Antiquariaat Het Uiltje
De Hoefslag 53, 9462 RX Gasselte, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 599 852 346            Email: s.nijborg@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
834: GRONINGEN STAD/ALTING, B. - De Pilaren ende Peerlen van Groningen. Tractaet betoonende waer op de Welvaert van die Stadt is staende ende waer door zy meest is geciert
8475: GRONINGEN STAD/SCHUITEMA MEIJER, A.T./VEEN, W.K. VAN DER - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen
20778: GRONINGEN STAD/ROST, N. - De vrienden van m'n vader. Herinneringen aan de Folkingestraat
8533: GRONINGEN STAD/HOF, R. IN 'T - De verleiding van Groningen. Cafés in de jaren '90
860: GRONINGEN STAD/VEEGENS, J.D. - Enquęte gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no.1, tweede afdeeling). Groningen
8291: GRONINGEN STAD/BROEKHUIZEN, P.H. - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen
8292: GRONINGEN STAD/CARMIGGELT, A. - Uitgeput Huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perspectief
8067: GRONINGEN STAD/BOON, M. - Stille Plekjes achter de poort. Rondgang langs Groninger gasthuizen
8155: GRONINGEN STAD/BOITEN, L. - Groningers op weg naar de moderne tijd
7775: GRONINGEN STAD/ROST, N. - De vrienden van m'n vader. Herinneringen aan de Folkingestraat
7843: GRONINGEN STAD/BULTHUIS, F./UBBENS, M.U. - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1947. Uitgegeven naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de school
7741: GRONINGEN STAD/VISSCHER, G. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers, hun Stad en hun krant
7615: GRONINGEN STAD/BOERSMA, J.W. - Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen
7663: GRONINGEN STAD/SCHUITEMA MEIJER, A.T./VEEN, W.K. VAN DER - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen
7666: GRONINGEN STAD/BERG, C.J. VAN DEN/KATTENBELD, G.W. - Trammend door Groningen
7572: GRONINGEN STAD/DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen 1040-1856
7573: GRONINGEN STAD/BOON, M. - Stille Plekjes achter de poort. Rondgang langs Groninger gasthuizen
7472: GRONINGEN STAD/BROUWER, W. - Het A-Kwartier, onze buurt. Een Groninger stadsdeel in vogelvlucht
7473: GRONINGEN STAD/BROUWER, W. - Allerlei over het A-Kwartier. Bij buurtbewoners op bezoek
7408: GRONINGEN STAD/JAGER, E.T. - De geschiedenis van de Coöperatieve Stroocartonfabriek De Halm G.A. te Hoogkerk 1913-1963
7421: GRONINGEN STAD/WESSELING, J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900
7354: GRONINGEN STAD/MANSSEN, W.J. - Geschiedenis der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Groningen
20779: GRONINGEN STAD/WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
7290: GRONINGEN STAD/SCHONEVELD, J./VISSCHER, G. - Op zoek naar Villa Cruoninga
7328: GRONINGEN STAD/ELIAS, E. - Drie-kwart honderd jaren met eer, met naald, met garen. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf- en zeventig jarig bestaan van de N.V. Herenkledingfabriek v/h Gebrs. Levie te Groningen
7331: GRONINGEN STAD/BROEKHUIZEN, P.H. - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen
7341: GRONINGEN STAD/TUUK, F. VAN DER - Geschiedenis van het Orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen 1862-1912
7348: GRONINGEN STAD/WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving
7048: GRONINGEN STAD/BULTHUIS, F. - Gedenkboek der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1893-1953 en van de Vereniging van oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1904-1954
7059: GRONINGEN STAD/HOFMAN, B. - De geschiedenis van de Noordelijkse Stadswijken. Tuinwijk, Oranjewijk, Selwerd, Paddepoel
20459: GRONINGEN STAD/GOCKINGA, S. - Tegenbericht ofte Verclaeringe van Borgemesteren ende Raedt in Groningen. Op en tegens de naerdere Resolutie en praetense Voorslach der Heeren van de Ommelanden in dato den 30. Julij 1662.
6965: GRONINGEN STAD/HOEF, K. VAN DER - Kijk op Oud Groningen. De stad en haar buurten in het verleden
6968: GRONINGEN STAD/WAGENAAR, C. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Granpré Moličre voor de wederopbouw van Groningen
7025: GRONINGEN STAD/BAKKER, K. - Geďllustreerde Straten- en Gebouwengids van Stad Groningen. Het historisch centrum tussen de diepen
6774: GRONINGEN STAD/WESSELING, J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900
6778: GRONINGEN STAD/BEKKUM, W.J. VAN - Folkingestraat Synagoge. Oorsprong en geschiedenis
6672: GRONINGEN STAD/DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen 1040-1856
6563: GRONINGEN STAD/WAGENAAR, C. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Granpré Moličre voor de wederopbouw van Groningen
6473: GRONINGEN STAD/HUISMAN, F. - Gezond weer op in Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 1500-1900
6463: GRONINGEN STAD/BERG, C.J. VAN DEN/KATTENBELD, G.W. - Trammend door Groningen
6345: GRONINGEN STAD/DELLEN, R. VAN - Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen
5576: GRONINGEN STAD/HOFMAN, B. - De Korrewegwijk en De Hoogte. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel
5208: GRONINGEN STAD/HOFMAN, B. - De Groninger Oosterparkwijk. Historisch overzicht in foto's en beschrijvingen
5224: GRONINGEN STAD/DOORNBOS, W.G./KUIKEN, D.F. - De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659
5255: GRONINGEN STAD/SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningen zó bekeken. Met foto's van 1880-1940. Wandelend door het verleden
20781: GRONINGEN STAD/MOESKER, A. & O. BEEK - 75 joar "Grunneger Sproak" in stad, Zo as t raailt en zaailt
3597: GRONINGEN STAD/BRAND, A./MULDER, G. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners
20790: GRONINGEN STAD/BEUKEMA, J.P. - Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige Beschrijving der stad Groningen voor de jeugd
2833: GRONINGEN STAD/FENEMA, C.H. VAN - Het Academie-gebouw te Groningen 1614-1909
20742: GRONINGEN STAD/BERGMAN, H. - Het is nog lang niet rustig in de buurt. Geschiedenis van een renovatie
20802: GRONINGEN STAD/VERHEIJEN, A.A.R. & P.J. HUIZINGA - Feest in Gruno's straten. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Volksvermaken in Groningen
19672: GRONINGEN STAD/DIJKSTRA, J./AKKERMAN, H. - Groningen Hoofdstation Centraal
19312: GRONINGEN STAD/BUURSMA, A. - Trouwe wachters van Gruno's Veste. Ruischerbrug, Noorddijk en Middelbert
19221: GRONINGEN STAD/SCHROOR, M. - De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)
18924: GRONINGEN STAD/BOITEN, L. - Ach Lieve Tijd. Tien eeuwen Groningen en de Groningers
18857: GRONINGEN STAD/BEUKEMA, J.P. - Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige Beschrijving der stad Groningen voor de jeugd
18712: GRONINGEN STAD/BOERSMA, J.W. - Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen
18595: GRONINGEN STAD/HOLTHUIS, P. - Roode wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999)
17861: GRONINGEN STAD/DIJKSTRA, J./AKKERMAN, H. - Groningen Hoofdstation Centraal
16654: GRONINGEN STAD/HOUWEN, A. - Stadspoort. De verleden tijd is niets
16703: GRONINGEN STAD/FEITH, J.A. - Wandelingen door het oude Groningen
16541: GRONINGEN STAD/WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving (2)
16313: GRONINGEN STAD/NIEMEIJER, J.A. - Donkere stad
16384: GRONINGEN STAD/KWIST, H./WILLEMS, J. - Geen verhaal. 100 jaar werkloosheid in de stad Groningen
16285: GRONINGEN STAD/VEN, D.J. VAN DER - De Peerdenhemel. Van Zuudlaordermaark en Groningen als Paardenstad
16268: GRONINGEN STAD/SCHROOR, M. - De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)
15450: GRONINGEN STAD/JANS, J. - Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen
16107: GRONINGEN STAD/BUURSMA, A. - Trouwe wachters van Gruno's Veste. Ruischerbrug, Noorddijk en Middelbert
15647: GRONINGEN STAD/LIGTENBERG, C. & C. SMOOK - Groningen 1850-1900. Een veranderend stadsbeeld
15660: GRONINGEN STAD/KATTENBELD, G.W. - Kijk eens achterom in Groningen
15488: GRONINGEN STAD/ELEMA, P.J.C. - Huiseigenaren van de stad Groningen 1765
15490: GRONINGEN STAD/DOORNBOS, W.G. - Herbergiers van de stad Groningen 1623-1803
15448: GRONINGEN STAD/BAKKER, F.J. - Bedelorden en Begijnen in de stad Groningen tot 1594
15013: GRONINGEN STAD/BROEKHUIZEN, P.H. - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen
14775: GRONINGEN STAD/BRAND, A. & G. MULDER - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners
14608: GRONINGEN STAD/HOFMAN, B. - De Korrewegwijk en De Hoogte. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel
14613: GRONINGEN STAD/DOORNBOS, W.G. & D.F. KUIKEN - De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659
17232: GRONINGEN STAD/RUST-DIJKEMA, E. - Zeeheldenbuurt Westerhaven in Groningen
11110: GRONINGEN STAD/BOON, B. - Sporen van strijd 1940-1945. Fiets- en wandelroute in de stad Groningen
20788: GRONINGEN STAD/HERMUS, J. - Het Stadhuis. Centrum op de Grote Markt
12889: GRONINGEN STAD/SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen
12770: GRONINGEN STAD/KOOPMAN, G.J. - Van Hall tot heden. Tachtig jaar hoger agrarisch onderwijs in Groningen (1912-1992)
20748: GRONINGEN STAD/NEURDENBURG, E. - De historische schoonheid van Groningen
20750: GRONINGEN STAD/SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningen vroeger en nu
19535: GRONINGEN STAD/BROEKHUIZEN, P.H. - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen
10230: GRONINGEN STAD/SCHONEVELD, J./VISSCHER, G. - Op zoek naar Villa Cruoninga
9616: GROOT, A. DE/HOUTEN, B. VAN - Tweestromenland. Elektriciteitsvoorziening in Groningen en Drenthe. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de NV Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD) 1913-1988
4696: GROOT, MARTHIJN DE/BEEK, W. VAN DER - Marthijn de Groot. Richting licht/Towards the light
3710: GROOT, J.R. DE - Marinus Fuit, Jörg Remé, Har Sanders, Siet Zuyderland
15796: GROOT, MARTHIJN DE/BEEK, W. VAN DER - Marthijn de Groot. Richting licht/Towards the light
11379: GROOTEGAST - Uw huidige woonplaats toen. Fotoboek met oude ansichten van de dorpen in de gemeente Grootegast en de gemeente Oldekerk
2217: GROSZ, GEORGE/SAHL, H. - George Grosz. Heimatliche Gestalten. Zeichnungen
1369: GROSZ, GEORGE/SABARSKY, S. - George Grosz. The Berlin Years
137: GROSZ, GEORGE/SABARSKY, S. - George Grosz. The Berlin Years
13619: GROSZ, GEORGE - George Grosz. Das Gesicht der herrschenden Klasse & Abrechnung folgt!
20201: GRUBEN, J.H. - Genalogie Familie Gruben
20495: GRUNBERG, ARNON - Arnon Grunberg. Blauwe maandagen
21211: GRUYTER, J. DE - De Haagse School. Deel 1: Johannes Bosboom, Willem Roelofs, Jozef Israëls, J.H. Weissenbruch, P.J.C. Gabriël, H.W. Mesdag. Deel 2: Gerard Bilders, Jacob Maris, Matthijs Maris, Willem Maris, Anton Mauve, Willem de Zwart (3)
19169: GRUYTER, J. DE - De Haagse School. Deel 1: Johannes Bosboom, Willem Roelofs, Jozef Israëls, J.H. Weissenbruch, P.J.C. Gabriël, H.W. Mesdag. Deel 2: Gerard Bilders, Jacob Maris, Matthijs Maris, Willem Maris, Anton Mauve, Willem de Zwart (3)
1326: GRUYTER, W.J. DE - Beeld en interpretatie
6228: GUBBELS, KLAAS/HOENDERDOS, P. - Klaas Gubbels. Schilder
3849: GUBBELS, KLAAS/HOENDERDOS, P. - Klaas Gubbels. Schilder
14009: GUBBELS, KLAAS/BRAND, J./BROOS, K. - Klaas Gubbels
1224: GUBLER, MAX/WEHRLI, R. - Max Gubler
11052: GULIK, BERT VAN - Gulik. Works on Paper
19751: GYMPEL, J. - Geschiedenis van de architectuur. Van de oudheid tot heden
20389: HAAK, KEN - Ken Haak. Summer Souvenirs. Erotic Photography
13736: HAAK, CHRISTIE VAN DER/PETERS, P. - La cause de notre joie. Christie van der Haak
765: HAAKMA TRESLING, T. - Verhandeling over het recht van beklemming in het departement van Stad en Landen van Groningen
11771: HAAN, EPPE DE/SILLEVIS, J. - Eppe de Haan
4959: HAAN, ALBERT JAN DE/MEULEN, J. VAN DER - De onzichtbare wandelaar. Albert Jan de Haan. De nalatenschap van een veelzijdig schilder
20370: HAAN, EPPE DE/SILLEVIS, J. - Eppe de Haan
1574: HAAN, ALBERT JAN DE/MEULEN, J. VAN DER - De onzichtbare wandelaar. Albert Jan de Haan. De nalatenschap van een veelzijdig schilder
21113: HAAN, JURJEN DE/SILLEVIS, J. & W. VAN CLEEF - Pronkhaan Weerhaan. Het veelzijdig oeuvre van Jurjen de Haan/The varied oeuvre of Jurjen de Haan
4132: HAANSTRA, FOLKERT/HAANSTRA, H. - Poëtisch Schetsboek. Folkert Haanstra
5695: HAAREN, BETTINA VAN/BAQUÉ, E./GREWENIG, M.R. - Bettina van Haaren. Venus
17456: HAAREN, BETTINA VAN/LAGERWAARD, C. - Bettina van Haaren. Entschuppungen
16240: HAAREN, BETTINA VAN/LAGERWAARD, C. - Bettina van Haaren. Entschuppungen
3689: HAAS, LAETITIA DE/DUISTER, F. - Laetitia de Haas. Schilderijen & Etsen
2046: HAAS, AAD DE/KOCKELKOREN, J. - Aad de Haas. Retrospectieve tentoonstelling
20176: HAAS, AAD DE/KOCKELKOREN, J. - Aad de Haas. Retrospectieve tentoonstelling
20500: HAASSE, HÉLČNE SERAFIA (HELLA) - Hella S. Haasse. Heren van de thee
20286: HACHMER, H.A. - Reis naar Italie van K.P. Boon Anno 1851. Een zeereis naar Italie. Een landreis terug naar Hoogezand. Dagboek van Kornelis Pieter Boon
20285: HACHMER, H.A. - Met de groeten uit Riga/Grüsse aus Riga/Ar sveicieniem no Rigas. Herinneringen aan de Oostzeevaart
19570: HACHMER, H.A. - Zeemanssouvenirs rond Eems en Dollard
15281: HACHMER, H.A. - Zeemanssouvenirs rond Eems en Dollard
5693: HADRABA, REGINA/ZAWREL, P. - Abends singen die Matrosen. Zeichnungen Regina Hadraba
14694: HAES, CARLOS DE/THOBEN, P. - Carlos de Haes 1826-1898. Kunstschilder in Spanje en telg uit een Eindhovens geslacht. Tentoonstelling ter herdenking van het honderdste sterfjaar van de kunstenaar
14695: HAES, CARLOS DE/THOBEN, P. - Carlos de Haes 1826-1898. Kunstschilder in Spanje en telg uit een Eindhovens geslacht. Tentoonstelling ter herdenking van het honderdste sterfjaar van de kunstenaar
5922: HAESE, LEBUĎN D'/OUT, N. - Lebuďn D' Haese
13072: HAESE, ROEL D'/YPERMAN, C. - Roel D'Haese. Sculptures et dessins
7641: HAEST, FRANS/HAEST, L. - Frans Haest. Kunstschilder te Antwerpen 1902-1977
18971: HAFKENSCHEID, ALFRED/RIJNIERSE, H./WAL, M. VAN DER - Alfred Hafkenscheid. Schilderijen, tekeningen 1965-1984
17410: HAFKENSCHEID, ALFRED/RIJNIERSE, H./WAL, M. VAN DER - Alfred Hafkenscheid. Schilderijen, tekeningen 1965-1984
18703: HAGE, FRANS/LICHER, E. - Frans Hage. Poëtische abstrakties en ander werk
17512: HAGE, FRANS/LICHER, E. - Frans Hage. Poëtische abstrakties en ander werk
21038: HAGEN, HANS - Hans Hagen. Heel veel Jubelientje. Met tekeningen van Philip Hopman
3039: HAGENAARS, H. - Vier kunstwerken van Wia van Dijk, Jaap Hillenius, Thom Puckey, Rein Jelle Terpstra bij de Rechtbank Groningen
9344: HAGENDOORN, HÉLČNE/SCHNECKER, C. - Hélčne (LEN) Hagendoorn. Urbanspace - Naturspace
20522: HAGOORT, W.J. - Plaatsnamen in Drenthe
438: HAHN, ALBERT/WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
439: HAHN, ALBERT/WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
20921: HAICH, E. - De wijsheid van de tarot. De tweeëntwintig stadia in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn
5825: HAIDER, JOHANNES/KLEINL, S. - Johannes Haider. Energon
2165: HAILE, SAM/RICE, P. - Sam Haile. Potter and painter 1909-1948
17061: ZUIDLAREN/FIDDER. H. & F. HAISMA - Zuidlaren in oude luchtfoto's 1950-1998
17063: ZUIDLAREN/FIDDER. H. & F. HAISMA - Zuidlaren in oude luchtfoto's 1950-1998
20446: HAKS, F. - De Ploeg. Verzameld in het Groninger Museum.
3139: HAKS, F. - Domenico Bianchi, Bruno Ceccobelli, Gianni Dessě, Giuseppe Gallo
4448: HAKSE, JERRE/MEULEN, H. VAN DER - Jerre Hakse
13029: HALBRITTER, KURT/BOHNE, F. - Kurt Halbritter. Kritische Grafik, Illustrationen, Aquarelle
9731: HALL, JURRIAAN VAN/HALL, E. VAN - Jurriaan van Hall in het Stedelijk Museum De Lakenhal
13123: HALL, MAJA VAN/STOKVIS, W. - Maja van Hall. Beelden/Sculptures
3526: HALLEMA, RUURD/GROENEWOUD, J./SIEZEN, M. - Ruurd Hallema
16730: HALLEMA, RUURD/HALLEMA, Y. - Ruurd Hallema. Beeldhouwer. Een overzicht
20305: HALLEMA, RUURD/HALLEMA, Y. - Ruurd Hallema. Beeldhouwer. Een overzicht
12595: HALS, FRANS/SLIVE, S. - Frans Hals
12596: HALS, FRANS/GRATAMA, G.D. - Frans Hals
3083: HAM, HANS VAN DER/WELLING, W. - Hans van der Ham. Tekeningen
19648: HAM, FRANK VAN DEN/VANLATUM, A. - Pahit Manis. Frank van den Ham
19177: DEN HAM-FRANSUM/IJZERMAN, M.J. - Den Ham en Fransum door de jaren heen
16187: HAM, FRANK VAN DEN/VANLATUM, A. - Pahit Manis. Frank van den Ham
12494: HAM, FRANK VAN DEN/DUNAS, P./PIETSCH, U. - Frank van den Ham. Glass fusing
20565: HAMILTON, DAVID/ROBBE-GRILLET, A. - Dreams of a young Girl. David Hamilton. Erotic Photography
21206: HAMILTON, DAVID - Hamillton's Movie Bilitis. Photographs by David Hamilton. A photographic Scrapbook from the Movie. Erotic Photography
21207: HAMILTON, DAVID/JAMES, L. - The Age of Innocence. David Hamilton. Erotic Photography
21208: HAMILTON, DAVID - David Hamilton. A Summer in Saint Tropez. Erotic Photography
21209: HAMILTON, DAVID/COUTTES, D. - La Collection Privée de David Hamilton. Erotic Photography
21210: HAMILTON, CHINA - Intimate Obsessions. China Hamilton. Erotic Photography
21215: HAMILTON, DAVID/COUTTES, D. - David Hamilton's Private Collection. Erotic Photography
20854: HAMILTON, DAVID/GRILLET, A.R. - Sisters. David Hamilton. Erotic Photography
18973: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche Impressionisten en hun kring
1385: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche Impressionisten en hun kring
20512: HAMMESFAHR, PETRA - Petra Hammesfahr. Het laatste offer
7640: HAMSTRA, RINZE/ZEIST, L.S. - Rinze Hamstra 1895-1974
3088: HAMSTRA, RINZE/ZEIST, L.S. - Rinze Hamstra 1895-1974
9218: HANKE, REINHARD/KNORRE, A. VON - R. Hanke. Zeichenhaft
20400: HANRATH, J.J. - Het maçonniek exlibris en de daaraan verwante grafische kunst
20399: HANRATH, J.J. - Het exlibris in Rusland
20396: HANRATH, J.J. - Het riddermotief in het exlibris en in de grafische kunst in het algemeen
19710: HANSEN, JOB/STEENBRUGGEN, H. - Job G. Hansen 1899-1960. Door de wind getekend, door het licht gekleurd/Defined by the wind, coloured by the light
4490: HANSEN, JOB/OS, H. VAN - Job Hansen. Avantgardistisch schilder, architect en pamflettist in Groningen
16083: HANSEN, JOB/STEENBRUGGEN, H. - Job G. Hansen 1899-1960. Door de wind getekend, door het licht gekleurd/Defined by the wind, coloured by the light
1514: HANSEN, JOB/OS, H. VAN - Job Hansen. Avantgardistisch schilder, architect en pamflettist in Groningen
14299: HANSEN, JOB/STEENBRUGGEN, H. - Grachtstraat 42. Het klein schildersobservatorium van Job Hansen
13795: HANSEN, JOB/STEENBRUGGEN, H. - Grachtstraat 42. Het klein schildersobservatorium van Job Hansen
5848: HANSMA, SIEBE/OOSTHOEK, A./PETRUSA, S. - Siebe Hansma
4337: HANSMA, SIEBE/BRUNIUS, T. - Siebe Hansma. Drawings, wall sculptures and sculptures 1981-1983
20825: HANSON, D. & E. KROLL - The New Erotic Photography
17080: HANSON, D. & E. KROLL - The New Erotic Photography
6573: HAREN/TAMMELING, B.P. - Haren. Van vroeger tot nu
20393: HAREN/BEKENKAMP, H. - Haren. Waarom zoudt gij wachten met buiten wonen, tot gij binnen zijt
18755: HAREN/TAMMELING, B.P. - Haren. Van vroeger tot nu
15496: HAREN/BULDER, E.A.M. - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener waterstaat
3507: HARING, JOOP/DIRKMAAT-PLANTING, M. - Joop Haring. Beelden en tekeningen 1984-1994
13548: HARING, BEN/WILMINK, W. - Ontmoetingen. Aquarellen en tekeningen van Ben Haring
14180: HARKSTEDE/RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland. Een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland
5719: HART, OVERBURY GEORGE/GILBERT, G. - George Overbury Pop Hart. His Life and Art
1566: HART, MAARTEN 'T/KRAAIJPOEL, D./SEVENTER, H. VAN - Maarten 't Hart. Pictura nova
1567: HART, MAARTEN 'T/KRAAIJPOEL, D./SEVENTER, H. VAN - Maarten 't Hart. Pictura nova
15326: HART, GERARD 'T/HAAK, K. - Gerard 't Hart. Dans van een leven. Een kunstenaarsbiografie
1389: HART, PRO/LUMBERS, E. - The Art of Pro Hart
138: HART, PRO/LUMBERS, E. - The Art of Pro Hart
19461: HARTWIG, PETER/TUPAN, H.R. - Peter Hartwig. Spiegelingen. Schilderijen
17625: HARTWIG, PETER/TUPAN, H.R. - Peter Hartwig. Spiegelingen. Schilderijen
17713: HARTWIG, PETER/TUPAN, H.R. - Peter Hartwig. Spiegelingen. Schilderijen
17714: HARTWIG, PETER/TUPAN, H.R. - Peter Hartwig. Spiegelingen. Schilderijen
9542: HASEGAWA, C./BERENGO, A. - Made in Venice. Art in glass by nine Japanese painters
13093: HASELDEN, RON/SMALS, W. - Ron Haselden. Thames Project/Theems Projekt
20835: HASKINS, SAM - Sam Haskins. Photo Graphics. Erotic Photography
18021: HASKINS, SAM - Five girls. Photographed by Sam Haskins. Erotic Photography
10885: HASPEL, BOB VAN DEN - Bob van den Haspel
3304: HAUWERT, KEES/HAAREN, H. VAN - Kees Hauwert
2663: HAVELTE/OOSTING, J. - Eén mo(nu)ment voor uw monumentale omgeving
21056: HAVELTE - Onsen Spiker. Tijdschrift Historische Vereniging Havelte e.o. 1995, nr. 1 en 1997, nr. 2
20730: HAVELTE/RIDDERING, J. - De kerk van Havelte 650 jaar
20719: HAVELTE/WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentse gemeente
17743: HAZEWINKEL, A. C. & W. VAN KOLDAM - Handleiding om op verschillende wijzen de Breedte buiten den Middag of Meridiaan te vinden, door waarnemingen aan de Zon of starren
16941: HAZEWINKEL, A. C. & W. VAN KOLDAM - Handleiding om op verschillende wijzen de Breedte buiten den Middag of Meridiaan te vinden, door waarnemingen aan de Zon of starren
9021: HECK, ELSJE VAN/KNOOP, M. - Teder en Bewogen. Grafiek van Elsje van Heck uit de periode 1983-1989
19263: HEEMSKERCK, JACOBA VAN/HUUSSEN, A.H./HENKELS, H. - Jacoba van Heemskerck 1876-1923. Kunstenares van het expressionisme
17529: HEEMSKERCK, JACOBA VAN/HUUSSEN, A.H./HENKELS, H. - Jacoba van Heemskerck 1876-1923. Kunstenares van het expressionisme
14084: HEEMSKERCK, JACOBA VAN/HUUSSEN, A.H./HENKELS, H. - Jacoba van Heemskerck
20453: HEER, MARGARETA DE/KARSTKAREL, P. - Margareta de Heer (circa 1600 - circa 1665). Dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw
19873: HEER, SIMON DE/CORNELISSEN, N. - Simon de Heer (1885-1970). Tekeningen - Etsen - Schilderijen
20964: HEERDE, DICK VAN/BOER, R. - Dick van Heerde. Natuur, olieverf en penselen/Nature, oil and brushes
20644: HEEROMA, K. - Laatste lauwer. Een bundel bjdragen geschreven voor de laatste verjaardag van Dr. Jan Naarding. Sleen 21 juni 1903 - Assen 20 juli 1963
7691: HEEROMA, K./MIEDEMA, H.T.J. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden
7402: HEEROMA, K./MIEDEMA, H.T.J. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden
4447: HEESEN, WILLEM/INGEN, D. VAN - Willem Heesen. Werken uit De Oude Horn
3080: HEESEN, WILLEM/STRAUS, C. - Willem Heesen. Glas
11249: HEESTERS, JAN/SWINKELS, C. - Jan Heesters. Schilder te Schijndel. Een levensverhaal
7327: HEFSHUIZEN/DONGEN, A. VAN - Hefshuizen veranderd gezicht 1900-1982
2083: HEFTI, RICHARD/FISCHER, M. - Richard Hefti 1936-1993. Arbeiten aus der Stille zwischen den Wörtern
19804: HEGEL, GEORG WILHELM/SINGER, P. - Hegel
17739: HEIDE, D. VAN DER - Veldwachter De Hoop. Belevenissen in Marnedijke
10859: HEIDE, SARA VAN DER/BOOGERD, D. VAN DEN - Sara van der Heide. Penumbra. Paintings and Drawings/Schilderijen en Tekeningen
20428: HEIDEGGER, MARTIN/INWOOD, M. - Heidegger
21139: HEIDEGGER, MARTIN/SCHROEVERS, M. - Heideggers Deel. Over de historische betrekkingen van een filosofie
15237: HEIDEVELD, HENK/GROOT, D. DE - Henk Heideveld. Schilderijen, tekeningen, performances
12150: HEIDEVELD, HENK/GROOT, D. DE - Henk Heideveld. Schilderijen, tekeningen, performances
2974: HEIJ, J.J. - Kunst rond 1900. Een keuze uit de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900
2975: HEIJ, J.J. - Kunst rond 1900. Een keuze uit de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900
14086: HEIJ, J.J. - Een Vereeniging van ernstige kunstenaars. 150 jaar Maatschappij Arti et Amicitiae 1839-1989
17730: HEIJBOER, ANTON - Anton Heyboer. Liefde als kunst. Gefotografeerd door Nico Koster
14798: HEIJBOER, ANTON/KOSTER, N. - Anton Heyboer. Liefde als kunst. Gefotografeerd door Nico Koster
5986: HEIJDEN, MAT VAN DER - Mat van der Heijden
1346: HEIJDEN, C. VAN DER - Cobra. 40 jaar later/40 years after. Collectie Karel P.van Stuijvenberg
18328: HEIJNES, MARINUS/WENTZEL, G. - Marinus Heijnes. Schilder van licht en water. Amsterdam 1888 - De Kaag 1963
1171: HÉLION, JEAN/ABADIE, D. - Hélion. Dessins 1930-1978
12170: HÉLION, JEAN/OTTINGER, D. - Jean Hélion
12171: HÉLION, JEAN/OTTINGER, D. - Jean Hélion
16829: HELLUM/BARELS, E. - Hellum. Een parel in de Woldstreek
15345: HELLUM/BARELS, E. - Hellum. Een parel in de Woldstreek
5014: HELMANTEL, HENK/BOONSTRA, R. - Henk Helmantel. Expositie
20004: HELMANTEL, HENK/KRAAIJPOEL, D./SEVENTER, H. VAN - Henk Helmantel. Stillevens en Kerkinterieurs
18060: HELMANTEL, HENK/BIERLING, A. - De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel
17889: HELMANTEL, HENK/BIERLING, A. - De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel
17808: HELMANTEL, HENK/BOONSTRA, R. - Henk Helmantel. Expositie
16459: HELMANTEL, HENK/SEVENTER, J.P.L. VAN/KRAAIJPOEL, D. - Henk Helmantel
12307: HELMANTEL, HENK/SEVENTER, J.P.L. VAN/KRAAIJPOEL, D. - Henk Helmantel
20922: HELMERS, T. - Toegang tot de Tarot. Een nieuwe benadering in het licht van Aquarius
20840: HEM, PIET VAN DER/HEERBEEK, G. VAN - Piet van der Hem 1885-1961
3431: HEMELRIJK, L.H. - Uit de Kunst van de Bank. De kunstcollectie van de NMB Bank
19743: HEMELRIJK, L. - Van Kandinsky tot Corneille. Linoleum in de kunst van de twintigste eeuw/From Kandinsky to Corneille. Linoleum in the art of the twentieth century
20452: HEMERT, FRANK VAN/LOCHER, J.L. - Frank van Hemert. 124 werken/124 works
5646: HEMERT, FRANK VAN/MONSHOUWER, S. - Frank van Hemert. Und die Frauen warten
3192: HEMERT, FRANK VAN/LOCHER, J.L. - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier
20034: HEMERT, FRANK VAN/LOCHER, J.L. - Frank van Hemert. 124 werken/124 works
13925: HEMERT, FRANK VAN/LOCHER, J.L. - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier
20602: HEMMERECHTS, KRISTIEN/WINSSEN, T. VAN - Kristien Hemmerechts. Zonder grenzen
10012: HEMSTEDE, WARNER - Koekamp. Ets door Warner Hemstede
3649: HENDRICKX, JOS/NAVE, F. DE/HELLEMANS, M. - Jos Hendrickx. Antwerpen 1906-1971. Grafiek en tekeningen
1169: HENDRIX, JAN/MEDINA, C./STELLWEG, C. - Jan Hendrix
312: HENDRIX, JAN/DEBROISE, O. - Jan Hendrix. Bitacora I-Bitacora II
1648: HENDRIX, JAN/DEBROISE, O. - Jan Hendrix. Bitacora I-Bitacora II
4539: HENKES, DOLF/GROOT, P. - Dolf Henkes. Werken op papier
18585: HENKES, DOLF/BOUMA, G. - Dolf Henkes (1903-1989). Eigenzinnig en ongrijpbaar
16724: HENKES, DOLF/BOUMA, G. - Dolf Henkes (1903-1989). Eigenzinnig en ongrijpbaar
13467: HENKES, DOLF - Het werk van Dolf Henkes
4832: HENNEMAN, JEROEN/BOER, C. DE - Jeroen Henneman. Een overzicht
15754: HENNEMAN, JEROEN/BOER, C. DE - Jeroen Henneman. Een overzicht
15127: HENNEMAN, JEROEN - Jeroen Henneman. Obscure
15751: HENNENEMAN, JEROEN/MULDER, J. - Jeroen Henneman. De stad
15752: HENNENEMAN, JEROEN/FUCHS, R. - Jeroen Henneman
15753: HENNENEMAN, JEROEN/WANSINK, B. - Jeroen Henneman. Werken op papier-objecten
18802: HENRIËT, HENK/REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN/VRIES, T. DE - Het werk van Henriët
17448: HENRIËT, HENK/REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN/VRIES, T. DE - Het werk van Henriët
15229: HERBST, MARION/OBER, J. - Marion Herbst. Een overzicht 1969-1982
13998: HERDER, EIBERT DEN/HILCKMANN, M. & DORLEIJN, P. - Schilderijen van Eibert den Herder
6831: HERINGA, J. - Drentse Willekeuren. Een nalezing
19508: HERINGA, J. - Stadhouders, drosten en facties 1672-1676
17225: HERINGA, J. - Stadhouders, drosten en facties 1672-1676
21166: HERINGA, J. - Geschiedenis van Drenthe
7679: HERMANS, J.M.M. - Het Middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk
6878: HERMANS, J.M.M. - Het Middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk
21071: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Willem Frederik Hermans. Ik heb altijd gelijk
20906: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Willem Frederik Hermans. Homme's hoest
13940: HERMENS, BERT/FUCHS, R.H. - Bert Hermens
19651: HERMČS, CARLI/KEPPY, H. - Back Stage by Carli Hermčs
13894: HERMINEZ, THEO L'/BRANDT, R.J.B./ANSENK, E. - Theo l'Herminez. Verboden vruchten
13896: HERMINEZ, THEO L'/BRANDT, R.J.B./ANSENK, E. - Theo l'Herminez. Verboden vruchten
3400: HERMKENS, JEROEN/PLUMART, R. - Jeroen Hermkens. Oeuvre gravé et lithographié 1982-2003. Catalogue raisonné
12364: HERSTEIN, JOHN/ERKENS, J. - Portret van de boer. Fotografie John Herstein
7158: HERWIJNEN, JAN VAN/HERWIJNEN-DEN EERZAMEN, D. VAN - Jan van Herwijnen 1889-1965. De krankzinnigen-tekeningen
19040: HERWIJNEN, JAN VAN/HERWIJNEN-DEN EERZAMEN, D. VAN - Jan van Herwijnen 1889-1965. De krankzinnigen-tekeningen
9442: HERZOG, K./STEENBRUGGEN,H. - Rota Tora, Viva! Michael Buter, Dolf Verlinden, Harry Wolfkamp
9348: HESSELIUS, HENK/COELEWIJ, L./WAGEMANS, F. - Henk Hesselius. Beelden en schilderijen
14772: HESSELIUS, HENK/WINGEN, E. - Henk Hesselius. Vrijheid in gebondenheid
13638: HEST, WILLEM VAN/WALGENBACH, H. - Willem van Hest. Schildersdagboek
3681: HEUGTEN, S. VAN/SCHILLEMANS, R. - Schilderkunst in Noord-Brabant na 1945. De eerste generatie: vrij en monumentaal werk
20460: HEUSDEN, WOUTER VAN/LOCHER, J.L. - Wout van Heusden
4306: HEUSDEN, WOUTER VAN/LOCHER, J.L. - Wouter van Heusden
16916: HEUSDEN, WOUT VAN/STIEMER, F. - Wout van Heusden. Graficus en schilder in Rotterdam 1896-1982
8976: HEY, ANS/DANTZIG, R. VAN/BERNARDI, F. DE - Ans Hey. Beelden/Sculptures
13475: HEYBOER, ANTON/LOCHER, J.L. - Anton Heyboer. The philosophy of an original mind. Life, art and realms of thought of Anton Heyboer in word and image
19915: HEYBOER, ANTON/BRAL,J. - Anton Heyboer. Het systeem. Grafiek uit de jaren zestig
19916: HEYBOER, ANTON/BRAL,J. - Anton Heyboer. Het systeem. Grafiek uit de jaren zestig
10156: HEYDEN, JAN VAN DER/VRIES, L. DE - Jan van der Heyden
17280: HEYSTER, HETTY/WAL, M. VAN DER - Hetty Heyster. Sculpturen
5975: HEYSTER, HETTY/CRIMPEN, H. VAN - Dieren verbeeld. Hetty Heyster. Dieren klein plastiek 1984-1972
5976: HEYSTER, HETTY/JANS, L. - Dieren verbeeld III. Hetty Heyster.
5977: HEYSTER, HETTY/JANS, L. - Dieren verbeeld III. Hetty Heyster.
18805: HEYSTER, HETTY/WAL, M. VAN DER - Hetty Heyster. Sculpturen
1539: HIGASHIYAMA, KAII/RAUNIG, W. - Kaii Higashiyama. Ein Meister japanischer Landschaftsmalerei
14076: HIGGINS, RAQUEL MONTILLA/PIZARRO, E. - Raquel Montilla Higgins. Art of Philadelphia
140: HILGEMANN, EWERDT/STIGTER, A. DE - Ewerdt Hilgemann in situ. Implosion sculptures 1984-2001
5570: HILKHUIJSEN, J. - Delftse Art Nouveau. Onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921), Karel Sluyterman (1863-1931) en Bram Gips (1861-1943
18996: HILKHUIJSEN, J. - Delftse Art Nouveau. Onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921), Karel Sluyterman (1863-1931) en Bram Gips (1861-1943)
12363: HINTERDING, TIM/BEKS, M. - Tim Hinterding. Grafiek
8760: HIRDES, ERIC/SPEKSNIJDER, A. - Eric Hirdes
19858: HOBBES, THOMAS/TUCK, R. - Hobbes
19794: HOBBES, THOMAS/TUCK, R. - Hobbes
11097: HOBIJN-ROTH, MAY - May Hobijn-Roth
13111: HÖCKELMANN, ANTONIUS/GOHR, S. - Antonius Höckelmann. Skulpturen, Handzeichnungen
1512: HOCKNEY, DAVID/LIVINGSTONE, M. - David Hockney
141: HOCKNEY, DAVID/LIVINGSTONE, M. - David Hockney
18144: HODEL, R. - Museum Belvčdére
10865: HODLER, FERDINAND/BRÜSCHWEILER, J./MAGNAGUAGNO, G. - Ferdinand Hodler 1853-1918
1405: HODLER, FERDINAND/BRÜSCHWEILER, J./MAGNAGUAGNO, G. - Ferdinand Hodler
7530: HOEK, S. VAN DER - Hopend op een vrijer leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen
3711: HOEK, HANS VAN/COLEN, D. - Hans van Hoek. Winnaar Singerprijs 2000
21165: HOEK, S. VAN DER - Het bruine goud. Kroniek van de turfgravers in Nederland
7320: HOEKMAN, P. - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985
18666: HOEKMAN, P. - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985
3882: HOEKSTRA, A. - Beeldende kunstenaars in Friesland
12190: HOEKSTRA, BEREND/LAAN, A. VAN DER - Berend Hoekstra
15777: HOEYDONCK, PAUL VAN/MORTIERS, R. & E. ANTONIS - Paul Van Hoeydonck. Retrospectieve
11904: HOF, GIJS JACOBS VAN DEN/REIJN, T. VAN - Gijs Jacobs van den Hof
7638: HOF, GIJS JACOBS VAN DEN/REIJN, T. VAN - Gijs Jacobs van den Hof
10886: HOFF-BOERMAN, DIEK VAN 'T/PURVIS, J.E./EDENS, P. - Diek van 't Hoff-Boerman. Vanuit gras gezien. Aquarellen, collages, etsen
20109: HOFFMANN, SVEN/SCOTTI, R. - Sven Hoffmann. Truth and Lies
698: HOFSNIDER, H. - Kronyk van Groningen ende Ommelanden. Vervattende een beknopt historisch verhaal van 't merkwaardigste zedert deszelfs alleroudste geheugen voorgevallen ...tot op dezen jaare 1743. Verciert en opgeheldert met fraaye Konstprinten.
47: HOFSTÄTTER, H.H. - Jugendstil. Grafiek en tekeningen
18677: HOFSTEDE, E. TER - Een nieuw Drents kostuum
20607: HOFSTEDE, W.H. - Berigt van de openstelling der deelneming in het vierde onderdeel eener geldleening ten laste der provincie Drenthe
20656: HOFSTEDE, E. TER - Een nieuw Drents kostuum
3879: HOFSTEDE, P. TER - Groninger kunstenaars dokumentatie
3880: HOFSTEDE, P. TER - Groninger kunstenaars dokumentatie
20081: HOFSTEDE, W.H. - Berigt van de openstelling der deelneming in het vierde onderdeel eener geldleening ten laste der Provincie Drenthe ten gevolge besluiten der Provinciale Staten van den 18 julij 1856 No. 2 en 7 julij 1859 No. 9
19503: HOFSTEDE, E. TER/SCHONEWILLE, P. - Symbolen van eendracht. Vaandels en vlaggen van Drentse verenigingen
16657: HOFSTEDE, E. TER/SCHONEWILLE, P. - Symbolen van eendracht. Vaandels en vlaggen van Drentse verenigingen
12630: HOGARTH, WILLIAM/PAULSON, R. - The Art of Hogarth
18893: HOGELAND/BIEREMA, T.B. - Boerderijen op het Hogeland
18903: HOGELAND/BIEREMA, T.B. - Boerderijen op het Hogeland
2138: HOITING, FONS/MOUS, H. - Fons Hoiting. Schilderijen
8652: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst
13320: HOL, HUGO/SMIT, E. - Hugo Hol
17598: HOLLAND DAY, FRED/ROBERTS, P. - F. Holland Day
3141: HOLLEMAN, MARIUS/BREMMER, H.P. - Marius Holleman. Oeuvre Posthume
18651: HOLLEMAN, FRIDA/VERSTEEG, I. - Frida Holleman. Een trefzekere uitbeelding van de wereld
17174: HOLLEMAN, MARIUS/SPIJK, P./HOFSTEENGE, C. - Marius Holleman. Een echo van de Renaissance
17119: HOLLEMAN, FRIDA/VERSTEEG, I. - Frida Holleman. Een trefzekere uitbeelding van de wereld
16566: HOLLEMAN, MARIUS/SPIJK, P./HOFSTEENGE, C. - Marius Holleman. Een echo van de Renaissance
8758: HOLSTEIN, TOOS VAN/WITTEVEEN, H. - Toos van Holstein
15386: HOLTROP, JAN/KAPELLE, J. - Natuur in harmonie. Jan Holtrop 1917-1995
13060: HOLTROP, JAN/KAPELLE, J. - Natuur in harmonie. Jan Holtrop 1917-1995
3959: HOLZHUBER, SEBASTIAN/WOLF, K. - Sebastian Holzhuber. Ausgewählte Arbeiten/Selected Works 1987-1993
21132: HOMAN FREE, H.W. - Genealogie Homan
4395: HOMAN, KEA/MUSCH, E. - Hout onder druk. Prenten van Kea Homan. Een keuze uit de houtsneden gemaakt in de periode 1960-1981
4396: HOMAN, KEA/MUSCH, E. - Hout onder druk. Prenten van Kea Homan. Een keuze uit de houtsneden gemaakt in de periode 1960-1981
19630: HOMAN, JAN/BEKS, M. - Jan Homan 1919-1991
18502: HOMAN, REINDER/HEIJ, J.J. - Reinder Homan. Etsen
17830: HOMAN, REINDER/KOOISTRA, J. - Een karig brood, een amper volle kom. Het Zuidelijk Westerkwartier, beeld van een landschap. Gedichten. Etsen van Reinder Homan
16623: HOMAN, REINDER/HEIJ, J.J. - Reinder Homan. Etsen
15860: HOMAN FREE, H.W. - Genealogie Homan
14859: HOMAN, MARGOT/KOCH, H. - Margot Homan. Beelden in brons en marmer/Sculptures in bronze and marble
9961: HOMANN - Nova totius Provinciae Groningo-Omlandiae in Belgio Tabula. Kopergravure
20539: HONDSRUG/KUIPERS, G. - Hondsrug. Heuvels en hunebedden
2576: HONDSRUG/BOTKE, J. - De Hondsrug
21131: HONDSRUG/KUIPERS, G. - Hondsrug. Heuvels en hunebedden
91: HONNEF, K. - Contemporary Art
66: HONNEF, K. - Hedendaagse kunst
3142: HONNEF, K. - Kunst der Gegenwart
20329: HONT, PIETER D'/TEEUWISSE, J. - Pieter d'Hont 70
17317: HOOFD, RENÉ VAN DER - René van der Hoofd. Collages/gemengde technieken op papier en paneel 1999-2002
16626: HOOFD, RENÉ VAN DER - René van der Hoofd. Collages/gemengde technieken op papier en paneel 1999-2002
20403: HOOFT, C.G. 'T - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. De Schilderijen-Verzameling in het Museum Fodor.Premie-uitgave 1901
20402: HOOFT, C.G. 'T - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. De Schilderijen-Verzameling van den Heer J.H. van Eeghen. Premie-uitgave 1900. B.J. Blommers, J. Bosboom, A,H. Bakker Korff, G.H. Breitner, J. Israëls,A. Neuhuijs, A. Mauve, J.H. Weissenbruch en anderen
13420: HOOGDALEM, HERMAN VAN/MOHLMANN, R. - De poëzie van het licht. Herman van Hoogdalem
13421: HOOGDALEM, HERMAN VAN/MOHLMANN, R. - De poëzie van het licht. Herman van Hoogdalem
5864: HOOGENDAM, KEES/VOGELAERE, F. DE - Kees Hoogendam. Pottenbakker
4182: HOOGERWERF, PETER/PUT, R. VAN - Peter Hoogerwerf
20570: HOOGEVEEN/PRAKKE, H.J. - Hoogeveen's wondere herscheppinge
21051: HOOGEVEEN - De Veenmol. Old nijs uut 't Ogeveine ('t Hoogeveine). Jaargang 1991 nr. 4. 1996 nr. 4. 1997 nrs. 2 en 4. 1998 nr. 4
6866: HOOGEVEEN/HUIZING, L. - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen. Gedenkboek 1914-1989
21052: HOOGEVEEN - De Veenmol. Old nijs uut 't Ogeveine ('t Hoogeveine). Jaargang 1991 nr. 4. 1996 nr. 4. 1997 nrs. 2 en 4. 1998 nr. 4. Prijs per stuk € 3,50
6733: HOOGEVEEN/HUIZING, L. - Hoogeveners en anderen. Terugblik op veertig jaar schrijverij
6618: HOOGEVEEN/BORK, J. - Hoogeveen. De veenkolonie in vroegere jaren
6321: HOOGEVEEN/GRAS, H./NIJSTAD, F. - Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975
619: HOOGEVEEN/KEVERLING BUISMAN, F. - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813
2608: HOOGEVEEN/KEVERLING BUISMAN, F. - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813
19292: HOOGEVEEN/HUIZING, L./WATTEL, J. - Hoogeveen. Van Echten's Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen
18664: HOOGEVEEN/GRAS, H./NIJSTAD, F. - Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975
18042: HOOGEVEEN/STEENBERGEN, A. - Eene Drentsche Veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het Journaal van A. en P. Calkoen. In 't licht gegeven en met aantekeningen voorzien door Alb.Steenbergen.
17443: HOOGEVEEN/HUIZING, L./WATTEL, J. - Hoogeveen. Van Echten's Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen
15539: HOOGEVEEN/STEENBERGEN, A. - De Clapper der Calkoens. Eene Drentsche Veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het Journaal van A. en P. Calkoen
14474: HOOGEVEEN/METSELAAR, A. & M. ZWIGGELAAR - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen. Over begraven en de grafcultuur in de huidige gemeente Hoogeveen
20208: HOOGEZAND/HILLENGA, M. - Boerderijenboek oude Groningse Veenkoloniën. Kleinemeer, Kalkwijk, Borgercompagnie, Tripscompagnie
16194: HOOGEZAND & SAPPEMEER/BROOD, P. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer
6147: HOOGEZAND-SAPPEMEER/SMID, L. - Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld
6142: HOOGEZAND-SAPPEMEER/SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer
21219: HOOGEZAND-SAPPEMEER/BOS, K.G./BOS, J.H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945
19291: HOOGEZAND-SAPPEMEER/BOS, K.G./BOS, J.H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945
17758: HOOGEZAND/BLAAK, J.A. - Hoogezand-Sappemeer. Veranderd gezicht 1900-1980
16956: HOOGEZAND-SAPPEMEER/BLAAK, J.A. - Uit Grootmoeders Album Hoogezand-Sappemeer. Fotoboek
16633: HOOGEZAND-SAPPEMEER/SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer
16245: HOOGEZAND/HILLENGA, M. - Boerderijenboek oude Groningse Veenkoloniën. Kleinemeer, Kalkwijk, Borgercompagnie, Tripscompagnie
16182: HOOGEZAND/REININGA, H.B. - Ruim 100 jaar Hotel Faber. Geschiedenis van een familiehotel
20740: HOOGEZAND-SAPPEMEER/BOS, K.G. - 50 jaar Hoogezand-Sapemeer. Naar een (soms) fel omstreden "Eenwording"
15089: HOOGEZAND & SAPPEMEER/BROOD, P. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer
12425: HOOGHIEMSTRA, TJIBBE/POOT, J. - Tjibbe Hooghiemstra. Do Time
3995: HOOGSTEYNS, JAN/HOOF, G. VAN - Jan Hoogsteyns
19238: HOOGSTEYNS, JAN/WILDERODE, A. VAN - Inleiding tot het werk van Jan Hoogsteyns
16492: HOOGSTEYNS, JAN/WILDERODE, A. VAN - Inleiding tot het werk van Jan Hoogsteyns
20440: HOOGSTINS, GEKE/ELERIE, H. - Kunstlandschap. Drentsche Aa en Hunze in aquarel. Geke Hoogstins
19617: HOOGSTINS, GEKE/ELERIE, H. - Kunstlandschap. Drentsche Aa en Hunze in aquarel. Geke Hoogstins
15883: HOOGSTINS, GEKE/ELERIE, H. - Kunstlandschap. Drentsche Aa en Hunze in aquarel. Geke Hoogstins
3640: HOOPE, J. TEN - Vijfenzestig jaar De Ploeg 1918-1983
16911: HOOZEE, R. - De eerste groep van Sint-Martens-Latem 1899-1914. Van den Abeele, Minne, De Saedeleer, Van de Woestijne, Servaes
6227: HOOZEE, R. - Pioniers van het Vlaams expressionisme. Van den Berghe, Permeke, De Smet
5807: HOOZEE, R. - Pioniers van het Vlaams expressionisme. Van den Berghe, Permeke, De Smet
12296: HOOZEE, R. - Kunst in Ballingschap. Vlaanderen, Wales en de Eerste Wereldoorlog
20916: HOP, M. - Planten in potten en bakken. De toepassing en verzorging van een rijke en gevarieerde bloemenweelde voor tuin, terras of balkon
14683: HOPPENBROUWERS, THEO/THOBEN, P. - Theo Hoppenbrouwers 1901-1990. Stillevenschilder uit liefhebberij. Tentoonstelling ter herdenking van de honderdste geboortedag van de kunstenaar
18147: HOPPER, EDWARD/WESTHEIDER, O. & M. PHILIPP - Modern Life. Edward Hopper en zijn tijd
6656: DEN HORN/CAROLUS-REIJER, T./TOUTENHOOFD-HOFSTEDE, A. - Den Horn. Van verleden en heden
6534: DEN HORN/CAROLUS-REIJER, T./TOUTENHOOFD-HOFSTEDE, A. - Den Horn. Van verleden en heden
3724: HORST, HENK TER/LEVISSON, K. - Henk ter Horst
20654: HORST, W.A. TER - Inventaris van het archief van de Vereniging Het Drents Genootschap (Culturele Raad voor Drenthe) en haar voorganger de Drentse Studiekring D.H. van de Scheer (1932), 1941-1977
14549: HORST, LOES VAN DER/COLMJON, G. VAN & M. MELCHERS - Loes van der Horst
13765: HOSOKAWA, MORIHIRO - Morihiro Hosokawa. Beyond politics. Recent works of art by Japan's former premier
1051: HOUBEN, JEAN/KUSTERS, S./HOLTHUIS, R. - Jean Houben
5352: HOUKES, J./HOEKMAN, P.J. - Multatuli en Groningen. Zijn lezingen in Stad en Lande en zijn invloed op maatschappij-hervormers, met ongepubliceerde documenten
20349: HOUTEN, GERRIT VAN/KOOPS-STANGE, I.G.R. - Gerrit van Houten 1866-1934
4598: HOUTEN, GERRIT VAN/GRUYTER, W.J. DE - Gerrit van Houten 1866-1934
2110: HOUTEN, BARBARA VAN/KNUTTEL, G. - Barbara van Houten
2060: HOUTEN, GERRIT VAN/GRUYTER, W.J. DE - Gerrit van Houten 1866-1934
18183: HOUTEN, GERRIT VAN/KOOPS-STANGE, I.G.R. - Gerrit van Houten 1866-1934
21105: HOUTEN, GERRIT VAN/HOUTEN, A. VAN - Gerrit van Houten. Zijn levensbeschrijving met 50 reproducties zijner werken
21196: HOUTEN, GERRIT VAN/KOOPS-STANGE, I.G.R. - Gerrit van Houten 1866-1934
2582: HOUTING, E. - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe
2583: HOUTING, E. - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe
17011: HOUTMAN, W. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 13e jaargang 1993, nummers 1-6
9396: HOUTZAGER, M.E. - 125 jaar Centraal Museum Utrecht 1838-1963
5679: HOWSE, DIANE - Spiral meadow. Diane Howse in collaboration with Andy Halley and Thomas A. Clark
20441: HOYTEMA, THEO VAN/HEIJ, J.J. - Theo van Hoytema 1863-1917
19321: HOYTEMA, THEO VAN/HEIJ, J.J. - Theo van Hoytema 1863-1917
19322: HOYTEMA, THEO VAN/HEIJ, J.J. - Theo van Hoytema 1863-1917
17993: HOYTEMA, THEO VAN/ANDERSEN, H.C. - Theo van Hoytema. Het lelijke jonge eendje. Litho's naar het sprookje van Hans Christiaan Andersen in vijfkleurendruk gereproduceerd.
5371: HUBER, STEPHAN/FRANK, P./FRIEDEL, H. - Stephan Huber. Arbeiten/Works 1979-1989
3318: HUG, CHARLES/SCHÜLLER, A. - Charles Hug. Maler, Zeichner, Illustrator
7994: HUISKES, G. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe
6851: HUISKES, G. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe
19003: HUISMAN, JOPIE/KOPLAND, R. - Jopie Huisman. Zoals het daar ligt. Over schilderen en schrijven
16532: HUISMAN, JOPIE/KOPLAND, R. - Jopie Huisman. Zoals het daar ligt. Over schilderen en schrijven
12838: HUISMAN, JOPIE/KOPLAND, R. - Jopie Huisman. Zoals het daar ligt. Over schilderen en schrijven
9660: HUISMANS, F./JONG, M. DE - Verleidingen/Ferliedings/Temptations. Een keuze uit de AFI collectie/In kar út de AFI kolleksje/A selection from the AFI collection
19489: HUISMANS, F./JONG, M. DE - Verleidingen/Ferliedings/Temptations. Een keuze uit de AFI collectie/In kar út de AFI kolleksje/A selection from the AFI collection
759: HUIZENGA, K. - Groningen en de Ommelanden onder de heerschappij van Karel van Gelder 1514-1536
20527: HUIZING, L. - Met de kiekkast door Drente. Oud Drente in prenten
5366: HUIZINGA, M.H. - Met de blik naar boven. Groningen en omstreken tijdens oorlogsgevaar
5253: HUIZINGA, M.H. - Met de blik naar boven. Groningen en omstreken tijdens oorlogsgevaar
17810: HULS, MARIA/HULS, M.C.P. - Ewig Strom, Ewig Stein, Ewig Strom. Maria Huls. Skulpturen
17776: HULS, MARIA/HULS, M.C.P. - Maria Huls. Skulpturen
4582: HULSKER, J. - De wereld van het zwart en wit
8379: HULST, T. - Tjerk Vermaning. Steen des aanstoots
16754: HULST, F.J. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 1991, nummers 1-6.
19863: HUME, DAVID/AYER, A.J. - Hume
19786: HUME, DAVID/AYER, A.J. - Hume
15493: HUNSINGO/BROUWER, J. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I Hunsingo
21080: HUNTER, S. - Moderne Amerikaanse schilderkunst
16065: HUNZE/BILT, E VAN DER & M. GLASTRA - Hunzevisie. Natuurontwikkeling in het Hunzedal en het Zuidlaardermeergebied
21130: HUNZE/RUIJTERS, L. - Het geheim van de Hunzeschipper. Achter het verhaal aan/deel 5
15440: HURK, JAN VAN DEN/THOBEN, P. - Jan van den Hurk 1917-2000. Een creatieve bourgondiër met schilderstalent
14664: HURK, JAN VAN DEN/THOBEN, P. - Jan van den Hurk 1917-2000. Een creatieve bourgondiër met schilderstalent
3730: HUTSCHEMAKERS, SJEF/BOYENS, P. - Sjef Hutschemakers. Rituelen van de wederkeer
2035: HUTTER, WOLFGANG/BREICHA, O. - Wolfgang Hutter. Malerei und Zeichnung. Schriften zu Kunst und Umwelt
19903: HUYSUM, JAN VAN/SEGAL, S., ELLENS, M. & J. DIK - De verleiding van Flora. Jan van Huysum 1682-1749
19906: HUYSUM, JAN VAN/SEGAL, S., ELLENS, M. & J. DIK - De verleiding van Flora. Jan van Huysum 1682-1749
4657: HYNCKES, RAOUL/BROOS, K. - Raoul Hynckes
2453: HYNCKES, RAOUL/HOOP, J.H. VAN DER - Raoul Hynckes
19241: HYNCKES, RAOUL/REDEKER, H. - In mijn ogen. Raoul Hynckes als schilder en schrijver
17482: HYNCKES, RAOUL/REDEKER, H. - In mijn ogen. Raoul Hynckes als schilder en schrijver
16617: HYNCKES, RAOUL/HOOP, J.H. VAN DER - Raoul Hynckes
3824: IANCHELEVICI/LEBEER, L. - Ianchelevici
17268: IDEMA, A.A. - Oud Nieuws. Groninger Geneeskundige Verenigingen in de negentiende eeuw
16601: IDEMA, A.A. - Oud Nieuws. Groninger Geneeskundige Verenigingen in de negentiende eeuw
13301: IERSEL, RIK VAN - Rik van Iersel. Mexico. Een keuze uit honderden tekeningen, die ontstaan zijn tijdens mijn reis door Mexico, gedurende de maanden juli en augustus 1985
17290: IERSEL, RIK VAN/MONSHOUWER, S. - Rik van Iersel
5614: IERSEL, RIK VAN/MESTEROM, H. - Rik van Iersel. Don't talk
5421: IERSEL, RIK VAN/MONSHOUWER, S. - Rik van Iersel. Good morning world!
4757: IERSEL, RIK VAN/EERENBEEMT, N. VAN DEN - Between seeing and saying. Rik van Iersel
19392: IERSEL, RIK VAN/MONSHOUWER, S. - Rik van Iersel
14680: IERSEL, GERARD VAN/THOBEN, P. - Gerard van Iersel. Monumentaal en vrij werk. Tentoonstelling ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de kunstenaar
10842: IERSEL, RIK VAN/EERENBEEMT, N. VAN DEN - Between seeing and saying. Rik van Iersel
21142: IJSSELING, H. - Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche
20174: IMMENDORFF, JÖRG/FUCHS, R. - Immendorff
2031: INNESS, GEORGE/WERNER, A. - Inness. Landscapes
2191: IRELAND, DAVID/TSUJIMOTO, K./GROSS, J.R. - The Art of David Ireland. The Way Things Are
20705: IRVING, JOHN - John Irving. Een zoon van het circus
10617: ISINGS, JOHAN HERMAN/KOSSMANN, A. - J.H. Isings. Realist van de verbeelding. Impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs
12878: ISINGS, JOHAN HERMAN/KOSSMANN, A. - J.H. Isings. Realist van de verbeelding. Impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs
3513: ISRAËL, SAM - Sams dromenboek, Sam Israël
13468: ISRAËLS, ISAAC/VOORST VAN BEEST, P.B. VAN - Isaac Israëls 1865-1934
11648: ISRAELS, ISAAC/REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist
11268: ISRAËLS, JOZEF/PLASSCHAERT, A. - Jozef Israëls. Korte, eenvoudig-gehouden biographie en karakteriseering
10905: ISRAELS, ISAAC - Isaac Israels 1865-1934
3816: ISRAËLS, JOZEF/GELDER, H.E. VAN - Jozef Israëls
3215: ISRAËLS, JOZEF/BANK, J. - Jozef Israëls 1824-1911. Schilderijen, aquarellen
3113: ISRAËLS, JOZEF/HUBERT, H.J. - De etsen van Jozef Israëls. Een catalogus
2135: ISRAËLS, JOZEF/GELDER, H.E. VAN - Jozef Israëls
2056: ISRAELS, ISAAC/WAGNER, A. - Isaac Israels 1865-1934
20110: ISRAELS, ISAAC/REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist
19259: ISRAELS, ISAAC/WAGNER, A. - Isaac Israels
1870: ISRAELS, ISAAC/WAGNER, A. - Isaac Israels
17458: ISRAËLS, JOZEF/GRUYTER, W.J. DE - Herdenkingstentoonstelling Jozef Israëls 1824-1911
21095: ISRAELS, ISAAC/WELLING, D. - Isaac Israels. The Sunny World of a Hague Cosmopolitan/De zonnige wereld van een Haagse cosmopoliet
20939: ISRAELS, ISAAC/REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist
16928: ISRAËLS, JOZEF/DAKE, C.L. - Jozef Israëls. Mit 1 Gravure, 2 Vierfarbentafeln und 47 Originalreproduktionen
16464: ISRAËLS, JOZEF/GRUYTER, W.J. DE - Herdenkingstentoonstelling Jozef Israëls 1824-1911
10143: ISRAELS, ISAAC/WAGNER, A. - Isaac Israels 1865-1934
14333: ISRAELS, ISAAC/VELDPAPE, E. - Isaac Israels. Chroniqueur van het vlietende leven
13677: ISRAELS, ISAAC/DRUKKER, S. - Isaac Israels 1865-1934. Schetsen, aquarellen, tekeningen en grafiek
13528: ISRAËLS, JOSEF/EISLER, M. - Josef Israëls
13549: ISRAELS, ISAAC/WAGNER, A. - Isaac Israels
10892: ISRAELS, ISAAC/WAGNER, A. - Isaac Israels 1865-1934. Een eeuw na zijn geboorte
13045: ISRAËLS, JOZEF/BANK, J. - Jozef Israëls 1824-1911. Schilderijen, aquarellen
12256: ISRAELS, ISAAC/BODT, S. DE - Isaac Israels. Hollands impressionist
12273: ISRAELS, ISAAC/VELDPAPE, E. - Isaac Israels. Chroniqueur van het vlietende leven
12210: ISRAËLS, ISAAC/VOORST VAN BEEST, P.B. VAN - Isaac Israëls 1865-1934
12181: ISRAËLS, JOZEF/DAKE, C.L. - Jozef Israëls. Mit 1 Gravure, 2 Vierfarbentafeln und 47 Originalreproduktionen
11948: ISRAËLS, JOZEF/HUBERT, H.J. - De etsen van Jozef Israëls. Een catalogus
10633: ISRAËLS, JOZEF/DAKE, C.L. - Jozef Israëls. Mit 27 Mattkunstdruckbildern, 25 Originalreproduktionen, 1 Gravure, 2 Vierfarbentafeln und 8 Textillustrationen nach Handzeichnungen
4943: IZAKS, WIM/PETERS, P./SIZOO, H. - Wim Izaks. Een teken van leven. Schilderijen 1978-1989
19557: IZAKS, WIM/VALENS, A. & R. SMOLDERS - Wim Izaks. Alles behalve de tijd. Tekeningen
19558: IZAKS, WIM/VALENS, A. & R. SMOLDERS - Wim Izaks. Alles behalve de tijd. Tekeningen
14697: IZAKS, WIM/PETERS, P./SIZOO, H. - Wim Izaks. Een teken van leven. Schilderijen 1978-1989
5311: JACOBS, LEO/COENJAERTS, R. - Leo Jacobs
4496: JACOBS, HENRI - Henri Jacobs. Parcours de Tocht
4019: JAFFÉ, H.L.C. - De Stijl 1917-1931. Der niederländische Beitrag zur modernen Kunst
3357: JAFFÉ, H.L.C./GEEST, J. VAN - Vijftig jaar Nederlandse realistische kunst/Fifty years of Dutch realistic art
19497: JAFFÉ, H.L.C./GEEST, J. VAN - Vijftig jaar Nederlandse realistische kunst/Fifty years of Dutch realistic art
9817: JAGER, MEINDERT - Nederlands Hervormde Kerk Gieterveen. Pastel door Meindert Jager
9818: JAGER, MEINDERT - Nederlands Hervormde Kerk Gasselte. Pastel door Meindert Jager
9819: JAGER, MEINDERT - Magnuskerk Anloo. Pastel door Meindert Jager
21121: JAGER, S.W. - De Strubben/Kniphorstbos. Uiteindelijk op waarde geschat. Blik in het verleden, visie voor de toekomst
3777: JAGER, TO/MUSCH, E. - Kijken in de wereld van To Jager. Schilderijen, tekeningen, grafiek
1516: JAGER, TO/MUSCH, E. - Kijken in de wereld van To Jager. Schilderijen, tekeningen, grafiek
20686: JAKUBOWSKY, M. - The mammoth book of new Erotic Photography. The world's leading Erotica Photographers
11019: JANSEN, FRANS - Frans Jansen
11028: JANSEN, FRANS - Frans Jansen
1041: JANSEN, HAN/ABRAHAMSE, J. - Han Jansen. Schilder van land-, zee- en luchtschappen
9125: JANSEN, PETER - Peter Jansen. Beelden
9202: JANSEN, M. - De Ploeg. Ekke A. Kleima 1899-1958, George G. Martens 1894-1978, Henk Melgers 1899-1973, Alida J.Pott 1888-1931, Jannes de Vries 1901-1986. Bezield met meer of minder moderne geest/Each to some extent imbued with a modern spirit
5607: JANSEN, PETER - Peter Jansen. Beelden
5637: JANSEN, PETER - Genealogie van een beeld. Peter Jansen
5039: JANSEN, FRANS - Frans Jansen
4299: JANSEN, HAN/GROOT, J.R. DE - Han Jansen. Schilderijen 1968-1974
19706: JANSEN, M. - De Ploeg. Ekke A. Kleima 1899-1958, George G. Martens 1894-1978, Henk Melgers 1899-1973, Alida J.Pott 1888-1931, Jannes de Vries 1901-1986. Bezield met meer of minder moderne geest/Each to some extent imbued with a modern spirit
19416: JANSEN, PETER/MES, U. - Peter Jansen. Bevroren bewegingen A bois perdu
19126: JANSEN, WILLEM & CHRIS/HEIJENEN, H. & J. DE BRUIN - Leven en werk van Willem & Chris Jansen
11053: JANSEN, FRANS - Frans Jansen
18061: JANSEN, RENÉ - René Jansen
16608: JANSEN, PETER/MES, U. - Peter Jansen. Bevroren bewegingen A bois perdu
15923: JANSEN, WILLEM & CHRIS/HEIJENEN, H. & J. DE BRUIN - Leven en werk van Willem & Chris Jansen
14014: JANSEN, KEES/VORST. M. VAN DER - Kees Jansen, beeldhouwer
3960: JANSMA, M. - De ING Collectie. Een selectie
3045: JANSMA, M. - De ING Collectie. Een selectie
20622: JANSSEN, C.F. - Bouwwerken in Drenthe uit vroegere tijden
8882: JANSSEN, R. - Jan Sierhuis, Anton Matineau, Ad van Nieuwenhuyzen
12473: JANSSEN, H. - Nineteenth Century Art/The Hague School. Catalogue Christie's Amsterdam Auction Tuesday 18 april 2000
6502: JANZEN, SJOERD/BERG, S. VAN DEN - Sjoerd Janzen. Zonder compromis
5669: JANZEN, SJOERD DIRK/RAMBOW, G./BAHTSETZIS, S. - Sjoerd Dirk Janzen
20905: JAPIN, ARTHUR - Arthur Japin. De overgave
12359: JEDLINSKI,J./BLESS, F. - Vision and Unity. Strzeminski (1893-1952) en 9 hedendaagse Poolse kunstenaars/Strzeminski and 9 contemporary Polish artists.
3320: JEFFERYS, JACK/GEERTS, R. - Jack Jefferys
3391: JENKINS, PAUL/CASSOU, J. - Paul Jenkins
14658: JEPKES, MICHAEL/THOBEN, P. - Michael Jepkes. Verhalen over kunst
2469: JESPERS, FLORIS & OSCAR/BUYCK, J.F. - Floris & Oscar Jespers. De moderne jaren
20099: JESPERS, OSCAR/BOYENS, J. - Oscar Jespers 1887-1970. De tekeningen/The Drawings.
15137: JESPERS, OSCAR/BOYENS, J. - De genesis van Bezette stad. Ik spreek met de mannen en regel alles wel. Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen 1920-1921 over het ontstaan van Bezette stad en de Antwerpse groepering van het Sienjaal
14032: JESPERS, FLORIS/BUYCK, J.F. - Floris Jespers 1889-1965. Retrospectieve
13342: JESPERS, FLORIS & JESPERS, OSCAR/BUYCK, J.F. - Floris & Oscar Jespers. De moderne jaren
13245: JESPERS, OSCAR/BOYENS, J. - Oscar Jespers. Zijn beeldhouwwerk. De geschiedenis van de skulpturele aktiviteiten van een Antwerpese kunstenaar gedurende een halve eeuw (1912-1968), en een poging om zijn betekenis aan te geven voor de Belgische en de internationale beeldhouwkunst
10624: JETSES, CORNELIS/NIEMEIJER, J.A. - De wereld van Cornelis Jetses
5958: JETSES, CORNELIS/NIEMEIJER, J.A. - Uit het schetsboek van Cornelis Jetses
5080: JETSES, CORNELIS/VOS, R./GEEL, R. - We hebben ze weer met genoegen bekeken. Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlandse taalonderwijs
15648: JETSES, CORNELIS/NIEMEIJER, J.A - Cornelis Jetses. Schilder-illustrator
1282: JETSES, CORNELIS/NIEMEIJER, J.A. - Cornelis Jetses. Schilder-illustrator
82: JOACHIMIDES, C.M. - La métropole retrouvée. Nouvelle peinture ŕ Berlin
3638: JOCHIMS, RAIMER/RONTE, D. - Raimer Jochims. Bilder/Paintings 1961-1993
14751: JOHFRA/BORGUE, P. & A. GABRIELLI - Johfra. Op de grenzen van het avontuur
12954: JOHN, AUGUSTUS/EVANS, M.L. - Portraits by Augustus John: Family, Friends and the Famous
143: JOHNS, JASPER/FAERNA, J.M. - Johns
12602: JOHNSON, PHILIP/JACOBUS, J. - Philip Johnson
144: JOLLEY, RICHARD/HUNTER, S./STEWART, L. - Richard Jolley
4972: JONG, HUBERTUS DE/RIEMERSMA, J. - Hubertus de Jong. Schilderijen, tekeningen
20291: JONG, WUBBO DE/BREEBAART, D. - Wubbo de Jong. Amsterdam & de rest van de wereld
21107: JONG, ANTONIE JACOB ("TOON") DE/WUMKES, A.D. - "... Op Laren an! ..." Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong
10871: JONG, COEN DE/DAM, H. VAN - To space and beyond. Coen de Jong
19233: JONGBLOED, H.H. - Inventaris van het familiearchief De Milly van Heiden Reinestein (1641) 1741-1949, waarin opgenomen het familiearchief Van Heiden Reinestein (1552) 1589-1886. 2 delen
17477: JONGBLOED, H.H. - Inventaris van het familiearchief De Milly van Heiden Reinestein (1641) 1741-1949, waarin opgenomen het familiearchief Van Heiden Reinestein (1552) 1589-1886. 2 delen
7386: JONGE, E. DE - Een mens komt dagen te kort. Over Kornelis ter Laan 1871-1963
13174: JONGE, DIES DE - Dies de Jonge. Etsen en houtsculpturen 1977-1980
14546: JONGERIUS, EUGČNE/BERG, E. VAN DEN - Eugčne Jongerius. Recent werk 1987-1992
9538: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/ROGER-MARX, C. - Johan Barthold Jongkind 1819-1891. Schilderijen, aquarellen, tekeningen, etsen
4638: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/BAKKER-HEFTING, V. - J.B. Jongkind
4403: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/HEFTING, V. - J.B.Jongkind
3333: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/HEFTING, V. - J.B. Jongkind. Voorloper van het impressionisme
17476: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/HENNUS, M.F. - J.B. Jongkind
16525: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/SILLEVIS, J. - Johan Barthold Jongkind
16494: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/HENNUS, M.F. - J.B. Jongkind
13115: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/PATIN, S. - Jongkind. L'ami des impressionnistes
12340: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD/SILLEVIS, J. - Jongkind, een Hollander in Frankrijk
9895: JONK, NIC/HOOGENHOUT, J. - Nic Jonk 1928-1994
7851: JONK, NIC - Museum en beeldentuin Nic Jonk. Catalogus 1965-1996
3781: JONK, NIC/SARNEEL, K. - Nic Jonk. Sculpture
15610: JONK, NIC - Nic Jonk
13082: JONK, NIC. - Nic. Jonk. Beelden
11339: JONKHART, ANNELIES/BEEK, W. VAN DER - Annelies Jonkhart. Schilderijen
6079: JONKMAN, WIM/BOSQUET, A. - Wim Jonkman. Peintures, lithographies
4529: JOOSTEN, E. - Sculptures of the Rijksmuseum Kröller-Müller
8316: JOOSTING, J.G.C./POELMAN, H.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1917. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen
8443: JOOSTING, J.G.C./POELMAN, H.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1920. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen
8260: JOOSTING, J.G.C./POELMAN, H.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen
8308: JOOSTING, J.G.C./POELMAN, H.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen
8310: JOOSTING, J.G.C./COSTER, H.P. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen
8040: JOOSTING, J.G.C./POELMAN, H.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1916. Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen
7934: JOOSTING, J.G.C. - De Archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente
7936: JOOSTING, J.G.C. - De Archieven der besturen in Drente van het Nederlands Hervormde Kerkgenootschap, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente
6813: JOOSTING, J.G.C. - De Archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811
6814: JOOSTING, J.G.C. - De Archieven der besturen in Drente van het Ned. Herv. Kerkgenootschap, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente
6816: JOOSTING, J.G.C. - De Archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente
6819: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van Kerspelen en Marken, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente
561: JOOSTING, J.G.C. - Rijksarchief in Drente. De Archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente
2610: JOOSTING, J.G.C. - Het huis-archief van Batinge
1974: JOOSTING, J.G.C./KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente
13052: JORDAENS, JACOB/PUYVELDE, L. VAN - Jordaens
4269: JORDENS, JAN GERRIT/HOFSTEENGE, C./WECHGELAER, C. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken
19705: JORDENS, JAN/BUREMA, A./STEENBRUGGEN, H. - Jan Jordens. Geen kunstenaar der voleinding, maar des wordens
19136: JORDENS, JAN GERRIT/HOFSTEENGE, C./WECHGELAER, C. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken
1312: JORN, ASGER/MESSER, T.M. - Asger Jorn. Retrospektive
1339: JUFFERMANS, J. - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900
15925: KAAL, JAAP/COUL, P. OP DE - Jaap Kaal (1893-1960). Een schilder in dialoog met de traditie
6041: KAAN, CARINA/LIPPMANN-BEVERS, Y.TH.R. - Carina Kaan
18025: KAAS, JAAP/TEEUWISSE, J. - Leven en werk van beeldhouwer-tekenaar Jaap Kaas
14419: KAHARA, H. - De Verboden Stad. Hofcultuur van de Chines keizers (1644-1911)/The Forbidden City. Court Culture of the Chinese Emperors (1644-1911)
19897: KALF, WILLEM/BRINK, P. VAN DEN & F.G. MEIJER - Willem Kalf 1619-1693
19898: KALF, WILLEM/BRINK, P. VAN DEN & F.G. MEIJER - Willem Kalf 1619-1693
6032: KALLE, TON/BOYENS, J. - Ton Kalle. Sculptor of Stone
2238: KÄMINK, H./SLOMP, M. - 75 jaar De Ploeg. Vrijheid en verscheidenheid. Catalogus bij overzichtstentoonstelling 75 jaar De Ploeg.
19434: KAMP, COEN/KATUIN, J. - NEOC. Schilderijen
16587: KAMP, COEN/KATUIN, J. - NEOC. Schilderijen
5597: KAMPHUIS, IVO/BEEK, W. VAN DER - Ivo Kamphuis. Schedelschatten
12580: KAMPHUIS-MEIJER, CARLA/BERKUM, S. VAN - Carla Kamphuis-Meijer. Beelden in brons
3005: KAMSTRA, A./MEBIUS, K. - Groningen. Stad en ommeland gezien door hedendaagse kunstenaars. Tien jaar Galerie Mebius Noordhorn
11523: KANDINSKY, WASSILY/WHITFORD, F. - Kandinsky
19750: KANDINSKY, WASSILY/DÜCHTING, H. - Wassily Kandinsky 1866-1944. Revolutie in de schilderkunst
18170: KANDINSKY, WASSILY/DÜCHTING, H. - Wassily Kandinsky 1866-1944. Revolutie in de schilderkunst
12205: KANDINSKY, WASSILY/AUST, G. - Wassily Kandinsky. Gemälde
21086: KANE, ART - Art Kane. Paper Dolls, Erotic Photography
19872: KANIS, ROMEE/MOHLMANN, R. - Romee Kanis. Beelden
20188: KANTERS, HANS/FRANK, G. F. - Hans Kanters. Het eeuwige circus van de verbeelding
8777: KANTERS, HANS/MONNIKENDAM, J. - Hans Kanters
5396: KANTERS, HANS/DUISTER, F. - Hans Kanters. Monografie
4929: KANTERS, HANS/FRANK, G. F. - Hans Kanters. Het eeuwige circus van de verbeelding
2468: KANTERS, HANS/DUISTER, F. - Hans Kanters. Monografie
17891: KANTERS, HANS/NIEUWENDIJK, K. - Hans Kanters
18047: KARHOF, GEA/FIGEE, T. - Gea Karhof. Etsen als ontdekkingsreis
13333: KARHOF, GEA/FIGEE, T. - Gea Karhof. Etsen als ontdekkingsreis
18681: KARSEN, EDUARD-KASPAR/HAMMACHER, A.M. - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar
20837: KARSTEN, THOMAS/VOGEL, F. - Thomas Karsten. Model Years. Erotic Photograhpy
20834: KARSTEN, THOMAS/BAUMGARDNER, J. - Thomas Karsten. Moments of Intensity. Erotic Photograhpy
17269: KAT, OTTO B. DE/COUVÉE, D.H./BOON, K.G. - Otto B. de Kat
16600: KAT, OTTO B. DE/COUVÉE, D.H./BOON, K.G. - Otto B. de Kat
19310: KATUIN, J. - Three artists in Venice: Tribute to the unknown. Paintings and art in glass by Patricia Lippert/Michel van Overbeeke. Etchings, paintings and art in glass/Ruud Schoemaker. Paintings and art in glass
17217: KATUIN, J. - Three artists in Venice: Tribute to the unknown. Paintings and art in glass by Patricia Lippert/Michel van Overbeeke. Etchings, paintings and art in glass/Ruud Schoemaker. Paintings and art in glass
17221: KATUIN, J./VISSER, F. - Taal en teken. 10 jaar Galerie Anderwereld Groningen 1984-1994
16659: KATUIN, J./VISSER, F. - Taal en teken. 10 jaar Galerie Anderwereld Groningen 1984-1994
16635: KATUIN, J./KLOK, C. - Ruud Schoemaker. Paintings and art in glass
16891: KATWIJK, FRANS VAN/JONGE, L. DE - Frans van Katwijk (1893-1952). Keramist in Gouda en Schoonhoven
16892: KATWIJK, FRANS VAN/JONGE, L. DE - Frans van Katwijk (1893-1952). Keramist in Gouda en Schoonhoven
20519: KATZ, MOLLY - Molly Katz. Geloof me toch
9527: KATZ, MICHČLE/CHALUMEAU, J.L. - Michčle Katz. Peau de jour, peau de nuit. Peinture/Installation
3476: KATZ, ALEX/BEATTIE, A. - Alex Katz
1249: KATZ, ALEX/SCHOLNICK, M. - Alex Katz. From the early 60s
12574: KAUFFMAN, CRAIG/MCDONALD, R. - Craig Kauffman. A Comprehensive Survey 1957-1980
12642: KEEFFE, GEORGIA O'/FRAZIER, N. - Georgia O'Keeffe
18601: KEIJER, E.J. & A.G. KEIJER-KAPENGA - De Kapenga's/Kapinga's uit De Marne
19812: KEIJZER, F. - Filosofie van de toekomst. Over nut en noodzaak van sciencefiction
6102: KEIKES, ANDRÉ & KEIKES, INEKE/EVENHUIS, A. - Keikkeik. Invloeden/Influences/Einflüsse
10376: KEIKES, ANDRÉ & KEIKES, INEKE/EVENHUIS, A. - Keikkeik. Invloeden/Influences/Einflüsse
9337: KEIZER, PETER/GEYER-RYAN, H. - Peter Keizer. Paintings 1983-2003
5310: KEIZER, PETER/DOMMERING, E. - Peter Keizer. Schilderijen 1994-1996
20153: KEIZER, PETER/GEYER-RYAN, H. - Peter Keizer. Paintings 1983-2003
12929: KELLER, H. - Tochtgenoten/Fellow-travellers. Rien Halters, Gerhard Lentink, Gertjan Evenhuis. Beelden/Images 1981-1988
14588: KELLERMANN, WILL(EMINE)/OERLEMANS, C. - Will (Willemine) Kellermann. Romantisch Avonturisme
3136: KELLY, NED/NOLAN, S. - Sidney Nolan's Ned Kelly. Paintings and Drawings from the Collection of the Australian National Gallery
4189: KEMERINK, ANNE/ROOSEBOOM, H. - Anne Kemerink
2486: KEMPER, BOB/GROOT, J.H. DE - Bob Kemper
18894: KEMPER, BOB/HOOFF, J. VAN DEN - Bob Kemper
16244: KEMPER, BOB/HOOFF, J. VAN DEN - Bob Kemper
12955: KEMPER, BOB/KRUIS, G. - Bob Kemper
466: KEMPS, NIEK/SCHAMPERS, K. - Niek Kemps. Twee Two Deux
12708: KENNEDY, REINIER W./GROOT, J.M. DE/HEIJ, J.J. - Dordrecht in voor- en tegenspoed. De wandschilderingen van Reinier Kennedy in het Raadhuis te Dordrecht
20833: KERN, RICHARD/HANSON, D. - Richard Kern. Action. Erotic Photography
3225: KERSTEN, M. - De Nederlandse kopergravure 1900-1975
20390: KERTÉSZ, ANDRÉ/CORKIN, J. - André Kertész. A Lifetime of Perception
21093: KERTÉSZ, ANDRÉ/ADAM, P. - Kertész on Kertész. A Self-Portrait.
15963: KERTÉSZ, ANDRÉ/ADAM, P. - Kertész on Kertész. A Self-Portrait.
9970: KET, DICK/GRUYTER, J.W. DE - Dick Ket. Een magisch realist?
19286: KET, DICK/GRUYTER, W.J. DE/MEKKINK, J. - Dick Ket 1902-1940
10155: KETZ, FRITZ/WITSCH, J. - Fritz Ketz. Gestalten und Bilder. Acht originalgetreue Wiedergaben nach Handzeichnungen
11023: KEULEN, THEO VAN/VERBEEK, P. - Theo van Keulen. Objecten, assemblages en schilderijen 1987-1990
20604: KEULS, YVONNE - Yvonne Keuls. Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel
20485: KEULS, YVONNE - Yvonne Keuls. Mevrouw mijn moeder
11418: KEUNING, H.J. - Mozaďek der functies. Proeve van een regionale landbeschrijving van Nederland op historisch- en economisch-geografische grondslag
15529: KEUNING, H.J. - De regio Groningen. De geografisch-economische geschiedenis van een regionale centrum-stad en haar ommeland
20534: KEVERLING BUISMAN, F. - 50 jaar Drente. Jubileumnummer van het maandblad 1929-1979
20533: KEVERLING BUISMAN, F. - 50 jaar Drente . Jubileumnummer van het maandblad 1929-1979
20657: KEVERLING BUISMAN, F. - Inventaris van het archief van de hypotheelbewaarder te Assen 1811-1948 voor zover aanwezig in het Rijksarchief in Drenthe
19482: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447
18018: KEVERLING BUISMAN, F. - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw
16599: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447
16282: KEVERLING BUISMAN, F. - De Monumenten van Drenthe I. De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen/De bouwgeschiedenis van het Huis te Echten/De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617/De Asser IJzergieterij als producent van funerair gietijzer
3764: KHNOPFF, FERNAND/BOENDERS, F. - Fernand Khnopff 1858-1921
1404: KHNOPFF, FERNAND/BOENDERS, F. - Fernand Khnopff 1858-1921
20197: KIEL-WINDEWEER/FRESE, H.J. - Openbaar Onderwijs in Kiel-Windeweer
20018: KIEL-WINDEWEER/FLIK, T.H.M. - De snik van Kiel-Windeweer ofwel het Kielster Veer 1798-1949 als een voorbeeld van de Veenkoloniale Trekschuitvaart
21172: KIERKEGAARD, SOREN AABY/MUNSTER, H.A. VANAAYBE/GARDINER, P.. - Kierkegaards redevoeringen
21173: KIERKEGAARD, SOREN AABY/MUNSTER, H.A. VANAAYBE/GARDINER, P.. - Kierkegaard. Een keuze uit zijn dagboeken
20427: KIERKEGAARD, SOREN AAYBE/GARDINER, P.. - Kierkegaard
20181: KIERS, J.& F. TISSINK - The Glory of the Golden Age. Dutch art of the 17th century. Painting, Sculpture and Decorative Art
18906: KIEWIET, BERT/HORSTMANN, G.G./BEEK, W. VAN DER - Bert Kiewiet. Leven en werken/Life and work
14329: KIEWIET, BERT/BEEK, W.J. VAN DER & R. MATERS - Bert Kiewiet. Beelden in brons
13957: KIEWIET, JAN-WILLEM - Jan-Willem Kiewiet
13067: KILLAARS, PIET - Piet Killaars
12825: KILLAARS, PIET/TEGENBOSCH, L. - Piet Killaars. Plastieken
4113: KILLARS, PIET/DUN, K. VAN - Piet Killaars. Tekeningen
6199: KINDT, H. - In beeld gebracht. Groningen 1998
299: KINDT, H. - In beeld gebracht. Groningen 1998
9630: KINGMA, J. - Universitair leven in Groningen 1614-1989. Professoren en studenten/Boek en uitgeverij
6594: KIRCHNER, ERNST LUDWIG/MOELLER, M.M. - Von Dresden nach Davos. Ernst Ludwig Kirchner. Zeichnungen. Die Sammlung des Brücke-Museums Berlin
2939: KIRCHNER, ERNST LUDWIG/LÜTTICHAU, M-A. VON/SCOTTI, R. - Farben sind sie Freude des Lebens. Ernst Ludwig Kirchner: Das innere Bild
13434: KIRCHNER, ERNST LUDWIG/RUHOF, J. - Ernst Ludwig Kirchner. Grontmij kalender 2002
1250: KIRKLAND, VANCE/WEIERMAIR, P. - Vance Kirkland 1904-1981
1220: KIRKLAND, VANCE/WEIERMAIR, P. - Vance Kirkland 1904-1981
6151: KIRSCH, UWE/FALAZIK, R. - Uwe Kirsch
18072: KIRSHENBLATT, MAYER & B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT - They called me Mayer July. Painted Memories of a Jewish Childhood in Poland before the Holocaust
20414: KLAPHECK, KONRAD/ULLRICH, F. & HJ. SCHWALM - Menschen und Maschinen. Bilder von Konrad Klapheck
12805: KLARENBEEK, P. - Rota Tora. Harry Wolfkamp, Dolf Verlinden & Michael Buter
16987: KLATTER, J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine Handelsvaart contra Continentaal Stelsel
7757: KLAZIENAVEEN/WEERD, W. DE - De Domeneer van Turfland. Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche Veenkoloniën
5051: KLEE, PAUL/CHEVALIER, D. - Klee
11186: KLEE, PAUL/PARTSCH, S. - Paul Klee 1879-1940
19753: KLEE, PAUL/PARTSCH, S. - Paul Klee 1879-1940
13904: KLEEF, JAN VAN/JUFFERMANS, J. - Jan van Kleef
12338: KLEEF, JAN VAN/JUFFERMANS, J. - Jan van Kleef
11133: KLEIJNTJENS, J. - Stukken betreffende de Fundatie van een Jezuietencollege te Groningen
8957: KLEIN, CARLA/NIEUWENDAM, A. - Carla Klein. Beeldhouwster, médailleur
6080: KLEIN, MAAIKE - Ultima Thule. Maaike Klein
33: KLEIN, D. - Artists in Glass. Late Twentieth Century Masters in Glass
20493: KLELL, EDUARD/BREICHA, O - Eduard Klell. Porträt eines Künstlers
20245: KLERCK, TH.P.E. DE & G.W. NANNINGA - Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde. 14e jaargang 1969 nummer 1
695: KLERCK, TH.P.E. DE - Stamboom Onnes-Boelema II
20377: KLERCK, TH.P.E. DE & G.W. NANNINGA - Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde. 19e jaargang 1974 nummer 1
16990: KLERCK, TH.P.E. DE - Stamboom Onnes-Boelema II
19118: KLEY-BLEKXTOON, A. VAN DER - Leerdam glas 1878-1930. De fabriek. K.P.C. De Bazel, C. De Lorm, H.P. Berlage, C. Lebeau, A.D. Copier. Maastricht. Merken. Techniek
317: KLIJN, ALBERT/ZEIST, L.S. - Albert Klijn 1895-1981
1577: KLIJN, ALBERT/ZEIST, L.S. - Albert Klijn 1895-1981
15000: KLIJNJAN, A.J. - Foto-atlas Groningen
11179: KLIMT, GUSTAV/PARTSCH, S. - Klimt
21220: KLIMT, GUSTAV/FLIEDL, G. - Gustav Klimt 1862-1918. De wereld in de gedaante van een vrouw
18071: KLIMT, GUSTAV/NÉRET, G. - Gustav Klimt 1862-1918
16858: KLIMT, GUSTAV/COMINI, A. - Gustav Klimt
1486: KLIMT, GUSTAV/PAYNE, L./KELLY, J. - Klimt
1487: KLIMT, GUSTAV/PAYNE, L./KELLY, J. - Klimt
20143: KLINGER, MAX/WINKLER, G. - Max Klinger 1857-1920. Beeldhouwwerken, Schilderijen, Tekeningen, Grafiek
13019: KLINGER, MAX/WALDMANN, E. - Max Klinger zum 50. Todestag. Das druckgraphische Werk aus dem Besitz der Kunsthalle Bremen
12701: KLINKHAMER, HAN/STEEGSTRA, J. - Han Klinkhamer. Tekeningen
17741: KLOK, J. & G. RUSTICUS - Dat gaat nooit weer uit. Een verhaal over Frederik Antonie Klok en Jantje Veldman. 17 mei 1948: verliefd, 29 juli 1951: verloofd, 27 oktober 1955: getrouwd, 27 oktober 2004: een gouden paar
16181: KLOK, J. & G. RUSTICUS - Dat gaat nooit weer uit. Een verhaal over Frederik Antonie Klok en Jantje Veldman. 17 mei 1948: verliefd, 29 juli 1951: verloofd, 27 oktober 1955: getrouwd, 27 oktober 2004: een gouden paar
19244: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche school
19245: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche school
16487: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche school
21031: KLOMPIEN, MARTEN/TAMMELING, B. - Marten Klompien
5066: KLOMPIEN, MARTEN - Marten over Klompien. Schilder, tekenaar, graficus
1053: KLOMPIEN, MARTEN - Marten over Klompien. Schilder, tekenaar, graficus
21032: KLOMPIEN, MARTEN - Marten over Klompien. Schilder, tekenaar, graficus
5050: KLOMPIEN, MARTEN/TAMMELING, B. - Marten Klompien
20641: KLOMPMAKER, H. & A.G. LIEWER - De fascinerende wereld van de hunebedbouwers
20836: KLOSTER, DORIS - Doris Kloster. Erotic Photograhy
10894: KLÜGLEIN, WINZER/BISCHOFF, U. - Winzer Klüglein. Nachlassarbeit
13054: KLUYSKENS, P. - Vier uit Sint-Martens-Latem. Leon de Smet, Hubert Malfait, Maurice Schelck, Vic Dooms
4328: KNAP, JAN/MORGAN, S. - Jan Knap. Schilderijen en tekeningen/Gemälde und Zeichnungen/Paintings and Drawings 1984-1996
12810: KNAP, GERRIT WILLEM/KNAP, J. - Gerrit Willem Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus
14676: KNEEPKENS, HENK/THOBEN, P. - Henk Kneepkens. Poëtische Verbeelding
5389: KNIP, JOSEFUS AUGUSTUS/BERGVELT, E./BOVEN, M. VAN - J.A. Knip 1777-1847
10323: KNIP, JOSEFUS AUGUSTUS/BERGVELT, E./BOVEN, M. VAN - J.A. Knip 1777-1847
11335: KNORR, PIETER J./BOL, P. - Pieter Knorr
11334: KNORR, PIETER J. - Pieter Knorr
4603: KOCH, PYKE/BLOTKAMP, C. - Pyke Koch
3881: KOCH, H.W.A. - Kunst uit Zeeland. Dokumentatie beeldende kunstenaars
3712: KOCH, PYKE/ENGELMAN, J. - Pyke Koch
3247: KOCH, PYKE/BLOTKAMP, C. - Pyke Koch
13056: KOCH, PYKE/BLOTKAMP, C. - Pyke Koch
12704: KOCH, PYKE/ENGELMAN, J. - Pyke Koch
12216: KOCH, PYKE/BLOTKAMP, C. - Pyke Koch
11953: KOCH, PYKE/BLOTKAMP, C. - Pyke Koch
11365: KOCKAERT, ERNEST/PATTERSON, R. - Kockaert et le Luminisme sensoriel
7579: KOCKS, G.H./POEL, J.M.G. VAN DER - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel 1 Groningen
6709: KOCKS, G.H. - Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. Eine strukturgeographische Utersuchung
2586: KOEKANGE/NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger historie
15728: KOEKANGE/ELERIE, J.N.H. - Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest
21197: KOEKANGE/ELERIE, J.N.H. - Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest
13752: KOEKANGE/NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger historie
20340: KOEKKOEK, BAREND CORNELIS/NOLLERT, A. - Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862). Prins der Landschapschilders
15381: KOEKKOEK, BAREND CORNELIS/NOLLERT, A. - Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862). Seine Familie, seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve
14939: KOEKKOEK, BAREND CORNELIS/WERD, G. DE - Barend Cornelis Koekkoek 1803-1862. Zeichnungen
14282: KOEKKOEK, BAREND CORNELIS/NOLLERT, A. - Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862). Seine Familie, seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve
5714: KOENRAADS, J.P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff
20384: KOENRAADS, J.P. - Gooise schilders
19120: KOENRAADS, J.P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff
18647: KOENRAADS, J.P. - Gooise schilders
17561: KOENRAADS, J.P. - Gooise schilders
20941: KOENRAADS, J.P. - Gooise schilders
15960: KOETZLE, H.M. - Photo Icons. The story behind the pictures 1827-1991
1306: KOHN, MISCH/HERNANDEZ, J.F. - Misch Kohn. Beyond the tradition
5460: KOIE, RYOJI/SMITH, B.F. - Ryoji Koie. Japan
10623: KOK, JAC DE/DOMS, J./BOSMAN, J. - Dertig jaar ontwerpen Jac de Kok
5432: KOK, J. - Vier constructies voor een plek. Bart Kelholt, Lon Pennock, Frans de Wit, Herbert Nouwens in samenwerking met Jean Leering
3159: KOKOSCHKA, OSKAR/WERKNER, P. - Oskar Kokoschka. Aktuelle Perspektiven
3140: KOKOSCHKA, OSKAR/LESHKO, J. - Orbis Pictus. The Prints of Oskar Kokoschka 1906-1976. Selected from the collection of Reinhold, Count Bethusy-Huc
2220: KOKOSCHKA, OSKAR/GOLDSCHNEIDER, L. - Kokoschka
164: KOKOSCHKA, OSKAR/GOLDSCHEIDER, L. - Kokoschka
152: KOKOSCHKA, OSKAR/SCHMIDT, W. - Kokoschka und Dresden. Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Gemäldegalerie Neue Meister. Osterreichische Galerie. Belvedere, Wien
6470: KOLHAM/RUTGERS, S.J./AMERIKA, K. - 700 jaar Kolham. Van veen en heide tot gasbel
18946: KOLHAM/RUTGERS, S.J./AMERIKA, K. - 700 jaar Kolham. Van veen en heide tot gasbel
14548: KOLTHOFF, MARK/UITERT, E. VAN & J. DE BOER - De kunst van Mark Kolthoff. Van realisme tot abstractie. Aspecten van het Nederlandse kunstleven in de periode 1930-1980
1074: KOLTHOFF, MARK/UITERT, E. VAN/BOER, J. DE - De kunst van Mark Kolthoff. Van realisme tot abstractie. Aspecten van het Nederlandse kunstleven in de periode 1930-1980
20508: KOMRIJ, GERRIT - Gerrit Komrij. Dubbelster
20465: KOMRIJ, GERRIT - Gerrit Komrij. Alles onecht. Keuze uit de gedichten
3453: KONIJNENBURG, WILLEM VAN/KNUTTEL, G. WZN. - Willem van Konijnenburg
309: KONIJNENBURG, WILLEM VAN/BOER, H. DE - Willem A. van Konijnenburg
19564: KONIJNENBURG, WILLEM VAN/KNUTTEL, G. WZN. - Willem van Konijnenburg
19587: KONIJNENBURG, WILLEM VAN/RIJNDERS, M. - Willem van Konijnenburg 1868-1943
17259: KONIJNENBURG, WILLEM VAN/RIJNDERS, M. - Willem van Konijnenburg 1868-1943
1578: KONIJNENBURG, WILLEM VAN/BOER, H. DE - Willem A. van Konijnenburg
15358: KONING, ROELAND/LAND, S. VAN DER - Schildersleven. Roeland Koning aan het werk en aan het woord
9075: KÖNITZ, PETER/STEMPEL, K. - Peter Könitz. Bisamwege. Skulpturen 1979-1991
6002: KÖNITZ, PETER/FLEMMING, K./KÜSTER, B. - Peter Könitz. Arbeiten 1991-1998
19353: KÖNITZ, PETER/SCHEPERS, H. - Peter Könitz. Täglicher Gebrauch
17261: KÖNITZ, PETER/SCHEPERS, H. - Peter Könitz. Täglicher Gebrauch
17096: KOOI, JAN VAN DER/BOS, E. & D. KRAAIJPOEL - Jan van der Kooi. Schilder-tekenaar
12374: KOOI, JAN VAN DER/BOS, E./KRAAIJPOEL, D. - Jan van der Kooi. Schilder-tekenaar
5008: KOONING, WILLEM DE/WILDE, E. DE - Willem de Kooning. The North Atlantic Light 1960-1983
4900: KOONING, WILLEM DE/SOLLERS, P. - De Kooning, Vite.
14493: KOONING, WILLEM DE/SYLVESTER, D.& R. SHIFF - Willem de Kooning. Paintings
19132: KOOPMANS, KLAAS/SMELIK, H. - Klaas Koopmans. Kunstschilder uit Garijp 1920-2006
14310: KOOPMANS, KLAAS/SMELIK, H. - Klaas Koopmans. Kunstschilder uit Garijp 1920-2006
20421: KOORNSTRA, METTEN TEUNIS/REDEKER, H. - Metten Koornstra
13686: KOORNSTRA, METTEN T./BERTRAND, A. - Les Fantaisies de Gaspard de la Nuit. With 51 lithographs by Metten T. Koornstra
9283: KOP, DAVID VAN DE/HAAREN, H. VAN - David van de Kop
13129: KOP, DAVID VAN DE/DEVELING, E. - David van de Kop. Situaties, beelden, tekeningen
12653: KOP, DAVID VAN DE/BERENDS, T. - David van de Kop
17668: KORFMANN, KATRIN/TAVEIRA, R. - Katrin Korfmann 2000-2010
13834: KORN, MARIAN/RICHIE, D./YANAI, T. - The Prints of Marian Korn. A Catalogue Raisonné
6691: KORNHORN/EUWEMA, J. - Van Curringhe en Korhoenders. Een geschiedenis van Kornhorn 1850-1994
6692: KORNHORN/EUWEMA, J. - Van Curringhe en Korhoenders. Een geschiedenis van Kornhorn 1850-1994
19946: KORPORAAL, J. - Het Groningse geslacht Corporaal
12812: KORSAKOWA, ALEXANDRA NIKOLAJEWNA/STRIGALJOW, A. - Alexandra Nikolajewna Korsakowa. Ausgewählte Zeichnungen und Gouachen
9548: KORSTEN, SJAAK - Sjaak Korsten 2004. Structural-cultural-natural
17228: KORSTEN, SJAAK - Sjaak Korsten
16649: KORSTEN, SJAAK - Sjaak Korsten
9915: KORTBEEK, DIANA/ADRIAANS, E. - Diana Kortbeek. Beelden en schilderijen/Sculptures and paintings
4274: KORTBEEK, DIANA/ADRIAANS, E. - Diana Kortbeek. Beelden en schilderijen/Sculptures and paintings
20302: KORTEWEG, NEEL/LEMMENS, G. - Neel Korteweg. Samples
4906: KORTEWEG, A. - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum.
2187: KORTEWEG, NEEL/VOGELS, H. - Portretten. Neel Korteweg. Schilderijen en tekeningen
2188: KORTEWEG, NEEL/SLOTHOUBER, A. - Vroeg licht. Neel Korteweg
2147: KORTEWEG, NEEL/VOGELS, H. - Portretten. Neel Korteweg. Schilderijen en tekeningen
18935: KORTEWEG, ADRIAAN/HOBERG, A./BOSMA, M. - Adriaan Korteweg 1890-1917
17397: KORTEWEG, ADRIAAN/WINGEN, E. - Adriaan Korteweg 1890-1917. Portret van een vergeten kunstenaar
16203: KORTEWEG, ADRIAAN/HOBERG, A./BOSMA, M. - Adriaan Korteweg 1890-1917
12560: KORTEWEG, ADRIAAN/WINGEN, E. - Adriaan Korteweg 1890-1917. Portret van een vergeten kunstenaar
431: KOSTER, THEO/UILDRIKS, M. - Theo Koster
8709: KOUNELLIS, JANNIS/BANN, S. - Jannis Kounellis
3533: KOUNELLIS, JANNIS/FUCHS, R.H. - Stralend fragmentarisch. Jannis Kounellis
12280: KOUNELLIS, JANNIS/FUCHS, R.H. - Stralend fragmentarisch. Jannis Kounellis
21109: KOUWEN, PHILIP/GROOT, J. DE - Philip Kouwen. Overzichtstentoonstelling tekeningen, grafiek, schilderijen 1944-1996
12831: KOUWEN, PHILIP/NIEUWSTRATEN, J. - Philip Kouwen, tekeningen 1974-1983
3934: KOUWENAAR, DAVID/TOORN, W. VAN - Dicht bij huis. De schilder David Kouwenaar
10853: KOUWENAAR, DAVID & MEURS, GEERTJAN VAN/SPAANSTRA-POLAK, B./RAMPEN, A. - David Kouwenaar. Gouaches en schilderijen/Geertjan van Meurs. Beelden
11793: KOVÁCS, MARGIT/PATAKY-BRESTYÁNSZKY, I. - Margit Kovács. Die Keramikerin
10162: KOVÁCS, MARGIT/PATAKY-BRESTYÁNSZKY, I. - Margit Kovács
13538: KOVACS, FRANCOIS I./MARCHIORI, , G. - F.I. Kovacs. Sculpturen en ontwerpen voor monumentaal beeldhouwwerk/Sculptures et projets de sculptures monumentales/Sculture e progetti di sculture monumentali
1354: KOVACS, FRANCOIS I./MARCHIORI, , G. - F.I. Kovacs. Sculpturen en ontwerpen voor monumentaal beeldhouwwerk/Sculptures et projets de sculptures monumentales/Sculture e progetti di sculture monumentali
3368: KRAAIJPOEL, D./HARKEMA, R. - De Veelheid. Nederlandse figuratieve kunst na 1945. Deel 1
20969: KRAAIJPOEL, D.& J. VLEESKENS - De Losgezongen Toets. Nederlandse figuratieve kunst na 1945. Deel III. Mari Andriessen, Gerrit Benner, Kees van Bohemen, Jeroen Hermkens, Jeroen Krabbé, Theo Kurpershoek, Kurt Löb, Clary Mastenbroek, Paula Thies e.a
19271: KRAAIJPOEL, DIEDERIK/WETERING, E. VAN DE - Diederik Kraaijpoel
19165: KRAAIJPOEL, D.& J. VLEESKENS - De Losgezongen Toets. Nederlandse figuratieve kunst na 1945. Deel III. Mari Andriessen, Gerrit Benner, Kees van Bohemen, Jeroen Hermkens, Jeroen Krabbé, Theo Kurpershoek, Kurt Löb, Clary Mastenbroek, Paula Thies e.a
19227: KRAAIJPOEL, DIEDERIK/HEIJ, J.J. - D. Kraaijpoel. Romantische Natuurtaferelen
18992: KRAAIJPOEL, D./HARKEMA, R. - De Veelheid. Nederlandse figuratieve kunst na 1945. Deel I
18997: KRAAIJPOEL, D.& J. VLEESKENS - De Losgezongen Toets. Nederlandse figuratieve kunst na 1945. Deel III. Mari Andriessen, Gerrit Benner, Kees van Bohemen, Jeroen Hermkens, Jeroen Krabbé, Theo Kurpershoek, Kurt Löb, Clary Mastenbroek, Paula Thies e.a
18088: KRAAIJPOEL, D./VLEESKENS, J. - De Veelheid II. Nederlandse figuratieve kunst na 1945. Deel IV
17378: KRAAIJPOEL, DIEDERIK/WETERING, E. VAN DE - Diederik Kraaijpoel
1702: KRAAIJPOEL, D. - Galerie Wiek XX 1977-1992
10185: KRAAIJPOEL, D. - Giclée 1
16382: KRAAIJPOEL, D. - Galerie Wiek XX 1977-1992
16290: KRAAIJPOEL, D./VLEESKENS, J. - De Veelheid II. Nederlandse figuratieve kunst na 1945. Deel IV
16264: KRAAIJPOEL, DIEDERIK/HEIJ, J.J. - D. Kraaijpoel. Romantische Natuurtaferelen
18751: KRAAN, HELENA VAN DER/SINDEREN, W. VAN - Helena van der Kraan
17533: KRAAN, HELENA VAN DER/SINDEREN, W. VAN - Helena van der Kraan
13888: KRAAN, AXEL VAN DER & KRAAN, HELENA VAN DER/BROOS, K. - Van der Kraan
19058: KRABBÉ, JASPER/GOEDECKE, C. - Jasper Krabbé. Collected Drawings
17621: KRABBÉ, JEROEN/LAKMAKER, J. - De ondergang van Abraham Reiss. 9 schilderijen door Jeroen Krabbé
17709: KRABBÉ, JASPER/GOEDECKE, C. - Jasper Krabbé. Collected Drawings
6529: KRACHT, YVONNE/BOEYE, C. - Yvonne Kracht. Intuďtie en ratio
16931: KRANENBURG, B.C. - De genealogische geschiedenis van het geslacht Kranenburg uit Scharmer
11490: KRASAUSKAS, STASYS/MIEZELAITIS, E. - Stasys Krasauskas. Amzinai gyvi/Alive for ever/Ewig lebende
20035: KREGTEN, FEDOR VAN/PAPE, H. - Fedor van Kregten. Meester van de beesten
19646: KREGTEN, FEDOR VAN/PAPE, H. - Fedor van Kregten. Meester van de beesten
12933: KREIDOLF, ERNST/KEHRLI, J.O. - Ernst Kreidolf. Der Maler und Dichter
3075: KREIJN, MAX/TURNER, J. - Max Kreijn. New works 1990-1991
20873: KREJCI, JAN & OLDRICH KULHÁNEK/MARIS, L. VAN & F. MONTENS - Jan Krejci & Oldrich Kulhánek. Overzicht van hun grafisch werk 1966-1974
7506: KREWERD/SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd. Herinneringen en oude verhalen 1279-1979. Iets van sfeer en indrukken uit de jeugd van Moeder-Oma voor kinderen en kleinkinderen
20720: KRIDER, CHAS RAY/KROLL, E. - Motel Fetish. Chas Ray Krider. Erortic Photography
13618: KRIESTER, RAINER/MICHELI, M. DE - Rainer Kriester. Sculture/Skulpturen/Sculptures
4187: KRIJNEN, RUUD - Ruud Krijnen
20300: KRIKHAAR, HERMAN/DUMAS, M.H. - Herman Krikhaar. Recent works on paper (1999 - 2002)
4343: KRIKHAAR, HERMAN/LOUW, H. VAN DE - Herman Krikhaar. La chaise bleue
18006: KRIKHAAR, HERMAN/HOFLAND, H. - Herman Krikhaar. Works on Paper (1992 - 2007)
8771: KRIST, HENK/OUDSTEN, A. DEN - Henk Krist 1989-1991
15475: KRIST, HENK/MOUS, H. - Wat te doen op aarde/What's to be done on earth. Henk Krist. Schilderijen/Paintings
7644: KROEF, R. VAN DER/HUISKENS, G. - Groninger Welvaart. Scheepvaart in stad en ommeland
18816: KROEF, R. VAN DER/HUISKENS, G. - Groninger Welvaart. Scheepvaart in stad en ommeland
16591: KROES, NOL/KROES, K. - Nol Kroes 1918-1976
13884: KRÖGER, PIERRE/WOLBERT, K. - Pierre Kröger. Gemälde, Aquarelle, Gouachen, Pastelle, Zeichnungen, Druckgraphik. Kunstpreis der Stadt Darmstadt 1981
21218: KROLL, ERIC - Eric Kroll's Fetish Girls. Erotic photography
15658: KROLL, ERIC/RIEMSCHNEIDER, B. - Eric Kroll's Beauty Parade. Erotic photography
20461: KRONHAUSEN, E. & P. KRONHAUSEN - Ex-libris Erotics
12500: KROP, HILDO/HAVELAAR, J. - Hildo Krop
12492: KROP, HILDO/LEUPEN, J./GRUYTER, W.J. DE - Hildo Krop
6038: KRUEGER, PETER/RAAP, J. - Kunst, Kapital, Köln. Arbeiten von Peter Krueger
6039: KRUEGER, PETER/RAAP, J. - Kunst, Kapital, Köln. Arbeiten von Peter Krueger
2489: KRUININGEN, HARRY VAN/SCHELLER, R.W. - Leven en willekeur in Amsterdam. Harry van Kruiningen. 33 etsen geďnspireerd op middeleeuwse willekeuren, rechterlijke uitspraken en andere historische documenten
19889: KRUSEMAN, FREDRIK MARINUS/HETEREN, M. VAN & J. DE MEERE - Fredrik Marinus Kruseman 1816-1882. Painter of Pleasing Landscapes. A Biography with a Catalogue Raisonné
14844: KRUSEMAN, FREDRIK MARINUS/HETEREN, M. VAN & J. DE MEERE - Fredrik Marinus Kruseman 1816-1882. Painter of Pleasing Landscapes. A Biography with a Catalogue Raisonné
4572: KRUYDER, HERMAN/REYNE, P.C.J. - Herman Kruyder
20406: KRUYDER, HERMAN/HOOGENDONK, M. - Herman Kruyder 1881-1935. Gedoemde scheppingen. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
20360: KRUYDER, HERMAN/HOOGENDONK, M. - Herman Kruyder 1881-1935. Gedoemde scheppingen. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
1882: KRUYDER, HERMAN/REYNE, P.C.J. - Herman Kruyder
18769: KRUYDER, HERMAN/HOOGENDONK, M. - Herman Kruyder 1881-1935. Gedoemde scheppingen. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
17457: KRUYDER, HERMAN/HOOGENDONK, M. - Herman Kruyder 1881-1935. Gedoemde scheppingen. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
17780: KRZYSZTOF, BRONISLAW/NYCZEK, T. - Bronislaw Krzysztof. Skulptur, Medaille, Zeichnung
17804: KUBIC, E. & L. DE BRUIJN - Waterverf?
20376: KUIJPER, JAAP/HANRATH, J.J. - Jaap Kuijper
9492: KUIJPERS, THEO/VERCAUTEREN, R. - Theo Kuijpers
17787: KUIJPERS, TOON/HARE, B. & E. POTTER - Toon Kuijpers. Pastoral
17226: KUIKEN, PIETER JAN/VLEESKENS, J. - Stapelen. Pieter Jan Kuiken
16655: KUIKEN, PIETER JAN/VLEESKENS,J - Stapelen. Pieter Jan Kuiken
13743: KUIL, WILMA/MOLEN, J.R. TER/BROMET, F. - Stilleven Still Life. Wilma Kuil
13030: KUIL, WILMA/MOLEN, J.R. TER/BROMET, F. - Stilleven Still Life. Wilma Kuil
12059: KUIPER, BERRY/SPRUIT, R. - Berry Kuiper. Schilder van het stilleven
16839: KUIPER, M. - Atlas van Historische Topografische Kaarten Drenthe. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlande schaal 1:25.000, 1898-1934
16840: KUIPER, M. - Atlas van Historische Topografische Kaarten Groningen. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlande schaal 1:25.000, 1898-1934
16785: KUIPER, T. - Verleden en heden. Tom Kuiper in gesprekken met de Groninger Kuiper familie 1847-1992
20874: KUIPERS, CORNELIS/ERKELENS J. - Levend stilleven/Living Still Life. Cornelis Kuipers. Dordrecht 1739-1802
5469: KUIPERS, THEO/TEGENBOSCH, L. - Theo Kuipers. La Sicilia Nera
14884: KUIPERS, ABE/STEENBRUGGEN, H. - Abe Kuipers in pastel
9400: KUNA, M. - Male Formy Grafiki/Small Graphic Forms
9240: KUNC, MILAN/ADRICHEM, J. VAN/NIEUWENHUYZEN, M. VAN - Milan Kunc. Neue Ikonen/Nieuwe Ikonen. Arbeiten 1979-1984
16795: KUPER, H. - Genealogie van de familie Kuper van Veele. Een boeren-familie uit Westerwolde
15956: KUPER, H. - Het geslacht Tibben. Van Wilsum tot in het land van de Reest
19388: KUPERUS, SJOERD/MULDER, H./OUDSTEN, A. DEN - Natuurlijk met potlood. Sjoerd Kuperus
19428: KUPERUS, SJOERD/MULDER, H./OUDSTEN, A. DEN - Natuurlijk met potlood. Sjoerd Kuperus
775: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen/Ein Ostfriesischer Gelehrter in Groningen
5315: KURPERSHOEK, LOES - Loes Kurpershoek
20424: KURVERS, HUUB H.J./VRIES, A. DE - Leven met kleur. Het werk van Huub H.J. Kurvers

Next 1000 books from Antiquariaat Het Uiltje

3/29