Antiquariaat Het Uiltje
De Hoefslag 53, 9462 RX Gasselte, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 599 852 346            Email: s.nijborg@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1211: KUTTER, JOSEPH/CONTENSOU, B. - Joseph Kutter. Luxembourg 1894-1941
20875: KUYTEN, HARRIE/JUFFERMANS, J. - Harrie Kuyten 1883-1952
12610: KUYTEN, HARRIE/JUFFERMANS, J. - Harrie Kuyten 1883-1952
10316: KUYTEN, HARRIE/JUFFERMANS, J. - Harrie Kuyten 1883-1952
21100: KUYVENHOVEN, F. - De familie Knip. Drie generaties kunstenaars uit Noord-Brabant
9406: KYMMELL, COENRAAD WOLTER JAN/MUIJEN-VAN MAANEN, M. VAN/SCHEDLER, M. - Coenraad Wolter Jan Kymmell 1863-1924. 55 aquarellen in en om Roden. Aangekocht door de gemeente Roden in 1980
20180: LAABS, A. - De Leidse fijnschilders uit Dresden
18757: LAAK, HARRY OP DE/NORDEN, H. VAN - Harry op de Laak. Schilderijen, etsen, tekeningen
16444: LAAK, HARRY OP DE/NORDEN, H. VAN - Harry op de Laak. Schilderijen, etsen, tekeningen
678: LAAN, K. TER/KEIJSPER, C. - K. ter Laan's Multatuli encyclopedie
4196: LAAN, WIL VAN DER/TOONEN, H. - Wil van der Laan. Paintings & Bronzes
16066: LAAN, K. TER - Groninger encyclopedie
15570: LAAN, K. TER - Groningen voor een eeuw. Uit Groningens verleden geschreven voor het heden
14641: LAAT, NELLEKE DE/THOBEN, P. - Nelleke de Laat. 50 jaar. Illustratieve aquarellen
154: LABBÉ/GARDE, V. DE LA - Labbé
1351: LABISSE, FÉLIX/LANGUI, E. - Félix Labisse
20862: LACEY, P. - The Historyof the Nude in Photography. Erotic Photography
19670: LACHAPELLE, DAVID - David Lachapelle. Heaven and Hell
15773: LAFONTAINE, MARIE-JO/WOLBERT, K. - Marie-Jo Lafontaine. Liquid Crystals
13988: LAMBERT, J.C. - Het "Zien Zeggen" van Jean-Clarence Lambert. Naar aanleiding van de tentoonstelling Jean-Clarence Lambert, ontmoetingen met Cobra
7595: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid
5312: LAMERS, HERMAN/GROOT, E. DE/LINDERS, D. - Herman Lamers
21205: LAMERS, KIKI/CAMERON, D. & A.TILROE - Kiki Lamers. Tender Age
11851: LAMSWEERDE, REINALD VAN/MELAI, A.L. - Reinald van Lamsweerde
6753: LAMSWEERDE, INEZ VAN/FELIX, Z./BRACKMAN, Y. - Inez van Lamsweerde. Photographs
4908: LANDHEER, HUGO/JACOBS, J.H.M. - Hugo Landheer. Overzicht 1925-1990
3676: LANDSAAT, HANS/BOKHOVEN, J. - Hans Landsaat. Tekeningen vanaf 1985
2139: LANDSMAN, FRED/HEERBEEK, G. VAN - Fred Landsman. Tekeningen
18707: LANDSMAN, FRED/CAHEN, J. - Fred Landsman. Gouaches en tekeningen 1975-1982
17511: LANDSMAN, FRED/CAHEN, J. - Fred Landsman. Gouaches en tekeningen 1975-1982
14661: LANDSMAN, DICK/THOBEN, P. - Dick Landsman. Kunstschilder- musicus-dichter. Tentoonstelling ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de kunstenaar
11934: LANDUYT, OCTAVE/BALLEGEER, J.P. - Octave Landuyt
4033: LANDUYT, OCTAVE/BOENDERS, F. - Octave Landuyt. Kunst tegen de tijd
393: LANDUYT, OCTAVE/D'HAESE, J. - De ateliers van Octave Landuyt
20037: LANDUYT, OCTAVE/SAEGEMAN, E. - Octave Landuyt. Ricorso
12718: LANDUYT, OCTAVE/GRINTEN, H. VAN DER - Octave Landuyt. Tekeningen en juwelen
10359: LANDUYT, OCTAVE/RUYSLINCK, W. - Octave Landuyt
2668: LANGELO/EISENGA-BECKMAN, A.R. - 50 jaar Openbare Lagere School Langelo 1930-1980
15990: LANGENBERG, PETER/HEIJNEN, H. - Peter Langenberg. Uit de tweede hand. Tekeningen
15991: LANGENBERG, PETER/HEIJNEN, H. - Peter Langenberg. Werken op Zaansch Bord
13756: LANGENBERG, PETER/HEIJNEN, H. - Peter Langenberg. Werken op Zaansch Bord
10518: LANGENDIJK, E./THOMAS, M.S. - Dutch Art Nouveau and Art Deco Ceramics 1880-1940. The Boijmans Van Beuningen Museum Collection
13955: LANGENDORFF, JOKE/LANGENDORFF, A. - Joke Langendorff
18618: LANGEWEG, GER/BLOEM, M./PETERSEN, A. - G.P. Langeweg
18608: LANGEWEG, GER/TIMMER, C.B. - Ger Langeweg. Teekeningen
18609: LANGEWEG, GER/TIMMER, C.B. - Ger Langeweg. Teekeningen
16381: LANGEWEG, GER/BLOEM, M./PETERSEN, A. - G.P. Langeweg
6128: LANGMUUR, H. - Kleikunst in de Benelux. Nieuwe aspecten in de keramiek
3317: LANGUI, E. - 50 jaar Moderne Kunst. Internationale Wereldtentoonstelling Brussel 17 april-21 juli 1958
9476: LANJOUW, RUDY/WINKLER-BORCK, S. - Rudy Lanjouw. Schilderijen/Tekeningen. Paintings/Drawings. Bilder/Zeichnungen
9496: LANJOUW, RUDY/WINKLER-BORCK, S. - Rudy Lanjouw. Schilderijen/Tekeningen. Paintings/Drawings. Bilder/Zeichnungen
19398: LANJOUW, RUDY/KATUIN, J./BEEK, W. VAN DER - Rudy Lanjouw. Heart Monograph
16634: LANJOUW, RUDY/KATUIN, J./BEEK, W. VAN DER - Rudy Lanjouw. Heart Monograph
9242: LASKE, OSKAR/NOVOTNY, F. - Oskar Laske. 24 Aquarelle
18792: LASSCHE, HENK/WINGEN, E. - Henk Lassche. Het eigen landschap/His own landscape
17461: LASSCHE, HENK/WINGEN, E. - Henk Lassche. Het eigen landschap/His own landscape
21103: LASSCHE, HENK/WINGEN, E. - Henk Lassche. Het eigen landschap/His own landscape
17580: LASTMAN, PIETER/TÜMPEL, A. & P. SCHATBORN - Pieter Lastman. Leermeester van Rembrandt/The man who taught Rembrandt
6183: LATASTER, GER/MES, U. - Ger Lataster
2457: LATASTER, GER/JANSSEN, M. - Ger Lataster 85 jaar
10430: LAZAROV, PETER/JONKER, P. - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov
5065: LAZAROV, PETER/JONKER, P. - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov
11176: LEAR, EDWARD/NOAKES, V. - Edward Lear 1812-1888
4954: LEBEAU, CHRIS/BOIS, M. DE - Chris Lebeau 1878-1945
19894: LEBEAU, CHRIS/BOIS, M. DE - Chris Lebeau 1878-1945
2448: LEBEK, JOHANNES - Johannes Lebek. Der Bach vor meinem Haus. Holzschnitte 1976
13926: LECHNER, ALF/SCHULZ-HOFFMANN, C. - Alf Lechner. Neue Arbeiten
20303: LECK, BART VAN DER/KOOTEN, T. VAN - Bart van der Leck. Een toepassend kunstenaar
20350: LEDDICK, D. - Gorgeous Gallery. The Best in Gay Erotic Art
2197: LEE, YOUNG-JAE/JAHN, G./WAGNER, T. - Young-Jae Lee. Keramiken 1975-1995
7504: LEEK/SIJBOLTS, J. - Beknopte beschrijving van Nienoord en zijne bewoners vanaf de stichting in het begin van de zestiende eeuw
6462: LEEK/POSTEMA, I. - Het slaapstee van Diene Fij en andere verhalen uit Leek en omgeving
6466: LEEK/HOVINGA, R. - Nienoord. Historie van een Groninger borg
20164: LEEK/HADDERS, G. - Leekster schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu
12683: LEEK/HADDERS, G. - Leekster schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu
18134: LEEMAN, F. & H. PENNOCK - Catalogue of Paintings and Drawings Museum Mesdag
1860: LEENES, H. - Isidoor Leenes. Biografische schets. Genealogisch overzicht van de Groningse familietak
19932: LEENS/LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners
15200: LEESER, TITUS/REDEKER, H. - Titus Leeser. Beeldhouwer
11345: LEEUW, R. DE - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw
20544: LEEUW, G. DE - Onze hunebedden. Gids voor Drentse hunebedden en de Trechterbekercultuur
20151: LEEUW, R. DE - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw
19084: LEEUW, MARIUS DE/TRAPPENIERS, M. - Marius de Leeuw. Vrij en toegepast werk 1945 tot 1980
19085: LEEUW, MARIUS DE/HOOGBERGEN, T. - Marius de Leeuw. Kunstenaar 1915-2000. Over leven en werk
17641: R. DE LEEUW - Meesters van de Romantiek. Nederlandse schilders 1800-1850
17454: LEEUW, BERT DE/ROEY, J. DE - Bert de Leeuw
16564: LEEUW, MARIUS DE/TRAPPENIERS, M. - Marius de Leeuw. Vrij en toegepast werk 1945 tot 1980
16237: LEEUW, BERT DE/ROEY, J. DE - Bert de Leeuw
16011: LEEUW, MARIUS DE/HOOGBERGEN, T. - Marius de Leeuw. Kunstenaar 1915-2000. Over leven en werk
13696: LEEUW, R. DE - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw
413: LEEUWE, MIEP DE/GRITTER, H. - Expressief en terughoudend. Miep de Leeuwe. Schilderijen
3018: LEEUWE, MIEP DE/GRITTER, H. - Miep de Leeuwe. Schilderijen, aquarellen
2109: LEEUWE, MIEP DE/BLEICH, H.M. - Miep de Leeuwe. Vroeg werk. Schilderijen, aquarellen, tekeningen 1948-1957
10835: LEEUWE, MIEP DE/GRITTER, H. - Miep de Leeuwe. Expressief en terughoudend. Schilderijen
19130: LEEUWEN, KLAAS VAN/KNOL, M. - Klaas van Leeuwen 1868-1935
17189: LEEUWEN, KLAAS VAN/KNOL, M. - Klaas van Leeuwen 1868-1935
10986: LÉGER, FERNAND/BOUVIER-AJAM, M. - Fernand Léger
10963: LÉGER, FERNAND/MRAZ, B. - Fernand Léger
14639: LEGGELO, DOLF VAN/THOBEN, P. - Dolf van Leggelo. Kunstschilder-dichter. Dichtend schilderen
151: LEHMBRUCK, WILHELM/SALZMANN, S. - Wilhelm Lehmbruck
9122: LEHNERT, VOLKER/BECKER, J. - Volker Lehnert. Die Quellen des Neptun. Zeichnungen
8891: LEHNERT, VOLKER/LAGERWAARD, C. - Volker Lehnert. Tuscania
5939: LEHNERT, VOLKER/LAGERWAARD, C. - Volker Lehnert. Tuscania
5595: LEHNERT, VOLKER/BECKER, J. - Volker Lehnert. Die Quellen des Neptun. Zeichnungen
19862: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM/MACDONALD ROSS, G. - Leibniz
19808: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM/MACDONALD ROSS, G. - Leibniz
9357: LEMMEN, GEORGES/NYNS, M. - Georges Lemmen
6941: LEMMEN, GEORGES/CARDON, R. - Georges Lemmen 1865-1916. Monographie générale suivie du Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé
3952: LEMMEN, GEORGES/CARDON, R./BLOCK, J. - Georges Lemmen 1865-1916
20886: LEMMEN, GEORGES/CARDON, R./BLOCK, J. - Georges Lemmen 1865-1916
14029: LEMMEN, GEORGES/CARDON, R./BLOCK, J. - Georges Lemmen 1865-1916
12790: LENS, OSKAR/WELLING, W. - Oskar Lens. Schilderijen en werk op papier
20294: LENSVELT, FRITS/BERG, T. VAN DEN & J.J. HEIJ - Licht als leidraad. Leven en werk van Frits Lensvelt (1886-1945)
3741: LENTINK, GERHARD/BEEK, M. VAN - Gerhard Lentink. Beelden/Projecten. Sculptures/Projects
3756: LENTINK, GERHARD/BEEK, M. VAN - Gerhard Lentink. Beelden/Projecten. Sculptures/Projects
3267: LENTINK, GERHARD/WELLING, W. - Gerhard Lentink. Beelden/Sculptures. Environmentprojecten met/Environmental projects with Reinout van den Bergh
4389: LERBERGHE, J. VAN - Belgische schilderkunst van 1890-heden
518: LESTURGEON, A.L/BOOM, H./SCHEER, D.H. VAN DER - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie Podagristen. Eerste deel
505: LESTURGEON, A.L/BOOM, H./SCHEER, D.H. VAN DER - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie Podagristen
18797: LETTERIE, FRANK/THOBEN, P. - Het leven in brons. Frank Letterie. Beelden & penningen
14671: LETTERIE, FRANK/THOBEN, P. - Het leven in brons. Frank Letterie. Beelden & penningen
3255: LETTINGA, NEELTJE/DIJKSTRA, L. - Neeltje Lettinga 1873-1917. Leven en werk van een beoefenares van volkskunst
17674: LEUFKENS, HUB./MOSTERT, L. - Hub. Leufkens. Een ondernemend kunstenaar. Fotograaf en filmer van Limburg en Java
20832: LEUPOLD, MATTHIAS/IMMISCH, T.O. - Die Vergangenheid hat erst begonnen. Szenische Photographien/The Past has ony just begun. Staged Photographs. 1983-1999. Mathhias Leupold
10955: LEUSDEN, RENÉE VAN/STELLWEG, C. - Muziek in brons. Bronzen: Renée van Leusden
10957: LEUSDEN, RENÉE VAN - Renée van Leusden
14367: LEUSDEN, RENÉE VAN/HAMMING, A.F.G.W. - Renée van Leusden. Sculpturen in brons
1126: LEVEDAG, FRITZ/BÜCHNER, J. - Levedag. Zeichnungen 1924-1951
3086: LEVIATHAN, DAVID/FRY, A.J. - David Leviathan
4197: LEYENAAR, PETER/NIENHUIS, E. - Peter Leyenaar
20138: LICHTENSTEIN, ROY/HENDRICKSON, J. - Roy Lichtenstein
21033: LIEBERMANN, MAX/WESENBERG, A. - Max Liebermann. Jahrhundertwende
20445: LIEBERMANN, MAX/HANSEN, D. - Max Liebermann, der deutsche Impressionist. Nichts trügt weniger als der Schein
3896: LIEBERMANN, MAX/HANCKE, E. - Max Liebermann. Sein Leben und seine Werke
14075: LIEBERMANN, MAX/WAGNER, A. - Max Liebermann in Holland
13366: LIEBERMANN, MAX & LICHTWARK, ALFRED/GÖRGEN, A./GIESEN, S. - Ein Impressionismus für Hamburgs Bürgertum. Max Liebermann und Alfred Lichtwark
503: LIER, J. VAN & J. TONCKENS - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende de Inleiding der Beschryving van het Landschap Drenthe
516: LIER, J. VAN EN J. TONCKENS - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. XXXIIIste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden en wel in 't byzonder van Drenthe. Met eene kaart en twee printverbeeldingen versierd
571: LIER, J. VAN - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders/Traité des serpens et des viperes quón trouve dans le Pays de Drenthe...
509: LIER, J. VAN - Verhandeling over de slangen en adders die in het Landschap Drenthe gevonden worden. Met byvoeging van eenige aanmerkingen en byzonderheden, tot deze en andere slangsoorten betrekkelyk/Traité des serpens et des viperes quón trouve dans le Pays de Drenthe...
504: LIER, J. VAN & J.TONCKENS - Tegenwoordige Staat van het Landschap Drenthe. Met Printverbeeldingen versierd
2612: LIER, J. VAN/TONKENS, J. - Hedendaagsche historie van het Landschap Drenthe
14702: LIER, J. VAN - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders.../Traité des serpens et des viperes dans le Pays de Drenthe...
20131: LIEVENS, JAN/KLESSMANN, R - Jan Lievens. Ein Maler im Schatten Rembrandts
21039: LIGTHART, JAN & HINDERICUS SCHEEPSTRA/EISING, M. - Jan Ligthart en Hindericus Scheepstra. Het boek van Ot en Sien. Met de oorspronkelijke plaatjes van Cornelis Jetses
2635: LIJNDRAJER, K. - Drente's recht op sessie ter Generaliteit
15650: LINDE/BOER, W. DE - Linde. Het dorp dat wandelde
2370: LINDEN, ANDRÉ VAN DER/CONVERSE, E./BOSCHMA, F. - André van der Linden. Beelden van januari 1991 tot mei 1992
18983: LINDEN, ANDRÉ VAN DER/MOUS, H./OUT, N. - André van der Linden. Beelden
16215: LINDEN, ANDRÉ VAN DER/MOUS, H./OUT, N. - André van der Linden. Beelden
21043: LINDGREN, ASTRID - Astrid Lindgren. Pipi Langkous. Tekeningen van Carl Hollander
3390: LINDNER, RICHARD/DIENST, R-G. - Richard Lindner
9625: LINNEWIEL, H.A./VISSER, F. - Op diergeneeskundig gebied. Oost-Groningse foto's van H.A. Linnewiel
20736: LINTHORST HOMAN, J. - Drenthe's rechtsgroei. Een beknopt overzicht van de geschiedenis van het het recht in Drenthe
1915: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe
3619: LION CACHET, CAREL ADOLPH/BOOM, A. VAN DER - C.A. Lion Cachet 1864-1945
19205: LION CACHET, CAREL ADOLPH/BOIS, M. DE - C.A. Lion Cachet 1864-1945
17414: LION CACHET, CAREL ADOLPH/BOIS, M. DE - C.A. Lion Cachet 1864-1945
3662: LIPCHITZ, JACQUES/GOLDWATER, R. - Lipchitz
2207: LIPPE, KLAAR VAN DER/SEIJDEL, J. - Klaar van der Lippe. New Dutch Sculptors 2
17265: LIPPERT, PATRICIA/SCHNEIDER, J.P./KAYSER, L. - Patricia Lippert. Werkauswahl 1984-1989
19451: LIPPERT, PATRICIA/SCHNEIDER, J.P./KAYSER, L. - Patricia Lippert. Werkauswahl 1984-1989
12478: LIPPI, FRA FILIPPO/OERTEL, R. - Fra Filippo Lippi
14225: LITH, MANON/ADEMA, W. - Manon Lith. Overzicht 1968-1997
20518: LIVINGSTONE, NEIL C - Red mijn kind.
5808: LIXENBERG, CYRIL/JANS, L. - Cyril Lixenberg. Beelden in De Bilt
5625: LIXENBERG, CYRIL/JANS, L. - Cyril Lixenberg. Beelden in De Bilt
3668: LIXENBERG, CYRIL/DUISTER, F. - Lixenberg
1929: LIXENBERG, CYRIL/DUISTER, F. - Lixenberg
13384: LIXENBERG, CYRIL/PELSERS, L. - Cyril Lixenberg
1387: LJUBA/BOSQUET, A. - Ljuba
17671: LÖB, KURT/VROOLAND-LÖB, T. - Vaders atelier op zolder. Kurt Löb, beeldend verteller
9546: LOERAKKER, BERT - Bert Loerakker 1988. Eenendertig tekeningen/Thirty one drawings
9580: LOERAKKER, BERT - Bert Loerakker 1988. Eenendertig tekeningen/Thirty one drawings
9522: LOERAKKER, BERT/KAMP, N. VAN DE - Bert Loerakker. Tweeeenheid
9502: LOERAKKER, BERT/TEGENBOSCH, P. - Bert Loerakker 2001
5677: LOERAKKER, BERT/DEBBAUT, J./LUBBERS, F. - Bert Loerakker
5707: LOERAKKER, BERT/DEBBAUT, J./LUBBERS, F. - Bert Loerakker
5644: LOERAKKER, BERT/BAX, M. - Bert Loerakker 1984-1989
17981: LOERAKKER, BERT/KAMP, N. VAN DE - Bert Loerakker. Tweeeenheid
1023: LOERAKKER, BERT/SPANINKS, A. - Bert Loerakker
159: LOEWIG, ROGER/TIMM, W. - Roger Loewig. Gesichtedünung. Handzeichnungen 1954-1980
3017: LOHNER, RENY/LOUP. K. - Reny Lohner
8642: LOKHORST, JAN VAN/VOGELS, H. - Jan van Lokhorst. 20 jaar schilderen
6090: LOKHORST, JAN VAN/VOGELS, H. - Jan van Lokhorst. 20 jaar schilderen
4406: LOMAN, JAN - Jan Loman. Stiller om de Noord
5959: LOO, JAN VAN DER/GIJSEN, M. - Van der Loo 72. De poëtische surrealist
2066: LOO, JAN VAN DER/GIJSEN, M. - Van der Loo 72. De poëtische surrealist
2043: LOO, JAN VAN DER/SCHREURS, A. - Jan van der Loo
19368: LOO, PIT VAN/BOONSTRA, R. - Pit van Loo. Expositie
17308: LOO, PIT VAN/BOONSTRA, R. - Pit van Loo. Expositie
20907: LOO, TESSA DE - Tessa de Loo. Een varken in het paleis
20706: LOON, KAREL GASTRA VAN - Karel Glastra van loon. Lisa's adem
20707: LOON, KAREL GASTRA VAN - Karel Glastra van loon. De passievrucht
9058: LOON, JOHAN VAN/GAILLARD, K. - Johan van Loon
685: LOON, E. VAN - Het Grondreglement voor de Waterschappen in de Provincie Groningen. 2de, 3de, 4de en 5de stuk
19153: LOON, JOHAN VAN/KELLER, M./HIDDING, A. - Lust. Johan van Loon
19066: LOON, JAN VAN/MENAHEM, A.B. - Jan van Loon. West Europese Kusten
1779: LOON, JAN VAN/KAUFFELD, J. - Als was mijn brein gescheurd. Tekeningen en schilderijen. Jan van Loon
17178: LOON, JOHAN VAN/KELLER, M./HIDDING, A. - Lust. Johan van Loon
16515: LOON, JAN VAN/MENAHEM, A.B. - Jan van Loon. West Europese Kusten
10186: LOON, J. VAN - Giclée Limited Editions 2
14779: LOON/SCHERPHUIS, M. - Ode. Een lofzang op het Drentse esdorp Loon
21081: LOON, KAREL GLASTRA VAN - Karel Glastra van Loon. Ongeneeslijk optimistisch
208: LOOS, W./JANSEN, G. - Breitner and his age. Paintings from the Rijksmuseum in Amsterdam, 1880-1900
3663: LOOSE, JOZ. DE/CNODDER, R. DE - Joz. de Loose
768: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe in beeld. Met 295 afbeeldingen
7336: LOOSJES, A. - Groningen in Beeld
717: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe in beeld. Met 295 afbeeldingen
19983: LOOY, JACOBUS VAN/SMIT-MEIJER, J. VAN DER & C. WILL - Jacobus van Looy 1855-1930. Niets is zoo mooi als zien...
15420: LOOZENOORD, H. VAN - 70 jaar TT (1925-1995). De geschiedenis van Nederlands grootste sportevenement
20819: LOPPERSUM - Tot ziens, Majesteit. Oranjefeest in Loppersum
19702: LOPPERSUM/BRONGERS, G.A. & W. KOOPS - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. Uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van de afdeling Loppersum van de Groninger Maatschappij van Landbouw
17803: LOPPERSUM/BRONGERS, G.A. & W. KOOPS - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. Uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van de afdeling Loppersum van de Groninger Maatschappij van Landbouw
15147: LOPPERSUM/SCHELTENS, B. - Fotoboek Loppersum/Garrelsweer/Wirdum
14413: LOPPERSUM/SCHELTENS, B. - Fotoboek Loppersum/Garrelsweer/Wirdum
17616: LORM, J.R. DE - Amsterdams Goud en Zilver
17629: LORRAIN, CLAUDE/TUYLL VAN SEROOSKERKEN, C. VAN & M.C. PLOMP - Claude Lorrain
21137: LOURENS, P. & J. LUCASSEN - Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900
1432: LOWRY, LAURENCE STEPHEN/LEBER, M./SANDLING, J. - L.S. Lowry
11348: LUBBERS, LOURENS/GOOT, W. VAN DER - Lourens Lubbers. Een leven lang kunstenaar
7549: LUBBERS, ADRIAAN/VENEMA, A. - Adriaan Lubbers New York
5069: LUBBERS, LOURENS/GOOT, W. VAN DER - Lourens Lubbers. Een leven lang kunstenaar
14227: LUBBERS, ADRIAAN/VENEMA, A. - Adriaan Lubbers New York
8928: LUCASSEN, REINIER - Lucassen. Schilderijen, pastels
820: LUCASSEN, J. - Naar de Kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspektief 1600-1900
5559: LUCASSEN, REINIER/STEGEMAN, E. - Lucassen
5560: LUCASSEN, REINIER/STEGEMAN, E. - Lucassen
20373: LUCEBERT/SCHIERBEEK, B & A.PETERSEN. - Lucebert/Schierbeek. Dames en Heren
19721: LUCEBERT/JENSEN, J.C. - Der junge Lucebert. Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen 1947 bis 1965
19138: LUCEBERT/PETERSEN, A. - Lucebert in het Stedelijk. Catalogus van alle schilderijen, tekeningen, gouaches, aquarellen en prenten in de verzameling/Catalogue of all the paintings, drawings, gouaches, watercolours and prints in the collection
19107: LUCEBERT/WIND, D.A. - Lucebert. Schilder Dichter Fotograaf/Maler Lyriker Fotograf
20317: LUCEBERT/KORTEWEG, A. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum
17179: LUCEBERT/PETERSEN, A. - Lucebert in het Stedelijk. Catalogus van alle schilderijen, tekeningen, gouaches, aquarellen en prenten in de verzameling/Catalogue of all the paintings, drawings, gouaches, watercolours and prints in the collection
16006: LUCEBERT/WIND, D.A. - Lucebert. Schilder Dichter Fotograaf/Maler Lyriker Fotograf
15685: LUCEBERT/JENSEN, J.C. - Lucebert. Schilder. Wording en analyse van zijn schilderkunst
15657: LUCEBERT/OFFERMANS, C. - Vlek als levenswerk. Lucebert op papier
13753: LUCEBERT/HOOGENDONK, M. - Lucebert. Schilder - dichter
13674: LUIGJES, ALEX/WAL, R. VAN DER - Alex Luigjes. 60 jaar glazeniers. Een leven met glas
20920: LUIJERINK, A. & M. VAN STAVEREN - Reiki, de tweede graad
322: LUIJN, DICK VAN/JUFFERMANS, J. - Het Grafisch Werk van Dick van Luijn
16471: LUIJN, DICK VAN/JUFFERMANS, J. - Het Grafisch Werk van Dick van Luijn
5108: LUMEY, PIERRE/BERK, A. VAN DEN - Pierre Lumey. Beelden in het teken van de paradox 1994-1997
5009: LUMEY, PIERRE - Pierre Lumey
19354: LUMEY, PIERRE/FIGEE, T. - Pierre Lumey
19355: LUMEY, PIERRE/FIGEE, T. - Pierre Lumey
17426: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe. Een heerlijk recht?
16358: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe. Een heerlijk recht?
15558: LUNSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe
13751: LUNSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe
16799: LURING, H. - Genealogie van het Westerwolder geslacht Folders/Volders
14064: LURING, H. - Genealogie van het Westerwolder geslacht Folders/Volders
17264: LUSSANET, PAUL DE/WINGEN, E. - Paul de Lussanet
19464: LUSSANET, PAUL DE/WINGEN, E. - Paul de Lussanet
8922: LUSSANET, PAUL DE/ROGGEMAN, W.M. - Paul de Lussanet
359: LUSSANET, PAUL DE/WINGEN, E. - Paul de Lussanet
17725: LUYTEN, MARK/BACKER, L. DE - Als een meer/Comme un lac. Mark Luyten. Deel I en II Album
18164: MAARSEVEEN, M.P. - De Figuratie als geschenk. De collectie Wiek XX in het Drents Museum
20927: MAAS, R. - Het Keltisch Kruis. Alles over de belangrijkste leggingen in de Tarot
20928: MAAS, R. - De Tarot. Spiegel van jezelf
13492: MAAS, PAUL/LEGRAND, F.-C. - Hulde aan Paul Maas. Werken toebehorend aan de Koninklijke Musea en uit diverse verzamelingen
13043: MAAS, E. - Van Oosterbeek naar Haagse School
11210: MAASKANT, JAN/FUCHS, R.H./OS, H. VAN - Jan Maaskant. Beelden en Reliëfs 1970-1979
13119: MAASKANT, JAN/LOCHER, J.L. - Jan Maaskant
13108: MAASKANT, JAN/OS, H. VAN/LOCHER J.L. - Jan Maaskant. Beelden en Reliëfs 1970-1979
12590: MACKE, AUGUST/GUSTAV, J. - August Macke
20136: MACKENSEN, FRITZ/HAMM, U. & B. KÜSTER - Fritz Mackensen 1866-1953
20366: MACKENZIE, MARIE HENRI/PAEPE, E. DE - Marie Henri Mackenzie 1878-1961. Van grachtenpand tot muurhuis
11942: MADDOX, CONROY/LEVY, S. - The Scandalous Eye. The Surrealism of Conroy Maddox
2159: MADIGAN, M.J. - Steuben Glass. An American tradition in crystal
21102: MAEDA, SHINZO/KUSHIDA, M. - Kamikochi. Die Japanischen Alpen. Photographien von Shinzo Maeda
11173: MAGNIN, J.S. - De voormalige kloosters in Drenthe. Geschiedkundig beschouwd
502: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de Besturen die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd
16293: MAGNIN, J.S. - De voormalige kloosters in Drenthe. Geschiedkundig beschouwd
16172: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de Besturen die voor de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd
21023: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig schoolboek van Drenthe. Leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen
21024: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig schoolboek van Drenthe. Leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen
4851: MAGRITTE, RENÉ/SCHNEEDE, U.M. - René Magritte. Leven en werk
4446: MAGRITTE, RENÉ/CEULEERS, J./SYLVESTER, D. - René Magritte, Esseghemstraat 135, Jette-Brussel
2334: MAGRITTE, RENÉ/SYLVESTER, D. - Magritte
19755: MAGRITTE, RENÉ/HUGHES, R. - Atelier Magritte. 400 kunstwerken van de meester van het surrealisme
13975: MAGRITTE, RENÉ/PASSERON, R. - René Magritte
13068: MAGRITTE, RENÉ/MARIËN, M. - René Magritte en het Surrealisme in België
12866: MAGRITTE, RENÉ/DRAGUET, M. - Voici Magritte. Gouaches, collages, tekeningen, studies, schilderijen
12867: MAGRITTE, RENÉ/DRAGUET, M. - Voici Magritte. Gouaches, collages, tekeningen, studies, schilderijen
12671: MAGRITTE, RENÉ/GABLIK, S. - Magritte
11955: MAGRITTE, RENÉ/TORCZYNER, H. - L'Ami Magritte. Brieven en herinneringen
6231: MAGYAR, VIKTOR/BASSIN, A. - Viktor Magyar
8967: MAIR, JACQUES LE/ALBERIGS, L.M./VANBESELAERE, W. - J. Le Mair. Catalogus retrospectieve tentoonstelling Jacques Le Mair
8543: MAIS, HILARIE/LOXLEY, A. - Hilarie Mais
16556: MAK VAN WAAY, S.J. - Lexicon van Nederlandsche Schilders en Beeldhouwers 1870-1940
1323: MAK VAN WAAY, S.J. - Lexicon van Nederlandsche Schilders en Beeldhouwers 1870-1940
4312: MAKKES, JAN/MOORSELAAR, C. VAN - Jan Makkes. Een gedreven kunstenaar
4283: MAKKES, JAN/MOORSELAAR, C. VAN - Jan Makkes. Een gedreven kunstenaar
3852: MAKKES, JAN/MOORSELAAR, C. VAN - Jan Makkes. Een gedreven kunstenaar
11250: MAKKINK, CORNELIS/MEER, E. VAN DER - Cornelis Makkink 1940-1993
4992: MAKKINK, C./JANSMA, C. - C. Makkink 1975-1980
2277: MAKKINK, C./JANSMA, C. - C. Makkink 1975-1980
11189: MAKKINK, CORNELIS/MEER, E. VAN DER - Cornelis Makkink 1940-1993
1009: MAKS, KEES/JAGER, M. - Kees Maks 1876-1967. Schilder van het mondaine leven
19027: MAKS, KEES/JAGER, M. - Kees Maks 1876-1967. Schilder van het mondaine leven
16537: MAKS, KEES/REDEKER, H./VENEMA, A. - Kees Maks 1876-1967
7196: MALCZEWSKI, JACEK/KRÓL, A./HEIJ, J.J. - Jacek Malczewski 1854-1929. Schilder van de Poolse ziel. Een keuze uit zijn schilderijen in de collectie van het Nationaal Museum van Krakau
18104: MALCZEWSKI, JACEK/KRÓL, A./HEIJ, J.J. - Jacek Malczewski 1854-1929. Schilder van de Poolse ziel. Een keuze uit zijn schilderijen in de collectie van het Nationaal Museum van Krakau
4886: MALEVICH, KAZIMIR/BEEREN, W.A.L. - Kazimir Malevich 1878-1935
1447: MALEVICH, KAZIMIR/D'ANDREA, J. - Kazimir Malevich 1878-1935
19981: MANDELE, ANNEKE VAN DER/BLOM, A. VAN DER - Anneke van der Mandele. Etsen, een overzicht 1961-1998
15641: MANDERS, FRANS/OORSCHOT, J. VAN - Oost Brabant. Sepiatekeningen van Frans Manders
13892: MANDERS, FRANS/THOBEN, P. - F. Manders. Schilderijen/Paintings
13893: MANDERS, FRANS/THOBEN, P. - F. Manders. Schilderijen/Paintings
13535: MANDERS, FRANS/THOBEN, P. - F. Manders. Schilderijen/Paintings
12470: MANET, EDOUARD/HARRIS, N. - The life and works of Manet
2164: MANHEIM, JULIA/HEDLEY, G. - Julia Manheim. The shifting emphasis
14301: MANHEIM, R. - Groninger Expressionisten. Klassische Avantgarde aus den nördlichen Niederlanden/Groningse Expressionisten. De klassieke avant-garde uit het noorden van Nederland
14302: MANHEIM, R. - Groninger Expressionisten. Klassische Avantgarde aus den nördlichen Niederlanden/Groningse Expressionisten. De klassieke avant-garde uit het noorden van Nederland
21214: MANKES, JAN/MÉRODE, W. DE - Jan Mankes
2319: MANKES, JAN/MANKES-ZERNIKE, A./ROLAND HOLST, R.N. - Jan Mankes
1832: MANKES, JAN/PLASSCHAERT, A./HAVELAAR, J. - Jan Mankes
14232: MANKES, JAN/PLASSCHAERT, A. & HAVELAAR, J. - Jan Mankes
14374: MÄNNIKKÖ, ESKO/KASTEMAA, H. & R. SCHMITZ - Esko Männikkö
15969: MANTE, HARALD/STEINORTH, K. - Harald Mante. Kompositionen. Photoedition 10
20416: MARC, FRANZ/HOLST, C. VON - Franz Marc. Pferde
20120: MARC, FRANZ/PARTSCH, S. - Franz Marc 1880-1916
5032: MARCKS, GERHARD/REDSLOB, E. - Gerhard Marcks. Seraphita
1517: MARCKS, GERHARD/KELLER, J.J. - Gerhard Marcks 1889-1981. Holzschnitte und Skulpturen
13122: MARCKS, GERHARD/BUSCH, G. - Gerhard Marcks Haus. Plastik
1357: MARGIT, BÁRDY/TAMÁS, K. - Bárdy Margit
18138: MARINI, MARINO & MANZŮ, GIACOMO/LACHI, C. - Vrouwen, ruiters en kardinalen. De beeldhouwkunst van Marino Marini en Giacomo Manzů
4620: MARIONI, DANTE/OLDKNOW, T. - Dante Marioni. Blown Glass
9976: MARIS, MATTHIJS/GELDER, H.E. VAN - Matthijs Maris
7554: MARIS, MATTHIJS/WAGNER, A. - Matthijs Maris
19114: MARIS, MATTHIJS/WAGNER, A. - Matthijs Maris
14286: MARIS, JACOB & WILLEM MARIS - Jacob Maris & Willem Maris. Vier en twintig phototypiën vervaardigd naar verschillende schilderijen en teekeningen
13380: MARIS, JACOB & MARIS, MATTHIJS & MARIS, WILLEM/HOLME, C./THOMSON, D.C. - The Brothers Maris (James-Matthew-William)
12886: MARIS, JACOB & MATTHIJS & WILLEM/KNUTTEL, G. - Maris. Tentoonstelling 1935-1936
12651: MARIS, MATTHIJS/POORTENAAR, J. - Matthijs Maris
14053: MARKARD, HERMANN/GIESSEN, B. VAN DER - Hermann Markard. Models, Friends, Anna and I
12686: MARKARD, HERMANN/VELDE, F. VAN DE - Hermann Markard. Schilderijen en tekeningen
20860: MARKS, HARRISON - Kamera on Location. Harrison Marks. Erotic Photography
11900: MARKUS, ANS/BEEK, W. VAN DER - Ans Markus. In de ban van Medea
19314: MARKUS, ANS/FRENKEL, A. - Tot op de huid. 25 jaar schilderkunst van Ans Markus
18958: MARKUS, ANS/BEEK, W. VAN DER - Ans Markus
18974: MARKUS, ANS/BEEK, W. VAN DER - Ans Markus
15422: MARKUS, ANS/BASU, M. - Ans Markus. Hommages aan/tributes to Couturiers
20456: MARLE, R. VAN - The Renaissance Painters in the 15th Century. The Development of the Italian Schools of Painting. Volume XIII
941: MARNE/WEERDEN, J.S. VAN - Marne-memories
2830: MARNE/ZIJLMA, I.H. - De boerderijen in de Marne. Uitgegeven door De Vereniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
2836: MARNE/BRUINS, L.H. - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1 Historie van de Marne. Deel 2 Boerderijen in de Marne en hun bewoners
18603: MARNE/BRUINS, L.H. - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1 Historie van de Marne. Deel 2 Boerderijen in de Marne en hun bewoners
15622: MARNE/WEERDEN, J.S. VAN - Marne-memories
12633: MAROTTA, TOM/ADELMAN, B. - For they are my friends. Photographs by Tom Marotta
16202: MARS, TON/HERZOG, K. - Ab uno/ad unum. Ton Mars
15919: MARS, FRANS/KUYPER, H. - Frans Mars. Een leven in de Zaansche Molen
15939: MARS, FRANS/KUYPER, H. - Frans Mars. Een leven in de Zaansche Molen
13310: MARS, TON/HERZOG, K. - Ab uno/ad unum. Ton Mars
5028: MARSTBOOM, ANTOON/CORBET, A. - Antoon Marstboom
11046: MARTENS, JAN/BECKER, E. - Jan Martens. De heroďsche blik. Schilderijen
16506: MARTENS, JAN/KNAAP, M. VAN DER - Jan Martens. Van Ornament-taal naar Monumentaal
11427: MARTENS, JAN/KNAAP, M. VAN DER - Jan Martens. Van Ornament-taal naar Monumentaal
17747: MARTENS, GIJSBERT & GEORGE/SIJENS, D. - Vader en Zoon. Schilderijen en tekeningen van Gijsbert en George Martens
12200: MARTENS, JAN/BUDÉ, F. - Atmospheric Phenomena. Jan Martens
20301: MARTIJN, HERVÉ/DEFOUR, L. - Nebulae. Een onbestemde nevel/An undefined veil of mist/Un brouillard indéfini. Hervé Martijn
8940: MARTIJN, HERVÉ/DEFOUR, L. - Het gaat om beschrijven, niet om verklaren. Hervé Martijn
8941: MARTIJN, HERVÉ/DEFOUR, L. - Het gaat om beschrijven, niet om verklaren. Hervé Martijn
6605: MARTIN, FRANK/ARWAS, V./KOBAL, J. - Frank Martin. Hollywood-Continental
3336: MARTIN, PAUL/SEVENTER, J. VAN/ARCHER, P. - Paul Martin. Pictura Nova
3337: MARTIN, PAUL/SEVENTER, J. VAN/ARCHER, P. - Paul Martin. Pictura Nova
1266: MARTIN, FRANK/ARWAS, V./KOBAL, J. - Frank Martin. Hollywood-Continental
6133: MARTINEAU, ANTON/MONSHOUWER, S. - Anton Martineau
12551: MARTINEZ, RAOEL/FELTKAMP, W. - R. Martinez
3090: MARTINS, DOMINGOS/HARBERS, G.J. - Domingos Martins. Blauwe Liefde
21062: MARTINY, A. - Ontdek de kracht van uw zesde zintuig. Ontwikkel uw verborgen zintuig en leer gebruik maken van: ingevingen, intuďtie, voorgevoelens, toekomstvisioenen
17877: MARUM/BOEREMA, J. & H.J. BOEREMA - Vlijtige armoede en tonnen gouds. Twee eeuwen Gemeente Marum
19787: MARX, KARL/SINGER, P. - Marx
19791: MARX, KARL/SINGER, P. - Marx
19845: MASÉ, ELISABETH/HERAEUS, S. - Elisabeth Masé. Die Unsterblichen
3750: MASEREEL, FRANS/AVERMAETE, R. - Frans Masereel
2264: MASEREEL, FRANS/CLAUSSNITZER, G. - Frans Masereel
17829: MASEREEL, FRANS/CLAUSSNITZER, G. - Frans Masereel. Mit elf farbigen Tafeln und neunundsiebzig einfarbigen Abbildungen
13809: MASEREEL, FRANS/BUYENS, F. - Frans Masereel. Ik houd van zwart en wit
16961: MAST, R.K - Onder zeil en stoom. De zeemansjaren van de Delfzijster kapitein T.J. Bogeholt (1896-1915).
11854: MASTENBROEK, JOHAN HENDRIK VAN/GLAVIMANS, A. - J.H. van Mastenbroek vertelt zijn herinneringen ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag
3265: MASTENBROEK, JOHAN HENDRIK VAN/GLAVIMANS, A. - J.H. van Mastenbroek vertelt zijn herinneringen ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag
17726: MASTENBROEK, JOHAN HENDRIK VAN/KERKHOVEN, J. & A. KOS - De dijk. Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek
17574: MASTENBROEK, JOHAN HENDRIK VAN/KERKHOVEN, J. & A. KOS - De dijk. Zuiderzeewerken van J.H. van Mastenbroek
20124: MATA, CARLOS/GIRÓ, P. - Carlos Mata
17627: MATER, B. - Het terracotta leger van Xi'an. Schatten van de eerste keizers van China
162: MATISSE, HENRI/ESSERS, V. - Henri Matisse 1869-1954. Meester in kleur
12960: MATISSE, HENRI/MANNERING, D. - The Art of Matisse
8008: MATTHEY, I.B.M. - Gebundelde inventarissen deel 4. De archieven van de classes van De Marne, Westerkwartier en van de Hervormde Gemeenten van Den Ham en Fransum, Dorkwerd en Wiersum, Niehove, Niekerk en Vliedorp, Pieterzijl en Visvliet
5651: MAZZOTTI, STEFANO/GHINASSI, S. - Stefano Mazzotti. Rebis
13213: MCCOLLUM, ALLAN/RORIMER, A. - Allan McCollum
20929: MCCORMACK, K. - Het Tarot werkboek. Voor een intelligente interprateie van de Tarotkaarten
5953: MCCRACKEN, PHILIP/GRAHAM, C. - Philip McCracken
11486: MEDEMA, RONALD/KRAMER, P. - Ronald Medema. Houtdrukken op doek
6163: MEDEMA, RONALD/PLOEGAERT, W./LAUWAERT, D. - Ronald Medema. Stil-leven naar keuze
6164: MEDEMA, RONALD/PLOEGAERT, W./LAUWAERT, D. - Ronald Medema. Stil-leven naar keuze
7403: MEEDEN - Meeden 600
7474: MEEDEN/WOLDA-RUBINGH, J. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 14 september 1991
5211: MEEDEN/ACHTEROP, S.H. - Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp
16937: MEEDEN/ACHTEROP, S.H. - Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp
7829: MEEDHUIZEN/SEIDEL, H. - Meedhuizen en omgeving
6533: MEEDHUIZEN/SEIDEL, H. - Meedhuizen en omgeving
21097: MEEFOUT, JAN/SIZOO, H. - Jan Meefout
12893: MEEGEREN, HAN VAN/DECOEN, J. - Vermeer-Van Meegeren. Scandale ou vérité?
10879: MEEL, JOOP VAN/GRIBLING, F. - Joop van Meel
21117: MEER, F. VAN DER - Apocalypse. Visioenen uit het Boek der Openbaring in de kunst
21099: MEER, RIKUS VAN DER/JONGE, H. DE - De les. Rikus 1999
6830: MEERTENS, P.J. - Nederlands repertorium van familienamen. Deel I Drente
1996: MEERTENS, P.J. - Nederlands repertorium van familienamen. Deel I Drente
14789: MEERTENS, REE/RÖELL, J. - Ree Meertens
17298: MEIJER, SAL/STRATEN, H. VAN - Sal Meijer
8963: MEIJER, SAL/GRONDMAN, A. - Sal Meijer. Zo naďef nog niet
9477: MEIJER, GEERT/BEEK, W. VAN DER - Geert Meijer
3191: MEIJER, GEERT/BEEK, W. VAN DER - Geert Meijer
16638: MEIJER, SAL/STRATEN, H. VAN - Sal Meijer
8451: MEILINK, P.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen
20808: MEINEMA, J. - Verhaald verleden. Vier regionaal-historische opstellen uit Groninger land
7895: MEINEMA, J. - Inventaris van het huisarchief van de Bredenborg te Warffum. Families De Vries, Jansonius, Bonthuis, Tichelaar...Sociëteit tot het graven van het Slochterdiep...IJzerhandel R.P. Stratingh en de Loodwitfabriek Stratingh en Co. te Groningen
20760: MEINEMA, J. - Verhaald verleden. Vier regionaal-historische opstellen uit Groninger land
2978: MEINEN, BERT - Bert Meinen
6084: MEINERS, PIET/JELTES, H.F.W. - Piet Meiners 1857-1903. Zijn leven en zijn werk
19017: MEKKINK, JOHAN/WOUDE, J. VAN DER - Johan Mekkink. De mens, de tijd, de schilder
12797: MEKKINK, JOHAN/WOUDE, J. VAN DER - Johan Mekkink. De mens, de tijd, de schilder
17108: MELLE/REDEKER, H. - Melle. Tentoonstelling ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
440: MELLE/HILLENIUS, D. - De wereld van Melle. 36 tekeningen
4223: MELLE/REDEKER, H. - Melle
19097: MELLE/HEMELRIJK, J.M./ROMIJN MEIJER, H. - Melle. Schilderijen, tekeningen, grafiek, naaldwerk
19109: MELLE/HEMELRIJK, J.M. - Melle. Schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer
18989: MELLE/HILLENIUS, D. - De wereld van Melle. 36 tekeningen
16572: MELLE/HEMELRIJK, J.M. - Melle. Schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer
16573: MELLE/REDEKER, H. - Melle. Tentoonstelling ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
20295: MEMLING, HANS/VOS, D. DE - Hans Memling. Catalogue
1256: MENDJISKY, SERGE/CHARMET, R. - Serge Mendjisky
14874: MENGELBERG, HANS/ HULST, F. VAN DER & J. DE JONGE - Hans Mengelberg. Sierkunstenaar en de kerkelijke interieurkunst
7412: MENGER, TRUUS/BOUHUYS, M./RIJCKE, P. DE - Truus Menger. Beeldhouwster/Sculptress
16242: MENNENS-VAN ZEIST, A. - Bibliografie voor de Eems Dollard Regio. Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe. Een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis
11602: MEPPEL/DERKSEN, S. - Rond de Meppeler Toren. Deel 2
11603: MEPPEL/DERKSEN, S. - Rond de Meppeler Toren. Verhalen uit de jaren twintig
20583: MEPPEL - Liederen, bijeenverzameld ten dienste van het Kader der d.d. Schutterij te Meppel
20650: MEPPEL/DIJK, K. VAN - Meppel's oudheden
20651: MEPPEL/FEENSTRA, H.J. - Open water in Meppel
20681: MEPPEL/FEENSTRA, H.J. - Open water in Meppel
20588: MEPPEL - Verordening Huishoudelijke Reglementen en Handleiding voor het beheer en bedienen der Brandbluschmiddelen in de Gemeente Meppel
6627: MEPPEL/BROEKHUIZEN, R. - Meppel in 1813
6632: MEPPEL/WEDDEN, A.J. VAN DE - Meppel een stad van karakter deel 1
20575: MEPPEL - Contract tusschen de stad Meppel en de Drentsche Kanaal-Maatschapij, gesloten den 23 mei 1851
6313: MEPPEL/BEKKER, F.P. - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981
2806: MEPPEL/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Meppel (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
2622: MEPPEL/WILZEN-BRUINS, E.J. - De Remonstrantse Kerk te Meppel
2625: MEPPEL/PONNE, W.J./RINSEMA, T.J. - Meppel in de twintigste eeuw
2626: MEPPEL/BROEKHUIZEN, R. - Meppel in 1813
2637: MEPPEL/BROEKHUIZEN, R. - Meppel in 1813
20584: MEPPEL - Liederen, bijeenverzameld ten dienste van het Kader der d.d. Schutterij te Meppel
20587: MEPPEL - Verordening Huishoudelijke Reglementen en Handleiding voor het beheer en bedienen der Brandbluschmiddelen in de Gemeente Meppel
20586: MEPPEL - Verordening op het beheer en bedienen der brandspuiten in de gemeente Meppel
20585: MEPPEL - Verordening op het beheer en bedienen der brandspuiten in de gemeente Meppel
19103: MEPPEL/POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen
18684: MEPPEL/KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis. Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe
18642: MEPPEL/GERDING, M.A.W. - Geschiedenis van Meppel
17479: MEPPEL/BEEKHUIS-SNIEDERS, J.W.T.M. - Inventaris van het archief van Meppel 1421-1813
20590: MEPPEL/OOSTERHOF, P. & J. HOUDEL - Langs bruggen en sluizen. Een toeristische fietstocht door en rond Meppel
6634: MEPPEL/POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen
16493: MEPPEL/BEEKHUIS-SNIEDERS, J.W.T.M. - Inventaris van het archief van Meppel 1421-1813
16323: MEPPEL/KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis. Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe
11928: MERKELBACH, BEN/BLIJSTRA, R. - B. Merkelbach
2912: MERKELBACH, CLEMENS/HOUT, G. VAN DEN - Clemens Merkelbach van Enkhuizen. Portretschilder en topograaf
9061: MERX, AD/BEKS, M./NOOTEBOOM, U. - Ad Merx. Gezeteld in het heden
4485: MES, HAN/EIJKELBOOM, J./MERGNER, G. - Het verhaal van Han Mes
13558: MES, HAN/EIJKELBOOM, J./MERGNER, G. - Het verhaal van Han Mes
12227: MES, HAN/EIJKELBOOM, J. - Han Mes. 20 tekeningen
11913: MESDAG-VAN HOUTEN, SIENTJE/CLERCQ, S. DE/POORT, J. - Sientje Mesdag-van Houten 1834-1909
6599: MESDAG, HENDRIK WILLEM/POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Life and Work
5954: MESDAG, HENDRIK WILLEM/POORT, J. - Mesdag terug in Groningen
3034: MESDAG, HENDRIK WILLEM - Panorama Mesdag. Scheveningen in 1880
18785: MESDAG, HENDRIK WILLEM/POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag. Artiste peintre ŕ La Haye
16455: MESDAG, HENDRIK WILLEM/POORT, J. & K. UMMELS-HOEKSTRA - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3
16456: MESDAG, HENDRIK WILLEM/BOSSCHER, PH. M./HARTEN-BOERS, H. VAN - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Was getekend. Mesdag/Mesdag en de zee
16120: MESDAG, HENDRIK WILLEM/ZILCKEN, PH. - De winter van 1891. Ets door Philip Zilcken naar schilderij van Hendrik Willem Mesdag
16129: MESDAG, HENDRIK WILLEM/ZILCKEN, PH. - Kalefateren. Ets door Philip Zilcken naar schilderij van Hendrik Willem Mesdag
1601: MESDAG, HENDRIK WILLEM/POORT, J. - H.W. Mesdag. De Copieboeken of de Wording van de Haagse School
14894: MESDAG, HENDRIK WILLEM/EEKELEN, Y. VAN - Magisch Panorama. Panorama Mesdag, een belevenis in ruimte en tijd
13961: MESDAG, HENDRIK WILLEM/ZILCKEN, PH./POORT, J. - H.W. Mesdag. The Painter of the North Sea. A closer look
13597: MESDAG, HENDRIK WILLEM/POORT, J./UMMELS-HOEKSTRA, K. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3
13282: MESDAG, HENDRIK WILLEM/POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag. Artiste peintre ŕ La Haye
13044: MESDAG, HENDRIK WILLEM/POORT, J. - Mesdag terug in Groningen
17300: MESQUITA, SAMUEL JESSURUN DE/ARIËNS KAPPERS, E.H. - S. Jessurun de Mesquita
2297: MESQUITA, JESSURUN SAMUEL DE/BOOM, A. VAN DER - S. Jessurun de Mesquita
1831: MESQUITA, JESSURUN SAMUEL DE/BOOM, A. VAN DER - S. Jessurun de Mesquita
16636: MESQUITA, SAMUEL JESSURUN DE/ARIËNS-KAPPERS, E.H. - S. Jessurun de Mesquita
163: MESSAGIER, JEAN/GLOBOTA, A. - Jean Messagier. Bourgeons de papier. Croquis 1940-1985
20745: MEULEN, T. VAN DER - Oude kerken in Groningen
10593: MEULEN, FRANÇOIS PIETER TER/LUBBE, J.C.A. VAN DER - François Pieter ter Meulen en de Haagse School
20183: MEULEN, FRANÇOIS PIETER TER/LUBBE, J.C.A. VAN DER - François Pieter ter Meulen en de Haagse School
5700: MEULENDIJKS, COEN/BOER, C. DE /VISSCHER, G. - Coen
17786: MEURS, MARIE-JOSÉ GRÖGER VAN/HADJU, A. - Marie-José Gröger van Meurs
4474: MEYDAM, FLORIS/RICKE, H./KLEY-BLEKXTOON, A. VAN DER - Floris Meydam. Designer
2910: MEYDAM, FLORIS/RICKE, H./KLEY-BLEKXTOON, A. VAN DER - Floris Meydam. Designer
16184: MEYDAM, FLORIS/RICKE, H./KLEY-BLEKXTOON, A. VAN DER - Floris Meydam. Designer
12502: MEYER, MATTHIAS/DRÜHL, S. - Matthias Meyer
1227: MEYLING, H. - A priori sculpture/A priori sculptuur
20884: MEYS, LOUIS/ZON, J. VAN - Louis Meys. Landschappen, portretten en stillevens/Landscapes, Portraits and Still lifes
5713: MEYS, LOUIS/ZON,J. VAN - Louis Meys. Landschappen, stillevens en portretten
2327: MEYS, LOUIS/SCHOLTEN-KLINKENBERGH, M. - Louis Meys. Schilder
10732: MEYS, LOUIS/SCHOLTEN-KLINKENBERGH, M. - Louis Meys. Schilder
12294: MICHELANGELO, BUONARROTI/GOLDSCHEIDER, L. - Michelangelo. Schilderijen. Volledige uitgave
20628: MIDDEL, B. & C. VAN DER VEEN - Veertig jaar op rozen. Ontwikkeling en betekenis van de Partij van de Arbeid tussen 1946 en 1986
20728: MIDDEL, B. & C. VAN DER VEEN - Veertig jaar op rozen. Ontwikkeling en betekenis van de Partij van de Arbeid tussen 1946 en 1986
17975: MIDDELSTUM/BOER, G. DE - Middelstum door de eeuwen heen. Sprokkelingen in woord en beeld door het verleden van een Groninger gemeente
17903: MIDDELSTUM-KANTENS/VRIES, G. DE - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Landbouwvereniging Middelstum-Kantens
866: MIDDELSTUM/BOER, G. DE - Middelstum door de eeuwen heen. Sprokkelingen in woord en beeld door het verleden van een Groninger gemeente
16786: MIDDELSTUM-KANTENS/VRIES, G. DE - Tweede Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Met bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners
16787: MIDDELSTUM-KANTENS/VRIES, G. DE - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Landbouwvereniging Middelstum-Kantens
11551: MIDLAREN/NOORDHOFF, I./STEENHUIS, T. - Het geheugen van Midlaren. Een Drents dorp in de 20ste eeuw
20288: MIDLAREN/BROUWER, L. & L. BLOEM - W.S.R.V. de Bloemert 1934-1994. Jubileumuitgave van watersportvereniging aan het Zuidlaardermeer
18761: MIDLAREN/NOORDHOFF, I./STEENHUIS, T. - Het geheugen van Midlaren. Een Drents dorp in de 20ste eeuw
18589: MIDLAREN/NOORDHOFF, I./STEENHUIS, T. - Het geheugen van Midlaren. Een Drents dorp in de 20ste eeuw
20096: MIDWOLDA/HAAN, K.B. - Klokkengieters van vroeger tot Midwolda
15349: MIDWOLDA/HAAN, K.B. - Klokkengieters van vroeger tot Midwolda
4329: MIECHELS, JAN/BEKS, M./TUITJER, K. - Jan Miechels. Schilderijen, gouaches en collages 1980-1991
16794: MIGCHELS, A. - Mijn oma Margrietha. Het geslacht Maarsingh. Geworteld in Ter Marse, gesproten uit Ter Maarsch. Genealogisch overzicht van dit oorspronkelijk Westerwolders geslacht
14944: MIGCHELS, A. - Mijn oma Margrietha. Het geslacht Maarsingh. Geworteld in Ter Marse, gesproten uit Ter Maarsch. Genealogisch overzicht van dit oorspronkelijk Westerwolders geslacht
13327: MIGNOT, WILLY/KNAAP, M.N.J.A. VAN DER - Willy Mignot 1915-1972. Een vergeten beeldhouwer
17779: MILLER, PATON - Paton Miller. New Painting
20601: MINCO, MARGA - Marga Minco. Een leeg huis
12180: MINDERAA, P. - Vlaamse kunstenaars Van de Leie 1890-1940
17412: COEVORDEN/MINDERHOUD H.D. - Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Grepen uit de geschiedenis van stad en buurtschappen
16261: COEVORDEN/MINDERHOUD H.D. - Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Grepen uit de geschiedenis van stad en buurtschappen
19989: MINNE, JORIS/WIJNGAERT, F. VAN DEN - Joris Minne
19720: MINNE, GEORGE/HOOZEE, R. - George Minne en de kunst rond 1900
11929: MIRÓ, JOAN/BUCCI, M. - Miró
19076: MIRÓ, JOAN/ERBEN, W. - Joan Miró 1893-1983. Mens en werk
1254: MIRÓ, JOAN/ERBEN, W. - Joan Miró 1893-1983. Mens en werk
18116: MODERSOHN-BECKER, PAULA/STAMM, R. - Paula Modersohn-Becker und die ägyptischen Mumienportraits. Eine hommage zum 100. Todestag der Künstlerin
156: MODIGLIANI, AMADEO/DIEHL, G. - Modigliani
10890: MODIGLIANI, AMEDEO/WERNER, A. - Amedeo Modigliani
9076: MOERBEEK, JAN/MOERBEEK, T. - Jan Moerbeek. 20 jaar schilder, 50 jaar mens
5847: MOERBEEK, JAN/MOERBEEK, T. - Jan Moerbeek. 20 jaar schilder, 50 jaar mens
9244: MOESMAN, JOHANNES HENDRIKUS/VRIES, H. DE - Moesman
4551: MOESMAN, JOHANNES HENDRIKUS/ADELAAR, D./VRIES, H. DE - Beste vriend!Vuile Ploert! Het surrealisme van J.H. Moesman in werken op papier
4258: MOESMAN, JOHANNES HENDRIKUS/VRIES, H. DE - Moesman
2276: MOESMAN, JOHANNES HENDRIKUS/STEEN, J./KEERS, F. - Moesman. Monografie. Catalogus van schilderijen en objecten
19576: MOESMAN, JOHANNES HENDRIKUS/STEEN, J./KEERS, F. - Moesman. Monografie. Catalogus van schilderijen en objecten
11499: MOFFATT, TRACEY/DURAND, R./GILI, M. - Tracey Moffatt
4727: MOHLMANN, ROB - Rob Mohlmann. Scherpschilder aan de rand van de realiteit
2203: MOHLMANN, ROB - Rob Mohlmann. Het Cantoproject 1982-1993. Een blik op de werkelijkheid
4023: MOHOLY-NAGY, LASZLO/FIEDLER, J. - Laszlo Moholy-Nagy
3739: MOL, PIETER LAURENS/BLOEMHEUVEL, M. - Pieter Laurens Mol. Grand Promptness
13171: MOL, PIETER LAURENS/PETERSEN, A. - Pieter Laurens Mol
8166: MOLEN, S.J. VAN DER - De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst
7736: MOLEN, S.J. VAN DER - De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst
12542: MOLENAAR, FRANS/MUAL, M. - Frans Molenaar. Haute Verrerie
20347: MOLENGRAFT, PEER VAN DEN/THOBEN, P. - Een keuze uit het oeuvre van Peer van den Molengraft. Van professie portretschilder
19460: MOLENGRAFT, PEER VAN DEN/THOBEN, P. - Peer van den Molengraft. Een schildersleven
20185: MOLENKAMP, NICO/BOMMEL, M. VAN - Signatuur. Molenkamp
4124: MOLENKAMP, NICO/BOMMEL, M. VAN - Signatuur. Molenkamp
14240: MOLENKAMP, NICO/VERCAUTEREN, R. - Nico Molenkamp
13498: MOLENKAMP, NICO/WINGEN, E. - Nico Molenkamp
18668: MOLEVELD, EDUARD PIETER/REGTOP, A. - E.P. Moleveld. De kunst van het stilleven
18688: MOLEVELD, EDUARD PIETER/REGTOP, A. - E.P. Moleveld. De kunst van het stilleven
9098: MOLIN, LEI/WILDE, E. DE - Lei Molin
13565: MOLKENBOER, ANTOON/MULLER, E./KYROVA, M. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel 1895-1917
13594: MOLKENBOER, ANTOON/MULLER, E./KYROVA, M. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel 1895-1917
17991: MOLL, EVERT/KNOPS, A. - Evert Moll 1878-1955. Schilder van de Rotterdamse Maas
2382: MOLLEMAN, KAREN - Karen Molleman. Werken op papier. Huiden
14819: MOLLINGER, GODARD ALEXANDER GERRIT PHILIP/HARTOG, R. DEN - Groet Molletje van mij. Alexander Mollinger (1836-1867), een Utrechtse schilder op de drempel van de Haagse School
4376: MONCHY, PIETER DE/BARY, W./THURING, L. - Pieter de Monchy. Beeldhouwer
3914: MONCHY, ENGEL PIETER DE/ZON, J. VAN - E. Pieter de Monchy. Beelden en tekeningen
14066: MONCHY, PIETER DE/BARY, W./THURING, L. - Pieter de Monchy. Beeldhouwer
13403: MONCHY, PIETER DE/VISSER, T. - Mensen in brons gezien door Pieter de Monchy
11866: MONDRIAAN, PIET & DELAUNAY, ROBERT/PETERS, H.A. - Delaunay und Mondrian
6512: MONDRIAAN, PIET/HENKELS, H. - Mondriaan in Winterswijk. Een essay over de jeugd van Mondriaan, z'n vader en z'n oom
4819: MONDRIAAN, PIET/HENKELS, H. - Mondriaan in Winterswijk. Een essay over de jeugd van Mondriaan, z'n vader en z'n oom
4307: MONDRIAAN, PIET/BLOK, C. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum
420: MONDRIAAN, PIET/WIJSENBEEK, L.J.F. - Piet Mondriaan
4213: MONDRIAAN, PIET/JAFFÉ, H.L.C. - Piet Mondrian
3837: MONDRIAAN, PIET/APOLLONIO, U. - Mondriaan
19356: MONDRIAAN, PIET/WIJSENBEEK, L.J.F. - Piet Mondriaan
19357: MONDRIAAN, PIET/BLOK, C. - Piet Mondriaan. Een catalogus van zijn werk in Nederlands openbaar bezit
14323: MONDRIAAN, PIET/WELSH, R. - Mondriaan aan de Amstel 1892-1912
12385: MONDRIAAN, PIET/BLOK, C. - Piet Mondriaan. Een catalogus van zijn werk in Nederlands openbaar bezit
1144: MONET, CLAUDE/BELLONZI, F. - Monet. Collectie Jeu de Paume
3843: MONET, CLAUDE/WILDENSTEIN, D. - De Impressionisten. Claude Monet
3861: MONET, CLAUDE/SEITZ, W.C. - De grote meesters der schilderkunst. Deel V. Claude Monet
20169: MONET, CLAUDE/TUCKER, P.H. - Monet in the 20th Century
18068: MONET, CLAUDE/RUSSELL, V. - Monets Landschappen
11104: MONET, CLAUDE/WILDENSTEIN, D. - Claude Monet.
13024: MONET, CLAUDE/WILDENSTEIN, D. - Monet's Years at Giverny. Beyond Impressionism
15691: MONTAGNE, NICOLE/BREUKERS, C. - Nicole Montagne. Het portret geportretteerd
15700: MONTAGNE, NICOLE/BREUKERS, C. - Nicole Montagne. Het portret geportretteerd
14898: MONTAGNE, NICOLE/BREUKERS, C. - Nicole Montagne. Het portret geportretteerd
20429: MONTAIGNE, MICHEL EYQUEM DE/BURKE, P. - Montaigne
12656: MONTYN, JAN/OBER, J. - Jan Montyn
4235: MOOR, CHRISTIAAN DE/HEFTING, V. - Christiaan de Moor
4099: MOOR, PIETER CORNELIS DE/KNOESTER, J. - P.C. de Moor 1866-1953
2373: MOOR, CHRISTIAAN DE/HEFTING, V. - Christiaan de Moor
17343: MOOR, CHRISTIAAN DE/GROOT, H.P.S. DE - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor
16275: MOOR, CHRISTIAAN DE/GROOT, H.P.S. DE - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor
20942: MOOR, MARGRIET DE - Margriet de Moor. Eerst grijs dan wit dan blauw
1168: MOORE, HENRY - Henry Moore. Hauptthemen
12516: MOORE, HENRY/MITCHINSON, D. - 70 Years of Henry Moore
12538: MOORE, HENRY/SPIELMANN, H. - Henry Moore. Hauptthemen
5731: MOOY, JAAP/BEEK, M. VAN - Jaap Mooy
20129: MORGAN, BARBARA/PATNAIK, D.P. - Barbara Morgan
18064: MORISOT, BERTHE/PATRY, S. - Berthe Morisot 1841-1895
2255: MORLEY, MALCOLM/COMPTON, M. - Malcolm Morley. Paintings 1965-82
11781: MORRIS, WILLIAM/JOHNSON, F. - William Morris. Ornamentation and Illustrations from The Kelmscott Chaucer
2296: MORRIS, GLORIA/BORNOFF, J. - Imaginary Images. Gloria Morris
13855: MORRIS, CEDRIC/MORPHET, R. - Cedric Morris
13692: MORRIS, GLORIA/BORNOFF, J. - Imaginary Images. Gloria Morris
96: MORSCHEL, J. - Deutsche Kunst der 60er Jahre. Teil II: Plastik, Objekte, Aktionen
18081: MORSINK, S.G. - Uit het hart van Rusland. Ikonen en miniaturen
4048: MOSER, KOLOMON/RENNHOFER, M. - Kolomon Moser. Leben und Werk 1868-1918
3298: MOSKOWITZ, IRA/CZESTOCHOWSKI, J.S. - Ira Moskowitz. Graphics. A Catalogue Raisonné 1929-1975
19498: MOULIJN, SIMON/NIJLAND, D.V. - Simon Moulijn. Lithograaf en Schilder
17245: MOULIJN, SIMON/HEIJ, J.J. - Simon Moulijn 1866-1948
16646: MOULIJN, SIMON/HEIJ, J.J. - Simon Moulijn 1866-1948
16648: MOULIJN, SIMON/NIJLAND, D.V. - Simon Moulijn. Lithograaf en Schilder
6148: MUCHA, ALPHONSE/OVENDEN, G. - Alphonse Mucha. Photographs
13059: MUCHA, ALFONS/ULMER, R. - Alfons Mucha
11234: MUCHE, GEORG/WASMUTH, G. - Georg Muche. Bilder, Fresken, Zeichnungen
20733: MULDER, A. - Het Drentse boerenleven en zijn gebruiken rond 1900
362: MULDER, JAN/UITERT, E. VAN - Jan Mulder
3102: MULDER, JAN/REITSMA, E. - Jan Mulder. Beelden en tekeningen
17403: MULDER, H./VRIES, H. DE - 950 Banieren. Groningen 1040-1990. Ain Pronkjewail in golden raand
17038: MULDER, G.J. - De schepen van de familie Wester(s) vanaf 1846 tot heden
16196: MULDER, H./VRIES, H. DE - 950 Banieren. Groningen 1040-1990. Ain Pronkjewail in golden raand
14376: MULDERS, MARC/HOUT, G. VAN DEN & D. VAN SPEYBROECK - Apocalypse. Een glas-in-loodraam van/A glass stained window by Marc Mulders
17277: MULLER, WOUT/TUPAN, H. - Wout Muller. Lust voor het oog
20917: MULLER-IDZERDA, A.C. - Het groene leven. Bloemen en planten in huis en tuin
4452: MULLER, WOUT/OS, H. VAN - Spelen. Wout Muller
3407: MULLER, WOUT/KRAAIJPOEL, D. - Wout Muller
19815: MULLER, WOUT/MASTENBROEK, C. - Wout Muller zijn paradijs
19333: MULLER, WOUT/TUPAN, H. - Wout Muller. Lust voor het oog
17887: MULLER, WOUT/KRAAIJPOEL, D. - Wout Muller
15670: MULLER, WOUT/OS, H. VAN - Spelen. Wout Muller
14409: MÜLLER, PJOTR/GOEDEGEBUURE, J. - De Tuin van Pjotr Müller/The Garden of Pjotr Müller
13989: MÜLLER, REGULA MARIA/REIJNDERS, J. - Regula Maria Müller. Werken 1990-2003
20700: MULTATULI (DEKKER, EDUARD DOUWES)/HUYGENS, G.W. - Multatul. Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij
167: MUNKÁCSY, MIHÁLY/SZÉKELY, A. - Mihály Munkácsy 1844-1900
11932: MUNSTER, JAN VAN/LESAFFRE, M. - Jan van Munster
4368: MUNSTER, JAN VAN/LESAFFRE, M. - Jan van Munster
3177: MUNSTER, JAN VAN/LESAFFRE, M. - Jan van Munster
15742: MUNSTER, JAN VAN - Jan van Munster
15744: MUNSTER, JAN VAN/PELSERS, L. - Jan van Munster. Die Energie des Bildhauers/The Energy of the Sculptor/De Energie van de Beeldhouwer
15733: MUNSTER, JAN VAN/BROOS, K. - Jan van Munster. Energie Objecten Zeichnungen/Tekeningen
15734: MUNSTER, JAN VAN/BROOS, K. - Jan van Munster. Energie Objecten Zeichnungen/Tekeningen
15735: MUNSTER, JAN VAN/DONIA, J. - Jan van Munster
15736: MUNSTER, JAN VAN/HAAREN, H.J.A.M VAN - Projekt 150 meter Arcade. Jan van Munster
15737: MUNSTER, JAN VAN/HAAREN, H.J.A.M VAN - Projekt 150 meter Arcade. Jan van Munster
15738: MUNSTER, JAN VAN/AUGUSTIJN, P. - Jan van Munster 1965-1995
15739: MUNSTER, JAN VAN/LESAFFRE, M. - Jan van Munster
15740: MUNSTER, JAN VAN/SCHMIDT, L.W. - Jan van Munster. Beelden
15741: MUNSTER, JAN VAN/HAAREN, H. VAN - Jan van Munster. Warmte
14160: MUNSTER, JAN VAN/PELSERS, L. - Jan van Munster. Die Energie des Bildhauers/De Energie van de Beeldhouwer/The Energy of the Sculptor
12408: MUNSTER, JAN VAN/HEFTING, P. - Jan van Munster. Energie in beeld/Energie im Bild
20484: MÜNSTERMANN, HANS - Hans Münstermann. De bekoring
20909: MÜNSTERMANN, HANS - Hans Münstermann. De bekoring
19566: MUNTENDAM/BOS, F.R. - Muntendam 600. Beeldverslag voormalige gemeente Muntendam
17851: MUNTENDAM/BOS, F.R. - Muntendam door de jaren heen en wat verdween. Historisch Fotoboek
17102: MUNTENDAM/BOS, F.R. - Muntendam 600. Beeldverslag voormalige gemeente Muntendam
20200: MUNTENDAM/BOS, F.R. - Muntendam door de jaren heen en wat verdween. Historisch Fotoboek
6749: MUSCH, LEO/BRUSSE, J. - Leo Musch. Schilder-tekenaar. Over grenzen in beeld en ruimte/Across borders in image and space/Par delŕ les frontičres dans l'image et l'espace
6597: MUSCH, LEO/BRUSSE, J. - Leo Musch. Schilder-tekenaar. Over grenzen in beeld en ruimte/Across borders in image and space/Par delŕ les frontičres dans l'image et l'espace
4122: MUSCH, EVERT/NIEMEIJER, J.A./KRAAIJPOEL, D. - De schilder Evert Musch. Een overzicht van zijn werk
21065: MUSCH, EVERT/WAL, M. VAN DER - Evert Musch. Schilderijen/tekeningen/grafiek
18016: MUSCH, EVERT/WAL, M. VAN DER - Evert Musch. Schilderijen, tekeningen, grafiek
15875: MUSCH, EVERT/NIEMEIJER, J.A./KRAAIJPOEL, D. - De schilder Evert Musch. Een overzicht van zijn werk
20960: MUSCH, EVERT/KRAAIJPOEL, D. - Evert Musch. Kunstschilder te Anloo
14319: MUSCH, EVERT/WAL, M. VAN DER - Evert Musch. Schilderijen/tekeningen/grafiek
2: MUSCHIK, J. - Die Wiener Schule des Phantastischen Realismus
4255: MUSKEE, JANS/BANEKE, J./WINKEL, C. VAN - Tja, door omstandigheden/Owing to circumstances. Jans Muskee. Tekeningen/Drawings
16793: MUSSEL/SCHUURMAN, H. - Mussel. Dorp op de grens van veen en zand. Historisch fotoboek over Mussel, Braamberg en Kopstukken
15303: MUSSEL/SCHUURMAN, H. - Mussel. Dorp op de grens van veen en zand. Historisch fotoboek over Mussel, Braamberg en Kopstukken
8284: MUSSELKANAAL/BENJAMINS-KLOMPMAKERS, G. - Vijf en zeventig jaar Onderwijs aan een School met de Bijbel te Musselkanaal 1919-1994. Christelijk-Nationale Basisschool De Verbindingsweg
19545: MUSSELKANAAL/SCHUURMAN, H. - Musselkanaal. Een dorp aan het Stadskanaal. Musselkanaal in woord en beeld
16580: MUSSELKANAAL/SCHUURMAN, H. - Musselkanaal. Een dorp aan het Stadskanaal. Musselkanaal in woord en beeld
14143: MUSTERS, HANS/DUBOIS, A.E.J. - Hans Musters
10742: MUTAL, LIKA/JOOSTEN, E. - Lika Mutal
7062: NAARDING, J. - Het boek der Podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie Podagristen (D.H. van der Scheer, H. Boom en A.L. Lesturgeon). Bloemlezing
20702: NABOKOV, VLADIMIR - Vladimir Nabokov. Lente in Fialta
20511: NABOKOV, VLADIMIR - Vladimir Nabokov. Harlekinade
4808: NADELMAN, ELIE/KEOBANDITH, P. - Elie Nadelman. Les années parisiennes 1904-1914
3212: NADELMAN, ELIE/KIRSTEIN, L. - The Sculpture of Elie Nadelman
5442: NAGASAWA, SETSUKO/COULLERY, M-T - Setsuko Nagasawa. Japan
17699: NAGELHOUT, JOANNES PIETER/SMIT-MULLER, R.H. - J.P.Nagelhout. Medicus, mecenas, collectioneur
17566: NAGELHOUT, JOANNES PIETER/SMIT-MULLER, R.H. - J.P.Nagelhout. Medicus, mecenas, collectioneur
4085: NAGTEGAAL, JAN/NAGTEGAAL-BOSNAK, ROOS/DIJK, C. VAN - Jan Nagtegaal & Roos Nagtegaal-Bosnak
14747: NAGTEGAAL, JAN & ROOS NAGTEGAAL-BOSNAK/DIJK, C. VAN - Jan Nagtegaal & Roos Nagtegaal-Bosnak
6198: NANNINGA, JAAP/LAMPE, G. - Jaap Nanninga
12009: NANNINGA, JAAP/DOELMAN, C. - Nanninga
4842: NASH, PAUL/PEARCE, B. - Paul Nash. Photographer and Painter
15879: NAT, WILLEM HENDRIK VAN DER/BAARS, W.L. - Willem Hendrik van der Nat 1864-1929. Een schilder van ras
1464: NAUMAN, BRUCE/RICHARDSON, B. - Bruce Nauman. Neons
14396: NAUMAN, BRUCE/RICHARDSON, B. - Bruce Nauman. Neons
20433: NAUTA, MAX/MULLER, M. - Max Nauta
14278: NAUTA, MAX/MULLER, M. - Max Nauta
3819: NAVEZ, JEAN-MARC/TARANTINO, M. - Jean-Marc Navez. Sculptures
13891: NAVEZ, LEON/DUPIERREUX, R. - Leon Navez
18086: NEGRI, SANDRO/CAVICCHIOLI, G. - Sandro Negri. Works 1970-2000
17098: NEOC (KAMP, COEN) - NEOC. Geboeide hartstochten. Enchained/enthralled passions
19433: NEOC (KAMP, COEN) - NEOC. Geboeide hartstochten. Enchained/enthralled passions
5031: NESCH, ROLF/BRUHNS, M. - Rolf Nesch. St. Pauli und Hamburger Brücken
20160: NET, GERRIT VAN'T/EGBERS, H. - Uit het erotisch plakboek van Gerrit van 't Net
4512: NETEL, L. - Cobra. Theo Wolvecamp en tijdgenoten. De Denen.
20141: NEUHUYS, ALBERT/RIJN, J. VAN - Albert Neuhuys 1844-1914. Rijkdom der eenvoud. Schilderijen, aquarellen, tekeningen uit privéverzamelingen verworven door : Jacques van Rijn Oude Kunst Maastricht.
20888: NEUHUYS, ALBERT/RIJN, J. VAN - Albert Neuhuys 1844-1914. Rijkdom der eenvoud. Schilderijen, aquarellen, tekeningen uit privéverzamelingen verworven door : Jacques van Rijn Oude Kunst Maastricht.
14087: NEUHUYS, ALBERT/MARTIN, W. - Albert Neuhuys. Zijn leven en zijn kunst
10860: NEUMANN, E. - Bauhaus und Bauhäusler. Bekenntnisse und Erinnerungen
1199: NEUY, HEINRICH/WANGLER, W. - Heinrich Neuy. Neue Aquarelle
21106: NEWTON, HELMUT/BLONSKY, M. - Helmut Newton. Private Property
9479: NICAISE, CHRISTINE/OUDENHOVE, M. VAN/TURINE, R.P. - Christine Nicaise
9436: NICAISE, CHRISTINE/OUDENHOVE, M. VAN/TURINE, R.P. - Christine Nicaise
9456: NICAISE, CHRISTINE/OUDENHOVE, M. VAN/TURINE, R.P. - Christine Nicaise
21061: FRENCH NICCI - Nicci French. Denken aan vrijdag. Een Frieda Klein thriller
2190: NICKSON, GRAHAM/COOPER, H./FORGE, A. - Graham Nickson. Dual Natures
20318: NIE, ERIC DE/STEENBRUGGEN, H. - Sequenza. Eric de Nie
7681: NIEBAUM, H./VELDMAN, F. - Tot tijdverdrijf in ballingschap 1663-1665. Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen
6456: NIEBAUM, H./VELDMAN, F. - Tot tijdverdrijf in ballingschap 1663-1665. Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen
8866: NIEBOER, TIDDO H. - Vertaalde etsen. Tiddo Nieboer
3493: NIEGEMAN, JOHAN/WIT, C. DE - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
2071: NIEGEMAN, JOHAN/WIT, C. DE - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
8761: NIEHAUS, K. - Levende Nederlandsche kunst
5329: NIEMEIJER, K./NIEMEIJER, J.A. - Kroniek van het geslacht Niemeijer
19699: NIETZSCHE, FRIEDRICH/TANNER, M. - Nietzsche
20477: NIETZSCHE, FRIEDRICH/BONSELS, B.H. - Friedrich Nietzsche. Unzeitgemäße Betrachtungen. Gesammelte Werke 2
20596: NIETZSCHE, FRIEDRICH/COLLI, G.EN M. MONTINARI - Friedrich Nietzsche. Nagelaten fragmenten. Deel 6: herfst 1885 - herfst 1887
20478: NIETZSCHE, FRIEDRICH/BONSELS, B.H. - Friedrich Nietzsche. Der Antichrist. Ecce Homo. Dionysos-Dithyramben. Gesammelte Werke 11
20597: NIETZSCHE, FRIEDRICH/COLLI, G.EN M. MONTINARI - Friedrich Nietzsche. Nagelaten fragmenten. Deel 7: november 1887 - begin januari 1889
20479: NIETZSCHE, FRIEDRICH/WINTER, L. - Friedrich Nietzsche. Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile
20480: NIETZSCHE, FRIEDRICH/BONSELS, B.H. - Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. Gesammelte Werke 8
11244: NIEUW-AMSTERDAM & VEENOORD/WOUDE, P. VAN DER - 100 jaar Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
18938: NIEUW-WEERDINGE/ZINNEMERS, H. & J.H. SASSEN - 125 jaar Nieuw-Weerdinge. Geschiedenis van een Veenkoloniaal dorp in Vredes- en Oorlogstijd
16988: NIEUW-BUINEN/SCHUURMAN, H. & J. PRANGER - Nieuw-Buinen, waar de turf verdween. Historisch fotoboek over Nieuw-Buinen en Buinerveen.
16863: NIEUW-WEERDINGE/ZINNEMERS, H. & J.H. SASSEN - 125 jaar Nieuw-Weerdinge. Geschiedenis van een Veenkoloniaal dorp in Vredes- en Oorlogstijd
16811: NIEUW-SCHEEMDA/KNOTTNERUS, O.S. - Tussen 't Zieldaip en 't Grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar
16955: NIEUWE PEKELA/PLOEG, W.H. VAN DER - Oude Pekela tňch anders! Uitgegeven in het jaar van het 375-jarig bestaan van de gemeente Oude Pekela 1974
19951: NIEUWEDIEP/HEUTEN, G. & R. SCHUURMANS - De Steenfabriek van Nieuwediep 1900-1972
1260: NIEUWENDIJK, K. - Met engelengeduld/The patience of a saint/Mit engelsgeduld/Une patience d'ange. 25 jaar Galerie Lieve Hemel
1261: NIEUWENDIJK, K. - Met engelengeduld/The patience of a saint/Mit engelsgeduld/Une patience d'ange. 25 jaar Galerie Lieve Hemel
17381: NIEUWENHUIS, ADRIAAN/HORSTMANN, G.G./LINSCHOTEN, F. - Adriaan Nieuwenhuis
5318: NIEUWENHUIS, ADRIAAN/HORSTMANN, G.G./LINSCHOTEN, F. - Adriaan Nieuwenhuis
13671: NIEUWENHUYSEN, BOB/KUIJER, G. - Bob Nieuwenhuysen
20841: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN/NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp
21066: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN/NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp
15250: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN/CARPENTER, B.W. - W.O.J. Nieuwenkamp. First European Artist In Bali
12309: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN/CARPENTER, B.W. - W.O.J. Nieuwenkamp. First European Artist In Bali
12222: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN/NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp
19189: NIEUWESCHANS/SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard
19190: NIEUWESCHANS/SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard
15987: NIEUWLANDE/SCHONEWILLE, J. - Nieuwlande 1940-1945, een dorp dat zweeg
16791: NIEUWOLDA/GEORGIUS, R. & L.A.H. DE SMET - Honderd jaar Landbouwvereniging Nieuwolda-Nieuw-Scheemda 1860-1960. Gedenkboek
15290: NIEUWOLDA/STOLK, C. & J. KWAK - Dorp toen & nu. Deel 4. Nieuwolda, 't Waar/Nieuw-Scheemda, Meedhuizen, Termunten/Termunterzijl, Borgsweer, Heveskes, Weiwerd, Oterdum
17313: NIEWEG, JAKOB/LINDE-BEINS, R. VAN DER/MAURER, O. - Jakob Nieweg 1877-1955. In stille bewondering
16500: NIEWEG, JAKOB/LINDE-BEINS, R. VAN DER/MAURER, O. - Jakob Nieweg 1877-1955. In stille bewondering
20449: NIEZING, H. & J. PRANGER - Bunermond en Bunerveen. Woar is de tied bleven...
9370: NIJBORG, D. - Familie Nijborg 1632-2006. Een geslacht van harde werkers en doorzetters
18725: NIJBORG, D. - Familie Nijborg 1632-2006. Een geslacht van harde werkers en doorzetters
6314: NIJEVEEN/BIJKER, J. - Nijeveen. Dorp uit moeras ontstaan 1477-1977
2808: NIJEVEEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Nijeveen (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
20467: NIJHOFF, MARTINUS - Martinus Nijhoff. Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten
20470: NIJHOFF, MARTINUS - M. Nijhoff. Neuwe gedichten
20972: NIJHUIS, GERHARDUS JOHANNES MARIA (GÉ)/ERVE, D. 'T - (Buiten)gewoon Gé. Leven en werk van natuurschilder en galeriehouder Gé Nijhuis
4672: NIJLAND, DIRK/GROOT, J.R. DE - Dirk Nijland 1881-1955. Schilderijen, grafiek, tekeningen
1039: NIJMAN, JOUKE/MINDERHOUD, H.D. - Dwars door Drenthe. Aquarellen van Jouke Nijman
20491: NIN, ANAĎS - Anaďs Nin. Venusdelta. Erotische verhalen
7215: NINABER VAN EYBEN, BRUNO/CROUWEL, W./HINTE, E. VAN - Bruno Ninaber van Eyben. With compliments
16255: NINABER VAN EYBEN, BRUNO/CROUWEL, W./HINTE, E. VAN - Bruno Ninaber van Eyben. With compliments
9561: NIPP, MANFRED/STEIN, D. - Manfred Nipp. Mind frames
3116: NIX, FRANK - Frank Nix
11050: NIX, FRANK - Frank Nix
11742: NOLTEE, COR/JINTES, L.F. - Cor Noltee 1903-1967. Breed gezien
17988: NOLTEE, COR/JINTES, L.F. - Cor Noltee 1903-1967. Breed gezien
13062: NOLTEE, COR/JINTES, L.F. - Cor Noltee 1903-1967. Breed gezien
3571: NOORDBROEK-ZUIDBROEK/ANTONIDES, H. - Wandelend door oud Noord- en Zuidbroek
17035: NOORDBROEK-ZUIDBROEK/ANTONIDES, H. - Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren
16831: NOORDBROEK & ZUIDBROEK/ANTONIDES, H. - Wandelend door oud Noord- en Zuidbroek
17790: NOORDENVELD/SCHAAFSMA, C. - Leve de landbouw! Een eeuw Noordenveldtentoonstelling 1910-2010
17791: NOORDENVELD/SCHAAFSMA, C. - Leve de landbouw! Een eeuw Noordenveldtentoonstelling 1910-2010
20776: NOORDERVLIET, NELLEKE - Nelleke Noordervliet. De naam van de vader
8080: NOORDHORN/FRISO, W. - In en om de kerk van Noordhorn
16488: NOORDHORN/FRISO, W. - In en om de kerk van Noordhorn
20217: NOORDLAREN/LUNING, H.M. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk in Noordlaren
20378: NOORDLAREN/LUNING, H.M. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk in Noordlaren
20005: NOORDLAREN/LUNING, H.M. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk in Noordlaren
19639: NOORDPOLDER/BAKKER, B. - Hoop, vertrouwen en moed. Het ontstaan van de Noordpolder, begin van een meeslepende tijd
2181: NORDIO, MASSIMO/DORIGATO, A. - Avventurine. Massimo Nordio
11546: NORG/MULDER, A. - De historie van Norg in woord en beeld
20541: NORG/MULDER, T.R. - De kerk van Norg
20537: NORG/MULDER, T.R. - De kerk van Norg
19093: NORG/POL, W. - Mag het iets meer zijn? Norger neringdoenden en ambachtslieden in de afgelopen eeuw
17795: NORG/POL, W. - Mag het iets meer zijn? Norger neringdoenden en ambachtslieden in de afgelopen eeuw
6416: NORG/VELDHUIZEN, A. VAN - Norg en omgeving. Geďllustreerde gids met wandelkaart
2628: NORG/VELDHUIZEN, A. VAN - Norg en omgeving. Geďllustreerde gids met wandelkaart
19167: NORG/MULDER, A. - De historie van Norg in woord en beeld
17788: NORG/VENEMA, B. - Een Eeuw Vooruitgang 1910-2010. 100 jaar Muziekvereniging De Vooruitgang te Norg
17800: NORG/HAGEMAN, H. - De Boerhoorn. Historische Vereniging Norch Jaargang 11 (2007) Jubileumnummer
17801: NORG/BERGEN, J. VAN & A. TEN HOOR - Norg in oude ansichten
2105: NOUFFLARD, ANDRÉ & BERTHE/BUCHANAN, J.E. JR. - Heirs to Impressionism. André and Berthe Noufflard
12799: OBERHUBER, OSWALD/HOET, J. - Oswald Oberhuber. Sculpturen & Tekeningen 1946-1987
19986: OCHS, JACQUES/BOSMANT, J. - Jacques Ochs
20852: ODENDAAL, WILLEM/BEUMER, G. - Willem Odendaal. Bloedmooi. Erotic Photography
5619: ODENWALD, RALF-RAINER/DIETRICH, A. - Ralf-Rainer Odenwald. Zufuss. Malerei 1993-1998
13279: ODOM, MEL/WHITE, E. - Dreamer. Drawings by Mel Odom
21054: ODOORN - Spitwaark. Tijdschrift Historische Vereniging Carspel Oderen. Juni 1999, nr. 2
19974: ODOORN/KOOPS, T. - Odoorn in oude ansichten, waarin afbeeldingen van Odoorn, Odoornerveen, Exloo, 2e Exloërmond, Valthe en Valthermond
19402: ODOORN/GRAS, H. - Rond Hunze en Hondsrug. Geschiedenis van Odoorn
16975: ODOORN/GRAS, H. - Rond Hunze en Hondsrug. Geschiedenis van Odoorn
17009: ODOORN/TIMMER, A. - Tussen Oderen en Odoorn. Kijken en lezen over toen en nu
14577: ODOORN/TIMMER, A. - Tussen Oderen en Odoorn. Kijken en lezen over toen en nu
18939: ODOORNERVEEN/LOMAN, G. & KUIPERS, B. - 150 jaar Odoornerveen 1855-2005
14216: ODOORNERVEEN/LOMAN, G. & KUIPERS, B. - 150 jaar Odoornerveen 1855-2005
17251: OEL, WALTER VAN/DUISTER, F. - Walter van Oel
16700: OEL, WALTER VAN/DUISTER, F. - Walter van Oel
9216: OERLEMANS, HESTER - Ahead. Hester Oerlemans
4854: OFFRINGA, GERRIT/TÓTH-VAN ROOIJ, G. - Ononderbroken. Werk van Gerrit Offringa
2180: OHIRA, YOICHI/DORIGATO, A. - Vetri Veneziani OHIRA. Collezione Pasta Vitrea
19562: OLAF, ERWIN/SPEK, D. VAN DER - Mind of their own by Erwin Olaf
16579: OLAF, ERWIN/SPEK, D. VAN DER - Mind of their own by Erwin Olaf
7057: OLDAMBT/ELERIE, J.N.H./HOPPENBROUWERS, P.C.M. - Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen
3570: OLDAMBT/HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt. Een sociografie. Deel I Vormende krachten
19609: OLDAMBT/HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt. Een sociografie. Deel I Vormende krachten
17027: OLDAMBT/KOERS, J.P. - De boerderijen in het Wold-Oldambt. Scheemda, Midwolda, Ekamp, Meerland, Heiligerlee, Westerlee, Meeden. Deel 1 en 2
16810: OLDAMBT/UIL, T. - Tussen oogst en kroost. De ontwikkeling van de sociaal-economische positie der landarbeidsters in het Oldambt ± 1850-1940
16789: OLDAMBT/PERTON, H. - Het loeit in het Oldambt. Kroniek van de boerenopstand van 1748
15084: OLDAMBT/MULDER, P.& K. SLOOTS - Toch treft het water geen verwijt. Verslag van een boeiende periode in noordoost Groningen van 23 oktober tot en met 2 november 1998
12395: OLDAMBT/HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt. Een sociografie. Deel I Vormende krachten
5577: OLDEKERK/OORSCHOT, A.C. VAN - Gemeente Oldekerk 1811-1990. Bestuur, bevolking, beslommeringen
19783: OLDEKERK/BUURSMA, A. - Klappers op de huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen. Deel 3 Grootegast en Oldekerk
18591: OLDEKERK/LUINSTRA, P. - Duizend jaar Oldekerk
9890: OLDENBURG, CLAES/LAWSON, T. - Claes Oldenburg. Mutiples 1964-1990
3015: OLDENHUIS GRATAMA, L. - De stadhouders van Drenthe, hunne magt en staatsregterlijke verhouding tot de Landschap
20562: OLIVIER, SIGURD/SWIFT, M - Gentle woman. A portrait of the essential female celebrating woman in her most intimate moments of reflection and self-discovery. Erotic Photographs by Sigurd Olivier
20821: OLLEY, MICHELLE - Love. Lust. Desire. Masterpieces of Erotic Photography for Couples
20918: OLSENBURGER, E. - De tarot als sleutel tot inzicht. Deel II: De kleine arcana
20320: OLSTHOORN, HANS/BIJKER, J. - Hans Olsthoorn. Schilderijen
20846: OMMER, UWE/SCHLUTBOHM, A.R. - Uwe Ommer. Erotic Photographs
17918: OMMER, UWE/SCHLUTBOHM, A.R. - Uwe Ommer. Erotic Photographs
3558: ONNEN/SIEKMANS, R. - 650 jaar Onnen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Onnen
19628: ONNEN/SIEKMANS, R. - Onnen tot 2000
13371: ONNES, HARM H. KAMERLINGH/EBBINGE, E. - H. H. Kamerlingh Onnes. Schilder en keramist
925: ONSTWEDDE/MEIJER, K. - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek Onstwedde 1100
16834: ONSTWEDDE/ROOKS, P./MEIJER, K. - Onstwedde, rond 't Loug en 't Wold
14210: ONSTWEDDE/ROOKS, P./MEIJER, K. - Onstwedde, rond 't Loug en 't Wold
8674: OOMKENS, J. - Drenthsche Geschied-, Landhuishoudkundige en Nijverheids-Almanak voor de jaren 1853 t/m 1855. Reprints van eerste drie jaargangen
20671: OOSTERHESSELEN - Rond onze oude kerspelkerk
2822: OOSTERHESSELEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Oosterhesselen (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
20594: OOSTERHESSELEN/JANSSEN, C.F. - Restauratie Hervormde kerk Oosterhesselen
20667: OOSTERHESSELEN - Rond onze oude kerspelkerk
14191: OOSTERHESSELEN/KUIPERS, G. - Oosterhesselen. Toen en nu
12350: OOSTERHESSELEN/GRAS, H. - Een buurschap en haar marke. Geschiedenis van Oosterhesselen
17998: OOSTERHOEK/GROOT-VAN DER MEULEN, C.A. DE - Weiwerd, Heveskes, Oterdum. De verdwenen dorpen van de Oosterhoek
15432: OOSTERHOEK/GROOT-VAN DER MEULEN, C.A. DE - Weiwerd, Heveskes, Oterdum. De verdwenen dorpen van de Oosterhoek
14137: OOSTERMOER/BROOD, P. - 750 jaar Oostermoerse venen. Van Zuidlaarderveen tot Gasselternijveen
16596: OOSTERNIELAND/JUK, T. - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp
17272: OOSTERNIELAND/JUK, T. - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp
6286: OOSTING, JEANNE BIERUMA /FONTAINE, J. LA/WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De krekel en de mier en andere fabels van Jean la Fontaine. Geďllustreerd door Jeanne Bieruma Oosting
6247: OOSTING, JEANNE BIERUMA /FONTAINE, J. LA/WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De krekel en de mier en andere fabels van Jean la Fontaine. Geďllustreerd door Jeanne Bieruma Oosting
2656: OOSTING, E. - Het eenkindschap. Proeve van verklaring van het Drentsche landregt. B.III.Art. 8
19065: OOSTING, JEANNE BIERUMA/REDEKER, H. - Jeanne Oosting
15189: OOSTING, JEANNE BIERUMA/REDEKER, H. - Jeanne Oosting
21025: OOSTKAMP, J.A. - Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Drenthe
21026: OOSTKAMP, J.A. - Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Drenthe
5357: OPIE, JULIAN/HERZOGENRATH, W. - Julian Opie
12626: ORBAAN, INA J.C. - Gedachten en gevoelens verbeeld. Ina J.C. Orbaan
12938: ORLOWSKI, HANS/LOOVEREN, L. VAN - Hans Orlowski. Prenten
20674: ORVELTE/WASSEN, L. - Orvelte. Levend dorp vol monumenten en oude ambachten. Van cultuurhistorie tot educatief recreatieproject
20611: ORVELTE/GINKEL, J. VAN - Orvelter almanak
11021: OS, TON VAN/PAALMAN, H. - Ton van Os. Schilderijen/Paintings 1987-1989
3500: OS, TON VAN - Ton van Os. Veertig etsen 1972-1974
19732: OS, H. VAN - Droom van Italië
17669: OS, H. VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen
13521: OS, TON VAN/PAALMAN, H. - Ton van Os. Schilderijen/Paintings 1987-1989
2405: OSAKI, MASAAKI - Masaaki Osaki in Nederland
20975: OSHO - Osho. Alleereerst zijn, dan verliefd samenzijn
20973: OSHO - Osho. Tantra. Spiritualiteit en seks
20974: OSHO - Osho. Leven Liefde Lachen
21167: OSHO - Osho. Zijn verhaal. Over vrijheid, spiritualiteit en onafhankelijkheid
20978: OSHO - Osho. Meditatie. Wat is dat?
20977: OSHO - Osho. Emoties. Vrij van angst, woede en jaloezie
12504: OSSIP/LOCHER, J.L. - Ossip
7129: OST, ALFRED/PASSEN, R. VAN - Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis
4660: OST, ALFRED/CARDYN-OOMEN, D. - Alfred Ost. Tekeningen en aquarellen
4866: OTTE, W./PIETERS, G. - Sint-Martens-Latem en de schilders van de Leiestreek
20311: OTTER, OLPHAERT DEN/PETERS, P. - S& K Morf. Olphaert den Otter
12692: OTTEVANGER, A. - Op het eerste gezicht. De collectie Cleveringa
3071: OTTO, PETER/ZEGGEREN, P. VAN - Peter Otto
3072: OTTO, PETER/JONGE, P. DE - Peter Otto
17083: OUBORG, PIET/BAAR, V. - Piet Ouborg. Solist. Zicht op een eigenzinnig oeuvre
17084: OUBORG, PIET/BAAR, V. - Piet Ouborg. Solist. Zicht op een eigenzinnig oeuvre
14880: OUBORG, PIETER/DUIS, L. TEN & A. HAASE - Pieter Ouborg. Schilder/Painter
6050: OUD, SIMON/PEEREBOOM, J. - Zinken jas. Simon Oud
15621: OUD, TAMES/KARSTKAREL, P. - Tames Oud van Ameland 1895-1953
20216: OUDEMOLEN/CRONE, G.F. - Waar de wieken van de oude molen gaan
17961: OUDEMOLEN/CRONE, G.F. - Waar de wieken van de oude molen gaan
7179: OUDEN, WILLEM DEN/WAL, G. VAN DER - Leven en werk van Willem den Ouden
17182: OUDEN, WILLEM DEN/WAL, G. VAN DER - Leven en werk van Willem den Ouden
3550: OUDENAMPSEN, ELKA/BORG, L. TER - Elka Oudenampsen. Frozen Years. Chapter 1-IX
16307: OUDES, DIRK/SMOLDERS, R. - Dirk Oudes 1895-1969
9102: OUDES, JAAP/VERWIEL, H. - Jaap Oudes. Tekeningen
19289: OUDES, DIRK/SMOLDERS, R. - Dirk Oudes 1895-1969
13437: OUDES, DIRK/SMOLDERS, R. - Dirk Oudes. Een kinderlijke natuur, met fantasie en talent begaafd
13438: OUDES, DIRK/SMOLDERS, R. - Dirk Oudes. Een kinderlijke natuur, met fantasie en talent begaafd
19448: OUDESCHANS/BUISKOOL, H. - Oudeschans
16603: OUDESCHANS/BUISKOOL, H. - Oudeschans
8796: OVERBEEK, OLAV CLEOFAS VAN/NIEUWENDIJK, K./NIEUWENDIJK, Y. - Olav Cleofas van Overbeek. Lithographs
11767: OVERBEEKE, MICHEL VAN/PETRUSA, S. - Michel van Overbeeke
16578: OVERBEEKE, MICHEL VAN/HEERKENS, P./BEEK, W. VAN DER - Michel van Overbeeke. 30 jaar kunstenaarsschap 1962-1992
17104: OVERBEEKE, MICHEL VAN/HEERKENS, P./BEEK, W. VAN DER - Michel van Overbeeke. 30 jaar kunstenaarsschap 1962-1992
19099: OVERBEEKE, MICHEL F. VAN/BEEK, W. VAN DER - Michel F. van Overbeeke
17105: OVERBEEKE, MICHEL F. VAN/BEEK, W. VAN DER - Michel F. van Overbeeke
9224: OVERBEEKE, MICHEL VAN/KATUIN, J./KLOK, C. - Michel van Overbeeke. Etchings, paintings and art in glass
19098: OVERBEEKE, MICHEL VAN/PETRUSA, S. - Michel van Overbeeke
18765: OVERBEEKE, MICHEL VAN/KLEIN, C. - Het Beeld van het Vuur. Italian Series/Glass and Paintings. Michel van Overbeeke
17455: OVERBEEKE, MICHEL VAN/KLEIN, C. - Het Beeld van het Vuur. Italian Series/Glass and Paintings. Michel van Overbeeke
17244: OVERBEEKE, MICHEL VAN - Why me. Michel van Overbeeke
16707: OVERBEEKE, MICHEL VAN - Why me. Michel van Overbeeke
2000: OVERDIEP, G. - Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en zijn ouders. Gezien in het licht dier verhouding in Drente
15527: OVERDIEP, G. - Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en zijn ouders. Gezien in het licht dier verhouding in Drente
15540: OVERDIEP, G. - De Groninger schansenkrijg. De strategie van graaf Willem Lodewijk. Drenthe als strijdtoneel 1589-1594
15090: OVERDIEP, G. - De Groninger schansenkrijg. De strategie van graaf Willem Lodewijk. Drenthe als strijdtoneel 1589-1594
19756: OVERSTRAETEN, WAR VAN/GEEST DE, J. & DHONDT, C. - War Van Overstraeten 1891-1981. Een meester van het Animisme
14013: OVERSTRAETEN, WAR VAN/GEEST DE, J. & DHONDT, C. - War Van Overstraeten 1891-1981. Een meester van het Animisme
3073: OVERVLIET, GEERT - Geert Overvliet
17876: ALTEVEER & KERKENVELD/OVING. H - Alteveer en Kerkenveld. Veranderingen in beeld
3085: OXTOBY, DAVID/SANDISON, D. - Rock Visions. The Art of David Oxtoby
17640: OYENS, DAVID & PIETER/HENDRIKS, F. & S. DE BODT - Les Jumeaux Oyens. David et Pieter Oyens. Deux peintres hollandais ŕ Bruxelles
17572: OYENS, DAVID & PIETER/HENDRIKS, F. & S. DE BODT - Les Jumeaux Oyens. David et Pieter Oyens. Deux peintres hollandais ŕ Bruxelles
2699: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Geďllustreerde beschrijving. Deel VI De provincie Groningen. Eerste stuk Oost-Groningen
812: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Geďllustreerde beschrijving. Deel VI De provincie Groningen. Eerste stuk Oost-Groningen
14308: PALLANDT, CHARLOTTE VAN & VERWEY, KEES/HOEKSTRA, F. & ROOY, M. VAN - Charlotte van Pallandt & Kees Verwey. Van buitenplaats tot buitenplaats
14233: PALLANDT, CHARLOTTE VAN/TEGENBOSCH, L. - Natura Iconophans bij de portretten van Charlotte van Pallandt bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag
20605: PALMEN, CONNIE - Connie Palmen. De vriendschap
20498: PALMEN, CONNIE - Connie Palmen. I.M. In Margine
11924: PANDER, PIER/BROERSMA, M. - Pier Pander 1864-1919. Zoektocht naar zuiverheid
2048: PANDER, PIETER/VISSER, F. - Pieter Pander
17881: PANDER, PIETER/KARSTKAREL, P. - Pieter Pander. Een dokwerker, een noach
14705: PANDER, PIETER/KARSTKAREL, P. - Pieter Pander. Een dokwerker, een noach
10090: PANJER, HENK/JONGE, E. DE - Archeologie van een smederij. Van smidsafval tot kunst. Een tentoonstelling van Henk Panjer
2355: PANJER, HENK/JONGE, E. DE - Archeologie van een smederij. Van smidsafval tot kunst. Een tentoonstelling van Henk Panjer
3013: PANNEKOEK, G.H. - De verluchting van het boek
2532: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchting van het boek
14564: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK - Prenten, Gedichten & Enige Aantekeningen
19850: PAOLINI, GIULIO/SCHWARZ, D. - Giulio Paolini. Esposizione Universale
19282: PAPING, R.F.J. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs
19283: PAPING, R.F.J. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs
20284: PAPING, R.F.J. - De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe of harde werkelijkheid. Discussiebundel
20758: PARAMONOV, MIKHAIL/GOLIATH - Wild lolita's. Mikhail Paramonov. Erotic Photography
20890: PARKES, MICHAEL/KIMMENADE, K. VAN DE - Michael Parkes. Paintings - Drawings - Bronze Sculptures
20861: PASTOR, F.L. - Hedendaagse naaktfotografie. Erotische Fotografie
14707: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
7720: PAUW, C. - Strubbelingen in Stad en Lande
12407: PAVERT, JAN VAN DE/OS, H.W. VAN - Jan van de Pavert. Huis, tape, muur. Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 1998
7694: PEDRIALI, DINO/MARINI, M./WEIERMAIR, P. - Dino Pedriali
9582: PEDROSA, BRUNO/KIMAID, R./PETOELLO, G. - Pedrosa. Bilder, Wandteppiche, Murano-Glas
9046: PEDROSA, BRUNO/PRANDSTRALLER, G.P. - Bruno Pedrosa. L'anima fucina di colori
19209: PEDROSA, BRUNO/OLIVEIRA RIBEIRO, D. DE - Bruno Pedrosa. Reflections 2005
16256: PEDROSA, BRUNO/OLIVEIRA RIBEIRO, D. DE - Bruno Pedrosa. Reflections 2005
7374: PEERBOLTE, H./VEEN, C. VAN DER - Waterboek. En ze willen nog meer regen hebben
12327: PEETERS, STIJN/HOEK, R. VAN DER/R. NELEMANS - Echo. Stijn Peters, schilderijen. Rouke van der Hoek, poëzie
3923: PEIRE, LUC/JONG, L. DE - Luc Peire 1916-1994. Overzichtstentoonstelling
3797: PEIRE, LUC/AVERMAETE, R. - Luc Peire
15781: PEIRE, LUC/JONG, L. DE - Luc Peire 1916-1994. Overzichtstentoonstelling
2589: PEIZE/HOOR, P. TEN - Peize. Goed bekeken
14269: PEIZE/BIESEN, D.W. VAN - Kadastrale Atlas van Drenthe 1832. Deel XI Peize
11912: PEIZEL, BART/MATERS, P. - Bart Peizel 1887-1974. Jonker tuissen de joffers
11158: PEKELA/MOLEMA, J. - 400 jaar Pekela
18048: PEKELA/BORGESIUS, T. - Geschiedenis van de gemeenten Oude en Nieuwe Pekela
19637: PEKELA/BRUNINK, G.J. - Oude Pekela in oude ansichten deel 2
19638: PEKELA/FRERICKS, H. - Oude Pekela in oude ansichten
19642: PEKELA/BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978
17037: PEKELA/ZWIERS, E. - Waar 't veen eens groeide en de heide bloeide. Een en ander over de geschiedenis der gemeente Nieuwe-Pekela
16952: PEKELA/BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978
16734: PEKELA/BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978
15299: PEKELA/MULDER, D. - Weinigen van velen. Notulenboek van een Joodse Gemeenschap (in Oude en Nieuwe Pekela) 1940-1942
15301: PEKELA/MULDER, D. - Weinigen van velen. Notulenboek van een Joodse Gemeenschap (in Oude en Nieuwe Pekela) 1940-1942
14126: PEKELA/BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978
11901: PEMMELAAR, LODE/MOUS, H. - Lode Pemmelaar
8934: PENCK, A.R.(WINKLER, RALF) - Ralf Winkler (A.R. Penck). 94 drawings 1956-1962/94 desenhos 1956-1962
13930: PENCK, A.R./RENDERS, W.J. - A.R. Penck & Visser. Schilderijen, tekeningen, beelden en keramiek uit de collectie Visser/Paintings, drawings, sculptures and ceramics from the Visser collection
13796: PENCK, A.R./JITTA, M.J./FUCHS, R.H. - Tekeningen: A.R. Penck
360: PENNOCK, LON - Lon Pennock. Beelden '67-'81
12175: PEPPER, BEVERLY/ROSE, B. - Beverly Pepper. Three Site-Specific Sculptures
7797: PERLMUTER, PEARL/WESTEN, M. - Pearl Perlmuter. Beeldhouwster
5984: PERMEKE, CONSTANT/LANGUI, E. - Constant Permeke
2366: PERMEKE, CONSTANT - Constant Permeke
14007: PERMEKE, CONSTANT/AVERMAETE, R. - Permeke
2498: PERRAUDIN, WILFRID/HOFSTÄTTER, H.H. - Wilfrid Perraudin. Olbilder, Zeichnungen, Glasfenster
3189: PESSERS, HENRIËTTE/BOVEN, M. VAN/TRAPPENIERS, M. - Henriëtte Pessers. Werk uit de jaren dertig
13906: PESSERS, HENRIËTTE/BOVEN, M. VAN/TRAPPENIERS, M. - Henriëtte Pessers. Werk uit de jaren dertig
21090: PETERS, EUGČNE/SCHOLTEN-KLINKENBERGH, M. - Eugčne Peters
20052: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. Stad en Lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw
1160: PETERSEN, HANS MEYER/GARFF, J. - Hans Meyer Petersen. Serigrafier/Siebdrucken/Silkscreens/Serigraphies/Zeefdrukken 1990-1991
3023: PETERSEN, A. - De Ploeg
14081: PETERSEN, A. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20
13442: PETERSEN, A. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren 20
1057: PETLIN, IRVING/CUMMINGS, P. - Irving Petlin. Pastels from the years 1961 to 1987
18050: PETROVA, J. - Kunst + religie in Rusland
18644: PETRUSA, S. - Glasobjecten. Michel van Overbeeke, Ruud Schoemaker, Antoon van Wijk
16404: PETRUSA, S. - Glasobjecten. Michel van Overbeeke, Ruud Schoemaker, Antoon van Wijk

Next 1000 books from Antiquariaat Het Uiltje

3/29