Antiquariaat Terra Incognita
Oosteinde 30A, 1678 HS Oostwoud NH, The Netherlands. Tel.: +31 (0)229-507988 | Mob.: +31-(0)6-46103006            Email: h.duyverman@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49971: PLATT,C. - Panorama van de Middeleeuwen
P1270-8151: PLATTEEUW,M. - Broedende water- en moerasogels rondom Ijmeer en zuidelijk Markermeer.
58983: PLATTER,J.&E. - Africa Uncorked
P1396-2117: PLATTNER,F.A. - Pfeffer und Seelen. Die entdeckung des See-und Landwegs nach Asien.32 Plates. Bibliogr. Pers. index.
P1326-3649: PLAYFAIR,R.L. - The scourge of Christendom
37680: PLAYFAIR,J. - Illustrtaions of the Huttonian theory of the Earth
41187: PLAYFAIR,J. - Illustrations of the Huttonian theory of the Earth
P1852-6410: PLEKET,H.W.,ET AL. - Korte maatschappijgeschiedenis van de antieke wereld
P2427-2671: PLEMP VAN DUIVELAND,L.J. - Het Huis aan de Stamersbrug
P1320-4061: PLESSIS,J. DU - Het einde der tijden
42031: PLETNJOWA,S.A. - Die Chasaren
P1371-7066: PLETTE,A.C.C. - Cadmium and Zinc interactions with a Gram-postive soil bacterium. Thesis
37462: PLEWA,M. & S. - Petrofizyka
P11130-5870: PLEYSIER,A. - De roemruchte avonturen van Leen Wouters (op zolder). Socialistische jeugdroman. Rijk geillustr. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
37949: PLEYSIER,L.. - De Gele Rivier is bevrozen
38669: PLICKA,K. - Praha ve fotografia
39986: PLICKA,K. - Prague in Pictures
51775: PLICKA,K., ET AL. - Walks through Prague
P127-4460: PLIEVIER,TH. - Berlijn
P1210-2934: PLIEVIER,TH. - Stalingrad
58599: PLIEVIER,TH. - Moskou, Stalingrad, Berlijn
P1183-3150: PLIMER,I.R. - The association of tourmaline-bearing rocks with mineralisation at Broken Hill, NSW
P765-3549: PLINIUS - Lettere di Plionio il Giovane a tacito sull'Eruzione del Vesuvio
57618: PLOCHG,P. - De achterkant van het paleis
43088: PLÖCHINGER,B. - Erläuterungen zur Geologischen Karte des Wolfgangseegebietes, with map 1:25,000
44437: PLÖCHINGER, & SPREY,S. - Der Wienerwald- Geologischer Führer
41562: PLÖCHINGER,B. - Salzburger Kalkalpen
42880: PLÖCHINGER,B., & PRY,S. - Geologische Karte vom Kalpalpinen Wienerwald, scale 1:20,000
42798: PLÖCHINGER,B.,& PREY,S. - Der Wienerwald
P14127-6697: PLOEG,F.P.C.S. - Insulinde-schatten van de bodem. Rijk geillustr. overzicht van geologie en mijnbouw in Indonesia. Ornam. half-linnen. Fraai exempl.
P1633-2466: PLOEG,J. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda.
P1632-5474: PLOEG,J. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda
P2078-4471: PLOEG,S.W.F. VAN DER - Outdoor recreation and the multiple use management of natural resources. Thesis
P2030-6935: PLOEG,D.T.E. VAN DER - Vogels in Friesland, delen 1+2
49711: PLOEG,J.P.M. VAN DER - In beeld en gelijkenis
34618: PLOEG,D.T.E. VAN DER - Vogels in Friesland, delen 1+2+3
55284: PLOEG,I. VAN DER - Houden van je spullen
58674: PLOEG,J.D. VAN DER, ET AL. - Besluitvorming en Jeugdhulpverlening + 2 andere soortgelijke boeken
53779: PLOEGER,M., & ZEEUW,M. DE - 40 Jaar Topschaak 1900-1940
P1948-0195: PLOEGER, J., ET AL. - Bewaring van ou geboue en historiese oorblyfsels
54628: PLOEGER,P.L. - Geographical differentiation in Arctic Aantidae. Thesis
40352: PLOEGSMA,M. - Shear zones in the West Uusimaa area, SW Finland. Thesis
P1125-1044: PLOETARCHOS - Het Leven van Demosthenes
P931-3175: PLOETZ,K. - Kalender der wereldgeschiedenis
P1129-2018: PLOEY,J. DE - Bodemerosie in de Lage Landen
P1240-3145: PLOKKER,J.H. - Grenzen der suggestibiliteit. Intreerede.
38825: PLOMMER,H. - Ancient and Classical Architecture
48075: PLOMP,C.M. - Vogels in en om de stad
50767: PLOMP,N. - Woerden 600 jaar stad
55592: PLOMP,CHR. - Urk, sociografie van een eilandbevolking
52479: PLOMP,J. - Een kerk in beweging
P950-1892: PLOOIJ,D. - Tendentieuse varianten in den tekst der evangeliën
P1927-6959: PLOOS VAN AMSTEL,L. - Bouwstoffen voor het M. T. O.
P1014-5962: PLOOY,J-P. - College lopen.
49319: PLOSS,H., & BARTELS,M. - De Vrouw in Natuur- en Volkenkunde : Anthropologische Studiën, in 2 delen kompleet
49114: PLOTNIKOV,N.A. - Ressources en eaux souterraines
P876-0348: PLUIM,T. - Ons land en zijn bewoners-Beknopt leerboek der aardrijkskunde van nederland.
54722: PLUIM,T., & HESTEREN,J.N. VAN - Schetsen uit onze Beschavingsgeschiedenis
P1230-6279: PLUKKEL,G.J. - Het eerste kwartier op de maan
P1024-7168: PLUMB,J.H. - Baukunst der Renaissance
P1028-0607: PLUMB,J.H. - De glorie van de Renaissance
33782: PLUMB,J.H. - Baukunst der Renaissance
42205: PLUME,CHR. - Het boek van de Kaas
P2016-0553: PLUMMER,C.C., ET AL. - Physical geology
59428: PLUMMER,H.J. - Foraminifera of the Midway Formation in Texas
P1282-6481: PLUVIER,J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der Nationalistische beweging in Indonesië 1930-1942
P1356-2067: PLUYGERS,L.A. - Natuurbescherming en wildbeheer, speciaal voor Indonesië
48697: PLYUSNIN,I.I. - Reclamative Soil Science
53774: POCHE,E. - Porseleinmerken
51682: POCHE,E., & EHM,J. - Cechy Umelecke Pamatky
P950-4538: POCHON,J. - Manual Technique d'Analyse Microbiologique du sol
P922-9756: POCOCK,R. - Chorus to adventurers.
P922-9786: POCOCK,R. - Chorus to adventurers.
P1128-6381: PODLECKI,J. - Wieliczka, a royal salt mine
P865-6348: POE,E.A. - De fantastische reis van Arthur Gordon Pym. Pocket-ed. Gebr. exempl.
P8121-5187: POE,E.A. - Fantastische vertellingen. Vertaald en ingeleid door Simon Vestdijk. Fraai geillustr. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
P826-5012: POE,E.A. - Fantastische vertellingen.
P1615-2888: POE,E.A., ET AL. - Verhalenomnibus
P833-6834: POE,E.A. - Dreizehn Fantastische Geschichten
P832-3952: POE,E.A. - Tales of Mystery and Imagination
37981: POE,E.A. - Selected tales
48920: POE,E.A. - The Best Tales of Edgar Allan Poe.
57995: POE,E.A. - De gouden Skarabee
52092: POE,E.A. - The illlustrated Edgar Allan Poe
51310: POE,E.A. - 30 Beroemde verhalen
P15109-6663: POEL,A. VAN DER - The development and constraints of leached porosity in various ancient carbonate rocks in NW Europe (Thesis).
P1944-6850: POEL,A.C.J. VAN DER - Vous êtes à l 'écoute - U luistert naar ...
P17286-6864: POEL,D.C. VAN DER - Hoofdlijnen der Economische en Sociale Geschiedenis. Sociologisch beschouwd. In 2 delen, 1. De voor-kapitalistische periode tot het einde der Middeleeuwen, 2. e periode na de Middeleeuwen. Zeer rijk geillustr. en gedocumenteerd. Index. Bibliogr. Ornam. en
P1771-5250: POEL,A.B. VAN DER - Porosity development of some uplifted carbonates in the S. Permain Basin
P1922-3740: POEL,J.M.G. VAN DER - Van Brakel Van den Eng
56101: POEL, J.M.G. VAN DER - Oude Nederlandse Ploegen
50075: POEL,H. VAN DE - Messinian marginal-marine and continental facies and their stratigraphy in the Alemeria province (SE Spain). Thesis
55866: POEL, J.M.G. VAN DER - Het Landbouwonderwijs in Nederland tot 1918
P189-5539: POELHEKKE,M.A.P.C. - Taalbloei
P3556-4459: POELHEKKE,M.A.P.C.& VOOYS,C.G.N. DE - Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis.
44681: POELHEKKE,M.A.P.C., ET AL. - Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis
45607: POELJE,G.A. VAN, ET AL. - Nederlands Bestuursrecht- I Algemeen Deel + Inleiding tot de Bestuurswetenschap
54483: POELJE,A.G. VAN - Nederland van 1975-1813
P20100-6388: POELS,R.L.H., ET AL. - Verdroging, eutrophiëring en verzuring van natte bossen in Nederland: Effecten en herstelmaatregelen
57377: POELSTRA,T. - Willy Overloon wordt een stads-boerinnetje
50903: POENICKE,W. - Die Fruchtbarkeit der Obstbäume
P1752-3966: POERWADARMINTA,W. - Indonesisch-Nederlands woordenboek. Linnen. Als nieuw.
P1727-6895: POERWADARMINTA,W. - Kamus Umum Bahasa Indonesia
42679: POEZE,H., & SCHULTE NORDHOLT,H.(EDS.) - De Roep om Merdeka
P915-4248: POHIER,J. - Als ik God zeg.
P736-4820: POHL,W. - Einführung in die Elektrizitätslehre
P723-5427: POHL,W. - Einführung in die Optik
43910: POHL,R.W. - Einführung in die Elektrizitätslehre
P1189-0325: POIGNANT,R. - Oceanic Mythology. Part of Hamlyn world series. Extr-well-illustr. narrative. Bibliogr. Index.
59719: POIGNANT,A. - Révision du Crétacé Inférieur en Aquitaine Occidentale et Méridionale. Thesis
40630: POINCARÉ, H. - La valeur de la Science
57681: POINCARÉ, H. - Dernières Pensées
57501: POINCARÉ, H. - la Science et l'Hypothèse
P1547-5143: POINSENET,M.-D. - Louise de Marillac- de l'Anxiété à la Sainteté
P99-8340: POIRÉE,E. - Home Rule
44304: POKORNY,VL. - Grundzüge der Zoologischen Mikropaläontologie, 2 Bände
P646-7076: POL,D. - Onze Zendingsvelden in Midden-Java ten zuiden.
P1024-7122: POL,D. VAN - Midden - Java ten Zuiden
P743-6679: POL, D. - Midden-Java ten zuiden , onze zendingsvelden
46227: POL,OOM - Sobat-Amat
56584: POL.,B.VAN DER - Leopoldcahier II- Over vertalen
50857: POL,K. VAN DER - Marx contra Ricardo. Thesis
P19130-7536: POLA,A & WIND,R. DE - Wad nu... Wat later- De Nederlandse Wadden. Prachtig foto- en verhalenboek. Ornam. en verguld ingeb. met orig. stofomslag. Als nieuw.
P1320-4992: POLAK,B.(ED.) - De mensen zeggen ...
P2375-0816: POLAK,F. & MESAROVIC,M. - De Contra-Club van Rome en Tweede Rapport aan de Club van Rome. Twee boeken.
P1029-9885: POLAK,F.L. - Om het behoud van ons bestaan
P8143-4553: POLAK,H. - Het kleine land en zijn groote schoonheid. Jubileumuitgave. Met 87 Platen. Over het mooie van Nederland. Rijk geillustr. Ornam. ingeb. Fraai exempl.
P841-5880: POLAK,H. - Het kleine land en zyn groote schoonheid.
P1038-4659: POLAK,J.M. - Vooruitzichen van de rechtswetenschap.
P3189-2256: POLAK,G.I. & AMERINGEN,M.L. VAN - Gebeden der Nederlandsche Israëliten voor den eersten en tweeden Dag van het Weken-Feest.
P1632-2245: POLAK DANIELS,C. - Dieet kookboek voor suikerzieken
54346: POLAK, L. - Verzamelde Werken in 4 delen kompleet.
42069: POLAK,E - De weg omhoog
58770: POLAK,B. - Een onderzoek naar de botanische samenstelling van het Hollandsche Veen. Thesis
43033: POLAK, S - Beknopte geschiedenis der staathuishoudkunde in theorie en praktijk Twee delen in een band
46093: POLAK,J. - Het oude heden
49779: POLAK,F.L. - Kennen en keuren in de sociale wetenschap
56931: POLAK,L. - Prognostica, 2 delen in cassette
55283: POLAK,CH. - Zomersonate
57744: POLAK,G.I., & AMERINGEN,M.L.VAN - Gebeden der Nederlandsche Israelieten
P1214-2713: POLDERMAN,A. - Doe zelf yoga.
54192: POLDERMAN,R. - Doe het zelf Yoga
45890: POLDERMANS,D.A. - De strandjutter
45530: POLDERVAART,A.(ED.) - Crust of the Earth (A Symposium)
P1236-2403: PÖLDINGER,W. - Compendium of Psychopharmacotherapy.
42184: POLET,S. - Mannekino
P1043-6288: POLETTI,A. - Geneeskrachtige planten en kruiden in kleur
P718-8657: POLI,G. - Venezia Tridentina
45699: POLIAKOV,L., & WULF,J. - Het Derde Rijk en de Joden
R42104-3509: REPUBLIQUE FRANCAISE- PREFECTURE DE POLICE - Documents sur les Falsifications des Matières Alimentaires et sur les Travaux Municipal-Deuxième Rapport
55953: POLITICUS - Ontucht-Verzedelijking
P1122-3263: PÖLKING,FR. - Nationalpark Galapagos
P27146-6626: POLL,F. VAN DE & BAKKER, S. - Schreden naar Parnas. De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot heden. Herinneringsboek. Paperback. Rijk geillustr. Als nieuw.
P1168-6566: POLL,M. VAN - Frankrijks nederlaag. Over Frankrijk in WWII. Pocket-ed. Fraai exempl.
P1487-3163: POLL,W. VAN DE - De Nederlandse Antillen. Tekst/fotoboek van de Antillen.96 foto's o. o. t. Kaart in cover.
P1441-3123: POLL,W. VAN DE - Koninklijk bezoek de Nederlandse Antillen
P1714-0100: POLL, C.N. VAN DE - Moeder en Kind
P1427-0724: POLL,W. VAN DE - The Netherlands West Indies
P915-1756: POLL,K.L. - Zonder Mirakels
P717-3319: POLL,C. - Het tweede tehuis
47490: POLL, B. - Das Schicksal Aachens im Herbst 1944
37516: POLL, W. VAN DER - Kerels van de Daad
2124: POLL,W. VAN DE - De Nederlandse Antillen. Tekst/fotoboek van de Antillen.96 foto's o. o. t. Kaart in cover.
39481: POLL,W VAN DE - Koninklijk Bezoek Suriname
51139: POLL,J.J.K. - The geology of the Rosas-Terrestro area (Sulcis, South Sardinia). Thesis
43588: POLL,M. VAN - Japan- De rijzende zon gaat ten onder
P1046-4835: POLLACK,R. - De 78 Graden der Wijsheid- Een boek over Tarot
P1763-5107: POLLACK,H, ET AL. - Wordt slank blijf gezond + Lichtgewicht Recepten (S. Schönfeldt)
P1039-6451: POLLARD,S. - European Economic Integration 1815-1970
39996: POLLARD,D.D. , & AYDIN, A.(EDS.) - The Rock Fracture project, Vol. VIII
55597: PÖLLAUER,G. - Die verlorende Geschichte der Amazonen
P839-7194: POLLI,S. - Prospezione sismica in forme elementari
45431: POLLING,J.P., ET AL. - Franse Leergang I + Eenvoudige Franse Handelsterminologie
44703: POLLMANN,T., & SELEKY,J. - Istori-Istori Maluku- Het verhaal van de Molukkers
34496: POLLMANN,J., & TIGGERS,P.6C66 - Nederlands Volkslied
55320: POLLMANN,T.&J. - Groot etiquette boek
48866: POLLMANN,J., ET AL. - Kinderzang en kinderspel
P1036-4291: POLLOCK,H. - Menura-the Lyre bird. With ep-record.
46090: POLLOCK,H.A.(ED.) - Pictorial Knowledge, Vol. I
P921-4854: POLMAN,L. - Culinaire levenskunst
37790: POLMAN,N.B.P. - Managing wildlife and landscape on Dutch farms. Thesis
54697: POLMAN,P. - Godsdienst in de Gouden Eeuw
47997: POLMAN,A.D.R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, in 4 delen kompleet
P1212-4210: POLNAY,P. DE - A pin's fee
39526: POLNAY,P. DE - Somebody must
54809: PÖLNITZ,G.VON - Die Fugger
P1011-7006: POLO,MARCO - The travels
47361: POLO,MARCO, ET AL. - The Customs of the Kingdoms of India + 2 other similar travelbooks
S2964-3901: SERVICE GÉOLOGIQUE DE POLOGNE - Compte Rendu du 1er Congrès de la Géologie du Pétrole, Lwow 1929
P1058-0990: POLSTER,H. - Die physiologischen Grundlagen der Stofferzeugung im Walde
P1656-0984: POLUMIN,O.ET AL. - Flowers of the Mediterranean.440 illustr. Bibliogr. Index.
P1031-7306: POLUNIN,N. - Introduction to Plant Geography
47326: POLUNIN,N., & SMYTHIES, B.E. - Flowers of South-West Europe
41012: POLUNIN,O., & HUXLEY,A. - Flowers of the Mediterranean
48840: POLUNIN,O. - Plantengids voor Europa
P1166-2948: POLVÊCHE,J. - Contribution a l'Etude Géologique de l'Ouarsenis Oranais.2 Vols.
P940-6189: POLYGLOTT - Reiseführer Israel + Jerusalem (2 books)
P792-8808: POLZ,H. - Zur Unterscheidung von Phalangites sp. und Palpites cursor aus den Solnhofener Plattenkalken
59378: POMEROL,CH. - Les Sables de l'Eocène Sup. des Bassins de Paris et de Bruxelles
55583: POMMERENING,H. - Der Chinesisch-sowjetische Grenzkonflikt
49149: POMPE,W., ET AL. - Sexuele Criminaliteit
P1917-4224: PONCHEVILLE,A.M. DE - Le chemin de Rome
45291: GONTRAN DE PONCINS - Kabloona
P2233-2302: POND,S. & PICKARD,G.L. - Introductory dynamic oceanography
52831: POND,E. - Selected Cantos + Selected Poems (1968, 5th) + New approaches to Ezra Pond (1969)
P1123-5933: PONDER,H.W. - Java's Pracht en praal
P1123-7197: PONDER,H.W. - Java's Pracht en praal
P1223-7165: PONDER, H.W. - Java's Pracht en Praal
37543: PONDER, H.W. - Javanese panorama
48432: PONENTE,N. - Modigliani
42100: PONOMAREVA, V.V. - Theory of Podzolization
P79-3976: PONS,A. - Le Pollen
P7108-8169: PONS,A. - La mise en place, l'évolution et la characterisation de la flore et de la vegetation Circummediterranéennes
P2637-2220: PONS,L.J. & ZONNEVELD,I.S. - Soil ripening and soil classification
44838: KROONENBERG & PONS - Inleiding tot de regionale bodemkunde en de geologie
50010: PONS,L.J. - De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling van het Land van Maas en Waal
46115: PONSONBY,A. - Henry Ponsonby, Queen Victoria's Private Secretary
P1119-5629: PONSTEEN,A. - Jong Holland vliegt
52939: PONTEN,A. - Introibo
20116: PONTIER,A. & BRAET,K. - Lager Kinzig, twee jaar gedwongen arbeid in Nazi-Duitsland 1943-1945
P12103-9320: PONTING,H.G. - Het eeuwige ijs, de Zuidpoolexpeditie van kapitein Scott en diens tragisch einde.2 kaarten. Vele foto's.
P12103-9320: PONTING,H.G. - Het eeuwige ijs, de Zuidpoolexpeditie van kapitein Scott en diens tragisch einde.2 kaarten. Vele foto's.
P1215-6806: PONTING,H.G. - Het eeuwige ijs
P1018-4228: POOL,J. DE - Bolivar en Curacao
P1024-8604: POOLE,R.M. - The wonder book of birds
P949-8232: POOLEY,R. - United Kingdom & Ireland Air Touring Flight Guide
P2455-7651: POOLMAN,H. & FEMER,TH.M. - Netwerkplanning volgens PERT, een geprogrammeerde tekst
48064: POOLOG,,C.H., & TILGENKAMP,E. - Vliegers ontdekken de wereld
P2645-2517: POORT,H. & POORT, C.W.T.B. - De Regenboog. Leesboek-Eerste deel+tweede deel
39427: POORT,J.J. - Nooit meer oorlog ?
P13147-8635: POORTENAAR,J. - Oostersche schoonheid. beschrijving van Indonesë met vele foto's en schilderijen van de schrijver zelf. Ornam. en verguld linnen. Index. Fraai exempl.
P1315-6535: POORTENAAR,J. - Ons is gheboren
P1321-2949: POORTENAAR,J. - Rembrandt Tekeningen.
P1926-5622: POORTENAAR ,J. & G. - Een kunstreis in de tropen
P1337-8763: POORTENAAR,J. - Schilders van het Hollandse landschap
P1437-7477: POORTENAAR ,J. - Schilders van het Hollandse Landschap
50707: POORTENAAR,J., ET AL. - Rembrandt als etser + Rembrandt en het leven van Jezus
P1466-6488: POORTER,R.P.E. - Palaeomagnetism of Precambrian rocks from Norway and Sweden. Thesis
P1229-3183: POORTINGA,E. - Rechtsbronnen en rechtssyteem
55635: POORTINGA,Y. - It fleanend skip
57047: POORTMAN,J.J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte
41714: POORTMAN,J. - Uit de diepten roep ik ( eerste gedeelte)
48532: POORTMAN,W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historiën des Ouden en Nieuwen Testaments
51808: POORTMAN,J. - Drente, eerste en tweede deel kompleet
P1318-9391: POORTVLIET,R. - Te hooi en te gras
37119: POORTVLIET,R. - Het brieschend paard
P1319-7403: POORTVLIET,R. - Hij was een van ons
P135-7781: POORTVLIET,R. - Braaf
P1315-5931: POORTVLIET,R. - Jachttekeningen
37664: POORTVLIET,R. - De vossen hebben holen
42254: POORTVLIET,R. - De Oproep der Kabouters
42826: POORTVLIET, R - Welterusten kleintje
P1671-4322: POOT,H.K. ET AL. - Dichteren aan het woord gelaten, gedichten van Poot, Staring en Gezelle
P1615-4012: POPE-HENNESSY,U. - Charles Dickens
57133: POPE,A. - Hoor!
46064: POPE,A.U. - An Introduction to Persian Art
P1238-0461: POPESCU,B.M. - Hydrocarbons of eastern Central Europe
38172: POPESCU,B.M. - Lithostratigraphy of cyclic continental to marine Eocene deposits of NW Transylvania, Romania
P7140-7127: POPO,A. - Vergleichend-ökologische Untersuchungen an verschiedene Herkünften der Roten Kiefernbuschhornblattwespe Neodiprion sertifer (Geoffr.). Thesis
P8112-6171: POPPE,C. - Van onderen- Brieven, interviews, gedichten en verhalen uit de arbeiderswereld. Paperback. Rijk geillustr. Als nieuw.
54206: POPTA,S. VAN - Over wetten en tendensen in een centraal geleide economie. Oratie
I4241-8780: INQUA PORCEEDINGS, VIII CONGRESS,ROME 1966 - Quaternaria, natural and cultural history
P1224-9419: PORCHAT,J.J. - Trois mois sous la Neige
43750: PORCHEZ, G. - Le raffinage des corps gras
P920-3047: PORÉE,CH. - L'Abbaye de Vézelay
40286: PORKAY,M. - Die Abentuere zweier unechter Rembrandts
47788: PORRITT,J. - Red de Aarde
45259: PORRO, G. - Qui Londra
52856: PORTEMAN,K. - Emblematic Exhibitions at the Brussels Jesuit College 1630-1685
P949-9557: PORTER,H. - Petroleum dictionary for office, field and factory
P922-5407: PORTER,E. - Birds of North America
P951-8497: PORTER,E. - Galapagos, the Flow of Wildness, 2 volumes complete
51672: PORTER,J.R. - Bacterial Chemistry and Physiology
58398: PORTER,E.H. - Polly-Anna
P1140-4670: PORTÈRES,R. - Les appellations des céréales en Afrique
P1946-5447: PÖRTGE,J.H., ET AL. - Beiträge zur aktuellen fluvialen Morphodynamik
P16119-7456: PORTIELJE,A.F.J. - Mijn aquarium. Fraai overzichtsalbum met 126 plakplaatjes. Index. Ornam. half-linnen. Binnenwerk wat gevlekt. Fraai exempl..
P1627-9081: PORTIELJE,A.F.J. - Dieren zien en leren kennen
P1620-7066: PORTIELJE,A.F.J. - Dierenleven in Artis
P3228-9527: PORTIELJE,A.F.J., & SCHUT,W.F.H. - Dieren zien en leeren kennen
P1611-3904: PORTIELJE,A.F.J. - Over dieren
P1620-7757: PORTIELJE,A.F.J. - Dierenleven in Artis
P1629-6693: PORTIELJE,A.F.J. - Zeewateraquarium en Terrarium
44740: PORTIELJE,A.F.J. - Mijn acquarium
39320: PORTIELJE,A.F.J. - Apen en hoefdieren in Artis
51652: PORTIELJE,A.F.J. - Vogels in Artis
46391: PORTIELJE,R. - Response of shallow aquatic ecosystems to differnt nutrient loading systems. Thesis
59684: PORTIS,A. - Bibliographie Géologique et Paléontologique de l'Italie
57999: PORTISCH,H. - Friede durch Angst
P1397-5350: PORTMANN,J.P. - Norsk Polar Institutt- Some superficial deposits within the Map sheet Adventdalen, Vestspitsbergen
P1129-3908: PORTMANN,A. - Het dier en zijn verschijning
P1128-3385: PORTMANN,A. - Het sociale leven der dieren
P1150-6211: PORTMANS,P. - En Egypte, Palestine et Grèce, notes et impressions.
P29202-9993: PÖRTNER,R. & TADEMA SPORRY,B. - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen,. De interactie tussen Romeinen en Germanen. Wet. en rijk geillustr. werk. Ornam. en verguld linnen met orig. stofomslag. Als nieuw. Chronologie. Index. Bibioografie.
40699: PÖRTNER,R. - Heimat in der Fremde
P1017-1843: PORTNOY,E. - Rook over Rusland
P1014-0896: PORTNOY,E. - Steen en been.
P1024-0069: PORTNOY,E. - Het ontwaken van de zee.
P1019-2732: PORTNOY,E. - De brandende bruid.
P1069-9896: PÖRZGEN,H. - Russisch mozaiek. Paperback over het hedendaagse Rusland. Fraai exempl.
P765-4661: POS, H. - De ziekte van Anna Printemps. Roman. Ornam. paperback, Rug verbleekt.
P614-4517: POS,M. - Ik zag Amerika
P611-9120: POS,M. - Californië.
P641-0168: POS,M. - Veelbelovend Rhodesia en machtig Tanzania
P2141-5819: POSAMENTIER,H. ET AL. - Sea-level changes, an integrated approach
P1035-7585: POSENER,G. - Princes et Pays d'Asie et de Nubie
P1031-3549: POSER,C.E. - Goldne Worte Deutscher Dichter.
58480: POSER,K. - Die Wirkungen internationaler Präferenz-systeme auf Preise und Handelsströme
P1234-2906: POSEWITZ,TH. - Die Zinninseln im Indischen Oceane
P922-7991: POSKIN,A. - Traité de Sylviculture
54200: POSNETTE,A.F. - Virus diseases of apples and pears
P2144-4680: POST,B. VAN DER (ED.) - Alle toeristische fietsroutes van Nederland.
P88-6756: POST,JAN - Sannetje
P1525-4906: POST,L. VAN DER - Venture into the Interior
P2090-3705: POST,R.R.& SMIT,J.O. - Het Vatikaan. Culturele geschiedenis. Ornam. karton met linnen rug. Index. registers. Als nieuw.
P920-7980: POST,J.H. - De wieg der mensheid
P7123-1936: POST,V. - Groundwater salinization processes in the coastal area of the Netherlands due to transgressions during the Holocene. Thesis.
P1530-4088: POST,L. VAN DER - The lost world of the Kalahari
P1519-2464: POST,L. VAN DER - Journey into Russia
P1522-6901: POST,L. VAN DER - The seed and the sower
P1523-2642: POST,L. VAN DER - Venture to the Interior
P993-5035: POST,J.J. - Statistical research on the correlation between the weather, grass-production and milk-supply
55950: POST,L. VAN DER - Journey into Russia
37887: POST,L. VAN DER - The heart of the hunter
46015: POST,L. VAN DER - Venture to the Interior
46531: POST,J.H. - De Wieg der Mensheid
51439: POST,A., ET AL. - On the population density of the Red Spider Mite + 2 other simlar theses.
47754: POST,L. VAN DER - The lost world of the Kalahari
42550: POST,J.H. - De Wieg der Mensheid
44178: POST.R.R., & SMIT,J.O. - Het Vaticaan
49887: POST,H.(ED.) - De stelling van Amsterdam
57225: POST,R., ET AL. - Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden XVII + Ons Voorgeslacht Jan. 1994
M14481-1964: MINI-POSTCARDS - Set of 25 booklets with mini-postcards (7x9 cm) from 1900 onwards. A total of 346 Pictures in covers. Series includes France-Montreux, Gorges du Trient, Bouillon;Italy-Lago di Lugano 1+2, Lago Maggiore, Isola Bella, Dolomiti, Milano, Milano Cimitera, Lago
51237: POSTCARDS - Lomonosov Memorial Spots in Leningrad
P918-4055: POSTEL,A. - Verborgen werelden
41364: POSTGATE,J.R., ED. - The chemistry and biochemistry of Nitrgen Fixation
50770: POSTHAST-GIMBERG,C.E. - De akker wordt bereid
43795: POSTHUMUS,N.W. - Documenten betreffende de buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Eerste deel 1813-1827
57293: POSTHUMUS MEYES, W.C. - Bankpolitiek
P921-8712: POSTMA,O. - De Friesche Kleihoeve
P1149-4363: POSTMA,S.J. - De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940
P9116-3803: POSTMA,G. - Sedimentology of the "En-Masse" transported sands and gravels in shallow marine and lacustrine environments. Thesis
P1119-7815: POSTMA,W.P. - Kom mee naar buiten
52384: POSTMA,J.S. - De Fryske Mennisten en harren sosiëteit
47243: POSTMA,W.P.& TUIN, G. VAN DER - Bomen en Heesters in Kleuren
55581: POSTMA,P. - Toeristisch spoorboekje
53209: POSTMA,C. - Prins Frederik Hendrik de Nederlanden
54051: POSTMA,C. - Plant Marvels in Miniature
P1019-6367: POSTMUS,J. - Majesteytsschenders
42706: POSTMUS,J. - Oud-Holland en de Revolutie
P2926-6512: POSTUMA,R. & STEENHUIZEN,K.W. - Electriciteit voor de L. S.
9544: POSTUMA,J.A. - Manual of Planktonic Foraminifera.
45605: POT, C.W.VAN DER, & HAERSOLTE,R.A.V. VAN - Handboek van het Nederlandse Staatsrecht + Inleiding tot het Nederlandse Staatsrecht.
52982: POTERAT,J. - Les plus célèbres Negro Spirituals
P1435-0186: POTGIETER,E.J. - Maarten Harpertsz Tromp , 1067-1609
P1426-9813: POTGIETER,E.J. - Potgieters Proza 1837-1845
37401: POTGIETER,E.J. - Een bundel liederen en gedichten
54476: POTGIETER,E.J. - Kritische Studien, deel 3
54893: POTGIETER,E.J. - Personen en Onderwerpen
50833: POTHAST-GIMBERG,C.E. - Ei-Bertha, de ooievaar
54450: POTIN,R. - Wunder der körperlichen Liebe
K2336-4934: KRÜCK VON POTIRZON,M.J. - Methild und das Reich der Deutschen.
P2717-7616: POTMA,A.P. & VRIES, J.E. DE - Staalconstructies
43697: POTMA, A.P., ET AL. - Weg- en Waterbouwkunde, delen 1,2,3,4 kompleet
P1051-3725: POTOK, CH. - Het stof der aarde. Roman. Ornam. paperback. Als nieuw.
P951-9744: POTOK,CH. - The book of lights + My name is Asher Lev - 2 books
P1016-3602: POTOK, CH. - Het cijfer zeven
P916-1164: POTOK,CH. - In the beginning
P1011-4562: POTOK, CH. - The chosen.
P1039-1422: POTOK, CH. - In the beginning + My name is Asher Lev
55834: POTOK,CH. - De gave van Asher Lev
48531: POTOK,CH. - De hand van de golem
51047: POTOK, CH. - Uitverkoren
P1040-8410: POTONIÉ,R. - Allgemeine petrographie der Olschiefer
P1058-3215: POTONIÉ,R. - Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. In six volumes
P1026-2781: POTONIÉ,R. - Phylogenetische Sporologie
P1890-9499: POTONIÉ,R., ET AL. - Beispielezur natürlichen Systematik der Sporen + 5 other articles: Beiträge zur Sporologie
P1035-7757: POTONIÉ,R. - Lehrbuch der Pflanzenpalaeontologie
P238-5054: POTONIÉ,R., & SEITSS, O. - Geologie
44434: POTONIÉ,R. - Die Entstehung der Erde
P921-5022: POTT,P.H. - Yoga en Tantra. Thesis
P976-9798: POTT,P.H. - Introduction to the Tibetan collection of the Nat. Museum of Ethnology, Leiden
50667: POTT,E. - Wald und Forst
P2832-7298: POTTER,P.E. & PETTIJOHN,F.J. - Paleocurrents and Basin Analysis
38663: HOROWIZ & POTTER - Introductory petrography of fossils
48687: POTTER,P.E., ET AL. - Sedimentology of Shale
48346: PETTIJOHN & POTTER - Atlas and Glossary of Primary Sedimentary Structures
P109-9543: POTTIER,R. - Le Sahara
P1181-1713: POTTLE,F.A. - Boswell in Holland 1763-1764, including his correspondence with Belle Van Zuylen.
P1633-7862: POTTLE,F.A.(ED.) - Boswell's London Journal 1762-63
K2327-7394: KRÜCK VON POTURZYN,M.J. - Kaiser Joseph der Deutsche.
P1288-6075: POUCHET,M.P. - Terres Indiennes. Pictorial book - 96 photo's- of old and new Indian cultures in Mexico.
P10177-2767: POUGH,R.H. - Audubon Land bird guide-Small land birds of Eastern and Central North America from Southern Texas to Central Greenland. Maps in covers.400 illustr. of 276 species. Bibliogr. Index.
P10190-4352: POUGH,R.H. - Audubon water birds guide. Water, game and large land birds. Eastern and Central North America, from Southern Texas to Central Greenland.2 maps in cover. Over 600 illustr., depicting 258 species.
P1025-1088: POUGNET,R. - Le Precambrian du Dahomey
P1136-6414: POULANIE,F. - Guide du Tourisme dans l'Avallonais
P1115-9718: POULENC,FR. - Cocardes, 1,2,3
P1015-5962: POULSEN,V. - Römische Kunst.
P2089-2490: POULSEN,N.E., ET AL. - Palynological preparation techinques, a new Macerationtank-method and other modifications
55623: POULSSON,E. - Lehrbuch der Pharmakologie
56285: POUND,E. - The classic anthology defined by Confusius
38028: POUPON,P., & FORGEOT,P. - Les Vins de Bourgogne
P1046-3406: POURRAT,P/ - Jean-Jacques Olier, Fondatuer de Saint-Sulpice
45252: POURRAT, H. - Chateaux en Auvergne
39476: POURTALES,G. DE - Het leven van Chopin
43981: POURTALES,G. DE - Het leven van Liszt
50289: POUS,J.W. DE - Enkele aspecten van de loonpolitiek bij volledige werkgelegenheid
P19116-1388: POUSETTE,J., ET AL. - Beskrivning och Bilagor till Hydrogeologiska Kartan over Södermanlands Län + Uppsala Län + Stockholms Län ( 3 books)
P1140-6414: POUSSIE,DR. - Manuel de Conservation en trente langues
57383: POUTHAS,C.-H. - Démocraties et Capitalisme (1848-1860)
P1213-3304: POUTVAARA,M. - Suomi-Finland
52874: POUX,D. - Cathare Country
P964-6005: POWELL,M. - De ondergang van de Graf Spee. Pocket-ed. over WWII. Fraai exempl.
P2867-6574: POWELL,W.J. & LAMOREAUX,P.E. - A problem of subsidence in a limestone terrane at Columbia, Alabama
P1125-1848: POWELL,F.J. - Het proces Jesus Christus
39170: POWELL, E.A. - Ongecensureerd
39942: POWELL, R. - Equlibrium thermodynamics in petrology- An Introduction
53090: POWELL, J.W. - The Hopi Villages
P858-3695: POWER,E. - Small birds of the New Zealand bush. Illustr. by the author.
57884: POWERS,P.O. - Synthetic Resins and Rubbers
42453: POZARSKY,W., ET AL. - 2 Large geological maps of Poland, scale 1:1,000,000
41457: POZARYSKA, KR. - Foraminifera and Biostratigraphy of the Danian and Montian in Poland
46252: POZARYSKA,KR., ET AL. - Foraminifera from the Paleocene of Poland (Ecology and biostratigrahy)+ Foraminifera from the Paleocene of Polish Carpathians, 2 books
46404: POZARYSKA, KR. - Lagenidae du Crétacé Sup. de Pologne
P26101-3968: POZARYSKI,W., ET AL. (ED.) - Geological Map of Poland (without Mesozoic, Cenozoic and Permian) and adjoining countries, 1:1,000,000
40717: POZARYSKI,W. (ED.) - Geology of Polad, Vol 4- Tectonics
P1018-7110: POZZI,C.A. - In Spionnagedienst
53243: POZZI,E. - Die Fossilien der Dolomiten
P1222-4065: PRAAG,H. VAN - Israel en de Arabieren
P1498-5517: PRAAG,S.E. VAN - De oude Darsjan. Over Joden en Jodenbuurten. Paperback. Amsterdamse Jodenverhalen. Index. Fraai exempl.
P1414-2026: PRAAG,S.E. VAN - Sprokkelkunst.
P1410-3951: PRAAG,S.E. VAN - Uitgeleide
P1214-1120: PRAAG,S. VAN - Onrust op Java
P1314-9268: PRAAG, VAN S. - Onrust op Java
53746: PRAAG,S. VAN (ED.) - Mikolay Kopernik 1473-1543
P1231-0827: PRAAG,H. VAN - Spiegel der Chinese beschaving.
P1218-9137: PRAAG,H. VAN - Beroep op de vrouw
P1149-3186: PRAAG,S.VAN - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde
42322: PRAAG,J.P. VAN - Henriëtte Roland Holst, Wezen en Werk
52618: PRAAG,S.E. VAN - Jacob Veere's Dierenpark
13134: PRAAG,S.E. VAN - Jeruzalem van het westen.
A3417-4816: A.C.BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA - Het KRSNA Boek II
P2863-8074: PRABOWO,D., & MCDONNELL,D.J. - Changes and Develoment in Solo Valley farming systems, Indonesia
53170: PRACTICUS - De Boomgaard
P811-3637: PRADE,K. - Plankzeilen
P31121-6200: PRADO,P.J. DE SUASSO DE LIMA DE - Luipaardmannen en slangendansers. Rijk geillustr. vroege verhalenbundel over Afrika. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
P938-9985: PRAK,N.L. - Geschiedenis van het Ontwerp-Onderwijs
P913-8340: PRAKKE,H. - De Kneetstory
51589: PRAKKEN,J.R. - Leerboek er Praktische Dermatologie en Venereologie
41138: PRALLE,L. - Ars Sacra, das Dom-Museum im Fulda
P2818-7885: PRAMUAN SARN, & ALLISON,G.H. - All about Thailand
P514-2761: PRANA - Het goddelijke
P2356-4046: PRANDI,A., & FRRRARI,G. - The basilica of Saints John and Paul on the Caelian Hill
P1940-3254: PRANDTL, & TIETJENS - Fundamentals of hydro- and aeromechanics
P1746-9059: PRASAD,K.K. (ED.) - A study of the performance of two metal stoves
P1123-3988: PRASTEAU,J. - Charentes et Merveilles
P938-8870: PRAT,R.P. - Histoire du bienheureux Jean de Britto
52128: PRATCHETT,T. - Feet of Clay
P1024-9937: PRATT,W.K. - Digital Image Processing
48345: PRATT,D., & ROPES,L. - 35-mm slides- A manual for technical presentation
38601: PRATT,W.E., & GOOD, D. - World geography of petroleum
48583: PRATZKIER,TH.(ED.) - Volumina Jurassica, Volumen IV
52492: PRAUSE,G. - Niemand heeft Columbus uitgelachen
53490: PRAWDIN,M. - Netschajew, von Moskau verschweigen
P740-3976: PRAY,C. - Dolomitisation and limestones diagenesis
P723-5780: PRAZ,M. - Het Europese Binnenhuis
P934-2745: PREDÖL,A. - Das Ende der Weltwirtschaftskrise.
38523: PREECE,T.F., & DICKINSON,C.H.(EDS.) - Ecology of Leaf Surface Micro-Organisms- Symposium 1970
55402: PREETORIUS,E.(ED.) - Chinesische Holtzschnitte
P1120-6642: PRELOU,E.C. - Mathematical ecology
P11104-4883: PREMSELA,B. - Geslachtelijke voorlichting van onze kinderen. Lessen in voorlichting. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
P13126-9799: PREMUZIC,E.T. - Organic Carbon and Nitrogen in the surface sediments of world oceans and seas; Distribution and relation to bottom topography.
P1137-7201: PRENTICE,R. - The National Trust for Scotland Guide
P1333-0164: PRENTICE,J.E. - Geology of Construction Materials
P13106-1340: PRESCOTT,W.H. - The conquest of Peru, after book of Victor von Hagen. Many Figs. Classic story of Inca empire and its demise.
P1372-5093: PRESCOTT,W.H. - The conquest of Mexico. Vol. 1. With map. Ornam. cloth. Spine faded. Nice opy.
P1323-9814: PRESCOTT,W.H. - The world of the Aztecs
P13122-4744: PRESCOTT,W.H. - History of the Conquest of Mexicio, with a preliminary view of the ancient Mexican civilisation. Complete in three volumes.
P1358-0163: PRESCOTT,W.H. - History of the conquest of Peru. Complete in three volumes.
P27115-8937: PRESCOTT,W.H.& ROBERTSON,W. - History of the reign of Charles the Fifth, including An account of the Emperor's life after his Abdication.2 Vols.
P1377-0931: PRESCOTT,W.H. - History of the reign of Philp the Second , King of Spain. Three Vols. complete
P1333-9713: PRESCOTT,W.H. - The Conquest of Mexico, vol. one.
49317: PRESCOTT,W.H. - The conquest of Mexico, in 2 volumes complete
2126: PRESCOTT,W.H. - The conquest of Peru, after book of Victor von Hagen. Classic story of Inca empire and its demise.
38000: PRESCOTT,J.A., ET AL. - Laterite and Lateritic Soils
44115: PRESCOTT,D.G. - Rough Passage
58482: PRESLEY,J.R., ET AL. - Currency areas
P1464-5730: PRESNELL, L.S. - Studies in the Industrial Revolution, as presented to T. S. Ashton
37408: PRESS,H. - Kulturlanderhaltung und Kulturlandgewinnung
46245: PRESS,F., & SIEVER,R. - Allgemeine Geologie
46247: PRESS,F., & SIEVER,R. - Earth
P1057-1308: PRESSAT,R. - l'Analyse demographique, methodes-resultats-applications
P129-2750: PRESSENCÉ,DE - Wilgenhof
49066: PRESSENSÉ,E. DE - Boschoord
58646: PRESSENSÉ, MEVR. DE - Ursula
P10103-5162: PRESSER,J. - Ondergang 1+2. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom. Wet. essays. Linnen. Fraaie exempl.
P1019-0561: PRESSER,J. - Europa in een boek.
P1023-2370: PRESSER,J. - De tachtigjarige oorlog
P1035-3901: PRESSER,J. - De Tachtigjarige oorlog. Twee delen.
P2234-8010: PRESSER,J.& WEERSMA,R. - Platen-Atlas Algemene Geschiedenis
4089: PRESSER,J. - Napoleon. Biografie. Rijk geillustr. pocket-ed. Delen 1+2-Historie en legende . Gebr. set. Met index en bibliogr.
P1022-8633: PRESSER,J. - Antwoord aan het kwaad
38676: PRESSER,J.(ED.) - Nederlanders in bezet gebied
52246: PRESSER,J., & VOORDEWIND,H. - Moord in Meppel + De commissaris vertelt(19e, 1960)
43721: PRESSLER, DR. K.H. EDITOR - Aus dem Antiquariaat, 1979, Borsenblatt fur den Deutschen Buchhandel.
P2481-6229: PRESTON,A.& BATCHELOR,J. - Battleships 1919-1977. History of the most famous battleships. Paperback. Mint copy.
P1221-7245: PRESTON,R.J. - North American trees.
P1240-8353: PRESTON,R.D. - The physical biology of plant wall cells
P1729-3343: PRESTON-MAFHAM,K. - Madagascar, a natural history
P940-9530: PRETOR,A. - Bergbau in de Bundesrepublik Deutschland
P1229-5758: PRETORIUS,F. - The Anglo-Boer war 1899-1902.
P1227-8553: PREUSCHEN,G. - Bauernarbeit die sich lohnt
P1045-3259: PREVOST,M. - Les Tragédies d'Euripide, Vols. 1-4 complete
P818-4513: PRICE,W. - The Amazing Amazon
P815-7238: PRICE,N. - Winged builders
52715: PRICE,M. - A modern geography of Wales
42682: PRICE,R.A., & SIMONY,P.S. - Geology of the Golden-Revelstoke area + Geology of the Seebe-Kananaskis area; scale 1 : 130,000
42683: PRICE,R.A., ET AL. - Geology of the Calgary to Lake Louise + Lake Louise-Golden areas; scale 1:130,000
47532: PRICE,TH. - The elements of Nyanja for English-speaking students
49378: PRICE,WILLARD - The amazing Amazon
P1924-3796: PRICK VAN WELY,M.A. - Joodse sagen en verhalen
P4046-2910: PRICK VAN WELY,F.H.P., & BUITENEN,H. VAN - Mythen en Sagen van India + verhalen uit India
39909: PRICK VAN WELY,M.A. - Stroop om te zweten
40641: PRICK VAN WELY,M. - De bloeitijd van het Nederlandse volkslied
54485: PRICK VAN WELY,F.H.P. - Kramer's Dutch Diuctionary/Kramer's Engels Woordenboek
P1315-0467: PRICKETT,R.J. - The African Ark
51436: PRIDHAM,J.B.(ED.) - Phenolics in Plants in Health and Diseases, Bristol 1959 Conference.
37424: PRIEBE,H. - Landwirtschaft in der Welt von Morgen
P1229-1193: PRIEM,H.N.A. - Aarde en Leven/Earth and Life
P12112-9592: PRIEM,H.N.A. - Geological, petrological and mineralogical investigations in the Serra do Marao Region, northern Portugal. Thesis
S2861-4517: SAINT-PRIEST,GRAAF ALEXIS DE - Geschiedenis van den Val der Jezuiten in the achttiende eeuw.
P14106-6260: PRIESTLEY,J.B. - The prince of pleasure and his Regency 1811-1820. Large paperback. Richly illustr. Bibliogr. Index. Mint copy.
P14136-5923: PRIESTLEY,J.B. - The Edwardians. The period 1901-1914 described and illustrated. A social and official overview. Ornam. and gilded cloth. Orig. dj. Mint copy.
P1415-0587: PRIESTLEY,J.B. - Angel pavement.
P1422-2323: PRIESTLEY,J.B. - They walk in the city.
P1420-3248: PRIESTLEY,J.B. - The good companions.
P1413-5796: PRIESTLEY,J.B. - The image men
55467: PRIESTLEY,J.B. - Held tegen wil en dank
40534: PRIESTLEY,C.A. - Carbohydrate Resources within the Perennial Plant
48496: PRIESTLEY,J.B. - Going up
P1997-9516: PRIISHOLM,S, ET AL. - Fines Migration, Blocking, and Clay Swelling of Potential Geothermal Sandstone Reservoirs, Denmark
53856: PRIJOHOETOMO,M. - Javaansche Spraakkunst
P739-0292: PRIJONO - Sri Tanjung- Een oud Javaansch verhaal.
P828-3911: PRIMS,F. - De oorlog van Mijnheer Cobbé
P834-3867: PRIMS,F. - De reis van den St. Carolus in 1724
P1842-3925: PRINCE,S.D. ET AL. - Remote Sensing of the Sahelian Environment
44794: PRINCE,J.L. - Geometric Model-Based Estimation from Projections
P2261-2059: PRINGGODIGDO,A.K.(ED.) - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rijk
41437: PRINGGODIGDO,R.M.A.K. - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoengorosche Rijk, deel I - Geschiedenis tot 1918
40093: PRINGGODISURYO,R.N.A - Pikirans van een Javaanse avonturier
P1018-9360: PRINGLE,H. - Het Mummie Congres
43528: PRINGLE,J., & GEORGE,T.N. - South Wales
59742: PRINGSHEIM,N.(ED.) - Jahrbücher für wissenschaftlichen Botanik, Sechter Band, 1867-1868, article by Solms-Laubach, Hermann Graf von,
P835-5414: PRINS,J. - Bloemlezing gedichten. Ornam. karton.
P14254-7661: PRINS,J.ET AL. - In memoriam Victor Emanual Korn. In:Bijdragen tot de taal-, Land- en Volkenkunde. Deel 126-2. Contains also articles on Receptie van de Radjam straf in de Adat Sasak van Bajan, Copper-plate inscriptions of Asahduren, Sitti Nurbaja, Endeh II. Paperback. Mi
P10323-1261: PRINS,M.A. - Pelagic, hemipelagic and turbidite deposition in the Arabian Sea during the Late Quaternary. Thesis. Geol. Ultraiectina, No. 168. Unravelling the signals of eolian and fluvial sediment supply as functions of tectonics, sea-level and climate change by
P16166-5882: PRINS,R.A. ET AL - Ecotoxicologie/Recteatie in de Loonse en Drunense Duinen (Van Esch)/Vegetatie van de Waddenzeekwelders(Dijkema)/Geografie van ZW Texel(Van der Kevie)-zeer uitgebreid-
P991-0322: PRINS,TH. - Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine system. Thesis.
W1391-5408: WINKLER PRINS - De kleine Winkler Prins. In twee delen. Rijk geillustr. Ornam. en verguld linnen, fraaie exempl.
W13190-5625: WINKLER PRINS - Boek van het Jaar 1951. Rijk geillustr. overzincht van de politieke gebeurtenissenvan dit jaar. Ornam. en verguld linnen. Orig. stofomslag, wat gesch. en aan het boek vastgeplakt. Fraai exempl.
W17119-4829: WINKLER PRINS, A. - Geillustreerde Aardrijksbeschrijving Landen en Volken, Koopsteden, Zee- en handelshavens der vijf werelddelen. Drie delen.
W1663-8110: WINKLER PRINS,A. - De geheele aarde als handels- en Nijverheidsterrein. Drie delen.
W1341-9744: WINKLER PRINS - Technische Encyclopedie, 6 delen kompleet
W1396-8321: WINKLER PRINS - De Kleine Winkler Prins. Twee delen van de drie. Rijk geillustr. Ornam. en verguld linnen, fraaie set
W1357-8991: WINKLER PRINS - Grote Wnkler Prins Encyclopedie. In 18 delen + Supplement.
W1355-2905: WINKLER PRINS - Encyclopedie van de Aardrijkskunde, kompleet in 4 delen
P1923-6290: PRINS DE JONG, E.F. - Groeksche Terracotta's
P1088-8907: PRINS,R.A. - Enkele microbiologische en biochemische aspecten van de stofwisseling in de pens. Thesis
P1046-9023: PRINS,J.A. - Grondbeginselen van de hedendaagse Natuurkunde
P838-4171: PRINS,L. - Grünfeld verdediging en Schaakpractijk
P1024-5488: PRINS,J.C. - Uit mijn pastoraal leven
58086: PRINS,M., & STEENHUIS,P.H. - Broodje heimwee
38198: PRINS,J.A. - Grondbeginselen vande hedendaagse natuurkunde
48394: PRINS,P. - Holland onder het Hakenkruis, delen 1+2
38414: PRINS,TH. - Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine exosystem. Thesis
43729: PRINS-SCHIMMEL, M. & LEERSUM VAN, G.E. - Langs de oude Utrechtse kerken
42662: WINKLER PRINS (ED.) - Elsevier's Medische Encyclopedie
53908: PRINS,L. - Met de schaakmeesters op stap
32055: PRINS,L. - Grünfeld verdediging en Schaakpractijk
52622: WINKLER PRINS - Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek, 1976 t/m 1980, in 5 delen kompleet
52037: WINKLER PRINS - Atlas
54590: WINKLER PRINS - Het jaar in woord en beeld 1972-1973-1974-1975
43303: WINKLER PRINS - Grote Winkler Prins Encyclopedie
43303: WINKLER PRINS - Winkler Prins Encyclopedie
50617: WINKLER PRINS - Grote Winkler Prins Encyclopedie, in 20 delen + 2 Supplementen 1969 en 1976
19750: WINKLER PRINS - Technische Encyclopedie, 6 delen kompleet
P1026-4106: PRINSEN,J. - Uit de Ideën van Multatuli
P1239-2919: PRINSEN,M.M. - De idylle in de achttiende eeuw- Thesis
37497: PRINSEN GEERLINGS,H. - Korte handleiding tot de fabrikatie van Suiker uit Suikerriet op Java en in Suriname
38579: PRINSEN,J. - G. A. Bredero's Spaansche Brabander
54909: PRINSEN,J. - Pieter Cornelisz. Hooft
54900: PRINSEN,J. - Varia Literaria
G2375-5401: GROEN VAN PRINSTERER.G. - Vrijheid, gelijkheid, broederschap, Toelichting van de Spreuk der Revolutie
39943: PRINTZLER,H.W. - Schwefel im Erdöl
P625-0962: PRISMA - Prisma-Vreemdewoordenboek
E20149-2451: EVANS-PRITCHARD,E.E. - The Nuer. A description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people. Extens. anthrop. study.3 maps.29 Plates.12 Figs. Index.
56682: PRITCHETT,V.S. - A Cab at the Door / Mignight Oil
P1216-6456: PRITSLAFF,J. - Der Goldschmied.
P1252-9841: PRIYANI,V.B. - The fundamental principles of irrigation engineering
C22183-4812: CONFERENCE PROCEEDINGS - Paris 1935 Congres International des Mines, de la metallurgique et de la geologie appliquee-Section des Mines, Section de geologie et Geologie appliquee, Section de metallurgie-8 Vols
C2216-6444: CONFERENCE PROCEEDINGS - Biosfeer en mens
G28253-8558: GEOLOGY-CONGRESS-PROCEEDINGS - Anales del Primer Congreso Panamericano de Ingeniera de Minas y Geologia. proceedings of the First Panamerican Congress of Mining engineers and geologists. Second part on geology. A wealth of geology and miningarticles of South America. Paperback. Nice
S2143-7885: SYMPOSIUM PROCEEDINGS - Symposium ruimtelijke ordening en geografie
S5554-7785: SYMPOSIUM ON COLD CLIMATE PROCESSES,FAIRBANKS,INQUA VII - Processes and environments of the Brazilian Quaternary
40793: PROCHAZKOVA,D., ET AL. - Earthquakes in Europe
P2329-0895: PROCJAZA, J, & BOHUS,I. - Tatranske Stity/ Tatras peaks
57451: PROCOPIOU,A. - Athens, City of Gods
P1926-9691: PROCTOR,M. & YEO,P. - The Pollination of Flowers
P1954-8658: PROCTOR,P.D. ET AL. - A coast to coast tectonic scenery of the United States
P1753-6426: PROCTOR,P.D.(ED.) - A coast to coast tectonic study of the United States.
P1060-9831: PROCTOR,J. - Mineral Nutrients in Tropical Forest and Savannah Ecosystems
P930-2249: PRODAN,M. - An introduction to Chinese art
P29102-7518: PRODAN,DR. & MITSCHERLICH,DR. - Der Eichenbestand mit Buchen- und Tannenunterstand + Durchmesser- und Massenzuwachs in Eichenbeständen
38011: PRODAN,M. - Forstliche Biometrie
42435: GEOLOGICAL PROFILES - Schliersee, Bavaria and Lech/Loisach, Austria/Bavaria (2 sheets)
37802: PROFT,M. DE (ED.) - The American Family Cookbook.
U2075-7169: UPPER MANTLE PROJECT - National Reports from Finland, Brazil, Russia, Netherlands, Poland, Italy, Norway
U20252-6500: UPPER MANTLE PROJECT - National Reports from Germany, Japan, South Africa, Switzerland(1967+1971), Greece, Argentina, Czechoslovakya(2x), Denmark(1971, progress 1964-1967, Geology Articles 1964-1967), India (Symposium Session 1967+Overview of Studies 1963-1966)-16 Reports in
U2043-5255: UPPER MANTLE PROJECT - United States Program- Progress Report 1965
U2071-7155: UPPER MANTLE PROJECT - United Kingdom Progress Reports 1965,1967, Final Report 1971 (3 Reports)
U2047-1007: UPPER MANTLE PROJECT - Annotated Bibliography on the World Rift System
U2027-4975: UPPER MANTLE PROJECT - Catalogue of Data, 4 copies
U2087-9450: UPPER MANTLE PROJECT - Pan-American Symposium on the Upper Mantle, Vol II Upper mantle petrology and tectonics
U2060-1612: UPPER MANTLE PROJECT - Symposium on Deep-seated Foundations of geological Phenomena
U2034-8279: UPPER MANTLE PROJECT - United States Program-Final Report
U2082-3387: UPPER MANTLE PROJECT - National Report & Final Report of the Netherlands Commission (1965+1971)-Two vols.
U2049-7813: UPPER MANTLE PROJECT - The earth's crust and upper mantle(P. J. Hart-Ed.)
U2056-4976: UPPER MANTLE PROJECT - Upper mantle project Bibliography, contrib. from Germany
U20112-2027: UPPER MANTLE PROJECT - IGU-Meetings on the African Rift in Kenya, Upper Mantle in Ottawa, Geothermeometers and Geo-Barometers, Copenhagen.
U2042-7738: UPPER MANTLE PROJECT - The Upper Mantle Symposium, New Delhi 1964
43098: PROKOP,F.W. - Kalkalpen und Flysch, St. Veith a. d. Gölsen, 1;25,000
38858: PROKSCH,V. - Häuser in den Alpen
P1088-5933: PRONK,M.A. - Natuur, milieu en landschap van de Grevelingen:Bibliografie en Samenvatting (Twee delen)
P815-5818: PRONK,K. - het zwaar getij
P1144-9803: PROOST,K.F. - Friedrich Nietzsche, zijn leven en zijn werk
P22176-2538: PROOST,K.F.& ROMEIN,J. - Geestelijk Nederland 1920-1940-Twee delen.1. Onderwijs, wijsbegeerte, godsdienst, kunst, letteren,2. De wetenschappen van natuur, mens en maatschappij. Register. Ornam. linnen. Als nieuw.
P2234-3264: PROP,G. & BEEK,B.J.TER - Atlas van Europa en de werelddelen
P832-7199: PROP, G. - Atlas van Nederland en De Indiën
P755-5456: PROP,G. - Atlas van Nederland, De West, Nieuw Guinea en Indonesië
P2526-4557: PROP,G., & BEEK, B.J. TER - Atlas Nederland en de Wets
38739: PROP,G. - Vaderlandsche Geschiedenis 1e en 2e deeltje
35549: PROP,G. - Atlas van Nederland en de West
54100: PROP, G. - Atlas van Europa en de werelddelen
54733: PROP, G.,& TER BEEK,B.J. - Aardrijkskundige Lesstof
56751: PROSE,F. - My new American life
44544: DRUCKER C AND PROSKAUER E. - Physikalisch-chemisches Taschenbuch
P11145-7266: PROSPERI,F. - De koning der haaien. Met 44 foto's en tekeningen. Onderwaterjacht in de Indische Oceaan. Ornam. en verguld linnen. met orig. stofomslag. Fraai exempl.
59385: PROST,A. - Etude Géologique des Calédoniennes Externes dans la Région dy Fjell de Ringebu. Thesis
52586: PROUDLEY,B., ET AL. - Coniferen in kleuren
P1249-3530: PROULX, E.A. - Scheepsberichten. Roman. Ornam. paperback. Als nieuw.
P932-6378: PROULX,M. - En route pour La Baie d'Hudson.
P1117-2092: PROVENCE,H. - Lyndon B. Johnson
57540: PROVOOST,P.G. - Stootspanningen op Transformatoren. Thesis
P1240-7886: PROYART,ABBÉ - Vie de Marie Leckzinska, Reine de France
41735: PRØYSEN,A., ET AL - O Jul med Glede ! + Norsk Folke-Musikk
51943: PRUCK,E. - Junckers Wörterbuch Russisch-Deutsch und Deutsch-Russisch
58508: PRÜCKNER,R. - Die Technik der Lebendverbauung
51932: PRÜCKNER,R. - Die Technik der Lebendverbauung
P2625-6457: PRUD'HOMME VAN REINE,R.B. - Wat vind ik in de duinen?
39118: PRUD'HOMME VAN REINE,R.B. - Wat vind ik in sloot en plas
P13122-1772: PRUYSERS,P.A. - Early diagenetic processes in sediments of the Angola Basin, eastern South Atlantic. Thesis. Geol. Ultraiectina No.161. Index.
P3039-7734: PRYER,J.D. & EVANS,S.A. (EDS.) - Weed Control Handbook Vol 1- Principles
P1019-1302: PRYOR,E.J. - Mineral processing.
49706: PRYOR,W. - The survival of the coolest
P2016-1873: PTTS,M. & ROBERTS,M. - Fairweather Eden
P1425-0169: PUBBEN,G.(ED,) - Afrika bezuiden de Sahara
58328: PUBBEN,G.(ED,) - Afrika bezuiden de Sahara
P1524-2751: PUBLIEKSTHEATER - Antigone van Sophokles .
G3638-1689: GOUVERNEMENT BELGE-TRAVAUX PUBLIQUES - l'Escaut et La Lys, Etudes- 2 Volumes
P845-5659: PUCCI,G. - All Rome, the Vatican and the Sixtine Chapel.
54131: PUCCI,E. - Palazzo Vecchio
P2143-7375: PUCCINI,G. & VERDI,G. - Madame Butterfly & Falstaff. Two operabooks.
P1226-3701: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met historici
P2418-6387: PUCHINGER,G., & DREES,W. - Dr. Jelle Zijlstra
55927: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met historici
P960-2349: PUCICH,J. - Die Karstbewaldung im Osterreichisch-Illirischen Küstenlande
P920-1139: PUDNEY,J. - Brunel and his world
56465: PUERTAS,C.G., ET AL. - La variacion secular geomagnetica + 3 other similar articles
53978: PUGH,W.E. - Bibliography of Organic Reefs, Bioherms and Biostromes
52701: PUGH,J.C., & PERRY,A.E. - A short geography of West Africa
P1030-1419: PULLE,A.A. - Problemen der plantengeografie
P840-9658: PULLE,A. - Naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea
P847-0106: PULLE,A. - Flora of Suriname, Vol. II part 2, in two books
P837-2928: PULLE,A. - Flora of Suriname. Vols. III-1 + IV-2
43072: PULLE,A.A. - Compendium van de Terminologie, Nomenclatuur en Systematiek der Zaadplanten
48404: PULS,H., & JUNG,E. - La chanson française commentée
P1749-6859: PULVERTAFT,T.C.R. - The Precambrian stratigraphy of Western Greenland
55132: PUNCH - Mr. Punch's History of the Great War
21783: PUNCH - Coronation Number 1953
P1427-3056: PUNIET,D.P. DE - La Spiritualité Bénédictine
43714: PÜNNEBERG,C. - Mittel und Süd Amerika
P2050-9276: PUNT,W. ET AL. (ED.) - The Northwest European Pollen Flora, V. Parts 38-43
49219: PUNYATMADJA,I. - Cilakrama
49226: PUNYATMADJA,I. - Pancha Cradha
P1029-9949: PURCELL,V. - The Chinese in Southeast Asia
54080: PURDY,E.G., & BERTRAM, G.T. - Carbonate Concepts from the Maldives, Indian Ocean
P933-8973: PURI,G.S. - Indian Forest Ecology, Vols. 1 +2
P921-5484: PURPAR,R. - Reisebuch Niederrhein
12539: PURSER,B.H. - The Persian Gulf
46468: PURTSCHELLER,F. - Otztaler und Stubaier Alpen
47020: PURVES,D.L. - Drake and Dampier's Voyages
59008: PUSCHAROVSKIY,Y.M., & ALBERA, J.F. DE - Mapa Tectonico de la Régin del Caribe (1:7500000) + other articles
P1023-3422: PÜSCHEL,W. - Kaddisch für Liebermann
57072: PUSCHKIN,A. - Der Postmeister
P1648-4586: PUSTELAIKOVAS,O. - Geochemistry of sediments of the Curonian Lagoon
50280: PUT,R. VAN DE - Le licenciement
P10133-5371: PUTMAN, R. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.68 kaarten in kleur. Prachtig overzicht van de kartografie.
40514: PUTMAN, J.H.M., ET AL. - Eemlandse Klappers, deel 28- Overledenen in Amersfoort tot 1811.
P923-4959: PUTNAM,S. - The portable Cervantes.
P1136-5367: PUTNAM.D.B. - Als schooljongen naar de Poolstreken
P1136-5367: PUTNAM.D.B. - Als schooljongen naar de Poolstreken
42761: PUTNAM,W.C. - Geologie, Einführung in ihre Grundlagen
43980: PUTNAM WEALE,B.L. - The conflict of colour
49222: PUTRA,K. - Djajaprana
53886: PUTRJA,F.S. - Upper Jurassic Foraminifera from Russia
22383: PUTSSGERS,F.W. - Historischer Schul-Atlas
P1424-3662: PUTSZGERS,F.W. - Historischer Schulatlas.
59360: PUTTE,J. VAN DE - Etude sur l'Origine des Tremblements de Terre Raz de Marée et Eruptions Volcaniques
45821: PUTTE,I. VAN DER - An assessment of the environmental toxicity of hexavalent Chromium in fish. Thesis
P1989-7446: PUTTEN,W.H. VAN DER - Establishment, growth and degeneration of Ammophila Arenaria in coastal sand dunes. Thesis
P2414-9979: PUTTEN,M. VAN & LUCAS,N. - Made in heaven
P1225-8749: PUTTER,P. DE - Veiligheid in de landbouw
P1623-4496: PUTTKAMER,J. VON - Per auto de wereld rond
53312: PUTUWATI, ET AL. - Ir. Martinus Putuhena + Upuleru ( Memoar Dr. G. A. Siwabessy)
P762-7830: PUTZ,W. - Leiddraad bij het onderwijs inde vergelijkende aarddrijkskunde
54133: PUTZGER,F.W. - Historischer Weltatlas- Jubiläumsausgabe
46333: PUTZGER,F.W. - Historischer Schulatlas.
P1522-6824: PUYVELDE,L. VAN - Les Primitifs Flamands
P1528-1795: PUYVELDE,L. VAN - Van Eyck- L'Agneau mystique
P1522-5676: PUYVELDE,L. VAN - Les Primitifs Flamands
P1521-1213: PUYVELDE,L. VAN - Van Eyck-Het Lam Gods
P1548-6086: PUYVELDE,L. VAN - La Peinture dans les Anciennes Provinces Belges.
37763: PUYVELDE,L. VAN - L'Agneau Mystique
50156: PUZO,M. - The Godfather
P1428-4003: PVDA,AMSTERDAM - Amsterdam vandaag en morgen.
43882: PYATT,E. - The Guinness Book of Mountains & Mountaineering
P1033-5756: PYCRAFT,D. - Bodembedekkers, gazons, onkruiden
47646: PYCRAFT,W.P. - Camouflage in Nature
43331: PYE,K. - Profitability in the Canadian Mineral Industry
37637: PYENSON,L. - Empire of Reason
37679: PYENSON,L., & SHEETS-PYENSON,S. - Servants of Nature
P712-6002: PYKE,M. - Man and Food
P710-2924: PYLE,E. - Brave men.
P716-7791: PYLE,E. - Here is your war
P714-4301: PYLE,E. - Dappere kerels
49292: PYLE,E. - G. I. Joe
P618-0671: PYM,B. - Quartet in autumn.
M646-9270: MAO QI - The discovery of the eight wonder of the world
48730: QINGMING,Z. - Hierarchical Object-Based Approach for Urban Land-Use Classification from Remote Sensing Data. Thesis
6071: QUACK,H.P.G. - Herinneringen. Autobiogafie van de jaren 1834-1914. Index. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
50739: QUADE,E.S. - An appreciation of analysis for military decisions
Q891-3117: QUADT,A. - Untersuchungen an Laubbäumen unter Streßeinfluß durch Viren und abiotische Faktoren. Thesis
44521: QUAISON-SACKEY, A. - Africa Unbound
Q13109-6755: QUAKERNAAT,J. - X-Ray analyses of clay minerals in some Recent fluviatile sediments along the coasts of Central Italy. Thesis
Q1436-6660: QUANJER,C.A.J. - Land en Volk van Nederlandsch-Indië.
Q1443-9794: QUANJER,C.A.J. - Beknopte Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
Q1915-2123: QUANSHEN,W., ET AL. - Microgravimetry
Q1915-2121: QUANSHEN,W., ET AL. - Microgravimetry
23007: QUANSHEN,W., ET AL. - Microgravimetry
56952: QUARLES VAN UFFORD,J.K.W. - Iets over de Land-Dajaks van Serawak
41548: QUARLES VAN UFFORD,W.C.A. - Nederland's Koopvaardij in Oorlogstijd
56650: QUASIMODO,S. - L'Opera completa di Michelangelo pittore
50973: QUAST,P. - Düngung, Bewässerung und Bodenpflege im Obstbau
Q1581-8308: QUÉDRAOGO,A,-S. - Parkia biglobosa en Afrique de l'Ouest : Biosysthématique et Amélioration. Thesis
55469: QUEEN,E. - The Four of Hearts
37796: QUEEN,E. - The American Gun Mystery
Q1218-2547: QUEFFÉLEC,Y. - Les Noces Barbares
Q126-8203: QUEFFELEC,Y. - Moeras
58002: QUEFFÉLEC,H.. - Gevecht met het onzichtbare
Q1034-6164: QUELING,H. - 6 Jongens tippelen naar Voor Indie
Q24171-9921: QUENARDELLE,S.M., ET AL. - Distrbucion estadistica de Elementos y de Paramedros Petroquimicos en Rocas Metamorficas del Sector oriental del Salar del Hombre Muerto, de Catamarca y de Salta, Argentina
Q719-1490: QUENEAU - Zazie dans le Metro
40047: QUÉNELLE,G., & HOURQUIN,D. - Formes et emplois du verbe Anglais
Q1523-3643: QUENQUILLE,M.H. - Associated measurements
56394: QUENSEL,P. - Rhombenporphyren in Präk. Grundgebirge, Sweden
59576: QUENSTEDT,FR.A. - Handbuch der Mineralogie
53497: QUERIDO,I. - Studiën-Eerste Bundel
39486: QUERIDO-NAGTEGAAL, C.G. - Gewone Mensen
52895: QUERIDO,I. - De Oude Waereld- Morgenland
38873: QUERNER,E. - Aquatic Weed Management with an Integrated Water Management Framework. Thesis
Q1431-4165: QUERVAIN,F. DE - Die nutzbare Steine der Schweiz
46233: QUERVAIN,F. DE - Tabellen zum Gesteinsbestimmen
46631: QUERVAIN,F. DE - Technische Gesteinskunde
Q935-2558: QUICKE,F. - Monographie geographique de village
49318: QUIGGIN,A.H. - Haddon the Head-Hunter
Q1021-0189: QUILICI,F. - Het blauwe continent.
Q1622-1943: QUILICI,F. ET AL - Man Environment Energy
39411: QUIMBY,G.I. - Indian Life in the Upper Great Lakes
50722: QUINCHE,R., & BOSSARD,E. - Gewürzkräuter
Q1144-0479: QUINET,G.E. - Bernissart... il y a 125,000,000 d'années !
42467: QUINION,M.B. - Cidermaking
58504: QUINN,R.S. - The New Euromarkets
51578: QUINNELL,A.J. - Creasy's Wraak
58435: QUINO - De beste cartoons van Quino + Groot Nederlands Huwelijksboek
Q1244-1136: QUINTON,A.R. - Isle of Wight- from original water paintings
Q1230-9492: QUINTUS R.A. - Wat een goede couragie vermach
53343: QUIRING,H. - Weltkörper-Entstehung
Q1247-5661: QUISPEL,H.V. - Nederlandsch-Indië in den tweeden Wereldoorlog.
Q1247-4894: QUISPEL,H.V. - Nederlandsch Indië in den tweeden wereldoorlog.
Q1022-3224: QUISPEL,G. - Van Unnik als geleerde
Q1023-1880: QUISPEL,G. - C. G. Jung und die Gnosis
1742: QUITTY,W.MC - Abu Simbel. Extr. well-illustr. overview of templke complex. Chronology. Index. Ornam. and gilded cloth.
38338: QUOTE - De beste besloten diners, etc.
51243: STIFTER & RAABE - Urban Roedl + Hans Oppermann
W2240-3832: WETENSCHAPPELIJKE RAAD - Duurzame risico's: en blijvend gegeven.
R2274-9893: RAAF,J.F.M. DE, ET AL. - Tidal deposits and their sedimentary structures + another related article.
R1247-6933: RAAF,K.H. DE - Willem Kloos De mensch, de dichter, de criticus
38612: RAAF,J.F.M. DE - Rede ter aanvaarding van het professoraat in Utrecht
39264: RAAF,K.H. DE & GRISS, J.J. - Een Nieuwe Bundel, delen 1+2
41784: RAAF, K.H. DE - Problemen der Poëzie
42386: RAAF,K.H. DE, ET AL (EDS.) - Stroomingen en Gestalten
49052: RAAF,K.H. DE, & GRISS,J.J. - Een nieuwe bundel deel V
45537: RAAFF,H. - Onder Nul
58754: RAAFF,H. - Stappen + 5 andere wandel/fiets boeken
58765: RAAFF,H. - Stappen door Europa
R1376-6552: RAAIMAKERS,D. - Growth of tropical rainforest trees as dependent on Phophorus supply.. Thesis
R1326-9345: RAALTE,D. VAN - Kuststoffen in de tuinbouw
R1325-5258: RAALTE,E. VAN - Het Nederlandse Parlement
R1334-9792: RAALTE,D. VAN - Handboek der Bloemisterij, deel IB
R1332-6600: RAALTE,D. VAN - Handboek der Bloemisterij deel 1
R1343-8553: RAALTE,D. VAN - Handboek over bijzondree bloemen en planten
51394: RAALTE,E. VAN, & BUNGE,M. - De Nederlandse Staat + Politiek Woordenboek(1985)
47525: RAALTE, D. VAN - 1000 Tips over tuin- en kamerplanten + Wat U moet weten over snoien
49992: RAAM,J.C. VAN, (ED.) - Tussen Gooi en Vecht, deeltjes 1-Bodem en Water, 2-Plant en Dier en 3. Mens en Milieu
59566: RAASCH,G.O.(ED.) - Geology of the Arctic, Vol. II
R14115-1363: RAASVELDT,H.C. - De geologie van het gebied tusschen de Brembo en de Serio Noordelijk van de bergkam Monte menna-Pizzo Arera. Thesis.
R1459-3613: RAATGEVER,J.G. - Van Heiligerlee tot Korea-Geschiedenis van de Kon. Landmacht
R3423-7012: RAAY,H.G.T. VAN & LUGO,A.E. (EDS.) - Man and Envrionment Ltd
R3323-8643: RAAY,H.G.T. VAN & LUGO,A.E.(EDS.) - Man and Environment Ltd
R1019-3677: RAAY,H, DE - Ergens in Nederland
50303: RABAUT,J, & PORTALÈS,G. DE - Jaurès assassiné + Louis II de Bavière Hamlet-Roi
51447: RABB,R.L., & GUTHRIE,F.E. - Concepts of Pest Management
R11147-8023: RABBINGE,R. - Biological control of fruit-tree red spider mite. Effects of cultural measures on the population density of the Fruit tree red spider mite.2 theses.
51547: RABBINGE, R., ET AL. - Theoretical production Ecology
53585: RABBINGE, R., ET AL. - Simulation and systems management in crop protection
46254: RABEKER,G., & STEININGER,F. - Leitfaden zu einem Paläontologischen Praktikum- Wirbellose
42093: RABELAIS - Gargantua + Pantagruel
43300: RABELINK,TH.B.M. , & SUTTILL, K.R. - Santa Maria Tin deposit, Spain
42216: RABEN,R, ET AL. - Ons Indië
53913: RABINOWITSJ,I.L. - Paard- Lopereindspelen + Pionnen eindspelen
R1083-8979: RACCA,J.M. - Sistema para la Construccion y Trazado automaticos de Bloque-Diagramas isometricos.
R1083-6803: RACCA,J.M. - Analisis de variables de distribucion geografica utilizado superficies de tendencia
57405: RACHEWILTZ,B.DE - An Introduction to Egyptian Art
R2613-4993: RACHIE,K.O., & PETERS,L.V. - The Eleusines
40188: RACHMANOVA,A. - Ehen im roten Sturm
50951: RACHMANOWA,A. - Het leven van een groot zondaar
R625-0994: RACINE - Théatre complet de Racine
R917-8878: RACINE,J. - Théatre.4 Pièces.
R919-5338: RACINE,J. - Théatre de J. Racine
R934-9147: RACINE,J. - Oeuvres de Jean Racine, vols. 1 +3
38583: RACINE,J. - Théatre Complet de Jean Racine, précédé de La Vie de l'Auteur
R2356-7346: RACKE,K.D. & COATS,J.R. - Enhanced biodegradation of pesticides in the environment
R752-0487: RACZ,L. - Introduction to the study of fossil calcareous algae
R1023-6783: RAD,G. VON - Gottes Wirken in Israel
R1038-9001: RAD,G. VON - Gesammelte Studien zum Alten Testament
R1018-1520: RAD,G. VON - Weisheit in Israel
R2044-2436: RAD,G. VON & NOTH.M. - Gesammelten Studien zum alten Testament I+II
9548: RAD,G. VON - Die Botschaft der Propheten.
R1465-6972: RADCHENKO,O.A. - Geochemical regularities in the oil-bearing regions of the world.
R1219-8762: RADDALL,T.H. - The path of destiny
47730: RADDALL,TH. - Tidefall
R1417-3722: RADECKI,S. VON - Wird eingefahren!
R811-9255: RADEL,H. - Schwarzwald
R1418-6010: RADEMAKER,L.A. - Lente in de Logica
44695: RADHAKRISHNA,B.P.(ED.) - The Gupta Controversy
9549: RADHAKRISHNAN. - The Hindu view of Life.
R1136-7187: RADICE,M.M. - Una Andesita Granatifera de Coquelen
R1144-7491: RADICE,M.M. - Nota preliminare sobre el "Marmol Punilla"
R1138-9433: RADICE,M.M. - Caracteres petrograficos de Tres Rocas
R1136-8493: RADICE,M.M. - Estudio Petrographico de Cinca Rocas
R1141-6129: RADICE,M.M. - Los Minerales Maficos en Rocas Volcanicas
R1136-7174: RADICE,M.M. - La Llamada Labradorita de Piriapolis
R1171-8570: RADICE,M.M. - Resultados del Analisis Espectografico de la Rodocrosita de Capillitas.
R1147-0360: RADICE,M.M. - El Hierro Meteorico de Petrovskoie-Rasumovskoie
R1172-8911: RADICE,M.M. - Contribucion al Conocomiento Mineralogico de la Rodocrosito de Argentina
R1126-5400: RADICE,M.M. - Siderita Negra de Famatima
R9122-2197: RADIER,H. - Le Precambrian Saharien au Sud de l'Adrar et Iforas + le Bassin Crétacé et Tertiaire de Gao le Detroit Soudanais- 2 Tomes
48427: RADIER,A.M. - Un Défenseur de Pascal , David Renaud Boullier, au XVIIIe Siècle. Thesis
58645: RADIGUET,R. - Het Bal van Graaf d'Orgel
42349: RADINGER,J. - Kantoren en Priëlen
R1034-0574: RADNÓTI,M. - Gewaltmarsch-Ausgewählte Gedichte.
46550: RADOICIC,R. - Microfacies du Jurassique des Dinarides externes de la Yougoslavie
48162: RADOUANT,R., ET AL. - Grammaire Française + 3 similar books
R1925-9790: RADU,ST. & HULEA,A. - Arboretumul Simeria-Album
42523: RADWANSKI,A. - Petrographical and Sedimentological Studies of the High-Tatric Rhaetic, Poland
40189: RADZINSKY,E. - De laatste tsaar
R1132-5328: RAEDT,L. DE - De Ronde van de Middellandse Zee
R1474-9829: RAEDT,C.E.P.M. - De opkomst, de ontwikkeling en nedergang van de steenkolenbouw in Limburg.
57831: RAEDT-DE CANTER,E. - Internaat
R1139-4698: RAEPSAET,P. - Les vacances d'un notaire au Cap Nord.
R719-3527: RAES,H. - De vadsige koningen
52553: RAES,H. - Een faun met kille horentjes+De vadsige koningen(1974)
R1331-3782: RAETHEL,H.-S. - Exotische Ziervögel. Wildtauben.
R1331-3785: RAETHEL,H.-S. - Exotische Ziervögel. Wildtauben.
42112: RAFAHI,H. - Essai de Classement des Terres d'une Commune du Pays Toulousain. Thesis
R98-2916: RAFFAELLO - Le Logge
54029: RAFINESQUE,C.S. - The Original Version of A Life of Travels
R826-6572: RAGAZ,L. - De Paedagogische Revolutie
R87-3398: RAGAZ,L. - Rusland
R1216-2832: RAGGATT,H.G. - Mountains of Ore
43416: RAGGATT,H.G., ET AL. - The mineral resources and industries of the Comm. of Australia and the Mandated Territory of new Guinea
51164: RAGGE,D.R. - Grasshoppers, crickets & cockroaches of the British Isles
R823-4148: RAGON,M. - L'Urbanisme at la Cité
R919-4961: RAGUIN,E. - Geologie de granite
R918-4300: RAGUIN,E. - Geologie appliquee
R918-8708: RAGUIN,E. - Geology of granite
59670: RAGUIN,E. - Géologie du Granite
7335: RAGUIN,E. - Geology of granite
R820-6794: RAHIR,E. - Le pays de la Meuse.
R923-0932: RAHLFS,A. - Septuaginta, Vols. I+II
38233: RAHM,U. - Propositions pour la création du Parc National Ivorien de Taï.
R958-2183: RAHMAN,H. - Stratigraphic code of Pakistan, first and second editions.
46840: RAHMER,B.A. - Fuels for the Future
R924-2498: RAHNER,K. - Zur Theologie des Todes.
56143: RAHNER,L. VON, ET AL. - Ignatius van Loyola
R1274-7131: RAHUSEN,J.D. - Wijn. Amusant en rijk geillustr. boek over wijn. Ornam. karton. Fraai exempl.
R1120-4655: RAIGNIER,A. - Het leven der mieren
57033: RAINER,J.& J. - Het huwelijk als sexueel avontuur
59019: RAINER,D.H., ET AL.(EDS.) - The Geology and Mineral Resources of Yorkshire
R974-9067: RAISCH,W. - Bioelementverteilung in Fichtökosystemen der Bärhalde (Schwarzwald). Thesis
44535: RAISTRICK,A. - The Pennine Dales
43835: RAISTRICK,A. - Green Roads in the Mid-Pennines
39465: RAISZ,E. - General cartography
48726: RAJAN,S.V.G., & RAO, H.G.G. - Soil and Crop Productivity
R1250-6375: RAJPOOT,G.S. - Controversies in geotectonics of Hercynian Europe.
R1133-0092: RAJU,D.S.N. - Study of Indonesian Miogypsinidae
49199: I GUSTI GDE RAKA - Ichtisar Pengantar Ilmu-Ilmu Sosial
57585: RAKERS,A. - Stried föör de Modersprake
R1440-1439: RAKSMAROVA, H. - Moscow Panorama. Russian guide of Moscow.
R1951-0203: RAKUS,M. & VOZAR,J. - Geodnamicky model a hlbinna Stavba Zapadnych Karpat
R1092-3533: RAMAKER,W. - En allen die het hoorden verbaasden zich. Gedichten over een geboorte. Ornam. karton. Als nieuw.
R1033-1802: RAMAKER,W. - Waar praten jullie zo druk over ?
R25177-5918: RAMAKER,W.& BEHEMEN,B.VAN - Sta een ogenblik stil ... Monumentenbeok 1940-1945. Meer dan 750 foto's van de Hollandse oorlogsmonumenten. Index van monumenten. Ornam. en verguld linnen. Orig. stofomslag. Als nieuw.
39036: RAMAKER,TH., & VROOM, J.-P. - Holland - prosperity in colour
15398: RAMAKER,W. - Waar praten jullie zo druk over ?
58941: RAMALHO,M.M. - Contribution a l'Etude micropaléontologie et stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des environs de Lisbonne
R1336-8192: RAMAMURTHY,V. - HIV/AIDS Vulnerability in South Asia
56451: RAMAN, C.V., & SCHAIRER, J.F. - The specific heats of crystalline solids + The melting and crystallization of rock-forming minerals.(1944)
R910-7773: RAMANN,E. - Bodenkunde
R932-2842: RAMANN,E. - Bodenbildung und Bodeneinteilung
47891: RAMANN,E. - Bodenbildung und Bodeneinteilung
R1048-1604: RAMBERG,H. - The origin of metamorphic and metasomatic rocks.
R1047-9558: RAMBERG,H. - The origin of metamorphic and matasomatic rocks
59785: RAMBERG,H. - The Origin of Metamorphic and Metasomatic Rocks
58793: RAMBOSSON,J. - Les pierres précieuses
45214: RAMDOHR,P. - Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie
R843-5862: RAMEL,C. - Chlorinated Phenoxy Acids and their Dioxins
59574: RAMIREZ,J.E. - Bibliografia Geologia y Geofisica de Colombia
59759: RAMMELSBERG,C.F. - Die chemische Natur der Mineralien
R1320-6322: RAMPEN,F.H.J. - Melanoom van de huid
R1121-6175: RAMSAUER,C. - Elektronenmikroskopie
R985-7667: RAMSAY,M. - Les voyages de Cyrus I+II, avec un Discours sur la Mythologie. 3 Volumes in one book.
R1629-0927: RAMSAY,J.L.&L.J. - The Gem Collector's Handbook
47701: RAMSAY,D. - Reminiscences of Scottish Life and Character
R1119-2182: RAMSEY,I.T. - Models and mystery.
R1843-4097: RAMSEY,L.G.G.(ED.) - The Concise Encyclopaedia of Antiques, 1954
37573: RAMSEY,L.G.G.(ED.) - Antique English Silver and Plate
37891: RAMSEY,L.G.C. - The Complete Encyclopaedia of Antiques
R871-2582: RAMUS,P. - Die Irrlehre des Marxismus, im Bereich des Sozialismus und Proletariats
R749-1426: RAND,A. - The virtue of selfishness-A new concept of egoism
R766-6383: RAND,A. - For the new intellectual , Capitalism + Who is Ayn Rand ? (3 books)
51643: RAND,A. - The Fountainhed + 2 other novels
R3220-1702: RANDAL PHILIPS,R., & WOOLRICH,E. - Furnishing the House
R1226-8995: RANDERATH,K. - Dünnschicht-Chromatography
R2751-6188: RANDOLPH,S. & CHURCHILL, W. - De 11e plaag, zes dagen oorlog in het miden oosten
R1726-4536: RANDWIJK,H.M. VAN - In de schaduw van gisteren
39256: RANDWIJK,H.M. VAN - Burgers in nood
17188: RANDWIJK, H.M VAN - In de schaduw van gisteren
42602: RANGE,P. - Die Küstenebene Palästinas, with map 1:2,500,000
R918-4114: RANGER,L. - Laura's gedichten
42123: RANGOUMAU,A. - Recherches sur l'Insaponifiable de l'Huile de Fromant
R825-2758: RANIE,H. - The Great Copper Mountain
53379: RANIS,G.(ED.) - The United States and the Developing Countries
R1015-1677: RANKAMA,K. - Isotope geology
R1047-9998: RANKAMA,K. - The Geologic Systems-The Precambrian, Vols. 1+2
R1015-8290: RANKAMA,K. - Isotope geology
R1545-0432: RANKAMA,K.(ED.) - The Geologic Systems-The Quaternary, Volume 1
38821: RANKAMA, K. - Progress in Isotope Geology
7385: RANKAMA,K. - The Geologic Systems-The Precambrian, Vols. 1+2
12982: RANKAMA, K. & SAHAMA,TH.G. - Geochemistry
R11102-4887: RANKE,L.VON - Maria Stuart en haar tijd. Historische roman. Met chronologie. Ornam. en verguld half-linnen. Rug gevlekt.
R833-1855: RANKE,B. - Mijn moeder was een heilige vrouw
R1253-7674: RANKE,L. VON - Die Römische Päpste in den letzten vier Jahrhunderten
40440: RANKE,L. VON - Die Römische Päpste, ihre Kirche und ihre Staat, zweiter Band
44403: RANKE,K. - Die Welt der Einfachen Formen
R1339-6049: RANKILOR,P.R. - British Paleogeography- An Introdiction
43022: RANKIN,I. - Fleshmarket Close
42935: RANKIN,I. - Resurrection Man
46072: RANKIN,N. - Haunts of British Divers
54425: RANNEFT,J.E. - Specimen Medicum Inaugurale. Thesis
R1125-1838: RANNIE,W.F. - Saint Pierre and Miquelon
56727: RANSOM,D. - The No-Nonsense Guide to Fair Trade
R1730-6216: RANSOME,WALLIS,P. - On Railways at home and abroad
R1028-7191: RANSOME,A. - Zes weken in Rusland in 1919
53881: RANSOME,A. - Het onbewoonde eiland
R1860-3153: RANTZ,S.E., ET AL. - Measurement and Computation of Streamflow, Vols 1+2 complete
R2368-0886: RAPELA,C,W, & HEAMAN,L. - Composicion Quimica de Granitos Batoliticos de las Sierras Pampeanas
R1159-5253: RAPHAEL,CH. - A Feast of History- The Drama of passover through the ages.
R1022-7201: RAPIN,R.P. - Histoire du Jansenisme
R760-8750: RAPP,A. - Talus slopes and Mountain walls at Tempelfjorden, Spitsbergen

Next 1000 books from Antiquariaat Terra Incognita

12/15