Antiquariaat Terra Incognita
Oosteinde 30A, 1678 HS Oostwoud NH, The Netherlands. Tel.: +31 (0)229-507988 | Mob.: +31-(0)6-46103006            Email: h.duyverman@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
D1024-4005: DICKENS,C. - De Pickwick-club, deel 1
D1016-3706: DICKENS,C. - Nelly, delen 1+2
D1011-2092: DICKENS,C. - Bleak House
52050: DICKENS,C. - Dombey & Zoon
D1026-4940: DICKENS,C. - A Christmas Carol in Prose
51925: DICKENS,CH. - Samuel Pickwick en zijne Reisgenooten
55186: DICKENS,CH. - Bleak House
51255: DICKENS,C. - David Copperfield
39298: DICKENS,C. - David Copperfield
51242: DICKENS,C. - The old curiosity shop
62532: DICKENS,CH. - Nelly
60123: DICKENS,CH. - The Pickwick Papers
50456: DICKENS,CH. - Little Dorrit
61080: DICKENS,A.G., & FORSTER,J. - Het Grauwe Huis II + Het leven van Dickens I
51254: DICKENS,CH. - The posthumous papers of the Pickwick Club
62530: DICKENS,CH. - Leven en Lotgevallen van Maarten Chuzzlewit
51252: DICKENS,C. - Martin Muzzlewit + Christmas Books
55803: DICKENS,C. - Kleine Dorrit 1+2
51253: DICKENS,CH. - Nicolas Nickleby + Our mutual friend
48214: DICKENS,C. - The personal history of David Copperfield
42372: DICKENS,CH. - The Pickwick Papers
45299: DICKENS,CH. - Kleine Dora 1+2 en de andere 14 delen van deze serie kompleet
55171: DICKENS,CH. - Olivier Twist, eerste deel
53301: DICKENS,CH. - David Copperfield
38578: DICKENS,CH. - A tale of two cities
62531: DICKENS,CH. - Nikolaas Nickleby
D1283-3615: DICKEY, P.A. - Petroleum development geology.17 well-illustr. chapters on the issue. Ref. list. Index.
60625: DICKIE,G.J., ET AL. - Development of a computer-based file on oil and gas pools + 2 similar articles
D1424-8695: DICKINSON,G.C. - Maps and air photographs
D1430-9871: DICKINSON,R.E. - The makers of modern geography
D2837-5926: DICKINSON,C.H. & PREECE,T.F. - Microbiology of aerial plant surfaces
45739: DICKINSON,W.R.(ED.) - Tectonics and Sedimentation
39759: DICKINSON,G.A. - Introduction to geometry
62195: DICKINSON,W.R., ET AL. - Petrology and Diagenesis of Jurassic Andesites in C. Oregon + 2 other USA relevant articles
47253: DICKINSON,W.R.(ED.) - Plate Tectonics and Hydrocarbon Accumulation
59987: DICKINSON,M. - Zone des Doods
D1654-1396: DICKS,T., ET AL. - Doctor Who en het Dodelijke wapen + 3 andere thrillers
60400: DICKS,B. - The Isle of Wight
48177: DICTIONARY - Wörterbuch Französisch-Deutsch + Deutsch-Französisch.
D924-7325: DIDION,J. - A book of common prayer.
D1257-7234: DIECKMANN,R. - Die Fabrikation des Zellstoffes aus Holz- Sulfitzellstoff
57142: DIEDENHOFEN,M. - Das Messingservice/Het koperen koffieserviesje
58227: DIEDERIKS,H.A., & REEDER,D.(EDS.) - Cities of Finance, Amsterdam 1991 Colloquium
D1349-7520: DIEGENBACH,C. - Astro-Technica, met teekeningen van den schrijver
56995: DIEHL,C.G. - Church and Shrine
44121: DIEKEN,J. VAN - Beiträge zur Flora Nordwest-Deutschlands
D118-1620: DIEKMANN,M. - Annejet.
58164: DIEKMANN,M. - En wat kan ik ?
D818-3043: DIELS,L. - Pflanzengeographie
56986: DIELS,G. - Het doornen zeel
51302: DIEMER - Op de rand van leven en dood
D3349-9189: DIEMONT,W.H. & WIJNGAARDEN,W. VAN - Nature Conservation of Mangroves in West-Malaysia
48786: DIEN,A. VAN - Eerste Palen Slaan
43915: DIENEMANN,W., & BURRE, O. - Die nutzbaren Gesteine Deutschlands, zwei Bände
56999: DIENER,C., ET AL. - Beiträge zur Paläontologie und Geologie Osterreich-Ungarns und des Orients, 4 separate Volumes
60359: DIENER,C. - Der Gebirgsbau der Westalpen
58999: DIENER,C. - Die marinen Reiche der Triasperiode
41844: DIENER,DR.C. - Grundzüge der Biostratigraphie
58821: DIENER,C. - Der Gebirgsbau der Westalpen
59792: DIENGER,J. - Abbildung Krummer Oberflächen
R18160-5973: RIJKS GEOL. DIENST - Geologie van Nederland-Delfstoffen en samenleving. Over delfstoffen uit de diepe en ondiepe ondergrond. Overheidsbeleid. Lit. lijst-.2 Kaarten 1:1,000,000 in cover.
R18103-6775: RIJKS GEOL. DIENST - Geologische overzichtskaarten van Nederland, met rijk geillustr. toelichting. Met vele kaarten 1:600,000.
R26123-6125: RIJKS PLANOLOGISCHE DIENST - Landschaps-ecologische Kartering van Nederland, Fase II : Randstad+ Eindrapport van de Stuurgroep Het Groen Hart - 2 boeken
T2051-4577: TOPOGRAFISCHE DIENST - Kaarten 1:25,000 van Garderen, Ede, Nijkerk, Barneveld
T1993-3867: TOPOGRAFICHE DIENST - Topografische kaarten 1:100,000 Haarlem, Enschede, Almelo, Zwolle, Harderwijk, Arnhem. Zutphen.
T20114-4995: TOPOGRAFISCHE DIENST - Topografische kaarten 1;100,000 Sneek, Den Helder, Harlingen, Medemblik, Emmen, Assen, Groningen, Delfzijl, Leeuwarden.
R2483-5810: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische Atlas van de diepe ondergrond van Nederland- Blad Vlieland/Terschelling
R1890-8438: RIJKS GEOL. DIENST - Explanation to Map II Ameland-Leeuwarden (Geol. Atlas of the Subsurface of the Netherlands)
R1883-8996: RIJKS GEOL. DIENST - Explanation to Map V Sneek-Zwolle (Geol. Atlas of the Subsurface of the Netherlands)
T19149-9247: TOPOGRAFICHE DIENST - 1:25,000 topografische kaarten van: Almelo, Eibergen, Rijssen, Rotterdam Oost, Rotterdam West, Willemstad, Sluis, Klundert, Denekamp, Hoek van Holland
T2027-6356: TOPOGRAFISCHE DIENST - Kaarten 1:25,000, op linnen
T2028-7919: TOPOGRAFISCHE DIENST - Amsterdam 1:50,000 op linnen
T2051-1931: TOPOGRAFISCHE DIENST - Topografische kaarten 1:50,000, slechts 2x gevouwen
273: RIJKS GEOL. DIENST - Geologie van Nederland-Delfstoffen en samenleving. Over delfstoffen uit de diepe en ondiepe ondergrond. Overheidsbeleid. Lit. lijst-.2 Kaarten 1:1,000,000 in cover.
32312: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische Atlas van de diepe ondergrond van Nederland- Blad Vlieland/Terschelling + Sittard-Maatricht
48356: RIJKS GEOL. DIENST - Gorinchem West Kaart (38W)+ Toelichting 1:50,000 + 7 andere soortgelijke werken.
2251: TOPOGRAFISCHE DIENST - Chromo-topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. Schaal 1:200.000. Derde blad
56126: TOPOGRAFISCHE DIENST - Grote Provincie Atlas 1:25.000 Noord-Holland
42398: BGS/RGD/BELGISCHE GEOL.DIENST - 6 Geological maps of the Quarternary Geology/Seabottom of the North Sea
48482: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Toelichting bij de Geologische Kaart van NL 1:50,000 van Willemstad Oost + 5 soortgelijke boeken
48483: RIJKS GEOLOGISCHE DIENST - Geologische Atlas van de diepe ondergrond van Nederland- Blad Ameland-Leeuwarden 1:250,000 + 6 soortgelijke boeken
48357: RIJKS GEOL. DIENST - Eindhoven West (51W), 1:50,000 en 4 soortgelijke boeken
46660: TOPOGRAFICHE DIENST - Topografische Kaart, Vianen, 1:25,000
60801: BRITISH GEOL. SURVEY / RIJKS GEOL.DIENST - Indefatigable Sheet 53N-2E- Quaternary Geology, 1:250,000
61822: DIEPENBROEK,H. - Leerboek der Moderne Bedrijfsadministratie, in 8 delen compleet
61615: DIEPENBROEK,H. - Handboek der Budgetteering, delen I+II
D16120-5931: DIEPENHORST,I.A. - De verhouding tusschen kerk en staat. Wet. verhandeling. Bibliogr. Index. Ornam. en verguld linnen. Rug verbleekt. Fraai exempl.
D1657-2503: DIEPENHORST,P.A. - Leerboek van de economie. Deel1-Geschiedenis der Economie.
D1675-5573: DIEPENHORST,P.A. - Onze strijd in de Staten-Generaal, deel II- Kiesrecht en Koloniale Politiek
D16101-5730: DIEPENHORST,P.A. - Onze strijd in de Staten-Generaal, deel I- De Schoolstrijd + deel II- Kiesrecht en Koloniale Politiek
D2420-6182: DIEPENHORST,I.A., ET AL. - Tussen hoop en vrees
51442: DIEPENHORST,P.A. - Onze Landbouw
49914: DIEPENHORST,I.A. - Christelijke Politiek
54877: DIEPENHORST,P.A. - Het Socialisme
40244: DIEPOLDER,H. - Griechische Vasen.
D2227-5742: DIEPRAAM,J.& MEETER,O. - De bel luidt over 't water
D3316-7839: DIERCKS,G.F., & NUCHELMANS,J.C.F. - Latijn dat leeft
D1280-6141: DIERCKX,G.F. - Middeleeuwse Latijnse Liederen + Korte leerwijze van onzen Kerkzang (Anon.,1890)
58299: DIERCKX,A., & WILDE,I. DE - 14,809 km met de fiets naar China
D1523-3329: DIEREN,J.W. VAN - Organogene Dünenbildung
29778: DIEREN,J.W. VAN - Organogene Dünenbildung
54551: DIERENDONCK,J.E. VAN - Hoorn van Zee- tot Landstad. Thesis
D1022-6454: DIERICK,A. - Glasramen te Chartres.
D1021-1365: DIERICK,A. - Van Eyk- Het Lam Gods
51187: DIERICK,G.F.E.M. - De ovicide werking van wintersproeimiddelen. Thesis
48150: DIERICK,A.L. - Der Genter Altar
52786: DIERICKX,W. - Het gebruik en de kontrole van Tensiometers ter bepaling van de vochtspanning in de bodem
D1014-7782: DIERIKX,M. - Bevlogen jaren
D1157-0636: DIERSSEN,KL. - Rote Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins
D1342-4957: DIESNER,H.-J. - Wirtschaft und Gesellschaft bei Thukydides
D3725-8869: DIESSEN ,VAN J.R. & VOSKUIL ,R.P.G.A. - Stedenatlas v. Ned.-Indië
D3611-3400: DIESSEN,J.R.VAN & VOSKUIL, R.P.G.A. - Boven Indië
46238: DIESSENBACH,G.CHR. - Für unsere Kleinen. Dritter Band.
D1450-5816: DIEST,P.H. VAN - Rapport van het eiland Sioengeiliat, Eiland Bangka
62161: DIETEREN,R. - Grondbeleid en Volkshuisvesting in de Mijnstreek
D1247-7283: DIETERICH,V. - Forstliche Betriebswirtschaftslehre. Erster Band
D1217-7404: DIETERICH,H. - Urwald von Morgen
D117-1304: DIETRICH,M. - Marlene
39900: DIETRICH, G., & KALLE, K. - Allgemeine Meereskunde
D1647-3299: DIETVORST,E.J.L. - Pelitic gneisses from Kemiö, SW Finland. Thesis
62221: DIETVORST,E.J.L., ET AL. - Early Precambrian uplift and blockfaulting in SW Botswana + 3 other similar articles
D8182-6443: DIETZ,E, - Entschleierdes Asien. Alte Kulture vom Zweistromenland bis zum Gelben Flusz. With 40 Figs and Plates. Earyt cultural travels from Iraq to China. Ornam. and gilded cloth. Mint copy. Notes.
40643: DIETZ,P.A., & TENHAEFF,W.H.C. - Parapsychologische Studiën
45648: DIETZ,D.N. - Collected Published Papers 1941-1983
50085: DIETZ,P. - Verschijningen en Verschijnselen
42832: DIETZ,R.S., & HOLDEN,J.C. - The Breakup of Pangea
58062: DIETZ,P., ET AL. - Wald-erschließung
50472: DIETZ,T., ET AL. - The Netherlands and the North Sea
49159: DIETZ,M. - Japan Design
D1491-2582: DIETZEL,G.F.L. - Geology and Permian Paleomagnetism of the Merano Region province of Bolzano, N. Italy. Thesis.
59569: DIEULAFAIT,L. - Diamonds and Precious Stones
D2347-5761: DIFFRE,PH,& POMEROL,CH. - Paris et Environs- Guides Géologiques Régionaux
41154: DIGBY,G.W. - French Tapestries
R1434-0073: READERS DIGEST - Wereld Zakatlas,36 wereldkaartjes.
R1481-2982: READERS DIGEST - Noord-Amerika, landen en volkeren. Ver. Staten/Canada. Fotoboek van modern N. Amerika.
R1446-6029: READERS DIGEST - De fascinerende wereld van oceanen en eilanden
R1494-6162: READERS DIGEST - Speurtocht door het verleden-Verbazingwekkende onthullingen van mysteries door de eeuwen heen.
R1438-6568: READERS DIGEST - Meesterwerken van het menselijk genie.
R1433-0927: READERS DIGEST - Grote geillustreerde Dierenatlas.
R1417-8164: READERS DIGEST - Grote Wereldatlas
R1417-4709: READERS DIGEST - Grote Wereldatlas
R1419-7910: READERS DIGEST - Landelijk Nederland
R1416-1898: READERS DIGEST - De paden op ....
R1426-6231: READERS DIGEST - Guide des Plantes Sauvages
R1420-9249: READERS DIGEST - Geniet van de natuur
R1419-9827: READERS DIGEST - Grand Atlas Mondial
R1425-0807: READERS DIGEST - Nederland vanuit de lucht
R1425-5710: READERS DIGEST - Goede ideeën voor uw tuin
R1425-4268: READERS DIGEST - Het Beste Gezondheidsboek
R1425-4661: READERS DIGEST - Gezinsgids voor de Natuur
58582: READERS DIGEST - De wereld van eeuw tot eeuw, in 17 delen kompleet
39104: READERS DIGEST - Dagelijks leven door de eeuwen heen
55649: READERS DIGEST - Uw gezondheid in vraag en antwoord
2540: READERS DIGEST - Het beste vogelboek. Alles over Nederlandse vogels. Rijk geillustr. beschrijvingen. provincie-atlassen met vogelplaatsen. Index.
57032: READERS DIGEST - In het spoor van Jezus
47600: READERS DIGEST - Grote Geillustreerde Encyclopedie, in 3 delen kompleet
61429: READERS DIGEST - Onze bewogen eeuw, in 14 delen compleet
45680: READERS DIGEST - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog
51109: READERS DIGEST - Het fascinerende van feiten
51875: READERS DIGEST - Oost-Azië
41994: READERS DIGEST - Bomen van Europa
61536: READERS DIGEST - Volken, vorsten en profeten
52024: READERS DIGEST - De wereld van het ongrijpbare
52029: READERS DIGEST - De Siberische Taiga
58367: READERS DIGEST - Paddestoelen van West- en Midden-Europa.
59415: READERS DIGEST - Dorpen in Nederland
D14133-0253: DIGGELEN,J.VAN - Van raket tot ruimtevaart. Overzicht over de mogelijkheden van de ruimtevaart. Ornam. en verguld linnen. Orig. stofomslag. Index. Als nieuw.
59669: DIJCK,J.J.J. VAN - De mens als sleutel tot bedrijfssucces
50791: DIJCK,J.J.J. VAN, & WEZEL, J.A.M. VAN - Beweging en Blokkering in het sociaal en economisch beleid.
D1381-0630: DIJK,D.C. VAN - Forstliche Bodenkartierungen im Keupergebiet des Strombergs in Württemberg. Thesis
D1157-3511: DIJK,G. VAN - Honderd Jaar, eeuwboek 1828-1928 van de Fa. C. J. van Houten
D10118-6601: DIJK,I.VAN - Socrates. Met lit. lijsten. Overzicht van Socrates' ideëen en leven. Ornam. en verguld linnen. Rug verbleekt. Fraai exempl.
D1368-3066: DIJK,J,W. VAN - Plant, bodem en bemesting, speciaal voor Indonesië, deel 2- Bemesting
D723-5653: DIJK,K. - De voorzienigheid Gods.
D1183-6795: DIJK,K. VAN - Drenthe, een boeiend land. Fraaie fotogids van deze provincie. Ornam. ingeb., als nieuw.
D1148-2257: DIJK,K. VAN - Wij en de anderen. De mens in zijn kleine wereld.
D1223-5373: DIJK,KL. VAN - Titanenstrijd 1939-1945
D1399-9938: DIJK,L.J. VAN - Landschapsbedrijven als middel tot opheffing van onontwikkelde streken in Nederlandsch-Indië. Thesis
D1845-4375: DIJK,N. VAN ET AL. - Field-surveying for land and water management
D1155-7474: DIJK,R. VAN - Vrijheid en gebondenheid van de mens in de samenleving.
D1847-8082: DIJK,W. VAN ET AL. - Stadklimaat Utrecht, een meteorologisch veldwerk
D1313-3557: DIJK,W.C. VAN - Fotografeeren
D25116-2263: DIJK,W.VAN&GETROUW,G.F.G. - De ontwikkeling van de Surinaamse geschiedenis. Rijk geill. schoolboek. Lijst van goeverneurs, literatuurlijst, register.
D1234-4933: DIJK, A. VAN - Sadjêm, het sloofje uit de waroeng
D1118-5089: DIJK,A. VAN - De andere landbouw
D1492-6250: DIJK, G.M. VAN - Light climate and its impact on Potamogeton pectinatus L. in a shallow eutrophic lake. Thesis
D1150-9972: DIJK,G. VAN - De aardbeving in Zuid-Limburg van 5/6 Januari 1926
D1197-4740: DIJK,G. VAN - Le Cerf de Barbarin (Cervus Elaphus Barbarus Bennett, 1833) dans la Forêt d'el Feidja en Tunisie
D1365-0165: DIJK,J.B. VAN - Joseph von Görres en de Kerk van Duitsland in zijn tijd 1776-1848
D2646-1706: DIJK,J.B. VAN, & GÖRRES,J. - De Kerk van Duitschland in zijn tijd 1776-1848
48544: DIJK,B.(ED.) - De verbittering
D1748-3517: DIJK,J.W., ET AL. - Overzicht der Plantengemeenschappen in Nederland
38131: DIJK,J.J.VAN, & SLOK,J. - Saamgesmeed door eenen band
39124: DIJK, A. VAN - Van eigen bodem.
39456: DIJK, T.A. VAN, & STRUM, H. - Fertiliser Value of Animal Manures on the Continent
61343: DIJK,W.K. VAN, ET AL. - Perspectief
61616: DIJK,R. VAN, ET AL. - Gestalten en getijden in de sociale werkelijkheid
44969: DIJK,B.J.M. VAN (ED.) - Eerste Decennium Nederlands Laureaat van de Arbeid, 1960-1970
40339: DIJK, H.W.J. VAN - Invloeden van oppervlakte-infiltratie ten behoeve van duinwaterwinning op kruidachtige oevervegetaties. Thesis
49923: DIJK,R. VAN - Mens en medemens
44828: DIJK,W. VAN ET AL. - Stadsklimaat Utrecht + 5 andere geografische studies
50369: DIJK,FR. VAN - Effecten van lawaai. Thesis
55575: DIJK,B.(ED.) - Moderne poëzie uit Azië
46043: DIJK, A. VAN, & BOX,H. - Regen en Zonneschijn
52346: DIJK,M.P. VAN - De informele sector van Ouagadougou en Dakar. Thesis
42149: DIJK,W.C. VAN, ET AL. - Kleinbeeldfotografie + Kleurenfotografie + Flits-Fotografie
54497: DIJK,K., ET AL. - Derde Kerstboek
56192: DIJK,P. VAN, ET AL. - Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht
14319: DIJK,G. VAN - Honderd Jaar, eeuwboek 1828-1928 van de Fa. C. J. van Houten
D1656-3738: DIJKE,A.L. ET AL - Materialenkennis voor electriciens en instrumentenmakers
D2640-9114: DIJKE,A. VAN & TERPSTRA,L. - Je kunt maar beter bij je moeder blijven
D1268-7970: DIJKE,R. VAN - Multi-phase flow modeling of soil contamination and soil remediation
D1263-9209: DIJKEMA,K.S. - Habitats of the Netherlands, German and Danish Wadden Sea- Maps
44809: DIJKERMAN,J.C. - Recent developments in land evaluation
61793: DIJKHOFF,L., & MEIJERS,P. - De Waag van Hoorn
D2459-3479: DIJKHUIS,H.J.P.M. ET AL. - De medische praktijk, Diagnostisch-Therapeutisch Naslagwerk
D1371-4456: DIJKHUIZEN,G. - Tegen kweek en onrecht. Opstandige verslagen. paperback. Essays. Als nieuw.
D2842-0518: DIJKHUIZEN,S. & SCHIMMEL, H. - Ontdek de Veluwe. Nederlandse landschappen.
D1337-4849: DIJKHUIZEN,S. - Op stap in eigen land, met supplement
D1330-4709: DIJKHUIZEN,S. - Natuurgids voor groen toerisme
6417: DIJKHUIZEN,S. & SCHIMMEL, H. - Ontdek de Veluwe. Nederlandse landschappen.
59934: DIJKHUIZEN,S. & SCHERER,K. - Kijk op het groene Overijssel
D2022-4574: DIJKHUYSEN,S. ET AL. - Doe mee met de natuur.
D1917-2355: DIJKMAN,J.H. ET AL. - Ervaring van God.
D1212-6048: DIJKMAN,L.G. - Computer-ABC
55713: DIJKMAN, H. - Passie voor Tuinen
58065: DIJKMEIJER,E. - Textiel, deel I-Grondstoffen
D13108-4886: DIJKSMAN,A.A. - Geomagnetic reversals recorded in thh Miocene Red Beds of the Calatayud-Teruel Basin (Central Spain). Thesis.
D1116-1641: DIJKSTRA,G. - De Gunnlaugssaga
D119-8892: DIJKSTRA,D. - Friesland
57022: DIJKSTRA,S. - Met vallen en opstaan. Thesis
51189: DIJKSTRA,L.J. - Optimal selection and exploitation of hosts in the parasitic wasp (Thesis)
62024: DIJKSTRA,S.J., ET AL. - Lower Carboniferous Megaspores + countless other articles on Dutch geology, in Magazines 10-20 complete
52559: DIJKSTRA,B.A., & SCHUT,A.J. - Boeken uit onze eeuw
60428: DIJKSTRA,C. - Het weer bij de hand
45692: DIKKERS,A.J. - Development history of the La Paz Field, Venezuela
61751: DIKOBE,M., & NJAU,R. - De Marabi Dans + Ripples in the Pool (1978)
57720: DILLEN,J.G. VAN - Mensen en Achtergonden
D1646-7523: DILLEWIJN,C. VAN - Zytologische Studien in der Gattung Populus L.
D18116-8030: DILLEWIJN,F.J. VAN - Sleutel voor de interpretatie van begroeiingsvormen uit luchtfoto's 1 : 40,000 van het Noordelijk deel van Suriname
53431: DILLEWIJN,C. VAN - Botany of Sugarcane
D1541-3936: DILLMONT,TH. DE - Encyclopaedie der Weiblichen Handarbeiten
D1534-8410: DILLMONT,TH. DE - Encyclopédie des Ouvrages de Dames
54947: DILLMONT,TH. DE - Le Macramé
53772: DILLON,E. - Dodende druppels
D919-6048: DIMAND,M. - Indische Miniaturen
D1116-3617: DIMBLEBY,J. - The Palestinians
61198: DIMITRIEVA,E.V., ET AL. - Roches Clastiques et Argileuses
42447: DIMITRIJEVIC,M.D. - Geological Atlas of Serbia , 1: 2,000,000
38490: DIMONT,M.I. - Jews, God and History
D46-8945: DINA - Offers
D1048-7466: DINDORF,G. - Homeri Odyssea, Pars I I-XII + XII-XXIV complete
D1733-4256: DINEEN,M.P. (ED.) - Lincoln -His words and his world.
D1021-3778: DINESEN,I. - Shadows on the grass.
51489: DINGELDEIN,W.H. - Bruno Liljefors
52727: DINGEMANS,G. - Graven in Bijbels Grondgebied
52960: DINGEMANS,P. - Electrochemie
60310: DINGEMANS,H.H.G. - Alghazali's Boek der Liefde. Thesis
D1092-4159: DINGENS,P. - Over de spiraalbeweging, de theorie van de spiraalnevels en van het galactisch stelsel, I+II
60040: DINGLE,R.V., ET AL. - Deep-Sea sedimenray environments around Southern Africa
61110: DINGLE,R.V. - Turonian, Coniacien and Santonian Ostracoda from SE Africa + The Campanian and Maastrichtian Ostracoda of SE Africa (1981).
D960-2601: DINGUS,L. - Next of Kin- Great Fossils at the Museum of National History
50223: DINKGREVE,H.J.B. - Zij die overwonnen 1940-1945
D1519-0704: DINKLER,E.(ED.) - Zeit und Geschrifte
58375: DINNERTSEIN,D. - Minotaurus en Meermin
D1747-4062: DINTEREN,A.J. VAN - Andjing Kampong, het verhaal van een bevrijding
41633: DIOTIMA - Schule der Liebe
D1127-9377: DIPPEL,C.J. - Kerk en wereld in de crisis
D925-6815: DIPPEL,L. - Anwendung des Mikroskopes
58084: DIRIE,W. - Desert Flower
43811: DIRINGER,D.(ED.) - A History of the Alphabet
D3033-2839: DIRKS,H. & GRUNSVEN,F.P.J. VAN - Psychologie van het leiding geven
45496: DIRKS,L., ET AL - Tante's Portret en twee andere leesboekjes
56965: DIRKS,P.J. - Het Amsterdamsche Noordzeekanaal en de nieuwe Haven van Amsterdam, met 2 kaarten
D1985-7223: DIRKSE,G.M., TE AL. - De natuur van het Nederlandse bos + Heathland management in The Netherlands (2 books)
D1228-7804: DIRKSEN,A.J. - Versterker en Impulstechniek
45485: DIRKSEN,A.J. - Computer
62000: DIRKSEN, R., & FELLER,A. - Langs Heerwegen in Jutland
D4131-3039: DIRKZWAGER,A.H. & L'HERMITE,P., EDITORS. - Sewage Sludge Treatment and Use
D4131-3036: DIRKZWAGER,A.H. & L'HERMITE,P., EDITORS. - Sewage Sludge Treatment and Use
D1148-4250: DIS, A. VAN - Indische Duinen. Roman. Ornam. paperback. Als nieuw.
D1157-4942: DIS, A. VAN - Een barbaar in China. Reisverhaal. Ornam. sl. band. Als nieuw.
D1136-4658: DIS, A. VAN - Zoen. Novelle. Ornam. Karton. Als nieuw.
D1166-5563: DIS, A. VAN - In Afrika. Reizen door Mozambique. Paperback. Met kaart. Fraai exempl.
D1125-1292: DIS, A. VAN - De rat van Arras. Novelle.
D1779-9044: DIS,A. VAN ET AL. - Het land der Letteren, Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
D950-4261: DIS,A.VAN - Het beloofde land. Roman. Ornam. paperback. Als nieuw.
D118-3005: DIS, A. VAN - Palmwijn
D1115-2182: DIS ,A. VAN - Indische tuinen
D1014-1873: DIS,A. VAN - Onder het zink
54727: DIS, A. VAN - Nederlands buitengaats; een taal reünie
51751: DIS, A. VAN - Het beloofde land & In Afrika. Romans.
56552: DIS,L.M. VAN , & STOCKUM,TH.J.C. VAN - Jacobus van Looy (1952) + Wilhelm Raabes (1930), twee oraties
61958: DIS,A. VAN - Noord Zuid
62788: DIS, A. VAN - Een barbaar in China + Casablanca (1986, 1e druk) + In Africa (1991,1e druk)
D9114-3252: DISNEY,W. - True life adventures,3 Vols, on the Vanishing Prairie, the Living Desert and Secrets of Life. Well-illustr. Indexes.
D9126-2706: DISNEY,W. - Dieren uit het verre Westen. Het leven in de prairies, bergen en woestijnen van Noord-Amerika. Ornam. en geplast. karton. Als nieuw.
D917-5261: DISNEY,W. - Rätsel der Natur.
D920-7811: DISNEY,W. - Wonderen der dieren.
D920-4390: DISNEY,W. - Wonderen der natuur.
D923-9161: DISNEY,W. - Wonderen der wildernis.
D963-2736: DISNEY,W. - Wonderen der wereld. Fantastisch fotoboek over landen en mensen.
D11118-7000: DISNEY,WALT - Wonderen der natuur. Fantastisch fotoboek over de natuur. Index. Ornam. en verguld linnen. Stofomslag besch. Fraai exempl.
D1186-7058: DISNEY,WALT - Wonderen der wereld. Fantastisch fotoboek over landen en mensen. Ornam. linnen. Als nieuw.
D910-1359: DISNEY,W. - Jungleboek
D950-4177: DISNEY,W. - Donald Duck 30 Jaar 1982 + Groot Vakantieboek 1987
D937-1672: DISNEY,W. - Peter Pan + Jungle Boek 2 Reuzeboeken
D99-7067: DISNEY,W. - Ava Maria
44742: DISNEY,W. - Wonder Wereld
54794: DISNEY,R. - The splendid art of decorating eggs
43708: DISNEY,W. - Bambi
47206: DISSEL.E. VAN - De Storm van 30 Sept.-10kt. 1911 in het Haagsche Bos
61725: DISSEL,U. VAN - Deutsche Dichter und Prozaiker
D18219-5725: DISSELHOF,H.ET AL. - Het oude Amerika-Kunst der wereld. Prachtig kunst-en cultuurboek over de America's. De kunst van Mexico en de oudste Mexicanen. De kunst van het Midden-Andesgebied. Bibliogr. Index. Ornam. en verguld linnen. In hoes. Als nieuw.
48414: DISSÈRE,J. - Dictionnaire des Citations
D2630-5138: DITMARS-HOKKELING,J.A. VAN - Vegla, Handboek voor de Inmaak
43796: DITTRICH,Z.R., ET AL. - Knoeien met het verleden
55574: DITTRICH,Z.R. - Het Verleden van Oost Europa
D17131-3783: DITZHUIZEN,R. VAN - Het huis van Oranje. Prinsen, stadhouders, koningen en koninginnen. Fotoboek met index over het Koninklijk Huis. Ornam. ingeb. Als nieuw.
D17131-3783: DITZHUIZEN,R. VAN - Het huis van Oranje. Prinsen, stadhouders, koningen en koninginnen. Fotoboek met index over het Koninklijk Huis. Ornam. ingeb. Als nieuw.
5036: DITZHUIZEN,R. VAN - Het huis van Oranje. Prinsen, stadhouders, koningen en koninginnen. Fotoboek met index over het Koninklijk Huis. Ornam. ingeb.
D2589-9063: DIUKKEN,D.J. & DROHM,J.K. - Simulation study of the prospects of horizontal wells in the Echira Field, Gabon (2 vols.)
D1121-4735: DIVENDAL,H. - De kerk van Christus.
D1120-4606: DIVENDAL,H. - De Kerk van Chtistus
D10117-3278: DIVINE, D. - These splendid ships. The story of the Peninsular & Oriental Line. The famous P&O line history. Extr. well-illustr. Index.
62513: DIVINE,D. - The Broken Wing
C17114-1699: COMP.SED.DIVISION - Modern and ancient clastic tidal deposits.1985 Symposium Papers, Utrecht. A wealth of sedimentological papers. Index.
D621-5923: DIX,A. - Politische Geographie
D813-1178: DIX,D.G. - Jew and Greek
39891: DIX,A. - Seismic prospecting for oil
39884: DIX,H. - Seismic prospecting for oil
57980: DIX,TJ. - Een kogel voor Oedipus
55517: DIXEY,R.N. - International Explorations of Agricultural Economics
M1729-1004: MACNEILE DIXON,W. - De Britsche vloot ten oorlog.
D1034-8678: DIXON,C.J. - Atlas of Economic Mineral deposits
D1034-8678: DIXON,C.J. - Atlas of Economic Mineral deposits
D1024-2402: DIXON,J.L. - The World of Engineering
D1842-6765: DIXON,J.A., ET AL. - Dryland management : Economic case studies
41685: DIXON,G.M., HARLAND,M.G. & H.J. - Life in Norfolk
47933: DIXON,J.B., ET AL. - Minerals in Soil Environments
44800: DIXON,M. - Enzymes
41444: DIXON,J.E., & ROBERTSON,A.H.F. - The geological evolution of the Eastern Mediterranean
57510: DJAJADININGRAT,R.A.H. - De Mohammedaansche Wet en het Geestesleven der Indonesische Mohammedanen
D1622-8357: DJAJASOEBRATA,A. - Shadow theatre in Java
B2032-5236: BRUG-DJAMBATAN (ED.) - Atlas van Nederland en de Wereld
45100: DJEBAR,A. - Nachten in Straatsburg
D615-5864: DJILAS - Die neue Klasse
53321: DJOJOHADIKUSUMO,M. - Herinneringen uit 3 Tijdperken
D922-7739: DJOMIN,L. - Wolken über dem Merapi
D716-5681: DJORGHI - Geheime krachten
45829: DOAK,C.C. - Evolution of foliar types, dwarf roots and cone scales of Pinus
57288: DOBB,M. - Theories of value and distribution since Adam Smith + Welfare economics and the economies of socialism (1975)
D1330-1392: DOBBELAERE,K. - Het "Volk-Gods" de mist in ?
D1369-6455: DOBBEN,H. VAN - Vegetation as a monitor for deposition of nitrogen and acidity. Thesis
62569: DOBBEN,W.H. VAN - Vogeltrek aan het Kanaal
D1024-5091: DOBIE,C.C. - San Francisco, a pageant
42919: DOBIE, F. - Man, bird and beast
D1313-6419: DOBINSON,C.H. - Earth and sky
D920-9650: DÖBLER,H. - Keine Anhaltspunkte.
D1140-2986: DOBRIN,M.B. - Introduction to geophysical prospecting.
D1140-7081: DOBRIN,M.B. - Introduction to Geophysical Prospecting.
13224: DOBRIN,M.B. - Introduction to Geophysical Prospecting.
39886: DOBRIN,M.B. - Introduction to geophysical prospecting
39925: DOBRIN,M.B. - Introduction to geophysical prospecting
D2529-6380: DOBSON,F.R., & VIRGO,H.E. - Map reading and local studies
D1437-5334: DOBZHANSKY,TH. - The biological basis of human freedom
D1590-3160: DOCKSTADER,F.J. - Indian art of Central America.250 Plates. Ancient and recent art illustrated. Bibligr. Index.
D1344-7389: DOCKUM,S. VAN - Archeologische Monumenten in Nederland- Gids
56154: DOCKUM,H.V. VAN - Het Bonte Boek
54025: DOCTERS VAN LEEUWEN,W.M. - Gallenboek
D927-2600: DODD,C.H. - The Parables of the Kingdom
D933-4707: DODD,C.H. - The Epistle of Paul to the Romans
D938-4574: DODD,C.H. - Pagan & Christian in an age of Anxiety
48740: DODD,V.A., ET AL. - Land and Water Use- Agricultural Engineering I
D3129-8058: DODDEN,W.H. VAN, & MAKKINK,G.F. - Vogeltrek over Nederland I+II
D2338-6447: DODEWAARD,J.A.E.,ET AL. - Met de Heer der Heiligen het jaar rond
M1420-6468: MAPES DODGE,M. - I pattini d'argento
44755: DODGE,N.N., ET AL. - The American Northwest + 2 other titles of the Golden Regional Guides
56041: DODGSHON,R.A., & BUTLIN,R.A. - A historical geography of England and Wales
2481: DODOENS,R. - Cruydt-Boeck. Bloemlezing. Samengesteld door A. Schierbeek.67 Prenten. Ornam. half-linnen. Met orig. stofomslag. Fraai exemplaar.
D914-3415: DODSON,K. - Away all boats
38041: DOEDES,J.L., ET AL. - Verkorte Handleiding bij het Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis en 3 andere traktaten
D2063-0429: DOEGLAS,D.J., ET AL. - De interpretatie van korrelgrootte-analysen, and other articles
D1251-4687: DOEGLAS,D.J. - Die geologie des Monte san Giorgio und des Val Mara
D1018-4208: DOEKSEN,J. - Prisma Kattenboek.
41199: DOEKSEN, J., & DRIFT, J. VAN DER - Soil organisms
D1619-2054: DOEL, H. VAN DEN - Zingen als een gek.
49913: DOEL,J. VAN DEN - Konvergentie en Evolutie
31679: DOEL VAN DEN, H.W. - Het rijk van Insulinde
51427: DOEL,J. VAN DEN - Demokratie en welvaartstheorie
60585: DOEL,W. VAN DER - Zolang de wereld strekt
54560: DOEL, H. VAN DEN, ET AL. - Economie in werkelijkheid, deel 1- De theorie
56343: DOEL,H.G. VAN DER - Daar moet veel strijds gestreden zijn
D109-6627: DOELMAN,C. - Kandinsky
S1859-8806: STOKLASA & DOERELL - Biophysikalische und biochemische Durchforschung des Bodens
D2068-0529: DOERELL,E.G., ET AL. - Festschrift anläßlich des siebzigsten Geburtstag van Julius Stoklasa
D1735-8602: DOERING,F.G.(ED.) - Titi Livii Operum Omnium Volumen IV
D25102-3744: DOES,J.C. VAN DER, ET AL. - Ons Amsterdam, de historische ontwikkeling van Amsterdam. Zeer rijk geillustr. Ornam. linnen. Als nieuw.
D1525-5962: DOES,W. VAN DER - Storm, ijs en walvisschen
22504: DOES,W. VAN DER - Storm, ijs en walvisschen
56138: DOES,J.C. VAN DER - Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de Anti-Revolutionaire of Christelijk-Historische Partij. Thesis
D176-9113: DOESSCHATE,G. TEN - Rolduc
62636: DOETS,J. - De Geslachten Doets en Beets uit de Beemster
D867-5935: DOEVE,E. - Bols Cocktails+Recepten uit de keuken van Bols+Collectie Lucas Bols
D881-3618: DOEVE,G. - Discussion of the papers, presented at the VIIth Guyana Conference, Paramaribo 1966
D818-2007: DOEVE,E. - Van Adam tot Noach
D819-5191: DOEVE,E. - Doevels Prentenboek
33451: DOEVE,E. - Doevels Prentenboek
45461: DOEVE,E., & POLA,A. - De wereld van Eppo Doeve
25170: DOGGER,G, - De vierkante maan, een persoonlijk oorlogsrelaas
56726: DOGGETT,SC., ET AL. - Havana - Revolution, rumba & rum
61264: DOHMEN,J. - Het leven als kunstwerk
D718-3514: DOHR,G. - Applied Geophysics
D814-9855: DOHRN,T. - Antike Malerei
D2345-4411: DOIG,D. & MUGGERIDGE,M. - Mother Theresa & Something beautiful for God.
37402: DOIJER,A. - In het binnenland
D892-9933: DOING,H. - Ubersicht der floristischen Zusammensetzung Niederländischen Wald- und Gebüschgesellschaften
D8110-8141: DOING,H. - Systematische Ordnung und Floristische Zusammensetzung Niederländischer Wald- und Gebüschgesellschaften. Thesis
D1177-6314: DOKAMA,T.K. - Het Dooden van een kind en van der vrucht eener vrouw-Academsich Proefschrift
54293: DOKKUM,J.D.C. VAN - Ons mooie Nederland- Utrecht
D12149-5671: DOLBEAR,S.H. - Industrial minerals and rocks. Nonmetallics other than fuels. Important handbook on the issue. With index, ornam. and gilded cloth. Spine faded. Nice copy.
D831-9293: DOLCH,M. - Brennstofftechnisches praktikum
42846: DOLDER, W. & U. - Fascinerende dieren
43885: DOLDER,W. & U. - Lebensraum Alpen
D1212-3383: DOLDINGER,F. - Erda-Sophia.
58547: DOLEZAL,J. - Praha
D1246-9399: DOLEZALEK,B. - Nutzbare Lockergesteine in Nordrhein-Westfalen
58220: DOLEZYCH-MIKOLAI,M. - Koniferenhölzer im 2. Laisitzer Flöz und ihre ekologische Position. Thesis
56219: DOLFIN,M.J., ET AL - Utrecht, de Huizen binnen de Singels
D2627-2252: DOLFLEIN,F. & REICHENOW,E. - Lehrbuch der Protozoenkunde
41538: DOLGOZATOK,T. - Vendel Miklos- 113 Publikationen in zwei Teile
52400: DOLK,W. - Leeuwarden in oude ansichten
D1757-3894: DOLLFUS,CH.,ET AL - L'Homme, l'air et l'espace- aeronautique/astronautique
D1821-9900: DOLLINGER,PH.(ED.) - Histoire de l'Alsace
40087: DOLMAGE,C.G. - De wonderen van de sterrenhemel
D1135-9114: DOLMAN,A.J. - Blauw en groen in de broeikas aarde
51617: DOLMAN,R. - Het Vervolg van Bretton Woods
53527: DOLS,M.J.L., & SEVENSTER,J. - Productie en Bestemming van Melk in Nederland
D915-2490: DOLSON,H. - They struck oil
53114: DOM,G. - Greep op uw geheugen
D1124-1611: DOMANSKY,J. - Le Père Maximilien Kolbe
57287: DOMAR,E.D. - Essays in the Theory of Economic growth
55622: DOMARUS,A. VON - Grundriss der Inneren Medicin
44190: DOMBURG,A. VAN, ET AL. - Lof der Tabak
D3034-4070: DOMENICO,P.A. & SCHWARTZ, F.W. - Physical and Chemical Hydrogeology
D1220-1099: DOMINGO,M.C. - Over onbekende zeeën
43465: DOMINGO DE ORUETA,D. - Estudio Geologico y Petrografico de la Serrana de Ronda- Laminas, Mapas y Cortes Geologicos
D129-5326: DOMINGUEZ,A. - Vulkanen.
D97-2909: DOMINICUS - Madeira
D910-5798: DOMINICUS - Malta/Gozo
D96-4273: DOMINICUS - Kreta.
D1291-0554: DOMINICUS,J. - Portret van Kreta. Fraai paperback/reisgids van dit Minoische eiland. Met register. Als nieuw.
D12129-6273: DOMINICUS,J. - Indonesië. Reisgids, incl. Singapore, Kuala Lumpur en Bangkok. Paperback. Fraai exempl. Zeer rijk geillustr. met vele kaarten en index.
D99-5362: DOMINICUS - Indonesië
38711: DOMINICUS,F.C. - Door weten tot kunnen
62056: DOMINICUS,J. - De Vrijmetselarij
43127: DOMINICUS,F.C., & CHARIVARIUS - Oefeningen bij "Is dat goed Nederlands ?"
61746: DOMINICUS,J.,& STOLS,TH. - Het Romantische Spanje + Spanje (1960)
55516: DOMINK,H. - Vistra, das weiße Gold Deutschland
11712: DOMISSE,F. - Krankzinnigen.
D1586-6407: DOMMELEN,H. VAN - Ontogenic, phylogenetic and taxonomic studies of the American coral Hippurites. Thesis
D1517-5029: DOMMERHOLD,E.J. - Algemene Veeteelt
48887: DOMMERHOLD,H.J. - Mijn Kookboek
55522: DOMMERHOLD,E.J., ET AL. - Gezondheids- en Ziekteleer der grote huisdieren
52747: DOMMISSE,F. - De glans der dagen
D1211-5510: DOMONT,J.-M. - Elite Noire
D2120-9964: DOMSCH,K.H. & GAMS,W. - Pilze aus Agrarboden
52496: DOMSCH,K.H. ,ET AL. - Compendium of Soil Fungi, in 2 volumes complete
D1129-5166: DON LEET,L. - Natuurrampen en hun oorzaken.
D1317-4781: DON.R, ET AL. - Een Bos Biesbosch
D1134-0843: DON LEET,L. - Analysis of Nw England microseisms
D1177-5239: DON LEET,L. - Longitudinal velocities in some weathered and unweathered Carboniferous rocks
D1151-2948: DON LEET,L. - Seismological data on surface layers in New England
D1155-3075: DON LEET,L. - New recording vault of the Harvard seismograph station.
D1230-7106: DONAHUE,R.L. - Our soils and their management
D2049-0638: DONAHUE,R.L., ET AL. - Soils - An Introduction to soils and plant growth
D2475-1760: DONAINT, P.&LANCRENON,F. - Le Niger. Overview of all asp. of life in the country.9 Plates.3 Maps. Index.
D1422-0042: DONALDSON,E.W. - Passport to adventure.
D12172-7117: DONALDSON,F. - A twentieth-century life (A memoir). Autobiography of a British socialite/farmer/socialist. Well-illustr. Ornam. and gilded cloth. Mint copy with orig. dj. With Index. Mint copy.
61849: DONALDSON,S. - Uit het Tuinschuurtje
53929: DONALDSON,J. - A Legend on the Road
40932: DONALDSON, A., ET AL. - Carboniferous Coal Guidebook, 3 volumes complete
D1322-8437: DONAT,J.(ED.) - World Architecture One
D1377-4638: DONATA, P. DI - Mensen en mortel. Socialistische roman. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
D1632-9264: DUBACH-DONATH,A. - Die Grundelemente der Eurythmie.
D948-9257: DONATH,M. - Eine Halloysitlagerstätte in Kosmet, Jugoslawien.
49341: DONATH,B. - Natuurkundige Kamerproeven
D9124-6320: DONATI,R. - Dolomiten. Extr. well. illustr. book on the Dolomites. Paperback. All mountain ranges discussed and photographed. Bound. Nice copy.
D921-5000: DONATI,R. - Pisa, art and history
D1324-4416: DONDER,V. VAN - De droom van een vorstin
D1258-5091: DONDORP,A.M. - On the pathophysiology of severe falciparum malaria. Thesis
48799: DONEUX,J.L. - Introduction pratique a l'étude et à la description des langues Africaines
D14115-6598: DONGELMANS,TH. - Avorama Geschiedenis en Aardrijkskunde. Paperbacks. Zeer rijk geillustr. lesboeken. Met lit. lijst en Index. Fraaie set.
D2440-5078: DONGEN,M.E.H. VAN ET AL. - Waves in porous media- Paper Compilation
D3047-2557: DONGEN,W.J. VAN , ET AL.(EDS.) - Zoölogie-Functionele morfologie van vertebraten
D1379-5156: DONGEN,J. VAN - Beknopt overzicht der meest gebruikte geneesmiddelen in Nederlandsch Oost-Indië
54561: DONGEN TORMAN,D.H. VAN - De Cobb-Douglas-Productiefunctie. Thesis
42352: DONGEN,J.A. VAN (ED.) - De vooruitagng van de geneeskunde in onze eeuw
62159: DONIA,A.E. - Als de ogen opengaan....
D2133-0810: DONIS,C. & MAUDOUX,E. - Sur l'Uniformisation par le Haut
52995: DONIZETTI-G., ET AL. - Don Pasquale and 27 other music pieces on notes.
D28108-2762: DONK,M.VAN DER& GERWEN,T.VAN - De wonderwerld van de Insekten. Zeer rijk geillustr. boek over alle aspekten van insekten. Register. Lit. lijst.
D3225-5797: DONK,M. VAN DER & GERWEN,TH. VAN - De wereld van de insekten
45174: DONK,M.A. - Check List of European polypores
39056: DONK, J. VAN DER - Het geruisloze vliegtuig
D914-5280: DONKER,A. - Maar wij ....?
D925-5425: DONKER,A. - Het Boek der Vertroosting
D913-3736: DONKER,N. - Ik leer lezen
53594: DONKER.A. - Schaduwen der Bergen
41067: DONKER,A. - De Draad van Ariadne
44957: DONKER,A. - Grenzen
41420: DONKER,P.A. - Winter '44-'45, A winter never to be forgotten
41778: DONKER,A. - Fausten en Faunen
58655: DONKER,M., ET AL. - Rekenschap + Kok & Klomp-Ambulante en residentiële hulp ?
D1013-8292: DONKERS,H. - De witte olie
D1029-0965: DONKERS,J. - De beste Amerikaanse verhalen
58296: DONKERS,H. - De witte olie
51203: DONKERSLOOT,DE VRIJ,M. - De Plattegrond van Utrecht, verschenen bij N. van der Monde, 1839
D10156-7511: DONLEET,L. - Natuurrampen en hun oorzaken, Over vulkanen, vloedgolven, aardbevingen en wervelstormen. Met register. Ornam. en verguld linnen met orig. stofomslag. Fraai exempl.
D2017-7858: DONNADIEU,C., ET AL. - Habiter le désert
D2632-1099: DONNAY,J.P. & CHEVINGÉ, C. - Recherches de géographie humaine
58827: DONNAY,J.D.H., ET AL. - Crystal Data
D528-4128: DONNE - The selected poetry of Donne
D2721-7537: DONNELLY,B.H.& GULLERS,K.W. - Het fijnere naaldwerk
56408: DONNELLY,T.H. - The determination of Platinum in ores and mineral concentrates
D1128-7175: DONNER,J.H. - Slecht nieuws voor iedereen.
D1128-7208: DONNER,J.H. - Slecht nieuws voor iedereen.
D1111-3108: DONNER,J.H. - Van vroeger
D2365-8222: DONNER,J.J. & WEST,R.G. - The Quaternary geology of Brageneset, Nordaust-Landet, Spitsbergen
53768: DONNER,J.H. - De Koning
49084: DONNER,A.M., ET AL. - Iets over Kiesstelsels + tientallen andere literaire artikelen
58422: DONNER,J.H. - Geen patiënten
8713: DONNER,J.H. - Na mijn dood geschreven.
61372: DONNER,A.M., ET AL. - De vorming van wetenschappelijke begrippen + Zelfkritiek in de wetenschap.
54565: DONNISON,D.V. - The Government of Housing
D2715-6407: DONOHUE,D.A.T. & ERTEKIN,T. - Gaswell testing
59550: DONOVAN,D.T.(ED.) - Geology of Shelf Seas
59811: DONOVAN,D.T. - Stratigraphy
61547: DONRAADT,W.CHR. - Zij waren er bij
D1457-0403: DONSELAAR,M.E. - Barrier Island Coasts and relative sea-level rise. Thesis
49970: DONSELAAR-DIJKHUIS,C.H. VAN (ED.) - Koken zonder Grenzen , vijf delen
D736-1218: DONY,F. - Elseviers Antiek Handboek, 1982-1983
D715-2752: DONY,F. - Antieke meubels
D827-3567: DONY,FR. - Antiek-encyclopedische gids
D721-4301: DONY,F. - Antiekstijlen, deel 1
50362: DONY,F. - Het komplete werk van Rubens, deel I: tot 1620
58679: DONY,FR. - Antiek ontdekken
D8143-6688: DOOGE,J. - The stratigraphy of an Upper Devonian Carbonate-Shale transition between the North and South Ram Rivers of the Canadian Rocky Mountains. Thesis.
D1452-4871: DOOLAARD,A.DEN - Het verjaagde water. Roman. Ornam. linnen. Fraai exempl.
D1450-4800: DOOLAARD,A.DEN - Prinsen, priesters en paria's. Reisverhalen. Linnen.
D1440-4342: DOOLAARD,A.DEN - Orient-expres. Roman. Linnen. Fraai exempl.
D1459-4625: DOOLAARD,A.DEN - Wampie. Roman van een zorgeloze zomer. Pocket-ed. Gebr. exempl.
D1420-2194: DOOLAARD,A.DEN - Orient-Expres. Roman.
58595: DOOLAARD,A. DEN - Londen en de zaak Van 't Sant
D1461-4875: DOOLAARD,A.DEN - De herberg met het hoefijzer. Roman. Ornam. linnen. Fraai exempl.
2674: DOOLAARD,A.DEN - Het land achter Gods rug. Roman. Ornam.& verguld linnen. Orig., wat besch., stofomslag. Fraai exempl.
50835: DOOLAARD,A. DEN - De druivenplukkers.
D1216-0424: DOOLITTLE,H. - Bid me to leave.
58913: DOOREN DE JONG,L.E. DEN - Bijdragen tot de kennis van het mineralisatieproces. Thesis
62580: DOOREN,J.P. VAN (ED.) - Kerkelijke Archieven, deel 13
D1241-0344: DOORENBOS,J. - De geschriften van Hamzah Pansoeri. Thesis
52543: DOORENBOS,J., & REYNTENS,H. - Opheusden als Boomteeltcentrum (Thesis) + De Intensieve uitbating van de hoogstammige boomgaard (1950)
58432: DOORESTIJN,H. - De donkere kamer van Dorrestijn
D1965-9770: DOORMAAL,J.C.A. VAN - Onderzoekingen betreffende de lössgronden van Zuid-Limburg. Thesis
D1219-1291: DOORMAN,CHR. - Vleugelken-Sprookje
D1122-1221: DOORMAN,CH. - Dicky's Bakvischjaren
D1222-0201: DOORMAN,CHR. - Krekeltjes in het Gras
45879: DOORMAN,C. - De sneeuwman
D1769-3297: DOORN, J.A.A VAN. - Orde-opstand-orde. Notities over Indonesië. Ornam. paperback. Als nieuw.
D1631-2820: DOORN,A.C.A. VAN - Frankrijk-geografische katernen
D1249-3565: DOORN,W. VAN - Golden hours with English poets. Two Vols. in one.
D1613-6865: DOORN,A.C.A. VAN - De Sowjetunie
D1615-7217: DOORN ,J.A.A.VAN - Indische lessen
D3218-2834: DOORN, J.A.A VAN.,& LAMMERS,C.J. - Moderne Sociologie
24223: DOORN,J.A.A. VAN - De laatste eeuw van Indië
41197: DOORN, J.A.A VAN. - Beeld en betekenis van de Nederlandse sociologie
49919: DOORN,A. VAN - Axiologie en Economie. Thesis
52839: DOORN,D.A. VAN, & LINKS,J.A. - Praktisch Leerboek der Statistiek
61428: DOORN,J.A.A.& HENDRIKS,W.J. + MAYNITZ,R. - Moderne Sociologie + Organisatie-Sociologie (1965)
58474: DOORNBUSCH,R. - Open Economy Macroeconomics
D2287-5962: DOORNE,G. VAN , ET AL. - De Sint-Baafs kathedraal in Gent: Monument en Heiligdom en Een kunstkamer- twee boeken.
61915: DOORNE,J.H. VAN - Achter den Waaldijk
50626: DOORNEKAMP.R. - Een spoor terug
D2476-4258: DOORNIK,N.G.M.VAN ET AL. - De triptiek van het Godsrijk. Handboek van de katholieke leer. Bibliogr. Index.
D1818-1692: DOORNIK,N.G.M. VAN - De kleine triptiek
D1844-3364: DOORNINCK,N.H. VAN - De Lufilische Plooiing, in den Boven Katanga
48270: DOORNINK,H.W. - Tertiary Nummulitidae fom Java. Thesis.
45264: DOOVE, E. - Agnes Maes
61346: DOOYEWEERD,H. - De strijd om het Souvereiniteitsbegrip in de moderne Rechts- en Staatsleer + De modale structuur van het Juridisch Oorzakelijksheidsverband(1950)
42636: DOPHEIDE-WITTE,E. - Verhaaltjes voor het slapen gaan
D1122-2190: DOPPANGE,A. - Les pièges du français
D3142-2966: DOPPENBERG,M.H., & LANDMAN,A.J. - Evaluatie van bosuitbreiding van gemeenten
58718: DOPPERT,J.W.CHR., ET AL. - Correlation of the Biostratigraphy of marine Neogene deposits
D1663-7268: DORDRECHT,O. VAN - Huishoudelijk Reglement van de achtbare loge "De Flamboyante"
D756-1356: DORÉ,G. - 230 Gravures, taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament
D715-3999: DORÉ,R. - Caen et Bayeux
1652: DORE,G. - De Bijbel. In 230 gravures van Gustave Dore met fragmenten uit het oude en nieuwe testament en de apokriefe boeken. Prachtige uitgave. Ornam. en verguld linnen. Orig. stofomslag. Fraai exempl. Plast.
62693: DORÉ,G. - Geschiedenis der Kruistochten
44405: DORED,E. - Het leven van een filmreporter
47396: DOREN,J.B.J. VAN - De Dienst van den Hoofd-Officier en den Officier in het Algemeen van het Nederlandsche Leger, aan dien in de Overzeesche Ned. Bezittingen getoetst
40461: DORENWELL,R., & MÜLLER-SUDERBURG,G. - Niedersächsisches Heimatbuch
54975: DORESSE,J. - Les livres secrets des gnostiques d'Egypte
D1016-1957: DÖRFLER,P. - Allgau Trilogie.
53829: DORFMAN, R. - Prijstheorie
39984: DORGELO,A. - Modern European Architecture
6440: DORGELO,H.B. - Elementaire deeltjes, atomen en moleculen
55550: DORGELO,H.B., & KETEL, R.S. - Elektriciteit en Magnetisme
D12177-6991: DORHOUT,U.G. - Volk aan den plas. Een boek van de Friese meren. Het landschap, de mensen, hun aard, handwerk en tradities, de sagen, dieren-en plantenwereld. Tekeningen van Dirk Koopmans. Ornam. linnen.
57335: DORHOUT MEES,T.J.(ED.) - Molengraaff's Inleiding tot het Nederlandsche Handelsrecht
49006: DORHOUT,U.G. - Ricardo de verstekeling
60281: DORJEE,YOGI - Verborgenheden tussen hemel en aarde
D1432-6444: DORLODOT,R. DE - Lendemains de Victoire 1918-1929
D1321-5746: DORMEIER,J.J. - Banggaisch Adatrecht.
O12150-5523: OTTO-DORN,K. - De Islam-Kunst der wereld. Prachtig geillustr. kunst-en cultuurboek over de Islam. Bibliogr. Index. Chronologie. Ornam. en verguld linnen. In hoes. Als nieuw.
39199: DORN,P. - Geologie von Mitteleuropa
D947-4248: DORNA, M. - Trammelant in de familie. Roman. Ornam. paperback.
D981-4368: DORNA, M. - Onmaatschappelijkle voorkeur. Verhalenbundel. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
39470: DORNER,P. - Land Reform and Economic Development
46452: DORNER,A. - Grundriss der Religionsphilosophie
35519: DORNER,J. - Fashion- The changing shape of fashion through the years
56973: DORNSEIFFEN,I. - Het eiland St. Martin, met eene Kaart
58204: DORNSIEPEN,U., & HAAK,V. - Internationales Alfred-Wegener-Symposium
D1627-5832: DOROSHINSKAYA,I. - Leningrad and its environs.
S2146-1210: SCHMIDT-VAN DORP,A.D. - De eutrofieering van ondiepe meren in Rijnland
D1191-9364: DORP,D. VAN - Seed dispersal in agricultural habitats and the restoration of species-rich meadows. Thesis
55503: DORP,J. VAN - De analyse der uitlaatgassen voor de bepaling van het luchtverbruik van een automobielmotor
57927: DORP,F. VAN, ET AL. - Simulatie van veranderingen in concentraties van voedingselementen rond plantwortels + De plantenwortel in de landbouw (Ingeb., Voordrachten Congres 1954)
50845: DORP-YPMA,J. VAN - De Kerstroos
D8159-4947: DORRE,J. - Graankorrels, bijeengelezen uit Nellie's voorraadschuur. Fraaie gedachten uit het blad "De Vrouw" van Nellie van Kol verzameld. Ornam. sl. band. Fraai exempl.
D1324-1191: DORRESTEIN,R. - Want dit is mijn lichaam
D1312-3183: DORRESTEIN,R. - Korte metten
D1312-0850: DORRESTEIN,R. - Korte metten
60969: DORRESTEIN,R. - Katten en de Kunst van het Boekenonderhoud
57097: DORRESTEIN,R. - Vreemde Streken
50502: DORRESTEIN,R. - Voor alles een dame
61166: DORRESTEIN,R. - Een sterke man + Het duister dat ons scheidt +Verborgen gebreken + Het perpetuum Mobile
D117-0609: DÖRRIE,H.L. - Genesis
51320: DORRIS,M. - Geel vlot in blauwe sneeuw
D2626-6754: DORSINFANG-SMETS,A., ET AL - L'Amerique Précolombienne
D1930-8273: DORSINFANG-SMETS,A. - L'Océanie, Historie en Culuur
D2538-7914: DORSMAN,L.J., & JONKER,E. - Anderhalve eeuw geschiedenis 1845-1995
D3048-0028: DORSMAN,L., & KLEI, J. VAN DER - Plantengroei en Bloei, deel 3- Uitheemse Planten
D2944-1536: DORSMAN,L., & WILDE,I.A.J. DE - De Land- en Zoetwatermollusken van Nederland
D1026-4702: DORSMAN,L. - De schelpen van ons strand
D1022-7512: DORSMAN,L. - Langs strand en dijken
51226: DORSMAN,L., ET AL. - Leermeesters
50687: DORSMAN,L.,& KLEI,JAC. VAN DER - Dierenvreugd en Leed- Voorloper
57366: DORSMAN,A.B. , ET AL. - Het financieel systeem in ontwikkeling + Inleiding tot het Geld- en bankwezen (Visser et al,.1989)
47237: DORSSER,H.J. VAN - Het Landschap van Westelijk Noordbrabant. Thesis
D8139-4308: DORST,J. - South & Central America:A natural History. maps in covers. Well-illustr. book on physical geography, nature and wildlife of the Americas. Index.
62248: DORST,J.C., ET AL. - Evolutie, de huidige stand van het vraagstuk
60176: DORSTE-HÜLSHOFF, A. VON - Gedichte.
D1425-8651: DORSTEN,H. VAN - Langs Achterhoekse molens
55122: DORT,W. VAN, ET AL. - The Late Late Lien Show - DVD
57934: DORTLAND,R.J. - Toxological evaluation of parathion and azinphosmethyl in freshwater model ecosystems. Thesis.
D1313-3961: DOS PASSOS,J. - The big money
D918-1095: DOSPEL,L. - Jezus de Nazarener
D1332-7355: DOSSENBACH,H, - Een nagtegaal zingt in de verte,
D1532-4690: DOSSENBACH,H.D. - Een nachtegaal zingt in de verte
60223: DOSSEY,L. - Het bestaan van de ziel
D1038-3749: DOSSRAY,R. - Nouvelle Carte Générale de la Belgique
D736-8766: DOST,H. - Opbouw 1958-1963- De Nationale Visie
52962: DOSTAL,W. - Ethnographic Atlas of Asir
D1734-0442: DOSTOJEFSKI, F.M. - Die Dämonen. First and second part.
D1718-4142: DOSTOJEFSKI, F.M. - Aus dem Totenhause
D1750-0952: DOSTOJEFSKI, F.M. - Die Brüder Karamasow. Roman. Erster und Zweiter Teil
D1724-2914: DOSTOJEFSKI, F.M. - Het dorp Stepantsjikowo.
D1728-5600: DOSTOJEFSKI, F.M. - De eeuwige echtgenoot. Roman.
D1720-9720: DOSTOJEFSKI, F.M. - Crime and punishmant
D1719-4626: DOSTOJEFSKI, F.M. - Der Grossinquisitor
D1720-1770: DOSTOJEFSKI, F.M. - Heilige Leidenschaft
38340: DOSTOJEFSKI, F.M. - Die weißen Nächte.
61448: DOSTOJEFSKI, F.M. - De dubbelganger
D1638-4643: DOSTOJEWSKI,F.M. - Schuld en boete. Pocket-ed. in 2 delen.
56591: DOSTOYEYSKY,F. - Notes from the Underground/The Double + Uncle's Dream and other stories (1989)
38504: DOTLAND,F. - Luchtstrijdkrachten in den Tweede Wereldoorlog- en Daarna
D2422-7112: DOTT,R.H. & BATTEN, R.L. - Evolution of the earth
46268: DOTT,R.H.(ED.) - Eustasy, the historical ups and downs of a major geological concept.
D1429-5234: DOTTERWEICH,H. - Das biologische Gleichgewicht
54570: DOUBEN,N.H. - Nationale boekhouding en economische kringloop
D1751-0778: DOUBLEDAY,N.(ED.) - Encyclopedia of World Travel, in 2 volumes complete
38482: HAMMOND - DOUBLEDAY - Illustrated World Atlas
D1018-5105: DOUBLET,P. - Civils en Uniforme
D2814-5700: DOUDLAS,J.S. & HART, R.A. DE - Forest farming
D1343-2096: DOUGLAS, D.J. - Afzettingsgesteenten. Literatuurlijst. Index.
D10187-7321: DOUGLAS,J. - The Arctic highway. A road and its setting. First full description of the Norwegian highway from Mo i Rana to Kirkenes. Well-illustr. Glossary. Index. Ornam. and gilded cloth. Orig. dj. Mint copy.
D1231-4254: DOUGLAS,L.C. - De mantel. Roman. Linnen. Geplast.
D1248-3540: DOUGLAS,L.C. - De grote visser. Roman. Ornam. en verguld linnen.
D1037-4015: DOUGLAS,R. - De verhelderende kracht van handlezen
D1939-6972: DOUGLAS,R.D. ET AL. - Drie padvinders in Afrika's wildernis.
D128-7892: DOUGLAS,L.C. - The robe
D1231-8946: DOUGLAS,G.V. - Some features of mining geology
D1211-6215: DOUGLAS,L.C. - Green light
56809: DOUGLAS-COOPER,H., & SCOTT,M. - 100 Olieverftips + Acrylverf(2009)
39962: DOUGLAS, A.G., & MAXWELL, J.R. - Advances in Organic Geochemistry 1977
40083: DOUGLAS,O. - Penny Plain
60656: DOUGLAS, R.J.W,(ED.) - Geology and Economic Minerals of Canada, Parts A, B, and C complete
49415: DOUGLAS,L.A.(ED.) - Soil Micro-Morphology: A basic and applied science
62245: DOUGLAS,J.G. - What Fossil Plant is that ?
62519: DOUGLASS,,J.D., ET AL. - America the Vulnerable
47764: DOUGLASS ENGLISH,J. - To the West in 1894
59305: DOUGLASS,R.C. - The Foraminiferal Genus Orbitolina in N. America
D817-7232: DOUMA,J, - Stemmen des Heils
D818-2561: DOUMA,J. - Jeremia de Profeet
D832-8511: DOUMA,J. - Crack-induced anisotropy. Thesis
D847-3197: DOUMA,C. - Het Stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwgen
35784: DOUMA,J. - Op het spoor van meditatie
D2922-9008: DOURNOV,L.A., & DRAMPIAN,R.G. - Miniatures Arméniennes
D1564-3806: DOUSMA,T. ET AL - Onderwijskundige informatie voor het Hoger Onderwijs- zes boeken
D869-5752: DOUST,H. - Introduction to island arcs, with emphasis on the Solomon Island arc.
59152: DOUVILLÉ,M.H. - L''Eocène Inférieur en Aquitaine et dans les Pyrénées
59156: DOUVILLÉ,M.H. - Révision des Lépidocyclines
60715: DOUVILLÉ,M.H. - Les Fusulinidés de la Tunisie
58885: DOUVILLÉ,R. - La Péninsule Ibérique.
59298: DOUVILLÉ,M.H. - Le Permien Marine de l'Extrême-Sud Tunisien
58229: DOUW,L.M., & POST,P. - South China : State, Culture and Social Cange during the 20th Century.
54633: DOVAZ,M. - Encyclopedie des Crus Classiques du Bordelais
D731-5607: DOVE,K. - Wirtschaftgeographie van Afrika
39321: DOVEREN,J. VAN, & THOMAS,F. - De bonte droom van het Circus
45580: DOVETON,J.H. - Geologic Log Aanalysis Using Computer Methods
D843-2532: DOW,D.B. - A geological synthesis of Papua New Guinea.
D910-5512: DOWDEN,E. - Skakspere.
D2265-2602: DOWDESWELL,J.A. ET AL. - Airborne Radio Echo Sounding of Sub-Polar glaciers in Spitsbergen
42779: DOWLING, C. - Perfecte Vrouwen
51540: DOWNES,J.A., & KAVANAUGH,D.H. - Origins of North American insect fauna
43148: DOWNING,R.A., & GRAY,D.A. - Geothermal Energy- The Potential in the United Kingdom
11442: DOWNMAN,L. - Round the Swedish year.
D1127-8395: DOXIADIS,C. - Between Dystopia and Utopia
37907: DOYER,L.C. - Energie-omzetting tijdens de kieming van tarwekorrels. Thesis
C1530-4543: CONAN DOYLE, A. - Sherlock Holmes-Short stories.
C1517-4328: CONAN DOYLE, A. - The sign of four.
D1330-1425: DOYLE,A.CONAN - The memoirs of Sherlock Holmes
D821-9431: DOYLE,R. - Paddy Clarke Ha Ha Ha
46783: DOYLE,P. - The British Toarcian Belemnites, Part 2
D949-6408: DOZY,J.J. - Geologie van fossiel brandstoffen. Collegedictaat.
D2691-0572: DOZY,G.J. & BRUGMAN,S.J.H. - Historische Atlas ten gebruike bij het Onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis
37643: DOZY,J.J. - Die Geologie der Catena Orobioca zwischen Corno Stella und Pizzo del Diavolo di Tenda. Thesis.
37797: DOZY,G.J. - Het Boek der Reizen en Ontdekkingen, 4 delen kompleet in 2 banden.
53438: DOZY,J.J. - Geologie van Centraal-Afrika (ertsen) + West-Canada van de Rocky Mountains tot het schild (geologie, aardolie en ertsen). Twee college dictaten
47411: DOZY,J.J. - Beknopte Internationale Geologische en Petroleumtechnische Legenda
D1167-6829: DRAAISMA,H. - Van Flevo- tot IJselmeer. Met 150 foto's. Ornam. linnen. Fraai exempl.
D1188-0524: DRAAISMA,H. - Van Flevo- tot IJselmeer. Met 150 foto's. Ornam. linnen met orig. stofomslag. Fraai exempl.
52865: DRAAISMA,D. - Vergeetboek + De heimweefabriek(2008)
D1043-1827: DRABBLE,M. - The waterfall and The millstone. Two novels.
D1019-1129: DRABBLE,M. - A natural curiosity
49682: DRABBLE,M. - A Writer's Britain
57873: DRACHMANN,BJ., & SECHER,K. - Manual of Life Insurance Medicine
40818: DRACOS,TH. - Hydrologie
D1910-9178: DRAGASTAN,O. ET AL. - Palinologi
60750: DRAGSTED,O. & KRIJGER,B. - Edelstenen in Kleur
56915: DRAGT,H., ET AL. - Algemene problematiek van de ontwikkelingslanden + Taborsky et al.-Beroepskeuze(1974)
D812-7764: DRAKE,K. - Pottenbakken
J3517-7194: JEUGDCENTRALE VOOR DRANKBESTRIJDING - Blauwe zangbundel
D2027-7933: DRAPER,N. & SMITH,H. - Applied Regression Analysis
D919-8115: DRAPER,A. - Electrical machines
D3130-8004: DRAULANS,J. & VOORDE, N. VAN DE - Radioactiviteit en kernenergie
E2521-6072: EXHIBITION GUIDE-DRAWINGS - Keuze van tekeningen.
59094: DRAYSON,L.-C. - On the Cause, Date and Duration of the Last Glacial Epoch of Geology
58627: DRAYSON,A.W. - Draysonia
48130: DRECHSEL,W.(ED.) - Varen naar de Oost
D826-7457: DREES,W. - Zestig jaar levenservaring
D826-2966: DREES,W. - Zestig jaar levenservaring
D1140-9741: DREES,W.SR. - Het Nederlands parlement, vroeger en nu.
D1192-3272: DREESE,M.J. - Universele decimale classificatie. Alfabetisch register. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
38454: DREESMANN,C. - De gestroomlijde naald
38454: DREESMANN,C. - De gestroomlijde naald + Steekspel + Door het oog van duizend naalden
D9265-7352: DREGER,D. - Decadal-to-centennial sediment records of ice advance on the Barents shelf and meltwater discharges into the northeastern Norwegian Sea over the last 40kyr. Abstract in German. Thesis. Berichte-Reports Inst. für Geowissenschaften, nr.3. Richly
44475: DRENNIG,A. - 100 Jahre I. Wiener Hochquellen Wasserleiting
D10108-4806: DRENT,P.J. - The functional ethology of territoriality in the Great Tit. Thesis. Bibliogr. Index. Summary in Dutch. Mint copy.
D1065-5647: DRENT,L.H. - Functional aspects of the incubation in the herring Gull . Thesis
56198: DRENT,J. - Verwerking proceswater aardappelmeelindustrie in de landbouw
D1334-7493: DRENTH,P.J.D. - Arbeids- en organisatiepsychologie
50445: DRENTH,B. - Het Boerenerf, vroeger en nu- The noordoostelijke Achterhoek
58226: DRENTH,P.J.D. - Organisational decision-making under different economic and political conditions
51987: DRESDEN,S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
51241: DRESDEN,S. - De Beste van Dresden
52964: DRESNER,L. - Resonance absorption in nuclear reactors
S2127-3899: STAM-DRESSELHUIS,J.P. - Wel en wee in de dorpstuin.
D1459-2959: DRESSELHUIS,C. - Langs de Feministische Meetlat- 10 spraakmakende gesprekken
D878-2278: DREUX,D. - De boekaniers. Verhalenbundel, rijk geillustr. over zeerovers.21 ware verhalen.
D822-5086: DREUX,D. - Ik wil geen beul zijn.
50186: DREUX,D. - De vrije nering + Jan Volckertszoon(1965)
50850: DREUX,D. - Des Konings Glorie
D816-8107: DREW,PH. - Third generation
58965: DREW,W.S. - Singing, the Art and the Craft
59111: DREWES,G.W.J., ET AL. - Adat Atjeh
59105: DREWES,G.W.J. - Een 16e eeuwse Maleise vertaling van de Burda van Al-Busri
60358: DRIAN,M.A. - Minéralogy et Pétralogie
49918: DRIEHUIS,W, & ZWAN.A.V.D. - De voorbereiding van het economische beleid kritisch bezien
59653: DRIEHUIS,W.(ED.) - Economische theorie en economische politiek in discussie
61774: DRIEM,G. VAN - Het laatste woord.
44202: DRIESCH,J. VON DER, & ESTERHUES,J. - Geschichte der Erziehung und Bildung, band I
59380: DRIESSCHE,J. VAN DER - Déformation Progressive Linéations Transverses et Modèle Alpin
54436: DRIESSCHEN,J. VAN DER - De dammenbrekers
D30167-7116: DRIESSEN,H.& JONGE,H. DE (ED.) - In de ban van betekenis. Proeven van symbolische anthropologie. Index.11 essays over weredlwijde uitingen van symbolische anthropologie. Fraai geillustr. paperback. Nieuw.
D1128-9527: DRIESSEN,M. - Beginselen der Mijnbouwkunde
D1229-5627: DRIESSEN,TH. - Inleiding tot een wereldbeeld
45139: DRIESSEN,P.M. - Soil salinity and alkalinity in the Great Konya Basin, Turkey. Thesis
48976: DRIESSEN,P.M. & T. DE MEESTER - Soils of the Cumra area, Turkey.
60396: DRIESSEN,P.M., & SUDEWO,P. - A review of crops and crop performance on Southeast Asian lowland peats
D2738-9663: DRIJFHOUT,E. & SCHRIJVER,A. - Provinciale Almanak van Friesland 1942
59994: DRIJFHOUT,H., & JASSIES,K. - Het Overijsselse Volkskarakter
51823: DRIJFHOUT,E. & JASSIES,K. - Het Overijselse Volkskarakter
D1022-4940: DRIJVER,J. - Texe;. het Vogeleiland
D1023-3849: DRIJVER,J. - Vogeltrek en Trekvogels
51829: DRIJVER,F.W. - Folklore
57603: DRIJVER,F.W. - Schetsen en Beelden
54229: DRIMMELEN,W. VAN - Meerwaarde en Winst. Thesis
60243: DRINKWATER,J.F., & DRUMMOND,A. - De Wereld der Romeinen
C4150-9651: CENTR.COMM.DRINKWATERVOORZIENING,DEN HAAG - De toekomstige Drinkwatervoorziening van Nederland
D13179-2145: DRINNEBERG,E. - Von Ceylon zum Himalaja. Ein Reisebuch. Travelbook through Ceylon and India. Special edition of the People's Club of Bookfriends.41 Plates. Ornam. front with leather spine, mint copy.
D8105-9923: DRION,H. - Het zelfgewilde einde van oude mensen. met reacties van Enschede, Kuitert en anderen. Paperback. Als nieuw.
D844-2678: DRION,H. - Compendium van het Nederlands Vermogensrecht
D1088-6252: DRIOTON,E. - Temples et tresors de l'Egypte. Art et Style 20. Eleg. photobook on early Egypt.32 Plates.
D2545-7407: DRISCOLL,J.H. & NORMAN,F. - Government in England and The British Empire.
42106: DRISCOLL, R.S., ET AL. - An Ecological Land Classification for the U. S. A.
53263: DRISSEN,E. - Vastgelegd voor later
D1124-6574: DROBISCH,K. - Widerstand in Buchenwald
62457: DROBNE,K. - Alvéolines paléogènes de la Slovénie et de l'Istrie
D918-4206: DRÖGE,PH. - Het Oranjekapitaal
61291: DRÖGE,PH. - De Schaduw van de Tambora
60916: DROGENDIJK,C.A. - Het Protestants-Christelijk Ziekenhuis in Nederland. Thesis
48148: MICHEL-DROIT - Maurois
D1639-7233: DRONGELEN,C. VAN - Hé, haal die oorlog van mijn schouders.
48248: DRONGELEN,C. VAN - Kunst & Litsch
46232: DRONKERT,H. - Evaporite models and sedimentology of Messinian and Recent evaporites. Thesis
48882: DRONKERT,H., ET AL. - Facies and Origin of Triassic Evaporites from the NAGRA boreholes, N. Switzerland
47293: DRONKERT,H., ET AL. - Facies and origin of Triassic Evaporites from the NAGRA Boreholes, Northern Switzerland
D1322-7740: DROOGE,C. VAN - Leerboek der Mechanica
D1652-5410: DROOGENDIJK,J.M. - Van visschersdorp tot wereldstad.600 jaar Rotterdam.
D19135-8569: DROOGER,C.W.,ET AL. - Problems of detailed biostratigraphic and magnetostratigraphic correlation in the Potamidha and Apostoli sections in the Cretan Neogene
D1238-3998: DROOGER,C.W. - Study of American Miogypsinidae. Thesis
D1233-7662: DROOGER,C.W. - Quantitative Range Chart Analysis
52124: DROS,I. - Spicht en de Burgemeester
D13149-7840: DRÖSCHER,V.B. - Dieren onder elkaar. Uit het gezins-en familieleven der dieren. Met foto's en tekeningen. Index. Ornam. en verguld linnen met orig. stofomslag. Als nieuw.
D1361-7292: DRÖSCHER,V.B. - Dieren beminnen en haten elkaar-Nieuwe gedragsonderzoekingen.
D1363-9431: DRÖSCHER,V.B. - Magie der zintuigen-Nieuwe ontdekkingen in het rijk der dieren.
D1365-7612: DRÖSCHER,V.B. - Dieren gedragen zich-Nieuwste ontdekkingen in het rijk der dieren
D1322-4152: DRÖSCHER,V.B. - Leven in de dierentuin
D1459-7602: DROSOPOULOS,S. - Biosysthematic studies on the Muellerianella Complex. Thesis
D1229-9236: DROSSAARD,W. - Bronbeek, een levend verleden
D1327-5333: DROSSAARD ,W. - Indonesië, land van ons hart
D1695-2098: DROSSAERS,S.W.A. - Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de Republiek der Vereenigde Nederlanden, 1678-1684
D8182-5903: DROST,A. - Hermingard van de Eikenterpen. Roman. Uit de "Bibliotheek der Nederlandse letteren". Ornam. linnen met leren rug. Rug besch. Met plaat van schrijver. Met veel aantekeningen. Fraai exempl.
D1055-7053: DROUET,FR. - Revision of the Classification of the Oscillatoriaceae.
D1234-8031: DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Groszen.
44884: DROZ,G. - Monsieur, Madame & Bébé
D1451-6205: DROZDZEWKSI,G. - Gewinnungsstätten von Festgesteinen in Deutschland.
D1065-7546: DRUCE,A,P, - Botanical Survey of an Experimental Catchment, Taita, New Zealand
D825-7185: DRUDE,O. - Die Okologie der Pflanzen
D818-4823: DRUDE,P. - Lehrbuch der Optik
D1063-9689: DRUFFEL,P. - Ausgewählte Kantonetten und Madrigale von Pier Luigi Palestrino
D10103-4496: DRUIF,J.H. - Handleiding bij het determineren van mineraaldeeltjes van microscopische afmetingen (sedimentmineralen)
D1037-2499: DRUIF,J.H. - De Bodem van Deli-in 3 delen compleet
D10126-7073: DRUIF,J.H. - Handleiding bij het determineren van mineraaldeeltjes (sedimentmineralen)+ determinatietabel van mineralen in dunne doorsneden
59784: DRUIF,J.H. - Over het Ontstaan der Limburgsche Löss in verband met haar mineralogische samenstelling. Thesis
D1143-9804: DRUMMOND,H. - De opkomst van de mensch. Anthrop. overzicht.
D1119-5733: DRUMMOND,W. - Moest Ruth sterven?
43484: DRUMMOND,H. - Tropical Africa
43705: DRUWÉ, R. - Peter Paul Rubens of Adam van Noort ?
46590: DSCHANELISE,O.I., ET AL. - Formas of the Miocene, Georgia + General Miocene forams ( 2 books)
D352-0273: DSM - Stadskeur en Meesterteken-Limbursge zilversmeedkunst
D366-2857: DSM - Synthese. Zuid Limburg. South Limburg. Südlimburg. Limbourg Méridional
D355-9205: DSM - Ogenbik in de Limburgse fauna + 8 andere DSM Jaarboeken
43281: DSM - Doorsnede van het Zuidlimburgse Land
D325-0166: DSM - Kruisvensters en Cymbalen
D3146-3491: DTI - Development of the Oil and Gas Resources of the United Kingdom 1999 (Brown Book).20 maps o. o. t. Key statistics of 1999 for the UK oil/gas industry.
49491: DUASON,J. - Grønlands Statsretsliche Stilling i Middelalderen
49430: DUBBEL,H. - Taschenbuch für den Maschinenbau I+II complete
D1325-9812: DUBBELBOER,S. - Wat met het veen verdween
D1424-5026: DUBBELMAN,J.E. - Vooroordelen veroordeeld
40650: DUBBS,J.H. - History of the Franklin and Marshall College
D914-7983: DUBE.S.C. - Indian Village
59242: DUBERTRET,L. - Géologie des Roches Vertes du N-O de la Syrie et du Hatay (Turqie). Thesis
D822-5769: DUBIN,P. - Cyprus-The rough guide
60443: DUBNIE,A. - Open Pit Mining practice in Canada
D10126-1472: DUBOIS, M. - Album geographique. Tome Premier. Aspects generaux de la Nature. Illustr. Overview of the world as seen in the last century. Index,
48417: DUBOIS,J. - Dictionnaire Français Contemporain
59144: DUBOIS,G.&C. - La Géologie de l'Alsace
43422: DUBOIS, P.H. - A. C. Willink
59178: DUBOIS,R. - La Suture Calabro-Apennique Cretace-Eocene de la Calabrie Centrale, vols, I+II. Thesis
53631: DUBOIS,P.H. - De ontmoeting
48434: DUBOIS,R. - Choisir d'être Humain
59828: DUBOIS,E. - Die Klimate der geologischen Vergangenheit
49690: DUBOIS,CL. - Gas geochemistry
54962: DUBOIS,R. - La paix par la science et le Protectorat Rhénan
D819-8973: DUBOS,R. - The wooing of earth
60717: DUBOUL-RAZAVET,C. - Contribution a l'Etude de la Géologie et Sédimentologie du Delta du Rhone. Thesis
D1351-4199: DUBOURDIEU,G. - Etude Géologique de la Région de l'Ouenza, 2 Vols.
D1346-4898: DUBOURDIEU,G. - Esquisse Géologique du Djebel Mesloula.2 Vols.
D816-2010: DUBUS,A. - Selected stories
61812: DUBY,G. & ROITER,F. - Erf van Europa
D1237-9122: DUBY,G.(ED.) - Histoire de la France, vols. II + III
39997: DUBY,G.(ED.) - L'An Mil
54522: DUBY,G. - De kathedralenbouwers.
V1795-6806: VIOLLET-LE-DUC,M. - Dictionnaire Raisonné du Mobilier Francais.6 Tomes de l'époque Carlovingienne à la Renaissance
61112: DUCASSE,O., ET AL. - Hammatocythere de l''Eocène de Blayais + 3 other Ostracod articles
D1421-3402: DUCHAUFOUR,PH. - L'Evolution des sols
D1421-5004: DUCHAUFOUR,PH. - L'Evolution des Sols
D1641-9211: DUCHAUSSOIS,R.P. - Aux glaces polaires-Indiens et Esquimaux.
D1623-7813: DUCHAUSSOIS,R.P. - De onbekende apostelen.
D821-7734: DUCHÉ,J. - De grote handelswegen
51577: DUCHEMIN,M., & ANDERSEN, P. - Weven op getouw + Weefboek(1971)
D11111-6764: DÜCHTING,H. - Cezanne.1836-1906. Natur wird Kunst. Biogrphy and most famous works shown and discussed. Bibliogr. Index. Mint copy.
58610: DUCKETT,E.S. - The Gateway to the Middle Ages
38753: DUCKHAM, A.N., ET AL. - Farming Systems of the World
61338: DÜCKHEIM,K. VON - De cultuur van de stilte
D1837-8216: DUCKWORTH-ATKIN,G. - House Scraps, for private circulation
D1237-9028: DUCLOUX,E.H. - Nota sobre el Meteorito de San Carlos
D1258-6683: DUCLOUX,E.H. - Nota sobre el Hierro Meteorico de Campamente Dadin(Nequen)
D1279-5482: DUCLOUX,E.H. - Nota sobre el Meteorito de Tostado+Sobre el Hierro Meteorito de Norquin.2 Vols.
D1274-4596: DUCLOUX,E.H. - El Meteorito de Aguila Blanca y El Hierro meteorito de Agua Blanca-2 Vols.
D1222-2856: DUCLOUX,E.H. - Tres nuevos meteoritos
51141: DUCLOUX,E.H. - Contribucion al conocimiento geologico del neuquwn extraandito.
D951-2645: DUCRET,S. - The colour treasury of eighteenth century Porcelain
D945-4798: DUCRET,S. - The colour treasury of 18th century porcelain
D1195-7187: DUCROO,M.H. - Generaal Zwart, pacificator van Atjeh. Rijk geillustr. biografie. Ornam. half-linnen. Fraai exempl.
H3236-9648: HERRERO-DUCROUX,A. & LEANZA,A.F. - Los Ammonites de la Lotena Formation
D1628-0960: DUDA,R, &REJL,R. - Grote Mineralen Encyclopedie
47713: DUDA,R., & REJL,L. - De grote encyclopedie der Mineralen
D532-3709: DUDEN - Der Große Duden- Rechtschreibung
D521-7064: DUDEN - Duden Lexikon G-O, P-Z
D535-7215: DUDEN - Duden Lexikon A-F, G-O, P-Z, complete
50581: DUDEN - Die Zweifelsfälle der deutschen Sprache +Das Aussprache-Wörterbuch+Wie gebracht man Fremwörter richtig ?
S1422-9629: STAMP.L.DUDLEY - A commercial geography
D1547-8881: DUDLEY STAMP,L. - An Introduction to Stratigraphy - British Isles
D1522-4163: DUDLEY STAMP,I. - A commercial geography
D1530-5407: DUDLEY STAMP,I. - The world, a general geography
47724: DUDLEY STAMP,I. - Britain's Structure and Scenery
54647: DUDLEY STAMP,I. - Nature Conservation in Britain
47500: DUDLEY STAMP,L., &SMITH,G.L. - Lincolnshire ( The Land of Britain)
D3510-6263: DUDOK VAN HEEL,A.C., & HUS,B.(EDS,) - Occo Codex
41071: DUDOK VAN HEEL, W.H. - Dolfijn, hoe doe je het ?
D1511-2212: DUEL,H., ET AL. - Nevengeulen
55219: DUENAS,M. - Het geluid van de nacht
D10106-3486: DUERDEN,D. - African art. Well-illustr. book on original African art in masks, sculpture, paintings and clothes. Maps. Index.
D10124-5912: DUERDEN,D. - African Art. 48 pages in full colour. With background study and many examples. Ornam. and gilded cloth with orig. dj, Mint copy.
D1672-7663: DUERMEIJER,CH.E. - Neogene to Recent tectonic evolution of the Central Mediterranean. Thesis
D1034-6603: DUERR,W.A. - Fundamentals of forestry economics
D1826-9968: DUERR,W.A., ET AL. - Forest Resource Management
45019: DUFAYS,P.F., & MOOR, V. DE - Les Enchainées au Kinyaga
D724-5637: DUFF,C. - England and the English.
D7131-6723: DUFF,D. - Victoria & Albert. Biography of this famous couple. Well-illustr. Index. Bibilogr. Ornam. and gilded cloth. Orig. dj., sl. faded. Mint copy.
D775-8114: DUFF,W. - The Indian History of British Columbia, Vol. 1- the Impact of the white man
40998: DUFF,P.M.D., ET AL. - Cyclic sedimentation
51455: DUFF,A. - Druk
62716: DUFF,CH. - The Truth about Columbus
54127: DUFFEY,E. - Natuur, parken en reservaten in Europa
D11107-5447: DUFFIELD,K. - Kings and savages. Stories of the Australian Savage Clubmembers. Richly illustr. Index. Ornam. cloth. Nice copy
D8179-7094: DUFFY,C. - Siege warfare. The fortress in the early modern world 1994-1660. Exq. illustr. handbook on early fortressses and their use in warfare. Ornam. and gilded cloth. Index. Bibliogr. Mint copy.
D2544-9179: DUFOUR,CH. & WEIJDERTS,R. - Bergland- een eeuw lang Nederlands Alpinisme
56725: DUFRESNE,J., ET AL. - Alaska
D1168-5295: DUFRICHE,A. - Handleiding voor de conversatie en den briefstijl Hollandsch-Fransch
N1521-4390: NOWACKI-DÜGGELI - Praktische Bodenkunde
D1025-8423: DUHAMEL,J. - Vue de la terre promesse.
D1032-2898: DUHAMEL,G. - Géographie cordiale de l'Europe
D1836-8270: DUHAMEL,G., ET AL. - Le Notaire du Havre + 4 other titles
39838: DUHAMEL,G. - Les Jumeaux de Vallangoujard
48180: DUHAMEL,G., ET AL. - Choix de belles pages + 2 other similar books.
50300: DUHAMEL,G. - Les Plaisirs et les Jeux
D739-6304: DUIF,A. - De school aan de Muidergracht- 60 jaar.
54802: DUIF,A. - De geur van specerijen
D2125-5833: DUIJKER,H.C.J. ET AL. - Leerboek der psychologie.
D1018-6633: DUIJKER,H. - Wijnland Frankrijk
D1012-5078: DUIJKER,H. - Kijk op Wijn
54466: DUIJKER,H. - Charmante wijnen van Chili
40517: DUIJKER,H. - De goede wijnen van Bordeaux
43859: DUIJKER,H., & JOHNSON,H. - Wijn - en Reisatlas van Frankrijk
37892: DUIJL, C.F. VAN - Onze geschiedenis, geschetst in haar verband met de Algemeene Historie.
D1150-6024: DUIJNDAM,A. - Detailed Bayesian inversion of seismic data. Thesis
D1459-7485: DUIJNSTEE,X.P. - Maarten Luther in de kritiek 1505-1525. In 3 delen compleet.
D1597-6695: DUIN,R.H.A. VAN - Over de invloed van grondbewerking op het transport van warmte, lucht en water in de grond. Thesis
D1557-3683: DUIN,M. VAN DER - 1830- Een verhaal uit den tijd van den Belgischen opstand
D1534-3548: DUIN,M. VAN DER - Tierck Hiddes, de Friesche zeeheld
D1987-9972: DUIN,E.J.T., ET AL. - Subsurface structure of the Netherlands: Results of recent onshore and offshore mapping
61640: DUIN,R.H.A. VAN & KASTE,G. DE - Het Zuiderzeeprojekt in zakformaat
40535: DUIN,J.A. VAN - The Turku Granulite area, SW Finland. Thesis
7377: DUIN,R.H.A. VAN & KASTE,G. DE - The pocket guide to the Zuyder Zee Project
56832: DUIN,M. - Je komt niet weg uit Hollywood
46532: DUIN,C. VAN - Zal het Stof U loven ? Thesis
49355: DUIN,R.H.A. VAN - Over de invloed van grondbewerking op het transport van warmte, lucht en water inde grond. Thesis
D1350-5039: DUINEN,G. VAN - Beknopte geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indië.
D1519-7084: DUINEN,H.A. VAN - Hendrik van Zutphen
52080: DUINEN,P. VAN - Campagne's Schoolwoordenboek/Nouveau Dict. de Poche Français-Hollandais
40021: DUINEN,R. VAN (ED.) - A new Pocket-Dictionary of the English and Dutch languages
D1730-3281: DUINJERKEN,A. VAN - Dichters der Contra-Reformatie
57068: DUINKER-JOUSTRA,N. - Calorieëntabel
D2690-5970: DUINKERKEN,A. & KELK, C.J. - Poezie uit den Pruikentijd. Uilenreeks deel 28. Ornam. karton. Gedichtenbundel. Fraai exempl.
D1330-1219: DUINKERKEN,A. - Zeven eeuwen Katholieke poëzie
D1716-4096: DUINKERKEN,A. VAN - Vondel's Lyriek
D1721-1564: DUINKERKEN,A. VAN - Verzamelde gedichten.
D1650-4399: DUINKERKEN,A.VAN - De mensen hebben hun gebreken. Pocket-ed. Als nieuw.
D1721-6449: DUINKERKEN,A. VAN - Legende van deze tijd
D1621-9039: DUINKERKEN,A.VAN - Ascese der Schoonheid
D1631-2905: DUINKERKEN,A.VAN - Nicolaas Beets, het tweede plan
51471: DUINKERKEN,A. VAN - Tobias met den Engel
62504: DUINKERKEN,A. VAN - Bloemlezing uit de Katholieke Poëzie, in drie delen compleet
46737: DUINKERKEN,A. VAN - Ascese der Schoonheid
62498: DUINKERKEN,A. VAN - Het tweede plan
38946: DUINTJER,M.F., ET AL. - Ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw voor de Nederlandsche Bank

Next 1000 books from Antiquariaat Terra Incognita

2/17