1/Editie 1993
4590: STUYVAERT, VICTOR - Victor Stuyvaert. Twintig perkamenttekeningen bij de roman van Tristan en Isolde
4498: STUYVAERT, VICTOR/ROOSE, A.C. - Victor Stuyvaert
9833: SUMMEREN, TON VAN/PETERS, P. - Ton van Summeren
3062: SUTHERLAND, GRAHAM/KRIMMEL, B. - Graham Sutherland
187: SUTHERLAND, GRAHAM/ALLEY, R. - Graham Sutherland
8794: SUTPHEN, D. - Attention getting old engravings. A copyright free handbook
5777: SVETNIK, BERND - Bernd Svetnik
5171: SVIATCHENKO, SERGEJ - Sergej Sviatchenko
19830: SWAGEMAKERS, THEO/KATE, B. TEN - 100 jaar Theo Swagemakers. Zoeken naar de waarheid
14002: SWAGERMAN, LOUIS - Louis Swagerman
19911: SWANENBURG, ISAAC CLAESZ./EKKART, R.E.O. - Isaac Claesz. van Swanenburg 1537-1614. Leids schilder en burgemeester
13740: SWART, ANS/BERKUM, A. VAN - Ans Swart. Geluidsschilderingen/Laut - Aktion - Malerei/Sound - paintings
1115: SZCZESNY, STEFAN/SCHILLING, J. - Szczesny. Badende
9637: SZCZESNY STEFAN/RUDLOFF, M. - Szczesny. Skulpturen und Keramik
16097: TAARLOO/HOYTING, H. & J.J. SCHURINGA - Taarloo. Oudste dorp van Drenthe
15656: TAARLOO/HOYTING, H.& J.J. SCHURINGA - Taarloo. Oudste dorp van Drenthe
9016: TAGLIALATELLA, D. - The Cobra and Contemporary Artists of Holland
20299: TAHON, JOHAN/BUSSCHE, W. VAN DEN - Johan Tahon te gast bij/visting Constant Permeke
17293: TAJIRI, SHINKICHI/BAVELAAR, H. & BARENTS, E. - Shinkichi Tajiri. Beeldhouwer/Sculptor
4821: TAJIRI, SHINKICHI/MARKS, L. - Tajiri. Sculptures, drawings, graphics, books, video tapes, films
4089: TAJIRI, SHINKICHI/WOLKERS, J. - Shinkichi Tajiri. Autobiographical notations/Autobiografische aantekeningen. Words and images/woorden en beelden.
4090: TAJIRI, SHINKICHI/WOLKERS, J. - Shinkichi Tajiri. Autobiographical notations/Autobiografische aantekeningen. Words and images/woorden en beelden.
2394: TAJIRI, SHINKICHI/KLAVERDIJK, C. - Tajiri
19382: TAJIRI, SHINKICHI/BAVELAAR, H. & BARENTS, E. - Shinkichi Tajiri. Beeldhouwer/Sculptor
17702: TAJIRI, SHINKICHI/WESTGEEST, H. - Tajiri. Stille dynamiek en eenheid in pluriformiteit/Silent dynamism and oneness in multiformity
20122: TALAGA, MARIA/FONCÉ, J. - Maria Talaga. Sculpturen en tekeningen/Sculptures et Dessins/Sculptures and Drawings/Sculpturen und Zeichnungen
9064: TALAMINI, ANTONIA/MOUS, H. - Antonia Talamini
9069: TALAMINI, ANTONIA/MOUS, H. - Antonia Talamini
20944: TAMMELING, B. - Groningen Toen. Uitgave 1980-1982, 1984 en 1986. Prijs per stuk € 2,50
20945: TAMMELING, B. - Groningen Toen. Uitgave 1980-1982, 1984 en 1986.
14325: TAMMELING, B. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe
4924: TAN, M.K. - Caleidoscoop. 10 jaar Centrum Beeldende Kunst Groningen
14420: TAN, FIONA/HOEK, E. & B. VON BISMARCK - Fiona Tan. Akte 1
9432: TANG, HUANG YAO/SHIH, J.J. - The works of Huang Yao Tang. Abstract Paintings in a Romantic Style
9092: TANG, HUANG YAO/SHIH, J.J. - The works of Huang Yao Tang. Abstract Paintings in a Romantic Style
15284: TANGE-ALTEVEER/SCHUURMAN, H. - Tange-Alteveer. Poort van Westerwolde. Tange-Alteveer in woord en beeld
240: TANJA, S./BRINK, N. - Uit de kunst van ING Lease. Peter Hartwig, Frank Lisser, Pieter Pander, Douwe Elias
19541: TANJA, S. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank
2157: TASCHNER, IGNATIUS/GÖTZ, N./BERGER, U. - Ignatius Taschner. Ein Künstlerleben zwischen Jugendstil und Neoklassizismus
7850: TAVENRAAT, JOHANNES/LEEUW, R. DE - Johannes Tavenraat 1809-1881
2163: TCHALENKO, JANICE/TCHALENKO, J./WATSON, O. - Janice Tchalenko. Ceramics in Studio
9636: TEEKEN, TOON/SCHOOR, F. VAN DE/TEGENBOSCH, P. - Toon Teeken
20292: TEESELING, ED VAN/TEESELING-BROUNTS, I. VAN & S. VAN TEESELING - Ed van Teeseling. Beeldhouwer
3358: TEGENBOSCH, L. - 15 jaar Nieuwe Realisten/15 Years of Dutch New Realism
9090: TELLO, MONIQUE/GIQUEL, P. - Monique Tello
18097: TEMPEL, B. - De seizoenen. De negentiende eeuw
16768: TERMUNTEN/GEORGIUS, R. - Cley Oldambt. Groot en klein Termunten. Uitgegeven door de Landbouwvereniging Woldendorp en Termunten
20693: TERPSTRA, P. - Tjerk Vermaning. Een leven tussen stenen
18665: TERPSTRA, GERRIT/MOUS, H./STEENSMA, R. - Gerrit Terpstra
9689: THEISSEN, J.S. - Voor vrijheydt ende vaderlandt. Stad en Lande in 1672
15519: THEISSEN, J.S. - Voor vrijheydt ende vaderlandt. Stad en Lande in 1672
10745: THEUNISSEN, MARIJKE/NOORDMAN, D. - Marijke Theunissen. Beelden
2052: THEUWS, ROOS/PONTZEN, R. - Roos Theuws. Tumbled over Rim
13685: THEYS, YVAN/VERCAUTEREN, R. - Yvan Theys 1961-2001
9528: THIEL, MAARTEN/SCHWARZE, D./THIEL, C. - Maarten Thiel. Malerei 1987-1994 und Arbeiten im öffentlichen Raum
19094: THIEL, MAARTEN/SCHWARZE, D. - Maarten Thiel. Randbemerkungen/Kanttekeningen/Marginal Notes
16561: THIEL, MAARTEN/SCHWARZE, D. - Maarten Thiel. Randbemerkungen/Kanttekeningen/Marginal Notes
8955: THIELEN, EVERT/CRANENBURGH, K.C. VAN - Unified. Veelluik, geschilderd in opdracht van Sara Lee/DE door Evert Thielen in de periode 1993-1996
483: THIELEN, EVERT/BEEK, W. VAN DER - Evert Thielen. Veelluiken
347: THIELEN, EVERT/BRONS, L. - Evert Thielen. Vrouwen geschilderd door Evert Thielen
3324: THIELEN, EVERT/ROODNAT, B. - Evert Thielen
2509: THIELEN, EVERT/CRANENBURGH, K.C. VAN - Unified. Veelluik geschilderd in opdracht van Sara Lee/DE door Evert Thielen in de periode 1993-1996
20391: THIELEN, EVERT/BODAR, A. - Evert Thielen. Schilderijen. Een gelaagde werkelijkheid
20392: THIELEN, EVERT/BODAR, A. - Evert Thielen. Schilderijen. Een gelaagde werkelijkheid
20368: THIELEN, EVERT/BRONS, L. - Evert Thielen. Vrouwen geschilderd door Evert Thielen
3131: THIELEN, EVERT/BRINKMAN, P./REDEKER, H. - Evert Thielen. Schilder/Painter
18724: THIELEN, EVERT/BRONS, L. - Evert Thielen. Vrouwen geschilderd door Evert Thielen
1614: THIELEN, EVERT/BEEK, W. VAN DER - Evert Thielen. Veelluiken
12532: THIELEN, EVERT/BRINKMAN, P./REDEKER, H. - Evert Thielen. Schilder/Painter
19745: THIENEN, F.W.S. VAN - Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen in de Nederlanden
20924: THIERENS, A.E. - De tarot in de praktijk
6751: THIES, PAULA/HOEKSTRA, F. - Paula Thies. Leven en werk van de schilderes Paula Thies 1920-2000
6496: THIES, PAULA/HOEKSTRA, F. - Paula Thies. Leven en werk van de schilderes Paula Thies 1920-2000
6296: THIJN, KEES/BOEREMA, J. - Kees Thijn en zijn symbolische wereld
4675: THIJN, KEES/BOEREMA, J. - Een roze wolk. Olieverfschilderijen van Kees van Thijn
4601: THIJN, KEES/BOIS, M. DE - Kees Thijn. Schilderijen. Tussen magie en realiteit
3227: THIJN, KEES/BOEREMA, J. - Een roze wolk. Olieverfschilderijen van Kees van Thijn
20056: THIJN, KEES/BOEREMA, J. - Een roze wolk. Olieverfschilderijen van Kees van Thijn
11065: THIJN, KEES/BOEREMA, J. - Kees Thijn en zijn symbolische wereld
1586: THIJN, KEES/BOIS, M. DE - Kees Thijn. Schilderijen. Tussen magie en realiteit
5409: THILLART, HARRY VAN DEN/SCHOUW, T. - Experimenten. Harry van den Thillart. Edelsmid en beeldhouwer
3743: THILLART, HARRY VAN DEN/SCHOUW, T. - Experimenten. Harry van den Thillart. Edelsmid en beeldhouwer
14384: THOMASSE, PETER/STASSAR, P. - Philips Cosmunication Expo 1992 Sevilla. Abstract Paintings of Peter Thomasse
11818: THOMASSEN, JEAN/HULST, G. VAN - De absurde realiteit van Jean Thomassen
6592: THOMASSEN, JEAN/HULST, G. VAN - De absurde realiteit van Jean Thomassen
13731: THOMKINS, ANDRE - Andre Thomkins. Permanentszene. Zeichnungen, Aquarelle, Bilder, Collagen, Objecte und Texte von 1946-1977/Drawings, Watercolours, Paintings, Collages, Objects and Texts from 1946-1977
19320: THULDEN, THEODOOR VAN/ROY, A. - Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder/Un peintre baroque du cercle de Rubens
17649: THULDEN, THEODOOR VAN/ROY, A. - Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder/Un peintre baroque du cercle de Rubens
13385: TICHY, FRANTISEK/VOLAVKA, V. - The drawings of Frantisek Tichy
20558: TIENDEVEEN/KUITERS, R. & R. OOST - Knapzakroute Tiendeveen
20592: TIENDEVEEN/KUITERS, R. & R. OOST - Knapzakroute Tiendeveen
6606: TIFFANY, LOUIS COMFORT/COULDREY, V. - The Art of Louis Comfort Tiffany
6233: TIFFANY, LOUIS COMFORT/PAUL, T. - Tiffany. Glas, vazen, lampen, meubels, sieraden
2158: TIFFANY, LOUIS COMFORT/PAUL, T. - Tiffany. An illustrated guide to this giant of the Art Nouveau style
189: TIFFANY, LOUIS COMFORT/COULDREY, V. - The Art of Tiffany
188: TIFFANY, LOUIS COMFORT/JOPPIEN, R. - Louis C. Tiffany. Meisterwerke des amerikanischen Jugendstils
1637: TIFFANY, LOUIS COMFORT/JOPPIEN, R. - Louis C. Tiffany. Meisterwerke des amerikanischen Jugendstils
16804: TIGGELAAR, J. - Van Oost-Friesland naar 't Oldambt. Genealogie van de familie Tiggelaar
9889: TIJTGAT, EDGARD/LEFFELAAR, P./PAMPUS, C.J.M. VAN - Retrospectieve Edgard Tijtgat 1879-1957
12700: TIJTGAT, EDGARD/LEFFELAAR, P./PAMPUS, C.J.M. VAN - Retrospectieve Edgard Tijtgat 1879-1957
3757: TIKANOJA, VARPU/KUSTERS, S. - Varpu Tikanoja
20179: TIKANOJA, VARPU/KUSTERS, S. - Varpu Tikanoja
20638: TIMMERMAN, W. - Familie relaties van Willem Timmerman 1879-1955 en Antina Klasina Mylof 1881-1956
20692: TIMMERMAN, W. - Familie relaties van Willem Timmerman 1879-1955 en Antina Klasina Mylof 1881-1956
6307: TINAARLO/THIJN, C.J.P. - Uit de historie van Tinaarlo
2587: TINAARLO/THIJN, C.J.P. - Uit de historie van Tinaarlo
9828: TIRION, I. - Groningen en Ommelanden. Kopergravure
193: TISNIKAR, JOZE/MESESNEL, J. - Tisnikar
4067: TISSING, MARTIN/SIERSEMA, D.. - Martin Tissing. Kleuren van stilte
4073: TISSING, MARTIN/SIERSEMA, D.. - Martin Tissing. Kleuren van stilte
17172: TISSING, MARTIN/STEENBRUGGEN, H. - Martin Tissing 65 jaar
16567: TISSING, MARTIN/STEENBRUGGEN, H. - Martin Tissing 65 jaar
4682: TITSELAAR, HENRI/RAMBOUT, J. - Henri Titselaar
417: TITSELAAR, HENRI/RAMBOUT, J. - Henri Titselaar
19683: TJUCHEM/BRUIN, H.S. DE - Tjuchem en omstreken
20404: TODA, SEIJU/GOLDBERG, V. - Heian. Compositions by Seiju Toda
20506: TOER, PRAMOEDYA ANANTA - Pramoedya Ananta Toer. Meisje van het strand
6126: TOLMAN, RONALD/BOER, C. DE/HENDRIKSE, C. - Ronald Tolman
20365: TOLMAN, RONALD/BEEK, W. VAN - Ronald Tolman. Sculpturen en etsen
19401: TOLMAN, RONALD/GRINTEN, H. VAN DER/JANZEN, G. - Ronald Tolman. Prometheus. Beelden en prenten 1976-1983
17604: TOLMAN, RONALD/TUITJER, K. - Boven water. Ronald Tolman
17311: TOLMAN, RONALD/GRINTEN, H. VAN DER/JANZEN, G. - Ronald Tolman. Prometheus. Beelden en prenten 1976-1983
19836: TOMASZEWSKI, CHRISTIAN/WALLY, B. & L. RONDUDA - Christian Tomaszewski. On Chapels, Caves and Erotic Misery
19842: TOMASZEWSKI, CHRISTIAN/WALLY, B. & L. RONDUDA - Christian Tomaszewski. On Chapels, Caves and Erotic Misery
20330: TONGEREN, JAN VAN/VENEMA, A. - Jan van Tongeren
7979: TONGEREN, JAN VAN/VENEMA, A. - Jan van Tongeren
4592: TONNY, KRISTIANS/JONG, F. DE/VANCREVEL, L. - Kristians Tonny

Next 1000 books from Antiquariaat Het Uiltje

12/15