Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Tijdschrift van het Kon. Ned Aard. Genootschap, tweede serie, deel 56.
Description: Brill, Leiden, Netherlands, 1939. 1 ed. 920 p. illustr. large 8vo. Dutch, English, French. Met bijdragen van : Van Houten- Hert Haagsche duinlandscahp - 45pp, Tesch-Geologie en bodemkunde 12pp, Van Hinte- De Ned. IndiŽ excursie 14pp, Umbgrove-Vulkanisme bij Napels 10pp, Kuenen-De Vesuvius 10pp, J. Hol-Meanders 17pp, Eggink-De topografische kaart 15pp, Keers-Het bijzetten der dooden bij de Toradja's 9pp, Gouwentak-Goudexploratie in Nw. Guinea 17pp, IJzerman-Luchtverkenning en geologie in Suriname 8pp, Heldring- De 1939 expeditie naar het Nassau-geb. in Nw Guinea 38pp, Barthoux- Saba, Yemen 20pp, Vening meinesz-Wegener 6pp, Schilthuis-Plan voor de NO polder 23pp, Molen-Nederlandsche klokhuizen 15pp, Edelman- Het Periglaciaal 13 pp, Tideman-De pacificatie van de Vogelkop,10pp, Oestreich-De piedmonttrap 18pp, Kortlandt-Lapland 17pp, Umbgrove-Zeespiegelbewegingen 7pp, Molen-Het Friesche borenhuis 13pp, Witkamp-Granodioriet in Zuid-Priangan 13pp, Le Roux-De expeditie naar het Wisslemeren gebied in Nw. Guinea 78pp, Heere-De agro pontino 15pp, Wissmann- Zuid-ArabiŽ 10pp, Lynden-De zuidgrens van Suriname 1935-1938 100pp, rijk geillustr. met veel uitvouwkaarten, Index. Refs. Ornam. half-linnen. Fraai exempl.

Keywords:

Price: EUR 25.23 = appr. US$ 27.42 Seller: Terra Incognita
- Book number: K5168-2095