Antiquariaat Terra Incognita
Oosteinde 30A, 1678 HS Oostwoud NH, The Netherlands. Tel.: +31 (0)229-507988 | Mob.: +31-(0)6-46103006            Email: h.duyverman@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K1224-8747: KLOCKMANN,F. - Lehrbuch der Mineralogie
44032: KLÖCKNER,K. - Handbuch der Kunst und Werkerziehung- Werken und plastische Gestalten
K830-0603: KLOEK,J, - Een scheiding van tafel en bed
41475: KLOEK,D. - Herinneringen aan de laatste oorlogsjaren
55017: KLOEKE,G.G. - Kamper Spreekwoorden
43986: KLOEKE,G.G. - Seer schone spreeckwoorden oft poruerbia
61606: KLOES,J.A. VAN DER - Zand en Water in den Aardbodem
46519: KLOES,L.J.J. VAN DER - Bodemkundige aspecten van de teelt van enige tuinbouwgewassen. Thesis
K781-4710: KLOK,J. - Kunst, ambacht en volksgebruiken van de Zuidhollandse eilanden. Bibliogr. Als nieuw.
K1123-6138: KLOK,R.H.J. - Archeologie en Monument
55418: KLOK,J. - In naam van Oranje
50383: KLOK,R.H.J. - Archeologisch reisboek voor Nederland
55889: KLOK,R.H.J. - Reisboek door Romeins Nederland en België
K834-6411: KLOMP,A. - Het "oude" Bonairaanse woonhuis.
50349: KLOMP,H.,& ECK,P.J. VAN - De terreinkeus van de kievit + Farbensehen und Zapfelfunktion bei der Singdrossel(1939).2 Theses
51399: KLOMP,H., ET AL. - Sluipwespen in relatie tot hun gastheer
55921: KLOMPMAKER,H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme. Thesis
K1045-6589: KLOOS,W.B. - De stedebouwkundige ontwikkeling in Nederland
62380: KLOOS,W. - Nieuwere Literatuurgeschiedenis II
49645: KLOOS,P. - Evolutie
K21211-4220: KLOOSTER,L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland. Geillustr. Gelderland uit de 17e en 18e eeuw.84 prenten met beschrijving en Index. Ornam. en verguld leder. beperkte uitgave met aanbiedingsbrief en genummerd 613. Als nieuw.
34175: COËLHO & KLOOSTERHUIS - Zakwoordenboek der Geneeskunde
58835: KLOOSTERMAN,J.B. - Le Volcanisme de la Région d'Agde. Thesis
K179-9157: KLOOSTERMANS,B.C. - Gods Volk
39270: KLOOSTERMANS,B.C. - Het Kerkelijk Jaar
K1432-3173: KLOPPENBURG,W. - Die kartographische Reproduktion
K1431-8673: KLOPPENBURG,W. - Die Kartografische Reproduktion
16631: KLOPPENBURG,D. - Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der prov. Groningen.
K1137-7847: KLOPPERS,P. - Brieven van een Koopman aan zijn zzon
50930: KLOPPERS,P.J. - Nederland en Oranje, in 8 delen kompleet
42551: KLOSE,H. - Unsere erratische Blöcke
40553: KLOSOWSKA,B. - Late Holocene embayment and salina record of Curacao. Thesis
K1614-4942: KLOSS,E., ET AL. - Adlerschwingen
K1421-7619: KLOSTERMANN,E. - Das Markus-Evangelium
60071: KLÖTERS,J. - Toon - De Biografie
K1018-0450: KLOTZ,P.P. - Mit Stab und Stift
K1293-2082: KLÖTZEL,E.Z. - Britsch-Indië in den smeltkroes. Rijk geillustr. vroeg reisverhaal. Ornam. linnen. Fraai exempl.
K97-3546: KLÃœCHE,H. - IJsland
K17173-7304: KLUCKHUHN,A.(ED.) - Volksverhalen Deel II:Sprookjes, fabels, mythen, sagen, legenden en gezongen vertellingen.10 Artikelen over mythes en sprookjes, wereldwijd. Studium Generale, Utrecht. Fraai exempl.
K1970-1001: KLUENDER,R.A.,ET AL - A development analysis of the Lower Mississippi Delta Timber resources
57480: KLUG,I. - Het Katholieke Geloof
K880-3920: KLUGE,K. - De zilveren windwyzer. Roman. Ornam. en verguld linnen. Wat gevlekt. orig. stofomslag.
K2134-2499: KLUGE,M., & RADLER,R. - Hauptwerke der Deutschen Literatur
40095: KLUGE,FR. - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
47513: KLUIT,E. - Maatschappij, School, Kerk
53706: KLUITERS,J., & DAALEN, FR. VAN - Het Noordhollands Landschap
42844: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld
K2350-7994: KLUTE,F., ET AL. (EDS.) - Handbuch der Geographischen Wissenschaft, 13 Bände
61825: KLUUN - Komt een vrouw bij de dokter
41468: KMMEIJER,J.H.D. - 5 Jaar onder Duitschen druk
60949: KNAAK,K. - Ti-it, De geschiedenis van een ijsvogel
43433: KNAAP,G.J. - Inventaris collectie G. J. Tichelman, met 3 originele foto's van zijn hand.
K938-7878: KNAB,H.J. - Ubersicht über Kinematik/Getriebelehre
K1364-6775: KNABENHANS,A. - Die politischen Organisation bei den Australischen Eingeborenen.
K445-5042: KNAC - Handboek van de Kon. Ned. Automobiel Club 1933.
K1236-9397: KNACKFUSZ,H. - Albrecht Durer. Künstler-Monographien
K127-5854: KNACKFUSZ,H. - Raffael
K1210-5111: KNACKFUSZ,H. - Rembrandt.
62080: KNACKFUSZ,H. - Rembrandt.
20415: KNACKFUSZ,H. - Albrecht Durer. Künstler-Monographien
47087: KNACKFUSZ,H. - Murillo + 6 other similar artbooks
57511: KNACKFUSZ,H., ET AL. - Rubens + 5 other books from the Liebhaber -series
K424-2529: KNAG - Luchtatlas van Nederland
60555: KNAG - Atlas van Tropisch Nederland
40611: KNAG - Tijdschrift van het Kon. Ned Aard. Genootschap Kon. Ned. Aardr. Gen. Deel 80, No4.
56182: KNAG - Geografisch Tijschrift 1974-4
53214: KNAG - Tijdschrift KNAG, 2e Reeks, Deel LXVI, No.5
K766-4142: KNAP,H. - De ronde van '42. Oorlogsnovelle. Ornam. sl. band. Boekenweekgeschenk.
K721-5937: KNAP,H. - Rijdt U ook zo auto ?
K733-3244: KNAP,H. - Vreemdeling, bericht de Spartanan
K723-2219: KNAP,H. - Lidya's Receptenwinkel
54268: KNAP,J.J. - Kruis en Kroon
38852: KNAP,G.H. - Shell Journaal voor de Archeologie
61908: KNAP,H. - Zo zijn onze manieren
57796: KNAP,H. - Hoe vertel ik het mijn vrouw ?
39853: KNAP,H. - Bent U ook van gisteren ?
55863: KNAP.H. - Mens en Bedrijf
57187: KNAP,H., ET AL. - Luchtig bekeken
K836-6137: KNAPP,W. - A history of war and peace 1939-1965
K12144-4563: KNAPP,W.H.C. - Antarctica, de geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland. Antarctische expedities.85 foto's. Uitvouwkaart achterin. Literatuur. Glossary. Register.
53226: KNAPP,W.H.C. - Het orgel
39449: KNAPP,W.H.C. - Economische Bemesting in de Tropen
60912: KNAPP,W.H.C. - Wereld Ontwrichting en Herstel
51705: KNAPP,B. - Soil Processes
K1028-8448: KNAPPER,K. - Leerboek van het Boekhouden.
K2739-7755: KNAPPERT,E.C. & SALOMONS,A. - Leven en Werken, jaargangen 1924 + 1925
54863: KNAPPERT,L. - Spectatoriale Vertoogen
43356: KNAPPERT,L. - Willem I
46646: KNAPPERT,L. - De ramp van Leiden , 12 januari 1807, na honderd jaar herdacht
55914: KNAPPERT,L. - Het zedelijk leven onzer vaderen in de 18e eeuw
K1057-4283: KNAUD,J.M. - Tussen schemering en dageraad+ 2 andere wajang brochures.
K529-5679: KNAUR - Knaurs Lexikon Moderner Kunst
K529-8022: KNAUR - Knaurs Lexikon Moderner Kunst
K518-5747: KNAUR - Knaur's Weltatlas
K531-8096: KNAUR - Knaurs Lexikon Modernen Plastik
K517-8108: KNAUR - Knaurs Welt-Atlas
56104: KNAUR - Knaurs Schachbuch
53403: KNAW - Jaarboek 1993
57309: KNAW - Jaarboeken 78,79,80.81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94.
54594: KNAW - Levensberichten en herdenkingen 1992
57421: KNAW - Verslag van de plechtige viering van het 150-jarig bestaan der KNAW
45634: KNEBEL,W. VON - Höhlenkunde
55124: KNEEBONE,P. - Sexes and Sevens
45162: KNEESE,A.V., & BOWER,B.T. - Managing water quality:economics, technology, institutions
56527: KNEGTMANS,P.J., ET AL. - Een kwestbaar centrum van de geest + Collaborateurs van niveau
K5110-4668: KNGMG - Geologische geschiedenis van Nederland. Toelichting bij de geologische overzichtskaart 1.200,000 van Nederland.
K550-1328: KNGMG - Verhandelingen-Symposium on the Groningen Gasfield
K550-4111: KNGMG - Verhandelingen-Symposium on the Groningen Gasfield
236: KNGMG - Seventy-five years of geology and mining in the Netherlands 1912-1987.26 Chapters on mining, coal, collections, groundwater, salt, drilling, oil/gas, geothermal energy, engineering. Index.
K944-9585: KNIBBE,M. - Gleygronden in het dekzandgebied van Salland
K826-5422: KNIEF,U. - Aan het werk met Kerstmis.
K826-5554: KNIEF,U. - Aan het werk met Kerstmis.
K826-5096: KNIEF,H. - Aan het werk voor Kerstmis
K963-7208: KNIGGE,W. - Der Niedersächsische Rundholzmarkt im Forstwirtschaftsjahr 1954
K1159-7070: KNIGHT,S.H. - The fountain and the Casper Formations of the laramie Basin
53810: KNIGHT,R.L. - Abstract Bibliography od fruit breeding and genetics to 1965- Prunus
45052: KNIGHT,E.F. - Where three empires meet
43498: KNIGHT,T.W. - Living French
50989: KNIGHT,R.L., ET AL. - Abstract Bibliography of Fruit breeding and genetics, vols. To 1955 and 1956-1969
55144: KNIGHT,C.W.R. - Aristocrats of the Air
57261: KNIGHT,R.L. - Abstracts Bibliography of Fruit Breeding and Genetics, to 1960
K1127-6248: KNIGHTON,D. - Fluvial forms and processes
62945: KNIJFF,H.W. DE - Venus aan de leiband
K1449-9246: KNIPHORST,G.L. - Extract uit de minuten etc, Notarieele Verklaring
K1345-4858: KNIPPING,J.B. - Rubens-De laatse Communie van Sint Franciscus
54998: KNIPPING,J.B., & GERRITS,M. - Het kind in Neerlands beeldende kunst, deel I
40530: KNIPPING,J.B., & GERRITS,M. - Het kind in Neerlands beeldende kunst
K1236-6980: KNIPSELKRANT - Noordzee Minister Conferentie nummer
45189: KNISTER,R., & STEVENS,P. - The First day of Spring
K1021-1346: KNITTEL,J. - Een wereld in wording
K454-5767: KNMI - Scientific programme 1979-1984, Oceanographic research
K428-5071: KNMI - Luchtverontreiniging en weer
48046: KNOBEL,F.M. - Oostersche Verpoozingen
59190: KNOBLAUCH,C.H.(ED.) - Leopoldina Heft 17- Jahrgang 1881
K839-7973: KNOCH,K. - Handbuch der Klimakunde von Südamerika.
K953-9574: KNOCHE,W. - Ensayo de Standardizacion de elementos meteorologicos
K834-5841: KNOEF,J. - Een eeuw Nederlandse schilderkunst
41654: KNOEF,J., ET AL. - Cornelis Troost + 8 andere Palet-kunstboeken
42911: KNOEF, J. - Van romantiek tot realisme
62473: KNOEF,J. - Tusschen Rococo en Romantiek
K15141-6265: KNOESTER,H.J.H. - De Groote Societeit Zwolle-Inventaris van het Archief. Rijk geillustr. Ornam. en verguld linnen. Index. met 1992 ledenlijst bijgevoegd. Als nieuw.
K841-3451: KNOESTER - Voor het bereiden van Garnalenschoteltjes
58578: KNOESTER,A., ET AL. - Tinbergen Lectures
52381: KNOESTER,A.(ED.) - 125 Jaar vereniging voor de Staatshuishoudkunde
K1684-1726: KNOL,K.G. ET AL. - Kaart en tekst, Eerste Atlas van Nederlandsch Indië. Voor de Indische Lagere Scholen.
55700: KNOL,J.G. - Markt- en Prijsvormingsproblemen
54019: KNOLL,F. - Insekten und Blumen, Heft 2: Lichtsinn und Blumenbesuch des Falters von Macroglossum Stellatarum
57547: KNOLL,L., ET AL. - Wir haben es erlebt, die letzten 25 Jahre
K917-0584: KNOLLE,M. - Die Weihnachstür.
K2655-8289: KNÖLLNER,F.H. & SCHÄFER,W. - Mitteleuropa & Deutsche Landschaften- Geology textbooks
K1033-7888: KNOOP,W.J. - Het probleem Nederland-Indonesië.
42090: KNOOP,H. - Een Theater in Dachau
45467: KNOOP,W.H. - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940
59555: KNOP,A. - Studien über Stoffwandlungen im Mineralreiche
K2420-4209: KNORR,FR., & WENZEL,U.D. - Kaninchenkrankheiten
62308: KNORR,KL. - On the uses of military power in the nuclear age
63088: KNORR,KL.(ED.) - NATO and American Security
62365: KNORR,KL., ET AL. - Limited Strategic War
K1215-5897: KNORRINGA,H. - Herodotus lacht
58676: KNORTH,E.J. - Opname op maat. Thesis
61134: KNOTTENBELT,J., ET AL. - Hoogtevrees
K1036-3221: KNOWLES,D. - Heiligen en geleerden.25 Portretten.
37857: KNOWLES,O. - A Conrad Chronology
37828: KNOWLES,R. - Contemporary Irish Art
60568: KNOX,J. - Physico-chemical calculations
K1037-8840: KNUCHEL,H. - Planung und Kontrolle im Forstbetrieb
K1082-3267: KNUTTEL,G. - Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis der bouwkunst. Zeer rijk geillustr. Ornam. linnen.
K1026-2894: KNUTTEL,G. - Tot het hart der mensheid.
K1454-4688: KNUTTEL,G.WZN. - De Nederlansche Schilderkunst van Van Eyk tot Van Gogh
K1048-2513: KNUTTEL,G. - Fakkeldragers van de Nederlandsche schilderkunst
K1723-4045: KNUTTEL-FABIUS,E. - Kinnie en haar vrienden
54921: KNUTTEL,J.A.N. - Werken van G. A. Bredero
47178: KNUTTEL,G.JR. - R. S. Bakels
42339: KNUTTEL,J.A.N. - Bredero
51480: KNUVELDER,G. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, delen 1+4
42710: KNUVELDER,G. - Nederlandse Letterkunde, Bloemlezing 1+2
57551: KNUVELDER,G. - De Mythe Nederland
48845: VVV/KNVV - Vogels kijken op Texel + Natuurlijk Flevoland
K1058-8658: KOARK,H,J, - The Geology of the Strâssa, Blanka and Håkansboda District
K1758-1100: KOARK,H.J., ET AL - The Geology of the Falun Mine and 2 other related articles
59018: KOBAYASHI,T., & TIRIYAMA,R. - Geology and Paleontology of Southeast Asia, Volume 7
K2935-5502: KOBBE,TH. VON, & CORNELIUS,W. - Wanderungen an der Nord- und Ostsee
K1331-9112: KOBBEN,A.J.P. - Van primitieven tot medeburgers
52307: KOBBERNAGEL,J., & WULLSCHLAGER,K. - Praktische Mathematik
52500: KOBEL,F., & SPRENG,H. - Neuzeitige Obstbautechnik und Tafelobstverwertung
59467: KOBELL,F.DE - Les Minéraux , Guide Pratique
K828-1941: KOBER,L. - Bau und Entstehung der Alpen
K817-9594: KOBER,L. - Die Orogentheorie
K820-6902: KOBER,L. - Tektonische Geologie
44679: KOBER,L. - Bau und Entstehung der Alpen
44675: KOBER,L. - Der Geologische Aufbau Osterreichs
40748: KOBER,L. - Bau und Entstehung der Alpen
40752: KOBER,L. - Ueber Bau und Entstehung der Ostalpen
42266: KOBER,L. - Gestaltungsgeschichte der Erde
41282: KOBER,L. - Leitlinien der Tektonik Jugoslawiens
42313: KOBER,L. - Der Bau der Erde
K1421-7133: KOBILISCHKE,H. - Großes Abkürzungsbuch
45636: KOBRANOVA,V.N. - Petrophysics
K1014-4273: KOBUS,M.L. - Trigonometrie.
K2511-6470: KOBUS,M.L. & RAIMOND,J.J. - Cosmografie
K786-6506: KOCH,E. - Itineraires géologiques dans le nord du Cameroun et le sud-ouest du territoire du Chad
K76-1970: KOCH,H. - Solita
K9144-1006: KOCH,H.W. - Europa in oorlog.1618-1815. Alle grote veldslagen en zeeslagen geillustr. en beschreven. Ornam. en verguld linnen, met orig, stofomslag. Als nieuw.
K722-2307: KOCH,L. - Geologie von Grönland.
K762-4962: KOCH,P. - Le Précambrien de la Frontière Occidentale du Cameroun Central
K129-0885: KOCH,P.(ED.) - Grønland.
K717-6023: KOCH,W. - Unkrautbekämpfung
K714-6324: KOCH,H. - William Turner
K725-2210: KOCH,H. - Red ons, Maria Montanelli
K911-8161: KOCH,K.L. - Jeugd Brehm
K1544-6424: KOCH,P., ET AL. - Bulletin Géologique de la Nouvelle-Calédonie
39176: KOCH-ISENBURG,L., & PORTIELJE,A.F.J. - Dieren-Brehm
61936: KOCH-KENT,H. - Sie boten Trotz 1939-1945
45183: KOCH,H. - Het Diner
53021: KOCH,H.W. - Over hellebaarden, donderbussen en hurrlingen
61713: KOCH,TH. - Briefe aus Krähwinkel
47810: KOCH,C.W. - Die Alpen rufen !
54572: KOCH,E., ET AL. - Over kaken, broodbanken & etstoelen
59564: KOCH,L. - Um Grönlands Norden
58998: KOCH,B.E. - Fossil plants from the Lower Paleocene of NW Greenland
54444: KOCH,R., & KREDEL,FR. - Christliche Symbole, Lieferungen 1-4 + Covers
52796: KOCH,M., ET AL. - Präparation von Insekten + Methoden der Sektion von Insekten (Pawlowski, 1960)
58828: KOCH,L., & HALLER,J. - Geological Map of East Greenland 72-76 N. Lat, 1;250,000
47384: KOCH-GRÜNBERG,TH. - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens
50826: KOCH,H.H. - Marius Blok bij de Tommies
K1030-2939: KOCK,H. DE - Les petit chiens de ces dames.
K980-3980: KOCK,P.DE - Parijs anno 1842. Rijk geillustr. overzicht van het tijdsbeeld van toen. Paperback.
K1230-0009: KOCK,A.C. DE - Astronomie voor natuurvrienden
50820: KOCK,W.J. DE - Geskiedenis van Suid-Afrika
41891: KOCKEL,C.W., ET AL. - Geologie des Bayerischen Berge zwischen Lech und Loisach
K3472-2971: KOCKS,G.H., & POEL, J.M.G. VAN DER - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw, deel I-Groningen
38186: KOCKS,G.H., & POEL, J.M.G. VAN DER - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw, deel II- Overige provincies
51545: KODDE,J. - Bewust omgaan met mineralen
43664: KODRATOFF,Y. - Introduction to machine learning
42394: KODYM,O.(ED.) - Regional Geology of Czechoslovakia, Geological Atlas 1 : 1,000,000
K1966-5073: KOEDERINK,M. ET AL. - Het terreingebruik van de steenmarter en 2 andere dieren rapporten
60902: KOEDIJK,P., ET AL.(EDS.) - Verspieders voor het vaderland
K3433-8903: KOEFOED,O.,PATRA,H.P. & MALLICK,K. - Geosounding principles , Vols 1+2
39932: KOEFOED,O. - Collected Papers 1952-1980
40907: KOEFOED,O. - Introduction to the Interpretation of reflection and refraction data, two volumes complete
55667: KOEHLER,L., ET AL. - Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum alten Testament, Lieferung IV+V
K1724-7393: KOEHNE,B., ET AL. - De schoonheid van antiek
46443: KOEHNE,W. - Grundwasserkunde
K1435-3383: KOEKEBAKKER,F. - Agricode for agricultural libraries
51827: KOEKOEK,P. - De avonturen van Max en Kees
48817: KOEKOEK,H.L. - Zo maakt U een film
45184: KOELEMEIJER,J. - Het zwijgen van Maria Zachea
55679: KOELLREUTER,CHR. - Zur Theorie des internationalen Steuerinzidenz
62300: KOELLREUTTER,O. - Grundrisz der Allgemeinen Staatslehre
38400: KOELMANS,A.A. - Sorption of micropollutants to natural aquatic particles. Thesis
K957-8869: KOEMAN,C. - Collection of maps and atlases in the Netherlands. Thesis
38008: KOEMAN,J.H., & STRIK, J.J.T.W.A. (EDS.) - Sublethal effects of toxic chemicals on aquatic animals
63014: KOEN,D.T., ET AL. - Rijksarchief Utrecht- Archieven van Strafinrichtingen, De Utrechse Leenhof, Waterschappen Wijk bij Duurstede, famile Taets van Amerongen. Index. Bibliogr. Ex-Archief, fraaie set.
46880: KOENDERINK,A.G., ET AL. - De oprichting van de NGV in 1946 en haar voorgeschiedenis
K936-4557: KOENEN,M. - De moeder. Roman. Pocket-ed. Als nieuw.
K952-3582: KOENEN,M. - Verklarend handwoordenboek van de Nederlandsche Taal
K1150-2690: KOENEN,M.J. - Verklarend Zakwoordenboekje der Nederlandsche Taal
K921-9394: KOENEN,M. - Breiz-Izel (Bretagne)
37977: KOENEN,S. - Inleiding tot de Landhuishoudkunde
38045: KOENEN,M.J. - Keur uit Starings gedichten + Gedichten van A. C. W. Staring ( van Nicolaas Beets)
38723: KOENEN,M.J. - Keur uit Starings gedichten
54814: KOENEN,M.J. - Keur uit Bilderdijks gedichten, eerste stuk
58696: KOENEN,M. - Het Hofke
62468: KOENIG,O. - Koddebeier tussen olifanten
54866: KOENIGSWALD,G.H.R. VAN - Speurtocht in de Prehistorie
K19128-6843: KOENINGSWALD,G.H.R. - Speurtocht in de prehistorie. Ontmoetingen met onze voorouders.24 foto's.48 Figs. De vroege mens van Java, China, Afrika en Europa.
K2990-9579: KOENINGSWALD,G.H.R. VON (ED.) - Evolutionary trends in foraminifera-A collection of papers dedicated to I. M. Van der Vlerk
K2990-8028: KOENINGSWALD,G.H.R. VON (ED.) - Evolutionary trends in foraminifera-A collection of papers dedicated to I. M. Van der Vlerk
K2735-1413: KOENINGSWALD,G.H.R., ET AL. - Evolutionary trends in Foraminifera
K1416-0415: KOENRAADS,J.P. - Gooise schilders
57902: KOENRAADS,A.F. - Mannen in Leer
K2032-6393: KOENTJANINGRAT (ED.) - The Social Sciences in Indonesia
51261: KOEPCKE,C. - Ricarda Huch ihr Leben und Werk
50201: KOEPPLIN, D, & FALK,T. - Lukas Granach Vol. 2
52991: LIMBURG KOERIER - Muzikale Bloemlezing 1902-2 t/m 1903-22 (21 delen) op noten met veel andere muziekstukken bijgevoegd
S2121-8732: STRASBURGER-KOERNICKE - Botanisches Praktikum
K1825-2579: KOESE-TAMMELING,A. - Een handwerk als geschenk
48002: KOESEN,W., ET AL. - Duizend Jaar Oranje en drie andere Koningshuis-boeken.
49200: KOESNOE,PROF. M., ET AL. - Usana Bali + 2 other elevant publications
K14125-6141: KOESTENBAUM,P. - Leadership, the inner side of greatness- A philosophy for leaders. With Index. Ornam. and gilded cloth with orig. dj. Mint copy.
K1125-4122: KOESTLER,A. - The roots of coincidence.
47584: KOESTLER,A. - Dialoog met de Dood
55488: KOESTLER,A. - Nacht in den Middag
K1875-7556: KOETSVELD,C.E. VAN - Het ontstaan, de beginselen en de geschiedenis van onze politieke partijen.
56901: KOETSVELD,C.E. VAN - Losse Bladen uit mijn Pastorieboek
58636: KOETSVELD,C.E. VAN - Schetsen uit de Pastorie te Mastland
56997: KOFOID,C.A., & SWEZY,O. - The Free-Living Unarmoured Dinoflagellata
K1434-2816: KOHL-LARSEN,L. - De Poolvlucht van de Graf Zeppelin
59488: KOHL,E. - Uran
K1553-4256: KOHLBRUGGE,H.F. - Systematisch en beschrijvend leerboek der Volkenkunde
K1778-0063: KOHLBRUGGE,J.H.F. - De expansie van Neerlands volk en zijnen geest toonende de taak der ethnologie
K1736-1130: KOHLBRUGGE,J.H.F. - 's Menschen Religie, in twee delen.
35810: KOHLBRUGGE,H.F., & SANDER,M.F. - Jehovah Tsidkenu
K1511-9155: KOHLENBERG,K.F. - IJzeren Jan
K1611-7491: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan
50772: KOHLENBERG,K.F. - IJzeren Jan
K926-3640: KÖHLER,A. - Das Bestimmen der Minerale
K915-7218: KÖHLER,W. - Ernst Troeltsch
60065: KÖHLER,W., & DAINOW,S. - Gestalt-psychologie + Emotioneel en geestelijk in evenwicht(1997)
54822: KÖHLER,FR. - Luftfahrt und neusprachlicher Unterricht
57700: KÖHLER,H.J. - Habinsaran
42936: KÖHLER,W.M. - Relais
45802: KÖHLER,G. - Die Rücken in Mansfeld und in Thüringen und dei Erzführung des Kupferschieferflötzes
K1292-4466: KOHLHAUPT,P. - Alpenbloemen. Over de Alpiene flora.122 foto's. Index van Hollandse, Duitse en Latijnse namen.
K12130-6025: KOHLHAUPT,P. - Alpenblumen, 1&2. Farbige Wunder.244 col. plates. Main varieties of Alpine flora shown and dsicussed. List of German and scient. names.
62174: KOHLHAUSSEN,H. - Europäisches Kunst Handwerk
48285: KOHLRAUSCH,W. - Gymnastik für Manager
57395: KOHLRAUSCH,FR. - Lehrbuch der Praktischen Physik
K761-5739: KÖHN,M. - Beiträge zur Theorie und Praxis der mechanischen Bodenanalyse
41105: KOHNKE,H. - Soil physics
50698: KÖHNLECHNER,M. - Vermeidbare Operationen
K1123-6341: KOHNSTAM,P. - Vlucht naar de vrijheid
49898: KOHNSTAMM,R., ET AL. - Kleine Ontwikkelingspsychologie(1980) + Beknopt Leerboek der Psychologie
K1022-6154: KOK,G.A DE - Het Virtuut van de Mei
K1115-5278: KOK,J.H. DE - Over de grenzen
K1830-9341: KOK,R. & SOMERS,E. - Oorlogsfoto's tegen het licht
K839-6314: KOK,A.A. - De Historische schoonheid van Amsterdam
K718-5099: KOK,TR. - Vic-Primula Veris.
K16108-4757: KOK,K EN ANDEREN - Anatomie, en fysiologie, pathologie- leerboek voor ziekenverzorgenden en 4 andere leerboeken op dit terrein.
K612-6180: KOK,J. - Plantenteelt
K1318-3961: KOK, A.B.W.M. - Dr. Herman Bavinck
44722: KOK,A.A.,ET AL. - De historische schoonheid van Amsterdam+ 10 andere delen uit deze Heemschut serie ( totaal 74 exemplaren)
50258: KOK,J.A. - Naar het absolute nulpunt
53107: KOK,TR. - De tweelingen
50019: KOK,J., & MINDERHOUD,G. - Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën + Het landbouwbedrijf op de Groninger Klei.
62336: KOK,J.K., ET AL. - Het Wetsontwerp inzake de concentratie van de Scholen voor Verlofs-Officieren der Infanterie in Kampen
53047: KOK,A.A. - 1974- Wij waren de besten
49442: KOK,T. - Dinie neemt de leiding
53216: KOK,D. DE - Een kwestie tussen de Pastoors en de Minderbroeders van Harderwijk in de15e eeuw.
58673: KOK,J.M., ET AL. - Residentieel gedragstherapeutisch behandelprogramma
59513: KOKADORUS,PROF. - Op het Amstelveld
59486: KOKEN,E. - Die Vorwelt und ihre Entwicklungsgeschichte
K1049-2573: KOL,H. VAN - Onze Koloniën 1 t/m 5 , in twee delen ingebonden.
39498: KOL,H. VAN - Uit onze Koloniën
49838: KOLAKOWSKI,L. - Main Currents of Marxism, vols.1,2,3 complete.
47700: KOLARZ,W. - Russia and her Colonies
K716-3706: KOLB,A. - Die Philippinen.
60900: KOLBE,B. - Elektrizitätslehre II- Dynamische Elektrizität.
K1444-1292: KOLDEWIJN,B.W. - Sediments of the Paria-Trinidad shelf. Thesis
53436: KOLDIJK,W.S. - Bottom sediments of the Ria de Arosa, Galicia, NW Spain. Thesis
51596: KOLESNIKOV,V. - Fruit Biology
K1821-6198: KOLFF,G.H. VAN DER - Sticusa Jaarboek 1951
47397: KOLFF,D.H. - Voyages of the Dutch Brig of War Dourga 1825-1826
56004: KOLFSCHOTEN,TH. VAN, & GIBBARD,P.L. - The Dawn of the Quaternary
S2580-7209: SCHROEDER V.D.KOLK,J.L.C. - Tabellen zur mikroskopischen Bestimmung der Mineralen nach ihren Brechungsindex.
S29171-6277: SCHROEDER VAN DER KOLK,J.L.C. - Mikroskopische Studien ueber Gesteine aus der Molukken. Rocks from Buru in the Moluccans. On microscopic studies . Early sc,. work on the Moluccans. Grey softcover. Mint copy.
K106-8146: KOLKMAN,J. - Aaikee
934: KOLKMAN,J. - Walvis aan stuurboord. Lotgevallen van de eerste moderne walvisvangstexpeditie met de Willem Barentz en acht jagers. Ornam. linnen. Rug licht besch. Fraai exempl.
K2347-3821: KOLKMEIJER,N.H., ET AL. - Voordrachten over röntgenanalyse van kristallen
42023: KOLL,J. - De Strijd om de Polen
K937-5274: KOLLEK,T. - For Jerusalem- a life by Teddy Kollek
K2333-8522: KOLLEK,T. & PEARLAMN,M. - Jerusalem, sacred city of mankind
41534: KOLLER,F., & PASCHER,G. - Exkursionsführers Neogen Burgenland + Kristallin und Tertiär Osterreich/Ungar (2 books)
K955-3571: KOLLEWIJN - Algemeene geschiedenis voor School en Thuis. Twee delen.
53559: KOLLEWIJN - Geschiedenis van den Nieuwen Tijd tot de Fransche Omwenteling
40993: KOLLMANN,H.(ED.) - Osterreichs Boden im Wandel der Zeit
K1089-6096: KÖLLNER,E. - Beitrag zur Frage der Herkunft der europäische Lärche im badischen Bodenseegebiet. Thesis.
K1115-8851: KOLLWITZ,K. - Handzeichnungen
K1130-2749: KOLLWITZ,K. - Ich will wirken in dieser Zeit
K10107-9075: KOLONIC,S. - Mechanisms and biogeochemical implications of Cenomanian/Turonian Black Shale Formations in Africa. Thesis.
53406: KOLSKY,H., ET AL. - Stress Waves in Solids+ Elasticity and Plasticity (Vening meinesz, 1950)
K10106-5828: KOLSRUD,H. - Norsk Geografisk Tidskrift-De førtse efterretninger om Ostgrønlaendingerne 1752 + Til Ostgrønland Historie
62019: KOLSTRUP,E. - Climate and stratigraphy in NW Europe between 30.000 BP and 13.000 BP, esp. on the Netherlands. Thesis
60948: KOLTHOFF,I.M., ET AL. - pH and Electro Titrations
51437: KOLTHOFF,I.M., ET AL. - Quantitative Chemical Analysis.
45157: KOLUPAILA,S.(ED.) - Bibliography of Hydrometry
52032: NIJKAMP & KOLVOORT - Zien en Ontdekken
53099: KOM,A. DE - Wij Slaven van Suriname
53983: KOM,A. DE - Wij slaven van Suriname
60674: KOMBRINK,H., ET AL.(EDS.) - Exploring the deep subsurface of the Netherlands
K830-4546: KOMEN.G. - Wat groeit er in de moestuin ?
51127: KOMEN,H. - Verborgen Verleden
61752: KOMEY,E.A.,& SABLONIERE,M. DE - Modern African Stories + Negerverhalen (1965)
40536: KOMISSAROV,D.A. - Biological basis for the propagation of woody plants by cuttings
K1753-7975: KOMMERELL,V. & K. - Theorie der Raumkurven und krummen Flächen, Vols I+II
11855: KOMOROWICZ,M. VON - Vulkanologische Studien auf einige Inseln der Atlantischen Ozean.
K1860-1491: KOMOV,I.L., ET AL. - Geochemical methods of prospecting for non-metallic minerals
23001: KOMOV,I.L., ET AL. - Geochemical methods of prospecting for non-metallic minerals
K641-2347: KOMPAS - Kompas van het Verre Oosten, 1:20,000,000
K1050-4743: KOMRIJ, G. - Dit helse moeras. Verhalen. Ornam. sl. band, als nieuw.
K949-4415: KOMRIJ,G. - Pek en zwavel. Verhalen. Ornam. paperback. Als nieuw.
K1045-9706: KOMRIJ, G. - 52 Sonnetten, bij het verglijden van de eeuw.
K2248-1908: KOMRIJ,G. & TÖPFFER,R. - De wonderbaarlijke avonturen van Jubal Jubelslee
48543: KOMRIJ, G. - De Afrikaanse Poëzie, 10 Gedichten/Lexicon + 1000 en enige Gedichten
549: KOMRIJ,G. - De Nederlandse poezie van de 19e en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten. Gedichtenbundel. Ornam. paperback.
52009: KOMRIJ, G. - Lof der simpelheid
45348: KOMRIJ,G.(ED.) - Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecunuaire poezie
52868: KOMRIJ, G. - 12/16+17/18 + 19/20, De Nederlandse Poezie
6914: KON.INSTITUUT VOOR DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde . Deel 122, 1966- Anthropologica VIII
58683: KONDRATYEV,K.YA. - Radiation in the Atmosphere
K825-8951: KONEN,H. - Physikalische Plaudereien
K869-6004: KÖNIG,C, - Europäische Vögel.3 parts.436 Plates. Registers of scient. names. Index.
K8114-7465: KÖNIG,C. - Vogels van Europa. Vertaling van de Duitse uitgave. Complete vogelgids van Europa. Glossary van wetensch. namen, Index.
K817-0695: KÖNIG,H. - Die Alpen-Farbig.
K839-2921: KÖNIG,J. - David. Aufzeichnungen eines Uberlebenden
K868-1515: KÖNIG,J. - Die Untersuchung landwirtschaftliche und gewerblich wichtiger Stoffe
52520: KÖNIG,J. - David, door de mazen van het net
56586: KÖNIG,W. - Erläuterungen zu Friedrich Hölderlin's Gedichte (Auswahl)
50370: KÖNIG,E. - Sortierung und Pflege des Holzes
52770: KÖNIG,FR., & SCHMIDT-BUSCH,H. - Praktischer Obstbau + Neuzeitlicher Obstbau (1937)
49112: KÖNIG,FR. - Die Verteilung des Wassers
37822: KONIJN,N.G. - Terug en toch vooruit/ Into reverse for progress
49599: KONIJN,N.T., & BREEMEN,N. VAN - An introduction to land evaluation (1989) +Chemical equilibria and soil formation+Bodem in Beeld Stiboka
K1975-1364: KONIJNENBURG,W. VAN - Het beheer onzer waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd. Thesis
K1276-5816: KONING,J. DE - Het onderzoek naar behandeling van verontreinigd bodem- en afvalwater. Thesis
K20341-8153: KONING,J.&WOUTERS,D. - Land en Volk van Nederlandsch Oost-Indië.8 parts in one re-bound volume (half-cloth). each part with the orig. batik design cover. The volumes contain well-illustr. descriptions of resp. the passar (market) system, agriculture, the harbours, the sugar
K13140-2973: KONING,L.P.G. - Over het mechanisme in den haard van diepe aardbevingen. Proefschrift. Met vele illustr. en kaarten in cover. Met lit. lijst en index. Als nieuw.
W1625-6581: WITTOP-KONING,M- - Calve-Delfts Zomerboekje.
K1237-5487: KONING,J. DE - La Forêt du Banco, Vols. I+II. Thesis
K925-2934: KONING,D. - Tussen gisteren en morgen
K1238-9837: KONING,G. DE - Géologie des Ida ou Zal (Maroc). Thesis
K1363-6539: KONING,L.P.G. - Over het mechanisme in den haard van diepe aardbevingen. Thesis.
K1239-5227: KONING,M. DE - Beknopte Ziekteleer van de Houtgewassen
K1284-8125: KONING,M. DE - Boschbescherming, de leer der zieken en beschadigingen onzer Nederlandsche Bosschen.
K1413-4425: KONING,J.C. DE - Buitenjongens
K1420-2807: KONING,J.G. DE - Op 't verkeerde pad
37585: KONING,J. DE - La Forêt du Banco- I. la Forêt. thesis
39098: KONING,L. DE, ET AL. - Ambachten van de Lage Landen
53413: KONING,B. - De Wereldoorlog 1939-1945
42582: KONING,G. DE - Géologie des Ida ou Zal (Maroc). Thesis
57322: KONING,J,H, - Kredietrantsoenering en Onevenwichtigheid. Thesis
45143: KONING,J.C., ET AL. - Van Zee tot Land, deeltjes 15,34 en 43
52047: KONING,L. DE, ET AL. - Ambachten van de Lage Landen
48934: KONINGH,H. DE - Dipmeter Analysis of the Rotliegend in the NE Netherlands. M. Sc. Thesis
K18176-4407: KONINGSBERGER,J.C. - Java, zoölogisch en biologisch. Standaardwerk over Java in 12 delen, samen ingebonden. De fauna en flora van Java in detail besproken. Ornam. en verguld half-linnen. Fraai exempl.
K1845-4922: KONINGSBERGER,V.J. - Inleiding tot de Plantenphysiologie, deel 1+2
K1865-8747: KONINGSBERGER,J.C. - De Vogels van Java en hunne oeconomische beteekenis, delen 1 en 2
59895: KONINGSBERGER,J.C., & BERNARD,CH. - Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg, vols 28+29
K1115-4607: KONITZKY,G. - Arktische Jäger
K1141-9165: KÖNNEN,G.P. - Het weer in Nederland : wisselend bewolkt
45074: KONONOVA,M.M.(ED.) - Micro-organisms and organic matter of soils
K974-1658: KONRAD,G. - Langzame opmerkingen in een snelle tijd- berichten uit Boedapest en elders
K99-0710: KONRAD,G. - Amsterdam
62987: KONRAD,G. - Zonsverduistering
K830-0556: KONYA,A. - Design primer for hot climates
K1248-8635: KONYAEV,K.V. - Spectral analysis of physical oceanographic data
K2544-6479: KONZ,B., & BRAUN-FALCO,O, - Kompikationen in der operativen Dermatologie
K1332-2486: KONZELMANN,G. - Die Islamitische Herausforderung
K1320-4089: KONZELMANN,G. - Der unheilige Krieg.
K2626-0206: KOOIJ,P. & PAPING,R.(EDS.) - Where the twain meet again
38526: KOOIJ,J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman
54593: KOOIJ,T.P. VAN DER - Om welvaart en gerechtigheid + Op het grensgebied van economie en religie
K1174-0298: KOOIJMAN,S. - Sahala, Tondi. De begrippen Mana en Hau bij enkele Sumatraanse volken. Thesis
K2745-4747: KOOIJMANS,L.L. & STUART,P. - Prehistorie en vroegste historie van ons land
K1056-5613: KOOIMAN,D. - Handboek voor de beoefening van de gemeente-adminstratie
62902: KOOIMAN,D.A. - De afwezige
57494: KOOIMAN,W.J. - De Nederlandsche Luthersche Gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772
K1127-2076: KOOISTRA,R. - Een Palestijn over de vloer
45567: KOOISTRA,P. - Getroffen in Woord en Beeld
48039: KOOISTRA,I. - Zedelijke Opvoeding
58709: KOOISTRA,R. - De Gereformeerde theoloog en de sociologie. Thesis
A16148-3832: ANONIEM-KOOKBOEK - Verwachte en onverwachte gasten. Fraai geillustr. kookboek, uitgegeven door De Betuwe/Corn Products/Maggi en Duyvis. Ornam. linnen. Index. Fraai exempl.
A16151-4890: ANONIEM-KOOKBOEK - Gratulerer! Kaker og desserter til livets store dager. Colouyrful book on Making norwegian cakes and desserts for festive occasions. Softcover. Mint copy.
53050: KOOKE,PH. - Grote jongens zijn !
K745-5670: KOOL,R. - Tropical agriculture and economic development
53519: KOOL,TH. - Vermist in Niemandsland
54968: KOOL,P. - De Phylakieten in Grieks-Romeins Egypte. Thesis
56780: KOOLEMANS BEIJNEN,L.R., ET AL. - De Reis der Pandora in den Zomers van 1887/1876 en Verslagen omtrent den Tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den Zomers van 1878/1879
49079: KOOLEN,A.J., & KUIPERS,H. - Agriculturl Soil Mechanics
K1171-5788: KOOLHAAS,A. - Stiemer en Stalma. Kinderverhaal. geillustr. door leo Vroman. Ornam. linnen.
K1189-4824: KOOLHAAS,A. - Er zit geen spek in de val. En andere dierenverhalen. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
K1168-4864: KOOLHAAS,A. - Een schot in de lucht. Boekenweekgeschenk. Ornam. sl. band. Fraai exempl.
K1147-4762: KOOLHAAS,A. - Korsetten voor een libel. Novelle. Ornam. sl. band.
K1122-1691: KOOLHAAS,A. - Vanwege een tere huid.
38778: KOOLHAAS,J.F., & VRIJHOF,B. - De Landbouwwaterhuishouding in de Provincie Friesland
48199: KOOLHAAS,A. - Vleugels voor een rat
54406: KOOLHOVEN,K. - Franse Wijnatlas
38851: KOOLMA,A., & SCHOOT,C.J.M. VAN DER - Project management
K1219-6528: KOOLMAN,W.J. - Luther en de Bijbel
K1070-0963: KOOLS,J.F. - Hoema's, Hoemablokken en Boschreserves in de Residentie Bantam. Thesis
46633: KOOLSCHIJN,J., & WIJNBERG,H.E. - Kostencalculatie en waarderingsprobelemn
51606: KOOLSCHIJN,J., & KLUNDERT, C.M.J. VAN DE - Harrod en Robinson + Groei en Inkomensverdeling(1962), theses.
K11103-7942: KOOLWIJK,H. - Alkmaar verleden tijd. Fraai fotfoboek van Oud Alkmaar uit de 19e en 20e eeuw. Index. paperback. Als nieuw.
K11105-4832: KOOLWIJK,H. - 350 Jaar kaas wikken en wegen in Alkmaar. Herd. boek 350 jaar Kaasdragersgilde. Ornam. paperback. Als nieuw.
60200: KOOLWIJK,H., & BURGERT,W. - Alkmaarse Geschiedenissen
63051: KOOLWIJK,H. - Een uurtje Alkmaren
54455: KOOME,J. - Olympische Spelen 1964 Innsbruck-Tokyo
K965-3921: KOOMEN,M. - Het ijzige zaad van de duivel- Geschiedenis van heksen en demonen
51924: KOOMEN,P. - In het zand gefixeerd
K1168-8622: KOONINGS,K. - Industrialization, industrialists and regional development in Brazil
K723-2447: KOOP,H. - Forest dynamics. Thesis
44142: KOOPER,J. - Het Waterstaatsverleden van de Provincie Groningen
S1665-5396: SWAAN-KOOPMAN,C. - Water over sawah's. Verhalen. Linnen. Als nieuw. Met fraaie foto's.
K769-3569: KOOPMAN - Een nieuwe Röntgen-installatie aan de Technische Hoogeschool te Delft
38096: KOOPMAN,A. - Detachment tectonics in the central Apennines, Italy. Thesis
62843: KOOPMAN,G. - Van eigen bodem
K1397-5733: KOOPMANS,C.J. - The impact of reduced Nitrogen deposition on Nitrogen recycling in Dutch forest ecosystems. Thesis
K13111-4812: KOOPMANS,R.G. - Researches on the flora of the coal-balls from the Finefrau-Nebenbank Horizon in the province of Limburg. Thesis
39137: KOOPMANS,F. - Voor jullie toekomst heb ik het gedaan
55691: KOOPMANS,J.G. - De budgetvergelijking als verbindingsschakel tussen de micro- en macro-economie. Oratie
54307: KOOPMANS,L., & WELLINK,A.H.E.M. - Overheidsfinanciën
48175: KOOPMANS VAN BOEKEREN,H.E. - Jeanne d'Arc, de maagd van Orleans
40627: KOOPMANS,J., ET AL. - Het productieniveauonderzoek, delen II en III
58044: KOOPMANS,J.G., ET AL. - Monetaire uiteenzettingen
62946: KOOPMANS,J. - Onder het Woord
52644: KOOPMANS,J., ET AL. - Rhetoric-Rhétoriqueurs-Rederijkers
K889-0266: KOOPS,S. - Haarlem-een stad vol torens.37 torens en hoge gebouwen beschreven en geillustr. Als nieuw.
K18200-2938: KOORDERS,S.H.(ED.) - Album van natuurmonumenten van Ned. Indië. Album-Serie 1, Genummerd exempl. No.16.12 prachtige natuurforto's met uitgebreide beschrijvingen. In linnen band met goudopdruk. Rug wat verbleekt. Fraai exempl.
K1218-8692: KOORDERS,S.H - Zakflora voor Java
47957: KOORDERS-SCHUMACHER,A. - Systematisches Verzeichnis zum Herbar Koorders geh. Versammlung der 1888-1903 gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten; Abt. Java
K1264-7893: KOORNNEEF,L. - Spatial aspects of orbital musculo-fibrous tissue in man. Thesis.
K1271-6882: KOORNNEEF,H. - 12 kaarten van de Bodemgesteldheid van Niervaart, Zwaluwen en Omstreken
K790-6169: KOOT,T. - En nu... Nederland in! Als zwerftoerist in eigen land. Index. Ornam. half-linnen. Fraai exempl.
K724-5972: KOOT,T. - En nu .... Amsterdam in!
K751-6519: KOOT,T. - Amsterdam as it is-Zo is Amsterdam-Vues d´Amsterdam
K723-8679: KOOT,T. - De glorie van Amsterdam
K723-8854: KOOT,T. - Amsterdam in wintertooi
43141: KOOT,R. - Stereotacitic Brachytherapy for Malignant Glioma. Thesis
37753: KOOT,T. - Rembrandt's Nachtwacht in nieuwen luister
55632: KOOT,T. - Het Mysterie van Muiden
42174: KOOT,T. - En nu ... Nederland in !
K1241-4963: KOOTEN,C.VAN - Modermismen. Verhalen. Pocket-ed. Als nieuw.
K1249-5585: KOOTEN,C.VAN - Koot droomt zich af. Verhalen. Paperback. Als nieuw.
K2227-5931: KOOTEN,G.H. VAN ET AL. - Kerk en Theologie 1933-1983
K1251-5212: KOOTEN,K.VAN - Meest modermismen. Verhalen. Ornam. sl. band. Als nieuw.
K1224-2931: KOOTEN,K.VAN - Koor graaft zich autobio
60971: KOOTEN,K. VAN - Levensnevel
39849: KOOTEN,K. VAN - Veertig
57138: KOOTEN,K. VAN - Hartstochtjes
45151: KOOTEN,J. VAN - Advective-dispersive contaminant transport towards a pumping well. Thesis
55836: KOOTEN,K. VAN - Annie
51677: KOOTEN,K. VAN - Annie
K1758-3113: KOOTWIJK,E.J. VAN - Inventarisatie van de vergrassing van de Nederlandse heide
58311: KOOTZ,W. - Heidelberg- Guide en couleur
51807: KOOY,J. - Het Boek van de Pers
54207: KOOY,J. - Encyclopedie voor iedereen
54220: KOOY,T.P. VAN DER - Over economie en humaniteit
42634: KOOY-VAN ZEGGELEN,M.C. - Het Zeeroversjongetje
49757: KOOY,T.P. VAN DER - Tussen beginsel en belang
47814: KOOY,G.A. - De Zelfkazerij van Midden-Nederland
49782: KOOY,T.P. VAN DER, & JALÉE,P. - Maatschappij in beweging + Kapitalisme, socialisme en de Derde Wereld (1970)
K1449-3605: KOP,H. VAN DER - Omie en Eddie, een Indisch familieleven 1872-1955
K1020-4808: KOPELEV.L. - No jail for thought.
58590: KOPELEW,L. - Voor eeuwig bewaren
61450: KOPERBERG,S. - Romeinsche Cultuur
K757-5966: KOPF,H. - ,,, Oder es bleibt wie es ist !... Wetter- und Bauernregeln
38273: KOPINGA,J., ET AL. - De achtergronden van het ontstaan van schade door boomwortels
K1713-6196: KOPLAND,R.,ET AL. - Het Landschap
52889: KOPLAND,R. - Gedichten
49023: KOPLAND,R. - Al die mooie beloften
62991: KOPMELS,R., ET AL.(ED.) - Terug tot Barth !
K2123-9080: KOPOWOTZ,H. & KAYE,H. - Bedreigde Plantenwereld
K920-0971: KOPP,J.V. - Teilhard du Chardin.
K719-2381: KOPP,A. - Ville de Révolution
44406: KOPP,K.-O. - Geologie
K851-7487: KOPPE,K. - Leitfaden für den Unterricht in der Naturgeschichte
50959: KOPPEJAN,A.W.G. - De regeling der agrarische defensieschade. Thesis
52065: KÖPPEL,N. - Tiffany
47851: KOPPEN,H. - Het fenomeen van de geografische ervaring. Thesis
16323: KÖPPEN,W. - Grundriss der Klimakunde
40464: KOPPERT,P.C. - Enige beschouwingen over structuur en doelmatigheid van de voorzieningen tegen ziektekosten. Thesis.
5220: KOPPERT,G. - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de nieuwe Hollandse waterlinie. Leuk werkje over vroege forten en versterkingen. Ornam. sl. band. Fraai exemplaar.
B1826-6250: BRUYN KOPS,G.F. DE - Overzicht van Zuid-Sumatra
B1890-6065: BRUYN KOPS,H.A. DE - De metaalbond, Werkgeversvakbond in de metaalnijverheid. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
48099: KOPS,P.FR.C.(VERTALER) - Dante's Goddelike Komedie - De Hel
38672: KOPSCH, FR. - Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Abt. 4 :Eingeweide
38673: KOPSCH, FR. - Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Abt. 5:Nervensystem.
38674: KOPSCH, FR. - Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Abt. 1: Allgemeiner Teil
38675: KOPSCH, FR. - Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Abt. 6: Sinnesorgane
50337: RAUBER-KOPSCH - Lehrbuch der Anatomie, in six volumes complete
K1742-2824: KOPSTEIN,F.P.H.W. - Graded bedding of the Harlech Dome. Thesis.
K2037-3466: KORBEL,P. & NOVAK,M. - Geillustreerde Mineralen Encyclopedie
K816-2286: KORCH,M. - De zingende bron
K815-4111: KORCH,M. - De rode paarden
49424: KORCH,J. - De familie op het arendsnest
53794: KORCHNOI,V. - My best games
59313: KORECZ-LAKY,I. - Miozäne Foraminiferen des Ostlichen Mecsek-Gebirge
61816: ELPEES FAMOUS CHOIRS / BEKENDE KOREN - 13 lp's with famous choirs in the original covers
53113: KOREVAAR-HESSELING,E.H. - Kunstgeschiedenis
D137-4245: DINGEMAN KORF - Tegels.
K77-7455: KORF,D. - Tegels.
K1236-5517: KORFF,F.W.A. - Op weg naar een nieuwe levenseenhied
K1231-7978: KORFF,F.W.A. - Levensproblemen bij Shakespeare
57613: KORFF,G. - Heiligenverehrung in der Gegenwart
K1115-4160: KORIAKOV,M. - Vaarwel Rusland
K1143-0837: KÖRMENDI,F. - Carriere, vertaald door Mh. H. Szekely-Lulofs
K1453-0444: KORMOSS,I.B.F. - Les objectifs d'une nouvelle cartographie Europeenne
49300: KORN,V.E., ET AL. - Hukum Adat Waris di Bali + Awiq-awiq desa Adat Bali- Prakata
45063: KÖRNER,R. - Fieberndes Indien
61445: KÖRNER,TH. - Sämtliche Werke, Erster Band+Zweiter Band
K2183-0452: KORNFÄLT,K.A., ET AL. - Petrology of the Ragunda Rapakivi massif, C. Sweden, + 6 other related 1975 articles
61041: KORNICKER,L.S. - Antarctic Ostracoda, parts I + II complete.
61042: KORNICKER,L.S., ET AL. - West African Myodocopid Ostracoda + 4 similar articles by him
61043: KORNICKER,L.S.,ET AL. - Cycloleberis Christiei, a New Species and 3 other similar Ostracod articles by him
61044: KORNICKER,L.S.,ET AL. - Metaplycope, a new Ostracoda Genus + 2 other similar articles by him
61023: KORNICKER,L.S. - Ecology and Taxonomy of Recent Marine Ostracodes in the Bimini Area, Great Bahama Bank
44513: KORNISS,P. - Bräutigam des Himmels.
53811: KORNKAMHAENG,P.,& HARTMANN,W. - Eliminierung des Viruskomplexes Prunus + Zum Problem des Walnußveredlung (2 theses)
K1152-9316: KOROLEFF,A. - Stability as a factor in efficient forest management
49101: KOROVKIN,P.P. - Linear operators and approximation theory
K1414-9646: KORP,D. ET AL. - Auto-Biografie
K746-8777: KORP,D. - Jetzt hilfe Ich mir selbst- Fiat 600/D/E Jagst
54263: KORP,D., & WEITMANN,J., & JENKINSON,D. - Glanzvolle alte Autozeit + The Schlumpf Obsession (1977)
K1837-2922: KORPERSHOEK,J.M.J. - De worsteling van Hébert met het spel
37921: KORSCHELT,E., ET AL. - Handwörterbuch der Naturwissenschaften, Vols. 1,2,3,6,7,8,9,10
62149: KORSON,G. - Black Rock
K1891-0747: KORST,J.K. VAN DER - De behandeling van reumatische aandoeningen in de huisartsenpraktijk+De diagnostiek daarvan
K2146-1407: KORT, H.J. DE, ET AL. - Vragen, opgaven en causes bij bedrijfseconomie
41221: KORT,TH. DE - Van Brigade en Garde-Regiment " Prinses Irene "
49982: KORT,K. DE - Wijze Woorden van Jezus
61488: KORTBEEK,L.H.T.S., ET AL. - Epilepsie en 4 andere korte geneeskundige artikelen
60405: KORTEKAAS,W. - Het wonderkind van Salzbug
59586: KORTEWEG,S., & KEESING,F.A.G. - Het moderne geldwezen
45470: KORTHALS,H.A. - Korte Geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N. V. 1873-1948
10442: KORTHALS ALTES,A.(ED.) - Leidse letters. Een bloemlezing.
K1124-6550: KORTHUYS,P. - In de ban van de tropen.
K1130-9983: KORTHUYS,P. - In de ban van de tropen. Roman.
K1223-2756: KORTHUYS, P. - In de ban van de tropen
K1227-1804: KORTLANDT,A. - Tussen mens en dier. Oratie
39459: KORTLEVEN, J., ET AL. - De Stikstofvoeding van de aardappel, delen 2,3,4 + (Wisselink) Een vijfjarige proef met stalmest
K2054-6965: KORTLEVER,J., ET AL. - Stabiele humus en 3 andere landbouw-researchartikelen.
K1550-9090: KORTMANN,F.A.M. - Westerse normen in de geestelijke gezondheidszorg.
K3143-3843: KORTMULDER,R.J., & ROON, J. VAN - Leerboek der Mechanica voor Zeevaartscholen
K1137-3782: KORTOOMS,T. - Help, de dokter verzuipt. Roman. Linnen.
K1136-4145: KORTOOMS,T. - Zon over de Peel en andere verhalen.
K1122-9791: KORTOOMS,T. - En nu de keuken in ...
49573: KORTOOMS,T. - Laat de dokter maar schuiven ...
52475: KORTOOMS,T. - Ga jij maar schaatsen Opa
17633: KORTOOMS,T. - Beekman en Beekman
48343: KORZHINSKII,D.S. - Physicochemical basis of the analysis of the paragenesis of minerals
K2757-6280: KOSACK,H.-P, & MEINE, K.-H. - Die Kartographie 1943-1954. Ein Bibliographisch Ubersicht
K920-6722: KOSACK,E. - Sterkstroom-techniek
49236: KOSASIH,R.A. - Pandjhi Semirang 1-10 complete
K21157-5641: KOSCH,A.& MÃœLLER,J.R. - Wat bloeit daar?Lijsten voor het bepalen van meer dan 600 belangrijke planten naar de bloei. Determinatietabellen en illustraties hiervan. Ned. plantenregister.
61202: KOSCHAKER,P. - Europa en het Romeinse Recht
61208: KOSLOFF,J. - Newfoundlands
50640: KOSMAN,H. - Drinken uit de Plas
K661-2334: KOSMOS - Reisgids Harz Weserbergland. Pocketreisgidsje met kaartenboek.
K66-3955: KOSMOS - Parijs
K618-2808: KOSMOS - Vierwoudstedenmeer
K1345-7973: KOSSIGIN,Y.A. - Tectonics of the petroliferous regions, Vol 1
K1146-4382: KOSSMANN,A. - De linkerhand. Roman. Ornam. karton. Fraai exempl.
K119-1311: KOSSMANN,A. - Reislust.
K1123-0964: KOSSMANN,A. - De moord op Arend Zwigt
K1327-7039: KOSSMANN,E.H. - Thorbecke en het historisme
40428: KOSSMANN - Laatst ging ik spelevaren
40745: KOSSMAT,F. - Ubersicht der geologie von Sachsen
51397: KOSTER,A. - Insektenbeheer
K1125-7709: KOSTER,E.B. - Mythologisch Woordenboek.
K9144-8669: KOSTER,F. - Natuurmonumenten van Nederland, deel 1+2. Voorwoord van Jac. P. Thijsse.134 foto's.40 kaarten. Fraai vooroorlogs overzicht van de natuurmonumenten.
K1180-4470: KOSTER,J.K. - A direct layer-stripping approach to the inversion of marine seismic data. Thesis
K2429-4717: KOSTER,M. & DUNNING,A.J. - Hypertensie voor de huisarts.
K990-8322: KOSTER,F. - Geological investigations in the Tazin Lake region, Northwest Saskatchewan, Canada. Thesis
K932-3506: KÖSTER,H. - Einführung in das Neue Testament
K1958-5029: KOSTER,E.A., ET AL. - Permafrost and climatic change - an annotated bibliography
K942-3939: KOSTER,K. - Volk zonder geweten, Orde en rust in Chili
K938-2105: KOSTER,F. - Natuurmonumenten van Nederland, deel 1
55458: KOSTER,M. - Eef Hubrechts
38297: KOSTER,E.A. - De Stuifzanden van de Veluwe. Thesis
42990: KOSTER, F. - Ons Schoone Land
32386: KOSTER,K. - Volk zonder geweren, Orde en rust in Chili
35661: KOSTER,F. - Natuurmonumenten van Nederland, delen 1+2
43418: KOSTER VAN GROOS,A.F. - The effect of NaF, NaCl and Na2CO3 on various phase relationships at elevated T and p Thesis
54550: KOSTER,J. - De glazen wagen en andere Westfriese verhalen
53560: KOSTER,F. - Wat is Heemkunde ?
44259: KOSTER,J., & MURRAY,M. - Knitted garments for all
57339: KOSTER,A.J.P.(ED.) - Geldschieterswet
51029: KOSTERS,H. - Taiga
K1225-0097: KOSTICK.D.S. - The material flow of salt
K107-3071: KÖSTLER,J. - Waldbau
K2217-9415: KOSTOV,I. & MINCEVA,J. - Sulphide Minerals
K1717-5442: KOSTOV,I., ET AL. - Sulphide minerals
53993: KOSTURA,J.R., ET AL. - Fracture-Controlled Production
K1414-8454: KOSTYTSCHEW,S. - Pflanzenatmung
K1029-8343: KOSZMAT,F. - Paläogeographie und Tektonik.
41260: KOTANSKI,Z., ET AL. - Stratigraphy, sedimentology and paleogeography of the High-Tatra Triassic in the Tatra Mountains + other relevant articles
50325: KOTEN,D. VAN (ED.) - Rijnmond, Rotterdam & Delta
52877: KOTEN,K. VAN - De verrekijker
46368: KÖTET,L. - Mecsek Hgyseg
K729-8564: KOTO,B. - The Tazima earthquake of 1925
K761-3544: KOTO,B. - The intersecting twin earthquakes of Tango Hinterland in 1927
53841: KOTOW,A. - Ohne Bauern läuft Nichts
53556: KOTTE,W. - Krankheiten und Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung
46821: KOTTLOWSKI,F.E. - Measuring Stratigraphic Sections
K798-6744: KÖTZ,F. - Untersuchungen über Waldtyp und Standortsbonität der Fichte im oberen Sächsichen Erzgebirge. Thesis
40312: KOUDRIASVTSEV,A., ET AL. - Séjour de Lenine en Suisse.
56730: KOURDI,J. - Succeed at Psychometric Testing
46398: KOURIMSKY,J. - Mineralen en gesteenten
49890: KOURIMSKY,J.,& TVRZ,F. - Welt der Mineralen in Farbe
K1228-8256: KOUSBROEK,R. - Het Oostindisch kampsyndroom
K1328-4899: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom
K1327-3537: KOUSBROEK ,R. - Terug naar Negri Pan Erkoms
K2516-8275: KOUSBROEK ,R. & GOMES ,P. - Verloren goeling
K1062-0185: KOUWE,J.J. - Watervoorziening van Landbouwgronden in het Boven-Dommelgebied
K1242-1072: KOUWE,P.J.W. - Sociaal geografen en wisseling van context
K1277-2946: KOUWENAAR,D. - Amsterdam, kroondraagster van Europa.65 Figs. Geschiedenis van Amsterdam. Index.
57579: KOUWENHOVEN,A.O., ET AL. - Geplaatst inde Tijd
42248: KOUWENHOVEN,M. - Transaktionele Aanalyse in Nederland, deel II: Therapeutische Toepassingen
54516: KOUWENHOVEN,P. - 100 Wilde planten voor tuin en balkon
49833: KOUWENHOVEN,A. - Vrijheid en Gelijkheid. Thesis
58735: KOUWENHOVEN,A. - Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. Thesis
56137: KOUWENS,H.D. - Redevoeringen H. D. Louwens
60072: KOUWER,B.J., & LINSCHOTEN,J. - Inleiding tot de psychologie
60291: KOVAÇ,M. - Het leven van Malvina Trifkovic
K956-1291: KOVACS,E. - Der Goldene Kavalierenberg des Königs Matthias Corvinus.
K1336-8198: KOVALEVSKY,P. - Cultuurhistorische Atlas van Rusland
K1845-8821: KOVDA,V.A., ET AL. - Geography and Classification of Soils of Asia
42104: KOVDA,V.A., ET AL. - The Application of Drainage in the Reclamation of Salinized Soils.
49515: KOVDA,V.A. - Land aridization and drought control
K1547-4969: KOVELEVSKY,A.L. - Biogeochemical Exploration for Mineral Deposits
K1547-4963: KOVELEVSKY,A.L. - Biogeochemical Exploration for Mineral Deposits
23010: KOVELEVSKY,A.L. - Biogeochemical Exploration for Mineral Deposits
K2078-2326: KOWALSKI,W.C. ET AL. - Proceedings of the Symposium of the INQUA Comm. for the study of the Holocene.
39113: KOX,W. - Vijftig jaar Kamermuziek in Arnhem 1946-1996
49760: KOYCK,L.M., ET AL. - Verbruiken en Sparen, in 2 delen kompleet
62050: KOYRÉ,A. - A l'Aube de la Science Classique
K118-2267: KOZINSKY,J. - Aanwezig
K1276-8916: KOZLOV, E.A. - Identification and Suppression of Multiple Reflections in Seismic Processing
K1276-8916: KOZLOV, E.A. - Identification and Suppression of Multiple Reflections in Seismic Processing
23011: KOZLOV, E.A. - Identification and Suppression of Multiple Reflections in Seismic Processing
58954: KOZLOWSKI,R. - Les Graptolithes du Tremadoc de la Pologne
K1568-9359: KOZU,S., ET AL. - The Science Reports of the Tokohu Imperial University, three volumes
K758-8286: KOZU,S. - Petrological notes on the igneous rocks of the Oki Islands
K341-7329: KPM - Menukaarten der eerste klasse, 1923-1928.
K330-3744: KPM - Bali-Godsdienst en Ceremonieën
K345-9023: KPM - K. P. M. Gazette, Volume 1 complete in 12 parts
K1225-5083: KPOMASSLE,T. - Een Afrikaan op Groenland
46653: M.A.KRAAIJVELD,M.A. ET AL.. - Small sample behaviour of multi-layer classifiers, Thesis + 3 similar theses.
48506: KRAAN,NOL - Twee blijde boodschappers
62876: KRAAN,H., ET AL. - 3 Heksenboeken.
49881: KRAAN,K.J. - Een Christelijke Confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
K1636-4645: KRABBE,T. ET AL. - Een mens leeft omdat hij geboren is.
K1132-5823: KRABBE,J.J. - Inleiding in de sociale economie
54233: KRABBE,J.J., ET AL. - Austrian Economics
39866: KRABBÉ,T. - Een tafel vol vlinders
40487: KRABBE,M.J. - Koude Voor- en Nagerechten
K1611-8726: KRACHTWERKTUIGEN - Oliemotoren
K165-5255: KRACHTWERKTUIGEN - Stoom
62558: KRADER,L. - The Ethnological Notebooks of Karl Marx
56043: KRADER,L. - The Asiatic Mode of Production
K997-8429: KRAËFF,A. - A contribution to the petrology of the young extrusive and intrusive rocks of S. Kajan (NE Borneo)
K1280-0182: KRAEMER,P.E. - La Linea de Altas Cumbres Divisoria de Aguas en el Campo de Hielo Patagonia Sur.
K973-5333: KRAEMER,E. - De weg naar het licht. Noorse roman. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
K1114-6690: KRAEMER ,H. - Dr. N. Adriani
K2224-1438: KRAENTZEL,L. & MAHY,P. - Géographie de l'Europe.
K13192-9727: KRAFFT,A.J.C. - Cooperatie in Indië. Een sociaal-paedagogisch vraagstuk. Proefschriftover de mogelijkheden van cooperaties in Indoneisë en vele praktische toepassingen. met index en lit. lijst. Ingeb. Fraai exempl.
L2359-6928: LAAR KRAFFT,A.M. VAN DE - Het leven van Jezus, met etsen en tekeningen van Rembrandt.
38458: KRAFFT,M. - Volcanoes, fire from the earth
K11125-1283: KRAFT,Z.VON - Waan en werkelijkheid. Richard Wagner's levensroman. twee delen. Barricaden en Wahnfried. Ornam. en verguld linnen. Fraaie exempl.
K1067-6755: KRAFT,H.H. - Chartergesellschaften als Mittel zur Entsließung kolonialer Gebiete
60401: KRAFT,G. - Zur Praxis der Waltbewerbung und forstlichen Statistik
62699: KRAFT,J. - Die Unmöglichkeit der Geisteswissenschaft
K1630-5316: KRAGLIEVICH,L.J. - Sobre camelidos Chapadmalensis
K2427-9465: KRAGLIEVITCH,L.J. ETR AL - Un nuevo Roedor Extinguido.
K1041-6868: KRAHE,J.A. - Lehrbuch der rationellen Korbweidenkultur
59734: KRAHMANN,M. - Fortschritte der praktischen Geologie, Erster und Zweiter Band.
40222: KRAIKER,W. - Funde in Athen
39657: KRALT,P. - Paradoxaal is het gehele leven- Het oeuvre van Vestdijk
K647-4419: KRAMER - Kramer's Woordentolk. Woordenboek. Ornam. linnen.
K970-4990: KRAMER,D. - Onrustig is ons hart. Roman over Indië. Ornam. half-linnen. Fraai exempl.
K15123-7297: KRAMER,J.ET AL. - Zwervend over de wadden. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.6 kaarten,71 foto's. Rijk geillustr. waddengids.
K11105-8174: KRÄMER,K.E. - Burgen in und um Düsseldorf. On castles around Düsseldorf. Ornam. and gilded cloth. Orig. dj. Index. Mint copy.
K1857-9735: KRAMER,P.H. ET AL. - Spoedeischende Gevallen in de Interne Kliniek, delen I+II
K1179-9400: KRAMER,S.J. - Rejuvenation of the juvenile hormone titre in the Colorado potato beetle. Thesis
K946-6980: KRAMER,W. - Roelie. Streekroman. Ornam. linnen. Fraai exempl.
K1134-7640: KRAMER,P.J. - Plant and Soil Water Relationships
K954-4045: KRÄMER,W. - Die Koloniale Enrwicklung des Anglo-Agyptischen Sudans
K987-2607: KRAMER,F. - Onderzoek naar de natuurlijke verjonging en den uitkap in Preanger gebergtebosch. Thesis
K929-6329: KRÄMER,A. - Hawaii, Ostmikronesien, Samoa
K1947-0385: KRAMER,H. & AKÇA,A. - Leitfaden für Dendometrie und Bestandesinventur
K118-6962: KRAMER,E.E. - Wiskunde
K1143-5124: KRAMER,J.G. - Ton en Kees op 'n sleepboot naar Singapore
K622-5628: KRAMER - Kramer's Woordenboek
K915-5647: KRAMER,J. - De goede zeiler
K2120-6471: KRAMER,J. & KAMPA,TH. - Groot IJsselmeerboek
50101: KRAMER,W.(ED.) - Willink
K946-6471: KRAMER,C. - Electrische ladingen aan berijpte oppervlakken
10116: KRAMER,D. - Thuisvaart. Roman.
K1325-4896: KRAMER,J.A.M. - Motorkruisers tot 7 meter
53126: KRÄMER,R., & BLOCK,R. - Erstellung leistungsfähiger Kernobstjunfpflanzen + Maßnahmen zur Verbesserung der Gattung Malus -1993-(Theses)
37665: KRAMER,J., & KAMPA,TH. - Nederland Waterkant
47596: KRAMER,H., & AKCA,A. - Leitfaden für Dendrometrie und Bestandinventur
38700: KRAMER,N. DE, ET AL. - Elementair Recht
62877: KRAMER,A.(ED.) - Encyclopedie voor de jeugd
39974: KRAMER,P.D. - Prozac
22553: KRAMER,J.G. - Om de schatten der onoverwinnelijke vloot
51020: KRAMER,S., ET AL. - Obstbau
52292: KRAMER,J.A.M.(ED.) - Watersport 1,2,3 kompleet
41776: KRAMER,W. - Vondel als Barokkunstenaar
55310: KRAMER,D. - Het geheim van de gesloten kamer
54942: KRAMER,J., & KAMPA,TH. - Zee Land
46178: KRAMER,J. - Ik kan zeilen
44263: KRÄMER,F.J.L. - De Negentiende Eeuw
52079: KRAMER - Kramer's Woordentolk Verkort
58515: KRAMER,H., ET AL. - Leitfaden für Dendometrie und Bestandesinventur
48844: KRAMER,J.G. - Met Roggeveen de Wereld om
60436: KRAMER,D. - 't Boek van Bob en Bep
61893: KRÄMER,G., & BALLINTIJN,G. - De Meidagen van 1940
48397: KRAMERS,J.H.(VERLATER) - De Koran.
K1220-0641: KRAMERS,J.H. - De Semietische Talen
61239: KRAMERS,J.H.(VERTALER) - De Koran.
K86-7251: KRAMM,W. - Kassel
K12109-7259: KRAMRISCH,S. - The art of India through the ages. Traditions of Indian sculpture, painting and architecture. Extr-well-illustr.
K1323-5425: KRANENBORG,R. - Transcendente meditatie
K2916-8335: KRANENBURG,F.J., ET AL.(EDS.) - Waterschapschouw
60907: KRANENBURG,R. - Het Nederlandsch Staatsrecht, in 2 delen compleet
57899: KRANENDONK,A.G. VAN - Geschiedenis van de Amerikaanse Literatuur, delen 1+2 kompleet.
K2340-6455: KRANSBERG,D., & MILS,H. - Kastelengids van Nederland- Middeleeuwen
K834-9137: KRANZ,W. - Die Geologie im Ingenieur-Baufach.
M1687-8642: MEYER-KRAPOLL,H. - Die Anwertung von Handelsdüngemittlen insbesondere von Stickstoff in de Forstwirtschaft
59672: KRASNY,L.I.(ED.) - Geology of the North-East of Asia, in 4 Volumes complete
60807: KRASS,M., & LANDOIS,H. - Lehrbuch für den Unterricht in der Mineralogie
41351: KRASZ,M., & LANDOIS, H. - Das Mineralreich
55985: KRATTIGER,E., ET AL. - Staats- und Wirtschaftkunde + Staatsverfassung des Kantons Bern
56453: KRATZERT,J. - Die kristallographischen und optischen Konstanten des Anorthits vom Vesuvius
K837-7558: KRAUS,E. - Die Seismotektonik der Tiroler Alpen
39239: KRAUS,E. - Die Entwicklungs-Geschichte der Kontinente und Ozeane
59138: KRAUS,J. - Proyecto de mejoramiento del Puerto del Callao
42269: KRAUS,E. - Vergleichende Baugeschichte der Gebirge
6632: KRAUS,E. - Der Abbau der Gebirge, Band I-Der Alpine Bauplan.
59025: KRAUS,E. - Die Baugeschichre der Alpen, Vols. 1+2 complete
51613: KRAUS,W. - Wirtschaftwachstum und Gleichgewicht
52280: KRAUS,O., ET AL. - Zur Relativitätstheorie
K1921-5997: KRAUSE,C.L., ET AL. - Landschaftbildanalyse
K916-6116: KRAUSE,H. - Galvano-techniek
37555: KRAUSE,G. - Tempelfeesten en Spelen op Zuid-Bali
K1036-1864: KRÄUSEL,R. - Ueber enige fossile Hölzer aus Java.
K22221-6859: KRÄUSEL,R. & DREHER,O. - Fossile Planzen aus dem Tertiär van Süd-Sumatra. Beaut. illustr. paper on Tertiary fossils, esp. leaves from the South-Sumatra. Bibliogr. Index. Incl. a short note on the Formation of the Zuyderzee. Ornam. softcover. Mint copy.
K1826-5165: KRÄUSEL,L., ET AL. - Flore d'Europe, Tomes 1+2
K1042-9920: KRÄUSEL,R. - Die Paläobotanischen Untersuchungsmethoden
K2473-1630: KRÄUSEL,R., & WEYLAND,H. - Tertiäre und Quartäre Pflanzenreste aus den vulkanischen Tuffen der Eifel
49586: KRAÜSEL,R., ET AL. - Fossile Pflamzen aus dem Tertiär von Süd-Sumatra + 13 other articles mainly on the Dutch East Indies
K1228-6349: KRAUSKOPF,K. - Introduction to geochemistry
47567: KRAUSKOPF,K. - Introduction to Geochemistry
49609: KRAUSS,R.W. - The marine plant biomass of the Pacific Northwest Coast
49775: KRAUSS,M.B. - The Economics of Integration
50321: KRAUSS,M.B. - A geometric approach to international trade
K1024-9760: KRÄUTER,G. - Das Waldhöhentarifsystem
K13135-2743: KRAVCHENKO,V. - Ik verkoos de vrijheid. Het persoonlijk en politiek leven van een Sovjet functionaris. Index. Ornam. half-linnen. Rug verbl. Redelijk exempl.
K1324-4905: KRAVCHENKO,V. - J'ai choisi la Liberté.
K1222-5441: KRAY,H.(ED.) - De Zwitserse Robinsons
K849-1067: KREBS,N. - Geographischer Führer durch Freiburg und Umgebung
50719: KREBS,H., ET AL. - Vor und nach der Jägerprüfung + Réussir Le Permis de Chasseur
K1360-6783: KRECKE,F.W.C. - Handboek der Algemeene natuurkundige Aardrijkskunde, 2e stuk
K864-2453: KREEB,K. - Okologische Grundlagen der Bewässerungskulturen in den Subtropen
38568: KREEMER,J. - Atjèsch Woordenboek (Atjèsch-Nederlandsch)
K844-5824: KREFT,E. - Object-based modelling of sub-seismc faults.
K1120-9339: KREILING,A. - Photogrammetic Guide
49477: KREISEL,H. - Würzburg
K1439-3463: KREJCI-GRAF,K. - Mikronaphtha und Entstehung des Erdöls.
46150: KREJCI-GRAF,K. - Die Rumänischen Erdöllagerstätten
K1314-4487: KREKEL,N.R.A. - De Humbug Case
K1027-2718: KRELING,G. - St. Augustinus en St. Thomas
K2430-1435: KREMER,J. & HASPELS,A.A. - Geboortenregeling bij de mans.
K1238-8129: KREMP.G.O.W. - Morphologic Encyclopedia of Palynology
62010: KREMP,G.O.W., ET AL. - Paleo Data Banks , 10 loose copies
K1049-2337: KRENKEL,E. - Die Seismizität Afrikas + Die Erdbeben Ostafrikas
39315: KRENKEL,E. - Geologie und Bodenschätze Afrikas
6599: KRENKEL,E. - Geologie Afrikas, Teil 1,2(I+II),3
K1015-7712: KRESSEL,H. - Albrecht Dürer.
K1345-1275: KRETSCHMAR,U. - De aarde op weg naar de vijfde dimensie- 2012
K2014-6116: KRETZSCHMAR-VOLCK,H. - Fliesenmalerei
K1431-2654: KRETZSCHMER,F. - Bilddokumente Römischer Technik
51972: KREUK,W. DE, ET AL. - Reisgids Noord-Spanje + Pyreneeën
60844: KREULEN,R. VAN - Elements of Coal-Chemistry
53434: KREULEN,R. VAN - CO2-rich fluids during regional metamorphism, Thesis
47387: KREUTER,FR. - Der Wasserbau, Sechster Band- Der Flußbau
K945-0190: KREUTZ,W. - Der Windschutz, Methodik, Klima und Bodenertrag
45212: KREUTZER,L.H. - Photoatlas zu den Variszischen Karbonat-Gesteinen der Karnischen Alpen (Osterreich/Italien)
K22119-7306: KREVELD-ALFANE,SH. VAN - Late Quaternary sediment records of Mid-Latitude Northeast Atlantic Calcium Carbonate production and dissolution. Thesis
55047: KREVELEN,D.W. VAN - In retrospect
10748: KREVELEN,D.W. VAN - Coal. Typology, chemistry, physics and constitution.
54928: KREWERTH,R.A., & RENSING,D. - Wo das Münsterland am schönsten ist
K13231-5275: KRICKEBERG,W. - Altmexikanische Kultur. On Aztec and Maya cultures. Maps in covers.126 Plates, 193 photo's. 309 Figs. On the Aztecs, the Chichimeken, the Tolteks, the Theocratic cultures and the Archaic cultures. Historic time-table. Lit. list. Register,
K1052-3754: KRIEGER,A. - Jokoenda. Roman. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
K1063-6363: KRIEGER,H. - Geldertragstafeln für den Wald als dynamisches Problem-Textband
51934: KRIEGER,O. - Die Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Waldes
K12103-1492: KRIEGSMAN,L. - Geodynamic evolution of the Pan-African lower crust in Sri Lanka. Thesis. Geol. Ultraiectina, No.114. Index.
56121: KRIEKEMANS,A. - Sociale psychologie
48767: KRIENEN,CH, - Zonnebloemen- Tweede Deel
50537: KRIENEN,CH. - De kleine zwerver
K2187-2922: KRIJGER,P.D.&MARIS,R. - Cultuurtechniek. lesboek over de bewerking van cultuurgronden. Ornam. linnen. fraai exempl.
38773: KRIJGER,P.D., & MARIS,R. - Cultuurtechniek
K1262-4440: KRIJGSMAN,A. - Raccolta di poesie Moderne Italiano. Dal Foscolo al d'Annunzio
K1277-0752: KRIJGSMAN,W. - Miocene magnetostratigraphy and cyclostratigraphy in the Mediterranean. Thesis
41826: KRIJGSMAN,A. - Italiaanse Spraakkunst + Bijbehorende Sleutel
K1436-5547: KRIJNEN,R.M.A. - Chronic venous insufficiency. Thesis
K12104-7240: KRIJNEN,J.P. - Morphology and phylogeny of pseudobitoid forminifera from Jamaica and Curacao, a revisional study. Thesis
K2664-7652: KRIKKE,A.TH. & LIEMBURG,A. - De problematiek van de houtwallen. met name in de Friese Wouden.
50436: KRIPPENDORF,J. - Die Landschatsfresser
K1248-0304: KRISCHEN,FR. - Weltwunder der Baukunst in Babylonien und Jonien
K1219-0312: KRISHNAMURTI - Se libérer du connu
K1231-1520: KRISHNAMURTI - La première et dernière Liberté
K1224-0974: KRISHNAMURTI - La révolution du silence
K1234-8873: KRISHNAMURTI - Krisnamurti's talks in India 1948
37681: KRISHNAN,M.S. - Geology of India and Burma
40997: KRISTAN-TOLLMANN,E. - Die Foraminiferen aus den Rhätischen Zlambachmergeln der Fischerwiese bei Aussee im Salzkammergut
K1539-2214: KRISTENSEN,W.B. - Inleiding tot de Godsdienstgeschiedenis
48530: KRISTENSEN,BJ. - Tuin-lantaarntjes
49044: KRISTENSEN,BJ. - De Renaissance, herkomst en gevolgen
K781-6119: KROB,N. - Vltava-Fotografie. Eleg. photobook on Czechoslovakya. Ornam. cloth. orig. dj. Mint copy.
K10126-7887: KROCKOW,C. - Friedrich der Grosse- Ein Lebensbild. Illustr. biography of Frederik the Great. Ornam. and gilded cloth with orig. dj. Mint copy.
48815: KROEHNERT,P.A. - Fotografieren leicht gemacht
K1028-1445: KROES,G.J. - Naar Italië ! Deelen 1 en 2.
K1221-6008: KROES,H.W.J. - 100 Deutsche Gedichte
46182: KROES-LIGTENBERG,CHR. - Honderd Nederlandsche Gedichten
62865: KROES,H., ET AL. - Keizersnede + 3 andere zwangerschapsboeken
K9230-2102: KROESE,A. - Neerland's zeemacht in oorlog. Officiële documnetatie, verlucht met veel illustr. en kaarten, over de Ned. marine in actie, vooral in Indonesië. Met uitvouwkaart van Ind. Chronologie. Lijst van schepen, Index. Ornam. linnen. Als nieuw.
k1835-7304: KROGT,M.R. VAN DER - Een baron in koffie- Haagsche Hopje
K756-5807: KROL,B. - De kerk van Korea. Haar geschiedenis en huidige situatie
K845-9056: KROLL,A. - English paintings of the XVI-XIX th centuries
K930-5128: KROM,N.J. - Hindoe-Javaansche geschiedenis
K928-9255: KROM,N.J. - Het oude Java en zijn kunst.
K946-4228: KROM,N.J. - De levensgeschiedenis van Buddha op Barubudur.
K1027-9640: KROM, N.J. - Het oude Java en zijn kunst
K944-7013: KROM,N.J. - The Life of Buddha on the Stupa of Barabudur
K1029-8925: KROM, N.J. - Korte Gids voor den Borubudur
62489: KROM, N.J. - De Ondergang van Criwijaya
46105: KROM, N.J. - Baraboedoer
K1174-1247: KROMDIJK,G. - Tuinbloemen in kleuren. Rijk geillustr. Registers. Ornam. karton. Fraai exempl.
K1189-8501: KROMDIJK,G. - Het nieuwe kamerplantenboek. Zeer rijk geillustr. handboek. Index. Ornam. ingeb. Fraai exempl.
52158: KROMHOUT,H., ET AL. - Rubber in Bewerking
59375: KROMM,F., ET AL. - La Sédimentation Eocène en Catalunya + 12 other similar articles of 1966, complete set.
K719-8437: KRON,R. - The little Londoner
K717-3939: KRON,R. - Le petit Parisien
45343: KRON,R. - Der kleine Deutsche
K1113-8696: KRONBERG,P. - Photogeologie
K2634-3453: KRONENBERG,A. & W., ET AL. - Magie der Bongo and other articles
53154: KRONENBERG,H.G. - De Aardbei
54780: KRONENBURG,I.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland
54813: KRONENBURG,J.A.F. - Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, deel I
48834: KRONENBURG,E.E. - De verzorging van kamerplanten
12046: KRONIG,R.(ED.) - Leerboek der natuurkunde
53249: KRONIG,R.(ED.) - Textbook of Physics
53250: KRONIG,R.(ED.) - Leerboek der Natuurkunde
K861-0563: KROOK,L. - Sediment Petrographical studies in northern Suriname. Thesis.
54290: KROOK,J.C. - Handboek tot het Aanleggen, Beplanten, Onderhouden van Tuinen
55366: KROOK,H. - Toeren door Utrecht en het Gooi
62315: KROOK,H. - Toeren door Gelderland I- De Veluwe
42071: KROOK,H. - Toeren door Nederland II
58768: KROOK,H. - Toeristische routes door Denemarken, Ijsland, Groenland en Faroer
49581: KROOK,H. - Toeren door Zuid-Holland I
K863-8514: KROON,L. - Voetstukken en valkuilen- De hardnekkigheid van een Vrouwbeeld.
K852-3022: KROON.N. - Van zangers en krassers- Vogels die we moeten kennen
K2633-7874: KROON,L.D. DE, & THOMAS,H. - Van linieschip tot vliegkampschip
K1015-8591: KROON,K.H. - Blijvend verzet
52935: KROON,D.B. - Oxydatie-katalyse aan grensvlakken. Thesis
62823: KROONE,GR. - Knibbel en Knabbel
K1820-2758: KROONENBERG,Y. VAN - Tijd voor een sigaar
60836: KROONENBERG,S. - Stop de continenten !
47907: KROONENBERG,S. - Waarom de hel naar zwavel stinkt
51737: KROONENBERG,Y. VAN - De familieblues
K998-3240: KROPFF,M. - Quantification of SO2 effects on physiological processes, plant growth anf crop production. Thesis
52139: KROPFF,M., & HOVE, L.W.A. VAN - Quantification of SO2 effects and The mechanism of NH3 and SO2 uptake. Two theses.
K1314-7177: KROPHOLLER,J. - Kunst en leven
G2138-6957: GERMANUS/KROPOKINE,P. - De verovering van het brood. In 2 delen
K1421-4983: KROSENBRINK,H. - Achterhoek en Liemers
55280: KROSENBRINK,H. - De Indië- Gangers, 1945-1950
53939: KROSENBRINK,G.J.H. - De Achterhoek in Grootvaders Tijd
34335: KROSENBRINK,H. - Het vergeten bataljon
K2262-8023: KROTT,M. & BLOETZER,G. - Die Rolle der Staatsverwaltung in den Waldbezogenen Planungen.
39794: KROTT,M. - Die Regionalwirtschaftliche Bedeutung der Holzwirtschaft in Osterreich. Thesis
41656: KROTT,M., & SMYKALA,J. - Beziehungen der Staatsforstverwaltung zur Naturschutzverwaltung.
56735: KRÜCHER,F.J. - Hong Kong
38982: KRUCKEBERG,A.R. - Geology and Plant Life
K1627-2648: KRUEDENER,A. VON - Forstliche Standortanzeiger
51720: LUCKAN & KRUFT - Neuzeitlicher Erdbeeranbau + Neuz. Anbau der Stachelbeeren/Johannisbeeren(1957)
K938-3209: KRUG,R.M. - Het maken van MS-DOS batchprogramma's
45314: KRUG VON NIDDA,R. - Marianne 39
K966-3203: KRÃœGER,C. - Sahara. Illustrated book on all aspects of the Sahara. Map in cover.
K2442-2414: KRUGER,H.R. & BULKTEN,J. - Brush up ... your English & English poetry.
K1127-4088: KRUGER,H.R. - Brush up ... your English !
54179: KRÜGER,R. ,ET AL. - Genealogie, Geschiedenis en Stamboom van de Westfriese familie Windt/Wind/Wendt
44311: KRÜGER,F.J. - Geologie und Paläontologie : Niedersachsen zwischen Harz und Heide
61138: KRÜGER,G. - Fundamentele problemen der hedendaagse wijsbegeerte
41329: KRUGMAN,P. - The accidental tourist
K1116-7919: KRUIF,P. DE - Hunger fighters.
K1121-4712: KRUIF,P. DE - Kaiser wakes the dogs
41230: KRUIF,P. DE - Mikrobenjäger
K1227-7957: KRUIJER,G.J. - Suriname en zijn buurlanden
61412: KRUIJER,G.J.. - Observeren en Redeneren
58675: KRUIJER,G.J. - Observeren en Redeneren
K12209-3411: KRUIJF,P. DE - Bacteriënjagers. Figuren uit den strijd tegen het oneindig kleine. Overzicht van de eerste onderzoekers naar bacteriën zoals Leeuwenhoek, Spallanzani, Pasteur, Koch, Roux, Reed en vele anderen. Ornam. linnen. Als nieuw.
K2636-3470: KRUIJF,H. DE, & ZOELAMN,M. - Met twee wekendtassen door Australië
62885: KRUIJSSEN,A. - Elegast
56169: KRUIJSWIJK,M., & NESSE,M. - Nederlandse Jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen
50468: KRUIJT,J.P. - Ontogeny of social behaviour in Burmese Red Junglefowl(Thesis).
K1058-0027: KRUIS,C.A. - Africhting van de hond. Lesboekje. Pocket-ed. Rijk geillustr.
40482: KRUISHEER,C.I. - De Onze Lieve Vrouwe - Broederschap te Doesburg, ca. 1397/1580
K1235-6344: KRUISINGA,E. - Dickens-A Christmas Carol in prose.
K1648-7031: KRUISINGA,R.J.H. - De betekenis en de gevolgen van cannabis-gebruik
K2062-5134: KRUISKENS,J.W.VAN DE - Christien Burgland. Roman. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
K835-6229: KRUIT,C. - Sediments of the Rhone Delta. Thesis
K2576-5963: KRUIT,C.& ANDEL,TJ.H. VAN - Sediments of the Rhone Delta - Grainsize/Microfauna + Sources/heavy minerals
51993: KRUITWAGEN,B., ET AL. - Voortrekkers van den Nederlandschen Stam
51872: KRUIZINGA,J.H. - Ornamenten II van huis en hof
44258: KRUL,H. - Stenen zoeken
56661: KRUL,W.E. - Historicus tegen de tijd
57633: KRUL,R. - De Laatste Eeuw van het Haagsche Chirurgijns-Gilde
43812: KRULS,H.J. - Vrede of Oorlog
K1167-5830: KRUMBACH,G. - Uber die Aufzeichung von Fernbeben met kurtperiodischen Seismometer
47201: KRUMBEIN,W.C., & GRAYBILL,F.A. - An Introduction to statistical methods in Geology
38619: KRUMBEIN,W.C., & PETTIJOHN,F.J. - Manual of sedimentary petrography
42274: KRUMBEIN,W.C., & SCHLOSS, L.L. - Stratigraphy and sedimentation
K1313-0610: KRUMBIEGEL,G. - Das Geiseltal
44411: KRUMBIEGEL,G., & WALTHER,H. - Fosilien
K1148-8192: KRUMIN,P.O. - The Meigs Creek No.9 Coal Bed in Ohio, Part I+II
40335: KRUPSKAJA,N.K. - Herinneringen aan Lenin
40824: KRUSCH,P. - Die Untersuchung und Bewertung von Erzlagerstätten, mit bes. Welt-Montanstatistik
K2983-0311: KRUSEMAN,G.P. & NAQAVI,S.A.H. - Hydrogeology and groundwater resources of the North-West Frontier Province, Pakistan

Next 1000 books from Antiquariaat Terra Incognita

3/9