Antiquariaat Terra Incognita
Oosteinde 30A, 1678 HS Oostwoud NH, The Netherlands. Tel.: +31 (0)229-507988 | Mob.: +31-(0)6-46103006            Email: h.duyverman@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
G1755-6183: GROENENDIJK, C.A. - Bundeling van rechten bij de burgerlijke rechter. Thesis
G1817-6591: GROENEVELD,M. & N. - Bijbelse plaatsen
G1316-4647: GROENEVELD,M. - Gids voor Israel
G1320-8483: GROENEVELD,M. - Israel- een leesboek
G1320-7276: GROENEVELD,J. - Diamant op Soestdijk
42065: GROENEVELT, P.H. - Koppelingsverschijnselen bij transportprocessen in de bodem. Thesis
G1423-7102: GROENEWEG.J.J. - De wraak van de Touareg
52915: GROENEWEGEN,K., & KAA, D.J. VAN DER - Nieuw Guinea als gebied voor demografische onderzoekingen, deel I
51563: GROENHUIJSEN,CH. - Amerikanen zijn niet gek
G1855-5704: GROENINK,E. ET AL. - Slotenmakers en gangstermeisjes-Kinderarbeid wereldwijd
G1226-4924: GROENMAN,SJ. - Sociaal gedrag en omgeving
G1227-3902: GROENMAN,SJ. - Problemen van de grote stad
G1219-8937: GROENMAN,SJ. - Land out of the Sea
40763: GROENMAN,SJ., ET AL. (EDS.) - Het Sociale Leven in al zijn facetten ( 3 delen kompleet)
B2185-3044: BROESE VAN GROENOU,H. - De Creosoteering van beukenhout en de factoren, die daarop invloed uitoefenen. Thesis.
44123: GROENVELDT,W. - In het land der blauwe vulkanen.
D1311-5653: DIAGRAM GROEP - Voorspellen
58276: RA-GROEP - Waar de Schelde bleef stille staan
G1291-6383: GROESSENS,E. - Hypotheses concernant l'evolution des Conodonts utiles à la biostratigraphie du Dinantien.
G1259-9786: GROESSENS,E. - Distribution de Conodontes dans le Dinantien de la Belgique
G1438-8907: GROETHUYZEN,B. - Philosophie de la Révolution Française
59796: GROGELIS,A. - Jurassic Foraminiferal Systems
53907: GROGORJEW,N.D. - Pionnenkunstenaar 1+2
G118-6683: GROHMANN,G. - Botanik.
39365: GROHMANN,H. - Das Schlüsselfertige Eigenheim + Das Holzhaus
G951-5805: GROL,H.J. - Regelgeving met betrekking tot ondergrondse oposlag
37742: GROL.H.G. VAN - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen
42669: GROL,H.G. VAN - Het Beheer van het Zeeuwsche Zeewezen 1577-1587
59180: GROLIER,J. - Contribucion à l'Etude Géol. des Séries Inverses du massif central, La Série de Sioule. Thesis
46418: GROLL,M. - Kartenkunde, I-Die Projektionen
48835: GROLL,M., ET AL. - Kartenkunde I-Die Projektionen + 2 other similar booklets
G1671-3315: GROLLENBERG,I.H. - Atlas van de bijbel. Geillustr. atlas van de Bijbelse gebieden. Ext. index.
G1626-6571: GROLLENBERG,I.H. - Kleine Atlas van de Bijbel
G1466-1672: GROLLENBERG,L. - Jezus, weg naar hoopvol samen leven+ Een weg voor samen (2 boeken)
G16106-2288: GROLLENBERG,I.H. - Atlas van de bijbel. Geillustr. atlas van de Bijbelse gebieden. Ext. index. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
G1626-4508: GROLLENBURG,L.H. - Kleine Atlas van de Bijbel
57562: GROLMAN,H.C.A. - De Zomerfeesten in Nederland
48283: GROLSCH - Kaart van Friesland
57083: GROLSCH - Vakmanschap is meesterschap
40328: GROMYKO - 50 Jaar wereldpolitiek
44028: GRONAU,G. - Correggio
G12178-5647: GROND,G.J.A. - Gebirgebswegungen bei Steinkohlenbergbau. Reprint Verh. Geol.-Mijnb.-Genootschap II. On ground and rockmovements due to coalmining. Richly illustr. Lit. list. Grey softcover. Nice copy.
61116: GRØNDAL,J.C. - Stilte in oktober
G2825-6745: GRONDIJS,H.F., & SCHOUTEN,H. - A study of Mount Isa ores
40265: GRONDIJS,L.H. - Spanje, een voortzetting van de Russische Revolutie ?
57687: GRONDIJS,L.H. - Tusschen twee werelden
41875: GRONDIJS,L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren.
G1221-5417: GRONEMAN ,J. - De Tjandi Boroboedoer
G109-2644: GRÖNING,K. - Elephants
G1813-0485: GRONINGEN,S.H. VAN - Het Kaartspel
G1864-4120: GRONINGEN,B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of Hoe bouwde de Griek zijn beschaving op ?
G1864-0773: GRONINGEN,B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op ?
G1833-7687: GRONINGEN,B.A. VAN - De literatuur van het Oude hellas
G1616-3464: GRONINGEN,J. VAN - De brandstichter
G1823-8425: GRONINGEN,B.A. VAN - Over Hellas en Hellenen
G1839-3402: GRONINGEN,B.A. VAN - Functieveranderingen der Griekse poëzie
40075: GRONINGEN,B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op ?
56087: GRONINGEN,J. VAN - Frits
G1145-3966: GRONLUND,L. - The cooperative commonwealth in its outlines.
G1127-7413: GRØNSETH,J. - Wanderungen auf Spitsbergen
G8105-9414: GRONTMIJ - Milieu-Effektrapport Lozing oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties op zee, compleet in 11 delen
G1231-7583: GROODT,A. DE - Histologisch Structuuronderzoek
51259: GROODT,F. DE - Cantecroy, Burcht en Heerlijkheid te Antwerpen
G2663-5010: GROOM,G.E. & SWEETING,M.M. - Valleys and raised beaches in Bünsow Land, Central Spitsbergen.
G1230-6914: GROOT,A. DE. - Nederland wat ben je nog mooi.
G1846-8548: GROOT,D.DE, ET AL. - Nederlandsche letterkunde, deel I+II compleet.
G896-0738: GROOT,H. - Atoom-opbouw, afbraak, splitsing. Na-oorlogs boekje over de voor- en nadelen van de atoomsplitisng.
G1374-7083: GROOT,H.J. DE - In de gezonde apotheek. Verhalenbundel. Ornam. karton. Heringeb. Fraai exempl.
G1138-5236: GROOT,J. DE - De Psalmen, verstaat gij wat gij leest?
G1093-4583: GROOT,J.DE - Verstaat gij wat gij leest?Een leerboek over de psalmen. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
G133-5150: GROOT,J.H. DE - Fir
G1583-1939: GROOT,P.F.M. DE - Seismic reservoir characterization by employing factual and simulated wells. Thesis.
J2310-3065: JONGEJAN-DE GROOT,C.TH. - Kringloop.
G3046-8839: GROOT,TH.A.M. DE & ORFORD,J.D. - Climate change and coastal evolution in Europe
G840-5342: GROOT,J. - Overdaad en gebrek in de twintigste eeuw
G1153-4295: GROOT,C. DE - Ontginbare kolenlagen in de Ommelanden van Bengkoelen
G1126-6207: GROOT,M. DE - Baedeker voor de huisvrouw
G2836-7397: GROOT,TH.A.M. & ORFORD, J.D. - Climate change and coastal evolution
G2451-0577: GROOT BRUINDERINK,W.T.V. - Wilde ganzen en cultuurgrasland in Nederland. Thesis
45947: GROOT,G. DE, & GEMMELL,F.J. - Friends across the sea : A short English Grammar + Textbooks II, III
G1330-2583: GROOT,A.C. DE - Adverse reactions to cosmetics
G2456-9989: GROOT,H. DE , & FRUIN,R. - Inleidinghe tot de Hollandsche Rechts-Gelerdheid, deel I
G1349-4511: GROOT,J.F. DE - Handleiding bij het Katholiek Godsdienstonderwijs
3715: GROOT,D.DE, ET AL. - Nederlandsche letterkunde, delen I+II.
40556: GROOT,P.A. DE - Stable isotopes (C, O, H) , major- and trace elements studies of Bergslagen, Sweden. Thesis.
42148: GROOT,D. DE, ET AL. - Nederlandsche Letterkunde , delen I+II
51618: GROOT,K.G. DE - De financiering van de industrialisatie in Nederland. Thesis
42542: GROOT,S.R. DE, & MAZUR,P. - Non-Equilibrium Thermodynamics
59207: GROOT,J. DE, ET AL. - Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië, nummers 51,54,55
46676: GROOT,G.E. DE - Rugose corals from the Carboniferous on N. Palencia (Spain). Thesis
7220: GROOT,P.A. DE - Dokter in het oerwoud
51940: GROOT, D.DE, ET AL. - De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen
10449: GROOT,A. DE. (ED.) - Nederland wat ben je nog mooi.
56057: GROOT,H. - Geheimen van ruimte en tijd
33170: GROOT,G.E. DE, ET AL. - Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie 1878-1978
56630: GROOT,C.P. DE - Methoden voor de berekening van het nationale inkomen. Thesis
56635: GROOT,H.L. DE, ET AL. - De oudste kerken van Utrecht + 4 andere relevante artikelen
50754: GROOT,H. DE - De Dichtwerken van Hugo Grotius, delen 1-1B, 1-2B 1+2
47470: GROOT, E.P. DE - Varen op de Oost
49554: GROOT,H. - Kometen en vallende sterren
G25107-1206: GROOTE,P. DE & MOLDERZ,I. - Ronde van België, een toeristisch-geografische verkenning, delen 1. Kempen/Ardennen en 2. Kust en Achterland
35653: GROOTE,CH. DE - Gids voor Tuinen in België
G2919-3452: GROOTEN,J. & STEENBERGEN,G.J. - Filosofisch Lexicon
55191: GROOTHEDDE,I. - Verkenners Goed Pad !
G1640-2423: GROOTHOFF,CH.TH. - Verslag van de Zwitsersche Excursie 1909
G1435-8375: GROOTHOFF,V.H. - Bibliografie van Dr. Otto J. de Jong
58800: GROOTHOFF,CH,TH. - De primaite tinafzettingen van Billiton. Thesis
G7201-6337: GROS,J. - Les Francais en Guyane. Early travelbook with many drawings thru French Guyana. On the ethnography, physical geology, vegetation and plantations. Ornam. and gilded cloth. Spine and board sl. faded. Nice copy.
G1823-6538: GROS CLARK,W.E. LE - The tissues of the body
46024: GROS CLARK,W.E. LE - History of the Primates
37703: GROSEN,U. - Lammefjordens Historie
G2148-1005: GROSHEIDE,F.W. ET AL. - Korte verklaringen der Heilige Schrift, 8 delen.
G20137-4901: GROSHEIDE,F.W.ET AL. - De geschiedenis der kerk. Drie delen. Zeer rijk geillustreerd. Ornam. en verguld linnen. Fraaie exemplaren. Band soms verbleekt. Bibliogr. Index.
55401: GROSHEIDE, F.W.(ED.) - Christus de Heiland
52623: GROSHEIDE, F.W. - Korte Christelijke Encyclopedie
49966: GROSHEIDE,F.W., & ITTERZON, G.P. VAN - Christelijke Encyclopedie, delen 1-6 kompleet
58706: GROSHEIDE, F.W. - Het Schriftbewijs
G1374-8876: GROSJEAN,C.G. - Theorie der snelheidsverdeling van veelvoudig verstrooide neutronen. Thesis
G1337-6377: GROSJEAN,C.G. - Formal theory of scattering phenomena
G1340-4163: GROSJEAN,C.G. - Een bundel wetenschappelijke publicaties
G13247-4995: GROSLIER,B.P. - Achter-Indie-Kunst der wereld. Prachtig kunst- en cultuurboek over Acter Indië. De invloed van China en Voor-Indië. Foe-nan. Angkor. Khmer. Angkor Vat. Thai hegemonie. Vietnam en Europa. Bibliogr. Chronologie. Index. Ornam. en verguld linnen. In hoes. A
G1429-0909: GROSLIER,B.PH. - Kunst der Welt- Hinter Indien
40848: GROSLIER,G. - Angkor
G1434-4235: GRANT GROSS,M. - Oceanography : A view of the Earth
G1028-7163: GROSS,CHR. - Mammals of the Southern Gulf
60685: GROSS,G.A. - Geology of Iron Ores in Canada, Vols II and III(1972)
47453: GROSS,A.(ED.) - The Daily Mirror Atlas of the World
49182: GROSS,P.R., & LEVITT, N. - Higher Superstition
G981-4816: GROSSE,E. - Compilacion de los etudios geologicos oficiales en Columbia, 1917 a 1933. Tomo III
G930-6770: GROSSE,E. - Die Ostasiatische Tuschmalerei
G1220-7554: GROSSLING,B. - World Coal Resources
G1135-4665: GROSSMANN,W. - Grundzüge der Ausgleichungsrechnung
G1331-0321: GROSSOUW,W.K. - Een overlevende uit de Voortijd
G2071-5503: GROSSOWICZ,N. ET AL. - Cryoptobiotic stages in biological systems. Conf. Proceedings, Oholo 1960
G836-8361: GROTE,L. - Die romantische Entdeckung Nürnbergs
57709: GROTEFEND,F.-W. - Rinteln in alten Ansichten
G2423-6297: GROTH,P. & MIELEITNER,K. - Mineralogische Tabellen
G831-8498: GROTH,P. - Physikalischer Kristallographie
G859-2030: GROTH,P. - Elemente der physikalischen und chemischen Krystallographie
41175: GROTH,P. - Tabellarische Ubersicht der Mineralien
20010: GROTH,P. - Physikalischer Kristallographie
G944-3665: GROULT,B. - Een eigen gezicht. Roman. Linnen. Dj. Als nieuw.
G944-3816: GROULT,B. - Zout op mijn huid. Roman. Pocket-ed. Als nieuw.
G1033-0303: GROULT,FL. - De eindeloze liefde van een vrouw
51073: GROUNDS,R. - Het complete snoeiboek
42226: THE DIAGRAM GROUP - Sex- A User's Manual
G2565-3744: GROUT,F.F., & WOLFF, J.F. - The geology of the Cuyuna District, Minnesota- a Progress Report.
G3149-6246: GROVER, N.C. & HARRINGTON, A.W. - Stream flow measuremenst, records and their uses.
59940: GROVER,N., ET AL. - 100 Mooiste schatten van India + India, monumenten (1972)
G1121-8398: GROVES,R.H. - Australian vegetation
53078: GROVES,J.R., ET AL. - A synopsis of the world literature on the fruit tree red spider mite and its predators
47981: GROVES,P.D. - Electro-Chemistry
60028: GRUAS-CAVAGNETTO,C. - Etude Palynologique des Divers Gisements du Sparnacien du Bassin de Paris
G2727-7821: GRUBB,P.J. & WHITTAKER,J.B. - Toward a more exact ecology
G925-2899: GRUBBE,P. - Canada, land van de Zonen
53838: GRUBE,N.(ED.) - Maya
56852: GRUBEL,H.G. - International economics
G1325-0568: GRUBENMANN,U. - Die Kristallinen Schiefer
G1324-8935: GRUBENMANN,U. - Die kristalline Schiefer
59444: GRUBENMANN,U. - Die Kristallinen Schiefer, I+II
G995-5955: GRUBER,C. - Das Deutsche Rathaus. Overview of German townhalls. With 143 Plates. Index. Ornam. bound. Nice copy.
51623: GRUBER,K. - Conditions of full employment
G2197-8626: GRUEBER,B.& MÜLLER,A. - Der Bahrischer Wald (Böhmerwald). Mit 37 Stahlstiche, ein Musikbeilage, Resiseruten und ein Karte.
40050: GRUENING,U. - Fahrtmorgen in Dezember
53608: GRUENING,E. - These United States - A Symposium
G816-6602: GRÜHL,M. - Vom heiligen Nil
G2064-9525: GRUIJTER,J.J. ET AL. - Numerical classification of soils + Quality of soil maps.2 books
60221: GRÜN,A. - Leven met hart en ziel
39179: GRUNAU,J., & AMAONN, A. - Arbeitslosigkeit und Vollbeschäftigung + Die klassische und Moderne Nationalökonomie
G13140-5830: GRÜNBAUM,A.A. - Herrschen und Lieben als Grundmotive der philosophischen Weltanschauungen. On love and power in philosophy. Ornam. and gilded cloth. Mint copy.
G2246-7289: GRÜNBAUM,F, & LINDT,R. - Das Physikalische Praktikum des Nichtphysikers
G1168-4135: GRUNBERG,A. - De heilige Antonio. Roman. Ornam. sl. band. Als nieuw. Boekenweekgeschenk.
G3080-4747: GRUNDNER,DR., & SCHWAPPACH,DR. - Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes stehende Waldbäume und Waldbestände
G1133-0133: GRUNDNER,E. - Untersuchungen im Buchenhochwalde
G944-7658: GRUNDY,R. - The Connoisseur, Vol. XLVIII May-August 1917
59443: GRÜNEISEN,E., & PLANCK,M. - Annalen der Physik, 5. Folge, I
58791: GRUNEISEN,P. - Fracturation Naturelle des Roches. Thesis
58915: GRUNEVALD,H. - Géologie de la Martinique
G11143-1147: GRÜNIG,P.E. - Uber den Einfluß der Entwässerung auf die Flachmoorvegetation und auf den Zuwachs der Fichte und Bergföhre im Flyschgebiet der Voralpen . Thesis
G1023-0274: GRÜNING,U. - Fahrtmorgen im Dezember
55250: GRUNTJES,R. - Levensschets van den Hoogeerwaarden Pater Coudrin
48069: GRUNVELD,V., ET AL. - Spelletjes uit de hele wereld
44438: GRÜNWALD,M. - Schwarzes Gold, im grünen Weinviertel
18582: GRUT,M. - Pinus radiata, growth & Economics
G2567-6234: GRUTTERINK,DE WIJS ET AL. - Delfstofkunde, deel 1+2 en Lijst van belangrijke mineralen.3 Delen.
58964: GRUTTERINK,J.A., ET AL. - De Santa Barbara Fosfaatmijn op Curaçao en vele andere artikelen
56845: GRUYS,P., & FLUITER,H.J. DE - Growth in Bupalus Piniarius + De bloedluis in Nederland - 1931 (Theses)
51890: GRUYS-KRUSEMAN,S. - Alom Zonneschijn
G12105-1128: GRUYTER,J.DE - Japanse prentkunst. Nederlands kunstbezit uit openbare collecties. Index. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
G1345-5055: GRUYTER,J. DE - Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw.
G1315-7663: GRUYTER,J. DE - Lajos d'Ebneth
G1514-0535: GRUYTER,W.J. DE - Schouwend oog.
38281: GRUYTER,P. DE, & MOLT, E.L. - Rijnlands Boezem, in 3 delen kompleet.
50242: GRUYTER,J. DE - De mythe van de gevederde slangengod
47078: GRUYTER,J. DE - Zes moderne schilders
G2568-9494: GRUYTERS,H., & KUYPERS,P. - De doortrekking van het Wilhelminakanaal en de welvaart van Brabant.
52883: GRUZINSKY,S., & JACQUIN,PH. - De Azteken en hun beschaving + De Indianen van Noord-Amerika
G1324-5362: GRZIMEK,B.&M. - Serengeti shall not die.
G1022-7427: GRZIMEK,B. - Zó zijn de dieren ...
G1023-0222: GRZIMEK,B. - Among animals of Africa
G10128-4036: GRZIMEK,B. - Geen plaats voor wilde dieren. Met 80 foto's. met 3 kaarten. Essays over Afrikaanse dieren en hun bescherming. Linnen. Fraai exempl.
42902: GRZIMEK,B. - Säugetiere-Sonderdruck
57030: GRZIMEK,B. - Sonderdruck aus Grzimeks Tierleben- Die Eiszeit + Herrentiere + Die Kreidezeit/Tertiär
47181: GRZIMEK,B. - Oase voor Dieren
35002: GRZIMEK,B. - Geen plaats voor wilde dieren. Met 80 foto's. met 3 kaarten. Essays over Afrikaanse dieren en hun bescherming. Linnen. Fraai exempl.
G1746-2285: GUANGZHI,TU (ED.) - Geochemistry of Strata-Bound deposits in China
G1746-2244: GUANGZHI,TU (ED.) - Geochemistry of Strata-Bound deposits in China
G1728-5821: GUANGZHI,TU (ED.) - Low-Temperature Geochemistry
G1746-2241: GUANGZHI,TU (ED.) - Geochemistry of Strata-Bound deposits in China
G1728-5815: GUANGZHI,TU (ED.) - Low-Temperature Geochemistry
23004: GUANGZHI,TU (ED.) - Low-Temperature Geochemistry
G1135-5963: GUARDINI,R. - Theologische Briefe an einen Freund
G1120-4705: GUARDINI,R. - Aards en Hemels Heil
G1189-7342: GUARDINI,R. - Christus in de geschriften van Paulus en Johannes + Peilingen van het Christelijk denken.
56642: GUARDINI,R. - Vom Sinn der Schwermut + Die letzten Dinge
56645: GUARDINI,R. - Der Herr
9663: GUARDINI,R. - Der Tod des Sokrates.
49730: GUARDINI,R. - Den Menschen erkennt nur wer von Gott weiss
G1245-4207: GUARESCHI,G. - Don Camillo en zijn kudde. Roman. Ornam. linnen.
G1223-7047: GUARESCHI,G. - Don Camillo in de bocht
55939: GUARESCHI,G. - Don Camillo et ses ouailles
431: GUARESCHI,G. - Don Camillo en zijn kudde. Roman. Ornam. ingeb., fraai exemplaar.
432: GUARESCHI,G. - Don Camillo in Rusland. Roman. Ornam. karton. Fraai exempl.
G1356-1458: GUBBELS,PATER - Leven en Marteldood van Monseigneur Theotimus Verhaeghen
59480: GUDELIS,V.(ED.) - Geology of the Baltic Sea
46108: GUEDALL,PH. - Middle East 1940-1942, a study in air power
G811-4142: GUEDE,H. - La geologie
G1285-3755: GUENÉE, ABBÉ - Lettre de quelques Juifs Portuguais, Allemands, et Polonais à M. de Voltaire- 3 Tomes
G1159-1503: GUÉPIN,J.P. - Toen ze over het lijk van haar moeder gestruikeld was .....
G1135-2372: GUÉPIN,J.P. - Vermakelijkheden van liefde en dood
38463: GUERBER,H.A. - De Mythen van Griekenland en Rome
G1480-8903: GUÉRIN,P. ED.) - Dictionnaire des Dictionnaires- Lettres, Sciences, Arts (Encyclopédie Universelle)
G928-5818: GUÉRIN,G. - L'Effraye Commune en Vendée
43504: GUÉRIN,D. - The West Indies and their future
G1418-4390: GUERMONPREZ,P. - Adam's vijfde rib
G1433-5708: GUERMONPREZ,T. - Neerlands zonen, Neerlands helden
40606: GUERMONPREZ,T., (ED.) - Neerlands Zonen, Neerlands Helden
56231: GUERN,M.LE - Pascal, Pensées 1&2
59350: GUERNET,CL. - Etudes Géologiques en Eubée - Grèce .
G1343-9704: GUERNIER,E.L. - L'Afrique, Champ d'expansion de l'Europe
60937: GUERRA,P.A.G. - Geoestatistica Operacional
G10131-0084: GUERRAK,S. - Métallogénie du gisement de mineral de fer oolithique Dévonien de Mecheri Abdelaziz (Bassin de Tindouf, Sahara occidental Algérien)
G817-6432: GUEST,A. - Man and Landscape
41095: GUEX,J., & BAUD,A.(EDS.) - Recent Developments on Triassic stratigraphy
46864: GUEX,J. - Description biostratigraphique du Toarcien supérieur de la bordure sud des Causses (France)
41292: GUGEL,E. - Geschiedenis van de Bouwstijlen, eerste en tweede deel
48678: GUGEL,E. - Geschiedenis van de Bouwstijlen, eerste deel
G1721-3393: GUGGISBERG,C.A.W. - Unsere Vögel , Band I
G136-8229: GUICHONNET,P. - Savoie
52682: GUICHONNET,P. - Inseln im Atlantik
G1617-8270: GUIDA D'ITALIA. - Roma e Dintorini.
G158-8614: GUIDA D'ITALIA - Sardegna
51507: EXH. GUIDE - 1891-1951 Nyasaland Diamond Jubilee Exhibition
A26133-4319: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Het Gulden Vlies-Brugge 1962. Tentoonstellingsgids van 5 eeuwen kunst en kultuur. Zeer rijk geillustr. paperback. met index. Fraai exempl.
A21120-2971: ANONYMOUS-EXHIB.GUIDE - De wandtapijten der Fransche kathedralen en paleizen. Eleg. tent. gids met veel illustr. en beschrijvingen. Index. Als nieuw.
A26112-5261: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Middeleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden. Fraai geillustr. paperback. Met index en 162 illustr. Fraai exempl.
A2696-4367: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Jan Steen. Tent. gids Mauritshuis 1959. Rijk geillustr., en goed beschreven paperback. Fraai exempl.
A2691-5511: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Tentoonstellingsgids Overijssels stadszilver. Rijk geillustr. overzicht. Paperback. Als nieuw.
A26123-4704: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Historische schatten uit de Sovjet-Unie. Prachtige paperback met stofomslag. Met zes kleurenrepro's bijgevoegd. Fraai exempl.
A2679-8169: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Treasures of Tutanchamon.1972 Exhib. in the British Museum. Paperback. Mint copy.
A2694-7572: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Tutanchamun in Köln. Exhib. guide in full colour. Extr. well-illustr. Mint copy. Ornam. bound copy.
A2694-5881: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Rembrandt-Schilderijen. Prachtige tent. gids van 1956 in het Rijksmuseum. Paperback. Fraai exempl.
A2699-6800: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Rembrandt 1669-1969. Beaut. exhib. guide of the 1969 exhib. in Amsterdam. Ornam. paperback. Nice copy.
A2675-3627: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Meesterwerken uit Sao Paulo. Fraaie tent. gids. Paperback. Met index. Als nieuw.
A2675-6601: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Henri de Toulouse-Lautrec. Early exhib. guide on Toulouse Lautrec. Nice copy.
A26111-8072: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Van Dongen 1967-1968. Paris-Rotterdam. Exhib. guide with biography/illustr. and descr. works. Orig. dj. Mint copy.
A26147-6342: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Armada 1588-1988. Official catalogue of the Int. Exhib. to commemorate the Spanish Armada. Richly illustr. and well-written. Index. Paperback. Mint copy.
A26137-6880: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Hollandse meesters uit Amerika. Wonderful and exq. exhib. guide on Dutch masters from the States. Essays, catalogue. Annexes. Index. Mint copy.
A26125-7926: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Jacob van Ruisdael 1628-1682. Biography, bibliogr. and 108 paintings shown and descr. Index. Ornam. and gilded cloth. Mint copy.
A26117-5797: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Michiel de Ruyter 1607-1957. Paperback. Exhib. guide with biography, artwork description and 32 Plates. Index. Nice copy.
A26103-7392: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Bommen Berend-Exhib. guide on 300 yaers Westphalen and the Netherlands. Large paperback. Index. Mint copy.
A26137-7181: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Je maintiendrai- Tentoonstelling tgv. de vestiging van het Oranje-Nassau Museum in Delft. Met stamboom en 20 afb. oot. paperback. Als nieuw.
A26142-3913: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Diest en het huis van Oranje-Nassau. Tent. gids. in paperback vorm. Rijk geillustr. Bibliogr. Index. Ornam. sl. band met orig. stofomslag. Als nieuw.
A26103-7561: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - 14e Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs, Breda. Zeer rijk geillustr. Index. Ornam. geplast. karton. Als nieuw.
A26198-6819: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Museumsdorf Cloppenburg. Open air museum of Niedersachsen in Germany. Well-illustr. and doc. exh. guide. Old farmhouses, farmer's tools, etc. Bibliogr. Index. Paperback. Mint copy. Fold-out map in back.
A26152-5688: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Gerard ter Borgh.1617-1681. Prachtige tent. gids over de schilder. Lit. lijst. Essays over zijn leven. Honderden werken met beschrijving. Paperback. Als nieuw.
A26220-4072: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - The Max Michaelis Gift to the Union of South Africa. Paperback. Exh. guide of Flemish and Dutch paintings in The Old Town House, Cape Town. With Introduction.68 works shown and discussed. Ornam. cover. Spine chafed. Nice copy.
A26162-3659: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Rondom Rodin. Tent. 100 jaar Fransche sculptuur. Paperback. Rijk geillustr. gids met Inleiding, beschrijving der werken en zeer veel illustr. Ornam. sl. band. Als nieuw.
A26140-6541: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Het goud der Thraciërs. Uit 25 musea van Bulgarije. Prachtige tent. gids met chronologie, geschiedenis, inleiding en zeer veel illustr. Als nieuw.
A26208-6721: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - From Van Gogh to Picasso. Nineteen and twentieth-century Paintings and Drawings from the Pushkin Museum in Moscow and the Hermitage from Leningrad. Large paperback. With introduction and many illustr. Nice copy.
A26148-8904: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - China-Opgegraven schatten uit de Volksrepubliek China. Tent. gids met cat. van alle werken en zeer veel illustr. Index. Inleiding. paperback. Als nieuw.
A26100-6973: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Les chefs-d'oeuvre du Musee du Prado. Exh. guide of 1939 in Geneva. Ornam. softcover. Annot. Nice copy.
A26190-7257: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Gezigten op Zwol-prenten, tekeningen, aquarellen uit het Provinciaals Overijssels Museum. Leuke en rijk geillustr. gids met bronvermelding, overzicht kunstwerken en zeer veel illustr. Als nieuw.
A2656-4474: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Kees Verwey. Tent. gids Den Haag 1983. Paperback. Als nieuw.
A26114-6930: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Teekeningen van Fransche meesters. Met inleiding, lijst van werken en vele Platen. Ornam. paperback. Band licht gevl.
A2695-6943: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Britsche Schilders der 20e eeuw. Voorwoord, lijst van werken, illustr. Creme softcover. Gebr. exempl.
A26125-6090: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Jan Sluyters.134 werken tent. bij zijn 70e verjaardag. Inleiding door Sluyters. Lijst van zijn werken. Rijk geillustr. Als nieuw.
A2694-7971: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Antique Maestricht 1979. Antique fair guide. Extr. well-illustr. Ornam. plast. bound. Nice copy.
A26106-5855: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Musea rond de Zuiderzee. Leuk overzicht van alle musea . Rijk geillustr. en gedoc. Index. paperback. Als nieuw.
A26133-6357: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Goya, exh. guide of Mauritshuis Den Haag in 1970. Extr. well-illustr.58 works depicted and discussed. Chronology. Index. Bibligr. Mint copy
A26132-7146: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Goden en pharaos. Prachtige tent. gids van Boymans, Rotterdam 1979. Chronologie. Bibliogr. Rijk geillustr. cat. Ornam. ingeb. Fraai exempl.
A26150-6524: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Kurfürst Clemens August. Exhib. on his life, career and buildings in Germany. Large paperback. Extr. well-illustr. with 170 Plates. Nice copy. Index. Bibliogr.
A26107-8987: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - European Fine Art Fair Maestricht 1991. Extr. well-illustr. and written exh. guide. Large and mint paperback.
A26159-4996: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Bourgondische pracht. Van Philips de Stoute tot Philips de Schone. Grote paperback over de 1951 tentoonstelling. Rijk geillustr. met 64 Platen. Index. Fraai exempl.
A26112-6282: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Kunstschatten uit Wenen. met 83 Platen. De 1947 tentoonst. gids in het Rijksmuseum. Register. Catalogus. Fraai exempl.
A26113-6293: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Meesterwerken uit de Pinacotheek te München. Rijk geillustr. tent. gids. Register.95 Platen. Paperback. Fraai exempl.
A26111-6364: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Vlaamse kunst uit Brits bezit. Tent. in Brugge, met 72 Platen. met inleiding, registers. Ornam. paperback. Als nieuw.
A26108-7541: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Er was eens.... Ons land gezien door schilders van vroeger tijden. Tent. gids.24 Platen. Catalogus. Fraai exempl.
A2691-3860: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - De Oranjeportretten van het Stadhuis van Kampen. Met beschrijving en lit. lijst. Fraai exempl.
A26143-4248: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Wat potters bakken. Tent. gids over aardewerk, tegels en steengoed uit Holland. Paperback. Rijk geillustr. Woordenlijst. Index. Bibliogr. Als nieuw.
A26182-8466: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Oost-Nederland model. Landschappen en dorpsgezichten van de 17e tot de 19e eeuw. Fraai geillustr. tent. gids. met biografieën van schilders, bibliogr., Registers en catalogus. Als nieuw.
A26122-8656: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Glimt fra Vigelands anleget i Oslo. Overview of the Vigeland Park in Oslo. Early brochure of the often shocking sculptures.
A26126-7497: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - The Best of Life. Hundreds of the best pictures as appeared in the magazine Life on all terrains of life. Paperback. Mint copy.
A26210-6146: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Schatten van het Museum voor Volkenkunde, Rotterdam. Beaut. guide of the collection of the Museum of Anthropology in Rotterdam. Extr. well-illustr. Ornam. and gilded cloth with orig. dj. Bibnliogr. Index. Mint copy.
A26191-6492: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - World Press Photo '63. Een keuze uit de beste foto's van de tentoonstelling "World Press Photo 1963" in Den Haag.276 Plates of the best pictures of 1963. Ornam. and gilded cloth. Mint copy.
A2641-4719: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Rembrandt tentoonstelling- Amsterdam 1935
A2630-2998: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Rembrandt Tentoonstelling 1932
A2629-6768: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - XVe Oude Kunst en Antiekbeurs
A2613-8888: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Rene Magritte
A2632-2488: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Cathedrales et eglises de France
A2614-7490: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Animals in Art
A268-6013: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Magritte
A2613-4241: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Museum Mesdag
A2627-1776: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Hart Nibbig tentoonstelling
A2615-6216: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Vermeer-Special
A2648-5010: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Oceanographisches Museum und Aquarium von Monaco
A2634-2710: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Claus Sluyter en de Kunst te Dyon.
A2617-5121: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Bijbelsche Kunst.
A1644-5679: ART-MUSEUM GUIDE - Museum Amstelkring-Ons Lieve Heer op Zolder.
E1550-7934: EXCURSION GUIDE - CIM Geology Div., Uranium field excursion Guidebook
E15103-7863: EXCURSION GUIDE - Volcanic hosted massive sulphide and gold deposits in the Skellefte District, Sweden and western Finland
E1569-7966: EXCURSION GUIDE - Guidebook for geological field trips in southwestern British Columbia
E15154-2471: EXCURSION GUIDE - SGA Meeting, Turku, Finland,1997, 4 excursion guides to Kola Peninsula, SW Finland Gold and Base Metals, N. Finland/Lapland Ore deposits, E. Finland ore deposits
E1548-5945: EXCURSION GUIDE - Introduction to the General Geology- Netherlands
E1543-4782: EXCURSION GUIDE - Introduction to the General Geology-Ireland
E1550-6308: EXCURSION GUIDE - Introduction to the General Geology-United Kingdom
E1543-5989: EXCURSION GUIDE - Introduction to the general geology-Iceland
E1542-6925: EXCURSION GUIDE - Introduction to the general geology-Norway
E1545-6100: EXCURSION GUIDE - Introduction to the general geology - Germany
E1542-4920: EXCURSION GUIDE - Introduction à la géologie générale- Grèce
E1537-6724: EXCURSION GUIDE - Introduccion de la geologia de Espana
E1530-6951: EXCURSION GUIDE - Outline of Jugoslavian geology
E1535-5554: EXCURSION GUIDE - Introduction à la géologie générale
E1535-5626: EXCURSION GUIDE - Introduction à la géologie générale
E1546-5965: EXCURSION GUIDE - Luxembourg-Introduction à la géologie générale
E1533-6785: EXCURSION GUIDE - Outline of the geology of Austria
E1594-8459: EXCURSION GUIDE - Changes in Paleogeography of valley floors of the Vistula Drainage Basins, during the Holocene
E1595-0150: EXCURSION GUIDE - Führer für die Exkursionen in Dänemark:Sud-Sjaelland, die Insel Moen+Nordost-Sjaelland(2 Vols.)
E15112-9964: EXCURSION GUIDE - Guide for the Excursion in Denmark- Northwest Sjaelland , Fyn, Langeland and Jylland(English + French copy-2 Vols)
E1573-3793: EXCURSION GUIDE - Congrès Géologique International, Livret-Guide des Excursions en Belgique
E1564-6595: EXCURSION GUIDE - Guias de las Excursiones geologicas , Simposios 1992 , Salamanca
E2416-6341: EXHIB.GUIDE,FRIES MUSEUM - Leeuwarden 1881.
45481: EXH. GUIDE - Pictura '79
45474: EXH. GUIDE - Michelangelo-La cappella Sistina + Pompei
45524: EXH. GUIDE - Landgoed Frieswijk
45563: EXH. GUIDE - Kastelen in Limburg.
E1587-7258: EXCURSION GUIDE - Field Excursion A62-C62: A cross-section through the Appalachian Orogen in Newfoundland
E1553-8890: EXCURSION GUIDE - Mineral deposits at the beginning of the 21st century
E930-0235: EXC.GUIDE - Polish Kupferschiefer deposits
E951-9821: EXC.GUIDE - Ore deposits and marble quarries of the Apuane Alps
E953-9573: EXC.GUIDE - Mineral deposits at the beginning of the 21st century
E923-1982: EXC.GUIDE - Bingham Mining District
E958-6706: EXC.GUIDE - Programma Geologische Excursie Zuid-Limburg en Oost-Belgie
1176: EXH. GUIDE - Indonesian Art. Exhibition book on all forms of Ind. art. Index.
E1569-7181: EXCURSION GUIDE - Trace fossils in Late Tournaisien- Early Visean carbonates of Belgium
54170: EXH. GUIDE - Die Deutsche Armee von 1914, dargestellt in Bleisoldaten
E965-6666: EXC.GUIDE - Excursion-Guide to the Washington-Slagbaai, National Park, Bonaire
59323: EXC.GUIDE - Guide des Excursions dans les Carpathes Occidentales
45081: EXH. GUIDE - Leila Pugnaloni
45082: EXH. GUIDE - Art Made in Belgium
45107: EXH. GUIDE - Festival Beeldende Muziek
45108: EXH. GUIDE - Behind those stones
45083: EXH. GUIDE - Alex Michels
45084: EXH. GUIDE - Achiel Hutsebaut
45088: EXH. GUIDE - Hollandse Tekeningen uit de Gouden Eeuw
45093: EXH. GUIDE - Kunstenaarsgids TROOP II/Artists Guide
44672: EXC.GUIDE - Geologischen Exkursionen in der weiteren Umgebung von Coburg
45206: EXC.GUIDE - Kärnter Perm-Gespräche + Steinätzungen in Kärnten.
45202: EXC.GUIDE - Exkursionsführer für das Achte Europäische Mikropaläontologicshe Kolloquium in Osterreich
44735: EXH. GUIDE - Noël Dolla
44736: EXH. GUIDE - Larry Poons
E1573-5762: EXCURSION GUIDE - Guia de la Excursiones- X Congreso Nacional de Sedimentoligia, Menorca 83
E1572-0214: EXCURSION GUIDE - Sedimentology of some Italian Basins, 2nd Eur. Reg. Meeting, Bologna 1981
E1533-1824: EXCURSION GUIDE - Field Guide Lower Rhine Embayment
45094: EXH. GUIDE - Emile Hoorne
45095: EXH. GUIDE - Michel Martens
E917-6336: EXC.GUIDE - Stills- LMP Ploem
48399: EXC.GUIDE - Field Meeting in Normany and Brittany, Int. Union of Quat. Research
61306: EXC.GUIDE - The Petroleum Excursion in the Georgian Soviet Socialist Republic + 22 other well-illustr. excursion guides for the XVII Int. geol. Congress in Moscow 1937
47479: EXH. GUIDE - Isings- Realist van de verbeelding
47480: EXH. GUIDE - Matthijs Maris
47481: EXH. GUIDE - Modernen van Toen 1570-1630
47483: EXH. GUIDE - International Jugendstilobjekte
47496: EXH. GUIDE - Frits van den Berghe
57810: EXH. GUIDE - Vrijheidsstraf- Van de nood een deugd maken ?
51096: EXH. GUIDE - Stoomwasserij en Kalkbranden + Ambachten en Bedrijven
54274: EXH. GUIDE - Italiaanse Medailles en Plaquettes van de Vroege Renaissance tot het eind van de Barok
38290: EXC.GUIDE - Tour 1- New York City to Madison, Wisconsin
45079: EXH. GUIDE - Schweizerische Bildstickereien des 16. und 17. Jahrhunderts
51478: EXH. GUIDE - Amsterdam in de Put
61052: EXC.GUIDE - Field Guide Trinidad/Tobago/Barbados, July 1979; added large topomap of Barbados
49130: EXH. GUIDE - Standard Warna CAT Ingigosol + Naphtol Garam (Hoechst)
42981: EXH. GUIDE - De bel luidt over 't water
46380: EXC.GUIDE - Geology of NW Mexico and S. Arizona- Field Guides and Papers
45098: EXH. GUIDE - Erik Verhal
45106: EXH. GUIDE - Kontrast '85
44767: EXH. GUIDE - Jeannette Christensen- Anders Tommen
45008: EXH. GUIDE - La petite Reine
5738: ANONYMOUS-EXHIBITION GUIDE - Bourgondische pracht. Van Philips de Stoute tot Philips de Schone. Grote paperback over de 1951 tentoonstelling. Rijk geillustr. met 64 Platen. Index. Fraai exempl.
48935: EXC.GUIDE - 1. Normandie + 9 other field excursions of the IX. Congrès Int. de Sédimentologie. Rare set.
44765: EXH. GUIDE - De Sokkel Onder/Uit
44766: EXH. GUIDE - Congobravo
39226: EXC.GUIDE - The Netherlands : Sandbody geometry of the Holocene
43511: EXCURSION GUIDE - The Northern Excursion, the Karelian ASSR
44764: EXH. GUIDE - Kunstprojekt 1 Eberhard Boßlet- Raffael Theinsberg
39469: EXC.GUIDE - Führer zu den Wissenschaftlichen Excursionen der Zweiten Agrogeologenkonferenz
47859: EXH. GUIDE - Réligions et Traditions Populaires.
44761: EXH. GUIDE - Huang Yong Ping
44762: EXH. GUIDE - JC van Lanschotprijs
44763: EXH. GUIDE - F. Les
55793: FIELD GUIDE - Field Trip Guide-Book to Campania, S. Italy, on fossil algae
55792: FIELD GUIDE - Permian and Permian-Triassic Boundary in the S-Alpine segment of the W. Tethys
44983: EXH. GUIDE - Catalogus der Schilderijen, Miniaturen, Pastels, Omlijste Teekeningen, enz. in het Rijksmuseum te Amsterdam
44986: EXH. GUIDE - Das Wunder aus Faras
48936: EXC.GUIDE - 12. Sedimentary Gaps in Carbonates (Assereto) and 9 other Field Excursion Guides of the IX. Congrès Int. de Sédimentologie, Nice 1975
46426: EXC.GUIDE - Geological Guide to Austria
46958: EXH. GUIDE - Oude Engelsche Platen in Kleurendruk
46959: EXH. GUIDE - Sammlung aus Fürstlichen Besitz- Versteigerung XLVII
44567: EXC.GUIDE - San Bernardino Strasse + Klausen Strasse
44568: EXC.GUIDE - Hungary
44558: EXC.GUIDE - Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologische Gesllschaft im südlichen Schwarzwald im Jura und in den Alpen
54064: FIELD GUIDE - Carbonate Seminar, Central Texas
54811: EXH. GUIDE - Sport en Spel in de Oudheid
44977: EXH. GUIDE - Goya
46678: EXH. GUIDE - De verboden Stad / The forbidden City
46704: EXH. GUIDE - Trésors d'Art Chinois
46727: EXH. GUIDE - Dubrovnik 1991-1992 : Cultural properties damaged by shelling
46991: EXH. GUIDE - Kunst aus Osterreich
46992: EXH. GUIDE - Oud-Hollandsche schilderijen in de Haagsche Musea
46995: EXH. GUIDE - Standpunkt Beziehen
45109: EXH. GUIDE - Kleinsculptuur uit Middelheim
40198: EXC.GUIDE - Livret-Guide de l'Excursion Min. 1978 dans le Massif des Vosges
40199: EXC.GUIDE - Guide Book 1-3 Eastern Srednogorie Zone
40200: EXC.GUIDE - Central England + South-West England
60259: EXC.GUIDE - Geologischer Führer der Schweiz
45080: EXH. GUIDE - Paul Maenz- Nine Shows
46470: EXC.GUIDE - Guida alle Excursioni
43140: EXH.GUIDE - Frysk Letterkundich Museum +In Slach troch de stêd + Mueumboek voor Friesland
47182: EXH. GUIDE - Jacob Jordaens- Tekeningen & Grafiek.
47183: EXH. GUIDE - Les Chefs-d'oOuvre du Musée du Prado
48344: EXCURSION GUIDE - Excursion Guide Bohemian Massif + Excursiegieds Barrandien Boheems Massief + 3 relevante artikelen
59780: EXC.GUIDE - Livret-Guide dans le Jura et les Alpes
40742: EXC.GUIDE - An outline of the geology of the central Eastern Alps + geological excursion guide
40774: EXC.GUIDE - Führer für die Geologischen Exkursionen in Oesterreich, IX. Int. Geol. Congress, Vienna 1903
47173: EXH. GUIDE - Hendrik Jan Wolter-Retrospectieve
47174: EXH. GUIDE - Het Nederlandsche Riviergezicht in de 17e eeuw.
47712: EXH. GUIDE - Illustrated Catalogue of Ancient Greek Art
45117: EXH. GUIDE - Geografisch Arboretum van Tervuren
44020: EXH. GUIDE - Italiaanse tekeningen
40863: EXC.GUIDE - Guide to Excursion Münchener Gneissmasse-Bayerisches Wald
40919: EXC.GUIDE - Evolution of the Northern margin of the Tethys : Field excursion to Eastern Switzerland, 1986
40924: EXC.GUIDE - Fiedl excusrsions Int. Symposium on Ecology and Zoogeography of Ostracoda, Salzburg 1976
40925: EXC.GUIDE - Furrer-Field Workshop on Triassic and Jurassic sediments in the Eastern Alps of Switzerland
43290: EXC.GUIDE - Geologischer Führer zu den Exkursionen- Wiener becken, Randgebiete, Alpen
46204: EXC.GUIDE - Field Seminar of the Holocene Carbonate Ramp of Southern Kuwait
46181: EXH. GUIDE - La peinture miniature Turque
47177: EXH. GUIDE - Breitner 1857-1923 + Breitner (AO Reeks)
45471: EXH. GUIDE - Caravaggio
41621: EXC.GUIDE - A la découverte des paysages géologiques de Marseille à Menton
45656: EXC.GUIDE - Outcrops at al-Khlata and Gharif A Field Guide
45628: EXC.GUIDE - Führer zu vulkanologisch-petrographischen Exkursionen Siebengebirge/Laach/Westeifel ( von J. Frechen)
41049: EXC.GUIDE - Clastic tidal sediments SE Netherlands + PGK Spring Excusrion Saar-Nahe Basin + Cape Town fieldtrip on Fluvial Sedimentology
46722: EXH. GUIDE - Navires et Barques ( by L. Foucher)
44033: EXH. GUIDE - Duitse tekeningen uit de 19e eeuw
46456: EXH. GUIDE - Sport und Spiel bei Griechen und Römern
58461: EXH. GUIDE - De verboden stad / The forbidden city
48785: EXH. GUIDE - Kunst- en Antiekbeurs 's Hertogenbosch 2000+2001
54250: EXH. GUIDE - Photographie Cinématographie
46943: EXC.GUIDE - Livret-Guide des Excursions Bordure Cévenole, Châines Subalpines, Jura.
42763: EXC.GUIDE - Triassic of the West Carpathians Mts.
42697: EXC.GUIDE - Guide to Geological Excursion in the West Carpathians Mts. ,1984
42698: EXC.GUIDE - Guide-Book Exc. 106A and 107A in Czechoslavakia, Int. geol. Congress, XXVII Session
46429: EXC.GUIDE - Mineralogentagung, Leoben 1953
46963: EXH. GUIDE - La Peinture Francaise du XIX siècle en Suisse
43144: EXH. GUIDE - Rijksmuseum G. M. Kam Museum van Romeins Nijmegen
43184: EXH. GUIDE - Interpress-foto 1960
41535: EXC.GUIDE - Arbeitstagung der geologischen Bundesanstalt 1977, 1979, 1981,1989,1993
48018: EXH. GUIDE - Rijksmuseum Het Catharijneconvent- Tekst en Uitleg
47292: EXC.GUIDE - Field Guides to Modern and Ancient Fluvial Sysytems in Britain and Spain Ed. by T. Elliott)
44929: EXH. GUIDE - Silvia Schreiber, two guides
43047: EXH.GUIDE - De Cannenburch
43061: EXH. GUIDE - Kunstschatten uit Koeweit
43046: EXC.GUIDE - De gedekte tafel in vijf eeuwen
44715: EXH. GUIDE - Bida i kolo
44717: EXH. GUIDE - A. K. Schulze
44718: EXH. GUIDE - The deconstructed image
44720: EXH. GUIDE - Stefan Karlsson Paperpool Products
50069: EXC.GUIDE - The Tortola and Vilalba de la Sierra fluvial fans, Late Oligocene-Early Miocene , Central Spain
44930: EXH. GUIDE - Monumenta Antwerpen 1987
44308: EXC.GUIDE - Exkursionsführers A + B, VII Congress Karpato-Balkanische Assoziation, Sofia 1965
44334: EXC.GUIDE - Convegno di Geologia Lariana, Varenna 1986
43143: EXH. GUIDE - Histechnicon
44928: EXH. GUIDE - Um Himmels Willen
44859: EXH. GUIDE - Giovanni Fattori
61066: EXC.GUIDE - Guide to the Field Excursions on Curaçao, Bonaire and Aruba, Neth. Antilles , added Debrot-Wilderness areas
54934: SALES GUIDE - Instruments Scientifiques Anciens
44685: EXH. GUIDE - Anna Maria Luisa Medici- Kurfürstin von der Pfalz
44710: EXH. GUIDE - Diethelm Koch
46469: EXC.GUIDE - Attraverso le Dolomiti occidentali III (di Piero Leonardi)
46464: EXC.GUIDE - 42. Jahresversammlung der Paläontologischen Gesellschaft
44926: EXH. GUIDE - Jeunes Sculpteurs Espanols
45568: EXH. GUIDE - 1938-1962 Vingt-cinq ans de Combats de l'Armée Française
43337: EXC.GUIDE - Exkursionen-Museen
44925: EXH. GUIDE - Zvi Goldstein
44924: EXH. GUIDE - Sindets Landskab- Bizhan Bassiri
50092: EXH. GUIDE - Zachte technologie
43139: EXH. GUIDE - Edward Hopper und die Fotografie- Die Wahrheit des Sichtbaren
57466: EXH. GUIDE - Varen, vechten en verdienen
54171: EXH. GUIDE - Informationen Schauspiel - Haus der Stadt Wuppetal, erbaut 1964-1966
60543: EXC.GUIDE - 14 Field Guidebooks for the Geol. Soc. of Canada/SEG Joint Annual Meeting, Vancouver 1977
44922: EXH. GUIDE - Blok-Notes, een projekt van Luc de Blok
44923: EXH. GUIDE - Julio Galan
44760: EXH. GUIDE - Fussnoten
44921: EXH. GUIDE - Egied Simons
44917: EXH. GUIDE - Revue 02-Hors Série
44918: EXH. GUIDE - José Maldonado.
46957: EXH. GUIDE - Velasquez en zijn tijd
44916: EXH. GUIDE - Liberté, Egalité, Fraternité, et caetera...
44915: EXH. GUIDE - Hemsworth-Self Portraits 1977-1987
44913: EXH. GUIDE - Plastische-Literaire Kunst van Filip Philippe
44914: EXH. GUIDE - Harald Richter- Mneme
44911: EXH. GUIDE - Flaming Youth
44912: EXH. GUIDE - Jean-Marie Bottequin
46951: EXC.GUIDE - Ravenscar Geological Trail
41247: EXC.GUIDE - Truth or Consequences Region, New Mexico
41262: EXC.GUIDE - Guide des Excursions- Planches
41263: EXC.GUIDE - Guide Book- Int. Symposium on fossil Algae, Erlangen 1975
41278: EXC.GUIDE - Guide des Excusions: C. Carpates Méridionales
41279: EXC.GUIDE - Three fieldguides on the Triassic of the Apuseni Mountains (E. Carpathians/Balkanides)
41283: EXC.GUIDE - Exk. B- Fränkischen Jura
44910: EXH. GUIDE - Hedendaagse Kunst Vlaamsche Gemeenschap 1982-1983
44909: EXH. GUIDE - Villa Minimo-Volker Thies
46478: EXC.GUIDE - Jahrestagung der Ost. Geol. Gesellschaft 1982
41842: EXC.GUIDE - Schaffer- Umgebung van Wien/Wienerbecken II/Exkursionen im Wiener Becken III. 3 books.
41863: EXC.GUIDE - Excursioner der 42. Jahrestagung der Pal. Ges. Graz, 1972.
45981: EXH. GUIDE - Bohemian Glass
41847: EXC.GUIDE - Führer zu geologischen Excursionen in Graubünden und in den Tauern
45543: EXH. GUIDE - Nederlandse 17e eeuwse Italiniserende landschapsschilders
42525: EXC.GUIDE - Exkursionsführer für das Achte Europäische Mikropaläontologische Kolloquium in Osterreich
47844: EXH. GUIDE - Catalogus 192- Kunstveilingen Mak van Swaay
41324: EXC.GUIDE - Basement tectonics 1994, Potsdam
41325: EXC.GUIDE - 8th International Geochemical Exploration Symposium, Hannover
44650: EXH. GUIDE - Art Video : Recherches et Experiences
44651: EXH. GUIDE - Condula-Bilder
44652: EXH. GUIDE - Ester Grinspum
44653: EXH. GUIDE - Sosno
43260: EXC.GUIDE - Geologischer Führer zu Exkursionen durch die Ostalpen
43895: EXH. GUIDE - De Vrouw in het Rijk van de Farao's + Zes Kunstwerken uit de Egyptische Verzameling
43897: EXH. GUIDE - Kind und Kunst
45420: EXH. GUIDE - Richard Green
45419: EXH. GUIDE - Noordbrabants Museum
45422: EXH. GUIDE - Ofen- & Kaminplatten
45466: EXH. GUIDE - Lutgerhof
47175: EXH. GUIDE - Hercules Seghers ( E. Haerkamp Beemann )
47176: EXH. GUIDE - Tentoonstelling Jongkind 1891-1891
61216: EXC.GUIDE - Excursions en France, VIII Congrès Géologique International 1900
61217: EXC.GUIDE - Exkursionen in Osterreich, IX. International Geologen-Kongress 1903
46425: EXC.GUIDE - Shallow Thetys 4- Guidebook for Field Excusrsions 1-5
44463: EXC.GUIDE - Platform carbonates and pelagic condensed sequences, Mesozoic of the Briançonnais Zone (French Alps)
44426: EXC.GUIDE - Geotagung '77- 9 Excursion Guides
44428: EXC.GUIDE - Geologischer Wanderführer: Eifel
44433: EXC.GUIDE - Neogene basins and sedimentary units of the Eastern Alps near Vienna
44413: EXC.GUIDE - Georgian Soviet Socialist Republic- 2 geology Guidebooks
44407: EXC.GUIDE - Sedimentary and Tectonic Structures in the Saxothuringian and Rhenohercynian Zones
47324: EXH. GUIDE - De Gouden Eeuw van China: Tang-dynastie (618-907 n. Chr.)
47321: EXH. GUIDE - Programma Amsterdam Sail '80
45475: EXH. GUIDE - Herakleion + Pella Museum
44712: EXH. GUIDE - Attersee- Der Wettergatte
44713: EXH. GUIDE - Passatge de Montcada
44714: EXH. GUIDE - Hoewaer-Skulptur
46956: EXH. GUIDE - La Peinture au Musée du Louvre, 9 Volumes(of 13)
51524: EXH. GUIDE - Westmünsterland Hamaland-Museum, Vreden
44668: EXH. GUIDE - Jean Decoster
44669: EXH. GUIDE - Marcel van Jole/Patricia Peeters- Das Große Format(Bernard Schultze)
44670: EXH. GUIDE - Ruisanchez
42916: EXH. GUIDE - Magie
44737: EXH. GUIDE - Hege Lønne
44759: EXH. GUIDE - Hans Eykelboom-Dagboek/Diary
41517: EXC.GUIDE - Das Tertiär im Wiener und Eisenstädter Becken
41521: EXC.GUIDE - Two Guidebooks on the Sediments of the Vienna Basin and their significance for the occurrence of hydrocarbons.
41529: EXC.GUIDE - Hundertjahrfeier des Bayerischen Geol. Landesamt, September 1950
41531: EXC.GUIDE - Exkursions-Führer zur 100. tagung des Oberrheinischen Geologischen Vereins
41535: EXC.GUIDE - Arbeitstagung der geologischen Bundesanstalt 1977, 1979, 1981
41737: EXC.GUIDE - L'Est du Canada
41769: EXC.GUIDE - Exkursionen zwischen Salzach und March, Austria
57403: EXH. GUIDE - Katalog der Ausstellung - Dokumente zur Geschichte der Stadt Erkelenz
41925: EXC.GUIDE - Geologische Exkursionen in der weiteren Umgebung von Igls (Tirol)
41935: EXC.GUIDE - Führer zu geologischen Exkursionen in Graubünden und in den Tauern
41936: EXC.GUIDE - Geologische Exkursionen in der weiteren Umgebung von Coburg
41941: EXC.GUIDE - Die Bayerische Alpen und ihr Vorland in mikropaläontologischer Sicht, Kolloquium Oberbayern 1981
44661: EXH. GUIDE - F. Les
44662: EXH. GUIDE - Fabien Verschaere
44663: EXH. GUIDE - Yves de Smet
44664: EXH. GUIDE - Hermann Maier Neustadt- WD Spiral part one cinema
44665: EXH. GUIDE - Hoenraet, 2 guides
44666: EXH. GUIDE - Patricia Garrido-T1/T4
44655: EXH. GUIDE - Elena del Rivero
44656: EXH. GUIDE - Gegenort- the Virtual Mine
44657: EXH. GUIDE - Duba Sambolec
44658: EXH. GUIDE - Leda Catunda
44659: EXH. GUIDE - Victor Gray- graven images
44660: EXH. GUIDE - Hannes Forster Aufbau/Abbau
44647: EXH. GUIDE - Carr/Garcia Sevilla/Pazos/Plensa/Genovart
44649: EXH. GUIDE - Museum für Gegenwartskunst Basel
44638: EXH. GUIDE - Feulien-Noir et Noirs
44639: EXH. GUIDE - Jean Ipousteguy
44640: EXH. GUIDE - A Maes
44641: EXH. GUIDE - Stephen Sack
44642: EXH. GUIDE - Jörg Herold- Kaspar Hauser kehrt zurück
44667: EXC.GUIDE - Frank Gribling
44598: EXH. GUIDE - Thorbjørn Lausten Lysvaerker, 1972-90
44599: EXH. GUIDE - Ruud Kuijer- Baustoffe der Plastik
44600: EXH. GUIDE - Oranjerie en Begoniahof
44601: EXH. GUIDE - Kaye Regelski- Cryptic Messages
44602: EXH. GUIDE - Jahresbericht 1996, Salzburger Kunstverein
44603: EXH. GUIDE - 7. Kölner Kunstmarkt
44604: EXH. GUIDE - Contemporary Spanish Artists
44605: EXH. GUIDE - Frederic Matys Thursz, Malerei 1930-1992
44606: EXH. GUIDE - Hoorne-bibliofiele uitgaven/exlibris/realisaties
44607: EXH. GUIDE - Pierre Mercier 1981-1989
44612: EXH. GUIDE - Bob Bonies
44613: EXH. GUIDE - Monumenta-Beeld in de stad
44614: EXH. GUIDE - Persoonlijke Zinnebeelden- Sef Peeters
44616: EXH. GUIDE - Radovan Kraguly
44617: EXH. GUIDE - Uruguay-Gonzalo Fonseca
44618: EXH. GUIDE - Bukichi Inoue- My sky hole 91
44630: EXH. GUIDE - Richard Smith
44631: EXH. GUIDE - Kolibal
44632: EXH. GUIDE - Gérard Collin-Thiébaut.
44633: EXH. GUIDE - Dorchin
44634: EXH. GUIDE - Co Westerik
44635: EXH. GUIDE - Wyman/Tasset/Gislason
44636: EXH. GUIDE - Shim Moon-Seup Exhibition
44637: EXH. GUIDE - Ugo Dossi
44711: EXH. GUIDE - Salon van de Maassteden
45482: EXH. GUIDE - Zutphen in Quadrant
59567: EXC.GUIDE - The Paleozoic Stratigraphy of New York
46924: EXC.GUIDE - GEA giden Wisant, Damery, België, Massif Central, Toarcien, Zeeëgels, Boulonnais, Normandië
46463: EXC.GUIDE - Führer für die Quartär-Exkursionen in Osterreich ( 2 volumes)
47169: EXH. GUIDE - Herman Berserik
54361: EXH. GUIDE - Luther in de Lage Landen
48073: EXH. GUIDE - Edwin Aafjes
44008: EXH. GUIDE - Toelichtende Beschrijving van de Verzameling Chineesch en Japansch porselein en andere zaken in het Groningsch Museum
43999: EXH. GUIDE - Sammlung Tony Straus-Negbaur
43993: EXH. GUIDE - Oude Japansche Prentkunst
43983: EXH. GUIDE - Highly important Victorian painting & drawings, 4 volumes
43984: EXH. GUIDE - Gravures sur bois- Clairs-Obscurs
44013: EXH. GUIDE - Gids voor de Keramische verzameling (Uitheemse keramiek)
43938: EXH. GUIDE - De besluitvorming, vroeger en nu
44017: EXH. GUIDE - Triomphe du Baroque
56062: EXH. GUIDE - German Mining Exhibition 1958
44991: EXH. GUIDE - De Lusthof der Naieven
45007: EXH. GUIDE - Verdraaid goed gedraaid
45096: EXH. GUIDE - Agnes Maes
45097: EXH. GUIDE - Claire Lucas
60908: EXH. GUIDE - Das Rheinische Landesmuseum Bonn
44217: EXH. GUIDE - 3e Biologische Tentoonstelling Ned. Natuurhistorische Vereeniging, Artis 1926 + 4e Natuurh. Tent. Arnhem 1931.
44218: EXH. GUIDE - Gids voor de Bezoekers van het Koloniaal Museum te Haarlem
45305: EXH. GUIDE - Block-Notes, een Projekt van Luc de Block
45306: EXH. GUIDE - Marcase- Moving Space
45307: EXH. GUIDE - Museum Belvédère
45308: EXH. GUIDE - Kris Fierens
45333: EXH. GUIDE - D. D. Trans
45334: EXH. GUIDE - Lut Lenoir
45335: EXH. GUIDE - Papier Beeld & Basis- Stad Aalst
45336: EXH. GUIDE - Johan Seynaeve
45337: EXH. GUIDE - Michel Smits +Egied Simons +Walter Siemons
45339: EXH. GUIDE - 27e Oude Kunst-en Antiekbeurs, Delft
45363: EXH. GUIDE - Sculpture du XXe siècle, 1940-1945
45783: EXH. GUIDE - De onsterfelijke Alexander de Grote
46628: EXC.GUIDE - Livrets Guides des Excursions au Maroc
54970: EXH. GUIDE - Kom een pijpke buurten
49975: EXH. GUIDE - Catalogus Vincent van Gogh
46759: EXC.GUIDE - Normandie (Doré) and 14 other regional geological guides from France
46744: EXH. GUIDE - Schätze der Weltkultur von der Sovjetunion gerettet.
46888: EXH. GUIDE - 9th-17th Century Documents and Maps of the World
46883: EXC.GUIDE - Exkursionsführer Erdgeschichte des Nordsee- und Ostseeraumes
46878: EXC.GUIDE - Guide to Geological Excursions on Curacao, Bonaire and Aruba
46872: EXC.GUIDE - Sedimentology Seminar
46870: EXC.GUIDE - Guide Book Jura
46871: EXC.GUIDE - Guide Book Alps
46866: EXC.GUIDE - PGK Field Seminar on Carboniferous to Lower Cretaceous UK outcrops
46867: EXC.GUIDE - Shell Excusions to various localities in W. Europe
46860: EXC.GUIDE - Land van de Loire
46859: EXC.GUIDE - Gerard Breton- Excusions Géologiques sur le Littoral entre Le Havre et Etretat
46857: EXC.GUIDE - Guide to Maestrichtian and Danian Boundary Strata in Jylland
46858: EXC.GUIDE - Journées Sarthoises
46854: EXC.GUIDE - Die Nördlichen Eifel + De Eifel (NL) + Die fauna der Gedinne Schichten von Wesines, N. Eifel
47013: EXH. GUIDE - Exposition Documents relatifs au Pays Mosan
47034: EXH. GUIDE - Rampjaar Leiden
47037: EXH. GUIDE - Omstreeks honderd jaar geleden op papier- Een Corvey model
47044: EXH. GUIDE - Kunst aus Osterreich
47050: EXH. GUIDE - Philipp Bauknecht
47052: EXH. GUIDE - Giovanni Segantini
47053: EXH. GUIDE - Old Master Paintings & Drawings
47055: EXH. GUIDE - Sotheby Sales Catalogues 361, 362-A,395,408, Nov.1984
47070: EXH. GUIDE - Beschrijving van de Kunstig Geschilderde Ramen binnen de St. Janskerk te Gouda
47080: EXH. GUIDE - Catalogi schilderijen voor en na 1800, twee boeken
47081: EXH. GUIDE - De triomf van het Maniërisme
47083: EXH. GUIDE - 120 Tableaux du Rijksmuseum, Amsterdam
47084: EXH. GUIDE - Israhel van Meckenem/ Der Bocholter Kupferstecher
47085: EXH. GUIDE - Het Licht van Vermeer
47086: EXH. GUIDE - La Mostra del Tintoretto
47090: EXH. GUIDE - National Galley- British School + Illustrated Guide
47095: EXH. GUIDE - Bürgerliches Wandbild 1840-1920
47096: EXH. GUIDE - Aanwinsten Moderne Kunst 1962-1965 , deel 2
47097: EXH. GUIDE - Giovanni Segantini- Zeichnungen
47100: EXH. GUIDE - Jonge Nederlandse Realisten van Galerie Mokum
47101: EXH. GUIDE - Le Décor de la Vie Privée en Hollande au VVII3 siècle
47103: EXH. GUIDE - Opsomer
47105: EXH. GUIDE - Tentoonstelling Belgische Kant
47106: EXH. GUIDE - Hans Orlowski, Graveur
47108: EXH. GUIDE - Pieter Defesche
48024: EXH. GUIDE - Le Temps des Gares
52568: EXH. GUIDE - De wereld van de bijbel
34281: EXC.GUIDE - Excursions 18-40 of the Geological Convention in Stockholm.
47288: EXC.GUIDE - Verslag van de Zwitsersche Excursie 1909
47283: EXC.GUIDE - Geology of Northwestern Mexico and Southern Arizona- Field Guides and Papers
47282: EXC.GUIDE - Sedimentology of parts of Central Europe- Guidebook Heidelberg 1971
47280: EXC.GUIDE - Fieldtrip Guidebook 14th Regional Meeting of sedimentology, Marrakesh 1993
47296: EXC.GUIDE - Field Trip to the Neogene of Crete + 2 other similar Greece Guides
47299: EXC.GUIDE - Field Guide to the Geology of the NE Yorkshire Coast (Parker & Lovelock)
47301: EXC.GUIDE - The Geology of The Hague + Geological map of the area
47302: EXC.GUIDE - Excursion to the Buntsandstein of the Weserbergland
47303: EXC.GUIDE - Geological Fieldtrip PGK Osnabrück area, 1995
47304: EXC.GUIDE - Excusiegids voor het Vroeg-Paleozoicum van het Barradien, Tsjechoslavakije.
47305: EXC.GUIDE - A Filed Guide to the Permo-Triassic Envronments of South Devon
47306: EXC.GUIDE - Ecursion Guidebook on the Sedimentology of some Italian Basins, 1981 (Ed. F. Ricci Lucchi)
60510: EXC.GUIDE - Int. Geol. Congress, Canada 1972- 4 Fieldtrip Guides
47499: EXH. GUIDE - Exp. Int. d' Art Moderne/ Int. Tent. voor Moderne Kunst - Catalogue
47508: EXH. GUIDE - Sir Winston Churchill 1874-1974
47520: EXH. GUIDE - Deutsche Bilder, Dritte Reihe
47521: EXH. GUIDE - Italiaanse tijdgenoten van de Haagse School (I. Macchiaioli)
47526: EXH. GUIDE - Childs
47540: EXH. GUIDE - La Peinture Française Moderne, Mainz 1946
47544: EXH. GUIDE - De meesters der 15e en 16e eeuw
47546: EXH. GUIDE - De Venetiaanse Meesters
47549: EXH. GUIDE - Kunstverzameling Stuchting Willem van der Vorm
48601: EXC.GUIDE - Jurassic Petroleum Plays in S.-C. Tunesia, Tunis 2004
48831: EXH. GUIDE - Lips Autotron Automuseum
49188: EXH. GUIDE - Scorched Art
49382: EXH. GUIDE - Rijksmuseum voor Volkenkunde- Leiden
60813: EXC.GUIDE - Asklund, B.-The Thrust Region of the S. Part of the Swedish Mountain Chain + Grip, E.-Sulphide and Iron Ores of N. Sweden.
57215: EXH. GUIDE - Walvisvaart en Walvissen door de eeuwen heen
57497: EXH. GUIDE - Kindheit-Spielzeit?
I2393-7348: INSIGHT GUIDES(W.KLEIN) - Burma. Useful travelbook thru Burma. Paperback. Extr. well-illustr. with maps and Index. Mint copy.
T1470-1751: TOURIST GUIDES - Capri-Abruzzes-Adriatique-Apulia 4 lovely early Italian tourist guides
T1413-5770: TOURIST GUIDES - Grotte de Han
T1444-5378: TOURIST GUIDES - Encyclopédie par l'Image la Cote d''Azur.
T1420-5301: TOURIST GUIDES - Le Mont Saint-Michel
T1436-4194: TOURIST GUIDES - Con S. Francesco nella Valle di Rieti
T1484-0541: TOURIST GUIDES - St Gertrudiskerk Nijvel-De Geuzenhoek-OL Vrouwe Kerk Breda-Katholiek Frankrijk(1949)
T1430-1944: TOURIST GUIDES - Körmen Templom-Klostret i Ribe
T1485-9953: TOURIST GUIDES - St. George's Chapel Windsor Castle-Canterbury cathedral-Church od Philip Neri Arundel
T1463-0507: TOURIST GUIDES - Westminster Abbey-Tower of London-Manchester-The London oratory
T1463-3274: TOURIST GUIDES - Eglise St-Maturin de Larchant(2x), Fourvière, Saint-Clément(Rome)
T14102-2950: TOURIST GUIDES - Saint-Pierre à Leuze, Nore Dame de Montréal, Abb. de Saint-Wandrille, Paray-le-Monila, St. Pierre de Clages
T1434-2982: TOURIST GUIDES - Huy-sur-Meuse, Conaissez-vour Huy ?
T1449-2348: TOURIST GUIDES - Lincoln Cathedral-Der Dom zu Aachen-Saint Maurice
T1417-0022: TOURIST GUIDES - Colmar-Strasbourg
T14103-2314: TOURIST GUIDES - Abteikirche Münsterschwarzbach-St. Andreas zu Köln-Villingen-Raitenhaslach-Karmelitenkirche Bad Neustadt
T1497-2611: TOURIST GUIDES - Stiftskirche Scheyern-Stift Melk-Markgrafskirche Bayreuth-St Jakob Regensburg-St Georg Nördlingen
T1472-1428: TOURIST GUIDES - Dom zu Regensburg-Kirchen der Reichenau-Armesberg-Hallenberg-Dom Limburg
T1484-1536: TOURIST GUIDES - Dom zu Paderbron-Ettal-Maria Plain Salzburg-St. Paulus Dom Münster-Abbaye Maria Laach
T1484-4588: TOURIST GUIDES - Assisi Kunstführer-Assise-Assise Vallée de Rieti - Guide-Souvenir d'Assisi(4 books)
T1485-1740: TOURIST GUIDES - St. Emmeram-Abtie Disentis-Kloster Maria Bildhausen-Dom zu Augsburg-Die Stephanskirche
T1499-1412: TOURIST GUIDES - Der Dom zu Münster-Der Dom zu München-St. Michael Bamberg-Die Reichenau Kirchen-St. Peter zu Wimpfen.
T1497-1633: TOURIST GUIDES - Heilig Kreuz in Villingen, Basilika in Trier, Basilika von Vezelay, Trier cathedral, xanten Dommuseum
T1486-1596: TOURIST GUIDES - Gent Bloemenstad-Augustijnen Gent-St. Benedictusberg Vaals-Herentals-Musée Archéol. Gand
T1432-3946: TOURIST GUIDES - Het Passiespel Oberammergau 1903
T14120-0054: TOURIST GUIDES - Saint Jean l'Evangeliste-Cathédrale de Tournai-la Collegiale Saint-Feuilletin-Geschiedkundige wandeling in St. Mariaburg
T1491-1732: TOURIST GUIDES - Catalogus De Madonna in de Oudvlaamsche Kunst-Koninklijk Palies Brussel-Bruxelles (Van Zype
T1463-5268: TOURIST GUIDES - The British Isles/This is Britain/The face of Britain- 3 guides
T1452-5599: TOURIST GUIDES - Antwerpen/Anvers + Souvenir d'Anvers. ( 2 booklets)
T1431-2742: TOURIST GUIDES - Album Artistique Paris- 48 vues
T1437-5384: TOURIST GUIDES - Marseille, 12 et 20 vues (2 booklets)
T1420-0937: TOURIST GUIDES - Barcelona- 10 Vistas
T149-5769: TOURIST GUIDES - Port-Said
T1436-3366: TOURIST GUIDES - Album of Views of San Francisco Cal.
T1487-8705: TOURIST GUIDES - The Shasta Route, Souvenir Folder : Scnes along the SPRR from San Francisco to Portland
T1492-2562: TOURIST GUIDES - 20 Beaut. views of the Canadian Pacific Rockies + Famous Indians Chiefs (2 incomnplete sets)
T146-1604: TOURIST GUIDES - Tanger
T1421-3264: TOURIST GUIDES - Souvenir de Bruxelles
L1545-5585: LANGUAGE GUIDES - Swahili-French language guides, four in total
T147-8359: TOURIST GUIDES - Pompei.
T1413-5142: TOURIST GUIDES - Lago Maggiore
T1416-6151: TOURIST GUIDES - Jasna Gora Guide
T146-3097: TOURIST GUIDES - Paris.
T1420-3472: TOURIST GUIDES - Hampton Court Palace
T1414-4247: TOURIST GUIDES - Royal Victoria
T1417-1848: TOURIST GUIDES - Buckingham Palace
T1415-7205: TOURIST GUIDES - The White House
T1412-5973: TOURIST GUIDES - Gotthardbahn
T146-4223: TOURIST GUIDES - Genève
T1423-2904: TOURIST GUIDES - Visioni di lago di Como
T1441-2045: TOURIST GUIDES - Ricordo di Roma : 100 Tavola in Tricromia
T1438-5564: TOURIST GUIDES - Marseille- Album Artistique en Couleur
T1424-0540: TOURIST GUIDES - La Cathedrale - Chartres
T1443-5645: TOURIST GUIDES - L'Eglise Abbatiale de Saint-Dénis, Tome II
T1432-8020: TOURIST GUIDES - Laghi di Lugano, Como e Maggiore
T146-0458: TOURIST GUIDES - Torino
T1424-3039: TOURIST GUIDES - The Surroundings of Rome
T1457-0874: TOURIST GUIDES - Grossglockner Hochalpen Strasse + 2 other Austrian guides
T1436-3537: TOURIST GUIDES - Wanderwegweiser Der Teutoburger Wald
T1423-6792: TOURIST GUIDES - Sud-Ouest de la Pologne
T1453-7413: TOURIST GUIDES - Le Chateau-Fort de Bouillon + Cartes Vues de Bouillon
T1433-4350: TOURIST GUIDES - Van Arnhem met de Geldersche Tram
T1427-4080: TOURIST GUIDES - Palais Davanzati - Florence
T1426-4095: TOURIST GUIDES - Führer durch Bad Salzuflen
T1430-4121: TOURIST GUIDES - Führer durch Otz und Umgebung.
T1421-2952: TOURIST GUIDES - Plan und Führer- Bern
T147-6430: TOURIST GUIDES - Ahrthal
T1425-5296: TOURIST GUIDES - Loch Ness and the Monster
57439: TOURIST GUIDES - Ricordo di Roma, 30 vedute
61311: EXC.GUIDES - 29 Well-illustr. loose excursion guides, accompanying the XVI Int. Geological Congress, USA, 1933
61310: EXC.GUIDES - XVI International Geological Congress, USA, Set of exc. guides 13-30 in special box
22664: TOURIST GUIDES - Lago Maggiore
49743: TOURIST GUIDES - Heel de Canarische Eilanden
45554: TOURIST GUIDES - 2009 Relais et Chateaux
54537: TOURIST GUIDES - Ost-Berlin
58376: TOURIST GUIDES - Qumran + Caesarea
G1035-8203: GUIETTE,R. - La Légende de la Sacristine. Thesis.
G1424-9873: GUILBERT,J.-C. - Het fantastisch Realisme
G1328-8052: GUILBERT,J.M. - The geology of ore deposits
G1136-1099: GUILCHER,A. - Morphologie littorale et sous-marine
G1132-6544: GUILCHER,A. - Coastal and submarine morphology
G2669-7071: GUILD,P.W. & SULLIVAN,C.J. - Metallogeny : a key to exploration and Towards an Exploration Geology
G910-9190: GUILEY,R. - Love lines
G125-2504: GUILLAUME,A. - Islam
58917: GUILLAUME,A. - Contribution à l'Etude Géologique des Alpes Liguro-Piémontaises. Thesis in 2 Volumes complete
59396: GUILLEMAIN,C.(ED.) - Beiträge zur Geologie von Kamerun
52805: GUILLEMIN,H. - Le Général clair-obscur
G1219-6183: GUILLEMOT,J. - Elements of geology
G1219-2209: GUILLERMA,A. - Les temps de l'eau
G1379-5933: GUILLIANO, G. - The Beatles-a celebration. Well-illustr. biography. Ornam. bound. Orig. dj. Mint copy.
G2246-9491: GUILONARD,P. & SPIT,G. - De weg door de lucht, het moderne snelverkeer.
41155: GUIMBAUD,L. - La Tapisserie
G995-8929: GUINEA,E. - Flora Basica. Flora of common plants and flowers in Spain. Extr. well-illustr. paperback. Mint copy.
G9118-8930: GUINEA,E. - Claves Botanicas. Botanic keys to all plants and trees of Spain. Extr. well-illustr. paperback. Bibliogr. Indexes. Mint copy.
G1427-9946: GUINGAND,F. DE - Africa South of the Sahara
G829-2652: GUINNESS - 1992 Guinness Book of Records
G842-3711: GUINNESS - Het Groot Guinness Record Boek, editie 1982
G853-0197: GUINNESS - Het Groot Guinnes Record Boek 1978, 1984 - twee delen
39335: GUINNESS - Guinness Book of Records, 1974
48234: GUINNESS - Guiness Record Boek 2002
G1732-8338: GUINOCHET,R.(ED.) - La Flore du Bassin Méditerranéen
G824-4932: GUION,A. - Trigonométrie Rectiligne
G879-0303: GUIOT,L. - La Mission de Su-Tchuen au XII ième siècle, la Vie et Apostolat de Mgr. Pottier
G1072-8408: GUIRAUD,R. - Evolution post-Triasique de l'avant-pays de la châine Alpine en Algérie
40115: GUIRAUD,R., ET AL. - Notice explicative de la Carte Géol. du Hoggar + Kantar + Ain el Berd (Algeria)
G910-8215: GUITON,P. - La Suisse.
G1125-4064: GUITTENY.M. - Les grands site du Verdon
G1031-0219: GUITTON,J. - De Wereld , Christus en de Kerk
G1044-1755: GUITTON,J. - Ultima Verba, entretiens avec Gérard Provost
G1022-3972: GUITTON,J. - l'Eglise et les laïcs
52252: GUITTON,J. - Un siècle une vie + 11 other works from Jean Guitton
56346: GUITTON,J. - Mon testament philosophique
50124: GUITTON,J. - Oecuménisme
56353: GUITTON,J. - L'Absurde et le Mystère
56355: GUITTON,J. - Pages brûlées, Journal de Captivité 1942-1943
50430: GUITTON,J. - Portrait de Marthe Robin
49050: GULBRANDSSEN,TR. - Het Geslacht Bjørndal-Trilogie
55094: GULBRANSSEN,T. - De weg tot elkander/En eeuwig zingen de bossen/Winden waaien om de rotsen
20139: GULBRANSSEN,T. - Het geslacht Bjørndal-Trilogie
H3341-9706: HØEGH-GULDBERG,O. & JARVIS,F.V.L. - Central and North European Ariceae (Lep.)
G1255-5918: GULDEMAND,A. - Veranderingen in het landelijk gebied van Noord Holland
D932-2646: DE GULDEN - Jaargang 1935, no. 2 (De Gulden)
38250: GULDENER, H.TH. VAN - Voeding & Kunst
G1182-5770: GULIK,R.VAN - Vier vingers. Boekenweekgeschenk. Ornam. sl. band. Met eigenaar's signatuur. Als nieuw.
G1260-1938: GULIK,W. VAN - Growth kinetics of plant cells in suspension culture. Thesis.
G1225-5409: GULIK,D. VAN - Leerboek der Meteorologie
G1271-2893: GULIK,D. VAN - Warmte en hiermee samenhangende verschijnselen en De electrische stroom
53759: GULIK,R. VAN - Fantoom in Foe-lai + 3 andere detectives
G1225-6577: GULIK, D VAN - Leerboek der Meteorologie
43153: GULIK,R. VAN - Meer van Mien-Yuan
G1754-7892: GULINCK,M. ET AL. - Résultats préliminaires des sondages de Bras (Belgium)
53805: GULKO,B., & SNEED, J.R. - Lessons with a Grandmaster
G2420-6385: GULLERS,K.W. & MUNTHE,G. - Sweden from the air.
G1229-7026: GULLERS,K.W. - Sweden, a journey in pictures
G1234-6049: GULLERS,K.W. - Schweden, im Spiegel seiner Wasser
G1230-7965: GULLERS,K.W. - Sverige, en Resa genom Tiderna
O1530-5385: OZEK-GULPERS,M. - Gedanke van ing "Landgravin"
G1010-7980: GUMPERT,M. - Hahnemann.
G1057-4284: GUNAWAN,B. - Staatsgreep in Djakarta. Doc. Ornam. paperback, Fraai exempl.
G1132-6873: GUNAWAN ,B. - Kudetá (staatsgreep in Djakarta)
55513: GUNDEL,I. - Ungarische Wildgerichte 1834-1894
57189: GUNDREY, E.&W. - Staying off the beaten track
60237: GUNN,K. - Regen
G2053-8650: GUNNARSSON,A.,ET AL. - Volcano ordeal by fire in Iceland's Westmann Islands
G1234-7824: GUNNING,J.H. - Blikken in Bunyan's pelgrimsreize
G1227-1309: GUNNING,J.H. - John Henry Kardinaal Newman
G1034-2910: GUNNING,J. - Hedendaagsche Zending in onze Oost
G1323-2532: GUNNING, C.P. - Indië en Jong-Nederland
G1322-8894: GUNNING, C.P. - Naar Grooter Nederland
G1334-0751: GUNNING ,J.W. - Hedendaagsche Zending in onze Oost
38687: GUNST,J.H. DE - Handleiding Systematische Entymologie
G1834-4453: GUNSTEREN,F.F. VAN - Springing of ships in waves. Thesis
G1125-3396: GUNTER,A.G. - Het spooksel der vendetta
G2750-5556: GÜNTHER,G. & WACHENDORFF,R. - Chemische Unkrautbekämpfung in der Forstwirtschaft
G1010-5324: GUNTHER,J. - Inside USA
G1019-2088: GUNTHER,J. - Amerika- Inside USA
G1038-1853: GÜNTHER,S. - Handbuch der Mathematischen Geographie
G2326-6931: GÜNTHER,H., & STEHLI,G. - Wörterbuch der Mikroskopie
39708: GUNTHER,J. - Russland von Innen
60192: GÜNTHER,H. - Boeren, Burgers & Buitenlui
43702: GÜNTHER,H. - Die Eroberung der Tiefe
47130: GÜNTHER,FR. - Der Harz.
58024: GUNTHER,J. - Inside U. S. A.
44255: GUNTHER,J. - Achter het Gordijn
47765: GUNTHER,J. - Inside Africa
55485: GUNTHER,J. - Inside Europe
58631: GUNTHER,J. - Inside Latin America
G8126-2948: GUPPY,N. - Wai-wai. through the forests north of the Amazon. Exped. in Br. Guyana and N. Brazil to Ind. tribes.1 map. Glossary. Index. Richly ill.
59460: GUPTA,V.J. - Indian Palaeozoic Stratigraphy
59758: GUPTA,V.J.(ED.) - Upper Palaeozoics of the Himalaya
R1315-7920: RIZA GÜREY,A. - Cultuurtechniek
42569: GÜRICH,G. - Erdgestaltung und Erdgeschichte
G1957-5148: GURLEY,R.J., ET AL. - Atlas of satellite observations related to global changes
G927-7590: GURR,G.T. - Biological staining methods
55514: GURTNER,O.(ED.) - Sprechende Landschaft I
G781-1230: GÜSE,A. - Kamerplanten van deze tijd.125 Planten in kleuren.160 Figuren. Index. Ornam. karton.
G13144-9415: GÜSE,A. ET AL - Kamerplanten van deze tijd/Borders in kleine tuinen (Muller-Idzerda), Bloemen schikken (Amesz), Rozen/ Bloembollen voor de tuin. 5 Plantengidsen.
55143: GUSSEN,P.J.G. - Het leven in Alexandrië
44620: GÜSSFELDT,P., ET AL. - Die Loango-Expedition, ausgesandt von der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung Equatorial Afrikas 1873-1876
G1425-5852: GUSTAFSON,A.F. - Soils and soil management
G1539-8244: GUSTAFSSON,C.J. - Hjälptabeller för Aptering af Rundvirke
G810-4524: GUSTI,A. - Strassburg
49303: I GUSTI NGURAH BAGUS, ET AL. - Arti Dongeng Bali + 14 similar booklets on Bali
G1047-6892: GUTBROD,K. - Cantecleer geschiedenis van de oudste culturen.
40780: GUTDEUTSCH,R., ET AL. - Erdbeben als historisches Ereignis
G1254-6434: GUTENBERG,B. - Theorie des Erdbebenwellen, Beobachtungen, Bodenunruhe.
G1232-6793: GUTENBERG,B. - Physics of the Earth's Interior
G1763-3442: GUTENBERG,B.(ED.) - Seismometer (H. P. Berlage) und Geologie der Erdbeben (A. Sieberg)
G1223-1462: GUTENBERG,B. - Lehrbuch der Geophysik.
G2761-9008: GUTENBERG,B, & RICHTER,C.F. - Depth and geographical distribution of deep-focus earthquakes
G1247-4645: GUTENBERG,B. - On supposed regional variations in travel times
G12123-6657: GUTENBERG,B. - The propagation of the longitudinal waves produced by the Long Beach Earthquake, added Note on the Long Beach quake by Wood
G1270-2239: GUTENBERG,B. - The structure of the earth's crust as indicated by seismological data
G1235-3504: GUTENBERG,B. - Crustal deformation of gradual type
G1280-6396: GUTENBERG,B. - Travel time curves at small distances and wave velocities in Southern California
G1228-5427: GUTENBERG,B. - Microseisms in North America
G2749-2961: GUTENBERG,B.,& RICHTER,C.F. - Materials for the study of deep-focus earthquakes
G1261-5034: GUTENBERG,B. - The amplitudes of waves to be expected in seismic prospecting
G2076-8309: GUTENBERG,B., ET AL. - Experiments testing seismographic methods for determining crustal structure.
G1258-7974: GUTENBERG,B. - Uber Erdbebe mit Herdtiefen von mehrere hundert Kilometern
G2834-7667: GUTENBERG,B., & LANDSBERG,H. - Das Taunusbeben vom 22. Januar 1930
G1268-0817: GUTENBERG,B. - Die Geschwindigkeit der Erdbebenwellen in den obersten Erdschichten.
G1239-7063: GUTENBERG,B. - Das Rheinlandbeben von 13. Dezember 1928
59853: GUTENBERG,B. - Internal Constitution of the Earth
G8256-4774: GUTHE,H. - Palästina. Land und leute-Monographien zur Erdkunde. Extr. well-ilustr. overview of Undivided Palestina. With fold-out map. On the geology. climate, flora and fauna, people, cities, biblical places, ruins and temples. Ornam. half-cloth. Some staining on
G1037-7204: GUTHEIM,F. - The Federal City: Plans and Realities
G1228-9968: GUTIERREZ,G. - Theologie van de bevrijding.
52758: GUTJAHR,C.C.M. - Carbonization measurements of pollen-grains and spores and their application
G1265-0123: GUTKIND,C.S. - Das Buch der Tafelfreuden. Aus aller Zeiten und Brieten gesammelt.
50518: GUTSCH,H., ET AL. - Die F. A. K. Volksangbundel
G1823-5710: GUTSCHE,H., ET AL. - Die FAK- Volksangbundel
G2328-7600: GUTTENBERG,A.RITTER VON - Die Forstbetriebseinrichtung
50562: GUTWIRTH,PH., & WILLCOX,P. - Flebologie in de Praktijk
60049: GUTZWILLER,A. - Molasse und Jüngere Ablagerungen
G620-5498: GUY,M. - Bâtisseurs d'empire
G64-6667: GUY,N. - Rome
G815-6329: GUYER,S. - Visages de Rome
57448: GUYON,R. - Sexual Freedom
50424: GUYON,E., ET AL. - Fractal Forms
42571: GUYOT,Y. - La Province Rhénane et la Westphale
61183: GUYTON CADY,W. - Piezoelectricity
G1433-8437: GUZINA,W.(ED.) - Poplars and willows in Yugoslavia
G2086-8865: GONZALEZ GUZMAN,A.E. - A palynological study on the Upper Los Cuervos and Mirador Formations, Columbia. Thesis.
43468: GUZMAN,F.V. - Contribucion al Estudio de la Tectonica del Cambriano de Cala (Huelva)
43957: GUZMAN,F.V. - Depositos Minerales de Espana
59003: GVIRTZMAN,G. - The Saqiye Group (Eocene-Pleistocene) in the coastal plain and Hashephela Regions, Israel- Vol 2 Maps
G337-5382: GVV - Reisboek door de provincie Gelderland
40871: GWINNER,M.P. - Geologie der Alpen
59477: GWINNER,M.P. - Bibliographie der Deutschen Erdöl- und Erdgasfelder 1033-1957
46492: GWINNER,M.P. - Einführung in die Geologie
58986: GY,P. - L'Echantillonnage des Minerais en Vrac, Tome 1
G9116-0158: GYGI,R.A. - Zur Stratigraphie der Oxford-Stufe (Oberes Jura -System) der Nordschweitz und des süddeutschen Grenzgebietes. Thesis.
G19171-2588: GYLES,A.B.&SAYER,C. - Of Gods and men, Mexico and the Mexican Indian. About the history of the Mex. Indians from temple builders to empire builders and Christianity. Bibliogr. Index. maps in covers.
G320-2041: GYP - L'Age du Toc. Roman.
G321-1409: GYP - Le mariage de Chiffon
52042: GYPEN,L., & VERMEIREN,L. - Vlaanderen mijn land
G730-1890: GYSI,G. - Dar war's, noch lange nicht !
H527-8759: HAACK - Großer Weltatlas + Register
H527-5694: HAACK - Großer Weltatlas + Register
41720: HAACK,FR. - Die Kunst des XIX. Jahrhunderts
52415: LÜBKE-HAACK - Die Kunst des XIX. Jahrhunderts, vols. 1+2
60769: HAACK,W., & GÖRZ,G. - Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern
54926: HAACKE,W. - Orgeln in aller Welt
H1145-7072: HAAF,E. TEN - Graded beds of the Northern Apennines. Thesis
H723-2558: HAAG,H. - Afscheid van de duivel.
H729-6579: HAAK,A. - Ulcus en carcinoma ventriculi
51103: HAAKMA,K. - Ierappelsykten, - seleksje en - keuring
49987: HAALAND,SV. - Het paarse landschap
H934-5450: HAALCK,H. - Lehrbuch der angewandten Geophysik
39883: HAALCK,H., ET AL. - Lehrbuch der Angewandten Geophysik, Teil II
B2054-7480: BIERENS DE HAAN,J.D. - De Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952
D35116-7416: DE HAAN,J.C. & WINRE,P.J. VAN (ED.) - Nederlanders over de zeeën,350 jaar koloniale geschiedenis. Met register. Ornam, en verguld half-linnen. Fraai exempl.
H1080-4690: HAAN, P.R. - Saparoea's purperen kust aan de kim. Roman. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
H1218-1002: HAAN,J.J. DE - Het Joodsche lied.
H963-4276: HAAN,P.R. - Moedah en Mai. Dierenroman. Ornam. en verguld karton. Wat gevlekt.

Next 1000 books from Antiquariaat Terra Incognita

6/1