Antiquariaat Terra Incognita
Oosteinde 30A, 1678 HS Oostwoud NH, The Netherlands. Tel.: +31 (0)229-507988 | Mob.: +31-(0)6-46103006            Email: h.duyverman@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44138: BRUGGENCATE,A. TEN - Hollandsche Molens
52833: BRUGGENCATE,K. TEN - Engels Woordenboek, Engels-Nederlands
B1863-6029: BRUGGINK,M. ET AL. - Methode-ontwikkeling tbv het project terreinbeheer en landschap
B1846-8207: BRUGGINK,M. ET AL. - Beheersadvies voor heideterreinen in Nederland
B1019-1631: BRUGMAN,T. - Wiben en de katten.
59117: BRUGMAN,J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte
B14249-8533: BRUGMANS, I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland. gedenkboek 80-jarig bestaan NV Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1950. Fraai geillustr. Ornam. en verguld linnen. Met aanbiedingsbrief van de Directie SMN. Als nieuw. Vlag SMN van captainsdinner 1959 ingesloten.
B1196-1131: BRUGMANS,G. - Napoleon, de mensch en dictator. Rijk geillustr. biografie. Ornam. half-linnen. Fraai exempl. Bibliogr.
B11140-6941: BRUGMANS,H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815. Rijk geillustr. overzicht. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl. Index.
B11105-4229: BRUGMANS,H. - Heemkennis Amsterdam 1-6 in een deel. Rijk geillustr. essays over Amsterdam. Index. Ornam. linnen. Als nieuw.
B1189-5961: BRUGMANS,H. - Zeemansleven.17 geillustr. zeeverhalen. Ornam. linnen. Oude kaarten in covers. Fraai exempl.
B1689-7173: BRUGMANS,H.(ED.) - Zeemansleven.17 geillustr. zeeverhalen. Ornam. linnen. Oude kaarten in covers. Fraai exempl.
B19133-4441: BRUGMANS,I.J. (ED.) - Nederlands-Indië onder Japanse Bezetting. gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl. geplast.
B1390-4142: BRUGMANS,I.J. - Kantelend tijdperk. Wereldbeeld 1991-1939. Met bibliogr. en index. Ornam. linnen. Fraai exempl.
B1131-3768: BRUGMANS,G. - Napoleon, de mensch en dictator
B1153-9072: BRUGMANS,H. - Europese momentopnamen- Keerpunten in de geschiedenis
B1150-5563: BRUGMANS,H. - Schets eener beschavingsgeschiedenis van Nederland
B139-6549: BRUGMANS,I.J. - Thorbecke
B1321-2897: BRUGMANS,I.J. - Begin van twee banken
B19146-8748: BRUGMANS,I.J. (ED.) - Nederlands-Indië onder Japanse Bezetting. gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. Ornam. en verguld linnen. met orig. stofomslag. Fraai exempl.
B1618-1371: BRUGMANS,H.(ED.) - Het Zilveren Getij
B1842-9509: BRUGMANS,I.J.(ED.) - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting
B1752-0573: BRUGMANS,H.J.W.F. - Psychologische methoden en begrippen, delen I, II, III
59666: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts
45860: BRUGMANS, I.J., ET AL. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting 1942-1945
B1114-4919: BRUGMANS,H. - L'Europe Vécu
39146: BRUGMANS,G. - Napoleon, de Mensch en Dictator
39269: BRUGMANS,H., ET AL.(EDS.) - Geschiedenis der Wereld- Eerste Deel
42671: BRUGMANS,H. - Willem van Oranje
57406: BRUGMANS,H. - Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leycester, betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden 1585-1588, deel II
43931: BRUGMANS, I.J. - Welvaart en Historie
57492: BRUGMANS,H., & KERNKAMP,G.W. - Algemeene Geschiedenis , delen 1 + 2
L1352-5179: LEVY-BRUHL,L. - Les fonctions mentales dans les societes inferieures
B2227-2645: BRUHNS,W. & RAMDOHR,P. - Petrographie(Gesteinskunde)
B20102-2223: BRUHNS,W.&RAMDOHR,P. - Kristallographie. Sammlung Göschen 210. Pocket handbook on crystallography. Index. Well-illustr.192 Figs.
B915-7536: BRUHNS,W. - Kristallografie
46910: BRUHNS,W. - Het Land van mijn Vader
58951: BRUHNS,C.& NAGEL,A. - Astronomisch-Geodätische Arbeiten, I. Abteilung : Die Grossenhauer Grundlinie+ III. Die Astronomische Arbeiten(1885) + IV. Das Landesnivellement (1886)
45014: BRUHNS,L. - Die Kunst der Stadt Rom, in 2 volumes complete
44206: BRUHNS,L. - Aus alten Bildern - Zeugnisse Deutschen Wesens
B910-3383: BRUIJN,C. - Wendelmoet
B917-8833: BRUIJN,C. - Het witte rendier
B930-7280: BRUIJN,C. - Heerl mijn zoon, waar ben je ?
B3937-3731: BRUIJN,J. DE, & LANGEVELD,H.J.L. (EDS.) - Colijn-Bouwstenen voor een biografie.
B2366-5104: BRUIJN, C.A. DE, ET AL. - Enschede in Luchtfoto's- Verandering en groei in 2 delen kompleet
50241: BRUIJN, C.A. DE - Ochtendschemering, deel III van de Hoornse trilogie
55444: BRUIJN, C.A. - De Valk zeilt uit
55140: BRUIJN, C.A. - Vlucht naar het eiland
52165: BRUIJN,C. - Keteltje in de Lorzie
43639: BRUIJN A. EN BUNTE, E.H. - Tweeduizend eeuwen Nederland
54358: BRUIJN,H. DE - Veiligheid en Economie betreffende de lozing van radioactieve afvaklstoffen in de Noordzee bij Petten. Deel II-Bijlagen
41207: BRUIJN, C.A. DE, ET AL. - Urban survey with aerial photography
53599: BRUIJN,C. - Vrijheid !
55864: BRUIJN,A., & BUNTE,E.H. - Tweeduizend eeuwen Nederland
56163: BRUIJN,C., ET AL. - Het boek voor de jeugd
54679: BRUIJN, C.A. - Keteltje in het Veerhuis
48995: BRUIJN,C. - Omnibus
B1595-3042: BRUIJNZEEL,L.A. - Hydrological and biochemical aspects of man-made forests in South-Central Java, Indonesia. Thesis
51905: BRUIJNZEEL,L.A. - Hydrology of moist tropical forests. Thesis
B2122-6574: BRUIN,P. & GIEGEL,PH. - Hier heeft God gewoond
B1134-5395: BRUIN,S. DE - Help Uzelf op reis met Italiaansch
B1313-3792: BRUIN,G.P. DE - La Komencando
45090: BRUIN,H. DE, ET AL. - Achtste Kerstboek
38221: BRUIN,P. - Analyse van het landbouw-meteorologische onderzoek in Nederland
43023: BRUIN,M. - Neutroprenia and Thrombocytopenia in children. Thesis
48554: BRUIN,H. DE - Job
42968: BRUIN,S. DE - Help U zelf op Reis met Italiaansch
56204: BRUIN,R.E., ET AL. - Twintig eeuwen Utrecht
46312: SERVAAS DE BRUIN - Help U Zelf op Reis met Engelsch
48661: BRUIN,J. DE - De schipper van de Dankbaarheid
47316: BRUINE PLOOS VAN AMSTEL, P.J. DE - Medische Encyclopedie voor Gezin en Verzorging
48990: BRUINING,R. - Cabaret
52130: BRUINING,R. - Tobbejas
42387: BRUINING,G. - Verontrust Geweten
B942-4323: BRUINS,D. - Latijnsche Citaten in het dagelijks leven.
M1656-1801: MÖRZER BRUINS,A. - Glossary of abbreviations and acronyms used in Indonesia
B926-8184: BRUINS,H. - Landen en Volken der Aarde
45152: BRUINS,H.J. - Desert environment and agriculture in the central Negev and Kadesh-Barnea during historical times. Thesis
53712: BRUINSHOOFD,A.C., & JANSSENS,P. - 100 Jaar Stork + Herman Boerhaave
B1310-8317: BRUINSMA,H.C. - Grafologie
B2860-3755: BRUINSMA,J. & WESSLES,J.G.H. - Leerboek der Plantenfysiologie. Deel 2 Groei en ontwikkeling.
B918-6084: BRULEZ,R. - Het huis te Borgen
B920-7308: BRUMM,FR. - Der Baumschulbetrieb
B1440-7219: BRUMMELKAMP,J. - Sociale geografie van Afrika, delen I+II
B2053-7751: BRUMMELKAMP,J.ET AL. - Land- en Volkenkunde voor de Kweekschool, delen I+II.
B1623-1313: BRUMMELKAMP,W.H. - Over Meningeomen. Thesis
8294: BRUMMELKAMP,J.ET AL. - Land- en Volkenkunde voor de Kweekschool, delen I+II+III.
M1092-9259: MALTE-BRUN - Precis de la Geographie Universelle ou description de toutes les parties du monde. Tomes 1-6.
M1095-9738: MALTE-BRUN - Géographie Universelle ou description de toutes parts du monde, vol V- Ase Orientale et Afrique
M10107-1270: MALTE-BRUN - Géographie Universelle , description de toutes les parties du monde. Tome 4:L'Europe et l'Asie Occidentale
M10106-1318: MALTE-BRUN - Géographie Universelle, description de toutes les parties du Monde, Tome 6: Les deux Amériques et Oceania.
M1030-1925: MALTE-BRUN - La France Illustrée, Tomes 1-5
56234: BRUN,J. - Le Philosophie de Pascal
B1134-4884: BRUNE,J. DE - Bancket-werck van goede gedachten.
B936-9772: BRÜNE,FR. - Die Praxis der Moor- und Heidekultur
59157: BRUNEL,M. - Etude Pétro-Structurale des Chevauchements Ductiles en Himalaya ( Népal Oriental et Himalaya NE). Thesis
B1021-3619: BRUNHES,J. - La geographie humaine
B1046-7968: BRUNHES,J. - Géographie, le monde , les grandes puissances.
B1433-3029: BRUNHOFF,J. DE - Babar en ballon. Les Albums roses.
B1012-8682: BRÜNING,D. - Forstdüngung
B25120-8539: BRUNKENER,L. & NILSSON,B. - A review of methods for the production of haploids in seed plants + Recent results of inter-provenance crosses in Sweden
44682: BRUNN,J.H., ET AL. - Rapport sur l'attribution du Prix Viquesnel à M. Jean Aubouin + 10 other obituaries
42793: BRUNN,J.H. - Découverte des Sciences de la Terre
B2920-6574: BRUNNER,E. DE S. ET AL. (ED.) - Farmers of the world
B819-1899: BRUNNING - Australian Gardener
55036: BRUNSMANN,P. - Beleving van Monumenten
B949-4052: BRUNT, E. - Een theemuts vol tragiek. Columns. Ornam. paperback.
B830-4348: BRUNT,D. - Weather Science for Eeverybody
42747: BRUNT, E. - Mevrouw, ik groet u
B1078-1510: BRUNTON,P. - Een heremiet in de Himalaya. Op zoek naar het hogere. Ornam. linnen. Fraai exempl.
B1018-4010: BRUNTON,P. - Verborgen wijsheid
B1031-1338: BRUNTON,P. - The hidden teaching beyond Yoga
B1057-9374: BRUNTON,P. - De geheime weg. Over zelfontwikkeling in de moderne wereld
43653: BRUSATTI, A - Wirtschafts- und Sozialgeschichte des industriellen Zeitalters
B1078-2471: BRUSH,G.J. - Manual for Determinative Mineralogy with an introduction to Blowpipe Analysis.
B1121-5378: BRUSSE,H.G. - Aan de slag !, Deel 1
B977-5108: BRUSSE,J. - Mensen in Monrtmartre. Verhalenbundel met veel foto's. Pocket-ed. Fraai exempl.
B917-7330: BRUSSE,J. - Frankrijk Omnibus
B1618-5575: BRUSSE,K. ET AL. - Carmiggelt Special
B1613-2026: BRUSSE,M. ET AL. - Paris saloon.
B1186-6148: BRUSSE,M.J. - Boefje. Socialistische roman. Rijk geillustr. Ornam. en verguld half-linnen. Fraai exempl.
B1822-3962: BRUSSE,M.J. ET AL. - Menschen van de straat
B189-8547: BRUSSE,M.J.,ET AL. - De steden
53787: BRUSSE,P. - Neem nou Londen
B1123-8214: BRUSSE,M.J. - In Philips' Wonderland
B939-6467: BRUSSE,J. - Gids voor Franse Rivièra en de Provence
52438: BRUSSE,P., & HOLTROP,A. - Wij, Oranje
B921-5277: BRUSSE,J. - Met het oog op Parijs
58314: BRUSSE,J. - De zelfkant van Parijs
55270: BRUSSE,J. - Een ontdekkingsreis door het land van de wijn
54910: BRUSSE,M.J. - De zonderlinge avonturen van Zijne Excellentie De Generaal
3520: BRUSSE,J. - Nachten van Parijs in 25 verhalen. Rijk geillustr. pocket-ed. gebr. maar leesbaar exemplaar.
55553: BRUSSE,J. - Rue du Rendez-Vous
42391: BRUSSE,M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk
21300: BRUSSE,J. - Paris vous parle + Over Zon en Wijn en het Goede Franse Leven
51089: BRUSSEE,H.G., ET AL. - Van planten dieren en mensen 2 + Leerboek der dierkunde (Ritzema Bos), deel II
B1438-7945: BRUSSELMANS,P. - Het gezichtsorgaan bij de werveldieren
50578: BRUSSELMANS,H. - Muggepuut
B924-5757: BRUTEL,E. - Kanuni Takatifu za ibada
B935-8051: BRUTON,E. - Antique clocks and clock collecting
B8101-4730: BRUUN,B. - British and European birds. Illustr. by Arthur Singer.516 birds illustr.448 distr. maps. Bibliogr. Index.
B8136-7057: BRUUN,B. - Elseviers grote vogelboek, geillustr. door Arthur Singer. Afb. van meer dan 500 Europese vogelsoorten.450 verspreidingskaartjes. Register.
47362: BRUUN,B., & SINGER,A. - The Hamlyn Guide to Birds of Britain and Europe
B13109-8514: BRUYÈRE,O. LA - Les Caractères ou Les moeurs de ce Siècle suivis du Discours à l'Academie et de La Traduction de Théophastre
56325: BRUYÈRE,O. LA - Les Caractères
B1340-6586: BRUYKER,C. DE - De statistische methode in de plantkunde
B2754-4748: BRUYLANT,P. & TIMMERMANS,L. - De 7 werken van barmhartigheid/ The 7 works of charity
B878-5806: BRUYN,C. - Kinderen van het eiland. Rijk geillustr. roman over de waddeneilanden. Als nieuw.
B885-4487: BRUYN,C. - De drie portretten van Calire Marianne. Roman. Ornam. linnen. Rug verbleekt. Fraai exempl.
B891-5913: BRUYN,C. - Sil de strandjutter. Roman. geillustr. door Anton Pieck. Ornam. linnen. Rug los. Band wat gevlekt.
B8116-6038: BRUYN,C. - Arjen. Roman over Friesland. Geillustr. door Anton Pieck. Ornam. half-linnen. Rug verbleekt. Fraai exempl. Met woordenlijst.
B8133-7625: BRUYN,C. - De zerftocht van Eggejan Korse. Rijk geillustr. autobiografie van Cor Bruyn. Ornam. en verguld linnen met orig, stofomslag. Fraai exempl.
B898-6495: BRUYN,C. - Een gave van God. Novelle. Geillustr. door Johan Pieck. Ornam. en verguld half-linnen. Fraai exempl.
B832-7848: BRUYN,C. - De zwerftocht van Eggejan Corse.
B30125-1022: BRUYN,C.A. DE & REINDERS, H.R. - Nederlandse vestingen. Rijk geillustr. gids over drie eeuwen vestingen. Woordenlijst. Index. Ornam. en geplast. karton. Als nieuw.
B2068-9550: BRUYN,H. DE , ET AL. - Mammalia and foraminifera from the Neogene of Castellos Hill (Crete)
18917: BRUYN-OUWEHAND,M. - Het stenen hart
55190: BRUYN-OUWEHAND,M. - De Koppenolletjes hebben honger
57864: BRUYN,C. - De overgang van Diewertje Stam
43348: BRUYN,C. - De stroper uit de oude molen
57381: BRUYN,C. - Greetje en Groetje
B14106-4654: BRUYNE,J.A,.DE - Vaderlandsche Geschiedenis. Tweede deel. De Republiek der Vereenigde Nederlanden. Heringebonden. Fraai exempl.
38270: BRUYNE,E. DE - Kunstphilosophie
M1862-4049: MÖRZER BRUYNS,M.F. - Aspecten van natuurbeheer bij Milieubeheer en Milieuonderzoek.
B831-2417: BRUYR,J. - La belle histoire de la Musique
B2316-4644: BRUYTCKER,G. DE, ET AL. - Het eindige zelf
B6135-7467: BRY,T. - Utrolige Kola-The incredible Kola. Map in cover. Bilingual photobook on Kola peninsula. Nature-resources-pollution-people-the Barents Sea.
54554: BRY,TH.DE - De ontdekking van de nieuwe wereld
39394: BRYAN,L. - British Columbia, this favoured land.
55332: BRYAN,G.S. - Edison, the Man and his Work
B11222-7887: BRYANT,A.T. - The Zulu people. As they were before the white man came. A key work on the history and reference of the Zulu tribe. Ornam. and gilded cloth-Nice copy. Index. Bibliogr. From the Off-Librbary of the Dutch Government in the Hague.
B11155-5791: BRYANT,A.T. - The turn of the tide.1939-1943. A study based on the diaries of Fieldmarshal Viscount Alanbrooke. Ornam. and gilded cloth with orig dj (sl. chafed). Nice copy.
B1725-6338: BRYANT,D., ET AL. - The last frontier forests
B919-6155: BRYANT,A. - The Age of Chivalry
55949: BRYANT,A. - Samuel Pepys, the saviour of the Navy
43478: BRYANT,A. - The story of England
B1017-8305: BRYDONE,P. - Ascesa sull'Etna
B2518-5925: BRYSON,R.A. & MURRAY,T.J. - Climates of hunger
49967: BRYSON,B. - Een kleine geschiedenis van bijna alles
38449: BRYSON,B. - Shakespeare
55146: BRYSON,B. - A short history of nearly everything
57100: BRYSON,B. - At Home
55079: BRYSON,B. - Notes from a small island
50540: BRZEZINSKY,Z. - The Grand Chessboard
56755: BUARQUE,CH. - Onrust
52455: BUB/BODMAR,F., ET AL. - Die Konservierung des Holzes in Theorie und Praxis
B875-2962: BUBER,M. - Dialogisches Leben. Gesammelte Philosophische und Pädagogischen Geschriften.
B821-4237: BUBER,M. - De vraag naar de mens
B823-3375: BUBER,M. - Twee wijzen van geloven
B819-9429: BUBER,M. - The prophetic faith
B839-5329: BUBER,M. - Due fünf Bücher der Weisung, mit Beilage
B2526-2625: BUBER,M., & ROSENZWEIG,F. - Bücher der Kündung, Band 3
50125: BUBER,M. ET AL. - Die fünf Bucher der Weisung + Bücher der Geschichte + Bücher der Kündung +Die Schriftwerke
56644: BUBER,M. - Der Glaube der Propheten
57988: BUBER,M., ET AL. - Die Geschichten des Rabbi Nachmann + E. Schaper-Das Leben Jesu
49901: BUBER,M. - De weg van den mens + Voorvallen en Ontmoetingen
56609: BUBER,M. - Hundert Chassidische Geschichten
B1471-0237: BUBNOFF,S. VON - Geologie von Europa-Zweiter Band-Erster Teil-Kaledoniden und Varisciden
B1426-1974: BUBNOFF,S. VON - Grundprobleme der Geologie
B1447-7099: BUBNOFF,S. VON - Die Kohlenlagerstätten Russlands und Sibiriens.
B1426-5250: BUBNOFF,S. VON - Grundprobleme der Geologie
41117: BUBNOFF,S.VON - Einführung in die Erdgeschichte, 1. Teil
42900: BUBNOFF,S. VON - Die Gliederung der Erdrinde
B725-2490: BUCH,W. - Schein und Sein. Gedichte.
B1449-1843: BÜCH,B., ET AL - Mislukte vakanties en andere vreemde reisverhalen
53781: BÜCH, B. - Het bedrog
35887: BÜCH,B. - Zingende botten
410: BÜCH, B. - Eilanden. Ornam. paperback. Fraai exemplaar.
B912-0034: BUCHAN,J. - Huntingtower
B1837-5534: BUCHAN,S.H. ET AL. - The Triassic stratigraphy of Svalbard
B925-8244: BUCHAN,A. - Handy book of meteorology
8173: BUCHAN,J. - De Strijd aan de Somme, tweede phase.
48808: BUCHAN,E. - Revenge of middle-aged women
B1114-6715: BUCHANAN,D. - This is Canada
47264: BUCHANAN,M.S., ET AL. - The Geology of the Jos Plateau- Vol. 2- Younger Granite Complexes
40310: BUCHARINA,A.L. - Nun bin Ich schon weit über zwanzig
40694: BÜCHELER,H. - Carl-Heinrich van Stülpnagel
57951: BUCHEM,F.S.P. VAN - Ziekten van het Hart en de Bloedvaten
A46228-8204: AACHENER GEOWISSENSCHAFTENER BEITRÄGE.6 BÜCHER - Metamorphose in Schiefergeberge(Nierhoff), SW Spanien(Giese), Karbonater in Tschechische Republik (Dieken), Devonian mud mounds in der Montaigne Noire (Vigener), Geotopschutz (Kasig), Verwitterung von Naturbausteinwerken (Kownatzki).
46509: BUCHER,B. - Geschichte der Technischen Künste, Drie Teiler
47023: BUCHHEIT,G. - Das Papsttum
B1215-2690: BUCHHOLTZ,J. - De komedie komt
B1055-0258: BÜCHLER,C. - Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem.
49147: BÜCHLER,C.B. - Psychologie in de moderne wereld
B2128-5354: BÜCHLI,K.& VAN EE, M. - Het Tjitaroempleinkamp 42/43
B1220-2356: BÜCHNER,E.H. - Molekulen en atomen.
B2428-8561: BUCHNER,G. & HOOGVELT,F. - Milieuvriendelijke adviezen.
B1089-5380: BÜCHNER,L. - Kracht en stof of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en de daarop steunende zedeleer
B1051-4340: BUCHNER,O. - Einführung in die Europäische Meeresmollusken-Fauna
51347: BUCHNER,P. - Tier und Pflanze in Symbiose
B1115-4662: BUCHOLTZ,A. - Photogrammetrie
B1234-5039: BUCHSBAUM,R. - De ongewervelde dieren, twee delen.
43942: BUCHTER-WEISBORDT,H. - Druiven
B2764-7369: BUCHWALD,K. & ENGELHARDT,W. - Handbuch für Landschaftspglege und Naturschutz, 4 Bände komplett
B1231-5530: BUCHWALD,EB. - Einführung in die Kristalloptik
B1231-4818: BUCHWALD,EB. - Einführung in die Kristalloptik
B756-3692: BUCK,P. - De goede aarde-Trilogie. Roman. Ornam. verg. karton. Geplast.
B787-3055: BUCK,P. - Omnibus. De moeder. oostenwind-Westenwind. Ballingschap. Ornam. linnen. Geplast. Fraai exempl.
B745-3651: BUCK,P. - Oostenwind Westenwind. Ornam. karton. Rug besch.
B748-3999: BUCK,P. - Mandala. Roman over India. Paperback, Fraai exempl.
B760-3968: BUCK,P. - De verborgen bloem. Roman. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
B799-5316: BUCK,P. - Oostenwind-Westenwind/De moeder/Het trotse hart. Drie romans in drie boeken. Ornam. en verguld linnen.
B7103-4437: BUCK,P. - De strijdbare dienaar/De jonge opstandeling. Twee romans in twee boeken. Ornam. half-linnen. fraaie exempl.
B7105-4100: BUCK,P. - Omnibus, bevattende De moeder, Oostenwind-Westenwind en Ballingschap. Ornam. en verguld karton. Fraai exempl.
B746-6250: BUCK,P. - Letter from Peking. Pocket-ed. novel. Mint copy.
B741-6261: BUCK,P. - Imperial woman. Novel. Pocket-ed. Mint copy.
B741-6301: BUCK,P. - The good earth. Novel. Pocket-ed. Nice copy.
B722-1091: BUCK,P. - De zonen van Wang Lung
B718-0484: BUCK,P. - Het verdeelde huis
B715-2079: BUCK,P. - The good earth.
B710-9504: BUCK,P. - The exile.
B725-1300: BUCK,P. - Die Frauen des Hauses Wu.
B746-7578: BUCK,P. - Die gute Erde. Roman des Chinesischen Menschen.
B716-2111: BUCK,P. - Pioenroos. Roman.
B727-1523: BUCK,P. - Totdat de dood ons scheidt.
B726-0994: BUCK,P. - Ik ontbied de morgenstond.
B711-2341: BUCK,P. - Die Mutter.
B711-0072: BUCK,P. - The promise
B762-5779: BUCK,P. - Nu en altijd-Het meisje dat niet groeien kon-De Chinese roman.
B725-2246: BUCK,P. - De verborgen bloem. Roman.
B916-7591: BUCK,P.S. - Journey for Life
B718-5285: BUCK,P. - Keizerin van China
B721-1472: BUCK,P. - De jonge opstandeling
B721-4491: BUCK,P. - Ons dagelijksch brood
B718-2095: BUCK,P. - Het goud van China
2715: BUCK,P. - Oostenwind Westenwind. Ornam.& verguldlinnen. Fraai exemplaar.
49005: BUCK,P. - China Trilogie
52621: BUCK,P.S. - Van verre landen
405: BUCK,P. - Een handvol mensen. Roman. Ornam. sl. band.
57972: BUCK,P.S. - Omnibus
58623: BUCK,P. - Ballingschap
B1824-0162: BÜCKING,W., ET AL. - Der Bannwald Steinhäusle
B1838-2096: BÜCKING,W., ET AL. - Der Bannwald Flüh + Waldmoor-Torfstich
23520: BÜCKING,W., ET AL. - Der Bannwald Steinhäusle
B145-9453: BUCKINHAM,M.E. - Phari
B1117-0660: BUCKLAND,G. - First photographs
B1214-7627: BUCKLEY,H.E. - Crystal growth
54955: BUCKLEY,P. - Ernest
43235: BUCKLEY,M. - Mit den Taschen voller Sand
57182: BUCKMASTER,M., & MONTAGU,E. - Met de rug tegen de maar + De man die niet bestond(1954)
B2438-4321: BUCKNELL,J. & ALLEN,J.E. - Klimatologie + Aerodynamica (2 boeken)
43078: BUCKNELL,J. - Klimatologie
41930: BUDAY,T., ET AL. - Tectonic Development of Czechoslovakia
53995: BUDD,D.A., ET AL. - Smackover and Lower Buckneth Formations, South Texas
37710: BUDDING,M. - Miri Hill Field Guide
B1335-5126: BUDDINGH',C. - Poëzie is een daad van bevestiging.
B1619-5169: BUDDINGH,C.(ED.) - Prisma Citatenboek.
49736: BUDDINGH',C. - Liederen & Romances
48189: BUDDINGH,D. - Verhandeling van den Aard der Noorsche Godenleer
B1940-9046: BÜDEL,J. & IMBER,W. - Spitzbergen, einsame Insel im Polarlicht.
42305: BÜDEL,J. - Klima Geomorphology
41556: BÜDEL,J., & GLASER,U.(EDS.) - Neue Forschungen im Umkreis der Glocknergruppe
B1171-7846: BUDELMAN,A. - Woody Species in auxiliary roles- Live stakes in Yam cultivation. Thesis
B1721-6848: BÜDGEN,W., ET AL. - Meer dan mensenkennis
B1134-7101: BUDYKO,M.I. - The earth climate, past and future
48379: BUDYKO,M.I. - Climate and Life
B1033-7448: BUEHLER,A. - Kirche und Staat bei Rudolph Sohm
B1223-4408: BUEKERS,P.G. - Onze gevederde vrienden
37976: BUEKERS,P.G. - Zakflora naar Schmeil en Fitschen
B1117-8427: BUENTING,H. - Rebuild Jerusalem
L3895-6336: LAMMERTS VAN BUEREN, E.M. & BLOM, E.M. - Tropenbos-Hierarchical framework for the formulation of sustainable forest management standards
40934: BUEREN,H.G. VAN, ET AL. - Waarneming inde verschillende wetenschappen
49388: BUEREN,H.G. VAN, ET AL. - Waarneming in de verschillende wetenschappen
B1086-3857: BUFFIER,P. - Opuscules de Pieté- La Vie du Comte Louis de Sales + La Vie de l'Hermite de Compiègne
B1113-6166: BUFFINGA,A. - G. Th. Rietveld
46833: BUFFINGA,N. - Een koopmansstad in vuur !
B2166-5968: BUFFON,M. LE COMTE DU - Oeuvres complètes, Tome 4- Matières Générales IV. Aves supplements.
B2158-4407: BUFFON,M. LE COMTE DU - Oeuvres Complètes de Buffon, Vols, 1-4: Matières Générales
42922: BUFFON,M. LE COMTE DU,& DAUBENTON - Histoire naturelle, Tome Quinzième
B748-8579: BUGE,E. - Les Bryozoaires du Pliocène du Cap Bon (Tunisie)
B1427-8352: BUGENAL,J.F.T. - The search for authenticity
B2420-2980: BUGGENHOUT,P, & DALED,J. - Vademecum tekenkunst
51449: BUHL,C,& SCHÜTTE,F. - Prognose wichtiger Pflanzenschädlinge in der Landwirtschaft
39723: BÜHLER,A. - Der Waldbau nach wissenschaftlicher Forschung und praktischer Erfahrung, 2 Bände
54782: BÜHLER,CH. - Slagen in het leven
55871: BÜHLER,H. - Studien zum Menschenbild im Roman der Frühromantik. Thesis
52402: BÜHLER,CH. - Practische Kinderpsychologie
B1129-6992: BÜHLMANN,W. - Missionsproseß in Addis Abeba
B1129-4575: BÜHLMANN,W. - Missionsprozeß in Addia Abeba
B118-0785: BÜHRER,E.M. - Leonardo
B1996-6673: BUIJNSTERS,P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Proefschrift over de schrijver Rhijnvis Feith. Ornam. paperback. Fraai exempl.
B1516-3863: BUIJSSE,E.(ED.) - Vlaanderen roept
B1837-5439: BUIJTENEN,M.P. VAN - Hindeloopen, Friesland's elfde stede
57445: BUIJTENEN,M.P. VAN, ET AL. - Unitas Fratrum
58179: BUIKHUISEN,W. - Achtergronden van nozemgedrag
58228: BUIRA,A., ET AL. - Can currency crises be prevented or better managed ? Lessons from Mexico.
49418: BUIS,J. - Historia Forestis, deel II
50886: BUISHAND,TJ. - Fruittuin voor iedereen
B1534-1829: BUISKOOL,J.A.F. - De Staatsinstellingen van Suriname
57738: BUISKOOL ,J.A.E. - De verkrijging van de onafhankelijkheid der Philppijnen
B1224-7000: BUISMAN,J.F. - Twee Gewichtige Zondagen
55647: BUISMAN,J. - West- en Oost-Europa
52564: BUISMAN,J. - Oost-Azië en Oceanië
B3669-7347: BUISONJE,P.H. DE, & ZONNEVELD,J.I.S. - Caracasbaai : A submarine slide of a huge coastal fragment in Curacao
B1677-8240: BUISONJE,P.H. DE - Recurrent Red Tides, a possible origin of the Solnhofen Limestone, parts I+II
B1616-6975: BUISONJE,P.H. DE - Bottenmaatboekje
54015: BUISONJÉ, P.H. DE, ET AL. - Neogene and Quaternary Geology of Aruba, Curaçao and Bonaire with 25 other relevant articles on reefs, diving and geology of the Antilles
B1243-3262: BUISSERET,D. - Photo-Interprétation et Etudes d'Urbanisme
B1212-2270: BUISSINK,FR. - Randje groen
B1554-7242: BUIT,J., ET AL. - Rechtvaardigheid en doelmatigheid in ruimtelijk beleid
56936: BUITENDIJK,B. - Grondbeginselen der Moderne Economie
B1918-2774: BUITENEN,J.A.B. VAN - Verhalen uit India
B1342-5323: BUITENWEG, H. - Omong Kosong. Verhalen. Linnen. Fraai exempl.
B1350-4947: BUITENWEG, H. - Java: Droom en herinnering. Verhalen. Ornam. sl. band.
B1339-4202: BUITENWEG, H. - Zwerftochten door Java. Ornam. paperback.
B1323-7833: BUITENWEG, H. - Zwerftochten door Java.
B2317-8650: BUITENWEG,A.W.J. ET AL. - Op zoek naar zin.
B12102-5180: BUITENWEG,H. - De laatste tempo doeloe. Romantisch foto- en verhalenboek over Indië. Woordenlijst. Ornam. linnen. geplast.
B2183-5183: BUITENWEG,H.&KROLS,W. - Wat wij in ons hart sloten. Romantisch foto en verhalenboek over Indië. Ornam. linnen.
B1335-2568: BUITENWEG, H. - Soos en samenleving in tempo doeloe
B1312-0454: BUITENWEG, H. - Omong Kosong
B1317-5785: BUITENWEG ,H. - Omong Kosong Lagi
B1326-5666: BUITENWEG ,H. - Java: droom en herinnering
B1320-0170: BUITENWEG, H. - Kind in Tempo Doeloe
B2426-8505: BUITENWEG ,H. & KROLS W. - Wat wij in ons hart sloten
1901: BUITENWEG,H. - De laatste tempo doeloe. Romantisch foto- en verhalenboek over Indië. Woordenlijst. Ornam. linnen. orig., war versl., omslag. Fraaai exemplaar.
49983: BUITENWERF,L. - Klare Taal
B1114-9115: BULFINCH,T. - Myth & legend.
39756: BULGER,A. - Le nouvel Anglais sans peine
48838: BULL,J., ET AL. - The Audubon Society Field Guide to North American Birds
B2731-5738: BULLARD,E.G. & GASKELL,T.F. - Submarine seismic investigation
57588: BULLEN,F.T. - De Zwerftocht van de Cachalot
59014: BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, 1988 BOUND COMPLETE - Robaszynski, Fr. et al : le Gisement de Craie Phosphatée de Ciply + many other articles
59013: BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, 7 LOOSE COPIES - Cauet, S. et al.:Beochime Isotopique du Pb dans l'Ardenne + many other articles
41585: BULLEY,M.H. - Art and Everyman- Vol. I
58257: BULLIO,V., ET AL. - Das heilzame Klima Siziliens + 2 similar booklets
B15139-7266: BULLOCK,A.(ED.) - Die grosen Ströme Europas. Photobook with 368 Plates. On the 10 biggest rivers in Europe. Index. Ornam. and gilded cloth with orig. dj. Nice copy
39386: BULLOCK,A. - Facetten van Europa
47027: BULLOCK,A.(ED.) - Facetten van Europa
B1330-7948: BULLOUGH,W.S. - Practical Invertebrate Anatomy
59136: BULMAN, O., ET AL. - A Monograph of the Caradoc Graptolites in Laggan Burn, Ayrshire, Part II
B1233-4048: BÜLOW,K. VON - Deutschlands Wald- und Ackerboden
B1184-3534: BÜLOW,K.VON - Geologie voor iedereen. Goede inleiding in de algemene geologie. Rijk geillustr. Index.
B1243-6738: BÜLOW,K. VON - Geologie voor iedereen. Twee delen kompleet
B1239-4195: BÜLOW,K. VON - Die Entstehung der Kontinente und Meere
44701: BÜLOW,K. VON, & SCAHFFER,F.X. - Erdgeschichte daheim + Der Mond und das Leben
B1133-8513: BULTEN,G.H. - Natuurresultaat in perceelsranden
B1159-8666: BULTHUIS,P. - 500 Jaar tabakscultuur- De rijke geschiedenis van het roken
B1132-3685: BULTMANN,R. - Theologie des neuen Testamentes.
B115-1158: BULTMANN,R. - Jesus
46927: BULTYNCK,P., ET AL. - Le Silurien Sup., + 3 other orig. relevant reprints
57973: BULWER LYTTON,E.G.E. - De laatste dagen van Pompei
55621: BUMKE,O. - Lehrbuch der Geisteskrankheiten
B1133-2185: BUMPUS,T.F. - The cathedrals of England & Wales
52669: BUMPUS,FR. - The cathedrals of Norway, Sweden and Denmark
B717-2018: BUND,K. - Energieversorgung
58186: BUNDI,G. - Märchen aus dem Bündnerland
43692: BUNDY,A. - The computer modelling of mathematical reasoning
B828-6085: BUNGE,H. - Astrologie- Karakter en lot.
B812-2684: BUNGE,S. - Noten lezen.
49593: BUNGE,E.M. - Het Schijnsel van de Mijnlamp
B9175-7546: BUNING,L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenning in Drenthe van 1748-1888. Over het liberalisme in Drenthe. Lit. Lijst. Index. Ornam. linnen met orig. stofomslag. Fraai exempl.
W2256-5762: WEREMEUS BUNING,J.W.F. - Woestijnen van water. Zeeverhalen. Pocket-ed. Fraai exempl.
W2264-5948: WEREMEUS BUNING,J.W.F. - Langs 's heren wegen. Keuze uit eiegen werk. Pocket-ed. Als nieuw.
W2269-5101: WEREMEUS BUNING,J.W.F. - Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas. Ornam. karton. Rug hersteld.
W22122-5715: WEREMEUS BUNING,J.W.F. - Wandelingen met Mars. Oude vestingstadjes bezocht, geillustr. en besproken. Ornam. karton met orig. stofomslag. Fraai exempl.
B1336-8214: BUNING,J.R.A. - Nerderlandse Spaarbankbond 1907-1957
46235: BUNN,C.W. - Chemical Crystallography
B1013-9287: BUNNELL,G. - Built to last
B13139-8118: BUNNIK,N.J.J. - The multispectral reflectance of shortwave radiation by agricultural crops in relation with their morphology and optical properties. Thesis.
B1022-9549: BÜNNING,E. - Die physiologische Uhr
S1641-0818: SCHMITZ-BUNSE,W. - Anna L.,43 oder Niemandes Schlaf zu sein.
47486: BUNT,A.W. VAN DE - Het Slot van Zeist
56928: BUNT,L.N.H. - The teaching of mathematics to students between 16 and 21 years of age in NL
B1916-8413: BUNTEBARTH,G. (ED.) - Paleogeothermics
B1327-4489: BUNTEBARTH,G. - Geothermics. An Introduction
B1721-2120: BUNTING,A.H.(ED.) - Change in agriculture
B2158-3319: BUNTING,B.&DESMOND,C. - The rise of the South African Reich + The discarded people
B1778-4693: BUNTINKX,W. ET AL - Waterduinen, Zandig Vlaanderen, Terneuzen, Kanaalzone Gent en andere artikelen
B923-4613: BUNYAN,J. - The Pilgrim's Progress
B923-9896: BUNYAN,J. - The Pilgrim's Progress
55736: BUNYAN,J. - De pelgrimsreis
54197: BUNYARD,E.A. - A handbook of hardy fruits
B939-3721: BUQCELLOS - Beaux Traits de l'Histoire des Voyages
B1027-4222: BURCH,G.B. - Liefde , vrijheid, waarheid
B1114-9735: BURCHELL,M. - Amor aan boord
B2227-7500: BURCHETT,W, & PURDY,A. - Gagarin, first man in space
50542: BURCHETT,W.G. - Again Korea
B2946-6139: BURCHFIELD,H.P. & STORBS,E.E. - Biochemical applications of gas chromatography
58739: BURCK,H.D.M. - Geological History of the Netherlands
B1386-5793: BURCKHARDT,C. - Richelieu. Zijn leven en tijd. Een rijk geillustr. biografie. Ornam. half-linnen. Als nieuw.
B1338-2165: BURCKHARDT,C. - Die Kultur der Renaissance in Italien.
B1373-6056: BURCKHARDT,J. - De cultuur der Renaissance in Italië. Deel 1. Bibliogr. Pocket-ed, als nieuw.
B1338-9451: BURCKHARDT,J. - Die Kultur der Renaissance in Italien.
B1338-9981: BURCKHARDT,J. - Die Kultur der Renaissance in Italien.
B136-3417: BURCKHARDT,T. - Tessin
B1337-6109: BURCKHARDT,J. - Die Kultur der Renaissance in Italien
B1422-7033: BURCKHARDT,L.. - Reise ins Risorgimento
B1331-2874: BURCKHARDT,J. - Die Zeit Konstantin des Grossen
B1341-4597: BURCKHARDT,H. - Säen und Pflanzen nach Forstlicher Praxis
B1318-9809: BURCKHARDT,J. - Griechische Kultur
56263: BURCKHARDT,J. - Historische Fragmente
56587: BURCKHARDT,C. - Een Ochtend bij den Boekhandelaar
56264: BURCKHARDT,C.J. - Memorabilien
57356: BURCKHARDT,C. - Briefe
49804: BURCKHARDT,C.J. - Betrachtungen und Berichte + Gestälte und Mächte
48612: BURCKHARDT,J. - The Civilization of the Renaisssance in Italy
56262: BURCKHART,C.J., ET AL. - Briefe 1908-1974 + Briefe 1926-1965 (1987)
B515-4288: BURDA - Strich-Lehrbuch
38957: INT.HYDR.BUREAU - Supplement to the Int. Hydrographic Review
B1540-9569: BURG,B. VAN DER - Zuivelbereiding deel 1 Algemeen gedeelte
B1584-6648: BURG,B. VAN DER - Zuivelbereiding deel 5- Het onderzoek van melk- en melkproducten in het laboratorium
B1599-6492: BURG,B. VAN DER - Zuivelbereiding V- Het onderzoek van melk en melkproducten in het laboratorium eener zuivelfabriek
B11102-4367: BURG,G. VON - Katalog von Schweizerische Vögel, 5 volumes: Piper, Lerchen, Stelzen, Rötel, Finken, Sperlinge, Ammern
54283: BURG,B. VAN DER - Zuivelbereiding deel IV- De kaasbereiding in de fabriek
57913: BURG,R. VAN DER - Een verhaal in liederen
41093: BURG, M. VAN DER , & BOS-BOERS,M. - Vrouwen, Wageningen en de Wereld
55742: BURG,G. VAN DER - Geen Zee te Hoog
44278: BURG,P.F.J. VAN, ET AL. - Interne stikstofbalans bij gras + 2 andere relevante boeken.
B1160-7573: BÜRGEL,B.H. - Gij en de sterrenwereld, moderne sterrenkunde voor iedereen.
B921-9668: BURGER,D. - Open vragen en wensen
B1659-8449: BURGER,D. ET AL. - Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland
B1358-0871: BURGER,D. HZN - Forestry in the Netherlands-Bosbouw in Nederland-2 Volumes
B1371-0686: BURGER,D.HZN. - Seedlings of some tropical trees and shrubs mainly of South east Asia.
B1125-9460: BURGER,P.A. - Manggaraische Tiermärchen
B3048-5637: BURGER,B. & NIEUWENHUIZEN,A.J. - Hoofdzaken van de Staatsinrichting van Nederland
B985-3800: BURGER,K. - Untersuchung einiger Kohlentonsteine aus dem Westfal C des Campine-Reviers in Belgien
38386: BURGER - Computervirussen
55629: BURGER,H. - Leerboek der ziekten van ooren, neus, mond, keel en slokdarm
57420: BURGER,D. - Gedenkboekje bij het 35-jarig bestaan van het Gen. voor Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Wiskunde
52756: BURGER,D. - Palynology of Uppermost Jurassic and Lowermost Cretaceous strata in the Eastern Netherlands
44005: BURGER,H. - Protestantsche Kerkmuziek
B1253-9668: BURGERS,P.H. - De stichting van een Boschbedrijf in Andalusië. Thesis
B1836-1326: BURGERSDIJK,L.A.J. - Sophokles: Koning Eudipous-Treurspel
50986: BURGES,H.D., & HUSSEY,N.W. - Microbial Control of Insects and Mites
B2437-8034: BURGESS,H., & AYRES,Q.C. - Engineering for agricultural drainage
9766: BURGESS,A. - A clockwork orange.
B2548-6568: BURGGRAAF,G.,& JONG,W. DE - Arnhem en de Veluwezoom/ Arnhem and surroundings
B1339-7323: BURGGRAAFF,H. - In de schaduw van de levensboom. Thesis.
B1915-6953: BURGGRAAFF,M. ET AL - Milieukartering
B2051-3342: BURGGRAAFF,M. ET AL. - Milieukartering, methoden, toepassing en perspectief
B1343-8916: BURGH,W.G. DE - The Legacy of the Ancient World. Vols. 1+2.
44691: BURGH,J. VAN DER, ET AL. - Bruinkool, 20 miljoen jaar geschiedenis van een energiebron
B1148-5583: BURGT,J.&J. - Blije Jeugd- 4e deeltje Een neefje uit Amsterdam
39467: BURGT,F. VAN DER - 10 geboden
57560: BURGT,P. VAN DER, & BERGER,P. - Liever het aardse
B1126-2314: BURIDANT,J. - La Somme, Fleuve de Plaine
B1071-0200: BURINGH,P. - Introduction to the study of soils in tropical and subtropical regions.
B1043-5826: BURINGH,P. - Introduction to the study of tropical soils
18567: BURINGH,P. - Introduction to the study of soils in tropical and subtropical regions.
52425: BURINGH,E. - Afdeling Blijham, Groninger Mij van Landbouw 1854-1954
B2234-0238: BURK,C.A. & DRAKE,C.L. - The geology of continental margins
42119: BURK,R.E., & GRUMMITT,O. - Advances in Nuclear Chemistry and Theoretical Organic Chemistry
57764: BURK,R.E., & GRUMMITT,O. - Chemical Architecture
47392: BURK,R.E., & GRUMMITT,O. - Advances in Nuclear Chemistry and Theoretical Chemistry
44557: BURKARD,G. - Geologische Beschreibung der Piz S-Chalambert-Gruppe (Unterengadiner Dolomiten). Thesis
59619: BURKART,ED. - Mährens Minerale und ihre Literatur
53874: BURKE,M. - De Kapitalist
54030: BURKE,J.G. - Cosmic Debris
B1815-1770: BURKHARDT,D. (ED.) - Dier en Signaal
B1215-5831: BURKHART,FR. - Bella Italia !!
19710: BURKI,CH. - Achter de kawat
B1917-8639: BURKIJ-BARTELINK,A. - Antiek speelgoed.
B1353-4172: BÜRKLEN,O.TH. - Aufgabensammlung zur Analytischen Geometrie der Ebene
37906: BÜRKLEN,O.TH. - Aufgabensammlung zur Analytischen Geometrie der Ebene
B1152-7629: BURKS, J.B. - Norway in pictures.. early photobook of Norway. Index.
B10107-0501: BURLAND,C. - North American Indian mythology. Extr. well-illustr. book on issue. Part of Hamlyn wolrd series. Bibliogr. Index.
50869: BURLAND,C.,& FORMAN,W. - De Azteken- Geloof en Goden in het oude Mexico
50425: BURLE,L. - Le Cacaoyer, Tome II
57870: BURLEW,J.S. - Algal Culture
B2363-6994: BURLEY,J. & NIKLES.D.G. - Selection and breeding to improve some tropical conifers, Vol I
38567: BURLING,R. - Hill farms and padi fields
B1013-2265: BURNAND,E. - Les Paraboles
B1351-5181: BURNE,S.(ED.) - Het heft in handen- Een eigen kijk op ontwikkeling.
B943-7732: BURNET,A. - The prince and princess of Wales- In Person
52688: BURNET,C.F. - Notes on the Hebrew Text of the Book of Kings
55524: BURNETT,F.H. - A little princess
55088: BURNETT,F.H. - The secret garden
51081: BURNETT,J.H. - Fundamentals of Mycology
B11125-9668: BURNFORD,S. - Stilstaan en rondzien. Van de schrijfster van "De ongelooflijke reis". Natuurroman. Rijk geillustr. paperback. Gebruikt exempl.
B1161-7737: BURNFORD,S. - De ongelooflijke reis, drie huisdieren op zoek naar hun baas.
B1122-2114: BURNFORD,S. - The incredible journey
B1032-9069: BURNHAM,J. - Machtsvorming der bewindvoerders
45322: BURNIER,A. - Het jongensuur
B912-5951: BURNOL,L. - Le Béryllium
B1715-6397: BURNS,R.G. ET AL. - Marine minerals
38754: BURNS,R.G.(ED.) - Soil Enzymes
53296: BURNS,R. - Songs
B1362-1942: BUROLLET,P.F. - Contribution a l'Etude stratigraphique de la Tunisie Centrale
B1368-3615: BUROLLET,P.F. - Etude Géologique des Bassins Mio-Pliocènes du nord-est de la Tunisie
B873-9007: BURRI,R. - Petrochemical calculations, based on equivalents (Methods of Paul Niggli)
B1375-5606: BURROUGH,P.A. - Principles of Geograpjical Information Systems for land Resource Assessment
B2152-0016: BURROUGH,P.A., ET AL. - Het Informatiesysteem Landschapsbeeld. Met microfiche
38573: BURROUGHS,E.R. - Tarzan of the Apes + The Beasts of Tarzan
43398: BURSCH, F.C. - De Westerse mens ontdekt zijn wereld.
B9154-1956: BURTON,J. - Animals of the African year, the ecology of East Africa. On the East African region, the habitats, the dry season and the wet season. Bibliogr. Glossary. Index.
B11191-5638: BURTON,J.A. - Birds of the Tropics. In full color, an introduction to the spectacular birds found in the tropics. Birds from Australasia, The Orient, Ethiopia, Neotropics and the Tropical Islands. Lit. list. Index.
B992-2208: BURTON,M. - De wonderen van het dierenrijk, delen 1-6. Pocket-ed. Zeer rijk geillustr. Registers. Als nieuw.
B1894-8099: BURTON,M. , ET AL. - Zoological results of the Norwegian Scientific Expeditions to East Greenland I, IV, V, VI.4 Vols.
B1634-8308: BURTON,R. ET AL. - La faune marine et ses merveilles.
W1768-0824: WITT BURTON,E. DE - A critical and exegetical commnetary on the Epistle to the Galateans
B917-0070: BURTON,M. - Gewervelde dieren
B914-0915: BURTON,M. - Living fossils
47691: BURTON,R., ET AL. - Liebe im Orient
38772: BURTON,T.L., & VEAL, A.J. - Experiments in recreation research
47214: BURTON,R. - Vogelgedrag
43807: BURTON,E. - The Early Victorians at Home 1837-1861
41508: BURTON,L. - D-Day, our great enterprise
49469: BURTON,R. - Het liefdeleven der dieren
B922-0609: BURUMA,I. - De regels van het spel
38944: FIJNWASSERIJ J.H.BUS - 9 Bouwplaten voor de Jeugd
50331: BUSCAGLIA,L. - Love.
47207: BUSCAGLIA,L. - Loving each Other
50371: BUSCAGLIA,L. - Living, loving & learning + The Fall of Freddie the Leaf
B880-4523: BUSCH,W. - Wilhelm Busch Album-Humoristische Hausschatz, mit 1500 Bilder. Jubiläumsausgabe.
B813-5910: BUSCH,W. - Bilderpossen.
B819-3354: BUSCH,W. - Kritik des Herzens.
B819-3496: BUSCH,W. - Kritik des Herzens.
B838-6856: BUSCH,W. - Das Große Wilhelm Busch Album in Farbe
B825-9221: BUSCH,W. - Humoristischer Hausschatz
B825-3106: BUSCH,W. - Neues Wilhelm Busch Album
B824-9896: BUSCH,M. - Aegypten - Reisehandbuch
B1919-9878: BUSCH,H. & LOHSE,B. - Baukunst der Barock
47564: BUSCH,D.A. - Stratigaphic Traps in Sandstones - Exploration Techniques
B1139-4975: BUSCHAN, G. - Beschavingsgeschiedenis der menschheid.
B1022-4901: BÜSCHER,G. - In de diepte der aarde
54999: BUSCHMANN,P.(ED.) - Onze Kunst, deel XXX
55470: BUSCHOR,E. - Bilderwelt Griechischer Töpfer
40230: BUSCHOR,E. - Griechische Vasen.
B1076-2794: BUSCHOW,R. - De prins en ik, waarin verweven het ware verhaal van De dood van een prinses
B1058-8306: BUSH,CH.S. - Grades and Standards for Nursery Plants II-Palms and Trees
B947-0434: BUSH,C.S. - Grades and Standards for Nursery Plants, Part 1
B2532-0339: BUSH,P.W. & JOHNSTON,R.H. - Regional aquifer-system analysis
52360: BUSH,R. - Frost and the Fruitgrower
52788: BUSH,C.D. - Nut Grower's Handbook
B921-1728: BUSHAN,K. - Kenya Uhuru 1981-1982
43036: BUSHART, B - Kostbarkeiten aus den Kunstsammlungen der Stadt Augsburg
B1574-9968: BUSHNELL,G.H.S. - Ancient art of the Americas.252 Plates. Index.. Extr. well-illustr. overview.
B2723-7191: BUSINGER,R. EN POTBERG,A.H. - Bijbelsche Geschiedenis
B1750-8426: BUSKEN HUET, C.D. - Litterarische Fantasien- Nieuwe Reeks, vijfde deel
B1427-7449: BUSKEN HUET,C. - Een vastgeraakte locomotief
B1419-7531: BUSKEN HUET,C. - Parijs en Omstreken
38043: BUSKEN HUET, C.D. - Lidewyde
41789: BUSKEN HUET, C.D. - Oude Romans, eerste deel
19080: BUSKEN HUET,C. - Het land van Rembrandt. Twee delen in een band.
B1195-2429: BUSKES,J.J. - Waar stond de kerk?Een schets van het kerkelijk verzet in de oorlog. Ornam. karton. Fraai exempl.
B1119-6758: BUSKES,J.J. - Brood voor het hart
B1134-2968: BUSKES,J.J. - Waarheid en leugen aan het ziekbed
B1128-7865: BUSKES,J.J. - Het land van Ghandi en Nehru
B620-7664: BUSONI - Briefe an seine Frau
46109: BUSONI,R. - Somi builds a church
B1152-2901: BUSSAGLI,M. - Chinese painting. Pocket-ed.74 plates in full colour.
B1036-5577: BUSSE,H.E. - De hoeve in het Zonnedal- Kruiswegen
48800: BUSSE,J. - Die Sprache der Nyiha in Ostafrika
B1040-4508: BUSSELE,M. - Elsevier's Grote boek van de Fotografie
B1025-4426: BUSSIEK,H. - Die real existierende DDR
B34100-2744: BUSSON,G., & SCHREIBER,B.C. (EDS.) - Sedimentary Deposition in Rift and Foreland Basins in France and Spain (Paleogene and Lower Neogene)
B1942-0865: BUSSOTTI,F., ET AL. - Mediterranean forest tree decline in Italy
B1031-1895: BUSSY,Y.M. - Plastisch werken met dun metaal
B256-4707: BUSTAMENTE,E., & ROMÉ, J. - Mexico
39348: BÜSTRAAN,P. - Samenstelling en Berekening van Staalconstructies
B1017-0529: BÜSTRAN,P. - Staalconstructies
51340: BUSVINE,J.R. - A critical review of the techniques for testing insecticides
S1315-5821: SHELL BUTAGAS - Weet U dat al ?
B1227-9149: BUTCHER,H.C. - Three years with Eisenhower
B892-7708: BUTER,A. - Hengelo-stad in beweging. Aardige en rijk geillustr. brochure over de stad Hengelo. Als nieuw.
B823-8058: BUTER,A. - 't Mergelland op en af
B986-0356: BUTIJN,J. - Soil management in fruit culture/Bodembehandeling in de fruitteelt. Thesis, Two volumes.
52011: BUTIJN,J., ET AL. - Bodembehandeling in de fruitteelt, 1+3 en Rhee, J. A.- Windbeschutting van cultuurgewassen(thesis,1959).
B8107-7682: BUTIN,H, - Die Blatt- und Rindenbewohnenden Pilze der Pappel unter besonderen Berücksichtigung der Krankheitsserreger.
B1150-7980: BUTLER,J.E. - Geochemical affinities of some coals from Svalbard
B916-7757: BUTLER,S. - Hudibras, Vol. I
B1521-5521: BÜTLER,TH.(ED.) - Die neuen Verweigerer
59744: BUTLER,A.J.(ED.) - The Alpine Journal. Vol. XV, Febr, 1890 to November 1891, nos. 107-114
58099: BUTLER,J.R., ET AL. - Zirconium:Hafnium ratios in igneous rocks + 7 other similar petrologic reprints
55147: BUTLER,H.E. - Simple Paper Modelling
58098: BUTLER,J.R., ET AL. - Ta in the granite G-1 + 7 other similar reprints
50877: BUTLER,E.J., & JONES,S.G. - Plant Pathology
38684: BUTSCHEK,E. - Der Kleintierbesatz Alpiner Grünland- und Ackerböden
B1139-5122: BÜTSCHLI,O. - Vorlesungen der vergleichenden Anatomie
B1327-3703: BUTSEL,H. VAN - Pater Vlaeminck en zijn boy
B1682-8841: BUTT,M.H. ET AL. - Integrated geophysical investigations for iron ore in Chiniot area, Punjab, Pakistan
51197: BUTT,B.A. - Bibliography of the Codling Moth
50030: BUTTEL,F.H., ET AL. - The Sociology of Agriculture
55451: BUTTER,F. - De Bullebak
49858: BUTTER,F. DEN - Economie bij de milenniumwisseling
43323: BUTTER,F. - Westfriesche Schetsen
56671: BUTTERFIELD,H. - Christianity and History
B1427-7167: BUTTGENBACH,H. - Les minéraux et les roches.
B2726-4630: BÜTTIKOFER,J., & SALA, C.F. - Mededeelingen over Liberia
57278: WILLIAMSON & BUTTRICK (EDS.), - Economic Development - Principles and Patterns
B1087-6365: BÜTZLER,W. - Kampf- und Paarungsverhalten, soziale Rangordnung und Aktivitätsperioden beim Rothirsch
B1176-7475: BUUL,T. VAN - Bijbel voor Jongeren. Met kaarten. Beide testamenten. Ornam. linnen. Als nieuw.
45873: BUUL,T. VAN - Zonneschijn, Achtste Stukje
45950: BUUL,T. VAN, ET AL. - Zonneschijn + Eenvoudig schoon
42630: BUUL,T. VAN - Zonneschijn, Eerste stukje B + Vijfde stukje
52628: BUUR,A.P.(ED.) - 25 Jaar economisch ondrzoek in de bouwnijverheid
B2169-4534: BUUREN,H.&VILDER,P.DE - Als je me de bek openbreekt. Verhalen over homofielen. Ornam. paperback.
42203: BUURKE,B. - Het Kookboek van de Hartstichting
B1012-3602: BUURMAN,P. - Wayang Golek
B1077-7764: BUURMAN,P. - Paleopedologie and stratigraphy of the Condrusian peneplain (Belgium). Thesis
B1522-1034: BUURMAN,P.(ED.) - Red Soils in Indonesia
B109-4800: BUURMAN,P. - Paleosols
18267: BUURMAN,P. - Paleopedology and stratigraphy on the Condrusian peneplain (Belgium) with the construction of a paleosol. Thesis
51233: BUURMAN,M., & KLOOS,M.(RED.) - Godin van de Zuidas
51549: BUVAT,R. - Plant Cells
40006: BUVET,R., & OUDAR,J. - Thermodynamique chimique + La chimie des surfaces
B2853-9110: BUWALDA,J.P. & GUTENBERG, B. - Investigation of overthrust faults by seismic methods
B10120-7513: BUWALDA,J. - Ablative surgery moulage technique brachytherapy and reconstruction for childhood head and neck rhabdomyosarcoma. Thesis
B1427-0198: BUYLE,M. ET AL - De beeldentaal der symbolen
B19174-5059: BRAKEL BUYS,W.R.VAN - Goden en menschen van India. Met 11 strophen van de dichteres Lalla. Rijk geillustr. overzicht van de verschillende religieuze richtingen. Ornam. linnen. Orig. stofomslag. Als nieuw.
B2720-9338: BRANDTS BUYS,H. & LOBLER,J. - Klein Geuzenliedboek
B716-5452: BUYS,M. - Rondom de Wereld
52907: BUYS,.U.J. - In de voetsporen van Oranje
55326: BUYSSE,E. - Spokenhof
B1121-9225: BUYSSENS,A. - De kleine bloementuin
B1112-7810: BUYSSENS,A. - Bloementeelt
B1730-4555: BUYTENDIJK,F.J.J. - De vrouw. Essays. Ornam. sl. band.
44723: BUYTENEN,M.P. VAN, ET AL. - Hindeloopen en 11 andere Heemschut-titels, totaal 97 exemplaren
56025: BUZAS,M.A., ET AL. - Ecology and systematics of Foraminifera of Jamaica + Taxonomy and palaeoecology of Early Miocene Bentic Foraminifera, New Zealand(1979)
B1026-6585: BUZZATI,D. - L'Opera Completa di Bosch
40362: BYE,F.E. - Wolven huilden rond het bosmeer
B916-5288: BYERLE,P. - Das Lehrgespräch
B9119-0763: BYERLY,P. - The dispersion of seismic waves of the Love type and the thickness of the surface layers of the earth under the Pacific
B1019-5723: BYERS,H.R. - General Meteorology
B922-6754: BYLSMA,J. - Bezig zijn met kruiden
B79-5596: BYRD,R. - Pôle Sud.
B913-9277: BYRD,R.E. - Klein America
55100: BYRD,.R.E. - Discovery
46102: BYRD,R.E. - Antarctic Discovery
57253: BYRDE,R.J.W., & WILLETTS,H.J. - The Brown Rot Fungi of Fruit
B820-8618: BYRNE,P. - Irish ghost stories.
B817-5910: BYRON,M. - A day with Burns.
47853: BYRON,LORD - Byron's Poetical Works
44591: BYSTRICKY,J. - Slovensky Kras
42494: BYSTRICKY,J. - Stratigraphie und Dasycladaceen des Gebirges Slovensky Kras
B12103-3301: BYVANCK,A.W. - Nederland in den Romeinschne tijd. Tot en met de Bataafse tijd. Rijk geillustr. Ornam. linnen. Fraai exempl.
B1219-8604: BYVANCK,A.W. - Byzantijnsche Kunst
B1233-9934: BYVANCK,A.W. - De Voorgeschiedenis van Nederland
B12216-7690: BYVANCK,A.W. - Voorgeschiedenis van Nederland. Overzicht van Pleistoceen en Holoceen in Nederland. Rijk geillustr. Van de oertijd tot aan het begin van de jaartelling. Chronologie. Bibliogr. Index. Ornam. linnen. Fraai exempl. Rug verbleekt.
B1250-3081: BYVANCK,A.W. - Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld
3245: BYVANCK,A.W. - Nederland in den Romeinschen tijd. Delen 1+2 kompleet
57715: BYVANCK,W.G.C. - Literarische en Hostorische Studiëm
43946: BYVANCK,W.G.C. - De Jeugd van Isaac da Costa 1798-1825- Tweede deel
B928-5673: BZZLLETIN - Du Perron - Overzichtsnummer
42257: CAA - Drive North America
47971: CABALLERO,A. - Flora Analitica de Espana
56352: CABANIS,J. - Saint-Simon admirable
53702: CABANNNES,J. - La Diffusion Moléculaire de la Lumière.
C1023-6895: CABATON,A. - Les Indes neerlandaises
48224: CABIRIA - Historische Visioenen uit de Derde Eeuw V. C.
C2015-9858: CABLE,M. & FRENCH,F. - The Gobi Desert
47286: CABO,F.O., ET AL. - Estructuras y Fabricas Depositionales en las evaporitas del Mioceno + 6 other similar evaporite papers
59021: CABRAL, F.A. DE VASCONCELLOS PEREIRA - Estudio de Depositos Superficiaes da Bacia de Douro
C1045-7448: CABRERA,A. - Gliptodontoideos del Araucaniano de Catamarca
C1057-8513: CABRERA,A. - Sobre Vertebrados fosiles, del Plioceno de Aldolfo Alsina
56420: CABRI,L.J., ET AL. - Mineralogical study of complex Pt-Fe nuggets from Ethiopia
56416: CABRI,L.J., ET AL. - Trace silver analysis by microprobe + Residence of Silver in mineral deposits in USA (Leonard, 1987)
56417: CABRI,L.J., ET AL. - Platinum minerals form Onverwacht SA + Tarkian, M.-Platinum mineralogy of Dreikop SA (1975)
C1076-6506: CADEE,G.C. - Molluscan biocoenoses and thanatocoenoses in the Ria de Arosa, Galicia, Spain.
C1027-4162: CADISCH,J. - Geologie der Schweizeralpen
43456: CADISCH,J., ET AL. - Geologische Untersuchungen in Mittelbünden
C942-8127: CADY,J.F. - Southeast Asia, its historical development
C722-8860: CAEN,H. - Hills of San Francisco
49705: CAEN,H. - Baghdad by the Bay
C2339-8608: CAHEN,L.& SNELLING,N.J. - The geochronology of Equatorial Africa.
C941-2816: CAHN,L.A. - Psychiatrische problemen van de oude dag.
40449: CAHN,L., ET AL. - The 1946 Yearbook of Dentistry
C1126-8876: CAILLEUX,A. - Géologie de l'Antarctique
59698: CAILLEUX,A. - Les actions éoliennes périglaciales en Europe. Thesis
C2423-5519: CAILLIÈRE,S., & HÉNIN,S. - Minéralogie des Argiles
C1036-5028: CAILLOT,A. - Vies des Pères des Déserts d'Orient
C930-6974: CAIN,S.A. - Foundations of plant geography
C930-1953: CAIN,J.M. - The postman always rings twice
C847-0631: CAINE,H, - The woman thou gavest me+ The shadow of a crime
C873-1444: CAIRE,A. - Description géologique des principaux Itinérarires routiers de l'Algérie
C847-5073: CAIRE,A. - Etude Géologique de la Région des Biban.2 Vols.
C1563-2747: CAIRE,A., ET AL - Travaux des Collaborateurs 1959, avec 9 articles sur l'Algérie
57286: CAIRNCROSS,A.K. - Factors in economic development
58533: CAIRNCROSS,A. - Control of long-term international capital movements
43332: CAIRNES,D.D. - Upper White River District, Yukon, Canada
C2247-1566: CAIRNS,J.,ET AL.(EDS.) - Recovery and Restoration of Damaged Ecosysytems
C1520-0123: CALAHAN'S,H.A. - Yachtsman's Omnibus
C1216-5875: CALAHAN,H.A. - Learning to Sail
C1219-5980: CALAHAN,H.A. - The ship's husband
C976-1317: CALAND,W. - De studie van het Sanskrit in verband met ethnologie en klasseike philologie
C1281-6373: CALBRECHT,J. - De Vlamingen en de Spaansche Ontdekkingsreizen tijdens de XVIe eeuw in het Oosten
C1072-5185: CALBURN,S. - Birds of Southern Africa. Paintings, field sketches and field notes. Index.
45954: CALDECOTT,R.(ED.) - Old Christmas from the Sketch Book of Washington Irving
C10130-5814: CALDER, N. - De rusteloze aarde. De revolutie in de geologie. Fotoboek over nieuwe theorieën en hun gevolgen voor de aarde. Rijk geillustr. Index.
C925-8848: CALDER,N. - De mensheid: een komplot.
C942-9265: CALDER,N. - De weermachine en de dreiging van het ijs.
C922-1062: CALDER,N. - Spel op leven en dood.
C979-5428: CALDER,R. - Gevecht met de woestijn. Woestijnreizen in N. Africa en Iran. Kaarten.26 Foto's.
C911-6010: CALDER,N. - Technopolis
C942-9265: CALDER,N. - De weermachine en de dreiging van het ijs.
C2544-9721: CALDER,J.A. & TAYLOR,R.L. - Flora of the Queen Charlotte Islands , Part 1
C1017-6384: CALDER, N. - Ruimteschip aarde
50649: CALDER,N. - Einstein's Universe
44105: CALDER,R. - Gevecht met het Oerwoud
49191: CALDER,N. - Einstein en het Heelal
57568: CALDICOTT,H. - Atoom waanzin
C1122-1517: CALDWELL,E. - Herfst in Greenfields.
C119-6589: CALDWELL,M. - Indonesie
C1118-9463: CALDWELL,E. - Een akker voor God
C129-6850: CALDWELL ,M. - Indonesië
45922: CALDWELL,E. - Tobacco Road
C828-4856: CALEF,G. - Caribou and the barren-lands
C1253-5567: CALEMBERT,L. - Etude géologique du Massif Culminant de l'Ouarsenis.
C1237-0641: CALHOUN,J.C. - Fundamentals of reservoir engineering
C823-0270: CALIS,P. - Gesprekken met dichters
55982: CALIS,P., ET AL. - Het spel en de knikkers, delen 1+2 kompleet
C1425-4551: CALKOEN,H.J.C. - De bloem en hare geheimen
C1213-3236: CALKOEN,H.J. - Planten-Atlas
C1013-2282: CALKOEN,C. - Planten-Atlas
44149: CALKOEN,H.J. - Planten-Atlas
54884: CALKOEN,H.J. - Vacantie Schetsboek
C932-4145: CALLEC,C. - Geillustreerde Wijn encyclopedie
C1536-8966: CALLENBACH,J.R. - Neerlands onafhankelijkheid hersteld
C2323-8706: CALLENBACH,J.R., ET AL. - Uit een heilig verleden
C1218-5361: CALLISSEN,K. - Minéraux et Roches
53270: CALLISTER,W.D., ET AL. - Materials Science and Engineering-An Introduction
57690: CALMETTE,J. - Le Reich Allemand au Moyen-Age
57639: CALS,J., ET AL. - Volkskunde, driemaandelijks tijdschrift
C20205-2197: CALSTEREN,P.W.C. VAN - Geochronological, geochemical and geophysical investigations in the high-grade mafic-ultramafic Complex at Cabo Ortegal and othe pre-existing elements in the Hercynian Basement of Galicia (NW Spain). Thesis
56322: CALVET,J. - Bossuet, Oeuvres Choisies
59295: CALVEZ,Y. LE - Révisions des Foraminifères Lutétiens du Bassin de Paris, 4 Tomes complets
C626-4523: CALVIN - Oeuvres Complètes, 4 Tomes
C928-5583: CALVIN,J. - Trois Traités de Jean Calvin
C15123-6588: CALVOCORESSI,R. - Marine painting. Enormous-sized prints of 72 famous marine paintings with descriptions. Paperback. Spine sl. chafed. Nice copy.
55766: CALVOCORESSI,P. - World Politics since 1945
C1281-8845: CAMACHO,H.H. - Algunas Consideraciones acerca de la Tansgresion Marina Paleocena en la Argentina
C18106-1711: CAMARA, DOM HELDER - Revolutie in vredesnaam. De toespraken en lezingen van de Zuid Amerikaanse bisschop. Paperback. Fraai exempl.
C2750-2814: CAMARA, D.MAXIMO SAN MIGUEL - Publicaciones extranjeras sobre Geologia de Espana
C2420-4605: CAMBEL,B. & JARKOVSKY,J. - Geochemie der Pyrite
59688: CAMBIER,R., ET AL. - Psygmophyllum de Charleroi- Houiller + 4 other similar articles
53509: CAMBRA,R. - Economia de la Produccion Frutal
C1261-4266: CAMERON,E.N. - At the Cross-roads- The mineral problems of the United States
C1214-7871: CAMERON,E.N. - Ore microscopy
C1045-8810: CAMERON,I. - Lost paradise- The Exploration of the Pacific
37879: CAMERON,I. - Kingdom of the Sun God
41082: CAMINA,A.R., & JANACEK,G.J. - Mathematics for seismic data processing and interpretation
44677: CAMINADA,I.W.L.A.,& OTTEN,F.J.M. - Inventaris van de papieren van Dr. J. W. Meyer Ranneft
48420: CAMINADE,P. - Valery
C1819-9892: CAMINOS,H., ET AL. - Urbanization Primer
C1216-5541: CAMMAERTS,E. - Flemish Painting
50960: CAMMAN,J.P.M. - Onze Vruchtboomen
55937: CAMMANN,A. - Turmberg-geschichten
C1311-6772: CAMP, J. & A. - Le Mexique.
C10113-3440: CAMP,J.&A. - Mexico. Map in front.8 col. Plates.96 Photo's. Description and illustr. of Mexican cultuyre and art. Spanish resume.
44966: CAMPANA,M. - European Carpets
C1113-5146: CAMPBELL,A. - Seashore Life
C21146-3408: CAMPBELL,B.&WATSON,D. - The Oxford book of birds. Desrcribes every bird recorded in the British isles. 320 species illustr.,468 discussed. Bibliogr. Index. Extr. well-illustr.
C1334-4779: CAMPBELL,A.B. - In the tracks of the old explorers
C1146-6812: CAMPBELL,S. - The Yachtman's Guide to Calculator navigation
C1818-9239: CAMPBELL BARNES,M. - Onstuimig geslacht
37426: CAMPBELL,TH.H., & SYLVESTER, R.O. - Water resources management and public policy
37995: CAMPBELL,J.W., & GOLDSTEIN,L. - Nitrogen metabolism and the environment
38218: CAMPBELL, I.R., & MERGARD, E.C. - Biological aspects of Lead, an Annotated Bibliogarphy, Part 1 1950-1964
39733: CAMPBELL,J. - Invisible Country
50044: CAMPBELL,A.E. - Unconformities in seismic record and outcrop. Thesis
47743: CAMPBELL,E., & WHITMORE,H. - Freedom in Australia
52314: CAMPBELL,T. - Hoogtepunten uit de Wereld der Cartografie
48594: CAMPBELL,J.M. - Core Analysis
54858: CAMPEN,PH.C.M., VAN, ET AL. - Landbouw en Landbouwcrediet 1898-1948
55293: CAMPEN,W.J. VAN - Het Huwelijk, Handboek voor Chrstelijke Echtgenooten
41828: CAMPEN,M.H. VAN - Over Literatuur
48396: CAMPENHAUSEN,H. VON - Lateinische Kirchenväter
C1152-4266: CAMPERT, R. - Somberman's actie. Boekenweekgeschenk. Ornam. sl. band.
C16140-6022: CAMPERT,J.ET AL. - De Schoonheid van ons Land- Deel 3-Het Landschap. Prachtig foto- en tekstboek over het Hollandse landschap. Ornam, en verguld linnen. Als nieuw.
C1641-4295: CAMPERT,J.ET AL. - Wier. Zeeuwse roman. gebonden, Fraai exempl.
C2228-9164: CAMPERT,R. & MULDER,J. - Camu 1998- Het jaaroverzicht
C2255-3394: CAMPERT,R.& EGGINK,CL. - Wie weet slaag ik in de dood- Gedichten van Jan Campert
C1617-1480: CAMPO,J.N.E.M. À - Engines om Empire
55983: CAMPONOVO,G., & SOLCA,D. - Vorschriften für Elektro-Installationen inder Praxis
C2186-1301: CAMPOS-SEPULVEDA,E.A. - Metal origin and fluid evolution in the Zaldivar Porphyry Copper Deposit, Chile. Thesis
42058: CAMPS,M. - European Unification in the Sixties
43507: CAMU,P., ET AL. - Economic Geography of Canada
51730: CAMUS,A. - De pest + 2 andere romans van Camus
C1055-0060: CAN,E. VAN - Efficinet mathematical modeling for Bioprocesses-Thesis
G21219-2905: GEOL.SURVEY OF CANADA - 6 Reports on Economic Geology, namely 25-Geology of Titanium, 24-Groundwater,21-Canadian Lithium deposits,23-Canadian Beryllium deposits,22-Canadian Iron deposits Vol iii The Labrador geosyncline,20-Molybdenum deposits.
C1221-7802: CANAWAY,W.H. - Sammy wil naar Durban
57486: CANBY,E.T. - Geschiedenis der Elektriciteit
46779: CANDELA,Y. - Late Ordovician Brachiopods from the Bardahessiagh Fm. of Pomeroy, Ireland
L30851-5325: LITHOGRAPHIC PRINTS-SUGAR CANE - 48 Unique and rare folio-sized lithographic prints of Indonesian sugar cane varieties on 1/1 scale. Size 40x60 cm.19 sheets, painted by R. Lammings and printed by the Meyn Lithographic Instute of Berlin. Varietes shown are Teboe Koening, T. Batung,
40340: CANELLAS, I., ET AL. - La Cocosja
55033: CANGIOLI,P. - Versailles
C1638-7013: CANNABICH,J.G.F. - Leerboek der aardrijkskunde-zes delen.
C1688-0322: CANNEGIETER,H.G. - De wereld voor vijftig jaar.1898-1948 Jubileumnummer. Schetsen uit her kroningsjaar 1898.
C1688-0458: CANNEGIETER,H.G. - De wereld voor vijftig jaar.1898-1948 Jubileumnummer. Schetsen uit her kroningsjaar 1898.
40148: CANNEGIETER,H.G. - Feestdagen
8397: CANNEGIETER,H.C. - Wat leeren ons de wolken?
42340: CANNEGIETER,H.G. - Wat leeren ons de wolken.
52232: CANNEGIETER,H.G. - Vier schoten voor een vrouw
C3237-2609: CANNELL,M.G.R. & LAST,F.T.(EDS.) - Tree physiology and yield improvement
C1657-7793: CANOBA,C.,ET AL. - Estudio Aerofotografico de Paleopotamologica, Chago prov.
53051: CANSDALE,G.S. - Animals of West Africa
49732: CANTALAMESSA,R. - l"Eucharistie, notre santification
53561: CANTER,E. - Het Bad
51954: CANTERS,K.J., ET AL. - Oost-Ameland
55870: COMMISSION CANTONALE - Orpierre et son Canton
C1131-6882: CANTOR,L.M. - A World geography of Irrigation
C1142-2950: CANTU,CESAR - Histoire Universelle en 19 tomes complétes
46080: CANU,F., & BASSLER,R.S. - North American Early Tertiary Bryozoa- Plates Volume
K1250-7437: KUN-FANG CAO - Fagus dominance in Chinese montane forests. Thesis
C934-9053: CAPART,J. - Schoonheidsschatten uit Oud-Egypte
C941-0538: CAPART,J. - l'Art Egyptien, III- Let Arts graphiques
43685: CAPART,J. - Tut-Anch-Amon
C816-7354: CAPEK,K. - Over Scandinavië
55011: CAPEK,A. - Chinesische Steinbilder
C1223-5444: CAPELLE,M.C. - Toen de stromvloed kwam
56976: CAPELLE,H. VAN - Een wetenschappelijk resultaat der Vega-Expeditie
46189: CAPELLE,M.C. - De Witoog
58453: CAPELLE,H. VAN - Economie en Buitenlandse Handel in Nationaal-Socialistisch Duitsland. Thesis
49053: CAPELLEVEEN,J.J. VAN - Het woord gaat zijn weg
48933: CAPES,B. - The Green Parrot
52081: CAPLET,A. - Messe à trois Voix
C1529-9200: CAPPANNINI,D.A. - Sedimentos Palustres Turbosos
59570: CAPPELER,M.A. - Pilati Montis Historia
56955: CAPPELLE,H. VAN - De Geologie van Spitsbergen
48269: CAPPELLE,H. VAN - Geologische Resultaten van enige in West-Drenthe en in het Oostelijk Gedeelte van Overijssel verrichte Grondboringen
48438: CAPPELLETTI,L., ET AL. - 8000 Verbes Italiens + Linguaphone-Italianse spraakkunst
46528: CAPRA,F. - The TAO of Physics
C1355-4318: CAPSTICK,P.H. - The African adventurers- A return to the silent places.
C1135-8760: CAPTAIN, E. - Indië, een verre oorlog van dichtbij
C1238-9195: CAPURRO,E.C. - Escenas Gauchescas del Rio de La Plata
57929: CAQUOT,A., & KÉRISEL,J. - Grundlagen der Bodenmechanik
C1277-8647: CARABELLI,E. - L'Impiego del Carotaggio sonico nell'explorazione delle rocce di Fondazione
C1248-1310: CARABELLI,E. - Esplorazione Geofysica al Ghiacciaio del Careser
C1159-8777: CARATINI,C. - Etude Géologique de la Région de Chellala-Reibell (2 Vols.)
C1879-7262: CARATINI,C, ET AL. - Travaux des Collaborateurs 1965/1966, avec 10 articles sur l'Algérie (2 Vols.)
C1111-3981: CARATINI,R. - Les plantes
58206: CARATINI,CL, ET AL.(EDS.) - Pollen et Spores d'Afrique tropicale
C1070-1314: CARBONI,E. - Griechenland im Traum. Idyllic photographic review of old Greece. Index.
53590: CARCOPINO,J. - La Vie Quotidienne à Rome
C1236-8912: CARDINAAL,J. - Leerboek der Kinematika met Werkboek
56704: CARDINAL DE LUBAC,H. - Entretien autour de Vatican II
55534: CARDOSO KINDERSLEY, L.L., & WHEELER,M. - The kindest cut of all + A guide to Commissioning Work
C9106-3212: CARDUS,N. - Kathleen Ferrier. Herinneringen. Met 50 Illustr. met lijst van opnamen. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
C812-1279: CAREW,J. - Black Midas.
58114: CARGILL,H.K., ET AL. - The major intrusions of SE Iceland + Gibson, I. L., et al: Geology of the Faskrudsfjordur area, E. Iceland (1966)
C929-0075: CARLES,E. - Une soupe aux herbes sauvages
C11157-3896: CARLETTI,F. - Reis om de wereld.1594-1606. Vertaald en ingeleid door J. A. Verhaart-Bodderij. Fraai geillustr. facsimile van Carlettio's wereldreis. Ornam. linnen. Fraai exempl.
52249: CARLIER,L., ET AL. - Varen in ballast + Van kim tot kim(1974)
59621: CARLIER,A. - Contribution aux Méthodes d'Estimation des Gisements d'Uranium. Thesis
55183: CARLIN,E.B., & GOETHEM,D. VAN - In de schaduw van de tijger
56759: CARLIN,P.A. - Bruce
43941: CARLISLE,G.L. - Around the world in a year
C1062-1344: CARLOS, P. - Levenswandel van een Atjeh veteraan 1997 1e dr Rindu Abadi (R)
38693: CARLOWITZ,P.G. VON - Multipurpose tree & shrub directory
C1146-7894: CARLYLE,TH. - De Fransche Revolutie, in drie delen compleet.
48912: CARLYLE,TH. - History of Friedrich II of Prussia, called Frederick the Great, vols. I, II, III.
49100: CARLYLE,TH. - Oliver Cromwell's Letters and Speechs, three volumes in one book.
47346: CARMAN,P.C. - Chemical constitution and properties of engineering materials
c139-4397: CARMICHAEL,J. - Säuberung
49465: CARMICHAEL,A. - Kintyre
C1449-4572: CARMIGGELT, S. - Bemoei je d'r niet mee. Verhalen. Ornam. paperback.
C1425-4980: CARMIGGELT, S. - Ping pong. Verhalenbundel.
C1440-4960: CARMIGGELT, S. - Vliegen vangen. Verhalenbundel. Als nieuw.
C1456-4931: CARMIGGELT, S. - Vergeet het maar. Verhalenbundel. Met eigenaars signatuur.
C1460-4693: CARMIGGELT, S. - Een stoet van dwergen. Verhalenbundel. Pocket-ed. Fraai exempl.
C1412-2792: CARMIGGELT, S. - Oude mensen.
C3110-0172: CARMIGGELT, S.& STRAATEN,P. VAN - Mooi kado.
C1430-1734: CARMIGGELT, S. - Mag 't een ietsje meer zijn ?
C1339-4586: CARMIGGELT,S. - Duiven melken. Verhalen. Ornam. paperback.
C2049-4736: CARMIGGELT,S. ET AL. - Vive la France-De mooiste verhalen over Frankrijk
C1414-1101: CARMIGGELT, S. - Allemaal onzin
C1422-0980: CARMIGGELT, S. - Mijn moeder had gelijk
C1423-3624: CARMIGGELT, S. - Morgen zien we wel weer
C1421-2595: CARMIGGELT, S. - Vroeger kon je lachen
42092: CARMIGGELT, S. - Fluiten in het donker
39851: CARMIGGELT,C. - Klein beginnen
51348: CARMIGGELT, S. - Schemeren
45705: CARMIGGELT, S. - De avond valt
36013: CARMIGGELT, S. - Een toontje lager
42360: CARMIGGELT, S., & STRAATEN,P. VAN - Onzin
15407: CARMIGGELT, S. - Je blijft lachen
3539: CARMIGGELT, S. - Poespas. Rijk geillustr. door Bertram. Verhalenbundel over poezen. Fraai exemplaar.
57093: CARMIGGELT, S. - Kroeglopen
39852: CARMIGGELT,S. - Weet ik veel
55838: CARMIGGELT, S. - Ze doen maar
53543: CARMIGGELT,S. - Tussen mal en dwaas
58870: CARNOT,A. - Traité d'Ananlyse des Substances Minérales, Tome Troisième Métaux, deux parts
46154: CAROE,O. - Wells of Power
C1364-0720: CAROLUS,PATER - Suzanna van der Goes- Eene lelie uit St. Franciscus' bloementuin
C1073-7844: CARON,M.H. - De aanrijking van Nikkel in den verweeringsbodem van peridotiet gesteente
53412: CARON,W.J.H., ET AL. - Taal en Tongval , 25e + 26e Jaargang
C1034-6608: CAROTTI,G. - A history of art, Vol.1 Ancien Art
C1234-0058: CAROZZI,A.V. - Microcopic sedimentary petrography
38613: CAROZZI,A.V. - Microscopic sedimentary petrography
39010: CAROZZI,A.V. - Pétrographie des Roches Sédimentaires + CD Rom
39238: CAROZZI,A.V., & TEXTORIS,D.A. - Paleozoic Carbonate Microfacies of the Eastern Stable Interior (USA)
43667: CARP, E.A.D.E. - Jelgersma
A4629-9878: ASSOC. POUR L'AVANC. DE LA GÉOL. DES CARPATES - Guides des Excursions-2 Vols.
49950: CARPENTER,J.R. - An ecological glossary
46209: CARPENTER,B.W. - W. O. J. Nieuwenkamp, First European artist in Bali
C1386-0240: CARPENTIER,A. - Heimwee naar de jungle. Roman over een expeditie in de Amazonas. Paperback. Fraai exempl.
C2072-3964: CARPENTIER,A.,ET AL. - Etudes Paléobotaniques/Les sols de Menarnadra/Structure du Pays Betsileo
58838: CARPENTIER,A. - Etude de Quelques Végétaux Jurassiques du Doubs
C929-2139: CARPER,J. - Nahrung ist die beste Medizin
39973: CARPER,J. - Your miracle brain
33481: CARPER,J. - Nahrung ist die beste Medizin
C723-7569: CARR,N. - Terug naar de wildernis
54879: CARR,E.H. - Het nationalisme in de internationale politiek
C823-3388: CARRÉ,H. - La France sous Louis XV
C1116-3684: CARRÉ,J. LE - Smiley's People
C917-2370: CARREL,A. - Man, the unknown.
C932-8243: CARREL,A. - Oeuvres Complètes de P. L. Courier
50609: CARREL,A., ET AL. - De onbekende mens + Elseviers Filosofische en Psychologische Encyclopedie
57629: CARRÈRE,CL. - Handel in de Middeleeuwen
C1328-2847: CARRIÈRE,E.A. - Traité Général des Conifères
47769: CARRIÈRE,J.-C. - Monsieur Hulot's Holiday
C1213-5865: CARRIGHAR,S. - Wild heritage
C1223-8411: CARRIGHAR,S. - Erflaters der Wildernis
C958-9935: CARRIN,G. - Economic evaluation of health care in developing countries
C2619-6310: CARRINGTON,N. & HUTTON,CL. - Popular English art
C1375-9806: CARRINGTON,R. - Allemans vriend olifant. Pocket-ed, rijk geillustr. over olifanten. Als nieuw.
55883: CARRINGTON,R. - De geschiedenis van de aarde
56879: CARRINGTON,CH., ET AL. - Rudyard Kipling + 4 other similar biographies
C2624-5771: CARRIRE,F. & PINCHEMEL, P. - Le fait urbain en France
C817-7334: CARRO,A. - Au dela des Monts
C1016-1140: CARROLL,W. - Forest fantasies
C149-8547: CARROLL,M. O' - Theotokos
C1624-0402: CARROLL,LUDOVICI - Alicia In Terra Mirabili
52695: CARROLL,L. - Through the Looking Glass
53394: CARROLL,B.W.,& OSTLIE,D.A. - An Introduction to Modern Astrophysics
C1244-7969: CARROUGES,M. - Charles de Foucault, explorateur de mystique
C839-4165: CARSE,A. - The orchestra from Beethoven to Berlioz
C1118-9136: CARSON,R.L. - The sea around us.
C1118-7606: CARSON,R.L. - The sea around us.
C1134-0098: CARSON,E.W. - The plant root and its environment
41019: CARSON,L. - De wereldzee
43529: CARSON,W.G. - The other price of Britain's oil
C1135-5789: CARSTENS,H. - Cristobalite-trachytes of Jan Mayen
C1149-4298: CARSTENS,J. - Een Roomsche jeugd. Biografie. Paperback. Als nieuw.
B1648-4674: BONHAM-CARTER,G. - Geographic information systems for geoscientists
C936-9777: CARTER,D. - Four thousand years of China's art.
C1138-3808: CARTER,G.S. - A general zoology of the invertebrates
C1956-7665: CARTER,N.L., ET AL. - Mechanical behaviour of crustal rocks, the Handin Volume
57615: CARTER,V.B. - Wimston Churchill as I knew him
55357: CARTER,NICK - Nick Carter's three perils
44509: NICK CARTER - De avonturen van Nick Carter, de grootste detectiv van Amerika
44948: CARTER,A. - Wise Children
42010: CARTERET,J.G. - Nicolas, Ange de la Paix, Empereur du Knout
C1116-8826: CARTHY,M.MC - Birds of America
C1121-6441: CARTHY,J.D. - Het gedrag der dieren
C1123-5470: CARTHY,J.D. - Viewpoints in biology 4
C1422-1760: CARTLIDGE,S.J. - Schilderen in olieverf
A1650-4823: ANONIEM-CARTOONS - Er waren eens Belgen + 1830 De Belgische Revolutie
43058: CARTWRIGHT,J. - Sandro Botticelli.
C3055-4101: CARVAJAL,M.C. & LANDERGREN,ST. - The interrelation between manganese, cobalt and nickel.
48732: CARVALHO,L. - Mapping and Monitoring Forest Remains. Thesis
43379: CARVALHO,D., ET AL. - Principais Jazigos Minerais do Sul de Portugal- Excursion Guide 4
C750-6823: CARY,M. - A History of Rome down to the Reign of Constantine
C2231-7776: CARY,M., ET AL. (EDS.) - The Oxford Classical Dictionary
C721-8923: CARY,J. - Memoir of the Bobotes
50133: CARY,M. - A history of Rome
C1011-7303: CASALIS,E. - The Basutos
C1664-9349: CASAMIQUELA,R.M. - Materiales adicionales y Reinpretacion de Aetosauroides Scagliai
C1649-9640: CASAMIQUELA,R.M. - Notobatrachus Deguisoi Reig (Jurasico Patagonico)
C1630-6901: CASAMIQUELA,R.M. - Un Pipoideo fosil de patagonia
C1652-8105: CASAMIQUELA,R.M. - Estudios Icnologicos, del Paleozoico de la Argentina
C1664-0353: CASAMIQUELA,R.M. - Nuevo material de Vieraella Herbstii Reig. Liassic from Patagonia
57099: CASANOVA, ET AL. - Over Holland
46432: CASANOVA,D. - Quantifying the effects of land conditions on rice growth. Thesis
57998: CASANOVA - Aus den Memoiren eines galanten Liebhabers
C1717-4599: CASAS,J. , ET AL. - Visages du Rwanda
43922: CASCIATO,M. - Architectuur en volkshuisvesting, Nederland 1870-1940
C874-2521: CASEL,O. - Das Gedächtnis des Herrn in der Altchristlichen Liturgie (Eccleisa Orans )
43012: CASES,C. DE LAS - Mémorial de Sainte-Hélène.

Next 1000 books from Antiquariaat Terra Incognita

12/15