Antiquariaat Terra Incognita
Oosteinde 30A, 1678 HS Oostwoud NH, The Netherlands. Tel.: +31 (0)229-507988 | Mob.: +31-(0)6-46103006            Email: h.duyverman@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R1015-2606: ROMBACH,O. - Anna van Oranje
54125: ROMBAUT,H. - Geld van het Koninkrijk
58830: ROMBERG,J. - Uber die Chemische Zusammensetzung der Eruptivgesteine in den Gebieten von Predazzo und Monzoni
R1948-2733: ROMBERGER,J.A.(ED.) - International Review of Forestry Research, Vol.3
R2740-6527: ROMBERGER,J.A. & MIKOLA, P. - Int. Review of Forestry Reserach, vol. 2
55954: ROMBOUT,C.T. - Hoger sneller verder
61492: ROMBOUTS,J.M. - Psychiatrische en Karakteriologische Onderzoekingsmethoden
45324: ROMBOUTS,H. - Onder de hamer- Gids voor Velingbezoekers
50781: ROMBOUTS,FR.C. - Geef acht !
45006: ROMÉ,J. - The Civilization of the Maya
R1010-9772: ROMEIJN,P. - Green Gold
R1232-1137: ROMEIJN,H.A. - Gronden der gelijkstroomtechniek
R9102-2764: ROMEIN,J. - In opdracht van de tijd. 10 voordrachten over historische thema's. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
R9142-5963: ROMEIN,J. - Uit de werkplaats van R. C. Bakhuizen van der Brink. Essays. Uit de "Bibliotheek der Nederlandse letteren". Ornam. linnen met leren rug. Rug besch.
R13147-6115: ROMEIN,J.& A. - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk. Prachtig geillustr. Bibliogr. Index. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
R13166-4950: ROMEIN,J.& A. - Erflaters van onze beschaving. Dundruk-editie. Nederlandse gestalten in 6 eeuwen. 50 historische figuren besproken.. Bibliogr. Index. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
R12163-7473: ROMEIN,J.&A. - Erflaters van onze beschaving. Vier delen. Nederlandse gestalten in 6 eeuwen. 50 historische figuren besproken.. Bibliogr. Index. Ornam. en verguld linnen. Fraaie exempl.
R12174-5525: ROMEIN,J.&A. - Erflaters van onze beschaving. Vier delen. Nederlandse gestalten in 6 eeuwen. 50 historische figuren besproken.. Bibliogr. Index. Ornam. en verguld linnen. Fraaie exempl. Vier delen.
R911-8537: ROMEIN,J. - Prehistorie
R1359-9482: ROMEIN,A.J.T. - Lineages in Early Paleogene Calcareous Nannoplankton-Thesis
R2014-6648: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Met eigen ogen
38452: ROMEIN,A. & J. - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk.
42320: ROMEIN,J. - Carillon der Tijden
40013: ROMEIN,J. - In de ban van Prambanan
54892: ROMEIN-VERSCHOOR,A. - P. C. Hooft 1581-1647
57684: ROMEIN,J. - In de Hof der Historie
42539: ROMEIN,A. & J. - Erflaters van onze beschaving- Dundrukeditie
43802: ROMEIN,J. - Machten van deze tijd
42190: ROMEIN,A. & J. - Erflaters van onze Beschaving, deel 3 en 4
58281: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Vaderland in de Verte
52404: ROMEIN,J. - Het onvoltooid verleden
45330: ROMEIN,A. & J. - Erflaters van onze beschaving.
55881: ROMEIN,J.M. - Apparaat voor der studie der geschiedenis
49550: ROMEIN,J. - Tussen vrees en vrijheid
57516: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Vrouwenspiegel
R1561-5095: ROMER,A. ET AL. - Het nooit rustend atoom en 6 andere wetenschappelijke boeken.
R1025-6594: ROMER,A.S. - Man and the Vertebrates:1
R1025-6125: ROMER,A.S. - Man and the vertebrates:2
R1023-7131: ROMER,A.S. - Vertebrate paleontology
54828: RÖMER,W.H.PH. - Iets over school in het oude Mesopotamië. Oratie
40366: RÖMER,O. - Nerven im Zahnbein
62784: ROMER,A.S., & PARSONS,T.S. - The Vertebrate Body
34032: ROMER,A. - De gewervelde dieren 1
8499: RÖMER,R. - Cultureel mozaiek van de NederlandseAntillen. Varianten en constanten.
R44122-1110: ROMERALDO,J.S., VEENHOVEN,R.&OOSTENDORP,H.TH - 3 Inaugerele redes over Poesia Pictorica, Leefbaarheid van landen en Het motief van de huwelijkseer in de Spaande Comedias
R1164-1136: ROMERO,E.J. - Polen fosil "Nothofagus" del Cretacio y Paleoceno de Patagonia
39718: ROMEUF,J. - Le Niveau de Vie en URSS
R2355-0144: ROMEYN BECK HOUGH, B.A. - Handbook of the Trees of the Northern States and Canada
R987-6843: ROMIJN,W. - Welvaart en zielental, critische beschouwingen over het Nederlandse bevolkingsvraagstuk
57984: ROMIJN MEIJER, H. - Het Kwartet
50497: ROMIJN,A. - Kerstverhalen.
48813: ROMIJN,J. - Alle verhalen oud en nieuw
61939: ROMKES,J. - Cel 383, zing nog eens
43273: ROMM,J.J. - Cool Companies
R1938-8848: ROMPHAEY,S.A.R. VAN - Forest gradients in West Africa. Thesis
58761: RONA,J. - Cuba
K1545-6306: KIM- F.DE RONDE - Zeegeschiedenis-Deel 1-Betekenis van zeemacht
K1542-6334: KIM-F. DE RONDE - Zeegeschiedenis-Deel 2-Zeekrijgswetenschap
R1293-0246: RONDEEL,H.E. - Geological investigations in the Western Sierra Cabrera and adjoining areas, SE Spain. Thesis
6548: RONDEEL,H.E. ET AL.(EDS.) - Geology of Oil and Gas under the Netherlands
R1124-1732: RONDELEZ,V. - Scheut, zo begon het ...
R559-2106: RONEO - Roneo steel equipment. Catalogue for Steel office furniture.
55102: RONGE,P.H. - Individual-Psychologie
R1618-4082: RONKEL,PH.S. VAN - Maleische Verhalen
41433: RONKEL,PH.S. VAN - Het Maleische schrift
F1476-6060: FALCK-RØNNE,A. - In het voetspoor van Paulus. Geillustr. reisverhaal. Ornam. linnen. Fraai exempl.
F1371-5880: FALK-RØNNE,A. - In het hart van Zuid-Amerika. Reizen in Zuid-Amerika.1 kaart. Rijk geill.
F1328-8348: FALK-RØNNE,A. - Naar het land van de Jordaan
56189: RØNNESETH,O. - Frühgeschichte Siedlungs- und Wirtschaftformen im Südwestlichen Norwegen.
R1231-6547: RØNNING,O.I. - Studies in Dryadion of Svalbard
R1247-2215: RØNNING,O.I. - Some new contributions to the Flora of Svalbard
R1311-2095: RONSARD,P. DE - Les amours.
52985: RÖNTGEN,J. - Sonata E Dur
54498: ROOB,A. - Alchemie & Mystiek
R754-0223: ROOD,J. - Encycliek Casti Connubii over het Christelijk Huwelijk
49650: ROOD,G.A.M. - Professioneel presenteren
57198: ROOD,L. - Handel in gelijk
R1759-4102: ROODENBURG,J.W.M. - Zuurstofgebrek in den grond in verband met wortelrot. Thesis
61297: ROODENBURG,L. - Photowork(s) in Progress - Constructing Identity
R1317-1871: ROODERKERK,J. - Alle auto's '79
50396: ROODERKERK,J. - Batik met plezier
54523: ROODHOF,W. - De groene hel
R1027-2396: ROODNAT,B. - Amsterdam is een beetje gek
50679: ROODNAT,B. - Op Amsterdams Peil
47876: ROODNAT,B. - Rotterdam is niet niks
51543: ROODUIJN,T. - Revelaties
47365: ROODVOETS,C. - De Duivelsdriehoek
R1412-1245: ROOIJEN,H. VAN - Sinte Odilia
45917: ROOIJEN,M. VAN - In groene schatkamers
51304: ROOIJEN,M. VAN (ED.) - Nieuw Gezinsboek voor Kerst
54776: ROOK,G.J., ET AL. - De vormgeving van ons dagelijks leven
54123: ROOKER,P.M. - Broekerhaven toendertijd
R21232-4438: ROOKMAKER,L.C. ET AL. - Mestkevers in Ponymest/Terreingebruik voor korhoenders in Zweden/Kieming en Vestiging van heideplanten(Beije)/Isalatieeffecten van wegen en zandbanen(Beije)/De invloed van recreatie op vogels van de Kroonpolders op Vlieland(De Roos0
R21156-4432: ROOKMAKER,L.C. ET AL. - Mestkevers in Ponymest/Terreingebruik voor korhoenders in Zweden/Kieming en Vestiging van heideplanten(Beije)/Isolatieeffecten van wegen en zandbanen(Beije)
R1144-3678: ROON,G. VAN - Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941
R2765-8052: ROORDA VAN EYSINGA,J.P.N.L. - Development of a pure peat mixture for raising plants with blocks
R959-7177: ROORDA,G. - Realism in Daniel de Foe's narratives of adventure. Thesis.
44279: ROORDA VAN EYSINGA, J.P.N.L., ET AL. - Fertilisation of tomatoes with Nitrogen + Poultry manure Fertilization of Sudangrass
56962: ROORDA SMIT,J.A. - De Bodemgesteldheid van de Transvaal, met een Kaart.
R7233-1799: ROOS,D. - Koning-stadhouder Willem III en de Zeeuwse admiraal Cornelis Evertsen- een Hollands-Zeeuwse vriendschap en de expeditie overzee in 1688. Paperback. Bibliogr. Index. Rijk geillustr. verslag van de Hollandse Armada naar Engeland. Als nieuw.
R11140-6907: ROOS,J.&.M. - De groene woestijn van de Gran Chaco. Het eiland van de sluipende dood en avonturenin Bolivia. Reis door W. Brazilië, Paraguay en Bolivia. Geill.
R7132-4325: ROOS,M. - Het geheim van de Mato Grosso. Het Fawcett-mysterie ontsluierd!Reis door W. Brazilie¨op zoek naar Kol. Fawcett's graf.2 kaarten. Geill.
52167: ROOS,H.DE - Trossen los, Kameleon + De Kamleon wint de prijs !
R719-4381: ROOS,M. - De Heilig-Avondklok
R2355-1478: ROOS-KLEIN LANKHORTS,J. - Visualisering van veranderingen in het landschap. Thesis
R2215-0642: ROOS VAN DEN BERG,M.C. - Nora's gelofte
R942-2738: ROOS,P.J. - The dsitribution of reef corals in Curacao
R9121-6116: ROOS,P.J. - Growth and occurrence of the Reef Coral Porites Astreoides Lamarck in realtion to submarine radiance distribution. Thesis.
R926-4536: ROOS,H.DE - Met de Kameleon erop los !
R1027-3488: ROOS,H. DE - Met de Kameleon op avontuur
52583: ROOS,F. DE, & SCHOUTEN, D.B.J. - Groeitheorie
60978: ROOS,H. DE - Vivat Kameleon en 8 soortgelijke boeken
53615: ROOS,M. - De heilg-Avondklok
55304: ROOS,H. DE - Kameleon Ahoy
61624: ROOS,R., ET AL.(EDS.) - Opgewarmd Nederland
53401: ROOS,F.DE (ED.) - Monetaire opstellen 3
49920: ROOS,M.H., ET AL. - Van frictie tot wetenschap
57332: ROOS,F. DE - De positie van de woningbouwcorporaties + Het rapport De Roos .... een jaar later
45362: ROOS,J. DE - Met enige schroom
53717: ROOS,J.L. DE - Technologie en Constructie van Kernreactoren 1956, delen 1+2 kompleet
56920: ROOS,F. DE - De vorming van de wisselkoersen
53816: ROOS,F. DE, ETAL. - Handelspolitiek
61067: ROOS,P.J. - The shallow-water stony corals of the Neth. Antilles
57320: ROOSA,R.V. - Federal Reserve Operations in the Money and Government Securities Markets.
42984: ROOSE,H. - Het probleem van woordsoorten
R1212-1904: ROOSEBOOM,M. - Microscopium
R1328-3506: ROOSENBRUG,H. - The walls came tumbling down
R1542-4597: ROOSENSCHOON,W. - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken
R927-7736: ROOSES,M. - Op reis naar heinde en ver.
R1220-8623: ROOSEVELT,N. - The restless Pacific
R1216-7056: ROOSEVELT,E. - Zals hij het zag
51077: ROOSEVELT,E. - Zoals hij het zag
R3020-9460: ROOSWINKEL,TH, & KREUTZER,H.H. - Biologie van de mens
R826-9657: ROOTH,J. - The flamingo's on Bonaire
R139-1921: ROOTHAERT, A. - Oom Pius.
R1330-3810: ROOTHAERT, A. - Doctor Vlimmen. Jubileumuitgave
R1213-0616: ROOTHAERT,A. - Villa Cascara
61826: ROOTHAERT, A. - Dokter Vlimmen
R1352-4060: ROOTHAERT, A. - Die verkeerde weereldt. Roman. Paperback. Fraai exempl.
52239: ROOTHAERT, A. - Vlimmen contra Vlimmen
13339: ROOTHAERT, A. - Vlimmen Trilogie
52616: ROOTHAERT, A. - De wenteltrap
R1098-1416: ROOTS,E.F. - Norges Svalbard- of Ishavs-Unders.- Preliminary note on the Geology of Western Dronning Maud Land.
R1121-7823: ROOY,R. VAN - Kijken in de toekomst
R962-3521: ROOY,P.DE - Crisis in nederland- Beelden en interviews uit de jaren dertig
R1132-2941: ROOY,P.J.DE - Studiematerial over Nieuw-Guinea
R11119-6182: ROOY,P.J.DE - Die Entwicklung des Herzens, des Blutes und der grossen Gefässe bei Megalobatrachus maximus Schlegel. Thesis-Kurzfassung
R11122-5598: ROOY,P.J.DE - Die Entwicklung des Herzens, des Blutes und den grossen Gefätte bei Megalobatrachus maximus Schlegel-Thesis. First version.
R11119-1558: ROOY,P.J.DE - Die Entwicklung des Herzens, des Blutes und der grosse Gefässe bei Megalobatrachus maximus Schlegel. Korrektur-Exemplar.
R1536-8641: ROOY,A.J.J. VAN - Nederlandse kerkbouw op een keerpunt
44199: ROOY,J.H. VAN - Noorse spraakkunst met klankleer
R13121-7167: ROOYAARS,C.W. - Het stadhuis van Haarlem. Algemeen restauratieplan. Rijk geillustr. met uitvouwkaart. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
R1420-6007: ROOYEN, M. VAN - Op gevels geschreven
R1323-9258: ROOYEN,J. VAN - De mond voorbij gepraat
R812-3255: ROOZE,U. - Trossen los.
62599: ROOZEMEIJER,J.H.L. - Het Evangelie van Mattheüs, Eerste Deel
56895: ROP,A.L. DE - Goethe's Herman en Dorothea
57352: ROPER,D.(ED.) - Wordsworth & Coleridge- Lyrical Ballads
55377: RÖPKE,W. - Civitas Humana
D1240-4912: DANIEL-ROPS, - Jésus en son Temps-Paysages et Documents
55268: DANIEL-ROPS, - Het Hooglied van de Liefde
43791: ROPS, D. - La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus.
R2756-8376: ROQUES,M.&LAPADU-HARQUES,P. - Itineraires geologiques d'Auvergne-Ressources minerales
56388: ROQUES,M., ET AL. - La muscovitisation des granites + 2 similar granite articles
45828: ROQUES,A. - Les insectes ravageurs des Cônes et grains de Conifères en France
60741: RØRDAM,K. - Saltvandsalluviet i det nordostlige Sjaelland
28960: COLUNGA-RORRADO - Biblia Vulgata
R671-4373: ROS,M. - Herinnerigen aan mijn rijke Roomse jeugd. Biografie. paperback. Als nieuw.
R1134-5814: ROS,M.(ED.) - Met innige groetjes van Hormoontje
62898: ROSCA,N. - Dubbel gezegend
R1841-2812: ROSCAM ABBING,P.J. - Om de mens-Ethiek in wetenschap en beroep
52635: ROSCAM ABBING,P.J. - Ethiek van de geldbesteding
47818: ROSDORFF,L.W. - The framework of legal evolution. Thesis
R920-6321: ROSE,C.W. - Agricultural physics
R720-6578: ROSE,J. - Technological Injury
R2332-8518: ROSE,H. & TEMPEST, D.W. - Advances in Microbial Physiology
R930-4118: ROSE,H.J. - A Handbook of Greek Literature
R930-8133: ROSE,H.J. - A Handbook of Latin Literature
60626: ROSE,E.R. - A field test for rare-earth elements
39446: ROSE,C.W. - Agricultural physics
60687: ROSE,E.R. - Geology of Titanium and Titaniferous Deposits of Canada
R1215-9556: ROSEBOOM,TH. - De mensen thuis
62514: ROSECRANCE,R.N. - Defense of the Realm
R2057-9892: ROSELAAR,C.S. ET AL. - Lijst van vogeltijdschriften en 3 andere vogelrapporten.
61091: ROSELFELD,A., ET AL. - Cen./Tur. Ostracods from the Judea Group in Israel + 3 other articles
R2417-7698: ROSELLY DE LORGUES,COMTE - Christophe Colomb
R1327-7949: ROSEMANN,H.B. - Deutsche Rathäuser, Reihe B.
R1014-5482: ROSENAK,S. - Soil mechanics
R2069-1002: ROSENBERG,C.B.M. VAN - Korte beschrijving der Teloeti-Baai (Eiland Ceram)- with a large map.
41119: ROSENBERG,P. - Chardin 1699-1779
47058: ROSENBERG,G. - Raffael, des Meisters Gemälde
58687: ROSENBERG,N.J. - Microclimate- The Biological Environment
R137-0351: ROSENBOOM,TH. - Spitzen
R2530-4344: ROSENBUSCH,A. & RITTER,H. - Eins und Alles-Kindergedichte.
R1326-3430: ROSENBUSCH,H. - Elemente der Gesteinslehre
R1383-3232: ROSENBUSCH,H. - Mikroskopische Physiographie der Massigen Gesteine-Tiefensgesteine und Ganggesteine
58890: ROSENBUSCH,H. - Mikroskopische Physiographie, Band I+II
11924: ROSENBUSCH,H. & OSANA,A. - Elemente der Gesteinslehre
56403: ROSENBUSCH,H., & OSANN,A. - Glimmertrachyt from Toscana + Eruptivgesteine des Cabo de Gata (1891,1889)
58816: ROSENBUSCH,A. - Mikroskopische Physiographie, Teilen I+II
43500: ROSENDAL,J. - The happy lagoons
R1443-8177: ROSENFELD,C.W. - Stunden der Andacht für Israeliten, Teil II
61032: ROSENFELD,A. - Die rezenten Ostracoden-Arten in der Ostsee
41648: ROSENFELD,FR. - Chineesche legenden
44332: ROSENFELD,U., ET AL. - Plate tectonics, orogeny, and mineralization in the Iranian fold belts.
40420: ROSENSTOCK-HUESSY,E. - Die Sprache des Menschengeslechts, Teil II
R1241-5840: ROSENTHAL,E. - African Switzerland- Basutoland of to-day
37863: ROSENTHAL,E. - African Switzerland- Basutoland of to-day
50442: ROSENTHAL, U., ET AL. - Openbaar bestuur
R1398-1861: ROSENZWEIG,M. - Dictionnaire topographique du Dept. de Morbihan, comprenent les noms de lieux anciens et nouveaux..
R1250-7449: ROSFELDER,A. - Contributions á l'Analyse Texturale des Sediments
R159-9978: ROSI,M., ET AL. - Volcanoes
61998: ROSKAM,K. - Honger
62363: ROSKILL,S.W. - The Strategy of Sea Power
43898: ROSKILL,M. - Van Gogh, Gauguin and the Impressionist Circle
R2219-1392: RÖSLER,H.J. & LANGE,H. - Geochemical tables.
42243: ROSNAY,T. DE - Haar naam was Sarah
R937-8010: ROSNER,K. - Erinnerungen des Kronprinzen Wilhelm.
K1421-5593: KÜBLER-ROSS,E. - Leven met stervenden.
R917-7903: ROSS,C.A. - Paleobiogeography
R990-6530: ROSS,R.C. - Van Chicago naar Tsjoengking. Vroeg reisverhaal door China. Ornam. half. linnen. Fraai exempl.
R948-2976: ROSS,M.S. - Forestry in Land Use Policy for Indonesia. Thesis
R2224-9386: ROSS-MACDONALD,M.(ED.) - The world wildlife guide
56498: ROSS,C.S., ET AL. - The minerals of bentonite and related clays + 3 other related articles/maps
51546: ROSS,H.H. - A textbook of entomology
56336: SOMERVILLE & ROSS - Experiences of an Irish R. M.
43961: ROSS,C.S., & SMITH,R.L. - Ash-flow tuffs : their origin, geologicac relations and identification
62920: ROSS,A., & SANDERUS.J.(VERTALER) - 's Weerelds Godsdiensten of Vertoog van alle Religiën
45292: ROSSA,K. - So schön ist Köln
39278: ROSSEELS,M. - Oosterse Cocktail
R1345-3984: ROSSEM,A. VAN - Leven in een riskante technische wonderwereld
52887: ROSSEM,M. VAN - Maarten ! ontmoet .....
59253: ROSSET-MOULINIER,M. - Etude des Foraminifères des Côtes Nord et Ouest de Bretagne
59864: ROSSIGNOL.M. - Sédimentation Palynologique dans le Domaine Marin Quaternaire de Palestine. Thesis
R116-0376: ROSSITER,S. - Greece
38142: ROSSITER,DR. - Praktisk Handbok HälsovÃ¥rd och SjukvÃ¥rd
53193: ROSSMANITH,G. - Kärnten
49409: ROSSTEUSCHER,W. - Richtlinien für den Graszamenbau
51732: ROSSUM,R. VAN, & MATTHIJSSE,S.J. - Open Vensters, deeltjes 1,2,3,4,7,8
50957: ROSSUM,L. VAN - Hommels
51057: ROSSUM,L.VAN - Hommels en de bestuiving van fruitgewassen
54320: ROSSUM,R. VAN, & DIJKSTRA,J.P.R. - Zo werd Leeuwarden vrij
61435: ROSSUM,P. VAN, & UITTENBOGAARD,W. - Boeiend Engelsch I + English Idioms (1926)
51219: ROSSUM DU CHATTEL,J.G. VAN - Beelden in Utrecht
R1748-9040: ROSSWALL,TH.(ED.) - Modern Methods in the Study of Microbial Ecology
R109-2604: ROSTAND,E. - L'Aíglon
R109-4604: ROSTAND,E. - L'Aiglon
49634: ROSTAND,E. - The Story of Chanticleer
R1018-3950: ROSTANO,E. - Cyrano de Bergerac
R929-3820: ROSTEN,L. - Treasury of Jewish Quotations
42519: ROSTOVTSEV,K.O.(ED.) - Jurassic of the Caucasus
7020: ROSTOW,W.W. - The stages of economic growth.
61407: ROSZAK,TH. - Persoon en Planeet + Opkomst van een Tegencultuur(1969)
R168-8611: ROSZMÄSZLER,G.A. - Der Wald
R620-3735: ROTARY - Adventure in Service
R1059-0247: ROTAY,A.P. - The main features of Carboniferous stratigraphy of the USSR
R735-6719: ROTH,C. - De Rothschilds. Pocket-ed. Als nieuw.
R721-0743: ROTH,P. - Portnoy's complaint.
R727-8475: ROTH,C. - The Haggadah, a new edition
R760-4869: ROTH,I. - Stratification of tropical forests as seen in leaf structure
R716-2455: ROTH,G. - Paying for roads
R734-3181: ROTH,J. - Hiob, Roman eines einfachen Mannes
59401: ROTH,J. - Allgemeine und Chemische Geologie, 3 Teile
45731: ROTH,H. - Leerpsychologie en paedagogisch perspectief
50324: ROTH,A. - Mosaic Masterpieces in Needlework and handicraft based on motifs from the Holy Land.
57981: ROTH,J. - Tarabas and Job 9 (twee boeken)
50691: ROTH,E. - Aus meiner Küche - Gemüse
R1053-8866: ROTHÉ,J.P. - Les seismes de Kerrata et la seismicité de l'Algérie
R1963-9675: ROTHÉ,J.-P., ET AL. - La seismicité des Alpes Occidentales + 3 other related articles
45302: ROTHEMANN,K. - Das große Rezeptbuch der Haut- und Körperpflegemittel
43491: ROTHENBERG,B., & BLANCO-FREIJEIRO,A - Stiudies in Ancient Mining and Metallurgy in SW Spain
R1583-7438: ROTHER,F. & A. - Die Bretagne. Ext. travelguide. Well-illustr. book on Brittany. Paperback. Nice copy.
51410: ROTHERAY,G.E. - Aphid predators
55123: ROTHERY,G.C. - The ABC of Heraldry
48239: ROTHES,W. - Christus
R1312-2882: ROTHESTEIN,J. - Edward Burra
37788: ROTHKEGEL,W. - Grundriss der forstlichen Schätzungslehre
42552: ROTHMAN,M.A. - Van stoom tot robot
R1243-5281: ROTHPLETZ,A. - Die Osterseen und der Isar-Vorlandgletscher
R1534-8479: ROTHSCHILD,LORD - A Classification of Living Animals
62214: ROTMAN,D.ET AL. - Le Gisement de Muscovite, Lotru, Carpathes + 5 other articles
R1519-6101: ROTMISTROF,W.G. - Das Wesen der Dürre
51090: RÖTTGER,E., ET AL. - Handenarbeid als creatief spel /Hout
51746: ROTTIE,G. - Biljarten en arbitrage
R1328-3762: ROTTMANN,G.F. - Bioritmen beheersen Uw leven
R1432-5203: ROTZEBU,A. VON - Leontine-Ein Roman-Zweiter Teil.
R1136-3875: ROUBAULT,M. - La Kabylie de Collo, Etude Géologique
59481: ROUBAULT,M. - Géologie de l'Uranium
R1088-1427: ROUBIER,J. - Chateaux de la Loire. Charmes de la France. Photobook of the main castles along the Loire.
R1020-5866: ROUBIER,J. - Le Mont Saint-Michel
R1015-1539: ROUBIER,J. - Belgique Romane
50077: ROUCHY,J.M. - La Genèse des Evaporites Messibniennes de Méditerranée. Thesis
R1312-6526: ROUDEBUSCH,J. - Mary Cassatt
F1317-6415: FRISON-ROUGE, - Carnets Sahariens
51375: ROUGEMONT,D.DE - La Suisse.
R1255-4672: ROUGOOR,T.J. - Een wandeling binnen het histrorische Ei van Doetinchem
R1125-4338: ROUILLER,G. - A travers la Grand-Duché.
R2325-0405: ROUIRE,J., & ROUSSET,C. - Causses, Cévennes, Aubrac
44999: ROUJOUX,M. DE BARON DE - Histoire Pittoresque d'Angleterre, in 3 vols. complete
54119: ROUKEMA,F. - Handboek Onderhoud voor Zeil- en Motorjachten
R1040-4690: ROUKENS,W. - Limburg, land , volk en kultuur. Deel 1.
46546: REP.SOC. DE ROUMANIE - Cartes Géologiques 1:200,000, complete set of 50 volumes
R1290-0692: ROURKE,P.O' - All the trouble in the world. The lighter side of famine, pestilence, destruction and death.
53554: ROURKE,A.D.O' - The World Apple Market
2139: ROURKE,P.O' - All the trouble in the world. The lighter side of famine, pestilence, destruction and death.
62078: ROUSE,R.(ED.) - A History of the Ecumenical Movement 1517-1948
R1117-6664: ROUSIERS,P. - La Vie Américaine
R1184-4158: ROUSSEAU,F. - The Proteaceae of South Africa. Complete book on the subject. Common names list. Index.
R1316-1646: ROUSSEAU,J.J. - Les confessions.
R1316-6154: ROUSSEAU,J.B. - Oeuvres Choisies
43656: CÉRË R. AND ROUSSEAU C. - Chronologie du Conflit Mondial (1935 - 1945). Deux Parties.
42446: ROUSSEAU,P. - Exploration du Ciel
R2230-1604: ROUSSEL,A. & DROZOI,G. - Philosophie- Notions et textes
R1037-3600: ROUSSET,E. - Iconographie Jean Baptist de la Salle
40637: ROUSSEUA,P. - Histoire des Transports
R1146-4463: ROUTHIER,P. - Essai critique sur les Méthodes de la Géologie
59387: ROUTHIER,P. - Etude Géologique du versant occidental de la Nouvelle Calédonie. Thesis
59328: ROUVILLE,P.-G. DE - L'Hérault Géologique
59449: ROUVILLOIS,A. - Le Thanétien du Bassin de Paris. Thesis
R125-4263: ROUX,J. & G. - Grèce
55936: ROUZIC,Z. LE, & KELLER,CH. - Locmariaquier-La Table des Marchands
R1114-6090: ROVER,P. DE - Behouwe vaart.
R1119-7510: ROVER,P. DE - Als 't Water Roept
61917: ROVER,P.A. DE - Wolken en Zon
47815: ROVER,P.A. DE - De Waterreus
R18101-4316: ROVERS,K.K. ET AL. - Practische handelskennis voor de Middenstand + Taalboek voor Land- en Tuinbouwonderwijs (2 lesboeken)
62584: ROWAN,R.W. - The Spy Menace
42568: ROWBOTHAM,J.L., & ALTHAM,T.F. - Voltage Regulation on A. C. Systems
R1230-5657: ROWBOTTOM,D. - Making Georgian Doll's Houses
R796-5628: ROWE,V. - Chateaux of the Loire. Richly illustr. guide with index. Ornam. and gilded cloth. Orig. dj. Nice copy.
R1428-8257: ROWE-DUTTON,P. - Mist propagation of cuttings
39410: ROWE-SCHOOLCRAFT,H. - Legends of American Indians
R1089-1753: ROWLAND,B. - Grot-tempelschilderingen in India. Fraai geillustr. overzicht. Ornam. sl. band. Bibliogr. Index.
R1134-8461: ROWLEY,H.H. - The Old Testament and Modern Study
42577: ROWLEY,J.E., & TURNER,C.M.D. - The dissemination of information
47317: ROWLEY,G. - The Illustrated Encyclopedia of Succulents
R1055-4799: ROWSE,A.L. - Discoveries and reviews from Renaissance to Restoration
57363: ROWSE,A.L. - De Beteekenis der Engelsche Geschiedenis
R1120-1948: ROWSOEM,FR. - Trolley Car Treasury
R629-3478: ROY,J. - La Bataille de Dien Bien Phu.
R1183-5352: ROY,J.J. LE - Van Thales tot Newton. Ontwikkelingsgeschiedenis van de grondslagen der natuurkunde.
R1038-7101: ROY,J.J.E. - Histoire de Charlemagne et son siecle.
R644-5791: ROY,M. - Tuin der schoonheid-een boekje voor vrouwen.
R2421-9969: ROY VAN ZUYDEWIJN,N. VAN - Kijkatlas van Zeeland
R2426-7117: ROY VAN ZUYDEWIJN,R. VAN - Per Noord-Zuid er op uit !
R69-2940: ROY,K. - De knecht
56340: LE ROY LADURIE,E. - Saint-Simon
36174: ROY,A.K. - History of Jaipur City
61517: ROY DE ZUIDEWIJN, H.J.F. DE - Per noord-zuid er op uit !
61234: ROY,A.B.(ED.) - Precambrian of the Aravalli Mountain, Rajasthan, India
47548: ROY,CL. - Phantastische Kunst
R2845-7231: ROYAKKERS,R.M.M. ET AL (ED.) - Integraal waterbeheer in de praktijk gebracht
R2259-4270: ROYAKKERS,R.M.M.ET AL. - Minimumareaalonderzoek in enkele Nederlandse vegetatietypen
A17184-9658: ANONYMOUS-ROYALTY - 10.3.1966- Marriage and biography of princess Beatrix with Claus von Amsberg. Photobook with descriptions and captions. Ornam. and gilded cloth with orig dj. Nice copy in three languages.
46580: ROYCHOWDHURY,V., ET AL. (EDS.) - Theoretical advances in neural computation and learning
R2447-4205: ROYDEN,L.H. & HORVATH,F. - The Pannonian Basin-A study in basin evolution.
R2447-7698: ROYDEN,L.H. & HORVATH,F. - The Pannonian Basin-A study in basin evolution.
R1450-2880: ROYEN,P.C. VAN - Zeevarenden op de koopvaardijvloot, omstreeks 1700
49677: ROYEN,H. VAN - De gelukkige huisvrouw
54980: ROYEN,J.F. VAN - Het vraagstuk der Theodicee bij Wilfred Monod. Thesis
R876-6983: ROYER,L. - Les Terrains Christallophyliens des Massifs d'Alger et de la Grande Kabylie
M1717-3196: MIRONNEAU & ROYER - Lecture expliquée
40343: ROZANOV,A.Y., ET AL. - Palaeogeography and lithology of the Vendean and Cambrian of the Western East-European Platform
61269: ROZEBOOM,A. - Wachtend op de Dalai Lama
R899-2156: ROZEK,M. - La cathedrale Du Wawel de Cracovie. The Wawel cathedral in Cracow, Poland. Well-illustr. tourist guide.
54154: ROZEMEIJER,B. - Praktijkboek voor Kanjer Snoek
R836-6115: ROZET,G. - Le Grand Désert et la Route du Niger
57002: ROZLOZSNIK,P. - Studien über Nummulinen
R823-0778: RUARK,R. - Uhuru. Afrikaanse roman.
R814-2288: RUARK,R. - Nooit meer arm
47583: RUARK,R. - Something of Value + Uhuru ( 2 books)
8976: RUARK,R. - Uhuru.
R1027-4028: RUBBENS,E. - De Vlaamsche kantnijverheid
37991: RÜBEL,E. - Geobotanische Untersuchungsmethoden
60324: RUBEN,L., ET AL. - Ster in de Stad
R812-4948: RUBIN,L. - Vriendschap.
R816-0865: RUBIN,L. - Intieme vreemden
R1012-3038: RUBIN,L.B. - Stille woede
R828-0839: RUBIN,L. - Vrouwen, mannen & intimiteit
39002: RUBIN,D.M. - Cross-bedding, bedforms and paleocurrents
42771: RUBIN, L.B. - Intieme vreemden
R1452-4252: RUBINSTEIN, R. - Wat vliegt de tijd. Essays. Ornam. paperback. Als nieuw.
R1430-2482: RUBINSTEIN, R. - Jood in Arabië, Goi in Israel.
R1415-0826: RUBINSTEIN, R. - Toekomstmuziek.
R1429-0493: RUBINSTEIN, R. - Niet de woorden maar de stem.
R139-2520: RUBINSTEIN,R. - Alexander
56252: RUBINSTEIN,R. - Nee heb je
58436: RUBINSTEIN,M.& D. - Allegro con Spirito
9987: RUBINSTEIN, R. - Niet de woorden maar de stem + Links en rechts in de politiek en het leven(1982).
52087: RUBINSTEIN - Rubinstein's Duet Album
F2541-8917: FERNANDEZ-RUBIO,R. ET AL. - Abandono de Minas - Impacto Hidrogelogico
R1123-3108: RUBIO,N.MA. - Le réveil de l'Afrique
R991-9458: RUBNER,K. - Die Bewegung der Holzpreise in Deutschland, vom Beginn des Welholzhandels bis zum Weltkrieg
R950-0524: RUBNER,K. - Doe pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaus
R950-6535: RUBNER,K. - Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaus
47195: RUBNER,K. - Neudammer Forstliches lehrbuch, 1. Lieferung
60386: RUBNER,K., & MARTINEIT,H. - Die Vorratswirtschaft - Die Waldbautechnik der größsten Wertleistung + Anleitung zur Waldwertsberechnung (1892)
51723: RUCK,H.C. - Deciduous Fruit Tree Cultivars
49884: RÜCKERT,FR. - Gedichte.
55987: RUCKSTUHL,H. - 200 Diktate
R939-6630: RUDAT,KL. - Bernstein, ein Schatz an unseren Küsten
R920-7167: RUDAUX,L. - Sur les Aures Mondes
R935-6300: RUDD,R.L. - Pesticides and the Living Landscape
R935-6848: RUDD,R.L. - Pesticides and the living landscape
61892: RUDD,R.D. - Remote Sensing, a better view
R956-5682: RUDECK,W. - Geschichte der Offentlichen Sittlichkeit in Deutschland.
R1623-2742: RUDERSDORFF,H.C. - Homeopathie-Wat is zij?
52310: MÜLLER-RÜDERSDORFF - Deutsche Kolonialpioniere in Afrika
R1463-7522: RUDIN,D. ET AL - Inbreeding in a seed tree stand of Pinus sylvestris in N. Sweden
51999: RUDING,O. - Het gaat om meer dan om geld alleen
R1373-4843: RUDJIMAN,S.U. - A revision of Beaumontia Wallich and Vallariopsis Woodson, Thesis+Abstract
52523: RUDOLPH,P., ET AL. - Preliminary cecklist of Cetacea in the Indonesian Archipelago
R10137-7565: RUDORFF,R. - Belle epoque. Paris in the nineties. A glorious period well-described and illustr. Bibliogr. Index. Ornam. and gilded cloth. Orig. dj. Mint copy.
60485: RUDWICK,M.J.S. - Worlds before Adam
60484: RUDWICK,M.J.S. - Bursting the Limits of Time
R20161-0556: RÜE, A.DE LA, ET AL. - De wonderwerld der Tropen.164 photo's, 20 Figs. Flora en fauna van de tropen beschreven en rijk geillustr. Verspreidingskaarten van vegetatie. Registers. Lit. lijst.
52234: RUE,J. LA - Dictionnaire d'Argot
53136: RUE,E.A, DE LA, ET AL. - De wonderwereld der tropen
R1223-6387: RUEBSAMEN,H. - Het lied en de waarheid
59562: RUEDEMANN,R.,ET AL.(EDS.) - Geology of North America, vol. 1
59755: RUEDEMANN,R. - Graptolites of North America
55996: RUEGG,G.H.J., ET AL. - Pliozäne und pleitozäne gestauchte Ablagerungen bie Emmerschans, NL, and 4 other relevant Pleistocene articles
44264: RÜEGSEGGER,FR. - Ostasienreise des Architekten
59546: RUELLAN,FR. - Le Kwansai, 2 Volumes
51045: RUETE,E. - Momoirs of an Arabian Princess from Zanzibar
47336: RUETZ,J. - Die unlösbare Stiftzahnverankerung
55984: RÜFFER,H., & MUDRACK,KL. - Anleitung zur Durchführung und Auswertung einfacher Untersuchungen auf Kläranlagen
58389: RUGE,C., & ARSDAL,A. - Norwegen
46630: RÜGER,L. - Die Bodenschätze Groszdeutschlands, sowie Polen und der Slowakei
40928: RUGET,C. - Les foraminifères Nodosariides) du Lias de l'Europe Occidentale, 2 volumes complete.
59386: RUGET-PERROT,CHR. - Etudes Stratigraphiques sur le Dogger et le Malm Inf. du Portugal au Nord du Tage
61002: RUGGIERI,G. - La Ostracodafauna Pleistocenica della Falesia di Cinisi (Sicilia)
58188: RUGINA,A. - Geldtypen und Geldordnungen
48503: RUGOFF,M., & GOODRICH,L.C. - Marco Polo
R624-3495: RUH,H. - Geschichte und Theologie
47007: RUHEMANN,H., & KEMP,E.M. - The Artist at Work
47060: RUHEMANN, H., & KEMP, E.M. - The artist at work
R748-6553: RÜHL.A. - Flora und Waldvegetaion der Deutschen Naturräume
R1591-5650: RUHLAND,W.(ED.) - Encyclopedia of Plant Physiology. Vol XVI-External factors affecting growth and development
R1569-0414: RUHLAND,W.(ED.) - Encyclopedia of Plant Physiology, vol. III- Water relations of plants
R860-4572: RÜHLE,J. - Literatur und Revolution. Die Schriftsteller des Kommunismus.
57879: RÜHLE,A.(ED.) - Die Jagd
50057: RUIG,M. DE - Tectono-sedimentary evolution of the Prebetic Fold belt of Alicante (SE Spain). Thesis
42197: RUIGROK,E., & NIETLISPACH,E. - Koken aan Tafel + Dineetjes
53387: RUIJGROK,G.J.J. - Elements of aircraft performance
51824: RUIJTER,J.H. DE - Gevleugelde Woorden
54530: RUIJTER DE WILDT,H.O.J. DE - Hoorn
R10142-5796: RUINARD,J. - Onderzoekingen omtrent levenswijze, economische betekenids en bestrijdingsmogelijkheid der stengelboorders van het suikerriet op Java. Thesis.
53936: RUITENBEEK,FR. VAN - Hydrothermal processes in the Archean. Thesis
61674: RUITER,P. DE - Het Mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950. Thesis
57963: RUITINGA,P. - Diagnostiek van inwendige ziekten - Deel I+II kompleet
49131: RUKMONO,N.S., ET AL. - Proses Pembuatan- Batik Modern) + three other Batik books
62154: RULAND,W. - Rheinisches Sagenbuch
R1313-9134: RULLMANN,J.C. - De Doleantie.
R1383-6661: RULLMANN,J.C. - Gedenkboek bij het Vijftigjarig bestaan van De Unie " Een School met den Bijbel "
R1311-5446: RULLMANN,J.C. - Dr. H. Colijn
40304: RULLMANN,H.P. - Ist der Kommunismus reformierbar ?
49479: RULLMANN,J.C. - De Vrije Universiteit 1880-1930
54686: RULLMANNMJ.C. - Een man van singuliere gaven, Ds. W. H. Gispen 1833-1909
40033: RUMBAUR,DR. - Stanleys Sämtliche Reisen, zweiter Band
R1041-4247: RÜMKE,H.C. - Studies en voordrachten over psychiatrie.
R1030-7466: RÜMKE,H.C. - Inleiding tot de karakterkunde
R1123-7062: RUMMEL,R.J. - Applied Factor Analysis
R2145-6362: RUMNEY,J. & MAIER, J. - Soziologie, die Wissenschaft der Gesellschaft
R1113-5246: RUMNEY,G.R. - The Geosystem
7058: RUMNEY,J. & MAIER, J. - Soziologie, die Wissenschaft der Gesellschaft
R1121-5935: RUNCIMAN,S. - The Medieval Manichee
R2921-3583: RUNCORN,S.K. & COLLINSON,D.W. - The moon and planets.
R1760-4877: RUNCORN,S.K.(ED.) - Conference on High Pressure Physisc and Planetary Interiors.
R1743-2055: RUNCORN,S.K.(ED.) - Methods and Techniques in Geophysics. Vol.1.
R2715-6498: RUNDERKAMP,L. & SALVERDA,F. - De elite zwijgt
R841-9120: RUNGE,F. - Die Pflanzengeselleschaften Mitteleuropas
R857-9854: RUNGE,W. - Energieumsätze in den Biozönosen terrestrische Okosysteme
R1747-4561: RUNHAAR,J. ET AL. - Uitwerking CML-Ecotopnesysteem voor de Randstad
R1420-2833: RUNIA-ALGRA,H. - In den aap gelogeerd
R11141-6965: RUNKLE,J.D. - New tables for determing the values of the coefficients in the perturbative function of planetary motion + Asteroid Supplement to new tables.
R972-5572: RUNYON,D. - SHort takes. Reader's choice of his best columns. Ornam. cloth. Nice copy.
R1521-4199: RUPF,H., ET AL. - Der Forstpflanzgarten
54109: RUPPEL,S.C., & CANDER,H.S. - Effecst of Facies and Diagenesis on Reservoir Heterogeneity, Emma San Andres Field, W. Texas
R10145-6278: RUPPERT,M. - De Nederlandse vakbeweging. In twee delen, De Opkomst en De Opbouw en het Werk, met veel statistieken en Index. Ornam. en verguld linnen. Fraaie set.
51199: RUPPERT,V., & WEISS,E. - Einfluss blütenreicher Feldrandstrukturen + Unkräuter inder Agrarlandschaft(1991)
40951: RUPPRICH,H., & GLIER,I. - Vom Späten Mittelalter bis zum Barock 1+2 1370-1570: Die deutschen Literatur im späten Mittelater 1250-1370
49362: RUSCH,H.P. - Boden-Fruchtbarkeit
R125-9639: RUSCONI,A.J. - Siena
R942-4891: RUSELL,B. - Satan in de buitenwijk. Roman. Ornam. linnen.
R1021-4846: RUSHDIE,S. - Middernachtskinderen.
R106-0828: RUSHDIE,S. - Shame.
R109-6335: RUSHDIE,S. - East, West
R105-1132: RUSHDIE,S. - Woede
R1018-4661: RUSHDIE,S. - The satanic verses
52215: RUSHDIE,S. - The satanic verses
R923-4766: RUSKIN,J. - The Harbours of England
52708: RUSKIN,J. - Sesame and Lilies
55180: RUSKOV,I. - La Cote Moyenne, les artistes Belges
48035: RUSMAN, E,& HOOFTMAN,H. - Hollanders Vliegen + Vleugels van Nederland
R1046-3326: RUSPOLI,M. - The Cave of Lascaux- Final Photographic Record
42719: RUSS, A. - Andere levens, andere letteren
L2048-4194: LEHMANN-RUSSBÜLDT,O. - Die blutige Internationale der Rüstungsindustrie
R1138-0736: RÜSSEL,H.W. - Gestalt eines Christlichen Humanismus.
R1581-3893: RUSSELBERGER,H. - Die Auswirkung der Industrialisierung von Agrarländer auf Industrie-Exportstaaten
R1025-3233: RUSSELL,B. - Why I am nor a Christian.
R1722-5959: RUSSELL,R.L.(ED.) - A Textbook of Medicine
R1034-4053: RUSSELL,B. - An inquiry into meaning and truth.
R198-7218: RUSSELL MUIRHEAD,L. - Scotland
R197-7420: RUSSELL MUIRHEAD,L. - England
R1922-4299: RUSSELL MUIRHEAD,L. - Short Guide to London.
22261: RUSSELL,B. - Geschiedenis van de Westerse filosofie
R1243-7324: RUSSELL,W.L. - Structural geology for petroleum geologists
R1243-6162: RUSSELL,W.L. - Structural geology for petroleum geologists
R1032-8227: RUSSELL,J. - Soil Conditions and Plant Growth
37504: RUSSELL,PH. - The Glittering Century
38285: RUSSELL,J. - The World of the Soil
38876: RUSSELL,G. - Barley Knowledge Base
39734: RUSSELL,J.A. - The Book of Galloway
45229: RUSSELL, E.J. - The World of the Soil
45070: RUSSELL, E.W. - Soil Condition and Plant Growth
50677: RUSSELL,B. - ABC of Relativity
51950: RUSSELL, E.J., ET AL. - The Rothampstead field experiments on wheat + The mineralogy of soil colloids (Nagelschmidt, 1944)
61173: RUSSELL,B. - Autobiografie 1872-1914, deel 1, 1914-1944, deel 2 en 1944-1967, deel 3
44943: RUSSELL,E.J. - Boden und Pflanze
45760: RUSSELL,W.L. - Structural geology for petroleum geologists
59747: RUSSELL,E.J., ET AL. - The Shetland Islands and 60 other geographical articles, in the Manch. Geogr. Soc., Vols 13-14(1897-1898);15-16 (1899-1900) and 17-18 (1901-1902)
59972: RUSSO,P. - Recherches Géologiques sur le Territoire des Hauts Plateaux (Maroc Oriental)
42385: RUSSO,R. - Bridge of Sighs
R778-4628: RUST,U. - Beiträge zum Problem der Inselberglandschaften aus dem mittleren Südwestafrika
58529: RÜSTOW,H.J. - Theorie der Vollbeschäftigung in der freien Marktwirtschaft
R1067-7883: RUTGERS,A. - Vogels van Zuid-Amerika. deel 1+2. Rijk geillustr. met 160 gekl. figs.
R1073-4927: RUTGERS,A. - Vogels van Australië. Deel 1+2. Rijk geillustr. vogelgids met 160 gekl. figs.
R10175-5702: RUTGERS,A. - Encyclopedie voor de vogelliefhebber.3 Delen.84 kleurplaten.168 foto's.1200 Figs. Standaardwerk geschreven en geillustr. door 40 specialisten. Lijst van Ned. en wetensch. namen.
R10102-4188: RUTGERS,A. - De Olympus. Inleiding tot de mythologie van Hellas en Rome. Index. Ornam. karton met linnen rug. Als nieuw.
R2743-4779: RUTGERS,A.V.D.LOEFF-BASENAU - Mens of wolf?Roman. Ornam. sl. band. Versleten.
R2248-5437: RUTGERS,D. & TOLMAN,R. - Schetsen en verhalen uit het dierenleven. Deel 1.
R1239-6401: RUTGERS,H.C. - Door Amerika, Japan en Korea naar China
R10218-9574: RUTGERS,A. - Encyclopedie voor de vogelliefhebber.3 Delen.84 kleurplaten.168 foto's.1200 Figs. Losbladig standaardwerk geschreven en geillustr. door 40 specialisten. Lijst van Ned. en wetensch. namen. Ornam. linnen. Geplast. Fraaie set.
R1031-9451: RUTGERS,A. - Tropische volièrevogels deel II
R2435-7255: RUTGERS VAN DER LOEFF,A. - Amerika, pioniers en hun kleinzoons
R1042-2131: RUTGERS,A, - Tropische Volièrevogels deel I+II compleet
R1036-9685: RUTGERS,A. - Handboek voor Kleurparkieten-Kwekers
R2423-0307: RUTGERS VAN DER LOEFF,A. - Verlangen naar vrijheid
39181: RUTGERS VAN DER LOEFF-BASENAU,A. - Amerika- Pioniers en hun kleinzoons
53664: RUTGERS, J.G. - Beknopte Analytische Meetkunde, A. het platte vlak, B. De Ruimtet
43048: RUTGERS, H.C. - Wat ik op mijn Indische reis zag
42985: RUTGERS,J.G. - Leerboek der Beschrijvende Meetkunde, eerste deel- De rechthoekige projectie-Derde stuk
41878: RUTGERS,C.A. - De Utrechtse Bisschop in de Middeleeuwen
51921: RUTGERS,A. - Tropische Volièrevogels
47018: RUTGERS,A. - Vogels van Nieuw Guinea 2 + 3 andere vogelboeken
49444: RUTGERS,C.A. - De Utrechtse Bisschop in de Middeleeuwen
56107: RÜTHER,J. - Kreis- und Stadt-Handbücher:Der Kreis Brilon
54270: RUTHERFORD,R.A. - Where on Earth ?
R1030-2730: RUTHVEN,M. - Freya Stark in Southern Arabia
60361: RÜTIMEYER,L. - Ueber Thal- und See-Bildung
58809: RÜTIMEYER,L. - Kleine Schriften I+II
R21102-6913: RUTING,D.&WAGNER,A.W. - Strand en duin. Biologisch werkschrift. Derde deel. prachtig natuur-onderwijsboekje. Geannot. Fraai exempl.
57459: RUTKOWSKI,E.H. - The politics of military aviation procurement 1926-1934
40833: RUTTE,E. - Rhein, Main und Donau
R1491-1643: RUTTEN, L.M.R. - De geologie van Ned. Indie.7 Hoofdstukken. Rijk geillustr. overzicht. Bibliogr. Index. Als nieuw.
R1457-9533: RUTTEN, L.M.R. - Voordrachten over de geologie van Nederlandsch Oost-indië
R1494-3540: RUTTEN, L.M.R. - De geologie van Ned. Indie.7 Hoofdstukken. Rijk geillustr. overzicht. Bibliogr. Index. Fraai exempl.
R12135-6381: RUTTEN, M.G. - The geology of western Europe. Early overview of European geology. Divided into Caledonian, Hercynian and Alpine Europe. References. Index.
R9150-5716: RUTTEN,G. - Ons koninklijk gezin in bevrijd Nederland. Prachtig geillustr-boek over de koninklijke familie direct na WW II. Ornam. en verguld half-linnen. Als nieuw.
R941-5320: RUTTEN,L. - Geological Nomenclature in four languages
R1331-3347: RUTTEN,L.M.R. - Science in the Neth. East Indies
R11218-9529: RUTTEN,M.G. - Geologie der Nederlandsche steenkolen. met 34 figuren en 20 foto's. Lit. lijst. Index. Goed overzicht over deze delfstoffen in Nederland. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw. Met herinneringsrede aan Rutten van Donald Eschman.
R1138-0748: RUTTEN,M.G. - The origin of life, by natural causes.
R1189-0840: RUTTEN,M.G. - Geological reconnaisance of the Esja-Hvalfjördur. Armannsfjell area, Southwestern Iceland.
R1153-8930: RUTTEN,M.G. - The geological aspects of the origin of life on earth
R1153-7034: RUTTEN,M.G. - The geological aspects of the origin of life on earth
R96-4538: RUTTEN,F. - Spanje
R1345-7629: RUTTEN,R.P.J. - Les Missionnaires de Scheut et leur Fondateur
R1141-9710: RUTTEN,M.G. - Bij de Teekening van een Geologische Klok
R1151-7420: RUTTEN,M.G. - Lood- en Zinkerts in kolenmijnene in het Ruhrgebied
R29134-6486: RUTTEN,L. & RAADSHOVEN,B. VAN - On earthquake epicentres and earthquake shocks between 1913 and 1938 in the region between 0 and 30 degrees N and 56 and 120 degrees W
R936-0025: RUTTEN,G. - Ontmoetingen met Koningin Wilhelmina
38079: RUTTEN,L. - Ontwikkelingsmogelijkheden van het eiland Ceram
40409: RUTTEN,L.M.R. - Bibliography of West Indian Geology
40683: RUTTEN,L. - Geological Nomenclator.
40882: RUTTEN,M.G. - The Geology of Western Europe
43389: RUTTEN, F. - Brugge
42443: RUTTEN,M.G. - De oorsprong van het leven
54933: RUTTEN,G. - Album van een Soldaat
43526: RUTTEN,L. - Alte Land-und Meeresverbindungen in West-Indien und Zentralamerika
3989: RUTTEN,M.G. - Geologie der Nederlandsche steenkolen. met 34 figuren en 20 foto's. Lit. lijst. Index. Goed overzicht over deze delfstoffen in Nederland. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw. Met herinneringsrede aan Rutten van Donald Eschman.
58860: RUTTEN,M.G. - Geologie der Nederlandse Steenkolen
59982: RUTTEN,L., & HOTZ,W. - Geological, Petrological and Palaeontological Results of Explorations in Ceram 1917-1919, Vols. 1 and 2.
52743: RUTTERS,H. - J. S. Bach en onze tijd
41096: RUTTNER,A.W. - The Triassic of Aghdarband, NE Iran
52123: RÜTZEBECK,H. - De listige lakei
R1617-7420: RUUSBROEC,J. VAN - Werken in 4 delen
63058: RUWIERE,J. DE LA - Flämische Malerei des 17. Jahrhundert
49320: RUYGERS,H.J.C.G.M., & STEKEL,W. - De beide geslachten-thesis (1952)+ Kuischheid en Gezondheid
52942: RUYGROK,J.J., & NIELAND,J. - Festa nunc Solemnia + Laudate Dominum
R739-4497: RUYS,M. - Gebruik en verzorging van vaste planten
R2019-1808: RUYS,M. & LEONARD,C. - Brussel, mijn stad.
R770-6022: RUYS,C. - Over rotatoire oogdeviaties opgewekt door de centrifugaalkracht. Thesis
R815-2693: RUYS, K. - De Randgebieden
54189: RUYS,M. - Rozen voor iedereen
R1343-8682: RUYSBROECK,J. - Oeuvres de Ruysbroeck l'Admirable, 2 tomes
63053: RUYSCH,W.A.(ED.) - Antiquity and Survival, nr. 1 May 1955
R1218-0868: RUYSLINCK,W. - Wierook en tranen.
R1226-0958: RUYSLINCK,W. - Antwerpen in oude gravures
62864: RUYSLINCK,W. - De verliefde akela
R1674-1167: RUYTENSCHILDT,M. - Zeilen en wedstrijdvaren. Vroeg wedstrijdboek. Fraai geillustr. Ornam. karton.
R1117-7832: RUYTER,D.J. - Zoutwatercocktail
54589: RUYTER-VAN DER FEER, R. DE - Wat is Dat ? Deel 2
R1028-4890: RUZICKA,R. - Russich-Deutsches Wörterbuch
60545: RUZICKA,V. - Geological Comparison between East European and Canadian Uranium Deposits
T7108-4256: TNO/RWS - Indicatoren voor het beoordelen van de doelmatigheid van afvalverwijdering+ Lozingen in havens (2 Rapporten)
R715-9611: RYAN,C. - The longest day
R715-8897: RYAN,C. - The Last Battle
R716-7294: RYAN,C. - A bridge too far
49324: RYAN,J. - Ireland From the Earliest Time to AD 800 + From 800 to 1600
55872: RYAN,N.J. - A History of Malaysia an Singapore
41854: RYAN,J.A. - The State and the Church
40590: RYAUX,L. & J.L. - L'Argus des ventes aux recherches Peinture Ancienne , Ed. 1966+1996
48228: RYBAK,N. - De vergissing van Honoré de Balzac
61803: RYDER,G. - Caracas Yesterday and Today
58969: RYDER,T.A. - Mother Earth
S1430-4794: SOOT-RYEN,TRON - Pelecypods from East-Greenland
S1497-4473: SOOT-RYEN,TRON - Norges Svalbard- of Ishavs-Unders.- Some Pelecypods from Franz Joseph land, Vistoriaøya and Hopen
R1332-8315: RYING,B.(ED.) - Nordsjaelland med omliggende øer
R67-6645: RYS,J. - Quartet
R923-4886: RZOSKA,J. - On the nature of rivers
53739: SAALTINK,H.W,(ED.) - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de Heer Dr. T. Velius
S967-5465: SAAR,J.J. - Reisebeschreibungen van Deutschen Beamten und Kriegsleuten, Vol. VI
S2491-3033: SAARENMAA,H., & KEMPF.A. - Internet applications and electronic information resources in forestry and envir. sciences.
49748: SAARLOOS,J.F. VAN - Enige beschouwingen betreffende het vreemdelingenverkeer als factor in de internationale economische betrekkingen, Thesis
S1847-7298: SABADINI,R. ET AL. - Glacial isostasy, sea-level and mantle rheology
S1137-3528: SABADINI,R. - Historische nachten van verschrikking
S619-1381: SABANA - Sabena revue-India.
S624-6623: SABANA - Japan-issue+Mid West USA
S2841-1492: SABANOVA,N.V. & TYZNOVA,A.V. - Reserves of coals and slate coals in USSR
S1130-1271: SABATIER,R. - Les fillettes chantantes-Roman
S16178-5212: SABATINI,A.(ED.) - A century of sea stories.56 Famous sea stories of writers like Dickens, Melville, Stevenson, Masefield, Bates, Poe, Wallace, Conrad and many others. Ornam cloth. Spine sl. foxed-nice copy
S1631-0131: SABATINI,A.(ED.) - A century of historical stories
S1124-7402: SABATINI,R. - A century of sea stories
48885: SABATINI,R. - St. Martin's Summer
S12112-7996: SABATTINI,N. - Distrubucion Geografica y Estratigrafica de los Gastropoda y Calyptoptomatida del Carbonico y Permico, Argentina
S12108-2442: SABATTINI,N. - Distribucion geografica y estratigrafica de los Cnidaria y Bryozoa del Carbonifero y Permico de la Argentina
S12120-3429: SABATTINI,N. - Los Fenestellidae, Acanthocladiidae y Rhabodomesidae (Bryozoa, Cryptosomata) del Paleoceno Superior de san Juan y Chubut
55461: SABBE,M. - De filosoof van 't Catshuis
S666-3516: SABENA - Brussel 110 jaar/ Malaysia-Singapore/ Baden Württemberg (3 boeken)
S67-3765: SABENA - Bayern.
S648-9635: SABENA - Flanders + Belgium Abbeys + Antwerpen - 3 issues
S67-1799: SABENA - Ireland
S632-6127: SABENA - Sabena Review 1964-2 Libya issue
22074: SABENA - Ireland + USA Midwest 1980+ Japan 1969
S2019-8429: SABIN,DR. & LOIN,DR. - Medisch Kruidenboek
60570: SABINA,A.P. - Rock and Mineral Collecting in Canada, in 3 Volumes complete
S1145-5033: SABINS,F.F. - Remote Sensing, Principles and Interpretation
53538: SABLONIÈRE,M.DE - Vincent van Gogh.
S1142-6695: SABROE,A.S. - Forestry in Denmark, a guide to foreigners
S923-9619: SACAGE,G. - International Art sales
58831: SACAL,V. - Microfacies du Paléozoïque saharien
43373: SACCHI,R., ET AL. - Note geologiche sulla dorsale M. Sejta + Sopra un affioramento di Ronco Biellese
S815-5269: SACCO,F. - La Terra e viva
59875: SACCO,F., ET AL - Les oscillations glaciaires + many other articles in the Livres Jubilaires , Fasc. I+II
55440: SACERDOTI,A. - Israel
40196: SACHAROW,A.D. - Stellungnahme
46575: SACHAROW,J.V.D., ET AL. - Permotriassic events in East Asia + 2 other similar books
S1640-8074: SACHER-MASOCH,L. - Kaunitz, ein Osterreichischen Staatsmann
62461: SACHER,H. - Staatslexikon, Fünf Bänder
S8381-7457: SACHS,J. - Lehrbuch der Botanik nach der gegenwärtigen Stand der Wissenschaft. Unique early botany book with 453 woodcut prints. Part 1:Cells, tissues, layers, Part2:Systematics-Thallophytes, Cryptogames, Phanerogames, Part3:Physiology-Molecular
S2031-2878: SACHSE,R. & ROHDE,G. - Der Grottensaal im neuen Palais
51170: SACHTLEBEN,H., ET AL. - Entomologische Beihefte, 6+7
S1712-8423: SACKVILLE-WEST,V. - Some Flowers
S1139-2405: SADAT,A. EL - In search of identity- An autobiography
S1515-9719: SADELEER,FR. DE - De wrede missie
S1118-5614: SADGROVE,M. - A picture of faith
A1219-2100: AL-SADI,H.N. - Seismic Exploration
39892: AL-SADI,H.N. - Seismic exploration technique and processing
S873-9123: SADIO,S. - Pedogenese et potentialites forestieres des sols du Saloum, Senegal. Thesis
61897: SADLEIR,M. - Fanny bij gaslicht
S25156-9417: SADLER,J.C. & HARRIS,B.A. - The Upper tropospheric circulation over the global tropics/the mean tropospheric circulation and cloudiness over SE Asia and neighbouring areas. Two atlases.
S914-4295: SADLER,M. - Forlorn Sunset
S1114-0854: SADLER,W.S. - Race decadence
S1129-6183: SADLER,G.T. - The relation of custom to law
54201: SADLERS,H.-M. - Untersuchungen zur Rhizosphärebakterienstamme und Tomaten . Thesis.
S969-9553: SADRAN,G. - Let Formations Volcaniques Tertiaires et Quaternaires du Tell Oranais
14060: SADRAN,G. - Let Formations Volcaniques Tertiaires et Quaternaires du Tell Oranais
42584: SAECHTLING,H.J. - Kunststoffen im Bauwesen
S96-0437: SAEDECKER - Suisse
S1248-1725: SAEZ,M.D. DE - Noticias sobre Peces fosiles Argentinos.3 copies
60078: SAFRANSKI,R. - Heidegger en zijn tijd
S484-9277: SAGA - Sagaen om Saga. Comm. book on 25 years of the Norw. company Saga. Well-illustr. overview.
S855-4176: SAGAN,F. - Houdt U van Brahms... Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
S819-0307: SAGAN,F. - Een verre glimlach.
S917-2932: SAGAN,FR. - Bonjour Tristesse
51799: SAGAN,F. - Een verloren profiel + dans un mois, dans un an
55276: SAGAN,F. - Bonjour Tristesse
43216: SAGAN,F. - Een slaafse hond
45315: SAGAN,F. - Bonjour Tristesse + Aimez-vous Brahms..
46689: SAGAN,C., ET AL. - Planetary Atmospheres
S2025-6065: SAGAR,K., & SWAIN,J. - The Love of Tropical Fish
S1442-7355: SAGIROGLU,G.N. - Sur quelques andésites d'Anatolie. Thesis
56691: SAGMAC,PH. - La Fin de l'Ancien Régime et la Révolution Française
56690: SAGNAC,PH., ET AL. - Louis XIV (1661-1715)
S185-6813: SAGNER-DÜCHTING,K. - Monet
S914-6364: SAHADE,J. - Astronomia Hoy
44317: SAHER,E.A. VON - De Versierende Kunsten in Nederlandsch Oost Indië- Eenige Hindoe-Mounmenten op Midden Java
48127: SAHER,H. VON - Emanuel Rodenburg
46832: SAHNI,M.R. - A Monograph of the Terebratulidae of the British Chalk
52769: SAHRMÜLLER,R, ET AL.(EDS.) - Index of vegetable names in several languages, Part 2
S721-2260: SAID,R. - The geology of Egypt.
38072: SAID,M. - Sendi Agama
55518: SAIKAKU,I. - Koshoku-Mono
S1273-1499: SAILLIENS,E. - Toute la France. Sa terre-son peuple-ses travaux-les oeuvres de son génie.
S1018-3098: SAIN,I. DE - Nog veertien dagen
S1426-5522: SAINT MARC,PH. - Socialisation de la nature
S1841-5696: SAINT-PIERRE,B. DE - Paul et Virginie et La Chaumière Indienne
39035: SAINT ANN, J. DE - Twee meisjes in Parijs
39511: SAINT-PAUL, A. - Architecture et catholicisme
50476: SAINT-EXUPERY,A. DE - Vol de Nuit(1931) + Terre des Hommes
4450: SAINT-EXUPERY,A. DE - Le petit prince. Nederlandse schooluitgave. Geillustr. door de auteur. Eerste pp. wat waterschade, gebr. maar zeer leesbaar exemplaar
S1266-2409: SAINTRAIN,H. - Jean-Corneille Lambertz, Fondateur de la Congregation d'Ursulines
60997: SAITO,T., ET AL. - Systematic Index of Recent and Pleistocene Planktonic Foraminifera
B1163-4762: BOEKAN SAJA - De woning der geesten. Indische roman. Ornam. karton. Fraai exempl.
B1125-2883: BOEKAN SAJA - In de woning der geesten.
B1129-3769: BOEKAN SAJA - Het geheim van de tempelruïne
53289: BOEKAN SAJA - Handlangers van den Dood
47218: SAJO,K. - Aus dem Leben der Käfer
40145: SAKHAROV,D. - Sakharov speaks
59367: SAKLANI,P.S. - Tectonic Geology of the Himalaya
49107: SAKOLSKI,A.M. - Land tenure and land taxation in America
S2677-7725: SAKSA,P. & KORKEALAAKSO,J. - Application of geophysical methods in environmental and municipal engineering
S1456-7760: SAKURA,Y.(ED.) - Selectd Papers on Environmental Hydrogeology, Kyoto 1992
55821: SALAH,S. - Panorama of Saudi Arabia
40983: SALAJ,J., & ONDREJ, S. - Foraminifera der Westkarpaten-Kreide
41006: SALAJ,J., ET AL. - Triassic foraminifera of the West Carpathians
44592: SALAJ,J. - Microbiostratigraphie du Crétacé et du Paleogène de la Tunisie
62246: SALAJ,J. - Microbiostratigraphyie du Crétacé et du Paléogène de la Tunisie septentrionale et orientale
58462: SALAMANDER,R. - The Jewish world of yesterday 1860-1938
S1225-3785: SALANI (ED.) - Le petit livre des Avions
S1042-8915: SALAS,R.S. - Las Fortificationes de Cartagena de Indias
S2715-6596: SALAS,X. DE, & WENTINCK,CH. - Goya + El Greco
43990: SALATI,V. - Lugano
S1329-8581: SALBERG,R. DE - Manual de Graphologie Usuelle
S79-1827: SALE,R. - Explorers
S748-2937: SALE,R. - Explorers, A Photographic History of Exploration
57407: SALE,R. - Owain Glyndwr's Way
s881-4367: SALEH,A. - Orale contraceptiva, cortisol, en het hypothalamus-Hypphyse-Bijniersysteem. Thesis
49808: SAINT FRANÇOIS DE SALES - Traité de l'Amour de Dieu
S2236-1544: SALFELD,A., & LORIÉ,J. - De ontginning der Nederlandse heiden
S1285-1093: SALGUES,J.B. - Des erreurs et des préjuges répandus dans les divers classes de la société, Tomes 2+3
S1163-5730: SALIBA,J.A. - Homo Religiosus in Mircea Eliade- An anthropological Evaluation
50372: SALINAVAROVA,Z. - Summer in Prague
39706: SALISBURY,H. - La neige et la nuit - La Révolution en marche, Russie 1887-1916
59182: SALISBURY,R.D., & ATWOOD,W.W. - The interpretation of topographic maps
61755: SALKEY,R., & WICKRAMASINGHE,M. - Joey Tyson + Spookeiland (1979)
S917-2117: SALKIN,P. - Etudes africaines
S926-7385: SALLER,K. - Leitfaden der Anthroplogie
56474: SALLEVELDT,H. - Het woordenboek van Jan Soldaat in Indonesië
37809: SALLY,H.L. - Irrigation Planning for Intense Cultivation
S1012-6209: SALMANG,H. - Die Keramik.
54723: SALMINEN,S. - Katrina
S2475-3855: SALMON,CL. & LOMBARD, D. - Les Chinois de Jakarta / The Chinese of Jakarta- Temples and communal life.
S1637-8225: SALMON,P.,ET AL. - Zwart Afrika, geschiedenis en cultuur
S916-7893: SALMON,P. - L'Afrique Noire
S1352-1492: SALMORAL,M.L. - Amerika-Een fascinerende beschaving 500 jaar geleden
58953: SALNEUVE,J.-F. - Cours de Topographie et de Géodesie
S12121-6261: SALOKORPI,A. - Modern architecture in Finland. Well-illustr. overview. Index of architects. Ornam. and gilded cloth with orig. dj. Mint copy.
S1052-7488: SALOMON,C. - Charlotte:Life or theatre? An autobiographical play.
S1073-5781: SALOMON,W. - Grundzüge der Geologie. Band I-Allgemeine Geologie, Band II-Erdgeschichte.
S1052-7506: SALOMON,W. - Grundzüge der Geologie , Band I- Allgemeine Geologie
44483: SALOMON,W. - Grundzüge der Geologie, vol. I, II-1 + II-2
41464: SALOMON,W. - Grundzüge der Geologie, Vols. I+II
59187: SALOMON,J. - Les Formations Continentales du Jurassique Supérier- Crétacé Inférieur.(Espagne du Nord)
S1190-6015: SALOMONS,A. - Over mooie boeken. letterkundige opstellen en essays. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
S2441-7850: SALOMONS,W. ET AL. (ED.) - Pollution of the North Sea- An assessment
53713: SALOMONS,A. - Ballingen
59607: SALOMONS,J.B. - Palaeoecology of Volcanic Soils in the Columbian Central Cordillera. Thesis.
53228: SALOMONS,A. - Herinneringen uit de oude tijd
54458: SALOMONSEN,T., ET AL. - Ovenschotels + Vis specialiteiten (1987)
60767: SALOP,L.J. - Precambrian in the Northern Hemisphere
57006: SALOPEK,M. - Uber die Cephalopodenfaunen der Mittleren Trias
55693: SALTER,A. - Economisch herstel
38522: SALTER,P.J., & GOODE, J.E. - Crop responses to water at different stages of growth
46392: SALTER,P.J., & GOODE,J.E. - Crop responses to water at different stages of growth
51411: SALTER,P.J., & GOODE, J.E. - Crop responses to water at different stages of growth
S16163-7329: SALUSBURY,F.G.H. - King Emperor's Jubilee.1910-1935. Extr- richly illustr. overview of the silver jubilee of King George. Ornam. and gilded pink cloth. Front and spine faded. Nice copy.
S814-5891: SALVADOR - The Art of Sex
58505: SALVATORE,D. - International Economics
53567: SALVATORI,M. - The rise of modern communism
S1147-4033: SALVERDA,Z. - Uit zelfbehoud, welvaart ten koste van welzijn.
S1324-6178: SALZMANN,K.H. - Der Kampf um den Nordpol
S1066-5256: SAM,R. VAN - Causes of ground-penetrating radar reflections in sediment. Thesis.
S1939-9488: SAMAMA,J.-C.,ET AL. - Les Paléoservices et leur Métallogenèse
S2932-8911: SAMCHUK,A.I. & PILIPENKO,A.T. - Analytical Chemistry of Minerals
S2932-8906: SAMCHUK,A.I. & PILIPENKO,A.T. - Analytical Chemistry of Minerals
49294: SAMEC,M. - Kolloidchemie der Stärke
60167: SAMEL,G. - De Zeven Tibetaanse persoonlijke Typen
N2622-5319: NATUURKUNDE EN SAMENLEVING - Energie in de toekomst
60348: SAMES,C.-W. - Orogene Sedimentation und Paläogeographie während der tieferen Oberkreide in Norditalien.
S850-9563: SAMET,H. - The design and analysis of spatial data structures
S839-8985: SAMET,H. - Applications of spatial data structures
62301: SAMHEBER,E. - Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika
47606: SAMISH,R.M. (ED.) - Advances in Plant Nutrition, Vol. 1
39816: SAMISH,R.M.(ED.) - Recent advances in plant nutrition, Volume 2
S1756-2996: SAMKALDEN,I.(ED.) - Prae-Adviezen Cultuurtechniek en samenleving.5 lezingen.
S1224-2314: SAMKANGE,ST. - On trial for That U. D. I.
S1123-7998: SAMOCHODOWY - Altlas Polki, 1:500,000
39917: SAMOJLOV,I.V. - Die Flussmündingen
46265: SAMPL,H. - Forschungsergebnisse im Ost- und Südalpinen Perm
S1045-6351: SAMPSON,E. - Magmatic Chromite deposits in Southern Africa
47266: SAMPSON,D.N., ET AL. - The Geology of the Uluguru Mountains + 2 other similar books
S915-8121: SAMSOM,K. - Living in Tokyo
S2532-5651: SAMSON,A. & DE VRIES,G.J. - Grieksche Grammatica + Oefenboek
S2916-2493: SAMSONOV,J.P. & TURINQUE,A.P. - Gems of the USSR
S921-3144: SAMUEL,R. - Israel, land of faith
44303: SAMUEL,O., & SALAJ,J. - Microbiostratigraphy and Foraminifera of the Slovak Carpathian Paleogene
44381: SAMUEL,O., ET AL. - Microfauna and Lithostratigraphy of the Paleogene and adjacent Cretaceous of the Middle Vah Valley ( West Carpathian).
50555: SAMUELSON,P.A. - Economics
S1548-9231: SAMUELSSON,K.E. - Elements in Microphotography with ordinary light
S2229-4879: SAMULESON,P.A., ET AL. - Pascal Salin and other essays
39798: SAMWAT - Overzicht publicaties hydrologie en waterhuishoudkunde in NL 1987-1990 ( 4 boeken)
S1060-1662: SANADON,N. - Retraites Spirituelles propres aux Communaute's Religieuses
46079: SANBORN,E.I., ET AL. - Eocene flora of Western America
S199-8915: SANCHEZ-CANTON,F.J. - Der Prado
S1936-0301: SANCHEZ CANTON,F.J. - Strolls around Madrid and excursions
S1252-5755: SANCHEZ,P.A. - A review of soils research in Tropical South America
43694: SANCHEZ,E., ET AL. - Approximate reasoning in intelligent systems
48698: SANCHEZ,P.A.(ED.) - A Review of Soil Research in Tropical South America
41370: SANCHEZ,P.A. - Properties and Management of Soils in the Tropics
S720-5467: SAND,G. - Un hiver a Majorque.
S755-4259: SAND,G. - Promenades autour d'un village + Journal de Gargilesse
50477: SAND,G. - La petite Fadette
57291: SAND,G.VAN - De sproeitechniek
61542: SAND,G. - Ein Winter auf Majorca
58695: SAND,J.C.L. - De Ratten van Amsterdam
37644: SANDBERG,PH.A. - Stereogram Book of Fossils
38682: SANDBERG,G. - Identification and quantification of 3-Indoleacetic acid in Scots Pine
49502: SANDBERG,C.G.S. - Over oorsprong en wezen der dekbladvormende en vulkanische kracht op de aarde.
59898: SANDBERG,C.G.S. - Etudes Géologiques sur le Massif de la Pierre à Voir
S109-2963: SANDEAU,J. - Valcreuse
S18107-0186: SANDECKI,J., ET AL - On the occurrence of silver-rich tetrahedrite at Garperberg Norra, Central Sweden + another related article
56509: SANDECKI,J., ET AL - On the occurrence of Silver- rich tetrahydrite from C. Sweden + 2 other similar articles
58557: SANDEE,J.(ED.) - Europe's future consumption
S1271-7164: SANDEGREN,R. - Register över Sveriges Geologiska Undersöknings Publikationer 1858-1958
44998: SANDELLIUS,D. - Vita et Scriptis Danielis Concinae- Commentarius
S1966-6230: SANDEN,J.J. VAN DER - Radar remote sensing to support tropical forest management. Thesis
47593: SANDEN,J.J. VAN DER - Radar remote sensing to support tropical forest management. Thesis
38633: SANDER,BR. - Einführung in die Gefügekunde der geologische Körper, erster Teil- Allgemeine Gefügekunde.
40835: SANDER,BR. - Einführung in die Gefügekunde der geologischen Körper, erster Teil: Allgemeine Gefügekunde
12965: SANDER,B. - Einführung in die Gefügekunde der Gesteine, in 2 Teile
62956: SANDER,C.A.L. - Karakteristiek Amsterdam
41445: SANDER,BR. - Beiträge zur kenntnis der Anlagerungsgefüge
60737: SANDER,B., ET AL. - An Introduction of Fabrics of Geological Bodies
B32107-5727: BRONGERSMA-SANDERS,M. & GROEN,P. - Wind and water depth and their bearing on the circulation in evaporitic basins. In:Third Symposium on Salt.
S1221-6019: SANDERS,H.G. - Weed Control Handbook
4826: SANDERS,J. - Loos alarm-Groot tekenboek met voorwoord van Carmiggelt. Humoreuze en scabreuze prenten van zeevarenden. Als nieuw.
40358: SANDERS,C. - Tectonics and Erosion, Thesis
41116: FRIEDMAN & SANDERS - Principles of Sedimentology
42589: MURET-SANDERS - Encyclopaedic English-German and German-English Dictionary, in 2 volumes complete
62616: SANDERS,J. - Het castratievraagstuk
43801: SANDERS,P. - Het Nationaal Steun Fonds
5667: SANDERS,M., ET AL. - Die Fossilen Fische der Alttertiär Süsswasser Ablagerungen aus Mittel-Sumatra. Rare copy of Early Tert. fish fossils from South Sumatra.9 Plates oot. Bibliogr. Index. Heringeb. in half-linnen, met 6 andere geol. artikelen
S18187-0359: SANDERSON,T.ET AL. - De wereld der dieren. Zes delen. Zoogdieren, Reptielen, Insekten, Vissen, Amphibieën/Lagere dieren, Vogels. Een verantwoorde en fraaie beschrijving van de fauna van de wereld. Zeer rijk geillustr.
S1237-4892: SANDERSON,I. - Knaurs Tierbuch in Farben- Säugetiere
53852: SANDERSON,I. - De Werelddelen- Noord Amerika
S2942-8897: SANDFORD,K.S., & ARKELL,,W.J. - Paleolithic man and the Nile-Faiyum Divide
29577: SANDFORD,K.S., & ARKELL,,W.J. - Paleolithic man and the Nile-Faiyum Divide
58185: SANDICK,A.A., ET AL. - De beteekenis van waardevast geld + Anoniem- Het Geldvraagstuk en het Schuldenprobleem (1945)
42107: SANDOZ - Sandoz-Vademecum Lederfärberei
60351: SANDULESCU,M. - Essai de Synthèse structurale des Carpathes
61327: SANDWELL,B.K. - Cities of Canada
51014: SANSAVINI,S.,ET AL. - Le Mele Golden-Simili
52135: SANSOM,G.B. - Japan, a short cultural history
51440: SANT,L.E. VAN 'T, ET AL. - De wortelvlieg in NL + 2 andere soortgelijke publikaties
57591: SANTANDREA,P.S. - Grammatichetta Giur
S1621-6189: SANTAPAU,H.(ED.) - J. Sen Memorial Volume
42955: SANTEE,R. - Apache Land
44419: SANTEGOEDS,E. - Juliana, moeder, majesteit
S12123-2662: SANTESSON,B. - De Malmförende Trakterna i Norra deler af Orebro LÃ¥n, geognostiska kartor och Beskrifningar ofver De viktigste Grufvefälten
S1122-2941: SANTIAGO,F. - Maya designs of Mexico
S2455-2341: SANTIAPIPPLAI,CH, ET AL. - The Asian Elephant, an Action Plan for its Conservation
61540: SANTINI,L. - Vatikan Stadt
57135: SANTOSO,R.S. - Anak-anak Indonesia diaku Blanda + 3 other articles
41612: SANTY,F., & OSAER,A. - Met vlag en wimpel- Deel I+2
S739-8599: SANZ,C. - Mapas antiquos del Muno (Siglos XV-XVI)
S2015-3686: SAPIEHA,A.M., ET AL. - Twende Safarini
39148: SAPIENS - Het Land van het Westen
52297: SAPONARO,A. - Wie teste Ich meine Gesundheit
S946-3480: SAPPER,K. - Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie
S935-5132: SAPPER,K. - Geologischer Bau und Landschafsbild
S928-9527: SAPPER,K. - Klimakunde von Mittelamerika
48931: SAPPER - The Man in Ratcatcher
41405: SAPU,J. - De vuile was
51743: SARA,M., ET AL. - Czech for Englsh-speaking students
49220: SARASAMUSTAJA, ET AL. - Pyura-sasana + 2 other Hindu-Javanese booklets.
S1017-1970: SARCEY,FR. - Le Siège de Paris
S1326-9520: SÄRCHINGER,H. - Geologie und Gesteinskunde
S1326-9226: SÄRCHINGER,H. - Geologie und Gesteinskunde
E1860-5346: EXC.GUIDE-SARDINIA - Excursion/Table Ronde Tyrrhenian de Sardaigne, Cagliari 1980
S1246-4978: SARGENT,C.S. - Manual of the Trees of North America.2 Volumes
S1070-2442: SARGENT,D. - Sainte Catherine des Iroquis ou Nature et Grâce dnas la Forêt Indienne
S817-2566: SARIS,L. - Villa Zonneschijn
S16249-7874: SARKAR,H.B.ET AL - South-India in Old-Javanese and Sanskrit inscriptions. In:Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel 125-2. Contains also articles on Th Samin movement, An inventory of the Javanese manuscript collection in the British Museum. Paperback. Mint copy
S1664-2649: SARKAR,S.C.(ED.) - Metallogeny related to tectonics of the Proterozoic mobile belts
50108: SARKAR,A. - Problems of Consumers in Modern India
45036: SARNO,L. - Song from the Forest
62897: SARO-WIWA,K. - Een maand en een dag
S1021-4026: SAROYAN,W. - De menselijke comedie
61206: SARRAUTE,N. - Het gebruik van het woord
46926: SARTENAER,P., ET AL. - De l'importance stratigraphique des Rhynchonells Famenniennes 2x + 3 other similar orig. reprints on the same
59271: SARTONI,S., ET AL. - Richerche Biostratigrafiche nel Mesozoico del'Apennino Meridionale
S1314-0875: SARTRE, J.-P. - L'Imagination
S2124-2380: SARTRE, J.-P., ET AL. - Le conflit Israélo-Arabe
S1059-4566: SARTRE, P. - De vliegen en andere verhalen. Ornam. paperback. Fraai exempl.
S1040-4769: SARTRE, P. - Het oponthoud. Roman. Paperback. Als nieuw.
S953-4391: SARTRE,P. - De dood in het hart. Oorlogsroman. Paperback. Als nieuw.
53095: SARTRE, J.-P. - De muur
51798: SARTRE, J.-P. - La p.... respectueuse/La leçon (Ionesco) + 2 other novels
48440: SARTRE, J.-P. - Le Mur
52859: SARTRE, J.-P. - Het Oponthoud. Roman.
51797: SARTRE, J.-P. - Le mur
51791: SARTRE,J.P. - De lichtekooi + De jaren des onderscheids(1971,13e)
S2242-4987: SASCO,E. & LEHUENEN,J. - Ephémérides des Iles St-Pierre et Miquelon
43677: SASKY, L. AND OTHERS - Monumentorum Tutela part 5 = Ochrana Pamiatok
S2254-8145: SASS,F., ET AL. (EDS.) - Dubbel Taschenbuch für die Maschinenbau, in zwei Teile
s837-9123: SASSE,A. - Ethnologie van Nederland. With a map.
43657: SASSE VAN ISSELT, A.F.O. VAN - Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
S958-3176: SASSEN,F. - De vraag naar het Zijn in de eerste eeuwen der Scholastiek
54694: SASSEN,F. - Wijsgeerig Leven in Nederland in de Twintigste Eeuw
S16115-6601: SASSI,F.P. (ED.) - Newsletter 1982-4 on the Correlation of Prevariscan and Variscan events of the Alpine-Mediterranean mountain belt.
40990: SASSI,F.P.(ED.) - Newsletter no.2
44486: SASSI,F.P., ET AL. - Correlation of prevarsican and variscan events of the Alpine-Mediterranean mountain belt.
44014: SATO,M. - Kyoto Ceramics
S2614-7037: SATOO,T. & MADGWICK,H.A.I. - Forest Biomass
58110: SATTLER,F. - Door de onbekende Himalaja
S818-4346: SAUER,F. - Die Eifel in Farbe
S837-0077: SAUER,W. - Der geologische Lehrpfad am Silbersee
60875: SAUER,J.R. - Emeralds and other Gemstones of Brazil
S13157-7453: SAUERLANDT,M. - Deutsche Plastik des Mittelalters. Soderband der "Blaue Büche". Large paperback. On German sculpture in tehe Middle Ages. Extr. well-illustr. Orig. dj. Mint copy.
62606: SAUERS,R.VON - The Vintage-Auto Almanac
S9264-6494: SAUL,L.J. - Emotional maturity. The development and dynamics of personality. On practical psychiatry. On the achievement of maturity. Emotional forces and the development of personality. The nature of neurosis. The dynamics of personality. Index. Bibliogr. Annot. Nic
S728-2849: SAUL,M. - Dinnerparty a la Perestroika
C1847-1125: CARR-SAUNDERS,A.M. - World population-Past growth and present trends
S1361-6261: SAUNDERS,D.A. - The portable Gibbon. The decline and fall of the Roman Empire.
S1517-9583: SAUNDERS,J.M.L. - Eén met ons Indië
S1323-3660: SAUNDERS,A.D. - Deal and Walmer Castles
S1118-4871: SAUNDERS,K. - A Pageant of India
37429: SAUNDERS,R.J., & WARFORD,J.J. - Village water supply
37889: SAUNDERS,J.T., & MANTON,S.M. - A manual of practical vertebrate paleontology
53676: SAUNDERS,B.C., & CLARK,R.E.D. - Order and Chaos in the world of atoms
43636: SAUNDERS, R - The raising of the Wasa
46127: SAUNDERS,E. - A distant summer
S879-4306: SAUPÉ,F. - La Série Ordovicienne + La quartzite du Criadero de Almaden, Spain - 2 articles
S1045-5477: SAURAMO,M. - Die alten Kerne- Fennoscandinavien im Quartär
39743: SAURAT,P. - Riquet à la Houppe
46290: SAURI,ABBÉ - Précis d'Histoire Naturelle, 2 volumes in one
S1429-4325: SAUSSURE,J. DE - In de leerschool van Calvijn.
53570: SÄUTER,H. - Wagnis zur Weisheit
S836-8627: SAUVY,A. - Het bevolkingsvraagstuk in de wereld
61399: SAUVY,A. - Het einde van de rijkdom
55466: SAVA,G. - Het reddende mes
49075: SAVADOGO,M. - Crop residue management in relation to sustainable land use, Burkina Faso. Thesis
S2219-3515: SAVAGE,M. & PEALING,N. - Valiant Air Command
37645: SAVAGE,J., & BOSCHMA,D. - Geological Maps of the Southern Cantabrian Mountains.
51842: SAVAGE,G. - Het Interieur
47789: SAVAGE,J.F. - Tectonic analysis of Lechada and Curavacas Synclines, Yuso basin, NW Sapin. Thesis
62090: SAVAGE,G. - The Antique Collector's Handbook
S1120-2190: SAVAGNER,M. - Géographie Générale.
60084: SAVATER,F. - Het goede leven
S1894-6732: SÄVE-SÖDERBERGH,G. - On the skull of the Chirodipterus wildungensis Gross, an Upper Devonian Dipnoan from Wildungen
S1283-9175: SAVIOTTI, F. - Florence-New tourist Guideof the city with map of the monuments.146 Plates.6 walks.
S1153-4278: SAVORNIN,J. - La Géologie Algérienne et Nord-Africaine, depuis 1830
S1139-0690: SAVORNIN,J. - Notice Géologique sur La Sahara Central
S17317-1647: SAVORNIN,J, ET AL - Sur l'Hydrologie Du Hodna (1908), Algérie Gen.(1923), Miliana(Koulomzine,1935), Perregaux(Gauches,1938), Sources Thermo-Minerales (Guigue,1940), Grandes Barrages(Savornin,1941), Eaux Souterranes(Samsoen,1941, Spéléologie dans Le Djurdjura(1941),, Géoc
52247: SAVORNIN LOHMAN, & VAN DE WEG,H. - Spiegel der Zeevaart + Glorie ter Zee(1958)
59330: SAVORNIN,J. - Etude Géologique de la Région du Hodna et du Pateau Sétifien, Algérie
49499: SAVORNIN LOHMAN,A.F.(ED.) - Nieuwe Schepen
51654: SAVORNIN LOHMANN, A.F. DE - Schepen + Nieuwe Schepen(1954)
51160: SAVORY,B.M. - Specific replant diseases
S1157-1135: SAWYER,A.R. - Remarks on the Banket Formation at Johannesburg, Transvaal
42235: SAWYER,W.W. - Wiskunde zonder omslag
41380: SAWYER,J. - D-Day
59175: SAWYER,E.W.+ BARNES,S.J. - Damaran Structural Geology of SE Walvis Bay + Serpentinites in SW Africa(1982)
S2731-8118: SAXON,SV., & ABRAHAMSEN, N. - Some rock densities in Bornholm
S2351-0251: SAYER,J.A.,ET AL (EDS.) - The Conservation Atlas of Tropical Forests - Africa
S836-5332: SAYER,A. - The Beauty of Cats+ Portrait of Cats
S1130-7208: SAYERS,D.L. - A treasury of Sayers' stories
42009: SAYERS,D., & WALSH,J.P. - Thrones, Dominations
57612: SAYLES,G.O. - The Medieval Foundations of England
S1818-5095: SAYSSE-TOBICZYK,K. - In der hohen Tatra
59724: SCACCHI,A, ET AL. - Ueber die Polyedrie von Kristallen + 27 other articles on German geology, Annual 1863 complete with vols.1,2,3,4.
S23183-4611: SCAHMINÉE,J.H.J. ET AL. - Oxycocco-Sphagnetea/Natuuraspekten van de ruilverkaveling Goirle/De Hilver(Reynen)/Metabolische aktiviteiten van mikrobiol. populaties(Michels)/Steekmuggen in Nieuw Velp-Zuid(Schmidt)
S23115-6308: SCAHMINÉE,J.H.J. ET AL. - Lemnetea/Springstaart populaties (Paulusse)/Bossen langs de Waal (Van Leeuwen(/Forest Land op kali Konto, Indonesia.
S12210-6604: SCALLIET, M. - Antoine Payen- Peintre des Indes Orientales. Well-illustr. biography of a French painter, working in Indonesia in the 19th Centurey. Most of his work shown, many letters included. Bibliogr. Index.60 Plates and maps.
60550: SCALLIET,M.)., ET AL. - Pictures from the Tropics
S1057-8569: SCAMONI,A. - Waldkundige Untersuchungen auf Grundwassernahen Talsanden
S1493-1019: SCANAVINO,R.A. - Observacionas geotecticas en el Sur de la precordillera Sanjuanina (Borde oriental), Argentina
46724: SCARABEE - Over het graf van Inioeia en andere artikelen
43832: SCARFE,N., & NEWTON,R. - The Suffolk Landscape + The Northumberland Landscape (2 books)
S911-5991: SCARRY,R. - Pop-op boek
S920-5425: SCARRY,H. - Alles wel aan boord.
S99-7097: SCARTH,A. - Volcanoes
S11146-4864: SCAVIZZI,G. - Maiolica, Delft and Faience. With 70 col. Plates. History, styles, extr. well-illustr. handbook. Index. Ornam. and gilded cloth with orig. dj. Mint copy.
S1730-6596: SCHAAF,S. VAN DER - Bodem en Bemesting, delen I+II
54855: SCHAAF,W.L. - Basic Concepts of Elementary Mathematics
52353: SCHAAF,W., ET AL. - Der Süßkirschenanbau am Taunus(Thesis) + Qualitätsobsbau(1970).
61973: SCHAAF,Y., & SPAAN, J.B.TH. - Cameroun

Next 1000 books from Antiquariaat Terra Incognita

3/9