Antiquariaat Terra Incognita
Oosteinde 30A, 1678 HS Oostwoud NH, The Netherlands. Tel.: +31 (0)229-507988 | Mob.: +31-(0)6-46103006            Email: h.duyverman@kpnmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B1844-4277: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar. Verhalen. Ornam. paperback.
B1853-4260: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens. Boekenweekgeschenk. Ornam. sl. band.
B1841-4276: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi. Verhalen. Ornam. paperback.
B2424-2343: BIESHEUVEL,J.M.A. ET AL. - 15 gevleugelde verhalen.
B1334-4951: BIESHEUVEL,M. - Carpe diem. Verhalen. Ornam. sl. band.
B2416-4119: BIESHEUVEL,J.M.A., ET AL - Zonnige verhalen
B1321-0008: BIESHEUVEL,M. - De weg naar het licht
51766: BIESHEUVEL - Reis door mijn kamer
L23126-3254: LIPPE-BIESTERFELD,I.VAN - Dialoog met de natuur. De weg naar een nieuw evenwicht. Paperback over prinses Irene's contacten met de natuur. Index. Als nieuw.
B1423-3910: BIESTERVELD,P. - Schets van de symboliek
B1368-4650: BIEWINGA,D.T. - An experimental study of electromagnetic frequency soundings. Thesis.
B1144-8191: BIEZEMAN,H. - Audiovisuele media in onderwijs en opleiding
B1260-6841: BIEZEN,P.VAN - Biologie-deel 1B. Lesboek voor de midd. school. Rijk geillustr.
B1257-6825: BIEZEN,P.VAN - Biologie-deel 1A. Lesboek voor midd. school. Rijk geillustr.
B1960-6749: BIEZEN,P.VAN,ET AL. - Biologie-deel 3H. Lesboek voor de midd. school. Rijk geillustr.
B1960-6752: BIEZEN,P.VAN,ET AL. - Biologie-deel 4H. Lesboek voor de midd. school. Rijk geillustr.
50301: BIEZUNSKY,M.&E. - Formulaire et tables de valeurs pour les sciences physiques.
47514: BIGELOW,E.L. - Stowe, Vermont, Ski Capital of the East
B1264-3013: BIGGERS,E.D. - Charley Chan zet het voort + En een vrouw verdwijnt. Twee romans.
48089: BIGHTWELL,C.L. - Lives of Labour
39790: BIGNON,J. - Agrometeorologie en physiologie du mais grain dans la Communauté Européenne
44337: BIGNOT,G. - Elements of Micropaleontology
51681: BIGON,M., & REGAZZONI,G. - The Century Guide to Knots
B1061-0305: BIGOTTE,G. - Etude sédimentologique et métallogenique de la Région Minière
45312: BIHALJI-MERIN,O. & L. - Joegoslavië.
D1312-6955: DE BEZIGE BIJ - Wereldatlas.
K2656-4833: KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING - De vier Evangeliën en de Verhandelingen van de Apostelen
B1698-3104: BIJHOUWER,A.P.C. - Een bijdrage tot de kennis omtrent het bloeien van de vruchtdragende Mangga (Manghifera Indica L.)
B16112-7826: BIJHOUWER,A.P.C. - Over het vraagstuk van de "Veroudering" ten gevolge van langdurig voortgezette, ongeslachtelijke vermeerdering
2961: BIJHOUWER,J.T.ET AL. - De Schoonheid van ons land, Deel 10-De steden. Prachtig foto-en tekstboek over de Hollandse steden. Ornam. en verguld linnen. Met versleten omslag. Fraai exemplaar.
B928-9037: BIJKER,W. - Radar for rain forest. Thesis
B1293-6183: BIJKERK,J.C. - Erfenis van haat. Roman over de oorlog in Indonesië en de nasleep daarvan. Paperback. Als nieuw.
B10150-3987: BIJKERK,R. - Orienterend onderzoek omtrent de koperstofwisseling van gezonde en zieke paarden en runderen in verband met het gehalte aan koper in de lever. Thesis.
B1320-8143: BIJKERK, J.C. - De laatste landvoogd
B1842-9196: BIJKERK,C., ET AL. - Cultuurtechnische Inventarisatie Nederland
B16219-5233: BIJL,A.L. ET AL. - Het voedsel van de wezel, hermelijn en bunzing, bepaald aan de darminhoud/Methodiek van waterbeoordeling met fytoplankton(Brantjes)/Wetlands of West-Africa (De Bie)/Botanisch Rapport over de Duivelsberg(Gradstein/Londo)
B733-1049: BIJL,R. - Het gebed, om het bidden te leren
57382: BIJL,M.,& DOEVE,E. - Sprookjes van Andersen
51515: BIJL,G. - Het Grondwater in Rijnland
B1485-5274: BIJLEVELD,J.H. - Thermal infrared scanning for the survey of Quaternary geology in agricultural areas.
B15144-7252: BIJLMER, H.J.T. - Naar de achterhoek der aarde. Rijk geillustr. expeditieverhaal. Anthrop. studie naar de meest voorkomende rassen. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw.
44122: BIJLMER, H.J.T. - Naar de achterhoek der aarde. Rijk geillustr. expeditieverhaal. Anthrop. studie naar de meest voorkomende rassen. Ornam. en verguld linnen.
49845: BIJLSMA,R. - Leerboek Nieuwtestamentisch Grieks
B1064-6344: BIJNS,ANNA - Schoon ende Suvelyc Boecxken inhoudende veel Constige Refereinen
B2331-6843: BIJNSDORP,R. & BOSMA,S. - Verklarend energie woordenboek.
B3030-8794: BIJVOET,J.M. & KOLKMEIJER,N.H. - Röntgen-Analyse van Kristallen
B3030-9215: BIJVOET,J.M. & KOLKMEIJER,N.H. - Röntgen-Analyse van Kristallen
B2029-9425: BIJVOET,J.M., ET AL. - Röntgenanalyse van kristallen
B10110-4717: BIK,M.J.J. - Zur Geomorphologie und Glazialgeologie des Fröhdischbach- und Mühltobeltals in Vorarlberg (Osterreich). Thesis
50286: BIKKER,J.A. - Vraag- aanbod modellen. Thesis
43810: BIL,A. - The Schieling 1600-1840
K13111-6183: KAPTEIN BILBO - De eeuwige rebel- relaas van een roekeloos leven. Autobiografie. Paperback over een avonturiersrleven. Als nieuw.
B14147-4424: BILDERDIJK, W. - Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk- een keuze uit zijn gedichten. meer dan 100 van zijn gedichten. Ornam. linnen met leren rug. Fraai exempl.
376: BILDERDIJK, W. - Gedichten deel 3. Ornam. sl. band.
51938: BILDERDIJK,W. - Dichtwerken, 2e en 3e deel
L1769-2279: LUZZATO-BILITZ,O. - Oriental laquer.73 Plates in full colour. On the art of lacquer. Index.
B1325-1943: BILLETDOUX,R. - Pas op voor zachte dingen
45257: BILLETER, E. ET AL. - Le pays de Lausanne.
58348: BILLIET,FR. - Guide du Palais des Plantes
59493: BILLITON - Tin Mineralization of the World, in 3 Volumes complete
B9111-0489: BILLOT,L. - De Inspiratione Sacrae Scripturae Theologica Disquisito + De Gratia Christi et Libero Hominis Arbitrio-2 books-
B2744-6623: BILO,H.J.G., & NUNEN,F. VAN - Transmurale zorgvormen van diabetes mellitus
56703: BILSEN,TH.J.C. VAN - Kerk op Weg
B1512-8315: BILT,J. VAN DER - Sterrenkunde
B2471-5070: BILT,E.F. VAN DE, ET AL. - Geschiedkundige Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren- Tweede deel.
B946-2996: BILYAD,M. - Manuscrits Arabes à la Bibliothèque Albert 1er
47477: BILZ - De nieuwe natuurgeneeswijze, deel II- De Man
B1342-8533: BILZEN,J. VAN - Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie
B97-1227: BINCHY,M. - Echoes.
57090: BINCHY,M. - Minding Frankie
B965-2018: BINDEL,E. - Die Ägyptichen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterieweisheit.
B2124-5329: BINDER-HAGELSTANGE,U. - Agypten, Ein Reiseführer
56575: BINDING,R.G. - Die Rede des Perikles für die Gefallenen
43976: BINET,R. - Versailles and the Trianons
B759-6240: BING,R. - Kompendium der topischen Gehirn- und Rückenmarksdiagnostik.
B118-6595: BINGGELI,V. - Vulkane.
7704: BINGGELI,V. - Vulkane.
B1120-1910: BINGHAM,CH. - The house of flowers
B981-4241: BINK,N.J. - The structure of the atmospheric surface layer subject to local advection. Thesis.
B1723-2539: BINNENDIJK,D.A.M. - Dichters van dezen tijd
54526: BINNENDIJK,S. - Werktuigonderdelen
41773: BINNENDIJK,D.A.M. - Tekst en Uitleg
B1129-0795: BINNERTS,C. - Alles is in orde, heren ....!
B16219-5264: BINNEVELD,J.M.W. - De stakingen in de Rotterdamse metaalindustrie in 1965. Proefschrift over Een sociologische analyse van de ontwikkelingen binnen een systeem van sociale verhoudingen. Paperback. Index. Bibliogr. Als nieuw. Summary in English.
55499: BINNEVELD,J.M.W. - Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de 19e eeuw
50610: BINS,P.J. - Prisma- Toeristengids Overijssel-Gelderland-Utrecht
B13114-1514: BINSBERGEN,N. - Uit Neerlands vogelleven. Met 88 foto's. Woord vooraf van J. P. Thijsse. Fraai overzicht van Nederlandse ornithologie.
37404: BINSBERGEN,J. VAN - Jokehanneke
58145: BINSFELD,W., ET AL. - Südwestliche Eifel-Bitburg-Daun-Wittlich.
47735: BINSTEAD,A.M. - Pitcher in Paradise
B1799-1144: BIRD,K.J., ET AL. - Petroleum geology of the Northern Part of the Arctic National Wildlife Refuge, Northeastern Alaska
B818-8478: BIRD,CH. - Elementary Geology
56065: BIRK,A. - Der Wegenbau
B2532-5855: BIRKELAND,B.J. & SCHOU,G. - Le Climat de l'Eirik-Raudesland
52963: BIRKENHEAD, EARL OF - The World in 2030 A. D.
40723: BIRKENMAJER,K. - Stratigraphy and palaeogeography of the Klippen Belt, Carpathians, Poland
50704: BIRKETH-SMITH,K. - De weg der beschaving
59173: BIRKHOLZ,B., ET AL. - Untersunchungen an Niedersächsischen Torflagerstätten
37671: BIRNBAUM,PROF., ET AL. - Die Gewinnung der Rohstoffe aus dem Innern der Erde
B1018-3719: BIRNEY ,A. - Oost-Indische inkt
34989: BIRNIE,A. - Economische geschiedenis van Europa 1760-1939
B7137-3127: BIRT,T. - Van Homerus tot Sokrates. Een boek over de oude Grieken. Met veel Aantekeningen achterin. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw. Parthenon-reeks.
B7200-5371: BIRT.T. - Romeinse karakterbeelden. Levensbeschrijvingen uit de Romeinse geschiedenis. met Aantekeningen achterin. Uitvouwkaart met de stamboom van Julius Caesar. Ornam. en verguld linnen. Als nieuw. Parthenon-reeks.
55919: BIRTWISTLE,G. - The Quantum Theory of the Atom
59407: BISCHOFF,G., & ZIEGLER,W. - Die Conodontenchronolgie des Mitteldevons
59474: BISCHOFF,G. - Der Griff ins Innere
51171: BISCHOFF,H. - Biologie der Hymenopteren
B2731-4376: BISDOM,E.B.A. & DUCLOUX,J. - Submicroscopic studies of soils
B1379-6805: BISDOM,E.B.A. - Micromorphology of a weathered granite near the Ria de Arosa (NW Spain). Thesis
48947: BISDOM,E.B.A. - Micromorphology of a weathered granite near the Ria de Arosa (NW Sapin). Thesis
53943: BISGUIER,A.B., & BERRY,N. - The art of Bisguier , selected games 1961-2003
B1172-0551: BISHOFF, U. - Edvard Munch. Chronology. Overview of his life and work. extr. well-illustr.
B982-3993: BISHOP,E. - Brazilië. Foto/studieboek over land. Hist. data, Naam en zakenregister. Kaart in cover.
55778: BISHOP,J. - De dag dat John F. Kennedy werd doodgeschoten
38912: BISHOP,M.S. - Subsurface mapping
43229: BISHOP,A.C., ET AL. - Elseviers Stenengids
57177: BISHOP,E. - Brasil
50683: BISHOPP,D.W. - The Bauxite Resources of British Guiana and their Development.
B920-5740: BISMAN,R. - A salute to trotting
B1147-4883: BISMARCK,O. - Gedanken und Erinnerungen, Zwei Teile komplett.
56024: BISMUTH,H., ET AL. - The Genus Loculicytheretta (Ostracoda)
B1743-4832: BISSCHOP,R.,ET AL - Het veen, de veenraden en het Veenraadschap
39911: BISSCHOP,E. DE - Kaimiloa
40071: BISTA,B. - People of Nepal
46940: BITNER,M.A. - Middle Miocene Brachiopods from Poland + other relevant paleo-articles
B992-5905: BITSCH,J. - De heilige Sangai.1 kaart. Rijk geillustr. Op expeditie naar de Ind. stammen in de Mato Grosso.
1885: BITSCH,J. - De heilige Sangai.1 kaart. Rijk geillustr. Op expeditie naar de Ind. stammen in de Mato Grosso.
44007: BITTEL,K. - Guide to Bogazköy
B2474-3455: BITTER,J., & VALKHOFF,P. - Vers et prose, Chrestomathie des poètes et des prosateurs Français, vol. 2
B1634-6034: BITTNER,H.,ET AL - Rome, portrait of the eternal city
41837: BITTNER,A. - Die Hernstein Geologie
48171: BIZE,L., ET AL. - Cours Elémentaire de langue française + Receueil de Phrases(Kemmeren)
B1464-9337: BJAALAND, P.C. - Living in Norway. Complete guide for expatriates in Norway. Index.
B1362-7615: BJERHAMMER,A. - Application of calculus of matrices to method of least squares
38516: BJOR,K., & GRAFFER,H. - Beiteundersøkelser på skogsmark- Investigation on grazing in woodland
B1365-3609: BJØRKEGREN,H. - Alexander Solzjenitsyn-de mens. Biografie. Ornam. linnen met omslag.
B1164-6743: BJÖRKMAN,E. - Uber die Bedingungen der Mykorrhizabildung bie Kiefer und Fichte
B1516-8638: BJÖRKSTEDT,K.A. - The Strässa Mine
B20102-7322: BJØRLYKKE,B., ET AL. - Vascular plants from Greenland, Lichens form Greenland(Lynge) and Hieracium flora from Greenland(Omang)
B1236-0572: BJØRLYKKE,K. - Sedimentology and petroleum geology.
11081: BJØRLYKKE,K. - Sedimentology and petroleum geology.
56139: BLAAS,P.B.M. - Geschiedenis als wetenschap
46466: BLAAS,J. - Geologischer Führer durch die Tiroler und Vorarlberger Alpen
50585: BLAASCH,H.W. - Deutsch als Fremdsprache II
B12260-8260: BLAAUW, A.H. - De tropische natuur in schetsen en kleuren. Prachtig geillustr, natuurboek, geschreven door de conservator van de Ned. Botanische vereniging. 63 Platen. Met register-laatste pg. ontbreekt. Ornam. en verguld linnen met fraaie voorplaat. Rug licht
B11281-8714: BLAAUW,A.H. - De tropische natuur in schetsen en kleuren. Prachtig geillustr, natuurboek, geschreven door de conservator van de Ned. Botanische Vereniging..63 Platen. Met register, waarvan laatste pagina en 4 kaarten gecop. en acherin bijgevoegd. Heringeb. in linnen
B1175-0414: BLAAUW,A.H. - De Kiezelwieren als gidsfossielen voor onze Alluviale gronden. Verh. KNGMG II
45870: BLAAUW,H. - Met z'n Viertjes op Reis
B1132-7211: BLAAUW,F.E. - Rijherinneringen uit vele Landen
56662: BLAAUW,A. - Acht generaties Blaauw in Noordeinde van Graft
56870: BLAAUW,H. - Onder Onsjes- Oost West Thuis Best
B1132-6044: BLACHÈRE,R. - Histoire de la Littérature Arabe
M17109-2008: MCKENZIE BLACK,P. - Orchids. On the orchid families, life of an orchid, collectors, propagation, cultivation. Index. Well-illustr. Index.
B1715-6903: BLACK,J.D.,ET AL. - Farm Management
B1029-6650: BLACK,R.M. - The elements of palaeontology
B1037-8259: BLACK,C.B. - The Channel Islands and West Normandy
48562: BLACK,I.S. - The high bright sun
42921: BLACK, R.C. - The younger John Winthrop
47615: BLACK.J.D. - The Management and Conservation of Biological Resources
49403: BLACK,C.A.(ED.) - Methods of Soil Aanalysis, part 1
B1456-5946: BLACKADAR,R.G. - Guide for the Preparation of Geological Maps and Reports
48349: BLACKADAR,R.G.(ED.) - Guid for the preparation of Geological Maps and Reports
B2438-6091: BLACKBURN,R.M. & MANN,M. - The working class in the labour market
37512: BLACKER,J.F. - Old China
59695: BLACKETT,P.M.S., ET AL (EDS.) - A Symposium on Continental Drift, London 1964
46098: BLACKHAM,R.J. - The Crown and the Kingdom- England's Royal family
53338: BLACKMAN,R.B., & TUKEY,J.W. - The measurement of power spectra
53268: BLACKMAN,D.R. - SI Units in Engineering
46213: BLACKSTONE,W. - The Students' Blackstone
B1635-4116: BLACKWELDER,R.E. - Taxonomy, a text and reference book
B1215-8971: BLACKWOOD,R. - Beautiful Bali.
B1226-5865: BLACKWOOD,A. - Tales of Terror & Darkness
B1389-7004: BOUWEN-BLADEN - Bouwkundig Weekblad 1950-41, Hout Magazine 1988-0, Bouw Weekblad 9.12.1961, Visie 22 1966-22
B1628-3471: BLADERGROEN,W.F. - Bezetting en .... bevrijding
B1025-3687: BLAIKIE,G. - Great Australian Scandals
43899: BLAINEY,G. - Mines in the Spinifex
57623: BLAINEY,G. - The Rush that never ended
54535: BLAIR,J., & COWLEY,J.K. - The Cathedrals of England
47457: BLAISE,P. - L'Héritage de Jeanne Michelin
B1235-3969: BLAISSE,M.W. - Anwar Sadat, the last hundred days.
B105-8743: BLAJOUT,M. - Tatry
43495: BLAKE,G. - The Heart of Scotland
43831: BLAKE,P.W., TE AL. - The Norfolk we live in
52140: BLAKEMORE,H.(ED.) - Latin America Geographical Perspectives
19795: BLAKER,A.A. - Photography for scientific publication
B1049-4377: BLAMAN, A. - Op leven en dood. Roman. Ornam. paperback. Als nieuw.
B1060-4683: BLAMAN, A. - Vrouw en vriend. Novelle. Ornam. half-linnen band. Fraai exempl.
B1060-4920: BLAMAN, A. - Over zichzelf en anderen. Pocket-ed. verhalenbundel. Als nieuw.
B108-9752: BLAMAN, A. - Overdag.
B1060-9817: BLAMAN, A. - Over zichzelf en anderen. Pocket-ed. verhalenbundel. Als nieuw.
B937-4952: BLAMAN,A. - Vrouw en vriend. Novelle. Ornam. sl. band
B1987-2065: BLAMEY,M.&FITTER,R. - Wild flowers. Collins Gem Guide. Booklet on wild flowers in Britain. Well-illustr. Indexes.
38205: BLAMOUREAUX,J. - Tony Brown
B1279-0010: BLANA,E.& H. - Die Lebensräume unserer Vogelwelt, Biotopschüssel für die Hand des Ornithologen
B1038-2956: BLANC,L.G. - Natur und Geschichte der Erde, 3 Teile
59314: BLANC-VERNET,L. - Contribution à l'Etude des Foraminifères de Méditerranée. Thesis
54016: BLANC,L. - La Tète du Bombyx Mori a l'Etat Larvaire
B12122-3522: BLANCHARD,R. - Les Alpes Occidentales, Tome Troisième-Les grandes Alpes françaises du Nord (Massif Centraux, Zone Intra-Alpine), Vols. I+II
B1267-0922: BLANCHARD,R. - Les Alpes Occidentales, Tome Premier-Les Préalpes françaises du Nord
B1288-8637: BLANCHARD,R. - Les Alpes Occidentales, Tome Deuxième-Les Cluses Préalpines et le Sillion Alpin. Vols 1+II
B1280-2143: BLANCHARD,R. - Les Alpes Occidentales, Tome Cinqième-Les grandes Alpes françaises du Sud,2 Vols.
B1259-2084: BLANCHARD,R. - Les Alpes Occidentales, Tome Septième- Essai d'une Synthèse
B1224-3199: BLANCHARD,R. - Les Alpes et leur Destin
54627: BLANCHARD,M.. - Le Soja en France
50615: BLANCHARD,R. - Le Canada Français + 8 other relevant booklets (Que sais-je?)
M1218-5219: MISS BLANCHE - De wereld in Beeld
B1239-7650: BLANCHON,FR. - Les moeurs étranges de l'Afrique Noire
58294: BLANCHON,R., ET AL. - La France géographie 1re.
B1162-4709: BLANCHOT,A. - Le Precambrian de Mauretanie Occidentale (esquisse géologique)
B1148-1522: BLANCHOT,A. - Les Formations Récents de Mauretanie Occidentale
B1659-6859: BLANCK,E. ET AL. - Die Verwitterungslehre und ihre klimatologischen Grundlagen
B1734-2740: BLANCK,E., ET AL. - Handbuch der Bodenlehre, 10 Bänder
46436: BLANCKENBURG,P. VON, & CREMER, H.D. - Handbuch der Landwirtschaft und Ernährung in den Entwicklungsländern, Vol I- Ernährungsverhältnisse
B995-2480: BLANCO,A. - Functional significance of the Testis and Sperm-specific Lactate Dehydrogenase Isozyme (LDH-C4)
39751: BLANCPAIN,M. - Quand Guillaume II gouvernait, de la Somme aux Vosges
57432: BLAND,J.O.P. & BACKHOUSE,E. - China under the Empress Dowager
B1452-4163: BLANDFORD,P.W. - Old farm tools and machinery- an illustrated history
B159-9778: BLANGUERNON,CL. - Le Hoggar
41299: BLANKAART, STEPH. - Verhandelinge van de Opvoedinge en Ziekten der Kinderen
39414: BLANKEN,H. - Groenlo, gisteren-vandaag
B1838-9408: BLANKERS,J., ET AL - 40 Sporten en Spelen in woord en beeld
40121: BLANKERT,A., ET AL. - Rembrandt, the impact of a genius
B2233-3791: BLANTON,S EN GORDON,A. - Nu of nooit. Essays. Ornam. sl. band.
54159: BLARCUM,G. VAN, ET AL. - Handleiding voor het broeden en opfokken van Fazanten + Kanaries (4e druk, 1955)
B1126-7983: BLASCHKE.K. - Wittenburg-Die Lutherstadt
46369: BLASCHKE,R., ET AL. - Interpretation geologischer Karten + Photogeology ( 2 books) + Geological maps and their interpretation (Blyth, 1976)
B1631-3544: BLASCO,F. ,ET AL - Mangroves d'Afrique et d'Asie
B2117-3672: BLASE,T. & HOHMANN,A. - Plantaardigheden.
B2025-5946: BLASER,C. & DERKS,J. - Rome-een fotodocumentatie
B1066-3543: BLASI,A.M. - Argilominirales en Sedimentos Fluviales del Rio Colorado, Argentina
B1066-8609: BLASI,A.M. - Argilominerales en Sedimentos Fluviales del Rio Colorado, Argentina
B1426-4938: BLÄSING,J.F.E. - Op het spoor van de Körver
56938: BLÄSING,J.F.E. - Das goldene Delta und sein eisernes Hinterland 1815-1851
B942-0194: BLASIS,C. - The Code of Terpsichore-The Art of Dancing
50816: BLASIUS - Drei Dotzed vo syne biriemte Gidicht und en Yylaitig
B834-6630: BLATT,R. - Rudy, een strijdbare Jood.1940-1945
38657: BLATT,H. - Sedimentary petrology
38971: BLATT,H., ET AL. - Principles of Stratigraphic Analysis
66: BLATT, H. ET AL. - Origin of sedimentary rocks. Well-illustr. textbook on sedimentology.
56461: BLAUPOT TE N CATE, D.H.S., ET AL. - Het opsporen van bodembewegingen door waterpassen en magnetische waarnemingen + 5 soortgelijke publikaties
B1043-5396: BLAUW,A.H. - De tropische natuur in schetsen en kleuren.
50311: BLAUW,J. - Mens Kultuur en Maatschappij
47767: BLAXLAND STUBBS,S.G. - The Electrical Encyclopedia, Vol. IV
59676: BLAYAC,J. - Esquisse Géologique du Bassin de la Seybousse
42338: BLEAHU,M. - Tectonica Globalia I+II
50377: BLEAKLY,R. - African masks
B1630-5384: BLÉCOURT,A.S. DE - Historisch en Juridisch Bewijs
43658: BLËCOURT DE, A.S. - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. Eerste deel
B1241-3914: BLEEKER,C.J. - Op zoek naar het geheim van de Godsdienst
B1228-7471: BLEEKER,C.J. - Het geloof waaruit wij leven
B1230-1476: BLEEKER,C.J. - Christus in het moderne Athene
B10162-3776: BLEEKER,G. - Tuinkunst. Fraai boek over vroege tuinaanleg in Nederland. Het ontwepen en tekenen van kleine villatuinen. Ornam. en verguld linnen. Met orig. stofomslag. Fraai exempl.
B1241-5254: BLEEKER,C.J. - Op zoek naar het geheim van de godsdienst
B1033-0458: BLEEKER,P. - Soils of Papua New Guinea. Thesis
B1238-6843: BLEEKER,C.J. - De gemiddelde hoogtewind boven De Bilt
55764: BLEEKER,W. - Een halve eeuw Weer en Sterrenkunde
57792: BLEEMINK,F.H.N.(ED.) - Jongens Zakboek
B1241-3497: BLEIBTRAU,J. - Persien, das Land der Sonne und des Löwen
B9107-7039: BLEICH,A. - Een partij in de tijd. Veertig jaar partij van de Arbeid 1946-1986. Paperback. Rijk geillustr. Index. Als nieuw.
B1961-5961: BLEIL,U & THIEDE,J. - Geologic history of the Polar oceans: Arctic versus Antarctic
B1395-5763: BLEKKINK,F.J. - De deserteurs van 1812. Vroege jeugdroman. Ornam. en verguld linnen. Rug licht besch. Fraai exempl.
B1316-8997: BLENCK,E.& H. - Colorful Finland
B1663-3845: BLES,J.J. ET AL. - Bulletin du Service Géologique de l'Algérie, avec 17 articles.
B1221-2112: BLESER,E. DE - Rome et ses Monuments
46504: BLESER,P., & DIETIKER,H. - Westende der Hohen Taurern + Nordrand der Hohen Tauern
B1280-4031: BLESS,M.J.M. - On two Hollinid Ostracode Genera from the Upper Carboniferous of NW Spain. Thesis
B2856-0968: BLESS,M.J.M. & NARVAIZA,M.C. - A la recherche du paysage perdu de l'Euregio Meuse-Rhin
B20133-3379: BLESS,M.J.M., ET AL. - Preliminary report on Lower Tertiary-Upper Cretaceous and Dinantian-Fammenian rocks in the boreholes Heughem -1,1A and Kastanjelaan-2
47255: BLESS,M.J.M.(ED.) - Possible Utilization of Deep Coal
46410: BLESS,M.J.M., ET AL.(EDS.) - Pre-Permian around the Brabant Massif in Belgium, the Netherlands and Germany
55994: BLESS,M.J.M., ET AL. - Possible utilization of deep coal resources + 4 other relevant Paleozoic Belgian/Dutch/German articles
46925: BLESS,M.J.M. - Het Paleozoicum in de Ardennen en de Eifel
40334: BLEUEL,H.P. - Een staat van fatsoen
44813: BLEUMINK,J.A., & BUYS,J.C. - Boeren met water+ Proefproject Verdroging Duurswouderheide
G1255-8190: GUIDES BLEUS - Suisse. Avec 51 regional, 20 town maps and 3 panoramas.
G126-8198: GUIDES BLEUS - Suisse
G129-6491: GUIDES BLEUS - Bretagne.
G128-5521: GUIDES BLEUS - Espagne.
G1247-6169: GUIDES BLEUS - Paris et ses environs. avec 105 cartes et plans.
G1221-5669: GUIDES BLEUS - Rome et ses environs.
G1269-1781: GUIDES BLEUS - Bruxelles et ses environs. Avec 1848 Guide de promenades de Bruxelles.
G126-9676: GUIDES BLEUS - Paris.
G1221-7978: GUIDES BLEUS - Rome et ses environs.
L165-6395: LES GUIDES BLEUS - Grèce
L167-3877: LES GUIDES BLEUS - Tunisie
L1630-7907: LES GUIDES BLEUS - Allemagne, Republique Féderale
L1619-5368: LES GUIDES BLEUS - Espagne et Portugal
L169-4376: LES GUIDES BLEUS - Normandie
L1623-0158: LES GUIDES BLEUS - Italie des Alpes à Rome
L166-7681: LES GUIDES BLEUS - Egypte
L1619-8947: LES GUIDES BLEUS - Italie en un Volume
L1618-8829: LES GUIDES BLEUS - Nouvelle Calédonie
L168-6683: LES GUIDES BLEUS - Pyrénées
L168-7314: LES GUIDES BLEUS - Espagne.
L1617-9749: LES GUIDES BLEUS - Pyrénees Gascogne
L1637-4641: LES GUIDES BLEUS - Chamonix et sa Vallée , Le Mont-Blanc
39623: LES GUIDES BLEUS - Bretagne.
B1064-4500: BLICQ,R.S. - Writing Reports to get results : Guidelines for the Computer Age
B2014-9089: BLIJ,H.J. DE, ET AL. - Restless Earth
58553: BLIJDERVEEN,W. VAN - Corisca, geurend eiland
B2024-5276: BLIJDESTEIN,J.P. VAN - Natuurleven in Nederland
57762: BLIJENBURGH,W.P.H. VAN - Wetenschappelijke Grondslagen van het Gynmnastiekonderwijs
B1112-9498: BLIJSTRA,R. - B. Merkelbach
B1137-4229: BLIJSTRA,R. - Stedebouw 1900/1940 in 's Gravenhage
57784: BLIJSTRA,R. - Nederlandse Bouwkunst na 1900
55774: BLIJSTRA,R. - Reizen in Hellas
39272: BLIJSTRA,R., & BRUCH,H. - De Werken van Vondel, delen 1-6
B819-5602: BLINK,H. - Sumatra's Oostkust
B833-6622: BLINK,H. - Van hemel en aarde, tweede stukje
B810-3097: BLINK,H. - De Pacific
B862-8263: BLINK,H. - Drente, van 't verleden tot het heden, twee delen in een band
B878-1751: BLINK,H. - Het doen van waarnemingen op het gebied van Land- en Volkenkunde van Nederland
48266: BLINK,H. - Opkomst en Ontwikkeling van Sumatra als economisch-geographisch gebied.
53699: BLINK,H. - Nerderland en Zijn Bewoners, delen 1,2,3 kompleet
54721: BLINK,H. - Onze Planeet
56040: BLINK,H. - Mr. Willem Bilderdijk
B2074-0350: BLITTERSWIJK,J.J.VAN - Materialen en Grondstoffen , gebezigd bij de inrichting van het interieur.
B1120-5357: BLITZER,CH. - De Eeuw der Koningen
B934-1206: BLIXEN,K. - Out of Africa- een lied van Afrika
B1622-0367: BLIXEN,K. ET AL. - Flirten met het leven.
47585: BLIXEN,K. - Out of Africa
38945: BLOC,A.(ED.) - L'Architecture d'Aujourd'hui- Cités Universitaires
50257: BLOCH,J.J., ET AL. - Scrabble ( 100 problèmes variés ), Scrabble, 110 problèmes de mots croisés
41653: BLOCH,E. - Théorie Cinétique des Gaz
48212: BLOCH,A. - Murphy's Law
59383: BLOCHIN,A.A.(ED.) - Beiträge zur Kenntnis des Quartärs der USSR
40138: BLOCKMANS,W. - Europa door de Eeuwen heen
42510: BLOCQ VAN KUFFELER, V.J.P. DE - De technische voorbereiding van de afsluiting en de droogmaking der Zuiderzee, deel II
B927-3697: BLODIG,K. - Die Viertausender der Alpen
B947-4578: BLOEM, M. - Vliegers onder het matras. Roman. Ornam. paperback
B927-1579: BLOEM, M. - Geen gewoon Indisch meisje.
B920-0415: BLOEM, M. - De honden van Slipi.
B927-9861: BLOEM, M. - Lange reizen, korte liefdes.
B860-4552: BLOEM,M. - Vaders van betekenis. Indische roman. Ornam. sl. band. Als nieuw.
B876-4588: BLOEM,M. - Vaders van betekenis. Roman over Indonesië. Ornam. sl. band, pocket-ed. Als nieuw.
53892: BLOEMEN,A. - Merel bewaart een geheim
53210: BLOEMENDAAL,G.J. - Doesburg, stad van levend verleden
10371: BLOEMERS,J.H.F. ET AL. - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
48098: BLOEMHOF,J.L. - Amersfoort '40-'45
B1538-5686: BLOEMINK,F.H.N. - Oogst voor de Kleintjes, eerste boekje
38509: BLOEMINK,F.H.N. - De vreemde gast
42628: BLOEMINK,F.H.N. - Nieuwe Oogst 1,2,3,4,5,6,8,10
45450: BLOEMINK,W., ET AL. - Verborgen Verleden
51650: BLOEMINK,F.H.N. - Om te leren lezen 2+4, bijgevoegd Pit en Pat en de blauwe apen.
58240: BLOEMINK,F.H.N. - Teddy
B1129-5772: BLOEMSMA,D. - Bodemkunde en waterbeheersing
B1124-9846: BLOEMSMA,D. - Grondkennis en bemesting
B1030-6548: BLOHM,K.W. - Städte und Stätten der Turkei.
B711-7330: BLOK,C. - Beeldspraak
B934-7469: BLOK,C.J. - Ars praescribendi voor den Medicus
B13327-3099: BLOK,K.ET AL. - Proceedings of the First Int. Conference of Carbon Dioxide removal. Conference papers, Amsterdam, 1992.69 Interrelated papers on general issues, CO2 removal, utilization of CO2, enhanced oil recovery/underground storage, ocean disposal of CO2, comparison
B13327-2939: BLOK,K.ET AL. - Proceedings of the First Int. Conference of Carbon Dioxide removal. Conference papers, Amsterdam, 1992.69 Interrelated papers on general issues, CO2 removal, utilization of CO2, enhanced oil recovery/underground storage, ocean disposal of CO2, comparison
N1762-5084: NINCK BLOK,C.J.J. - Het lijmen van papier als colloidchemisch verschijnsel. Thesis.
38594: BLOK,I. - Naar Spanje ? Helemaal lopes ?
41806: BLOK,P.J., & JAPIKSE, N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Zesde Reeks, Vierde Deel
49792: BLOK,D.P. - Plaats- en Waternamen
57653: BLOK,P.J., & JAPIKSE,N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Zesde Reeks, III, V, VII
B2573-5792: BLOKHUIS,G, & ENDERT,F.H. - Determinatie-tabel der boomsoorten welke in Djatiwouden voorkomen op Java
B1241-5519: BLOKKER,J.A. - Sejour. Novelle. Ornam. karton. Fraai exempl.
B1249-5553: BLOKKER,J.A. - Het Holland festival en de Hollandse samenleving.
45948: BLOKKER,W., ET AL. - Ik lees al + twee andere boekjes
54944: BLOKKER,J. - Leden van de Staten-Generaal
44574: BLOKKER,W. - Een stapje verder.
56933: BLOKLAND,J. - Continuous Consumer Equivalent Scales
B849-3749: BLOKP.J. - Verspreide Studiën op het Gebied der Geschiedenis
51150: BLOKSMA,J. - Fruitteelt, 4 boeken
52781: BLOKSMA,J. - Gezond Fruit Telen
B15131-1911: BLOM,A. VAN DER - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunsten.45 cartoons getoond en besproken. Index. Als nieuw.
B1121-1598: BLOM,F.W.C. - Systeem in investeren
B76-5780: BLOM,T. - Musica
B720-9795: BLOM,J. - Nooit meer naar huis
39357: BLOM,T.A. - Scheepsjournaal
57567: BLOM,N. VAN DER - Florislegium
54545: BLOM,F.W.C. - Ondernemingsbesparingen. Thesis
50409: BLOM,FR. - Constantijn Huygens- Mijn leven verteld aan mijn kinderen, in 2 delen kompleet
B1951-4757: BLOMBERG,B.M.E. VON - Recent advances in contact allergy research. Thesis
57621: BLOMBERG-ZEEMAN,W. - Hij zorgt voor U
B1731-5475: BLOMMENDAAL, H.N. - De oliepalmcultuur in Ned-Indië
B1533-4614: BLOMMERS,L.H.M. - Roofmijten van Madagascar. Thesis
B8118-0384: BLOND,G. - Het grote avontuur-De trek der dieren. De meest dramatische tochten van trekkende dieren besproken. Paperback. Als nieuw.
B831-3441: BLOND,G. - La grande aventure des baleines
54890: BLOND,G. - The Death of Hitler's Germany
B1357-0347: BLONDEAU,R.A. - Mandarijn en Astronoom- Ferdinand Verbiest s. j. 1623-1688
B3815-3539: BLONK,A.,FAHRENFORT,& BRUMMELKAMP,J.J. - Drie lesboeken.
B1664-7642: BLONK,A., ET AL. - Algemeene Natuurkundige Aardrijkskunde voor de Middelbare School
B1637-6427: BLONK,A., ET AL. - Algemene Natuurkundige Aardrijkskunde
B2221-9451: BLONK,A, & WIJBENGA,D. - Langs oude paden I+II
39703: BLONK,A., ET AL. - Hoofdstukken uit de Volkenkunde
54751: BLONK,A., ET AL. - Beginselen der Natuurkundige Aardrijkskunde + Sociale en Economische Aardrijkskunde I + Overzicht der Economische Aardrijkskunde
50312: BLONK,W.A.G. - Enige aspekten van het goederenvervoer tussen de Lid-Staten va de EEG. Thesis
B833-7732: BLOOM,V. - There's no place like Washington
B1024-1920: BLOOM,A.L. - The surface of the earth
B1330-6771: BLOOMFIELD,J. - The concise dictionary of Cats
59128: BLOT,J. - Etude des Palaeonisciformes du Bassin de Commentry
51115: BLÖTE-OBBES,M.C. - Kijken en Maken
V1823-4447: VALKEMA BLOUW,J.P. - Schilderen met olieverf
58337: BLOUW,P.H., ET AL. - Gas en licht rondom de Martini
59301: BLOW,W.H. - Age, Correlation and Biostratigraphy of the Upper Tocuyo and Pozon Fm., E. Falcon, Venezuela
B2049-6964: BLOX,J.TH.M., ET AL. - Economisch handelen in bedrijfskundig perspectief
56613: BLOY,L. - Le désespéré
54078: BLOY,G.R., ET AL. - Principles and Concepts for the Exploration of Reefs in the Western Canada Basin
G1031-6712: GUIDE BLUE - France Automobile- en un Volume
L1616-1084: LES GUIDES BLUES - Afrique Centrale
B1131-2781: BLUM,W.E.H. - Soil pollution by heavy metals.
58602: BLUM,H. - Opsporing verzocht
53086: BLUM,W. - Schurkenstaat
B1751-6174: BLUMBERGER,J.T.P. - De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-Indië.
48981: BLUME,H.P. - Stauwasserböden. thesis
B2333-5240: BLUMENTHAL,L.H., ET AL. - Administration of the Modern Camp
B1919-7006: BLUMENTHAL LAZAN,M. - Vier gelijke stenen
43249: BLUMENTHAL,M.M. - Das Taurische Hochgebirge des Alatag
47278: BLUMENTHAL,M.M. - Das Taurische Hochgebirge des Aladag-1952 +Apercu de la Géologie du Taurus de Nigde et Adana - 2 books
45577: BLUMER,E. - Die Erdöllagerstätten der Erdrinde
57512: BLUNCK,R. - Hugo Junkers, Ein Leben für Technik und Luftfahrt
B1038-4904: BLUNDEN,J. - Mineral Resources and their Management
37597: BLUNDEN,W.R. - The Land-Use/Transport System
58667: BLUNDEN,G. - Oost-Europa
B8163-7237: BLUNT,A. - Silizischer Barock. Wonderful book on baroque-style buildings in Sicily. Extr. well-illustr. and described. Index. Ornam. and gilded cloth. Orig dj, sl. torn. Nice copy.
B8141-6376: BLUNT,W. - The dream king- Ludwig II of Bavaria. Large paperback. Biography and his role in the arts. Richly illustr. Index. Chronology. Bibliogr. Nice copy.
55413: BLUNT,W. - Isfahan, Pearl of Persia
44260: BLUNT, LADY ANNE - Bedouin Tribes of the Euphrates, vol. I
47630: BLUSSÉ,L.,& MOOR,J. DE - Nederlanders Overzee, 1600-1650
42250: BLUSSÉ,L. - Retour Amoy
B817-5897: BLYTH,D. - In Vlaamse Steden
B932-3413: BLYTHE,P. - Stress onderkennen en overwinnen
55475: BLYTON,E. - De vijf weer op Kirrin-Eiland + De vijf en de verdwenen geleerden
43696: BMS - Newsletter of Micropalaeontology, vols. 64-76 incl. with two directories
41024: BOAHEN,A.A. - Britain, the Sahara, and the Western Sudan 1788-1861
B2729-8789: BOAK,A.E.R. & SINNIGEN,W.G. - A history of Rome to A. D. 565
52235: BOARDMAN,J. - Kooplieden soldaten geleerden
45066: BOASE,W. - The Folklore of Hampshire and the Isle of Wight
55519: BOASE,W. - The Folklore of Hampshire and the Isle of Wight
B1767-4154: BOBBINK,R.,ET AL. - Atmospheric deposition and canopy exchange in heathland ecosystems.
B1633-3207: BOBERACH,H.(ED.) - Meldungen aus dem Reich, 17 Bände
40192: BOBRICK,B. - Land der Schmerzen, Land der Hoffnung, die Geschichte Siberiens
B1210-1082: BOCCACCIO,G. - Decamerone
B1231-1330: BOCCACCIO,G. - Electron Microscopy 1968, Vol II
55108: BOCH,H. DE, & LENNEP,D.J. VAN - Obervationem et Notarum in Anthologiam Graecam, Volumen Alterum.
44132: BOCHI,E., ET AL. - Recent Evolution and Seismicity of the Mediterranean Region
58452: BOCHUD,F.(ED.) - Fundamentale Fragen Künftiger Währungspolitik
58763: BOCHVOGEL,F.R. - Nan Sjen-Foe II
B921-7642: BOCK,L.E. - Vorboten des Geistes.
B2543-6930: BOCK,R.F. DE & KLOMP,R.G. - Trams en tramlijnen- De Haagse paardentrams
B927-1531: BOCK.H.H. - Automatische Klassifikation
43790: BOCK, I. - Kommunikation und Erziehung
44905: BOCK,R.H. DE - Verslag bodemkundige veldpraktika Henxel-Huppel en Meddo-Korenburg, Achterhoek
46316: BOCK,A.H.W. DE, ET AL. - Taal, Denk- en Spreekoefeningen in de Fransche Taal + Het geschreven en gesproken Fransch
58451: BOCKELMANN,H. - Zur Kritik der klassischen Tradition in der Außenhandelstheorie.
B1769-6260: BOCKWINKEL,H.B.A. - Kollege Integraalrekening, met een aanhangsel over dubbele integralen
48972: BOCQUIER,G. - Genèse et Evolution de deux Toposéquences de Sols Tropicaux du Chad
B1047-2594: BODAMER,J. - De mens zonder ik. hoe worden wij weer gelukkig.
1886: BODARD,L - Bloedbad der Indianen, de ondergang van de Indianan in Brazilië. Geill. Kaart in cover. Verhaal over de ondergang der Indianen in het oerwoud.
54661: BODARD,L. - Les Plaisirs de l'Hexagone
57625: BODDY,F.A. - Foliage Plants
M1329-8335: MAIER-BODE,H. - Herbizide und ihte Rückstände
40369: BODE,W. VON - Die Meister der Holländischen und Vlämischen Malerschulen
47056: BODE,W. VON - Sandro Botticelli.
B2025-7941: BODECHTEL,J., ET AL. - De aarde vanuit de ruimte
B1855-4659: BODENHAUSEN,J.W.A. - Géologie de la Region au nord du Golfe de Porto. Thesis
B1221-9090: BODENHEIM,N. - Het regent het zegent
39029: BODENHEIM,N. - Waarom en waardoor- Oude Volksverhalen
B1628-6909: BODENHEIMER,F.S. - Principles of animal ecology
B3036-0466: BODENHEIMER,F.S., & THEODOR,O. - Ergebnisse der Sinai-Expedition 1927
40550: BODENHEIMER,F.S. - Problems of Vole populations in the Middle East
58760: BODIFEÉ,G. - Het vreemde van de aarde
B1025-5183: BODKIN,TH. - The approach to painting.
38898: BODMER, F. & HOGBEN,L. - The Loom of Language
B998-1403: BODNAR,F. - Monitoring for impact : Evaluating 20 years of soil and water conservation in southern Mali. Thesis
B1016-3226: BODROGI,T. - Art of Indonesia
39356: BODT,S. DE - Mesdag en zijn vrienden
B2298-0245: BODVINKINA,C.N. ET AL. - Atlas of lithogenic types of coal-bearing deposits of Middle Carboniferous age in the Donetz Basin
B1489-0386: BOECKEL,J. VAN - Gravitational and geomagnetic investigations in Surinam and their structural implications
51651: BOEDIJN,K. - Vogel Album No.1
B1242-1963: BOEF,A.H.DEN - Pramoedya Ananta Toer (essay en interview)
B20108-6804: BOEFT,J. TEN, ET AL. - Karakteristieke trekken van het Oudchristelijke taalgebruik en vele andere artikelen over Jodendom en geloof
42659: BOEHN,M. VON - Italien, ein Buch der Erinnerung
B862-0789: BOEKE,E. - Hoogte en diepte, Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop
B1050-2288: BOEKE,H.E. - Grundlagen der physkalisch-chemischen Petrographie
B1038-7413: BOEKE,H.E. - Werken met Wordperfect, t/m versie 4.2
B1560-8146: BOEKE,J.,ET AL. - Leerboek der Algemeene en Bijzondere Weefselleer. Twee delen.
B1012-0326: BOEKE,J.H. - Dorp en desa
B1028-2535: BOEKE,J.H. - Indische economie, delen 1+2
59325: BOEKE,H.E., & EITEL,W. - Grundlagen der physikalisch-chemischen Petrographie
B1081-5446: BOEKE,H.E. - Petrograpisch onderzoek van de zoutkernen der dipboring "Ratum" bij Winterswijk
54959: BOEKE,J.H. - Inleiding tot de economie der inheemschen samenleving in Nederlandsch-Indië
42029: BOEKE,R. - Divinatie
45850: BOEKESTEIN,A.(ED.) - Past, present and future of electron microscopy in agricultural research
B18146-8202: BOEKHOFF,H. ET AL. - Paläste, Schlösser, Residenzen. Zentren europäischer Geschichte. European castles discussed and described. Ornam. and gilded cloth. Orig. dj. Mint copy.
56565: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Het ongeregelde verleden
40318: BOEKOVSKI,VL. - De vrijheid van het Westen
40201: BOEKSCHOTEN,G.J. - Bloemen van de Steenbreek
43020: BOEL,J. - Christian Mission in India. Thesis
B11162-4963: BOELAARS,J. - Nieuw Guinea , Uw mensen zijn wonderbaar. Het leven der Papoea's in Zuid Nieuw Guinea. geillustr. verslag. Met glossary. Index. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
48424: BOELENS,L., & BUCHAN,E. - Vrouwen van 50 + Revenge of the Middle-Aged Woman
B1167-9078: BOENDERS,F. - Miguel Ibanez en de abstracte kunst/Miguel Ibanez and abstract art.
B11144-5184: BOER,A.J.DE - Op en om de wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied. landschap, mensen, flora, fauna.114 foto's. Beschrijving van een uniek watergebied.
B732-7738: BOER,C. - Opbouw en Afwerking van Gebouwen
B2358-5627: BOER,D. & SPAAN,J.B.TH. - De waarheid over het Roode Kruis + Japan/China (2 boekjes)
B2159-2596: BOER,E. & WIJNSTOK,M. - Omvormingsbeheer naar natuurlijk bos in de Wolfhezer Bossen
B1230-2081: BOER,H.P. DE - De divanpop en andere verhalen
B17205-7014: BOER,J. DE ET AL. - Leerboek der natuurkunde deel 2-Atoombouw, warmteleer, electriciteit, thermodynamica, instrumenten, optiek, medische physica. Vroeg en prachtig geillustr. lesboek, geannot. Rug iets besch. Ornam. linnen. Fraai exempl.
B11126-5613: BOER,M.G.DE - De Stoomvaart Mij Nederland-Overdruk uit het werk geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. Ornam. linnen. Zeer fraai geillustr.
B11171-7951: BOER,M.G.DE - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart-delen 1,2,3. Prachtig uitgevoerde herdenkingsboeken. Ornam. en verguld linnen. Geplast. Zeer rijk geillustr. Index. Tabellen. Grafieken.
B1184-0010: BOER,M.G.DE - Van oude voyagien . Drie delen. De wereld om-Met Tasman en Bontekoe-Op weg naar Indie.
B2735-9238: BOER,M.G DE & WILDE,L.J. DE - Historische lectuur in drie delen .
B1930-4380: BOER,P.&LEEFLANG,E. - Alle poëten. Gedichten. Sl. band.
B13142-7331: BOER,P.J. DEN - Dispersal power and survival. carabids in a cultivated countryside. Miscell.>papers 14(1977). Agric. Univ. Wageningen, Netherlands. Bound. Mint copy.
B2919-9830: BOER,P.J.C. DE & SPOELSTRA,J. - Lezen en schrijven.
B2537-6830: BOER,P.L. DE & SMITH,D.G. - Orbital forcing and cyclic sequences.
B990-4188: BOER,R.C. - Noorwegens letterkunde. Bibliogr. Index. Ornam. en verguld linnen. Band verbleekt. Fraai exempl.
B1045-6781: BOER,W. DE - Nitrification in Dutch heathland soils. Thesis
P1915-1943: POSTHUMA DE BOER,E. - Photo Libretto.
B2284-0660: BOER,L.E.M. DE, ET AL. - Notogaea-A historical geographical account of Australia, New Guinea and New Zealand
B922-9258: BOER,R.C. - Oergermaansch Handboek
B2841-6798: BOER,M.G.DE & WILDE, L.J. DE - Historische lectuur - Nieuwe geschiedenis
B1660-6332: BOER,M.D.,ET AL. - Populatiegrootte, inteelt en beheer + 3 andere natuurboeken
B1256-5489: BOER,M.C. DE - Een wandeling door een Oud-Nederlandsche stad- Amsterdam
B2212-3660: BOER,M.G. & HETTEMA,H. - Platen-Atlas
B2519-9053: BOER,M.G. DE & HETTEMA,H. - Groote Platen-Atlas
B721-4216: BOER,J. - Beeld en spiegelbeeld
B11206-5157: BOER,A.J.DE - Op en om de wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied. Landschap, mensen, flora, fauna.114 foto's. Beschrijving van een uniek watergebied. Ornam. en verguld linnen met orig. stofomslag. Fraai exemplaar.
B749-0881: BOER,A. - Adriaan Boer, pionier der kunstzinnige fotografie
B1381-8759: BOER,J.C. DEN - Etude géologique et paléomagnetique des Montagnes du Coiron-Ardèche, France. Thesis
B1398-7850: BOER,P.J. DEN - The ecological significance of activity patterns in the woodlouse Porcellio Scaber Latr. (Isopoda)
B1214-5003: BOER,G.J. DE - Scheepvaart 96
B1438-8891: BOER,M.W.H. DE - Landforms and soils in eastern Surinam
B1214-4986: BOER,G.J. DE - Scheepvaart 84
B2649-5994: BOER,M.G. DE, & HETTEMA,H. - Historische Platenboek der Algemeene Geschiedenis
B1739-8806: BOER,TH.A., ET AL - Het productieniveauonderzoek, II en III
B1842-3288: BOER,P. DE, ET AL. - Immunogenetica voor dieren- Collegedictaat
B1024-5371: BOER,H. DE - Schriftelijk rapporteren
B1277-2414: BOER,P.L. DE - Aspects of Middle Cretaceous pelagic sedimentation in Southern Europe. Thesis
B1368-6288: BOER, J.W. DE - Van vernis-stokerij "Op aarden grond " tot modern chemisch bedrijf
37757: BOER, IJ. DE, ET AL. - Boer en Markt
52972: BOER,K. DE - Stereofonische weergave - Thesis
38735: BOER, M.G. DE - Beknopt Leerboek der Algemeene Geschiedenis
38702: BOER,M.G. DE - Onze Historie
51229: BOER,J.J. - Goandeweg en Ondertied
39331: BOER,M.G. & HETTEMA,H. - Kleine Platen-Atlas in de Geschiedenis van het Vaderland
39462: BOER,TH.A. DE, ET AL. - Bodemvruchtbaarheid van Grasland in de Gelderse Vallei + 4 andere landbouwartikelen
51350: BOER,H.P. DE, ET AL. - Bier en Caféverhalen
57127: BOER,P. DEN - Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien.
57014: BOER,J.P.CHR. DE - Victor Hugo et l'Enfant. Thesis
51588: BOER, J.A. DEN - Serotonergic mechansms in anxiety disorders. Thesis
48287: BOER,B. DE - Flamingos on Bonaire and in Venezuela
51755: BOER,R. DE - Body building voor iedereen
41167: BOER,S. DE - De Ikonenstrijd van 726-843
42357: BOER,D., & A. - Het Foto Boek + Vergroten
56882: BOER,J.J., & OABELS,O. - As de laiwerik zingt + Bie Tille harom
47225: BOER,J.W. DE - Hartje Stad
42185: BOER,A. - De fotografie vereenvoudigd
47816: BOER VAN DER LEY-VANDER,B. - De Draak vertelt
42404: BOER,H.A. DE - The Bridge is Love
56900: BOER VAN STRIEN,J. - Avonturen van Hanny en Hans
52274: BOER,M.G. DE - Tromp en de Armada van 1639
54487: BOER,S. DE, & BOTTEMA,H. - Scheepjes in en buiten de fles
46438: BOER,TH.A., ET AL - Een globale graslandvegetatiekartering van Nederland (+ Bijlagen), en 4 andere boeken
58231: BOER-DEN OUDEN, I. DEN, ET AL. - Kennis der Cultuur
49461: BOER,M.G. DE, ET AL. - Tijdschift voor Geschiedenis, 50e en 59e Jaargangen
50735: BOER,W. DEN, ET AL. - Gestalten der geschiedenis in de oudheid, de middeleeuwen en de nieuwe tijd
48818: BOER,D. - Het Fotoboek
B1557-3812: BOERBOOM,J.H.A. - De Plantengemeenschappen van de Wassenaarse Duinen. Thesis
B1063-2178: BOEREMA,J. - Regenval in Nederlandsch-Indië, Deel II, Vol 3- Kaarten Sumatra
B2113-6280: BOEREMA,J. & THIJN,K. - Ene roze wolk
B11102-0595: BOEREN,P.C. - Kritische beschouwingen bij het werk van enige Limburgse geschiedschrijvers der laatste honderd jaren.
56370: BOEREN,P.C. - Orion, le disciple aux grands pieds
56374: BOEREN,P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terra Sainte
B1525-0296: BOERENDONK,M.J. - Landgebruik en Landwaarde
50499: BOERHAAVE,B. - Het dagboek van Betje Boerhaave, delen 1 t/m 4
B1426-5896: BOERMA,A.(ED.) - Van Van Gogh tot Mondriaan
B127-5228: BOERMAN,W.E. - Klimaat
B2536-1648: BOERMAN,J.W. & KNIP, K.M. - In ons land: Zes leer en leesboekejs
B2415-9097: BOERMAN,J.W. & KNIP,K.M. - Buiten ons land
54180: BOERMAN,W.E.(ED.) - Leopold's Wereldatlas
46394: BOERMAN,W.E., ET AL. - Geologische Nomenclator, viertalig
52326: BOERMAN,W.E.(ED.) - Atlas, in 2 kloeke delen kompleet
49475: BOERMAN,A.J. - Linnaeus becomes Candidatus Medicinae in Harderwijk
50227: BOERMAN,W.E., ET AL.EDS) - Winkler Prins Atlas
50287: BOERMAN,C., & DEKKER,G. - Kan ook een rijke zalig worden? + Gekerkerd geloof
50228: BOERMAN,A.J., ETAL.(EDS.) - Winkler Prins Wereldatlas, in 2 delen kompleet.
49184: BOERMAN,J., & KUIJPER,J. - Boetseeren en gieten in klei en gips+ Methode Boetseeren (1911)
B1262-0255: BOERS,P.C.M. - The release of dissolved Phosphorus from Lake Sediments. Thesis
B2843-2089: BOERSMA,M. & BROEKMEYER,L.M. - Index of Figured Plant Megafossils- 3 Vols.
B1859-8271: BOERSMA,W.E. (ED.) - De wereld waarin wij wonen en werken, in zes delen kompleet
54471: BOERSMA,J.W.(ED.) - Terpen, mens en milieu
48948: BOERSMA,K. - Devonian and Lower Carboniferous Conodont Biostratigraphy, Central Spanish Pyrenees. Thesis.
B1138-6098: BOERTIEN,M. - Israel's Onafhankelijkheidsverklaring
B1313-3317: BOERWINKEL,F. - Kerk en secte
B947-6980: BOESCH,H. - Geologie der Zentralen Untergardiner Dolomiten.
48050: BOESCH,H., & HOFER, P. - Villes Suisses à vol d'oiseau
58704: BOESCHOTEN,W.C., ET AL. - Betalingsverkeer en officieuze economie in NL 1965-1982 en 5 andere Monetaire Monografieeën
56826: BOESE,A. - Elephants on Acid
38701: BÖESEKEN, J, ET AL. - Beknopt Leerboek der Scheikunde, twee delen
39982: BOESIGER,W. - Richard Neutra 1950-1960 : Buildings and Projects
40605: BOESLER, K.A., ET AL. - Aktuelle Probleme geographischer Forschung
B1810-4765: BOESSCHOTEN,G. VAN - Grimbergen
58215: BOESSENKOOL,K.P. - Environmental changes in the North Antlantic region during the last deglaciation. Thesis
B1639-8361: BOESTEN,J.J.T.I. - Behaviour of herbicides in soil. Thesis
B2371-3952: BOEWE,CH., ET AL.(EDS.) - Précis ou Abrégé des Voyages, Travaux, et Recherches de C. S. Rafinesque.
54564: BOGAERDE,F. VAN DEN - Elements of Macro-Economics
B1120-3388: BOGAERDT,M. - Zo zijn onze atomen.
B1573-9865: BOGAERTS,M.J.M. - A self-reducing range-finder with an automatic registration system. Thesis
58371: BOGAERTS,TH. - Ik ging eens naar New York
B2529-8214: BOGARD,H. VAN DEN, ET AL. - 24 hours/Stunden/uur Amsredam
40861: BOGDANOFF,A.A., ET AL. - Tectonics of Europe
B1178-5549: BOGDANOV,N. - Het eerste meisje. Socialistische roman. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
53849: BOGDANOV,V. - Play the Alekhine
43444: BOGDANOWITSCH,K., & CZARNOCKI,S. - Geologische Forschungen im Erdölgebiet von Kuban, Blätter Nephtjanaja-Schirwanskaja und Chadyshinskaja
B8286-4698: BÖGEL,H. - Thieme's mineralenboek. Handboek voor liefhebbers en verzamelaars van mineralen.48 Kleurenplaten. Over mineralogie en gesteentes. Mineralen verdeeld, besproken en geillustr. als sulphiden, halogeniden, oxyden, carbonaten, sulfaten. fosfaten en
40777: BÖGEL,H. - Knaurs Mineralenbuch
40880: BÖGEL,H., & SCHMIDT,K. - Kleine Geologie der Ostalpen
46465: BÖGEL,H.(ED.) - Geodynamics and geotraverses around the Alps
B1210-7839: BÖGGILD,O.B. - On Ilvaite
B1144-9871: BOGGS,S.JR. - Principles of Sedimentology and Stratigraphy
B1313-7729: BOGHIGUIAN,A. - Anna's Egypt
B1428-8332: BOGOMOLOW,G.W. - Grundlagen der Hydrogeologie
B1428-8464: BOGOMOLOW,G.W. - Grundlagen der Hydrogeologie
B19216-6214: BOGTMAN,R.W. ET AL. - Glans der gouden glazen. Conservering 1981-1989. Een gesch. van behoud en beheer. Beheer en restauratie van dit beroemde glaswerk in Gouda. Glossary. Index. Bibliogr. Ornam. en verguld linnen met orig. stofomslag. Als nieuw.
54255: BOHEMEN,C.B. VAN - Een ernstig woord aan bezitters van schilderijen
B3266-4692: BOHL,F.M.TH. & VELDHUIZEN,A. VAN - Bijbelsch-Kerkelijk Woordenboek- Het oude en het nieuwe testament.
44985: BÖHL,F.M.TH., ET AL. - Bibliotheca Orientalis, Tweede Jaargang, 1945, nos 1-6
B750-6615: BÖHM,K. - Die Musik- 1000 Jahre illustrierte Musikgeschichte
B1228-9509: BOHM,P.(ED.) - The economics of environment
50944: BÖHM,G. - Das Verfahren der maschinellen Veredlung zur Anzucht von Apfelbäumen
54340: BÖHM-BAWERK,E. VON. - Kapital und Kapitalismus I+II
B1472-9050: BÖHMERS,J.C.A. - Bau und Struktur von Schale und Sipho bei Permsichen Ammonoidea. Thesis.
42032: BÖHNER,K. - Führer zu vor und frühgeschichten Denkmählern Schleswig-Haithabu-Sylt
B853-7672: BOIGK,H. - Erdöl und Erdölgas in der Bundesrepublik Deutschland.
59193: BOILLOT,G. - Géologie de la Manche Occidentale
B1710-3695: BOIN,R., & DRS.P. - Magnifikat
D1417-1232: DU BOIS,C.G.B. - Minerals of Kenya
41487: BOISOT - De Wedergeboorte van het Koninkrijk
B1115-0660: BOISSARD,J. - Une femme neuve
37953: BOISSARD,J. - Cris de Coeur
B1456-6744: BOISSEVAIN,CH. - Van 't Noorden ... naar 't Zuiden, in 2 delen kompleet
B1429-9150: BOISSEVAIN,CH. - Van dag tot dag in het Oosten
B1140-9632: BOISSIER,G. - Promenades Archéologiques Rome et Pompei
B1246-9662: BOISSIÈRE,P. - Dictionnaire Analogique de la langue Française
B2032-2568: BOISSONNAS,J. ET AL. - Travaux des Collaborateurs,1958.
B2073-2669: BOISSONNAS,J. ET AL. - Travaux des Collaborateurs 19560 et 1961, avec 10 articles sur l'Algérie
B918-2500: BOIVIN,A. - Bactéries et virus
50573: BOJESEN,B. - Dagligt Liv i Danmark- How to be a Dane
B1210-9949: BOKELBERG,W. - Da da Dali
55448: BOKHORST,G. VAN - Een veelbewogen jaar
56082: BOKHORST,G. VAN - De hut op de hei
B24190-8066: BOKMA,F.T. & KRAAY, G.M. - Rubber en latex. Bereiding, verwerking en toepassing. Zeer illustratief boekje over de rubberindustrie. Bibliogr. Index. Uitvouwkaart met phys. eigenschappen. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
B1852-2324: BOKMA,K. & CATS,W. - Afscheidspreken en Wegwijs in Prediker. Twee boekjes.
B2132-4138: BOKMA,J. & PENKALA,E. - De wereld van het dier ontsloten
37909: BOKMA,T. - Over de greiden straalt de zon- Trilogie
B8149-3494: BOL,L.J. - De bekoring van het kleine. Ornam. en verguld linnen. Fraai overzichtboek van stillevens in Hollandse musea. 64 reprod. met beschrijving. Index. Als nieuw.
40377: BOL,L.J. - De bekoring van het kleien
44251: BOLDERMAN,M.B.N., & DWARS,A.W.C. - Waterbouwkunde deel V- Zeewerken, Rivierwerken, Droogmakerijen, Kanalen, Afwatering
B1020-6937: BOLDING,A. - In hot water. Thesis
N1979-7736: NES-BOLDINGH,M.A.M. - Kinderland. Schetsen over kinderen met prachtige foto's. Ornam. linnen. Als nieuw.
R1732-3385: RENES-BOLDINGH,M. - Adat. Roman. Ornam. linnen. Gevlekt.
R1724-4302: RENES-BOLDINGH,M. - Ik kom terug, zegt Loes.
R1727-2704: RENES-BOLDINGH,M. - Bataksche Sagen en legenden
R1721-8435: RENES-BOLDINGH,M. - De ongeschreven roman
43340: BOLDT,J.R., & QUENEAU,P. - The Winning of Nickel
B1849-3343: BOLDY,S.A.R. (ED.) - Permian and Triassic rifting in Northwest Europe.
B1659-2514: BOLEIJ,J, ET AL. - Karaterisering blootstelling chemische stoffen werkomgeving
52137: BOLEIJ,J.S.M. - Over ploegen en plagen
B1844-5261: BOLELLI,E., ET AL. - Notes du Service Géologique du Maroc, Tome 3
42734: BOLEM, J.S. - Godinnen in elke vrouw
B2423-6240: BOLEWSKI,A. & MANECKI,A. - Rozpoznawamie mineratow
B879-8105: BOLFA,J. - L'Etude des Gites Métallifères de la Kabylie de Collo et de la Région de Bône.
B1281-6067: BOLGARSKY,M. - Etude Géologique et descriptions pétrographique du sud-ouest de la Côte d'Ivoire
5996: BOLHUIS,J.J.VAN, ET AL. - Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd. Vier delen. Uitgebreid gedocumenteerd en rijk geillustr. verslag over WWII. Ornam. en verguld linnen. Fraaie set
38740: BOLKESTEIN,G., ET AL. - Nederlandsch Lesboek, delen 1+2
54756: BOLKESTEIN,G., ET AL. - Aardrijkskunde, delen I-Europa, II-werelddelen en III- Holland
51276: BOLKSMA,J., ET AL. - Biologische appels en peren + Hoe beoordeel je fruitkwaliteit + Zwavel en/of alternatieven tegen schurft in de biologische fruitteelt(1993)
B754-4484: BÖLL,H. - Meningen van een clown. Roman. Ornam. linnen. Gebr. exempl.
B749-4487: BÖLL,H. - Groepsfoto met dame. Roman. Ornam. linnen. Als nieuw.
B719-8826: BÖLL.H. - Groepsfoto met dame
B732-4332: BÖLL,H. - Der Zug war punklich.-Erzählung.
B722-0573: BÖLL,H. - Haus ohne Hüter. Roman.
B731-8518: BÖLL,H. - Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze.
B727-3148: BÖLL,H. - Billard um halb Zehn. Roman.
B7117-1708: BÖLL,H. - Irisches Tagebuch+Die verlorene Ehre+Ansichten eines Clowns+Ende einer Dienstfahrt+Eine deutsche Erinnerung.5 Bücher.
B756-8964: BÖLL,H. - Das Brot der frühen Jahre + Haus ohne Hüter. Zwei Bücher.
B744-3243: BÖLL,H. - Doktor Murkes gesammeltes Schweigen. Satiren.
B722-0652: BÖLL,H. - Haus ohne Hüter. Roman.
B722-6021: BÖLL,H. - Biljarten om half tien
B719-3235: BÖLL,H. - Wo warst du, Adam ?
B723-2161: BÖLL,H. - Meningen van een Clown.
B722-3881: BÖLL,H. - Ansichten eines Clowns
B720-0664: BÖLL,H. - Huizen zonder vaders
B735-8656: BOLL,M. - Le mystère des nombres & des formes
B736-3252: BÖLL,H. - Als der Krieg ausbrach, Erzählungen 2
B731-6473: BÖLL,H. - Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze.
55403: BÖLL,H. - Wanderer, kommst du nach Spa + Irisches Tagebuch(1961)
40867: BÖLL,H. - Biljarten om half tien
57910: BÖLL,H. - Wie wil er mee naar Ierland varen ?
45427: BÖLL.H. - Im Tal der donnernden Hufen
54431: BOLL,M. - L'Exploitation du Hasard
38149: BOLLAND,G.J.P.J. - Collegium Logicum, deel II
55379: BOLLAND,G.J.P.J. - Het Johannesevangelie
B1921-6837: BOLLE,E.A.W. ET AL. - Wiskundige statistiek
50592: BOLLE,M. - Ik zal je beschrijven hoe een dag hier er uitziet
52565: BOLLE,B. - Barometers
42064: BOLLEN,W.B., ET AL. - Influence of Red Alder on Fertility in a Forest Soil
50527: BOLLEY,P.A. - De mest
59145: BOLLI,H.M., ET AL. - Zonacion de sedimentos marinos del Cretaceo- Plioceno + (Robles-Ramos) Catalogo illustrado de los foraminiferos planctonicos (1966)
B1219-8184: BOLLNOW,O.F. - Nieuwe geborgenheid
B927-5548: BOLMAN,J. - Handboek der Edelsteenkunde
47311: BOLMAN,J., & IVEN,W, - Wilde planten in en bij Amsterdam + Bloemen en planten in bos en veld, twee boeken
B731-5374: BOLS,J. - In open lucht bij onze insecten
B10105-6083: BÖLSCHE,W. - Van Bacil tot Aapmensch, Natuurgeheimen, Wereldblik, Uit den Sneeuwkuil, Ontwikkelingsgeschiedenis.(5 Boeken)
B10120-0449: BÖLSCHE,W. - 4 Vroege boeken van de naturalist over Van Zonnen en zonnestofjes, Van Bacil tot aapmans, Op de menschester, Natuurgeheimen
B1029-8606: BÖLSCHE,W. - Tierwanderungen in der Urzeit
B1425-8344: BOLT, BRUCE.A. - Earthquakes and Volcanoes
40819: BOLT,B.A. - Erdbeben, eine Einführung
40785: BOLT,B.A., ET AL. - Geological hazards
56360: BOLT,G.H., ET AL. - Algemene Bodembunde, kandidaatspraktikum + Bedemnatuurkunde
44936: BOLT,G.H., ET AL. - Syllabus Kandidaatscollege, Algemene Bodemkunde , twee delen kompleet.
58450: BOLTHO,A. - Foreign trade criteria in Socialist economies
B1118-5232: BOLTON,G.D. - Presenting Britain
B1369-9844: BOLTOVSKOY,E. - Los foraminferos del estuario Rio de la Plata y su Zona de Influenzia
44327: BOLTOVSKOY,E. - Atlas of Benthic Shelf Foraminifera of the SW Atlantic
46623: BOLTOVSKY,E., & WRIGHT,R. - Recent Foraminifera
B1025-4030: BOMANS, G. - Capriolen,. Ornam. sl. band.
B1075-5070: BOMANS, G. - Op de keper beschouwd. Verhalenbundel. Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
B1034-4216: BOMANS, G. - Buitelingen, aforismen, en capriolen
B1018-2743: BOMANS, G. - Nieuwe buitelingen
B941-4221: BOMANS,G. - Dagboek van een gymnasiast. Ornam. sl. band.
B919-5560: BOMANS,G. - Erik. Ornam. sl. band.
B961-4824: BOMANS,G. - Wonderlijke nachten, Sprookjesverhalen. Pocket-ed. Fraai exempl.
B960-4407: BOMANS,G. - Van mens tot mens. Nagelaten artikelen. Paperback. Gebr. exempl.
B1847-7745: BOMANS, G., ET AL. - Het doosje en 9 andere Wereldbibliotheek boeken
B918-4356: BOMANS,G. - Nieuwe Buitelingen
B1012-2886: BOMANS, G. - Noten kraken
B2451-8736: BOMANS, G.,& LOOY,J. VAN - De weesjongen, fragmenten uit Jaapje, Jaap en Jacob
B9104-5037: BOMANS,G. - Van dichtbij gezien. Reizen door Rome/Jeruzalem/Maastricht/Zundert. Rijk geillustr. paperback. Fraai exempl.
B928-9067: BOMANS,G. - Erik + Pieter Bas (2 boeken)
B109-3052: BOMANS, G. - Sprookjes
B1027-9097: BOMANS, G. - Facetten en 7 andere boeken
38145: BOMANS, G. - Pa Pinkelman in de Politiek
55800: BOMANS, G. - Pieter Bas
56490: BOMANS, G. - De wonderbaarlijke avonturen van Baron van Münchhausen
46529: BOMANS, G. - The avonturen van Tante Pollewop
27122: BOMANS, G. - Erik of Het klein insectenboek+Pieter Bas
44249: BOMANS,G. - Pa Pinkelman in de Politiek
52127: BOMANS, G. - De ontevreden vis
52199: BOMBACH, ET AL. - Wachstum und Konjunktur
39835: BOMBARD,A. - Naufragé volontaire
59496: BOMBICCI,L. - Mineralogia Bolognese
57754: BOMHOFF,D.HZN. - Opstellen met Fouten
43480: BOMPIANI, S. - Italian Explorers in Africa
B69-6427: BON,A. - In Greece
40676: BON,G. LE - L'Evolution des Forces
41386: BON,P. - Mensen in oorlogsstorm
B722-6829: BOND,M. - A tale of two Germanys
B916-2090: BOND,C.W. - Colonial timbers
43271: BOND,J. - Sources of Ignition
49197: BOND,B. - Handboek Zeilen
49921: BONDA,H.J. - Volkskracht
58446: BONDA,H.J. - Goederendeviezen
58524: BONDA,H.J. - Goods Currencies
51389: BONDI,H. - Relativité et bon sens.
B1235-7774: BONDROIT,TH. - Pour l'Embellissement de notre Vie
M1335-6721: MUIRHEAD BONE - The Western Front, Parts II and III
B1558-9507: BONEBAKKER,J.W. - Twee verdienstelijke officieren, N. Bosboom en C. J. Snijders
58310: BONECHI,E. - Florence
44597: BONET,F. - Biogeologica Superficial del Arrecife Alacranes, Yucatan
48903: BONFELS,W. - Die Biene Maja
B1026-8008: BONGA,J.M. - Tissue culture in forestry
B1026-6010: BONGARD,W. - Is moderne kunst corrupt ?
B1520-6119: BONGERS,W.(ED.) - Natuurbeheer vandaag
B2155-6627: BONGERS,F. & POPMA,J. - Trees and gaps in a Mexican tropical rain forest. Thesis
B822-6171: BONGS,R. - Dag en droom in Hellas
B1223-6393: BONHOEFFER,D - Een woord voor elk dag.
51512: BONI.A. - Les Cuisines Régionales- Italie
54463: BONI,A., ET AL. - The Italian Cookery Book
46693: BONI,C., ET AL. - Schema Idrogeologico dell'talia Centrale, Fogli 1+2
52914: BONI,A. - De jonge Edison + De man die het tegen de bliksem opnam
B1335-3711: BONILLA,V.-D. - Serfs de Dieu et maitres d'Indiens
59183: BONIS,L.DE - Contribution à l'Etude des Mammifères de l'Aquitanien de l'Agenais. Rongeurs-Carnivores-Perissodactyles
B1039-3618: BONJEAN,A. - La Baraque Michel et la Haute - Ardenne
B923-7021: BONN,M.J. - The Crumbling of Empire
B716-0053: BONN,S. - Zangen van hoop.
B728-2828: BONN,G. - l'Afrique quitte la Brousse
58136: BONNAT,C. - Manual of Collective Sprinkler Irrigation
B2755-8057: BONNE,C. & BONNE-WEPSTER,J. - Mosquitos of Surinam, a study of neotropical mosquitos.
B12120-6872: BONNEMA,J.H. - De beoefening der geologische wetenschappen in Nederland en zijne koloniën. Inaugurele rede. Grijs softcover. Fraai exempl.
B1015-6438: BONNEMA,T. - Over de grenzen
B915-2661: BONNER,E. - Un exil partagé
55160: BONNER,C. - Child Songs, Vol. I
59194: BONNET, M. & MME. - Description Géologique de la Transcaucasie Méridionale ( Chaines de l'Araxe Moyen)
B1339-1615: BONNETON,CHR. - Les Pays du Nord- Nord + Pays de Calais
43226: BONNEY,T.G. - The work of rain and rivers
46112: BONNEY,T.G. - The Story of our Planet
B10130-4974: BONNIER,G. - Les noms de fleurs. Extr. well-illustr. book on the recognition of flowers.372 col. Plates and 2715 figures. With tables and indexes.
B1631-5694: BONNIER,J.J.R.M. - Angina pectoris en de huisarts.
B1019-5583: BONNIER,G. - Les Noms des Fleurs
38422: BONNIER,C., & BRAKEL,J. - Lutte biologique contre la faim
56147: BONNIER,G., & LAYENS,G. DE - Flore Complète portative de la France, Suisse et Belgique
B1026-3997: BONO,E, DE - The Dog-Exercising Machine
B1339-9118: BONORINO,F.G. - Petrologia del Noroeste de la Patagonia
B787-3670: BONS,L. - Kamus Belanda Indonesia inggeris. Woordenboek Hollands-Bahasa. Ornam. linnen. Fraai exempl.
37495: BONS-STORM,R. - Waar vulkanen de wacht houden
B1012-3915: BONSELS,W. - Indienfahrt.
B1227-5051: BONSIRVEN,J. - L'Apocalypse de Saint Jean
B11130-3491: BONT,A.L.DE - Schoolatlas der Algemeene en vaderlandsche geschiedenis.20 grote kaarten met beschrijving. Ornam. linnen. Rug wat versl. Fraai exempl.
B1119-8777: BONT,A.L.DE - Kleine Schoolatlas.
37748: BONT,A.L.DE - Geschiedkundige Schoolatlas
48401: BONT, DE & VERMASEREN - Atlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis
48294: BONT,G. DE - De wolken en het weer
46332: BONT,A.L. DE - Geschiedkundige Schoolatlas van het Vaderland
44180: BONT,A.L.DE - Kleine Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis
B849-4553: BONTE,A. - Introduction a la lecture des cartes geologiques.
59195: BONTE,A. - Contribution à l'Etude du Jurassique de la Bordure Septentrionale du Bassin de Paris
B967-7072: BONZI, L. - Continent perdu. Sup. illustr. book on life and art on Bali. Nice copy.
B119-2000: BOO,J.A. DE - Heraldiek
B326-0593: BOODE,A. DE, & OUDHEUSDEN,P. VAN - De Hef
42013: BOODT,M. DE - Bijdrage tot de Kennis van de Bodemstructuur, thesis in 3 delen.
43917: BOOGAARD,M. VAN DEN - Geology of the Pomarao Region ( S. Portugal). Thesis
49056: BOOGAARD,G. - Niet zonder hoop
B20208-5782: BOOGAART, E, VAN DEN - Overzee- Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975. Grote paperback. Over de VOC, Zuid-Afrika, West-Afrika en Zuid-Amerika, Suriname, Ned. Indië. de Antillen en de dekolonisatie. Noten. Lit. lijst. Index. Als nieuw.
B1918-2213: BOOGAERT,P. UIT DEN - Gronings verkouden
B18119-3830: BOOGAERT,P.UIT DEN - Portret van de Maas. Prachtig kaarten- en fotoboek van de Maas. Index. Ornam. en verguld linnen. Orig. stofomslag. Als nieuw.
46892: BOOGAERTS.M.J.M., ET AL - Afscheidsrede : De relatie tussen mensen en grond + 22 andere inaugurele redes
B1542-5265: BOOI,W., ET AL. - Aruba, zijn voorgeschiedenis , zijn dieren
E5667-9882: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Guide Book 3-Excursions in the neighbourhood of Montreal and Ottawa
E5675-8472: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Excursion in Eastern Quebec and the Maritime provinces, Part I+II (2 Vols.)
E5677-9541: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Excursions in the Eastern Townships of Quebec and the Eastern part of Ontario
E5647-1093: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Guide Book 4-Excursions in Southwestern Ontario
E5681-9605: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Guide Book 5-Excursions in the western Peninsula of Ontario and Manitoulin Island
E5672-2310: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Guide Books 6+7-Excursions in the Vicinity of Toronto, Muskoka and Madoc
E56152-6695: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Guide Book 8- Transcontinental Excursion C1. Toronto to Victoria and return via Canadian Pacific and Canadian Northern Railways, Parts I, II, III (3 Vols.)
E5675-9483: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Guide Book 9-Transcontinental Excursions C2. Toronto to Victoria and return.
E5683-0706: EXCURSION BOOK, INT. GEOLOGICAL CONFERENCE, OTTAWA 1913 - Guide Book 10-Excursions in Northern British Columbia, Yukon and North Pacific Coast
49304: I GUSTI BAGUS SUGRIWA ( TTAT-SUCILA) + 6 SIMILAR BOOKLETS - Also with Satya Hindu Dharma Kusuma +Lalu Djaja + Pengertian Pura di Bali +Djuru penerang 2x+Sunar Agama
49695: BOOKMARK - Souvenir of the Frano-Britsih Exhibition at Sheperds Bush, London
T2256-0136: THE GOLDEN GATE BOOKS. - 5 Early schoolbooks on English Tales in Prose and Verse.
B3227-6636: BOOLEN,J.J. & DOES, J.C. VAN DER - Nederlands vijfjarig verzet
B1121-8503: BOOM,GH. DE - De reizen van Karel V
B931-8126: BOOM,B.K. - Nederlandse Dendrologie, deel 1
47198: BOOM,B.K. - Boomteelt
56348: BOOM,J.H. - Harmonipan
54114: BOOM,B.K.,& KLEIN,H. - Bomen, hun vorm en kleur
52448: BOOM,K., ET AL. - Int. Reglement voor de Naamgeving van Gekweekte Planten + Handleiding bij de bespuiting van fruitgewassen
B24101-2787: BOOMEN,G.VAN DEN, ET AL. - Beatrix Claus, een journalistieke documentaire. Paperback met vele illustr. Ornam. sl. band. Fraai exempl.
58532: BOOMEN,A.H.E.M. - De vraagstukken van de gemeenschappelijke markt voor tabakverwerkende industrie in Europa. Thesis.
49396: BOOMEN,G. VAN DEN - Honderd Jaar Vredesbeweging
B1925-7421: BOOMGAARD,P. ET AL. - Aangeraakt door Insulinde
B1325-0045: BOOMGAARD, P. - Aangeraakt door Insulinde
53285: BOOMGAARD,P., ET AL. - Het Indië Boek
58563: BOOMGAARD,P.,ET AL.(EDS.) - Exercities in ons verleden
B1351-0888: BOOMGAARDT,L. - Smaller foraminifera from Bodjonegoro (Java). Thesis
B12156-9216: BOOMGAART,L. - Smaller Foraminifera from Bodjonegro (Java).14 Plates with expl. o. o. t. Many maps and tables. Large range chart in back. On the Tertiary of Java. Bibliogr. Index.
34518: BOOMSMA,G. - Adam in America
59660: BOOMSMA,B. - Bedrijfseconomisch Denken
B119-1391: BOOMSTRA,B. - Brandaris
B770-6463: BOON,G. - De Belgische Radio Omroep tijdens het Verzet in de Tweede Wereldoorlog
B962-7808: BOON,K.G. - Het zelfportret in de Nederlandsche en Vlaamsche schilderkunst
B975-5112: BOON,L.P. - 16-Avenue reeks.16 Cursiefjes of Boontjes over Holland. Pocket-ed. Als nieuw.
B927-3593: BOON,L.P. - De bende van Jan de Lichte.
B2222-4995: BOON,K.G.,ET AL.(EDS.) - Het boek van de arbeid
B919-3805: BOON,H.N. - Afscheids Audiëntie
48711: BOON,J. VAN DER, & HEIJDEN,L.A.M. VAN DER - Analyse van de vruchtbaarheid volgens de proefplekkenmethode + The influence of vegetation on acoustic properties of soil(Thesis)
52526: BOON, J. VAN DER, ET AL. - Control of bitter pit in Cox apples + Hoogstamvruchtbomen(1985)
37660: BOONE-STOLP,G.E. - Merklappen
48973: BOONE,F.R.(ED.) - De invloed van verdichtingen in de bodem op de aardappelteelt in 1973
53105: BOONE-SWARTWOLDT,J.C. DE - Moeder gaat voorlezen, nieuwe verhalen
42237: BOONE-STOLP,G.E. - Merklappen + Kruissteken
44393: BOONE-SWARTWOLD,I.C. DE - Het nieuwe Omnibus-Boek voor onze Kinderen
B13114-2405: BOONENBRUG,K. - Terugblik op Swol. Een rondgang door Oud-Zwolle, aan de hand van oude foto's en prenten. Ornam. karton. Fraai exempl.
B1313-0823: BOONENBURG,K, - De Zuiderzee.
53697: BOONENBURG,K. - De Windmolens
B1171-6139: BOONSTRA,J. - SATEM, Selected aquifer test evaluation methods, a microcomputer program
B2842-6294: BOONSTRA,J. & RIDDER,N.A. DE - Numerical modelling of groundwater basins.
57049: BOONSTRA,B.B.S.T. - Toepassingen van stroomspanningslijnen bij onderzoekingen over corrosie. Thesis
55327: BOONSTRA,R., & SCHERER,K. - Uit langs het water
40946: BOOR,H. DE - Von Karl der Großen bis zum Beginn der Höfischen Dichtung, 770-1170
40950: BOOR,H. DE - Die höfliche Literatur 1170-1250 + Das späte Mittelalter 1: 1250-1350
47626: BOORMAN,G - Het bloed der aarde
B19137-2637: BOORN,G.P.F.VAN DEN - Oud Iran-Pre-islamitische kunst en voorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Tentoonstellingsgids. Index. Lit. lijst. Chronologie.
58295: BOORN,P.H.J. VAN DN, & DIJK, M.P. VAN - De Sahel na de grote droogte
38029: BOORSTIN,D.J. - The Image
B837-6912: BOOST,R. - Met de wind mee.200 jaar ballonvaren.
54541: BOOT,P.A. - Ekonomische Plannng in de Duitse Demokratische Republiek. Thesis
51339: BOOTH,C. - Studies of Pyrenomycetes, IV: Nectria Part I+ The genus Cylindrocarpon
B1019-2887: BOOTHBY,G. - A maker of nations.
B1066-4601: BOOY,T. DE - Overwinning in sneeuw en ijs, de tocht van de Andes expeditie 1952
B9119-0191: BOOY,T.DE - Geologie de la region de Francardo. Thesis on part of Corsica. With many figs. and map 1:50,000. Index. Bibliogr. Mint copy.
B1319-0063: BOOY,H.TH. DE - Eenzame Tropenzeeën
B873-0542: BOOY,TH. - De levensavond van Koningin Wilhelmina+In Memoriam Wilhelmina(De Spiegel)
44541: BOOY DE, H.TH - Hier reddingboor 'Brandaris'.
51006: BOOY,D.L. - Moderne Fruitteelt
58405: BOOY,T. DE - Overwinning in sneeuw en ijs
B713-4840: BOPP,P. - Das Blesshuhn
43955: BOR,W. - The making of cities
B1822-5444: BORBEIN,V., ET AL. - Dossiers sur la France
B1444-5149: BORBOUDAKIS,M. - Panaghia Kera, Fresques Byzantines de Kritsa
B1226-1369: BORCH,H. VON - Amerika, Land/Volk/Cultuur
B1213-3510: BORCHARDT,R. - Dante Deutsch
B1516-2380: BORCHART-OTT,W. - Kristallographie
52949: BORCHERS,G., ET AL. - Das sind die Geister + Tinel- 6 Geistliche Gesänge
45513: BORCHERT,H., & MUIR, R.O. - Salt Deposits
47277: BORCHERT,H. - Die Chrom- und Kupfererzlagerstaetten des initialen ophiolitischen Magmatismus in der Turkei
B964-7709: BORCOS,M. - Magmatism and associated metallogenesis during Molasse formation
B1119-5491: BORD,J.& C. - Mysterious Britain.
39741: BORDEAUX,H. - Vie héroique de Guynemer
52943: BORDES,CH., ET AL. - Vingt Motets Français et Etrangers + L. Saint-Requier- Prière à l'Enfant-Roi + 1e Sonate Piano et Violon de C. Saint-Saëns
B1564-3895: BORDET,P. ET AL - Travaux des Collaborateurs 1954, avec 24 articles sur l'Algérie
B1256-5361: BORDEWIJK,F. - Vijf fantastische vertellingen. Ornam. karton. Gebr. exempl.
B1213-4098: BORDEWIJK,F. - Bij gaslicht.
B1215-3026: BORDEWIJK,F. - Veuve Vesuvuis,
B1213-3590: BORDEWIJK,F. - Bij gaslicht.
B1225-6846: BORDEWIJK,F. - De laatste eer. Grafreden.
B1628-4890: BORDEWIJK,H.W.C. - Grondbeginselen der economie
B1211-6426: BORDEWIJK,F. - De doopvont
37932: BORDEWIJK,H.W.C. - Leerboek der Landhuishoudkunde, twee delen
38515: BORDEWIJK,F. - Tien verhalen
8587: BORDEWIJK,F. - Bloesemtak. Roman.
B12105-6361: BORDONOVE,G. - Les rois qui ont fait la France-Tome 1 sur Henri IV. Large paperback on Henry IV. Bibliogr. Index. Mint copy.
B852-5068: BOREL,H. - Het jongetje. Roman. Ornam. verguld linnen. Mooi exempl.
B832-4112: BOREL,H. - Wijsheid en schoonheid uit China
B833-6123: BOREL,H. - De Chineesche filosofie, deel III
B832-1569: BOREL,H. - Wijsheid en schoonheid uit Indië
B99-1344: BOREL ,H. - Een Droom
B932-9997: BOREL, H. - Wijsheid en Schoonheid uit Indië
B824-2488: BOREL,H. - Het daghet in den Oosten
57785: BOREL,F. - Bart en de Bank
B1124-9604: BORELIUS,H. - Die Nordischen Literatur
B1114-8963: BORG,J. TER - Oranje Boven !
56750: BORG,J. - Body Language
B1727-5452: BORGERS,G. ET AL. - Speels ABC der Nederlanden.
B1124-7769: BORGES,J.L. - Doctor Brodie's Report.
B2616-8261: BORGESE,E.M. & GINSBURG,N. - Ocean Yearbook 1
46581: BORGESE,E.M. - The Future of the Oceans
50684: BORGGREVE,R., & MOLEN, W. VAN DEN - Praktische Wenken bij de studie van de Franse taal.
54421: BORGHART,K.H.R. - Das Nibelungenlied. Thesis
48690: BORGHUIS,G.J. - Veertig Jaar NAM
B1014-7573: BORGMAN,H. - Drawing in ink
57461: BORKLUND,C.W. - Men of the Pentagon
B1920-8832: BORKOWSKA,M., ET AL - Mineraly Skaloworcze
B2936-2780: BORKOWSKI,J.A. & SZYMANSKI,A. - Uses of abrasives and abrasive tools
B936-8603: BORMAN,R. - Oude beschavingen van de Lage Landen
B1022-7748: BORMANN,W. - Allgemeine Kartenkunde
B1683-4316: BORN,WINA ET AL. - Goede wijnen+Beknopte Franse Wijnencyclopedie+Van wingerd tot glas. Drie wijnboeken.
B747-7078: BORN,A. - Uber Werden und Zerfall von Kontinentalschollen
45564: BORN,W. - Merkwaerdighe Bierologie
B2579-8212: BORN,G.J. VAN DEN, ET AL. - Weathering and soil formation on mafic and ultramafic rocks in N. Galicia, Spain
B721-2102: BORN,W. - Het volkomen wijnboek
38161: BORN,W. - Culinair reisboek
48843: BORN,W. - Waar zijn de mooie wijnen van weleer ?
B2441-5736: BORNE,J.C.C.F.M. VAN DEN - Bibliografie van de Nederlandse heraldiek
44029: BORNECQUE, J.H. - Peintres et Ecrivains
B1379-7463: BORNEMANN,FR. - Arnold Janssen, der Gründer des Steyler Missionswerkes1937-1909- Ein lebensbild
B1126-7171: BÖRNGREN,S. - Handboek der Geneeskruiden
55989: BORNICHE,R. - Duell in sechs Runden
B1949-0565: BORNKAMM,G., ET AL. - Uberlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium
47884: BÖRNSTEIN,R. - Leitfaden der Wetterkunde
B22166-0002: BORRADAILE,L.A. ET AL. - The Invertebrata-A manual for the use of students, Key univ. book for the study of invertebrata. Very richly illustr. Lit. list. Index. Spine sl. faded. Red cloth. Nice copy.
B22130-2497: BORRADAILE,L.A. ET AL. - The Invertebrata-A manual for the use of students. Key univ. book for the study of invertebrata. Very richly illustr. Lit. list. Index.
B2323-8125: BORRADAILLE.G.J. ET AL. - Progress in Geodynamics
49400: BORREBACH,H. - Twee blonde meisjes en een chauffeur
B1338-8118: BORRELLO,A.V. - La Geologia de las Asfaltes de Mendoza
B1352-8617: BORRELLO,A.V. - Afloramientos de Cera Mineral en el Norte de Neuquen
B1347-7693: BORRELLO,A.V. - Sobre el Valanginense del Arroyo de las Yeseras
B1340-8754: BORRELLO,A.V. - La Quebrada de la Cueva del Toro, Mendoza
B1357-9299: BORRELLO,A.V. - Los Rasgos morfoestructurales de la provincia de la Rioja
B1322-6891: BORRELLO,A.V. - El Genero Westonoceras
B1352-7431: BORRELLO,A.V. - Sobre la genesis y Posicion sistematica de asfaltita
B1367-0671: BORRELLO,A.V. - Estado actual del conocimiento geologico del Flysch en la Argentina
B1363-7895: BORRELLO,A.V. - Estudio comparado del Tectonotema en el Desarrollo geosinclinal
B2150-0985: BORRELLO,A.V., ET AL. - Observaciones geologicas en Killik-Aike, Santa Cruz
B1343-8224: BORRELLO,A.V. - Sobre los diques clasticos, Tierra del Fuego
B2087-8967: BORRELLO,A.V.,ET AL. - Sobre la Evolucion estructural del geosinclinal Paleozoico de la Precordillera, San Juan
58937: BORRELLO,A.V. - Los Geosinclinos de la Argentina
B11118-2366: BORRMANN,M. - Soenda, een reis door Sumatra. met 19 auqarellen en tekeningen. Vroeg reisverhaal door de tropen. Ornam. linnen. Als nieuw.
48152: BORRMANN,M. - Soenda, een reis door Sumatra. met 19 aquarellen en tekeningen. Vroeg reisverhaal door de tropen. Ornam. linnen. Als nieuw.
42244: BORSSUCK,B. - Aftelbaar ABC
54314: BORST,A.(ED.) - De verantwoordelijke maatschappij 1918-1958
52228: BORSTLAP,K. - Zilt + De schipper van de Zwarte Zee(1968) + Tussel duivel en schip (1967)
50176: BORSTLAP,K. - 20-Duims manilla + De verborgen zeestraat
58067: BORTNIKOV,N.S., ET AL. - Phase and phase relations of the Fe-Pb-Sb-S system in sulfosalts + 6 other similar ore articles
46734: BORUBUDUR - 4 Rare Allied Airforces Plates of Borubudur
B7171-7361: BORY,P. - Les pays nouveaux. Early travel book on Africa and the Polar regions. With many beaut. engravings.8 pages missing. Ornam. and gilded cloth. Spine faded. Used but readable copy.
B767-6144: BORY,P. - Les artères du Globe, illustrées avec nombreuses gravures et cartes.
44375: BORZA,K., & MISIK,M. - Die Mikrofacies und Mikrofossilien des Oberjuras und der Underkreide der Klippenzone der Westkarpaten + Microfacies of the Mesozoic and Tertiary Limestones of the West Carpathians
B663-2524: BOS,H. - Muziekwijzer 2. Pocket over 150 veelgespeelde klassieke stukken.
B619-0291: BOS,H. - De houtige gewassen
B616-9713: BOS,H. - De bloemgewassen
B620-0192: BOS,L. - Virussen en Planten.
B8147-7188: BOS,L.B. - Geologie voor natuurvrienden. Rijk geillustr. gidsje voor amateur-geologen. Met zeer veel zwerfsteenfoto's. Bibliogr. Ornam. half-linnen. Fraai exempl.
B1546-5637: BOS.M.G. ET AL. - Flow measuring flumes for open channel systems
B1750-3365: BOS,P.&BALEN,C.J. - Kleine schoolatlas der gehele aarde in 48 kaarten.
B836-8463: BOS,P.R. - Beknopt leerboek der aardrijkskunde.
B2447-1844: BOS,P.R. & BALEN,C.L.VAN - Platenatlas Kleine Schoolatlas der gehele aarde
B2572-8525: BOS,P.R. & NIERMEYER,J.F. - Atlas der gehele aarde (Bosatlas). Ornam. en verguld linnen. Fraai exempl.
B622-3093: BOS,R. - Op reis door Europa II
B2857-4872: BOS,J. VAN DEN & RABBINGE,R. - Simulation of the fluctuations of the grey larch bud moth
B1750-2909: BOS,P.&BALEN,C.J. - Kleine schoolatlas der gehele aarde in 48 kaarten.
B687-0118: BOS,H. - Aspects of Lateglacial - Early Holocene vegetation development in Western Europe. Thesis
B684-7839: BOS,J. - Stages : A system for generating strategic alternatives for forest management-Thesis
B2536-5706: BOS,P.R. & BALEN,C.L. VAN - Kleine Schoolatlas der geheele Aarde
B14117-4177: BOS,R. VAN DEN - Human influence on carbon fluxes in coastal peatlands:process analysis, quantification and prediction (CD Rom). Thesis
B627-7485: BOS,P. - Chronopotentiometrie. Thesis

Next 1000 books from Antiquariaat Terra Incognita

12/15